Fix typo. Thanks wwp for noticing!
[clawsker.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af Clawsker.
2 # Copyright (C) 2011-2016vRicardo Mones Lastra
3 # This file is distributed under the same license as the Clawsker package.
4 # Erik P. Olsen <erik@epo.dk>, 2016.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: clawsker 1.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: ricardo@mones.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2016-11-06 18:49+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2016-11-08 18:49+0100\n"
12 "Last-Translator: Erik P. Olsen <erik@epo.dk>\n"
13 "Language-Team: Dansk\n"
14 "Language: da\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../clawsker:61
20 msgid "Claws Mail Hidden Preferences"
21 msgstr "Claws Mail Skjulte Indstillinger"
22
23 #: ../clawsker:62
24 msgid "About..."
25 msgstr "Om..."
26
27 #: ../clawsker:63
28 msgid "Clawsker :: A Claws Mail Tweaker"
29 msgstr "Clawsker :: Finindstilling af Claws Mail"
30
31 #: ../clawsker:64
32 msgid "License:"
33 msgstr "Licens"
34
35 #: ../clawsker:65
36 msgid "Version:"
37 msgstr "Version"
38
39 #: ../clawsker:67
40 msgid "Colours"
41 msgstr "Farver"
42
43 #: ../clawsker:68
44 msgid "Behaviour"
45 msgstr "Adfærd"
46
47 #: ../clawsker:69
48 msgid "GUI"
49 msgstr "GUI"
50
51 #: ../clawsker:70 ../clawsker:1824
52 msgid "Other"
53 msgstr "Andet"
54
55 #: ../clawsker:71
56 msgid "Windows"
57 msgstr "Vinduer"
58
59 #: ../clawsker:72 ../clawsker:1821
60 msgid "Accounts"
61 msgstr "Konti"
62
63 #: ../clawsker:73
64 msgid "Plugins"
65 msgstr "Udvidelser"
66
67 #: ../clawsker:74
68 msgid "Info"
69 msgstr "Info"
70
71 #: ../clawsker:76 ../clawsker:1820
72 msgid "Addressbook"
73 msgstr "Adressebog"
74
75 #: ../clawsker:77
76 msgid "Memory"
77 msgstr "Hukommelse"
78
79 #: ../clawsker:78 ../clawsker:87
80 msgid "Message View"
81 msgstr "Meddelelsesoversigt"
82
83 #: ../clawsker:79 ../clawsker:1799
84 msgid "Log window"
85 msgstr "Logvindue"
86
87 #: ../clawsker:80
88 msgid "Drag 'n' drop"
89 msgstr "Træk og slip"
90
91 #: ../clawsker:81
92 msgid "Secure Sockets Layer"
93 msgstr "Sikker sokkellag"
94
95 #: ../clawsker:82
96 msgid "Messages"
97 msgstr "Meddelelser"
98
99 #: ../clawsker:83
100 msgid "Completion"
101 msgstr "Fuldførelse"
102
103 #: ../clawsker:84
104 msgid "Coloured stripes"
105 msgstr "Farvede striber"
106
107 #: ../clawsker:85
108 msgid "Scroll bars"
109 msgstr "Rullebjælke"
110
111 #: ../clawsker:86
112 msgid "Message List"
113 msgstr "Meddelelsesliste"
114
115 #: ../clawsker:88
116 msgid "Compose window"
117 msgstr "Indskrivningsvindue"
118
119 #: ../clawsker:89
120 msgid "NetworkManager"
121 msgstr "NetværksStyring"
122
123 #: ../clawsker:90
124 msgid "Viewing patches"
125 msgstr "Patch-visningr"
126
127 #: ../clawsker:91
128 msgid "Master passphrase"
129 msgstr "Masterløsen"
130
131 #: ../clawsker:93
132 msgid "Use detached address book edit dialogue"
133 msgstr "Brug egen redigringsdialog til adressebog"
134
135 #: ../clawsker:94
136 msgid ""
137 "If true use a separate dialogue to edit a person's details. Otherwise will "
138 "use a form embedded in the address book's main window."
139 msgstr ""
140 "Hvis sand, brug en separat redigeringsdialog til en persons detaljer. Ellers "
141 "bruges formular indlejret i adressebogens hovedvindue."
142
143 #: ../clawsker:95
144 msgid "Maximum memory for message cache (kB)"
145 msgstr "Maksimal hukommelse til meddelelsesmellemlager (kB)"
146
147 #: ../clawsker:96
148 msgid "The maximum amount of memory to use to cache messages, in kilobytes."
149 msgstr "Den største mængde hukommelse til brug for mellemlagring af meddelelser, i kilobyte."
