Revert "Disallow '?' in filename when saving message part on Windows."
authorAndrej Kacian <ticho@claws-mail.org>
Sat, 28 Oct 2017 11:58:03 +0000 (13:58 +0200)
committerAndrej Kacian <ticho@claws-mail.org>
Sat, 28 Oct 2017 11:58:03 +0000 (13:58 +0200)
This reverts commit 6e644bd2af1eae46fc9db874fc42e6b9bb89b9c8.

21 files changed:
po/ca.po
po/cs.po
po/da.po
po/de.po
po/en_GB.po
po/es.po
po/fi.po
po/fr.po
po/he.po
po/hu.po
po/id_ID.po
po/it.po
po/nb.po
po/nl.po
po/pt_BR.po
po/ru.po
po/sk.po
po/sv.po
po/tr.po
po/zh_TW.po
src/common/utils.c

index da92e6d6fc0bc129e54659f6a9aac116fb885812..921019792c2f5f1bc9ec0c8e395ed16f23ff6cf6 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-10-28 00:42+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-21 10:29+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-24 14:19+0100\n"
 "Last-Translator: David Medina <opensusecatala@gmail.com>\n"
 "Language-Team: David Medina <opensusecatala@gmail.com>\n"
@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Basepath: ..\n"
 "X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
 
-#: src/account.c:395 src/account.c:462
+#: src/account.c:396 src/account.c:463
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing accounts."
@@ -35,15 +35,15 @@ msgstr ""
 "Hi ha finestres d'escriptura obertes.\n"
 "Tanqueu totes les finestres d'escriptura abans d'editar els comptes."
 
-#: src/account.c:440
+#: src/account.c:441
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "No es pot crear la carpeta."
 
-#: src/account.c:727
+#: src/account.c:728
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Edita els comptes"
 
-#: src/account.c:744
+#: src/account.c:745
 msgid ""
 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
@@ -53,60 +53,60 @@ msgstr ""
 "en l'ordre donat, la casella de selecció indicarà quins comptes s'hi "
 "inclouran. El text en negreta indica el compte per defecte."
 
-#: src/account.c:815
+#: src/account.c:816
 msgid " _Set as default account "
 msgstr "E_stableix com a compte predeterminat"
 
-#: src/account.c:907
+#: src/account.c:908
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr "Els comptes amb carpetes remotes no es poden copiar."
 
-#: src/account.c:914
+#: src/account.c:915
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Copia de %s"
 
-#: src/account.c:1097
+#: src/account.c:1096
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Realment voleu eliminar el compte \"%s\"?"
 
-#: src/account.c:1099
+#: src/account.c:1098
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Sense títol)"
 
-#: src/account.c:1100
+#: src/account.c:1099
 msgid "Delete account"
 msgstr "Elimina el compte"
 
-#: src/account.c:1590
+#: src/account.c:1589
 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
 msgid "G"
 msgstr "G"
 
-#: src/account.c:1596
+#: src/account.c:1595
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr "\"Rep missatges\" recupera els missatges des dels comptes seleccionats"
 
-#: src/account.c:1603 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
-#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7374 src/editaddress.c:1264
+#: src/account.c:1602 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
+#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7334 src/editaddress.c:1264
 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:409 src/prefs_filtering.c:384
-#: src/prefs_filtering.c:1870 src/prefs_template.c:79
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1792
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:384
+#: src/prefs_filtering.c:1868 src/prefs_template.c:79
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: src/account.c:1611 src/prefs_account.c:1108 src/prefs_account.c:4227
+#: src/account.c:1610 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:4141
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protocol"
 
-#: src/account.c:1619 src/ssl_manager.c:100
+#: src/account.c:1618 src/ssl_manager.c:100
 msgid "Server"
 msgstr "Servidor"
 
@@ -159,10 +159,10 @@ msgstr ""
 
 #: src/action.c:988 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:857
 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:75
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1840
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1843 src/privacy.c:62
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1844
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1847 src/privacy.c:62
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Error desconegut"
 
@@ -214,22 +214,22 @@ msgstr ""
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Argument d'usuari per a l'acció"
 
-#: src/addrclip.c:480
+#: src/addrclip.c:479
 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr ""
 "No es pot copiar una carpeta a si mateixa o a una de les seves subcarpetes."
 
-#: src/addrclip.c:503
+#: src/addrclip.c:502
 msgid "Cannot copy an address book to itself."
 msgstr "No es pot copiar una llibreta d'adreces a si mateixa."
 
-#: src/addrclip.c:594
+#: src/addrclip.c:593
 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr ""
 "No es pot desplaçar una carpeta a si mateixa o a una de les seves "
 "subcarpetes."
 
-#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4945
+#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4946
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
 msgid "Group"
 msgstr "Grup"
@@ -303,14 +303,14 @@ msgstr ""
 "pels valors per defecte?"
 
 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
-#: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:279
+#: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1307 src/prefs_actions.c:1084
-#: src/prefs_filtering.c:1697 src/prefs_template.c:1111
+#: src/prefs_filtering.c:1695 src/prefs_template.c:1109
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Esborra"
 
-#: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:280 src/prefs_actions.c:1085
-#: src/prefs_filtering.c:1698 src/prefs_template.c:1112
+#: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1085
+#: src/prefs_filtering.c:1696 src/prefs_template.c:1110
 msgid "Delete _all"
 msgstr "Esborr_a-ho tot"
 
@@ -367,7 +367,7 @@ msgid "Duplicate email addresses"
 msgstr "Adreces de correu duplicades"
 
 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:410 src/toolbar.c:529
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:526
 msgid "Address"
 msgstr "Adreça"
 
@@ -375,11 +375,11 @@ msgstr "Adreça"
 msgid "Address book path"
 msgstr "Camí de la llibreta d'adreces"
 
-#: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1439 src/addressbook.c:1492
+#: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Esborra les adreces"
 
-#: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1493
+#: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Voleu esborrar realment aquestes adreces?"
 
@@ -387,7 +387,7 @@ msgstr "Voleu esborrar realment aquestes adreces?"
 msgid "Delete address"
 msgstr "Esborra l'adreça"
 
-#: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1440
+#: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Aquesta adreça és només de lectura i no es pot esborrar."
 
@@ -408,7 +408,7 @@ msgstr "Observacions"
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Seleccioneu la carpeta de la llibreta d'adreces"
 
-#: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3214 src/addressbook.c:3265
+#: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3216 src/addressbook.c:3267
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Afegeix adreces"
 
@@ -416,7 +416,7 @@ msgstr "Afegeix adreces"
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "No s'ha pogut afegir l'adreça especificada"
 
-#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4933 src/editaddress.c:1053
+#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4934 src/editaddress.c:1053
 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
 msgid "Email Address"
@@ -427,17 +427,17 @@ msgid "_Book"
 msgstr "Lli_breta"
 
 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
-#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:600 src/mainwindow.c:514
+#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:602 src/mainwindow.c:514
 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edita"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:605 src/mainwindow.c:517
+#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:517
 #: src/messageview.c:212
 msgid "_Tools"
 msgstr "E_ines"
 
-#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:606 src/mainwindow.c:519
+#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:608 src/mainwindow.c:519
 #: src/messageview.c:213
 msgid "_Help"
 msgstr "A_juda"
@@ -470,14 +470,14 @@ msgstr "_Edita la llibreta"
 msgid "_Delete book"
 msgstr "Es_borra la llibreta"
 
-#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:617
+#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:619
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
 msgid "_Save"
 msgstr "De_sa"
 
-#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:621 src/messageview.c:222
+#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:623 src/messageview.c:222
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
 msgid "_Close"
@@ -492,13 +492,13 @@ msgid "C_ut"
 msgstr "T_alla"
 
 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
-#: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
+#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Copia"
 
 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
-#: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
+#: src/compose.c:632 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Enganxa"
 
@@ -542,7 +542,7 @@ msgstr "Busca duplicats..."
 msgid "Edit custom attributes..."
 msgstr "Edita els atributs personalitzats..."
 
-#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:707 src/mainwindow.c:815
+#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:709 src/mainwindow.c:815
 #: src/messageview.c:337
 msgid "_About"
 msgstr "Qu_ant a"
@@ -552,10 +552,10 @@ msgid "_Browse Entry"
 msgstr "_Navega per l'entrada"
 
 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:253 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:250 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:785
-#: src/prefs_themes.c:817 src/prefs_themes.c:818
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:782
+#: src/prefs_themes.c:814 src/prefs_themes.c:815
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut"
 
@@ -655,24 +655,24 @@ msgstr "Existeix un altre contacte amb aquesta clau"
 msgid "Strong(er) authentication required"
 msgstr "Cal una autenticació més forta"
 
-#: src/addressbook.c:914
+#: src/addressbook.c:913
 msgid "Sources"
 msgstr "Fonts"
 
-#: src/addressbook.c:918 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
-#: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2519
+#: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
+#: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2441
 msgid "Address book"
 msgstr "Llibreta d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:1113 src/editldap.c:798
+#: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:781
 msgid "Search"
 msgstr "Cerca"
 
-#: src/addressbook.c:1484
+#: src/addressbook.c:1483
 msgid "Delete group"
 msgstr "Esborra el grup"
 
-#: src/addressbook.c:1485
+#: src/addressbook.c:1484
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -680,27 +680,27 @@ msgstr ""
 "Realment voleu esborrar el/s grup/s?\n"
 "Les adreces que hi hagi es perdran."
 
-#: src/addressbook.c:2193
+#: src/addressbook.c:2195
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr ""
 "No es pot enganxar. La llibreta d'adreces de destinació és només de lectura."
 
-#: src/addressbook.c:2203
+#: src/addressbook.c:2205
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "No es pot enganxar dins d'un grup d'adreces."
 
-#: src/addressbook.c:2911
+#: src/addressbook.c:2913
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
 msgstr "Voleu esborrar els resultats de la consulta i les adreces a \"%s\" ?"
 
-#: src/addressbook.c:2914 src/addressbook.c:2940 src/addressbook.c:2947
+#: src/addressbook.c:2916 src/addressbook.c:2942 src/addressbook.c:2949
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:177
-#: src/toolbar.c:497
+#: src/toolbar.c:494
 msgid "Delete"
 msgstr "Esborra"
 
-#: src/addressbook.c:2923
+#: src/addressbook.c:2925
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -709,20 +709,20 @@ msgstr ""
 "Voleu esborrar \"%s\"? Si només s'esborra només la carpeta, les adreces que "
 "conté es desplaçaran a la carpeta mare."
 
-#: src/addressbook.c:2926 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
+#: src/addressbook.c:2928 src/imap_gtk.c:370 src/mh_gtk.c:206
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Esborra la carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:2927
+#: src/addressbook.c:2929
 msgid "Delete _folder only"
 msgstr "Esborra només la _carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:2927
+#: src/addressbook.c:2929
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Esborra la carpeta i les _adreces"
 
-#: src/addressbook.c:2938
+#: src/addressbook.c:2940
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -731,7 +731,7 @@ msgstr ""
 "Voleu esborrar \"%s\"?\n"
 "Les adreces que conté no es perdran."
 
-#: src/addressbook.c:2945
+#: src/addressbook.c:2947
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -740,28 +740,28 @@ msgstr ""
 "Voleu esborrar \"%s\"?\n"
 "Les adreces que conté es perdran."
 
-#: src/addressbook.c:3059
+#: src/addressbook.c:3061
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Cerca \"%s\""
 
-#: src/addressbook.c:3197 src/addressbook.c:3246
+#: src/addressbook.c:3199 src/addressbook.c:3248
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Contactes nous"
 
-#: src/addressbook.c:4085
+#: src/addressbook.c:4087
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Usuari nou, no s'ha pogut desar el fitxer d'índex."
 
-#: src/addressbook.c:4089
+#: src/addressbook.c:4091
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Usuari nou, no s'han pogut desar els fitxers de la llibreta d'adreces."
 
-#: src/addressbook.c:4099
+#: src/addressbook.c:4101
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "La llibreta d'adreces antiga s'ha convert amb èxit."
 
-#: src/addressbook.c:4104
+#: src/addressbook.c:4106
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -769,7 +769,7 @@ msgstr ""
 "Llibreta d'adreces convertida.\n"
 "No s'ha pogut desar el nou fitxer d'índex."
 
-#: src/addressbook.c:4117
+#: src/addressbook.c:4119
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -777,7 +777,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut convertir la llibreta d'adreces,\n"
 "però s'han creat fitxers buits de la llibreta d'adreces nova."
 
-#: src/addressbook.c:4123
+#: src/addressbook.c:4125
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -785,7 +785,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut convertir la llibreta d'adreces.\n"
 "No s'ha pogut desar el nou fitxer d'índex d'adreces."
 
-#: src/addressbook.c:4128
+#: src/addressbook.c:4130
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -793,52 +793,52 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut convertir la llibreta d'adreces\n"
 "i no s'han pogut crear els fitxers de la nova."
 
-#: src/addressbook.c:4135 src/addressbook.c:4141
+#: src/addressbook.c:4137 src/addressbook.c:4143
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Error de conversió de la llibreta d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:4256
+#: src/addressbook.c:4257
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Error de la llibreta d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:4257
+#: src/addressbook.c:4258
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:4588
+#: src/addressbook.c:4589
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Ocupat buscant..."
 
-#: src/addressbook.c:4897 src/prefs_send.c:216
+#: src/addressbook.c:4898 src/prefs_send.c:188
 msgid "Interface"
 msgstr "Interficie"
 
-#: src/addressbook.c:4909
+#: src/addressbook.c:4910
 msgid "Address Books"
 msgstr "Llibretes d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:4921
+#: src/addressbook.c:4922
 msgid "Person"
 msgstr "Persona"
 
-#: src/addressbook.c:4957 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
-#: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2854 src/prefs_folder_column.c:78
+#: src/addressbook.c:4958 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
+#: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2799 src/prefs_folder_column.c:78
 msgid "Folder"
 msgstr "Carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:4969
+#: src/addressbook.c:4970
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4981 src/addressbook.c:4993
+#: src/addressbook.c:4982 src/addressbook.c:4994
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:5005
+#: src/addressbook.c:5006
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "Servidors LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:5017
+#: src/addressbook.c:5018
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "Consulta LDAP"
 
@@ -858,9 +858,9 @@ msgstr "Llibreta d'adreces"
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
-#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1621 src/prefs_matcher.c:1628
-#: src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:1638 src/prefs_matcher.c:2522
-#: src/prefs_matcher.c:2526
+#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1619 src/prefs_matcher.c:1626
+#: src/prefs_matcher.c:1634 src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:2520
+#: src/prefs_matcher.c:2524
 msgid "Any"
 msgstr "Qualsevol"
 
@@ -915,7 +915,7 @@ msgstr "Processa els camps d'aquestes capçaleres"
 msgid "Include subfolders"
 msgstr "Inclou subcarpetes"
 
-#: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1429
+#: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1426
 msgid "Header Name"
 msgstr "Nom de capçalera"
 
@@ -964,18 +964,18 @@ msgstr "Actualització d'adreces"
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr "Actualització fallida. Canvis no escrits al directori."
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9711
+#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9625
 msgid "Notice"
 msgstr "Anunci"
 
-#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5821 src/compose.c:6342
-#: src/compose.c:12138 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
-#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:810
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4937
+#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5780 src/compose.c:6301
+#: src/compose.c:12048 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
+#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4893
 msgid "Warning"
 msgstr "Avís"
 
-#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5758 src/inc.c:663
+#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5717 src/inc.c:663
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:314
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
@@ -1472,340 +1472,340 @@ msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
 msgid "pm"
 msgstr "p. m."
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:591
 msgid "_Add..."
 msgstr "_Afegeix..."
 
-#: src/compose.c:590 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
+#: src/compose.c:592 src/mh_gtk.c:377 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Esborra"
 
-#: src/compose.c:592 src/folderview.c:254
+#: src/compose.c:594 src/folderview.c:254
 msgid "_Properties..."
 msgstr "_Propietats..."
 
-#: src/compose.c:599 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
+#: src/compose.c:601 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
 msgid "_Message"
 msgstr "_Missatge"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:604
 msgid "_Spelling"
 msgstr "_Ortografia"
 
-#: src/compose.c:604 src/compose.c:671
+#: src/compose.c:606 src/compose.c:673
 msgid "_Options"
 msgstr "_Opcions"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:610
 msgid "S_end"
 msgstr "_Envia"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:611
 msgid "Send _later"
 msgstr "Envia'_l després"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:614
 msgid "_Attach file"
 msgstr "_Adjunta-hi un fitxer"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:615
 msgid "_Insert file"
 msgstr "_Insereix-hi un fitxer"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:616
 msgid "Insert si_gnature"
 msgstr "Insereix-hi una si_gnatura"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:617
 msgid "_Replace signature"
 msgstr "_Reemplaça'n la signatura"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:621
 msgid "_Print"
 msgstr "Im_primeix"
 
-#: src/compose.c:624 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
+#: src/compose.c:626 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
 msgid "_Undo"
 msgstr "Des_fés"
 
-#: src/compose.c:625 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
+#: src/compose.c:627 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Refés"
 
-#: src/compose.c:628 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
+#: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Talla"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:634
 msgid "_Special paste"
 msgstr "Enganxat e_special"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:635
 msgid "As _quotation"
 msgstr "Com a _citació"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:636
 msgid "_Wrapped"
 msgstr "A_justa"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:637
 msgid "_Unwrapped"
 msgstr "_Desa_justat"
 
-#: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:549
+#: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:549
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
 msgid "Select _all"
 msgstr "Seleccion_a-ho tot"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:641
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "A_vançat"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:642
 msgid "Move a character backward"
 msgstr "Vés al caràcter anterior"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:643
 msgid "Move a character forward"
 msgstr "Vés al caràcter següent"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:644
 msgid "Move a word backward"
 msgstr "Vés a la paraula anterior"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:645
 msgid "Move a word forward"
 msgstr "Vés a la paraula següent"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:646
 msgid "Move to beginning of line"
 msgstr "Vés a l'inici de la línia"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:647
 msgid "Move to end of line"
 msgstr "Vés al final de la línia"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:648
 msgid "Move to previous line"
 msgstr "Vés a la línia anterior"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:649
 msgid "Move to next line"
 msgstr "Vés a la línia següent"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:650
 msgid "Delete a character backward"
 msgstr "Esborra el caràcter anterior"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:651
 msgid "Delete a character forward"
 msgstr "Esborra el caràcter següent"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:652
 msgid "Delete a word backward"
 msgstr "Esborra la paraula anterior"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:653
 msgid "Delete a word forward"
 msgstr "Esborra la paraula següent"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:654
 msgid "Delete line"
 msgstr "Esborra la línia"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:655
 msgid "Delete to end of line"
 msgstr "Esborra fins a final de la línia"
 
-#: src/compose.c:656 src/messageview.c:228
+#: src/compose.c:658 src/messageview.c:228
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
 msgid "_Find"
 msgstr "_Busca"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:661
 msgid "_Wrap current paragraph"
 msgstr "A_justa el paràgraf actual"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:662
 msgid "Wrap all long _lines"
 msgstr "Ajusta totes les _línies llargues"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:664
 msgid "Edit with e_xternal editor"
 msgstr "Edita amb un editor e_xtern"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:667
 msgid "_Check all or check selection"
 msgstr "_Comprova-ho tot o la selecció"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:668
 msgid "_Highlight all misspelled words"
 msgstr "_Ressalta tots els errors ortogràfics"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:669
 msgid "Check _backwards misspelled word"
 msgstr "Comprova els errors d'ortografia cap _enrere"
 
-#: src/compose.c:668
+#: src/compose.c:670
 msgid "_Forward to next misspelled word"
 msgstr "Avança fins a la  _falta d'ortografia següent"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:677
 msgid "Reply _mode"
 msgstr "_Mode de resposta"
 
-#: src/compose.c:677
+#: src/compose.c:679
 msgid "Privacy _System"
 msgstr "_Sistema de privacitat"
 
-#: src/compose.c:681
+#: src/compose.c:683
 msgid "_Priority"
 msgstr "_Prioritat"
 
-#: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
+#: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
 msgid "Character _encoding"
 msgstr "Codificació d_e caràcters"
 
-#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
+#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
 msgid "Western European"
 msgstr "Europeu occidental"
 
-#: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
+#: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
 msgid "Baltic"
 msgstr "Bàltic"
 
-#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
+#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebreu"
 
-#: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
+#: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
 msgid "Arabic"
 msgstr "Àrab"
 
-#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
+#: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Ciríl·lic "
 
-#: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonès"
 
-#: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
 msgid "Chinese"
 msgstr "Xinès"
 
-#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
+#: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
 msgid "Korean"
 msgstr "Coreà"
 
-#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
 msgid "Thai"
 msgstr "Tailandès"
 
-#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
+#: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
 msgid "_Address book"
 msgstr "Llibret_a d'adreces"
 
-#: src/compose.c:701
+#: src/compose.c:703
 msgid "_Template"
 msgstr "Plan_tilla"
 
-#: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
+#: src/compose.c:705 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
 msgid "Actio_ns"
 msgstr "Accio_ns"
 
-#: src/compose.c:712
+#: src/compose.c:714
 msgid "Aut_o wrapping"
 msgstr "Ajusta aut_omàticament"
 
-#: src/compose.c:713
+#: src/compose.c:715
 msgid "Auto _indent"
 msgstr "Sa_gnat automàtic"
 
-#: src/compose.c:714
+#: src/compose.c:716
 msgid "Si_gn"
 msgstr "Si_gna"
 
-#: src/compose.c:715
+#: src/compose.c:717
 msgid "_Encrypt"
 msgstr "_Encripta"
 
-#: src/compose.c:716
+#: src/compose.c:718
 msgid "_Request Return Receipt"
 msgstr "Demana una confirmació de _recepció"
 
-#: src/compose.c:717
+#: src/compose.c:719
 msgid "Remo_ve references"
 msgstr "Esb_orra les referències"
 
-#: src/compose.c:718
+#: src/compose.c:720
 msgid "Show _ruler"
 msgstr "Mostra el gestor de _regles"
 
-#: src/compose.c:723 src/compose.c:733
+#: src/compose.c:725 src/compose.c:735
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Normal"
 
-#: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
+#: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
 msgid "_All"
 msgstr "_Tothom"
 
-#: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
+#: src/compose.c:727 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
 msgid "_Sender"
 msgstr "_Remitent"
 
-#: src/compose.c:726
+#: src/compose.c:728
 msgid "_Mailing-list"
 msgstr "_Llista de correu"
 
-#: src/compose.c:731
+#: src/compose.c:733
 msgid "_Highest"
 msgstr "Més _alta"
 
-#: src/compose.c:732
+#: src/compose.c:734
 msgid "Hi_gh"
 msgstr "A_lta"
 
-#: src/compose.c:734
+#: src/compose.c:736
 msgid "Lo_w"
 msgstr "Bai_xa"
 
-#: src/compose.c:735
+#: src/compose.c:737
 msgid "_Lowest"
 msgstr "Més _baixa"
 
-#: src/compose.c:740 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:350
+#: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:350
 msgid "_Automatic"
 msgstr "_Automàtic"
 
-#: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:881 src/messageview.c:351
+#: src/compose.c:743 src/mainwindow.c:881 src/messageview.c:351
 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 msgstr "ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:352
+#: src/compose.c:744 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:352
 msgid "Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:746 src/mainwindow.c:886 src/messageview.c:356
+#: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:886 src/messageview.c:356
 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr ""
 "u\n"
 "Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:889 src/messageview.c:359
+#: src/compose.c:751 src/mainwindow.c:889 src/messageview.c:359
 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "Grec (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:754 src/mainwindow.c:894 src/messageview.c:364
+#: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:894 src/messageview.c:364
 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "Turc (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:1083
+#: src/compose.c:1085
 msgid "New message From format error."
 msgstr "Error de format al \"Des de\" del missatge nou."
 
-#: src/compose.c:1176
+#: src/compose.c:1177
 msgid "New message subject format error."
 msgstr "Error de format a l'assumpte del missatge nou."
 
@@ -1814,23 +1814,23 @@ msgstr "Error de format a l'assumpte del missatge nou."
 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
 msgstr "El cos de la plantilla \"Missatge nou\" té un error a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:1473
+#: src/compose.c:1469
 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
 msgstr "No es pot respondre. Probablement el missatge original no existeix."
 
-#: src/compose.c:1656 src/quote_fmt.c:587
+#: src/compose.c:1652 src/quote_fmt.c:587
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr ""
 "El camp \"Des de\" de la plantilla \"Respon\" conté una adreça no vàlida."
 
-#: src/compose.c:1705 src/quote_fmt.c:590
+#: src/compose.c:1700 src/quote_fmt.c:590
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
 msgstr "El cos de la plantilla \"Respon\" té un error a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:1839 src/compose.c:2031 src/quote_fmt.c:607
+#: src/compose.c:1834 src/compose.c:2025 src/quote_fmt.c:607
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
 "address."
@@ -1838,56 +1838,56 @@ msgstr ""
 "El camp \"Des de\" de la plantilla \"Reenvia\" conté una adreça de correu no "
 "vàlida."
 
-#: src/compose.c:1900 src/quote_fmt.c:610
+#: src/compose.c:1894 src/quote_fmt.c:610
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
 msgstr "El cos de la plantilla \"Reenvia\" conté un error a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:2074
+#: src/compose.c:2067
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Fw: missatges múltiples "
 
-#: src/compose.c:2576
+#: src/compose.c:2569
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
 msgstr "El cos de la plantilla \"Redirecciona\" conté un error a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:2643 src/gtk/headers.h:14
+#: src/compose.c:2636 src/gtk/headers.h:14
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/compose.c:2646 src/gtk/headers.h:15
+#: src/compose.c:2639 src/gtk/headers.h:15
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#: src/compose.c:2649 src/gtk/headers.h:12
+#: src/compose.c:2642 src/gtk/headers.h:12
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Respon a:"
 
-#: src/compose.c:2652 src/compose.c:4992 src/compose.c:4994
+#: src/compose.c:2645 src/compose.c:4963 src/compose.c:4965
 #: src/gtk/headers.h:33
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Grups de notícies:"
 
-#: src/compose.c:2655 src/gtk/headers.h:34
+#: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:34
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Envia a:"
 
-#: src/compose.c:2658 src/gtk/headers.h:17
+#: src/compose.c:2651 src/gtk/headers.h:17
 msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "Com a resposta a:"
 
-#: src/compose.c:2662 src/compose.c:4989 src/compose.c:4997
+#: src/compose.c:2655 src/compose.c:4960 src/compose.c:4968
 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:481
 msgid "To:"
 msgstr "Per a:"
 
-#: src/compose.c:2852
+#: src/compose.c:2841
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut adjuntar el fitxer (conversió de joc de caràcters fallida)."
 
-#: src/compose.c:2858
+#: src/compose.c:2847
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1902,16 +1902,16 @@ msgstr[1] ""
 "S'han adjuntat els fitxers següents:\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:3138
+#: src/compose.c:3124
 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
 msgstr "El símbol de cometes de la plantilla és erroni."
 
-#: src/compose.c:3647
+#: src/compose.c:3630
 #, c-format
 msgid "Could not get size of file '%s'."
 msgstr "No s'ha pogut obtenir la mida del fitxer \"%s\"."
 
-#: src/compose.c:3658
+#: src/compose.c:3641
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
@@ -1920,57 +1920,57 @@ msgstr ""
 "Esteu a punt d'inserir un fitxer de %s al cos del missatge. Segur que ho "
 "voleu fer?"
 
-#: src/compose.c:3661
+#: src/compose.c:3644
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "N'esteu segur?"
 
-#: src/compose.c:3662 src/compose.c:10737 src/compose.c:11615
+#: src/compose.c:3645 src/compose.c:10651 src/compose.c:11527
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Insereix"
 
-#: src/compose.c:3786
+#: src/compose.c:3769
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "El fitxer %s és buit."
 
-#: src/compose.c:3787
+#: src/compose.c:3770
 msgid "Empty file"
 msgstr "Fitxer buit"
 
-#: src/compose.c:3788
+#: src/compose.c:3771
 msgid "_Attach anyway"
 msgstr "_Adjunta-ho de tota manera"
 
-#: src/compose.c:3797
+#: src/compose.c:3780
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "No es pot llegir %s."
 
-#: src/compose.c:3824
+#: src/compose.c:3807
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Missatge: %s"
 
-#: src/compose.c:4829 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
+#: src/compose.c:4800 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Editat]"
 
-#: src/compose.c:4836 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
+#: src/compose.c:4807 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Escriu missatge%s"
 
-#: src/compose.c:4839 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
+#: src/compose.c:4810 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[sense assumpte] - Escriu missatge%s"
 
-#: src/compose.c:4841 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
+#: src/compose.c:4812 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
 msgid "Compose message"
 msgstr "Escriu un missatge"
 
-#: src/compose.c:4868 src/messageview.c:903
+#: src/compose.c:4839 src/messageview.c:903
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1978,58 +1978,58 @@ msgstr ""
 "No heu especificat cap compte per a l'enviament.\n"
 "Seleccioneu algun compte abans d'enviar."
 
-#: src/compose.c:5089 src/compose.c:5126
+#: src/compose.c:5060 src/compose.c:5097
 #, c-format
 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
 msgstr ""
 "L'únic destinatari és l'adreça per defecte \"%s\". Voleu enviar-ho tanmateix?"
 
-#: src/compose.c:5091 src/compose.c:5128 src/compose.c:5171 src/compose.c:5220
-#: src/prefs_account.c:3391 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
+#: src/compose.c:5062 src/compose.c:5099 src/compose.c:5142 src/compose.c:5190
+#: src/prefs_account.c:3323 src/toolbar.c:484 src/toolbar.c:516
 msgid "Send"
 msgstr "Envia"
 
-#: src/compose.c:5093 src/compose.c:5130 src/compose.c:5164 src/compose.c:5213
-#: src/compose.c:5759 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
+#: src/compose.c:5064 src/compose.c:5101 src/compose.c:5135 src/compose.c:5183
+#: src/compose.c:5718 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
 #: src/messageview.c:884 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210
-#: src/toolbar.c:3030
+#: src/toolbar.c:2933
 msgid "_Send"
 msgstr "_Envia"
 
-#: src/compose.c:5147
+#: src/compose.c:5118
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "No heu especificat el destinatari."
 
-#: src/compose.c:5166 src/compose.c:5215
+#: src/compose.c:5137 src/compose.c:5185
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
 msgid "_Queue"
 msgstr "A la _cua"
 
-#: src/compose.c:5167
+#: src/compose.c:5138
 #, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
 msgstr "L'assumpte és buit. %s"
 
-#: src/compose.c:5168 src/compose.c:5217
+#: src/compose.c:5139 src/compose.c:5187
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
 msgid "Send it anyway?"
 msgstr "Voleu enviar-lo de tota manera?"
 
-#: src/compose.c:5169 src/compose.c:5218
+#: src/compose.c:5140 src/compose.c:5188
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
 msgid "Queue it anyway?"
 msgstr "Voleu posar-lo a la cua de tota manera?"
 
-#: src/compose.c:5171 src/compose.c:5220 src/toolbar.c:520
+#: src/compose.c:5142 src/compose.c:5190 src/toolbar.c:517
 msgid "Send later"
 msgstr "Envia'l després"
 
-#: src/compose.c:5216
+#: src/compose.c:5186
 #, c-format
 msgid "Sending to %d recipients. %s"
 msgstr "Enviant-ho a %d destinataris. %s"
 
-#: src/compose.c:5273 src/compose.c:10209
+#: src/compose.c:5243 src/compose.c:10123
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2039,7 +2039,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Conversió de joc de caràcters fallida."
 
-#: src/compose.c:5276 src/compose.c:10212
+#: src/compose.c:5246 src/compose.c:10126
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2049,7 +2049,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "No s'ha pogut obtenir la clau d'encriptació del receptor."
 
-#: src/compose.c:5282 src/compose.c:10206
+#: src/compose.c:5252 src/compose.c:10120
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2060,7 +2060,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Signatura fallida: %s"
 
-#: src/compose.c:5285
+#: src/compose.c:5255
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2071,11 +2071,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:5287
+#: src/compose.c:5257
 msgid "Could not queue message for sending."
 msgstr "No s'ha pogut posar el missatge a la cua  per enviar."
 
-#: src/compose.c:5302 src/compose.c:5362
+#: src/compose.c:5272 src/compose.c:5332
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -2084,7 +2084,7 @@ msgstr ""
 "Useu \"Envia els missatges de la cua\" de la finestra principal per tornar-"
 "ho a intentar."
 
-#: src/compose.c:5358
+#: src/compose.c:5328
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2094,7 +2094,7 @@ msgstr ""
 "Useu \"Envia els missatges de la cua\" de la finestra principal per tornar-"
 "ho a intentar."
 
-#: src/compose.c:5755
+#: src/compose.c:5714
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -2105,7 +2105,7 @@ msgstr ""
 "al joc de caràcters %s especificat.\n"
 "Voleu enviar-lo com a %s?"
 
-#: src/compose.c:5817
+#: src/compose.c:5776
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2118,73 +2118,73 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Voleu enviar-lo de tota manera?"
 
-#: src/compose.c:5928
+#: src/compose.c:5887
 #, c-format
 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
 msgstr "No s'ha pogut encriptar el correu: %s"
 
-#: src/compose.c:6049
+#: src/compose.c:6008
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Avís d'encriptació"
 
-#: src/compose.c:6050
+#: src/compose.c:6009
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "C_ontinua"
 
-#: src/compose.c:6099
+#: src/compose.c:6058
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar correus!"
 
-#: src/compose.c:6108
+#: src/compose.c:6067
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr ""
 "El compte seleccionat no és de tipus NNTP: la publicació no és possible."
 
-#: src/compose.c:6341
+#: src/compose.c:6300
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "L'adjunt %s ja no existeix. Voleu ignorar-lo?"
 
