Release 1.1.1
[clawsker.git] / po / nl.po
1 # Dutch translation of Clawsker.
2 # Copyright (C) 2014-2017 Marcel Pol
3 # This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
4 # Marcel Pol <marcel@timelord.nl>, 2014 - 2017.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: clawsker 1.1.0\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2017-03-20 13:12+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-03-20 19:39+0100\n"
12 "Last-Translator: Marcel Pol <marcel@timelord.nl>\n"
13 "Language-Team: nl_NL <LL@li.org>\n"
14 "Language: nl_NL\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: Poedit 1.8.12\n"
19
20 #: ../clawsker:62
21 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
22 msgstr "Claws Mail Verborgen Voorkeuren"
23
24 #: ../clawsker:63
25 msgid "About..."
26 msgstr "Over..."
27
28 #: ../clawsker:64
29 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
30 msgstr "Clawsker :: Een Claws Mail Tweaker"
31
32 #: ../clawsker:65
33 msgid "License:"
34 msgstr "Licentie:"
35
36 #: ../clawsker:66
37 msgid "Version:"
38 msgstr "Versie:"
39
40 #: ../clawsker:68
41 msgid "Colours"
42 msgstr "Kleuren"
43
44 #: ../clawsker:69
45 msgid "Behaviour"
46 msgstr "Gedrag"
47
48 #: ../clawsker:70
49 msgid "GUI"
50 msgstr "GUI"
51
52 #: ../clawsker:71 ../clawsker:1963
53 msgid "Other"
54 msgstr "Overig"
55
56 #: ../clawsker:72
57 msgid "Windows"
58 msgstr "Schermen"
59
60 #: ../clawsker:73 ../clawsker:1960
61 msgid "Accounts"
62 msgstr "Accounts"
63
64 #: ../clawsker:74
65 msgid "Plugins"
66 msgstr "Plugins"
67
68 #: ../clawsker:75
69 msgid "Hotkeys"
70 msgstr "Sneltoetsen"
71
72 #: ../clawsker:76
73 msgid "Info"
74 msgstr "Informatie"
75
76 #: ../clawsker:78 ../clawsker:1959
77 msgid "Addressbook"
78 msgstr "Adresboek"
79
80 #: ../clawsker:79
81 msgid "Memory"
82 msgstr "Geheugen"
83
84 #: ../clawsker:80 ../clawsker:89
85 msgid "Message View"
86 msgstr "Berichtvenster"
87
88 #: ../clawsker:81 ../clawsker:1938
89 msgid "Log window"
90 msgstr "Logvenster"
91
92 #: ../clawsker:82
93 msgid "Drag 'n' drop"
94 msgstr "Verslepen"
95
96 #: ../clawsker:83
97 msgid "Secure Sockets Layer"
98 msgstr "Beveiligde verbinding"
99
100 #: ../clawsker:84
101 msgid "Messages"
102 msgstr "Berichten"
103
104 #: ../clawsker:85
105 msgid "Completion"
106 msgstr "Aanvullen"
107
108 #: ../clawsker:86
109 msgid "Coloured stripes"
110 msgstr "Gekleurde strepen"
111
112 #: ../clawsker:87
113 msgid "Scroll bars"
114 msgstr "Schuifbalken"
115
116 #: ../clawsker:88
117 msgid "Message List"
118 msgstr "Berichtenlijst"
119
120 #: ../clawsker:90 ../clawsker:94
121 msgid "Compose window"
122 msgstr "Opstelvenster"
123
124 #: ../clawsker:91
125 msgid "NetworkManager"
126 msgstr "NetworkManager"
127
128 #: ../clawsker:92
129 msgid "Viewing patches"
130 msgstr "Patches bekijken"
131
132 #: ../clawsker:93
133 msgid "Master passphrase"
134 msgstr "Hoofdwachtwoord"
135
136 #: ../clawsker:95
137 msgid "Quick search"
138 msgstr "Snelzoeken"
139
140 #: ../clawsker:97
141 msgid "Use detached address book edit dialogue"
142 msgstr "Gebruik losstaand dialoogvenster om het adresboek te bewerken"
143
144 #: ../clawsker:98
145 msgid ""
146 "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
147 "use a form embedded in the address book's main window."
148 msgstr ""
149 "Indien ja, gebruik een losstaand dialoogvenster om de details van iemand te "
150 "bewerken. Anders wordt er een formulier verwerkt in het hoofdvenster van het "
151 "adresboek"
152
153 #: ../clawsker:99
154 msgid "Maximum memory for message cache"
155 msgstr "Maximum geheugengebruik voor berichtencache"
156
157 #: ../clawsker:100
158 msgid "kilobytes"
159 msgstr "kilobytes"
160
161 #: ../clawsker:101
162 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
163 msgstr "De maximum hoeveelheid geheugen om berichten te cachen, in kilobytes."
