add Norwegian Bokmål translation, submiited by Eyolf Østrem
authorPaul <paul@claws-mail.org>
Mon, 27 Oct 2014 18:05:08 +0000 (18:05 +0000)
committerPaul <paul@claws-mail.org>
Mon, 27 Oct 2014 18:05:08 +0000 (18:05 +0000)
AUTHORS
configure.ac
po/nb.po
src/gtk/authors.h

diff --git a/AUTHORS b/AUTHORS
index 86583bf..31a80d7 100644 (file)
--- a/AUTHORS
+++ b/AUTHORS
@@ -58,7 +58,7 @@ Claws Mail translation team
        [ja]    kazken3                 <kazken3@gmail.com>
        [ko]    SungHyun Nam            <namsh@kldp.org>
        [lt]    Mindaugas Baranauskas   <embar@super.lt>
-       [nb]    Geir Helland            <pjallabais@users.sourceforge.net>
+       [nb]    Eyolf Østrem            <eyolf@oestrem.com>
        [nl]    Marcel Pol              <mpol@gmx.net>
        [pl]    Emilian Nowak           <eminowbl@posejdon.wpk.p.lodz.pl>
        [pt_BR] Frederico Goncalves Guimaraes 
index ccbfaae..13fad10 100644 (file)
@@ -206,7 +206,7 @@ AC_CHECK_FUNCS(bind_textdomain_codeset)
 LIBS=$syl_save_LIBS
 
 dnl for gettext
-ALL_LINGUAS="bg ca cs de en_GB eo es fi fr he hu id_ID it ja lt nl pl pt_BR pt_PT ru sk sv uk zh_CN zh_TW"
+ALL_LINGUAS="bg ca cs de en_GB eo es fi fr he hu id_ID it ja lt nb nl pl pt_BR pt_PT ru sk sv uk zh_CN zh_TW"
 GETTEXT_PACKAGE=claws-mail
 AC_SUBST(GETTEXT_PACKAGE)
 AC_DEFINE_UNQUOTED(GETTEXT_PACKAGE,"$GETTEXT_PACKAGE", [Define text domain.])
index 302b887..c20abde 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,5 +1,5 @@
-# Norwegian Bokmål translation of Claws Mail.
-# Copyright © 2007-2014 The Claws Mail team.
+# Norwegian Bokmål translation of Claws Mail.
+# Copyright Â© 2007-2014 The Claws Mail team.
 # This file is distributed under the same license
 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
 #
@@ -11,18 +11,19 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail 2.4.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-06-13 03:15+0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-07-25 18:41+0200\n"
-"Last-Translator: Geir Helland <pjallabais@users.sourceforge.net>\n"
-"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-bn@lister.ping.uio.no>\n"
-"Language: \n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-24 01:33+0100\n"
+"Last-Translator: Eyolf Østrem <eyolf@oestrem.com>\n"
+"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-bn@lister.ping.uio.no>\n"
+"Language: nb\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #: ../claws-mail.appdata.xml.in.h:1
 msgid "Claws Mail is a fast, powerful and very extensible email client."
-msgstr ""
+msgstr "Claws Mail er en rask, kraftfull og meget utbyggbar epostleser."
 
 #: ../claws-mail.appdata.xml.in.h:2
 msgid ""
@@ -30,6 +31,8 @@ msgid ""
 "easily. Messages are managed in an open format, and are easy to interact "
 "with."
 msgstr ""
+"Den har mange innstillingsmuligheter og håndterer lett hundretusenvis av "
+"epost-beskjeder. Beskjedene behandles enkelt i et åpent format."
 
 #: ../claws-mail.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
@@ -37,30 +40,34 @@ msgid ""
 "and encryption, an RSS aggregator, a calendar, powerful spam filtering, Perl "
 "and Python interactions, HTML and PDF rendering, and more."
 msgstr ""
+"Tilleggsfunksjoner som PGP-signaturer og -kryptering, RSS-nyhetsleser, "
+"kalender, kraftfull spam-filtrering, interaksjon med Perl og Python, "
+"gjengivelse av HTML og PDF, og mye mer, er tilgjengelige gjennom "
+"programtillegg."
 
 #: ../claws-mail.desktop.in.h:1
 msgid "E-mail client"
-msgstr ""
+msgstr "Epostleser"
 
 #: ../claws-mail.desktop.in.h:2
 msgid "Lightweight and Fast GTK+ based Mail Client"
-msgstr ""
+msgstr "Rask og lite ressurskrevende GTK+-basert epostleser"
 
 #: ../src/account.c:392
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"Noen editeringsvinduer er åpne.\n"
-"Vennligst steng disse før du endrer på konti."
+"Du har åpne redigeringsvinduer.\n"
+"Disse må lukkes før du kan gjøre endringer i kontoinnstillingene\t."
 
 #: ../src/account.c:437
 msgid "Can't create folder."
-msgstr "Kan ikke opprette folderen."
+msgstr "Mappen kan ikke opprettes."
 
 #: ../src/account.c:717
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "Endre konti"
+msgstr "Endre kontoinnstillinger"
 
 #: ../src/account.c:734
 msgid ""
@@ -68,14 +75,17 @@ msgid ""
 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
 "indicates the default account."
 msgstr ""
+"Med 'Hent epost' vil epost fra dine kontoer bli hentet i den rekkefølge de "
+"er oppført. Avkrysningsfeltet angir hvilke kontoer som regnes med. "
+"Standardkontoen står i fetstil. "
 
 #: ../src/account.c:805
 msgid " _Set as default account "
-msgstr "Bruk som _forvalgt konto "
+msgstr "Bruk som _standardkonto"
 
 #: ../src/account.c:897
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
-msgstr "Konti med eksterne foldere kan ikke kopieres."
+msgstr "Kontoer med fjernmapper kan ikke kopieres."
 
 #. copy fields
 #: ../src/account.c:904
@@ -90,7 +100,7 @@ msgstr "Vil du virkelig slette kontoen '%s'?"
 
 #: ../src/account.c:1066
 msgid "(Untitled)"
-msgstr "(Uten tittel)"
+msgstr "(Uten navn)"
 
 #: ../src/account.c:1067
 msgid "Delete account"
@@ -99,11 +109,11 @@ msgstr "Slett konto"
 #: ../src/account.c:1537
 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
 msgid "G"
-msgstr ""
+msgstr "G"
 
 #: ../src/account.c:1543
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
-msgstr ""
+msgstr "'Hent epost' henter epost fra de avkryssede kontoer"
 
 #: ../src/account.c:1550 ../src/addrduplicates.c:471 ../src/addressadd.c:215
 #: ../src/addressbook.c:125 ../src/compose.c:7144 ../src/editaddress.c:1263
@@ -130,16 +140,16 @@ msgstr "Tjener"
 #: ../src/action.c:383
 #, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
-msgstr "Kunne ikke hente meldingsfilen %d"
+msgstr "Kunne ikke hente epostfilen %d"
 
 #: ../src/action.c:420
 msgid "Could not get message part."
-msgstr "Kunne ikke hente ett eller flere av vedleggene."
+msgstr "Kunne ikke hente del av melding."
 
 #: ../src/action.c:437
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
-msgstr "Kunne ikke hente ett eller flere av vedleggene"
+msgstr "Kunne ikke hente en del av flerdelt melding: %s"
 
 #: ../src/action.c:609
 #, c-format
@@ -147,12 +157,12 @@ msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
 msgstr ""
-"Valgte handling kunne ikke utføres i Editeringsvinduet\n"
-"siden det inneholder %%f, %%F, %%as eller %%p."
+"Den valgte handlingen kan ikke brukes i redigeringsvinduet\n"
+"fordi den inneholder %%f, %%F, %%as eller %%p."
 
 #: ../src/action.c:721
 msgid "There is no filtering action set"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen filterhandling er angitt"
 
 #: ../src/action.c:723
 #, c-format
@@ -160,6 +170,8 @@ msgid ""
 "Invalid filtering action(s):\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Ugyldig(e) filterhandling(er):\n"
+"%s"
 
 #: ../src/action.c:988
 #, c-format
@@ -168,7 +180,7 @@ msgid ""
 "%s\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Kunne ikke eksekverer ekstern kommando:\n"
+"Kunne ikke spalte og utføre følgende kommando:\n"
 "%s\n"
 "%s"
 
@@ -184,12 +196,12 @@ msgstr "Ukjent feil"
 
 #: ../src/action.c:1208 ../src/action.c:1373
 msgid "Completed"
-msgstr "Fullført"
+msgstr "Fullført"
 
 #: ../src/action.c:1244
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
-msgstr "--- Kjører: %s\n"
+msgstr "--- Pågår: %s\n"
 
 #: ../src/action.c:1248
 #, c-format
@@ -198,7 +210,7 @@ msgstr "--- Avsluttet: %s\n"
 
 #: ../src/action.c:1281
 msgid "Action's input/output"
-msgstr "Handlingens IO"
+msgstr "Handlingens input og resultat"
 
 #: ../src/action.c:1609
 #, c-format
@@ -207,8 +219,8 @@ msgid ""
 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"Angi argumenter for følgende handling:\n"
-"('%%h' vil erstattes med argumentet)\n"
+"Angi argument for følgende handling:\n"
+"('%%h' blir erstattet med argumentet)\n"
 "  %s"
 
 #: ../src/action.c:1614
@@ -222,8 +234,8 @@ msgid ""
 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"Angi argument for følgende handling:\n"
-"('%%u' vil erstattes med argumentet)\n"
+"Angi argument for følgende handling:\n"
+"('%%u' blir erstattet med argumentet)\n"
 "  %s"
 
 #: ../src/action.c:1623
@@ -231,19 +243,18 @@ msgid "Action's user argument"
 msgstr "Handlingens brukerargument"
 
 #: ../src/addrclip.c:479
-#, fuzzy
 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
-msgstr "Kan ikke flytte en folder til en av sine egne underfolderene."
+msgstr ""
+"Kan ikke kopiere en mappe til seg selv eller til en av sine egne undermapper."
 
 #: ../src/addrclip.c:502
-#, fuzzy
 msgid "Cannot copy an address book to itself."
-msgstr "Kan ikke lime inn. Adressen er satt kun lesbar."
+msgstr "Kan ikke kopiere en adressebok til seg selv."
 
 #: ../src/addrclip.c:593
-#, fuzzy
 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
-msgstr "Kan ikke flytte en folder til en av sine egne underfolderene."
+msgstr ""
+"Kan ikke flytte en mappe til seg selv eller til en av sine egne undermapper."
 
 #. that's a group
 #: ../src/addr_compl.c:620 ../src/addressbook.c:4866
@@ -253,147 +264,136 @@ msgstr "Gruppe"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:65
 msgid "date of birth"
-msgstr ""
+msgstr "fødselsdag"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:66
-#, fuzzy
 msgid "address"
-msgstr "Adresse"
+msgstr "adresse"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:67
 msgid "phone"
-msgstr ""
+msgstr "telefonnummer"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:68
 msgid "mobile phone"
-msgstr ""
+msgstr "mobilnummer"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:69
-#, fuzzy
 msgid "organization"
-msgstr "Organisasjon"
+msgstr "organisasjon"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:70
-#, fuzzy
 msgid "office address"
-msgstr "Epostadresse"
+msgstr "arbeidsadresse"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:71
 msgid "office phone"
-msgstr ""
+msgstr "arbeidstelefon"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:72
 msgid "fax"
-msgstr ""
+msgstr "fax"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:73
 msgid "website"
-msgstr ""
+msgstr "hjemmeside"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:141
-#, fuzzy
 msgid "Attribute name"
 msgstr "Attributtnavn"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:156
-#, fuzzy
 msgid "Delete all attribute names"
-msgstr "Tøm søppelbøtta?"
+msgstr "Slett alle attributtnavn"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:157
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
-msgstr "Vil du virkelig slette denne malen?"
+msgstr "Vil du virkelig slette alle attributtnavn?"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:181
-#, fuzzy
 msgid "Delete attribute name"
-msgstr "Attributtnavn"
+msgstr "Slett attributtnavn"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:182
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
-msgstr "Vil du virkelig slette denne handlingen?"
+msgstr "Vil du virkelig slette dette attributtnavnet?"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:191
-#, fuzzy
 msgid "Reset to default"
-msgstr "Sett som forvalgt"
+msgstr "Gjeninnles standardinnstillinger"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:192
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Do you really want to replace all attribute names\n"
 "with the default set?"
-msgstr "Vil du virkelig slette kontoen '%s'?"
+msgstr ""
+"Vil du virkelig erstatte alle attributtnavn\n"
+"med standardinnstillingene?"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:212 ../src/addressbook.c:435
 #: ../src/addressbook.c:463 ../src/addressbook.c:480 ../src/edittags.c:272
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1193 ../src/prefs_actions.c:1090
 #: ../src/prefs_filtering.c:1693 ../src/prefs_template.c:1099
-#, fuzzy
 msgid "_Delete"
-msgstr "/_Slett"
+msgstr "_Slett"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:213 ../src/edittags.c:273
 #: ../src/prefs_actions.c:1091 ../src/prefs_filtering.c:1694
 #: ../src/prefs_template.c:1100
-#, fuzzy
 msgid "Delete _all"
-msgstr "Slett regel"
+msgstr "Slett _alle"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:214
-#, fuzzy
 msgid "_Reset to default"
-msgstr "Sett som forvalgt"
+msgstr "_Gjeninnles standardinnstillinger"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:403
-#, fuzzy
 msgid "Attribute name is not set."
-msgstr "Menynavn ikke satt."
+msgstr "Attributtnavn ikke angitt"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:462
-#, fuzzy
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Edit attribute names"
-msgstr "Attributtnavn"
+msgstr "Rediger attributtnavn"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:476
-#, fuzzy
 msgid "New attribute name:"
-msgstr "Attributtnavn"
+msgstr "Nytt attributtnavn:"
 
 #: ../src/addrcustomattr.c:513
 msgid ""
 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
 "contacts."
 msgstr ""
+"Attributter som allerede er angitt for kontakter blir ikke påvirket av om "
+"attributtnavn legges til eller fjernes."
 
 #: ../src/addrduplicates.c:127
 msgid "Show duplicates in the same book"
-msgstr ""
+msgstr "Vis dubletter fra samme bok"
 
 #: ../src/addrduplicates.c:133
 msgid "Show duplicates in different books"
-msgstr ""
+msgstr "Vis dubletter fra forskjellige bøker"
 
 #: ../src/addrduplicates.c:144
 msgid "Find address book email duplicates"
-msgstr ""
+msgstr "Finn dubletter blant epost-adresser i adressebøkene"
 
 #: ../src/addrduplicates.c:145
 msgid ""
 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
 msgstr ""
+"Claws Mail vil nå gjennomsøke adresseboken etter dubletter blant epost-"
+"adressene."
 
 #: ../src/addrduplicates.c:315
 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen dubletter funnet i adresseboken"
 
 #: ../src/addrduplicates.c:346
-#, fuzzy
 msgid "Duplicate email addresses"
-msgstr "Slett adresse(r)"
+msgstr "Epostadresse-dubletter "
 
 #: ../src/addrduplicates.c:442 ../src/addressadd.c:227
 #: ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397 ../src/toolbar.c:434
@@ -401,9 +401,8 @@ msgid "Address"
 msgstr "Adresse"
 
 #: ../src/addrduplicates.c:464
-#, fuzzy
 msgid "Address book path"
-msgstr "Adressebok"
+msgstr "Sti til adressebok"
 
 #: ../src/addrduplicates.c:793 ../src/addressbook.c:1433
 #: ../src/addressbook.c:1486
@@ -415,21 +414,20 @@ msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Vil du virkelig slette adressen(e)?"
 
 #: ../src/addrduplicates.c:842
-#, fuzzy
 msgid "Delete address"
-msgstr "Slett adresse(r)"
+msgstr "Slett adresse"
 
 #: ../src/addrduplicates.c:843 ../src/addressbook.c:1434
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr "Denne adressen er satt kun lesbar og kan derfor ikke slettes."
+msgstr "Denne adressen er skrivebeskyttet og kan derfor ikke slettes."
 
 #: ../src/addressadd.c:185 ../src/prefs_filtering_action.c:201
 msgid "Add to address book"
-msgstr "Legg til i adressebok"
+msgstr "Før inn i adressebok"
 
 #: ../src/addressadd.c:207
 msgid "Contact"
-msgstr ""
+msgstr "Kontakt"
 
 #: ../src/addressadd.c:238 ../src/addressbook.c:127 ../src/editaddress.c:1055
 #: ../src/editaddress.c:1130 ../src/editgroup.c:290
@@ -438,7 +436,7 @@ msgstr "Kommentarer"
 
 #: ../src/addressadd.c:257 ../src/addressbook_foldersel.c:158
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "Velg katalog for adresseboken"
+msgstr "Velg mappe for adressebøker"
 
 #: ../src/addressadd.c:485 ../src/editaddress.c:1582 ../src/headerview.c:281
 #: ../src/textview.c:2064
@@ -447,16 +445,16 @@ msgid ""
 "Failed to save image: \n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Kunne ikke spare bilde: \n"
+"%s"
 
 #: ../src/addressadd.c:535 ../src/addressbook.c:3209 ../src/addressbook.c:3260
-#, fuzzy
 msgid "Add address(es)"
-msgstr "Slett adresse(r)"
+msgstr "Legg til adresse(r)"
 
 #: ../src/addressadd.c:536
-#, fuzzy
 msgid "Can't add the specified address"
-msgstr "Kan ikke lagre filen '%s'."
+msgstr "Kan ikke legge til den angitte adresse"
 
 #: ../src/addressbook.c:126 ../src/addressbook.c:4854
 #: ../src/editaddress.c:1052 ../src/editaddress.c:1113 ../src/editgroup.c:289
@@ -467,171 +465,143 @@ msgstr "Epostadresse"
 
 #. menus
 #: ../src/addressbook.c:402
-#, fuzzy
 msgid "_Book"
-msgstr "/_Bok"
+msgstr "_Bok"
 
 #. {"Address/---",                     NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/addressbook.c:403 ../src/addressbook.c:434 ../src/addressbook.c:462
 #: ../src/addressbook.c:479 ../src/compose.c:581 ../src/mainwindow.c:504
 #: ../src/messageview.c:210
-#, fuzzy
 msgid "_Edit"
-msgstr "/_Endre"
+msgstr "_Endre"
 
 #: ../src/addressbook.c:404 ../src/compose.c:586 ../src/mainwindow.c:507
 #: ../src/messageview.c:213
-#, fuzzy
 msgid "_Tools"
-msgstr "/V_erktøy"
+msgstr "V_erktøy"
 
 #: ../src/addressbook.c:405 ../src/compose.c:587 ../src/mainwindow.c:509
 #: ../src/messageview.c:214
-#, fuzzy
 msgid "_Help"
-msgstr "/_Hjelp"
+msgstr "_Hjelp"
 
 #. Book menu
 #: ../src/addressbook.c:408 ../src/addressbook.c:465
-#, fuzzy
 msgid "New _Book"
-msgstr "/_Bok/Ny _bok"
+msgstr "Ny _bok"
 
 #: ../src/addressbook.c:409 ../src/addressbook.c:466
-#, fuzzy
 msgid "New _Folder"
-msgstr "/Ny _katalog"
+msgstr "Ny _mappe"
 
 #: ../src/addressbook.c:410
-#, fuzzy
 msgid "New _vCard"
-msgstr "/_Bok/Nytt _vKort"
+msgstr "Nytt _vKort"
 
 #: ../src/addressbook.c:414
-#, fuzzy
 msgid "New _JPilot"
-msgstr "/_Bok/Ny _JPilot"
+msgstr "Ny _JPilot"
 
 #: ../src/addressbook.c:417
-#, fuzzy
 msgid "New LDAP _Server"
-msgstr "Ny LDAP-tjener"
+msgstr "Ny LDAP-_tjener"
 
 #: ../src/addressbook.c:421
-#, fuzzy
 msgid "_Edit book"
-msgstr "/_Bok/_Endre bok"
+msgstr "_Rediger bok"
 
 #: ../src/addressbook.c:422
-#, fuzzy
 msgid "_Delete book"
-msgstr "/_Bok/_Slett bok"
+msgstr "_Slett bok"
 
 #. {"Book/---",                        NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #. {"Message/---",             NULL, "---" },
 #: ../src/addressbook.c:424 ../src/compose.c:598
-#, fuzzy
 msgid "_Save"
-msgstr "Lagre..."
+msgstr "_Lagre"
 
 #. {"Message/---",             NULL, "---" },
 #: ../src/addressbook.c:425 ../src/compose.c:602 ../src/messageview.c:223
-#, fuzzy
 msgid "_Close"
-msgstr "Lukk"
+msgstr "_Lukk"
 
 #. Adress menu
 #: ../src/addressbook.c:428 ../src/addressbook.c:477 ../src/messageview.c:227
-#, fuzzy
 msgid "_Select all"
-msgstr "/Velg _alt"
+msgstr "Velg _alt"
 
 #. {"ABTreePopup/---",         NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #. {"ABListPopup/---",         NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/addressbook.c:430 ../src/addressbook.c:469 ../src/addressbook.c:485
-#, fuzzy
 msgid "C_ut"
-msgstr "/_Klipp ut"
+msgstr "_Klipp ut"
 
 #. Edit menu
 #: ../src/addressbook.c:431 ../src/addressbook.c:470 ../src/addressbook.c:486
 #: ../src/compose.c:610 ../src/mainwindow.c:538 ../src/messageview.c:226
-#, fuzzy
 msgid "_Copy"
-msgstr "/_Kopier"
+msgstr "_Kopier"
 
 #: ../src/addressbook.c:432 ../src/addressbook.c:471 ../src/addressbook.c:487
 #: ../src/compose.c:611
-#, fuzzy
 msgid "_Paste"
-msgstr "/_Lim inn"
+msgstr "_Sett inn"
 
 #. {"Address/---",                     NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #. {"ABListPopup/---",         NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/addressbook.c:437 ../src/addressbook.c:482
-#, fuzzy
 msgid "New _Address"
-msgstr "/Ny _adresse"
+msgstr "Ny _Adresse"
 
 #: ../src/addressbook.c:438 ../src/addressbook.c:467 ../src/addressbook.c:483
-#, fuzzy
 msgid "New _Group"
-msgstr "/Ny _gruppe"
+msgstr "Ny _Gruppe"
 
 #. {"Address/---",                     NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #. {"ABListPopup/---",         NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/addressbook.c:440 ../src/addressbook.c:489
-#, fuzzy
 msgid "_Mail To"
-msgstr "/_Send epost til"
+msgstr "Epost _til"
 
 #. Tools menu
 #: ../src/addressbook.c:444
-#, fuzzy
 msgid "Import _LDIF file..."
-msgstr "/_Verktøy/Importer _LDIF fil..."
+msgstr "Importer _LDIF-fil..."
 
 #: ../src/addressbook.c:445
-#, fuzzy
 msgid "Import M_utt file..."
-msgstr "/_Verktøy/Importer m_utt fil..."
+msgstr "Importer _Mutt-fil..."
 
 #: ../src/addressbook.c:446
-#, fuzzy
 msgid "Import _Pine file..."
-msgstr "/_Verktøy/Importer _pine fil..."
+msgstr "Importer _Pine-fil..."
 
 #: ../src/addressbook.c:448
-#, fuzzy
 msgid "Export _HTML..."
-msgstr "/_Verktøy/Eksportér _HTML..."
+msgstr "Eksporter _HTML..."
 
 #: ../src/addressbook.c:449
-#, fuzzy
 msgid "Export LDI_F..."
-msgstr "/_Verktøy/Eksportér LDI_F..."
+msgstr "Eksporter LDI_F..."
 
 #. {"Tools/---",                       NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/addressbook.c:451
-#, fuzzy
 msgid "Find duplicates..."
-msgstr "Sletter meldingendubletter..."
+msgstr "Finn dubletter..."
 
 #: ../src/addressbook.c:452
 msgid "Edit custom attributes..."
-msgstr ""
+msgstr "Rediger tilpassede attributter..."
 
 #. Help menu
 #: ../src/addressbook.c:455 ../src/compose.c:690 ../src/mainwindow.c:801
 #: ../src/messageview.c:339
-#, fuzzy
 msgid "_About"
-msgstr "Om deg selv"
+msgstr "_Om"
 
 #: ../src/addressbook.c:491
-#, fuzzy
 msgid "_Browse Entry"
-msgstr "/_Bla igjennom"
+msgstr "_Bla igjennom"
 
 #. then add the appointment
 #: ../src/addressbook.c:504 ../src/crash.c:454 ../src/crash.c:473
@@ -652,23 +622,23 @@ msgstr "Ugyldige argumenter"
 
 #: ../src/addressbook.c:513 ../src/importldif.c:124
 msgid "File not specified"
-msgstr "Fil ikke angitt"
+msgstr "Ingen fil angitt"
 
 #: ../src/addressbook.c:514 ../src/importldif.c:125
 msgid "Error opening file"
-msgstr "Feil ved åpning av fil"
+msgstr "Feil ved åpning av fil"
 
 #: ../src/addressbook.c:515 ../src/importldif.c:126
 msgid "Error reading file"
-msgstr "Feil ved lesning av fil"
+msgstr "Feil ved innlesning av fil"
 
 #: ../src/addressbook.c:516 ../src/importldif.c:127
 msgid "End of file encountered"
-msgstr "Kom til slutten av filen"
+msgstr "Slutten av filen er nådd"
 
 #: ../src/addressbook.c:517 ../src/importldif.c:128
 msgid "Error allocating memory"
-msgstr "Kunne ikke allokere minne"
+msgstr "Feil ved tildeling av minne"
 
 #: ../src/addressbook.c:518 ../src/importldif.c:129
 msgid "Bad file format"
@@ -676,11 +646,11 @@ msgstr "Feil filformat"
 
 #: ../src/addressbook.c:519 ../src/importldif.c:130
 msgid "Error writing to file"
-msgstr "Feil ved skriving til fil"
+msgstr "Feil ved skrivning til fil"
 
 #: ../src/addressbook.c:520 ../src/importldif.c:131
 msgid "Error opening directory"
-msgstr "Feil ved åpning av katalog"
+msgstr "Feil ved åpning av mappe"
 
 #: ../src/addressbook.c:521 ../src/importldif.c:132
 msgid "No path specified"
@@ -692,7 +662,7 @@ msgstr "Feil ved oppkobling mot LDAP-tjener"
 
 #: ../src/addressbook.c:532
 msgid "Error initializing LDAP"
-msgstr "Feil ved initializsering av LDAP"
+msgstr "Feil ved initialisering av LDAP"
 
 #: ../src/addressbook.c:533
 msgid "Error binding to LDAP server"
@@ -700,7 +670,7 @@ msgstr "Feil ved binding mot LDAP-tjener"
 
 #: ../src/addressbook.c:534
 msgid "Error searching LDAP database"
-msgstr "Feil ved LDAP-søk"
+msgstr "Feil ved LDAP-søk"
 
 #: ../src/addressbook.c:535
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
@@ -708,38 +678,35 @@ msgstr "Tidsavbrudd ved LDAP-operasjon"
 
 #: ../src/addressbook.c:536
 msgid "Error in LDAP search criteria"
-msgstr "Feil i LDAP søkekriterium"
+msgstr "Feil i LDAP søkekriterium"
 
 #: ../src/addressbook.c:537
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
-msgstr "Ingen LDAP-treff for søkekriterium"
+msgstr "Ingen LDAP-treff med de angitte søkekriterier"
 
 #: ../src/addressbook.c:538
 msgid "LDAP search terminated on request"
-msgstr "LDAP-søk avbrutt som forespurt"
+msgstr "LDAP-søk avbrutt av brukeren"
 
 #: ../src/addressbook.c:539
 msgid "Error starting TLS connection"
-msgstr "Feil ved initiering av TLS tilkobling"
+msgstr "Feil ved opprettelse av TLS-forbindelse"
 
 #: ../src/addressbook.c:540
-#, fuzzy
 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
-msgstr "Distinguished Name (dn):"
+msgstr "Distinkt Navn (DN) mangler"
 
 #: ../src/addressbook.c:541
-#, fuzzy
 msgid "Missing required information"
-msgstr "Tjenerinformasjon"
+msgstr "Mangler nødvendig informasjon"
 
 #: ../src/addressbook.c:542
 msgid "Another contact exists with that key"
-msgstr ""
+msgstr "En annen kontakt med samme nøkkel finnes allerede"
 
 #: ../src/addressbook.c:543
-#, fuzzy
 msgid "Strong(er) authentication required"
-msgstr "Bruk autentisering"
+msgstr "Sterk(ere) autentisering kreves"
 
 #: ../src/addressbook.c:910
 msgid "Sources"
@@ -755,31 +722,29 @@ msgid "Lookup name:"
 msgstr "Oppslagsnavn: "
 
 #: ../src/addressbook.c:1478
-#, fuzzy
 msgid "Delete group"
-msgstr "Slett regel"
+msgstr "Slett gruppe"
 
 #: ../src/addressbook.c:1479
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
 msgstr ""
-"Ønsker du å slette folderen '%s'?\n"
-"Adressene den inneholder vil gå tapt."
+"Vil du virkelig slette gruppen(e)?\n"
+"Adressene de inneholder går ikke tapt."
 
 #: ../src/addressbook.c:2190
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr "Kan ikke lime inn. Adressen er satt kun lesbar."
+msgstr "Kan ikke sette inn. Adresseboken du vil bruke er skrivebeskyttet."
 
 #: ../src/addressbook.c:2200
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr "Kan ikke lime inn til en tom adressegruppe."
+msgstr "Kan ikke sette inn i en adressegruppe."
 
 #: ../src/addressbook.c:2906
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
-msgstr "Ønsker du å slette resultatet av spørringen og adressene i '%s' ?"
+msgstr "Vil du virkelig slette søkeresultatene og adressene i '%s'? "
 
 #: ../src/addressbook.c:2909 ../src/addressbook.c:2935
 #: ../src/addressbook.c:2942 ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337
@@ -788,37 +753,37 @@ msgid "Delete"
 msgstr "Slett"
 
 #: ../src/addressbook.c:2918
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
 "contains will be moved into the parent folder."
 msgstr ""
-"Ønsker du å slette '%s'? Dersom du kun sletter folderen vil adressene den "
-"inneholder flyttes over til foreldremappen."
+"Vil du slette '%s'? Hvis du bare sletter mappen, vil adressene den "
+"inneholder flyttes til den overordnede mappen."
 
 #: ../src/addressbook.c:2921 ../src/imap_gtk.c:363 ../src/mh_gtk.c:202
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:324
 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:236
 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1966
 msgid "Delete folder"
-msgstr "Slett folder"
+msgstr "Slett mappe"
 
 #: ../src/addressbook.c:2922
 msgid "+Delete _folder only"
-msgstr "Slett kun _folder"
+msgstr "+Slett bare _mappen"
 
 #: ../src/addressbook.c:2922
 msgid "Delete folder and _addresses"
-msgstr "Slett folder og _adresser"
+msgstr "Slett mappe og _adresser"
 
 #: ../src/addressbook.c:2933
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
 msgstr ""
-"Ønsker du å slette folderen '%s'?\n"
-"Adressene den inneholder vil gå tapt."
+"Vil du slette '%s'?\n"
+"Adressene den inneholder går ikke tapt."
 
 #: ../src/addressbook.c:2940
 #, c-format
@@ -826,8 +791,8 @@ msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
 "The addresses it contains will be lost."
 msgstr ""
-"Ønsker du å slette folderen '%s'?\n"
-"Adressene den inneholder vil gå tapt."
+"Vil du slette '%s'?\n"
+"Adressene den inneholder blir også slettet."
 
 #. *
 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
@@ -835,11 +800,11 @@ msgstr ""
 #: ../src/addressbook.c:3054
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
-msgstr "Søk '%s'"
+msgstr "Søk etter '%s'"
 
 #: ../src/addressbook.c:3192 ../src/addressbook.c:3241
 msgid "New Contacts"
-msgstr ""
+msgstr "Nye kontakter"
 
 #: ../src/addressbook.c:4022
 msgid "New user, could not save index file."
@@ -847,11 +812,11 @@ msgstr "Ny bruker, kunne ikke lagre indeksfil."
 
 #: ../src/addressbook.c:4026
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr "Ny bruer, kunne ikke lagre adressebokens filer."
+msgstr "Ny bruker, kunne ikke lagre adressebokfiler."
 
 #: ../src/addressbook.c:4036
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr "Gammel adressebok konvertert ok."
+msgstr "Konvertering av gammel adressebok vellykket."
 
 #: ../src/addressbook.c:4041
 msgid ""
@@ -859,7 +824,7 @@ msgid ""
 "could not save new address index file."
 msgstr ""
 "Gammel adressebok konvertert,\n"
-"Kunne ikke lagre indeksfil for ny adressebok"
+"kunne ikke lagre ny adresseindeks-fil."
 
 #: ../src/addressbook.c:4054
 msgid ""
@@ -867,7 +832,7 @@ msgid ""
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
 "Kunne ikke konvertere adressebok, men\n"
-"opprettet nye tomme filer for den nye adresseboken."
+"opprettet nye, tomme adressebokfiler."
 
 #: ../src/addressbook.c:4060
 msgid ""
@@ -875,7 +840,7 @@ msgid ""
 "could not save new address index file."
 msgstr ""
 "Kunne ikke konvertere adressebok, kunne heller\n"
-"ikke opprette indeksfil for den nye adresseboken."
+"ikke opprette ny adresseindeksfil."
 
 #: ../src/addressbook.c:4065
 msgid ""
@@ -883,7 +848,7 @@ msgid ""
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
 "Kunne ikke konvertere adresseboken, og kunne ikke\n"
-"opprette nye filer for den nye adresseboken."
+"opprette nye adressebokfiler."
 
 #: ../src/addressbook.c:4072 ../src/addressbook.c:4078
 msgid "Addressbook conversion error"
@@ -903,7 +868,7 @@ msgstr "Kunne ikke lese adresseindeks"
 #.
 #: ../src/addressbook.c:4517
 msgid "Busy searching..."
-msgstr "Søker ..."
+msgstr "Søker..."
 
 #: ../src/addressbook.c:4818
 msgid "Interface"
@@ -924,7 +889,7 @@ msgstr "Person"
 #: ../src/folderview.c:426 ../src/prefs_account.c:2769
 #: ../src/prefs_folder_column.c:78
 msgid "Folder"
-msgstr "Folder"
+msgstr "Mappe"
 
 #: ../src/addressbook.c:4890
 msgid "vCard"
@@ -936,11 +901,11 @@ msgstr "JPilot"
 
 #: ../src/addressbook.c:4926
 msgid "LDAP servers"
-msgstr "LDAP-tjener"
+msgstr "LDAP-tjenere"
 
 #: ../src/addressbook.c:4938
 msgid "LDAP Query"
-msgstr "LDAP-spørring"
+msgstr "LDAP-spørring"
 
 #. backward compatibility (when translated "Any" was stored)
 #. store UNtranslated "Any"
@@ -967,68 +932,62 @@ msgstr "LDAP-sp
 #: ../src/prefs_matcher.c:1622 ../src/prefs_matcher.c:1624
 #: ../src/prefs_matcher.c:2504 ../src/prefs_matcher.c:2508
 msgid "Any"
-msgstr ""
+msgstr "Noen som helst"
 
 #: ../src/addrgather.c:172
 msgid "Please specify name for address book."
 msgstr "Angi navn for adresseboken."
 
 #: ../src/addrgather.c:179
-#, fuzzy
 msgid "No available address book."
-msgstr "Tilgjengelige adresser"
+msgstr "Ingen adressebok tilgjengelig"
 
 #: ../src/addrgather.c:200
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr "Angi epost hoder (headers) det skal søkes på."
+msgstr "Angi hvilke brevhodefelt det skal søkes i."
 
 #. Go fer it
 #: ../src/addrgather.c:207
-#, fuzzy
 msgid "Collecting addresses..."
-msgstr "Søker gjennom adresser..."
+msgstr "Sammenstiller adresser..."
 
 #: ../src/addrgather.c:247
 msgid "address added by claws-mail"
-msgstr ""
+msgstr "adresse tillagt av claws-mail"
 
 #: ../src/addrgather.c:275
-#, fuzzy
 msgid "Addresses collected successfully."
-msgstr "Adressene er hentet inn."
+msgstr "Vellykket innsamling av adresser."
 
 #: ../src/addrgather.c:357
-#, fuzzy
 msgid "Current folder:"
-msgstr "Kildekatalog:"
+msgstr "Nåværende mappe:"
 
 #: ../src/addrgather.c:368
-#, fuzzy
 msgid "Address book name:"
-msgstr "Adressebok:"
+msgstr "Navn på adressebok:"
 
 #: ../src/addrgather.c:395
-#, fuzzy
 msgid "Address book folder size:"
-msgstr "Feil ved konvertering av adressebok"
+msgstr "Størrelse på adressebokmappe:"
 
 #: ../src/addrgather.c:399 ../src/addrgather.c:409
 msgid ""
 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
 msgstr ""
+"Høyeste tillatte antall poster per mappe i den nyopprettede adresseboken"
 
 #: ../src/addrgather.c:413
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "Prosseser disse epost hode (header) feltene"
+msgstr "Bearbeid disse brevhodefeltene"
 
 #: ../src/addrgather.c:432
-#, fuzzy
 msgid "Include subfolders"
-msgstr "Inkluder underfoldere"
+msgstr "Inkluder undermapper"
 
 #: ../src/addrgather.c:456 ../src/prefs_filtering_action.c:1425
 msgid "Header Name"
-msgstr "Navn på brevhode"
+msgstr "Navn på brevhode"
 
 #: ../src/addrgather.c:457
 msgid "Address Count"
@@ -1037,7 +996,7 @@ msgstr "Antall adresser"
 #. Create notebook pages
 #: ../src/addrgather.c:567
 msgid "Header Fields"
-msgstr "Brevhodefelt (header fields)"
+msgstr "Brevhodefelt"
 
 #: ../src/addrgather.c:568 ../src/exphtmldlg.c:658 ../src/expldifdlg.c:722
 #: ../src/importldif.c:1023
@@ -1045,43 +1004,40 @@ msgid "Finish"
 msgstr "Avslutt"
 
 #: ../src/addrgather.c:626
-#, fuzzy
 msgid "Collect email addresses from selected messages"
-msgstr "Hent epostadresser - fra valgte meldinger"
+msgstr "Hent epost-adresser fra valgte meldinger"
 
 #: ../src/addrgather.c:630
-#, fuzzy
 msgid "Collect email addresses from folder"
-msgstr "Hent epostadresser - fra folder"
+msgstr "Hent epost-adresser fra mappe"
 
 #: ../src/addrindex.c:123
 msgid "Common addresses"
-msgstr "Vanlige adresser"
+msgstr "Ofte brukte adresser"
 
 #: ../src/addrindex.c:124
 msgid "Personal addresses"
-msgstr "Personlige adresser"
+msgstr "Private adresser"
 
 #: ../src/addrindex.c:130
 msgid "Common address"
-msgstr "Vanlige adresser"
+msgstr "Ofte brukt adresse"
 
 #: ../src/addrindex.c:131
 msgid "Personal address"
-msgstr "Personlige adresser"
+msgstr "Privat adresse"
 
 #: ../src/addrindex.c:1827
-#, fuzzy
 msgid "Address(es) update"
-msgstr "Adresser i gruppe"
+msgstr "Oppdatering av adresse(r)"
 
 #: ../src/addrindex.c:1828
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
-msgstr ""
+msgstr "Oppdatering mislyktes. Endringer ble ikke lagret i registeret."
 
 #: ../src/alertpanel.c:146 ../src/compose.c:9293
 msgid "Notice"
-msgstr "Merknad "
+msgstr "NB"
 
 #: ../src/alertpanel.c:159 ../src/compose.c:5656 ../src/compose.c:6133
 #: ../src/compose.c:11662 ../src/file_checker.c:78 ../src/file_checker.c:100
@@ -1099,105 +1055,101 @@ msgstr "Feil"
 
 #: ../src/alertpanel.c:196 ../src/gtk/progressdialog.c:94
 msgid "_View log"
-msgstr "Vis logg"
+msgstr "_Vis logg"
 
 #: ../src/alertpanel.c:347
 msgid "Show this message next time"
-msgstr "Vis denne meldingen neste gang"
+msgstr "Vis denne meldingen neste gang også"
 
 #: ../src/avatars.c:97
 msgid "Internal avatars rendering already initialized"
-msgstr ""
+msgstr "Den innebygde avatar-visningen er allerede initialisert"
 
 #: ../src/avatars.c:102
 msgid "Failed to register avatars internal rendering hook"
-msgstr ""
+msgstr "Kunne ikke registrere haken 'avatars internal rendering'"
 
 #: ../src/browseldap.c:218
 msgid "Browse Directory Entry"
-msgstr "Se gjennom katalog"
+msgstr "Se gjennom mappe"
 
 #: ../src/browseldap.c:237
 msgid "Server Name :"
-msgstr "Navn på tjener:"
+msgstr "Navn på tjener:"
 
 #: ../src/browseldap.c:247
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
-msgstr "Distinguished Name (dn):"
+msgstr "Distinkt Navn (dn):"
 
 #: ../src/browseldap.c:270
 msgid "LDAP Name"
-msgstr "LDAP navn"
+msgstr "LDAP-navn"
 
 #: ../src/browseldap.c:272
 msgid "Attribute Value"
 msgstr "Attributtverdi"
 
 #: ../src/common/plugin.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Nothing"
-msgstr "Ikke gjør noe"
+msgstr "Ingenting"
 
 #: ../src/common/plugin.c:66
-#, fuzzy
 msgid "a viewer"
-msgstr "Billedfremviser"
+msgstr "fremviser"
 
 #: ../src/common/plugin.c:67
-#, fuzzy
 msgid "a MIME parser"
-msgstr "MIME-type"
+msgstr "MIME-fortolker"
 
 #: ../src/common/plugin.c:68
-#, fuzzy
 msgid "folders"
-msgstr "Foldere"
+msgstr "mapper"
 
 #: ../src/common/plugin.c:69
-#, fuzzy
 msgid "filtering"
-msgstr "Filtrerer..."
+msgstr "filtrering"
 
 #: ../src/common/plugin.c:70
 msgid "a privacy interface"
-msgstr ""
+msgstr "et "
 
 #: ../src/common/plugin.c:71
 msgid "a notifier"
-msgstr ""
+msgstr "en varsler"
 
 #: ../src/common/plugin.c:72
 msgid "an utility"
-msgstr ""
+msgstr "et verktøy"
 
 #: ../src/common/plugin.c:73
-#, fuzzy
 msgid "things"
-msgstr "Ikke gjør noe"
+msgstr "ting"
 
 #: ../src/common/plugin.c:334
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
 msgstr ""
+"Dette programtillegg muliggjøre %s (%s), som allerede tilbys av "
+"programtillegget %s."
 
 #: ../src/common/plugin.c:436
 msgid "Plugin already loaded"
-msgstr "Innstikkmodulen er allerede lastet"
+msgstr "Programtillegget er allerede innlest"
 
 #: ../src/common/plugin.c:447
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
-msgstr "Kunne ikke allokere minne for innstikkmodulen"
+msgstr "Kunne ikke allokere minne for programtillegget"
 
 #: ../src/common/plugin.c:481
-#, fuzzy
 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
-msgstr "Dette innstikket er ikke lisensiert under en GLP-kompatibel lisens."
+msgstr ""
+"Denne modulen er ikke utgitt under en lisens kompatibel med GPL v3 eller "
+"senere."
 
