* Final po merge (thanks to Genghis Khan for he.po !)
authorColin Leroy <colin@colino.net>
Thu, 21 Feb 2013 08:28:52 +0000 (08:28 +0000)
committerColin Leroy <colin@colino.net>
Thu, 21 Feb 2013 08:28:52 +0000 (08:28 +0000)
24 files changed:
po/bg.po
po/ca.po
po/cs.po
po/de.po
po/en_GB.po
po/es.po
po/fi.po
po/fr.po
po/he.po
po/hu.po
po/id_ID.po
po/it.po
po/ja.po
po/lt.po
po/nl.po
po/pl.po
po/pt_BR.po
po/pt_PT.po
po/ru.po
po/sk.po
po/sv.po
po/uk.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po

index 5671b3109fde199177f9085a89378429b53f5dc5..a0878eab87153749c44c5ed55d327e0382dd0014 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-20 09:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-20 17:49+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-07-02 23:32+0300\n"
 "Last-Translator: Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
@@ -798,12 +798,6 @@ msgstr "LDAP-заявка"
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
@@ -1053,7 +1047,7 @@ msgstr ""
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
 msgstr "Тази приставка е за Claws Mail версия GTK1."
 
-#: src/common/plugin.c:748
+#: src/common/plugin.c:772
 #, c-format
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
@@ -1062,7 +1056,7 @@ msgstr ""
 "Вашата версия на Claws Mail е по-нова от тази, с която приставката '%s' е "
 "била компилирана."
 
-#: src/common/plugin.c:751
+#: src/common/plugin.c:775
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
 "with."
@@ -1070,12 +1064,12 @@ msgstr ""
 "Вашата версия на Claws Mail е по-нова от тази, с която приставката е била "
 "компилирана."
 
-#: src/common/plugin.c:760
+#: src/common/plugin.c:784
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
 msgstr "Вашата версия на Claws Mail е прекалено стара за '%s' приставката."
 
-#: src/common/plugin.c:762
+#: src/common/plugin.c:786
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr "Вашата версия на Claws Mail е прекалено стара за приставката."
 
@@ -4662,7 +4656,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:400
 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:549
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:129
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:110
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:178
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:145
@@ -4677,7 +4670,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:557 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:63
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:79
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:645 src/prefs_toolbar.c:939
 msgid "Plugins"
 msgstr "Приставки"
@@ -6216,11 +6208,11 @@ msgstr "Грешка при мигрирането!"
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Мигриране на настройките..."
 
-#: src/main.c:1038 src/plugins/trayicon/trayicon.c:392
+#: src/main.c:1038
 msgid "Failed to register folder item update hook"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:1045 src/plugins/trayicon/trayicon.c:398
+#: src/main.c:1045
 msgid "Failed to register folder update hook"
 msgstr ""
 
@@ -7274,7 +7266,7 @@ msgstr ""
 #: src/mainwindow.c:2653 src/mainwindow.c:2660 src/mainwindow.c:2703
 #: src/mainwindow.c:2736 src/mainwindow.c:2768 src/mainwindow.c:2813
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:363
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:129 src/prefs_folder_item.c:1067
+#: src/prefs_folder_item.c:1067
 msgid "Untitled"
 msgstr "Неозаглавено"
 
@@ -7331,12 +7323,10 @@ msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "Грешка при изнасяне в mbox-файл."
 
 #: src/mainwindow.c:4200 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:518
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit"
 msgstr "Спиране на програмата"
 
 #: src/mainwindow.c:4200 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:518
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Да се спре ли Claws Mail?"
 
@@ -7564,7 +7554,7 @@ msgid "Message doesn't conform to MIME standard. It may render wrongly."
 msgstr ""
 
 #: src/messageview.c:1859 src/messageview.c:1862 src/mimeview.c:1980
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:790 src/summaryview.c:4813
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:788 src/summaryview.c:4813
 #: src/summaryview.c:4816 src/textview.c:3108
 msgid "Save as"
 msgstr "Запазване като"
@@ -7792,7 +7782,7 @@ msgstr "Връщане към писмото"
 
 #: src/mimeview.c:1746 src/mimeview.c:1835 src/mimeview.c:2027
 #: src/mimeview.c:2070 src/mimeview.c:2201
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:463
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:461
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "Грешка при записване на част от многосъставно писмо: %s"
@@ -8863,7 +8853,6 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:201
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:204
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:447
 #: src/prefs_filtering_action.c:573 src/prefs_filtering_action.c:580
 #: src/prefs_matcher.c:676
@@ -9214,82 +9203,37 @@ msgid ""
 "It is not really useful."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:130
-msgid "Dillo Browser"
-msgstr "Уеб-четец Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:171
-msgid "Load remote links in mails"
-msgstr "Да се зареждат отдалечени препратки в писмата"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:177
-msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr "Равнозначно на настройката на Dillo '--local'"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:179
-#, fuzzy
-msgid "You can still load remote links by reloading the page"
-msgstr "Да не се зареждат отдалечени препратки в писмата"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
-#, fuzzy
-msgid "Only for senders found in address book/folder"
-msgstr "Показване на подателя според адресника"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:225
-msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr "Режим на пълен екран (скриване на бутоните)"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:231
-msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr "Равнозначно на настройката на Dillo '--fullwindow'"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:44
-msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr "Преглед на HTML с Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:256
-msgid "Can't find the dillo executable in PATH. Is it installed?"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:283
-msgid ""
-"This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
-"\n"
-"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:190
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:188
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Printing failed:\n"
 " %s"
 msgstr "Грешка при подписването, %s"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:218
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:216
 msgid "Printing HTML is only possible if the program 'html2ps' is installed."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:223
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:221
 #, fuzzy
 msgid "Filename is null."
 msgstr "Име на файла:"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:239
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:237
 #, fuzzy
 msgid "Conversion to postscript failed."
 msgstr "Връзката с %s:%d е прекъсната."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:246 src/toolbar.c:209 src/toolbar.c:419
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:244 src/toolbar.c:209 src/toolbar.c:419
 msgid "Print"
 msgstr "Отпечатване"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:269
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:267
 #, c-format
 msgid "Printer %s doesn't accept PostScript files."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:283
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:281
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Printing failed:\n"
@@ -9298,98 +9242,98 @@ msgstr ""
 "Грешка при автентификацията:\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:421
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:419
 #, c-format
 msgid "Navigation to %s blocked"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:585
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:583
 #, fuzzy
 msgid "Load images"
 msgstr "Зареждане на изображение"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:589
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:587
 msgid "Unblock external content"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:593 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:194
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:591 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:194
 msgid "Enable Javascript"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:597 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:200
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:595 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:200
 #, fuzzy
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Приставки"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:600 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:205
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:598 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:205
 #, fuzzy
 msgid "Enable Java"
 msgstr "Включване"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:603 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:601 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210
 #, fuzzy
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "_Отваряне с уеб-четец"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:770
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:768
 #, fuzzy, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "грешка по време на SMTP сесията\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:821
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:819
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:832
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:830
 #, fuzzy
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Основа на търсенето"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:848
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:846
 #, fuzzy
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "_Отваряне с уеб-четец"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:858
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:856
 #, fuzzy
 msgid "Open Image"
 msgstr "_Отваряне на изображението"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:867
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:865
 #, fuzzy
 msgid "Copy Link"
 msgstr "Копиране на тази п_репратка"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:873
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:871
 msgid "Download Link"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:898
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:893
 #, fuzzy
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Запазване на промените"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:923
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:914
 #, fuzzy
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Зареждане на изображение"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:942
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:933
 #, fuzzy
 msgid "Import feed"
 msgstr "Внасяне на mbox-файл"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1171
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1162
 msgid "Fancy"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1196
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1187
 #, fuzzy
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Преглед на HTML с Dillo"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1201
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1192
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -10118,12 +10062,10 @@ msgid "Enable Trayicon"
 msgstr "Икона в системния панел"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1517
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:107
 msgid "Hide at start-up"
 msgstr "Скриване при зареждане"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1525
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:116
 msgid "Close to tray"
 msgstr "Затваряне в системния панел"
 
@@ -10182,32 +10124,26 @@ msgid "Toggle minimize:"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:114
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
 msgid "_Get Mail"
 msgstr "_Проверка за поща"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:116
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
 msgid "_Email"
 msgstr "_Писане на писмо"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:117
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
 msgid "E_mail from account"
 msgstr "Писане от _сметка"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:118
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
 msgid "Open A_ddressbook"
 msgstr "Отваряне на _адресника"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:119
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:102
 msgid "E_xit Claws Mail"
 msgstr "_Спиране на Claws Mail"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:124
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:107
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "_Работа в изключен режим"
 
@@ -10217,7 +10153,6 @@ msgid "Show Trayicon Notifications"
 msgstr "_Връщане на разписка за получаването"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:269
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:189
 #, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
 msgstr "Нови %d, Непрочетени: %d, Общо: %d"
@@ -11556,8 +11491,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:80
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:341
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:382
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:340
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:380
 msgid "SpamReport"
 msgstr ""
 
@@ -11571,16 +11506,16 @@ msgstr "Включване"
 msgid "Forward to:"
 msgstr "Препращане"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:295
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:294
 #, fuzzy
 msgid "Reporting spam..."
 msgstr "Сортиране на резюмето за съдържание на папката"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:330
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:329
 msgid "Report spam online..."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:387
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:385
 msgid ""
 "This plugin reports spam to various places.\n"
 "Currently the following sites or methods are supported:\n"
@@ -11590,7 +11525,7 @@ msgid ""
 " * lists.debian.org nomination system"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:412
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:410
 #, fuzzy
 msgid "Spam reporting"
 msgstr "Обучаване за нежелана поща"
@@ -11747,65 +11682,6 @@ msgid ""
 "Hand <yerase@yerot.com>"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:56 src/plugins/trayicon/trayicon.c:591
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:70
-msgid "Trayicon"
-msgstr "Икона в системния панел"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:357
-#, fuzzy
-msgid "Claws Mail"
-msgstr "Относно Claws Mail"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:404
-msgid "Failed to register offline switch hook"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:410
-msgid "Failed to register account list changed hook"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:416
-#, fuzzy
-msgid "Failed to register close hook"
-msgstr "Грешка при създаване на папката"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:422
-msgid "Failed to register got iconified hook"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:428
-#, fuzzy
-msgid "Failed to register theme change hook"
-msgstr "Грешка при създаване на папката"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:495
-msgid ""
-"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
-"have new or unread mail.\n"
-"\n"
-"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
-"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:113
-msgid "Hide Claws Mail at start-up"
-msgstr "Скриване на програмата при зареждане"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:122
-msgid ""
-"Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
-"when the window close button is clicked"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:125
-msgid "Minimize to tray"
-msgstr "Минимизиране в системния панел"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:131
-msgid "Hide Claws Mail using the tray icon instead of minimizing it"
-msgstr ""
-
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:100
 #, fuzzy
 msgid "Create meeting from message..."
@@ -17853,6 +17729,53 @@ msgstr ""
 "Програмата е готова\n"
 "Натиснете \"Запазване\""
 
+#~ msgid "Dillo Browser"
+#~ msgstr "Уеб-четец Dillo"
+
+#~ msgid "Load remote links in mails"
+#~ msgstr "Да се зареждат отдалечени препратки в писмата"
+
+#~ msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
+#~ msgstr "Равнозначно на настройката на Dillo '--local'"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "You can still load remote links by reloading the page"
+#~ msgstr "Да не се зареждат отдалечени препратки в писмата"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Only for senders found in address book/folder"
+#~ msgstr "Показване на подателя според адресника"
+
+#~ msgid "Full window mode (hide controls)"
+#~ msgstr "Режим на пълен екран (скриване на бутоните)"
+
+#~ msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
+#~ msgstr "Равнозначно на настройката на Dillo '--fullwindow'"
+
+#~ msgid "Dillo HTML Viewer"
+#~ msgstr "Преглед на HTML с Dillo"
+
+#~ msgid "Trayicon"
+#~ msgstr "Икона в системния панел"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Claws Mail"
+#~ msgstr "Относно Claws Mail"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to register close hook"
+#~ msgstr "Грешка при създаване на папката"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to register theme change hook"
+#~ msgstr "Грешка при създаване на папката"
+
+#~ msgid "Hide Claws Mail at start-up"
+#~ msgstr "Скриване на програмата при зареждане"
+
+#~ msgid "Minimize to tray"
+#~ msgstr "Минимизиране в системния панел"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 #~ "%s"
index e90125e6dd4727e35a9567778f41f5391a8b30d2..58444e0389d26b5c92f6928a316d4672d72c21d5 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-20 09:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-20 17:49+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-11-17 23:08+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
 "Language-Team: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
@@ -791,12 +791,6 @@ msgstr "Petici
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
@@ -1046,7 +1040,7 @@ msgstr ""
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
 msgstr "Aquest mòdul es per Claws Mail GTK1."
 
-#: src/common/plugin.c:748
+#: src/common/plugin.c:772
 #, c-format
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
@@ -1055,7 +1049,7 @@ msgstr ""
 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
 "'%s' fou linkat."
 
-#: src/common/plugin.c:751
+#: src/common/plugin.c:775
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
 "with."
@@ -1063,12 +1057,12 @@ msgstr ""
 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
 "fou linkat."
 
-#: src/common/plugin.c:760
+#: src/common/plugin.c:784
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul '%s'."
 
-#: src/common/plugin.c:762
+#: src/common/plugin.c:786
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul."
 
@@ -4796,7 +4790,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:400
 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:549
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:129
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:110
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:178
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:145
@@ -4811,7 +4804,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:557 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:63
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:79
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:645 src/prefs_toolbar.c:939
 msgid "Plugins"
 msgstr "Mòduls"
@@ -6405,12 +6397,12 @@ msgstr "Migraci
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Migrant la configuració..."
 
-#: src/main.c:1038 src/plugins/trayicon/trayicon.c:392
+#: src/main.c:1038
 msgid "Failed to register folder item update hook"
 msgstr ""
 "Ha fallat el registre de l'enllaç d'actualització d'elements de carpeta"
 
-#: src/main.c:1045 src/plugins/trayicon/trayicon.c:398
+#: src/main.c:1045
 msgid "Failed to register folder update hook"
 msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç d'actualització de les carpetes"
 
@@ -7480,7 +7472,7 @@ msgstr "filtrat de tra
 #: src/mainwindow.c:2653 src/mainwindow.c:2660 src/mainwindow.c:2703
 #: src/mainwindow.c:2736 src/mainwindow.c:2768 src/mainwindow.c:2813
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:363
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:129 src/prefs_folder_item.c:1067
+#: src/prefs_folder_item.c:1067
 msgid "Untitled"
 msgstr "Sense títol"
 
@@ -7543,12 +7535,10 @@ msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "L'exportació a arxiu mbox ha fallat."
 
 #: src/mainwindow.c:4200 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:518
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit"
 msgstr "Sortir"
 
 #: src/mainwindow.c:4200 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:518
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Voleu sortir de Claws Mail?"
 
@@ -7790,7 +7780,7 @@ msgstr ""
 "El missatge no acompleix l'estàndard MIME. Pot ser mostrat erròniament."
 
 #: src/messageview.c:1859 src/messageview.c:1862 src/mimeview.c:1980
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:790 src/summaryview.c:4813
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:788 src/summaryview.c:4813
 #: src/summaryview.c:4816 src/textview.c:3108
 msgid "Save as"
 msgstr "Guardar com"
@@ -8026,7 +8016,7 @@ msgstr "Tornar al correu"
 
 #: src/mimeview.c:1746 src/mimeview.c:1835 src/mimeview.c:2027
 #: src/mimeview.c:2070 src/mimeview.c:2201
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:463
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:461
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "No s'ha pogut guardar la part del missatge multipart: %s"
@@ -9147,7 +9137,6 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:201
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:204
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:447
 #: src/prefs_filtering_action.c:573 src/prefs_filtering_action.c:580
 #: src/prefs_matcher.c:676
@@ -9530,54 +9519,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "No és realment útil"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:130
-msgid "Dillo Browser"
-msgstr "Navegador Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:171
-msgid "Load remote links in mails"
-msgstr "Carregar els enllaços remots als correus"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:177
-msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr "Equivalent a la opció '--local' de Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:179
-msgid "You can still load remote links by reloading the page"
-msgstr "Encara podeu carregar els enllaços remots recarregant la pàgina"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
-msgid "Only for senders found in address book/folder"
-msgstr "Només per remitents trobats a l'agenda/carpeta"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:225
-msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr "Mode finestra completa (ocultar controls)"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:231
-msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr "Equivalent a la opció '--fullwindow' de Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:44
-msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr "Visor HTML Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:256
-msgid "Can't find the dillo executable in PATH. Is it installed?"
-msgstr "No s'ha pogut trobar l'executable de dillo al PATH. És instal·lat?"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:283
-msgid ""
-"This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
-"\n"
-"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
-msgstr ""
-"Aquest mòdul mostra el correu HTML usant el navegador Dillo.\n"
-"\n"
-"Les opcions podeu trobar-les a /Configuració/Preferencies/Mòduls/Navegador "
-"Dillo"
-
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:190
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:188
 #, c-format
 msgid ""
 "Printing failed:\n"
@@ -9586,29 +9528,29 @@ msgstr ""
 "Error d'impressió:\n"
 " %s"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:218
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:216
 msgid "Printing HTML is only possible if the program 'html2ps' is installed."
 msgstr ""
 "Imprimir HTML només es possible si el programa 'html2ps' està instal·lat."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:223
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:221
 msgid "Filename is null."
 msgstr "El nom d'arxiu es null."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:239
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:237
 msgid "Conversion to postscript failed."
 msgstr "Conversió a postscript fallida."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:246 src/toolbar.c:209 src/toolbar.c:419
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:244 src/toolbar.c:209 src/toolbar.c:419
 msgid "Print"
 msgstr "Imprimir"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:269
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:267
 #, c-format
 msgid "Printer %s doesn't accept PostScript files."
 msgstr "La impresora %s no accepta arxius PostScript."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:283
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:281
 #, c-format
 msgid ""
 "Printing failed:\n"
@@ -9617,87 +9559,87 @@ msgstr ""
 "Error d'impressió:\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:421
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:419
 #, c-format
 msgid "Navigation to %s blocked"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:585
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:583
 msgid "Load images"
 msgstr "Carregar imatges"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:589
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:587
 msgid "Unblock external content"
 msgstr "Desbloqueja contingut extern"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:593 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:194
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:591 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:194
 msgid "Enable Javascript"
 msgstr "Habilita Javascript"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:597 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:200
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:595 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:200
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Habilita Mòduls"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:600 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:205
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:598 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:205
 #, fuzzy
 msgid "Enable Java"
 msgstr "Activa"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:603 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:601 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "Obre enllaços amb un navegador extern"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:770
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:768
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "Ha aparegut un error: %d\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:821
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:819
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr "%s està malformat o no es un feed suportat"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:832
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:830
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Cerca la web"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:848
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:846
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "Obre al navegador"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:858
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:856
 msgid "Open Image"
 msgstr "Obre imatge"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:867
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:865
 msgid "Copy Link"
 msgstr "Copia l'enllaç"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:873
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:871
 msgid "Download Link"
 msgstr "Descarrega l'enllaç"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:898
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:893
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Guarda la imatge com"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:923
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:914
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Copia la imatge"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:942
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:933
 msgid "Import feed"
 msgstr "Importa el feed"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1171
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1162
 msgid "Fancy"
 msgstr "Fancy"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1196
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1187
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Visor HTML Fancy"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1201
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1192
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -10415,12 +10357,10 @@ msgid "Enable Trayicon"
 msgstr "Activar la icona de safata"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1517
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:107
 msgid "Hide at start-up"
 msgstr "Ocultar a l'inici"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1525
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:116
 msgid "Close to tray"
 msgstr "Tancar a la safata"
 
@@ -10476,32 +10416,26 @@ msgid "Toggle minimize:"
 msgstr "Alternar minimitzar:"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:114
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
 msgid "_Get Mail"
 msgstr "_Rebre Correu"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:116
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
 msgid "_Email"
 msgstr "Corr_eu"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:117
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
 msgid "E_mail from account"
 msgstr "_Correu des del compte"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:118
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
 msgid "Open A_ddressbook"
 msgstr "Obrir l'A_genda d'adreces"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:119
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:102
 msgid "E_xit Claws Mail"
 msgstr "_Sortir de Claws Mail"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:124
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:107
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "_Treballar sense connexió"
 
@@ -10510,7 +10444,6 @@ msgid "Show Trayicon Notifications"
 msgstr "Mostrar safata de notificacions"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:269
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:189
 #, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
 msgstr "Nous %d, No llegits: %d, Totals: %d"
@@ -11922,8 +11855,8 @@ msgstr ""
 "l'Assumpte, no estan encriptades per el sistema S/Mime."
 
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:80
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:341
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:382
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:340
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:380
 msgid "SpamReport"
 msgstr "InformeCorreuBrossa"
 
@@ -11935,15 +11868,15 @@ msgstr "Activat"
 msgid "Forward to:"
 msgstr "Reenvia a:"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:295
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:294
 msgid "Reporting spam..."
 msgstr "Reportant correu brossa..."
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:330
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:329
 msgid "Report spam online..."
 msgstr "Reportar correu brossa en línia..."
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:387
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:385
 msgid ""
 "This plugin reports spam to various places.\n"
 "Currently the following sites or methods are supported:\n"
@@ -11959,7 +11892,7 @@ msgstr ""
 " * spamcop.net\n"
 " * Systema de nominacions lists.debian.org"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:412
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:410
 msgid "Spam reporting"
 msgstr "Informe de Correu Brossa"
 
@@ -12138,69 +12071,6 @@ msgstr ""
 "El mòdul usa la llibreria Ytnef, la qual té copyright 2002-2007 per Randall "
 "Hand <yerase@yerot.com>"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:56 src/plugins/trayicon/trayicon.c:591
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:70
-msgid "Trayicon"
-msgstr "Icona de safata"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:357
-msgid "Claws Mail"
-msgstr "Claws Mail"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:404
-msgid "Failed to register offline switch hook"
-msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç del canvi a mode sense connexió"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:410
-msgid "Failed to register account list changed hook"
-msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç de la llista de comptes canviats"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:416
-msgid "Failed to register close hook"
-msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç de tancament"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:422
-msgid "Failed to register got iconified hook"
-msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç d'iconització"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:428
-msgid "Failed to register theme change hook"
-msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç de canvi de tema."
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:495
-msgid ""
-"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
-"have new or unread mail.\n"
-"\n"
-"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
-"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
-msgstr ""
-"Aquest mòdul coloca la icona d'una bústia a la safata de notificació que "
-"indica si teniu correu nou o no llegit.\n"
-"\n"
-"La bústia apareix buida si no teniu correu sense llegir, sinó mostrarà una "
-"carta. Un consel flotant mostra el n de correus nous, sense llegir i total."
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:113
-msgid "Hide Claws Mail at start-up"
-msgstr "Oculta Claws Mail a l'inici"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:122
-msgid ""
-"Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
-"when the window close button is clicked"
-msgstr ""
-"Oculteu Claws Mail usant la icona de safata enlloc de tancar-lo\n"
-"quan el botó de tancament de la finestra és clicat"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:125
-msgid "Minimize to tray"
-msgstr "Minimitzar a la safata"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:131
-msgid "Hide Claws Mail using the tray icon instead of minimizing it"
-msgstr "Oculteu Claws Mail usant la icona de safata enlloc de minimitzar-lo"
-
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:100
 msgid "Create meeting from message..."
 msgstr "Crear reunió des del missatge..."
@@ -18238,6 +18108,94 @@ msgstr ""
 "Claws Mail ja està preparat.\n"
 "Cliqueu Gravar per començar."
 
+#~ msgid "Dillo Browser"
+#~ msgstr "Navegador Dillo"
+
+#~ msgid "Load remote links in mails"
+#~ msgstr "Carregar els enllaços remots als correus"
+
+#~ msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
+#~ msgstr "Equivalent a la opció '--local' de Dillo"
+
+#~ msgid "You can still load remote links by reloading the page"
+#~ msgstr "Encara podeu carregar els enllaços remots recarregant la pàgina"
+
+#~ msgid "Only for senders found in address book/folder"
+#~ msgstr "Només per remitents trobats a l'agenda/carpeta"
+
+#~ msgid "Full window mode (hide controls)"
+#~ msgstr "Mode finestra completa (ocultar controls)"
+
+#~ msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
+#~ msgstr "Equivalent a la opció '--fullwindow' de Dillo"
+
+#~ msgid "Dillo HTML Viewer"
+#~ msgstr "Visor HTML Dillo"
+
+#~ msgid "Can't find the dillo executable in PATH. Is it installed?"
+#~ msgstr "No s'ha pogut trobar l'executable de dillo al PATH. És instal·lat?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquest mòdul mostra el correu HTML usant el navegador Dillo.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Les opcions podeu trobar-les a /Configuració/Preferencies/Mòduls/"
+#~ "Navegador Dillo"
+
+#~ msgid "Trayicon"
+#~ msgstr "Icona de safata"
+
+#~ msgid "Claws Mail"
+#~ msgstr "Claws Mail"
+
+#~ msgid "Failed to register offline switch hook"
+#~ msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç del canvi a mode sense connexió"
+
+#~ msgid "Failed to register account list changed hook"
+#~ msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç de la llista de comptes canviats"
+
+#~ msgid "Failed to register close hook"
+#~ msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç de tancament"
+
+#~ msgid "Failed to register got iconified hook"
+#~ msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç d'iconització"
+
+#~ msgid "Failed to register theme change hook"
+#~ msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç de canvi de tema."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if "
+#~ "you have new or unread mail.\n"
+#~ "\n"
+#~ "The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+#~ "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquest mòdul coloca la icona d'una bústia a la safata de notificació que "
+#~ "indica si teniu correu nou o no llegit.\n"
+#~ "\n"
+#~ "La bústia apareix buida si no teniu correu sense llegir, sinó mostrarà "
+#~ "una carta. Un consel flotant mostra el n de correus nous, sense llegir i "
+#~ "total."
+
+#~ msgid "Hide Claws Mail at start-up"
+#~ msgstr "Oculta Claws Mail a l'inici"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
+#~ "when the window close button is clicked"
+#~ msgstr ""
+#~ "Oculteu Claws Mail usant la icona de safata enlloc de tancar-lo\n"
+#~ "quan el botó de tancament de la finestra és clicat"
+
+#~ msgid "Minimize to tray"
+#~ msgstr "Minimitzar a la safata"
+
+#~ msgid "Hide Claws Mail using the tray icon instead of minimizing it"
+#~ msgstr "Oculteu Claws Mail usant la icona de safata enlloc de minimitzar-lo"
+
 #~ msgid "Failed to register compose create hook in the Python plugin"
 #~ msgstr ""
 #~ "Error al registrar l'enllaç de composar crear dins els mòdul de Python"
index 86ef56bb99cc9c359cc1099e6a41d95600f344de..4edf1d0c3e14fdf3fd680b7cdd9120389f47f171 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-20 09:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-20 17:49+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-11-14 19:52+0100\n"
 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
@@ -795,12 +795,6 @@ msgstr "LDAP dotaz"
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
@@ -1047,7 +1041,7 @@ msgstr ""
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
 
-#: src/common/plugin.c:748
+#: src/common/plugin.c:772
 #, c-format
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
@@ -1055,7 +1049,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
 
-#: src/common/plugin.c:751
+#: src/common/plugin.c:775
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
 "with."
@@ -1063,12 +1057,12 @@ msgstr ""
 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
 "modul."
 
-#: src/common/plugin.c:760
+#: src/common/plugin.c:784
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
 
-#: src/common/plugin.c:762
+#: src/common/plugin.c:786
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
 
@@ -4781,7 +4775,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:400
 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:549
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:129
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:110
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:178
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:145
@@ -4796,7 +4789,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:557 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:63
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:79
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:645 src/prefs_toolbar.c:939
 msgid "Plugins"
 msgstr "Zásuvné moduly"
@@ -6382,13 +6374,13 @@ msgstr "Převedení selhalo!"
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Převádím konfiguraci..."
 
-#: src/main.c:1038 src/plugins/trayicon/trayicon.c:392
+#: src/main.c:1038
 msgid "Failed to register folder item update hook"
 msgstr ""
 "Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"změna položky "
 "složky\""
 
-#: src/main.c:1045 src/plugins/trayicon/trayicon.c:398
+#: src/main.c:1045
 msgid "Failed to register folder update hook"
 msgstr ""
 "Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"změna složky\""
@@ -7434,7 +7426,7 @@ msgstr "protokolování filtrů vypnuto\n"
 #: src/mainwindow.c:2653 src/mainwindow.c:2660 src/mainwindow.c:2703
 #: src/mainwindow.c:2736 src/mainwindow.c:2768 src/mainwindow.c:2813
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:363
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:129 src/prefs_folder_item.c:1067
+#: src/prefs_folder_item.c:1067
 msgid "Untitled"
 msgstr "Neoznačený"
 
@@ -7497,12 +7489,10 @@ msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "Export do mbox souboru se nezdařil."
 
 #: src/mainwindow.c:4200 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:518
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit"
 msgstr "Ukončení programu"
 
 #: src/mainwindow.c:4200 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:518
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Ukončit Claws Mail?"
 
@@ -7741,7 +7731,7 @@ msgid "Message doesn't conform to MIME standard. It may render wrongly."
 msgstr "Zpráva nevyhovuje MIME standardu. Může být špatně zobrazena."
 
 #: src/messageview.c:1859 src/messageview.c:1862 src/mimeview.c:1980
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:790 src/summaryview.c:4813
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:788 src/summaryview.c:4813
 #: src/summaryview.c:4816 src/textview.c:3108
 msgid "Save as"
 msgstr "Uložit jako"
@@ -7972,7 +7962,7 @@ msgstr "Zpět na zprávu"
 
 #: src/mimeview.c:1746 src/mimeview.c:1835 src/mimeview.c:2027
 #: src/mimeview.c:2070 src/mimeview.c:2201
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:463
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:461
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "Nepodařilo se uložit tuto část zprávy: %s"
@@ -9083,7 +9073,6 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:201
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:204
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:447
 #: src/prefs_filtering_action.c:573 src/prefs_filtering_action.c:580
 #: src/prefs_matcher.c:676
@@ -9478,55 +9467,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Modul je zcela neužitečný"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:130
-msgid "Dillo Browser"
-msgstr "Prohlížeč Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:171
-msgid "Load remote links in mails"
-msgstr "Načítat vzdálené odkazy ve zprávách"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:177
-msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr "Stejné jako volba '--local' prohlížeče Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:179
-msgid "You can still load remote links by reloading the page"
-msgstr "Stále můžete odkazy načíst obnovením stránky"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
-msgid "Only for senders found in address book/folder"
-msgstr "Pouze pro odesílatele nalezené v knize adres"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:225
-msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr "Režim \"přes celé okno\" (skryje ovládací prvky)"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:231
-msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr "Stejné jako volba '--fullwindow' prohlížeče Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:44
-msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr "Prohlížeč Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:256
-msgid "Can't find the dillo executable in PATH. Is it installed?"
-msgstr "Nemohu najít dillo v PATH. Je nainstalováno?"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:283
-msgid ""
-"This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
-"\n"
-"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
-msgstr ""
-"Tento zásuvný modul interpretuje HTML zprávy pomocí webového prohlížeče "
-"Dillo.\n"
-"\n"
-"Nastavení naleznete v '/ Nastavení / Předvolby / Zásuvné moduly / Prohlížeč "
-"Dillo'"
-
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:190
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:188
 #, c-format
 msgid ""
 "Printing failed:\n"
@@ -9535,28 +9476,28 @@ msgstr ""
 "Tisk selhal:\n"
 " %s"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:218
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:216
 msgid "Printing HTML is only possible if the program 'html2ps' is installed."
 msgstr "Tisk HTML je možný jen s nainstalovaným programem 'html2ps'"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:223
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:221
 msgid "Filename is null."
 msgstr "Jméno souboru je prázdné"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:239
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:237
 msgid "Conversion to postscript failed."
 msgstr "Konverze do postscript selhala."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:246 src/toolbar.c:209 src/toolbar.c:419
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:244 src/toolbar.c:209 src/toolbar.c:419
 msgid "Print"
 msgstr "Tisk"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:269
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:267
 #, c-format
 msgid "Printer %s doesn't accept PostScript files."
 msgstr "Tiskárna %s neakceptuje PostScript soubory."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:283
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:281
 #, c-format
 msgid ""
 "Printing failed:\n"
@@ -9565,86 +9506,86 @@ msgstr ""
 "Tisk selhal:\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:421
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:419
 #, c-format
 msgid "Navigation to %s blocked"
 msgstr "Navigace k %s blokována"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:585
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:583
 msgid "Load images"
 msgstr "Načíst obrázky"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:589
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:587
 msgid "Unblock external content"
 msgstr "Odblokovat externí obsah"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:593 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:194
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:591 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:194
 msgid "Enable Javascript"
 msgstr "Povolit Javascript"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:597 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:200
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:595 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:200
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Povolit zásuvné moduly"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:600 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:205
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:598 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:205
 msgid "Enable Java"
 msgstr "Povolit Javu"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:603 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:601 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "Otevřít odkazy v externím prohlížeči"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:770
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:768
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "Nastala chyba: %d\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:821
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:819
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr "%s je poškozený nebo není podporovaný kanál"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:832
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:830
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Prohledat web"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:848
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:846
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "Otevřít v prohlížeči"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:858
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:856
 msgid "Open Image"
 msgstr "Otevřít obrázek"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:867
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:865
 msgid "Copy Link"
 msgstr "Kopírovat odkaz"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:873
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:871
 msgid "Download Link"
 msgstr "Stáhnout odkaz"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:898
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:893
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Uložit obrázek jako"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:923
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:914
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Kopírovat obrázek"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:942
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:933
 msgid "Import feed"
 msgstr "Načíst kanál"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1171
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1162
 msgid "Fancy"
 msgstr "Fancy"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1196
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1187
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Fancy HTML prohlížeč"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1201
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1192
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -10379,12 +10320,10 @@ msgid "Enable Trayicon"
 msgstr "Povolit ikonu panelu"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1517
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:107
 msgid "Hide at start-up"
 msgstr "Skrýt po spuštění"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1525
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:116
 msgid "Close to tray"
 msgstr "Skrýt místo zavření"
 
@@ -10440,32 +10379,26 @@ msgid "Toggle minimize:"
 msgstr "Přepnout minimalizaci:"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:114
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
 msgid "_Get Mail"
 msgstr "_Přijmout poštu"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:116
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
 msgid "_Email"
 msgstr "_Email"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:117
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
 msgid "E_mail from account"
 msgstr "Email z účt_u"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:118
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
 msgid "Open A_ddressbook"
 msgstr "Otevřít knihu _adres"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:119
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:102
 msgid "E_xit Claws Mail"
 msgstr "_Ukončit Claws Mail"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:124
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:107
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "Pracovat o_ffline"
 
@@ -10474,7 +10407,6 @@ msgid "Show Trayicon Notifications"
 msgstr "Zobrazit trayicon upozorňování"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:269
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:189
 #, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
 msgstr "Nové: %d, Nepřečtené: %d, Celkem: %d"
@@ -11890,8 +11822,8 @@ msgstr ""
 "Upozornění, že záhlaví, jako Předmět, nejsou šifrovány S/MIME systémem."
 
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:80
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:341
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:382
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:340
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:380
 msgid "SpamReport"
 msgstr "Spam zpráva"
 
@@ -11903,15 +11835,15 @@ msgstr "Povolen"
 msgid "Forward to:"
 msgstr "Přeposlat:"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:295
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:294
 msgid "Reporting spam..."
 msgstr "Oznamování spamu..."
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:330
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:329
 msgid "Report spam online..."
 msgstr "Oznamovat spam online..."
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:387
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:385
 msgid ""
 "This plugin reports spam to various places.\n"
 "Currently the following sites or methods are supported:\n"
@@ -11927,7 +11859,7 @@ msgstr ""
 "* spamcop.net\n"
 "* lists.debian.org nomination system"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:412
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:410
 msgid "Spam reporting"
 msgstr "Oznamování spamu"
 
@@ -12106,75 +12038,6 @@ msgstr ""
 "Používá knihovnu Ytnef, jejíž copyright 2002-2007 má Randall Hand "
 "<yerase@yerot.com>"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:56 src/plugins/trayicon/trayicon.c:591
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:70
-msgid "Trayicon"
-msgstr "Trayicon"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:357
-msgid "Claws Mail"
-msgstr "Claws Mail"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:404
-msgid "Failed to register offline switch hook"
-msgstr ""
-"Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"přepnutí do "
-"režimu offline\""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:410
-msgid "Failed to register account list changed hook"
-msgstr ""
-"Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"seznam účtů se "
-"změnil\""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:416
-msgid "Failed to register close hook"
-msgstr ""
-"Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"zavření okna\""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:422
-msgid "Failed to register got iconified hook"
-msgstr "Selhala registrace, dostal hák"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:428
-msgid "Failed to register theme change hook"
-msgstr "Nepodařilo se zaregistrovat změnu motivu"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:495
-msgid ""
-"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
-"have new or unread mail.\n"
-"\n"
-"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
-"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
-msgstr ""
-"Tento zásuvný modul umístí do systémové lišty ikonu schránky, která "
-"indikuje, zda máte novou nebo nepřečtenou poštu.\n"
-"\n"
-"Schránka je prázdná pokud nemáte nepřečtenou poštu, jinak obsahuje dopis. "
-"Při podržení kurzoru myši nad ikonou zobrazí počet nových, nepřečtených a "
-"celkový počet zpráv ve složce."
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:113
-msgid "Hide Claws Mail at start-up"
-msgstr "Skrýt okno Claws Mail po spuštění aplikace"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:122
-msgid ""
-"Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
-"when the window close button is clicked"
-msgstr ""
-"Skrýt Claws Mail použitím ikony namísto zavření\n"
-"po kliknutí na tlačítko zavřít"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:125
-msgid "Minimize to tray"
-msgstr "Minimalizovat do systémové lišty"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:131
-msgid "Hide Claws Mail using the tray icon instead of minimizing it"
-msgstr "Skrýt Claws Mail použitím ikony namísto minimalizace"
-
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:100
 msgid "Create meeting from message..."
 msgstr "Vytvořit schůzku ze zprávy..."
@@ -18152,6 +18015,101 @@ msgstr ""
 "Claws Mail je nyní připraven.\n"
 "Stiskněte uložit a můžeme začít."
 
