updated translations
[clawsker.git] / po / sv.po
index ca53de65ec13300b5ac829ca15c9644bd7318cb3..c3c898c08198155c7980798bf9d6bb11b0afbc65 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: clawsker 0.7.5git450\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: clawsker 0.7.5git450\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-08 15:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-08 15:39+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-20 16:14+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-06-20 18:08+0100\n"
 "Last-Translator: Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "Language: \n"
 "Last-Translator: Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "Language: \n"
@@ -48,7 +48,7 @@ msgid "GUI"
 msgstr "GUI"
 
 #: ../clawsker:53
 msgstr "GUI"
 
 #: ../clawsker:53
-#: ../clawsker:1752
+#: ../clawsker:1793
 msgid "Other"
 msgstr "Övrigt"
 
 msgid "Other"
 msgstr "Övrigt"
 
@@ -57,7 +57,7 @@ msgid "Windows"
 msgstr "Fönster"
 
 #: ../clawsker:56
 msgstr "Fönster"
 
 #: ../clawsker:56
-#: ../clawsker:1748
+#: ../clawsker:1789
 msgid "Addressbook"
 msgstr "Adressbok"
 
 msgid "Addressbook"
 msgstr "Adressbok"
 
@@ -71,7 +71,7 @@ msgid "Message View"
 msgstr "Meddelandevy"
 
 #: ../clawsker:59
 msgstr "Meddelandevy"
 
 #: ../clawsker:59
-#: ../clawsker:1727
+#: ../clawsker:1768
 msgid "Log window"
 msgstr "Loggfönster"
 
 msgid "Log window"
 msgstr "Loggfönster"
 
@@ -107,597 +107,625 @@ msgstr "Komponeringsfönster"
 msgid "NetworkManager"
 msgstr "Nätverkshanterare"
 
 msgid "NetworkManager"
 msgstr "Nätverkshanterare"
 
-#: ../clawsker:70
+#: ../clawsker:69
+msgid "Viewing patches"
+msgstr "Patchvisning"
+
+#: ../clawsker:71
 msgid "Use detached address book edit dialogue"
 msgstr "Använd avkopplad adressbok"
 
 msgid "Use detached address book edit dialogue"
 msgstr "Använd avkopplad adressbok"
 
-#: ../clawsker:71
+#: ../clawsker:72
 msgid "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will use a form embedded in the address book's main window."
 msgstr "Använd en separat dialog för att editera en persons data. Annars kommer en dialog som är inbäddad i adressbokens huvudfönster användas."
 
 msgid "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will use a form embedded in the address book's main window."
 msgstr "Använd en separat dialog för att editera en persons data. Annars kommer en dialog som är inbäddad i adressbokens huvudfönster användas."
 
-#: ../clawsker:72
+#: ../clawsker:73
 msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
 msgstr "Maximalt minne för meddelande-cache (kB)"
 
 msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
 msgstr "Maximalt minne för meddelande-cache (kB)"
 
-#: ../clawsker:73
+#: ../clawsker:74
 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
 msgstr "Maximal mängd minne att använda av meddelande-cachen, i kilobytes"
 
 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
 msgstr "Maximal mängd minne att använda av meddelande-cachen, i kilobytes"
 
-#: ../clawsker:74
+#: ../clawsker:75
 msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
 msgstr "Minst tid för cachade element (minuter)"
 
 msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
 msgstr "Minst tid för cachade element (minuter)"
 
-#: ../clawsker:75
+#: ../clawsker:76
 msgid "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
 msgstr "Minimal tid i minuter att behålla en cache i minnet. Cachar som är yngre än denna tid kommer inte att frias, även om minnesanvändningen är för hög."
 
 msgid "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
 msgstr "Minimal tid i minuter att behålla en cache i minnet. Cachar som är yngre än denna tid kommer inte att frias, även om minnesanvändningen är för hög."
 
-#: ../clawsker:76
+#: ../clawsker:77
 msgid "Use NetworkManager"
 msgstr "Använd Nätverkshanteraren"
 
 msgid "Use NetworkManager"
 msgstr "Använd Nätverkshanteraren"
 
-#: ../clawsker:77
+#: ../clawsker:78
 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
 msgstr "Använd Nätverkshanteraren för att gå offline automatiskt"
 
 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
 msgstr "Använd Nätverkshanteraren för att gå offline automatiskt"
 
-#: ../clawsker:79
+#: ../clawsker:80
 msgid "Show unread messages with bold font"
 msgstr "Visa olästa meddelanden med fetstil"
 
 msgid "Show unread messages with bold font"
 msgstr "Visa olästa meddelanden med fetstil"
 
-#: ../clawsker:80
+#: ../clawsker:81
 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
 msgstr "Visa olästa meddelanden i Meddelandelistan med fetstil"
 
 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
 msgstr "Visa olästa meddelanden i Meddelandelistan med fetstil"
 
-#: ../clawsker:81
+#: ../clawsker:82
 msgid "Don't use markup in compose window"
 msgstr "Använd inte markup i komponera-fönstret"
 
 msgid "Don't use markup in compose window"
 msgstr "Använd inte markup i komponera-fönstret"
 
