New Danish translation by Erik P. Olsen
authorRicardo Mones <ricardo@mones.org>
Thu, 10 Nov 2016 23:29:40 +0000 (00:29 +0100)
committerRicardo Mones <ricardo@mones.org>
Thu, 10 Nov 2016 23:29:40 +0000 (00:29 +0100)
po/da.po [new file with mode: 0644]

diff --git a/po/da.po b/po/da.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5117bbd
--- /dev/null
+++ b/po/da.po
@@ -0,0 +1,1028 @@
+# Dansk oversættelse af Clawsker.
+# Copyright (C) 2011-2016vRicardo Mones Lastra
+# This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
+# Erik P. Olsen <epodata@gmail.com>, 2016.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: clawsker 1.0.1\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-11-06 18:49+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-11-08 18:49+0100\n"
+"Last-Translator: Erik P. Olsen <epodata@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Dansk\n"
+"Language: da\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: ../clawsker:61
+msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
+msgstr "Claws Mail Skjulte Indstillinger"
+
+#: ../clawsker:62
+msgid "About..."
+msgstr "Om..."
+
+#: ../clawsker:63
+msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
+msgstr "Clawsker :: Finindstilling af Claws Mail"
+
+#: ../clawsker:64
+msgid "License:"
+msgstr "Licens"
+
+#: ../clawsker:65
+msgid "Version:"
+msgstr "Version"
+
+#: ../clawsker:67
+msgid "Colours"
+msgstr "Farver"
+
+#: ../clawsker:68
+msgid "Behaviour"
+msgstr "Adfærd"
+
+#: ../clawsker:69
+msgid "GUI"
+msgstr "GUI"
+
+#: ../clawsker:70 ../clawsker:1824
+msgid "Other"
+msgstr "Andet"
+
+#: ../clawsker:71
+msgid "Windows"
+msgstr "Vinduer"
+
+#: ../clawsker:72 ../clawsker:1821
+msgid "Accounts"
+msgstr "Konti"
+
+#: ../clawsker:73
+msgid "Plugins"
+msgstr "Udvidelser"
+
+#: ../clawsker:74
+msgid "Info"
+msgstr "Info"
+
+#: ../clawsker:76 ../clawsker:1820
+msgid "Addressbook"
+msgstr "Adressebog"
+
+#: ../clawsker:77
+msgid "Memory"
+msgstr "Hukommelse"
+
+#: ../clawsker:78 ../clawsker:87
+msgid "Message View"
+msgstr "Meddelelsesoversigt"
+
+#: ../clawsker:79 ../clawsker:1799
+msgid "Log window"
+msgstr "Logvindue"
+
+#: ../clawsker:80
+msgid "Drag 'n' drop"
+msgstr "Træk og slip"
+
+#: ../clawsker:81
+msgid "Secure Sockets Layer"
+msgstr "Sikker sokkellag"
+
+#: ../clawsker:82
+msgid "Messages"
+msgstr "Meddelelser"
+
+#: ../clawsker:83
+msgid "Completion"
+msgstr "Fuldførelse"
+
+#: ../clawsker:84
+msgid "Coloured stripes"
+msgstr "Farvede striber"
+
+#: ../clawsker:85
+msgid "Scroll bars"
+msgstr "Rullebjælke"
+
+#: ../clawsker:86
+msgid "Message List"
+msgstr "Meddelelsesliste"
+
+#: ../clawsker:88
+msgid "Compose window"
+msgstr "Indskrivningsvindue"
+
+#: ../clawsker:89
+msgid "NetworkManager"
+msgstr "NetværksStyring"
+
+#: ../clawsker:90
+msgid "Viewing patches"
+msgstr "Patch-visningr"
+
+#: ../clawsker:91
+msgid "Master passphrase"
+msgstr "Masterløsen"
+
+#: ../clawsker:93
+msgid "Use detached address book edit dialogue"
+msgstr "Brug egen redigringsdialog til adressebog"
+
+#: ../clawsker:94
+msgid ""
+"If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
+"use a form embedded in the address book's main window."
