Norwegian Bokmål update by Petter Adsen
[clawsker.git] / po / nb.po
1 # Norwegian Bokmål translation for Clawsker.
2 # Copyright (C) 2015-2016 Ricardo Mones Lastra
3 # This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
4 # Petter Adsen <petter@synth.no>, 2015, 2016.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: clawsker 1.0.0\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2016-09-26 20:11+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2016-10-02 13:20+0200\n"
12 "Last-Translator: Petter Adsen <petter@synth.no>\n"
13 "Language-Team: Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål <>\n"
14 "Language: Norwegian Bokmål\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
20
21 #: ../clawsker:61
22 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
23 msgstr "Claws Mail Skjulte Innstillinger"
24
25 #: ../clawsker:62
26 msgid "About..."
27 msgstr "Om..."
28
29 #: ../clawsker:63
30 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
31 msgstr "Clawsker :: Tweaker For Claws Mail"
32
33 #: ../clawsker:64
34 msgid "License:"
35 msgstr "Lisens:"
36
37 #: ../clawsker:65
38 msgid "Version:"
39 msgstr "Versjon:"
40
41 #: ../clawsker:67
42 msgid "Colours"
43 msgstr "Farger"
44
45 #: ../clawsker:68
46 msgid "Behaviour"
47 msgstr "Oppførsel"
48
49 #: ../clawsker:69
50 msgid "GUI"
51 msgstr "GUI"
52
53 #: ../clawsker:70 ../clawsker:1834
54 msgid "Other"
55 msgstr "Øvrig"
56
57 #: ../clawsker:71
58 msgid "Windows"
59 msgstr "Vinduer"
60
61 #: ../clawsker:72 ../clawsker:1831
62 msgid "Accounts"
63 msgstr "Kontoer"
64
65 #: ../clawsker:73
66 msgid "Plugins"
67 msgstr "Plugins"
68
69 #: ../clawsker:74
70 msgid "Info"
71 msgstr "Informasjon"
72
73 #: ../clawsker:76 ../clawsker:1830
74 msgid "Addressbook"
75 msgstr "Adressebok"
76
77 #: ../clawsker:77
78 msgid "Memory"
79 msgstr "Minne"
80
81 #: ../clawsker:78 ../clawsker:87
82 msgid "Message View"
83 msgstr "Meldingsvindu"
84
85 #: ../clawsker:79 ../clawsker:1809
86 msgid "Log window"
87 msgstr "Loggvindu"
88
89 #: ../clawsker:80
90 msgid "Drag 'n' drop"
91 msgstr "Dra og slipp"
92
93 #: ../clawsker:81
94 msgid "Secure Sockets Layer"
95 msgstr "Secure Sockets Layer"
96
97 #: ../clawsker:82
98 msgid "Messages"
99 msgstr "Meldinger"
100
101 #: ../clawsker:83
102 msgid "Completion"
103 msgstr "Komplettering"
104
105 #: ../clawsker:84
106 msgid "Coloured stripes"
107 msgstr "Fargede striper"
108
109 #: ../clawsker:85
110 msgid "Scroll bars"
111 msgstr "Scroll bars"
112
113 #: ../clawsker:86
114 msgid "Message List"
115 msgstr "Meldingsliste"
116
117 #: ../clawsker:88
118 msgid "Compose window"
119 msgstr "Komponeringsvindu"
120
121 #: ../clawsker:89
122 msgid "NetworkManager"
123 msgstr "NetworkManager"
124
125 #: ../clawsker:90
126 msgid "Viewing patches"
127 msgstr "Patch-visning"
128
129 #: ../clawsker:91
130 msgid "Master passphrase"
131 msgstr "Hovedpassord"
132
133 #: ../clawsker:93
134 msgid "Use detached address book edit dialogue"
135 msgstr "Bruk egen dialog for å editere adressebok"
136
137 #: ../clawsker:94
138 msgid ""
139 "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
140 "use a form embedded in the address book's main window."
141 msgstr ""
142 "Bruk egen dialog for å editere en persons detaljer. Ellers vil en dialog i "
143 "adressebokens hovedvindu anvendes."