-#: ../clawsker:82
+#: ../clawsker:83
 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
 msgstr "Använd inte fetstil och kursiv text i komponera-dialogens konto-väljare"
 
 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
 msgstr "Använd inte fetstil och kursiv text i komponera-dialogens konto-väljare"
 
-#: ../clawsker:83
+#: ../clawsker:84
 msgid "Use dotted lines in tree view components"
 msgstr "Använd streckade linjer i trädvy-komponenter"
 
 msgid "Use dotted lines in tree view components"
 msgstr "Använd streckade linjer i trädvy-komponenter"
 
-#: ../clawsker:84
+#: ../clawsker:85
 msgid "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message and other lists) instead of the modern lineless look."
 msgstr "Använd det gamla utseendet med sträckade linjer i huvudfönstrets trädvyer (Mapp, Meddelande och andra listor) istället för det moderna utseendet utan linjer"
 
 msgid "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message and other lists) instead of the modern lineless look."
 msgstr "Använd det gamla utseendet med sträckade linjer i huvudfönstrets trädvyer (Mapp, Meddelande och andra listor) istället för det moderna utseendet utan linjer"
 
-#: ../clawsker:85
+#: ../clawsker:86
 msgid "Enable horizontal scrollbar"
 msgstr "Aktivera horisontell rullningslist"
 
 msgid "Enable horizontal scrollbar"
 msgstr "Aktivera horisontell rullningslist"
 
-#: ../clawsker:86
+#: ../clawsker:87
 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
 msgstr "Aktivera den horisontella rullningslisten i meddelande-listan"
 
 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
 msgstr "Aktivera den horisontella rullningslisten i meddelande-listan"
 
-#: ../clawsker:87
+#: ../clawsker:88
 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
 msgstr "Visa Till-kolumn istället för Från-kolumn i Skickat-mappen"
 
 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
 msgstr "Visa Till-kolumn istället för Från-kolumn i Skickat-mappen"
 
-#: ../clawsker:88
+#: ../clawsker:89
 msgid "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder instead of the originator's one in a From column."
 msgstr "Visa mottagarens emailadress i en Till-kolumn i Skickat-mappen istället för avsändarens i en Från-kolumn"
 
 msgid "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder instead of the originator's one in a From column."
 msgstr "Visa mottagarens emailadress i en Till-kolumn i Skickat-mappen istället för avsändarens i en Från-kolumn"
 
-#: ../clawsker:89
+#: ../clawsker:90
 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
 msgstr "Beteende för mapp-listans rullningslist"
 
 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
 msgstr "Beteende för mapp-listans rullningslist"
 
-#: ../clawsker:90
+#: ../clawsker:91
 msgid "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, automatic or hide always."
 msgstr "Specificera beteendet för vertikala rullningslister i Mapp-listan: Visa alltid, automatiskt eller göm alltid"
 
 msgid "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, automatic or hide always."
 msgstr "Specificera beteendet för vertikala rullningslister i Mapp-listan: Visa alltid, automatiskt eller göm alltid"
 
-#: ../clawsker:91
+#: ../clawsker:92
 msgid "Show always"
 msgstr "Visa alltid"
 
 msgid "Show always"
 msgstr "Visa alltid"
 
-#: ../clawsker:92
+#: ../clawsker:93
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatisk"
 
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatisk"
 
-#: ../clawsker:93
+#: ../clawsker:94
 msgid "Hide always"
 msgstr "Göm alltid"
 
 msgid "Hide always"
 msgstr "Göm alltid"
 
-#: ../clawsker:94
+#: ../clawsker:95
 msgid "From column displays"
 msgstr "Från-kolumnen visar"
 
 msgid "From column displays"
 msgstr "Från-kolumnen visar"
 
-#: ../clawsker:95
+#: ../clawsker:96
 msgid "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, address or both"
 msgstr "Välj vad som visas i från-kolumnen av meddelandelistan: Namn, Adress, eller både och"
 
 msgid "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, address or both"
 msgstr "Välj vad som visas i från-kolumnen av meddelandelistan: Namn, Adress, eller både och"
 
-#: ../clawsker:96
+#: ../clawsker:97
 msgid "Name only"
 msgstr "Endast namn"
 
 msgid "Name only"
 msgstr "Endast namn"
 
-#: ../clawsker:97
+#: ../clawsker:98
 msgid "Address only"
 msgstr "Endast adress"
 
 msgid "Address only"
 msgstr "Endast adress"
 
-#: ../clawsker:98
+#: ../clawsker:99
 msgid "Both name and address"
 msgstr "Både namn och adress"
 
 msgid "Both name and address"
 msgstr "Både namn och adress"
 
-#: ../clawsker:99
+#: ../clawsker:100
 msgid "Coloured lines contrast"
 msgstr "Kontrast för färgade rader"
 
 msgid "Coloured lines contrast"
 msgstr "Kontrast för färgade rader"
 
-#: ../clawsker:100
+#: ../clawsker:101
 msgid "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree view components. The smaller the value, the less visible the difference in the alternating colours of the lines."
 msgstr "Specificera vilket värde att använda när rader med alternerande färger skapas i trädvy-komponenter. Ju mindre värde, ju mindre skillnad på färgerna på raderna."
 
 msgid "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree view components. The smaller the value, the less visible the difference in the alternating colours of the lines."
 msgstr "Specificera vilket värde att använda när rader med alternerande färger skapas i trädvy-komponenter. Ju mindre värde, ju mindre skillnad på färgerna på raderna."
 
