Swedish translation update by Andreas Rönnquist
[clawsker.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation of Clawsker.
2 # Copyright (C) 2011-2017 Ricardo Mones Lastra
3 # This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
4 # See COPYING file on the toplevel distribution directory for details
5 # Andreas Rönnquist <gusnan@openmailbox.org>, 2011-2017
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: clawsker 1.1.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2017-03-19 11:33+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2017-03-21 13:47+0100\n"
13 "Last-Translator: Andreas Rönnquist <gusnan@openmailbox.org>\n"
14 "Language-Team: Swedish\n"
15 "Language: sv\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
20
21 #: ../clawsker:62
22 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
23 msgstr "Gömda Inställningar för Claws Mail"
24
25 #: ../clawsker:63
26 msgid "About..."
27 msgstr "Om..."
28
29 #: ../clawsker:64
30 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
31 msgstr "Clawsker :: Tweaker för Claws Mail"
32
33 #: ../clawsker:65
34 msgid "License:"
35 msgstr "Licens:"
36
37 #: ../clawsker:66
38 msgid "Version:"
39 msgstr "Version:"
40
41 #: ../clawsker:68
42 msgid "Colours"
43 msgstr "Färger"
44
45 #: ../clawsker:69
46 msgid "Behaviour"
47 msgstr "Beteende"
48
49 #: ../clawsker:70
50 msgid "GUI"
51 msgstr "GUI"
52
53 #: ../clawsker:71 ../clawsker:1963
54 msgid "Other"
55 msgstr "Övrigt"
56
57 #: ../clawsker:72
58 msgid "Windows"
59 msgstr "Fönster"
60
61 #: ../clawsker:73 ../clawsker:1960
62 msgid "Accounts"
63 msgstr "Konton"
64
65 #: ../clawsker:74
66 msgid "Plugins"
67 msgstr "Tilläggsmoduler"
68
69 #: ../clawsker:75
70 msgid "Hotkeys"
71 msgstr "Snabbtangenter"
72
73 #: ../clawsker:76
74 msgid "Info"
75 msgstr "Info"
76
77 #: ../clawsker:78 ../clawsker:1959
78 msgid "Addressbook"
79 msgstr "Adressbok"
80
81 #: ../clawsker:79
82 msgid "Memory"
83 msgstr "Minne"
84
85 #: ../clawsker:80 ../clawsker:89
86 msgid "Message View"
87 msgstr "Meddelandevy"
88
89 #: ../clawsker:81 ../clawsker:1938
90 msgid "Log window"
91 msgstr "Loggfönster"
92
93 #: ../clawsker:82
94 msgid "Drag 'n' drop"
95 msgstr "Dra och släpp"
96
97 #: ../clawsker:83
98 msgid "Secure Sockets Layer"
99 msgstr "Secure Sockets Layer"
100
101 #: ../clawsker:84
102 msgid "Messages"
103 msgstr "Meddelanden"
104
105 #: ../clawsker:85
106 msgid "Completion"
107 msgstr "Komplettering"
108
109 #: ../clawsker:86
110 msgid "Coloured stripes"
111 msgstr "Färgade rader"
112
113 #: ../clawsker:87
114 msgid "Scroll bars"
115 msgstr "Rullningslister"
116
117 #: ../clawsker:88
118 msgid "Message List"
119 msgstr "Meddelandelista"
120
121 #: ../clawsker:90 ../clawsker:94
122 msgid "Compose window"
123 msgstr "Komponeringsfönster"
124
125 #: ../clawsker:91
126 msgid "NetworkManager"
127 msgstr "Nätverkshanterare"
128
129 #: ../clawsker:92
130 msgid "Viewing patches"
131 msgstr "Patchvisning"
132
133 #: ../clawsker:93
134 msgid "Master passphrase"
135 msgstr "Huvudlösenordsfras"
136
137 #: ../clawsker:95
138 msgid "Quick search"
139 msgstr "Snabbsök"
140
141 #: ../clawsker:97
142 msgid "Use detached address book edit dialogue"
143 msgstr "Använd avkopplad adressbok"
144
145 #: ../clawsker:98
146 msgid ""
147 "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
148 "use a form embedded in the address book's main window."
149 msgstr ""
150 "Använd en separat dialog för att editera en persons data. Annars kommer en "
151 "dialog som är inbäddad i adressbokens huvudfönster användas."
152
153 #: ../clawsker:99
154 msgid "Maximum memory for message cache"
155 msgstr "Maximalt minne för meddelande-cache"
156
157 #: ../clawsker:100
158 msgid "kilobytes"
159 msgstr "kilobytes"
160
161 #: ../clawsker:101
162 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
163 msgstr "Maximal mängd minne att använda av meddelande-cachen, i kilobytes"
164
165 #: ../clawsker:102
166 msgid "Minimun time for cache elements"
167 msgstr "Minst tid för cachade element"
168
169 #: ../clawsker:103
170 msgid "minutes"
171 msgstr "minuter"
172
173 #: ../clawsker:104
174 msgid ""
175 "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
176 "than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
177 msgstr ""
178 "Minimal tid i minuter att behålla en cache i minnet. Cachar som är yngre än "
179 "denna tid kommer inte att frias, även om minnesanvändningen är för hög."