144
145 #: ../clawsker:95
146 msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
147 msgstr "Maksimalt minne for meldings-cache (kB)"
148
149 #: ../clawsker:96
150 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
151 msgstr "Maksimalt minne brukt for å cache meldinger, i kilobyte."
152
153 #: ../clawsker:97
154 msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
155 msgstr "Minimum tid for cachede elementer (minutter)"
156
157 #: ../clawsker:98
158 msgid ""
159 "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
160 "than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
161 msgstr ""
162 "Minimum tid i minutter å holde ett cache i minne. Cacher som er yngre enn "
163 "denne tid vil ikke frigis, selv om minnebruken er for høy."
164
165 #: ../clawsker:99
166 msgid "Use NetworkManager"
167 msgstr "Bruk NetworkManager"
168
169 #: ../clawsker:100
170 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
171 msgstr "Bruk NetworkManager for å gå offline automatisk."
172
173 #: ../clawsker:101
174 msgid "Rounds for PBKDF2 function"
175 msgstr "Antall PKBDF2-runder"
176
177 #: ../clawsker:102
178 msgid ""
179 "Specify the number of iterations the key derivation function will be applied "
180 "on master passphrase computation. Does not modify currently stored "
181 "passphrase, only master passphrases computed after changing this value are "
182 "affected."
183 msgstr ""
184 "Spesifiser hvor mange interasjoner funksjonen for derivering av nøkler vil "
185 "gjennomgå under utregning av hoved-passphrase. Endrer ikke nåværende lagrede "
186 "passphrase, bare hoved-passphraser som regnes ut etter endring av denne "
187 "verdien."
188
189 #: ../clawsker:104
190 msgid "Show unread messages with bold font"
191 msgstr "Vis uleste meldinger med fet skrifttype"
192
193 #: ../clawsker:105
194 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
195 msgstr "Vis uleste meldinger i Meldingslisten med fet skrifttype."
196
197 #: ../clawsker:106
198 msgid "Don't use markup"
199 msgstr "Ikke bruk markup"
200
201 #: ../clawsker:107
202 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
203 msgstr "Ikke bruk fet og kursiv text i komponerings-dialogens konto-velger."
204
205 #: ../clawsker:108
206 msgid "Use dotted lines in tree view components"
207 msgstr "Bruk stiplet linje i trevisnings-komponenter"
208
209 #: ../clawsker:109
210 msgid ""
211 "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
212 "and other lists) instead of the modern lineless look."
213 msgstr ""
214 "Bruk gammelt utseende med stiplet linje i hovedvinduets trevisninger (Mappe, "
215 "Meldinger og andre lister) istedet for det moderne utseendet uten linjer."
216
217 #: ../clawsker:110
218 msgid "Enable horizontal scrollbar"
219 msgstr "Aktiver horisontal scrollbar"
220
221 #: ../clawsker:111
222 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
223 msgstr "Aktiver horisontal scrollbar i Meldings-listen."
224
225 #: ../clawsker:112
226 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
227 msgstr "Vis Til-kolonnen istedet for Fra-kolonnen i Sendt-mappen"
228
229 #: ../clawsker:113
230 msgid ""
231 "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
232 "instead of the originator's one in a From column."
233 msgstr ""
234 "Vis mottagerens emailadresse i en Til-kolonne i Sendt-mappen istedet for "
235 "avsenderens i en Fra-kolonne."
236
237 #: ../clawsker:114
238 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
239 msgstr "Oppførsel for Meldings-listens scrollbar"
240
241 #: ../clawsker:115
242 msgid ""
243 "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
244 "automatic or hide always."
245 msgstr ""
246 "Spesifiser oppførsel for vertikal scrollbar i Meldings-liste: Vis alltid, "
247 "automatisk eller skjul alltid."
248
249 #: ../clawsker:116
250 msgid "Show always"
251 msgstr "Vis alltid"
252
253 #: ../clawsker:117
254 msgid "Automatic"
255 msgstr "Automatisk"
256
257 #: ../clawsker:118
258 msgid "Hide always"
259 msgstr "Skjul alltid"
260
261 #: ../clawsker:119
262 msgid "From column displays"
263 msgstr "Fra-kolonnen viser"
264
265 #: ../clawsker:120
266 msgid ""
267 "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
268 "address or both."
