Revert "Made the gnutls password encryption work on Win32."
authorAndrej Kacian <ticho@claws-mail.org>
Fri, 19 Feb 2016 23:27:24 +0000 (00:27 +0100)
committerAndrej Kacian <ticho@claws-mail.org>
Fri, 19 Feb 2016 23:28:07 +0000 (00:28 +0100)
This reverts commit 18ccbd586fec890cab70ce34c94c580d69fffdd0.
I committed more than I expected, files in po/ snuck in, sorry!

21 files changed:
po/ca.po
po/cs.po
po/de.po
po/en_GB.po
po/es.po
po/fi.po
po/fr.po
po/he.po
po/hu.po
po/it.po
po/lt.po
po/nb.po
po/nl.po
po/pt_BR.po
po/ru.po
po/sk.po
po/sv.po
po/zh_TW.po
src/mh.c
src/password.c
src/password_gtk.c

index 897f0e2da9857b1c5f755b88858fab631237e31a..da0995737c44202621083dcd082d748fa97ec8c6 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.7.8\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-02-19 23:02+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-12 20:01+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2015-07-14 20:52+0200\n"
 "Last-Translator: Carles Tubio <c@rles-tub.io>\n"
 "Language-Team: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Basepath: ..\n"
 "X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
 
-#: src/account.c:395 src/account.c:462
+#: src/account.c:392 src/account.c:459
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing accounts."
@@ -34,15 +34,15 @@ msgstr ""
 "Hi ha finestres de composició obertes.\n"
 "Tanqueu totes les finestres de composició abans d'editar els comptes."
 
-#: src/account.c:440
+#: src/account.c:437
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta."
 
-#: src/account.c:727
+#: src/account.c:724
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Editar els comptes"
 
-#: src/account.c:744
+#: src/account.c:741
 msgid ""
 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
@@ -52,60 +52,60 @@ msgstr ""
 "donat, la casella de selecció indicarà quins comptes seran inclosos. El text "
 "en negreta indica la compte per defecte."
 
-#: src/account.c:815
+#: src/account.c:812
 msgid " _Set as default account "
 msgstr " E_stablir com a compte primari "
 
-#: src/account.c:907
+#: src/account.c:904
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr "Els comptes amb carpetes remotes no es poden copiar"
 
-#: src/account.c:914
+#: src/account.c:911
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Còpia de %s"
 
-#: src/account.c:1074
+#: src/account.c:1071
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Realment vols esborrar el compte '%s'?"
 
-#: src/account.c:1076
+#: src/account.c:1073
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Sense títol)"
 
-#: src/account.c:1077
+#: src/account.c:1074
 msgid "Delete account"
 msgstr "Esborrar el compte"
 
-#: src/account.c:1557
+#: src/account.c:1544
 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
 msgid "G"
 msgstr "G"
 
-#: src/account.c:1563
+#: src/account.c:1550
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr "'Rebre' recupera el correu desde els comptes marcats"
 
-#: src/account.c:1570 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
-#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7216 src/editaddress.c:1265
-#: src/editaddress.c:1322 src/editaddress.c:1342
+#: src/account.c:1557 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
+#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7213 src/editaddress.c:1263
+#: src/editaddress.c:1320 src/editaddress.c:1340
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
-#: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
-#: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
-#: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1807
+#: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
+#: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
+#: src/mimeview.c:275 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:479
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1796
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/prefs_filtering.c:384
 #: src/prefs_filtering.c:1866 src/prefs_template.c:79
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: src/account.c:1578 src/prefs_account.c:1101 src/prefs_account.c:4063
+#: src/account.c:1565 src/prefs_account.c:1102 src/prefs_account.c:4060
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protocol"
 
-#: src/account.c:1586 src/ssl_manager.c:102
+#: src/account.c:1573 src/ssl_manager.c:102
 msgid "Server"
 msgstr "Servidor"
 
@@ -156,12 +156,12 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:990 src/ldaputil.c:324 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
+#: src/action.c:990 src/ldaputil.c:326 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1825
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1836
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1839 src/privacy.c:62
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1805
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1809
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1820
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823 src/privacy.c:62
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Error desconegut"
 
@@ -227,7 +227,7 @@ msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr ""
 "No es pot moure la carpeta en si mateixa o en una de les seves subcarpetes."
 