-#: src/compose.c:6342 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2560
+#: src/compose.c:6301 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:274 src/toolbar.c:2466
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Cancel·la l'enviament"
 
-#: src/compose.c:6342
+#: src/compose.c:6301
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignora l'adjunt"
 
-#: src/compose.c:6382
+#: src/compose.c:6341
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Secció %s original"
 
-#: src/compose.c:6982
+#: src/compose.c:6942
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Afegeix a la lli_breta d'adreces"
 
-#: src/compose.c:7143
+#: src/compose.c:7103
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Esborra el contingut de l'entrada"
 
-#: src/compose.c:7147 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
+#: src/compose.c:7107 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Useu <tab> per a l'autocompleció des de la llibreta d'adreces"
 
-#: src/compose.c:7362
+#: src/compose.c:7322
 msgid "Mime type"
 msgstr "Tipus MIME"
 
-#: src/compose.c:7368 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:407
+#: src/compose.c:7328 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393
 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:442
-#: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
+#: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:446
 msgid "Size"
 msgstr "Mida"
 
-#: src/compose.c:7431
+#: src/compose.c:7391
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Desa el missatge a "
 
-#: src/compose.c:7468 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
+#: src/compose.c:7428 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1075
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
@@ -2195,27 +2195,27 @@ msgstr "Desa el missatge a "
 msgid "_Browse"
 msgstr "Na_vega"
 
-#: src/compose.c:7490
+#: src/compose.c:7450
 msgid "Select folder to save message to"
 msgstr "Seleccioneu una carpeta per desar-hi el missatge"
 
-#: src/compose.c:7947
+#: src/compose.c:7907
 msgid "Hea_der"
 msgstr "Ca_pçalera"
 
-#: src/compose.c:7952
+#: src/compose.c:7912
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Adjunts"
 
-#: src/compose.c:7966
+#: src/compose.c:7926
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "Alt_res"
 
-#: src/compose.c:7981
+#: src/compose.c:7941
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "Ass_umpte:"
 
-#: src/compose.c:8205
+#: src/compose.c:8165
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2224,19 +2224,19 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut iniciar el corrector ortogràfic.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8352
+#: src/compose.c:8312
 msgid "_From:"
 msgstr "_De:"
 
-#: src/compose.c:8369
+#: src/compose.c:8329
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Compte a usar per a aquest correu electrònic"
 
-#: src/compose.c:8371
+#: src/compose.c:8331
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adreça del remitent per usar"
 
-#: src/compose.c:8553
+#: src/compose.c:8497
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2245,50 +2245,50 @@ msgstr ""
 "El sistema de privacitat \"%s\" no s'ha pogut carregar. No podreu signar o "
 "encriptar aquest missatge."
 
-#: src/compose.c:8664 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
+#: src/compose.c:8598 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
 msgid "_None"
 msgstr "_Cap"
 
-#: src/compose.c:8765 src/prefs_template.c:752
+#: src/compose.c:8699 src/prefs_template.c:750
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "El cos de la plantilla té un error a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:8862
+#: src/compose.c:8794
 #, c-format
 msgctxt "'%s' stands for a header name"
 msgid "Template '%s' format error."
 msgstr "Error de format de la plantilla \"%s\"."
 
-#: src/compose.c:9281
+#: src/compose.c:9195
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Tipus MIME no vàlid."
 
-#: src/compose.c:9296
+#: src/compose.c:9210
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "El fitxer no existeix o és buit."
 
-#: src/compose.c:9370
+#: src/compose.c:9284
 msgid "Properties"
 msgstr "Propietats"
 
-#: src/compose.c:9387
+#: src/compose.c:9301
 msgid "MIME type"
 msgstr "Tipus MIME"
 
-#: src/compose.c:9428
+#: src/compose.c:9342
 msgid "Encoding"
 msgstr "Codificació"
 
-#: src/compose.c:9448
+#: src/compose.c:9362
 msgid "Path"
 msgstr "Camí"
 
-#: src/compose.c:9449
+#: src/compose.c:9363
 msgid "File name"
 msgstr "Nom del fitxer"
 
-#: src/compose.c:9708
+#: src/compose.c:9622
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2299,15 +2299,15 @@ msgstr ""
 "Voleu acabar el procés?\n"
 "Id. del grup del procés: %d"
 
-#: src/compose.c:10175 src/messageview.c:1105
+#: src/compose.c:10089 src/messageview.c:1105
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "El Claws Mails necessita accés a la xarxa per enviar aquest correu."
 
-#: src/compose.c:10201
+#: src/compose.c:10115
 msgid "Could not queue message."
 msgstr "No s'ha pogut posar el missatge a la cua."
 
-#: src/compose.c:10203
+#: src/compose.c:10117
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -2318,15 +2318,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:10381
+#: src/compose.c:10295
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "No s'ha pogut desar l'esborrany."
 
-#: src/compose.c:10385
+#: src/compose.c:10299
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "No s'ha pogut desar l'esborrany"
 
-#: src/compose.c:10386
+#: src/compose.c:10300
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2334,24 +2334,24 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut desar l'esborrany.\n"
 "Voleu cancel·lar la sortida o descartar aquest missatge?"
 
-#: src/compose.c:10388
+#: src/compose.c:10302
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "_Cancel·la la sortida"
 
-#: src/compose.c:10388
+#: src/compose.c:10302
 msgid "_Discard email"
 msgstr "_Descarta el missatge"
 
-#: src/compose.c:10548 src/compose.c:10562
+#: src/compose.c:10462 src/compose.c:10476
 msgid "Select file"
 msgstr "Selecciona un fitxer"
 
-#: src/compose.c:10576
+#: src/compose.c:10490
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "No s'ha pogut llegir el ftxer \"%s\"."
 
-#: src/compose.c:10578
+#: src/compose.c:10492
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2360,50 +2360,50 @@ msgstr ""
 "El fitxer \"%s\" contenia caràcters no vàlids per a\n"
 "la codificació actual, la inserció pot ser incorrecta."
 
-#: src/compose.c:10657
+#: src/compose.c:10571
 msgid "Discard message"
 msgstr "Descarta el missatge"
 
-#: src/compose.c:10658
+#: src/compose.c:10572
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu descartar-lo?"
 
-#: src/compose.c:10659 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
+#: src/compose.c:10573 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Descarta"
 
-#: src/compose.c:10659 src/compose.c:10663
+#: src/compose.c:10573 src/compose.c:10577
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "De_sa a la carpeta d'esborranys"
 
-#: src/compose.c:10661 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
+#: src/compose.c:10575 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
 msgid "Save changes"
 msgstr "Desa els canvis"
 
-#: src/compose.c:10662
+#: src/compose.c:10576
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu desar-ne els últims canvis?"
 
-#: src/compose.c:10663
+#: src/compose.c:10577
 msgid "_Don't save"
 msgstr "No ho _desis"
 
-#: src/compose.c:10734
+#: src/compose.c:10648
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
 msgstr "Voleu aplicar la plantilla \"%s\"?"
 
-#: src/compose.c:10736
+#: src/compose.c:10650
 msgid "Apply template"
 msgstr "Aplica la plantilla"
 
-#: src/compose.c:10737 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
+#: src/compose.c:10651 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:774 src/prefs_template.c:311
 #: src/prefs_toolbar.c:1063
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Reemplaça"
 
-#: src/compose.c:11608
+#: src/compose.c:11520
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
@@ -2418,20 +2418,20 @@ msgstr[1] ""
 "Voleu inserir el contingut dels %d fitxers dins el cos del missatge o "
 "adjuntar-los al correu?"
 
-#: src/compose.c:11614
+#: src/compose.c:11526
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Inserir o adjuntar?"
 
-#: src/compose.c:11615
+#: src/compose.c:11527
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Adjunta-ho"
 
-#: src/compose.c:11835
+#: src/compose.c:11745
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Error de format de la cita a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:12132
+#: src/compose.c:12042
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2462,7 +2462,7 @@ msgstr ""
 msgid "Debug log"
 msgstr "Registre de depuració"
 
-#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
+#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:534
 msgid "Close"
 msgstr "Tanca"
 
@@ -2649,7 +2649,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr " Comprova el fitxer"
 
 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2017
+#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1976
 #: src/wizard.c:1196 src/wizard.c:1616
 msgid "File"
 msgstr "Fitxer"
@@ -2700,12 +2700,12 @@ msgstr "Edita la carpeta"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Nom nou de la carpeta:"
 
-#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:594 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
 msgid "New folder"
 msgstr "Carpeta nova"
 
-#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:572 src/mh_gtk.c:145
+#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:595 src/mh_gtk.c:145
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Nom de la carpeta nova:"
@@ -2776,7 +2776,7 @@ msgstr "Heu de proporcionar almenys un atribut de cerca LDAP."
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Connectat amb èxit amb el servidor"
 
-#: src/editldap.c:336 src/editldap.c:995
+#: src/editldap.c:336 src/editldap.c:971
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Edita el servidor LDAP"
 
@@ -2800,7 +2800,7 @@ msgstr ""
 msgid "STARTTLS"
 msgstr "STARTTLS"
 
-#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3464
+#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3396
 msgid "SSL/TLS"
 msgstr "SSL/TLS"
 
@@ -2942,11 +2942,11 @@ msgstr ""
 "Tingueu en compte que, per raons de rendiment, la compleció d'adreces usa "
 "\"comença amb\" per a totes les cerques en altres interfícies d'adreces."
 
-#: src/editldap.c:712
+#: src/editldap.c:702
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Vincle DN"
 
-#: src/editldap.c:721
+#: src/editldap.c:711
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2958,52 +2958,46 @@ msgstr ""
 "a \"cn=usuari,dc=claws-mail,dc=org\". Normalment es deixa buit en fer una "
 "cerca."
 
-#: src/editldap.c:728
+#: src/editldap.c:718
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Contrasenya de vincle"
 
-#: src/editldap.c:738
+#: src/editldap.c:728
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr "La contrasenya per usar en connectar com a usuari \"Vincle DN\"."
 
-#: src/editldap.c:741 src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1862
-#: src/prefs_account.c:2581 src/prefs_account.c:2609
-#, fuzzy
-msgid "Show password"
-msgstr "Contrasenya SMTP:"
-
-#: src/editldap.c:750
+#: src/editldap.c:733
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Temps límit (seg.)"
 
-#: src/editldap.c:764
+#: src/editldap.c:747
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgstr "El temps d'espera mínim en segons."
 
-#: src/editldap.c:768
+#: src/editldap.c:751
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Entrades màximes"
 
-#: src/editldap.c:782
+#: src/editldap.c:765
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr ""
 "El número mínim d'entrades que s'haurien de retornar als resultats de la "
 "cerca."
 
-#: src/editldap.c:797 src/prefs_account.c:3355
+#: src/editldap.c:780 src/prefs_account.c:3287
 msgid "Basic"
 msgstr "Bàsiques"
 
-#: src/editldap.c:799 src/gtk/quicksearch.c:708
+#: src/editldap.c:782 src/gtk/quicksearch.c:708
 msgid "Extended"
 msgstr "Estesa"
 
-#: src/editldap.c:1000
+#: src/editldap.c:976
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Afegeix un servidor LDAP nou"
 
-#: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1450
+#: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1447
 #: src/prefs_summaries.c:449
 msgid "Tag"
 msgstr "Etiqueta"
@@ -3016,34 +3010,34 @@ msgstr "Esborra l'etiqueta"
 msgid "Do you really want to delete this tag?"
 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta etiqueta?"
 
-#: src/edittags.c:251
+#: src/edittags.c:244
 msgid "Delete all tags"
 msgstr "Esborra totes les etiquetes"
 
-#: src/edittags.c:252
+#: src/edittags.c:245
 msgid "Do you really want to delete all tags?"
 msgstr "Realment voleu esborrar totes les etiquetes?"
 
-#: src/edittags.c:423
+#: src/edittags.c:416
 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
 msgstr ""
 "Heu introduït un nom d'etiqueta reservat; si us plaus escolliu-ne un de "
 "diferent."
 
-#: src/edittags.c:465
+#: src/edittags.c:458
 msgid "Tag is not set."
 msgstr "Etiqueta no establerta."
 
-#: src/edittags.c:530
+#: src/edittags.c:523
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Apply tags"
 msgstr "Aplica les etiquetes"
 
-#: src/edittags.c:544
+#: src/edittags.c:537
 msgid "New tag:"
 msgstr "Etiqueta nova:"
 
-#: src/edittags.c:577
+#: src/edittags.c:570
 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
 msgstr ""
 "Si us plau, seleccioneu les etiquetes per aplicar/esborrar. Els canvis són "
@@ -3069,16 +3063,6 @@ msgstr "Afegeix un nova entrada vCard"
 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
 msgstr "És impossible definir el certificat del client.\n"
 
-#: src/etpan/nntp-thread.c:861
-#, fuzzy
-msgid "couldn't get xover range\n"
-msgstr "no s'ha pogut obtenir xover\n"
-
-#: src/etpan/nntp-thread.c:954
-#, fuzzy
-msgid "couldn't get xhdr range\n"
-msgstr "no s'ha pogut obtenir xhdr\n"
-
 #: src/exphtmldlg.c:105
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el fitxer a crear."
@@ -3139,10 +3123,10 @@ msgid "Stylesheet"
 msgstr "Full d'estils"
 
 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1571
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2225 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1190
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1190
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:949
-#: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6061
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:941
+#: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6017
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
@@ -3151,7 +3135,7 @@ msgstr "Cap"
 msgid "Default"
 msgstr "Per defecte"
 
-#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246
+#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
 msgid "Full"
 msgstr "Complet"
@@ -3380,7 +3364,7 @@ msgstr "Exporta la llibreta d'adreces a un fitxer LDIF"
 msgid "Distinguished Name"
 msgstr "Nom distingit"
 
-#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8219
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8175
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "Exporta a fitxer mbox"
 
@@ -3639,23 +3623,23 @@ msgstr ""
 "filtrant missatge (%s%s%s)\n"
 "%sfitxer del missatge: %s\n"
 
-#: src/folder.c:1570 src/prefs_folder_item.c:315
+#: src/folder.c:1570 src/foldersel.c:412 src/prefs_folder_item.c:315
 msgid "Inbox"
 msgstr "Safata d'entrada"
 
-#: src/folder.c:1574
+#: src/folder.c:1574 src/foldersel.c:416
 msgid "Sent"
 msgstr "Enviat"
 
-#: src/folder.c:1578 src/prefs_folder_item.c:318
+#: src/folder.c:1578 src/foldersel.c:420 src/prefs_folder_item.c:318
 msgid "Queue"
 msgstr "Cua"
 
-#: src/folder.c:1582 src/prefs_folder_item.c:319
+#: src/folder.c:1582 src/foldersel.c:424 src/prefs_folder_item.c:319
 msgid "Trash"
 msgstr "Paperera"
 
-#: src/folder.c:1586 src/prefs_folder_item.c:317
+#: src/folder.c:1586 src/foldersel.c:428 src/prefs_folder_item.c:317
 msgid "Drafts"
 msgstr "Esborranys"
 
@@ -3700,29 +3684,29 @@ msgstr "Un nom de carpeta no pot acabar amb un espai."
 msgid "Select folder"
 msgstr "Selecciona una carpeta"
 
-#: src/foldersel.c:573 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
+#: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NovaCarpeta"
 
-#: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
+#: src/foldersel.c:604 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:432
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2059
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2063
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "No es pot incloure \"%c\" al nom de la carpeta."
 
-#: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
+#: src/foldersel.c:619 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2066
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:444 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2070
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "La carpeta '%s' ja existeix."
 
-#: src/foldersel.c:603 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
+#: src/foldersel.c:626 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
 #, c-format
@@ -3767,14 +3751,14 @@ msgstr "Envia de la _cua..."
 
 #: src/folderview.c:397 src/folderview.c:444
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
-#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6335
+#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6291
 msgid "New"
 msgstr "Nous"
 
 #: src/folderview.c:398 src/folderview.c:445
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
-#: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6337
-#: src/toolbar.c:512
+#: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6293
+#: src/toolbar.c:509
 msgid "Unread"
 msgstr "Sense llegir"
 
@@ -3784,7 +3768,7 @@ msgid "Total"
 msgstr "Total"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:448
+#: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:447
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
@@ -3792,7 +3776,7 @@ msgstr "#"
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Establint informació de carpeta..."
 
-#: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4182
+#: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4138
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Marca-ho tot com a llegit"
 
@@ -3804,12 +3788,12 @@ msgstr ""
 "Realment voleu marcar tots els missatges d'aquesta carpeta i les seves "
 "subcarpetes com a llegits?"
 
-#: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4183
+#: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4139
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
 msgstr ""
 "Realment voleu marcar tots els correus d'aquesta carpeta com a llegits?"
 
-#: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4221
+#: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4177
 msgid "Mark all as unread"
 msgstr "Marca'ls tots com a no llegits"
 
@@ -3821,17 +3805,17 @@ msgstr ""
 "Realment voleu marcar tots els missatges d'aquesta carpeta i de les "
 "subcarpetes com a no llegits?"
 
-#: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4222
+#: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4178
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
 msgstr ""
 "Realment voleu marcar tots els missatges d'aquesta carpeta com a no llegits?"
 
-#: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4606
+#: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4605
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s/%s..."
 msgstr "S'explora la carpeta %s/%s..."
 
-#: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4610 src/mainwindow.c:5249 src/setup.c:96
+#: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4609 src/mainwindow.c:5249 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
 msgstr "Explorant la carpeta %s..."
@@ -3890,27 +3874,27 @@ msgstr "Voleu esborrar tots els missatges de la paperera?"
 msgid "_Empty trash"
 msgstr "Buida la pap_erera"
 
-#: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:3008
+#: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:2911
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Avís de desconnexió"
 
-#: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:3009
+#: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:2912
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Esteu treballant sense connexió. Ho voleu anul·lar?"
 
-#: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:3028
+#: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:2931
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Envia els missatges de la cua"
 
-#: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:3029
+#: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:2932
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Voleu enviar tots els missatges de la cua?"
 
-#: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:3048
+#: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:2951
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "S'han produït alguns errors enviant els missatges de la cua."
 
-#: src/folderview.c:2554 src/main.c:2780 src/toolbar.c:3051
+#: src/folderview.c:2554 src/main.c:2752 src/toolbar.c:2954
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3976,7 +3960,7 @@ msgstr "El desplaçament ha fallat!"
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Processant la configuració per a la carpeta %s"
 
-#: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4618 src/summaryview.c:4724
+#: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4574 src/summaryview.c:4680
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr ""
 "La carpeta de destinació només es pot usar per emmaguetzemar subcarpetes."
@@ -4001,7 +3985,7 @@ msgstr " Cerca"
 msgid "Newsgroup name"
 msgstr "Nom de grup"
 
-#: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:184
+#: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:171
 msgid "Messages"
 msgstr "Missatges"
 
@@ -4017,7 +4001,7 @@ msgstr "moderat"
 msgid "readonly"
 msgstr "només de lectura"
 
-#: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
+#: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:114
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:148
 msgid "unknown"
@@ -4027,7 +4011,7 @@ msgstr "desconegut"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "No es pot obtenir la llista de grups."
 
-#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1934 src/summaryview.c:1600
+#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1922 src/summaryview.c:1585
 msgid "Done."
 msgstr "Fet."
 
@@ -4060,11 +4044,11 @@ msgstr ""
 "El Claws Mail és programari lliure publicat d'acord amb la llicència GPL. Si "
 "voleu fer donacions al projecte del Claws Mail, ho podeu fer a..."
 
-#: src/gtk/about.c:162 src/gtk/about.c:850
+#: src/gtk/about.c:162
 msgid ""
 "Copyright (C) 1999-2017\n"
 "The Claws Mail Team\n"
-"and Hiroyuki Yamamoto"
+" and Hiroyuki Yamamoto"
 msgstr ""
 "Copyright (C) 1999-2017\n"
 "L'equip del Claws Mail\n"
@@ -4101,7 +4085,7 @@ msgstr ""
 "Llengua: %s (caràcters: %s)\n"
 "Sistema operatiu: desconegut"
 
-#: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:808 src/wizard.c:527
+#: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:805 src/wizard.c:527
 msgid "The Claws Mail Team"
 msgstr "L'equip del Claws Mail"
 
@@ -4220,44 +4204,44 @@ msgstr ""
 "Hauríeu d'haver rebut una còpia de la GNU General Public License juntament "
 "amb aquest programa; en cas contrari, mireu "
 
-#: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2604
+#: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2576
 msgid "Session statistics\n"
 msgstr "Estadístiques de la sessió\n"
 
-#: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2614 src/main.c:2617
+#: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2586 src/main.c:2589
 #, c-format
 msgid "Started: %s\n"
 msgstr "Iniciat: %s\n"
 
-#: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2623
+#: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2595
 msgid "Incoming traffic\n"
 msgstr "Trànsit d'entrada\n"
 
-#: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2626
+#: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2598
 #, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
 msgstr "Missatges rebuts: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2632
+#: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2604
 msgid "Outgoing traffic\n"
 msgstr "Trànsit de sortida\n"
 
-#: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2635
+#: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2607
 #, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
 msgstr "Missatges nous/redireccionats: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2639
+#: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2611
 #, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
 msgstr "Missatges resposts: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2643
+#: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2615
 #, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
 msgstr "Missatges reenviats: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2647
+#: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2619
 #, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
 msgstr "Total de missatges sortints: %d\n"
@@ -4266,6 +4250,16 @@ msgstr "Total de missatges sortints: %d\n"
 msgid "About Claws Mail"
 msgstr "Quant al Claws Mail"
 
+#: src/gtk/about.c:850
+msgid ""
+"Copyright (C) 1999-2017\n"
+"The Claws Mail Team\n"
+"and Hiroyuki Yamamoto"
+msgstr ""
+"Copyright (C) 1999-2017\n"
+"L'equip del Claws Mail\n"
+"i Hiroyuki Yamamoto"
+
 #: src/gtk/about.c:864
 msgid "_Info"
 msgstr "_Info"
@@ -4290,63 +4284,63 @@ msgstr "Notes de la ve_rsió"
 msgid "_Statistics"
 msgstr "E_stadístiques"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
+#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:367
 msgid "Orange"
 msgstr "Taronja"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
+#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:371
 msgid "Red"
 msgstr "Vermell"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
+#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:375
 msgid "Pink"
 msgstr "Rosa"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
+#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:379
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Blau cel"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
+#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:383
 msgid "Blue"
 msgstr "Blau"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
+#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:387
 msgid "Green"
 msgstr "Verd"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
+#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:391
 msgid "Brown"
 msgstr "Marró"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
+#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:395
 msgid "Grey"
 msgstr "Gris"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
+#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:399
 msgid "Light brown"
 msgstr "Marró clar"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
+#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:403
 msgid "Dark red"
 msgstr "Vermell fosc"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:407
 msgid "Dark pink"
 msgstr "Rosa fosc"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:411
 msgid "Steel blue"
 msgstr "Blau cel"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:415
 msgid "Gold"
 msgstr "Daurat"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:419
 msgid "Bright green"
 msgstr "Verd brillant"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:423
 msgid "Magenta"
 msgstr "Magenta"
 
@@ -4403,55 +4397,59 @@ msgstr ""
 "Si premeu la tecla Control juntament amb Retorn\n"
 "s'aprendrà l'error.\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:1943
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1800
+msgid "Change to..."
+msgstr "Canvia a..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
 msgid "More..."
 msgstr "Més..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1861
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1867
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
 msgstr "\"%s\" desconegut al diccionari \"%s\""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1877
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1883
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Accepta per a aquesta sessió"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1887
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1893
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Afegeix al diccionari personal"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1897
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1903
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Substitueix per..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1910
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1916
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr " Comprova amb %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1932
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1938
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(no hi ha suggeriments)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2006
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2012
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "Diccionari: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2021
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2027
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Usa'n un d'alternatiu (%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2032
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2038
 msgid "Use both dictionaries"
 msgstr "Usa els dos diccionaris"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2048 src/prefs_spelling.c:144
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Comprova mentre s'escriu"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2147
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2153
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -4460,7 +4458,7 @@ msgstr ""
 "El corrector no ha pogut canviar de diccionari.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2203
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2209
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
@@ -4469,26 +4467,26 @@ msgstr ""
 "El corrector ortogràfic no ha pogut canviar al diccionari alternatiu.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1939
+#: src/gtk/gtkutils.c:1927
 msgid "Failed: no service record found."
 msgstr "Ha fallat: no s'ha trobat el registre del servei."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1942
+#: src/gtk/gtkutils.c:1930
 msgid "Failed: network error."
 msgstr "Ha fallat: error de xarxa."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1945
+#: src/gtk/gtkutils.c:1933
 #, c-format
 msgid "Failed: unknown error (%d)."
 msgstr "Ha fallat: error desconegut (%d)."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:2015
+#: src/gtk/gtkutils.c:2003
 msgid "Configuring..."
 msgstr "Configurant..."
 
-#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1262
-#: src/prefs_matcher.c:2168 src/prefs_summaries.c:443
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:446
+#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1259
+#: src/prefs_matcher.c:2166 src/prefs_summaries.c:443
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:445
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
@@ -4496,9 +4494,9 @@ msgstr "Data"
 msgid "Date:"
 msgstr "Data:"
 
-#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1259
-#: src/prefs_matcher.c:2165 src/prefs_summaries.c:445
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:444
+#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1256
+#: src/prefs_matcher.c:2163 src/prefs_summaries.c:445
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:443
 msgid "From"
 msgstr "Des de"
 
@@ -4518,14 +4516,14 @@ msgstr "Remitent:"
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Respon a"
 
-#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1260
-#: src/prefs_matcher.c:2166 src/prefs_summaries.c:446
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:445
+#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1257
+#: src/prefs_matcher.c:2164 src/prefs_summaries.c:446
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:444
 msgid "To"
 msgstr "Per a"
 
-#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1261
-#: src/prefs_matcher.c:2167 src/quote_fmt.c:58
+#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1258
+#: src/prefs_matcher.c:2165 src/quote_fmt.c:58
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
@@ -4533,8 +4531,8 @@ msgstr "Cc"
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
-#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1263
-#: src/prefs_matcher.c:2169 src/quote_fmt.c:61
+#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1260
+#: src/prefs_matcher.c:2167 src/quote_fmt.c:61
 msgid "Message-ID"
 msgstr "ID del missatge"
 
@@ -4546,8 +4544,8 @@ msgstr "ID del missatge:"
 msgid "In-Reply-To"
 msgstr "Com a resposta a"
 
-#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1265
-#: src/prefs_matcher.c:2171 src/quote_fmt.c:60
+#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1262
+#: src/prefs_matcher.c:2169 src/quote_fmt.c:60
 msgid "References"
 msgstr "Referències"
 
@@ -4555,13 +4553,13 @@ msgstr "Referències"
 msgid "References:"
 msgstr "Referències:"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1258
-#: src/prefs_matcher.c:2164 src/prefs_summaries.c:447
-#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:443
+#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1255
+#: src/prefs_matcher.c:2162 src/prefs_summaries.c:447
+#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:442
 msgid "Subject"
 msgstr "Assumpte"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702
+#: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:700
 #: src/summary_search.c:488
 msgid "Subject:"
 msgstr "Assumpte:"
@@ -4578,7 +4576,7 @@ msgstr "Comentaris:"
 msgid "Keywords"
 msgstr "Paraules clau"
 
-#: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704
+#: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702
 msgid "Keywords:"
 msgstr "Paraules clau:"
 
@@ -4654,8 +4652,8 @@ msgstr "Rebut"
 msgid "Received:"
 msgstr "Rebut:"
 
-#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1264
-#: src/prefs_matcher.c:2170 src/quote_fmt.c:59
+#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1261
+#: src/prefs_matcher.c:2168 src/quote_fmt.c:59
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Grups de notícies"
 
@@ -4681,11 +4679,11 @@ msgstr "Vist:"
 
 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summaries.c:451
-#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2823
+#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2808
 msgid "Status"
 msgstr "Estat"
 
-#: src/gtk/headers.h:37 src/prefs_themes.c:999
+#: src/gtk/headers.h:37 src/prefs_themes.c:996
 msgid "Status:"
 msgstr "Estat:"
 
@@ -4753,7 +4751,7 @@ msgstr "Procedència"
 msgid "Precedence:"
 msgstr "Procedència:"
 
-#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1078
+#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1066
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizació"
 
@@ -5073,7 +5071,7 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:181
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:137
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:545
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:427
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:424
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:398
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:413
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:432
@@ -5082,8 +5080,7 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:486
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:504
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:522
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:686 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:706
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:617 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:82
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:774 src/prefs_toolbar.c:957
@@ -5091,34 +5088,32 @@ msgid "Plugins"
 msgstr "Connectors"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:336
-#, fuzzy
-msgid "_Load..."
+msgid "Load..."
 msgstr "Carrega..."
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
-#, fuzzy
-msgid "_Unload"
+msgid "Unload"
 msgstr "Descarrega"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:229
+#: src/gtk/pluginwindow.c:350 src/prefs_summaries.c:229
 msgid "Description"
 msgstr "Descripció"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:375
+#: src/gtk/pluginwindow.c:374
 #, c-format
 msgid "For more information about plugins see the %sClaws Mail website%s."
 msgstr ""
 "Per obtenir més informació sobre els connectors vegeu %sClaws Mail website%s."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:416
+#: src/gtk/pluginwindow.c:415
 msgid "Click here to load one or more plugins"
 msgstr "Cliqueu aquí per carregar un o més connectors"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:419
+#: src/gtk/pluginwindow.c:418
 msgid "Unload the selected plugin"
 msgstr "Descarrega el connector seleccionat"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:484
+#: src/gtk/pluginwindow.c:483
 msgid "Loaded plugins"
 msgstr "Connectors carregats"
 
@@ -5130,12 +5125,12 @@ msgstr "Pàgina d'índex"
 msgid "_Hide"
 msgstr "Oc_ulta"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:688
-#: src/prefs_account.c:3354 src/prefs_account.c:3372 src/prefs_account.c:3390
-#: src/prefs_account.c:3408 src/prefs_account.c:3426 src/prefs_account.c:3444
-#: src/prefs_account.c:3463 src/prefs_account.c:3556
-#: src/prefs_filtering_action.c:1425 src/prefs_filtering.c:397
-#: src/prefs_filtering.c:1879
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:685
+#: src/prefs_account.c:3286 src/prefs_account.c:3304 src/prefs_account.c:3322
+#: src/prefs_account.c:3340 src/prefs_account.c:3358 src/prefs_account.c:3376
+#: src/prefs_account.c:3395 src/prefs_account.c:3488
+#: src/prefs_filtering_action.c:1422 src/prefs_filtering.c:397
+#: src/prefs_filtering.c:1877
 msgid "Account"
 msgstr "Compte"
 
@@ -5416,7 +5411,7 @@ msgid "Signer"
 msgstr "Signant"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170 src/gtk/sslcertwindow.c:194
-#: src/prefs_themes.c:955
+#: src/prefs_themes.c:952
 msgid "Name: "
 msgstr "Nom: "
 
@@ -5548,15 +5543,15 @@ msgstr "Etiquetes:"
 
 #: src/headerview.c:192 src/plugins/notification/notification_popup.c:313
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:620
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3423
-#: src/summaryview.c:3441 src/summaryview.c:3462
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3379
+#: src/summaryview.c:3397 src/summaryview.c:3418
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Sense remitent)"
 
 #: src/headerview.c:207 src/plugins/notification/notification_popup.c:315
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:624
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3474
-#: src/summaryview.c:3477
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3430
+#: src/summaryview.c:3433
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Sense assumpte)"
 
@@ -5565,8 +5560,8 @@ msgid "Error:"
 msgstr "Error:"
 
 #: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2611
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:306
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:698
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:301
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:696
 msgid "Filename:"
 msgstr "Nom del fitxer:"
 
@@ -5846,8 +5841,8 @@ msgstr "La connexió amb %s fa fallat"
 msgid "IMAP connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "La connexió IMAP amb %s s'ha desconnectat. Es torna a connectar...\n"
 
-#: src/imap.c:1039 src/imap.c:3656 src/imap.c:4315 src/imap.c:4409
-#: src/imap.c:4587 src/imap.c:5398
+#: src/imap.c:1039 src/imap.c:3655 src/imap.c:4314 src/imap.c:4408
+#: src/imap.c:4586 src/imap.c:5397
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr "El Claws Mail necessita accés a la xarxa per accedir al servidor IMAP."
 
@@ -5888,7 +5883,7 @@ msgstr "No es pot connectar amb el servidor IMAP: %s:%d"
 msgid "Can't connect to IMAP server: %s:%d\n"
 msgstr "No es pot connectar amb el servidor IMAP: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1249 src/imap.c:4077
+#: src/imap.c:1249 src/imap.c:4076
 msgid "Can't start STARTTLS session.\n"
 msgstr "No es pot iniciar la sessió STARTTLS.\n"
 
@@ -5902,71 +5897,71 @@ msgstr "No s'ha pogut fer l'entrada al servidor IMAP %s.\n"
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
 msgstr "No s'ha pogut fer l'entrada al servidor IMAP %s."
 
-#: src/imap.c:1747
+#: src/imap.c:1746
 msgid "Adding messages..."
 msgstr "Afegint missatges..."
 
-#: src/imap.c:1952 src/mh.c:529
+#: src/imap.c:1951 src/mh.c:529
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Copiant missatges..."
 
-#: src/imap.c:2545
+#: src/imap.c:2544
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "no s'han pogut establir els indicadors esborrats\n"
 
-#: src/imap.c:2552 src/imap.c:5028
+#: src/imap.c:2551 src/imap.c:5027
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "no es pot suprimir\n"
 
-#: src/imap.c:2903
+#: src/imap.c:2902
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
 msgstr "Buscant carpetes no subscrites a %s..."
 
-#: src/imap.c:2906
+#: src/imap.c:2905
 #, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
 msgstr "Buscant subcarpetes de %s..."
 
-#: src/imap.c:3196
+#: src/imap.c:3195
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear la bústia: LIST ha fallat\n"
 
-#: src/imap.c:3211
+#: src/imap.c:3210
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "no es pot crear la bústia\n"
 
-#: src/imap.c:3342
+#: src/imap.c:3341
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut canviar el nom de la bústia: %s a %s\n"
 
-#: src/imap.c:3455
+#: src/imap.c:3454
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "no es pot esborrar la bústia\n"
 
-#: src/imap.c:3734
+#: src/imap.c:3733
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "LIST ha fallat\n"
 
-#: src/imap.c:3819
+#: src/imap.c:3818
 msgid "Flagging messages..."
 msgstr "Marcant missatges..."
 