+msgstr ""
+"Hvis sand, brug en separat redigeringsdialog til en persons detaljer. Ellers "
+"bruges formular indlejret i adressebogens hovedvindue."
+
+#: ../clawsker:95
+msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
+msgstr "Maksimal hukommelse til meddelelsesmellemlager (kB)"
+
+#: ../clawsker:96
+msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
+msgstr "Den største mængde hukommelse til brug for mellemlagring af meddelelser, i kilobyte."
+
+#: ../clawsker:97
+msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
+msgstr "Mindste tid for mellemlagring af elementer (minutter"
+
+#: ../clawsker:98
+msgid ""
+"The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
+"than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
+msgstr ""
+"Den mindste tid i minutter til at holde mellemlagring i hukommelsen."
+"Mellemlagring nyere end denne tid bliver ikke frigjort, selv om udnyttelse "
+"af hukommelsen er for høj."
+
+#: ../clawsker:99
+msgid "Use NetworkManager"
+msgstr "Brug NetværksStyring"
+
+#: ../clawsker:100
+msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
+msgstr "Brug NertærksStyring til at skifte automatisk til offline."
+
+#: ../clawsker:101
+msgid "Rounds for PBKDF2 function"
+msgstr "Antal iterationer for PBKDF2-funktionen"
+
+#: ../clawsker:102
+msgid ""
+"Specify the number of iterations the key derivation function will be applied "
+"on master passphrase computation. Does not modify currently stored "
+"passphrase, only master passphrases computed after changing this value are "
+"affected."
+msgstr ""
+"Angiv antallet af iterationer, som gennemløbes ved fremstilling af masterløsenet. "
+"Det ændrer ikke på det bestående løsen, kun det masterløsen, som beregnes efter "
+"denne værdi, bliver berørt."
+
+#: ../clawsker:104
+msgid "Show unread messages with bold font"
+msgstr "Vis ulæste meddelelser med fede typer"
+
+#: ../clawsker:105
+msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
+msgstr "Vis ulæste meddelelser i meddelelseslisten ved brug af fede typer."
+
+#: ../clawsker:106
+msgid "Don't use markup"
+msgstr "Brug ikke markup"
+
+#: ../clawsker:107
+msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
+msgstr "Brug ikke fed og kursiv tekst i indskrivningsdialogens valg af konto."
+
+#: ../clawsker:108
+msgid "Use dotted lines in tree view components"
+msgstr "Brug stiplede linjer i træstrukturer"
+
+#: ../clawsker:109
+msgid ""
+"Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
+"and other lists) instead of the modern lineless look."
+msgstr ""
+"Brug de gamle stiplede linjer i hovedvinduets træstrukturer (mappe, meddelelse "
+"og andre lister) i stedet for det moderne ulinierede afbildning."
+
+#: ../clawsker:110
+msgid "Enable horizontal scrollbar"
+msgstr "Aktivér vandret rullebjælke"
+
+#: ../clawsker:111
+msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
+msgstr "Aktivér vandret rullebjælke i meddelelseslisten."
+
+#: ../clawsker:112
+msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
+msgstr "Vis Til kolonne i stedet for Fra kolonne i Sendt mappe"
+
+#: ../clawsker:113
+msgid ""
+"Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
+"instead of the originator's one in a From column."
+msgstr ""
+"Vis modtagerens postadresse i en Til kolonne af Sendt mappe "
+"i stedet for afsenderens adresse i en Fra kolonne."
+
+#: ../clawsker:114
+msgid "Folder List scrollbar behaviour"
+msgstr "Rullebjælkens adfærd i mappelister"
+
+#: ../clawsker:115
+msgid ""
+"Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
+"automatic or hide always."
+msgstr ""
+"Angiv visning af den lodrette rullebjælke i mappelister: vis altid, "
+"automatisk eller skjul altid."
+
+#: ../clawsker:116
+msgid "Show always"
+msgstr "Vis altid"
+
+#: ../clawsker:117
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatisk"
+
+#: ../clawsker:118
+msgid "Hide always"
+msgstr "Skjul altid"
+
+#: ../clawsker:119
+msgid "From column displays"
+msgstr "Visning af Fra kolonne"
+
+#: ../clawsker:120
+msgid ""
+"Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
+"address or both."
