2006-04-17 [colin] 2.1.1cvs2
authorColin Leroy <colin@colino.net>
Mon, 17 Apr 2006 08:00:02 +0000 (08:00 +0000)
committerColin Leroy <colin@colino.net>
Mon, 17 Apr 2006 08:00:02 +0000 (08:00 +0000)
* po/cs.po
* po/de.po
* po/fr.po
* po/nl.po
* po/pt_BR.po
Update translations from stable branch

ChangeLog
PATCHSETS
configure.ac
po/cs.po
po/de.po
po/fr.po
po/nl.po
po/pt_BR.po

index 6be02ea9aa49ce4d396fbfa437f6bc4b44ae19e3..fcea0278b3392c0c8eae3ad117bd9c9fb2ab164a 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,12 @@
+2006-04-17 [colin]     2.1.1cvs2
+
+       * po/cs.po
+       * po/de.po
+       * po/fr.po
+       * po/nl.po
+       * po/pt_BR.po
+               Update translations from stable branch
+
 2006-04-17 [colin]     2.1.1cvs1
 
        * configure.ac
index c6a428f844d7819493d3e2bf8547db6bd4bbdd7f..30edb184b68d0045ad0ad1d8535620fd89514c7b 100644 (file)
--- a/PATCHSETS
+++ b/PATCHSETS
 ( cvs diff -u -r 1.96.2.110 -r 1.96.2.111 src/textview.c;  ) > 2.1.0cvs49.patchset
 ( cvs diff -u -r 1.60.2.27 -r 1.60.2.28 po/es.po;  ) > 2.1.0cvs50.patchset
 ( cvs diff -u -r 1.654.2.1467 -r 1.654.2.1468 configure.ac;  ) > 2.1.1cvs1.patchset
+( cvs diff -u -r 1.9.2.4 -r 1.9.2.5 po/cs.po;  cvs diff -u -r 1.58.2.20 -r 1.58.2.21 po/de.po;  cvs diff -u -r 1.42.2.22 -r 1.42.2.23 po/fr.po;  cvs diff -u -r 1.28.2.5 -r 1.28.2.6 po/nl.po;  cvs diff -u -r 1.50.2.16 -r 1.50.2.17 po/pt_BR.po;  ) > 2.1.1cvs2.patchset
index 0e343d727bca9d6ecfa0daab3abc3bf500d160e3..8923ddafad927a94217d43aa56ffb668eb85ac9c 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=1
 MICRO_VERSION=1
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=1
+EXTRA_VERSION=2
 EXTRA_RELEASE=
 EXTRA_GTK2_VERSION=
 
index a21d45058dff31c6b8d764ec3c3104768c918242..0b27ecc248b856e90c0a37b5a762ee8cdfad9dc8 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -6,47 +6,47 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@sylpheed.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-03-30 07:15+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-03-31 13:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-14 07:08+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-04-14 17:00+0200\n"
 "Last-Translator: Tim <timbrain@post.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
-"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5))? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
 
 #: src/account.c:376
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"Jsou stále otevøena nìjaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
-"Pøed úpravou tohoto úètu zavøete prosím v¹echna tato okna."
+"Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
+"Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
 
 #: src/account.c:423
 msgid "Can't create folder."
-msgstr "Nemohu vytvoøit slo¾ku."
+msgstr "Nemohu vytvoÅ\99it složku."
 
 #: src/account.c:679
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "Úpravy úètù"
+msgstr "Úpravy účtů"
 
 #: src/account.c:697
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
 msgstr ""
-"Nové zprávy budou kontrolovány v tomto poøadí. Pokud má být úèet\n"
-"kontrolován pøi volbì 'Stáhnout v¹e', za¹krtnìte políèko ve sloupci 'G'."
+"Nové zprávy budou kontrolovány v tomto pořadí. Pokud má být účet\n"
+"kontrolován při volbě 'Stáhnout vše', zaškrtněte políčko ve sloupci 'G'."
 
 #: src/account.c:772
 msgid " _Set as default account "
-msgstr " Nastavit úèet jako _výchozí "
+msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
 
 #: src/account.c:862
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
-msgstr "Úèty se vzdálenì umístìnými slo¾kami (napø. IMAP) nemohou být kopírovány."
+msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
 
 #: src/account.c:868
 #, c-format
@@ -56,26 +56,26 @@ msgstr "Kopie %s"
 #: src/account.c:1007
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat úèet '%s'?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat účet '%s'?"
 
 #: src/account.c:1009
 msgid "(Untitled)"
-msgstr "(Nepojmenovaný)"
+msgstr "(Nepojmenovaný)"
 
 #: src/account.c:1010
 msgid "Delete account"
-msgstr "Smazat úèet"
+msgstr "Smazat účet"
 
 #: src/account.c:1451 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:117
-#: src/compose.c:5265 src/compose.c:5516 src/editaddress.c:953
+#: src/compose.c:5361 src/compose.c:5609 src/editaddress.c:953
 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
-#: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:200
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
+#: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:201
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:338 src/prefs_filtering.c:1255
 msgid "Name"
-msgstr "Jméno"
+msgstr "Jméno"
 
-#: src/account.c:1458 src/prefs_account.c:1175
+#: src/account.c:1458 src/prefs_account.c:1176
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
@@ -86,15 +86,15 @@ msgstr "Server"
 #: src/action.c:355
 #, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
-msgstr "Nelze naèíst soubor %d se zprávou"
+msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
 
 #: src/action.c:386
 msgid "Could not get message part."
-msgstr "Nelze naèíst èást zprávy."
+msgstr "Nelze načíst část zprávy."
 
 #: src/action.c:403
 msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy"
+msgstr "Nemohu získat část z mnohačásťové zprávy"
 
 #: src/action.c:517
 #, c-format
@@ -102,8 +102,8 @@ msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
 msgstr ""
-"V oknì pro psaní zprávy nelze pou¾ít akci,\n"
-"která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
+"V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
+"která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
 
 #: src/action.c:825
 #, c-format
@@ -111,7 +111,7 @@ msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Nelze spustit pøíkaz. Selhalo vytvoøení roury.\n"
+"Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
 "%s"
 
 #: src/action.c:920
@@ -121,27 +121,27 @@ msgid ""
 "%s\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Nelze provést fork pro spu¹tìní následujícího pøíkazu:\n"
+"Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
 "%s\n"
 "%s"
 
 #: src/action.c:1138 src/action.c:1288
 msgid "Completed"
-msgstr "Dokonèeno"
+msgstr "Dokončeno"
 
 #: src/action.c:1174
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
-msgstr "--- Spu¹tìno: %s\n"
+msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
 
 #: src/action.c:1178
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
-msgstr "--- Ukonèeno: %s\n"
+msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
 
 #: src/action.c:1211
 msgid "Action's input/output"
-msgstr "Vstup/výstup akce"
+msgstr "Vstup/výstup akce"
 
 #: src/action.c:1521
 #, c-format
@@ -150,13 +150,13 @@ msgid ""
 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"Vlo¾te parametr pro následující akci:\n"
+"Vložte parametr pro následující akci:\n"
 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
 "  %s"
 
 #: src/action.c:1526
 msgid "Action's hidden user argument"
-msgstr "Skrytý u¾ivatelský parametr akce"
+msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
 
 #: src/action.c:1530
 #, c-format
@@ -165,19 +165,19 @@ msgid ""
 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"Vlo¾te parametr pro následující akci:\n"
+"Vložte parametr pro následující akci:\n"
 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
 "  %s"
 
 #: src/action.c:1535
 msgid "Action's user argument"
-msgstr "U¾ivatelský parametr akce"
+msgstr "Uživatelský parametr akce"
 
 #: src/addressadd.c:174
 msgid "Add to address book"
-msgstr "Pøidat do knihy adres"
+msgstr "Přidat do knihy adres"
 
-#: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
+#: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:339
 #: src/toolbar.c:448
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
@@ -185,11 +185,11 @@ msgstr "Adresa"
 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:119 src/editaddress.c:761
 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
 msgid "Remarks"
-msgstr "Poznámky"
+msgstr "Poznámky"
 
 #: src/addressadd.c:240
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "Vybrat slo¾ku pro knihu adres"
+msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
 
 #: src/addressbook.c:118 src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807
 #: src/editgroup.c:280 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
@@ -203,23 +203,23 @@ msgstr "/_Kniha"
 
 #: src/addressbook.c:402
 msgid "/_Book/New _Book"
-msgstr "/_Kniha/Nová _kniha"
+msgstr "/_Kniha/Nová _kniha"
 
 #: src/addressbook.c:403
 msgid "/_Book/New _Folder"
-msgstr "/_Kniha/Nová _slo¾ka"
+msgstr "/_Kniha/Nová _složka"
 
 #: src/addressbook.c:404
 msgid "/_Book/New _vCard"
-msgstr "/_Kniha/Nová _vCard"
+msgstr "/_Kniha/Nová _vCard"
 
 #: src/addressbook.c:406
 msgid "/_Book/New _JPilot"
-msgstr "/_Kniha/Nový _JPilot"
+msgstr "/_Kniha/Nový _JPilot"
 
 #: src/addressbook.c:409
 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
-msgstr "/_Kniha/Nový _LDAP server"
+msgstr "/_Kniha/Nový _LDAP server"
 
 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:414
 msgid "/_Book/---"
@@ -235,11 +235,11 @@ msgstr "/_Kniha/_Odstranit knihu"
 
 #: src/addressbook.c:415
 msgid "/_Book/_Save"
-msgstr "/_Kniha/_Ulo¾it"
+msgstr "/_Kniha/_Uložit"
 
 #: src/addressbook.c:416
 msgid "/_Book/_Close"
-msgstr "/_Kniha/_Zavøít"
+msgstr "/_Kniha/_Zavřít"
 
 #: src/addressbook.c:417
 msgid "/_Address"
@@ -247,7 +247,7 @@ msgstr "/_Adresa"
 
 #: src/addressbook.c:418
 msgid "/_Address/_Select all"
-msgstr "/_Adresa/Vybrat v¹_e"
+msgstr "/_Adresa/Vybrat vš_e"
 
 #: src/addressbook.c:419 src/addressbook.c:423 src/addressbook.c:426
 #: src/addressbook.c:429
@@ -260,11 +260,11 @@ msgstr "/_Adresa/_Vyjmout"
 
 #: src/addressbook.c:421
 msgid "/_Address/_Copy"
-msgstr "/_Adresa/_Kopírovat"
+msgstr "/_Adresa/_Kopírovat"
 
 #: src/addressbook.c:422
 msgid "/_Address/_Paste"
-msgstr "/_Adresa/V_lo¾it"
+msgstr "/_Adresa/V_ložit"
 
 #: src/addressbook.c:424
 msgid "/_Address/_Edit"
@@ -276,56 +276,56 @@ msgstr "/_Adresa/S_mazat"
 
 #: src/addressbook.c:427
 msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
+msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
 
 #: src/addressbook.c:428
 msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
+msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
 
 #: src/addressbook.c:430
 msgid "/_Address/_Mail To"
-msgstr "/_Adresa/Napsat novou _zprávu"
+msgstr "/_Adresa/Napsat novou _zprávu"
 
 #: src/addressbook.c:431 src/compose.c:754 src/mainwindow.c:732
 #: src/messageview.c:299
 msgid "/_Tools"
-msgstr "/_Nástroje"
+msgstr "/_Nástroje"
 
 #: src/addressbook.c:432
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor..."
+msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor..."
 
 #: src/addressbook.c:433
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/_Nástroje/Importovat _Mutt soubor..."
+msgstr "/_Nástroje/Importovat _Mutt soubor..."
 
 #: src/addressbook.c:434
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/_Nástroje/Importovat _Pine soubor..."
+msgstr "/_Nástroje/Importovat _Pine soubor..."
 
 #: src/addressbook.c:435 src/mainwindow.c:741 src/mainwindow.c:764
 #: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:775 src/mainwindow.c:778
 #: src/mainwindow.c:782 src/messageview.c:303 src/messageview.c:324
 msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/_Nástroje/---"
+msgstr "/_Nástroje/---"
 
 #: src/addressbook.c:436
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
+msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
 
 #: src/addressbook.c:437
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
-msgstr "/_Nástroje/Exportovat LDI_F..."
+msgstr "/_Nástroje/Exportovat LDI_F..."
 
 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:759 src/mainwindow.c:807
 #: src/messageview.c:327
 msgid "/_Help"
-msgstr "/Nápo_vìda"
+msgstr "/Nápo_věda"
 
 #: src/addressbook.c:439 src/compose.c:760 src/mainwindow.c:813
 #: src/messageview.c:328
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/Nápo_vìda/_O aplikaci"
+msgstr "/Nápo_věda/_O aplikaci"
 
 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:458 src/compose.c:536
 #: src/mainwindow.c:475 src/messageview.c:163
@@ -349,7 +349,7 @@ msgstr "/---"
 
 #: src/addressbook.c:447
 msgid "/New _Folder"
-msgstr "/Nová _slo¾ka"
+msgstr "/Nová _složka"
 
 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:464
 msgid "/C_ut"
@@ -357,146 +357,146 @@ msgstr "/_Vyjmout"
 
 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:465
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/_Kopírovat"
+msgstr "/_Kopírovat"
 
 #: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:466
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/V_lo¾it"
+msgstr "/V_ložit"
 
 #: src/addressbook.c:456
 msgid "/_Select all"
-msgstr "/Vybrat v¹_e"
+msgstr "/Vybrat vš_e"
 
 #: src/addressbook.c:461
 msgid "/New _Address"
-msgstr "/Nová _adresa"
+msgstr "/Nová _adresa"
 
 #: src/addressbook.c:462
 msgid "/New _Group"
-msgstr "/Nová _skupina"
+msgstr "/Nová _skupina"
 
 #: src/addressbook.c:469
 msgid "/_Mail To"
-msgstr "/Napsat novou _zprávu"
+msgstr "/Napsat novou _zprávu"
 
 #: src/addressbook.c:471
 msgid "/_Browse Entry"
-msgstr "/_Prohlí¾et záznam"
+msgstr "/_Prohlížet záznam"
 
 #: src/addressbook.c:484 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122 src/prefs_themes.c:685
-#: src/prefs_themes.c:717 src/prefs_themes.c:718
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122 src/prefs_themes.c:683
+#: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
 msgid "Unknown"
-msgstr "Neznámý"
+msgstr "Neznámý"
 
 #: src/addressbook.c:491 src/addressbook.c:510 src/importldif.c:126
 msgid "Success"
-msgstr "Úspìch"
+msgstr "Úspěch"
 
 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:127
 msgid "Bad arguments"
-msgstr "©patné argumenty"
+msgstr "Špatné argumenty"
 
 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:128
 msgid "File not specified"
-msgstr "Není zadán soubor"
+msgstr "Není zadán soubor"
 
 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:129
 msgid "Error opening file"
-msgstr "Chyba pøi otevírání souboru"
+msgstr "Chyba při otevírání souboru"
 
 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:130
 msgid "Error reading file"
-msgstr "Chyba pøi ètení souboru"
+msgstr "Chyba při čtení souboru"
 
 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:131
 msgid "End of file encountered"
-msgstr "Byl dosa¾en konec souboru"
+msgstr "Byl dosažen konec souboru"
 
 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:132
 msgid "Error allocating memory"
-msgstr "Chyba pøi alokaci pamìti"
+msgstr "Chyba při alokaci paměti"
 
 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:133
 msgid "Bad file format"
-msgstr "©patný formát souboru"
+msgstr "Špatný formát souboru"
 
 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:134
 msgid "Error writing to file"
-msgstr "Chyba pøi zápisu do souboru"
+msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
 
 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:135
 msgid "Error opening directory"
-msgstr "Chyba pøi otevírání adresáøe"
+msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
 
 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:136
 msgid "No path specified"
-msgstr "Není zadána cesta"
+msgstr "Není zadána cesta"
 
 #: src/addressbook.c:511
 msgid "Error connecting to LDAP server"
-msgstr "Chyba pøi pøipojování na LDAP server"
+msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
 
 #: src/addressbook.c:512
 msgid "Error initializing LDAP"
-msgstr "Chyba pøi inicializaci LDAP"
+msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
 
 #: src/addressbook.c:513
 msgid "Error binding to LDAP server"
-msgstr "Chyba pøi napojování na LDAP server"
+msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
 
 #: src/addressbook.c:514
 msgid "Error searching LDAP database"
-msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
+msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
 
 #: src/addressbook.c:515
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
-msgstr "Pøi provádìní oprací s LDAP vypr¹el èas"
+msgstr "Při provádění oprací s LDAP vypršel čas"
 
 #: src/addressbook.c:516
 msgid "Error in LDAP search criteria"
-msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
+msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
 
 #: src/addressbook.c:517
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
-msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny ¾ádné polo¾ky"
+msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny Å¾Ã¡dné položky"
 
 #: src/addressbook.c:518
 msgid "LDAP search terminated on request"
-msgstr "Prohledávání ukonèeno na ¾ádost"
+msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
 
 #: src/addressbook.c:519
 msgid "Error starting TLS connection"
-msgstr "Chyba pøi vytváøení TLS spojení"
+msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
 
 #: src/addressbook.c:833
 msgid "Sources"
-msgstr "Knihy"
+msgstr "Zdroje adres"
 
 #: src/addressbook.c:837 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:190
-#: src/toolbar.c:1723
+#: src/toolbar.c:1721
 msgid "Address book"
 msgstr "Kniha adres"
 
 #: src/addressbook.c:960
 msgid "Lookup name:"
-msgstr "Hledané jméno:"
+msgstr "Hledané jméno:"
 
-#: src/addressbook.c:1018 src/compose.c:1863 src/compose.c:3962
-#: src/compose.c:5122 src/compose.c:5836 src/prefs_template.c:205
-#: src/summary_search.c:260
+#: src/addressbook.c:1018 src/compose.c:1935 src/compose.c:4059
+#: src/compose.c:5218 src/compose.c:5918 src/prefs_template.c:205
+#: src/summary_search.c:261
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
-#: src/addressbook.c:1022 src/compose.c:1847 src/compose.c:3759
-#: src/compose.c:3961 src/prefs_template.c:207
+#: src/addressbook.c:1022 src/compose.c:1919 src/compose.c:3856
+#: src/compose.c:4058 src/prefs_template.c:207
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopie:"
 
-#: src/addressbook.c:1026 src/compose.c:1850 src/compose.c:3787
+#: src/addressbook.c:1026 src/compose.c:1922 src/compose.c:3884
 #: src/prefs_template.c:209
 msgid "Bcc:"
-msgstr "Skrytá kopie:"
+msgstr "Skrytá kopie:"
 
 #: src/addressbook.c:1260 src/addressbook.c:1283
 msgid "Delete address(es)"
@@ -504,7 +504,7 @@ msgstr "Smazat adresu(y)"
 
 #: src/addressbook.c:1261
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr "Tato data jsou pouze pro ètení a nelze je smazat."
+msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je smazat."
 
 #: src/addressbook.c:1284
 msgid "Really delete the address(es)?"
@@ -512,16 +512,16 @@ msgstr "Opravdu chcete smazat tuto adresu(y)?"
 
 #: src/addressbook.c:1878
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr "Nelze vlo¾it. Cílová kniha adres je pouze pro ètení."
+msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
 
 #: src/addressbook.c:1889
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr "Nelze provést vlo¾ení do skupiny adres."
+msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
 
 #: src/addressbook.c:2545
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat výsledky vyhledávání '%s' ?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat výsledky vyhledávání '%s' ?"
 
 #: src/addressbook.c:2548 src/addressbook.c:2574
 #: src/prefs_filtering_action.c:152
@@ -534,20 +534,20 @@ msgid ""
 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
 "contains will be moved into the parent folder."
 msgstr ""
-"Chcete smazat '%s'? Pokud sma¾ete pouze slo¾ku, adresy v ní obsa¾ené budou "
-"pøesunuty do nadøazené slo¾ky."
+"Chcete smazat '%s'? Pokud smažete pouze složku, adresy v ní obsažené budou "
+"pÅ\99esunuty do nadÅ\99azené složky."
 
 #: src/addressbook.c:2560 src/imap_gtk.c:269 src/mh_gtk.c:179
 msgid "Delete folder"
-msgstr "Smazat slo¾ku"
+msgstr "Smazat složku"
 
 #: src/addressbook.c:2561
 msgid "+Delete _folder only"
-msgstr "+Smazat pouze _slo¾ku"
+msgstr "+Smazat pouze _složku"
 
 #: src/addressbook.c:2561
 msgid "Delete folder and _addresses"
-msgstr "Smazat slo¾ku a _adresy"
+msgstr "Smazat složku a _adresy"
 
 #: src/addressbook.c:2572
 #, c-format
@@ -556,55 +556,55 @@ msgid ""
 "The addresses it contains will be lost."
 msgstr ""
 "Chcete smazat '%s'?\n"
-"Adresy v ní obsa¾ené budou ztraceny."
+"Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
 
 #: src/addressbook.c:3382
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr "Nový u¾ivatel, nelze ulo¾it index soubor."
+msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
 
 #: src/addressbook.c:3386
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr "Nový u¾ivatel, nelze ulo¾it soubory s knihou adres."
+msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
 
 #: src/addressbook.c:3396
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr "Konverze staré knihy adres probìhla úspì¹nì."
+msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
 
 #: src/addressbook.c:3401
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
 msgstr ""
-"Stará kniha adres zkonvertována,\n"
-"nepodaøilo se ulo¾it nový soubor s indexem adres."
+"Stará kniha adres zkonvertována,\n"
+"nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
 
 #: src/addressbook.c:3414
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
-"Nepodaøilo se provést konverzi knihy adres,\n"
-"ale byl vytvoøen nové prázdné soubory knihy adres."
+"Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
+"ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
 
 #: src/addressbook.c:3420
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
 msgstr ""
-"Nepodaøilo se provést konverzi knihy adres,\n"
-"nepodaøilo se ulo¾it nový soubor s indexem adres."
+"Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
+"nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
 
 #: src/addressbook.c:3425
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
-"Nepodaøilo se provést konverzi knihy adres\n"
-"a nepodaøilo se vytvoøit nové soubory knihy adres."
+"Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
+"a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
 
 #: src/addressbook.c:3432 src/addressbook.c:3438
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr "Chyba pøi konverzi knihy adres"
+msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
 
 #: src/addressbook.c:3476
 msgid "Addressbook Error"
@@ -612,20 +612,20 @@ msgstr "Chyba v knize adres"
 
 #: src/addressbook.c:3477
 msgid "Could not read address index"
-msgstr "Nelze naèíst index adres"
+msgstr "Nelze načíst index adres"
 
 #: src/addressbook.c:3804
 msgid "Busy searching..."
-msgstr "Prohledávám..."
+msgstr "Prohledávám..."
 
 #: src/addressbook.c:3875
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
-msgstr "Hledání '%s'"
+msgstr "Hledání '%s'"
 
 #: src/addressbook.c:4100
 msgid "Interface"
-msgstr "Rozhraní"
+msgstr "Rozhraní"
 
 #: src/addressbook.c:4116 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
@@ -645,9 +645,9 @@ msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
 #: src/addressbook.c:4180 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:431
-#: src/prefs_account.c:2395 src/prefs_folder_column.c:79
+#: src/prefs_account.c:2396 src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
-msgstr "Slo¾ka"
+msgstr "Složka"
 
 #: src/addressbook.c:4196
 msgid "vCard"
@@ -667,23 +667,23 @@ msgstr "LDAP dotaz"
 
 #: src/addrgather.c:158
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
+msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
 
 #: src/addrgather.c:178
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
+msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
 
 #: src/addrgather.c:185
 msgid "Harvesting addresses..."
-msgstr "Získávám adresy..."
+msgstr "Získávám adresy..."
 
 #: src/addrgather.c:224
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr "Adresy získány úspì¹nì."
+msgstr "Adresy získány úspěšně."
 
 #: src/addrgather.c:294
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "Není vybrána ¾ádná slo¾ka nebo zpráva."
+msgstr "Není vybrána žádná složka nebo zpráva."
 
 #: src/addrgather.c:302
 msgid ""
@@ -691,13 +691,13 @@ msgid ""
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
-"Prosím, vyberte slo¾ku, kterou chcete zpracovat,\n"
-"ze seznamu slo¾ek. Pøípadnì vyberte jednu nebo více zpráv\n"
-"ze seznamu zpráv."
+"Prosím, vyberte složku, kterou chcete zpracovat,\n"
+"ze seznamu složek. Případně vyberte jednu nebo více zpráv\n"
+"ze seznamu zpráv."
 
 #: src/addrgather.c:354
 msgid "Folder :"
-msgstr "Slo¾ka :"
+msgstr "Složka :"
 
 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
 #: src/importldif.c:909
@@ -706,33 +706,33 @@ msgstr "Kniha adres :"
 
 #: src/addrgather.c:375
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "Velikost slo¾ky :"
+msgstr "Velikost složky :"
 
 #: src/addrgather.c:390
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "Zpracovat tato pole ze záhlaví mailù"
+msgstr "Zpracovat tato pole ze záhlaví mailů"
 
 #: src/addrgather.c:408
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr "Zahrnout podslo¾ky"
+msgstr "Zahrnout podsložky"
 
 #: src/addrgather.c:431
 msgid "Header Name"
-msgstr "Název záhlaví"
+msgstr "Název záhlaví"
 
 #: src/addrgather.c:432
 msgid "Address Count"
-msgstr "Poèet adres"
+msgstr "Počet adres"
 
-#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4290
+#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4387
 #: src/messageview.c:565 src/messageview.c:578
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:463
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:512
 msgid "Warning"
-msgstr "Varování"
+msgstr "Varování"
 
 #: src/addrgather.c:538
 msgid "Header Fields"
-msgstr "Pole záhlaví"
+msgstr "Pole záhlaví"
 
 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:738
 #: src/importldif.c:1029
@@ -741,56 +741,56 @@ msgstr "Konec"
 
 #: src/addrgather.c:600
 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
-msgstr "Získání adres - z vybraných zpráv"
+msgstr "Získání adres - z vybraných zpráv"
 
 #: src/addrgather.c:608
 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
-msgstr "Získání adres - ze slo¾ky"
+msgstr "Získání adres - ze složky"
 
 #: src/addrindex.c:114
 msgid "Common addresses"
-msgstr "Obecné adresy"
+msgstr "Obecné adresy"
 
 #: src/addrindex.c:115
 msgid "Personal addresses"
-msgstr "Osobní adresy"
+msgstr "Osobní adresy"
 
 #: src/addrindex.c:121
 msgid "Common address"
-msgstr "Obecná adresa"
+msgstr "Obecná adresa"
 
 #: src/addrindex.c:122
 msgid "Personal address"
-msgstr "Osobní adresa"
+msgstr "Osobní adresa"
 
-#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6894
+#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6985
 msgid "Notice"
-msgstr "Poznámka"
+msgstr "Poznámka"
 
-#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4236 src/inc.c:593
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
+#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4333 src/inc.c:593
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:225
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
 #: src/alertpanel.c:189
 msgid "_View log"
-msgstr "_Zobrazit log"
+msgstr "_Zobrazit protokol"
 
 #: src/alertpanel.c:335
 msgid "Show this message next time"
-msgstr "Zobrazovat pøí¹tì tuto zprávu"
+msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
 
 #: src/browseldap.c:219
 msgid "Browse Directory Entry"
-msgstr "Procházet polo¾ku adresáøe"
+msgstr "Procházet položku adresáře"
 
 #: src/browseldap.c:239
 msgid "Server Name :"
-msgstr "Název serveru :"
+msgstr "Název serveru :"
 
 #: src/browseldap.c:249
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
-msgstr "Rozli¹ovací jméno (dn):"
+msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
 
 #: src/browseldap.c:272
 msgid "LDAP Name"
@@ -816,35 +816,35 @@ msgstr "Chyba protokolu\n"
 
 #: src/common/nntp.c:300
 msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "Nastala chyba bìhem posílání\n"
+msgstr "Nastala chyba během posílání\n"
 
 #: src/common/nntp.c:380
 msgid "Error occurred while sending command\n"
-msgstr "Nastala chyba bìhem posílání pøíkazu\n"
+msgstr "Nastala chyba během posílání příkazu\n"
 
 #: src/common/plugin.c:244
 msgid "Plugin already loaded"
-msgstr "Modul byl ji¾ naèten"
+msgstr "Modul byl již načten"
 
 #: src/common/plugin.c:254
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
-msgstr "Nepodaøilo se vyhradit pamì» pro modul"
+msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
 
 #: src/common/plugin.c:280
 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
-msgstr "Tento modul není licencován dle GPL kompatibilní licence."
+msgstr "Tento modul není licencován dle GPL kompatibilní licence."
 
 #: src/common/plugin.c:287
 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
-msgstr "Tento modul je urèen pro Sylpheed-Claws GTK1."
+msgstr "Tento modul je určen pro Sylpheed-Claws GTK1."
 
 #: src/common/smtp.c:176
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
+msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
 
 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
 msgid "bad SMTP response\n"
-msgstr "¹patná SMTP odpovìï\n"
+msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
 
 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
@@ -857,7 +857,7 @@ msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
 #: src/common/smtp.c:603
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
-msgstr "Zpráva je pøíli¹ velká (maximální velikost je %s)\n"
+msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
 
 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:834
 msgid "can't start TLS session\n"
@@ -865,23 +865,23 @@ msgstr "Nelze spustit TLS relaci\n"
 
 #: src/common/ssl.c:159
 msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr "Chyba pøi vytváøení ssl kontextu\n"
+msgstr "Chyba při vytváření ssl kontextu\n"
 
 #: src/common/ssl.c:178
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
-msgstr "SSL spojení selhalo (%s)\n"
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:141 src/common/ssl_certificate.c:152
-#: src/common/ssl_certificate.c:158 src/common/ssl_certificate.c:165
-#: src/common/ssl_certificate.c:176 src/common/ssl_certificate.c:182
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgstr "SSL spojení selhalo (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:187 src/common/ssl_certificate.c:198
+#: src/common/ssl_certificate.c:204 src/common/ssl_certificate.c:211
+#: src/common/ssl_certificate.c:222 src/common/ssl_certificate.c:228
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
 msgid "<not in certificate>"
 msgstr "<not in certificate>"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:191
+#: src/common/ssl_certificate.c:237
 #, c-format
 msgid ""
 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
@@ -889,48 +889,18 @@ msgid ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
-"  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
-"  Podepsán: %s (%s) v %s\n"
+"  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
+"  Podepsán: %s (%s) v %s\n"
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Stav podpisu: %s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:309
+#: src/common/ssl_certificate.c:346
 msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr "Nelze nahrát výchozí cestu pro X509"
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:350
-#, c-format
-msgid ""
-"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"%s zaslal neznámý SSL certifikát:\n"
-"%s"
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:377
-#, c-format
-msgid ""
-"%s's SSL certificate changed !\n"
-"We have saved this one:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"It is now:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"This could mean the server answering is not the known one."
-msgstr ""
-"SSL certifikát serveru %s se zmìnil !\n"
-"Byl ulo¾en tento:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"A nyní je naèten tento:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"To znamená, ¾e server nemusí být ten známý."
+msgstr "Nelze nahrát výchozí cestu pro X509"
 
 #: src/common/string_match.c:79
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
-msgstr "(Pøedmìt smazán reg. výrazem)"
+msgstr "(Předmět smazán reg. výrazem)"
 
 #: src/common/utils.c:342
 #, c-format
@@ -954,7 +924,7 @@ msgstr "%.2fGB"
 
 #: src/compose.c:513
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/_Pøidat..."
+msgstr "/_Přidat..."
 
 #: src/compose.c:514
 msgid "/_Remove"
@@ -966,171 +936,171 @@ msgstr "/_Vlastnosti..."
 
 #: src/compose.c:521 src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:280
 msgid "/_Message"
-msgstr "/_Zpráva"
+msgstr "/_Zpráva"
 
 #: src/compose.c:522
 msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
+msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
 
 #: src/compose.c:524
 msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozdìji"
+msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozději"
 
 #: src/compose.c:526 src/compose.c:530 src/compose.c:533 src/mainwindow.c:697
 #: src/mainwindow.c:707 src/mainwindow.c:711 src/mainwindow.c:717
 #: src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:283 src/messageview.c:291
 #: src/messageview.c:296
 msgid "/_Message/---"
-msgstr "/_Zpráva/---"
+msgstr "/_Zpráva/---"
 
 #: src/compose.c:527
 msgid "/_Message/_Attach file"
-msgstr "/_Zpráva/Pøipoji_t soubor"
+msgstr "/_Zpráva/Připoji_t soubor"
 
 #: src/compose.c:528
 msgid "/_Message/_Insert file"
-msgstr "/_Zpráva/_Vlo¾it soubor"
+msgstr "/_Zpráva/_Vložit soubor"
 
 #: src/compose.c:529
 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
-msgstr "/_Zpráva/Vlo¾it p_odpis"
+msgstr "/_Zpráva/Vložit p_odpis"
 
 #: src/compose.c:531
 msgid "/_Message/_Save"
-msgstr "/_Zpráva/_Ulo¾it"
+msgstr "/_Zpráva/_Uložit"
 
 #: src/compose.c:534
 msgid "/_Message/_Close"
-msgstr "/_Zpráva/_Zavøít"
+msgstr "/_Zpráva/_Zavřít"
 
 #: src/compose.c:537
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/Úp_ravy/_Zpìt"
+msgstr "/Úp_ravy/_Zpět"
 
 #: src/compose.c:538
 msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/Úp_ravy/Zn_ovu"
+msgstr "/Úp_ravy/Zn_ovu"
 
 #: src/compose.c:539 src/compose.c:627 src/compose.c:630 src/compose.c:636
 #: src/mainwindow.c:479 src/messageview.c:166
 msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/Úp_ravy/---"
+msgstr "/Úp_ravy/---"
 
 #: src/compose.c:540
 msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
+msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
 
 #: src/compose.c:541 src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:164
 msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
+msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
 
 #: src/compose.c:542
 msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/Úp_ravy/V_lo¾it"
+msgstr "/Ã\9ap_ravy/V_ložit"
 
 #: src/compose.c:543
 msgid "/_Edit/Special paste"
-msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾it _jinak"
+msgstr "/Ã\9ap_ravy/Vložit _jinak"
 
 #: src/compose.c:544
 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
-msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾it _jinak/jako _citaci"
+msgstr "/Ã\9ap_ravy/Vložit _jinak/jako _citaci"
 
 #: src/compose.c:546
 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
-msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾it _jinak/_zalomené"
+msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_zalomené"
 
 #: src/compose.c:548
 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
-msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾it _jinak/_nezalomené"
+msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_nezalomené"
 
 #: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:165
 msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at v¹e"
+msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at vše"
 
 #: src/compose.c:551
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené"
 
 #: src/compose.c:552
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o znak zpìt"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak zpět"
 
 #: src/compose.c:557
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o znak dále"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak dále"
 
 #: src/compose.c:562
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o slovo zpìt"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slovo zpět"
 
 #: src/compose.c:567
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o slov dále"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slov dále"
 
 #: src/compose.c:572
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na zaèátek øádku"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na začátek řádku"
 
 #: src/compose.c:577
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na konec øádku"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na konec řádku"
 
 #: src/compose.c:582
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na pøedchozí øádek"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na předchozí řádek"
 
 #: src/compose.c:587
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na dal¹í øádek"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na další řádek"
 
 #: src/compose.c:592
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat znak zpìt"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak zpět"
 
 #: src/compose.c:597
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat znak vpøedu"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak vpředu"
 
 #: src/compose.c:602
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat slovo zpìt"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo zpět"
 
 #: src/compose.c:607
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat slovo vpøedu"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo vpředu"
 
 #: src/compose.c:612
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat øádek"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat řádek"
 
 #: src/compose.c:617
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat celý øádek"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat celý řádek"
 
 #: src/compose.c:622
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat do konce øádku"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat do konce řádku"
 
 #: src/compose.c:628
 msgid "/_Edit/_Find"
-msgstr "/Úp_ravy/_Hledat"
+msgstr "/Úp_ravy/_Hledat"
 
 #: src/compose.c:631
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
+msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
 
 #: src/compose.c:633
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/Úp_ravy/Zalomit _v¹echny dlouhé øádky"
+msgstr "/Úp_ravy/Zalomit _všechny dlouhé řádky"
 
 #: src/compose.c:635
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
-msgstr "/Úp_ravy/_Automaticky zalamovat"
+msgstr "/Úp_ravy/_Automaticky zalamovat"
 
 #: src/compose.c:637
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
+msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
 
 #: src/compose.c:640
 msgid "/_Spelling"
@@ -1138,356 +1108,356 @@ msgstr "/_Pravopis"
 
 #: src/compose.c:641
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr "/_Pravopis/_Zkontrolovat v¹e nebo výbìr"
+msgstr "/_Pravopis/_Zkontrolovat vše nebo výběr"
 
 #: src/compose.c:643
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr "/_Pravopis/Z_výraznit nesprávná slova"
+msgstr "/_Pravopis/Z_výraznit nesprávná slova"
 
 #: src/compose.c:645
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr "/_Pravopis/Pøejít na _pøedchozí chybu"
+msgstr "/_Pravopis/Přejít na _předchozí chybu"
 
 #: src/compose.c:647
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr "/_Pravopis/Pøejít na _následující chybu"
+msgstr "/_Pravopis/Přejít na _následující chybu"
 
 #: src/compose.c:650
 msgid "/_Options"
-msgstr "/Nastav_ení"
+msgstr "/Nastav_ení"
 
 #: src/compose.c:651
 msgid "/_Options/Privacy System"
-msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpeèení"
+msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení"
 
 #: src/compose.c:652
 msgid "/_Options/Privacy System/None"
-msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpeèení/®ád_ný"
+msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení/Žád_ný"
 
 #: src/compose.c:653
 msgid "/_Options/Si_gn"
-msgstr "/Nastav_ení/Digitálnì po_depsat"
+msgstr "/Nastav_ení/Digitálně po_depsat"
 
 #: src/compose.c:654
 msgid "/_Options/_Encrypt"
-msgstr "/Nastav_ení/Za¹i_frovat"
+msgstr "/Nastav_ení/Zaši_frovat"
 
 #: src/compose.c:655 src/compose.c:662 src/compose.c:664 src/compose.c:666
 msgid "/_Options/---"
-msgstr "/Nastav_ení/---"
+msgstr "/Nastav_ení/---"
 
 #: src/compose.c:656
 msgid "/_Options/_Priority"
-msgstr "/Nastav_ení/_Priorita"
+msgstr "/Nastav_ení/_Priorita"
 
 #: src/compose.c:657
 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
-msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Nejvy¹¹í"
+msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Nejvyšší"
 
 #: src/compose.c:658
 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
-msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Vysoká"
+msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Vysoká"
 
 #: src/compose.c:659
 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
-msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Nor_mální"
+msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Nor_mální"
 
 #: src/compose.c:660
 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
-msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ní_zká"
+msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ní_zká"
 
 #: src/compose.c:661
 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
-msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ne_jni¾¹í"
+msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ne_jnižší"
 
 #: src/compose.c:663
 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
-msgstr "/Nastav_ení/_Vy¾ádat potvrzení o doruèení"
+msgstr "/Nastav_ení/_Vyžádat potvrzení o doručení"
 
 #: src/compose.c:665
 msgid "/_Options/Remo_ve references"
-msgstr "/Nastav_ení/Odstranit reference na pùvodní zprávu"
+msgstr "/Nastav_ení/Odstranit reference na původní zprávu"
 
 #: src/compose.c:672
 msgid "/_Options/Character _encoding"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků"
 
 #: src/compose.c:673
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/_Automaticky"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Automaticky"
 
 #: src/compose.c:675 src/compose.c:681 src/compose.c:689 src/compose.c:693
 #: src/compose.c:699 src/compose.c:703 src/compose.c:709 src/compose.c:715
 #: src/compose.c:719 src/compose.c:729 src/compose.c:733 src/compose.c:743
 #: src/compose.c:747
 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/---"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/---"
 
 #: src/compose.c:677
 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/7bitové ASCII (US-ASC_II)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/7bitové ASCII (US-ASC_II)"
 
 #: src/compose.c:679
 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Unicode (_UTF-8)"
 
 #: src/compose.c:683
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
 
 #: src/compose.c:685
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
 
 #: src/compose.c:687
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Západní Evropa (Windows-1252)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (Windows-1252)"
 
 #: src/compose.c:691
 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Støední Evropa (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
 
 #: src/compose.c:695
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/_Pobaltí (ISO-8859-13)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Pobaltí (ISO-8859-13)"
 
 #: src/compose.c:697
 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Pobaltí (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Pobaltí (ISO-8859-_4)"
 
 #: src/compose.c:701
 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Øeètina (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Řečtina (ISO-8859-_7)"
 
 #: src/compose.c:705
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Hebrej¹tina (ISO-8859-8)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (ISO-8859-8)"
 
 #: src/compose.c:707
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Hebrej¹tina (Windows-1255)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (Windows-1255)"
 
 #: src/compose.c:711
 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Arab¹tina (ISO-8859-_6)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (ISO-8859-_6)"
 
 #: src/compose.c:713
 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Arab¹tina (Windows-1256)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (Windows-1256)"
 
 #: src/compose.c:717
 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Tureètina (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Turečtina (ISO-8859-_9)"
 
 #: src/compose.c:721
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Azbuka (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (ISO-8859-_5)"
 
 #: src/compose.c:723
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Azbuka (KOI8-_R)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-_R)"
 
 #: src/compose.c:725
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Azbuka (KOI8-U)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-U)"
 
 #: src/compose.c:727
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Azbuka (Windows-1251)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (Windows-1251)"
 
 #: src/compose.c:731
 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Japon¹tina (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Japonština (ISO-2022-_JP)"
 
 #: src/compose.c:735
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Zjednodu¹ená èín¹tina (_GB2312)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
 
 #: src/compose.c:737
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Zjednodu¹ená èín¹tina (GBK)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (GBK)"
 
 #: src/compose.c:739
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Tradièní èín¹tina (_Big5)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (_Big5)"
 
 #: src/compose.c:741
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Tradièní èín¹tina (EUC-_TW)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (EUC-_TW)"
 
 #: src/compose.c:745
 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Korej¹tina (EUC-_KR)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Korejština (EUC-_KR)"
 
 #: src/compose.c:749
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Thaj¹tina (TIS-620)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (TIS-620)"
 
 #: src/compose.c:751
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znakù/Thaj¹tina (Windows-874)"
+msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (Windows-874)"
 
 #: src/compose.c:755
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr "/_Nástroje/Zobrazovat _pravítko"
+msgstr "/_Nástroje/Zobrazovat _pravítko"
 
 #: src/compose.c:756 src/messageview.c:300
 msgid "/_Tools/_Address book"
-msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres"
+msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres"
 
 #: src/compose.c:757
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr "/_Nástroje/©a_blona"
+msgstr "/_Nástroje/Ša_blona"
 
 #: src/compose.c:758 src/mainwindow.c:765 src/messageview.c:325
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr "/_Nástroje/_Akce"
+msgstr "/_Nástroje/_Akce"
 
-#: src/compose.c:1482
+#: src/compose.c:1554
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Fw: vice zprav"
 
-#: src/compose.c:1853
+#: src/compose.c:1925
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "Odpovìdìt komu:"
+msgstr "Odpovědět komu:"
 
-#: src/compose.c:1856 src/compose.c:5119 src/compose.c:5838
+#: src/compose.c:1928 src/compose.c:5215 src/compose.c:5920
 msgid "Newsgroups:"
-msgstr "Diskusní skupiny:"
+msgstr "Diskusní skupiny:"
 
-#: src/compose.c:1859
+#: src/compose.c:1931
 msgid "Followup-To:"
-msgstr "Pokraèování:"
+msgstr "Pokračování:"
 
-#: src/compose.c:2256
+#: src/compose.c:2328
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr "Chyba v uvozovkách."
+msgstr "Chyba v uvozovkách."
 
