545427e26feb2a5d870e299a3e9f664fa02939f4
[clawsker.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation of Clawsker.
2 # Copyright (C) 2011 Andreas Rönnquist
3 # This file is distributed under the same license as the clawsker package.
4 # Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>, 2011
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: clawsker 0.7.5git450\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-10-17 16:01+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2011-12-27 22:35+1\n"
11 "Last-Translator: Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>\n"
12 "Language-Team: Swedish\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: ../clawsker:43
18 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
19 msgstr "Gömda Inställningar för Claws Mail"
20
21 #: ../clawsker:44
22 msgid "About..."
23 msgstr "Om..."
24
25 #: ../clawsker:45
26 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
27 msgstr "Clawsker :: Tweaker för Claws Mail"
28
29 #: ../clawsker:46
30 msgid "License:"
31 msgstr "Licens:"
32
33 #: ../clawsker:47
34 msgid "Version:"
35 msgstr "Version:"
36
37 #: ../clawsker:49
38 msgid "Colours"
39 msgstr "Färger"
40
41 #: ../clawsker:50
42 msgid "Behaviour"
43 msgstr "Beteende"
44
45 #: ../clawsker:51
46 msgid "GUI"
47 msgstr "GUI"
48
49 #: ../clawsker:52 ../clawsker:1705
50 msgid "Other"
51 msgstr "Övrigt"
52
53 #: ../clawsker:53
54 msgid "Windows"
55 msgstr "Fönster"
56
57 #: ../clawsker:55 ../clawsker:1701
58 msgid "Addressbook"
59 msgstr "Adressbok"
60
61 #: ../clawsker:56
62 msgid "Memory"
63 msgstr "Minne"
64
65 #: ../clawsker:57 ../clawsker:65
66 msgid "Message View"
67 msgstr "Meddelandevy"
68
69 #: ../clawsker:58 ../clawsker:1680
70 msgid "Log window"
71 msgstr "Loggfönster"
72
73 #: ../clawsker:59
74 msgid "Drag 'n' drop"
75 msgstr "Dra och släpp"
76
77 #: ../clawsker:60
78 msgid "Secure Sockets Layer"
79 msgstr "Secure Sockets Layer"
80
81 #: ../clawsker:61
82 msgid "Messages"
83 msgstr "Meddelanden"
84
85 #: ../clawsker:62
86 msgid "Coloured stripes"
87 msgstr "Färgade rader"
88
89 #: ../clawsker:63
90 msgid "Scroll bars"
91 msgstr "Rullningslister"
92
93 #: ../clawsker:64
94 msgid "Message List"
95 msgstr "Meddelandelista"
96
97 #: ../clawsker:66
98 msgid "Compose window"
99 msgstr "Komponeringsfönster"
100
101 #: ../clawsker:67
102 msgid "NetworkManager"
103 msgstr "Nätverkshanterare"
104
105 #: ../clawsker:69
106 msgid "Use detached address book edit dialogue"
107 msgstr "Använd avkopplad adressbok"
108
109 #: ../clawsker:70
110 msgid ""
111 "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
112 "use a form embedded in the address book's main window."
113 msgstr ""
114 "Använd en separat dialog för att editera en persons data. Annars kommer en "
115 "dialog som är inbäddad i adressbokens huvudfönster användas."
116
117 #: ../clawsker:71
118 msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
119 msgstr "Maximalt minne för meddelande-cache (kB)"
120
121 #: ../clawsker:72
122 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
123 msgstr "Maximal mängd minne att använda av meddelande-cachen, i kilobytes"
124
125 #: ../clawsker:73
126 msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
127 msgstr "Minst tid för cachade element (minuter)"
128
129 #: ../clawsker:74
130 msgid ""
131 "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
132 "than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
133 msgstr ""
134 "Minimal tid i minuter att behålla en cache i minnet. Cachar som är yngre än "
135 "denna tid kommer inte att frias, även om minnesanvändningen är för hög."
