* src/filter.c
[claws.git] / src / filter.c
2002-07-25 Christoph Hohmann* src/filter.c
2002-04-05 Paul Mangansync with 0.7.4cvs31
2001-12-27 Alfons Hoogervorstsync hiro's bugfix for BSD (include omission)
2001-12-22 Alfons Hoogervorstsync with 0.6.6hiro3-0.6.6hiro9
2001-11-07 Paul Mangansync with sylpheed 0.6.4cvs18
2001-05-06 Alfons Hoogervorstsync with sylpheed 0.4.66cvs3-5
2001-05-06 Hoà Viêt Dinhscoring & bugfix for filtering
2001-04-19 Paul ManganImported version 1.0 start