 #: ../src/common/plugin.c:490
-#, fuzzy
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
-msgstr "Denne modulen er for Sylpheed-Claws GTK1."
+msgstr "Denne modulen er for Claws Mail GTK1."
 
 #: ../src/common/plugin.c:772
 #, c-format
@@ -1205,38 +1157,37 @@ msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
 "built with."
 msgstr ""
+"Din versjon av Claws Mail er nyere enn den versjon programtillegget '%s' ble "
+"bygget for."
 
 #: ../src/common/plugin.c:775
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
 "with."
 msgstr ""
+"Din versjon av Claws Mail er nyere enn den versjonen programtillegget ble "
+"bygget for."
 
 #: ../src/common/plugin.c:784
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
-msgstr ""
+msgstr "Din versjon av Claws Mail er for gammel for programtillegget '%s'."
 
 #: ../src/common/plugin.c:786
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
-msgstr ""
+msgstr "Din versjon av Claws Mail er for gammel for programtillegget."
 
 #: ../src/common/session.c:177 ../src/imap.c:1171
-#, fuzzy
 msgid "SSL handshake failed\n"
-msgstr ""
-"SSL-oppkoppling feilet (%s)\n"
-"\n"
+msgstr "Feil ved SSL-oppkobling\n"
 
 #: ../src/common/smtp.c:180
-#, fuzzy
 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
 msgstr "SMTP AUTH ikke tilgjengelig\n"
 
 #: ../src/common/smtp.c:183
-#, fuzzy
 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
-msgstr "SMTP AUTH ikke tilgjengelig\n"
+msgstr "Ønsket SMTP AUTH-metode er ikke tilgjengelig\n"
 
 #: ../src/common/smtp.c:525 ../src/common/smtp.c:579
 msgid "bad SMTP response\n"
@@ -1244,7 +1195,7 @@ msgstr "ugyldig SMTP respons\n"
 
 #: ../src/common/smtp.c:550 ../src/common/smtp.c:568 ../src/common/smtp.c:682
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
-msgstr "feil oppstod i SMTP sessjonen\n"
+msgstr "feil oppstod i SMTP-sesjonen\n"
 
 #: ../src/common/smtp.c:559 ../src/pop.c:899
 msgid "error occurred on authentication\n"
@@ -1253,132 +1204,123 @@ msgstr "feil oppstod ved autentisering\n"
 #: ../src/common/smtp.c:609
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
-msgstr "Meldingen er for stor (Maksimum størrelse er %s)\n"
+msgstr "Meldingen er for stor (Maksimum størrelse er %s)\n"
 
 #: ../src/common/smtp.c:641 ../src/pop.c:892
-#, fuzzy
 msgid "couldn't start TLS session\n"
-msgstr "kan ikke starte TLS sessjon\n"
+msgstr "kan ikke starte TLS-sesjon\n"
 
 #: ../src/common/socket.c:573
-#, fuzzy
 msgid "Socket IO timeout.\n"
-msgstr "Socket I/O tidsavbrudd:"
+msgstr "Socket IO tidsavbrudd\n"
 
 #: ../src/common/socket.c:602
-#, fuzzy
 msgid "Connection timed out.\n"
-msgstr "Oppkobling mot %s:%d fikk tidsavbrudd."
+msgstr "Forbindelsen fikk tidsavbrudd.\n"
 
 #: ../src/common/socket.c:630
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
-msgstr "Sesjonen fikk tidsavbrudd."
+msgstr "%s: tidsavbrudd ved oppkobling til verten.\n"
 
 #: ../src/common/socket.c:643
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: unknown host.\n"
-msgstr "\"%s\" ukjent i %s"
+msgstr "%s: ukjent vert.\n"
 
 #: ../src/common/socket.c:831
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
-msgstr ""
-"SSL-oppkoppling feilet (%s)\n"
-"\n"
+msgstr "%s:%d: forbindelsesfeil (%s).\n"
 
 #: ../src/common/socket.c:1071
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
-msgstr "\"%s\" ukjent i %s"
+msgstr "%s:%d: ukjent vert.\n"
 
 #: ../src/common/socket.c:1166
 #, c-format
 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%s: oppslag hos verten mislyktes (%s).\n"
 
 #: ../src/common/socket.c:1515
 #, c-format
 msgid "write on fd%d: %s\n"
-msgstr "skriv på fd%d: %s\n"
+msgstr "skriv på fd%d: %s\n"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:328
 #, c-format
 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kan ikke avgjøre filstatus for P12-sertifikatsfilen (%s)\n"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:336
 #, c-format
 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kan ikke innlese P12-sertifikatsfil (%s)\n"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:345
 #, c-format
 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kan ikke importere P12-sertifikatsfil (%s)\n"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:630
-#, fuzzy
 msgid "Internal error"
-msgstr "Eksernt program"
+msgstr "Intern feil"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:635
 msgid "Uncheckable"
-msgstr ""
+msgstr "Ukontrollerbar"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:639
-#, fuzzy
 msgid "Self-signed certificate"
-msgstr "Slett sertifikat"
+msgstr "Egensignert sertifikat"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:642
-#, fuzzy
 msgid "Revoked certificate"
-msgstr "Slett sertifikat"
+msgstr "Tilbakekalt sertifikat"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:644
-#, fuzzy
 msgid "No certificate issuer found"
-msgstr "Ingen signatur funnet"
+msgstr "Ingen sertifikatsutsteder funnet"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:646
 msgid "Certificate issuer is not a CA"
-msgstr ""
+msgstr "Utsteder av sertifikatet er ikke en CA"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:871
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
-msgstr "Kunne ikke åpne dekryptert fil %s"
+msgstr "Kan ikke åpne sertifikatfil %s: %s\n"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:875
 #, c-format
 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifikatfil %s mangler (%s)\n"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:894
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
-msgstr "Kunne ikke åpne dekryptert fil %s"
+msgstr "Kan ikke åpne nøkkelfil %s (%s)\n"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:898
 #, c-format
 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nøkkelfil %s mangler (%s)\n"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:1046
 #, c-format
 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kunne ikke lese P12-sertifikatsfil %s\n"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:1049
 #, c-format
 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kan ikke åpne P12-sertifikatsfil %s (%s)\n"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:1053
 #, c-format
 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "P12-sertifikatsfil %s mangler (%s)\n"
 
 #: ../src/common/ssl_certificate.c:1078 ../src/gtk/sslcertwindow.c:85
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:92 ../src/gtk/sslcertwindow.c:107
@@ -1389,7 +1331,7 @@ msgstr "<ikke i sertifikatet>"
 
 #: ../src/common/string_match.c:83
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
-msgstr "(Overskrift nullstilt av regulært uttrykk)"
+msgstr "(Emne nullstilt av regulært uttrykk)"
 
 #: ../src/common/utils.c:379
 #, c-format
@@ -1399,12 +1341,12 @@ msgstr "%dB"
 #: ../src/common/utils.c:380
 #, c-format
 msgid "%d.%02dKB"
-msgstr ""
+msgstr "%d.%02dKB"
 
 #: ../src/common/utils.c:381
 #, c-format
 msgid "%d.%02dMB"
-msgstr ""
+msgstr "%d.%02dMB"
 
 #: ../src/common/utils.c:382
 #, c-format
@@ -1414,226 +1356,216 @@ msgstr "%.2fGB"
 #: ../src/common/utils.c:4967
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Sunday"
-msgstr ""
+msgstr "søndag"
 
 #: ../src/common/utils.c:4968
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Monday"
-msgstr ""
+msgstr "mandag"
 
 #: ../src/common/utils.c:4969
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Tuesday"
-msgstr ""
+msgstr "tirsdag"
 
 #: ../src/common/utils.c:4970
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Wednesday"
-msgstr ""
+msgstr "onsdag"
 
 #: ../src/common/utils.c:4971
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Thursday"
-msgstr ""
+msgstr "torsdag"
 
 #: ../src/common/utils.c:4972
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Friday"
-msgstr ""
+msgstr "fredag"
 
 #: ../src/common/utils.c:4973
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Saturday"
-msgstr ""
+msgstr "lørdag"
 
 #: ../src/common/utils.c:4975
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "January"
-msgstr ""
+msgstr "januar"
 
 #: ../src/common/utils.c:4976
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "February"
-msgstr ""
+msgstr "februar"
 
 #: ../src/common/utils.c:4977
-#, fuzzy
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "March"
-msgstr "Søk"
+msgstr "mars"
 
 #: ../src/common/utils.c:4978
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "April"
-msgstr ""
+msgstr "april"
 
 #: ../src/common/utils.c:4979
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "May"
-msgstr ""
+msgstr "mai"
 
 #: ../src/common/utils.c:4980
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "June"
-msgstr ""
+msgstr "juni"
 
 #: ../src/common/utils.c:4981
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "July"
-msgstr ""
+msgstr "juli"
 
 #: ../src/common/utils.c:4982
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "August"
-msgstr ""
+msgstr "august"
 
 #: ../src/common/utils.c:4983
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "September"
-msgstr ""
+msgstr "september"
 
 #: ../src/common/utils.c:4984
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "October"
-msgstr ""
+msgstr "oktober"
 
 #: ../src/common/utils.c:4985
-#, fuzzy
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "November"
-msgstr "Nummer"
+msgstr "november"
 
 #: ../src/common/utils.c:4986
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "December"
-msgstr ""
+msgstr "desember"
 
 #: ../src/common/utils.c:4988
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Sun"
-msgstr ""
+msgstr "søn"
 
 #: ../src/common/utils.c:4989
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Mon"
-msgstr ""
+msgstr "man"
 
 #: ../src/common/utils.c:4990
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Tue"
-msgstr ""
+msgstr "tir"
 
 #: ../src/common/utils.c:4991
-#, fuzzy
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Wed"
-msgstr "Rød"
+msgstr "ons"
 
 #: ../src/common/utils.c:4992
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Thu"
-msgstr ""
+msgstr "tor"
 
 #: ../src/common/utils.c:4993
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Fri"
-msgstr ""
+msgstr "fre"
 
 #: ../src/common/utils.c:4994
-#, fuzzy
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Sat"
-msgstr "Status"
+msgstr "lør"
 
 #: ../src/common/utils.c:4996
-#, fuzzy
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jan"
-msgstr "og"
+msgstr "jan"
 
 #: ../src/common/utils.c:4997
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Feb"
-msgstr ""
+msgstr "feb"
 
 #: ../src/common/utils.c:4998
-#, fuzzy
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Mar"
-msgstr "Marker"
+msgstr "mar"
 
 #: ../src/common/utils.c:4999
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Apr"
-msgstr ""
+msgstr "apr"
 
 #: ../src/common/utils.c:5000
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "May"
-msgstr ""
+msgstr "mai"
 
 #: ../src/common/utils.c:5001
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jun"
-msgstr ""
+msgstr "jun"
 
 #: ../src/common/utils.c:5002
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jul"
-msgstr ""
+msgstr "jul"
 
 #: ../src/common/utils.c:5003
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Aug"
-msgstr ""
+msgstr "aug"
 
 #: ../src/common/utils.c:5004
-#, fuzzy
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Sep"
-msgstr "Steg"
+msgstr "sep"
 
 #: ../src/common/utils.c:5005
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Oct"
-msgstr ""
+msgstr "okt"
 
 #: ../src/common/utils.c:5006
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Nov"
-msgstr ""
+msgstr "nov"
 
 #: ../src/common/utils.c:5007
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Dec"
-msgstr ""
+msgstr "des"
 
 #: ../src/common/utils.c:5018
 msgctxt "For use by strftime (morning)"
 msgid "AM"
-msgstr ""
+msgstr "AM"
 
 #: ../src/common/utils.c:5019
 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
 msgid "PM"
-msgstr ""
+msgstr "PM"
 
 #: ../src/common/utils.c:5020
-#, fuzzy
 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
 msgid "am"
-msgstr "Ønsket epost"
+msgstr "am"
 
 #: ../src/common/utils.c:5021
-#, fuzzy
 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
 msgid "pm"
-msgstr "Søppelpost"
+msgstr "pm"
 
 #: ../src/compose.c:570
-#, fuzzy
 msgid "_Add..."
-msgstr "/_Legg til..."
+msgstr "_Legg til..."
 
 #: ../src/compose.c:571 ../src/mh_gtk.c:361
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:293
@@ -1642,413 +1574,357 @@ msgid "_Remove"
 msgstr "_Slett"
 
 #: ../src/compose.c:573 ../src/folderview.c:234
-#, fuzzy
 msgid "_Properties..."
-msgstr "/_Egenskaper..."
+msgstr "_Egenskaper..."
 
 #. menus
 #: ../src/compose.c:580 ../src/mainwindow.c:506 ../src/messageview.c:212
-#, fuzzy
 msgid "_Message"
-msgstr "/_Melding"
+msgstr "_Melding"
 
 #: ../src/compose.c:583
-#, fuzzy
 msgid "_Spelling"
-msgstr "/Stave_kontroll"
+msgstr "Stave_kontroll"
 
 #: ../src/compose.c:585 ../src/compose.c:652
-#, fuzzy
 msgid "_Options"
-msgstr "/_Brukervalg"
+msgstr "_Innstillinger"
 
 #. Message menu
 #: ../src/compose.c:589
 msgid "S_end"
-msgstr ""
+msgstr "S_end"
 
 #: ../src/compose.c:590
-#, fuzzy
 msgid "Send _later"
-msgstr "Send senere"
+msgstr "Send _senere"
 
 #: ../src/compose.c:593
-#, fuzzy
 msgid "_Attach file"
-msgstr "Legg ved fil"
+msgstr "_Vedlegg fil"
 
 #: ../src/compose.c:594
-#, fuzzy
 msgid "_Insert file"
-msgstr "Sett inn fil"
+msgstr "_Sett inn fil"
 
 #: ../src/compose.c:595
-#, fuzzy
 msgid "Insert si_gnature"
-msgstr "Sett inn signatur"
+msgstr "Sett inn si_gnatur"
 
 #: ../src/compose.c:596
-#, fuzzy
 msgid "_Replace signature"
-msgstr "Kontroller signatur"
+msgstr "E_rstatt signatur"
 
 #. COMPOSE_KEEP_EDITING
 #. {"Message/---",             NULL, "---" },
 #: ../src/compose.c:600
-#, fuzzy
 msgid "_Print"
-msgstr "Skriv ut"
+msgstr "_Skriv ut"
 
 #. Edit menu
 #: ../src/compose.c:605
 msgid "_Undo"
-msgstr ""
+msgstr "_Angre"
 
 #: ../src/compose.c:606
 msgid "_Redo"
-msgstr ""
+msgstr "_Gjenta"
 
 #: ../src/compose.c:609
 msgid "Cu_t"
-msgstr ""
+msgstr "_Klipp ut"
 
 #: ../src/compose.c:613
-#, fuzzy
 msgid "_Special paste"
-msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset"
+msgstr "_Sett inn spesial"
 
 #: ../src/compose.c:614
-#, fuzzy
 msgid "As _quotation"
-msgstr "Bryt siterte linjer"
+msgstr "Som _sitat"
 
 #: ../src/compose.c:615
-#, fuzzy
 msgid "_Wrapped"
-msgstr "Linjebrytning"
+msgstr "Med _ombrytning"
 
 #: ../src/compose.c:616
 msgid "_Unwrapped"
-msgstr ""
+msgstr "_Uten ombrytning"
 
 #: ../src/compose.c:618 ../src/mainwindow.c:539
-#, fuzzy
 msgid "Select _all"
-msgstr "/Velg _alt"
+msgstr "_Velg alt"
 
 #: ../src/compose.c:620
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "_Avansert"
 
 #: ../src/compose.c:621
-#, fuzzy
 msgid "Move a character backward"
-msgstr "/_Endre/A_vansert/En bokstav tilbake"
+msgstr "Gå ett tegn bakover"
 
 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_BACKWARD_CHARACTER
 #: ../src/compose.c:622
-#, fuzzy
 msgid "Move a character forward"
-msgstr "/_Endre/A_vansert/En bokstav fremover"
+msgstr "Gå ett tegn framover"
 
 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_FORWARD_CHARACTER
 #: ../src/compose.c:623
-#, fuzzy
 msgid "Move a word backward"
-msgstr "/_Endre/A_vansert/Ett ord tilbake"
+msgstr "Gå ett ord bakover"
 
 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_BACKWARD_WORD
 #: ../src/compose.c:624
-#, fuzzy
 msgid "Move a word forward"
-msgstr "/_Endre/A_vansert/Ett ord fremover"
+msgstr "Gå et ord framover"
 
 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_FORWARD_WORD
 #: ../src/compose.c:625
-#, fuzzy
 msgid "Move to beginning of line"
-msgstr "/_Endre/A_vansert/Til begynnelsen av linja"
+msgstr "Gå til begynnelsen av linjen"
 
 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_BEGINNING_OF_LINE
 #: ../src/compose.c:626
-#, fuzzy
 msgid "Move to end of line"
-msgstr "/_Endre/A_vansert/Til linjeslutt"
+msgstr "Gå til linjeslutt"
 
 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_END_OF_LINE
 #: ../src/compose.c:627
-#, fuzzy
 msgid "Move to previous line"
-msgstr "/_Endre/A_vansert/Til forrige linje"
+msgstr "Gå til forrige linje"
 
 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_PREVIOUS_LINE
 #: ../src/compose.c:628
-#, fuzzy
 msgid "Move to next line"
-msgstr "/_Endre/A_vansert/Til neste linje"
+msgstr "Gå til neste linje"
 
 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_NEXT_LINE
 #: ../src/compose.c:629
-#, fuzzy
 msgid "Delete a character backward"
-msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett forrige tegn"
+msgstr "Slett forrige tegn"
 
 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_BACKWARD_CHARACTER
 #: ../src/compose.c:630
-#, fuzzy
 msgid "Delete a character forward"
-msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett neste tegn"
+msgstr "Slett neste tegn"
 
 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_FORWARD_CHARACTER
 #: ../src/compose.c:631
-#, fuzzy
 msgid "Delete a word backward"
-msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett forrige ord"
+msgstr "Slett forrige ord"
 
 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_BACKWARD_WORD
 #: ../src/compose.c:632
-#, fuzzy
 msgid "Delete a word forward"
-msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett neste ord"
+msgstr "Slett neste ord"
 
 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_FORWARD_WORD
 #: ../src/compose.c:633
-#, fuzzy
 msgid "Delete line"
-msgstr "Slett regel"
+msgstr "Slett linje"
 
 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_LINE
 #: ../src/compose.c:634
-#, fuzzy
 msgid "Delete to end of line"
-msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett til linjeslutt"
+msgstr "Slett til linjeslutt"
 
 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_TO_LINE_END
 #. {"Edit/---",                        NULL, "---" },
 #: ../src/compose.c:637 ../src/messageview.c:229
 msgid "_Find"
-msgstr ""
+msgstr "_Finn"
 
 #. {"Edit/---",                        NULL, "---" },
 #: ../src/compose.c:640
-#, fuzzy
 msgid "_Wrap current paragraph"
-msgstr "/_Endre/Bryt rader i gjeldene _avsnitt"
+msgstr "_Ombryt avsnittet"
 
 #. 0
 #: ../src/compose.c:641
-#, fuzzy
 msgid "Wrap all long _lines"
-msgstr "Bryt lange linjer"
+msgstr "Ombryt alle lange _linjer"
 
 #. 1
 #. {"Edit/---",                        NULL, "---" },
 #: ../src/compose.c:643
-#, fuzzy
 msgid "Edit with e_xternal editor"
-msgstr "Editer med ekstern tekstbehandler"
+msgstr "Rediger med e_ksternt program"
 
 #. Spelling menu
 #: ../src/compose.c:646
-#, fuzzy
 msgid "_Check all or check selection"
-msgstr "/Stave_kontroll/_Kontroller utvalg eller hele teksten"
+msgstr "_Stavekontroll av hele teksten eller markeringen"
 
 #: ../src/compose.c:647
-#, fuzzy
 msgid "_Highlight all misspelled words"
-msgstr "/Stave_kontroll/Vis feilstavelser bakover"
+msgstr "_Fremhev alle feilstavede ord"
 
 #: ../src/compose.c:648
-#, fuzzy
 msgid "Check _backwards misspelled word"
-msgstr "/Stave_kontroll/Kontroller _bakover"
+msgstr "Stavekontroll _bakover"
 
 #: ../src/compose.c:649
-#, fuzzy
 msgid "_Forward to next misspelled word"
-msgstr "/Stave_kontroll/Frem til neste feilstavede ord"
+msgstr "Gå til _neste feilstavede ord"
 
 #. Options menu
 #: ../src/compose.c:657
-#, fuzzy
 msgid "Reply _mode"
-msgstr "Svar avsender"
+msgstr "Svartype"
 
 #: ../src/compose.c:659
-#, fuzzy
 msgid "Privacy _System"
-msgstr "/_Brukervalg/Privatliv"
+msgstr "Personverns_ystem"
 
 #. {"Options/---",             NULL, "---" },
 #: ../src/compose.c:664
-#, fuzzy
 msgid "_Priority"
-msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet"
+msgstr "_Prioritet"
 
 #. {"View/---",                                NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #. {"View/Scroll/---",          NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/compose.c:666 ../src/mainwindow.c:603 ../src/messageview.c:265
-#, fuzzy
 msgid "Character _encoding"
-msgstr "/_Vis/Tegn_koding"
+msgstr "Tegn_koding"
 
 #: ../src/compose.c:671 ../src/mainwindow.c:608 ../src/messageview.c:270
-#, fuzzy
 msgid "Western European"
-msgstr "Vesteuropeisk (ISO-8859-1)"
+msgstr "Vesteuropeisk"
 
 #: ../src/compose.c:672 ../src/mainwindow.c:609 ../src/messageview.c:271
 msgid "Baltic"
-msgstr ""
+msgstr "Baltisk"
 
 #: ../src/compose.c:673 ../src/mainwindow.c:610 ../src/messageview.c:272
 msgid "Hebrew"
-msgstr ""
+msgstr "Hebraisk"
 
 #: ../src/compose.c:674 ../src/mainwindow.c:611 ../src/messageview.c:273
 msgid "Arabic"
-msgstr ""
+msgstr "Arabisk"
 
 #: ../src/compose.c:675 ../src/mainwindow.c:612 ../src/messageview.c:274
-#, fuzzy
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
 
 #: ../src/compose.c:676 ../src/mainwindow.c:613 ../src/messageview.c:275
-#, fuzzy
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japansk (EUC-JP)"
 
 #: ../src/compose.c:677 ../src/mainwindow.c:614 ../src/messageview.c:276
 msgid "Chinese"
-msgstr ""
+msgstr "Kinesisk"
 
 #: ../src/compose.c:678 ../src/mainwindow.c:615 ../src/messageview.c:277
 msgid "Korean"
-msgstr ""
+msgstr "Koreansk"
 
 #: ../src/compose.c:679 ../src/mainwindow.c:616 ../src/messageview.c:278
 msgid "Thai"
-msgstr ""
+msgstr "Thai"
 
 #. Tools menu
 #: ../src/compose.c:682 ../src/mainwindow.c:723 ../src/messageview.c:314
-#, fuzzy
 msgid "_Address book"
-msgstr "Adressebok"
+msgstr "_Adressebok"
 
 #: ../src/compose.c:684
-#, fuzzy
 msgid "_Template"
-msgstr "Mal"
+msgstr "_Mal"
 
 #. {"Tools/---",                       NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/compose.c:686 ../src/mainwindow.c:751 ../src/messageview.c:335
-#, fuzzy
 msgid "Actio_ns"
-msgstr "Handlinger"
+msgstr "_Handlinger"
 
 #: ../src/compose.c:695
-#, fuzzy
 msgid "Aut_o wrapping"
 msgstr "Automatisk linjebryting"
 
 #. TOGGLE
 #: ../src/compose.c:696
 msgid "Auto _indent"
-msgstr ""
+msgstr "Auto-_innrykning (av/på)"
 
 #. TOGGLE
 #: ../src/compose.c:697
 msgid "Si_gn"
-msgstr ""
+msgstr "Si_gner"
 
 #. Toggle
 #: ../src/compose.c:698
-#, fuzzy
 msgid "_Encrypt"
-msgstr "/_Brukervalg/_Kryptering"
+msgstr "_Kryptering"
 
 #. Toggle
 #: ../src/compose.c:699
-#, fuzzy
 msgid "_Request Return Receipt"
-msgstr "Utbe returkvittering"
+msgstr "Be om kvittering"
 
 #. TOGGLE
 #: ../src/compose.c:700
-#, fuzzy
 msgid "Remo_ve references"
-msgstr "/_Brukervalg/Fjern _referanser"
+msgstr "Fjern _referanser"
 
 #. TOGGLE
 #: ../src/compose.c:701
-#, fuzzy
 msgid "Show _ruler"
-msgstr "/_Verktøy/Vis linjal"
+msgstr "Vis linjal"
 
 #. RADIO compose_set_priority_cb
 #: ../src/compose.c:706 ../src/compose.c:716
-#, fuzzy
 msgid "_Normal"
-msgstr "Normal"
+msgstr "_Normal"
 
 #. RADIO compose_reply_change_mode_cb
 #: ../src/compose.c:707 ../src/mainwindow.c:657 ../src/messageview.c:303
 msgid "_All"
-msgstr ""
+msgstr "_Alle"
 
 #. RADIO compose_reply_change_mode_cb
 #. COMPOSE_REPLY_TO_ALL
 #: ../src/compose.c:708 ../src/mainwindow.c:658 ../src/messageview.c:304
-#, fuzzy
 msgid "_Sender"
-msgstr "Avsender"
+msgstr "Av_sender"
 
 #. RADIO compose_reply_change_mode_cb
 #: ../src/compose.c:709
-#, fuzzy
 msgid "_Mailing-list"
-msgstr "Svar til epostliste"
+msgstr "Svar til _liste"
 
 #: ../src/compose.c:714
 msgid "_Highest"
-msgstr ""
+msgstr "Høyest"
 
 #. RADIO compose_set_priority_cb
 #: ../src/compose.c:715
 msgid "Hi_gh"
-msgstr ""
+msgstr "Høy"
 
 #. RADIO compose_set_priority_cb
 #: ../src/compose.c:717
 msgid "Lo_w"
-msgstr ""
+msgstr "Lav"
 
 #. RADIO compose_set_priority_cb
 #: ../src/compose.c:718
 msgid "_Lowest"
-msgstr ""
+msgstr "Lavest"
 
 #: ../src/compose.c:723 ../src/mainwindow.c:865 ../src/messageview.c:352
-#, fuzzy
 msgid "_Automatic"
-msgstr "Automatisk"
+msgstr "_Automatisk"
 
 #. RADIO compose_set_encoding_cb
 #. RADIO set_charset_cb
 #: ../src/compose.c:724 ../src/mainwindow.c:866 ../src/messageview.c:353
-#, fuzzy
 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
-msgstr "7 bits ascii (US-ASCII)"
+msgstr "7 bits asc_ii (US-ASCII)"
 
 #. RADIO compose_set_encoding_cb
 #. RADIO set_charset_cb
 #: ../src/compose.c:725 ../src/mainwindow.c:867 ../src/messageview.c:354
-#, fuzzy
 msgid "Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "Unicode (UTF-8)"
+msgstr "Unicode (_UTF-8)"
 
 #. RADIO compose_set_encoding_cb
 #. RADIO compose_set_encoding_cb
@@ -2059,9 +1935,8 @@ msgstr "Unicode (UTF-8)"
 #. RADIO set_charset_cb
 #. RADIO set_charset_cb
 #: ../src/compose.c:729 ../src/mainwindow.c:871 ../src/messageview.c:358
-#, fuzzy
 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "Sentraleuropeisk (ISO-8859-2)"
+msgstr "Sentraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
 
 #. RADIO compose_set_encoding_cb
 #. RADIO compose_set_encoding_cb
@@ -2070,9 +1945,8 @@ msgstr "Sentraleuropeisk (ISO-8859-2)"
 #. RADIO set_charset_cb
 #. RADIO set_charset_cb
 #: ../src/compose.c:732 ../src/mainwindow.c:874 ../src/messageview.c:361
-#, fuzzy
 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "Gresk (ISO-8859-7)"
+msgstr "Gresk (ISO-8859-_7)"
 
 #. RADIO compose_set_encoding_cb
 #. RADIO compose_set_encoding_cb
@@ -2085,85 +1959,82 @@ msgstr "Gresk (ISO-8859-7)"
 #. RADIO set_charset_cb
 #. RADIO set_charset_cb
 #: ../src/compose.c:737 ../src/mainwindow.c:879 ../src/messageview.c:366
-#, fuzzy
 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "Tyrkisk (ISO-8859-9)"
+msgstr "Tyrkisk (ISO-8859-_9)"
 
 #: ../src/compose.c:1065
-#, fuzzy
 msgid "New message From format error."
-msgstr "Feil format på mottakeradresse."
+msgstr "Feil i feltet 'Fra' i ny melding."
 
 #: ../src/compose.c:1157
-#, fuzzy
 msgid "New message subject format error."
-msgstr "Feil format i emnefeltet."
+msgstr "Feil i emnefeltet i ny melding."
 
 #: ../src/compose.c:1188 ../src/quote_fmt.c:569
 #, c-format
 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
-msgstr ""
+msgstr "Meldingsteksten i \"Ny melding\"-malen har en feil i linje %d.\t"
 
 #: ../src/compose.c:1443
 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
-msgstr ""
+msgstr "Kunne ikke svare. Den opprinnelige meldingen finnes antakelig ikke."
 
 #: ../src/compose.c:1626 ../src/quote_fmt.c:586
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
 "address."
-msgstr ""
+msgstr "\"Fra\"-feltet i \"Svar\"-malen inneholder en ugyldig epost-adresse."
 
 #: ../src/compose.c:1674 ../src/quote_fmt.c:589
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
-msgstr ""
+msgstr "Meldingsteksten i \"Svar\"-malen har en feil i linje %d."
 
 #: ../src/compose.c:1810 ../src/compose.c:2002 ../src/quote_fmt.c:606
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr ""
+"\"Fra\"-feltet i malen \"Videresend\" inneholder en ugyldig epost-adresse."
 
 #: ../src/compose.c:1870 ../src/quote_fmt.c:609
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
-msgstr ""
+msgstr "Hovedteksten i malen \"Videresend\" har en feil på linje %d."
 
 #: ../src/compose.c:2044
 msgid "Fw: multiple emails"
-msgstr "Sv: flere eposter"
+msgstr "Sv: flere meldinger"
 
 #: ../src/compose.c:2524
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
-msgstr ""
+msgstr "Hovedteksten i malen \"Omdiriger\" har en feil på linje %d."
 
 #: ../src/compose.c:2591 ../src/gtk/headers.h:13
 msgid "Cc:"
-msgstr "Cc:"
+msgstr "Kopi-Til:"
 
 #: ../src/compose.c:2594 ../src/gtk/headers.h:14
 msgid "Bcc:"
-msgstr "Blindkopi:"
+msgstr "Blindkopi-Til:"
 
 #: ../src/compose.c:2597 ../src/gtk/headers.h:11
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "Svar-til:"
+msgstr "Svar-Til:"
 
 #: ../src/compose.c:2600 ../src/compose.c:4911 ../src/compose.c:4913
 #: ../src/gtk/headers.h:32
 msgid "Newsgroups:"
-msgstr "Njusgrupper:"
+msgstr "Nyhetsgrupper:"
 
 #: ../src/compose.c:2603 ../src/gtk/headers.h:33
 msgid "Followup-To:"
-msgstr "Oppfølger-til:"
+msgstr "Oppfølger-Til:"
 
 #: ../src/compose.c:2606 ../src/gtk/headers.h:16
-#, fuzzy
 msgid "In-Reply-To:"
-msgstr "Svar-til:"
+msgstr "Som-Svar-På:"
 
 #: ../src/compose.c:2610 ../src/compose.c:4908 ../src/compose.c:4916
 #: ../src/gtk/headers.h:12 ../src/summary_search.c:433
@@ -2171,45 +2042,45 @@ msgid "To:"
 msgstr "Til:"
 
 #: ../src/compose.c:2819
-#, fuzzy
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
-msgstr ""
-"Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
-"\n"
-"Tegnsettkonvertering feilet."
+msgstr "Kunne ikke vedlegge fil (feil i tegnsettkonvertering)."
 
 #: ../src/compose.c:2825
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
 "%s"
 msgid_plural ""
 "The following files have been attached: \n"
 "%s"
-msgstr[0] "Følgende symboler kan brukes:"
-msgstr[1] "Følgende symboler kan brukes:"
+msgstr[0] ""
+"Følgende fil er blitt vedlagt: \n"
+"%s"
+msgstr[1] ""
+"Følgende filer er blitt vedlagt: \n"
+"%s"
 
 #: ../src/compose.c:3098
 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
-msgstr ""
+msgstr "Malens \"Anførselstegn\" er ugyldig."
 
 #: ../src/compose.c:3588
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not get size of file '%s'."
-msgstr "Kunne ikke hente meldingsfilen %d"
+msgstr "Kunne ikke avgjøre størrelsen på filen '%s'."
 
 #: ../src/compose.c:3599
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
 "want to do that?"
 msgstr ""
-"Ønsker du å sette innholdet av file(ne) direkte inn i meldingskroppen, eller "
-"skal det legges ved som egne vedlegg?"
+"Du er i ferd med å sette inn en fil på %s i meldingsteksten. Er du sikker på "
+"at det er det du vil?"
 
 #: ../src/compose.c:3602
 msgid "Are you sure?"
-msgstr ""
+msgstr "Er du sikker?"
 
 #: ../src/compose.c:3603 ../src/compose.c:11144
 msgid "+_Insert"
@@ -2221,14 +2092,12 @@ msgid "File %s is empty."
 msgstr "Filen %s er tom."
 
 #: ../src/compose.c:3718
-#, fuzzy
 msgid "Empty file"
-msgstr "Importer lokal mboxfil"
+msgstr "Tom fil"
 
 #: ../src/compose.c:3719
-#, fuzzy
 msgid "+_Attach anyway"
-msgstr "_Vedlegg"
+msgstr "+_Vedlegg likevel"
 
 #: ../src/compose.c:3728
 #, c-format
@@ -2247,29 +2116,28 @@ msgstr " [Endret]"
 #: ../src/compose.c:4755 ../src/plugins/python/composewindowtype.c:435
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - Forfatt melding(er) (message%s)"
+msgstr "%s - Skriv melding%s"
 
 #: ../src/compose.c:4758 ../src/plugins/python/composewindowtype.c:438
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
-msgstr "[intet tema] - Forfatt melding%s"
+msgstr "[intet tema] - Skriv melding%s"
 
 #. If the modified state changed, rewrite window title.
 #. * This partly duplicates functionality in compose.c::compose_set_title().
 #. * While it's nice to not have to modify Claws Mail for this to work,
 #. * it would be cleaner to export that function in Claws Mail.
 #: ../src/compose.c:4760 ../src/plugins/python/composewindowtype.c:426
-#, fuzzy
 msgid "Compose message"
-msgstr "/Ny _melding"
+msgstr "Skriv ny melding"
 
 #: ../src/compose.c:4787 ../src/messageview.c:888
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
-"Konto er ikke angitt for meldingen som skal sendes.\n"
-"Angi en konto før du går videre."
+"Det er ikke angitt hvilken konto meldingen skal sendes fra.\n"
+"Velg konto før du går videre."
 
 #: ../src/compose.c:5007 ../src/compose.c:5039 ../src/compose.c:5081
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 ../src/prefs_account.c:3270
@@ -2279,7 +2147,7 @@ msgstr "Send"
 
 #: ../src/compose.c:5008
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
-msgstr "Eneste mottaker er forvalgt CC-adresse. Send likevel?"
+msgstr "Eneste mottaker er forvalgt 'Kopi-Til'-adresse. Send likevel?"
 
 #: ../src/compose.c:5009 ../src/compose.c:5041 ../src/compose.c:5074
 #: ../src/compose.c:5597 ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:211
@@ -2288,30 +2156,28 @@ msgstr "+_Send"
 
 #: ../src/compose.c:5040
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
-msgstr "Eneste mottaker er forvalgt BCC-adresse. Send likevel?"
+msgstr "Eneste mottaker er forvalgt 'Blindkopi-Til'-adresse. Send likevel?"
 
 #: ../src/compose.c:5057
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Mottaker er ikke angitt."
 
 #: ../src/compose.c:5076 ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:213
-#, fuzzy
 msgid "+_Queue"
-msgstr ""
+msgstr "+_Kø"
 
 #: ../src/compose.c:5077
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
-msgstr "Overskrift ikke angitt. Send likevel?"
+msgstr "Emnefeltet er tomt. %s"
 
 #: ../src/compose.c:5078
-#, fuzzy
 msgid "Send it anyway?"
-msgstr "Overskrift ikke angitt. Send likevel?"
+msgstr "Send likevel?"
 
 #: ../src/compose.c:5079
 msgid "Queue it anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Sett i køen likevel?"
 
 #: ../src/compose.c:5081 ../src/toolbar.c:425
 msgid "Send later"
@@ -2323,20 +2189,19 @@ msgid ""
 "\n"
 "Charset conversion failed."
 msgstr ""
-"Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
+"Kunne ikke legge meldingen i sendekøen:\n"
 "\n"
-"Tegnsettkonvertering feilet."
+"Tegnsettkonvertering mislyktes."
 
 #: ../src/compose.c:5137 ../src/compose.c:9722
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "Couldn't get recipient encryption key."
 msgstr ""
-"Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
+"Kunne ikke legge meldingen i sendekøen:\n"
 "\n"
-"Tegnsettkonvertering feilet."
+"Fant ikke mottagerens krypteringsnøkkel."
 
 #: ../src/compose.c:5143 ../src/compose.c:9716
 #, c-format
@@ -2345,9 +2210,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "Signature failed: %s"
 msgstr ""
-"Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
+"Kunne ikke legge meldingen i sendekøen:\n"
 "\n"
-"Signatur feilet: %s"
+"Signatur mislyktes: %s"
 
 #: ../src/compose.c:5146
 #, c-format
@@ -2356,21 +2221,21 @@ msgid ""
 "\n"
 "%s."
 msgstr ""
-"Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
+"Kunne ikke legge meldingen i sendekøen:\n"
 "\n"
-"%s"
+"%s."
 
 #: ../src/compose.c:5148
 msgid "Could not queue message for sending."
-msgstr "Kunne ikke legge melding i kø for sending"
+msgstr "Kunne ikke legge meldingen i sendekøen."
 
 #: ../src/compose.c:5163 ../src/compose.c:5223
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
-"Meldingen er lagt inn i køen, men kunne ikke sendes.\n"
-"Velg \\\"Send meldinger i køen\\\" fra hovedvinduet for å forsøke på nytt."
+"Meldingen er lagt i køen, men kunne ikke sendes.\n"
+"Velg \"Send meldinger i køen\" fra hovedvinduet for å forsøke på nytt."
 
 #: ../src/compose.c:5219
 #, c-format
@@ -2379,7 +2244,7 @@ msgid ""
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
 "%s\n"
-"Velg \"Send meldinger i køen\" fra hovedvinduet for å forsøke på nytt."
+"Velg \"Send meldinger i køen\" fra hovedvinduet for å forsøke på nytt."
 
 #: ../src/compose.c:5594
 #, c-format
@@ -2389,7 +2254,7 @@ msgid ""
 "Send it as %s?"
 msgstr ""
 "Kan ikke konvertere meldingen til det angitte\n"
-"kodesettet %s.\n"
+"tegnsettet %s.\n"
 "Send meldingen som %s?"
 
 #: ../src/compose.c:5652
@@ -2401,62 +2266,57 @@ msgid ""
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
 "Linje %d overstiger maksimal linjelengde (998 byte)\n"
-"Innholdet av meldingen kan ødelegges under leveringen.\n"
+"Innholdet av meldingen kan bli ødelagt under leveringen.\n"
 "\n"
 "Send likevel?"
 
 #: ../src/compose.c:5836
-#, fuzzy
 msgid "Encryption warning"
-msgstr "Kryptering feilet, %s"
+msgstr "Krypteringsadvarsel"
 
 #: ../src/compose.c:5837
-#, fuzzy
 msgid "+C_ontinue"
-msgstr "+_Fortsett editering"
+msgstr "+_Fortsett"
 
 #: ../src/compose.c:5886
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr "Ingen konto tilgjengelig for å sende epost!"
+msgstr "Ingen konto tilgjengelig å sende epost fra!"
 
 #: ../src/compose.c:5895
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
-msgstr ""
+msgstr "Den valgte konto er ikke NNTP: det er ikke mulig å poste."
 
 #: ../src/compose.c:6132
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
-msgstr ""
+msgstr "Vedlegget %s finnes ikke lenger. Ignorer?"
 
 #: ../src/compose.c:6133 ../src/mainwindow.c:648 ../src/toolbar.c:231
 #: ../src/toolbar.c:2167
-#, fuzzy
 msgid "Cancel sending"
-msgstr "Avbrutt"
+msgstr "Avbryt sending"
 
 #: ../src/compose.c:6133
-#, fuzzy
 msgid "Ignore attachment"
-msgstr "Send videre som vedlegg"
+msgstr "Ignorer vedlegg"
 
+# Context or note needed
 #: ../src/compose.c:6173
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
-msgstr ""
+msgstr "Opprinnelig %s del"
 
 #: ../src/compose.c:6755
-#, fuzzy
 msgid "Add to address _book"
-msgstr "Legg til i adressebok"
+msgstr "Føy til i adresse_boken"
 
 #: ../src/compose.c:6908
-#, fuzzy
 msgid "Delete entry contents"
-msgstr "Slett konto"
+msgstr "Slett innhold"
 
 #: ../src/compose.c:6912 ../src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
-msgstr "Bruk <tab> for autofullføring ut fra adresseboken"
+msgstr "Bruk <tab> for autofullføring ut fra adresseboken"
 
 #: ../src/compose.c:7132
 msgid "Mime type"
@@ -2467,12 +2327,12 @@ msgstr "MIME-type"
 #: ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394 ../src/prefs_matcher.c:627
 #: ../src/prefs_summary_column.c:85 ../src/summaryview.c:445
 msgid "Size"
-msgstr "Størrelse"
+msgstr "Størrelse"
 
 #. Save Message to folder
 #: ../src/compose.c:7201
 msgid "Save Message to "
-msgstr "Lagre melding til "
+msgstr "Lagre melding i"
 
 #: ../src/compose.c:7238 ../src/editjpilot.c:276 ../src/editldap.c:520
 #: ../src/editvcard.c:192 ../src/export.c:164 ../src/import.c:163
@@ -2501,7 +2361,7 @@ msgstr "_Andre"
 #: ../src/compose.c:7744 ../src/gtk/headers.h:18
 #: ../src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702 ../src/summary_search.c:440
 msgid "Subject:"
-msgstr "Overskrift:"
+msgstr "Emne:"
 
 #: ../src/compose.c:7966
 #, c-format
@@ -2523,7 +2383,7 @@ msgstr "Konto som skal brukes for denne meldingen"
 
 #: ../src/compose.c:8108
 msgid "Sender address to be used"
-msgstr "Tjeneradresse for utsending"
+msgstr "Tjeneradresse for sending"
 
 #: ../src/compose.c:8272
 #, c-format
@@ -2531,47 +2391,41 @@ msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
 "encrypt this message."
 msgstr ""
-"Systemet '%s' for fortrolighet kan ikke lastes. Du vil ikke kunne signere\n"
-"eller kryptere denne meldingen."
+"Personvernsystemet '%s' kan ikke innlastes. Du vil ikke kunne signere eller "
+"kryptere denne meldingen."
 
