492538c2c532e11cde709b2d2b2ad5f188ffbbce
[clawsker.git] / po / nb.po
1 # Norwegian Bokmål translation for Clawsker.
2 # Copyright (C) 2015-2017 Ricardo Mones Lastra
3 # This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
4 # Petter Adsen <petter@nillabs.com>, 2015, 2016, 2017.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: clawsker 1.1.0\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2017-03-19 11:33+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-03-24 11:58+0100\n"
12 "Last-Translator: Petter Adsen <petter@nillabs.com>\n"
13 "Language-Team: Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål <>\n"
14 "Language: Norwegian Bokmål\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
20
21 #: ../clawsker:62
22 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
23 msgstr "Claws Mail Skjulte Innstillinger"
24
25 #: ../clawsker:63
26 msgid "About..."
27 msgstr "Om..."
28
29 #: ../clawsker:64
30 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
31 msgstr "Clawsker :: Tweaker For Claws Mail"
32
33 #: ../clawsker:65
34 msgid "License:"
35 msgstr "Lisens:"
36
37 #: ../clawsker:66
38 msgid "Version:"
39 msgstr "Versjon:"
40
41 #: ../clawsker:68
42 msgid "Colours"
43 msgstr "Farger"
44
45 #: ../clawsker:69
46 msgid "Behaviour"
47 msgstr "Oppførsel"
48
49 #: ../clawsker:70
50 msgid "GUI"
51 msgstr "GUI"
52
53 #: ../clawsker:71 ../clawsker:1963
54 msgid "Other"
55 msgstr "Øvrig"
56
57 #: ../clawsker:72
58 msgid "Windows"
59 msgstr "Vinduer"
60
61 #: ../clawsker:73 ../clawsker:1960
62 msgid "Accounts"
63 msgstr "Kontoer"
64
65 #: ../clawsker:74
66 msgid "Plugins"
67 msgstr "Plugins"
68
69 #: ../clawsker:75
70 msgid "Hotkeys"
71 msgstr "Hurtigtaster"
72
73 #: ../clawsker:76
74 msgid "Info"
75 msgstr "Informasjon"
76
77 #: ../clawsker:78 ../clawsker:1959
78 msgid "Addressbook"
79 msgstr "Adressebok"
80
81 #: ../clawsker:79
82 msgid "Memory"
83 msgstr "Minne"
84
85 #: ../clawsker:80 ../clawsker:89
86 msgid "Message View"
87 msgstr "Meldingsvindu"
88
89 #: ../clawsker:81 ../clawsker:1938
90 msgid "Log window"
91 msgstr "Loggvindu"
92
93 #: ../clawsker:82
94 msgid "Drag 'n' drop"
95 msgstr "Dra og slipp"
96
97 #: ../clawsker:83
98 msgid "Secure Sockets Layer"
99 msgstr "Secure Sockets Layer"
100
101 #: ../clawsker:84
102 msgid "Messages"
103 msgstr "Meldinger"
104
105 #: ../clawsker:85
106 msgid "Completion"
107 msgstr "Komplettering"
108
109 #: ../clawsker:86
110 msgid "Coloured stripes"
111 msgstr "Fargede striper"
112
113 #: ../clawsker:87
114 msgid "Scroll bars"
115 msgstr "Scroll bars"
116
117 #: ../clawsker:88
118 msgid "Message List"
119 msgstr "Meldingsliste"
120
121 #: ../clawsker:90 ../clawsker:94
122 msgid "Compose window"
123 msgstr "Komponeringsvindu"
124
125 #: ../clawsker:91
126 msgid "NetworkManager"
127 msgstr "NetworkManager"
128
129 #: ../clawsker:92
130 msgid "Viewing patches"
131 msgstr "Patch-visning"
132
133 #: ../clawsker:93
134 msgid "Master passphrase"
135 msgstr "Hovedpassord"
136
137 #: ../clawsker:95
138 msgid "Quick search"
139 msgstr "Hurtigsøk"
140
141 #: ../clawsker:97
142 msgid "Use detached address book edit dialogue"
143 msgstr "Bruk egen dialog for å editere adressebok"
144
145 #: ../clawsker:98
146 msgid ""
147 "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
148 "use a form embedded in the address book's main window."
149 msgstr ""
150 "Bruk egen dialog for å editere en persons detaljer. Ellers vil en dialog i "
151 "adressebokens hovedvindu anvendes."
152
153 #: ../clawsker:99
154 msgid "Maximum memory for message cache"
155 msgstr "Maksimalt minne for meldings-cache"
156
157 #: ../clawsker:100
158 msgid "kilobytes"
159 msgstr "kilobyte"
160
161 #: ../clawsker:101
162 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
163 msgstr "Maksimalt minne brukt for å cache meldinger, i kilobyte."
