Update list of authors
[clawsker.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation of Clawsker.
2 # Copyright (C) 2011-2016 Ricardo Mones Lastra
3 # This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
4 # See COPYING file on the toplevel distribution directory for details
5 # Andreas Rönnquist <gusnan@openmailbox.org>, 2011-2016
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: clawsker 1.0.1\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2016-11-06 18:49+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2016-11-06 22:37+0100\n"
13 "Last-Translator: Andreas Rönnquist <gusnan@openmailbox.org>\n"
14 "Language-Team: Swedish\n"
15 "Language: sv\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
20
21 #: ../clawsker:61
22 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
23 msgstr "Gömda Inställningar för Claws Mail"
24
25 #: ../clawsker:62
26 msgid "About..."
27 msgstr "Om..."
28
29 #: ../clawsker:63
30 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
31 msgstr "Clawsker :: Tweaker för Claws Mail"
32
33 #: ../clawsker:64
34 msgid "License:"
35 msgstr "Licens:"
36
37 #: ../clawsker:65
38 msgid "Version:"
39 msgstr "Version:"
40
41 #: ../clawsker:67
42 msgid "Colours"
43 msgstr "Färger"
44
45 #: ../clawsker:68
46 msgid "Behaviour"
47 msgstr "Beteende"
48
49 #: ../clawsker:69
50 msgid "GUI"
51 msgstr "GUI"
52
53 #: ../clawsker:70 ../clawsker:1824
54 msgid "Other"
55 msgstr "Övrigt"
56
57 #: ../clawsker:71
58 msgid "Windows"
59 msgstr "Fönster"
60
61 #: ../clawsker:72 ../clawsker:1821
62 msgid "Accounts"
63 msgstr "Konton"
64
65 #: ../clawsker:73
66 msgid "Plugins"
67 msgstr "Tilläggsmoduler"
68
69 #: ../clawsker:74
70 msgid "Info"
71 msgstr "Info"
72
73 #: ../clawsker:76 ../clawsker:1820
74 msgid "Addressbook"
75 msgstr "Adressbok"
76
77 #: ../clawsker:77
78 msgid "Memory"
79 msgstr "Minne"
80
81 #: ../clawsker:78 ../clawsker:87
82 msgid "Message View"
83 msgstr "Meddelandevy"
84
85 #: ../clawsker:79 ../clawsker:1799
86 msgid "Log window"
87 msgstr "Loggfönster"
88
89 #: ../clawsker:80
90 msgid "Drag 'n' drop"
91 msgstr "Dra och släpp"
92
93 #: ../clawsker:81
94 msgid "Secure Sockets Layer"
95 msgstr "Secure Sockets Layer"
96
97 #: ../clawsker:82
98 msgid "Messages"
99 msgstr "Meddelanden"
100
101 #: ../clawsker:83
102 msgid "Completion"
103 msgstr "Komplettering"
104
105 #: ../clawsker:84
106 msgid "Coloured stripes"
107 msgstr "Färgade rader"
108
109 #: ../clawsker:85
110 msgid "Scroll bars"
111 msgstr "Rullningslister"
112
113 #: ../clawsker:86
114 msgid "Message List"
115 msgstr "Meddelandelista"
116
117 #: ../clawsker:88
118 msgid "Compose window"
119 msgstr "Komponeringsfönster"
120
121 #: ../clawsker:89
122 msgid "NetworkManager"
123 msgstr "Nätverkshanterare"
124
125 #: ../clawsker:90
126 msgid "Viewing patches"
127 msgstr "Patchvisning"
128
129 #: ../clawsker:91
130 msgid "Master passphrase"
131 msgstr "Huvudlösenordsfras"
132
133 #: ../clawsker:93
134 msgid "Use detached address book edit dialogue"
135 msgstr "Använd avkopplad adressbok"
136
137 #: ../clawsker:94
138 msgid ""
139 "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
140 "use a form embedded in the address book's main window."
141 msgstr ""
142 "Använd en separat dialog för att editera en persons data. Annars kommer en "
143 "dialog som är inbäddad i adressbokens huvudfönster användas."