269 msgstr ""
270 "Velger hva som vises i Fra-kolonnen i Meldings-listen: Navn, adresse eller "
271 "begge."
272
273 #: ../clawsker:121
274 msgid "Name only"
275 msgstr "Kun navn"
276
277 #: ../clawsker:122
278 msgid "Address only"
279 msgstr "Kun adresse"
280
281 #: ../clawsker:123
282 msgid "Both name and address"
283 msgstr "Både navn og adresse"
284
285 #: ../clawsker:124
286 msgid "Coloured lines contrast"
287 msgstr "Kontrast for fargede linjer"
288
289 #: ../clawsker:125
290 msgid ""
291 "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
292 "view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
293 "the alternating colours of the lines."
294 msgstr ""
295 "Spesifiser verdien som brukes for å lage linjer med alternerende farger i "
296 "trevisnings-komponenter. Mindre verdi gir mindre synlig forskjell i de "
297 "alternerende fargene på linjene."
298
299 #: ../clawsker:126
300 msgid "Show cursor"
301 msgstr "Vis markør"
302
303 #: ../clawsker:127
304 msgid "Display the cursor in the Message View."
305 msgstr "Vis markør i Meldings-vindu."
306
307 #: ../clawsker:128
308 msgid "Detachable toolbars"
309 msgstr "Avtagbare verktøyslinjer"
310
311 #: ../clawsker:129
312 msgid "Show handles in the toolbars."
313 msgstr "Vis håndtak på verktøyslinjer."
314
315 #: ../clawsker:130
316 msgid "Use stripes in all tree view components"
317 msgstr "Bruk striper i alle trevisnings-komponenter"
318
319 #: ../clawsker:131
320 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
321 msgstr "Bruk alternerende fargede linjer i alle trevisnings-komponenter."
322
323 #: ../clawsker:132
324 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
325 msgstr "Bruk striper i Mappe-liste og Meldings-liste"
326
327 #: ../clawsker:133
328 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
329 msgstr "Aktiver alternerende fargede linjer i Meldings-liste og Mappe-liste."
330
331 #: ../clawsker:134
332 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
333 msgstr "2 linjer per Meldings-listeobjekt i 3-kolonnes layout"
334
335 #: ../clawsker:135
336 msgid ""
337 "Spread Message List information over two lines when using the three column "
338 "mode."
339 msgstr ""
340 "Bruk to linjer for hvert objekt i Meldings-listen når 3-kolonnes layout "
341 "brukes."
342
343 #: ../clawsker:136
344 msgid "Show margin"
345 msgstr "Vis marg"
346
347 #: ../clawsker:137
348 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
349 msgstr "Viser en liten marg i komponerings-dialogen."
350
351 #: ../clawsker:138
352 msgid "Don't display localized date"
353 msgstr "Ikke vis lokalisert dato"
354
355 #: ../clawsker:139
356 msgid "Toggles localization of date format in Message View."
357 msgstr "Skifter lokalisering av dato i Meldings-dialogen."
358
359 #: ../clawsker:140
360 msgid "Zero replacement character"
361 msgstr "Tegn for utskiftning av null"
362
363 #: ../clawsker:141
364 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List."
365 msgstr "Erstatter '0' med gitt bokstav i Mappelisten."
366
367 #: ../clawsker:142
368 msgid "Editable headers"
369 msgstr "Editerbare headers"
370
371 #: ../clawsker:143
372 msgid ""
373 "Allows to manually type any value in Compose Window header entries or just "
374 "select from the available choices in the associated dropdown list."
375 msgstr ""
376 "Tillat å manuelt skrive inn enhver verdi i Komponerings-vinduets headere "
377 "eller bare velge fra tilgjengelige valg i listen."
378
379 #: ../clawsker:144
380 msgid "Select next message on delete"
381 msgstr "Velg neste melding ved sletting"
382
383 #: ../clawsker:145
384 msgid ""
385 "When deleting a message, toggles between selecting the next one (newer "
386 "message) or the previous one (older message)."
387 msgstr ""
388 "Velger mellom å velge neste (nyere melding) eller forrige (eldre melding) "
389 "når en melding slettes."