180
181 #: ../clawsker:105
182 msgid "Use NetworkManager"
183 msgstr "Använd Nätverkshanteraren"
184
185 #: ../clawsker:106
186 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
187 msgstr "Använd Nätverkshanteraren för att gå offline automatiskt"
188
189 #: ../clawsker:107
190 msgid "Rounds for PBKDF2 function"
191 msgstr "Omgångar för PBKDF2-funktionen"
192
193 #: ../clawsker:108
194 msgid ""
195 "Specify the number of iterations the key derivation function will be applied "
196 "on master passphrase computation. Does not modify currently stored "
197 "passphrase, only master passphrases computed after changing this value are "
198 "affected."
199 msgstr ""
200 "Mata in antal iterationer som nyckelderiveringsfunktionen kommer att "
201 "appliceras på beräkningar av huvudlösenfrasen. Detta modifierar inte "
202 "aktuellt lagrade lösenfraser, endast huvudlösenfrasen som beräknas efter att "
203 "detta värde ändrats påverkas."
204
205 #: ../clawsker:110
206 msgid "Show unread messages with bold font"
207 msgstr "Visa olästa meddelanden med fetstil"
208
209 #: ../clawsker:111
210 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
211 msgstr "Visa olästa meddelanden i Meddelandelistan med fetstil"
212
213 #: ../clawsker:112
214 msgid "Don't use markup"
215 msgstr "Använd inte markup"
216
217 #: ../clawsker:113
218 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
219 msgstr ""
220 "Använd inte fetstil och kursiv text i komponera-dialogens konto-väljare"
221
222 #: ../clawsker:114
223 msgid "Use dotted lines in tree view components"
224 msgstr "Använd streckade linjer i trädvy-komponenter"
225
226 #: ../clawsker:115
227 msgid ""
228 "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
229 "and other lists) instead of the modern lineless look."
230 msgstr ""
231 "Använd det gamla utseendet med sträckade linjer i huvudfönstrets trädvyer "
232 "(Mapp, Meddelande och andra listor) istället för det moderna utseendet utan "
233 "linjer"
234
235 #: ../clawsker:116
236 msgid "Enable horizontal scrollbar"
237 msgstr "Aktivera horisontell rullningslist"
238
239 #: ../clawsker:117
240 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
241 msgstr "Aktivera den horisontella rullningslisten i meddelande-listan"
242
243 #: ../clawsker:118
244 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
245 msgstr "Visa Till-kolumn istället för Från-kolumn i Skickat-mappen"
246
247 #: ../clawsker:119
248 msgid ""
249 "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
250 "instead of the originator's one in a From column."
251 msgstr ""
252 "Visa mottagarens emailadress i en Till-kolumn i Skickat-mappen istället för "
253 "avsändarens i en Från-kolumn"
254
255 #: ../clawsker:120
256 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
257 msgstr "Beteende för mapp-listans rullningslist"
258
259 #: ../clawsker:121
260 msgid ""
261 "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
262 "automatic or hide always."
263 msgstr ""
264 "Specificera beteendet för vertikala rullningslister i Mapp-listan: Visa "
265 "alltid, automatiskt eller göm alltid"
266
267 #: ../clawsker:122
268 msgid "Show always"
269 msgstr "Visa alltid"
270
271 #: ../clawsker:123
272 msgid "Automatic"
273 msgstr "Automatisk"
274
275 #: ../clawsker:124
276 msgid "Hide always"
277 msgstr "Göm alltid"
278
279 #: ../clawsker:125
280 msgid "From column displays"
281 msgstr "Från-kolumnen visar"
282
283 #: ../clawsker:126
284 msgid ""
285 "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
286 "address or both."
287 msgstr ""
288 "Välj vad som visas i från-kolumnen av meddelandelistan: Namn, Adress, eller "
289 "både och."
290
291 #: ../clawsker:127
292 msgid "Name only"
293 msgstr "Endast namn"
294
295 #: ../clawsker:128
296 msgid "Address only"
297 msgstr "Endast adress"
298
299 #: ../clawsker:129
300 msgid "Both name and address"
301 msgstr "Både namn och adress"
302
303 #: ../clawsker:130
304 msgid "Coloured lines contrast"
305 msgstr "Kontrast för färgade rader"
306
307 #: ../clawsker:131
308 msgid ""
309 "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
310 "view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
311 "the alternating colours of the lines."
