Swedish translation update by Andreas Rönnquist
authorRicardo Mones <ricardo@mones.org>
Sun, 14 Aug 2016 10:08:19 +0000 (12:08 +0200)
committerRicardo Mones <ricardo@mones.org>
Sun, 14 Aug 2016 10:08:19 +0000 (12:08 +0200)
po/sv.po

index f0a2b445cea632951d1e549361ac07063fa3db11..5e7a5a34bb0907c89a3cd34475965f36f781c357 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
 # Swedish translation of Clawsker.
-# Copyright (C) 2011-2014 Ricardo Mones Lastra
+# Copyright (C) 2011-2016 Ricardo Mones Lastra
 # This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
 # See COPYING file on the toplevel distribution directory for details
-# Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>, 2011
+# Andreas Rönnquist <gusnan@openmailbox.org>, 2011-2016
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: clawsker 0.7.5git450\n"
+"Project-Id-Version: clawsker 0.7.14\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-05-27 01:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-05-28 14:57+0100\n"
-"Last-Translator: Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-08-07 01:36+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-08-07 10:01+0100\n"
+"Last-Translator: Andreas Rönnquist <gusnan@openmailbox.org>\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
-"Language: Swedish\n"
+"Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
-#: ../clawsker:48
+#: ../clawsker:59
 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
 msgstr "Gömda Inställningar för Claws Mail"
 
-#: ../clawsker:49
+#: ../clawsker:60
 msgid "About..."
 msgstr "Om..."
 
-#: ../clawsker:50
+#: ../clawsker:61
 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
 msgstr "Clawsker :: Tweaker för Claws Mail"
 
-#: ../clawsker:51
+#: ../clawsker:62
 msgid "License:"
 msgstr "Licens:"
 
-#: ../clawsker:52
+#: ../clawsker:63
 msgid "Version:"
 msgstr "Version:"
 
-#: ../clawsker:54
+#: ../clawsker:65
 msgid "Colours"
 msgstr "Färger"
 
-#: ../clawsker:55
+#: ../clawsker:66
 msgid "Behaviour"
 msgstr "Beteende"
 
-#: ../clawsker:56
+#: ../clawsker:67
 msgid "GUI"
 msgstr "GUI"
 
-#: ../clawsker:57
-#: ../clawsker:1843
+#: ../clawsker:68 ../clawsker:1892
 msgid "Other"
 msgstr "Övrigt"
 
-#: ../clawsker:58
+#: ../clawsker:69
 msgid "Windows"
 msgstr "Fönster"
 
-#: ../clawsker:60
-#: ../clawsker:1839
+#: ../clawsker:71 ../clawsker:1888
 msgid "Addressbook"
 msgstr "Adressbok"
 
-#: ../clawsker:61
+#: ../clawsker:72
 msgid "Memory"
 msgstr "Minne"
 
-#: ../clawsker:62
-#: ../clawsker:71
+#: ../clawsker:73 ../clawsker:82
 msgid "Message View"
 msgstr "Meddelandevy"
 
-#: ../clawsker:63
-#: ../clawsker:1818
+#: ../clawsker:74 ../clawsker:1867
 msgid "Log window"
 msgstr "Loggfönster"
 
-#: ../clawsker:64
+#: ../clawsker:75
 msgid "Drag 'n' drop"
 msgstr "Dra och släpp"
 
-#: ../clawsker:65
+#: ../clawsker:76
 msgid "Secure Sockets Layer"
 msgstr "Secure Sockets Layer"
 
-#: ../clawsker:66
+#: ../clawsker:77
 msgid "Messages"
 msgstr "Meddelanden"
 
-#: ../clawsker:67
+#: ../clawsker:78
 msgid "Completion"
 msgstr "Komplettering"
 
-#: ../clawsker:68
+#: ../clawsker:79
 msgid "Coloured stripes"
 msgstr "Färgade rader"
 
-#: ../clawsker:69
+#: ../clawsker:80
 msgid "Scroll bars"
 msgstr "Rullningslister"
 
-#: ../clawsker:70
+#: ../clawsker:81
 msgid "Message List"
 msgstr "Meddelandelista"
 
-#: ../clawsker:72
+#: ../clawsker:83
 msgid "Compose window"
 msgstr "Komponeringsfönster"
 
-#: ../clawsker:73
+#: ../clawsker:84
 msgid "NetworkManager"
 msgstr "Nätverkshanterare"
 
-#: ../clawsker:74
+#: ../clawsker:85
 msgid "Viewing patches"
 msgstr "Patchvisning"
 
-#: ../clawsker:76
+#: ../clawsker:86
+msgid "Master passphrase"
+msgstr "Huvudlösenordsfras"
+
+#: ../clawsker:88
 msgid "Use detached address book edit dialogue"
 msgstr "Använd avkopplad adressbok"
 
-#: ../clawsker:77
-msgid "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will use a form embedded in the address book's main window."
-msgstr "Använd en separat dialog för att editera en persons data. Annars kommer en dialog som är inbäddad i adressbokens huvudfönster användas."
+#: ../clawsker:89
+msgid ""
+"If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
+"use a form embedded in the address book's main window."
+msgstr ""
+"Använd en separat dialog för att editera en persons data. Annars kommer en "
+"dialog som är inbäddad i adressbokens huvudfönster användas."
 