164
165 #: ../clawsker:102
166 msgid "Minimun time for cache elements"
167 msgstr "Minimum tijd voor cache-elementen"
168
169 #: ../clawsker:103
170 msgid "minutes"
171 msgstr "minuten"
172
173 #: ../clawsker:104
174 msgid ""
175 "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
176 "than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
177 msgstr ""
178 "De minimum tijd in minuten om een cache in geheugen te houden. Caches die "
179 "meer recent zijn dan deze tijd worden vastgehouden, zelfs als het "
180 "geheugengebruik te hoog is."
181
182 #: ../clawsker:105
183 msgid "Use NetworkManager"
184 msgstr "Gebruik NetworkManager"
185
186 #: ../clawsker:106
187 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
188 msgstr "Gebruik NetworkManager om automatisch naar offline te schakelen."
189
190 #: ../clawsker:107
191 msgid "Rounds for PBKDF2 function"
192 msgstr "Rondes voor PBKDF2-functie"
193
194 #: ../clawsker:108
195 msgid ""
196 "Specify the number of iterations the key derivation function will be applied "
197 "on master passphrase computation. Does not modify currently stored "
198 "passphrase, only master passphrases computed after changing this value are "
199 "affected."
200 msgstr ""
201 "Geef het aantal iteraties op voor de sleutelberekening van het "
202 "hoofdwachtwoord. Dit wijzigt niet het bestaande wachtwoord, dit gaat alleen "
203 "om hoofdwachtwoorden die zijn aangemaakt na het wijzigen van deze waarde."
204
205 #: ../clawsker:110
206 msgid "Show unread messages with bold font"
207 msgstr "Toon ongelezen berichten met vette letters"
208
209 #: ../clawsker:111
210 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
211 msgstr "Toon ongelezen berichten in de berichtenlijst met vette letters."
212
213 #: ../clawsker:112
214 msgid "Don't use markup"
215 msgstr "Gebruik geen opmaak"
216
217 #: ../clawsker:113
218 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
219 msgstr ""
220 "Gebruik geen vette en cursieve tekst in de accountkeuze van de opsteldialoog."
221
222 #: ../clawsker:114
223 msgid "Use dotted lines in tree view components"
224 msgstr "Gebruik een stippellijn in componenten van de boomweergave"
225
226 #: ../clawsker:115
227 msgid ""
228 "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
229 "and other lists) instead of the modern lineless look."
230 msgstr ""
231 "Gebruik de oude stippellijn in de boomweergave van het hoofdvenster (Map, "
232 "Bericht en andere lijsten) in plaats van het moderne uiterlijk zonder lijnen."
233
234 #: ../clawsker:116
235 msgid "Enable horizontal scrollbar"
236 msgstr "Gebruik horizontale schuifbalk"
237
238 #: ../clawsker:117
239 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
240 msgstr "Gebruik de horizontale schuifbalk in de berichtenlijst"
241
242 #: ../clawsker:118
243 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
244 msgstr "Geef de kolom Aan weer in de map Verzonden in plaats van de kolom Van"
245
246 #: ../clawsker:119
247 msgid ""
248 "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
249 "instead of the originator's one in a From column."
250 msgstr ""
251 "Geef het e-mailadres van de ontvanger weer in de kolom Aan van de map "
252 "Verzonden in plaats van e-mailadres van de afzender in de kolom Van."
253
254 #: ../clawsker:120
255 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
256 msgstr "Mappenlijst schuifbalk gedrag"
257
258 #: ../clawsker:121
259 msgid ""
260 "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
261 "automatic or hide always."
262 msgstr ""
263 "Geef het gedrag op van de verticale schuifbalk van de Mappenlijst: toon "
264 "altijd, automatisch of verberg altijd."
265
266 #: ../clawsker:122
267 msgid "Show always"
268 msgstr "Altijd tonen"
269
270 #: ../clawsker:123
271 msgid "Automatic"
272 msgstr "Automatisch"
273
274 #: ../clawsker:124
275 msgid "Hide always"
276 msgstr "Altijd verbergen"
277
278 #: ../clawsker:125
279 msgid "From column displays"
280 msgstr "Van kolomweergave"
281
282 #: ../clawsker:126
283 msgid ""
284 "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
285 "address or both."
286 msgstr ""
287 "Selecteert de gegevens die weergegeven worden in de kolom Van van de "
288 "Berichtenlijst: naam, adres of beide."
289
290 #: ../clawsker:127
291 msgid "Name only"
292 msgstr "Naam alleen"
293
294 #: ../clawsker:128
295 msgid "Address only"
296 msgstr "Adres alleen"
297
298 #: ../clawsker:129
299 msgid "Both name and address"
300 msgstr "En naam en adres"
301
302 #: ../clawsker:130
303 msgid "Coloured lines contrast"
304 msgstr "Gekleurde contrastlijnen"
305
306 #: ../clawsker:131
307 msgid ""
308 "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
309 "view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
310 "the alternating colours of the lines."