144
145 #: ../clawsker:95
146 msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
147 msgstr "Maximalt minne för meddelande-cache (kB)"
148
149 #: ../clawsker:96
150 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
151 msgstr "Maximal mängd minne att använda av meddelande-cachen, i kilobytes"
152
153 #: ../clawsker:97
154 msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
155 msgstr "Minst tid för cachade element (minuter)"
156
157 #: ../clawsker:98
158 msgid ""
159 "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
160 "than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
161 msgstr ""
162 "Minimal tid i minuter att behålla en cache i minnet. Cachar som är yngre än "
163 "denna tid kommer inte att frias, även om minnesanvändningen är för hög."
164
165 #: ../clawsker:99
166 msgid "Use NetworkManager"
167 msgstr "Använd Nätverkshanteraren"
168
169 #: ../clawsker:100
170 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
171 msgstr "Använd Nätverkshanteraren för att gå offline automatiskt"
172
173 #: ../clawsker:101
174 msgid "Rounds for PBKDF2 function"
175 msgstr "Omgångar för PBKDF2-funktionen"
176
177 #: ../clawsker:102
178 msgid ""
179 "Specify the number of iterations the key derivation function will be applied "
180 "on master passphrase computation. Does not modify currently stored "
181 "passphrase, only master passphrases computed after changing this value are "
182 "affected."
183 msgstr ""
184 "Mata in antal iterationer som nyckelderiveringsfunktionen kommer att "
185 "appliceras på beräkningar av huvudlösenfrasen. Detta modifierar inte "
186 "aktuellt lagrade lösenfraser, endast huvudlösenfrasen som beräknas efter att "
187 "detta värde ändrats påverkas."
188
189 #: ../clawsker:104
190 msgid "Show unread messages with bold font"
191 msgstr "Visa olästa meddelanden med fetstil"
192
193 #: ../clawsker:105
194 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
195 msgstr "Visa olästa meddelanden i Meddelandelistan med fetstil"
196
197 #: ../clawsker:106
198 msgid "Don't use markup"
199 msgstr "Använd inte markup"
200
201 #: ../clawsker:107
202 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
203 msgstr ""
204 "Använd inte fetstil och kursiv text i komponera-dialogens konto-väljare"
205
206 #: ../clawsker:108
207 msgid "Use dotted lines in tree view components"
208 msgstr "Använd streckade linjer i trädvy-komponenter"
209
210 #: ../clawsker:109
211 msgid ""
212 "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
213 "and other lists) instead of the modern lineless look."
214 msgstr ""
215 "Använd det gamla utseendet med sträckade linjer i huvudfönstrets trädvyer "
216 "(Mapp, Meddelande och andra listor) istället för det moderna utseendet utan "
217 "linjer"
218
219 #: ../clawsker:110
220 msgid "Enable horizontal scrollbar"
221 msgstr "Aktivera horisontell rullningslist"
222
223 #: ../clawsker:111
224 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
225 msgstr "Aktivera den horisontella rullningslisten i meddelande-listan"
226
227 #: ../clawsker:112
228 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
229 msgstr "Visa Till-kolumn istället för Från-kolumn i Skickat-mappen"
230
231 #: ../clawsker:113
232 msgid ""
233 "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
234 "instead of the originator's one in a From column."
235 msgstr ""
236 "Visa mottagarens emailadress i en Till-kolumn i Skickat-mappen istället för "
237 "avsändarens i en Från-kolumn"
238
239 #: ../clawsker:114
240 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
241 msgstr "Beteende för mapp-listans rullningslist"
242
243 #: ../clawsker:115
244 msgid ""
245 "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
246 "automatic or hide always."
247 msgstr ""
248 "Specificera beteendet för vertikala rullningslister i Mapp-listan: Visa "
249 "alltid, automatiskt eller göm alltid"
250
251 #: ../clawsker:116
252 msgid "Show always"
253 msgstr "Visa alltid"
254
255 #: ../clawsker:117
256 msgid "Automatic"
257 msgstr "Automatisk"
258
259 #: ../clawsker:118
260 msgid "Hide always"
261 msgstr "Göm alltid"
262
263 #: ../clawsker:119
264 msgid "From column displays"
265 msgstr "Från-kolumnen visar"
266
267 #: ../clawsker:120
268 msgid ""
269 "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
270 "address or both."
271 msgstr ""
272 "Välj vad som visas i från-kolumnen av meddelandelistan: Namn, Adress, eller "
273 "både och."