-#: ../clawsker:101
+#: ../clawsker:102
 msgid "Show cursor"
 msgstr "Visa markör"
 
 msgid "Show cursor"
 msgstr "Visa markör"
 
-#: ../clawsker:102
+#: ../clawsker:103
 msgid "Display the cursor in the Message View."
 msgstr "Visa markör i Meddelande-vyn"
 
 msgid "Display the cursor in the Message View."
 msgstr "Visa markör i Meddelande-vyn"
 
-#: ../clawsker:103
+#: ../clawsker:104
 msgid "Detachable toolbars"
 msgstr "Löstagbara verktygsfält"
 
 msgid "Detachable toolbars"
 msgstr "Löstagbara verktygsfält"
 
-#: ../clawsker:104
+#: ../clawsker:105
 msgid "Show handles in the toolbars."
 msgstr "Visa handtag i verktygsfälten."
 
 msgid "Show handles in the toolbars."
 msgstr "Visa handtag i verktygsfälten."
 
-#: ../clawsker:105
+#: ../clawsker:106
 msgid "Use stripes in all tree view components"
 msgstr "Använd alternerande färger i alla trädvykomponenter"
 
 msgid "Use stripes in all tree view components"
 msgstr "Använd alternerande färger i alla trädvykomponenter"
 
-#: ../clawsker:106
+#: ../clawsker:107
 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
 msgstr "Aktivera alternerande färger på rader i alla trädvy-komponenter"
 
 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
 msgstr "Aktivera alternerande färger på rader i alla trädvy-komponenter"
 
-#: ../clawsker:107
+#: ../clawsker:108
 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
 msgstr "Använd alternerande färger i Mapplistan och Meddelandelistan"
 
 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
 msgstr "Använd alternerande färger i Mapplistan och Meddelandelistan"
 
-#: ../clawsker:108
+#: ../clawsker:109
 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
 msgstr "Aktivera alternerande färger på rader i Meddelande-listan och Mapp-listan."
 
 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
 msgstr "Aktivera alternerande färger på rader i Meddelande-listan och Mapp-listan."
 
-#: ../clawsker:109
+#: ../clawsker:110
 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
 msgstr "2 rader per Meddelandeobjekt i 3-kolumnslayouten"
 
 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
 msgstr "2 rader per Meddelandeobjekt i 3-kolumnslayouten"
 
-#: ../clawsker:110
+#: ../clawsker:111
 msgid "Spread Message List information over two lines when using the three column mode."
 msgstr "Använd två rader för varje objekt i Meddelandelistan när trekolumns-layout används."
 
 msgid "Spread Message List information over two lines when using the three column mode."
 msgstr "Använd två rader för varje objekt i Meddelandelistan när trekolumns-layout används."
 
-#: ../clawsker:111
+#: ../clawsker:112
 msgid "Show compose margin"
 msgstr "Visa marginal i Skriv-dialogen"
 
 msgid "Show compose margin"
 msgstr "Visa marginal i Skriv-dialogen"
 
-#: ../clawsker:112
+#: ../clawsker:113
 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
 msgstr "Visar en liten marginal i Skriv-dialogen"
 
 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
 msgstr "Visar en liten marginal i Skriv-dialogen"
 
-#: ../clawsker:113
+#: ../clawsker:114
 msgid "Don't display localized date"
 msgstr "Visa inte lokaliserat datum"
 
 msgid "Don't display localized date"
 msgstr "Visa inte lokaliserat datum"
 
-#: ../clawsker:114
+#: ../clawsker:115
 msgid "Toggles localization of date format in Message View"
 msgstr "Skiftar lokalisering av datum i Meddelandevyn"
 
 msgid "Toggles localization of date format in Message View"
 msgstr "Skiftar lokalisering av datum i Meddelandevyn"
 
-#: ../clawsker:115
+#: ../clawsker:116
 msgid "Zero replacement character"
 msgstr "Tecken för noll-ersättning"
 
 msgid "Zero replacement character"
 msgstr "Tecken för noll-ersättning"
 
-#: ../clawsker:116
+#: ../clawsker:117
 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List"
 msgstr "Ersätter '0' med given bokstav i Mapplistan"
 
 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List"
 msgstr "Ersätter '0' med given bokstav i Mapplistan"
 
-#: ../clawsker:118
+#: ../clawsker:119
 msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
 msgstr "Time-out för Dra och Släpp-hovring (ms)"
 
 msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
 msgstr "Time-out för Dra och Släpp-hovring (ms)"
 
-#: ../clawsker:119
+#: ../clawsker:120
 msgid "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse cursor is held over it during drag and drop."
 msgstr "Fördröjning i millisekunder innan ett mappträd expanderar när musen hålls över under en dra och släpp-operation."
 
 msgid "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse cursor is held over it during drag and drop."
 msgstr "Fördröjning i millisekunder innan ett mappträd expanderar när musen hålls över under en dra och släpp-operation."
 