312 msgstr ""
313 "Specificera vilket värde att använda när rader med alternerande färger "
314 "skapas i trädvy-komponenter. Ju mindre värde, ju mindre skillnad på färgerna "
315 "på raderna."
316
317 #: ../clawsker:132
318 msgid "Show cursor"
319 msgstr "Visa markör"
320
321 #: ../clawsker:133
322 msgid "Display the cursor in the Message View."
323 msgstr "Visa markör i Meddelande-vyn"
324
325 #: ../clawsker:134
326 msgid "Detachable toolbars"
327 msgstr "Löstagbara verktygsfält"
328
329 #: ../clawsker:135
330 msgid "Show handles in the toolbars."
331 msgstr "Visa handtag i verktygsfälten."
332
333 #: ../clawsker:136
334 msgid "Use stripes in all tree view components"
335 msgstr "Använd alternerande färger i alla trädvykomponenter"
336
337 #: ../clawsker:137
338 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
339 msgstr "Aktivera alternerande färger på rader i alla trädvy-komponenter"
340
341 #: ../clawsker:138
342 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
343 msgstr "Använd alternerande färger i Mapplistan och Meddelandelistan"
344
345 #: ../clawsker:139
346 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
347 msgstr ""
348 "Aktivera alternerande färger på rader i Meddelande-listan och Mapp-listan."
349
350 #: ../clawsker:140
351 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
352 msgstr "2 rader per Meddelandeobjekt i 3-kolumnslayouten"
353
354 #: ../clawsker:141
355 msgid ""
356 "Spread Message List information over two lines when using the three column "
357 "mode."
358 msgstr ""
359 "Använd två rader för varje objekt i Meddelandelistan när trekolumns-layout "
360 "används."
361
362 #: ../clawsker:142
363 msgid "Show margin"
364 msgstr "Visa marginal"
365
366 #: ../clawsker:143
367 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
368 msgstr "Visar en liten marginal i Skriv-dialogen"
369
370 #: ../clawsker:144
371 msgid "Don't display localized date"
372 msgstr "Visa inte lokaliserat datum"
373
374 #: ../clawsker:145
375 msgid "Toggles localization of date format in Message View."
376 msgstr "Skiftar lokalisering av datum i Meddelandevyn."
377
378 #: ../clawsker:146
379 msgid "Zero replacement character"
380 msgstr "Tecken för noll-ersättning"
381
382 #: ../clawsker:147
383 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List."
384 msgstr "Ersätter '0' med given bokstav i Mapplistan."
385
386 #: ../clawsker:148
387 msgid "Editable headers"
388 msgstr "Redigerbara huvuden"
389
390 #: ../clawsker:149
391 msgid ""
392 "Allows to manually type any value in Compose Window header entries or just "
393 "select from the available choices in the associated dropdown list."
394 msgstr ""
395 "Tillåter att manuellt mata in alla värden i Skriv Meddelande-fönster eller "
396 "att bara välja från tillgängliga val i den relaterade rullgardinsmenyn."
397
398 #: ../clawsker:150
399 msgid "Warn when sending to more than"
400 msgstr "Varna när skickar till mer än"
401
402 #: ../clawsker:151
403 msgid "recipients"
404 msgstr "mottagare"
405
406 #: ../clawsker:152
407 msgid ""
408 "Show a warning dialogue when sending to more recipients than specified. Use "
409 "0 to disable this check."
410 msgstr ""
411 "Visa en varningsdialog när skickar till flera mottagare än specificerat. "
412 "Använd 0 för att inaktivera denna kontroll."
413
414 #: ../clawsker:153
415 msgid "Select next message on delete"
416 msgstr "Välj nästa meddelande vid borttagning"
417
418 #: ../clawsker:154
419 msgid ""
420 "When deleting a message, toggles between selecting the next one (newer "
421 "message) or the previous one (older message)."
422 msgstr ""
423 "Växla mellan att välja nästa (nyare meddelande) och föregående (äldre "
424 "meddelande) vid borttagning av ett meddelande."
425
426 #: ../clawsker:156
427 msgid "Drag 'n' drop hover timeout"
428 msgstr "Time-out för Dra och Släpp-hovring"
429
430 #: ../clawsker:157
431 msgid "milliseconds"
432 msgstr "millisekunder"
433
434 #: ../clawsker:158
435 msgid ""
436 "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
437 "cursor is held over it during drag and drop."
438 msgstr ""
439 "Fördröjning i millisekunder innan ett mappträd expanderar när musen hålls "
440 "över under en dra och släpp-operation."
441
442 #: ../clawsker:159
443 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
444 msgstr "Konfirmera inte borttagningar (farligt!)"
