2012-11-14 [paul] 3.8.1cvs123
[claws.git] / po / hu.po
2012-11-14 Paul Mangan2012-11-14 [paul] 3.8.1cvs123
2012-06-27 Paul Mangan2012-06-27 [paul] 3.8.0cvs57
2011-12-16 Paul Mangan2011-12-16 [paul] 3.7.10cvs113
2011-08-27 Paul Mangan2011-08-27 [paul] 3.7.9cvs52
2011-04-11 Paul Mangan2011-04-11 [paul] 3.7.9cvs11
2010-11-19 Paul Mangan2010-11-19 [paul] 3.7.6cvs66
2010-04-30 Paul Mangan2010-04-30 [paul] 3.7.5cvs53
2010-01-08 Paul Mangan2010-01-08 [paul] 3.7.3cvs57
2009-10-07 Paul Mangan2009-10-07 [paul] 3.7.2cvs47
2009-07-03 Paul Mangan2009-07-03 [paul] 3.7.1cvs85
2009-03-06 Paul Mangan2009-03-06 [paul] 3.7.0cvs78
2008-12-19 Paul Mangan2008-12-19 [paul] 3.6.1cvs80
2008-10-03 Paul Mangan2008-10-03 [paul] 3.5.0cvs145
2008-02-08 Paul Mangan2008-02-08 [paul] 3.3.0cvs1
2007-12-17 Paul Mangan2007-12-17 [paul] 3.1.0cvs79
2007-11-19 Paul Mangan2007-11-19 [paul] 3.0.2cvs145
2007-09-03 Paul Mangan2007-09-03 [paul] 2.10.0cvs191
2007-07-02 Paul Mangan2007-07-02 [paul] 2.9.2cvs78
2007-04-16 Paul Mangan2007-04-16 [paul] 2.8.1cvs101
2007-02-26 Paul Mangan2007-02-26 [paul] 2.7.2cvs75
2005-12-20 Colin Leroy2005-12-20 [colin] 1.9.100cvs97
2004-12-06 Colin Leroy2004-12-06 [colin] 0.9.12cvs187.1
2004-08-27 Colin Leroy2004-08-27 [colin] 0.9.12cvs83.1
2003-06-21 Christoph Hohmann0.9.0.claws52
2003-05-24 Paul Manganupdate translations
2002-12-23 Paul Manganupdate Hungarian translation
2002-12-17 Thorsten MaerzUpdated hungarian translation (updated by Gal Zoltan)
2002-12-04 Paul Manganinitial Hungarian translation