add Slovak translation
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Wed, 3 Sep 2003 10:11:29 +0000 (10:11 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Wed, 3 Sep 2003 10:11:29 +0000 (10:11 +0000)
ChangeLog.claws
configure.ac
po/sk.po [new file with mode: 0644]

index bf7e8ad315c2d8e08c7c922a40e99fa87db7098c..f78438a811e10ca477ce6d5e61a83978d51b466a 100644 (file)
@@ -1,3 +1,9 @@
+2003-09-03 [paul]      0.9.4claws57
+
+       * po/sk.po      ** NEW FILE **
+               add Slovak translation. Submitted by Andrej Kacian 
+               <andrej@kacian.sk>
+
 2003-09-03 [paul]      0.9.4claws56
 
        * src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c
index ef973cee52e65b8eb08230ed664ae42218c5b2fc..ee6ce6e415a1de6920e9485f5ab10c6f660440c1 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=9
 MICRO_VERSION=4
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=56
+EXTRA_VERSION=57
 if test $EXTRA_VERSION -eq 0; then
     VERSION=${MAJOR_VERSION}.${MINOR_VERSION}.${MICRO_VERSION}claws
 else
@@ -89,7 +89,7 @@ esac
 AM_ICONV
 
 dnl for gettext
-ALL_LINGUAS="bg cs de el en_GB es fr hr hu it ja ko nl pl pt_BR ru sr sv zh_TW.Big5"
+ALL_LINGUAS="bg cs de el en_GB es fr hr hu it ja ko nl pl pt_BR ru sk sr sv zh_TW.Big5"
 AM_GNU_GETTEXT([use-libtool])
 dnl AC_CHECK_FUNC(gettext, AC_CHECK_LIB(intl, gettext))
 localedir='${prefix}/${DATADIRNAME}/locale'
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b0960af
--- /dev/null
+++ b/po/sk.po
@@ -0,0 +1,8628 @@
+# translation of sylpheed-claws to Slovak
+# Copyright (C) 2003 Andrej Kacian
+# This file is distributed under the same license as the Sylpheed package.
+# Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-08-12 15:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-09-03 01:07+0200\n"
+"Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
+"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
+
+#: src/account.c:305
+msgid ""
+"Some composing windows are open.\n"
+"Please close all the composing windows before editing the accounts."
+msgstr ""
+"Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
+"Prosím zatvorte v¹etky tieto okná predtým, ako zaènete meni» nastavenia kônt."
+
+#: src/account.c:555
+msgid "Edit accounts"
+msgstr "Úprava kônt"
+
+#: src/account.c:573
+msgid ""
+"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
+"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+msgstr ""
+"Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má by» konto kontrolované\n"
+"pri voµbe 'Prija» v¹etko', zatrhnite políèko v ståpci oznaèenom 'G'."
+
+#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:616
+#: src/compose.c:4638 src/compose.c:4808 src/editaddress.c:774
+#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
+#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
+#: src/select-keys.c:301
+msgid "Name"
+msgstr "Meno"
+
+#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
+msgid "Protocol"
+msgstr "Protokol"
+
+#: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
+msgid "Server"
+msgstr "Server"
+
+#: src/account.c:624 src/addressbook.c:755 src/editaddress.c:722
+#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
+#: src/prefs_filtering.c:417 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
+#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
+msgid "Add"
+msgstr "Prida»"
+
+#: src/account.c:630
+msgid "Edit"
+msgstr "Upravi»"
+
+#: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
+msgid " Delete "
+msgstr "Zmaza»"
+
+#: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:471
+#: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
+msgid "Down"
+msgstr "Nadol"
+
+#: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:465
+#: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
+msgid "Up"
+msgstr "Nahor"
+
+#: src/account.c:662
+msgid " Set as default account "
+msgstr "Nastavi» ako východzie konto"
+
+#: src/account.c:668 src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:2990
+#: src/addressbook.c:2994 src/addressbook.c:3032 src/crash.c:240
+#: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
+#: src/inc.c:689 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
+msgid "Close"
+msgstr "Zavrie»"
+
+#: src/account.c:736
+msgid "Delete account"
+msgstr "Zmaza» konto"
+
+#: src/account.c:737
+msgid "Do you really want to delete this account?"
+msgstr "Naozaj chcete zmaza» toto konto?"
+
+#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1005 src/addressbook.c:2182
+#: src/compose.c:2966 src/compose.c:3452 src/compose.c:5923 src/compose.c:6231
+#: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
+#: src/folderview.c:2113 src/folderview.c:2172 src/folderview.c:2264
+#: src/folderview.c:2399 src/folderview.c:2438 src/inc.c:167 src/inc.c:268
+#: src/mainwindow.c:1408 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:969
+#: src/prefs_filtering.c:1096 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
+#: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:916 src/summaryview.c:1379
+#: src/summaryview.c:1423 src/summaryview.c:1466 src/summaryview.c:1490
+#: src/summaryview.c:1522 src/summaryview.c:1547 src/summaryview.c:1572
+#: src/summaryview.c:1597 src/summaryview.c:3082 src/toolbar.c:2048
+msgid "Yes"
+msgstr "Áno"
+
+#: src/account.c:738 src/compose.c:3452 src/compose.c:5923
+#: src/folderview.c:2113 src/folderview.c:2172 src/folderview.c:2264
+#: src/folderview.c:2399 src/folderview.c:2438 src/ssl_manager.c:271
+msgid "+No"
+msgstr "+Nie"
+
+#: src/addressadd.c:162
+msgid "Add to address book"
+msgstr "Prida» do adresára"
+
+#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
+msgid "Address"
+msgstr "Adresár"
+
+#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:618 src/editaddress.c:628
+#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
+msgid "Remarks"
+msgstr "Poznámky"
+
+#: src/addressadd.c:226
+msgid "Select Address Book Folder"
+msgstr "Vyberte prieèinok adresára"
+
+#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
+#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3091 src/compose.c:5745
+#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:319
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1423
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2336 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:609
+#: src/mainwindow.c:2151 src/messageview.c:937 src/mimeview.c:1018
+#: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:449
+#: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2986 src/prefs_common.c:3155
+#: src/prefs_common.c:3482 src/prefs_customheader.c:157
+#: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:336
+#: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
+#: src/ssl_manager.c:98
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2176 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:3091 src/compose.c:5746 src/compose.c:6414 src/compose.c:6452
+#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
+#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
+#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
+#: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242
+#: src/gtk/prefswindow.c:320 src/gtk/gtkaspell.c:1432 src/import.c:191
+#: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
+#: src/inputdialog.c:204 src/main.c:609 src/mainwindow.c:2151
+#: src/messageview.c:937 src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083
+#: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
+#: src/prefs_common.c:2987 src/prefs_common.c:3483
+#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
+#: src/prefs_filtering.c:337 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:916
+#: src/summaryview.c:3424
+msgid "Cancel"
+msgstr "Storno"
+
+#: src/addressbook.c:355 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:411
+#: src/messageview.c:143
+msgid "/_File"
+msgstr "/_Súbor"
+
+#: src/addressbook.c:356
+msgid "/_File/New _Book"
+msgstr "/_Súbor/Nový _Adresár"
+
+#: src/addressbook.c:357
+msgid "/_File/New _vCard"
+msgstr "/_Súbor/Nový _vCard"
+
+#: src/addressbook.c:359
+msgid "/_File/New _JPilot"
+msgstr "/_Súbor/Nový _JPilot"
+
+#: src/addressbook.c:362
+msgid "/_File/New _Server"
+msgstr "/_Súbor/Nový _Server"
+
+#: src/addressbook.c:364 src/addressbook.c:367 src/compose.c:503
+#: src/mainwindow.c:427 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:146
+msgid "/_File/---"
+msgstr "/_Súbor/---"
+
+#: src/addressbook.c:365
+msgid "/_File/_Edit"
+msgstr "/_Súbor/_Upravi»"
+
+#: src/addressbook.c:366
+msgid "/_File/_Delete"
+msgstr "/_Súbor/Z_maza»"
+
+#: src/addressbook.c:368
+msgid "/_File/_Save"
+msgstr "/_Súbor/U_lo¾i»"
+
+#: src/addressbook.c:369 src/compose.c:504 src/messageview.c:147
+msgid "/_File/_Close"
+msgstr "/_Súbor/_Zavrie»"
+
+#: src/addressbook.c:370 src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
+#: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:149
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/_Upravi»"
+
+#: src/addressbook.c:371
+msgid "/_Edit/C_ut"
+msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnú»"
+
+#: src/addressbook.c:372 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:435
+#: src/messageview.c:150
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/Úp_ravy/_Kopírova»"
+
+#: src/addressbook.c:373 src/compose.c:512
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/Úp_ravy/_Prilepi»"
+
+#: src/addressbook.c:374 src/compose.c:509 src/compose.c:592
+#: src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:152
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/Úp_ravy/---"
+
+#: src/addressbook.c:375
+msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
+msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾i» _adresu"
+
+#: src/addressbook.c:376
+msgid "/_Address"
+msgstr "/_Adresa"
+
+#: src/addressbook.c:377
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
+
+#: src/addressbook.c:378
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
+
+#: src/addressbook.c:379
+msgid "/_Address/New _Folder"
+msgstr "/_Adresa/Nový _Prieèinok"
+
+#: src/addressbook.c:380
+msgid "/_Address/---"
+msgstr "/_Adresa/--- "
+
+#: src/addressbook.c:381
+msgid "/_Address/_Edit"
+msgstr "/_Adresa/_Upravi»"
+
+#: src/addressbook.c:382
+msgid "/_Address/_Delete"
+msgstr "/_Adresa/Z_maza»"
+
+#: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:387 src/mainwindow.c:651
+#: src/mainwindow.c:662 src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:667
+#: src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:265
+#: src/messageview.c:276
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/_Nástroje/---"
+
+#: src/addressbook.c:384
+msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
+msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor _LDIF..."
+
+#: src/addressbook.c:385
+msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
+msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor z _Mutt-u..."
+
+#: src/addressbook.c:386
+msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
+msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor z _Pine..."
+
+#: src/addressbook.c:388
+msgid "/_Tools/Export _HTML..."
+msgstr "/_Nástroje/Exportova» _HTML..."
+
+#: src/addressbook.c:389
+msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
+msgstr "/_Nástroje/Exportova» súbor L_DIF"
+
+#: src/addressbook.c:390 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:698
+#: src/messageview.c:279
+msgid "/_Help"
+msgstr "/_Pomocník"
+
+#: src/addressbook.c:391 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:708
+#: src/messageview.c:280
+msgid "/_Help/_About"
+msgstr "/_Pomocník/_O programe"
+
+#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
+msgid "/New _Address"
+msgstr "/Nová _Adresa"
+
+#: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
+msgid "/New _Group"
+msgstr "/Nová _Skupina"
+
+#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
+msgid "/New _Folder"
+msgstr "/Nový _Prieèinok"
+
+#: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:416 src/addressbook.c:420 src/compose.c:493
+#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:291 src/folderview.c:300
+#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
+#: src/folderview.c:321 src/folderview.c:326 src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:332 src/folderview.c:342 src/folderview.c:346
+#: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
+#: src/summaryview.c:457
+msgid "/---"
+msgstr "/---"
+
+#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415 src/summaryview.c:419
+msgid "/_Delete"
+msgstr "/Z_maza»"
+
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417
+msgid "/C_ut"
+msgstr "/_Vystrihnú»"
+
+#: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
+msgid "/_Copy"
+msgstr "/_Kopírova»"
+
+#: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
+msgid "/_Paste"
+msgstr "/V_lo¾i»"
+
+#: src/addressbook.c:421
+msgid "/Pa_ste Address"
+msgstr "/Vlo¾i» _adresu"
+
+#: src/addressbook.c:433 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:118
+msgid "Unknown"
+msgstr "Neznáma"
+
+#: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:459 src/importldif.c:125
+msgid "Success"
+msgstr "Úspech"
+
+#: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:126
+msgid "Bad arguments"
+msgstr "Neplatné parametre"
+
+#: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:127
+msgid "File not specified"
+msgstr "Nie je urèený súbor"
+
+#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:128
+msgid "Error opening file"
+msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
+
+#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:129
+msgid "Error reading file"
+msgstr "Chyba pri èítaní súboru"
+
+#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:130
+msgid "End of file encountered"
+msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
+
+#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:131
+msgid "Error allocating memory"
+msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
+
+#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:132
+msgid "Bad file format"
+msgstr "Neplatný formát súboru"
+
+#: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:133
+msgid "Error writing to file"
+msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
+
+#: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:134
+msgid "Error opening directory"
+msgstr "Chyba pri otváraní prieèinku"
+
+#: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:135
+msgid "No path specified"
+msgstr "Nebola zadaná cesta"
+
+#: src/addressbook.c:460
+msgid "Error connecting to LDAP server"
+msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:461
+msgid "Error initializing LDAP"
+msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:462
+msgid "Error binding to LDAP server"
+msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
+
+#: src/addressbook.c:463
+msgid "Error searching LDAP database"
+msgstr "Chyba pri èítaní LDAP databázy"
+
+#: src/addressbook.c:464
+msgid "Timeout performing LDAP operation"
+msgstr "Pri LDAP operácii vypr¹al èasový limit"
+
+#: src/addressbook.c:465 src/addressbook.c:466
+msgid "Error in LDAP search criteria"
+msgstr "Chybné vyhµadávacie kritériá LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:467
+msgid "No LDAP entries found for search criteria"
+msgstr "Neboli nájdené ¾iadne polo¾ky LDAP vyhovujúce kritériám"
+
+#: src/addressbook.c:617
+msgid "E-Mail address"
+msgstr "E-mailová adresa"
+
+#: src/addressbook.c:621 src/prefs_common.c:2613 src/toolbar.c:178
+#: src/toolbar.c:1751
+msgid "Address book"
+msgstr "Otvori» adresár"
+
+#: src/addressbook.c:720
+msgid "Name:"
+msgstr "Meno:"
+
+#: src/addressbook.c:752 src/addressbook.c:2175 src/addressbook.c:2182
+#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
+#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
+#: src/prefs_filtering.c:134 src/prefs_filtering.c:430 src/prefs_matcher.c:570
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
+#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
+msgid "Delete"
+msgstr "Zmaza»"
+
+#: src/addressbook.c:758
+msgid "Lookup"
+msgstr "Vyhµada»"
+
+#: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1408 src/compose.c:3141
+#: src/compose.c:4455 src/compose.c:5162 src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
+msgid "To:"
+msgstr "Komu:"
+
+#: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1392 src/compose.c:3140
+#: src/prefs_template.c:175
+msgid "Cc:"
+msgstr "Kópia:"
+
+#: src/addressbook.c:778 src/compose.c:1395 src/prefs_template.c:176
+msgid "Bcc:"
+msgstr "Slepá kópia:"
+
+#: src/addressbook.c:980 src/addressbook.c:1003
+msgid "Delete address(es)"
+msgstr "Zmaza» adresu(y)"
+
+#: src/addressbook.c:981
+msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
+msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre èítanie a nedajú sa odstráni»."
+
+#: src/addressbook.c:1004
+msgid "Really delete the address(es)?"
+msgstr "Naozaj zmaza» adresu(y)?"
+
+#: src/addressbook.c:1005 src/addressbook.c:2182 src/compose.c:2966
+#: src/compose.c:6231 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
+#: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:167 src/inc.c:268 src/mainwindow.c:1408
+#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:969
+#: src/prefs_filtering.c:1096 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:916 src/summaryview.c:1379 src/summaryview.c:1423
+#: src/summaryview.c:1466 src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1522
+#: src/summaryview.c:1547 src/summaryview.c:1572 src/summaryview.c:1597
+#: src/summaryview.c:3082 src/toolbar.c:2048
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
+
+#: src/addressbook.c:1518 src/addressbook.c:1591
+msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
+msgstr "Nemô¾em vklada». Cieµový adresár je len pre èítanie."
+
+#: src/addressbook.c:1529
+msgid "Cannot paste into an address group."
+msgstr "Nemô¾em vklada» do skupiny adries."
+
+#: src/addressbook.c:2172
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
+"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+msgstr ""
+"Naozaj chcete zmaza» prieèinok A SÚÈASNE v¹etky adresy v %s ?\n"
+"Ak zma¾ete len prieèinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného prieèinku."
+
+#: src/addressbook.c:2176
+msgid "Folder only"
+msgstr "Len prieèinok"
+
+#: src/addressbook.c:2176
+msgid "Folder and Addresses"
+msgstr "Prieèinok aj adresy"
+
+#: src/addressbook.c:2181
+#, c-format
+msgid "Really delete `%s' ?"
+msgstr "Naozaj zmaza» '%s' ?"
+
+#: src/addressbook.c:2940
+msgid "New user, could not save index file."
+msgstr "Nový u¾ivateµ; nepodarilo sa ulo¾i» indexový súbor."
+
+#: src/addressbook.c:2944
+msgid "New user, could not save address book files."
+msgstr "Nový u¾ivateµ; nedajú sa ulo¾i» súbory adresára."
+
+#: src/addressbook.c:2954
+msgid "Old address book converted successfully."
+msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspe¹ne."
+
+#: src/addressbook.c:2959
+msgid ""
+"Old address book converted,\n"
+"could not save new address index file"
+msgstr ""
+"Konverzia starého adresára prebehla,\n"
+"nedá sa ulo¾i» indexový súbor nového adresára"
+
+#: src/addressbook.c:2972
+msgid ""
+"Could not convert address book,\n"
+"but created empty new address book files."
+msgstr ""
+"Nedá sa konvertova» starý adresár,\n"
+"ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
+
+#: src/addressbook.c:2978
+msgid ""
+"Could not convert address book,\n"
+"could not create new address book files."
+msgstr ""
+"Nedá sa konvertova» starý adresár,\n"
+"nedajú sa ani vytvori» súbory nového adresára."
+
+#: src/addressbook.c:2983
+msgid ""
+"Could not convert address book\n"
+"and could not create new address book files."
+msgstr ""
+"Nedá sa konvertova» starý adresár\n"
+"a nedajú sa ani vytvori» súbory nového adresára."
+
+#: src/addressbook.c:2990
+msgid "Addressbook conversion error"
+msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
+
+#: src/addressbook.c:2994
+msgid "Addressbook conversion"
+msgstr "Konverzia adresára"
+
+#: src/addressbook.c:3030
+msgid "Addressbook Error"
+msgstr "Chyba v adresári"
+
+#: src/addressbook.c:3031
+msgid "Could not read address index"
+msgstr "Nedá sa naèíta» zoznam adries"
+
+#: src/addressbook.c:3393
+msgid "Busy searching LDAP..."
+msgstr "Prehµadávam LDAP..."
+
+#: src/addressbook.c:3528 src/prefs_common.c:1033
+msgid "Interface"
+msgstr "Ovládanie"
+
+#: src/addressbook.c:3544 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
+msgid "Address Book"
+msgstr "Adresár"
+
+#: src/addressbook.c:3560
+msgid "Person"
+msgstr "Osoba"
+
+#: src/addressbook.c:3576
+msgid "EMail Address"
+msgstr "E-mailová adresa"
+
+#: src/addressbook.c:3592
+msgid "Group"
+msgstr "Skupina"
+
+#: src/addressbook.c:3608 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:383
+#: src/prefs_account.c:2125
+msgid "Folder"
+msgstr "Prieèinok"
+
+#: src/addressbook.c:3624
+msgid "vCard"
+msgstr "vCard"
+
+#: src/addressbook.c:3640 src/addressbook.c:3656
+msgid "JPilot"
+msgstr "JPilot"
+
+#: src/addressbook.c:3672
+msgid "LDAP Server"
+msgstr "LDAP server"
+
+#: src/addrgather.c:156
+msgid "Please specify name for address book."
+msgstr "Prosím zvoµte názov pre adresár."
+
+#: src/addrgather.c:176
+msgid "Please select the mail headers to search."
+msgstr "Prosím zvoµte po¹tové hlavièky pre vyhµadávanie."
+
+#: src/addrgather.c:183
+msgid "Busy harvesting addresses..."
+msgstr "Zozbieravam adresy..."
+
+#: src/addrgather.c:221
+msgid "Addresses gathered successfully."
+msgstr "Adresy zozbierané úspe¹ne."
+
+#: src/addrgather.c:285
+msgid "No folder or message was selected."
+msgstr "Nie je zvolený ¾iadny prieèinok ani správa."
+
+#: src/addrgather.c:293
+msgid ""
+"Please select a folder to process from the folder\n"
+"list. Alternatively, select one or messages from\n"
+"the message list."
+msgstr ""
+"Prosím zvoµte prieèinok, alebo zvoµte jednu alebo\n"
+"viacero správ, ktoré sa majú spracova»."
+
+#: src/addrgather.c:345
+msgid "Folder :"
+msgstr "Prieèinok:"
+
+#: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
+#: src/importldif.c:948
+msgid "Address Book :"
+msgstr "Adresár :"
+
+#: src/addrgather.c:366
+msgid "Folder Size :"
+msgstr "Veµkos» prieèinku :"
+
+#: src/addrgather.c:381
+msgid "Process these mail header fields"
+msgstr "Spracova» tieto po¹tové hlavièky"
+
+#: src/addrgather.c:399
+msgid "Include sub-folders"
+msgstr "Platí aj pre podprieèinky"
+
+#: src/addrgather.c:422
+msgid "Header Name"
+msgstr "Názov hlavièky"
+
+#: src/addrgather.c:423
+msgid "Address Count"
+msgstr "Poèet adries"
+
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:263
+#: src/messageview.c:492
+msgid "Warning"
+msgstr "Varovanie"
+
+#: src/addrgather.c:528
+msgid "Header Fields"
+msgstr "Hlavièky"
+
+#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
+#: src/importldif.c:1067
+msgid "Finish"
+msgstr "Dokonèi»"
+
+#: src/addrgather.c:588
+msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
+msgstr "Zozbiera» e-mailové adresy - zo zvolených správ"
+
+#: src/addrgather.c:596
+msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
+msgstr "Zozbiera» e-mailové adresy - z prieèinku"
+
+#: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
+msgid "Common address"
+msgstr "Spoloèná adresa"
+
+#: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
+msgid "Personal address"
+msgstr "Súkromná adresa"
+
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5923 src/main.c:591
+msgid "Notice"
+msgstr "Upozornenie"
+
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3452 src/inc.c:571
+msgid "Error"
+msgstr "Chyba"
+
+#: src/alertpanel.c:190
+msgid "View log"
+msgstr "Zobrazi» záznam"
+
+#: src/alertpanel.c:308
+msgid "Show this message next time"
+msgstr "Zobrazi» túto správu nabudúce"
+
+#: src/common/nntp.c:68
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Nedá sa pripoji« k serveru NNTP: %s:%d\n"
+
+#: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
+#, c-format
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr "chyba protokolu: %s\n"
+
+#: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
+msgid "protocol error\n"
+msgstr "chyba protokolu\n"
+
+#: src/common/nntp.c:267
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
+
+#: src/common/smtp.c:152
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
+
+#: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
+msgid "bad SMTP response\n"
+msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
+
+#: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
+msgid "error occurred on SMTP session\n"
+msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
+
+#: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
+msgid "error occurred on authentication\n"
+msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
+
+#: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
+msgid "can't start TLS session\n"
+msgstr "nemô¾em vytvori» TLS reláciu\n"
+
+#: src/common/ssl.c:78
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
+
+#: src/common/ssl.c:97
+#, c-format
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl.c:105
+#, c-format
+msgid "SSL connection using %s\n"
+msgstr "SSL spojenie pri pou¾ití %s zlyhalo\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
+#: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
+#: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgid "<not in certificate>"
+msgstr "<nie je v certifikáte>"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:189
+#, c-format
+msgid ""
+"  Owner: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature status: %s"
+msgstr ""
+"  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
+"  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
+"  Odtlaèok prsta: %s\n"
+"  Stav podpisu: %s"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:307
+msgid "Can't load X509 default paths"
+msgstr "Nemô¾em naèíta» implicitné cesty X509"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:362
+#, c-format
+msgid ""
+"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
+"%s"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
+"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Po¹ta pre toto konto nebude preberaná kým neulo¾íte certifikát.\n"
+"(Vypnite voµbu \"%s\").\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
+#: src/prefs_common.c:1207
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "Nezobrazova» upozornenie pri chybe pri prijímaní"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:398
+#, c-format
+msgid ""
+"%s's SSL certificate changed !\n"
+"We have saved this one:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"It is now:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"This could mean the server answering is not the known one."
+msgstr ""
+"SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
+"Ulo¾ili sme tento:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Pou¾itý certifikát je tento:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Mô¾e to znamena», ¾e odpovedá nepravý server."
+
+#: src/compose.c:491
+msgid "/_Add..."
+msgstr "/_Prida»..."
+
+#: src/compose.c:492
+msgid "/_Remove"
+msgstr "/_Odstráni»"
+
+#: src/compose.c:494 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
+#: src/folderview.c:334 src/folderview.c:353
+msgid "/_Properties..."
+msgstr "/_Vlastnosti..."
+
+#: src/compose.c:500
+msgid "/_File/_Attach file"
+msgstr "/_Súbor/_Pripoji» súbor"
+
+#: src/compose.c:501
+msgid "/_File/_Insert file"
+msgstr "/_Súbor/_Vlo¾i» súbor"
+
+#: src/compose.c:502
+msgid "/_File/Insert si_gnature"
+msgstr "/_Súbor/V_lo¾i» podpis"
+
+#: src/compose.c:507
+msgid "/_Edit/_Undo"
+msgstr "/Úp_ravy"
+
+#: src/compose.c:508
+msgid "/_Edit/_Redo"
+msgstr "/Úp_ravy/Z_novu urobi»"
+
+#: src/compose.c:510
+msgid "/_Edit/Cu_t"
+msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnú»"
+
+#: src/compose.c:513
+msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
+msgstr "/Úp_ravy/Prilepi» ako _citáciu"
+
+#: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:151
+msgid "/_Edit/Select _all"
+msgstr "/Úp_ravy/Vy_bra» v¹etko"
+
+#: src/compose.c:516
+msgid "/_Edit/A_dvanced"
+msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené"
+
+#: src/compose.c:517
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
+msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o znak dozadu"
+
+#: src/compose.c:522
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
+msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o znak dopredu"
+
+#: src/compose.c:527
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
+msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o slovo dozadu"
+
+#: src/compose.c:532
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
+msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o slovo dopredu"
+
+#: src/compose.c:537
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
+msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na zaèiatok riadku"
+
+#: src/compose.c:542
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
+msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na koniec riadku"
+
+#: src/compose.c:547
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
+msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na predchodzí riadok"
+
+#: src/compose.c:552
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
+msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na ïal¹í riadok"
+
+#: src/compose.c:557
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
+msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» znak naµavo od kurzora"
+
+#: src/compose.c:562
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
+msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» znak napravo od kurzora"
+
+#: src/compose.c:567
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
+msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» slovo naµavo od kurzora"
+
+#: src/compose.c:572
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
+msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» slovo napravo od kurzora"
+
+#: src/compose.c:577
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
+msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» riadok"
+
+#: src/compose.c:582
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
+msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» riadok"
+
+#: src/compose.c:587
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
+msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» text do konca riadku"
+
+#: src/compose.c:593
+msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
+msgstr "/Úp_ravy/_Zalomi» aktuálny odstavec"
+
+#: src/compose.c:595
+msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
+msgstr "/Úp_ravy/Zalomi» v¹etky _dlhé riadky"
+
+#: src/compose.c:597
+msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
+msgstr "/Úp_ravy/Upravi» e_xterným editorom"
+
+#: src/compose.c:600
+msgid "/_Spelling"
+msgstr "/P_ravopis"
+
+#: src/compose.c:601
+msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
+msgstr "/P_ravopis/_Skontrolova» v¹etko alebo výber"
+
+#: src/compose.c:603
+msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
+msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazni» v¹etky nesprávne slová"
+
+#: src/compose.c:605
+msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
+msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolova» nesprávne slovo"
+
+#: src/compose.c:607
+msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
+msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ïal¹ie nesprávne slovo"
+
+#: src/compose.c:609
+msgid "/_Spelling/---"
+msgstr "/P_ravopis/---"
+
+#: src/compose.c:610
+msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
+msgstr "/P_ravopis/_Nastavenie"
+
+#: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:156
+#: src/summaryview.c:449
+msgid "/_View"
+msgstr "/_Zobrazi»"
+
+#: src/compose.c:615
+msgid "/_View/_To"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Komu"
+
+#: src/compose.c:616
+msgid "/_View/_Cc"
+msgstr "/_Zobrazi»/Kó_pia"
+
+#: src/compose.c:617
+msgid "/_View/_Bcc"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Slepá kópia"
+
+#: src/compose.c:618
+msgid "/_View/_Reply to"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Odpoveï komu"
+
+#: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:463 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:598 src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:238
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/_Zobrazi»/---"
+
+#: src/compose.c:620
+msgid "/_View/_Followup to"
+msgstr "/_Zobrazi»/O_dovzda» komu"
+
+#: src/compose.c:622
+msgid "/_View/R_uler"
+msgstr "/_Zobrazi»/P_ravítko"
+
+#: src/compose.c:624
+msgid "/_View/_Attachment"
+msgstr "/_Zobrazi»/Prí_lohy"
+
+#: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:242
+msgid "/_Message"
+msgstr "/Sp_ráva"
+
+#: src/compose.c:627
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/Sp_ráva/_Odosla»"
+
+#: src/compose.c:629
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/Sp_ráva/Odosla» _neskôr"
+
+#: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
+#: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:610
+#: src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:622 src/mainwindow.c:625
+#: src/mainwindow.c:627 src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:245
+#: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/Sp_ráva/---"
+
+#: src/compose.c:632
+msgid "/_Message/Save to _draft folder"
+msgstr "/Sp_ráva/_Ulo¾i» medzi koncepty"
+
+#: src/compose.c:634
+msgid "/_Message/Save and _keep editing"
+msgstr "/Sp_ráva/Ulo¾i» a _pokraèova» v editácii"
+
+#: src/compose.c:638
+msgid "/_Message/_To"
+msgstr "/Sp_ráva/_Komu"
+
+#: src/compose.c:639
+msgid "/_Message/_Cc"
+msgstr "/Sp_ráva/Kóp_ia"
+
+#: src/compose.c:640
+msgid "/_Message/_Bcc"
+msgstr "/Sp_ráva/_Slepá kópia"
+
+#: src/compose.c:641
+msgid "/_Message/_Reply to"
+msgstr "/Sp_ráva/Odpo_veda» komu"
+
+#: src/compose.c:643
+msgid "/_Message/_Followup to"
+msgstr "/_Zobrazi»/O_dovzda» komu"
+
+#: src/compose.c:645
+msgid "/_Message/_Attach"
+msgstr "/Sp_ráva/P_ripoji»"
+
+#: src/compose.c:649
+msgid "/_Message/Si_gn"
+msgstr "/Sp_ráva/Po_dpísa»"
+
+#: src/compose.c:650
+msgid "/_Message/_Encrypt"
+msgstr "/Sp_ráva/_Za¹ifrova»"
+
+#: src/compose.c:651
+msgid "/_Message/Mode/MIME"
+msgstr "/Sp_ráva/Re¾im/MIME"
+
+#: src/compose.c:652
+msgid "/_Message/Mode/Inline"
+msgstr "/Sp_ráva/Re¾im/Inline"
+
+#: src/compose.c:655
+msgid "/_Message/_Priority"
+msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita"
+
+#: src/compose.c:656
+msgid "/_Message/Priority/_Highest"
+msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Na_jvy¹¹ia"
+
+#: src/compose.c:657
+msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
+msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Vysoká"
+
+#: src/compose.c:658
+msgid "/_Message/Priority/_Normal"
+msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Normálna"
+
+#: src/compose.c:659
+msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
+msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Ní_zka"
+
+#: src/compose.c:660
+msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
+msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/N_ajni¾¹ia"
+
+#: src/compose.c:662
+msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
+msgstr "/Sp_ráva/Vy¾ia_da» potvrdenie o príjme"
+
+#: src/compose.c:663
+msgid "/_Message/Remo_ve references"
+msgstr "/Sp_ráva/Odstráni» od_kazy"
+
+#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:261
+msgid "/_Tools"
+msgstr "/_Nástroje"
+
+#: src/compose.c:665
+msgid "/_Tools/Show _ruler"
+msgstr "/_Nástroje/Zobrazi» _mierku"
+
+#: src/compose.c:666 src/messageview.c:262
+msgid "/_Tools/_Address book"
+msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
+
+#: src/compose.c:667
+msgid "/_Tools/_Template"
+msgstr "/_Nástroje/©a_blóna"
+
+#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:277
+msgid "/_Tools/Actio_ns"
+msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
+
+#: src/compose.c:1398
+msgid "Reply-To:"
+msgstr "Odpoveda» komu:"
+
+#: src/compose.c:1401 src/compose.c:4452 src/compose.c:5164
+#: src/headerview.c:56
+msgid "Newsgroups:"
+msgstr "Diskusné skupiny:"
+
+#: src/compose.c:1404
+msgid "Followup-To:"
+msgstr "Followup-To:"
+
+#: src/compose.c:1699
+msgid "Quote mark format error."