164
165 #: ../clawsker:102
166 msgid "Minimun time for cache elements"
167 msgstr "Minimum tid for cachede elementer"
168
169 #: ../clawsker:103
170 msgid "minutes"
171 msgstr "minutter"
172
173 #: ../clawsker:104
174 msgid ""
175 "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
176 "than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
177 msgstr ""
178 "Minimum tid i minutter å holde ett cache i minne. Cacher som er yngre enn "
179 "denne tid vil ikke frigis, selv om minnebruken er for høy."
180
181 #: ../clawsker:105
182 msgid "Use NetworkManager"
183 msgstr "Bruk NetworkManager"
184
185 #: ../clawsker:106
186 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
187 msgstr "Bruk NetworkManager for å gå offline automatisk."
188
189 #: ../clawsker:107
190 msgid "Rounds for PBKDF2 function"
191 msgstr "Antall PKBDF2-runder"
192
193 #: ../clawsker:108
194 msgid ""
195 "Specify the number of iterations the key derivation function will be applied "
196 "on master passphrase computation. Does not modify currently stored "
197 "passphrase, only master passphrases computed after changing this value are "
198 "affected."
199 msgstr ""
200 "Spesifiser hvor mange interasjoner funksjonen for derivering av nøkler vil "
201 "gjennomgå under utregning av hoved-passphrase. Endrer ikke nåværende lagrede "
202 "passphrase, bare hoved-passphraser som regnes ut etter endring av denne "
203 "verdien."
204
205 #: ../clawsker:110
206 msgid "Show unread messages with bold font"
207 msgstr "Vis uleste meldinger med fet skrifttype"
208
209 #: ../clawsker:111
210 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
211 msgstr "Vis uleste meldinger i Meldingslisten med fet skrifttype."
212
213 #: ../clawsker:112
214 msgid "Don't use markup"
215 msgstr "Ikke bruk markup"
216
217 #: ../clawsker:113
218 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
219 msgstr "Ikke bruk fet og kursiv text i komponerings-dialogens konto-velger."
220
221 #: ../clawsker:114
222 msgid "Use dotted lines in tree view components"
223 msgstr "Bruk stiplet linje i trevisnings-komponenter"
224
225 #: ../clawsker:115
226 msgid ""
227 "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
228 "and other lists) instead of the modern lineless look."
229 msgstr ""
230 "Bruk gammelt utseende med stiplet linje i hovedvinduets trevisninger (Mappe, "
231 "Meldinger og andre lister) istedet for det moderne utseendet uten linjer."
232
233 #: ../clawsker:116
234 msgid "Enable horizontal scrollbar"
235 msgstr "Aktiver horisontal scrollbar"
236
237 #: ../clawsker:117
238 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
239 msgstr "Aktiver horisontal scrollbar i Meldings-listen."
240
241 #: ../clawsker:118
242 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
243 msgstr "Vis Til-kolonnen istedet for Fra-kolonnen i Sendt-mappen"
244
245 #: ../clawsker:119
246 msgid ""
247 "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
248 "instead of the originator's one in a From column."
249 msgstr ""
250 "Vis mottagerens emailadresse i en Til-kolonne i Sendt-mappen istedet for "
251 "avsenderens i en Fra-kolonne."
252
253 #: ../clawsker:120
254 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
255 msgstr "Oppførsel for Meldings-listens scrollbar"
256
257 #: ../clawsker:121
258 msgid ""
259 "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
260 "automatic or hide always."
261 msgstr ""
262 "Spesifiser oppførsel for vertikal scrollbar i Meldings-liste: Vis alltid, "
263 "automatisk eller skjul alltid."
264
265 #: ../clawsker:122
266 msgid "Show always"
267 msgstr "Vis alltid"
268
269 #: ../clawsker:123
270 msgid "Automatic"
271 msgstr "Automatisk"
272
273 #: ../clawsker:124
274 msgid "Hide always"
275 msgstr "Skjul alltid"
276
277 #: ../clawsker:125
278 msgid "From column displays"
279 msgstr "Fra-kolonnen viser"
280
281 #: ../clawsker:126
282 msgid ""
283 "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
284 "address or both."
285 msgstr ""
286 "Velger hva som vises i Fra-kolonnen i Meldings-listen: Navn, adresse eller "
287 "begge."
288
289 #: ../clawsker:127
290 msgid "Name only"
291 msgstr "Kun navn"
292
293 #: ../clawsker:128
294 msgid "Address only"
295 msgstr "Kun adresse"
296
297 #: ../clawsker:129
298 msgid "Both name and address"
299 msgstr "Både navn og adresse"
300
301 #: ../clawsker:130
302 msgid "Coloured lines contrast"
303 msgstr "Kontrast for fargede linjer"
304
305 #: ../clawsker:131
306 msgid ""
307 "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
308 "view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
309 "the alternating colours of the lines."
