Release 0.7.14
[clawsker.git] / po / ca.po
index b37a036..c7469ad 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -7,118 +7,122 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: clawsker 0.7.11-14-gb9a89a0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: clawsker 0.7.11-14-gb9a89a0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-07-12 09:10+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-08-03 10:14+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-08-08 08:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-08-08 09:42+0200\n"
+"Last-Translator: David Medina <opensusecatala@gmail.com>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language-Team: \n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
-"Last-Translator: David Medina <opensusecatala@gmail.com>\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"Language: ca\n"
 
 
-#: ../clawsker:58
+#: ../clawsker:59
 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
 msgstr "Preferències amagades del Claws Mail"
 
 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
 msgstr "Preferències amagades del Claws Mail"
 
-#: ../clawsker:59
+#: ../clawsker:60
 msgid "About..."
 msgstr "Quant a..."
 
 msgid "About..."
 msgstr "Quant a..."
 
-#: ../clawsker:60
+#: ../clawsker:61
 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
 msgstr "Clawsker :: Un configurador del Claws Mail"
 
 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
 msgstr "Clawsker :: Un configurador del Claws Mail"
 
-#: ../clawsker:61
+#: ../clawsker:62
 msgid "License:"
 msgstr "Llicència:"
 
 msgid "License:"
 msgstr "Llicència:"
 
-#: ../clawsker:62
+#: ../clawsker:63
 msgid "Version:"
 msgstr "Versió:"
 
 msgid "Version:"
 msgstr "Versió:"
 
-#: ../clawsker:64
+#: ../clawsker:65
 msgid "Colours"
 msgstr "Colors"
 
 msgid "Colours"
 msgstr "Colors"
 
-#: ../clawsker:65
+#: ../clawsker:66
 msgid "Behaviour"
 msgstr "Comportament"
 
 msgid "Behaviour"
 msgstr "Comportament"
 
-#: ../clawsker:66
+#: ../clawsker:67
 msgid "GUI"
 msgstr "GUI"
 
 msgid "GUI"
 msgstr "GUI"
 
-#: ../clawsker:67 ../clawsker:1851
+#: ../clawsker:68 ../clawsker:1892
 msgid "Other"
 msgstr "Altres"
 
 msgid "Other"
 msgstr "Altres"
 
-#: ../clawsker:68
+#: ../clawsker:69
 msgid "Windows"
 msgstr "Finestres"
 
 msgid "Windows"
 msgstr "Finestres"
 
-#: ../clawsker:70 ../clawsker:1847
+#: ../clawsker:71 ../clawsker:1888
 msgid "Addressbook"
 msgstr "Llibreta d'adreces"
 
 msgid "Addressbook"
 msgstr "Llibreta d'adreces"
 
-#: ../clawsker:71
+#: ../clawsker:72
 msgid "Memory"
 msgstr "Memòria"
 
 msgid "Memory"
 msgstr "Memòria"
 
-#: ../clawsker:72 ../clawsker:81
+#: ../clawsker:73 ../clawsker:82
 msgid "Message View"
 msgstr "Visualització de missatges"
 
 msgid "Message View"
 msgstr "Visualització de missatges"
 
-#: ../clawsker:73 ../clawsker:1826
+#: ../clawsker:74 ../clawsker:1867
 msgid "Log window"
 msgstr "Finestra de registre"
 
 msgid "Log window"
 msgstr "Finestra de registre"
 
-#: ../clawsker:74
+#: ../clawsker:75
 msgid "Drag 'n' drop"
 msgstr "Arrossegar i deixar anar"
 
 msgid "Drag 'n' drop"
 msgstr "Arrossegar i deixar anar"
 
-#: ../clawsker:75
+#: ../clawsker:76
 msgid "Secure Sockets Layer"
 msgstr "Capa de sòcols segurs"
 
 msgid "Secure Sockets Layer"
 msgstr "Capa de sòcols segurs"
 
-#: ../clawsker:76
+#: ../clawsker:77
 msgid "Messages"
 msgstr "Missatges"
 
 msgid "Messages"
 msgstr "Missatges"
 
-#: ../clawsker:77
+#: ../clawsker:78
 msgid "Completion"
 msgstr "Compleció"
 
 msgid "Completion"
 msgstr "Compleció"
 
-#: ../clawsker:78
+#: ../clawsker:79
 msgid "Coloured stripes"
 msgstr "Línies de colors"
 
 msgid "Coloured stripes"
 msgstr "Línies de colors"
 
-#: ../clawsker:79
+#: ../clawsker:80
 msgid "Scroll bars"
 msgstr "Barres de desplaçament"
 
 msgid "Scroll bars"
 msgstr "Barres de desplaçament"
 
-#: ../clawsker:80
+#: ../clawsker:81
 msgid "Message List"
 msgstr "Llista de missatges"
 
 msgid "Message List"
 msgstr "Llista de missatges"
 
-#: ../clawsker:82
+#: ../clawsker:83
 msgid "Compose window"
 msgid "Compose window"
-msgstr "Finestra de redacció"
+msgstr "Finestra d'escriptura"
 
 
-#: ../clawsker:83
+#: ../clawsker:84
 msgid "NetworkManager"
 msgstr "Gestor de xarxa"
 
 msgid "NetworkManager"
 msgstr "Gestor de xarxa"
 
-#: ../clawsker:84
+#: ../clawsker:85
 msgid "Viewing patches"
 msgstr "Pedaços de visualització"
 
 #: ../clawsker:86
 msgid "Viewing patches"
 msgstr "Pedaços de visualització"
 
 #: ../clawsker:86
+msgid "Master passphrase"
+msgstr "Contrasenya mestra"
+
+#: ../clawsker:88
 msgid "Use detached address book edit dialogue"
 msgstr "Usa un diàleg d'edició de la llibreta d'adreces separat"
 
 msgid "Use detached address book edit dialogue"
 msgstr "Usa un diàleg d'edició de la llibreta d'adreces separat"
 
-#: ../clawsker:87
+#: ../clawsker:89
 msgid ""
 "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
 "use a form embedded in the address book's main window."
 msgid ""
 "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
 "use a form embedded in the address book's main window."
@@ -127,20 +131,20 @@ msgstr ""
 "identitat. Si no, s'usa un formulari encastat a la finestra principal de la "
 "llibreta d'adreces."
 
 "identitat. Si no, s'usa un formulari encastat a la finestra principal de la "
 "llibreta d'adreces."
 
