Fix typo in string (thanks to Erik P. Olsen!)
[clawsker.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation of Clawsker.
2 # Copyright (C) 2011-2016 Ricardo Mones Lastra
3 # This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
4 # See COPYING file on the toplevel distribution directory for details
5 # Andreas Rönnquist <gusnan@openmailbox.org>, 2011-2016
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: clawsker 0.7.14\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2016-08-07 01:36+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2016-08-07 10:01+0100\n"
13 "Last-Translator: Andreas Rönnquist <gusnan@openmailbox.org>\n"
14 "Language-Team: Swedish\n"
15 "Language: sv\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
20
21 #: ../clawsker:59
22 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
23 msgstr "Gömda Inställningar för Claws Mail"
24
25 #: ../clawsker:60
26 msgid "About..."
27 msgstr "Om..."
28
29 #: ../clawsker:61
30 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
31 msgstr "Clawsker :: Tweaker för Claws Mail"
32
33 #: ../clawsker:62
34 msgid "License:"
35 msgstr "Licens:"
36
37 #: ../clawsker:63
38 msgid "Version:"
39 msgstr "Version:"
40
41 #: ../clawsker:65
42 msgid "Colours"
43 msgstr "Färger"
44
45 #: ../clawsker:66
46 msgid "Behaviour"
47 msgstr "Beteende"
48
49 #: ../clawsker:67
50 msgid "GUI"
51 msgstr "GUI"
52
53 #: ../clawsker:68 ../clawsker:1892
54 msgid "Other"
55 msgstr "Övrigt"
56
57 #: ../clawsker:69
58 msgid "Windows"
59 msgstr "Fönster"
60
61 #: ../clawsker:71 ../clawsker:1888
62 msgid "Addressbook"
63 msgstr "Adressbok"
64
65 #: ../clawsker:72
66 msgid "Memory"
67 msgstr "Minne"
68
69 #: ../clawsker:73 ../clawsker:82
70 msgid "Message View"
71 msgstr "Meddelandevy"
72
73 #: ../clawsker:74 ../clawsker:1867
74 msgid "Log window"
75 msgstr "Loggfönster"
76
77 #: ../clawsker:75
78 msgid "Drag 'n' drop"
79 msgstr "Dra och släpp"
80
81 #: ../clawsker:76
82 msgid "Secure Sockets Layer"
83 msgstr "Secure Sockets Layer"
84
85 #: ../clawsker:77
86 msgid "Messages"
87 msgstr "Meddelanden"
88
89 #: ../clawsker:78
90 msgid "Completion"
91 msgstr "Komplettering"
92
93 #: ../clawsker:79
94 msgid "Coloured stripes"
95 msgstr "Färgade rader"
96
97 #: ../clawsker:80
98 msgid "Scroll bars"
99 msgstr "Rullningslister"
100
101 #: ../clawsker:81
102 msgid "Message List"
103 msgstr "Meddelandelista"
104
105 #: ../clawsker:83
106 msgid "Compose window"
107 msgstr "Komponeringsfönster"
108
109 #: ../clawsker:84
110 msgid "NetworkManager"
111 msgstr "Nätverkshanterare"
112
113 #: ../clawsker:85
114 msgid "Viewing patches"
115 msgstr "Patchvisning"
116
117 #: ../clawsker:86
118 msgid "Master passphrase"
119 msgstr "Huvudlösenordsfras"
120
121 #: ../clawsker:88
122 msgid "Use detached address book edit dialogue"
123 msgstr "Använd avkopplad adressbok"
124
125 #: ../clawsker:89
126 msgid ""
127 "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
128 "use a form embedded in the address book's main window."
129 msgstr ""
130 "Använd en separat dialog för att editera en persons data. Annars kommer en "
131 "dialog som är inbäddad i adressbokens huvudfönster användas."