+#~ msgid "Dillo Browser"
+#~ msgstr "Prohlížeč Dillo"
+
+#~ msgid "Load remote links in mails"
+#~ msgstr "Načítat vzdálené odkazy ve zprávách"
+
+#~ msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
+#~ msgstr "Stejné jako volba '--local' prohlížeče Dillo"
+
+#~ msgid "You can still load remote links by reloading the page"
+#~ msgstr "Stále můžete odkazy načíst obnovením stránky"
+
+#~ msgid "Only for senders found in address book/folder"
+#~ msgstr "Pouze pro odesílatele nalezené v knize adres"
+
+#~ msgid "Full window mode (hide controls)"
+#~ msgstr "Režim \"přes celé okno\" (skryje ovládací prvky)"
+
+#~ msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
+#~ msgstr "Stejné jako volba '--fullwindow' prohlížeče Dillo"
+
+#~ msgid "Dillo HTML Viewer"
+#~ msgstr "Prohlížeč Dillo"
+
+#~ msgid "Can't find the dillo executable in PATH. Is it installed?"
+#~ msgstr "Nemohu najít dillo v PATH. Je nainstalováno?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tento zásuvný modul interpretuje HTML zprávy pomocí webového prohlížeče "
+#~ "Dillo.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Nastavení naleznete v '/ Nastavení / Předvolby / Zásuvné moduly / "
+#~ "Prohlížeč Dillo'"
+
+#~ msgid "Trayicon"
+#~ msgstr "Trayicon"
+
+#~ msgid "Claws Mail"
+#~ msgstr "Claws Mail"
+
+#~ msgid "Failed to register offline switch hook"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"přepnutí do "
+#~ "režimu offline\""
+
+#~ msgid "Failed to register account list changed hook"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"seznam účtů "
+#~ "se změnil\""
+
+#~ msgid "Failed to register close hook"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"zavření okna"
+#~ "\""
+
+#~ msgid "Failed to register got iconified hook"
+#~ msgstr "Selhala registrace, dostal hák"
+
+#~ msgid "Failed to register theme change hook"
+#~ msgstr "Nepodařilo se zaregistrovat změnu motivu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if "
+#~ "you have new or unread mail.\n"
+#~ "\n"
+#~ "The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+#~ "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tento zásuvný modul umístí do systémové lišty ikonu schránky, která "
+#~ "indikuje, zda máte novou nebo nepřečtenou poštu.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Schránka je prázdná pokud nemáte nepřečtenou poštu, jinak obsahuje dopis. "
+#~ "Při podržení kurzoru myši nad ikonou zobrazí počet nových, nepřečtených a "
+#~ "celkový počet zpráv ve složce."
+
+#~ msgid "Hide Claws Mail at start-up"
+#~ msgstr "Skrýt okno Claws Mail po spuštění aplikace"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
+#~ "when the window close button is clicked"
+#~ msgstr ""
+#~ "Skrýt Claws Mail použitím ikony namísto zavření\n"
+#~ "po kliknutí na tlačítko zavřít"
+
+#~ msgid "Minimize to tray"
+#~ msgstr "Minimalizovat do systémové lišty"
+
+#~ msgid "Hide Claws Mail using the tray icon instead of minimizing it"
+#~ msgstr "Skrýt Claws Mail použitím ikony namísto minimalizace"
+
 #~ msgid ""
 #~ "An attachment is mentioned in the mail you're sending, but no file was "
 #~ "attached. Mention appears on line %d, which begins with text: <span "
index 9da56f9de98eb2c6e45473019557f159dde1e971..915419b94102c839fdfbb8d84ec524467922f944 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-20 09:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-20 17:49+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-11-10 12:54+0100\n"
 "Last-Translator: malenki <translate@malenki.ch>\n"
 "Language-Team:  <translators@lists.claws-mail.org>\n"
@@ -799,12 +799,6 @@ msgstr "LDAP-Anfrage"
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
@@ -1053,7 +1047,7 @@ msgstr ""
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
 msgstr "Dies ist ein Plugin für Claws Mail GTK1."
 
-#: src/common/plugin.c:748
+#: src/common/plugin.c:772
 #, c-format
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
@@ -1062,7 +1056,7 @@ msgstr ""
 "Ihr Claws Mail ist neuer als die Version, mit der das Plugin '%s' kompiliert "
 "wurde."
 
-#: src/common/plugin.c:751
+#: src/common/plugin.c:775
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
 "with."
@@ -1070,12 +1064,12 @@ msgstr ""
 "Ihr Claws Mail ist neuer als die Version, mit der das Plugin kompiliert "
 "wurde."
 
-#: src/common/plugin.c:760
+#: src/common/plugin.c:784
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
 msgstr "Ihre Claws Mail-Version ist zu alt für das Plugin '%s'."
 
-#: src/common/plugin.c:762
+#: src/common/plugin.c:786
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr "Ihre Claws Mail-Version ist zu alt für das Plugin."
 
@@ -4814,7 +4808,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:400
 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:549
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:129
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:110
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:178
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:145
@@ -4829,7 +4822,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:557 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:63
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:79
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:645 src/prefs_toolbar.c:939
 msgid "Plugins"
 msgstr "Plugins"
@@ -6421,11 +6413,11 @@ msgstr "Umstellung fehlgeschlagen!"
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Konfiguration wird umgestellt ..."
 
-#: src/main.c:1038 src/plugins/trayicon/trayicon.c:392
+#: src/main.c:1038
 msgid "Failed to register folder item update hook"
 msgstr "'folder item update hook' konnte nicht registriert werden"
 
-#: src/main.c:1045 src/plugins/trayicon/trayicon.c:398
+#: src/main.c:1045
 msgid "Failed to register folder update hook"
 msgstr "'folder update hook' konnte nicht registriert werden"
 
@@ -7475,7 +7467,7 @@ msgstr "Filterprotokoll deaktiviert.\n"
 #: src/mainwindow.c:2653 src/mainwindow.c:2660 src/mainwindow.c:2703
 #: src/mainwindow.c:2736 src/mainwindow.c:2768 src/mainwindow.c:2813
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:363
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:129 src/prefs_folder_item.c:1067
+#: src/prefs_folder_item.c:1067
 msgid "Untitled"
 msgstr "Unbenannt"
 
@@ -7538,12 +7530,10 @@ msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "Export in Mbox schlug fehl."
 
 #: src/mainwindow.c:4200 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:518
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit"
 msgstr "Beenden"
 
 #: src/mainwindow.c:4200 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:518
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Claws Mail beenden?"
 
@@ -7785,7 +7775,7 @@ msgstr ""
 "werden."
 
 #: src/messageview.c:1859 src/messageview.c:1862 src/mimeview.c:1980
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:790 src/summaryview.c:4813
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:788 src/summaryview.c:4813
 #: src/summaryview.c:4816 src/textview.c:3108
 msgid "Save as"
 msgstr "Speichern als"
@@ -8018,7 +8008,7 @@ msgstr "Zurück zur E-Mail"
 
 #: src/mimeview.c:1746 src/mimeview.c:1835 src/mimeview.c:2027
 #: src/mimeview.c:2070 src/mimeview.c:2201
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:463
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:461
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr ""
@@ -9126,7 +9116,6 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:201
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:204
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:447
 #: src/prefs_filtering_action.c:573 src/prefs_filtering_action.c:580
 #: src/prefs_matcher.c:676
@@ -9520,85 +9509,37 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Es ist eigentlich nicht nützlich."
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:130
-msgid "Dillo Browser"
-msgstr "Dillo-Browser"
-
-# "Ferngelegene Links" sollte man durch etwas Geeigneteres übersetzen.
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:171
-msgid "Load remote links in mails"
-msgstr "Ferngelegene Links in E-Mails laden"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:177
-msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr "Entspricht der Dillo-Option '--local'"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:179
-msgid "You can still load remote links by reloading the page"
-msgstr "Ferngelegene Links lassen sich durch Neuladen stets noch nachladen"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
-msgid "Only for senders found in address book/folder"
-msgstr "Nur für Absender, die im Adressbuch zu finden sind"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:225
-msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr "Vollbildmodus (Bedienelemente ausblenden)"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:231
-msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr "Entspricht der Dillo-Option '--fullwindow'"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:44
-msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr "Dillo als HTML-Betrachter"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:256
-msgid "Can't find the dillo executable in PATH. Is it installed?"
-msgstr "Das Programm 'dillo' ist nicht im PATH zu finden. Ist es installiert?"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:283
-msgid ""
-"This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
-"\n"
-"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
-msgstr ""
-"Dieses Plugin zeigt HTML-Mails mit Hilfe des Dillo-Webbrowsers an.\n"
-"\n"
-"Einstellungen befinden sich unter /Konfiguration/Einstellungen/Plugins/Dillo "
-"Browser"
-
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:190
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:188
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Printing failed:\n"
 " %s"
 msgstr "Datensignierung schlug fehl, %s"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:218
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:216
 msgid "Printing HTML is only possible if the program 'html2ps' is installed."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:223
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:221
 #, fuzzy
 msgid "Filename is null."
 msgstr "Dateiname:"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:239
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:237
 #, fuzzy
 msgid "Conversion to postscript failed."
 msgstr "Verbindung zu %s:%d fehlgeschlagen."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:246 src/toolbar.c:209 src/toolbar.c:419
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:244 src/toolbar.c:209 src/toolbar.c:419
 msgid "Print"
 msgstr "Drucken"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:269
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:267
 #, c-format
 msgid "Printer %s doesn't accept PostScript files."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:283
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:281
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Printing failed:\n"
@@ -9607,98 +9548,98 @@ msgstr ""
 "Authentifizierung schlug fehl:\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:421
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:419
 #, c-format
 msgid "Navigation to %s blocked"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:585
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:583
 #, fuzzy
 msgid "Load images"
 msgstr "Bild laden"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:589
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:587
 msgid "Unblock external content"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:593 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:194
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:591 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:194
 msgid "Enable Javascript"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:597 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:200
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:595 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:200
 #, fuzzy
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Plugins"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:600 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:205
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:598 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:205
 #, fuzzy
 msgid "Enable Java"
 msgstr "Aktivieren"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:603 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:601 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210
 #, fuzzy
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "Im Webbr_owser öffnen"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:770
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:768
 #, fuzzy, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "Fehler bei der SMTP-Sitzung\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:821
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:819
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:832
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:830
 #, fuzzy
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Suchbasis"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:848
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:846
 #, fuzzy
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "Im Webbr_owser öffnen"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:858
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:856
 #, fuzzy
 msgid "Open Image"
 msgstr "Bild _öffnen"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:867
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:865
 #, fuzzy
 msgid "Copy Link"
 msgstr "_Link-Adresse kopieren"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:873
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:871
 msgid "Download Link"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:898
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:893
 #, fuzzy
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Änderungen speichern"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:923
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:914
 #, fuzzy
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Bild laden"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:942
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:933
 #, fuzzy
 msgid "Import feed"
 msgstr "Import Mbox-Datei"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1171
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1162
 msgid "Fancy"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1196
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1187
 #, fuzzy
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Dillo als HTML-Betrachter"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1201
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1192
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -10448,12 +10389,10 @@ msgid "Enable Trayicon"
 msgstr "Trayicon"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1517
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:107
 msgid "Hide at start-up"
 msgstr "Beim Start minimieren"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1525
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:116
 msgid "Close to tray"
 msgstr "Zum Tray minimieren"
 
@@ -10512,32 +10451,26 @@ msgid "Toggle minimize:"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:114
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
 msgid "_Get Mail"
 msgstr "_Abrufen"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:116
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
 msgid "_Email"
 msgstr "_E-Mail"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:117
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
 msgid "E_mail from account"
 msgstr "_Email vom Konto"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:118
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
 msgid "Open A_ddressbook"
 msgstr "A_dressbuch öffnen"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:119
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:102
 msgid "E_xit Claws Mail"
 msgstr "Claws Mail _beenden"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:124
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:107
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "_Offline arbeiten"
 
@@ -10547,7 +10480,6 @@ msgid "Show Trayicon Notifications"
 msgstr "Benachrichtigung _senden"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:269
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:189
 #, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
 msgstr "Neu: %d, ungelesen: %d, gesamt: %d"
@@ -11962,8 +11894,8 @@ msgstr ""
 "verschlüsselt werden."
 
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:80
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:341
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:382
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:340
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:380
 msgid "SpamReport"
 msgstr ""
 
@@ -11977,16 +11909,16 @@ msgstr "Aktivieren"
 msgid "Forward to:"
 msgstr "Weiterleiten"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:295
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:294
 #, fuzzy
 msgid "Reporting spam..."
 msgstr "Ordneransicht wird sortiert..."
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:330
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:329
 msgid "Report spam online..."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:387
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:385
 msgid ""
 "This plugin reports spam to various places.\n"
 "Currently the following sites or methods are supported:\n"
@@ -11996,7 +11928,7 @@ msgid ""
 " * lists.debian.org nomination system"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:412
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:410
 #, fuzzy
 msgid "Spam reporting"
 msgstr "Lernen von Spam"
@@ -12173,70 +12105,6 @@ msgid ""
 "Hand <yerase@yerot.com>"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:56 src/plugins/trayicon/trayicon.c:591
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:70
-msgid "Trayicon"
-msgstr "Trayicon"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:357
-msgid "Claws Mail"
-msgstr "Claws Mail"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:404
-msgid "Failed to register offline switch hook"
-msgstr "'offline switch hook' konnte nicht registriert werden"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:410
-msgid "Failed to register account list changed hook"
-msgstr "'account list changed hook' konnte nicht registriert werden"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:416
-msgid "Failed to register close hook"
-msgstr "'close hook' konnte nicht registriert werden"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:422
-msgid "Failed to register got iconified hook"
-msgstr "'got iconified hook' konnte nicht registriert werden"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:428
-msgid "Failed to register theme change hook"
-msgstr "'theme change hook' konnte nicht registriert werden"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:495
-msgid ""
-"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
-"have new or unread mail.\n"
-"\n"
-"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
-"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
-msgstr ""
-"Dieses Plugin fügt dem Benachrichtigungsfeld der Taskleiste ein Mailbox-"
-"Symbol hinzu das anzeigt, ob es neue oder ungelesene E-Mails gibt.\n"
-"\n"
-"Die Mailbox ist leer, wenn keine ungelesene Mail da ist, sonst enthält sie "
-"einen Brief. Eine Quickinfo zeigt die Anzahl neuer, ungelesener und aller "
-"Nachrichten."
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:113
-msgid "Hide Claws Mail at start-up"
-msgstr "Claws Mail beim Starten minimieren"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:122
-msgid ""
-"Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
-"when the window close button is clicked"
-msgstr ""
-"Claws Mail zum Tray minimieren anstatt zu beenden,\n"
-"wenn am Fenster auf Schließen geklickt wird."
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:125
-msgid "Minimize to tray"
-msgstr "Zum Tray minimieren"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:131
-msgid "Hide Claws Mail using the tray icon instead of minimizing it"
-msgstr "Claws Mails zum TrayIcon wandeln anstatt es zu minimieren"
-
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:100
 msgid "Create meeting from message..."
 msgstr "Aus Nachricht ein Treffen erstellen..."
@@ -18279,6 +18147,96 @@ msgstr ""
 "Claws Mail ist jetzt bereit.\n"
 "Zum Starten 'Speichern' klicken."
 
+#~ msgid "Dillo Browser"
+#~ msgstr "Dillo-Browser"
+
+# "Ferngelegene Links" sollte man durch etwas Geeigneteres übersetzen.
+#~ msgid "Load remote links in mails"
+#~ msgstr "Ferngelegene Links in E-Mails laden"
+
+#~ msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
+#~ msgstr "Entspricht der Dillo-Option '--local'"
+
+#~ msgid "You can still load remote links by reloading the page"
+#~ msgstr "Ferngelegene Links lassen sich durch Neuladen stets noch nachladen"
+
+#~ msgid "Only for senders found in address book/folder"
+#~ msgstr "Nur für Absender, die im Adressbuch zu finden sind"
+
+#~ msgid "Full window mode (hide controls)"
+#~ msgstr "Vollbildmodus (Bedienelemente ausblenden)"
+
+#~ msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
+#~ msgstr "Entspricht der Dillo-Option '--fullwindow'"
+
+#~ msgid "Dillo HTML Viewer"
+#~ msgstr "Dillo als HTML-Betrachter"
+
+#~ msgid "Can't find the dillo executable in PATH. Is it installed?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Das Programm 'dillo' ist nicht im PATH zu finden. Ist es installiert?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
+#~ msgstr ""
+#~ "Dieses Plugin zeigt HTML-Mails mit Hilfe des Dillo-Webbrowsers an.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Einstellungen befinden sich unter /Konfiguration/Einstellungen/Plugins/"
+#~ "Dillo Browser"
+
+#~ msgid "Trayicon"
+#~ msgstr "Trayicon"
+
+#~ msgid "Claws Mail"
+#~ msgstr "Claws Mail"
+
+#~ msgid "Failed to register offline switch hook"
+#~ msgstr "'offline switch hook' konnte nicht registriert werden"
+
+#~ msgid "Failed to register account list changed hook"
+#~ msgstr "'account list changed hook' konnte nicht registriert werden"
+
+#~ msgid "Failed to register close hook"
+#~ msgstr "'close hook' konnte nicht registriert werden"
+
+#~ msgid "Failed to register got iconified hook"
+#~ msgstr "'got iconified hook' konnte nicht registriert werden"
+
+#~ msgid "Failed to register theme change hook"
+#~ msgstr "'theme change hook' konnte nicht registriert werden"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if "
+#~ "you have new or unread mail.\n"
+#~ "\n"
+#~ "The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+#~ "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dieses Plugin fügt dem Benachrichtigungsfeld der Taskleiste ein Mailbox-"
+#~ "Symbol hinzu das anzeigt, ob es neue oder ungelesene E-Mails gibt.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Die Mailbox ist leer, wenn keine ungelesene Mail da ist, sonst enthält "
+#~ "sie einen Brief. Eine Quickinfo zeigt die Anzahl neuer, ungelesener und "
+#~ "aller Nachrichten."
+
+#~ msgid "Hide Claws Mail at start-up"
+#~ msgstr "Claws Mail beim Starten minimieren"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
+#~ "when the window close button is clicked"
+#~ msgstr ""
+#~ "Claws Mail zum Tray minimieren anstatt zu beenden,\n"
+#~ "wenn am Fenster auf Schließen geklickt wird."
+
+#~ msgid "Minimize to tray"
+#~ msgstr "Zum Tray minimieren"
+
+#~ msgid "Hide Claws Mail using the tray icon instead of minimizing it"
+#~ msgstr "Claws Mails zum TrayIcon wandeln anstatt es zu minimieren"
+
 #~ msgid "%s document, page %d/%d"
 #~ msgstr "%s Dokument, Seite %d/%d"
 
index 783bb106cab4180dd2f2345e6b1f8532839ab5a1..03f5119edb0b41658d421c42d7acec75cf24c7a2 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-20 09:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-20 17:49+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-09-28 08:00+0000\n"
 "Last-Translator: Paul Mangan <paul@claws-mail.org>\n"
 "Language-Team: Paul Mangan <paul@claws-mail.org>\n"
@@ -747,12 +747,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
@@ -996,25 +990,25 @@ msgstr ""
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
 msgstr ""
 
-#: src/common/plugin.c:748
+#: src/common/plugin.c:772
 #, c-format
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
 "built with."
 msgstr ""
 
-#: src/common/plugin.c:751
+#: src/common/plugin.c:775
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
 "with."
 msgstr ""
 
-#: src/common/plugin.c:760
+#: src/common/plugin.c:784
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
 msgstr ""
 
-#: src/common/plugin.c:762
+#: src/common/plugin.c:786
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr ""
 
@@ -4527,7 +4521,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:400
 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:549
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:129
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:110
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:178
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:145
@@ -4542,7 +4535,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:557 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:63
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:79
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:645 src/prefs_toolbar.c:939
 msgid "Plugins"
 msgstr ""
@@ -6043,11 +6035,11 @@ msgstr ""
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:1038 src/plugins/trayicon/trayicon.c:392
+#: src/main.c:1038
 msgid "Failed to register folder item update hook"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:1045 src/plugins/trayicon/trayicon.c:398
+#: src/main.c:1045
 msgid "Failed to register folder update hook"
 msgstr ""
 
@@ -7053,7 +7045,7 @@ msgstr ""
 #: src/mainwindow.c:2653 src/mainwindow.c:2660 src/mainwindow.c:2703
 #: src/mainwindow.c:2736 src/mainwindow.c:2768 src/mainwindow.c:2813
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:363
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:129 src/prefs_folder_item.c:1067
+#: src/prefs_folder_item.c:1067
 msgid "Untitled"
 msgstr ""
 
@@ -7110,12 +7102,10 @@ msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr ""
 
 #: src/mainwindow.c:4200 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:518
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit"
 msgstr ""
 
 #: src/mainwindow.c:4200 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:518
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr ""
 
@@ -7338,7 +7328,7 @@ msgid "Message doesn't conform to MIME standard. It may render wrongly."
 msgstr ""
 
 #: src/messageview.c:1859 src/messageview.c:1862 src/mimeview.c:1980
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:790 src/summaryview.c:4813
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:788 src/summaryview.c:4813
 #: src/summaryview.c:4816 src/textview.c:3108
 msgid "Save as"
 msgstr ""
@@ -7550,7 +7540,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/mimeview.c:1746 src/mimeview.c:1835 src/mimeview.c:2027
 #: src/mimeview.c:2070 src/mimeview.c:2201
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:463
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:461
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr ""
@@ -8555,7 +8545,6 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:201
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:204
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:447
 #: src/prefs_filtering_action.c:573 src/prefs_filtering_action.c:580
 #: src/prefs_matcher.c:676
@@ -8887,164 +8876,121 @@ msgid ""
 "It is not really useful."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:130
-msgid "Dillo Browser"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:171
-msgid "Load remote links in mails"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:177
-msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:179
-msgid "You can still load remote links by reloading the page"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
-msgid "Only for senders found in address book/folder"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:225
-msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:231
-msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:44
-msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:256
-msgid "Can't find the dillo executable in PATH. Is it installed?"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:283
-msgid ""
-"This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
-"\n"
-"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:190
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:188
 #, c-format
 msgid ""
 "Printing failed:\n"
 " %s"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:218
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:216
 msgid "Printing HTML is only possible if the program 'html2ps' is installed."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:223
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:221
 msgid "Filename is null."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:239
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:237
 msgid "Conversion to postscript failed."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:246 src/toolbar.c:209 src/toolbar.c:419
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:244 src/toolbar.c:209 src/toolbar.c:419
 msgid "Print"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:269
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:267
 #, c-format
 msgid "Printer %s doesn't accept PostScript files."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:283
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:281
 #, c-format
 msgid ""
 "Printing failed:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:421
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:419
 #, c-format
 msgid "Navigation to %s blocked"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:585
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:583
 msgid "Load images"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:589
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:587
 msgid "Unblock external content"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:593 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:194
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:591 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:194
 msgid "Enable Javascript"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:597 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:200
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:595 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:200
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:600 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:205
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:598 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:205
 msgid "Enable Java"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:603 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:601 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:770
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:768
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:821
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:819
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:832
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:830
 msgid "Search the Web"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:848
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:846
 msgid "Open in Browser"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:858
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:856
 msgid "Open Image"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:867
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:865
 msgid "Copy Link"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:873
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:871
 msgid "Download Link"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:898
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:893
 msgid "Save Image As"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:923
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:914
 msgid "Copy Image"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:942
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:933
 msgid "Import feed"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1171
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1162
 msgid "Fancy"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1196
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1187
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1201
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1192
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -9729,12 +9675,10 @@ msgid "Enable Trayicon"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1517
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:107
 msgid "Hide at start-up"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1525
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:116
 msgid "Close to tray"
 msgstr ""
 
@@ -9790,32 +9734,26 @@ msgid "Toggle minimize:"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:114
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
 msgid "_Get Mail"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:116
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
 msgid "_Email"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:117
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
 msgid "E_mail from account"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:118
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
 msgid "Open A_ddressbook"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:119
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:102
 msgid "E_xit Claws Mail"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:124
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:107
 msgid "_Work Offline"
 msgstr ""
 
@@ -9824,7 +9762,6 @@ msgid "Show Trayicon Notifications"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:269
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:189
 #, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
 msgstr ""
@@ -11094,8 +11031,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:80
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:341
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:382
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:340
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:380
 msgid "SpamReport"
 msgstr ""
 
@@ -11107,15 +11044,15 @@ msgstr ""
 msgid "Forward to:"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:295
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:294
 msgid "Reporting spam..."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:330
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:329
 msgid "Report spam online..."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:387
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:385
 msgid ""
 "This plugin reports spam to various places.\n"
 "Currently the following sites or methods are supported:\n"
@@ -11125,7 +11062,7 @@ msgid ""
 " * lists.debian.org nomination system"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:412
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:410
 msgid "Spam reporting"
 msgstr ""
 
@@ -11277,62 +11214,6 @@ msgid ""
 "Hand <yerase@yerot.com>"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:56 src/plugins/trayicon/trayicon.c:591
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:70
-msgid "Trayicon"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:357
-msgid "Claws Mail"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:404
-msgid "Failed to register offline switch hook"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:410
-msgid "Failed to register account list changed hook"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:416
-msgid "Failed to register close hook"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:422
-msgid "Failed to register got iconified hook"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:428
-msgid "Failed to register theme change hook"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:495
-msgid ""
-"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
-"have new or unread mail.\n"
-"\n"
-"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
-"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:113
-msgid "Hide Claws Mail at start-up"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:122
-msgid ""
-"Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
-"when the window close button is clicked"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:125
-msgid "Minimize to tray"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:131
-msgid "Hide Claws Mail using the tray icon instead of minimizing it"
-msgstr ""
-
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:100
 msgid "Create meeting from message..."
 msgstr ""
index 1fb62e924bef422247fb3eebc2092a5d59e23259..162bf13ea512bfda558ea32409c84f62aca0b21f 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: claws mail 3.9.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-20 09:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-20 17:49+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-11-13 22:39+0100\n"
 "Last-Translator: Ricardo Mones <ricardo@mones.org>\n"
 "Language-Team: Ricardo Mones <ricardo@mones.org>\n"
@@ -790,12 +790,6 @@ msgstr "Petición LDAP"
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
@@ -1042,7 +1036,7 @@ msgstr "Este módulo no está bajo licencia compatible con GPL v3 o posterior."
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
 msgstr "Este módulo es para la versión GTK1 de Claws Mail."
 
-#: src/common/plugin.c:748
+#: src/common/plugin.c:772
 #, c-format
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
@@ -1051,7 +1045,7 @@ msgstr ""
 "Su versión de Claws Mail es más moderna que la versión con la que se "
 "construyó el módulo «%s»"
 
-#: src/common/plugin.c:751
+#: src/common/plugin.c:775
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
 "with."
@@ -1059,12 +1053,12 @@ msgstr ""
 "Su versión de Claws Mail es más moderna que la versión con la que se "
 "construyó el módulo."
 
-#: src/common/plugin.c:760
+#: src/common/plugin.c:784
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
 msgstr "Su versión de Claws Mail es demasiado antigua para el módulo «%s»."
 
-#: src/common/plugin.c:762
+#: src/common/plugin.c:786
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr "Su versión de Claws Mail es demasiado antigua para el módulo."
 
@@ -4790,7 +4784,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:400
 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:549
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:129
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:110
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:178
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:145
@@ -4805,7 +4798,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:557 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:63
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:79
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:645 src/prefs_toolbar.c:939
 msgid "Plugins"
 msgstr "Módulos"
@@ -6390,11 +6382,11 @@ msgstr "¡La migración falló!"
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Migrando la configuración..."
 
-#: src/main.c:1038 src/plugins/trayicon/trayicon.c:392
+#: src/main.c:1038
 msgid "Failed to register folder item update hook"
 msgstr "Falló el registro del enlace de actualización de elementos de carpeta"
 
-#: src/main.c:1045 src/plugins/trayicon/trayicon.c:398
+#: src/main.c:1045
 msgid "Failed to register folder update hook"
 msgstr "Falló el registro del enlace de actualización de carpetas"
 
@@ -7436,7 +7428,7 @@ msgstr "traza de filtrado desactivada\n"
 #: src/mainwindow.c:2653 src/mainwindow.c:2660 src/mainwindow.c:2703
 #: src/mainwindow.c:2736 src/mainwindow.c:2768 src/mainwindow.c:2813
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:363
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:129 src/prefs_folder_item.c:1067
+#: src/prefs_folder_item.c:1067
 msgid "Untitled"
 msgstr "Sin título"
 
@@ -7499,12 +7491,10 @@ msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "La exportación a mbox ha fallado."
 
 #: src/mainwindow.c:4200 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:518
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit"
 msgstr "Salir"
 
 #: src/mainwindow.c:4200 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:518
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "¿Salir de Claws Mail?"
 
@@ -7745,7 +7735,7 @@ msgstr ""
 "El mensaje no cumple el estándar MIME. Puede mostrarse incorrectamente."
 
 #: src/messageview.c:1859 src/messageview.c:1862 src/mimeview.c:1980
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:790 src/summaryview.c:4813
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:788 src/summaryview.c:4813
 #: src/summaryview.c:4816 src/textview.c:3108
 msgid "Save as"
 msgstr "Guardar como"
@@ -7979,7 +7969,7 @@ msgstr "Volver al correo"
 
 #: src/mimeview.c:1746 src/mimeview.c:1835 src/mimeview.c:2027
 #: src/mimeview.c:2070 src/mimeview.c:2201
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:463
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:461
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "No se pudo guardar la parte del mensaje multipartes: %s"
@@ -9103,7 +9093,6 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:201
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:204
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:447
 #: src/prefs_filtering_action.c:573 src/prefs_filtering_action.c:580
 #: src/prefs_matcher.c:676
@@ -9513,54 +9502,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "No es realmente útil."
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:130
-msgid "Dillo Browser"
-msgstr "Navegador Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:171
-msgid "Load remote links in mails"
-msgstr "Cargar los enlaces remotos en los correos"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:177
-msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr "Equivalente a la opción «--local» de Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:179
-msgid "You can still load remote links by reloading the page"
-msgstr "Puede aún cargar los enlaces remotos recargando la página"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
-msgid "Only for senders found in address book/folder"
-msgstr "Sólo para remitentes presentes en la agenda/carpeta"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:225
-msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr "Modo ventana completa (ocultar controles)"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:231
-msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr "Equivalente a la opción '--fullwindow' de Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:44
-msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr "Visor HTML Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:256
-msgid "Can't find the dillo executable in PATH. Is it installed?"
-msgstr "No puedo encontrar el ejecutable de dillo en el PATH. ¿Está instalado?"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:283
-msgid ""
-"This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
-"\n"
-"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
-msgstr ""
-"Este módulo muestra el correo HTML usando el navegador Dillo.\n"
-"\n"
-"Las opciones se encuentran en /Configuración/Preferencias/Módulos/Navegador "
-"Dillo."
-
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:190
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:188
 #, c-format
 msgid ""
 "Printing failed:\n"
@@ -9569,28 +9511,28 @@ msgstr ""
 "Falló la impresión:\n"
 " %s"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:218
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:216
 msgid "Printing HTML is only possible if the program 'html2ps' is installed."
 msgstr "Imprimir HTML sólo es posible si «html2ps» está instalado."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:223
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:221
 msgid "Filename is null."
 msgstr "El nombre de fichero es nulo."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:239
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:237
 msgid "Conversion to postscript failed."
 msgstr "Falló la conversión a PostScript."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:246 src/toolbar.c:209 src/toolbar.c:419
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:244 src/toolbar.c:209 src/toolbar.c:419
 msgid "Print"
 msgstr "Imprimir"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:269
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:267
 #, c-format
 msgid "Printer %s doesn't accept PostScript files."
 msgstr "La impresora %s no acepta ficheros PostScript."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:283
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:281
 #, c-format
 msgid ""
 "Printing failed:\n"
@@ -9599,86 +9541,86 @@ msgstr ""
 "Falló la impresión:\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:421
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:419
 #, c-format
 msgid "Navigation to %s blocked"
 msgstr "Navegación a %s bloqueada"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:585
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:583
 msgid "Load images"
 msgstr "Cargar imágenes"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:589
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:587
 msgid "Unblock external content"
 msgstr "Desbloquear contenido externo"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:593 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:194
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:591 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:194
 msgid "Enable Javascript"
 msgstr "Activar Javascript"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:597 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:200
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:595 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:200
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Activar módulos"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:600 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:205
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:598 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:205
 msgid "Enable Java"
 msgstr "Activar Java"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:603 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:601 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "Abrir enlaces con el navegador externo"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:770
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:768
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "Ocurrió un error: %d\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:821
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:819
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr "%s es un canal mal formado o no soportado"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:832
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:830
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Buscar en la web"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:848
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:846
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "Abrir con el navegador"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:858
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:856
 msgid "Open Image"
 msgstr "Abrir imagen"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:867
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:865
 msgid "Copy Link"
 msgstr "Copiar enlace"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:873
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:871
 msgid "Download Link"
 msgstr "Descargar enlace"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:898
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:893
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Descargar imagen como"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:923
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:914
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Copiar imagen"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:942
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:933
 msgid "Import feed"
 msgstr "Importar canal"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1171
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1162
 msgid "Fancy"
 msgstr "Fancy"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1196
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1187
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Visor HTML Fancy"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1201
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1192
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -10414,12 +10356,10 @@ msgid "Enable Trayicon"
 msgstr "Activar icono en bandeja"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1517
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:107
 msgid "Hide at start-up"
 msgstr "Ocultar al inicio"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1525
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:116
 msgid "Close to tray"
 msgstr "Cerrar a la bandeja"
 
@@ -10475,32 +10415,26 @@ msgid "Toggle minimize:"
 msgstr "Cambiar minimizar:"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:114
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
 msgid "_Get Mail"
 msgstr "_Recibir correo"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:116
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
 msgid "_Email"
 msgstr "_Correo"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:117
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
 msgid "E_mail from account"
 msgstr "C_orreo desde la cuenta"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:118
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
 msgid "Open A_ddressbook"
 msgstr "_Agenda de direcciones"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:119
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:102
 msgid "E_xit Claws Mail"
 msgstr "_Salir de Claws Mail"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:124
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:107
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "_Trabajar sin conexión"
 
@@ -10509,7 +10443,6 @@ msgid "Show Trayicon Notifications"
 msgstr "Mostrar notificaciones en bandeja"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:269
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:189
 #, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
 msgstr "Nuevo: %d, no leído: %d, total: %d"
@@ -11927,8 +11860,8 @@ msgstr ""
 "serán cifradas por el sistema S/MIME."
 