390
391 #: ../clawsker:147
392 msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
393 msgstr "Timeout for dra og slipp-hover (ms)"
394
395 #: ../clawsker:148
396 msgid ""
397 "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
398 "cursor is held over it during drag and drop."
399 msgstr ""
400 "Tid i millisekunder innen ett mappe-tre ekspanderer når pekeren holdes over "
401 "den under dra og slipp."
402
403 #: ../clawsker:149
404 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
405 msgstr "Ikke bekreft slettinger (farlig!)"
406
407 #: ../clawsker:150
408 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
409 msgstr "Ikke spør om bekreftelse ved sletting av email."
410
411 #: ../clawsker:151
412 msgid "Respect format=flowed in messages"
413 msgstr "Respekter format=flowed i meldinger"
414
415 #: ../clawsker:152
416 msgid ""
417 "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some "
418 "mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be "
419 "wrapped."
420 msgstr ""
421 "Respekter format=flowed i text/plain meldinger. Dette forårsaker at noen "
422 "mailer får lange linjer, men vil fikse noen URL'er som ellers ville brytes."
423
424 #: ../clawsker:153
425 msgid "Allow writable temporary files"
426 msgstr "Tillat skrivbare temporære filer"
427
428 #: ../clawsker:154
429 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
430 msgstr "Lagrer temporære filer når vedlegg med skrive-bit åpnes."
431
432 #: ../clawsker:155
433 msgid "Don't check SSL certificates"
434 msgstr "Ikke kontroller SSL-sertifikater"
435
436 #: ../clawsker:156
437 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
438 msgstr "Skrur av verifisering av SSL-sertifikater."
439
440 #: ../clawsker:157
441 msgid "Progress bar update step (items)"
442 msgstr "Oppdateringssteg i forløpsindikator (enheter)"
443
444 #: ../clawsker:158
445 msgid "Update stepping in progress bars."
446 msgstr "Oppdateringssteg i forløpsindikatorer."
447
448 #: ../clawsker:159
449 msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
450 msgstr "Maksimal alder når meldinger vises i tråd etter emne (dager)"
451
452 #: ../clawsker:160
453 msgid ""
454 "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
455 "subject in addition to standard headers\"."
456 msgstr ""
457 "Antall dager å inkludere i en tråd når \"Tråd bruker emne i tillegg til "
458 "standard headere\"."
459
460 #: ../clawsker:161
461 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
462 msgstr "Tillat usikre SSL-sertifikater"
463
464 #: ../clawsker:162
465 msgid ""
466 "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
467 "port."
468 msgstr ""
469 "Tillater Claws Mail å huske flere SSL-sertifikater for en angitt server/port."
470
471 #: ../clawsker:163
472 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
473 msgstr "Tving UTF-8 for ødelagte mailer"
474
475 #: ../clawsker:164
476 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
477 msgstr "Bruk UTF-8 enkoding for ødelagte mailer istedenfor aktuelt lokale."
478
479 #: ../clawsker:165
480 msgid "Warn on drag 'n' drop"
481 msgstr "Advar ved dra og slipp"
482
483 #: ../clawsker:166
484 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
485 msgstr "Vis en bekreftelses-dialog ved dra og slipp av mapper."
486
487 #: ../clawsker:167
488 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
489 msgstr "Utgående meldinger faller tilbake til ASCII"
490
491 #: ../clawsker:168
492 msgid ""
493 "If content allows, ASCII will be used to encode outgoing messages, otherwise "
494 "the user-defined encoding is enforced always."
495 msgstr ""
496 "Hvis innholdet tillater, vil ASCII alltid brukes til å enkode utgående "
497 "meldinger, ellers brukes alltid bruker-definert enkoding."
498
499 #: ../clawsker:169
500 msgid "Primary paste unselects selection"
501 msgstr "Primær lim avmarkerer valg"
502
503 #: ../clawsker:170
504 msgid ""
505 "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
506 "insertion point."
507 msgstr ""
508 "Kontrollerer hvordan å lime inn med midt-knappen endrer valgt tekst og "
509 "insettningspunkt."