-#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4947
+#: src/addr_compl.c:685 src/addressbook.c:4873
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
 msgid "Group"
 msgstr "Grup"
@@ -300,9 +300,9 @@ msgstr ""
 "Realment vols reemplaçar tots els noms de l' atribut\n"
 "amb el valor per defecte?"
 
-#: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
-#: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1186 src/prefs_actions.c:1090
+#: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:272
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1182 src/prefs_actions.c:1090
 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1119
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Esborrar"
@@ -373,11 +373,11 @@ msgstr "Adreça"
 msgid "Address book path"
 msgstr "Ruta del llibre d'adreces"
 
-#: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
+#: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1433 src/addressbook.c:1486
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Esborrar la/les adreça/es"
 
-#: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
+#: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1487
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Esborrar realment la/les adreça/es?"
 
@@ -385,7 +385,7 @@ msgstr "Esborrar realment la/les adreça/es?"
 msgid "Delete address"
 msgstr "Esborrar adreça"
 
-#: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
+#: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1434
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Aquesta adreça és només de lectura i no es pot esborrar."
 
@@ -397,8 +397,8 @@ msgstr "Afegir al llibre d'adreces"
 msgid "Contact"
 msgstr "Contacte"
 
-#: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1057
-#: src/editaddress.c:1132 src/editgroup.c:290
+#: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1055
+#: src/editaddress.c:1130 src/editgroup.c:290
 msgid "Remarks"
 msgstr "Notes"
 
@@ -406,7 +406,17 @@ msgstr "Notes"
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Seleccionar la carpeta del llibre d'adreces"
 
-#: src/addressadd.c:535 src/addressbook.c:3217 src/addressbook.c:3268
+#: src/addressadd.c:485 src/editaddress.c:1582 src/headerview.c:280
+#: src/textview.c:2042
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to save image: \n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Error al desar l'imatge: \n"
+"%s"
+
+#: src/addressadd.c:535 src/addressbook.c:3209 src/addressbook.c:3260
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Afegir adreça/es"
 
@@ -414,263 +424,262 @@ msgstr "Afegir adreça/es"
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "No s'ha pogut afegir l'adreça especificada"
 
-#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4935 src/editaddress.c:1054
-#: src/editaddress.c:1115 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
-#: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
+#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4861 src/editaddress.c:1052
+#: src/editaddress.c:1113 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:518
+#: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:763
 msgid "Email Address"
 msgstr "Adreça de Correu"
 
-#: src/addressbook.c:405
+#: src/addressbook.c:402
 msgid "_Book"
 msgstr "Lli_bre"
 
-#: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
-#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:587 src/mainwindow.c:512
-#: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
+#: src/addressbook.c:479 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:506
+#: src/messageview.c:210 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:80
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Editar"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:592 src/mainwindow.c:515
-#: src/messageview.c:212
+#: src/addressbook.c:404 src/compose.c:586 src/mainwindow.c:509
+#: src/messageview.c:213
 msgid "_Tools"
 msgstr "E_ines"
 
-#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:593 src/mainwindow.c:517
-#: src/messageview.c:213
+#: src/addressbook.c:405 src/compose.c:587 src/mainwindow.c:511
+#: src/messageview.c:214
 msgid "_Help"
 msgstr "A_juda"
 
-#: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
+#: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
 msgid "New _Book"
 msgstr "Nou Lli_bre"
 
-#: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
+#: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
 msgid "New _Folder"
 msgstr "Nova _Carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:410
 msgid "New _vCard"
 msgstr "Nova _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:417
+#: src/addressbook.c:414
 msgid "New _JPilot"
 msgstr "Nou _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:420
+#: src/addressbook.c:417
 msgid "New LDAP _Server"
 msgstr "Nou _servidor LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:424
+#: src/addressbook.c:421
 msgid "_Edit book"
 msgstr "_Editar Llibre"
 
-#: src/addressbook.c:425
+#: src/addressbook.c:422
 msgid "_Delete book"
 msgstr "_Esborrar llibre"
 