274
275 #: ../clawsker:121
276 msgid "Name only"
277 msgstr "Endast namn"
278
279 #: ../clawsker:122
280 msgid "Address only"
281 msgstr "Endast adress"
282
283 #: ../clawsker:123
284 msgid "Both name and address"
285 msgstr "Både namn och adress"
286
287 #: ../clawsker:124
288 msgid "Coloured lines contrast"
289 msgstr "Kontrast för färgade rader"
290
291 #: ../clawsker:125
292 msgid ""
293 "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
294 "view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
295 "the alternating colours of the lines."
296 msgstr ""
297 "Specificera vilket värde att använda när rader med alternerande färger "
298 "skapas i trädvy-komponenter. Ju mindre värde, ju mindre skillnad på färgerna "
299 "på raderna."
300
301 #: ../clawsker:126
302 msgid "Show cursor"
303 msgstr "Visa markör"
304
305 #: ../clawsker:127
306 msgid "Display the cursor in the Message View."
307 msgstr "Visa markör i Meddelande-vyn"
308
309 #: ../clawsker:128
310 msgid "Detachable toolbars"
311 msgstr "Löstagbara verktygsfält"
312
313 #: ../clawsker:129
314 msgid "Show handles in the toolbars."
315 msgstr "Visa handtag i verktygsfälten."
316
317 #: ../clawsker:130
318 msgid "Use stripes in all tree view components"
319 msgstr "Använd alternerande färger i alla trädvykomponenter"
320
321 #: ../clawsker:131
322 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
323 msgstr "Aktivera alternerande färger på rader i alla trädvy-komponenter"
324
325 #: ../clawsker:132
326 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
327 msgstr "Använd alternerande färger i Mapplistan och Meddelandelistan"
328
329 #: ../clawsker:133
330 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
331 msgstr ""
332 "Aktivera alternerande färger på rader i Meddelande-listan och Mapp-listan."
333
334 #: ../clawsker:134
335 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
336 msgstr "2 rader per Meddelandeobjekt i 3-kolumnslayouten"
337
338 #: ../clawsker:135
339 msgid ""
340 "Spread Message List information over two lines when using the three column "
341 "mode."
342 msgstr ""
343 "Använd två rader för varje objekt i Meddelandelistan när trekolumns-layout "
344 "används."
345
346 #: ../clawsker:136
347 msgid "Show margin"
348 msgstr "Visa marginal"
349
350 #: ../clawsker:137
351 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
352 msgstr "Visar en liten marginal i Skriv-dialogen"
353
354 #: ../clawsker:138
355 msgid "Don't display localized date"
356 msgstr "Visa inte lokaliserat datum"
357
358 #: ../clawsker:139
359 msgid "Toggles localization of date format in Message View."
360 msgstr "Skiftar lokalisering av datum i Meddelandevyn."
361
362 #: ../clawsker:140
363 msgid "Zero replacement character"
364 msgstr "Tecken för noll-ersättning"
365
366 #: ../clawsker:141
367 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List."
368 msgstr "Ersätter '0' med given bokstav i Mapplistan."
369
370 #: ../clawsker:142
371 msgid "Editable headers"
372 msgstr "Redigerbara huvuden"
373
374 #: ../clawsker:143
375 msgid ""
376 "Allows to manually type any value in Compose Window header entries or just "
377 "select from the available choices in the associated dropdown list."
378 msgstr ""
379 "Tillåter att manuellt mata in alla värden i Skriv Meddelande-fönster eller "
380 "att bara välja från tillgängliga val i den relaterade rullgardinsmenyn."
381
382 #: ../clawsker:144
383 msgid "Select next message on delete"
384 msgstr "Välj nästa meddelande vid borttagning"
385
386 #: ../clawsker:145
387 msgid ""
388 "When deleting a message, toggles between selecting the next one (newer "
389 "message) or the previous one (older message)."
390 msgstr ""
391 "Växla mellan att välja nästa (nyare meddelande) och föregående (äldre "
392 "meddelande) vid borttagning av ett meddelande."
393
394 #: ../clawsker:147
395 msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
396 msgstr "Time-out för Dra och Släpp-hovring (ms)"
397
398 #: ../clawsker:148
399 msgid ""
400 "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
401 "cursor is held over it during drag and drop."