+msgstr "Chyba v úvodzovkách."
+
+#: src/compose.c:1715
+msgid "Message reply/forward format error."
+msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
+
+#: src/compose.c:2043
+#, c-format
+msgid "File %s is empty."
+msgstr "Súbor %s je prázdny."
+
+#: src/compose.c:2047
+#, c-format
+msgid "Can't read %s."
+msgstr "Nedá sa èíta» %s."
+
+#: src/compose.c:2085
+#, c-format
+msgid "Message: %s"
+msgstr "Správa: %s"
+
+#: src/compose.c:2780
+msgid " [Edited]"
+msgstr "[Upravené]"
+
+#: src/compose.c:2782
+#, c-format
+msgid "%s - Compose message%s"
+msgstr "%s - Písanie správy%s"
+
+#: src/compose.c:2785
+#, c-format
+msgid "Compose message%s"
+msgstr "Písanie správy%s"
+
+#: src/compose.c:2809 src/compose.c:3058
+msgid ""
+"Account for sending mail is not specified.\n"
+"Please select a mail account before sending."
+msgstr ""
+"Nie je urèené konto pre odosielanie správ.\n"
+"Pred odosielaním prosím zvoµte po¹tové konto."
+
+#: src/compose.c:2956
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "Nie je urèený príjemca."
+
+#: src/compose.c:2964 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
+#: src/prefs_common.c:1019 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
+msgid "Send"
+msgstr "Odosla»"
+
+#: src/compose.c:2965
+msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+msgstr "Predmet je prázdny. Odosla» napriek tomu?"
+
+#: src/compose.c:2986
+msgid "Could not queue message for sending"
+msgstr "Nie je mo¾né zaradi» správu do fronty na odoslanie"
+
+#: src/compose.c:2991
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
+"Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo mo¾né odosla» ju.\n"
+"Pou¾ite \"Odosla» správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
+
+#: src/compose.c:3074 src/procmsg.c:1192 src/send_message.c:235
+#, c-format
+msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
+msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
+
+#: src/compose.c:3088
+msgid "Queueing"
+msgstr "Zaraïujem do fronty"
+
+#: src/compose.c:3089
+msgid ""
+"Error occurred while sending the message.\n"
+"Put this message into queue folder?"
+msgstr ""
+"Pri odosielaní správy nastala chyba.\n"
+"Chcete správu zaradi» do prieèinka Na odoslanie?"
+
+#: src/compose.c:3095
+msgid "Can't queue the message."
+msgstr "Správa sa nedá zaradi» do fronty."
+
+#: src/compose.c:3098 src/send_message.c:586 src/send_message.c:605
+msgid "Error occurred while sending the message."
+msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba."
+
+#: src/compose.c:3111
+msgid "Can't save the message to Sent."
+msgstr "Správa sa nedá ulo¾i» medzi odoslané správy."
+
+#: src/compose.c:3342
+#, c-format
+msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
+msgstr "Nemô¾em nájs» ¾iadny kµúè asociovaný so zvoleným ID kµúèa `%s'."
+
+#: src/compose.c:3448
+#, c-format
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message from\n"
+"%s to %s.\n"
+"Send it anyway?"
+msgstr ""
+"Nedá sa zmeni» kódovanie správy z\n"
+"%s na %s.\n"
+"Odosla» správu aj napriek tomu?"
+
+#: src/compose.c:3712
+msgid "No account for sending mails available!"
+msgstr "Nie je dostupné ¾iadne konto pre odosielanie správ!"
+
+#: src/compose.c:3722
+msgid "No account for posting news available!"
+msgstr "Nie je dostupné ¾iadne konto pre odosielanie news èlánkov!"
+
+#: src/compose.c:4532 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+msgid "From:"
+msgstr "Od:"
+
+#: src/compose.c:4636 src/compose.c:4806 src/compose.c:5684
+msgid "MIME type"
+msgstr "MIME typ"
+
+#: src/compose.c:4637 src/compose.c:4807 src/mimeview.c:198
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
+msgid "Size"
+msgstr "Veµkos»"
+
+#: src/compose.c:4701
+msgid "Save Message to "
+msgstr "Ulo¾i» správu do "
+
+#: src/compose.c:4721
+msgid "Select ..."
+msgstr "Zvoµte ..."
+
+#: src/compose.c:4857 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/prefs_matcher.c:146
+msgid "Header"
+msgstr "Hlavièka"
+
+#: src/compose.c:4859
+msgid "Attachments"
+msgstr "Prílohy"
+
+#: src/compose.c:4861
+msgid "Others"
+msgstr "Ostatné"
+
+#: src/compose.c:4876 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/summary_search.c:163
+msgid "Subject:"
+msgstr "Predmet:"
+
+#: src/compose.c:5111 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1497 src/gtk/gtkaspell.c:2094 src/summaryview.c:4193
+msgid "None"
+msgstr "®iadna"
+
+#: src/compose.c:5120
+#, c-format
+msgid ""
+"Spell checker could not be started.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Pravopisná kontrola sa nedá spusti».\n"
+"%s"
+
+#: src/compose.c:5579
+msgid "Invalid MIME type."
+msgstr "Neplatný MIME typ."
+
+#: src/compose.c:5597
+msgid "File doesn't exist or is empty."
+msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
+
+#: src/compose.c:5666
+msgid "Properties"
+msgstr "Vlastnosti"
+
+#: src/compose.c:5711
+msgid "Encoding"
+msgstr "Kódová stránka"
+
+#: src/compose.c:5742
+msgid "Path"
+msgstr "Cesta"
+
+#: src/compose.c:5743 src/prefs_toolbar.c:808
+msgid "File name"
+msgstr "Názov súboru"
+
+#: src/compose.c:5920
+#, c-format
+msgid ""
+"The external editor is still working.\n"
+"Force terminating the process?\n"
+"process group id: %d"
+msgstr ""
+"Externý editor je e¹te stále aktívny.\n"
+"Ukonèi» ho násilne?\n"
+"skupinový ID procesu: %d"
+
+#: src/compose.c:6229 src/inc.c:165 src/inc.c:266 src/toolbar.c:2046
+msgid "Offline warning"
+msgstr "Offline varovanie"
+
+#: src/compose.c:6230 src/inc.c:166 src/inc.c:267 src/toolbar.c:2047
+msgid "You're working offline. Override?"
+msgstr "Pracujete offline. Pripoji» sa?"
+
+#: src/compose.c:6348 src/compose.c:6369
+msgid "Select file"
+msgstr "Zvoµte súbor"
+
+#: src/compose.c:6412
+msgid "Discard message"
+msgstr "Zru¹i» správu"
+
+#: src/compose.c:6413
+msgid "This message has been modified. discard it?"
+msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodi» zmeny?"
+
+#: src/compose.c:6414
+msgid "Discard"
+msgstr "Zahodi»"
+
+#: src/compose.c:6414
+msgid "to Draft"
+msgstr "medzi Koncepty"
+
+#: src/compose.c:6449
+#, c-format
+msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
+msgstr "Chcete pou¾i» ¹ablónu `%s' ?"
+
+#: src/compose.c:6451
+msgid "Apply template"
+msgstr "Pou¾i» ¹ablónu"
+
+#: src/compose.c:6452
+msgid "Replace"
+msgstr "Nahradi»"
+
+#: src/compose.c:6452 src/toolbar.c:417
+msgid "Insert"
+msgstr "Vlo¾i»"
+
+#: src/crash.c:139
+#, c-format
+msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Proces Sylpheed (%ld) dostal signál %ld"
+
+#: src/crash.c:184
+msgid "Sylpheed has crashed"
+msgstr "Sylpheed havaroval"
+
+#: src/crash.c:200
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.\n"
+"Please file a bug report and include the information below."
+msgstr ""
+"%s.\n"
+"Prosím vyplòte správu o chybe a pridajte údaje uvedené ni¾¹ie."
+
+#: src/crash.c:205
+msgid "Debug log"
+msgstr "Ladiaci záznam"
+
+#: src/crash.c:245
+msgid "Save..."
+msgstr "Ulo¾i»..."
+
+#: src/crash.c:250
+msgid "Create bug report"
+msgstr "Vytvori» správu o chybe"
+
+#: src/crash.c:299
+msgid "Save crash information"
+msgstr "Ulo¾i» informácie o havárii"
+
+#: src/editaddress.c:143
+msgid "Add New Person"
+msgstr "Prida» kontakt"
+
+#: src/editaddress.c:144
+msgid "Edit Person Details"
+msgstr "Upravi» údaje o kontakte"
+
+#: src/editaddress.c:285
+msgid "An E-Mail address must be supplied."
+msgstr "Musíte zada» e-mailovú adresu."
+
+#: src/editaddress.c:422
+msgid "A Name and Value must be supplied."
+msgstr "Musíte zada» názov a hodnotu."
+
+#: src/editaddress.c:480
+msgid "Edit Person Data"
+msgstr "Upravi» údaje o kontakte"
+
+#: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
+#: src/ldif.c:826
+msgid "Display Name"
+msgstr "Zobrazi» meno"
+
+#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
+msgid "Last Name"
+msgstr "Priezvisko"
+
+#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
+msgid "First Name"
+msgstr "Krstné meno"
+
+#: src/editaddress.c:589
+msgid "Nickname"
+msgstr "Prezývka"
+
+#: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
+#: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
+#: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
+msgid "E-Mail Address"
+msgstr "E-mailová adresa"
+
+#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
+msgid "Alias"
+msgstr "Alias"
+
+#: src/editaddress.c:710
+msgid "Move Up"
+msgstr "Posunú» nahor"
+
+#: src/editaddress.c:713
+msgid "Move Down"
+msgstr "Posunú» nadol"
+
+#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
+msgid "Modify"
+msgstr "Zmeni»"
+
+#: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
+#: src/summary_search.c:207
+msgid "Clear"
+msgstr "Vyèisti»"
+
+#: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:455
+msgid "Value"
+msgstr "Hodnota"
+
+#: src/editaddress.c:883
+msgid "Basic Data"
+msgstr "Základné údaje"
+
+#: src/editaddress.c:885
+msgid "User Attributes"
+msgstr "Atribúty u¾ivateµa"
+
+#: src/editbook.c:112
+msgid "File appears to be Ok."
+msgstr "Súbor je v poriadku."
+
+#: src/editbook.c:115
+msgid "File does not appear to be a valid address book format."
+msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
+
+#: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
+msgid "Could not read file."
+msgstr "Súbor sa nedá èíta»."
+
+#: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
+msgid "Edit Addressbook"
+msgstr "Upravi» adresár"
+
+#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
+msgid " Check File "
+msgstr "Testova» súbor"
+
+#: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
+msgid "File"
+msgstr "Súbor"
+
+#: src/editbook.c:283
+msgid "Add New Addressbook"
+msgstr "Prida» nový adresár"
+
+#: src/editgroup.c:103
+msgid "A Group Name must be supplied."
+msgstr "Musíte zada» názov skupiny."
+
+#: src/editgroup.c:264
+msgid "Edit Group Data"
+msgstr "Upravi» údaje skupiny"
+
+#: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
+msgid "Group Name"
+msgstr "Názov skupiny"
+
+#: src/editgroup.c:311
+msgid "Addresses in Group"
+msgstr "Adresy v skupine"
+
+#: src/editgroup.c:313
+msgid " -> "
+msgstr " -> "
+
+#: src/editgroup.c:340
+msgid " <- "
+msgstr " <- "
+
+#: src/editgroup.c:342
+msgid "Available Addresses"
+msgstr "Dostupné adresy"
+
+#: src/editgroup.c:402
+msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
+msgstr "E-mailové adresy mô¾te presúva» z a do skupiny pomocou tlaèítok so ¹ípkami"
+
+#: src/editgroup.c:450
+msgid "Edit Group Details"
+msgstr "Upravi» detaily skupiny"
+
+#: src/editgroup.c:453
+msgid "Add New Group"
+msgstr "Prida» novú skupinu"
+
+#: src/editgroup.c:503
+msgid "Edit folder"
+msgstr "Upravi» prieèinok"
+
+#: src/editgroup.c:503
+msgid "Input the new name of folder:"
+msgstr "Zadajte nový názov prieèinka:"
+
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1877 src/folderview.c:1929
+#: src/folderview.c:2202
+msgid "New folder"
+msgstr "Nový prieèinok"
+
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1878 src/folderview.c:1930
+msgid "Input the name of new folder:"
+msgstr "Zadajte názov nového prieèinka:"
+
+#: src/editjpilot.c:189
+msgid "File does not appear to be JPilot format."
+msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
+
+#: src/editjpilot.c:225
+msgid "Select JPilot File"
+msgstr "Vyberte súbor JPilot"
+
+#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
+msgid "Edit JPilot Entry"
+msgstr "Upravi» záznam JPilot"
+
+#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
+#: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
+#: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
+msgid " ... "
+msgstr " ... "
+
+#: src/editjpilot.c:319
+msgid "Additional e-Mail address item(s)"
+msgstr "Ïal¹ie e-mailové adresy"
+
+#: src/editjpilot.c:408
+msgid "Add New JPilot Entry"
+msgstr "Prida» nový záznam JPilot"
+
+#: src/editldap.c:147
+msgid "A Name must be supplied."
+msgstr "Musíte zada» názov."
+
+#: src/editldap.c:159
+msgid "A Hostname must be supplied for the server."
+msgstr "Musíte zada» názov serveru."
+
+#: src/editldap.c:172
+msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
+msgstr "Musíte zada» aspoò jeden vyhµadávací atribút LDAP."
+
+#: src/editldap.c:262
+msgid "Connected successfully to server"
+msgstr "Pripojený k serveru"
+
+#: src/editldap.c:265 src/editldap_basedn.c:295
+msgid "Could not connect to server"
+msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru"
+
+#: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
+msgid "Edit LDAP Server"
+msgstr "Upravi» LDAP server"
+
+#: src/editldap.c:404 src/editldap_basedn.c:161
+msgid "Hostname"
+msgstr "Názov poèítaèa"
+
+#: src/editldap.c:414 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
+
+#: src/editldap.c:427
+msgid " Check Server "
+msgstr "Overi» server"
+
+#: src/editldap.c:432 src/editldap_basedn.c:181
+msgid "Search Base"
+msgstr "Báza pre vyhµadávanie"
+
+#: src/editldap.c:488
+msgid "Search Attributes"
+msgstr "Vyhµadávacie atribúty"
+
+#: src/editldap.c:496
+msgid " Defaults "
+msgstr " ©tandardné "
+
+#: src/editldap.c:501
+msgid "Max Query Age (secs)"
+msgstr "Max. trvanie po¾iadavky (v sekundách)"
+
+#: src/editldap.c:518
+msgid "Include server in dynamic search"
+msgstr "Zahrnú» server v dynamickom vyhµadávaní"
+
+#: src/editldap.c:565
+msgid "Bind DN"
+msgstr "Bind DN"
+
+#: src/editldap.c:575
+msgid "Bind Password"
+msgstr "Bind heslo"
+
+#: src/editldap.c:585
+msgid "Timeout (secs)"
+msgstr "Timeout (v sekundách)"
+
+#: src/editldap.c:600
+msgid "Maximum Entries"
+msgstr "Maximum záznamov"
+
+#: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
+msgid "Basic"
+msgstr "Základné"
+
+#: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
+msgid "Search"
+msgstr "Hµada»"
+
+#: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:644
+msgid "Extended"
+msgstr "Roz¹írené"
+
+#: src/editldap.c:829
+msgid "Add New LDAP Server"
+msgstr "Prida» nový LDAP server"
+
+#: src/editldap_basedn.c:141
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr "Úprava LDAP - Zvoµte bázu pre vyhµadávanie"
+
+#: src/editldap_basedn.c:202
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr "Dostupné bázy"
+
+#: src/editldap_basedn.c:291
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr "Nemô¾em naèíta» bázy pre vyhµadávanie zo servera - prosím zadajte ruène"
+
+#: src/editvcard.c:96
+msgid "File does not appear to be vCard format."
+msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
+
+#: src/editvcard.c:132
+msgid "Select vCard File"
+msgstr "Vyberte súbor vCard"
+
+#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
+msgid "Edit vCard Entry"
+msgstr "Upravi» vCard záznam"
+
+#: src/editvcard.c:296
+msgid "Add New vCard Entry"
+msgstr "Prida» nový vCard záznam"
+
+#: src/exphtmldlg.c:111
+msgid "Please specify output directory and file to create."
+msgstr "Prosím zadajte názov výstupného prieèinku a súboru."
+
+#: src/exphtmldlg.c:114
+msgid "Select stylesheet and formatting."
+msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
+
+#: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
+msgid "File exported successfully."
+msgstr "Súbor bol úspe¹ne exportovaný."
+
+#: src/exphtmldlg.c:181
+#, c-format
+msgid ""
+"HTML Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
+msgstr ""
+"Prieèinok '%s' pre výstup HTML\n"
+"neexistuje. Vytvori» ho?"
+
+#: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
+msgid "Create Directory"
+msgstr "Vytvori» prieèinok"
+
+#: src/exphtmldlg.c:193
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create output directory for HTML file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Nepodarilo sa vytvori» prieèinok pre HTML výstup:\n"
+"%s"
+
+#: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
+msgid "Failed to Create Directory"
+msgstr "Nepodarilo sa vytvori» prieèinok"
+
+#: src/exphtmldlg.c:241
+msgid "Error creating HTML file"
+msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
+
+#: src/exphtmldlg.c:361
+msgid "Select HTML Output File"
+msgstr "Zvoµte súbor pre HTML výstup"
+
+#: src/exphtmldlg.c:435
+msgid "HTML Output File"
+msgstr "Výstupný súbor HTML"
+
+#: src/exphtmldlg.c:496
+msgid "Stylesheet"
+msgstr "Stylesheet"
+
+#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3745
+msgid "Default"
+msgstr "©tandardné"
+
+#: src/exphtmldlg.c:515
+msgid "Full"
+msgstr "Plné"
+
+#: src/exphtmldlg.c:521
+msgid "Custom"
+msgstr "Vlastné"
+
+#: src/exphtmldlg.c:527
+msgid "Custom-2"
+msgstr "Vlastné-2"
+
+#: src/exphtmldlg.c:533
+msgid "Custom-3"
+msgstr "Vlastné-3"
+
+#: src/exphtmldlg.c:539
+msgid "Custom-4"
+msgstr "Vlastné-4"
+
+#: src/exphtmldlg.c:553
+msgid "Full Name Format"
+msgstr "Formát celého mena"
+
+#: src/exphtmldlg.c:560
+msgid "First Name, Last Name"
+msgstr "Krstné meno, priezvisko"
+
+#: src/exphtmldlg.c:566
+msgid "Last Name, First Name"
+msgstr "Priezvisko, krstné meno"
+
+#: src/exphtmldlg.c:580
+msgid "Color Banding"
+msgstr "Farebné znaèenie"
+
+#: src/exphtmldlg.c:586
+msgid "Format E-Mail Links"
+msgstr "Formátova» e-mailové linky"
+
+#: src/exphtmldlg.c:592
+msgid "Format User Attributes"
+msgstr "Formátova» pou¾ívateµské atribúty"
+
+#: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
+msgid "File Name :"
+msgstr "Názov súboru :"
+
+#: src/exphtmldlg.c:657
+msgid "Open with Web Browser"
+msgstr "Otvori» vo webovom prehliadaèi"
+
+#: src/exphtmldlg.c:689
+msgid "Export Address Book to HTML File"
+msgstr "Exportova» adresár do HTML"
+
+#: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
+msgid "Prev"
+msgstr "Predchádzajúci"
+
+#: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
+#: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
+msgid "Next"
+msgstr "Nasledujúca"
+
+#: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
+msgid "File Info"
+msgstr "Údaje o súbore"
+
+#: src/exphtmldlg.c:756
+msgid "Format"
+msgstr "Formát"
+
+#: src/expldifdlg.c:110
+msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
+msgstr "Prosím zvoµte výstupný prieèinok a súbor LDIF."
+
+#: src/expldifdlg.c:113
+msgid "Specify parameters to format distinguished name."
+msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlí¹eného názvu."
+
+#: src/expldifdlg.c:188
+#, c-format
+msgid ""
+"LDIF Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
+msgstr ""
+"Výstupný prieèinok LDIF '%s'\n"
+"neexistuje. Vytvori» ho?"
+
+#: src/expldifdlg.c:200
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create output directory for LDIF file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Nemô¾em vytvori» výstupný prieèinok LDIF:\n"
+"%s"
+
+#: src/expldifdlg.c:244
+msgid "Suffix was not supplied"
+msgstr "Nebola zadaná prípona"
+
+#: src/expldifdlg.c:246
+msgid ""
+"A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
+"you wish to proceed without a suffix?"
+msgstr ""
+"Prípona je potrebná, ak sa data majú pou¾íva» na serveri LDAP. Naozaj si "
+"prajete pokraèova» bez prípony?"
+
+#: src/expldifdlg.c:264
+msgid "Error creating LDIF file"
+msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
+
+#: src/expldifdlg.c:373
+msgid "Select LDIF Output File"
+msgstr "Zvoµte výstupný súbor LDIF"
+
+#: src/expldifdlg.c:447
+msgid "LDIF Output File"
+msgstr "Výstupný súbor LDIF"
+
+#: src/expldifdlg.c:508
+msgid "Suffix"
+msgstr "Prípona"
+
+#: src/expldifdlg.c:520
+msgid ""
+"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
+"entry. Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
+"Prípona je pou¾itá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
+"polo¾ku LDAP. Napríklad:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+
+#: src/expldifdlg.c:529
+msgid "Relative DN"
+msgstr "Relatívne DN"
+
+#: src/expldifdlg.c:536
+msgid "Unique ID"
+msgstr "Jedineèné ID"
+
+#: src/expldifdlg.c:544
+msgid ""
+"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
+"to:\n"
+"  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+"Jedineèné ID tohoto adresáru sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
+"pribli¾ne takto:\n"
+"  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+
+#: src/expldifdlg.c:557
+msgid ""
+"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
+"similar to:\n"
+"  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+"Zobrazované meno tohoto adresáru sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
+"takto:\n"
+"  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+
+#: src/expldifdlg.c:570
+msgid ""
+"The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
+"is formatted similar to:\n"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+"Prvá adresa ka¾dého kontaktu sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
+"takto:\n"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+
+#: src/expldifdlg.c:584
+msgid ""
+"The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
+"LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
+"\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
+"Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
+"available RDN options that will be used to create the DN."
+msgstr ""
+"Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväè¹a zasielané na server "
+"LDAP. Ka¾dý záznam v súbore je odlí¹ený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
+"Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
+"DN. Prosím vyberte jednu z mo¾ností RDN, ktorá bude pou¾itá na vytvorenie DN."
+
+#: src/expldifdlg.c:597
+msgid "Use DN attribute if present in data"
+msgstr "Pou¾i» atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
+
+#: src/expldifdlg.c:604
+msgid ""
+"The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
+"LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
+"address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
+"above will be used if the DN user attribute is not found."
+msgstr ""
+"Adresár mô¾e obsahova» záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
+"LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
+"adresári, mô¾e by» pou¾itý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, ¾e sa "
+"atribút DN nenájde, bude pou¾ité vy¹¹ie zvolené RDN."
+
+#: src/expldifdlg.c:615
+msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
+msgstr "Nezahrnú» záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
+
+#: src/expldifdlg.c:622
+msgid ""
+"An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
+"option to ignore these records."
+msgstr ""
+"Adresár mô¾e obsahova» záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoµte túto mo¾nos», "
+"ak si prajete takéto záznamy ignorova»."
+
+#: src/expldifdlg.c:710
+msgid "Export Address Book to LDIF File"
+msgstr "Exportova» adresár do súboru LDIF"
+
+#: src/expldifdlg.c:777
+msgid "Distguished Name"
+msgstr "Distguished Name"
+
+#: src/export.c:128
+msgid "Export"
+msgstr "Exportova»"
+
+#: src/export.c:147
+msgid "Specify target folder and mbox file."
+msgstr "Urèite cieµový prieèinok a súbor mbox."
+
+#: src/export.c:157
+msgid "Source dir:"
+msgstr "Zdrojový prieèinok:"
+
+#: src/export.c:162
+msgid "Exporting file:"
+msgstr "Exportovaný súbor:"
+
+#: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
+#: src/prefs_account.c:1228
+msgid " Select... "
+msgstr "Zvoµte..."
+
+#: src/export.c:220
+msgid "Select exporting file"
+msgstr "Zvoµte súbor pre export"
+
+#: src/exporthtml.c:796
+msgid "Full Name"
+msgstr "Celé meno"
+
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
+msgid "Attributes"
+msgstr "Atribúty"
+
+#: src/exporthtml.c:1001
+msgid "Sylpheed Address Book"
+msgstr "Adresár Sylpheed-u"
+
+#: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
+msgid "Name already exists but is not a directory."
+msgstr "Názov u¾ existuje, ale nie je to prieèinok."
+
+#: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
+msgid "No permissions to create directory."
+msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto prieèinku."
+
+#: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
+msgid "Name is too long."
+msgstr "Názov je príli¹ dlhý."
+
+#: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
+msgid "Not specified."
+msgstr "Nie je urèený."
+
+#: src/folder.c:796
+msgid "Inbox"
+msgstr "Prijaté"
+
+#: src/folder.c:800
+msgid "Sent"
+msgstr "Odoslané"
+
+#: src/folder.c:804
+msgid "Queue"
+msgstr "Na odoslanie"
+
+#: src/folder.c:808
+msgid "Trash"
+msgstr "Odpadkový kô¹"
+
+#: src/folder.c:812
+msgid "Drafts"
+msgstr "Koncepty"
+
+#: src/folder.c:1025
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)...\n"
+msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
+
+#: src/folder.c:1807
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s...\n"
+msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
+
+#: src/foldersel.c:148
+msgid "Select folder"
+msgstr "Zvoµte prieèinok"
+
+#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
+msgid "/Create _new folder..."
+msgstr "/Vytvori» _nový prieèinok..."
+
+#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:302 src/folderview.c:323
+msgid "/_Rename folder..."
+msgstr "/_Premenova» prieèinok..."
+
+#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
+msgid "/M_ove folder..."
+msgstr "/_Presunú» prieèinok..."
+
+#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
+msgid "/_Delete folder"
+msgstr "/_Zmaza» prieèinok"
+
+#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
+msgid "/Remove _mailbox"
+msgstr "/_Odstráni» schránku"
+
+#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:314 src/folderview.c:335
+#: src/folderview.c:354
+msgid "/_Processing..."
+msgstr "/_Spracovanie..."
+
+#: src/folderview.c:294
+msgid "/_Scoring..."
+msgstr "/_Hodnotenie..."
+
+#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320 src/folderview.c:341
+msgid "/Mark all _read"
+msgstr "/Oznaèi» _v¹etky ako preèítané"
+
+#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:347
+msgid "/_Check for new messages"
+msgstr "/P_rija» nové správy"
+
+#: src/folderview.c:308 src/folderview.c:329
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/O_bnovi» ¹truktúru prieèinkov"
+
+#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
+msgid "/_Search folder..."
+msgstr "/_Prehµada» prieèinok..."
+
+#: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
+msgid "/S_coring..."
+msgstr "/_Hodnotenie..."
+
+#: src/folderview.c:331
+msgid "/Remove _IMAP4 account"
+msgstr "/Odstráni» konto _IMAP4"
+
+#: src/folderview.c:343
+msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
+msgstr "/Prih_lási» sa do diskusnej skupiny..."
+
+#: src/folderview.c:345
+msgid "/_Remove newsgroup"
+msgstr "/Odstráni» _diskusnú skupinu"
+
+#: src/folderview.c:350
+msgid "/Remove _news account"
+msgstr "/Odstráni» _news konto"
+
+#: src/folderview.c:384
+msgid "New"
+msgstr "Nový"
+
+#: src/folderview.c:385
+msgid "Unread"
+msgstr "Nepreèítané"
+
+#: src/folderview.c:386
+msgid "#"
+msgstr "#"
+
+#: src/folderview.c:635
+msgid "Setting folder info..."
+msgstr "Nastavujem informácie o prieèinku..."
+
+#: src/folderview.c:795 src/mainwindow.c:2708 src/setup.c:79
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
+msgstr "Prehµadávam prieèinok %s%c%s ..."
+
+#: src/folderview.c:799 src/mainwindow.c:2713 src/setup.c:84
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s ..."
+msgstr "Prehµadávam prieèinok %s ..."
+
+#: src/folderview.c:840
+msgid "Rebuilding folder tree..."
+msgstr "Obnovujem strom prieèinku..."
+
+#: src/folderview.c:922
+msgid "Checking for new messages in all folders..."
+msgstr "Kontrolujem nové spráby vo v¹etkých prieèinkoch..."
+
+#: src/folderview.c:1682
+#, c-format
+msgid "Opening Folder %s..."
+msgstr "Otváram prieèinok %s..."