132
133 #: ../clawsker:90
134 msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
135 msgstr "Maximalt minne för meddelande-cache (kB)"
136
137 #: ../clawsker:91
138 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
139 msgstr "Maximal mängd minne att använda av meddelande-cachen, i kilobytes"
140
141 #: ../clawsker:92
142 msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
143 msgstr "Minst tid för cachade element (minuter)"
144
145 #: ../clawsker:93
146 msgid ""
147 "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
148 "than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
149 msgstr ""
150 "Minimal tid i minuter att behålla en cache i minnet. Cachar som är yngre än "
151 "denna tid kommer inte att frias, även om minnesanvändningen är för hög."
152
153 #: ../clawsker:94
154 msgid "Use NetworkManager"
155 msgstr "Använd Nätverkshanteraren"
156
157 #: ../clawsker:95
158 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
159 msgstr "Använd Nätverkshanteraren för att gå offline automatiskt"
160
161 #: ../clawsker:96
162 msgid "Rounds for PBKDF2 function"
163 msgstr "Omgångar för PBKDF2-funktionen"
164
165 #: ../clawsker:97
166 msgid ""
167 "Specify the number of iterations the key derivation function will be applied "
168 "on master passphrase computation. Does not modify currently stored "
169 "passphrase, only master passphrases computed after changing this value are "
170 "affected."
171 msgstr ""
172 "Mata in antal iterationer som nyckelderiveringsfunktionen kommer att "
173 "appliceras på beräkningar av huvudlösenfrasen. Detta modifierar inte "
174 "aktuellt lagrade lösenfraser, endast huvudlösenfrasen som beräknas efter att "
175 "detta värde ändrats påverkas."
176
177 #: ../clawsker:99
178 msgid "Show unread messages with bold font"
179 msgstr "Visa olästa meddelanden med fetstil"
180
181 #: ../clawsker:100
182 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
183 msgstr "Visa olästa meddelanden i Meddelandelistan med fetstil"
184
185 #: ../clawsker:101
186 msgid "Don't use markup"
187 msgstr "Använd inte markup"
188
189 #: ../clawsker:102
190 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
191 msgstr ""
192 "Använd inte fetstil och kursiv text i komponera-dialogens konto-väljare"
193
194 #: ../clawsker:103
195 msgid "Use dotted lines in tree view components"
196 msgstr "Använd streckade linjer i trädvy-komponenter"
197
198 #: ../clawsker:104
199 msgid ""
200 "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
201 "and other lists) instead of the modern lineless look."
202 msgstr ""
203 "Använd det gamla utseendet med sträckade linjer i huvudfönstrets trädvyer "
204 "(Mapp, Meddelande och andra listor) istället för det moderna utseendet utan "
205 "linjer"
206
207 #: ../clawsker:105
208 msgid "Enable horizontal scrollbar"
209 msgstr "Aktivera horisontell rullningslist"
210
211 #: ../clawsker:106
212 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
213 msgstr "Aktivera den horisontella rullningslisten i meddelande-listan"
214
215 #: ../clawsker:107
216 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
217 msgstr "Visa Till-kolumn istället för Från-kolumn i Skickat-mappen"
218
219 #: ../clawsker:108
220 msgid ""
221 "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
222 "instead of the originator's one in a From column."
223 msgstr ""
224 "Visa mottagarens emailadress i en Till-kolumn i Skickat-mappen istället för "
225 "avsändarens i en Från-kolumn"
226
227 #: ../clawsker:109
228 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
229 msgstr "Beteende för mapp-listans rullningslist"
230
231 #: ../clawsker:110
232 msgid ""
233 "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
234 "automatic or hide always."
235 msgstr ""
236 "Specificera beteendet för vertikala rullningslister i Mapp-listan: Visa "
237 "alltid, automatiskt eller göm alltid"
238
239 #: ../clawsker:111
240 msgid "Show always"
241 msgstr "Visa alltid"
242
243 #: ../clawsker:112
244 msgid "Automatic"
245 msgstr "Automatisk"
246
247 #: ../clawsker:113
248 msgid "Hide always"
249 msgstr "Göm alltid"
250
251 #: ../clawsker:114
252 msgid "From column displays"
253 msgstr "Från-kolumnen visar"
254
255 #: ../clawsker:115
256 msgid ""
257 "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
258 "address or both."
