Swedish translation update by Andreas Rönnquist
[clawsker.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation of Clawsker.
2 # Copyright (C) 2011-2016 Ricardo Mones Lastra
3 # This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
4 # See COPYING file on the toplevel distribution directory for details
5 # Andreas Rönnquist <gusnan@openmailbox.org>, 2011-2016
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: clawsker 1.0.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2016-09-26 20:11+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2016-09-28 18:01+0100\n"
13 "Last-Translator: Andreas Rönnquist <gusnan@openmailbox.org>\n"
14 "Language-Team: Swedish\n"
15 "Language: sv\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
20
21 #: ../clawsker:61
22 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
23 msgstr "Gömda Inställningar för Claws Mail"
24
25 #: ../clawsker:62
26 msgid "About..."
27 msgstr "Om..."
28
29 #: ../clawsker:63
30 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
31 msgstr "Clawsker :: Tweaker för Claws Mail"
32
33 #: ../clawsker:64
34 msgid "License:"
35 msgstr "Licens:"
36
37 #: ../clawsker:65
38 msgid "Version:"
39 msgstr "Version:"
40
41 #: ../clawsker:67
42 msgid "Colours"
43 msgstr "Färger"
44
45 #: ../clawsker:68
46 msgid "Behaviour"
47 msgstr "Beteende"
48
49 #: ../clawsker:69
50 msgid "GUI"
51 msgstr "GUI"
52
53 #: ../clawsker:70 ../clawsker:1834
54 msgid "Other"
55 msgstr "Övrigt"
56
57 #: ../clawsker:71
58 msgid "Windows"
59 msgstr "Fönster"
60
61 #: ../clawsker:72 ../clawsker:1831
62 msgid "Accounts"
63 msgstr "Konton"
64
65 #: ../clawsker:73
66 msgid "Plugins"
67 msgstr "Tilläggsmoduler"
68
69 #: ../clawsker:74
70 msgid "Info"
71 msgstr "Info"
72
73 #: ../clawsker:76 ../clawsker:1830
74 msgid "Addressbook"
75 msgstr "Adressbok"
76
77 #: ../clawsker:77
78 msgid "Memory"
79 msgstr "Minne"
80
81 #: ../clawsker:78 ../clawsker:87
82 msgid "Message View"
83 msgstr "Meddelandevy"
84
85 #: ../clawsker:79 ../clawsker:1809
86 msgid "Log window"
87 msgstr "Loggfönster"
88
89 #: ../clawsker:80
90 msgid "Drag 'n' drop"
91 msgstr "Dra och släpp"
92
93 #: ../clawsker:81
94 msgid "Secure Sockets Layer"
95 msgstr "Secure Sockets Layer"
96
97 #: ../clawsker:82
98 msgid "Messages"
99 msgstr "Meddelanden"
100
101 #: ../clawsker:83
102 msgid "Completion"
103 msgstr "Komplettering"
104
105 #: ../clawsker:84
106 msgid "Coloured stripes"
107 msgstr "Färgade rader"
108
109 #: ../clawsker:85
110 msgid "Scroll bars"
111 msgstr "Rullningslister"
112
113 #: ../clawsker:86
114 msgid "Message List"
115 msgstr "Meddelandelista"
116
117 #: ../clawsker:88
118 msgid "Compose window"
119 msgstr "Komponeringsfönster"
120
121 #: ../clawsker:89
122 msgid "NetworkManager"
123 msgstr "Nätverkshanterare"
124
125 #: ../clawsker:90
126 msgid "Viewing patches"
127 msgstr "Patchvisning"
128
129 #: ../clawsker:91
130 msgid "Master passphrase"
131 msgstr "Huvudlösenordsfras"
132
133 #: ../clawsker:93
134 msgid "Use detached address book edit dialogue"
135 msgstr "Använd avkopplad adressbok"
136
137 #: ../clawsker:94
138 msgid ""
139 "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
140 "use a form embedded in the address book's main window."
141 msgstr ""
142 "Använd en separat dialog för att editera en persons data. Annars kommer en "
143 "dialog som är inbäddad i adressbokens huvudfönster användas."