-#: src/compose.c:2272
+#: src/compose.c:2344
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr "Chyba formátu odpovìdi/pøeposlání."
+msgstr "Chyba formátu odpovědi/přeposlání."
 
-#: src/compose.c:2814
+#: src/compose.c:2888
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "Soubor %s je prázdný."
+msgstr "Soubor %s je prázdný."
 
-#: src/compose.c:2818
+#: src/compose.c:2892
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "Nemohu naèíst %s."
+msgstr "Nemohu načíst %s."
 
-#: src/compose.c:2845
+#: src/compose.c:2919
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
-msgstr "Zpráva: %s"
+msgstr "Zpráva: %s"
 
-#: src/compose.c:3633
+#: src/compose.c:3730
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Upraveno]"
 
-#: src/compose.c:3639
+#: src/compose.c:3736
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
+msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:3642
+#: src/compose.c:3739
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
-msgstr "[¾ádný pøedmìt] - Psaní zprávy%s"
+msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:3667 src/messageview.c:600
+#: src/compose.c:3764 src/messageview.c:600
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
-"Není zadán úèet pro odesílání mailù.\n"
-"Pøed odesláním vyberte prosím nìjaký úèet."
+"Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
+"Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
 
-#: src/compose.c:3769 src/compose.c:3797 src/compose.c:3825
+#: src/compose.c:3866 src/compose.c:3894 src/compose.c:3922
 #: src/prefs_send.c:338 src/toolbar.c:391 src/toolbar.c:441
 msgid "Send"
 msgstr "Odeslat"
 
-#: src/compose.c:3770
+#: src/compose.c:3867
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr ""
-"Jediný adresát je výchozí pøíjemce kopií (viz nastavení úètu). Opravdu "
+"Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
 "odeslat?"
 
-#: src/compose.c:3771 src/compose.c:3799 src/compose.c:3827 src/compose.c:4236
+#: src/compose.c:3868 src/compose.c:3896 src/compose.c:3924 src/compose.c:4333
 msgid "+_Send"
 msgstr "+_Odeslat"
 
-#: src/compose.c:3798
+#: src/compose.c:3895
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
 msgstr ""
-"Jediný adresát je výchozí pøíjemce skrytých kopií (viz nastavení úètu). "
+"Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
 "Opravdu odeslat?"
 
-#: src/compose.c:3812
+#: src/compose.c:3909
 msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "Není uveden pøíjemce."
+msgstr "Není uveden příjemce."
 
-#: src/compose.c:3826
+#: src/compose.c:3923
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
-msgstr "Pøedmìt je prázdný. Pøesto mám zprávu odeslat?"
+msgstr "Předmět je prázdný. Přesto mám zprávu odeslat?"
 
-#: src/compose.c:3865
+#: src/compose.c:3962 src/compose.c:7325
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "Charset conversion failed."
 msgstr ""
-"Zprávu nelze ulo¾it do fronty pro odeslání:\n"
+"Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
 "\n"
-"Konverze znakové sady se nezdaøila."
+"Konverze znakové sady se nezdařila."
 
-#: src/compose.c:3868
+#: src/compose.c:3965 src/compose.c:7322
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "Signature failed."
 msgstr ""
-"Zprávu nelze ulo¾it do fronty pro odeslání\n"
+"Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
 "\n"
-"Podepisování se nezdaøilo."
+"Podepisování se nezdařilo."
 
-#: src/compose.c:3871
+#: src/compose.c:3968
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "%s."
 msgstr ""
-"Zprávu nelze ulo¾it do fronty pro odeslání:\n"
+"Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:3873
+#: src/compose.c:3970
 msgid "Could not queue message for sending."
-msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do fronty pro odeslání."
+msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
 
-#: src/compose.c:3890 src/compose.c:3923
+#: src/compose.c:3987 src/compose.c:4020
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
-"Zpráva byla ulo¾ena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
-"Pou¾ijte nabídku \"Odeslat pozdr¾ené zprávy \" z hlavního okna."
+"Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
+"Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
 
-#: src/compose.c:4233
+#: src/compose.c:4330
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
 "to the specified %s charset.\n"
 "Send it as %s?"
 msgstr ""
-"Nelze pøevést kódování znakù zprávy \n"
+"Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
 "na %s.\n"
-"Odeslat v kódování %s?"
+"Odeslat v kódování %s?"
 
-#: src/compose.c:4286
+#: src/compose.c:4383
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -1495,72 +1465,66 @@ msgid ""
 "\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
-"Øádek %d pøekraèuje limit délky øádku (998 bajtù). \n"
-"Obsah zprávy mù¾e být po¹kozen po cestì k adresátovi.\n"
+"Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
+"Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
 "\n"
 "\n"
-"Pøesto odeslat?"
+"Přesto odeslat?"
 
-#: src/compose.c:4466
+#: src/compose.c:4562
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr "Není dostupný ¾ádný úèet pro odeslání po¹ty!"
+msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
 
-#: src/compose.c:4476
+#: src/compose.c:4572
 msgid "No account for posting news available!"
-msgstr "Není dostupný ¾ádný úèet pro odeslání pøíspìvku do diskusních skupin!"
+msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání příspěvku do diskusních skupin!"
 
-#: src/compose.c:5202 src/summary_search.c:253
+#: src/compose.c:5298 src/summary_search.c:254
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
-#: src/compose.c:5253
+#: src/compose.c:5349
 msgid "Mime type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:5259 src/compose.c:5515 src/mimeview.c:199
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/compose.c:5355 src/compose.c:5608 src/mimeview.c:200
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:336 src/prefs_summary_column.c:86
 #: src/summaryview.c:489
 msgid "Size"
-msgstr "Délka"
+msgstr "Délka"
 
-#: src/compose.c:5320
+#: src/compose.c:5416
 msgid "Save Message to "
-msgstr "Ulo¾it zprávu do "
+msgstr "Uložit zprávu do "
 
-#: src/compose.c:5342 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479
+#: src/compose.c:5438 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479
 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:195 src/import.c:200 src/importmutt.c:242
 #: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:147
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:233
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:230
 msgid "_Browse"
-msgstr "P_rocházet"
+msgstr "P_rocházet"
 
-#: src/compose.c:5514 src/compose.c:6649
+#: src/compose.c:5607 src/compose.c:6740
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:5582
+#: src/compose.c:5675
 msgid "Hea_der"
-msgstr "_Záhlaví"
+msgstr "_Záhlaví"
 
-#: src/compose.c:5586
+#: src/compose.c:5679
 msgid "_Attachments"
-msgstr "_Pøílohy"
+msgstr "_Přílohy"
 
-#: src/compose.c:5590
+#: src/compose.c:5683
 msgid "Othe_rs"
-msgstr "_Ostatní"
+msgstr "_Ostatní"
 
-#: src/compose.c:5605 src/prefs_template.c:211 src/summary_search.c:267
+#: src/compose.c:5698 src/prefs_template.c:211 src/summary_search.c:268
 msgid "Subject:"
-msgstr "Pøedmìt:"
-
-#: src/compose.c:5791 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:369
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1616 src/gtk/gtkaspell.c:2279 src/mainwindow.c:936
-#: src/prefs_account.c:643 src/summaryview.c:4559
-msgid "None"
-msgstr ""
+msgstr "Předmět:"
 
-#: src/compose.c:5802
+#: src/compose.c:5884
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1569,144 +1533,144 @@ msgstr ""
 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:6041
+#: src/compose.c:6133
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
 "encrypt this message."
 msgstr ""
-"Systém zabezpeèení '%s' se nepodaøilo naèíst. Nebudete moci digitálnì "
-"podepsat nebo za¹ifrovat zprávu."
+"Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
+"podepsat nebo zašifrovat zprávu."
 
-#: src/compose.c:6280
+#: src/compose.c:6372
 msgid "Message To format error."
-msgstr "Chyba formátu v polo¾ce 'To' záhlaví zprávy."
+msgstr "Chyba formátu v položce 'To' záhlaví zprávy."
 
-#: src/compose.c:6293
+#: src/compose.c:6385
 msgid "Message Cc format error."
-msgstr "Chyba formátu v polo¾ce 'Cc' záhlaví zprávy."
+msgstr "Chyba formátu v položce 'Cc' záhlaví zprávy."
 
-#: src/compose.c:6306
+#: src/compose.c:6398
 msgid "Message Bcc format error."
-msgstr "Chyba formátu v polo¾ce 'Bcc' záhlaví zprávy."
+msgstr "Chyba formátu v položce 'Bcc' záhlaví zprávy."
 
-#: src/compose.c:6320
+#: src/compose.c:6412
 msgid "Message subject format error."
-msgstr "Chyba formátu v pøedmìtu zprávy."
+msgstr "Chyba formátu v předmětu zprávy."
 
-#: src/compose.c:6540
+#: src/compose.c:6631
 msgid "Invalid MIME type."
-msgstr "Neplatný MIME typ."
+msgstr "Neplatný MIME typ."
 
-#: src/compose.c:6558
+#: src/compose.c:6649
 msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
+msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
 
-#: src/compose.c:6631
+#: src/compose.c:6722
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:6682
+#: src/compose.c:6773
 msgid "Encoding"
-msgstr "Kódování"
+msgstr "Kódování"
 
-#: src/compose.c:6707
+#: src/compose.c:6798
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta k souboru"
 
-#: src/compose.c:6708 src/prefs_toolbar.c:1060
+#: src/compose.c:6799 src/prefs_toolbar.c:1060
 msgid "File name"
-msgstr "Název souboru"
+msgstr "Název souboru"
 
-#: src/compose.c:6891
+#: src/compose.c:6982
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 "Force terminating the process?\n"
 "process group id: %d"
 msgstr ""
-"Externí editor stále pracuje.\n"
-"Mám pøeru¹it proces?\n"
-"èíslo procesu: %d"
+"Externí editor stále pracuje.\n"
+"Mám přerušit proces?\n"
+"číslo procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:6933
+#: src/compose.c:7024
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
+msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
 
-#: src/compose.c:7207 src/messageview.c:705
+#: src/compose.c:7298 src/messageview.c:705
 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to send this email."
-msgstr "Sylpheed-Claws potøebuje pøístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
+msgstr "Sylpheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
 
-#: src/compose.c:7229
+#: src/compose.c:7320
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
 "\n"
 "%s."
 msgstr ""
-"Zprávu nelze ulo¾it do fronty pro odeslání:\n"
+"Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:7318
+#: src/compose.c:7415
 msgid "Could not save draft."
-msgstr "Nelze ulo¾it koncept."
+msgstr "Nelze uložit koncept."
 
-#: src/compose.c:7394 src/compose.c:7417
+#: src/compose.c:7491 src/compose.c:7514
 msgid "Select file"
-msgstr "Výbìr souboru"
+msgstr "Výběr souboru"
 
-#: src/compose.c:7430
+#: src/compose.c:7527
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
-msgstr "Soubor '%s' nelze èíst."
+msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
 
-#: src/compose.c:7432
+#: src/compose.c:7529
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
 msgstr ""
-"Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
-"pro nastavené kódování, vlo¾ení mù¾e obsahovat chyby."
+"Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
+"pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
 
-#: src/compose.c:7480
+#: src/compose.c:7577
 msgid "Discard message"
-msgstr "Zru¹it zprávu"
+msgstr "Zrušit zprávu"
 
-#: src/compose.c:7481
+#: src/compose.c:7578
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
-msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
+msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
 
-#: src/compose.c:7482
+#: src/compose.c:7579
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Zahodit"
 
-#: src/compose.c:7482
+#: src/compose.c:7579
 msgid "_Save to Drafts"
-msgstr "Ulo¾it jako _koncept"
+msgstr "Uložit jako _koncept"
 
-#: src/compose.c:7526
+#: src/compose.c:7623
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
-msgstr "Chcete pou¾ít ¹ablonu '%s' ?"
+msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
 
-#: src/compose.c:7528
+#: src/compose.c:7625
 msgid "Apply template"
-msgstr "Pou¾ít ¹ablonu"
+msgstr "Použít šablonu"
 
-#: src/compose.c:7529
+#: src/compose.c:7626
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Nahradit"
 
-#: src/compose.c:7529
+#: src/compose.c:7626
 msgid "_Insert"
-msgstr "_Vlo¾it"
+msgstr "_Vložit"
 
 #: src/crash.c:142
 #, c-format
 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
-msgstr "Proces Sylpheed-Claws (pid %ld) obdr¾el signál %ld"
+msgstr "Proces Sylpheed-Claws (pid %ld) obdržel signál %ld"
 
 #: src/crash.c:188
 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
@@ -1719,7 +1683,7 @@ msgid ""
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
 "%s.\n"
-"Vyplòte prosím hlá¹ení o chybì a vlo¾te ní¾e uvedené informace."
+"Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
 
 #: src/crash.c:209
 msgid "Debug log"
@@ -1727,56 +1691,56 @@ msgstr "Debug log"
 
 #: src/crash.c:246
 msgid "Close"
-msgstr "Zavøít"
+msgstr "Zavřít"
 
 #: src/crash.c:251
 msgid "Save..."
-msgstr "Ulo¾it..."
+msgstr "Uložit..."
 
 #: src/crash.c:256
 msgid "Create bug report"
-msgstr "Vytvoøit hlá¹ení o chybì"
+msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
 
 #: src/crash.c:303
 msgid "Save crash information"
-msgstr "Ulo¾it informace o pádu"
+msgstr "Uložit informace o pádu"
 
 #: src/editaddress.c:153
 msgid "Add New Person"
-msgstr "Pøidat novou osobu"
+msgstr "Přidat novou osobu"
 
 #: src/editaddress.c:154
 msgid "Edit Person Details"
-msgstr "Upravit detaily o osobì"
+msgstr "Upravit detaily o osobě"
 
 #: src/editaddress.c:316
 msgid "An Email address must be supplied."
-msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
+msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
 
 #: src/editaddress.c:490
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
+msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
 
 #: src/editaddress.c:560
 msgid "Edit Person Data"
-msgstr "Upravit data o osobì"
+msgstr "Upravit data o osobě"
 
 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
 #: src/ldif.c:819
 msgid "Display Name"
-msgstr "Zobrazované jméno"
+msgstr "Zobrazované jméno"
 
 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:827
 msgid "Last Name"
-msgstr "Pøíjmení"
+msgstr "Příjmení"
 
 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:823
 msgid "First Name"
-msgstr "Jméno"
+msgstr "Jméno"
 
 #: src/editaddress.c:683
 msgid "Nickname"
-msgstr "Pøezdívka"
+msgstr "Přezdívka"
 
 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
@@ -1789,15 +1753,15 @@ msgstr "Hodnota"
 
 #: src/editaddress.c:1070
 msgid "_User Data"
-msgstr "_Osobní data"
+msgstr "_Osobní data"
 
 #: src/editaddress.c:1071
 msgid "_Email Addresses"
-msgstr "_E-mailové adresy"
+msgstr "_E-mailové adresy"
 
 #: src/editaddress.c:1072
 msgid "O_ther Attributes"
-msgstr "_Dal¹í údaje"
+msgstr "_Další údaje"
 
 #: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
@@ -1805,11 +1769,11 @@ msgstr "Soubor je OK."
 
 #: src/editbook.c:116
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
-msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
+msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
 
 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
 msgid "Could not read file."
-msgstr "Nelze naèíst soubor."
+msgstr "Nelze načíst soubor."
 
 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
 msgid "Edit Addressbook"
@@ -1820,65 +1784,65 @@ msgid " Check File "
 msgstr " Otestovat soubor "
 
 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
-#: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1897
+#: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1898
 msgid "File"
 msgstr "Soubor"
 
 #: src/editbook.c:285
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "Pøidat novou knihu adres"
+msgstr "Přidat novou knihu adres"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
+msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
 
 #: src/editgroup.c:286
 msgid "Edit Group Data"
-msgstr "Upravit data o skupinì"
+msgstr "Upravit data o skupině"
 
 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
 msgid "Group Name"
-msgstr "Jméno skupiny"
+msgstr "Jméno skupiny"
 
 #: src/editgroup.c:333
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "Adresy ve skupinì"
+msgstr "Adresy ve skupině"
 
 #: src/editgroup.c:364
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "Dostupné adresy"
+msgstr "Dostupné adresy"
 
 #: src/editgroup.c:425
 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr "E-mailové adresy pøesuòte do/ze skupiny pomocí tlaèítek se ¹ipkami"
+msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
 
 #: src/editgroup.c:473
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "Upravit detaily o skupinì"
+msgstr "Upravit detaily o skupině"
 
 #: src/editgroup.c:476
 msgid "Add New Group"
-msgstr "Pøidat novou skupinu"
+msgstr "Přidat novou skupinu"
 
 #: src/editgroup.c:526
 msgid "Edit folder"
-msgstr "Upravit slo¾ku"
+msgstr "Upravit složku"
 
 #: src/editgroup.c:526
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "Zadejte název slo¾ky:"
+msgstr "Zadejte název složky:"
 
 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
 msgid "New folder"
-msgstr "Nová slo¾ka"
+msgstr "Nová složka"
 
 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:553 src/mh_gtk.c:128
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "Zadejte název slo¾ky:"
+msgstr "Zadejte název složky:"
 
 #: src/editjpilot.c:200
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
-msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
+msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
 
 #: src/editjpilot.c:212
 msgid "Select JPilot File"
@@ -1890,19 +1854,19 @@ msgstr "Upravit JPilot soubor"
 
 #: src/editjpilot.c:294
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr "Dal¹í polo¾ka(y) e-mail adresy"
+msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
 
 #: src/editjpilot.c:385
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr "Pøidat nový JPilot záznam"
+msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
 
 #: src/editldap_basedn.c:143
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
+msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
 
 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
 msgid "Hostname"
-msgstr "Název poèítaèe"
+msgstr "Název počítače"
 
 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:107
 msgid "Port"
@@ -1910,15 +1874,15 @@ msgstr "Port"
 
 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
 msgid "Search Base"
-msgstr "Báze pro hledání"
+msgstr "Báze pro hledání"
 
 #: src/editldap_basedn.c:204
 msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
+msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
 
 #: src/editldap_basedn.c:294
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "Nelze naèíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ruènì"
+msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
 
 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
 msgid "Could not connect to server"
@@ -1926,19 +1890,19 @@ msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
 
 #: src/editldap.c:148
 msgid "A Name must be supplied."
-msgstr "Jméno musí být uvedeno."
+msgstr "Jméno musí být uvedeno."
 
 #: src/editldap.c:160
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
-msgstr "Název poèítaèe musí být uveden."
+msgstr "Název počítače musí být uveden."
 
 #: src/editldap.c:173
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
-msgstr "Alespoò jeden atribut musí být uveden."
+msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
 
 #: src/editldap.c:264
 msgid "Connected successfully to server"
-msgstr "Úspì¹nì pøipojeno k serveru"
+msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
 
 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
 msgid "Edit LDAP Server"
@@ -1946,7 +1910,7 @@ msgstr "Upravit LDAP server"
 
 #: src/editldap.c:408
 msgid "A name that you wish to call the server."
-msgstr "Jméno, kterým chcete oznaèit toto LDAP pøipojení."
+msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
 
 #: src/editldap.c:423
 msgid ""
@@ -1955,21 +1919,21 @@ msgid ""
 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
 "computer as Sylpheed-Claws."
 msgstr ""
-"Název poèítaèe, na kterém je provozován LDAP server. Napøíklad \"ldap."
-"mydomain.com\". Mù¾e být pou¾ita také IP adresa. Pokud server bì¾í na "
-"stejném poèítaèi jako Sylpheed-Claws, mù¾ete pou¾ít \"localhost\"."
+"Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
+"mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
+"stejném počítači jako Sylpheed-Claws, můžete použít \"localhost\"."
 
 #: src/editldap.c:447
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
-msgstr "Èíslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
+msgstr "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
 
 #: src/editldap.c:451
 msgid " Check Server "
-msgstr " Otestovat pøipojení "
+msgstr " Otestovat připojení "
 
 #: src/editldap.c:456
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
-msgstr "Stiskem tohoto tlaèítka otestujete pøipojení k serveru."
+msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
 
 #: src/editldap.c:471
 msgid ""
@@ -1979,7 +1943,7 @@ msgid ""
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
-"Oznaèuje adresáø, který bude na serveru prohledáván. Pøíklady:\n"
+"Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
@@ -1988,35 +1952,35 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
-msgstr "Stiskem tohoto tlaèítka vyhledáte názvy adresáøù dostupných na serveru."
+msgstr "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
 
 #: src/editldap.c:535
 msgid "Search Attributes"
-msgstr "Prohledávané atributy"
+msgstr "Prohledávané atributy"
 
 #: src/editldap.c:545
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
 msgstr ""
-"Seznam LDAP atributù, které budou prohledávány pøi pokusu najít jméno nebo "
+"Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
 "adresu."
 
 #: src/editldap.c:549
 msgid " Defaults "
-msgstr " Výchozí "
+msgstr " Výchozí "
 
 #: src/editldap.c:554
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
 msgstr ""
-"Nastavuje seznam atributù na výchozí hodnotu, která by mìla najít nejvíc "
-"jmen a adres bìhem vyhledávání."
+"Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
+"jmen a adres během vyhledávání."
 
 #: src/editldap.c:561
 msgid "Max Query Age (secs)"
-msgstr "Maximální stáøí dotazu (s)"
+msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
 
 #: src/editldap.c:577
 msgid ""
@@ -2031,32 +1995,32 @@ msgid ""
 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
 "more memory to cache results."
 msgstr ""
-"Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
-"pova¾ovány za pou¾itelné pro automatické dokonèování adres. Výsledky hledání "
-"jsou ukládány do vyrovnávací pamìti, ze které jsou odstranìny po uplynutí "
-"této doby. Vyrovnávací pamì» je prohledávána pøed provedením dotazu na "
-"serveru, èím¾ je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovanì "
-"hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
-"mìla být dostateèná pro vìt¹inu serverù. Vy¹¹í hodnota redukuje èas strávený "
-"prohledáváním serveru pøi následných dotazech, co¾ je u¾iteèné pro servery s "
-"dlouhou reakèní dobou, ale je to na úkor vìt¹ího mno¾ství pamìti "
-"spotøebovaného pro ukládání pøedchozích výsledkù."
+"Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
+"považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
+"jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
+"této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
+"serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
+"hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
+"měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
+"prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
+"dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
+"spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
 
 #: src/editldap.c:595
 msgid "Include server in dynamic search"
-msgstr "Zahrnout pøi automatickém dokonèování"
+msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
 
 #: src/editldap.c:601
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
 msgstr ""
-"Pøi za¹krtnutí bude tento server prohledáván pøi pokusu o automatické "
-"dokonèování adres."
+"Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
+"dokončování adres."
 
 #: src/editldap.c:608
 msgid "Match names 'containing' search term"
-msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
+msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
 
 #: src/editldap.c:614
 msgid ""
@@ -2066,15 +2030,15 @@ msgid ""
 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
 "searches against other address interfaces."
 msgstr ""
-"Hledání jmen a adres mù¾e být provedeno pomocí podmínky \"zaèíná na\" nebo "
-"\"obsahuje\". Pøi za¹krtnutí této volby bude pou¾ita podmínka \"obsahuje\", "
-"co¾ vìt¹inou znamená del¹í èas na dokonèení dotazu. Pro zaji¹tìní dobrého "
-"výkonu pou¾ívá automatické dokonèování adres pøi vyhledávání v¾dy podmínku "
-"\"zaèíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
+"Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
+"\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
+"což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
+"výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
+"\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
 
 #: src/editldap.c:669
 msgid "Bind DN"
-msgstr "Pøipojovací jméno"
+msgstr "Připojovací jméno"
 
 #: src/editldap.c:679
 msgid ""
@@ -2083,36 +2047,36 @@ msgid ""
 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
 "performing a search."
 msgstr ""
-"U¾ivatelský úèet ze serveru LDAP, který bude pou¾it pro pøipojení. Toto je "
-"obvykle nutné pouze pro zabezpeèené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
-"\"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
-"vyplòovat."
+"Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
+"obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
+"\"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
+"vyplňovat."
 
 #: src/editldap.c:687
 msgid "Bind Password"
-msgstr "Pøipojovací heslo"
+msgstr "Připojovací heslo"
 
 #: src/editldap.c:698
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr ""
-"Heslo, které bude pou¾ito pro pøipojení spolu s údajem \"Pøihla¹ovací jméno"
+"Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
 "\"."
 
 #: src/editldap.c:704
 msgid "Timeout (secs)"
-msgstr "Èasový limit (s)"
+msgstr "Časový limit (s)"
 
 #: src/editldap.c:719
 msgid "The timeout period in seconds."
-msgstr "Èasový limit v sekundách."
+msgstr "Časový limit v sekundách."
 
 #: src/editldap.c:723
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr "Maximum polo¾ek"
+msgstr "Maximum položek"
 
 #: src/editldap.c:738
 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
-msgstr "Maximální poèet polo¾ek, které budou vráceny pøi prohledávání."
+msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
 
 #: src/editldap.c:754
 msgid "Basic"
@@ -2120,19 +2084,19 @@ msgstr "Server"
 
 #: src/editldap.c:755
 msgid "Search"
-msgstr "Hledání"
+msgstr "Hledání"
 
-#: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:401
+#: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:410
 msgid "Extended"
-msgstr "Ostatní"
+msgstr "Ostatní"
 
 #: src/editldap.c:972
 msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "Pøidat nový LDAP server"
+msgstr "Přidat nový LDAP server"
 
 #: src/editvcard.c:104
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
+msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
 
 #: src/editvcard.c:116
 msgid "Select vCard File"
@@ -2140,23 +2104,23 @@ msgstr "Vybrat vCard soubor"
 
 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr "Upravit vCard záznam"
+msgstr "Upravit vCard záznam"
 
 #: src/editvcard.c:271
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr "Pøidat nový vCard záznam"
+msgstr "Přidat nový vCard záznam"
 
 #: src/exphtmldlg.c:112
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr "Zadejte prosím adresáø pro výstup a soubor, který se bude vytvoøen."
+msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
 
 #: src/exphtmldlg.c:115
 msgid "Select stylesheet and formatting."
-msgstr "Vyberte ¹ablonu stylù a formátování."
+msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
 
 #: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
-msgstr "Export souboru byl úspì¹ný."
+msgstr "Export souboru byl úspěšný."
 
 #: src/exphtmldlg.c:183
 #, c-format
@@ -2164,12 +2128,12 @@ msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
-"Výstupní adresáø pro HTML '%s'\n"
-"neexistuje. Mám vytvoøit nový adresáø?"
+"Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
+"neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
 
 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
-msgstr "Vytvoøit adresáø"
+msgstr "Vytvořit adresář"
 
 #: src/exphtmldlg.c:195
 #, c-format
@@ -2177,93 +2141,99 @@ msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Nelze vytvoøit výstupní adresáø pro HTML soubor:\n"
+"Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
 "%s"
 
 #: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr "Vytvoøení adresáøe selhalo"
+msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
 
 #: src/exphtmldlg.c:244
 msgid "Error creating HTML file"
-msgstr "Chyba pøi vytváøení HTML souboru"
+msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
 
 #: src/exphtmldlg.c:330
 msgid "Select HTML output file"
-msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
+msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
 
 #: src/exphtmldlg.c:394
 msgid "HTML Output File"
-msgstr "Výstupní HTML soubor"
+msgstr "Výstupní HTML soubor"
 
 #: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:202 src/import.c:207
 #: src/importldif.c:682
 msgid "B_rowse"
-msgstr "_Procházet"
+msgstr "_Procházet"
 
 #: src/exphtmldlg.c:455
 msgid "Stylesheet"
-msgstr "©ablona stylu"
+msgstr "Šablona stylu"
+
+#: src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:367 src/gtk/gtkaspell.c:1621
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2284 src/mainwindow.c:937 src/prefs_account.c:643
+#: src/summaryview.c:4531
+msgid "None"
+msgstr "Žádný"
 
 #: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:349 src/prefs_summaries.c:690
 msgid "Default"
-msgstr "Výchozí"
+msgstr "Výchozí"
 
 #: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
 msgid "Full"
-msgstr "Celý"
+msgstr "Celý"
 
 #: src/exphtmldlg.c:480
 msgid "Custom"
-msgstr "Vlastní"
+msgstr "Vlastní"
 
 #: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Custom-2"
-msgstr "Vlastní-2"
+msgstr "Vlastní-2"
 
 #: src/exphtmldlg.c:492
 msgid "Custom-3"
-msgstr "Vlastní-3"
+msgstr "Vlastní-3"
 
 #: src/exphtmldlg.c:498
 msgid "Custom-4"
-msgstr "Vlastní-4"
+msgstr "Vlastní-4"
 
 #: src/exphtmldlg.c:512
 msgid "Full Name Format"
-msgstr "Celé jméno"
+msgstr "Celé jméno"
 
 #: src/exphtmldlg.c:519
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr "Jméno, pøíjmení"
+msgstr "Jméno, příjmení"
 
 #: src/exphtmldlg.c:525
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr "Pøíjmení, jméno"
+msgstr "Příjmení, jméno"
 
 #: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Color Banding"
-msgstr "Barevné znaèení"
+msgstr "Barevné značení"
 
 #: src/exphtmldlg.c:545
 msgid "Format Email Links"
-msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
+msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
 
 #: src/exphtmldlg.c:551
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr "Exportovat u¾ivatelské atributy"
+msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
 
 #: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
 msgid "File Name :"
-msgstr "Název souboru :"
+msgstr "Název souboru :"
 
 #: src/exphtmldlg.c:616
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "Otevøít ve webovém prohlí¾eèi"
+msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
 
 #: src/exphtmldlg.c:648
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
+msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
 
 #: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:736 src/importldif.c:1027
 msgid "File Info"
@@ -2271,15 +2241,15 @@ msgstr "Informace o souboru"
 
 #: src/exphtmldlg.c:715
 msgid "Format"
-msgstr "Formát"
+msgstr "Formát"
 
 #: src/expldifdlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
-msgstr "Zadejte prosím výstupní adresáø a název LDIF souboru, který bude vytvoøen."
+msgstr "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
 
 #: src/expldifdlg.c:114
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
-msgstr "Upøesnìte zpùsob formátování rozli¹ovacího jména (dn)."
+msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
 
 #: src/expldifdlg.c:190
 #, c-format
@@ -2287,8 +2257,8 @@ msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
-"Výstupní adresáø pro LDIF soubor '%s'\n"
-"neexistuje. Mám vytvoøit nový adresáø?"
+"Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
+"neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
 
 #: src/expldifdlg.c:202
 #, c-format
@@ -2296,36 +2266,36 @@ msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Nelze vytvoøit výstupní adresáø pro LDIF soubor:\n"
+"Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
 "%s"
 
 #: src/expldifdlg.c:247
 msgid "Suffix was not supplied"
-msgstr "Pøípona nebyla specifikována"
+msgstr "Přípona nebyla specifikována"
 
 #: src/expldifdlg.c:249
 msgid ""
 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
 "you wish to proceed without a suffix?"
 msgstr ""
-"Pøípona je nutná, pokud mají být data pou¾ita pro LDAP server. Opravdu "
-"chcete pokraèovat bez uvedení pøípony?"
+"PÅ\99ípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
+"chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
 
 #: src/expldifdlg.c:267
 msgid "Error creating LDIF file"
-msgstr "Chyba pøi vytváøení LDIF souboru"
+msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
 
 #: src/expldifdlg.c:342
 msgid "Select LDIF output file"
-msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
+msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
 
 #: src/expldifdlg.c:406
 msgid "LDIF Output File"
-msgstr "Výstupní LDIF soubor"
+msgstr "Výstupní LDIF soubor"
 
 #: src/expldifdlg.c:467
 msgid "Suffix"
-msgstr "Pøípona"
+msgstr "Přípona"
 
 #: src/expldifdlg.c:479
 msgid ""
@@ -2335,19 +2305,19 @@ msgid ""
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
-"Pøípona je pou¾ívána pro vytvoøení \"Rozli¹ovacího jména\" (dn) pro polo¾ku "
-"LDAP. Pøíklady:\n"
+"PÅ\99ípona je používána pro vytvoÅ\99ení \"RozliÅ¡ovacího jména\" (dn) pro položku "
+"LDAP. Příklady:\n"
 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 
 #: src/expldifdlg.c:488
 msgid "Relative DN"
-msgstr "Relativní DN"
+msgstr "Relativní DN"
 
 #: src/expldifdlg.c:495
 msgid "Unique ID"
-msgstr "Unikátní ID (uid)"
+msgstr "Unikátní ID (uid)"
 
 #: src/expldifdlg.c:503
 msgid ""
@@ -2355,8 +2325,8 @@ msgid ""
 "to:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
-"Pro vytvoøení rozli¹ovacího jména (dn) bude pou¾ito unikátní id (uid) z "
-"knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
+"Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
+"knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 
 #: src/expldifdlg.c:516
@@ -2365,8 +2335,8 @@ msgid ""
 "similar to:\n"
 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
-"Pro vytvoøení rozli¹ovacího jména (dn) bude pou¾ito zobrazované jméno "
-"(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
+"Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
+"(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 
 #: src/expldifdlg.c:529
@@ -2375,8 +2345,8 @@ msgid ""
 "formatted similar to:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
-"Pro vytvoøení rozli¹ovacího jména (dn) bude pou¾ita první e-mailová adresa "
-"patøící u¾ivateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
+"Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
+"patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 
 #: src/expldifdlg.c:543
@@ -2387,15 +2357,15 @@ msgid ""
 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
 "available RDN options that will be used to create the DN."
 msgstr ""
-"LDIF soubor obsahuje nìkolik záznamù, které jsou obvykle urèeny pro naètená "
-"do LDAP serveru. Ka¾dý záznam v LDIF souboru je jednoznaènì identifikován "
-"\"Rozli¹ovacím jménem\" (dn). Rozli¹ovací jméno je tvoøeno \"Relativním "
-"rozli¹ovacím jménem\" (rdn) a pøíponou. Vyberte jedno z mo¾ných rdn, které "
-"má být pou¾ito pro vytvoøení dn."
+"LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
+"do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
+"\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
+"rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
+"má být použito pro vytvoření dn."
 
 #: src/expldifdlg.c:556
 msgid "Use DN attribute if present in data"
-msgstr "Pou¾ít DN atribut, pokud je obsa¾en v datech"
+msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
 
 #: src/expldifdlg.c:563
 msgid ""
@@ -2404,22 +2374,22 @@ msgid ""
 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
 "above will be used if the DN user attribute is not found."
 msgstr ""
-"Kniha adres mù¾e obsahovat polo¾ky, které byly døíve importovány z LDIF "
-"souboru. Pokud je v datech knihy adres obsa¾en atribut DN, mù¾e být pou¾it "
-"ve vytváøeném LDIF souboru. RDN vybrané vý¹e bude pou¾ito, pokud atribut DN "
+"Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
+"souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
+"ve vytváÅ\99eném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
 "nebude nalezen."
 