310 msgstr ""
311 "Spesifiser verdien som brukes for å lage linjer med alternerende farger i "
312 "trevisnings-komponenter. Mindre verdi gir mindre synlig forskjell i de "
313 "alternerende fargene på linjene."
314
315 #: ../clawsker:132
316 msgid "Show cursor"
317 msgstr "Vis markør"
318
319 #: ../clawsker:133
320 msgid "Display the cursor in the Message View."
321 msgstr "Vis markør i Meldings-vindu."
322
323 #: ../clawsker:134
324 msgid "Detachable toolbars"
325 msgstr "Avtagbare verktøyslinjer"
326
327 #: ../clawsker:135
328 msgid "Show handles in the toolbars."
329 msgstr "Vis håndtak på verktøyslinjer."
330
331 #: ../clawsker:136
332 msgid "Use stripes in all tree view components"
333 msgstr "Bruk striper i alle trevisnings-komponenter"
334
335 #: ../clawsker:137
336 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
337 msgstr "Bruk alternerende fargede linjer i alle trevisnings-komponenter."
338
339 #: ../clawsker:138
340 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
341 msgstr "Bruk striper i Mappe-liste og Meldings-liste"
342
343 #: ../clawsker:139
344 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
345 msgstr "Aktiver alternerende fargede linjer i Meldings-liste og Mappe-liste."
346
347 #: ../clawsker:140
348 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
349 msgstr "2 linjer per Meldings-listeobjekt i 3-kolonnes layout"
350
351 #: ../clawsker:141
352 msgid ""
353 "Spread Message List information over two lines when using the three column "
354 "mode."
355 msgstr ""
356 "Bruk to linjer for hvert objekt i Meldings-listen når 3-kolonnes layout "
357 "brukes."
358
359 #: ../clawsker:142
360 msgid "Show margin"
361 msgstr "Vis marg"
362
363 #: ../clawsker:143
364 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
365 msgstr "Viser en liten marg i komponerings-dialogen."
366
367 #: ../clawsker:144
368 msgid "Don't display localized date"
369 msgstr "Ikke vis lokalisert dato"
370
371 #: ../clawsker:145
372 msgid "Toggles localization of date format in Message View."
373 msgstr "Skifter lokalisering av dato i Meldings-dialogen."
374
375 #: ../clawsker:146
376 msgid "Zero replacement character"
377 msgstr "Tegn for utskiftning av null"
378
379 #: ../clawsker:147
380 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List."
381 msgstr "Erstatter '0' med gitt bokstav i Mappelisten."
382
383 #: ../clawsker:148
384 msgid "Editable headers"
385 msgstr "Editerbare headers"
386
387 #: ../clawsker:149
388 msgid ""
389 "Allows to manually type any value in Compose Window header entries or just "
390 "select from the available choices in the associated dropdown list."
391 msgstr ""
392 "Tillat å manuelt skrive inn enhver verdi i Komponerings-vinduets headere "
393 "eller bare velge fra tilgjengelige valg i listen."
394
395 #: ../clawsker:150
396 msgid "Warn when sending to more than"
397 msgstr "Advar ved sending til fler enn"
398
399 #: ../clawsker:151
400 msgid "recipients"
401 msgstr "mottakere"
402
403 #: ../clawsker:152
404 msgid ""
405 "Show a warning dialogue when sending to more recipients than specified. Use "
406 "0 to disable this check."
407 msgstr ""
408 "Vis varseldialog ved sending til fler mottakere enn spesifisert. Bruk 0 for "
409 "å skru av denne sjekken."
410
411 #: ../clawsker:153
412 msgid "Select next message on delete"
413 msgstr "Velg neste melding ved sletting"
414
415 #: ../clawsker:154
416 msgid ""
417 "When deleting a message, toggles between selecting the next one (newer "
418 "message) or the previous one (older message)."
419 msgstr ""
420 "Velger mellom å velge neste (nyere melding) eller forrige (eldre melding) "
421 "når en melding slettes."
422
423 #: ../clawsker:156
424 msgid "Drag 'n' drop hover timeout"
425 msgstr "Timeout for dra og slipp-hover"
426
427 #: ../clawsker:157
428 msgid "milliseconds"
429 msgstr "millisekunder"
430
431 #: ../clawsker:158
432 msgid ""
433 "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
434 "cursor is held over it during drag and drop."
435 msgstr ""
436 "Tid i millisekunder innen ett mappe-tre ekspanderer når pekeren holdes over "
437 "den under dra og slipp."
438
439 #: ../clawsker:159
440 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
441 msgstr "Ikke bekreft slettinger (farlig!)"
442
443 #: ../clawsker:160
444 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
445 msgstr "Ikke spør om bekreftelse ved sletting av email."