445
446 #: ../clawsker:160
447 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
448 msgstr "Fråga inte efter bekräftelse innan definitiv radering av email"
449
450 #: ../clawsker:161
451 msgid "Respect format=flowed in messages"
452 msgstr "Respektera format=flowed i meddelanden"
453
454 #: ../clawsker:162
455 msgid ""
456 "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some "
457 "mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be "
458 "wrapped."
459 msgstr ""
460 "Respektera format=flowed på text/plain meddelanden. Detta kommer att göra "
461 "att vissa meddelanden har långa rader, men kommer att fixa URLer som annars "
462 "hade brutits"
463
464 #: ../clawsker:163
465 msgid "Allow writable temporary files"
466 msgstr "Tillåt skrivbara temporära filer"
467
468 #: ../clawsker:164
469 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
470 msgstr "Spara temporära filer när bilagor med skriv-bitten satt öppnas."
471
472 #: ../clawsker:165
473 msgid "Don't check SSL certificates"
474 msgstr "Kontrollera inte SSL-certifikat"
475
476 #: ../clawsker:166
477 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
478 msgstr "Stänger av verifiering av SSL-certifikat"
479
480 #: ../clawsker:167
481 msgid "Progress bar update step every"
482 msgstr "Uppdateringssteg för förloppsindikatorn var"
483
484 #: ../clawsker:168
485 msgid "items"
486 msgstr "steg"
487
488 #: ../clawsker:169
489 msgid "Update stepping in progress bars."
490 msgstr "Uppdateringssteg i förloppsindikatorer"
491
492 #: ../clawsker:170
493 msgid "Maximum age when threading by subject"
494 msgstr "Maximal ålder vid trådning efter ämne"
495
496 #: ../clawsker:171
497 msgid "days"
498 msgstr "dagar"
499
500 #: ../clawsker:172
501 msgid ""
502 "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
503 "subject in addition to standard headers\"."
504 msgstr ""
505 "Antal dagar att inkludera ett meddelande i en tråd när \"Trådar änvänder "
506 "ämne som tillägg till standardhuvud\"."
507
508 #: ../clawsker:173
509 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
510 msgstr "Tillåt icke-säkra SSL-certifikat"
511
512 #: ../clawsker:174
513 msgid ""
514 "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
515 "port."
516 msgstr ""
517 "Tillåter Claws Mail att komma ihåg flera SSL-certifikat för en given server/"
518 "port."
519
520 #: ../clawsker:175
521 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
522 msgstr "Tvinga UTF-8 för trasiga mail"
523
524 #: ../clawsker:176
525 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
526 msgstr "Använd UTF-8-kodning för trasiga mail istället för aktuell locale"
527
528 #: ../clawsker:177
529 msgid "Warn on drag 'n' drop"
530 msgstr "Varna vid Dra och Släpp"
531
532 #: ../clawsker:178
533 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
534 msgstr "Visa en bekräftelse-dialog vid dra och släpp av mappar"
535
536 #: ../clawsker:179
537 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
538 msgstr "Utgående meddelanden återgår till ASCII"
539
540 #: ../clawsker:180
541 msgid ""
542 "If allowed by content, ASCII will be used to encode outgoing messages, "
543 "otherwise the user-defined encoding is always enforced."
544 msgstr ""
545 "Om innehållet tillåter, kommer ASCII att användas för att koda utgående "
546 "meddelanden, annars kommer den användar-definierade kodningen alltid "
547 "användas."
548
549 #: ../clawsker:181
550 msgid "Primary paste unselects selection"
551 msgstr "Primär paste avmarkerar aktuellt val"
552
553 #: ../clawsker:182
554 msgid ""
555 "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
556 "insertion point."
557 msgstr ""
558 "Kontrollerar hur inklistring med hjälp av mitten-knappen ändrar vald text "
559 "och insättningspunkt"
560
561 #: ../clawsker:183
562 msgid "Show inline attachments"
563 msgstr "Visa inline-bilagor"
564
565 #: ../clawsker:184
566 msgid "Allows to hide inline attachments already shown in mail structure view."
567 msgstr ""
568 "Tillåter att gömma inline-bilagor som redan visas i strukturvyn för e-post."
569
570 #: ../clawsker:185
571 msgid "Address search in compose window matches any"
572 msgstr "Adresssökning i \"Skriv meddelande\"-fönster matchar vilken som helst"
573
574 #: ../clawsker:186
575 msgid ""
576 "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
577 "only from the start."
578 msgstr ""
579 "Vid Tab-tangentskomplettering kommer addresstexten att matcha vilken del av "
580 "strängen som helst, eller bara från början."
581
582 #: ../clawsker:187
583 msgid "Folder search in folder selector matches any"
584 msgstr "Mappsökning i mappväljaren matchar vilka som helst"
585
586 #: ../clawsker:188
587 msgid ""
588 "On folder name completion text will match any part of the string or only "
589 "from the start."