-#: src/imap.c:3922
+#: src/imap.c:3921
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut seleccionar la carpeta: %s\n"
 
-#: src/imap.c:4074
+#: src/imap.c:4073
 msgid "Server requires STARTTLS to log in.\n"
 msgstr "El servidor requereix STARTTLS per accedir-hi.\n"
 
-#: src/imap.c:4084
+#: src/imap.c:4083
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "No es poden refrescar les capacitats.\n"
 
-#: src/imap.c:4089
+#: src/imap.c:4088
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires STARTTLS, but Claws Mail has been "
@@ -5975,20 +5970,20 @@ msgstr ""
 "La connexió a %s ha fallat: el servidor requereix STARTTLS, però el Claws "
 "Mail s'ha compilat sense suport per a STARTTLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4097
+#: src/imap.c:4096
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Les entrades al servidor estan inhabilitades.\n"
 
-#: src/imap.c:4320
+#: src/imap.c:4319
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Obtenint el missatge..."
 
-#: src/imap.c:5021
+#: src/imap.c:5020
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "no s'han pogut establir els indicadors esborrats: %d\n"
 
-#: src/imap.c:6056
+#: src/imap.c:6055
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP accounts are disabled.\n"
@@ -6075,21 +6070,21 @@ msgid "Inherit properties from parent folder"
 msgstr "Propietats heretades de la carpeta mare"
 
 #: src/imap_gtk.c:259 src/mh_gtk.c:252 src/news_gtk.c:290
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:419 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:197
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2051
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:421 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:197
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2055
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Introduïu el nom nou per a \"%s\":"
 
-#: src/imap_gtk.c:261 src/mh_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:420
+#: src/imap_gtk.c:261 src/mh_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:422
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:198
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2052
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2056
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Canvia el nom de la carpeta"
 
 #: src/imap_gtk.c:290 src/mh_gtk.c:280 src/news_gtk.c:312
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:450 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:224
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2072
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:452 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:224
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2076
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -6097,17 +6092,21 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut canviar el nom de la carpeta.\n"
 "El nom nou no està permès."
 
-#: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:307 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:372
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Select folder to move folder '%s' to"
-msgstr "Seleccioneu una carpeta per desplaçar-hi el missatge seleccionat"
+#: src/imap_gtk.c:318 src/mh_gtk.c:308 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:373
+#: src/summaryview.c:4624
+msgid "Select folder to move selected message to"
+msgid_plural "Select folder to move selected messages to"
+msgstr[0] "Seleccioneu una carpeta per desplaçar-hi el missatge seleccionat"
+msgstr[1] "Seleccioneu una carpeta per desplaçar-hi els missatges seleccionats"
 
-#: src/imap_gtk.c:337 src/mh_gtk.c:327 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:392
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Select folder to copy folder '%s' to"
-msgstr "Seleccioneu una carpeta per copiar-hi el missatge seleccionat"
+#: src/imap_gtk.c:339 src/mh_gtk.c:329 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:394
+#: src/summaryview.c:4709
+msgid "Select folder to copy selected message to"
+msgid_plural "Select folder to copy selected messages to"
+msgstr[0] "Seleccioneu una carpeta per copiar-hi el missatge seleccionat"
+msgstr[1] "Seleccioneu una carpeta per copiar-hi els missatges seleccionats"
 
-#: src/imap_gtk.c:365 src/mh_gtk.c:203 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:152
+#: src/imap_gtk.c:367 src/mh_gtk.c:203 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:152
 #, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
@@ -6120,44 +6119,44 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Voleu eliminar-los definitivament?"
 
-#: src/imap_gtk.c:384 src/news_gtk.c:265 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:347
+#: src/imap_gtk.c:386 src/news_gtk.c:265 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:347
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:171
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2005
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2009
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "No es pot esborrar la carpeta \"%s\"."
 
-#: src/imap_gtk.c:506
+#: src/imap_gtk.c:508
 #, c-format
 msgid "Do you want to search for unsubscribed subfolders of '%s'?"
 msgstr "Realment voleu buscar carpetes no subscrites de \"%s\"?"
 
-#: src/imap_gtk.c:509
+#: src/imap_gtk.c:511
 msgid "Search recursively"
 msgstr "Cerca recursivament"
 
-#: src/imap_gtk.c:514 src/imap_gtk.c:573
+#: src/imap_gtk.c:516 src/imap_gtk.c:575
 msgid "Subscriptions"
 msgstr "Subscripcions"
 
-#: src/imap_gtk.c:515
+#: src/imap_gtk.c:517
 msgid "_Search"
 msgstr "_Cerca"
 
-#: src/imap_gtk.c:525
+#: src/imap_gtk.c:527
 #, c-format
 msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
 msgstr "Escolliu una subcarpeta de %s per subscriure-us-hi: "
 
-#: src/imap_gtk.c:536 src/mainwindow.c:680
+#: src/imap_gtk.c:538 src/mainwindow.c:680
 msgid "Subscribe"
 msgstr "Subscriviu-vos-hi"
 
-#: src/imap_gtk.c:538 src/imap_gtk.c:540
+#: src/imap_gtk.c:540 src/imap_gtk.c:542
 msgid "All of them"
 msgstr "Totes"
 
-#: src/imap_gtk.c:556
+#: src/imap_gtk.c:558
 msgid ""
 "This folder is already subscribed and has no unsubscribed subfolders.\n"
 "\n"
@@ -6169,29 +6168,29 @@ msgstr ""
 "Si hi ha noves carpetes, creades i no subscrites d'un altre client, useu "
 "\"Comprova si hi ha carpetes noves\" a la carpeta d'arrel de la bústia."
 
-#: src/imap_gtk.c:565
+#: src/imap_gtk.c:567
 #, c-format
 msgid "Do you want to %s the '%s' folder?"
 msgstr "Voleu %s la carpeta \"%s\"?"
 
-#: src/imap_gtk.c:566
+#: src/imap_gtk.c:568
 msgid "subscribe"
 msgstr "subscriviu-vos-hi"
 
-#: src/imap_gtk.c:566
+#: src/imap_gtk.c:568
 msgid "unsubscribe"
 msgstr "doneu-vos de baixa"
 
-#: src/imap_gtk.c:568 src/prefs_folder_item.c:1447 src/prefs_folder_item.c:1475
+#: src/imap_gtk.c:570 src/prefs_folder_item.c:1447 src/prefs_folder_item.c:1475
 #: src/prefs_folder_item.c:1503
 msgid "Apply to subfolders"
 msgstr "Aplica a les subcarpetes"
 
-#: src/imap_gtk.c:574
+#: src/imap_gtk.c:576
 msgid "_Subscribe"
 msgstr "_Subscriviu-vos-hi"
 
-#: src/imap_gtk.c:575 src/news_gtk.c:252
+#: src/imap_gtk.c:577 src/news_gtk.c:252
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "Dóna't de bai_xa"
 
@@ -6285,7 +6284,7 @@ msgstr "Seleccioneu el fitxer LDIF a importar."
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:441
+#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:440
 msgid "S"
 msgstr "E"
 
@@ -6429,7 +6428,7 @@ msgid "Auth failed"
 msgstr "Auth fallida"
 
 #: src/inc.c:656 src/prefs_matcher.c:398 src/prefs_summaries.c:454
-#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:2819 src/summaryview.c:6361
+#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:2804 src/summaryview.c:6317
 msgid "Locked"
 msgstr "Bloquejat"
 
@@ -6619,7 +6618,7 @@ msgstr "Algun SN"
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Motiu (nick)"
 
-#: src/main.c:249
+#: src/main.c:246
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
@@ -6628,7 +6627,7 @@ msgstr ""
 "El fitxer \"%s\" ja existeix.\n"
 "No s'ha pogut crear la carpeta."
 
-#: src/main.c:370
+#: src/main.c:367
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for %s found.\n"
@@ -6637,7 +6636,7 @@ msgstr ""
 "Trobada la configuració per a %s.\n"
 "Voleu migrar aquesta configuració?"
 
-#: src/main.c:372
+#: src/main.c:369
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6650,11 +6649,11 @@ msgstr ""
 "Les vostres regles de filtratge de Sylpheed poden ser convertides\n"
 "per un script disponible a %s."
 
-#: src/main.c:384
+#: src/main.c:381
 msgid "Keep old configuration"
 msgstr "Mantén la configuració anterior"
 
-#: src/main.c:387
+#: src/main.c:384
 msgid ""
 "Keeping a backup will allow you to go back to an older version, but may take "
 "a while if you have cached IMAP or News data, and will take some extra room "
@@ -6664,31 +6663,31 @@ msgstr ""
 "però pot trigar una mica si teniu dades de notícies o IMAP a la memòria cau, "
 "i ocuparà espai addicional al vostre disc."
 
-#: src/main.c:395
+#: src/main.c:392
 msgid "Migration of configuration"
 msgstr "Migració de configuració"
 
-#: src/main.c:406
+#: src/main.c:403
 msgid "Copying configuration... This may take a while..."
 msgstr "Copiant la configuració... Pot trigar una estona..."
 
-#: src/main.c:415
+#: src/main.c:412
 msgid "Migration failed!"
 msgstr "Migració fallida!"
 
-#: src/main.c:424
+#: src/main.c:421
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Migrant la configuració..."
 
-#: src/main.c:1138
+#: src/main.c:1128
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread no està suportat per glib.\n"
 
-#: src/main.c:1158 src/main.c:1162 src/main.c:1166
+#: src/main.c:1148 src/main.c:1152 src/main.c:1156
 msgid "(or older)"
 msgstr "(o anterior)"
 
-#: src/main.c:1483
+#: src/main.c:1457
 #, c-format
 msgid ""
 "The following plugin failed to load. Check the Plugins configuration for "
@@ -6707,7 +6706,7 @@ msgstr[1] ""
 "dels connectors per a més informació:\n"
 "%s"
 
-#: src/main.c:1525
+#: src/main.c:1508
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but it is incomplete. It is "
 "possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
@@ -6718,7 +6717,7 @@ msgstr ""
 "l'arbre de carpetes\" del menú contextual de la carpeta mare de la bústia "
 "per intentar arreglar-ho."
 
-#: src/main.c:1531
+#: src/main.c:1514
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
 "probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
@@ -6729,36 +6728,36 @@ msgstr ""
 "desactualitzat. Si us plau, reinstal·leu el connector i intenteu-ho una "
 "altra vegada."
 
-#: src/main.c:1776
+#: src/main.c:1759
 msgid "Missing filename\n"
 msgstr "Falta el nom del fitxer\n"
 
-#: src/main.c:1783
+#: src/main.c:1766
 msgid "Cannot open filename for reading\n"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per llegir-lo\n"
 
-#: src/main.c:1794
+#: src/main.c:1777
 msgid "Malformed header\n"
 msgstr "Capçalera mal formada\n"
 
-#: src/main.c:1801
+#: src/main.c:1784
 msgid "Duplicated 'To:' header\n"
 msgstr "Capçalera \"Per a:\" duplicada\n"
 
-#: src/main.c:1812
+#: src/main.c:1795
 msgid "Missing required 'To:' header\n"
 msgstr "No s'ha trobat la capçalera requerida \"Per a\":\n"
 
-#: src/main.c:1958
+#: src/main.c:1938
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Ús: %s [OPCIÓ]...\n"
 
-#: src/main.c:1960
+#: src/main.c:1940
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adreça]  obre la finestra d'escriptura"
 
-#: src/main.c:1961
+#: src/main.c:1941
 msgid ""
 "  --compose-from-file file\n"
 "                         open composition window with data from given file;\n"
@@ -6778,12 +6777,12 @@ msgstr ""
 "                          línia buida, llavors el cos del correu fins al "
 "final del fitxer."
 
-#: src/main.c:1966
+#: src/main.c:1946
 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
 msgstr ""
 "  --subscribe [uri]      us subscriu a l'URI proporcionat si és possible"
 
-#: src/main.c:1967
+#: src/main.c:1947
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6793,34 +6792,23 @@ msgstr ""
 "                         obre la finestra d'escriptura amb els fitxers\n"
 "                         especificats com a adjunts"
 
-#: src/main.c:1970
-#, fuzzy
-msgid ""
-"  --insert file1 [file2]...\n"
-"                         open composition window with specified files\n"
-"                         inserted"
-msgstr ""
-"  --attach fitxer1 [fitxer2]...\n"
-"                         obre la finestra d'escriptura amb els fitxers\n"
-"                         especificats com a adjunts"
-
-#: src/main.c:1973
+#: src/main.c:1950
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              rep els missatges nous"
 
-#: src/main.c:1974
+#: src/main.c:1951
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          rep missatges nous per a tots els comptes"
 
-#: src/main.c:1975
+#: src/main.c:1952
 msgid "  --cancel-receiving     cancel receiving of messages"
 msgstr "  --cancel-receiving     cancel·la la recepció de missatges"
 
-#: src/main.c:1976
+#: src/main.c:1953
 msgid "  --cancel-sending       cancel sending of messages"
 msgstr "  --cancel-sending       cancel·la l'enviament dels missatges"
 
-#: src/main.c:1977
+#: src/main.c:1954
 msgid ""
 "  --search folder type request [recursive]\n"
 "                         searches mail\n"
@@ -6838,15 +6826,15 @@ msgstr ""
 "                        petició: cadena de cerca\n"
 "                        recursiva: fals si arg. comença amb 0, n, N, f o F"
 
-#: src/main.c:1984
+#: src/main.c:1961
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 envia tots els missatges de la cua"
 
-#: src/main.c:1985
+#: src/main.c:1962
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [carpeta]...  mostra el nombre total de missatges"
 
-#: src/main.c:1986
+#: src/main.c:1963
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -6854,15 +6842,15 @@ msgstr ""
 "  --status-full [carpeta]...\n"
 "                         mostra l'estat de cada carpeta"
 
-#: src/main.c:1988
+#: src/main.c:1965
 msgid "  --statistics           show session statistics"
 msgstr "  --statistics           mostra estadístiques de la sessió"
 
-#: src/main.c:1989
+#: src/main.c:1966
 msgid "  --reset-statistics     reset session statistics"
 msgstr "  --reset-statistics     estadístiques del reinici de la sessió"
 
-#: src/main.c:1990
+#: src/main.c:1967
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
@@ -6871,35 +6859,35 @@ msgstr ""
 "                         carpeta és un identificador estil \"carpeta/"
 "subcarpeta\""
 
-#: src/main.c:1992
+#: src/main.c:1969
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               canvia a mode de treball amb connexió"
 
-#: src/main.c:1993
+#: src/main.c:1970
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline               canvia a mode de treball sense connexió"
 
-#: src/main.c:1994
+#: src/main.c:1971
 msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
 msgstr "  --exit --quit -q       surt del Claws Mail"
 
-#: src/main.c:1995
+#: src/main.c:1972
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                mode de depuració"
 
-#: src/main.c:1996
+#: src/main.c:1973
 msgid "  --toggle-debug         toggle debug mode"
 msgstr "  --toggle-debug         commuta el mode de depuració"
 
-#: src/main.c:1997
+#: src/main.c:1974
 msgid "  --help -h              display this help and exit"
 msgstr "  --help -h              presenta aquesta ajuda i surt"
 
-#: src/main.c:1998
+#: src/main.c:1975
 msgid "  --version -v           output version information and exit"
 msgstr "  --version -v           mostra la informació de la versió i surt"
 
-#: src/main.c:1999
+#: src/main.c:1976
 msgid ""
 "  --version-full -V      output version and built-in features information "
 "and exit"
@@ -6907,11 +6895,11 @@ msgstr ""
 "  --version-full -V      mostra la informació de la versió, les "
 "característiques i surt"
 
-#: src/main.c:2000
+#: src/main.c:1977
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           mostra el directori de la configuració"
 
-#: src/main.c:2001
+#: src/main.c:1978
 msgid ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                         use specified configuration directory"
@@ -6919,7 +6907,7 @@ msgstr ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                         usa el directori de configuració especificat"
 
-#: src/main.c:2003
+#: src/main.c:1980
 msgid ""
 "  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
 "                         set geometry for main window"
@@ -6927,32 +6915,32 @@ msgstr ""
 "  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
 "                         estableix la geometria de la finestra principal"
 
-#: src/main.c:2056
+#: src/main.c:2033
 msgid "Unknown option\n"
 msgstr "Opció desconeguda\n"
 
-#: src/main.c:2074
+#: src/main.c:2051
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Processant (%s)..."
 
-#: src/main.c:2077
+#: src/main.c:2054
 msgid "top level folder"
 msgstr "carpeta superior"
 
-#: src/main.c:2160
+#: src/main.c:2137
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Missatges a la cua"
 
-#: src/main.c:2161
+#: src/main.c:2138
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Hi ha missatges sense enviar a la cua. Voleu sortir ara?"
 
-#: src/main.c:2908
+#: src/main.c:2880
 msgid "NetworkManager: network is online.\n"
 msgstr "NetworkManager: la xarxa està connectada.\n"
 
-#: src/main.c:2914
+#: src/main.c:2886
 msgid "NetworkManager: network is offline.\n"
 msgstr "NetworkManager: la xarxa està desconnectada.\n"
 
@@ -6960,7 +6948,7 @@ msgstr "NetworkManager: la xarxa està desconnectada.\n"
 msgid "_File"
 msgstr "_Fitxer"
 
-#: src/mainwindow.c:515 src/messageview.c:210 src/summaryview.c:436
+#: src/mainwindow.c:515 src/messageview.c:210 src/summaryview.c:435
 msgid "_View"
 msgstr "M_ostra"
 
@@ -7184,7 +7172,7 @@ msgstr "Secció del missatge"
 msgid "View as text"
 msgstr "Mostra-ho com a text"
 
-#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:289 src/toolbar.c:494
+#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:289 src/toolbar.c:491
 msgid "Open"
 msgstr "Obre"
 
@@ -7233,7 +7221,7 @@ msgstr "Escriu un missatge de notícies"
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Respon"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:301 src/summaryview.c:428
+#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:301 src/summaryview.c:427
 msgid "Repl_y to"
 msgstr "Respon _a"
 
@@ -7245,15 +7233,15 @@ msgstr "L_lista de correu"
 msgid "Follow-up and reply to"
 msgstr "Reenvia i respon"
 
-#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:307 src/toolbar.c:2446
+#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:307 src/toolbar.c:2368
 msgid "_Forward"
 msgstr "Reen_via"
 
-#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:308 src/toolbar.c:2447
+#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:308 src/toolbar.c:2369
 msgid "For_ward as attachment"
 msgstr "Reen_via com a adjunt"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:309 src/toolbar.c:2448
+#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:309 src/toolbar.c:2370
 msgid "Redirec_t"
 msgstr "Redirigei_x"
 
@@ -7309,7 +7297,7 @@ msgstr "_Esborra el fil"
 msgid "Cancel a news message"
 msgstr "Cancel·la una notícia"
 
-#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:700 src/summaryview.c:429
+#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:700 src/summaryview.c:428
 msgid "_Mark"
 msgstr "_Marca"
 
@@ -7335,7 +7323,7 @@ msgid "Mark all unread"
 msgstr "Marca tots els no llegits"
 
 #: src/mainwindow.c:710 src/prefs_filtering_action.c:199 src/toolbar.c:242
-#: src/toolbar.c:503
+#: src/toolbar.c:500
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignora el fil"
 
@@ -7344,7 +7332,7 @@ msgid "Unignore thread"
 msgstr "Deixa d'ignorar el fil"
 
 #: src/mainwindow.c:712 src/prefs_filtering_action.c:200 src/toolbar.c:243
-#: src/toolbar.c:504
+#: src/toolbar.c:501
 msgid "Watch thread"
 msgstr "Revisa el fil"
 
@@ -7360,19 +7348,19 @@ msgstr "Marca com a correu bro_ssa"
 msgid "Mark as _ham"
 msgstr "Marca com a bo"
 
-#: src/mainwindow.c:720 src/prefs_filtering_action.c:181 src/toolbar.c:507
+#: src/mainwindow.c:720 src/prefs_filtering_action.c:181 src/toolbar.c:504
 msgid "Lock"
 msgstr "Bloqueja"
 
-#: src/mainwindow.c:721 src/prefs_filtering_action.c:182 src/toolbar.c:508
+#: src/mainwindow.c:721 src/prefs_filtering_action.c:182 src/toolbar.c:505
 msgid "Unlock"
 msgstr "Desbloqueja"
 
-#: src/mainwindow.c:723 src/summaryview.c:430
+#: src/mainwindow.c:723 src/summaryview.c:429
 msgid "Color la_bel"
 msgstr "Eti_queta de color"
 
-#: src/mainwindow.c:724 src/summaryview.c:431
+#: src/mainwindow.c:724 src/summaryview.c:430
 msgid "Ta_gs"
 msgstr "Eti_quetes"
 
@@ -7436,7 +7424,7 @@ msgstr "Pel _per a"
 msgid "By _Subject"
 msgstr "Per a_ssumpte"
 
-#: src/mainwindow.c:752 src/messageview.c:323 src/summaryview.c:434
+#: src/mainwindow.c:752 src/messageview.c:323 src/summaryview.c:433
 msgid "Create processing rule"
 msgstr "Crea una regla de processament"
 
@@ -7709,7 +7697,7 @@ msgstr "Descendent"
 msgid "_Auto detect"
 msgstr "Detecta _automàticament"
 
-#: src/mainwindow.c:1314 src/summaryview.c:6287
+#: src/mainwindow.c:1314 src/summaryview.c:6243
 msgid "Apply tags..."
 msgstr "Aplica les etiquetes..."
 
@@ -7738,13 +7726,13 @@ msgstr "Registre de xarxa"
 msgid "Filtering/Processing debug log"
 msgstr "Filtratge / processament del registre de depuració"
 
-#: src/mainwindow.c:2044 src/prefs_logging.c:394
+#: src/mainwindow.c:2044 src/prefs_logging.c:392
 msgid "filtering log enabled\n"
 msgstr ""
 "registre de filtratge habilitat\n"
 "\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2046 src/prefs_logging.c:396
+#: src/mainwindow.c:2046 src/prefs_logging.c:394
 msgid "filtering log disabled\n"
 msgstr "registre de filtratge inhabilitat\n"
 
@@ -7878,7 +7866,7 @@ msgstr "No s'ha trobat cap missatge duplicat a %d carpetes.\n"
 msgid "Select folder to go to"
 msgstr "Seleccioneu una carpeta per anar-hi"
 
-#: src/mainwindow.c:5038 src/summaryview.c:5778
+#: src/mainwindow.c:5038 src/summaryview.c:5734
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Regles de processament per aplicar abans de les regles de les carpetes"
 
@@ -7887,7 +7875,7 @@ msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr ""
 "Regles de processament per aplicar després de les regles de les carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:5054 src/summaryview.c:5789
+#: src/mainwindow.c:5054 src/summaryview.c:5745
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Configuració del filtratge"
 
@@ -7951,21 +7939,21 @@ msgstr "Distigeix maj. i min."
 msgid "Case insensitive"
 msgstr "No susceptible a majs./mins."
 
-#: src/matcher.c:1859
+#: src/matcher.c:1862
 #, c-format
 msgid "checking if message matches [ %s ]\n"
 msgstr "comprovant si el missatge concorda [ %s ]\n"
 
-#: src/matcher.c:1930 src/matcher.c:1949 src/matcher.c:1962
+#: src/matcher.c:1933 src/matcher.c:1952 src/matcher.c:1965
 msgid "message matches\n"
 msgstr "el missatge concorda\n"
 
-#: src/matcher.c:1937 src/matcher.c:1955 src/matcher.c:1964
+#: src/matcher.c:1940 src/matcher.c:1958 src/matcher.c:1967
 msgid "message does not match\n"
 msgstr "el missatge no concorda\n"
 
-#: src/matcher.c:2227 src/matcher.c:2228 src/matcher.c:2229 src/matcher.c:2230
-#: src/matcher.c:2231 src/matcher.c:2232 src/matcher.c:2233 src/matcher.c:2234
+#: src/matcher.c:2230 src/matcher.c:2231 src/matcher.c:2232 src/matcher.c:2233
+#: src/matcher.c:2234 src/matcher.c:2235 src/matcher.c:2236 src/matcher.c:2237
 msgid "(none)"
 msgstr "(cap)"
 
@@ -7994,7 +7982,7 @@ msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Aquest fitxer ja existeix. Voleu sobreescriure'l?"
 
 #: src/mbox.c:551 src/messageview.c:1864 src/mimeview.c:1843
-#: src/prefs_themes.c:564 src/textview.c:3095
+#: src/prefs_themes.c:561 src/textview.c:3086
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Sobreescriu"
 
@@ -8089,7 +8077,7 @@ msgstr ""
 msgid "Fetching message (%s)..."
 msgstr "Obtenint missatge (%s)..."
 
-#: src/messageview.c:1421 src/procmime.c:1009
+#: src/messageview.c:1421 src/procmime.c:1008
 #, c-format
 msgid "Couldn't decrypt: %s"
 msgstr "No es pot desencriptar: %s"
@@ -8099,8 +8087,8 @@ msgid "Message doesn't conform to MIME standard. It may render wrongly."
 msgstr "El missatge no compleix l'estàndard MIME. Pot ser mostrat erròniament."
 
 #: src/messageview.c:1856 src/messageview.c:1859 src/mimeview.c:2048
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:709 src/summaryview.c:4882
-#: src/summaryview.c:4885 src/textview.c:3083
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:663 src/summaryview.c:4838
+#: src/summaryview.c:4841 src/textview.c:3074
 msgid "Save as"
 msgstr "Desa com a"
 
@@ -8108,8 +8096,8 @@ msgstr "Desa com a"
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Se sobreescriu el fitxer existent?"
 
-#: src/messageview.c:1873 src/summaryview.c:4902 src/summaryview.c:4905
-#: src/summaryview.c:4920
+#: src/messageview.c:1873 src/summaryview.c:4858 src/summaryview.c:4861
+#: src/summaryview.c:4876
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the file '%s'."
 msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer \"%s\"."
@@ -8179,7 +8167,7 @@ msgstr ""
 
 # RML To be consistent with previous one.
 #: src/messageview.c:2033 src/messageview.c:2046
-#: src/prefs_filtering_action.c:180 src/toolbar.c:506
+#: src/prefs_filtering_action.c:180 src/toolbar.c:503
 msgid "Unmark"
 msgstr "Desmarca"
 
@@ -8244,8 +8232,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  El missatge ha estat esborrat o desplaçat a una altra carpeta."
 
-#: src/messageview.c:3009 src/messageview.c:3015 src/summaryview.c:4295
-#: src/summaryview.c:7054
+#: src/messageview.c:3009 src/messageview.c:3015 src/summaryview.c:4251
+#: src/summaryview.c:7010
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "S'ha produït un error mentre s'aprenia.\n"
 
@@ -8272,7 +8260,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/mh_gtk.c:372 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:298
+#: src/mh_gtk.c:374 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:298
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox '%s'?\n"
@@ -8281,7 +8269,7 @@ msgstr ""
 "Voleu eliminar realment la bústia \"%s\"?\n"
 "(Els missatges NO s'esborraran del disc)"
 
-#: src/mh_gtk.c:374 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:300
+#: src/mh_gtk.c:376 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:300
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Esborra la bústia"
 
@@ -8355,12 +8343,12 @@ msgid "Go back to email"
 msgstr "Torna al correu"
 
 #: src/mimeview.c:1761 src/mimeview.c:1853 src/mimeview.c:2095
-#: src/mimeview.c:2131 src/mimeview.c:2243 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:449
+#: src/mimeview.c:2131 src/mimeview.c:2243 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:416
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "No s'ha pogut desar la secció del missatge multisecció: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1840 src/textview.c:3093
+#: src/mimeview.c:1840 src/textview.c:3084
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Se sobreescriu el fitxer existent \"%s\"?"
@@ -8408,7 +8396,7 @@ msgstr[0] "%s, %d fitxer fallat."
 msgstr[1] "%s, %d fitxers fallats."
 
 #: src/mimeview.c:1924 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:142
-#: src/prefs_filtering_action.c:1300
+#: src/prefs_filtering_action.c:1297
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Selecciona una carpeta de destinació"
 
@@ -8417,11 +8405,11 @@ msgstr "Selecciona una carpeta de destinació"
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "\"%s\" no és un directori."
 
-#: src/mimeview.c:2178 src/mimeview.c:2185 src/textview.c:3010
+#: src/mimeview.c:2178 src/mimeview.c:2185 src/textview.c:3001
 msgid "Open with"
 msgstr "Obre amb"
 
-#: src/mimeview.c:2179 src/mimeview.c:2186 src/textview.c:3011
+#: src/mimeview.c:2179 src/mimeview.c:2186 src/textview.c:3002
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command-line to open file:\n"
@@ -8462,12 +8450,12 @@ msgstr ""
 msgid "Run binary"
 msgstr "Executa el binari"
 
-#: src/mimeview.c:2596 src/plugins/att_remover/att_remover.c:304
+#: src/mimeview.c:2596 src/plugins/att_remover/att_remover.c:299
 msgid "Type:"
 msgstr "Tipus:"
 
-#: src/mimeview.c:2597 src/plugins/att_remover/att_remover.c:305
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:699 src/summaryview.c:2713
+#: src/mimeview.c:2597 src/plugins/att_remover/att_remover.c:300
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:697 src/summaryview.c:2698
 msgid "Size:"
 msgstr "Mida:"
 
@@ -8523,7 +8511,7 @@ msgstr ""
 msgid "couldn't select group: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut seleccionar el grup: %s\n"
 
-#: src/news.c:1054 src/news.c:1232
+#: src/news.c:1054 src/news.c:1224
 #, c-format
 msgid "couldn't set group: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut establir el grup: %s\n"
@@ -8533,24 +8521,24 @@ msgstr "no s'ha pogut establir el grup: %s\n"
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "interval d'articles no vàlid: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:1133 src/news.c:1160 src/news.c:1187
+#: src/news.c:1133 src/news.c:1157 src/news.c:1181
 msgid "couldn't get xhdr\n"
 msgstr "no s'ha pogut obtenir xhdr\n"
 
-#: src/news.c:1225
+#: src/news.c:1217
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "obtenint xover %d - %d a %s...\n"
 
-#: src/news.c:1240
+#: src/news.c:1232
 msgid "couldn't get xover\n"
 msgstr "no s'ha pogut obtenir xover\n"
 
-#: src/news.c:1257
+#: src/news.c:1247
 msgid "invalid xover line\n"
 msgstr "línia xover no vàlida\n"
 
-#: src/news.c:1459
+#: src/news.c:1449
 msgid ""
 "You have one or more News accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without News support; your News accounts are disabled.\n"
@@ -8999,14 +8987,14 @@ msgstr "Nivell de compressió"
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:833
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:841
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:849
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:718 src/prefs_folder_item.c:522
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:716 src/prefs_folder_item.c:522
 msgid "Yes"
 msgstr "Sí"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:833
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:841
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:849
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:721 src/prefs_folder_item.c:521
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:719 src/prefs_folder_item.c:521
 #: src/prefs_summaries.c:380
 msgid "No"
 msgstr "Cap"
@@ -9074,7 +9062,7 @@ msgstr "Nom i ubicació de l'arxiu"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1092
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:225
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:435
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:421
 msgid "_Select"
 msgstr "_Seleccionar"
 
@@ -9242,7 +9230,7 @@ msgstr ""
 "per crear els arxius"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:425
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:765
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:761
 msgid "Rename"
 msgstr "Canvia'n el nom"
 
@@ -9251,25 +9239,25 @@ msgid "Choose this option to delete mails after archiving"
 msgstr ""
 "Escolliu aquesta opció per esborrar els missatges després d'arxivar-los"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:337
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:332
 msgid "Remove attachments"
 msgstr "Esborra els adjunts"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:362
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:324 src/prefs_themes.c:1063
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:357
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:324 src/prefs_themes.c:1060
 msgid "Remove"
 msgstr "Esborra"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:370 src/prefs_summaries.c:452
-#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2807
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:365 src/prefs_summaries.c:452
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2792
 msgid "Attachment"
 msgstr "Adjunt"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:422
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:417
 msgid "Destroy attachments"
 msgstr "Destrueix els adjunts"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:423
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:418
 msgid ""
 "Do you really want to remove all attachments from the selected messages?\n"
 "\n"
@@ -9280,20 +9268,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Les dades eliminades no es podran recuperar."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:484
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:479
 msgid "This message doesn't have any attachments."
 msgstr "Aquest missatge no té cap fitxer adjunt."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:499
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:494
 msgid "Remove attachments..."
 msgstr "Esborra els adjunts..."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:511
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:571
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:506
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:566
 msgid "AttRemover"
 msgstr "Esborrador d'adjunts"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:576
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:571
 msgid ""
 "This plugin removes attachments from mails.\n"
 "\n"
@@ -9305,7 +9293,7 @@ msgstr ""
 "Advertiment: aquesta operació serà completament no cancel. lable i els "
 "fitxers adjunts esborrats es perdran per sempre."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:600
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:595
 msgid "Attachment handling"
 msgstr "Maneig d'adjunts"
 
@@ -9524,7 +9512,7 @@ msgstr "Els missatges més grossos d'això no es comprovaran"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:181
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:163
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:370 src/prefs_account.c:1544
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:370 src/prefs_account.c:1511
 msgid "KB"
 msgstr "kb"
 
@@ -10106,8 +10094,8 @@ msgstr "El CSS en aquest fitxer s'aplicarà a totes les seccions d'HTML"
 
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:308
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1346
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:209 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
-#: src/prefs_account.c:1478 src/prefs_account.c:1567 src/prefs_account.c:2049
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:189 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
+#: src/prefs_account.c:1445 src/prefs_account.c:1534 src/prefs_account.c:2008
 #: src/prefs_customheader.c:236
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "Na_vega"
@@ -10116,93 +10104,93 @@ msgstr "Na_vega"
 msgid "Select stylesheet"
 msgstr "Selecciona el full d'estil"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:418
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:387
 msgid "Remote content loading is disabled."
 msgstr "La càrrega de contingut remot està inhabilitada."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:497
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:464
 msgid "Load images"
 msgstr "Carrega les imatges"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:499
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:466
 msgid "Enable remote content"
 msgstr "Habilita el contingut remot"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:501
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:468
 msgid "Enable Javascript"
 msgstr "Habilita Javascript"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:503
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:470
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Habilita Móduls"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:505
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:472
 msgid "Enable Java"
 msgstr "Activa el Java"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:507
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:474
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "Obre els enllaços amb un navegador extern"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:689
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:643
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "Ha ocorregut un error: %d\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:745
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:699
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr "%s està malformat o no és un canal d'informació suportat"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:756
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:710
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Cerca a la xarxa"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:768
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:722
 msgid "Open in Viewer"
 msgstr "Obre al visualitzador"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:770
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:724
 msgid "Open in Viewer (enable remote content)"
 msgstr "Obre al visualitzador (permet el contingut remot)"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:779
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:733
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "Obre al navegador"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:789
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:743
 msgid "Open Image"
 msgstr "Obre imatge"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:798
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:752
 msgid "Copy Link"
 msgstr "Copia l'enllaç"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:802
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:756
 msgid "Download Link"
 msgstr "Descarrega l'enllaç"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:813
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:767
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Desa la imatge com a"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:823
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:777
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Copia la imatge"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:841
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:795
 msgid "Import feed"
 msgstr "Importa un canal"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1120
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1007
 msgid "Fancy"
 msgstr "Elegant"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1148
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1035
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Visor Elegant d'HTML"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1153
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1040
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -10423,7 +10411,7 @@ msgid "GData plugin: Trying to refresh authorization\n"
 msgstr "Connector GData: intentant actualitzar l'autorització\n"
 
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:78
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:203 src/prefs_account.c:1786
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:203 src/prefs_account.c:1752
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autenticació"
 
@@ -10611,7 +10599,7 @@ msgid "Cache refresh interval"
 msgstr "Interval d'actualització de la memòria cau"
 
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1523
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1490
 #: src/prefs_matcher.c:336 src/prefs_receive.c:177
 msgid "hours"
 msgstr "hores"
@@ -10817,7 +10805,7 @@ msgstr "Mètode d'autenticació no disponible"
 msgid "sending error on Sieve session: %s\n"
 msgstr "error d'enviament a la sessió de Sedàs: %s\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5676
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5632
 msgid "_Filter"
 msgstr "_Filtratge"
 
@@ -10876,7 +10864,7 @@ msgid "%s - Sieve Filter%s"
 msgstr "%s - filtre Sedàs %s"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:742
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1282
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1272
 msgid "Loading..."
 msgstr "Carregant..."
 
