release 0.7.7
[clawsker.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation of Clawsker.
2 # Copyright (C) 2011 Andreas Rönnquist
3 # This file is distributed under the same license as the clawsker package.
4 # Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>, 2011
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: clawsker 0.7.5git450\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2012-05-08 15:03+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-05-08 15:39+0100\n"
11 "Last-Translator: Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>\n"
12 "Language-Team: Swedish\n"
13 "Language: \n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../clawsker:44
19 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
20 msgstr "Gömda Inställningar för Claws Mail"
21
22 #: ../clawsker:45
23 msgid "About..."
24 msgstr "Om..."
25
26 #: ../clawsker:46
27 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
28 msgstr "Clawsker :: Tweaker för Claws Mail"
29
30 #: ../clawsker:47
31 msgid "License:"
32 msgstr "Licens:"
33
34 #: ../clawsker:48
35 msgid "Version:"
36 msgstr "Version:"
37
38 #: ../clawsker:50
39 msgid "Colours"
40 msgstr "Färger"
41
42 #: ../clawsker:51
43 msgid "Behaviour"
44 msgstr "Beteende"
45
46 #: ../clawsker:52
47 msgid "GUI"
48 msgstr "GUI"
49
50 #: ../clawsker:53
51 #: ../clawsker:1752
52 msgid "Other"
53 msgstr "Övrigt"
54
55 #: ../clawsker:54
56 msgid "Windows"
57 msgstr "Fönster"
58
59 #: ../clawsker:56
60 #: ../clawsker:1748
61 msgid "Addressbook"
62 msgstr "Adressbok"
63
64 #: ../clawsker:57
65 msgid "Memory"
66 msgstr "Minne"
67
68 #: ../clawsker:58
69 #: ../clawsker:66
70 msgid "Message View"
71 msgstr "Meddelandevy"
72
73 #: ../clawsker:59
74 #: ../clawsker:1727
75 msgid "Log window"
76 msgstr "Loggfönster"
77
78 #: ../clawsker:60
79 msgid "Drag 'n' drop"
80 msgstr "Dra och släpp"
81
82 #: ../clawsker:61
83 msgid "Secure Sockets Layer"
84 msgstr "Secure Sockets Layer"
85
86 #: ../clawsker:62
87 msgid "Messages"
88 msgstr "Meddelanden"
89
90 #: ../clawsker:63
91 msgid "Coloured stripes"
92 msgstr "Färgade rader"
93
94 #: ../clawsker:64
95 msgid "Scroll bars"
96 msgstr "Rullningslister"
97
98 #: ../clawsker:65
99 msgid "Message List"
100 msgstr "Meddelandelista"
101
102 #: ../clawsker:67
103 msgid "Compose window"
104 msgstr "Komponeringsfönster"
105
106 #: ../clawsker:68
107 msgid "NetworkManager"
108 msgstr "Nätverkshanterare"
109
110 #: ../clawsker:70
111 msgid "Use detached address book edit dialogue"
112 msgstr "Använd avkopplad adressbok"
113
114 #: ../clawsker:71
115 msgid "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will use a form embedded in the address book's main window."
116 msgstr "Använd en separat dialog för att editera en persons data. Annars kommer en dialog som är inbäddad i adressbokens huvudfönster användas."
117
118 #: ../clawsker:72
119 msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
120 msgstr "Maximalt minne för meddelande-cache (kB)"
121
122 #: ../clawsker:73
123 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
124 msgstr "Maximal mängd minne att använda av meddelande-cachen, i kilobytes"
125
126 #: ../clawsker:74
127 msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
128 msgstr "Minst tid för cachade element (minuter)"
129
130 #: ../clawsker:75
131 msgid "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
132 msgstr "Minimal tid i minuter att behålla en cache i minnet. Cachar som är yngre än denna tid kommer inte att frias, även om minnesanvändningen är för hög."
