new Swedish translation thanks to Andreas Rönnquist
authorRicardo Mones <ricardo@mones.org>
Tue, 3 Jan 2012 01:39:17 +0000 (02:39 +0100)
committerRicardo Mones <ricardo@mones.org>
Tue, 3 Jan 2012 01:39:17 +0000 (02:39 +0100)
AUTHORS
po/Makefile
po/sv.po [new file with mode: 0644]

diff --git a/AUTHORS b/AUTHORS
index 4432e60caa509d4be608bcd958a991b309ab69f8..a82756e0bfd365b07902406e1e52048de98db5c0 100644 (file)
--- a/AUTHORS
+++ b/AUTHORS
@@ -24,3 +24,7 @@ Andrea Spadaccini <a.spadaccini@catania.linux.it>
 
 MSulchan Darmawan <bleketux@gmail.com>
   - Indonesian translation.
+
+Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>
+  - Swedish translation.
+
index fc1686a39abe2d917f9d98d76b97acd036c867c2..c65630c4bff30a2f64216864f9d2140ac88016eb 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@ DATADIR = ${PREFIX}/share
 LOCALEDIR = ${DATADIR}/locale
 
 XG_ARGS = --keyword=_ --flag=_:1:pass-java-format -L Perl -w 80 --package-name=${NAME} --package-version=${VERSION} --msgid-bugs-address=ricardo@mones.org
-LINGUAS = es sr sr@latin fr it id pt_BR
+LINGUAS = es sr sr@latin fr it id pt_BR sv
 
 all: build
 
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..545427e
--- /dev/null
+++ b/po/sv.po
@@ -0,0 +1,750 @@
+# Swedish translation of Clawsker.
+# Copyright (C) 2011 Andreas Rönnquist
+# This file is distributed under the same license as the clawsker package.
+# Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>, 2011
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: clawsker 0.7.5git450\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-17 16:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-27 22:35+1\n"
+"Last-Translator: Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>\n"
+"Language-Team: Swedish\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: ../clawsker:43
+msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
+msgstr "Gömda Inställningar för Claws Mail"
+
+#: ../clawsker:44
+msgid "About..."
+msgstr "Om..."
+
+#: ../clawsker:45
+msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
+msgstr "Clawsker :: Tweaker för Claws Mail"
+
+#: ../clawsker:46
+msgid "License:"
+msgstr "Licens:"
+
+#: ../clawsker:47
+msgid "Version:"
+msgstr "Version:"
+
+#: ../clawsker:49
+msgid "Colours"
+msgstr "Färger"
+
+#: ../clawsker:50
+msgid "Behaviour"
+msgstr "Beteende"
+
+#: ../clawsker:51
+msgid "GUI"
+msgstr "GUI"
+
+#: ../clawsker:52 ../clawsker:1705
+msgid "Other"
+msgstr "Övrigt"
+
+#: ../clawsker:53
+msgid "Windows"
+msgstr "Fönster"
+
+#: ../clawsker:55 ../clawsker:1701
+msgid "Addressbook"
+msgstr "Adressbok"
+
+#: ../clawsker:56
+msgid "Memory"
+msgstr "Minne"
+
+#: ../clawsker:57 ../clawsker:65
+msgid "Message View"
+msgstr "Meddelandevy"
+
+#: ../clawsker:58 ../clawsker:1680
+msgid "Log window"
+msgstr "Loggfönster"
+
+#: ../clawsker:59
+msgid "Drag 'n' drop"
+msgstr "Dra och släpp"
+
+#: ../clawsker:60
+msgid "Secure Sockets Layer"
+msgstr "Secure Sockets Layer"
+
+#: ../clawsker:61
+msgid "Messages"
+msgstr "Meddelanden"
+
+#: ../clawsker:62
+msgid "Coloured stripes"
+msgstr "Färgade rader"
+
+#: ../clawsker:63
+msgid "Scroll bars"
+msgstr "Rullningslister"
+
+#: ../clawsker:64
+msgid "Message List"
+msgstr "Meddelandelista"
+
+#: ../clawsker:66
+msgid "Compose window"
+msgstr "Komponeringsfönster"
+
+#: ../clawsker:67
+msgid "NetworkManager"
+msgstr "Nätverkshanterare"
+
+#: ../clawsker:69
+msgid "Use detached address book edit dialogue"
+msgstr "Använd avkopplad adressbok"
+
+#: ../clawsker:70
+msgid ""
+"If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
+"use a form embedded in the address book's main window."