590 msgstr ""
591 "Vid komplettering av mappnamn kommer text att matcha vilken del av strängen "
592 "som helst, eller bara från början."
593
594 #: ../clawsker:189
595 msgid "Rewrite first 'From' using QP encoding"
596 msgstr "Skriv om första 'Från' med QP-kodning"
597
598 #: ../clawsker:190
599 msgid ""
600 "Workaround some servers which convert first 'From' to '>From' by using "
601 "Quoted-Printable transfer encoding instead of 7bit/8bit encoding."
602 msgstr ""
603 "Workaround för vissa servrar som konverterar första 'Från' till '<Från' "
604 "genom användning av Quoted-Printable transfer-kodning istället för "
605 "7bit/8bitars kodning."
606
607 #: ../clawsker:192
608 msgid "X-Mailer header"
609 msgstr "X-Mailer huvud"
610
611 #: ../clawsker:193
612 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
613 msgstr "Färgen som används för X-Mailer-raden när dess värde är Claws Mail"
614
615 #: ../clawsker:194
616 msgid "Error messages"
617 msgstr "Felmeddelanden"
618
619 #: ../clawsker:195
620 msgid "Colour for error messages in log window."
621 msgstr "Färg för felmeddelanden i loggfönstret"
622
623 #: ../clawsker:196
624 msgid "Server messages"
625 msgstr "Servermeddelanden"
626
627 #: ../clawsker:197
628 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
629 msgstr "Färg för meddelanden från servrar i loggfönstret."
630
631 #: ../clawsker:198
632 msgid "Standard messages"
633 msgstr "Standard-meddelanden"
634
635 #: ../clawsker:199
636 msgid "Colour for messages in log window."
637 msgstr "Färg för meddelanden i loggfönstret"
638
639 #: ../clawsker:200
640 msgid "Client messages"
641 msgstr "Klient-meddelanden"
642
643 #: ../clawsker:201
644 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
645 msgstr "Färg för meddelanden skickade till servrar i loggfönstret"
646
647 #: ../clawsker:202
648 msgid "Warning messages"
649 msgstr "Varningsmeddelanden"
650
651 #: ../clawsker:203
652 msgid "Colour for warning messages in log window."
653 msgstr "Färg för varningsmeddelanden i loggfönstret"
654
655 #: ../clawsker:205
656 msgid "Tags background"
657 msgstr "Taggbakgrund"
658
659 #: ../clawsker:206
660 msgid "Background colour for tags in message view."
661 msgstr "Bakgrundsfärg för taggar i meddelandevyn."
662
663 #: ../clawsker:207
664 msgid "Tags text"
665 msgstr "Taggtext"
666
667 #: ../clawsker:208
668 msgid "Text colour for tags in message view."
669 msgstr "Textfärg för taggar i meddelandefönster."
670
671 #: ../clawsker:210
672 msgid "Default headers background"
673 msgstr "Standardhuvudsbakgrund"
674
675 #: ../clawsker:211
676 msgid "Background colour for default headers in compose window."
677 msgstr "Bakgrundsfärg för standardhuvuden i \"Skriv Meddelande\"-fönster."
678
679 #: ../clawsker:212
680 msgid "Default headers text"
681 msgstr "Text på standardhuvuden"
682
683 #: ../clawsker:213
684 msgid "Text colour for default headers in compose window."
685 msgstr "Textfärg för standardhuvuden i \"Skriv Meddelande\"-fönster."
686
687 #: ../clawsker:215
688 msgid "Active quick search background"
689 msgstr "Aktiv snabbsök bakgrund"
690
691 #: ../clawsker:216
692 msgid "Background colour for active quick search."
693 msgstr "Bakgrundsfärg för aktiv snabbsökning"
694
695 #: ../clawsker:217
696 msgid "Active quick search text"
697 msgstr "Aktiv snabbsök text"
698
699 #: ../clawsker:218
700 msgid "Text colour for active quick search."
701 msgstr "Textfärg för aktiv snabbsökning"
702
703 #: ../clawsker:219
704 msgid "Quick search error background"
705 msgstr "Snabbsök bakgrund vid fel"
706
707 #: ../clawsker:220
708 msgid "Background colour for quick search error."
709 msgstr "Bakgrundsfärg för snabbsöksfel."
710
711 #: ../clawsker:221
712 msgid "Quick search error text"
713 msgstr "Snabbsök text vid fel"
714
715 #: ../clawsker:222
716 msgid "Text colour for quick search error."
717 msgstr "Textfärg för fel vid snabbsök"
718
719 #: ../clawsker:224
720 msgid "Added lines"
721 msgstr "Adderade rader"
722
723 #: ../clawsker:225
724 msgid "Colour for added lines in patches."
725 msgstr "Färg på adderade rader i patchar"
726
727 #: ../clawsker:226
728 msgid "Deleted lines"
729 msgstr "Borttagna rader"
730
731 #: ../clawsker:227
732 msgid "Colour for deleted lines in patches."