-#: ../clawsker:88
+#: ../clawsker:90
 msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
 msgstr "Memòria màxima per a la cau dels missatges (kB)"
 
 msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
 msgstr "Memòria màxima per a la cau dels missatges (kB)"
 
-#: ../clawsker:89
+#: ../clawsker:91
 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
 msgstr ""
 "La memòria màxima per desar els missatges a la memòria cau , en kilobytes."
 
 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
 msgstr ""
 "La memòria màxima per desar els missatges a la memòria cau , en kilobytes."
 
-#: ../clawsker:90
+#: ../clawsker:92
 msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
 msgstr "L'estona mínima per desar elements a la memòria cau (en minuts)"
 
 msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
 msgstr "L'estona mínima per desar elements a la memòria cau (en minuts)"
 
-#: ../clawsker:91
+#: ../clawsker:93
 msgid ""
 "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
 "than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
 msgid ""
 "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
 "than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
@@ -148,36 +152,52 @@ msgstr ""
 "L'estona mínima en minuts per mantenir la cau a la memòria. No s'alliberaran "
 "caus més recents, fins i tot si l'ús de memòria és massa elevat."
 
 "L'estona mínima en minuts per mantenir la cau a la memòria. No s'alliberaran "
 "caus més recents, fins i tot si l'ús de memòria és massa elevat."
 
-#: ../clawsker:92
+#: ../clawsker:94
 msgid "Use NetworkManager"
 msgstr "Usa el NetworkManager"
 
 msgid "Use NetworkManager"
 msgstr "Usa el NetworkManager"
 
-#: ../clawsker:93
+#: ../clawsker:95
 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
 msgstr "Usa el NetworkManager per commutar a fora de línia automàticament."
 
 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
 msgstr "Usa el NetworkManager per commutar a fora de línia automàticament."
 
-#: ../clawsker:95
+#: ../clawsker:96
+msgid "Rounds for PBKDF2 function"
+msgstr "Rondes per a la funció PBKDF2"
+
+#: ../clawsker:97
+msgid ""
+"Specify the number of iterations the key derivation function will be applied "
+"on master passphrase computation. Does not modify currently stored "
+"passphrase, only master passphrases computed after changing this value are "
+"affected."
+msgstr ""
+"Especifiqueu el nombre d'iteracions de la funció de derivació de claus que "
+"s'aplicarà en el càlcul contrasenya mestra. No modifica la contrasenya "
+"emmagatzemada en l'actualitat, només afecta les contrasenyes mestres "
+"calculades després de canviar aquest valor."
+
+#: ../clawsker:99
 msgid "Show unread messages with bold font"
 msgstr "Mostra els missatges no llegits en negreta"
 
 msgid "Show unread messages with bold font"
 msgstr "Mostra els missatges no llegits en negreta"
 
-#: ../clawsker:96
+#: ../clawsker:100
 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
 msgstr "Mostra els missatges no llegits en negreta a la llista de missatges."
 
 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
 msgstr "Mostra els missatges no llegits en negreta a la llista de missatges."
 
-#: ../clawsker:97
-msgid "Don't use markup in compose window"
-msgstr "No usis el marcatge a la finestra de redacció"
+#: ../clawsker:101
+msgid "Don't use markup"
+msgstr "No usis el marcatge"
 
 
-#: ../clawsker:98
+#: ../clawsker:102
 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
 msgstr ""
 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
 msgstr ""
-"No usis negreta ni cursiva al selector de comptes del diàleg de redacció."
+"No usis negreta ni cursiva al selector de comptes del diàleg d'escriptura."
 
 
-#: ../clawsker:99
+#: ../clawsker:103
 msgid "Use dotted lines in tree view components"
 msgstr "Usa línies de punts a la visualització de components de vista d'arbre."
 
 msgid "Use dotted lines in tree view components"
 msgstr "Usa línies de punts a la visualització de components de vista d'arbre."
 
-#: ../clawsker:100
+#: ../clawsker:104
 msgid ""
 "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
 "and other lists) instead of the modern lineless look."
 msgid ""
 "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
 "and other lists) instead of the modern lineless look."
@@ -186,21 +206,21 @@ msgstr ""
 "principal (carpetes, missatges i altres llistes) en comptes de l'aparença "
 "moderna sense línies."
 
 "principal (carpetes, missatges i altres llistes) en comptes de l'aparença "
 "moderna sense línies."
 
-#: ../clawsker:101
+#: ../clawsker:105
 msgid "Enable horizontal scrollbar"
 msgstr "Habilita el desplaçament horitzontal"
 
 msgid "Enable horizontal scrollbar"
 msgstr "Habilita el desplaçament horitzontal"
 
-#: ../clawsker:102
+#: ../clawsker:106
 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
 msgstr "Habilita el desplaçament horitzontal a la llista de missatges."
 
 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
 msgstr "Habilita el desplaçament horitzontal a la llista de missatges."
 
-#: ../clawsker:103
+#: ../clawsker:107
 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
 msgstr ""
 "Mostra la columna \"Per a\" en comptes de la columna \"De\" a la carpeta "
 "d'enviats."
 
 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
 msgstr ""
 "Mostra la columna \"Per a\" en comptes de la columna \"De\" a la carpeta "
 "d'enviats."
 
-#: ../clawsker:104
+#: ../clawsker:108
 msgid ""
 "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
 "instead of the originator's one in a From column."
 msgid ""
 "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
 "instead of the originator's one in a From column."
@@ -209,11 +229,11 @@ msgstr ""
 "a\" de la carpeta d'enviats en lloc de l'adreça de l'originador en una "
 "columna \"De\"."
 
 "a\" de la carpeta d'enviats en lloc de l'adreça de l'originador en una "
 "columna \"De\"."
 
-#: ../clawsker:105
+#: ../clawsker:109
 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
 msgstr "Comportament del desplaçament a la llista de carpetes"
 
 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
 msgstr "Comportament del desplaçament a la llista de carpetes"
 
-#: ../clawsker:106
+#: ../clawsker:110
 msgid ""
 "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
 "automatic or hide always."
 msgid ""
 "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
 "automatic or hide always."
@@ -221,47 +241,47 @@ msgstr ""
 "Especifiqueu la política del desplaçament vertical de la llista de carpetes: "
 "mostra-ho sempre, automàtic o amaga-ho sempre."
 
 "Especifiqueu la política del desplaçament vertical de la llista de carpetes: "
 "mostra-ho sempre, automàtic o amaga-ho sempre."
 