+msgstr ""
+"Använd en separat dialog för att editera en persons data. Annars kommer en "
+"dialog som är inbäddad i adressbokens huvudfönster användas."
+
+#: ../clawsker:71
+msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
+msgstr "Maximalt minne för meddelande-cache (kB)"
+
+#: ../clawsker:72
+msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
+msgstr "Maximal mängd minne att använda av meddelande-cachen, i kilobytes"
+
+#: ../clawsker:73
+msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
+msgstr "Minst tid för cachade element (minuter)"
+
+#: ../clawsker:74
+msgid ""
+"The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
+"than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
+msgstr ""
+"Minimal tid i minuter att behålla en cache i minnet. Cachar som är yngre än "
+"denna tid kommer inte att frias, även om minnesanvändningen är för hög."
+
+#: ../clawsker:75
+msgid "Use NetworkManager"
+msgstr "Använd Nätverkshanteraren"
+
+#: ../clawsker:76
+msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
+msgstr "Använd Nätverkshanteraren för att gå offline automatiskt"
+
+#: ../clawsker:78
+msgid "Show unread messages with bold font"
+msgstr "Visa olästa meddelanden med fetstil"
+
+#: ../clawsker:79
+msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
+msgstr "Visa olästa meddelanden i Meddelandelistan med fetstil"
+
+#: ../clawsker:80
+msgid "Don't use markup in compose window"
+msgstr "Använd inte markup i komponera-fönstret"
+
+#: ../clawsker:81
+msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
+msgstr "Använd inte fetstil och kursiv text i komponera-dialogens konto-väljare"
+
+#: ../clawsker:82
+msgid "Use dotted lines in tree view components"
+msgstr "Använd streckade linjer i trädvy-komponenter"
+
+#: ../clawsker:83
+msgid ""
+"Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
+"and other lists) instead of the modern lineless look."
+msgstr ""
+"Använd det gamla utseendet med sträckade linjer i huvudfönstrets trädvyer "
+"(Mapp, Meddelande och andra listor) istället för det moderna utseendet "
+"utan linjer"
+
+#: ../clawsker:84
+msgid "Enable horizontal scrollbar"
+msgstr "Aktivera horisontell rullningslist"
+
+#: ../clawsker:85
+msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
+msgstr "Aktivera den horisontella rullningslisten i meddelande-listan"
+
+#: ../clawsker:86
+msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
+msgstr "Visa Till-kolumn istället för Från-kolumn i Skickat-mappen"
+
+#: ../clawsker:87
+msgid ""
+"Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
+"instead of the originator's one in a From column."
+msgstr ""
+"Visa mottagarens emailadress i en Till-kolumn i Skickat-mappen istället "
+"för avsändarens i en Från-kolumn"
+
+#: ../clawsker:88
+msgid "Folder List scrollbar behaviour"
+msgstr "Beteende för mapp-listans rullningslist"
+
+#: ../clawsker:89
+msgid ""
+"Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
+"automatic or hide always."
+msgstr "Specificera beteendet för vertikala rullningslister i Mapp-listan: "
+"Visa alltid, automatiskt eller göm alltid"
+
+#: ../clawsker:90
+msgid "Show always"
+msgstr "Visa alltid"
+
+#: ../clawsker:91
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatisk"
+
+#: ../clawsker:92
+msgid "Hide always"
+msgstr "Göm alltid"
+
+#: ../clawsker:93
+msgid "From column displays"
+msgstr "Från-kolumnen visar"
+
+#: ../clawsker:94
+msgid ""
+"Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
+"address or both"
+msgstr ""
+"Välj vad som visas i från-kolumnen av meddelandelistan: Namn, Adress, "
+"eller både och"
+
+#: ../clawsker:95
+msgid "Name only"
+msgstr "Endast namn"
+
+#: ../clawsker:96
+msgid "Address only"
+msgstr "Endast adress"
+
+#: ../clawsker:97
+msgid "Both name and address"
+msgstr "Både namn och adress"
+
+#: ../clawsker:98
+msgid "Coloured lines contrast"
+msgstr "Kontrast för färgade rader"
+
+#: ../clawsker:99
+msgid ""
+"Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
+"view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
+"the alternating colours of the lines."