 #: ../src/compose.c:8372 ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1082
-#, fuzzy
 msgid "_None"
-msgstr "Ingen"
+msgstr "_Ingen"
 
 #: ../src/compose.c:8473 ../src/prefs_template.c:753
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
-msgstr ""
+msgstr "Hovedteksten i malen har en feil ved linje %d."
 
 #: ../src/compose.c:8589
-#, fuzzy
 msgid "Template From format error."
-msgstr "Feil i malformatet."
+msgstr "Formatfeil i malens 'Fra'-felt."
 
 #: ../src/compose.c:8607
-#, fuzzy
 msgid "Template To format error."
-msgstr "Feil i malformatet."
+msgstr "Formatfeil i malens 'Til'-felt."
 
 #: ../src/compose.c:8625
-#, fuzzy
 msgid "Template Cc format error."
-msgstr "Feil i malformatet."
+msgstr "Formatfeil i malens 'Kopi-Til'-felt."
 
 #: ../src/compose.c:8643
-#, fuzzy
 msgid "Template Bcc format error."
-msgstr "Feil i malformatet."
+msgstr "Formatfeil i malens 'Blindkopi-Til'-felt."
 
 #: ../src/compose.c:8662
-#, fuzzy
 msgid "Template subject format error."
-msgstr "Feil format i emnefeltet."
+msgstr "Formatfeil i malens emnefelt."
 
 #: ../src/compose.c:8930
 msgid "Invalid MIME type."
-msgstr "Ugyldig MIME-type"
+msgstr "Ugyldig MIME-type."
 
 #: ../src/compose.c:8945
 msgid "File doesn't exist or is empty."
@@ -2587,11 +2441,11 @@ msgstr "MIME-type"
 
 #: ../src/compose.c:9077
 msgid "Encoding"
-msgstr "Koding"
+msgstr "Tegnkoding"
 
 #: ../src/compose.c:9097
 msgid "Path"
-msgstr "Søkesti"
+msgstr "Sti"
 
 #: ../src/compose.c:9098
 msgid "File name"
@@ -2604,18 +2458,17 @@ msgid ""
 "Force terminating the process?\n"
 "process group id: %d"
 msgstr ""
-"Den eksterne tekstbehandleren kjører fremdeles.\n"
+"Den eksterne tekstbehandleren kjører fremdeles.\n"
 "Skal prosessen tvangsavbrytes?\n"
-"Prosessens gruppe id: %d"
+"Prosessens gruppe-id: %d"
 
 #: ../src/compose.c:9685 ../src/messageview.c:1095
-#, fuzzy
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
-msgstr "Sylpheed-Claws må ha nettverkstilgang for å kunne sende epost."
+msgstr "Claws Mail må ha nettadgang for å kunne sende epost."
 
 #: ../src/compose.c:9711
 msgid "Could not queue message."
-msgstr "Kunne ikke legge melding i kø for sending."
+msgstr "Kunne ikke sette meldingen i kø."
 
 #: ../src/compose.c:9713
 #, c-format
@@ -2624,34 +2477,33 @@ msgid ""
 "\n"
 "%s."
 msgstr ""
-"Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
+"Kunne ikke sette meldingen i kø:\n"
 "\n"
-"%s"
+"%s."
 
 #: ../src/compose.c:9891
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Kunne ikke lagre utkast."
 
 #: ../src/compose.c:9895
-#, fuzzy
 msgid "Could not save draft"
-msgstr "Kunne ikke lagre utkast."
+msgstr "Kunne ikke lagre utkast"
 
 #: ../src/compose.c:9896
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
 msgstr ""
+"Kunne ikke lagre utkast.\n"
+"Vil du avbryte lukningen eller kassere denne meldingen? "
 
 #: ../src/compose.c:9898
-#, fuzzy
 msgid "_Cancel exit"
-msgstr "+Av_bryt"
+msgstr "_Avbryt lukning."
 
 #: ../src/compose.c:9898
-#, fuzzy
 msgid "_Discard email"
-msgstr "Kassér dem"
+msgstr "_Kassér epost"
 
 #: ../src/compose.c:10058 ../src/compose.c:10072
 msgid "Select file"
@@ -2660,7 +2512,7 @@ msgstr "Velg fil"
 #: ../src/compose.c:10086
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
-msgstr "File '%s' kunne ikke leses."
+msgstr "Filen '%s' kunne ikke leses."
 
 #: ../src/compose.c:10088
 #, c-format
@@ -2668,53 +2520,49 @@ msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
 msgstr ""
-"Filen '%s' inneholder tegn som ikke er gyldig for\n"
-"gjeldende kodesett. Insatt fil kan ha fått feil."
+"Filen '%s' inneholder tegn som ikke er gyldige i\n"
+"den aktuelle tegnkodingen; de kan ha blitt feilaktig innsatt."
 
 #: ../src/compose.c:10175
 msgid "Discard message"
-msgstr "Kassér melding"
+msgstr "Kassér melding"
 
 #: ../src/compose.c:10176
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
-msgstr "Denne meldingen er endret. Skal den kasseres?"
+msgstr "Meldingen er endret. Skal den kasseres?"
 
 #: ../src/compose.c:10177
 msgid "_Discard"
-msgstr "Kassér?"
+msgstr "_Kassér"
 
 #: ../src/compose.c:10177
 msgid "_Save to Drafts"
-msgstr "Lagre til Utkast"
+msgstr "Lagre til _Utkast"
 
 #: ../src/compose.c:10179
-#, fuzzy
 msgid "Save changes"
-msgstr "Lagre som"
+msgstr "_Lagre endringer"
 
 #: ../src/compose.c:10180
-#, fuzzy
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
-msgstr "Denne meldingen er endret. Skal den kasseres?"
+msgstr "Meldingen er endret. Skal endringene lagres?"
 
 #: ../src/compose.c:10181
-#, fuzzy
 msgid "_Don't save"
-msgstr "_Ikke send"
+msgstr "_Ikke lagre"
 
 #: ../src/compose.c:10181
-#, fuzzy
 msgid "+_Save to Drafts"
-msgstr "Lagre til Utkast"
+msgstr "+Lagre i _Utkast"
 
 #: ../src/compose.c:10251
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
-msgstr "Vil du bruke smalen '%s'?"
+msgstr "Vil du bruke malen '%s'?"
 
 #: ../src/compose.c:10253
 msgid "Apply template"
-msgstr "Benytt mal"
+msgstr "Bruk mal"
 
 #: ../src/compose.c:10254 ../src/prefs_actions.c:329
 #: ../src/prefs_filtering_action.c:610 ../src/prefs_filtering.c:477
@@ -2729,24 +2577,24 @@ msgstr "Sett _inn"
 
 #: ../src/compose.c:11141
 msgid "Insert or attach?"
-msgstr "Sett inn eller send som vedlegg?"
+msgstr "Sett inn eller vedlegg?"
 
 #: ../src/compose.c:11142
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
 "attach it to the email?"
 msgstr ""
-"Ønsker du å sette innholdet av file(ne) direkte inn i meldingskroppen, eller "
-"skal det legges ved som egne vedlegg?"
+"Vil du sette innholdet av filen(e) direkte inn i meldingsteksten, eller skal "
+"det sendes som separate vedlegg?"
 
 #: ../src/compose.c:11144
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Vedlegg"
 
 #: ../src/compose.c:11361
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
-msgstr "Feil format på siteringstegn."
+msgstr "Feil format på siteringstegnet i linje %d."
 
 #: ../src/compose.c:11656
 #, c-format
@@ -2754,18 +2602,17 @@ msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
 "time. Do you want to continue?"
 msgstr ""
-"Du skal til å svare på %d meldinger. Det vil ta litt tid å åpne vinduene. "
-"Ønsker du å fortsette?"
+"Du er i ferd med å svare på %d meldinger. Det vil ta tid å åpne alle "
+"vinduene. Vil du fortsette?"
 
 #: ../src/crash.c:141
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
-msgstr "Sylpheed prosess (%ld) mottok signal %ld"
+msgstr "Claws-prosess (%ld) mottok signal %ld"
 
 #: ../src/crash.c:187
-#, fuzzy
 msgid "Claws Mail has crashed"
-msgstr "Sylpdeed-Claws har krasjet"
+msgstr "Claws Mail har krasjet"
 
 #: ../src/crash.c:203
 #, c-format
@@ -2774,11 +2621,11 @@ msgid ""
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
 "%s.\n"
-"Vennligst send inn en feilrapport med informasjonen under."
+"Vennligst send inn en feilrapport med informasjonen nedenfor."
 
 #: ../src/crash.c:208
 msgid "Debug log"
-msgstr "Debug logg"
+msgstr "Feilfinningslogg"
 
 #: ../src/crash.c:252 ../src/toolbar.c:422
 msgid "Close"
@@ -2814,6 +2661,17 @@ msgid ""
 "Click OK to keep editing this contact.\n"
 "Click Cancel to close without saving."
 msgstr ""
+"For at en person skal kunne legges til må minst en\n"
+"av de følgende verdier være angitt:\n"
+" - Vist navn\n"
+" - Fornavn\n"
+" - Etternavn\n"
+" - Kallenavn\n"
+" - en epost-adresse\n"
+" - et tilleggsattributt\n"
+"\n"
+"Klikk OK for å fortsette å redigere kontakten.\n"
+"Klikk Avbryt for å lukke uten å lagre."
 
 #: ../src/editaddress.c:169
 msgid ""
@@ -2827,6 +2685,15 @@ msgid ""
 "Click OK to keep editing this contact.\n"
 "Click Cancel to close without saving."
 msgstr ""
+"For at en person skal kunne legges til må minst en\n"
+"av de følgende verdier være angitt:\n"
+" - Fornavn\n"
+" - Etternavn\n"
+" - en epost-adresse\n"
+" - et tilleggsattributt\n"
+"\n"
+"Klikk OK for å fortsette å redigere kontakten.\n"
+"Klikk Avbryt for å lukke uten å lagre."
 
 #: ../src/editaddress.c:233
 msgid "Edit Person Details"
@@ -2834,20 +2701,19 @@ msgstr "Endre persondetaljer"
 
 #: ../src/editaddress.c:411
 msgid "An Email address must be supplied."
-msgstr "En epostadresse må angis."
+msgstr "En epostadresse må angis."
 
 #: ../src/editaddress.c:587 ../src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr "Et navn og en verdi må angis."
+msgstr "Et navn og en verdi må angis."
 
 #: ../src/editaddress.c:676
-#, fuzzy
 msgid "Discard"
-msgstr "Kassér?"
+msgstr "Kassér"
 
 #: ../src/editaddress.c:677
 msgid "Apply"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk"
 
 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
 #: ../src/editaddress.c:707 ../src/editaddress.c:756
@@ -2855,9 +2721,8 @@ msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Endre persondata"
 
 #: ../src/editaddress.c:785
-#, fuzzy
 msgid "Choose a picture"
-msgstr "Velg en pngfil"
+msgstr "Velg et bilde"
 
 #: ../src/editaddress.c:804
 #, c-format
@@ -2865,20 +2730,20 @@ msgid ""
 "Failed to import image: \n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Kunne ikke importere bilde: \n"
+"%s"
 
 #: ../src/editaddress.c:846
-#, fuzzy
 msgid "_Set picture"
-msgstr "Sett score"
+msgstr "_Angi bilde"
 
 #: ../src/editaddress.c:847
-#, fuzzy
 msgid "_Unset picture"
-msgstr "Sett inn signatur"
+msgstr "_Fravelg bilde"
 
 #: ../src/editaddress.c:905
 msgid "Photo"
-msgstr ""
+msgstr "Bilde"
 
 #: ../src/editaddress.c:952 ../src/editaddress.c:954 ../src/expldifdlg.c:516
 #: ../src/exporthtml.c:761 ../src/ldif.c:764
@@ -2921,13 +2786,12 @@ msgid "O_ther Attributes"
 msgstr "Andre attributter"
 
 #: ../src/editbook.c:109
-#, fuzzy
 msgid "File appears to be OK."
-msgstr "Filen ser ut til å være i orden."
+msgstr "Filen ser ut til å være i orden."
 
 #: ../src/editbook.c:112
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
-msgstr "Filen ser ikke ut til å være på et gyldig adressebokformat."
+msgstr "Filen ser ikke ut til å være på et gyldig adressebokformat."
 
 #: ../src/editbook.c:115 ../src/editjpilot.c:191 ../src/editvcard.c:98
 msgid "Could not read file."
@@ -2935,7 +2799,7 @@ msgstr "Kunne ikke lese fil."
 
 #: ../src/editbook.c:149 ../src/editbook.c:262
 msgid "Edit Addressbook"
-msgstr "Endre adressebok"
+msgstr "Rediger adressebok"
 
 #: ../src/editbook.c:177 ../src/editjpilot.c:264 ../src/editvcard.c:180
 msgid " Check File "
@@ -2953,7 +2817,7 @@ msgstr "Ny adressebok"
 
 #: ../src/editgroup.c:101
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr "Et gruppenavn må angis"
+msgstr "Et gruppenavn må angis"
 
 #: ../src/editgroup.c:294
 msgid "Edit Group Data"
@@ -2961,7 +2825,7 @@ msgstr "Endre gruppedata"
 
 #: ../src/editgroup.c:323 ../src/exporthtml.c:597
 msgid "Group Name"
-msgstr "Gruppnavn"
+msgstr "Gruppenavn"
 
 #: ../src/editgroup.c:342
 msgid "Addresses in Group"
@@ -2973,7 +2837,7 @@ msgstr "Tilgjengelige adresser"
 
 #: ../src/editgroup.c:452
 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr "Flytt epostadresser til eller fra gruppe med piltastene"
+msgstr "Flytt epostadresser til eller fra gruppen med piltastene"
 
 #: ../src/editgroup.c:500
 msgid "Edit Group Details"
@@ -2985,39 +2849,39 @@ msgstr "Legg til ny gruppe"
 
 #: ../src/editgroup.c:553
 msgid "Edit folder"
-msgstr "Endre folder"
+msgstr "Endre mappe"
 
 #: ../src/editgroup.c:553
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "Angi nytt navn på folderen:"
+msgstr "Angi nytt navn for mappen:"
 
 #: ../src/editgroup.c:556 ../src/foldersel.c:581 ../src/imap_gtk.c:195
 #: ../src/mh_gtk.c:145 ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:239
 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
 msgid "New folder"
-msgstr "Ny folder"
+msgstr "Ny mappe"
 
 #: ../src/editgroup.c:557 ../src/foldersel.c:582 ../src/mh_gtk.c:146
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:240
 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "Angi navnet på den nye folderen:"
+msgstr "Angi navnet på den nye mappen:"
 
 #: ../src/editjpilot.c:188
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
-msgstr "Filen ser ikke ut til å være på JPilot formatet."
+msgstr "Filen ser ikke ut til å være på JPilot-formatet."
 
 #: ../src/editjpilot.c:200
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "Velg JPilot fil"
+msgstr "Velg JPilot-fil"
 
 #: ../src/editjpilot.c:236 ../src/editjpilot.c:365
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr "Endre JPilotfelt"
+msgstr "Endre JPilot-post"
 
 #: ../src/editjpilot.c:281
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr "Ytterlige epostadresse objekt(er)"
+msgstr "Ytterlige epostadresse-objekt(er)"
 
 #: ../src/editjpilot.c:372
 msgid "Add New JPilot Entry"
@@ -3025,7 +2889,7 @@ msgstr "Nytt JPilot-felt"
 
 #: ../src/editldap_basedn.c:138
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "Endre LDAP - Velg søkedatabase"
+msgstr "Endre LDAP - Velg søkedatabase"
 
 #: ../src/editldap_basedn.c:157 ../src/editldap.c:441
 msgid "Hostname"
@@ -3034,60 +2898,59 @@ msgstr "Tjenernavn"
 #: ../src/editldap_basedn.c:167 ../src/editldap.c:458
 #: ../src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:387 ../src/ssl_manager.c:110
 msgid "Port"
-msgstr "Post"
+msgstr "Port"
 
 #: ../src/editldap_basedn.c:177 ../src/editldap.c:504
 msgid "Search Base"
-msgstr "Søk i database"
+msgstr "Søk i database"
 
 #: ../src/editldap_basedn.c:198
 msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr "Tilgjengelig(e) søkedatabase(r) "
+msgstr "Tilgjengelig(e) søkedatabase(r) "
 
 #: ../src/editldap_basedn.c:288
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "Kunne ikke finne søkedatabase(r) på tjeneren - angi dette manuelt "
+msgstr "Kunne ikke finne søkedatabase(r) på tjeneren - angi dette manuelt "
 
 #: ../src/editldap_basedn.c:292 ../src/editldap.c:281
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Kunne ikke koble til tjeneren"
+msgstr "Fikk ikke forbindelse til tjeneren"
 
 #: ../src/editldap.c:152
 msgid "A Name must be supplied."
-msgstr "Angi et navn."
+msgstr "Et navn må angis."
 
 #: ../src/editldap.c:164
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
-msgstr "Angi tjenerens maskinnavn"
+msgstr "Et vertsnavn må angis for tjeneren."
 
 #: ../src/editldap.c:177
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
-msgstr "Minst en LDAP søkeattributt må angis"
+msgstr "Minst ett LDAP-søkeattributt må angis."
 
 #: ../src/editldap.c:278
 msgid "Connected successfully to server"
-msgstr "Koblet til tjeneren"
+msgstr "Forbindelsen til tjeneren vellykket"
 
 #: ../src/editldap.c:336 ../src/editldap.c:976
 msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr "Endre LDAP-tjener"
+msgstr "Rediger LDAP-tjener"
 
 #: ../src/editldap.c:437
 msgid "A name that you wish to call the server."
-msgstr "Et kallenavn vil gi denne tjeneren."
+msgstr "Hva vil du kalle tjeneren?"
 
 #: ../src/editldap.c:450
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
 "computer as Claws Mail."
 msgstr ""
-"Dette er maskinnavnet på tjeneren. Navnet \\\"ldap.mittdomene.no\\\" kan\n"
-"for eksempel være gyldig for \\\"mittdomene.no\\\". En IP-adresse kan også\n"
-"brukes. Kjører LDAP-tjeneren på samme maskin som Sylpheed-Claws kan du \n"
-"angi \\\"localhost\\\". Kontakt IT-ansvarlige for nærmere informasjon."
+"Dette er tjenerens maskinnavn. Navnet \"ldap.mittdomene.no\" kan for "
+"eksempel være gyldig for \"mittdomene.no\". En IP-adresse kan også brukes. "
+"Kjører LDAP-tjeneren på samme maskin som Claws Mail, kan du angi \"localhost"
+"\"."
 
 #: ../src/editldap.c:470
 msgid "TLS"
@@ -3098,41 +2961,38 @@ msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
 #: ../src/editldap.c:475
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
 "TLS_REQCERT fields)."
 msgstr ""
-"Aktiviser sikker tilkobling til LDAP-tjener via TLS. Dersom tilkoblingen "
-"feiler må du kontrollere innstillingene i ldap.conf (TLS_CACERT eller "
-"TLS_CACERTDIR-feltene)."
+"Aktiviser sikker tilkobling til LDAP-tjener via TLS. Kontroller "
+"innstillingene i ldap.conf (feltene TLS_CACERT og TLS_CACERTDIR) hvis "
+"tilkoblingen mislykkes."
 
 #: ../src/editldap.c:479
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
 "TLS_REQCERT fields)."
 msgstr ""
-"Aktiviser sikker tilkobling til LDAP-tjener over SSL. Dersom tilkoblingen "
-"feiler må du kontrollere innstillingene i ldap.conf (TLS_CACERT eller "
-"TLS_CACERTDIR-feltene)."
+"Aktiviser sikker tilkobling til LDAP-tjener over SSL. Kontroller "
+"innstillingene i ldap.conf (feltene TLS_CACERTDIR og TLS_REQCERT) hvis "
+"tilkoblingen mislykkes."
 
 #: ../src/editldap.c:493
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
-msgstr "Portnummeret tjeneren lytter på. Port 389 er standardverdien."
+msgstr "Portnummeret tjeneren lytter på. Port 389 er standardverdien."
 
 #: ../src/editldap.c:496
 msgid " Check Server "
-msgstr " Kontroller tjener "
+msgstr "Kontroller tjener"
 
 #: ../src/editldap.c:500
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
-msgstr "Klikk denne knappen for å teste tilkoblingen mot tjeneren."
+msgstr "Klikk her for å teste forbindelsen til tjeneren."
 
 #: ../src/editldap.c:513
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
@@ -3140,9 +3000,9 @@ msgid ""
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
-"Dette angir navnet på katalogen som skal søkes i på tjeneren.\n"
-"Eksempler:\n"
-" dc=sylpheed,cd=org\n"
+"Dette angir nærmere navnet på mappen som skal gjennomsøkes på tjeneren. F."
+"eks.:\n"
+" dc=claws-mail,dc=org\n"
 " ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 " o=Organization Name,c=Country\n"
 
@@ -3150,19 +3010,18 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
-msgstr ""
-"Klikk denne knappen for å lete etter tilgjengelige katalognavn på tjeneren."
+msgstr "Klikk her for å lete etter tilgjengelige mappenavn på tjeneren."
 
 #: ../src/editldap.c:580
 msgid "Search Attributes"
-msgstr "Søkeattributter"
+msgstr "Søkeattributter"
 
 #: ../src/editldap.c:589
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
 msgstr ""
-"En liste med LDAP-attributtnavn som skal søkes når man leter etter navn "
+"En liste med LDAP-attributtnavn som skal søkes når man leter etter navn "
 "eller adresser."
 
 #: ../src/editldap.c:592
@@ -3174,12 +3033,12 @@ msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
 msgstr ""
-"Dette nullstiller attributtnavnene til standardverdier som burde finne\n"
-"de fleste navn og adresser ved et navne- eller adressesøk."
+"Dette nullstiller attributtnavnene til standardverdier som burde finne de "
+"fleste navn og adresser ved et navne- eller adressesøk."
 
 #: ../src/editldap.c:602
 msgid "Max Query Age (secs)"
-msgstr "Maksimal alder på søk (sekunder)"
+msgstr "Maksimal søketid (sekunder)"
 
 #: ../src/editldap.c:617
 msgid ""
@@ -3194,31 +3053,31 @@ msgid ""
 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
 "more memory to cache results."
 msgstr ""
-"Dette angir den maksimale tidsperioden (i sekunder) resultatet av et\n"
-"adressesøk skal anses for å være gyldig ved automatisk fullføring av\n"
-"adresser. Resultatene mellomlagres inntil denne tidsperioden har passer.\n"
-"Dette gir bedre respons når man søker etter samme navn ved bruk av \n"
-"mekanismen for automatisk fullføring av adresser. Mellomlagret prioriteres\n"
-"før nye oppslag mot tjeneren, og standardverdien på 600 sekunder\n"
-"(10 min.) bør fungere greit på de fleste tjenere. Høyere verdier vil være\n"
-"gunstig ved søk mot tjenere med høy responstid, men da på bekostning av\n"
-"minnet som brukes til mellomlagring."
+"Dette angir den maksimale tidsperioden (i sekunder) resultatet av et "
+"adressesøk skal anses for å være gyldig ved automatisk fullføring av "
+"adresser. Resultatene mellomlagres inntil denne tidsperioden er passert. "
+"Dette gir bedre respons når man søker etter samme navn ved bruk av "
+"mekanismen for automatisk fullføring av adresser. Mellomlagret prioriteres "
+"før nye oppslag mot tjeneren, og standardverdien på 600 sekunder (10 min.) "
+"bør være nok på de fleste tjenere. En høyere verdi vil minske søketiden for "
+"senere søkninger. Dette er gunstig ved søk mot tjenere med høy responstid, "
+"men da på bekostning av mengden minne som brukes til mellomlagring."
 
 #: ../src/editldap.c:634
 msgid "Include server in dynamic search"
-msgstr "Inkluder tjeneren i dynamiske søk"
+msgstr "Inkluder tjeneren i dynamiske søk"
 
 #: ../src/editldap.c:639
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
 msgstr ""
-"Huk av for dette valget for å ta med tjeneren i dynamiske søk når\n"
-"funksjonen for automatisk adressefullføring brukes."
+"Huk av for dette valget for å ta med tjeneren i dynamiske søk når\n"
+"funksjonen for automatisk adressefullføring brukes."
 
 #: ../src/editldap.c:645
 msgid "Match names 'containing' search term"
-msgstr "Treff på navn som 'inneholder' søkestrengen"
+msgstr "Treff på navn som 'inneholder' søkestrengen"
 
 #: ../src/editldap.c:650
 msgid ""
@@ -3228,36 +3087,34 @@ msgid ""
 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
 "searches against other address interfaces."
 msgstr ""
-"Søk etter navn og adresser kan enten utføres på treff som \\\"begynner-med\\"
-"\"\n"
-"eller \\\"inneholder\\\" søkestrengen. Huk av for dette valget for et\n"
-"\\\"inneholder\\\" søk; Dette tar normalt litt lengre tid. Merk at søk\n"
-"adressefullføring bruker av ytelsesårsaker bruker \\\"begynner-med\\\" for\n"
-"andre søkemetoder."
+"Søk etter navn og adresser kan enten utføres på treff som \"begynner-med"
+"\"eller \"inneholder\" søkestrengen. Kryss av her for et \"inneholder\"-søk. "
+"Dette tar normalt litt lengre tid. Vær oppmerksom på at adressefullføring av "
+"ytelsesårsaker alltid bruker \"begynner-med\"-søkning for alle søkninger mot "
+"andre adressegrensesnitt."
 
 #: ../src/editldap.c:703
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Bind DN"
 
 #: ../src/editldap.c:712
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
 "performing a search."
 msgstr ""
-"Brukernavn som skal brukes ved tilkobling mot LDAP-tjeneren. Dette er\n"
-"normalt på formen \\\"cn=bruker,dc=sylpheed,dc=com\\\", og brukes kun på\n"
-"beskyttede tjenere. Normalt vil dette være tomt."
+"Brukernavn som skal brukes ved tilkobling mot LDAP-tjeneren. Vanligvis har "
+"det formen \"cn=bruker,dc=claws-mail,dc=org\", og brukes kun på beskyttede "
+"tjenere. Normalt vil dette være tomt ved søkning."
 
 #: ../src/editldap.c:719
 msgid "Bind Password"
-msgstr "LDAP bind passord"
+msgstr "Bind passord"
 
 #: ../src/editldap.c:729
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
-msgstr "Passordet som brukes ved tilkobling som \\\"Bind DN\\\" brukeren."
+msgstr "Passordet som skal brukes ved tilkobling som \"Bind DN\"-brukeren."
 
 #: ../src/editldap.c:734
 msgid "Timeout (secs)"
@@ -3265,16 +3122,16 @@ msgstr "Tidsavbrudd (sek.)"
 
 #: ../src/editldap.c:748
 msgid "The timeout period in seconds."
-msgstr "Antall sekunder før en oppkobling avbrytes."
+msgstr "Antall sekunder før en oppkobling avbrytes."
 
 #: ../src/editldap.c:752
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr "Maksimum antall felt"
+msgstr "Maksimum antall poster"
 
 #: ../src/editldap.c:766
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
-msgstr "Maksimalt antall felt som skal returneres i et søkeresultater."
+msgstr "Det maksimale antall poster som skal returneres i søkeresultatet."
 
 #: ../src/editldap.c:781 ../src/prefs_account.c:3234
 msgid "Basic"
@@ -3282,11 +3139,11 @@ msgstr "Grunnleggende"
 
 #: ../src/editldap.c:782
 msgid "Search"
-msgstr "Søk"
+msgstr "Søk"
 
 #: ../src/editldap.c:783 ../src/gtk/quicksearch.c:680
 msgid "Extended"
-msgstr "Ekspandert"
+msgstr "Avansert"
 
 #: ../src/editldap.c:981
 msgid "Add New LDAP Server"
@@ -3294,97 +3151,90 @@ msgstr "Ny LDAP-tjener"
 
 #: ../src/edittags.c:187 ../src/prefs_filtering_action.c:1446
 msgid "Tag"
-msgstr ""
+msgstr "Tagg"
 
 #: ../src/edittags.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Delete tag"
-msgstr "Slettet flagg"
+msgstr "Slett tagg"
 
 #: ../src/edittags.c:217
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this tag?"
-msgstr "Vil du virkelig slette denne malen?"
+msgstr "Vil du virkelig slette denne taggen?"
 
 #: ../src/edittags.c:244
-#, fuzzy
 msgid "Delete all tags"
-msgstr "Slettet flagg"
+msgstr "Slett alle tagger"
 
 #: ../src/edittags.c:245
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete all tags?"
-msgstr "Vil du virkelig slette denna regel?"
+msgstr "Vil du virkelig slette alle tagger?"
 
 #: ../src/edittags.c:416
 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
-msgstr ""
+msgstr "Du har angitt et tagg-navn som er opptatt; velg et annet i stedet."
 
 #: ../src/edittags.c:458
-#, fuzzy
 msgid "Tag is not set."
-msgstr "Verdien er ikke satt."
+msgstr "Tagg ikke angitt."
 
 #: ../src/edittags.c:523
-#, fuzzy
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Apply tags"
-msgstr "Benytt mal"
+msgstr "Bruk tagger"
 
 #: ../src/edittags.c:537
-#, fuzzy
 msgid "New tag:"
-msgstr "Nytt flagg"
+msgstr "Ny tagg:"
 
 #: ../src/edittags.c:570
 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
 msgstr ""
+"Angi hvilke tagger som skal brukes/fjernes. Endringer skjer med en gang."
 
 #: ../src/editvcard.c:95
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr "Filen ser ikke ut til å være i gyldig vKort format."
+msgstr "Filen ser ikke ut til å være i gyldig vKort-format."
 
 #: ../src/editvcard.c:107
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "Angi vKort fil"
+msgstr "Velg vKort-fil"
 
 #: ../src/editvcard.c:152 ../src/editvcard.c:256
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr "Endre vKort objekt"
+msgstr "Rediger vKort-post"
 
 #: ../src/editvcard.c:261
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr "Nytt vKort objekt"
+msgstr "Ny vKort-post"
 
 #: ../src/etpan/etpan-ssl.c:167
 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke mulig å angi klient-sertifikatet.\n"
 
 #: ../src/exphtmldlg.c:106
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr "Angi utkatalog og fil som skal opprettes."
+msgstr "Angi utmappe og fil som skal opprettes."
 
 #: ../src/exphtmldlg.c:109
 msgid "Select stylesheet and formatting."
-msgstr "Angi stilsett og formattering."
+msgstr "Angi stilsett og formatering."
 
 #: ../src/exphtmldlg.c:112 ../src/expldifdlg.c:114
 msgid "File exported successfully."
-msgstr "Fil eksportert ok."
+msgstr "Fileksport vellykket."
 
 #: ../src/exphtmldlg.c:177
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The HTML output directory '%s'\n"
 "does not exist. Do you want to create it?"
 msgstr ""
-"HTML utkatalog '%s'\n"
-"finnes ikke. Opprett ny katalog?"
+"Mappen '%s' for HTML-utdata\n"
+"finnes ikke. Opprett ny mappe?"
 
 #: ../src/exphtmldlg.c:180
-#, fuzzy
 msgid "Create directory"
-msgstr "Ny katalog"
+msgstr "Ny mappe"
 
 #: ../src/exphtmldlg.c:189
 #, c-format
@@ -3392,12 +3242,12 @@ msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Kunne ikke opprette utkatalog for HTML-fil:\n"
+"Kunne ikke opprette mappe for generering av HTML-fil:\n"
 "%s"
 
 #: ../src/exphtmldlg.c:191 ../src/expldifdlg.c:201
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr "Kune ikke opprette katalog"
+msgstr "Kunne ikke opprette mappe"
 
 #: ../src/exphtmldlg.c:233
 msgid "Error creating HTML file"
@@ -3474,11 +3324,11 @@ msgstr "Fornavn, Etternavn"
 
 #: ../src/exphtmldlg.c:475
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr "Etternav, Fornavn"
+msgstr "Etternavn, Fornavn"
 
 #: ../src/exphtmldlg.c:482
 msgid "Color Banding"
-msgstr "Farge Banding"
+msgstr "Alternerende farger"
 
 #: ../src/exphtmldlg.c:488
 msgid "Format Email Links"
@@ -3498,11 +3348,11 @@ msgstr "Filnavn: "
 
 #: ../src/exphtmldlg.c:559
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "Åpne nettleser"
+msgstr "Åpne i nettleser"
 
 #: ../src/exphtmldlg.c:591
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "Eksportér adressefil til HTML"
+msgstr "Eksporter adressebok til HTML"
 
 #: ../src/exphtmldlg.c:656 ../src/expldifdlg.c:720 ../src/importldif.c:1021
 msgid "File Info"
@@ -3514,11 +3364,11 @@ msgstr "Format"
 
 #: ../src/expldifdlg.c:108
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
-msgstr "Angi utkatalog of LDIF-filnavn for ny fil."
+msgstr "Angi mappe og filnavn for ny LDIF-fil."
 
 #: ../src/expldifdlg.c:111
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
-msgstr "Angi parameter for distinguished name formattering."
+msgstr "Angi parametre for formatering av Distinkt Navn."
 
 #: ../src/expldifdlg.c:187
 #, c-format
@@ -3526,12 +3376,12 @@ msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
-"LDIF utkatalog '%s'\n"
-"eksisterer ikke. Opprett ny katalog?"
+"Mappen for LDIFs resultater '%s'\n"
+"eksisterer ikke. Opprett ny mappe?"
 
 #: ../src/expldifdlg.c:190
 msgid "Create Directory"
-msgstr "Ny katalog"
+msgstr "Ny mappe"
 
 #: ../src/expldifdlg.c:199
 #, c-format
@@ -3539,7 +3389,7 @@ msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Kunne ikke opprette utkatalog for LDIF-fil:\n"
+"Kunne ikke opprette utmappe for LDIF-fil:\n"
 "%s"
 
 #: ../src/expldifdlg.c:241
@@ -3551,8 +3401,8 @@ msgid ""
 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
 "you wish to proceed without a suffix?"
 msgstr ""
-"Et suffiks bør angis dersom filen skal brukes på en LDAP-tjener. Er du\n"
-"sikker på at du vil fortsette uten suffiks?"
+"Et suffiks må angis hvis filen skal brukes på en LDAP-tjener. Er du sikker "
+" at du vil fortsette uten suffiks?"
 
 #: ../src/expldifdlg.c:261
 msgid "Error creating LDIF file"
@@ -3567,42 +3417,38 @@ msgid "LDIF Output File"
 msgstr "LDIF-utfil"
 
 #: ../src/expldifdlg.c:431
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
 "to:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 msgstr ""
-"Adressebokens Unik-ID brukes til å lage en DN som er formattert lik denne:\n"
+"Adressebokens felt Unik-ID brukes til å lage en DN på formen:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
 
 #: ../src/expldifdlg.c:437
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
 "similar to:\n"
 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 msgstr ""
-"Adressebokens Vis Navn brukes til å lage en DN som er formattert lik denne:\n"
-"  cn=John Doe,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
+"Adressebokens Vis Navn brukes til å lage en DN på følgende format:\n"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws,dc=org"
 
 #: ../src/expldifdlg.c:443
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
 "formatted similar to:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 msgstr ""
-"Første epostadresse som tilhører en person brukes til å lage en DN på "
-"følgende format:\n"
-"  mail=John.Doe@domain.com,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
+"Den første epostadressen som tilhører en person brukes til å lage en DN på "
+"følgende format:\n"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws,dc=org"
 
 #: ../src/expldifdlg.c:489
 msgid "Suffix"
 msgstr "Sufiks"
 
 #: ../src/expldifdlg.c:499
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
 "entry. Examples include:\n"
@@ -3610,11 +3456,12 @@ msgid ""
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
-"Suffikset brukes til å opprette et \"Distinguished Name\" (eller DN) for et\n"
-"LDAP element. Eksempel:\n"
-" dc=cylpheed,dc=org\n"
+"Suffikset brukes for å opprette et \"Distinkt Navn\" (\"Distinguished Name\" "
+"eller DN) for et\n"
+"LDAP element. For eksempel:\n"
+" dc=claws-mail,dc=org\n"
 " ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
-" o=Organization Name,c=Country\n"
+" o=Organisasjon,c=Land\n"
 
 #: ../src/expldifdlg.c:507
 msgid "Relative DN"
@@ -3632,15 +3479,15 @@ msgid ""
 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
 "available RDN options that will be used to create the DN."
 msgstr ""
-"LDIF-filen inneholder data-objekter som normalt lastes inn på en LDAP-\n"
-"tjener. Hvert objekt i LDIF-filen identifiseres med et unikt\n"
-"\"Distinguished Name\" (eller DN). Suffikset legges til alle\n"
-"\"Relative Distinguished Name\" (eller RDN) som utgjør selve DN'en. Angi\n"
-"en av de tilgjengelige RDN'ene som skal brukes ved opprettelse av DN'er."
+"LDIF-filen inneholder poster som vanligvis lastes inn på en LDAP-tjener. "
+"Hver post i LDIF-filen identifiseres med et unikt \"Distinkt Navn"
+"\" (Distinguished Name, DN). Suffikset legges til alle \"Relativt Distinkte "
+"Navn\" (RDN) for å danne et DN. Angi et av de tilgjengelige RDN-"
+"alternativene, som vil bli brukt ved opprettelse av DN."
 
 #: ../src/expldifdlg.c:543
 msgid "Use DN attribute if present in data"
-msgstr "Bruk DN attributt dersom tilgjengelig i data"
+msgstr "Bruk DN-attributt hvis det finnes blant data"
 
 #: ../src/expldifdlg.c:548
 msgid ""
@@ -3649,64 +3496,62 @@ msgid ""
 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
 "above will be used if the DN user attribute is not found."
 msgstr ""
-"Adresseboken kan inneholde objekter tidligere importert fra en LDIF-fil.\n"
-"\"Distinguished Name\" (DN) attributten kan, dersom den er tilgjengelig i\n"
-"adresseboken, brukes i den eksporterte LDIF-filen. RDN'en valgt over\n"
-"vil brukes dersom DN attributten ikke finnes."
+"Adresseboken kan inneholde objekter som tidligere er blitt importert fra en "
+"LDIF-fil. Brukerattributtet \"Distinkt Navn\" (DN) kan, hvis det er "
+"tilgjengelig i adresseboken, brukes i den eksporterte LDIF-filen. Hvis det "
+"ikke finnes noe DN, vil RDN-et som ble valgt ovenfor bli brukt i stedet."
 
 #: ../src/expldifdlg.c:558
 msgid "Exclude record if no Email Address"
-msgstr "Ekskluder objektet om epostadresse mangler"
+msgstr "Utelat posten hvis epostadresse mangler"
 
 #: ../src/expldifdlg.c:563
 msgid ""
 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
 "option to ignore these records."
 msgstr ""
-"En adressebok kan inneholde objekter uten epostadresse. Huk av her for å "
-"ignorere disse."
+"En adressebok kan inneholde objekter uten epostadresse. Kryss av her for å "
+"utelate disse fra søkningen."
 
 #: ../src/expldifdlg.c:655
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
-msgstr "Eksportér adressebok til LDIF-fil..."
+msgstr "Eksporter adressebok til LDIF-fil"
 
 #: ../src/expldifdlg.c:721
-#, fuzzy
 msgid "Distinguished Name"
-msgstr "Distinguished Name"
+msgstr "Distinkt Navn"
 
 #: ../src/export.c:113 ../src/summaryview.c:8117
 msgid "Export to mbox file"
-msgstr "Eksportér til mbox fil"
+msgstr "_Eksportér til mbox-fil"
 
 #: ../src/export.c:131
 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
-msgstr "Lokaliser folder for eksport og angi mboxfilen."
+msgstr "Finn mappen det skal eksporteres til, og angi mbox-filen."
 
 #: ../src/export.c:142
 msgid "Source folder:"
-msgstr "Kildekatalog:"
+msgstr "Kildemappe:"
 
 #: ../src/export.c:148 ../src/import.c:142
 msgid "Mbox file:"
-msgstr "Lokal mbox-fil"
+msgstr "Mbox-fil:"
 
 #: ../src/export.c:203
 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
-msgstr "Målfilen kan ikke forlates tom."
+msgstr "Feltet for mbox-filens navn kan ikke være tomt."
 
 #: ../src/export.c:208
 msgid "Source folder can't be left empty."
-msgstr "Kildekatalogen kan ikke forlates tom."
+msgstr "Feltet for kildemappe kan ikke være tomt."
 
 #: ../src/export.c:221
-#, fuzzy
 msgid "Couldn't find the source folder."
-msgstr "Kan ikke finne kildekatalogen."
+msgstr "Kan ikke finne kildemappen."
 
 #: ../src/export.c:245
 msgid "Select exporting file"
-msgstr "Velg eksportfil"
+msgstr "Velg fil for eksport"
 
 #: ../src/exporthtml.c:767
 msgid "Full Name"
@@ -3718,17 +3563,16 @@ msgid "Attributes"
 msgstr "Attributter"
 
 #: ../src/exporthtml.c:974
-#, fuzzy
 msgid "Claws Mail Address Book"
-msgstr "Sylpheed-Claws Adressebok"
+msgstr "Adressebok for Claws Mail"
 
 #: ../src/exporthtml.c:1088 ../src/exportldif.c:623
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr "Navnet finnes allerede, men det er ikke en katalog."
+msgstr "Navnet finnes allerede, men det er ikke en mappe."
 
 #: ../src/exporthtml.c:1091 ../src/exportldif.c:626
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr "Har ikke tilgang til å opprette katalog."
+msgstr "Har ikke tillatelse til å opprette mappe."
 
 #: ../src/exporthtml.c:1094 ../src/exportldif.c:629
 msgid "Name is too long."
@@ -3741,23 +3585,23 @@ msgstr "Ikke angitt."
 #: ../src/file_checker.c:76
 #, c-format
 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
-msgstr ""
+msgstr "Filen %s mangler! Vil du bruke sikkerhetskopien av %s?"
 
 #: ../src/file_checker.c:84 ../src/file_checker.c:106
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not copy %s to %s"
-msgstr "Kunne ikke koble til tjeneren"
+msgstr "Kunne ikke kopiere %s til %s"
 
 #: ../src/file_checker.c:98
 #, c-format
 msgid ""
 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
 "%s?"
-msgstr ""
+msgstr "Filen %s er tom eller ødelagt! Vil du bruke sikkerhetskopien av %s?"
 