@@ -10915,19 +10903,19 @@ msgstr "Un compte només pot tenir una seqüència d'ordres activa alhora."
 msgid "Unable to connect"
 msgstr "No es pot de connectar"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:623
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:620
 msgid "Listing scripts..."
 msgstr "Llista de seqüències d'ordres..."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:626
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:623
 msgid "Connecting..."
 msgstr "Connectant ..."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:658
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:655
 msgid "Manage Sieve Filters"
 msgstr "Gestioneu filtres del Sedàs"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:800
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:796
 msgid "To use Sieve, enable it in an account's preferences."
 msgstr "Per usar el Sedàs, habiliteu-lo a les preferències del compte."
 
@@ -10949,7 +10937,7 @@ msgstr ""
 msgid "Enable Sieve"
 msgstr "Activa el Sedàs"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:156 src/prefs_account.c:1102
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:156 src/prefs_account.c:1090
 msgid "Server information"
 msgstr "Informació del servidor"
 
@@ -11002,40 +10990,40 @@ msgstr "Especifiqueu l'autenticació"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:240
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:391
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1297
-#: src/prefs_account.c:1832
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1275
+#: src/prefs_account.c:1798
 msgid "User ID"
 msgstr "ID de l'usuari"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:250
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:393
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:399
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1303
-#: src/prefs_account.c:1852 src/prefs_account.c:2577 src/prefs_account.c:2605
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1281
+#: src/prefs_account.c:1818 src/prefs_account.c:2535 src/prefs_account.c:2557
 #: src/wizard.c:1214 src/wizard.c:1634
 msgid "Password"
 msgstr "Contrasenya"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:266 src/prefs_account.c:1606
-#: src/prefs_account.c:1804
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:266 src/prefs_account.c:1573
+#: src/prefs_account.c:1770
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Mètode d'autenticació"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:275 src/prefs_account.c:1616
-#: src/prefs_account.c:1813 src/prefs_send.c:261 src/prefs_send.c:332
-#: src/prefs_themes.c:1078
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:275 src/prefs_account.c:1583
+#: src/prefs_account.c:1779 src/prefs_send.c:233 src/prefs_send.c:304
+#: src/prefs_themes.c:1075
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automàtic"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:394
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:391
 msgid "Sieve server must not contain a space."
 msgstr "El servidor de Sedàs no pot contenir un espai."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:400
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:397
 msgid "Sieve server is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat el servidor de Sedàs."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:428
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:425
 msgid "Sieve"
 msgstr "Sedàs"
 
@@ -11340,7 +11328,7 @@ msgid "Show banner"
 msgstr "Mostra la pancarta"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:766
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:147
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:237 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:147
 #: src/prefs_receive.c:231
 msgid "Never"
 msgstr "Mai"
@@ -11632,129 +11620,124 @@ msgid_plural "%d new articles in RSS feeds arrived"
 msgstr[0] "Ha arribat %d article nou de canals RSS"
 msgstr[1] "Han arribat %d articles nous de canals RSS"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:699
 msgid "Title:"
 msgstr "Títol:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:703
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
 msgid "Author:"
 msgstr "Autor:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:705
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:703
 msgid "Creator:"
 msgstr "Creador:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704
 msgid "Producer:"
 msgstr "Generador:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:709
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:707
 msgid "Created:"
 msgstr "Creació:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:713
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:711
 msgid "Modified:"
 msgstr "Modificat"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:716
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:714
 msgid "Format:"
 msgstr "Format:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:718
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:721
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:716
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:719
 msgid "Optimized:"
 msgstr "Optimitzat:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1185
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1177
 msgid "PDF properties"
 msgstr "Propietats del PDF"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1333
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1323
 msgid "Enter password"
 msgstr "Escriviu la contrasenya"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1334
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1324
 msgid ""
 "This document is locked and requires a password before it can be opened."
 msgstr "Aquest document està bloquejat i cal una contrasenya per obrir-lo."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1349
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1339
 #, c-format
 msgid "%s Document"
 msgstr "%s Document"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1355
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1345
 #, c-format
 msgid "of %d"
 msgstr "de %d"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1371
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1361
 msgid "PDF rendering failed for an unknown reason."
 msgstr "La representació del PDF ha fallat per un motiu desconegut."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1735
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1950
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1725
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1934
 msgid "Document Index"
 msgstr "Índex del document"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1915
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1902
 msgid "First Page"
 msgstr "Primera pàgina"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1918
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1905
 msgid "Previous Page"
 msgstr "Pàgina anterior"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1921
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1908
 msgid "Next Page"
 msgstr "Pàgina següent"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1924
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1911
 msgid "Last Page"
 msgstr "Última pàgina"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1927
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1914
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Augmenta"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1929
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1916
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Disminueix"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1932
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1919
 msgid "Fit Page"
 msgstr "Ajusta la pàgina"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1935
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1922
 msgid "Fit Page Width"
 msgstr "Ajusta l'amplada de la pàgina"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1938
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1925
 msgid "Rotate Left"
 msgstr "Gira a l'esquerra"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1941
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1928
 msgid "Rotate Right"
 msgstr "Gira a la dreta"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1944
-#, fuzzy
-msgid "Print Document"
-msgstr "%s Document"
-
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1947
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1931
 msgid "Document Info"
 msgstr "Informació del document"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1952
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1936
 msgid "Page Number"
 msgstr "Número de pàgina"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1954
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1938
 msgid "Zoom Factor"
 msgstr "Factor d'augment"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2064
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2043
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin enables the viewing of PDF and PostScript attachments using the "
@@ -11767,13 +11750,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Qualsevol suggeriment serà benvingut: iwkse@claws-mail.org"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2070
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2078
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2098
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2049
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2057
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2077
 msgid "PDF Viewer"
 msgstr "Visor de PDFs"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2074
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2053
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: could not find ghostscript binary (gs) required for %s plugin to "
@@ -11799,7 +11782,7 @@ msgid "Failed to register PGP address autocompletion hook"
 msgstr ""
 "Ha fallat el registre del ganxo per a la compleció automàtica d'adreces PGP"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:85 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:147
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:85 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:127
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Contrasenya"
 
@@ -11936,49 +11919,49 @@ msgstr ""
 msgid "Core operations"
 msgstr "Operacions principals"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:142
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:122
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Verifica les signatures automàticament"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:125
 msgid "Use keyring for address autocompletion"
 msgstr "Usa l'anell de claus per la compleció automàtica d'adreces"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:150
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:130
 msgid "Use gpg-agent to manage passwords"
 msgstr "Usa gpg-agent per gestionar contrasenyes"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:155
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:135
 msgid "Store passphrase in memory"
 msgstr "Desa la contrasenya a la memòria"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:165
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
 msgid "Expire after"
 msgstr "Caduca després de"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:179
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:159
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr "Si s'estableix a 0 es desa la contrasenya per a tota la sessió"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:183 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:474
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1915
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:163 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:474
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1874
 #: src/prefs_receive.c:187
 msgid "minutes"
 msgstr "minuts"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:193
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:173
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Captura l'entrada en escriure una contrasenya"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:200
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:180
 msgid "Display warning on start-up if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Mostra un avís a l'inici si GnuPG no funciona"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:203
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:183
 msgid "Path to GnuPG executable"
 msgstr "Camí de l'executable de GnuPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:208
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:188
 msgid ""
 "If left blank the location of the GnuPG executable will be automatically "
 "determined."
@@ -11986,47 +11969,42 @@ msgstr ""
 "Si es deixa en blanc, la ubicació de l'executable de GnuPG es determinarà "
 "automàticament."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:249
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:229
 msgid "Select GnuPG executable"
 msgstr "Seleccioneu l'executable GnuPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:361
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:356
 msgid "Sign key"
 msgstr "Signa la clau"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:369
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:364
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Usa la clau GnuPG per defecte"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:380
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:375
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Seleccioneu la clau en base a l'adreça de correu"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:391
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:386
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Especifiqueu la clau manualment"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:401
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:396
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "Usuari o ID de clau:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:445
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:437
 msgid "No secret key found."
 msgstr "No s'ha trobat cap clau secreta."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:448
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:440
 msgid "Generate a new key pair"
 msgstr "Genera un nou parell de claus"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:687
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:618
 msgid "GPG"
 msgstr "GPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:707 src/plugins/smime/plugin.c:38
-#: src/plugins/smime/plugin.c:54 src/plugins/smime/smime.c:913
-msgid "S/MIME"
-msgstr "S/MIME"
-
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:94
 #, c-format
 msgid "No exact match for '%s'; please select the key."
@@ -12038,54 +12016,54 @@ msgstr ""
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
 msgstr "Recopilant info per a \"%s\" ... %c"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:237 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:145
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:234 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:145
 msgid "Undefined"
 msgstr "Sense definir"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:165
 msgid "Marginal"
 msgstr "Marginal"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:249 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:169
 msgid "Ultimate"
 msgstr "Final"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:381
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:367
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Seleccioneu tecles"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:408
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID clau"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:411
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397
 msgid "Trust"
 msgstr "Confiança"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:436
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:422
 msgid "_Other"
 msgstr "_Altres"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:437
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:423
 msgid "Do_n't encrypt"
 msgstr "_No ho encriptis"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:596
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:582
 msgid "Add key"
 msgstr "Afegeix una clau"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:597
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:583
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Introduïu un altre usuari o clau ID:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:619
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:605
 #, c-format
 msgid "Encrypt to %s <%s>"
 msgstr "Encriptat a %s <%s>"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:620
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:606
 #, c-format
 msgid ""
 "This encryption key is not fully trusted.\n"
@@ -12257,28 +12235,28 @@ msgstr "No s'han pogut obtenir dades del missatge, %s"
 msgid "Couldn't initialize data, %s"
 msgstr "No s'han pogut inicialitzar les dades, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:665
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:643
 msgid "Secret key specification is ambiguous"
 msgstr "L'especificació de la clau secreta és ambigua"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:675
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:653
 #, c-format
 msgid "Secret key not found (%s)"
 msgstr "Clau secreta no trobada (%s)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:688
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:666
 #, c-format
 msgid "Error setting secret key: %s"
 msgstr "Error definint la clau secreta: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:781
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:759
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
 msgstr ""
 "El protocol gpgme \"%s\" no és usable: el motor \"%s\" no està instal·lat "
 "correctament."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:787
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:765
 #, c-format
 msgid ""
 "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
@@ -12287,12 +12265,12 @@ msgstr ""
 "El protocol gpgme \"%s\" no és usable: el motor \"%s\", versió %s, està "
 "instal·lat; però és necessària la versió %s.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:795
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:773
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
 msgstr "El protocol gpgme \"%s\" no és usable (problema desconegut)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:789
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -12300,7 +12278,7 @@ msgstr ""
 "GnuPG no està adequadament instal·lat o necessita actualitzar-se.\n"
 "Suport d'OpenPGP inhabilitat."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:888
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:866
 msgid ""
 "You have to save the account's information with \"OK\" before being able to "
 "generate a key pair.\n"
@@ -12308,11 +12286,11 @@ msgstr ""
 "Heu de desar la informació del compte amb \"D'acord\" abans de poder generar "
 "el parell de claus.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:893
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:871
 msgid "No PGP key found"
 msgstr "No s'ha trobat una clau PGP"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:894
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:872
 msgid ""
 "Claws Mail did not find a secret PGP key, which means that you won't be able "
 "to sign emails or receive encrypted emails.\n"
@@ -12322,12 +12300,12 @@ msgstr ""
 "podeu signar missatges o rebre missatges encriptats.\n"
 "Voleu crear un nou parell de claus ara?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:983 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1005
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:961 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:983
 #, c-format
 msgid "Couldn't generate a new key pair: %s"
 msgstr "No s'ha pogut generar un nou parell de claus: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:993
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:971
 msgid ""
 "Generating your new key pair... Please move the mouse around to help "
 "generate entropy..."
@@ -12335,11 +12313,11 @@ msgstr ""
 "Generant el vostre nou parell de claus... Si us plau, moveu el ratolí per "
 "ajudar a generar entropia..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1011
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:989
 msgid "Couldn't generate a new key pair: unknown error"
 msgstr "No s'ha pogut generar un nou parell de claus: error desconegut"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1015
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:993
 #, c-format
 msgid ""
 "Your new key pair has been generated. Its fingerprint is:\n"
@@ -12352,15 +12330,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Voleu exportar-la a un servidor de claus?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1019
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:997
 msgid "Key generated"
 msgstr "Clau generada"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1095
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1073
 msgid "Key exported."
 msgstr "Clau exportada."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1097
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1075
 msgid "Couldn't export key."
 msgstr "No s'ha pogut exportar la clau."
 
@@ -12384,7 +12362,7 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:196 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:518
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:657 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:713
 #: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:183 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:329
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:511 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:654
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:510 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:653
 #: src/plugins/smime/smime.c:413
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
@@ -12439,26 +12417,26 @@ msgid "Malformed message"
 msgstr "Missatge mal format"
 
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:503 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:695
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:694
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:693
 #, c-format
 msgid "Couldn't create temporary file, %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:542 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:538
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:542 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:537
 #, c-format
 msgid "Data signing failed, %s"
 msgstr "Signatura de dades fallida, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:560 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:565
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:560 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:564
 #, c-format
 msgid "Data signing failed due to invalid signer: %s"
 msgstr "Signatura de dades fallida per signant no vàlid: %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:569 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:574
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:569 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:573
 msgid "Data signing failed, no results."
 msgstr "Signatura de dades fallida, sense resultats."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:579 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:585
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:579 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:584
 msgid "Data signing failed, no contents."
 msgstr "Signatura de dades fallidam, sense continguts."
 
@@ -12470,12 +12448,12 @@ msgstr ""
 "Si us plau, tingueu en compte que els fitxers adjunts no estan encriptats "
 "pel sistema PGP/Inline, ni les capçaleres del missatge, com ara l'assumpte."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:667 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:664
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:667 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:663
 #, c-format
 msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
 msgstr "No s'ha pogut afegir la clau GPG %s, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:726 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:722
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:726 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:720
 #, c-format
 msgid "Encryption failed, %s"
 msgstr "Encriptació fallida, %s"
@@ -12531,11 +12509,11 @@ msgstr "No s'han pogut analitzar les seccions del fitxer desencriptat."
 msgid "Couldn't create temporary file: %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal: %s"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:598
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:597
 msgid "OpenPGP digital signature"
 msgstr "Signatura digital d'OpenPGP"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:620
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:619
 msgid ""
 "Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the PGP/"
 "Mime system."
@@ -12543,7 +12521,7 @@ msgstr ""
 "Si us plau, tingueu en compte que les capçaleres del missatge, com ara "
 "l'assumpte, no estan encriptades per el sistema PGP/Mime."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:794
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:792
 msgid "PGP/Mime"
 msgstr "PGP/Mime"
 
@@ -12590,8 +12568,8 @@ msgstr "Mostra la consola de Python"
 msgid "Refresh"
 msgstr "Refresca"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:505 src/prefs_account.c:2566
-#: src/prefs_account.c:2594 src/prefs_account.c:2877 src/wizard.c:1204
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:505 src/prefs_account.c:2524
+#: src/prefs_account.c:2546 src/prefs_account.c:2822 src/wizard.c:1204
 #: src/wizard.c:1624
 msgid "Browse"
 msgstr "Navega"
@@ -12925,7 +12903,7 @@ msgstr "Obtén els comentaris d'articles de menys de "
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:424
 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:614 src/plugins/vcalendar/month-view.c:711
-#: src/prefs_account.c:1513 src/prefs_folder_item.c:568 src/prefs_matcher.c:337
+#: src/prefs_account.c:1480 src/prefs_folder_item.c:568 src/prefs_matcher.c:337
 msgid "days"
 msgstr "dies"
 
@@ -13161,6 +13139,11 @@ msgstr ""
 "hauria de succeir. Si us plau, informeu-nos-en adjuntant-hi el resultat de "
 "la depuració.\n"
 
+#: src/plugins/smime/plugin.c:38 src/plugins/smime/plugin.c:54
+#: src/plugins/smime/smime.c:913
+msgid "S/MIME"
+msgstr "S/MIME"
+
 #: src/plugins/smime/plugin.c:59
 msgid ""
 "This plugin handles S/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
@@ -13852,7 +13835,7 @@ msgstr "Excedit el temps (%d segons) connectant a %s\n"
 msgid "Error %ld"
 msgstr "Error %ld"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1811
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not retrieve the Webcal URL:\n"
@@ -13865,7 +13848,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1837
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1841
 #, c-format
 msgid ""
 "This URL does not look like a Webcal URL:\n"
@@ -13876,48 +13859,48 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1868
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1871
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1872
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1875
 #, c-format
 msgid "Could not create directory %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el directori %s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1911
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1915
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the Webcal feed."
 msgstr ""
 "El Claws Mail necessita accés a la xarxa per actualitzar el canal Webcal."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1922
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1926
 #, c-format
 msgid "Fetching calendar for %s..."
 msgstr "Actualitzant el calendari per a %s..."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1923
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1927
 msgid "new subscription"
 msgstr "Subscripció nova"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1934
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1938
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the subscription."
 msgstr ""
 "El Claws Mail necessita accés a la xarxa per actualitzar la subscripció."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1946
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1950
 msgid "Subscribe to Webcal"
 msgstr "Subscriviu-vos a Webcal"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1946
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1950
 msgid "Enter the WebCal URL:"
 msgstr "Introduïu l'URL de WebCal:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1958
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1962
 msgid "Could not parse the URL."
 msgstr "No s'ha pogut processar l'URL."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1986
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1990
 msgid "Do you really want to unsubscribe?"
 msgstr "Realment voleu donar-vos-en de baixa?"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1987
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1991
 msgid "Delete subscription"
 msgstr "Elimina la subscripció"
 
@@ -14430,56 +14413,56 @@ msgstr "hi ha hagut un error a la sessió POP\n"
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "ordre TOP no suportada\n"
 
-#: src/prefs_account.c:335 src/prefs_account.c:1487 src/prefs_account.c:2494
+#: src/prefs_account.c:334 src/prefs_account.c:1454 src/prefs_account.c:2452
 msgid "POP"
 msgstr "POP"
 
-#: src/prefs_account.c:336 src/prefs_account.c:1600 src/prefs_account.c:2509
+#: src/prefs_account.c:335 src/prefs_account.c:1567 src/prefs_account.c:2467
 #: src/wizard.c:1499
 msgid "IMAP"
 msgstr "IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:337
+#: src/prefs_account.c:336
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "Notícies (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:338 src/wizard.c:1500
+#: src/prefs_account.c:337 src/wizard.c:1500
 msgid "Local mbox file"
 msgstr "Fitxer mbox local"
 
-#: src/prefs_account.c:339
+#: src/prefs_account.c:338
 msgid "None (SMTP only)"
 msgstr "Cap (només SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1040
+#: src/prefs_account.c:1028
 msgid "Name of account"
 msgstr "Nom del compte"
 
-#: src/prefs_account.c:1049
+#: src/prefs_account.c:1037
 msgid "Set as default"
 msgstr "Estableix com a predeterminat"
 
-#: src/prefs_account.c:1057
+#: src/prefs_account.c:1045
 msgid "Personal information"
 msgstr "Informació personal"
 
-#: src/prefs_account.c:1066
+#: src/prefs_account.c:1054
 msgid "Full name"
 msgstr "Nom complet"
 
-#: src/prefs_account.c:1072
+#: src/prefs_account.c:1060
 msgid "Mail address"
 msgstr "Adreça de correu"
 
-#: src/prefs_account.c:1135 src/wizard.c:1523
+#: src/prefs_account.c:1123 src/wizard.c:1523
 msgid "Auto-configure"
 msgstr "Configura automàticament"
 
-#: src/prefs_account.c:1137 src/wizard.c:1524
+#: src/prefs_account.c:1125 src/wizard.c:1524
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·la"
 
-#: src/prefs_account.c:1154
+#: src/prefs_account.c:1142
 msgid ""
 "Warning: this version of Claws Mail\n"
 "has been built without IMAP and News support."
@@ -14487,77 +14470,77 @@ msgstr ""
 "Avís: aquesta versió del Claws Mail\n"
 "ha estat compilada sense suport IMAP ni suport per a grups de notícies."
 
-#: src/prefs_account.c:1185
+#: src/prefs_account.c:1171
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Aquest servidor requereix autenticació"
 
-#: src/prefs_account.c:1192
+#: src/prefs_account.c:1178
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Autentica en connectar"
 
-#: src/prefs_account.c:1254
+#: src/prefs_account.c:1232
 msgid "News server"
 msgstr "Servidor de notícies"
 
-#: src/prefs_account.c:1260
+#: src/prefs_account.c:1238
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Servidor de recepció"
 
-#: src/prefs_account.c:1266
+#: src/prefs_account.c:1244
 msgid "Local mailbox"
 msgstr "Bústia local"
 
-#: src/prefs_account.c:1273
+#: src/prefs_account.c:1251
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "Servidor SMTP (enviar)"
 
-#: src/prefs_account.c:1281
+#: src/prefs_account.c:1259
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Usa una ordre de correu enlloc del servidor SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1290
+#: src/prefs_account.c:1268
 msgid "command to send mails"
 msgstr "ordre per enviar els correus"
 
-#: src/prefs_account.c:1365
+#: src/prefs_account.c:1332
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Compte%d"
 
-#: src/prefs_account.c:1461
+#: src/prefs_account.c:1428
 msgid "Local"
 msgstr "Local"
 
-#: src/prefs_account.c:1467 src/prefs_account.c:1556
+#: src/prefs_account.c:1434 src/prefs_account.c:1523
 msgid "Default Inbox"
 msgstr "Bústia d'entrada per defecte"
 
-#: src/prefs_account.c:1474 src/prefs_account.c:1481 src/prefs_account.c:1563
-#: src/prefs_account.c:1570
+#: src/prefs_account.c:1441 src/prefs_account.c:1448 src/prefs_account.c:1530
+#: src/prefs_account.c:1537
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr "Els missatges sense filtrar es desaran en aquesta carpeta"
 
-#: src/prefs_account.c:1489
+#: src/prefs_account.c:1456
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "Usa l'autenticació segura (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1492
+#: src/prefs_account.c:1459
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Esborra els missatges del servidor quan s'hagin rebut"
 
-#: src/prefs_account.c:1503
+#: src/prefs_account.c:1470
 msgid "Remove after"
 msgstr "Esborra després de"
 
-#: src/prefs_account.c:1510 src/prefs_account.c:1520
+#: src/prefs_account.c:1477 src/prefs_account.c:1487
 msgid "0 days and 0 hours : remove immediately"
 msgstr "0 dies i 0 hores: esborra immediatament"
 
-#: src/prefs_account.c:1533
+#: src/prefs_account.c:1500
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Límit de la mida de recepció"
 
-#: src/prefs_account.c:1536
+#: src/prefs_account.c:1503
 msgid ""
 "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
 "you will be able to download them fully or delete them."
@@ -14565,82 +14548,82 @@ msgstr ""
 "Els missatges que sobrepassin aquest límit es recuperaran parcialment. Quan "
 "els seleccioneu podreu descarregar-los completament o esborrar-los."
 
-#: src/prefs_account.c:1576 src/prefs_account.c:2524
+#: src/prefs_account.c:1543 src/prefs_account.c:2482
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1583
+#: src/prefs_account.c:1550
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Nombre màxim d'articles per descarregar"
 
-#: src/prefs_account.c:1593
+#: src/prefs_account.c:1560
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "sense límit si s'especifica 0"
 
-#: src/prefs_account.c:1618
+#: src/prefs_account.c:1585
 msgid "Plain text"
 msgstr "Text pla"
 
-#: src/prefs_account.c:1631
+#: src/prefs_account.c:1598
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Directori del servidor IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:1635
+#: src/prefs_account.c:1602
 msgid "(usually empty)"
 msgstr "(normalment buït)"
 
-#: src/prefs_account.c:1649
+#: src/prefs_account.c:1616
 msgid "Show subscribed folders only"
 msgstr "Mostra només les carpetes subscrites"
 
-#: src/prefs_account.c:1656
+#: src/prefs_account.c:1623
 msgid "Bandwidth-efficient mode (prevents retrieving remote tags)"
 msgstr "Mode d'ample de banda eficient (evita recuperar etiquetes remotes)"
 
-#: src/prefs_account.c:1658
+#: src/prefs_account.c:1625
 msgid "This mode uses less bandwidth, but can be slower with some servers."
 msgstr ""
 "Aquest mode usa menys ample de banda, però pot ser més lent amb alguns "
 "servidors..."
 
-#: src/prefs_account.c:1665
+#: src/prefs_account.c:1632
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtra els missatges durant la recepció"
 
-#: src/prefs_account.c:1672
+#: src/prefs_account.c:1639
 msgid "Allow filtering using plugins on receiving"
 msgstr "Permet filtrar usant connectors durant la recepció"
 
-#: src/prefs_account.c:1676
+#: src/prefs_account.c:1643
 msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
 msgstr "\"Rep missatges\" comprova si hi ha missatges nous en aquest compte"
 
-#: src/prefs_account.c:1759 src/prefs_customheader.c:208
-#: src/prefs_matcher.c:623 src/prefs_matcher.c:1970 src/prefs_matcher.c:1992
+#: src/prefs_account.c:1725 src/prefs_customheader.c:208
+#: src/prefs_matcher.c:623 src/prefs_matcher.c:1968 src/prefs_matcher.c:1990
 msgid "Header"
 msgstr "Capçalera"
 
-#: src/prefs_account.c:1761
+#: src/prefs_account.c:1727
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Genera Missatge-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1764
+#: src/prefs_account.c:1730
 msgid "Send account mail address in Message-ID"
 msgstr "Envia l'adreça de correu dins l'ID del missatge"
 
-#: src/prefs_account.c:1767
+#: src/prefs_account.c:1733
 msgid "Add user agent header"
 msgstr "Afegeix un capçalera d'agent d'usuari"
 
-#: src/prefs_account.c:1774
+#: src/prefs_account.c:1740
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Afegeix capçaleres d'usuari"
 
-#: src/prefs_account.c:1789
+#: src/prefs_account.c:1755
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "Autenticació SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1881
+#: src/prefs_account.c:1840
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -14648,165 +14631,165 @@ msgstr ""
 "Si deixeu aquests camps buits, s'usarà el mateix ID d'usuari i contrasenya "
 "usats per a la recepció."
 
-#: src/prefs_account.c:1892
+#: src/prefs_account.c:1851
 msgid "Authenticate with POP before sending"
 msgstr "Autentica amb POP abans d'enviar"
 
-#: src/prefs_account.c:1907
+#: src/prefs_account.c:1866
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Temps límit per a l'autenticació POP: "
 
-#: src/prefs_account.c:1995 src/prefs_account.c:2041
+#: src/prefs_account.c:1954 src/prefs_account.c:2000
 msgid "Signature"
 msgstr "Signatura"
 
-#: src/prefs_account.c:1998
+#: src/prefs_account.c:1957
 msgid "Automatically insert signature"
 msgstr "Insereix la signatura automàticament"
 
-#: src/prefs_account.c:2003
+#: src/prefs_account.c:1962
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Separador de signatura"
 
-#: src/prefs_account.c:2028
+#: src/prefs_account.c:1987
 msgid "Command output"
 msgstr "Sortida de l'ordre"
 
-#: src/prefs_account.c:2061
+#: src/prefs_account.c:2020
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Estableix les adreces següents automàticament"
 
-#: src/prefs_account.c:2113
+#: src/prefs_account.c:2072
 msgid "Spell check dictionaries"
 msgstr "Diccionaris de correcció ortogràfica"
 
-#: src/prefs_account.c:2123 src/prefs_folder_item.c:1104
+#: src/prefs_account.c:2082 src/prefs_folder_item.c:1104
 #: src/prefs_spelling.c:163
 msgid "Default dictionary"
 msgstr "Diccionari per defecte"
 
-#: src/prefs_account.c:2136 src/prefs_folder_item.c:1138
+#: src/prefs_account.c:2095 src/prefs_folder_item.c:1138
 #: src/prefs_spelling.c:176
 msgid "Default alternate dictionary"
 msgstr "Diccionari alternatiu per defecte"
 
-#: src/prefs_account.c:2222 src/prefs_account.c:3409
+#: src/prefs_account.c:2181 src/prefs_account.c:3341
 #: src/prefs_compose_writing.c:373 src/prefs_folder_item.c:1449
-#: src/prefs_folder_item.c:1842 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
+#: src/prefs_folder_item.c:1841 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
 #: src/prefs_spelling.c:336 src/prefs_wrapping.c:153
 msgid "Compose"
 msgstr "Escriu"
 
-#: src/prefs_account.c:2237 src/prefs_folder_item.c:1477 src/prefs_quote.c:134
-#: src/toolbar.c:490
+#: src/prefs_account.c:2196 src/prefs_folder_item.c:1477 src/prefs_quote.c:134
+#: src/toolbar.c:487
 msgid "Reply"
 msgstr "Respon"
 
-#: src/prefs_account.c:2252 src/prefs_filtering_action.c:191
-#: src/prefs_folder_item.c:1505 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:495
+#: src/prefs_account.c:2211 src/prefs_filtering_action.c:191
+#: src/prefs_folder_item.c:1505 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:492
 msgid "Forward"
 msgstr "Reenvia"
 
-#: src/prefs_account.c:2299
+#: src/prefs_account.c:2258
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Sistema de privacitat per defecte"
 
-#: src/prefs_account.c:2328
+#: src/prefs_account.c:2287
 msgid "Always sign messages"
 msgstr "Sempre missatges signats"
 
-#: src/prefs_account.c:2330
+#: src/prefs_account.c:2289
 msgid "Always encrypt messages"
 msgstr "Sempre missatges encriptats"
 
-#: src/prefs_account.c:2332
+#: src/prefs_account.c:2291
 msgid "Always sign messages when replying to a signed message"
 msgstr "Signa sempre els missatges quan se'n respongui un de signat"
 
-#: src/prefs_account.c:2335
+#: src/prefs_account.c:2294
 msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
 msgstr "Encripta sempre els missatges quan se'n respongui un d'encriptat"
 
-#: src/prefs_account.c:2338
+#: src/prefs_account.c:2297
 msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
 msgstr ""
 "Encripta els missatges enviats amb la vostra clau a més de la del destinatari"
 
-#: src/prefs_account.c:2340
+#: src/prefs_account.c:2299
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Desa els missatges encriptats enviats com a text clar"
 
-#: src/prefs_account.c:2498 src/prefs_account.c:2513 src/prefs_account.c:2527
+#: src/prefs_account.c:2456 src/prefs_account.c:2471 src/prefs_account.c:2485
 msgid "Don't use SSL/TLS"
 msgstr "No usis SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2501 src/prefs_account.c:2516 src/prefs_account.c:2536
-#: src/prefs_account.c:2547
+#: src/prefs_account.c:2459 src/prefs_account.c:2474 src/prefs_account.c:2494
+#: src/prefs_account.c:2505
 msgid "Use SSL/TLS"
 msgstr "Usa SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2504 src/prefs_account.c:2519 src/prefs_account.c:2550
+#: src/prefs_account.c:2462 src/prefs_account.c:2477 src/prefs_account.c:2508
 msgid "Use STARTTLS command to start encrypted session"
 msgstr "Usa l'ordre d'STARTTLS per obrir la sessió encriptada"
 
-#: src/prefs_account.c:2540
+#: src/prefs_account.c:2498
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Envia (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2544
+#: src/prefs_account.c:2502
 msgid "Don't use SSL/TLS (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "No usis SSL/TLS (però usa STARTTLS si és necessari)"
 
-#: src/prefs_account.c:2555
+#: src/prefs_account.c:2513
 msgid "Client certificates"
 msgstr "Certificats del client"
 
-#: src/prefs_account.c:2563
+#: src/prefs_account.c:2521
 msgid "Certificate for receiving"
 msgstr "Certificat per a la recepció"
 
-#: src/prefs_account.c:2568 src/prefs_account.c:2570 src/prefs_account.c:2596
-#: src/prefs_account.c:2598
+#: src/prefs_account.c:2526 src/prefs_account.c:2528 src/prefs_account.c:2548
+#: src/prefs_account.c:2550
 msgid "Client certificate file as a PKCS12 or PEM file"
 msgstr "Certificat de client com a fitxer PKCS12 o PEM"
 
-#: src/prefs_account.c:2591
+#: src/prefs_account.c:2543
 msgid "Certificate for sending"
 msgstr "Certificat per enviar"
 
-#: src/prefs_account.c:2631
+#: src/prefs_account.c:2576
 msgid "Automatically accept valid SSL/TLS certificates"
 msgstr "Accepta automàticament els certificats d'SSL/TLS vàlids"
 
-#: src/prefs_account.c:2634
+#: src/prefs_account.c:2579
 msgid "Use non-blocking SSL/TLS"
 msgstr "Usa SSL/TLS sense bloqueig"
 
-#: src/prefs_account.c:2646
+#: src/prefs_account.c:2591
 msgid "Turn this off if you have SSL/TLS connection problems"
 msgstr "Desactiveu això si teniu problemes de connexió d'SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2781
+#: src/prefs_account.c:2726
 msgid "SMTP port"
 msgstr "Port SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2788
+#: src/prefs_account.c:2733
 msgid "POP port"
 msgstr "Port POP"
 
-#: src/prefs_account.c:2795
+#: src/prefs_account.c:2740
 msgid "IMAP port"
 msgstr "Port IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:2802
+#: src/prefs_account.c:2747
 msgid "NNTP port"
 msgstr "Port NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2808
+#: src/prefs_account.c:2753
 msgid "Domain name"
 msgstr "Nom del domini"
 
-#: src/prefs_account.c:2811
+#: src/prefs_account.c:2756
 msgid ""
 "The domain name will be used in the generated Message-ID, and when "
 "connecting to SMTP servers."
@@ -14814,120 +14797,112 @@ msgstr ""
 "El nom del domini s'usarà al Message-ID generat i en connectar a servidors "
 "SMTP."
 
