claws.git
2005-12-03 Paul Mangan2005-12-03 [paul] 1.9.100cvs57
2005-12-02 Paul Mangan2005-12-02 [paul] 1.9.100cvs56
2005-12-02 Colin Leroyadd debian files
2005-12-02 Andrej Kacian- added info about RSSyl
2005-12-02 Paul Mangan2005-12-02 [paul] 1.9.100cvs55
2005-12-02 Tristan Chabredier2005-12-02 [wwp] 1.9.100cvs54
2005-12-02 Paul Mangan2005-12-02 [paul] 1.9.100cvs53
2005-12-02 Tristan Chabredier * Changelog:
2005-12-02 Tristan Chabredier2005-12-02 [wwp] 1.9.100cvs52
2005-12-02 Paul Mangan2005-12-02 [paul] 1.9.100cvs51
2005-12-02 Paul Mangan2005-12-02 [paul] 1.9.100cvs50
2005-12-02 Paul Mangan2005-12-02 [paul] 1.9.100cvs49
2005-12-02 Paul Mangan2005-12-02 [paul] 1.9.100cvs48
2005-12-01 Colin Leroy2005-12-01 [colin] 1.9.100cvs47
2005-11-30 Colin Leroy2005-11-30 [colin] 1.9.100cvs46
2005-11-30 Paul Mangan2005-11-30 [paul] 1.9.100cvs45
2005-11-29 Colin Leroy2005-11-29 [colin] 1.9.100cvs44
2005-11-29 Colin Leroy2005-11-29 [colin] 1.9.100cvs43
2005-11-29 Colin Leroy2005-11-29 [colin] 1.9.100cvs42
2005-11-29 Ricardo Mones2005-11-29 [mones] 1.9.100cvs41
2005-11-27 Colin Leroy2005-11-27 [colin] 1.9.100cvs40
2005-11-27 Paul Mangan2005-11-27 [paul] 1.9.100cvs39
2005-11-27 Paul Mangan2005-11-27 [paul] 1.9.100cvs38
2005-11-27 Paul Mangan2005-11-27 [paul] 1.9.100cvs37
2005-11-25 Colin Leroymicro fixes
2005-11-25 Martin Schaaf2005-11-25 [martin] 1.9.100cvs36
2005-11-25 Paul Mangan2005-11-25 [paul] 1.9.100cvs35
2005-11-25 Paul Mangan2005-11-25 [paul] 1.9.100cvs34
2005-11-25 Paul Mangan2005-11-25 [paul] 1.9.100cvs33
2005-11-24 Colin Leroy2005-11-24 [cleroy] 1.9.100cvs32
2005-11-24 Paul Mangan2005-11-24 [paul] 1.9.100cvs31
2005-11-23 Colin Leroy2005-11-23 [colin] 1.9.100cvs30
2005-11-23 Paul Mangan2005-11-23 [paul] 1.9.100cvs29
2005-11-23 Colin Leroy2005-11-23 [cleroy] 1.9.100cvs28
2005-11-22 Colin Leroy2005-11-22 [colin] 1.9.100cvs27
2005-11-22 Tristan Chabredier2005-11-22 [wwp] 1.9.100cvs26
2005-11-21 Colin Leroy2005-11-21 [colin] 1.9.100cvs25
2005-11-20 Paul Mangan2005-11-20 [paul] 1.9.100cvs24
2005-11-20 Paul Manganremove 'standalone' declaration
2005-11-20 Paul Mangan2005-11-20 [paul] 1.9.100cvs23
2005-11-18 Colin Leroy2005-11-18 [colin] 1.9.100cvs22
2005-11-18 Tristan Chabredier2005-11-18 [wwp] 1.9.100cvs21
2005-11-18 Paul Mangan2005-11-18 [paul] 1.9.100cvs20
2005-11-18 Paul Mangan2005-11-18 [paul] 1.9.100cvs19
2005-11-18 Colin Leroy2005-11-18 [cleroy] 1.9.100cvs18
2005-11-18 Colin Leroy2005-11-18 [cleroy] 1.9.100cvs17
2005-11-18 Tristan Chabredier2005-11-17 [wwp] 1.9.100cvs16
2005-11-15 Tristan Chabredier2005-11-15 [wwp] 1.9.100cvs15
2005-11-15 Tristan Chabredier2005-11-15 [wwp] 1.9.100cvs14
2005-11-14 Paul Mangan2005-11-14 [paul] 1.9.100cvs13