150
151 #: ../clawsker:97
152 msgid "Minimun time for cache elements (minutes)"
153 msgstr "Mindste tid for mellemlagring af elementer (minutter"
154
155 #: ../clawsker:98
156 msgid ""
157 "The minimum time in minutes to keep a cache in memory. Caches more recent "
158 "than this time will not be freed, even if the memory usage is too high."
159 msgstr ""
160 "Den mindste tid i minutter til at holde mellemlagring i hukommelsen."
161 "Mellemlagring nyere end denne tid bliver ikke frigjort, selv om udnyttelse "
162 "af hukommelsen er for høj."
163
164 #: ../clawsker:99
165 msgid "Use NetworkManager"
166 msgstr "Brug NetværksStyring"
167
168 #: ../clawsker:100
169 msgid "Use NetworkManager to switch offline automatically."
170 msgstr "Brug NertærksStyring til at skifte automatisk til offline."
171
172 #: ../clawsker:101
173 msgid "Rounds for PBKDF2 function"
174 msgstr "Antal iterationer for PBKDF2-funktionen"
175
176 #: ../clawsker:102
177 msgid ""
178 "Specify the number of iterations the key derivation function will be applied "
179 "on master passphrase computation. Does not modify currently stored "
180 "passphrase, only master passphrases computed after changing this value are "
181 "affected."
182 msgstr ""
183 "Angiv antallet af iterationer, som gennemløbes ved fremstilling af masterløsenet. "
184 "Det ændrer ikke på det bestående løsen, kun det masterløsen, som beregnes efter "
185 "denne værdi, bliver berørt."
186
187 #: ../clawsker:104
188 msgid "Show unread messages with bold font"
189 msgstr "Vis ulæste meddelelser med fede typer"
190
191 #: ../clawsker:105
192 msgid "Show unread messages in the Message List using a bold font."
193 msgstr "Vis ulæste meddelelser i meddelelseslisten ved brug af fede typer."
194
195 #: ../clawsker:106
196 msgid "Don't use markup"
197 msgstr "Brug ikke markup"
198
199 #: ../clawsker:107
200 msgid "Don't use bold and italic text in Compose dialogue's account selector."
201 msgstr "Brug ikke fed og kursiv tekst i indskrivningsdialogens valg af konto."
202
203 #: ../clawsker:108
204 msgid "Use dotted lines in tree view components"
205 msgstr "Brug stiplede linjer i træstrukturer"
206
207 #: ../clawsker:109
208 msgid ""
209 "Use the old dotted line look in the main window tree views (Folder, Message "
210 "and other lists) instead of the modern lineless look."
211 msgstr ""
212 "Brug de gamle stiplede linjer i hovedvinduets træstrukturer (mappe, meddelelse "
213 "og andre lister) i stedet for det moderne ulinierede afbildning."
214
215 #: ../clawsker:110
216 msgid "Enable horizontal scrollbar"
217 msgstr "Aktivér vandret rullebjælke"
218
219 #: ../clawsker:111
220 msgid "Enable the horizontal scrollbar in the Message List."
221 msgstr "Aktivér vandret rullebjælke i meddelelseslisten."
222
223 #: ../clawsker:112
224 msgid "Display To column instead From column in Sent folder"
225 msgstr "Vis Til kolonne i stedet for Fra kolonne i Sendt mappe"
226
227 #: ../clawsker:113
228 msgid ""
229 "Display the recipient's email address in a To column of the Sent folder "
230 "instead of the originator's one in a From column."
231 msgstr ""
232 "Vis modtagerens postadresse i en Til kolonne af Sendt mappe "
233 "i stedet for afsenderens adresse i en Fra kolonne."
234
235 #: ../clawsker:114
236 msgid "Folder List scrollbar behaviour"
237 msgstr "Rullebjælkens adfærd i mappelister"
238
239 #: ../clawsker:115
240 msgid ""
241 "Specify the policy of vertical scrollbar of Folder List: show always, "
242 "automatic or hide always."
243 msgstr ""
244 "Angiv visning af den lodrette rullebjælke i mappelister: vis altid, "
245 "automatisk eller skjul altid."
246
247 #: ../clawsker:116
248 msgid "Show always"
249 msgstr "Vis altid"
250
251 #: ../clawsker:117
252 msgid "Automatic"
253 msgstr "Automatisk"
254
255 #: ../clawsker:118
256 msgid "Hide always"
257 msgstr "Skjul altid"
258
259 #: ../clawsker:119
260 msgid "From column displays"
261 msgstr "Visning af Fra kolonne"
262
263 #: ../clawsker:120
264 msgid ""
265 "Selects the data displayed in the From column of the Message List: name, "
266 "address or both."