136
137 #: ../clawsker:75
138 msgid "Use NetworkManager"
139 msgstr "Använd Nätverkshanteraren"
140
141 #: ../clawsker:76
142 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
143 msgstr "Använd Nätverkshanteraren för att gå offline automatiskt"
144
145 #: ../clawsker:78
146 msgid "Show unread messages with bold font"
147 msgstr "Visa olästa meddelanden med fetstil"
148
149 #: ../clawsker:79
150 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
151 msgstr "Visa olästa meddelanden i Meddelandelistan med fetstil"
152
153 #: ../clawsker:80
154 msgid "Don't use markup in compose window"
155 msgstr "Använd inte markup i komponera-fönstret"
156
157 #: ../clawsker:81
158 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
159 msgstr "Använd inte fetstil och kursiv text i komponera-dialogens konto-väljare"
160
161 #: ../clawsker:82
162 msgid "Use dotted lines in tree view components"
163 msgstr "Använd streckade linjer i trädvy-komponenter"
164
165 #: ../clawsker:83
166 msgid ""
167 "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
168 "and other lists) instead of the modern lineless look."
169 msgstr ""
170 "Använd det gamla utseendet med sträckade linjer i huvudfönstrets trädvyer "
171 "(Mapp, Meddelande och andra listor) istället för det moderna utseendet "
172 "utan linjer"
173
174 #: ../clawsker:84
175 msgid "Enable horizontal scrollbar"
176 msgstr "Aktivera horisontell rullningslist"
177
178 #: ../clawsker:85
179 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
180 msgstr "Aktivera den horisontella rullningslisten i meddelande-listan"
181
182 #: ../clawsker:86
183 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
184 msgstr "Visa Till-kolumn istället för Från-kolumn i Skickat-mappen"
185
186 #: ../clawsker:87
187 msgid ""
188 "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
189 "instead of the originator's one in a From column."
190 msgstr ""
191 "Visa mottagarens emailadress i en Till-kolumn i Skickat-mappen istället "
192 "för avsändarens i en Från-kolumn"
193
194 #: ../clawsker:88
195 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
196 msgstr "Beteende för mapp-listans rullningslist"
197
198 #: ../clawsker:89
199 msgid ""
200 "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
201 "automatic or hide always."
202 msgstr "Specificera beteendet för vertikala rullningslister i Mapp-listan: "
203 "Visa alltid, automatiskt eller göm alltid"
204
205 #: ../clawsker:90
206 msgid "Show always"
207 msgstr "Visa alltid"
208
209 #: ../clawsker:91
210 msgid "Automatic"
211 msgstr "Automatisk"
212
213 #: ../clawsker:92
214 msgid "Hide always"
215 msgstr "Göm alltid"
216
217 #: ../clawsker:93
218 msgid "From column displays"
219 msgstr "Från-kolumnen visar"
220
221 #: ../clawsker:94
222 msgid ""
223 "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
224 "address or both"
225 msgstr ""
226 "Välj vad som visas i från-kolumnen av meddelandelistan: Namn, Adress, "
227 "eller både och"
228
229 #: ../clawsker:95
230 msgid "Name only"
231 msgstr "Endast namn"
232
233 #: ../clawsker:96
234 msgid "Address only"
235 msgstr "Endast adress"
236
237 #: ../clawsker:97
238 msgid "Both name and address"
239 msgstr "Både namn och adress"
240
241 #: ../clawsker:98
242 msgid "Coloured lines contrast"
243 msgstr "Kontrast för färgade rader"
244
245 #: ../clawsker:99
246 msgid ""
247 "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
248 "view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
249 "the alternating colours of the lines."
250 msgstr ""
251 "Specificera vilket värde att använda när rader med alternerande färger "
252 "skapas i trädvy-komponenter. Ju mindre värde, ju mindre skillnad på färgerna "
253 "på raderna."
254
255 #: ../clawsker:100
256 msgid "Show cursor"
257 msgstr "Visa markör"
258
259 #: ../clawsker:101
260 msgid "Display the cursor in the Message View."