259 msgstr ""
260 "Välj vad som visas i från-kolumnen av meddelandelistan: Namn, Adress, eller "
261 "både och."
262
263 #: ../clawsker:116
264 msgid "Name only"
265 msgstr "Endast namn"
266
267 #: ../clawsker:117
268 msgid "Address only"
269 msgstr "Endast adress"
270
271 #: ../clawsker:118
272 msgid "Both name and address"
273 msgstr "Både namn och adress"
274
275 #: ../clawsker:119
276 msgid "Coloured lines contrast"
277 msgstr "Kontrast för färgade rader"
278
279 #: ../clawsker:120
280 msgid ""
281 "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
282 "view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
283 "the alternating colours of the lines."
284 msgstr ""
285 "Specificera vilket värde att använda när rader med alternerande färger "
286 "skapas i trädvy-komponenter. Ju mindre värde, ju mindre skillnad på färgerna "
287 "på raderna."
288
289 #: ../clawsker:121
290 msgid "Show cursor"
291 msgstr "Visa markör"
292
293 #: ../clawsker:122
294 msgid "Display the cursor in the Message View."
295 msgstr "Visa markör i Meddelande-vyn"
296
297 #: ../clawsker:123
298 msgid "Detachable toolbars"
299 msgstr "Löstagbara verktygsfält"
300
301 #: ../clawsker:124
302 msgid "Show handles in the toolbars."
303 msgstr "Visa handtag i verktygsfälten."
304
305 #: ../clawsker:125
306 msgid "Use stripes in all tree view components"
307 msgstr "Använd alternerande färger i alla trädvykomponenter"
308
309 #: ../clawsker:126
310 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
311 msgstr "Aktivera alternerande färger på rader i alla trädvy-komponenter"
312
313 #: ../clawsker:127
314 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
315 msgstr "Använd alternerande färger i Mapplistan och Meddelandelistan"
316
317 #: ../clawsker:128
318 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
319 msgstr ""
320 "Aktivera alternerande färger på rader i Meddelande-listan och Mapp-listan."
321
322 #: ../clawsker:129
323 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
324 msgstr "2 rader per Meddelandeobjekt i 3-kolumnslayouten"
325
326 #: ../clawsker:130
327 msgid ""
328 "Spread Message List information over two lines when using the three column "
329 "mode."
330 msgstr ""
331 "Använd två rader för varje objekt i Meddelandelistan när trekolumns-layout "
332 "används."
333
334 #: ../clawsker:131
335 msgid "Show margin"
336 msgstr "Visa marginal"
337
338 #: ../clawsker:132
339 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
340 msgstr "Visar en liten marginal i Skriv-dialogen"
341
342 #: ../clawsker:133
343 msgid "Don't display localized date"
344 msgstr "Visa inte lokaliserat datum"
345
346 #: ../clawsker:134
347 msgid "Toggles localization of date format in Message View."
348 msgstr "Skiftar lokalisering av datum i Meddelandevyn."
349
350 #: ../clawsker:135
351 msgid "Zero replacement character"
352 msgstr "Tecken för noll-ersättning"
353
354 #: ../clawsker:136
355 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List."
356 msgstr "Ersätter '0' med given bokstav i Mapplistan."
357
358 #: ../clawsker:137
359 msgid "Editable headers"
360 msgstr "Redigerbara huvuden"
361
362 #: ../clawsker:138
363 msgid ""
364 "Allows to manually type any value in Compose Window header entries or just "
365 "select from the available choices in the associated dropdown list."
366 msgstr ""
367 "Tillåter att manuellt mata in alla värden i Skriv Meddelande-fönster eller "
368 "att bara välja från tillgängliga val i den relaterade rullgardinsmenyn."
369
370 #: ../clawsker:139
371 msgid "Select next message on delete"
372 msgstr "Välj nästa meddelande vid borttagning"
373
374 #: ../clawsker:140
375 msgid ""
376 "When deleting a message, toggles between selecting the next one (newer "
377 "message) or the previous one (older message)."