-#: ../clawsker:120
+#: ../clawsker:121
 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
 msgstr "Konfirmera inte borttagningar (farligt!)"
 
 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
 msgstr "Konfirmera inte borttagningar (farligt!)"
 
-#: ../clawsker:121
+#: ../clawsker:122
 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
 msgstr "Fråga inte efter bekräftelse innan definitiv radering av email"
 
 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
 msgstr "Fråga inte efter bekräftelse innan definitiv radering av email"
 
-#: ../clawsker:122
+#: ../clawsker:123
 msgid "Respect format=flowed in messages"
 msgstr "Respektera format=flowed i meddelanden"
 
 msgid "Respect format=flowed in messages"
 msgstr "Respektera format=flowed i meddelanden"
 
-#: ../clawsker:123
+#: ../clawsker:124
 msgid "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be wrapped."
 msgstr "Respektera format=flowed på text/plain meddelanden. Detta kommer att göra att vissa meddelanden har långa rader, men kommer att fixa URLer som annars hade brutits"
 
 msgid "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be wrapped."
 msgstr "Respektera format=flowed på text/plain meddelanden. Detta kommer att göra att vissa meddelanden har långa rader, men kommer att fixa URLer som annars hade brutits"
 
-#: ../clawsker:124
+#: ../clawsker:125
 msgid "Allow writable temporary files"
 msgstr "Tillåt skrivbara temporära filer"
 
 msgid "Allow writable temporary files"
 msgstr "Tillåt skrivbara temporära filer"
 
-#: ../clawsker:125
+#: ../clawsker:126
 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
 msgstr "Spara temporära filer när bilagor med skriv-bitten satt öppnas."
 
 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
 msgstr "Spara temporära filer när bilagor med skriv-bitten satt öppnas."
 
-#: ../clawsker:126
+#: ../clawsker:127
 msgid "Don't check SSL certificates"
 msgstr "Kontrollera inte SSL-certifikat"
 
 msgid "Don't check SSL certificates"
 msgstr "Kontrollera inte SSL-certifikat"
 
-#: ../clawsker:127
+#: ../clawsker:128
 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
 msgstr "Stänger av verifiering av SSL-certifikat"
 
 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
 msgstr "Stänger av verifiering av SSL-certifikat"
 
-#: ../clawsker:128
+#: ../clawsker:129
 msgid "Progress bar update step (items)"
 msgstr "Uppdateringssteg för Förloppsindikatorn (enheter)"
 
 msgid "Progress bar update step (items)"
 msgstr "Uppdateringssteg för Förloppsindikatorn (enheter)"
 
-#: ../clawsker:129
+#: ../clawsker:130
 msgid "Update stepping in progress bars."
 msgstr "Uppdateringssteg i förloppsindikatorer"
 
 msgid "Update stepping in progress bars."
 msgstr "Uppdateringssteg i förloppsindikatorer"
 
-#: ../clawsker:130
+#: ../clawsker:131
 msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
 msgstr "Maximal ålder vid trådning efter ämne (dagar)"
 
 msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
 msgstr "Maximal ålder vid trådning efter ämne (dagar)"
 
-#: ../clawsker:131
+#: ../clawsker:132
 msgid "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using subject in addition to standard headers\"."
 msgstr "Antal dagar att inkludera ett meddelande i en tråd när \"Trådar änvänder ämne som tillägg till standardhuvud\"."
 
 msgid "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using subject in addition to standard headers\"."
 msgstr "Antal dagar att inkludera ett meddelande i en tråd när \"Trådar änvänder ämne som tillägg till standardhuvud\"."
 
-#: ../clawsker:132
+#: ../clawsker:133
 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
 msgstr "Tillåt icke-säkra SSL-certifikat"
 
 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
 msgstr "Tillåt icke-säkra SSL-certifikat"
 
-#: ../clawsker:133
+#: ../clawsker:134
 msgid "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/port."
 msgstr "Tillåter Claws Mail att komma ihåg flera SSL-certifikat för en given server/port."
 
 msgid "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/port."
 msgstr "Tillåter Claws Mail att komma ihåg flera SSL-certifikat för en given server/port."
 
-#: ../clawsker:134
+#: ../clawsker:135
 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
 msgstr "Tvinga UTF-8 för trasiga mail"
 
 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
 msgstr "Tvinga UTF-8 för trasiga mail"
 
-#: ../clawsker:135
+#: ../clawsker:136
 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
 msgstr "Använd UTF-8-kodning för trasiga mail istället för aktuell locale"
 
 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
 msgstr "Använd UTF-8-kodning för trasiga mail istället för aktuell locale"
 
-#: ../clawsker:136
+#: ../clawsker:137
 msgid "Warn on drag 'n' drop"
 msgstr "Varna vid Dra och Släpp"
 
 msgid "Warn on drag 'n' drop"
 msgstr "Varna vid Dra och Släpp"
 