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:80
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:341
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:382
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:340
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:380
 msgid "SpamReport"
 msgstr "Informe de correo basura"
 
@@ -11940,15 +11873,15 @@ msgstr "Habilitado"
 msgid "Forward to:"
 msgstr "Reenviar a:"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:295
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:294
 msgid "Reporting spam..."
 msgstr "Informando de correo basura..."
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:330
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:329
 msgid "Report spam online..."
 msgstr "Informar de correo basura en línea..."
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:387
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:385
 msgid ""
 "This plugin reports spam to various places.\n"
 "Currently the following sites or methods are supported:\n"
@@ -11964,7 +11897,7 @@ msgstr ""
 " * spamcop.net\n"
 " * sistema de nominación de lists.debian.org"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:412
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:410
 msgid "Spam reporting"
 msgstr "Informe de correo basura"
 
@@ -12144,71 +12077,6 @@ msgstr ""
 "El módulo usa la biblioteca Ytnef, que tiene Copyright 2002-2007 por Randall "
 "Hand <yerase@yerot.com>"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:56 src/plugins/trayicon/trayicon.c:591
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:70
-msgid "Trayicon"
-msgstr "Icono en bandeja"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:357
-msgid "Claws Mail"
-msgstr "Claws Mail"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:404
-msgid "Failed to register offline switch hook"
-msgstr "Falló el registro del enlace de cambio a modo sin conexión"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:410
-msgid "Failed to register account list changed hook"
-msgstr "Falló el registro del enlace de lista de cuentas cambiadas"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:416
-msgid "Failed to register close hook"
-msgstr "Falló el registro del enlace de cierre"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:422
-msgid "Failed to register got iconified hook"
-msgstr "Falló el registro del enlace del estado de iconización"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:428
-msgid "Failed to register theme change hook"
-msgstr "Falló el registro del enlace de cambio de tema"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:495
-msgid ""
-"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
-"have new or unread mail.\n"
-"\n"
-"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
-"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
-msgstr ""
-"Este módulo coloca el icono de un buzón en la bandeja de notificación que "
-"indica si tiene correo nuevo o no leído.\n"
-"\n"
-"El buzón aparece vacío si no tiene correo sin leer, si no mostrará una "
-"carta. Un consejo flotante muestra el nº de correos nuevos, sin leer y total."
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:113
-msgid "Hide Claws Mail at start-up"
-msgstr "Ocultar Claws Mail al inicio"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:122
-msgid ""
-"Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
-"when the window close button is clicked"
-msgstr ""
-"Ocultar Claws Mail usando el icono en bandeja en lugar de cerrarlo\n"
-"cuando se pulsa el botón de cerrar la ventana"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:125
-msgid "Minimize to tray"
-msgstr "Minimizar a la bandeja"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:131
-msgid "Hide Claws Mail using the tray icon instead of minimizing it"
-msgstr ""
-"Ocultar Claws Mail usando el icono en bandeja en lugar de minimizarlo\n"
-"cuando se pulsa el botón de cerrar la ventana"
-
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:100
 msgid "Create meeting from message..."
 msgstr "Crear reunión a partir del mensaje..."
@@ -18230,6 +18098,97 @@ msgstr ""
 "Claws Mail ya está preparado.\n"
 "Pulse «Guardar» para comenzar."
 
+#~ msgid "Dillo Browser"
+#~ msgstr "Navegador Dillo"
+
+#~ msgid "Load remote links in mails"
+#~ msgstr "Cargar los enlaces remotos en los correos"
+
+#~ msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
+#~ msgstr "Equivalente a la opción «--local» de Dillo"
+
+#~ msgid "You can still load remote links by reloading the page"
+#~ msgstr "Puede aún cargar los enlaces remotos recargando la página"
+
+#~ msgid "Only for senders found in address book/folder"
+#~ msgstr "Sólo para remitentes presentes en la agenda/carpeta"
+
+#~ msgid "Full window mode (hide controls)"
+#~ msgstr "Modo ventana completa (ocultar controles)"
+
+#~ msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
+#~ msgstr "Equivalente a la opción '--fullwindow' de Dillo"
+
+#~ msgid "Dillo HTML Viewer"
+#~ msgstr "Visor HTML Dillo"
+
+#~ msgid "Can't find the dillo executable in PATH. Is it installed?"
+#~ msgstr ""
+#~ "No puedo encontrar el ejecutable de dillo en el PATH. ¿Está instalado?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
+#~ msgstr ""
+#~ "Este módulo muestra el correo HTML usando el navegador Dillo.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Las opciones se encuentran en /Configuración/Preferencias/Módulos/"
+#~ "Navegador Dillo."
+
+#~ msgid "Trayicon"
+#~ msgstr "Icono en bandeja"
+
+#~ msgid "Claws Mail"
+#~ msgstr "Claws Mail"
+
+#~ msgid "Failed to register offline switch hook"
+#~ msgstr "Falló el registro del enlace de cambio a modo sin conexión"
+
+#~ msgid "Failed to register account list changed hook"
+#~ msgstr "Falló el registro del enlace de lista de cuentas cambiadas"
+
+#~ msgid "Failed to register close hook"
+#~ msgstr "Falló el registro del enlace de cierre"
+
+#~ msgid "Failed to register got iconified hook"
+#~ msgstr "Falló el registro del enlace del estado de iconización"
+
+#~ msgid "Failed to register theme change hook"
+#~ msgstr "Falló el registro del enlace de cambio de tema"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if "
+#~ "you have new or unread mail.\n"
+#~ "\n"
+#~ "The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+#~ "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+#~ msgstr ""
+#~ "Este módulo coloca el icono de un buzón en la bandeja de notificación que "
+#~ "indica si tiene correo nuevo o no leído.\n"
+#~ "\n"
+#~ "El buzón aparece vacío si no tiene correo sin leer, si no mostrará una "
+#~ "carta. Un consejo flotante muestra el nº de correos nuevos, sin leer y "
+#~ "total."
+
+#~ msgid "Hide Claws Mail at start-up"
+#~ msgstr "Ocultar Claws Mail al inicio"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
+#~ "when the window close button is clicked"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ocultar Claws Mail usando el icono en bandeja en lugar de cerrarlo\n"
+#~ "cuando se pulsa el botón de cerrar la ventana"
+
+#~ msgid "Minimize to tray"
+#~ msgstr "Minimizar a la bandeja"
+
+#~ msgid "Hide Claws Mail using the tray icon instead of minimizing it"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ocultar Claws Mail usando el icono en bandeja en lugar de minimizarlo\n"
+#~ "cuando se pulsa el botón de cerrar la ventana"
+
 #~ msgid ""
 #~ "An attachment is mentioned in the mail you're sending, but no file was "
 #~ "attached. Mention appears on line %d, which begins with text: <span "
index dd9f3ee5045f8d1f67433d7b25c6ba10b9eafa36..d39a2ff1bd88c4c0892c271e4d040b81a145a239 100644 (file)
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -31,7 +31,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-20 09:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-20 17:49+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-11-14 23:10+0200\n"
 "Last-Translator: Flammie Pirinen <flammie@iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <laatu@lokalisointi.org>\n"
@@ -811,12 +811,6 @@ msgstr "LDAP-haku"
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
@@ -1060,25 +1054,25 @@ msgstr "Tämä moduuli ei ole GPL v3 tai myöhempi -yhteensopivasti lisensoitu."
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
 msgstr "Tämä moduuli on Claws Mailin GTK+1-versiolle."
 
-#: src/common/plugin.c:748
+#: src/common/plugin.c:772
 #, c-format
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
 "built with."
 msgstr "Claws Mail on uudempi kuin mille liitännäinen %s on käännetty"
 
-#: src/common/plugin.c:751
+#: src/common/plugin.c:775
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
 "with."
 msgstr "Claws Mail on uudempi kuin mille liitännäinen on käännetty"
 
-#: src/common/plugin.c:760
+#: src/common/plugin.c:784
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
 msgstr "Claws Mail on liian vanha liitännäiselle %s"
 
-#: src/common/plugin.c:762
+#: src/common/plugin.c:786
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr "Claws Mail on liian vanha liitännäiselle"
 
@@ -4775,7 +4769,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:400
 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:549
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:129
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:110
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:178
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:145
@@ -4790,7 +4783,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:557 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:63
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:79
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:645 src/prefs_toolbar.c:939
 msgid "Plugins"
 msgstr "Liitännäiset"
@@ -6367,11 +6359,11 @@ msgstr "Siirto epäonnistui!"
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Siirretään asetuksia…"
 
-#: src/main.c:1038 src/plugins/trayicon/trayicon.c:392
+#: src/main.c:1038
 msgid "Failed to register folder item update hook"
 msgstr "Kansio‐olionpäivityskoukun rekisteröinti epäonnistui"
 
-#: src/main.c:1045 src/plugins/trayicon/trayicon.c:398
+#: src/main.c:1045
 msgid "Failed to register folder update hook"
 msgstr "Kansionpäivityskoukun rekisteröinti epäonnistui"
 
@@ -7409,7 +7401,7 @@ msgstr "suodatusloki pois päältä.\n"
 #: src/mainwindow.c:2653 src/mainwindow.c:2660 src/mainwindow.c:2703
 #: src/mainwindow.c:2736 src/mainwindow.c:2768 src/mainwindow.c:2813
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:363
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:129 src/prefs_folder_item.c:1067
+#: src/prefs_folder_item.c:1067
 msgid "Untitled"
 msgstr "Nimetön"
 
@@ -7472,12 +7464,10 @@ msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "Mbox-vienti epäonnistui"
 
 #: src/mainwindow.c:4200 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:518
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit"
 msgstr "Poistu"
 
 #: src/mainwindow.c:4200 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:518
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Poistutaanko Claws Mailista?"
 
@@ -7715,7 +7705,7 @@ msgid "Message doesn't conform to MIME standard. It may render wrongly."
 msgstr "Viesti ei noudata MIME-standardia ja saattaa hajota."
 
 #: src/messageview.c:1859 src/messageview.c:1862 src/mimeview.c:1980
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:790 src/summaryview.c:4813
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:788 src/summaryview.c:4813
 #: src/summaryview.c:4816 src/textview.c:3108
 msgid "Save as"
 msgstr "Tallenna nimellä"
@@ -7947,7 +7937,7 @@ msgstr "Palaa sähköpostiin"
 
 #: src/mimeview.c:1746 src/mimeview.c:1835 src/mimeview.c:2027
 #: src/mimeview.c:2070 src/mimeview.c:2201
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:463
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:461
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "Ei voida tallentaa osaa moniosaviestistä: %s"
@@ -9054,7 +9044,6 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:201
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:204
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:447
 #: src/prefs_filtering_action.c:573 src/prefs_filtering_action.c:580
 #: src/prefs_matcher.c:676
@@ -9454,53 +9443,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Tällä ei voi tehdä mitään hyödyllistä."
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:130
-msgid "Dillo Browser"
-msgstr "Dillo-selain"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:171
-msgid "Load remote links in mails"
-msgstr "Lataa etälinkkejä viesteissä"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:177
-msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr "Vastaa Dillon --local-valitsinta"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:179
-msgid "You can still load remote links by reloading the page"
-msgstr "Voit silti ladata etälinkit lataamalla sivun uudestaan"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
-msgid "Only for senders found in address book/folder"
-msgstr "Vain osoitekirjan henkilöille"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:225
-msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr "Kokoruututila (piilottaa vuorovaikuttimet)"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:231
-msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr "Vastaa Dillon --fullwindow-valitsinta"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:44
-msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr "HTML-näytin Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:256
-msgid "Can't find the dillo executable in PATH. Is it installed?"
-msgstr "Ei"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:283
-msgid ""
-"This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
-"\n"
-"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
-msgstr ""
-"Tämä liitännäinen käyttää Dilloa HTML-sähköpostiviestien näyttämiseen.\n"
-"\n"
-"Asetukset ovat valikossa Asetukset→Asetukset→Liitännäiset→Dillo-selain"
-
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:190
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:188
 #, c-format
 msgid ""
 "Printing failed:\n"
@@ -9509,28 +9452,28 @@ msgstr ""
 "Tulostus epäonnistui:\n"
 " %s"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:218
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:216
 msgid "Printing HTML is only possible if the program 'html2ps' is installed."
 msgstr "HTML:n tulostus onnistuu vain html2ps-ohjelman kanssa"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:223
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:221
 msgid "Filename is null."
 msgstr "Tiedostonimi on tyhjä."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:239
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:237
 msgid "Conversion to postscript failed."
 msgstr "Postscript-muunnos epäonnistui."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:246 src/toolbar.c:209 src/toolbar.c:419
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:244 src/toolbar.c:209 src/toolbar.c:419
 msgid "Print"
 msgstr "Tulosta"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:269
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:267
 #, c-format
 msgid "Printer %s doesn't accept PostScript files."
 msgstr "Tulostin %s ei hyväksy Postscript-tiedostoja."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:283
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:281
 #, c-format
 msgid ""
 "Printing failed:\n"
@@ -9539,86 +9482,86 @@ msgstr ""
 "Tulostus epäonnistui\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:421
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:419
 #, c-format
 msgid "Navigation to %s blocked"
 msgstr "Siirtyminen sivulle %s blokattu"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:585
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:583
 msgid "Load images"
 msgstr "Lataa kuvat"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:589
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:587
 msgid "Unblock external content"
 msgstr "Poista estot ulos johtavalta sisällöltä"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:593 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:194
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:591 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:194
 msgid "Enable Javascript"
 msgstr "Salli javaskriptit"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:597 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:200
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:595 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:200
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Salli liitännäiset"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:600 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:205
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:598 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:205
 msgid "Enable Java"
 msgstr "Salli Java"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:603 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:601 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "Avaa linkit ulkoisessa selaimessa"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:770
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:768
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "Virhe: %d\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:821
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:819
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr "%s on rikkinäinen tai sitä ei tueta"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:832
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:830
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Etsi verkosta"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:848
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:846
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "Avaa selaimessa"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:858
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:856
 msgid "Open Image"
 msgstr "Avaa kuva"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:867
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:865
 msgid "Copy Link"
 msgstr "Kopioi linkki"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:873
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:871
 msgid "Download Link"
 msgstr "Hae linkistä"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:898
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:893
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Tallenna kuva nimellä"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:923
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:914
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Kopioi kuva"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:942
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:933
 msgid "Import feed"
 msgstr "Hae syöte"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1171
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1162
 msgid "Fancy"
 msgstr "Fancy"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1196
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1187
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Fancy HTML-selain"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1201
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1192
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -10332,12 +10275,10 @@ msgid "Enable Trayicon"
 msgstr "Käytä ilmoitusaluekuvaketta"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1517
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:107
 msgid "Hide at start-up"
 msgstr "Piilota aloitettaessa"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1525
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:116
 msgid "Close to tray"
 msgstr "Sulje järjestelmäalueelle"
 
@@ -10393,32 +10334,26 @@ msgid "Toggle minimize:"
 msgstr "Muuta pienennystä:"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:114
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
 msgid "_Get Mail"
 msgstr "_Hae viestit"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:116
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
 msgid "_Email"
 msgstr "S_ähköposti"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:117
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
 msgid "E_mail from account"
 msgstr "Tilin sä_hköposti"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:118
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
 msgid "Open A_ddressbook"
 msgstr "Avaa _osoitekirja"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:119
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:102
 msgid "E_xit Claws Mail"
 msgstr "P_oistu Claws Mailista"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:124
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:107
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "_Yhteydetön tila"
 
@@ -10427,7 +10362,6 @@ msgid "Show Trayicon Notifications"
 msgstr "Näytä järjestelmäkuvakkeen ilmoitukset"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:269
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:189
 #, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
 msgstr "Uusia %d, lukematta %d, Yhteensä %d"
@@ -11826,8 +11760,8 @@ msgstr ""
 "Huomaa, että otsakkeita kuten aihetta, ei ole salattu S/MIME-menetelmässä."
 
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:80
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:341
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:382
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:340
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:380
 msgid "SpamReport"
 msgstr "SpamReport"
 
@@ -11839,15 +11773,15 @@ msgstr "Käytössä"
 msgid "Forward to:"
 msgstr "Edelleenlähetä:"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:295
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:294
 msgid "Reporting spam..."
 msgstr "Roskapostin ilmoitus…"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:330
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:329
 msgid "Report spam online..."
 msgstr "Ilmoita roskapostista verkossa"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:387
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:385
 msgid ""
 "This plugin reports spam to various places.\n"
 "Currently the following sites or methods are supported:\n"
@@ -11863,7 +11797,7 @@ msgstr ""
 " * spamcop.net\n"
 " * lists.debian.org nomination system"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:412
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:410
 msgid "Spam reporting"
 msgstr "Roskaposti‐ilmoitus"
 
@@ -12041,70 +11975,6 @@ msgstr ""
 "Liitännäinen käyttää Ytnef‐kirjastoa, tekijänoikeudet 2002–2007 Randall Hand "
 "<yerase@yerot.com>"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:56 src/plugins/trayicon/trayicon.c:591
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:70
-msgid "Trayicon"
-msgstr "Ilmoitusaluekuvake"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:357
-msgid "Claws Mail"
-msgstr "Claws Mail"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:404
-msgid "Failed to register offline switch hook"
-msgstr "Yhteydettömän kansionpäivityskoukun rekisteröinti epäonnistui"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:410
-msgid "Failed to register account list changed hook"
-msgstr "Tililistamuutoskoukun rekisteröinti epäonnistui"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:416
-msgid "Failed to register close hook"
-msgstr "Sulkemiskoukun rekisteröinti epäonnistui"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:422
-msgid "Failed to register got iconified hook"
-msgstr "Pienennyskoukun rekisteröinti epäonnistui"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:428
-msgid "Failed to register theme change hook"
-msgstr "Teemamuutoskoukun rekisteröinti epäonnistui"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:495
-msgid ""
-"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
-"have new or unread mail.\n"
-"\n"
-"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
-"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
-msgstr ""
-"Tämä liitännäinen lisää paneelin ilmoitusalueelle postilaatikkokuvakkeen, "
-"josta näkee onko postilaatikossa uusia tai lukemattomia viestejä.\n"
-"\n"
-"Jos lukemattomia viestejä ei ole, kuvakkeen postilaatikko on tyhjä, muutoin "
-"siinä on kirjeitä. Ponnahdusvihjeessä kerrotaan uusien, lukemattomien ja "
-"kaikkien viestien määrät."
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:113
-msgid "Hide Claws Mail at start-up"
-msgstr "Piilota Claws Mail aloitettaessa"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:122
-msgid ""
-"Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
-"when the window close button is clicked"
-msgstr ""
-"Piilota Claws Mail ilmoitusalueelle sulkemisen sijaan,\n"
-"kun ikkunan sulkemisnappia painetaan"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:125
-msgid "Minimize to tray"
-msgstr "Sulje järjestelmäalueelle"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:131
-msgid "Hide Claws Mail using the tray icon instead of minimizing it"
-msgstr "Piilota pienennyksen sijaan järjestelmäaluekuvake on käytössä"
-
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:100
 msgid "Create meeting from message..."
 msgstr "Luo tapaaminen viestistä…"
@@ -18087,6 +17957,93 @@ msgstr ""
 "Claws Mail on valmis\n"
 "Tallenna‐painikkeella aloitetaan."
 
+#~ msgid "Dillo Browser"
+#~ msgstr "Dillo-selain"
+
+#~ msgid "Load remote links in mails"
+#~ msgstr "Lataa etälinkkejä viesteissä"
+
+#~ msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
+#~ msgstr "Vastaa Dillon --local-valitsinta"
+
+#~ msgid "You can still load remote links by reloading the page"
+#~ msgstr "Voit silti ladata etälinkit lataamalla sivun uudestaan"
+
+#~ msgid "Only for senders found in address book/folder"
+#~ msgstr "Vain osoitekirjan henkilöille"
+
+#~ msgid "Full window mode (hide controls)"
+#~ msgstr "Kokoruututila (piilottaa vuorovaikuttimet)"
+
+#~ msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
+#~ msgstr "Vastaa Dillon --fullwindow-valitsinta"
+
+#~ msgid "Dillo HTML Viewer"
+#~ msgstr "HTML-näytin Dillo"
+
+#~ msgid "Can't find the dillo executable in PATH. Is it installed?"
+#~ msgstr "Ei"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tämä liitännäinen käyttää Dilloa HTML-sähköpostiviestien näyttämiseen.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Asetukset ovat valikossa Asetukset→Asetukset→Liitännäiset→Dillo-selain"
+
+#~ msgid "Trayicon"
+#~ msgstr "Ilmoitusaluekuvake"
+
+#~ msgid "Claws Mail"
+#~ msgstr "Claws Mail"
+
+#~ msgid "Failed to register offline switch hook"
+#~ msgstr "Yhteydettömän kansionpäivityskoukun rekisteröinti epäonnistui"
+
+#~ msgid "Failed to register account list changed hook"
+#~ msgstr "Tililistamuutoskoukun rekisteröinti epäonnistui"
+
+#~ msgid "Failed to register close hook"
+#~ msgstr "Sulkemiskoukun rekisteröinti epäonnistui"
+
+#~ msgid "Failed to register got iconified hook"
+#~ msgstr "Pienennyskoukun rekisteröinti epäonnistui"
+
+#~ msgid "Failed to register theme change hook"
+#~ msgstr "Teemamuutoskoukun rekisteröinti epäonnistui"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if "
+#~ "you have new or unread mail.\n"
+#~ "\n"
+#~ "The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+#~ "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tämä liitännäinen lisää paneelin ilmoitusalueelle postilaatikkokuvakkeen, "
+#~ "josta näkee onko postilaatikossa uusia tai lukemattomia viestejä.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Jos lukemattomia viestejä ei ole, kuvakkeen postilaatikko on tyhjä, "
+#~ "muutoin siinä on kirjeitä. Ponnahdusvihjeessä kerrotaan uusien, "
+#~ "lukemattomien ja kaikkien viestien määrät."
+
+#~ msgid "Hide Claws Mail at start-up"
+#~ msgstr "Piilota Claws Mail aloitettaessa"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
+#~ "when the window close button is clicked"
+#~ msgstr ""
+#~ "Piilota Claws Mail ilmoitusalueelle sulkemisen sijaan,\n"
+#~ "kun ikkunan sulkemisnappia painetaan"
+
+#~ msgid "Minimize to tray"
+#~ msgstr "Sulje järjestelmäalueelle"
+
+#~ msgid "Hide Claws Mail using the tray icon instead of minimizing it"
+#~ msgstr "Piilota pienennyksen sijaan järjestelmäaluekuvake on käytössä"
+
 #~ msgid ""
 #~ "An attachment is mentioned in the mail you're sending, but no file was "
 #~ "attached. Mention appears on line %d, which begins with text: <span "
index 17886b3230d9ce281192812d5c63c94e47805f8b..bb5ba88a3ffc1f782d32e6f340a38bd3f4aefa77 100644 (file)
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -641,7 +641,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-20 09:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-20 17:49+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-11-13 10:26+0100\n"
 "Last-Translator: Tristan Chabredier (wwp) <subscript@free.fr>\n"
 "Language-Team: Claws Mail translators <translators@lists.claws-mail.org>\n"
@@ -1439,12 +1439,6 @@ msgstr "Requête LDAP"
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
@@ -1695,7 +1689,7 @@ msgstr ""
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
 msgstr "Ce module est pour Claws Mail GTK1."
 
-#: src/common/plugin.c:748
+#: src/common/plugin.c:772
 #, c-format
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
@@ -1704,7 +1698,7 @@ msgstr ""
 "La version de Claws Mail actuellement utilisée est plus récente que celle "
 "pour laquelle le module '%s' a été compilé."
 
-#: src/common/plugin.c:751
+#: src/common/plugin.c:775
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
 "with."
@@ -1712,14 +1706,14 @@ msgstr ""
 "La version de Claws Mail actuellement utilisée est plus récente que celle "
 "pour laquelle le module a été compilé."
 
-#: src/common/plugin.c:760
+#: src/common/plugin.c:784
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
 msgstr ""
 "La version de Claws Mail actuellement utilisée est trop ancienne pour le "
 "module '%s'."
 
-#: src/common/plugin.c:762
+#: src/common/plugin.c:786
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr ""
 "La version de Claws Mail actuellement utilisée est trop ancienne pour le "
@@ -5472,7 +5466,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:400
 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:549
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:129
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:110
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:178
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:145
@@ -5487,7 +5480,6 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:557 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:63
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:79
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:645 src/prefs_toolbar.c:939
 msgid "Plugins"
 msgstr "Modules"
@@ -7095,12 +7087,12 @@ msgstr "La migration a échoué !"
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Migration de la configuration.."
 
-#: src/main.c:1038 src/plugins/trayicon/trayicon.c:392
+#: src/main.c:1038
 msgid "Failed to register folder item update hook"
 msgstr ""
 "Échec lors de la déclaration du hook de mise à jour d'un élément de dossier"
 
-#: src/main.c:1045 src/plugins/trayicon/trayicon.c:398
+#: src/main.c:1045
 msgid "Failed to register folder update hook"
 msgstr "Échec lors de la déclaration du hook de mise à jour d'un dossier"
 
@@ -8167,7 +8159,7 @@ msgstr "Le traçage du filtrage est désactivé.\n"
 #: src/mainwindow.c:2653 src/mainwindow.c:2660 src/mainwindow.c:2703
 #: src/mainwindow.c:2736 src/mainwindow.c:2768 src/mainwindow.c:2813
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:363
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:129 src/prefs_folder_item.c:1067
+#: src/prefs_folder_item.c:1067
 msgid "Untitled"
 msgstr "Sans titre"
 
@@ -8230,12 +8222,10 @@ msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "L'exportation mbox a échoué."
 
 #: src/mainwindow.c:4200 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:518
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit"
 msgstr "Quitter"
 
 #: src/mainwindow.c:4200 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:518
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Voulez-vous vraiment quitter Claws Mail ?"
 
@@ -8476,7 +8466,7 @@ msgstr ""
 "Le message n'est pas conforme au standard MIME. Il pourrait être mal affiché."
 
 #: src/messageview.c:1859 src/messageview.c:1862 src/mimeview.c:1980
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:790 src/summaryview.c:4813
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:788 src/summaryview.c:4813
 #: src/summaryview.c:4816 src/textview.c:3108
 msgid "Save as"
 msgstr "Enregistrer sous"
@@ -8713,7 +8703,7 @@ msgstr "Revenir à l'email"
 
 #: src/mimeview.c:1746 src/mimeview.c:1835 src/mimeview.c:2027
 #: src/mimeview.c:2070 src/mimeview.c:2201
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:463
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:461
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr ""
@@ -9870,7 +9860,6 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:201
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:204
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:447
 #: src/prefs_filtering_action.c:573 src/prefs_filtering_action.c:580
 #: src/prefs_matcher.c:676
@@ -10284,59 +10273,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Il n'est pas vraiment utile."
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:130
-msgid "Dillo Browser"
-msgstr "Visualiseur HTML Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:171
-msgid "Load remote links in mails"
-msgstr "Charger les liens hypertextes distants se trouvant dans les messages"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:177
-msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr "Équivalent à l'option « --local » de Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:179
-msgid "You can still load remote links by reloading the page"
-msgstr ""
-"Note : Vous pouvez tout de même les charger en utilisant le bouton de "
-"rechargement de page de Dillo."
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
-msgid "Only for senders found in address book/folder"
-msgstr "Uniquement si expéditeur présent dans le carnet/dossier"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:225
-msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr "Mode pleine fenêtre (cache les contrôles de Dillo)"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:231
-msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr "Équivalent à l'option « --fullwindow » de Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:44
-msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr "Visualiseur de HTML Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:256
-msgid "Can't find the dillo executable in PATH. Is it installed?"
-msgstr ""
-"Impossible de trouver l'exécutable dillo dans le PATH. Est-il vraiment "
-"installé ?"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:283
-msgid ""
-"This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
-"\n"
-"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
-msgstr ""
-"Ce module utilise le navigateur Dillo pour afficher les messages HTML dans "
-"Claws Mail.\n"
-"\n"
-"La page de configuration est accessible par le menu « Configuration/"
-"Préférences... » dans le noeud « Modules/Visualiseur HTML Dillo »."
-
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:190
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:188
 #, c-format
 msgid ""
 "Printing failed:\n"
@@ -10345,30 +10282,30 @@ msgstr ""
 "Échec lors de l'impression :\n"
 " %s"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:218
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:216
 msgid "Printing HTML is only possible if the program 'html2ps' is installed."
 msgstr ""
 "L'impression de HTML n'est possible que si le programme 'html2ps' est "
 "installé."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:223
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:221
 msgid "Filename is null."
 msgstr "Le nom de fichier est null."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:239
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:237
 msgid "Conversion to postscript failed."
 msgstr "Échec de la conversion en PostScript."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:246 src/toolbar.c:209 src/toolbar.c:419
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:244 src/toolbar.c:209 src/toolbar.c:419
 msgid "Print"
 msgstr "Impression"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:269
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:267
 #, c-format
 msgid "Printer %s doesn't accept PostScript files."
 msgstr "L'imprimante %s n'accepte pas les fichiers PostScript."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:283
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:281
 #, c-format
 msgid ""
 "Printing failed:\n"
@@ -10377,86 +10314,86 @@ msgstr ""
 "Échec lors de l'impression :\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:421
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:419
 #, c-format
 msgid "Navigation to %s blocked"
 msgstr "Navigation vers %s bloquée"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:585
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:583
 msgid "Load images"
 msgstr "Charger les images"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:589
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:587
 msgid "Unblock external content"
 msgstr "Débloquer le contenu externe"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:593 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:194
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:591 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:194
 msgid "Enable Javascript"
 msgstr "Activer JavaScript"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:597 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:200
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:595 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:200
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Activer les modules"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:600 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:205
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:598 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:205
 msgid "Enable Java"
 msgstr "Activer Java"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:603 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:601 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "Ouvrir les liens avec le navigateur externe"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:770
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:768
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "Une erreur s'est produite : %d\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:821
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:819
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr "%s est un flux invalide ou non supporté"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:832
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:830
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Chercher sur le Web"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:848
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:846
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "Ouvrir avec le navigateur"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:858
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:856
 msgid "Open Image"
 msgstr "Ouvrir l'image"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:867
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:865
 msgid "Copy Link"
 msgstr "Copier le lien"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:873
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:871
 msgid "Download Link"
 msgstr "Télécharger le lien"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:898
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:893
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Enregistrer l'image sous"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:923
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:914
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Copier l'image"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:942
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:933
 msgid "Import feed"
 msgstr "Importer le flux"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1171
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1162
 msgid "Fancy"
 msgstr "Fancy"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1196
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1187
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Fancy - rendu HTML"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1201
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1192
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -11194,12 +11131,10 @@ msgid "Enable Trayicon"
 msgstr "Activer l'icône de barre système"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1517
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:107
 msgid "Hide at start-up"
 msgstr "Masquer au démarrage"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1525
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:116
 msgid "Close to tray"
 msgstr "Fermer dans la barre système"
 
@@ -11255,32 +11190,26 @@ msgid "Toggle minimize:"
 msgstr "Minimisation :"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:114
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
 msgid "_Get Mail"
 msgstr "_Relever le courrier"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:116
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
 msgid "_Email"
 msgstr "_Composer un message"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:117
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
 msgid "E_mail from account"
 msgstr "   .. a_vec le compte"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:118
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
 msgid "Open A_ddressbook"
 msgstr "Ouvrir le carnet d'_adresses"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:119
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:102
 msgid "E_xit Claws Mail"
 msgstr "_Quitter Claws Mail"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:124
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:107
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "Travailler hors-_ligne"
 
@@ -11289,7 +11218,6 @@ msgid "Show Trayicon Notifications"
 msgstr "Afficher les notifications dans l'icône de la barre système"
 
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:269
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:189
 #, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
 msgstr "Nouveaux : %d, Non lus : %d, Total : %d"
@@ -12722,8 +12650,8 @@ msgstr ""
 "l'en-tête Sujet, ne sont pas signés par le système S/Mime."
 
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:80
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:341
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:382
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:340
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:380
 msgid "SpamReport"
 msgstr "SpamReport"
 
@@ -12735,15 +12663,15 @@ msgstr "Activé"
 msgid "Forward to:"
 msgstr "Transférer à :"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:295
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:294
 msgid "Reporting spam..."
 msgstr "Soumission du pourriel.."
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:330
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:329
 msgid "Report spam online..."
 msgstr "Soumettre le(s) pourriel(s) en ligne"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:387
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:385
 msgid ""
 "This plugin reports spam to various places.\n"
 "Currently the following sites or methods are supported:\n"
@@ -12759,7 +12687,7 @@ msgstr ""
 " * spamcop.net\n"
 " * Système de nomination de lists.debian.org"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:412
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:410
 msgid "Spam reporting"
 msgstr "Soumission de pourriel"
 
@@ -12947,74 +12875,6 @@ msgstr ""
 "Ce module utilise la bibliothèque Ytnef, qui est copyright 2002-2008 Randall "
 "Hand <yerase@yerot.com>"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:56 src/plugins/trayicon/trayicon.c:591
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:70
-msgid "Trayicon"
-msgstr "Icône de la barre système"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:357
-msgid "Claws Mail"
-msgstr "Claws Mail"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:404
-msgid "Failed to register offline switch hook"
-msgstr ""
-"Échec lors de la déclaration du hook de passage en utilisation hors-ligne"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:410
-msgid "Failed to register account list changed hook"
-msgstr ""
-"Échec lors de la déclaration du hook de changement de la liste des comptes"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:416
-msgid "Failed to register close hook"
-msgstr "Échec lors de la déclaration du hook de fermeture"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:422
-msgid "Failed to register got iconified hook"
-msgstr "Échec lors de la déclaration du hook de repli dans la barre système"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:428
-msgid "Failed to register theme change hook"
-msgstr "Échec lors de l'enregistrement du hook de changement de thème"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:495
-msgid ""
-"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
-"have new or unread mail.\n"
-"\n"
-"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
-"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
-msgstr ""
-"Ce module place une icône représentant une boîte aux lettres dans la barre "
-"système et indique s'il y a des messages nouveaux ou non-lus.\n"
-"\n"
-"La boîte aux lettres est vide s'il n'y a aucun message non lu, sinon elle "
-"contient une lettre. Une bulle d'aide affiche le nombre de messages "
-"nouveaux, non-lus et le nombre total de messages."
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:113
-msgid "Hide Claws Mail at start-up"
-msgstr "Au démarrage, masquer Claws Mail dans la barre système."
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:122
-msgid ""
-"Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
-"when the window close button is clicked"
-msgstr ""
-"Réduire Claws Mail dans la barre système au lieu de quitter réellement lors "
-"de l'utilisation du bouton de fermeture (croix 'X' de la barre de titre)."
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:125
-msgid "Minimize to tray"
-msgstr "Réduire dans la barre système"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:131
-msgid "Hide Claws Mail using the tray icon instead of minimizing it"
-msgstr ""
-"Réduire Claws Mail dans la barre système au lieu de réduire réellement dans "
-"la barre d'applications."
-
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:100
 msgid "Create meeting from message..."
 msgstr "Créer un rendez-vous depuis le message.."
@@ -19123,6 +18983,105 @@ msgstr ""
 "Vous pouvez maintenant cliquer sur « Enregistrer » pour\n"
 "débuter et apprécier..."
 