144
145 #: ../clawsker:95
146 msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
147 msgstr "Maximalt minne för meddelande-cache (kB)"
148
149 #: ../clawsker:96
150 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
151 msgstr "Maximal mängd minne att använda av meddelande-cachen, i kilobytes"
152
153 #: ../clawsker:97
154 msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
155 msgstr "Minst tid för cachade element (minuter)"
156
157 #: ../clawsker:98
158 msgid ""
159 "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
160 "than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
161 msgstr ""
162 "Minimal tid i minuter att behålla en cache i minnet. Cachar som är yngre än "
163 "denna tid kommer inte att frias, även om minnesanvändningen är för hög."
164
165 #: ../clawsker:99
166 msgid "Use NetworkManager"
167 msgstr "Använd Nätverkshanteraren"
168
169 #: ../clawsker:100
170 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
171 msgstr "Använd Nätverkshanteraren för att gå offline automatiskt"
172
173 #: ../clawsker:101
174 msgid "Rounds for PBKDF2 function"
175 msgstr "Omgångar för PBKDF2-funktionen"
176
177 #: ../clawsker:102
178 msgid ""
179 "Specify the number of iterations the key derivation function will be applied "
180 "on master passphrase computation. Does not modify currently stored "
181 "passphrase, only master passphrases computed after changing this value are "
182 "affected."
183 msgstr ""
184 "Mata in antal iterationer som nyckelderiveringsfunktionen kommer att "
185 "appliceras på beräkningar av huvudlösenfrasen. Detta modifierar inte "
186 "aktuellt lagrade lösenfraser, endast huvudlösenfrasen som beräknas efter att "
187 "detta värde ändrats påverkas."
188
189 #: ../clawsker:104
190 msgid "Show unread messages with bold font"
191 msgstr "Visa olästa meddelanden med fetstil"
192
193 #: ../clawsker:105
194 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
195 msgstr "Visa olästa meddelanden i Meddelandelistan med fetstil"
196
197 #: ../clawsker:106
198 msgid "Don't use markup"
199 msgstr "Använd inte markup"
200
201 #: ../clawsker:107
202 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
203 msgstr ""
204 "Använd inte fetstil och kursiv text i komponera-dialogens konto-väljare"
205
206 #: ../clawsker:108
207 msgid "Use dotted lines in tree view components"
208 msgstr "Använd streckade linjer i trädvy-komponenter"
209
210 #: ../clawsker:109
211 msgid ""
212 "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
213 "and other lists) instead of the modern lineless look."
214 msgstr ""
215 "Använd det gamla utseendet med sträckade linjer i huvudfönstrets trädvyer "
216 "(Mapp, Meddelande och andra listor) istället för det moderna utseendet utan "
217 "linjer"
218
219 #: ../clawsker:110
220 msgid "Enable horizontal scrollbar"
221 msgstr "Aktivera horisontell rullningslist"
222
223 #: ../clawsker:111
224 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
225 msgstr "Aktivera den horisontella rullningslisten i meddelande-listan"
226
227 #: ../clawsker:112
228 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
229 msgstr "Visa Till-kolumn istället för Från-kolumn i Skickat-mappen"
230
231 #: ../clawsker:113
232 msgid ""
233 "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
234 "instead of the originator's one in a From column."
235 msgstr ""
236 "Visa mottagarens emailadress i en Till-kolumn i Skickat-mappen istället för "
237 "avsändarens i en Från-kolumn"
238
239 #: ../clawsker:114
240 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
241 msgstr "Beteende för mapp-listans rullningslist"
242
243 #: ../clawsker:115
244 msgid ""
245 "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
246 "automatic or hide always."
247 msgstr ""
248 "Specificera beteendet för vertikala rullningslister i Mapp-listan: Visa "
249 "alltid, automatiskt eller göm alltid"
250
251 #: ../clawsker:116
252 msgid "Show always"
253 msgstr "Visa alltid"
254
255 #: ../clawsker:117
256 msgid "Automatic"
257 msgstr "Automatisk"
258
259 #: ../clawsker:118
260 msgid "Hide always"
261 msgstr "Göm alltid"
262
263 #: ../clawsker:119
264 msgid "From column displays"
265 msgstr "Från-kolumnen visar"
266
267 #: ../clawsker:120
268 msgid ""
269 "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
270 "address or both."