 #: src/expldifdlg.c:574
 msgid "Exclude record if no Email Address"
-msgstr "Vylouèit záznamy bez e-mailových adres"
+msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
 
 #: src/expldifdlg.c:581
 msgid ""
 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
 "option to ignore these records."
 msgstr ""
-"Kniha adres mù¾e obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud za¹krtnete "
-"tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
+"Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
+"tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
 
 #: src/expldifdlg.c:669
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
@@ -2427,19 +2397,19 @@ msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
 
 #: src/expldifdlg.c:737
 msgid "Distguished Name"
-msgstr "Rozli¹ovací jméno (dn)"
+msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
 
-#: src/export.c:143 src/summaryview.c:5871
+#: src/export.c:143 src/summaryview.c:5847
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
 
 #: src/export.c:162
 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
-msgstr "Urèete slo¾ku k exportu a specifikujte mbox soubor."
+msgstr "UrÄ\8dete složku k exportu a specifikujte mbox soubor."
 
 #: src/export.c:173
 msgid "Source folder:"
-msgstr "Zdrojová slo¾ka:"
+msgstr "Zdrojová složka:"
 
 #: src/export.c:179 src/import.c:179
 msgid "Mbox file:"
@@ -2451,7 +2421,7 @@ msgstr "Vyberte soubor pro export"
 
 #: src/exporthtml.c:805
 msgid "Full Name"
-msgstr "Celý název"
+msgstr "Celý název"
 
 #: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
 msgid "Attributes"
@@ -2463,99 +2433,99 @@ msgstr "Sylpheed-Claws - kniha adres"
 
 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáøe."
+msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
 
 #: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr "Nemohu vytvoøit adresáø."
+msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
 
 #: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
 msgid "Name is too long."
-msgstr "Název je pøíli¹ dlouhý."
+msgstr "Název je příliš dlouhý."
 
 #: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
 msgid "Not specified."
-msgstr "Není uveden."
+msgstr "Není uveden."
 
-#: src/folder.c:1225 src/foldersel.c:370
+#: src/folder.c:1221 src/foldersel.c:370
 msgid "Inbox"
-msgstr "Doruèená po¹ta"
+msgstr "Doručená pošta"
 
-#: src/folder.c:1229 src/foldersel.c:374
+#: src/folder.c:1225 src/foldersel.c:374
 msgid "Sent"
-msgstr "Odeslaná po¹ta"
+msgstr "Odeslaná pošta"
 
-#: src/folder.c:1233 src/foldersel.c:378
+#: src/folder.c:1229 src/foldersel.c:378
 msgid "Queue"
 msgstr "Fronta"
 
-#: src/folder.c:1237 src/foldersel.c:382 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:399
+#: src/folder.c:1233 src/foldersel.c:382 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:399
 #: src/toolbar.c:490
 msgid "Trash"
-msgstr "Ko¹"
+msgstr "Koš"
 
-#: src/folder.c:1241 src/foldersel.c:386
+#: src/folder.c:1237 src/foldersel.c:386
 msgid "Drafts"
 msgstr "Koncepty"
 
-#: src/folder.c:1510
+#: src/folder.c:1506
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
+msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1862 src/inc.c:633
+#: src/folder.c:1858 src/inc.c:633
 msgid "Filtering messages...\n"
-msgstr "Filtruji zprávy...\n"
+msgstr "Filtruji zprávy...\n"
 
-#: src/folder.c:2357
+#: src/folder.c:2353
 #, c-format
 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
-msgstr "Naèítám v¹echny zprávy z %s ...\n"
+msgstr "Načítám všechny zprávy z %s ...\n"
 
-#: src/folder.c:2646
+#: src/folder.c:2642
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
-msgstr "Pøesouvám %s do %s...\n"
+msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3572
+#: src/folder.c:3566
 msgid "Processing messages..."
-msgstr "Zpracovávám zprávy..."
+msgstr "Zpracovávám zprávy..."
 
 #: src/foldersel.c:228
 msgid "Select folder"
-msgstr "Vybrat slo¾ku"
+msgstr "Vybrat složku"
 
 #: src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
 msgid "NewFolder"
-msgstr "Nová slo¾ka"
+msgstr "Nová složka"
 
 #: src/foldersel.c:562 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
-msgstr "'%c' nemù¾e být obsa¾eno ve jménì slo¾ky."
+msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jménÄ\9b složky."
 
 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
 #: src/mh_gtk.c:245
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
-msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
+msgstr "Složka '%s' už existuje."
 
 #: src/foldersel.c:579 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
-msgstr "Nemohu vytvoøit slo¾ku '%s'."
+msgstr "Nemohu vytvoÅ\99it složku '%s'."
 
 #: src/folderview.c:281
 msgid "/Mark all re_ad"
-msgstr "/Oznaèit v¹echny jako _pøeètené"
+msgstr "/Označit všechny jako _přečtené"
 
 #: src/folderview.c:282
 msgid "/_Search folder..."
-msgstr "/Pro_hledat slo¾ku..."
+msgstr "/Hledat zprávy v aktuální _složce..."
 
 #: src/folderview.c:284
 msgid "/Process_ing..."
-msgstr "/_Zpracování slo¾ky (lokální pravidla)..."
+msgstr "/_Zpracování složky (lokální pravidla)..."
 
 #: src/folderview.c:288
 msgid "/------"
@@ -2563,35 +2533,36 @@ msgstr "/------"
 
 #: src/folderview.c:289
 msgid "/Empty _trash..."
-msgstr "/Vyprázdnit _ko¹..."
+msgstr "/Vyprázdnit _koš..."
 
 #: src/folderview.c:432 src/prefs_actions.c:440
 #: src/prefs_filtering_action.c:581 src/prefs_folder_column.c:80
 #: src/prefs_matcher.c:726
 msgid "New"
-msgstr "Nové"
+msgstr "Nové"
 
 #: src/folderview.c:433 src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
-msgstr "Nepøeètené"
+msgstr "Nepřečtené"
 
-#: src/folderview.c:434 src/summaryview.c:490
+#. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
+#: src/folderview.c:435 src/summaryview.c:490
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:667
+#: src/folderview.c:668
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce..."
+msgstr "Nastavuji informace o složce..."
 
-#: src/folderview.c:720
+#: src/folderview.c:721
 msgid "Mark all as read"
-msgstr "Oznaèit v¹echny jako pøeètené"
+msgstr "Označit všechny jako přečtené"
 
-#: src/folderview.c:721
+#: src/folderview.c:722
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
-msgstr "Opravdu chcete oznaèit v¹echny zprávy v této slo¾ce jako pøeètené?"
+msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
 
-#: src/folderview.c:937
+#: src/folderview.c:940
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Sylpheed-"
 "Claws has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
@@ -2599,136 +2570,138 @@ msgid ""
 "\n"
 "You probably need to install libetpan and recompile Sylpheed-Claws."
 msgstr ""
-"Máte nadefinován jeden nebo více IMAP úètù, ale tato verze Sylpheed-Claws byla zkompilována bez podpory IMAP - va¹e IMAP úèty jsou proto nepøístupné.\n"
+"Máte nadefinován jeden nebo více IMAP účtů, ale tato verze Sylpheed-Claws "
+"byla zkompilována bez podpory IMAP - vaše IMAP účty jsou proto nepřístupné.\n"
 "\n"
-"Pravdìpodobnì bude tøeba nainstalovat libetpan a pøekompilovat Sylpheed-Claws."
+"Pravděpodobně bude třeba nainstalovat libetpan a překompilovat Sylpheed-"
+"Claws."
 
-#: src/folderview.c:962 src/mainwindow.c:3404 src/setup.c:90
+#: src/folderview.c:965 src/mainwindow.c:3407 src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "Prohledávám slo¾ku %s%c%s ..."
+msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:966 src/mainwindow.c:3409 src/setup.c:95
+#: src/folderview.c:969 src/mainwindow.c:3412 src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "Prohledávám slo¾ku %s ..."
+msgstr "Prohledávám složku %s ..."
 
-#: src/folderview.c:984
+#: src/folderview.c:987
 msgid "Rebuild folder tree"
-msgstr "Obnovit strom slo¾ek"
+msgstr "Obnovit strom složek"
 
-#: src/folderview.c:985
+#: src/folderview.c:988
 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
 msgstr ""
-"Obnovení stromu slo¾ek vyèistí v¹echny lokální vyrovnávací pamìti. Chcete "
-"pokraèovat?"
+"Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
+"pokračovat?"
 
-#: src/folderview.c:995
+#: src/folderview.c:998
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr "Provádím obnovu stromu slo¾ek..."
+msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
 
-#: src/folderview.c:997
+#: src/folderview.c:1000
 msgid "Scanning folder tree..."
-msgstr "Prohledávám strom slo¾ek..."
+msgstr "Prohledávám strom složek..."
 
-#: src/folderview.c:1087
+#: src/folderview.c:1090
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr "Zji¹»uji nové zprávy ve v¹ech slo¾kách..."
+msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
 
-#: src/folderview.c:1917
+#: src/folderview.c:1920
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
-msgstr "Otevírám slo¾ku %s..."
+msgstr "Otevírám složku %s..."
 
-#: src/folderview.c:1929
+#: src/folderview.c:1932
 msgid "Folder could not be opened."
-msgstr "Slo¾ku nelze otevøít."
+msgstr "Složku nelze otevřít."
 
-#: src/folderview.c:2076 src/mainwindow.c:1892
+#: src/folderview.c:2079 src/mainwindow.c:1893
 msgid "Empty trash"
-msgstr "Vyprázdnit ko¹"
+msgstr "Vyprázdnit koš"
 
-#: src/folderview.c:2077
+#: src/folderview.c:2080
 msgid "Delete all messages in trash?"
-msgstr "Smazat v¹echny zprávy v ko¹i?"
+msgstr "Smazat všechny zprávy v koši?"
 
-#: src/folderview.c:2078 src/mainwindow.c:1894
+#: src/folderview.c:2081 src/mainwindow.c:1895
 msgid "+_Empty trash"
-msgstr "+_Vyprázdnit ko¹"
+msgstr "+_Vyprázdnit koš"
 
-#: src/folderview.c:2159
+#: src/folderview.c:2162
 #, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
-msgstr "Opravdu chcete slo¾ku '%s' uèinit podslo¾kou slo¾ky '%s' ?"
+msgstr "Opravdu chcete složku '%s' uÄ\8dinit podsložkou složky '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2162
+#: src/folderview.c:2165
 msgid "Move folder"
-msgstr "Pøesunout slo¾ku"
+msgstr "PÅ\99esunout složku"
 
-#: src/folderview.c:2174
+#: src/folderview.c:2177
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "Pøesouvám %s do %s..."
+msgstr "Přesouvám %s do %s..."
 
-#: src/folderview.c:2203
+#: src/folderview.c:2206
 msgid "Source and destination are the same."
-msgstr "Zdroj i cíl jsou toto¾né."
+msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
 
-#: src/folderview.c:2206
+#: src/folderview.c:2209
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
-msgstr "Nelze pøesunout slo¾ku do své vlastní podslo¾ky."
+msgstr "Nelze pÅ\99esunout složku do své vlastní podsložky."
 
-#: src/folderview.c:2209
+#: src/folderview.c:2212
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
-msgstr "Pøesun slo¾ky mezi rùznými po¹tovními schránkami nelze provést."
+msgstr "Přesun složky mezi různými poštovními schránkami nelze provést."
 
-#: src/folderview.c:2212
+#: src/folderview.c:2215
 msgid "Move failed!"
-msgstr "Pøesun se nezdaøil!"
+msgstr "Přesun se nezdařil!"
 
-#: src/folderview.c:2248
+#: src/folderview.c:2251
 #, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
-msgstr "Zpracování slo¾ky - pravidla pro slo¾ku %s"
+msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
 
-#: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1406 src/summaryview.c:3785
+#: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1406 src/summaryview.c:3801
 #: src/toolbar.c:178
 msgid "Print"
 msgstr "Tisk"
 
 #: src/gedit-print.c:244
 msgid "Preparing pages..."
-msgstr "Pøipravuji stránky..."
+msgstr "Připravuji stránky..."
 
 #: src/gedit-print.c:271
 #, c-format
 msgid "Rendering page %d of %d..."
-msgstr "Generuji stránku %d z %d..."
+msgstr "Generuji stránku %d z %d..."
 
 #: src/gedit-print.c:273
 #, c-format
 msgid "Printing page %d of %d..."
-msgstr "Tisknu stránku %d z %d..."
+msgstr "Tisknu stránku %d z %d..."
 
 #: src/gedit-print.c:295
 msgid "Print preview"
-msgstr "Náhled"
+msgstr "Náhled"
 
 #: src/gedit-print.c:451
 msgid "Page %N of %Q"
-msgstr "Stránka %N z %Q"
+msgstr "Stránka %N z %Q"
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
 msgid "Newsgroup subscription"
-msgstr "Pøihla¹ování diskusní skupiny"
+msgstr "Přihlašování diskusní skupiny"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
-msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro pøihlá¹ení:"
+msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
 msgid "Find groups:"
-msgstr "Najít skupiny:"
+msgstr "Najít skupiny:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:203
 msgid " Search "
@@ -2736,11 +2709,11 @@ msgstr " Vyhledat "
 
 #: src/grouplistdialog.c:215
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "Název diskusní skupiny"
+msgstr "Název diskusní skupiny"
 
 #: src/grouplistdialog.c:216
 msgid "Messages"
-msgstr "Zprávy"
+msgstr "Zprávy"
 
 #: src/grouplistdialog.c:217
 msgid "Type"
@@ -2748,19 +2721,19 @@ msgstr "Typ"
 
 #: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
-msgstr "moderovaný"
+msgstr "moderovaný"
 
 #: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
-msgstr "pouze pro ètení"
+msgstr "pouze pro čtení"
 
 #: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "unknown"
-msgstr "neznámý"
+msgstr "neznámý"
 
 #: src/grouplistdialog.c:412
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "Nemohu naèíst seznam diskuzních skupin."
+msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
 
 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1099
 msgid "Done."
@@ -2769,15 +2742,15 @@ msgstr "Hotovo."
 #: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr "%d diskuzních skupin pøijato (%s èteno)"
+msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
 
-#: src/gtk/about.c:78 src/textview.c:216
+#: src/gtk/about.c:78 src/textview.c:222
 msgid "/_Open with Web browser"
-msgstr "/_Otevøít ve webovém prohlí¾eèi"
+msgstr "/_Otevřít ve webovém prohlížeči"
 
-#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:217
+#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:223
 msgid "/Copy this _link"
-msgstr "/_Kopírovat odkaz"
+msgstr "/_Kopírovat odkaz"
 
 #: src/gtk/about.c:119
 msgid "About Sylpheed-Claws"
@@ -2787,59 +2760,65 @@ msgstr "O Sylpheed-Claws"
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locale: %s (charset: %s)\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
-"Operaèní systém: %s %s (%s)"
+"Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
+"Operační systém: %s %s (%s)"
 
-#: src/gtk/about.c:168
+#: src/gtk/about.c:170
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locale: %s (charset: %s)\n"
 "Operating System: %s"
 msgstr ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
-"Operaèní systém: %s"
+"Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
+"Operační systém: %s"
 
-#: src/gtk/about.c:175
+#: src/gtk/about.c:179
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locale: %s (charset: %s)\n"
 "Operating System: unknown"
 msgstr ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
-"Operaèní systém: neznámý"
+"Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
+"Operační systém: neznámý"
 
-#: src/gtk/about.c:188
+#: src/gtk/about.c:194
 #, c-format
 msgid ""
 "Compiled-in features:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Vestavìné vlastnosti:\n"
+"Vestavěné vlastnosti:\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/about.c:231
+#: src/gtk/about.c:237
 msgid ""
 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
 "and the Sylpheed-Claws team"
 msgstr ""
 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
-"a tým Sylpheed-Claws"
+"a tým Sylpheed-Claws"
 
-#: src/gtk/about.c:274
+#: src/gtk/about.c:280
 msgid ""
 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
 "client.\n"
 "\n"
 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
 msgstr ""
-"Sylpheed-Claws je jednoduchý, rychlý a bohatì konfigurovatelný e-mailový "
+"Sylpheed-Claws je jednoduchý, rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový "
 "klient.\n"
 "\n"
-"Pro dal¹í informace nav¹tivte webové stránky Sylpheed-Claws:\n"
+"Pro další informace navštivte webové stránky Sylpheed-Claws:\n"
 
-#: src/gtk/about.c:280
+#: src/gtk/about.c:286
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -2848,46 +2827,46 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Sylpheed-Claws je volnì ¹iøitelný software distribuovaný pod licencí GPL. "
-"Pokud chcete pøispìt na projekt Sylpheed-Claws, mù¾ete tak uèinit na:\n"
+"Sylpheed-Claws je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. "
+"Pokud chcete přispět na projekt Sylpheed-Claws, můžete tak učinit na:\n"
 
-#: src/gtk/about.c:287
+#: src/gtk/about.c:293
 msgid "\n"
 msgstr "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:298
+#: src/gtk/about.c:304
 msgid "_Info"
 msgstr "_Informace"
 
-#: src/gtk/about.c:326
+#: src/gtk/about.c:332
 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
-msgstr "Tým Sylpheed-Claws\n"
+msgstr "Tým Sylpheed-Claws\n"
 
-#: src/gtk/about.c:343
+#: src/gtk/about.c:349
 msgid ""
 "\n"
 "Previous team members\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Døívìj¹í èlenové týmu\n"
+"Dřívější členové týmu\n"
 
-#: src/gtk/about.c:360
+#: src/gtk/about.c:366
 msgid ""
 "\n"
 "The translation team\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Pøekladatelský tým\n"
+"Překladatelský tým\n"
 
-#: src/gtk/about.c:377
+#: src/gtk/about.c:383
 msgid ""
 "\n"
 "Documentation team\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Tým pro dokumentaci\n"
+"Tým pro dokumentaci\n"
 
-#: src/gtk/about.c:394
+#: src/gtk/about.c:400
 msgid ""
 "\n"
 "Logo\n"
@@ -2895,7 +2874,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Logo\n"
 
-#: src/gtk/about.c:411
+#: src/gtk/about.c:417
 msgid ""
 "\n"
 "Icons\n"
@@ -2903,19 +2882,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ikony\n"
 
-#: src/gtk/about.c:428
+#: src/gtk/about.c:434
 msgid ""
 "\n"
 "Contributors\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Pøispìvatelé\n"
+"Přispěvatelé\n"
 
-#: src/gtk/about.c:447
+#: src/gtk/about.c:453
 msgid "_Authors"
-msgstr "_Autoøi"
+msgstr "_Autoři"
 
-#: src/gtk/about.c:467
+#: src/gtk/about.c:473
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -2923,13 +2902,13 @@ msgid ""
 "version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Tento program je volnì ¹iøitelný, mù¾ete jej redistribuovat a/nebo mìnit tak "
-"jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
-"Foundation a to ve verzi 2, nebo (podle va¹eho uvá¾ení) v jakékoliv pozdìj¹í "
+"Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
+"jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
+"Foundation a to ve verzi 2, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
 "verzi.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:473
+#: src/gtk/about.c:479
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -2937,85 +2916,85 @@ msgid ""
 "more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Tento program je ¹íøen v dobré víøe v jeho u¾iteènost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
-"ZÁRUKY. Více detailù naleznete v GNU General Public License.\n"
+"Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
+"ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:479
+#: src/gtk/about.c:485
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Kopii GNU General Public License byste mìli obdr¾et spoleènì s tímto "
-"programem, pokud ne, napi¹te na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
+"programem, pokud ne, napište na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 "
 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:493
+#: src/gtk/about.c:499
 msgid ""
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
 "the OpenSSL Toolkit ("
 msgstr ""
-"Tento produkt obsahuje software vyvinutý v rámci OpenSSL Project pro pou¾ití "
+"Tento produkt obsahuje software vyvinutý v rámci OpenSSL Project pro použití "
 "v OpenSSL Toolkit ("
 
-#: src/gtk/about.c:497
+#: src/gtk/about.c:503
 msgid ").\n"
 msgstr ").\n"
 
-#: src/gtk/about.c:509
+#: src/gtk/about.c:515
 msgid "_License"
 msgstr "_Licence"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:291
 msgid "Orange"
-msgstr "Oran¾ová"
+msgstr "Oranžová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:295
 msgid "Red"
-msgstr "Èervená"
+msgstr "Červená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:299
 msgid "Pink"
-msgstr "Rù¾ová"
+msgstr "Růžová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:303
 msgid "Sky blue"
-msgstr "Nebeská modø"
+msgstr "Nebeská modř"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:307
 msgid "Blue"
-msgstr "Modrá"
+msgstr "Modrá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:53
+#: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:311
 msgid "Green"
-msgstr "Zelená"
+msgstr "Zelená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:54
+#: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:315
 msgid "Brown"
-msgstr "Hnìdá"
+msgstr "Hnědá"
 
 #: src/gtk/foldersort.c:142
 msgid "Set folder order"
-msgstr "Nastavit poøadí slo¾ek"
+msgstr "Nastavit poÅ\99adí složek"
 
 #: src/gtk/foldersort.c:172
 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
-msgstr "Pøesouváním slo¾ek nahoru nebo dolù mù¾ete zmìnit poøadí slo¾ek v seznamu."
+msgstr "PÅ\99esouváním složek nahoru nebo dolů můžete zmÄ\9bnit poÅ\99adí složek v seznamu."
 
 #: src/gtk/foldersort.c:196
 msgid "Folders"
-msgstr "Slo¾ky"
+msgstr "Složky"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
 msgid "Configuration"
-msgstr "Nastavení"
+msgstr "Nastavení"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
 msgid "Configuration options for the print job"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení voleb pro tiskovou úlohu"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
 msgid "Source Buffer"
@@ -3027,27 +3006,27 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
 msgid "Tabs Width"
-msgstr ""
+msgstr "Šířka tabelátorů"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
-msgstr ""
+msgstr "Počet mezer, jejichž šířce má odpovídat šířka tabelátoru"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
 msgid "Wrap Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Režim zalamování"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
 msgid "Word wrapping mode"
-msgstr ""
+msgstr "Režim zalamování slov"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
 msgid "Highlight"
-msgstr ""
+msgstr "Zvýrazňovat"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
-msgstr ""
+msgstr "Určuje, zda tisknout dokument se zvýrazněním syntaxe"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
 msgid "Font"
@@ -3067,229 +3046,229 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
 msgid "Numbers Font"
-msgstr ""
+msgstr "Písmo pro čísla řádků"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
-msgstr ""
+msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk čísla řádků (zastaralé)"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
 msgid "Font description to use for the line numbers"
-msgstr ""
+msgstr "Popis písma pro čísla řádků"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
 msgid "Print Line Numbers"
-msgstr ""
+msgstr "Tisknout čísla řádků"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
-msgstr ""
+msgstr "Interval tištěných čísel řádků (0 znamená bez čísel)"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
 msgid "Print Header"
-msgstr ""
+msgstr "Tisknout záhlaví"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
 msgid "Whether to print a header in each page"
-msgstr ""
+msgstr "Určuje, zda bude tištěno záhlaví na každé stránce"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
 msgid "Print Footer"
-msgstr ""
+msgstr "Tisknout zápatí"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
 msgid "Whether to print a footer in each page"
-msgstr ""
+msgstr "Určuje, zda bude tištěno zápatí na každé stránce"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
 msgid "Header and Footer Font"
-msgstr ""
+msgstr "Písmo pro záhlaví a zápatí"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
-msgstr ""
+msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk záhlaví a zápatí (zastaralé)"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
 msgid "Header and Footer Font Description"
-msgstr ""
+msgstr "Popis písma záhlaví a zápatí"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
-msgstr ""
+msgstr "Písmo pro tisk záhlaví a zápatí (např. \"Monospace 10\")"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:595
+#: src/gtk/gtkaspell.c:600
 msgid "No dictionary selected."
-msgstr "Není vybrán ¾ádný slovník."
+msgstr "Není vybrán žádný slovník."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:816 src/gtk/gtkaspell.c:1799 src/gtk/gtkaspell.c:2075
+#: src/gtk/gtkaspell.c:821 src/gtk/gtkaspell.c:1804 src/gtk/gtkaspell.c:2080
 msgid "Normal Mode"
-msgstr "Normální re¾im"
+msgstr "Normální režim"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:818 src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:2086
+#: src/gtk/gtkaspell.c:823 src/gtk/gtkaspell.c:1810 src/gtk/gtkaspell.c:2091
 msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr "Re¾im nesprávných slov"
+msgstr "Režim nesprávných slov"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:857
+#: src/gtk/gtkaspell.c:862
 msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr "Neznámý re¾im návrhu."
+msgstr "Neznámý režim návrhu."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1140
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1145
 msgid "No misspelled word found."
 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1488
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1493
 msgid "Replace unknown word"
-msgstr "Nahradit neznámé slovo"
+msgstr "Nahradit neznámé slovo"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1503
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1508
 #, c-format
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1548
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1553
 msgid ""
 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
-"Podr¾ení klávesy Control pøi stisku Enter\n"
-"aktivuje uèení z chyby.\n"
+"Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
+"aktivuje učení z chyby.\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1793 src/gtk/gtkaspell.c:2064
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1798 src/gtk/gtkaspell.c:2069
 msgid "Fast Mode"
-msgstr "Rychlý re¾im"
+msgstr "Rychlý režim"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1900
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1905
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
+msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1914
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1919
 msgid "Accept in this session"
-msgstr "Pøijmout pro toto sezení"
+msgstr "Přijmout pro toto sezení"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1924
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1929
 msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr "Pøidat do vlastního slovníku"
+msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1934
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1939
 msgid "Replace with..."
-msgstr "Nahradit èím..."
+msgstr "Nahradit čím..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1947
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1952
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
-msgstr "Otestovat pomocí %s"
+msgstr "Otestovat pomocí %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1969
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1974
 msgid "(no suggestions)"
-msgstr "(nejsou návrhy)"
+msgstr "(nejsou návrhy)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1980 src/gtk/gtkaspell.c:2138
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1985 src/gtk/gtkaspell.c:2143
 msgid "More..."
-msgstr "Více..."
+msgstr "Více..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2040
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2045
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr "Slovník: %s"
+msgstr "Slovník: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2053
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2058
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr "Pou¾ít alternativní (%s)"
+msgstr "Použít předchozí (%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2101 src/prefs_spelling.c:189
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2106 src/prefs_spelling.c:185
 msgid "Check while typing"
-msgstr "Kontrolovat bìhem psaní"
+msgstr "Kontrolovat během psaní"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2117
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2122
 msgid "Change dictionary"
-msgstr "Zmìnit slovník"
+msgstr "Změnit slovník"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2250
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2255
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Nelze zmìnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
+"Nelze změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
 "%s"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:63
 msgid "New message"
-msgstr "Nová zpráva"
+msgstr "Nová zpráva"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:64
 msgid "Unread message"
-msgstr "Nepøeètená zpráva"
+msgstr "Nepřečtená zpráva"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:65
 msgid "Message has been replied to"
-msgstr "Zpráva, na kterou bylo odpovìzeno"
+msgstr "Zpráva, na kterou bylo odpovězeno"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:66
 msgid "Message has been forwarded"
-msgstr "Zpráva byla pøeposlána"
+msgstr "Zpráva byla předána"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:67
 msgid "Message has attachment(s)"
-msgstr "Zpráva má pøílohu/pøílohy"
+msgstr "Zpráva má přílohu/přílohy"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:68
 msgid "Digitally signed message"
-msgstr "Digitálnì podepsaná zpráva"
+msgstr "Digitálně podepsaná zpráva"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:69
 msgid "Encrypted message"
-msgstr "Za¹ifrovaná zpráva"
+msgstr "Zašifrovaná zpráva"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:70
 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
-msgstr "Zpráva je digitálnì podepsaná a má pøílohu/pøílohy"
+msgstr "Zpráva je digitálně podepsaná a má přílohu/přílohy"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:71
 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
-msgstr "Zpráva je za¹ifrovaná a má pøílohu/pøílohy"
+msgstr "Zpráva je zašifrovaná a má přílohu/přílohy"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:72
 msgid "Marked message"
-msgstr "Oznaèená zpráva"
+msgstr "Označená zpráva"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:73
 msgid "Locked message"
-msgstr "Zamknutá zpráva"
+msgstr "Zamknutá zpráva"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:74
 msgid "Message is in an ignored thread"
-msgstr "Zpráva je v ignorovaném vláknì"
+msgstr "Zpráva je v ignorovaném vlákně"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:75
 msgid "Message is spam"
-msgstr "Nevy¾ádaná zpráva (spam)"
+msgstr "Nevyžádaná zpráva (spam)"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:76
 msgid "Folder (normal, opened)"
-msgstr "Slo¾ka (normální, otevøená)"
+msgstr "Složka (normální, otevřená)"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:77
 msgid "Folder with read messages hidden"
-msgstr "Slo¾ka se skrytými pøeètenými zprávami"
+msgstr "Složka se skrytými přečtenými zprávami"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:78
 msgid "Folder contains marked emails"
-msgstr "Slo¾ka obsahuje oznaèené zprávy"
+msgstr "Složka obsahuje označené zprávy"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:110
 msgid "Icon Legend"
-msgstr "Význam ikon"
+msgstr "Význam ikon"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:128
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
 "messages and folders:</span>"
 msgstr ""
-"<span weight=\"bold\">Následující ikony jsou pou¾ívány pro zobrazení stavu "
-"zpráv a slo¾ek:</span>"
+"<span weight=\"bold\">Následující ikony jsou používány pro zobrazení stavu "
+"zpráv a složek:</span>"
 
 #: src/gtk/inputdialog.c:168
 #, c-format
@@ -3302,11 +3281,11 @@ msgstr "Zadejte heslo"
 
 #: src/gtk/logwindow.c:87
 msgid "Protocol log"
-msgstr "Záznamový protokol"
+msgstr "Protokol"
 
 #: src/gtk/logwindow.c:319
 msgid "Clear _Log"
-msgstr "Vyèistit _protokol"
+msgstr "Vyčistit _protokol"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:149 src/gtk/pluginwindow.c:154
 msgid ""
@@ -3324,11 +3303,11 @@ msgstr "Chyba: "
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:153
 msgid "Plugin is not functional."
-msgstr "Zásuvný modul není funkèní."
+msgstr "Zásuvný modul není funkční."
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:184
 msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "Vyberte zásuvný modul"
+msgstr "Vyberte zásuvný modul"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:198
 #, c-format
@@ -3336,366 +3315,390 @@ msgid ""
 "The following error occured while loading the plugin [%s] :\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
-"Pøi zavádìní modulu [%s] nastala následující chyba:\n"
+"Při zavádění modulu [%s] nastala následující chyba:\n"
 "%s\n"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:281 src/gtk/pluginwindow.c:440
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:213
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:453
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:537
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:539
 msgid "Plugins"
-msgstr "Zásuvné moduly"
+msgstr "Zásuvné moduly"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:312 src/prefs_summaries.c:210
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:335 src/prefs_themes.c:868
+#: src/gtk/pluginwindow.c:335 src/prefs_themes.c:866
 msgid "Get more..."
-msgstr ""
+msgstr "Získat další..."
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:346
 msgid "Load Plugin..."
-msgstr "Zavést modul..."
+msgstr "Zavést modul..."
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:351
 msgid "Unload Plugin"
-msgstr "Odebrat zásuvný modul"
+msgstr "Odebrat zásuvný modul"
 
 #: src/gtk/prefswindow.c:527
 msgid "Page Index"
-msgstr "Index stránky"
+msgstr "Index stránky"
 
 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:748
 #: src/prefs_filtering_action.c:378
 msgid "Account"
-msgstr "Úèet"
+msgstr "Účet"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:136
 #: src/prefs_summary_column.c:80
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:243
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
 msgid "all messages"
-msgstr "v¹echny zprávy"
+msgstr "všechny zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:244
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
 msgid "messages whose age is greater than #"
-msgstr "zprávy star¹í ne¾ #"
+msgstr "zprávy starší než #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:245
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
 msgid "messages whose age is less than #"
-msgstr "zprávy mlad¹í ne¾ #"
+msgstr "zprávy mladší než #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:246
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
 msgid "messages which contain S in the message body"
-msgstr "zprávy obsahující S v tìle zprávy"
+msgstr "zprávy obsahující S v těle zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:247
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
 msgid "messages which contain S in the whole message"
-msgstr "zprávy obsahující S v celé zprávì"
+msgstr "zprávy obsahující S v celé zprávě"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:248
+#: src/gtk/quicksearch.c:257
 msgid "messages carbon-copied to S"
-msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Kopie\""
+msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Kopie\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:249
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
 msgid "message is either to: or cc: to S"
-msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Komu\" nebo \"Kopie\""
+msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Komu\" nebo \"Kopie\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:250
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
 msgid "deleted messages"
-msgstr "smazané zprávy"
+msgstr "smazané zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:251
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
-msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Odesílatel\""
+msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Odesílatel\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:252
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
-msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspì¹né"
+msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspěšné"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:253
+#: src/gtk/quicksearch.c:262
 msgid "messages originating from user S"
-msgstr "zprávy pocházející od u¾ivatele S"
+msgstr "zprávy pocházející od uživatele S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:254
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
 msgid "forwarded messages"
-msgstr "pøeposlané zprávy"
+msgstr "přeposlané zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:255
+#: src/gtk/quicksearch.c:264
 msgid "messages which contain header S"
-msgstr "zprávy obsahující v hlavièce pole S"
+msgstr "zprávy obsahující v hlavičce pole S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:256
+#: src/gtk/quicksearch.c:265
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
-msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Message-ID\""
+msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Message-ID\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:257
+#: src/gtk/quicksearch.c:266
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
-msgstr "zpráva obsahující S v poli \"In-Reply-To\""
+msgstr "zpráva obsahující S v poli \"In-Reply-To\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:258
+#: src/gtk/quicksearch.c:267
 msgid "locked messages"
-msgstr "zamknuté zprávy"
+msgstr "zamknuté zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:259
+#: src/gtk/quicksearch.c:268
 msgid "messages which are in newsgroup S"
-msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupinì S"
+msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupině S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:260
+#: src/gtk/quicksearch.c:269
 msgid "new messages"
-msgstr "nové zprávy"
+msgstr "nové zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:261
+#: src/gtk/quicksearch.c:270
 msgid "old messages"
-msgstr "staré zprávy"
+msgstr "staré zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:262
+#: src/gtk/quicksearch.c:271
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
-msgstr "nekompletní zprávy (zprávy neúplnì sta¾ené)"
+msgstr "nekompletní zprávy (zprávy neúplně stažené)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:263
+#: src/gtk/quicksearch.c:272
 msgid "messages which have been replied to"
-msgstr "zprávy, na které bylo odpovìzeno"
+msgstr "zprávy, na které bylo odpovězeno"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:264
+#: src/gtk/quicksearch.c:273
 msgid "read messages"
-msgstr "pøeètené zprávy"
+msgstr "přečtené zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:265
+#: src/gtk/quicksearch.c:274
 msgid "messages which contain S in subject"
-msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Pøedmìt\""
+msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Předmět\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:266
+#: src/gtk/quicksearch.c:275
 msgid "messages whose score is equal to #"
-msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je rovné #"
+msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je rovné #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:267
+#: src/gtk/quicksearch.c:276
 msgid "messages whose score is greater than #"
-msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je vìt¹í ne¾ #"
+msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je vÄ\9btší než #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:268
+#: src/gtk/quicksearch.c:277
 msgid "messages whose score is lower than #"
-msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je men¹í ne¾ #"
+msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je menší než #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:269
+#: src/gtk/quicksearch.c:278
 msgid "messages whose size is equal to #"
-msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je rovna #"
+msgstr "zprávy, jejichž velikost je rovna #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:270
+#: src/gtk/quicksearch.c:279
 msgid "messages whose size is greater than #"
-msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je vìt¹í ne¾ #"
+msgstr "zprávy, jejichž velikost je vÄ\9btší než #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:271
+#: src/gtk/quicksearch.c:280
 msgid "messages whose size is smaller than #"
-msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je men¹í #"
+msgstr "zprávy, jejichž velikost je menší #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:272
+#: src/gtk/quicksearch.c:281
 msgid "messages which have been sent to S"
-msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
+msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:273
+#: src/gtk/quicksearch.c:282
 msgid "marked messages"
-msgstr "oznaèené zprávy"
+msgstr "označené zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:274
+#: src/gtk/quicksearch.c:283
 msgid "unread messages"
-msgstr "nepøeètené zprávy"
+msgstr "nepřečtené zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:275
+#: src/gtk/quicksearch.c:284
 msgid "messages which contain S in References header"
-msgstr "zprávy obsahující S v poli \"References\""
+msgstr "zprávy obsahující S v poli \"References\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:276
+#: src/gtk/quicksearch.c:285
 msgid "messages returning 0 when passed to command"
-msgstr "zprávy vracející 0, jsou-li pøedány pøíkazu"
+msgstr "zprávy vracející 0, jsou-li předány příkazu"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:277
+#: src/gtk/quicksearch.c:286
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
-msgstr "zprávy obsahující S v poli \"X-Label\""
+msgstr "zprávy obsahující S v poli \"X-Label\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:279
+#: src/gtk/quicksearch.c:288
 msgid "logical AND operator"
-msgstr "logický operátor A (AND)"
+msgstr "logický operátor A (AND)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:280
+#: src/gtk/quicksearch.c:289
 msgid "logical OR operator"
-msgstr "logický operátor NEBO (OR)"
+msgstr "logický operátor NEBO (OR)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:281
+#: src/gtk/quicksearch.c:290
 msgid "logical NOT operator"
-msgstr "logický operátor NENÍ PRAVDA, ®E (NOT)"
+msgstr "logický operátor NENÍ PRAVDA, ŽE (NOT)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:282
+#: src/gtk/quicksearch.c:291
 msgid "case sensitive search"
-msgstr "vyhledávání rozli¹uje malá a velká písmena"
+msgstr "vyhledávání rozlišuje malá a velká písmena"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:284
+#: src/gtk/quicksearch.c:293
 msgid "all filtering expressions are allowed"
-msgstr "v¹echny filtrovací výrazy jsou povoleny"
+msgstr "všechny filtrovací výrazy jsou povoleny"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:292
+#: src/gtk/quicksearch.c:301 src/summary_search.c:299
 msgid "Extended Search"
-msgstr "Roz¹íøené vyhledávání"
+msgstr "Rozšířené vyhledávání"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:293
+#: src/gtk/quicksearch.c:302
 msgid ""
 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
 "\n"
 "The following symbols can be used:"
 msgstr ""
-"Roz¹íøené vyhledávání umo¾òuje u¾ivateli definovat podmínky, které musí zpráva splòovat, aby byla zobrazena v seznamu zpráv.\n"
+"Rozšířené vyhledávání umožňuje uživateli definovat podmínky, které musí "
+"zpráva splňovat, aby byla zobrazena v seznamu zpráv.\n"
 "\n"
-"Následující symboly mohou být pou¾ity:"
+"Následující symboly mohou být použity:"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:389 src/prefs_filtering_action.c:1076
+#: src/gtk/quicksearch.c:398 src/prefs_filtering_action.c:1076
 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1680
 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:485
 msgid "Subject"
-msgstr "Pøedmìt"
+msgstr "Předmět"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:393 src/prefs_filtering_action.c:1077
+#: src/gtk/quicksearch.c:402 src/prefs_filtering_action.c:1077
 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1681
 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:486
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:397 src/prefs_filtering_action.c:1078
+#: src/gtk/quicksearch.c:406 src/prefs_filtering_action.c:1078
 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1682
 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:487
 msgid "To"
 msgstr "Komu"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:408
+#: src/gtk/quicksearch.c:417
 msgid "Recursive"
-msgstr "Vèetnì podslo¾ek"
+msgstr "VÄ\8detnÄ\9b podsložek"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:418
+#: src/gtk/quicksearch.c:427
 msgid "Sticky"
-msgstr "Zachovat i pøi zmìnì slo¾ky"
+msgstr "Zachovat i pÅ\99i zmÄ\9b\9b složky"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:446
+#: src/gtk/quicksearch.c:455
 msgid " Clear "
-msgstr " Vyèistit "
+msgstr " Vyčistit "
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:462 src/summary_search.c:251
+#: src/gtk/quicksearch.c:471 src/summary_search.c:252
 msgid "Edit search criteria"
-msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
+msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:465
+#: src/gtk/quicksearch.c:474
 msgid " Extended Symbols... "
-msgstr " Speciální symboly... "
+msgstr " Speciální symboly... "
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:861 src/summaryview.c:968
+#: src/gtk/quicksearch.c:877 src/summaryview.c:968
 #, c-format
 msgid "Searching in %s... \n"
-msgstr "Hledám v %s... \n"
+msgstr "Hledám v %s... \n"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:254
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:308
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:278
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:318 src/gtk/sslcertwindow.c:372
 msgid "correct"
-msgstr "správný"
+msgstr "správný"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
 msgid "Owner"
-msgstr "Vlastník"
+msgstr "Vlastník"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:135
 msgid "Signer"
 msgstr "Podepsal"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
-#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:885
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
+#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:883
 msgid "Name: "
-msgstr "Jméno: "
+msgstr "Jméno: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
 msgid "Organization: "
 msgstr "Organizace: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
 msgid "Location: "
-msgstr "Umístìní: "
+msgstr "Umístění: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:184
 msgid "Fingerprint: "
 msgstr "Fingerprint: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:190
 msgid "Signature status: "
 msgstr "Stav podpisu: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:196
+msgid "Expires on: "
+msgstr "Datum vypršení: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:253
 #, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
-msgstr "SSL certifikát pro: %s"
+msgstr "SSL certifikát pro: %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:245
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s is unknown.\n"
 "Do you want to accept it?"
 msgstr ""
-"Certifikát pro %s je neznámý.\n"
-"Chcete jej pøijmout?"
+"Certifikát pro %s je neznámý.\n"
+"Chcete jej přijmout?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:256 src/gtk/sslcertwindow.c:310
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:280 src/gtk/sslcertwindow.c:320
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:374
 #, c-format
 msgid "Signature status: %s"
 msgstr "Stav podpisu: %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:263
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:287 src/gtk/sslcertwindow.c:327
 msgid "_View certificate"
-msgstr "_Zobrazit certifikát"
+msgstr "_Zobrazit certifikát"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:268
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:292
 msgid "Unknown SSL Certificate"
-msgstr "Neznámý SSL certifikát"
+msgstr "Neznámý SSL certifikát"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:293 src/gtk/sslcertwindow.c:386
 msgid "_Accept and save"
-msgstr "_Pøijmout a ulo¾it"
+msgstr "_PÅ\99ijmout a uložit"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:293 src/gtk/sslcertwindow.c:333
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:386
 msgid "_Cancel connection"
-msgstr "_Zru¹it pøipojení"
+msgstr "_Zrušit připojení"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:309
+#, c-format
+msgid ""
+"Certificate for %s is expired.\n"
+"Do you want to continue?"
+msgstr ""
+"Platnost certifikátu pro %s skončila.\n"
+"Chcete pokračovat?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:332
+msgid "Expired SSL Certificate"
+msgstr "SSL certifikáty se skončenou platností"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:287
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:333
+msgid "_Accept"
+msgstr "_Přijmout"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:351
 msgid "New certificate:"
-msgstr "Nový certifikát:"
+msgstr "Nový certifikát:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:292
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:356
 msgid "Known certificate:"
-msgstr "Známý certifikát:"
+msgstr "Známý certifikát:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:299
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:363
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
-msgstr "Certifikát pro %s se zmìnil. Chcete jej pøjmout?"
+msgstr "Certifikát pro %s se změnil. Chcete jej přijmout?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:317
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:381
 msgid "_View certificates"
-msgstr "_Zobrazit certifikáty"
+msgstr "_Zobrazit certifikáty"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:385
 msgid "Changed SSL Certificate"
-msgstr "Zmìnìné SSL certifikáty"
+msgstr "Změněné SSL certifikáty"
 