+#~ msgid "Dillo Browser"
+#~ msgstr "Visualiseur HTML Dillo"
+
+#~ msgid "Load remote links in mails"
+#~ msgstr ""
+#~ "Charger les liens hypertextes distants se trouvant dans les messages"
+
+#~ msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
+#~ msgstr "Équivalent à l'option « --local » de Dillo"
+
+#~ msgid "You can still load remote links by reloading the page"
+#~ msgstr ""
+#~ "Note : Vous pouvez tout de même les charger en utilisant le bouton de "
+#~ "rechargement de page de Dillo."
+
+#~ msgid "Only for senders found in address book/folder"
+#~ msgstr "Uniquement si expéditeur présent dans le carnet/dossier"
+
+#~ msgid "Full window mode (hide controls)"
+#~ msgstr "Mode pleine fenêtre (cache les contrôles de Dillo)"
+
+#~ msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
+#~ msgstr "Équivalent à l'option « --fullwindow » de Dillo"
+
+#~ msgid "Dillo HTML Viewer"
+#~ msgstr "Visualiseur de HTML Dillo"
+
+#~ msgid "Can't find the dillo executable in PATH. Is it installed?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Impossible de trouver l'exécutable dillo dans le PATH. Est-il vraiment "
+#~ "installé ?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ce module utilise le navigateur Dillo pour afficher les messages HTML "
+#~ "dans Claws Mail.\n"
+#~ "\n"
+#~ "La page de configuration est accessible par le menu « Configuration/"
+#~ "Préférences... » dans le noeud « Modules/Visualiseur HTML Dillo »."
+
+#~ msgid "Trayicon"
+#~ msgstr "Icône de la barre système"
+
+#~ msgid "Claws Mail"
+#~ msgstr "Claws Mail"
+
+#~ msgid "Failed to register offline switch hook"
+#~ msgstr ""
+#~ "Échec lors de la déclaration du hook de passage en utilisation hors-ligne"
+
+#~ msgid "Failed to register account list changed hook"
+#~ msgstr ""
+#~ "Échec lors de la déclaration du hook de changement de la liste des comptes"
+
+#~ msgid "Failed to register close hook"
+#~ msgstr "Échec lors de la déclaration du hook de fermeture"
+
+#~ msgid "Failed to register got iconified hook"
+#~ msgstr "Échec lors de la déclaration du hook de repli dans la barre système"
+
+#~ msgid "Failed to register theme change hook"
+#~ msgstr "Échec lors de l'enregistrement du hook de changement de thème"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if "
+#~ "you have new or unread mail.\n"
+#~ "\n"
+#~ "The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+#~ "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ce module place une icône représentant une boîte aux lettres dans la "
+#~ "barre système et indique s'il y a des messages nouveaux ou non-lus.\n"
+#~ "\n"
+#~ "La boîte aux lettres est vide s'il n'y a aucun message non lu, sinon elle "
+#~ "contient une lettre. Une bulle d'aide affiche le nombre de messages "
+#~ "nouveaux, non-lus et le nombre total de messages."
+
+#~ msgid "Hide Claws Mail at start-up"
+#~ msgstr "Au démarrage, masquer Claws Mail dans la barre système."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
+#~ "when the window close button is clicked"
+#~ msgstr ""
+#~ "Réduire Claws Mail dans la barre système au lieu de quitter réellement "
+#~ "lors de l'utilisation du bouton de fermeture (croix 'X' de la barre de "
+#~ "titre)."
+
+#~ msgid "Minimize to tray"
+#~ msgstr "Réduire dans la barre système"
+
+#~ msgid "Hide Claws Mail using the tray icon instead of minimizing it"
+#~ msgstr ""
+#~ "Réduire Claws Mail dans la barre système au lieu de réduire réellement "
+#~ "dans la barre d'applications."
+
 #~ msgid ""
 #~ "An attachment is mentioned in the mail you're sending, but no file was "
 #~ "attached. Mention appears on line %d, which begins with text: <span "
index dc86f519ddd9b3dd4e7cbc74f3729bd44acfdcfc..b182329fb7e48542e06a59decac7033fbb8fbc0e 100644 (file)
--- a/po/he.po
+++ b/po/he.po
-# Hebrew translation of Claws Mail
-# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
-# S.D.O.C. LTD <sdocdb@gmail.com>, 2000-2007.
+# Hebrew translation for claws mail.
+# Copyright (C) 1999-2012 The Claws Mail Team
+# This file is distributed under the same license as the claws mail package.
+# Isratine Citizen <genghiskhan@gmx.ca>, 2012.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: claws-mail\n"
+"Project-Id-Version: claws mail\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-24 06:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-02-12 21:28+0200\n"
-"Last-Translator: S.D.O.C. LTD <sdocdb@gmail.com>\n"
-"Language-Team: S.D.O.C. LTD <sdocdb@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-14 15:59+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-13 09:14+0200\n"
+"Last-Translator: Isratine Citizen <genghiskhan@gmx.ca>\n"
+"Language-Team: Rahut <translators@lists.claws-mail.org>\n"
+"Language: he\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-"X-Poedit-Language: Hebrew\n"
-"X-Poedit-Country: ISRAEL\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
-#: src/account.c:381
+#: src/account.c:384
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"×\97×\9cק ×\9e×\97×\9c×\95× ×\95ת ×\9bת×\99×\91ת ×\94×\95×\93×¢×\95ת ×¤×ª×\95×\97×\99×\9d\n"
-"ס×\92×\95ר ×\91×\91קש×\94 ×\90ת ×\9b×\9c ×\97×\9c×\95× ×\95ת ×\9bת×\99×\91ת ×\94×\95×\93×¢×\95ת ×\9cפנ×\99 ×¢×¨×\99×\9bת ×\97ש×\91×\95× ×\95ת"
+"ק×\99×\99×\9e×\99×\9d ×\9b×\9e×\94 ×\97×\9c×\95× ×\95ת ×\94×\9c×\97× ×\94 ×¤×ª×\95×\97×\99×\9d.\n"
+"ס×\92×\95ר ×\90ת ×\9b×\9c ×\97×\9c×\95× ×\95ת ×\94×\94×\9c×\97× ×\94 ×\9cפנ×\99 ×¢×¨×\99×\9bת ×\94×\97ש×\91×\95× ×\95ת."
 
-#: src/account.c:428
+#: src/account.c:431
 msgid "Can't create folder."
-msgstr "×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c ×\9c×\99צ×\95ר ×ª×\99ק×\99×\94"
+msgstr "×\9c×\90 × ×\99ת×\9f ×\9c×\99צ×\95ר ×ª×\99ק×\99×\99×\94."
 
-#: src/account.c:699
+#: src/account.c:710
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "ער×\95×\9a חשבונות"
+msgstr "ער×\99×\9bת חשבונות"
 
-#: src/account.c:721
-msgid "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text indicates the default account."
+# מחווינה
+#: src/account.c:731
+msgid ""
+"Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
+"given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
+"indicates the default account."
 msgstr ""
+"הפעולה 'השגת דואר' תאחזר הודעות מן חשבונותייך בסדר הנתון, תיבת הסימון\n"
+"מתווה אילו חשבונות יכללו. תמליל בולט מעיד על החשבון המשתמט."
 
-#: src/account.c:792
+# קבע
+#: src/account.c:802
 msgid " _Set as default account "
-msgstr " _הגדר כברירת מחדל "
+msgstr " הגדר כחשבון משתמ_ט "
 
-#: src/account.c:884
+#: src/account.c:897
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
-msgstr "×\97ש×\91×\95× ×\95ת ×¢×\9d ×ª×\99ק×\99×\95ת ×\9eר×\95×\97ק×\95ת ×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c×\95ת ×\9c×\94×\99×\95ת ×\9e×\95עתק×\95ת"
+msgstr "×\97ש×\91×\95× ×\95ת ×¢×\9d ×ª×\99ק×\99×\95ת ×\9eר×\95×\97ק×\95ת ×\9c×\90 × ×\99תנ×\95ת ×\9c×\94עתק×\94."
 
-#: src/account.c:891
+#: src/account.c:904
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "עותק של %s"
 
-#: src/account.c:1052
+#: src/account.c:1064
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
-msgstr "×\94×\90×\9d ×\90ת×\94 ×¨×\95צ×\94 ×\9c×\9e×\97×\95ק ×\90ת ×\97ש×\91×\95×\9f '%s'"
+msgstr "×\94×\90×\9d ×\91×\90×\9eת ×©×\91רצ×\95× ×\9a ×\9c×\9e×\97×\95ק ×\90ת ×\94×\97ש×\91×\95×\9f '%s'?"
 
-#: src/account.c:1054
+#: src/account.c:1066
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(ללא כותרת)"
 
-#: src/account.c:1055
+#: src/account.c:1067
 msgid "Delete account"
-msgstr "×\9e×\97ק חשבון"
+msgstr "×\9e×\97×\99קת חשבון"
 
-#: src/account.c:1508
-msgctxt "Accounts List Get Column Name"
-msgid "G"
-msgstr "רשימת חשבונות קבל שם עמודה|ׂG"
+#: src/account.c:1537
+msgid "Accounts List Get Column Name|G"
+msgstr "ק"
 
-#: src/account.c:1514
+#: src/account.c:1543
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
-msgstr "'קבל דואר' מוריד דואר מחשבונות מסומנים"
-
-#: src/account.c:1521
-#: src/addressadd.c:196
-#: src/addressbook.c:137
-#: src/addrduplicates.c:479
-#: src/compose.c:6294
-#: src/compose.c:6592
-#: src/editaddress.c:1270
-#: src/editaddress.c:1327
-#: src/editaddress.c:1343
-#: src/editbook.c:175
-#: src/editgroup.c:287
-#: src/editjpilot.c:270
-#: src/editldap.c:434
-#: src/editvcard.c:183
-#: src/importmutt.c:228
-#: src/importpine.c:227
-#: src/mimeview.c:254
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:407
-#: src/prefs_filtering.c:378
-#: src/prefs_filtering.c:1884
-#: src/prefs_template.c:210
+msgstr "'השגת דואר' מאחזר דואר מן החשבונות הנבחרים"
+
+#: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
+#: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:6964 src/editaddress.c:1270
+#: src/editaddress.c:1327 src/editaddress.c:1343 src/editbook.c:170
+#: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
+#: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
+#: src/mimeview.c:284 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
+#: src/prefs_filtering.c:384 src/prefs_filtering.c:1872
+#: src/prefs_template.c:78
 msgid "Name"
 msgstr "שם"
 
-#: src/account.c:1529
-#: src/prefs_account.c:1017
-#: src/prefs_account.c:3577
+#: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1089 src/prefs_account.c:3914
 msgid "Protocol"
 msgstr "פרוטוקול"
 
-#: src/account.c:1537
-#: src/ssl_manager.c:102
+#: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
 msgid "Server"
 msgstr "שרת"
 
-#: src/action.c:363
+#: src/action.c:382
 #, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
-msgstr "×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c לקבל קובץ הודעה %d"
+msgstr "×\9c×\90 ×\94×\99×\94 × ×\99ת×\9f לקבל קובץ הודעה %d"
 
-#: src/action.c:394
+#: src/action.c:413
 msgid "Could not get message part."
-msgstr "×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c ×\9cק×\91×\9c ×\97×\9cק ×\9e×\94×\94×\95×\93×¢×\94"
+msgstr "×\9c×\90 ×\94×\99×\94 × ×\99ת×\9f ×\9cק×\91×\9c ×\90×\96×\95ר ×\94×\95×\93×¢×\94."
 
-#: src/action.c:411
+# multipartite
+#: src/action.c:430
 #, c-format
 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
-msgstr "×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c ×\9cק×\91×\9c ×\97×\9cק ×\9e×\94×\95×\93×¢×\94 ×\94×\9e×\95ר×\9b×\91ת ×\9e×\9eספר חלקים: %s"
+msgstr "×\9c×\90 × ×\99ת×\9f ×\9c×\94ש×\99×\92 ×\97×\9cק ×\9e×\9f ×\94×\95×\93×¢×\94 ×\9eר×\95×\91ת חלקים: %s"
 
-#: src/action.c:525
+#: src/action.c:602
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
 msgstr ""
+"הפעולה הנבחרת לא היתה ניתנת לשימוש בחלון ההלחנה\n"
+"מכיוון שזו מכילה %%f, %%F, %%as או %%p."
 
-#: src/action.c:623
+#: src/action.c:714
 msgid "There is no filtering action set"
-msgstr "×\9c×\90 ×\9e×\95×\92×\93רת ×¤×¢×\95×\9cת ×¡×\99× ×\95×\9f"
+msgstr "×\90×\99×\9f ×¤×¢×\95×\9cת ×¡×\99× ×\95×\9f ×\9e×\95×\92×\93רת"
 
-#: src/action.c:625
+# singular
+#: src/action.c:716
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid filtering action(s):\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"פעולת סינון שגויה:\n"
+"%s"
 
-#: src/action.c:847
+#: src/action.c:939
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"פקודה לא היתה ניתנת לתפעול. יצירת צינור נכשלה.\n"
+"%s"
 
-#: src/action.c:942
+#: src/action.c:1044
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -153,1932 +153,1696 @@ msgid ""
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/action.c:1162
-#: src/action.c:1318
+#: src/action.c:1270 src/action.c:1440
 msgid "Completed"
-msgstr "×\94×\95ש×\9c×\9d"
+msgstr "×\94×\95ש×\9c×\9e×\94"
 
-#: src/action.c:1198
+#: src/action.c:1306
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
-msgstr "--- מריץ: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/action.c:1202
+#: src/action.c:1310
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
-msgstr "--- הסתיים: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/action.c:1235
+#: src/action.c:1343
 msgid "Action's input/output"
-msgstr "פע×\95×\9cת ×§×\9c×\98/פ×\9c×\98"
+msgstr "ק×\9c×\98/פ×\9c×\98 ×©×\9c ×¤×¢×\95×\9c×\94"
 
-#: src/action.c:1554
+#: src/action.c:1685
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
+"הזן את הארגומנט עבור הפעולה הבאה:\n"
+"‏('‎%%h' יוחלף עם הארגומנט)\n"
+"  %s"
 
-#: src/action.c:1559
+#: src/action.c:1690
 msgid "Action's hidden user argument"
-msgstr ""
+msgstr "ארגומנט משתמש נסתר של פעולה"
 
-#: src/action.c:1563
+#: src/action.c:1694
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
+"הזן את הארגומנט עבור הפעולה הבאה:\n"
+"‏('‎%%u' יוחלף עם הארגומנט)\n"
+"  %s"
 
-#: src/action.c:1568
+#: src/action.c:1699
 msgid "Action's user argument"
-msgstr ""
+msgstr "ארגומנט משתמש של פעולה"
 
-#: src/addr_compl.c:597
-#: src/addressbook.c:4695
+#: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4881
 msgid "Group"
 msgstr "קבוצה"
 
-#: src/addrcustomattr.c:64
+#: src/addrcustomattr.c:65
 msgid "date of birth"
 msgstr "תאריך לידה"
 
-#: src/addrcustomattr.c:65
+#: src/addrcustomattr.c:66
 msgid "address"
 msgstr "כתובת"
 
-#: src/addrcustomattr.c:66
+#: src/addrcustomattr.c:67
 msgid "phone"
 msgstr "טלפון"
 
-#: src/addrcustomattr.c:67
+#: src/addrcustomattr.c:68
 msgid "mobile phone"
 msgstr "טלפון נייד"
 
-#: src/addrcustomattr.c:68
+#: src/addrcustomattr.c:69
 msgid "organization"
 msgstr "ארגון"
 
-#: src/addrcustomattr.c:69
+#: src/addrcustomattr.c:70
 msgid "office address"
 msgstr "כתובת משרד"
 
-#: src/addrcustomattr.c:70
+#: src/addrcustomattr.c:71
 msgid "office phone"
 msgstr "טלפון משרד"
 
-#: src/addrcustomattr.c:71
+#: src/addrcustomattr.c:72
 msgid "fax"
 msgstr "פקס"
 
-#: src/addrcustomattr.c:72
+#: src/addrcustomattr.c:73
 msgid "website"
-msgstr "אתר"
+msgstr "אתר רשת"
 
-#: src/addrcustomattr.c:140
+#: src/addrcustomattr.c:141
 msgid "Attribute name"
-msgstr "ש×\9d ×ª×\9b×\95× ×\95ת"
+msgstr "ש×\9d ×\90פ×\99×\95×\9f"
 
-#: src/addrcustomattr.c:155
+#: src/addrcustomattr.c:156
 msgid "Delete all attribute names"
-msgstr "×\9e×\97×\99קת ×\9b×\9c ×©×\9e×\95ת ×\94ת×\9b×\95× ×\95ת"
+msgstr "×\9e×\97×\99קת ×\9b×\9c ×©×\9e×\95ת ×\90פ×\99×\95×\9f"
 
-#: src/addrcustomattr.c:156
+#: src/addrcustomattr.c:157
 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
-msgstr "×\94×\90×\9d ×\90ת×\94 ×\91×\98×\95×\97 ×©×\91רצ×\95× ×\9a ×\9c×\9e×\97×\95ק ×\90ת ×\9b×\9c ×©×\9e×\95ת ×\94ת×\9b×\95× ×\95ת?"
+msgstr "×\94×\90×\9d ×\91×\90×\9eת ×©×\91רצ×\95× ×\9a ×\9c×\9e×\97×\95ק ×\90ת ×\9b×\9c ×\94ש×\9e×\95ת ×\90פ×\99×\95×\9f"
 
-#: src/addrcustomattr.c:180
+#: src/addrcustomattr.c:181
 msgid "Delete attribute name"
-msgstr "×\9e×\97ק ×©×\9d ×ª×\9b×\95× ×\94"
+msgstr "×\9e×\97×\99קת ×©×\9d ×\90פ×\99×\95×\9f"
 
-#: src/addrcustomattr.c:181
+#: src/addrcustomattr.c:182
 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
-msgstr "×\94×\90×\9d ×\90ת×\94 ×\91×\98×\95×\97 ×©×\91רצ×\95× ×\9a ×\9c×\9e×\97×\95ק ×\90ת ×\9b×\9c ×©×\9e×\95ת ×\94ת×\9b×\95× ×\95ת?"
+msgstr "×\94×\90×\9d ×\91×\90×\9eת ×©×\91רצ×\95× ×\9a ×\9c×\9e×\97×\95ק ×\90ת ×©×\9d ×\90פ×\99×\95×\9f ×\96×\94?"
 
-#: src/addrcustomattr.c:190
+#: src/addrcustomattr.c:191
 msgid "Reset to default"
-msgstr "×\90ת×\97×\9c ×\9cברירת מחדל"
+msgstr "×\90×\99פ×\95ס ×\90×\9c ברירת מחדל"
 
-#: src/addrcustomattr.c:191
+#: src/addrcustomattr.c:192
 msgid ""
 "Do you really want to replace all attribute names\n"
 "with the default set?"
 msgstr ""
+"האם באמת שברצונך להחליף את כל שמות האפיון\n"
+"עם המערך המשתמט?"
+
+# CM (and GTK+ are) is running on Win too
+#: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271 src/prefs_actions.c:1085
+#: src/prefs_filtering.c:1692 src/prefs_template.c:1095
+msgid "_Delete"
+msgstr "_מחק"
+
+# מחיקה מו_חלטת
+#: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1086
+#: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1096
+msgid "Delete _all"
+msgstr "מ_חק הכל"
+
+#: src/addrcustomattr.c:214
+msgid "_Reset to default"
+msgstr "_איפוס אל ברירת מחדל"
 
-#: src/addrcustomattr.c:210
-#: src/addressbook.c:480
-#: src/addressbook.c:496
-#: src/edittags.c:269
-#: src/prefs_actions.c:1015
-#: src/prefs_filtering.c:1729
-#: src/prefs_template.c:998
-msgid "/_Delete"
-msgstr "/_מחק"
-
-#: src/addrcustomattr.c:211
-#: src/edittags.c:270
-#: src/prefs_actions.c:1016
-#: src/prefs_filtering.c:1730
-#: src/prefs_template.c:999
-msgid "/Delete _all"
-msgstr "/מחק _הכל"
-
-#: src/addrcustomattr.c:212
-msgid "/_Reset to default"
-msgstr "/_אתחל לברירת מחדל"
-
-#: src/addrcustomattr.c:408
+#: src/addrcustomattr.c:410
 msgid "Attribute name is not set."
-msgstr "ש×\9d ×ª×\9b×\95× ×\94 ×\90×\99× ×\95 ×\9e×\95×\92×\93ר"
+msgstr "ש×\9d ×\90פ×\99×\95×\9f ×\90×\99× ×\95 ×\9e×\95×\92×\93ר."
 
-#: src/addrcustomattr.c:467
-msgctxt "Dialog title"
-msgid "Edit attribute names"
-msgstr ""
+#: src/addrcustomattr.c:469
+msgid "Dialog title|Edit attribute names"
+msgstr "עריכת שמות אפיון"
 
-#: src/addrcustomattr.c:481
+#: src/addrcustomattr.c:483
 msgid "New attribute name:"
-msgstr "ש×\9d ×ª×\9b×\95× ×\94 ×\97×\93ש×\94:"
+msgstr "ש×\9d ×\90פ×\99×\95×\9f ×\97×\93ש:"
 
-#: src/addrcustomattr.c:518
-msgid "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for contacts."
+#: src/addrcustomattr.c:520
+msgid ""
+"Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
+"contacts."
 msgstr ""
+"הוספה או הסרה של שמות אפיון לא תשפיע עם אפיונים שמוגדרים עבור אנשי קשר זה "
+"מכבר."
 
-#: src/addressadd.c:165
-#: src/prefs_filtering_action.c:185
+#: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
 msgid "Add to address book"
-msgstr "×\94×\95סף ×\9cפנקס כתובות"
+msgstr "×\94×\95סף ×\90×\9c ×¡×¤×¨ כתובות"
 
-#: src/addressadd.c:188
+#: src/addressadd.c:207
 msgid "Contact"
 msgstr "איש קשר"
 
-#: src/addressadd.c:208
-#: src/addrduplicates.c:451
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:408
-#: src/toolbar.c:445
+#: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399 src/toolbar.c:425
 msgid "Address"
 msgstr "כתובת"
 
-#: src/addressadd.c:219
-#: src/addressbook.c:139
-#: src/editaddress.c:1062
-#: src/editaddress.c:1137
-#: src/editgroup.c:289
+# להבחין
+#: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1062
+#: src/editaddress.c:1137 src/editgroup.c:290
 msgid "Remarks"
-msgstr "×\94ער×\95ת"
+msgstr "×\94ער×\94"
 
-#: src/addressadd.c:241
-#: src/addressbook_foldersel.c:164
+#: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "×\91×\97ר ×ª×\99ק×\99×\99ת ×¤× ×§×¡ כתובות"
+msgstr "×\91×\97ר ×ª×\99ק×\99×\99ת ×¡×¤×¨ כתובות"
 
-#: src/addressadd.c:425
-#: src/editaddress.c:1577
-#: src/headerview.c:352
-#: src/textview.c:1947
+# נכשלתי בשמירת תמונה
+#: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1577 src/headerview.c:348
+#: src/textview.c:2110
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to save image: \n"
 "%s"
 msgstr ""
-"× ×\9bש×\9c ×\91ש×\9e×\99רת תמונה: \n"
+"× ×\9bש×\9c ×\9cש×\9e×\95ר תמונה: \n"
 "%s"
 
-#: src/addressadd.c:438
-#: src/addressbook.c:3066
-#: src/addressbook.c:3116
+#: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3221 src/addressbook.c:3272
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "הוסף כתובת(ות)"
 
-#: src/addressadd.c:439
+#: src/addressadd.c:533
 msgid "Can't add the specified address"
-msgstr "לא יכול להוסיף כתובת מסוימת"
-
-#: src/addressbook.c:138
-#: src/addressbook.c:4679
-#: src/editaddress.c:1059
-#: src/editaddress.c:1120
-#: src/editgroup.c:288
-#: src/expldifdlg.c:525
-#: src/exporthtml.c:595
-#: src/exporthtml.c:759
-#: src/ldif.c:781
-msgid "Email Address"
-msgstr "כתובת דואר אלקטרוני"
+msgstr "לא ניתן להוסיף את הכתובת שצוינה"
 
-#: src/addressbook.c:433
-msgid "/_Book"
-msgstr "/_פנקס"
-
-#: src/addressbook.c:434
-msgid "/_Book/New _Book"
-msgstr "/_פנקס/_פנקס חדש"
-
-#: src/addressbook.c:435
-msgid "/_Book/New _Folder"
-msgstr "/_פנקס/_תיקייה חדשה"
-
-#: src/addressbook.c:436
-msgid "/_Book/New _vCard"
-msgstr "/_פנקס/_vCard חדש"
-
-#: src/addressbook.c:438
-msgid "/_Book/New _JPilot"
-msgstr "/_פנקס/_JPilot חדש"
-
-#: src/addressbook.c:441
-msgid "/_Book/New LDAP _Server"
-msgstr "/_פנקס/_שרת LDAP חדש"
-
-#: src/addressbook.c:443
-#: src/addressbook.c:446
-msgid "/_Book/---"
-msgstr "/_פנקס/---"
+#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4869 src/editaddress.c:1059
+#: src/editaddress.c:1120 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
+#: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
+msgid "Email Address"
+msgstr "כתובת דוא״ל"
+
+#: src/addressbook.c:402
+msgid "_Book"
+msgstr "_ספר"
+
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
+#: src/addressbook.c:479 src/compose.c:575 src/gtk/quicksearch.c:792
+#: src/gtk/quicksearch.c:807 src/mainwindow.c:499 src/messageview.c:211
+msgid "_Edit"
+msgstr "ע_ריכה"
+
+#: src/addressbook.c:404 src/compose.c:580 src/mainwindow.c:502
+#: src/messageview.c:214
+msgid "_Tools"
+msgstr "_כלים"
+
+#: src/addressbook.c:405 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:504
+#: src/messageview.c:215
+msgid "_Help"
+msgstr "_עזרה"
+
+#: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
+msgid "New _Book"
+msgstr "_ספר חדש"
+
+#: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
+msgid "New _Folder"
+msgstr "_תיקייה חדשה"
+
+#: src/addressbook.c:410
+msgid "New _vCard"
+msgstr "‏_vCard חדש"
+
+#: src/addressbook.c:414
+msgid "New _JPilot"
+msgstr "‫_JPilot חדש"
+
+#: src/addressbook.c:417
+msgid "New LDAP _Server"
+msgstr "_שרת LDAP חדש"
+
+#: src/addressbook.c:421
+msgid "_Edit book"
+msgstr "_ערוך ספר"
+
+#: src/addressbook.c:422
+msgid "_Delete book"
+msgstr "_מחק ספר"
+
+#: src/addressbook.c:424 src/compose.c:591
+msgid "_Save"
+msgstr "ש_מור"
+
+#: src/addressbook.c:425 src/compose.c:595 src/messageview.c:224
+msgid "_Close"
+msgstr "_סגור"
+
+# CM is running on Win too
+# _בחירה מוחלטת
+#: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:228
+msgid "_Select all"
+msgstr "_בחר הכל"
+
+#: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
+msgid "C_ut"
+msgstr "_גזור"
+
+#: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
+#: src/compose.c:603 src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:227
+msgid "_Copy"
+msgstr "הע_תק"
+
+#: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
+#: src/compose.c:604
+msgid "_Paste"
+msgstr "ה_דבק"
+
+#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
+msgid "New _Address"
+msgstr "_כתובת חדשה"
+
+#: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
+msgid "New _Group"
+msgstr "_קבוצה חדשה"
+
+#: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
+msgid "_Mail To"
+msgstr "_דוור אל"
 
 #: src/addressbook.c:444
-msgid "/_Book/_Edit book"
-msgstr "/_פנקס/_ערוך פנקס"
+msgid "Import _LDIF file..."
+msgstr "ייבוא קובץ _LDIF..."
 
 #: src/addressbook.c:445
-msgid "/_Book/_Delete book"
-msgstr "/_פנקס/_מחק פנקס"
+msgid "Import M_utt file..."
+msgstr "ייבוא קובץ _Mutt..."
 
-#: src/addressbook.c:447
-msgid "/_Book/_Save"
-msgstr "/_פנקס/_שמור"
+#: src/addressbook.c:446
+msgid "Import _Pine file..."
+msgstr "ייבוא קובץ _Pine..."
 
 #: src/addressbook.c:448
-msgid "/_Book/_Close"
-msgstr "/_פנקס/_סגור"
+msgid "Export _HTML..."
+msgstr "ייצוא _HTML..."
 
 #: src/addressbook.c:449
-msgid "/_Address"
-msgstr "/_כתובת"
-
-#: src/addressbook.c:450
-msgid "/_Address/_Select all"
-msgstr "/_כתובת/_בחר הכל"
+msgid "Export LDI_F..."
+msgstr "ייצוא LDI_F..."
 
+# מציאת
 #: src/addressbook.c:451
-#: src/addressbook.c:455
-#: src/addressbook.c:458
-#: src/addressbook.c:461
-msgid "/_Address/---"
-msgstr "/_כתובת/---"
+msgid "Find duplicates..."
+msgstr "מצא כפילויות..."
 
 #: src/addressbook.c:452
-msgid "/_Address/C_ut"
-msgstr "/_כתובת/ג_זור"
-
-#: src/addressbook.c:453
-msgid "/_Address/_Copy"
-msgstr "/_כתובת/_העתק"
-
-#: src/addressbook.c:454
-msgid "/_Address/_Paste"
-msgstr "/_כתובת/ה_דבק"
-
-#: src/addressbook.c:456
-msgid "/_Address/_Edit"
-msgstr "/_כתובת/_עריכה"
-
-#: src/addressbook.c:457
-msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/_כתובת/_מחק"
-
-#: src/addressbook.c:459
-msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/_כתובת/_כתובת חדשה"
-
-#: src/addressbook.c:460
-msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/_כתובת/_קבוצה חדשה"
-
-#: src/addressbook.c:462
-msgid "/_Address/_Mail To"
-msgstr "/_כתובת/_שלח אל"
-
-#: src/addressbook.c:463
-#: src/compose.c:812
-#: src/mainwindow.c:853
-#: src/messageview.c:394
-msgid "/_Tools"
-msgstr "/_כלים"
-
-#: src/addressbook.c:464
-msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/_כלים/יבא קובץ _LDIF"
-
-#: src/addressbook.c:465
-msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/_כלים/יבא קובץ M_utt"
-
-#: src/addressbook.c:466
-msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/_כלים/יבא קובץ _Pine"
-
-#: src/addressbook.c:467
-#: src/addressbook.c:470
-#: src/mainwindow.c:862
-#: src/mainwindow.c:887
-#: src/mainwindow.c:889
-#: src/mainwindow.c:891
-#: src/mainwindow.c:900
-#: src/mainwindow.c:903
-#: src/mainwindow.c:907
-#: src/messageview.c:398
-#: src/messageview.c:419
-#: src/messageview.c:421
-msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/_כלים/---"
-
-#: src/addressbook.c:468
-msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr "/_כלים/יצא ל-_HTML"
-
-#: src/addressbook.c:469
-msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
-msgstr "/_כלים/יצא ל-LDI_F"
-
-#: src/addressbook.c:471
-msgid "/_Tools/Find duplicates..."
-msgstr "/_כלים/חפש כפילויות"
-
-#: src/addressbook.c:472
-msgid "/_Tools/Edit custom attributes..."
-msgstr "/_כלים/עריכה/עריכה תכונות מותאמות אישית"
-
-#: src/addressbook.c:473
-#: src/compose.c:817
-#: src/mainwindow.c:935
-#: src/messageview.c:424
-msgid "/_Help"
-msgstr "/_עזרה"
-
-#: src/addressbook.c:474
-#: src/compose.c:818
-#: src/mainwindow.c:941
-#: src/messageview.c:425
-msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/_עזרה/_אודות"
-
-#: src/addressbook.c:479
-#: src/addressbook.c:495
-#: src/compose.c:579
-#: src/mainwindow.c:558
-#: src/messageview.c:226
-msgid "/_Edit"
-msgstr "/_עריכה"
-
-#: src/addressbook.c:482
-msgid "/New _Book"
-msgstr "/פנקס _חדש"
-
-#: src/addressbook.c:483
-msgid "/New _Folder"
-msgstr "/תיקייה _חדשה"
-
-#: src/addressbook.c:484
-#: src/addressbook.c:499
-msgid "/New _Group"
-msgstr "/_תיקייה חדשה"
-
-#: src/addressbook.c:486
-#: src/addressbook.c:501
-msgid "/C_ut"
-msgstr "/_גזור"
-
-#: src/addressbook.c:487
-#: src/addressbook.c:502
-msgid "/_Copy"
-msgstr "/_העתק"
-
-#: src/addressbook.c:488
-#: src/addressbook.c:503
-msgid "/_Paste"
-msgstr "/_הדבק"
-
-#: src/addressbook.c:493
-msgid "/_Select all"
-msgstr "/_בחר הכל"
-
-#: src/addressbook.c:498
-msgid "/New _Address"
-msgstr "/_כתובת חדשה"
-
-#: src/addressbook.c:506
-msgid "/_Mail To"
-msgstr "/_שלח אל"
-
-#: src/addressbook.c:508
-msgid "/_Browse Entry"
-msgstr ""
-
-#: src/addressbook.c:521
-#: src/crash.c:455
-#: src/crash.c:474
-#: src/importldif.c:120
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
-#: src/prefs_themes.c:690
-#: src/prefs_themes.c:722
-#: src/prefs_themes.c:723
+msgid "Edit custom attributes..."
+msgstr "ערוך אפיונים מותאמים..."
+
+#: src/addressbook.c:455 src/compose.c:683 src/mainwindow.c:795
+#: src/messageview.c:340
+msgid "_About"
+msgstr "_אודות"
+
+# עיין ערך
+#: src/addressbook.c:491
+msgid "_Browse Entry"
+msgstr "_עיין רשומה"
+
+# תקפות: לא מוכר
+#: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
+#: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
 msgid "Unknown"
-msgstr "לא ידוע"
+msgstr "לא ידועה"
 
-#: src/addressbook.c:528
-#: src/addressbook.c:547
-#: src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
 msgid "Success"
 msgstr "הצלחה"
 
-#: src/addressbook.c:529
-#: src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
 msgid "Bad arguments"
-msgstr "×\90ר×\92×\95×\9e× ×\98×\99×\9d ×\9c×\90 ×ª×§×\99× ים"
+msgstr "×\90ר×\92×\95×\9e× ×\98×\99×\9d ×¨×¢ים"
 
-#: src/addressbook.c:530
-#: src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
 msgid "File not specified"
-msgstr "ק×\95×\91×¥ ×\9c×\90 ×\94×\95×\92×\93ר"
+msgstr "ק×\95×\91×¥ ×\9c×\90 ×¦×\95×\99×\9f"
 
-#: src/addressbook.c:531
-#: src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
 msgid "Error opening file"
-msgstr "תק×\9cה בפתיחת קובץ"
+msgstr "ש×\92×\99×\90ה בפתיחת קובץ"
 
-#: src/addressbook.c:532
-#: src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
 msgid "Error reading file"
-msgstr "תק×\9cה בקריאת קובץ"
+msgstr "ש×\92×\99×\90ה בקריאת קובץ"
 
-#: src/addressbook.c:533
-#: src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
 msgid "End of file encountered"
-msgstr "סוף קובץ"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:534
-#: src/importldif.c:133
+#: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
 msgid "Error allocating memory"
-msgstr "תק×\9cה בהקצאת זיכרון"
+msgstr "ש×\92×\99×\90ה בהקצאת זיכרון"
 
-#: src/addressbook.c:535
-#: src/importldif.c:134
+#: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
 msgid "Bad file format"
-msgstr "פ×\95ר×\9e×\98 ×§×\95×\91×¥ ×\9c×\90 ×ª×§×\99×\9f"
+msgstr "פ×\95ר×\9e×\98 ×§×\95×\91×¥ ×¨×¢"
 
-#: src/addressbook.c:536
-#: src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
 msgid "Error writing to file"
-msgstr "תק×\9c×\94 ×\91×\9bת×\99×\91×\94 ×\9cקובץ"
+msgstr "ש×\92×\99×\90×\94 ×\91×\9bת×\99×\91×\94 ×\90×\9c קובץ"
 
-#: src/addressbook.c:537
-#: src/importldif.c:136
+#: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
 msgid "Error opening directory"
-msgstr "תק×\9c×\94 ×\91פת×\99×\97ת ×ª×\99ק×\99×\99×\94"
+msgstr "ש×\92×\99×\90×\94 ×\91פת×\99×\97ת ×\9e×\93×\95ר"
 
-#: src/addressbook.c:538
-#: src/importldif.c:137
+#: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
 msgid "No path specified"
-msgstr "נת×\99×\91 ×\9c×\90 ×\94×\95×\92×\93ר"
+msgstr "×\9c×\90 ×¦×\95×\99×\9f × ×ª×\99×\91"
 
-#: src/addressbook.c:548
+#: src/addressbook.c:531
 msgid "Error connecting to LDAP server"
-msgstr "תק×\9c×\94 ×\91×\94תקשר×\95ת ×\9cשרת LDAP"
+msgstr "ש×\92×\99×\90×\94 ×\91×\94ת×\97×\91ר×\95ת ×\90×\9c שרת LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:549
+#: src/addressbook.c:532
 msgid "Error initializing LDAP"
-msgstr "תק×\9cה באתחול LDAP"
+msgstr "ש×\92×\99×\90ה באתחול LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:550
+#: src/addressbook.c:533
 msgid "Error binding to LDAP server"
-msgstr ""
+msgstr "שגיאה בקשירה אל שרת LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:551
+#: src/addressbook.c:534
 msgid "Error searching LDAP database"
-msgstr ""
+msgstr "שגיאה בחיפוש מסד נתונים LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:552
+#: src/addressbook.c:535
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
-msgstr ""
+msgstr "פקיעת זמן ביצוע מבצע LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:553
+#: src/addressbook.c:536
 msgid "Error in LDAP search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "שגיאה בקריטריון חיפוש LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:554
+#: src/addressbook.c:537
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "לא נמצאו רשומות LDAP עבור קריטריון חיפוש"
 
-#: src/addressbook.c:555
+#: src/addressbook.c:538
 msgid "LDAP search terminated on request"
-msgstr ""
+msgstr "חיפוש LDAP סוים לפי דרישה"
 
-#: src/addressbook.c:556
+#: src/addressbook.c:539
 msgid "Error starting TLS connection"
-msgstr ""
+msgstr "שגיאה בהתחלת חיבור TLS"
 
-#: src/addressbook.c:557
+#: src/addressbook.c:540
 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
-msgstr ""
+msgstr "שם מבחין (dn) הינו חסר"
 
-#: src/addressbook.c:558
+#: src/addressbook.c:541
 msgid "Missing required information"
 msgstr "מידע נדרש חסר"
 
-#: src/addressbook.c:559
+# typo: this
+# if it was this, it would be מפתח זה
+#: src/addressbook.c:542
 msgid "Another contact exists with that key"
-msgstr "×\90×\99ש ×§×©×¨ ×\90×\97ר ×§×\99×\99×\9d ×¢×\9d ×\90×\95ת×\95 ×\9eפת×\97"
+msgstr "ק×\99×\99×\9d ×\90×\99ש ×§×©×¨ ×\90×\97ר ×¢×\9d ×\94×\9eפת×\97 ×\94×\96×\94"
 
-#: src/addressbook.c:560
+#: src/addressbook.c:543
 msgid "Strong(er) authentication required"
-msgstr "× ×\93רשת ×\94×\96×\93×\94×\95ת ×\97×\96ק×\94 (×\99×\95תר)"
+msgstr "×\90×\99×\9e×\95ת ×\97×\96ק (×\99×\95תר) × ×\93רש"
 
-#: src/addressbook.c:934
+#: src/addressbook.c:913
 msgid "Sources"
 msgstr "מקורות"
 
-#: src/addressbook.c:938
-#: src/prefs_matcher.c:589
-#: src/prefs_other.c:513
-#: src/toolbar.c:207
-#: src/toolbar.c:2044
+#: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:622 src/prefs_other.c:471
+#: src/toolbar.c:219 src/toolbar.c:2131
 msgid "Address book"
-msgstr "פנקס כתובות"
+msgstr "ספר כתובות"
 
-#: src/addressbook.c:1070
+#: src/addressbook.c:1120
 msgid "Lookup name:"
-msgstr "ש×\9d ×\9c×\97×\99פ×\95ש:"
+msgstr "×\97×\99פ×\95ש ×©×\9d:"
 
-#: src/addressbook.c:1385
-#: src/addressbook.c:1431
-#: src/addrduplicates.c:801
+#: src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497 src/addrduplicates.c:803
 msgid "Delete address(es)"
-msgstr "×\9e×\97ק ×\9bת×\95×\91×\95ת(ות)"
+msgstr "×\9e×\97×\99קת ×\9bת×\95×\91ת(ות)"
 
-#: src/addressbook.c:1386
-#: src/addrduplicates.c:850
+#: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:853
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1425
+#: src/addressbook.c:1489
 msgid "Delete group"
 msgstr "מחק קבוצה"
 
-#: src/addressbook.c:1426
+#: src/addressbook.c:1490
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
 msgstr ""
+"באמת למחוק את הקבוצה(ות)?\n"
+"הכתובות המוכלות בתוכה לא יאבדו."
 