+msgstr ""
+"Specificera vilket värde att använda när rader med alternerande färger "
+"skapas i trädvy-komponenter. Ju mindre värde, ju mindre skillnad på färgerna "
+"på raderna."
+
+#: ../clawsker:100
+msgid "Show cursor"
+msgstr "Visa markör"
+
+#: ../clawsker:101
+msgid "Display the cursor in the Message View."
+msgstr "Visa markör i Meddelande-vyn"
+
+#: ../clawsker:102
+msgid "Detachable toolbars"
+msgstr "Löstagbara verktygsfält"
+
+#: ../clawsker:103
+msgid "Show handles in the toolbars."
+msgstr "Visa handtag i verktygsfälten."
+
+#: ../clawsker:104
+msgid "Use stripes in all tree view components"
+msgstr "Använd alternerande färger i alla trädvykomponenter"
+
+#: ../clawsker:105
+msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
+msgstr "Aktivera alternerande färger på rader i alla trädvy-komponenter"
+
+#: ../clawsker:106
+msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
+msgstr "Använd alternerande färger i Mapplistan och Meddelandelistan"
+
+#: ../clawsker:107
+msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
+msgstr ""
+"Aktivera alternerande färger på rader i Meddelande-listan och Mapp-listan."
+
+#: ../clawsker:108
+msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
+msgstr "2 rader per Meddelandeobjekt i 3-kolumnslayouten"
+
+#: ../clawsker:109
+msgid ""
+"Spread Message List information over two lines when using the three column "
+"mode."
+msgstr ""
+"Använd två rader för varje objekt i Meddelandelistan när trekolumns-layout "
+"används."
+
+#: ../clawsker:110
+msgid "Show compose margin"
+msgstr "Visa marginal i Skriv-dialogen"
+
+#: ../clawsker:111
+msgid "Shows a small margin in the Compose View."
+msgstr "Visar en liten marginal i Skriv-dialogen"
+
+#: ../clawsker:112
+msgid "Don't display localized date"
+msgstr "Visa inte lokaliserat datum"
+
+#: ../clawsker:113
+msgid "Toggles localization of date format in Message View"
+msgstr "Skiftar lokalisering av datum i Meddelandevyn"
+
+#: ../clawsker:115
+msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
+msgstr "Time-out för Dra och Släpp-hovring (ms)"
+
+#: ../clawsker:116
+msgid ""
+"Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
+"cursor is held over it during drag and drop."
+msgstr ""
+"Fördröjning i millisekunder innan ett mappträd expanderar när musen hålls "
+"över under en dra och släpp-operation."
+
+#: ../clawsker:117
+msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
+msgstr "Konfirmera inte borttagningar (farligt!)"
+
+#: ../clawsker:118
+msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
+msgstr "Fråga inte efter bekräftelse innan definitiv radering av email"
+
+#: ../clawsker:119
+msgid "Respect format=flowed in messages"
+msgstr "Respektera format=flowed i meddelanden"
+
+#: ../clawsker:120
+msgid ""
+"Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some mails "
+"to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be wrapped."
+msgstr ""
+"Respektera format=flowed på text/plain meddelanden. Detta kommer att göra att "
+"vissa meddelanden har långa rader, men kommer att fixa URLer som annars hade "
+"brutits"
+
+#: ../clawsker:121
+msgid "Allow writable temporary files"
+msgstr "Tillåt skrivbara temporära filer"
+
+#: ../clawsker:122
+msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
+msgstr "Spara temporära filer när bilagor med skriv-bitten satt öppnas."