-#: ../clawsker:78
+#: ../clawsker:90
 msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
 msgstr "Maximalt minne för meddelande-cache (kB)"
 
-#: ../clawsker:79
+#: ../clawsker:91
 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
 msgstr "Maximal mängd minne att använda av meddelande-cachen, i kilobytes"
 
-#: ../clawsker:80
+#: ../clawsker:92
 msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
 msgstr "Minst tid för cachade element (minuter)"
 
-#: ../clawsker:81
-msgid "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
-msgstr "Minimal tid i minuter att behålla en cache i minnet. Cachar som är yngre än denna tid kommer inte att frias, även om minnesanvändningen är för hög."
+#: ../clawsker:93
+msgid ""
+"The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
+"than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
+msgstr ""
+"Minimal tid i minuter att behålla en cache i minnet. Cachar som är yngre än "
+"denna tid kommer inte att frias, även om minnesanvändningen är för hög."
 
-#: ../clawsker:82
+#: ../clawsker:94
 msgid "Use NetworkManager"
 msgstr "Använd Nätverkshanteraren"
 
-#: ../clawsker:83
+#: ../clawsker:95
 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
 msgstr "Använd Nätverkshanteraren för att gå offline automatiskt"
 
-#: ../clawsker:85
+#: ../clawsker:96
+msgid "Rounds for PBKDF2 function"
+msgstr "Omgångar för PBKDF2-funktionen"
+
+#: ../clawsker:97
+msgid ""
+"Specify the number of iterations the key derivation function will be applied "
+"on master passphrase computation. Does not modify currently stored "
+"passphrase, only master passphrases computed after changing this value are "
+"affected."
+msgstr ""
+"Mata in antal iterationer som nyckelderiveringsfunktionen kommer att "
+"appliceras på beräkningar av huvudlösenfrasen. Detta modifierar inte "
+"aktuellt lagrade lösenfraser, endast huvudlösenfrasen som beräknas efter att "
+"detta värde ändrats påverkas."
+
+#: ../clawsker:99
 msgid "Show unread messages with bold font"
 msgstr "Visa olästa meddelanden med fetstil"
 
-#: ../clawsker:86
+#: ../clawsker:100
 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
 msgstr "Visa olästa meddelanden i Meddelandelistan med fetstil"
 
-#: ../clawsker:87
-msgid "Don't use markup in compose window"
-msgstr "Använd inte markup i komponera-fönstret"
+#: ../clawsker:101
+msgid "Don't use markup"
+msgstr "Använd inte markup"
 
-#: ../clawsker:88
+#: ../clawsker:102
 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
-msgstr "Använd inte fetstil och kursiv text i komponera-dialogens konto-väljare"
+msgstr ""
+"Använd inte fetstil och kursiv text i komponera-dialogens konto-väljare"
 
-#: ../clawsker:89
+#: ../clawsker:103
 msgid "Use dotted lines in tree view components"
 msgstr "Använd streckade linjer i trädvy-komponenter"
 
-#: ../clawsker:90
-msgid "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message and other lists) instead of the modern lineless look."
-msgstr "Använd det gamla utseendet med sträckade linjer i huvudfönstrets trädvyer (Mapp, Meddelande och andra listor) istället för det moderna utseendet utan linjer"
+#: ../clawsker:104
+msgid ""
+"Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
+"and other lists) instead of the modern lineless look."
+msgstr ""
+"Använd det gamla utseendet med sträckade linjer i huvudfönstrets trädvyer "
+"(Mapp, Meddelande och andra listor) istället för det moderna utseendet utan "
+"linjer"
 
-#: ../clawsker:91
+#: ../clawsker:105
 msgid "Enable horizontal scrollbar"
 msgstr "Aktivera horisontell rullningslist"
 
-#: ../clawsker:92
+#: ../clawsker:106
 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
 msgstr "Aktivera den horisontella rullningslisten i meddelande-listan"
 
-#: ../clawsker:93
+#: ../clawsker:107
 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
 msgstr "Visa Till-kolumn istället för Från-kolumn i Skickat-mappen"
 