133
134 #: ../clawsker:76
135 msgid "Use NetworkManager"
136 msgstr "Använd Nätverkshanteraren"
137
138 #: ../clawsker:77
139 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
140 msgstr "Använd Nätverkshanteraren för att gå offline automatiskt"
141
142 #: ../clawsker:79
143 msgid "Show unread messages with bold font"
144 msgstr "Visa olästa meddelanden med fetstil"
145
146 #: ../clawsker:80
147 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
148 msgstr "Visa olästa meddelanden i Meddelandelistan med fetstil"
149
150 #: ../clawsker:81
151 msgid "Don't use markup in compose window"
152 msgstr "Använd inte markup i komponera-fönstret"
153
154 #: ../clawsker:82
155 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
156 msgstr "Använd inte fetstil och kursiv text i komponera-dialogens konto-väljare"
157
158 #: ../clawsker:83
159 msgid "Use dotted lines in tree view components"
160 msgstr "Använd streckade linjer i trädvy-komponenter"
161
162 #: ../clawsker:84
163 msgid "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message and other lists) instead of the modern lineless look."
164 msgstr "Använd det gamla utseendet med sträckade linjer i huvudfönstrets trädvyer (Mapp, Meddelande och andra listor) istället för det moderna utseendet utan linjer"
165
166 #: ../clawsker:85
167 msgid "Enable horizontal scrollbar"
168 msgstr "Aktivera horisontell rullningslist"
169
170 #: ../clawsker:86
171 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
172 msgstr "Aktivera den horisontella rullningslisten i meddelande-listan"
173
174 #: ../clawsker:87
175 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
176 msgstr "Visa Till-kolumn istället för Från-kolumn i Skickat-mappen"
177
178 #: ../clawsker:88
179 msgid "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder instead of the originator's one in a From column."
180 msgstr "Visa mottagarens emailadress i en Till-kolumn i Skickat-mappen istället för avsändarens i en Från-kolumn"
181
182 #: ../clawsker:89
183 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
184 msgstr "Beteende för mapp-listans rullningslist"
185
186 #: ../clawsker:90
187 msgid "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, automatic or hide always."
188 msgstr "Specificera beteendet för vertikala rullningslister i Mapp-listan: Visa alltid, automatiskt eller göm alltid"
189
190 #: ../clawsker:91
191 msgid "Show always"
192 msgstr "Visa alltid"
193
194 #: ../clawsker:92
195 msgid "Automatic"
196 msgstr "Automatisk"
197
198 #: ../clawsker:93
199 msgid "Hide always"
200 msgstr "Göm alltid"
201
202 #: ../clawsker:94
203 msgid "From column displays"
204 msgstr "Från-kolumnen visar"
205
206 #: ../clawsker:95
207 msgid "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, address or both"
208 msgstr "Välj vad som visas i från-kolumnen av meddelandelistan: Namn, Adress, eller både och"
209
210 #: ../clawsker:96
211 msgid "Name only"
212 msgstr "Endast namn"
213
214 #: ../clawsker:97
215 msgid "Address only"
216 msgstr "Endast adress"
217
218 #: ../clawsker:98
219 msgid "Both name and address"
220 msgstr "Både namn och adress"
221
222 #: ../clawsker:99
223 msgid "Coloured lines contrast"
224 msgstr "Kontrast för färgade rader"
225
226 #: ../clawsker:100
227 msgid "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree view components. The smaller the value, the less visible the difference in the alternating colours of the lines."
228 msgstr "Specificera vilket värde att använda när rader med alternerande färger skapas i trädvy-komponenter. Ju mindre värde, ju mindre skillnad på färgerna på raderna."
229
230 #: ../clawsker:101
231 msgid "Show cursor"
232 msgstr "Visa markör"
233
234 #: ../clawsker:102
235 msgid "Display the cursor in the Message View."