-#: src/addressbook.c:1432
-#: src/addrduplicates.c:802
+#: src/addressbook.c:1498 src/addrduplicates.c:804
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr ""
+msgstr "באמת למחוק את הכתובת(ות)?"
 
-#: src/addressbook.c:2064
+# מוגדר לקריאה בלבד
+# אין אפשרות
+#: src/addressbook.c:2201
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr ""
+msgstr "לא ניתן להעתיק. ספר כתובות יעד הינו לקריאה בלבד."
 
-#: src/addressbook.c:2074
+#: src/addressbook.c:2211
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:2767
+#: src/addressbook.c:2917
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
-msgstr ""
+msgstr "האם ברצונך למחוק את תוצאות השאילתא וגם את הכתובות בתוך '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2770
-#: src/addressbook.c:2796
-#: src/addressbook.c:2803
-#: src/prefs_filtering_action.c:163
-#: src/toolbar.c:428
+#: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2946 src/addressbook.c:2953
+#: src/prefs_filtering_action.c:177 src/toolbar.c:407
 msgid "Delete"
-msgstr "×\9e×\97ק"
+msgstr "×\9e×\97×\99ק×\94"
 
-#: src/addressbook.c:2779
+#: src/addressbook.c:2929
 #, c-format
-msgid "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
+msgid ""
+"Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
+"contains will be moved into the parent folder."
 msgstr ""
+"האם ברצונך למחוק את '%s' ? אם תמחק את התיקייה בלבד, הכתובות שזו מכילה יועברו "
+"אל תוך תיקיית ההורה."
 
-#: src/addressbook.c:2782
-#: src/imap_gtk.c:302
-#: src/mh_gtk.c:182
+#: src/addressbook.c:2932 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
 msgid "Delete folder"
 msgstr "מחק תיקייה"
 
-#: src/addressbook.c:2783
+#: src/addressbook.c:2933
 msgid "+Delete _folder only"
-msgstr "+×\9e×\97ק _ת×\99ק×\99×\99×\94 בלבד"
+msgstr "+×\9e×\97×\99קת _ת×\99ק×\99×\95ת בלבד"
 
-#: src/addressbook.c:2783
+#: src/addressbook.c:2933
 msgid "Delete folder and _addresses"
-msgstr "×\9e×\97ק ×ª×\99ק×\99×\99×\94 ×\95_כתובות"
+msgstr "×\9e×\97×\99קת ×ª×\99ק×\99×\95ת ×\95×\92×\9d _כתובות"
 
-#: src/addressbook.c:2794
+#: src/addressbook.c:2944
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
 msgstr ""
+"האם ברצונך למחוק את '%s'?\n"
+"הכתובות המוכלות בתוכו לא יאבדו."
 
-#: src/addressbook.c:2801
+#: src/addressbook.c:2951
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
 "The addresses it contains will be lost."
 msgstr ""
+"האם ברצונך למחוק את '%s'?\n"
+"הכתובות המוכלות בתוכו יאבדו."
 
-#: src/addressbook.c:2911
+#: src/addressbook.c:3065
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
-msgstr "×\97פש %s"
+msgstr "×\97×\99פ×\95ש '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3049
-#: src/addressbook.c:3098
+#: src/addressbook.c:3203 src/addressbook.c:3253
 msgid "New Contacts"
 msgstr "אנשי קשר חדשים"
 
-#: src/addressbook.c:3878
+#: src/addressbook.c:4035
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr "×\9eשת×\9eש ×\97×\93ש, ×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c ×\9cש×\9e×\95ר ×§×\95×\91×¥ ×\90×\99× ×\93קס"
+msgstr "×\9eשת×\9eש ×\97×\93ש, ×\9c×\90 ×\94×\99×\94 × ×\99ת×\9f ×\9cש×\9e×\95ר ×§×\95×\91×¥ ×\9eפת×\97."
 
-#: src/addressbook.c:3882
+#: src/addressbook.c:4039
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr "×\9eשת×\9eש ×\97×\93ש, ×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c ×\9cש×\9e×\95ר ×§×\91צ×\99 ×¤× ×§×¡ ×\9bת×\95×\91×\95ת"
+msgstr "×\9eשת×\9eש ×\97×\93ש, ×\9c×\90 ×\94×\99×\94 × ×\99ת×\9f ×\9cש×\9e×\95ר ×§×\91צ×\99 ×¡×¤×¨ ×\9bת×\95×\91×\95ת."
 
-#: src/addressbook.c:3892
+#: src/addressbook.c:4049
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr ""
+msgstr "ספר כתובות ישן הומר בהצלחה."
 
-#: src/addressbook.c:3897
+#: src/addressbook.c:4054
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
 msgstr ""
+"ספר כתובות ישן הומר,\n"
+"לא היה ניתן לשמור קובץ מפתח כתובות חדש."
 
-#: src/addressbook.c:3910
+#: src/addressbook.c:4067
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
+"לא היה ניתן להמיר ספר כתובות,\n"
+"אך נוצרו קבצי ספר כתובות חדשים ריקים."
 
-#: src/addressbook.c:3916
+#: src/addressbook.c:4073
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
 msgstr ""
+"לא היה ניתן להמיר ספר כתובות,\n"
+"לא היה ניתן לשמור קובץ מפתח כתובות חדש."
 
-#: src/addressbook.c:3921
+#: src/addressbook.c:4078
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
+"לא היה ניתן להמיר ספר כתובות\n"
+"ולא היה ניתן ל ליצור קבצי ספר כתובות חדש."
 
-#: src/addressbook.c:3928
-#: src/addressbook.c:3934
+#: src/addressbook.c:4085 src/addressbook.c:4091
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr "תק×\9c×\94 ×\91×\94×\9eרת ×¤× ×§×¡ כתובות"
+msgstr "ש×\92×\99×\90ת ×\94×\9eרת ×¡×¤×¨ כתובות"
 
-#: src/addressbook.c:4041
+#: src/addressbook.c:4198
 msgid "Addressbook Error"
-msgstr "תק×\9c×\94 ×¤× ×§×¡ כתובות"
+msgstr "ש×\92×\99×\90ת ×¡×¤×¨ כתובות"
 
-#: src/addressbook.c:4042
+#: src/addressbook.c:4199
 msgid "Could not read address index"
-msgstr "×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c ×\9cקר×\95×\90 ×\90×\99× ×\93קס ×\9bת×\95×\91ת"
+msgstr "×\9c×\90 ×\94×\99×\94 × ×\99ת×\9f ×\9cקר×\95×\90 ×\9eפת×\97 ×\9bת×\95×\91×\95ת"
 
-#: src/addressbook.c:4369
+#: src/addressbook.c:4530
+#, fuzzy
 msgid "Busy searching..."
-msgstr "×\97×\99פ×\95ש ×¢×¡×\95ק..."
+msgstr "עס×\95ק ×\9bעת ×\91×\97×\99פ×\95ש..."
 
-#: src/addressbook.c:4631
+#: src/addressbook.c:4833
 msgid "Interface"
 msgstr "ממשק"
 
-#: src/addressbook.c:4647
-#: src/addressbook_foldersel.c:192
-#: src/exphtmldlg.c:375
-#: src/expldifdlg.c:392
-#: src/exporthtml.c:979
-#: src/importldif.c:660
+#: src/addressbook.c:4845 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
+#: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
 msgid "Address Book"
-msgstr "פנקס כתובות"
+msgstr "ספר כתובות"
 
-#: src/addressbook.c:4663
+#: src/addressbook.c:4857
 msgid "Person"
-msgstr "איש"
-
-#: src/addressbook.c:4711
-#: src/exporthtml.c:879
-#: src/folderview.c:405
-#: src/folderview.c:493
-#: src/prefs_account.c:2517
-#: src/prefs_folder_column.c:81
-#: src/prefs_folder_item.c:1509
-#: src/prefs_folder_item.c:1527
-#: src/prefs_folder_item.c:1544
+msgstr "אישיות"
+
+#: src/addressbook.c:4893 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
+#: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
+#: src/prefs_folder_item.c:1817 src/prefs_folder_item.c:1835
+#: src/prefs_folder_item.c:1852
 msgid "Folder"
 msgstr "תיקייה"
 
-#: src/addressbook.c:4727
+#: src/addressbook.c:4905
+#, fuzzy
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4743
-#: src/addressbook.c:4759
+#: src/addressbook.c:4917 src/addressbook.c:4929
+#, fuzzy
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4775
+#: src/addressbook.c:4941
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "שרתי LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:4791
+#: src/addressbook.c:4953
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "שאילתת LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:5113
-#: src/addressbook_foldersel.c:391
-#: src/matcher.c:364
-#: src/matcher.c:1274
-#: src/matcher.c:1407
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:217
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:66
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:199
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:123
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:254
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:449
-#: src/prefs_matcher.c:623
-#: src/prefs_matcher.c:653
-#: src/prefs_matcher.c:1460
-#: src/prefs_matcher.c:1475
-#: src/prefs_matcher.c:1477
-#: src/prefs_matcher.c:2323
-#: src/prefs_matcher.c:2327
+# בכלל
+#: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:657
+#: src/prefs_matcher.c:692 src/prefs_matcher.c:1576 src/prefs_matcher.c:1583
+#: src/prefs_matcher.c:1591 src/prefs_matcher.c:1593 src/prefs_matcher.c:2463
+#: src/prefs_matcher.c:2467
 msgid "Any"
-msgstr "כלשהו"
+msgstr "כל אחת"
 
-#: src/addrgather.c:158
+#: src/addrgather.c:172
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr "ציין בבקשה שם עבור פנקס כתובות"
+msgstr "אנא ציין שם עבור ספר כתובות."
+
+#: src/addrgather.c:179
+msgid "No available address book."
+msgstr "אין ספר כתובות זמין."
 
-#: src/addrgather.c:178
+#: src/addrgather.c:200
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr ""
+msgstr "אנא בחר את תקורות הדואר לחיפוש."
 
-#: src/addrgather.c:185
-msgid "Harvesting addresses..."
-msgstr "×\9bת×\95×\91×\95ת ×§×¦×¨×\95ת"
+#: src/addrgather.c:207
+msgid "Collecting addresses..."
+msgstr "×\90×\95סף ×\9bעת ×\9bת×\95×\91×\95ת..."
 
-#: src/addrgather.c:224
-msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:247
+msgid "address added by claws-mail"
+msgstr "כתובת הוספה על ידי claws-mail"
 
-#: src/addrgather.c:294
-msgid "No folder or message was selected."
-msgstr ""
+# נאספה
+#: src/addrgather.c:275
+msgid "Addresses collected successfully."
+msgstr "כתובת אוספה בהצלחה."
 
-#: src/addrgather.c:302
-msgid ""
-"Please select a folder to process from the folder\n"
-"list. Alternatively, select one or messages from\n"
-"the message list."
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:357
+msgid "Current folder:"
+msgstr "תיקייה נוכחית:"
 
-#: src/addrgather.c:354
-msgid "Folder :"
-msgstr "ת×\99ק×\99×\99×\94"
+#: src/addrgather.c:368
+msgid "Address book name:"
+msgstr "ש×\9d ×¡×¤×¨ ×\9bת×\95×\91×\95ת:"
 
-#: src/addrgather.c:365
-#: src/exphtmldlg.c:543
-#: src/expldifdlg.c:629
-#: src/importldif.c:909
-msgid "Address Book :"
-msgstr "פנקס כתובות :"
+#: src/addrgather.c:395
+msgid "Address book folder size:"
+msgstr "גודל תיקיית ספר כתובות:"
 
-#: src/addrgather.c:375
-msgid "Folder Size :"
-msgstr "גודל תיקייה :"
+# במסגרת ספר
+#: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
+msgid ""
+"Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
+msgstr "כמות מרבית של רשומות לתיקייה בתוך ספר הכתובות החדש שנוצר"
 
-#: src/addrgather.c:390
+#: src/addrgather.c:413
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr ""
+msgstr "עבד את שדות תקורת דואר אלו"
 
-#: src/addrgather.c:408
+#: src/addrgather.c:432
 msgid "Include subfolders"
-msgstr "×\9b×\9c×\95ל תיקיות משנה"
+msgstr "×\94×\9b×\9cל תיקיות משנה"
 
-#: src/addrgather.c:431
-#: src/prefs_filtering_action.c:1350
+#: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1400
 msgid "Header Name"
-msgstr "ש×\9d ×\9b×\95תרת"
+msgstr "ש×\9d ×ª×§×\95ר×\94"
 
-#: src/addrgather.c:432
+#: src/addrgather.c:457
 msgid "Address Count"
-msgstr "ספירת כתובות"
-
-#: src/addrgather.c:537
-#: src/alertpanel.c:158
-#: src/compose.c:5145
-#: src/compose.c:10190
-#: src/messageview.c:690
-#: src/messageview.c:703
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:581
-#: src/summaryview.c:4553
-msgid "Warning"
-msgstr "אזהרה"
+msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:538
+#: src/addrgather.c:567
 msgid "Header Fields"
-msgstr "ש×\93×\95ת ×\9b×\95תרת"
+msgstr "ש×\93×\95ת ×ª×§×\95ר×\94"
 
-#: src/addrgather.c:539
-#: src/exphtmldlg.c:663
-#: src/expldifdlg.c:740
-#: src/importldif.c:1041
+#: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
+#: src/importldif.c:1022
 msgid "Finish"
-msgstr "ס×\99×\95ם"
+msgstr "ס×\99×\99ם"
 
-#: src/addrgather.c:600
-msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:626
+msgid "Collect email addresses from selected messages"
+msgstr "איסוף כתובות דוא״ל מן הודעות נבחרות"
 
-#: src/addrgather.c:608
-msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:630
+msgid "Collect email addresses from folder"
+msgstr "איסוף כתובות דוא״ל מן תיקייה"
 
-#: src/addrindex.c:118
+#: src/addrindex.c:123
 msgid "Common addresses"
-msgstr "×\9bת×\95×\91×\95ת × ×¤×\95צות"
+msgstr "×\9bת×\95×\91×\95ת ×\9b×\9c×\9c×\99ות"
 
-#: src/addrindex.c:119
+#: src/addrindex.c:124
 msgid "Personal addresses"
 msgstr "כתובות אישיות"
 
-#: src/addrindex.c:125
+#: src/addrindex.c:130
 msgid "Common address"
-msgstr "×\9bת×\95×\91ת × ×¤×\95צ×\94"
+msgstr "×\9bת×\95×\91ת ×\9b×\9c×\9c×\99ת"
 
-#: src/addrindex.c:126
+#: src/addrindex.c:131
 msgid "Personal address"
 msgstr "כתובת אישית"
 
-#: src/addrindex.c:1825
+#: src/addrindex.c:1827
 msgid "Address(es) update"
-msgstr "עדכון כתובת(ות)"
+msgstr ""
 
-#: src/addrindex.c:1826
+#: src/addrindex.c:1828
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
-msgstr ""
+msgstr "עדכון הכשל. שינויים לא נכתבו אל מדור."
 
-#: src/addrduplicates.c:126
+#: src/addrduplicates.c:127
 msgid "Show duplicates in the same book"
-msgstr "×\94צ×\92 ×\9bפ×\99×\9c×\95×\99×\95ת ×\91×\90×\95ת×\95 ×¤× ×§×¡"
+msgstr "×\94צ×\92 ×\9bפ×\99×\9c×\95×\99×\95ת ×\91ת×\95×\9a ×\90×\95ת×\95 ×\94ספר"
 
-#: src/addrduplicates.c:132
+#: src/addrduplicates.c:133
 msgid "Show duplicates in different books"
-msgstr "×\94צ×\92 ×\9bפ×\99×\9c×\95×\99×\95ת ×\91פנקסים שונים"
+msgstr "×\94צ×\92 ×\9bפ×\99×\9c×\95×\99×\95ת ×\91ת×\95×\9a ×¡×¤×¨ים שונים"
 
-#: src/addrduplicates.c:143
+#: src/addrduplicates.c:144
 msgid "Find address book email duplicates"
-msgstr ""
+msgstr "חיפוש כתובות דוא״ל כפולות בספר כתובות"
 
-#: src/addrduplicates.c:144
-msgid "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
-msgstr ""
+# הספר כתובות
+#: src/addrduplicates.c:145
+msgid ""
+"Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
+msgstr "‫Claws Mail יחפש כעת עבור כתובות דוא״ל כפולות בתוך ספר כתובות."
 
 #: src/addrduplicates.c:325
 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
-msgstr ""
+msgstr "לא נמצאו כתובות דוא״ל כפולות בתוך ספר כתובות"
 
 #: src/addrduplicates.c:356
 msgid "Duplicate email addresses"
-msgstr "×\9bת×\95×\91×\95ת ×\93×\95×\90ר ×\90×\9cק×\98ר×\95× ×\99 כפולות"
+msgstr "×\9bת×\95×\91×\95ת ×\93×\95×\90×´×\9c כפולות"
 
-#: src/addrduplicates.c:472
+#: src/addrduplicates.c:474
 msgid "Address book path"
-msgstr "נת×\99×\91 ×¤× ×§×¡ כתובות"
+msgstr "נת×\99×\91 ×¡×¤×¨ כתובות"
 
-#: src/addrduplicates.c:849
+#: src/addrduplicates.c:852
 msgid "Delete address"
-msgstr "×\9e×\97ק כתובת"
+msgstr "×\9e×\97×\99קת כתובת"
 
-#: src/alertpanel.c:145
-#: src/compose.c:8185
+#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9126
 msgid "Notice"
-msgstr "ש×\99×\9d ×\9c×\91"
+msgstr "×\94תר×\90×\94"
 
-#: src/alertpanel.c:171
-#: src/alertpanel.c:194
-#: src/compose.c:5085
-#: src/inc.c:649
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:243
+#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5546 src/compose.c:6012
+#: src/compose.c:11428 src/messageview.c:874 src/messageview.c:887
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:703 src/summaryview.c:4852
+msgid "Warning"
+msgstr "אזהרה"
+
+#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5487 src/inc.c:666
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
 msgid "Error"
-msgstr "תק×\9cה"
+msgstr "ש×\92×\99×\90ה"
 
-#: src/alertpanel.c:195
+#: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
 msgid "_View log"
-msgstr "_×\94צ×\92 ×\9c×\95×\92"
+msgstr "_×\94צ×\92 ×\99×\95×\9e×\9f ×¨×©×\95×\9e×\95ת"
 
-#: src/alertpanel.c:345
+#: src/alertpanel.c:347
 msgid "Show this message next time"
-msgstr "×\94צ×\92 ×\94×\95×\93×¢×\94 ×\96×\90ת בפעם הבאה"
+msgstr "×\94צ×\92 ×\94×\95×\93×¢×\94 ×\96×\95 בפעם הבאה"
 
-#: src/browseldap.c:223
+# עיין ערך
+#: src/browseldap.c:218
 msgid "Browse Directory Entry"
-msgstr ""
+msgstr "עיין רשומת מדור"
 
-#: src/browseldap.c:243
+#: src/browseldap.c:237
 msgid "Server Name :"
 msgstr "שם שרת :"
 
-#: src/browseldap.c:253
+#: src/browseldap.c:247
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
-msgstr ""
+msgstr "שם מבחין (dn) :"
 
-#: src/browseldap.c:276
+#: src/browseldap.c:270
 msgid "LDAP Name"
 msgstr "שם LDAP"
 
-#: src/browseldap.c:278
+#: src/browseldap.c:272
 msgid "Attribute Value"
-msgstr "ער×\9a ×ª×\9b×\95× ×\94"
+msgstr "ער×\9a ×\90פ×\99×\95×\9f"
 
-#: src/common/plugin.c:58
+#: src/common/plugin.c:64
 msgid "Nothing"
-msgstr "ש×\95×\9d ×\93×\91ר"
+msgstr "×\9b×\9c×\95×\9d"
 
-#: src/common/plugin.c:59
+#: src/common/plugin.c:65
 msgid "a viewer"
-msgstr ""
+msgstr "צופה"
 
-#: src/common/plugin.c:60
+#: src/common/plugin.c:66
 msgid "a MIME parser"
-msgstr ""
+msgstr "מנתח MIME‏"
 
-#: src/common/plugin.c:61
+#: src/common/plugin.c:67
 msgid "folders"
 msgstr "תיקיות"
 
-#: src/common/plugin.c:62
+#: src/common/plugin.c:68
 msgid "filtering"
 msgstr "סינון"
 
-#: src/common/plugin.c:63
+#: src/common/plugin.c:69
 msgid "a privacy interface"
-msgstr "ממשק פרטי"
+msgstr "ממשק פרטיות"
 
-#: src/common/plugin.c:64
+#: src/common/plugin.c:70
 msgid "a notifier"
-msgstr "×\9e×\95×\93יע"
+msgstr "×\9eתריע"
 
-#: src/common/plugin.c:65
+# typo: an > a
+#: src/common/plugin.c:71
 msgid "an utility"
-msgstr "כלי"
+msgstr "כלי עזר"
 
-#: src/common/plugin.c:66
+#: src/common/plugin.c:72
 msgid "things"
-msgstr "דברים"
+msgstr ""
 
-#: src/common/plugin.c:284
+#: src/common/plugin.c:309
 #, c-format
-msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
-msgstr ""
+msgid ""
+"This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
+msgstr "תוספת זו מספקת %s ‫(%s), שכבר מסופק על ידי התוספת %s."
 
-#: src/common/plugin.c:323
+#: src/common/plugin.c:413
 msgid "Plugin already loaded"
-msgstr "ת×\95סף × ×\98×¢×\9f ×\9b×\91ר"
+msgstr "ת×\95ספת ×\9b×\91ר ×\98×¢×\95× ×\94"
 
-#: src/common/plugin.c:334
+#: src/common/plugin.c:424
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
-msgstr "× ×\9bש×\9c ×\91×\94קצ×\90ת ×\96×\99×\9bר×\95×\9f ×¢×\91×\95ר ×\94ת×\95סף"
+msgstr "×\9bש×\9c ×\91×\94קצ×\90ת ×\96×\99×\9bר×\95×\9f ×¢×\91×\95ר ×ª×\95ספת"
 
-#: src/common/plugin.c:364
-msgid "This module is not licensed under a GPL v2 or later compatible license."
-msgstr ""
+#: src/common/plugin.c:456
+msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
+msgstr "מודול זה אינו רשוי תחת GPL v3 או רשיון יותר מאוחר תואם."
 
-#: src/common/plugin.c:373
+#: src/common/plugin.c:465
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
-msgstr ""
+msgstr "מודול זה מיועד עבור Claws Mail GTK1."
 
-#: src/common/plugin.c:613
+#: src/common/plugin.c:723
 #, c-format
-msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was built with."
-msgstr ""
+msgid ""
+"Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
+"built with."
+msgstr "הגרסא של Claws Mail שברשותך חדשה יותר מן הגרסא שהתוספת '%s' נבנתה עמה."
 
-#: src/common/plugin.c:616
-msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built with."
-msgstr ""
+#: src/common/plugin.c:726
+msgid ""
+"Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
+"with."
+msgstr "הגרסא של Claws Mail שברשותך חדשה יותר מן הגרסא שהתוספת נבנתה עמה"
 
-#: src/common/plugin.c:625
+#: src/common/plugin.c:735
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
-msgstr ""
+msgstr "הגרסא של Claws Mail שברשותך הינה ישנה מדי עבור התוספת '%s'."
 
-#: src/common/plugin.c:627
+#: src/common/plugin.c:737
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
-msgstr ""
+msgstr "הגרסא של Claws Mail שברשותך הינה ישנה מדי עבור התוספת."
 
-#: src/common/session.c:166
-#: src/imap.c:1098
+#: src/common/session.c:171 src/imap.c:1123
 msgid "SSL handshake failed\n"
-msgstr "× ×\9bש×\9c ×\91×\90×\99×\9e×\95ת SSL\n"
+msgstr "×\9c×\97×\99צת ×\99×\93 SSL × ×\9bש×\9c×\94\n"
 
-#: src/common/smtp.c:176
-msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr ""
+#: src/common/smtp.c:180
+msgid "No SMTP AUTH method available\n"
+msgstr "אין שיטת SMTP AUTH זמינה\n"
 
-#: src/common/smtp.c:518
-#: src/common/smtp.c:568
+#: src/common/smtp.c:183
+msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
+msgstr "שיטת SMTP AUTH נבחרת לא זמינה\n"
+
+#: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
 msgid "bad SMTP response\n"
-msgstr "ת×\92×\95×\91ת SMTP ×\9c×\90 ×ª×§×\99× ה\n"
+msgstr "×\94×\99×¢× ×\95ת SMTP ×¨×¢ה\n"
 
-#: src/common/smtp.c:539
-#: src/common/smtp.c:557
-#: src/common/smtp.c:676
+#: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
-msgstr ""
+msgstr "ארעה שגיאה בסשן SMTP\n"
 
-#: src/common/smtp.c:548
-#: src/pop.c:891
+#: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
 msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr ""
+msgstr "ארעה שגיאה באימות\n"
 
-#: src/common/smtp.c:603
+#: src/common/smtp.c:610
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ההודעה הינה גדולה מדי (גודל מרבי הינו %s)\n"
 
-#: src/common/smtp.c:635
-#: src/pop.c:884
+#: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
 msgid "couldn't start TLS session\n"
-msgstr ""
+msgstr "לא היה ניתן להתחיל סשן TLS\n"
+
+#: src/common/socket.c:573
+msgid "Socket IO timeout.\n"
+msgstr "פקיעת זמן Socket IO.\n"
 
-#: src/common/socket.c:1426
+#: src/common/socket.c:602
+msgid "Connection timed out.\n"
+msgstr "זמן חיבור פקע.\n"
+
+#: src/common/socket.c:630
+#, c-format
+msgid "%s: host lookup timed out.\n"
+msgstr "‫%s: זמן חיפוש מאחר פקע.\n"
+
+#: src/common/socket.c:643
+#, c-format
+msgid "%s: unknown host.\n"
+msgstr "‫%s: מארח לא מוכר.\n"
+
+#: src/common/socket.c:831
+#, c-format
+msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
+msgstr "‏%s:%d: חיבור נכשל (%s).\n"
+
+#: src/common/socket.c:1071
+#, c-format
+msgid "%s:%d: unknown host.\n"
+msgstr "‏%s:%d: מארח לא מוכר.\n"
+
+#: src/common/socket.c:1166
+#, c-format
+msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
+msgstr "‫%s:%s: חיפוש מארח נכשל (%s).\n"
+
+#: src/common/socket.c:1513
 #, c-format
 msgid "write on fd%d: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/common/ssl.c:214
-msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr ""
+#: src/common/ssl_certificate.c:277
+#, c-format
+msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
+msgstr "לא ניתן להתחיל קובץ P12 ‫(%s)\n"
 
-#: src/common/ssl.c:233
+#: src/common/ssl_certificate.c:285
 #, c-format
-msgid "SSL connect failed (%s)\n"
-msgstr ""
+msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
+msgstr "לא ניתן לקרוא קובץ P12 ‫(%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:513
-msgid "Couldn't load X509 default paths"
-msgstr ""
+#: src/common/ssl_certificate.c:294
+#, c-format
+msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
+msgstr "לא ניתן לייבא קובץ P12 ‫(%s)\n"
 
+# לא ניתנת לסימון
 #: src/common/ssl_certificate.c:535
 msgid "Uncheckable"
-msgstr "בלתי ניתן לבדוק"
+msgstr ""
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:539
 msgid "Self-signed certificate"
-msgstr ""
+msgstr "תעודה חתומה באופן עצמי"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:542
 msgid "Revoked certificate"
-msgstr ""
+msgstr "תעודה פסולה"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:544
 msgid "No certificate issuer found"
-msgstr ""
+msgstr "לא נמצא מנפיק תעודה"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:546
 msgid "Certificate issuer is not a CA"
-msgstr ""
+msgstr "מנפיק תעודה אינו CA"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:663
+#, c-format
+msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
+msgstr "לא ניתן לפתוח קובץ תעודה %s: ‫%s\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:667
+#, c-format
+msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
+msgstr "קובץ תעודה %s חסר (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:686
+#, c-format
+msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
+msgstr "לא ניתן לפתוח קובץ מפתח %s ‫(%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:690
+#, c-format
+msgid "Key file %s missing (%s)\n"
+msgstr "קובץ מפתח %s חסר (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:838
+#, c-format
+msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
+msgstr "כשל בקריאת קובץ תעודה P12 ‫%s\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:841
+#, c-format
+msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
+msgstr "לא ניתן לפתוח קובץ תעודה P12 ‫%s (%s)\n"
+
+# נעדר
+#: src/common/ssl_certificate.c:845
+#, c-format
+msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
+msgstr "קובץ תעודהP12 %s חסר (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
+msgid "<not in certificate>"
+msgstr "<לא בתעודה>"
 
-#: src/common/string_match.c:79
+# על ידי
+#: src/common/string_match.c:83
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
-msgstr ""
+msgstr "(נושא טוהר באמצעות RegExp)"
 
-#: src/common/utils.c:332
+#: src/common/utils.c:371
 #, c-format
 msgid "%dB"
-msgstr ""
+msgstr "%d בתים"
 
-#: src/common/utils.c:333
+#: src/common/utils.c:372
 #, c-format
 msgid "%d.%02dKB"
-msgstr ""
+msgstr "%d.%02d ק״ב"
 
-#: src/common/utils.c:334
+#: src/common/utils.c:373
 #, c-format
 msgid "%d.%02dMB"
-msgstr ""
+msgstr "%d.%02d מ״ב"
 
-#: src/common/utils.c:335
+#: src/common/utils.c:374
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
-msgstr ""
+msgstr "%.2f ג״ב"
 
-#: src/common/utils.c:4698
-msgctxt "Complete day name for use by strftime"
-msgid "Sunday"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4959
+msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
+msgstr "יום ראשון"
 
-#: src/common/utils.c:4699
-msgctxt "Complete day name for use by strftime"
-msgid "Monday"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4960
+msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
+msgstr "יום שני"
 
-#: src/common/utils.c:4700
-msgctxt "Complete day name for use by strftime"
-msgid "Tuesday"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4961
+msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
+msgstr "יום שלישי"
 
-#: src/common/utils.c:4701
-msgctxt "Complete day name for use by strftime"
-msgid "Wednesday"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4962
+msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
+msgstr "יום רביעי"
 
-#: src/common/utils.c:4702
-msgctxt "Complete day name for use by strftime"
-msgid "Thursday"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4963
+msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
+msgstr "יום חמישי"
 
-#: src/common/utils.c:4703
-msgctxt "Complete day name for use by strftime"
-msgid "Friday"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4964
+msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
+msgstr "יום שישי"
 
-#: src/common/utils.c:4704
-msgctxt "Complete day name for use by strftime"
-msgid "Saturday"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4965
+msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
+msgstr "יום שבת"
 
-#: src/common/utils.c:4706
-msgctxt "Complete month name for use by strftime"
-msgid "January"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4967
+msgid "Complete month name for use by strftime|January"
+msgstr "ינואר"
 
-#: src/common/utils.c:4707
-msgctxt "Complete month name for use by strftime"
-msgid "February"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4968
+msgid "Complete month name for use by strftime|February"
+msgstr "פברואר"
 
-#: src/common/utils.c:4708
-msgctxt "Complete month name for use by strftime"
-msgid "March"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4969
+msgid "Complete month name for use by strftime|March"
+msgstr "מרץ"
 
-#: src/common/utils.c:4709
-msgctxt "Complete month name for use by strftime"
-msgid "April"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4970
+msgid "Complete month name for use by strftime|April"
+msgstr "אפריל"
 
-#: src/common/utils.c:4710
-msgctxt "Complete month name for use by strftime"
-msgid "May"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4971
+msgid "Complete month name for use by strftime|May"
+msgstr "מאי"
 
-#: src/common/utils.c:4711
-msgctxt "Complete month name for use by strftime"
-msgid "June"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4972
+msgid "Complete month name for use by strftime|June"
+msgstr "יוני"
 
-#: src/common/utils.c:4712
-msgctxt "Complete month name for use by strftime"
-msgid "July"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4973
+msgid "Complete month name for use by strftime|July"
+msgstr "יולי"
 
-#: src/common/utils.c:4713
-msgctxt "Complete month name for use by strftime"
-msgid "August"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4974
+msgid "Complete month name for use by strftime|August"
+msgstr "אוגוסט"
 
-#: src/common/utils.c:4714
-msgctxt "Complete month name for use by strftime"
-msgid "September"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4975
+msgid "Complete month name for use by strftime|September"
+msgstr "ספטמבר"
 
-#: src/common/utils.c:4715
-msgctxt "Complete month name for use by strftime"
-msgid "October"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4976
+msgid "Complete month name for use by strftime|October"
+msgstr "אוקטובר"
 
-#: src/common/utils.c:4716
-msgctxt "Complete month name for use by strftime"
-msgid "November"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4977
+msgid "Complete month name for use by strftime|November"
+msgstr "נובמבר"
 
-#: src/common/utils.c:4717
-msgctxt "Complete month name for use by strftime"
-msgid "December"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4978
+msgid "Complete month name for use by strftime|December"
+msgstr "דצמבר"
 
-#: src/common/utils.c:4719
-msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
-msgid "Sun"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4980
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
+msgstr " א׳ "
 
-#: src/common/utils.c:4720
-msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
-msgid "Mon"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4981
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
+msgstr " ב׳ "
 
-#: src/common/utils.c:4721
-msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
-msgid "Tue"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4982
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
+msgstr " ג׳ "
 
-#: src/common/utils.c:4722
-msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
-msgid "Wed"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4983
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
+msgstr " ד׳ "
 
-#: src/common/utils.c:4723
-msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
-msgid "Thu"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4984
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
+msgstr " ה׳ "
 
-#: src/common/utils.c:4724
-msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
-msgid "Fri"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4985
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
+msgstr " ו׳ "
 
-#: src/common/utils.c:4725
-msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
-msgid "Sat"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4986
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
+msgstr " ש׳ "
 
-#: src/common/utils.c:4727
-msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
-msgid "Jan"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4988
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
+msgstr "ינו׳"
 
-#: src/common/utils.c:4728
-msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
-msgid "Feb"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4989
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
+msgstr "פבר׳"
 
-#: src/common/utils.c:4729
-msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
-msgid "Mar"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4990
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
+msgstr "מרץ"
 
-#: src/common/utils.c:4730
-msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
-msgid "Apr"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4991
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
+msgstr "אפר׳"
 
-#: src/common/utils.c:4731
-msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
-msgid "May"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4992
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
+msgstr "מאי"
 
-#: src/common/utils.c:4732
-msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
-msgid "Jun"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4993
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
+msgstr "יונ׳"
 
-#: src/common/utils.c:4733
-msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
-msgid "Jul"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4994
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
+msgstr "יול׳"
 
-#: src/common/utils.c:4734
-msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
-msgid "Aug"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4995
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
+msgstr "אוג׳"
 
-#: src/common/utils.c:4735
-msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
-msgid "Sep"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4996
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
+msgstr "ספט׳"
 
-#: src/common/utils.c:4736
-msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
-msgid "Oct"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4997
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
+msgstr "אוק׳"
 
-#: src/common/utils.c:4737
-msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
-msgid "Nov"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4998
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
+msgstr "נוב׳"
 
-#: src/common/utils.c:4738
-msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
-msgid "Dec"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:4999
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
+msgstr "דצמ׳"
 
-#: src/common/utils.c:4740
-msgctxt "For use by strftime (morning)"
-msgid "AM"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:5010
+msgid "For use by strftime (morning)|AM"
+msgstr "לפני חצות היום"
 
-#: src/common/utils.c:4741
-msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
-msgid "PM"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:5011
+msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
+msgstr "אחר הצהריים"
 
-#: src/common/utils.c:4742
-msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
-msgid "am"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:5012
+msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
+msgstr "לפני חצות היום"
 
-#: src/common/utils.c:4743
-msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
-msgid "pm"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:5013
+msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
+msgstr "אחר הצהריים"
 
-#: src/common/utils.c:4745
-msgctxt "For use by strftime (default date+time format)"
-msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
+#: src/common/utils.c:5020
+msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
 msgstr ""
 
-#: src/common/utils.c:4746
-msgctxt "For use by strftime (default date format)"
-msgid "%m/%d/%y"
+#: src/common/utils.c:5021
+msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
 msgstr ""
 
-#: src/common/utils.c:4747
-msgctxt "For use by strftime (default time format)"
-msgid "%H:%M:%S"
+#: src/common/utils.c:5022
+msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
 msgstr ""
 
-#: src/common/utils.c:4749
-msgctxt "For use by strftime (default 12-hour time format)"
-msgid "%I:%M:%S %p"
+#: src/common/utils.c:5024
+msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:556
-msgid "/_Add..."
-msgstr "/הוסף..."
-
-#: src/compose.c:557
-msgid "/_Remove"
-msgstr "/_הסר"
-
-#: src/compose.c:559
-#: src/folderview.c:299
-msgid "/_Properties..."
-msgstr "/מאפיינים..."
-
 #: src/compose.c:564
-#: src/mainwindow.c:791
-#: src/messageview.c:377
-msgid "/_Message"
-msgstr "/_הודעה"
-
-#: src/compose.c:565
-msgid "/_Message/S_end"
-msgstr "/_הודעה/_שלח"
-
-#: src/compose.c:567
-msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/_הודעה/שלח _אחר כך"
-
-#: src/compose.c:569
-#: src/compose.c:573
-#: src/compose.c:576
-#: src/mainwindow.c:801
-#: src/mainwindow.c:811
-#: src/mainwindow.c:824
-#: src/mainwindow.c:830
-#: src/mainwindow.c:850
-#: src/messageview.c:380
-#: src/messageview.c:388
-msgid "/_Message/---"
-msgstr "/_הודעה/---"
-
-#: src/compose.c:570
-msgid "/_Message/_Attach file"
-msgstr "/_הודעה/_צרף קובץ"
+msgid "_Add..."
+msgstr "הו_סף..."
 