-#: ../clawsker:94
-msgid "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder instead of the originator's one in a From column."
-msgstr "Visa mottagarens emailadress i en Till-kolumn i Skickat-mappen istället för avsändarens i en Från-kolumn"
+#: ../clawsker:108
+msgid ""
+"Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
+"instead of the originator's one in a From column."
+msgstr ""
+"Visa mottagarens emailadress i en Till-kolumn i Skickat-mappen istället för "
+"avsändarens i en Från-kolumn"
 
-#: ../clawsker:95
+#: ../clawsker:109
 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
 msgstr "Beteende för mapp-listans rullningslist"
 
-#: ../clawsker:96
-msgid "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, automatic or hide always."
-msgstr "Specificera beteendet för vertikala rullningslister i Mapp-listan: Visa alltid, automatiskt eller göm alltid"
+#: ../clawsker:110
+msgid ""
+"Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
+"automatic or hide always."
+msgstr ""
+"Specificera beteendet för vertikala rullningslister i Mapp-listan: Visa "
+"alltid, automatiskt eller göm alltid"
 
-#: ../clawsker:97
+#: ../clawsker:111
 msgid "Show always"
 msgstr "Visa alltid"
 
-#: ../clawsker:98
+#: ../clawsker:112
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatisk"
 
-#: ../clawsker:99
+#: ../clawsker:113
 msgid "Hide always"
 msgstr "Göm alltid"
 
-#: ../clawsker:100
+#: ../clawsker:114
 msgid "From column displays"
 msgstr "Från-kolumnen visar"
 
-#: ../clawsker:101
-msgid "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, address or both"
-msgstr "Välj vad som visas i från-kolumnen av meddelandelistan: Namn, Adress, eller både och"
+#: ../clawsker:115
+msgid ""
+"Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
+"address or both."
+msgstr ""
+"Välj vad som visas i från-kolumnen av meddelandelistan: Namn, Adress, eller "
+"både och."
 
-#: ../clawsker:102
+#: ../clawsker:116
 msgid "Name only"
 msgstr "Endast namn"
 
-#: ../clawsker:103
+#: ../clawsker:117
 msgid "Address only"
 msgstr "Endast adress"
 
-#: ../clawsker:104
+#: ../clawsker:118
 msgid "Both name and address"
 msgstr "Både namn och adress"
 
-#: ../clawsker:105
+#: ../clawsker:119
 msgid "Coloured lines contrast"
 msgstr "Kontrast för färgade rader"
 
-#: ../clawsker:106
-msgid "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree view components. The smaller the value, the less visible the difference in the alternating colours of the lines."
-msgstr "Specificera vilket värde att använda när rader med alternerande färger skapas i trädvy-komponenter. Ju mindre värde, ju mindre skillnad på färgerna på raderna."
+#: ../clawsker:120
+msgid ""
+"Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
+"view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
+"the alternating colours of the lines."
+msgstr ""
+"Specificera vilket värde att använda när rader med alternerande färger "
+"skapas i trädvy-komponenter. Ju mindre värde, ju mindre skillnad på färgerna "
+"på raderna."
 
-#: ../clawsker:107
+#: ../clawsker:121
 msgid "Show cursor"
 msgstr "Visa markör"
 
-#: ../clawsker:108
+#: ../clawsker:122
 msgid "Display the cursor in the Message View."
 msgstr "Visa markör i Meddelande-vyn"
 
-#: ../clawsker:109
+#: ../clawsker:123
 msgid "Detachable toolbars"
 msgstr "Löstagbara verktygsfält"
 
-#: ../clawsker:110
+#: ../clawsker:124
 msgid "Show handles in the toolbars."
 msgstr "Visa handtag i verktygsfälten."
 
-#: ../clawsker:111
+#: ../clawsker:125
 msgid "Use stripes in all tree view components"
 msgstr "Använd alternerande färger i alla trädvykomponenter"
 
-#: ../clawsker:112
+#: ../clawsker:126
 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
 msgstr "Aktivera alternerande färger på rader i alla trädvy-komponenter"
 
-#: ../clawsker:113
+#: ../clawsker:127
 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
 msgstr "Använd alternerande färger i Mapplistan och Meddelandelistan"
 
-#: ../clawsker:114
+#: ../clawsker:128
 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
-msgstr "Aktivera alternerande färger på rader i Meddelande-listan och Mapp-listan."
+msgstr ""
+"Aktivera alternerande färger på rader i Meddelande-listan och Mapp-listan."
 
-#: ../clawsker:115
+#: ../clawsker:129
 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
 msgstr "2 rader per Meddelandeobjekt i 3-kolumnslayouten"
 
-#: ../clawsker:116
-msgid "Spread Message List information over two lines when using the three column mode."
-msgstr "Använd två rader för varje objekt i Meddelandelistan när trekolumns-layout används."
+#: ../clawsker:130
+msgid ""
+"Spread Message List information over two lines when using the three column "
+"mode."
+msgstr ""
+"Använd två rader för varje objekt i Meddelandelistan när trekolumns-layout "
+"används."
 