378 msgstr ""
379 "Växla mellan att välja nästa (nyare meddelande) och föregående (äldre "
380 "meddelande) vid borttagning av ett meddelande."
381
382 #: ../clawsker:142
383 msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
384 msgstr "Time-out för Dra och Släpp-hovring (ms)"
385
386 #: ../clawsker:143
387 msgid ""
388 "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
389 "cursor is held over it during drag and drop."
390 msgstr ""
391 "Fördröjning i millisekunder innan ett mappträd expanderar när musen hålls "
392 "över under en dra och släpp-operation."
393
394 #: ../clawsker:144
395 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
396 msgstr "Konfirmera inte borttagningar (farligt!)"
397
398 #: ../clawsker:145
399 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
400 msgstr "Fråga inte efter bekräftelse innan definitiv radering av email"
401
402 #: ../clawsker:146
403 msgid "Respect format=flowed in messages"
404 msgstr "Respektera format=flowed i meddelanden"
405
406 #: ../clawsker:147
407 msgid ""
408 "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some "
409 "mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be "
410 "wrapped."
411 msgstr ""
412 "Respektera format=flowed på text/plain meddelanden. Detta kommer att göra "
413 "att vissa meddelanden har långa rader, men kommer att fixa URLer som annars "
414 "hade brutits"
415
416 #: ../clawsker:148
417 msgid "Allow writable temporary files"
418 msgstr "Tillåt skrivbara temporära filer"
419
420 #: ../clawsker:149
421 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
422 msgstr "Spara temporära filer när bilagor med skriv-bitten satt öppnas."
423
424 #: ../clawsker:150
425 msgid "Don't check SSL certificates"
426 msgstr "Kontrollera inte SSL-certifikat"
427
428 #: ../clawsker:151
429 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
430 msgstr "Stänger av verifiering av SSL-certifikat"
431
432 #: ../clawsker:152
433 msgid "Progress bar update step (items)"
434 msgstr "Uppdateringssteg för Förloppsindikatorn (enheter)"
435
436 #: ../clawsker:153
437 msgid "Update stepping in progress bars."
438 msgstr "Uppdateringssteg i förloppsindikatorer"
439
440 #: ../clawsker:154
441 msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
442 msgstr "Maximal ålder vid trådning efter ämne (dagar)"
443
444 #: ../clawsker:155
445 msgid ""
446 "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
447 "subject in addition to standard headers\"."
448 msgstr ""
449 "Antal dagar att inkludera ett meddelande i en tråd när \"Trådar änvänder "
450 "ämne som tillägg till standardhuvud\"."
451
452 #: ../clawsker:156
453 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
454 msgstr "Tillåt icke-säkra SSL-certifikat"
455
456 #: ../clawsker:157
457 msgid ""
458 "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
459 "port."
460 msgstr ""
461 "Tillåter Claws Mail att komma ihåg flera SSL-certifikat för en given server/"
462 "port."
463
464 #: ../clawsker:158
465 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
466 msgstr "Tvinga UTF-8 för trasiga mail"
467
468 #: ../clawsker:159
469 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
470 msgstr "Använd UTF-8-kodning för trasiga mail istället för aktuell locale"
471
472 #: ../clawsker:160
473 msgid "Warn on drag 'n' drop"
474 msgstr "Varna vid Dra och Släpp"
475
476 #: ../clawsker:161
477 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
478 msgstr "Visa en bekräftelse-dialog vid dra och släpp av mappar"
479
480 #: ../clawsker:162
481 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
482 msgstr "Utgående meddelanden återgår till ASCII"
483
484 #: ../clawsker:163
485 msgid ""
486 "If content allows, ASCII will be used to encode outgoing messages, otherwise "
487 "the user-defined encoding is enforced always."
488 msgstr ""
489 "Om innehållet tillåter, kommer ASCII att användas för utgående meddelanden, "
490 "annars kommer den användar-definierade kodningen alltid användas."