236 msgstr "Visa markör i Meddelande-vyn"
237
238 #: ../clawsker:103
239 msgid "Detachable toolbars"
240 msgstr "Löstagbara verktygsfält"
241
242 #: ../clawsker:104
243 msgid "Show handles in the toolbars."
244 msgstr "Visa handtag i verktygsfälten."
245
246 #: ../clawsker:105
247 msgid "Use stripes in all tree view components"
248 msgstr "Använd alternerande färger i alla trädvykomponenter"
249
250 #: ../clawsker:106
251 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
252 msgstr "Aktivera alternerande färger på rader i alla trädvy-komponenter"
253
254 #: ../clawsker:107
255 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
256 msgstr "Använd alternerande färger i Mapplistan och Meddelandelistan"
257
258 #: ../clawsker:108
259 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
260 msgstr "Aktivera alternerande färger på rader i Meddelande-listan och Mapp-listan."
261
262 #: ../clawsker:109
263 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
264 msgstr "2 rader per Meddelandeobjekt i 3-kolumnslayouten"
265
266 #: ../clawsker:110
267 msgid "Spread Message List information over two lines when using the three column mode."
268 msgstr "Använd två rader för varje objekt i Meddelandelistan när trekolumns-layout används."
269
270 #: ../clawsker:111
271 msgid "Show compose margin"
272 msgstr "Visa marginal i Skriv-dialogen"
273
274 #: ../clawsker:112
275 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
276 msgstr "Visar en liten marginal i Skriv-dialogen"
277
278 #: ../clawsker:113
279 msgid "Don't display localized date"
280 msgstr "Visa inte lokaliserat datum"
281
282 #: ../clawsker:114
283 msgid "Toggles localization of date format in Message View"
284 msgstr "Skiftar lokalisering av datum i Meddelandevyn"
285
286 #: ../clawsker:115
287 msgid "Zero replacement character"
288 msgstr "Tecken för noll-ersättning"
289
290 #: ../clawsker:116
291 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List"
292 msgstr "Ersätter '0' med given bokstav i Mapplistan"
293
294 #: ../clawsker:118
295 msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
296 msgstr "Time-out för Dra och Släpp-hovring (ms)"
297
298 #: ../clawsker:119
299 msgid "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse cursor is held over it during drag and drop."
300 msgstr "Fördröjning i millisekunder innan ett mappträd expanderar när musen hålls över under en dra och släpp-operation."
301
302 #: ../clawsker:120
303 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
304 msgstr "Konfirmera inte borttagningar (farligt!)"
305
306 #: ../clawsker:121
307 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
308 msgstr "Fråga inte efter bekräftelse innan definitiv radering av email"
309
310 #: ../clawsker:122
311 msgid "Respect format=flowed in messages"
312 msgstr "Respektera format=flowed i meddelanden"
313
314 #: ../clawsker:123
315 msgid "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be wrapped."
316 msgstr "Respektera format=flowed på text/plain meddelanden. Detta kommer att göra att vissa meddelanden har långa rader, men kommer att fixa URLer som annars hade brutits"
317
318 #: ../clawsker:124
319 msgid "Allow writable temporary files"
320 msgstr "Tillåt skrivbara temporära filer"
321
322 #: ../clawsker:125
323 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
324 msgstr "Spara temporära filer när bilagor med skriv-bitten satt öppnas."
325
326 #: ../clawsker:126
327 msgid "Don't check SSL certificates"
328 msgstr "Kontrollera inte SSL-certifikat"
329
330 #: ../clawsker:127
331 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
332 msgstr "Stänger av verifiering av SSL-certifikat"
333
334 #: ../clawsker:128
335 msgid "Progress bar update step (items)"
336 msgstr "Uppdateringssteg för Förloppsindikatorn (enheter)"
337
338 #: ../clawsker:129
339 msgid "Update stepping in progress bars."
340 msgstr "Uppdateringssteg i förloppsindikatorer"
341
342 #: ../clawsker:130
343 msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
344 msgstr "Maximal ålder vid trådning efter ämne (dagar)"
345
346 #: ../clawsker:131
347 msgid "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using subject in addition to standard headers\"."