+
+#: src/folderview.c:1694
+msgid "Folder could not be opened."
+msgstr "Prieèinok sa nedá otvori»."
+
+#: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:1931 src/folderview.c:2206
+msgid "NewFolder"
+msgstr "Nový Prieèinok"
+
+#: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1980 src/folderview.c:2211
+#, c-format
+msgid "`%c' can't be included in folder name."
+msgstr "Názov prieèinka nemô¾e obsahova» `%c'."
+
+#: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1936 src/folderview.c:1990
+#: src/folderview.c:2060 src/folderview.c:2223
+#, c-format
+msgid "The folder `%s' already exists."
+msgstr "Prieèinok `%s' u¾ existuje."
+
+#: src/folderview.c:1904 src/folderview.c:2230
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder `%s'."
+msgstr "Nedá sa vytvori» prieèinok `%s'."
+
+#: src/folderview.c:1973 src/folderview.c:2050
+#, c-format
+msgid "Input new name for `%s':"
+msgstr "Zadajte nový názov pre `%s':"
+
+#: src/folderview.c:1974 src/folderview.c:2052
+msgid "Rename folder"
+msgstr "Premenova» prieèinok"
+
+#: src/folderview.c:2110
+#, c-format
+msgid ""
+"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
+"Do you really want to delete?"
+msgstr ""
+"V¹etky prieèinky a správy v `%s' budú odstránené.\n"
+"Naozaj pokraèova»?"
+
+#: src/folderview.c:2112
+msgid "Delete folder"
+msgstr "Odstráni» prieèinok"
+
+#: src/folderview.c:2121
+#, c-format
+msgid "Can't remove the folder `%s'."
+msgstr "Prieèinok '%s' sa nedá odstráni»."
+
+#: src/folderview.c:2169
+#, c-format
+msgid ""
+"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
+"(The messages are NOT deleted from the disk)"
+msgstr ""
+"Naozaj chcete odstráni» schránku '%s' ?\n"
+"(Správy NEBUDÚ odstránené z disku)"
+
+#: src/folderview.c:2171
+msgid "Remove mailbox"
+msgstr "Odstráni» schránku"
+
+#: src/folderview.c:2203
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
+" append `/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+"Zadajte názov nového prieèinku:\n"
+"(Ak chcete vytvori» prieèinok s ïal¹ími podzlo¾kami,\n"
+"pridajte na koniec názvu '/')"
+
+#: src/folderview.c:2262
+#, c-format
+msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
+msgstr "Naozaj chcete odstráni» IMAP4 konto '%s'?"
+
+#: src/folderview.c:2263
+msgid "Delete IMAP4 account"
+msgstr "Odstráni» IMAP4 konto"
+
+#: src/folderview.c:2397
+#, c-format
+msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
+msgstr "Naozaj chcete odstráni» diskusnú skupinu '%s'?"
+
+#: src/folderview.c:2398
+msgid "Delete newsgroup"
+msgstr "Odstráni» diskusnú skupinu"
+
+#: src/folderview.c:2436
+#, c-format
+msgid "Really delete news account `%s'?"
+msgstr "Naozaj chcede odstráni» news konto '%s'?"
+
+#: src/folderview.c:2437
+msgid "Delete news account"
+msgstr "Odstráni» news konto"
+
+#: src/folderview.c:2546
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "Presúvam %s do %s..."
+
+#: src/folderview.c:2582
+msgid "Source and destination are the same."
+msgstr "Zdroj je identický s cieµom."
+
+#: src/folderview.c:2585
+msgid "Can't move a folder to one of its children."
+msgstr "Nie je mo¾né presunú» prieèinok do jeho podprieèinku."
+
+#: src/folderview.c:2588
+msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
+msgstr "Prieèinky nie je mo¾né presúva» medzi jednotlivými schránkami."
+
+#: src/folderview.c:2591
+msgid "Move failed!"
+msgstr "Presun sa nepodaril!"
+
+#: src/grouplistdialog.c:173
+msgid "Newsgroup subscription"
+msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
+
+#: src/grouplistdialog.c:189
+msgid "Select newsgroups for subscription:"
+msgstr "Zvoµte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlási»:"
+
+#: src/grouplistdialog.c:195
+msgid "Find groups:"
+msgstr "Nájs» skupiny:"
+
+#: src/grouplistdialog.c:203
+msgid " Search "
+msgstr " Vyhµada» "
+
+#: src/grouplistdialog.c:215
+msgid "Newsgroup name"
+msgstr "Názov diskusnej skupiny"
+
+#: src/grouplistdialog.c:216
+msgid "Messages"
+msgstr "Správy"
+
+#: src/grouplistdialog.c:217
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+#: src/grouplistdialog.c:243
+msgid "Refresh"
+msgstr "Obnovi»"
+
+#: src/grouplistdialog.c:347
+msgid "moderated"
+msgstr "moderovaná"
+
+#: src/grouplistdialog.c:349
+msgid "readonly"
+msgstr "len na èítanie"
+
+#: src/grouplistdialog.c:351
+msgid "unknown"
+msgstr "neznáma"
+
+#: src/grouplistdialog.c:398
+msgid "Can't retrieve newsgroup list."
+msgstr "Nedá sa získa» zoznam diskusných skupín."
+
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1156
+msgid "Done."
+msgstr "Hotovo."
+
+#: src/grouplistdialog.c:477
+#, c-format
+msgid "%d newsgroups received (%s read)"
+msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (preèítaných %s)"
+
+#: src/gtk/about.c:89
+msgid "About"
+msgstr "O programe"
+
+#: src/gtk/about.c:111
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK+ version %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s %s (%s)"
+msgstr ""
+"Verzia GTK+ %d.%d.%d\n"
+"Operaèný systém: %s %s (%s)"
+
+#: src/gtk/about.c:126
+#, c-format
+msgid "Compiled-in features:%s"
+msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
+
+#: src/gtk/about.c:210
+msgid ""
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"GPGME je chránené copyrightom 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org> \n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:214
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
+"version.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Tento program je voµne ¹íriteµný; Mô¾ete ho ¹íri» (a)lebo ho upravova» tak "
+"ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
+"Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podµa vá¹ho rozhodnutia, "
+"v akejkoµvek ïal¹ej verzii.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:220
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Tento program je ¹írený vo viere v jeho u¾itoènos», ale BEZ AKEJKO¥VEK "
+"ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:226
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
+"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+msgstr ""
+"Kópiu GNU General Public License by ste mali získa» spoloène s týmto "
+"programom. Ak to tak nie je, napí¹te na adresu Free Software Foundation, "
+"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:46
+msgid "Orange"
+msgstr "Oran¾ová"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:47
+msgid "Red"
+msgstr "Èervená"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:48
+msgid "Pink"
+msgstr "Ru¾ová"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:49
+msgid "Sky blue"
+msgstr "Bledomodrá"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:50
+msgid "Blue"
+msgstr "Modrá"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:51
+msgid "Green"
+msgstr "Zelená"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:52
+msgid "Brown"
+msgstr "Hnedá"
+
+#: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
+msgid "Abcdef"
+msgstr "Abcdef"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:114
+msgid "Select Plugin to load"
+msgstr "Zvoµte plugin ktorý sa má naèíta»"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
+msgid "Plugins"
+msgstr "Pluginy"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2933
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:214
+msgid "Load Plugin"
+msgstr "Naèíta» plugin"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:219
+msgid "Unload Plugin"
+msgstr "Odobra» plugin"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:215
+msgid "Page Index"
+msgstr "Obsah Stránky"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
+msgid "Apply"
+msgstr "Pou¾i»"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "correct"
+msgstr "správny"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+msgid "Owner"
+msgstr "Majiteµ"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
+msgid "Signer"
+msgstr "Podpisovateµ"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/progressdialog.c:53
+msgid "Status"
+msgstr "Stav"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
+msgid "Name: "
+msgstr "Meno: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
+msgid "Organization: "
+msgstr "Organizácia: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
+msgid "Location: "
+msgstr "Umiestnenie: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Odtlaèok kµúèa: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
+msgid "Signature status: "
+msgstr "Stav podpisu: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
+#, c-format
+msgid "SSL certificate for %s"
+msgstr "SSL certifikát pre %s"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:259
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
+msgstr "Certifikát pre %s je neznámy. Chcete ho prija»?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
+#, c-format
+msgid "Signature status: %s"
+msgstr "Stav podpisu: %s"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:277
+msgid "View certificate"
+msgstr "Zobrazi» certifikát"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
+msgid "Unknown SSL Certificate"
+msgstr "Neznámy SSL certifikát"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Accept and save"
+msgstr "Prija» a ulo¾i»"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Cancel connection"
+msgstr "Zru¹i» spojenie"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
+msgid "New certificate:"
+msgstr "Nový certifikát:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:305
+msgid "Known certificate:"
+msgstr "Známy certifikát:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:312
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prija»?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:330
+msgid "View certificates"
+msgstr "Zobrazi» certifikáty"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Changed SSL Certificate"
+msgstr "Zmena SSL certifikátu"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:556
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "Nie je zvolený ¾iadny slovník."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:775 src/gtk/gtkaspell.c:1648 src/gtk/gtkaspell.c:1918
+msgid "Normal Mode"
+msgstr "Normálny re¾im"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1653 src/gtk/gtkaspell.c:1929
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr "Re¾im zlého pravopisu"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:816
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr "Re¾im návrhov neznámych slov."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1049
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr "Neboli nájdené ¾iadne pravopisné chyby."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1383
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr "Nahradi» neznáme slovo"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1393
+#, c-format
+msgid "Replace \"%s\" with: "
+msgstr "Nahradi» \"%s\":"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1413
+msgid ""
+"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
+msgstr ""
+"Ak pri stlaèení Enter podr¾íte klávesu MOD1,\n"
+"program sa z chyby pouèí.\n"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1643 src/gtk/gtkaspell.c:1907
+msgid "Fast Mode"
+msgstr "Rýchly re¾im"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1755
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1768
+msgid "Accept in this session"
+msgstr "Prija» v tomto sedení"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1778
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr "Prida» do osobného slovníka"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1788
+msgid "Replace with..."
+msgstr "Nahradi» èím..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1798
+#, c-format
+msgid "Check with %s"
+msgstr "Overi» pomocou %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1817
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr "(¾iadne návrhy)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1828 src/gtk/gtkaspell.c:1981
+msgid "More..."
+msgstr "Ïal¹ie..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1883
+#, c-format
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr "Slovník: %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1896
+#, c-format
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr "Pou¾i» alternatívny (%s)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1944
+msgid "Check while typing"
+msgstr "Overova» pri písaní"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1960
+msgid "Change dictionary"
+msgstr "Zmeni» slovník"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2114
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kontrola pravopisu nemohla zmeni» slovník.\n"
+"%s"
+
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2369
+msgid "(No From)"
+msgstr "(nie je známy odosielateµ)"
+
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2411 src/summaryview.c:2414
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(bez predmetu)"
+
+#: src/imap.c:642
+#, c-format
+msgid "Connecting %s failed"
+msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
+
+#: src/imap.c:647
+#, c-format
+msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa preru¹ilo. Znovu pripájam...\n"
+
+#: src/imap.c:687
+msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
+msgstr "vytváram tunelované IMAP4 spojenie\n"
+
+#: src/imap.c:700
+#, c-format
+msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "vytváram IMAP4 spojenie k %s:%d ...\n"
+
+#: src/imap.c:739
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "Nedá sa vytvori» TLS spojenie.\n"
+
+#: src/imap.c:1069
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "nedá sa nastavi» príznak zmazania: %d\n"
+
+#: src/imap.c:1075 src/imap.c:1113
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "nedá sa odstráni»\n"
+
+#: src/imap.c:1107
+msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
+msgstr "nedá sa nastavi» príznak zmazania: 1:*\n"
+
+#: src/imap.c:1149
+msgid "can't close folder\n"
+msgstr "prieèinok sa nedá zatvori»\n"
+
+#: src/imap.c:1298
+msgid "error occurred while getting LIST.\n"
+msgstr "pri príkaze LIST sa vyskytla chyba.\n"
+
+#: src/imap.c:1530
+msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
+msgstr "nedá sa vytvori» schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
+
+#: src/imap.c:1552
+msgid "can't create mailbox\n"
+msgstr "nedá sa vytvori» schránka\n"
+
+#: src/imap.c:1621
+#, c-format
+msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
+msgstr "nedá sa premenova» schránka: %s na %s\n"
+
+#: src/imap.c:1685
+msgid "can't delete mailbox\n"
+msgstr "schránka sa nedá odstráni» \n"
+
+#: src/imap.c:1723
+msgid "can't get envelope\n"
+msgstr "obálka sa nedá naèíta»\n"
+
+#: src/imap.c:1731
+msgid "error occurred while getting envelope.\n"
+msgstr "pri získavaní obálky sa vyskytla chyba.\n"
+
+#: src/imap.c:1753
+#, c-format
+msgid "can't parse envelope: %s\n"
+msgstr "obálka sa nedá preèíta»: %s\n"
+
+#: src/imap.c:1809
+#, c-format
+msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
+msgstr "Nedá sa vytvori» IMAP4 spojenie s: %s\n"
+
+#: src/imap.c:1831
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Nedá sa pripoji» k serveru IMAP4: %s:%d\n"
+
+#: src/imap.c:1838
+#, c-format
+msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
+msgstr "Nedá sa vytvori» IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
+
+#: src/imap.c:1928
+msgid "can't get namespace\n"
+msgstr "nedá sa nájs» obálka\n"
+
+#: src/imap.c:2360
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "prieèinok sa nedá vytvori»: %s\n"
+
+#: src/imap.c:2497
+msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
+msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspe¹ná.\n"
+
+#: src/imap.c:2514
+msgid "IMAP4 login failed.\n"
+msgstr "neúspe¹né prihlásenie k IMAP4.\n"
+
+#: src/imap.c:2826
+#, c-format
+msgid "can't append %s to %s\n"
+msgstr "nedá sa napoji» %s k %s\n"
+
+#: src/imap.c:2833
+msgid "(sending file...)"
+msgstr "(posielam súbor...)"
+
+#: src/imap.c:2861
+#, c-format
+msgid "can't append message to %s\n"
+msgstr "nedá sa napoji» správa k %s\n"
+
+#: src/imap.c:2898
+#, c-format
+msgid "can't copy %s to %s\n"
+msgstr "nedá sa kopírova» %s do %s\n"
+
+#: src/imap.c:2961
+#, c-format
+msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
+msgstr "chyba pri IMAP príkaze: STORE %s %s\n"
+
+#: src/imap.c:2975
+msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
+msgstr "chyba pri IMAP príkaze: EXPUNGE\n"
+
+#: src/imap.c:2988
+msgid "error while imap command: CLOSE\n"
+msgstr "chyba pri IMAP príkaze: CLOSE\n"
+
+#: src/imap.c:3243
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr "iconv nemô¾e skonvertova» UTF-7 na %s\n"
+
+#: src/import.c:130
+msgid "Import"
+msgstr "Importova»"
+
+#: src/import.c:149
+msgid "Specify target mbox file and destination folder."
+msgstr "Zvoµte importovaný mbox súbor a cieµový prieèinok."
+
+#: src/import.c:159
+msgid "Importing file:"
+msgstr "Importovaný súbor:"
+
+#: src/import.c:164
+msgid "Destination dir:"
+msgstr "Cieµový prieèinok:"
+
+#: src/import.c:222
+msgid "Select importing file"
+msgstr "Zvoµte súbor pre import"
+
+#: src/importldif.c:189
+msgid "Please specify address book name and file to import."
+msgstr "Prosím zvoµte názov adresára a súboru pre import."
+
+#: src/importldif.c:192
+msgid "Select and rename LDIF field names to import."
+msgstr "Zvoµte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
+
+#: src/importldif.c:195
+msgid "File imported."
+msgstr "Súbor importovaný."
+
+#: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+msgid "Please select a file."
+msgstr "Prozím zvoµte súbor."
+
+#: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+msgid "Address book name must be supplied."
+msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
+
+#: src/importldif.c:470
+msgid "Error reading LDIF fields."
+msgstr "Chyba pri èítaní LDIF polí."
+
+#: src/importldif.c:493
+msgid "LDIF file imported successfully."
+msgstr "Súbor LDIFbol úspe¹ne importovaný."
+
+#: src/importldif.c:605
+msgid "Select LDIF File"
+msgstr "Zvoµte súbor LDIF"
+
+#: src/importldif.c:701
+msgid ""
+"Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
+"file data."
+msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
+
+#: src/importldif.c:707
+msgid "File Name"
+msgstr "Názov súboru"
+
+#: src/importldif.c:718
+msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
+msgstr "Úplné urèenie importovaného súboru LDIF."
+
+#: src/importldif.c:727
+msgid "Select the LDIF file to import."
+msgstr "Zvoµte súbor LDIF pre import."
+
+#: src/importldif.c:764
+msgid "R"
+msgstr "R"
+
+#: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:464
+msgid "S"
+msgstr "V"
+
+#: src/importldif.c:766
+msgid "LDIF Field Name"
+msgstr "Názov LDIF poµa"
+
+#: src/importldif.c:767
+msgid "Attribute Name"
+msgstr "Názov atribútu"
+
+#: src/importldif.c:822
+msgid "LDIF Field"
+msgstr "LDIF pole"
+
+#: src/importldif.c:834
+msgid "Attribute"
+msgstr "Atribút"
+
+#: src/importldif.c:845
+msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
+msgstr "Pole ldif sa dá premenova» na názov u¾ivateµského atribútu."
+
+#: src/importldif.c:850
+msgid "???"
+msgstr "???"
+
+#: src/importldif.c:868
+msgid ""
+"Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
+"list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
+"automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
+"(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
+"anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
+"below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
+"field for import."
+msgstr ""
+"Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import "
+"do zoznamu hore. Vyhradené polia (oznaèené znaèkou v ståpci \"R\") "
+"sú importované automaticky a nedajú sa premenova». Kliknutie v ståpci "
+"Vybra» (\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoµvek inde "
+"v riadku umo¾ní premenova» pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. "
+"Dvojklik kdekoµvek v riadku pridá pole medzi importované polia."
+
+#: src/importldif.c:880
+msgid "Select for Import"
+msgstr "Zvoµte pre import"
+
+#: src/importldif.c:886
+msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
+msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
+
+#: src/importldif.c:889
+msgid " Modify "
+msgstr " Zmeni» "
+
+#: src/importldif.c:895
+msgid "This button will update the list above with the data supplied."
+msgstr "Toto tlaèítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
+
+#: src/importldif.c:968
+msgid "Records Imported :"
+msgstr "Importované záznamy :"
+
+#: src/importldif.c:999
+msgid "Import LDIF file into Address Book"
+msgstr "Importova» súbor LDIF do adresára"
+
+#: src/importmutt.c:143
+msgid "Error importing MUTT file."
+msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
+
+#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
+#: src/importpine.c:329
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "Prozím zvoµte súbor pre import."
+
+#: src/importmutt.c:185
+msgid "Select MUTT File"
+msgstr "Zvoµte súbor MUTT"
+
+#: src/importmutt.c:239
+msgid "Import MUTT file into Address Book"
+msgstr "Importova» súbor MUTT do adresára"
+
+#: src/importpine.c:143
+msgid "Error importing Pine file."
+msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
+
+#: src/importpine.c:185
+msgid "Select Pine File"
+msgstr "Vyberte súbor Pine"
+
+#: src/importpine.c:239
+msgid "Import Pine file into Address Book"
+msgstr "Importova» súbor Pine do adresára"
+
+#: src/inc.c:349
+msgid "Retrieving new messages"
+msgstr "Prijímam nové správy"
+
+#: src/inc.c:394
+msgid "Standby"
+msgstr "Èakajte"
+
+#: src/inc.c:519 src/inc.c:574
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Zru¹ené"
+
+#: src/inc.c:530
+msgid "Retrieving"
+msgstr "Prijímam"
+
+#: src/inc.c:546
+#, c-format
+msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
+msgstr "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
+
+#: src/inc.c:550
+msgid "Done (no new messages)"
+msgstr "Hotovo (¾iadne nové správy)"
+
+#: src/inc.c:556
+msgid "Connection failed"
+msgstr "Spojenie zlyhalo"
+
+#: src/inc.c:560
+msgid "Auth failed"
+msgstr "Autentizácia zlyhala"
+
+#: src/inc.c:564 src/prefs_summary_column.c:76
+msgid "Locked"
+msgstr "Zamknuté"
+
+#: src/inc.c:587
+#, c-format
+msgid "Authorization for %s on %s failed"
+msgstr "Autorizácia pre %s na %s zlyhala"
+
+#: src/inc.c:657
+#, c-format
+msgid "Finished (%d new message(s))"
+msgstr "Dokonèené (%d nových správ)"
+
+#: src/inc.c:660
+msgid "Finished (no new messages)"
+msgstr "Dokonèené (¾iadne nové správy)"
+
+#: src/inc.c:669
+msgid "Some errors occurred while getting mail."
+msgstr "Pri prijímaní po¹ty sa vyskytli chyby."
+
+#: src/inc.c:710
+#, c-format
+msgid "%s: Retrieving new messages"
+msgstr "%s: Prijímam nové správy"
+
+#: src/inc.c:729
+#, c-format
+msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
+msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
+
+#: src/inc.c:736
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru POP3: %s:%d\n"
+
+#: src/inc.c:743
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
+msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru POP3: %s:%d"
+
+#: src/inc.c:809 src/send_message.c:467
+msgid "Authenticating..."
+msgstr "Autentizácia..."
+
+#: src/inc.c:810
+#, c-format
+msgid "Retrieving messages from %s..."
+msgstr "Prijímam správy z %s..."
+
+#: src/inc.c:815
+msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
+msgstr "Získavam poèet nových správ (STAT)..."
+
+#: src/inc.c:819
+msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
+msgstr "Získavam poèet nových správ (LAST)..."
+
+#: src/inc.c:823
+msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
+msgstr "Získavam poèet nových správ (UIDL)..."
+
+#: src/inc.c:827
+msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
+msgstr "Získavam veµkos» správ (LIST)..."
+
+#: src/inc.c:844
+#, c-format
+msgid "Deleting message %d"
+msgstr "Odstraòujem správu %d"
+
+#: src/inc.c:850 src/send_message.c:485
+msgid "Quitting"
+msgstr "Odpájam sa"
+
+#: src/inc.c:887
+#, c-format
+msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
+
+#: src/inc.c:916
+#, c-format
+msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
+msgstr "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
+
+#: src/inc.c:978
+msgid "Connection failed."
+msgstr "Spojenie zlyhalo."
+
+#: src/inc.c:984
+msgid "Error occurred while processing mail."
+msgstr "Pri spracovávaní po¹ty sa vyskytla chyba."
+
+#: src/inc.c:989
+#, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while processing mail:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Pri spracovávaní po¹ty sa vyskytla chyba:\n"
+"%s"
+
+#: src/inc.c:995
+msgid "No disk space left."
+msgstr "Na disku u¾ nie je miesto."
+
+#: src/inc.c:1000
+msgid "Can't write file."
+msgstr "Nedá sa zapisova» do súboru."
+
+#: src/inc.c:1005
+msgid "Socket error."
+msgstr "Chyba socketu."
+
+#: src/inc.c:1011 src/send_message.c:608
+msgid "Connection closed by the remote host."
+msgstr "Vzdialený hostiteµ ukonèil spojenie."
+
+#: src/inc.c:1017
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "Mailbox je zamknutý."
+
+#: src/inc.c:1021
+#, c-format
+msgid ""
+"Mailbox is locked:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Mailbox je zamknutý:\n"
+"%s"
+
+#: src/inc.c:1027 src/send_message.c:595
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "Autentizácia bola neúspe¹ná."
+
+#: src/inc.c:1032 src/send_message.c:598
+#, c-format
+msgid ""
+"Authentication failed:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Autentizácia bola neúspe¹ná:\n"
+"%s"
+
+#: src/inc.c:1067
+msgid "Incorporation cancelled\n"
+msgstr "Zaèleòovanie zru¹ené\n"
+
+#: src/inputdialog.c:152
+#, c-format
+msgid "Input password for %s on %s:"
+msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
+
+#: src/inputdialog.c:154
+msgid "Input password"
+msgstr "Zadajte heslo"
+
+#: src/logwindow.c:61
+msgid "Protocol log"
+msgstr "Záznam protokolu"
+
+#: src/ldif.c:838
+msgid "Nick Name"
+msgstr "Prezývka"
+
+#: src/main.c:145 src/main.c:154
+#, c-format
+msgid ""
+"File `%s' already exists.\n"
+"Can't create folder."
+msgstr ""
+"Súbor '%s' u¾ existuje.\n"
+"Prieèinok sa nedá vytvori»."
+
+#: src/main.c:214
+msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
+msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
+
+#: src/main.c:264
+msgid ""
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
+"OpenPGP support disabled."
+msgstr ""
+"GnuPG nie je nain¹talované správne, alebo jeho verzia je príli¹ stará.\n"
+"Podpora OpenPGP je vypnutá."
+
+#: src/main.c:461
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
+msgstr "Pou¾itie: %s [VO¥BY]...\n"
+
+#: src/main.c:464
+msgid "  --compose [address]    open composition window"
+msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
+
+#: src/main.c:465
+msgid ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         open composition window with specified files\n"
+"                         attached"
+msgstr ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
+"uvedenými\n"
+"                         súbormi"
+
+#: src/main.c:468
+msgid "  --receive              receive new messages"
+msgstr "  --receive              prijme nové správy"
+
+#: src/main.c:469
+msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
+msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre v¹etky kontá"
+
+#: src/main.c:470
+msgid "  --send                 send all queued messages"
+msgstr "  --send                 po¹le v¹etky správy vo výstupnej fronte"
+
+#: src/main.c:471
+msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
+msgstr "  --status [prieèinok]...   zobrazí celkový poèet správ"
+
+#: src/main.c:472
+msgid ""
+"  --status-full [folder]...\n"
+"                         show the status of each folder"
+msgstr ""
+"  --status-full [prieèinok]...\n"
+"                        zobrazí stav jednotlivých prieèinkov"
+
+#: src/main.c:474
+msgid "  --online               switch to online mode"
+msgstr "  --online               prepne do online re¾imu"
+
+#: src/main.c:475
+msgid "  --offline              switch to offline mode"
+msgstr "  --offline              prepne do re¾imu offline"
+
+#: src/main.c:476
+msgid "  --debug                debug mode"
+msgstr "  --debug                ladiaci mód"
+
+#: src/main.c:477
+msgid "  --help                 display this help and exit"
+msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukonèí program"
+
+#: src/main.c:478
+msgid "  --version              output version information and exit"
+msgstr "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukonèí program"
+
+#: src/main.c:479
+msgid "  --config-dir           output configuration directory"
+msgstr "  --config-dir           výstupný prieèinok s nastaveniami"
+
+#: src/main.c:523 src/summaryview.c:5166
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr "Spracúvam (%s)..."
+
+#: src/main.c:526
+msgid "top level folder"
+msgstr "prieèinok vrchnej úrovne"
+
+#: src/main.c:592
+msgid "Composing message exists."
+msgstr "Máte rozpísanú správu."
+
+#: src/main.c:593
+msgid "Draft them"
+msgstr "Medzi koncepty"
+
+#: src/main.c:593
+msgid "Discard them"
+msgstr "Zahodi»"
+
+#: src/main.c:593
+msgid "Don't quit"
+msgstr "Neukonèi»"
+
+#: src/main.c:607
+msgid "Queued messages"
+msgstr "Správy vo fronte"
+
+#: src/main.c:608
+msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
+msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukonèi» program?"
+
+#: src/main.c:912
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
+
+#: src/mainwindow.c:412
+msgid "/_File/_Folder"
+msgstr "/_Súbor/P_rieèinok"
+
+#: src/mainwindow.c:413
+msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
+msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/Vytvori» _nový prieèinok..."
+
+#: src/mainwindow.c:415
+msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
+msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/P_remenova» prieèinok..."
+
+#: src/mainwindow.c:416
+msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
+msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/O_dstráni» prieèinok"
+
+#: src/mainwindow.c:417
+msgid "/_File/_Folder/---"
+msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/---"
+
+#: src/mainwindow.c:418
+msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
+msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/Pri_ja» nové správy vo v¹etkých prieèinkoch"
+
+#: src/mainwindow.c:420
+msgid "/_File/_Add mailbox"
+msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku"
+
+#: src/mainwindow.c:421
+msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
+msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku/MH..."
+
+#: src/mainwindow.c:422
+msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
+msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku/mbox..."
+
+#: src/mainwindow.c:423
+msgid "/_File/_Import mbox file..."
+msgstr "/_Súbor/_Importova» súbor mbox..."
+
+#: src/mainwindow.c:424
+msgid "/_File/_Export to mbox file..."
+msgstr "/_Súbor/_Exportova» do súboru mbox..."
+
+#: src/mainwindow.c:425
+msgid "/_File/Empty _trash"
+msgstr "/_Súbor/Vyèisti» odpadkový _kô¹"
+
+#: src/mainwindow.c:426
+msgid "/_File/_Work offline"
+msgstr "/Súbor/Pracova» _offline"
+
+#: src/mainwindow.c:428 src/messageview.c:144
+msgid "/_File/_Save as..."
+msgstr "/_Súbor/_Ulo¾i» ako..."
+
+#: src/mainwindow.c:429 src/messageview.c:145
+msgid "/_File/_Print..."
+msgstr "/_Súbor/_Tlaèi»..."
+
+#: src/mainwindow.c:432
+msgid "/_File/E_xit"
+msgstr "/_Súbor/Uk_onèi»"
+
+#: src/mainwindow.c:437
+msgid "/_Edit/Select _thread"
+msgstr "/Ú_pravy/Zvoli» _vlákno"
+
+#: src/mainwindow.c:439 src/messageview.c:153
+msgid "/_Edit/_Find in current message..."
+msgstr "/Ú_pravy/Vy_hµada» v aktuálnej správe..."
+
+#: src/mainwindow.c:441
+msgid "/_Edit/_Search folder..."
+msgstr "/Ú_pravy/_Vyhµada» v správach..."