491
492 #: ../clawsker:164
493 msgid "Primary paste unselects selection"
494 msgstr "Primär paste avmarkerar aktuellt val"
495
496 #: ../clawsker:165
497 msgid ""
498 "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
499 "insertion point."
500 msgstr ""
501 "Kontrollerar hur inklistring med hjälp av mitten-knappen ändrar vald text "
502 "och insättningspunkt"
503
504 #: ../clawsker:166
505 msgid "Show inline attachments"
506 msgstr "Visa inline-bilagor"
507
508 #: ../clawsker:167
509 msgid "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view."
510 msgstr "Tillåter att gömma inline-bilagor som redan visas i strukturvyn"
511
512 #: ../clawsker:168
513 msgid "Address search in compose window matches any"
514 msgstr "Adresssökning i \"Skriv meddelande\"-fönster matchar vilken som helst"
515
516 #: ../clawsker:169
517 msgid ""
518 "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
519 "only from the start."
520 msgstr ""
521 "Vid komplettering via Tab-tangenten kommer addresstexten att matcha vilken "
522 "del av strängen som helst, eller bara från början."
523
524 #: ../clawsker:170
525 msgid "Folder search in folder selector matches any"
526 msgstr "Mappsökning i mappväljaren matchar vilka som helst"
527
528 #: ../clawsker:171
529 msgid ""
530 "On folder name completion text will match any part of the string or only "
531 "from the start."
532 msgstr ""
533 "Vid komplettering av mappnamn kommer text att matcha vilken del av strängen "
534 "som helst, eller bara från början."
535
536 #: ../clawsker:173
537 msgid "X-Mailer header"
538 msgstr "X-Mailer huvud"
539
540 #: ../clawsker:174
541 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
542 msgstr "Färgen som används för X-Mailer-raden när dess värde är Claws Mail"
543
544 #: ../clawsker:175
545 msgid "Error messages"
546 msgstr "Felmeddelanden"
547
548 #: ../clawsker:176
549 msgid "Colour for error messages in log window."
550 msgstr "Färg för felmeddelanden i loggfönstret"
551
552 #: ../clawsker:177
553 msgid "Server messages"
554 msgstr "Servermeddelanden"
555
556 #: ../clawsker:178
557 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
558 msgstr "Färg för meddelanden från servrar i loggfönstret."
559
560 #: ../clawsker:179
561 msgid "Standard messages"
562 msgstr "Standard-meddelanden"
563
564 #: ../clawsker:180
565 msgid "Colour for messages in log window."
566 msgstr "Färg för meddelanden i loggfönstret"
567
568 #: ../clawsker:181
569 msgid "Client messages"
570 msgstr "Klient-meddelanden"
571
572 #: ../clawsker:182
573 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
574 msgstr "Färg för meddelanden skickade till servrar i loggfönstret"
575
576 #: ../clawsker:183
577 msgid "Warnings"
578 msgstr "Varningar"
579
580 #: ../clawsker:184
581 msgid "Colour for warning messages in log window."
582 msgstr "Färg för varningsmeddelanden i loggfönstret"
583
584 #: ../clawsker:186
585 msgid "Added lines"
586 msgstr "Adderade rader"
587
588 #: ../clawsker:187
589 msgid "Colour for added lines in patches."
590 msgstr "Färg på adderade rader i patchar"
591
592 #: ../clawsker:188
593 msgid "Deleted lines"
594 msgstr "Borttagna rader"
595
596 #: ../clawsker:189
597 msgid "Colour for deleted lines in patches."
598 msgstr "Färg på borttagna rader i patchar"
599
600 #: ../clawsker:190
601 msgid "Hunk lines"
602 msgstr "Rubrik för stycke"
603
604 #: ../clawsker:191
605 msgid "Color for hunk headers in patches."
606 msgstr "Färg på stycke-rubriker i patchar."