2005-11-14 Tristan Chabredier2005-11-14 [wwp] 1.9.100cvs12
2005-11-14 Paul Mangan2005-11-14 [paul] 1.9.100cvs11
2005-11-13 Colin Leroy2005-11-13 [colin] 1.9.100cvs10
2005-11-12 Colin Leroy2005-11-12 [colin] 1.9.100cvs9
2005-11-12 Colin Leroy2005-11-12 [colin] 1.9.100cvs8
2005-11-10 Colin Leroy2005-11-10 [colin] 1.9.100cvs7
2005-11-10 Tristan Chabredier2005-11-10 [wwp] 1.9.100cvs6
2005-11-09 Colin Leroy2005-11-09 [colin] 1.9.100cvs5
2005-11-08 Colin Leroy2005-11-08 [colin] 1.9.100cvs4
2005-11-08 Colin Leroy2005-11-08 [colin] 1.9.100cvs3
2005-11-08 Tristan Chabredier2005-11-08 [wwp] 1.9.100cvs2
2005-11-08 Tristan Chabredier2005-11-08 [wwp] 1.9.100cvs1
2005-11-08 Paul Mangan1.9.100 released rel_1_9_100
2005-11-07 Colin Leroy2005-11-07 [colin] 1.9.99cvs17
2005-11-07 Colin Leroy2005-11-07 [cleroy] 1.9.99cvs16
2005-11-07 Paul Mangan2005-11-07 [paul] 1.9.99cvs15
2005-11-07 Paul Mangan2005-11-07 [paul] 1.9.99cvs14
2005-11-06 Colin Leroy2005-11-06 [colin] 1.9.99cvs13
2005-11-06 Tristan Chabredier2005-11-06 [wwp] 1.9.99cvs12
2005-11-04 Tristan Chabredier2005-11-04 [wwp] 1.9.99cvs11
2005-11-04 Tristan Chabredier2005-11-04 [wwp] 1.9.99cvs10
2005-11-03 Paul Manganupdated
2005-11-02 Colin Leroy2005-11-02 [colin] 1.9.99cvs9
2005-11-02 Colin Leroy2005-11-02 [colin] 1.9.99cvs8
2005-11-02 Colin Leroy2005-11-02 [colin] 1.9.99cvs7
2005-11-02 Colin Leroy2005-11-02 [cleroy] 1.9.99cvs6
2005-11-02 Tristan Chabredier2005-11-02 [wwp] 1.9.99cvs5
2005-11-02 Colin Leroy2005-11-02 [cleroy] 1.9.99cvs4
2005-11-02 Paul Mangan2005-11-02 [paul] 1.9.99cvs3
2005-11-01 Colin Leroy2005-11-01 [colin] 1.9.99cvs2
2005-10-31 Paul Mangan2005-10-31 [paul] 1.9.99cvs1
2005-10-31 Paul Mangan1.9.99 released rel_1_9_99
2005-10-31 Paul Mangan * .cvsignore
2005-10-31 Paul Manganremoved (part 1 of tidy up
2005-10-31 Paul Mangan2005-10-31 [paul] 1.9.15cvs130
2005-10-31 Paul Mangan2005-10-31 [paul] 1.9.15cvs129
2005-10-31 Ricardo Mones2005-10-31 [mones] 1.9.15cvs128
2005-10-30 Colin Leroy2005-10-30 [colin] 1.9.15cvs127
2005-10-29 Paul Mangan2005-10-29 [paul] 1.9.15cvs126
2005-10-28 Colin Leroy2005-10-28 [colin] 1.9.15cvs125
2005-10-27 Colin Leroy2005-10-27 [colin] 1.9.15cvs124
2005-10-27 Tristan Chabredier2005-10-27 [wwp] 1.9.15cvs123
2005-10-27 Paul Mangan2005-10-27 [paul] 1.9.15cvs122
2005-10-27 Tristan Chabredier2005-10-27 [wwp] 1.9.15cvs121
2005-10-27 Paul Mangan2005-10-27 [paul] 1.9.15cvs120
2005-10-27 Martin Schaaf2005-10-27 [martin] 1.9.15cvs119
2005-10-27 Paul Mangan2005-10-27 [paul] 1.9.15cvs118
2005-10-27 Paul Mangan2005-10-27 [paul] 1.9.15cvs117
2005-10-27 Paul Manganfix typo
2005-10-27 Paul Mangan2005-10-27 [paul] 1.9.15cvs116
next