-#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:604
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
+#: src/addressbook.c:424 src/compose.c:598
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:83
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:607
 msgid "_Save"
 msgstr "De_sar"
 
-#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:608 src/messageview.c:222
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
+#: src/addressbook.c:425 src/compose.c:602 src/messageview.c:223
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:86
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:605
 msgid "_Close"
 msgstr "Tan_car"
 
-#: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
+#: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:227
 msgid "_Select all"
 msgstr "_Seleccionar-ho tot"
 
-#: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
+#: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
 msgid "C_ut"
 msgstr "T_allar"
 
-#: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
-#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:225
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
+#: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
+#: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:226
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:94
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Copiar"
 
-#: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
-#: src/compose.c:617 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
+#: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
+#: src/compose.c:611 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Enganxar"
 
-#: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
+#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
 msgid "New _Address"
 msgstr "Nova _Adreça"
 
-#: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
+#: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
 msgid "New _Group"
 msgstr "Nou _Grup"
 
-#: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
+#: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
 msgid "_Mail To"
 msgstr "_Correu per"
 
-#: src/addressbook.c:447
+#: src/addressbook.c:444
 msgid "Import _LDIF file..."
 msgstr "Importar fitxer _LDIF..."
 
-#: src/addressbook.c:448
+#: src/addressbook.c:445
 msgid "Import M_utt file..."
 msgstr "Importar fitxer M_utt..."
 
-#: src/addressbook.c:449
+#: src/addressbook.c:446
 msgid "Import _Pine file..."
 msgstr "Importar fitxer _Pine..."
 
-#: src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:448
 msgid "Export _HTML..."
 msgstr "Exportar _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:452
+#: src/addressbook.c:449
 msgid "Export LDI_F..."
 msgstr "Exportar LDI_F..."
 
-#: src/addressbook.c:454
+#: src/addressbook.c:451
 msgid "Find duplicates..."
 msgstr "Buscar duplicats..."
 
-#: src/addressbook.c:455
+#: src/addressbook.c:452
 msgid "Edit custom attributes..."
 msgstr "Editar atributs personalitzats..."
 
-#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:696 src/mainwindow.c:813
-#: src/messageview.c:338
+#: src/addressbook.c:455 src/compose.c:690 src/mainwindow.c:803
+#: src/messageview.c:339
 msgid "_About"
 msgstr "Qu_ant a"
 
-#: src/addressbook.c:494
+#: src/addressbook.c:491
 msgid "_Browse Entry"
 msgstr "_Cerca Entrada"
 
-#: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:139
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
+#: src/addressbook.c:504 src/crash.c:457 src/crash.c:476 src/importldif.c:115
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:683
 #: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut"
 
-#: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
+#: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
 msgid "Success"
 msgstr "Correcte"
 
-#: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
+#: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "Arguments incorrectes"
 
-#: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
+#: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
 msgid "File not specified"
 msgstr "No s'ha especificat l' arxiu"
 
-#: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
+#: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
 msgid "Error opening file"
 msgstr "Error obrint l'arxiu"
 
-#: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
 msgid "Error reading file"
 msgstr "Error llegint l'arxiu"
 
-#: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
 msgid "End of file encountered"
 msgstr "S'ha trobat el final de l'arxiu"
 
-#: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
 msgid "Error allocating memory"
 msgstr "Error reservant memòria"
 
-#: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
 msgid "Bad file format"
 msgstr "Format d'arxiu erroni"
 
-#: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "Error escrivint en l'arxiu"
 
-#: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
 msgid "Error opening directory"
 msgstr "Error obrint el directori"
 
-#: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
 msgid "No path specified"
 msgstr "No s'ha especificat cap ruta"
 
-#: src/addressbook.c:534
+#: src/addressbook.c:531
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgstr "Error connectant al servidor LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:535
+#: src/addressbook.c:532
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "Error inicializant LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:536
+#: src/addressbook.c:533
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr "Error enllaçant amb el servidor LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:537
+#: src/addressbook.c:534
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "Error buscant a la base de dades LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:538
+#: src/addressbook.c:535
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgstr "Fora de temps a la operació LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:539
+#: src/addressbook.c:536
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgstr "Error en el criteri de búsqueda LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:540
+#: src/addressbook.c:537
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgstr "No s'ha trobat entrades LDAP per al criteri de búsqueda"
 