607
608 #: ../clawsker:193
609 msgid "X position"
610 msgstr "X-position"
611
612 #: ../clawsker:194
613 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
614 msgstr "X-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
615
616 #: ../clawsker:195
617 msgid "Y position"
618 msgstr "Y-position"
619
620 #: ../clawsker:196
621 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
622 msgstr "Y-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
623
624 #: ../clawsker:197
625 msgid "Width"
626 msgstr "Bredd"
627
628 #: ../clawsker:198
629 msgid "Window's width in pixels."
630 msgstr "Fönstrets bredd i pixels"
631
632 #: ../clawsker:199
633 msgid "Height"
634 msgstr "Höjd"
635
636 #: ../clawsker:200
637 msgid "Window's height in pixels."
638 msgstr "Fönstrets höjd i pixels"
639
640 #: ../clawsker:202
641 msgid "Maximized"
642 msgstr "Maximerat"
643
644 #: ../clawsker:203
645 msgid "Changes window maximized status."
646 msgstr "Ändrar fönstrets maximerad-status"
647
648 #: ../clawsker:204
649 msgid "Full-screen"
650 msgstr "Fullskärm"
651
652 #: ../clawsker:205
653 msgid "Changes full screen status."
654 msgstr "Ändrar fullskärms-status"
655
656 #: ../clawsker:207
657 msgid "Error: "
658 msgstr "Fel: "
659
660 #: ../clawsker:208
661 msgid "resource file for Claws Mail was not found."
662 msgstr "resursfilen för Claws Mail hittades inte."
663
664 #: ../clawsker:209
665 msgid "seems Claws Mail is currently running, close it first."
666 msgstr "det verkar som om Claws Mail kör för närvarande, stäng det först."
667
668 #: ../clawsker:373
669 msgid "Clawsker error"
670 msgstr "Clawskerfel"
671
672 #: ../clawsker:1710
673 msgid "Main window"
674 msgstr "Huvudfönster"
675
676 #: ../clawsker:1723
677 msgid "Message window"
678 msgstr "Meddelandefönster"
679
680 #: ../clawsker:1733
681 msgid "Send window"
682 msgstr "Skicka-fönster"
683
684 #: ../clawsker:1738
685 msgid "Receive window"
686 msgstr "Mottagarfönster"
687
688 #: ../clawsker:1752
689 msgid "Folder window"
690 msgstr "Mappfönster"
691
692 #: ../clawsker:1757
693 msgid "Folder selection window"
694 msgstr "Fönster för Mappval"
695
696 #: ../clawsker:1767
697 msgid "Addressbook main window"
698 msgstr "Huvudfönster för Adressbok"
699
700 #: ../clawsker:1772
701 msgid "Edit person window"
702 msgstr "Fönster för att editera person"
703
704 #: ../clawsker:1777
705 msgid "Edit group window"
706 msgstr "Fönster för att editera grupp"
707
708 #: ../clawsker:1782
709 msgid "Add address window"
710 msgstr "Fönster för att Lägga till adress"
711
712 #: ../clawsker:1787
713 msgid "Folder select window"
714 msgstr "Fönster för att välja mapp"
715
716 #: ../clawsker:1797
717 msgid "Accounts window"
718 msgstr "Kontofönster"
719
720 #: ../clawsker:1802
721 msgid "Edit account window"
722 msgstr "Fönster för att ändra konto"
723
724 #: ../clawsker:1812
725 msgid "Filtering window"
726 msgstr "Fönster för Filtrering"
727
728 #: ../clawsker:1817
729 msgid "Filtering actions window"
730 msgstr "Fönster för Filtreringsåtgärder"
731
732 #: ../clawsker:1822
733 msgid "Filtering debug window"
734 msgstr "Fönster för Debuggning av Filter"
735
736 #: ../clawsker:1827
737 msgid "Matcher window"
738 msgstr "Matchningsfönster"
739
740 #: ../clawsker:1837
741 msgid "Preferences window"
742 msgstr "Fönster för Egenskaper"
743
744 #: ../clawsker:1842
745 msgid "Templates window"