311 msgstr ""
312 "Geef de waarde op voor het creëren van de wisselend gekleurde lijnen in de "
313 "componenten van de boomweergave. Hoe kleiner de waarde, hoe minder zichtbaar "
314 "de verschillen in kleur zijn van de lijnen."
315
316 #: ../clawsker:132
317 msgid "Show cursor"
318 msgstr "Toon cursor"
319
320 #: ../clawsker:133
321 msgid "Display the cursor in the Message View."
322 msgstr "Geef de cursor weer in het Berichtvenster."
323
324 #: ../clawsker:134
325 msgid "Detachable toolbars"
326 msgstr "Werkbalken die los te maken zijn"
327
328 #: ../clawsker:135
329 msgid "Show handles in the toolbars."
330 msgstr "Toon hendels in de werkbalken."
331
332 #: ../clawsker:136
333 msgid "Use stripes in all tree view components"
334 msgstr "Gebruik strepen in alle componenten van de boomweergave"
335
336 #: ../clawsker:137
337 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
338 msgstr ""
339 "Gebruik wisselend gekleurde lijnen in alle componenten van de boomwergave."
340
341 #: ../clawsker:138
342 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
343 msgstr "Gebruik strepen in Mappenlijst en Berichtenlijst"
344
345 #: ../clawsker:139
346 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
347 msgstr "Gebruik wisselend gekleurde lijnen in Berichtenlijst en Mappenlijst."
348
349 #: ../clawsker:140
350 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
351 msgstr "2 regels per Berichtenlijstitem in 3-koloms layout"
352
353 #: ../clawsker:141
354 msgid ""
355 "Spread Message List information over two lines when using the three column "
356 "mode."
357 msgstr ""
358 "Verdeel Berichtenlijstinformatie over twee regels wanneer de driekoloms "
359 "modus gebruikt wordt."
360
361 #: ../clawsker:142
362 msgid "Show margin"
363 msgstr "Toon marge"
364
365 #: ../clawsker:143
366 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
367 msgstr "Gebruik een kleine marge in het Opstelvenster."
368
369 #: ../clawsker:144
370 msgid "Don't display localized date"
371 msgstr "Geef geen gelocaliseerde datum weer"
372
373 #: ../clawsker:145
374 msgid "Toggles localization of date format in Message View."
375 msgstr "Wisselt de localisatie van het datumformaat in het Berichtenvenster"
376
377 #: ../clawsker:146
378 msgid "Zero replacement character"
379 msgstr "Vervanging van het nul-karakter"
380
381 #: ../clawsker:147
382 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List."
383 msgstr "Vervangt '0' met het opgegeven karakter in de Mappenlijst."
384
385 #: ../clawsker:148
386 msgid "Editable headers"
387 msgstr "Aanpasbare headers"
388
389 #: ../clawsker:149
390 msgid ""
391 "Allows to manually type any value in Compose Window header entries or just "
392 "select from the available choices in the associated dropdown list."
393 msgstr ""
394 "Maakt het mogelijk handmatig een waarde in te voeren in het header-deel van "
395 "het opstelvenster of om te een keuze te maken uit de beschikbare opties in "
396 "het dropdown-menu."
397
398 #: ../clawsker:150
399 msgid "Warn when sending to more than"
400 msgstr "Waarschuwing bij verzenden aan meer dan"
401
402 #: ../clawsker:151
403 msgid "recipients"
404 msgstr "ontvangers"
405
406 #: ../clawsker:152
407 msgid ""
408 "Show a warning dialogue when sending to more recipients than specified. Use "
409 "0 to disable this check."
410 msgstr ""
411 "Toon een waarschuwingsvenster bij verzenden aan meer ontvangers dan "
412 "opgegeven. Gebruik 0 om deze controle te deactiveren."
413
414 #: ../clawsker:153
415 msgid "Select next message on delete"
416 msgstr "Selecteer volgende bericht na verwijderen"
417
418 #: ../clawsker:154
419 msgid ""
420 "When deleting a message, toggles between selecting the next one (newer "
421 "message) or the previous one (older message)."
422 msgstr ""
423 "Wanneer een bericht wordt verwijderd, kan het volgende (nieuwere) bericht "
424 "worden geselecteerd of het vorige (oudere) bericht."
425
426 #: ../clawsker:156
427 msgid "Drag 'n' drop hover timeout"
428 msgstr "Verslepen zweef-timeout"
429
430 #: ../clawsker:157
431 msgid "milliseconds"
432 msgstr "milliseconden"
433
434 #: ../clawsker:158
435 msgid ""
436 "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
437 "cursor is held over it during drag and drop."
438 msgstr ""
439 "Tijd in millisecondes waarna een mappenboom uitvouwt wanneer de "
440 "muisaanwijzer er boven wordt gehouden tijdens verslepen."
441
442 #: ../clawsker:159
443 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
444 msgstr "Geen bevestiging voor verwijderen (gevaarlijk!)"
445
446 #: ../clawsker:160
447 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
448 msgstr "Vraag niet om bevestiging voor het definitief verwijderen van e-mails."