-#: src/addressbook.c:541
+#: src/addressbook.c:538
 msgid "LDAP search terminated on request"
 msgstr "S'ha sol·licitat concloure la búsqueda LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:542
+#: src/addressbook.c:539
 msgid "Error starting TLS connection"
 msgstr "Error iniciant la connexió TLS"
 
-#: src/addressbook.c:543
+#: src/addressbook.c:540
 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
 msgstr "Nom distingit (dn) no informat"
 
-#: src/addressbook.c:544
+#: src/addressbook.c:541
 msgid "Missing required information"
 msgstr "Informació requerida no s'ha informat"
 
-#: src/addressbook.c:545
+#: src/addressbook.c:542
 msgid "Another contact exists with that key"
 msgstr "Existeix un altre contacte amb aquesta clau"
 
-#: src/addressbook.c:546
+#: src/addressbook.c:543
 msgid "Strong(er) authentication required"
 msgstr "Es requereix una autentificació més forta"
 
-#: src/addressbook.c:913
+#: src/addressbook.c:910
 msgid "Sources"
 msgstr "Fonts"
 
-#: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
+#: src/addressbook.c:914 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:475
 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2142
 msgid "Address book"
 msgstr "Llibre d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:779
-msgid "Search"
-msgstr "Cercar"
+#: src/addressbook.c:1109
+msgid "Lookup name:"
+msgstr "Nom de búsqueda:"
 
-#: src/addressbook.c:1483
+#: src/addressbook.c:1478
 msgid "Delete group"
 msgstr "Esborrar grup"
 
-#: src/addressbook.c:1484
+#: src/addressbook.c:1479
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -678,27 +687,27 @@ msgstr ""
 "Realment vols esborrar el/s grup/s?\n"
 "Les adreces que conté/contenen es perdran."
 
-#: src/addressbook.c:2195
+#: src/addressbook.c:2190
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr ""
 "No es pot enganxar. El llibre d'adreces de destinació és només de lectura."
 
-#: src/addressbook.c:2205
+#: src/addressbook.c:2200
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "No es pot enganxar dins d'un grup d'adreces."
 
-#: src/addressbook.c:2914
+#: src/addressbook.c:2906
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
 msgstr "Vols esborrar els resultats de la búsqueda i adreces en `%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2917 src/addressbook.c:2943 src/addressbook.c:2950
+#: src/addressbook.c:2909 src/addressbook.c:2935 src/addressbook.c:2942
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:329 src/prefs_filtering_action.c:177
 #: src/toolbar.c:415
 msgid "Delete"
 msgstr "Esborrar"
 
-#: src/addressbook.c:2926
+#: src/addressbook.c:2918
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -707,22 +716,21 @@ msgstr ""
 "Vols esborrar '%s' ? Si només esborras la carpeta, les adreces que conté es "
 "mouran a la carpeta mare."
 
-#: src/addressbook.c:2929 src/imap_gtk.c:362 src/mh_gtk.c:205
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1984
+#: src/addressbook.c:2921 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:206
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:333 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:157
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1968
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Esborrar carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:2930
-#, fuzzy
-msgid "Delete _folder only"
+#: src/addressbook.c:2922
+msgid "+Delete _folder only"
 msgstr "+Esborrar només la _carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:2930
+#: src/addressbook.c:2922
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Esborrar la carpeta i les _adreces"
 
-#: src/addressbook.c:2941
+#: src/addressbook.c:2933
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -731,7 +739,7 @@ msgstr ""
 "Vols esborrar '%s'?\n"
 "Les adreces que conté no es perdran."
 
-#: src/addressbook.c:2948
+#: src/addressbook.c:2940
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -740,28 +748,28 @@ msgstr ""
 "Vols esborrar '%s'?\n"
 "Les adreces que conté es perdran."
 