267 msgstr ""
268 "Vælger hvilke data, der skal vises i meddelelseslisters Fra kolonne: navn, "
269 "adresse eller begge."
270
271 #: ../clawsker:121
272 msgid "Name only"
273 msgstr "Kun navn"
274
275 #: ../clawsker:122
276 msgid "Address only"
277 msgstr "Kun adresse"
278
279 #: ../clawsker:123
280 msgid "Both name and address"
281 msgstr "Både navn og adresse"
282
283 #: ../clawsker:124
284 msgid "Coloured lines contrast"
285 msgstr "Kontrast i farvede linjer"
286
287 #: ../clawsker:125
288 msgid ""
289 "Specify the value to use when creating alternately coloured lines in tree "
290 "view components. The smaller the value, the less visible the difference in "
291 "the alternating colours of the lines."
292 msgstr ""
293 "Angiv hvilken værdi, der skal bruges ved dannelse af linjer med skiftene "
294 "farver i træstrukturer. Jo mindre værdien er, jo mindre synlig er forskellen i "
295 "linjernes skiftene farver."
296
297 #: ../clawsker:126
298 msgid "Show cursor"
299 msgstr "Vis markør"
300
301 #: ../clawsker:127
302 msgid "Display the cursor in the Message View."
303 msgstr "Vis markøren i meddelelsesoversigten."
304
305 #: ../clawsker:128
306 msgid "Detachable toolbars"
307 msgstr "Løse værktøjsbjælker"
308
309 #: ../clawsker:129
310 msgid "Show handles in the toolbars."
311 msgstr "Vis håndtag i værktøjsbjælkerne."
312
313 #: ../clawsker:130
314 msgid "Use stripes in all tree view components"
315 msgstr "Brug striber i alle træstrukturer"
316
317 #: ../clawsker:131
318 msgid "Enable alternately coloured lines in all tree view components."
319 msgstr "Aktivér skiftende farvelinjer i alle træstrukturer."
320
321 #: ../clawsker:132
322 msgid "Use stripes in Folder List and Message List"
323 msgstr "Brug striber i mappe- og meddelelseslister"
324
325 #: ../clawsker:133
326 msgid "Enable alternately coloured lines in Message List and Folder List."
327 msgstr "Aktivér skiftende farvelinjer i mappe- og meddelelseslister."
328
329 #: ../clawsker:134
330 msgid "2 lines per Message List item in 3-column layout"
331 msgstr "2 linjer pr meddelelseslisteobjekt i 3-kolonne layout"
332
333 #: ../clawsker:135
334 msgid ""
335 "Spread Message List information over two lines when using the three column "
336 "mode."
337 msgstr ""
338 "Spred meddelelseslisternes oplysninger over to linjer, når der bruges "
339 "tre kolonne tilstand."
340
341 #: ../clawsker:136
342 msgid "Show margin"
343 msgstr "Vis margin"
344
345 #: ../clawsker:137
346 msgid "Shows a small margin in the Compose View."
347 msgstr "Viser en smal margin i indskrivningsoversigten."
348
349 #: ../clawsker:138
350 msgid "Don't display localized date"
351 msgstr "Vis ikke lokaliseret dato"
352
353 #: ../clawsker:139
354 msgid "Toggles localization of date format in Message View."
355 msgstr "Skifter lokalisering af dato format i meddelelsesoversigten."
356
357 #: ../clawsker:140
358 msgid "Zero replacement character"
359 msgstr "Nul erstatningstegn"
360
361 #: ../clawsker:141
362 msgid "Replaces '0' with the given character in Folder List."
363 msgstr "Erstatter '0' med det angivne tegn i mappelisten."
364
365 #: ../clawsker:142
366 msgid "Editable headers"
367 msgstr "Redigerbare hoveder"
368
369 #: ../clawsker:143
370 msgid ""
371 "Allows to manually type any value in Compose Window header entries or just "
372 "select from the available choices in the associated dropdown list."
373 msgstr ""
374 "Tillader manuel indtastning af en vilkårlig værdi i indskrivningsvinduets "
375 "hovedlinjer eller blot valg af tilgængelige værdier fra det tilhørende rullegardin."
376
377 #: ../clawsker:144
378 msgid "Select next message on delete"
379 msgstr "Vælg næste meddelelse efter slet"
380
381 #: ../clawsker:145
382 msgid ""
383 "When deleting a message, toggles between selecting the next one (newer "
384 "message) or the previous one (older message)."
385 msgstr ""
386 "Skifter, ved sletning af en meddelelse, mellem at vælge den næste (nyere "
387 " meddelelse) eller den foregående (ældre meddelelse)."