449
450 #: ../clawsker:161
451 msgid "Respect format=flowed in messages"
452 msgstr "Volg format=flowed in berichten"
453
454 #: ../clawsker:162
455 msgid ""
456 "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some "
457 "mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be "
458 "wrapped."
459 msgstr ""
460 "Volg format=flowed in text/plain berichtdelen. Dit zorgt ervoor dat sommige "
461 "e-mails lange regels hebben, maar zal ook sommige URLs behouden die anders "
462 "afgebroken worden."
463
464 #: ../clawsker:163
465 msgid "Allow writable temporary files"
466 msgstr "Toestaan van schrijfbare tijdelijke bestanden"
467
468 #: ../clawsker:164
469 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
470 msgstr ""
471 "Bewaart tijdelijke bestanden wanneer een bijvoegsel wordt geopend met de "
472 "schrijfbit aangezet."
473
474 #: ../clawsker:165
475 msgid "Don't check SSL certificates"
476 msgstr "Controleer SSL-certificaten niet"
477
478 #: ../clawsker:166
479 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
480 msgstr "Zet het verifiëren van SSL-certificaten uit."
481
482 #: ../clawsker:167
483 msgid "Progress bar update step every"
484 msgstr "Bijwerken van voortgangsbalk iedere"
485
486 #: ../clawsker:168
487 msgid "items"
488 msgstr "onderwerpen"
489
490 #: ../clawsker:169
491 msgid "Update stepping in progress bars."
492 msgstr "Bijwerkstappen in voortgangsbalken."
493
494 #: ../clawsker:170
495 msgid "Maximum age when threading by subject"
496 msgstr "Maximum ouderdom wanneer draadjes worden gesorteerd op onderwerp"
497
498 #: ../clawsker:171
499 msgid "days"
500 msgstr "dagen"
501
502 #: ../clawsker:172
503 msgid ""
504 "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
505 "subject in addition to standard headers\"."
506 msgstr ""
507 "Aantal dagen om een bericht in een draadje te houden wanneer \"Draadjes "
508 "volgens onderwerp sorteren naast de standaard headers\" gebruikt wordt."
509
510 #: ../clawsker:173
511 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
512 msgstr "Sta onveilige SSL-certificaten toe"
513
514 #: ../clawsker:174
515 msgid ""
516 "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
517 "port."
518 msgstr ""
519 "Laat Claws Mail meerdere SSL-certificaten onthouden voor een bepaalde server/"
520 "poort."
521
522 #: ../clawsker:175
523 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
524 msgstr "Forceer UTF-8 voor gebroken e-mails"
525
526 #: ../clawsker:176
527 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
528 msgstr ""
529 "Gebruik UTF-8 tekenset voor gebroken e-mails in plaats van de huidige locale."
530
531 #: ../clawsker:177
532 msgid "Warn on drag 'n' drop"
533 msgstr "Waarschuwen bij verslepen"
534
535 #: ../clawsker:178
536 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
537 msgstr "Geef een bevestigingsdialoog weer bij het verslepen van mappen."
538
539 #: ../clawsker:179
540 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
541 msgstr "Uitgaande berichten vallen terug op ASCII"
542
543 #: ../clawsker:180
544 msgid ""
545 "If allowed by content, ASCII will be used to encode outgoing messages, "
546 "otherwise the user-defined encoding is always enforced."
547 msgstr ""
548 "Wanneer de inhoud het toestaat zal ASCII gebruikt worden als tekenset voor "
549 "uitgaande berichten. Anders wordt de tekenset die door de gebruiker gekozen "
550 "is altijd gebruikt."
551
552 #: ../clawsker:181
553 msgid "Primary paste unselects selection"
554 msgstr "Primair plakken deselecteert de selectie"
555
556 #: ../clawsker:182
557 msgid ""
558 "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
559 "insertion point."
560 msgstr ""
561 "Bepaalt hoe plakken door de middelste muisknop de geselecteerde tekst en het "
562 "invoegpunt verandert."
563
564 #: ../clawsker:183
565 msgid "Show inline attachments"
566 msgstr "Toon ingesloten bijvoegsels"
567
568 #: ../clawsker:184
569 msgid "Allows to hide inline attachments already shown in mail structure view."
570 msgstr ""
571 "Maakt het mogelijk ingesloten bijvoegsels die al in de e-mailstructuur "
572 "getoond waren te verbergen."
573
574 #: ../clawsker:185
575 msgid "Address search in compose window matches any"
576 msgstr "Adres zoeken in opstelvenster komt overeen met alles"
577
578 #: ../clawsker:186
579 msgid ""
580 "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
581 "only from the start."
582 msgstr ""
583 "Met Tab-toets aanvullen, moet de adres-tekst overeenkomen met elk deel van "
584 "de regel of alleen met het begin."