-#: src/addressbook.c:3062
+#: src/addressbook.c:3054
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr " Buscar '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3200 src/addressbook.c:3249
+#: src/addressbook.c:3192 src/addressbook.c:3241
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Nous Contactes"
 
-#: src/addressbook.c:4088
+#: src/addressbook.c:4022
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nou usuari, no s'ha pogut desar l'arxiu d'índex."
 
-#: src/addressbook.c:4092
+#: src/addressbook.c:4026
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nou usuari, no s'han pogut desar els arxius d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:4102
+#: src/addressbook.c:4036
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Agenda antiga d'adreces convertida amb èxit"
 
-#: src/addressbook.c:4107
+#: src/addressbook.c:4041
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -769,7 +777,7 @@ msgstr ""
 "L'antiga agenda d'adreces convertida,\n"
 "no s'ha pogut desar el nou arxiu índex."
 
-#: src/addressbook.c:4120
+#: src/addressbook.c:4054
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -777,7 +785,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga,\n"
 "pero s'han creat nous arxius d'adreces buits."
 
-#: src/addressbook.c:4126
+#: src/addressbook.c:4060
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -785,7 +793,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut convertir l'agenda d'adrecess,\n"
 "No s'ha pogut desar el nou arxiu índex."
 
-#: src/addressbook.c:4131
+#: src/addressbook.c:4065
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -793,53 +801,53 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga\n"
 "i no s'han pogut crear els arxius per la nova."
 
-#: src/addressbook.c:4138 src/addressbook.c:4144
+#: src/addressbook.c:4072 src/addressbook.c:4078
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Error en la conversió de l'agenda"
 
-#: src/addressbook.c:4258
+#: src/addressbook.c:4192
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Error en l'agenda"
 
-#: src/addressbook.c:4259
+#: src/addressbook.c:4193
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:4590
+#: src/addressbook.c:4524
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Buscant..."
 
-#: src/addressbook.c:4899
+#: src/addressbook.c:4825
 msgid "Interface"
 msgstr "Interficie"
 
-#: src/addressbook.c:4911 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
-#: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
+#: src/addressbook.c:4837 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:372
+#: src/expldifdlg.c:389 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:658
 msgid "Address Book"
 msgstr "Agenda d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:4923
+#: src/addressbook.c:4849
 msgid "Person"
 msgstr "Persona"
 
-#: src/addressbook.c:4959 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:345
-#: src/folderview.c:433 src/prefs_account.c:2771 src/prefs_folder_column.c:78
+#: src/addressbook.c:4885 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:345
+#: src/folderview.c:433 src/prefs_account.c:2769 src/prefs_folder_column.c:78
 msgid "Folder"
 msgstr "Carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:4971
+#: src/addressbook.c:4897
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4983 src/addressbook.c:4995
+#: src/addressbook.c:4909 src/addressbook.c:4921
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:5007
+#: src/addressbook.c:4933
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "Servidors LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:5019
+#: src/addressbook.c:4945
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "Petició LDAP"
 
@@ -851,86 +859,86 @@ msgstr "Petició LDAP"
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:442
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:489
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:612 src/prefs_matcher.c:675
-#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:1625
-#: src/prefs_matcher.c:1633 src/prefs_matcher.c:1635 src/prefs_matcher.c:2519
-#: src/prefs_matcher.c:2523
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
+#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1619 src/prefs_matcher.c:1626
+#: src/prefs_matcher.c:1634 src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:2524
+#: src/prefs_matcher.c:2528
 msgid "Any"
 msgstr "Qualsevol"
 
-#: src/addrgather.c:173
+#: src/addrgather.c:172
 msgid "Please specify name for address book."
 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda, si us plau."
 
-#: src/addrgather.c:180
+#: src/addrgather.c:179
 msgid "No available address book."
 msgstr "No hi ha cap llibre d'adreces disponible."
 
-#: src/addrgather.c:201
+#: src/addrgather.c:200
 msgid "Please select the mail headers to search."
 msgstr "Seleccioneu les capçaleres a buscar si us plau."
 
-#: src/addrgather.c:208
+#: src/addrgather.c:207
 msgid "Collecting addresses..."
 msgstr "Recopilant adreces..."
 