 #: ../src/filtering.c:619 ../src/filtering.c:694 ../src/filtering.c:723
 msgid "rule is not account-based\n"
-msgstr ""
+msgstr "regelen er ikke konto-avhengig\n"
 
 #: ../src/filtering.c:623
 #, c-format
@@ -3765,18 +3609,22 @@ msgid ""
 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
 "used to retrieve messages\n"
 msgstr ""
+"regelen er konto-avhengig [id=%d, navn='%s'], og passer på den kontoen som "
+"for øyeblikket er i bruk for henting av meldinger\n"
 
 #: ../src/filtering.c:625 ../src/filtering.c:642 ../src/filtering.c:643
 #: ../src/filtering.c:667 ../src/filtering.c:685 ../src/filtering.c:712
 #: ../src/filtering.c:713 ../src/filtering.c:730 ../src/filtering.c:731
 msgid "NON_EXISTENT"
-msgstr ""
+msgstr "IKKE_EKSISTERENDE"
 
 #: ../src/filtering.c:633
 msgid ""
 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
 "messages\n"
 msgstr ""
+"regelen er konto-avhengig og passer ikke på den kontoen som for øyeblikket "
+"brukes for å hente meldinger\n"
 
 #: ../src/filtering.c:640
 #, c-format
@@ -3784,11 +3632,15 @@ msgid ""
 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
 msgstr ""
+"regelen er konto-avhengig [id=%d, navn='%s'], og passer ikke på den kontoen "
+"som for øyeblikket brukes for å hente meldinger [id=%d, navn='%s']\n"
 
 #: ../src/filtering.c:659
 msgid ""
 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
 msgstr ""
+"regelen er ikke konto-avhengig, men alle regler gjelder likevel, etter "
+"brukerens ønske\n"
 
 #: ../src/filtering.c:665
 #, c-format
@@ -3796,15 +3648,19 @@ msgid ""
 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
 "request\n"
 msgstr ""
+"regelen er konto-avhengig [id=%d, navn='%s'], men alle regler gjelder, etter "
+"brukerens ønske\n"
 
 #: ../src/filtering.c:683
 #, c-format
 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
 msgstr ""
+"regelen er konto-avhengig [id=%d, navn='%s'], hoppes over etter brukerens "
+"ønske\n"
 
 #: ../src/filtering.c:688
 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
-msgstr ""
+msgstr "regelen er konto-avhengig, hoppet over etter brukerens ønske\n"
 
 #: ../src/filtering.c:710
 #, c-format
@@ -3812,10 +3668,12 @@ msgid ""
 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
 "%d, name='%s']\n"
 msgstr ""
+"regelen er konto-avhengig [id=%d, navn='%s'], passer ikke på aktiv konto [id="
+"%d, navn='%s']\n"
 
 #: ../src/filtering.c:716
 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
-msgstr ""
+msgstr "regelen er konto-avhengig, passer ikke på aktiv konto\n"
 
 #: ../src/filtering.c:728
 #, c-format
@@ -3823,69 +3681,66 @@ msgid ""
 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
 "name='%s']\n"
 msgstr ""
+"regelen er konto-avhengig [id=%d, navn='%s'], aktiv konto [id=%d, "
+"navn='%s']\n"
 
 #: ../src/filtering.c:768
 #, c-format
 msgid "applying action [ %s ]\n"
-msgstr ""
+msgstr "utfører handling [ %s ]\n"
 
 #: ../src/filtering.c:773
 msgid "action could not apply\n"
-msgstr ""
+msgstr "handlingen kunne ikke brukes\n"
 
 #: ../src/filtering.c:775
 #, c-format
 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen ytterligere bearbeiding etter [ %s ]\n"
 
 #: ../src/filtering.c:826
 #, c-format
 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
-msgstr ""
+msgstr "bearbeidingsregel '%s' [ %s ]\n"
 
 #: ../src/filtering.c:830
 #, c-format
 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
-msgstr ""
+msgstr "bearbeidingsregel <navnløs> [ %s ]\n"
 
 #: ../src/filtering.c:848
 #, c-format
 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
-msgstr ""
+msgstr "ikke aktiv regel '%s' [ %s ]\n"
 
 #: ../src/filtering.c:852
 #, c-format
 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
-msgstr ""
+msgstr "ikke aktiv regel <navnløs> [ %s ]\n"
 
 #: ../src/filtering.c:890
-#, fuzzy
 msgid "undetermined"
-msgstr "Udefinert"
+msgstr "udefinert"
 
 #: ../src/filtering.c:894
-#, fuzzy
 msgid "incorporation"
-msgstr "Informasjon"
+msgstr "innarbeidelse"
 
 #: ../src/filtering.c:898
 msgid "manually"
-msgstr ""
+msgstr "manuelt"
 
 #: ../src/filtering.c:902
-#, fuzzy
 msgid "folder processing"
-msgstr "Opprett prossesseringsregel"
+msgstr "mappebearbeidelse"
 
 #: ../src/filtering.c:906
-#, fuzzy
 msgid "pre-processing"
-msgstr "Opprett prossesseringsregel"
+msgstr "forutgående bearbeidelse"
 
 #: ../src/filtering.c:910
-#, fuzzy
 msgid "post-processing"
-msgstr "/Pr_osesserer..."
+msgstr "etterfølgende bearbeidelse"
 
 #: ../src/filtering.c:927
 #, c-format
@@ -3897,10 +3752,16 @@ msgid ""
 "%s%s %s\n"
 "%s%s %s\n"
 msgstr ""
+"filtrerer melding (%s%s%s)\n"
+"%smeldingsfil: %s\n"
+"%s%s %s\n"
+"%s%s %s\n"
+"%s%s %s\n"
+"%s%s %s\n"
 
 #: ../src/filtering.c:929 ../src/filtering.c:938
 msgid ": "
-msgstr ""
+msgstr ""
 
 #: ../src/filtering.c:936
 #, c-format
@@ -3908,6 +3769,8 @@ msgid ""
 "filtering message (%s%s%s)\n"
 "%smessage file: %s\n"
 msgstr ""
+"filtrerer melding (%s%s%s)\n"
+"%smeldingsfil: %s\n"
 
 #: ../src/folder.c:1564 ../src/foldersel.c:403 ../src/prefs_folder_item.c:306
 msgid "Inbox"
@@ -3915,17 +3778,17 @@ msgstr "Innboks"
 
 #: ../src/folder.c:1568 ../src/foldersel.c:407
 msgid "Sent"
-msgstr "Send"
+msgstr "Sendt"
 
 #: ../src/folder.c:1572 ../src/foldersel.c:411
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219
 #: ../src/prefs_folder_item.c:309
 msgid "Queue"
-msgstr "Kø"
+msgstr "Kø"
 
 #: ../src/folder.c:1576 ../src/foldersel.c:415 ../src/prefs_folder_item.c:310
 msgid "Trash"
-msgstr "Søppel"
+msgstr "Papirkurv"
 
 #: ../src/folder.c:1580 ../src/foldersel.c:419 ../src/prefs_folder_item.c:308
 msgid "Drafts"
@@ -3934,18 +3797,18 @@ msgstr "Utkast"
 #: ../src/folder.c:2010
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "Prosesserer (%s)...\n"
+msgstr "Bearbeider (%s)...\n"
 
 #. move messages
 #: ../src/folder.c:3255
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Copying %s to %s...\n"
-msgstr "Flyttar %s til %s...\n"
+msgstr "Kopierer %s til %s...\n"
 
 #: ../src/folder.c:3255
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
-msgstr "Flyttar %s til %s...\n"
+msgstr "Flytter %s til %s...\n"
 
 #: ../src/folder.c:3563
 #, c-format
@@ -3954,22 +3817,22 @@ msgstr "Oppdaterer mellomlager for %s..."
 
 #: ../src/folder.c:4426
 msgid "Processing messages..."
-msgstr "Prosesserer meldinger..."
+msgstr "Bearbeider meldinger..."
 
 #: ../src/folder.c:4562
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
-msgstr "Synkroniser for bruk av nett"
+msgstr "Synkroniserer %s for bruk i frakoblet tilstand...\n"
 
 #: ../src/foldersel.c:247
 msgid "Select folder"
-msgstr "Angi folder"
+msgstr "Velg mappe"
 
 #: ../src/foldersel.c:583 ../src/imap_gtk.c:199 ../src/mh_gtk.c:147
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:241
 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
 msgid "NewFolder"
-msgstr "NyFolder"
+msgstr "NyMappe"
 
 #: ../src/foldersel.c:591 ../src/imap_gtk.c:210 ../src/imap_gtk.c:216
 #: ../src/imap_gtk.c:272 ../src/imap_gtk.c:277 ../src/mh_gtk.c:155
@@ -3981,7 +3844,7 @@ msgstr "NyFolder"
 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2040
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
-msgstr "'%c' kan ikke inkluderes i et foldernavn."
+msgstr "Et mappenavn kan ikke inneholde '%c'."
 
 #: ../src/foldersel.c:601 ../src/imap_gtk.c:226 ../src/imap_gtk.c:284
 #: ../src/mh_gtk.c:165 ../src/mh_gtk.c:266 ../src/news_gtk.c:322
@@ -3992,44 +3855,38 @@ msgstr "'%c' kan ikke inkluderes i et foldernavn."
 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2047
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
-msgstr "Folderen '%s' finnes allerede."
+msgstr "Mappen '%s' finnes allerede."
 
 #: ../src/foldersel.c:608 ../src/imap_gtk.c:232 ../src/mh_gtk.c:171
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:268
 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
-msgstr "Kan ikke opprette folderen '%s'."
+msgstr "Kan ikke opprette mappen '%s'."
 
 #: ../src/folderview.c:230
-#, fuzzy
 msgid "Mark all re_ad"
-msgstr "/Marker alt som l_est"
+msgstr "Marker alt som l_est"
 
 #: ../src/folderview.c:232
-#, fuzzy
 msgid "R_un processing rules"
-msgstr "Opprett prossesseringsregel"
+msgstr "_Kjør bearbeidelsesregler"
 
 #: ../src/folderview.c:233 ../src/mainwindow.c:544
-#, fuzzy
 msgid "_Search folder..."
-msgstr "/_Søk i folder..."
+msgstr "_Let i mappe..."
 
 #: ../src/folderview.c:235
-#, fuzzy
 msgid "Process_ing..."
-msgstr "/Pr_osesserer..."
+msgstr "_Bearbeider..."
 
 #: ../src/folderview.c:236
-#, fuzzy
 msgid "Empty _trash..."
-msgstr "/Tøm S_øppel..."
+msgstr "Tøm papirkurv..."
 
 #: ../src/folderview.c:237
-#, fuzzy
 msgid "Send _queue..."
-msgstr "/Send _køen..."
+msgstr "Send _køen..."
 
 #. F_COL_FOLDER
 #: ../src/folderview.c:380 ../src/folderview.c:427
@@ -4037,7 +3894,7 @@ msgstr "/Send _k
 #: ../src/prefs_folder_column.c:79 ../src/prefs_matcher.c:388
 #: ../src/summaryview.c:6284
 msgid "New"
-msgstr "Ny"
+msgstr "Nye"
 
 #. F_COL_NEW
 #: ../src/folderview.c:381 ../src/folderview.c:428
@@ -4045,14 +3902,14 @@ msgstr "Ny"
 #: ../src/prefs_folder_column.c:80 ../src/prefs_matcher.c:387
 #: ../src/summaryview.c:6286
 msgid "Unread"
-msgstr "Ulest"
+msgstr "Uleste"
 
 #. F_COL_UNREAD
 #: ../src/folderview.c:382
 #: ../src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
 #: ../src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Total"
-msgstr "Total"
+msgstr "I alt"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
 #. S_COL_SIZE
@@ -4062,100 +3919,99 @@ msgstr "#"
 
 #: ../src/folderview.c:760
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "Setter folderinformasjon..."
+msgstr "Angir mappeinformasjon..."
 
 #: ../src/folderview.c:823 ../src/summaryview.c:4117 ../src/summaryview.c:4119
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Marker alt som lest"
 
 #: ../src/folderview.c:824 ../src/summaryview.c:4118
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
-msgstr "Vil du virkelig merke all epost i denne folderen som lest?"
+msgstr "Vil du virkelig merke all epost i denne mappen som lest?"
 
 #: ../src/folderview.c:982 ../src/imap.c:4528 ../src/mainwindow.c:5134
 #: ../src/setup.c:91
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
-msgstr "Ser igjennom folder %s%c%s ...\""
+msgstr "Ser igjennom mappen %s%c%s"
 
 #: ../src/folderview.c:986 ../src/imap.c:4533 ../src/mainwindow.c:5139
 #: ../src/setup.c:96
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
-msgstr "Ser igjennom folder %s ..."
+msgstr "Ser igjennom mappen %s ..."
 
 #: ../src/folderview.c:1017
 msgid "Rebuild folder tree"
-msgstr "Gjenopprett lokalt foldertre"
+msgstr "Gjendan lokalt mappetre"
 
 #: ../src/folderview.c:1018
 msgid ""
 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
 msgstr ""
-"Ved å gjenopprette foldertreet vil lokale mellomlager fjernes. Ønsker du å "
+"Hvis mappetreet gjendannes, vil lokale hurtiglager fjernes. Ønsker du å "
 "fortsette?"
 
 #: ../src/folderview.c:1028
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr "Oppdaterer forldertre..."
+msgstr "Oppdaterer mappetre..."
 
 #: ../src/folderview.c:1030
 msgid "Scanning folder tree..."
-msgstr "Ser igjennom foldertre..."
+msgstr "Gjennomsøker mappetre..."
 
 #: ../src/folderview.c:1121
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
-msgstr "Kunne ikke åpne fil %s."
+msgstr "Kunne ikke gjennomgå mappen %s\n"
 
 #: ../src/folderview.c:1175
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr "Ser etter nye meldinger i alle foldere..."
+msgstr "Ser etter nye meldinger i alle mapper..."
 
 #: ../src/folderview.c:2005
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Closing folder %s..."
-msgstr "Lukker folder %s..."
+msgstr "Lukker mappen %s..."
 
 #. Open Folder
 #. TODO: wwp: avoid displaying (null) in the status bar
 #: ../src/folderview.c:2100
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Opening folder %s..."
-msgstr "Åpner folder %s..."
+msgstr "Åpner mappen %s..."
 
 #: ../src/folderview.c:2118
 msgid "Folder could not be opened."
-msgstr "Folder kunne ikke åpnes."
+msgstr "Mappen kunne ikke åpnes."
 
 #: ../src/folderview.c:2261 ../src/mainwindow.c:2877 ../src/mainwindow.c:2881
 msgid "Empty trash"
-msgstr "Tøm Søppel"
+msgstr "Tøm papirkurven"
 
 #: ../src/folderview.c:2262
 msgid "Delete all messages in trash?"
-msgstr "Tøm søppelbøtta?"
+msgstr "Slett alle meldingene i papirkurven?"
 
 #: ../src/folderview.c:2263
 msgid "+_Empty trash"
-msgstr "+_Tøm Søppel"
+msgstr "+_Tøm Papirkurv"
 
 #: ../src/folderview.c:2307 ../src/inc.c:1540 ../src/toolbar.c:2607
 msgid "Offline warning"
-msgstr "Advarsel: Du er ikke online"
+msgstr "NB: Du er ikke online"
 
 #: ../src/folderview.c:2308 ../src/toolbar.c:2608
 msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr "Arbeider i av-nett modus. Overstyr?"
+msgstr "Du arbeider i frakoblet tilstand. Overstyr?"
 
 #: ../src/folderview.c:2319 ../src/toolbar.c:2627
 msgid "Send queued messages"
-msgstr "Send meldinger i køen"
+msgstr "Send meldinger i køen"
 
 #: ../src/folderview.c:2320 ../src/toolbar.c:2628
 msgid "Send all queued messages?"
-msgstr "Send alle meldinger i køen?"
+msgstr "Send alle meldinger i køen?"
 
 #: ../src/folderview.c:2321 ../src/messageview.c:854 ../src/messageview.c:871
 #: ../src/toolbar.c:2629
@@ -4164,7 +4020,7 @@ msgstr "_Send"
 
 #: ../src/folderview.c:2329 ../src/toolbar.c:2647
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "Noen feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt"
+msgstr "Enkelte feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt"
 
 #: ../src/folderview.c:2332 ../src/main.c:2714 ../src/toolbar.c:2650
 #, c-format
@@ -4172,97 +4028,90 @@ msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Enkelte feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt:\n"
+"Enkelte feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt:\n"
 "%s"
 
 #: ../src/folderview.c:2409
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
-msgstr "Vil du virkelig flytte folder '%s' til en underfolder av '%s'?"
+msgstr "Vil du virkelig kopiere mappen '%s' til '%s'?"
 
 #: ../src/folderview.c:2410
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
-msgstr "Vil du virkelig flytte folder '%s' til en underfolder av '%s'?"
+msgstr "Vil du virkelig gjøre '%s' til en undermappe i '%s'?"
 
 #: ../src/folderview.c:2412
-#, fuzzy
 msgid "Copy folder"
-msgstr "Flytt folder"
+msgstr "Kopier mappe"
 
 #: ../src/folderview.c:2412
 msgid "Move folder"
-msgstr "Flytt folder"
+msgstr "Flytt mappe"
 
 #: ../src/folderview.c:2423
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Copying %s to %s..."
-msgstr "Flyttar %s til %s..."
+msgstr "Kopierer %s til %s..."
 
 #: ../src/folderview.c:2423
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "Flyttar %s til %s..."
+msgstr "Flytter %s til %s..."
 
 #: ../src/folderview.c:2454
 msgid "Source and destination are the same."
-msgstr "Kilde og mål er identiske."
+msgstr "Kilde og mål er identiske."
 
 #: ../src/folderview.c:2457
-#, fuzzy
 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
-msgstr "Kan ikke flytte en folder til en av sine egne underfolderene."
+msgstr "Kan ikke kopiere en mappe til en av sine egne undermapper."
 
 #: ../src/folderview.c:2458
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
-msgstr "Kan ikke flytte en folder til en av sine egne underfolderene."
+msgstr "Kan ikke flytte en mappe til en av sine egne undermapper."
 
 #: ../src/folderview.c:2461
-#, fuzzy
 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
-msgstr "Kan ikke flytte foldere mellom forskjellige postkasser."
+msgstr "En mappe kan ikke flyttes mellom forskjellige postkasser."
 
 #: ../src/folderview.c:2464
-#, fuzzy
 msgid "Copy failed!"
-msgstr "Flytting feilet!"
+msgstr "Kopiering mislyktes!"
 
 #: ../src/folderview.c:2464
 msgid "Move failed!"
-msgstr "Flytting feilet!"
+msgstr "Flytting mislyktes!"
 
 #: ../src/folderview.c:2515
 #, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
-msgstr "Prosesserer brukervalg for folder %s"
+msgstr "Bearbeider oppsetningen for for mappe %s"
 
 #: ../src/folderview.c:2943 ../src/summaryview.c:4558
 #: ../src/summaryview.c:4657
-#, fuzzy
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
-msgstr ""
-"Målfolder ikke angitt.\n"
-"Importer mboxfil til innboks-folderen?"
+msgstr "Målmappen kan bare brukes for å lagre undermapper."
 
 #: ../src/grouplistdialog.c:161
 msgid "Newsgroup subscription"
-msgstr "Abonnement på njusgrupper"
+msgstr "Abonnement på nyhetsgrupper"
 
 #: ../src/grouplistdialog.c:178
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
-msgstr "Angi njusgrupper for abonnement:"
+msgstr "Angi hvilke nyhetsgrupper det skal abonneres på:"
 
 #: ../src/grouplistdialog.c:184
 msgid "Find groups:"
-msgstr "Finn njusgrupper:"
+msgstr "Finn nyhetsgrupper:"
 
 #: ../src/grouplistdialog.c:192
 msgid " Search "
-msgstr " Søk "
+msgstr " Søk "
 
 #: ../src/grouplistdialog.c:204
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "Navn på njusgruppe"
+msgstr "Navn på nyhetsgruppe"
 
 #: ../src/grouplistdialog.c:205
 msgid "Messages"
@@ -4278,7 +4127,7 @@ msgstr "moderert"
 
 #: ../src/grouplistdialog.c:349
 msgid "readonly"
-msgstr "kun lesbar"
+msgstr "skrivebeskyttet"
 
 #: ../src/grouplistdialog.c:351 ../src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
@@ -4298,18 +4147,18 @@ msgstr "Ferdig."
 #: ../src/grouplistdialog.c:492
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr "%d njusgrupper mottatt (%s leste)"
+msgstr "%d nyhetsgrupper mottatt (%s lest)"
 
 #: ../src/gtk/about.c:132
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
 "\n"
 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
 msgstr ""
-"Sylpeed-Claws er en lettkjørt, kjapp og gjennomkonfigurerbar epost-klient.\n"
+"Claws Mail er en rask og lite ressurskrevende epostleser med mengder av "
+"innstillingsmuligheter.\n"
 "\n"
-"For nærmere informasjon, gå til Sylpheed-Claws nettstedet:\n"
+"For mer informasjon, gå til Claws' nettsted:\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:138
 msgid ""
@@ -4317,9 +4166,12 @@ msgid ""
 "\n"
 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"For brukerstøtte og diskusjon, abonner på postlisten for Claws Mail-"
+"brukere:\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:143
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -4328,8 +4180,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Sylpheed-Claws er fri programvare publisert under GPL lisensen. Dersom du "
-"ønskerå donere til Sylpheed-Claws prosjektet kan du gjøre dette på:\n"
+"Claws Mail er fri programvare utgitt under GPL-lisensen. Vil du donere til "
+"Claws-prosjektet kan det gjøres på:\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:159
 msgid ""
@@ -4339,14 +4191,21 @@ msgid ""
 "The Claws Mail Team\n"
 " and Hiroyuki Yamamoto"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Copyright (C) 1999-2014\n"
+"Claws Mail-gruppen\n"
+" og Hiroyuki Yamamoto"
 
 #: ../src/gtk/about.c:162
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
 "System Information\n"
-msgstr "Informasjon"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Systeminformasjon\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:168
 #, c-format
@@ -4382,111 +4241,90 @@ msgstr ""
 "Operativsystem: ukjent"
 
 #: ../src/gtk/about.c:243 ../src/prefs_themes.c:730 ../src/wizard.c:527
-#, fuzzy
 msgid "The Claws Mail Team"
-msgstr "The Sylpheed-Claws Laget"
+msgstr "Claws-teamet"
 
 #: ../src/gtk/about.c:262
-#, fuzzy
 msgid "Previous team members"
-msgstr ""
-"\n"
-"Tidligere lagmedlemmer\n"
+msgstr "Tidligere team-medlemmer"
 
 #: ../src/gtk/about.c:281
-#, fuzzy
 msgid "The translation team"
-msgstr ""
-"\n"
-"Oversetterne\n"
+msgstr "Oversetterne"
 
 #: ../src/gtk/about.c:300
-#, fuzzy
 msgid "Documentation team"
-msgstr ""
-"\n"
-"Dokumentasjonslaget\n"
+msgstr "Dokumentasjonslaget"
 
 #: ../src/gtk/about.c:319
-#, fuzzy
 msgid "Logo"
-msgstr ""
-"\n"
-"Logo\n"
+msgstr "Logo"
 
 #: ../src/gtk/about.c:338
-#, fuzzy
 msgid "Icons"
-msgstr "Ikon"
+msgstr "Ikoner"
 
 #: ../src/gtk/about.c:357
-#, fuzzy
 msgid "Contributors"
-msgstr ""
-"\n"
-"Bidragsytere\n"
+msgstr "Bidragsytere"
 
 #: ../src/gtk/about.c:405
-#, fuzzy
 msgid "Compiled-in Features\n"
-msgstr ""
-"Innkompilerte egenskaper:\n"
-"%s"
+msgstr "Innarbeidede funksjoner:\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:421
 msgctxt "compface"
 msgid "adds support for the X-Face header\n"
-msgstr ""
+msgstr "gir mulighet for bruk av X-Face-brevhodet\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:431
 msgctxt "Enchant"
 msgid "adds support for spell checking\n"
-msgstr ""
+msgstr "gir mulighet for stavekontroll\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:441
-#, fuzzy
 msgctxt "GnuTLS"
 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
-msgstr "Klikk denne knappen for å teste tilkoblingen mot tjeneren."
+msgstr "tillater kryptert forbindelse til tjenere\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:451
 msgctxt "IPv6"
 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
 msgstr ""
+"gir mulighet for bruk av IPv6-adresser, den nye adresseprotokollen for "
+"Internet\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:462
 msgctxt "iconv"
 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
-msgstr ""
+msgstr "gir mulighet for å konvertere mellom forskjellige tegnsett\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:472
-#, fuzzy
 msgctxt "JPilot"
 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
-msgstr "Legg til i adressebok"
+msgstr "gir mulighet for bruk av PalmOS-adressebøker\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:482
 msgctxt "LDAP"
 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
-msgstr ""
+msgstr "gir mulighet for bruk av delte LDAP-adressebøker\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:492
 msgctxt "libetpan"
 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
-msgstr ""
+msgstr "gir mulighet for bruk av IMAP- og NNTP-tjenere\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:502
 msgctxt "libSM"
 msgid "adds support for session handling\n"
-msgstr ""
+msgstr "gir mulighet for sesjonshåndtering\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:512
 msgctxt "NetworkManager"
 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
-msgstr ""
+msgstr "gir mulighet for påvisning av forandringer i nettforbindelsen\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:544
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -4495,8 +4333,8 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "Dette programmet er fri programvare; du kan redistribuere det og/eller endre "
-"det i henhold til vilkårene i GNU General Public License som publisert av "
-"the Free Software Foundation; Enten i henhold til versjon 2, eller (etter "
+"det i henhold til vilkårene i GNU General Public License som publisert av "
+"the Free Software Foundation, enten i henhold til versjon 3, eller (etter "
 "eget valg) en senere versjon.\n"
 "\n"
 
@@ -4508,78 +4346,76 @@ msgid ""
 "more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Dette programmet distribueres med forhåpninger om at det vil være til nytte, "
-"men UTEN NOEN FORM FOR GARANTI: uten engang den impliserte garantien av "
-"SELGBARHET eller TIL ANVENDELSE FOR NOE SPESIELLT FORMÅL. Se GNU General "
-"Public License for flere detaljer.\n"
+"Dette programmet distribueres i forhåpningen om at det vil være til nytte, "
+"men UTEN NOEN FORM FOR GARANTI: til og med uten noen implisitt garanti om "
+"SALGBARHET eller ANVENDBARHET FOR NOE BESTEMT FORMÅL. Se GNUs General Public "
+"License for ytterligere detaljer.\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:568
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program. If not, see <"
 msgstr ""
-"Du skal ha mottat en kopi av GNU General Public License sammen med dette "
-"programmet; om ikke, så skriv til the Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
-"\n"
+"Du bør ha mottatt en kopi av GNUs General Public License sammen med dette "
+"programmet; hvis det ikke er tilfelle, se <"
 
 #: ../src/gtk/about.c:573
 msgid ""
 ">. \n"
 "\n"
 msgstr ""
+">. \n"
+"\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:699 ../src/main.c:2538
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Session statistics\n"
-msgstr "Tidsavbrudd på sessjonen\n"
+msgstr "Statistikk for sesjonen\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:709 ../src/gtk/about.c:712 ../src/main.c:2548
 #: ../src/main.c:2551
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Started: %s\n"
-msgstr "skriv på fd%d: %s\n"
+msgstr "Påbegyndt: %s\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:719 ../src/main.c:2557
 #, c-format
 msgid "Incoming traffic\n"
-msgstr ""
+msgstr "Innkommende trafikk\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:722 ../src/main.c:2560
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
-msgstr "velger melding %d\n"
+msgstr "Mottatte meldinger: %d\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:729 ../src/main.c:2566
 #, c-format
 msgid "Outgoing traffic\n"
-msgstr ""
+msgstr "Utgående trafikk\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:732 ../src/main.c:2569
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
-msgstr "velger melding %d\n"
+msgstr "Nye/omdirigerte meldinger: %d\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:737 ../src/main.c:2573
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
-msgstr "velger melding %d\n"
+msgstr "Besvarte meldinger: %d\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:742 ../src/main.c:2577
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
-msgstr "videresendte meldinger"
+msgstr "Videresendte meldinger: %d\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:747 ../src/main.c:2581
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
-msgstr "velger melding %d\n"
+msgstr "Samlet antall utgående meldinger: %d\n"
 
 #: ../src/gtk/about.c:774
-#, fuzzy
 msgid "About Claws Mail"
-msgstr "Om Sylpheed-Claws"
+msgstr "Om Claws"
 
 #: ../src/gtk/about.c:832
 msgid ""
@@ -4587,6 +4423,9 @@ msgid ""
 "The Claws Mail Team\n"
 "and Hiroyuki Yamamoto"
 msgstr ""
+"Copyright (C) 1999-2014\n"
+"Claws Mail-gruppen\n"
+"og Hiroyuki Yamamoto"
 
 #: ../src/gtk/about.c:846
 msgid "_Info"
@@ -4597,9 +4436,8 @@ msgid "_Authors"
 msgstr "_Forfattere"
 
 #: ../src/gtk/about.c:858
-#, fuzzy
 msgid "_Features"
-msgstr "Signatur"
+msgstr "_Funksjoner"
 
 #: ../src/gtk/about.c:864
 msgid "_License"
@@ -4607,11 +4445,11 @@ msgstr "_Lisens"
 
 #: ../src/gtk/about.c:872
 msgid "_Release Notes"
-msgstr ""
+msgstr "_Utgivelsesnotater"
 
 #: ../src/gtk/about.c:878
 msgid "_Statistics"
-msgstr ""
+msgstr "_Statistikk"
 
 #: ../src/gtk/colorlabel.c:38 ../src/prefs_common.c:360
 msgid "Orange"
@@ -4619,7 +4457,7 @@ msgstr "Oransje"
 
 #: ../src/gtk/colorlabel.c:39 ../src/prefs_common.c:364
 msgid "Red"
-msgstr "Rød"
+msgstr "Rød"
 
 #: ../src/gtk/colorlabel.c:40 ../src/prefs_common.c:368
 msgid "Pink"
@@ -4627,15 +4465,15 @@ msgstr "Rosa"
 
 #: ../src/gtk/colorlabel.c:41 ../src/prefs_common.c:372
 msgid "Sky blue"
-msgstr "Himmelblå"
+msgstr "Himmelblå"
 
 #: ../src/gtk/colorlabel.c:42 ../src/prefs_common.c:376
 msgid "Blue"
-msgstr "Blå"
+msgstr "Blå"
 
 #: ../src/gtk/colorlabel.c:43 ../src/prefs_common.c:380
 msgid "Green"
-msgstr "Grön"
+msgstr "Grønn"
 
 #: ../src/gtk/colorlabel.c:44 ../src/prefs_common.c:384
 msgid "Brown"
@@ -4643,73 +4481,67 @@ msgstr "Brun"
 
 #: ../src/gtk/colorlabel.c:45 ../src/prefs_common.c:388
 msgid "Grey"
-msgstr ""
+msgstr "Grå"
 
 #: ../src/gtk/colorlabel.c:46 ../src/prefs_common.c:392
 msgid "Light brown"
-msgstr ""
+msgstr "Lysebrun"
 
 #: ../src/gtk/colorlabel.c:47 ../src/prefs_common.c:396
-#, fuzzy
 msgid "Dark red"
-msgstr "Marker som lest"
+msgstr "Mørkerød"
 
 #: ../src/gtk/colorlabel.c:48 ../src/prefs_common.c:400
 msgid "Dark pink"
-msgstr ""
+msgstr "Mørk rosa"
 
 #: ../src/gtk/colorlabel.c:49 ../src/prefs_common.c:404
-#, fuzzy
 msgid "Steel blue"
-msgstr "Himmelblå"
+msgstr "Stålblå"
 
 #: ../src/gtk/colorlabel.c:50 ../src/prefs_common.c:408
 msgid "Gold"
-msgstr ""
+msgstr "Gull"
 
 #: ../src/gtk/colorlabel.c:51 ../src/prefs_common.c:412
 msgid "Bright green"
-msgstr ""
+msgstr "Lysegrønn"
 
 #: ../src/gtk/colorlabel.c:52 ../src/prefs_common.c:416
 msgid "Magenta"
-msgstr ""
+msgstr "Magenta"
 
 #: ../src/gtk/foldersort.c:156
-#, fuzzy
 msgid "Set mailbox order"
-msgstr "Angi sorteringsrrekkefølge for foldere"
+msgstr "Angi sorteringsrekkefølge for mapper"
 
 #: ../src/gtk/foldersort.c:190
-#, fuzzy
 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
 msgstr ""
-"Flytt foldere opp eller ned for å endre sorteringsrekkefølgen i "
-"foldervisningen"
+"Flytt postkasser opp eller ned for å endre sorteringsrekkefølgen i "
+"mappelisten."
 
 #: ../src/gtk/foldersort.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Mailboxes"
-msgstr "Postboks"
+msgstr "Postkasser"
 
 #: ../src/gtk/gtkaspell.c:341 ../src/gtk/gtkaspell.c:660
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "Ingen ordliste angitt."
 
 #: ../src/gtk/gtkaspell.c:365 ../src/gtk/gtkaspell.c:395
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Couldn't initialize %s speller."
-msgstr "Kan ikke initalisere data, %s"
+msgstr "Kan ikke initialisere stavekontroll for %s"
 
 #: ../src/gtk/gtkaspell.c:707
-#, fuzzy
 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
-msgstr "Kan ikke initalisere data, %s"
+msgstr "Kunne ikke initialisere Enchant-megleren."
 
 #: ../src/gtk/gtkaspell.c:713
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
-msgstr "Kan ikke initalisere data, %s"
+msgstr "Kunne ikke initialisere ordbok for %s:"
 
 #: ../src/gtk/gtkaspell.c:1070
 msgid "No misspelled word found."
@@ -4730,25 +4562,24 @@ msgid ""
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 "Hold inne CTRL-tasten mens du trykker linjeskift\n"
-"for å lære fra en feil.\n"
+"for å lære av feil.\n"
 
 #: ../src/gtk/gtkaspell.c:1800
-#, fuzzy
 msgid "Change to..."
-msgstr "Endre score"
+msgstr "Bytt til..."
 
 #: ../src/gtk/gtkaspell.c:1811 ../src/gtk/gtkaspell.c:1949
 msgid "More..."
 msgstr "Mer..."
 
 #: ../src/gtk/gtkaspell.c:1867
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
-msgstr "\"%s\" ukjent i %s"
+msgstr "\"%s\" ukjent i '%s' ordbok"
 
 #: ../src/gtk/gtkaspell.c:1883
 msgid "Accept in this session"
-msgstr "Godta i denne sessjonen"
+msgstr "Godta i denne sesjonen"
 
 #: ../src/gtk/gtkaspell.c:1893
 msgid "Add to personal dictionary"
@@ -4778,9 +4609,8 @@ msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Bruk alternativ (%s)"
 
 #: ../src/gtk/gtkaspell.c:2038
-#, fuzzy
 msgid "Use both dictionaries"
-msgstr "Forvalgt ordliste"
+msgstr "Bruk begge ordbøker"
 
 #: ../src/gtk/gtkaspell.c:2054 ../src/prefs_spelling.c:144
 msgid "Check while typing"
@@ -4796,22 +4626,21 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #: ../src/gtk/gtkaspell.c:2209
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Stavekontrollen kunne ikke endre ordliste.\n"
+"Stavekontrollen kunne ikke endre sekundær ordliste.\n"
 "%s"
 
 #: ../src/gtk/gtkutils.c:1907
 msgid "Failed."
-msgstr ""
+msgstr "Mislyktes."
 
 #: ../src/gtk/gtkutils.c:1970
-#, fuzzy
 msgid "Configuring..."
-msgstr "Konfigurasjon"
+msgstr "Innstiller..."
 
 #. RFC2822
 #. S_COL_TO
@@ -4824,9 +4653,8 @@ msgid "Date"
 msgstr "Dato"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:8
-#, fuzzy
 msgid "Date:"
-msgstr "Dato"
+msgstr "Dato:"
 
 #. S_COL_SUBJECT
 #. date
@@ -4846,13 +4674,12 @@ msgid "Sender"
 msgstr "Avsender"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:10
-#, fuzzy
 msgid "Sender:"
-msgstr "Avsender"
+msgstr "Avsender:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:11
 msgid "Reply-To"
-msgstr "Svar til"
+msgstr "Svar-Til"
 
 #. S_COL_FROM
 #. subject
@@ -4867,11 +4694,11 @@ msgstr "Til:"
 #: ../src/gtk/headers.h:13 ../src/prefs_filtering_action.c:1258
 #: ../src/prefs_matcher.c:2157 ../src/quote_fmt.c:58
 msgid "Cc"
-msgstr "Cc"
+msgstr "Kopi-Til"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:14
 msgid "Bcc"
-msgstr "Bcc"
+msgstr "Blindkopi-Til"
 
 #. references
 #: ../src/gtk/headers.h:15 ../src/prefs_filtering_action.c:1260
@@ -4880,25 +4707,22 @@ msgid "Message-ID"
 msgstr "Meldings-ID"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:15
-#, fuzzy
 msgid "Message-ID:"
-msgstr "Meldings-ID"
+msgstr "Meldings-ID:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:16
-#, fuzzy
 msgid "In-Reply-To"
-msgstr "Svar til"
+msgstr "Som-Svar-På"
 
 #. newsgroups
 #: ../src/gtk/headers.h:17 ../src/prefs_filtering_action.c:1262
 #: ../src/prefs_matcher.c:2161 ../src/quote_fmt.c:60
 msgid "References"
-msgstr "Refererer"
+msgstr "Henvisninger"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:17
-#, fuzzy
 msgid "References:"
-msgstr "Refererer"
+msgstr "Henvisninger:"
 
 #. S_COL_MIME
 #. initial of sender
@@ -4908,134 +4732,122 @@ msgstr "Refererer"
 #: ../src/prefs_matcher.c:2154 ../src/prefs_summary_column.c:81
 #: ../src/quote_fmt.c:56 ../src/summaryview.c:441
 msgid "Subject"
-msgstr "Overskrift"
+msgstr "Emne"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:19
-#, fuzzy
 msgid "Comments"
-msgstr "Kommando"
+msgstr "Kommentarer"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:19
-#, fuzzy
 msgid "Comments:"
-msgstr "Kommando"
+msgstr "Kommentarer:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:20
 msgid "Keywords"
-msgstr ""
+msgstr "Nøkkelord"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:20 ../src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704
 msgid "Keywords:"
-msgstr ""
+msgstr "Nøkkelord:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:21
 msgid "Resent-Date"
-msgstr ""
+msgstr "Gjenutsendt-Dato"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:21
 msgid "Resent-Date:"
-msgstr ""
+msgstr "Gjenutsendt-Dato:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:22
 msgid "Resent-From"
-msgstr ""
+msgstr "Gjenutsendt-Fra"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:22
 msgid "Resent-From:"
-msgstr ""
+msgstr "Gjenutsendt-Fra:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:23
-#, fuzzy
 msgid "Resent-Sender"
-msgstr "Svar avsender"
+msgstr "Gjenutsendt-avsender"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:23
-#, fuzzy
 msgid "Resent-Sender:"
-msgstr "Svar avsender"
+msgstr "Gjenutsendt-avsender:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:24
 msgid "Resent-To"
-msgstr ""
+msgstr "Gjenutsendt-Til"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:24
-#, fuzzy
 msgid "Resent-To:"
-msgstr "Svar-til:"
+msgstr "Gjenutsendt-til:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:25
 msgid "Resent-Cc"
-msgstr ""
+msgstr "Gjenutsendt-Kopi-Til"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:25
 msgid "Resent-Cc:"
-msgstr ""
+msgstr "Gjenutsendt-Kopi-Til:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:26
 msgid "Resent-Bcc"
-msgstr ""
+msgstr "Gjenutsendt-blindkopi-til"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:26
 msgid "Resent-Bcc:"
-msgstr ""
+msgstr "Gjenutsendt-blindkopi-til:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:27
-#, fuzzy
 msgid "Resent-Message-ID"
-msgstr "Meldings-ID"
+msgstr "Gjenutsendt-Meldings-ID"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:27
-#, fuzzy
 msgid "Resent-Message-ID:"
-msgstr "Meldings-ID"
+msgstr "Gjenutsendt-Meldings-ID:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:28
-#, fuzzy
 msgid "Return-Path"
-msgstr "<Ingen Retur-Path funnet>"
+msgstr "<"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:28
-#, fuzzy
 msgid "Return-Path:"
-msgstr "<Ingen Retur-Path funnet>"
+msgstr "Retur-sti:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:29
-#, fuzzy
 msgid "Received"
-msgstr "_Motta"
+msgstr "Mottatt"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:29
-#, fuzzy
 msgid "Received:"
-msgstr "_Motta"
+msgstr "Mottatt:"
 
 #. more
 #. cc
 #: ../src/gtk/headers.h:32 ../src/prefs_filtering_action.c:1261
 #: ../src/prefs_matcher.c:2160 ../src/quote_fmt.c:59
 msgid "Newsgroups"
-msgstr "Njusgrupper"
+msgstr "Nyhetsgrupper"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:33
-#, fuzzy
 msgid "Followup-To"
-msgstr "Oppfølger-til:"
+msgstr "Oppfølger-til:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:34
 msgid "Delivered-To"
-msgstr ""
+msgstr "Avlevert-til"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:34
 msgid "Delivered-To:"
-msgstr ""
+msgstr "Avlevert-til:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:35
 msgid "Seen"
-msgstr ""
+msgstr "Sett"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:35
 msgid "Seen:"
-msgstr ""
+msgstr "Sett:"
 
 #. S_COL_MARK
 #: ../src/gtk/headers.h:36 ../src/gtk/progressdialog.c:149
@@ -5050,40 +4862,37 @@ msgstr "Status:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:37
 msgid "Face"
-msgstr ""
+msgstr "Ansikt"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:37
 msgid "Face:"
-msgstr ""
+msgstr "Ansikt:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:38
 msgid "Disposition-Notification-To"
-msgstr ""
+msgstr "Disposition-Notification-To"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:38
 msgid "Disposition-Notification-To:"
-msgstr ""
+msgstr "Disposition-Notification-To:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:39
-#, fuzzy
 msgid "Return-Receipt-To"
-msgstr "Utbe returkvittering"
+msgstr "Kvittering-til"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:39
-#, fuzzy
 msgid "Return-Receipt-To:"
-msgstr "Utbe returkvittering"
+msgstr "Kvittering-til:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:40
 msgid "User-Agent"
-msgstr ""
+msgstr "User-Agent"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:40
 msgid "User-Agent:"
-msgstr ""
+msgstr "User-Agent:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:41
-#, fuzzy
 msgid "Content-Type"
 msgstr "Content-Type:"
 