-#: src/compose.c:571
-msgid "/_Message/_Insert file"
-msgstr "/_הודעה/_הוסף קובץ"
+#: src/compose.c:565 src/mh_gtk.c:361
+msgid "_Remove"
+msgstr "הס_ר"
 
-#: src/compose.c:572
-msgid "/_Message/Insert si_gnature"
-msgstr "/_הודעה/הוסף _חתימה"
+#: src/compose.c:567 src/folderview.c:234
+msgid "_Properties..."
+msgstr "_מאפיינים..."
 
-#: src/compose.c:574
-msgid "/_Message/_Save"
-msgstr "/_הודעה/_שמור"
+#: src/compose.c:574 src/mainwindow.c:501 src/messageview.c:213
+msgid "_Message"
+msgstr "_הודעה"
 
 #: src/compose.c:577
-msgid "/_Message/_Close"
-msgstr "/_הודעה/_סגור"
-
-#: src/compose.c:580
-msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/_עריכה/בטל"
-
-#: src/compose.c:581
-msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/_עריכה/בצע שוב"
-
-#: src/compose.c:582
-#: src/compose.c:670
-#: src/compose.c:673
-#: src/compose.c:679
-#: src/mainwindow.c:563
-#: src/messageview.c:229
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/_עריכה/_עריכה/---"
+msgid "_Spelling"
+msgstr "_איות"
+
+#: src/compose.c:579 src/compose.c:645
+msgid "_Options"
+msgstr "א_פשרויות"
 
 #: src/compose.c:583
-msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/_עריכה/_גזור"
+msgid "S_end"
+msgstr "_שלח"
 
+# שליחה _מאוחרת
 #: src/compose.c:584
-#: src/mainwindow.c:559
-#: src/messageview.c:227
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/_עריכה/_העתק"
-
-#: src/compose.c:585
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/_עריכה/הד_בק"
-
-#: src/compose.c:586
-msgid "/_Edit/Special paste"
-msgstr "/_עריכה/הדבקה מיוחדת"
+msgid "Send _later"
+msgstr "שלח _מאוחר יותר"
 
+# סיפוח
 #: src/compose.c:587
-msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
-msgstr "/_עריכה/הדבקה מיוחדת/כ_ציטוט"
+msgid "_Attach file"
+msgstr "_ספח קובץ"
 
-#: src/compose.c:589
-msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
-msgstr "/_עריכה/הדבקה מיוחדת/ב_מסגרת"
+# שיבוץ
+#: src/compose.c:588
+msgid "_Insert file"
+msgstr "שבץ _קובץ"
 
-#: src/compose.c:591
-msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
-msgstr "/_עריכה/הדבקה מיוחדת/_ללא עיצוב"
+#: src/compose.c:589
+msgid "Insert si_gnature"
+msgstr "שבץ _חתימה"
 
 #: src/compose.c:593
-#: src/mainwindow.c:560
-#: src/messageview.c:228
-msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/_עריכה/בחר ה_כל"
-
-#: src/compose.c:594
-msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/_עריכה/_מתקדם"
-
-#: src/compose.c:595
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr "/_עריכה/_מתקדם/עבור תו אחורה"
-
-#: src/compose.c:600
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr "/_עריכה/_מתקדם/עבור תו קדימה"
-
-#: src/compose.c:605
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr "/_עריכה/_מתקדם/עבור מילה אחורה"
-
-#: src/compose.c:610
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr "/_עריכה/_מתקדם/עבור מילה קדימה"
-
-#: src/compose.c:615
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr "/_עריכה/_מתקדם/ה/לתחילת שורה"
-
-#: src/compose.c:620
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr "/_עריכה/_מתקדם/עבור לסוף שורה"
-
-#: src/compose.c:625
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr "/_עריכה/_מתקדם/עבור לשורה קודמת"
+msgid "_Print"
+msgstr "הד_פס"
 
-#: src/compose.c:630
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr "/_עריכה/_מתקדם/עבור לשורה הבאה"
+# ביטו_ל ביצוע
+#: src/compose.c:598
+msgid "_Undo"
+msgstr "בט_ל"
 
-#: src/compose.c:635
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr "/_עריכה/_מתקדם/מחק תו אחורה"
+# ביצוע _חוזר
+#: src/compose.c:599
+msgid "_Redo"
+msgstr "ב_צע שוב"
 
-#: src/compose.c:640
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr "/_עריכה/_מתקדם/מחר תו קדימה"
-
-#: src/compose.c:645
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr "/_עריכה/_מתקדם/מחר מילה אחורה"
-
-#: src/compose.c:650
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr "/_עריכה/_מתקדם/מחק מילה קדימה"
+# CM is running on Win too
+#: src/compose.c:602
+msgid "Cu_t"
+msgstr "_גזור"
 
-#: src/compose.c:655
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr "/_עריכה/_מתקדם/מחק שורה"
+#: src/compose.c:606
+msgid "_Special paste"
+msgstr "_הדבקה מיוחדת"
 
-#: src/compose.c:660
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr "/_עריכה/_מתקדם/מחק שורה כולה"
+#: src/compose.c:607
+msgid "As _quotation"
+msgstr "כ_ציטטה"
 
-#: src/compose.c:665
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr "/_עריכה/_מתקדם/מחק עד סוף שורה"
+#: src/compose.c:608
+msgid "_Wrapped"
+msgstr "_כרוכה"
 
-#: src/compose.c:671
-msgid "/_Edit/_Find"
-msgstr "/_עריכה/_חפש"
+#: src/compose.c:609
+msgid "_Unwrapped"
+msgstr "_לא כרוכה"
 
-#: src/compose.c:674
-msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr "/_עריכה/_חפש/_מסגר פסקה נוכחית"
+#: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:534
+msgid "Select _all"
+msgstr "בחר ה_כל"
 
-#: src/compose.c:676
-msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/_עריכה/_חפש/מסגר כל השורות ה_ארוכות"
+#: src/compose.c:613
+msgid "A_dvanced"
+msgstr "_מתקדם"
 
-#: src/compose.c:678
-msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
-msgstr "/_עריכה/_מסגור אוטומטי"
+#: src/compose.c:614
+msgid "Move a character backward"
+msgstr "הזזת תו לאחור"
 
-#: src/compose.c:680
-msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/_עריכה/עריכה עם _עורך חיצוני"
-
-#: src/compose.c:683
-msgid "/_Spelling"
-msgstr "/_איות"
-
-#: src/compose.c:684
-msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr "/_איות/_בדוק הכל או בדוק קטע נבחר"
-
-#: src/compose.c:686
-msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr "/_איות/_סמן את כל טעויות האיות"
+#: src/compose.c:615
+msgid "Move a character forward"
+msgstr "הזזת תו לפנים"
 
-#: src/compose.c:688
-msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr "/_איות/בדוק _אחורה טעויות איות"
+#: src/compose.c:616
+msgid "Move a word backward"
+msgstr "הזזת מילה לאחור"
 
-#: src/compose.c:690
-msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr "/_איות/בדוק _קדימה טעויות איות"
+#: src/compose.c:617
+msgid "Move a word forward"
+msgstr "הזזת מילה לפנים"
 
-#: src/compose.c:692
-msgid "/_Spelling/---"
-msgstr "/_איות/---"
+#: src/compose.c:618
+msgid "Move to beginning of line"
+msgstr "הזזה אל תחילת שורה"
 
-#: src/compose.c:693
-msgid "/_Spelling/Options"
-msgstr "/_איות/אפשרויות"
+#: src/compose.c:619
+msgid "Move to end of line"
+msgstr "הזזה אל סוף שורה"
 
-#: src/compose.c:696
-msgid "/_Options"
-msgstr "/_אפשרויות"
+#: src/compose.c:620
+msgid "Move to previous line"
+msgstr "הזזה אל שורה קודמת"
 
-#: src/compose.c:697
-msgid "/_Options/Reply _mode"
-msgstr "/_אפשרויות/_מצב מענה"
+#: src/compose.c:621
+msgid "Move to next line"
+msgstr "הזזה אל שורה באה"
 
-#: src/compose.c:698
-msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
-msgstr "/_אפשרויות/_מצב מענה/_רגיל"
+#: src/compose.c:622
+msgid "Delete a character backward"
+msgstr "מחיקת תו לאחור"
 
-#: src/compose.c:699
-msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
-msgstr "/_אפשרויות/_מצב מענה/ה_כל"
+#: src/compose.c:623
+msgid "Delete a character forward"
+msgstr "מחיקת תו לפנים"
 
-#: src/compose.c:700
-msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
-msgstr "/_אפשרויות/_מצב מענה/_שולח"
+#: src/compose.c:624
+msgid "Delete a word backward"
+msgstr "מחיקת מילה לאחור"
 
-#: src/compose.c:701
-msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
-msgstr "/_אפשרויות/_מצב מענה/_רשימת תפוצה"
+#: src/compose.c:625
+msgid "Delete a word forward"
+msgstr "מחיקת מילה לפנים"
 
-#: src/compose.c:702
-#: src/compose.c:707
-#: src/compose.c:714
-#: src/compose.c:716
-#: src/compose.c:718
-msgid "/_Options/---"
-msgstr "/_אפשרויות/---"
+#: src/compose.c:626
+msgid "Delete line"
+msgstr "מחיקת שורה"
 
-#: src/compose.c:703
-msgid "/_Options/Privacy _System"
-msgstr "/_אפשרויות/מערכת _פרטית"
+#: src/compose.c:627
+msgid "Delete to end of line"
+msgstr "מחיקה אל סוף שורה"
 
-#: src/compose.c:704
-msgid "/_Options/Privacy _System/None"
-msgstr "/_אפשרויות/מערכת _פרטית/ללא"
+#: src/compose.c:630 src/messageview.c:230
+msgid "_Find"
+msgstr "_מצא"
 
-#: src/compose.c:705
-msgid "/_Options/Si_gn"
-msgstr "/_אפשרויות/ח_תימה"
+#: src/compose.c:633
+msgid "_Wrap current paragraph"
+msgstr "_כרוך פסקה נוכחית"
 
-#: src/compose.c:706
-msgid "/_Options/_Encrypt"
-msgstr "/_אפשרויות/_הצפנה"
+#: src/compose.c:634
+msgid "Wrap all long _lines"
+msgstr "כרוך _שורות ארוכות"
 
-#: src/compose.c:708
-msgid "/_Options/_Priority"
-msgstr "/_אפשרויות/_עדיפות"
+#: src/compose.c:636
+msgid "Edit with e_xternal editor"
+msgstr "ערוך בעזרת עורך חי_צוני"
 
-#: src/compose.c:709
-msgid "/_Options/Priority/_Highest"
-msgstr "/_אפשרויות/_עדיפות/ה_כי גבוהה"
+#: src/compose.c:639
+msgid "_Check all or check selection"
+msgstr "_בדוק הכל או בדוק בחירה"
 
-#: src/compose.c:710
-msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
-msgstr "/_אפשרויות/_עדיפות/ג_בוהה"
+#: src/compose.c:640
+msgid "_Highlight all misspelled words"
+msgstr "_הדגש את כל המילים שאויתו באופן שגוי"
 
-#: src/compose.c:711
-msgid "/_Options/Priority/_Normal"
-msgstr "/_אפשרויות/_עדיפות/_רגילה"
+#: src/compose.c:641
+msgid "Check _backwards misspelled word"
+msgstr "בדוק _אחורנית עבור מילים שאויתו באופן שגוי"
 
-#: src/compose.c:712
-msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
-msgstr "/_אפשרויות/_עדיפות/נ_מוכה"
+#: src/compose.c:642
+msgid "_Forward to next misspelled word"
+msgstr "בדוק ה_לאה עבור המילה הבאה שאויתה באופן שגוי"
 
-#: src/compose.c:713
-msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
-msgstr "/_אפשרויות/_עדיפות/הכי _נמוכה"
+#: src/compose.c:650
+msgid "Reply _mode"
+msgstr "_צורת מענה"
 
-#: src/compose.c:715
-msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
-msgstr "/_אפשרויות/_בקש אישור קבלה"
+#: src/compose.c:652
+msgid "Privacy _System"
+msgstr "מערכת _פרטיות"
 
-#: src/compose.c:717
-msgid "/_Options/Remo_ve references"
-msgstr "/_אפשרויות/ה_סר התייחסות"
+#: src/compose.c:657
+msgid "_Priority"
+msgstr "_עדיפות"
 
-#: src/compose.c:724
-msgid "/_Options/Character _encoding"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים"
+#: src/compose.c:659 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:266
+msgid "Character _encoding"
+msgstr "_קידוד תווים"
 
-#: src/compose.c:725
-msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/_אוטומטי"
+#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:271
+msgid "Western European"
+msgstr "מערב אירופאי"
 
-#: src/compose.c:727
-#: src/compose.c:733
-msgid "/_Options/Character _encoding/---"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/---"
+#: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:272
+msgid "Baltic"
+msgstr "בלטי"
 
-#: src/compose.c:729
-msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ASCII (US-ASC_II)"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/אסקי 7 ביט (US-ASC_II)"
+#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:273
+msgid "Hebrew"
+msgstr "עברי"
 
-#: src/compose.c:731
-msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/יוניקוד (_UTF-8)"
+#: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:274
+msgid "Arabic"
+msgstr "ערבי"
 
-#: src/compose.c:735
-msgid "/_Options/Character _encoding/Western European"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/מערב אירופה"
+#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:275
+msgid "Cyrillic"
+msgstr "קירילי"
 
-#: src/compose.c:736
-msgid "/_Options/Character _encoding/Western European/ISO-8859-_1"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/מערב אירופה/ISO-8859-_1"
+#: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:276
+msgid "Japanese"
+msgstr "יפני"
 
-#: src/compose.c:738
-msgid "/_Options/Character _encoding/Western European/ISO-8859-15"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/מערב אירופה/ISO-8859-15"
+#: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:277
+msgid "Chinese"
+msgstr "סיני"
 
-#: src/compose.c:740
-msgid "/_Options/Character _encoding/Western European/Windows-1252"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/מערב אירופה/Windows-1252"
+#: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:278
+msgid "Korean"
+msgstr "קוריאני"
 
-#: src/compose.c:743
-msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/מרכז אירופה (ISO-8859-_2)"
+#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:279
+msgid "Thai"
+msgstr "תאילנדי"
 
-#: src/compose.c:746
-msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/בלטית"
+#: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:315
+msgid "_Address book"
+msgstr "_ספר כתובות"
 
-#: src/compose.c:747
-msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic/ISO-8859-13"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/בלטית/ISO-8859-13"
+#: src/compose.c:677
+msgid "_Template"
+msgstr "_תבנית"
 
-#: src/compose.c:749
-msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic/ISO-8859-_4"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/בלטית/ISO-8859-_4"
+#: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:745 src/messageview.c:336
+msgid "Actio_ns"
+msgstr "_פעולות"
 
-#: src/compose.c:752
-msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/יוונית (ISO-8859-_7)"
+#: src/compose.c:688
+msgid "Aut_o wrapping"
+msgstr "כריכה _אוטומטית"
 
-#: src/compose.c:755
-msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/עברית"
+#: src/compose.c:689
+msgid "Auto _indent"
+msgstr "ה_זחה אוטומטית"
 
-#: src/compose.c:756
-msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew/ISO-8859-_8"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/עברית/ISO-8859-_8"
+#: src/compose.c:690
+msgid "Si_gn"
+msgstr "_חתימה"
 
-#: src/compose.c:758
-msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew/Windows-1255"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/עברית/Windows-1255"
+#: src/compose.c:691
+msgid "_Encrypt"
+msgstr "ה_צפנה"
 
-#: src/compose.c:761
-msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/ערבית"
+#: src/compose.c:692
+msgid "_Request Return Receipt"
+msgstr "_בקש קבלת מסירה"
 
-#: src/compose.c:762
-msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic/ISO-8859-_6"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/ערבית/ISO-8859-_6"
-
-#: src/compose.c:764
-msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic/Windows-1256"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/ערבית/Windows-1256"
-
-#: src/compose.c:767
-msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/טורקית (ISO-8859-_9)"
-
-#: src/compose.c:770
-msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/סירילית"
-
-#: src/compose.c:771
-msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic/ISO-8859-_5"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/סירילית/ISO-8859-_5"
-
-#: src/compose.c:773
-msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic/KOI8-_R"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/סירילית/KOI8-_R"
-
-#: src/compose.c:775
-msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic/KOI8-U"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/סירילית/KOI8-U"
-
-#: src/compose.c:777
-msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic/Windows-1251"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/סירילית/Windows-1251"
-
-#: src/compose.c:780
-msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/יפנית"
-
-#: src/compose.c:781
-msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese/ISO-2022-_JP"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/יפנית/ISO-2022-_JP"
+#: src/compose.c:693
+msgid "Remo_ve references"
+msgstr "הסר _מראי מקום"
 
-#: src/compose.c:783
-msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese/ISO-2022-JP-2"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/יפנית/ISO-2022-JP-2"
+#: src/compose.c:694
+msgid "Show _ruler"
+msgstr "הצג _סרגל"
 
-#: src/compose.c:785
-msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese/_EUC-JP"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/יפנית/_EUC-JP"
+#: src/compose.c:699 src/compose.c:709
+msgid "_Normal"
+msgstr "_רגילה"
 
-#: src/compose.c:787
-msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese/_Shift__JIS"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/יפנית/_Shift__JIS"
+#: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:304
+msgid "_All"
+msgstr "_כולם"
 
-#: src/compose.c:790
-msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/סינית"
+#: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:305
+msgid "_Sender"
+msgstr "_ממען"
 
-#: src/compose.c:791
-msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese/Simplified (_GB2312)"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/סינית/Simplified (_GB2312)"
+#: src/compose.c:702
+msgid "_Mailing-list"
+msgstr "_רשימת-דיוור"
 
-#: src/compose.c:793
-msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese/Simplified (GBK)"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/סינית/Simplified (GBK)"
+#: src/compose.c:707
+msgid "_Highest"
+msgstr "_גבוהה ביותר"
 
-#: src/compose.c:795
-msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese/Traditional (_Big5)"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/סינית/Traditional (_Big5)"
+#: src/compose.c:708
+msgid "Hi_gh"
+msgstr "ג_בוהה"
 
-#: src/compose.c:797
-msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese/Traditional (EUC-_TW)"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/סינית/Traditional (EUC-_TW)"
+#: src/compose.c:710
+msgid "Lo_w"
+msgstr "_נמוכה"
 
-#: src/compose.c:800
-msgid "/_Options/Character _encoding/Korean"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/קוריאנית"
+#: src/compose.c:711
+msgid "_Lowest"
+msgstr "נ_מוכה ביותר"
 
-#: src/compose.c:801
-msgid "/_Options/Character _encoding/Korean/EUC-_KR"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/קוריאנית/EUC-_KR"
+#: src/compose.c:716 src/mainwindow.c:861 src/messageview.c:353
+msgid "_Automatic"
+msgstr "_אוטומטי"
 
-#: src/compose.c:803
-msgid "/_Options/Character _encoding/Korean/ISO-2022-KR"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/קוריאנית/ISO-2022-KR"
+#: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:862 src/messageview.c:354
+msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
+msgstr "‫7bit ASCII ‫(US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:806
-msgid "/_Options/Character _encoding/Thai"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/טאי"
+#: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:863 src/messageview.c:355
+msgid "Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "קידוד אוניברסלי (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:807
-msgid "/_Options/Character _encoding/Thai/TIS-620"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תוויםטאי/TIS-620"
+#: src/compose.c:722 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:359
+msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "מרכז אירופאי (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:809
-msgid "/_Options/Character _encoding/Thai/Windows-874"
-msgstr "/_אפשרויות/_קידוד תווים/טאי/Windows-874"
+#: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:870 src/messageview.c:362
+msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "יווני (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:813
-msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr "/_כלים/הצג _סרגל"
+#: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:875 src/messageview.c:367
+msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "טורקי (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:814
-#: src/messageview.c:395
-msgid "/_Tools/_Address book"
-msgstr "/_כלים/_פנקס כתובות"
-
-#: src/compose.c:815
-msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr "/_כלים/_תבנית"
-
-#: src/compose.c:816
-#: src/mainwindow.c:890
-#: src/messageview.c:422
-msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr "/_כלים/פ_עולות"
+#: src/compose.c:1033
+msgid "New message From format error."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1122
-#: src/quote_fmt.c:421
+#: src/compose.c:1125
 msgid "New message subject format error."
-msgstr "תקלה בעיצוב נושא הודעה חדש"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1152
-#: src/quote_fmt.c:424
+#: src/compose.c:1156 src/quote_fmt.c:562
 #, c-format
-msgid "New message body format error at line %d."
-msgstr ""
+msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
+msgstr "לגוף של התבנית \"הודעה חדשה\" יש שגיאה בשורה %d."
 
-#: src/compose.c:1347
+#: src/compose.c:1412
 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
-msgstr ""
+msgstr "לא ניתן לענות. הדוא״ל המקורי כפי הנראה לא קיים."
+
+#: src/compose.c:1595 src/quote_fmt.c:579
+msgid ""
+"The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
+"address."
+msgstr "השדה \"From\" של התבנית \"Reply\" מכיל כתובת דוא״ל שגויה."
 
-#: src/compose.c:1538
-#: src/quote_fmt.c:440
+#: src/compose.c:1643 src/quote_fmt.c:582
 #, c-format
-msgid "Message reply format error at line %d."
-msgstr ""
+msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
+msgstr "לגוף של התבנית \"מענה\" יש שגיאה בשורה %d."
+
+#: src/compose.c:1779 src/compose.c:1971 src/quote_fmt.c:599
+msgid ""
+"The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
+"address."
+msgstr "השדה \"From\" של התבנית \"Forward\" מכיל כתובת דוא״ל שגויה."
 
-#: src/compose.c:1674
-#: src/quote_fmt.c:456
+#: src/compose.c:1839 src/quote_fmt.c:602
 #, c-format
-msgid "Message forward format error at line %d."
-msgstr ""
+msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
+msgstr "לגוף של התבנית \"קידום\" יש שגיאה בשורה %d."
 
-#: src/compose.c:1797
+#: src/compose.c:2013
 msgid "Fw: multiple emails"
-msgstr "העבר: כתובות דואר מרובות"
+msgstr "Fw: הודעות דואר מרובות"
 
-#: src/compose.c:2205
+#: src/compose.c:2455
 #, c-format
-msgid "Message redirect format error at line %d."
-msgstr ""
+msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
+msgstr "לגוף של התבנית \"הכוונה מחודשת\" יש שגיאה בשורה %d."
 
-#: src/compose.c:2270
-#: src/gtk/headers.h:13
+#: src/compose.c:2521 src/gtk/headers.h:13
 msgid "Cc:"
-msgstr "×\94עתק ×\9c×\99×\93×\99×¢×\94:"
+msgstr "×¢×\95תק:"
 
-#: src/compose.c:2273
-#: src/gtk/headers.h:14
+#: src/compose.c:2524 src/gtk/headers.h:14
 msgid "Bcc:"
-msgstr "×\94עתק ×\9e×\95סתר:"
+msgstr "×¢×\95תק ×¡×\9e×\95×\99:"
 
-#: src/compose.c:2276
-#: src/gtk/headers.h:11
+#: src/compose.c:2527 src/gtk/headers.h:11
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "×\94ש×\91-ל:"
+msgstr "×\9e×¢× ×\94\90ל:"
 
-#: src/compose.c:2279
+#: src/compose.c:2530 src/compose.c:4808 src/compose.c:4810
 #: src/gtk/headers.h:32
 msgid "Newsgroups:"
-msgstr ""
+msgstr "קבוצות דיונים:"
 
-#: src/compose.c:2282
-#: src/gtk/headers.h:33
+#: src/compose.c:2533 src/gtk/headers.h:33
 msgid "Followup-To:"
-msgstr "העבר-ל:"
+msgstr "המשך-אל:"
+
+#: src/compose.c:2536 src/gtk/headers.h:16
+msgid "In-Reply-To:"
+msgstr "ב-מענה-אל:"
 
-#: src/compose.c:2286
-#: src/gtk/headers.h:12
-#: src/summary_search.c:363
+#: src/compose.c:2540 src/compose.c:4805 src/compose.c:4813
+#: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:395
 msgid "To:"
 msgstr "אל:"
 
-#: src/compose.c:2477
+# הימור
+#: src/compose.c:2746
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
-msgstr ""
+msgstr "לא ניתן לספח קובץ (המרת מערך תווים נכשלה)."
 
-#: src/compose.c:2483
+#: src/compose.c:2752
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -2087,162 +1851,196 @@ msgid_plural ""
 "The following files have been attached: \n"
 "%s"
 msgstr[0] ""
+"הקובץ הבא סופח: \n"
+"%s"
 msgstr[1] ""
+"הקבצים הבאים סופחו: \n"
+"%s"
 
-#: src/compose.c:2722
-msgid "Quote mark format error."
-msgstr ""
+#: src/compose.c:3025
+msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
+msgstr "\"סימן ציטטה\" של התבנית הינו שגוי."
+
+#: src/compose.c:3513
+#, c-format
+msgid "Could not get size of file '%s'."
+msgstr "לא היה ניתן להשיג גודל של קובץ '%s'."
+
+#: src/compose.c:3524
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
+"want to do that?"
+msgstr "בחרת לשבץ קובץ של %s בתוך גוף ההודעה. האם אכן ברצונך לעשות זאת?"
+
+#: src/compose.c:3527
+msgid "Are you sure?"
+msgstr "האם אתה בטוח?"
+
+#: src/compose.c:3528 src/compose.c:10922
+msgid "+_Insert"
+msgstr "+_שיבוץ"
 
-#: src/compose.c:3336
+#: src/compose.c:3638
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "×\94ק×\95×\91×¥ %s ×¨×\99ק"
+msgstr "ק×\95×\91×¥ %s ×\94×\99× ×\95 ×¨×\99ק."
 
-#: src/compose.c:3340
+#: src/compose.c:3642
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c ×\9cקר×\95×\90 %s"
+msgstr "×\9c×\90 × ×\99ת×\9f ×\9cקר×\95×\90 %s."
 
-#: src/compose.c:3367
+#: src/compose.c:3669
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "הודעה: %s"
 
-#: src/compose.c:4277
+#: src/compose.c:4657
 msgid " [Edited]"
-msgstr " [נער×\9a]"
+msgstr " [ער×\95×\9b×\94]"
 
-#: src/compose.c:4284
+#: src/compose.c:4664
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - יצירת הודעה%s"
+msgstr "‫%s - הלחנת הודעה%s"
 
-#: src/compose.c:4287
+#: src/compose.c:4667
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
-msgstr "[×\9c×\9c×\90 × ×\95ש×\90] - ×\99צ×\99רת הודעה%s"
+msgstr "[×\90×\99×\9f × ×\95ש×\90] - ×\94×\9c×\97× ת הודעה%s"
 
-#: src/compose.c:4289
+#: src/compose.c:4669
 msgid "Compose message"
-msgstr "×\99צ×\99רת הודעה"
+msgstr "×\94×\9c×\97× ת הודעה"
 
-#: src/compose.c:4316
-#: src/messageview.c:725
+#: src/compose.c:4696 src/messageview.c:909
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
+"חשבון לשליחת דואר אינו מצוין.\n"
+"אנא בחר חשבון דואר לפני שליחה."
 
-#: src/compose.c:4510
-#: src/compose.c:4542
-#: src/compose.c:4584
-#: src/prefs_account.c:3011
-#: src/toolbar.c:419
-#: src/toolbar.c:436
+#: src/compose.c:4904 src/compose.c:4936 src/compose.c:4978
+#: src/prefs_account.c:3237 src/toolbar.c:398 src/toolbar.c:416
 msgid "Send"
 msgstr "שליחה"
 
-#: src/compose.c:4511
+#: src/compose.c:4905
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
-msgstr "×\94× ×\9e×¢×\9f ×\94×\99×\97×\99×\93 ×\94×\95×\90 ×\94עתק ×\9c×\99×\93×\99×¢×\94. לשלוח בכל זאת?"
+msgstr "×\94×\9eק×\91×\9c ×\94×\99×\97×\99×\93 ×\94×\99× ×\95 ×\9bת×\95×\91ת CC ×\9eשת×\9e×\98ת. לשלוח בכל זאת?"
 
-#: src/compose.c:4512
-#: src/compose.c:4544
-#: src/compose.c:4577
-#: src/compose.c:5085
+#: src/compose.c:4906 src/compose.c:4938 src/compose.c:4971 src/compose.c:5487
 msgid "+_Send"
-msgstr "+_ש×\9c×\99×\97×\94"
+msgstr "+_ש×\9c×\97"
 
-#: src/compose.c:4543
+#: src/compose.c:4937
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
-msgstr "×\94× ×\9e×¢×\9f ×\94×\99×\97×\99×\93 ×\94×\95×\90 ×\94עתק × ×¡×ª×¨. לשלוח בכל זאת?"
+msgstr "×\94×\9eק×\91×\9c ×\94×\99×\97×\99×\93 ×\94×\99× ×\95 ×\9bת×\95×\91ת BCC ×\9eשת×\9e×\98ת. לשלוח בכל זאת?"
 
-#: src/compose.c:4560
+#: src/compose.c:4954
 msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "×\9c×\90 ×¦×\95×\99×\9f × ×\9e×¢×\9f"
+msgstr "×\9eק×\91×\9c ×\90×\99× ×\95 ×\9eצ×\95×\99×\9f."
 
-#: src/compose.c:4579
+#: src/compose.c:4973
 msgid "+_Queue"
-msgstr "+_×\91ת×\95ר"
+msgstr "+_תור"
 
-#: src/compose.c:4580
+#: src/compose.c:4974
 #, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
-msgstr "× ×\95ש×\90 ריק. %s"
+msgstr "×\94× ×\95ש×\90 ×\94×\99× ×\95 ריק. %s"
 
-#: src/compose.c:4581
+#: src/compose.c:4975
 msgid "Send it anyway?"
-msgstr "×\9cש×\9c×\95×\97 ×\91×\9b×\9c זאת?"
+msgstr "×\9cש×\9c×\95×\97 ×\9c×\9eר×\95ת זאת?"
 
-#: src/compose.c:4582
+# להעמיד בתור
+#: src/compose.c:4976
 msgid "Queue it anyway?"
-msgstr "×\9c×\94×¢×\91×\99ר ×\9cת×\95ר ×\91×\9b×\9c זאת?"
+msgstr "×\9c×\94ש×\99×\9d ×\91ת×\95ר ×\9c×\9eר×\95ת זאת?"
 
-#: src/compose.c:4584
-#: src/toolbar.c:437
+#: src/compose.c:4978 src/toolbar.c:417
 msgid "Send later"
-msgstr "ש×\9c×\97 ×\90×\97ר-×\9b×\9a"
+msgstr "ש×\9c×\99×\97×\94 ×\9e×\90×\95×\97רת"
 
-#: src/compose.c:4632
-#: src/compose.c:8538
+#: src/compose.c:5026 src/compose.c:9545
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "Charset conversion failed."
 msgstr ""
+"לא היה ניתן להשים הודעה בתור לשליחה:\n"
+"\n"
+"המרת מערך תווים נכשלה."
 
-#: src/compose.c:4635
-#: src/compose.c:8541
+#: src/compose.c:5029 src/compose.c:9548
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "Couldn't get recipient encryption key."
 msgstr ""
+"לא היה ניתן להשים הודעה בתור לשליחה:\n"
+"\n"
+"לא היה ניתן להשיג מפתח הצפנה של מקבל."
 
-#: src/compose.c:4641
-#: src/compose.c:8535
+#: src/compose.c:5035 src/compose.c:9542
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "Signature failed: %s"
 msgstr ""
+"לא היה ניתן להשים הודעה בתור לשליחה:\n"
+"\n"
+"חתימה נכשלה: %s"
 
-#: src/compose.c:4644
+#: src/compose.c:5038
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "%s."
 msgstr ""
+"לא היה ניתן להשים הודעה בתור לשליחה:\n"
+"\n"
+"%s."
 
-#: src/compose.c:4646
+#: src/compose.c:5040
 msgid "Could not queue message for sending."
-msgstr "×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c ×\9c×\94×¢×\91×\99ר ×\9cת×\95ר ×\90ת ×\94×\94×\95×\93×¢×\94 ×\9cש×\9c×\99×\97×\94"
+msgstr "×\9c×\90 ×\94×\99×\94 × ×\99ת×\9f ×\9c×\94ש×\99×\9d ×\94×\95×\93×¢×\94 ×\91ת×\95ר ×\9cש×\9c×\99×\97×\94."
 
-#: src/compose.c:4661
-#: src/compose.c:4721
+#: src/compose.c:5055 src/compose.c:5115
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
+"ההודעה הוכנסה לתור אך לא היתה ניתנת לשליחה.\n"
+"נסה את \"שלח הודעות בהמתנה\" מן התפריט הראשי ונסה שוב."
 
-#: src/compose.c:4717
+# נצל
+#: src/compose.c:5111
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
+"%s\n"
+"נסה את \"שלח הודעות בהמתנה\" מן התפריט הראשי ונסה שוב."
 
-#: src/compose.c:5082
+#: src/compose.c:5484
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
 "to the specified %s charset.\n"
 "Send it as %s?"
 msgstr ""
+"לא ניתן להמיר את קידוד מערך התווים של ההודעה \n"
+"אל מערך התווים %s המצוין.\n"
+"שלח זאת כהודעה %s?"
 
-#: src/compose.c:5141
+#: src/compose.c:5542
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2250,333 +2048,380 @@ msgid ""
 "\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
+"שורה %d חוצה את אורך גבול הודעה (998 בתים).\n"
+"התכולות של ההודעה עשויות להינתק בעיצומה אל המסירה.\n"
+"\n"
+"לשלוח למרות זאת?"
 