510
511 #: ../clawsker:171
512 msgid "Show inline attachments"
513 msgstr "Vis inline-vedlegg"
514
515 #: ../clawsker:172
516 msgid "Allows hiding inline attachments already shown in mail structure view."
517 msgstr "Tillater å skjule inline-vedlegg som allerede vises i mail-vindu."
518
519 #: ../clawsker:173
520 msgid "Address search in compose window matches any"
521 msgstr "Adressesøk i komponeringsvindu matcher alle"
522
523 #: ../clawsker:174
524 msgid ""
525 "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
526 "only from the start."
527 msgstr ""
528 "Ved Tab-komplettering kommer adresse-teksten til å matche enhver del av "
529 "strengen eller bare fra begynnelsen."
530
531 #: ../clawsker:175
532 msgid "Folder search in folder selector matches any"
533 msgstr "Søkning i mappe matcher alle"
534
535 #: ../clawsker:176
536 msgid ""
537 "On folder name completion text will match any part of the string or only "
538 "from the start."
539 msgstr ""
540 "Komplettering av mappe-navn vil matche enhver del av strengen eller bare fra "
541 "begynnelsen."
542
543 #: ../clawsker:177
544 msgid "Rewrite first 'From' using QP encoding"
545 msgstr "Skriv om første 'From' med QP enkoding"
546
547 #: ../clawsker:178
548 msgid ""
549 "Workaround some servers which convert first 'From' to '>From' by using "
550 "Quoted-Printable transfer encoding instead of 7bit/8bit encoding."
551 msgstr ""
552 "Løsning for noen servere som konverterer første 'From' til '>From' ved å "
553 "bruke Quoted-Printable enkoding i stedet for 7bit/8bit enkoding."
554
555 #: ../clawsker:180
556 msgid "X-Mailer header"
557 msgstr "X-Mailer header"
558
559 #: ../clawsker:181
560 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
561 msgstr "Farge som brukes for X-Mailer linje når verdien er Claws Mail."
562
563 #: ../clawsker:182
564 msgid "Error messages"
565 msgstr "Feilmeldinger"
566
567 #: ../clawsker:183
568 msgid "Colour for error messages in log window."
569 msgstr "Farge for feilmeldinger i logg-vindu."
570
571 #: ../clawsker:184
572 msgid "Server messages"
573 msgstr "Servermeldinger"
574
575 #: ../clawsker:185
576 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
577 msgstr "Farge for meldinger mottatt fra server i logg-vindu."
578
579 #: ../clawsker:186
580 msgid "Standard messages"
581 msgstr "Standard meldinger"
582
583 #: ../clawsker:187
584 msgid "Colour for messages in log window."
585 msgstr "Farge for meldinger i logg-vindu."
586
587 #: ../clawsker:188
588 msgid "Client messages"
589 msgstr "Klient-meldinger"
590
591 #: ../clawsker:189
592 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
593 msgstr "Farge for meldinger sendt til servere i logg-vindu."
594
595 #: ../clawsker:190
596 msgid "Warnings"
597 msgstr "Advarsler"
598
599 #: ../clawsker:191
600 msgid "Colour for warning messages in log window."
601 msgstr "Farge for advarsler i logg-vindu."
602
603 #: ../clawsker:193
604 msgid "Added lines"
605 msgstr "Tilleggslinjer"
606
607 #: ../clawsker:194
608 msgid "Colour for added lines in patches."
609 msgstr "Farge for tilleggslinjer i patcher."
610
611 #: ../clawsker:195
612 msgid "Deleted lines"
613 msgstr "Slettede linjer"
614
615 #: ../clawsker:196
616 msgid "Colour for deleted lines in patches."
617 msgstr "Farge for slettede linjer i patcher."
618
619 #: ../clawsker:197
620 msgid "Hunk lines"
621 msgstr "Rubrikk for stykke"
622
623 #: ../clawsker:198
624 msgid "Color for hunk headers in patches."
625 msgstr "Farge for stykke-rubrikker i patcher."
626
627 #: ../clawsker:200
628 msgid "X position"
629 msgstr "X-posisjon"
630
631 #: ../clawsker:201
632 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
633 msgstr "X-koordinat for vinduets øvre venstre hjørne."