-#: src/headerview.c:196 src/summaryview.c:2515 src/summaryview.c:2520
+#: src/headerview.c:196 src/summaryview.c:2517 src/summaryview.c:2522
 msgid "(No From)"
-msgstr "(není znám odesílatel)"
+msgstr "(Neznámý odesílatel)"
 
-#: src/headerview.c:211 src/summaryview.c:2544 src/summaryview.c:2547
+#: src/headerview.c:211 src/summaryview.c:2546 src/summaryview.c:2549
 msgid "(No Subject)"
-msgstr "(®ádný pøedmìt)"
+msgstr "(Žádný předmět)"
 
 #: src/image_viewer.c:288
 msgid "Filename:"
-msgstr "Název souboru:"
+msgstr "Název souboru:"
 
 #: src/image_viewer.c:295
 msgid "Filesize:"
@@ -3703,11 +3706,11 @@ msgstr "Velikost souboru:"
 
 #: src/image_viewer.c:316
 msgid "Load Image"
-msgstr ""
+msgstr "Načíst obrázek"
 
 #: src/image_viewer.c:322
 msgid "Content-Type:"
-msgstr ""
+msgstr "Typ obsahu:"
 
 #: src/imap.c:610
 msgid ""
@@ -3718,36 +3721,37 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Pøihlá¹ení pomocí CRAM-MD5 pracuje pouze pokud byl libetpan zkompilován s podporou SASL a je nainstalován zásuvný modul CRAM-MD5 SASL."
+"Přihlášení pomocí CRAM-MD5 pracuje pouze pokud byl libetpan zkompilován s "
+"podporou SASL a je nainstalován zásuvný modul CRAM-MD5 SASL."
 
 #: src/imap.c:619
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
-msgstr "Pøipojení k %s selhalo: pøihlá¹ení odmítnuto.%s"
+msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s"
 
 #: src/imap.c:623
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
-msgstr "Pøipojení k %s selhalo: pøihlá¹ení odmítnuto.%s\n"
+msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s\n"
 
 #: src/imap.c:640
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
-msgstr "Pøipojení k %s selhalo"
+msgstr "Připojení k %s selhalo"
 
 #: src/imap.c:645 src/imap.c:648
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "IMAP4 spojení s %s bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
+msgstr "IMAP4 spojení s %s bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
 
 #: src/imap.c:687 src/imap.c:2155 src/imap.c:2633 src/imap.c:2717
 #: src/imap.c:3055 src/imap.c:3776
 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the IMAP server."
-msgstr "Sylheed-Claws potøebuje pøístup k síti, aby mohl pøistupovat k IMAP serveru."
+msgstr "Sylheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl přistupovat k IMAP serveru."
 
 #: src/imap.c:759 src/inc.c:757 src/news.c:283 src/send_message.c:275
 msgid "Insecure connection"
-msgstr "Nezabezpeèené pøipojení"
+msgstr "Nezabezpečené připojení"
 
 #: src/imap.c:760 src/inc.c:758 src/news.c:284 src/send_message.c:276
 msgid ""
@@ -3757,15 +3761,19 @@ msgid ""
 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
 "not be secure."
 msgstr ""
+"V nastavení tohoto spojení je požadováno zabezpečení pomocí SSL, ale SSL "
+"není v této instalaci Sylpheed-Claws dostupné. \n"
+"\n"
+"Chcete pokračovat v připojování k serveru? Komunikace nebude zabezpečena."
 
 #: src/imap.c:766 src/inc.c:764 src/news.c:290 src/send_message.c:282
 msgid "Con_tinue connecting"
-msgstr "_Pokraèovat v pøipojování"
+msgstr "_Pokračovat v připojování"
 
 #: src/imap.c:777
 #, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
-msgstr "Pøipojuji se na IMAP4 server: %s ..."
+msgstr "Připojuji se na IMAP4 server: %s ..."
 
 #: src/imap.c:809
 #, c-format
@@ -3779,24 +3787,24 @@ msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
 
 #: src/imap.c:841
 msgid "Can't start TLS session.\n"
-msgstr "Nelze spustit TLS sezení.\n"
+msgstr "Nelze spustit TLS sezení.\n"
 
 #: src/imap.c:874
 #, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
-msgstr "Pøipojuji se na IMAP4 server %s...\n"
+msgstr "Připojuji se na IMAP4 server %s...\n"
 
 #: src/imap.c:1050
 msgid "Adding messages..."
-msgstr "Pøidávám zprávy..."
+msgstr "Přidávám zprávy..."
 
 #: src/imap.c:1203
 msgid "Copying messages..."
-msgstr "Kopíruji zprávy..."
+msgstr "Kopíruji zprávy..."
 
 #: src/imap.c:1353
 msgid "can't set deleted flags\n"
-msgstr "nelze nastavit pøíznak smazání\n"
+msgstr "nelze nastavit příznak smazání\n"
 
 #: src/imap.c:1359 src/imap.c:3538
 msgid "can't expunge\n"
@@ -3804,20 +3812,20 @@ msgstr "nelze odstranit\n"
 
 #: src/imap.c:1794
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "nelze vytvoøit mailbox: selhal pøíkaz LIST\n"
+msgstr "nelze vytvořit mailbox: selhal příkaz LIST\n"
 
 #: src/imap.c:1810
 msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "nelze vytvoøit mailbox\n"
+msgstr "nelze vytvořit mailbox\n"
 
 #: src/imap.c:1891
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
-msgstr ""
+msgstr "Název složky nesmí obsahovat znaky používané serverem IMAP jako oddělovače"
 
 #: src/imap.c:1922
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "nelze pøejmenovat mailbox: %s na %s\n"
+msgstr "nelze přejmenovat mailbox: %s na %s\n"
 
 #: src/imap.c:1986
 msgid "can't delete mailbox\n"
@@ -3830,46 +3838,46 @@ msgstr "LIST selhal\n"
 #: src/imap.c:2355
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "nelze vybrat slo¾ku: %s\n"
+msgstr "nelze vybrat složku: %s\n"
 
 #: src/imap.c:2638
 msgid "Fetching message..."
-msgstr "Stahuji zprávu..."
+msgstr "Stahuji zprávu..."
 
 #: src/imap.c:2804
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr "iconv nemù¾e konvertovat UTF-7 na %s\n"
+msgstr "iconv nemůže konvertovat UTF-7 na %s\n"
 
 #: src/imap.c:2834
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
-msgstr "iconv nemù¾e konvertovat %s na UTF-7\n"
+msgstr "iconv nemůže konvertovat %s na UTF-7\n"
 
 #: src/imap.c:2878
 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
-msgstr "iconv nemù¾e konvertovat UTF-8 na UTF-7\n"
+msgstr "iconv nemůže konvertovat UTF-8 na UTF-7\n"
 
 #: src/imap.c:3523
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "nelze nastavit pøíznak smazání: %d\n"
+msgstr "nelze nastavit příznak smazání: %d\n"
 
 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
 msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/_Vytvoøit novou slo¾ku..."
+msgstr "/_VytvoÅ\99it novou složku..."
 
 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
 msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/Pøej_menovat slo¾ku..."
+msgstr "/PÅ\99ej_menovat složku..."
 
 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
 msgid "/M_ove folder..."
-msgstr "/Pøes_unout slo¾ku..."
+msgstr "/PÅ\99es_unout složku..."
 
 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
 msgid "/_Delete folder..."
-msgstr "/_Smazat slo¾ku..."
+msgstr "/_Smazat složku..."
 
 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:55
 msgid "/Synchronise"
@@ -3877,19 +3885,19 @@ msgstr "/Synchronizovat"
 
 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:56
 msgid "/Down_load messages"
-msgstr "/Stáhnout zprávy"
+msgstr "/Stáhnout zprávy"
 
 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:58
 msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "/_Vyhledat nové zprávy"
+msgstr "/_Vyhledat nové zprávy"
 
 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
 msgid "/C_heck for new folders"
-msgstr "/_Vyhledat nové slo¾ky"
+msgstr "/_Vyhledat nové složky"
 
 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
 msgid "/R_ebuild folder tree"
-msgstr "/O_bnovit strom slo¾ek"
+msgstr "/O_bnovit strom složek"
 
 #: src/imap_gtk.c:134
 msgid ""
@@ -3897,26 +3905,26 @@ msgid ""
 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
 msgstr ""
-"Zadejte název pro novou slo¾ku:\n"
-"(Pokud chcete vytvoøit slo¾ku, která bude obsahovat\n"
-"pouze podslo¾ky a ¾ádné zprávy, pøidejte nakonec názvu '/')"
+"Zadejte název pro novou složku:\n"
+"(Pokud chcete vytvořit složku, která bude obsahovat\n"
+"pouze podsložky a žádné zprávy, přidejte nakonec názvu '/')"
 
 #: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
-msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s':"
+msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s':"
 
 #: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
 msgid "Rename folder"
-msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
+msgstr "PÅ\99ejmenovat složku"
 
 #: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
 msgstr ""
-"Slo¾ka nemohla být pøejmenována.\n"
-"Nové jméno slo¾ky není dovoleno."
+"Složka nemohla být přejmenována.\n"
+"Nové jméno složky není dovoleno."
 
 #: src/imap_gtk.c:266 src/mh_gtk.c:176
 #, c-format
@@ -3926,19 +3934,20 @@ msgid ""
 "\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"V¹echny slo¾ky a zprávy v '%s' budou nenávratnì vymazány. Obnovení nebude mo¾né.\n"
+"Všechny složky a zprávy v '%s' budou nenávratně vymazány. Obnovení nebude "
+"možné.\n"
 "\n"
 "Chcete je opravdu smazat ?"
 
 #: src/imap_gtk.c:288 src/mh_gtk.c:198 src/news_gtk.c:238
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
-msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'."
+msgstr "Nemohu odstranit složku '%s'."
 
 #: src/imap_gtk.c:348 src/news_gtk.c:299
 #, c-format
 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
-msgstr "Nastala chyba pøi stahování zpráv v '%s'."
+msgstr "Nastala chyba při stahování zpráv v '%s'."
 
 #: src/import.c:149
 msgid "Import mbox file"
@@ -3946,11 +3955,11 @@ msgstr "Importovat mbox soubor"
 
 #: src/import.c:168
 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
-msgstr "Urèete mbox soubor a specifikujte cílovou slo¾ku."
+msgstr "UrÄ\8dete mbox soubor a specifikujte cílovou složku."
 
 #: src/import.c:185
 msgid "Destination folder:"
-msgstr "Cílová slo¾ka:"
+msgstr "Cílová složka:"
 
 #: src/import.c:248
 msgid "Select importing file"
@@ -3958,53 +3967,53 @@ msgstr "Vybrat soubor pro import"
 
 #: src/importldif.c:190
 msgid "Please specify address book name and file to import."
-msgstr "Zadejte prosím název knihy adres a soubor pro import."
+msgstr "Zadejte prosím název knihy adres a soubor pro import."
 
 #: src/importldif.c:193
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr "Vyberte a pøejmenujte názvy LDIF polí pro import."
+msgstr "Vyberte a přejmenujte názvy LDIF polí pro import."
 
 #: src/importldif.c:196
 msgid "File imported."
-msgstr "Soubor importován."
+msgstr "Soubor importován."
 
 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
 msgid "Please select a file."
-msgstr "Vyberte prosím soubor."
+msgstr "Vyberte prosím soubor."
 
 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
 msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr "Musí být zadán název knihy adres."
+msgstr "Musí být zadán název knihy adres."
 
 #: src/importldif.c:472
 msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr "Chyba pøi ètení LDIF polo¾ek."
+msgstr "Chyba pÅ\99i Ä\8dtení LDIF položek."
 
 #: src/importldif.c:495
 msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr "Import LDIF soubor byl úspì¹ný."
+msgstr "Import LDIF soubor byl úspěšný."
 
 #: src/importldif.c:574
 msgid "Select LDIF File"
-msgstr "Výbìr LDIF souboru"
+msgstr "Výběr LDIF souboru"
 
 #: src/importldif.c:662
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte jméno knihy adres, která bude vytvořena z dat tohoto LDIF souboru."
 
 #: src/importldif.c:668
 msgid "File Name"
-msgstr "Název souboru"
+msgstr "Název souboru"
 
 #: src/importldif.c:679
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
-msgstr ""
+msgstr "Úplná specifikace LDIF souboru pro import."
 
 #: src/importldif.c:688
 msgid "Select the LDIF file to import."
-msgstr "Vyberte LDIF soubor k importování."
+msgstr "Vyberte LDIF soubor k importování."
 
 #: src/importldif.c:725
 msgid "R"
@@ -4012,19 +4021,19 @@ msgstr "R"
 
 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:483
 msgid "S"
-msgstr "S"
+msgstr "V"
 
 #: src/importldif.c:727
 msgid "LDIF Field Name"
-msgstr ""
+msgstr "Název LDIF položky"
 
 #: src/importldif.c:728
 msgid "Attribute Name"
-msgstr "Název atributu"
+msgstr "Název atributu"
 
 #: src/importldif.c:783
 msgid "LDIF Field"
-msgstr "Polo¾ky LDIF"
+msgstr "Položka LDIF"
 
 #: src/importldif.c:795
 msgid "Attribute"
@@ -4032,11 +4041,11 @@ msgstr "Atribut"
 
 #: src/importldif.c:806
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
-msgstr ""
+msgstr "LDIF položka může být přejmenována na uživatelský atribut."
 
 #: src/importldif.c:811
 msgid "???"
-msgstr "???"
+msgstr ">>Nápověda<<"
 
 #: src/importldif.c:829
 msgid ""
@@ -4048,26 +4057,33 @@ msgid ""
 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
 "field for import."
 msgstr ""
+"V seznamu nahoře vyberte LDIF položku, kterou chcete přejmenovat nebo "
+"označit pro import. Rezervované položky (označené ve sloupci \"R\") jsou "
+"automaticky importovány a nemohou být přejmenovány. Kliknutím ve sloupci "
+"Vybráno (\"V\") vyberete položku pro import. Kliknutím kdekoli jinde v řádku "
+"vyberete položku do vstupní oblasti (dole) sloužící pro přejmenování. "
+"Dvojklik kdekoli v řádku vybere položku pro přejmenování a zároveň pro "
+"import."
 
 #: src/importldif.c:841
 msgid "Select for Import"
-msgstr ""
+msgstr "Vybrat pro import"
 
 #: src/importldif.c:847
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
-msgstr ""
+msgstr "Vybere LDIF položku pro import do knihy adres."
 
 #: src/importldif.c:850
 msgid " Modify "
-msgstr ""
+msgstr " Změnit "
 
 #: src/importldif.c:856
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Změní položku seznamu nahoře dle dat zadaných zde dole."
 
 #: src/importldif.c:929
 msgid "Records Imported :"
-msgstr "Importováno záznamù :"
+msgstr "Importováno záznamů :"
 
 #: src/importldif.c:960
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
@@ -4075,7 +4091,7 @@ msgstr "Importovat LDIF soubor do knihy adres"
 
 #: src/importmutt.c:144
 msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "Chyba pøi importu souborù z MUTT."
+msgstr "Chyba při importu souborů z MUTT."
 
 #: src/importmutt.c:159
 msgid "Select MUTT File"
@@ -4087,11 +4103,11 @@ msgstr "Importovat MUTT soubor do knihy adres"
 
 #: src/importmutt.c:291 src/importpine.c:292
 msgid "Please select a file to import."
-msgstr "Vyberte prosím soubor pro import."
+msgstr "Vyberte prosím soubor pro import."
 
 #: src/importpine.c:144
 msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "Chyba pøi importu souborù z Pine."
+msgstr "Chyba při importu souborů z Pine."
 
 #: src/importpine.c:159
 msgid "Select Pine File"
@@ -4103,11 +4119,11 @@ msgstr "Importovat Pine soubor do knihy adres"
 
 #: src/inc.c:171 src/inc.c:276 src/inc.c:302
 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to get mails."
-msgstr "Sylpheed-Claws potøebuje pøístup k síti, aby mohl stáhnout zprávy."
+msgstr "Sylpheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl stáhnout zprávy."
 
 #: src/inc.c:372
 msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "Naèítám nové zprávy"
+msgstr "Načítám nové zprávy"
 
 #: src/inc.c:419
 msgid "Standby"
@@ -4115,27 +4131,27 @@ msgstr "V pohotovosti"
 
 #: src/inc.c:549 src/inc.c:599
 msgid "Cancelled"
-msgstr "Zru¹eno"
+msgstr "Zrušeno"
 
 #: src/inc.c:560
 msgid "Retrieving"
-msgstr "Naèítám"
+msgstr "Načítám"
 
 #: src/inc.c:569
 #, c-format
 msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
-msgstr[0] "Hotovo (%d zpráva (%s) pøijato)"
-msgstr[1] "Hotovo (%d zprávy (%s) pøijato)"
-msgstr[2] "Hotovo (%d zpráv (%s) pøijato)"
+msgstr[0] "Hotovo (%d zpráva (%s) přijato)"
+msgstr[1] "Hotovo (%d zprávy (%s) přijato)"
+msgstr[2] "Hotovo (%d zpráv (%s) přijato)"
 
 #: src/inc.c:575
 msgid "Done (no new messages)"
-msgstr "Hotovo (Nejsou ¾ádné nové zprávy)"
+msgstr "Hotovo (Nejsou žádné nové zprávy)"
 
 #: src/inc.c:580
 msgid "Connection failed"
-msgstr "Spojení selhalo"
+msgstr "Spojení selhalo"
 
 #: src/inc.c:583
 msgid "Auth failed"
@@ -4147,29 +4163,29 @@ msgstr "Zamknuto"
 
 #: src/inc.c:596 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:345
 msgid "Timeout"
-msgstr "Èasový limit"
+msgstr "Časový limit"
 
 #: src/inc.c:699
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message)"
 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
-msgstr[0] "Dokonèeno (%d nová zpráva)"
-msgstr[1] "Dokonèeno (%d nové zprávy)"
-msgstr[2] "Dokonèeno (%d nových zpráv)"
+msgstr[0] "Dokončeno (%d nová zpráva)"
+msgstr[1] "Dokončeno (%d nové zprávy)"
+msgstr[2] "Dokončeno (%d nových zpráv)"
 
 #: src/inc.c:703
 msgid "Finished (no new messages)"
-msgstr "Dokonèeno (nejsou nové zprávy)"
+msgstr "Dokončeno (nejsou nové zprávy)"
 
 #: src/inc.c:741
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s : Naèítám nové zprávy"
+msgstr "%s : Načítám nové zprávy"
 
 #: src/inc.c:774
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
-msgstr "Pøipojuji se na POP3 server: %s..."
+msgstr "Připojuji se na POP3 server: %s..."
 
 #: src/inc.c:784
 #, c-format
@@ -4188,53 +4204,53 @@ msgstr "Autentizuji..."
 #: src/inc.c:873
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
-msgstr "Získávám zprávy z %s (%s) ..."
+msgstr "Získávám zprávy z %s (%s) ..."
 
 #: src/inc.c:879
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (STAT)..."
+msgstr "Zjišťuji počet nových zpráv (STAT)..."
 
 #: src/inc.c:883
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (LAST)..."
+msgstr "Zjišťuji počet nových zpráv (LAST)..."
 
 #: src/inc.c:887
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (UIDL)..."
+msgstr "Zjišťuji počet nových zpráv (UIDL)..."
 
 #: src/inc.c:891
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet zpráv (LIST)..."
+msgstr "Zjišťuji počet zpráv (LIST)..."
 
 #: src/inc.c:898 src/send_message.c:462
 msgid "Quitting"
-msgstr "Ukonèuji"
+msgstr "Ukončuji"
 
 #: src/inc.c:923
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "Naèítám zprávu (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "Načítám zprávu (%d / %d) (%s / %s)"
 
 #: src/inc.c:942
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
-msgstr[0] "Hotovo (%d zpráva (%s) pøijato)"
-msgstr[1] "Hotovo (%d zprávy (%s) pøijato)"
-msgstr[2] "Hotovo (%d zpráv (%s) pøijato)"
+msgstr[0] "Hotovo (%d zpráva (%s) přijato)"
+msgstr[1] "Hotovo (%d zprávy (%s) přijato)"
+msgstr[2] "Hotovo (%d zpráv (%s) přijato)"
 
 #: src/inc.c:1098
 msgid "Connection failed."
-msgstr "Spojení selhalo."
+msgstr "Spojení selhalo."
 
 #: src/inc.c:1101
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
-msgstr "Pøipojení k %s:%d selhalo."
+msgstr "Připojení k %s:%d selhalo."
 
 #: src/inc.c:1106
 msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "Nastala chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
+msgstr "Nastala chyba během zpracovávání pošty."
 
 #: src/inc.c:1111
 #, c-format
@@ -4242,12 +4258,12 @@ msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Nastala chyba bìhem zpracovávání po¹ty:\n"
+"Nastala chyba během zpracovávání pošty:\n"
 "%s"
 
 #: src/inc.c:1117
 msgid "No disk space left."
-msgstr "Nezbylo ¾ádné místo na disku."
+msgstr "Nezbylo žádné místo na disku."
 
 #: src/inc.c:1122
 msgid "Can't write file."
@@ -4260,16 +4276,16 @@ msgstr "Chyba soketu."
 #: src/inc.c:1130
 #, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
-msgstr "Chyba socketu v pøipojení k %s:%d."
+msgstr "Chyba socketu v připojení k %s:%d."
 
 #: src/inc.c:1135 src/send_message.c:375 src/send_message.c:587
 msgid "Connection closed by the remote host."
-msgstr "Pøipojení bylo ukonèeno vzdáleným poèítaèem."
+msgstr "Připojení bylo ukončeno vzdáleným počítačem."
 
 #: src/inc.c:1138
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
-msgstr "Pøipojení k %s:%d bylo ukonèeno vzdáleným poèítaèem."
+msgstr "Připojení k %s:%d bylo ukončeno vzdáleným počítačem."
 
 #: src/inc.c:1143
 msgid "Mailbox is locked."
@@ -4281,7 +4297,7 @@ msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Mailbox je uzamèen:\n"
+"Mailbox je uzamčen:\n"
 "%s"
 
 #: src/inc.c:1153 src/send_message.c:572
@@ -4299,25 +4315,25 @@ msgstr ""
 
 #: src/inc.c:1163 src/send_message.c:591
 msgid "Session timed out."
-msgstr "Èasový limit relace vypr¹el."
+msgstr "Časový limit relace vypršel."
 
 #: src/inc.c:1166
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
-msgstr "Èasový limit pøipojení k %s:%d vypr¹el."
+msgstr "Časový limit připojení k %s:%d vypršel."
 
 #: src/inc.c:1201
 msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "Zaèleòování zru¹eno\n"
+msgstr "Začleňování zrušeno\n"
 
 #: src/inc.c:1438
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d minutes?"
-msgstr "%s%sPracujete v re¾imu offline. Pøepnout na %d minut do re¾imu online?"
+msgstr "%s%sPracujete v režimu offline. PÅ\99epnout na %d minut do režimu online?"
 
-#: src/inc.c:1443 src/toolbar.c:2078
+#: src/inc.c:1443 src/toolbar.c:2075
 msgid "Offline warning"
-msgstr "Varování offline re¾imu"
+msgstr "Varování offline režimu"
 
 #: src/inc.c:1445
 msgid "On_ly once"
@@ -4325,176 +4341,190 @@ msgstr "Pouze _jednou"
 
 #: src/ldif.c:831
 msgid "Nick Name"
-msgstr "Pøezdívka"
+msgstr "Přezdívka"
 
-#: src/main.c:174
+#: src/main.c:175
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
 "Can't create folder."
 msgstr ""
-"Soubor '%s' u¾ existuje.\n"
-"Nemohu vytvoøit slo¾ku."
+"Soubor '%s' už existuje.\n"
+"Nemohu vytvoÅ\99it složku."
 
-#: src/main.c:257
+#: src/main.c:258
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
 "Do you want to migrate this configuration?"
 msgstr ""
 "Konfigurace pro Sylpheed-Claws %s nalezena.\n"
-"Chcete pøevést tuto konfiguraci?"
+"Chcete převést tuto konfiguraci?"
 
-#: src/main.c:260
+#: src/main.c:261
 msgid "1.0.5 or previous"
-msgstr "1.0.5 nebo pøedchozí"
+msgstr "1.0.5 nebo předchozí"
 
-#: src/main.c:260
+#: src/main.c:261
 msgid "1.9.15 or previous"
-msgstr "1.9.15 nebo pøedchozí"
+msgstr "1.9.15 nebo předchozí"
 
-#: src/main.c:263
+#: src/main.c:264
 msgid "Migration of configuration"
-msgstr "Pøevedení konfigurace"
+msgstr "Převedení konfigurace"
 
-#: src/main.c:269
+#: src/main.c:270
 msgid "Copying configuration..."
-msgstr "Kopíruji konfiguraci..."
+msgstr "Kopíruji konfiguraci..."
 
-#: src/main.c:274
+#: src/main.c:275
 msgid "Migration failed!"
-msgstr "Pøevedení selhalo!"
+msgstr "Převedení selhalo!"
 
-#: src/main.c:341
+#: src/main.c:342
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "g_thread není v glib podporován.\n"
+msgstr "g_thread není v glib podporován.\n"
 
-#: src/main.c:528
+#: src/main.c:529
 msgid ""
 "Some plugin(s) failed to load. Check the Plugins configuration for more "
 "information."
-msgstr ""
+msgstr "Některé zásuvné moduly se nepodařilo načíst. Zkontrolujte nastavení."
 
-#: src/main.c:534
+#: src/main.c:535
 msgid ""
 "Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It "
 "is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
 "plugin and try again."
 msgstr ""
+"Sylpheed-Claws nalezl schránku (mailbox), ale nemohl ji načíst. "
+"Pravděpodobně pochází od zastaralého externího modulu. Prosím přeinstalujte "
+"modul a zkuste to znovu."
 
-#: src/main.c:754
+#: src/main.c:759
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "Pou¾ití: %s [VOLBY]...\n"
+msgstr "Použití: %s [VOLBY]...\n"
 
-#: src/main.c:756
+#: src/main.c:761
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [adresa]     otevøe okno pro psaní nové zprávy"
+msgstr "  --compose [adresa]     otevře okno pro psaní nové zprávy"
 
-#: src/main.c:757
+#: src/main.c:762
 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
-msgstr ""
+msgstr "  --subscribe [uri]      přihlásí se k odběru zadaného URI pokud to lze"
 
-#: src/main.c:758
+#: src/main.c:763
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
 "  --attach soubor1 [soubor2]...\n"
-"                           otevøe okno pro psaní zprávy s pøipojeným\n"
-"                           souborem(y)"
+"                         otevře okno pro psaní zprávy s připojeným\n"
+"                         souborem(y)"
 
-#: src/main.c:761
+#: src/main.c:766
 msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive             naète nové zprávy"
+msgstr "  --receive              načte nové zprávy"
 
-#: src/main.c:762
+#: src/main.c:767
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          naète v¹echny nové zprávy ze v¹ech úètù"
+msgstr "  --receive-all          načte nové zprávy ze všech účtů"
 
-#: src/main.c:763
+#: src/main.c:768
 msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --send              po¹le v¹echny pozdr¾ené zprávy"
+msgstr "  --send                 pošle všechny pozdržené zprávy"
 
-#: src/main.c:764
+#: src/main.c:769
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
-msgstr ""
+msgstr "  --status [složka]...   zobrazit celkový počet zpráv"
 
-#: src/main.c:765
+#: src/main.c:770
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
 msgstr ""
+"  --status-full [složka]...\n"
+"                         zobrazí status každé složky"
 
-#: src/main.c:767
+#: src/main.c:772
+msgid ""
+"  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
+"                         folder is a folder id like '#mh/Mailbox/inbox'"
+msgstr ""
+"  --select <složka>[/zpráva]\n"
+"                         přejde na uvedenou složku/zprávu\n"
+"                         <složka> je id složky, např. '#mh/Mailbox/inbox'"
+
+#: src/main.c:774
 msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr "  --online              pøejde do online re¾imu"
+msgstr "  --online               pÅ\99ejde do online režimu"
 
-#: src/main.c:768
+#: src/main.c:775
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr "  --offline              pøejde do offline re¾imu"
+msgstr "  --offline              pÅ\99ejde do offline režimu"
 
-#: src/main.c:769
+#: src/main.c:776
 msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
-msgstr ""
+msgstr "  --exit                 ukončí Sylpheed-Claws"
 
-#: src/main.c:770
+#: src/main.c:777
 msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug              re¾im trasování"
+msgstr "  --debug                režim trasování"
 
-#: src/main.c:771
+#: src/main.c:778
 msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help            vypí¹e tento text a skonèí"
+msgstr "  --help                 vypíše tento text a skončí"
 
-#: src/main.c:772
+#: src/main.c:779
 msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version             vypí¹e informace o verzi a skonèí"
+msgstr "  --version              vypíše informace o verzi a skončí"
 
-#: src/main.c:773
+#: src/main.c:780
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
-msgstr ""
+msgstr "  --config-dir           vypíše název adresáře s konfigurací"
 
-#: src/main.c:836
+#: src/main.c:845
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
-msgstr "Zpracovávám (%s)..."
+msgstr "Zpracovávám (%s)..."
 
-#: src/main.c:839
+#: src/main.c:848
 msgid "top level folder"
-msgstr "nejvy¹¹í slo¾ka v hierarchii"
+msgstr "nejvyšší složka v hierarchii"
 
-#: src/main.c:900
+#: src/main.c:909
 msgid "Really quit?"
-msgstr "Opravdu skonèit?"
+msgstr "Opravdu skončit?"
 
-#: src/main.c:901
+#: src/main.c:910
 msgid "Composing message exists."
-msgstr "Vytváøená zpráva existuje."
+msgstr "Vytvářená zpráva existuje."
 
-#: src/main.c:902
+#: src/main.c:911
 msgid "_Save to Draft"
-msgstr "_Ulo¾it jako koncept"
+msgstr "_Uložit jako koncept"
 
-#: src/main.c:902
+#: src/main.c:911
 msgid "_Discard them"
 msgstr "_Zahodit je"
 
-#: src/main.c:902
+#: src/main.c:911
 msgid "Do_n't quit"
-msgstr "_Nekonèit"
+msgstr "_Nekončit"
 
-#: src/main.c:916
+#: src/main.c:925
 msgid "Queued messages"
-msgstr "Pozdr¾ené zprávy"
+msgstr "Pozdržené zprávy"
 
-#: src/main.c:917
+#: src/main.c:926
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "Ve frontì jsou neodeslanì zprávy. Skonèit nyní?"
+msgstr "Ve frontě jsou neodeslaně zprávy. Skončit nyní?"
 
-#: src/main.c:1196 src/toolbar.c:2112
+#: src/main.c:1212 src/toolbar.c:2109
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "Pøi posílání pozdr¾ených zpráv nastala stejná chyba."
+msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
 
 #: src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:157
 msgid "/_File"
@@ -4502,11 +4532,11 @@ msgstr "/_Soubor"
 
 #: src/mainwindow.c:454
 msgid "/_File/_Add mailbox"
-msgstr "/_Soubor/Pøidat _mailbox"
+msgstr "/_Soubor/Přidat _mailbox"
 
 #: src/mainwindow.c:455
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
-msgstr "/_Soubor/Pøidat _mailbox/MH..."
+msgstr "/_Soubor/Přidat _mailbox/MH..."
 
 #: src/mainwindow.c:456 src/mainwindow.c:458 src/mainwindow.c:463
 #: src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:468 src/mainwindow.c:471
@@ -4516,7 +4546,7 @@ msgstr "/_Soubor/---"
 
 #: src/mainwindow.c:457
 msgid "/_File/Change folder order..."
-msgstr "/_Soubor/Zmìnit poøadí slo¾ek..."
+msgstr "/_Soubor/ZmÄ\9bnit poÅ\99adí složek..."
 
 #: src/mainwindow.c:459
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
@@ -4528,15 +4558,15 @@ msgstr "/_Soubor/E_xportovat do mbox souboru..."
 
 #: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
-msgstr "/_Soubor/E_xportovat vybrané do mbox souboru..."
+msgstr "/_Soubor/E_xportovat vybrané do mbox souboru..."
 
 #: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
-msgstr "/_Soubor/_Vyprázdnit v¹echny ko¹e"
+msgstr "/_Soubor/_Vyprázdnit všechny koše"
 
 #: src/mainwindow.c:466 src/messageview.c:158
 msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/_Soubor/Ulo¾it j_ako..."
+msgstr "/_Soubor/Uložit j_ako..."
 
 #: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:159
 msgid "/_File/_Print..."
@@ -4548,7 +4578,7 @@ msgstr "/_Soubor/Pracovat o_ffline"
 
 #: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_File/Synchronise folders"
-msgstr "/_Soubor/Synchronizovat slo¾ky"
+msgstr "/_Soubor/Synchronizovat složky"
 
 #: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_File/E_xit"
@@ -4556,19 +4586,19 @@ msgstr "/_Soubor/_Konec"
 
 #: src/mainwindow.c:478
 msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/Úp_ravy/Vybrat _vlákno"
+msgstr "/Úp_ravy/Vybrat _vlákno"
 
 #: src/mainwindow.c:480 src/messageview.c:167
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr "/Ú_pravy/_Najít v aktuální zprávì..."
+msgstr "/Ú_pravy/Hledat text v aktuální _zprávě..."
 
 #: src/mainwindow.c:482
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/Ú_pravy/Vy_hledat slo¾ku..."
+msgstr "/Ú_pravy/Hledat zprávy v aktuální _složce..."
 
 #: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_Edit/_Quick search"
-msgstr "/Úp_ravy/_Rychlé vyhledávání"
+msgstr "/Úp_ravy/_Rychlé vyhledávání"
 
 #: src/mainwindow.c:484 src/messageview.c:170 src/summaryview.c:471
 msgid "/_View"
@@ -4576,55 +4606,55 @@ msgstr "/Z_obrazit"
 
 #: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt"
 
 #: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Strom slo¾ek "
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Strom složek "
 
 #: src/mainwindow.c:488
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Náhled _zprávy"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Náhled _zprávy"
 
 #: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta"
 
 #: src/mainwindow.c:492
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text _below icons"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/Text _pod ikonami"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta/Text _pod ikonami"
 
 #: src/mainwindow.c:494
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text be_side icons"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/Text _vedle ikon"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta/Text _vedle ikon"
 
 #: src/mainwindow.c:496
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icons only"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/Pouze _ikony"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta/Pouze _ikony"
 
 #: src/mainwindow.c:498
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text only"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/Pouze _text"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta/Pouze _text"
 
 #: src/mainwindow.c:500
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Hide"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Skrýt li¹tu"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta/_Skrýt lištu"
 
 #: src/mainwindow.c:502
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Stavová _li¹ta"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Stavová _lišta"
 
 #: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_View/Set displayed _columns"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazované _sloupce"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazované _sloupce"
 
 #: src/mainwindow.c:505
 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazované _sloupce/Seznam _slo¾ek..."
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazované _sloupce/Seznam _složek..."
 