-#: src/compose.c:5302
+#: src/compose.c:5723
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "אזהרת הצפנה"
 
-#: src/compose.c:5303
+#: src/compose.c:5724
 msgid "+C_ontinue"
 msgstr "+ה_משך"
 
-#: src/compose.c:5358
+#: src/compose.c:5773
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr "אין חשבון זמין לשליחת הודעות"
+msgstr "אין חשבון זמין עבור שליחת דואר!"
+
+#: src/compose.c:5782
+msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
+msgstr "חשבון נבחר אינו NNTP: פרסום הינו בלתי אפשרי."
+
+#: src/compose.c:6011
+#, c-format
+msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
+msgstr "תצריף %s לא קיים כבר. להתעלם?"
+
+#: src/compose.c:6012
+msgid "Cancel sending"
+msgstr "ביטול שליחה"
+
+# check
+#: src/compose.c:6012
+msgid "Ignore attachment"
+msgstr "התעלם מן תצריף"
 
-#: src/compose.c:5368
-msgid "No account for posting news available!"
-msgstr "אין חשבון זמין להעברת חדשות"
+#: src/compose.c:6051
+#, c-format
+msgid "Original %s part"
+msgstr "אזור %s מקורי"
 
-#: src/compose.c:6060
+#: src/compose.c:6582
 msgid "Add to address _book"
-msgstr "הוסף ל_פנקס כתובות"
+msgstr "הוסף אל _ספר כתובות"
+
+#: src/compose.c:6728
+msgid "Delete entry contents"
+msgstr "מחק תכולות רשומה"
 
-#: src/compose.c:6134
+#: src/compose.c:6732
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
-msgstr "×\94שת×\9eש ×\91-<tab> ×\9c×\94ש×\9c×\9e×\94 ×\90×\95×\98×\95×\9e×\98×\99ת ×\9eפנקס ×\94כתובות"
+msgstr "×\91×\90פשר×\95ת×\9a ×\9c×\94ק×\99ש ×¢×\9c <tab> ×\9c×\94ש×\9c×\9e×\94 ×\90×\95×\98×\95×\9e×\98×\99ת ×\9e×\9f ×¡×¤×¨ כתובות"
 
-#: src/compose.c:6282
+#: src/compose.c:6952
 msgid "Mime type"
-msgstr "סוג Mime"
-
-#: src/compose.c:6288
-#: src/compose.c:6591
-#: src/mimeview.c:253
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405
-#: src/prefs_matcher.c:587
-#: src/prefs_summary_column.c:88
-#: src/summaryview.c:550
+msgstr "טיפוס Mime"
+
+#: src/compose.c:6958 src/mimeview.c:283 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
+#: src/prefs_matcher.c:620 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
 msgid "Size"
 msgstr "גודל"
 
-#: src/compose.c:6358
+#: src/compose.c:7028
 msgid "Save Message to "
 msgstr "שמור הודעה אל "
 
-#: src/compose.c:6380
-#: src/editjpilot.c:289
-#: src/editldap.c:536
-#: src/editvcard.c:202
-#: src/export.c:172
-#: src/import.c:171
-#: src/importmutt.c:244
-#: src/importpine.c:243
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:210
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:423
-#: src/prefs_spelling.c:198
+#: src/compose.c:7057 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
+#: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
+#: src/importpine.c:238 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
 msgid "_Browse"
-msgstr "_סייר"
-
-#: src/compose.c:6590
-#: src/compose.c:7945
-msgid "MIME type"
-msgstr "סוג Mime"
+msgstr "   _עיון   "
 
-#: src/compose.c:6670
+#: src/compose.c:7545
 msgid "Hea_der"
-msgstr "×\9b×\95_תרת"
+msgstr "ת_ק×\95ר×\94"
 
-#: src/compose.c:6675
+#: src/compose.c:7550
 msgid "_Attachments"
-msgstr "_×\9eצ×\95רפים"
+msgstr "_תצר×\99פים"
 
-#: src/compose.c:6689
+#: src/compose.c:7564
 msgid "Othe_rs"
-msgstr "אח_רים"
+msgstr "_אחרים"
 
-#: src/compose.c:6704
-#: src/gtk/headers.h:18
-#: src/summary_search.c:370
+#: src/compose.c:7579 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:402
 msgid "Subject:"
 msgstr "נושא:"
 
-#: src/compose.c:6913
+#: src/compose.c:7804
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"בודק איות לא יכול היה להתחיל.\n"
+"%s"
 
-#: src/compose.c:7031
+#: src/compose.c:7917
 #, c-format
 msgid "From: <i>%s</i>"
-msgstr "מ: <i>%s</i>"
+msgstr "מאת: <i>%s</i>"
 
-#: src/compose.c:7065
+#: src/compose.c:7951
 msgid "Account to use for this email"
-msgstr "×\97ש×\91×\95×\9f ×\9cש×\99×\9e×\95ש ×¢×\91×\95ר ×\93×\95×\90ר זה"
+msgstr "×\97ש×\91×\95×\9f ×\9cש×\99×\9e×\95ש ×¢×\91×\95ר ×\93×\95×\90×´×\9c זה"
 
-#: src/compose.c:7067
+#: src/compose.c:7953
 msgid "Sender address to be used"
-msgstr "×\9bת×\95×\91ת ×©×\95×\9c×\97 לשימוש"
+msgstr "×\9bת×\95×\91ת ×\9e×\9e×¢×\9f לשימוש"
 
-#: src/compose.c:7226
+#: src/compose.c:8117
 #, c-format
-msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
+msgid ""
+"The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
+"encrypt this message."
 msgstr ""
+"מערכת הפרטיות '%s' לא ניתנת היתה להיטען. לא תהיה ביכולתך לחתום או להצפין את "
+"הודעה זו."
+
+#: src/compose.c:8217
+msgid "_None"
+msgstr "_ללא"
 
-#: src/compose.c:7424
-#: src/prefs_template.c:664
+#: src/compose.c:8318 src/prefs_template.c:749
 #, c-format
-msgid "Template body format error at line %d."
+msgid "The body of the template has an error at line %d."
+msgstr "גוף התבנית מכיל שגיאה בשורה %d."
+
+#: src/compose.c:8434
+msgid "Template From format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:7535
-#: src/prefs_template.c:703
+#: src/compose.c:8452
 msgid "Template To format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:7553
-#: src/prefs_template.c:709
+#: src/compose.c:8470
 msgid "Template Cc format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:7571
-#: src/prefs_template.c:715
+#: src/compose.c:8488
 msgid "Template Bcc format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:7590
-#: src/prefs_template.c:721
+#: src/compose.c:8507
 msgid "Template subject format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:7839
+#: src/compose.c:8771
 msgid "Invalid MIME type."
-msgstr "ס×\95×\92 Mime ×\9c×\90 ×ª×§×\99×\9f"
+msgstr "×\98×\99פ×\95ס MIME ×©×\92×\95×\99."
 
-#: src/compose.c:7854
+#: src/compose.c:8786
 msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr ""
+msgstr "קובץ אינו קיים או שהינו ריק."
 
-#: src/compose.c:7927
+#: src/compose.c:8860
 msgid "Properties"
 msgstr "מאפיינים"
 
-#: src/compose.c:7978
+#: src/compose.c:8877
+msgid "MIME type"
+msgstr "טיפוס MIME"
+
+#: src/compose.c:8910
 msgid "Encoding"
 msgstr "קידוד"
 
-#: src/compose.c:7998
+#: src/compose.c:8930
 msgid "Path"
 msgstr "נתיב"
 
-#: src/compose.c:7999
+#: src/compose.c:8931
 msgid "File name"
 msgstr "שם קובץ"
 
-#: src/compose.c:8182
+#: src/compose.c:9123
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 "Force terminating the process?\n"
 "process group id: %d"
 msgstr ""
+"העורך החיצוני עדיין עובד.\n"
+"כפיית סיום התהליך?\n"
+"process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:8224
-msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:8505
-#: src/messageview.c:956
+#: src/compose.c:9511 src/messageview.c:1115
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
-msgstr ""
+msgstr "‏Claws Mail זקוק לגישת רשת עבודה על מנת לשלוח את דוא״ל זה."
 
-#: src/compose.c:8530
+#: src/compose.c:9537
 msgid "Could not queue message."
-msgstr "×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c ×\9c×\93×\97×\95×£ ×\9cת×\95ר ×\94×\95×\93×¢×\94"
+msgstr "×\9c×\90 ×\94×\99×\94 × ×\99ת×\9f ×\9c×\94ש×\99×\9d ×\94×\95×\93×¢×\94 ×\91ת×\95ר."
 
-#: src/compose.c:8532
+#: src/compose.c:9539
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
 "\n"
 "%s."
 msgstr ""
+"לא היה ניתן להשים הודעה בתור:\n"
+"\n"
+"%s."
 
-#: src/compose.c:8692
+#: src/compose.c:9707
 msgid "Could not save draft."
-msgstr "×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c ×\9cש×\9e×\95ר ×\9c×\98×\99×\95×\98×\95ת"
+msgstr "×\9c×\90 ×\94×\99×\94 × ×\99ת×\9f ×\9cש×\9e×\95ר ×\98×\99×\95×\98×\94."
 
-#: src/compose.c:8696
+#: src/compose.c:9711
 msgid "Could not save draft"
-msgstr "×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c ×\9cש×\9e×\95ר ×\9c×\98×\99×\95×\98×\95ת"
+msgstr "×\9c×\90 ×\94×\99×\94 × ×\99ת×\9f ×\9cש×\9e×\95ר ×\98×\99×\95×\98×\94"
 
-#: src/compose.c:8697
+#: src/compose.c:9712
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
 msgstr ""
+"לא היה ניתן לשמור טיוטה.\n"
+"האם ברצונך לבטל יציאה או לסלק את דואר זה?"
 
-#: src/compose.c:8699
+#: src/compose.c:9714
 msgid "_Cancel exit"
-msgstr "_×\91×\98ל יציאה"
+msgstr "_×\91×\99×\98×\95ל יציאה"
 
-#: src/compose.c:8699
+#: src/compose.c:9714
 msgid "_Discard email"
-msgstr "_×\91×\98×\9c דואר"
+msgstr "_ס×\9cק דואר"
 
-#: src/compose.c:8853
-#: src/compose.c:8867
+#: src/compose.c:9874 src/compose.c:9888
 msgid "Select file"
-msgstr "×\91×\97ר קובץ"
+msgstr "×\91×\97×\99רת קובץ"
 
-#: src/compose.c:8880
+#: src/compose.c:9902
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
-msgstr "×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c ×\9cקר×\95×\90 ×\90ת ×\94ק×\95×\91×¥ %s"
+msgstr "ק×\95×\91×¥ '%s' ×\9c×\90 ×\94×\99×\94 ×\99×\9b×\95×\9c ×\9c×\94×\99קר×\90."
 
-#: src/compose.c:8882
-#, c-format
+#: src/compose.c:9904
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
 msgstr ""
+"קובץ '%s' מכיל תווים שגויים\n"
+"for the current encoding, insertion may be incorrect."
 
-#: src/compose.c:8935
+#: src/compose.c:9976
 msgid "Discard message"
-msgstr "×\91×\98×\9c הודעה"
+msgstr "ס×\99×\9c×\95ק הודעה"
 
-#: src/compose.c:8936
+# עברה שינוי. האם לסלקה
+#: src/compose.c:9977
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
-msgstr "×\94×\95×\93×¢×\94 ×\96×\95 ×¢×\95×\93×\9b× ×\94. ×\91×\98×\9c ×©×\99× ×\95×\99×\99×\9d?"
+msgstr "×\94×\95×\93×¢×\94 ×\96×\95 ×©×\95נת×\94. ×\9cס×\9cק ×\90×\95ת×\94?"
 
-#: src/compose.c:8937
+#: src/compose.c:9978
 msgid "_Discard"
-msgstr "_×\91×\98×\9c"
+msgstr "_ס×\9cק"
 
-#: src/compose.c:8937
+# ל_שמור
+#: src/compose.c:9978
 msgid "_Save to Drafts"
-msgstr "_שמור לטיוטות"
+msgstr "_שמור אל טיוטות"
+
+#: src/compose.c:9980
+msgid "Save changes"
+msgstr "שמור שינויים"
+
+#: src/compose.c:9981
+msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
+msgstr "הודעה זו שונתה. לשמור שינויים אחרונים?"
+
+#: src/compose.c:9982
+msgid "_Don't save"
+msgstr "_אל תשמור"
+
+#: src/compose.c:9982
+msgid "+_Save to Drafts"
+msgstr "+_שמור אל טיוטות"
 
-#: src/compose.c:8981
+#: src/compose.c:10052
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
-msgstr "האם ברצונך להחיל את התבנית '%s'?"
+msgstr "האם ברצונך להחיל את התבנית '%s' ?"
 
-#: src/compose.c:8983
+#: src/compose.c:10054
 msgid "Apply template"
-msgstr "החל תבנית"
+msgstr "החלת תבנית"
 
-#: src/compose.c:8984
+#: src/compose.c:10055
 msgid "_Replace"
 msgstr "_החלף"
 
-#: src/compose.c:8984
+#: src/compose.c:10055
 msgid "_Insert"
-msgstr "הו_סף"
+msgstr "_שבץ"
 
-#: src/compose.c:9748
+#: src/compose.c:10919
 msgid "Insert or attach?"
-msgstr "×\94×\95סף ×\90×\95 ×¦×¨×£?"
+msgstr "ש×\99×\91×\95×¥ ×\90×\95 ×¡×\99פ×\95×\97?"
 
-#: src/compose.c:9749
-msgid "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or attach it to the email?"
+#: src/compose.c:10920
+msgid ""
+"Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
+"attach it to the email?"
 msgstr ""
+"האם ברצונך לשבץ את התכולות של הקובץ/הקבצים אל תוך גוף ההודעה, או לספחן אל "
+"הדוא״ל?"
 
-#: src/compose.c:9751
-msgid "+_Insert"
-msgstr "+_הוסף"
-
-#: src/compose.c:9751
+#: src/compose.c:10922
 msgid "_Attach"
-msgstr "_צרף"
+msgstr "_ספ×\97"
 
-#: src/compose.c:9953
+#: src/compose.c:11138
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
-msgstr ""
+msgstr "שגיאת פורמט ציטטה בשורה %d."
 
-#: src/compose.c:10184
+#: src/compose.c:11422
 #, c-format
-msgid "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some time. Do you want to continue?"
+msgid ""
+"You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
+"time. Do you want to continue?"
 msgstr ""
+"בחרת לענות למספר של %d הודעות. פתיחת החלונות עשויה לקחת זמן מה. האם ברצונך "
+"להמשיך?"
 
-#: src/crash.c:140
+#: src/crash.c:141
 #, c-format
 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
-msgstr ""
+msgstr "תהליך Claws Mail ‫(%ld) קיבל אות %ld"
 
-#: src/crash.c:186
+#: src/crash.c:187
 msgid "Claws Mail has crashed"
-msgstr "Claws Mail קרס"
+msgstr "Claws Mail קרס"
 
-#: src/crash.c:202
+#: src/crash.c:203
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
+"%s.\n"
+"אנא מלא דו״ח bug והכלל את המידע מטה."
 
-#: src/crash.c:207
+#: src/crash.c:208
 msgid "Debug log"
-msgstr "×\93×\91×\92 ×\9c×\95×\92"
+msgstr "×\99×\95×\9e×\9f × ×\99פ×\95×\99 ×©×\92×\99×\90×\95ת"
 
-#: src/crash.c:251
-#: src/toolbar.c:435
+#: src/crash.c:252 src/toolbar.c:414
 msgid "Close"
 msgstr "סגור"
 
-#: src/crash.c:256
+#: src/crash.c:257
 msgid "Save..."
 msgstr "שמור..."
 
-#: src/crash.c:261
+#: src/crash.c:262
 msgid "Create bug report"
-msgstr "צ×\95ר ×\93×\99×\95×\95×\97 ×\91×\90×\92"
+msgstr "צ×\95ר ×\93×\95×´×\97 bug"
 
-#: src/crash.c:309
+# שמירת
+#: src/crash.c:312
 msgid "Save crash information"
 msgstr "שמור מידע קריסה"
 
-#: src/editaddress.c:159
-#: src/editaddress.c:235
+#: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
 msgid "Add New Person"
-msgstr "×\94×\95סף ×\90×\99ש ×§×©×¨ ×\97×\93ש"
+msgstr "×\94×\95ספת ×\90×\99ש×\99×\95ת ×\97×\93ש×\94"
 
-#: src/editaddress.c:161
+#: src/editaddress.c:158
 msgid ""
 "Adding a new person requires at least one of the\n"
 "following values to be set:\n"
@@ -2590,8 +2435,19 @@ msgid ""
 "Click OK to keep editing this contact.\n"
 "Click Cancel to close without saving."
 msgstr ""
+"הוספה של אישיות חדשה מצריכה לפחות את אחד מן\n"
+"הערכים הבאים להיות מוגדר:\n"
+" - שם צג\n"
+" - שם פרטי\n"
+" - שם משפחה\n"
+" - שם כינוי\n"
+" - כתובת דוא״ל כלשהי\n"
+" - כל אפיון נוסף שהוא\n"
+"\n"
+"הקלק אישור כדי להמשיך לערוך את איש קשר זה.\n"
+"הקלק על ביטול כדי לסגור בלי לשמור."
 
-#: src/editaddress.c:172
+#: src/editaddress.c:169
 msgid ""
 "Adding a new person requires at least one of the\n"
 "following values to be set:\n"
@@ -2603,153 +2459,143 @@ msgid ""
 "Click OK to keep editing this contact.\n"
 "Click Cancel to close without saving."
 msgstr ""
+"הוספה של אישיות חדשה מצריכה לפחות את אחד מן\n"
+"הערכים הבאים להיות מוגדר:\n"
+" - שם פרטי\n"
+" - שם משפחה\n"
+" - כתובת דוא״ל כלשהי\n"
+" - כל אפיון נוסף שהוא\n"
+"\n"
+"הקלק אישור כדי להמשיך לערוך את איש קשר זה.\n"
+"הקלק על ביטול כדי לסגור בלי לשמור."
 
-#: src/editaddress.c:236
+#: src/editaddress.c:233
 msgid "Edit Person Details"
-msgstr "ער×\95×\9a ×¤×¨×\98×\99 ×\90×\99ש ×§×©×¨"
+msgstr "ער×\99×\9bת ×¤×¨×\98×\99 ×\90×\99ש×\99×\95ת"
 
-#: src/editaddress.c:414
+#: src/editaddress.c:411
 msgid "An Email address must be supplied."
-msgstr "×\94×\99× ×\9a ×\97×\99×\99×\91 ×\9cספק ×\9bת×\95×\91ת ×\93×\95×\90ר ×\90×\9cק×\98ר×\95× ×\99"
+msgstr "×\97×\95×\91×\94 ×\9cספק ×\9bת×\95×\91ת ×\93×\95×\90×´×\9c."
 
-#: src/editaddress.c:590
+#: src/editaddress.c:587
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr "×\94×\99× ×\9a ×\97×\99×\99×\91 ×\9cספק ×©×\9d ×\95ער×\9a"
+msgstr "×\97×\95×\91×\94 ×\9cספק ×©×\9d ×\95ער×\9a."
 
-#: src/editaddress.c:679
+# להתעלם
+#: src/editaddress.c:676
 msgid "Discard"
-msgstr "×\91×\98×\9c"
+msgstr "ס×\99×\9c×\95ק"
 
-#: src/editaddress.c:680
+#: src/editaddress.c:677
 msgid "Apply"
 msgstr "החל"
 
-#: src/editaddress.c:710
-#: src/editaddress.c:759
+#: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
 msgid "Edit Person Data"
-msgstr "ער×\95×\9a × ×ª×\95× ×\99 ×\90×\99ש ×§×©×¨"
+msgstr "ער×\99×\9bת × ×ª×\95× ×\99 ×\90×\99ש×\99×\95ת"
 
-#: src/editaddress.c:788
+#: src/editaddress.c:785
 msgid "Choose a picture"
-msgstr "×\91×\97ר תמונה"
+msgstr "×\91×\97×\99רת תמונה"
 
-#: src/editaddress.c:807
+#: src/editaddress.c:804
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to import image: \n"
 "%s"
 msgstr ""
+"כשל בייבוא תמונה: \n"
+"%s"
 
-#: src/editaddress.c:849
-msgid "/_Set picture"
-msgstr "/_הגדר תמונה"
+#: src/editaddress.c:846
+msgid "_Set picture"
+msgstr "_קבע תמונה"
 
-#: src/editaddress.c:850
-msgid "/_Unset picture"
-msgstr "/בטל הגדרת תמונה_"
+#: src/editaddress.c:847
+msgid "_Unset picture"
+msgstr "_אפס תמונה"
 
 #: src/editaddress.c:905
 msgid "Photo"
-msgstr "ת×\9e×\95× ×\94"
+msgstr "תצ×\9c×\95×\9d"
 
-#: src/editaddress.c:959
-#: src/editaddress.c:961
-#: src/expldifdlg.c:524
-#: src/exporthtml.c:756
-#: src/ldif.c:765
+#: src/editaddress.c:959 src/editaddress.c:961 src/expldifdlg.c:516
+#: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
 msgid "Display Name"
-msgstr "ש×\9d ×ª×¦×\95×\92×\94"
+msgstr "ש×\9d ×¦×\92"
 
-#: src/editaddress.c:968
-#: src/editaddress.c:972
-#: src/ldif.c:773
+#: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:972 src/ldif.c:774
 msgid "Last Name"
 msgstr "שם משפחה"
 
-#: src/editaddress.c:969
-#: src/editaddress.c:971
-#: src/ldif.c:769
+#: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:770
 msgid "First Name"
 msgstr "שם פרטי"
 
-#: src/editaddress.c:975
-#: src/editaddress.c:977
+#: src/editaddress.c:975 src/editaddress.c:977
 msgid "Nickname"
-msgstr "כינוי"
+msgstr "ש×\9d ×\9b×\99× ×\95×\99"
 
-#: src/editaddress.c:1061
-#: src/editaddress.c:1129
+#: src/editaddress.c:1061 src/editaddress.c:1129
 msgid "Alias"
-msgstr "×\9b×\99× ×\95×\99 נוסף"
+msgstr "ש×\9d נוסף"
 
-#: src/editaddress.c:1271
-#: src/editaddress.c:1336
-#: src/editaddress.c:1352
-#: src/prefs_customheader.c:220
+#: src/editaddress.c:1271 src/editaddress.c:1336 src/editaddress.c:1352
+#: src/prefs_customheader.c:223
 msgid "Value"
 msgstr "ערך"
 
 #: src/editaddress.c:1419
 msgid "_User Data"
-msgstr "נת×\95× ×\99 _משתמש"
+msgstr "×\9e×\99×\93×¢ _משתמש"
 
 #: src/editaddress.c:1420
 msgid "_Email Addresses"
-msgstr "_×\9bת×\95×\91×\95ת ×\93×\95×\90ר ×\90×\9cק×\98ר×\95× ×\99"
+msgstr "_×\9bת×\95×\91×\95ת ×\93×\95×\90×´×\9c"
 
-#: src/editaddress.c:1423
-#: src/editaddress.c:1426
+#: src/editaddress.c:1423 src/editaddress.c:1426
 msgid "O_ther Attributes"
-msgstr "×\9e×\90פ×\99×\99× ×\99×\9d _× ×\95ספים"
+msgstr "×\90_פ×\99×\95× ×\99×\9d ×\90×\97רים"
 
-#: src/editbook.c:113
+#: src/editbook.c:109
 msgid "File appears to be OK."
-msgstr "ק×\95×\91×¥ × ×¨×\90×\94 ×\91ס×\93ר"
+msgstr "×\94ק×\95×\91×¥ × ×¨×\90×\94 ×\91ס×\93ר."
 
-#: src/editbook.c:116
+#: src/editbook.c:112
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
-msgstr "נר×\90×\94 ×\9b×\99 ×\94ק×\95×\91×¥ ×\90×\99× ×\95×\99 ×\91פ×\95ר×\9e×\98 ×©×\9c ×¤× ×§×¡ ×\9bת×\95×\91×\95ת ×ª×§× ×\99"
+msgstr "נר×\90×\94 ×©×¤×\95ר×\9e×\98 ×\94ק×\95×\91×¥ ×\90×\99× × ×\95 ×¤×\95ר×\9e×\98 ×¡×¤×¨ ×\9bת×\95×\91×\95ת ×ª×§×£."
 
-#: src/editbook.c:119
-#: src/editjpilot.c:203
-#: src/editvcard.c:107
+#: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
 msgid "Could not read file."
-msgstr "×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c ×\9cקר×\95×\90 ×\9e×\94ק×\95×\91×¥"
+msgstr "×\9c×\90 × ×\99ת×\9f ×\9cקר×\95×\90 ×\90ת ×\94ק×\95×\91×¥."
 
-#: src/editbook.c:153
-#: src/editbook.c:266
+#: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
 msgid "Edit Addressbook"
-msgstr "ער×\95×\9a ×¤× ×§×¡ כתובות"
+msgstr "ער×\99×\9bת ×¡×¤×¨ כתובות"
 
-#: src/editbook.c:182
-#: src/editjpilot.c:277
-#: src/editvcard.c:190
+#: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
 msgid " Check File "
-msgstr "בדוק קובץ"
-
-#: src/editbook.c:187
-#: src/editjpilot.c:282
-#: src/editvcard.c:195
-#: src/importmutt.c:237
-#: src/importpine.c:236
-#: src/prefs_account.c:1853
+msgstr " בדוק קובץ "
+
+#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
+#: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
+#: src/wizard.c:1371 src/wizard.c:1650
 msgid "File"
 msgstr "קובץ"
 
-#: src/editbook.c:285
+#: src/editbook.c:281
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "×\94×\95סף ×¤× ×§×¡ כתובות חדש"
+msgstr "×\94×\95ספת ×¡×¤×¨ כתובות חדש"
 
-#: src/editgroup.c:100
+#: src/editgroup.c:101
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "חובה לספק שם קבוצה."
 
-#: src/editgroup.c:293
+#: src/editgroup.c:294
 msgid "Edit Group Data"
-msgstr "ער×\95×\9a × ×ª×\95× ×\99 קבוצה"
+msgstr "ער×\99×\9bת ×\9e×\99×\93×¢ קבוצה"
 
-#: src/editgroup.c:323
-#: src/exporthtml.c:592
+#: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
 msgid "Group Name"
 msgstr "שם קבוצה"
 
@@ -2757,1716 +2603,1603 @@ msgstr "שם קבוצה"
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "כתובות בקבוצה"
 
-#: src/editgroup.c:373
+#: src/editgroup.c:377
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "כתובות זמינות"
 
-#: src/editgroup.c:445
+#: src/editgroup.c:452
 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr ""
+msgstr "העבר כתובת דוא״ל אל או מן קבוצה בעזרת לחצני חיצים"
 
-#: src/editgroup.c:493
+#: src/editgroup.c:500
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "ער×\95×\9a פרטי קבוצה"
+msgstr "ער×\99×\9bת פרטי קבוצה"
 
-#: src/editgroup.c:496
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Add New Group"
-msgstr "×\94×\95סף קבוצה חדשה"
+msgstr "×\94×\95ספת קבוצה חדשה"
 
-#: src/editgroup.c:546
+#: src/editgroup.c:553
 msgid "Edit folder"
 msgstr "ערוך תיקייה"
 
-#: src/editgroup.c:546
+#: src/editgroup.c:553
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "×\94×\9bנס ×©×\9d ×\97×\93ש ×¢×\91×\95ר ×\94ת×\99ק×\99×\99×\94"
+msgstr "×\94×\96×\9f ×\90ת ×\94ש×\9d ×\94×\97×\93ש ×©×\9c ×ª×\99ק×\99×\99×\94:"
 
-#: src/editgroup.c:549
-#: src/foldersel.c:539
-#: src/imap_gtk.c:155
-#: src/mh_gtk.c:130
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
 msgid "New folder"
 msgstr "תיקייה חדשה"
 
-#: src/editgroup.c:550
-#: src/foldersel.c:540
-#: src/mh_gtk.c:131
+#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:555 src/mh_gtk.c:146
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr ""
+msgstr "הזן את השם של תיקייה חדשה:"
 
-#: src/editjpilot.c:200
+#: src/editjpilot.c:188
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
-msgstr ""
+msgstr "נראה שפורמט הקובץ איננו JPilot."
 
-#: src/editjpilot.c:212
+#: src/editjpilot.c:200
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr ""
+msgstr "בחירת קובץ JPilot"
 
-#: src/editjpilot.c:248
-#: src/editjpilot.c:378
+#: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr ""
+msgstr "עריכת רשומת JPilot"
 
-#: src/editjpilot.c:294
+#: src/editjpilot.c:281
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
 msgstr ""
 
-#: src/editjpilot.c:385
+#: src/editjpilot.c:372
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr ""
+msgstr "הוספת רשומת JPilot חדשה"
 
-#: src/editldap_basedn.c:143
+#: src/editldap_basedn.c:138
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr ""
+msgstr "עריכת LDAP - בחירת בסיס חיפוש"
 
-#: src/editldap_basedn.c:163
-#: src/editldap.c:449
+#: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
 msgid "Hostname"
 msgstr "שם מארח"
 
-#: src/editldap_basedn.c:173
-#: src/editldap.c:468
-#: src/ssl_manager.c:110
+#: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
 msgid "Port"
 msgstr "פורט"
 
-#: src/editldap_basedn.c:183
-#: src/editldap.c:518
+#: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:502
 msgid "Search Base"
-msgstr ""
+msgstr "בסיס חיפוש"
 
-#: src/editldap_basedn.c:204
+#: src/editldap_basedn.c:198
 msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr ""
+msgstr "בסיס(י) חיפוש זמינים"
 
-#: src/editldap_basedn.c:294
+#: src/editldap_basedn.c:288
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr ""
+msgstr "לא היה ניתן לקרוא בסיס(י) חיפוש מן שרת - אנא קבע ידנית"
 
-#: src/editldap_basedn.c:298
-#: src/editldap.c:285
+#: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c ×\9c×\94ת×\97×\91ר ×\9cשרת"
+msgstr "×\9c×\90 ×\94×\99×\94 × ×\99ת×\9f ×\9cקשר ×\90×\9c שרת"
 
-#: src/editldap.c:156
+#: src/editldap.c:152
 msgid "A Name must be supplied."
-msgstr "×\97×\95×\91×\94 ×\9cספק ×©×\9d"
+msgstr "ק×\99×\99×\9d ×\94×\9bר×\97 ×\9cספק ×©×\9d."
 
-#: src/editldap.c:168
+#: src/editldap.c:164
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
-msgstr ""
+msgstr "קיים הכרח לספק שם מארח עבור השרת."
 
-#: src/editldap.c:181
+#: src/editldap.c:177
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "קיים צורך שלפחות אפיון חיפוש LDAP אחד יסופק."
 
-#: src/editldap.c:282
+# Connected to server successfully
+# חובר אל שרת בהצלחה
+#: src/editldap.c:278
 msgid "Connected successfully to server"
-msgstr ""
+msgstr "חובר בהצלחה אל שרת"
 
-#: src/editldap.c:340
-#: src/editldap.c:1013
+#: src/editldap.c:336 src/editldap.c:978
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "ערוך שרת LDAP"
 
-#: src/editldap.c:444
+#: src/editldap.c:437
 msgid "A name that you wish to call the server."
-msgstr "ש×\9d ×©×\90ת×\94 ×¨×\95צ×\94 ×\9cקר×\95×\90 ×\9cשרת"
+msgstr "ש×\9d ×\9e×\99×\95×\97×\9c ×¢×\91×\95ר ×\94שרת."
 
-#: src/editldap.c:459
-msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Claws Mail."
+#: src/editldap.c:450
+msgid ""
+"This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
+"be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
+"be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
+"computer as Claws Mail."
 msgstr ""
+"זהו שם המארח של השרת. לדוגמא, \"ldap.mydomain.com\" יכול להיות הולם עבור "
+"הארגון \"mydomain.com\". כתובת IP גם כן ניתנת לשימוש. ביכולתך לציין "
+"\"localhost\" אם שרת LDAP מורץ על אותו מחשב בו Claws Mail מורץ עליו."
 
-#: src/editldap.c:480
+#: src/editldap.c:470
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
-#: src/editldap.c:481
-#: src/prefs_account.c:3084
+#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/editldap.c:485
-msgid "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
+#: src/editldap.c:475
+msgid ""
+"Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
+"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
+"TLS_REQCERT fields)."
 msgstr ""
+"אפשר חיבור מאובטח אל שרת LDAP מבעד אל TLS. אם חיבור נכשל, היה בטוח לבדוק את "
+"התצורה המדויקת בתוך ldap.conf (שדות TLS_CACERTDIR וגם TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:490
-msgid "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
+#: src/editldap.c:479
+msgid ""
+"Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
+"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
+"TLS_REQCERT fields)."
 msgstr ""
+"אפשר חיבור מאובטח אל שרת LDAP מבעד אל SSL. אם חיבור נכשל, היה בטוח לבדוק את "
+"התצורה המדויקת בתוך ldap.conf (שדות TLS_CACERTDIR וגם TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:504
+#: src/editldap.c:491
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
-msgstr ""
+msgstr "מספר הפורט שהשרת מאזין עליו. הפורט 389 הינו הפורט המשתמט."
 
-#: src/editldap.c:508
+#: src/editldap.c:494
 msgid " Check Server "
 msgstr " בדוק שרת "
 
-#: src/editldap.c:513
+#: src/editldap.c:498
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
-msgstr ""
+msgstr "לחץ על לחצן זה כדי לבחון את החיבור אל השרת."
 
-#: src/editldap.c:528
+#: src/editldap.c:511
 msgid ""
-"This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
+"This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
+"Examples include:\n"
 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
-"This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
+"זה מציין את השם של המור לחיפוש על השרת. דוגמאות כוללות:\n"
 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
-"  o=Organisation Name,c=Country\n"
+"  o=שם ארגון,c=ארץ\n"
 
-#: src/editldap.c:541
-msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
-msgstr ""
+#: src/editldap.c:522
+msgid ""
+"Press this button to lookup the name of available directory names on the "
+"server."
+msgstr "לחץ על לחצן זה כדי לחפש את השם של שמות המדור הזמינים על השרת."
 
-#: src/editldap.c:599
+#: src/editldap.c:578
 msgid "Search Attributes"
-msgstr "×\97פש ×\9e×\90פ×\99×\99× ×\99×\9d"
+msgstr "×\90פ×\99×\95× ×\99 ×\97×\99פ×\95ש"
 
-#: src/editldap.c:609
-msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
-msgstr ""
+#: src/editldap.c:587
+msgid ""
+"A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
+"find a name or address."
+msgstr "רשימה של שמות אפיון LDAP שצריך לחפשם כאשר מנסים למצוא שם או כתובת."
 
-#: src/editldap.c:613
+#: src/editldap.c:590
 msgid " Defaults "
-msgstr " ×\91ר×\99ר×\95ת ×\9e×\97×\93×\9c "
+msgstr " ×\9eשת×\9e×\98×\99×\9d "
 
-#: src/editldap.c:618
-msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
+#: src/editldap.c:594
+msgid ""
+"This resets the attribute names to a default value that should find most "
+"names and addresses during a name or address search process."
 msgstr ""
+"זה מאפס את שמות האפיון אל הערך המשתמט שאמור למצוא את רוב השמות והכתובות "
+"במהלך תהליך חיפוש של שם או כתובת."
 
-#: src/editldap.c:625
+#: src/editldap.c:600
 msgid "Max Query Age (secs)"
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:641
-msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
-msgstr ""
+msgstr "גיל שאילתא מרבי (שניות)"
 
-#: src/editldap.c:659
+#: src/editldap.c:615
+msgid ""
+"This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
+"result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
+"in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
+"improve the response time when attempting to search for the same name or "
+"address on subsequent address completion requests. The cache will be "
+"searched in preference to performing a new server search request. The "
+"default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
+"servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
+"This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
+"more memory to cache results."
+msgstr ""
+"זה מגדיר את משך הזמן המקסימלי (בשניות) שכתובת תוצאת חיפוש הינה תקפה למטרת "
+"השלמת כתובות. תוצאות חיפוש מאוחסנות בתוך מטמון עד שמשך זמן זה עובר ואז זו "
+"תסולק. זה ישפר את זמן התגובה בעת ניסיון לחפש עבור אותו השם או הכתובת עובר "
+"בקשות השלמת כתובת. המטמון יהיה נתון לחיפוש בעדיפות כדי לערוך בקשת חיפוש שרת "
+"חדשה. הערך המשתמט של 600 שניות (10 דקות), צריך להספיק עבור רוב השרתים. ערך "
+"גבוה יותר יפחית את זמן החיפוש עבור חיפושים עוקבים. זה שימושי עבור שרתים להם "
+"זמני תגובה אטיים על חשבון של עוד זיכרון להטמנת תוצאות."
+
+#: src/editldap.c:632
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr "כלול שרת בחיפוש דינמי"
 
-#: src/editldap.c:665
-msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
+#: src/editldap.c:637
+msgid ""
+"Check this option to include this server for dynamic searches when using "
+"address completion."
 msgstr ""
+"סמן את אפשרות זו כדי להכליל את זרת זה עבור חיפושים דינמיים בעת שימוש בהשלמת "
+"כתובת."
 