261 msgstr "Visa markör i Meddelande-vyn"
262
263 #: ../clawsker:102
264 msgid "Detachable toolbars"
265 msgstr "Löstagbara verktygsfält"
266
267 #: ../clawsker:103
268 msgid "Show handles in the toolbars."
269 msgstr "Visa handtag i verktygsfälten."
270
271 #: ../clawsker:104
272 msgid "Use stripes in all tree view components"
273 msgstr "Använd alternerande färger i alla trädvykomponenter"
274
275 #: ../clawsker:105
276 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
277 msgstr "Aktivera alternerande färger på rader i alla trädvy-komponenter"
278
279 #: ../clawsker:106
280 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
281 msgstr "Använd alternerande färger i Mapplistan och Meddelandelistan"
282
283 #: ../clawsker:107
284 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
285 msgstr ""
286 "Aktivera alternerande färger på rader i Meddelande-listan och Mapp-listan."
287
288 #: ../clawsker:108
289 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
290 msgstr "2 rader per Meddelandeobjekt i 3-kolumnslayouten"
291
292 #: ../clawsker:109
293 msgid ""
294 "Spread Message List information over two lines when using the three column "
295 "mode."
296 msgstr ""
297 "Använd två rader för varje objekt i Meddelandelistan när trekolumns-layout "
298 "används."
299
300 #: ../clawsker:110
301 msgid "Show compose margin"
302 msgstr "Visa marginal i Skriv-dialogen"
303
304 #: ../clawsker:111
305 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
306 msgstr "Visar en liten marginal i Skriv-dialogen"
307
308 #: ../clawsker:112
309 msgid "Don't display localized date"
310 msgstr "Visa inte lokaliserat datum"
311
312 #: ../clawsker:113
313 msgid "Toggles localization of date format in Message View"
314 msgstr "Skiftar lokalisering av datum i Meddelandevyn"
315
316 #: ../clawsker:115
317 msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
318 msgstr "Time-out för Dra och Släpp-hovring (ms)"
319
320 #: ../clawsker:116
321 msgid ""
322 "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
323 "cursor is held over it during drag and drop."
324 msgstr ""
325 "Fördröjning i millisekunder innan ett mappträd expanderar när musen hålls "
326 "över under en dra och släpp-operation."
327
328 #: ../clawsker:117
329 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
330 msgstr "Konfirmera inte borttagningar (farligt!)"
331
332 #: ../clawsker:118
333 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
334 msgstr "Fråga inte efter bekräftelse innan definitiv radering av email"
335
336 #: ../clawsker:119
337 msgid "Respect format=flowed in messages"
338 msgstr "Respektera format=flowed i meddelanden"
339
340 #: ../clawsker:120
341 msgid ""
342 "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some mails "
343 "to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be wrapped."
344 msgstr ""
345 "Respektera format=flowed på text/plain meddelanden. Detta kommer att göra att "
346 "vissa meddelanden har långa rader, men kommer att fixa URLer som annars hade "
347 "brutits"
348
349 #: ../clawsker:121
350 msgid "Allow writable temporary files"
351 msgstr "Tillåt skrivbara temporära filer"
352
353 #: ../clawsker:122
354 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
355 msgstr "Spara temporära filer när bilagor med skriv-bitten satt öppnas."
356
357 #: ../clawsker:123
358 msgid "Don't check SSL certificates"
359 msgstr "Kontrollera inte SSL-certifikat"
360
361 #: ../clawsker:124
362 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
363 msgstr "Stänger av verifiering av SSL-certifikat"
364
365 #: ../clawsker:125
366 msgid "Progress bar update step (items)"
367 msgstr "Uppdateringssteg för Förloppsindikatorn (enheter)"
368
369 #: ../clawsker:126
370 msgid "Update stepping in progress bars."
371 msgstr "Uppdateringssteg i förloppsindikatorer"
372
373 #: ../clawsker:127
374 msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
375 msgstr "Maximal ålder vid trådning efter ämne (dagar)"
376
377 #: ../clawsker:128
378 msgid ""
379 "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
380 "subject in addition to standard headers\"."