-#: ../clawsker:107
+#: ../clawsker:111
 msgid "Show always"
 msgstr "Mostra-ho sempre"
 
 msgid "Show always"
 msgstr "Mostra-ho sempre"
 
-#: ../clawsker:108
+#: ../clawsker:112
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automàtic"
 
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automàtic"
 
-#: ../clawsker:109
+#: ../clawsker:113
 msgid "Hide always"
 msgstr "Amaga-ho sempre"
 
 msgid "Hide always"
 msgstr "Amaga-ho sempre"
 
-#: ../clawsker:110
+#: ../clawsker:114
 msgid "From column displays"
 msgstr "Visualització de la columna \"De\""
 
 msgid "From column displays"
 msgstr "Visualització de la columna \"De\""
 
-#: ../clawsker:111
+#: ../clawsker:115
 msgid ""
 "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
 msgid ""
 "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
-"address or both"
+"address or both."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Seleccioneu les dades que es mostren a la columna \"De\" de la llista de "
-"missatges: nom, adreça o ambdós."
+"Selecciona la dades mostrades a la columna \"De\" de la llista de missatges: "
+"nom, adreça o ambdós."
 
 
-#: ../clawsker:112
+#: ../clawsker:116
 msgid "Name only"
 msgstr "Només el nom"
 
 msgid "Name only"
 msgstr "Només el nom"
 
-#: ../clawsker:113
+#: ../clawsker:117
 msgid "Address only"
 msgstr "Només l'adreça"
 
 msgid "Address only"
 msgstr "Només l'adreça"
 
-#: ../clawsker:114
+#: ../clawsker:118
 msgid "Both name and address"
 msgstr "El nom i l'adreça"
 
 msgid "Both name and address"
 msgstr "El nom i l'adreça"
 
-#: ../clawsker:115
+#: ../clawsker:119
 msgid "Coloured lines contrast"
 msgstr "Contrast de les línies de color"
 
 msgid "Coloured lines contrast"
 msgstr "Contrast de les línies de color"
 
-#: ../clawsker:116
+#: ../clawsker:120
 msgid ""
 "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
 "view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
 msgid ""
 "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
 "view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
@@ -271,46 +291,46 @@ msgstr ""
 "alternativament en components de vista d'arbre. Com més baix sigui el valor, "
 "menys visible serà la diferència en l'alternança dels colors de les línies."
 
 "alternativament en components de vista d'arbre. Com més baix sigui el valor, "
 "menys visible serà la diferència en l'alternança dels colors de les línies."
 
-#: ../clawsker:117
+#: ../clawsker:121
 msgid "Show cursor"
 msgstr "Mostra el cursor"
 
 msgid "Show cursor"
 msgstr "Mostra el cursor"
 
-#: ../clawsker:118
+#: ../clawsker:122
 msgid "Display the cursor in the Message View."
 msgstr "Mostra el cursor a la visualització del missatge."
 
 msgid "Display the cursor in the Message View."
 msgstr "Mostra el cursor a la visualització del missatge."
 
-#: ../clawsker:119
+#: ../clawsker:123
 msgid "Detachable toolbars"
 msgstr "Barres d'eines desacoblables"
 
 msgid "Detachable toolbars"
 msgstr "Barres d'eines desacoblables"
 
-#: ../clawsker:120
+#: ../clawsker:124
 msgid "Show handles in the toolbars."
 msgstr "Mostra nanses a les barres d'eines."
 
 msgid "Show handles in the toolbars."
 msgstr "Mostra nanses a les barres d'eines."
 
-#: ../clawsker:121
+#: ../clawsker:125
 msgid "Use stripes in all tree view components"
 msgstr "Usa ratlles a tots els components de vista d'arbre."
 
 msgid "Use stripes in all tree view components"
 msgstr "Usa ratlles a tots els components de vista d'arbre."
 
-#: ../clawsker:122
+#: ../clawsker:126
 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
 msgstr "Habilita línies de colors alterns en tots els components d'arbre."
 
 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
 msgstr "Habilita línies de colors alterns en tots els components d'arbre."
 
-#: ../clawsker:123
+#: ../clawsker:127
 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
 msgstr "Usa ratlles a la llista de carpetes i missatges"
 
 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
 msgstr "Usa ratlles a la llista de carpetes i missatges"
 
-#: ../clawsker:124
+#: ../clawsker:128
 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
 msgstr ""
 "Habilita línies de colors alterns a la llista de missatges i a la llista de "
 "carpetes."
 
 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
 msgstr ""
 "Habilita línies de colors alterns a la llista de missatges i a la llista de "
 "carpetes."
 
-#: ../clawsker:125
+#: ../clawsker:129
 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
 msgstr ""
 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
 msgstr ""
-"2 línies per cada element de la llista de missatges al disseny de 3 columnes"
+"2 línies per element de la llista de missatges al disseny de 3 columnes"
 
 
-#: ../clawsker:126
+#: ../clawsker:130
 msgid ""
 "Spread Message List information over two lines when using the three column "
 "mode."
 msgid ""
 "Spread Message List information over two lines when using the three column "
 "mode."
@@ -318,36 +338,61 @@ msgstr ""
 "Estén la informació de la llista de missatges de més de dues línies quan "
 "s'utilitzi el mode de tres columnes."
 
 "Estén la informació de la llista de missatges de més de dues línies quan "
 "s'utilitzi el mode de tres columnes."
 
-#: ../clawsker:127
-msgid "Show compose margin"
-msgstr "Mostra el marge de composició"
+#: ../clawsker:131
+msgid "Show margin"
+msgstr "Mostra el marge"
 
 
-#: ../clawsker:128
+#: ../clawsker:132
 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
 msgstr "Mostra un petit marge a la vista d'escriptura."
 
 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
 msgstr "Mostra un petit marge a la vista d'escriptura."
 
-#: ../clawsker:129
+#: ../clawsker:133
 msgid "Don't display localized date"
 msgid "Don't display localized date"
-msgstr "No mostris la data traduïda."
+msgstr "No mostris la data traduïda"
 
 
-#: ../clawsker:130
-msgid "Toggles localization of date format in Message View"
-msgstr "Commuta la localització del format de la data a la vista de missatge"
+#: ../clawsker:134
+msgid "Toggles localization of date format in Message View."
+msgstr "Commuta la llengua del format de la data a la vista del missatge."
 