+msgstr ""
+"Vælger hvilke data, der skal vises i meddelelseslisters Fra kolonne: navn, "
+"adresse eller begge."
+
+#: ../clawsker:121
+msgid "Name only"
+msgstr "Kun navn"
+
+#: ../clawsker:122
+msgid "Address only"
+msgstr "Kun adresse"
+
+#: ../clawsker:123
+msgid "Both name and address"
+msgstr "Både navn og adresse"
+
+#: ../clawsker:124
+msgid "Coloured lines contrast"
+msgstr "Kontrast i farvede linjer"
+
+#: ../clawsker:125
+msgid ""
+"Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
+"view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
+"the alternating colours of the lines."
+msgstr ""
+"Angiv hvilken værdi, der skal bruges ved dannelse af linjer med skiftene "
+"farver i træstrukturer. Jo mindre værdien er, jo mindre synlig er forskellen i "
+"linjernes skiftene farver."
+
+#: ../clawsker:126
+msgid "Show cursor"
+msgstr "Vis markør"
+
+#: ../clawsker:127
+msgid "Display the cursor in the Message View."
+msgstr "Vis markøren i meddelelsesoversigten."
+
+#: ../clawsker:128
+msgid "Detachable toolbars"
+msgstr "Løse værktøjsbjælker"
+
+#: ../clawsker:129
+msgid "Show handles in the toolbars."
+msgstr "Vis håndtag i værktøjsbjælkerne."
+
+#: ../clawsker:130
+msgid "Use stripes in all tree view components"
+msgstr "Brug striber i alle træstrukturer"
+
+#: ../clawsker:131
+msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
+msgstr "Aktivér skiftende farvelinjer i alle træstrukturer."
+
+#: ../clawsker:132
+msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
+msgstr "Brug striber i mappe- og meddelelseslister"
+
+#: ../clawsker:133
+msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
+msgstr "Aktivér skiftende farvelinjer i mappe- og meddelelseslister."
+
+#: ../clawsker:134
+msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
+msgstr "2 linjer pr meddelelseslisteobjekt i 3-kolonne layout"
+
+#: ../clawsker:135
+msgid ""
+"Spread Message List information over two lines when using the three column "
+"mode."
+msgstr ""
+"Spred meddelelseslisternes oplysninger over to linjer, når der bruges "
+"tre kolonne tilstand."
+
+#: ../clawsker:136
+msgid "Show margin"
+msgstr "Vis margin"
+
+#: ../clawsker:137
+msgid "Shows a small margin in the Compose View."
+msgstr "Viser en smal margin i indskrivningsoversigten."
+
+#: ../clawsker:138
+msgid "Don't display localized date"
+msgstr "Vis ikke lokaliseret dato"
+
+#: ../clawsker:139
+msgid "Toggles localization of date format in Message View."
+msgstr "Skifter lokalisering af dato format i meddelelsesoversigten."
+
+#: ../clawsker:140
+msgid "Zero replacement character"
+msgstr "Nul erstatningstegn"
+
+#: ../clawsker:141
+msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List."
+msgstr "Erstatter '0' med det angivne tegn i mappelisten."
+
+#: ../clawsker:142
+msgid "Editable headers"
+msgstr "Redigerbare hoveder"
+
+#: ../clawsker:143
+msgid ""
+"Allows to manually type any value in Compose Window header entries or just "
+"select from the available choices in the associated dropdown list."
+msgstr ""
+"Tillader manuel indtastning af en vilkårlig værdi i indskrivningsvinduets "
+"hovedlinjer eller blot valg af tilgængelige værdier fra det tilhørende rullegardin."
+
+#: ../clawsker:144
+msgid "Select next message on delete"
+msgstr "Vælg næste meddelelse efter slet"
+
+#: ../clawsker:145
+msgid ""
+"When deleting a message, toggles between selecting the next one (newer "
+"message) or the previous one (older message)."
+msgstr ""
+"Skifter, ved sletning af en meddelelse, mellem at vælge den næste (nyere "
+" meddelelse) eller den foregående (ældre meddelelse)."