634
635 #: ../clawsker:202
636 msgid "Y position"
637 msgstr "Y-posisjon"
638
639 #: ../clawsker:203
640 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
641 msgstr "Y-koordinat for vinduets øvre venstre hjørne."
642
643 #: ../clawsker:204
644 msgid "Width"
645 msgstr "Vidde"
646
647 #: ../clawsker:205
648 msgid "Window's width in pixels."
649 msgstr "Vinduets vidde i pixler."
650
651 #: ../clawsker:206
652 msgid "Height"
653 msgstr "Høyde"
654
655 #: ../clawsker:207
656 msgid "Window's height in pixels."
657 msgstr "Vinduets høyde i pixler."
658
659 #: ../clawsker:209
660 msgid "Maximized"
661 msgstr "Maksimert"
662
663 #: ../clawsker:210
664 msgid "Changes window maximized status."
665 msgstr "Endrer vinduets maksimerings-status."
666
667 #: ../clawsker:211
668 msgid "Full-screen"
669 msgstr "Fullskjerm"
670
671 #: ../clawsker:212
672 msgid "Changes full screen status."
673 msgstr "Endrer fullskjermsstatus."
674
675 #: ../clawsker:214
676 msgid "Use custom GnuTLS priority"
677 msgstr "Bruk valgfri GnuTLS prioritet"
678
679 #: ../clawsker:215
680 msgid "Enables using user provided GnuTLS priority string."
681 msgstr "Gjør det mulig for bruker å endre GnuTLS prioritets-streng."
682
683 #: ../clawsker:216 ../clawsker:1864
684 msgid "GnuTLS priority"
685 msgstr "GnuTLS-prioritet"
686
687 #: ../clawsker:217
688 msgid ""
689 "Value to use as GnuTLS priority string if custom priority check is enabled. "
690 "Otherwise this value is ignored."
691 msgstr ""
692 "Verdi som brukes som GnuTLS prioritets-streng hvis valgfri endring er på. "
693 "Ellers vil denne verdien ignoreres."
694
695 #: ../clawsker:219
696 msgid "Autocompletion limit"
697 msgstr "Grense for auto-komplettering"
698
699 #: ../clawsker:220
700 msgid ""
701 "Limits the number of addresses obtained from keyring through autocompletion. "
702 "Use 0 to get all matches."
703 msgstr ""
704 "Begrenser antall adresser som hentes fra nøkkelring gjennom auto-"
705 "komplettering. Bruk 0 for å få alle som matcher."
706
707 #: ../clawsker:221
708 msgid "Base URL"
709 msgstr "Base-URL"
710
711 #: ../clawsker:222
712 msgid ""
713 "This is the URL where avatar requests are sent. You can use the one of your "
714 "own libravatar server, if available."
715 msgstr ""
716 "Dette er URL avatar-forespørsler sendes til. Du kan bruke din egen "
717 "libravatar-server hvis tilgjengelig."
718
719 #: ../clawsker:223
720 msgid "Log level"
721 msgstr "Nivå på logg"
722
723 #: ../clawsker:224
724 msgid "Verbosity level of log, acumulative."
725 msgstr "Kumulativ verbositets-nivå på logg"
726
727 #: ../clawsker:225
728 msgid "None"
729 msgstr "Ingen"
730
731 #: ../clawsker:226
732 msgid "Manual"
733 msgstr "Manuell"
734
735 #: ../clawsker:227
736 msgid "Actions"
737 msgstr "Aktiviteter"
738
739 #: ../clawsker:228
740 msgid "Matches"
741 msgstr "Matcher"
742
743 #: ../clawsker:230
744 msgid "Error: "
745 msgstr "Feil: "
746
747 #: ../clawsker:231
748 msgid "resource file for Claws Mail was not found."
749 msgstr "ressursfilen for Claws Mail fantes ikke."
750
751 #: ../clawsker:232
752 msgid "seems Claws Mail is currently running, close it first."
753 msgstr "det virker som Claws Mail kjører nå, lukk den først."