 
-#: ../clawsker:131
+#: ../clawsker:135
 msgid "Zero replacement character"
 msgstr "Caràcter de reemplaçament del zero"
 
 msgid "Zero replacement character"
 msgstr "Caràcter de reemplaçament del zero"
 
-#: ../clawsker:132
-msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List"
+#: ../clawsker:136
+msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Reemplaça el \"0\" amb el caràcter proporcionat a la llista de carpetes"
+"Reemplaça el \"0\" amb el caràcter proporcionat a la llista de carpetes."
 
 
-#: ../clawsker:134
+#: ../clawsker:137
+msgid "Editable headers"
+msgstr "Capçaleres editables"
+
+#: ../clawsker:138
+msgid ""
+"Allows to manually type any value in Compose Window header entries or just "
+"select from the available choices in the associated dropdown list."
+msgstr ""
+"Permet escriure manualment qualsevol valor a la capçalera de la finestra "
+"d'escriptura o simplement seleccioneu una de les opcions disponibles a la "
+"llista desplegable associada."
+
+#: ../clawsker:139
+msgid "Select next message on delete"
+msgstr "Selecciona el missatge següent en esborrar"
+
+#: ../clawsker:140
+msgid ""
+"When deleting a message, toggles between selecting the next one (newer "
+"message) or the previous one (older message)."
+msgstr ""
+"Quan s'esborri un missatge, commuta entre seleccionar-ne el següent "
+"(missatge més recent) o l'anterior (més antic)."
+
+#: ../clawsker:142
 msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
 msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
-msgstr "Temps d'espera per arrossegar i deixar (ms)"
+msgstr "Temps d'espera per arrossegar i deixar anar (ms)"
 
 
-#: ../clawsker:135
+#: ../clawsker:143
 msgid ""
 "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
 "cursor is held over it during drag and drop."
 msgid ""
 "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
 "cursor is held over it during drag and drop."
@@ -356,19 +401,19 @@ msgstr ""
 "el cursor del ratolí es mantingui a sobre durant una acció d'arrossegar i "
 "deixar anar."
 
 "el cursor del ratolí es mantingui a sobre durant una acció d'arrossegar i "
 "deixar anar."
 
-#: ../clawsker:136
+#: ../clawsker:144
 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
 msgstr "No confirmis les eliminacions (perillós!)"
 
 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
 msgstr "No confirmis les eliminacions (perillós!)"
 
-#: ../clawsker:137
+#: ../clawsker:145
 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
 msgstr "No demanis cap confirmació abans d'eliminar missatges definitivament."
 
 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
 msgstr "No demanis cap confirmació abans d'eliminar missatges definitivament."
 
-#: ../clawsker:138
+#: ../clawsker:146
 msgid "Respect format=flowed in messages"
 msgstr "Respecta el format=flux als missatges"
 
 msgid "Respect format=flowed in messages"
 msgstr "Respecta el format=flux als missatges"
 
-#: ../clawsker:139
+#: ../clawsker:147
 msgid ""
 "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some "
 "mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be "
 msgid ""
 "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some "
 "mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be "
@@ -378,36 +423,36 @@ msgstr ""
 "provocarà que alguns missatges tinguin línies llargues, però corregirà "
 "alguns URL que d'altra manera s'ajustarien."
 
 "provocarà que alguns missatges tinguin línies llargues, però corregirà "
 "alguns URL que d'altra manera s'ajustarien."
 
-#: ../clawsker:140
+#: ../clawsker:148
 msgid "Allow writable temporary files"
 msgstr "Permet els fitxers temporals d'escriptura."
 
 msgid "Allow writable temporary files"
 msgstr "Permet els fitxers temporals d'escriptura."
 
-#: ../clawsker:141
+#: ../clawsker:149
 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
 msgstr ""
 "Desa fitxers temporals quan s'obrin els adjunts amb permís d'escriptura."
 
 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
 msgstr ""
 "Desa fitxers temporals quan s'obrin els adjunts amb permís d'escriptura."
 
-#: ../clawsker:142
+#: ../clawsker:150
 msgid "Don't check SSL certificates"
 msgstr "No comprovis els certificats SSL"
 
 msgid "Don't check SSL certificates"
 msgstr "No comprovis els certificats SSL"
 
-#: ../clawsker:143
+#: ../clawsker:151
 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
 msgstr "Inhabilita la verificació de certificats SSL."
 
 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
 msgstr "Inhabilita la verificació de certificats SSL."
 
-#: ../clawsker:144
+#: ../clawsker:152
 msgid "Progress bar update step (items)"
 msgid "Progress bar update step (items)"
-msgstr "Pas per actualitzar de la barra de progrés (ítems)"
+msgstr "Pas per actualitzar la barra de progrés (ítems)"
 
 
-#: ../clawsker:145
+#: ../clawsker:153
 msgid "Update stepping in progress bars."
 msgstr "Passos per actualitzar la barra de progrés."
 
 msgid "Update stepping in progress bars."
 msgstr "Passos per actualitzar la barra de progrés."
 
-#: ../clawsker:146
+#: ../clawsker:154
 msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
 msgstr "Antiguitat màxima d'associació per assumpte (dies)"
 
 msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
 msgstr "Antiguitat màxima d'associació per assumpte (dies)"
 
-#: ../clawsker:147
+#: ../clawsker:155
 msgid ""
 "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
 "subject in addition to standard headers\"."
 msgid ""
 "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
 "subject in addition to standard headers\"."
@@ -415,11 +460,11 @@ msgstr ""
 "Nombre de dies per incloure un missatge en un fil quan s'usi \"Associa usant "
 "l'assumpte a més de les capçaleres estàndards\"."
 
 "Nombre de dies per incloure un missatge en un fil quan s'usi \"Associa usant "
 "l'assumpte a més de les capçaleres estàndards\"."
 
-#: ../clawsker:148
+#: ../clawsker:156
 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
 msgstr "Permet certificats SSL no segurs"
 
 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
 msgstr "Permet certificats SSL no segurs"
 
-#: ../clawsker:149
+#: ../clawsker:157
 msgid ""
 "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
 "port."
 msgid ""
 "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
 "port."
@@ -427,29 +472,29 @@ msgstr ""
 "Permet al Claws Mail recordar múltiples certificats SSL per a un port/"
 "servidor concret."
 
 "Permet al Claws Mail recordar múltiples certificats SSL per a un port/"
 "servidor concret."
 