-#: src/addrgather.c:248
+#: src/addrgather.c:247
 msgid "address added by claws-mail"
 msgstr "adreça afegida per claws-mail"
 
-#: src/addrgather.c:276
+#: src/addrgather.c:275
 msgid "Addresses collected successfully."
 msgstr "Adreces recopilades amb èxit."
 
-#: src/addrgather.c:351
+#: src/addrgather.c:357
 msgid "Current folder:"
 msgstr "Carpeta actual:"
 
-#: src/addrgather.c:362
+#: src/addrgather.c:368
 msgid "Address book name:"
 msgstr "Nom de l'agenda d'adreces:"
 
-#: src/addrgather.c:389
+#: src/addrgather.c:395
 msgid "Address book folder size:"
 msgstr "Tamany de la carpeta de l'agenda d'adresses:"
 
-#: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
+#: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
 msgid ""
 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
 msgstr "Número màxim d'entrades per carpeta dins de la nova agenda creada"
 
-#: src/addrgather.c:407
+#: src/addrgather.c:413
 msgid "Process these mail header fields"
 msgstr "Processar les següents capçaleres"
 
-#: src/addrgather.c:426
+#: src/addrgather.c:432
 msgid "Include subfolders"
 msgstr "Incloure subcarpetes"
 
-#: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1425
+#: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1425
 msgid "Header Name"
 msgstr "Nom de capçalera"
 
-#: src/addrgather.c:451
+#: src/addrgather.c:457
 msgid "Address Count"
 msgstr "Comptador d'adreces"
 
-#: src/addrgather.c:561
+#: src/addrgather.c:567
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Camps de capçalera"
 
-#: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
-#: src/importldif.c:1022
+#: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:659 src/expldifdlg.c:723
+#: src/importldif.c:1023
 msgid "Finish"
 msgstr "Finalitzar"
 
-#: src/addrgather.c:620
+#: src/addrgather.c:626
 msgid "Collect email addresses from selected messages"
 msgstr "Recopilar adreces de correu dels missatges seleccionats"
 
-#: src/addrgather.c:624
+#: src/addrgather.c:630
 msgid "Collect email addresses from folder"
 msgstr "Recopilar adreces de correu de la carpeta"
 
@@ -958,19 +966,20 @@ msgstr "Modificació d'adreça/es"
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr "Modificació fallida. Canvis no escrits al directori."
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9465
+#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9402
 msgid "Notice"
 msgstr "Notificació"
 
-#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5683 src/compose.c:6206
-#: src/compose.c:11900 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
-#: src/messageview.c:854 src/messageview.c:867 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:746
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4892
+#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5673 src/compose.c:6196
+#: src/compose.c:11779 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
+#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:868
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:732 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
+#: src/summaryview.c:4871
 msgid "Warning"
 msgstr "Avís"
 
-#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5624 src/inc.c:670
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:276
+#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5615 src/inc.c:669
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:270
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
 
@@ -982,6 +991,10 @@ msgstr "_Veure la traça"
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Mostrar aquest missatge la propera vegada"
 
+#: src/avatars.c:102
+msgid "Failed to register avatars internal rendering hook"
+msgstr "Ha fallat el registre intern de renderització de l'avatar"
+
 #: src/browseldap.c:218
 msgid "Browse Directory Entry"
 msgstr "Veure entrada del directori"
@@ -1002,68 +1015,68 @@ msgstr "Nom LDAP"
 msgid "Attribute Value"
 msgstr "Valor de l'atribut"
 
-#: src/common/plugin.c:64
+#: src/common/plugin.c:65
 msgid "Nothing"
 msgstr "Res"
 
-#: src/common/plugin.c:65
+#: src/common/plugin.c:66
 msgid "a viewer"
 msgstr "un visor"
 
-#: src/common/plugin.c:66
+#: src/common/plugin.c:67
 msgid "a MIME parser"
 msgstr "un parsejador MIME"
 
-#: src/common/plugin.c:67
+#: src/common/plugin.c:68
 msgid "folders"
 msgstr "carpetes"
 