381 msgstr ""
382 "Antal dagar att inkludera ett meddelande i en tråd när \"Trådar änvänder ämne "
383 "som tillägg till standardhuvud\"."
384
385 #: ../clawsker:129
386 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
387 msgstr "Tillåt icke-säkra SSL-certifikat"
388
389 #: ../clawsker:130
390 msgid ""
391 "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
392 "port."
393 msgstr ""
394 "Tillåter Claws Mail att komma ihåg flera SSL-certifikat för en given server/"
395 "port."
396
397 #: ../clawsker:131
398 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
399 msgstr "Tvinga UTF-8 för trasiga mail"
400
401 #: ../clawsker:132
402 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
403 msgstr "Använd UTF-8-kodning för trasiga mail istället för aktuell locale"
404
405 #: ../clawsker:133
406 msgid "Warn on drag 'n' drop"
407 msgstr "Varna vid Dra och Släpp"
408
409 #: ../clawsker:134
410 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
411 msgstr "Visa en bekräftelse-dialog vid dra och släpp av mappar"
412
413 #: ../clawsker:135
414 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
415 msgstr "Utgående meddelanden återgår till ASCII"
416
417 #: ../clawsker:136
418 msgid ""
419 "If content allows, ASCII will be used to encode outgoing messages, otherwise "
420 "the user-defined encoding is enforced always."
421 msgstr ""
422 "Om innehållet tillåter, kommer ASCII att användas för utgående meddelanden, "
423 "annars kommer den användar-definierade kodningen alltid användas."
424
425 #: ../clawsker:137
426 msgid "Primary paste unselects selection"
427 msgstr "Primär paste avmarkerar aktuellt val"
428
429 #: ../clawsker:138
430 msgid ""
431 "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
432 "insertion point."
433 msgstr ""
434 "Kontrollerar hur inklistring med hjälp av mitten-knappen ändrar "
435 "vald text och insättningspunkt"
436
437 #: ../clawsker:139
438 msgid "Show inline attachments"
439 msgstr "Visa inline-bilagor"
440
441 #: ../clawsker:140
442 msgid "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view"
443 msgstr "Tillåter att gömma inline-bilagor som redan visas i e-postvyn"
444
445 #: ../clawsker:142
446 msgid "X-Mailer header"
447 msgstr "X-Mailer huvud"
448
449 #: ../clawsker:143
450 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
451 msgstr "Färgen som används för X-Mailer-raden när dess värde är Claws Mail"
452
453 #: ../clawsker:144
454 msgid "Error messages"
455 msgstr "Felmeddelanden"
456
457 #: ../clawsker:145
458 msgid "Colour for error messages in log window."
459 msgstr "Färg för felmeddelanden i loggfönstret"
460
461 #: ../clawsker:146
462 msgid "Server messages"
463 msgstr "Servermeddelanden"
464
465 #: ../clawsker:147
466 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
467 msgstr "Färg för meddelanden från servrar i loggfönstret."
468
469 #: ../clawsker:148
470 msgid "Standard messages"
471 msgstr "Standard-meddelanden"
472
473 #: ../clawsker:149
474 msgid "Colour for messages in log window."
475 msgstr "Färg för meddelanden i loggfönstret"
476
477 #: ../clawsker:150
478 msgid "Client messages"
479 msgstr "Klient-meddelanden"
480
481 #: ../clawsker:151
482 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
483 msgstr "Färg för meddelanden skickade till servrar i loggfönstret"
484
485 #: ../clawsker:152
486 msgid "Warnings"
487 msgstr "Varningar"
488
489 #: ../clawsker:153
490 msgid "Colour for warning messages in log window."