271 msgstr ""
272 "Välj vad som visas i från-kolumnen av meddelandelistan: Namn, Adress, eller "
273 "både och."
274
275 #: ../clawsker:121
276 msgid "Name only"
277 msgstr "Endast namn"
278
279 #: ../clawsker:122
280 msgid "Address only"
281 msgstr "Endast adress"
282
283 #: ../clawsker:123
284 msgid "Both name and address"
285 msgstr "Både namn och adress"
286
287 #: ../clawsker:124
288 msgid "Coloured lines contrast"
289 msgstr "Kontrast för färgade rader"
290
291 #: ../clawsker:125
292 msgid ""
293 "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
294 "view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
295 "the alternating colours of the lines."
296 msgstr ""
297 "Specificera vilket värde att använda när rader med alternerande färger "
298 "skapas i trädvy-komponenter. Ju mindre värde, ju mindre skillnad på färgerna "
299 "på raderna."
300
301 #: ../clawsker:126
302 msgid "Show cursor"
303 msgstr "Visa markör"
304
305 #: ../clawsker:127
306 msgid "Display the cursor in the Message View."
307 msgstr "Visa markör i Meddelande-vyn"
308
309 #: ../clawsker:128
310 msgid "Detachable toolbars"
311 msgstr "Löstagbara verktygsfält"
312
313 #: ../clawsker:129
314 msgid "Show handles in the toolbars."
315 msgstr "Visa handtag i verktygsfälten."
316
317 #: ../clawsker:130
318 msgid "Use stripes in all tree view components"
319 msgstr "Använd alternerande färger i alla trädvykomponenter"
320
321 #: ../clawsker:131
322 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
323 msgstr "Aktivera alternerande färger på rader i alla trädvy-komponenter"
324
325 #: ../clawsker:132
326 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
327 msgstr "Använd alternerande färger i Mapplistan och Meddelandelistan"
328
329 #: ../clawsker:133
330 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
331 msgstr ""
332 "Aktivera alternerande färger på rader i Meddelande-listan och Mapp-listan."
333
334 #: ../clawsker:134
335 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
336 msgstr "2 rader per Meddelandeobjekt i 3-kolumnslayouten"
337
338 #: ../clawsker:135
339 msgid ""
340 "Spread Message List information over two lines when using the three column "
341 "mode."
342 msgstr ""
343 "Använd två rader för varje objekt i Meddelandelistan när trekolumns-layout "
344 "används."
345
346 #: ../clawsker:136
347 msgid "Show margin"
348 msgstr "Visa marginal"
349
350 #: ../clawsker:137
351 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
352 msgstr "Visar en liten marginal i Skriv-dialogen"
353
354 #: ../clawsker:138
355 msgid "Don't display localized date"
356 msgstr "Visa inte lokaliserat datum"
357
358 #: ../clawsker:139
359 msgid "Toggles localization of date format in Message View."
360 msgstr "Skiftar lokalisering av datum i Meddelandevyn."
361
362 #: ../clawsker:140
363 msgid "Zero replacement character"
364 msgstr "Tecken för noll-ersättning"
365
366 #: ../clawsker:141
367 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List."
368 msgstr "Ersätter '0' med given bokstav i Mapplistan."
369
370 #: ../clawsker:142
371 msgid "Editable headers"
372 msgstr "Redigerbara huvuden"
373
374 #: ../clawsker:143
375 msgid ""
376 "Allows to manually type any value in Compose Window header entries or just "
377 "select from the available choices in the associated dropdown list."
378 msgstr ""
379 "Tillåter att manuellt mata in alla värden i Skriv Meddelande-fönster eller "
380 "att bara välja från tillgängliga val i den relaterade rullgardinsmenyn."
381
382 #: ../clawsker:144
383 msgid "Select next message on delete"
384 msgstr "Välj nästa meddelande vid borttagning"
385
386 #: ../clawsker:145
387 msgid ""
388 "When deleting a message, toggles between selecting the next one (newer "
389 "message) or the previous one (older message)."
390 msgstr ""
391 "Växla mellan att välja nästa (nyare meddelande) och föregående (äldre "
392 "meddelande) vid borttagning av ett meddelande."
