f0a2b445cea632951d1e549361ac07063fa3db11
[clawsker.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation of Clawsker.
2 # Copyright (C) 2011-2014 Ricardo Mones Lastra
3 # This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
4 # See COPYING file on the toplevel distribution directory for details
5 # Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>, 2011
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: clawsker 0.7.5git450\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2014-05-27 01:13+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2014-05-28 14:57+0100\n"
13 "Last-Translator: Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>\n"
14 "Language-Team: Swedish\n"
15 "Language: Swedish\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: ../clawsker:48
21 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
22 msgstr "Gömda Inställningar för Claws Mail"
23
24 #: ../clawsker:49
25 msgid "About..."
26 msgstr "Om..."
27
28 #: ../clawsker:50
29 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
30 msgstr "Clawsker :: Tweaker för Claws Mail"
31
32 #: ../clawsker:51
33 msgid "License:"
34 msgstr "Licens:"
35
36 #: ../clawsker:52
37 msgid "Version:"
38 msgstr "Version:"
39
40 #: ../clawsker:54
41 msgid "Colours"
42 msgstr "Färger"
43
44 #: ../clawsker:55
45 msgid "Behaviour"
46 msgstr "Beteende"
47
48 #: ../clawsker:56
49 msgid "GUI"
50 msgstr "GUI"
51
52 #: ../clawsker:57
53 #: ../clawsker:1843
54 msgid "Other"
55 msgstr "Övrigt"
56
57 #: ../clawsker:58
58 msgid "Windows"
59 msgstr "Fönster"
60
61 #: ../clawsker:60
62 #: ../clawsker:1839
63 msgid "Addressbook"
64 msgstr "Adressbok"
65
66 #: ../clawsker:61
67 msgid "Memory"
68 msgstr "Minne"
69
70 #: ../clawsker:62
71 #: ../clawsker:71
72 msgid "Message View"
73 msgstr "Meddelandevy"
74
75 #: ../clawsker:63
76 #: ../clawsker:1818
77 msgid "Log window"
78 msgstr "Loggfönster"
79
80 #: ../clawsker:64
81 msgid "Drag 'n' drop"
82 msgstr "Dra och släpp"
83
84 #: ../clawsker:65
85 msgid "Secure Sockets Layer"
86 msgstr "Secure Sockets Layer"
87
88 #: ../clawsker:66
89 msgid "Messages"
90 msgstr "Meddelanden"
91
92 #: ../clawsker:67
93 msgid "Completion"
94 msgstr "Komplettering"
95
96 #: ../clawsker:68
97 msgid "Coloured stripes"
98 msgstr "Färgade rader"
99
100 #: ../clawsker:69
101 msgid "Scroll bars"
102 msgstr "Rullningslister"
103
104 #: ../clawsker:70
105 msgid "Message List"
106 msgstr "Meddelandelista"
107
108 #: ../clawsker:72
109 msgid "Compose window"
110 msgstr "Komponeringsfönster"
111
112 #: ../clawsker:73
113 msgid "NetworkManager"
114 msgstr "Nätverkshanterare"
115
116 #: ../clawsker:74
117 msgid "Viewing patches"
118 msgstr "Patchvisning"
119
120 #: ../clawsker:76
121 msgid "Use detached address book edit dialogue"
122 msgstr "Använd avkopplad adressbok"
123
124 #: ../clawsker:77
125 msgid "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will use a form embedded in the address book's main window."
126 msgstr "Använd en separat dialog för att editera en persons data. Annars kommer en dialog som är inbäddad i adressbokens huvudfönster användas."
127
128 #: ../clawsker:78
129 msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
130 msgstr "Maximalt minne för meddelande-cache (kB)"
131
132 #: ../clawsker:79
133 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
134 msgstr "Maximal mängd minne att använda av meddelande-cachen, i kilobytes"
135
136 #: ../clawsker:80
137 msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
138 msgstr "Minst tid för cachade element (minuter)"
139
140 #: ../clawsker:81
141 msgid "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
142 msgstr "Minimal tid i minuter att behålla en cache i minnet. Cachar som är yngre än denna tid kommer inte att frias, även om minnesanvändningen är för hög."