 #: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazované _sloupce/Seznamu _zpráv..."
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazované _sloupce/Seznamu _zpráv..."
 
 #: src/mainwindow.c:508 src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:539
 #: src/mainwindow.c:563 src/mainwindow.c:680 src/mainwindow.c:684
@@ -4634,329 +4664,329 @@ msgstr "/Z_obrazit/---"
 
 #: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom slo¾ek "
+msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom složek "
 
 #: src/mainwindow.c:510
 msgid "/_View/Separate _message view"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostatný náhled zprávy"
+msgstr "/Z_obrazit/Samostatný náhled zprávy"
 
 #: src/mainwindow.c:512
 msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it"
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it"
 
 #: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle èí_sla"
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle čí_sla"
 
 #: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _velikosti"
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle _velikosti"
 
 #: src/mainwindow.c:515
 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _data"
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle _data"
 
 #: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_View/_Sort/by _From"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle \"_Od\""
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle \"_Od\""
 
 #: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_View/_Sort/by _To"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle \"_Komu\""
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle \"_Komu\""
 
 #: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle pø_edmìtu"
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle př_edmětu"
 
 #: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _barvy"
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle _barvy"
 
 #: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle o_znaèení"
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle o_značení"
 
 #: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _stavu"
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle _stavu"
 
 #: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _pøíloh"
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle _příloh"
 
 #: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_View/_Sort/by score"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle o_hodnocení"
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle o_hodnocení"
 
 #: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle zámku"
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle zámku"
 
 #: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/_Netøídit"
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/_Netřídit"
 
 #: src/mainwindow.c:528 src/mainwindow.c:531
 msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/---"
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/---"
 
 #: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Vzestupnì"
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/Vzestupně"
 
 #: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Sestupnì"
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/Sestupně"
 
 #: src/mainwindow.c:532
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Seskupit dle pøedmìtu"
+msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/Seskupit dle předmětu"
 
 #: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit _vlákna"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit _vlákna"
 
 #: src/mainwindow.c:535
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr "/Z_obrazit/Rozbalit v¹e_chna vlákna"
+msgstr "/Z_obrazit/Rozbalit vše_chna vlákna"
 
 #: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr "/Z_obrazit/_Sbalit v¹echna vlákna"
+msgstr "/Z_obrazit/_Sbalit všechna vlákna"
 
 #: src/mainwindow.c:537
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/Z_obrazit/Skrýt pøeè_tené zprávy"
+msgstr "/Z_obrazit/Skrýt přeč_tené zprávy"
 
 #: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/Z_obrazit/_Jít na"
+msgstr "/Z_obrazit/_Jít na"
 
 #: src/mainwindow.c:541
 msgid "/_View/_Go to/_Previous message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/_pøedchozí zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/_předchozí zprávu"
 
 #: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/_následující zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/_následující zprávu"
 
 #: src/mainwindow.c:543 src/mainwindow.c:548 src/mainwindow.c:551
 #: src/mainwindow.c:556 src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/---"
+msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/---"
 
 #: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_View/_Go to/P_revious unread message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/pøedchozí nepøeètenou zp_rávu"
+msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/předchozí nepřečtenou zp_rávu"
 
 #: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/následující nepøeètenou zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/následující nepřečtenou zprávu"
 
 #: src/mainwindow.c:549
 msgid "/_View/_Go to/Previous ne_w message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/pøedchozí novou zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/předchozí novou zprávu"
 
 #: src/mainwindow.c:550
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/následující novou zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/následující novou zprávu"
 
 #: src/mainwindow.c:552
 msgid "/_View/_Go to/Previous _marked message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/pøedchozí oznaèenou zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/předchozí označenou zprávu"
 
 #: src/mainwindow.c:554
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/následující oznaèenou zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/následující označenou zprávu"
 
 #: src/mainwindow.c:557
 msgid "/_View/_Go to/Previous _labeled message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/pøedchozí obarvenou zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/předchozí obarvenou zprávu"
 
 #: src/mainwindow.c:559
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/následující obarvenou zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/následující obarvenou zprávu"
 
 #: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/Zmìnit _slo¾ku..."
+msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/ZmÄ\9bnit _složku..."
 
 #: src/mainwindow.c:566 src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:173
 msgid "/_View/Character _encoding/---"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/---"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/---"
 
 #: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:177
 msgid "/_View/Character _encoding"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků"
 
 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:178
 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/_Autodetekce "
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/_Autodetekce "
 
 #: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:181
 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/7bitové ASCII (US-ASC_II)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/7bitové ASCII (US-ASC_II)"
 
 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:184
 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Unicode (_UTF-8)"
 
 #: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:187
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
 
 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:189
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
 
 #: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:191
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Západní Evropa (Windows-1252)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Západní Evropa (Windows-1252)"
 
 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:194
 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Støední Evropa (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
 
 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:197
 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Pobaltí (ISO-8859-13)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Pobaltí (ISO-8859-13)"
 
 #: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:199
 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Pobaltí (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Pobaltí (ISO-8859-_4)"
 
 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:202
 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Øeètina (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Řečtina (ISO-8859-_7)"
 
 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:205
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Øeètina (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Hebrejština (ISO-8859-_8)"
 
 #: src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:207
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Hebrej¹tina (Windows-1255)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Hebrejština (Windows-1255)"
 
 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:210
 msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Arab¹tina (ISO-8859-_6)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Arabština (ISO-8859-_6)"
 
 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:212
 msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Arab¹tina (Windows-1256)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Arabština (Windows-1256)"
 
 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:215
 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Tureètina (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Turečtina (ISO-8859-_9)"
 
 #: src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:218
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Azbuka (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Azbuka (ISO-8859-_5)"
 
 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:220
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Azbuka (KOI8-_R)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-_R)"
 
 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:222
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Azbuka (KOI8-_U)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-_U)"
 
 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:224
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Azbuka (Windows-1251)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Azbuka (Windows-1251)"
 
 #: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:227
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Japon¹tina (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Japonština (ISO-2022-_JP)"
 
 #: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:229
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Japon¹tina (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Japonština (ISO-2022-JP-2)"
 
 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:231
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Japon¹tina (_EUC-JP)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Japonština (_EUC-JP)"
 
 #: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:233
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Japon¹tina (_Shift__JIS)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Japonština (_Shift__JIS)"
 
 #: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:236
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Zjednodu¹ená èín¹tina (_GB2312)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
 
 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:238
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Zjednodu¹ená èín¹tina (GBK)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (GBK)"
 
 #: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:240
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Tradièní èín¹tina (_Big5)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Tradiční čínština (_Big5)"
 
 #: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:242
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Tradièní èín¹tina (EUC-_TW)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Tradiční čínština (EUC-_TW)"
 
 #: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:244
 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Èín¹tina (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Čínština (ISO-2022-_CN)"
 
 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:247
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Korej¹tina (EUC-_KR)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Korejština (EUC-_KR)"
 
 #: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:249
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Korej¹tina (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Korejština (ISO-2022-KR)"
 
 #: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:252
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Thaj¹tina (TIS-620)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Thajština (TIS-620)"
 
 #: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:254
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znakù/Thaj¹tina (Windows-874)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Thajština (Windows-874)"
 
 #: src/mainwindow.c:665 src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:261
 #: src/messageview.c:267
 msgid "/_View/Decode/---"
-msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/---"
+msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/---"
 
 #: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:264
 msgid "/_View/Decode"
-msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat"
+msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat"
 
 #: src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:265
 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
-msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/_Autodetekce"
+msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/_Autodetekce"
 
 #: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:268
 msgid "/_View/Decode/_8bit"
-msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/_8bit"
+msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/_8bit"
 
 #: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:269
 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
-msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/_Quoted printable"
+msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/_Quoted printable"
 
 #: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:270
 msgid "/_View/Decode/_Base64"
-msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/_Base64"
+msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/_Base64"
 
 #: src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:271
 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
-msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/_Uuencode"
+msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/_Uuencode"
 
 #: src/mainwindow.c:681 src/summaryview.c:472
 msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/Z_obrazit/Otevøít v _novém oknì"
+msgstr "/Z_obrazit/Otevřít v _novém okně"
 
 #: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:277
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/Z_obrazit/Zd_roj zprávy"
+msgstr "/Z_obrazit/Zd_roj zprávy"
 
 #: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_View/Show all headers"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit všechna zá_hlaví"
 
 #: src/mainwindow.c:685
 msgid "/_View/_Update summary"
@@ -4964,490 +4994,505 @@ msgstr "/Z_obrazit/_Aktualizace souhrnu"
 
 #: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_Message/Recei_ve"
-msgstr "/_Zpráva/_Pøijmout"
+msgstr "/_Zpráva/_Přijmout"
 
 #: src/mainwindow.c:689
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
-msgstr "/_Zpráva/_Pøijmout/z _aktuálního úètu"
+msgstr "/_Zpráva/_Přijmout/z _aktuálního účtu"
 
 #: src/mainwindow.c:691
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
-msgstr "/_Zpráva/_Pøijmout/ze _v¹ech úètù"
+msgstr "/_Zpráva/_Přijmout/ze _všech účtů"
 
 #: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
-msgstr "/_Zpráva/_Pøijmout/_Pøeru¹it probíhající pøíjem"
+msgstr "/_Zpráva/_Přijmout/_Přerušit probíhající příjem"
 
 #: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
-msgstr "/_Zpráva/_Pøijmout/---"
+msgstr "/_Zpráva/_Přijmout/---"
 
 #: src/mainwindow.c:696
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/_Zpráva/Odeslat pozd_r¾ené zprávy"
+msgstr "/_Zpráva/Odeslat pozd_ržené zprávy"
 
 #: src/mainwindow.c:698
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu"
+msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu"
 
 #: src/mainwindow.c:699
 msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/_Zpráva/Napsat _diskusní pøíspìvek"
+msgstr "/_Zpráva/Napsat _diskusní příspěvek"
 
 #: src/mainwindow.c:700 src/messageview.c:284
 msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt"
+msgstr "/_Zpráva/_Odpovědět"
 
 #: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_Message/Repl_y to"
-msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt _komu"
+msgstr "/_Zpráva/Odpovědět _komu"
 
 #: src/mainwindow.c:702 src/messageview.c:285
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt _komu/_v¹em"
+msgstr "/_Zpráva/Odpovědět _komu/_všem"
 
 #: src/mainwindow.c:703 src/messageview.c:287
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt _komu/_odesílateli"
+msgstr "/_Zpráva/Odpovědět _komu/_odesílateli"
 
 #: src/mainwindow.c:704 src/messageview.c:289
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt _komu/do diskuzního _seznamu"
+msgstr "/_Zpráva/Odpovědět _komu/do diskuzního _seznamu"
 
 #: src/mainwindow.c:706
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr ""
+msgstr "/_Zpráva/Postoupit a odpovědět"
 
 #: src/mainwindow.c:708 src/messageview.c:292
 msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/_Zpráva/Pøedat"
+msgstr "/_Zpráva/Předat"
 
 #: src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:293
 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
-msgstr "/_Zpráva/Pøedat jako pøílohu"
+msgstr "/_Zpráva/Předat jako přílohu"
 
 #: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
+msgstr "/_Zpráva/Přesměrov_at"
 
 #: src/mainwindow.c:712
 msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/_Zpráva/Pøe_sunout..."
+msgstr "/_Zpráva/Pře_sunout..."
 
 #: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/_Zpráva/_Kopírovat..."
+msgstr "/_Zpráva/_Kopírovat..."
 
 #: src/mainwindow.c:714
 msgid "/_Message/Move to _trash"
-msgstr "/_Zpráva/Pøesunout do ko¹e"
+msgstr "/_Zpráva/Přesunout do koše"
 
 #: src/mainwindow.c:715
 msgid "/_Message/_Delete..."
-msgstr "/_Zpráva/S_mazat..."
+msgstr "/_Zpráva/S_mazat..."
 
 #: src/mainwindow.c:716
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
-msgstr "/_Zpráva/Stornovat zprávu do diskusní skupiny"
+msgstr "/_Zpráva/Stornovat zprávu do diskusní skupiny"
 
 #: src/mainwindow.c:718
 msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it"
+msgstr "/_Zpráva/Označ_it"
 
 #: src/mainwindow.c:719
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/_Oznaèit"
+msgstr "/_Zpráva/Označ_it/_Označit"
 
 #: src/mainwindow.c:720
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/_Zru¹it oznaèení"
+msgstr "/_Zpráva/Označ_it/_Zrušit označení"
 
 #: src/mainwindow.c:721 src/mainwindow.c:725
 msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/---"
+msgstr "/_Zpráva/Označ_it/---"
 
 #: src/mainwindow.c:722
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _nepøeètenou"
+msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Označit jako _nepřečtenou"
 
 #: src/mainwindow.c:723
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _pøeètenou"
+msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Označit jako _přečtenou"
 
 #: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit _v¹echny jako pøeètené"
+msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Označit _všechny jako přečtené"
 
 #: src/mainwindow.c:726
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as _spam"
-msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _nevy¾ádanou (spam)"
+msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Označit jako _nevyžádanou (spam)"
 
 #: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as _ham"
-msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Zru¹it oznaèení jako nevy¾ádané (_ham)"
+msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Zrušit označení jako nevyžádané (_ham)"
 
 #: src/mainwindow.c:728
 msgid "/_Message/Color la_bel"
-msgstr "/_Zpráva/O_barvit"
+msgstr "/_Zpráva/O_barvit"
 
 #: src/mainwindow.c:730 src/messageview.c:297
 msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/_Zpráva/Znovu _editovat"
+msgstr "/_Zpráva/Znovu _editovat"
 
 #: src/mainwindow.c:733
 msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres..."
+msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres..."
 
 #: src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:301
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/_Nástroje/Pøidat odesílatele do a_dresáøe"
+msgstr "/_Nástroje/Přidat odesílatele do a_dresáře"
 
 #: src/mainwindow.c:736
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/_Nástroje/Získat a_dresy"
+msgstr "/_Nástroje/Získat a_dresy"
 
 #: src/mainwindow.c:737
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr "/_Nástroje/Získat a_dresy/ze s_lo¾ky..."
+msgstr "/_Nástroje/Získat a_dresy/ze s_ložky..."
 
 #: src/mainwindow.c:739
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr "/_Nástroje/Získat a_dresy/ze _zpráv..."
+msgstr "/_Nástroje/Získat a_dresy/ze _zpráv..."
 
 #: src/mainwindow.c:742
 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
-msgstr "/_Nástroje/Pøe_filtrovat v¹echny zprávy ve slo¾ce"
+msgstr "/_Nástroje/PÅ\99e_filtrovat vÅ¡echny zprávy ve složce"
 
 #: src/mainwindow.c:744
 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
-msgstr "/_Nástroje/Pøefiltrovat vybrané zprávy"
+msgstr "/_Nástroje/Přefiltrovat vybrané zprávy"
 
 #: src/mainwindow.c:746 src/messageview.c:304
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøit pravidlo filtru pro pøíjem"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit pravidlo filtru pro příjem"
 
 #: src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:306
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøit pravidlo filtru pro pøíjem/_Automaticky"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit pravidlo filtru pro příjem/_Automaticky"
 
 #: src/mainwindow.c:749 src/messageview.c:308
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøit pravidlo filtru pro pøíjem/podle _Od"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit pravidlo filtru pro příjem/podle _Od"
 
 #: src/mainwindow.c:751 src/messageview.c:310
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøit pravidlo filtru pro pøíjem/podle _Komu"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit pravidlo filtru pro příjem/podle _Komu"
 
 #: src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:312
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøit pravidlo filtru pro pøíjem/podle _Pøedmìtu"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit pravidlo filtru pro příjem/podle _Předmětu"
 
 #: src/mainwindow.c:755
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøit lokální pravidlo zpracování slo¾ky"
+msgstr "/_Nástroje/_VytvoÅ\99it lokální pravidlo zpracování složky"
 
 #: src/mainwindow.c:756
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøit lokální pravidlo zpracování slo¾ky/_Automaticky"
+msgstr "/_Nástroje/_VytvoÅ\99it lokální pravidlo zpracování složky/_Automaticky"
 
 #: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøit lokální pravidlo zpracování slo¾ky/podle _Od"
+msgstr "/_Nástroje/_VytvoÅ\99it lokální pravidlo zpracování složky/podle _Od"
 
 #: src/mainwindow.c:760
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøit lokální pravidlo zpracování slo¾ky/podle _Komu"
+msgstr "/_Nástroje/_VytvoÅ\99it lokální pravidlo zpracování složky/podle _Komu"
 
 #: src/mainwindow.c:762
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøit lokální pravidlo zpracování slo¾ky/podle _Pøedmìtu"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit lokální pravidlo zpracování složky/podle _Předmětu"
 
 #: src/mainwindow.c:767
 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
-msgstr "/_Nástroje/_Zkontrolovat nové zprávy ve v¹ech slo¾kách"
+msgstr "/_Nástroje/_Zkontrolovat nové zprávy ve všech složkách"
 
 #: src/mainwindow.c:769
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/_Nástroje/_Smazat duplikované zprávy"
+msgstr "/_Nástroje/_Smazat duplikované zprávy"
 
 #: src/mainwindow.c:771
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
-msgstr "/_Nástroje/_Smazat duplikované zprávy/ve vybrané slo¾ce"
+msgstr "/_Nástroje/_Smazat duplikované zprávy/ve vybrané složce"
 
 #: src/mainwindow.c:773
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
-msgstr "/_Nástroje/_Smazat duplikované zprávy/ve v¹ech slo¾kách"
+msgstr "/_Nástroje/_Smazat duplikované zprávy/ve všech složkách"
 
 #: src/mainwindow.c:776
 msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/_Nástroje/S_pustit"
+msgstr "/_Nástroje/S_pustit"
 
 #: src/mainwindow.c:779
 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
-msgstr "/_Soubor/_SSL certifikáty..."
+msgstr "/_Soubor/_SSL certifikáty..."
 
 #: src/mainwindow.c:783
 msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamù"
+msgstr "/_Nástroje/Protoko_l (log)"
 
 #: src/mainwindow.c:785
 msgid "/_Configuration"
-msgstr "/Nastav_ení"
+msgstr "/Nastav_ení"
 
 #: src/mainwindow.c:786
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/Nastav_ení/_Zmìna aktuálního úètu"
+msgstr "/Nastav_ení/_Zvolit aktuální účet"
 
 #: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/Nastav_ení/Nas_tavení aktuálního úètu..."
+msgstr "/Nastav_ení/Upravit a_ktuální účet..."
 
 #: src/mainwindow.c:790
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/Nastav_ení/Zalo¾it _nový úèet..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Nový účet..."
 
 #: src/mainwindow.c:792
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/Nastav_ení/Ú_pravy úètù..."
+msgstr "/Nastav_ení/Úč_ty..."
 
 #: src/mainwindow.c:794
 msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/Nastav_ení/---"
+msgstr "/Nastav_ení/---"
 
 #: src/mainwindow.c:795
 msgid "/_Configuration/P_references..."
-msgstr "/Nastav_ení/Pøed_volby..."
+msgstr "/Nastav_ení/Před_volby..."
 
 #: src/mainwindow.c:797
 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
-msgstr "/Nastav_ení/Zpracování slo¾ky - pøed lokálními pravidly..."
+msgstr "/Nastav_ení/Zpracování složky - př_ed lokálními pravidly..."
 
 #: src/mainwindow.c:799
 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
-msgstr "/Nastav_ení/Zpracování slo¾ky - po lokálních pravidlech..."
+msgstr "/Nastav_ení/Zpracování složky - p_o lokálních pravidlech..."
 
 #: src/mainwindow.c:801
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/Nastav_ení/_Filtr pro pøíjem..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Filtr pro příjem..."
 
 #: src/mainwindow.c:803
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/Nastav_ení/©a_blony..."
+msgstr "/Nastav_ení/Ša_blony..."
 
 #: src/mainwindow.c:804
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/Nastav_ení/_Akce..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Akce..."
 
 #: src/mainwindow.c:805
 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
-msgstr "/Nastav_ení/Zasuvné moduly..."
+msgstr "/Nastav_ení/Zasuvné moduly..."
 
 #: src/mainwindow.c:808
 msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál"
+msgstr "/Nápo_věda/_Manuál"
 
 #: src/mainwindow.c:809
 msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
-msgstr "/Nápo_vìda/FAQ (online)"
+msgstr "/Nápo_věda/FAQ (online)"
 
 #: src/mainwindow.c:811
 msgid "/_Help/Icon _Legend"
-msgstr "/Nápo_vìda/Význam ikon"
+msgstr "/Nápo_věda/Význam ikon"
 
 #: src/mainwindow.c:812
 msgid "/_Help/---"
-msgstr "/Nápo_vìda/---"
+msgstr "/Nápo_věda/---"
 
-#: src/mainwindow.c:1101
+#: src/mainwindow.c:1102
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
-msgstr "Pracujete v re¾imu online. Kliknìte na ikonu pro pøechod do re¾imu offline."
+msgstr "Pracujete v režimu online. KliknÄ\9bte na ikonu pro pÅ\99echod do režimu offline."
 
-#: src/mainwindow.c:1105
+#: src/mainwindow.c:1106
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
-msgstr "Pracujete v re¾imu offline. Kliknìte na ikonu pro pøechod do re¾imu online."
+msgstr "Pracujete v režimu offline. KliknÄ\9bte na ikonu pro pÅ\99echod do režimu online."
 
-#: src/mainwindow.c:1122
+#: src/mainwindow.c:1123
 msgid "Select account"
-msgstr "Vybrat úèet"
+msgstr "Vybrat účet"
 
-#: src/mainwindow.c:1512 src/mainwindow.c:1553 src/mainwindow.c:1589
-#: src/mainwindow.c:1629 src/prefs_folder_item.c:592
+#: src/mainwindow.c:1513 src/mainwindow.c:1554 src/mainwindow.c:1590
+#: src/mainwindow.c:1630 src/prefs_folder_item.c:596
 msgid "Untitled"
-msgstr "Neoznaèený"
+msgstr "Neoznačený"
 
-#: src/mainwindow.c:1630
+#: src/mainwindow.c:1631
 msgid "none"
-msgstr "¾ádný"
+msgstr "žádný"
 
-#: src/mainwindow.c:1893
+#: src/mainwindow.c:1894
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
-msgstr "Vyprázdnit v¹echny zprávy ve v¹ech ko¹ích?"
+msgstr "Smazat všechny zprávy ve VŠECH koších?"
 
-#: src/mainwindow.c:1912
+#: src/mainwindow.c:1913
 msgid "Add mailbox"
-msgstr "Pøidat mailbox"
+msgstr "Přidat mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:1913
+#: src/mainwindow.c:1914
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
-"Zadejte umístìní pro mailbox.\n"
-"Pokud je zadán existující, bude automaticky\n"
-"prohledán."
+"Zadejte umístění pro mailbox.\n"
+"Pokud je zadán existující, bude automaticky\n"
+"prohledán."
 
-#: src/mainwindow.c:1919
+#: src/mainwindow.c:1920
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
-msgstr "Mailbox '%s' ji¾ existuje."
+msgstr "Mailbox '%s' již existuje."
 
-#: src/mainwindow.c:1924 src/setup.c:51
+#: src/mainwindow.c:1925 src/setup.c:51
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:1929 src/setup.c:54
+#: src/mainwindow.c:1930 src/setup.c:54
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
 "there."
 msgstr ""
-"Vytváøení mailboxu se nezdaøilo.\n"
-"Mù¾e to být tím, ¾e mailbox ji¾ existuje, nebo nemáte dostateèná práva\n"
-"pro zápis."
+"Vytváření mailboxu se nezdařilo.\n"
+"Může to být tím, že mailbox již existuje, nebo nemáte dostatečná práva\n"
+"pro zápis."
 
-#: src/mainwindow.c:2293
+#: src/mainwindow.c:2294
 msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
-msgstr "Sylpheed-Claws - Slo¾ky"
+msgstr "Sylpheed-Claws - Složky"
 
-#: src/mainwindow.c:2329 src/messageview.c:825
+#: src/mainwindow.c:2330 src/messageview.c:825
 msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
-msgstr "Sylpheed-Claws - Náhled zprávy"
+msgstr "Sylpheed-Claws - Náhled zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:2703 src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
+#: src/mainwindow.c:2704 src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
 msgid "Exit"
-msgstr "Ukonèení programu"
+msgstr "Ukončení programu"
 
-#: src/mainwindow.c:2703
+#: src/mainwindow.c:2704
 msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
-msgstr "Ukonèit Sylpheed-Claws?"
+msgstr "Ukončit Sylpheed-Claws?"
 
-#: src/mainwindow.c:2849
+#: src/mainwindow.c:2850
 msgid "Folder synchronisation"
-msgstr "Synchronizace slo¾ek"
+msgstr "Synchronizace složek"
 
-#: src/mainwindow.c:2850
+#: src/mainwindow.c:2851
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
-msgstr "Chcete nyní synchronizovat slo¾ky?"
+msgstr "Chcete nyní synchronizovat složky?"
 
-#: src/mainwindow.c:2851
+#: src/mainwindow.c:2852
 msgid "+_Synchronise"
 msgstr "+_Synchronizovat"
 
-#: src/mainwindow.c:3118
+#: src/mainwindow.c:3121
 msgid "Deleting duplicated messages..."
-msgstr "Vymazávám duplikované zprávy..."
+msgstr "Vymazávám duplikované zprávy..."
 
-#: src/mainwindow.c:3152
+#: src/mainwindow.c:3155
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
-msgstr[0] "Smazána %d duplicitní zpráva v %d slo¾kách.\n"
-msgstr[1] "Smazány %d duplicitní zprávy v %d slo¾kách.\n"
-msgstr[2] "Smazáno %d duplicitních zpráv v %d slo¾kách.\n"
+msgstr[0] "Smazána %d duplicitní zpráva v %d složkách.\n"
+msgstr[1] "Smazány %d duplicitní zprávy v %d složkách.\n"
+msgstr[2] "Smazáno %d duplicitních zpráv v %d složkách.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:3293 src/summaryview.c:4358
+#: src/mainwindow.c:3296 src/summaryview.c:4328
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
-msgstr "Zpracování slo¾ky - pravidla provádìná pøed pravidly slo¾ky"
+msgstr "Zpracování složky - pravidla provádÄ\9bná pÅ\99ed pravidly složky"
 
-#: src/mainwindow.c:3301
+#: src/mainwindow.c:3304
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
-msgstr "Zpracování slo¾ky - pravidla provádìná po pravidlech slo¾ky"
+msgstr "Zpracování složky - pravidla provádÄ\9bná po pravidlech složky"
 
-#: src/mainwindow.c:3309 src/summaryview.c:4367
+#: src/mainwindow.c:3312 src/summaryview.c:4337
 msgid "Filtering configuration"
-msgstr "Filtr pro pøíjem - nastavení pravidel"
+msgstr "Filtr pro příjem - nastavení pravidel"
+
+#: src/mainwindow.c:3551
+#, c-format
+msgid "not initialized\n"
+msgstr "není inicializováno\n"
 
-#: src/matcher.c:1287 src/matcher.c:1288 src/matcher.c:1289 src/matcher.c:1290
-#: src/matcher.c:1291 src/matcher.c:1292 src/matcher.c:1293 src/matcher.c:1294
+#: src/mainwindow.c:3563 src/mainwindow.c:3574
+#, c-format
+msgid "selecting folder '%s'\n"
+msgstr "vybírám složku '%s'\n"
+
+#: src/mainwindow.c:3578
+#, c-format
+msgid "selecting message %d\n"
+msgstr "vybírám zprávu %d\n"
+
+#: src/matcher.c:1285 src/matcher.c:1286 src/matcher.c:1287 src/matcher.c:1288
+#: src/matcher.c:1289 src/matcher.c:1290 src/matcher.c:1291 src/matcher.c:1292
 msgid "(none)"
-msgstr "(¾ádný)"
+msgstr "(žádný)"
 
 #: src/message_search.c:128
 msgid "Find in current message"
-msgstr "Hledat v aktuální zprávì"
+msgstr "Hledat text v aktuální zprávě"
 
 #: src/message_search.c:146
 msgid "Find text:"
-msgstr "Najít text:"
+msgstr "Hledaný text:"
 
-#: src/message_search.c:161 src/prefs_matcher.c:574 src/summary_search.c:293
+#: src/message_search.c:161 src/prefs_matcher.c:574 src/summary_search.c:294
 msgid "Case sensitive"
-msgstr "Rozli¹ovat malá a velká písmena"
+msgstr "Rozlišovat malá a velká písmena"
 
-#: src/message_search.c:233 src/summary_search.c:488
+#: src/message_search.c:233 src/summary_search.c:496
 msgid "Search failed"
-msgstr "Neúspì¹né hledání"
+msgstr "Neúspěšné hledání"
 
-#: src/message_search.c:234 src/summary_search.c:489
+#: src/message_search.c:234 src/summary_search.c:497
 msgid "Search string not found."
-msgstr "Hledaný øetìzec nebyl nalezen."
+msgstr "Hledaný řetězec nebyl nalezen."
 
 #: src/message_search.c:243
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "Dosa¾en zaèátek zprávy, pokraèovat od konce?"
+msgstr "Dosažen začátek zprávy, pokračovat od konce?"
 
 #: src/message_search.c:246
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "Dosa¾en konec zprávy, pokraèovat od zaèátku?"
+msgstr "Dosažen konec zprávy, pokračovat od začátku?"
 
-#: src/message_search.c:249 src/summary_search.c:500
+#: src/message_search.c:249 src/summary_search.c:508
 msgid "Search finished"
-msgstr "Hledání ukonèeno"
+msgstr "Hledání ukončeno"
 
 #: src/messageview.c:161
 msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/_Soubor/_Zavøít"
+msgstr "/_Soubor/_Zavřít"
 
 #: src/messageview.c:278
 msgid "/_View/Show all _headers"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit všechna zá_hlaví"
 
 #: src/messageview.c:281
 msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/_Zpráva/Napsat _novou zprávu"
+msgstr "/_Zpráva/Napsat _novou zprávu"
 
 #: src/messageview.c:295
 msgid "/_Message/Redirec_t"
-msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
+msgstr "/_Zpráva/Přesměrov_at"
 
 #: src/messageview.c:314
 msgid "/_Tools/Create processing rule"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøit lokální pravidlo zpracování slo¾ky"
+msgstr "/_Nástroje/_VytvoÅ\99it lokální pravidlo zpracování složky"
 
 #: src/messageview.c:316
 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøit lokální pravidlo zpracování slo¾ky/_Automaticky"
+msgstr "/_Nástroje/_VytvoÅ\99it lokální pravidlo zpracování složky/_Automaticky"
 
 #: src/messageview.c:318
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøit lokální pravidlo zpracování slo¾ky/podle _Od"
+msgstr "/_Nástroje/_VytvoÅ\99it lokální pravidlo zpracování složky/podle _Od"
 
 #: src/messageview.c:320
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøit lokální pravidlo zpracování slo¾ky/podle _Komu"
+msgstr "/_Nástroje/_VytvoÅ\99it lokální pravidlo zpracování složky/podle _Komu"
 
 #: src/messageview.c:322
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøit lokální pravidlo zpracování slo¾ky/podle _Pøemìtu"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit lokální pravidlo zpracování složky/podle _Přemětu"
 
 #: src/messageview.c:446
 msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr "Sylpheed - Zobrazení zprávy"
+msgstr "Sylpheed - Zobrazení zprávy"
 
 #: src/messageview.c:551
 msgid "<No Return-Path found>"
-msgstr ""
+msgstr "<návratová adresa nebyla nalezena>"
 
 #: src/messageview.c:559
 #, c-format
@@ -5458,20 +5503,20 @@ msgid ""
 "Return path: %s\n"
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
-"Adresa, na kterou je smìrováno potvrzení o doruèení\n"
-"neodpovídá návratové adrese:\n"
-"Adresa pro potvrzení: %s\n"
-"Návratová adresa: %s\n"
-"Doporuèuje se neodesílat potvrzení o doruèení."
+"Adresa, na kterou je směrováno potvrzení o doručení\n"
+"neodpovídá návratové adrese:\n"
+"Adresa pro potvrzení: %s\n"
+"Návratová adresa: %s\n"
+"Doporučuje se neodesílat potvrzení o doručení."
 
-#: src/messageview.c:565 src/messageview.c:583 src/prefs_account.c:1017
-#: src/toolbar.c:2100
+#: src/messageview.c:565 src/messageview.c:583 src/prefs_account.c:1018
+#: src/toolbar.c:2097
 msgid "_Send"
 msgstr "_Odeslat"
 
 #: src/messageview.c:566 src/messageview.c:583
 msgid "+_Don't Send"
-msgstr "+_Neodesílat"
+msgstr "+_Neodesílat"
 
 #: src/messageview.c:579
 msgid ""
@@ -5480,44 +5525,44 @@ msgid ""
 "officially addressed to you.\n"
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
-"Tato zpráva vy¾aduje potvrzení o doruèení, ale podle záhlaví\n"
-"'Komu:' a 'Kopie: nejste oficiálním adresátem.\n"
-"Doporuèuje se neodesílat potvrzení o doruèení."
+"Tato zpráva vyžaduje potvrzení o doručení, ale podle záhlaví\n"
+"'Komu:' a 'Kopie: nejste oficiálním adresátem.\n"
+"Doporučuje se neodesílat potvrzení o doručení."
 
-#: src/messageview.c:1098 src/mimeview.c:1521 src/summaryview.c:3711
-#: src/summaryview.c:3714 src/textview.c:2156
+#: src/messageview.c:1098 src/mimeview.c:1499 src/summaryview.c:3727
+#: src/summaryview.c:3730 src/textview.c:2266
 msgid "Save as"
-msgstr "Ulo¾it jako"
+msgstr "Uložit jako"
 
-#: src/messageview.c:1103 src/mimeview.c:1394 src/textview.c:2168
+#: src/messageview.c:1103 src/mimeview.c:1375 src/textview.c:2278
 msgid "Overwrite"
-msgstr "Pøepsat"
+msgstr "Přepsat"
 
 #: src/messageview.c:1104
 msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Pøepsat existující soubor?"
+msgstr "Přepsat existující soubor?"
 
-#: src/messageview.c:1112 src/summaryview.c:3731 src/summaryview.c:3734
-#: src/summaryview.c:3749
+#: src/messageview.c:1112 src/summaryview.c:3747 src/summaryview.c:3750
+#: src/summaryview.c:3765
 #, c-format
 msgid "Can't save the file '%s'."
-msgstr "Nemohu ulo¾it soubor '%s'."
+msgstr "Nemohu uložit soubor '%s'."
 
 #: src/messageview.c:1195
 msgid "This message asks for a return receipt."
-msgstr "Tato zpráva vy¾aduje potvrzení o duruèení."
+msgstr "Tato zpráva vyžaduje potvrzení o duručení."
 
 #: src/messageview.c:1196
 msgid "Send receipt"
-msgstr "Odeslat potvrzení"
+msgstr "Odeslat potvrzení"
 
 #: src/messageview.c:1236
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
 msgstr ""
-"Tato zpráva byla èásteènì sta¾ena\n"
-"a byla smazána ze serveru."
+"Tato zpráva byla Ä\8dásteÄ\8d\9b stažena\n"
+"a byla smazána ze serveru."
 
 #: src/messageview.c:1242
 #, c-format
@@ -5525,16 +5570,16 @@ msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s."
 msgstr ""
-"Tato zpráva byla èásteènì sta¾ena;\n"
+"Tato zpráva byla Ä\8dásteÄ\8d\9b stažena;\n"
 "je %s."
 
 #: src/messageview.c:1246 src/messageview.c:1268
 msgid "Mark for download"
-msgstr "Oznaèit ke sta¾ení"
+msgstr "Označit ke stažení"
 
 #: src/messageview.c:1247 src/messageview.c:1259
 msgid "Mark for deletion"
-msgstr "Oznaèit ke smazání"
+msgstr "Označit ke smazání"
 
 #: src/messageview.c:1252
 #, c-format
@@ -5542,13 +5587,13 @@ msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s and will be downloaded."
 msgstr ""
-"Tato zpráva byla èásteènì sta¾ena;\n"
-"je %s a bude sta¾ena úplnì."
+"Tato zpráva byla Ä\8dásteÄ\8d\9b stažena;\n"
+"je %s a bude stažena úplně."
 
 #: src/messageview.c:1257 src/messageview.c:1270
 #: src/prefs_filtering_action.c:154
 msgid "Unmark"
-msgstr "Odoznaèit"
+msgstr "Odoznačit"
 
 #: src/messageview.c:1263
 #, c-format
@@ -5556,12 +5601,12 @@ msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s and will be deleted."
 msgstr ""
-"Tato zpráva byla èásteènì sta¾ena;\n"
-"je %s a bude smazána."
+"Tato zpráva byla Ä\8dásteÄ\8d\9b stažena;\n"
+"je %s a bude smazána."
 
 #: src/messageview.c:1339
 msgid "Return Receipt Notification"
-msgstr "Oznámení o doruèení"
+msgstr "Oznámení o doručení"
 
 #: src/messageview.c:1340
 msgid ""
@@ -5569,48 +5614,48 @@ msgid ""
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
 "notification:"
 msgstr ""
-"Tato zpráva byla doruèena do více va¹ich úètù.\n"
-"Vyberte si prosím úèet, ze kterého bude odesláno potvrzení o doruèení:"
+"Tato zpráva byla doručena do více vašich účtů.\n"
+"Vyberte si prosím účet, ze kterého bude odesláno potvrzení o doručení:"
 
 #: src/messageview.c:1344
 msgid "_Send Notification"
-msgstr "_Odeslat oznámení"
+msgstr "_Odeslat oznámení"
 
 #: src/messageview.c:1344
 msgid "+_Cancel"
-msgstr "+_Zru¹it"
+msgstr "+_Zrušit"
 
-#: src/messageview.c:1407 src/summaryview.c:3786
+#: src/messageview.c:1407 src/summaryview.c:3802
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
 "('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
-"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
+"Vložte příkazovou řádku pro tisk:\n"
+"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
 
-#: src/messageview.c:1413 src/summaryview.c:3792
+#: src/messageview.c:1413 src/summaryview.c:3808
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
 "'%s'"
 msgstr ""
-"Pøíkazová øádka pro tisk je neplatná:\n"
+"Příkazová řádka pro tisk je neplatná:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/messageview.c:1424 src/summaryview.c:3763
+#: src/messageview.c:1424 src/summaryview.c:3779
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
-msgstr "Nemohu tisknout: zpráva neobsahuje text."
+msgstr "Nemohu tisknout: zpráva neobsahuje text."
 