446
447 #: ../clawsker:161
448 msgid "Respect format=flowed in messages"
449 msgstr "Respekter format=flowed i meldinger"
450
451 #: ../clawsker:162
452 msgid ""
453 "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some "
454 "mails to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be "
455 "wrapped."
456 msgstr ""
457 "Respekter format=flowed i text/plain meldinger. Dette forårsaker at noen "
458 "mailer får lange linjer, men vil fikse noen URL'er som ellers ville brytes."
459
460 #: ../clawsker:163
461 msgid "Allow writable temporary files"
462 msgstr "Tillat skrivbare temporære filer"
463
464 #: ../clawsker:164
465 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
466 msgstr "Lagrer temporære filer når vedlegg med skrive-bit åpnes."
467
468 #: ../clawsker:165
469 msgid "Don't check SSL certificates"
470 msgstr "Ikke kontroller SSL-sertifikater"
471
472 #: ../clawsker:166
473 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
474 msgstr "Skrur av verifisering av SSL-sertifikater."
475
476 #: ../clawsker:167
477 msgid "Progress bar update step every"
478 msgstr "Oppdater forløpsindikator hver"
479
480 #: ../clawsker:168
481 msgid "items"
482 msgstr "punkt"
483
484 #: ../clawsker:169
485 msgid "Update stepping in progress bars."
486 msgstr "Oppdateringssteg i forløpsindikatorer."
487
488 #: ../clawsker:170
489 msgid "Maximum age when threading by subject"
490 msgstr "Maksimal alder når meldinger vises i tråd etter emne"
491
492 #: ../clawsker:171
493 msgid "days"
494 msgstr "dager"
495
496 #: ../clawsker:172
497 msgid ""
498 "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
499 "subject in addition to standard headers\"."
500 msgstr ""
501 "Antall dager å inkludere i en tråd når \"Tråd bruker emne i tillegg til "
502 "standard headere\"."
503
504 #: ../clawsker:173
505 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
506 msgstr "Tillat usikre SSL-sertifikater"
507
508 #: ../clawsker:174
509 msgid ""
510 "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
511 "port."
512 msgstr ""
513 "Tillater Claws Mail å huske flere SSL-sertifikater for en angitt server/port."
514
515 #: ../clawsker:175
516 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
517 msgstr "Tving UTF-8 for ødelagte mailer"
518
519 #: ../clawsker:176
520 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
521 msgstr "Bruk UTF-8 enkoding for ødelagte mailer istedenfor aktuelt lokale."
522
523 #: ../clawsker:177
524 msgid "Warn on drag 'n' drop"
525 msgstr "Advar ved dra og slipp"
526
527 #: ../clawsker:178
528 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
529 msgstr "Vis en bekreftelses-dialog ved dra og slipp av mapper."
530
531 #: ../clawsker:179
532 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
533 msgstr "Utgående meldinger faller tilbake til ASCII"
534
535 #: ../clawsker:180
536 msgid ""
537 "If allowed by content, ASCII will be used to encode outgoing messages, "
538 "otherwise the user-defined encoding is always enforced."
539 msgstr ""
540 "Hvis innholdet tillater, vil ASCII alltid brukes til å enkode utgående "
541 "meldinger, ellers brukes alltid brukerdefinert enkoding."
542
543 #: ../clawsker:181
544 msgid "Primary paste unselects selection"
545 msgstr "Primær lim avmarkerer valg"
546
547 #: ../clawsker:182
548 msgid ""
549 "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
550 "insertion point."
551 msgstr ""
552 "Kontrollerer hvordan å lime inn med midt-knappen endrer valgt tekst og "
553 "insettningspunkt."
554
555 #: ../clawsker:183
556 msgid "Show inline attachments"
557 msgstr "Vis inline-vedlegg"
558
559 #: ../clawsker:184
560 msgid "Allows to hide inline attachments already shown in mail structure view."
561 msgstr "Tillater å skjule inline-vedlegg som allerede vises i mail-vindu."
562
563 #: ../clawsker:185
564 msgid "Address search in compose window matches any"
565 msgstr "Adressesøk i komponeringsvindu matcher alle"
566
567 #: ../clawsker:186
568 msgid ""
569 "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or "
570 "only from the start."
571 msgstr ""
572 "Ved Tab-komplettering kommer adresse-teksten til å matche enhver del av "
573 "strengen eller bare fra begynnelsen."
574
575 #: ../clawsker:187
576 msgid "Folder search in folder selector matches any"
577 msgstr "Søkning i mappe matcher alle"
578
579 #: ../clawsker:188
580 msgid ""
581 "On folder name completion text will match any part of the string or only "
582 "from the start."
583 msgstr ""
584 "Komplettering av mappe-navn vil matche enhver del av strengen eller bare fra "
585 "begynnelsen."