143
144 #: ../clawsker:82
145 msgid "Use NetworkManager"
146 msgstr "Använd Nätverkshanteraren"
147
148 #: ../clawsker:83
149 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
150 msgstr "Använd Nätverkshanteraren för att gå offline automatiskt"
151
152 #: ../clawsker:85
153 msgid "Show unread messages with bold font"
154 msgstr "Visa olästa meddelanden med fetstil"
155
156 #: ../clawsker:86
157 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
158 msgstr "Visa olästa meddelanden i Meddelandelistan med fetstil"
159
160 #: ../clawsker:87
161 msgid "Don't use markup in compose window"
162 msgstr "Använd inte markup i komponera-fönstret"
163
164 #: ../clawsker:88
165 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
166 msgstr "Använd inte fetstil och kursiv text i komponera-dialogens konto-väljare"
167
168 #: ../clawsker:89
169 msgid "Use dotted lines in tree view components"
170 msgstr "Använd streckade linjer i trädvy-komponenter"
171
172 #: ../clawsker:90
173 msgid "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message and other lists) instead of the modern lineless look."
174 msgstr "Använd det gamla utseendet med sträckade linjer i huvudfönstrets trädvyer (Mapp, Meddelande och andra listor) istället för det moderna utseendet utan linjer"
175
176 #: ../clawsker:91
177 msgid "Enable horizontal scrollbar"
178 msgstr "Aktivera horisontell rullningslist"
179
180 #: ../clawsker:92
181 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
182 msgstr "Aktivera den horisontella rullningslisten i meddelande-listan"
183
184 #: ../clawsker:93
185 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
186 msgstr "Visa Till-kolumn istället för Från-kolumn i Skickat-mappen"
187
188 #: ../clawsker:94
189 msgid "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder instead of the originator's one in a From column."
190 msgstr "Visa mottagarens emailadress i en Till-kolumn i Skickat-mappen istället för avsändarens i en Från-kolumn"
191
192 #: ../clawsker:95
193 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
194 msgstr "Beteende för mapp-listans rullningslist"
195
196 #: ../clawsker:96
197 msgid "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, automatic or hide always."
198 msgstr "Specificera beteendet för vertikala rullningslister i Mapp-listan: Visa alltid, automatiskt eller göm alltid"
199
200 #: ../clawsker:97
201 msgid "Show always"
202 msgstr "Visa alltid"
203
204 #: ../clawsker:98
205 msgid "Automatic"
206 msgstr "Automatisk"
207
208 #: ../clawsker:99
209 msgid "Hide always"
210 msgstr "Göm alltid"
211
212 #: ../clawsker:100
213 msgid "From column displays"
214 msgstr "Från-kolumnen visar"
215
216 #: ../clawsker:101
217 msgid "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, address or both"
218 msgstr "Välj vad som visas i från-kolumnen av meddelandelistan: Namn, Adress, eller både och"
219
220 #: ../clawsker:102
221 msgid "Name only"
222 msgstr "Endast namn"
223
224 #: ../clawsker:103
225 msgid "Address only"
226 msgstr "Endast adress"
227
228 #: ../clawsker:104
229 msgid "Both name and address"
230 msgstr "Både namn och adress"
231
232 #: ../clawsker:105
233 msgid "Coloured lines contrast"
234 msgstr "Kontrast för färgade rader"
235
236 #: ../clawsker:106
237 msgid "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree view components. The smaller the value, the less visible the difference in the alternating colours of the lines."
238 msgstr "Specificera vilket värde att använda när rader med alternerande färger skapas i trädvy-komponenter. Ju mindre värde, ju mindre skillnad på färgerna på raderna."
239
240 #: ../clawsker:107
241 msgid "Show cursor"
242 msgstr "Visa markör"
243
244 #: ../clawsker:108
245 msgid "Display the cursor in the Message View."
246 msgstr "Visa markör i Meddelande-vyn"
247
248 #: ../clawsker:109
249 msgid "Detachable toolbars"
250 msgstr "Löstagbara verktygsfält"
251
252 #: ../clawsker:110
253 msgid "Show handles in the toolbars."
254 msgstr "Visa handtag i verktygsfälten."