+
+#: ../clawsker:123
+msgid "Don't check SSL certificates"
+msgstr "Kontrollera inte SSL-certifikat"
+
+#: ../clawsker:124
+msgid "Disables the verification of SSL certificates."
+msgstr "Stänger av verifiering av SSL-certifikat"
+
+#: ../clawsker:125
+msgid "Progress bar update step (items)"
+msgstr "Uppdateringssteg för Förloppsindikatorn (enheter)"
+
+#: ../clawsker:126
+msgid "Update stepping in progress bars."
+msgstr "Uppdateringssteg i förloppsindikatorer"
+
+#: ../clawsker:127
+msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
+msgstr "Maximal ålder vid trådning efter ämne (dagar)"
+
+#: ../clawsker:128
+msgid ""
+"Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
+"subject in addition to standard headers\"."
+msgstr ""
+"Antal dagar att inkludera ett meddelande i en tråd när \"Trådar änvänder ämne "
+"som tillägg till standardhuvud\"."
+
+#: ../clawsker:129
+msgid "Allow unsafe SSL certificates"
+msgstr "Tillåt icke-säkra SSL-certifikat"
+
+#: ../clawsker:130
+msgid ""
+"Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
+"port."
+msgstr ""
+"Tillåter Claws Mail att komma ihåg flera SSL-certifikat för en given server/"
+"port."
+
+#: ../clawsker:131
+msgid "Force UTF-8 for broken mails"
+msgstr "Tvinga UTF-8 för trasiga mail"
+
+#: ../clawsker:132
+msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
+msgstr "Använd UTF-8-kodning för trasiga mail istället för aktuell locale"
+
+#: ../clawsker:133
+msgid "Warn on drag 'n' drop"
+msgstr "Varna vid Dra och Släpp"
+
+#: ../clawsker:134
+msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
+msgstr "Visa en bekräftelse-dialog vid dra och släpp av mappar"
+
+#: ../clawsker:135
+msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
+msgstr "Utgående meddelanden återgår till ASCII"
+
+#: ../clawsker:136
+msgid ""
+"If content allows, ASCII will be used to encode outgoing messages, otherwise "
+"the user-defined encoding is enforced always."
+msgstr ""
+"Om innehållet tillåter, kommer ASCII att användas för utgående meddelanden, "
+"annars kommer den användar-definierade kodningen alltid användas."
+
+#: ../clawsker:137
+msgid "Primary paste unselects selection"
+msgstr "Primär paste avmarkerar aktuellt val"
+
+#: ../clawsker:138
+msgid ""
+"Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
+"insertion point."
+msgstr ""
+"Kontrollerar hur inklistring med hjälp av mitten-knappen ändrar "
+"vald text och insättningspunkt"
+
+#: ../clawsker:139
+msgid "Show inline attachments"
+msgstr "Visa inline-bilagor"
+
+#: ../clawsker:140
+msgid "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view"
+msgstr "Tillåter att gömma inline-bilagor som redan visas i e-postvyn"
+
+#: ../clawsker:142
+msgid "X-Mailer header"
+msgstr "X-Mailer huvud"
+
+#: ../clawsker:143
+msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
+msgstr "Färgen som används för X-Mailer-raden när dess värde är Claws Mail"
+
+#: ../clawsker:144
+msgid "Error messages"
+msgstr "Felmeddelanden"
+
+#: ../clawsker:145
+msgid "Colour for error messages in log window."
+msgstr "Färg för felmeddelanden i loggfönstret"
+
+#: ../clawsker:146
+msgid "Server messages"
+msgstr "Servermeddelanden"
+
+#: ../clawsker:147
+msgid "Colour for messages received from servers in log window."
+msgstr "Färg för meddelanden från servrar i loggfönstret."
+
+#: ../clawsker:148
+msgid "Standard messages"
+msgstr "Standard-meddelanden"
+
+#: ../clawsker:149
+msgid "Colour for messages in log window."