@@ -5092,187 +4901,162 @@ msgid "Content-Type:"
 msgstr "Content-Type:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:42
-#, fuzzy
 msgid "Content-Transfer-Encoding"
-msgstr "Transfer enkoding"
+msgstr "Content-Transfer-Encoding"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:42
-#, fuzzy
 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
-msgstr "Transfer enkoding"
+msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:43
-#, fuzzy
 msgid "MIME-Version"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Versjon:"
+msgstr "MIME-versjon:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:43
-#, fuzzy
 msgid "MIME-Version:"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Versjon:"
+msgstr "MIME-versjon:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:44
-#, fuzzy
 msgid "Precedence"
-msgstr "Innstillinger"
+msgstr "Forrang"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:44
-#, fuzzy
 msgid "Precedence:"
-msgstr "Innstillinger"
+msgstr "Forrang:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:45 ../src/prefs_account.c:1073
 msgid "Organization"
 msgstr "Organisasjon"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:45
-#, fuzzy
 msgid "Organization:"
-msgstr "Organisasjon: "
+msgstr "Organisasjon:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:47
-#, fuzzy
 msgid "Mailing-List"
-msgstr "/_Melding/Epost_liste"
+msgstr "Postliste"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:47
-#, fuzzy
 msgid "Mailing-List:"
-msgstr "/_Melding/Epost_liste"
+msgstr "Postliste:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:48
 msgid "List-Post"
-msgstr ""
+msgstr "List-Post"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:48
 msgid "List-Post:"
-msgstr ""
+msgstr "List-Post:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:49
-#, fuzzy
 msgid "List-Subscribe"
-msgstr "_Dropp abonnement på njusgruppe"
+msgstr "Liste-Abonnement"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:49
-#, fuzzy
 msgid "List-Subscribe:"
-msgstr "_Dropp abonnement på njusgruppe"
+msgstr "Liste-Abonnement:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:50
-#, fuzzy
 msgid "List-Unsubscribe"
-msgstr "_Dropp abonnement på njusgruppe"
+msgstr "Liste-Oppsi-Abonnement"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:50
-#, fuzzy
 msgid "List-Unsubscribe:"
-msgstr "_Dropp abonnement på njusgruppe"
+msgstr "Liste-Oppsi-Abonnement:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:51
 msgid "List-Help"
-msgstr ""
+msgstr "List-Help"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:51
 msgid "List-Help:"
-msgstr ""
+msgstr "List-Help:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:52
 msgid "List-Archive"
-msgstr ""
+msgstr "List-Archive"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:52
 msgid "List-Archive:"
-msgstr ""
+msgstr "List-Archive:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:53
-#, fuzzy
 msgid "List-Owner"
-msgstr "Eier"
+msgstr "Liste-Eier"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:53
-#, fuzzy
 msgid "List-Owner:"
-msgstr "Eier"
+msgstr "Liste-Eier:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:55
 msgid "X-Label"
-msgstr ""
+msgstr "X-Label"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:55
 msgid "X-Label:"
-msgstr ""
+msgstr "X-Label:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:56
 msgid "X-Mailer"
-msgstr ""
+msgstr "X-Mailer"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:56
 msgid "X-Mailer:"
-msgstr ""
+msgstr "X-Mailer:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:57
-#, fuzzy
 msgid "X-Status"
-msgstr "Status"
+msgstr "X-Status"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:57
-#, fuzzy
 msgid "X-Status:"
-msgstr "Status:"
+msgstr "X-Status:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:58
 msgid "X-Face"
-msgstr ""
+msgstr "X-Face"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:58
 msgid "X-Face:"
-msgstr ""
+msgstr "X-Face:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:59
 msgid "X-No-Archive"
-msgstr ""
+msgstr "X-No-Archive"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:59
 msgid "X-No-Archive:"
-msgstr ""
+msgstr "X-No-Archive:"
 
 #. some common logical names referring to real header names
 #: ../src/gtk/headers.h:62
 msgid "In reply to"
-msgstr "Som svar til"
+msgstr "Som svar "
 
 #: ../src/gtk/headers.h:62
-#, fuzzy
 msgid "In reply to:"
-msgstr "Som svar til"
+msgstr "Som svar på:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:63
 msgid "To or Cc"
-msgstr "To eller cc"
+msgstr "Til eller cc"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:63
-#, fuzzy
 msgid "To or Cc:"
-msgstr "To eller cc"
+msgstr "Til eller Kopi-Til:"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:64
 msgid "From, To or Subject"
-msgstr ""
+msgstr "Fra, Til eller Emne"
 
 #: ../src/gtk/headers.h:64
 msgid "From, To or Subject:"
-msgstr ""
+msgstr "Fra, Til eller Emne:"
 
 #. status column
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:64
 msgid "New message"
-msgstr "Ny meldinge"
+msgstr "Ny melding"
 
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:65
 msgid "Unread message"
@@ -5287,22 +5071,20 @@ msgid "Message has been forwarded"
 msgstr "Videresendt melding"
 
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Message has been forwarded and replied to"
-msgstr "Besvart melding"
+msgstr "Besvart og videresendt melding"
 
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:69
 msgid "Message is in an ignored thread"
-msgstr "Meldingen er i en ignorert tråd"
+msgstr "Meldingen er i en ignorert tråd"
 
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:70
-#, fuzzy
 msgid "Message is in a watched thread"
-msgstr "Meldingen er i en ignorert tråd"
+msgstr "Meldingen er i en overvåket tråd"
 
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:71
 msgid "Message is spam"
-msgstr "Meldingen er søppelpost"
+msgstr "Meldingen er spam"
 
 #. attachment column
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:73
@@ -5311,7 +5093,7 @@ msgstr "Melding med vedlegg"
 
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:74
 msgid "Digitally signed message"
-msgstr "Digitalt signert melding"
+msgstr "Melding med digital signatur "
 
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:75
 msgid "Encrypted message"
@@ -5328,40 +5110,37 @@ msgstr "Meldingen er kryptert og har vedlegg"
 #. mark column
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:79
 msgid "Marked message"
-msgstr "Markert meldinge"
+msgstr "Markert melding"
 
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:80
-#, fuzzy
 msgid "Message is marked for deletion"
-msgstr "Merket for sletting"
+msgstr "Meldingen er markert for sletting"
 
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:81
-#, fuzzy
 msgid "Message is marked for moving"
-msgstr "Meldingen er søppelpost"
+msgstr "Meldingen er markert for flytning"
 
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:82
 msgid "Message is marked for copying"
-msgstr ""
+msgstr "Melding er markert for kopiering"
 
 #. locked column
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:84
 msgid "Locked message"
-msgstr "Låst melding"
+msgstr "Låst melding"
 
 #. others
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:86
 msgid "Folder (normal, opened)"
-msgstr "Folder (normal, åpen)"
+msgstr "Mappe (normal, åpen)"
 
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:87
 msgid "Folder with read messages hidden"
-msgstr "Folder med leste meldinger skjult"
+msgstr "Mappe med leste meldinger skjules"
 
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:88
-#, fuzzy
 msgid "Folder contains marked messages"
-msgstr "Folder inneholder merkede meldinger"
+msgstr "Mappen inneholder markerte meldinger"
 
 #: ../src/gtk/icon_legend.c:122
 msgid "Icon Legend"
@@ -5372,37 +5151,37 @@ msgid ""
 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
 "messages and folders:</span>"
 msgstr ""
-"<span weight=\"bold\">Følgende ikoner brukes for å vise status av meldinger "
-"og foldere:</span>"
+"<span weight=\"bold\">Følgende ikoner brukes for å vise meldings- og "
+"mappestatus:</span>"
 
 #: ../src/gtk/inputdialog.c:233 ../src/gtk/inputdialog.c:255
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "Skriv in passord for %s på %s:"
+msgstr "Skriv passord for %s på %s:"
 
 #: ../src/gtk/inputdialog.c:236 ../src/gtk/inputdialog.c:239
 #: ../src/gtk/inputdialog.c:258 ../src/gtk/inputdialog.c:261
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Input password for %s:"
-msgstr "Skriv in passord for %s på %s:"
+msgstr "Skriv passord for %s:"
 
 #: ../src/gtk/inputdialog.c:242 ../src/gtk/inputdialog.c:264
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Input password:"
-msgstr "Skriv in passord"
+msgstr "Skriv passord:"
 
 #: ../src/gtk/inputdialog.c:243 ../src/gtk/inputdialog.c:271
 #: ../src/gtk/inputdialog.c:283
 msgid "Input password"
-msgstr "Skriv in passord"
+msgstr "Skriv passord"
 
 #: ../src/gtk/inputdialog.c:273
 msgid "Remember password for this session"
-msgstr ""
+msgstr "Husk passord gjennom denne sesjonen"
 
 #: ../src/gtk/inputdialog.c:372 ../src/gtk/inputdialog.c:419
 msgid "Remember this"
-msgstr ""
+msgstr "Husk dette"
 
 #: ../src/gtk/logwindow.c:447
 msgid "Clear _Log"
@@ -5414,6 +5193,9 @@ msgid ""
 "has been truncated for safety. This message could be\n"
 "corrupted, malformed or part of some DoS attempt.</span>"
 msgstr ""
+"<span><b>NB:</b> Denne URLen var for lang for å vises og\n"
+"er blitt forkortet av sikkerhetsgrunner. Meldingen kan være\n"
+"ødelagt, misformet eller del av et DoS-angrep.</span>"
 
 #: ../src/gtk/pluginwindow.c:164 ../src/gtk/pluginwindow.c:169
 msgid ""
@@ -5431,21 +5213,21 @@ msgstr "Feil:"
 
 #: ../src/gtk/pluginwindow.c:168
 msgid "Plugin is not functional."
-msgstr "Innstikk fungere ikke som det skal."
+msgstr "Programtillegget fungerer ikke som det skal."
 
 #: ../src/gtk/pluginwindow.c:201
-#, fuzzy
 msgid "Select the Plugins to load"
-msgstr "Velg innstikkmodul som skal lastes"
+msgstr "Velg hvilke programtillegg som skal innleses"
 
 #: ../src/gtk/pluginwindow.c:216
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The following error occurred while loading %s :\n"
 "\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
-"Feil oppstod ved lasting av innstikkmodul [%s]:\n"
+"Følgende feil oppstod ved innlesning av %s:\n"
+"\n"
 "%s\n"
 
 #: ../src/gtk/pluginwindow.c:304
@@ -5474,21 +5256,19 @@ msgstr ""
 #: ../src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:79
 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:680 ../src/prefs_toolbar.c:944
 msgid "Plugins"
-msgstr "Innstikkmoduler"
+msgstr "Programtillegg"
 
 #: ../src/gtk/pluginwindow.c:337
-#, fuzzy
 msgid "Load..."
-msgstr "Last innstikkmodul..."
+msgstr "Innles..."
 
 #: ../src/gtk/pluginwindow.c:338
-#, fuzzy
 msgid "Unload"
-msgstr "Lås opp"
+msgstr "Frakoble"
 
 #: ../src/gtk/pluginwindow.c:351 ../src/prefs_summaries.c:221
 msgid "Description"
-msgstr "Beskrivning"
+msgstr "Beskrivelse"
 
 #: ../src/gtk/pluginwindow.c:374
 #, c-format
@@ -5496,29 +5276,28 @@ msgid ""
 "For more information about plugins see the <a href=\"%s\"><span underline="
 "\"none\">Claws Mail website</span></a>."
 msgstr ""
+"For mer informasjon om programtillegg, se <a href=\"%s\"><span underline="
+"\"none\">Claws' hjemmeside</span></a>."
 
 #: ../src/gtk/pluginwindow.c:414
 msgid "Click here to load one or more plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Klikk her for å lese inn ett eller flere programtillegg"
 
 #: ../src/gtk/pluginwindow.c:417
-#, fuzzy
 msgid "Unload the selected plugin"
-msgstr "Last ut innstikkmodul"
+msgstr "Frakoble de markerte programtillegg"
 
 #: ../src/gtk/pluginwindow.c:482
-#, fuzzy
 msgid "Loaded plugins"
-msgstr "Last innstikkmodul..."
+msgstr "Innleste programtillegg"
 
 #: ../src/gtk/prefswindow.c:674
 msgid "Page Index"
 msgstr "Sideindeks"
 
 #: ../src/gtk/progressdialog.c:91 ../src/mainwindow.c:828
-#, fuzzy
 msgid "_Hide"
-msgstr "Skjul"
+msgstr "_Skjul"
 
 #: ../src/gtk/progressdialog.c:141 ../src/prefs_account.c:3233
 #: ../src/prefs_account.c:3251 ../src/prefs_account.c:3269
@@ -5534,24 +5313,20 @@ msgid "all messages"
 msgstr "alle meldinger"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:453
-#, fuzzy
 msgid "messages whose age is greater than # days"
-msgstr "meldinger eldre enn #"
+msgstr "meldinger eldre enn # dager"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:454
-#, fuzzy
 msgid "messages whose age is less than # days"
-msgstr "meldinger yngre enn #"
+msgstr "meldinger nyere enn # timer"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:455
-#, fuzzy
 msgid "messages whose age is greater than # hours"
-msgstr "meldinger eldre enn #"
+msgstr "meldinger eldre enn # timer"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:456
-#, fuzzy
 msgid "messages whose age is less than # hours"
-msgstr "meldinger yngre enn #"
+msgstr "meldinger nyere enn # timer"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:457
 msgid "messages which contain S in the message body"
@@ -5563,11 +5338,11 @@ msgstr "meldinger som inneholder S i hele meldingen"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:459
 msgid "messages carbon-copied to S"
-msgstr "meldinger som er cc: til S"
+msgstr "meldinger som er blindkopi til S"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:460
 msgid "message is either to: or cc: to S"
-msgstr "meldingen er enten to: eller cc: til S"
+msgstr "meldingen er enten Til: eller Kopi-Til: S"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:461
 msgid "deleted messages"
@@ -5576,24 +5351,23 @@ msgstr "slettede meldinger"
 #. * how I can filter deleted messages *
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:462
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
-msgstr "meldinger som inneholder S i Sender: feltet"
+msgstr "meldinger som inneholder S i avsenderfeltet"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:463
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
-msgstr "san om eksekvering \"S\" vellykket"
+msgstr "sant hvis \"S\" kan utføres"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:464
 msgid "messages originating from user S"
-msgstr "meldinger som originerer fra bruker S"
+msgstr "meldinger opprinnelig fra bruker S"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:465
 msgid "forwarded messages"
 msgstr "videresendte meldinger"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:466
-#, fuzzy
 msgid "messages which have attachments"
-msgstr "Melding med vedlegg"
+msgstr "meldinger med vedlegg"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:467
 msgid "messages which contain header S"
@@ -5604,21 +5378,20 @@ msgid "messages which contain S in Message-ID header"
 msgstr "meldinger som inneholder S i Message-ID meldingshodet"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:469
-#, fuzzy
 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
-msgstr "meldinger som inneholder S i in-reply-to meldingshodet"
+msgstr "meldinger som inneholder S i meldingshodet 'In-Reply-To'"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:470
 msgid "messages which are marked with color #"
-msgstr "meldinger som er merkert med farve #"
+msgstr "meldinger som er merket med fargen #"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:471
 msgid "locked messages"
-msgstr "låste meldinger"
+msgstr "låste meldinger"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:472
 msgid "messages which are in newsgroup S"
-msgstr "meldinger som er i njusgruppe S"
+msgstr "meldinger i nyhetsgruppen S"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:473
 msgid "new messages"
@@ -5630,12 +5403,11 @@ msgstr "gamle meldinger"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:475
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
-msgstr "ukomplette meldinger (ikke fullstendig lastet ned)"
+msgstr "ufullstendige meldinger (ikke fullt lastet ned)"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:476
-#, fuzzy
 msgid "messages which you have replied to"
-msgstr "meldinger det har blitt svart på"
+msgstr "meldinger du har besvart"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:477
 msgid "read messages"
@@ -5643,51 +5415,43 @@ msgstr "leste meldinger"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:478
 msgid "messages which contain S in subject"
-msgstr "meldinger som inneholder S i overskriften"
+msgstr "meldinger med S i Emnefeltet"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:479
-#, fuzzy
 msgid "messages whose score is equal to # points"
-msgstr "meldinger hvis poen er lik #"
+msgstr "meldinger hvis poeng er lik #"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:480
-#, fuzzy
 msgid "messages whose score is greater than # points"
-msgstr "meldinger hvis poeng er høyere enn #"
+msgstr "meldinger hvis poeng er høyere enn #"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:481
-#, fuzzy
 msgid "messages whose score is lower than # points"
 msgstr "meldinger hvis poeng er lavere enn #"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:482
-#, fuzzy
 msgid "messages whose size is equal to # bytes"
-msgstr "meldinger hvis størrelse er lik #"
+msgstr "meldinger hvis størrelse er lik # bytes"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:483
-#, fuzzy
 msgid "messages whose size is greater than # bytes"
-msgstr "meldinger hvis størrelse er større enn #"
+msgstr "meldinger større enn # bytes"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:484
-#, fuzzy
 msgid "messages whose size is smaller than # bytes"
-msgstr "meldinger hvis størrelse er mindre enn #"
+msgstr "meldinger mindre enn # bytes"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:485
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgstr "meldinger som er sendt til S"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:486
-#, fuzzy
 msgid "messages which tags contain S"
-msgstr "meldinger som inneholder meldingshode S"
+msgstr "meldinger tagget med S"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:487
-#, fuzzy
 msgid "messages which have tag(s)"
-msgstr "meldinger som er sendt til S"
+msgstr "meldinger med tagger"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:488
 msgid "marked messages"
@@ -5699,36 +5463,36 @@ msgstr "uleste meldinger"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:490
 msgid "messages which contain S in References header"
-msgstr "meldinger som inneholder S i Refererer meldingshodet"
+msgstr "meldinger som inneholder S i brevhodefeltet 'Referanser'"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:491
 #, c-format
 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
-msgstr "meldinger som returnerer 0 når sendt til kommando - %F er meldingesfil"
+msgstr "meldinger som returnerer 0 når sendt til kommando - %F er meldingesfil"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:492
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
-msgstr "meldinger som inneholder S i X-Label meldingshodet"
+msgstr "meldinger som inneholder S i brevhodet 'X-Label'"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:494
 msgid "logical AND operator"
-msgstr "logisk AND operator"
+msgstr "logisk AND-operator"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:495
 msgid "logical OR operator"
-msgstr "logisk OR operator"
+msgstr "logisk OR-operator"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:496
 msgid "logical NOT operator"
-msgstr "logist NOT operator"
+msgstr "logist NOT-operator"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:497
 msgid "case sensitive search"
-msgstr "søk, og skill mellom store og små tegn"
+msgstr "skill mellomstore og små bokstaver ved søkning "
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:498
 msgid "match using regular expressions instead of substring search"
-msgstr ""
+msgstr "bruk regulære uttrykk i stedet for søkning etter understrenger"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:500
 msgid "all filtering expressions are allowed"
@@ -5736,27 +5500,25 @@ msgstr "alle filteruttrykk er tillatt"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:509 ../src/summary_search.c:471
 msgid "Extended Search"
-msgstr "Utvidet søk"
+msgstr "Utvidet søk"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:510
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
 "The following symbols can be used:"
 msgstr ""
-"Utvidet søk tillater brukeren å angi egne kriterier meldinger må "
-"tilfredsstille for å vises i meldingslisten.\n"
-"\n"
-"Følgende symboler kan benyttes:"
+"I Utvidet Søk kan brukeren angi egne kriterier som meldinger må "
+"tilfredsstille for å vises i meldingslisten.\n"
+"Følgende symboler kan brukes:"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:610
 msgid "Something went wrong during search. Please check your logs."
-msgstr ""
+msgstr "Noe gikk galt under søkningen. Undersøk dine logger."
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:676
 msgid "From/To/Subject/Tag"
-msgstr ""
+msgstr "Fra/Til/Emne/Tagg"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:687 ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:322
 msgid "Recursive"
@@ -5764,49 +5526,46 @@ msgstr "Rekursivt"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:696
 msgid "Sticky"
-msgstr "Låst"
+msgstr "Låst"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:706
 msgid "Type-ahead"
-msgstr ""
+msgstr "Løpende filter"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:718
 msgid "Run on select"
-msgstr ""
+msgstr "Kjør ved valg"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:760
 msgid "Clear the current search"
-msgstr ""
+msgstr "Slett nåværende søkning"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:770 ../src/summary_search.c:424
 msgid "Edit search criteria"
-msgstr "Endre søkekriterier"
+msgstr "Endre søkekriterier"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:779
 msgid "Information about extended symbols"
-msgstr ""
+msgstr "Opplysninger om utvidede symboler"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:817 ../src/gtk/quicksearch.c:832
-#, fuzzy
 msgid "_Information"
-msgstr "Informasjon"
+msgstr "_Informasjon"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:818 ../src/gtk/quicksearch.c:833
 msgid "E_dit"
-msgstr ""
+msgstr "_Endre"
 
 #: ../src/gtk/quicksearch.c:819 ../src/gtk/quicksearch.c:834
 #: ../src/prefs_actions.c:347 ../src/prefs_filtering.c:495
 #: ../src/prefs_template.c:328
-#, fuzzy
 msgid "C_lear"
-msgstr "Nullstill"
+msgstr "_Nullstill"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:157 ../src/gtk/sslcertwindow.c:348
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:398 ../src/gtk/sslcertwindow.c:462
-#, fuzzy
 msgid "Correct"
-msgstr "korrekt"
+msgstr "Rett"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:162
 msgid "Owner"
@@ -5814,7 +5573,7 @@ msgstr "Eier"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:163
 msgid "Signer"
-msgstr "Signer"
+msgstr "Underskriver"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:170 ../src/gtk/sslcertwindow.c:194
 #: ../src/prefs_themes.c:862
@@ -5827,25 +5586,24 @@ msgstr "Organisasjon: "
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:186 ../src/gtk/sslcertwindow.c:210
 msgid "Location: "
-msgstr "Lokasjon: "
+msgstr "Sted: "
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Fingerprint: \n"
-msgstr "Fingeravtrykk: "
+msgstr "Fingeravtrykk: \n"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:228
 msgid "Signature status: "
-msgstr "Signaturseparator"
+msgstr "Signaturstatus"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:235
 msgid "Expires on: "
-msgstr "Utgår den:"
+msgstr "Utløper:"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:302
 #, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
-msgstr "SSL sertifikat for %s"
+msgstr "SSL-sertifikat for %s"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:318
 #, c-format
@@ -5854,15 +5612,18 @@ msgid ""
 "You may be connecting to a rogue server.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Sertifikatet er for %s, men forbindelsen er til %s\n"
+"Du kan være utsatt for en falsk tjener.\n"
+"\n"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:338
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s is unknown.\n"
 "%sDo you want to accept it?"
 msgstr ""
 "Sertifikatet for %s er ukjent.\n"
-"Aksepter det likevel?"
+"%sGodkjenn det likevel?"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:350 ../src/gtk/sslcertwindow.c:400
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:464
@@ -5875,41 +5636,38 @@ msgid "_View certificate"
 msgstr "_Vis sertifikat"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:364
-#, fuzzy
 msgid "SSL certificate is invalid"
-msgstr "SSL sertifikat for %s"
+msgstr "SSL-sertifikatet er ugyldig"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:366
-#, fuzzy
 msgid "SSL certificate is unknown"
-msgstr "SSL sertifikat for %s"
+msgstr "SSL-sertifikatet er ukjent"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:369 ../src/gtk/sslcertwindow.c:419
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:481
 msgid "_Cancel connection"
-msgstr "Avbryt oppkobling"
+msgstr "Avbryt forbindelse"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:369 ../src/gtk/sslcertwindow.c:481
 msgid "_Accept and save"
 msgstr "Godta og lagre"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:387
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s is expired.\n"
 "%sDo you want to continue?"
 msgstr ""
-"Sertifikatet for %s er utgått.\n"
-"Ønsker du å fortsette?"
+"Sertifikatet for %s er utløpt.\n"
+"%sVil du fortsette?"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:414
 msgid "SSL certificate is invalid and expired"
-msgstr ""
+msgstr "SSL-sertifikatet er ugyldig eller utløpt "
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:416
-#, fuzzy
 msgid "SSL certificate is expired"
-msgstr "SSL sertifikat for %s"
+msgstr "SSL-sertifikatet er utløpt"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:419
 msgid "_Accept"
@@ -5924,29 +5682,29 @@ msgid "Known certificate:"
 msgstr "Kjent sertifikat:"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:451
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s has changed.\n"
 "%sDo you want to accept it?"
-msgstr "Sertifikat for %s er endret. Aksepter det likevel?"
+msgstr ""
+"Sertifikatet for %s er endret.\n"
+"%sGodkjenn det likevel?"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:472
 msgid "_View certificates"
 msgstr "_Vis sertifikater"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:477
-#, fuzzy
 msgid "SSL certificate changed and is invalid"
-msgstr "SSL sertifikat for %s"
+msgstr "SSL-sertifikatet er endret og ugyldig"
 
 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:479
-#, fuzzy
 msgid "SSL certificate changed"
-msgstr "SSL sertifikat for %s"
+msgstr "SSL-sertifikatet er endret "
 
 #: ../src/headerview.c:96
 msgid "Tags:"
-msgstr ""
+msgstr "Tagger:"
 
 #: ../src/headerview.c:194
 #: ../src/plugins/notification/notification_popup.c:316
@@ -5955,7 +5713,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/summaryview.c:3351 ../src/summaryview.c:3369
 #: ../src/summaryview.c:3390
 msgid "(No From)"
-msgstr "(Inget Fra)"
+msgstr "(Intet Fra)"
 
 #: ../src/headerview.c:209
 #: ../src/plugins/notification/notification_popup.c:318
@@ -5963,10 +5721,9 @@ msgstr "(Inget Fra)"
 #: ../src/plugins/notification/notification_trayicon.c:854
 #: ../src/summaryview.c:3403 ../src/summaryview.c:3407
 msgid "(No Subject)"
-msgstr "(Inget Overskrift)"
+msgstr "(Intet Emne)"
 
 #: ../src/image_viewer.c:100
-#, fuzzy
 msgid "Error:"
 msgstr "Feil:"
 
@@ -5977,36 +5734,35 @@ msgstr "Filnavn:"
 
 #: ../src/image_viewer.c:306
 msgid "Filesize:"
-msgstr "Filstørrelse:"
+msgstr "Filstørrelse:"
 
 #: ../src/image_viewer.c:355
 msgid "Load Image"
 msgstr "Last bilde"
 
 #: ../src/imap.c:577
-#, fuzzy
 msgid "IMAP4 connection broken\n"
-msgstr "Bruk SSL for IMAP4-tilkoblinger"
+msgstr "IMAP4-forbindelsen brutt\n"
 
 #: ../src/imap.c:616
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
-msgstr "feil oppstod ved autentisering\n"
+msgstr "IMAP-feil ved %s: autentisert\n"
 
 #: ../src/imap.c:619
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
-msgstr "feil oppstod ved autentisering\n"
+msgstr "IMAP-feil ved %s: ikke autentisert\n"
 
 #: ../src/imap.c:622
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: dårlig tilstand\n"
 
 #: ../src/imap.c:625
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: stream error\n"
 
 #: ../src/imap.c:628
 #, c-format
@@ -6014,21 +5770,22 @@ msgid ""
 "IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the "
 "server)\n"
 msgstr ""
+"IMAP-feil ved %s: parse error (antakelig en ikke RFC-kompatibel tjener)\n"
 
 #: ../src/imap.c:632
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
-msgstr "Socket feil ved oppkobling til %s:%d."
+msgstr "IMAP-feil ved %s: forbindelse nektet\n"
 
 #: ../src/imap.c:635
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: minnefeil\n"
 
 #: ../src/imap.c:638
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: fatal feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:641
 #, c-format
@@ -6036,171 +5793,172 @@ msgid ""
 "IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the "
 "server)\n"
 msgstr ""
+"IMAP-feil ved %s: protokollfeil (antakelig en ikke RCS-kompatibel tjener)\n"
 
 #: ../src/imap.c:645
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
-msgstr "Socket feil ved oppkobling til %s:%d."
+msgstr "IMAP-feil ved %s: forbindelse ikke godkjent\n"
 
 #: ../src/imap.c:648
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: APPEND-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:651
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: NOOP-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:654
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: LOGOUT-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:657
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: CAPABILITY-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:660
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: CHECK-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:663
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: CLOSE-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:666
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: EXPUNGE-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:669
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: COPY-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:672
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: UID COPY-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:675
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: CREATE-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:678
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: DELETE-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:681
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: EXAMINE-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:684
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: FETCH-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:687
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s:UID FETCH-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:690
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: LIST-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:693
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: LOGIN-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:696
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: LSUB-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:699
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: RENAME-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:702
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: SEARCH-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:705
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: UID SEARCH-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:708
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: SELECT-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:711
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: STATUS-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:714
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: STORE-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:717
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: UID STORE error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: UID STORE-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:720
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: SUBSCRIBE error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: SUBSCRIBE-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:723
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: UNSUBSCRIBE error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: UNSUBSCRIBE-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:726
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: STARTTLS-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:729
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: INVAL-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:732
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: EXTENSION error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: EXTENSION-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:735
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: SASL error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: SASL-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:739
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: SSL error\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil ved %s: SSL-feil\n"
 
 #: ../src/imap.c:743
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: Unknown error [%d]\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP-feil på %s: Ukjent feil [%d]\n"
 
 #: ../src/imap.c:928
 msgid ""
@@ -6211,12 +5969,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"CRAM-MD5 innlogging vil kun fungere dersom lietpan er kompilert med støtte "
-"for\n"
-"SASL, og CRAM-MD5 innstikkmodulene er installert."
+"CRAM-MD5-innlogging vil kun fungere hvis libetpan er kompilert med støtte "
+"forSASL, og programtillegget CRAM-MD5 er installert."
 
 #: ../src/imap.c:934
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -6225,9 +5981,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"CRAM-MD5 innlogging vil kun fungere dersom lietpan er kompilert med støtte "
-"for\n"
-"SASL, og CRAM-MD5 innstikkmodulene er installert."
+"Innlogging med DIGEST-MD5 kan kun skje hvis libetpan er kompilert med støtte "
+"for SASL og programtillegget DIGEST-MD5 er installert."
 
 #: ../src/imap.c:941
 #, c-format
@@ -6247,13 +6002,12 @@ msgstr "Oppkobling til %s feilet"
 #: ../src/imap.c:970 ../src/imap.c:973
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "IMAP4-tilkobling til %s har avbrutt. Kobler til på nytt...\n"
+msgstr "IMAP4-tilkobling til %s har avbrutt. Kobler til på nytt...\n"
 
 #: ../src/imap.c:1003 ../src/imap.c:3583 ../src/imap.c:4242 ../src/imap.c:4339
 #: ../src/imap.c:4517 ../src/imap.c:5314
-#, fuzzy
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
-msgstr "Sylpeed-Claws må ha nettverkstlgang for å aksessere IMAP-tjeneren."
+msgstr "Claws Mail må ha nettadgang for å kunne kontakte IMAP-tjeneren."
 
 #: ../src/imap.c:1112 ../src/inc.c:818 ../src/news.c:387
 #: ../src/send_message.c:278
@@ -6262,7 +6016,6 @@ msgstr "Usikker tilkobling"
 
 #: ../src/imap.c:1113 ../src/inc.c:819 ../src/news.c:388
 #: ../src/send_message.c:279
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
 "available in this build of Claws Mail. \n"
@@ -6270,11 +6023,11 @@ msgid ""
 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
 "not be secure."
 msgstr ""
-"Denne tilkoblingen er konfigurert for å sikres med SSL, men SSL er ikke\n"
-"tilgjengelig i denne kompileringen av Sylpheed-Claws.  \n"
+"Forbindelsen er konfigurert til å sikres med SSL, men SSL er ikke "
+"tilgjengelig i denne utgaven av Claws.\n"
 "\n"
-"Vil du fortsette tilkoblingen mot denne tjeneren?  Kommunikasjonen vil ikke\n"
-"være sikker."
+"Vil du beholde forbindelsen til denne tjeneren? Kommunikasjonen vil ikke "
+"være sikker."
 
 #: ../src/imap.c:1119 ../src/inc.c:825 ../src/news.c:394
 #: ../src/send_message.c:285
@@ -6282,33 +6035,33 @@ msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "Fortsett tilkobling"
 
 #: ../src/imap.c:1129
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to IMAP4 server: %s:%d..."
-msgstr "Kobler til mot IMAP4 tjener: %s..."
+msgstr "Konto '%s': Forbinder med IMAP4-tjener: %s:%d..."
 
 #: ../src/imap.c:1177
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
-msgstr "Kan ikke koble opp mot IMAP4 tjener: %s:%d"
+msgstr "Får ikke forbindelse til IMAP4-tjener: %s:%d"
 
 #: ../src/imap.c:1180
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan ikke koble opp mot IMAP4 tjener: %s:%d\n"
+msgstr "Får ikke forbindelse til IMAP4-tjener: %s:%d\n"
 
 #: ../src/imap.c:1213 ../src/imap.c:4004
 msgid "Can't start TLS session.\n"
-msgstr "Kan ikke starte TLS sessjon.\n"
+msgstr "Kan ikke starte TLS-sesjon.\n"
 
 #: ../src/imap.c:1276
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s.\n"
-msgstr "Kunne ikke logge inn på LDAP-thener %s."
+msgstr "Kunne ikke logge inn på IMAP-tjeneren %s.\n"
 
 #: ../src/imap.c:1279
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
-msgstr "Kunne ikke logge inn på LDAP-thener %s."
+msgstr "Kunne ikke logge inn på LDAP-tjeneren %s."
 
 #: ../src/imap.c:1679
 msgid "Adding messages..."
@@ -6329,55 +6082,54 @@ msgstr "kan ikke rense opp\n"
 #: ../src/imap.c:2823
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
-msgstr ""
+msgstr "Leter etter uabonnerte mapper i %s..."
 
 #: ../src/imap.c:2826
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
-msgstr "Lukker folder %s..."
+msgstr "Ser etter undermapper under %s..."
 
 #: ../src/imap.c:3123
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "kan ikke opprette postboks: LIST feilet\n"
+msgstr "kan ikke opprette postkasse: LIST mislyktes\n"
 
 #: ../src/imap.c:3138
 msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "kan ikke opprette postboks\n"
+msgstr "kan ikke opprette postkasse\n"
 
 #: ../src/imap.c:3229
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
-msgstr "Nytt foldernavn kan ikke inneholder sti-separator for navnerommet"
+msgstr "Nytt mappenavn kan ikke inneholder sti-separator for navnerommet"
 
 #: ../src/imap.c:3269
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "kan ikke endre navn på postboks: %s til %s\n"
+msgstr "kan ikke endre navn på postkasse: %s til %s\n"
 
 #: ../src/imap.c:3382
 msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "kan ikke slette postboks\n"
+msgstr "kan ikke slette postkasse\n"
 
 #: ../src/imap.c:3661
 msgid "LIST failed\n"
-msgstr "LIST feilet\n"
+msgstr "LIST mislyktes\n"
 
 #: ../src/imap.c:3746
-#, fuzzy
 msgid "Flagging messages..."
-msgstr "Filtrerer melding...\n"
+msgstr "Merker meldinger..."
 
 #: ../src/imap.c:3849
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "kan ikke velge folder: %s\n"
+msgstr "kan ikke velge mappe: %s\n"
 
 #: ../src/imap.c:4001
 msgid "Server requires TLS to log in.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tjeneren krever innlogging med TLS.\n"
 
 #: ../src/imap.c:4011
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kan ikke gjeninnlese muligheter.\n"
 
 #: ../src/imap.c:4016
 #, c-format
@@ -6385,10 +6137,12 @@ msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires TLS, but Claws Mail has been "
 "compiled without OpenSSL support.\n"
 msgstr ""
+"Forbindelsen til %s mislyktes: tjeneren krever TLS, men Claws Mail er blitt "
+"kompilert uten OpenSSL-funksjonalitet.\n"
 
 #: ../src/imap.c:4024
 msgid "Server logins are disabled.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Login til tjeneren er deaktivert.\n"
 
 #: ../src/imap.c:4247
 msgid "Fetching message..."
@@ -6400,7 +6154,6 @@ msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "kan ikke sette slettet flagg: %d\n"
 
 #: ../src/imap.c:5973
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
@@ -6408,106 +6161,90 @@ msgid ""
 "\n"
 "You probably need to install libetpan and recompile Claws Mail."
 msgstr ""
-"Flere IMAP-konti er definert, men denne versjonen av Sylpheed-Claws ble ikke "
-"kompilert med IMAP-støtte. Berørte konti er derfor deaktivert.\n"
+"En eller flere IMAP-kontoer er definert, men denne utgaven av Claws Mail er "
+"kompilert uten IMAP-støtte. De berørte kontoer er derfor deaktivert.\n"
 "\n"
-"Sannsynligvis må libetpan installeres og programmet kompileres på nytt."
+"Sannsynligvis må libetpan installeres og Claws Mail kompileres på nytt."
 
 #: ../src/imap_gtk.c:63 ../src/mh_gtk.c:55
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:59
-#, fuzzy
 msgid "Create _new folder..."
-msgstr "/Opprett _ny folder..."
+msgstr "Opprett _ny mappe..."
 
 #: ../src/imap_gtk.c:65 ../src/mh_gtk.c:56 ../src/news_gtk.c:61
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:60
-#, fuzzy
 msgid "_Rename folder..."
-msgstr "/Bytt n_amn på folder..."
+msgstr "_Omdøp mappe..."
 
 #: ../src/imap_gtk.c:66 ../src/mh_gtk.c:57
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:61
-#, fuzzy
 msgid "M_ove folder..."
-msgstr "/_Flytt folder..."
+msgstr "_Flytt mappe..."
 
 #: ../src/imap_gtk.c:67 ../src/mh_gtk.c:58
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Cop_y folder..."
-msgstr "/_Flytt folder..."
+msgstr "_Kopier mappe..."
 
 #: ../src/imap_gtk.c:69 ../src/mh_gtk.c:59
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:63 ../src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:61
-#, fuzzy
 msgid "_Delete folder..."
-msgstr "/_Slett folder..."
+msgstr "_Slett mappe..."
 
 #: ../src/imap_gtk.c:71 ../src/news_gtk.c:59
-#, fuzzy
 msgid "Synchronise"
-msgstr "/Synkroniser"
+msgstr "Synkroniser"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:72 ../src/news_gtk.c:60
-#, fuzzy
 msgid "Down_load messages"
-msgstr "/Last ned meldinger"
+msgstr "_Hent meldinger"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:75
-#, fuzzy
 msgid "S_ubscriptions"
-msgstr "Beskrivning"
+msgstr "_Abonnementer"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:77
-#, fuzzy
 msgid "_Subscribe..."
-msgstr "_Dropp abonnement på njusgruppe"
+msgstr "_Abonner..."
 
 #: ../src/imap_gtk.c:78 ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:168
-#, fuzzy
 msgid "_Unsubscribe..."
-msgstr "_Dropp abonnement på njusgruppe"
+msgstr "_Stopp abonnement..."
 
 #: ../src/imap_gtk.c:80 ../src/mh_gtk.c:60 ../src/news_gtk.c:63
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:64
-#, fuzzy
 msgid "_Check for new messages"
-msgstr "/Se etter nye meldinger"
+msgstr "_Se etter nye meldinger"
 
 #. 0
 #: ../src/imap_gtk.c:81 ../src/mh_gtk.c:61
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:65
-#, fuzzy
 msgid "C_heck for new folders"
-msgstr "/Se etter nye foldere"
+msgstr "_Se etter nye mapper"
 
 #. 1
 #: ../src/imap_gtk.c:82 ../src/mh_gtk.c:62
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:66
-#, fuzzy
 msgid "R_ebuild folder tree"
-msgstr "/_Oppdater foldertre"
+msgstr "_Oppdater mappetre"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:87
-#, fuzzy
 msgid "Show only subscribed _folders"
-msgstr "Vis alle uspesifiserte brevhoder"
+msgstr "Vis _bare mapper du abonnerer på"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:196
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
 "only and no mail, append '/' to the folder name)"
 msgstr ""
-"Skriv inn navnet på den nye folderen:\n"
-"(om du vil skape en folder som skal inneholde undermappar,\n"
-" og ikke epost, legg til '/' på slutten av navnet)"
+"Skriv inn navnet på den nye mappen:\n"
+"(hvis du vil opprette en mappe som bare skal inneholde\n"
+"undermapper og ikke epost, føy '/' til mappenavnet)"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:200 ../src/mh_gtk.c:148
-#, fuzzy
 msgid "Inherit properties from parent folder"
-msgstr "Valg for folder %s"
+msgstr "Arv egenskaper fra overordnet mappe"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:261 ../src/mh_gtk.c:249 ../src/news_gtk.c:306
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:405
@@ -6515,14 +6252,14 @@ msgstr "Valg for folder %s"
 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2032
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
-msgstr "Skriv inn nytt navn for '%s':"
+msgstr "Angi nytt navn for '%s':"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:263 ../src/mh_gtk.c:251
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:406
 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:332
 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2033
 msgid "Rename folder"
-msgstr "Bytt navn på folder"
+msgstr "Bytt navn på mappe"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:292 ../src/mh_gtk.c:274 ../src/news_gtk.c:328
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:433
@@ -6532,8 +6269,8 @@ msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
 msgstr ""
-"Folderen kunne ikke gis nytt navn.\n"
-"Det nye foldernavnet er ikke tillatt."
+"Mappen kunne ikke omdøpes.\n"
+"Det nye mappenavnet er ikke tillatt."
 
 #: ../src/imap_gtk.c:360 ../src/mh_gtk.c:199
 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:233
@@ -6544,10 +6281,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"Alle foldere og meldinger under '%s' vil slettes permanent.\n"
-"Gjenoppretting vil ikke være mulig.\n"
+"Alle mapper og meldinger under '%s' vil bli slettet permanent, uten mulighet "
+"for gjendannelse.\n"
 "\n"
-"Ønsker du virkelig å slette?"
+"Ønsker du virkelig å slette?"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:381 ../src/mh_gtk.c:220 ../src/news_gtk.c:281
 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:341
@@ -6555,41 +6292,37 @@ msgstr ""
 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1986
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
-msgstr "Kan ikke slette folder `%s'."
+msgstr "Kan ikke slette mappen '%s'."
 
 #: ../src/imap_gtk.c:507
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Do you want to search for unsubscribed subfolders of '%s'?"
-msgstr "Vil du virkelig flytte folder '%s' til en underfolder av '%s'?"
+msgstr "Vil du lete etter undermapper av '%s' som du ikke abonnerer på?"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:510
-#, fuzzy
 msgid "Search recursively"
-msgstr "Søk i database"
+msgstr "Gjennomsøk alle undermapper"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:515 ../src/imap_gtk.c:574
-#, fuzzy
 msgid "Subscriptions"
-msgstr "Beskrivning"
+msgstr "Abonnementer"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:516
-#, fuzzy
 msgid "+_Search"
-msgstr "k"
+msgstr "+_Søk"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:526
 #, c-format
 msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
-msgstr ""
+msgstr "Velg en undermappe under %s å abonnere på:"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:537 ../src/mainwindow.c:672
-#, fuzzy
 msgid "Subscribe"
-msgstr "_Dropp abonnement på njusgruppe"
+msgstr "Abonner"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:539 ../src/imap_gtk.c:541
 msgid "All of them"
-msgstr ""
+msgstr "Alle sammen"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:557
 msgid ""
@@ -6598,68 +6331,65 @@ msgid ""
 "If there are new folders, created and subscribed to from another client, use "
 "\"Check for new folders\" at the mailbox's root folder."
 msgstr ""
+"Det abonneres allerede på denne mappen, og den har ingen undermapper uten "
+"abonnement.\n"
+"\n"
+"Hvis det er nye mapper, som er opprettet og abonnert på fra en annen klient, "
+"bruk \"Søk etter nye mapper\" i postkassens rotmappe."
 
 #: ../src/imap_gtk.c:566
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Do you want to %s the '%s' folder?"
-msgstr "Vil du bruke smalen '%s'?"
+msgstr "Vil du %s mappen '%s'?"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:567
-#, fuzzy
 msgid "subscribe"
-msgstr "_Dropp abonnement på njusgruppe"
+msgstr "abonner"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:567
-#, fuzzy
 msgid "unsubscribe"
-msgstr "_Dropp abonnement på njusgruppe"
+msgstr "stopp abonnement"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:569 ../src/prefs_folder_item.c:1439
 #: ../src/prefs_folder_item.c:1467 ../src/prefs_folder_item.c:1495
-#, fuzzy
 msgid "Apply to subfolders"
-msgstr ""
-"Påføres\n"
-"underfoldere"
+msgstr "Utfør på undermapper"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:575
-#, fuzzy
 msgid "+_Subscribe"
-msgstr "_Dropp abonnement på njusgruppe"
+msgstr "+_Abonner"
 
 #: ../src/imap_gtk.c:575
-#, fuzzy
 msgid "+_Unsubscribe"
-msgstr "_Dropp abonnement på njusgruppe"
+msgstr "+_Stopp abonnement"
 
 #: ../src/import.c:113 ../src/import.c:207
 msgid "Import mbox file"
-msgstr "Importer lokal mboxfil"
+msgstr "Importer lokal mbox-fil"
 
 #: ../src/import.c:131
 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
-msgstr "Lokaliser mboxfil og angi målkatalog."
+msgstr "Finn mbox-filen og angi målmappe."
 