402 msgstr ""
403 "Fördröjning i millisekunder innan ett mappträd expanderar när musen hålls "
404 "över under en dra och släpp-operation."
405
406 #: ../clawsker:149
407 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
408 msgstr "Konfirmera inte borttagningar (farligt!)"
409
410 #: ../clawsker:150
411 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
412 msgstr "Fråga inte efter bekräftelse innan definitiv radering av email"
413
414 #: ../clawsker:151
415 msgid "Respect format=flowed in messages"
416 msgstr "Respektera format=flowed i meddelanden"
417
418 #: ../clawsker:152
419 msgid ""
420 "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some "
421 "mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be "
422 "wrapped."
423 msgstr ""
424 "Respektera format=flowed på text/plain meddelanden. Detta kommer att göra "
425 "att vissa meddelanden har långa rader, men kommer att fixa URLer som annars "
426 "hade brutits"
427
428 #: ../clawsker:153
429 msgid "Allow writable temporary files"
430 msgstr "Tillåt skrivbara temporära filer"
431
432 #: ../clawsker:154
433 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
434 msgstr "Spara temporära filer när bilagor med skriv-bitten satt öppnas."
435
436 #: ../clawsker:155
437 msgid "Don't check SSL certificates"
438 msgstr "Kontrollera inte SSL-certifikat"
439
440 #: ../clawsker:156
441 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
442 msgstr "Stänger av verifiering av SSL-certifikat"
443
444 #: ../clawsker:157
445 msgid "Progress bar update step (items)"
446 msgstr "Uppdateringssteg för Förloppsindikatorn (enheter)"
447
448 #: ../clawsker:158
449 msgid "Update stepping in progress bars."
450 msgstr "Uppdateringssteg i förloppsindikatorer"
451
452 #: ../clawsker:159
453 msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
454 msgstr "Maximal ålder vid trådning efter ämne (dagar)"
455
456 #: ../clawsker:160
457 msgid ""
458 "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
459 "subject in addition to standard headers\"."
460 msgstr ""
461 "Antal dagar att inkludera ett meddelande i en tråd när \"Trådar änvänder "
462 "ämne som tillägg till standardhuvud\"."
463
464 #: ../clawsker:161
465 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
466 msgstr "Tillåt icke-säkra SSL-certifikat"
467
468 #: ../clawsker:162
469 msgid ""
470 "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
471 "port."
472 msgstr ""
473 "Tillåter Claws Mail att komma ihåg flera SSL-certifikat för en given server/"
474 "port."
475
476 #: ../clawsker:163
477 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
478 msgstr "Tvinga UTF-8 för trasiga mail"
479
480 #: ../clawsker:164
481 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
482 msgstr "Använd UTF-8-kodning för trasiga mail istället för aktuell locale"
483
484 #: ../clawsker:165
485 msgid "Warn on drag 'n' drop"
486 msgstr "Varna vid Dra och Släpp"
487
488 #: ../clawsker:166
489 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
490 msgstr "Visa en bekräftelse-dialog vid dra och släpp av mappar"
491
492 #: ../clawsker:167
493 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
494 msgstr "Utgående meddelanden återgår till ASCII"
495
496 #: ../clawsker:168
497 msgid ""
498 "If allowed by content, ASCII will be used to encode outgoing messages, "
499 "otherwise the user-defined encoding is always enforced."
500 msgstr ""
501 "Om innehållet tillåter, kommer ASCII att användas för att koda utgående "
502 "meddelanden, annars kommer den användar-definierade kodningen alltid "
503 "användas."
504
505 #: ../clawsker:169
506 msgid "Primary paste unselects selection"
507 msgstr "Primär paste avmarkerar aktuellt val"
508
509 #: ../clawsker:170
510 msgid ""
511 "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
512 "insertion point."
513 msgstr ""
514 "Kontrollerar hur inklistring med hjälp av mitten-knappen ändrar vald text "
515 "och insättningspunkt"
516
517 #: ../clawsker:171
518 msgid "Show inline attachments"
519 msgstr "Visa inline-bilagor"
520
521 #: ../clawsker:172
522 msgid "Allows to hide inline attachments already shown in mail structure view."
523 msgstr ""
524 "Tillåter att gömma inline-bilagor som redan visas i strukturvyn för e-post."