733 msgstr "Färg på borttagna rader i patchar"
734
735 #: ../clawsker:228
736 msgid "Hunk lines"
737 msgstr "Rubrik för stycke"
738
739 #: ../clawsker:229
740 msgid "Colour for hunk headers in patches."
741 msgstr "Färg på styckehuvuduen i patchar."
742
743 #: ../clawsker:231
744 msgid "X position"
745 msgstr "X-position"
746
747 #: ../clawsker:232
748 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
749 msgstr "X-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
750
751 #: ../clawsker:233
752 msgid "Y position"
753 msgstr "Y-position"
754
755 #: ../clawsker:234
756 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
757 msgstr "Y-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
758
759 #: ../clawsker:235
760 msgid "Width"
761 msgstr "Bredd"
762
763 #: ../clawsker:236
764 msgid "Window's width in pixels."
765 msgstr "Fönstrets bredd i pixels"
766
767 #: ../clawsker:237
768 msgid "Height"
769 msgstr "Höjd"
770
771 #: ../clawsker:238
772 msgid "Window's height in pixels."
773 msgstr "Fönstrets höjd i pixels"
774
775 #: ../clawsker:240
776 msgid "Maximized"
777 msgstr "Maximerat"
778
779 #: ../clawsker:241
780 msgid "Changes window maximized status."
781 msgstr "Ändrar fönstrets maximerad-status"
782
783 #: ../clawsker:242
784 msgid "Full-screen"
785 msgstr "Fullskärm"
786
787 #: ../clawsker:243
788 msgid "Changes full screen status."
789 msgstr "Ändrar fullskärms-status"
790
791 #: ../clawsker:245
792 msgid "Use custom GnuTLS priority"
793 msgstr "Använd anpassad GnuTLS-prioritet"
794
795 #: ../clawsker:246
796 msgid "Enables using user provided GnuTLS priority string."
797 msgstr ""
798 "Aktiverar använding av användartillhandahållen GnuTLS-prioritetssträng."
799
800 #: ../clawsker:247 ../clawsker:1993
801 msgid "GnuTLS priority"
802 msgstr "GnuTLS-prioritet"
803
804 #: ../clawsker:248
805 msgid ""
806 "Value to use as GnuTLS priority string if custom priority check is enabled. "
807 "Otherwise this value is ignored."
808 msgstr ""
809 "Värde att använda som GnuTLS-prioritetssträng om anpassad prioritetskontroll "
810 "är aktiverad. Annars ignoreras detta värde."
811
812 #: ../clawsker:250
813 msgid "Autocompletion limit"
814 msgstr "Autokompletteringsgräns"
815
816 #: ../clawsker:251
817 msgid ""
818 "Limits the number of addresses obtained from keyring through autocompletion. "
819 "Use 0 to get all matches."
820 msgstr ""
821 "Begränsar antalet adresser som fås från nyckelring genom automatisk "
822 "komplettering. Använd 0 för att få alla matchningar."
823
824 #: ../clawsker:252
825 msgid "Base URL"
826 msgstr "Bas-URL"
827
828 #: ../clawsker:253
829 msgid ""
830 "This is the URL where avatar requests are sent. You can use the one of your "
831 "own libravatar server, if available."
832 msgstr ""
833 "Detta är URLen dit avatarförfrågningar skickas. Du kan använda din egen "
834 "libravatarserver om sådan finns tillgänglig."
835
836 #: ../clawsker:254
837 msgid "Log level"
838 msgstr "Loggnivå"
839
840 #: ../clawsker:255
841 msgid "Verbosity level of log, accumulative."
842 msgstr "Informationsnivå i logg, ackumulerat."
843
844 #: ../clawsker:256
845 msgid "None"
846 msgstr "Ingen"
847
848 #: ../clawsker:257
849 msgid "Manual"
850 msgstr "Manuell"
851
852 #: ../clawsker:258
853 msgid "Actions"
854 msgstr "Handlingar"
855
856 #: ../clawsker:259
857 msgid "Matches"
858 msgstr "Matchar"
859
860 #: ../clawsker:435
861 msgid "Clawsker error"
862 msgstr "Clawskerfel"
863
864 #: ../clawsker:441
865 msgid "Error: seems Claws Mail is currently running, close it first."
866 msgstr "Fel: det verkar som om Claws Mail kör för närvarande, stäng det först."
867
868 #: ../clawsker:464
869 msgid "Error: resource file for Claws Mail was not found."
870 msgstr "Fel: resursfilen för Claws Mail hittades inte."