 #: ../src/import.c:148
 msgid "Destination folder:"
-msgstr "Målkatalog:"
+msgstr "Målmappe:"
 
 #: ../src/import.c:202
 msgid "Source mbox filename can't be left empty."
-msgstr "Kildefilen kan ikke forlates tom."
+msgstr "Feltet for mbox-kildefilens navn kan ikke være tomt."
 
 #: ../src/import.c:207
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Destination folder is not set.\n"
 "Import mbox file to the Inbox folder?"
 msgstr ""
-"Målfolder ikke angitt.\n"
-"Importer mboxfil til innboks-folderen?"
+"Målmappe ikke angitt.\n"
+"Importer mboxfil til innboks-mappen?"
 
 #: ../src/import.c:229
 msgid "Can't find the destination folder."
-msgstr "Kan ikke finne målkatalogen."
+msgstr "Finner ikke målmappen."
 
 #: ../src/import.c:254
 msgid "Select importing file"
@@ -6671,7 +6401,7 @@ msgstr "Angi adressebokens navn og filen som skal importeres."
 
 #: ../src/importldif.c:189
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr "Velg or gi nytt navn til LDIF felter som skal importeres."
+msgstr "Velg og omdøp LDIF-feltene som skal importeres."
 
 #: ../src/importldif.c:192
 msgid "File imported."
@@ -6683,11 +6413,11 @@ msgstr "Velg fil."
 
 #: ../src/importldif.c:457 ../src/importmutt.c:128 ../src/importpine.c:127
 msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr "Angi navn på adresseboken."
+msgstr "Adressebokens navn er påkrevet."
 
 #: ../src/importldif.c:497
 msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr "Gammal LDIF-fil importert."
+msgstr "Vellyket import av LDIF-fil."
 
 #: ../src/importldif.c:582
 msgid "Select LDIF File"
@@ -6697,7 +6427,7 @@ msgstr "Velg LDIF-fil"
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
-msgstr "Angi navn på adresseboken som opprettes fra LDIF-filens data."
+msgstr "Angi navn på adresseboken som skal opprettes fra LDIF-filens data."
 
 #: ../src/importldif.c:673
 msgid "File Name"
@@ -6722,7 +6452,7 @@ msgstr "S"
 
 #: ../src/importldif.c:728
 msgid "LDIF Field Name"
-msgstr "LDIF feltnavn"
+msgstr "LDIF-feltnavn"
 
 #: ../src/importldif.c:729
 msgid "Attribute Name"
@@ -6730,7 +6460,7 @@ msgstr "Attributtnavn"
 
 #: ../src/importldif.c:784
 msgid "LDIF Field"
-msgstr "LDIF felt"
+msgstr "LDIF-felt"
 
 #: ../src/importldif.c:796
 msgid "Attribute"
@@ -6746,17 +6476,17 @@ msgid ""
 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
 "field for import."
 msgstr ""
-"Velg LDIF-feltet som skal gis nytt navn eller utvelges for import i\n"
-"listen over. Reserverte felter (markert med en liten hake i \"R\" kolonnen\n"
-"blir automatisk impotert og kan ikke gis nytt navn. Et enkelt klikk i\n"
-"Velg (\"S\") kolonnen vil markere feltet for import med en liten hake. Et\n"
-"enkelt klikk hvor som helst i rekken vil velge det feltet for navneendring\n"
-"i inndata området under listen. Et dobbeltklikk hvor som helts i rekken \n"
-"vil også velge feltet for import."
+"Velg fra listen ovenfor hvilket LDIF-felt som skal omdøpes eller importeres. "
+"Reserverte felt (markert med en hake i \"R\"-kolonnen) blir importert "
+"automatisk og kan ikke omdøpes. Ved enkeltklikk i Velg-kolonnen (\"S\") "
+"markeres feltet for import med en hake ved feltet. Ved enkeltklikk hvor som "
+"helst i rekken markeres det for omdøpning i innskrivningsfeltet nedenfor "
+"listen. Dobbeltklikk hvor som helst i rekken vil også markere feltet for "
+"import."
 
 #: ../src/importldif.c:823
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
-msgstr "LDIF-feltet kan gis nytt navn etter User Attribute name."
+msgstr "LDIF-feltet kan omdøpes til navnet i User Attribute."
 
 #: ../src/importldif.c:828
 msgid "Select for Import"
@@ -6772,11 +6502,11 @@ msgstr " Endre "
 
 #: ../src/importldif.c:840
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
-msgstr "Denne knappen vil oppdatere listen over med angitte data."
+msgstr "Klikk her for å oppdatere listen ovenfor med de angitte data."
 
 #: ../src/importldif.c:912
 msgid "Records Imported :"
-msgstr "Importerte tupletter:"
+msgstr "Importerte poster:"
 
 #: ../src/importldif.c:944
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
@@ -6784,7 +6514,7 @@ msgstr "Importer LDIF-fil til adressebok"
 
 #: ../src/importldif.c:981
 msgid "Proceed"
-msgstr ""
+msgstr "Fortsett"
 
 #: ../src/importmutt.c:142
 msgid "Error importing MUTT file."
@@ -6804,7 +6534,7 @@ msgstr "Velg fil som skal importeres."
 
 #: ../src/importpine.c:141
 msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "Feil ved import av Pine-fil"
+msgstr "Feil ved import av Pine-fil."
 
 #: ../src/importpine.c:156
 msgid "Select Pine File"
@@ -6815,14 +6545,13 @@ msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Importer Pine-fil til adressebok"
 
 #: ../src/inc.c:186 ../src/inc.c:295 ../src/inc.c:322
-#, fuzzy
 msgid "Claws Mail needs network access in order to get mails."
-msgstr "Syplheed-Claws må ha nettverstilgang for å hente epost."
+msgstr "Claws Mail må ha nettadgang for å kunne hente epost."
 
 #: ../src/inc.c:344
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s failed\n"
-msgstr "LIST feilet\n"
+msgstr "%s mislyktes\n"
 
 #: ../src/inc.c:417
 msgid "Retrieving new messages"
@@ -6854,18 +6583,18 @@ msgstr "Ferdig (ingen nye meldinger)"
 
 #: ../src/inc.c:652
 msgid "Connection failed"
-msgstr "Tilkobling feilet"
+msgstr "Forbindelse mislyktes"
 
 #: ../src/inc.c:655
 msgid "Auth failed"
-msgstr "Aut. feilet"
+msgstr "Autentisering mislyktes"
 
 #. S_COL_SCORE
 #: ../src/inc.c:662 ../src/prefs_matcher.c:393
 #: ../src/prefs_summary_column.c:88 ../src/summaryview.c:2789
 #: ../src/summaryview.c:6310
 msgid "Locked"
-msgstr "Låst"
+msgstr "Låst"
 
 #: ../src/inc.c:672 ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:378
 msgid "Timeout"
@@ -6889,19 +6618,19 @@ msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Henter nye meldinger"
 
 #: ../src/inc.c:832
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to POP3 server: %s:%d..."
-msgstr "Kobler til mot POP3-tjener: %s ..."
+msgstr "Konto '%s': Forbinder til POP3-tjener: %s:%d..."
 
 #: ../src/inc.c:850
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "Kan ikke koble til POP3-tjener: %s:%d"
+msgstr "Får ikke forbindelse til POP3-tjener: %s:%d"
 
 #: ../src/inc.c:854
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan ikke koble til POP3-tjener: %s:%d\n"
+msgstr "Får ikke forbindelse til POP3-tjener: %s:%d\n"
 
 #: ../src/inc.c:934 ../src/send_message.c:494
 #, c-format
@@ -6909,7 +6638,7 @@ msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autentisering..."
 
 #: ../src/inc.c:936
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s)..."
 msgstr "Henter meldinger fra %s (%s)..."
 
@@ -6927,11 +6656,11 @@ msgstr "Finner antall nye meldinger (UIDL)..."
 
 #: ../src/inc.c:954
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "Finner meldingenes størrelser (LIST)..."
+msgstr "Finner meldingenes størrelser (LIST)..."
 
 #: ../src/inc.c:961 ../src/send_message.c:512
 msgid "Quitting"
-msgstr "Avsluttar"
+msgstr "Avslutter"
 
 #: ../src/inc.c:986
 #, c-format
@@ -6942,13 +6671,13 @@ msgstr "Henter melding (%d / %d) (%s / %s)"
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
-msgstr[0] "Laster ned (%d meldinger (%s) mottatt"
+msgstr[0] "Laster ned (%d melding (%s) mottatt)"
 msgstr[1] "Laster ned (%d meldinger (%s) mottatt)"
 
 #: ../src/inc.c:1158
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
-msgstr "Oppkobling mot %s:%d feilet."
+msgstr "Forbindelse til %s:%d mislyktes."
 
 #: ../src/inc.c:1163
 msgid "Error occurred while processing mail."
@@ -6965,7 +6694,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/inc.c:1175
 msgid "No disk space left."
-msgstr "Platelagret er fullt."
+msgstr "Disken er full."
 
 #: ../src/inc.c:1180
 msgid "Can't write file."
@@ -6973,26 +6702,26 @@ msgstr "Kan ikke skrive til fil."
 
 #: ../src/inc.c:1185
 msgid "Socket error."
-msgstr "Socket feil."
+msgstr "Socket-feil."
 
 #: ../src/inc.c:1188
 #, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
-msgstr "Socket feil ved oppkobling til %s:%d."
+msgstr "Socket-feil ved oppkobling til %s:%d."
 
 #. consider EOF right after QUIT successful
 #: ../src/inc.c:1193 ../src/send_message.c:423 ../src/send_message.c:686
 msgid "Connection closed by the remote host."
-msgstr "Tilkoblingen lukket av nettverksvert."
+msgstr "Forbindelsen lukket av nettverksvert."
 
 #: ../src/inc.c:1196
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
-msgstr "Tilkobling mot %s:%d lukket av nettverksverten."
+msgstr "Forbindelsen til %s:%d ble lukket av nettverksverten."
 
 #: ../src/inc.c:1201
 msgid "Mailbox is locked."
-msgstr "Postboksen er låst."
+msgstr "Postkassen er låst."
 
 #: ../src/inc.c:1205
 #, c-format
@@ -7000,12 +6729,12 @@ msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Postboksen er låst:\n"
+"Postkassen er låst:\n"
 "%s"
 
 #: ../src/inc.c:1211 ../src/send_message.c:671
 msgid "Authentication failed."
-msgstr "Autentisering feilet."
+msgstr "Autentisering mislyktes."
 
 #: ../src/inc.c:1217 ../src/send_message.c:674
 #, c-format
@@ -7013,7 +6742,7 @@ msgid ""
 "Authentication failed:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Autentisering feilet:\n"
+"Autentisering mislyktes:\n"
 "%s"
 
 #: ../src/inc.c:1222 ../src/send_message.c:690
@@ -7021,25 +6750,27 @@ msgid ""
 "Session timed out. You may be able to recover by increasing the timeout "
 "value in Preferences/Other/Miscellaneous."
 msgstr ""
+"Sesjonen fikk tidsavbrudd. Du kan kanskje gjenopprette den ved å øke "
+"tidsavbruddsverdien i Innstillinger/Annet/Diverse."
 
 #: ../src/inc.c:1227
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
-msgstr "Oppkobling mot %s:%d fikk tidsavbrudd."
+msgstr "Tidsabbrudd i forbindelsen til %s:%d."
 
 #: ../src/inc.c:1265
 msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "Henting kansellert\n"
+msgstr "Henting avbrutt\n"
 
 #: ../src/inc.c:1530
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d minutes?"
-msgstr "%s%sDu arbeider i av-nett modus. Overstyr de neste %d minutter?"
+msgstr "%s%sDu arbeider i frakoblet tilstand. Overstyr i de neste %d minutter?"
 
 #: ../src/inc.c:1536
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override?"
-msgstr "Arbeider i av-nett modus. Overstyr?"
+msgstr "%s%sDu arbeider i frakoblet tilstand. Overstyr?"
 
 #: ../src/inc.c:1543
 msgid "On_ly once"
@@ -7048,20 +6779,20 @@ msgstr "Kun en gang"
 #: ../src/ldapupdate.c:189
 #, c-format
 msgid "ldapsvr_retrieve_item_person->Unknown status: %d"
-msgstr ""
+msgstr "ldapsvr_retrieve_item_person->Ukjent status: %d"
 
 #: ../src/ldapupdate.c:472
 msgid "ldapsvr_update_book: Could not clean cache\n"
-msgstr ""
+msgstr "ldapsvr_update_book: Kunne ikke tømme cache\n"
 
 #: ../src/ldapupdate.c:1056
 msgid "Some SN"
-msgstr ""
+msgstr "Et SN"
 
 #: ../src/ldapupdate.c:1440
 #, c-format
 msgid "ldapsvr_update_book->Unknown status: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ldapsvr_update_book->Ukjent status: %s\n"
 
 #: ../src/ldif.c:776
 msgid "Nick Name"
@@ -7074,16 +6805,16 @@ msgid ""
 "Can't create folder."
 msgstr ""
 "Filen '%s' finnes allerede.\n"
-"Kan ikke opprette folder."
+"Kan ikke opprette mappe."
 
 #: ../src/main.c:363
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Configuration for %s found.\n"
 "Do you want to migrate this configuration?"
 msgstr ""
-"Konfigurasjon for Sylpheed-Claws %s funnet.\n"
-"Ønsker du å migrere denne konfigurasjonen?"
+"Innstillinger for %s funnet.\n"
+"Vil du migrere disse innstillingene?"
 
 #: ../src/main.c:365
 #, c-format
@@ -7093,11 +6824,14 @@ msgid ""
 "Your Sylpheed filtering rules can be converted by a\n"
 "script available at %s."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Dine filterregler fra Sylpheed kan konverteres med et\n"
+"skript som finnes på %s."
 
 #: ../src/main.c:377
-#, fuzzy
 msgid "Keep old configuration"
-msgstr "Konfigurasjon av maler"
+msgstr "Behold gamle innstillinger"
 
 #: ../src/main.c:380
 msgid ""
@@ -7105,54 +6839,52 @@ msgid ""
 "a while if you have cached IMAP or News data, and will take some extra room "
 "on your disk."
 msgstr ""
+"Med en sikkerhetskopi kan du gå tilbake til en tidligere versjon, men det "
+"kan ta noe tid hvis du har IMAP- eller News-data i hurtiglager, og det vil "
+"ta ekstra plass på harddisken. "
 
 #: ../src/main.c:388
 msgid "Migration of configuration"
 msgstr "Migrer innstillinger"
 
 #: ../src/main.c:399
-#, fuzzy
 msgid "Copying configuration... This may take a while..."
-msgstr "Kopierer innstillinger..."
+msgstr "Kopierer innstillinger... Dette kan ta litt tid..."
 
 #: ../src/main.c:408
 msgid "Migration failed!"
-msgstr "Migrering feilet!"
+msgstr "Migrering mislyktes!"
 
 #: ../src/main.c:417
-#, fuzzy
 msgid "Migrating configuration..."
-msgstr "Migrer innstillinger"
+msgstr "Migrerer innstillinger..."
 
 #: ../src/main.c:937
 msgid "Failed to register folder item update hook"
-msgstr ""
+msgstr "Kunne ikke registrere haken 'folder item update'"
 
 #: ../src/main.c:944
 msgid "Failed to register folder update hook"
-msgstr ""
+msgstr "Kunne ikke registrere haken 'folder update'"
 
 #: ../src/main.c:1117
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "g_thread støttes ikke av glib.\n"
+msgstr "g_thread støttes ikke av glib.\n"
 
 #: ../src/main.c:1136
-#, fuzzy
 msgid "Sylpheed-Claws 2.6.0 (or older)"
-msgstr "Sylpheed-Claws - Foldervisning"
+msgstr "Sylpheed-Claws 2.6.0 (eller eldre)"
 
 #: ../src/main.c:1139
-#, fuzzy
 msgid "Sylpheed-Claws 1.9.15 (or older)"
-msgstr "Sylpheed-Claws - Foldervisning"
+msgstr "Sylpheed-Claws 1.9.15 (eller eldre)"
 
 #: ../src/main.c:1142
-#, fuzzy
 msgid "Sylpheed-Claws 1.0.5 (or older)"
-msgstr "Sylpheed-Claws - Foldervisning"
+msgstr "Sylpheed-Claws 1.0.5 (eller eldre)"
 
 #: ../src/main.c:1442
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The following plugin failed to load. Check the Plugins configuration for "
 "more information:\n"
@@ -7162,11 +6894,13 @@ msgid_plural ""
 "more information:\n"
 "%s"
 msgstr[0] ""
-"Enkelte innstikkmoduler kunne ikke lastes. Se i konfigurasjonen for "
-"instikkmodulene for nærmere informasjon."
+"Følgende programtillegg kunne ikke innleses. Se programtilleggets "
+"innstillinger for nærmere opplysninger:\n"
+"%s"
 msgstr[1] ""
-"Enkelte innstikkmoduler kunne ikke lastes. Se i konfigurasjonen for "
-"instikkmodulene for nærmere informasjon."
+"Følgende programtillegg kunne ikke innleses. Se programtilleggenes "
+"innstillinger for nærmere opplysninger:\n"
+"%s"
 
 #: ../src/main.c:1470
 msgid ""
@@ -7174,38 +6908,40 @@ msgid ""
 "possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
 "mailbox parent folder's context menu to try to fix it."
 msgstr ""
+"Claws Mail har funnet innstillinger for en postkasse, men den er "
+"ufullstendig, kanskje på grunn av en mislykket IMAP-konto. Bruk \"Gjendann "
+"mappetre\" i kontekstmenyen for postkassens overordnede mappe for å forsøke "
+"å reparere den."
 
 #: ../src/main.c:1476
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
 "probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
 "plugin and try again."
 msgstr ""
-"Sylpheed-Claws har oppdaget en konfigurer postkasse, men kan ikke laste den. "
-"Dette skyldes sannsynligvis en utdatert innstikkmodul. Vennligst installer "
-"dette på nytt og forsøk igjen."
+"Claws Mail har funnet innstillinger for en postkasse som ikke kunne "
+"innleses. Dette skyldes antakelig et utdatert programtillegg. Gjeninstaller "
+"dette og prøv igjen."
 
 #: ../src/main.c:1726
 msgid "Missing filename\n"
-msgstr ""
+msgstr "Manglende filnavn\n"
 
 #: ../src/main.c:1733
 msgid "Cannot open filename for reading\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kan ikke åpne fil for lesning\n"
 
 #: ../src/main.c:1744
-#, fuzzy
 msgid "Malformed header\n"
-msgstr "Slett brevhode"
+msgstr "Misformet brevhode\n"
 
 #: ../src/main.c:1751
 msgid "Duplicated 'To:' header\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dobbelt 'Til:'-brevhode\n"
 
 #: ../src/main.c:1762
 msgid "Missing required 'To:' header\n"
-msgstr ""
+msgstr "Det påkrevde 'Til'-brevhode mangler\n"
 
 #: ../src/main.c:1905
 #, c-format
@@ -7214,7 +6950,7 @@ msgstr "Bruk: %s [VAL]...\n"
 
 #: ../src/main.c:1907
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [adresse]    åpne redigeringsvinduet"
+msgstr "  --compose [adresse]    åpne redigeringsvinduet"
 
 #: ../src/main.c:1908
 msgid ""
@@ -7226,10 +6962,18 @@ msgid ""
 "an\n"
 "                         empty line, then mail body until end of file."
 msgstr ""
+"  --compose-from-file file\n"
+"                         åpne redigeringsvinduet med data fra den angitte "
+"fil;\n"
+"                         bruk - som filnavn for å lese fra standard input;\n"
+"                         innholdsformat: brevhoder først ('Til:' er påkrevd) "
+"frem til\n"
+"                         en tom linje, deretter meldingsteksten til slutten "
+"av filen."
 
 #: ../src/main.c:1913
 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
-msgstr "  --subscribe [uri]      abonner på angitte URI dersom mulig."
+msgstr "  --subscribe [uri]      abonner på angitte URI dersom mulig."
 
 #: ../src/main.c:1914
 msgid ""
@@ -7238,7 +6982,7 @@ msgid ""
 "                         attached"
 msgstr ""
 "  --attach fil1 [fil2]...\n"
-"                åpne komposisjonsvindu med spesifiserte filer vedlagt"
+"                åpne redigeringsvinduet med de angitte filer som vedlegg"
 
 #: ../src/main.c:1917
 msgid "  --receive              receive new messages"
@@ -7246,17 +6990,15 @@ msgstr "  --receive              ta imot nye meldinger"
 
 #: ../src/main.c:1918
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          ta imot nye meldinger fra alle konti"
+msgstr "  --receive-all          ta imot nye meldinger fra alle kontoer"
 
 #: ../src/main.c:1919
-#, fuzzy
 msgid "  --cancel-receiving     cancel receiving of messages"
-msgstr "  --receive              ta imot nye meldinger"
+msgstr "  --cancel-receiving     avbryt henting av meldinger"
 
 #: ../src/main.c:1920
-#, fuzzy
 msgid "  --cancel-sending       cancel sending of messages"
-msgstr "  --send                        send alle meldinger i køen"
+msgstr " --cancel-sending       avbryt sending"
 
 #: ../src/main.c:1921
 msgid ""
@@ -7268,677 +7010,586 @@ msgid ""
 "                         request: search string\n"
 "                         recursive: false if arg. starts with 0, n, N, f or F"
 msgstr ""
+"  --search mappe type forespørsel [rekursiv]\n"
+"                         gjennomsøker postmappe\n"
+"                         f.eks.: \"#mh/Mailbox/inbox\" eller \"Mail\"\n"
+"                         type: s[ubject; emne],f[ra],t[il],e[xtended; "
+"utvidet],m[ixed; blandet] eller g: tagg\n"
+"                         forespørsel: søkestreng\n"
+"                         rekursiv: false if arg. starts with 0, n, N, f or F"
 
 #: ../src/main.c:1928
 msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --send                        send alle meldinger i køen"
+msgstr "  --send                        send alle meldinger i køen"
 
 #: ../src/main.c:1929
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
-msgstr "  --status [folder]...          vis totalt antall meldinger"
+msgstr "  --status [mappe]...          vis det samlede antall meldinger"
 
 #: ../src/main.c:1930
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
 msgstr ""
-"  --status-full [folder]...\n"
-"                        vis status for hver folder"
+"  --status-full [mappe]...\n"
+"                        vis status for hver mappe"
 
 #: ../src/main.c:1932
 msgid "  --statistics           show session statistics"
-msgstr ""
+msgstr "  --statistics           vis statistikk for sesjonen"
 
 #: ../src/main.c:1933
 msgid "  --reset-statistics     reset session statistics"
-msgstr ""
+msgstr "  --reset-statistics     nullstill statistikk for sesjonen"
 
 #: ../src/main.c:1934
-#, fuzzy
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
 msgstr ""
-" --select folder[/mld]   Går til angitt folder/melding\n"
-"                         folder er folderens id som i '#mh/Mailbox/inbox'"
+" --select mappe[/melding]   Gå til angitt mappe/melding\n"
+"                         'mappe' er mappens id som i 'mappe/under_mappe'"
 
 #: ../src/main.c:1936
 msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr "  --online                      bytt til online modus"
+msgstr "  --online               bytt til tilkoblet modus"
 
 #: ../src/main.c:1937
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr "  --offline             gå til av nett modus"
+msgstr "  --offline             gå til frakoblet modus"
 
 #: ../src/main.c:1938
-#, fuzzy
 msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
-msgstr "  --exit                 avslutt Sylpeed-Claws"
+msgstr "  --exit --quit -q       lukk Claws"
 
 #: ../src/main.c:1939
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                feilrettingsmodus"
 
 #: ../src/main.c:1940
-#, fuzzy
 msgid "  --toggle-debug         toggle debug mode"
-msgstr "  --debug                feilrettingsmodus"
+msgstr "  --toggle-debug         slå feilrettingsmodus til/fra"
 
 #: ../src/main.c:1941
-#, fuzzy
 msgid "  --help -h              display this help and exit"
-msgstr "  --help                 vis denne hjelpeteksten og avslutt"
+msgstr "  --help -h              vis denne hjelpeteksten og avslutt"
 
 #: ../src/main.c:1942
-#, fuzzy
 msgid "  --version -v           output version information and exit"
-msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformasjon og avslutt"
+msgstr "  --version -v           vis versionsinformasjon og avslutt"
 
 #: ../src/main.c:1943
-#, fuzzy
 msgid ""
 "  --version-full -V      output version and built-in features information "
 "and exit"
-msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformasjon og avslutt"
+msgstr ""
+"  --version-full -V      vis informasjon om versjon samt innebygde "
+"funksjoner, og avslutt"
 
 #: ../src/main.c:1944
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
-msgstr "  --config-dir           vis konfigurasjonskatalog som brukes"
+msgstr ""
+"  --config-dir           vis hvilken mappe som brukes for konfigurasjonsfiler"
 
 #: ../src/main.c:1945
-#, fuzzy
 msgid ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                         use specified configuration directory"
-msgstr "  --config-dir           vis konfigurasjonskatalog som brukes"
+msgstr ""
+"  --alternate-config-dir [dir]\n"
+"                         bruk den angitte mappe for innstillinger"
 
 #: ../src/main.c:1995
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unknown option\n"
-msgstr "Ukjent feil"
+msgstr "Ukjent alternativ\n"
 
 #: ../src/main.c:2013
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
-msgstr "Prosesserer (%s)..."
+msgstr "Behandler (%s)..."
 
 #: ../src/main.c:2016
 msgid "top level folder"
-msgstr "toppnivå folder"
+msgstr "toppnivåmappe"
 
 #: ../src/main.c:2099
 msgid "Queued messages"
-msgstr "Melding i kø"
+msgstr "Melding i kø"
 
 #: ../src/main.c:2100
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "Noen usente meldinger ligger fremdeles i køen. Avlutte No?"
+msgstr "Noen usendte meldinger ligger fremdeles i køen. Avslutte nå?"
 
 #: ../src/main.c:2843
 msgid "NetworkManager: network is online.\n"
-msgstr ""
+msgstr "NetworkManager: nettverket er tilkoblet.\n"
 
 #: ../src/main.c:2849
 msgid "NetworkManager: network is offline.\n"
-msgstr ""
+msgstr "NetworkManager: nettverket er frakoblet.\n"
 
 #. menus
 #: ../src/mainwindow.c:503 ../src/messageview.c:209
-#, fuzzy
 msgid "_File"
-msgstr "/_Fil"
+msgstr "_Fil"
 
 #: ../src/mainwindow.c:505 ../src/messageview.c:211 ../src/summaryview.c:434
-#, fuzzy
 msgid "_View"
-msgstr "/_Vis"
+msgstr "_Vis"
 
 #: ../src/mainwindow.c:508
-#, fuzzy
 msgid "_Configuration"
-msgstr "/_Konfigurasjon"
+msgstr "_Innstillinger"
 
 #. File menu
 #: ../src/mainwindow.c:512
-#, fuzzy
 msgid "_Add mailbox"
-msgstr "Ny postboks"
+msgstr "_Ny postkasse"
 
 #: ../src/mainwindow.c:513
 msgid "MH..."
-msgstr ""
+msgstr "MH..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:516
-#, fuzzy
 msgid "Change mailbox order..."
-msgstr "/_Fil/_Endre folderrekkefølge..."
+msgstr "Endre _rekkefølge på postkassene..."
 
 #. {"File/---",                                NULL, "---" },
 #: ../src/mainwindow.c:519
-#, fuzzy
 msgid "_Import mbox file..."
-msgstr "Importer lokal mboxfil"
+msgstr "_Importer mbox-fil..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:520
-#, fuzzy
 msgid "_Export to mbox file..."
-msgstr "Eksportér til mbox fil"
+msgstr "_Eksportér til _mbox-fil..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:521
-#, fuzzy
 msgid "_Export selected to mbox file..."
-msgstr "/_Fil/_Eksportér utvalg til mbox-fil..."
+msgstr "_Eksportér utvalg til mbox-fil..."
 
 #. {"File/---",                                NULL, "---" },
 #: ../src/mainwindow.c:523
-#, fuzzy
 msgid "Empty all _Trash folders"
-msgstr "/_Fil/Tøm _Søppel"
+msgstr "Tøm alle _Papirkurver"
 
 #. {"File/---",                                NULL, "---" },
 #. File menu
 #: ../src/mainwindow.c:526 ../src/messageview.c:218
-#, fuzzy
 msgid "_Save email as..."
-msgstr "/Lagre _Som"
+msgstr "_Lagre melding som..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:527 ../src/messageview.c:219
-#, fuzzy
 msgid "_Save part as..."
-msgstr "/Lagre _Som"
+msgstr "Lagre _del som..."
 
 #. {"File/---",                                NULL, "---" },
 #: ../src/mainwindow.c:530 ../src/messageview.c:220
-#, fuzzy
 msgid "Page setup..."
-msgstr "Meldingsliste... "
+msgstr "Sideoppsetning..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:531 ../src/messageview.c:221
-#, fuzzy
 msgid "_Print..."
-msgstr "/Skriv _ut..."
+msgstr "Skriv _ut..."
 
 #. {"File/---",                                NULL, "---" },
 #: ../src/mainwindow.c:533
-#, fuzzy
 msgid "Synchronise folders"
-msgstr "/_Fil/Synkroniser foldere"
+msgstr "S_ynkroniser mapper"
 
 #. {"File/---",                                NULL, "---" },
 #: ../src/mainwindow.c:535
 msgid "E_xit"
-msgstr ""
+msgstr "A_vslutt"
 
 #: ../src/mainwindow.c:540
-#, fuzzy
 msgid "Select _thread"
-msgstr "/_Endre/Velg _tråd"
+msgstr "_Velg tråd"
 
 #: ../src/mainwindow.c:541
-#, fuzzy
 msgid "_Delete thread"
-msgstr "Slett brevhode"
+msgstr "_Slett tråd"
 
 #: ../src/mainwindow.c:543
-#, fuzzy
 msgid "_Find in current message..."
-msgstr "Finn i gjeldende melding"
+msgstr "_Finn i nåværende melding..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:545
-#, fuzzy
 msgid "_Quick search"
-msgstr "/_Endre/_Lim inn"
+msgstr "_Hurtigsøk"
 
 #. View menu
 #: ../src/mainwindow.c:548
-#, fuzzy
 msgid "Show or hi_de"
-msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul"
+msgstr "_Vis eller skjul"
 
 #: ../src/mainwindow.c:549
-#, fuzzy
 msgid "_Toolbar"
-msgstr "Verktøylinje tekst"
+msgstr "_Verktøylinje"
 
 #: ../src/mainwindow.c:551
-#, fuzzy
 msgid "Set displayed _columns"
-msgstr "Angi viste kolonner"
+msgstr "_Angi kolonner som skal vises"
 
 #: ../src/mainwindow.c:552
-#, fuzzy
 msgid "In _folder list..."
-msgstr "Folderliste... "
+msgstr "I _mappeliste... "
 
 #: ../src/mainwindow.c:553
-#, fuzzy
 msgid "In _message list..."
-msgstr "Meldingsliste... "
+msgstr "I m_eldingsliste..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:558
 msgid "La_yout"
-msgstr ""
+msgstr "Vindus_plassering"
 
 #: ../src/mainwindow.c:561
 msgid "_Sort"
-msgstr ""
+msgstr "_Sorter"
 
 #: ../src/mainwindow.c:563
-#, fuzzy
 msgid "_Attract by subject"
-msgstr "/_Vis/_Sortering/_Tiltrekkning etter Overskrift"
+msgstr "Tråd også etter emne"
 
 #: ../src/mainwindow.c:565
-#, fuzzy
 msgid "E_xpand all threads"
-msgstr "/_Vis/E_kspander alle tråder"
+msgstr "Fold _ut alle tråder"
 
 #: ../src/mainwindow.c:566
-#, fuzzy
 msgid "Co_llapse all threads"
-msgstr "/_Vis/_Sammentrukkede tråder"
+msgstr "Slå sa_mmen alle tråder"
 
 #. View menu
 #: ../src/mainwindow.c:568 ../src/messageview.c:232
-#, fuzzy
 msgid "_Go to"
-msgstr "/_Vis/_Gå til"
+msgstr "_Gå til"
 
 #: ../src/mainwindow.c:569 ../src/messageview.c:233
-#, fuzzy
 msgid "_Previous message"
-msgstr "/_Vis/_Gå til/_Forrige melding"
+msgstr "_Forrige melding"
 
 #: ../src/mainwindow.c:570 ../src/messageview.c:234
-#, fuzzy
 msgid "_Next message"
-msgstr "Ny meldinge"
+msgstr "_Neste melding"
 
 #: ../src/mainwindow.c:572 ../src/messageview.c:236
-#, fuzzy
 msgid "P_revious unread message"
-msgstr "Gå til forrige uleste melding"
+msgstr "Forrige u_leste melding"
 
 #: ../src/mainwindow.c:573 ../src/messageview.c:237
-#, fuzzy
 msgid "N_ext unread message"
-msgstr "Ingen uleste meldinger."
+msgstr "Neste _uleste melding"
 
 #. {"View/Goto/---",                   NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #. {"View/Goto/---",           NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:575 ../src/messageview.c:239
-#, fuzzy
 msgid "Previous ne_w message"
-msgstr "/_Vis/_Gå til/Forrige n_ye melding"
+msgstr "Fo_rrige nye melding"
 
 #: ../src/mainwindow.c:576 ../src/messageview.c:240
-#, fuzzy
 msgid "Ne_xt new message"
-msgstr "Ingen nye meldinger."
+msgstr "Neste n_ye melding"
 
 #. {"View/Goto/---",                   NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #. {"View/Goto/---",           NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:578 ../src/messageview.c:242
-#, fuzzy
 msgid "Previous _marked message"
-msgstr "/_Vis/_Gå til/Forrige _markerte melding"
+msgstr "Forrige mar_kerte melding"
 
 #: ../src/mainwindow.c:579 ../src/messageview.c:243
-#, fuzzy
 msgid "Next m_arked message"
-msgstr "Ingen anmerkede meldinger."
+msgstr "Neste _markerte melding"
 
 #. {"View/Goto/---",                   NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #. {"View/Goto/---",           NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:581 ../src/messageview.c:245
-#, fuzzy
 msgid "Previous _labeled message"
-msgstr "/_Vis/_Gå til/Forrige anmerke_de melding"
+msgstr "F_orrige fargemerkede melding"
 
 #: ../src/mainwindow.c:582 ../src/messageview.c:246
-#, fuzzy
 msgid "Next la_beled message"
-msgstr "Inget anmerkede meldinger."
+msgstr "Neste far_gemerkede melding"
 
 #. {"View/Goto/---",                   NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:584 ../src/messageview.c:248
-#, fuzzy
 msgid "Previous opened message"
-msgstr "Gå til forrige uleste melding"
+msgstr "Forrige åpnede melding"
 
 #: ../src/mainwindow.c:585 ../src/messageview.c:249
-#, fuzzy
 msgid "Next opened message"
-msgstr "Ingen flere nye meldinger"
+msgstr "Neste åpnede melding"
 
 #. {"View/Goto/---",                   NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #. {"View/Goto/---",           NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:587 ../src/messageview.c:251
-#, fuzzy
 msgid "Parent message"
-msgstr "Markert meldinge"
+msgstr "Overordnet melding"
 
 #. {"View/Goto/---",                   NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #. {"View/Goto/---",           NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:589 ../src/messageview.c:253
-#, fuzzy
 msgid "Next unread _folder"
-msgstr "/_Vis/_Gå til/Neste _uleste folder"
+msgstr "Neste uleste _mappe"
 
 #: ../src/mainwindow.c:590 ../src/messageview.c:254
-#, fuzzy
 msgid "_Other folder..."
-msgstr "/_Søk i folder..."
+msgstr "_Annen mappe..."
 
 #. {"View/Goto/---",                   NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #. {"View/Goto/---",           NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:592 ../src/messageview.c:256 ../src/mimeview.c:201
-#, fuzzy
 msgid "Next part"
-msgstr "Neste"
+msgstr "Neste del"
 
 #: ../src/mainwindow.c:593 ../src/messageview.c:257 ../src/mimeview.c:202
-#, fuzzy
 msgid "Previous part"
-msgstr ""
-"\n"
-"Tidligere lagmedlemmer\n"
+msgstr "Forrige del"
 
 #. {"View/Scroll/---",                  NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:596 ../src/messageview.c:258
-#, fuzzy
 msgid "Message scroll"
-msgstr "Meldinger"
+msgstr "Rulling i meldingsvindu"
 
 #: ../src/mainwindow.c:597 ../src/messageview.c:259
-#, fuzzy
 msgid "Previous line"
-msgstr "Forhåndsvisning"
+msgstr "Forrige linje"
 
 #: ../src/mainwindow.c:598 ../src/messageview.c:260
-#, fuzzy
 msgid "Next line"
-msgstr "ny linje"
+msgstr "Neste linje"
 
 #: ../src/mainwindow.c:599 ../src/messageview.c:261 ../src/printing.c:481
-#, fuzzy
 msgid "Previous page"
-msgstr ""
-"\n"
-"Tidligere lagmedlemmer\n"
+msgstr "Forrige side"
 
 #: ../src/mainwindow.c:600 ../src/messageview.c:262 ../src/printing.c:488
-#, fuzzy
 msgid "Next page"
-msgstr "Neste"
+msgstr "Neste side"
 
 #: ../src/mainwindow.c:618 ../src/messageview.c:280
-#, fuzzy
 msgid "Decode"
-msgstr "/_Vis/_Koding"
+msgstr "Avkod"
 
 #. {"View/---",                                NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:625
-#, fuzzy
 msgid "Open in new _window"
-msgstr "/_Vis/_Åpne i nytt vindu"
+msgstr "Åpne i _nytt vindu"
 
 #: ../src/mainwindow.c:626 ../src/messageview.c:287
-#, fuzzy
 msgid "Mess_age source"
-msgstr "/_Vis/Melding _kildekode"
+msgstr "Meldingens _kildekode"
 
 #. {"View/---",                                NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:628 ../src/messageview.c:288
-#, fuzzy
 msgid "Message part"
-msgstr "Meldingen er søppelpost"
+msgstr "Meldingsinnhold"
 
 #: ../src/mainwindow.c:629 ../src/messageview.c:289
-#, fuzzy
 msgid "View as text"
-msgstr "/Vis som _tekst"
+msgstr "Vis som _tekst"
 
 #: ../src/mainwindow.c:630 ../src/messageview.c:290 ../src/toolbar.c:403
-#, fuzzy
 msgid "Open"
-msgstr "/_Åpne"
+msgstr "Åpne"
 
 #: ../src/mainwindow.c:632 ../src/messageview.c:292
-#, fuzzy
 msgid "Open with..."
-msgstr "Åpne med...'"
+msgstr "Åpne med..."
 