585
586 #: ../clawsker:187
587 msgid "Folder search in folder selector matches any"
588 msgstr "Map zoeken in map selecteren komt overeen met alles"
589
590 #: ../clawsker:188
591 msgid ""
592 "On folder name completion text will match any part of the string or only "
593 "from the start."
594 msgstr ""
595 "Met mapnaam aanvullen, moet de tekst overeenkomen met elk deel van de regel "
596 "of alleen met het begin."
597
598 #: ../clawsker:189
599 msgid "Rewrite first 'From' using QP encoding"
600 msgstr "Herschrijf eerste 'From' m.b.v. QP encoding"
601
602 #: ../clawsker:190
603 msgid ""
604 "Workaround some servers which convert first 'From' to '>From' by using "
605 "Quoted-Printable transfer encoding instead of 7bit/8bit encoding."
606 msgstr ""
607 "Workaround voor sommige servers die de eerste 'From' omzetten naar '>From' m."
608 "b.v. Quoted-Printable transfer encoding in plaats van 7bit/8bit encoding."
609
610 #: ../clawsker:192
611 msgid "X-Mailer header"
612 msgstr "X-Mailer header"
613
614 #: ../clawsker:193
615 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
616 msgstr ""
617 "De kleur die gebruikt wordt voor de X-Mailer regel wanneer de waarde Claws "
618 "Mail is."
619
620 #: ../clawsker:194
621 msgid "Error messages"
622 msgstr "Foutmeldingen"
623
624 #: ../clawsker:195
625 msgid "Colour for error messages in log window."
626 msgstr "Kleur voor foutmeldingen in het logvenster."
627
628 #: ../clawsker:196
629 msgid "Server messages"
630 msgstr "Servermeldingen"
631
632 #: ../clawsker:197
633 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
634 msgstr "Kleur voor meldingen die ontvangen zijn van servers in het logvenster."
635
636 #: ../clawsker:198
637 msgid "Standard messages"
638 msgstr "Standaard meldingen"
639
640 #: ../clawsker:199
641 msgid "Colour for messages in log window."
642 msgstr "Kleur voor meldingen in het logvenster."
643
644 #: ../clawsker:200
645 msgid "Client messages"
646 msgstr "Cliëntmeldingen"
647
648 #: ../clawsker:201
649 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
650 msgstr "Kleur voor meldingen die naar servers verzonden zijn in logvenster."
651
652 #: ../clawsker:202
653 msgid "Warning messages"
654 msgstr "Waarschuwingsberichten"
655
656 #: ../clawsker:203
657 msgid "Colour for warning messages in log window."
658 msgstr "Kleur voor waarschuwingsmeldingen in het logvenster."
659
660 #: ../clawsker:205
661 msgid "Tags background"
662 msgstr "Achtergrond voor tags"
663
664 #: ../clawsker:206
665 msgid "Background colour for tags in message view."
666 msgstr "Achtergrondkleur voor tags in berichtvenster."
667
668 #: ../clawsker:207
669 msgid "Tags text"
670 msgstr "Tekst voor tags"
671
672 #: ../clawsker:208
673 msgid "Text colour for tags in message view."
674 msgstr "Tekstkleur voor tags in het berichtvenster."
675
676 #: ../clawsker:210
677 msgid "Default headers background"
678 msgstr "Achtergrond voor standaard headers"
679
680 #: ../clawsker:211
681 msgid "Background colour for default headers in compose window."
682 msgstr "Achtergrondkleur voor standaard headers in het opstelvenster."
683
684 #: ../clawsker:212
685 msgid "Default headers text"
686 msgstr "Tekst voor standaard headers"
687
688 #: ../clawsker:213
689 msgid "Text colour for default headers in compose window."
690 msgstr "Tekstkleur voor standaard headers in het opstelvenster."
691
692 #: ../clawsker:215
693 msgid "Active quick search background"
694 msgstr "Achtergrond voor actief snelzoeken."
695
696 #: ../clawsker:216
697 msgid "Background colour for active quick search."
698 msgstr "Achtergrondkleur voor actief snelzoeken."
699
700 #: ../clawsker:217
701 msgid "Active quick search text"
702 msgstr "Tekst voor actief snelzoeken."
703
704 #: ../clawsker:218
705 msgid "Text colour for active quick search."
706 msgstr "Tekstkleur voor actief snelzoeken."
707
708 #: ../clawsker:219
709 msgid "Quick search error background"
710 msgstr "Achtergrond voor foutmelding bij snelzoeken."
711
712 #: ../clawsker:220
713 msgid "Background colour for quick search error."
714 msgstr "Achtergrondkleur voor foutmelding bij snelzoeken."
715
716 #: ../clawsker:221
717 msgid "Quick search error text"
718 msgstr "Tekst foutmelding bij snelzoeken"
719
720 #: ../clawsker:222
721 msgid "Text colour for quick search error."
722 msgstr "Tekstkleur voor foutmelding bij snelzoeken."
723
724 #: ../clawsker:224
725 msgid "Added lines"
726 msgstr "Toegevoegde regels"
727
728 #: ../clawsker:225
729 msgid "Colour for added lines in patches."