388
389 #: ../clawsker:147
390 msgid "Drag 'n' drop hover timeout (ms)"
391 msgstr "Træk og slip værdi for tidsudløb (msek)"
392
393 #: ../clawsker:148
394 msgid ""
395 "Time in milliseconds that will cause a folder tree to expand when the mouse "
396 "cursor is held over it during drag and drop."
397 msgstr "Tid i millisekunder hvorefter et mappetræ vil ekspandere, når "
398 "musemarkøren holdes over det ved træk og slip."
399
400 #: ../clawsker:149
401 msgid "Don't confirm deletions (dangerous!)"
402 msgstr "Bekræft ikke sletninger (farligt!)"
403
404 #: ../clawsker:150
405 msgid "Don't ask for confirmation before definitive deletion of emails."
406 msgstr "Anmod ikke om bekræftelse før definitiv sletning af epost."
407
408 #: ../clawsker:151
409 msgid "Respect format=flowed in messages"
410 msgstr "Respektér format=flowed i meddelelser"
411
412 #: ../clawsker:152
413 msgid ""
414 "Respect format=flowed on text/plain message parts. This will cause some mails "
415 "to have long lines, but will fix some URLs that would otherwise be wrapped."
416 msgstr ""
417 "Respektér format=flowed i text/plain dele af en meddelelse. Dette vil forårsage, "
418 "at nogle epost vil få lange linjer, men undgår samtidig, at nogle URL bliver linjebrudt."
419
420 #: ../clawsker:153
421 msgid "Allow writable temporary files"
422 msgstr "Tillad redigerbare temporære filer"
423
424 #: ../clawsker:154
425 msgid "Saves temporary files when opening attachment with write bit set."
426 msgstr "Gemmer temporære filer, når vedhæftninger med skrive bitten sat bliver åbnet."
427
428 #: ../clawsker:155
429 msgid "Don't check SSL certificates"
430 msgstr "Tjek ikke SSL certifikater"
431
432 #: ../clawsker:156
433 msgid "Disables the verification of SSL certificates."
434 msgstr "Deaktivér verifikation af SSL certifikater."
435
436 #: ../clawsker:157
437 msgid "Progress bar update step (items)"
438 msgstr "Opdateringsfremskridt (objekter) for statuslinjer"
439
440 #: ../clawsker:158
441 msgid "Update stepping in progress bars."
442 msgstr "Opdateringsfremskridt i staturlinjer."
443
444 #: ../clawsker:159
445 msgid "Maximum age when threading by subject (days)"
446 msgstr "Højeste alder for trådning ved emne (dage)"
447
448 #: ../clawsker:160
449 msgid ""
450 "Number of days to include a message in a thread when using \"Thread using "
451 "subject in addition to standard headers\"."
452 msgstr ""
453 "Antal dage for hvilke en meddelelse inkluderes i en tråd ved brug af "
454 "\"Tråd som bruger emne i tilgift til standard hoveder\"."
455
456 #: ../clawsker:161
457 msgid "Allow unsafe SSL certificates"
458 msgstr "Tillad usikker SSL certifikater"
459
460 #: ../clawsker:162
461 msgid ""
462 "Allows Claws Mail to remember multiple SSL certificates for a given server/"
463 "port."
464 msgstr ""
465 "Tillader Claws Mail at huske multiple SSL certifikater for en given server/"
466 "port."
467
468 #: ../clawsker:163
469 msgid "Force UTF-8 for broken mails"
470 msgstr "Forcér UTF-8 ved ugyldig post"
471
472 #: ../clawsker:164
473 msgid "Use UTF-8 encoding for broken mails instead of current locale."
474 msgstr "Brug UTF-8 ved ugyldig post i stedet for nærværende lokalitet."
475
476 #: ../clawsker:165
477 msgid "Warn on drag 'n' drop"
478 msgstr "Advar ved træk og slip"
479
480 #: ../clawsker:166
481 msgid "Display a confirmation dialogue on drag 'n' drop of folders."
482 msgstr "Vis en bekræftelsesdialog ved træk og oslip af mapper."
483
484 #: ../clawsker:167
485 msgid "Outgoing messages fallback to ASCII"
486 msgstr "Udgående meddelelser falder tilbage til ASCII"
487
488 #: ../clawsker:168
489 msgid ""
490 "If allowed by content, ASCII will be used to encode outgoing messages, "
491 "otherwise the user-defined encoding is always enforced."
492 msgstr ""
493 "Hvis indholdet tillader det, bruges ASCII til kodning af udgående "
494 "meddelelser, ellers anvendes den brugerdefinerede indkodning altid."