871
872 #: ../clawsker:1781
873 msgid "Main window"
874 msgstr "Huvudfönster"
875
876 #: ../clawsker:1794
877 msgid "Message window"
878 msgstr "Meddelandefönster"
879
880 #: ../clawsker:1804
881 msgid "Send window"
882 msgstr "Skicka-fönster"
883
884 #: ../clawsker:1809
885 msgid "Receive window"
886 msgstr "Mottagarfönster"
887
888 #: ../clawsker:1823
889 msgid "Folder window"
890 msgstr "Mappfönster"
891
892 #: ../clawsker:1828
893 msgid "Folder selection window"
894 msgstr "Fönster för Mappval"
895
896 #: ../clawsker:1838
897 msgid "Addressbook main window"
898 msgstr "Huvudfönster för Adressbok"
899
900 #: ../clawsker:1843
901 msgid "Edit person window"
902 msgstr "Fönster för att editera person"
903
904 #: ../clawsker:1848
905 msgid "Edit group window"
906 msgstr "Fönster för att editera grupp"
907
908 #: ../clawsker:1853
909 msgid "Add address window"
910 msgstr "Fönster för att Lägga till adress"
911
912 #: ../clawsker:1858
913 msgid "Folder select window"
914 msgstr "Fönster för att välja mapp"
915
916 #: ../clawsker:1868
917 msgid "Accounts window"
918 msgstr "Kontofönster"
919
920 #: ../clawsker:1873
921 msgid "Edit account window"
922 msgstr "Fönster för att ändra konto"
923
924 #: ../clawsker:1883
925 msgid "Filtering window"
926 msgstr "Fönster för Filtrering"
927
928 #: ../clawsker:1888
929 msgid "Filtering actions window"
930 msgstr "Fönster för Filtreringsåtgärder"
931
932 #: ../clawsker:1893
933 msgid "Filtering debug window"
934 msgstr "Fönster för Debuggning av Filter"
935
936 #: ../clawsker:1898
937 msgid "Matcher window"
938 msgstr "Matchningsfönster"
939
940 #: ../clawsker:1908
941 msgid "Preferences window"
942 msgstr "Fönster för Egenskaper"
943
944 #: ../clawsker:1913
945 msgid "Templates window"
946 msgstr "Mallfönster"
947
948 #: ../clawsker:1918
949 msgid "Actions window"
950 msgstr "Aktivitetsfönster"
951
952 #: ../clawsker:1923
953 msgid "Tags window"
954 msgstr "Taggfönster"
955
956 #: ../clawsker:1928
957 msgid "Plugins window"
958 msgstr "Pluginfönster"
959
960 #: ../clawsker:1943
961 msgid "Print preview window"
962 msgstr "Förhandsgranskningsfönster"
963
964 #: ../clawsker:1948
965 msgid "View source window"
966 msgstr "Visa källkod"
967
968 #: ../clawsker:1955
969 msgid "Main"
970 msgstr "Huvudfönster"
971
972 #: ../clawsker:1956
973 msgid "Message"
974 msgstr "Meddelande"
975
976 #: ../clawsker:1957
977 msgid "Send/Receive"
978 msgstr "Skicka/Ta emot"
979
980 #: ../clawsker:1958
981 msgid "Folder"
982 msgstr "Mapp"
983
984 #: ../clawsker:1961
985 msgid "Filtering"
986 msgstr "Filtrering"
987
988 #: ../clawsker:1962
989 msgid "Preferences"
990 msgstr "Egenskaper"
991
992 #: ../clawsker:2095
993 msgid "Attachment remover"
994 msgstr "Bilageborttagare"
995
996 #: ../clawsker:2100
997 msgid "GPG"
998 msgstr "GPG"
999
1000 #: ../clawsker:2106
1001 msgid "Sieve manager"
1002 msgstr "Sieve-hanterare"
1003
1004 #: ../clawsker:2111
1005 msgid "Libravatar"
1006 msgstr "Libravatar"
1007
1008 #: ../clawsker:2116
1009 msgid "Perl"
1010 msgstr "Perl"
1011
1012 #: ../clawsker:2194
1013 msgid "Menu path"
1014 msgstr "Menysökväg"
1015
1016 #: ../clawsker:2205
1017 msgid "Hotkey"
1018 msgstr "Snabbtangent"
1019
1020 #: ../clawsker:2250
1021 msgid "GLib runtime"
1022 msgstr "GLib körtid"
1023
1024 #: ../clawsker:2251
1025 msgid "GLib built"
1026 msgstr "GLib byggd"
1027
1028 #: ../clawsker:2253
1029 msgid "GTK2 runtime"
1030 msgstr "GTK2 körtid"
1031
1032 #: ../clawsker:2254
1033 msgid "GTK2 built"
1034 msgstr "GTK byggd"
1035
1036 #: ../clawsker:2271
1037 msgid "Binary"
1038 msgstr "Binär"
1039
1040 #: ../clawsker:2272
1041 msgid "Configuration"
1042 msgstr "Konfiguration"
1043
1044 #: ../clawsker:2285
1045 msgid "Library versions"
1046 msgstr "Biblioteksversioner"
1047
1048 #: ../clawsker:2286
1049 msgid "Claws Mail versions"
1050 msgstr "Claws Mail-versioner"
1051
1052 #: ../clawsker:2313
1053 #, perl-brace-format
1054 msgid "Perl-GLib version {glibv}, built for {glibb}, running with {glibr}."