-#: src/prefs_account.c:2825
+#: src/prefs_account.c:2770
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Usa una ordre per comunicar-se amb el servidor"
 
-#: src/prefs_account.c:2834
+#: src/prefs_account.c:2779
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Marca els missatges creuats com a llegits i acoloreix-los:"
 
-#: src/prefs_account.c:2890
+#: src/prefs_account.c:2835
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Posa els missatges enviats a"
 
-#: src/prefs_account.c:2892
+#: src/prefs_account.c:2837
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Posa els missatges de la cua a"
 
-#: src/prefs_account.c:2894
+#: src/prefs_account.c:2839
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Posa els esborranys a"
 
-#: src/prefs_account.c:2896
+#: src/prefs_account.c:2841
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Posa els missatges esborrats a"
 
-#: src/prefs_account.c:2955
+#: src/prefs_account.c:2900
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat el nom del compte."
 
-#: src/prefs_account.c:2959
+#: src/prefs_account.c:2904
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat l'adreça de correu."
 
-#: src/prefs_account.c:2967
+#: src/prefs_account.c:2911
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat el servidor SMTP."
 
-#: src/prefs_account.c:2972
+#: src/prefs_account.c:2916
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat l'usuari."
 
-#: src/prefs_account.c:2977
+#: src/prefs_account.c:2921
 msgid "POP server is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat el servidor POP."
 
-#: src/prefs_account.c:2997
+#: src/prefs_account.c:2941
 msgid "The default Inbox folder doesn't exist."
 msgstr "La bústia d'entrada per defecte no existeix."
 
-#: src/prefs_account.c:3003
+#: src/prefs_account.c:2947
 msgid "IMAP server is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat el servidor IMAP."
 
-#: src/prefs_account.c:3008
+#: src/prefs_account.c:2952
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat el servidor NNTP."
 
-#: src/prefs_account.c:3014
+#: src/prefs_account.c:2958
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "no s'ha especificat el nom del fitxer de la bústia local."
 
-#: src/prefs_account.c:3020
+#: src/prefs_account.c:2964
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "no s'ha especificat l'ordre de correu."
 
-#: src/prefs_account.c:3031
-msgid "User ID can not contain newline character."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:3037
-msgid "Password can not contain newline character."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:3373
+#: src/prefs_account.c:3305
 msgid "Receive"
 msgstr "Rep"
 
-#: src/prefs_account.c:3427 src/prefs_folder_item.c:1858 src/prefs_quote.c:238
+#: src/prefs_account.c:3359 src/prefs_folder_item.c:1857 src/prefs_quote.c:238
 msgid "Templates"
 msgstr "Plantilles"
 
-#: src/prefs_account.c:3445
+#: src/prefs_account.c:3377
 msgid "Privacy"
 msgstr "Privacitat"
 
-#: src/prefs_account.c:3557
+#: src/prefs_account.c:3489
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avançat"
 
-#: src/prefs_account.c:3892
+#: src/prefs_account.c:3806
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Preferències per a un compte nou"
 
-#: src/prefs_account.c:3894
+#: src/prefs_account.c:3808
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s - Preferències del compte"
 
-#: src/prefs_account.c:4015 src/wizard.c:1388
+#: src/prefs_account.c:3929 src/wizard.c:1388
 msgid "Failed (wrong address)"
 msgstr "Ha fallat (adreça incorrecta)"
 
-#: src/prefs_account.c:4100
+#: src/prefs_account.c:4014
 msgid "Select signature file"
 msgstr "Selecciona un fitxer de signatura"
 
-#: src/prefs_account.c:4118 src/prefs_account.c:4135 src/wizard.c:1065
+#: src/prefs_account.c:4032 src/prefs_account.c:4049 src/wizard.c:1065
 msgid "Select certificate file"
 msgstr "Selecciona un fitxer de certificat"
 
-#: src/prefs_account.c:4231
+#: src/prefs_account.c:4145
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protocol:"
 
-#: src/prefs_account.c:4371
+#: src/prefs_account.c:4285
 #, c-format
 msgid "%s (plugin not loaded)"
 msgstr "%s (mòdul no carregat)"
@@ -14986,7 +14961,7 @@ msgstr "Desplaça l'acció seleccionada amunt"
 msgid "Move selected action down"
 msgstr "Desplaça l'acció seleccionada avall"
 
-#: src/prefs_actions.c:535 src/prefs_filtering_action.c:707
+#: src/prefs_actions.c:535 src/prefs_filtering_action.c:704
 #: src/prefs_filtering.c:838 src/prefs_filtering.c:840
 #: src/prefs_filtering.c:841 src/prefs_filtering.c:951 src/prefs_matcher.c:897
 #: src/prefs_template.c:472
@@ -15044,20 +15019,20 @@ msgstr "Esborra totes les accions"
 msgid "Do you really want to delete all the actions?"
 msgstr "Realment voleu esborrar totes les accions?"
 
-#: src/prefs_actions.c:892 src/prefs_actions.c:923 src/prefs_filtering.c:1501
-#: src/prefs_filtering.c:1523 src/prefs_matcher.c:2117 src/prefs_template.c:572
+#: src/prefs_actions.c:892 src/prefs_actions.c:923 src/prefs_filtering.c:1499
+#: src/prefs_filtering.c:1521 src/prefs_matcher.c:2115 src/prefs_template.c:572
 #: src/prefs_template.c:597
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Entrada no desada"
 
-#: src/prefs_actions.c:893 src/prefs_actions.c:924 src/prefs_filtering.c:1502
-#: src/prefs_filtering.c:1524 src/prefs_template.c:573 src/prefs_template.c:598
+#: src/prefs_actions.c:893 src/prefs_actions.c:924 src/prefs_filtering.c:1500
+#: src/prefs_filtering.c:1522 src/prefs_template.c:573 src/prefs_template.c:598
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "L'entrada no s'ha desat. Voleu sortir de tota manera?"
 
 #: src/prefs_actions.c:894 src/prefs_actions.c:899 src/prefs_actions.c:925
-#: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_filtering.c:1503
-#: src/prefs_filtering.c:1525 src/prefs_matcher.c:2120 src/prefs_template.c:574
+#: src/prefs_filtering.c:1479 src/prefs_filtering.c:1501
+#: src/prefs_filtering.c:1523 src/prefs_matcher.c:2118 src/prefs_template.c:574
 #: src/prefs_template.c:599 src/prefs_template.c:604
 msgid "_Continue editing"
 msgstr "_Continua editant"
@@ -15155,7 +15130,7 @@ msgstr "aplica accions de filtratge entre {} als missatges seleccionats"
 msgid "for a literal %"
 msgstr "per a literal %"
 
-#: src/prefs_actions.c:998 src/prefs_themes.c:1054
+#: src/prefs_actions.c:998 src/prefs_themes.c:1051
 msgid "Actions"
 msgstr "Accions"
 
@@ -15168,8 +15143,8 @@ msgstr ""
 "externes per processar un fitxer de missatge complet o alguna de les seves "
 "seccions."
 
-#: src/prefs_actions.c:1086 src/prefs_filtering.c:1699
-#: src/prefs_template.c:1113
+#: src/prefs_actions.c:1086 src/prefs_filtering.c:1697
+#: src/prefs_template.c:1111
 msgid "D_uplicate"
 msgstr "D_uplicat"
 
@@ -15177,20 +15152,20 @@ msgstr "D_uplicat"
 msgid "Current actions"
 msgstr "Accions actuals"
 
-#: src/prefs_actions.c:1305 src/prefs_filtering.c:1078
-#: src/prefs_filtering.c:1136
+#: src/prefs_actions.c:1305 src/prefs_filtering.c:1076
+#: src/prefs_filtering.c:1134
 msgid "Action string is not valid."
 msgstr "La cadena de l'acció no és vàlida."
 
-#: src/prefs_common.c:236 src/prefs_quote.c:69
+#: src/prefs_common.c:237 src/prefs_quote.c:69
 msgid "Hello,\\n"
 msgstr "Hola,\\n"
 
-#: src/prefs_common.c:314
+#: src/prefs_common.c:315
 msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q\\n%X"
 msgstr "El %d\\n%f va escriure el següent:\\n\\n%q\\n%X"
 
-#: src/prefs_common.c:320 src/prefs_quote.c:85
+#: src/prefs_common.c:321 src/prefs_quote.c:85
 msgid ""
 "\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
 "\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
@@ -15199,7 +15174,7 @@ msgstr ""
 "t{Per a: %t\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Grups de notícies: %n\\n}?s{Assumpte: %s"
 "\\n}\\n\\n%M"
 
-#: src/prefs_common.c:448
+#: src/prefs_common.c:453
 msgid "%x(%a) %H:%M"
 msgstr "%x(%a) %H:%M"
 
@@ -15284,11 +15259,11 @@ msgstr "Quan es deixin anar fitxers dins la finestra d'escriptura"
 msgid "Ask"
 msgstr "Pregunta"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:246 src/toolbar.c:522
+#: src/prefs_compose_writing.c:246 src/toolbar.c:519
 msgid "Insert"
 msgstr "Insereix"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:247 src/toolbar.c:523
+#: src/prefs_compose_writing.c:247 src/toolbar.c:520
 msgid "Attach"
 msgstr "Adjunta"
 
@@ -15301,7 +15276,7 @@ msgid "Custom header configuration"
 msgstr "Configuració de capçalera d'usuari"
 
 #: src/prefs_customheader.c:506 src/prefs_display_header.c:601
-#: src/prefs_matcher.c:1597 src/prefs_matcher.c:1612
+#: src/prefs_matcher.c:1595 src/prefs_matcher.c:1610
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "No s'ha establert el nom de la capçalera."
 
@@ -15456,7 +15431,7 @@ msgstr "Marcadors de missatge"
 # RML on filtering is a verb ("Marcar") while in summary colunm it's really
 # RML a noun ("Marca"). Xlated as "Marca" (also verbal tense).
 #: src/prefs_filtering_action.c:179 src/prefs_summaries.c:450
-#: src/prefs_summary_column.c:78 src/summaryview.c:2813 src/toolbar.c:505
+#: src/prefs_summary_column.c:78 src/summaryview.c:2798 src/toolbar.c:502
 msgid "Mark"
 msgstr "Marca"
 
@@ -15476,8 +15451,8 @@ msgstr "Marca com a correu brossa"
 msgid "Mark as ham"
 msgstr "Marca com a bo"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1442
-#: src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:499 src/toolbar.c:2465
+#: src/prefs_filtering_action.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1439
+#: src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:496 src/toolbar.c:2387
 msgid "Execute"
 msgstr "Executa"
 
@@ -15495,9 +15470,9 @@ msgid "Redirect"
 msgstr "Redirigeix"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:194 src/prefs_filtering_action.c:195
-#: src/prefs_filtering_action.c:1446 src/prefs_matcher.c:629
+#: src/prefs_filtering_action.c:1443 src/prefs_matcher.c:629
 #: src/prefs_summaries.c:453 src/prefs_summary_column.c:87
-#: src/summaryview.c:449
+#: src/summaryview.c:448
 msgid "Score"
 msgstr "Punts"
 
@@ -15511,7 +15486,7 @@ msgstr "Establiu punts"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:196 src/prefs_filtering_action.c:197
 #: src/prefs_filtering_action.c:198 src/prefs_matcher.c:633
-#: src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:451
+#: src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:450
 msgid "Tags"
 msgstr "Etiquetes"
 
@@ -15539,7 +15514,7 @@ msgstr "Atura el filtre"
 msgid "Action configuration"
 msgstr "Configuració d'accions"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_filtering.c:1890
+#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_filtering.c:1888
 #: src/prefs_matcher.c:586
 msgid "Rule"
 msgstr "Regla"
@@ -15549,68 +15524,68 @@ msgid "Action"
 msgstr "Acció"
 
 # FIXME
-#: src/prefs_filtering_action.c:938
+#: src/prefs_filtering_action.c:935
 msgid "Command-line not set"
 msgstr "Línia d'ordres no establerta"
 
 # FIXME
-#: src/prefs_filtering_action.c:939
+#: src/prefs_filtering_action.c:936
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "Destinació no establerta."
 
 # FIXME
-#: src/prefs_filtering_action.c:950
+#: src/prefs_filtering_action.c:947
 msgid "Recipient is not set."
 msgstr "Destinatari no establert."
 
 # FIXME
-#: src/prefs_filtering_action.c:968
+#: src/prefs_filtering_action.c:965
 msgid "Score is not set"
 msgstr "Puntuació no establerta"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:976
+#: src/prefs_filtering_action.c:973
 msgid "Header is not set."
 msgstr "No s'ha establert la capçalera"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:983
+#: src/prefs_filtering_action.c:980
 msgid "Target addressbook/folder is not set."
 msgstr "No s'ha establert la llibreta d'adreces/carpeta de destinació."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:997
+#: src/prefs_filtering_action.c:994
 msgid "Tag name is empty."
 msgstr "El nom d'etiqueta és buit."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1219
+#: src/prefs_filtering_action.c:1216
 msgid "No action was defined."
 msgstr "No s'ha definit cap acció."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1257 src/prefs_matcher.c:2163
+#: src/prefs_filtering_action.c:1254 src/prefs_matcher.c:2161
 #: src/quote_fmt.c:79
 msgid "literal %"
 msgstr "literal %"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1266 src/prefs_matcher.c:2172
+#: src/prefs_filtering_action.c:1263 src/prefs_matcher.c:2170
 msgid "filename (should not be modified)"
 msgstr "Nom del fitxer (no s'hauria de modificar)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1267 src/prefs_matcher.c:2173
+#: src/prefs_filtering_action.c:1264 src/prefs_matcher.c:2171
 #: src/quote_fmt.c:87
 msgid "new line"
 msgstr "línia nova"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1268 src/prefs_matcher.c:2174
+#: src/prefs_filtering_action.c:1265 src/prefs_matcher.c:2172
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr "caràcter d'escapada per a cometes"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1269 src/prefs_matcher.c:2175
+#: src/prefs_filtering_action.c:1266 src/prefs_matcher.c:2173
 msgid "quote character"
 msgstr "caràcter de cometes"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1278
+#: src/prefs_filtering_action.c:1275
 msgid "Filtering Action: 'Execute'"
 msgstr "Acció de filtratge: \"Executa\""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1279
+#: src/prefs_filtering_action.c:1276
 msgid ""
 "'Execute' allows you to send a message or message element to an external "
 "program or script.\n"
@@ -15620,23 +15595,23 @@ msgstr ""
 "programa extern o a un script.\n"
 "Es poden usar els símbols següents:"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1426
+#: src/prefs_filtering_action.c:1423
 msgid "Recipient"
 msgstr "Destinatari"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1430
+#: src/prefs_filtering_action.c:1427
 msgid "Book/Folder"
 msgstr "Llibreta/Carpeta"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1434
+#: src/prefs_filtering_action.c:1431
 msgid "Destination"
 msgstr "Destinació"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1438
+#: src/prefs_filtering_action.c:1435
 msgid "Color"
 msgstr "Color"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1524
+#: src/prefs_filtering_action.c:1521
 msgid "Current action list"
 msgstr "Llista actual d'accions "
 
@@ -15645,7 +15620,7 @@ msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr "Configuració del filtratge / processament"
 
 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_filtering.c:869
-#: src/prefs_filtering.c:985
+#: src/prefs_filtering.c:983
 msgctxt "Filtering Account Menu"
 msgid "All"
 msgstr "Tot"
@@ -15706,53 +15681,53 @@ msgstr "Desplaça la regla seleccionada una pàgina avall"
 msgid "Move the selected rule to the bottom"
 msgstr "Desplaça la regla seleccionada al final"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1042 src/prefs_filtering.c:1128
+#: src/prefs_filtering.c:1040 src/prefs_filtering.c:1126
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "La cadena de condició no és vàlida."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1115
+#: src/prefs_filtering.c:1113
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "La cadena de condició es buida."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1121
+#: src/prefs_filtering.c:1119
 msgid "Action string is empty."
 msgstr "La cadena de l'acció es buida."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1209
+#: src/prefs_filtering.c:1207
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Esborra la regla"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1210
+#: src/prefs_filtering.c:1208
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Voleu esborrar realment aquesta regla?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1228
+#: src/prefs_filtering.c:1226
 msgid "Delete all rules"
 msgstr "Esborra totes les regles"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1229
+#: src/prefs_filtering.c:1227
 msgid "Do you really want to delete all the rules?"
 msgstr "Voleu esborrar realment totes les regles?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1479
+#: src/prefs_filtering.c:1477
 msgid "Filtering rules not saved"
 msgstr "Regles de filtratge no desades"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1480
+#: src/prefs_filtering.c:1478
 msgid "The list of filtering rules have been modified. Close anyway?"
 msgstr ""
 "La llista de regles de filtratge s'han modificat. Voleu sortir de tota "
 "manera?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1702
+#: src/prefs_filtering.c:1700
 msgid "Move one page up"
 msgstr "Desplaça una pàgina amunt"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1703
+#: src/prefs_filtering.c:1701
 msgid "Move one page down"
 msgstr "Desplaça una pàgina avall"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1858
+#: src/prefs_filtering.c:1856
 msgid "Enable"
 msgstr "Activa"
 
@@ -15777,7 +15752,7 @@ msgstr "Columnes ocultes"
 msgid "Displayed columns"
 msgstr "Columnes mostrades"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:329 src/prefs_msg_colors.c:497
+#: src/prefs_folder_column.c:329 src/prefs_msg_colors.c:494
 #: src/prefs_summary_column.c:343 src/prefs_toolbar.c:1077
 msgid " Use default "
 msgstr " Usa la configuració per defecte"
@@ -15923,11 +15898,11 @@ msgid "Do you really want to discard the local cached data for this folder?"
 msgstr ""
 "Realment voleu descartar la informació local desada per a aquesta carpeta?"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1825
+#: src/prefs_folder_item.c:1824
 msgid "General"
 msgstr "General"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1904
+#: src/prefs_folder_item.c:1903
 #, c-format
 msgid "Properties for folder %s"
 msgstr "Propietats de la carpeta %s"
@@ -15936,7 +15911,7 @@ msgstr "Propietats de la carpeta %s"
 msgid "Folder and Message Lists"
 msgstr "Carpeta i llistes de missatges"
 
-#: src/prefs_fonts.c:99 src/prefs_matcher.c:2038
+#: src/prefs_fonts.c:99 src/prefs_matcher.c:2036
 msgid "Message"
 msgstr "Missatge"
 
@@ -15961,8 +15936,8 @@ msgstr "Usa una lletra diferent per imprimir"
 msgid "Message Printing"
 msgstr "Missatge d'impressió"
 
-#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:843 src/prefs_summaries.c:768
-#: src/prefs_themes.c:387
+#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:839 src/prefs_summaries.c:768
+#: src/prefs_themes.c:389
 msgid "Display"
 msgstr "Visualització"
 
@@ -15970,7 +15945,7 @@ msgstr "Visualització"
 msgid "Fonts"
 msgstr "Lletres"
 
-#: src/prefs_gtk.c:910 src/toolbar.c:256 src/toolbar.c:517
+#: src/prefs_gtk.c:908 src/toolbar.c:256 src/toolbar.c:514
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferències"
 
@@ -15998,15 +15973,15 @@ msgstr "Imprimeix les imatges"
 msgid "Image Viewer"
 msgstr "Visor d'imatges"
 
-#: src/prefs_logging.c:147 src/prefs_logging.c:255
+#: src/prefs_logging.c:147 src/prefs_logging.c:254
 msgid "Restrict the log window to"
 msgstr "Restringeix la finestra de registre a"
 
-#: src/prefs_logging.c:159 src/prefs_logging.c:267
+#: src/prefs_logging.c:159 src/prefs_logging.c:266
 msgid "0 to stop logging in the log window"
 msgstr "0 per aturar el registre a la finestra de registre"
 
-#: src/prefs_logging.c:161 src/prefs_logging.c:269
+#: src/prefs_logging.c:161 src/prefs_logging.c:268
 msgid "lines"
 msgstr "línies"
 
@@ -16055,23 +16030,23 @@ msgstr "postprocessant carpetes"
 msgid "processing folders"
 msgstr "processant carpetes"
 
-#: src/prefs_logging.c:223
+#: src/prefs_logging.c:222
 msgid "Log level"
 msgstr "Nivell de registre"
 
-#: src/prefs_logging.c:232
+#: src/prefs_logging.c:231
 msgid "Low"
 msgstr "Baix"
 
-#: src/prefs_logging.c:233
+#: src/prefs_logging.c:232
 msgid "Medium"
 msgstr "Mitjà"
 
-#: src/prefs_logging.c:234
+#: src/prefs_logging.c:233
 msgid "High"
 msgstr "Alta"
 
-#: src/prefs_logging.c:239
+#: src/prefs_logging.c:238
 msgid ""
 "Select the level of detail of the logging.\n"
 "Choose Low to see when rules are applied, which conditions match or don't "
@@ -16091,35 +16066,35 @@ msgstr ""
 "les regles es processen o refusen i perquè totes les condicions casen o no.\n"
 "Compte: com més alt sigui el nivell, més es notarà al rendiment."
 
-#: src/prefs_logging.c:281
+#: src/prefs_logging.c:280
 msgid "Disk log"
 msgstr "Registre de disc"
 
-#: src/prefs_logging.c:283
+#: src/prefs_logging.c:282
 msgid "Write the following information to disk..."
 msgstr "Escriu la informació següent al disc..."
 
-#: src/prefs_logging.c:291
+#: src/prefs_logging.c:290
 msgid "Warning messages"
 msgstr "Missatges d'avís"
 
-#: src/prefs_logging.c:292
+#: src/prefs_logging.c:291
 msgid "Network protocol messages"
 msgstr "Missatges del protocol de xarxa"
 
-#: src/prefs_logging.c:296
+#: src/prefs_logging.c:295
 msgid "Error messages"
 msgstr "Missatges d'error"
 
-#: src/prefs_logging.c:297
+#: src/prefs_logging.c:296
 msgid "Status messages for filtering/processing log"
 msgstr "Missatges d'estat del registre del filtratge / processament"
 
-#: src/prefs_logging.c:429 src/prefs_msg_colors.c:145 src/prefs_other.c:777
+#: src/prefs_logging.c:427 src/prefs_msg_colors.c:145 src/prefs_other.c:777
 msgid "Other"
 msgstr "Altres"
 
-#: src/prefs_logging.c:430
+#: src/prefs_logging.c:428
 msgid "Logging"
 msgstr "Registre"
 
@@ -16194,11 +16169,11 @@ msgstr "missatge complet"
 # RML I think this is ambiguous:
 # RML on filtering is a verb ("Marcar") while in summary colunm it's really
 # RML a noun ("Marca"). Xlated as "Marca" (also verbal tense).
-#: src/prefs_matcher.c:394 src/summaryview.c:6351
+#: src/prefs_matcher.c:394 src/summaryview.c:6307
 msgid "Marked"
 msgstr "Marcat"
 
-#: src/prefs_matcher.c:395 src/summaryview.c:6349
+#: src/prefs_matcher.c:395 src/summaryview.c:6305
 msgid "Deleted"
 msgstr "Esborrat"
 
@@ -16206,12 +16181,12 @@ msgstr "Esborrat"
 msgid "Replied"
 msgstr "Respost"
 
-#: src/prefs_matcher.c:397 src/summaryview.c:6343
+#: src/prefs_matcher.c:397 src/summaryview.c:6299
 msgid "Forwarded"
 msgstr "Reenviat"
 
-#: src/prefs_matcher.c:399 src/summaryview.c:6333 src/toolbar.c:515
-#: src/toolbar.c:988 src/toolbar.c:2339
+#: src/prefs_matcher.c:399 src/summaryview.c:6289 src/toolbar.c:512
+#: src/toolbar.c:981 src/toolbar.c:2261
 msgid "Spam"
 msgstr "Correu brossa"
 
@@ -16219,7 +16194,7 @@ msgstr "Correu brossa"
 msgid "Has attachment"
 msgstr "Té adjunts"
 
-#: src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6369
+#: src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6325
 msgid "Signed"
 msgstr "Signat"
 
@@ -16319,8 +16294,8 @@ msgstr "Parcialment descarregat"
 msgid "External program test"
 msgstr "Prova de programes externs"
 
-#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:1633
-#: src/prefs_matcher.c:2519
+#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1616 src/prefs_matcher.c:1631
+#: src/prefs_matcher.c:2517
 msgctxt "Filtering Matcher Menu"
 msgid "All"
 msgstr "Tots"
@@ -16345,28 +16320,28 @@ msgstr "tots"
 msgid "of above rules"
 msgstr "de les regles anteriors"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1536 src/prefs_matcher.c:1602
+#: src/prefs_matcher.c:1534 src/prefs_matcher.c:1600
 msgid "Search pattern is not set."
 msgstr "Patró de cerca no establert"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1545
+#: src/prefs_matcher.c:1543
 msgid "Test command is not set."
 msgstr "Ordre de comprovació no establerta."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1619
+#: src/prefs_matcher.c:1617
 msgid "all addresses in all headers"
 msgstr "totes les adreces a totes les capçaleres"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1622
+#: src/prefs_matcher.c:1620
 msgid "any address in any header"
 msgstr "qualsevol adreça de qualsevol capçalera"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1624
+#: src/prefs_matcher.c:1622
 #, c-format
 msgid "the address(es) in header '%s'"
 msgstr "les adreces a la capçalera \"%s\""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1625
+#: src/prefs_matcher.c:1623
 #, c-format
 msgid ""
 "Book/folder path is not set.\n"
@@ -16379,83 +16354,83 @@ msgstr ""
 "Si voleu que %s coincideixi amb tota la llibreta d'adreces, haureu de "
 "seleccionar \"%s\" des de la llista desplegable de la llibreta/carpeta."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1844
+#: src/prefs_matcher.c:1842
 msgid "Headers part"
 msgstr "Secció de capçaleres"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1848
+#: src/prefs_matcher.c:1846
 msgid "Headers values"
 msgstr "Valors de les capçaleres"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1852
+#: src/prefs_matcher.c:1850
 msgid "Body part"
 msgstr "Secció de cos"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1856
+#: src/prefs_matcher.c:1854
 msgid "Whole message"
 msgstr "Missatge complet"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1969 src/prefs_matcher.c:2011
+#: src/prefs_matcher.c:1967 src/prefs_matcher.c:2009
 msgid "in"
 msgstr "a"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1971
+#: src/prefs_matcher.c:1969
 msgid "content is"
 msgstr "contingut és"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1980
+#: src/prefs_matcher.c:1978
 msgid "Age is"
 msgstr "L'edat és"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1985
+#: src/prefs_matcher.c:1983
 msgid "Flag"
 msgstr "Indicador"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1986 src/prefs_matcher.c:2001
+#: src/prefs_matcher.c:1984 src/prefs_matcher.c:1999
 msgid "is"
 msgstr "és"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1991
+#: src/prefs_matcher.c:1989
 msgid "Name:"
 msgstr "Nom: "
 
-#: src/prefs_matcher.c:2000
+#: src/prefs_matcher.c:1998
 msgid "Label"
 msgstr "Etiqueta"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2006
+#: src/prefs_matcher.c:2004
 msgid "Value:"
 msgstr "Valor:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2021
+#: src/prefs_matcher.c:2019
 msgid "Score is"
 msgstr "La puntuació és"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2022
+#: src/prefs_matcher.c:2020
 msgid "points"
 msgstr "punts"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2032
+#: src/prefs_matcher.c:2030
 msgid "Size is"
 msgstr "La mida és"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2037
+#: src/prefs_matcher.c:2035
 msgid "Scope:"
 msgstr "Marcador:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2039
+#: src/prefs_matcher.c:2037
 msgid "tags"
 msgstr "etiquetes"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2044
+#: src/prefs_matcher.c:2042
 msgid "type is"
 msgstr "el tipus és"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2048
+#: src/prefs_matcher.c:2046
 msgid "Program returns"
 msgstr "El programa retorna"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2118
+#: src/prefs_matcher.c:2116
 msgid ""
 "The entry was not saved.\n"
 "Close anyway?"
@@ -16463,11 +16438,11 @@ msgstr ""
 "L'entrada no s'ha desat.\n"
 "Voleu sortir de tota manera?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2184
+#: src/prefs_matcher.c:2182
 msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr "Tipus de coincidència: \"Prova\""
 
-#: src/prefs_matcher.c:2185
+#: src/prefs_matcher.c:2183
 msgid ""
 "'Test' allows you to test a message or message element using an external "
 "program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
@@ -16479,7 +16454,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Podeu usar els símbols següents:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2284
+#: src/prefs_matcher.c:2282
 msgid "Current condition rules"
 msgstr "Regles de condició actuals"
 
@@ -16563,7 +16538,7 @@ msgstr "Tracta aquests caràcters com a cometes:"
 msgid "Text Options"
 msgstr "Opcions de text"
 
-#: src/prefs_migration.c:50
+#: src/prefs_migration.c:95
 #, c-format
 msgid ""
 "Your Claws Mail configuration is from a newer version than the version which "
@@ -16584,7 +16559,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Voleu sortir-ne ara?"
 
-#: src/prefs_migration.c:59
+#: src/prefs_migration.c:104
 msgid "Configuration warning"
 msgstr "Avís de configuració "
 
@@ -16700,7 +16675,7 @@ msgstr "Carpetes que contenen missatges nous"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:428 src/prefs_msg_colors.c:461
+#: src/prefs_msg_colors.c:428 src/prefs_msg_colors.c:459
 #, c-format
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 'color %d'"
@@ -16708,70 +16683,70 @@ msgstr "Seleccioneu el color per a \"color %d\""
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:432 src/prefs_msg_colors.c:465
+#: src/prefs_msg_colors.c:432 src/prefs_msg_colors.c:463
 #, c-format
 msgid "Set label for 'color %d'"
 msgstr "Establiu l'etiqueta per a \"color %d\""
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:595
+#: src/prefs_msg_colors.c:592
 #, c-format
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 'color %d'"
 msgstr "Escolliu un color per a \"'color %d\""
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:603
+#: src/prefs_msg_colors.c:600
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 1st level text"
 msgstr "Escolliu un color per al text de 1r nivell"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:606
+#: src/prefs_msg_colors.c:603
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 2nd level text"
 msgstr "Escolliu un color per al text de 2n nivell"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:609
+#: src/prefs_msg_colors.c:606
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 3rd level text"
 msgstr "Escolliu un color per al text de 3r nivell"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:612
+#: src/prefs_msg_colors.c:609
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 1st level text background"
 msgstr "Escolliu un color per al fons del text de 1r nivell"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:615
+#: src/prefs_msg_colors.c:612
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 2nd level text background"
 msgstr "Escolliu un color per al fons del text de 2n nivell"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:618
+#: src/prefs_msg_colors.c:615
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 3rd level text background"
 msgstr "Escolliu un color per al fons del text de 3r nivell"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:621
+#: src/prefs_msg_colors.c:618
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for links"
 msgstr "Escolliu un color per als enllaços"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:624
+#: src/prefs_msg_colors.c:621
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Escolliu un color per a la carpeta de destinació"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:627
+#: src/prefs_msg_colors.c:624
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Escolliu un color per a les signatures"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:630
+#: src/prefs_msg_colors.c:627
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Escolliu un color per a la carpeta"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:844
+#: src/prefs_msg_colors.c:840
 msgid "Colors"
 msgstr "Colors"
 
@@ -16997,7 +16972,7 @@ msgstr ""
 "Ordre a executar:\n"
 "(usa %d com a nombre de missatges nous)"
 
-#: src/prefs_receive.c:411 src/prefs_send.c:415
+#: src/prefs_receive.c:411 src/prefs_send.c:371
 msgid "Mail Handling"
 msgstr "Maneig de correu"
 
@@ -17005,36 +16980,31 @@ msgstr "Maneig de correu"
 msgid "Receiving"
 msgstr "Rebent"
 
-#: src/prefs_send.c:172
+#: src/prefs_send.c:159
 msgid "Save sent messages"
 msgstr "Desa els missatges enviats"
 
-#: src/prefs_send.c:175
+#: src/prefs_send.c:162
 msgid "Never send Return Receipts"
 msgstr "No enviïs mai confirmacions de recepció"
 
-#: src/prefs_send.c:193
+#: src/prefs_send.c:180
 msgid "Confirm before sending queued messages"
 msgstr "Confirma abans d'enviar els missatges de la cua"
 
-#: src/prefs_send.c:196
+#: src/prefs_send.c:183
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Mostra el diàleg d'enviament"
 
-#: src/prefs_send.c:199
+#: src/prefs_send.c:186
 msgid "Warn when Subject is empty"
 msgstr "Avisa quan l'assumpte estigui buit"
 
-#: src/prefs_send.c:205
-#, fuzzy
-msgid "Warn when sending to more recipients than:"
-msgstr "Avisa quan s'insereixi un fitxer més gran de"
-
-#: src/prefs_send.c:221
+#: src/prefs_send.c:193
 msgid "Outgoing encoding"
 msgstr "Conjunt de codis per enviar"
 
-#: src/prefs_send.c:246
+#: src/prefs_send.c:218
 msgid ""
 "If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
@@ -17042,131 +17012,131 @@ msgstr ""
 "Si seleccioneu \"Automàtic\" s'usarà la codificació òptima per a la llengua "
 "actual."
 