-#: src/messageview.c:1651 src/messageview.c:1657 src/summaryview.c:3194
-#: src/summaryview.c:5048
+#: src/messageview.c:1651 src/messageview.c:1657 src/summaryview.c:3205
+#: src/summaryview.c:5020
 msgid "An error happened while learning.\n"
-msgstr "Bìhem uèení do¹lo k chybì.\n"
+msgstr "Během učení došlo k chybě.\n"
 
 #: src/mh.c:410
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
+msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
 
 #: src/mh_gtk.c:59
 msgid "/Remove _mailbox..."
@@ -5623,7 +5668,7 @@ msgid ""
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
 "Opravdu odstranit mailbox '%s' ?\n"
-"(Zprávy NEBUDOU smazány z disku)"
+"(Zprávy NEBUDOU smazány z disku)"
 
 #: src/mh_gtk.c:325
 msgid "Remove mailbox"
@@ -5633,128 +5678,120 @@ msgstr "Odstranit mailbox"
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Odstranit"
 
-#: src/mimeview.c:155
+#: src/mimeview.c:156
 msgid "/_Open"
-msgstr "/_Otevøít"
+msgstr "/_Otevřít"
 
-#: src/mimeview.c:156
+#: src/mimeview.c:157
 msgid "/Open _with..."
-msgstr "/Ot_evøít èím..."
+msgstr "/Ot_evřít čím..."
 
-#: src/mimeview.c:157
+#: src/mimeview.c:158
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/_Zobrazit jako text"
 
-#: src/mimeview.c:158 src/summaryview.c:477
+#: src/mimeview.c:159 src/summaryview.c:477
 msgid "/_Save as..."
-msgstr "/_Ulo¾it jako..."
+msgstr "/_Uložit jako..."
 
-#: src/mimeview.c:159
+#: src/mimeview.c:160
 msgid "/Save _all..."
-msgstr "/Ulo¾it _v¹e..."
+msgstr "/Uložit _vše..."
 
-#: src/mimeview.c:198
+#: src/mimeview.c:199
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME Typ"
 
-#: src/mimeview.c:690
+#: src/mimeview.c:691
 msgid "Check signature"
 msgstr "Zkontrolovat podpis"
 
-#: src/mimeview.c:695 src/mimeview.c:700 src/mimeview.c:705
+#: src/mimeview.c:696 src/mimeview.c:701 src/mimeview.c:706
 msgid "View full information"
-msgstr "Zobrazit úplnou informaci"
+msgstr "Zobrazit úplnou informaci"
 
-#: src/mimeview.c:710 src/mimeview.c:714
+#: src/mimeview.c:711 src/mimeview.c:715
 msgid "Check again"
 msgstr "Zkontrolovat znovu"
 
-#: src/mimeview.c:723
+#: src/mimeview.c:724
 msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
-msgstr "Stisknìte ikonu nebo 'C' pro zkontrolování."
+msgstr "Stiskněte ikonu nebo 'C' pro zkontrolování."
 
-#: src/mimeview.c:728
+#: src/mimeview.c:729
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
-msgstr "Vypr¹el èasový limit pro kontrolu podpisu. Stisknìte ikonu nebo 'C' pro nový pokus."
+msgstr ""
+"Vypršel časový limit pro kontrolu podpisu. Stiskněte ikonu nebo 'C' pro nový "
+"pokus."
 
-#: src/mimeview.c:938
+#: src/mimeview.c:939
 msgid "Checking signature..."
 msgstr "Kontroluji podpis..."
 
-#: src/mimeview.c:980
+#: src/mimeview.c:981
 msgid "Go back to email"
 msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:1058
-msgid "Unknown part type"
-msgstr ""
-
-#: src/mimeview.c:1059
-msgid "The type of this part is unknown. What would you like to do with it?"
-msgstr ""
-
-#: src/mimeview.c:1061
-msgid "Display as text"
-msgstr "Zobrazit jako text"
-
-#: src/mimeview.c:1321 src/mimeview.c:1402 src/mimeview.c:1581
-#: src/mimeview.c:1614
+#: src/mimeview.c:1302 src/mimeview.c:1383 src/mimeview.c:1558
+#: src/mimeview.c:1591
 msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Nemohu ulo¾it èást z mnohaèás»ové zprávy."
+msgstr "Nemohu uložit část z mnohačásťové zprávy."
 
-#: src/mimeview.c:1391 src/textview.c:2166
+#: src/mimeview.c:1372 src/textview.c:2276
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
-msgstr "Pøepsat existující soubor '%s'?"
+msgstr "Přepsat existující soubor '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1429
+#: src/mimeview.c:1410
 msgid "Select destination folder"
-msgstr "Vybrat cílovou slo¾ku"
+msgstr "Vybrat cílovou složku"
 
-#: src/mimeview.c:1436
+#: src/mimeview.c:1417
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
-msgstr "'%s' není adresáø."
+msgstr "'%s' není adresář."
 
-#: src/mimeview.c:1635
+#: src/mimeview.c:1612
 msgid "Open with"
-msgstr "Otevøít èím"
+msgstr "Otevřít čím"
 
-#: src/mimeview.c:1636
+#: src/mimeview.c:1613
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
 "('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro otevøení souboru:\n"
-"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
+"Vložte příkazovou řádku pro otevření souboru:\n"
+"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
 
 #: src/news.c:243
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "Vytváøím NNTP spojení s %s:%d ...\n"
+msgstr "Vytvářím NNTP spojení s %s:%d ...\n"
 
 #: src/news.c:317
 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the News server."
 msgstr ""
+"Sylpheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl přistupovat k serveru "
+"diskusních skupin."
 
 #: src/news.c:334
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "NNTP spojení %s:%d bylo pøeru¹eno. Obnovuji spojení...\n"
+msgstr "NNTP spojení %s:%d bylo přerušeno. Obnovuji spojení...\n"
 
 #: src/news.c:464
 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "Nemohu naèíst seznam diskuzních skupin\n"
+msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin\n"
 
 #: src/news.c:577
 msgid "can't post article.\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze odeslat příspěvek.\n"
 
 #: src/news.c:603
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "Nemohu naèíst pøíspìvek %d\n"
+msgstr "Nemohu načíst příspěvek %d\n"
 
 #: src/news.c:652
 #, c-format
@@ -5769,73 +5806,73 @@ msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
 #: src/news.c:891
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "neplatný rozsah pøíspìvkù: %d - %d\n"
+msgstr "neplatný rozsah příspěvků: %d - %d\n"
 
 #: src/news.c:911
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr "nastala chyba bìhem získávání %s.\n"
+msgstr "nastala chyba během získávání %s.\n"
 
 #: src/news.c:929
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr "získávám xover %d v %s...\n"
+msgstr "získávám xover %d v %s...\n"
 
 #: src/news.c:936 src/news.c:1029
 msgid "can't get xover\n"
-msgstr "nelze získat xover\n"
+msgstr "nelze získat xover\n"
 
 #: src/news.c:946 src/news.c:1041
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "nastala chyba bìhem získávání xover.\n"
+msgstr "nastala chyba během získávání xover.\n"
 
 #: src/news.c:953 src/news.c:1055
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
+msgstr "Neplatná xover řádka: %s\n"
 
 #: src/news.c:970 src/news.c:991 src/news.c:1074 src/news.c:1111
 msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "nelze získat xhdr\n"
+msgstr "nelze získat xhdr\n"
 
 #: src/news.c:980 src/news.c:1001 src/news.c:1087 src/news.c:1124
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "nastala chyba bìhem získávání xhdr.\n"
+msgstr "nastala chyba během získávání xhdr.\n"
 
 #: src/news.c:1025
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "získávám xover %d - %d v %s...\n"
+msgstr "získávám xover %d - %d v %s...\n"
 
 #: src/news_gtk.c:52
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/Pøi_hlásit diskusní skupinu..."
+msgstr "/Při_hlásit diskusní skupinu..."
 
 #: src/news_gtk.c:53
 msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "/_Odhlásit diskusní skupinu"
+msgstr "/_Odhlásit diskusní skupinu"
 
 #: src/news_gtk.c:223
 #, c-format
 msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
-msgstr "Opravdu chcete odhlásit diskusní skupinu '%s'?"
+msgstr "Opravdu chcete odhlásit diskusní skupinu '%s'?"
 
 #: src/news_gtk.c:224
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
-msgstr ""
+msgstr "Odhlásit diskusní skupinu"
 
 #: src/news_gtk.c:225
 msgid "_Unsubscribe"
-msgstr "_Odhlásit"
+msgstr "_Odhlásit"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
 msgid "ClamAV: scanning message..."
-msgstr ""
+msgstr "ClamAV: testuji zprávu..."
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:251
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:214
 msgid "Clam AntiVirus"
-msgstr ""
+msgstr "Clam AntiVirus"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:256
 msgid ""
@@ -5847,22 +5884,30 @@ msgid ""
 "\n"
 "Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Clam AntiVirus"
 msgstr ""
+"Tento zásuvný modul kontroluje pomocí Clam AntiVirus včechny zprávy "
+"přijímané z IMAP, LOCAL nebo POP účtů.\n"
+"\n"
+"Pokud příloha obsahuje virus, může být zpráva smazána nebo uložena ve "
+"vybrané složce.\n"
+"\n"
+"Nastavení naleznete v '/ Nastavení / Předvolby / Zásuvné moduly / Clam "
+"AntiVirus'"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:96
 msgid "Enable virus scanning"
-msgstr ""
+msgstr "Povolit vyhledávání virů"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:97
 msgid "Scan archive contents"
-msgstr ""
+msgstr "Prohledávat obsah archivů"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:106
 msgid "Maximum attachment size"
-msgstr ""
+msgstr "Maximální velikost přílohy"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:117
 msgid "Message attachments larger than this will not be scanned"
-msgstr ""
+msgstr "Příloha větší než tato velikost nebude kontrolována"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:121
 msgid "MB"
@@ -5870,23 +5915,25 @@ msgstr "MB"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:130
 msgid "Save infected mail in"
-msgstr "Ulo¾it infikované zprávy do"
+msgstr "Uložit infikované zprávy do"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:134
 msgid "Save mail that contains viruses"
-msgstr ""
+msgstr "Uložit infikované zprávy"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
 msgid "Folder for storing infected mail. Leave empty to use the default trash folder"
 msgstr ""
+"Složka pro ukládání infikovaných zpráv. Ponechte prázdné pro použití "
+"standardního koše"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:151
 msgid "Click this button to select a folder for storing infected mail"
-msgstr ""
+msgstr "Vybrat složku pro ukládání infikovaných zpráv"
 
 #: src/plugins/demo/demo.c:74
 msgid "Demo"
-msgstr ""
+msgstr "Ukázkový modul"
 
 #: src/plugins/demo/demo.c:79
 msgid ""
@@ -5895,34 +5942,38 @@ msgid ""
 "\n"
 "It is not really useful"
 msgstr ""
+"Tento zásuvný modul je pouze ukázka jak psát zásuvné moduly pro Sylpheed-"
+"Claws. Tento modul opisuje hlášení z protokolu na standardní výstup.\n"
+"\n"
+"Modul je zcela neužitečný"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:76
 msgid "Dillo Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Prohlížeč Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:116
 msgid "Do not load remote links in mails"
-msgstr ""
+msgstr "Nenačítat vzdálené odkazy ve zprávách"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr ""
+msgstr "Stejné jako volba '--local' prohlížeče Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:124
 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
-msgstr ""
+msgstr "Stále můžete odkazy načíst obnovením stránky"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:133
 msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr ""
+msgstr "Režim \"přes celé okno\" (skryje ovládací prvky)"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:139
 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr ""
+msgstr "Stejné jako volba '--fullwindow' prohlížeče Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
 msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr ""
+msgstr "Prohlížeč Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
 msgid ""
@@ -5930,14 +5981,19 @@ msgid ""
 "\n"
 "Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
 msgstr ""
+"Tento zásuvný modul interpretuje HTML zprávy pomocí webového prohlížeče "
+"Dillo.\n"
+"\n"
+"Nastavení naleznete v '/ Nastavení / Předvolby / Zásuvné moduly / Prohlížeč "
+"Dillo'"
 
 #: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:99 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:94
 msgid "Passphrase"
-msgstr "Passphrase"
+msgstr "Heslo"
 
 #: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:260
 msgid "[no user id]"
-msgstr "[bez id u¾ivatele]"
+msgstr "[bez id uživatele]"
 
 #: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:274
 #, c-format
@@ -5947,116 +6003,124 @@ msgid ""
 "\n"
 "%.*s\n"
 msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sProsím vložte heslo pro:</"
+"span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
 
 #: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:277
 msgid "Bad passphrase.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Špatné heslo.\n"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:92
 msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "Automaticky zkontrolovat podpis"
+msgstr "Automaticky kontrolovat digitální podpisy"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:102
 msgid "Store passphrase in memory"
-msgstr ""
+msgstr "Ukládat hesla v paměti"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:108
 msgid "Expire after"
-msgstr "Vypr¹elo za"
+msgstr "Vyprší za"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:123
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavte '0' pro uložení hesla po celou dobu relace"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:128 src/prefs_receive.c:166
 msgid "minute(s)"
-msgstr "minut(y)"
+msgstr "minut"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:138
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Zachytávat vstup během vyplňování hesla"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr "Zobrazit varování pokud GnuPG nefunguje"
+msgstr "Zobrazit varování pokud GnuPG nefunguje"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:235
 msgid "Sign key"
-msgstr "Klíè pro podpis"
+msgstr "Klíč pro podpis"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:248
 msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "Pou¾ít výchozí GnuPG klíè"
+msgstr "Použít výchozí GnuPG klíč"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:259
 msgid "Select key by your email address"
-msgstr "Vybrat klíè podle email adresy"
+msgstr "Vybrat klíč podle e-mailové adresy"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:270
 msgid "Specify key manually"
-msgstr "Zadat klíè ruènì"
+msgstr "Zadat klíč ručně"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:280
 msgid "User or key ID:"
-msgstr "U¾ivatel nebo ID klíèe:"
+msgstr "Uživatel nebo ID klíče:"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:454
 msgid "GPG"
-msgstr ""
+msgstr "GPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:106
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:107
 #, c-format
 msgid "Please select key for '%s'"
-msgstr "Vyberte prosím klíè pro '%s'"
+msgstr "Vyberte prosím klíč pro '%s'"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:109
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:110
 #, c-format
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
-msgstr "Získávám informace pro '%s' ... %c"
+msgstr "Získávám informace pro '%s' ... %c"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:304
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:310
 msgid "Select Keys"
-msgstr "Vybrat klíèe"
+msgstr "Vybrat klíče"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:331
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:337
 msgid "Key ID"
-msgstr "ID klíèe"
+msgstr "ID klíče"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:334
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:340
 msgid "Val"
-msgstr "Val"
+msgstr "Plat."
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:355
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:361
 msgid "Select"
 msgstr "Vybrat"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:356 src/prefs_other.c:260
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:362 src/prefs_other.c:260
 msgid "Other"
-msgstr "Ostatní"
+msgstr "Ostatní"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:357
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:363
 msgid "Don't encrypt"
-msgstr "Ne¹ifrovat"
+msgstr "Nešifrovat"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:502
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:508
 msgid "Add key"
-msgstr "Pøidat klíè"
+msgstr "Přidat klíč"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:503
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:509
 msgid "Enter another user or key ID:"
-msgstr "Zadejte dal¹ího u¾ivatele nebo klíèové ID:"
+msgstr "Zadejte dalšího uživatele nebo ID klíče:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:519
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:525
 msgid "Trust key"
-msgstr ""
+msgstr "Důvěřovat klíči"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:520
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:526
 msgid ""
 "The selected key is not fully trusted.\n"
 "If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
 "know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
 "Do you trust it enough to use it anyway?"
 msgstr ""
+"Vybraný klíč není zcela důvěryhodný.\n"
+"Pokud ho použijete na zašifrování zprávy, není jisté,\n"
+"že bude doručena osobě, které zamýšlíte.\n"
+"Důvěřujete klíči natolik, že ho chcete přesto použít?"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:124
 msgid "Undefined"
@@ -6065,7 +6129,7 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:126 src/prefs_receive.c:205
 #: src/prefs_send.c:170
 msgid "Never"
-msgstr "Nikdy"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:128
 msgid "Marginal"
@@ -6075,96 +6139,100 @@ msgstr ""
 msgid "Ultimate"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:164
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:166
 msgid "The signature can't be checked - GPG error."
-msgstr ""
+msgstr "Digitální podpis nemůže být zkontrolován - chyba GPG."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:212
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:170 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:174
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:221
 msgid "The signature has not been checked."
-msgstr ""
+msgstr "Digitální podpis nebyl zkontrolován."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:186
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:180 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:182
+msgid "PGP Core: Can't get key - no gpg-agent running."
+msgstr "PGP Jádro: Nelze získat klíč - neběží žádná služba (gpg-agent)."
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:195
 #, c-format
 msgid "Good signature from %s."
-msgstr "Správný podpis od %s."
+msgstr "Správný podpis od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:192
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:201
 #, c-format
 msgid "Good signature (untrusted) from %s."
-msgstr ""
+msgstr "Správný podpis (nedůvěryhodný) od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:197
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:206
 #, c-format
 msgid "Expired signature from %s."
-msgstr ""
+msgstr "Podpis s prošlou platností od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:200
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:209
 #, c-format
 msgid "Expired key from %s."
-msgstr ""
+msgstr "Klíč s prošlou platností od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:203
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:212
 #, c-format
 msgid "Bad signature from %s."
-msgstr "©PATNÝ podpis od %s."
+msgstr "Špatný podpis od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:207
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
 #, c-format
 msgid "Key 0x%s not available to verify this signature."
-msgstr "Není dostupný klíè 0x%s pro ovìøení tohoto podpisu."
+msgstr "Klíč 0x%s pro ověření tohoto podpisu není dostupný."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:249
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:258
 #, c-format
 msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Digitálně podepsáno pomocí %s ID klíče %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:256
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:265
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" (Trust: %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Správný podpis od \"%s\" (Důvěra: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:261
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:270
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "Podpis s prošlou platností od \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:266
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:275
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "ŠPATNÝ pdopis od \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:277
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:286
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "                alias \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:283
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:292
 #, c-format
 msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fingerprint primárního klíče: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:288
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:297
 #, c-format
 msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
-msgstr ""
+msgstr "VAROVÁNÍ: Adresa autora podpisu \"%s\" nesouhlasí s DNS záznamem\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:294
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:303
 #, c-format
 msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ověřená adresa autora podpisu je \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:464
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:513
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
-"GnuPG není korektnì instalováno, nebo je verze pøíli¹ stará.\n"
-"Podpora pro OpenPGP je zakázána."
+"GnuPG není korektně instalováno, nebo je verze příliš stará.\n"
+"Podpora pro OpenPGP je vypnuta."
 
 #: src/plugins/pgpcore/plugin.c:59
 msgid "PGP/Core"
-msgstr ""
+msgstr "PGP/Jádro"
 
 #: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
 msgid ""
@@ -6178,6 +6246,15 @@ msgid ""
 "\n"
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 msgstr ""
+"Tento zásuvný modul zajišťuje klíčové operace PGP, je využíván ostatními "
+"moduly (například PGP/Mime).\n"
+"\n"
+"Nastavení naleznete v '/ Nastavení / Předvolby / Zásuvné moduly / GPG' a '/ "
+"Nastavení / [Nastavení účtů] / Zásuvné moduly / GPG'\n"
+"\n"
+"Modul používá knihovnu GPGME jako obálku pro GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME (c) 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
 #: src/plugins/pgpinline/plugin.c:57
 msgid "PGP/inline"
@@ -6197,6 +6274,13 @@ msgid ""
 "\n"
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 msgstr ""
+"Tento zásuvný modul zajišťuje zastaralý způsob (Inline) digitálního podepisování a šifrování zpráv. Můžete pomocí něj kontrolovat podpisy, dešifrovat zprávy, nebo podepisovat a šifrovat vlastní zprávy.\n"
+"\n"
+"Modul může být nastaven jako \"Výchozí systém zabezpečení\" v nastavení účtu na záložce \"Zabezpečení\". Dále může být použit při psaní nové zprávy pomocí nabídky '/ Nastavení / Systém zabezpečení'\n"
+"\n"
+"Modul používá knihovnu GPGME jako obálku pro GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME (c) 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
 #: src/plugins/pgpmime/plugin.c:56
 msgid "PGP/MIME"
@@ -6207,8 +6291,6 @@ msgid ""
 "This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
 "mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
 "\n"
-"It also verifies S/MIME signatures.\n"
-"\n"
 "It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
 "Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
 "System\n"
@@ -6217,23 +6299,32 @@ msgid ""
 "\n"
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 msgstr ""
+"Tento zásuvný modul umožňuje pracovat se zprávami digitálně podepsanými nebo zašifrovanými pomocí PGP/MIME. Můžete pomocí něj kontrolovat podpisy, dešifrovat zprávy, nebo podepisovat a šifrovat vlastní zprávy.\n"
+"\n"
+"Modul může být nastaven jako \"Výchozí systém zabezpečení\" v nastavení účtu na záložce \"Zabezpečení\". Dále může být použit při psaní nové zprávy pomocí nabídky '/ Nastavení / Systém zabezpečení'\n"
+"\n"
+"Modul používá knihovnu GPGME jako obálku pro GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME (c) 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:197
 msgid "SpamAssassin: filtering message..."
-msgstr ""
+msgstr "SpamAssasin: filtrování zprávy..."
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:303
 msgid ""
 "Sylpheed-Claws needs network access in order to feed this mail(s) to the "
 "remote learner."
 msgstr ""
+"Sylpheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl předat zprávu(y) "
+"vzdálenému serveru SpamAssassin."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:499
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:538
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:492
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:540
 msgid "SpamAssassin"
-msgstr ""
+msgstr "SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:504
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:497
 msgid ""
 "This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
 "POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a "
@@ -6246,6 +6337,18 @@ msgid ""
 "\n"
 "Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/SpamAssassin"
 msgstr ""
+"Tento modul může kontrolovat, zda přijímané zprávy z IMAP, LOCAL a POP účtů "
+"nejsou nevyžádané (spam). Kontrola probíhá pomocí serveru SpamAssassin, "
+"takže bude potřebovat přístup k nějakému takovému serveru.\n"
+"\n"
+"Modul může být také použit pro označování zpráv jako Spam nebo Ham (=ne "
+"spam).\n"
+"\n"
+"Pokud je zpráva identifikována jako spam, může být smazána nebo uložena ve "
+"vybrané složce.\n"
+"\n"
+"Nastavení naleznete v '/ Nastavení / Předvolby / Zásuvné moduly / "
+"SpamAssassin'"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:85
 msgid "Localhost"
@@ -6253,65 +6356,65 @@ msgstr "Localhost"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:86
 msgid "TCP"
-msgstr ""
+msgstr "TCP"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:87
 msgid "Unix Socket"
-msgstr ""
+msgstr "Unix Socket"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:235
 msgid "Enable SpamAssassin plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Povolit modul SpamAssassin"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:239
 msgid "Transport"
-msgstr ""
+msgstr "Přenos"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:251
 msgid "Type of transport"
-msgstr ""
+msgstr "Typ přenosu"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
 msgid "User"
-msgstr "U¾ivatel"
+msgstr "Uživatel"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:280
 msgid "User to use with spamd server"
-msgstr ""
+msgstr "Uživatelské jméno, pod kterým se bude komunikovat se serverem SpamAssassin"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:283
 msgid "spamd"
-msgstr ""
+msgstr "Server"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:301
 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
-msgstr ""
+msgstr "Název nebo IP adresa serveru"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:312
 msgid "Port of spamd server"
-msgstr ""
+msgstr "Port serveru"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:318
 msgid "Path of Unix socket"
-msgstr ""
+msgstr "Cesta k Unix socketu"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:325
 msgid "Maximum size"
-msgstr "Maximální velikost"
+msgstr "Maximální velikost"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:334
 msgid "Messages larger than this will not be checked"
-msgstr ""
+msgstr "Zprávy větší než tato velikost nebudou kontrolovány"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:337
 msgid "kB"
-msgstr ""
+msgstr "kB"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:354
 msgid ""
 "Maximum time allowed for checking. If the check takes longer it will be "
 "aborted."
-msgstr ""
+msgstr "Časový limit pro kontrolu. Pokud bude kontrola trvat déle, bude přerušena."
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:359 src/prefs_other.c:184
 msgid "seconds"
@@ -6319,33 +6422,35 @@ msgstr "sekund"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
 msgid "Process messages on receiving"
-msgstr ""
+msgstr "Zpracovat zprávy při příjmu"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:376
 msgid "Save spam in"
-msgstr "Ulo¾it spam do"
+msgstr "Uložit spam do"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:384
 msgid ""
 "Folder for storing identified spam. Leave empty to use the default trash "
 "folder"
 msgstr ""
+"Složka pro ukládání zpráv označených jako nevyžádané. Ponechte prázdné pro "
+"použití standardního koše"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:391
 msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
-msgstr ""
+msgstr "Vybrat složku pro ukládání nevyžádaných zpráv"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93
 msgid "/_Get Mail"
-msgstr "/_Pøijmout zprávy"
+msgstr "/_Přijmout zprávy"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
 msgid "/_Email"
-msgstr "/Napsat _zprávu"
+msgstr "/Napsat _zprávu"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
 msgid "/Open A_ddressbook"
-msgstr "/Otevøít knihu _adres"
+msgstr "/Otevřít knihu _adres"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98
 msgid "/_Work Offline"
@@ -6353,12 +6458,12 @@ msgstr "/Pracovat o_ffline"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
 msgid "/E_xit Sylpheed-Claws"
-msgstr "/_Ukonèit Sylpheed-Claws"
+msgstr "/_Ukončit Sylpheed-Claws"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:148
 #, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
-msgstr "Nové: %d, Nepøeètené: %d, Celkem: %d"
+msgstr "Nové: %d, Nepřečtené: %d, Celkem: %d"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:204
 msgid "/Work Offline"
@@ -6366,11 +6471,11 @@ msgstr "/Pracovat offline"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:207
 msgid "/Get Mail"
-msgstr "/Pøijmout zprávy"
+msgstr "/Přijmout zprávy"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:310
 msgid "Trayicon"
-msgstr ""
+msgstr "Trayicon"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:315
 msgid ""
@@ -6380,26 +6485,32 @@ msgid ""
 "The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
 "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
 msgstr ""
+"Tento zásuvný modul umístí do systémové lišty ikonu schránky, která "
+"indikuje, zda máte novou nebo nepřečtenou poštu.\n"
+"\n"
+"Schránka je prázdná pokud nemáte nepřečtenou poštu, jinak obsahuje dopis. "
+"Při podržení kurzoru myši nad ikonou zobrazí počet nových, nepřečtených a "
+"celkový počet zpráv ve složce."
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
 msgid "Exit this program?"
-msgstr "Chcete ukonèit tento program?"
+msgstr "Chcete ukončit tento program?"
 
 #: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:115
 msgid "Orientation"
-msgstr ""
+msgstr "Orientace"
 
 #: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:116
 msgid "The orientation of the tray."
-msgstr ""
+msgstr "Orientace systémové lišty."
 
 #: src/pop.c:150
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "Po¾adovaná èasová znaèka APOP nebyla nalezena v pozdravu\n"
+msgstr "Požadovaná časová značka APOP nebyla nalezena v pozdravu\n"
 
 #: src/pop.c:157
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "Chyba syntaxe èasové znaèky pøi pozdravu\n"
+msgstr "Chyba syntaxe časové značky při pozdravu\n"
 
 #: src/pop.c:183 src/pop.c:210
 msgid "POP3 protocol error\n"
@@ -6408,17 +6519,17 @@ msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
 #: src/pop.c:256
 #, c-format
 msgid "invalid UIDL response: %s\n"
-msgstr "neplatná UIDL odpovìï: %s\n"
+msgstr "neplatná UIDL odpověď: %s\n"
 
 #: src/pop.c:778
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
-msgstr "POP3: Vymazávám starou zprávu %d\n"
+msgstr "POP3: Vymazávám starou zprávu %d\n"
 
 #: src/pop.c:793
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr "POP3: Pøeskakuji zprávu %d (%d bytù)\n"
+msgstr "POP3: Přeskakuji zprávu %d (%d bytů)\n"
 
 #: src/pop.c:825
 msgid "mailbox is locked\n"
@@ -6426,11 +6537,11 @@ msgstr "mailbox je zamknut\n"
 
 #: src/pop.c:828
 msgid "Session timeout\n"
-msgstr "Èasový limit pro relaci vypr¹el\n"
+msgstr "Časový limit pro relaci vypršel\n"
 
 #: src/pop.c:847
 msgid "command not supported\n"
-msgstr "pøíkaz není podporován\n"
+msgstr "příkaz není podporován\n"
 
 #: src/pop.c:852
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
@@ -6438,498 +6549,504 @@ msgstr "nastala chyba v POP3 relaci\n"
 
 #: src/pop.c:1046
 msgid "TOP command unsupported\n"
-msgstr "Pøíkaz TOP není podporován\n"
+msgstr "Příkaz TOP není podporován\n"
 
 #: src/prefs_account.c:698
 #, c-format
 msgid "Account%d"
-msgstr "Úèet%d"
+msgstr "Účet%d"
 
-#: src/prefs_account.c:976
+#: src/prefs_account.c:977
 msgid "Preferences for new account"
-msgstr "Nastavení pro nový úèet"
+msgstr "Nastavení pro nový účet"
 
-#: src/prefs_account.c:978
+#: src/prefs_account.c:979
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
-msgstr "%s - nastavení úètu"
+msgstr "%s - nastavení účtu"
 
-#: src/prefs_account.c:1013
+#: src/prefs_account.c:1014
 msgid "_Basic"
-msgstr "_Základní údaje"
+msgstr "_Základní údaje"
 
-#: src/prefs_account.c:1015
+#: src/prefs_account.c:1016
 msgid "_Receive"
-msgstr "_Pøijmout"
+msgstr "_Přijmout"
 
-#: src/prefs_account.c:1019
+#: src/prefs_account.c:1020
 msgid "Co_mpose"
-msgstr "_Nová zpráva"
+msgstr "_Nová zpráva"
 
-#: src/prefs_account.c:1021
+#: src/prefs_account.c:1022
 msgid "_Privacy"
-msgstr "Za_bezpeèení"
+msgstr "Za_bezpečení"
 
-#: src/prefs_account.c:1024
+#: src/prefs_account.c:1025
 msgid "SS_L"
 msgstr "_SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1027
+#: src/prefs_account.c:1028
 msgid "A_dvanced"
-msgstr "_Pokroèilé"
+msgstr "_Pokročilé"
 
-#: src/prefs_account.c:1106
+#: src/prefs_account.c:1107
 msgid "Name of account"
-msgstr "Název úètu"
+msgstr "Název účtu"
 
-#: src/prefs_account.c:1115
+#: src/prefs_account.c:1116
 msgid "Set as default"
-msgstr "Nastavit jako výchozí"
+msgstr "Nastavit jako výchozí"
 
-#: src/prefs_account.c:1119
+#: src/prefs_account.c:1120
 msgid "Personal information"
-msgstr "Osobní informace"
+msgstr "Osobní informace"
 
-#: src/prefs_account.c:1128
+#: src/prefs_account.c:1129
 msgid "Full name"
-msgstr "Celé jméno"
+msgstr "Celé jméno"
 
-#: src/prefs_account.c:1134
+#: src/prefs_account.c:1135
 msgid "Mail address"
-msgstr "Po¹tovní adresa"
+msgstr "Poštovní adresa"
 
-#: src/prefs_account.c:1140
+#: src/prefs_account.c:1141
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizace"
 
-#: src/prefs_account.c:1164
+#: src/prefs_account.c:1165
 msgid "Server information"
 msgstr "Informace o serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:1185 src/prefs_account.c:1440 src/prefs_account.c:2123
-#: src/wizard.c:635
+#: src/prefs_account.c:1186 src/prefs_account.c:1441 src/prefs_account.c:2124
+#: src/wizard.c:976
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1187 src/prefs_account.c:1566 src/prefs_account.c:2140
+#: src/prefs_account.c:1188 src/prefs_account.c:1567 src/prefs_account.c:2141
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:1189
+#: src/prefs_account.c:1190
 msgid "News (NNTP)"
-msgstr "Diskusní skupiny (NNTP)"
+msgstr "Diskusní skupiny (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1191 src/wizard.c:645
+#: src/prefs_account.c:1192 src/wizard.c:986
 msgid "Local mbox file"
-msgstr "Lokální mbox soubor"
+msgstr "Lokální mbox soubor"
 
-#: src/prefs_account.c:1193
+#: src/prefs_account.c:1194
 msgid "None (SMTP only)"
-msgstr "®ádný (pouze odesílání SMTP)"
+msgstr "Žádný (pouze odesílání SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1213
+#: src/prefs_account.c:1214
 msgid "This server requires authentication"
-msgstr "Tento server vy¾aduje autentizaci"
+msgstr "Tento server vyžaduje autentizaci"
 
-#: src/prefs_account.c:1220
+#: src/prefs_account.c:1221
 msgid "Authenticate on connect"
-msgstr "Autentizace pøi pøipojení"
+msgstr "Autentizace při připojení"
 
-#: src/prefs_account.c:1265
+#: src/prefs_account.c:1266
 msgid "News server"
-msgstr ""
+msgstr "Server diskuzních skupin"
 
-#: src/prefs_account.c:1271
+#: src/prefs_account.c:1272
 msgid "Server for receiving"
-msgstr "Server pro pøíjem"
+msgstr "Server pro příjem"
 
-#: src/prefs_account.c:1277
+#: src/prefs_account.c:1278
 msgid "Local mailbox"
-msgstr "Lokální mailbox"
+msgstr "Lokální mailbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1284
+#: src/prefs_account.c:1285
 msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP server (odesílání)"
+msgstr "SMTP server (odesílání)"
 
-#: src/prefs_account.c:1292
+#: src/prefs_account.c:1293
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
-msgstr "Pou¾ít místo SMTP serveru pøíkaz pro odeslání"
+msgstr "Použít místo SMTP serveru příkaz pro odeslání"
 
-#: src/prefs_account.c:1301
+#: src/prefs_account.c:1302
 msgid "command to send mails"
-msgstr "pøíkaz pro odeslání po¹ty"
+msgstr "příkaz pro odeslání pošty"
 
-#: src/prefs_account.c:1308 src/prefs_account.c:1758
+#: src/prefs_account.c:1309 src/prefs_account.c:1759
 msgid "User ID"
-msgstr "U¾ivatelské jméno"
+msgstr "Uživatelské jméno"
 
-#: src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1767
+#: src/prefs_account.c:1315 src/prefs_account.c:1768
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/prefs_account.c:1407
+#: src/prefs_account.c:1408
 msgid "Local"
-msgstr ""
+msgstr "Lokální mbox soubor"
 
-#: src/prefs_account.c:1418 src/prefs_account.c:1513
+#: src/prefs_account.c:1419 src/prefs_account.c:1514
 msgid "Default inbox"
-msgstr "Výchozí inbox"
+msgstr "Výchozí inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1425 src/prefs_account.c:1433 src/prefs_account.c:1520
-#: src/prefs_account.c:1528
+#: src/prefs_account.c:1426 src/prefs_account.c:1434 src/prefs_account.c:1521
+#: src/prefs_account.c:1529
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
-msgstr "Nefiltrované zprávy budou ulo¾eny v této slo¾ce"
+msgstr "Nefiltrované zprávy budou uloženy v této složce"
 
-#: src/prefs_account.c:1430 src/prefs_account.c:1525 src/prefs_account.c:1929
+#: src/prefs_account.c:1431 src/prefs_account.c:1526 src/prefs_account.c:1930
 msgid "Bro_wse"
-msgstr "_Procházet"
+msgstr "_Procházet"
 
-#: src/prefs_account.c:1448
+#: src/prefs_account.c:1449
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
-msgstr "Pou¾ít zabezpeèenou autentizaci (APOP)"
+msgstr "Použít zabezpečenou autentizaci (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1451
+#: src/prefs_account.c:1452
 msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "Smazat zprávy na serveru po jejich pøijmutí"
+msgstr "Smazat zprávy na serveru po jejich přijmutí"
 
-#: src/prefs_account.c:1462
+#: src/prefs_account.c:1463
 msgid "Remove after"
 msgstr "Odstranit po"
 
-#: src/prefs_account.c:1471
+#: src/prefs_account.c:1472
 msgid "0 days: remove immediately"
-msgstr "(0 dnù: odstranit ihned)"
+msgstr "(0 dnů: odstranit ihned)"
 
-#: src/prefs_account.c:1475
+#: src/prefs_account.c:1476
 msgid "days"
 msgstr "dnech"
 
-#: src/prefs_account.c:1482
+#: src/prefs_account.c:1483
 msgid "Download all messages on server"
-msgstr "Pøijmout v¹echny zprávy ze serveru"
+msgstr "Přijmout všechny zprávy ze serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:1488
+#: src/prefs_account.c:1489
 msgid "Receive size limit"
-msgstr "Limit velikosti pro pøíjem"
+msgstr "Limit velikosti pro příjem"
 
-#: src/prefs_account.c:1491
+#: src/prefs_account.c:1492
 msgid ""
 "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
 "you will be able to download them fully or delete them."
-msgstr "Zprávy pøekraèující tento limit budou sta¾eny pouze èásteènì. Kdy¾ takovou zprávu vyberete, budete moci dokonèit sta¾ení nebo ji smazat."
+msgstr ""
+"Zprávy překračující tento limit budou staženy pouze částečně. Když takovou "
+"zprávu vyberete, budete moci dokončit stažení nebo ji smazat."
 
-#: src/prefs_account.c:1501
+#: src/prefs_account.c:1502
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1535 src/prefs_account.c:2157
+#: src/prefs_account.c:1536 src/prefs_account.c:2158
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1547
+#: src/prefs_account.c:1548
 msgid "Maximum number of articles to download"
-msgstr "Maximální poèet pøíspìvkù pro sta¾ení"
+msgstr "Maximální počet příspěvků pro stažení"
 
-#: src/prefs_account.c:1559
+#: src/prefs_account.c:1560
 msgid "unlimited if 0 is specified"
-msgstr "(pokud je 0, je to neomezený poèet)"
+msgstr "(pokud je 0, je to neomezený počet)"
 
-#: src/prefs_account.c:1577 src/prefs_account.c:1728
+#: src/prefs_account.c:1578 src/prefs_account.c:1729
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Metoda autentizace"
 
-#: src/prefs_account.c:1587 src/prefs_account.c:1738 src/prefs_send.c:273
+#: src/prefs_account.c:1588 src/prefs_account.c:1739 src/prefs_send.c:273
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automaticky"
 
-#: src/prefs_account.c:1597
+#: src/prefs_account.c:1598
 msgid "IMAP server directory"
-msgstr "adresáø pro IMAP server"
+msgstr "adresář pro IMAP server"
 
-#: src/prefs_account.c:1601
+#: src/prefs_account.c:1602
 msgid "(usually empty)"
-msgstr "(obvykle prázdné)"
+msgstr "(obvykle prázdné)"
 
-#: src/prefs_account.c:1611
+#: src/prefs_account.c:1612
 msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "Pøi naèítání zpracovat zprávy filtrem pro pøíjem"
+msgstr "Při načítání zpracovat zprávy filtrem pro příjem"
 
-#: src/prefs_account.c:1615
+#: src/prefs_account.c:1616
 msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
-msgstr "Kontrolovat tento úèet pøi volbì 'Stáhnout v¹e'"
+msgstr "Kontrolovat tento účet při volbě 'Stáhnout vše'"
 
-#: src/prefs_account.c:1678 src/prefs_customheader.c:201
+#: src/prefs_account.c:1679 src/prefs_customheader.c:201
 #: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Header"
-msgstr "Záhlaví"
+msgstr "Záhlaví"
 
-#: src/prefs_account.c:1685
+#: src/prefs_account.c:1686
 msgid "Add Date"
-msgstr "Pøidat datum"
+msgstr "Přidat datum"
 
-#: src/prefs_account.c:1686
+#: src/prefs_account.c:1687
 msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "Generovat èíslo zprávy"
+msgstr "Generovat číslo zprávy"
 
-#: src/prefs_account.c:1693
+#: src/prefs_account.c:1694
 msgid "Add user-defined header"
-msgstr "Pøidat u¾ivatelsky definované záhlaví"
+msgstr "Přidat uživatelsky definované záhlaví"
 
-#: src/prefs_account.c:1695 src/prefs_account.c:1938 src/prefs_message.c:136
+#: src/prefs_account.c:1696 src/prefs_account.c:1939 src/prefs_message.c:136
 msgid " Edit... "
 msgstr " Upravit..."
 