586
587 #: ../clawsker:189
588 msgid "Rewrite first 'From' using QP encoding"
589 msgstr "Skriv om første 'From' med QP enkoding"
590
591 #: ../clawsker:190
592 msgid ""
593 "Workaround some servers which convert first 'From' to '>From' by using "
594 "Quoted-Printable transfer encoding instead of 7bit/8bit encoding."
595 msgstr ""
596 "Løsning for noen servere som konverterer første 'From' til '>From' ved å "
597 "bruke Quoted-Printable enkoding i stedet for 7bit/8bit enkoding."
598
599 #: ../clawsker:192
600 msgid "X-Mailer header"
601 msgstr "X-Mailer header"
602
603 #: ../clawsker:193
604 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
605 msgstr "Farge som brukes for X-Mailer linje når verdien er Claws Mail."
606
607 #: ../clawsker:194
608 msgid "Error messages"
609 msgstr "Feilmeldinger"
610
611 #: ../clawsker:195
612 msgid "Colour for error messages in log window."
613 msgstr "Farge for feilmeldinger i logg-vindu."
614
615 #: ../clawsker:196
616 msgid "Server messages"
617 msgstr "Servermeldinger"
618
619 #: ../clawsker:197
620 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
621 msgstr "Farge for meldinger mottatt fra server i logg-vindu."
622
623 #: ../clawsker:198
624 msgid "Standard messages"
625 msgstr "Standard meldinger"
626
627 #: ../clawsker:199
628 msgid "Colour for messages in log window."
629 msgstr "Farge for meldinger i logg-vindu."
630
631 #: ../clawsker:200
632 msgid "Client messages"
633 msgstr "Klient-meldinger"
634
635 #: ../clawsker:201
636 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
637 msgstr "Farge for meldinger sendt til servere i logg-vindu."
638
639 #: ../clawsker:202
640 msgid "Warning messages"
641 msgstr "Varsels-meldinger"
642
643 #: ../clawsker:203
644 msgid "Colour for warning messages in log window."
645 msgstr "Farge for advarsler i logg-vindu."
646
647 #: ../clawsker:205
648 msgid "Tags background"
649 msgstr "Markerings-bakgrunn"
650
651 #: ../clawsker:206
652 msgid "Background colour for tags in message view."
653 msgstr "Bakgrunnsfarge for markeringer i meldingsvindu"
654
655 #: ../clawsker:207
656 msgid "Tags text"
657 msgstr "Markeringstekst"
658
659 #: ../clawsker:208
660 msgid "Text colour for tags in message view."
661 msgstr "Tekstfarge for markeringer i meldingsvindu"
662
663 #: ../clawsker:210
664 msgid "Default headers background"
665 msgstr "Standard backgrunn for brevhoder"
666
667 #: ../clawsker:211
668 msgid "Background colour for default headers in compose window."
669 msgstr "Bakgrunnsfarge for standard brevhoder i komponeringsvindu"
670
671 #: ../clawsker:212
672 msgid "Default headers text"
673 msgstr "Tekst for standard brevhoder"
674
675 #: ../clawsker:213
676 msgid "Text colour for default headers in compose window."
677 msgstr "Tekstfarge for standard brevhoder i komponeringsvindu"
678
679 #: ../clawsker:215
680 msgid "Active quick search background"
681 msgstr "Bakgrunn aktiv hurtigsøk"
682
683 #: ../clawsker:216
684 msgid "Background colour for active quick search."
685 msgstr "Bakgrunnsfarge for aktiv hurtigsøk"
686
687 #: ../clawsker:217
688 msgid "Active quick search text"
689 msgstr "Tekst aktiv hurtigsøk"
690
691 #: ../clawsker:218
692 msgid "Text colour for active quick search."
693 msgstr "Tekstfarge for aktiv hurtigsøk"
694
695 #: ../clawsker:219
696 msgid "Quick search error background"
697 msgstr "Bakgrunn hurtigsøk-feil"
698
699 #: ../clawsker:220
700 msgid "Background colour for quick search error."
701 msgstr "Bakgrunnsfarge for hurtigsøk-feil"
702
703 #: ../clawsker:221
704 msgid "Quick search error text"
705 msgstr "Tekstfarge hurtigsøkfeil"
706
707 #: ../clawsker:222
708 msgid "Text colour for quick search error."
709 msgstr "Tekstfarge for hurtigsøkfeil"
710
711 #: ../clawsker:224
712 msgid "Added lines"
713 msgstr "Tilleggslinjer"
714
715 #: ../clawsker:225
716 msgid "Colour for added lines in patches."
717 msgstr "Farge for tilleggslinjer i patcher."
718
719 #: ../clawsker:226
720 msgid "Deleted lines"
721 msgstr "Slettede linjer"
722
723 #: ../clawsker:227
724 msgid "Colour for deleted lines in patches."