495
496 #: ../clawsker:169
497 msgid "Primary paste unselects selection"
498 msgstr "Primær indsætning afmarkerer aktuelt valg"
499
500 #: ../clawsker:170
501 msgid ""
502 "Controls how pasting using middle-click changes the selected text and "
503 "insertion point."
504 msgstr ""
505 "Styrer hvorledes indsætnings brug af midterklik ændrer den valgte tekst "
506 "indsættelsespunkt."
507
508 #: ../clawsker:171
509 msgid "Show inline attachments"
510 msgstr "Vis inline vedhæftninger"
511
512 #: ../clawsker:172
513 msgid "Allows to hide inline attachments already shown in mail structure view."
514 msgstr "Tillader at skjule inline vedhæftninger, som allerede er vist i "
515 "struktureret postoversigt."
516
517 #: ../clawsker:173
518 msgid "Address search in compose window matches any"
519 msgstr "Adressesøgning i indskrivningsvindue matcher enhver"
520
521 #: ../clawsker:174
522 msgid ""
523 "On Tab-key completion, address text will match any part of the string or only "
524 "from the start."
525 msgstr ""
526 "Ved fuldførelse med Tab-tasten matcher adresseteksten enhver del af strengen "
527 "eller kun fra starten."
528
529 #: ../clawsker:175
530 msgid "Folder search in folder selector matches any"
531 msgstr "Mappesøgning ved mappevalg matcher enhver"
532
533 #: ../clawsker:176
534 msgid ""
535 "On folder name completion text will match any part of the string or only from "
536 "the start."
537 msgstr ""
538 "Ved fuldførelse af mappenavn matcher teksten enhver del af strengen eller "
539 "kun fra starten."
540
541 #: ../clawsker:177
542 msgid "Rewrite first 'From' using QP encoding"
543 msgstr "Omskriv første 'Fra' med QP indkodning"
544
545 #: ../clawsker:178
546 msgid ""
547 "Workaround some servers which convert first 'From' to '>From' by using Quoted-"
548 "Printable transfer encoding instead of 7bit/8bit encoding."
549 msgstr ""
550 "Omgåelse af visse servere som konverterer første 'Fra' til '>Fra' ved brug af "
551 "Quoted-Printable transfer-indkodning i stedet for 7bit/8bit indkodning."
552
553 #: ../clawsker:180
554 msgid "X-Mailer header"
555 msgstr "X-Mailer hoved"
556
557 #: ../clawsker:181
558 msgid "The colour used for the X-Mailer line when its value is Claws Mail."
559 msgstr "Farven brugt til X-Mailer linjen når dens værdi er Claws Mail."
560
561 #: ../clawsker:182
562 msgid "Error messages"
563 msgstr "Fejlmeddelelser"
564
565 #: ../clawsker:183
566 msgid "Colour for error messages in log window."
567 msgstr "Farve til fejlmeddelelser i logvindue."
568
569 #: ../clawsker:184
570 msgid "Server messages"
571 msgstr "Servermeddelelser"
572
573 #: ../clawsker:185
574 msgid "Colour for messages received from servers in log window."
575 msgstr "Farve af meddelelser modtaget fra servere i logvindue."
576
577 #: ../clawsker:186
578 msgid "Standard messages"
579 msgstr "Standardmeddelelser"
580
581 #: ../clawsker:187
582 msgid "Colour for messages in log window."
583 msgstr "Farve af meddelelser i logvindue."
584
585 #: ../clawsker:188
586 msgid "Client messages"
587 msgstr "Klientmeddelelser"
588
589 #: ../clawsker:189
590 msgid "Colour for messages sent to servers in log window."
591 msgstr "Farve af meddelelser sendt til servere i logvindue."
592
593 #: ../clawsker:190
594 msgid "Warnings"
595 msgstr "Advarsler"
596
597 #: ../clawsker:191
598 msgid "Colour for warning messages in log window."
599 msgstr "Farve af advarselsmeddelelser i logvindue."
600
601 #: ../clawsker:193
602 msgid "Added lines"
603 msgstr "Tilføjede linjer"
604
605 #: ../clawsker:194
606 msgid "Colour for added lines in patches."
607 msgstr "Farve af tilføjede linjer i programrettelser."
608
609 #: ../clawsker:195
610 msgid "Deleted lines"
611 msgstr "Slettede linjer"
612
613 #: ../clawsker:196
614 msgid "Colour for deleted lines in patches."
615 msgstr "Farve af slettede linjer i programrettelser."
616
617 #: ../clawsker:197
618 msgid "Hunk lines"
619 msgstr "Linjestumper"
620
621 #: ../clawsker:198
622 msgid "Color for hunk headers in patches."