255
256 #: ../clawsker:111
257 msgid "Use stripes in all tree view components"
258 msgstr "Använd alternerande färger i alla trädvykomponenter"
259
260 #: ../clawsker:112
261 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
262 msgstr "Aktivera alternerande färger på rader i alla trädvy-komponenter"
263
264 #: ../clawsker:113
265 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
266 msgstr "Använd alternerande färger i Mapplistan och Meddelandelistan"
267
268 #: ../clawsker:114
269 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
270 msgstr "Aktivera alternerande färger på rader i Meddelande-listan och Mapp-listan."
271
272 #: ../clawsker:115
273 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
274 msgstr "2 rader per Meddelandeobjekt i 3-kolumnslayouten"
275
276 #: ../clawsker:116
277 msgid "Spread Message List information over two lines when using the three column mode."
278 msgstr "Använd två rader för varje objekt i Meddelandelistan när trekolumns-layout används."
279
280 #: ../clawsker:117
281 msgid "Show compose margin"
282 msgstr "Visa marginal i Skriv-dialogen"
283
284 #: ../clawsker:118
285 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
286 msgstr "Visar en liten marginal i Skriv-dialogen"
287
288 #: ../clawsker:119
289 msgid "Don't display localized date"
290 msgstr "Visa inte lokaliserat datum"
291
292 #: ../clawsker:120
293 msgid "Toggles localization of date format in Message View"
294 msgstr "Skiftar lokalisering av datum i Meddelandevyn"
295
296 #: ../clawsker:121
297 msgid "Zero replacement character"
298 msgstr "Tecken för noll-ersättning"
299
300 #: ../clawsker:122
301 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List"
302 msgstr "Ersätter '0' med given bokstav i Mapplistan"
303
304 #: ../clawsker:124
305 msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
306 msgstr "Time-out för Dra och Släpp-hovring (ms)"
307
308 #: ../clawsker:125
309 msgid "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse cursor is held over it during drag and drop."
310 msgstr "Fördröjning i millisekunder innan ett mappträd expanderar när musen hålls över under en dra och släpp-operation."
311
312 #: ../clawsker:126
313 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
314 msgstr "Konfirmera inte borttagningar (farligt!)"
315
316 #: ../clawsker:127
317 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
318 msgstr "Fråga inte efter bekräftelse innan definitiv radering av email"
319
320 #: ../clawsker:128
321 msgid "Respect format=flowed in messages"
322 msgstr "Respektera format=flowed i meddelanden"
323
324 #: ../clawsker:129
325 msgid "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be wrapped."
326 msgstr "Respektera format=flowed på text/plain meddelanden. Detta kommer att göra att vissa meddelanden har långa rader, men kommer att fixa URLer som annars hade brutits"
327
328 #: ../clawsker:130
329 msgid "Allow writable temporary files"
330 msgstr "Tillåt skrivbara temporära filer"
331
332 #: ../clawsker:131
333 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
334 msgstr "Spara temporära filer när bilagor med skriv-bitten satt öppnas."
335
336 #: ../clawsker:132
337 msgid "Don't check SSL certificates"
338 msgstr "Kontrollera inte SSL-certifikat"
339
340 #: ../clawsker:133
341 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
342 msgstr "Stänger av verifiering av SSL-certifikat"
343
344 #: ../clawsker:134
345 msgid "Progress bar update step (items)"
346 msgstr "Uppdateringssteg för Förloppsindikatorn (enheter)"
347
348 #: ../clawsker:135
349 msgid "Update stepping in progress bars."
350 msgstr "Uppdateringssteg i förloppsindikatorer"
351
352 #: ../clawsker:136
353 msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
354 msgstr "Maximal ålder vid trådning efter ämne (dagar)"
355
356 #: ../clawsker:137
357 msgid "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using subject in addition to standard headers\"."
358 msgstr "Antal dagar att inkludera ett meddelande i en tråd när \"Trådar änvänder ämne som tillägg till standardhuvud\"."
359
360 #: ../clawsker:138
361 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
362 msgstr "Tillåt icke-säkra SSL-certifikat"
363
364 #: ../clawsker:139
365 msgid "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/port."
366 msgstr "Tillåter Claws Mail att komma ihåg flera SSL-certifikat för en given server/port."