725 msgstr "Farge for slettede linjer i patcher."
726
727 #: ../clawsker:228
728 msgid "Hunk lines"
729 msgstr "Rubrikk for stykke"
730
731 #: ../clawsker:229
732 msgid "Colour for hunk headers in patches."
733 msgstr "Farge for stykke-rubrikker i patcher."
734
735 #: ../clawsker:231
736 msgid "X position"
737 msgstr "X-posisjon"
738
739 #: ../clawsker:232
740 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
741 msgstr "X-koordinat for vinduets øvre venstre hjørne."
742
743 #: ../clawsker:233
744 msgid "Y position"
745 msgstr "Y-posisjon"
746
747 #: ../clawsker:234
748 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
749 msgstr "Y-koordinat for vinduets øvre venstre hjørne."
750
751 #: ../clawsker:235
752 msgid "Width"
753 msgstr "Vidde"
754
755 #: ../clawsker:236
756 msgid "Window's width in pixels."
757 msgstr "Vinduets vidde i pixler."
758
759 #: ../clawsker:237
760 msgid "Height"
761 msgstr "Høyde"
762
763 #: ../clawsker:238
764 msgid "Window's height in pixels."
765 msgstr "Vinduets høyde i pixler."
766
767 #: ../clawsker:240
768 msgid "Maximized"
769 msgstr "Maksimert"
770
771 #: ../clawsker:241
772 msgid "Changes window maximized status."
773 msgstr "Endrer vinduets maksimerings-status."
774
775 #: ../clawsker:242
776 msgid "Full-screen"
777 msgstr "Fullskjerm"
778
779 #: ../clawsker:243
780 msgid "Changes full screen status."
781 msgstr "Endrer fullskjermsstatus."
782
783 #: ../clawsker:245
784 msgid "Use custom GnuTLS priority"
785 msgstr "Bruk valgfri GnuTLS prioritet"
786
787 #: ../clawsker:246
788 msgid "Enables using user provided GnuTLS priority string."
789 msgstr "Gjør det mulig for bruker å endre GnuTLS prioritets-streng."
790
791 #: ../clawsker:247 ../clawsker:1993
792 msgid "GnuTLS priority"
793 msgstr "GnuTLS-prioritet"
794
795 #: ../clawsker:248
796 msgid ""
797 "Value to use as GnuTLS priority string if custom priority check is enabled. "
798 "Otherwise this value is ignored."
799 msgstr ""
800 "Verdi som brukes som GnuTLS prioritets-streng hvis valgfri endring er på. "
801 "Ellers vil denne verdien ignoreres."
802
803 #: ../clawsker:250
804 msgid "Autocompletion limit"
805 msgstr "Grense for auto-komplettering"
806
807 #: ../clawsker:251
808 msgid ""
809 "Limits the number of addresses obtained from keyring through autocompletion. "
810 "Use 0 to get all matches."
811 msgstr ""
812 "Begrenser antall adresser som hentes fra nøkkelring gjennom auto-"
813 "komplettering. Bruk 0 for å få alle som matcher."
814
815 #: ../clawsker:252
816 msgid "Base URL"
817 msgstr "Base-URL"
818
819 #: ../clawsker:253
820 msgid ""
821 "This is the URL where avatar requests are sent. You can use the one of your "
822 "own libravatar server, if available."
823 msgstr ""
824 "Dette er URL avatar-forespørsler sendes til. Du kan bruke din egen "
825 "libravatar-server hvis tilgjengelig."
826
827 #: ../clawsker:254
828 msgid "Log level"
829 msgstr "Nivå på logg"
830
831 #: ../clawsker:255
832 msgid "Verbosity level of log, accumulative."
833 msgstr "Kumulativt verbositets-nivå på logg."
834
835 #: ../clawsker:256
836 msgid "None"
837 msgstr "Ingen"
838
839 #: ../clawsker:257
840 msgid "Manual"
841 msgstr "Manuell"
842
843 #: ../clawsker:258
844 msgid "Actions"
845 msgstr "Aktiviteter"
846
847 #: ../clawsker:259
848 msgid "Matches"
849 msgstr "Matcher"
850
851 #: ../clawsker:435
852 msgid "Clawsker error"
853 msgstr "Clawsker-feil"
854
855 #: ../clawsker:441
856 msgid "Error: seems Claws Mail is currently running, close it first."
857 msgstr "Feil: det virker som Claws Mail kjører nå, lukk den først."
858
859 #: ../clawsker:464
860 msgid "Error: resource file for Claws Mail was not found."
861 msgstr "Feil: ressursfilen for Claws Mail fantes ikke."