393
394 #: ../clawsker:147
395 msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
396 msgstr "Time-out för Dra och Släpp-hovring (ms)"
397
398 #: ../clawsker:148
399 msgid ""
400 "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
401 "cursor is held over it during drag and drop."
402 msgstr ""
403 "Fördröjning i millisekunder innan ett mappträd expanderar när musen hålls "
404 "över under en dra och släpp-operation."
405
406 #: ../clawsker:149
407 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
408 msgstr "Konfirmera inte borttagningar (farligt!)"
409
410 #: ../clawsker:150
411 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
412 msgstr "Fråga inte efter bekräftelse innan definitiv radering av email"
413
414 #: ../clawsker:151
415 msgid "Respect format=flowed in messages"
416 msgstr "Respektera format=flowed i meddelanden"
417
418 #: ../clawsker:152
419 msgid ""
420 "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some "
421 "mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be "
422 "wrapped."
423 msgstr ""
424 "Respektera format=flowed på text/plain meddelanden. Detta kommer att göra "
425 "att vissa meddelanden har långa rader, men kommer att fixa URLer som annars "
426 "hade brutits"
427
428 #: ../clawsker:153
429 msgid "Allow writable temporary files"
430 msgstr "Tillåt skrivbara temporära filer"
431
432 #: ../clawsker:154
433 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
434 msgstr "Spara temporära filer när bilagor med skriv-bitten satt öppnas."
435
436 #: ../clawsker:155
437 msgid "Don't check SSL certificates"
438 msgstr "Kontrollera inte SSL-certifikat"
439
440 #: ../clawsker:156
441 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
442 msgstr "Stänger av verifiering av SSL-certifikat"
443
444 #: ../clawsker:157
445 msgid "Progress bar update step (items)"
446 msgstr "Uppdateringssteg för Förloppsindikatorn (enheter)"
447
448 #: ../clawsker:158
449 msgid "Update stepping in progress bars."
450 msgstr "Uppdateringssteg i förloppsindikatorer"
451
452 #: ../clawsker:159
453 msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
454 msgstr "Maximal ålder vid trådning efter ämne (dagar)"
455
456 #: ../clawsker:160
457 msgid ""
458 "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
459 "subject in addition to standard headers\"."
460 msgstr ""
461 "Antal dagar att inkludera ett meddelande i en tråd när \"Trådar änvänder "
462 "ämne som tillägg till standardhuvud\"."
463
464 #: ../clawsker:161
465 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
466 msgstr "Tillåt icke-säkra SSL-certifikat"
467
468 #: ../clawsker:162
469 msgid ""
470 "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
471 "port."
472 msgstr ""
473 "Tillåter Claws Mail att komma ihåg flera SSL-certifikat för en given server/"
474 "port."
475
476 #: ../clawsker:163
477 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
478 msgstr "Tvinga UTF-8 för trasiga mail"
479
480 #: ../clawsker:164
481 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
482 msgstr "Använd UTF-8-kodning för trasiga mail istället för aktuell locale"
483
484 #: ../clawsker:165
485 msgid "Warn on drag 'n' drop"
486 msgstr "Varna vid Dra och Släpp"
487
488 #: ../clawsker:166
489 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
490 msgstr "Visa en bekräftelse-dialog vid dra och släpp av mappar"
491
492 #: ../clawsker:167
493 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
494 msgstr "Utgående meddelanden återgår till ASCII"
495
496 #: ../clawsker:168
497 msgid ""
498 "If content allows, ASCII will be used to encode outgoing messages, otherwise "
499 "the user-defined encoding is enforced always."
500 msgstr ""
501 "Om innehållet tillåter, kommer ASCII att användas för utgående meddelanden, "
502 "annars kommer den användar-definierade kodningen alltid användas."
503
504 #: ../clawsker:169
505 msgid "Primary paste unselects selection"
506 msgstr "Primär paste avmarkerar aktuellt val"
507
508 #: ../clawsker:170
509 msgid ""
510 "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
511 "insertion point."
512 msgstr ""
513 "Kontrollerar hur inklistring med hjälp av mitten-knappen ändrar vald text "
514 "och insättningspunkt"
515
516 #: ../clawsker:171
517 msgid "Show inline attachments"
518 msgstr "Visa inline-bilagor"
519
520 #: ../clawsker:172
521 msgid "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view."