-#: src/common/plugin.c:68
+#: src/common/plugin.c:69
 msgid "filtering"
 msgstr "filtrant"
 
-#: src/common/plugin.c:69
+#: src/common/plugin.c:70
 msgid "a privacy interface"
 msgstr "una interfície de privacitat"
 
-#: src/common/plugin.c:70
+#: src/common/plugin.c:71
 msgid "a notifier"
 msgstr "un notificador"
 
-#: src/common/plugin.c:71
+#: src/common/plugin.c:72
 msgid "an utility"
 msgstr "una utilitat"
 
-#: src/common/plugin.c:72
+#: src/common/plugin.c:73
 msgid "things"
 msgstr "coses"
 
-#: src/common/plugin.c:333
+#: src/common/plugin.c:334
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
 msgstr ""
 "Aquest mòdul proporciona %s (%s), que ja és proporcionat per el mòdul %s."
 
-#: src/common/plugin.c:437
+#: src/common/plugin.c:436
 msgid "Plugin already loaded"
 msgstr "Connector ja carregat"
 
-#: src/common/plugin.c:448
+#: src/common/plugin.c:447
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgstr "Error en petició de memòria per al plug-in"
 
-#: src/common/plugin.c:485
+#: src/common/plugin.c:481
 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
 msgstr ""
 "Aquest mòdul no està llicenciat sota la GPL v3 ni cap llicència compatible "
 "posterior."
 
-#: src/common/plugin.c:494
+#: src/common/plugin.c:490
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
 msgstr "Aquest mòdul es per Claws Mail GTK1."
 
-#: src/common/plugin.c:788
+#: src/common/plugin.c:772
 #, c-format
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
@@ -1072,7 +1085,7 @@ msgstr ""
 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
 "'%s' fou linkat."
 
-#: src/common/plugin.c:791
+#: src/common/plugin.c:775
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
 "with."
@@ -1080,16 +1093,16 @@ msgstr ""
 "La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
 "fou linkat."
 
-#: src/common/plugin.c:800
+#: src/common/plugin.c:784
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul '%s'."
 
-#: src/common/plugin.c:802
+#: src/common/plugin.c:786
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul."
 
-#: src/common/session.c:183 src/imap.c:1208
+#: src/common/session.c:183 src/imap.c:1189
 msgid "SSL handshake failed\n"
 msgstr "Negociació SSL fallida\n"
 
@@ -1122,30 +1135,40 @@ msgstr "El missatge és massa gran (Tamany màxim %s)\n"
 msgid "couldn't start TLS session\n"
 msgstr "no es pot iniciar la sessió TLS\n"
 
-#: src/common/socket.c:569
+#: src/common/socket.c:573
 msgid "Socket IO timeout.\n"
 msgstr "Temps d'espera excedit per Socket E/S.\n"
 
-#: src/common/socket.c:598
+#: src/common/socket.c:602
 msgid "Connection timed out.\n"
 msgstr "La connexió ha excedit el temps d'espera.\n"
 
-#: src/common/socket.c:732
+#: src/common/socket.c:630
+#, c-format
+msgid "%s: host lookup timed out.\n"
+msgstr "%s: la cerca de l'amfitrió a superat el temps d'espera\n"
+
+#: src/common/socket.c:643
+#, c-format
+msgid "%s: unknown host.\n"
+msgstr "%s amfitrió desconegut.\n"
+
+#: src/common/socket.c:831
 #, c-format
 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
 msgstr "%s:%d: Connexió fallida (%s).\n"
 
-#: src/common/socket.c:972
+#: src/common/socket.c:1071
 #, c-format
 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
 msgstr "%s:%d: amfitrió desconegut.\n"
 
-#: src/common/socket.c:1064
+#: src/common/socket.c:1166
 #, c-format
 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
 msgstr "%s:%s: la cerca de l'amfitrió ha fallat (%s).\n"
 
-#: src/common/socket.c:1368
+#: src/common/socket.c:1515
 #, c-format
 msgid "write on fd%d: %s\n"
 msgstr "escrit a fd%d: %s\n"
@@ -1231,585 +1254,585 @@ msgstr "El fitxer del certificat P12 %s no s'ha trobat (%s)\n"
 msgid "<not in certificate>"
 msgstr "<no en el certificat>"
 
-#: src/common/string_match.c:81
+#: src/common/string_match.c:83
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr "(Assumpte buit per Exp.reg.)"
 