862
863 #: ../clawsker:1781
864 msgid "Main window"
865 msgstr "Hovedvindu"
866
867 #: ../clawsker:1794
868 msgid "Message window"
869 msgstr "Meldingsvindu"
870
871 #: ../clawsker:1804
872 msgid "Send window"
873 msgstr "Send-vindu"
874
875 #: ../clawsker:1809
876 msgid "Receive window"
877 msgstr "Mottaks-vindu"
878
879 #: ../clawsker:1823
880 msgid "Folder window"
881 msgstr "Mappe-vindu"
882
883 #: ../clawsker:1828
884 msgid "Folder selection window"
885 msgstr "Mappevalgs-vindu"
886
887 #: ../clawsker:1838
888 msgid "Addressbook main window"
889 msgstr "Hovedvindu for adressebok"
890
891 #: ../clawsker:1843
892 msgid "Edit person window"
893 msgstr "Editer person-vindu"
894
895 #: ../clawsker:1848
896 msgid "Edit group window"
897 msgstr "Editer gruppe-vindu"
898
899 #: ../clawsker:1853
900 msgid "Add address window"
901 msgstr "Legg til adresse-vindu"
902
903 #: ../clawsker:1858
904 msgid "Folder select window"
905 msgstr "Mappevalgs-vindu"
906
907 #: ../clawsker:1868
908 msgid "Accounts window"
909 msgstr "Konto-vindu"
910
911 #: ../clawsker:1873
912 msgid "Edit account window"
913 msgstr "Editer konto-vindu"
914
915 #: ../clawsker:1883
916 msgid "Filtering window"
917 msgstr "Filter-vindu"
918
919 #: ../clawsker:1888
920 msgid "Filtering actions window"
921 msgstr "Filter-handlinger vindu"
922
923 #: ../clawsker:1893
924 msgid "Filtering debug window"
925 msgstr "Debug-vindu for filter"
926
927 #: ../clawsker:1898
928 msgid "Matcher window"
929 msgstr "Match-vindu"
930
931 #: ../clawsker:1908
932 msgid "Preferences window"
933 msgstr "Vindu for Egenskaper"
934
935 #: ../clawsker:1913
936 msgid "Templates window"
937 msgstr "Vindu for Maler"
938
939 #: ../clawsker:1918
940 msgid "Actions window"
941 msgstr "Aktivitets-vindu"
942
943 #: ../clawsker:1923
944 msgid "Tags window"
945 msgstr "Tags-vindu"
946
947 #: ../clawsker:1928
948 msgid "Plugins window"
949 msgstr "Plugins-vindu"
950
951 #: ../clawsker:1943
952 msgid "Print preview window"
953 msgstr "Forhåndsvisnings-vindu"
954
955 #: ../clawsker:1948
956 msgid "View source window"
957 msgstr "Vis kildekode"
958
959 #: ../clawsker:1955
960 msgid "Main"
961 msgstr "Hoved"
962
963 #: ../clawsker:1956
964 msgid "Message"
965 msgstr "Melding"
966
967 #: ../clawsker:1957
968 msgid "Send/Receive"
969 msgstr "Send/Motta"
970
971 #: ../clawsker:1958
972 msgid "Folder"
973 msgstr "Mappe"
974
975 #: ../clawsker:1961
976 msgid "Filtering"
977 msgstr "Filtrering"
978
979 #: ../clawsker:1962
980 msgid "Preferences"
981 msgstr "Innstillinger"
982
983 #: ../clawsker:2095
984 msgid "Attachment remover"
985 msgstr "Fjerning av vedlegg"
986
987 #: ../clawsker:2100
988 msgid "GPG"
989 msgstr "GPG"
990
991 #: ../clawsker:2106
992 msgid "Sieve manager"
993 msgstr "Sieve manager"
994
995 #: ../clawsker:2111
996 msgid "Libravatar"
997 msgstr "Libravatar"
998
999 #: ../clawsker:2116
1000 msgid "Perl"
1001 msgstr "Perl"
1002
1003 #: ../clawsker:2194
1004 msgid "Menu path"
1005 msgstr "Meny-sti"
1006
1007 #: ../clawsker:2205
1008 msgid "Hotkey"
1009 msgstr "Hurtigtast"
1010
1011 #: ../clawsker:2250
1012 msgid "GLib runtime"
1013 msgstr "GLib runtime"
1014
1015 #: ../clawsker:2251
1016 msgid "GLib built"
1017 msgstr "GLib bygget"
1018
1019 #: ../clawsker:2253
1020 msgid "GTK2 runtime"
1021 msgstr "GKT2 runtime"
1022
1023 #: ../clawsker:2254
1024 msgid "GTK2 built"
1025 msgstr "GTK2 bygget"
1026
1027 #: ../clawsker:2271
1028 msgid "Binary"
1029 msgstr "Binær"
1030
1031 #: ../clawsker:2272
1032 msgid "Configuration"
1033 msgstr "Konfigurasjon"
1034
1035 #: ../clawsker:2285
1036 msgid "Library versions"
1037 msgstr "Library-versjoner"
1038
1039 #: ../clawsker:2286
1040 msgid "Claws Mail versions"
1041 msgstr "Claws Mail versjoner"
1042
1043 #: ../clawsker:2313
1044 #, perl-brace-format
1045 msgid "Perl-GLib version {glibv}, built for {glibb}, running with {glibr}."