+
+#: src/mainwindow.c:443
+msgid "/_View/Show or hi_de"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»"
+
+#: src/mainwindow.c:444
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Strom prieèinkov"
+
+#: src/mainwindow.c:446
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Zobrazenie správy"
+
+#: src/mainwindow.c:448
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov"
+
+#: src/mainwindow.c:450
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
+
+#: src/mainwindow.c:452
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/_Ikony"
+
+#: src/mainwindow.c:454
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/_Text"
+
+#: src/mainwindow.c:456
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/®iad_ne"
+
+#: src/mainwindow.c:458
+msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/Stavový _riadok"
+
+#: src/mainwindow.c:461
+msgid "/_View/Separate f_older tree"
+msgstr "/_Zobrazi»/Samostatný str_om prieèinkov"
+
+#: src/mainwindow.c:462
+msgid "/_View/Separate m_essage view"
+msgstr "/_Zobrazi»/Samostatné zobraz_enie správy"
+
+#: src/mainwindow.c:464
+msgid "/_View/_Sort"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»"
+
+#: src/mainwindow.c:465
+msgid "/_View/_Sort/by _number"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa èí_sla"
+
+#: src/mainwindow.c:466
+msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _veµkosti"
+
+#: src/mainwindow.c:467
+msgid "/_View/_Sort/by _date"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _dátumu"
+
+#: src/mainwindow.c:468
+msgid "/_View/_Sort/by _from"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _odosielateµa"
+
+#: src/mainwindow.c:469
+msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _príjemcu"
+
+#: src/mainwindow.c:470
+msgid "/_View/_Sort/by _subject"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa p_redmetu"
+
+#: src/mainwindow.c:471
+msgid "/_View/_Sort/by _color label"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _farebného oznaèenia"
+
+#: src/mainwindow.c:473
+msgid "/_View/_Sort/by _mark"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _znaèky"
+
+#: src/mainwindow.c:474
+msgid "/_View/_Sort/by _status"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _stavu"
+
+#: src/mainwindow.c:475
+msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa prí_loh"
+
+#: src/mainwindow.c:477
+msgid "/_View/_Sort/by score"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _hodnotenia"
+
+#: src/mainwindow.c:478
+msgid "/_View/_Sort/by locked"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa zámku"
+
+#: src/mainwindow.c:479
+msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/_Netriedi»"
+
+#: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:483
+msgid "/_View/_Sort/---"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/---"
+
+#: src/mainwindow.c:481
+msgid "/_View/_Sort/Ascending"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Vzostupne"
+
+#: src/mainwindow.c:482
+msgid "/_View/_Sort/Descending"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Zostupne"
+
+#: src/mainwindow.c:484
+msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Zos_kupi» podµa predmetu"
+
+#: src/mainwindow.c:486
+msgid "/_View/Th_read view"
+msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» _vlákna"
+
+#: src/mainwindow.c:487
+msgid "/_View/E_xpand all threads"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Rozbali» v¹etky vlákna"
+
+#: src/mainwindow.c:488
+msgid "/_View/Co_llapse all threads"
+msgstr "/_Zobrazi»/Zba_li» v¹etky vlákna"
+
+#: src/mainwindow.c:489
+msgid "/_View/_Hide read messages"
+msgstr "/_Zobrazi»/S_kry» preèítané správy"
+
+#: src/mainwindow.c:490
+msgid "/_View/Set displayed _items..."
+msgstr "/_Zobrazi»/Nastav_i» zobrazované polo¾ky..."
+
+#: src/mainwindow.c:493
+msgid "/_View/_Go to"
+msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na"
+
+#: src/mainwindow.c:494
+msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
+msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/_Predo¹lú správu"
+
+#: src/mainwindow.c:495
+msgid "/_View/_Go to/_Next message"
+msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ï_al¹iu správu"
+
+#: src/mainwindow.c:496 src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:514
+msgid "/_View/_Go to/---"
+msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/---"
+
+#: src/mainwindow.c:497
+msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
+msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/P_redo¹lú nepreèítanú správu"
+
+#: src/mainwindow.c:499
+msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
+msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹iu n_epreèítanú správu"
+
+#: src/mainwindow.c:502
+msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
+msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú no_vú správu"
+
+#: src/mainwindow.c:503
+msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
+msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹i_u novú správu"
+
+#: src/mainwindow.c:505
+msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
+msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú _oznaèenú správu"
+
+#: src/mainwindow.c:507
+msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
+msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹iu o_znaèenú správu"
+
+#: src/mainwindow.c:510
+msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
+msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú správu s návestí_m"
+
+#: src/mainwindow.c:512
+msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
+msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïa_l¹iu správu s návestím"
+
+#: src/mainwindow.c:515
+msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
+msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Iný prieèino_k..."
+
+#: src/mainwindow.c:519 src/mainwindow.c:526 src/messageview.c:159
+msgid "/_View/_Code set/---"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/---"
+
+#: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:163
+msgid "/_View/_Code set"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie"
+
+#: src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:164
+msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/_Automatické"
+
+#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:167
+msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
+
+#: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:171
+msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
+
+#: src/mainwindow.c:535 src/messageview.c:175
+msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:177
+msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
+
+#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:181
+msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:184
+msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
+
+#: src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:186
+msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:189
+msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:192
+msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:195
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:197
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
+
+#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:199
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
+
+#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:203
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:206
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
+
+#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:209
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:211
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
+
+#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:215
+msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Zjednodu¹ená èín¹tina (_GB2312)"
+
+#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:217
+msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Tradièná èín¹tina (_Big5)"
+
+#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:219
+msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Tradièná èín¹tina (EUC-_TW)"
+
+#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:221
+msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Èín¹tina (ISO-2022-_CN)"
+
+#: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:224
+msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:226
+msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:229
+msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
+
+#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:231
+msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
+
+#: src/mainwindow.c:599 src/summaryview.c:450
+msgid "/_View/Open in new _window"
+msgstr "/_Zobrazi»/Otvori» v _novom okne"
+
+#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:239
+msgid "/_View/Mess_age source"
+msgstr "/_Zobrazi»/Zdrojový kód správ_y"
+
+#: src/mainwindow.c:601
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» v¹etky _hlavièky"
+
+#: src/mainwindow.c:603
+msgid "/_View/_Update summary"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Aktualizova» zoznam"
+
+#: src/mainwindow.c:606
+msgid "/_Message/Get new ma_il"
+msgstr "/Sp_ráva/_Prija» po¹tu"
+
+#: src/mainwindow.c:607
+msgid "/_Message/Get from _all accounts"
+msgstr "/Sp_ráva/Prija» po¹_tu pre v¹etky kontá"
+
+#: src/mainwindow.c:609
+msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
+msgstr "/Sp_ráva/Ukonè_i» prijímanie"
+
+#: src/mainwindow.c:611
+msgid "/_Message/_Send queued messages"
+msgstr "/Sp_ráva/_Odosla» správy vo fronte"
+
+#: src/mainwindow.c:613
+msgid "/_Message/Compose a_n email message"
+msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novú správu"
+
+#: src/mainwindow.c:614
+msgid "/_Message/Compose a news message"
+msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novu news správu"
+
+#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:246
+msgid "/_Message/_Reply"
+msgstr "/Sp_ráva/O_dpoveda»"
+
+#: src/mainwindow.c:616
+msgid "/_Message/Repl_y to"
+msgstr "/Sp_ráva/Odpo_veda» komu"
+
+#: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:247
+msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
+msgstr "/Sp_ráva/Odpoved_a» komu/_v¹etkým"
+
+#: src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:249
+msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/Sp_ráva/Od_poveda» komu/_odosielateµovi"
+
+#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:251
+msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/Sp_ráva/Od_poveda» komu/do _diskusnej skupiny"
+
+#: src/mainwindow.c:621
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+msgstr "/Sp_ráva/Follow-up a odpoveda»"
+
+#: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:254
+msgid "/_Message/_Forward"
+msgstr "/Sp_ráva/_Posla» ïalej"
+
+#: src/mainwindow.c:624
+msgid "/_Message/Redirect"
+msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerova»"
+
+#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:259
+msgid "/_Message/Re-_edit"
+msgstr "/Sp_ráva/Znovu _editova»"
+
+#: src/mainwindow.c:628
+msgid "/_Message/M_ove..."
+msgstr "/Sp_ráva/Pres_unú»"
+
+#: src/mainwindow.c:629
+msgid "/_Message/_Copy..."
+msgstr "/Sp_ráva/_Kopírova»"
+
+#: src/mainwindow.c:630
+msgid "/_Message/_Delete"
+msgstr "/Sp_ráva/Z_maza»"
+
+#: src/mainwindow.c:631
+msgid "/_Message/Cancel a news message"
+msgstr "/Sp_ráva/S_tornova» news správu"
+
+#: src/mainwindow.c:633
+msgid "/_Message/_Mark"
+msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»"
+
+#: src/mainwindow.c:634
+msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
+msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/O_znaèi»"
+
+#: src/mainwindow.c:635
+msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/O_dznaèi»"
+
+#: src/mainwindow.c:636
+msgid "/_Message/_Mark/---"
+msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/---"
+
+#: src/mainwindow.c:637
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» ako _nepreèítané"
+
+#: src/mainwindow.c:638
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» ako _preèítané"
+
+#: src/mainwindow.c:640
+msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
+msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» _v¹etky ako preèítané"
+
+#: src/mainwindow.c:643
+msgid "/_Tools/_Address book..."
+msgstr "/_Nástroje/_Adresár..."
+
+#: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:263
+msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/_Nástroje/Prida» _odosielateµa do adresára"
+
+#: src/mainwindow.c:646
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
+msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy"
+
+#: src/mainwindow.c:647
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
+msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy/z _prieèinka..."
+
+#: src/mainwindow.c:649
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
+msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy/zo _správ..."
+
+#: src/mainwindow.c:652
+msgid "/_Tools/_Filter messages"
+msgstr "/_Nástroje/_Filtrova» správy"
+
+#: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:266
+msgid "/_Tools/_Create filter rule"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra"
+
+#: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:268
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/_Automaticky"
+
+#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:270
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa _odosielateµa"
+
+#: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:272
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa _príjemcu"
+
+#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:274
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa p_redmetu"
+
+#: src/mainwindow.c:665
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
+msgstr "/_Nástroje/Zmaza» du_plikátne správy"
+
+#: src/mainwindow.c:668
+msgid "/_Tools/E_xecute"
+msgstr "/_Nástroje/V_ykona»"
+
+#: src/mainwindow.c:671
+msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
+msgstr "/_Nástroje/SSL certi_fikáty..."
+
+#: src/mainwindow.c:675
+msgid "/_Tools/_Log window"
+msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamu"
+
+#: src/mainwindow.c:677
+msgid "/_Configuration"
+msgstr "/Nastav_enia"
+
+#: src/mainwindow.c:678
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/Nastav_enia/_Zmeni» aktívne konto"
+
+#: src/mainwindow.c:680
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/Nastav_enia/Nastavenia aktívneho _konta..."
+
+#: src/mainwindow.c:682
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/Nastav_enia/Vytvori» _nové konto..."
+
+#: src/mainwindow.c:684
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/Nastav_enia/_Upravi» kontá..."
+
+#: src/mainwindow.c:686
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/Nastav_enia/---"
+
+#: src/mainwindow.c:687
+msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
+msgstr "/Nastav_enia/_V¹eobecné nastavenia..."
+
+#: src/mainwindow.c:689
+msgid "/_Configuration/_Scoring..."
+msgstr "/Nastav_enia/_Hodnotenie..."
+
+#: src/mainwindow.c:691
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/Nastav_enia/_Filtrovanie..."
+
+#: src/mainwindow.c:693
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/Nastav_enia/©_ablóny..."
+
+#: src/mainwindow.c:694
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/Nastav_enia/_Akcie..."
+
+#: src/mainwindow.c:695
+msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
+msgstr "/Nastav_enia/Ï_al¹ie nastavenia..."
+
+#: src/mainwindow.c:696
+msgid "/_Configuration/Plugins..."
+msgstr "/Nastav_enia/_Pluginy..."
+
+#: src/mainwindow.c:699
+msgid "/_Help/_Manual (Local)"
+msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (lokálny)"
+
+#: src/mainwindow.c:700
+msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (WWW)"
+
+#: src/mainwindow.c:702
+msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
+msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (lokálne)"
+
+#: src/mainwindow.c:703
+msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (WWW)"
+
+#: src/mainwindow.c:705
+msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
+msgstr "/Nápo_veda/_Claws FAQ (WWW)"
+
+#: src/mainwindow.c:707
+msgid "/_Help/---"
+msgstr "/Nápo_veda/---"
+
+#: src/mainwindow.c:826
+msgid "Go offline"
+msgstr "Pracova» offline"
+
+#: src/mainwindow.c:830
+msgid "Go online"
+msgstr "Pracova» online"
+
+#: src/mainwindow.c:846
+msgid "Select account"
+msgstr "Zvoli» konto"
+
+#: src/mainwindow.c:1170 src/mainwindow.c:1187 src/prefs_folder_item.c:354
+msgid "Untitled"
+msgstr "Bez názvu"
+
+#: src/mainwindow.c:1188
+msgid "none"
+msgstr "¾iadny"
+
+#: src/mainwindow.c:1406
+msgid "Empty trash"
+msgstr "Vyprázdni» kô¹"
+
+#: src/mainwindow.c:1407
+msgid "Empty all messages in trash?"
+msgstr "Zmaza» v¹etky správy v ko¹i?"
+
+#: src/mainwindow.c:1425
+msgid "Add mailbox"
+msgstr "Prida» mailbox"
+
+#: src/mainwindow.c:1426
+msgid ""
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
+msgstr ""
+"Zadajte umiestnenie mailboxu.\n"
+"Ak zadáte existujúci mailbox, bude\n"
+"automaticky prehµadaný."
+
+#: src/mainwindow.c:1432 src/mainwindow.c:1469
+#, c-format
+msgid "The mailbox `%s' already exists."
+msgstr "Mailbox '%s' u¾ existuje."
+
+#: src/mainwindow.c:1437 src/setup.c:57
+msgid "Mailbox"
+msgstr "Mailbox"
+
+#: src/mainwindow.c:1442 src/setup.c:61
+msgid ""
+"Creation of the mailbox failed.\n"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
+"there."
+msgstr ""
+"Nepodarilo sa vytvori» mailbox.\n"
+"Pravdepodobne u¾ niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte práva na "
+"zapisovanie."
+
+#: src/mainwindow.c:1462
+msgid "Add mbox mailbox"
+msgstr "Prida» schránku mbox"
+
+#: src/mainwindow.c:1463
+msgid "Input the location of mailbox."
+msgstr "Zadajte umiestnenie schránky."
+
+#: src/mainwindow.c:1479
+msgid "Creation of the mailbox failed."
+msgstr "Nepodarilo sa vytvori» schránku."
+
+#: src/mainwindow.c:1792
+msgid "Sylpheed - Folder View"
+msgstr "Sylpheed - Zobrazenie prieèinku"
+
+#: src/mainwindow.c:1808 src/messageview.c:380
+msgid "Sylpheed - Message View"
+msgstr "Sylpheed - Zobrazenie správy"
+
+#: src/mainwindow.c:2150
+msgid "Exit"
+msgstr "Ukonèi»"
+
+#: src/mainwindow.c:2150
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "Ukonèi» program"
+
+#: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
+#: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
+msgid "(none)"
+msgstr "(¾iadna)"
+
+#: src/message_search.c:88
+msgid "Find in current message"
+msgstr "Nájdi v súèasnej správe"
+
+#: src/message_search.c:106
+msgid "Find text:"
+msgstr "Nájdi text:"
+
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Zále¾í na veµkosti písmen"
+
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
+msgid "Backward search"
+msgstr "Hµada» dozadu"
+
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
+msgid "Search failed"
+msgstr "Hµadanie sa nepodarilo"
+
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
+msgid "Search string not found."
+msgstr "Hµadaný re»azec sa nena¹iel."
+
+#: src/message_search.c:191
+msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
+msgstr "Dosiahnutý zaèiatok správy; pokraèova» z konca?"
+
+#: src/message_search.c:194
+msgid "End of message reached; continue from beginning?"
+msgstr "Dosiahnutý koniec správy; pokraèova» od zaèiatku?"
+
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
+msgid "Search finished"
+msgstr "Hµadanie dokonèené"
+
+#: src/messageview.c:240
+msgid "/_View/Show all _header"
+msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» v¹etky _hlavièky"
+
+#: src/messageview.c:243
+msgid "/_Message/Compose _new message"
+msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novú správu"
+
+#: src/messageview.c:255
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "/Sp_ráva/Posla» ako p_rílohu"
+
+#: src/messageview.c:257
+msgid "/_Message/Redirec_t"
+msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerova»"
+
+#: src/messageview.c:477
+msgid "<No Return-Path found>"
+msgstr "<nebola nájdená hlavièka Return-Path>"
+
+#: src/messageview.c:485
+#, c-format
+msgid ""
+"The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
+"does not correspond to the return path:\n"
+"Notification address: %s\n"
+"Return path: %s\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
+msgstr ""
+"Oznamovacia adresa, na ktorú sa má odosla» potvrdenie o prijatí\n"
+"sa nezhoduje s návratovou cestou:\n"
+"Oznamovacia adresa: %s\n"
+"Návratová cesta: %s\n"
+"Doporuèuje sa neodosla» potvrdenie."
+
+#: src/messageview.c:493
+msgid "+Don't Send"
+msgstr "+Neodosla»"
+
+#: src/messageview.c:503
+msgid ""
+"This message is asking for a return receipt notification\n"
+"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
+"officially addressed to you.\n"
+"Receipt notification cancelled."
+msgstr ""
+"Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme,\n"
+"ale podµa jej hlavièiek 'To:' a 'Cc:' nebola oficiálne adresovaná\n"
+"vám. Odosielanie potvrdenia o prijatí bolo zru¹ené."
+
+#: src/messageview.c:771
+msgid "Message already removed from folder."
+msgstr "Správa u¾ bola z prieèinka odstránená."
+
+#: src/messageview.c:930 src/mimeview.c:988 src/mimeview.c:1076
+#: src/summaryview.c:3419
+msgid "Save as"
+msgstr "Ulo¾i» ako"
+
+#: src/messageview.c:935 src/mimeview.c:1018 src/mimeview.c:1082
+#: src/summaryview.c:3424
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Prepísa»"
+
+#: src/messageview.c:936
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "Prepísa» existujúci súbor?"
+
+#: src/messageview.c:943 src/summaryview.c:3432 src/summaryview.c:3436
+#: src/summaryview.c:3453
+#, c-format
+msgid "Can't save the file `%s'."
+msgstr "Nemô¾em ulo¾i» súbor '%s'."
+
+#: src/messageview.c:1009
+msgid "This message asks for a return receipt"
+msgstr "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme"
+
+#: src/messageview.c:1010
+msgid "Send receipt"
+msgstr "Odosla» potvrdenie"
+
+#: src/messageview.c:1063
+msgid "Return Receipt Notification"
+msgstr "Potvrdenie o príjme"
+
+#: src/messageview.c:1064
+msgid ""
+"The message was sent to several of your accounts.\n"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
+"notification:"
+msgstr ""
+"Správa bola odoslaná na viacero va¹ich kônt.\n"
+"Prosím vyberte konto, ktoré chcete pou¾i» na odoslanie potvrdenia "
+"o príjme:"
+
+#: src/messageview.c:1068
+msgid "Send Notification"
+msgstr "Odosla» potvrdenie"
+
+#: src/messageview.c:1068
+msgid "+Cancel"
+msgstr "+Storno"
+
+#: src/messageview.c:1151 src/prefs_common.c:2581 src/summaryview.c:3471
+#: src/toolbar.c:168
+msgid "Print"
+msgstr "Tlaèi»"
+
+#: src/messageview.c:1152 src/summaryview.c:3472
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the print command line:\n"
+"(`%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+"Zadajte príkazový riadok tlaèe:\n"
+"('%s' bude nahradené názvom súboru)"
+
+#: src/messageview.c:1158 src/summaryview.c:3478
+#, c-format
+msgid ""
+"Print command line is invalid:\n"
+"`%s'"
+msgstr ""
+"Príkazový riadok tlaèe je neplatný:\n"
+"'%s'"
+
+#: src/mimeview.c:150
+msgid "/_Open"
+msgstr "/_Otvori»"
+
+#: src/mimeview.c:151
+msgid "/Open _with..."
+msgstr "/O_tvori» èím..."
+
+#: src/mimeview.c:152
+msgid "/_Display as text"
+msgstr "/_Zobrazi» ako text"
+
+#: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:455
+msgid "/_Save as..."
+msgstr "/_Ulo¾i» ako..."
+
+#: src/mimeview.c:154
+msgid "/Save _all..."
+msgstr "/Ulo¾i» _v¹etky..."
+
+#: src/mimeview.c:157
+msgid "/_Check signature"
+msgstr "/Overi» _podpis"
+
+#: src/mimeview.c:197
+msgid "MIME Type"
+msgstr "MIME typ"
+
+#: src/mimeview.c:366
+msgid "Right-click here to verify the signature"
+msgstr "Kliknite sem pravým tlaèítkom my¹i pre overenie podpisu"
+
+#: src/mimeview.c:964 src/mimeview.c:1025 src/mimeview.c:1090
+#: src/mimeview.c:1115 src/mimeview.c:1145
+msgid "Can't save the part of multipart message."
+msgstr "Nemô¾em ulo¾i» èas» viacdielnej správy."
+
+#: src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
+#, c-format
+msgid "Overwrite existing file '%s'?"
+msgstr "Prepísa» existujúci súbor '%s'?"
+
+#: src/mimeview.c:1155
+msgid "Open with"
+msgstr "Otvori» èím"
+
+#: src/mimeview.c:1156
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the command line to open file:\n"
+"(`%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+"Zadajte príkazový riadok pre otvorenie súboru:\n"
+"('%s' bude nahradené názvom súboru)"
+
+#: src/news.c:202
+#, c-format
+msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "nadväzujem NNTP spojenie k %s:%d ...\n"
+
+#: src/news.c:770
+#, c-format
+msgid "can't set group: %s\n"
+msgstr "nemô¾em nastavi» skupinu: %s\n"
+
+#: src/news.c:775
+#, c-format
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "neplatný rozsah èlánkov: %d - %d\n"
+
+#: src/news.c:796
+#, c-format
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "pri prijímaní %s sa vyskytla chyba.\n"
+
+#: src/news.c:813
+#, c-format
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
+msgstr "prijímam xover %d v %s...\n"
+
+#: src/news.c:816 src/news.c:885
+msgid "can't get xover\n"
+msgstr "nemô¾em prija» xover\n"
+
+#: src/news.c:821 src/news.c:891
+msgid "error occurred while getting xover.\n"
+msgstr "pri prijímaní xover sa vyskytla chyba.\n"
+
+#: src/news.c:827 src/news.c:904
+#, c-format
+msgid "invalid xover line: %s\n"
+msgstr "neplatný xover riadok: %s\n"
+
+#: src/news.c:841 src/news.c:855 src/news.c:922 src/news.c:952
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "nemô¾em prija» xhdr\n"
+
+#: src/news.c:846 src/news.c:860 src/news.c:930 src/news.c:960
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "pri prijímaní xhdr sa vyskytla chyba.\n"
+
+#: src/news.c:882
+#, c-format
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "prijímam xover %d - %d v %s...\n"
+
+#: src/passphrase.c:85
+msgid "Passphrase"
+msgstr "Heslo"
+
+#: src/passphrase.c:253
+msgid "[no user id]"
+msgstr "[¾iadny user id]"
+
+#: src/passphrase.c:257
+#, c-format
+msgid ""
+"%sPlease enter the passphrase for:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
+msgstr ""
+"%sProsím zadajte heslo pre:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
+
+#: src/passphrase.c:261
+msgid ""
+"Bad passphrase! Try again...\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Neplatné heslo! Skúste znova...\n"
+"\n"
+
+#: src/pop.c:151
+msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+msgstr "V pozdrave nebola nájdená vy¾adovaná APOP èasová znaèka\n"
+
+#: src/pop.c:158
+msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+msgstr "Chybná èasová znaèka v pozdrave\n"
+
+#: src/pop.c:184 src/pop.c:211
+msgid "POP3 protocol error\n"
+msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
+
+#: src/pop.c:628
+#, c-format
+msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
+msgstr "POP3: Odstraòujem starú správu %d\n"
+
+#: src/pop.c:636
+#, c-format
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr "POP3: Preskakujem správu %d (%d bajtov)\n"
+
+#: src/pop.c:667
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr "mailbox je zamknutý\n"
+
+#: src/pop.c:670
+msgid "session timeout\n"
+msgstr "èas spojenia vypr¹al\n"
+
+#: src/pop.c:688
+msgid "command not supported\n"
+msgstr "príkaz nie je podporovaný\n"
+
+#: src/pop.c:692
+msgid "error occurred on POP3 session\n"
+msgstr "vyskytla sa chyba pri POP3 spojení\n"
+
+#: src/prefs_gtk.c:775
+msgid "Preferences"
+msgstr "Nastavenia"
+
+#: src/prefs_account.c:691
+#, c-format
+msgid "Account%d"
+msgstr "Konto%d"
+
+#: src/prefs_account.c:710
+msgid "Preferences for new account"
+msgstr "Nastavenie nového konta"
+
+#: src/prefs_account.c:715
+msgid "Account preferences"
+msgstr "Nastavenie konta"
+
+#: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:1017
+msgid "Receive"
+msgstr "Prija»"
+
+#: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:1021 src/prefs_folder_item.c:481
+msgid "Compose"
+msgstr "Nová správa"
+
+#: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:1030
+msgid "Privacy"
+msgstr "Súkromie"
+
+#: src/prefs_account.c:776
+msgid "SSL"
+msgstr "SSL"
+
+#: src/prefs_account.c:779
+msgid "Advanced"
+msgstr "Roz¹írené"
+
+#: src/prefs_account.c:858
+msgid "Name of account"
+msgstr "Názov konta"
+
+#: src/prefs_account.c:867
+msgid "Set as default"
+msgstr "Nastavi» ako východzie"
+
+#: src/prefs_account.c:871
+msgid "Personal information"
+msgstr "Osobné informácie"
+
+#: src/prefs_account.c:880
+msgid "Full name"
+msgstr "Celé meno"
+
+#: src/prefs_account.c:886
+msgid "Mail address"
+msgstr "E-mailová adresa"
+
+#: src/prefs_account.c:892
+msgid "Organization"
+msgstr "Organizácia"
+
+#: src/prefs_account.c:916
+msgid "Server information"
+msgstr "Informácie o serveri"
+
+#: src/prefs_account.c:937
+msgid "POP3 (normal)"
+msgstr "POP3 (obyèajné)"
+
+#: src/prefs_account.c:939
+msgid "POP3 (APOP auth)"
+msgstr "POP3 (APOP auth)"
+
+#: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
+msgid "IMAP4"
+msgstr "IMAP4"
+
+#: src/prefs_account.c:943
+msgid "News (NNTP)"
+msgstr "News (NNTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:945
+msgid "None (local)"
+msgstr "®iadne (lokálne)"
+
+#: src/prefs_account.c:965
+msgid "This server requires authentication"
+msgstr "Tento server vy¾aduje autentizáciu"
+
+#: src/prefs_account.c:972
+msgid "Authenticate on connect"
+msgstr "Autentizova» pri pripojení"
+
+#: src/prefs_account.c:1017
+msgid "News server"
+msgstr "News server"
+
+#: src/prefs_account.c:1023
+msgid "Server for receiving"
+msgstr "Server pre prijímanie"
+
+#: src/prefs_account.c:1029
+msgid "Local mailbox file"
+msgstr "Lokálny súbor schránky"
+
+#: src/prefs_account.c:1036
+msgid "SMTP server (send)"
+msgstr "SMTP server (odosielanie)"
+
+#: src/prefs_account.c:1044
+msgid "Use mail command rather than SMTP server"
+msgstr "Pou¾i» príkaz miesto SMTP serveru"
+
+#: src/prefs_account.c:1053
+msgid "command to send mails"
+msgstr "príkaz na odosielanie po¹ty"
+
+#: src/prefs_account.c:1060 src/prefs_account.c:1434
+msgid "User ID"
+msgstr "Prihlasovacie meno"
+
+#: src/prefs_account.c:1066 src/prefs_account.c:1443
+msgid "Password"
+msgstr "Heslo"
+
+#: src/prefs_account.c:1142 src/prefs_account.c:1848
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
+
+#: src/prefs_account.c:1150
+msgid "Remove messages on server when received"
+msgstr "Vymaza» správy na serveri po ich prijatí"
+
+#: src/prefs_account.c:1161
+msgid "Remove after"
+msgstr "Vymaza» po"
+
+#: src/prefs_account.c:1170
+msgid "days"
+msgstr "dòoch"
+
+#: src/prefs_account.c:1187
+msgid "(0 days: remove immediately)"
+msgstr "(0 dní: zmaza» ihneï)"
+
+#: src/prefs_account.c:1194
+msgid "Download all messages on server"
+msgstr "Prija» v¹etky správy na serveri"
+
+#: src/prefs_account.c:1200
+msgid "Receive size limit"
+msgstr "Obmedzenie veµkosti správy pre príjem"
+
+#: src/prefs_account.c:1207
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
+
+#: src/prefs_account.c:1219
+msgid "Default inbox"
+msgstr "Východzí inbox"
+
+#: src/prefs_account.c:1242
+msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
+msgstr "(Nefiltrované správy budú umiestnené v tomto prieèinku)"
+
+#: src/prefs_account.c:1247
+msgid "Maximum number of articles to download"
+msgstr "Maximálny poèet príspevkov na stiahnutie"
+
+#: src/prefs_account.c:1266
+msgid "unlimited if 0 is specified"
+msgstr "0 pre neobmedzený poèet"
+
+#: src/prefs_account.c:1282 src/prefs_account.c:1405
+msgid "Authentication method"
+msgstr "Metóda autentizácie"
+
+#: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1452
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatická"
+
+#: src/prefs_account.c:1299
+msgid "Filter messages on receiving"
+msgstr "Filtrova» správy pri prijatí"
+
+#: src/prefs_account.c:1303
+msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
+msgstr "Pri voµbe 'Prija» v¹etko' prija» správy aj pre toto konto"
+
+#: src/prefs_account.c:1362
+msgid "Add Date"
+msgstr "Prida» dátum"
+
+#: src/prefs_account.c:1363
+msgid "Generate Message-ID"
+msgstr "Generova» Message-ID"
+
+#: src/prefs_account.c:1370
+msgid "Add user-defined header"
+msgstr "Prida» u¾ivateµom definované hlavièky"
+
+#: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:2119 src/prefs_common.c:2144
+msgid " Edit... "
+msgstr " Upresni»... "
+
+#: src/prefs_account.c:1382
+msgid "Authentication"
+msgstr "Autentizácia"
+
+#: src/prefs_account.c:1390
+msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
+msgstr "SMTP Autentizácia (SMTP AUTH)"
+
+#: src/prefs_account.c:1465
+msgid ""
+"If you leave these entries empty, the same\n"
+"user ID and password as receiving will be used."
+msgstr ""
+"Ak necháte tieto polia prázdne, bude pou¾ité to isté\n"
+"prihlasovacie meno a heslo ako pri prijímaní."