-#: src/prefs_send.c:263
+#: src/prefs_send.c:235
 msgid "7bit ASCII (US-ASCII)"
 msgstr "ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
 
-#: src/prefs_send.c:264
+#: src/prefs_send.c:236
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:266
+#: src/prefs_send.c:238
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Europeu occidental (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_send.c:267
+#: src/prefs_send.c:239
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Europeu occidental (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_send.c:269
+#: src/prefs_send.c:241
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Centreeuropeu (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_send.c:271
+#: src/prefs_send.c:243
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Bàltic (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_send.c:272
+#: src/prefs_send.c:244
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Bàltic (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_send.c:274
+#: src/prefs_send.c:246
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Grec (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_send.c:276
+#: src/prefs_send.c:248
 msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
 msgstr "Hebreu (ISO-8859-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:277
+#: src/prefs_send.c:249
 msgid "Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "Hebreu (Windows-1255)"
 
-#: src/prefs_send.c:279
+#: src/prefs_send.c:251
 msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
 msgstr "Aràbic (ISO-8859-6)"
 
-#: src/prefs_send.c:280
+#: src/prefs_send.c:252
 msgid "Arabic (Windows-1256)"
 msgstr "Aràbic (Windows-1256)"
 
-#: src/prefs_send.c:282
+#: src/prefs_send.c:254
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turc (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_send.c:284
+#: src/prefs_send.c:256
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Ciríl·lic (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_send.c:285
+#: src/prefs_send.c:257
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Ciríl·lic (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_send.c:286
+#: src/prefs_send.c:258
 msgid "Cyrillic (X-MAC-CYRILLIC)"
 msgstr "Cyrillic (X-MAC-CYRILLIC)"
 
-#: src/prefs_send.c:287
+#: src/prefs_send.c:259
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Ciríl·lic (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_send.c:288
+#: src/prefs_send.c:260
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Ciríl·lic (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_send.c:290
+#: src/prefs_send.c:262
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonès (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:292
+#: src/prefs_send.c:264
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonès (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:293
+#: src/prefs_send.c:265
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonès (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_send.c:296
+#: src/prefs_send.c:268
 msgid "Simplified Chinese (GB18030)"
 msgstr "Xinès simplificat (GB18030)"
 
-#: src/prefs_send.c:297
+#: src/prefs_send.c:269
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Xinès simplificat (GB2312)"
 
-#: src/prefs_send.c:298
+#: src/prefs_send.c:270
 msgid "Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "Xinès simplificat (GBK)"
 
-#: src/prefs_send.c:299
+#: src/prefs_send.c:271
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Xinès tradicional (Big5)"
 
-#: src/prefs_send.c:301
+#: src/prefs_send.c:273
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Xinès tradicional (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_send.c:302
+#: src/prefs_send.c:274
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Xinès (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_send.c:305
+#: src/prefs_send.c:277
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Coreà(EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_send.c:307
+#: src/prefs_send.c:279
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Tailandès (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_send.c:308
+#: src/prefs_send.c:280
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Tailandès (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_send.c:312
+#: src/prefs_send.c:284
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr "Codificació d'enviament"
 
-#: src/prefs_send.c:323
+#: src/prefs_send.c:295
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
@@ -17174,7 +17144,7 @@ msgstr ""
 "Especifiqueu la codificació d'enviament (Content-Transfer-Encoding) usada "
 "quan el cos del missatge contingui caràcters no-ASCII"
 
-#: src/prefs_send.c:416 src/send_message.c:501 src/send_message.c:505
+#: src/prefs_send.c:372 src/send_message.c:501 src/send_message.c:505
 #: src/send_message.c:510
 msgid "Sending"
 msgstr "Enviant"
@@ -17570,89 +17540,89 @@ msgid "The templates list has been modified. Close anyway?"
 msgstr ""
 "La llista de plantilles ha estat modificada. Voleu sortir de tota manera?"
 
-#: src/prefs_template.c:760
+#: src/prefs_template.c:758
 msgid "The template's name is not set."
 msgstr "No s'ha establert el nom de la plantilla."
 
-#: src/prefs_template.c:803
+#: src/prefs_template.c:801
 msgid "The \"From\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr ""
 "El camp \"Des de\" de la plantilla conté una adreça de correu no vàlida."
 
-#: src/prefs_template.c:809
+#: src/prefs_template.c:807
 msgid "The \"To\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr ""
 "El camp \"Per a\" de la plantilla conté una adreça de correu no vàlida."
 
-#: src/prefs_template.c:815
+#: src/prefs_template.c:813
 msgid "The \"Cc\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "El camp \"Cc\" de la plantilla conté una adreça de correu no vàlida."
 
-#: src/prefs_template.c:821
+#: src/prefs_template.c:819
 msgid "The \"Bcc\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "El camp \"Bcc\" de la plantilla conté una adreça de correu no vàlida."
 
-#: src/prefs_template.c:827
+#: src/prefs_template.c:825
 msgid ""
 "The \"Reply-To\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr ""
 "El camp \"Respon a\" de la plantilla conté una adreça de correu no vàlida."
 
-#: src/prefs_template.c:833
+#: src/prefs_template.c:831
 msgid "The \"Subject\" field of the template is invalid."
 msgstr "El camp \"Assumpte\" de la plantilla no és vàlid."
 
-#: src/prefs_template.c:904
+#: src/prefs_template.c:902
 msgid "Delete template"
 msgstr "Esborra la plantilla"
 
-#: src/prefs_template.c:905
+#: src/prefs_template.c:903
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta plantilla?"
 
-#: src/prefs_template.c:917
+#: src/prefs_template.c:915
 msgid "Delete all templates"
 msgstr "Esborra totes les plantilles"
 
-#: src/prefs_template.c:918
+#: src/prefs_template.c:916
 msgid "Do you really want to delete all the templates?"
 msgstr "Realment voleu esborrar totes les plantilles?"
 
-#: src/prefs_template.c:1233
+#: src/prefs_template.c:1231
 msgid "Current templates"
 msgstr "Plantilles actuals"
 
-#: src/prefs_template.c:1261
+#: src/prefs_template.c:1259
 msgid "Template"
 msgstr "Plantilla"
 
-#: src/prefs_themes.c:366 src/prefs_themes.c:807
+#: src/prefs_themes.c:368 src/prefs_themes.c:804
 msgid "Default internal theme"
 msgstr "Tema intern per defecte"
 
-#: src/prefs_themes.c:388
+#: src/prefs_themes.c:390
 msgid "Themes"
 msgstr "Temes"
 
-#: src/prefs_themes.c:467
+#: src/prefs_themes.c:464
 msgid "Only root can remove system themes"
 msgstr "Només l'usuari d'arrel pot eliminar temes de sistema"
 
-#: src/prefs_themes.c:470
+#: src/prefs_themes.c:467
 #, c-format
 msgid "Remove system theme '%s'"
 msgstr "Esborra el tema de sistema \"%s\""
 
-#: src/prefs_themes.c:473
+#: src/prefs_themes.c:470
 #, c-format
 msgid "Remove theme '%s'"
 msgstr "Esborra el tema \"%s\""
 
-#: src/prefs_themes.c:479
+#: src/prefs_themes.c:476
 msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
 msgstr "Esteu segur que voleu esborrar aquest tema?"
 
-#: src/prefs_themes.c:489
+#: src/prefs_themes.c:486
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
@@ -17661,24 +17631,24 @@ msgstr ""
 "Ha fallat el fitxer %s\n"
 "mentre s'eliminava el tema."
 
-#: src/prefs_themes.c:493
+#: src/prefs_themes.c:490
 msgid "Removing theme directory failed."
 msgstr "Ha fallat esborrar el directori del tema."
 
-#: src/prefs_themes.c:496
+#: src/prefs_themes.c:493
 msgid "Theme removed successfully"
 msgstr "Tema eliminat correctament"
 
-#: src/prefs_themes.c:516
+#: src/prefs_themes.c:513
 msgid "Select theme folder"
 msgstr "Selecciona una carpeta de tema"
 
-#: src/prefs_themes.c:531
+#: src/prefs_themes.c:528
 #, c-format
 msgid "Install theme '%s'"
 msgstr "Instal·la el tema \"%s\""
 
-#: src/prefs_themes.c:534
+#: src/prefs_themes.c:531
 msgid ""
 "This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
 "Install anyway?"
@@ -17686,15 +17656,15 @@ msgstr ""
 "Aquesta carpeta no sembla una carpeta d'un tema.\n"
 "Voleu fer-ne la instal·lació de tota manera?"
 
-#: src/prefs_themes.c:541
+#: src/prefs_themes.c:538
 msgid "Do you want to install theme for all users?"
 msgstr "Voleu instal·lar el tema per a tots els usuaris?"
 
-#: src/prefs_themes.c:561
+#: src/prefs_themes.c:558
 msgid "Theme exists"
 msgstr "El tema ja existeix"
 
-#: src/prefs_themes.c:562
+#: src/prefs_themes.c:559
 msgid ""
 "A theme with the same name is\n"
 "already installed in this location.\n"
@@ -17706,25 +17676,25 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Voleu sobreescriure'l?"
 
-#: src/prefs_themes.c:568
+#: src/prefs_themes.c:565
 #, c-format
 msgid "Couldn't delete the old theme in %s."
 msgstr "No s'ha pogut esborrar el tema antic a %s."
 
-#: src/prefs_themes.c:576
+#: src/prefs_themes.c:573
 #, c-format
 msgid "Couldn't create destination directory %s."
 msgstr "No s'ha pogut crear el directori de destinació %s."
 
-#: src/prefs_themes.c:589
+#: src/prefs_themes.c:586
 msgid "Theme installed successfully."
 msgstr "Tema instal·lat amb èxit."
 
-#: src/prefs_themes.c:596
+#: src/prefs_themes.c:593
 msgid "Failed installing theme"
 msgstr "Ha fallat instal·lar el tema"
 
-#: src/prefs_themes.c:599
+#: src/prefs_themes.c:596
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
@@ -17733,70 +17703,70 @@ msgstr ""
 "El fitxer %s ha fallat\n"
 "en instal·lar el tema."
 
-#: src/prefs_themes.c:769
+#: src/prefs_themes.c:766
 #, c-format
 msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
 msgstr "%d temes disponibles (%d d'usuari, %d de sistema, 1 d'intern)"
 
-#: src/prefs_themes.c:810
+#: src/prefs_themes.c:807
 #, c-format
 msgid "Internal theme has %d icons"
 msgstr "El tema intern té %d icones"
 
-#: src/prefs_themes.c:816
+#: src/prefs_themes.c:813
 msgid "No info file available for this theme"
 msgstr "No hi ha cap fitxer d'informació per a aquest tema"
 
-#: src/prefs_themes.c:834
+#: src/prefs_themes.c:831
 msgid "Error: couldn't get theme status"
 msgstr "Error: no es pot obtenir l'estat del tema"
 
-#: src/prefs_themes.c:864
+#: src/prefs_themes.c:861
 #, c-format
 msgid "%d files (%d icons), size: %s"
 msgstr "%d fitxers (%d icones), mida: %s"
 
-#: src/prefs_themes.c:922
+#: src/prefs_themes.c:919
 msgid "Selector"
 msgstr "Selector"
 
-#: src/prefs_themes.c:933
+#: src/prefs_themes.c:930
 msgid "Install new..."
 msgstr "Instal·la nou..."
 
-#: src/prefs_themes.c:938
+#: src/prefs_themes.c:935
 msgid "Get more..."
 msgstr "Obteniu-ne més..."
 
-#: src/prefs_themes.c:949
+#: src/prefs_themes.c:946
 msgid "Information"
 msgstr "Informació"
 
-#: src/prefs_themes.c:963
+#: src/prefs_themes.c:960
 msgid "Author: "
 msgstr "Autor: "
 
-#: src/prefs_themes.c:971
+#: src/prefs_themes.c:968
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
-#: src/prefs_themes.c:1013
+#: src/prefs_themes.c:1010
 msgid "Preview"
 msgstr "Previsualitza"
 
-#: src/prefs_themes.c:1069
+#: src/prefs_themes.c:1066
 msgid "SVG rendering"
 msgstr "Representació SVG"
 
-#: src/prefs_themes.c:1076
+#: src/prefs_themes.c:1073
 msgid "Enable alpha channel"
 msgstr "Habilita el canal alfa"
 
-#: src/prefs_themes.c:1077
+#: src/prefs_themes.c:1074
 msgid "Force scaling"
 msgstr "Força l'escalat"
 
-#: src/prefs_themes.c:1083
+#: src/prefs_themes.c:1080
 msgid "Pixels per inch (PPI)"
 msgstr "Píxels per polzada (PPI)"
 
@@ -17832,7 +17802,7 @@ msgstr "Funció interna"
 msgid "User Action"
 msgstr "Acció interna"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:958 src/toolbar.c:279
+#: src/prefs_toolbar.c:958 src/toolbar.c:277
 msgid "Separator"
 msgstr "Separador"
 
@@ -17953,20 +17923,20 @@ msgstr "[Error descodificant BASE64]\n"
 msgid "Already trying to send."
 msgstr "Ja s'ha intentat enviar "
 
-#: src/procmsg.c:1558 src/procmsg.c:1619
+#: src/procmsg.c:1558 src/procmsg.c:1618
 #, c-format
 msgid "Couldn't open file %s."
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer %s."
 
-#: src/procmsg.c:1629
+#: src/procmsg.c:1628
 msgid "Queued message header is broken."
 msgstr "La capçalera del missatge encuat és defectuosa."
 
-#: src/procmsg.c:1649
+#: src/procmsg.c:1648
 msgid "An error happened during SMTP session."
 msgstr "S'ha produït un error durant la sessió SMTP."
 
-#: src/procmsg.c:1663
+#: src/procmsg.c:1662
 msgid ""
 "No specific account has been found to send, and an error happened during "
 "SMTP session."
@@ -17974,7 +17944,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha especificat cap compte per a l'enviament i s'ha produït un error "
 "durant la sessió SMTP"
 
-#: src/procmsg.c:1671
+#: src/procmsg.c:1670
 msgid ""
 "Couldn't determine sending information. Maybe the email hasn't been "
 "generated by Claws Mail."
@@ -17982,21 +17952,21 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut obtenir la informació d'enviament. Potser el correu no ha "
 "estat generat pel Claws Mail."
 
-#: src/procmsg.c:1694
+#: src/procmsg.c:1693
 msgid "Couldn't create temporary file for news sending."
 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal per enviar notícies."
 
-#: src/procmsg.c:1707
+#: src/procmsg.c:1706
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr ""
 "S'ha produït un error en escriure el fitxer temporal per enviar notícies."
 
-#: src/procmsg.c:1721
+#: src/procmsg.c:1720
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s."
 msgstr "S'ha produït un error enviant el missatge a %s."
 
-#: src/procmsg.c:2273
+#: src/procmsg.c:2272
 msgid "Filtering messages...\n"
 msgstr "Filtrant missatges...\n"
 
@@ -18431,11 +18401,11 @@ msgstr "%s - Font"
 msgid "Saved SSL/TLS certificates"
 msgstr "Certificats SSL/TLS desats"
 
-#: src/ssl_manager.c:410
+#: src/ssl_manager.c:436
 msgid "Delete certificate"
 msgstr "Esborra el certificat"
 
-#: src/ssl_manager.c:411
+#: src/ssl_manager.c:437
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
 msgstr "Voleu esborrar realment aquest certificat?"
 
@@ -18463,7 +18433,7 @@ msgstr "Condició:"
 msgid "Find _all"
 msgstr "Trob_a'ls tots"
 
-#: src/summary_search.c:751 src/summaryview.c:1090 src/summaryview.c:1352
+#: src/summary_search.c:751 src/summaryview.c:1089 src/summaryview.c:1351
 #, c-format
 msgid "Searching in %s... \n"
 msgstr "Buscant a  %s... \n"
@@ -18476,290 +18446,278 @@ msgstr "S'ha arribat al principi de la llista, voleu continuar des del final?"
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "S'ha acabat la llista, voleu continuar des de l'inici?"
 
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "Create _filter rule"
 msgstr "Crea una regla de _filtratge"
 
-#: src/summaryview.c:560
+#: src/summaryview.c:559
 msgid "Toggle quick search bar"
 msgstr "Commuta la barra de cerca ràpida"
 
-#: src/summaryview.c:597
+#: src/summaryview.c:596
 msgid "Toggle multiple selection"
 msgstr "Commuta la selecció múltiple"
 
-#: src/summaryview.c:1280
+#: src/summaryview.c:1279
 msgid "Process mark"
 msgstr "Processa la marca"
 
-#: src/summaryview.c:1281
+#: src/summaryview.c:1280
 msgid "Some marks are left. Process them?"
 msgstr "Queden algunes marques. Voleu processar-les?"
 
-#: src/summaryview.c:1331
+#: src/summaryview.c:1330
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Explorant la carpeta (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1883 src/summaryview.c:1931
+#: src/summaryview.c:1868 src/summaryview.c:1916
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "No hi ha més missatges sense llegir"
 
-#: src/summaryview.c:1884
+#: src/summaryview.c:1869
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "No s'ha trobat cap missatge sense llegir. Voleu buscar des del final?"
 
-#: src/summaryview.c:1896 src/summaryview.c:1944 src/summaryview.c:1981
-#: src/summaryview.c:2029 src/summaryview.c:2096
+#: src/summaryview.c:1881 src/summaryview.c:1929 src/summaryview.c:1966
+#: src/summaryview.c:2014 src/summaryview.c:2081
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "Error intern: valor inesperat per a prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1908
+#: src/summaryview.c:1893
 msgid "No unread messages."
 msgstr "No hi ha missatges sense llegir."
 
-#: src/summaryview.c:1932
+#: src/summaryview.c:1917
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "No hi ha missatges sense llegir. Voleu anar a la carpeta següent?"
 
-#: src/summaryview.c:1968 src/summaryview.c:2016
+#: src/summaryview.c:1953 src/summaryview.c:2001
 msgid "No more new messages"
 msgstr "No hi ha més missatges nous"
 
-#: src/summaryview.c:1969
+#: src/summaryview.c:1954
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "No hi ha més missatges nous. Voleu fer una cerca des del final?"
 
-#: src/summaryview.c:1993
+#: src/summaryview.c:1978
 msgid "No new messages."
 msgstr "No hi ha missatges nous."
 
-#: src/summaryview.c:2017
+#: src/summaryview.c:2002
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "No hi ha més missatges nous. Voleu anar a la carpeta següent?"
 
-#: src/summaryview.c:2050 src/summaryview.c:2083
+#: src/summaryview.c:2035 src/summaryview.c:2068
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "No hi ha més missatges marcats"
 
-#: src/summaryview.c:2051
+#: src/summaryview.c:2036
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat. Voleu buscar des del final?"
 
-#: src/summaryview.c:2060
+#: src/summaryview.c:2045
 msgid "No marked messages."
 msgstr "No hi ha missatges marcats."
 
-#: src/summaryview.c:2084
+#: src/summaryview.c:2069
 msgid "No marked message found. Go to next folder?"
 msgstr "No s'han trobat missatges marcats. Voleu anar a la carpeta següent?"
 
-#: src/summaryview.c:2117 src/summaryview.c:2146
+#: src/summaryview.c:2102 src/summaryview.c:2131
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "No hi ha més missatges etiquetats"
 
-#: src/summaryview.c:2118
+#: src/summaryview.c:2103
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "No s'ha trobat cap missatge etiquetat. Voleu buscar des del final?"
 
-#: src/summaryview.c:2127 src/summaryview.c:2160
+#: src/summaryview.c:2112 src/summaryview.c:2145
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "No hi ha missatges etiquetats."
 
-#: src/summaryview.c:2147
+#: src/summaryview.c:2132
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "No s'ha trobat cap missatge etiquetat. Voleu buscar des del principi?"
 
-#: src/summaryview.c:2464
+#: src/summaryview.c:2449
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Agrupant missatges per l'assumpte..."
 
-#: src/summaryview.c:2649
+#: src/summaryview.c:2634
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d esborrat(s)"
 
-#: src/summaryview.c:2653
+#: src/summaryview.c:2638
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d desplaçats"
 
-#: src/summaryview.c:2654 src/summaryview.c:2661
+#: src/summaryview.c:2639 src/summaryview.c:2646
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:2659
+#: src/summaryview.c:2644
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d copiats"
 
-#: src/summaryview.c:2673
+#: src/summaryview.c:2658
 msgid " item selected"
 msgid_plural " items selected"
 msgstr[0] " element seleccionat"
 msgstr[1] " elements seleccionats"
 
-#: src/summaryview.c:2691 src/summaryview.c:2734
+#: src/summaryview.c:2676 src/summaryview.c:2719
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d de nou(s), %d sense llegir, %d en total (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2709
+#: src/summaryview.c:2694
 msgid "Message summary"
 msgstr "Resum del missatge"
 
-#: src/summaryview.c:2710
+#: src/summaryview.c:2695
 msgid "New:"
 msgstr "Nou:"
 
-#: src/summaryview.c:2711
+#: src/summaryview.c:2696
 msgid "Unread:"
 msgstr "Sense llegir:"
 
-#: src/summaryview.c:2712
+#: src/summaryview.c:2697
 msgid "Total:"
 msgstr "Total:"
 
 # RML I think this is ambiguous:
 # RML on filtering is a verb ("Marcar") while in summary colunm it's really
 # RML a noun ("Marca"). Xlated as "Marca" (also verbal tense).
-#: src/summaryview.c:2714
+#: src/summaryview.c:2699
 msgid "Marked:"
 msgstr "Marcat:"
 
-#: src/summaryview.c:2715
+#: src/summaryview.c:2700
 msgid "Replied:"
 msgstr "Respost:"
 
-#: src/summaryview.c:2716
+#: src/summaryview.c:2701
 msgid "Forwarded:"
 msgstr "Reenviat:"
 
-#: src/summaryview.c:2717
+#: src/summaryview.c:2702
 msgid "Locked:"
 msgstr "Bloquejat:"
 
-#: src/summaryview.c:2718
+#: src/summaryview.c:2703
 msgid "Ignored:"
 msgstr "ignorat:"
 
-#: src/summaryview.c:2719
+#: src/summaryview.c:2704
 msgid "Watched:"
 msgstr "Vist:"
 
-#: src/summaryview.c:2729
+#: src/summaryview.c:2714
 #, c-format
 msgid "%d/%d selected (%s/%s), %d unread"
 msgstr "%d/%d seleccionats (%s/%s), %d sense llegir"
 
-#: src/summaryview.c:3022
+#: src/summaryview.c:3007
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Classificant el resum..."
 
-#: src/summaryview.c:3190
+#: src/summaryview.c:3146
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Establint el resum des de les dades dels missatges..."
 
-#: src/summaryview.c:3395
+#: src/summaryview.c:3351
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Sense data)"
 
-#: src/summaryview.c:3447
+#: src/summaryview.c:3403
 msgid "(No Recipient)"
 msgstr "(Cap destinatari)"
 
-#: src/summaryview.c:3482
+#: src/summaryview.c:3438
 #, c-format
 msgid "From: %s, on %s"
 msgstr "Des de: %s, %s"
 
-#: src/summaryview.c:3491
+#: src/summaryview.c:3447
 #, c-format
 msgid "To: %s, on %s"
 msgstr "Per a: %s, %s"
 
-#: src/summaryview.c:4356
+#: src/summaryview.c:4312
 msgid "You're not the author of the article.\n"
 msgstr "No sou l'autor de l'article.\n"
 
-#: src/summaryview.c:4446
+#: src/summaryview.c:4402
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the selected message?"
 msgid_plural "Do you really want to delete the %d selected messages?"
 msgstr[0] "Realment voleu esborrar el missatge seleccionat?"
 msgstr[1] "Realment voleu esborrar els %d missatges seleccionats?"
 
-#: src/summaryview.c:4449
+#: src/summaryview.c:4405
 msgid "Delete message"
 msgid_plural "Delete messages"
 msgstr[0] "Esborra el missatge"
 msgstr[1] "Esborra els missatges"
 
-#: src/summaryview.c:4613
+#: src/summaryview.c:4569
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "La destinació és la mateixa que la carpeta actual."
 
-#: src/summaryview.c:4668
-msgid "Select folder to move selected message to"
-msgid_plural "Select folder to move selected messages to"
-msgstr[0] "Seleccioneu una carpeta per desplaçar-hi el missatge seleccionat"
-msgstr[1] "Seleccioneu una carpeta per desplaçar-hi els missatges seleccionats"
-
-#: src/summaryview.c:4719
+#: src/summaryview.c:4675
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "La destinació de la còpia és la mateixa carpeta actual."
 
-#: src/summaryview.c:4753
-msgid "Select folder to copy selected message to"
-msgid_plural "Select folder to copy selected messages to"
-msgstr[0] "Seleccioneu una carpeta per copiar-hi el missatge seleccionat"
-msgstr[1] "Seleccioneu una carpeta per copiar-hi els missatges seleccionats"
-
-#: src/summaryview.c:4889
+#: src/summaryview.c:4845
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Afegeix o sobreescriu"
 
-#: src/summaryview.c:4890
+#: src/summaryview.c:4846
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Voleu afegir o sobreescriure el fitxer existent?"
 
-#: src/summaryview.c:4891
+#: src/summaryview.c:4847
 msgid "_Append"
 msgstr "_Afegeix"
 
-#: src/summaryview.c:4891
+#: src/summaryview.c:4847
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Sobreescriu"
 
-#: src/summaryview.c:4932
+#: src/summaryview.c:4888
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to print %d messages, one by one. Do you want to continue?"
 msgstr "Esteu a punt d'imprimir %d missatges, un a un. Voleu continuar?"
 
-#: src/summaryview.c:5390
+#: src/summaryview.c:5346
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Construint els fils..."
 
-#: src/summaryview.c:5638
+#: src/summaryview.c:5594
 msgid "Skip these rules"
 msgstr "Salta't aquestes regles"
 
-#: src/summaryview.c:5641
+#: src/summaryview.c:5597
 msgid "Apply these rules regardless of the account they belong to"
 msgstr "Aplica aquestes regles independentment del compte a què pertanyin"
 
-#: src/summaryview.c:5644
+#: src/summaryview.c:5600
 msgid "Apply these rules if they apply to the current account"
 msgstr "Aplica aquestes regles si s'apliquen al compte actual"
 
-#: src/summaryview.c:5673
+#: src/summaryview.c:5629
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtratge"
 
-#: src/summaryview.c:5674
+#: src/summaryview.c:5630
 msgid ""
 "There are some filtering rules that belong to an account.\n"
 "Please choose what to do with these rules:"
@@ -18767,55 +18725,55 @@ msgstr ""
 "Hi ha algunes regles de filtratge que pertanyen a un compte.\n"
 "Si us plau, escolliu què s'ha de fer amb aquestes regles:"
 
-#: src/summaryview.c:5704
+#: src/summaryview.c:5660
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtrant..."
 
-#: src/summaryview.c:5783
+#: src/summaryview.c:5739
 msgid "Processing configuration"
 msgstr "Configuració de processament"
 
-#: src/summaryview.c:6329
+#: src/summaryview.c:6285
 msgid "Ignored thread"
 msgstr "Fil ignorat"
 
-#: src/summaryview.c:6331
+#: src/summaryview.c:6287
 msgid "Watched thread"
 msgstr "Fil revisat"
 
-#: src/summaryview.c:6339
+#: src/summaryview.c:6295
 msgid "Replied but also forwarded - click to see reply"
 msgstr "Respost però també reenviat - cliqueu per veure'n la resposta"
 
-#: src/summaryview.c:6341
+#: src/summaryview.c:6297
 msgid "Replied - click to see reply"
 msgstr "Respost- cliqueu per veure'n la resposta"
 
-#: src/summaryview.c:6353
+#: src/summaryview.c:6309
 msgid "To be moved"
 msgstr "Per desplaçar"
 
-#: src/summaryview.c:6355
+#: src/summaryview.c:6311
 msgid "To be copied"
 msgstr "Per copiar"
 
-#: src/summaryview.c:6367
+#: src/summaryview.c:6323
 msgid "Signed, has attachment(s)"
 msgstr "Signat, té adjunt(s)"
 
-#: src/summaryview.c:6371
+#: src/summaryview.c:6327
 msgid "Encrypted, has attachment(s)"
 msgstr "Encriptat, té adjunt(s)"
 
-#: src/summaryview.c:6373
+#: src/summaryview.c:6329
 msgid "Encrypted"
 msgstr "Encriptat"
 
-#: src/summaryview.c:6375
+#: src/summaryview.c:6331
 msgid "Has attachment(s)"
 msgstr "Té adjunt(s)"
 
-#: src/summaryview.c:8032
+#: src/summaryview.c:7988
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -18824,11 +18782,11 @@ msgstr ""
 "Error de l'expressió regular (regexp):\n"
 "%s"
 
-#: src/summaryview.c:8135
+#: src/summaryview.c:8091
 msgid "Go back to the folder list (You have unread messages)"
 msgstr "Torna a la llista de carpetes (Teniu missatges sense llegir)"
 
-#: src/summaryview.c:8140
+#: src/summaryview.c:8096
 msgid "Go back to the folder list"
 msgstr "Torna a la llista de carpetes"
 
@@ -18945,7 +18903,7 @@ msgstr "     - O useu "
 msgid "'Open with...'"
 msgstr "\"Obre amb...\""
 
-#: src/textview.c:1147
+#: src/textview.c:1146
 #, c-format
 msgid ""
 "The command to view attachment as text failed:\n"
@@ -18956,47 +18914,47 @@ msgstr ""
 "    %s\n"
 "Codi de retorn %d\n"
 
-#: src/textview.c:2206
+#: src/textview.c:2197
 msgid "Tags: "
 msgstr "Etiquetes: "
 
-#: src/textview.c:2914
+#: src/textview.c:2905
 msgid "The real URL is different from the displayed URL."
 msgstr "L'URL real és diferent de l'URL mostrat."
 
-#: src/textview.c:2915
+#: src/textview.c:2906
 msgid "Displayed URL:"
 msgstr "URL mostrat:"
 
-#: src/textview.c:2916
+#: src/textview.c:2907
 msgid "Real URL:"
 msgstr "URL real:"
 
-#: src/textview.c:2917
+#: src/textview.c:2908
 msgid "Open it anyway?"
 msgstr "Ho obro de tota manera?"
 