1046 msgstr "Perl-GLib versjon {glibv}, bygget for {glibb}, kjører med {glibr}."
1047
1048 #: ../clawsker:2318
1049 #, perl-brace-format
1050 msgid "Perl-GLib version {glibv}."
1051 msgstr "Perl-GLib versjon {glibv}."
1052
1053 #: ../clawsker:2322
1054 #, perl-brace-format
1055 msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}, built for {gtkb}, running with {gtkr}."
1056 msgstr "Perl-GTK2 versjon {gtkv}, bygget for {gtkb}, kjører med {gtkr}."
1057
1058 #: ../clawsker:2327
1059 #, perl-brace-format
1060 msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}."
1061 msgstr "Perl-GTK2 versjon {gtkv}."
1062
1063 #: ../clawsker:2331
1064 msgid "Claws Mail was not found!"
1065 msgstr "Claws Mail kunne ikke finnes!"
1066
1067 #: ../clawsker:2332
1068 #, perl-brace-format
1069 msgid "Claws Mail returned version {cmv}."
1070 msgstr "Claws Mail returnerer versjon {cmv}."
1071
1072 #: ../clawsker:2343
1073 msgid "Syntax:"
1074 msgstr "Syntaks:"
1075
1076 #: ../clawsker:2344
1077 msgid "  clawsker [options]"
1078 msgstr "  clawsker [valg]"
1079
1080 #: ../clawsker:2345
1081 msgid "Options:"
1082 msgstr "Valg:"
1083
1084 #: ../clawsker:2346
1085 msgid ""
1086 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail configuration."
1087 msgstr ""
1088 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Bruker <dir> som Claws Mail konfig-"
1089 "katalog."
1090
1091 #: ../clawsker:2347
1092 msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output."
1093 msgstr "  -b|--verbose                     Fler meldinger til standard output."
1094
1095 #: ../clawsker:2348
1096 msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name."
1097 msgstr "  -c|--clawsrc <fil>              Bruker <fil> som fullt ressurs-navn."
1098
1099 #: ../clawsker:2349
1100 msgid "  -h|--help                        Prints this help screen and exits."
1101 msgstr "  -h|--help                        Viser denne hjelpe-skjermen."
1102
1103 #: ../clawsker:2350
1104 msgid "  -r|--read-only                   Disables writing changes to disk."
1105 msgstr ""
1106 "  -r|--read-only                   Skrur av skriving av endringer til disk."
1107
1108 #: ../clawsker:2351
1109 msgid ""
1110 "  -v|--version                     Prints version information and exits."
1111 msgstr "  -v|--version                     Viser versjons-info."
1112
1113 #: ../clawsker:2367
1114 msgid "try -h or --help for syntax.\n"
1115 msgstr "prøv -h eller --help for syntaks.\n"
1116
1117 #: ../clawsker:2370
1118 #, perl-brace-format
1119 msgid "Error in options: {msg}\n"
1120 msgstr "Feil i valg: {msg}\n"
1121
1122 #: ../clawsker:2382
1123 #, perl-brace-format
1124 msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
1125 msgstr "Feil: {opt} krever numerisk verdi som argument\n"
1126
1127 #: ../clawsker:2389
1128 #, perl-brace-format
1129 msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
1130 msgstr "Feil: '{dir}' er ingen katalog eller finnes ikke\n"
1131
1132 #: ../clawsker:2398
1133 #, perl-brace-format
1134 msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
1135 msgstr "Feil: '{value}' er ingen fil eller finnes ikke\n"
1136
1137 #: ../clawsker:2433 ../clawsker:2495
1138 #, perl-brace-format
1139 msgid "Error: opening '{file}' for reading"
1140 msgstr "Feil: ved åpning av '{file}' for lesing"
1141
1142 #: ../clawsker:2441
1143 #, perl-brace-format
1144 msgid "Error: duplicate section '{sect}' in resource file '{file}'\n"
1145 msgstr "Feil: duplisert seksjon '{sect}' i ressurs-fil '{file}'\n"
1146
1147 #: ../clawsker:2461 ../clawsker:2530
1148 #, perl-brace-format
1149 msgid "Error: opening '{file}' for writing"
1150 msgstr "Feil: ved åpning av '{file}' for skriving"