754
755 #: ../clawsker:409
756 msgid "Clawsker error"
757 msgstr "Clawsker-feil"
758
759 #: ../clawsker:1652
760 msgid "Main window"
761 msgstr "Hovedvindu"
762
763 #: ../clawsker:1665
764 msgid "Message window"
765 msgstr "Meldingsvindu"
766
767 #: ../clawsker:1675
768 msgid "Send window"
769 msgstr "Send-vindu"
770
771 #: ../clawsker:1680
772 msgid "Receive window"
773 msgstr "Mottaks-vindu"
774
775 #: ../clawsker:1694
776 msgid "Folder window"
777 msgstr "Mappe-vindu"
778
779 #: ../clawsker:1699
780 msgid "Folder selection window"
781 msgstr "Mappevalgs-vindu"
782
783 #: ../clawsker:1709
784 msgid "Addressbook main window"
785 msgstr "Hovedvindu for adressebok"
786
787 #: ../clawsker:1714
788 msgid "Edit person window"
789 msgstr "Editer person-vindu"
790
791 #: ../clawsker:1719
792 msgid "Edit group window"
793 msgstr "Editer gruppe-vindu"
794
795 #: ../clawsker:1724
796 msgid "Add address window"
797 msgstr "Legg til adresse-vindu"
798
799 #: ../clawsker:1729
800 msgid "Folder select window"
801 msgstr "Mappevalgs-vindu"
802
803 #: ../clawsker:1739
804 msgid "Accounts window"
805 msgstr "Konto-vindu"
806
807 #: ../clawsker:1744
808 msgid "Edit account window"
809 msgstr "Editer konto-vindu"
810
811 #: ../clawsker:1754
812 msgid "Filtering window"
813 msgstr "Filter-vindu"
814
815 #: ../clawsker:1759
816 msgid "Filtering actions window"
817 msgstr "Filter-handlinger vindu"
818
819 #: ../clawsker:1764
820 msgid "Filtering debug window"
821 msgstr "Debug-vindu for filter"
822
823 #: ../clawsker:1769
824 msgid "Matcher window"
825 msgstr "Match-vindu"
826
827 #: ../clawsker:1779
828 msgid "Preferences window"
829 msgstr "Vindu for Egenskaper"
830
831 #: ../clawsker:1784
832 msgid "Templates window"
833 msgstr "Vindu for Maler"
834
835 #: ../clawsker:1789
836 msgid "Actions window"
837 msgstr "Aktivitets-vindu"
838
839 #: ../clawsker:1794
840 msgid "Tags window"
841 msgstr "Tags-vindu"
842
843 #: ../clawsker:1799
844 msgid "Plugins window"
845 msgstr "Plugins-vindu"
846
847 #: ../clawsker:1814
848 msgid "Print preview window"
849 msgstr "Forhåndsvisnings-vindu"
850
851 #: ../clawsker:1819
852 msgid "View source window"
853 msgstr "Vis kildekode"
854
855 #: ../clawsker:1826
856 msgid "Main"
857 msgstr "Hoved"
858
859 #: ../clawsker:1827
860 msgid "Message"
861 msgstr "Melding"
862
863 #: ../clawsker:1828
864 msgid "Send/Receive"
865 msgstr "Send/Motta"
866
867 #: ../clawsker:1829
868 msgid "Folder"
869 msgstr "Mappe"
870
871 #: ../clawsker:1832
872 msgid "Filtering"
873 msgstr "Filtrering"
874
875 #: ../clawsker:1833
876 msgid "Preferences"
877 msgstr "Innstillinger"
878
879 #: ../clawsker:1965
880 msgid "Attachment remover"
881 msgstr "Fjerning av vedlegg"
882
883 #: ../clawsker:1970
884 msgid "GPG"
885 msgstr "GPG"
886
887 #: ../clawsker:1976
888 msgid "Sieve manager"
889 msgstr "Sieve manager"
890
891 #: ../clawsker:1981
892 msgid "Libravatar"
893 msgstr "Libravatar"
894
895 #: ../clawsker:1986
896 msgid "Perl"
897 msgstr "Perl"
898
899 #: ../clawsker:2003
900 msgid "GLib runtime"
901 msgstr "GLib runtime"
902
903 #: ../clawsker:2004
904 msgid "GLib built"
905 msgstr "GLib bygget"
906
907 #: ../clawsker:2006
908 msgid "GTK2 runtime"
909 msgstr "GKT2 runtime"
910
911 #: ../clawsker:2007
912 msgid "GTK2 built"
913 msgstr "GTK2 bygget"
914
915 #: ../clawsker:2024
916 msgid "Binary"
917 msgstr "Binær"
918
919 #: ../clawsker:2025
920 msgid "Configuration"
921 msgstr "Konfigurasjon"
922
923 #: ../clawsker:2038
924 msgid "Library versions"
925 msgstr "Library-versjoner"
926
927 #: ../clawsker:2039
928 msgid "Claws Mail versions"
929 msgstr "Claws Mail versjoner"
930
931 #: ../clawsker:2066 ../clawsker:2070
932 msgid ", built for "
933 msgstr ", bygget for "
934
935 #: ../clawsker:2067 ../clawsker:2071
936 msgid ", running with "
937 msgstr ", kjøres med "
938
939 #: ../clawsker:2074
940 msgid "was not found!"