525
526 #: ../clawsker:173
527 msgid "Address search in compose window matches any"
528 msgstr "Adresssökning i \"Skriv meddelande\"-fönster matchar vilken som helst"
529
530 #: ../clawsker:174
531 msgid ""
532 "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
533 "only from the start."
534 msgstr ""
535 "Vid Tab-tangentskomplettering kommer addresstexten att matcha vilken del av "
536 "strängen som helst, eller bara från början."
537
538 #: ../clawsker:175
539 msgid "Folder search in folder selector matches any"
540 msgstr "Mappsökning i mappväljaren matchar vilka som helst"
541
542 #: ../clawsker:176
543 msgid ""
544 "On folder name completion text will match any part of the string or only "
545 "from the start."
546 msgstr ""
547 "Vid komplettering av mappnamn kommer text att matcha vilken del av strängen "
548 "som helst, eller bara från början."
549
550 #: ../clawsker:177
551 msgid "Rewrite first 'From' using QP encoding"
552 msgstr "Skriv om första 'Från' med QP-kodning"
553
554 #: ../clawsker:178
555 msgid ""
556 "Workaround some servers which convert first 'From' to '>From' by using "
557 "Quoted-Printable transfer encoding instead of 7bit/8bit encoding."
558 msgstr ""
559 "Workaround för vissa servrar som konverterar första 'Från' till '<Från' "
560 "genom användning av Quoted-Printable transfer-kodning istället för "
561 "7bit/8bitars kodning."
562
563 #: ../clawsker:180
564 msgid "X-Mailer header"
565 msgstr "X-Mailer huvud"
566
567 #: ../clawsker:181
568 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
569 msgstr "Färgen som används för X-Mailer-raden när dess värde är Claws Mail"
570
571 #: ../clawsker:182
572 msgid "Error messages"
573 msgstr "Felmeddelanden"
574
575 #: ../clawsker:183
576 msgid "Colour for error messages in log window."
577 msgstr "Färg för felmeddelanden i loggfönstret"
578
579 #: ../clawsker:184
580 msgid "Server messages"
581 msgstr "Servermeddelanden"
582
583 #: ../clawsker:185
584 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
585 msgstr "Färg för meddelanden från servrar i loggfönstret."
586
587 #: ../clawsker:186
588 msgid "Standard messages"
589 msgstr "Standard-meddelanden"
590
591 #: ../clawsker:187
592 msgid "Colour for messages in log window."
593 msgstr "Färg för meddelanden i loggfönstret"
594
595 #: ../clawsker:188
596 msgid "Client messages"
597 msgstr "Klient-meddelanden"
598
599 #: ../clawsker:189
600 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
601 msgstr "Färg för meddelanden skickade till servrar i loggfönstret"
602
603 #: ../clawsker:190
604 msgid "Warnings"
605 msgstr "Varningar"
606
607 #: ../clawsker:191
608 msgid "Colour for warning messages in log window."
609 msgstr "Färg för varningsmeddelanden i loggfönstret"
610
611 #: ../clawsker:193
612 msgid "Added lines"
613 msgstr "Adderade rader"
614
615 #: ../clawsker:194
616 msgid "Colour for added lines in patches."
617 msgstr "Färg på adderade rader i patchar"
618
619 #: ../clawsker:195
620 msgid "Deleted lines"
621 msgstr "Borttagna rader"
622
623 #: ../clawsker:196
624 msgid "Colour for deleted lines in patches."
625 msgstr "Färg på borttagna rader i patchar"
626
627 #: ../clawsker:197
628 msgid "Hunk lines"
629 msgstr "Rubrik för stycke"
630
631 #: ../clawsker:198
632 msgid "Color for hunk headers in patches."
633 msgstr "Färg på stycke-rubriker i patchar."
634
635 #: ../clawsker:200
636 msgid "X position"
637 msgstr "X-position"
638
639 #: ../clawsker:201
640 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
641 msgstr "X-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
642
643 #: ../clawsker:202
644 msgid "Y position"
645 msgstr "Y-position"
646
647 #: ../clawsker:203
648 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
649 msgstr "Y-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
650
651 #: ../clawsker:204
652 msgid "Width"
653 msgstr "Bredd"
654
655 #: ../clawsker:205
656 msgid "Window's width in pixels."