-#: src/textview.c:2918
+#: src/textview.c:2909
 msgid "Phishing attempt warning"
 msgstr "Avís d'intent de pesca"
 
-#: src/textview.c:2919
+#: src/textview.c:2910
 msgid "_Open URL"
 msgstr "_Obre l'URL"
 
-#: src/toolbar.c:224 src/toolbar.c:2291
+#: src/toolbar.c:224 src/toolbar.c:2213
 msgid "Receive Mail from all Accounts"
 msgstr "Rep missatges de tots els comptes"
 
-#: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2296
+#: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2218
 msgid "Receive Mail from current Account"
 msgstr "Rep missatges del compte actual"
 
-#: src/toolbar.c:226 src/toolbar.c:2300
+#: src/toolbar.c:226 src/toolbar.c:2222
 msgid "Send Queued Messages"
 msgstr "Envia els missatges de la cua"
 
-#: src/toolbar.c:227 src/toolbar.c:959 src/toolbar.c:2318 src/toolbar.c:2329
+#: src/toolbar.c:227 src/toolbar.c:952 src/toolbar.c:2240 src/toolbar.c:2251
 msgid "Compose Email"
 msgstr "Escriu un missatge"
 
@@ -19004,35 +18962,35 @@ msgstr "Escriu un missatge"
 msgid "Compose News"
 msgstr "Escriu una notícia"
 
-#: src/toolbar.c:229 src/toolbar.c:2373 src/toolbar.c:2383
+#: src/toolbar.c:229 src/toolbar.c:2295 src/toolbar.c:2305
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "Respon el missatge"
 
-#: src/toolbar.c:230 src/toolbar.c:2390 src/toolbar.c:2400
+#: src/toolbar.c:230 src/toolbar.c:2312 src/toolbar.c:2322
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "Respon al remitent"
 
-#: src/toolbar.c:231 src/toolbar.c:2407 src/toolbar.c:2417
+#: src/toolbar.c:231 src/toolbar.c:2329 src/toolbar.c:2339
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Respon a tots"
 
-#: src/toolbar.c:232 src/toolbar.c:2424 src/toolbar.c:2434
+#: src/toolbar.c:232 src/toolbar.c:2346 src/toolbar.c:2356
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "Respon a la lista de correu"
 
-#: src/toolbar.c:233 src/toolbar.c:2312
+#: src/toolbar.c:233 src/toolbar.c:2234
 msgid "Open email"
 msgstr "Obre el correu"
 
-#: src/toolbar.c:234 src/toolbar.c:2441 src/toolbar.c:2452
+#: src/toolbar.c:234 src/toolbar.c:2363 src/toolbar.c:2374
 msgid "Forward Message"
 msgstr "Reenvia el missatge"
 
-#: src/toolbar.c:235 src/toolbar.c:2457
+#: src/toolbar.c:235 src/toolbar.c:2379
 msgid "Trash Message"
 msgstr "Correu brossa"
 
-#: src/toolbar.c:236 src/toolbar.c:2461
+#: src/toolbar.c:236 src/toolbar.c:2383
 msgid "Delete Message"
 msgstr "Esborra el missatge"
 
@@ -19040,11 +18998,11 @@ msgstr "Esborra el missatge"
 msgid "Delete duplicate messages"
 msgstr "Esborra els missatges duplicats"
 
-#: src/toolbar.c:239 src/toolbar.c:2469
+#: src/toolbar.c:239 src/toolbar.c:2391
 msgid "Go to Previous Unread Message"
 msgstr "Vés al missatge anterior sense llegir"
 
-#: src/toolbar.c:240 src/toolbar.c:2473
+#: src/toolbar.c:240 src/toolbar.c:2395
 msgid "Go to Next Unread Message"
 msgstr "Vés al missatge següent"
 
@@ -19080,7 +19038,7 @@ msgstr "Marca el missatge com a llegit"
 msgid "Mark Message as unread"
 msgstr "Marca el missatge com a no llegit"
 
-#: src/toolbar.c:253 src/toolbar.c:514
+#: src/toolbar.c:253 src/toolbar.c:511
 msgid "Print"
 msgstr "Imprimeix"
 
@@ -19092,272 +19050,242 @@ msgstr "Aprèn el correu brossa o bo"
 msgid "Open folder/Go to folder list"
 msgstr "Obre la carpeta/Vés a la llista de carpetes"
 
-#: src/toolbar.c:258 src/toolbar.c:2479
+#: src/toolbar.c:258 src/toolbar.c:2401
 msgid "Send Message"
 msgstr "Envia el missatge"
 
-#: src/toolbar.c:259 src/toolbar.c:2483
+#: src/toolbar.c:259 src/toolbar.c:2405
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Posa-ho a la cua i envia-ho després"
 
-#: src/toolbar.c:260 src/toolbar.c:2487
+#: src/toolbar.c:260 src/toolbar.c:2409
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Desa a la carpeta d'esborranys"
 
-#: src/toolbar.c:261 src/toolbar.c:2491
+#: src/toolbar.c:261 src/toolbar.c:2413
 msgid "Insert file"
 msgstr "Insereix un fitxer"
 
-#: src/toolbar.c:262 src/toolbar.c:2495
+#: src/toolbar.c:262 src/toolbar.c:2417
 msgid "Attach file"
 msgstr "Adjunta-hi un fitxer"
 
-#: src/toolbar.c:263 src/toolbar.c:2499
+#: src/toolbar.c:263 src/toolbar.c:2421
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Insereix la signatura"
 
-#: src/toolbar.c:264 src/toolbar.c:2503
+#: src/toolbar.c:264 src/toolbar.c:2425
 msgid "Replace signature"
 msgstr "Reemplaça la signatura"
 
-#: src/toolbar.c:265 src/toolbar.c:2507
+#: src/toolbar.c:265 src/toolbar.c:2429
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Edita amb un editor extern"
 
-#: src/toolbar.c:266 src/toolbar.c:2511
+#: src/toolbar.c:266 src/toolbar.c:2433
 msgid "Wrap long lines of current paragraph"
 msgstr "Ajusta les línies llargues del paràgraf actual"
 
-#: src/toolbar.c:267 src/toolbar.c:2515
+#: src/toolbar.c:267 src/toolbar.c:2437
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Ajusta totes les línies llargues"
 
-#: src/toolbar.c:270 src/toolbar.c:531 src/toolbar.c:2524
+#: src/toolbar.c:270 src/toolbar.c:528 src/toolbar.c:2446
 msgid "Check spelling"
 msgstr "Verifica'n l'ortografia"
 
-#: src/toolbar.c:272 src/toolbar.c:533 src/toolbar.c:2529
-#, fuzzy
-msgid "Sign"
-msgstr "Signant"
-
-#: src/toolbar.c:273 src/toolbar.c:534 src/toolbar.c:2537
-#, fuzzy
-msgid "Encrypt"
-msgstr "_Encripta"
-
-#: src/toolbar.c:274
+#: src/toolbar.c:272
 msgid "Claws Mail Actions Feature"
 msgstr "Característica d'Accions del Claws Mail"
 
-#: src/toolbar.c:275 src/toolbar.c:2556
+#: src/toolbar.c:273 src/toolbar.c:2462
 msgid "Cancel receiving"
 msgstr "Cancel·la la recepció"
 
-#: src/toolbar.c:277 src/toolbar.c:2564
+#: src/toolbar.c:275 src/toolbar.c:2470
 msgid "Cancel receiving/sending"
 msgstr "Cancel·la la recepció/l'enviament"
 
-#: src/toolbar.c:278 src/toolbar.c:2304
+#: src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2226
 msgid "Close window"
 msgstr "Tanca la finestra"
 
-#: src/toolbar.c:280
+#: src/toolbar.c:278
 msgid "Claws Mail Plugins"
 msgstr "Connectors del Claws Mail"
 
-#: src/toolbar.c:445 src/toolbar.c:496
+#: src/toolbar.c:442 src/toolbar.c:493
 msgctxt "Toolbar"
 msgid "Trash"
 msgstr "Paperera"
 
-#: src/toolbar.c:485
+#: src/toolbar.c:482
 msgid "Get Mail"
 msgstr "Rep missatges"
 
-#: src/toolbar.c:486
+#: src/toolbar.c:483
 msgid "Get"
 msgstr "Rep"
 
-#: src/toolbar.c:488 src/toolbar.c:489
+#: src/toolbar.c:485 src/toolbar.c:486
 msgctxt "Toolbar"
 msgid "Compose"
 msgstr "Escriu"
 
-#: src/toolbar.c:491
+#: src/toolbar.c:488
 msgctxt "Toolbar"
 msgid "Sender"
 msgstr "Remitent"
 
-#: src/toolbar.c:492
+#: src/toolbar.c:489
 msgid "All"
 msgstr "Tothom"
 
-#: src/toolbar.c:493
+#: src/toolbar.c:490
 msgid "List"
 msgstr "Llista"
 
-#: src/toolbar.c:498 src/toolbar.c:2357 src/toolbar.c:2366
+#: src/toolbar.c:495 src/toolbar.c:2279 src/toolbar.c:2288
 msgid "Delete duplicates"
 msgstr "Esborra els duplicats"
 
-#: src/toolbar.c:500
+#: src/toolbar.c:497
 msgid "Prev"
 msgstr "Prev"
 
-#: src/toolbar.c:501
+#: src/toolbar.c:498
 msgid "Next"
 msgstr "Següent"
 
-#: src/toolbar.c:509
+#: src/toolbar.c:506
 msgid "All read"
 msgstr "Tots llegits"
 
-#: src/toolbar.c:510
+#: src/toolbar.c:507
 msgid "All unread"
 msgstr "Tots no llegits"
 
-#: src/toolbar.c:511
+#: src/toolbar.c:508
 msgid "Read"
 msgstr "Lectura"
 
-#: src/toolbar.c:516
+#: src/toolbar.c:513
 msgid "Folders"
 msgstr "Carpetes"
 
-#: src/toolbar.c:521
+#: src/toolbar.c:518
 msgid "Draft"
 msgstr "Esborrany"
 
-#: src/toolbar.c:524
+#: src/toolbar.c:521
 msgid "Insert sig."
 msgstr "Insereix sig."
 
-#: src/toolbar.c:525
+#: src/toolbar.c:522
 msgid "Replace sig."
 msgstr "Reemplaça la sig."
 
-#: src/toolbar.c:526
+#: src/toolbar.c:523
 msgid "Edit"
 msgstr "Edita"
 
-#: src/toolbar.c:527
+#: src/toolbar.c:524
 msgid "Wrap para."
 msgstr "Ajusta el paràgraf"
 
-#: src/toolbar.c:528
+#: src/toolbar.c:525
 msgid "Wrap all"
 msgstr "Ajusta-ho tot"
 
-#: src/toolbar.c:536 src/toolbar.c:537
+#: src/toolbar.c:531 src/toolbar.c:532
 msgid "Stop"
 msgstr "Atura"
 
-#: src/toolbar.c:538
+#: src/toolbar.c:533
 msgid "Stop all"
 msgstr "Aturar-ho tot"
 
-#: src/toolbar.c:951
+#: src/toolbar.c:944
 msgid "Compose News message"
 msgstr "Escriu un missatge de notícies"
 
-#: src/toolbar.c:990
+#: src/toolbar.c:983
 msgid "Learn spam"
 msgstr "Aprèn el correu brossa"
 
-#: src/toolbar.c:999
+#: src/toolbar.c:992
 msgid "Ham"
 msgstr "Bo"
 
-#: src/toolbar.c:1001
+#: src/toolbar.c:994
 msgid "Learn ham"
 msgstr "Aprèn el correu bo"
 
-#: src/toolbar.c:1916
-#, fuzzy
-msgid "Message will be signed"
-msgstr "El missatge ha estat contestat"
-
-#: src/toolbar.c:1918
-#, fuzzy
-msgid "Message will not be signed"
-msgstr "El missatge és en un fil ignorat"
-
-#: src/toolbar.c:1937
-#, fuzzy
-msgid "Message will be encrypted"
-msgstr "Fins i tot si el missatge s'ha d'encriptar"
-
-#: src/toolbar.c:1939
-#, fuzzy
-msgid "Message will not be encrypted"
-msgstr "Fins i tot si el missatge s'ha d'encriptar"
-
-#: src/toolbar.c:2286
+#: src/toolbar.c:2208
 msgid "Go to folder list"
 msgstr "Vés a la llista de carpetes"
 
-#: src/toolbar.c:2292
+#: src/toolbar.c:2214
 msgid "Receive Mail from selected Account"
 msgstr "Rep missatges dels comptes seleccionats"
 
-#: src/toolbar.c:2308
+#: src/toolbar.c:2230
 msgid "Open preferences"
 msgstr "Obre'n les preferències"
 
-#: src/toolbar.c:2319
+#: src/toolbar.c:2241
 msgid "Compose with selected Account"
 msgstr "Escriu amb el compte seleccionat"
 
-#: src/toolbar.c:2340
+#: src/toolbar.c:2262
 msgid "Learn as..."
 msgstr "Aprèn com a..."
 
-#: src/toolbar.c:2350
+#: src/toolbar.c:2272
 msgid "Learn as _Spam"
 msgstr "Aprèn com a correu bro_ssa"
 
-#: src/toolbar.c:2351
+#: src/toolbar.c:2273
 msgid "Learn as _Ham"
 msgstr "Aprèn com a correu _bo"
 
-#: src/toolbar.c:2358
+#: src/toolbar.c:2280
 msgid "Delete duplicates options"
 msgstr "Opcions d'eliminació de duplicats"
 
-#: src/toolbar.c:2362
+#: src/toolbar.c:2284
 msgid "Delete duplicates in selected folder"
 msgstr "Esborra els duplicats de la carpeta seleccionada"
 
-#: src/toolbar.c:2363
+#: src/toolbar.c:2285
 msgid "Delete duplicates in all folders"
 msgstr "Esborra els duplicats de totes les carpetes"
 
-#: src/toolbar.c:2374
+#: src/toolbar.c:2296
 msgid "Reply to Message options"
 msgstr "Opcions de Respon el missatge"
 
-#: src/toolbar.c:2378 src/toolbar.c:2395 src/toolbar.c:2412 src/toolbar.c:2429
+#: src/toolbar.c:2300 src/toolbar.c:2317 src/toolbar.c:2334 src/toolbar.c:2351
 msgid "_Reply with quote"
 msgstr "Respon amb _citació"
 
-#: src/toolbar.c:2379 src/toolbar.c:2396 src/toolbar.c:2413 src/toolbar.c:2430
+#: src/toolbar.c:2301 src/toolbar.c:2318 src/toolbar.c:2335 src/toolbar.c:2352
 msgid "Reply without _quote"
 msgstr "Respon _sense citació"
 
-#: src/toolbar.c:2391
+#: src/toolbar.c:2313
 msgid "Reply to Sender options"
 msgstr "Opcions de Respon al remitent"
 
-#: src/toolbar.c:2408
+#: src/toolbar.c:2330
 msgid "Reply to All options"
 msgstr "Opcions de Respon a tots"
 
-#: src/toolbar.c:2425
+#: src/toolbar.c:2347
 msgid "Reply to Mailing-list options"
 msgstr "Opcions de Respon a la llista de correu"
 
-#: src/toolbar.c:2442
+#: src/toolbar.c:2364
 msgid "Forward Message options"
 msgstr "Opcions de Reenvia el missatge"
 
@@ -19666,15 +19594,3 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "El Claws Mail ja està a punt.\n"
 "Feu clic a Desa per començar."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1999-2017\n"
-#~ "The Claws Mail Team\n"
-#~ " and Hiroyuki Yamamoto"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1999-2017\n"
-#~ "L'equip del Claws Mail\n"
-#~ "i Hiroyuki Yamamoto"
-
-#~ msgid "Change to..."
-#~ msgstr "Canvia a..."
index 9146353b9502c0349f8fbcbf146ecf52ed01160a..0382a858e8171433625ee79fdaa4941d62ffbe84 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.10.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-10-28 00:42+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-27 16:04+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-26 14:59+0200\n"
 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
 
-#: src/account.c:395 src/account.c:462
+#: src/account.c:396 src/account.c:463
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing accounts."
@@ -27,15 +27,15 @@ msgstr ""
 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
 "Před úpravou účtů zavřete prosím všechna tato okna."
 
-#: src/account.c:440
+#: src/account.c:441
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
 
-#: src/account.c:727
+#: src/account.c:728
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Úpravy účtů"
 
-#: src/account.c:744
+#: src/account.c:745
 msgid ""
 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
@@ -45,63 +45,63 @@ msgstr ""
 "zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí "
 "zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
 
-#: src/account.c:815
+#: src/account.c:816
 msgid " _Set as default account "
 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
 
-#: src/account.c:907
+#: src/account.c:908
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr ""
 "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
 
-#: src/account.c:914
+#: src/account.c:915
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Kopie %s"
 
-#: src/account.c:1097
+#: src/account.c:1096
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
 
-#: src/account.c:1099
+#: src/account.c:1098
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Nepojmenovaný)"
 
-#: src/account.c:1100
+#: src/account.c:1099
 msgid "Delete account"
 msgstr "Odstranit účet"
 
-#: src/account.c:1590
+#: src/account.c:1589
 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
 msgid "G"
 msgstr "P"
 
-#: src/account.c:1596
+#: src/account.c:1595
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr ""
 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
 "zaškrtnutím"
 
-#: src/account.c:1603 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
-#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7374 src/editaddress.c:1264
+#: src/account.c:1602 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
+#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7333 src/editaddress.c:1264
 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:409 src/prefs_filtering.c:384
-#: src/prefs_filtering.c:1870 src/prefs_template.c:79
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1792
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:384
+#: src/prefs_filtering.c:1868 src/prefs_template.c:79
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: src/account.c:1611 src/prefs_account.c:1108 src/prefs_account.c:4227
+#: src/account.c:1610 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:4141
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/account.c:1619 src/ssl_manager.c:100
+#: src/account.c:1618 src/ssl_manager.c:100
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
@@ -154,10 +154,10 @@ msgstr ""
 
 #: src/action.c:988 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:857
 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:75
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1840
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1843 src/privacy.c:62
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1844
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1847 src/privacy.c:62
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznámá chyba"
 
@@ -209,19 +209,19 @@ msgstr ""
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Uživatelský parametr akce"
 
-#: src/addrclip.c:480
+#: src/addrclip.c:479
 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr "Nelze kopírovat složku do sebe sama nebo do své vlastní podsložky."
 
-#: src/addrclip.c:503
+#: src/addrclip.c:502
 msgid "Cannot copy an address book to itself."
 msgstr "Nelze kopírovat knihu adres do sebe sama."
 
-#: src/addrclip.c:594
+#: src/addrclip.c:593
 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr "Nelze přesunout složku do sebe sama nebo do své vlastní podsložky."
 
-#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4945
+#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4946
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
@@ -295,14 +295,14 @@ msgstr ""
 "výchozím nastavením?"
 
 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
-#: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:279
+#: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1307 src/prefs_actions.c:1084
-#: src/prefs_filtering.c:1697 src/prefs_template.c:1111
+#: src/prefs_filtering.c:1695 src/prefs_template.c:1109
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Odstranit"
 
-#: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:280 src/prefs_actions.c:1085
-#: src/prefs_filtering.c:1698 src/prefs_template.c:1112
+#: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1085
+#: src/prefs_filtering.c:1696 src/prefs_template.c:1110
 msgid "Delete _all"
 msgstr "Odstranit _vše"
 
@@ -357,7 +357,7 @@ msgid "Duplicate email addresses"
 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
 
 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:410 src/toolbar.c:529
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:526
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
@@ -365,11 +365,11 @@ msgstr "Adresa"
 msgid "Address book path"
 msgstr "Cesta ke knize adres"
 
-#: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1439 src/addressbook.c:1492
+#: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Odstranit adresu(y)"
 
-#: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1493
+#: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
 
@@ -377,7 +377,7 @@ msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
 msgid "Delete address"
 msgstr "Odstranit adresu(y)"
 
-#: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1440
+#: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
 
@@ -398,7 +398,7 @@ msgstr "Poznámky"
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
 
-#: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3214 src/addressbook.c:3265
+#: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3216 src/addressbook.c:3267
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Přidat adresu(y)"
 
@@ -406,7 +406,7 @@ msgstr "Přidat adresu(y)"
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
 
-#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4933 src/editaddress.c:1053
+#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4934 src/editaddress.c:1053
 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
 msgid "Email Address"
@@ -417,17 +417,17 @@ msgid "_Book"
 msgstr "_Kniha"
 
 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
-#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:600 src/mainwindow.c:514
+#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:602 src/mainwindow.c:514
 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
 msgid "_Edit"
 msgstr "Ú_pravy"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:605 src/mainwindow.c:517
+#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:517
 #: src/messageview.c:212
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Nástroje"
 
-#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:606 src/mainwindow.c:519
+#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:608 src/mainwindow.c:519
 #: src/messageview.c:213
 msgid "_Help"
 msgstr "Nápo_věda"
@@ -460,14 +460,14 @@ msgstr "Up_ravit knihu"
 msgid "_Delete book"
 msgstr "_Odstranit knihu"
 
-#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:617
+#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:619
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
 msgid "_Save"
 msgstr "_Uložit"
 
-#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:621 src/messageview.c:222
+#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:623 src/messageview.c:222
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
 msgid "_Close"
@@ -482,13 +482,13 @@ msgid "C_ut"
 msgstr "_Vyjmout"
 
 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
-#: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
+#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopírovat"
 
 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
-#: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
+#: src/compose.c:632 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
 msgid "_Paste"
 msgstr "V_ložit"
 
@@ -532,7 +532,7 @@ msgstr "Najít duplikované..."
 msgid "Edit custom attributes..."
 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
 
-#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:707 src/mainwindow.c:815
+#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:709 src/mainwindow.c:815
 #: src/messageview.c:337
 msgid "_About"
 msgstr "_O programu"
@@ -542,10 +542,10 @@ msgid "_Browse Entry"
 msgstr "_Prohlížet záznam"
 
 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:253 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:250 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:785
-#: src/prefs_themes.c:817 src/prefs_themes.c:818
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:782
+#: src/prefs_themes.c:814 src/prefs_themes.c:815
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámá(ý)"
 
@@ -645,24 +645,24 @@ msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
 msgid "Strong(er) authentication required"
 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
 
-#: src/addressbook.c:914
+#: src/addressbook.c:913
 msgid "Sources"
 msgstr "Zdroje adres"
 
-#: src/addressbook.c:918 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
-#: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2519
+#: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
+#: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2441
 msgid "Address book"
 msgstr "Kniha adres"
 
-#: src/addressbook.c:1113 src/editldap.c:798
+#: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:781
 msgid "Search"
 msgstr "Hledání"
 
-#: src/addressbook.c:1484
+#: src/addressbook.c:1483
 msgid "Delete group"
 msgstr "Odstranit skupinu"
 
-#: src/addressbook.c:1485
+#: src/addressbook.c:1484
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -670,26 +670,26 @@ msgstr ""
 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
 
-#: src/addressbook.c:2193
+#: src/addressbook.c:2195
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
 
-#: src/addressbook.c:2203
+#: src/addressbook.c:2205
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
 
-#: src/addressbook.c:2911
+#: src/addressbook.c:2913
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání a adresy v '%s'?"
 
-#: src/addressbook.c:2914 src/addressbook.c:2940 src/addressbook.c:2947
+#: src/addressbook.c:2916 src/addressbook.c:2942 src/addressbook.c:2949
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:177
-#: src/toolbar.c:497
+#: src/toolbar.c:494
 msgid "Delete"
 msgstr "Odstranit"
 
-#: src/addressbook.c:2923
+#: src/addressbook.c:2925
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -698,20 +698,20 @@ msgstr ""
 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
 "budou přesunuty do nadřazené složky."
 
-#: src/addressbook.c:2926 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
+#: src/addressbook.c:2928 src/imap_gtk.c:370 src/mh_gtk.c:206
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Odstranit složku"
 
-#: src/addressbook.c:2927
+#: src/addressbook.c:2929
 msgid "Delete _folder only"
 msgstr "Odstranit pouze _složku"
 
-#: src/addressbook.c:2927
+#: src/addressbook.c:2929
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2938
+#: src/addressbook.c:2940
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -720,7 +720,7 @@ msgstr ""
 "Chcete odstranit '%s'?\n"
 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
 
-#: src/addressbook.c:2945
+#: src/addressbook.c:2947
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -729,28 +729,28 @@ msgstr ""
 "Chcete odstranit '%s'?\n"
 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
 
-#: src/addressbook.c:3059
+#: src/addressbook.c:3061
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Hledání '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3197 src/addressbook.c:3246
+#: src/addressbook.c:3199 src/addressbook.c:3248
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Nový kontakt"
 
-#: src/addressbook.c:4085
+#: src/addressbook.c:4087
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
 
-#: src/addressbook.c:4089
+#: src/addressbook.c:4091
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
 
-#: src/addressbook.c:4099
+#: src/addressbook.c:4101
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
 
-#: src/addressbook.c:4104
+#: src/addressbook.c:4106
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -758,7 +758,7 @@ msgstr ""
 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
 
-#: src/addressbook.c:4117
+#: src/addressbook.c:4119
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -766,7 +766,7 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
 
-#: src/addressbook.c:4123
+#: src/addressbook.c:4125
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -774,7 +774,7 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
 
-#: src/addressbook.c:4128
+#: src/addressbook.c:4130
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -782,52 +782,52 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
 
-#: src/addressbook.c:4135 src/addressbook.c:4141
+#: src/addressbook.c:4137 src/addressbook.c:4143
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
 
-#: src/addressbook.c:4256
+#: src/addressbook.c:4257
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Chyba v knize adres"
 
-#: src/addressbook.c:4257
+#: src/addressbook.c:4258
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nelze načíst index adres"
 
-#: src/addressbook.c:4588
+#: src/addressbook.c:4589
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Prohledávám..."
 
-#: src/addressbook.c:4897 src/prefs_send.c:216
+#: src/addressbook.c:4898 src/prefs_send.c:188
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhraní"
 
-#: src/addressbook.c:4909
+#: src/addressbook.c:4910
 msgid "Address Books"
 msgstr "Kniha adres"
 
-#: src/addressbook.c:4921
+#: src/addressbook.c:4922
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:4957 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
-#: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2854 src/prefs_folder_column.c:78
+#: src/addressbook.c:4958 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
+#: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2799 src/prefs_folder_column.c:78
 msgid "Folder"
 msgstr "Složka"
 
-#: src/addressbook.c:4969
+#: src/addressbook.c:4970
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4981 src/addressbook.c:4993
+#: src/addressbook.c:4982 src/addressbook.c:4994
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:5005
+#: src/addressbook.c:5006
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "LDAP servery"
 
-#: src/addressbook.c:5017
+#: src/addressbook.c:5018
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP dotaz"
 
@@ -847,9 +847,9 @@ msgstr "Kniha adres"
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
-#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1621 src/prefs_matcher.c:1628
-#: src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:1638 src/prefs_matcher.c:2522
-#: src/prefs_matcher.c:2526
+#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1619 src/prefs_matcher.c:1626
+#: src/prefs_matcher.c:1634 src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:2520
+#: src/prefs_matcher.c:2524
 msgid "Any"
 msgstr "Kterákoliv"
 
@@ -903,7 +903,7 @@ msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
 msgid "Include subfolders"
 msgstr "Zahrnout podsložky"
 
-#: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1429
+#: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1426
 msgid "Header Name"
 msgstr "Záhlaví"
 
@@ -952,18 +952,18 @@ msgstr "Aktualizace adres"
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9711
+#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9624
 msgid "Notice"
 msgstr "Poznámka"
 
-#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5821 src/compose.c:6342
-#: src/compose.c:12138 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
-#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:810
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4937
+#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5780 src/compose.c:6301
+#: src/compose.c:12047 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
+#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4895
 msgid "Warning"
 msgstr "Varování"
 
-#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5758 src/inc.c:663
+#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5717 src/inc.c:663
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:314
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
@@ -1458,338 +1458,338 @@ msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
 msgid "pm"
 msgstr "odp."
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:591
 msgid "_Add..."
 msgstr "_Přidat..."
 
-#: src/compose.c:590 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
+#: src/compose.c:592 src/mh_gtk.c:377 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Odstranit"
 
-#: src/compose.c:592 src/folderview.c:254
+#: src/compose.c:594 src/folderview.c:254
 msgid "_Properties..."
 msgstr "_Vlastnosti..."
 
-#: src/compose.c:599 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
+#: src/compose.c:601 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
 msgid "_Message"
 msgstr "_Zpráva"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:604
 msgid "_Spelling"
 msgstr "_Pravopis"
 
-#: src/compose.c:604 src/compose.c:671
+#: src/compose.c:606 src/compose.c:673
 msgid "_Options"
 msgstr "Nastav_ení"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:610
 msgid "S_end"
 msgstr "_Odeslat"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:611
 msgid "Send _later"
 msgstr "Poslat _později"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:614
 msgid "_Attach file"
 msgstr "Připojit _soubor"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:615
 msgid "_Insert file"
 msgstr "_Vložit soubor"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:616
 msgid "Insert si_gnature"
 msgstr "Vložit p_odpis"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:617
 msgid "_Replace signature"
 msgstr "Na_hradit podpis"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:621
 msgid "_Print"
 msgstr "_Tisk"
 
-#: src/compose.c:624 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
+#: src/compose.c:626 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Zpět"
 
-#: src/compose.c:625 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
+#: src/compose.c:627 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
 msgid "_Redo"
 msgstr "Z_novu"
 
-#: src/compose.c:628 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
+#: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Vyjmout"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:634
 msgid "_Special paste"
 msgstr "_Vložit jinak"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:635
 msgid "As _quotation"
 msgstr "Jako _citaci"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:636
 msgid "_Wrapped"
 msgstr "_Zalomené"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:637
 msgid "_Unwrapped"
 msgstr "_Nezalomené"
 
-#: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:549
+#: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:549
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
 msgid "Select _all"
 msgstr "Vybrat vš_e"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:641
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "Po_kročilé"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:642
 msgid "Move a character backward"
 msgstr "Přesun o znak zpět"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:643
 msgid "Move a character forward"
 msgstr "Přesun o znak dále"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:644
 msgid "Move a word backward"
 msgstr "Přesun o slovo zpět"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:645
 msgid "Move a word forward"
 msgstr "Přesun o slovo dále"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:646
 msgid "Move to beginning of line"
 msgstr "Přesun na začátek řádku"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:647
 msgid "Move to end of line"
 msgstr "Přesun na konec řádku"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:648
 msgid "Move to previous line"
 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:649
 msgid "Move to next line"
 msgstr "Přesun na další řádek"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:650
 msgid "Delete a character backward"
 msgstr "Smazat znak zpět"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:651
 msgid "Delete a character forward"
 msgstr "Smazat znak vpřed"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:652
 msgid "Delete a word backward"
 msgstr "Smazat slovo zpět"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:653
 msgid "Delete a word forward"
 msgstr "Smazat slovo vpřed"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:654
 msgid "Delete line"
 msgstr "Smazat řádek"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:655
 msgid "Delete to end of line"
 msgstr "Smazat do konce řádku"
 
-#: src/compose.c:656 src/messageview.c:228
+#: src/compose.c:658 src/messageview.c:228
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
 msgid "_Find"
 msgstr "_Najít"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:661
 msgid "_Wrap current paragraph"
 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:662
 msgid "Wrap all long _lines"
 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:664
 msgid "Edit with e_xternal editor"
 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:667
 msgid "_Check all or check selection"
 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:668
 msgid "_Highlight all misspelled words"
 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:669
 msgid "Check _backwards misspelled word"
 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
 
-#: src/compose.c:668
+#: src/compose.c:670
 msgid "_Forward to next misspelled word"
 msgstr "Přejít na _následující chybu"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:677
 msgid "Reply _mode"
 msgstr "_Mód odpovědi"
 
-#: src/compose.c:677
+#: src/compose.c:679
 msgid "Privacy _System"
 msgstr "Systém _zabezpečení"
 
-#: src/compose.c:681
+#: src/compose.c:683
 msgid "_Priority"
 msgstr "_Priorita"
 
-#: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
+#: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
 msgid "Character _encoding"
 msgstr "_Kódování znaků"
 
-#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
+#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
 msgid "Western European"
 msgstr "Západní Evropa"
 
-#: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
+#: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
 msgid "Baltic"
 msgstr "Baltské"
 
-#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
+#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrejština"
 
-#: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
+#: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabština"
 
-#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
+#: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Azbuka"
 
-#: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonština"
 
-#: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
 msgid "Chinese"
 msgstr "Čínština"
 
-#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
+#: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
 msgid "Korean"
 msgstr "Korejština"
 
-#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
 msgid "Thai"
 msgstr "Thajština"
 
-#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
+#: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
 msgid "_Address book"
 msgstr "_Kniha adres"
 
-#: src/compose.c:701
+#: src/compose.c:703
 msgid "_Template"
 msgstr "Ša_blona"
 
-#: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
+#: src/compose.c:705 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
 msgid "Actio_ns"
 msgstr "Ak_ce"
 
-#: src/compose.c:712
+#: src/compose.c:714
 msgid "Aut_o wrapping"
 msgstr "Aut_omatické zalamování"
 
-#: src/compose.c:713
+#: src/compose.c:715
 msgid "Auto _indent"
 msgstr "Automatické _odsazení"
 
-#: src/compose.c:714
+#: src/compose.c:716
 msgid "Si_gn"
 msgstr "Po_depsat"
 
-#: src/compose.c:715
+#: src/compose.c:717
 msgid "_Encrypt"
 msgstr "Ši_frovat"
 
-#: src/compose.c:716
+#: src/compose.c:718
 msgid "_Request Return Receipt"
 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
 
-#: src/compose.c:717
+#: src/compose.c:719
 msgid "Remo_ve references"
 msgstr "Odstranit reference"
 
-#: src/compose.c:718
+#: src/compose.c:720
 msgid "Show _ruler"
 msgstr "Zobrazit _pravítko"
 
-#: src/compose.c:723 src/compose.c:733
+#: src/compose.c:725 src/compose.c:735
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Normální"
 
-#: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
+#: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
 msgid "_All"
 msgstr "_Všem"
 
-#: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
+#: src/compose.c:727 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
 msgid "_Sender"
 msgstr "_Odesílateli"
 
-#: src/compose.c:726
+#: src/compose.c:728
 msgid "_Mailing-list"
 msgstr "Kon_ference"
 
-#: src/compose.c:731
+#: src/compose.c:733
 msgid "_Highest"
 msgstr "_Nejvyšší"
 
-#: src/compose.c:732
+#: src/compose.c:734
 msgid "Hi_gh"
 msgstr "Vy_soká"
 
-#: src/compose.c:734
+#: src/compose.c:736
 msgid "Lo_w"
 msgstr "Ní_zká"
 
-#: src/compose.c:735
+#: src/compose.c:737
 msgid "_Lowest"
 msgstr "Ne_jnižsí"
 
-#: src/compose.c:740 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:350
+#: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:350
 msgid "_Automatic"
 msgstr "_Automaticky"
 
-#: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:881 src/messageview.c:351
+#: src/compose.c:743 src/mainwindow.c:881 src/messageview.c:351
 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:352
+#: src/compose.c:744 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:352
 msgid "Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:746 src/mainwindow.c:886 src/messageview.c:356
+#: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:886 src/messageview.c:356
 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:889 src/messageview.c:359
+#: src/compose.c:751 src/mainwindow.c:889 src/messageview.c:359
 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:754 src/mainwindow.c:894 src/messageview.c:364
+#: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:894 src/messageview.c:364
 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:1083
+#: src/compose.c:1085
 msgid "New message From format error."
 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
 
-#: src/compose.c:1176
+#: src/compose.c:1177
 msgid "New message subject format error."
 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
 
@@ -1798,77 +1798,77 @@ msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:1473
+#: src/compose.c:1469
 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
 
-#: src/compose.c:1656 src/quote_fmt.c:587
+#: src/compose.c:1652 src/quote_fmt.c:587
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr ""
 "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
 
-#: src/compose.c:1705 src/quote_fmt.c:590
+#: src/compose.c:1700 src/quote_fmt.c:590
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:1839 src/compose.c:2031 src/quote_fmt.c:607
+#: src/compose.c:1834 src/compose.c:2025 src/quote_fmt.c:607
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
 
-#: src/compose.c:1900 src/quote_fmt.c:610
+#: src/compose.c:1894 src/quote_fmt.c:610
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:2074
+#: src/compose.c:2067
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Fw: vice zprav"
 
-#: src/compose.c:2576
+#: src/compose.c:2569
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:2643 src/gtk/headers.h:14
+#: src/compose.c:2636 src/gtk/headers.h:14
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopie:"
 
-#: src/compose.c:2646 src/gtk/headers.h:15
+#: src/compose.c:2639 src/gtk/headers.h:15
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Skrytá kopie:"
 
-#: src/compose.c:2649 src/gtk/headers.h:12
+#: src/compose.c:2642 src/gtk/headers.h:12
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odpovědět komu:"
 
-#: src/compose.c:2652 src/compose.c:4992 src/compose.c:4994
+#: src/compose.c:2645 src/compose.c:4963 src/compose.c:4965
 #: src/gtk/headers.h:33
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Diskusní skupiny:"
 
-#: src/compose.c:2655 src/gtk/headers.h:34
+#: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:34
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Pokračování:"
 
-#: src/compose.c:2658 src/gtk/headers.h:17
+#: src/compose.c:2651 src/gtk/headers.h:17
 msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "V odpovědi komu:"
 
-#: src/compose.c:2662 src/compose.c:4989 src/compose.c:4997
+#: src/compose.c:2655 src/compose.c:4960 src/compose.c:4968
 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:481
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
-#: src/compose.c:2852
+#: src/compose.c:2841
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
 
-#: src/compose.c:2858
+#: src/compose.c:2847
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1886,73 +1886,73 @@ msgstr[2] ""
 "Následující soubory byly připojeny: \n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:3138
+#: src/compose.c:3124
 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
 
-#: src/compose.c:3647
+#: src/compose.c:3630
 #, c-format
 msgid "Could not get size of file '%s'."
 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
 
-#: src/compose.c:3658
+#: src/compose.c:3641
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
 "want to do that?"
 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
 
-#: src/compose.c:3661
+#: src/compose.c:3644
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Jste si jistý?"
 