-#: ../clawsker:150
+#: ../clawsker:158
 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
 msgstr "Força UTF-8 per a missatges malmesos"
 
 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
 msgstr "Força UTF-8 per a missatges malmesos"
 
-#: ../clawsker:151
+#: ../clawsker:159
 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
 msgstr ""
 "Usa la codificació UTF-8 per a missatges malmesos en comptes de la llengua "
 "actual."
 
 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
 msgstr ""
 "Usa la codificació UTF-8 per a missatges malmesos en comptes de la llengua "
 "actual."
 
-#: ../clawsker:152
+#: ../clawsker:160
 msgid "Warn on drag 'n' drop"
 msgstr "Avisa en arrossegar i deixar anar."
 
 msgid "Warn on drag 'n' drop"
 msgstr "Avisa en arrossegar i deixar anar."
 
-#: ../clawsker:153
+#: ../clawsker:161
 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
 msgstr "Mostra un diàleg de confirmació en arrossegar i deixar anar carpetes."
 
 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
 msgstr "Mostra un diàleg de confirmació en arrossegar i deixar anar carpetes."
 
-#: ../clawsker:154
+#: ../clawsker:162
 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
 msgstr "Els missatges de sortida tenen ASCII com a alternativa."
 
 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
 msgstr "Els missatges de sortida tenen ASCII com a alternativa."
 
-#: ../clawsker:155
+#: ../clawsker:163
 msgid ""
 "If content allows, ASCII will be used to encode outgoing messages, otherwise "
 "the user-defined encoding is enforced always."
 msgid ""
 "If content allows, ASCII will be used to encode outgoing messages, otherwise "
 "the user-defined encoding is enforced always."
@@ -457,11 +502,11 @@ msgstr ""
 "Si el contingut ho permet, s'usarà ASCII per codificar els missatges de "
 "sortida; si no, sempre s'imposa la codificació definida per l'usuari."
 
 "Si el contingut ho permet, s'usarà ASCII per codificar els missatges de "
 "sortida; si no, sempre s'imposa la codificació definida per l'usuari."
 
-#: ../clawsker:156
+#: ../clawsker:164
 msgid "Primary paste unselects selection"
 msgstr "L'enganxament primari desmarca la selecció"
 
 msgid "Primary paste unselects selection"
 msgstr "L'enganxament primari desmarca la selecció"
 
-#: ../clawsker:157
+#: ../clawsker:165
 msgid ""
 "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
 "insertion point."
 msgid ""
 "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
 "insertion point."
@@ -469,378 +514,419 @@ msgstr ""
 "Controla com l'enganxament amb el clic del mig canvia el text seleccionat i "
 "el punt d'inserció."
 
 "Controla com l'enganxament amb el clic del mig canvia el text seleccionat i "
 "el punt d'inserció."
 
-#: ../clawsker:158
+#: ../clawsker:166
 msgid "Show inline attachments"
 msgstr "Mostra els adjunts encastats"
 
 msgid "Show inline attachments"
 msgstr "Mostra els adjunts encastats"
 
-#: ../clawsker:159
-msgid "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view"
+#: ../clawsker:167
+msgid "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Permet amagar els adjunts encastats que ja es mostrin a la vista de "
+"Permet amagar fitxers adjunts incorporats que ja es mostren a la vista de "
 "l'estructura del missatge."
 
 "l'estructura del missatge."
 
-#: ../clawsker:160
+#: ../clawsker:168
 msgid "Address search in compose window matches any"
 msgstr "La cerca d'adreces a la finestra d'escriptura coincideix amb qualsevol"
 
 msgid "Address search in compose window matches any"
 msgstr "La cerca d'adreces a la finestra d'escriptura coincideix amb qualsevol"
 
-#: ../clawsker:161
+#: ../clawsker:169
 msgid ""
 "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
 msgid ""
 "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
-"only the from the start"
+"only from the start."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Quan es completa amb el tabulador, el text de l'adreça coincidirà amb "
-"qualsevol part de la cadena o només amb l'inici."
+"A la compleció del tabulador, el text de l'adreça coincidirà amb qualsevol "
+"part de la cadena o només des de l'inici."
 
 
-#: ../clawsker:162
+#: ../clawsker:170
 msgid "Folder search in folder selector matches any"
 msgstr "La cerca de carpetes al selector de carpetes coincideix amb qualsevol"
 
 msgid "Folder search in folder selector matches any"
 msgstr "La cerca de carpetes al selector de carpetes coincideix amb qualsevol"
 
-#: ../clawsker:163
+#: ../clawsker:171
 msgid ""
 "On folder name completion text will match any part of the string or only "
 msgid ""
 "On folder name completion text will match any part of the string or only "
-"from the start"
+"from the start."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Quan es completi el nom d'una carpeta, el text coincidirà amb qualsevol part "
-"de la cadena o només amb l'inici."
+"A la compleció del nom de carpeta, el text coincidirà amb qualsevol part de "
+"la cadena o només des de l'inici."
 
 
-#: ../clawsker:165
+#: ../clawsker:173
 msgid "X-Mailer header"
 msgstr "Capçalera X-Mailer"
 
 msgid "X-Mailer header"
 msgstr "Capçalera X-Mailer"
 
-#: ../clawsker:166
+#: ../clawsker:174
 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
 msgstr ""
 "El color usat per a la línia d'X-Mailer quan el valor sigui \"Claws Mail\"."
 
 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
 msgstr ""
 "El color usat per a la línia d'X-Mailer quan el valor sigui \"Claws Mail\"."
 
-#: ../clawsker:167
+#: ../clawsker:175
 msgid "Error messages"
 msgstr "Missatges d'error"
 
 msgid "Error messages"
 msgstr "Missatges d'error"
 
-#: ../clawsker:168
+#: ../clawsker:176
 msgid "Colour for error messages in log window."
 msgstr "Color per als missatges d'error a la finestra de registre."
 
 msgid "Colour for error messages in log window."
 msgstr "Color per als missatges d'error a la finestra de registre."
 
-#: ../clawsker:169
+#: ../clawsker:177
 msgid "Server messages"
 msgstr "Missatges del servidor"
 
 msgid "Server messages"
 msgstr "Missatges del servidor"
 
-#: ../clawsker:170
+#: ../clawsker:178
 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
 msgstr ""
 "Color per als missatges rebuts dels servidors a la finestra de registre."
 
 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
 msgstr ""
 "Color per als missatges rebuts dels servidors a la finestra de registre."
 