623 msgstr "Farve af hovedstumper i programrettelser."
624
625 #: ../clawsker:200
626 msgid "X position"
627 msgstr "X position"
628
629 #: ../clawsker:201
630 msgid "X coordinate for window's top-left corner."
631 msgstr "X koordinat for vinduets øverste venstre hjørne."
632
633 #: ../clawsker:202
634 msgid "Y position"
635 msgstr "Y position"
636
637 #: ../clawsker:203
638 msgid "Y coordinate for window's top-left corner."
639 msgstr "Y koordinat for vinduets øverste venstre hjørne."
640
641 #: ../clawsker:204
642 msgid "Width"
643 msgstr "Bredde"
644
645 #: ../clawsker:205
646 msgid "Window's width in pixels."
647 msgstr "Vinduets bredde i pixel."
648
649 #: ../clawsker:206
650 msgid "Height"
651 msgstr "Højde"
652
653 #: ../clawsker:207
654 msgid "Window's height in pixels."
655 msgstr "Vinduets højde i pixel"
656
657 #: ../clawsker:209
658 msgid "Maximized"
659 msgstr "Maksimeret"
660
661 #: ../clawsker:210
662 msgid "Changes window maximized status."
663 msgstr "Ændrer vinduets maksimerede status."
664
665 #: ../clawsker:211
666 msgid "Full-screen"
667 msgstr "Fuldskærm"
668
669 #: ../clawsker:212
670 msgid "Changes full screen status."
671 msgstr "Ændrer fuldskærmsstatus."
672
673 #: ../clawsker:214
674 msgid "Use custom GnuTLS priority"
675 msgstr "Anvend tilpasset GnuTLS prioritet"
676
677 #: ../clawsker:215
678 msgid "Enables using user provided GnuTLS priority string."
679 msgstr "Aktiverer anvendelse af brugertilpasset GnuTLS prioritetsstreng."
680
681 #: ../clawsker:216 ../clawsker:1854
682 msgid "GnuTLS priority"
683 msgstr "GnuTLS prioritet"
684
685 #: ../clawsker:217
686 msgid ""
687 "Value to use as GnuTLS priority string if custom priority check is enabled. "
688 "Otherwise this value is ignored."
689 msgstr ""
690 "Værdi til brug som GnuTLS prioritetsstreng hvis tilpasset prioritetstjek er "
691 "aktiveret. Ellers er denne værdi ignoreret."
692
693 #: ../clawsker:219
694 msgid "Autocompletion limit"
695 msgstr "Grænse for autofuldførelse"
696
697 #: ../clawsker:220
698 msgid ""
699 "Limits the number of addresses obtained from keyring through autocompletion. "
700 "Use 0 to get all matches."
701 msgstr ""
702 "Begrænser antallet af adresser, som hidrører fra nøglering ved autofuldførelse. "
703 "Brug 0 for at få alle matcher."
704
705 #: ../clawsker:221
706 msgid "Base URL"
707 msgstr "Basis URL"
708
709 #: ../clawsker:222
710 msgid ""
711 "This is the URL where avatar requests are sent. You can use the one of your "
712 "own libravatar server, if available."
713 msgstr ""
714 "Dette er den URL, hvortil avatar-anmodninger sendes. Man kan bruge en af sine "
715 "egne libravatar-servere, hvis tilgængelig."
716
717 #: ../clawsker:223
718 msgid "Log level"
719 msgstr "Logniveau"
720
721 #: ../clawsker:224
722 msgid "Verbosity level of log, accumulative."
723 msgstr "Informationsniveau i log, akkumuleret"
724
725 #: ../clawsker:225
726 msgid "None"
727 msgstr "Intet"
728
729 #: ../clawsker:226
730 msgid "Manual"
731 msgstr "Manuel"
732
733 #: ../clawsker:227
734 msgid "Actions"
735 msgstr "Handlinger"
736
737 #: ../clawsker:228
738 msgid "Matches"
739 msgstr "Matcher"
740
741 #: ../clawsker:405
742 msgid "Clawsker error"
743 msgstr "Clawsker-fejl"
744
745 #: ../clawsker:411
746 msgid "Error: seems Claws Mail is currently running, close it first."
747 msgstr "Fejl: Claws Mail kører tilsyneladende, luk den først."
748
749 #: ../clawsker:434
750 msgid "Error: resource file for Claws Mail was not found."
751 msgstr "Fejl: Ressourcefil for Claws Mail blev ikke fundet."