 #. {"View/---",                                NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:636 ../src/messageview.c:295
-#, fuzzy
 msgid "Quotes"
-msgstr "Sitering"
+msgstr "Sitater"
 
 #. {"View/---",                                NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:638
-#, fuzzy
 msgid "_Update summary"
-msgstr "/_Vis/_Statuslinje"
+msgstr "_Oppdater sammendrag"
 
 #. Message menu
 #: ../src/mainwindow.c:641
-#, fuzzy
 msgid "Recei_ve"
-msgstr "_Motta"
+msgstr "_Hent"
 
 #: ../src/mainwindow.c:642
-#, fuzzy
 msgid "Get from _current account"
-msgstr "/_Melding/Hente fra _alle konti"
+msgstr "Hent fra _aktiv konto"
 
 #: ../src/mainwindow.c:643
-#, fuzzy
 msgid "Get from _all accounts"
-msgstr "/_Melding/_Hente fra alle konti"
+msgstr "Hent fra a_lle kontoer"
 
 #: ../src/mainwindow.c:644
-#, fuzzy
 msgid "Cancel receivin_g"
-msgstr "/_Melding/_Hente fra alle konti/_Avbryt henting"
+msgstr "Av_bryt henting"
 
 #: ../src/mainwindow.c:647
-#, fuzzy
 msgid "_Send queued messages"
-msgstr "Send meldinger i en"
+msgstr "Send meldinger i _køen"
 
 #: ../src/mainwindow.c:652
-#, fuzzy
 msgid "Compose a_n email message"
-msgstr "/_Melding/_Ny epost"
+msgstr "_Ny epost"
 
 #: ../src/mainwindow.c:653
-#, fuzzy
 msgid "Compose a news message"
-msgstr "/Ny _melding"
+msgstr "Ny melding til _nyhetsgruppe"
 
 #: ../src/mainwindow.c:655 ../src/messageview.c:301
 #: ../src/plugins/notification/notification_banner.c:95
-#, fuzzy
 msgid "_Reply"
-msgstr "/Sva_r"
+msgstr "Sva_r"
 
 #. COMPOSE_REPLY
 #: ../src/mainwindow.c:656 ../src/messageview.c:302 ../src/summaryview.c:426
-#, fuzzy
 msgid "Repl_y to"
-msgstr "/Svar _til"
+msgstr "Svar _til"
 
 #. COMPOSE_REPLY_TO_SENDER
 #: ../src/mainwindow.c:659 ../src/messageview.c:305
-#, fuzzy
 msgid "Mailing _list"
-msgstr "/Svar _til/Epost_liste"
+msgstr "_Postliste"
 
 #. COMPOSE_REPLY_TO_LIST
 #: ../src/mainwindow.c:660
-#, fuzzy
 msgid "Follow-up and reply to"
-msgstr "/_Melding/_Followup og svar til"
+msgstr "_Oppfølgning og svar til"
 
 #. COMPOSE_FOLLOWUP_AND_REPLY_TO
 #. {"Message/---",                     NULL, "---" },
 #. COMPOSE_REPLY_TO_LIST
 #. {"Message/---",                     NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:663 ../src/messageview.c:308 ../src/toolbar.c:2069
-#, fuzzy
 msgid "_Forward"
-msgstr "/_Videresend"
+msgstr "_Videresend"
 
 #. COMPOSE_FORWARD_INLINE
 #: ../src/mainwindow.c:664 ../src/messageview.c:309 ../src/toolbar.c:2070
-#, fuzzy
 msgid "For_ward as attachment"
-msgstr "/Send _videre som vedlegg"
+msgstr "V_ideresend som vedlegg"
 
 #. COMPOSE_FORWARD_AS_ATTACH
 #: ../src/mainwindow.c:665 ../src/messageview.c:310 ../src/toolbar.c:2071
-#, fuzzy
 msgid "Redirec_t"
-msgstr "/Om_diriger"
+msgstr "Om_diriger"
 
 #. COMPOSE_REDIRECT
 #: ../src/mainwindow.c:667
-#, fuzzy
 msgid "Mailing-_List"
-msgstr "/_Melding/Epost_liste"
+msgstr "Post_liste"
 
 #: ../src/mainwindow.c:668
 msgid "Post"
-msgstr ""
+msgstr "Send"
 
 #: ../src/mainwindow.c:670
-#, fuzzy
 msgid "Help"
-msgstr "/_Hjelp"
+msgstr "Hjelp"
 
 #: ../src/mainwindow.c:674
-#, fuzzy
 msgid "Unsubscribe"
-msgstr "_Dropp abonnement på njusgruppe"
+msgstr "Avbryt abonnement"
 
 #: ../src/mainwindow.c:676
 msgid "View archive"
-msgstr ""
+msgstr "Vis arkiv"
 
 #: ../src/mainwindow.c:678
 msgid "Contact owner"
-msgstr ""
+msgstr "Kontakt eier"
 
 #. separation
 #: ../src/mainwindow.c:682
-#, fuzzy
 msgid "M_ove..."
-msgstr "/_Flytt..."
+msgstr "_Flytt..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:683
-#, fuzzy
 msgid "_Copy..."
-msgstr "/_Kopier..."
+msgstr "_Kopier..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:684
-#, fuzzy
 msgid "Move to _trash"
-msgstr "Flytt til s_øppelbøtta"
+msgstr "Flytt til _papirkurven"
 
 #: ../src/mainwindow.c:685
-#, fuzzy
 msgid "_Delete..."
-msgstr "/_Slett..."
+msgstr "_Slett..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:686
-#, fuzzy
 msgid "Cancel a news message"
-msgstr "/_Melding/Kanseller njusmelding"
+msgstr "Avbryt nyhetsgruppemelding"
 
 #. separation
 #: ../src/mainwindow.c:689 ../src/mainwindow.c:690 ../src/summaryview.c:427
-#, fuzzy
 msgid "_Mark"
-msgstr "/_Marker"
+msgstr "_Marker"
 
 #: ../src/mainwindow.c:691
-#, fuzzy
 msgid "_Unmark"
-msgstr "Fjern markering"
+msgstr "_Fjern markering"
 
 #: ../src/mainwindow.c:694
-#, fuzzy
 msgid "Mark as unr_ead"
-msgstr "Marker som ulest"
+msgstr "Marker som _ulest"
 
 #: ../src/mainwindow.c:695
-#, fuzzy
 msgid "Mark as rea_d"
-msgstr "Marker som lest"
+msgstr "Marker som _lest"
 
 #. separation
 #: ../src/mainwindow.c:697
-#, fuzzy
 msgid "Mark all read"
-msgstr "/Marker alt som l_est"
+msgstr "Marker _alt som lest"
 
 #. separation
 #: ../src/mainwindow.c:699 ../src/prefs_filtering_action.c:199
 #: ../src/toolbar.c:208 ../src/toolbar.c:419
 msgid "Ignore thread"
-msgstr "Ignorer tråd"
+msgstr "Ignorer tråd"
 
 #: ../src/mainwindow.c:700
-#, fuzzy
 msgid "Unignore thread"
-msgstr "Ignorer tråd"
+msgstr "Ignorer ikke tråd"
 
 #: ../src/mainwindow.c:701 ../src/prefs_filtering_action.c:200
 #: ../src/toolbar.c:209 ../src/toolbar.c:420
-#, fuzzy
 msgid "Watch thread"
-msgstr "Trefftype"
+msgstr "Overvåk tråd"
 
 #: ../src/mainwindow.c:702
-#, fuzzy
 msgid "Unwatch thread"
-msgstr "Ulest"
+msgstr "Overvåk ikke tråd"
 
 #. separation
 #: ../src/mainwindow.c:705
-#, fuzzy
 msgid "Mark as _spam"
-msgstr "/_Marker/Marker som _søppel"
+msgstr "Marker som _spam"
 
 #: ../src/mainwindow.c:706
-#, fuzzy
 msgid "Mark as _ham"
-msgstr "/_Marker/Marker som _ønsket"
+msgstr "Marker som _ham"
 
 #. separation
 #: ../src/mainwindow.c:709 ../src/prefs_filtering_action.c:181
 msgid "Lock"
-msgstr "Lås"
+msgstr "Lås"
 
 #: ../src/mainwindow.c:710 ../src/prefs_filtering_action.c:182
 msgid "Unlock"
-msgstr "Lås opp"
+msgstr "Lås opp"
 
 #: ../src/mainwindow.c:712 ../src/summaryview.c:428
-#, fuzzy
 msgid "Color la_bel"
-msgstr "/Farge_anmerkning"
+msgstr "F_argemerkning"
 
 #: ../src/mainwindow.c:713 ../src/summaryview.c:429
 msgid "Ta_gs"
-msgstr ""
+msgstr "Ta_gger"
 
 #. {"Message/---",                     NULL, "---" },
 #: ../src/mainwindow.c:716
-#, fuzzy
 msgid "Re-_edit"
-msgstr "/_Melding/Redigera _om"
+msgstr "R_ediger igjen"
 
 #. {"Message/---",                     NULL, "---" },
 #. COMPOSE_REDIRECT
@@ -7947,59 +7598,49 @@ msgid "Check signature"
 msgstr "Kontroller signatur"
 
 #: ../src/mainwindow.c:724 ../src/messageview.c:315
-#, fuzzy
 msgid "Add sender to address boo_k"
-msgstr "/Legg til avsender i adresseboken"
+msgstr "_Legg avsenderen til i adresseboken"
 
 #: ../src/mainwindow.c:726
-#, fuzzy
 msgid "C_ollect addresses"
-msgstr "Slett adresse(r)"
+msgstr "_Hent adresser"
 
 #: ../src/mainwindow.c:727
-#, fuzzy
 msgid "From current _folder..."
-msgstr "Fra fil..."
+msgstr "Fra aktuell _mappe..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:728
-#, fuzzy
 msgid "From selected _messages..."
-msgstr "slettede meldinger"
+msgstr "Fra _valgte meldinger..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:731
-#, fuzzy
 msgid "_Filter all messages in folder"
-msgstr "/_Verktøy/_Filtrer alle meldinger i folder"
+msgstr "_Filtrer alle meldinger i mappen"
 
 #: ../src/mainwindow.c:732
-#, fuzzy
 msgid "Filter _selected messages"
-msgstr "/_Verktøy/Filtrer _valgte meldinger"
+msgstr "Filtrer _valgte meldinger"
 
 #: ../src/mainwindow.c:733
-#, fuzzy
 msgid "Run folder pr_ocessing rules"
-msgstr "Opprett prossesseringsregel"
+msgstr "Kjør bearbeidningsregler"
 
 #: ../src/mainwindow.c:735 ../src/messageview.c:318
-#, fuzzy
 msgid "_Create filter rule"
-msgstr "/Opprett f_ilterregel"
+msgstr "_Opprett filterregel"
 
 #: ../src/mainwindow.c:736 ../src/mainwindow.c:742 ../src/messageview.c:319
 #: ../src/messageview.c:325
-#, fuzzy
 msgid "_Automatically"
-msgstr "Automatisk"
+msgstr "_Automatisk"
 
 #. FILTER_BY_AUTO
 #. radio SORT_BY_THREAD_DATE
 #. FILTER_BY_AUTO
 #: ../src/mainwindow.c:737 ../src/mainwindow.c:743 ../src/mainwindow.c:845
 #: ../src/messageview.c:320 ../src/messageview.c:326
-#, fuzzy
 msgid "By _From"
-msgstr "Fra"
+msgstr "Etter _Fra"
 
 #. FILTER_BY_FROM
 #. radio SORT_BY_FROM
@@ -8007,388 +7648,336 @@ msgstr "Fra"
 #: ../src/mainwindow.c:738 ../src/mainwindow.c:744 ../src/mainwindow.c:846
 #: ../src/messageview.c:321 ../src/messageview.c:327
 msgid "By _To"
-msgstr ""
+msgstr "Etter _Til"
 
 #. FILTER_BY_TO
 #: ../src/mainwindow.c:739 ../src/mainwindow.c:745 ../src/messageview.c:322
 #: ../src/messageview.c:328
-#, fuzzy
 msgid "By _Subject"
-msgstr "Overskrift"
+msgstr "Etter _Emne"
 
 #. FILTER_BY_SUBJECT
 #: ../src/mainwindow.c:741 ../src/messageview.c:324 ../src/summaryview.c:432
-#, fuzzy
 msgid "Create processing rule"
-msgstr "Opprett prossesseringsregel"
+msgstr "Opprett _bearbeidingsregel"
 
 #. {"Tools/---",                       NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:748 ../src/messageview.c:332
 msgid "List _URLs..."
-msgstr ""
+msgstr "V_is URL-er..."
 
 #. {"Tools/---",                       NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:755
-#, fuzzy
 msgid "Ch_eck for new messages in all folders"
-msgstr "Ser etter nye meldinger i alle foldere..."
+msgstr "Se etter n_ye meldinger i alle mapper"
 
 #: ../src/mainwindow.c:756
-#, fuzzy
 msgid "Delete du_plicated messages"
-msgstr "/_Verktøy/Slett meldingen_dubletter"
+msgstr "Slett _dubletter"
 
 #: ../src/mainwindow.c:757
-#, fuzzy
 msgid "In selected folder"
-msgstr "Angi folder"
+msgstr "I den valgte mappen"
 
 #: ../src/mainwindow.c:758
-#, fuzzy
 msgid "In all folders"
-msgstr "toppnivå folder"
+msgstr "I alle mapper"
 
 #. {"Tools/---",                       NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:761
-#, fuzzy
 msgid "E_xecute"
-msgstr "Eksekver"
+msgstr "_Utfør"
 
 #: ../src/mainwindow.c:762
 msgid "Exp_unge"
-msgstr ""
+msgstr "_Rens"
 
 #. {"Tools/---",                       NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:765
-#, fuzzy
 msgid "SSL cer_tificates"
-msgstr "SSL sertifikat for %s"
+msgstr "SSL-sertifikater"
 
 #: ../src/mainwindow.c:769
-#, fuzzy
 msgid "Filtering Lo_g"
-msgstr "Filtrerer..."
+msgstr "Filterlo_gg"
 
 #: ../src/mainwindow.c:771
-#, fuzzy
 msgid "Network _Log"
-msgstr "Nullstill _logg"
+msgstr "_Nettverkslogg"
 
 #. {"Tools/---",                       NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:773
 msgid "_Forget all session passwords"
-msgstr ""
+msgstr "Glem alle _passord fra sesjonen"
 
 #. Configuration menu
 #: ../src/mainwindow.c:776
-#, fuzzy
 msgid "C_hange current account"
-msgstr "/_Konfigurasjon/_Endre gjeldende konto"
+msgstr "_Bytt aktiv konto"
 
 #: ../src/mainwindow.c:778
-#, fuzzy
 msgid "_Preferences for current account..."
-msgstr "/_Konfigurasjon/_Kontoinnstillinger..."
+msgstr "Innstillinger for _aktiv konto..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:779
-#, fuzzy
 msgid "Create _new account..."
-msgstr "/_Konfigurasjon/_Ny konto..."
+msgstr "_Ny konto..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:780
-#, fuzzy
 msgid "_Edit accounts..."
-msgstr "Endre konti"
+msgstr "Endre kontoinnstillinger..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:783
-#, fuzzy
 msgid "P_references..."
-msgstr "Innstillinger"
+msgstr "_Oppsetning..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:784
-#, fuzzy
 msgid "Pre-pr_ocessing..."
-msgstr "/Pr_osesserer..."
+msgstr "_Forbearbeider..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:785
-#, fuzzy
 msgid "Post-pro_cessing..."
-msgstr "/Pr_osesserer..."
+msgstr "_Etterbearbeider..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:786
-#, fuzzy
 msgid "_Filtering..."
-msgstr "Filtrerer..."
+msgstr "Fi_ltrerer..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:787
-#, fuzzy
 msgid "_Templates..."
-msgstr "Mal"
+msgstr "_Maler..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:788
-#, fuzzy
 msgid "_Actions..."
-msgstr "Handlinger"
+msgstr "_Handlinger..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:789
 msgid "Tag_s..."
-msgstr ""
+msgstr "Ta_gger..."
 
 #. {"Configuration/---",                       NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
 #: ../src/mainwindow.c:791
-#, fuzzy
 msgid "Plu_gins..."
-msgstr "Innstikkmoduler"
+msgstr "_Programtillegg..."
 
 #. Help menu
 #: ../src/mainwindow.c:794
-#, fuzzy
 msgid "_Manual"
-msgstr "/_Hjelp/_Håndbok"
+msgstr "_Håndbok..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:795
-#, fuzzy
 msgid "_Online User-contributed FAQ"
-msgstr "/_Hjelp/Brukergenerert OSS (nettbasert)"
+msgstr "_Brukerskrevet OSS (nettbasert)"
 
 #: ../src/mainwindow.c:796
-#, fuzzy
 msgid "Icon _Legend"
-msgstr "Ikonforklaring"
+msgstr "Ikon_forklaring"
 
 #: ../src/mainwindow.c:798
-#, fuzzy
 msgid "Set as default client"
-msgstr "Sett som forvalgt"
+msgstr "Sett som standard epostprogram"
 
 #: ../src/mainwindow.c:805
 msgid "Offline _mode"
-msgstr ""
+msgstr "Frakoblet tilstand"
 
 #. toggle
 #: ../src/mainwindow.c:806
-#, fuzzy
 msgid "_Message view"
-msgstr "Meldingsvisning"
+msgstr "_Meldingsvisning"
 
 #: ../src/mainwindow.c:808
-#, fuzzy
 msgid "Status _bar"
-msgstr "Status"
+msgstr "Status_linje"
 
 #: ../src/mainwindow.c:810
-#, fuzzy
 msgid "Column headers"
-msgstr "Gjem brevhoder"
+msgstr "Kolonneoverskrifter"
 
 #. toggle
 #: ../src/mainwindow.c:811
-#, fuzzy
 msgid "Th_read view"
-msgstr "/_Vis/_Trådet visning"
+msgstr "_Trådet visning"
 
 #. toggle
 #: ../src/mainwindow.c:812
-#, fuzzy
 msgid "Hide read threads"
-msgstr "Ignorert tråd"
+msgstr "Sk_jul leste tråder"
 
 #. toggle
 #: ../src/mainwindow.c:813
-#, fuzzy
 msgid "_Hide read messages"
-msgstr "/_Vis/Skj_ul leste meldinger"
+msgstr "Skjul _leste meldinger"
 
 #. toggle
 #: ../src/mainwindow.c:814
-#, fuzzy
 msgid "Hide deleted messages"
-msgstr "slettede meldinger"
+msgstr "Skjul slette_de meldinger"
 
 #. toggle
 #: ../src/mainwindow.c:815
 msgid "_Fullscreen"
-msgstr ""
+msgstr "_Fullskjerm"
 
 #. toggle
 #: ../src/mainwindow.c:816 ../src/messageview.c:344
-#, fuzzy
 msgid "Show all _headers"
-msgstr "/_Vis/Vis hela _brevhodet"
+msgstr "Vis hele _brevhodet"
 
 #. toggle
 #: ../src/mainwindow.c:817 ../src/messageview.c:345
-#, fuzzy
 msgid "_Collapse all"
-msgstr "/_Vis/_Sammentrukkede tråder"
+msgstr "_Slå sammen alle"
 
 #. 1 toggle
 #: ../src/mainwindow.c:818 ../src/messageview.c:346
 msgid "Collapse from level _2"
-msgstr ""
+msgstr "Fold sammen fra nivå _2"
 
 #. 2 toggle
 #: ../src/mainwindow.c:819 ../src/messageview.c:347
 msgid "Collapse from level _3"
-msgstr ""
+msgstr "Fold sammen fra nivå _3"
 
 #. toggle_toolbar_cb
 #: ../src/mainwindow.c:823
-#, fuzzy
 msgid "Text _below icons"
-msgstr "Tekstvalg"
+msgstr "Tekst _under ikoner"
 
 #. radio TOOLBAR_BOTH
 #: ../src/mainwindow.c:824
-#, fuzzy
 msgid "Text be_side icons"
-msgstr "Tekstbehandler"
+msgstr "Tekst _ved siden av ikoner"
 
 #. radio TOOLBAR_BOTH_HORIZ
 #: ../src/mainwindow.c:825
 msgid "_Icons only"
-msgstr ""
+msgstr "Kun _ikoner "
 
 #. radio TOOLBAR_ICON
 #: ../src/mainwindow.c:826
-#, fuzzy
 msgid "_Text only"
-msgstr "Tekstvalg"
+msgstr "Kun _tekst"
 
 #. set_layout_cb
 #: ../src/mainwindow.c:833
-#, fuzzy
 msgid "_Standard"
-msgstr "Vent"
+msgstr "_Standard"
 
 #. radio NORMAL_LAYOUT
 #: ../src/mainwindow.c:834
-#, fuzzy
 msgid "_Three columns"
-msgstr "Gjemte kolonner"
+msgstr "_Tre kolonner"
 
 #. radio VERTICAL_LAYOUT
 #: ../src/mainwindow.c:835
-#, fuzzy
 msgid "_Wide message"
-msgstr "Hele meldingen"
+msgstr "Bredt _meldingsvindu"
 
 #. radio WIDE_LAYOUT
 #: ../src/mainwindow.c:836
-#, fuzzy
 msgid "W_ide message list"
-msgstr "Meldingsliste... "
+msgstr "_Bredt listevindu"
 
 #. radio WIDE_MSGLIST_LAYOUT
 #: ../src/mainwindow.c:837
 msgid "S_mall screen"
-msgstr ""
+msgstr "_Liten skjerm"
 
 #. sort_summary_cb
 #: ../src/mainwindow.c:841
-#, fuzzy
 msgid "By _number"
-msgstr "Nummer"
+msgstr "Etter _nummer"
 
 #. radio SORT_BY_NUMBER
 #: ../src/mainwindow.c:842
 msgid "By s_ize"
-msgstr ""
+msgstr "Etter _størrelse"
 
 #. radio SORT_BY_SIZE
 #: ../src/mainwindow.c:843
 msgid "By _date"
-msgstr ""
+msgstr "Etter _dato"
 
 #. radio SORT_BY_DATE
 #: ../src/mainwindow.c:844
 msgid "By thread date"
-msgstr ""
+msgstr "Etter t_råd-dato"
 
 #. radio SORT_BY_TO
 #: ../src/mainwindow.c:847
-#, fuzzy
 msgid "By s_ubject"
-msgstr "Overskrift"
+msgstr "Etter _emne"
 
 #. radio SORT_BY_SUBJECT
 #: ../src/mainwindow.c:848
-#, fuzzy
 msgid "By _color label"
-msgstr "Farge etikett"
+msgstr "Etter f_argemerkning"
 
 #. radio SORT_BY_LABEL
 #: ../src/mainwindow.c:849
 msgid "By tag"
-msgstr ""
+msgstr "Etter ta_gg"
 
 #. radio SORT_BY_TAGS
 #: ../src/mainwindow.c:850
 msgid "By _mark"
-msgstr ""
+msgstr "Etter _merke"
 
 #. radio SORT_BY_MARK
 #: ../src/mainwindow.c:851
-#, fuzzy
 msgid "By _status"
-msgstr "Status"
+msgstr "Etter stat_us"
 
 #. radio SORT_BY_STATUS
 #: ../src/mainwindow.c:852
-#, fuzzy
 msgid "By a_ttachment"
-msgstr "_Vedlegg"
+msgstr "Etter _vedlegg"
 
 #. radio SORT_BY_MIME
 #: ../src/mainwindow.c:853
-#, fuzzy
 msgid "By score"
-msgstr "Sett score"
+msgstr "Etter poeng"
 
 #. radio SORT_BY_SCORE
 #: ../src/mainwindow.c:854
-#, fuzzy
 msgid "By locked"
-msgstr "Låst"
+msgstr "Etter låsning"
 
 #. radio SORT_BY_LOCKED
 #: ../src/mainwindow.c:855
-#, fuzzy
 msgid "D_on't sort"
-msgstr "+Ikke krypter"
+msgstr "Sorter _ikke"
 
 #. sort_summary_type_cb
 #: ../src/mainwindow.c:859
-#, fuzzy
 msgid "Ascending"
-msgstr "Sender"
+msgstr "Stigende"
 
 #. radio SORT_ASCENDING
 #: ../src/mainwindow.c:860
-#, fuzzy
 msgid "Descending"
-msgstr "Sender"
+msgstr "Fallende"
 
 #: ../src/mainwindow.c:901 ../src/messageview.c:388
-#, fuzzy
 msgid "_Auto detect"
-msgstr "/_Vis/Tegn_koding/_Automatisk"
+msgstr "Finn _automatisk"
 
 #: ../src/mainwindow.c:1298 ../src/summaryview.c:6236
 msgid "Apply tags..."
-msgstr ""
+msgstr "Bruk tagger..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:1936
 msgid "Some error(s) happened. Click here to view log."
-msgstr ""
+msgstr "En eller flere feil inntraff. Klikk her for å se loggen. "
 
 #: ../src/mainwindow.c:1951
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
-msgstr "Du er på nett. Klikk på ikonet for å gå av nett"
+msgstr "Du er tilkoblet. Klikk på ikonet for å koble fra"
 
 #: ../src/mainwindow.c:1954
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
-msgstr "Du er av nett. Klikk på ikonet for å gå på nett"
+msgstr "Du er frakoblet. Klikk på ikonet for å opprette nettforbindelse"
 
 #: ../src/mainwindow.c:1968
 msgid "Select account"
@@ -8397,22 +7986,20 @@ msgstr "Velg konto"
 #. init log instances data before creating log views
 #. Protocol log
 #: ../src/mainwindow.c:1995 ../src/prefs_logging.c:140
-#, fuzzy
 msgid "Network log"
-msgstr "Vis logg"
+msgstr "Nettverkslogg"
 
 #: ../src/mainwindow.c:1999
-#, fuzzy
 msgid "Filtering/Processing debug log"
-msgstr "Innstillinger for Filtrering/Prosessering"
+msgstr "Logg for filtrering/bearbeidning"
 
 #: ../src/mainwindow.c:2018 ../src/prefs_logging.c:392
 msgid "filtering log enabled\n"
-msgstr ""
+msgstr "filterlogg aktivert\n"
 
 #: ../src/mainwindow.c:2020 ../src/prefs_logging.c:394
 msgid "filtering log disabled\n"
-msgstr ""
+msgstr "filterlogg deaktivert\n"
 
 #: ../src/mainwindow.c:2460 ../src/mainwindow.c:2467 ../src/mainwindow.c:2510
 #: ../src/mainwindow.c:2543 ../src/mainwindow.c:2575 ../src/mainwindow.c:2620
@@ -8427,38 +8014,36 @@ msgstr "ingenting"
 
 #: ../src/mainwindow.c:2878 ../src/mainwindow.c:2882
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
-msgstr "Slett alle meldinger i Søppelfoldere?"
+msgstr "Slett alle meldinger i Papirkurvene?"
 
 #: ../src/mainwindow.c:2879
-#, fuzzy
 msgid "Don't quit"
 msgstr "Ikke avslutt"
 
 #: ../src/mainwindow.c:2908 ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:189
 msgid "Add mailbox"
-msgstr "Ny postboks"
+msgstr "Ny postkasse"
 
 #: ../src/mainwindow.c:2909
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If an existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
-"Skriv in postboksns placering.\n"
-"Om den existerande postboksn angis, kommer den\n"
-"att genomsøkas automatiskt."
+"Angi postkassens plassering.\n"
+"Hvis en eksisterende postkasse angis, blir den\n"
+"automatisk gjennomsøkt."
 
 #: ../src/mainwindow.c:2915 ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:196
 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:158
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
-msgstr "Postboksen '%s' finnes allerede."
+msgstr "Postkassen '%s' finnes allerede."
 
 #: ../src/mainwindow.c:2920 ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:202
 #: ../src/setup.c:52 ../src/wizard.c:741
 msgid "Mailbox"
-msgstr "Postboks"
+msgstr "Postkasse"
 
 #: ../src/mainwindow.c:2925 ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:209
 #: ../src/setup.c:55
@@ -8467,9 +8052,8 @@ msgid ""
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
 "there."
 msgstr ""
-"Kunne ikke opprette mailboks.\n"
-"Enkelte filer kan allerede eksistere, eller du har ikke tilgang til å skrive "
-"dit"
+"Kunne ikke opprette postkasse.\n"
+"Enkelte filer finnes kanskje allerede, eller du har ikke skriveadgang der."
 
 #: ../src/mainwindow.c:3377
 msgid "No posting allowed"
@@ -8477,11 +8061,11 @@ msgstr "Ingen postinger tillates"
 
 #: ../src/mainwindow.c:3955
 msgid "Mbox import has failed."
-msgstr "Feil ved import av lokal mboxfil."
+msgstr "Mbox-import mislyktes."
 
 #: ../src/mainwindow.c:3964 ../src/mainwindow.c:3973
 msgid "Export to mbox has failed."
-msgstr "Eksport til mboxfil feilet."
+msgstr " Mbox-eksport vellykket."
 
 #: ../src/mainwindow.c:4014
 #: ../src/plugins/notification/notification_trayicon.c:515
@@ -8490,17 +8074,16 @@ msgstr "Avslutt"
 
 #: ../src/mainwindow.c:4014
 #: ../src/plugins/notification/notification_trayicon.c:515
-#, fuzzy
 msgid "Exit Claws Mail?"
-msgstr "Avslutt Sylpheed-Claws?"
+msgstr "Avslutt Claws Mail?"
 
 #: ../src/mainwindow.c:4205
 msgid "Folder synchronisation"
-msgstr "Folder synkronisering"
+msgstr "Mappesynkronisering"
 
 #: ../src/mainwindow.c:4206
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
-msgstr "Ønsker du å synkronisere folderene dine nå?"
+msgstr "Ønsker du å synkronisere mappene dine nå?"
 
 #: ../src/mainwindow.c:4207
 msgid "+_Synchronise"
@@ -8508,22 +8091,22 @@ msgstr "+_Synkroniser"
 
 #: ../src/mainwindow.c:4636
 msgid "Deleting duplicated messages..."
-msgstr "Sletter meldingendubletter..."
+msgstr "Sletter dubletter..."
 
 #: ../src/mainwindow.c:4673
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
-msgstr[0] "Slettet %d meldingendublett i %d foldere.\n"
-msgstr[1] "Slettet %d meldingendubletter i %d foldere.\n"
+msgstr[0] "Slettet %d dublettmelding i %d mapper.\n"
+msgstr[1] "Slettet %d dublettmeldinger i %d mapper.\n"
 
 #: ../src/mainwindow.c:4928 ../src/summaryview.c:5725
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
-msgstr "Prosesserer regler som skal påføres før folderreglene"
+msgstr "Bearbeidingsregler som skal brukes før mappereglene"
 
 #: ../src/mainwindow.c:4936
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
-msgstr "Prosesserer regler som skal påføres etter folderreglene"
+msgstr "Bearbeidingsregler som skal brukes etter mappereglene"
 
 #: ../src/mainwindow.c:4944 ../src/summaryview.c:5736
 msgid "Filtering configuration"
@@ -8531,76 +8114,72 @@ msgstr "Konfigurasjon av filtrering"
 
 #: ../src/mainwindow.c:5059
 msgid "Can not register as default client: impossible to get executable path."
-msgstr ""
+msgstr "Kan ikke registrere som standardprogram: finner ikke programstien."
 
 #: ../src/mainwindow.c:5118
 msgid "Claws Mail has been registered as default client."
-msgstr ""
+msgstr "Claws Mail er registrert som standardprogram."
 
 #: ../src/mainwindow.c:5120
 msgid ""
 "Can not register as default client: impossible to write to the registry."
 msgstr ""
+"Kan ikke registrere som standardprogram: kan ikke skrive til "
+"registerdatabasen."
 
 #: ../src/mainwindow.c:5278
 #, c-format
 msgid "Forgotten %d password in %d accounts.\n"
 msgid_plural "Forgotten %d passwords in %d accounts.\n"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Glemt %d passord i %d kontoer.\n"
+msgstr[1] "Glemt %d passord i %d kontoer.\n"
 
 #: ../src/matcher.c:209 ../src/matcher.c:210 ../src/matcher.c:211
 #: ../src/matcher.c:212 ../src/matcher.c:213 ../src/matcher.c:214
 #: ../src/matcher.c:215
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s header"
-msgstr "Brevhode"
+msgstr "%s brevhode"
 
 #: ../src/matcher.c:216
-#, fuzzy
 msgid "header"
-msgstr "Brevhode"
+msgstr "brevhode"
 
 #: ../src/matcher.c:217
-#, fuzzy
 msgid "header line"
-msgstr "Brevhodenavn"
+msgstr "linje i brevhodet"
 
 #: ../src/matcher.c:218
-#, fuzzy
 msgid "body line"
-msgstr "Kommandolinje:"
+msgstr "linje i meldingsteksten"
 
 #: ../src/matcher.c:219
-#, fuzzy
 msgid "tag"
-msgstr "tabulator"
+msgstr "tagg"
 
 #: ../src/matcher.c:523 ../src/matcher.c:528 ../src/matcher.c:548
 #: ../src/matcher.c:553 ../src/message_search.c:205 ../src/prefs_matcher.c:739
 #: ../src/summary_search.c:466
 msgid "Case sensitive"
-msgstr "Skill mellom store og små bokstaver"
+msgstr "Skill mellom store og små bokstaver"
 
 #: ../src/matcher.c:523 ../src/matcher.c:528 ../src/matcher.c:548
 #: ../src/matcher.c:553
-#, fuzzy
 msgid "Case insensitive"
-msgstr "Skill mellom store og små bokstaver"
+msgstr "Skill ikke mellom store og små bokstaver"
 
 #: ../src/matcher.c:1818
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "checking if message matches [ %s ]\n"
-msgstr "Henter alle meldinger i %s...\n"
+msgstr "kontrollerer om meldingen matcher [ %s ]\n"
 
 #: ../src/matcher.c:1887 ../src/matcher.c:1906 ../src/matcher.c:1919
-#, fuzzy
 msgid "message matches\n"
-msgstr "Melding med vedlegg"
+msgstr "melding samsvarer\n"
 
 #: ../src/matcher.c:1894 ../src/matcher.c:1912 ../src/matcher.c:1921
 msgid "message does not match\n"
-msgstr ""
+msgstr "melding samsvarer ikke\n"
 
 #: ../src/matcher.c:2184 ../src/matcher.c:2185 ../src/matcher.c:2186
 #: ../src/matcher.c:2187 ../src/matcher.c:2188 ../src/matcher.c:2189
@@ -8614,14 +8193,14 @@ msgid ""
 "Could not open mbox file:\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
-"Kunne ikke åpne mboxfil:\n"
+"Kunne ikke åpne mboxfil:\n"
 "%s\n"
 
 #: ../src/mbox.c:144
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Importing from mbox... (%d mail imported)"
 msgid_plural "Importing from mbox... (%d mails imported)"
-msgstr[0] "Importerer fra mbox... (%d meldinger importert)"
+msgstr[0] "Importerer fra mbox... (%d melding importert)"
 msgstr[1] "Importerer fra mbox... (%d meldinger importert)"
 
 #: ../src/mbox.c:554
@@ -8630,7 +8209,7 @@ msgstr "Overskriv mboxfil"
 
 #: ../src/mbox.c:555
 msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
-msgstr "Denne filen eksisterer allerede. Ønsker du å overskrive den?"
+msgstr "Filen finnes allerede. Vil du overskrive den?"
 
 #: ../src/mbox.c:556 ../src/messageview.c:1846 ../src/mimeview.c:1843
 #: ../src/prefs_themes.c:555 ../src/textview.c:3075
@@ -8652,7 +8231,7 @@ msgstr "Eksporterer til mboxfil"
 
 #: ../src/message_search.c:155
 msgid "Find in current message"
-msgstr "Finn i gjeldende melding"
+msgstr "Finn i aktuell melding"
 
 #: ../src/message_search.c:173
 msgid "Find text:"
@@ -8660,35 +8239,33 @@ msgstr "Finn tekst:"
 
 #: ../src/message_search.c:334 ../src/summary_search.c:779
 msgid "Search failed"
-msgstr "Søk feilet"
+msgstr "Søkning mislyktes"
 
 #: ../src/message_search.c:335 ../src/summary_search.c:780
 msgid "Search string not found."
-msgstr "Søkstrengen ikke funnet."
+msgstr "Søkstrengen ikke funnet."
 
 #: ../src/message_search.c:344
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "Begynnelsen på meldingen nådd; Fortsett fra slutten?"
+msgstr "Begynnelsen på meldingen nådd; Fortsett fra slutten?"
 
 #: ../src/message_search.c:347
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "Slutten av meldingen nådd; Fortsett fra begynnelsen?"
+msgstr "Slutten av meldingen nådd; Fortsett fra begynnelsen?"
 
 #: ../src/message_search.c:350 ../src/summary_search.c:791
 msgid "Search finished"
-msgstr "Søk ferdig"
+msgstr "Søk ferdig"
 
 #. Message menu
 #: ../src/messageview.c:298 ../src/textview.c:240
-#, fuzzy
 msgid "Compose _new message"
-msgstr "/Ny _melding"
+msgstr "_Ny melding"
 
 #: ../src/messageview.c:712 ../src/messageview.c:1391
 #: ../src/messageview.c:1588
-#, fuzzy
 msgid "Claws Mail - Message View"
-msgstr "Sylpheed-Claws - Meldingsvisning"
+msgstr "Claws Mail - Meldingsvisning"
 
 #: ../src/messageview.c:839
 msgid "<No Return-Path found>"
@@ -8703,10 +8280,11 @@ msgid ""
 "Return path: %s\n"
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
-"Adressen for returkvittering er ikke den samme som returadressen:\n"
-"Notification address: %s\n"
-"Return path: %s\n"
-"Returkvittering bør ikke sendes."
+"Den oppgitte adressen for returkvittering\n"
+"overensstemmer ikke med returadressen:\n"
+"Kvitteringsaddresse: %s\n"
+"Returadresse: %s\n"
+"Det anbefales å ikke sende noen returkvittering."
 
 #: ../src/messageview.c:854 ../src/messageview.c:871
 msgid "_Don't Send"
@@ -8719,15 +8297,15 @@ msgid ""
 "officially addressed to you.\n"
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
-"Denne meldingen ber om en returkvittering\n"
-"men ifølge 'To:' og 'CC:' brevhodene er den ikke\n"
-"offesielt adressert til deg.\n"
-"Returkvittering bør ikke sendes."
+"Meldingen ber om en returkvittering, men ifølge\n"
+"'Til:'- og 'Kopi-Til:'-brevhodene er den ikke\n"
+"offisielt adressert til deg.\n"
+"Det anbefales å ikke sende noen returkvittering."
 
 #: ../src/messageview.c:1321
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Fetching message (%s)..."
-msgstr "Henter melding..."
+msgstr "Henter melding (%s)..."
 
 #: ../src/messageview.c:1357 ../src/procmime.c:1004
 #, c-format
@@ -8737,6 +8315,8 @@ msgstr "Kunne ikke dekryptere: %s"
 #: ../src/messageview.c:1438 ../src/messageview.c:1446
 msgid "Message doesn't conform to MIME standard. It may render wrongly."
 msgstr ""
+"Meldingen overensstemmer ikke med MIME-standarden. Det vil kanskje vises "
+"feil."
 
 #: ../src/messageview.c:1838 ../src/messageview.c:1841 ../src/mimeview.c:1996
 #: ../src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:667 ../src/summaryview.c:4808
@@ -8750,33 +8330,34 @@ msgstr "Overskriv eksisterende fil?"
 
 #: ../src/messageview.c:1855 ../src/summaryview.c:4828
 #: ../src/summaryview.c:4831 ../src/summaryview.c:4846
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Couldn't save the file '%s'."
-msgstr "Kan ikke lagre filen '%s'."
+msgstr "Kunne ikke lagre filen '%s'."
 
 #: ../src/messageview.c:1908
 #, c-format
 msgid "Show all %s."
-msgstr ""
+msgstr "Vis alle %s."
 
 #: ../src/messageview.c:1910
 msgid "Only the first megabyte of text is shown."
-msgstr ""
+msgstr "Bare den første megabyte med tekst vises."
 
 #: ../src/messageview.c:1941
 msgid ""
 "You got a return receipt for this message : it has been displayed by the "
 "recipient."
 msgstr ""
+"Du har fått en returkvittering for denne meldingen: den er blitt sett av "
+"mottageren."
 
 #: ../src/messageview.c:1944
-#, fuzzy
 msgid "You asked for a return receipt in this message."
-msgstr "Denne meldingen ber om returkvittering."
+msgstr "Du har bedt om returkvittering i denne meldingen."
 
 #: ../src/messageview.c:1950
 msgid "This message asks for a return receipt."
-msgstr "Denne meldingen ber om returkvittering."
+msgstr "Meldingen ber om returkvittering."
 
 #: ../src/messageview.c:1951
 msgid "Send receipt"
@@ -8788,8 +8369,8 @@ msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
 msgstr ""
-"Denne meldingen er bare delvis mottatt,\n"
-"og er  slettet fra tjeneren."
+"Meldingen er bare delvis mottatt,\n"
+"og er blitt slettet fra tjeneren."
 
 #: ../src/messageview.c:2000
 #, c-format
@@ -8797,16 +8378,16 @@ msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s."
 msgstr ""
-"Denne meldingen er delvis mottatt;\n"
+"Meldingen er delvis mottatt;\n"
 "den er %s."
 
 #: ../src/messageview.c:2004 ../src/messageview.c:2026
 msgid "Mark for download"
-msgstr "Merket for nedlastning"
+msgstr "Merk for nedlastning"
 
 #: ../src/messageview.c:2005 ../src/messageview.c:2017
 msgid "Mark for deletion"
-msgstr "Merket for sletting"
+msgstr "Merk for sletting"
 
 #: ../src/messageview.c:2010
 #, c-format
@@ -8815,7 +8396,7 @@ msgid ""
 "it is %s and will be downloaded."
 msgstr ""
 "Denne meldingen er bare delvis mottatt;\n"
-"den er %s og vil lastes ned."
+"den er %s og vil bli lastet ned."
 
 #: ../src/messageview.c:2015 ../src/messageview.c:2028
 #: ../src/prefs_filtering_action.c:180
@@ -8833,23 +8414,21 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/messageview.c:2094
 msgid "Return Receipt Notification"
-msgstr "Merknad om returkvittering"
+msgstr "Varsling om returkvittering"
 
 #: ../src/messageview.c:2095
-#, fuzzy
 msgid ""
 "More than one of your accounts uses the address that this message was sent "
 "to.\n"
 "Please choose which account you want to use for sending the receipt "
 "notification:"
 msgstr ""
-"Meldingen ble sendt til flere av dine konti.\n"
-"Vennligst velg hvilken konto du vil bruke i returkvitteringen:"
+"Du har flere kontoer som bruker adressen denne meldingen er sendt til.\n"
+"Velg hvilken konto du vil bruke for returkvitteringen:"
 
 #: ../src/messageview.c:2099 ../src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:494
-#, fuzzy
 msgid "_Cancel"
-msgstr "+Av_bryt"
+msgstr "Av_bryt"
 
 #: ../src/messageview.c:2099
 msgid "_Send Notification"
@@ -8860,29 +8439,33 @@ msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr "Kan ikke skrive ut: meldingern inneholder ikke tekst."
 
 #: ../src/messageview.c:2929
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "  There are no messages in this folder"
-msgstr "Slett alle meldinger i Søppelfoldere?"
+msgstr ""
+"\n"
+"  Det er ingen meldinger i denne mappen"
 
 #: ../src/messageview.c:2937
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted"
-msgstr "Besvart melding"
+msgstr ""
+"\n"
+"  Meldingen er slettet"
 
 #: ../src/messageview.c:2938
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted or moved to another folder"
 msgstr ""
+"\n"
+"  Meldingen er blitt slettet eller flyttet til en annen mappe"
 
 #: ../src/messageview.c:2971 ../src/messageview.c:2977
 #: ../src/summaryview.c:4191 ../src/summaryview.c:6964
 msgid "An error happened while learning.\n"
-msgstr "En feil oppsto ved læring.\n"
+msgstr "En feil oppsto ved læring.\n"
 
 #: ../src/mh.c:432
 #, c-format
@@ -8894,58 +8477,50 @@ msgid "Moving messages..."
 msgstr "Flytter meldinger..."
 
 #: ../src/mh.c:662 ../src/plugins/mailmbox/mailmbox_folder.c:839
-#, fuzzy
 msgid "Deleting messages..."
-msgstr "Henter melding..."
+msgstr "Sletter meldinger..."
 
 #. 2
 #: ../src/mh_gtk.c:63 ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:67
-#, fuzzy
 msgid "Remove _mailbox..."
-msgstr "/Fjern post_boks"
+msgstr "Fjern post_kasse..."
 
 #: ../src/mh_gtk.c:358 ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:290
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox '%s'?\n"
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
-"Vil du virkelig slette postboksen '%s' ?\n"
-"(Meldingene vil IKKE slettes fra platelagret)"
+"Vil du virkelig slette postkassen '%s'?\n"
+"(Meldingene blir IKKE slettet fra platelagret)"
 
 #: ../src/mh_gtk.c:360 ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:292
 msgid "Remove mailbox"
-msgstr "Slett postboks"
+msgstr "Fjern postkasse"
 
 #: ../src/mimeview.c:193
-#, fuzzy
 msgid "_Open"
-msgstr "/_Åpne"
+msgstr "pne"
 
 #: ../src/mimeview.c:195
-#, fuzzy
 msgid "Open _with..."
-msgstr "/Åpne _med"
+msgstr "Åpne _med..."
 
 #: ../src/mimeview.c:197
-#, fuzzy
 msgid "Send to..."
-msgstr "/Send _køen..."
+msgstr "Send til..."
 
 #: ../src/mimeview.c:198
-#, fuzzy
 msgid "_Display as text"
-msgstr "/Vis som _tekst"
+msgstr "Vis som _tekst"
 
 #: ../src/mimeview.c:199
-#, fuzzy
 msgid "_Save as..."
-msgstr "/Lagre _Som"
+msgstr "Lagre _som..."
 
 #: ../src/mimeview.c:200
-#, fuzzy
 msgid "Save _all..."
-msgstr "/Lagre _alt"
+msgstr "Lagre _alt..."
 
 #: ../src/mimeview.c:273
 msgid "MIME Type"
@@ -8954,36 +8529,34 @@ msgstr "MIME-typ"
 #: ../src/mimeview.c:1032 ../src/mimeview.c:1037 ../src/mimeview.c:1042
 #: ../src/mimeview.c:1047
 msgid "View full information"
-msgstr "Vis personlig informasjon"
+msgstr "Vis full informasjon"
 
 #: ../src/mimeview.c:1053
 msgid "Check again"
 msgstr "Sjekk en gang til"
 
 #: ../src/mimeview.c:1065
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s Click the icon to check it."
-msgstr "Klikk ikonet eller trykk 'C' for å kontrollere den."
+msgstr "%s Klikk på ikonet for å kontrollere den."
 
 #: ../src/mimeview.c:1067
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s Click the icon or hit '%s' to check it."
-msgstr "Klikk ikonet eller trykk 'C' for å kontrollere den."
+msgstr "%s Klikk på ikonet eller trykk '%s' for å kontrollere den."
 
 #: ../src/mimeview.c:1077
-#, fuzzy
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon to try again."
 msgstr ""
-"Tidsavbrudd ved kontroll av signatur. Klikk ikonet eller trykk 'C' for å "
-"forsøke på nytt."
+"Tidsavbrudd ved kontroll av signatur. Klikk på ikonet for å forsøke på nytt."
 