-#: ../clawsker:171
+#: ../clawsker:179
 msgid "Standard messages"
 msgstr "Missatges estàndards"
 
 msgid "Standard messages"
 msgstr "Missatges estàndards"
 
-#: ../clawsker:172
+#: ../clawsker:180
 msgid "Colour for messages in log window."
 msgstr "Color per als missatges a la finestra de registre."
 
 msgid "Colour for messages in log window."
 msgstr "Color per als missatges a la finestra de registre."
 
-#: ../clawsker:173
+#: ../clawsker:181
 msgid "Client messages"
 msgstr "Missatges del client"
 
 msgid "Client messages"
 msgstr "Missatges del client"
 
-#: ../clawsker:174
+#: ../clawsker:182
 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
 msgstr "Color per als missatges enviats a servidors a la finestra de registre."
 
 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
 msgstr "Color per als missatges enviats a servidors a la finestra de registre."
 
-#: ../clawsker:175
+#: ../clawsker:183
 msgid "Warnings"
 msgstr "Avisos"
 
 msgid "Warnings"
 msgstr "Avisos"
 
-#: ../clawsker:176
+#: ../clawsker:184
 msgid "Colour for warning messages in log window."
 msgstr "Color per als missatges d'avís a la finestra de registre."
 
 msgid "Colour for warning messages in log window."
 msgstr "Color per als missatges d'avís a la finestra de registre."
 
-#: ../clawsker:178
+#: ../clawsker:186
 msgid "Added lines"
 msgstr "Línies afegides"
 
 msgid "Added lines"
 msgstr "Línies afegides"
 
-#: ../clawsker:179
+#: ../clawsker:187
 msgid "Colour for added lines in patches."
 msgstr "Color per a línies afegides als pedaços."
 
 msgid "Colour for added lines in patches."
 msgstr "Color per a línies afegides als pedaços."
 
-#: ../clawsker:180
+#: ../clawsker:188
 msgid "Deleted lines"
 msgstr "Línies esborrades"
 
 msgid "Deleted lines"
 msgstr "Línies esborrades"
 
-#: ../clawsker:181
+#: ../clawsker:189
 msgid "Colour for deleted lines in patches."
 msgstr "Color per a les línies esborrades als pedaços."
 
 msgid "Colour for deleted lines in patches."
 msgstr "Color per a les línies esborrades als pedaços."
 
-#: ../clawsker:182
+#: ../clawsker:190
 msgid "Hunk lines"
 msgstr "Línies de capçalera"
 
 msgid "Hunk lines"
 msgstr "Línies de capçalera"
 
-#: ../clawsker:183
+#: ../clawsker:191
 msgid "Color for hunk headers in patches."
 msgstr "Color per a les línies de capçalera als pedaços."
 
 msgid "Color for hunk headers in patches."
 msgstr "Color per a les línies de capçalera als pedaços."
 
-#: ../clawsker:185
+#: ../clawsker:193
 msgid "X position"
 msgstr "Posició X"
 
 msgid "X position"
 msgstr "Posició X"
 
-#: ../clawsker:186
+#: ../clawsker:194
 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
 msgstr "Coordenada X per a la cantonada superior esquerra de la finestra."
 
 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
 msgstr "Coordenada X per a la cantonada superior esquerra de la finestra."
 
-#: ../clawsker:187
+#: ../clawsker:195
 msgid "Y position"
 msgstr "Posició Y"
 
 msgid "Y position"
 msgstr "Posició Y"
 
-#: ../clawsker:188
+#: ../clawsker:196
 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
 msgstr "Coordenada Y per a la cantonada superior esquerra de la finestra."
 
 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
 msgstr "Coordenada Y per a la cantonada superior esquerra de la finestra."
 
-#: ../clawsker:189
+#: ../clawsker:197
 msgid "Width"
 msgstr "Amplada"
 
 msgid "Width"
 msgstr "Amplada"
 
-#: ../clawsker:190
+#: ../clawsker:198
 msgid "Window's width in pixels."
 msgstr "Amplada de la finestra en píxels."
 
 msgid "Window's width in pixels."
 msgstr "Amplada de la finestra en píxels."
 
-#: ../clawsker:191
+#: ../clawsker:199
 msgid "Height"
 msgstr "Alçada"
 
 msgid "Height"
 msgstr "Alçada"
 
-#: ../clawsker:192
+#: ../clawsker:200
 msgid "Window's height in pixels."
 msgstr "Alçada de la finestra en píxels."
 
 msgid "Window's height in pixels."
 msgstr "Alçada de la finestra en píxels."
 
-#: ../clawsker:194
+#: ../clawsker:202
 msgid "Maximized"
 msgstr "Maximització"
 
 msgid "Maximized"
 msgstr "Maximització"
 
-#: ../clawsker:195
+#: ../clawsker:203
 msgid "Changes window maximized status."
 msgstr "Canvia l'estat maximitzat de la finestra."
 
 msgid "Changes window maximized status."
 msgstr "Canvia l'estat maximitzat de la finestra."
 
-#: ../clawsker:196
+#: ../clawsker:204
 msgid "Full-screen"
 msgstr "Pantalla completa"
 
 msgid "Full-screen"
 msgstr "Pantalla completa"
 
-#: ../clawsker:197
+#: ../clawsker:205
 msgid "Changes full screen status."
 msgstr "Canvia l'estat de pantalla completa."
 
 msgid "Changes full screen status."
 msgstr "Canvia l'estat de pantalla completa."
 
-#: ../clawsker:199
+#: ../clawsker:207
 msgid "Error: "
 msgstr "Error: "
 
 msgid "Error: "
 msgstr "Error: "
 
-#: ../clawsker:200
+#: ../clawsker:208
 msgid "resource file for Claws Mail was not found."
 msgstr "no es troba el fitxer de configuració del Claws Mail."
 
 msgid "resource file for Claws Mail was not found."
 msgstr "no es troba el fitxer de configuració del Claws Mail."
 
-#: ../clawsker:201
+#: ../clawsker:209
 msgid "seems Claws Mail is currently running, close it first."
 msgstr "sembla que el Claws Mail ara s'està executant, tanqueu-lo primer."
 
 msgid "seems Claws Mail is currently running, close it first."
 msgstr "sembla que el Claws Mail ara s'està executant, tanqueu-lo primer."
 