752
753 #: ../clawsker:1642
754 msgid "Main window"
755 msgstr "Hovedvindue"
756
757 #: ../clawsker:1655
758 msgid "Message window"
759 msgstr "Meddelelsesvindue"
760
761 #: ../clawsker:1665
762 msgid "Send window"
763 msgstr "Sendevindue"
764
765 #: ../clawsker:1670
766 msgid "Receive window"
767 msgstr "Modtagevindue"
768
769 #: ../clawsker:1684
770 msgid "Folder window"
771 msgstr "Mappevindue"
772
773 #: ../clawsker:1689
774 msgid "Folder selection window"
775 msgstr "Vindue for mappevalg"
776
777 #: ../clawsker:1699
778 msgid "Addressbook main window"
779 msgstr "Hovedvindue for adressebog"
780
781 #: ../clawsker:1704
782 msgid "Edit person window"
783 msgstr "Redigér personvindue"
784
785 #: ../clawsker:1709
786 msgid "Edit group window"
787 msgstr "Redigér gruppevindue"
788
789 #: ../clawsker:1714
790 msgid "Add address window"
791 msgstr "Tilføj adressevindue"
792
793 #: ../clawsker:1719
794 msgid "Folder select window"
795 msgstr "Vindue til mappevalg"
796
797 #: ../clawsker:1729
798 msgid "Accounts window"
799 msgstr "Kontovindue"
800
801 #: ../clawsker:1734
802 msgid "Edit account window"
803 msgstr "Redigér kontovindue"
804
805 #: ../clawsker:1744
806 msgid "Filtering window"
807 msgstr "Filtreringsvindue"
808
809 #: ../clawsker:1749
810 msgid "Filtering actions window"
811 msgstr "Vindue til handlingsfiltrering"
812
813 #: ../clawsker:1754
814 msgid "Filtering debug window"
815 msgstr "Vindue til debug-filtrering"
816
817 #: ../clawsker:1759
818 msgid "Matcher window"
819 msgstr "Matcher vindue"
820
821 #: ../clawsker:1769
822 msgid "Preferences window"
823 msgstr "Vindue til indstillinger"
824
825 #: ../clawsker:1774
826 msgid "Templates window"
827 msgstr "Vindue til skabeloner"
828
829 #: ../clawsker:1779
830 msgid "Actions window"
831 msgstr "Handlingsvindue"
832
833 #: ../clawsker:1784
834 msgid "Tags window"
835 msgstr "TAg-vindue"
836
837 #: ../clawsker:1789
838 msgid "Plugins window"
839 msgstr "Vindue til udvidelsesmoduler"
840
841 #: ../clawsker:1804
842 msgid "Print preview window"
843 msgstr "Vindue til forhåndsvisning af udskrift"
844
845 #: ../clawsker:1809
846 msgid "View source window"
847 msgstr "Vis kildekode"
848
849 #: ../clawsker:1816
850 msgid "Main"
851 msgstr "Hovedvindue"
852
853 #: ../clawsker:1817
854 msgid "Message"
855 msgstr "Meddelelse"
856
857 #: ../clawsker:1818
858 msgid "Send/Receive"
859 msgstr "Send/modtag"
860
861 #: ../clawsker:1819
862 msgid "Folder"
863 msgstr "Mappe"
864
865 #: ../clawsker:1822
866 msgid "Filtering"
867 msgstr "Filtrering"
868
869 #: ../clawsker:1823
870 msgid "Preferences"
871 msgstr "Indstillinger"
872
873 #: ../clawsker:1955
874 msgid "Attachment remover"
875 msgstr "Fjerner vedhæftninger"
876
877 #: ../clawsker:1960
878 msgid "GPG"
879 msgstr "GPG"
880
881 #: ../clawsker:1966
882 msgid "Sieve manager"
883 msgstr "Sistyring"
884
885 #: ../clawsker:1971
886 msgid "Libravatar"
887 msgstr "Libravatar"
888
889 #: ../clawsker:1976
890 msgid "Perl"
891 msgstr "Perl"
892
893 #: ../clawsker:1993
894 msgid "GLib runtime"
895 msgstr "GLib kørselstid"
896
897 #: ../clawsker:1994
898 msgid "GLib built"
899 msgstr "GLib bygget"
900
901 #: ../clawsker:1996
902 msgid "GTK2 runtime"
903 msgstr "GTK2 kørselstid"
904
905 #: ../clawsker:1997
906 msgid "GTK2 built"
907 msgstr "GTK2 bygget"
908
909 #: ../clawsker:2014
910 msgid "Binary"
911 msgstr "Binær"
912
913 #: ../clawsker:2015
914 msgid "Configuration"
915 msgstr "Konfiguration"
916
917 #: ../clawsker:2028
918 msgid "Library versions"
919 msgstr "Biblioteksversioner"
920
921 #: ../clawsker:2029
922 msgid "Claws Mail versions"
923 msgstr "Claws Mail versioner"
924
925 #: ../clawsker:2056
926 #, perl-brace-format
927 msgid "Perl-GLib version {glibv}, built for {glibb}, running with {glibr}."