+
+#: ../clawsker:147
+msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
+msgstr "Træk og slip værdi for tidsudløb (msek)"
+
+#: ../clawsker:148
+msgid ""
+"Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
+"cursor is held over it during drag and drop."
+msgstr "Tid i millisekunder hvorefter et mappetræ vil ekspandere, når "
+"musemarkøren holdes over det ved træk og slip."
+
+#: ../clawsker:149
+msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
+msgstr "Bekræft ikke sletninger (farligt!)"
+
+#: ../clawsker:150
+msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
+msgstr "Anmod ikke om bekræftelse før definitiv sletning af epost."
+
+#: ../clawsker:151
+msgid "Respect format=flowed in messages"
+msgstr "Respektér format=flowed i meddelelser"
+
+#: ../clawsker:152
+msgid ""
+"Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some mails "
+"to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be wrapped."
+msgstr ""
+"Respektér format=flowed i text/plain dele af en meddelelse. Dette vil forårsage, "
+"at nogle epost vil få lange linjer, men undgår samtidig, at nogle URL bliver linjebrudt."
+
+#: ../clawsker:153
+msgid "Allow writable temporary files"
+msgstr "Tillad redigerbare temporære filer"
+
+#: ../clawsker:154
+msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
+msgstr "Gemmer temporære filer, når vedhæftninger med skrive bitten sat bliver åbnet."
+
+#: ../clawsker:155
+msgid "Don't check SSL certificates"
+msgstr "Tjek ikke SSL certifikater"
+
+#: ../clawsker:156
+msgid "Disables the verification of SSL certificates."
+msgstr "Deaktivér verifikation af SSL certifikater."
+
+#: ../clawsker:157
+msgid "Progress bar update step (items)"
+msgstr "Opdateringsfremskridt (objekter) for statuslinjer"
+
+#: ../clawsker:158
+msgid "Update stepping in progress bars."
+msgstr "Opdateringsfremskridt i staturlinjer."
+
+#: ../clawsker:159
+msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
+msgstr "Højeste alder for trådning ved emne (dage)"
+
+#: ../clawsker:160
+msgid ""
+"Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
+"subject in addition to standard headers\"."
+msgstr ""
+"Antal dage for hvilke en meddelelse inkluderes i en tråd ved brug af "
+"\"Tråd som bruger emne i tilgift til standard hoveder\"."
+
+#: ../clawsker:161
+msgid "Allow unsafe SSL certificates"
+msgstr "Tillad usikker SSL certifikater"
+
+#: ../clawsker:162
+msgid ""
+"Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
+"port."
+msgstr ""
+"Tillader Claws Mail at huske multiple SSL certifikater for en given server/"
+"port."
+
+#: ../clawsker:163
+msgid "Force UTF-8 for broken mails"
+msgstr "Forcér UTF-8 ved ugyldig post"
+
+#: ../clawsker:164
+msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
+msgstr "Brug UTF-8 ved ugyldig post i stedet for nærværende lokalitet."
+
+#: ../clawsker:165
+msgid "Warn on drag 'n' drop"
+msgstr "Advar ved træk og slip"
+
+#: ../clawsker:166
+msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
+msgstr "Vis en bekræftelsesdialog ved træk og oslip af mapper."
+
+#: ../clawsker:167
+msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
+msgstr "Udgående meddelelser falder tilbage til ASCII"
+
+#: ../clawsker:168
+msgid ""
+"If allowed by content, ASCII will be used to encode outgoing messages, "
+"otherwise the user-defined encoding is always enforced."
+msgstr ""
+"Hvis indholdet tillader det, bruges ASCII til kodning af udgående "
+"meddelelser, ellers anvendes den brugerdefinerede indkodning altid."
+
+#: ../clawsker:169
+msgid "Primary paste unselects selection"
+msgstr "Primær indsætning afmarkerer aktuelt valg"
+
+#: ../clawsker:170
+msgid ""
+"Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
+"insertion point."
+msgstr ""
+"Styrer hvorledes indsætnings brug af midterklik ændrer den valgte tekst "
+"indsættelsespunkt."
