2005-11-02 [paul] 1.9.99cvs3
[claws.git] / po / sk.po
2005-10-31 Paul Mangan2005-10-31 [paul] 1.9.15cvs129
2005-10-03 Paul Mangan2005-10-03 [paul] 1.9.14cvs68
2005-09-21 Paul Mangan2005-09-21 [paul] 1.9.14cvs47
2005-09-14 Paul Mangan2005-09-14 [paul] 1.9.14cvs28
2005-09-05 Paul Mangan1.9.14 released rel_1_9_14
2005-07-22 Paul Mangan2005-07-22 [paul] 1.9.12cvs91
2005-06-27 Paul Mangan1.9.12 release rel_1_9_12
2005-05-09 Paul Mangan2005-05-09 [paul] 1.9.6cvs58
2005-03-11 Paul Mangan2005-03-11 [paul] 1.0.3cvs1.1
2005-02-08 Colin Leroy2005-02-08 [colin] 1.0.0cvs29.1
2005-01-19 Paul Mangan2005-01-19 [paul] 1.0.0cvs1.1
2004-12-07 Colin Leroy2004-12-07 [colin] 0.9.13cvs2.1
2004-12-06 Colin Leroy2004-12-06 [colin] 0.9.12cvs187.1
2004-08-27 Colin Leroy2004-08-27 [colin] 0.9.12cvs83.1
2004-08-23 Colin Leroy2004-08-23 [colin] 0.9.12cvs77.1
2004-07-26 Colin Leroyupdate po files
2004-02-21 Thorsten Maerzsync 099claws
2004-01-12 Thorsten Maerzsync 098claws
2003-09-10 Paul Manganupdate Spanish, Slovak, and Serbian translations
2003-09-03 Paul Manganadd Slovak translation