367
368 #: ../clawsker:140
369 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
370 msgstr "Tvinga UTF-8 för trasiga mail"
371
372 #: ../clawsker:141
373 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
374 msgstr "Använd UTF-8-kodning för trasiga mail istället för aktuell locale"
375
376 #: ../clawsker:142
377 msgid "Warn on drag 'n' drop"
378 msgstr "Varna vid Dra och Släpp"
379
380 #: ../clawsker:143
381 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
382 msgstr "Visa en bekräftelse-dialog vid dra och släpp av mappar"
383
384 #: ../clawsker:144
385 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
386 msgstr "Utgående meddelanden återgår till ASCII"
387
388 #: ../clawsker:145
389 msgid "If content allows, ASCII will be used to encode outgoing messages, otherwise the user-defined encoding is enforced always."
390 msgstr "Om innehållet tillåter, kommer ASCII att användas för utgående meddelanden, annars kommer den användar-definierade kodningen alltid användas."
391
392 #: ../clawsker:146
393 msgid "Primary paste unselects selection"
394 msgstr "Primär paste avmarkerar aktuellt val"
395
396 #: ../clawsker:147
397 msgid "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and insertion point."
398 msgstr "Kontrollerar hur inklistring med hjälp av mitten-knappen ändrar vald text och insättningspunkt"
399
400 #: ../clawsker:148
401 msgid "Show inline attachments"
402 msgstr "Visa inline-bilagor"
403
404 #: ../clawsker:149
405 msgid "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view"
406 msgstr "Tillåter att gömma inline-bilagor som redan visas i e-postvyn"
407
408 #: ../clawsker:150
409 msgid "Address search in compose window matches any"
410 msgstr "Adresssökning i \"Skriv meddelande\"-fönster matchar vilken som helst"
411
412 #: ../clawsker:151
413 msgid "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or only the from the start"
414 msgstr "Vid komplettering via Tab-tangenten kommer addresstexten att matcha vilken del av strängen som helst, eller bara från början"
415
416 #: ../clawsker:152
417 msgid "Folder search in folder selector matches any"
418 msgstr "Mappsökning i mappväljaren matchar vilka som helst"
419
420 #: ../clawsker:153
421 msgid "On folder name completion text will match any part of the string or only from the start"
422 msgstr "Vid komplettering av mappnamn kommer text att matcha vilken del av strängen som helst, eller bara från början"
423
424 #: ../clawsker:155
425 msgid "X-Mailer header"
426 msgstr "X-Mailer huvud"
427
428 #: ../clawsker:156
429 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
430 msgstr "Färgen som används för X-Mailer-raden när dess värde är Claws Mail"
431
432 #: ../clawsker:157
433 msgid "Error messages"
434 msgstr "Felmeddelanden"
435
436 #: ../clawsker:158
437 msgid "Colour for error messages in log window."
438 msgstr "Färg för felmeddelanden i loggfönstret"
439
440 #: ../clawsker:159
441 msgid "Server messages"
442 msgstr "Servermeddelanden"
443
444 #: ../clawsker:160
445 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
446 msgstr "Färg för meddelanden från servrar i loggfönstret."
447
448 #: ../clawsker:161
449 msgid "Standard messages"
450 msgstr "Standard-meddelanden"
451
452 #: ../clawsker:162
453 msgid "Colour for messages in log window."
454 msgstr "Färg för meddelanden i loggfönstret"
455
456 #: ../clawsker:163
457 msgid "Client messages"
458 msgstr "Klient-meddelanden"
459
460 #: ../clawsker:164
461 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
462 msgstr "Färg för meddelanden skickade till servrar i loggfönstret"
463
464 #: ../clawsker:165
465 msgid "Warnings"
466 msgstr "Varningar"
467
468 #: ../clawsker:166
469 msgid "Colour for warning messages in log window."
470 msgstr "Färg för varningsmeddelanden i loggfönstret"
471
472 #: ../clawsker:168
473 msgid "Added lines"
474 msgstr "Adderade rader"
475
476 #: ../clawsker:169
477 msgid "Colour for added lines in patches."
478 msgstr "Färg på adderade rader i patchar"
479
480 #: ../clawsker:170
481 msgid "Deleted lines"
482 msgstr "Borttagna rader"
483
484 #: ../clawsker:171
485 msgid "Colour for deleted lines in patches."