-#: ../clawsker:137
+#: ../clawsker:138
 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
 msgstr "Visa en bekräftelse-dialog vid dra och släpp av mappar"
 
 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
 msgstr "Visa en bekräftelse-dialog vid dra och släpp av mappar"
 
-#: ../clawsker:138
+#: ../clawsker:139
 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
 msgstr "Utgående meddelanden återgår till ASCII"
 
 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
 msgstr "Utgående meddelanden återgår till ASCII"
 
-#: ../clawsker:139
+#: ../clawsker:140
 msgid "If content allows, ASCII will be used to encode outgoing messages, otherwise the user-defined encoding is enforced always."
 msgstr "Om innehållet tillåter, kommer ASCII att användas för utgående meddelanden, annars kommer den användar-definierade kodningen alltid användas."
 
 msgid "If content allows, ASCII will be used to encode outgoing messages, otherwise the user-defined encoding is enforced always."
 msgstr "Om innehållet tillåter, kommer ASCII att användas för utgående meddelanden, annars kommer den användar-definierade kodningen alltid användas."
 
-#: ../clawsker:140
+#: ../clawsker:141
 msgid "Primary paste unselects selection"
 msgstr "Primär paste avmarkerar aktuellt val"
 
 msgid "Primary paste unselects selection"
 msgstr "Primär paste avmarkerar aktuellt val"
 
-#: ../clawsker:141
+#: ../clawsker:142
 msgid "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and insertion point."
 msgstr "Kontrollerar hur inklistring med hjälp av mitten-knappen ändrar vald text och insättningspunkt"
 
 msgid "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and insertion point."
 msgstr "Kontrollerar hur inklistring med hjälp av mitten-knappen ändrar vald text och insättningspunkt"
 
-#: ../clawsker:142
+#: ../clawsker:143
 msgid "Show inline attachments"
 msgstr "Visa inline-bilagor"
 
 msgid "Show inline attachments"
 msgstr "Visa inline-bilagor"
 
-#: ../clawsker:143
+#: ../clawsker:144
 msgid "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view"
 msgstr "Tillåter att gömma inline-bilagor som redan visas i e-postvyn"
 
 msgid "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view"
 msgstr "Tillåter att gömma inline-bilagor som redan visas i e-postvyn"
 
-#: ../clawsker:145
+#: ../clawsker:146
 msgid "X-Mailer header"
 msgstr "X-Mailer huvud"
 
 msgid "X-Mailer header"
 msgstr "X-Mailer huvud"
 
-#: ../clawsker:146
+#: ../clawsker:147
 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
 msgstr "Färgen som används för X-Mailer-raden när dess värde är Claws Mail"
 
 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
 msgstr "Färgen som används för X-Mailer-raden när dess värde är Claws Mail"
 
-#: ../clawsker:147
+#: ../clawsker:148
 msgid "Error messages"
 msgstr "Felmeddelanden"
 
 msgid "Error messages"
 msgstr "Felmeddelanden"
 
-#: ../clawsker:148
+#: ../clawsker:149
 msgid "Colour for error messages in log window."
 msgstr "Färg för felmeddelanden i loggfönstret"
 
 msgid "Colour for error messages in log window."
 msgstr "Färg för felmeddelanden i loggfönstret"
 
-#: ../clawsker:149
+#: ../clawsker:150
 msgid "Server messages"
 msgstr "Servermeddelanden"
 
 msgid "Server messages"
 msgstr "Servermeddelanden"
 
-#: ../clawsker:150
+#: ../clawsker:151
 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
 msgstr "Färg för meddelanden från servrar i loggfönstret."
 
 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
 msgstr "Färg för meddelanden från servrar i loggfönstret."
 
-#: ../clawsker:151
+#: ../clawsker:152
 msgid "Standard messages"
 msgstr "Standard-meddelanden"
 
 msgid "Standard messages"
 msgstr "Standard-meddelanden"
 
-#: ../clawsker:152
+#: ../clawsker:153
 msgid "Colour for messages in log window."
 msgstr "Färg för meddelanden i loggfönstret"
 
 msgid "Colour for messages in log window."
 msgstr "Färg för meddelanden i loggfönstret"
 
-#: ../clawsker:153
+#: ../clawsker:154
 msgid "Client messages"
 msgstr "Klient-meddelanden"
 
 msgid "Client messages"
 msgstr "Klient-meddelanden"
 
-#: ../clawsker:154
+#: ../clawsker:155
 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
 msgstr "Färg för meddelanden skickade till servrar i loggfönstret"
 
 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
 msgstr "Färg för meddelanden skickade till servrar i loggfönstret"
 
-#: ../clawsker:155
+#: ../clawsker:156
 msgid "Warnings"
 msgstr "Varningar"
 
 msgid "Warnings"
 msgstr "Varningar"
 
-#: ../clawsker:156
+#: ../clawsker:157
 msgid "Colour for warning messages in log window."
 msgstr "Färg för varningsmeddelanden i loggfönstret"
 
 msgid "Colour for warning messages in log window."
 msgstr "Färg för varningsmeddelanden i loggfönstret"
 