522 msgstr "Tillåter att gömma inline-bilagor som redan visas i strukturvyn"
523
524 #: ../clawsker:173
525 msgid "Address search in compose window matches any"
526 msgstr "Adresssökning i \"Skriv meddelande\"-fönster matchar vilken som helst"
527
528 #: ../clawsker:174
529 msgid ""
530 "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
531 "only from the start."
532 msgstr ""
533 "Vid Tab-tangentskomplettering kommer addresstexten att matcha vilken del av "
534 "strängen som helst, eller bara från början."
535
536 #: ../clawsker:175
537 msgid "Folder search in folder selector matches any"
538 msgstr "Mappsökning i mappväljaren matchar vilka som helst"
539
540 #: ../clawsker:176
541 msgid ""
542 "On folder name completion text will match any part of the string or only "
543 "from the start."
544 msgstr ""
545 "Vid komplettering av mappnamn kommer text att matcha vilken del av strängen "
546 "som helst, eller bara från början."
547
548 #: ../clawsker:177
549 msgid "Rewrite first 'From' using QP encoding"
550 msgstr "Skriv om första 'Från' med QP-kodning"
551
552 #: ../clawsker:178
553 msgid ""
554 "Workaround some servers which convert first 'From' to '>From' by using "
555 "Quoted-Printable transfer encoding instead of 7bit/8bit encoding."
556 msgstr ""
557 "Workaround för vissa servrar som konverterar första 'Från' till '<Från' "
558 "genom användning av Quoted-Printable transfer-kodning istället för "
559 "7bit/8bitars kodning."
560
561 #: ../clawsker:180
562 msgid "X-Mailer header"
563 msgstr "X-Mailer huvud"
564
565 #: ../clawsker:181
566 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
567 msgstr "Färgen som används för X-Mailer-raden när dess värde är Claws Mail"
568
569 #: ../clawsker:182
570 msgid "Error messages"
571 msgstr "Felmeddelanden"
572
573 #: ../clawsker:183
574 msgid "Colour for error messages in log window."
575 msgstr "Färg för felmeddelanden i loggfönstret"
576
577 #: ../clawsker:184
578 msgid "Server messages"
579 msgstr "Servermeddelanden"
580
581 #: ../clawsker:185
582 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
583 msgstr "Färg för meddelanden från servrar i loggfönstret."
584
585 #: ../clawsker:186
586 msgid "Standard messages"
587 msgstr "Standard-meddelanden"
588
589 #: ../clawsker:187
590 msgid "Colour for messages in log window."
591 msgstr "Färg för meddelanden i loggfönstret"
592
593 #: ../clawsker:188
594 msgid "Client messages"
595 msgstr "Klient-meddelanden"
596
597 #: ../clawsker:189
598 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
599 msgstr "Färg för meddelanden skickade till servrar i loggfönstret"
600
601 #: ../clawsker:190
602 msgid "Warnings"
603 msgstr "Varningar"
604
605 #: ../clawsker:191
606 msgid "Colour for warning messages in log window."
607 msgstr "Färg för varningsmeddelanden i loggfönstret"
608
609 #: ../clawsker:193
610 msgid "Added lines"
611 msgstr "Adderade rader"
612
613 #: ../clawsker:194
614 msgid "Colour for added lines in patches."
615 msgstr "Färg på adderade rader i patchar"
616
617 #: ../clawsker:195
618 msgid "Deleted lines"
619 msgstr "Borttagna rader"
620
621 #: ../clawsker:196
622 msgid "Colour for deleted lines in patches."
623 msgstr "Färg på borttagna rader i patchar"
624
625 #: ../clawsker:197
626 msgid "Hunk lines"
627 msgstr "Rubrik för stycke"
628
629 #: ../clawsker:198
630 msgid "Color for hunk headers in patches."
631 msgstr "Färg på stycke-rubriker i patchar."