486 msgstr "Färg på borttagna rader i patchar"
487
488 #: ../clawsker:172
489 msgid "Hunk lines"
490 msgstr "Rubrik för stycke"
491
492 #: ../clawsker:173
493 msgid "Color for hunk headers in patches."
494 msgstr "Färg på stycke-rubriker i patchar."
495
496 #: ../clawsker:175
497 msgid "X position"
498 msgstr "X-position"
499
500 #: ../clawsker:176
501 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
502 msgstr "X-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
503
504 #: ../clawsker:177
505 msgid "Y position"
506 msgstr "Y-position"
507
508 #: ../clawsker:178
509 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
510 msgstr "Y-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
511
512 #: ../clawsker:179
513 msgid "Width"
514 msgstr "Bredd"
515
516 #: ../clawsker:180
517 msgid "Window's width in pixels."
518 msgstr "Fönstrets bredd i pixels"
519
520 #: ../clawsker:181
521 msgid "Height"
522 msgstr "Höjd"
523
524 #: ../clawsker:182
525 msgid "Window's height in pixels."
526 msgstr "Fönstrets höjd i pixels"
527
528 #: ../clawsker:184
529 msgid "Maximized"
530 msgstr "Maximerat"
531
532 #: ../clawsker:185
533 msgid "Changes window maximized status."
534 msgstr "Ändrar fönstrets maximerad-status"
535
536 #: ../clawsker:186
537 msgid "Full-screen"
538 msgstr "Fullskärm"
539
540 #: ../clawsker:187
541 msgid "Changes full screen status."
542 msgstr "Ändrar fullskärms-status"
543
544 #: ../clawsker:189
545 msgid "Error: "
546 msgstr "Fel: "
547
548 #: ../clawsker:190
549 msgid "resource file for Claws Mail was not found."
550 msgstr "resursfilen för Claws Mail hittades inte."
551
552 #: ../clawsker:191
553 msgid "seems Claws Mail is currently running, close it first."
554 msgstr "det verkar som om Claws Mail kör för närvarande, stäng det först."
555
556 #: ../clawsker:192
557 msgid "option requires a directory name."
558 msgstr "alternativ kräver ett mappnamn"
559
560 #: ../clawsker:193
561 msgid "option requires a file name."
562 msgstr "alternativ kräver ett filnamn"
563
564 #: ../clawsker:194
565 msgid "specified name is not a directory or does not exist."
566 msgstr "angivet namn är inte en folder eller finns inte"
567
568 #: ../clawsker:195
569 msgid "specified name is not a file or does not exist."
570 msgstr "angivet namn är inte en fil eller finns inte"
571
572 #: ../clawsker:359
573 msgid "Error message"
574 msgstr "Felmeddelande"
575
576 #: ../clawsker:1661
577 msgid "Main window"
578 msgstr "Huvudfönster"
579
580 #: ../clawsker:1674
581 msgid "Message window"
582 msgstr "Meddelandefönster"
583
584 #: ../clawsker:1684
585 msgid "Send window"
586 msgstr "Skicka-fönster"
587
588 #: ../clawsker:1689
589 msgid "Receive window"
590 msgstr "Mottagarfönster"
591
592 #: ../clawsker:1703
593 msgid "Folder window"
594 msgstr "Mappfönster"
595
596 #: ../clawsker:1708
597 msgid "Folder selection window"
598 msgstr "Fönster för Mappval"
599
600 #: ../clawsker:1718
601 msgid "Addressbook main window"
602 msgstr "Huvudfönster för Adressbok"
603
604 #: ../clawsker:1723
605 msgid "Edit person window"
606 msgstr "Fönster för att editera person"
607
608 #: ../clawsker:1728
609 msgid "Edit group window"
610 msgstr "Fönster för att editera grupp"
611
612 #: ../clawsker:1733
613 msgid "Add address window"
614 msgstr "Fönster för att Lägga till adress"
615
616 #: ../clawsker:1738
617 msgid "Folder select window"
618 msgstr "Fönster för att välja mapp"
619