-#: ../clawsker:117
-msgid "Show compose margin"
-msgstr "Visa marginal i Skriv-dialogen"
+#: ../clawsker:131
+msgid "Show margin"
+msgstr "Visa marginal"
 
-#: ../clawsker:118
+#: ../clawsker:132
 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
 msgstr "Visar en liten marginal i Skriv-dialogen"
 
-#: ../clawsker:119
+#: ../clawsker:133
 msgid "Don't display localized date"
 msgstr "Visa inte lokaliserat datum"
 
-#: ../clawsker:120
-msgid "Toggles localization of date format in Message View"
-msgstr "Skiftar lokalisering av datum i Meddelandevyn"
+#: ../clawsker:134
+msgid "Toggles localization of date format in Message View."
+msgstr "Skiftar lokalisering av datum i Meddelandevyn."
 
-#: ../clawsker:121
+#: ../clawsker:135
 msgid "Zero replacement character"
 msgstr "Tecken för noll-ersättning"
 
-#: ../clawsker:122
-msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List"
-msgstr "Ersätter '0' med given bokstav i Mapplistan"
+#: ../clawsker:136
+msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List."
+msgstr "Ersätter '0' med given bokstav i Mapplistan."
 
-#: ../clawsker:124
+#: ../clawsker:137
+msgid "Editable headers"
+msgstr "Redigerbara huvuden"
+
+#: ../clawsker:138
+msgid ""
+"Allows to manually type any value in Compose Window header entries or just "
+"select from the available choices in the associated dropdown list."
+msgstr ""
+"Tillåter att manuellt mata in alla värden i Skriv Meddelande-fönster eller "
+"att bara välja från tillgängliga val i den relaterade rullgardinsmenyn."
+
+#: ../clawsker:139
+msgid "Select next message on delete"
+msgstr "Välj nästa meddelande vid borttagning"
+
+#: ../clawsker:140
+msgid ""
+"When deleting a message, toggles between selecting the next one (newer "
+"message) or the previous one (older message)."
+msgstr ""
+"Växla mellan att välja nästa (nyare meddelande) och föregående (äldre "
+"meddelande) vid borttagning av ett meddelande."
+
+#: ../clawsker:142
 msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
 msgstr "Time-out för Dra och Släpp-hovring (ms)"
 
-#: ../clawsker:125
-msgid "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse cursor is held over it during drag and drop."
-msgstr "Fördröjning i millisekunder innan ett mappträd expanderar när musen hålls över under en dra och släpp-operation."
+#: ../clawsker:143
+msgid ""
+"Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
+"cursor is held over it during drag and drop."
+msgstr ""
+"Fördröjning i millisekunder innan ett mappträd expanderar när musen hålls "
+"över under en dra och släpp-operation."
 
-#: ../clawsker:126
+#: ../clawsker:144
 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
 msgstr "Konfirmera inte borttagningar (farligt!)"
 
-#: ../clawsker:127
+#: ../clawsker:145
 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
 msgstr "Fråga inte efter bekräftelse innan definitiv radering av email"
 
-#: ../clawsker:128
+#: ../clawsker:146
 msgid "Respect format=flowed in messages"
 msgstr "Respektera format=flowed i meddelanden"
 
-#: ../clawsker:129
-msgid "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be wrapped."
-msgstr "Respektera format=flowed på text/plain meddelanden. Detta kommer att göra att vissa meddelanden har långa rader, men kommer att fixa URLer som annars hade brutits"
+#: ../clawsker:147
+msgid ""
+"Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some "
+"mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be "
+"wrapped."
+msgstr ""
+"Respektera format=flowed på text/plain meddelanden. Detta kommer att göra "
+"att vissa meddelanden har långa rader, men kommer att fixa URLer som annars "
+"hade brutits"
 
-#: ../clawsker:130
+#: ../clawsker:148
 msgid "Allow writable temporary files"
 msgstr "Tillåt skrivbara temporära filer"
 
-#: ../clawsker:131
+#: ../clawsker:149
 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
 msgstr "Spara temporära filer när bilagor med skriv-bitten satt öppnas."
 