632
633 #: ../clawsker:200
634 msgid "X position"
635 msgstr "X-position"
636
637 #: ../clawsker:201
638 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
639 msgstr "X-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
640
641 #: ../clawsker:202
642 msgid "Y position"
643 msgstr "Y-position"
644
645 #: ../clawsker:203
646 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
647 msgstr "Y-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
648
649 #: ../clawsker:204
650 msgid "Width"
651 msgstr "Bredd"
652
653 #: ../clawsker:205
654 msgid "Window's width in pixels."
655 msgstr "Fönstrets bredd i pixels"
656
657 #: ../clawsker:206
658 msgid "Height"
659 msgstr "Höjd"
660
661 #: ../clawsker:207
662 msgid "Window's height in pixels."
663 msgstr "Fönstrets höjd i pixels"
664
665 #: ../clawsker:209
666 msgid "Maximized"
667 msgstr "Maximerat"
668
669 #: ../clawsker:210
670 msgid "Changes window maximized status."
671 msgstr "Ändrar fönstrets maximerad-status"
672
673 #: ../clawsker:211
674 msgid "Full-screen"
675 msgstr "Fullskärm"
676
677 #: ../clawsker:212
678 msgid "Changes full screen status."
679 msgstr "Ändrar fullskärms-status"
680
681 #: ../clawsker:214
682 msgid "Use custom GnuTLS priority"
683 msgstr "Använd anpassad GnuTLS-prioritet"
684
685 #: ../clawsker:215
686 msgid "Enables using user provided GnuTLS priority string."
687 msgstr ""
688 "Aktiverar använding av användartillhandahållen GnuTLS-prioritetssträng."
689
690 #: ../clawsker:216 ../clawsker:1864
691 msgid "GnuTLS priority"
692 msgstr "GnuTLS-prioritet"
693
694 #: ../clawsker:217
695 msgid ""
696 "Value to use as GnuTLS priority string if custom priority check is enabled. "
697 "Otherwise this value is ignored."
698 msgstr ""
699 "Värde att använda som GnuTLS-prioritetssträng om anpassad prioritetskontroll "
700 "är aktiverad. Annars ignoreras detta värde."
701
702 #: ../clawsker:219
703 msgid "Autocompletion limit"
704 msgstr "Autokompletteringsgräns"
705
706 #: ../clawsker:220
707 msgid ""
708 "Limits the number of addresses obtained from keyring through autocompletion. "
709 "Use 0 to get all matches."
710 msgstr ""
711 "Begränsar antalet adresser som fås från nyckelring genom automatisk "
712 "komplettering. Använd 0 för att få alla matchningar."
713
714 #: ../clawsker:221
715 msgid "Base URL"
716 msgstr "Bas-URL"
717
718 #: ../clawsker:222
719 msgid ""
720 "This is the URL where avatar requests are sent. You can use the one of your "
721 "own libravatar server, if available."
722 msgstr ""
723 "Detta är URLen dit avatarförfrågningar skickas. Du kan använda din egen "
724 "libravatarserver om sådan finns tillgänglig."
725
726 #: ../clawsker:223
727 msgid "Log level"
728 msgstr "Loggnivå"
729
730 #: ../clawsker:224
731 msgid "Verbosity level of log, acumulative."
732 msgstr "Informationsnivå i logg, ackumulerat."
733
734 #: ../clawsker:225
735 msgid "None"
736 msgstr "Ingen"
737
738 #: ../clawsker:226
739 msgid "Manual"
740 msgstr "Manuell"
741
742 #: ../clawsker:227
743 msgid "Actions"
744 msgstr "Handlingar"
745
746 #: ../clawsker:228
747 msgid "Matches"
748 msgstr "Matchar"
749
750 #: ../clawsker:230
751 msgid "Error: "
752 msgstr "Fel: "
753
754 #: ../clawsker:231
755 msgid "resource file for Claws Mail was not found."
756 msgstr "resursfilen för Claws Mail hittades inte."
757
758 #: ../clawsker:232
759 msgid "seems Claws Mail is currently running, close it first."
760 msgstr "det verkar som om Claws Mail kör för närvarande, stäng det först."