348 msgstr "Antal dagar att inkludera ett meddelande i en tråd när \"Trådar änvänder ämne som tillägg till standardhuvud\"."
349
350 #: ../clawsker:132
351 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
352 msgstr "Tillåt icke-säkra SSL-certifikat"
353
354 #: ../clawsker:133
355 msgid "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/port."
356 msgstr "Tillåter Claws Mail att komma ihåg flera SSL-certifikat för en given server/port."
357
358 #: ../clawsker:134
359 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
360 msgstr "Tvinga UTF-8 för trasiga mail"
361
362 #: ../clawsker:135
363 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
364 msgstr "Använd UTF-8-kodning för trasiga mail istället för aktuell locale"
365
366 #: ../clawsker:136
367 msgid "Warn on drag 'n' drop"
368 msgstr "Varna vid Dra och Släpp"
369
370 #: ../clawsker:137
371 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
372 msgstr "Visa en bekräftelse-dialog vid dra och släpp av mappar"
373
374 #: ../clawsker:138
375 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
376 msgstr "Utgående meddelanden återgår till ASCII"
377
378 #: ../clawsker:139
379 msgid "If content allows, ASCII will be used to encode outgoing messages, otherwise the user-defined encoding is enforced always."
380 msgstr "Om innehållet tillåter, kommer ASCII att användas för utgående meddelanden, annars kommer den användar-definierade kodningen alltid användas."
381
382 #: ../clawsker:140
383 msgid "Primary paste unselects selection"
384 msgstr "Primär paste avmarkerar aktuellt val"
385
386 #: ../clawsker:141
387 msgid "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and insertion point."
388 msgstr "Kontrollerar hur inklistring med hjälp av mitten-knappen ändrar vald text och insättningspunkt"
389
390 #: ../clawsker:142
391 msgid "Show inline attachments"
392 msgstr "Visa inline-bilagor"
393
394 #: ../clawsker:143
395 msgid "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view"
396 msgstr "Tillåter att gömma inline-bilagor som redan visas i e-postvyn"
397
398 #: ../clawsker:145
399 msgid "X-Mailer header"
400 msgstr "X-Mailer huvud"
401
402 #: ../clawsker:146
403 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
404 msgstr "Färgen som används för X-Mailer-raden när dess värde är Claws Mail"
405
406 #: ../clawsker:147
407 msgid "Error messages"
408 msgstr "Felmeddelanden"
409
410 #: ../clawsker:148
411 msgid "Colour for error messages in log window."
412 msgstr "Färg för felmeddelanden i loggfönstret"
413
414 #: ../clawsker:149
415 msgid "Server messages"
416 msgstr "Servermeddelanden"
417
418 #: ../clawsker:150
419 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
420 msgstr "Färg för meddelanden från servrar i loggfönstret."
421
422 #: ../clawsker:151
423 msgid "Standard messages"
424 msgstr "Standard-meddelanden"
425
426 #: ../clawsker:152
427 msgid "Colour for messages in log window."
428 msgstr "Färg för meddelanden i loggfönstret"
429
430 #: ../clawsker:153
431 msgid "Client messages"
432 msgstr "Klient-meddelanden"
433
434 #: ../clawsker:154
435 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
436 msgstr "Färg för meddelanden skickade till servrar i loggfönstret"
437
438 #: ../clawsker:155
439 msgid "Warnings"
440 msgstr "Varningar"
441
442 #: ../clawsker:156
443 msgid "Colour for warning messages in log window."
444 msgstr "Färg för varningsmeddelanden i loggfönstret"
445
446 #: ../clawsker:158
447 msgid "X position"
448 msgstr "X-position"
449
450 #: ../clawsker:159
451 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
452 msgstr "X-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
453
454 #: ../clawsker:160
455 msgid "Y position"
456 msgstr "Y-position"
457
458 #: ../clawsker:161
459 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
460 msgstr "Y-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
461
462 #: ../clawsker:162
463 msgid "Width"
464 msgstr "Bredd"
465
466 #: ../clawsker:163
467 msgid "Window's width in pixels."