-#: ../clawsker:158
+#: ../clawsker:159
+msgid "Added lines"
+msgstr "Adderade rader"
+
+#: ../clawsker:160
+msgid "Colour for added lines in patches."
+msgstr "Färg på adderade rader i patchar"
+
+#: ../clawsker:161
+msgid "Deleted lines"
+msgstr "Borttagna rader"
+
+#: ../clawsker:162
+msgid "Colour for deleted lines in patches."
+msgstr "Färg på borttagna rader i patchar"
+
+#: ../clawsker:163
+msgid "Hunk lines"
+msgstr "Rubrik för stycke"
+
+#: ../clawsker:164
+msgid "Color for hunk headers in patches."
+msgstr "Färg på stycke-rubriker i patchar."
+
+#: ../clawsker:166
 msgid "X position"
 msgstr "X-position"
 
 msgid "X position"
 msgstr "X-position"
 
-#: ../clawsker:159
+#: ../clawsker:167
 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
 msgstr "X-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
 
 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
 msgstr "X-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
 
-#: ../clawsker:160
+#: ../clawsker:168
 msgid "Y position"
 msgstr "Y-position"
 
 msgid "Y position"
 msgstr "Y-position"
 
-#: ../clawsker:161
+#: ../clawsker:169
 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
 msgstr "Y-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
 
 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
 msgstr "Y-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
 
-#: ../clawsker:162
+#: ../clawsker:170
 msgid "Width"
 msgstr "Bredd"
 
 msgid "Width"
 msgstr "Bredd"
 
-#: ../clawsker:163
+#: ../clawsker:171
 msgid "Window's width in pixels."
 msgstr "Fönstrets bredd i pixels"
 
 msgid "Window's width in pixels."
 msgstr "Fönstrets bredd i pixels"
 
-#: ../clawsker:164
+#: ../clawsker:172
 msgid "Height"
 msgstr "Höjd"
 
 msgid "Height"
 msgstr "Höjd"
 
-#: ../clawsker:165
+#: ../clawsker:173
 msgid "Window's height in pixels."
 msgstr "Fönstrets höjd i pixels"
 
 msgid "Window's height in pixels."
 msgstr "Fönstrets höjd i pixels"
 
-#: ../clawsker:167
+#: ../clawsker:175
 msgid "Maximized"
 msgstr "Maximerat"
 
 msgid "Maximized"
 msgstr "Maximerat"
 
-#: ../clawsker:168
+#: ../clawsker:176
 msgid "Changes window maximized status."
 msgstr "Ändrar fönstrets maximerad-status"
 
 msgid "Changes window maximized status."
 msgstr "Ändrar fönstrets maximerad-status"
 
-#: ../clawsker:169
+#: ../clawsker:177
 msgid "Full-screen"
 msgstr "Fullskärm"
 
 msgid "Full-screen"
 msgstr "Fullskärm"
 
-#: ../clawsker:170
+#: ../clawsker:178
 msgid "Changes full screen status."
 msgstr "Ändrar fullskärms-status"
 
 msgid "Changes full screen status."
 msgstr "Ändrar fullskärms-status"
 
-#: ../clawsker:172
+#: ../clawsker:180
 msgid "Error: "
 msgstr "Fel: "
 
 msgid "Error: "
 msgstr "Fel: "
 
-#: ../clawsker:173
+#: ../clawsker:181
 msgid "resource file for Claws Mail was not found."
 msgstr "resursfilen för Claws Mail hittades inte."
 
 msgid "resource file for Claws Mail was not found."
 msgstr "resursfilen för Claws Mail hittades inte."
 
-#: ../clawsker:174
+#: ../clawsker:182
 msgid "seems Claws Mail is currently running, close it first."
 msgstr "det verkar som om Claws Mail kör för närvarande, stäng det först."
 
 msgid "seems Claws Mail is currently running, close it first."
 msgstr "det verkar som om Claws Mail kör för närvarande, stäng det först."
 
-#: ../clawsker:175
+#: ../clawsker:183
 msgid "option requires a directory name."
 msgstr "alternativ kräver ett mappnamn"
 
 msgid "option requires a directory name."
 msgstr "alternativ kräver ett mappnamn"
 
-#: ../clawsker:176
+#: ../clawsker:184
 msgid "option requires a file name."
 msgstr "alternativ kräver ett filnamn"
 
 msgid "option requires a file name."
 msgstr "alternativ kräver ett filnamn"
 
-#: ../clawsker:177
+#: ../clawsker:185
 msgid "specified name is not a directory or does not exist."
 msgstr "angivet namn är inte en folder eller finns inte"
 
 msgid "specified name is not a directory or does not exist."
 msgstr "angivet namn är inte en folder eller finns inte"
 
-#: ../clawsker:178
+#: ../clawsker:186
 msgid "specified name is not a file or does not exist."
 msgstr "angivet namn är inte en fil eller finns inte"
 
 msgid "specified name is not a file or does not exist."
 msgstr "angivet namn är inte en fil eller finns inte"
 
-#: ../clawsker:342
+#: ../clawsker:350
 msgid "Error message"
 msgstr "Felmeddelande"
 
 msgid "Error message"
 msgstr "Felmeddelande"
 