491 msgstr "Färg för varningsmeddelanden i loggfönstret"
492
493 #: ../clawsker:155
494 msgid "X position"
495 msgstr "X-position"
496
497 #: ../clawsker:156
498 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
499 msgstr "X-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
500
501 #: ../clawsker:157
502 msgid "Y position"
503 msgstr "Y-position"
504
505 #: ../clawsker:158
506 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
507 msgstr "Y-koordinat för fönstrets övre vänstra hörn"
508
509 #: ../clawsker:159
510 msgid "Width"
511 msgstr "Bredd"
512
513 #: ../clawsker:160
514 msgid "Window's width in pixels."
515 msgstr "Fönstrets bredd i pixels"
516
517 #: ../clawsker:161
518 msgid "Height"
519 msgstr "Höjd"
520
521 #: ../clawsker:162
522 msgid "Window's height in pixels."
523 msgstr "Fönstrets höjd i pixels"
524
525 #: ../clawsker:164
526 msgid "Maximized"
527 msgstr "Maximerat"
528
529 #: ../clawsker:165
530 msgid "Changes window maximized status."
531 msgstr "Ändrar fönstrets maximerad-status"
532
533 #: ../clawsker:166
534 msgid "Full-screen"
535 msgstr "Fullskärm"
536
537 #: ../clawsker:167
538 msgid "Changes full screen status."
539 msgstr "Ändrar fullskärms-status"
540
541 #: ../clawsker:169
542 msgid "Error: "
543 msgstr "Fel: "
544
545 #: ../clawsker:170
546 msgid "resource file for Claws Mail was not found."
547 msgstr "resursfilen för Claws Mail hittades inte."
548
549 #: ../clawsker:171
550 msgid "seems Claws Mail is currently running, close it first."
551 msgstr "det verkar som om Claws Mail kör för närvarande, stäng det först."
552
553 #: ../clawsker:172
554 msgid "option requires a directory name."
555 msgstr "alternativ kräver ett mappnamn"
556
557 #: ../clawsker:173
558 msgid "option requires a file name."
559 msgstr "alternativ kräver ett filnamn"
560
561 #: ../clawsker:174
562 msgid "specified name is not a directory or does not exist."
563 msgstr "angivet namn är inte en folder eller finns inte"
564
565 #: ../clawsker:175
566 msgid "specified name is not a file or does not exist."
567 msgstr "angivet namn är inte en fil eller finns inte"
568
569 #: ../clawsker:332
570 msgid "Error message"
571 msgstr "Felmeddelande"
572
573 #: ../clawsker:1523
574 msgid "Main window"
575 msgstr "Huvudfönster"
576
577 #: ../clawsker:1536
578 msgid "Message window"
579 msgstr "Meddelandefönster"
580
581 #: ../clawsker:1546
582 msgid "Send window"
583 msgstr "Skicka-fönster"
584
585 #: ../clawsker:1551
586 msgid "Receive window"
587 msgstr "Mottagarfönster"
588
589 #: ../clawsker:1565
590 msgid "Folder window"
591 msgstr "Mappfönster"
592
593 #: ../clawsker:1570
594 msgid "Folder selection window"
595 msgstr "Fönster för Mappval"
596
597 #: ../clawsker:1580
598 msgid "Addressbook main window"
599 msgstr "Huvudfönster för Adressbok"
600
601 #: ../clawsker:1585
602 msgid "Edit person window"
603 msgstr "Fönster för att editera person"
604
605 #: ../clawsker:1590
606 msgid "Edit group window"
607 msgstr "Fönster för att editera grupp"
608
609 #: ../clawsker:1595
610 msgid "Add address window"
611 msgstr "Fönster för att Lägga till adress"
612
613 #: ../clawsker:1600
614 msgid "Folder select window"
615 msgstr "Fönster för att välja mapp"
616
617 #: ../clawsker:1610
618 msgid "Accounts window"
619 msgstr "Kontofönster"
620
621 #: ../clawsker:1615