+
+#: src/prefs_account.c:1474
+msgid "Authenticate with POP3 before sending"
+msgstr "Autentizova» cez POP3 pred odosielaním"
+
+#: src/prefs_account.c:1489
+msgid "POP authentication timeout: "
+msgstr "Èasový limit pre POP autentizáciu: "
+
+#: src/prefs_account.c:1498
+msgid "minutes"
+msgstr "minút"
+
+#: src/prefs_account.c:1545 src/prefs_account.c:1590 src/toolbar.c:419
+msgid "Signature"
+msgstr "Podpis"
+
+#: src/prefs_account.c:1553
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "Vlo¾i» podpis automaticky"
+
+#: src/prefs_account.c:1558
+msgid "Signature separator"
+msgstr "Oddeµovaè podpisu"
+
+#: src/prefs_account.c:1580
+msgid "Command output"
+msgstr "Výstup príkazu"
+
+#: src/prefs_account.c:1598
+msgid "Automatically set the following addresses"
+msgstr "Automaticky nastavi» nasledujúce adresy"
+
+#: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
+#: src/quote_fmt.c:49
+msgid "Cc"
+msgstr "Kópia"
+
+#: src/prefs_account.c:1620
+msgid "Bcc"
+msgstr "Slepá kópia"
+
+#: src/prefs_account.c:1633
+msgid "Reply-To"
+msgstr "Odpoveda» komu"
+
+#: src/prefs_account.c:1688
+msgid "Encrypt message by default"
+msgstr "Implicitne za¹ifrova» správu"
+
+#: src/prefs_account.c:1690
+msgid "Sign message by default"
+msgstr "Implicitne podpísa» správu"
+
+#: src/prefs_account.c:1692
+msgid "Default mode"
+msgstr "©tandardný re¾im"
+
+#: src/prefs_account.c:1700
+msgid "Use PGP/MIME"
+msgstr "Pou¾íva» PGP/MIME"
+
+#: src/prefs_account.c:1709
+msgid "Use Inline"
+msgstr "Pou¾íva» Inline"
+
+#: src/prefs_account.c:1719
+msgid "Sign key"
+msgstr "Kµúè pre podpis"
+
+#: src/prefs_account.c:1727
+msgid "Use default GnuPG key"
+msgstr "Pou¾i» východzí kµúè GnuPG"
+
+#: src/prefs_account.c:1736
+msgid "Select key by your email address"
+msgstr "Zvoli» kµúè podµa va¹ej emailovej adresy"
+
+#: src/prefs_account.c:1745
+msgid "Specify key manually"
+msgstr "Zada» kµúè ruène"
+
+#: src/prefs_account.c:1761
+msgid "User or key ID:"
+msgstr "User alebo key ID:"
+
+#: src/prefs_account.c:1856 src/prefs_account.c:1873 src/prefs_account.c:1889
+msgid "Don't use SSL"
+msgstr "Nepou¾íva» SSL"
+
+#: src/prefs_account.c:1859
+msgid "Use SSL for POP3 connection"
+msgstr "Pou¾i» SSL pre POP3 spojenie"
+
+#: src/prefs_account.c:1862 src/prefs_account.c:1879 src/prefs_account.c:1913
+msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
+msgstr "Pou¾i» príkaz STARTTLS pre nadviazanie SSL spojenia"
+
+#: src/prefs_account.c:1876
+msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
+msgstr "Pou¾i» SSL pre IMAP4 spojenie"
+
+#: src/prefs_account.c:1882
+msgid "NNTP"
+msgstr "NNTP"
+
+#: src/prefs_account.c:1897
+msgid "Use SSL for NNTP connection"
+msgstr "Pou¾i» SSL pre NNTP spojenie"
+
+#: src/prefs_account.c:1899
+msgid "Send (SMTP)"
+msgstr "Odosla» (SMTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:1907
+msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
+msgstr "Nepou¾íva» SSL (v prípade potreby pou¾i» STARTTLS)"
+
+#: src/prefs_account.c:1910
+msgid "Use SSL for SMTP connection"
+msgstr "Pou¾i» SSL pre SMTP spojenie"
+
+#: src/prefs_account.c:1921
+msgid "Use non-blocking SSL"
+msgstr "Pou¾íva» non-blocking SSL"
+
+#: src/prefs_account.c:1933
+msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
+msgstr "(Vypnite túto voµbu ak máte problémy pri SSL spojeniach)"
+
+#: src/prefs_account.c:2057
+msgid "Specify SMTP port"
+msgstr "Urèi» SMTP port"
+
+#: src/prefs_account.c:2063
+msgid "Specify POP3 port"
+msgstr "Urèi» POP3 port"
+
+#: src/prefs_account.c:2069
+msgid "Specify IMAP4 port"
+msgstr "Urèi» IMAP4 port"
+
+#: src/prefs_account.c:2075
+msgid "Specify NNTP port"
+msgstr "Urèi» NNTP port"
+
+#: src/prefs_account.c:2080
+msgid "Specify domain name"
+msgstr "Urèi» názov domény"
+
+#: src/prefs_account.c:2090
+msgid "Use command to communicate with server"
+msgstr "Pou¾i» príkaz pre komunikáciu so serverom"
+
+#: src/prefs_account.c:2098
+msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
+msgstr "Oznaèi» cross-postované správy ako preèítané a zafarbi»:"
+
+#: src/prefs_account.c:2112
+msgid "IMAP server directory"
+msgstr "Adresár serveru IMAP"
+
+#: src/prefs_account.c:2166
+msgid "Put sent messages in"
+msgstr "Ulo¾i» odoslané správy do"
+
+#: src/prefs_account.c:2168
+msgid "Put draft messages in"
+msgstr "Ulo¾i» koncepty do"
+
+#: src/prefs_account.c:2170
+msgid "Put deleted messages in"
+msgstr "Ulo¾i» vymazané správy do"
+
+#: src/prefs_account.c:2234
+msgid "Account name is not entered."
+msgstr "Nebol zadaný názov konta."
+
+#: src/prefs_account.c:2238
+msgid "Mail address is not entered."
+msgstr "Nebola zadaná e-mailová adresa."
+
+#: src/prefs_account.c:2243
+msgid "SMTP server is not entered."
+msgstr "Nebol zadaný SMTP server."
+
+#: src/prefs_account.c:2248
+msgid "User ID is not entered."
+msgstr "Nebol zadaný user ID."
+
+#: src/prefs_account.c:2253
+msgid "POP3 server is not entered."
+msgstr "Nebol zadaný POP3 server."
+
+#: src/prefs_account.c:2258
+msgid "IMAP4 server is not entered."
+msgstr "Nebol zadaný IMAP4 server."
+
+#: src/prefs_account.c:2263
+msgid "NNTP server is not entered."
+msgstr "Nebol zadaný NNTP server."
+
+#: src/prefs_account.c:2269
+msgid "local mailbox filename is not entered."
+msgstr "Nebol zadaný názov lokálnej schránky."
+
+#: src/prefs_account.c:2275
+msgid "mail command is not entered."
+msgstr "Nebol zadaný príkaz na odosielanie po¹ty."
+
+#: src/prefs_account.c:2359
+msgid ""
+"Its not recommended to use the old style Inline\n"
+"mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
+"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
+msgstr ""
+"Nedoporuèuje sa pou¾íva» starý spôsob ¹ifrovania správ (Inline).\n"
+"Nevyhovuje toti¾ ¹pecifikácii RFC 3156 - Bezpeènos» MIME s OpenPGP."
+
+#: src/prefs_actions.c:167
+msgid "Actions configuration"
+msgstr "Nastavenie akcií"
+
+#: src/prefs_actions.c:189
+msgid "Menu name:"
+msgstr "Názov menu:"
+
+#: src/prefs_actions.c:198
+msgid "Command line:"
+msgstr "Príkazový riadok:"
+
+#: src/prefs_actions.c:227
+msgid " Replace "
+msgstr " Nahradi» "
+
+#: src/prefs_actions.c:240
+msgid " Syntax help "
+msgstr " Nápoveda syntaxe "
+
+#: src/prefs_actions.c:259
+msgid "Current actions"
+msgstr "Aktuálne akcie"
+
+#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:699 src/prefs_filtering.c:759
+#: src/prefs_filtering.c:781 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
+#: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
+msgid "(New)"
+msgstr "(Nová)"
+
+#: src/prefs_actions.c:428
+msgid "Menu name is not set."
+msgstr "Nebol zadaný názov menu."
+
+#: src/prefs_actions.c:433
+msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
+msgstr "Bodkoèiarka ':' nie je povolená v názve menu."
+
+#: src/prefs_actions.c:443
+msgid "Menu name is too long."
+msgstr "Názov menu je príli¹ dlhý."
+
+#: src/prefs_actions.c:452
+msgid "Command line not set."
+msgstr "Nebol zadaný príkazový riadok."
+
+#: src/prefs_actions.c:457
+msgid "Menu name and command are too long."
+msgstr "Názov menu a príkazový riadok sú príli¹ dlhé."
+
+#: src/prefs_actions.c:462
+#, c-format
+msgid ""
+"The command\n"
+"%s\n"
+"has a syntax error."
+msgstr ""
+"Príkaz\n"
+"%s\n"
+"má syntaktickú chybu."
+
+#: src/prefs_actions.c:523
+msgid "Delete action"
+msgstr "Zmaza» akciu"
+
+#: src/prefs_actions.c:524
+msgid "Do you really want to delete this action?"
+msgstr "Naozaj chcete zmaza» túto akciu?"
+
+#: src/prefs_actions.c:638
+msgid "MENU NAME:"
+msgstr "NÁZOV MENU:"
+
+#: src/prefs_actions.c:639
+msgid "Use / in menu name to make submenus."
+msgstr "Pou¾ite \"/\" v názve menu pre tvorbu podmenu."
+
+#: src/prefs_actions.c:641
+msgid "COMMAND LINE:"
+msgstr "PRÍKAZOVÝ RIADOK:"
+
+#: src/prefs_actions.c:642
+msgid "Begin with:"
+msgstr "Zaènite:"
+
+#: src/prefs_actions.c:643
+msgid "to send message body or selection to command's standard input"
+msgstr "pre odoslanie tela správy alebo výberu na ¹tandardný vstup príkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:644
+msgid "to send user provided text to command's standard input"
+msgstr "pre odoslanie textu zadaného pou¾ívateµom na ¹tandardný vstup príkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:645
+msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
+msgstr "pre odoslanie maskovaného textu zadaného pou¾ívateµom na ¹tandardný vstup príkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:646
+msgid "End with:"
+msgstr "Zakonèite:"
+
+#: src/prefs_actions.c:647
+msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
+msgstr "pre nahradenie tela správy alebo výberu ¹tandardným výstupom príkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:648
+msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
+msgstr "pre vlo¾enie ¹tandardného výstupu príkazu bez odstránenia pôvodného textu"
+
+#: src/prefs_actions.c:649
+msgid "to run command asynchronously"
+msgstr "pre vykonanie príkazu asynchrónne"
+
+#: src/prefs_actions.c:650
+msgid "Use:"
+msgstr "Pou¾ite:"
+
+#: src/prefs_actions.c:651
+msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
+msgstr "pre súbor zvolenej správy vo formáte RFC822/2822 "
+
+#: src/prefs_actions.c:652
+msgid "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
+msgstr "pre zoznam súborov zvolených správ vo formáte RFC822/2822"
+
+#: src/prefs_actions.c:653
+msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
+msgstr "pre súbor dekódovanej zvolenej MIME èasti správy"
+
+#: src/prefs_actions.c:654
+msgid "for a user provided argument"
+msgstr "pre parameter zadaný pou¾ívateµom"
+
+#: src/prefs_actions.c:655
+msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
+msgstr "pre maskovaný parameter zadaný pou¾ívateµom (napr. heslo)"
+
+#: src/prefs_actions.c:656
+msgid "for the text selection"
+msgstr "pre textový výber"
+
+#: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
+msgid "Description of symbols"
+msgstr "Popis symbolov"
+
+#: src/prefs_common.c:1000
+msgid "Common Preferences"
+msgstr "V¹eobecné nastavenia"
+
+#: src/prefs_common.c:1023
+msgid "Quote"
+msgstr "Citát"
+
+#: src/prefs_common.c:1025
+msgid "Display"
+msgstr "Zobrazenie"
+
+#: src/prefs_common.c:1027
+msgid "Message"
+msgstr "Správa"
+
+#: src/prefs_common.c:1035 src/select-keys.c:333
+msgid "Other"
+msgstr "Ostatné"
+
+#: src/prefs_common.c:1087 src/prefs_common.c:1312
+msgid "External program"
+msgstr "Externý program"
+
+#: src/prefs_common.c:1096
+msgid "Use external program for incorporation"
+msgstr "Pou¾i» externý program pre prijímanie lokálnej po¹ty"
+
+#: src/prefs_common.c:1103 src/prefs_common.c:1327
+msgid "Command"
+msgstr "Príkaz"
+
+#: src/prefs_common.c:1117
+msgid "Local spool"
+msgstr "Lokálny spool"
+
+#: src/prefs_common.c:1128
+msgid "Incorporate from spool"
+msgstr "Prija» lokálnu po¹tu zo spoolu"
+
+#: src/prefs_common.c:1130
+msgid "Filter on incorporation"
+msgstr "Filtrova» pri prijímaní lokálnej po¹ty"
+
+#: src/prefs_common.c:1138
+msgid "Spool directory"
+msgstr "Spool adresár"
+
+#: src/prefs_common.c:1156
+msgid "Auto-check new mail"
+msgstr "Automaticky zis»ova» novú po¹tu"
+
+#: src/prefs_common.c:1158
+msgid "every"
+msgstr "ka¾dých"
+
+#: src/prefs_common.c:1170
+msgid "minute(s)"
+msgstr "minút"
+
+#: src/prefs_common.c:1179
+msgid "Check new mail on startup"
+msgstr "Zisti» novú po¹tu pri spustení"
+
+#: src/prefs_common.c:1181
+msgid "Update all local folders after incorporation"
+msgstr "Aktualizova» v¹etky miestne prieèinky po prijatí po¹ty"
+
+#: src/prefs_common.c:1189
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "Zobrazi» okno prijímania"
+
+#: src/prefs_common.c:1199 src/prefs_common.c:1363 src/prefs_common.c:2446
+msgid "Always"
+msgstr "V¾dy"
+
+#: src/prefs_common.c:1200
+msgid "Only if a window is active"
+msgstr "Len ak je okno aktívne"
+
+#: src/prefs_common.c:1202 src/prefs_common.c:1364
+msgid "Never"
+msgstr "Nikdy"
+
+#: src/prefs_common.c:1210
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "Po skonèení zavrie» okno prijímania"
+
+#: src/prefs_common.c:1212
+msgid "Run command when new mail arrives"
+msgstr "Vykona» príkaz po príchode novej správy"
+
+#: src/prefs_common.c:1222
+msgid "after autochecking"
+msgstr "po automatickom prevzatí"
+
+#: src/prefs_common.c:1224
+msgid "after manual checking"
+msgstr "po ruènom prevzatí"
+
+#: src/prefs_common.c:1238
+#, c-format
+msgid ""
+"Command to execute:\n"
+"(use %d as number of new mails)"
+msgstr ""
+"Vykonávaný príkaz:\n"
+"(pou¾ite %d ako poèet nových správ)"
+
+#: src/prefs_common.c:1320
+msgid "Use external program for sending"
+msgstr "Pre odosielanie pou¾i» externý program"
+
+#: src/prefs_common.c:1346
+msgid "Save sent messages to Sent folder"
+msgstr "Ulo¾i» odoslané správy do prieèinka Odoslané"
+
+#: src/prefs_common.c:1348
+msgid "Queue messages that fail to send"
+msgstr "Zaradi» do fronty správy, ktoré sa nepodarilo odosla»"
+
+#: src/prefs_common.c:1354
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "Zobrazi» okno odosielania"
+
+#: src/prefs_common.c:1372
+msgid "Outgoing codeset"
+msgstr "Výstupné kódovanie znakov"
+
+#: src/prefs_common.c:1387
+msgid "Automatic (Recommended)"
+msgstr "Automatické (doporuèené)"
+
+#: src/prefs_common.c:1388
+msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
+msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
+
+#: src/prefs_common.c:1390
+msgid "Unicode (UTF-8)"
+msgstr "Unicode (UTF-8)"
+
+#: src/prefs_common.c:1392
+msgid "Western European (ISO-8859-1)"
+msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
+
+#: src/prefs_common.c:1393
+msgid "Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "Západná Európa (ISO-8859-15)"
+
+#: src/prefs_common.c:1394
+msgid "Central European (ISO-8859-2)"
+msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-2)"
+
+#: src/prefs_common.c:1395
+msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "Pobaltie (ISO-8859-13)"
+
+#: src/prefs_common.c:1396
+msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
+msgstr "Pobaltie (ISO-8859-4)"
+
+#: src/prefs_common.c:1397
+msgid "Greek (ISO-8859-7)"
+msgstr "Grécko (ISO-8859-7)"
+
+#: src/prefs_common.c:1398
+msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
+msgstr "Turecko (ISO-8859-9)"
+
+#: src/prefs_common.c:1400
+msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+msgstr "Cyrilika (ISO-8859-5)"
+
+#: src/prefs_common.c:1402
+msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
+msgstr "Cyrilika (KOI8-R)"
+
+#: src/prefs_common.c:1404
+msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
+
+#: src/prefs_common.c:1405
+msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "Cyrilika (KOI8-U)"
+
+#: src/prefs_common.c:1407
+msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
+msgstr "Japonsko (ISO-2022-JP)"
+
+#: src/prefs_common.c:1409
+msgid "Japanese (EUC-JP)"
+msgstr "Japonsko (EUC-JP)"
+
+#: src/prefs_common.c:1410
+msgid "Japanese (Shift_JIS)"
+msgstr "Japonsko (Shift_JIS)"
+
+#: src/prefs_common.c:1412
+msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
+msgstr "Zjednodu¹ená èín¹tina (GB2312)"
+
+#: src/prefs_common.c:1413
+msgid "Traditional Chinese (Big5)"
+msgstr "Tradièná èín¹tina (Big5)"
+
+#: src/prefs_common.c:1415
+msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
+msgstr "Tradièná èín¹tina (EUC-TW)"
+
+#: src/prefs_common.c:1416
+msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
+msgstr "Èín¹tina (ISO-2022-CN)"
+
+#: src/prefs_common.c:1418
+msgid "Korean (EUC-KR)"
+msgstr "Kórea (EUC-KR)"
+
+#: src/prefs_common.c:1419
+msgid "Thai (TIS-620)"
+msgstr "Thajsko (TIS-620)"
+
+#: src/prefs_common.c:1420
+msgid "Thai (Windows-874)"
+msgstr "Thajsko (Windows-874)"
+
+#: src/prefs_common.c:1430
+msgid ""
+"If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
+"for the current locale will be used."
+msgstr ""
+"Po zvolení 'Automatické' bude zvolené optimálne kódovanie\n"
+"pre súèasnú lokalizáciu."
+
+#: src/prefs_common.c:1442
+msgid "Transfer encoding"
+msgstr "Kódovanie pri prenose"
+
+#: src/prefs_common.c:1465
+msgid ""
+"Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
+"message body contains non-ASCII characters."
+msgstr ""
+"Zadajte hodnotu Content-Transfer-Encoding, ktorá bude pou¾itá,\n"
+"keï bude správa obsahova» iné znaky ako ASCII."
+
+#: src/prefs_common.c:1545
+msgid "Automatic account selection"
+msgstr "Automatická voµba konta"
+
+#: src/prefs_common.c:1553
+msgid "when replying"
+msgstr "pri odpovedaní"
+
+#: src/prefs_common.c:1555
+msgid "when forwarding"
+msgstr "pri preposielaní"
+
+#: src/prefs_common.c:1557
+msgid "when re-editing"
+msgstr "pri re-editácií"
+
+#: src/prefs_common.c:1564
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr "Tlaèítko Odpoveda» zvolí odpoveï do mailinglistu"
+
+#: src/prefs_common.c:1567
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "Automaticky spusti» externý editor"
+
+#: src/prefs_common.c:1574 src/prefs_filtering.c:142
+msgid "Forward as attachment"
+msgstr "Posla» ïalej ako prílohu"
+
+#: src/prefs_common.c:1577
+msgid "Block cursor"
+msgstr "Blokova» kurzor"
+
+#: src/prefs_common.c:1580
+msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
+msgstr "Zachova» pôvodnú hlavièku Od pri presmerovaní"
+
+#: src/prefs_common.c:1588
+msgid "Autosave to Drafts folder every "
+msgstr "Automaticky uklada» medzi koncepty ka¾dých "
+
+#: src/prefs_common.c:1595 src/prefs_common.c:1640
+msgid "characters"
+msgstr "znakoch"
+
+#: src/prefs_common.c:1603
+msgid "Undo level"
+msgstr "Poèet spätných krokov"
+
+#: src/prefs_common.c:1616
+msgid "Message wrapping"
+msgstr "Zalamovanie správy"
+
+#: src/prefs_common.c:1628
+msgid "Wrap messages at"
+msgstr "Zalomi» správy na"
+
+#: src/prefs_common.c:1648
+msgid "Wrap quotation"
+msgstr "Zalomi» citáciu"
+
+#: src/prefs_common.c:1650
+msgid "Wrap on input"
+msgstr "Zalamova» pri písaní"
+
+#: src/prefs_common.c:1653
+msgid "Wrap before sending"
+msgstr "Zalomi» pred odoslaním"
+
+#: src/prefs_common.c:1656
+msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
+msgstr "Inteligentné zalamovanie (EXPERIMENTÁLNE)"
+
+#: src/prefs_common.c:1722
+msgid "Reply will quote by default"
+msgstr "Pri odpovedaní implicitne citova»"
+
+#: src/prefs_common.c:1724
+msgid "Reply format"
+msgstr "Formát odpovede"
+
+#: src/prefs_common.c:1739 src/prefs_common.c:1778
+msgid "Quotation mark"
+msgstr "Znaèka citácie"
+
+#: src/prefs_common.c:1763
+msgid "Forward format"
+msgstr "Formát posielania ïalej"
+
+#: src/prefs_common.c:1807
+msgid " Description of symbols "
+msgstr " Popis znakov "
+
+#: src/prefs_common.c:1815
+msgid "Quotation characters"
+msgstr "Znak citácie"
+
+#: src/prefs_common.c:1830
+msgid "Treat these characters as quotation marks: "
+msgstr "Bra» tieto znaky ako znaky citácie: "
+
+#: src/prefs_common.c:1880
+msgid "Font"
+msgstr "Písmo"
+
+#: src/prefs_common.c:1890
+msgid "Text"
+msgstr "Text"
+
+#: src/prefs_common.c:1909
+msgid "Small"
+msgstr "Malé"
+
+#: src/prefs_common.c:1928
+msgid "Normal"
+msgstr "Obyèajné"
+
+#: src/prefs_common.c:1947
+msgid "Bold"
+msgstr "Tuèné"
+
+#: src/prefs_common.c:1972
+msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
+msgstr "Prelo¾i» názov hlavièky (ako napríklad 'From:', 'Subject:')"
+
+#: src/prefs_common.c:1975
+msgid "Display unread number next to folder name"
+msgstr "Zobrazi» poèet nepreèítaných správ pri názve prieèinka"
+
+#: src/prefs_common.c:1984
+msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
+msgstr "Skráti» diskusné skupiny dlh¹ie ako"
+
+#: src/prefs_common.c:1999
+msgid "letters"
+msgstr "písmen"
+
+#: src/prefs_common.c:2005
+msgid "Summary View"
+msgstr "Zoznam správ"
+
+#: src/prefs_common.c:2014
+msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
+msgstr "Zobrazi» príjemcu v ståpci 'Od' ak ste odosielateµ vy"
+
+#: src/prefs_common.c:2017
+msgid "Display sender using address book"
+msgstr "Zobrazi» odosielateµa za pou¾itia adresáru"
+
+#: src/prefs_common.c:2020
+msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
+msgstr "Zaraïova» do vlákien dodatoène aj podµa názvu správy."
+
+#: src/prefs_common.c:2028 src/prefs_common.c:2917 src/prefs_common.c:2955
+msgid "Date format"
+msgstr "Formát dátumu"
+
+#: src/prefs_common.c:2050
+msgid " Set displayed items in summary... "
+msgstr " Nastavenie zobrazovaných polo¾iek v zozname správ... "
+
+#: src/prefs_common.c:2114
+msgid "Enable coloration of message"
+msgstr "Povoli» farby v správe"
+
+#: src/prefs_common.c:2129
+msgid ""
+"Display multi-byte alphanumeric as\n"
+"ASCII character (Japanese only)"
+msgstr ""
+"Zobrazi» viacbajtovú abecedu a èísla ako\n"
+"ASCII znaky (len Japonsko)"
+
+#: src/prefs_common.c:2135
+msgid "Display header pane above message view"
+msgstr "Zobrazi» panel s hlavièkami nad správou"
+
+#: src/prefs_common.c:2142
+msgid "Display short headers on message view"
+msgstr "Zobrazi» vybrané hlavièky v správe"
+
+#: src/prefs_common.c:2164
+msgid "Line space"
+msgstr "Medzera medzi riadkami"
+
+#: src/prefs_common.c:2178 src/prefs_common.c:2218
+msgid "pixel(s)"
+msgstr "pixel(ov)"
+
+#: src/prefs_common.c:2183
+msgid "Leave space on head"
+msgstr "Odsadi» telo správy"
+
+#: src/prefs_common.c:2185
+msgid "Scroll"
+msgstr "Posúvanie"
+
+#: src/prefs_common.c:2192
+msgid "Half page"
+msgstr "Pol stránky"
+
+#: src/prefs_common.c:2198
+msgid "Smooth scroll"
+msgstr "Plynulé posúvanie"
+
+#: src/prefs_common.c:2204
+msgid "Step"
+msgstr "Posun"
+
+#: src/prefs_common.c:2229
+msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
+msgstr "Zobrazi» popisy príloh, miesto názvov"
+
+#: src/prefs_common.c:2275
+msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "Automaticky overova» podpisy"
+
+#: src/prefs_common.c:2278
+msgid "Show signature check result in a popup window"
+msgstr "Zobrazi» výsledok overenia ako upozornenie"
+
+#: src/prefs_common.c:2281
+msgid "Store passphrase in memory temporarily"
+msgstr "Ulo¾i» heslo doèasne v pamäti"
+
+#: src/prefs_common.c:2296
+msgid "Expire after"
+msgstr "Vymaza» z pamäte po"
+
+#: src/prefs_common.c:2309
+msgid "minute(s) "
+msgstr "minútach "
+
+#: src/prefs_common.c:2322
+msgid ""
+"(Setting to '0' will store the passphrase\n"
+" for the whole session)"
+msgstr ""
+"(Nastavte na '0', ak chcete ulo¾i» heslo do pamäte\n"
+" a¾ do ukonèenia)"
+
+#: src/prefs_common.c:2332
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr "Zachyti» vstup poèas zadávania hesla"
+
+#: src/prefs_common.c:2337
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "Pri spustení zobrazi» varovanie v prípade, ¾e sa GnuPG nedá pou¾i»."