730 msgstr "Kleur voor toegevoegde regels in patches."
731
732 #: ../clawsker:226
733 msgid "Deleted lines"
734 msgstr "Verwijderde regels"
735
736 #: ../clawsker:227
737 msgid "Colour for deleted lines in patches."
738 msgstr "Kleur voor verwijderde regels in patches."
739
740 #: ../clawsker:228
741 msgid "Hunk lines"
742 msgstr "Omliggende regels"
743
744 #: ../clawsker:229
745 msgid "Colour for hunk headers in patches."
746 msgstr "Kleur voor omliggende regels in patches."
747
748 #: ../clawsker:231
749 msgid "X position"
750 msgstr "X-positie"
751
752 #: ../clawsker:232
753 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
754 msgstr "X-coördinaat voor de linksboven hoek van het venster."
755
756 #: ../clawsker:233
757 msgid "Y position"
758 msgstr "Y-positie"
759
760 #: ../clawsker:234
761 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
762 msgstr "Y-coördinaat voor de linksboven hoek van het venster."
763
764 #: ../clawsker:235
765 msgid "Width"
766 msgstr "Breedte"
767
768 #: ../clawsker:236
769 msgid "Window's width in pixels."
770 msgstr "Breedte van het venster in pixels."
771
772 #: ../clawsker:237
773 msgid "Height"
774 msgstr "Hoogte"
775
776 #: ../clawsker:238
777 msgid "Window's height in pixels."
778 msgstr "Hoogte van het venster in pixels."
779
780 #: ../clawsker:240
781 msgid "Maximized"
782 msgstr "Gemaximaliseerd"
783
784 #: ../clawsker:241
785 msgid "Changes window maximized status."
786 msgstr "Verandert de gemaximaliseerd-status van het venster. "
787
788 #: ../clawsker:242
789 msgid "Full-screen"
790 msgstr "Volledig scherm"
791
792 #: ../clawsker:243
793 msgid "Changes full screen status."
794 msgstr "Verandert de volledigscherm-status van het venster."
795
796 #: ../clawsker:245
797 msgid "Use custom GnuTLS priority"
798 msgstr "Gebruik aangepaste GnuTLS prioriteit"
799
800 #: ../clawsker:246
801 msgid "Enables using user provided GnuTLS priority string."
802 msgstr "Activeert de door de gebruiker ingestelde GnuTLS prioriteit."
803
804 #: ../clawsker:247 ../clawsker:1993
805 msgid "GnuTLS priority"
806 msgstr "GnuTLS prioriteit"
807
808 #: ../clawsker:248
809 msgid ""
810 "Value to use as GnuTLS priority string if custom priority check is enabled. "
811 "Otherwise this value is ignored."
812 msgstr ""
813 "Waarde om als GnuTLS prioriteit te gebruiken als de aangepaste "
814 "prioriteitscheck is geactiveerd. Anders wordt deze waarde genegeerd."
815
816 #: ../clawsker:250
817 msgid "Autocompletion limit"
818 msgstr "Aanvul-limiet"
819
820 #: ../clawsker:251
821 msgid ""
822 "Limits the number of addresses obtained from keyring through autocompletion. "
823 "Use 0 to get all matches."
824 msgstr ""
825 "Beperkt het aantal adressen dat van de sleutelring wordt verkregen voor het "
826 "automatisch aanvullen. Gebruik 0 om alle overeenkomsten te verkrijgen."
827
828 #: ../clawsker:252
829 msgid "Base URL"
830 msgstr "Basis-URL"
831
832 #: ../clawsker:253
833 msgid ""
834 "This is the URL where avatar requests are sent. You can use the one of your "
835 "own libravatar server, if available."
836 msgstr ""
837 "Dit is de URL waar de aanvragen voor avatars worden verzonden. Je kunt ook "
838 "de URL van je eigen libravatar server gebruiken, als deze beschikbaar is."
839
840 #: ../clawsker:254
841 msgid "Log level"
842 msgstr "Logniveau"
843
844 #: ../clawsker:255
845 msgid "Verbosity level of log, accumulative."
846 msgstr "Niveau van loggen, cumulatief."
847
848 #: ../clawsker:256
849 msgid "None"
850 msgstr "Geen"
851
852 #: ../clawsker:257
853 msgid "Manual"
854 msgstr "Handmatig"
855
856 #: ../clawsker:258
857 msgid "Actions"
858 msgstr "Acties"
859
860 #: ../clawsker:259
861 msgid "Matches"
862 msgstr "Overeenkomsten"
863
864 #: ../clawsker:435
865 msgid "Clawsker error"
866 msgstr "Clawsker-fout"
867
868 #: ../clawsker:441
869 msgid "Error: seems Claws Mail is currently running, close it first."
870 msgstr "Fout: het lijkt dat Claws Mail draait, sluit het eerst."
871
872 #: ../clawsker:464
873 msgid "Error: resource file for Claws Mail was not found."