-#: ../clawsker:132
+#: ../clawsker:150
 msgid "Don't check SSL certificates"
 msgstr "Kontrollera inte SSL-certifikat"
 
-#: ../clawsker:133
+#: ../clawsker:151
 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
 msgstr "Stänger av verifiering av SSL-certifikat"
 
-#: ../clawsker:134
+#: ../clawsker:152
 msgid "Progress bar update step (items)"
 msgstr "Uppdateringssteg för Förloppsindikatorn (enheter)"
 
-#: ../clawsker:135
+#: ../clawsker:153
 msgid "Update stepping in progress bars."
 msgstr "Uppdateringssteg i förloppsindikatorer"
 
-#: ../clawsker:136
+#: ../clawsker:154
 msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
 msgstr "Maximal ålder vid trådning efter ämne (dagar)"
 
-#: ../clawsker:137
-msgid "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using subject in addition to standard headers\"."
-msgstr "Antal dagar att inkludera ett meddelande i en tråd när \"Trådar änvänder ämne som tillägg till standardhuvud\"."
+#: ../clawsker:155
+msgid ""
+"Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
+"subject in addition to standard headers\"."
+msgstr ""
+"Antal dagar att inkludera ett meddelande i en tråd när \"Trådar änvänder "
+"ämne som tillägg till standardhuvud\"."
 
-#: ../clawsker:138
+#: ../clawsker:156
 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
 msgstr "Tillåt icke-säkra SSL-certifikat"
 
-#: ../clawsker:139
-msgid "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/port."
-msgstr "Tillåter Claws Mail att komma ihåg flera SSL-certifikat för en given server/port."
+#: ../clawsker:157
+msgid ""
+"Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
+"port."
+msgstr ""
+"Tillåter Claws Mail att komma ihåg flera SSL-certifikat för en given server/"
+"port."
 
-#: ../clawsker:140
+#: ../clawsker:158
 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
 msgstr "Tvinga UTF-8 för trasiga mail"
 
-#: ../clawsker:141
+#: ../clawsker:159
 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
 msgstr "Använd UTF-8-kodning för trasiga mail istället för aktuell locale"
 
-#: ../clawsker:142
+#: ../clawsker:160
 msgid "Warn on drag 'n' drop"
 msgstr "Varna vid Dra och Släpp"
 
-#: ../clawsker:143
+#: ../clawsker:161
 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
 msgstr "Visa en bekräftelse-dialog vid dra och släpp av mappar"
 
-#: ../clawsker:144
+#: ../clawsker:162
 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
 msgstr "Utgående meddelanden återgår till ASCII"
 
-#: ../clawsker:145
-msgid "If content allows, ASCII will be used to encode outgoing messages, otherwise the user-defined encoding is enforced always."
-msgstr "Om innehållet tillåter, kommer ASCII att användas för utgående meddelanden, annars kommer den användar-definierade kodningen alltid användas."
+#: ../clawsker:163
+msgid ""
+"If content allows, ASCII will be used to encode outgoing messages, otherwise "
+"the user-defined encoding is enforced always."
+msgstr ""
+"Om innehållet tillåter, kommer ASCII att användas för utgående meddelanden, "
+"annars kommer den användar-definierade kodningen alltid användas."
 
-#: ../clawsker:146
+#: ../clawsker:164
 msgid "Primary paste unselects selection"
 msgstr "Primär paste avmarkerar aktuellt val"
 
-#: ../clawsker:147
-msgid "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and insertion point."
-msgstr "Kontrollerar hur inklistring med hjälp av mitten-knappen ändrar vald text och insättningspunkt"
+#: ../clawsker:165
+msgid ""
+"Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
+"insertion point."
+msgstr ""
+"Kontrollerar hur inklistring med hjälp av mitten-knappen ändrar vald text "
+"och insättningspunkt"
 
-#: ../clawsker:148
+#: ../clawsker:166
 msgid "Show inline attachments"
 msgstr "Visa inline-bilagor"
 
-#: ../clawsker:149
-msgid "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view"
-msgstr "Tillåter att gömma inline-bilagor som redan visas i e-postvyn"
+#: ../clawsker:167
+msgid "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view."
+msgstr "Tillåter att gömma inline-bilagor som redan visas i strukturvyn"
 
-#: ../clawsker:150
+#: ../clawsker:168
 msgid "Address search in compose window matches any"
 msgstr "Adresssökning i \"Skriv meddelande\"-fönster matchar vilken som helst"
 
-#: ../clawsker:151
-msgid "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or only the from the start"
-msgstr "Vid komplettering via Tab-tangenten kommer addresstexten att matcha vilken del av strängen som helst, eller bara från början"
+#: ../clawsker:169
+msgid ""
+"On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
+"only the from the start."
+msgstr ""
+"Vid komplettering via Tab-tangenten kommer addresstexten att matcha vilken "
+"del av strängen som helst, eller bara från början."
 