622 msgid "Edit account window"
623 msgstr "Fönster för att ändra konto"
624
625 #: ../clawsker:1625
626 msgid "Filtering window"
627 msgstr "Fönster för Filtrering"
628
629 #: ../clawsker:1630
630 msgid "Filtering actions window"
631 msgstr "Fönster för Filtreringsåtgärder"
632
633 #: ../clawsker:1635
634 msgid "Filtering debug window"
635 msgstr "Fönster för Debuggning av Filter"
636
637 #: ../clawsker:1640
638 msgid "Matcher window"
639 msgstr "Matchningsfönster"
640
641 #: ../clawsker:1650
642 msgid "Preferences window"
643 msgstr "Fönster för Egenskaper"
644
645 #: ../clawsker:1655
646 msgid "Templates window"
647 msgstr "Mallfönster"
648
649 #: ../clawsker:1660
650 msgid "Actions window"
651 msgstr "Aktivitetsfönster"
652
653 #: ../clawsker:1665
654 msgid "Tags window"
655 msgstr "Taggfönster"
656
657 #: ../clawsker:1670
658 msgid "Plugins window"
659 msgstr "Pluginfönster"
660
661 #: ../clawsker:1685
662 msgid "Print preview window"
663 msgstr "Förhandsgranskningsfönster"
664
665 #: ../clawsker:1690
666 msgid "View source window"
667 msgstr "Visa källkod"
668
669 #: ../clawsker:1697
670 msgid "Main"
671 msgstr "Huvudfönster"
672
673 #: ../clawsker:1698
674 msgid "Message"
675 msgstr "Meddelande"
676
677 #: ../clawsker:1699
678 msgid "Send/Receive"
679 msgstr "Skicka/Ta emot"
680
681 #: ../clawsker:1700
682 msgid "Folder"
683 msgstr "Mapp"
684
685 #: ../clawsker:1702
686 msgid "Accounts"
687 msgstr "Konton"
688
689 #: ../clawsker:1703
690 msgid "Filtering"
691 msgstr "Filtrering"
692
693 #: ../clawsker:1704
694 msgid "Preferences"
695 msgstr "Egenskaper"
696
697 #: ../clawsker:1716 ../clawsker:1723
698 msgid ", built for "
699 msgstr ", byggt för "
700
701 #: ../clawsker:1717 ../clawsker:1724
702 msgid ", running with "
703 msgstr ", körandes med "
704
705 #: ../clawsker:1729
706 msgid "was not found!"
707 msgstr "hittades inte!"
708
709 #: ../clawsker:1730
710 msgid "returned version "
711 msgstr "returnerad version "
712
713 #: ../clawsker:1740
714 msgid "Syntax:\n"
715 msgstr "Syntax:\n"
716
717 #: ../clawsker:1741
718 msgid "    clawsker [options]\n"
719 msgstr "    clawsker [val]\n"
720
721 #: ../clawsker:1742
722 msgid "Options:\n"
723 msgstr "Val:\n"
724
725 #: ../clawsker:1743
726 msgid "    --help                         Prints this help screen.\n"
727 msgstr "    --help                         Visa denna hjälp-skärm.\n"
728
729 #: ../clawsker:1744
730 msgid "    --version                      Prints version infos.\n"
731 msgstr "    --version                      Skriver ut versions-information.\n"
732
733 #: ../clawsker:1745
734 msgid "    --verbose                      More messages on standard output.\n"
735 msgstr "    --verbose                      Fler meddelanden på standard output.\n"
736
737 #: ../clawsker:1746
738 msgid ""
739 "    --alternate-config-dir <dir>   Uses <dir> as Claws Mail config dir.\n"
740 msgstr ""
741 "    --alternate-config-dir <dir>   Använder <dir> som Claws Mail konfigurations-folder.\n"
742
743 #: ../clawsker:1747
744 msgid "    --clawsrc <file>               Uses <file> as full resource name.\n"
745 msgstr "    --clawsrc <file>               Använder <file> som fullt resurs-namn.\n"
746
747 #: ../clawsker:1807
748 #, perl-brace-format
749 msgid "unknown option '{opt}'.\n"
750 msgstr "okänt alternativ '{opt}'.\n"