+
+#: ../clawsker:171
+msgid "Show inline attachments"
+msgstr "Vis inline vedhæftninger"
+
+#: ../clawsker:172
+msgid "Allows to hide inline attachments already shown in mail structure view."
+msgstr "Tillader at skjule inline vedhæftninger, som allerede er vist i "
+"struktureret postoversigt."
+
+#: ../clawsker:173
+msgid "Address search in compose window matches any"
+msgstr "Adressesøgning i indskrivningsvindue matcher enhver"
+
+#: ../clawsker:174
+msgid ""
+"On Tab-key completion, address text will match any part of the string or only "
+"from the start."
+msgstr ""
+"Ved fuldførelse med Tab-tasten matcher adresseteksten enhver del af strengen "
+"eller kun fra starten."
+
+#: ../clawsker:175
+msgid "Folder search in folder selector matches any"
+msgstr "Mappesøgning ved mappevalg matcher enhver"
+
+#: ../clawsker:176
+msgid ""
+"On folder name completion text will match any part of the string or only from "
+"the start."
+msgstr ""
+"Ved fuldførelse af mappenavn matcher teksten enhver del af strengen eller "
+"kun fra starten."
+
+#: ../clawsker:177
+msgid "Rewrite first 'From' using QP encoding"
+msgstr "Omskriv første 'Fra' med QP indkodning"
+
+#: ../clawsker:178
+msgid ""
+"Workaround some servers which convert first 'From' to '>From' by using Quoted-"
+"Printable transfer encoding instead of 7bit/8bit encoding."
+msgstr ""
+"Omgåelse af visse servere som konverterer første 'Fra' til '>Fra' ved brug af "
+"Quoted-Printable transfer-indkodning i stedet for 7bit/8bit indkodning."
+
+#: ../clawsker:180
+msgid "X-Mailer header"
+msgstr "X-Mailer hoved"
+
+#: ../clawsker:181
+msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
+msgstr "Farven brugt til X-Mailer linjen når dens værdi er Claws Mail."
+
+#: ../clawsker:182
+msgid "Error messages"
+msgstr "Fejlmeddelelser"
+
+#: ../clawsker:183
+msgid "Colour for error messages in log window."
+msgstr "Farve til fejlmeddelelser i logvindue."
+
+#: ../clawsker:184
+msgid "Server messages"
+msgstr "Servermeddelelser"
+
+#: ../clawsker:185
+msgid "Colour for messages received from servers in log window."
+msgstr "Farve af meddelelser modtaget fra servere i logvindue."
+
+#: ../clawsker:186
+msgid "Standard messages"
+msgstr "Standardmeddelelser"
+
+#: ../clawsker:187
+msgid "Colour for messages in log window."
+msgstr "Farve af meddelelser i logvindue."
+
+#: ../clawsker:188
+msgid "Client messages"
+msgstr "Klientmeddelelser"
+
+#: ../clawsker:189
+msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
+msgstr "Farve af meddelelser sendt til servere i logvindue."
+
+#: ../clawsker:190
+msgid "Warnings"
+msgstr "Advarsler"
+
+#: ../clawsker:191
+msgid "Colour for warning messages in log window."
+msgstr "Farve af advarselsmeddelelser i logvindue."
+
+#: ../clawsker:193
+msgid "Added lines"
+msgstr "Tilføjede linjer"
+
+#: ../clawsker:194
+msgid "Colour for added lines in patches."
+msgstr "Farve af tilføjede linjer i programrettelser."
+
+#: ../clawsker:195
+msgid "Deleted lines"
+msgstr "Slettede linjer"
+
+#: ../clawsker:196
+msgid "Colour for deleted lines in patches."
+msgstr "Farve af slettede linjer i programrettelser."
+
+#: ../clawsker:197
+msgid "Hunk lines"
+msgstr "Linjestumper"
+
+#: ../clawsker:198
+msgid "Color for hunk headers in patches."
+msgstr "Farve af hovedstumper i programrettelser."
+
+#: ../clawsker:200
+msgid "X position"
+msgstr "X position"
+
+#: ../clawsker:201
+msgid "X coordinate for window's top-left corner."
+msgstr "X koordinat for vinduets øverste venstre hjørne."