-#: ../clawsker:152
+#: ../clawsker:170
 msgid "Folder search in folder selector matches any"
 msgstr "Mappsökning i mappväljaren matchar vilka som helst"
 
-#: ../clawsker:153
-msgid "On folder name completion text will match any part of the string or only from the start"
-msgstr "Vid komplettering av mappnamn kommer text att matcha vilken del av strängen som helst, eller bara från början"
+#: ../clawsker:171
+msgid ""
+"On folder name completion text will match any part of the string or only "
+"from the start."
+msgstr ""
+"Vid komplettering av mappnamn kommer text att matcha vilken del av strängen "
+"som helst, eller bara från början."
 
-#: ../clawsker:155
+#: ../clawsker:173
 msgid "X-Mailer header"
 msgstr "X-Mailer huvud"
 
-#: ../clawsker:156
+#: ../clawsker:174
 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
 msgstr "Färgen som används för X-Mailer-raden när dess värde är Claws Mail"
 
-#: ../clawsker:157
+#: ../clawsker:175
 msgid "Error messages"
 msgstr "Felmeddelanden"
 
-#: ../clawsker:158
+#: ../clawsker:176
 msgid "Colour for error messages in log window."
 msgstr "Färg för felmeddelanden i loggfönstret"
 
-#: ../clawsker:159
+#: ../clawsker:177
 msgid "Server messages"
 msgstr "Servermeddelanden"
 
-#: ../clawsker:160
+#: ../clawsker:178
 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
 msgstr "Färg för meddelanden från servrar i loggfönstret."
 
-#: ../clawsker:161
+#: ../clawsker:179
 msgid "Standard messages"
 msgstr "Standard-meddelanden"
 
-#: ../clawsker:162
+#: ../clawsker:180
 msgid "Colour for messages in log window."
 msgstr "Färg för meddelanden i loggfönstret"
 
-#: ../clawsker:163
+#: ../clawsker:181
 msgid "Client messages"
 msgstr "Klient-meddelanden"
 
-#: ../clawsker:164
+#: ../clawsker:182
 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
 msgstr "Färg för meddelanden skickade till servrar i loggfönstret"
 
-#: ../clawsker:165
+#: ../clawsker:183
 msgid "Warnings"
 msgstr "Varningar"
 
-#: ../clawsker:166
+#: ../clawsker:184
 msgid "Colour for warning messages in log window."
 msgstr "Färg för varningsmeddelanden i loggfönstret"
 
-#: ../clawsker:168
+#: ../clawsker:186
 msgid "Added lines"
 msgstr "Adderade rader"
 
-#: ../clawsker:169
+#: ../clawsker:187
 msgid "Colour for added lines in patches."
 msgstr "Färg på adderade rader i patchar"
 
-#: ../clawsker:170
+#: ../clawsker:188
 msgid "Deleted lines"
 msgstr "Borttagna rader"
 
-#: ../clawsker:171
+#: ../clawsker:189
 msgid "Colour for deleted lines in patches."
 msgstr "Färg på borttagna rader i patchar"
 
-#: ../clawsker:172
+#: ../clawsker:190
 msgid "Hunk lines"
 msgstr "Rubrik för stycke"
 
-#: ../clawsker:173
+#: ../clawsker:191
 msgid "Color for hunk headers in patches."
 msgstr "Färg på stycke-rubriker i patchar."
 
-#: ../clawsker:175
+#: ../clawsker:193
 msgid "X position"
 msgstr "X-position"
 
-#: ../clawsker:176
+#: ../clawsker:194
 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
 msgstr "X-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
 
-#: ../clawsker:177
+#: ../clawsker:195
 msgid "Y position"
 msgstr "Y-position"
 
-#: ../clawsker:178
+#: ../clawsker:196
 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
 msgstr "Y-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
 
-#: ../clawsker:179
+#: ../clawsker:197
 msgid "Width"
 msgstr "Bredd"
 
-#: ../clawsker:180
+#: ../clawsker:198
 msgid "Window's width in pixels."
 msgstr "Fönstrets bredd i pixels"
 
-#: ../clawsker:181
+#: ../clawsker:199
 msgid "Height"
 msgstr "Höjd"
 
-#: ../clawsker:182
+#: ../clawsker:200
 msgid "Window's height in pixels."
 msgstr "Fönstrets höjd i pixels"
 
-#: ../clawsker:184
+#: ../clawsker:202
 msgid "Maximized"
 msgstr "Maximerat"
 
-#: ../clawsker:185
+#: ../clawsker:203
 msgid "Changes window maximized status."
 msgstr "Ändrar fönstrets maximerad-status"
 
-#: ../clawsker:186
+#: ../clawsker:204
 msgid "Full-screen"
 msgstr "Fullskärm"
 
-#: ../clawsker:187
+#: ../clawsker:205
 msgid "Changes full screen status."
 msgstr "Ändrar fullskärms-status"
 
-#: ../clawsker:189
+#: ../clawsker:207
 msgid "Error: "
 msgstr "Fel: "
 
-#: ../clawsker:190
+#: ../clawsker:208
 msgid "resource file for Claws Mail was not found."
 msgstr "resursfilen för Claws Mail hittades inte."
 