874 msgstr "Fout: bronbestand voor Claws Mail was niet gevonden."
875
876 #: ../clawsker:1781
877 msgid "Main window"
878 msgstr "Hoofdvenster"
879
880 #: ../clawsker:1794
881 msgid "Message window"
882 msgstr "Berichtvenster"
883
884 #: ../clawsker:1804
885 msgid "Send window"
886 msgstr "Verzendvenster"
887
888 #: ../clawsker:1809
889 msgid "Receive window"
890 msgstr "Ontvangstvenster"
891
892 #: ../clawsker:1823
893 msgid "Folder window"
894 msgstr "Mapvenster"
895
896 #: ../clawsker:1828
897 msgid "Folder selection window"
898 msgstr "Map-selecteren venster"
899
900 #: ../clawsker:1838
901 msgid "Addressbook main window"
902 msgstr "Adresboek hoofdvenster"
903
904 #: ../clawsker:1843
905 msgid "Edit person window"
906 msgstr "Bewerken persoonvenster"
907
908 #: ../clawsker:1848
909 msgid "Edit group window"
910 msgstr "Bewerken groepvenster"
911
912 #: ../clawsker:1853
913 msgid "Add address window"
914 msgstr "Adres toevoegvenster"
915
916 #: ../clawsker:1858
917 msgid "Folder select window"
918 msgstr "Mapselectievenster"
919
920 #: ../clawsker:1868
921 msgid "Accounts window"
922 msgstr "Accountsvenster"
923
924 #: ../clawsker:1873
925 msgid "Edit account window"
926 msgstr "Account bewerkvenster"
927
928 #: ../clawsker:1883
929 msgid "Filtering window"
930 msgstr "Filtervenster"
931
932 #: ../clawsker:1888
933 msgid "Filtering actions window"
934 msgstr "Filter actievenster"
935
936 #: ../clawsker:1893
937 msgid "Filtering debug window"
938 msgstr "Filter debugvenster"
939
940 #: ../clawsker:1898
941 msgid "Matcher window"
942 msgstr "Matchesvenster"
943
944 #: ../clawsker:1908
945 msgid "Preferences window"
946 msgstr "Voorkeurenvenster"
947
948 #: ../clawsker:1913
949 msgid "Templates window"
950 msgstr "Sjablonenvenster"
951
952 #: ../clawsker:1918
953 msgid "Actions window"
954 msgstr "Actiesvenster"
955
956 #: ../clawsker:1923
957 msgid "Tags window"
958 msgstr "Tagsvenster"
959
960 #: ../clawsker:1928
961 msgid "Plugins window"
962 msgstr "Pluginsvenster"
963
964 #: ../clawsker:1943
965 msgid "Print preview window"
966 msgstr "Afdrukvoorbeeldvenster"
967
968 #: ../clawsker:1948
969 msgid "View source window"
970 msgstr "Bron bekijken venster"
971
972 #: ../clawsker:1955
973 msgid "Main"
974 msgstr "Hoofd"
975
976 #: ../clawsker:1956
977 msgid "Message"
978 msgstr "Bericht"
979
980 #: ../clawsker:1957
981 msgid "Send/Receive"
982 msgstr "Verzenden/Ontvangen"
983
984 #: ../clawsker:1958
985 msgid "Folder"
986 msgstr "Map"
987
988 #: ../clawsker:1961
989 msgid "Filtering"
990 msgstr "Filteren"
991
992 #: ../clawsker:1962
993 msgid "Preferences"
994 msgstr "Voorkeuren"
995
996 #: ../clawsker:2095
997 msgid "Attachment remover"
998 msgstr "Bijlage verwijderaar"
999
1000 #: ../clawsker:2100
1001 msgid "GPG"
1002 msgstr "GPG"
1003
1004 #: ../clawsker:2106
1005 msgid "Sieve manager"
1006 msgstr "Sieve manager"
1007
1008 #: ../clawsker:2111
1009 msgid "Libravatar"
1010 msgstr "Libravatar"
1011
1012 #: ../clawsker:2116
1013 msgid "Perl"
1014 msgstr "Perl"
1015
1016 #: ../clawsker:2194
1017 msgid "Menu path"
1018 msgstr "Menupad"
1019
1020 #: ../clawsker:2205
1021 msgid "Hotkey"
1022 msgstr "Sneltoets"
1023
1024 #: ../clawsker:2250
1025 msgid "GLib runtime"
1026 msgstr "GLib omgeving"
1027
1028 #: ../clawsker:2251
1029 msgid "GLib built"
1030 msgstr "GLib gecompileerd"
1031
1032 #: ../clawsker:2253
1033 msgid "GTK2 runtime"
1034 msgstr "GTK2 omgeving"
1035
1036 #: ../clawsker:2254
1037 msgid "GTK2 built"
1038 msgstr "GTK2 gecompileerd"
1039
1040 #: ../clawsker:2271
1041 msgid "Binary"
1042 msgstr "Programma"
1043
1044 #: ../clawsker:2272
1045 msgid "Configuration"
1046 msgstr "Instellingen"
1047
1048 #: ../clawsker:2285
1049 msgid "Library versions"
1050 msgstr "Bibliotheek-versies"
1051
1052 #: ../clawsker:2286
1053 msgid "Claws Mail versions"
1054 msgstr "Claws Mail Versies"
1055
1056 #: ../clawsker:2313
1057 #, perl-brace-format
1058 msgid "Perl-GLib version {glibv}, built for {glibb}, running with {glibr}."