+
+#: src/prefs_common.c:2399
+msgid "Always open messages in summary when selected"
+msgstr "Otvori» správu hneï pri zvolení v zozname"
+
+#: src/prefs_common.c:2403
+msgid "Open first unread message when entering a folder"
+msgstr "Pri vstupe do prieèinka otvori» prvú nepreèítanú správu"
+
+#: src/prefs_common.c:2407
+msgid "Only mark message as read when opened in new window"
+msgstr "Správu oznaèi» ako preèítanú len ak je otvorená v samostatnom okne"
+
+#: src/prefs_common.c:2411
+msgid "Go to inbox after receiving new mail"
+msgstr "Po prijatí novej po¹ty sa presunú» do prieèinka prijatých správ"
+
+#: src/prefs_common.c:2419
+msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
+msgstr "Pri presúvaní alebo mazaní správ toto vykona» okam¾ite"
+
+#: src/prefs_common.c:2426
+msgid ""
+"(Messages will be marked until execution\n"
+" if this is turned off)"
+msgstr ""
+"(Správy budú oznaèené a¾ do vykonania,\n"
+" ak je táto mo¾nos» vypnutá)"
+
+#: src/prefs_common.c:2437
+msgid "Show no-unread-message dialog"
+msgstr "Zobrazi» okno dialógu pri ¾iadnych neèítaných správach"
+
+#: src/prefs_common.c:2447
+msgid "Assume 'Yes'"
+msgstr "Predpoklada» 'Áno'"
+
+#: src/prefs_common.c:2449
+msgid "Assume 'No'"
+msgstr "Predpoklada» 'Nie'"
+
+#: src/prefs_common.c:2458
+msgid " Set key bindings... "
+msgstr " Nastavi» klávesové skratky... "
+
+#: src/prefs_common.c:2464
+msgid "Icon theme"
+msgstr "Téma ikon"
+
+#: src/prefs_common.c:2547
+#, c-format
+msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
+msgstr "Externé príkazy (%s bude nahradené názvom súboru / URI)"
+
+#: src/prefs_common.c:2556
+msgid "Web browser"
+msgstr "Webový prehliadaè"
+
+#: src/prefs_common.c:2592 src/toolbar.c:421
+msgid "Editor"
+msgstr "Editor"
+
+#: src/prefs_common.c:2622
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "Prida» adresu k príjemcom pri dvojkliknutí"
+
+#: src/prefs_common.c:2625
+msgid "Log Size"
+msgstr "Veµkos» záznamu"
+
+#: src/prefs_common.c:2632
+msgid "Clip the log size"
+msgstr "Zreza» veµkos» záznamu"
+
+#: src/prefs_common.c:2637
+msgid "Log window length"
+msgstr "Då¾ka okna záznamu"
+
+#: src/prefs_common.c:2646
+msgid "(0 to stop logging in the log window)"
+msgstr "(0 pre zru¹enie zápisu do súboru)"
+
+#: src/prefs_common.c:2654
+msgid "Security"
+msgstr "Bezpeènos»"
+
+#: src/prefs_common.c:2661
+msgid "Ask before accepting SSL certificates"
+msgstr "Opýta» sa pred prijatím SSL certifikátov"
+
+#: src/prefs_common.c:2669
+msgid "On exit"
+msgstr "Pri ukonèení"
+
+#: src/prefs_common.c:2677
+msgid "Confirm on exit"
+msgstr "Potvrdi» ukonèenie"
+
+#: src/prefs_common.c:2684
+msgid "Empty trash on exit"
+msgstr "Vyprázdni» kô¹ pri ukonèení"
+
+#: src/prefs_common.c:2686
+msgid "Ask before emptying"
+msgstr "Opýta» sa pred vyprázdnením"
+
+#: src/prefs_common.c:2690
+msgid "Warn if there are queued messages"
+msgstr "Upozorni», ak sú správy vo fronte"
+
+#: src/prefs_common.c:2696
+msgid "Socket I/O timeout:"
+msgstr "Èasový limit spojení:"
+
+#: src/prefs_common.c:2709
+msgid "second(s)"
+msgstr "sekúnd"
+
+#: src/prefs_common.c:2893
+msgid "the full abbreviated weekday name"
+msgstr "skrátený názov dòa v tý¾dni"
+
+#: src/prefs_common.c:2894
+msgid "the full weekday name"
+msgstr "názov dòa v tý¾dni"
+
+#: src/prefs_common.c:2895
+msgid "the abbreviated month name"
+msgstr "skrátený názov mesiaca"
+
+#: src/prefs_common.c:2896
+msgid "the full month name"
+msgstr "názov mesiaca"
+
+#: src/prefs_common.c:2897
+msgid "the preferred date and time for the current locale"
+msgstr "uprednostòovaný dátum a èas pre súèasnú lokalizáciu"
+
+#: src/prefs_common.c:2898
+msgid "the century number (year/100)"
+msgstr "storoèie (rok/100)"
+
+#: src/prefs_common.c:2899
+msgid "the day of the month as a decimal number"
+msgstr "deò v mesiaci"
+
+#: src/prefs_common.c:2900
+msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
+msgstr "èíslo hodiny pri pou¾ití 24-hodinového èasu"
+
+#: src/prefs_common.c:2901
+msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
+msgstr "èíslo hodiny pri pou¾ití 12-hodinového èasu"
+
+#: src/prefs_common.c:2902
+msgid "the day of the year as a decimal number"
+msgstr "èíslo dòa v roku"
+
+#: src/prefs_common.c:2903
+msgid "the month as a decimal number"
+msgstr "èíslo mesiaca"
+
+#: src/prefs_common.c:2904
+msgid "the minute as a decimal number"
+msgstr "minúty"
+
+#: src/prefs_common.c:2905
+msgid "either AM or PM"
+msgstr "AM alebo PM"
+
+#: src/prefs_common.c:2906
+msgid "the second as a decimal number"
+msgstr "sekundy"
+
+#: src/prefs_common.c:2907
+msgid "the day of the week as a decimal number"
+msgstr "poradie dòa v tý¾dni"
+
+#: src/prefs_common.c:2908
+msgid "the preferred date for the current locale"
+msgstr "uprednostòovaný dátum pre súèasnú lokalizáciu"
+
+#: src/prefs_common.c:2909
+msgid "the last two digits of a year"
+msgstr "posledné dve èíslice roku"
+
+#: src/prefs_common.c:2910
+msgid "the year as a decimal number"
+msgstr "rok"
+
+#: src/prefs_common.c:2911
+msgid "the time zone or name or abbreviation"
+msgstr "èasová zóna, jej názov alebo skratka"
+
+#: src/prefs_common.c:2932
+msgid "Specifier"
+msgstr "Symbol"
+
+#: src/prefs_common.c:2972
+msgid "Example"
+msgstr "Príklad"
+
+#: src/prefs_common.c:3061
+msgid "Set message colors"
+msgstr "Nastavi» farby správy"
+
+#: src/prefs_common.c:3069
+msgid "Colors"
+msgstr "Farby"
+
+#: src/prefs_common.c:3116
+msgid "Quoted Text - First Level"
+msgstr "Citovaný text - Prvá úroveò"
+
+#: src/prefs_common.c:3122
+msgid "Quoted Text - Second Level"
+msgstr "Citovaný text - Druhá úroveò"
+
+#: src/prefs_common.c:3128
+msgid "Quoted Text - Third Level"
+msgstr "Citovaný text - Tretia úroveò"
+
+#: src/prefs_common.c:3134
+msgid "URI link"
+msgstr "URI odkaz"
+
+#: src/prefs_common.c:3140
+msgid "Target folder"
+msgstr "Cieµový prieèinok"
+
+#: src/prefs_common.c:3146
+msgid "Signatures"
+msgstr "Podpisy"
+
+#: src/prefs_common.c:3153
+msgid "Recycle quote colors"
+msgstr "Opakova» farby"
+
+#: src/prefs_common.c:3220
+msgid "Pick color for quotation level 1"
+msgstr "Vyberte farbu pre 1. úroveò citácie"
+
+#: src/prefs_common.c:3223
+msgid "Pick color for quotation level 2"
+msgstr "Vyberte farbu pre 2. úroveò citácie"
+
+#: src/prefs_common.c:3226
+msgid "Pick color for quotation level 3"
+msgstr "Vyberte farbu pre 3. úroveò citácie"
+
+#: src/prefs_common.c:3229
+msgid "Pick color for URI"
+msgstr "Vyberte farbu pre URI odkazy"
+
+#: src/prefs_common.c:3232
+msgid "Pick color for target folder"
+msgstr "Vyberte farbu pre cieµový prieèinok"
+
+#: src/prefs_common.c:3235
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "Vyberte farbu pre podpisy"
+
+#: src/prefs_common.c:3365
+msgid "Font selection"
+msgstr "Voµba písma"
+
+#: src/prefs_common.c:3439
+msgid "Key bindings"
+msgstr "Klávesové skratky"
+
+#: src/prefs_common.c:3453
+msgid "Select preset:"
+msgstr "Zvoµte sadu klávesových skratiek:"
+
+#: src/prefs_common.c:3466 src/prefs_common.c:3751
+msgid "Old Sylpheed"
+msgstr "Star¹í Sylpheed"
+
+#: src/prefs_common.c:3474
+msgid ""
+"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
+"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+msgstr ""
+"Mô¾ete modifikova» skratky ka¾dého menu stlaèením\n"
+"po¾adovanej skratky po ukázaní my¹ou na polo¾ku."
+
+#: src/prefs_customheader.c:163
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "Nastavenie vlastných hlavièiek"
+
+#: src/prefs_customheader.c:261
+msgid "Current custom headers"
+msgstr "Aktuálne vlastné hlavièky"
+
+#: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:530
+#: src/prefs_matcher.c:1175
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "Nebol zadaný názov hlavièky."
+
+#: src/prefs_customheader.c:541
+msgid "Delete header"
+msgstr "Zmaza» hlavièku"
+
+#: src/prefs_customheader.c:542
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "Naozaj chcete zmaza» túto hlavièku?"
+
+#: src/prefs_display_header.c:201
+msgid "Displayed header configuration"
+msgstr "Nastavenie zobrazovaných hlavièiek"
+
+#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:434
+msgid "Header name"
+msgstr "Názov hlavièky"
+
+#: src/prefs_display_header.c:257
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "Zobrazované hlavièky"
+
+#: src/prefs_display_header.c:315
+msgid "Hidden headers"
+msgstr "Skryté hlavièky"
+
+#: src/prefs_display_header.c:345
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "Zobrazi» v¹etky neurèené hlavièky"
+
+#: src/prefs_display_header.c:540
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "Táto hlavièka u¾ je v zozname."
+
+#: src/prefs_filtering.c:132
+msgid "Move"
+msgstr "Presunú»"
+
+#: src/prefs_filtering.c:133
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopírova»"
+
+#: src/prefs_filtering.c:135 src/prefs_summary_column.c:67
+msgid "Mark"
+msgstr "Oznaèi»"
+
+#: src/prefs_filtering.c:136
+msgid "Unmark"
+msgstr "Odznaèi»"
+
+#: src/prefs_filtering.c:137
+msgid "Lock"
+msgstr "Zamknú»"
+
+#: src/prefs_filtering.c:138
+msgid "Unlock"
+msgstr "Odomknú»"
+
+#: src/prefs_filtering.c:139
+msgid "Mark as read"
+msgstr "Oznaèi» ako preèítané"
+
+#: src/prefs_filtering.c:140
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "Oznaèi» ako nepreèítané"
+
+#: src/prefs_filtering.c:141 src/toolbar.c:372 src/toolbar.c:464
+msgid "Forward"
+msgstr "Posla» ïalej"
+
+#: src/prefs_filtering.c:143
+msgid "Redirect"
+msgstr "Presmerova»"
+
+#: src/prefs_filtering.c:144 src/prefs_matcher.c:156 src/toolbar.c:165
+#: src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:1689
+msgid "Execute"
+msgstr "Vykona»"
+
+#: src/prefs_filtering.c:145
+msgid "Color"
+msgstr "Zafarbi»"
+
+#: src/prefs_filtering.c:343
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "Nastavenie filtrovania"
+
+#: src/prefs_filtering.c:360 src/prefs_scoring.c:219
+msgid "Condition"
+msgstr "Podmienka"
+
+#: src/prefs_filtering.c:374 src/prefs_filtering.c:395 src/prefs_scoring.c:234
+msgid "Define ..."
+msgstr "Definova» ..."
+
+#: src/prefs_filtering.c:381
+msgid "Action"
+msgstr "Akcia"
+
+#: src/prefs_filtering.c:423 src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_scoring.c:277
+#: src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
+msgid "  Replace  "
+msgstr "  Nahradi»  "
+
+#: src/prefs_filtering.c:449
+msgid "Current filtering/processing rules"
+msgstr "Aktuálne filtrovacie pravidlá"
+
+#: src/prefs_filtering.c:825 src/prefs_filtering.c:907 src/prefs_scoring.c:555
+#: src/prefs_scoring.c:599
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "Re»azec podmienky je neplatný."
+
+#: src/prefs_filtering.c:859 src/prefs_filtering.c:914
+msgid "Action string is not valid."
+msgstr "Re»azec akcie je neplatný."
+
+#: src/prefs_filtering.c:894 src/prefs_scoring.c:541 src/prefs_scoring.c:585
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "Re»azec podmienky je prázdny."
+
+#: src/prefs_filtering.c:900
+msgid "Action string is empty."
+msgstr "Re»azec akcie je prázdny."
+
+#: src/prefs_filtering.c:967 src/prefs_scoring.c:621
+msgid "Delete rule"
+msgstr "Odstráni» pravidlo"
+
+#: src/prefs_filtering.c:968 src/prefs_scoring.c:622
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "Naozaj chcete odstráni» toto pravidlo?"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1094 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:758
+msgid "Entry not saved"
+msgstr "Pravidlo nebolo ulo¾ené"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1095
+msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+msgstr "Pravidlo nebolo ulo¾ené. Zavrie» napriek tomu?"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:115
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
+msgstr "Zjednodu¹i» regulérny výraz názvu správy: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:133
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "Chmod prieèinku: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:157
+msgid "Folder color: "
+msgstr "Farba prieèinku: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:279
+msgid "Request Return Receipt"
+msgstr "Vy¾iada» potvrdenie o príjme"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:291
+msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+msgstr "Ulo¾i» kópiu odchodzích správ do tohoto prieèinku miesto do prieèinku Odoslané"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:301
+msgid "Default To: "
+msgstr "Implicitné Komu: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:318
+msgid "Send replies to: "
+msgstr "Odpoveda» na: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:335
+msgid "Default account: "
+msgstr "Východzie konto: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:459
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "Vyberte farbu pre prieèinok"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:469
+msgid "General"
+msgstr "V¹eobecné"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:498
+msgid "Settings for folder"
+msgstr "Nastavenia prieèinku"
+
+#: src/prefs_matcher.c:142
+msgid "All messages"
+msgstr "V¹etky správy"
+
+#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1706
+#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
+#: src/summaryview.c:632
+msgid "Subject"
+msgstr "Predmet"
+
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
+#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
+#: src/summaryview.c:636
+msgid "From"
+msgstr "Od"
+
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708 src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:640
+msgid "To"
+msgstr "Komu"
+
+#: src/prefs_matcher.c:143
+msgid "To or Cc"
+msgstr "Komu alebo Kópia"
+
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:50
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "Diskusné skupiny"
+
+#: src/prefs_matcher.c:144
+msgid "In reply to"
+msgstr "Ako odpoveï"
+
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:51
+msgid "References"
+msgstr "Odkazy"
+
+#: src/prefs_matcher.c:145
+msgid "Age greater than"
+msgstr "Vek väè¹í ako"
+
+#: src/prefs_matcher.c:145
+msgid "Age lower than"
+msgstr "Vek men¹í ako"
+
+#: src/prefs_matcher.c:146
+msgid "Headers part"
+msgstr "Záhlavie správy"
+
+#: src/prefs_matcher.c:147
+msgid "Body part"
+msgstr "Telo správy"
+
+#: src/prefs_matcher.c:147
+msgid "Whole message"
+msgstr "Celá správa"
+
+#: src/prefs_matcher.c:148
+msgid "Unread flag"
+msgstr "Nepreèítaná"
+
+#: src/prefs_matcher.c:148
+msgid "New flag"
+msgstr "Nová"
+
+#: src/prefs_matcher.c:149
+msgid "Marked flag"
+msgstr "Oznaèená"
+
+#: src/prefs_matcher.c:149
+msgid "Deleted flag"
+msgstr "Odstránená"
+
+#: src/prefs_matcher.c:150
+msgid "Replied flag"
+msgstr "Zodpovedaná"
+
+#: src/prefs_matcher.c:150
+msgid "Forwarded flag"
+msgstr "Preposlaná"
+
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "Locked flag"
+msgstr "Zamknutá"
+
+#: src/prefs_matcher.c:152
+msgid "Color label"
+msgstr "Farebná znaèka"
+
+#: src/prefs_matcher.c:153 src/toolbar.c:167
+msgid "Ignore thread"
+msgstr "Ignorova» vlákno"
+
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Score greater than"
+msgstr "Ohodnotenie väè¹ie ne¾"
+
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Score lower than"
+msgstr "Ohodnotenie men¹ie ne¾"
+
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Score equal to"
+msgstr "Ohodnotenie rovné"
+
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Size greater than"
+msgstr "Veµkos» väè¹ia ne¾"
+
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Size smaller than"
+msgstr "Veµkos» men¹ia ne¾"
+
+#: src/prefs_matcher.c:159
+msgid "Size exactly"
+msgstr "Veµkos» presne"
+
+#: src/prefs_matcher.c:176
+msgid "or"
+msgstr "alebo"
+
+#: src/prefs_matcher.c:176
+msgid "and"
+msgstr "a súèasne"
+
+#: src/prefs_matcher.c:193
+msgid "contains"
+msgstr "obsahuje"
+
+#: src/prefs_matcher.c:193
+msgid "does not contain"
+msgstr "neobsahuje"
+
+#: src/prefs_matcher.c:210
+msgid "yes"
+msgstr "áno"
+
+#: src/prefs_matcher.c:210
+msgid "no"
+msgstr "nie"
+
+#: src/prefs_matcher.c:377
+msgid "Condition configuration"
+msgstr "Nastavenie podmienok"
+
+#: src/prefs_matcher.c:402
+msgid "Match type"
+msgstr "Typ zhody"
+
+#: src/prefs_matcher.c:467
+msgid "Info ..."
+msgstr "Info ..."
+
+#: src/prefs_matcher.c:489
+msgid "Predicate"
+msgstr "Stav"
+
+#: src/prefs_matcher.c:540
+msgid "Use regexp"
+msgstr "Pou¾i» regexp"
+
+#: src/prefs_matcher.c:578
+msgid "Boolean Op"
+msgstr "Pravdivostná Operácia"
+
+#: src/prefs_matcher.c:617
+msgid "Current condition rules"
+msgstr "Aktuálne pravidlá"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1155
+msgid "Value is not set."
+msgstr "Hodnota nebola zadaná."
+
+#: src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:759
+msgid ""
+"The entry was not saved\n"
+"Have you really finished?"
+msgstr ""
+"Pravidlo nebolo ulo¾ené.\n"
+"Zavrie» napriek tomu?"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1710 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
+#: src/summaryview.c:468
+msgid "Date"
+msgstr "Dátum"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1711 src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr "ID správy"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1714
+msgid "Filename - should not be modified"
+msgstr "Názov súboru - nemal by by» menený"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1715
+msgid "new line"
+msgstr "nový riadok"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1716
+msgid "escape character for quotes"
+msgstr "únikový znak pre citácie"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1717
+msgid "quote character"
+msgstr "znak úvodzoviek"
+
+#: src/prefs_scoring.c:203
+msgid "Scoring configuration"
+msgstr "Nastavenie hodnotenia"
+
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:471
+msgid "Score"
+msgstr "Ohodnotenie"
+
+#: src/prefs_scoring.c:303
+msgid "Current scoring rules"
+msgstr "Aktuálne hodnotiace pravidlá"
+
+#: src/prefs_scoring.c:335
+msgid "Hide score"
+msgstr "Skry» pri ohodnotení"
+
+#: src/prefs_scoring.c:347
+msgid "Important score"
+msgstr "Dôle¾ité pri ohodnotení"
+
+#: src/prefs_scoring.c:519
+msgid "Match string is not valid."
+msgstr "Re»azec zhody je neplatný."
+
+#: src/prefs_scoring.c:547 src/prefs_scoring.c:591
+msgid "Score is not set."
+msgstr "Ohodnotenie nie je zadané."
+
+#: src/prefs_summary_column.c:69
+msgid "Attachment"
+msgstr "Príloha"
+
+#: src/prefs_summary_column.c:74
+msgid "Number"
+msgstr "Èíslo"
+
+#: src/prefs_summary_column.c:178
+msgid "Displayed items configuration"
+msgstr "Nastavenie zobrazovaných polo¾iek"
+
+#: src/prefs_summary_column.c:195
+msgid ""
+"Select items to be displayed in the summary view. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
+msgstr ""
+"Vyberte polo¾ky ktoré sa majú zobrazi» v zozname správ. Mô¾ete\n"
+"meni» poradie pomocou tlaèítiek Nahor / Nadol, alebo presúvaním\n"
+"polo¾iek pomocou my¹i."
+
+#: src/prefs_summary_column.c:222
+msgid "Available items"
+msgstr "Dostupné polo¾ky"
+
+#: src/prefs_summary_column.c:240
+msgid "  ->  "
+msgstr "  ->  "
+
+#: src/prefs_summary_column.c:244
+msgid "  <-  "
+msgstr "  <-  "
+
+#: src/prefs_summary_column.c:265
+msgid "Displayed items"
+msgstr "Zobrazené polo¾ky"
+
+#: src/prefs_summary_column.c:306
+msgid " Use default "
+msgstr " Pou¾i» východzie "
+
+#: src/prefs_template.c:158
+msgid "Template name"
+msgstr "Názov ¹ablóny"
+
+#: src/prefs_template.c:235
+msgid " Symbols "
+msgstr " Symboly "
+
+#: src/prefs_template.c:249
+msgid "Current templates"
+msgstr "Aktuálne ¹ablóny"
+
+#: src/prefs_template.c:269
+msgid "Template configuration"
+msgstr "Nastavenie ¹ablón"
+
+#: src/prefs_template.c:380
+msgid "Template"
+msgstr "©ablóna"
+
+#: src/prefs_template.c:453
+msgid "Template format error."
+msgstr "Chyba formátu ¹ablóny."
+
+#: src/prefs_template.c:542
+msgid "Delete template"
+msgstr "Zmaza» ¹ablónu"
+
+#: src/prefs_template.c:543
+msgid "Do you really want to delete this template?"
+msgstr "Naozaj chcete zmaza» túto ¹ablónu?"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:86
+msgid ""
+"Selected Action already set.\n"
+"Please choose another Action from List"
+msgstr ""
+"Zvolená akcia je uz nastavená.\n"
+"Prosím vyberte inú akciu zo zoznamu"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:127
+msgid "Main toolbar configuration"
+msgstr "Nastavenie panelu nástrojov hlavného okna"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:128
+msgid "Compose toolbar configuration"
+msgstr "Nastavenie panelu nástrojov okna písania správy"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:129
+msgid "Message view toolbar configuration"
+msgstr "Nastavenie panelu nástrojov okna prezerania správy"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:620
+msgid "Sylpheed Action"
+msgstr "Akcia Sylpheedu"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:629
+msgid "Toolbar text"
+msgstr "Text panelu nástrojov"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:682
+msgid "Available toolbar icons"
+msgstr "Dostupné ikony panela nástrojov"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:737
+msgid "Event executed on click"
+msgstr "Vykona» pri kliknutí"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:787
+msgid " Default "
+msgstr " ©tandardné "
+
+#: src/prefs_toolbar.c:794
+msgid "Displayed toolbar items"
+msgstr "Zobrazené polo¾ky panelu nástrojov"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:807
+msgid "Icon"
+msgstr "Ikona"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:809
+msgid "Icon text"
+msgstr "Text ikony"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:810
+msgid "Mapped event"
+msgstr "Priradená udalos»"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:873
+msgid "Customize Toolbars/Main Window"
+msgstr "Prispôsobi» panely nástrojov/Hlavné okno"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:882
+msgid "Customize Toolbars/Message Window"
+msgstr "Prispôsobi» panely nástrojov/Okno písania správy"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:891
+msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
+msgstr "Prispôsobi» panely nástrojov/Okno prezerania správy"
+
+#: src/procmsg.c:1169
+msgid "Could not create temporary file for news sending."
+msgstr "Nemô¾em vytvori» doèasný súbor pre odosielanie news príspevkov."
+
+#: src/procmsg.c:1180
+msgid "Error when writing temporary file for news sending."
+msgstr "Chyba pri zápise do doèasného súboru pre odosielanie news príspevkov."
+
+#: src/progressdialog.c:52
+msgid "Account"
+msgstr "Konto"
+
+#: src/quote_fmt.c:40
+msgid "Customize date format (see man strftime)"
+msgstr "Prispôsobi» formát dátumu (pozrite man strftime)"
+
+#: src/quote_fmt.c:43
+msgid "Full Name of Sender"
+msgstr "Celé meno odosielateµa"
+
+#: src/quote_fmt.c:44
+msgid "First Name of Sender"
+msgstr "Krstné meno odosielateµa"
+
+#: src/quote_fmt.c:45
+msgid "Last Name of Sender"
+msgstr "Priezvisko odosielateµa"
+
+#: src/quote_fmt.c:46
+msgid "Initials of Sender"
+msgstr "Iniciály odosielateµa"
+
+#: src/quote_fmt.c:53
+msgid "Message body"
+msgstr "Telo správy"
+
+#: src/quote_fmt.c:54
+msgid "Quoted message body"
+msgstr "Citované telo správy"
+
+#: src/quote_fmt.c:55
+msgid "Message body without signature"
+msgstr "Telo správy bez signatúry"
+
+#: src/quote_fmt.c:56
+msgid "Quoted message body without signature"
+msgstr "Citované telo správy bez signatúry"
+
+#: src/quote_fmt.c:58
+msgid ""
+"Insert expr if x is set\n"
+"x is one of the characters above after %"
+msgstr ""
+"Vlo¾i» expr ak je urèené x\n"
+"x je jeden z vy¹¹ie uvedených znakov po %"
+
+#: src/quote_fmt.c:60
+msgid "Literal %"
+msgstr "Znak %"
+
+#: src/quote_fmt.c:61
+msgid "Literal backslash"
+msgstr "Znak spätného lomítka"
+
+#: src/quote_fmt.c:62
+msgid "Literal question mark"
+msgstr "Znak otázniku"
+
+#: src/quote_fmt.c:63
+msgid "Literal pipe"
+msgstr "Znak rúry"
+
+#: src/quote_fmt.c:64
+msgid "Literal opening curly brace"
+msgstr "Znak µavej zlo¾enej zátvorky"
+
+#: src/quote_fmt.c:65
+msgid "Literal closing curly brace"
+msgstr "Znak pravej zlo¾enej zátvorky"
+
+#: src/quote_fmt.c:67
+msgid "Insert File"
+msgstr "Vlo¾i» obsah súboru"
+
+#: src/quote_fmt.c:68
+msgid "Insert program output"
+msgstr "Vlo¾i» výstup programu"
+
+#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:186 src/sigstatus.c:219
+msgid "Oops: Signature not verified"
+msgstr "Oops: Podpis nebol overený"
+
+#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:189 src/sigstatus.c:222
+msgid "No signature found"
+msgstr "Nebol nájdený ¾iadny podpis"
+
+#: src/rfc2015.c:151 src/sigstatus.c:225
+msgid "Good signature"
+msgstr "Správny podpis"
+
+#: src/rfc2015.c:154 src/sigstatus.c:228
+msgid "Good signature but it has expired"
+msgstr "Dobrý podpis, ale u¾ vypr¹aný"
+
+#: src/rfc2015.c:157 src/sigstatus.c:231
+msgid "Good signature but the key has expired"
+msgstr "Dobrý podpis, ale kµúè je u¾ vypr¹aný"
+
+#: src/rfc2015.c:160 src/sigstatus.c:234
+msgid "BAD signature"
+msgstr "CHYBNÝ podpis"
+
+#: src/rfc2015.c:163 src/rfc2015.c:204 src/sigstatus.c:237
+msgid "No public key to verify the signature"
+msgstr "Nemô¾em nájs» verejný kµúè pre overenie podpisu"
+
+#: src/rfc2015.c:166 src/rfc2015.c:207 src/sigstatus.c:240
+msgid "Error verifying the signature"
+msgstr "Chyba pri overovaní podpisu"
+
+#: src/rfc2015.c:169 src/rfc2015.c:210
+msgid "Different results for signatures"
+msgstr "Rozdielne výsledky pre podpisy"
+
+#: src/rfc2015.c:172 src/rfc2015.c:213
+msgid "Error: Unknown status"
+msgstr "Chyba: Stav neznámy"
+
+#: src/rfc2015.c:192
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Správny podpis od \"%s\""
+
+#: src/rfc2015.c:195
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
+msgstr "Správny podpis od \"%s\" ale u¾ vypr¹al"
+
+#: src/rfc2015.c:198
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
+msgstr "Správny podpis od \"%s\" ale kµúè u¾ vypr¹al"
+
+#: src/rfc2015.c:201
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "CHYBNÝ podpis od \"%s\""
+
+#: src/rfc2015.c:233
+msgid "Cannot find user ID for this key."
+msgstr "Nemô¾em nájs» user ID pre tento kµúè."
+
+#: src/rfc2015.c:245
+#, c-format
+msgid "                aka \"%s\"\n"
+msgstr "                aka \"%s\"\n"
+
+#: src/rfc2015.c:266
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s"
+msgstr "Podpis vypr¹al %s"
+
+#: src/rfc2015.c:274
+#, c-format
+msgid "Key expired %s"
+msgstr "Kµúè vypr¹al %s"
+
+#: src/rfc2015.c:300
+#, c-format
+msgid "Signature made at %s\n"
+msgstr "Podpísané dòa %s\n"
+
+#: src/rfc2015.c:309
+#, c-format
+msgid "Key fingerprint: %s\n"
+msgstr "Odtlaèok kµúèa: %s\n"
+
+#: src/select-keys.c:103
+#, c-format
+msgid "Please select key for `%s'"
+msgstr "Prosím zvoµte kµúè pre '%s'"
+
+#: src/select-keys.c:106
+#, c-format
+msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
+msgstr "Zhroma¾ïujem informácie pre '%s' ... %c"
+
+#: src/select-keys.c:273
+msgid "Select Keys"
+msgstr "Zvoµte kµúèe"
+
+#: src/select-keys.c:300
+msgid "Key ID"
+msgstr "Key ID"
+
+#: src/select-keys.c:303
+msgid "Val"
+msgstr "Hodnota"
+
+#: src/select-keys.c:323
+msgid " List all keys "
+msgstr " Zobrazi» v¹etky kµúèe "
+
+#: src/select-keys.c:331
+msgid "Select"
+msgstr "Zvoli»"
+
+#: src/select-keys.c:453
+msgid "Add key"
+msgstr "Prida» kµúè"
+
+#: src/select-keys.c:454
+msgid "Enter another user or key ID:"
+msgstr "Zadajte ïal¹ie user alebo key ID:"
+
+#: src/send_message.c:379
+msgid "Connecting"
+msgstr "Pripájanie"
+
+#: src/send_message.c:386
+msgid "Doing POP before SMTP..."
+msgstr "Robím POP pred SMTP..."
+
+#: src/send_message.c:389
+msgid "POP before SMTP"
+msgstr "POP pred SMTP"
+
+#: src/send_message.c:394
+#, c-format
+msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
+msgstr "Pripájam sa k serveru SMTP: %s ..."
+
+#: src/send_message.c:457
+msgid "Sending HELO..."
+msgstr "Posielam HELO..."
+
+#: src/send_message.c:458 src/send_message.c:463 src/send_message.c:468
+msgid "Authenticating"
+msgstr "Autentizácia"
+
+#: src/send_message.c:459 src/send_message.c:464
+msgid "Sending message..."
+msgstr "Odosielam správu..."
+
+#: src/send_message.c:462
+msgid "Sending EHLO..."
+msgstr "Posielam EHLO..."
+
+#: src/send_message.c:471
+msgid "Sending MAIL FROM..."
+msgstr "Posielam MAIL FROM..."
+
+#: src/send_message.c:472 src/send_message.c:476 src/send_message.c:481
+msgid "Sending"
+msgstr "Posielam"
+
+#: src/send_message.c:475
+msgid "Sending RCPT TO..."
+msgstr "Posielam RCPT TO..."
+
+#: src/send_message.c:480
+msgid "Sending DATA..."
+msgstr "Posielam DATA..."
+
+#: src/send_message.c:484
+msgid "Quitting..."
+msgstr "Odpájam sa..."
+
+#: src/send_message.c:512
+#, c-format
+msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
+msgstr "Odosielam správu (%d / %d bajtov)"
+
+#: src/send_message.c:540
+msgid "Sending message"
+msgstr "Odosielam správu"
+
+#: src/send_message.c:589
+#, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while sending the message:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Pri odosielaní správy nastala chyba:\n"
+"%s"
+
+#: src/setup.c:44
+msgid "Mailbox setting"
+msgstr "Nastavenie mailboxu"
+
+#: src/setup.c:45
+msgid ""
+"First, you have to set the location of mailbox.\n"
+"You can use existing mailbox in MH format\n"
+"if you have the one.\n"
+"If you're not sure, just select OK."
+msgstr ""
+"Najskôr musíte nastavi» umiestnenie mailboxu.\n"
+"Mô¾ete pou¾i» existujúci mailbox vo formáte MH,\n"
+"ak nejaký máte.\n"
+"Ak ste si nie istý, zvoµte len OK."
+
+#: src/sigstatus.c:129
+msgid "Checking signature"
+msgstr "Overujem podpis"
+
+#: src/sigstatus.c:196
+#, c-format
+msgid "%s%s%s from \"%s\""
+msgstr "%s%s%s od \"%s\""
+
+#: src/sourcewindow.c:66
+msgid "Source of the message"
+msgstr "Zdroj správy"
+
+#: src/sourcewindow.c:133
+#, c-format
+msgid "%s - Source"
+msgstr "%s - Zdroj"
+
+#: src/ssl_manager.c:82
+msgid "Saved SSL Certificates"
+msgstr "Ulo¾ené SSL certifikáty"
+
+#: src/ssl_manager.c:95
+msgid "View"
+msgstr "Zobrazi»"
+
+#: src/ssl_manager.c:269
+msgid "Delete certificate"
+msgstr "Vymaza» certifikát"
+
+#: src/ssl_manager.c:270
+msgid "Do you really want to delete this certificate?"
+msgstr "Naozaj chcete vymaza» tento certifikát"
+
+#: src/string_match.c:73
+msgid "(Subject cleared by RegExp)"
+msgstr "(Názov vymazaný kvôli RegExp)"
+
+#: src/summary_search.c:100
+msgid "Search messages"
+msgstr "Vyhµada» v správach"
+
+#: src/summary_search.c:170
+msgid "Body:"
+msgstr "Telo:"
+
+#: src/summary_search.c:194
+msgid "Select all matched"
+msgstr "Zvoli» v¹etky vyhovujúce"
+
+#: src/summary_search.c:200
+msgid "AND search"
+msgstr "Vyhµadávanie AND"
+
+#: src/summary_search.c:319
+msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
+msgstr "Bol dosiahnutý zaèiatok zoznamu; pokraèova» od konca?"