-#: src/prefs_account.c:1705
+#: src/prefs_account.c:1706
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentizace"
 
-#: src/prefs_account.c:1713
+#: src/prefs_account.c:1714
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP autentizace (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1789
+#: src/prefs_account.c:1790
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
-msgstr "Pokud necháte tyto polo¾ky prázdné, bude pou¾ito u¾ivatelské jméno a heslo stejné jako pro pøíjem."
+msgstr ""
+"Pokud necháte tyto položky prázdné, bude použito uživatelské jméno a heslo "
+"stejné jako pro příjem."
 
-#: src/prefs_account.c:1800
+#: src/prefs_account.c:1801
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Autentizace POP3 pøed odesláním"
+msgstr "Autentizace POP3 před odesláním"
 
-#: src/prefs_account.c:1815
+#: src/prefs_account.c:1816
 msgid "POP authentication timeout: "
-msgstr "Èasový limit pro POP autentizaci: "
+msgstr "Časový limit pro POP autentizaci: "
 
-#: src/prefs_account.c:1824
+#: src/prefs_account.c:1825
 msgid "minutes"
 msgstr "minut(y)"
 
-#: src/prefs_account.c:1870 src/prefs_account.c:1921
+#: src/prefs_account.c:1871 src/prefs_account.c:1922
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1878
+#: src/prefs_account.c:1879
 msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Automaticky vlo¾it podpis"
+msgstr "Automaticky vložit podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1883
+#: src/prefs_account.c:1884
 msgid "Signature separator"
-msgstr "Oddìlovaè podpisu"
+msgstr "Oddělovač podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:1908
+#: src/prefs_account.c:1909
 msgid "Command output"
-msgstr ""
+msgstr "Výstup příkazu"
 
-#: src/prefs_account.c:1945
+#: src/prefs_account.c:1946
 msgid "Automatically set the following addresses"
-msgstr "Automaticky nastavit následující adresy"
+msgstr "Automaticky nastavit následující adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:1954 src/prefs_filtering_action.c:1079
+#: src/prefs_account.c:1955 src/prefs_filtering_action.c:1079
 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1683 src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopie"
 
-#: src/prefs_account.c:1967
+#: src/prefs_account.c:1968
 msgid "Bcc"
-msgstr "Slepá kopie"
+msgstr "Slepá kopie"
 
-#: src/prefs_account.c:1980
+#: src/prefs_account.c:1981
 msgid "Reply-To"
-msgstr "Odpovìdìt komu"
+msgstr "Odpovědět komu"
 
-#: src/prefs_account.c:2031
+#: src/prefs_account.c:2032
 msgid "Default privacy system"
-msgstr "Výchozí systém zabezpeèení"
+msgstr "Výchozí systém zabezpečení"
 
-#: src/prefs_account.c:2040
+#: src/prefs_account.c:2041
 msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "V¾dy za¹ifrovat zprávu"
+msgstr "Vždy zašifrovat zprávu"
 
-#: src/prefs_account.c:2042
+#: src/prefs_account.c:2043
 msgid "Encrypt message by default when replying to an encrypted message"
-msgstr ""
+msgstr "Odpověď na zašifrovanou zprávu automaticky šifrovat"
 
-#: src/prefs_account.c:2045
+#: src/prefs_account.c:2046
 msgid "Sign message by default"
-msgstr "V¾dy pøidat podpis"
+msgstr "Vždy přidat podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:2047
+#: src/prefs_account.c:2048
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
-msgstr "Ulo¾it odeslané za¹ifrované zprávy jako èistý text"
+msgstr "Uložit odeslané zašifrované zprávy jako čistý text"
 
-#: src/prefs_account.c:2131 src/prefs_account.c:2148 src/prefs_account.c:2164
+#: src/prefs_account.c:2132 src/prefs_account.c:2149 src/prefs_account.c:2165
 msgid "Don't use SSL"
-msgstr "Nepou¾ívat SSL"
+msgstr "Nepoužívat SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2134
+#: src/prefs_account.c:2135
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr "Pou¾ít SSL pro POP3 spojení"
+msgstr "Použít SSL pro POP3 spojení"
 
-#: src/prefs_account.c:2137 src/prefs_account.c:2154 src/prefs_account.c:2189
+#: src/prefs_account.c:2138 src/prefs_account.c:2155 src/prefs_account.c:2190
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr "Pou¾ít pøíkaz STARTTLS pro spu¹tìní SSL relace"
+msgstr "Použít příkaz STARTTLS pro spuštění SSL relace"
 
-#: src/prefs_account.c:2151
+#: src/prefs_account.c:2152
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr "Pou¾ít SSL pro IMAP4 spojení"
+msgstr "Použít SSL pro IMAP4 spojení"
 
-#: src/prefs_account.c:2173
+#: src/prefs_account.c:2174
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
-msgstr "Pou¾ít SSL pro NNTP pøipojení"
+msgstr "Použít SSL pro NNTP připojení"
 
-#: src/prefs_account.c:2175
+#: src/prefs_account.c:2176
 msgid "Send (SMTP)"
-msgstr "Odesílání (SMTP)"
+msgstr "Odesílání (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2183
+#: src/prefs_account.c:2184
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
-msgstr "Nepou¾ítvat SSL (pokud je to ale nutné, pou¾ít STARTTLS)"
+msgstr "Nepoužítvat SSL (pokud je to ale nutné, použít STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:2186
+#: src/prefs_account.c:2187
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr "Pou¾ít SSL pro SMTP pøipojení"
+msgstr "Použít SSL pro SMTP připojení"
 
-#: src/prefs_account.c:2197
+#: src/prefs_account.c:2198
 msgid "Use non-blocking SSL"
-msgstr "Pou¾ít neblokující SSL"
+msgstr "Použít neblokující SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2209
+#: src/prefs_account.c:2210
 msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
-msgstr "Vypnìte, pokud máte problémy se SSL pøipojením"
+msgstr "Vypněte, pokud máte problémy se SSL připojením"
 
-#: src/prefs_account.c:2335
+#: src/prefs_account.c:2336
 msgid "SMTP port"
 msgstr "SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2341
+#: src/prefs_account.c:2342
 msgid "POP3 port"
 msgstr "POP3 port"
 
-#: src/prefs_account.c:2347
+#: src/prefs_account.c:2348
 msgid "IMAP4 port"
 msgstr "IMAP4 port"
 
-#: src/prefs_account.c:2353
+#: src/prefs_account.c:2354
 msgid "NNTP port"
 msgstr "NNTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2358
+#: src/prefs_account.c:2359
 msgid "Domain name"
-msgstr "Název domény"
+msgstr "Název domény"
 
-#: src/prefs_account.c:2368
+#: src/prefs_account.c:2369
 msgid "Use command to communicate with server"
-msgstr "Pøíkaz pro komunikaci se serverem"
+msgstr "Příkaz pro komunikaci se serverem"
 
-#: src/prefs_account.c:2376
+#: src/prefs_account.c:2377
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr ""
+msgstr "Zprávu zaslanou do více skupin označit jako přečtenou a obarvit:"
 
-#: src/prefs_account.c:2423
+#: src/prefs_account.c:2424
 msgid "Browse"
-msgstr "Procházet"
+msgstr "Procházet"
 
-#: src/prefs_account.c:2436
+#: src/prefs_account.c:2437
 msgid "Put sent messages in"
-msgstr "Ukládat odeslané zprávy do"
+msgstr "Ukládat odeslané zprávy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2438
+#: src/prefs_account.c:2439
 msgid "Put queued messages in"
-msgstr "Ukládat odlo¾ené zprávy do"
+msgstr "Ukládat odložené zprávy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2440
+#: src/prefs_account.c:2441
 msgid "Put draft messages in"
-msgstr "Ukládat koncepty do"
+msgstr "Ukládat koncepty do"
 
-#: src/prefs_account.c:2442
+#: src/prefs_account.c:2443
 msgid "Put deleted messages in"
-msgstr "Ukládat smazané zprávy do"
+msgstr "Ukládat smazané zprávy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2488
+#: src/prefs_account.c:2489
 msgid "Account name is not entered."
-msgstr "Nebylo zadáno jméno úètu."
+msgstr "Nebylo zadáno jméno účtu."
 
-#: src/prefs_account.c:2492
+#: src/prefs_account.c:2493
 msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "Nebyla zadána po¹tovní adresa."
+msgstr "Nebyla zadána poštovní adresa."
 
-#: src/prefs_account.c:2499
+#: src/prefs_account.c:2500
 msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "Nebyl zadán SMTP server."
+msgstr "Nebyl zadán SMTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:2504
+#: src/prefs_account.c:2505
 msgid "User ID is not entered."
-msgstr "Nebylo zadáno u¾ivatelské èíslo."
+msgstr "Nebylo zadáno uživatelské číslo."
 
-#: src/prefs_account.c:2509
+#: src/prefs_account.c:2510
 msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "Nebyl zadán POP3 server."
+msgstr "Nebyl zadán POP3 server."
 
-#: src/prefs_account.c:2514
+#: src/prefs_account.c:2515
 msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "Nebyl zadán IMAP4 server."
+msgstr "Nebyl zadán IMAP4 server."
 
-#: src/prefs_account.c:2519
+#: src/prefs_account.c:2520
 msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "Nebyl zadán NNTP server."
+msgstr "Nebyl zadán NNTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:2525
+#: src/prefs_account.c:2526
 msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "Nebyl zadán název lokálního mailbox souboru."
+msgstr "Nebyl zadán název lokálního mailbox souboru."
 
-#: src/prefs_account.c:2531
+#: src/prefs_account.c:2532
 msgid "mail command is not entered."
-msgstr "Nebyl zadán pøíkaz pro odeslání."
+msgstr "Nebyl zadán příkaz pro odeslání."
 
-#: src/prefs_account.c:2596
+#: src/prefs_account.c:2597
 msgid "Select signature file"
 msgstr "Soubor s podpisem"
 
-#: src/prefs_account.c:2818
+#: src/prefs_account.c:2819
 #, c-format
 msgid "Unsupported (%s)"
-msgstr "Nepodporováno (%s)"
+msgstr "Nepodporováno (%s)"
 
 #: src/prefs_actions.c:199
 msgid "Actions configuration"
-msgstr "Nastavení akcí"
+msgstr "Nastavení akcí"
 
 #: src/prefs_actions.c:223
 msgid "Menu name:"
-msgstr "Název nabídky:"
+msgstr "Název nabídky:"
 
 #: src/prefs_actions.c:232
 msgid "Command line:"
-msgstr "Pøíkazová øádka:"
+msgstr "Příkazová řádka:"
 
-#: src/prefs_actions.c:261
-msgid " Replace "
-msgstr " Nahradit "
+#: src/prefs_actions.c:261 src/prefs_filtering_action.c:489
+#: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_matcher.c:598 src/prefs_template.c:258
+#: src/prefs_toolbar.c:788
+msgid "Replace"
+msgstr "Nahradit"
 
 #: src/prefs_actions.c:505
 msgid "Menu name is not set."
-msgstr "Není nastaven název nabídky."
+msgstr "Není nastaven název nabídky."
 
 #: src/prefs_actions.c:510
 msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
-msgstr "Název nabídky nemù¾e zaèínat znakem '/'."
+msgstr "Název nabídky nemůže začínat znakem '/'."
 
 #: src/prefs_actions.c:515
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
-msgstr "V názvu nabídky není povolena dvojteèka ':'."
+msgstr "V názvu nabídky není povolena dvojtečka ':'."
 
 #: src/prefs_actions.c:534
 msgid "Menu name is too long."
-msgstr "Název nabídky je pøíli¹ dlouhý."
+msgstr "Název nabídky je příliš dlouhý."
 
 #: src/prefs_actions.c:543
 msgid "Command line not set."
-msgstr "Není nastavena pøíkazová øádka."
+msgstr "Není nastavena příkazová řádka."
 
 #: src/prefs_actions.c:548
 msgid "Menu name and command are too long."
-msgstr "Název nabídky a pøíkaz jsou pøíli¹ dlouhé."
+msgstr "Název nabídky a příkaz jsou příliš dlouhé."
 
 #: src/prefs_actions.c:553
 #, c-format
@@ -6938,9 +7055,9 @@ msgid ""
 "%s\n"
 "has a syntax error."
 msgstr ""
-"Pøíkaz\n"
+"Příkaz\n"
 "%s\n"
-"má syntaktickou chybu."
+"má syntaktickou chybu."
 
 #: src/prefs_actions.c:613
 msgid "Delete action"
@@ -6954,97 +7071,97 @@ msgstr "Opravdu chcete smazat tuto akci?"
 #: src/prefs_filtering.c:1103 src/prefs_matcher.c:1636
 #: src/prefs_template.c:400 src/prefs_template.c:417
 msgid "Entry not saved"
-msgstr "Neulo¾ený záznam."
+msgstr "Neuložený záznam."
 
 #: src/prefs_actions.c:732 src/prefs_actions.c:752 src/prefs_filtering.c:1082
 #: src/prefs_filtering.c:1104 src/prefs_template.c:401
 #: src/prefs_template.c:418
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
-msgstr "Záznam nebyl ulo¾en. Chcete pøesto okno zavøít?"
+msgstr "Záznam nebyl uložen. Chcete přesto okno zavřít?"
 
 #: src/prefs_actions.c:733 src/prefs_actions.c:753 src/prefs_filtering.c:1083
 #: src/prefs_filtering.c:1105 src/prefs_matcher.c:1638
 #: src/prefs_template.c:402 src/prefs_template.c:419
 msgid "_Continue editing"
-msgstr ""
+msgstr "_Pokračovat v úpravách"
 
 #: src/prefs_actions.c:788
 msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Název nabídky:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Název nabídky:</span>"
 
 #: src/prefs_actions.c:789
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
-msgstr "Pou¾ijte \"/\" v názvu nabídky pro vytvoøení podnabídek."
+msgstr "Použijte \"/\" v názvu nabídky pro vytvoření podnabídek."
 
 #: src/prefs_actions.c:791
 msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command line:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Pøíkazová øádka:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Příkazová řádka:</span>"
 
 #: src/prefs_actions.c:792
 msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">Zaèíná-li:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Začíná-li:</span>"
 
 #: src/prefs_actions.c:793
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
-msgstr "bude odesláno tìlo zprávy nebo vybraná èást na standardní vstup pøíkazu"
+msgstr "bude odesláno tělo zprávy nebo vybraná část na standardní vstup příkazu"
 
 #: src/prefs_actions.c:794
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
-msgstr "bude odeslán u¾ivatelem zadaný text na standardní vstup pøíkazu"
+msgstr "bude odeslán uživatelem zadaný text na standardní vstup příkazu"
 
 #: src/prefs_actions.c:795
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
-msgstr "bude odeslán u¾ivatelem skrytì zadaný text na standardní vstup pøíkazu"
+msgstr "bude odeslán uživatelem skrytě zadaný text na standardní vstup příkazu"
 
 #: src/prefs_actions.c:796
 msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">Konèí-li:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Končí-li:</span>"
 
 #: src/prefs_actions.c:797
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
-msgstr "bude tìlo zprávy nebo vybraná èást nahrazena standardním výstupem pøíkazu"
+msgstr "bude tělo zprávy nebo vybraná část nahrazena standardním výstupem příkazu"
 
 #: src/prefs_actions.c:798
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
-msgstr "bude standardní výstup pøíkazu vlo¾en bez nahrazení pùvodního textu"
+msgstr "bude standardní výstup příkazu vložen bez nahrazení původního textu"
 
 #: src/prefs_actions.c:799
 msgid "to run command asynchronously"
-msgstr "bude pøíkaz spu¹tìn asynchronnì"
+msgstr "bude příkaz spuštěn asynchronně"
 
 #: src/prefs_actions.c:800
 msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">Pou¾ijte:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Použijte:</span>"
 
 #: src/prefs_actions.c:801
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
-msgstr "pro soubor s vybranou zprávou ve formátu RFC822/2822"
+msgstr "pro soubor s vybranou zprávou ve formátu RFC822/2822"
 
 #: src/prefs_actions.c:802
 msgid "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
-msgstr "pro seznam souborù s vybranými zprávami ve formátu RFC822/2822"
+msgstr "pro seznam souborů s vybranými zprávami ve formátu RFC822/2822"
 
 #: src/prefs_actions.c:803
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
-msgstr "pro soubor vybrané dekódované MIME èásti zprávy"
+msgstr "pro soubor vybrané dekódované MIME části zprávy"
 
 #: src/prefs_actions.c:804
 msgid "for a user provided argument"
-msgstr "pro u¾ivatelem zadaný parametr"
+msgstr "pro uživatelem zadaný parametr"
 
 #: src/prefs_actions.c:805
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
-msgstr "pro u¾ivatelem skrytì zadaný parametr (napø. heslo)"
+msgstr "pro uživatelem skrytě zadaný parametr (např. heslo)"
 
 #: src/prefs_actions.c:806
 msgid "for the text selection"
-msgstr "pro vybraný text"
+msgstr "pro vybraný text"
 
 #: src/prefs_actions.c:807
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
-msgstr "pro aplikaci filtrovacích pravidel mezi {} na vybrané zprávy"
+msgstr "pro aplikaci filtrovacích pravidel mezi {} na vybrané zprávy"
 
-#: src/prefs_actions.c:816 src/prefs_themes.c:984
+#: src/prefs_actions.c:816 src/prefs_themes.c:982
 msgid "Actions"
 msgstr "Akce"
 
@@ -7052,11 +7169,11 @@ msgstr "Akce"
 msgid ""
 "The Actions feature is a way for the user to launch external commands to "
 "process a complete message file or just one of its parts."
-msgstr "Akce umo¾òují spou¹tìt externí pøíkazy ke zpracování zpráv nebo jejich èástí."
+msgstr "Akce umožňují spouštět externí příkazy ke zpracování zpráv nebo jejich částí."
 
 #: src/prefs_actions.c:903
 msgid "Current actions"
-msgstr "Nadefinované akce"
+msgstr "Nadefinované akce"
 
 #: src/prefs_common.c:252
 msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q"
@@ -7067,8 +7184,8 @@ msgid ""
 "\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
 "\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
 msgstr ""
-"\\n\\nZaèátek pøedané zprávy:\\n\\n?d{Datum: %d\\n}?f{Od: %f\\n}?t{Komu: %t"
-"\\n}?c{Kopie: %c\\n}?n{Diskuzní skupina: %n\\n}?s{Pøedmìt: %s\\n}\\n\\n%M"
+"\\n\\nZačátek předané zprávy:\\n\\n?d{Datum: %d\\n}?f{Od: %f\\n}?t{Komu: %t"
+"\\n}?c{Kopie: %c\\n}?n{Diskuzní skupina: %n\\n}?s{Předmět: %s\\n}\\n\\n%M"
 
 #: src/prefs_common.c:341
 msgid "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
@@ -7076,152 +7193,152 @@ msgstr "%Y-%m-%d %H:%M"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:98
 msgid "Automatic account selection"
-msgstr "Automatický výbìr úètu"
+msgstr "Automatický výběr účtu"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:106
 msgid "when replying"
-msgstr "pøi odpovídání"
+msgstr "při odpovídání"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:108
 msgid "when forwarding"
-msgstr "pøi pøeposílání"
+msgstr "při přeposílání"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:110
 msgid "when re-editing"
-msgstr "pøi opìtovné editaci"
+msgstr "při opětovné editaci"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:117
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
-msgstr "Tlaèítko s odpovìdí zvolí odpovìï do diskusního listu"
+msgstr "Tlačítko s odpovědí zvolí odpověď do diskusního listu"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:120
 msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "Automaticky spustit externí editor"
+msgstr "Automaticky spustit externí editor"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:123 src/prefs_filtering_action.c:160
 msgid "Forward as attachment"
-msgstr "Pøedat dál jako pøílohu"
+msgstr "Předat dál jako přílohu"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:126
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
-msgstr "Pøi pøesmìrování zachovat pùvodní záhlaví 'Od'"
+msgstr "Při přesměrování zachovat původní záhlaví 'Od'"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:133
 msgid "Autosave to Drafts folder every"
-msgstr "Automaticky ulo¾it do slo¾ky s koncepty ka¾dých "
+msgstr "Automaticky uložit do složky s koncepty každých "
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:143 src/prefs_wrapping.c:97
 msgid "characters"
-msgstr "znakù"
+msgstr "znaků"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:151
 msgid "Undo level"
-msgstr "Úroveò zpìtných krokù"
+msgstr "Úroveň zpětných kroků"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:245 src/prefs_folder_item.c:856
-#: src/prefs_quote.c:281 src/prefs_spelling.c:405 src/prefs_wrapping.c:144
-#: src/toolbar.c:392 src/toolbar.c:1515
+#: src/prefs_compose_writing.c:245 src/prefs_folder_item.c:860
+#: src/prefs_quote.c:281 src/prefs_spelling.c:394 src/prefs_wrapping.c:144
+#: src/toolbar.c:392 src/toolbar.c:1513
 msgid "Compose"
 msgstr "Napsat"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:246
 msgid "Writing"
-msgstr ""
+msgstr "Psaní"
 
 #: src/prefs_customheader.c:176
 msgid "Custom header configuration"
-msgstr "Nastavení vlastního záhlaví"
+msgstr "Nastavení vlastního záhlaví"
 
 #: src/prefs_customheader.c:492 src/prefs_display_header.c:566
 #: src/prefs_matcher.c:1220
 msgid "Header name is not set."
-msgstr "Není nastaven název záhlaví."
+msgstr "Není nastaven název záhlaví."
 
 #: src/prefs_customheader.c:496
 msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
-msgstr ""
+msgstr "Toto záhlaví není povoleno jako uživatelské záhlaví."
 
 #: src/prefs_customheader.c:545
 msgid "Delete header"
-msgstr "Smazat záhlaví"
+msgstr "Smazat záhlaví"
 
 #: src/prefs_customheader.c:546
 msgid "Do you really want to delete this header?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat toto záhlaví?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat toto záhlaví?"
 
 #: src/prefs_customheader.c:716
 msgid "Current custom headers"
-msgstr "Aktuální vlastní záhlaví"
+msgstr "Aktuální vlastní záhlaví"
 
 #: src/prefs_display_header.c:227
 msgid "Displayed header configuration"
-msgstr "Zobrazené nastavení záhlaví"
+msgstr "Nastavení zobrazovaných záhlaví"
 
 #: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:469
 msgid "Header name"
-msgstr "Název záhlaví"
+msgstr "Název záhlaví"
 
 #: src/prefs_display_header.c:286
 msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Zobrazené záhlaví"
+msgstr "Zobrazené záhlaví"
 
 #: src/prefs_display_header.c:352
 msgid "Hidden headers"
-msgstr "Skryté záhlaví"
+msgstr "Skryté záhlaví"
 
 #: src/prefs_display_header.c:378
 msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr "Zobrazit v¹echny nespecifikovaná záhlaví"
+msgstr "Zobrazit všechny nespecifikovaná záhlaví"
 
 #: src/prefs_display_header.c:576
 msgid "This header is already in the list."
-msgstr "Toto záhlaví je ji¾ v seznamu."
+msgstr "Toto záhlaví je již v seznamu."
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:102
 #, c-format
 msgid "%s will be replaced with file name / URI"
-msgstr "%s bude nahrazeno jménem souboru / URI"
+msgstr "%s bude nahrazeno jménem souboru / URI"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:119
 msgid "Web browser"
-msgstr "Webový prohlí¾eè"
+msgstr "Webový prohlížeč"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:148
 msgid "Print command"
-msgstr ""
+msgstr "Příkaz pro tisk"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:164
 msgid "Text editor"
-msgstr "Textový editor"
+msgstr "Textový editor"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:191
 msgid "Image viewer"
-msgstr "Prohlí¾eè obrázkù"
+msgstr "Prohlížeč obrázků"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:209
 msgid "Audio player"
-msgstr "Zvukový pøehrávaè"
+msgstr "Zvukový přehrávač"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:266 src/prefs_image_viewer.c:128
 #: src/prefs_message.c:298
 msgid "Message View"
-msgstr ""
+msgstr "Náhled zprávy"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:267
 msgid "External Programs"
-msgstr "Externí programy"
+msgstr "Externí programy"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:150
 msgid "Move"
-msgstr "Pøesunout"
+msgstr "Přesunout"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:151
 msgid "Copy"
-msgstr "Kopírovat"
+msgstr "Kopírovat"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:153 src/prefs_summary_column.c:79
 msgid "Mark"
-msgstr "Oznaèit"
+msgstr "Označit"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:155
 msgid "Lock"
@@ -7233,22 +7350,22 @@ msgstr "Odemknout"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:157
 msgid "Mark as read"
-msgstr "Oznaèit jako pøeètené"
+msgstr "Označit jako přečtené"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:158
 msgid "Mark as unread"
-msgstr "Oznaèit jako nepøeètené"
+msgstr "Označit jako nepřečtené"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:159 src/toolbar.c:397 src/toolbar.c:488
 msgid "Forward"
-msgstr "Pøedat"
+msgstr "Předat"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:161
 msgid "Redirect"
-msgstr "Pøesmìrovat"
+msgstr "Přesměrovat"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:429
-#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1647
+#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1645
 msgid "Execute"
 msgstr "Spustit"
 
@@ -7258,27 +7375,27 @@ msgstr "Barva"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:164
 msgid "Change score"
-msgstr "Zmìnit ohodnocení"
+msgstr "Změnit ohodnocení"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:165
 msgid "Set score"
-msgstr "Nastavit ohodnocení"
+msgstr "Nastavit ohodnocení"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:166
 msgid "Hide"
-msgstr "Skrýt"
+msgstr "Skrýt"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:167 src/toolbar.c:177
 msgid "Ignore thread"
-msgstr "Ignorovat vlákno"
+msgstr "Ignorovat vlákno"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:168
 msgid "Stop filter"
-msgstr "Zastavit filtrování"
+msgstr "Zastavit filtrování"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:317
 msgid "Filtering action configuration"
-msgstr "Nastavení filtrování - akce"
+msgstr "Nastavení filtrování - akce"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:342
 msgid "Action"
@@ -7286,16 +7403,16 @@ msgstr "Akce"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:419
 msgid "Destination"
-msgstr "Místo urèení"
+msgstr "Místo určení"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:424
 msgid "Recipient"
-msgstr "Pøíjemce"
+msgstr "Příjemce"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:439 src/prefs_summary_column.c:88
 #: src/summaryview.c:491
 msgid "Score"
-msgstr "Ohodnocení"
+msgstr "Ohodnocení"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:454
 msgid "Select ..."
@@ -7305,35 +7422,30 @@ msgstr "Vybrat ..."
 msgid "Info ..."
 msgstr "Informace ..."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:489 src/prefs_filtering.c:343
-#: src/prefs_matcher.c:598 src/prefs_template.c:258 src/prefs_toolbar.c:788
-msgid "  Replace  "
-msgstr "  Nahradit  "
-
 #: src/prefs_filtering_action.c:792
 msgid "Command line not set"
-msgstr "Pøíkazová øádka není nastavena"
+msgstr "Příkazová řádka není nastavena"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:793
 msgid "Destination is not set."
-msgstr "Místo urèení není nastaveno."
+msgstr "Místo určení není nastaveno."
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:804
 msgid "Recipient is not set."
-msgstr "Pøíjemce není nastaven."
+msgstr "Příjemce není nastaven."
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:819
 msgid "Score is not set"
-msgstr "Ohodnocení není nastaveno"
+msgstr "Ohodnocení není nastaveno"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1038
 msgid "No action was defined."
-msgstr "Není nastavena ¾ádná akce."
+msgstr "Není nastavena žádná akce."
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1075 src/prefs_matcher.c:1679
 #: src/quote_fmt.c:61
 msgid "literal %"
-msgstr "znak pro %"
+msgstr "procento - znak %"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:1684
 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:488
@@ -7348,7 +7460,7 @@ msgstr "Message-ID"
 #: src/prefs_filtering_action.c:1082 src/prefs_matcher.c:152
 #: src/prefs_matcher.c:1686 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
-msgstr "Diskusní skupiny"
+msgstr "Diskusní skupiny"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1083 src/prefs_matcher.c:152
 #: src/prefs_matcher.c:1687 src/quote_fmt.c:51
@@ -7357,23 +7469,23 @@ msgstr "References"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1084 src/prefs_matcher.c:1688
 msgid "filename (should not be modified)"
-msgstr "název souboru (nemìl by být mìnìn)"
+msgstr "název souboru (neměl by být měněn)"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1085 src/prefs_matcher.c:1689
 msgid "new line"
-msgstr "nový øádek"
+msgstr "nový řádek"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1086 src/prefs_matcher.c:1690
 msgid "escape character for quotes"
-msgstr ""
+msgstr "únikový znak pro citaci"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1087 src/prefs_matcher.c:1691
 msgid "quote character"
-msgstr ""
+msgstr "uvozovka (znak \")"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1095
 msgid "Filtering Action: 'Execute'"
-msgstr "Filtrovací akce: 'Provést'"
+msgstr "Filtrovací akce: 'Provést'"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1096
 msgid ""
@@ -7382,21 +7494,22 @@ msgid ""
 "\n"
 "The following symbols can be used:"
 msgstr ""
-"'Provést' umo¾òuje pøedat zprávu nebo její èást externímu programu nebo skriptu.\n"
+"'Provést' umožňuje předat zprávu nebo její část externímu programu nebo "
+"skriptu.\n"
 "\n"
-"Pøi definici mohou být pou¾ity následující symboly:"
+"Při definici mohou být použity následující symboly:"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1400
 msgid "Current action list"
-msgstr "Platný seznam akcí"
+msgstr "Platný seznam akcí"
 
 #: src/prefs_filtering.c:155 src/prefs_filtering.c:242
 msgid "Filtering/Processing configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení filtrování/zpracování"
 
 #: src/prefs_filtering.c:279
 msgid "Condition: "
-msgstr "Podmínka: "
+msgstr "Podmínka: "
 
 #: src/prefs_filtering.c:292 src/prefs_filtering.c:314
 msgid " Define... "
@@ -7409,23 +7522,23 @@ msgstr "Akce: "
 #: src/prefs_filtering.c:647 src/prefs_filtering.c:648
 #: src/prefs_filtering.c:709 src/prefs_template.c:350
 msgid "(New)"
-msgstr "(Nová)"
+msgstr "(Nová)"
 
 #: src/prefs_filtering.c:774 src/prefs_filtering.c:856
 msgid "Condition string is not valid."
-msgstr "Definice podmínky není platná."
+msgstr "Definice podmínky není platná."
 
 #: src/prefs_filtering.c:810 src/prefs_filtering.c:864
 msgid "Action string is not valid."
-msgstr "Definice akce není platná."
+msgstr "Definice akce není platná."
 
 #: src/prefs_filtering.c:843
 msgid "Condition string is empty."
-msgstr "Podmínka je prázdná."
+msgstr "Podmínka je prázdná."
 
 #: src/prefs_filtering.c:849
 msgid "Action string is empty."
-msgstr "Akce je prázdná."
+msgstr "Akce je prázdná."
 
 #: src/prefs_filtering.c:921
 msgid "Delete rule"
@@ -7445,142 +7558,143 @@ msgstr "Celkem"
 
 #: src/prefs_folder_column.c:205
 msgid "Folder list columns configuration"
-msgstr "Nastavení sloupcù zobrazovaných v seznamu slo¾ek"
+msgstr "Nastavení sloupců zobrazovaných v seznamu složek"
 
 #: src/prefs_folder_column.c:222
 msgid ""
 "Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
-"Vyberte sloupce, které chcete zobrazit v seznamu slo¾ek. Mù¾ete zmìnit\n"
-"poøadí pomocí tlaèítek Nahoru / Dolù nebo pøeta¾ením polo¾ek."
+"Vyberte sloupce, které chcete zobrazit v seznamu složek. Můžete změnit\n"
+"poÅ\99adí pomocí tlaÄ\8dítek Nahoru / Dolů nebo pÅ\99etažením položek."
 
 #: src/prefs_folder_column.c:251 src/prefs_summary_column.c:265
 msgid "Hidden columns"
-msgstr "Skryté sloupce"
+msgstr "Skryté sloupce"
 
 #: src/prefs_folder_column.c:280 src/prefs_summary_column.c:294
 msgid "Displayed columns"
-msgstr "Zobrazené sloupce"
+msgstr "Zobrazené sloupce"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_msg_colors.c:289
+#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_msg_colors.c:514
 #: src/prefs_summary_column.c:330 src/prefs_toolbar.c:800
 msgid " Use default "
-msgstr " Pou¾ít výchozí "
+msgstr " Použít výchozí "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:173 src/prefs_folder_item.c:490
+#: src/prefs_folder_item.c:174 src/prefs_folder_item.c:494
 msgid ""
 "Apply to\n"
 "subfolders"
 msgstr ""
-"Nastavit také\n"
-"u podslo¾ek"
+"Nastavit také\n"
+"u podsložek"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:180
+#: src/prefs_folder_item.c:181
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
-msgstr ""
+msgstr "Reg. výraz pro zjednodušení předmětu: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:200
+#: src/prefs_folder_item.c:201
 msgid "Folder chmod: "
-msgstr "Práva pro slu¾ku: "
+msgstr "Práva pro složku: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:226
+#: src/prefs_folder_item.c:227
 msgid "Folder color: "
-msgstr "Barva slo¾ky: "
+msgstr "Barva složky: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:254
+#: src/prefs_folder_item.c:241 src/prefs_folder_item.c:831
+#: src/prefs_msg_colors.c:643
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "Zvolte barvu pro složku"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:258
 msgid "Process at startup"
-msgstr ""
+msgstr "Zpracovat po spuštění"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:268
+#: src/prefs_folder_item.c:272
 msgid "Scan for new mail"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrolovat novou poštu"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:281
+#: src/prefs_folder_item.c:285
 msgid "Synchronise for offline use"
-msgstr ""
+msgstr "Synchronizovat pro použití offline"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/prefs_folder_item.c:503
 msgid "Request Return Receipt"
-msgstr "Vy¾adovat potvrzení o doruèení"
+msgstr "Vyžadovat potvrzení o doručení"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:514
+#: src/prefs_folder_item.c:518
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
-msgstr "Ulo¾it odeslané zprávy do této slo¾ky místo do Odeslané po¹ty"
+msgstr "Uložit odeslané zprávy do této složky místo do Odeslané pošty"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:527
+#: src/prefs_folder_item.c:531
 msgid "Default To: "
-msgstr "Výchozí Komu: "
+msgstr "Výchozí Komu: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:547
+#: src/prefs_folder_item.c:551
 msgid "Default To for replies: "
-msgstr "Výchozí \"Komu:\" pro odpovìdi: "
+msgstr "Výchozí \"Komu:\" pro odpovědi: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:567
+#: src/prefs_folder_item.c:571
 msgid "Default account: "
-msgstr "Výchozí úèet: "
+msgstr "Výchozí účet: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:618
+#: src/prefs_folder_item.c:622
 msgid "Default dictionary: "
-msgstr "Výchozí slovník: "
-
-#: src/prefs_folder_item.c:827 src/prefs_msg_colors.c:392
-msgid "Pick color for folder"
-msgstr "Zvolte barvu pro slo¾ku"
+msgstr "Výchozí slovník: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:839
+#: src/prefs_folder_item.c:843
 msgid "General"
-msgstr "Obecné"
+msgstr "Obecné"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:879
+#: src/prefs_folder_item.c:883
 #, c-format
 msgid "Properties for folder %s"
-msgstr "Vlastnosti slo¾ky %s"
+msgstr "Vlastnosti složky %s"
 
 #: src/prefs_fonts.c:66
 msgid "Folder and Message Lists"
-msgstr "Seznam slo¾ek a seznam zpráv"
+msgstr "Seznam složek a seznam zpráv"
 
 #: src/prefs_fonts.c:83
 msgid "Message"
-msgstr "Zpráva"
+msgstr "Text zprávy"
 
-#: src/prefs_fonts.c:145 src/prefs_msg_colors.c:589 src/prefs_summaries.c:1068
-#: src/prefs_themes.c:361
+#: src/prefs_fonts.c:145 src/prefs_msg_colors.c:850 src/prefs_summaries.c:1068
+#: src/prefs_themes.c:360
 msgid "Display"
-msgstr "Zobrazení"
+msgstr "Zobrazení"
 
 #: src/prefs_fonts.c:146
 msgid "Fonts"
-msgstr "Písma"
+msgstr "Písma"
 
-#: src/prefs_gtk.c:857
+#: src/prefs_gtk.c:871
 msgid "Preferences"
-msgstr "Pøedvolby"
+msgstr "Předvolby"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:67
 msgid "Automatically display attached images"
-msgstr "Automaticky zobrazit pøipojené obrázky"
+msgstr "Automaticky zobrazit připojené obrázky"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:75
 msgid "Resize attached images by default"
-msgstr ""
+msgstr "Standardně upravovat velikost"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:78
 msgid "Clicking image toggles scaling"
-msgstr ""
+msgstr "Kliknutí na obrázek přepíná úpravu velikosti"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:84
 msgid "Display images inline"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazovat obrázky v textu"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:129
 msgid "Image Viewer"
-msgstr ""
+msgstr "Prohlížeč obrázků"
 
 #: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "All messages"
-msgstr "V¹echny zprávy"
+msgstr "Všechny zprávy"
 
 #: src/prefs_matcher.c:151
 msgid "To or Cc"
@@ -7588,95 +7702,95 @@ msgstr "Komu nebo Kopie"
 
 #: src/prefs_matcher.c:152
 msgid "In reply to"
-msgstr "Odpovìdìt komu"
+msgstr "Odpovědět komu"
 
 #: src/prefs_matcher.c:153
 msgid "Age greater than"
-msgstr "Star¹í ne¾"
+msgstr "Starší než"
 
 #: src/prefs_matcher.c:153
 msgid "Age lower than"
-msgstr "Mlad¹í ne¾"
+msgstr "Mladší než"
 
 #: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Headers part"
-msgstr "Èást záhlaví"
+msgstr "Část záhlaví"
 
 #: src/prefs_matcher.c:155
 msgid "Body part"
-msgstr "Èást tìla"
+msgstr "Část těla"
 
 #: src/prefs_matcher.c:155
 msgid "Whole message"
-msgstr "Celá zpráva"
+msgstr "Celá zpráva"
 
 #: src/prefs_matcher.c:156
 msgid "Unread flag"
-msgstr "Znaèka pro nepøeètené"
+msgstr "Značka pro nepřečtené"
 
 #: src/prefs_matcher.c:156
 msgid "New flag"
-msgstr "Znaèka pro nové"
+msgstr "Značka pro nové"
 
 #: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Marked flag"
-msgstr "Znaèka pro oznaèené"
+msgstr "Značka pro označené"
 
 #: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Deleted flag"
-msgstr "Znaèka pro smazané"
+msgstr "Značka pro smazané"
 
 #: src/prefs_matcher.c:158
 msgid "Replied flag"
-msgstr "Znaèka pro odpovìzené"
+msgstr "Značka pro odpovězené"
 
 #: src/prefs_matcher.c:158
 msgid "Forwarded flag"
-msgstr "Znaèka pro pøeposlané"
+msgstr "Značka pro přeposlané"
 
 #: src/prefs_matcher.c:159
 msgid "Locked flag"
-msgstr "Znaèka pro zamknuté"
+msgstr "Značka pro zamknuté"
 
 #: src/prefs_matcher.c:160
 msgid "Color label"
-msgstr "Barevné oznaèení"
+msgstr "Barevné značení zpráv"
 
 #: src/prefs_matcher.c:161
 msgid "Ignored thread"
-msgstr "Ignorované vlákno"
+msgstr "Ignorované vlákno"
 
 #: src/prefs_matcher.c:162
 msgid "Score greater than"
-msgstr "Ohodnocení vy¹¹í ne¾"
+msgstr "Ohodnocení vyšší než"
 
 #: src/prefs_matcher.c:162
 msgid "Score lower than"
-msgstr "Ohodnocení ni¾¹í ne¾"
+msgstr "Ohodnocení nižší než"
 
 #: src/prefs_matcher.c:163
 msgid "Score equal to"
-msgstr "Ohodnocení rovno"
+msgstr "Ohodnocení rovno"
 
 #: src/prefs_matcher.c:164
 msgid "Test"
-msgstr ""
+msgstr "Test"
 
 #: src/prefs_matcher.c:165
 msgid "Size greater than"
-msgstr "Velikost vìt¹í ne¾"
+msgstr "Velikost vÄ\9btší než"
 
 #: src/prefs_matcher.c:166
 msgid "Size smaller than"
-msgstr "Velikost men¹í ne¾"
+msgstr "Velikost menší než"
 
 #: src/prefs_matcher.c:167
 msgid "Size exactly"
-msgstr "Velikost pøesnì"
+msgstr "Velikost přesně"
 
 #: src/prefs_matcher.c:168
 msgid "Partially downloaded"
-msgstr ""
+msgstr "Částečně staženo"
 
 #: src/prefs_matcher.c:185
 msgid "or"
@@ -7704,11 +7818,11 @@ msgstr "ne"
 
 #: src/prefs_matcher.c:410
 msgid "Condition configuration"
-msgstr "Nastavení podmínky"
+msgstr "Nastavení podmínky"
 
 #: src/prefs_matcher.c:437
 msgid "Match type"
-msgstr "Druh shody"
+msgstr "Typ podmínky"
 
 #: src/prefs_matcher.c:502
 msgid " Info... "
@@ -7716,31 +7830,31 @@ msgstr " Informace... "
 
 #: src/prefs_matcher.c:524
 msgid "Predicate"
-msgstr "Tvrzení"
+msgstr "Tvrzení"
 
 #: src/prefs_matcher.c:575
 msgid "Use regexp"
-msgstr "Pou¾ít regulární výraz"
+msgstr "Použít regulární výraz"
 
 #: src/prefs_matcher.c:613
 msgid "Boolean Op"
-msgstr "Boolovský operátor"
+msgstr "Boolovský operátor"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1200
 msgid "Value is not set."
-msgstr "Hodnota není nastavena."
+msgstr "Hodnota není nastavena."
 