-#: ../clawsker:1570
+#: ../clawsker:1611
 msgid "Main window"
 msgstr "Huvudfönster"
 
 msgid "Main window"
 msgstr "Huvudfönster"
 
-#: ../clawsker:1583
+#: ../clawsker:1624
 msgid "Message window"
 msgstr "Meddelandefönster"
 
 msgid "Message window"
 msgstr "Meddelandefönster"
 
-#: ../clawsker:1593
+#: ../clawsker:1634
 msgid "Send window"
 msgstr "Skicka-fönster"
 
 msgid "Send window"
 msgstr "Skicka-fönster"
 
-#: ../clawsker:1598
+#: ../clawsker:1639
 msgid "Receive window"
 msgstr "Mottagarfönster"
 
 msgid "Receive window"
 msgstr "Mottagarfönster"
 
-#: ../clawsker:1612
+#: ../clawsker:1653
 msgid "Folder window"
 msgstr "Mappfönster"
 
 msgid "Folder window"
 msgstr "Mappfönster"
 
-#: ../clawsker:1617
+#: ../clawsker:1658
 msgid "Folder selection window"
 msgstr "Fönster för Mappval"
 
 msgid "Folder selection window"
 msgstr "Fönster för Mappval"
 
-#: ../clawsker:1627
+#: ../clawsker:1668
 msgid "Addressbook main window"
 msgstr "Huvudfönster för Adressbok"
 
 msgid "Addressbook main window"
 msgstr "Huvudfönster för Adressbok"
 
-#: ../clawsker:1632
+#: ../clawsker:1673
 msgid "Edit person window"
 msgstr "Fönster för att editera person"
 
 msgid "Edit person window"
 msgstr "Fönster för att editera person"
 
-#: ../clawsker:1637
+#: ../clawsker:1678
 msgid "Edit group window"
 msgstr "Fönster för att editera grupp"
 
 msgid "Edit group window"
 msgstr "Fönster för att editera grupp"
 
-#: ../clawsker:1642
+#: ../clawsker:1683
 msgid "Add address window"
 msgstr "Fönster för att Lägga till adress"
 
 msgid "Add address window"
 msgstr "Fönster för att Lägga till adress"
 
-#: ../clawsker:1647
+#: ../clawsker:1688
 msgid "Folder select window"
 msgstr "Fönster för att välja mapp"
 
 msgid "Folder select window"
 msgstr "Fönster för att välja mapp"
 
-#: ../clawsker:1657
+#: ../clawsker:1698
 msgid "Accounts window"
 msgstr "Kontofönster"
 
 msgid "Accounts window"
 msgstr "Kontofönster"
 
-#: ../clawsker:1662
+#: ../clawsker:1703
 msgid "Edit account window"
 msgstr "Fönster för att ändra konto"
 
 msgid "Edit account window"
 msgstr "Fönster för att ändra konto"
 
-#: ../clawsker:1672
+#: ../clawsker:1713
 msgid "Filtering window"
 msgstr "Fönster för Filtrering"
 
 msgid "Filtering window"
 msgstr "Fönster för Filtrering"
 
-#: ../clawsker:1677
+#: ../clawsker:1718
 msgid "Filtering actions window"
 msgstr "Fönster för Filtreringsåtgärder"
 
 msgid "Filtering actions window"
 msgstr "Fönster för Filtreringsåtgärder"
 
-#: ../clawsker:1682
+#: ../clawsker:1723
 msgid "Filtering debug window"
 msgstr "Fönster för Debuggning av Filter"
 
 msgid "Filtering debug window"
 msgstr "Fönster för Debuggning av Filter"
 
-#: ../clawsker:1687
+#: ../clawsker:1728
 msgid "Matcher window"
 msgstr "Matchningsfönster"
 
 msgid "Matcher window"
 msgstr "Matchningsfönster"
 
-#: ../clawsker:1697
+#: ../clawsker:1738
 msgid "Preferences window"
 msgstr "Fönster för Egenskaper"
 
 msgid "Preferences window"
 msgstr "Fönster för Egenskaper"
 
-#: ../clawsker:1702
+#: ../clawsker:1743
 msgid "Templates window"
 msgstr "Mallfönster"
 
 msgid "Templates window"
 msgstr "Mallfönster"
 
-#: ../clawsker:1707
+#: ../clawsker:1748
 msgid "Actions window"
 msgstr "Aktivitetsfönster"
 
 msgid "Actions window"
 msgstr "Aktivitetsfönster"
 
-#: ../clawsker:1712
+#: ../clawsker:1753
 msgid "Tags window"
 msgstr "Taggfönster"
 
 msgid "Tags window"
 msgstr "Taggfönster"
 
-#: ../clawsker:1717
+#: ../clawsker:1758
 msgid "Plugins window"
 msgstr "Pluginfönster"
 
 msgid "Plugins window"
 msgstr "Pluginfönster"
 
-#: ../clawsker:1732
+#: ../clawsker:1773
 msgid "Print preview window"
 msgstr "Förhandsgranskningsfönster"
 
 msgid "Print preview window"
 msgstr "Förhandsgranskningsfönster"
 