+
+#: src/summary_search.c:321
+msgid "End of list reached; continue from beginning?"
+msgstr "Bol dosiahnutý koniec zoznamu; pokraèova» od zaèiatku?"
+
+#: src/summaryview.c:404
+msgid "/_Reply"
+msgstr "/_Odpoveda»"
+
+#: src/summaryview.c:405
+msgid "/Repl_y to"
+msgstr "/O_dpoveda» komu"
+
+#: src/summaryview.c:406
+msgid "/Repl_y to/_all"
+msgstr "/O_dpoveda» komu/_v¹etkým"
+
+#: src/summaryview.c:407
+msgid "/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/O_dpoveda» komu/_odosielateµovi"
+
+#: src/summaryview.c:408
+msgid "/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/O_dpoveda» komu/do _diskusnej skupiny"
+
+#: src/summaryview.c:410
+msgid "/Follow-up and reply to"
+msgstr "Follow-up a odpoveda»"
+
+#: src/summaryview.c:412
+msgid "/_Forward"
+msgstr "/_Posla» ïalej"
+
+#: src/summaryview.c:413
+msgid "/Redirect"
+msgstr "/Presmerova»"
+
+#: src/summaryview.c:415
+msgid "/Re-_edit"
+msgstr "/Znovu upravi»"
+
+#: src/summaryview.c:417
+msgid "/M_ove..."
+msgstr "/Pre_sunú»"
+
+#: src/summaryview.c:418
+msgid "/_Copy..."
+msgstr "/_Kopírova»..."
+
+#: src/summaryview.c:420
+msgid "/Cancel a news message"
+msgstr "/Stornova» news príspevok"
+
+#: src/summaryview.c:421
+msgid "/E_xecute"
+msgstr "/V_ykona»"
+
+#: src/summaryview.c:423
+msgid "/_Mark"
+msgstr "/Oz_naèi»"
+
+#: src/summaryview.c:424
+msgid "/_Mark/_Mark"
+msgstr "/Oz_naèi»/Oz_naèi»"
+
+#: src/summaryview.c:425
+msgid "/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/Oz_naèi»/_Odznaèi»"
+
+#: src/summaryview.c:426
+msgid "/_Mark/---"
+msgstr "/Oz_naèi»/---"
+
+#: src/summaryview.c:427
+msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/Oz_naèi»/Oznaèi» ako n_epreèítané"
+
+#: src/summaryview.c:428
+msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/Oz_naèi»/Oznaèi» ako _preèítané"
+
+#: src/summaryview.c:429
+msgid "/_Mark/Mark all read"
+msgstr "/Oz_naèi»/Oznaèi» v¹etky ako preèítané"
+
+#: src/summaryview.c:430
+msgid "/_Mark/Ignore thread"
+msgstr "/Oz_naèi»/Ignorova» vlákno"
+
+#: src/summaryview.c:431
+msgid "/_Mark/Unignore thread"
+msgstr "/Oz_naèi»/Odignorova» vlákno"
+
+#: src/summaryview.c:432
+msgid "/_Mark/Lock"
+msgstr "/Oz_naèi»/Zamknú»"
+
+#: src/summaryview.c:433
+msgid "/_Mark/Unlock"
+msgstr "/Oz_naèi»/Odomknú»"
+
+#: src/summaryview.c:434
+msgid "/Color la_bel"
+msgstr "/_Farebné oznaèenie"
+
+#: src/summaryview.c:437
+msgid "/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/Prida» odosielateµa do _adresára"
+
+#: src/summaryview.c:439
+msgid "/Create f_ilter rule"
+msgstr "/Vytvor_i» pravidlo filtra"
+
+#: src/summaryview.c:440
+msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
+msgstr "/Vytvor_i» pravidlo filtra/_Automaticky"
+
+#: src/summaryview.c:442
+msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
+msgstr "/Vytvor_i» pravidlo filtra/podµa _odosielateµa"
+
+#: src/summaryview.c:444
+msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
+msgstr "/Vytvor_i» pravidlo filtra/podµa _príjemcu"
+
+#: src/summaryview.c:446
+msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
+msgstr "/Vytvor_i» pravidlo filtra/podµa p_redmetu"
+
+#: src/summaryview.c:452
+msgid "/_View/_Source"
+msgstr "/_Zobrazi»/_Zdroj"
+
+#: src/summaryview.c:453
+msgid "/_View/All _header"
+msgstr "/_Zobrazi»/V¹etky _hlavièky"
+
+#: src/summaryview.c:456
+msgid "/_Print..."
+msgstr "/_Tlaèi»..."
+
+#: src/summaryview.c:458
+msgid "/Select _all"
+msgstr "/Zvo_li» v¹etky"
+
+#: src/summaryview.c:459
+msgid "/Select t_hread"
+msgstr "/Zvoli» celé _vlákno"
+
+#: src/summaryview.c:463
+msgid "M"
+msgstr "M"
+
+#: src/summaryview.c:470
+msgid "No."
+msgstr "È."
+
+#: src/summaryview.c:472
+msgid "L"
+msgstr "L"
+
+#: src/summaryview.c:481
+msgid "all messages"
+msgstr "v¹etky správy"
+
+#: src/summaryview.c:482 src/summaryview.c:483
+msgid "messages whose age is greather than #"
+msgstr "správy, ktoré sú star¹ie ako #"
+
+#: src/summaryview.c:484
+msgid "messages which contain S in the message body"
+msgstr "správy, ktorých telo obsahuje S"
+
+#: src/summaryview.c:485
+msgid "messages which contain S in the whole message"
+msgstr "správy, ktoré obsahujú S kdekoµvek"
+
+#: src/summaryview.c:486
+msgid "messages carbon-copied to S"
+msgstr "správy s kópiou v S"
+
+#: src/summaryview.c:487
+msgid "message is either to: or cc: to S"
+msgstr "správa je buï to: alebo cc: S"
+
+#: src/summaryview.c:488
+msgid "deleted messages"
+msgstr "vymazané správy"
+
+#: src/summaryview.c:489
+msgid "messages which contain S in the Sender field"
+msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavièke Sender"
+
+#: src/summaryview.c:490
+msgid "true if execute \"S\" succeeds"
+msgstr "pravda, ak je \"S\" vykonané úspe¹ne"
+
+#: src/summaryview.c:491
+msgid "messages originating from user S"
+msgstr "správy pochádzajúce od pou¾ívateµa S"
+
+#: src/summaryview.c:492
+msgid "forwarded messages"
+msgstr "preposlané správy"
+
+#: src/summaryview.c:493
+msgid "messages which contain header S"
+msgstr "správy, ktoré obsahujú hlavièku S"
+
+#: src/summaryview.c:494
+msgid "messages which contain S in Message-Id header"
+msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavièke Message-Id"
+
+#: src/summaryview.c:495
+msgid "messages which contain S in inreplyto header"
+msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavièke inreplyto"
+
+#: src/summaryview.c:496
+msgid "locked messages"
+msgstr "zamknuté správy"
+
+#: src/summaryview.c:497
+msgid "messages which are in newsgroup S"
+msgstr "správy, ktoré sú v diskusnej skupine S"
+
+#: src/summaryview.c:498
+msgid "new messages"
+msgstr "nové správy"
+
+#: src/summaryview.c:499
+msgid "old messages"
+msgstr "staré správy"
+
+#: src/summaryview.c:500
+msgid "messages which have been replied to"
+msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
+
+#: src/summaryview.c:501
+msgid "read messages"
+msgstr "preèítané správy"
+
+#: src/summaryview.c:502
+msgid "messages which contain S in subject"
+msgstr "správy, ktoré obsahujú S v názve"
+
+#: src/summaryview.c:503
+msgid "messages whose score is equal to #"
+msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné #"
+
+#: src/summaryview.c:504
+msgid "messages whose score is greater than #"
+msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väè¹ie ako #"
+
+#: src/summaryview.c:505
+msgid "messages whose score is lower than #"
+msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je men¹ie ako #"
+
+#: src/summaryview.c:506
+msgid "messages whose size is equal to #"
+msgstr "správy, ktorých veµkos» je rovná #"
+
+#: src/summaryview.c:507
+msgid "messages whose size is greater than #"
+msgstr "správy, ktorých veµkos» je väè¹ia ako #"
+
+#: src/summaryview.c:508
+msgid "messages whose size is smaller than #"
+msgstr "správy, ktorých veµkos» je men¹ia ako #"
+
+#: src/summaryview.c:509
+msgid "messages which have been sent to S"
+msgstr "správy, odoslané S"
+
+#: src/summaryview.c:510
+msgid "marked messages"
+msgstr "oznaèené správy"
+
+#: src/summaryview.c:511
+msgid "unread messages"
+msgstr "nepreèítané správy"
+
+#: src/summaryview.c:512
+msgid "messages which contain S in References header"
+msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavièke References"
+
+#: src/summaryview.c:513
+msgid "messages which contain S in X-Label header"
+msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavièke X-Label"
+
+#: src/summaryview.c:515
+msgid "logical AND operator"
+msgstr "logický operátor AND"
+
+#: src/summaryview.c:516
+msgid "logical OR operator"
+msgstr "logický operátor OR"
+
+#: src/summaryview.c:517
+msgid "logical NOT operator"
+msgstr "logický operátor NOT"
+
+#: src/summaryview.c:518
+msgid "case sensitive search"
+msgstr "zále¾í na veµkosti písmen"
+
+#: src/summaryview.c:525
+msgid "Extended Search symbols"
+msgstr "Roz¹írené symboly vyhµadávania"
+
+#: src/summaryview.c:575
+msgid "Toggle quick-search bar"
+msgstr "Zap/vyp. panel rýchleho vyhµadávania"
+
+#: src/summaryview.c:659
+msgid "Extended Symbols"
+msgstr "Roz¹írené symboly"
+
+#: src/summaryview.c:914
+msgid "Process mark"
+msgstr "Spracova» znaèky"
+
+#: src/summaryview.c:915
+msgid "Some marks are left. Process it?"
+msgstr "Ostali nejaké znaèky. Spracova»?"
+
+#: src/summaryview.c:959
+#, c-format
+msgid "Scanning folder (%s)..."
+msgstr "Prehµadávam prieèinok (%s)..."
+
+#: src/summaryview.c:1376 src/summaryview.c:1420
+msgid "No more unread messages"
+msgstr "®iadne nepreèítané správy"
+
+#: src/summaryview.c:1377
+msgid "No unread message found. Search from the end?"
+msgstr "Neboli nájdené ¾iadne nepreèítané správy. Hµada» od konca?"
+
+#: src/summaryview.c:1389 src/summaryview.c:1433
+msgid "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
+msgstr "Interná chyba: neèakaná hodnota pre prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
+
+#: src/summaryview.c:1397
+msgid "No unread messages."
+msgstr "®iadne nepreèítané správy."
+
+#: src/summaryview.c:1421
+msgid "No unread message found. Go to next folder?"
+msgstr "Neboli nájdené ¾iadne nepreèítané správy. Prejs» do ïal¹ieho prieèinku?"
+
+#: src/summaryview.c:1463 src/summaryview.c:1487
+msgid "No more new messages"
+msgstr "®iadne nové správy"
+
+#: src/summaryview.c:1464
+msgid "No new message found. Search from the end?"
+msgstr "Neboli nájdené ¾iadne nové správy. Hµada» od konca?"
+
+#: src/summaryview.c:1473
+msgid "No new messages."
+msgstr "®iadne nové správy."
+
+#: src/summaryview.c:1488
+msgid "No new message found. Go to next folder?"
+msgstr "Neboli nájdené ¾iadne nové správy. Prejs» do ïal¹ieho prieèinku?"
+
+#: src/summaryview.c:1490
+msgid "Search again"
+msgstr "Hµada» znova"
+
+#: src/summaryview.c:1519 src/summaryview.c:1544
+msgid "No more marked messages"
+msgstr "®iadne oznaèené správy"
+
+#: src/summaryview.c:1520
+msgid "No marked message found. Search from the end?"
+msgstr "Neboli nájdené ¾iadné oznaèené správy. Hµada» od konca?"
+
+#: src/summaryview.c:1529 src/summaryview.c:1554
+msgid "No marked messages."
+msgstr "®iadne oznaèené správy."
+
+#: src/summaryview.c:1545
+msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
+msgstr "Neboli nájdené ¾iadné oznaèené správy. Hµada» od zaèiatku?"
+
+#: src/summaryview.c:1569 src/summaryview.c:1594
+msgid "No more labeled messages"
+msgstr "®iadne zafarbené správy"
+
+#: src/summaryview.c:1570
+msgid "No labeled message found. Search from the end?"
+msgstr "Neboli nájdené ¾iadne zafarbené správy. Hµada» od konca?"
+
+#: src/summaryview.c:1579 src/summaryview.c:1604
+msgid "No labeled messages."
+msgstr "®iadne zafarbené správy."
+
+#: src/summaryview.c:1595
+msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
+msgstr "Neboli nájdené ¾iadne zafarbené správy. Hµada» od zaèiatku?"
+
+#: src/summaryview.c:1808
+msgid "Attracting messages by subject..."
+msgstr "Zoskupujem správu podµa názvu..."
+
+#: src/summaryview.c:1954
+#, c-format
+msgid "%d deleted"
+msgstr "%d zmazaných"
+
+#: src/summaryview.c:1958
+#, c-format
+msgid "%s%d moved"
+msgstr "%s%d presunutých"
+
+#: src/summaryview.c:1959 src/summaryview.c:1966
+msgid ", "
+msgstr ", "
+
+#: src/summaryview.c:1964
+#, c-format
+msgid "%s%d copied"
+msgstr "%s%d skopírovaných"
+
+#: src/summaryview.c:1979
+msgid " item selected"
+msgstr " polo¾ka zvolená"
+
+#: src/summaryview.c:1981
+msgid " items selected"
+msgstr " polo¾iek zvolených"
+
+#: src/summaryview.c:1997
+#, c-format
+msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
+msgstr "%d novýcvh, %d nepreèítaných, %d celkovo (%s)"
+
+#: src/summaryview.c:2167
+msgid "Sorting summary..."
+msgstr "Triedim zoznam správ..."
+
+#: src/summaryview.c:2237
+msgid "Setting summary from message data..."
+msgstr "Vytváram zoznam správ..."
+
+#: src/summaryview.c:2366
+msgid "(No Date)"
+msgstr "(bez dátumu)"
+
+#: src/summaryview.c:2990
+msgid "You're not the author of the article\n"
+msgstr "Nie ste autor tohoto príspevku\n"
+
+#: src/summaryview.c:3080
+msgid "Delete message(s)"
+msgstr "Zmaza» správy"
+
+#: src/summaryview.c:3081
+msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
+msgstr "Naozaj chcete zmaza» správy z ko¹a?"
+
+#: src/summaryview.c:3123
+msgid "Deleting duplicated messages..."
+msgstr "Ma¾em duplikátne správy..."
+
+#: src/summaryview.c:3237
+msgid "Destination is same as current folder."
+msgstr "Cieµ je zhodný s aktuálnym prieèinkom."
+
+#: src/summaryview.c:3314
+msgid "Destination to copy is same as current folder."
+msgstr "Cieµ kopírovania je zhodný s aktuálnym prieèinkom."
+
+#: src/summaryview.c:3364
+msgid "Selecting all messages..."
+msgstr "Vyberám v¹etky správy."
+
+#: src/summaryview.c:3422
+msgid "Append or Overwrite"
+msgstr "Pripoji» za alebo prepísa»"
+
+#: src/summaryview.c:3423
+msgid "Append or overwrite existing file?"
+msgstr "Pripoji» za alebo prepísa» existujúci súbor?"
+
+#: src/summaryview.c:3424
+msgid "Append"
+msgstr "Pripoji» za"
+
+#: src/summaryview.c:3715
+msgid "Building threads..."
+msgstr "Vytváram vlákna..."
+
+#: src/summaryview.c:3813
+msgid "Unthreading..."
+msgstr "Odstraòujem ¹truktúru vlákien..."
+
+#: src/summaryview.c:3946
+msgid "No filter rules defined."
+msgstr "Neboli definované filtrovacie pravidlá."
+
+#: src/summaryview.c:3955
+msgid "Filtering..."
+msgstr "Filtrujem..."
+
+#: src/summaryview.c:5298
+#, c-format
+msgid ""
+"Regular expression (regexp) error:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Chyba v regulérnom výraze:\n"
+"%s"
+
+#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1543
+msgid "Receive Mail on all Accounts"
+msgstr "Prija» novú po¹tu pre v¹etky kontá"
+
+#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:1549
+msgid "Receive Mail on current Account"
+msgstr "Prija» novú po¹tu pre aktuálne konto"
+
+#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1555
+msgid "Send Queued Message(s)"
+msgstr "Odosla» správy vo fronte"
+
+#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1568
+msgid "Compose Email"
+msgstr "Nová správa"
+
+#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1572
+msgid "Compose News"
+msgstr "Nový news príspevok"
+
+#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1578
+msgid "Reply to Message"
+msgstr "Odpoveda» na správu"
+
+#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1599
+msgid "Reply to Sender"
+msgstr "Odpoveda» odosielateµovi"
+
+#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1620
+msgid "Reply to All"
+msgstr "Odpoveda» odosielateµovi i v¹etkým príjemcom"
+
+#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1641
+msgid "Reply to Mailing-list"
+msgstr "Odpoveda» do diskusnej skupiny"
+
+#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1662
+msgid "Forward Message"
+msgstr "Posla» správu ïalej"
+
+#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1683
+msgid "Delete Message"
+msgstr "Zmaza» správu"
+
+#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1695
+msgid "Goto Next Message"
+msgstr "Prejs» na ïal¹iu správu"
+
+#: src/toolbar.c:170 src/toolbar.c:1703
+msgid "Send Message"
+msgstr "Odosla» správu"
+
+#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1709
+msgid "Put into queue folder and send later"
+msgstr "Zaradi» správu do prieèinka Na odoslanie a odosla» neskôr"
+
+#: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1715
+msgid "Save to draft folder"
+msgstr "Ulo¾i» medzi koncepty"
+
+#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1721
+msgid "Insert file"
+msgstr "Vlo¾i» obsah súboru"
+
+#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1727
+msgid "Attach file"
+msgstr "Pripoji» súbor"
+
+#: src/toolbar.c:175 src/toolbar.c:1733
+msgid "Insert signature"
+msgstr "Vlo¾i» podpis"
+
+#: src/toolbar.c:176 src/toolbar.c:1739
+msgid "Edit with external editor"
+msgstr "Upravi» pomocou externého editoru"
+
+#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1745
+msgid "Wrap all long lines"
+msgstr "Zalomi» v¹etky dlhé riadky"
+
+#: src/toolbar.c:180
+msgid "Sylpheed Actions Feature"
+msgstr "Akcie Sylpheedu"
+
+#: src/toolbar.c:200
+msgid "/Reply with _quote"
+msgstr "/Odpoveda» s _citáciou"
+
+#: src/toolbar.c:201
+msgid "/_Reply without quote"
+msgstr "/_Odpoveda» bez citácie"
+
+#: src/toolbar.c:205
+msgid "/Reply to all with _quote"
+msgstr "/Odpoveda» _v¹etkým s citáciou"
+
+#: src/toolbar.c:206
+msgid "/_Reply to all without quote"
+msgstr "/Odpoveda» v¹etkým _bez citácie"
+
+#: src/toolbar.c:210
+msgid "/Reply to list with _quote"
+msgstr "/Odpoveda» do _mailinglistu s citáciou"
+
+#: src/toolbar.c:211
+msgid "/_Reply to list without quote"
+msgstr "/Odpoveda» do ma_ilinglistu bez citácie"
+
+#: src/toolbar.c:215
+msgid "/Reply to sender with _quote"
+msgstr "/Odpoveda» o_dosielateµovi s citáciou"
+
+#: src/toolbar.c:216
+msgid "/_Reply to sender without quote"
+msgstr "/Odpoveda» odo_sielateµovi bez citácie"
+
+#: src/toolbar.c:220
+msgid "/_Forward message (inline style)"
+msgstr "/Posla» ïalej (inline)"
+
+#: src/toolbar.c:221
+msgid "/Forward message as _attachment"
+msgstr "/Posla» ïalej ako p_rílohu"
+
+#: src/toolbar.c:363
+msgid "Get"
+msgstr "Prija»"
+
+#: src/toolbar.c:364
+msgid "Get All"
+msgstr "Prija» v¹etko"
+
+#: src/toolbar.c:367
+msgid "Email"
+msgstr "Email"
+
+#: src/toolbar.c:369 src/toolbar.c:461
+msgid "Reply"
+msgstr "Odpoveda»"
+
+#: src/toolbar.c:370 src/toolbar.c:462
+msgid "All"
+msgstr "V¹etky"
+
+#: src/toolbar.c:371 src/toolbar.c:463
+msgid "Sender"
+msgstr "Odosielateµ"
+
+#: src/toolbar.c:414
+msgid "Send later"
+msgstr "Odosla» neskôr"
+
+#: src/toolbar.c:415
+msgid "Draft"
+msgstr "Koncept"
+
+#: src/toolbar.c:418
+msgid "Attach"
+msgstr "Pripoji»"
+
+#: src/toolbar.c:422
+msgid "Linewrap"
+msgstr "Riadkovanie"
+
+#: src/toolbar.c:1560
+msgid "News"
+msgstr "Diskusné skupiny"
+
+#: src/plugins/demo/demo.c:71
+msgid "Demo"
+msgstr "Demo"
+
+#: src/plugins/demo/demo.c:76
+msgid ""
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
+"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"\n"
+"It is not really useful"
+msgstr ""
+"Tento plugin je len demon¹tráciou ako písa» pluginy pre Sylpheed. Nain¹taluje "
+"hook pre nový logový výstup a vypí¹e ho na ¹tandardný výstup.\n"
+"\n"
+"Nie je u¾itoèný"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
+msgid "Trayicon"
+msgstr "Trayicon"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
+msgid ""
+"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
+"have new or unread mail.\n"
+"\n"
+"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+msgstr ""
+"Tento plugin na systémovú li¹tu umiestni ikonu ktorá ukazuje, èi máte novú "
+"alebo nepreèítanú po¹tu.\n"
+"\n"
+"Schránka na ikone je prázdna, ak nemáte nepreèítanú po¹tu, inak sa "
+"v nej vykreslí list. Podr¾anie kurzoru my¹i nad ikonou uká¾e poèet nových a "
+"nepreèítaných správ, ako aj celkový poèet správ."
+
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
+msgid "MathML Viewer"
+msgstr "Prezeraè MathML"
+
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
+msgid ""
+"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
+"(Content-Type: text/mathml)"
+msgstr ""
+"Tento plugin pou¾íva widget GtkMathView pre vykresµovanie príloh MathML "
+"(Content-Type: text/mathml)"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "Automaticky zobrazi» prilo¾ené obrázky"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
+msgid "Resize attached images"
+msgstr "Prispôsobi» veµkos» prilo¾ených obrázkov"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:316
+msgid "Filename:"
+msgstr "Názov súboru:"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:323
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Veµkos» súboru:"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
+msgid "Load Image"
+msgstr "Naèíta» obrázok"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:350
+msgid "Content-Type:"
+msgstr "Content-Type:"
+
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:56
+msgid "Image Viewer"
+msgstr "Prezeraè obrázkov"
+
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:61
+msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
+msgstr "Tento plugin pou¾íva buï gdk-pixbuf alebo imlib pre zobrazenie prilo¾ených obrázkov."
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
+msgid "Dillo HTML Viewer"
+msgstr "Prehliadaè HTML Dillo"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
+msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
+msgstr "Tento plugin zobrazuje po¹tu vo formáte HTML pomocou prehliadaèa Dillo."
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:103
+msgid "Don't Follow Links in Mails"
+msgstr "Nenasledova» linky v správach"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:109
+msgid ""
+"(You can still allow following links\n"
+"by reloading the page)"
+msgstr "(Linky mô¾ete nasledova» znovunaèítaním stránky)"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:115
+msgid "Full Window Mode (Hide Controls)"
+msgstr "Celoobrazovkový re¾im (skry» ovládacie prvky)"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
+msgid "Enable virus scanning"
+msgstr "Povoli» antivírusové testy"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
+msgid "Enable archive content scanning"
+msgstr "Povoli» testovanie obsahu archívov"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
+msgid "Maximum attachment size"
+msgstr "Maximálna veµkos» prílohy"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
+msgid "Receive infected messages"
+msgstr "Prija» nakazené správy"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
+msgid "Save folder"
+msgstr "Ulo¾i» prieèinok"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:175
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:177
+msgid "Leave empty to use the default trash folder"
+msgstr "Nechajte prázdne, ak chcete pou¾i» implicitný prieèinok ko¹a"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:242
+msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
+msgstr "Filtrovanie/Clam AntiVirus"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:263
+msgid "Clam AntiVirus GTK"
+msgstr "Clam AntiVirus GTK"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:268
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"Clam AntiVirus.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
+"scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
+"attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
+"mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
+"mail will be saved.\n"
+msgstr ""
+"Tento plugin poskytuje grafické rozhranie pre nastavovanie pluginu\n"
+"Clam AntiVirus.\n"
+"\n"
+"Nastavenia nájdete v menu Ïal¹ie nastavenia pod polo¾kou Filtrovanie/ "
+"Clam AntiVirus.\n"
+"\n"
+"S týmto pluginom mô¾ete testova» správy, obsah archívov, nastavova» "
+"maximálnu veµkos» testovaných príloh (ak bude príloha väè¹ia, nebude "
+"otestovaná), zvoli» si, èi nakazenú po¹tu prija» (prednastavené) a vybra» "
+"prieèinok, kde bude ulo¾ená.\n"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:240
+msgid "Clam AntiVirus"
+msgstr "Clam AntiVirus"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:245
+msgid ""
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
+"received from a POP account.\n"
+"\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
+"saved in a specially designated folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
+"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+msgstr ""
+"Tento plugin pou¾íva Clam AntiVirus pre kontrolu v¹etkých príloh v správach "
+"prijatých z POP kônt.\n"
+"\n"
+"Ak je v nejakej prílohe zistený vírus, mô¾e by» zmazaná alebo ulo¾ená do "
+"urèeného prieèinku.\n"
+"\n"
+"Tento plugin obsahuje iba samotnú funkènos» pre kontrolovanie a mazanie, "
+"príp. presúvanie po¹ty. Doporuèuje sa naèíta» aj plugin pre konfiguraèné "
+"rozhranie GTK+, inak budete musie» napísa» konfiguraèné súbory pluginu "
+"ruène.\n"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:286
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr "SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:291
+msgid ""
+"This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
+"spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
+"(spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
+"special folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
+"otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+msgstr ""
+"Tento plugin vytriedi nevy¾iadanú po¹tu (spam) z po¹ty prijatej z POP kônt. "
+"Budete potrebova» be¾iaci server SpamAssassinu (spamd).\n"
+"\n"
+"Ak je správa identifikovaná ako spam, mô¾e by» zmazaná alebo ulo¾ená "
+"do urèeného prieèinku.\n"
+"\n"
+"Tento plugin obsahuje iba samotnú funkènos» pre kontrolovanie a mazanie, "
+"príp. presúvanie po¹ty. Doporuèuje sa naèíta» aj plugin pre konfiguraèné "
+"rozhranie GTK+, inak budete musie» napísa» konfiguraèné súbory pluginu "
+"ruène.\n"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:105
+msgid "Enable SpamAssassin Filtering"
+msgstr "Povoli» filtrovanie cez SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:112
+msgid "SpamAssassin Server (spamd)"
+msgstr "Server SpamAssassin (spamd)"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:119
+msgid "Maximum Message Size"
+msgstr "Maximálna veµkos» správy"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:126
+msgid "Folder for saved Spam"
+msgstr "Prieèinok pre ukladanie spamu"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:134
+msgid "Receive Spam"
+msgstr "Prija» spam"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:151
+msgid ":"
+msgstr ":"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:191
+msgid "..."
+msgstr "..."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:197
+msgid "kB"
+msgstr "kB"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:294
+msgid "Filtering/SpamAssassin"
+msgstr "Filtrovanie/SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
+msgid "SpamAssassin GTK"
+msgstr "SpamAssassin GTK"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:320
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"SpamAssassin.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
+"server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
+"the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
+"should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
+"be saved.\n"
+msgstr ""
+"Tento plugin poskytuje grafické rozhranie pre nastavenie pluginu "
+"SpamAssassin.\n"
+"\n"
+"Nastavenia nájdete v menu Ïal¹ie nastavenia pod polo¾kou Filtrovanie/ "
+"SpamAssassin.\n"
+"\n"
+"Tento plugin umo¾òuje filtrovanie, zmenu hostname a portu serveru "
+"SpamAssassinu, nastavi» maximálnu veµkos» správy (ak bude správa "
+"väè¹ia, nebude testovaná), urèi» èi bude spam prijatý (prednastavené) a zvoli» "
+"prieèinok kam bude ulo¾ený.\n"
+
+#~ msgid "Reading all config for each account...\n"
+#~ msgstr "Naèítavam nastavenia pre v¹etky kontá...\n"
+
+#~ msgid "Found label: %s\n"
+#~ msgstr "Nájdené návestie: %s\n"
+
+#~ msgid "Opening account edit window...\n"
+#~ msgstr "Otváram okno pre nastavenie konta...\n"
+
+#~ msgid "Creating account edit window...\n"
+#~ msgstr "Vytváram okno pre nastavenie konta...\n"
+
+#~ msgid "Could not get message part."
+#~ msgstr "Nedá sa získa» èas» správy."
+
+#~ msgid "Can't get part of multipart message"
+#~ msgstr "Nedá sa získa» èas» viacdielnej správy"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The selected action cannot be used in the compose window\n"
+#~ "because it contains %%f, %%F or %%p."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zvolená akcia nemô¾e by» pou¾itá v okne písania správy,\n"
+#~ "preto¾e obsahuje %%f, %%F alebo %%p."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Príkaz nemohol by» vykonaný. Nepodarilo sa vytvori» potrubie.\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Could not fork to execute the following command:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nedá sa vytvori» podriadený proces pre vykonanie príkazu:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "--- Running: %s\n"
+#~ msgstr "--- Spustené: %s\n"
+
+#~ msgid "--- Ended: %s\n"
+#~ msgstr "--- Ukonèené: %s\n"
+
+#~ msgid "Action's input/output"
+#~ msgstr "Vstup/výstup akcie"
+
+#~ msgid " Send "
+#~ msgstr " Odosla» "
+
+#~ msgid "Abort"
+#~ msgstr "Ukonèi»"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enter the argument for the following action:\n"
+#~ "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
+#~ "  %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
+#~ "(`%%h' bude nahradené parametrom)\n"
+#~ "  %s"
+
+#~ msgid "Action's hidden user argument"
+#~ msgstr "Skrytý pou¾ívateµský parameter pre akciu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enter the argument for the following action:\n"
+#~ "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
+#~ "  %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
+#~ "(`%%h' bude nahradené parametrom)\n"
+#~ "  %s"
+
+#~ msgid "Add Address to Book"
+#~ msgstr "Prida» adresu do adresára"
+
+#~ msgid "Old address book converted, could not save new address index file"
+#~ msgstr ""
+#~ "Konverzia starého adresára prebehla, nedá sa ulo¾i» indexový súbor nového "
+#~ "adresára"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Could not convert address book, but created empty new address book files."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nedá sa konvertova» starý adresár, ale boli vytvorené prázdne súbory "
+#~ "nového adresára."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Could not convert address book, could not create new address book files."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nedá sa konvertova» starý adresár, nedajú sa ani vytvori» súbory nového "
+#~ "adresára."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Could not convert address book and could not create new address book "
+#~ "files."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nedá sa konvertova» starý adresár a nedajú sa ani vytvori» súbory nového "
+#~ "adresára."