761
762 #: ../clawsker:409
763 msgid "Clawsker error"
764 msgstr "Clawskerfel"
765
766 #: ../clawsker:1652
767 msgid "Main window"
768 msgstr "Huvudfönster"
769
770 #: ../clawsker:1665
771 msgid "Message window"
772 msgstr "Meddelandefönster"
773
774 #: ../clawsker:1675
775 msgid "Send window"
776 msgstr "Skicka-fönster"
777
778 #: ../clawsker:1680
779 msgid "Receive window"
780 msgstr "Mottagarfönster"
781
782 #: ../clawsker:1694
783 msgid "Folder window"
784 msgstr "Mappfönster"
785
786 #: ../clawsker:1699
787 msgid "Folder selection window"
788 msgstr "Fönster för Mappval"
789
790 #: ../clawsker:1709
791 msgid "Addressbook main window"
792 msgstr "Huvudfönster för Adressbok"
793
794 #: ../clawsker:1714
795 msgid "Edit person window"
796 msgstr "Fönster för att editera person"
797
798 #: ../clawsker:1719
799 msgid "Edit group window"
800 msgstr "Fönster för att editera grupp"
801
802 #: ../clawsker:1724
803 msgid "Add address window"
804 msgstr "Fönster för att Lägga till adress"
805
806 #: ../clawsker:1729
807 msgid "Folder select window"
808 msgstr "Fönster för att välja mapp"
809
810 #: ../clawsker:1739
811 msgid "Accounts window"
812 msgstr "Kontofönster"
813
814 #: ../clawsker:1744
815 msgid "Edit account window"
816 msgstr "Fönster för att ändra konto"
817
818 #: ../clawsker:1754
819 msgid "Filtering window"
820 msgstr "Fönster för Filtrering"
821
822 #: ../clawsker:1759
823 msgid "Filtering actions window"
824 msgstr "Fönster för Filtreringsåtgärder"
825
826 #: ../clawsker:1764
827 msgid "Filtering debug window"
828 msgstr "Fönster för Debuggning av Filter"
829
830 #: ../clawsker:1769
831 msgid "Matcher window"
832 msgstr "Matchningsfönster"
833
834 #: ../clawsker:1779
835 msgid "Preferences window"
836 msgstr "Fönster för Egenskaper"
837
838 #: ../clawsker:1784
839 msgid "Templates window"
840 msgstr "Mallfönster"
841
842 #: ../clawsker:1789
843 msgid "Actions window"
844 msgstr "Aktivitetsfönster"
845
846 #: ../clawsker:1794
847 msgid "Tags window"
848 msgstr "Taggfönster"
849
850 #: ../clawsker:1799
851 msgid "Plugins window"
852 msgstr "Pluginfönster"
853
854 #: ../clawsker:1814
855 msgid "Print preview window"
856 msgstr "Förhandsgranskningsfönster"
857
858 #: ../clawsker:1819
859 msgid "View source window"
860 msgstr "Visa källkod"
861
862 #: ../clawsker:1826
863 msgid "Main"
864 msgstr "Huvudfönster"
865
866 #: ../clawsker:1827
867 msgid "Message"
868 msgstr "Meddelande"
869
870 #: ../clawsker:1828
871 msgid "Send/Receive"
872 msgstr "Skicka/Ta emot"
873
874 #: ../clawsker:1829
875 msgid "Folder"
876 msgstr "Mapp"
877
878 #: ../clawsker:1832
879 msgid "Filtering"
880 msgstr "Filtrering"
881
882 #: ../clawsker:1833
883 msgid "Preferences"
884 msgstr "Egenskaper"
885
886 #: ../clawsker:1965
887 msgid "Attachment remover"
888 msgstr "Bilageborttagare"
889
890 #: ../clawsker:1970
891 msgid "GPG"
892 msgstr "GPG"
893
894 #: ../clawsker:1976
895 msgid "Sieve manager"
896 msgstr "Sieve-hanterare"
897
898 #: ../clawsker:1981
899 msgid "Libravatar"
900 msgstr "Libravatar"
901
902 #: ../clawsker:1986
903 msgid "Perl"
904 msgstr "Perl"
905
906 #: ../clawsker:2003
907 msgid "GLib runtime"
908 msgstr "GLib körtid"
909
910 #: ../clawsker:2004
911 msgid "GLib built"
912 msgstr "GLib byggd"
913
914 #: ../clawsker:2006
915 msgid "GTK2 runtime"
916 msgstr "GTK2 körtid"
917
918 #: ../clawsker:2007
919 msgid "GTK2 built"
920 msgstr "GTK byggd"
921
922 #: ../clawsker:2024
923 msgid "Binary"
924 msgstr "Binär"
925
926 #: ../clawsker:2025
927 msgid "Configuration"
928 msgstr "Konfiguration"
929
930 #: ../clawsker:2038
931 msgid "Library versions"
932 msgstr "Biblioteksversioner"
933
934 #: ../clawsker:2039
935 msgid "Claws Mail versions"
936 msgstr "Claws Mail-versioner"
937
938 #: ../clawsker:2066 ../clawsker:2070
939 msgid ", built for "
940 msgstr ", byggt för "
941
942 #: ../clawsker:2067 ../clawsker:2071
943 msgid ", running with "
944 msgstr ", körandes med "
945
946 #: ../clawsker:2074
947 msgid "was not found!"