657 msgstr "Fönstrets bredd i pixels"
658
659 #: ../clawsker:206
660 msgid "Height"
661 msgstr "Höjd"
662
663 #: ../clawsker:207
664 msgid "Window's height in pixels."
665 msgstr "Fönstrets höjd i pixels"
666
667 #: ../clawsker:209
668 msgid "Maximized"
669 msgstr "Maximerat"
670
671 #: ../clawsker:210
672 msgid "Changes window maximized status."
673 msgstr "Ändrar fönstrets maximerad-status"
674
675 #: ../clawsker:211
676 msgid "Full-screen"
677 msgstr "Fullskärm"
678
679 #: ../clawsker:212
680 msgid "Changes full screen status."
681 msgstr "Ändrar fullskärms-status"
682
683 #: ../clawsker:214
684 msgid "Use custom GnuTLS priority"
685 msgstr "Använd anpassad GnuTLS-prioritet"
686
687 #: ../clawsker:215
688 msgid "Enables using user provided GnuTLS priority string."
689 msgstr ""
690 "Aktiverar använding av användartillhandahållen GnuTLS-prioritetssträng."
691
692 #: ../clawsker:216 ../clawsker:1854
693 msgid "GnuTLS priority"
694 msgstr "GnuTLS-prioritet"
695
696 #: ../clawsker:217
697 msgid ""
698 "Value to use as GnuTLS priority string if custom priority check is enabled. "
699 "Otherwise this value is ignored."
700 msgstr ""
701 "Värde att använda som GnuTLS-prioritetssträng om anpassad prioritetskontroll "
702 "är aktiverad. Annars ignoreras detta värde."
703
704 #: ../clawsker:219
705 msgid "Autocompletion limit"
706 msgstr "Autokompletteringsgräns"
707
708 #: ../clawsker:220
709 msgid ""
710 "Limits the number of addresses obtained from keyring through autocompletion. "
711 "Use 0 to get all matches."
712 msgstr ""
713 "Begränsar antalet adresser som fås från nyckelring genom automatisk "
714 "komplettering. Använd 0 för att få alla matchningar."
715
716 #: ../clawsker:221
717 msgid "Base URL"
718 msgstr "Bas-URL"
719
720 #: ../clawsker:222
721 msgid ""
722 "This is the URL where avatar requests are sent. You can use the one of your "
723 "own libravatar server, if available."
724 msgstr ""
725 "Detta är URLen dit avatarförfrågningar skickas. Du kan använda din egen "
726 "libravatarserver om sådan finns tillgänglig."
727
728 #: ../clawsker:223
729 msgid "Log level"
730 msgstr "Loggnivå"
731
732 #: ../clawsker:224
733 msgid "Verbosity level of log, acumulative."
734 msgstr "Informationsnivå i logg, ackumulerat."
735
736 #: ../clawsker:225
737 msgid "None"
738 msgstr "Ingen"
739
740 #: ../clawsker:226
741 msgid "Manual"
742 msgstr "Manuell"
743
744 #: ../clawsker:227
745 msgid "Actions"
746 msgstr "Handlingar"
747
748 #: ../clawsker:228
749 msgid "Matches"
750 msgstr "Matchar"
751
752 #: ../clawsker:405
753 msgid "Clawsker error"
754 msgstr "Clawskerfel"
755
756 #: ../clawsker:411
757 msgid "Error: seems Claws Mail is currently running, close it first."
758 msgstr "Fel: det verkar som om Claws Mail kör för närvarande, stäng det först."
759
760 #: ../clawsker:434
761 msgid "Error: resource file for Claws Mail was not found."
762 msgstr "Fel: resursfilen för Claws Mail hittades inte."