+
+#~ msgid "Addressbook Conversion Error"
+#~ msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
+
+#~ msgid "Addressbook Conversion"
+#~ msgstr "Konverzia adresára"
+
+#~ msgid "Creating alert panel dialog...\n"
+#~ msgstr "Vytváram dialóg pre varovania...\n"
+
+#~ msgid "%s: file not exist\n"
+#~ msgstr "%s: súbor neexistuje\n"
+
+#~ msgid "Can't get text part\n"
+#~ msgstr "Nedá sa získa» èas» textu\n"
+
+#~ msgid "File %s doesn't exist\n"
+#~ msgstr "Súbor %s neexistuje\n"
+
+#~ msgid "Can't get file size of %s\n"
+#~ msgstr "Nedá sa zisti» då¾ka súboru %s\n"
+
+#~ msgid "Can't get the part of multipart message."
+#~ msgstr "Nedá sa získa» èas» viacdielnej správy."
+
+#~ msgid "can't get recipient list."
+#~ msgstr "nedá sa získa» zoznam príjemcov."
+
+#~ msgid "can't change file mode\n"
+#~ msgstr "nedá sa zmeni» mód súboru\n"
+
+#~ msgid "can't write headers\n"
+#~ msgstr "nedá sa zapísa» hlavièka\n"
+
+#~ msgid "can't remove the old message\n"
+#~ msgstr "nedá sa odstráni» stará správa\n"
+
+#~ msgid "queueing message...\n"
+#~ msgstr "zaraïujem správu do fronty...\n"
+
+#~ msgid "can't find queue folder\n"
+#~ msgstr "nemô¾em nájs» prieèinok Na odoslanie\n"
+
+#~ msgid "can't queue the message\n"
+#~ msgstr "nemô¾em zaradi» správu do fronty\n"
+
+#~ msgid "Can't open file %s\n"
+#~ msgstr "Nemô¾em otvori» súbor %s\n"
+
+#~ msgid "generated Message-ID: %s\n"
+#~ msgstr "vygenerovaný Message-ID: %s\n"
+
+#~ msgid "Creating compose window...\n"
+#~ msgstr "Vytváram okno pre písanie správy...\n"
+
+#~ msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
+#~ msgstr "Neplatný príkaz pre externý editor: `%s'\n"
+
+#~ msgid "Terminated process group id: %d"
+#~ msgstr "Ukonèená skupina procesov s ID: %d"
+
+#~ msgid "Temporary file: %s"
+#~ msgstr "Doèasný súbor: %s"
+
+#~ msgid "Compose: input from monitoring process\n"
+#~ msgstr "Písanie: vstup z externého procesu\n"
+
+#~ msgid "Couldn't exec external editor\n"
+#~ msgstr "Nedá sa spusti» externý editor\n"
+
+#~ msgid "Couldn't write to file\n"
+#~ msgstr "Nedá sa zapisova» do súboru\n"
+
+#~ msgid "Pipe read failed\n"
+#~ msgstr "Nedá sa èíta» z potrubia\n"
+
+#~ msgid "Edit address"
+#~ msgstr "Upravi» adresu"
+
+#~ msgid "Search Criteria"
+#~ msgstr "Kritériá pre vyhµadávanie"
+
+#~ msgid " Reset "
+#~ msgstr " Reset "
+
+#~ msgid "/_Search messages..."
+#~ msgstr "/Vy_hµada» v správach..."
+
+#~ msgid "Creating folder view...\n"
+#~ msgstr "Vytváram náhµad pre prieèinok...\n"
+
+#~ msgid "Setting folder info...\n"
+#~ msgstr "Nastavujem informácie o prieèinku...\n"
+
+#~ msgid "Rebuild folder tree"
+#~ msgstr "Obnovi» strom prieèinkov"
+
+#~ msgid ""
+#~ "All previous settings for each folders will be lost.\n"
+#~ "Continue?"
+#~ msgstr ""
+#~ "V¹etky predchádzajúce nastavenia pre ka¾dý prieèinok budú stratené.\n"
+#~ "Chcete pokraèova»?"
+
+#~ msgid "Rebuilding all folder trees..."
+#~ msgstr "Obnovujem strom v¹etkých prieèinkov..."
+
+#~ msgid "Folder %s is selected\n"
+#~ msgstr "Prieèinok %s je zvolený\n"
+
+#~ msgid "Subscribe to newsgroup"
+#~ msgstr "Prihlási» sa do diskusnej skupiny"
+
+#~ msgid "Creating header view...\n"
+#~ msgstr "Vytváram náhµad hlavièky...\n"
+
+#~ msgid "Creating image view...\n"
+#~ msgstr "Vytváram náhµad obrázku...\n"
+
+#~ msgid "Can't load the image."
+#~ msgstr "Nedá sa naèíta» obrázok."
+
+#~ msgid "Can't create '%s'\n"
+#~ msgstr "Nedá sa vytvori» '%s'\n"
+
+#~ msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
+#~ msgstr "Nedá sa vytvori» '%s' v INBOXe\n"
+
+#~ msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
+#~ msgstr "iconv nemô¾e skonvertova» %s na UTF-7\n"
+
+#~ msgid "getting new messages of account %s...\n"
+#~ msgstr "prijímam nové správy pre konto %s...\n"
+
+#~ msgid "a message won't be received\n"
+#~ msgstr "správa nie je prijatá\n"
+
+#~ msgid "no messages in local mailbox.\n"
+#~ msgstr "v lokálnej schránke nie sú ¾iadne správy.\n"
+
+#~ msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
+#~ msgstr "Prijímam nové správy z %s do %s...\n"
+
+#~ msgid "another Sylpheed is already running.\n"
+#~ msgstr "u¾ be¾í iná kópia Sylpheedu.\n"
+
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_English"
+#~ msgstr "/Nápo_veda/_Manuál/_Anglicky"
+
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
+#~ msgstr "/Nápo_veda/_Manuál/_Japonsky"
+
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_English"
+#~ msgstr "/Nápo_veda/_FAQ/_Anglicky"
+
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_German"
+#~ msgstr "/Nápo_veda/_FAQ/_Japonsky"
+
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
+#~ msgstr "/Nápo_veda/_FAQ/©_panielsky"
+
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_French"
+#~ msgstr "/Nápo_veda/_FAQ/_Francúzky"
+
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
+#~ msgstr "/Nápo_veda/_FAQ/_Taliansky"
+
+#~ msgid "Creating main window...\n"
+#~ msgstr "Vytváram hlavné okno...\n"
+
+#~ msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
+#~ msgstr "Hlavné Okno: alokácia farieb %d bola neúspe¹ná\n"
+
+#~ msgid "done.\n"
+#~ msgstr "hotovo.\n"
+
+#~ msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
+#~ msgstr "Mením typ oddeµovaèa okien z %d na %d\n"
+
+#~ msgid "Setting widgets..."
+#~ msgstr "Nastavujem widgety..."
+
+#~ msgid "Incorporate new mail"
+#~ msgstr "Prija» novú po¹tu"
+
+#~ msgid "Compose new message"
+#~ msgstr "Napísa» novú správu"
+
+#~ msgid "Reply all"
+#~ msgstr "Odp. v¹etkým"
+
+#~ msgid "Delete the message"
+#~ msgstr "Zmaza» správu"
+
+#~ msgid "Execute marked process"
+#~ msgstr "Vykona» oznaèený proces"
+
+#~ msgid "Next unread message"
+#~ msgstr "Ïal¹ia nepreèítaná správa"
+
+#~ msgid "Prefs"
+#~ msgstr "Nastavenia"
+
+#~ msgid "Common preferences"
+#~ msgstr "V¹eobecné nastavenia"
+
+#~ msgid "Account setting"
+#~ msgstr "Nastavenie konta"
+
+#~ msgid "can't write to temporary file\n"
+#~ msgstr "nemô¾em zapisova» do doèasného súboru\n"
+
+#~ msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
+#~ msgstr "Prijímam správy z %s do %s...\n"
+
+#~ msgid "can't read mbox file.\n"
+#~ msgstr "nemô¾em preèíta» súbor mbox.\n"
+
+#~ msgid "invalid mbox format: %s\n"
+#~ msgstr "neplatný formát mbox: %s\n"
+
+#~ msgid "malformed mbox: %s\n"
+#~ msgstr "po¹kodený mbox: %s\n"
+
+#~ msgid "can't open temporary file\n"
+#~ msgstr "nemô¾em otvori» doèasný súbor\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "unescaped From found:\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "neukonèené From:\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "%d messages found.\n"
+#~ msgstr "nájdených %d správ.\n"
+
+#~ msgid "can't create lock file %s\n"
+#~ msgstr "nemô¾em vytvori» zámkový súbor %s\n"
+
+#~ msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
+#~ msgstr "ak je to mo¾né, miesto 'file' pou¾ite 'flock'.\n"
+
+#~ msgid "can't create %s\n"
+#~ msgstr "nemô¾em vytvori» %s\n"
+
+#~ msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
+#~ msgstr "iný proces vlastní mailbox, èakám...\n"
+
+#~ msgid "can't lock %s\n"
+#~ msgstr "nemô¾em uzamknú» %s\n"
+
+#~ msgid "invalid lock type\n"
+#~ msgstr "neplatný typ zámku\n"
+
+#~ msgid "can't unlock %s\n"
+#~ msgstr "nemô¾em odomknú» %s\n"
+
+#~ msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
+#~ msgstr "nemô¾em skráti» mailbox na nulovú då¾ku.\n"
+
+#~ msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
+#~ msgstr "Exportujem správy z %s do %s...\n"
+
+#~ msgid "Creating message view...\n"
+#~ msgstr "Vytváram zobrazenie správy...\n"
+
+#~ msgid "can't copy message %s to %s\n"
+#~ msgstr "nemô¾em kopírova» správu %s do %s\n"
+
+#~ msgid "Can't open mark file.\n"
+#~ msgstr "Nemô¾em oznaèi» súbor so znaèkami.\n"
+
+#~ msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
+#~ msgstr "zdrojový prieèinok je ten istý ako cieµový.\n"
+
+#~ msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
+#~ msgstr "Kopírujem správu %s%c%d do %s ...\n"
+
+#~ msgid "Last number in dir %s = %d\n"
+#~ msgstr "Posledné èíslo v adresári %s = %d\n"
+
+#~ msgid "Creating MIME view...\n"
+#~ msgstr "Vytváram zobrazenie MIME...\n"
+
+#~ msgid "Select \"Check signature\" to check"
+#~ msgstr "Zvoµte \"Overi» podpis\" pre overenie"
+
+#~ msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
+#~ msgstr "Príkazový riadok prehliadaèa MIME je neplatný: '%s'"
+
+#~ msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+#~ msgstr "NNTP spojenie k %s:%d bolo preru¹ené. Obnovujem spojenie...\n"
+
+#~ msgid "article %d has been already cached.\n"
+#~ msgstr "èlánok %d u¾ je v medzipamäti.\n"
+
+#~ msgid "can't select group %s\n"
+#~ msgstr "nemô¾em vybra» skupinu %s\n"
+
+#~ msgid "getting article %d...\n"
+#~ msgstr "prijímam èlánok %d...\n"
+
+#~ msgid "can't read article %d\n"
+#~ msgstr "nemô¾em preèíta» èlánok %d\n"
+
+#~ msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
+#~ msgstr "nemô¾em získa» zoznam diskusných skupín\n"
+
+#~ msgid "can't post article.\n"
+#~ msgstr "nemô¾em odosla» èlánok.\n"
+
+#~ msgid "can't retrieve article %d\n"
+#~ msgstr "nemô¾em prija» èlánok %d\n"
+
+#~ msgid "no new articles.\n"
+#~ msgstr "¾iadne nové èlánky.\n"
+
+#~ msgid "Reading configuration...\n"
+#~ msgstr "Naèítavam nastavenie...\n"
+
+#~ msgid "Found %s\n"
+#~ msgstr "Nájdené %s\n"
+
+#~ msgid "failed to write configuration to file\n"
+#~ msgstr "nepodarilo sa zapísa» nastavenie do súboru\n"
+
+#~ msgid "Configuration is saved.\n"
+#~ msgstr "Nastavenie ulo¾ené.\n"
+
+#~ msgid "Opening account preferences window...\n"
+#~ msgstr "Otváram okno nastavenia konta...\n"
+
+#~ msgid "Creating account preferences window...\n"
+#~ msgstr "Vytváram okno nastavenia konta...\n"
+
+#~ msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
+#~ msgstr "©ifrova» do ASCII-armored tvaru"
+
+#~ msgid "Use clear text signature"
+#~ msgstr "Podpísa» èistým textom"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Menu name:\n"
+#~ " Use / in menu name to make submenus.\n"
+#~ "Command line:\n"
+#~ " Begin with:\n"
+#~ "   | to send message body or selection to command\n"
+#~ "   > to send user provided text to command\n"
+#~ "   * to send user provided hidden text to command\n"
+#~ " End with:\n"
+#~ "   | to replace message body or selection with command output\n"
+#~ "   > to insert command's output without replacing old text\n"
+#~ "   & to run command asynchronously\n"
+#~ " Use:\n"
+#~ "   %f for message file name\n"
+#~ "   %F for the list of the file names of selected messages\n"
+#~ "   %p for the selected message part\n"
+#~ "   %u for a user provided argument\n"
+#~ "   %h for a user provided hidden argument\n"
+#~ "   %s for the text selection"
+#~ msgstr ""
+#~ "Názov v menu:\n"
+#~ " Pou¾ite / v názve v menu, ak chcete vytvori» podmenu.\n"
+#~ "Príkazový riadok:\n"
+#~ " Prvý znak:\n"
+#~ "   | odo¹le príkazu telo správy alebo výber\n"
+#~ "   > odo¹le príkazu u¾ivateµom zadaný text\n"
+#~ "   * odo¹le príkazu u¾ivateµom zadaný skrytý text\n"
+#~ " Posledný znak:\n"
+#~ "   | nahradí telo správy alebo výber výstupom príkazu\n"
+#~ "   > vlo¾í výstup príkazu bez zmazania existujúceho textu\n"
+#~ "   & vykoná príkaz asynchrónne\n"
+#~ " Premenné:\n"
+#~ "   %f pre názov súboru správy\n"
+#~ "   %F zoznam názvov súborov vybraných správ\n"
+#~ "   %p zvolená èas» správy\n"
+#~ "   %u parameter zadaný pou¾ívateµom\n"
+#~ "   %h skrytý parameter zadaný pou¾ívateµom\n"
+#~ "   %s oznaèený text"
+
+#~ msgid "Registered actions"
+#~ msgstr "Registrované akcie"
+
+#~ msgid "Creating common preferences window...\n"
+#~ msgstr "Vytváram okno v¹eobecných nastavení...\n"
+
+#~ msgid "Automatically select account for replies"
+#~ msgstr "Automaticky zvoli» konto pri odpovedaní"
+
+#~ msgid "Expand threads"
+#~ msgstr "Rozbali» vlákna"
+
+#~ msgid "Receive dialog"
+#~ msgstr "Okno prijímania"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Date\n"
+#~ "From\n"
+#~ "Full Name of Sender\n"
+#~ "First Name of Sender\n"
+#~ "Initial of Sender\n"
+#~ "Subject\n"
+#~ "To\n"
+#~ "Cc\n"
+#~ "Newsgroups\n"
+#~ "Message-ID"
+#~ msgstr ""
+#~ "Dátum\n"
+#~ "Od\n"
+#~ "Plné meno odosielateµa\n"
+#~ "Prvé meno odosielateµa\n"
+#~ "Iniciály odosielateµa\n"
+#~ "Predmet\n"
+#~ "Komu\n"
+#~ "Kópia\n"
+#~ "Diskusné skupiny\n"
+#~ "Message-ID"
+
+#~ msgid "If x is set, displays expr"
+#~ msgstr "Ak je x zadané, zobrazí expr"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Message body\n"
+#~ "Quoted message body\n"
+#~ "Message body without signature\n"
+#~ "Quoted message body without signature\n"
+#~ "Literal %"
+#~ msgstr ""
+#~ "Telo správy\n"
+#~ "Telo citovanej správy\n"
+#~ "Telo správy bez podpisu\n"
+#~ "Telo citovanej správy bez podpisu\n"
+#~ "Znak %"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Literal backslash\n"
+#~ "Literal question mark\n"
+#~ "Literal opening curly brace\n"
+#~ "Literal closing curly brace"
+#~ msgstr ""
+#~ "Spätné lomítko\n"
+#~ "Otáznik\n"
+#~ "¥avá zlo¾ená zátvorka\n"
+#~ "Pravá zlo¾ená zátvorka"
+
+#~ msgid "Creating display header setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváram okno nastavenia zobrazovaných hlavièiek...\n"
+
+#~ msgid "Display header setting"
+#~ msgstr "Zobrazované hlavièky"
+
+#~ msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
+#~ msgstr "Naèítavam nastavenie zobrazovania hlavièiek...\n"
+
+#~ msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
+#~ msgstr "Zapisujem nastavenie zobrazovania hlavièiek...\n"
+
+#~ msgid "Filter setting"
+#~ msgstr "Nastavenie filtra"
+
+#~ msgid "Keyword"
+#~ msgstr "Re»azec"
+
+#~ msgid "Destination"
+#~ msgstr "Cieµ"
+
+#~ msgid "Don't receive"
+#~ msgstr "Neprija»"
+
+#~ msgid "Registered rules"
+#~ msgstr "Registrované pravidlá"
+
+#~ msgid "Folder properties"
+#~ msgstr "Vlastnosti prieèinka"
+
+#~ msgid "Don't display [...] or (...) at the beginning of subject in summary"
+#~ msgstr "Nezobrazova» [...] alebo (...) na zaèiatku názvu v zozname správ"
+
+#~ msgid "Delete [...] or (...) at the beginning of subject on reply"
+#~ msgstr "Zmaza» [...] alebo (...) na zaèiatku názvu v zozname správ"
+
+#~ msgid "use also on reply"
+#~ msgstr "pou¾i» aj pri odpovedaní"
+
+#~ msgid "Creating summary column setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváram okno nastavenia zobrazenia polo¾iek zoznamu správ...\n"
+
+#~ msgid "Summary display item setting"
+#~ msgstr "Zobrazované hlavièky"
+
+#~ msgid " Revert to default "
+#~ msgstr " Vráti» na východzie "
+
+#~ msgid "Register"
+#~ msgstr "Registrova»"
+
+#~ msgid " Substitute "
+#~ msgstr " Nahradi» "
+
+#~ msgid "Registered templates"
+#~ msgstr "Registrované ¹ablóny"
+
+#~ msgid "Templates"
+#~ msgstr "©ablóny"
+
+#~ msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
+#~ msgstr "procmime_get_text_content(): Nepodarilo sa skonvertova» kód.\n"
+
+#~ msgid "Cache data is corrupted\n"
+#~ msgstr "Data v medzipamäti sú po¹kodené\n"
+
+#~ msgid "\tNo cache file\n"
+#~ msgstr "\tNie je ¾iadny súbor medzipamäte\n"
+
+#~ msgid "\tReading summary cache..."
+#~ msgstr "\tNaèítavam zoznam z medzipamäte..."
+
+#~ msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
+#~ msgstr "Verzia súboru medzipamäte je odli¹ná. Vyraïujem ho.\n"
+
+#~ msgid "can't open mark file\n"
+#~ msgstr "nemô¾em otvori» súbor so znaèkami\n"
+
+#~ msgid "Mark file not found.\n"
+#~ msgstr "Nemô¾em nájs» súbor so znaèkami.\n"
+
+#~ msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
+#~ msgstr "Verzia súboru so znaèkami je odli¹ná (%d != %d). Vyraïujem ho.\n"
+
+#~ msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
+#~ msgstr "Nemô¾em otvori» súbor so znaèkami pre pripájanie.\n"
+
+#~ msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
+#~ msgstr "Nemô¾em otvori» súbor so znaèkami pre zapisovanie.\n"
+
+#~ msgid "can't fetch message %d\n"
+#~ msgstr "nedá sa prija» správa %d\n"
+
+#~ msgid "Sending queued message %d failed.\n"
+#~ msgstr "Nepodarilo sa odosla» správu %d z fronty.\n"
+
+#~ msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
+#~ msgstr "Príkazový riadok tlaèe je neplatný: '%s'\n"
+
+#~ msgid "Creating progress dialog...\n"
+#~ msgstr "Vytváram stavové okno...\n"
+
+#~ msgid "error occurred while retrieving data.\n"
+#~ msgstr "pri prijímaní dát sa vyskytla chyba.\n"
+
+#~ msgid "Can't write to file.\n"
+#~ msgstr "Do súboru sa nedá zapisova».\n"
+
+#~ msgid "Queued message header is broken.\n"
+#~ msgstr "Hlavièka správy vo fronte je po¹kodená.\n"
+
+#~ msgid "Creating source window...\n"
+#~ msgstr "Vytváram okno zdroja správy...\n"
+
+#~ msgid "Displaying the source of %s ...\n"
+#~ msgstr "Zobrazujem zdroj %s ...\n"
+
+#~ msgid "SSLv23 not available\n"
+#~ msgstr "SSLv23 nie je dostupné\n"
+
+#~ msgid "SSLv23 available\n"
+#~ msgstr "SSLv23 je dostupné\n"
+
+#~ msgid "TLSv1 not available\n"
+#~ msgstr "TLSv1 nie je dostupné\n"
+
+#~ msgid "TLSv1 available\n"
+#~ msgstr "TLSv1 je dostupné\n"
+
+#~ msgid "SSL method not available\n"
+#~ msgstr "Metóda SSL nie je dostupná\n"
+
+#~ msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
+#~ msgstr "Neznáma metóda SSL *CHYBA PROGRAMU*\n"
+
+#~ msgid "  Subject: %s\n"
+#~ msgstr "  Predmet: %s\n"
+
+#~ msgid "  Issuer: %s\n"
+#~ msgstr "  Vydavateµ: %s\n"
+
+#~ msgid "U"
+#~ msgstr "U"
+
+#~ msgid "Creating summary view...\n"
+#~ msgstr "Vytváram zoznam správy...\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "empty folder\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "prázdny prieèinok\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "%d new, %d unread, %d total"
+#~ msgstr "%d novýcvh, %d nepreèítaných, %d celkovo"
+
+#~ msgid "\tSetting summary from message data..."
+#~ msgstr "\tVytváram zoznam správ..."
+
+#~ msgid "Writing summary cache (%s)..."
+#~ msgstr "Zapisujem stav zoznamu do medzipamäte (%s)..."
+
+#~ msgid "Message %d is marked\n"
+#~ msgstr "Správa %d je oznaèená\n"
+
+#~ msgid "Message %d is marked as being read\n"
+#~ msgstr "Správa %d je oznaèená ako èítaná\n"
+
+#~ msgid "Message %d is marked as unread\n"
+#~ msgstr "Správa %d je oznaèená ako nepreèítaná\n"
+
+#~ msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
+#~ msgstr "Správa %s/%d je urèená na zmazanie\n"
+
+#~ msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
+#~ msgstr "Správa %s/%d je odznaèená\n"
+
+#~ msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
+#~ msgstr "Správa %d je urèená ku kopírovaniu do %s\n"
+
+#~ msgid "Unthreading for execution..."
+#~ msgstr "Odstraòujem ¹truktúru vlákien pre vykonanie..."
+
+#~ msgid "filtering..."
+#~ msgstr "filtrujem..."
+
+#~ msgid "file %s already exists\n"
+#~ msgstr "súbor %s u¾ existuje\n"
+
+#~ msgid "Creating text view...\n"
+#~ msgstr "Vytváram zobrazenie textu...\n"
+
+#~ msgid "To save this part, pop up the context menu with "
+#~ msgstr "Pre ulo¾enie tejto èasti, vyvolajte kontextové menu "
+
+#~ msgid "right click and select `Save as...', "
+#~ msgstr "pravým tlaèítkom my¹i a vyberte 'Ulo¾i» ako...', "
+
+#~ msgid ""
+#~ "or press `y' key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "alebo stlaète klávesu 'y'.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "To display this part as a text message, select "
+#~ msgstr "Pre zobrazenie tejto èasti v podobe textovej správy, vyberte "
+
+#~ msgid ""
+#~ "`Display as text', or press `t' key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "'Zobrazi» ako text', alebo stlaète klávesu 't'.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "To open this part with external program, select "
+#~ msgstr "Pre otvorenie tejto èasti externým programom, vyberte "
+
+#~ msgid "`Open' or `Open with...', "
+#~ msgstr "'Otvori»' alebo 'Otvori» èím...', "
+
+#~ msgid "or double-click, or click the center button, "
+#~ msgstr "alebo kliknite dvakrát, alebo kliknite stredným tlaèítkom my¹i, "
+
+#~ msgid "or press `l' key."
+#~ msgstr "alebo stlaète klávesu 'l'."
+
+#~ msgid "This signature has not been checked yet.\n"
+#~ msgstr "Tento podpis e¹te nebol overený.\n"
+
+#~ msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
+#~ msgstr "Pre overenie, vyvolajte kontextové menu\n"
+
+#~ msgid "right click and select `Check signature'.\n"
+#~ msgstr "pravým tlaèítkom a vyberte 'Overi» podpis'.\n"
+
+#~ msgid "%dB"
+#~ msgstr "%dB"
+
+#~ msgid "%.1fKB"
+#~ msgstr "%.1fKB"
+
+#~ msgid "%.2fMB"
+#~ msgstr "%.2fMB"
+
+#~ msgid "%.2fGB"
+#~ msgstr "%.2fGB"
+
+#~ msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
+#~ msgstr "Príkazový riadok pre otvorenie URI odkazu je neplatný: '%s'"
+
+#~ msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
+#~ msgstr "umiestnenie okna: x = %d, y = %d\n"
+
+#~ msgid "\tMarking the messages..."
+#~ msgstr "\tOznaèujem správy..."
+
+#~ msgid "\t%d new message(s)\n"
+#~ msgstr "\t%d nových správ\n"
+
+#~ msgid "message %d has been already cached.\n"
+#~ msgstr "správa %d je u¾ v medzipamäti.\n"
+
+#~ msgid "can't select mailbox %s\n"
+#~ msgstr "nedá sa zvoli» schránka %s\n"
+
+#~ msgid "getting message %d...\n"
+#~ msgstr "prijímam správu %d...\n"
+
+#~ msgid "Deleting cached messages %u - %u ... "
+#~ msgstr "Odstraòujem správy z medzipamäte %u = %u ... "
+
+#~ msgid "Deleting all cached messages... "
+#~ msgstr "Odstraòujem v¹etky správy z medzipamäte... "
+
+#~ msgid "Counting total number of messages...\n"
+#~ msgstr "Zrátavam celkový poèet správ...\n"
+
+#~ msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
+#~ msgstr ""
+#~ "Otvori» správu v prípade stlaèenia kurzorovej klávesy v zozname správ"
+
+#~ msgid "Could not get message file."
+#~ msgstr "Nedá sa získa» súbor správy."
+
+#~ msgid "No message file selected."
+#~ msgstr "Nie je zvolený ¾iadny súbor správy."
+
+#~ msgid "Creating actions setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváram okno nastavenia akcií...\n"
+
+#~ msgid "Actions setting"
+#~ msgstr "Nastavenie akcií"
+
+#~ msgid "Reading actions configurations...\n"
+#~ msgstr "Nastavenia registrovaných akcií...\n"
+
+#~ msgid "Action command error\n"
+#~ msgstr "Chyba príkazu akcie\n"
+
+#~ msgid "Forking child and grandchild.\n"
+#~ msgstr "Vytváram podriadené procesy.\n"
+
+#~ msgid "Child: Waiting for grandchild\n"
+#~ msgstr "Vonkaj¹í podriadený proces èaká na vnútorný podriadený proces\n"
+
+#~ msgid "Child: grandchild ended\n"
+#~ msgstr "Vnútorný podriadený proces sa ukonèil\n"
+
+#~ msgid "Killing child group id %d\n"
+#~ msgstr "Ukonèujem skupinu podriadených procesov, group id %d\n"
+
+#~ msgid "Freeing children data %p\n"
+#~ msgstr "Uvoµòujem data podriadených procesov %p\n"
+
+#~ msgid "Updating actions input/output dialog.\n"
+#~ msgstr "Aktualizujem dialóg pre vstup/výstup akcií.\n"
+
+#~ msgid "Child returned %c\n"
+#~ msgstr "Vonkaj¹í podriadený proces vrátil %c\n"
+
+#~ msgid "Sending input to grand child.\n"
+#~ msgstr "Posielam vstup vnútornému podriadenému procesu.\n"
+
+#~ msgid "Input to grand child sent.\n"
+#~ msgstr "Vstup odoslaný vnútornému podriadenému procesu.\n"
+
+#~ msgid "Catching grand child's output.\n"
+#~ msgstr "Zachytávam výstup vnútorného podriadeného procesu.\n"
+
+#~ msgid "Socket error\n"
+#~ msgstr "Chyba zásuvku\n"
+
+#~ msgid "Account not found. Using current account...\n"
+#~ msgstr "Konto nebolo nájdené. Pou¾ívam aktívne konto...\n"
+
+#~ msgid "Account not found.\n"
+#~ msgstr "Konto nebolo nájdené.\n"
+
+#~ msgid "Can't execute external command: %s\n"
+#~ msgstr "Nemô¾em vykona» externý príkaz: %s\n"
+
+#~ msgid "SMTP AUTH failed\n"
+#~ msgstr "SMTP AUTH zlyhalo\n"
+
+#~ msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
+#~ msgstr "Pri odosielaní príkazu QUIT nastala chyba\n"
+
+#~ msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
+#~ msgstr "Nedá sa pripoji» k serveru SMTP: %s:%d\n"
+
+#~ msgid "SSL connection failed"
+#~ msgstr "SSL spojenie zlyhalo"
+
+#~ msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
+#~ msgstr "Pri pripájaní sa k %s:%d nastala chyba\n"
+
+#~ msgid "Error occurred while sending HELO\n"
+#~ msgstr "Pri posielaní príkazu HELO nastala chyba\n"
+
+#~ msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
+#~ msgstr "Pri posielaní príkazu STARTTLS nastala chyba\n"
+
+#~ msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
+#~ msgstr "Pri posielaní príkazu EHLO nastala chyba\n"
+