746 msgstr "Mallfönster"
747
748 #: ../clawsker:1847
749 msgid "Actions window"
750 msgstr "Aktivitetsfönster"
751
752 #: ../clawsker:1852
753 msgid "Tags window"
754 msgstr "Taggfönster"
755
756 #: ../clawsker:1857
757 msgid "Plugins window"
758 msgstr "Pluginfönster"
759
760 #: ../clawsker:1872
761 msgid "Print preview window"
762 msgstr "Förhandsgranskningsfönster"
763
764 #: ../clawsker:1877
765 msgid "View source window"
766 msgstr "Visa källkod"
767
768 #: ../clawsker:1884
769 msgid "Main"
770 msgstr "Huvudfönster"
771
772 #: ../clawsker:1885
773 msgid "Message"
774 msgstr "Meddelande"
775
776 #: ../clawsker:1886
777 msgid "Send/Receive"
778 msgstr "Skicka/Ta emot"
779
780 #: ../clawsker:1887
781 msgid "Folder"
782 msgstr "Mapp"
783
784 #: ../clawsker:1889
785 msgid "Accounts"
786 msgstr "Konton"
787
788 #: ../clawsker:1890
789 msgid "Filtering"
790 msgstr "Filtrering"
791
792 #: ../clawsker:1891
793 msgid "Preferences"
794 msgstr "Egenskaper"
795
796 #: ../clawsker:1903 ../clawsker:1910
797 msgid ", built for "
798 msgstr ", byggt för "
799
800 #: ../clawsker:1904 ../clawsker:1911
801 msgid ", running with "
802 msgstr ", körandes med "
803
804 #: ../clawsker:1916
805 msgid "was not found!"
806 msgstr "hittades inte!"
807
808 #: ../clawsker:1917
809 msgid "returned version "
810 msgstr "returnerad version "
811
812 #: ../clawsker:1927
813 msgid "Syntax:\n"
814 msgstr "Syntax:\n"
815
816 #: ../clawsker:1928
817 msgid "  clawsker [options]\n"
818 msgstr "  clawsker [val]\n"
819
820 #: ../clawsker:1929
821 msgid "Options:\n"
822 msgstr "Val:\n"
823
824 #: ../clawsker:1930
825 msgid "  -h|--help                        Prints this help screen.\n"
826 msgstr "  -h|--help                         Visa denna hjälp-skärm.\n"
827
828 #: ../clawsker:1931
829 msgid "  -v|--version                     Prints version infos.\n"
830 msgstr "  -v|--version                      Skriver ut versions-information.\n"
831
832 #: ../clawsker:1932
833 msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output.\n"
834 msgstr ""
835 "  -b|--verbose                      Fler meddelanden på standard output.\n"
836
837 #: ../clawsker:1933
838 msgid ""
839 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail config dir.\n"
840 msgstr ""
841 "  -a|--alternate-config-dir <dir>   Använder <dir> som Claws Mail "
842 "konfigurations-folder.\n"
843
844 #: ../clawsker:1934
845 msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name.\n"
846 msgstr ""
847 "  -c|--clawsrc <file>               Använder <file> som fullt resurs-namn.\n"
848
849 #: ../clawsker:1947
850 msgid "try -h or --help for syntax.\n"
851 msgstr "Försök med -h eller --help för syntax.\n"
852
853 #: ../clawsker:1950
854 #, perl-brace-format
855 msgid "Error in options: {msg}\n"
856 msgstr "Fel i alternativ: {msg}\n"
857
858 #: ../clawsker:1962
859 #, perl-brace-format
860 msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
861 msgstr "Fel: {opt} kräver ett prickat numeriskt värdeargument\n"
862
863 #: ../clawsker:1969
864 #, perl-brace-format
865 msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
866 msgstr "Fel: '{dir}' är inte en folder eller så finns den inte\n"
867
868 #: ../clawsker:1978
869 #, perl-brace-format
870 msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
871 msgstr "Fel: '{value}' är inte en fil eller så finns den inte\n"