 #: ../src/mimeview.c:1079
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Timeout checking the signature. Click the icon or hit '%s' to try again."
 msgstr ""
-"Tidsavbrudd ved kontroll av signatur. Klikk ikonet eller trykk 'C' for å "
-"forsøke på nytt."
+"Tidsavbrudd ved kontroll av signatur. Klikk på ikonet eller trykk '%s' for å "
+"forsøke på nytt."
 
 #: ../src/mimeview.c:1319
 msgid "Checking signature..."
@@ -8991,14 +8564,14 @@ msgstr "Kontrollerer signatur..."
 
 #: ../src/mimeview.c:1360
 msgid "Go back to email"
-msgstr "Gå tilbake til epost"
+msgstr "Gå tilbake til epost"
 
 #: ../src/mimeview.c:1762 ../src/mimeview.c:1851 ../src/mimeview.c:2043
 #: ../src/mimeview.c:2079 ../src/mimeview.c:2191
 #: ../src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:420
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
-msgstr "Kan ikke lagre del av multipart message."
+msgstr "Kunne ikke lagre denne delen av flerdelt melding: %s"
 
 #: ../src/mimeview.c:1840 ../src/textview.c:3073
 #, c-format
@@ -9007,29 +8580,29 @@ msgstr "Overskriv eksisterende fil '%s'?"
 
 #: ../src/mimeview.c:1882 ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:128
 msgid "Select destination folder"
-msgstr "Velg mottaksfolder"
+msgstr "Velg målmappe"
 
 #: ../src/mimeview.c:1889 ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:134
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
-msgstr "'%s' er ikke en katalog."
+msgstr "'%s' er ikke en mappe."
 
 #: ../src/mimeview.c:2126 ../src/mimeview.c:2133 ../src/textview.c:2994
 msgid "Open with"
-msgstr "Åpne med"
+msgstr "Åpne med"
 
 #: ../src/mimeview.c:2127 ../src/mimeview.c:2134 ../src/textview.c:2995
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the command-line to open file:\n"
 "('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"Skriv inn kommandoen for å åpne filen:\n"
+"Skriv inn kommandoen for å åpne filen:\n"
 "('%s' vil erstattes med filnavnet)"
 
 #: ../src/mimeview.c:2225
 msgid "Execute untrusted binary?"
-msgstr ""
+msgstr "Kjør ubetrodd program?"
 
 #: ../src/mimeview.c:2226
 msgid ""
@@ -9038,42 +8611,43 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you want to run this file?"
 msgstr ""
+"Vedlegget er en programfil. Å kjøre ubetrodde programmer er farlig og kan "
+"kompromittere din computer.\n"
+"\n"
+"Vil du kjøre filen?"
 
 #: ../src/mimeview.c:2230
 msgid "Run binary"
-msgstr ""
+msgstr "Kjør program"
 
 #: ../src/mimeview.c:2529
-#, fuzzy
 msgid "Type:"
-msgstr "Type"
+msgstr "Type:"
 
 #: ../src/mimeview.c:2530 ../src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:699
-#, fuzzy
 msgid "Size:"
-msgstr "Størrelse"
+msgstr "Størrelse:"
 
 #: ../src/mimeview.c:2544 ../src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1271
 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1722
 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1732
-#, fuzzy
 msgid "Description:"
-msgstr "Beskrivning"
+msgstr "Beskrivelse:"
 
 #: ../src/news.c:302
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected.\n"
-msgstr "NNTP-tilkobling til %s:%d er avbrutt. Kobler til på nytt...\n"
+msgstr "NNTP-forbindelse til %s:%d er blitt avbrutt.\n"
 
 #: ../src/news.c:335
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to NNTP server: %s:%d...\n"
-msgstr "Kan ikke koble opp mot NNTP tjener: %s:%d\n"
+msgstr "Konto '%s': Forbinder til NNTP-tjener: %s:%d...\n"
 
 #: ../src/news.c:356
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error logging in to %s:%d...\n"
-msgstr "Flyttar %s til %s...\n"
+msgstr "Feil ved innlogging til %s:%d...\n"
 
 #.
 #. FIX ME when libetpan implements 480 to indicate authorization
@@ -9093,7 +8667,7 @@ msgstr "Flyttar %s til %s...\n"
 #: ../src/news.c:437
 msgid ""
 "Libetpan does not support return code 480 so for now we choose to continue\n"
-msgstr ""
+msgstr "Libetpan kan ikke behandle returkoden 480, så vi velger å fortsette\n"
 
 #. if the server does not advertise the capability MODE-READER,
 #. we normally should not send MODE READER. However this can't
@@ -9102,36 +8676,32 @@ msgstr ""
 #.
 #: ../src/news.c:446
 msgid "Mode reader failed, continuing nevertheless\n"
-msgstr ""
+msgstr "Mode reader mislyktes, vi fortsetter likevel\n"
 
 #. An error state bail out
 #: ../src/news.c:450
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error creating session with %s:%d\n"
-msgstr ""
-"Feil under opprettelse av SSL-kontekst\n"
-"\n"
+msgstr "Feil under opprettelse av sesjon med %s:%d\n"
 
 #: ../src/news.c:465
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error authenticating to %s:%d...\n"
-msgstr "Autentisering..."
+msgstr "Feil ved autentisering på %s:%d...\n"
 
 #: ../src/news.c:490
-#, fuzzy
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the News server."
-msgstr ""
-"Sylpheed-Claws må ha nettverkstilgang for å kunne aksessere njustjenere."
+msgstr "Claws Mail må ha nettadgang for å få adgang til nyhetsgruppetjeneren."
 
 #: ../src/news.c:861
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "couldn't select group: %s\n"
-msgstr "kan ikke velge gruppe %s\n"
+msgstr "kan ikke velge gruppe: %s\n"
 
 #: ../src/news.c:1050 ../src/news.c:1220
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "couldn't set group: %s\n"
-msgstr "kan ikke sette gruppe: %s\n"
+msgstr "kan ikke angi gruppe: %s\n"
 
 #: ../src/news.c:1059
 #, c-format
@@ -9139,7 +8709,6 @@ msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "ugyldig artikelintervall: %d - %d\n"
 
 #: ../src/news.c:1129 ../src/news.c:1153 ../src/news.c:1177
-#, fuzzy
 msgid "couldn't get xhdr\n"
 msgstr "kan ikke hente xhdr\n"
 
@@ -9149,17 +8718,14 @@ msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "henter xover %d - %d i %s...\n"
 
 #: ../src/news.c:1228
-#, fuzzy
 msgid "couldn't get xover\n"
 msgstr "kan ikke hente xover\n"
 
 #: ../src/news.c:1243
-#, fuzzy
 msgid "invalid xover line\n"
-msgstr "ugyldig xoverlinje: %s\n"
+msgstr "ugyldig xover-linje\n"
 
 #: ../src/news.c:1445
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have one or more News accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without News support; your News account(s) are "
@@ -9167,172 +8733,169 @@ msgid ""
 "\n"
 "You probably need to install libetpan and recompile Claws Mail."
 msgstr ""
-"Flere IMAP-konti er definert, men denne versjonen av Sylpheed-Claws ble ikke "
-"kompilert med IMAP-støtte. Berørte konti er derfor deaktivert.\n"
+"Du har angitt en eller flere nyhetsgrupper, men denne versjonen av Claws "
+"Mail er kompilert uten støtte for Nyhetsgrupper. Dine nyhetskontoer er "
+"derfor deaktivert.\n"
 "\n"
-"Sannsynligvis må libetpan installeres og programmet kompileres på nytt."
+"Du må antakelig installere libetpan og kompilere Claws Mail igjen."
 
 #: ../src/news_gtk.c:56
-#, fuzzy
 msgid "_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/_Abboner på njusgruppe"
+msgstr "_Abboner på nyhetsgruppe..."
 
 #: ../src/news_gtk.c:57
-#, fuzzy
 msgid "_Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "/Dropp abonnement på njusgruppe"
+msgstr "Av_slutt abonnement på nyhetsgruppe"
 
 #: ../src/news_gtk.c:266
 #, c-format
 msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
-msgstr "Vil du virkelig slette abonnement på njusgruppen '%s'?"
+msgstr "Vil du virkelig slette abonnement på nyhetsgruppen '%s'?"
 
 #: ../src/news_gtk.c:267
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "Dropp abonnement på njusgruppe"
+msgstr "Dropp abonnement på nyhetsgruppe"
 
 #: ../src/news_gtk.c:268 ../src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:695
 msgid "_Unsubscribe"
-msgstr "_Dropp abonnement på njusgruppe"
+msgstr "_Dropp abonnement på nyhetsgruppe"
 
 #: ../src/news_gtk.c:307
-#, fuzzy
 msgid "Rename newsgroup folder"
-msgstr "Bytt navn på folder"
+msgstr "Bytt navn på mappen for nyhetsgrupper"
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:51
 msgid "Acpi Notifier"
-msgstr ""
+msgstr "Acpi-varsler"
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:67
 msgid ""
 "Make sure that the kernel module 'acerhk' is loaded.\n"
 "You can get it from http://www.cakey.de/acerhk/"
 msgstr ""
+"Sørg for at kernel-modulen 'acerhk' er innlastet.\n"
+"Den kan hentes fra http://www.cakey.de/acerhk/"
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:69
 msgid ""
 "Make sure that the kernel module 'acer_acpi' is loaded.\n"
 "You can get it from http://code.google.com/p/aceracpi/"
 msgstr ""
+"Sørg for at kernel-modulen 'acer_acpi' er innlastet.\n"
+"Den kan hentes fra http://www.cakey.de/aceracpi/"
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:71
 msgid "Make sure that the kernel module 'asus_laptop' is loaded."
-msgstr ""
+msgstr "Sørg for at kernel-modulen 'asus_laptop' er innlastet."
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:72
 msgid "Make sure that the kernel module 'asus_acpi' is loaded."
-msgstr ""
+msgstr "Sørg for at kernel-modulen 'asus_acpi' er innlastet."
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:73
 msgid "Make sure that the kernel module 'ibm_acpi' is loaded."
-msgstr ""
+msgstr "Sørg for at kernel-modulen 'ibm_acpi' er innlastet."
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:74
 msgid ""
 "Make sure that you have apanelc installed.\n"
 "You can get it from http://apanel.sourceforge.net/"
 msgstr ""
+"Sørg for at apanelc er installert.\n"
+"Den kan hentes fra http://apanel.sourceforge.net/"
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:207
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:213
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:425
-#, fuzzy
 msgid "Control file doesn't exist."
-msgstr "Filen eksisterer ikke, eller den er tom."
+msgstr "Kontrollfilen finnes ikke."
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:305
 msgid " : no new or unread mail"
-msgstr ""
+msgstr ": ingen nye eller uleste meldinger"
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:306
-#, fuzzy
 msgid " : unread mail"
-msgstr "uleste meldinger"
+msgstr "uleste meldinger"
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:307
-#, fuzzy
 msgid " : new mail"
-msgstr "Se etter ny epost"
+msgstr ": nye meldinger"
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:309
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:315
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:321
 msgid "off"
-msgstr ""
+msgstr "av"
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:311
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:317
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:323
 msgid "blinking"
-msgstr ""
+msgstr "blinkende"
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:313
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:319
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:325
-#, fuzzy
 msgid "on"
-msgstr "Ingen"
+msgstr ""
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:347
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:356
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:371
 msgid "LED "
-msgstr ""
+msgstr "LED"
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:386
-#, fuzzy
 msgid "ACPI type: "
-msgstr "MIME-type"
+msgstr "ACPI-type:"
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:395
 msgid "ACPI file: "
-msgstr ""
+msgstr "ACPI-fil:"
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:406
 msgid "values - On: "
-msgstr ""
+msgstr "verdier - På:"
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:411
 msgid " - Off: "
-msgstr ""
+msgstr " - Av: "
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:433
 msgid "Blink when user interaction is required"
-msgstr ""
+msgstr "Blink når det kreves inngrep fra brukerens side"
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:866
 msgid "This plugin handles various ACPI mail LEDs."
-msgstr ""
+msgstr "Dette programtillegg håndterer forskjellige ACPI-LEDer for epost."
 
 #: ../src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:887
 msgid "Laptop LED"
-msgstr ""
+msgstr "Bærbar LED"
 
 #: ../src/plugins/address_keeper/address_keeper.c:254
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:252
 msgid "Failed to register check before send hook"
-msgstr ""
+msgstr "Kunne ikke registrere haken 'check before send'"
 
 #: ../src/plugins/address_keeper/address_keeper.c:294
 msgid "Keeps all recipient addresses in an addressbook folder."
-msgstr ""
+msgstr "Beholder alle mottageradresser i en mappe i adresseboken."
 
 #: ../src/plugins/address_keeper/address_keeper.c:335
 #: ../src/plugins/address_keeper/address_keeper.h:34
 #: ../src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:249
-#, fuzzy
 msgid "Address Keeper"
-msgstr "Adresse"
+msgstr "Adressebeholder"
 
 #: ../src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:104
-#, fuzzy
 msgid "Keep to folder"
-msgstr "Slett folder"
+msgstr "Behold i mappe"
 
 #: ../src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:112
 msgid "Address book path where addresses are kept"
-msgstr ""
+msgstr "Sti til adresseboken adressene skal lagres i"
 
 #: ../src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:114
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
@@ -9340,51 +8903,48 @@ msgstr ""
 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:447
 #: ../src/prefs_filtering_action.c:573 ../src/prefs_filtering_action.c:580
 #: ../src/prefs_matcher.c:676
-#, fuzzy
 msgid "Select..."
 msgstr "Velg..."
 
 #: ../src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:130
-#, fuzzy
 msgid "Keep 'To' addresses"
-msgstr "Personlige adresser"
+msgstr "Behold 'Til'-adresser"
 
 #: ../src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:135
 msgid "Keep addresses which appear in 'To' headers"
-msgstr ""
+msgstr "Behold adresser som forekommer i 'Til'-brevhoder"
 
 #: ../src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:140
-#, fuzzy
 msgid "Keep 'Cc' addresses"
-msgstr "Slett adresse(r)"
+msgstr "Behold 'Kopi-til'-adresser"
 
 #: ../src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:145
 msgid "Keep addresses which appear in 'Cc' headers"
-msgstr ""
+msgstr "Behold adresser som forekommer i 'Kopi-Til'-brevhoder"
 
 #: ../src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:150
-#, fuzzy
 msgid "Keep 'Bcc' addresses"
-msgstr "Slett adresse(r)"
+msgstr "Behold 'Blind-kopi-til'-adresser"
 
 #: ../src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:155
 msgid "Keep addresses which appear in 'Bcc' headers"
-msgstr ""
+msgstr "Behold adresser som forekommer i 'Blindkopi-Til'-brevhoder"
 
 #: ../src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:160
 msgid ""
 "Exclude addresses matching the following regular expressions (one per line):"
 msgstr ""
+"Ta ikke med adresser som samsvarer med følgende regulære uttrykk (ett per "
+"linje):"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver.c:43
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:93
-#, fuzzy
 msgid "Mail Archiver"
-msgstr "Epostadresse"
+msgstr "Meldingsarkivar"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver.c:54
 msgid "Create Archive..."
-msgstr ""
+msgstr "Opprett arkiv..."
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver.c:126
 #, c-format
@@ -9414,54 +8974,75 @@ msgid ""
 "Default options can be set in /Configuration/Preferences/Plugins/Mail "
 "Archiver"
 msgstr ""
+"Dette programtillegget gir Claws Mail arkiveringsfunksjoner.\n"
+"\n"
+"Det lar deg velge en postmappe du vil arkivere, og velge navn, format og "
+"plassering for arkivet. Undermapper kan inkluderes, og det kan beregnes MD5-"
+"kontrollsummer for hver fil i arkivet. Flere forskjellige "
+"arkiveringsmuligheter er også tilgjengelige.\n"
+"\n"
+"Arkivet kan lagres som:\n"
+"\tTAR\n"
+"\tPAX\n"
+"\tSHAR\n"
+"\tCPIO\n"
+"\n"
+"Arkivet kan komprimeres med:\n"
+"%s\n"
+"Arkivet kan gjenopprettes med et hvilket som helst verktøy som kan arbeide "
+"med det valgte kompresjons- og arkivformat.\n"
+"\n"
+"Mapper av typene MH, IMAP, RSSyl og vCalendar kan arkiveres.\n"
+"\n"
+"For å aktivere arkivfunksjonen, gå til /Verktøy/Opprett arkiv\n"
+"\n"
+"Standardinnstillinger kan gjøres i /Innstillinger/Oppsetning/Programtillegg/"
+"Meldingsarkivar"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver.c:156
 msgid "Archiver"
-msgstr ""
+msgstr "Arkivar"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:104
-#, fuzzy
 msgid "Archiving"
-msgstr "Mottar epost"
+msgstr "Arkivering"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:122
 msgid "Press Cancel button to stop archiving"
-msgstr ""
+msgstr "Trykk Abryt for å stoppe arkiveringen"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:138
-#, fuzzy
 msgid "Archiving:"
-msgstr "Mottar epost"
+msgstr "Arkiverer:"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:506
-#, fuzzy
 msgid "Folder and archive must be selected"
-msgstr "Felter markert med fete typer må fylles inn"
+msgstr "Mappe og arkiv må angis"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:515
 #, c-format
 msgid "%s: Exists. Continue anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "%s: Finnes allerede. Fortsett likevel?"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:518
 #, c-format
 msgid "%s: Is a link. Cannot continue"
-msgstr ""
+msgstr "%s: Er en lenke. Kan ikke fortsette "
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:521
 #, c-format
 msgid "%s: Is a directory. Cannot continue"
-msgstr ""
+msgstr "%s: Er en mappe. Kan ikke fortsette"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:524
 #, c-format
 msgid "%s: Missing permissions. Cannot continue"
-msgstr ""
+msgstr "%s: Manglende tillatelser. Kan ikke fortsette"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:527
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown error. Cannot continue"
-msgstr ""
+msgstr "%s: Ukjent feil. Kan ikke fortsette"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:564
 #, c-format
@@ -9469,6 +9050,8 @@ msgid ""
 "Not a valid file name:\n"
 "%s."
 msgstr ""
+"Ikke et gyldig filnavn:\n"
+"%s."
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:577
 #, c-format
@@ -9476,6 +9059,8 @@ msgid ""
 "Not a valid Claws Mail folder:\n"
 "%s."
 msgstr ""
+"Ikke en gyldig Claws-postmappe:\n"
+"%s."
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:606
 #, c-format
@@ -9486,196 +9071,183 @@ msgid ""
 "\n"
 "Continue anyway?"
 msgstr ""
+"Kunne ikke legge filer i mappe\n"
+"Filer i mappe: %d\n"
+"Filer i liste:   %d\n"
+"\n"
+"Fortsett likevel?"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:710
 msgid "Archive result"
-msgstr ""
+msgstr "Arkivresultat"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:740
-#, fuzzy
 msgid "Values"
-msgstr "Verdi"
+msgstr "Verdier"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:749
 msgid "Archive"
-msgstr ""
+msgstr "Arkiv"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:755
-#, fuzzy
 msgid "Archive format"
-msgstr "Datoformat"
+msgstr "Arkivformat"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:762
 msgid "Compression method"
-msgstr ""
+msgstr "Komprimeringsmetode"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:770
 msgid "Number of files"
-msgstr ""
+msgstr "Antall filer"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:778
 msgid "Archive Size"
-msgstr ""
+msgstr "Arkivstørrelse"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:786
-#, fuzzy
 msgid "Folder Size"
-msgstr "Folder størrelse:"
+msgstr "Mappestørrelse"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:795
 msgid "Compression level"
-msgstr ""
+msgstr "Komprimeringsgrad"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:800
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:808
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:816
 #: ../src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:718
 #: ../src/prefs_folder_item.c:514
-#, fuzzy
 msgid "Yes"
-msgstr "ja"
+msgstr "Ja"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:800
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:808
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:816
 #: ../src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:721
 #: ../src/prefs_folder_item.c:513 ../src/prefs_summaries.c:369
-#, fuzzy
 msgid "No"
-msgstr "Ingen"
+msgstr "Nei"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:803
 msgid "MD5 checksum"
-msgstr ""
+msgstr "MD5-kontrollsum"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:811
-#, fuzzy
 msgid "Descriptive names"
-msgstr "Beskrivning"
+msgstr "Beskrivende navn"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:819
-#, fuzzy
 msgid "Delete selected files"
-msgstr "Velg fil."
+msgstr "Slett valgte filer"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:828
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1210
-#, fuzzy
 msgid "Select mails before"
-msgstr "Velg fil"
+msgstr "Velg meldinger eldre enn"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:904
 msgid "Select file name for archive [suffix should reflect archive like .tgz]"
-msgstr ""
+msgstr "Velg navn på arkivet"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:952
 #, c-format
 msgid "%ld of %ld"
-msgstr ""
+msgstr "%ld av %ld"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:991
-#, fuzzy
 msgid "Create Archive"
-msgstr "Ny katalog"
+msgstr "Opprett arkiv"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1006
-#, fuzzy
 msgid "Enter Archiver arguments"
-msgstr "Handlingens brukerargument"
+msgstr "Angi Akiveringsargumenter"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1019
-#, fuzzy
 msgid "Folder to archive"
-msgstr "Foldertype:"
+msgstr "Mappe som skal arkiveres"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1026
 msgid "Folder which is the root of the archive"
-msgstr ""
+msgstr "Mappen som skal være roten i arkivet"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1031
-#, fuzzy
 msgid "Click this button to select a folder which is to be root of the archive"
-msgstr ""
-"Klikk denne knappen for å velge en folder for lagring av infisert epost"
+msgstr "Klikk her for å velge hvilken mappe som skal være arkivets rotmappe"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1037
 msgid "Name for archive"
-msgstr ""
+msgstr "Arkivets navn"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1043
 msgid "Archive location and name"
-msgstr ""
+msgstr "Arkivets plassering og navn"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1045
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:198
 #: ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:422
-#, fuzzy
 msgid "_Select"
-msgstr "Velg"
+msgstr "_Velg"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1048
-#, fuzzy
 msgid "Click this button to select a name and location for the archive"
-msgstr ""
-"Klikk denne knappen for å velge en folder for lagring av infisert epost"
+msgstr "Klikk her for å velge navn og plassering for arkivet"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1050
 msgid "Choose compression"
-msgstr ""
+msgstr "Velg komprimering"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1063
 msgid "Choose this option to use ZIP compression for the archive"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å bruke ZIP-komprimering på arkivet"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1070
 msgid "Choose this option to use BZIP2 compression for the archive"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å bruke BZIP 2-komprimering på arkivet"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1078
 msgid "Choose this to use Compress compression for your archive"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å bruke Compress-komprimering på arkivet"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1086
 msgid "Choose this option to disable compression for the archive"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for ikke å bruke komprimering på arkivet"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1108
-#, fuzzy
 msgid "Choose format"
-msgstr "Datoformat"
+msgstr "Velg format"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1121
 msgid "Choose this option to use TAR as format for the archive"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å bruke TAR som arkivformat"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1128
 msgid "Choose this to use SHAR as format for the archive"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å bruke SHAR som arkivformat"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1135
 msgid "Choose this option to use CPIO as format for the archive"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å bruke CPIO som arkivformat"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1142
 msgid "Choose this option to use PAX as format for the archive"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å bruke PAX som arkivformat"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1162
 msgid "Miscellaneous options"
-msgstr ""
+msgstr "Diverse innstillinger"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1171
-#, fuzzy
 msgid "_Recursive"
-msgstr "Rekursivt"
+msgstr "_Rekursivt"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1175
 msgid "Choose this option to include subfolders in the archive"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å inkludere undermapper i arkivet"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1177
 msgid "_MD5sum"
-msgstr ""
+msgstr "_MD5sum"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1181
 msgid ""
@@ -9683,11 +9255,14 @@ msgid ""
 "Be aware though, that this dramatically increases the time it\n"
 "will take to create the archive"
 msgstr ""
+"Velg dette alternativet for å generere MD5-kontrollsummer for alle filene i "
+"arkivet.\n"
+"Vær oppmerksom på at dette vil øke tiden det tar\n"
+"å opprette arkivet dramatisk."
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1185
-#, fuzzy
 msgid "R_ename"
-msgstr "Filnavn:"
+msgstr "_Omdøp"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1189
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:333
@@ -9696,87 +9271,90 @@ msgid ""
 "The naming scheme: date_from@to@subject.\n"
 "Names will be truncated to max 96 characters"
 msgstr ""
+"Velg dette alternativet for å gi alle filene i arkivet beskrivende navn,\n"
+"etter skjemaet: dato_fra@til@emne.\n"
+"Navnene forkortes til høyst 96 tegn."
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1197
 msgid ""
 "Choose this option to delete mails after archiving\n"
 "At this point only handles IMAP4, Local mbox and POP3"
 msgstr ""
+"Velg dette alternativet for å slette mail etter arkivering.\n"
+"For øyeblikket kan det bare brukes på IMAP 4, lokal mbox og POP3."
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1201
-#, fuzzy
 msgid "Selection options"
-msgstr "Angi sti til ordlister"
+msgstr "Alternativer for valg"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1217
 msgid ""
 "Select emails before a certain date\n"
 "Date must comply to ISO-8601 [YYYY-MM-DD]"
 msgstr ""
+"Velg meldinger eldre enn en gitt dato\n"
+"Datoen må overensstemme med ISO-8601 [ÅÅÅÅ-MM-DD]"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:190
-#, fuzzy
 msgid "Default save folder"
-msgstr "Slett folder"
+msgstr "Forvalgt lagringsmappe"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:202
-#, fuzzy
 msgid "Click this button to select the default location for saving archives"
-msgstr "Klikk på denne knappen for å velge en folder for lagring av søppelpost"
+msgstr "Klikk her for å velge standardplassering for lagring av arkiver"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:211
-#, fuzzy
 msgid "Default compression"
-msgstr "Forvalgt ordliste"
+msgstr "Forvalgt kompresjonstype"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:223
 msgid "Choose this option to use ZIP compression by default"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å bruke ZIP-komprimering som standard"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:230
 msgid "Choose this option to use BZIP2 compression by default"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å bruke BZIP 2-komprimering som standard"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:238
 msgid "Choose this option to use COMPRESS compression by default"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å bruke COMPRESS-komprimering som standard"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:246
 msgid "Choose this option to disable compression by default"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å deaktivere komprimering som standard"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:265
-#, fuzzy
 msgid "Default format"
-msgstr "Datoformat"
+msgstr "Standardformat"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:277
 msgid "Choose this option to use the TAR format by default"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å bruke TAR-formatet som standard"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:284
 msgid "Choose this option to use the SHAR format by default"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å bruke SHAR-formatet som standard"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:291
 msgid "Choose this option to use the CPIO format by default"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å bruke CPIO-formatet som standard"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:298
 msgid "Choose this option to use the PAX format by default"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å bruke PAX-formatet som standard"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:315
 msgid "Default miscellaneous options"
-msgstr ""
+msgstr " Forskjellige  "
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:324
 msgid "Choose this option to include subfolders in the archives by default"
 msgstr ""
+"Velg dette alternativet for å inkludere undermapper i arkivet som standard"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:325
 msgid "MD5sum"
-msgstr ""
+msgstr "MD5-sum"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:327
 msgid ""
@@ -9785,15 +9363,18 @@ msgid ""
 "Be aware though, that this dramatically increases the time it\n"
 "will take to create the archives"
 msgstr ""
+"Velg dette alternativet for å generere MD5-kontrollsummer for alle filene i "
+"arkivet\n"
+"som standard. Vær oppmerksom på at dette vil øke tiden det tar\n"
+"å opprette arkivet dramatisk."
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:331
-#, fuzzy
 msgid "Rename"
-msgstr "Filnavn:"
+msgstr "Omdøp"
 
 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:339
 msgid "Choose this option to delete mails after archiving"
-msgstr ""
+msgstr "Velg dette alternativet for å slette meldinger etter arkivering"
 
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:216
 #, c-format
@@ -9804,45 +9385,50 @@ msgid ""
 "\n"
 "%s it anyway?"
 msgstr ""
+"Meldingen du sender, nevner et vedlegg, men ingen fil er vedlagt. Det nevnes "
+"på linje %d, som begynner med teksten: <span weight=\"bold\">%.20s</"
+"span>...\n"
+"\n"
+"%s den likevel?"
 
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:220
-#, fuzzy
 msgid "Attachment warning"
-msgstr "Vedlegg"
+msgstr "Advarsel om manglende vedlegg"
 
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:245
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:282
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:334
-#, fuzzy
 msgid "Attach warner"
-msgstr "Legg ved fil"
+msgstr "Vedleggsadvarsel"
 
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:292
 msgid ""
 "Warns user if some reference to attachments is found in the message text and "
 "no file is attached."
 msgstr ""
+"Advarer brukeren hvis teksten nevner vedlegg uten at det er noen fil vedlagt."
 
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:54
-#, fuzzy
 msgid "attach"
-msgstr "Vedlegg"
+msgstr "vedlegg"
 
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:85
 msgid "One of the following regular expressions is matched (one per line):"
-msgstr ""
+msgstr "Det er samsvar med ett av de følgene regulære uttrykk (ett per linje):"
 
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:89
 msgid "Expressions are case sensitive"
-msgstr ""
+msgstr "Uttrykk skiller mellom store og små bokstaver."
 
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:96
 msgid "Case sensitive when matching for the regular expressions in the list"
 msgstr ""
+"Skill mellom store og små bokstaver ved søkning etter samsvar med de "
+"regulære uttrykkene på listen"
 
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:114
 msgid "Lines starting with quotation marks"
-msgstr ""
+msgstr "Linjer som begynner med spørsmålstegn"
 
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:121
 msgid ""
@@ -9850,16 +9436,20 @@ msgid ""
 "that handmade quotes cannot be distinguished from quotes generated by "
 "replying."
 msgstr ""
+"Unnlat å undersøke siterte linjer med de regulære uttrykkene ovenfor. Vær "
+"oppmerksom på at det ikke kan skilles mellom manuelt innførte siteringstegn "
+"og de som er innført automatisk ved svar på meldinger."
 
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:124
-#, fuzzy
 msgid "Forwarded or redirected messages"
-msgstr "videresendte meldinger"
+msgstr "videresendte eller omdirigerte meldinger"
 
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:131
 msgid ""
 "Don't check for missing attachments when forwarding or redirecting messages"
 msgstr ""
+"Gjør ikke kontroll av manglende vedlegg ved videresendelse eller "
+"omdirigering av meldinger"
 
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:134
 #: ../src/prefs_msg_colors.c:362
@@ -9870,40 +9460,35 @@ msgstr "Signatur"
 msgid ""
 "Exclude lines from the first signature-separator onwards from checking for "
 "the regular expressions above"
-msgstr ""
+msgstr "Unnlat å undersøke signaturer med de regulære uttrykkene ovenfor"
 
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:147
-#, fuzzy
 msgid "Warn when"
-msgstr "Advarsel"
+msgstr "Advar når"
 
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:151
-#, fuzzy
 msgid "Excluding"
-msgstr "Koding"
+msgstr "Unntatt"
 
 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:229
-#, fuzzy
 msgid "Attach Warner"
-msgstr "Legg ved fil"
+msgstr "Vedleggsadvarsel"
 
 #: ../src/plugins/att_remover/att_remover.c:299
 msgid "<b>Type: </b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Type: </b>"
 
 #: ../src/plugins/att_remover/att_remover.c:300
 msgid "<b>Size: </b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Størrelse: </b>"
 
 #: ../src/plugins/att_remover/att_remover.c:301
-#, fuzzy
 msgid "<b>Filename: </b>"
-msgstr "Filnavn:"
+msgstr "<b>Filnavn: </b>"
 
 #: ../src/plugins/att_remover/att_remover.c:332
-#, fuzzy
 msgid "Remove attachments"
-msgstr "Slett tema '%s'"
+msgstr "Fjern vedlegg"
 
 #: ../src/plugins/att_remover/att_remover.c:357
 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:324 ../src/prefs_themes.c:975
@@ -9917,9 +9502,8 @@ msgid "Attachment"
 msgstr "Vedlegg"
 
 #: ../src/plugins/att_remover/att_remover.c:417
-#, fuzzy
 msgid "Destroy attachments"
-msgstr "_Vedlegg"
+msgstr "Slett vedlegg"
 
 #: ../src/plugins/att_remover/att_remover.c:418
 msgid ""
@@ -9927,22 +9511,22 @@ msgid ""
 "\n"
 "The deleted data will be unrecoverable."
 msgstr ""
+"Vil du virkelig fjerne alle vedlegg fra de markerte meldinger?\n"
+"\n"
+"De slettede data kan ikke gjendannes."
 
 #: ../src/plugins/att_remover/att_remover.c:479
-#, fuzzy
 msgid "This message doesn't have any attachments."
-msgstr "Melding med vedlegg"
+msgstr "Meldingen har ingen vedlegg"
 
 #: ../src/plugins/att_remover/att_remover.c:494
-#, fuzzy
 msgid "Remove attachments..."
-msgstr "Slett tema '%s'"
+msgstr "Fjern vedlegg..."
 
 #: ../src/plugins/att_remover/att_remover.c:506
 #: ../src/plugins/att_remover/att_remover.c:566
-#, fuzzy
 msgid "AttRemover"
-msgstr "Slett"
+msgstr "AttRemover"
 
 #: ../src/plugins/att_remover/att_remover.c:571
 msgid ""
@@ -9951,26 +9535,27 @@ msgid ""
 "Warning: this operation will be completely un-cancellable and the deleted "
 "attachments will be lost forever, and ever, and ever."
 msgstr ""
+"Dette programtillegg fjerner vedlegg fra meldinger.\n"
+"\n"
+"NB: denne handlingen vil være fullstendig u-avbrytelig, og de slettede "
+"vedleggene vil være tapt for evig og alltid."
 
 #: ../src/plugins/att_remover/att_remover.c:595
-#, fuzzy
 msgid "Attachment handling"
-msgstr "Vedlegg"
+msgstr "Behandling av vedlegg"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:81
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:458
-#, fuzzy
 msgid "Bogofilter"
-msgstr "Stopp filter"
+msgstr "Bogofilter"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:476
 msgid "Bogofilter: fetching bodies..."
-msgstr ""
+msgstr "Bogofilter: henter meldingstekster..."
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:489
-#, fuzzy
 msgid "Bogofilter: filtering messages..."
-msgstr "Filtrerer melding...\n"
+msgstr "Bogofilter: filtrerer meldinger..."
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:604
 #, c-format
@@ -9980,6 +9565,11 @@ msgid ""
 "Use \"/Mark/Mark as spam\" and \"/Mark/Mark as ham\" to train Bogofilter "
 "with a few hundred spam and ham messages."
 msgstr ""
+"En melding lot seg ikke filtrere med programtillegget for Bogofilter. "
+"Antakelig skyldes dette at filteret ikke er blitt opptrent med meldinger "
+"ennå.\n"
+"Bruk  \"/Marker/Marker som spam\" og \"/Marker/Marker som ham\" for å trene "
+"Bogofilter med noen hundre spam- og ham-meldinger."
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:611
 #, c-format
@@ -9987,23 +9577,23 @@ msgid ""
 "The Bogofilter plugin couldn't filter a message. The command `%s %s %s` "
 "couldn't be run."
 msgstr ""
+"En melding lot seg ikke filtrere med programtillegget for Bogofilter. "
+"Kommandoen `%s %s %s` kunne ikke kjøres."
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:758
-#, fuzzy
 msgid "Bogofilter: learning from message..."
-msgstr "Filtrerer melding...\n"
+msgstr "Bogofilter: lærer fra melding..."
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:771
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:818
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:511
 #, c-format
 msgid "Learning failed; `%s` returned with status %d."
-msgstr ""
+msgstr "Innlæring mislyktes; `%s` svarte med status %d."
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:786
-#, fuzzy
 msgid "Bogofilter: learning from messages..."
-msgstr "Filtrerer melding...\n"
+msgstr "Bogofilter: lærer fra meldinger..."
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:874
 #, c-format
@@ -10011,9 +9601,10 @@ msgid ""
 "Learning failed; `%s %s %s` returned with error:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Innlæring mislyktes; `%s %s %s` svarte med feilmelding:\n"
+"%s"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1002
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
 "POP account for spam using Bogofilter. You will need Bogofilter installed "
@@ -10028,49 +9619,49 @@ msgid ""
 "\n"
 "Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Bogofilter"
 msgstr ""
-"Denne instikkmodulen kontrollerer meldinger so mottas fra alle IMAP, LOKALE "
-"eller POP konti for søppelpost (spam) vha en SpamAssassin tjener. Det krever "
-"at en SpamAssassin tjener (spamd) kjører et sted.\n"
+"Dette programtillegget bruker Bogofilter for å kontrollere alle meldinger "
+"som mottas fra IMAP-, LOCAL- eller POP-kontoer for søppelpost (spam). "
+"Bogofilter må være installert.\n"
 "\n"
-"Det kan også brukes for merking av meldinger som enten søppelpost eller "
-"ønsket post.\n"
+"Før Bogofilter kan gjenkjenne spam, må det trenes. Marker et par hundre spam "
+"og 'ham'-meldinger (ikke-spam), og velg \"/Marker/Marker som spam\" og \"/"
+"Marker/Marker som ham\".\n"
 "\n"
-"Meldinger identifisert som søppel kan det enten slettes eller lagres i en "
-"dedikert folder.\n"
+"Meldinger som identifiseres som søppel kan enten slettes eller lagres i en "
+"nærmere angitt mappe.\n"
 "\n"
-"Brukervalg for instikket ligger under /Konfigurasjon/Innstillinger/Innstikk/"
-"SpamAssassin"
+"Innstillinger finnes under /Innstillinger/Oppsetning/Programtillegg/"
+"Bogofilter"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1035
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:674
 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:651
 msgid "Spam detection"
-msgstr ""
+msgstr "Spamgransker"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1036
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:675
 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:652
-#, fuzzy
 msgid "Spam learning"
-msgstr "Advarsel"
+msgstr "Spamopplæring"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:150
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:143
 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:400
 msgid "Process messages on receiving"
-msgstr "Prosesser meldinger ved mottak"
+msgstr "Bearbeid meldinger idet de blir mottatt"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:158
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:151
 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:358
 msgid "Maximum size"
-msgstr "Maksimal størrelse"
+msgstr "Maksimal størrelse"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:167
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:160
 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:367
 msgid "Messages larger than this will not be checked"
-msgstr "Meldinger større enn dette vil ikke kontrolleres"
+msgstr "Meldinger større enn dette vil ikke kontrolleres"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:170
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:163
@@ -10083,58 +9674,51 @@ msgstr "KB"
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:171
 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:408
 msgid "Save spam in"
-msgstr "Lagre søppelpost i"
+msgstr "Lagre spam i"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:186
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:179
 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Folder for storing identified spam. Leave empty to use the trash folder."
 msgstr ""
-"Folder for lagring av søppelpost. La denne stå tom for å bruke den vanlige "
-"søppelfolderen"
+"Mappe for lagring av spam. Hvis feltet står tomt, brukes papirkurven i "
+"stedet."
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:192
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:185
 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:422
 msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
-msgstr "Klikk på denne knappen for å velge en folder for lagring av søppelpost"
+msgstr "Klikk her for å velge en mappe for lagring av spam"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:198
 msgid "When unsure, move to"
-msgstr ""
+msgstr "i tvilstilfelle, flytt til"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:206
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Folder for storing mail for which spam status is Unsure. Leave empty to use "
 "the Inbox folder."
 msgstr ""
-"Folder for lagring av søppelpost. La denne stå tom for å bruke den vanlige "
-"søppelfolderen"
+"Mappe for lagring av mistenkt spam. Hvis feltet står tomt,brukes Innboksen."
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:212
-#, fuzzy
 msgid "Click this button to select a folder for storing Unsure mails."
-msgstr ""
-"Klikk denne knappen for å velge en folder for lagring av infisert epost"
+msgstr "Klikk her for å velge en mappe for lagring av mistenkt spam."
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:214
 msgid "Insert X-Bogosity header"
-msgstr ""
+msgstr "Innsett X-Bogosity-brevhode"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Only done for messages in MH folders"
-msgstr "/_Verktøy/Se etter _nye meldinger i alle foldere"
+msgstr "Gjelder bare meldinger i MH-mapper"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:224
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:191
 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:437
-#, fuzzy
 msgid "Whitelist senders found in address book/folder"
-msgstr "Vis avsender vha adresseboken"
+msgstr "Sett avsendere som fins i adressebok/-mappe på hvitelisten"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:228
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:195
@@ -10143,54 +9727,54 @@ msgid ""
 "Messages coming from your address book contacts will be received in the "
 "normal folder even if detected as spam"
 msgstr ""
+"Meldinger fra kontakter i din adressebok vil bli hentet til de vanlige "
+"mappene også selv om granskningen viser at de er spam."
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:238
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:205
 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:451
-#, fuzzy
 msgid "Click this button to select a book or folder in the address book"
-msgstr "Klikk på denne knappen for å velge en folder for lagring av søppelpost"
+msgstr "Klikk her for å velge en adressebok eller adresseboksmappe"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:240
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:207
 msgid "Learn whitelisted emails as ham"
-msgstr ""
+msgstr "Tren hvitelistede meldinger som ham"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:242
 msgid ""
 "If Bogofilter thought an email was spam or unsure, but it was whitelisted, "
 "learn it as ham."
 msgstr ""
+"Hvis Bogofilter anså en melding for å være spam eller usikker, som likevel "
+"var hvitelistet: lær den som ham."
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:251
 msgid "Bogofilter call"
-msgstr ""
+msgstr "Bogofilter-kall"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:259
 msgid "Path to bogofilter executable"
-msgstr ""
+msgstr "Sti til bogofilter-programmet"
 
 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:265
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:232
 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:429
-#, fuzzy
 msgid "Mark spam as read"
-msgstr "Marker alt som lest"
+msgstr "Marker spam som lest"
 
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:82
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:401
-#, fuzzy
 msgid "Bsfilter"
-msgstr "Stopp filter"
+msgstr "Bsfilter"
 
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:299
 msgid "Bsfilter: fetching body..."
-msgstr ""
+msgstr "Bsfilter: henter meldingstekst..."
 
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:308
-#, fuzzy
 msgid "Bsfilter: filtering message..."
-msgstr "SpamAssassin: filtrerer meldinger..."
+msgstr "Bsfilter: filtrerer melding..."
 
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:393
 #, c-format
@@ -10200,6 +9784,11 @@ msgid ""
 "Use \"/Mark/Mark as spam\" and \"/Mark/Mark as ham\" to train Bsfilter with "
 "a few hundred spam and ham messages."
 msgstr ""
+"En melding lot seg ikke filtrere med programtillegget for Bsfilter. "
+"Antakelig skyldes dette at filteret ikke er blitt opplært med meldinger "
+"ennå.\n"
+"Bruk  \"/Marker/Marker som spam\" og \"/Marker/Marker som ham\" for å trene "
+"Bsfilter med noen hundre spam- og ham-meldinger."
 
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:400
 #, c-format
@@ -10207,14 +9796,14 @@ msgid ""
 "The Bsfilter plugin couldn't filter a message. The command `%s` couldn't be "
 "run."
 msgstr ""
+"En melding lot seg ikke filtrere med programtillegget for Bsfilter. "
+"Kommandoen `%s` kunne ikke kjøres."
 
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:501
-#, fuzzy
 msgid "Bsfilter: learning from message..."
-msgstr "Filtrerer melding...\n"
+msgstr "Bsfilter: lærer fra melding..."
 
 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:641
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
 "POP account for spam using Bsfilter. You will need Bsfilter installed "