1055 msgstr "Perl-GLib-version {glibv}, byggd för {glibb}, kör med {glibr}."
1056
1057 #: ../clawsker:2318
1058 #, perl-brace-format
1059 msgid "Perl-GLib version {glibv}."
1060 msgstr "Perl-GLib-version {glibv}."
1061
1062 #: ../clawsker:2322
1063 #, perl-brace-format
1064 msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}, built for {gtkb}, running with {gtkr}."
1065 msgstr "Perl-GTK2-version {gtkv}, byggd för {gtkb}, kör med {gtkr}."
1066
1067 #: ../clawsker:2327
1068 #, perl-brace-format
1069 msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}."
1070 msgstr "Perl-GTK2-verison {gtkv}."
1071
1072 #: ../clawsker:2331
1073 msgid "Claws Mail was not found!"
1074 msgstr "Claws Mail hittades inte!"
1075
1076 #: ../clawsker:2332
1077 #, perl-brace-format
1078 msgid "Claws Mail returned version {cmv}."
1079 msgstr "Claws Mail returnerade version {cmv}"
1080
1081 #: ../clawsker:2343
1082 msgid "Syntax:"
1083 msgstr "Syntax:"
1084
1085 #: ../clawsker:2344
1086 msgid "  clawsker [options]"
1087 msgstr "  clawsker [val]"
1088
1089 #: ../clawsker:2345
1090 msgid "Options:"
1091 msgstr "Val:"
1092
1093 #: ../clawsker:2346
1094 msgid ""
1095 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail configuration."
1096 msgstr ""
1097 "  -a|--alternate-config-dir <dir>   Använder <dir> som Claws Mail "
1098 "konfigurations-folder."
1099
1100 #: ../clawsker:2347
1101 msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output."
1102 msgstr ""
1103 "  -b|--verbose                      Fler meddelanden på standard output."
1104
1105 #: ../clawsker:2348
1106 msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name."
1107 msgstr ""
1108 "  -c|--clawsrc <file>               Använder <file> som fullt resurs-namn."
1109
1110 #: ../clawsker:2349
1111 msgid "  -h|--help                        Prints this help screen and exits."
1112 msgstr ""
1113 "  -h|--help                         Visa denna hjälp-skärm och avslutar."
1114
1115 #: ../clawsker:2350
1116 msgid "  -r|--read-only                   Disables writing changes to disk."
1117 msgstr ""
1118 "  -r|--read-only                    Inaktiverar skrivning av ändringar till "
1119 "disk."
1120
1121 #: ../clawsker:2351
1122 msgid ""
1123 "  -v|--version                     Prints version information and exits."
1124 msgstr ""
1125 "  -v|--version                      Skriver ut versions-information och "
1126 "avslutar."
1127
1128 #: ../clawsker:2367
1129 msgid "try -h or --help for syntax.\n"
1130 msgstr "Försök med -h eller --help för syntax.\n"
1131
1132 #: ../clawsker:2370
1133 #, perl-brace-format
1134 msgid "Error in options: {msg}\n"
1135 msgstr "Fel i alternativ: {msg}\n"
1136
1137 #: ../clawsker:2382
1138 #, perl-brace-format
1139 msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
1140 msgstr "Fel: {opt} kräver ett prickat numeriskt värdeargument\n"
1141
1142 #: ../clawsker:2389
1143 #, perl-brace-format
1144 msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
1145 msgstr "Fel: '{dir}' är inte en folder eller så finns den inte\n"
1146
1147 #: ../clawsker:2398
1148 #, perl-brace-format
1149 msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
1150 msgstr "Fel: '{value}' är inte en fil eller så finns den inte\n"
1151
1152 #: ../clawsker:2433 ../clawsker:2495
1153 #, perl-brace-format
1154 msgid "Error: opening '{file}' for reading"
1155 msgstr "Fel: öppnar '{file}' för läsning"
1156
1157 #: ../clawsker:2441
1158 #, perl-brace-format
1159 msgid "Error: duplicate section '{sect}' in resource file '{file}'\n"
1160 msgstr "Fel: dubbla sektioner '{sect}' i resursfil '{file}'\n"
1161
1162 #: ../clawsker:2461 ../clawsker:2530
1163 #, perl-brace-format
1164 msgid "Error: opening '{file}' for writing"
1165 msgstr "Fel: öppnar '{file}' för skrivning"