941 msgstr "fantes ikke!"
942
943 #: ../clawsker:2075
944 msgid "returned version "
945 msgstr "returnerte versjon"
946
947 #: ../clawsker:2085
948 msgid "Syntax:\n"
949 msgstr "Syntaks:\n"
950
951 #: ../clawsker:2086
952 msgid "  clawsker [options]\n"
953 msgstr " clawsker [valg]\n"
954
955 #: ../clawsker:2087
956 msgid "Options:\n"
957 msgstr "Valg:\n"
958
959 #: ../clawsker:2088
960 msgid ""
961 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail config dir.\n"
962 msgstr ""
963 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Bruker <dir> som Claws Mail konfig-"
964 "katalog.\n"
965
966 #: ../clawsker:2089
967 msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output.\n"
968 msgstr "  -b|--verbose\t\t\t   Fler meldinger til standard output.\n"
969
970 #: ../clawsker:2090
971 msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name.\n"
972 msgstr "  -c|--clawsrc <fil>\t\t   Bruker <fil> som fullt ressurs-navn.\n"
973
974 #: ../clawsker:2091
975 msgid "  -h|--help                        Prints this help screen.\n"
976 msgstr "  -h|--help\t\t\t   Viser denne hjelpe-skjermen.\n"
977
978 #: ../clawsker:2092
979 msgid "  -r|--read-only                   Disables writing changes to disk.\n"
980 msgstr "  -r|--read-only\t\t\t   Skrur av skriving av endringer til disk.\n"
981
982 #: ../clawsker:2093
983 msgid "  -v|--version                     Prints version infos.\n"
984 msgstr "  -v|--version\t\t\t   Viser versjons-info.\n"
985
986 #: ../clawsker:2107
987 msgid "try -h or --help for syntax.\n"
988 msgstr "prøv -h eller --help for syntaks.\n"
989
990 #: ../clawsker:2110
991 #, perl-brace-format
992 msgid "Error in options: {msg}\n"
993 msgstr "Feil i valg: {msg}\n"
994
995 #: ../clawsker:2122
996 #, perl-brace-format
997 msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
998 msgstr "Feil: {opt} krever numerisk verdi som argument\n"
999
1000 #: ../clawsker:2129
1001 #, perl-brace-format
1002 msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
1003 msgstr "Feil: '{dir}' er ingen katalog eller finnes ikke\n"
1004
1005 #: ../clawsker:2138
1006 #, perl-brace-format
1007 msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
1008 msgstr "Feil: '{value}' er ingen fil eller finnes ikke\n"
1009
1010 #: ../clawsker:2181
1011 #, perl-brace-format
1012 msgid "Error: opening '{file}' for reading"
1013 msgstr "Feil: ved åpning av '{file}' for lesing"
1014
1015 #: ../clawsker:2189
1016 #, perl-brace-format
1017 msgid "Error: duplicate section '{sect}' in resource file '{file}'\n"
1018 msgstr "Feil: duplisert seksjon '{sect}' i ressurs-fil '{file}'\n"
1019
1020 #: ../clawsker:2209
1021 #, perl-brace-format
1022 msgid "Error: opening '{file}' for writing"
1023 msgstr "Feil: ved åpning av '{file}' for skriving"