-#: ../clawsker:1737
+#: ../clawsker:1778
 msgid "View source window"
 msgstr "Visa källkod"
 
 msgid "View source window"
 msgstr "Visa källkod"
 
-#: ../clawsker:1744
+#: ../clawsker:1785
 msgid "Main"
 msgstr "Huvudfönster"
 
 msgid "Main"
 msgstr "Huvudfönster"
 
-#: ../clawsker:1745
+#: ../clawsker:1786
 msgid "Message"
 msgstr "Meddelande"
 
 msgid "Message"
 msgstr "Meddelande"
 
-#: ../clawsker:1746
+#: ../clawsker:1787
 msgid "Send/Receive"
 msgstr "Skicka/Ta emot"
 
 msgid "Send/Receive"
 msgstr "Skicka/Ta emot"
 
-#: ../clawsker:1747
+#: ../clawsker:1788
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapp"
 
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapp"
 
-#: ../clawsker:1749
+#: ../clawsker:1790
 msgid "Accounts"
 msgstr "Konton"
 
 msgid "Accounts"
 msgstr "Konton"
 
-#: ../clawsker:1750
+#: ../clawsker:1791
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtrering"
 
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtrering"
 
-#: ../clawsker:1751
+#: ../clawsker:1792
 msgid "Preferences"
 msgstr "Egenskaper"
 
 msgid "Preferences"
 msgstr "Egenskaper"
 
-#: ../clawsker:1763
-#: ../clawsker:1770
+#: ../clawsker:1804
+#: ../clawsker:1811
 msgid ", built for "
 msgstr ", byggt för "
 
 msgid ", built for "
 msgstr ", byggt för "
 
-#: ../clawsker:1764
-#: ../clawsker:1771
+#: ../clawsker:1805
+#: ../clawsker:1812
 msgid ", running with "
 msgstr ", körandes med "
 
 msgid ", running with "
 msgstr ", körandes med "
 
-#: ../clawsker:1776
+#: ../clawsker:1817
 msgid "was not found!"
 msgstr "hittades inte!"
 
 msgid "was not found!"
 msgstr "hittades inte!"
 
-#: ../clawsker:1777
+#: ../clawsker:1818
 msgid "returned version "
 msgstr "returnerad version "
 
 msgid "returned version "
 msgstr "returnerad version "
 
-#: ../clawsker:1787
+#: ../clawsker:1828
 msgid "Syntax:\n"
 msgstr "Syntax:\n"
 
 msgid "Syntax:\n"
 msgstr "Syntax:\n"
 
-#: ../clawsker:1788
+#: ../clawsker:1829
 msgid "    clawsker [options]\n"
 msgstr "    clawsker [val]\n"
 
 msgid "    clawsker [options]\n"
 msgstr "    clawsker [val]\n"
 
-#: ../clawsker:1789
+#: ../clawsker:1830
 msgid "Options:\n"
 msgstr "Val:\n"
 
 msgid "Options:\n"
 msgstr "Val:\n"
 
-#: ../clawsker:1790
+#: ../clawsker:1831
 msgid "    --help                         Prints this help screen.\n"
 msgstr "    --help                         Visa denna hjälp-skärm.\n"
 
 msgid "    --help                         Prints this help screen.\n"
 msgstr "    --help                         Visa denna hjälp-skärm.\n"
 
-#: ../clawsker:1791
+#: ../clawsker:1832
 msgid "    --version                      Prints version infos.\n"
 msgstr "    --version                      Skriver ut versions-information.\n"
 
 msgid "    --version                      Prints version infos.\n"
 msgstr "    --version                      Skriver ut versions-information.\n"
 
-#: ../clawsker:1792
+#: ../clawsker:1833
 msgid "    --verbose                      More messages on standard output.\n"
 msgstr "    --verbose                      Fler meddelanden på standard output.\n"
 
 msgid "    --verbose                      More messages on standard output.\n"
 msgstr "    --verbose                      Fler meddelanden på standard output.\n"
 
-#: ../clawsker:1793
+#: ../clawsker:1834
 msgid "    --alternate-config-dir <dir>   Uses <dir> as Claws Mail config dir.\n"
 msgstr "    --alternate-config-dir <dir>   Använder <dir> som Claws Mail konfigurations-folder.\n"
 
 msgid "    --alternate-config-dir <dir>   Uses <dir> as Claws Mail config dir.\n"
 msgstr "    --alternate-config-dir <dir>   Använder <dir> som Claws Mail konfigurations-folder.\n"
 
-#: ../clawsker:1794
+#: ../clawsker:1835
 msgid "    --clawsrc <file>               Uses <file> as full resource name.\n"
 msgstr "    --clawsrc <file>               Använder <file> som fullt resurs-namn.\n"
 
 msgid "    --clawsrc <file>               Uses <file> as full resource name.\n"
 msgstr "    --clawsrc <file>               Använder <file> som fullt resurs-namn.\n"
 
-#: ../clawsker:1854
+#: ../clawsker:1895
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown option '{opt}'.\n"
 msgstr "okänt alternativ '{opt}'.\n"
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown option '{opt}'.\n"
 msgstr "okänt alternativ '{opt}'.\n"