948 msgstr "hittades inte!"
949
950 #: ../clawsker:2075
951 msgid "returned version "
952 msgstr "returnerad version "
953
954 #: ../clawsker:2085
955 msgid "Syntax:\n"
956 msgstr "Syntax:\n"
957
958 #: ../clawsker:2086
959 msgid "  clawsker [options]\n"
960 msgstr "  clawsker [val]\n"
961
962 #: ../clawsker:2087
963 msgid "Options:\n"
964 msgstr "Val:\n"
965
966 #: ../clawsker:2088
967 msgid ""
968 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail config dir.\n"
969 msgstr ""
970 "  -a|--alternate-config-dir <dir>   Använder <dir> som Claws Mail "
971 "konfigurations-folder.\n"
972
973 #: ../clawsker:2089
974 msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output.\n"
975 msgstr ""
976 "  -b|--verbose                      Fler meddelanden på standard output.\n"
977
978 #: ../clawsker:2090
979 msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name.\n"
980 msgstr ""
981 "  -c|--clawsrc <file>               Använder <file> som fullt resurs-namn.\n"
982
983 #: ../clawsker:2091
984 msgid "  -h|--help                        Prints this help screen.\n"
985 msgstr "  -h|--help                         Visa denna hjälp-skärm.\n"
986
987 #: ../clawsker:2092
988 msgid "  -r|--read-only                   Disables writing changes to disk.\n"
989 msgstr ""
990 "  -r|--read-only                    Inaktiverar skrivning av ändringar till "
991 "disk.\n"
992
993 #: ../clawsker:2093
994 msgid "  -v|--version                     Prints version infos.\n"
995 msgstr "  -v|--version                      Skriver ut versions-information.\n"
996
997 #: ../clawsker:2107
998 msgid "try -h or --help for syntax.\n"
999 msgstr "Försök med -h eller --help för syntax.\n"
1000
1001 #: ../clawsker:2110
1002 #, perl-brace-format
1003 msgid "Error in options: {msg}\n"
1004 msgstr "Fel i alternativ: {msg}\n"
1005
1006 #: ../clawsker:2122
1007 #, perl-brace-format
1008 msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
1009 msgstr "Fel: {opt} kräver ett prickat numeriskt värdeargument\n"
1010
1011 #: ../clawsker:2129
1012 #, perl-brace-format
1013 msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
1014 msgstr "Fel: '{dir}' är inte en folder eller så finns den inte\n"
1015
1016 #: ../clawsker:2138
1017 #, perl-brace-format
1018 msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
1019 msgstr "Fel: '{value}' är inte en fil eller så finns den inte\n"
1020
1021 #: ../clawsker:2181
1022 #, perl-brace-format
1023 msgid "Error: opening '{file}' for reading"
1024 msgstr "Fel: öppnar '{file}' för läsning"
1025
1026 #: ../clawsker:2189
1027 #, perl-brace-format
1028 msgid "Error: duplicate section '{sect}' in resource file '{file}'\n"
1029 msgstr "Fel: dubbla sektioner '{sect}' i resursfil '{file}'\n"
1030
1031 #: ../clawsker:2209
1032 #, perl-brace-format
1033 msgid "Error: opening '{file}' for writing"
1034 msgstr "Fel: öppnar '{file}' för skrivning"