+
+#: ../clawsker:202
+msgid "Y position"
+msgstr "Y position"
+
+#: ../clawsker:203
+msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
+msgstr "Y koordinat for vinduets øverste venstre hjørne."
+
+#: ../clawsker:204
+msgid "Width"
+msgstr "Bredde"
+
+#: ../clawsker:205
+msgid "Window's width in pixels."
+msgstr "Vinduets bredde i pixel."
+
+#: ../clawsker:206
+msgid "Height"
+msgstr "Højde"
+
+#: ../clawsker:207
+msgid "Window's height in pixels."
+msgstr "Vinduets højde i pixel"
+
+#: ../clawsker:209
+msgid "Maximized"
+msgstr "Maksimeret"
+
+#: ../clawsker:210
+msgid "Changes window maximized status."
+msgstr "Ændrer vinduets maksimerede status."
+
+#: ../clawsker:211
+msgid "Full-screen"
+msgstr "Fuldskærm"
+
+#: ../clawsker:212
+msgid "Changes full screen status."
+msgstr "Ændrer fuldskærmsstatus."
+
+#: ../clawsker:214
+msgid "Use custom GnuTLS priority"
+msgstr "Anvend tilpasset GnuTLS prioritet"
+
+#: ../clawsker:215
+msgid "Enables using user provided GnuTLS priority string."
+msgstr "Aktiverer anvendelse af brugertilpasset GnuTLS prioritetsstreng."
+
+#: ../clawsker:216 ../clawsker:1854
+msgid "GnuTLS priority"
+msgstr "GnuTLS prioritet"
+
+#: ../clawsker:217
+msgid ""
+"Value to use as GnuTLS priority string if custom priority check is enabled. "
+"Otherwise this value is ignored."
+msgstr ""
+"Værdi til brug som GnuTLS prioritetsstreng hvis tilpasset prioritetstjek er "
+"aktiveret. Ellers er denne værdi ignoreret."
+
+#: ../clawsker:219
+msgid "Autocompletion limit"
+msgstr "Grænse for autofuldførelse"
+
+#: ../clawsker:220
+msgid ""
+"Limits the number of addresses obtained from keyring through autocompletion. "
+"Use 0 to get all matches."
+msgstr ""
+"Begrænser antallet af adresser, som hidrører fra nøglering ved autofuldførelse. "
+"Brug 0 for at få alle matcher."
+
+#: ../clawsker:221
+msgid "Base URL"
+msgstr "Basis URL"
+
+#: ../clawsker:222
+msgid ""
+"This is the URL where avatar requests are sent. You can use the one of your "
+"own libravatar server, if available."
+msgstr ""
+"Dette er den URL, hvortil avatar-anmodninger sendes. Man kan bruge en af sine "
+"egne libravatar-servere, hvis tilgængelig."
+
+#: ../clawsker:223
+msgid "Log level"
+msgstr "Logniveau"
+
+#: ../clawsker:224
+msgid "Verbosity level of log, acumulative."
+msgstr "Informationsniveau i log, akkumuleret"
+
+#: ../clawsker:225
+msgid "None"
+msgstr "Intet"
+
+#: ../clawsker:226
+msgid "Manual"
+msgstr "Manuel"
+
+#: ../clawsker:227
+msgid "Actions"
+msgstr "Handlinger"
+
+#: ../clawsker:228
+msgid "Matches"
+msgstr "Matcher"
+
+#: ../clawsker:405
+msgid "Clawsker error"
+msgstr "Clawsker-fejl"
+
+#: ../clawsker:411
+msgid "Error: seems Claws Mail is currently running, close it first."
+msgstr "Fejl: Claws Mail kører tilsyneladende, luk den først."
+
+#: ../clawsker:434
+msgid "Error: resource file for Claws Mail was not found."
+msgstr "Fejl: Ressourcefil for Claws Mail blev ikke fundet."