-#: ../clawsker:365
+#: ../clawsker:373
 msgid "Clawsker error"
 msgstr "Error del Clawsker"
 
 msgid "Clawsker error"
 msgstr "Error del Clawsker"
 
-#: ../clawsker:1669
+#: ../clawsker:1710
 msgid "Main window"
 msgstr "Finestra principal"
 
 msgid "Main window"
 msgstr "Finestra principal"
 
-#: ../clawsker:1682
+#: ../clawsker:1723
 msgid "Message window"
 msgstr "Finestra de missatges"
 
 msgid "Message window"
 msgstr "Finestra de missatges"
 
-#: ../clawsker:1692
+#: ../clawsker:1733
 msgid "Send window"
 msgstr "Finestra d'enviament"
 
 msgid "Send window"
 msgstr "Finestra d'enviament"
 
-#: ../clawsker:1697
+#: ../clawsker:1738
 msgid "Receive window"
 msgstr "Finestra de recepció"
 
 msgid "Receive window"
 msgstr "Finestra de recepció"
 
-#: ../clawsker:1711
+#: ../clawsker:1752
 msgid "Folder window"
 msgstr "Finestra de carpetes"
 
 msgid "Folder window"
 msgstr "Finestra de carpetes"
 
-#: ../clawsker:1716
+#: ../clawsker:1757
 msgid "Folder selection window"
 msgstr "Finestra de selecció de carpetes"
 
 msgid "Folder selection window"
 msgstr "Finestra de selecció de carpetes"
 
-#: ../clawsker:1726
+#: ../clawsker:1767
 msgid "Addressbook main window"
 msgstr "Finestra principal de la llibreta d'adreces"
 
 msgid "Addressbook main window"
 msgstr "Finestra principal de la llibreta d'adreces"
 
-#: ../clawsker:1731
+#: ../clawsker:1772
 msgid "Edit person window"
 msgstr "Finestra d'edició de persona"
 
 msgid "Edit person window"
 msgstr "Finestra d'edició de persona"
 
-#: ../clawsker:1736
+#: ../clawsker:1777
 msgid "Edit group window"
 msgstr "Finestra d'edició de grup"
 
 msgid "Edit group window"
 msgstr "Finestra d'edició de grup"
 
-#: ../clawsker:1741
+#: ../clawsker:1782
 msgid "Add address window"
 msgstr "Finestra d'addició d'adreça"
 
 msgid "Add address window"
 msgstr "Finestra d'addició d'adreça"
 
-#: ../clawsker:1746
+#: ../clawsker:1787
 msgid "Folder select window"
 msgstr "Finestra de selecció de carpeta"
 
 msgid "Folder select window"
 msgstr "Finestra de selecció de carpeta"
 
-#: ../clawsker:1756
+#: ../clawsker:1797
 msgid "Accounts window"
 msgstr "Finestra de comptes"
 
 msgid "Accounts window"
 msgstr "Finestra de comptes"
 
-#: ../clawsker:1761
+#: ../clawsker:1802
 msgid "Edit account window"
 msgstr "Finestra d'edició de comptes"
 
 msgid "Edit account window"
 msgstr "Finestra d'edició de comptes"
 
-#: ../clawsker:1771
+#: ../clawsker:1812
 msgid "Filtering window"
 msgstr "Finestra de filtratge"
 
 msgid "Filtering window"
 msgstr "Finestra de filtratge"
 
-#: ../clawsker:1776
+#: ../clawsker:1817
 msgid "Filtering actions window"
 msgstr "Finestra d'accions de filtratge"
 
 msgid "Filtering actions window"
 msgstr "Finestra d'accions de filtratge"
 
-#: ../clawsker:1781
+#: ../clawsker:1822
 msgid "Filtering debug window"
 msgstr "Finestra de depuració de filtratge"
 
 msgid "Filtering debug window"
 msgstr "Finestra de depuració de filtratge"
 
-#: ../clawsker:1786
+#: ../clawsker:1827
 msgid "Matcher window"
 msgstr "Finestra del selector"
 
 msgid "Matcher window"
 msgstr "Finestra del selector"
 
-#: ../clawsker:1796
+#: ../clawsker:1837
 msgid "Preferences window"
 msgstr "Finestra de les preferències"
 
 msgid "Preferences window"
 msgstr "Finestra de les preferències"
 
-#: ../clawsker:1801
+#: ../clawsker:1842
 msgid "Templates window"
 msgstr "Finestra de les plantilles"
 
 msgid "Templates window"
 msgstr "Finestra de les plantilles"
 
-#: ../clawsker:1806
+#: ../clawsker:1847
 msgid "Actions window"
 msgstr "Finestra de les accions"
 
 msgid "Actions window"
 msgstr "Finestra de les accions"
 
-#: ../clawsker:1811
+#: ../clawsker:1852
 msgid "Tags window"
 msgstr "Finestra de les etiquetes"
 
 msgid "Tags window"
 msgstr "Finestra de les etiquetes"
 
-#: ../clawsker:1816
+#: ../clawsker:1857
 msgid "Plugins window"
 msgstr "Finestra dels connectors"
 
 msgid "Plugins window"
 msgstr "Finestra dels connectors"
 
-#: ../clawsker:1831
+#: ../clawsker:1872
 msgid "Print preview window"
 msgstr "Finestra de previsualització d'impressió"
 
 msgid "Print preview window"
 msgstr "Finestra de previsualització d'impressió"
 
-#: ../clawsker:1836
+#: ../clawsker:1877
 msgid "View source window"
 msgid "View source window"
-msgstr "Finestra de font del missatge"
+msgstr "Finestra de visualització de codi font"
 
 
-#: ../clawsker:1843
+#: ../clawsker:1884
 msgid "Main"
 msgstr "Principal"
 
 msgid "Main"
 msgstr "Principal"
 
-#: ../clawsker:1844
+#: ../clawsker:1885
 msgid "Message"
 msgstr "Missatge"
 
 msgid "Message"
 msgstr "Missatge"
 
-#: ../clawsker:1845
+#: ../clawsker:1886
 msgid "Send/Receive"
 msgstr "Enviament / Recepció"
 
 msgid "Send/Receive"
 msgstr "Enviament / Recepció"
 
-#: ../clawsker:1846
+#: ../clawsker:1887
 msgid "Folder"
 msgstr "Carpeta"
 
 msgid "Folder"
 msgstr "Carpeta"
 
-#: ../clawsker:1848
+#: ../clawsker:1889
 msgid "Accounts"
 msgstr "Comptes"
 
 msgid "Accounts"
 msgstr "Comptes"
 
-#: ../clawsker:1849
+#: ../clawsker:1890
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtratge"
 
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtratge"
 
-#: ../clawsker:1850
+#: ../clawsker:1891
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferències"
 
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferències"
 
-#: ../clawsker:1862 ../clawsker:1869
+#: ../clawsker:1903 ../clawsker:1910
 msgid ", built for "
 msgstr ", construït per a "
 
 msgid ", built for "
 msgstr ", construït per a "
 
-#: ../clawsker:1863 ../clawsker:1870
+#: ../clawsker:1904 ../clawsker:1911
 msgid ", running with "
 msgstr ", en execució amb "
 
 msgid ", running with "
 msgstr ", en execució amb "
 
-#: ../clawsker:1875
+#: ../clawsker:1916
 msgid "was not found!"
 msgstr "no s'ha trobat!"
 
 msgid "was not found!"
 msgstr "no s'ha trobat!"
 