468 msgstr "Fönstrets bredd i pixels"
469
470 #: ../clawsker:164
471 msgid "Height"
472 msgstr "Höjd"
473
474 #: ../clawsker:165
475 msgid "Window's height in pixels."
476 msgstr "Fönstrets höjd i pixels"
477
478 #: ../clawsker:167
479 msgid "Maximized"
480 msgstr "Maximerat"
481
482 #: ../clawsker:168
483 msgid "Changes window maximized status."
484 msgstr "Ändrar fönstrets maximerad-status"
485
486 #: ../clawsker:169
487 msgid "Full-screen"
488 msgstr "Fullskärm"
489
490 #: ../clawsker:170
491 msgid "Changes full screen status."
492 msgstr "Ändrar fullskärms-status"
493
494 #: ../clawsker:172
495 msgid "Error: "
496 msgstr "Fel: "
497
498 #: ../clawsker:173
499 msgid "resource file for Claws Mail was not found."
500 msgstr "resursfilen för Claws Mail hittades inte."
501
502 #: ../clawsker:174
503 msgid "seems Claws Mail is currently running, close it first."
504 msgstr "det verkar som om Claws Mail kör för närvarande, stäng det först."
505
506 #: ../clawsker:175
507 msgid "option requires a directory name."
508 msgstr "alternativ kräver ett mappnamn"
509
510 #: ../clawsker:176
511 msgid "option requires a file name."
512 msgstr "alternativ kräver ett filnamn"
513
514 #: ../clawsker:177
515 msgid "specified name is not a directory or does not exist."
516 msgstr "angivet namn är inte en folder eller finns inte"
517
518 #: ../clawsker:178
519 msgid "specified name is not a file or does not exist."
520 msgstr "angivet namn är inte en fil eller finns inte"
521
522 #: ../clawsker:342
523 msgid "Error message"
524 msgstr "Felmeddelande"
525
526 #: ../clawsker:1570
527 msgid "Main window"
528 msgstr "Huvudfönster"
529
530 #: ../clawsker:1583
531 msgid "Message window"
532 msgstr "Meddelandefönster"
533
534 #: ../clawsker:1593
535 msgid "Send window"
536 msgstr "Skicka-fönster"
537
538 #: ../clawsker:1598
539 msgid "Receive window"
540 msgstr "Mottagarfönster"
541
542 #: ../clawsker:1612
543 msgid "Folder window"
544 msgstr "Mappfönster"
545
546 #: ../clawsker:1617
547 msgid "Folder selection window"
548 msgstr "Fönster för Mappval"
549
550 #: ../clawsker:1627
551 msgid "Addressbook main window"
552 msgstr "Huvudfönster för Adressbok"
553
554 #: ../clawsker:1632
555 msgid "Edit person window"
556 msgstr "Fönster för att editera person"
557
558 #: ../clawsker:1637
559 msgid "Edit group window"
560 msgstr "Fönster för att editera grupp"
561
562 #: ../clawsker:1642
563 msgid "Add address window"
564 msgstr "Fönster för att Lägga till adress"
565
566 #: ../clawsker:1647
567 msgid "Folder select window"
568 msgstr "Fönster för att välja mapp"
569
570 #: ../clawsker:1657
571 msgid "Accounts window"
572 msgstr "Kontofönster"
573
574 #: ../clawsker:1662
575 msgid "Edit account window"
576 msgstr "Fönster för att ändra konto"
577
578 #: ../clawsker:1672
579 msgid "Filtering window"
580 msgstr "Fönster för Filtrering"
581
582 #: ../clawsker:1677
583 msgid "Filtering actions window"
584 msgstr "Fönster för Filtreringsåtgärder"
585
586 #: ../clawsker:1682