763
764 #: ../clawsker:1642
765 msgid "Main window"
766 msgstr "Huvudfönster"
767
768 #: ../clawsker:1655
769 msgid "Message window"
770 msgstr "Meddelandefönster"
771
772 #: ../clawsker:1665
773 msgid "Send window"
774 msgstr "Skicka-fönster"
775
776 #: ../clawsker:1670
777 msgid "Receive window"
778 msgstr "Mottagarfönster"
779
780 #: ../clawsker:1684
781 msgid "Folder window"
782 msgstr "Mappfönster"
783
784 #: ../clawsker:1689
785 msgid "Folder selection window"
786 msgstr "Fönster för Mappval"
787
788 #: ../clawsker:1699
789 msgid "Addressbook main window"
790 msgstr "Huvudfönster för Adressbok"
791
792 #: ../clawsker:1704
793 msgid "Edit person window"
794 msgstr "Fönster för att editera person"
795
796 #: ../clawsker:1709
797 msgid "Edit group window"
798 msgstr "Fönster för att editera grupp"
799
800 #: ../clawsker:1714
801 msgid "Add address window"
802 msgstr "Fönster för att Lägga till adress"
803
804 #: ../clawsker:1719
805 msgid "Folder select window"
806 msgstr "Fönster för att välja mapp"
807
808 #: ../clawsker:1729
809 msgid "Accounts window"
810 msgstr "Kontofönster"
811
812 #: ../clawsker:1734
813 msgid "Edit account window"
814 msgstr "Fönster för att ändra konto"
815
816 #: ../clawsker:1744
817 msgid "Filtering window"
818 msgstr "Fönster för Filtrering"
819
820 #: ../clawsker:1749
821 msgid "Filtering actions window"
822 msgstr "Fönster för Filtreringsåtgärder"
823
824 #: ../clawsker:1754
825 msgid "Filtering debug window"
826 msgstr "Fönster för Debuggning av Filter"
827
828 #: ../clawsker:1759
829 msgid "Matcher window"
830 msgstr "Matchningsfönster"
831
832 #: ../clawsker:1769
833 msgid "Preferences window"
834 msgstr "Fönster för Egenskaper"
835
836 #: ../clawsker:1774
837 msgid "Templates window"
838 msgstr "Mallfönster"
839
840 #: ../clawsker:1779
841 msgid "Actions window"
842 msgstr "Aktivitetsfönster"
843
844 #: ../clawsker:1784
845 msgid "Tags window"
846 msgstr "Taggfönster"
847
848 #: ../clawsker:1789
849 msgid "Plugins window"
850 msgstr "Pluginfönster"
851
852 #: ../clawsker:1804
853 msgid "Print preview window"
854 msgstr "Förhandsgranskningsfönster"
855
856 #: ../clawsker:1809
857 msgid "View source window"
858 msgstr "Visa källkod"
859
860 #: ../clawsker:1816
861 msgid "Main"
862 msgstr "Huvudfönster"
863
864 #: ../clawsker:1817
865 msgid "Message"
866 msgstr "Meddelande"
867
868 #: ../clawsker:1818
869 msgid "Send/Receive"
870 msgstr "Skicka/Ta emot"
871
872 #: ../clawsker:1819
873 msgid "Folder"
874 msgstr "Mapp"
875
876 #: ../clawsker:1822
877 msgid "Filtering"
878 msgstr "Filtrering"
879
880 #: ../clawsker:1823
881 msgid "Preferences"
882 msgstr "Egenskaper"
883
884 #: ../clawsker:1955
885 msgid "Attachment remover"
886 msgstr "Bilageborttagare"
887
888 #: ../clawsker:1960
889 msgid "GPG"
890 msgstr "GPG"
891
892 #: ../clawsker:1966
893 msgid "Sieve manager"
894 msgstr "Sieve-hanterare"
895
896 #: ../clawsker:1971
897 msgid "Libravatar"
898 msgstr "Libravatar"
899
900 #: ../clawsker:1976
901 msgid "Perl"
902 msgstr "Perl"
903
904 #: ../clawsker:1993
905 msgid "GLib runtime"
906 msgstr "GLib körtid"
907
908 #: ../clawsker:1994
909 msgid "GLib built"
910 msgstr "GLib byggd"
911
912 #: ../clawsker:1996
913 msgid "GTK2 runtime"
914 msgstr "GTK2 körtid"
915
916 #: ../clawsker:1997
917 msgid "GTK2 built"
918 msgstr "GTK byggd"
919
920 #: ../clawsker:2014
921 msgid "Binary"
922 msgstr "Binär"
923
924 #: ../clawsker:2015
925 msgid "Configuration"
926 msgstr "Konfiguration"
927
928 #: ../clawsker:2028
929 msgid "Library versions"
930 msgstr "Biblioteksversioner"
931
932 #: ../clawsker:2029
933 msgid "Claws Mail versions"
934 msgstr "Claws Mail-versioner"
935
936 #: ../clawsker:2056
937 #, perl-brace-format
938 msgid "Perl-GLib version {glibv}, built for {glibb}, running with {glibr}."