-#: ../clawsker:1876
+#: ../clawsker:1917
 msgid "returned version "
 msgstr "versió de resposta "
 
 msgid "returned version "
 msgstr "versió de resposta "
 
-#: ../clawsker:1886
+#: ../clawsker:1927
 msgid "Syntax:\n"
 msgstr "Sintaxi:\n"
 
 msgid "Syntax:\n"
 msgstr "Sintaxi:\n"
 
-#: ../clawsker:1887
+#: ../clawsker:1928
 msgid "  clawsker [options]\n"
 msgstr "  clawsker [opcions]\n"
 
 msgid "  clawsker [options]\n"
 msgstr "  clawsker [opcions]\n"
 
-#: ../clawsker:1888
+#: ../clawsker:1929
 msgid "Options:\n"
 msgstr "Opcions:\n"
 
 msgid "Options:\n"
 msgstr "Opcions:\n"
 
-#: ../clawsker:1889
+#: ../clawsker:1930
 msgid "  -h|--help                        Prints this help screen.\n"
 msgstr "  -h|--help                        Imprimeix aquesta pàgina d'ajuda.\n"
 
 msgid "  -h|--help                        Prints this help screen.\n"
 msgstr "  -h|--help                        Imprimeix aquesta pàgina d'ajuda.\n"
 
-#: ../clawsker:1890
+#: ../clawsker:1931
 msgid "  -v|--version                     Prints version infos.\n"
 msgstr ""
 "  -v|--version                     Imprimeix informació de la versió.\n"
 
 msgid "  -v|--version                     Prints version infos.\n"
 msgstr ""
 "  -v|--version                     Imprimeix informació de la versió.\n"
 
-#: ../clawsker:1891
+#: ../clawsker:1932
 msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output.\n"
 msgstr ""
 "  -b|--verbose                     Més missatges a la sortida estàndard.\n"
 
 msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output.\n"
 msgstr ""
 "  -b|--verbose                     Més missatges a la sortida estàndard.\n"
 
-#: ../clawsker:1892
+#: ../clawsker:1933
 msgid ""
 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail config dir.\n"
 msgstr ""
 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Usa <dir> com a dir. de config. del Claws "
 "Mail.\n"
 
 msgid ""
 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail config dir.\n"
 msgstr ""
 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Usa <dir> com a dir. de config. del Claws "
 "Mail.\n"
 
-#: ../clawsker:1893
+#: ../clawsker:1934
 msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name.\n"
 msgstr ""
 "  -c|--clawsrc <file>              Usa <fitxer> com a fitxer de "
 "configuració.\n"
 
 msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name.\n"
 msgstr ""
 "  -c|--clawsrc <file>              Usa <fitxer> com a fitxer de "
 "configuració.\n"
 
-#: ../clawsker:1906
+#: ../clawsker:1947
 msgid "try -h or --help for syntax.\n"
 msgstr "intenteu -h o --help per a la sintaxi.\n"
 
 msgid "try -h or --help for syntax.\n"
 msgstr "intenteu -h o --help per a la sintaxi.\n"
 
-#: ../clawsker:1909
+#: ../clawsker:1950
 #, perl-brace-format
 msgid "Error in options: {msg}\n"
 msgstr "Error a les opcions: {msg}\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "Error in options: {msg}\n"
 msgstr "Error a les opcions: {msg}\n"
 
-#: ../clawsker:1921
+#: ../clawsker:1962
 #, perl-brace-format
 msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
 msgstr ""
 "Error: {opt} requireix un valor numèric separat per punts com a argument\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
 msgstr ""
 "Error: {opt} requireix un valor numèric separat per punts com a argument\n"
 
-#: ../clawsker:1928
+#: ../clawsker:1969
 #, perl-brace-format
 msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
 msgstr "Error: '{dir}' no és un directori o no existeix\n"
 
 #, perl-brace-format
 msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
 msgstr "Error: '{dir}' no és un directori o no existeix\n"
 
-#: ../clawsker:1937
+#: ../clawsker:1978
 #, perl-brace-format
 msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
 msgstr "Error: '{value}' no és un fitxer o no existeix\n"
 #, perl-brace-format
 msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
 msgstr "Error: '{value}' no és un fitxer o no existeix\n"
+
+#~ msgid "Don't use markup in compose window"
+#~ msgstr "No usis el marcatge a la finestra de redacció"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
+#~ "address or both"
+#~ msgstr ""
+#~ "Seleccioneu les dades que es mostren a la columna \"De\" de la llista de "
+#~ "missatges: nom, adreça o ambdós."
+
+#~ msgid "Show compose margin"
+#~ msgstr "Mostra el marge de composició"
+
+#~ msgid "Toggles localization of date format in Message View"
+#~ msgstr ""
+#~ "Commuta la localització del format de la data a la vista de missatge"
+
+#~ msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List"
+#~ msgstr ""
+#~ "Reemplaça el \"0\" amb el caràcter proporcionat a la llista de carpetes"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view"
+#~ msgstr ""
+#~ "Permet amagar els adjunts encastats que ja es mostrin a la vista de "
+#~ "l'estructura del missatge."
+
+#~ msgid ""
+#~ "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
+#~ "only from the start"
+#~ msgstr ""
+#~ "Quan es completa amb el tabulador, el text de l'adreça coincidirà amb "
+#~ "qualsevol part de la cadena o només amb l'inici."
+
+#~ msgid ""
+#~ "On folder name completion text will match any part of the string or only "
+#~ "from the start"
+#~ msgstr ""
+#~ "Quan es completi el nom d'una carpeta, el text coincidirà amb qualsevol "
+#~ "part de la cadena o només amb l'inici."