1059 msgstr ""
1060 "Perl-GLib versie {glibv}, gecompileerd met {glibb}, draait met {glibr}."
1061
1062 #: ../clawsker:2318
1063 #, perl-brace-format
1064 msgid "Perl-GLib version {glibv}."
1065 msgstr "Perl-GLib versie {glibv}."
1066
1067 #: ../clawsker:2322
1068 #, perl-brace-format
1069 msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}, built for {gtkb}, running with {gtkr}."
1070 msgstr "Perl-GTK2 versie {gtkv}, gecompileerd met {gtkb}, draait met {gtkr}."
1071
1072 #: ../clawsker:2327
1073 #, perl-brace-format
1074 msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}."
1075 msgstr "Perl-GTK2 versie {gtkv}."
1076
1077 #: ../clawsker:2331
1078 msgid "Claws Mail was not found!"
1079 msgstr "Claws Mail is niet gevonden."
1080
1081 #: ../clawsker:2332
1082 #, perl-brace-format
1083 msgid "Claws Mail returned version {cmv}."
1084 msgstr "Claws Mail gaf versie {cmv}"
1085
1086 #: ../clawsker:2343
1087 msgid "Syntax:"
1088 msgstr "Syntax:"
1089
1090 #: ../clawsker:2344
1091 msgid "  clawsker [options]"
1092 msgstr "  clawsker [opties]"
1093
1094 #: ../clawsker:2345
1095 msgid "Options:"
1096 msgstr "_Opties:"
1097
1098 #: ../clawsker:2346
1099 msgid ""
1100 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail configuration."
1101 msgstr ""
1102 "  -a|--alternate-config-dir <map>  Gebruikt <map> als Claws Mail "
1103 "configuratiemap."
1104
1105 #: ../clawsker:2347
1106 msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output."
1107 msgstr ""
1108 "  -b|--verbose                     Meer meldingen in de standaard uitvoer."
1109
1110 #: ../clawsker:2348
1111 msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name."
1112 msgstr ""
1113 "  -c|--clawsrc <bestand>           Gebruikt <bestand> als volledige bronnaam."
1114
1115 #: ../clawsker:2349
1116 msgid "  -h|--help                        Prints this help screen and exits."
1117 msgstr "  -h|--help                        Geeft dit helpscherm weer."
1118
1119 #: ../clawsker:2350
1120 msgid "  -r|--read-only                   Disables writing changes to disk."
1121 msgstr ""
1122 "  -r|--read-only                   Deactiveert het schrijven van "
1123 "veranderingen naar de harde schijf."
1124
1125 #: ../clawsker:2351
1126 msgid ""
1127 "  -v|--version                     Prints version information and exits."
1128 msgstr "  -v|--version                     Geeft versie-informatie."
1129
1130 #: ../clawsker:2367
1131 msgid "try -h or --help for syntax.\n"
1132 msgstr "probeer -h of --help voor syntax.\n"
1133
1134 #: ../clawsker:2370
1135 #, perl-brace-format
1136 msgid "Error in options: {msg}\n"
1137 msgstr "Fout in opties: {msg}\n"
1138
1139 #: ../clawsker:2382
1140 #, perl-brace-format
1141 msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
1142 msgstr "Fout: {opt} vereist een argument met een nummerieke waarde\n"
1143
1144 #: ../clawsker:2389
1145 #, perl-brace-format
1146 msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
1147 msgstr "Fout: '{dir}' is geen map of bestaat niet\n"
1148
1149 #: ../clawsker:2398
1150 #, perl-brace-format
1151 msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
1152 msgstr "Fout: '{value}' is geen bestand of bestaat niet\n"
1153
1154 #: ../clawsker:2433 ../clawsker:2495
1155 #, perl-brace-format
1156 msgid "Error: opening '{file}' for reading"
1157 msgstr "Fout: openen van '{file}' voor lezen"
1158
1159 #: ../clawsker:2441
1160 #, perl-brace-format
1161 msgid "Error: duplicate section '{sect}' in resource file '{file}'\n"
1162 msgstr "Fout: dubbele sectie '{sect}' in bronbestand '{file}'\n"
1163
1164 #: ../clawsker:2461 ../clawsker:2530
1165 #, perl-brace-format
1166 msgid "Error: opening '{file}' for writing"
1167 msgstr "Fout: openen van '{file}' voor schrijven"
1168