 #: src/prefs_matcher.c:1637
 msgid ""
 "The entry was not saved.\n"
 "Close anyway?"
 msgstr ""
-"Záznam nebyl ulo¾en.\n"
-"Chcete pøesto okno zavøít?"
+"Záznam nebyl uložen.\n"
+"Chcete přesto okno zavřít?"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1699
 msgid "Match Type: 'Test'"
-msgstr ""
+msgstr "Typ podmínky: 'Test'"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1700
 msgid ""
@@ -7749,42 +7863,46 @@ msgid ""
 "\n"
 "The following symbols can be used:"
 msgstr ""
+"'Test' umožňuje testovat zprávy nebo jejich části pomocí externích programů "
+"nebo skriptů. Program vrátí buď 0 nebo 1.\n"
+"\n"
+"Následující symboly mohou být použity:"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1782
 msgid "Current condition rules"
-msgstr "Aktuální pravidla podmínek"
+msgstr "Aktuální pravidla podmínky"
 
 #: src/prefs_message.c:113
 msgid "Display header pane above message view"
-msgstr "Zobrazit okno se záhlavím nad zprávou"
+msgstr "Zobrazit okno se záhlavím nad zprávou"
 
 #: src/prefs_message.c:117
 msgid "Display (X-)Face in message view"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit (X-)Face v náhledu zprávy"
 
 #: src/prefs_message.c:120
 msgid "Display Face in message view"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit Face v náhledu zprávy"
 
 #: src/prefs_message.c:134
 msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "Zobrazit krátké záhlaví pøi zobrazení zprávy"
+msgstr "Zobrazit krátké záhlaví při zobrazení zprávy"
 
 #: src/prefs_message.c:147
 msgid "Render HTML messages as text"
-msgstr ""
+msgstr "Interpretovat HTML zprávy jako text"
 
 #: src/prefs_message.c:150
 msgid "Render HTML-only messages with plugin if possible"
-msgstr ""
+msgstr "Interpretovat čisté HTML zprávy pomocí moduly, pokud lze"
 
 #: src/prefs_message.c:153
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
-msgstr "Zobrazit popis pøíloh (místo jejich názvù)"
+msgstr "Zobrazit popis příloh (místo jejich názvů)"
 
 #: src/prefs_message.c:163
 msgid "Line space"
-msgstr "Prázdná øádka"
+msgstr "Prázdná řádka"
 
 #: src/prefs_message.c:177 src/prefs_message.c:215
 msgid "pixel(s)"
@@ -7796,11 +7914,11 @@ msgstr "Posun"
 
 #: src/prefs_message.c:189
 msgid "Half page"
-msgstr "Polovina stránky"
+msgstr "Polovina stránky"
 
 #: src/prefs_message.c:195
 msgid "Smooth scroll"
-msgstr "Jemný posun"
+msgstr "Jemný posun"
 
 #: src/prefs_message.c:201
 msgid "Step"
@@ -7808,224 +7926,306 @@ msgstr "Krok"
 
 #: src/prefs_message.c:299
 msgid "Text Options"
-msgstr ""
+msgstr "Text"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:120
+#: src/prefs_msg_colors.c:143
 msgid "Message view"
-msgstr "Náhled zprávy"
+msgstr "Náhled zprávy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:132
+#: src/prefs_msg_colors.c:164
 msgid "Enable coloration of message text"
-msgstr "Povolit obarvování textu zprávy"
+msgstr "Povolit obarvování textu zprávy"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:166
+msgid "Quote"
+msgstr "Citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:145
-msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr "Citovaný text - První úroveò"
+#: src/prefs_msg_colors.c:182
+msgid "Cycle quote colors"
+msgstr "Rotovat barvy citací"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:162
-msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr "Citovaný text - Druhá úroveò"
+#: src/prefs_msg_colors.c:186
+msgid "If there are more than 3 quote levels, the colors will be reused"
+msgstr "Pokud budou více než 3 úrovně citace, znovu se použijí barvy od první úrovně"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:179
-msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "Citovaný text - Tøetí úroveò"
+#: src/prefs_msg_colors.c:193
+msgid "1st Level"
+msgstr "1. úroveň"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:190
-msgid "Cycle quote colors"
-msgstr "Rotovat barvy citací"
+#: src/prefs_msg_colors.c:199 src/prefs_msg_colors.c:225
+#: src/prefs_msg_colors.c:251
+msgid "Text"
+msgstr "Písmo"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:213
+msgid "Pick color for 1st level text"
+msgstr "Barva písma pro 1. úroveň citace"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:219
+msgid "2nd Level"
+msgstr "2. úroveň"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:239
+msgid "Pick color for 2nd level text"
+msgstr "Barva písma pro 2. úroveň citace"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:245
+msgid "3rd Level"
+msgstr "3. úroveň"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:265
+msgid "Pick color for 3rd level text"
+msgstr "Barva písma pro 3. úroveň citace"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:272
+msgid "Enable coloration of text background"
+msgstr "Povolit obarvování pozadí textu"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:287
+msgid "Pick color for 1st level text background"
+msgstr "Barva pozadí pro 1. úroveň citace"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:289 src/prefs_msg_colors.c:309
+#: src/prefs_msg_colors.c:329
+msgid "Background"
+msgstr "Pozadí"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:307
+msgid "Pick color for 2nd level text background"
+msgstr "Barva pozadí pro 2. úroveň citace"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:327
+msgid "Pick color for 3rd level text background"
+msgstr "Barva pozadí pro 3. úroveň citace"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:347
+msgid "Pick color for links"
+msgstr "Barva pro odkazy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:204
+#: src/prefs_msg_colors.c:349
 msgid "URI link"
 msgstr "URI odkaz"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:220
+#: src/prefs_msg_colors.c:366 src/prefs_msg_colors.c:640
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "Barva pro podpisy"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:368
 msgid "Signatures"
 msgstr "Podpisy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:225
+#: src/prefs_msg_colors.c:373
 msgid "Folder list"
-msgstr "Seznam slo¾ek"
+msgstr "Seznam složek"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:391
+msgid ""
+"Pick color for Target folder. Target folder is used when the option 'Execute "
+"immediately when moving or deleting messages' is turned off"
+msgstr "Barva pro cílovou složku. Cílová složka je označována při vypnuté volbě 'Přesun a mazání provádět ihned'"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:242
+#: src/prefs_msg_colors.c:395
 msgid "Target folder"
-msgstr "Cílová slo¾ka"
+msgstr "Cílová složka"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:256
+#: src/prefs_msg_colors.c:410
+msgid "Pick color for folders containing new messages"
+msgstr "Barva pro složky obsahující nové zprávy"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:412
 msgid "Folder containing new messages"
-msgstr ""
+msgstr "Složka obsahující nové zprávy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:261
+#: src/prefs_msg_colors.c:417
 msgid "Color labels"
-msgstr "Barevné oznaèení"
+msgstr "Obarvování zpráv"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:366
+#. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
+#. rule name and should not be translated
+#: src/prefs_msg_colors.c:445 src/prefs_msg_colors.c:477
+#: src/prefs_msg_colors.c:608
 #, c-format
-msgid "Pick color for color #%d"
-msgstr ""
+msgid "Pick color for 'color %d'"
+msgstr "Barva, která bude dostupná pod číslem %d"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:374
+#. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
+#. rule name and should not be translated
+#: src/prefs_msg_colors.c:449 src/prefs_msg_colors.c:481
+#, c-format
+msgid "Set label for 'color %d'"
+msgstr "Název barvy, která bude dostupná pod číslem %d"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:616
 msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "Zvolte barvu pro 1 úroveò citace"
+msgstr "Barva písma pro 1. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:377
+#: src/prefs_msg_colors.c:619
 msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "Zvolte barvu pro 2 úroveò citace"
+msgstr "Barva písma pro 2. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:380
+#: src/prefs_msg_colors.c:622
 msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "Zvolte barvu pro 3 úroveò citace"
+msgstr "Barva písma pro 3. úroveň citace"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:625
+msgid "Pick color for quotation level 1 background"
+msgstr "Barva pozadí pro 1. úroveň citace"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:628
+msgid "Pick color for quotation level 2 background"
+msgstr "Barva pozadí pro 2. úroveň citace"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:631
+msgid "Pick color for quotation level 3 background"
+msgstr "Barva pozadí pro 3. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:383
+#: src/prefs_msg_colors.c:634
 msgid "Pick color for URI"
-msgstr "Získat barvu z URI"
+msgstr "Barva pro URI"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:386
+#: src/prefs_msg_colors.c:637
 msgid "Pick color for target folder"
-msgstr "Zvolte barvu pro cílovou slo¾ku"
+msgstr "Barva pro cílovou složku"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:389
-msgid "Pick color for signatures"
-msgstr "Zvolte barvu pro podpisy"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:590
+#: src/prefs_msg_colors.c:851
 msgid "Colors"
 msgstr "Barvy"
 
 #: src/prefs_other.c:106
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "Pøidat adresu do cíle dvojklikem"
+msgstr "Přidat adresu do cíle dvojklikem"
 
 #: src/prefs_other.c:109
 msgid "Log Size"
-msgstr "Délka logu"
+msgstr "Délka protokolu"
 
 #: src/prefs_other.c:116
 msgid "Clip the log size"
-msgstr "Zkrátit délku logu"
+msgstr "Zkrátit délku protokolu"
 
 #: src/prefs_other.c:121
 msgid "Log window length"
-msgstr "Délka okna s logy"
+msgstr "Délka okna s protokolem"
 
 #: src/prefs_other.c:138
 msgid "0 to stop logging in the log window"
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte 0 (nula) pro zastavení ukládání záznamů do okna"
 
 #: src/prefs_other.c:144
 msgid "On exit"
-msgstr "Pøi ukonèení"
+msgstr "Při ukončení"
 
 #: src/prefs_other.c:152
 msgid "Confirm on exit"
-msgstr "Potvrdit ukonèení"
+msgstr "Potvrdit ukončení"
 
 #: src/prefs_other.c:159
 msgid "Empty trash on exit"
-msgstr "Pøi ukonèení vyprázdnit ko¹"
+msgstr "Při ukončení vyprázdnit koš"
 
 #: src/prefs_other.c:161
 msgid "Ask before emptying"
-msgstr "Potvrdit vyprázdnìní"
+msgstr "Potvrdit vyprázdnění"
 
 #: src/prefs_other.c:165
 msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "Varovat pokud jsou zprávy ve frontì"
+msgstr "Varovat pokud jsou zprávy ve frontě"
 
 #: src/prefs_other.c:171
 msgid "Socket I/O timeout:"
-msgstr ""
+msgstr "Časový limit pro V/V operace se socketem"
 
 #: src/prefs_quote.c:90
 msgid "Reply will quote by default"
-msgstr "Odpovìï bude v¾dy s citací"
+msgstr "Odpověď bude vždy s citací"
 
 #: src/prefs_quote.c:92
 msgid "Reply format"
-msgstr "Formát odpovìdi"
+msgstr "Formát odpovědi"
 
 #: src/prefs_quote.c:107 src/prefs_quote.c:149
 msgid "Quotation mark"
-msgstr "Znaèka pro citaci"
+msgstr "Značka pro citaci"
 
 #: src/prefs_quote.c:134
 msgid "Forward format"
-msgstr "Formát pøeposlání"
+msgstr "Formát přeposlání"
 
 #: src/prefs_quote.c:181
 msgid " Description of symbols... "
-msgstr " Popis symbolù... "
+msgstr " Popis symbolů... "
 
 #: src/prefs_quote.c:189
 msgid "Quotation characters"
-msgstr "Znaèky pro citaci"
+msgstr "Značky pro citaci"
 
 #: src/prefs_quote.c:204
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
-msgstr "Pova¾ovat tyto znaky za znaky pro citaci: "
+msgstr "Považovat tyto znaky za znaky pro citaci: "
 
 #: src/prefs_quote.c:282
 msgid "Quoting"
-msgstr ""
+msgstr "Citování"
 
 #: src/prefs_receive.c:127
 msgid "Use external program for receiving mail"
-msgstr "Pou¾ít externí program pro pøíjem zpráv"
+msgstr "Použít externí program pro příjem zpráv"
 
 #: src/prefs_receive.c:134
 msgid "Command"
-msgstr "Pøíkaz"
+msgstr "Příkaz"
 
 #: src/prefs_receive.c:152
 msgid "Automatically check for new mail"
-msgstr "Automaticky kontrolovat nové zprávy"
+msgstr "Automaticky kontrolovat nové zprávy"
 
 #: src/prefs_receive.c:154
 msgid "every"
-msgstr "ka¾dých"
+msgstr "každých"
 
 #: src/prefs_receive.c:175
 msgid "Check for new mail on startup"
-msgstr "Kontrola nové po¹ty pøi spu¹tìní"
+msgstr "Kontrola nové pošty při spuštění"
 
 #: src/prefs_receive.c:177
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "Po pøijetí nových zpráv pøejít na Doruèenou po¹tu"
+msgstr "Po přijetí nových zpráv přejít na Doručenou poštu"
 
 #: src/prefs_receive.c:179
 msgid "Update all local folders after receiving mail"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizovat všechny lokální složky po příjmu pošty"
 
 #: src/prefs_receive.c:188
 msgid "Show receive dialog"
-msgstr "Zobrazit dialog o pøijetí"
+msgstr "Zobrazit dialog o přijetí"
 
 #: src/prefs_receive.c:202 src/prefs_send.c:169 src/prefs_summaries.c:950
 msgid "Always"
-msgstr "V¾dy"
+msgstr "Vždy"
 
 #: src/prefs_receive.c:203
 msgid "Only on manual receiving"
-msgstr ""
+msgstr "Pouze při ručním příjmu"
 
 #: src/prefs_receive.c:210
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr "Pøi pøíjmu chyby nezobrazovat popup dialog"
+msgstr "Při příjmu chyby nezobrazovat popup dialog"
 
 #: src/prefs_receive.c:213
 msgid "Close receive dialog when finished"
-msgstr "Zavøít dialog o pøijetí po dokonèení"
+msgstr "Zavřít dialog o přijetí po dokončení"
 
 #: src/prefs_receive.c:215
 msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr "Pøi pøíchodu nové zprávy spustit pøíkaz"
+msgstr "Při příchodu nové zprávy spustit příkaz"
 
 #: src/prefs_receive.c:225
 msgid "after autochecking"
-msgstr "po automatické kontrole"
+msgstr "po automatické kontrole"
 
 #: src/prefs_receive.c:227
 msgid "after manual checking"
-msgstr "po manuální kontrole"
+msgstr "po manuální kontrole"
 
 #: src/prefs_receive.c:235
 #, c-format
@@ -8033,46 +8233,48 @@ msgid ""
 "Command to execute:\n"
 "(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
-"Pøíkaz pro vykonání:\n"
-"(pou¾ijte %d jako poèet nových zpráv)"
+"Příkaz pro vykonání:\n"
+"(použijte %d jako počet nových zpráv)"
 
 #: src/prefs_receive.c:361 src/prefs_send.c:337
 msgid "Mail Handling"
-msgstr ""
+msgstr "Zpracování pošty"
 
 #: src/prefs_receive.c:362
 msgid "Receive"
-msgstr "Pøíjem"
+msgstr "Příjem"
 
 #: src/prefs_send.c:142
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
-msgstr "Ulo¾it odeslané zprávy do slo¾ky Odeslaná po¹ta"
+msgstr "Uložit odeslané zprávy do složky Odeslaná pošta"
 
 #: src/prefs_send.c:145
 msgid "Confirm before sending queued messages"
-msgstr ""
+msgstr "Potvrzení před odesláním pozdržených zpráv"
 
 #: src/prefs_send.c:153
 msgid "Show send dialog"
-msgstr "Zobrazit dialog o odesílání"
+msgstr "Zobrazit dialog o odesílání"
 
 #: src/prefs_send.c:174
 msgid "Outgoing encoding"
-msgstr "Výstupní kódování"
+msgstr "Výstupní kódování"
 
 #: src/prefs_send.c:187
 msgid ""
 "If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
-msgstr "Pokud je zvoleno 'Automatická', bude pou¾ita optimální znaková sada pro nastavené locale"
+msgstr ""
+"Pokud je zvoleno 'Automatická', bude použita optimální znaková sada pro "
+"nastavené locale"
 
 #: src/prefs_send.c:201
 msgid "Automatic (Recommended)"
-msgstr "Automatická (doporuèeno)"
+msgstr "Automatická (doporučeno)"
 
 #: src/prefs_send.c:203
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr "7bitové ASCII (US-ASCII)"
+msgstr "7bitové ASCII (US-ASCII)"
 
 #: src/prefs_send.c:204
 msgid "Unicode (UTF-8)"
@@ -8080,47 +8282,47 @@ msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
 #: src/prefs_send.c:206
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "Západní Evropa (ISO-8859-1)"
+msgstr "Západní Evropa (ISO-8859-1)"
 
 #: src/prefs_send.c:207
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "Západní Evropa(ISO-8859-15)"
+msgstr "Západní Evropa(ISO-8859-15)"
 
 #: src/prefs_send.c:209
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "Støední Evropa (ISO-8859-2)"
+msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-2)"
 
 #: src/prefs_send.c:211
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "Pobaltí (ISO-8859-13)"
+msgstr "Pobaltí (ISO-8859-13)"
 
 #: src/prefs_send.c:212
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "Pobaltí (ISO-8859-4)"
+msgstr "Pobaltí (ISO-8859-4)"
 
 #: src/prefs_send.c:214
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "Øeètina (ISO-8859-7)"
+msgstr "Řečtina (ISO-8859-7)"
 
 #: src/prefs_send.c:216
 msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
-msgstr "Hebrej¹tina (ISO-8859-8)"
+msgstr "Hebrejština (ISO-8859-8)"
 
 #: src/prefs_send.c:217
 msgid "Hebrew (Windows-1255)"
-msgstr "Hebrej¹tina (Windows-1255)"
+msgstr "Hebrejština (Windows-1255)"
 
 #: src/prefs_send.c:219
 msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
-msgstr "Arab¹tina (ISO-8859-6)"
+msgstr "Arabština (ISO-8859-6)"
 
 #: src/prefs_send.c:220
 msgid "Arabic (Windows-1256)"
-msgstr "Arab¹tina (Windows-1256)"
+msgstr "Arabština (Windows-1256)"
 
 #: src/prefs_send.c:222
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "Tureètina (ISO-8859-9)"
+msgstr "Turečtina (ISO-8859-9)"
 
 #: src/prefs_send.c:224
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
@@ -8140,153 +8342,155 @@ msgstr "Azbuka (Windows-1251)"
 
 #: src/prefs_send.c:229
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "Japon¹tina (ISO-2022-JP)"
+msgstr "Japonština (ISO-2022-JP)"
 
 #: src/prefs_send.c:231
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "Japon¹tina (EUC-JP)"
+msgstr "Japonština (EUC-JP)"
 
 #: src/prefs_send.c:232
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "Japon¹tina (Shift_JIS)"
+msgstr "Japonština (Shift_JIS)"
 
 #: src/prefs_send.c:235
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "Zjednodu¹ená èín¹tina (GB2312)"
+msgstr "Zjednodušená čínština (GB2312)"
 
 #: src/prefs_send.c:236
 msgid "Simplified Chinese (GBK)"
-msgstr "Zjednodu¹ená èín¹tina (GBK)"
+msgstr "Zjednodušená čínština (GBK)"
 
 #: src/prefs_send.c:237
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "Tradièní èín¹tina (Big5)"
+msgstr "Tradiční čínština (Big5)"
 
 #: src/prefs_send.c:239
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "Tradièní èín¹tina (EUC-TW)"
+msgstr "Tradiční čínština (EUC-TW)"
 
 #: src/prefs_send.c:240
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "Èín¹tina (ISO-2022-CN)"
+msgstr "Čínština (ISO-2022-CN)"
 
 #: src/prefs_send.c:243
 msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "Korej¹tina (EUC-KR)"
+msgstr "Korejština (EUC-KR)"
 
 #: src/prefs_send.c:245
 msgid "Thai (TIS-620)"
-msgstr "Thaj¹tina (TIS-620)"
+msgstr "Thajština (TIS-620)"
 
 #: src/prefs_send.c:246
 msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr "Thaj¹tina (Windows-874)"
+msgstr "Thajština (Windows-874)"
 
 #: src/prefs_send.c:251
 msgid "Transfer encoding"
-msgstr "Kódování pøenosu"
+msgstr "Kódování přenosu"
 
 #: src/prefs_send.c:264
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
 msgstr ""
+"Určete kódování (Content-Transfer-Encoding), které bude použito, pokud "
+"zpráva obsahuje znaky neobsažené v ASCII"
 
 #: src/prefs_spelling.c:102
 msgid "Select dictionaries location"
-msgstr "Výbìr umístìní slovníkù"
+msgstr "Výběr umístění slovníků"
 
 #: src/prefs_spelling.c:131
 msgid "Pick color for misspelled word"
-msgstr "Zvolte barvu pro ¹patnì napsaná slova"
+msgstr "Zvolte barvu pro špatně napsaná slova"
 
-#: src/prefs_spelling.c:184
+#: src/prefs_spelling.c:180
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
 
-#: src/prefs_spelling.c:194
+#: src/prefs_spelling.c:190
 msgid "Re-check message when changing dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Znovu zkontrolovat zprávu při změně slovníku"
 
-#: src/prefs_spelling.c:199
+#: src/prefs_spelling.c:195
 msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr "Povolit alternativní slovník"
+msgstr "Zobrazovat volbu 'Použít předchozí...'"
 
-#: src/prefs_spelling.c:204
+#: src/prefs_spelling.c:201
 msgid "Faster switching with last used dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Umožňuje rychlejší přepínání na předchozí slovník"
 
-#: src/prefs_spelling.c:214
+#: src/prefs_spelling.c:211
 msgid "Dictionaries path:"
-msgstr "Cesta ke slovníkùm:"
+msgstr "Cesta ke slovníkům:"
 
-#: src/prefs_spelling.c:238
+#: src/prefs_spelling.c:235
 msgid "Default dictionary:"
-msgstr "Výchozí slovník:"
+msgstr "Výchozí slovník:"
 
-#: src/prefs_spelling.c:256
+#: src/prefs_spelling.c:253
 msgid "Default suggestion mode:"
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí režim nabízení oprav:"
 
-#: src/prefs_spelling.c:274
+#: src/prefs_spelling.c:271
 msgid "Misspelled word color:"
-msgstr "Barva ¹patnì napsaných slov:"
+msgstr "Barva špatně napsaných slov:"
 
-#: src/prefs_spelling.c:293
-msgid "Use black to underline"
-msgstr ""
+#: src/prefs_spelling.c:291
+msgid "Pick color for misspelled word. Use black to underline"
+msgstr "Barva pro slova s chybou. Je-li vybrána černá, budou slova podtrhována"
 
-#: src/prefs_spelling.c:406
+#: src/prefs_spelling.c:395
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Kontrola pravopisu"
 
 #: src/prefs_summaries.c:141
 msgid "the full abbreviated weekday name"
-msgstr "zkratky pro jména dnù v týdnu"
+msgstr "zkratky pro jména dnů v týdnu"
 
 #: src/prefs_summaries.c:142
 msgid "the full weekday name"
-msgstr "plný název dne v týdnu"
+msgstr "plný název dne v týdnu"
 
 #: src/prefs_summaries.c:143
 msgid "the abbreviated month name"
-msgstr "zkratka pro mìsíc"
+msgstr "zkratka pro měsíc"
 
 #: src/prefs_summaries.c:144
 msgid "the full month name"
-msgstr "plný název mìsíce"
+msgstr "plný název měsíce"
 
 #: src/prefs_summaries.c:145
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
-msgstr "preferované datum a èas podle aktuálního locale"
+msgstr "preferované datum a čas podle aktuálního locale"
 
 #: src/prefs_summaries.c:146
 msgid "the century number (year/100)"
-msgstr "století (rok/100)"
+msgstr "století (rok/100)"
 
 #: src/prefs_summaries.c:147
 msgid "the day of the month as a decimal number"
-msgstr "den v mìsíci èíselnì"
+msgstr "den v měsíci číselně"
 
 #: src/prefs_summaries.c:148
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
-msgstr "hodiny èíselnì s 24 hodinových cyklem"
+msgstr "hodiny číselně s 24 hodinových cyklem"
 
 #: src/prefs_summaries.c:149
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
-msgstr "hodiny èíselnì s 12 hodinových cyklem"
+msgstr "hodiny číselně s 12 hodinových cyklem"
 
 #: src/prefs_summaries.c:150
 msgid "the day of the year as a decimal number"
-msgstr "rok èíselnì"
+msgstr "rok číselně"
 
 #: src/prefs_summaries.c:151
 msgid "the month as a decimal number"
-msgstr "mìsíc èíselnì"
+msgstr "měsíc číselně"
 
 #: src/prefs_summaries.c:152
 msgid "the minute as a decimal number"
-msgstr "minuty èíselnì"
+msgstr "minuty číselně"
 
 #: src/prefs_summaries.c:153
 msgid "either AM or PM"
@@ -8294,150 +8498,160 @@ msgstr "AM nebo PM"
 
 #: src/prefs_summaries.c:154
 msgid "the second as a decimal number"
-msgstr "vteøiny èíselnì"
+msgstr "vteřiny číselně"
 
 #: src/prefs_summaries.c:155
 msgid "the day of the week as a decimal number"
-msgstr "den v týdnu èíselnì"
+msgstr "den v týdnu číselně"
 
 #: src/prefs_summaries.c:156
 msgid "the preferred date for the current locale"
-msgstr "preferovaný datum pro aktuální locale"
+msgstr "preferovaný datum pro aktuální locale"
 
 #: src/prefs_summaries.c:157
 msgid "the last two digits of a year"
-msgstr "poslední dvì èíslice z roku"
+msgstr "poslední dvě číslice z roku"
 
 #: src/prefs_summaries.c:158
 msgid "the year as a decimal number"
-msgstr "rok jako desítkové èíslo"
+msgstr "rok jako desítkové číslo"
 
 #: src/prefs_summaries.c:159
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
-msgstr "èasová zóna, název nebo zkratka"
+msgstr "časová zóna, název nebo zkratka"
 
 #: src/prefs_summaries.c:180 src/prefs_summaries.c:228
 #: src/prefs_summaries.c:816
 msgid "Date format"
-msgstr "Formát datumu"
+msgstr "Formát datumu"
 
 #: src/prefs_summaries.c:204
 msgid "Specifier"
-msgstr "Specifikátor"
+msgstr "Symbol"
 
 #: src/prefs_summaries.c:246
 msgid "Example"
-msgstr "Pøíklad"
+msgstr "Příklad"
 
 #: src/prefs_summaries.c:328
 msgid "Select key bindings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení klávesových zkratek"
 
 #: src/prefs_summaries.c:342
 msgid "Select preset:"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte schéma:"
 
 #: src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:699
 msgid "Old Sylpheed"
-msgstr "Starý Sylpheed"
+msgstr "Starý Sylpheed"
 
 #: src/prefs_summaries.c:360
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
 msgstr ""
+"Můžete modifikovat klávesové zkratky v nabídce tak, že\n"
+"najedete myší nad položku nabídky a stisknete klávesovou zkratku."
 
 #: src/prefs_summaries.c:767
 msgid "Translate header names"
-msgstr "Pøekládat záhlaví"
+msgstr "Překládat záhlaví"
+
+#: src/prefs_summaries.c:769
+msgid ""
+"The display of standard headers (such as 'From:', 'Subject:') will be "
+"translated into your language."
+msgstr ""
+"Standardní záhlaví zpráv (jako 'From:', 'Subject:') budou překládána do "
+"vašeho jazyka."
 
 #: src/prefs_summaries.c:773
 msgid "Display unread number next to folder name"
-msgstr "Zobrazit poèet nepøeètených za názvem slo¾ky"
+msgstr "Zobrazit poÄ\8det nepÅ\99\8dtených za názvem složky"
 
 #: src/prefs_summaries.c:780
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
-msgstr "Zkrátit názvy diskuzních skupin del¹í ne¾"
+msgstr "Zkrátit názvy diskuzních skupin delší než"
 
 #: src/prefs_summaries.c:794
 msgid "letters"
-msgstr "dopisy(ù)"
+msgstr "dopisy(ů)"
 
 #: src/prefs_summaries.c:807
 msgid "Display sender using address book"
-msgstr "Zobrazit odesílatele pomocí knihy adres"
+msgstr "Zobrazit odesílatele pomocí knihy adres"
 
 #: src/prefs_summaries.c:810
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
-msgstr "Vlákno z pøedmìtu jako pøídavek ke standardních záhlavím"
+msgstr "Vlákno z předmětu jako přídavek ke standardních záhlavím"
 
 #: src/prefs_summaries.c:833
 msgid "Date format help"
-msgstr "Nápovìda k formátu datumu"
+msgstr "Nápověda k formátu datumu"
 
 #: src/prefs_summaries.c:837
 msgid "Set displayed columns"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavit zobrazované sloupce"
 
 #: src/prefs_summaries.c:845
 msgid " Folder list... "
-msgstr " Seznam slo¾ek... "
+msgstr " Seznam složek... "
 
 #: src/prefs_summaries.c:853
 msgid " Message list... "
-msgstr " Seznam zpráv... "
+msgstr " Seznam zpráv... "
 
 #: src/prefs_summaries.c:874
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "Vykonat ihned pøi pøesunu nebo mazání zpráv"
+msgstr "Přesun a mazání provádět ihned"
 
 #: src/prefs_summaries.c:876
 msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
-msgstr ""
+msgstr "Pokud je vypnuto, zprávy jsou pouze označeny k pozdějšímu zpracování"
 
 #: src/prefs_summaries.c:882
 msgid "Confirm before marking all mails in a folder as read"
-msgstr ""
+msgstr "Potvrzení před označením všech zpráv ve složce jako přečtené"
 
 #: src/prefs_summaries.c:886
 msgid "Always open message when selected"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit zprávu ihned po vybrání"
 
 #: src/prefs_summaries.c:890
 msgid "Only mark message as read when opened in a new window"
-msgstr "Oznaèit zprávu za pøeètìnou pouze pøi otevøení v novém oknì"
+msgstr "Označit zprávu jako přečtenou pouze při otevření v novém okně"
 
 #: src/prefs_summaries.c:903
 msgid "When entering a folder"
-msgstr ""
+msgstr "Při vstupu do složky"
 
 #: src/prefs_summaries.c:919
 msgid "Do nothing"
-msgstr ""
+msgstr "Nedělat nic"
 
 #: src/prefs_summaries.c:920
 msgid "Select first unread (or new) message"
-msgstr ""
+msgstr "Vybrat první nepřečtenou (nebo novou) zprávu"
 
 #: src/prefs_summaries.c:922
 msgid "Select first new (or unread) message"
-msgstr ""
+msgstr "Vybrat první novou (nebo nepřečtenou) zprávu"
 
 #: src/prefs_summaries.c:934
 msgid "Show \"no unread (or new) message\" dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit dotaz \"Nejsou další ... zprávy\""
 
 #: src/prefs_summaries.c:951
 msgid "Assume 'Yes'"
-msgstr "Pøedpokládat 'Ano'"
+msgstr "Předpokládat 'Ano'"
 
 #: src/prefs_summaries.c:953
 msgid "Assume 'No'"
-msgstr "Pøedpokládat 'Ne'"
+msgstr "Předpokládat 'Ne'"
 
 #: src/prefs_summaries.c:962
 msgid " Set key bindings... "
-msgstr " Nastavit klávesové zkratky... "
+msgstr " Nastavit klávesové zkratky... "
 
 #: src/prefs_summaries.c:1069
 msgid "Summaries"
@@ -8445,203 +8659,213 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_summary_column.c:81
 msgid "Attachment"
-msgstr "Pøíloha"
+msgstr "Příloha"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:87
 msgid "Number"
-msgstr "Èíslo"
+msgstr "Číslo"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:219
 msgid "Message list columns configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení sloupců zobrazovaných v seznamu zpráv"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:236
 msgid ""
 "Select columns to be displayed in the message list. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
+"Vyberte sloupce, které chcete zobrazit v seznamu zpráv. Můžete změnit\n"
+"pořadí pomocí tlačítek Nahoru / Dolů nebo přetažením položek."
 
 #: src/prefs_template.c:190
 msgid "Template name"
-msgstr "Název ¹ablony"
+msgstr "Název šablony"
 
 #: src/prefs_template.c:271
 msgid " Symbols... "
-msgstr ""
+msgstr " Symboly... "
 
 #: src/prefs_template.c:297
 msgid "Template configuration"
-msgstr "Nastavení ¹ablon"
+msgstr "Nastavení šablon"
 
 #: src/prefs_template.c:510
 msgid "Template format error."
-msgstr "Chyba formátu v ¹ablonì."
+msgstr "Chyba formátu v šabloně."
 
 #: src/prefs_template.c:519
 msgid "Template name is not set."
-msgstr ""
+msgstr "Název šablony není specifikován."
 
 #: src/prefs_template.c:608
 msgid "Delete template"
-msgstr "Smazat ¹ablonu"
+msgstr "Smazat šablonu"
 
 #: src/prefs_template.c:609
 msgid "Do you really want to delete this template?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat tuto ¹ablonu?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat tuto šablonu?"
 
 #: src/prefs_template.c:746
 msgid "Current templates"
-msgstr "Aktuální ¹ablony"
+msgstr "Aktuální šablony"
 
 #: src/prefs_template.c:771
 msgid "Template"
-msgstr "©ablona"
+msgstr "Šablona"
 
-#: src/prefs_themes.c:340 src/prefs_themes.c:707
+#: src/prefs_themes.c:339 src/prefs_themes.c:705
 msgid "Default internal theme"
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí vnitřní motiv"
 
-#: src/prefs_themes.c:362
+#: src/prefs_themes.c:361
 msgid "Themes"
-msgstr ""
+msgstr "Motivy"
 
-#: src/prefs_themes.c:450
+#: src/prefs_themes.c:448
 msgid "Only root can remove system themes"
-msgstr ""
+msgstr "Pouze root může odstranit systémové motivy"
 
-#: src/prefs_themes.c:453
+#: src/prefs_themes.c:451
 #, c-format
 msgid "Remove system theme '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Odstranit systémový motiv '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:456
+#: src/prefs_themes.c:454
 #, c-format
 msgid "Remove theme '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Odstranit motiv '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:462
+#: src/prefs_themes.c:460
 msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
-msgstr ""
+msgstr "Opravdu chcete odstranit tento motiv?"
 
-#: src/prefs_themes.c:472
+#: src/prefs_themes.c:470
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
 "while removing theme."
 msgstr ""
+"Soubor %s selhal\n"
+"během odstraňování motivu."
 
-#: src/prefs_themes.c:476
+#: src/prefs_themes.c:474
 msgid "Removing theme directory failed."
-msgstr ""
+msgstr "Odstraňování složky motivu selhalo."
 
-#: src/prefs_themes.c:479
+#: src/prefs_themes.c:477
 msgid "Theme removed succesfully"
-msgstr ""
+msgstr "Motiv byl odstraněn úspěšně"
 
-#: src/prefs_themes.c:499
+#: src/prefs_themes.c:497
 msgid "Select theme folder"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte složku s motivem"