620 #: ../clawsker:1748
621 msgid "Accounts window"
622 msgstr "Kontofönster"
623
624 #: ../clawsker:1753
625 msgid "Edit account window"
626 msgstr "Fönster för att ändra konto"
627
628 #: ../clawsker:1763
629 msgid "Filtering window"
630 msgstr "Fönster för Filtrering"
631
632 #: ../clawsker:1768
633 msgid "Filtering actions window"
634 msgstr "Fönster för Filtreringsåtgärder"
635
636 #: ../clawsker:1773
637 msgid "Filtering debug window"
638 msgstr "Fönster för Debuggning av Filter"
639
640 #: ../clawsker:1778
641 msgid "Matcher window"
642 msgstr "Matchningsfönster"
643
644 #: ../clawsker:1788
645 msgid "Preferences window"
646 msgstr "Fönster för Egenskaper"
647
648 #: ../clawsker:1793
649 msgid "Templates window"
650 msgstr "Mallfönster"
651
652 #: ../clawsker:1798
653 msgid "Actions window"
654 msgstr "Aktivitetsfönster"
655
656 #: ../clawsker:1803
657 msgid "Tags window"
658 msgstr "Taggfönster"
659
660 #: ../clawsker:1808
661 msgid "Plugins window"
662 msgstr "Pluginfönster"
663
664 #: ../clawsker:1823
665 msgid "Print preview window"
666 msgstr "Förhandsgranskningsfönster"
667
668 #: ../clawsker:1828
669 msgid "View source window"
670 msgstr "Visa källkod"
671
672 #: ../clawsker:1835
673 msgid "Main"
674 msgstr "Huvudfönster"
675
676 #: ../clawsker:1836
677 msgid "Message"
678 msgstr "Meddelande"
679
680 #: ../clawsker:1837
681 msgid "Send/Receive"
682 msgstr "Skicka/Ta emot"
683
684 #: ../clawsker:1838
685 msgid "Folder"
686 msgstr "Mapp"
687
688 #: ../clawsker:1840
689 msgid "Accounts"
690 msgstr "Konton"
691
692 #: ../clawsker:1841
693 msgid "Filtering"
694 msgstr "Filtrering"
695
696 #: ../clawsker:1842
697 msgid "Preferences"
698 msgstr "Egenskaper"
699
700 #: ../clawsker:1854
701 #: ../clawsker:1861
702 msgid ", built for "
703 msgstr ", byggt för "
704
705 #: ../clawsker:1855
706 #: ../clawsker:1862
707 msgid ", running with "
708 msgstr ", körandes med "
709
710 #: ../clawsker:1867
711 msgid "was not found!"
712 msgstr "hittades inte!"
713
714 #: ../clawsker:1868
715 msgid "returned version "
716 msgstr "returnerad version "
717
718 #: ../clawsker:1878
719 msgid "Syntax:\n"
720 msgstr "Syntax:\n"
721
722 #: ../clawsker:1879
723 msgid "    clawsker [options]\n"
724 msgstr "    clawsker [val]\n"
725
726 #: ../clawsker:1880
727 msgid "Options:\n"
728 msgstr "Val:\n"
729
730 #: ../clawsker:1881
731 msgid "    --help                         Prints this help screen.\n"
732 msgstr "    --help                         Visa denna hjälp-skärm.\n"
733
734 #: ../clawsker:1882
735 msgid "    --version                      Prints version infos.\n"
736 msgstr "    --version                      Skriver ut versions-information.\n"
737
738 #: ../clawsker:1883
739 msgid "    --verbose                      More messages on standard output.\n"
740 msgstr "    --verbose                      Fler meddelanden på standard output.\n"
741
742 #: ../clawsker:1884
743 msgid "    --alternate-config-dir <dir>   Uses <dir> as Claws Mail config dir.\n"
744 msgstr "    --alternate-config-dir <dir>   Använder <dir> som Claws Mail konfigurations-folder.\n"
745
746 #: ../clawsker:1885
747 msgid "    --clawsrc <file>               Uses <file> as full resource name.\n"
748 msgstr "    --clawsrc <file>               Använder <file> som fullt resurs-namn.\n"
749
750 #: ../clawsker:1945
751 #, perl-brace-format
752 msgid "unknown option '{opt}'.\n"
753 msgstr "okänt alternativ '{opt}'.\n"
754