2007-09-28 [paul] 3.0.1cvs37
[claws.git] / README
2007-09-18 Paul Mangan2007-09-18 [paul] 3.0.1cvs1
2007-09-03 Paul Mangan3.0.0 unleashed rel_3_0_0
2007-08-24 Paul Mangan2007-08-24 [paul] 2.10.0cvs167
2007-08-24 Paul Mangan2007-08-24 [paul] 2.10.0cvs164
2007-07-11 Colin Leroy2007-07-11 [colin] 2.10.0cvs16
2007-07-02 Paul Mangan2.10.0 unleashed rel_2_10_0
2007-05-08 Paul Mangan2007-05-08 [paul] 2.9.2cvs1
2007-04-19 Paul Mangan2007-04-19 [paul] 2.9.1cvs1
2007-04-16 Paul Mangan2.9.0 unleashed rel_2_9_0
2007-03-06 Paul Mangan2007-03-06 [paul] 2.8.1cvs1
2007-02-26 Paul Mangan2.8.0 unleashed rel_2_8_0
2007-01-26 Paul Mangan2007-01-26 [paul] 2.7.2cvs1
2007-01-15 Paul Mangan2007-01-15 [paul] 2.7.1cvs1
2007-01-08 Paul Mangan2.7.0 unleashed
2006-12-04 Paul Mangan2006-12-04 [paul] 2.6.1cvs1
2006-12-04 Paul Mangan2006-12-04 [paul] 2.6.0cvs83
2006-11-18 Paul Mangan2006-11-18 [paul] 2.6.0cvs55
2006-11-07 Colin Leroy2006-11-07 [paul] 2.6.0cvs7
2006-11-06 Paul Mangan2.6.0 unleashed rel_2_6_0
2006-10-19 Paul Manganbump up version number following stable release
2006-10-12 Paul Manganbump up version number following stable release
2006-10-11 Paul Manganbump up version number following stable release
2006-10-04 Paul Manganupdate version number following stable release
2006-09-26 Colin Leroy2.5.2 released REL_2_5_2
2006-09-26 Paul Mangan2.5.1 released rel_2_5_1
2006-09-25 Paul Mangan2.5.0 unleashedcd sylpheed-claws rel_2_5_0
2006-09-22 Colin Leroy2006-09-22 [colin] 2.4.0cvs211
2006-09-22 Colin Leroy2006-09-22 [colin] 2.4.0cvs210
2006-07-31 Paul Mangan2.4.0 unleashed rel_2_4_0
2006-06-20 Paul Mangan2006-06-20 [paul] 2.3.1cvs1
2006-06-12 Paul Mangan2.3.0 released rel_2_3_0
2006-06-09 Paul Mangan2006-06-09 [paul] 2.2.3cvs4
2006-04-07 Colin Leroy2006-04-07 [colin] 2.1.0cvs16
2006-03-04 Tristan Chabredier2006-03-04 [wwp] 2.0.0cvs108
2006-01-09 Paul Mangan2006-01-09 [paul] 1.9.100cvs128
2005-12-05 Paul Mangan2005-12-05 [paul] 1.9.100cvs64
2005-11-25 Colin Leroymicro fixes
2005-11-08 Paul Mangan1.9.100 released rel_1_9_100
2005-10-31 Paul Mangan * .cvsignore
2005-09-21 Paul Mangan2005-09-21 [paul] 1.9.14cvs47
2004-12-04 Paul Mangan2004-12-04 [paul] 0.9.12cvs182.1
2004-02-21 Thorsten Maerzsync 099claws
2002-12-26 Paul Manganpartial sync with 0.8.8 release
2002-11-27 Paul Mangansync with 0.8.6cvs12
2002-01-10 Paul Mangansync with sylpheed 0.7.0 release
2001-11-07 Paul Mangansync with sylpheed 0.6.4cvs18
2001-09-30 Paul Mangansync with sylpheed 0.6.2cvs8
2001-07-15 Alfons Hoogervorstsync with Hiroyuki's 0.5.0claws2-3
2001-05-28 Paul Mangansync with sylpheed 0.4.99cvs3
2001-04-19 Paul ManganImported version 1.0 start