+msgstr "Färg för meddelanden i loggfönstret"
+
+#: ../clawsker:150
+msgid "Client messages"
+msgstr "Klient-meddelanden"
+
+#: ../clawsker:151
+msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
+msgstr "Färg för meddelanden skickade till servrar i loggfönstret"
+
+#: ../clawsker:152
+msgid "Warnings"
+msgstr "Varningar"
+
+#: ../clawsker:153
+msgid "Colour for warning messages in log window."
+msgstr "Färg för varningsmeddelanden i loggfönstret"
+
+#: ../clawsker:155
+msgid "X position"
+msgstr "X-position"
+
+#: ../clawsker:156
+msgid "X coordinate for window's top-left corner."
+msgstr "X-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
+
+#: ../clawsker:157
+msgid "Y position"
+msgstr "Y-position"
+
+#: ../clawsker:158
+msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
+msgstr "Y-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
+
+#: ../clawsker:159
+msgid "Width"
+msgstr "Bredd"
+
+#: ../clawsker:160
+msgid "Window's width in pixels."
+msgstr "Fönstrets bredd i pixels"
+
+#: ../clawsker:161
+msgid "Height"
+msgstr "Höjd"
+
+#: ../clawsker:162
+msgid "Window's height in pixels."
+msgstr "Fönstrets höjd i pixels"
+
+#: ../clawsker:164
+msgid "Maximized"
+msgstr "Maximerat"
+
+#: ../clawsker:165
+msgid "Changes window maximized status."
+msgstr "Ändrar fönstrets maximerad-status"
+
+#: ../clawsker:166
+msgid "Full-screen"
+msgstr "Fullskärm"
+
+#: ../clawsker:167
+msgid "Changes full screen status."
+msgstr "Ändrar fullskärms-status"
+
+#: ../clawsker:169
+msgid "Error: "
+msgstr "Fel: "
+
+#: ../clawsker:170
+msgid "resource file for Claws Mail was not found."
+msgstr "resursfilen för Claws Mail hittades inte."
+
+#: ../clawsker:171
+msgid "seems Claws Mail is currently running, close it first."
+msgstr "det verkar som om Claws Mail kör för närvarande, stäng det först."
+
+#: ../clawsker:172
+msgid "option requires a directory name."
+msgstr "alternativ kräver ett mappnamn"
+
+#: ../clawsker:173
+msgid "option requires a file name."
+msgstr "alternativ kräver ett filnamn"
+
+#: ../clawsker:174
+msgid "specified name is not a directory or does not exist."
+msgstr "angivet namn är inte en folder eller finns inte"
+
+#: ../clawsker:175
+msgid "specified name is not a file or does not exist."
+msgstr "angivet namn är inte en fil eller finns inte"
+
+#: ../clawsker:332
+msgid "Error message"
+msgstr "Felmeddelande"
+
+#: ../clawsker:1523
+msgid "Main window"
+msgstr "Huvudfönster"
+
+#: ../clawsker:1536
+msgid "Message window"
+msgstr "Meddelandefönster"
+
+#: ../clawsker:1546
+msgid "Send window"
+msgstr "Skicka-fönster"
+
+#: ../clawsker:1551
+msgid "Receive window"
+msgstr "Mottagarfönster"
+
+#: ../clawsker:1565
+msgid "Folder window"
+msgstr "Mappfönster"
+
+#: ../clawsker:1570
+msgid "Folder selection window"
+msgstr "Fönster för Mappval"
+
+#: ../clawsker:1580
+msgid "Addressbook main window"
+msgstr "Huvudfönster för Adressbok"
+
+#: ../clawsker:1585
+msgid "Edit person window"
+msgstr "Fönster för att editera person"
+
+#: ../clawsker:1590
+msgid "Edit group window"
+msgstr "Fönster för att editera grupp"
+
+#: ../clawsker:1595
+msgid "Add address window"
+msgstr "Fönster för att Lägga till adress"