+
+#: ../clawsker:1642
+msgid "Main window"
+msgstr "Hovedvindue"
+
+#: ../clawsker:1655
+msgid "Message window"
+msgstr "Meddelelsesvindue"
+
+#: ../clawsker:1665
+msgid "Send window"
+msgstr "Sendevindue"
+
+#: ../clawsker:1670
+msgid "Receive window"
+msgstr "Modtagevindue"
+
+#: ../clawsker:1684
+msgid "Folder window"
+msgstr "Mappevindue"
+
+#: ../clawsker:1689
+msgid "Folder selection window"
+msgstr "Vindue for mappevalg"
+
+#: ../clawsker:1699
+msgid "Addressbook main window"
+msgstr "Hovedvindue for adressebog"
+
+#: ../clawsker:1704
+msgid "Edit person window"
+msgstr "Redigér personvindue"
+
+#: ../clawsker:1709
+msgid "Edit group window"
+msgstr "Redigér gruppevindue"
+
+#: ../clawsker:1714
+msgid "Add address window"
+msgstr "Tilføj adressevindue"
+
+#: ../clawsker:1719
+msgid "Folder select window"
+msgstr "Vindue til mappevalg"
+
+#: ../clawsker:1729
+msgid "Accounts window"
+msgstr "Kontovindue"
+
+#: ../clawsker:1734
+msgid "Edit account window"
+msgstr "Redigér kontovindue"
+
+#: ../clawsker:1744
+msgid "Filtering window"
+msgstr "Filtreringsvindue"
+
+#: ../clawsker:1749
+msgid "Filtering actions window"
+msgstr "Vindue til handlingsfiltrering"
+
+#: ../clawsker:1754
+msgid "Filtering debug window"
+msgstr "Vindue til debug-filtrering"
+
+#: ../clawsker:1759
+msgid "Matcher window"
+msgstr "Matcher vindue"
+
+#: ../clawsker:1769
+msgid "Preferences window"
+msgstr "Vindue til indstillinger"
+
+#: ../clawsker:1774
+msgid "Templates window"
+msgstr "Vindue til skabeloner"
+
+#: ../clawsker:1779
+msgid "Actions window"
+msgstr "Handlingsvindue"
+
+#: ../clawsker:1784
+msgid "Tags window"
+msgstr "TAg-vindue"
+
+#: ../clawsker:1789
+msgid "Plugins window"
+msgstr "Vindue til udvidelsesmoduler"
+
+#: ../clawsker:1804
+msgid "Print preview window"
+msgstr "Vindue til forhåndsvisning af udskrift"
+
+#: ../clawsker:1809
+msgid "View source window"
+msgstr "Vis kildekode"
+
+#: ../clawsker:1816
+msgid "Main"
+msgstr "Hovedvindue"
+
+#: ../clawsker:1817
+msgid "Message"
+msgstr "Meddelelse"
+
+#: ../clawsker:1818
+msgid "Send/Receive"
+msgstr "Send/modtag"
+
+#: ../clawsker:1819
+msgid "Folder"
+msgstr "Mappe"
+
+#: ../clawsker:1822
+msgid "Filtering"
+msgstr "Filtrering"
+
+#: ../clawsker:1823
+msgid "Preferences"
+msgstr "Indstillinger"
+
+#: ../clawsker:1955
+msgid "Attachment remover"
+msgstr "Fjerner vedhæftninger"
+
+#: ../clawsker:1960
+msgid "GPG"
+msgstr "GPG"
+
+#: ../clawsker:1966
+msgid "Sieve manager"
+msgstr "Sistyring"
+
+#: ../clawsker:1971
+msgid "Libravatar"
+msgstr "Libravatar"
+
+#: ../clawsker:1976
+msgid "Perl"
+msgstr "Perl"
+
+#: ../clawsker:1993
+msgid "GLib runtime"
+msgstr "GLib kørselstid"
+
+#: ../clawsker:1994
+msgid "GLib built"
+msgstr "GLib bygget"
+
+#: ../clawsker:1996
+msgid "GTK2 runtime"
+msgstr "GTK2 kørselstid"
+
+#: ../clawsker:1997
+msgid "GTK2 built"
+msgstr "GTK2 bygget"
+
+#: ../clawsker:2014
+msgid "Binary"
+msgstr "Binær"
+
+#: ../clawsker:2015
+msgid "Configuration"
+msgstr "Konfiguration"
+
+#: ../clawsker:2028
+msgid "Library versions"
+msgstr "Biblioteksversioner"
+
+#: ../clawsker:2029
+msgid "Claws Mail versions"
+msgstr "Claws Mail versioner"
+
+#: ../clawsker:2056
+#, perl-brace-format
+msgid "Perl-GLib version {glibv}, built for {glibb}, running with {glibr}."