928 msgstr "Perl-GLib version  {glibv}, bygget for {glibb}, kører med {glibr}."
929
930 #: ../clawsker:2061
931 #, perl-brace-format
932 msgid "Perl-GLib version {glibv}."
933 msgstr "Perl-GLib version {glibv}."
934
935 #: ../clawsker:2065
936 #, perl-brace-format
937 msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}, built for {gtkb}, running with {gtkr}."
938 msgstr "Perl-GTK2 version {gtkv}, bygget for {gtkb}, kører med {gtkr}."
939
940 #: ../clawsker:2070
941 #, perl-brace-format
942 msgid "Perl-GTK2 version {gtkv}."
943 msgstr "Perl-GTK2 version {gtkv}"
944
945 #: ../clawsker:2074
946 msgid "Claws Mail was not found!"
947 msgstr "Claws Mail blev ikke fundet!"
948
949 #: ../clawsker:2075
950 #, perl-brace-format
951 msgid "Claws Mail returned version {cmv}."
952 msgstr "Claws Mail returnerede version {cmv}."
953
954 #: ../clawsker:2086
955 msgid "Syntax:"
956 msgstr "Syntaks:"
957
958 #: ../clawsker:2087
959 msgid "  clawsker [options]"
960 msgstr "  clawsker [valgmulighed]"
961
962 #: ../clawsker:2088
963 msgid "Options:"
964 msgstr "Valgmuligheder:"
965
966 #: ../clawsker:2089
967 msgid ""
968 "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Uses <dir> as Claws Mail configuration."
969 msgstr "  -a|--alternate-config-dir <dir>  Bruger <dir> som Claws Mail konfiguration."
970
971 #: ../clawsker:2090
972 msgid "  -b|--verbose                     More messages on standard output."
973 msgstr "  -b|--verbose                     Flere meddelelser på standard output."
974
975 #: ../clawsker:2091
976 msgid "  -c|--clawsrc <file>              Uses <file> as full resource name."
977 msgstr "  -c|--clawsrc <file>              Bruger <file> som helt ressourcenavn."
978
979 #: ../clawsker:2092
980 msgid "  -h|--help                        Prints this help screen and exits."
981 msgstr "  -h|--help                        Skriver denne hjælpeskærm og afslutter."
982
983 #: ../clawsker:2093
984 msgid "  -r|--read-only                   Disables writing changes to disk."
985 msgstr "  -r|--read-only                   Deaktiverer skrivning af ændringer til disk."
986
987 #: ../clawsker:2094
988 msgid "  -v|--version                     Prints version information and exits."
989 msgstr "  -v|--version                     Skriver versionsoplysninger og afslutter."
990
991 #: ../clawsker:2110
992 msgid "try -h or --help for syntax.\n"
993 msgstr "Prøv -h eller --help for syntaks.\n"
994
995 #: ../clawsker:2113
996 #, perl-brace-format
997 msgid "Error in options: {msg}\n"
998 msgstr "Fejl i valgmuligheder: {msg}\n"
999
1000 #: ../clawsker:2125
1001 #, perl-brace-format
1002 msgid "Error: {opt} requires a dotted numeric value argument\n"
1003 msgstr "Fejl: {opt} kræver argument med numerisk værdi\n"
1004
1005 #: ../clawsker:2132
1006 #, perl-brace-format
1007 msgid "Error: '{dir}' is not a directory or does not exist\n"
1008 msgstr "Fejl: '{dir}' er ikke en mappe eller findes ikke\n"
1009
1010 #: ../clawsker:2141
1011 #, perl-brace-format
1012 msgid "Error: '{value}' is not a file or does not exist\n"
1013 msgstr "Fejl: '{value} er ikke en fil eller findes ikke\n"
1014
1015 #: ../clawsker:2176
1016 #, perl-brace-format
1017 msgid "Error: opening '{file}' for reading"
1018 msgstr "Fejl: åbner '{file} for læsning"
1019
1020 #: ../clawsker:2184
1021 #, perl-brace-format
1022 msgid "Error: duplicate section '{sect}' in resource file '{file}'\n"
1023 msgstr "Fejl: duplikeret sektion '{sect}' i ressourcefil '{file}'\n"
1024
1025 #: ../clawsker:2204
1026 #, perl-brace-format
1027 msgid "Error: opening '{file}' for writing"
1028 msgstr "Fejl: åbner '{file} for skrivning"