939 msgstr "Perl-GLib-version {glibv}, byggd för {glibb}, kör med {glibr}."
940
941 #: ../clawsker:2061
942 #, perl-brace-format
943 msgid "Perl-GLib version {glibv}."
944 msgstr "Perl-GLib-version {glibv}."
945
946 #: ../clawsker:2065
947 #, perl-brace-format
948 msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}, built for {gtkb}, running with {gtkr}."
949 msgstr "Perl-GTK2-version {gtkv}, byggd för {gtkb}, kör med {gtkr}."
950
951 #: ../clawsker:2070
952 #, perl-brace-format
953 msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}."
954 msgstr "Perl-GTK2-verison {gtkv}."
955
956 #: ../clawsker:2074
957 msgid "Claws Mail was not found!"
958 msgstr "Claws Mail hittades inte!"
959
960 #: ../clawsker:2075
961 #, perl-brace-format
962 msgid "Claws Mail returned version {cmv}."
963 msgstr "Claws Mail returnerade version {cmv}"
964
965 #: ../clawsker:2086
966 msgid "Syntax:"
967 msgstr "Syntax:"
968
969 #: ../clawsker:2087
970 msgid "  clawsker [options]"
971 msgstr "  clawsker [val]"
972
973 #: ../clawsker:2088
974 msgid "Options:"
975 msgstr "Val:"
976
977 #: ../clawsker:2089
978 msgid ""
979 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail configuration."
980 msgstr ""
981 "  -a|--alternate-config-dir <dir>   Använder <dir> som Claws Mail "
982 "konfigurations-folder."
983
984 #: ../clawsker:2090
985 msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output."
986 msgstr ""
987 "  -b|--verbose                      Fler meddelanden på standard output."
988
989 #: ../clawsker:2091
990 msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name."
991 msgstr ""
992 "  -c|--clawsrc <file>               Använder <file> som fullt resurs-namn."
993
994 #: ../clawsker:2092
995 msgid "  -h|--help                        Prints this help screen and exits."
996 msgstr ""
997 "  -h|--help                         Visa denna hjälp-skärm och avslutar."
998
999 #: ../clawsker:2093
1000 msgid "  -r|--read-only                   Disables writing changes to disk."
1001 msgstr ""
1002 "  -r|--read-only                    Inaktiverar skrivning av ändringar till "
1003 "disk."
1004
1005 #: ../clawsker:2094
1006 msgid ""
1007 "  -v|--version                     Prints version information and exits."
1008 msgstr ""
1009 "  -v|--version                      Skriver ut versions-information och "
1010 "avslutar."
1011
1012 #: ../clawsker:2110
1013 msgid "try -h or --help for syntax.\n"
1014 msgstr "Försök med -h eller --help för syntax.\n"
1015
1016 #: ../clawsker:2113
1017 #, perl-brace-format
1018 msgid "Error in options: {msg}\n"
1019 msgstr "Fel i alternativ: {msg}\n"
1020
1021 #: ../clawsker:2125
1022 #, perl-brace-format
1023 msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
1024 msgstr "Fel: {opt} kräver ett prickat numeriskt värdeargument\n"
1025
1026 #: ../clawsker:2132
1027 #, perl-brace-format
1028 msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
1029 msgstr "Fel: '{dir}' är inte en folder eller så finns den inte\n"
1030
1031 #: ../clawsker:2141
1032 #, perl-brace-format
1033 msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
1034 msgstr "Fel: '{value}' är inte en fil eller så finns den inte\n"
1035
1036 #: ../clawsker:2176
1037 #, perl-brace-format
1038 msgid "Error: opening '{file}' for reading"
1039 msgstr "Fel: öppnar '{file}' för läsning"
1040
1041 #: ../clawsker:2184
1042 #, perl-brace-format
1043 msgid "Error: duplicate section '{sect}' in resource file '{file}'\n"
1044 msgstr "Fel: dubbla sektioner '{sect}' i resursfil '{file}'\n"
1045
1046 #: ../clawsker:2204
1047 #, perl-brace-format
1048 msgid "Error: opening '{file}' for writing"
1049 msgstr "Fel: öppnar '{file}' för skrivning"