-#: src/editldap.c:672
+#: src/editldap.c:643
 msgid "Match names 'containing' search term"
-msgstr ""
+msgstr "התאם שמות 'מכילים' מונחי חיפוש"
 
-#: src/editldap.c:678
-msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:733
+#: src/editldap.c:648
+msgid ""
+"Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
+"\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
+"search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
+"performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
+"searches against other address interfaces."
+msgstr ""
+"חיפושים עבור שמות וכתובות ניתנים להתבצע בין באמצעות מונח חיפוש \"begins-with"
+"\" או באמצעות \"contains\". סמן את אפשרות זו כדי לקיים חיפוש \"contains\"; "
+"טיפוס חיפוש זה לוקח לרוב יותר זמן להשלמה. שים לב שמשום טעמים של ביצוע, השלמת "
+"כתובת משתמשת במונח \"begins-with\" עבור כל החיפושים לנגד ממשקי כתובות אחרים."
+
+#: src/editldap.c:701
 msgid "Bind DN"
-msgstr "Bind DN"
+msgstr "‏DN קשור"
 
-#: src/editldap.c:743
-msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when performing a search."
+#: src/editldap.c:710
+msgid ""
+"The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
+"usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
+"as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
+"performing a search."
 msgstr ""
+"שם משתמש של חשבון LDAP לשימוש להתחברות אל השרת. זו לרוב בשימוש רק עבור שרתים "
+"מוגנים. באופן אופייני שם זה מעוצב כך: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". זה "
+"נשאר לרוב ריק בעת ביצוע חיפוש."
 
-#: src/editldap.c:751
+#: src/editldap.c:717
 msgid "Bind Password"
-msgstr "ס×\99ס×\9e×\90 Bind"
+msgstr "ס×\99ס×\9eת ×§×©×\99ר×\94"
 
-#: src/editldap.c:766
+#: src/editldap.c:731
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
-msgstr ""
+msgstr "הסיסמה לשימוש בעת התחברות כמשתמש \"DN קשור\"."
 
-#: src/editldap.c:772
+#: src/editldap.c:736
 msgid "Timeout (secs)"
-msgstr "פסק זמן (שניות)"
+msgstr "פק×\99עת זמן (שניות)"
 
-#: src/editldap.c:787
+#: src/editldap.c:750
 msgid "The timeout period in seconds."
-msgstr "פסק זמן בשניות."
+msgstr "×\9eש×\9a ×\96×\9e×\9f ×¤×§×\99עת זמן בשניות."
 
-#: src/editldap.c:791
+#: src/editldap.c:754
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr "×\9eקס×\99×\9e×\95×\9d ×\9b× ×\99סות"
+msgstr "רש×\95×\9e×\95ת ×\9eר×\91×\99ות"
 
-#: src/editldap.c:806
-msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
-msgstr ""
+#: src/editldap.c:768
+msgid ""
+"The maximum number of entries that should be returned in the search result."
+msgstr "המספר המקסימלי של רשומות שיוחזרו בתוצאות חיפוש."
 
-#: src/editldap.c:822
-#: src/prefs_account.c:2975
+#: src/editldap.c:783 src/prefs_account.c:3201
 msgid "Basic"
 msgstr "בסיסי"
 
-#: src/editldap.c:823
+#: src/editldap.c:784
 msgid "Search"
 msgstr "חיפוש"
 
-#: src/editldap.c:824
-#: src/gtk/quicksearch.c:590
+#: src/editldap.c:785 src/gtk/quicksearch.c:658
 msgid "Extended"
 msgstr "מורחב"
 
-#: src/editldap.c:1018
+#: src/editldap.c:983
 msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "×\94×\95סף שרת LDAP חדש"
+msgstr "×\94×\95ספת שרת LDAP חדש"
 
-#: src/edittags.c:186
-#: src/matcher.c:915
-#: src/prefs_filtering_action.c:1369
+#: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1421
 msgid "Tag"
 msgstr "תגית"
 
 #: src/edittags.c:215
 msgid "Delete tag"
-msgstr "×\9e×\97ק תגית"
+msgstr "×\9e×\97×\99קת תגית"
 
 #: src/edittags.c:216
 msgid "Do you really want to delete this tag?"
-msgstr "×\94×\90×\9d ×\91רצ×\95× ×\9a ×\9c×\9e×\97×\95ק תגית זו?"
+msgstr "×\94×\90×\9d ×\90×\9b×\9f ×\91רצ×\95× ×\9a ×\9c×\9e×\97×\95ק ×\90ת תגית זו?"
 
 #: src/edittags.c:243
 msgid "Delete all tags"
-msgstr "×\9e×\97ק ×\90ת כל התגיות"
+msgstr "×\9e×\97×\99קת כל התגיות"
 
 #: src/edittags.c:244
 msgid "Do you really want to delete all tags?"
-msgstr "האם ברצונך למחוק את כל התגיות"
+msgstr "האם אכן ברצונך למחוק את כל התגיות?"
+
+#: src/edittags.c:422
+msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
+msgstr ""
 
-#: src/edittags.c:447
+#: src/edittags.c:464
 msgid "Tag is not set."
-msgstr "ת×\92×\99ת ×\9c×\90 ×\94×\95×\92×\93ר×\94"
+msgstr "ת×\92×\99ת ×\90×\99× ×\94 ×\9e×\95×\92×\93רת."
 
-#: src/edittags.c:512
-msgctxt "Dialog title"
-msgid "Apply tags"
-msgstr ""
+#: src/edittags.c:529
+msgid "Dialog title|Apply tags"
+msgstr "החלת תגיות"
 
-#: src/edittags.c:526
+#: src/edittags.c:543
 msgid "New tag:"
 msgstr "תגית חדשה:"
 
-#: src/edittags.c:559
+#: src/edittags.c:576
 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
-msgstr ""
+msgstr "אנא בחר תגיות להחלה/להסרה. שינויים הינם מידיים."
 
-#: src/editvcard.c:104
+#: src/editvcard.c:95
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr ""
+msgstr "נראה שפורמט הקובץ איננו vCard."
 
-#: src/editvcard.c:116
+#: src/editvcard.c:107
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "×\91×\97ר קובץ vCard"
+msgstr "×\91×\97×\99רת קובץ vCard"
 
-#: src/editvcard.c:161
-#: src/editvcard.c:266
+#: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr ""
+msgstr "עריכת רשומת vCard"
 
-#: src/editvcard.c:271
+#: src/editvcard.c:261
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr ""
+msgstr "הוספת רשומת vCard חדשה"
+
+# לקבוע
+#: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:436
+msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
+msgstr "בלתי אפשרי להגדיר את תעודת הלקוח.\n"
 
-#: src/exphtmldlg.c:110
+#: src/exphtmldlg.c:106
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr ""
+msgstr "אנא ציין מדור וקובץ פלט ליצירה."
 
-#: src/exphtmldlg.c:113
+#: src/exphtmldlg.c:109
 msgid "Select stylesheet and formatting."
-msgstr ""
+msgstr "בחר גיליון סגנון ועיצוב."
 
-#: src/exphtmldlg.c:116
-#: src/expldifdlg.c:118
+#: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
 msgid "File exported successfully."
-msgstr ""
+msgstr "קובץ יוצא בהצלחה."
 
-#: src/exphtmldlg.c:181
+#: src/exphtmldlg.c:177
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
+"מדור פלט HTML ‫'%s'\n"
+"לא קיים. אישור ליצירת מדור חדש?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:184
-#: src/expldifdlg.c:194
+#: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
 msgid "Create Directory"
-msgstr "צ×\95ר ×ª×\99ק×\99×\99×\94"
+msgstr "צ×\95ר ×\9e×\93×\95ר"
 
-#: src/exphtmldlg.c:193
+#: src/exphtmldlg.c:189
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"לא היה ניתן ליצור מדור פלט עבור קובץ HTML:\n"
+"%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:195
-#: src/expldifdlg.c:205
+# כשל ביצירת מדור
+#: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr "× ×\9bש×\9c ×\91×\99צ×\99רת ×ª×\99ק×\99×\99×\94"
+msgstr "× ×\9bש×\9c ×\9c×\99צ×\95ר ×\9e×\93×\95ר"
 
-#: src/exphtmldlg.c:237
+#: src/exphtmldlg.c:233
 msgid "Error creating HTML file"
-msgstr ""
+msgstr "שגיאה ביצירת קובץ HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:323
+#: src/exphtmldlg.c:319
 msgid "Select HTML output file"
-msgstr "×\91×\97ר ×§×\95×\91×¥ ×\99צ×\95×\90 HTML"
+msgstr "×\91×\97×\99רת ×§×\95×\91×¥ ×¤×\9c×\98 HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:387
+#: src/exphtmldlg.c:383
 msgid "HTML Output File"
-msgstr "ק×\95×\91×¥ ×\99צ×\95×\90 HTML"
+msgstr "ק×\95×\91×¥ ×¤×\9c×\98 HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:396
-#: src/expldifdlg.c:413
-#: src/export.c:179
-#: src/import.c:178
-#: src/importldif.c:691
+#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
+#: src/importldif.c:684
 msgid "B_rowse"
-msgstr "ס_ייר"
+msgstr "   _עיון   "
 
-#: src/exphtmldlg.c:449
+#: src/exphtmldlg.c:445
 msgid "Stylesheet"
-msgstr "ת×\91× ×\99ת ×¢×\99צ×\95×\91"
+msgstr "×\99ר×\99עת ×¡×\92× ×\95×\9f"
 
-#: src/exphtmldlg.c:457
-#: src/gtk/colorlabel.c:380
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1667
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2377
-#: src/mainwindow.c:1177
-#: src/prefs_account.c:866
-#: src/prefs_toolbar.c:701
-#: src/prefs_toolbar.c:1180
-#: src/summaryview.c:5505
+#: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:400 src/gtk/gtkaspell.c:1570
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2228 src/gtk/menu.c:133 src/mainwindow.c:1169
+#: src/prefs_account.c:938 src/prefs_toolbar.c:758 src/prefs_toolbar.c:1415
+#: src/summaryview.c:5993
 msgid "None"
 msgstr "ללא"
 
-#: src/exphtmldlg.c:458
-#: src/prefs_other.c:111
-#: src/prefs_other.c:451
+#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
+#: src/prefs_other.c:404
 msgid "Default"
 msgstr "ברירת מחדל"
 
-#: src/exphtmldlg.c:459
+#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
 msgid "Full"
 msgstr "מלא"
 
-#: src/exphtmldlg.c:460
+#: src/exphtmldlg.c:456
 msgid "Custom"
-msgstr "מותאם אישית"
+msgstr "מותאם"
 
-#: src/exphtmldlg.c:461
+#: src/exphtmldlg.c:457
 msgid "Custom-2"
-msgstr "מותאם אישית-2"
+msgstr "מותאם-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:462
+#: src/exphtmldlg.c:458
 msgid "Custom-3"
-msgstr "מותאם אישית-3"
+msgstr "מותאם-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:463
+#: src/exphtmldlg.c:459
 msgid "Custom-4"
-msgstr "מותאם אישית-4"
+msgstr "מותאם-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:470
+#: src/exphtmldlg.c:466
 msgid "Full Name Format"
-msgstr "ת×\91× ×\99ת שם מלא"
+msgstr "פ×\95ר×\9e×\98 שם מלא"
 
-#: src/exphtmldlg.c:478
+#: src/exphtmldlg.c:474
 msgid "First Name, Last Name"
 msgstr "שם פרטי, שם משפחה"
 
-#: src/exphtmldlg.c:479
+#: src/exphtmldlg.c:475
 msgid "Last Name, First Name"
 msgstr "שם משפחה, שם פרטי"
 
-#: src/exphtmldlg.c:486
+#: src/exphtmldlg.c:482
 msgid "Color Banding"
-msgstr "Colour Banding"
+msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:492
+#: src/exphtmldlg.c:488
 msgid "Format Email Links"
-msgstr "עצ×\91 ×§×\99ש×\95ר×\99 ×\93×\95×\90ר ×\90×\9cק×\98ר×\95× ×\99"
+msgstr "עצ×\91 ×§×\99ש×\95ר×\99 ×\93×\95×\90×´×\9c"
 
-#: src/exphtmldlg.c:498
+#: src/exphtmldlg.c:494
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr "עצב מאפייני משתמש"
+msgstr "עצב אפיוני משתמש"
+
+#: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
+msgid "Address Book :"
+msgstr "ספר כתובות :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:553
-#: src/expldifdlg.c:639
-#: src/importldif.c:919
+#: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
 msgid "File Name :"
-msgstr "שם קובץ:"
+msgstr "שם קובץ :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:563
+#: src/exphtmldlg.c:559
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "פתח באמצעות דפדפן"
+msgstr "פתח באמצעות דפדפן רשת"
 
-#: src/exphtmldlg.c:595
+#: src/exphtmldlg.c:591
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr ""
+msgstr "ייצוא ספר כתובות אל קובץ HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:661
-#: src/expldifdlg.c:738
-#: src/importldif.c:1039
+#: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
 msgid "File Info"
 msgstr "מידע קובץ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:662
+#: src/exphtmldlg.c:657
 msgid "Format"
-msgstr "ת×\91× ×\99ת"
+msgstr "פ×\95ר×\9e×\98"
 
-#: src/expldifdlg.c:112
+#: src/expldifdlg.c:108
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
-msgstr ""
+msgstr "אנא ציין מדור פלט וגם שם קובץ LDIF ליצירה."
 
-#: src/expldifdlg.c:115
+#: src/expldifdlg.c:111
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
-msgstr ""
+msgstr "ציין פרמטרים כדי לסדר שמות מובחנים."
 
-#: src/expldifdlg.c:191
+#: src/expldifdlg.c:187
 #, c-format
 msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
+"מדור פלט LDIF ‏'%s'\n"
+"לא קיים. אישור ליצירת מדור חדש?"
 
-#: src/expldifdlg.c:203
+#: src/expldifdlg.c:199
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"לא היה ניתן לייצר תיקיית פלט עבור קובץ LDIF:\n"
+"%s"
 
-#: src/expldifdlg.c:245
+#: src/expldifdlg.c:241
 msgid "Suffix was not supplied"
-msgstr ""
+msgstr "לא סופקה סיומת"
 
-#: src/expldifdlg.c:247
-msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
+#: src/expldifdlg.c:243
+msgid ""
+"A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
+"you wish to proceed without a suffix?"
 msgstr ""
+"סיומת נדרשת במידה ונתונים ינוצלו עבור שרת LDAP. האם אכן ברצונך להמשיך בלי "
+"סיומת?"
 
-#: src/expldifdlg.c:265
+#: src/expldifdlg.c:261
 msgid "Error creating LDIF file"
-msgstr ""
+msgstr "שגיאה ביצירת קובץ LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:340
+#: src/expldifdlg.c:336
 msgid "Select LDIF output file"
-msgstr ""
+msgstr "בחר קובץ פלט LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:404
+#: src/expldifdlg.c:400
 msgid "LDIF Output File"
-msgstr ""
+msgstr "קובץ פלט LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:435
+#: src/expldifdlg.c:431
 msgid ""
-"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
+"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
+"to:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 msgstr ""
+"‏ID ייחודי של ספר בכתובות משמש ליצירת DN שמעוצב באופן דומה ל:\n"
+"  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:441
+#: src/expldifdlg.c:437
 msgid ""
-"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
+"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
+"similar to:\n"
 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 msgstr ""
-"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
-"  cn=Joe Bloggs,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
+"שם צג של ספר בכתובות משמש ליצירת DN שמעוצב באופן דומה ל:\n"
+"  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:447
+#: src/expldifdlg.c:443
 msgid ""
-"The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
+"The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
+"formatted similar to:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 msgstr ""
-"The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
-"  mail=joe.bloggs@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:494
+#: src/expldifdlg.c:489
 msgid "Suffix"
 msgstr "סיומת"
 
-#: src/expldifdlg.c:506
+#: src/expldifdlg.c:499
 msgid ""
-"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
+"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
+"entry. Examples include:\n"
 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
-"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
+"הסיומת מנוצלת ליצירת \"שם מבחין\" (או DN) עבור רשומת LDAP. דוגמאות כוללות:\n"
 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
-"  o=Organisation Name,c=Country\n"
+"  ‫o=שם ארגון,c=ארץ\n"
 
-#: src/expldifdlg.c:515
+#: src/expldifdlg.c:507
 msgid "Relative DN"
-msgstr ""
+msgstr "DN יחסי"
 
-#: src/expldifdlg.c:523
+#: src/expldifdlg.c:515
 msgid "Unique ID"
-msgstr ""
-
-#: src/expldifdlg.c:533
-msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
-msgstr ""
+msgstr "‫ID ייחודית"
 
-#: src/expldifdlg.c:554
+#: src/expldifdlg.c:523
+msgid ""
+"The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
+"LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
+"\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
+"Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
+"available RDN options that will be used to create the DN."
+msgstr ""
+"קובץ LDIF מכיל מספר רשומות נתונים שבדרך כלל נטענים אל תוך שרת LDAP. כל רשומת "
+"נתונים בתוך קובץ LDIF מזוהה באופן ייחודי על ידי \"שם מבחין\" (או DN). הסיומת "
+"מצורפת אל \"שם מבחין יחסי\" (או RDN) כדי ליצור DN. אנא בחר אחת מן אפשרויות "
+"RDN הזמינות שישמשו ליצירת DN."
+
+#: src/expldifdlg.c:543
 msgid "Use DN attribute if present in data"
-msgstr ""
+msgstr "השתמש באפיון DN אם קיים בתוך נתונים"
 
-#: src/expldifdlg.c:561
-msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
+#: src/expldifdlg.c:548
+msgid ""
+"The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
+"LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
+"address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
+"above will be used if the DN user attribute is not found."
 msgstr ""
+"ספר כתובות עשוי להכיל רשומות שייובאו מכבר מקובץ LDIF. אפיון משתמש \"שם מבחין"
+"\" (DN), אם קיים בתוך נתונים של ספר כתובות, יכול שישמש בתוך קובץ LDIF. RDN "
+"שנבחר לעיל ינוצל אם אפיון משתמש DN אינו נמצא."
 
-#: src/expldifdlg.c:572
+#: src/expldifdlg.c:558
 msgid "Exclude record if no Email Address"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:579
-msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
+#: src/expldifdlg.c:563
+msgid ""
+"An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
+"option to ignore these records."
 msgstr ""
+"ספר כתובות עשוי להכיל ערכים ללא כתובות דוא״ל. סמן את אפשרות זו כדי להתעלם מן "
+"רשומות אלה."
 
-#: src/expldifdlg.c:672
+#: src/expldifdlg.c:655
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
-msgstr ""
+msgstr "ייצוא ספר כתובות אל קובץ LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:739
+# ייחודי מזהה מובדל
+#: src/expldifdlg.c:721
 msgid "Distinguished Name"
-msgstr ""
+msgstr "שם מובחן"
 
-#: src/export.c:120
-#: src/summaryview.c:7484
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8137
 msgid "Export to mbox file"
-msgstr ""
+msgstr "ייצוא אל קובץ mbox"
 
-#: src/export.c:139
+#: src/export.c:131
 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
-msgstr ""
+msgstr "אתר את התיקייה לייצוא וציין קובץ mbox מבוקש."
 
-#: src/export.c:150
+#: src/export.c:142
 msgid "Source folder:"
 msgstr "תיקיית מקור:"
 
-#: src/export.c:156
-#: src/import.c:150
+#: src/export.c:148 src/import.c:142
 msgid "Mbox file:"
-msgstr "קובץ Mbox:"
+msgstr "קובץ mbox:"
 
-#: src/export.c:211
+#: src/export.c:203
 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
-msgstr ""
+msgstr "יעד שם קובץ mbox לא יכול להישאר קיר."
 
-#: src/export.c:216
+#: src/export.c:208
 msgid "Source folder can't be left empty."
-msgstr ""
+msgstr "תיקיית מקור לא יכולה להישאר ריקה."
 
-#: src/export.c:229
+#: src/export.c:221
 msgid "Couldn't find the source folder."
-msgstr ""
+msgstr "לא היה ניתן למצוא את תיקיית המקור."
 
-#: src/export.c:252
+#: src/export.c:245
 msgid "Select exporting file"
-msgstr ""
+msgstr "בחירת קובץ ייצוא"
 
-#: src/exporthtml.c:762
+#: src/exporthtml.c:767
 msgid "Full Name"
-msgstr ""
+msgstr "שם מלא"
 
-#: src/exporthtml.c:766
-#: src/importldif.c:1040
+#: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
 msgid "Attributes"
-msgstr "×\9e×\90פ×\99×\99נים"
+msgstr "×\90פ×\99×\95נים"
 
-#: src/exporthtml.c:969
+#: src/exporthtml.c:974
 msgid "Claws Mail Address Book"
-msgstr "פנקס ×\9bת×\95×\91×\95ת ×©×\9c Claws Mail"
+msgstr "ספר ×\9bת×\95×\91×\95ת â\80«Claws Mail"
 
-#: src/exporthtml.c:1083
-#: src/exportldif.c:551
+#: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr ""
+msgstr "שם כבר קיים אך אינו מדור."
 
-#: src/exporthtml.c:1086
-#: src/exportldif.c:554
+#: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr ""
+msgstr "אין הרשאות ליצור מדור."
 
-#: src/exporthtml.c:1089
-#: src/exportldif.c:557
+#: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
 msgid "Name is too long."
-msgstr "ש×\9d ×\90ר×\95×\9a ×\9e×\99×\93×\99"
+msgstr "ש×\9d ×\90ר×\95×\9a ×\9e×\93×\99."
 
-#: src/exporthtml.c:1092
-#: src/exportldif.c:560
+#: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
 msgid "Not specified."
-msgstr "לא צוין."
+msgstr "×\9c×\90 ×\9eצ×\95×\99×\9f."
 
-#: src/folder.c:1388
-#: src/foldersel.c:370
-#: src/prefs_folder_item.c:286
+# נכנסות
+#: src/folder.c:1571 src/foldersel.c:376 src/prefs_folder_item.c:308
 msgid "Inbox"
 msgstr "דואר נכנס"
 
-#: src/folder.c:1392
-#: src/foldersel.c:374
+# נשלחו
+#: src/folder.c:1575 src/foldersel.c:380
 msgid "Sent"
-msgstr "נש×\9c×\97"
+msgstr "×\93×\95×\90ר ×\99×\95צ×\90"
 
-#: src/folder.c:1396
-#: src/foldersel.c:378
-#: src/prefs_folder_item.c:289
+#: src/folder.c:1579 src/foldersel.c:384 src/prefs_folder_item.c:311
 msgid "Queue"
 msgstr "תור"
 
-#: src/folder.c:1400
-#: src/foldersel.c:382
-#: src/prefs_folder_item.c:290
-#: src/toolbar.c:392
-#: src/toolbar.c:427
+#: src/folder.c:1583 src/foldersel.c:388 src/prefs_folder_item.c:312
 msgid "Trash"
 msgstr "אשפה"
 
-#: src/folder.c:1404
-#: src/foldersel.c:386
-#: src/prefs_folder_item.c:288
+#: src/folder.c:1587 src/foldersel.c:392 src/prefs_folder_item.c:310
 msgid "Drafts"
 msgstr "טיוטות"
 
-#: src/folder.c:1840
+#: src/folder.c:2017
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "×\91ת×\94×\9c×\99×\9a (%s)...\n"
+msgstr "×\9e×¢×\91×\93 ×\9bעת (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:2991
+#: src/folder.c:3261
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s...\n"
-msgstr "מעתיק %s אל %s...\n"
+msgstr "מעתיק כעת את %s אל %s...\n"
 
-#: src/folder.c:2991
+#: src/folder.c:3261
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
-msgstr "×\9e×¢×\91×\99ר %s אל %s...\n"
+msgstr "×\9e×\96×\99×\96 ×\9bעת ×\90ת %s אל %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3278
+#: src/folder.c:3563
 #, c-format
 msgid "Updating cache for %s..."
-msgstr "×\9e×¢×\93×\9b×\9f ×\96×\9bר×\95×\9f ×\9e×\98×\9e×\95×\9f ×¢×\91×\95ר %s"
+msgstr "×\9e×¢×\93×\9b×\9f ×\9bעת ×\9e×\98×\9e×\95×\9f ×¢×\91×\95ר %s..."
 
-#: src/folder.c:4094
+#: src/folder.c:4435
 msgid "Processing messages..."
-msgstr "×\9e×¢×\91×\99ר הודעות..."
+msgstr "×\9e×¢×\91×\93 ×\9bעת הודעות..."
 
-#: src/folder.c:4230
+#: src/folder.c:4571
 #, c-format
 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
-msgstr "×\9eס×\9bנר×\9f %s ×¢×\91×\95ר ×©×\99×\9e×\95ש ×\90×\95פ×\9c×\99×\99×\9f\n"
+msgstr "×\9eסנ×\9bר×\9f ×\9bעת ×\90ת %s ×¢×\91×\95ר ×©×\99×\9e×\95ש ×\9c×\90 ×\9eק×\95×\95×\9f...\n"
 
-#: src/foldersel.c:228
+#: src/foldersel.c:223
 msgid "Select folder"
-msgstr "×\91×\97ר תיקייה"
+msgstr "×\91×\97×\99רת תיקייה"
 
-#: src/foldersel.c:541
-#: src/imap_gtk.c:159
-#: src/mh_gtk.c:132
+#: src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
 msgid "NewFolder"
-msgstr "תיקייה חדשה"
+msgstr "תיקייה_חדשה"
 
-#: src/foldersel.c:549
-#: src/imap_gtk.c:167
-#: src/imap_gtk.c:173
-#: src/imap_gtk.c:225
-#: src/mh_gtk.c:138
-#: src/mh_gtk.c:241
+#: src/foldersel.c:564 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
+#: src/imap_gtk.c:272 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
-msgstr ""
+msgstr "‫'%c' לא יכול להיכלל בשם תיקייה."
 
-#: src/foldersel.c:559
-#: src/imap_gtk.c:183
-#: src/imap_gtk.c:237
-#: src/mh_gtk.c:148
-#: src/mh_gtk.c:248
+#: src/foldersel.c:574 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
+#: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
-msgstr ""
+msgstr "התיקייה '%s' כבר קיימת."
 
-#: src/foldersel.c:566
-#: src/imap_gtk.c:189
-#: src/mh_gtk.c:154
+#: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
-msgstr "×\9c×\90 ×\99×\9b×\95×\9c ×\9c×\99צ×\95ר ×\90ת ×ª×\99ק×\99×\99ת '%s'"
+msgstr "×\9c×\90 × ×\99ת×\9f ×\9c×\99צ×\95ר ×\90ת ×\94ת×\99ק×\99×\99×\94 '%s'."
 
-#: src/folderview.c:295
-msgid "/Mark all re_ad"
-msgstr "/_סמן הכל נקרא"
+#: src/folderview.c:230
+msgid "Mark all re_ad"
+msgstr "סמן את כולן כ־נ_קראו"
 
-#: src/folderview.c:297
-msgid "/R_un processing rules"
-msgstr ""
+#: src/folderview.c:232
+msgid "R_un processing rules"
+msgstr "ה_רץ חוקי עיבוד"
 
-#: src/folderview.c:298
-msgid "/_Search folder..."
-msgstr "/_חפש בתיקייה"
+#: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:539
+msgid "_Search folder..."
+msgstr "_חפש בתיקייה..."
 
-#: src/folderview.c:300
-msgid "/Process_ing..."
-msgstr "/מ_עביר"
+#: src/folderview.c:235
+msgid "Process_ing..."
+msgstr "_עיבוד..."
 
-#: src/folderview.c:305
-msgid "/Empty _trash..."
-msgstr "/Empty was_tebin..."
+#: src/folderview.c:236
+msgid "Empty _trash..."
+msgstr "רוקן _אשפה..."
 
-#: src/folderview.c:310
-msgid "/Send _queue..."
-msgstr "/ש_לח לתור"
+#: src/folderview.c:237
+msgid "Send _queue..."
+msgstr "שלח _תור..."
 
-#: src/folderview.c:447
-#: src/folderview.c:494
-#: src/prefs_folder_column.c:82
-#: src/prefs_matcher.c:365
-#: src/summaryview.c:5764
+# חדשה
+#: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427 src/prefs_folder_column.c:79
+#: src/prefs_matcher.c:383 src/summaryview.c:6269
 msgid "New"
-msgstr "חדש"
+msgstr "חדשות"
 
-#: src/folderview.c:448
-#: src/folderview.c:495
-#: src/prefs_folder_column.c:83
-#: src/prefs_matcher.c:364
-#: src/summaryview.c:5766
+#: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428 src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/prefs_matcher.c:382 src/summaryview.c:6271
 msgid "Unread"
-msgstr "לא נקרא"
+msgstr "לא נקראו"
 
-#: src/folderview.c:449
-#: src/prefs_folder_column.c:84
+#: src/folderview.c:382 src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Total"
-msgstr "סך-הכל"
+msgstr "סך הכל"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:497
-#: src/summaryview.c:551
+#: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
 msgid "#"
-msgstr "No."
+msgstr "מס׳"
 
-#: src/folderview.c:796
+#: src/folderview.c:734
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "×\94×\92×\93ר ×\9e×\99×\93×¢ ×ª×\99ק×\99×\99×\94"
+msgstr "×\9e×\92×\93×\99ר ×\9bעת ×\9e×\99×\93×¢ ×ª×\99ק×\99×\99×\94..."
 
-#: src/folderview.c:859
-#: src/summaryview.c:3813
+#: src/folderview.c:797 src/summaryview.c:4100 src/summaryview.c:4102
 msgid "Mark all as read"
-msgstr "ס×\9e×\9f ×\94×\9b×\9c ×\9bנקר×\90"
+msgstr "ס×\9e×\9f ×\90ת ×\9b×\95×\9c×\9f ×\9b־נקר×\90×\95"
 
-#: src/folderview.c:860
-#: src/summaryview.c:3814
+#: src/folderview.c:798 src/summaryview.c:4101
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
-msgstr ""
+msgstr "האם באמת שברצונך לסמן את כל הדואר בתיקייה זו כנקרא ?"
 
-#: src/folderview.c:1082
-#: src/imap.c:3911
-#: src/mainwindow.c:4448
-#: src/setup.c:90
+#: src/folderview.c:1021 src/imap.c:4371 src/mainwindow.c:5257 src/setup.c:91
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "ס×\95רק ×ª×\99ק×\99×\99×\94 %s%c%s"
+msgstr "ס×\95רק ×\9bעת ×ª×\99ק×\99×\99×\94 %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:1086
-#: src/imap.c:3916
-#: src/mainwindow.c:4453
-#: src/setup.c:95
+#: src/folderview.c:1025 src/imap.c:4376 src/mainwindow.c:5262 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "ס×\95רק ×ª×\99ק×\99×\99×\94 %s"
+msgstr "ס×\95רק ×\9bעת ×ª×\99ק×\99×\99×\94 %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1117
+#: src/folderview.c:1056
 msgid "Rebuild folder tree"
-msgstr "×\91×\95× ×\94 ×\9e×\97×\93ש ×¢×¥ ×ª×\99ק×\99×\99×\94"
+msgstr "×\91× ×\94 ×¢×¥ ×ª×\99ק×\99×\99×\94 ×\9e×\97×\93ש"
 
-#: src/folderview.c:1118
-msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+#: src/folderview.c:1057
+msgid ""
+"Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
 msgstr ""
+"בנייה מחודשת של עץ התיקייה תסיר רק את המטמונים המקומיים. האם ברצונך להמשיך?"
 
-#: src/folderview.c:1128
+#: src/folderview.c:1067
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr ""
+msgstr "בונה מחדש כעת עץ תיקייה..."
 
-#: src/folderview.c:1130
-#: src/folderview.c:1171
+#: src/folderview.c:1069 src/folderview.c:1110
 msgid "Scanning folder tree..."
-msgstr ""
+msgstr "סורק כעת עץ תיקייה..."
 
-#: src/folderview.c:1262
+#: src/folderview.c:1201
 #, c-format
 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "לא היה ניתן לסרוק תיקייה %s\n"
 
-#: src/folderview.c:1316
+#: src/folderview.c:1255
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr ""
+msgstr "בודק כעת עבור הודעות חדשות בכל התיקיות..."
 
-#: src/folderview.c:2136
+#: src/folderview.c:2083
 #, c-format
-msgid "Closing Folder %s..."
-msgstr "ס×\95×\92ר ×ª×\99ק×\99×\99×\94 %s"
+msgid "Closing folder %s..."
+msgstr "ס×\95×\92ר ×\9bעת ×ª×\99ק×\99×\99×\94 %s..."
 
-#: src/folderview.c:2228
+#: src/folderview.c:2178
 #, c-format
-msgid "Opening Folder %s..."
-msgstr "פ×\95ת×\97 ×ª×\99ק×\99×\99×\94 %s"
+msgid "Opening folder %s..."
+msgstr "פ×\95ת×\97 ×\9bעת ×ª×\99ק×\99×\99×\94 %s..."
 
-#: src/folderview.c:2246
+#: src/folderview.c:2196
 msgid "Folder could not be opened."
-msgstr ""
+msgstr "תיקייה לא היתה ניתנת להיפתח."
 
-#: src/folderview.c:2408
-#: src/mainwindow.c:2574
+#: src/folderview.c:2337 src/mainwindow.c:3054 src/mainwindow.c:3058
 msgid "Empty trash"
-msgstr "Empty wastebin"
+msgstr "ריקון אשפה"
 
-#: src/folderview.c:2409
+#: src/folderview.c:2338
 msgid "Delete all messages in trash?"
-msgstr "Delete all messages in wastebin?"
+msgstr "מחיקת כל ההודעות באשפה?"
 
-#: src/folderview.c:2410
+#: src/folderview.c:2339
 msgid "+_Empty trash"
-msgstr "+_Empty wastebin"
+msgstr "+_ריקון אשפה"
 
-#: src/folderview.c:2454
-#: src/inc.c:1599
-#: src/toolbar.c:2521
+#: src/folderview.c:2383 src/inc.c:1620 src/toolbar.c:2615
 msgid "Offline warning"
-msgstr ""
+msgstr "אזהרה לא מקוונת"
 
-#: src/folderview.c:2455
-#: src/toolbar.c:2522
+# להמשיך
+#: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2616
 msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr ""
+msgstr "הינך עובד במצב לא מקוון. לעקוף?"
 
-#: src/folderview.c:2466
-#: src/toolbar.c:2541
+#: src/folderview.c:2395 src/toolbar.c:2635
 msgid "Send queued messages"
-msgstr "ש×\9c×\97 ×\94×\95×\93×¢×\95ת ×©×\91ת×\95ר"
+msgstr "ש×\9c×\99×\97ת ×\94×\95×\93×¢×\95ת ×\91×\94×\9eתנ×\94"
 
-#: src/folderview.c:2467
-#: src/toolbar.c:2542
+#: src/folderview.c:2396 src/toolbar.c:2636
 msgid "Send all queued messages?"
-msgstr "ש×\9c×\97 ×\90ת ×\9b×\9c ×\94×\94×\95×\93×¢×\95ת ×©×\91ת×\95ר?"
+msgstr "ש×\9c×\99×\97ת ×\9b×\9c ×\94×\94×\95×\93×¢×\95ת ×©×\91×\94×\9eתנ×\94?"
 
-#: src/folderview.c:2468
-#: src/messageview.c:691
-#: src/messageview.c:708
-#: src/toolbar.c:2543
+#: src/folderview.c:2397 src/messageview.c:875 src/messageview.c:892
+#: src/toolbar.c:2637
 msgid "_Send"
 msgstr "_שליחה"
 
-#: src/folderview.c:2476
-#: src/toolbar.c:2561
+#: src/folderview.c:2405 src/toolbar.c:2655
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr ""
+msgstr "ארעו שגיאות מסוימות במהלך שליחת הודעות בהמתנה."
 
-#: src/folderview.c:2479
-#: src/main.c:2202
-#: src/toolbar.c:2564
+#: src/folderview.c:2408 src/main.c:2794 src/toolbar.c:2658
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"ארעו שגיאות מסוימות במהלך שליחת הודעות בהמתנה:\n"
+"%s"
 
-#: src/folderview.c:2561
+#: src/folderview.c:2485
 #, c-format
 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
-msgstr ""
+msgstr "האם באמת שברצונך להעתיק את תיקייה '%s' בתוך '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2562
+#: src/folderview.c:2486
 #, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
-msgstr ""
+msgstr "האם באמת שברצונך להפוך את תיקייה '%s' אל תיקיית משנה של '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2564
+#: src/folderview.c:2488
 msgid "Copy folder"
-msgstr "העתק תיקייה"
+msgstr "העתקת תיקייה"
 
-#: src/folderview.c:2564
+#: src/folderview.c:2488
 msgid "Move folder"
-msgstr "העבר תיקייה"
+msgstr "