+
+#: ../clawsker:1600
+msgid "Folder select window"
+msgstr "Fönster för att välja mapp"
+
+#: ../clawsker:1610
+msgid "Accounts window"
+msgstr "Kontofönster"
+
+#: ../clawsker:1615
+msgid "Edit account window"
+msgstr "Fönster för att ändra konto"
+
+#: ../clawsker:1625
+msgid "Filtering window"
+msgstr "Fönster för Filtrering"
+
+#: ../clawsker:1630
+msgid "Filtering actions window"
+msgstr "Fönster för Filtreringsåtgärder"
+
+#: ../clawsker:1635
+msgid "Filtering debug window"
+msgstr "Fönster för Debuggning av Filter"
+
+#: ../clawsker:1640
+msgid "Matcher window"
+msgstr "Matchningsfönster"
+
+#: ../clawsker:1650
+msgid "Preferences window"
+msgstr "Fönster för Egenskaper"
+
+#: ../clawsker:1655
+msgid "Templates window"
+msgstr "Mallfönster"
+
+#: ../clawsker:1660
+msgid "Actions window"
+msgstr "Aktivitetsfönster"
+
+#: ../clawsker:1665
+msgid "Tags window"
+msgstr "Taggfönster"
+
+#: ../clawsker:1670
+msgid "Plugins window"
+msgstr "Pluginfönster"
+
+#: ../clawsker:1685
+msgid "Print preview window"
+msgstr "Förhandsgranskningsfönster"
+
+#: ../clawsker:1690
+msgid "View source window"
+msgstr "Visa källkod"
+
+#: ../clawsker:1697
+msgid "Main"
+msgstr "Huvudfönster"
+
+#: ../clawsker:1698
+msgid "Message"
+msgstr "Meddelande"
+
+#: ../clawsker:1699
+msgid "Send/Receive"
+msgstr "Skicka/Ta emot"
+
+#: ../clawsker:1700
+msgid "Folder"
+msgstr "Mapp"
+
+#: ../clawsker:1702
+msgid "Accounts"
+msgstr "Konton"
+
+#: ../clawsker:1703
+msgid "Filtering"
+msgstr "Filtrering"
+
+#: ../clawsker:1704
+msgid "Preferences"
+msgstr "Egenskaper"
+
+#: ../clawsker:1716 ../clawsker:1723
+msgid ", built for "
+msgstr ", byggt för "
+
+#: ../clawsker:1717 ../clawsker:1724
+msgid ", running with "
+msgstr ", körandes med "
+
+#: ../clawsker:1729
+msgid "was not found!"
+msgstr "hittades inte!"
+
+#: ../clawsker:1730
+msgid "returned version "
+msgstr "returnerad version "
+
+#: ../clawsker:1740
+msgid "Syntax:\n"
+msgstr "Syntax:\n"
+
+#: ../clawsker:1741
+msgid "    clawsker [options]\n"
+msgstr "    clawsker [val]\n"
+
+#: ../clawsker:1742
+msgid "Options:\n"
+msgstr "Val:\n"
+
+#: ../clawsker:1743
+msgid "    --help                         Prints this help screen.\n"
+msgstr "    --help                         Visa denna hjälp-skärm.\n"
+
+#: ../clawsker:1744
+msgid "    --version                      Prints version infos.\n"
+msgstr "    --version                      Skriver ut versions-information.\n"
+
+#: ../clawsker:1745
+msgid "    --verbose                      More messages on standard output.\n"
+msgstr "    --verbose                      Fler meddelanden på standard output.\n"
+
+#: ../clawsker:1746
+msgid ""
+"    --alternate-config-dir <dir>   Uses <dir> as Claws Mail config dir.\n"
+msgstr ""
+"    --alternate-config-dir <dir>   Använder <dir> som Claws Mail konfigurations-folder.\n"
+
+#: ../clawsker:1747
+msgid "    --clawsrc <file>               Uses <file> as full resource name.\n"
+msgstr "    --clawsrc <file>               Använder <file> som fullt resurs-namn.\n"
+
+#: ../clawsker:1807
+#, perl-brace-format
+msgid "unknown option '{opt}'.\n"
+msgstr "okänt alternativ '{opt}'.\n"