-#: ../clawsker:191
+#: ../clawsker:209
 msgid "seems Claws Mail is currently running, close it first."
 msgstr "det verkar som om Claws Mail kör för närvarande, stäng det först."
 
-#: ../clawsker:192
-msgid "option requires a directory name."
-msgstr "alternativ kräver ett mappnamn"
+#: ../clawsker:373
+msgid "Clawsker error"
+msgstr "Clawskerfel"
 
-#: ../clawsker:193
-msgid "option requires a file name."
-msgstr "alternativ kräver ett filnamn"
-
-#: ../clawsker:194
-msgid "specified name is not a directory or does not exist."
-msgstr "angivet namn är inte en folder eller finns inte"
-
-#: ../clawsker:195
-msgid "specified name is not a file or does not exist."
-msgstr "angivet namn är inte en fil eller finns inte"
-
-#: ../clawsker:359
-msgid "Error message"
-msgstr "Felmeddelande"
-
-#: ../clawsker:1661
+#: ../clawsker:1710
 msgid "Main window"
 msgstr "Huvudfönster"
 
-#: ../clawsker:1674
+#: ../clawsker:1723
 msgid "Message window"
 msgstr "Meddelandefönster"
 
-#: ../clawsker:1684
+#: ../clawsker:1733
 msgid "Send window"
 msgstr "Skicka-fönster"
 
-#: ../clawsker:1689
+#: ../clawsker:1738
 msgid "Receive window"
 msgstr "Mottagarfönster"
 
-#: ../clawsker:1703
+#: ../clawsker:1752
 msgid "Folder window"
 msgstr "Mappfönster"
 
-#: ../clawsker:1708
+#: ../clawsker:1757
 msgid "Folder selection window"
 msgstr "Fönster för Mappval"
 
-#: ../clawsker:1718
+#: ../clawsker:1767
 msgid "Addressbook main window"
 msgstr "Huvudfönster för Adressbok"
 
-#: ../clawsker:1723
+#: ../clawsker:1772
 msgid "Edit person window"
 msgstr "Fönster för att editera person"
 
-#: ../clawsker:1728
+#: ../clawsker:1777
 msgid "Edit group window"
 msgstr "Fönster för att editera grupp"
 
-#: ../clawsker:1733
+#: ../clawsker:1782
 msgid "Add address window"
 msgstr "Fönster för att Lägga till adress"
 
-#: ../clawsker:1738
+#: ../clawsker:1787
 msgid "Folder select window"
 msgstr "Fönster för att välja mapp"
 
-#: ../clawsker:1748
+#: ../clawsker:1797
 msgid "Accounts window"
 msgstr "Kontofönster"
 
-#: ../clawsker:1753
+#: ../clawsker:1802
 msgid "Edit account window"
 msgstr "Fönster för att ändra konto"
 
-#: ../clawsker:1763
+#: ../clawsker:1812
 msgid "Filtering window"
 msgstr "Fönster för Filtrering"
 
-#: ../clawsker:1768
+#: ../clawsker:1817
 msgid "Filtering actions window"
 msgstr "Fönster för Filtreringsåtgärder"
 
-#: ../clawsker:1773
+#: ../clawsker:1822
 msgid "Filtering debug window"
 msgstr "Fönster för Debuggning av Filter"
 
-#: ../clawsker:1778
+#: ../clawsker:1827
 msgid "Matcher window"
 msgstr "Matchningsfönster"
 
-#: ../clawsker:1788
+#: ../clawsker:1837
 msgid "Preferences window"
 msgstr "Fönster för Egenskaper"
 
-#: ../clawsker:1793
+#: ../clawsker:1842
 msgid "Templates window"
 msgstr "Mallfönster"
 
-#: ../clawsker:1798
+#: ../clawsker:1847
 msgid "Actions window"
 msgstr "Aktivitetsfönster"
 
-#: ../clawsker:1803
+#: ../clawsker:1852
 msgid "Tags window"
 msgstr "Taggfönster"
 
-#: ../clawsker:1808
+#: ../clawsker:1857
 msgid "Plugins window"
 msgstr "Pluginfönster"
 
-#: ../clawsker:1823
+#: ../clawsker:1872
 msgid "Print preview window"
 msgstr "Förhandsgranskningsfönster"
 
-#: ../clawsker:1828
+#: ../clawsker:1877
 msgid "View source window"
 msgstr "Visa källkod"
 
-#: ../clawsker:1835
+#: ../clawsker:1884
 msgid "Main"
 msgstr "Huvudfönster"
 