+msgstr "Perl-GLib version  {glibv}, bygget for {glibb}, kører med {glibr}."
+
+#: ../clawsker:2061
+#, perl-brace-format
+msgid "Perl-GLib version {glibv}."
+msgstr "Perl-GLib version {glibv}."
+
+#: ../clawsker:2065
+#, perl-brace-format
+msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}, built for {gtkb}, running with {gtkr}."
+msgstr "Perl-GTK2 version {gtkv}, bygget for {gtkb}, kører med {gtkr}."
+
+#: ../clawsker:2070
+#, perl-brace-format
+msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}."
+msgstr "Perl-GTK2 version {gtkv}"
+
+#: ../clawsker:2074
+msgid "Claws Mail was not found!"
+msgstr "Claws Mail blev ikke fundet!"
+
+#: ../clawsker:2075
+#, perl-brace-format
+msgid "Claws Mail returned version {cmv}."
+msgstr "Claws Mail returnerede version {cmv}."
+
+#: ../clawsker:2086
+msgid "Syntax:"
+msgstr "Syntaks:"
+
+#: ../clawsker:2087
+msgid "  clawsker [options]"
+msgstr "  clawsker [valgmulighed]"
+
+#: ../clawsker:2088
+msgid "Options:"
+msgstr "Valgmuligheder:"
+
+#: ../clawsker:2089
+msgid ""
+"  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail configuration."
+msgstr "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Bruger <dir> som Claws Mail konfiguration."
+
+#: ../clawsker:2090
+msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output."
+msgstr "  -b|--verbose                     Flere meddelelser på standard output."
+
+#: ../clawsker:2091
+msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name."
+msgstr "  -c|--clawsrc <file>              Bruger <file> som helt ressourcenavn."
+
+#: ../clawsker:2092
+msgid "  -h|--help                        Prints this help screen and exits."
+msgstr "  -h|--help                        Skriver denne hjælpeskærm og afslutter."
+
+#: ../clawsker:2093
+msgid "  -r|--read-only                   Disables writing changes to disk."
+msgstr "  -r|--read-only                   Deaktiverer skrivning af ændringer til disk."
+
+#: ../clawsker:2094
+msgid "  -v|--version                     Prints version information and exits."
+msgstr "  -v|--version                     Skriver versionsoplysninger og afslutter."
+
+#: ../clawsker:2110
+msgid "try -h or --help for syntax.\n"
+msgstr "Prøv -h eller --help for syntaks.\n"
+
+#: ../clawsker:2113
+#, perl-brace-format
+msgid "Error in options: {msg}\n"
+msgstr "Fejl i valgmuligheder: {msg}\n"
+
+#: ../clawsker:2125
+#, perl-brace-format
+msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
+msgstr "Fejl: {opt} kræver argument med numerisk værdi\n"
+
+#: ../clawsker:2132
+#, perl-brace-format
+msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
+msgstr "Fejl: '{dir}' er ikke en mappe eller findes ikke\n"
+
+#: ../clawsker:2141
+#, perl-brace-format
+msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
+msgstr "Fejl: '{value} er ikke en fil eller findes ikke\n"
+
+#: ../clawsker:2176
+#, perl-brace-format
+msgid "Error: opening '{file}' for reading"
+msgstr "Fejl: åbner '{file} for læsning"
+
+#: ../clawsker:2184
+#, perl-brace-format
+msgid "Error: duplicate section '{sect}' in resource file '{file}'\n"
+msgstr "Fejl: duplikeret sektion '{sect}' i ressourcefil '{file}'\n"
+
+#: ../clawsker:2204
+#, perl-brace-format
+msgid "Error: opening '{file}' for writing"
+msgstr "Fejl: åbner '{file} for skrivning"