-#: src/compose.c:3662 src/compose.c:10737 src/compose.c:11615
+#: src/compose.c:3645 src/compose.c:10650 src/compose.c:11526
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Vložit"
 
-#: src/compose.c:3786
+#: src/compose.c:3769
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Soubor %s je prázdný."
 
-#: src/compose.c:3787
+#: src/compose.c:3770
 msgid "Empty file"
 msgstr "Prázdný soubor"
 
-#: src/compose.c:3788
+#: src/compose.c:3771
 msgid "_Attach anyway"
 msgstr "_Přesto přiložit"
 
-#: src/compose.c:3797
+#: src/compose.c:3780
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Nemohu načíst %s."
 
-#: src/compose.c:3824
+#: src/compose.c:3807
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Zpráva: %s"
 
-#: src/compose.c:4829 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
+#: src/compose.c:4800 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Upraveno]"
 
-#: src/compose.c:4836 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
+#: src/compose.c:4807 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:4839 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
+#: src/compose.c:4810 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:4841 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
+#: src/compose.c:4812 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
 msgid "Compose message"
 msgstr "Napsat zprávu"
 
-#: src/compose.c:4868 src/messageview.c:903
+#: src/compose.c:4839 src/messageview.c:903
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1960,57 +1960,57 @@ msgstr ""
 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
 
-#: src/compose.c:5089 src/compose.c:5126
+#: src/compose.c:5060 src/compose.c:5097
 #, c-format
 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
 msgstr "Jediný adresát je výchozí %s příjemce. Opravdu odeslat?"
 
-#: src/compose.c:5091 src/compose.c:5128 src/compose.c:5171 src/compose.c:5220
-#: src/prefs_account.c:3391 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
+#: src/compose.c:5062 src/compose.c:5099 src/compose.c:5142 src/compose.c:5190
+#: src/prefs_account.c:3323 src/toolbar.c:484 src/toolbar.c:516
 msgid "Send"
 msgstr "Odeslat"
 
-#: src/compose.c:5093 src/compose.c:5130 src/compose.c:5164 src/compose.c:5213
-#: src/compose.c:5759 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
+#: src/compose.c:5064 src/compose.c:5101 src/compose.c:5135 src/compose.c:5183
+#: src/compose.c:5718 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
 #: src/messageview.c:884 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210
-#: src/toolbar.c:3030
+#: src/toolbar.c:2933
 msgid "_Send"
 msgstr "_Odeslat"
 
-#: src/compose.c:5147
+#: src/compose.c:5118
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Není uveden příjemce."
 
-#: src/compose.c:5166 src/compose.c:5215
+#: src/compose.c:5137 src/compose.c:5185
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
 msgid "_Queue"
 msgstr "_Fronta"
 
-#: src/compose.c:5167
+#: src/compose.c:5138
 #, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
 
-#: src/compose.c:5168 src/compose.c:5217
+#: src/compose.c:5139 src/compose.c:5187
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
 msgid "Send it anyway?"
 msgstr "Přesto odeslat?"
 
-#: src/compose.c:5169 src/compose.c:5218
+#: src/compose.c:5140 src/compose.c:5188
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
 msgid "Queue it anyway?"
 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
 
-#: src/compose.c:5171 src/compose.c:5220 src/toolbar.c:520
+#: src/compose.c:5142 src/compose.c:5190 src/toolbar.c:517
 msgid "Send later"
 msgstr "Poslat později"
 
-#: src/compose.c:5216
+#: src/compose.c:5186
 #, c-format
 msgid "Sending to %d recipients. %s"
 msgstr "Posílám %d příjemcům. %s"
 
-#: src/compose.c:5273 src/compose.c:10209
+#: src/compose.c:5243 src/compose.c:10122
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2020,7 +2020,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Konverze znakové sady se nezdařila."
 
-#: src/compose.c:5276 src/compose.c:10212
+#: src/compose.c:5246 src/compose.c:10125
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2030,7 +2030,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
 
-#: src/compose.c:5282 src/compose.c:10206
+#: src/compose.c:5252 src/compose.c:10119
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2041,7 +2041,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Podepisování se nezdařilo: %s"
 
-#: src/compose.c:5285
+#: src/compose.c:5255
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2052,11 +2052,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:5287
+#: src/compose.c:5257
 msgid "Could not queue message for sending."
 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
 
-#: src/compose.c:5302 src/compose.c:5362
+#: src/compose.c:5272 src/compose.c:5332
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -2064,7 +2064,7 @@ msgstr ""
 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
 
-#: src/compose.c:5358
+#: src/compose.c:5328
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2073,7 +2073,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
 
-#: src/compose.c:5755
+#: src/compose.c:5714
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -2084,7 +2084,7 @@ msgstr ""
 "na %s.\n"
 "Odeslat v kódování %s?"
 
-#: src/compose.c:5817
+#: src/compose.c:5776
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2097,72 +2097,72 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Přesto odeslat?"
 
-#: src/compose.c:5928
+#: src/compose.c:5887
 #, c-format
 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
 msgstr "Nepodařilo se zašifrovat zprávu: %s"
 
-#: src/compose.c:6049
+#: src/compose.c:6008
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Varování šifrování"
 
-#: src/compose.c:6050
+#: src/compose.c:6009
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "_Pokračovat"
 
-#: src/compose.c:6099
+#: src/compose.c:6058
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
 
-#: src/compose.c:6108
+#: src/compose.c:6067
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
 
-#: src/compose.c:6341
+#: src/compose.c:6300
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
 
-#: src/compose.c:6342 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2560
+#: src/compose.c:6301 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:274 src/toolbar.c:2466
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Zrušit posílání"
 
-#: src/compose.c:6342
+#: src/compose.c:6301
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignorovat přílohu"
 
-#: src/compose.c:6382
+#: src/compose.c:6341
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Část originálu %s"
 
-#: src/compose.c:6982
+#: src/compose.c:6941
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Přidat do knihy adres"
 
-#: src/compose.c:7143
+#: src/compose.c:7102
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Smazat obsah pole"
 
-#: src/compose.c:7147 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
+#: src/compose.c:7106 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
 
-#: src/compose.c:7362
+#: src/compose.c:7321
 msgid "Mime type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:7368 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:407
+#: src/compose.c:7327 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393
 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:442
-#: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
+#: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:446
 msgid "Size"
 msgstr "Délka"
 
-#: src/compose.c:7431
+#: src/compose.c:7390
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Uložit zprávu do "
 
-#: src/compose.c:7468 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
+#: src/compose.c:7427 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1075
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
@@ -2173,27 +2173,27 @@ msgstr "Uložit zprávu do "
 msgid "_Browse"
 msgstr "P_rocházet"
 
-#: src/compose.c:7490
+#: src/compose.c:7449
 msgid "Select folder to save message to"
 msgstr "Vybrat složku pro uložení zprávy"
 
-#: src/compose.c:7947
+#: src/compose.c:7906
 msgid "Hea_der"
 msgstr "_Záhlaví"
 
-#: src/compose.c:7952
+#: src/compose.c:7911
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Přílohy"
 
-#: src/compose.c:7966
+#: src/compose.c:7925
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "_Ostatní"
 
-#: src/compose.c:7981
+#: src/compose.c:7940
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "Pře_dmět:"
 
-#: src/compose.c:8205
+#: src/compose.c:8164
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2202,19 +2202,19 @@ msgstr ""
 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8352
+#: src/compose.c:8311
 msgid "_From:"
 msgstr "_Od:"
 
-#: src/compose.c:8369
+#: src/compose.c:8328
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
 
-#: src/compose.c:8371
+#: src/compose.c:8330
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
 
-#: src/compose.c:8553
+#: src/compose.c:8496
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2223,50 +2223,50 @@ msgstr ""
 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
 
-#: src/compose.c:8664 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
+#: src/compose.c:8597 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
 msgid "_None"
 msgstr "Žá_dné"
 
-#: src/compose.c:8765 src/prefs_template.c:752
+#: src/compose.c:8698 src/prefs_template.c:750
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:8862
+#: src/compose.c:8793
 #, c-format
 msgctxt "'%s' stands for a header name"
 msgid "Template '%s' format error."
 msgstr "Chyba formátu %s šablony."
 
-#: src/compose.c:9281
+#: src/compose.c:9194
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný MIME typ."
 
-#: src/compose.c:9296
+#: src/compose.c:9209
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
 
-#: src/compose.c:9370
+#: src/compose.c:9283
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:9387
+#: src/compose.c:9300
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:9428
+#: src/compose.c:9341
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
-#: src/compose.c:9448
+#: src/compose.c:9361
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta k souboru"
 
-#: src/compose.c:9449
+#: src/compose.c:9362
 msgid "File name"
 msgstr "Název souboru"
 
-#: src/compose.c:9708
+#: src/compose.c:9621
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2277,15 +2277,15 @@ msgstr ""
 "Mám přerušit proces?\n"
 "číslo procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:10175 src/messageview.c:1105
+#: src/compose.c:10088 src/messageview.c:1105
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
 
-#: src/compose.c:10201
+#: src/compose.c:10114
 msgid "Could not queue message."
 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
 
-#: src/compose.c:10203
+#: src/compose.c:10116
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -2296,15 +2296,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:10381
+#: src/compose.c:10294
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Nelze uložit koncept."
 
-#: src/compose.c:10385
+#: src/compose.c:10298
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "Nelze uložit koncept"
 
-#: src/compose.c:10386
+#: src/compose.c:10299
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2312,24 +2312,24 @@ msgstr ""
 "Nemohu uložit koncept.\n"
 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
 
-#: src/compose.c:10388
+#: src/compose.c:10301
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "_Zrušit ukončení"
 
-#: src/compose.c:10388
+#: src/compose.c:10301
 msgid "_Discard email"
 msgstr "_Zahodit zprávu"
 
-#: src/compose.c:10548 src/compose.c:10562
+#: src/compose.c:10461 src/compose.c:10475
 msgid "Select file"
 msgstr "Výběr souboru"
 
-#: src/compose.c:10576
+#: src/compose.c:10489
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
 
-#: src/compose.c:10578
+#: src/compose.c:10491
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2338,50 +2338,50 @@ msgstr ""
 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
 
-#: src/compose.c:10657
+#: src/compose.c:10570
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zrušit zprávu"
 
-#: src/compose.c:10658
+#: src/compose.c:10571
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
 
-#: src/compose.c:10659 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
+#: src/compose.c:10572 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Zahodit"
 
-#: src/compose.c:10659 src/compose.c:10663
+#: src/compose.c:10572 src/compose.c:10576
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Uložit jako _koncept"
 
-#: src/compose.c:10661 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
+#: src/compose.c:10574 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
 msgid "Save changes"
 msgstr "Uložit změny"
 
-#: src/compose.c:10662
+#: src/compose.c:10575
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
 
-#: src/compose.c:10663
+#: src/compose.c:10576
 msgid "_Don't save"
 msgstr "_Neukládat"
 
-#: src/compose.c:10734
+#: src/compose.c:10647
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
 msgstr "Chcete použít šablonu '%s'?"
 
-#: src/compose.c:10736
+#: src/compose.c:10649
 msgid "Apply template"
 msgstr "Použít šablonu"
 
-#: src/compose.c:10737 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
+#: src/compose.c:10650 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:774 src/prefs_template.c:311
 #: src/prefs_toolbar.c:1063
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Nahradit"
 
-#: src/compose.c:11608
+#: src/compose.c:11519
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
@@ -2399,20 +2399,20 @@ msgstr[2] ""
 "Chcete obsah %d souborů vložit do textu zprávy nebo soubory připojit ke "
 "zprávě jako přílohu?"
 
-#: src/compose.c:11614
+#: src/compose.c:11525
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Vložit nebo připojit?"
 
-#: src/compose.c:11615
+#: src/compose.c:11526
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Přiložit"
 
-#: src/compose.c:11835
+#: src/compose.c:11744
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:12132
+#: src/compose.c:12041
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2443,7 +2443,7 @@ msgstr ""
 msgid "Debug log"
 msgstr "Debug log"
 
-#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
+#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:534
 msgid "Close"
 msgstr "Zavřít"
 
@@ -2629,7 +2629,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr " Otestovat soubor "
 
 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2017
+#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1976
 #: src/wizard.c:1196 src/wizard.c:1616
 msgid "File"
 msgstr "Soubor"
@@ -2678,12 +2678,12 @@ msgstr "Upravit složku"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Zadejte název složky:"
 
-#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:594 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
 msgid "New folder"
 msgstr "Nová složka"
 
-#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:572 src/mh_gtk.c:145
+#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:595 src/mh_gtk.c:145
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Zadejte název složky:"
@@ -2753,7 +2753,7 @@ msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
 
-#: src/editldap.c:336 src/editldap.c:995
+#: src/editldap.c:336 src/editldap.c:971
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Upravit LDAP server"
 
@@ -2776,7 +2776,7 @@ msgstr ""
 msgid "STARTTLS"
 msgstr "STARTTLS"
 
-#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3464
+#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3396
 msgid "SSL/TLS"
 msgstr "SSL/TLS"
 
@@ -2916,11 +2916,11 @@ msgstr ""
 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
 
-#: src/editldap.c:712
+#: src/editldap.c:702
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Připojovací jméno"
 
-#: src/editldap.c:721
+#: src/editldap.c:711
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2932,52 +2932,46 @@ msgstr ""
 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
 "vyplňovat."
 
-#: src/editldap.c:728
+#: src/editldap.c:718
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Připojovací heslo"
 
-#: src/editldap.c:738
+#: src/editldap.c:728
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr ""
 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
 "\"."
 
-#: src/editldap.c:741 src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1862
-#: src/prefs_account.c:2581 src/prefs_account.c:2609
-#, fuzzy
-msgid "Show password"
-msgstr "SMTP heslo:"
-
-#: src/editldap.c:750
+#: src/editldap.c:733
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Časový limit (s)"
 
-#: src/editldap.c:764
+#: src/editldap.c:747
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgstr "Časový limit v sekundách."
 
-#: src/editldap.c:768
+#: src/editldap.c:751
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Maximum položek"
 
-#: src/editldap.c:782
+#: src/editldap.c:765
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
 
-#: src/editldap.c:797 src/prefs_account.c:3355
+#: src/editldap.c:780 src/prefs_account.c:3287
 msgid "Basic"
 msgstr "Server"
 
-#: src/editldap.c:799 src/gtk/quicksearch.c:708
+#: src/editldap.c:782 src/gtk/quicksearch.c:708
 msgid "Extended"
 msgstr "Ostatní"
 
-#: src/editldap.c:1000
+#: src/editldap.c:976
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Přidat nový LDAP server"
 
-#: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1450
+#: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1447
 #: src/prefs_summaries.c:449
 msgid "Tag"
 msgstr "Značka"
@@ -2990,32 +2984,32 @@ msgstr "Odstranit značku"
 msgid "Do you really want to delete this tag?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
 
-#: src/edittags.c:251
+#: src/edittags.c:244
 msgid "Delete all tags"
 msgstr "Odstranit všechny značky"
 
-#: src/edittags.c:252
+#: src/edittags.c:245
 msgid "Do you really want to delete all tags?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
 
-#: src/edittags.c:423
+#: src/edittags.c:416
 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
 
-#: src/edittags.c:465
+#: src/edittags.c:458
 msgid "Tag is not set."
 msgstr "Hodnota není nastavena."
 
-#: src/edittags.c:530
+#: src/edittags.c:523
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Apply tags"
 msgstr "Použít značky"
 
-#: src/edittags.c:544
+#: src/edittags.c:537
 msgid "New tag:"
 msgstr "Nová značka:"
 
-#: src/edittags.c:577
+#: src/edittags.c:570
 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
 
@@ -3039,16 +3033,6 @@ msgstr "Přidat nový vCard záznam"
 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
 msgstr "Není možné nastavit klientský certifikát.\n"
 
-#: src/etpan/nntp-thread.c:861
-#, fuzzy
-msgid "couldn't get xover range\n"
-msgstr "nelze získat xover\n"
-
-#: src/etpan/nntp-thread.c:954
-#, fuzzy
-msgid "couldn't get xhdr range\n"
-msgstr "nelze získat xhdr\n"
-
 #: src/exphtmldlg.c:105
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
@@ -3109,10 +3093,10 @@ msgid "Stylesheet"
 msgstr "Šablona stylu"
 
 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1571
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2225 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1190
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1190
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:949
-#: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6061
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:941
+#: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6019
 msgid "None"
 msgstr "Žádná"
 
@@ -3121,7 +3105,7 @@ msgstr "Žádná"
 msgid "Default"
 msgstr "Výchozí"
 
-#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246
+#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
 msgid "Full"
 msgstr "Úplná"
@@ -3351,7 +3335,7 @@ msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
 msgid "Distinguished Name"
 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
 
-#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8219
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8177
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
 
@@ -3607,23 +3591,23 @@ msgstr ""
 "filtrování zprávy (%s%s%s)\n"
 "%ssoubor zprávy: %s\n"
 
-#: src/folder.c:1570 src/prefs_folder_item.c:315
+#: src/folder.c:1570 src/foldersel.c:412 src/prefs_folder_item.c:315
 msgid "Inbox"
 msgstr "Doručená pošta"
 
-#: src/folder.c:1574
+#: src/folder.c:1574 src/foldersel.c:416
 msgid "Sent"
 msgstr "Odeslaná pošta"
 
-#: src/folder.c:1578 src/prefs_folder_item.c:318
+#: src/folder.c:1578 src/foldersel.c:420 src/prefs_folder_item.c:318
 msgid "Queue"
 msgstr "Fronta"
 
-#: src/folder.c:1582 src/prefs_folder_item.c:319
+#: src/folder.c:1582 src/foldersel.c:424 src/prefs_folder_item.c:319
 msgid "Trash"
 msgstr "Koš"
 
-#: src/folder.c:1586 src/prefs_folder_item.c:317
+#: src/folder.c:1586 src/foldersel.c:428 src/prefs_folder_item.c:317
 msgid "Drafts"
 msgstr "Koncepty"
 
@@ -3668,29 +3652,29 @@ msgstr "Jméno složky nemůže končit tečkou."
 msgid "Select folder"
 msgstr "Vybrat složku"
 
-#: src/foldersel.c:573 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
+#: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nová složka"
 
-#: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
+#: src/foldersel.c:604 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:432
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2059
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2063
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
 
-#: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
+#: src/foldersel.c:619 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2066
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:444 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2070
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Složka '%s' už existuje."
 
-#: src/foldersel.c:603 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
+#: src/foldersel.c:626 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
 #, c-format
@@ -3735,14 +3719,14 @@ msgstr "Odeslat _frontu..."
 
 #: src/folderview.c:397 src/folderview.c:444
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
-#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6335
+#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6293
 msgid "New"
 msgstr "Nové"
 
 #: src/folderview.c:398 src/folderview.c:445
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
-#: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6337
-#: src/toolbar.c:512
+#: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6295
+#: src/toolbar.c:509
 msgid "Unread"
 msgstr "Nepřečtené"
 
@@ -3752,7 +3736,7 @@ msgid "Total"
 msgstr "Celkem"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:448
+#: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:447
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
@@ -3760,7 +3744,7 @@ msgstr "#"
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
 
-#: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4182
+#: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4140
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
 
@@ -3772,11 +3756,11 @@ msgstr ""
 "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce a jejích podsložkách "
 "jako přečtené?"
 
-#: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4183
+#: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4141
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
 
-#: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4221
+#: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4179
 msgid "Mark all as unread"
 msgstr "Označit všechny jako nepřečtené"
 
@@ -3788,16 +3772,16 @@ msgstr ""
 "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce a jejích podsložkách "
 "jako nepřečtené?"
 
-#: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4222
+#: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4180
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako nepřečtené?"
 
-#: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4606
+#: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4605
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s/%s..."
 msgstr "Prohledávám složku %s/%s..."
 
-#: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4610 src/mainwindow.c:5249 src/setup.c:96
+#: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4609 src/mainwindow.c:5249 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
 msgstr "Prohledávám složku %s..."
@@ -3856,27 +3840,27 @@ msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
 msgid "_Empty trash"
 msgstr "_Vyprázdnit koš"
 
-#: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:3008
+#: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:2911
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Varování offline režimu"
 
-#: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:3009
+#: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:2912
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
 
-#: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:3028
+#: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:2931
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
 
-#: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:3029
+#: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:2932
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
 
-#: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:3048
+#: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:2951
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
 
-#: src/folderview.c:2554 src/main.c:2780 src/toolbar.c:3051
+#: src/folderview.c:2554 src/main.c:2752 src/toolbar.c:2954
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3942,7 +3926,7 @@ msgstr "Přesun se nezdařil!"
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
 
-#: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4618 src/summaryview.c:4724
+#: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4576 src/summaryview.c:4682
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
 
@@ -3966,7 +3950,7 @@ msgstr " Vyhledat "
 msgid "Newsgroup name"
 msgstr "Název diskusní skupiny"
 
-#: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:184
+#: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:171
 msgid "Messages"
 msgstr "Zprávy"
 
@@ -3982,7 +3966,7 @@ msgstr "moderovaný"
 msgid "readonly"
 msgstr "pouze pro čtení"
 
-#: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
+#: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:114
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:148
 msgid "unknown"
@@ -3992,7 +3976,7 @@ msgstr "neznámý"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
 
-#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1934 src/summaryview.c:1600
+#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1922 src/summaryview.c:1587
 msgid "Done."
 msgstr "Hotovo."
 
@@ -4022,11 +4006,11 @@ msgstr ""
 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:"
 
-#: src/gtk/about.c:162 src/gtk/about.c:850
+#: src/gtk/about.c:162
 msgid ""
 "Copyright (C) 1999-2017\n"
 "The Claws Mail Team\n"
-"and Hiroyuki Yamamoto"
+" and Hiroyuki Yamamoto"
 msgstr ""
 "Copyright (C) 1999-2017\n"
 "The Claws Mail Team\n"
@@ -4063,7 +4047,7 @@ msgstr ""
 "Lokalizace: %s (znaková sada: %s)\n"
 "Operační systém: neznámý"
 
-#: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:808 src/wizard.c:527
+#: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:805 src/wizard.c:527
 msgid "The Claws Mail Team"
 msgstr "Tým Claws Mail"
 
@@ -4179,44 +4163,44 @@ msgstr ""
 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
 "programem. Pokud ne, viz."
 
-#: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2604
+#: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2576
 msgid "Session statistics\n"
 msgstr "Statistiky relace\n"
 
-#: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2614 src/main.c:2617
+#: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2586 src/main.c:2589
 #, c-format
 msgid "Started: %s\n"
 msgstr "Spuštěno: %s\n"
 
-#: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2623
+#: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2595
 msgid "Incoming traffic\n"
 msgstr "Příchozí provoz\n"
 
-#: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2626
+#: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2598
 #, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2632
+#: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2604
 msgid "Outgoing traffic\n"
 msgstr "Odchozí provoz\n"
 
-#: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2635
+#: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2607
 #, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2639
+#: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2611
 #, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2643
+#: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2615
 #, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2647
+#: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2619
 #, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
@@ -4225,6 +4209,16 @@ msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
 msgid "About Claws Mail"
 msgstr "O Claws Mail"
 
+#: src/gtk/about.c:850
+msgid ""
+"Copyright (C) 1999-2017\n"
+"The Claws Mail Team\n"
+"and Hiroyuki Yamamoto"
+msgstr ""
+"Copyright (C) 1999-2017\n"
+"The Claws Mail Team\n"
+"a Hiroyuki Yamamoto"
+
 #: src/gtk/about.c:864
 msgid "_Info"
 msgstr "_Informace"
@@ -4249,63 +4243,63 @@ msgstr "_Poznámky k verzi"
 msgid "_Statistics"
 msgstr "_Statistiky"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
+#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:367
 msgid "Orange"
 msgstr "Oranžová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
+#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:371
 msgid "Red"
 msgstr "Červená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
+#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:375
 msgid "Pink"
 msgstr "Růžová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
+#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:379
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Nebeská modř"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
+#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:383
 msgid "Blue"
 msgstr "Modrá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
+#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:387
 msgid "Green"
 msgstr "Zelená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
+#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:391
 msgid "Brown"
 msgstr "Hnědá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
+#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:395
 msgid "Grey"
 msgstr "Šedá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
+#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:399
 msgid "Light brown"
 msgstr "Světle hnědá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
+#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:403
 msgid "Dark red"
 msgstr "Tmavě červená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:407
 msgid "Dark pink"
 msgstr "Tmavě růžová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:411
 msgid "Steel blue"
 msgstr "Ocelově modrá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:415
 msgid "Gold"
 msgstr "Zlatá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:419
 msgid "Bright green"
 msgstr "Světle zelená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:423
 msgid "Magenta"
 msgstr "Fialová"
 
@@ -4360,55 +4354,59 @@ msgstr ""
 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
 "aktivuje učení z chyby.\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:1943
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1800
+msgid "Change to..."
+msgstr "Změnit na..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
 msgid "More..."
 msgstr "Více..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1861
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1867
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
 msgstr "\"%s\" neznámé ve slovníku '%s'"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1877
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1883
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1887
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1893
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1897
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1903
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Nahradit čím..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1910
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1916
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr "Otestovat pomocí %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1932
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1938
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(nejsou návrhy)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2006
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2012
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "Slovník: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2021
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2027
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Použít předchozí (%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2032
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2038
 msgid "Use both dictionaries"
 msgstr "Použít oba slovníky"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2048 src/prefs_spelling.c:144
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Kontrolovat během psaní"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2147
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2153
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -4417,7 +4415,7 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2203
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2209
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
@@ -4426,26 +4424,26 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1939
+#: src/gtk/gtkutils.c:1927
 msgid "Failed: no service record found."
 msgstr "Selhalo: nenalezen záznam o službě."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1942
+#: src/gtk/gtkutils.c:1930
 msgid "Failed: network error."
 msgstr "Selhalo: chyba sítě."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1945
+#: src/gtk/gtkutils.c:1933
 #, c-format
 msgid "Failed: unknown error (%d)."
 msgstr "Selhalo: neznámá chyba (%d)."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:2015
+#: src/gtk/gtkutils.c:2003
 msgid "Configuring..."
 msgstr "Nastavování..."
 
-#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1262
-#: src/prefs_matcher.c:2168 src/prefs_summaries.c:443
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:446
+#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1259
+#: src/prefs_matcher.c:2166 src/prefs_summaries.c:443
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:445
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
@@ -4453,9 +4451,9 @@ msgstr "Datum"
 msgid "Date:"
 msgstr "Datum:"
 
-#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1259
-#: src/prefs_matcher.c:2165 src/prefs_summaries.c:445
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:444
+#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1256
+#: src/prefs_matcher.c:2163 src/prefs_summaries.c:445
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:443
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
@@ -4475,14 +4473,14 @@ msgstr "Odesílatel:"
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Odpovědět komu"
 
-#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1260
-#: src/prefs_matcher.c:2166 src/prefs_summaries.c:446
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:445
+#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1257
+#: src/prefs_matcher.c:2164 src/prefs_summaries.c:446
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:444
 msgid "To"
 msgstr "Komu"
 
-#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1261
-#: src/prefs_matcher.c:2167 src/quote_fmt.c:58
+#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1258
+#: src/prefs_matcher.c:2165 src/quote_fmt.c:58
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopie"
 
@@ -4490,8 +4488,8 @@ msgstr "Kopie"
 msgid "Bcc"
 msgstr "Skrytá kopie"
 
-#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1263
-#: src/prefs_matcher.c:2169 src/quote_fmt.c:61
+#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1260
+#: src/prefs_matcher.c:2167 src/quote_fmt.c:61
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Message-ID"
 
@@ -4503,8 +4501,8 @@ msgstr "Message-ID:"
 msgid "In-Reply-To"
 msgstr "V odpovědi komu"
 
-#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1265
-#: src/prefs_matcher.c:2171 src/quote_fmt.c:60
+#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1262
+#: src/prefs_matcher.c:2169 src/quote_fmt.c:60
 msgid "References"
 msgstr "References"
 
@@ -4512,13 +4510,13 @@ msgstr "References"
 msgid "References:"
 msgstr "References:"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1258
-#: src/prefs_matcher.c:2164 src/prefs_summaries.c:447
-#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:443
+#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1255
+#: src/prefs_matcher.c:2162 src/prefs_summaries.c:447
+#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:442
 msgid "Subject"
 msgstr "Předmět"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702
+#: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:700
 #: src/summary_search.c:488
 msgid "Subject:"
 msgstr "Předmět:"
@@ -4535,7 +4533,7 @@ msgstr "Komentáře:"
 msgid "Keywords"
 msgstr "Klíčová slova"
 
-#: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704
+#: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702
 msgid "Keywords:"
 msgstr "Klíčová slova:"
 
@@ -4611,8 +4609,8 @@ msgstr "Příjmuto"
 msgid "Received:"
 msgstr "Příjmuto:"
 
-#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1264
-#: src/prefs_matcher.c:2170 src/quote_fmt.c:59
+#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1261
+#: src/prefs_matcher.c:2168 src/quote_fmt.c:59
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Diskusní skupiny"
 
@@ -4638,11 +4636,11 @@ msgstr "Zobrazen:"
 
 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summaries.c:451
-#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2823
+#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2810
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: src/gtk/headers.h:37 src/prefs_themes.c:999
+#: src/gtk/headers.h:37 src/prefs_themes.c:996
 msgid "Status:"
 msgstr "Stav:"
 
@@ -4710,7 +4708,7 @@ msgstr "Priorita"
 msgid "Precedence:"
 msgstr "Priorita:"
 
-#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1078
+#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1066
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizace"
 
@@ -5029,7 +5027,7 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:181
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:137
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:545
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:427
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:424
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:398
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:413
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:432
@@ -5038,8 +5036,7 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:486
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:504
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:522
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:686 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:706
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:617 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:82
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:774 src/prefs_toolbar.c:957
@@ -5047,34 +5044,32 @@ msgid "Plugins"
 msgstr "Zásuvné moduly"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:336
-#, fuzzy
-msgid "_Load..."
+msgid "Load..."
 msgstr "Zavést..."
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
-#, fuzzy
-msgid "_Unload"
+msgid "Unload"
 msgstr "Odebrat"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:229
+#: src/gtk/pluginwindow.c:350 src/prefs_summaries.c:229
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:375
+#: src/gtk/pluginwindow.c:374
 #, c-format
 msgid "For more information about plugins see the %sClaws Mail website%s."
 msgstr ""
 "Pro více informací o zásuvných modulech navštivte %stránku Claws Mail%s."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:416
+#: src/gtk/pluginwindow.c:415
 msgid "Click here to load one or more plugins"
 msgstr "Klikněte zde pro načtení jednoho nebo více modulů"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:419
+#: src/gtk/pluginwindow.c:418
 msgid "Unload the selected plugin"
 msgstr "Odebrat vybraný zásuvný modul"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:484
+#: src/gtk/pluginwindow.c:483
 msgid "Loaded plugins"
 msgstr "Zavedené moduly"
 
@@ -5086,12 +5081,12 @@ msgstr "Index stránky"
 msgid "_Hide"
 msgstr "_Skrýt"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:688
-#: src/prefs_account.c:3354 src/prefs_account.c:3372 src/prefs_account.c:3390
-#: src/prefs_account.c:3408 src/prefs_account.c:3426 src/prefs_account.c:3444
-#: src/prefs_account.c:3463 src/prefs_account.c:3556
-#: src/prefs_filtering_action.c:1425 src/prefs_filtering.c:397
-#: src/prefs_filtering.c:1879
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:685
+#: src/prefs_account.c:3286 src/prefs_account.c:3304 src/prefs_account.c:3322
+#: src/prefs_account.c:3340 src/prefs_account.c:3358 src/prefs_account.c:3376
+#: src/prefs_account.c:3395 src/prefs_account.c:3488
+#: src/prefs_filtering_action.c:1422 src/prefs_filtering.c:397
+#: src/prefs_filtering.c:1877
 msgid "Account"
 msgstr "Účet"
 
@@ -5368,7 +5363,7 @@ msgid "Signer"
 msgstr "Podepsal"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170 src/gtk/sslcertwindow.c:194
-#: src/prefs_themes.c:955
+#: src/prefs_themes.c:952
 msgid "Name: "
 msgstr "Jméno: "
 
@@ -5500,15 +5495,15 @@ msgstr "Značky:"
 
 #: src/headerview.c:192 src/plugins/notification/notification_popup.c:313
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:620
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3423
-#: src/summaryview.c:3441 src/summaryview.c:3462
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3381
+#: src/summaryview.c:3399 src/summaryview.c:3420
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Neznámý odesílatel)"
 
 #: src/headerview.c:207 src/plugins/notification/notification_popup.c:315
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:624
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3474
-#: src/summaryview.c:3477
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3432
+#: src/summaryview.c:3435
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Žádný předmět)"