587 msgid "Filtering debug window"
588 msgstr "Fönster för Debuggning av Filter"
589
590 #: ../clawsker:1687
591 msgid "Matcher window"
592 msgstr "Matchningsfönster"
593
594 #: ../clawsker:1697
595 msgid "Preferences window"
596 msgstr "Fönster för Egenskaper"
597
598 #: ../clawsker:1702
599 msgid "Templates window"
600 msgstr "Mallfönster"
601
602 #: ../clawsker:1707
603 msgid "Actions window"
604 msgstr "Aktivitetsfönster"
605
606 #: ../clawsker:1712
607 msgid "Tags window"
608 msgstr "Taggfönster"
609
610 #: ../clawsker:1717
611 msgid "Plugins window"
612 msgstr "Pluginfönster"
613
614 #: ../clawsker:1732
615 msgid "Print preview window"
616 msgstr "Förhandsgranskningsfönster"
617
618 #: ../clawsker:1737
619 msgid "View source window"
620 msgstr "Visa källkod"
621
622 #: ../clawsker:1744
623 msgid "Main"
624 msgstr "Huvudfönster"
625
626 #: ../clawsker:1745
627 msgid "Message"
628 msgstr "Meddelande"
629
630 #: ../clawsker:1746
631 msgid "Send/Receive"
632 msgstr "Skicka/Ta emot"
633
634 #: ../clawsker:1747
635 msgid "Folder"
636 msgstr "Mapp"
637
638 #: ../clawsker:1749
639 msgid "Accounts"
640 msgstr "Konton"
641
642 #: ../clawsker:1750
643 msgid "Filtering"
644 msgstr "Filtrering"
645
646 #: ../clawsker:1751
647 msgid "Preferences"
648 msgstr "Egenskaper"
649
650 #: ../clawsker:1763
651 #: ../clawsker:1770
652 msgid ", built for "
653 msgstr ", byggt för "
654
655 #: ../clawsker:1764
656 #: ../clawsker:1771
657 msgid ", running with "
658 msgstr ", körandes med "
659
660 #: ../clawsker:1776
661 msgid "was not found!"
662 msgstr "hittades inte!"
663
664 #: ../clawsker:1777
665 msgid "returned version "
666 msgstr "returnerad version "
667
668 #: ../clawsker:1787
669 msgid "Syntax:\n"
670 msgstr "Syntax:\n"
671
672 #: ../clawsker:1788
673 msgid "    clawsker [options]\n"
674 msgstr "    clawsker [val]\n"
675
676 #: ../clawsker:1789
677 msgid "Options:\n"
678 msgstr "Val:\n"
679
680 #: ../clawsker:1790
681 msgid "    --help                         Prints this help screen.\n"
682 msgstr "    --help                         Visa denna hjälp-skärm.\n"
683
684 #: ../clawsker:1791
685 msgid "    --version                      Prints version infos.\n"
686 msgstr "    --version                      Skriver ut versions-information.\n"
687
688 #: ../clawsker:1792
689 msgid "    --verbose                      More messages on standard output.\n"
690 msgstr "    --verbose                      Fler meddelanden på standard output.\n"
691
692 #: ../clawsker:1793
693 msgid "    --alternate-config-dir <dir>   Uses <dir> as Claws Mail config dir.\n"
694 msgstr "    --alternate-config-dir <dir>   Använder <dir> som Claws Mail konfigurations-folder.\n"
695
696 #: ../clawsker:1794
697 msgid "    --clawsrc <file>               Uses <file> as full resource name.\n"
698 msgstr "    --clawsrc <file>               Använder <file> som fullt resurs-namn.\n"
699
700 #: ../clawsker:1854
701 #, perl-brace-format
702 msgid "unknown option '{opt}'.\n"
703 msgstr "okänt alternativ '{opt}'.\n"
704