-#: ../clawsker:1836
+#: ../clawsker:1885
 msgid "Message"
 msgstr "Meddelande"
 
-#: ../clawsker:1837
+#: ../clawsker:1886
 msgid "Send/Receive"
 msgstr "Skicka/Ta emot"
 
-#: ../clawsker:1838
+#: ../clawsker:1887
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapp"
 
-#: ../clawsker:1840
+#: ../clawsker:1889
 msgid "Accounts"
 msgstr "Konton"
 
-#: ../clawsker:1841
+#: ../clawsker:1890
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtrering"
 
-#: ../clawsker:1842
+#: ../clawsker:1891
 msgid "Preferences"
 msgstr "Egenskaper"
 
-#: ../clawsker:1854
-#: ../clawsker:1861
+#: ../clawsker:1903 ../clawsker:1910
 msgid ", built for "
 msgstr ", byggt för "
 
-#: ../clawsker:1855
-#: ../clawsker:1862
+#: ../clawsker:1904 ../clawsker:1911
 msgid ", running with "
 msgstr ", körandes med "
 
-#: ../clawsker:1867
+#: ../clawsker:1916
 msgid "was not found!"
 msgstr "hittades inte!"
 
-#: ../clawsker:1868
+#: ../clawsker:1917
 msgid "returned version "
 msgstr "returnerad version "
 
-#: ../clawsker:1878
+#: ../clawsker:1927
 msgid "Syntax:\n"
 msgstr "Syntax:\n"
 
-#: ../clawsker:1879
-msgid "    clawsker [options]\n"
-msgstr "    clawsker [val]\n"
+#: ../clawsker:1928
+msgid "  clawsker [options]\n"
+msgstr "  clawsker [val]\n"
 
-#: ../clawsker:1880
+#: ../clawsker:1929
 msgid "Options:\n"
 msgstr "Val:\n"
 
-#: ../clawsker:1881
-msgid "    --help                         Prints this help screen.\n"
-msgstr "    --help                         Visa denna hjälp-skärm.\n"
+#: ../clawsker:1930
+msgid "  -h|--help                        Prints this help screen.\n"
+msgstr "  -h|--help                         Visa denna hjälp-skärm.\n"
 
-#: ../clawsker:1882
-msgid "    --version                      Prints version infos.\n"
-msgstr "    --version                      Skriver ut versions-information.\n"
+#: ../clawsker:1931
+msgid "  -v|--version                     Prints version infos.\n"
+msgstr "  -v|--version                      Skriver ut versions-information.\n"
 
-#: ../clawsker:1883
-msgid "    --verbose                      More messages on standard output.\n"
-msgstr "    --verbose                      Fler meddelanden på standard output.\n"
+#: ../clawsker:1932
+msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output.\n"
+msgstr ""
+"  -b|--verbose                      Fler meddelanden på standard output.\n"
 
-#: ../clawsker:1884
-msgid "    --alternate-config-dir <dir>   Uses <dir> as Claws Mail config dir.\n"
-msgstr "    --alternate-config-dir <dir>   Använder <dir> som Claws Mail konfigurations-folder.\n"
+#: ../clawsker:1933
+msgid ""
+"  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail config dir.\n"
+msgstr ""
+"  -a|--alternate-config-dir <dir>   Använder <dir> som Claws Mail "
+"konfigurations-folder.\n"
 
-#: ../clawsker:1885
-msgid "    --clawsrc <file>               Uses <file> as full resource name.\n"
-msgstr "    --clawsrc <file>               Använder <file> som fullt resurs-namn.\n"
+#: ../clawsker:1934
+msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name.\n"
+msgstr ""
+"  -c|--clawsrc <file>               Använder <file> som fullt resurs-namn.\n"
 
-#: ../clawsker:1945
+#: ../clawsker:1947
+msgid "try -h or --help for syntax.\n"
+msgstr "Försök med -h eller --help för syntax.\n"
+
+#: ../clawsker:1950
 #, perl-brace-format
-msgid "unknown option '{opt}'.\n"
-msgstr "okänt alternativ '{opt}'.\n"
+msgid "Error in options: {msg}\n"
+msgstr "Fel i alternativ: {msg}\n"
 
+#: ../clawsker:1962
+#, perl-brace-format
+msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
+msgstr "Fel: {opt} kräver ett prickat numeriskt värdeargument\n"
+
+#: ../clawsker:1969
+#, perl-brace-format
+msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
+msgstr "Fel: '{dir}' är inte en folder eller så finns den inte\n"
+
+#: ../clawsker:1978
+#, perl-brace-format
+msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
+msgstr "Fel: '{value}' är inte en fil eller så finns den inte\n"