-#: src/common/utils.c:257
+#: src/common/utils.c:355
 #, c-format
 msgid "%dB"
 msgstr "%d B"
 
-#: src/common/utils.c:258
+#: src/common/utils.c:356
 #, c-format
 msgid "%d.%02dKB"
 msgstr "%d.%02dKB"
 
-#: src/common/utils.c:259
+#: src/common/utils.c:357
 #, c-format
 msgid "%d.%02dMB"
 msgstr "%d.%02dMB"
 
-#: src/common/utils.c:260
+#: src/common/utils.c:358
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
 msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/common/utils.c:4806
+#: src/common/utils.c:4971
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Sunday"
 msgstr "Diumenge"
 
-#: src/common/utils.c:4807
+#: src/common/utils.c:4972
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Monday"
 msgstr "Dilluns"
 
-#: src/common/utils.c:4808
+#: src/common/utils.c:4973
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Dimarts"
 
-#: src/common/utils.c:4809
+#: src/common/utils.c:4974
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Wednesday"
 msgstr "Dimecres"
 
-#: src/common/utils.c:4810
+#: src/common/utils.c:4975
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Thursday"
 msgstr "Dijous"
 
-#: src/common/utils.c:4811
+#: src/common/utils.c:4976
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Friday"
 msgstr "Divendres"
 
-#: src/common/utils.c:4812
+#: src/common/utils.c:4977
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Saturday"
 msgstr "Dissabte"
 
-#: src/common/utils.c:4814
+#: src/common/utils.c:4979
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "January"
 msgstr "Gener"
 
-#: src/common/utils.c:4815
+#: src/common/utils.c:4980
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "February"
 msgstr "Febrer"
 
-#: src/common/utils.c:4816
+#: src/common/utils.c:4981
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "March"
 msgstr "Març"
 
-#: src/common/utils.c:4817
+#: src/common/utils.c:4982
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "April"
 msgstr "Abril"
 
-#: src/common/utils.c:4818
+#: src/common/utils.c:4983
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "May"
 msgstr "Maig"
 
-#: src/common/utils.c:4819
+#: src/common/utils.c:4984
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "June"
 msgstr "Juny"
 
-#: src/common/utils.c:4820
+#: src/common/utils.c:4985
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "July"
 msgstr "Juliol"
 
-#: src/common/utils.c:4821
+#: src/common/utils.c:4986
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "August"
 msgstr "Agost"
 
-#: src/common/utils.c:4822
+#: src/common/utils.c:4987
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "September"
 msgstr "Setembre"
 
-#: src/common/utils.c:4823
+#: src/common/utils.c:4988
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "October"
 msgstr "Octubre"
 
-#: src/common/utils.c:4824
+#: src/common/utils.c:4989
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "November"
 msgstr "Novembre"
 
-#: src/common/utils.c:4825
+#: src/common/utils.c:4990
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "December"
 msgstr "Desembre"
 
-#: src/common/utils.c:4827
+#: src/common/utils.c:4992
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Sun"
 msgstr "Dm"
 
-#: src/common/utils.c:4828
+#: src/common/utils.c:4993
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Mon"
 msgstr "Dl"
 
-#: src/common/utils.c:4829
+#: src/common/utils.c:4994
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Tue"
 msgstr "Dm"
 
-#: src/common/utils.c:4830
+#: src/common/utils.c:4995
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Wed"
 msgstr "Dx"
 
-#: src/common/utils.c:4831
+#: src/common/utils.c:4996
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Thu"
 msgstr "Dj"
 
-#: src/common/utils.c:4832
+#: src/common/utils.c:4997
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Fri"
 msgstr "Dv"
 
-#: src/common/utils.c:4833
+#: src/common/utils.c:4998
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Sat"
 msgstr "Ds"
 
-#: src/common/utils.c:4835
+#: src/common/utils.c:5000
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jan"
 msgstr "Gen"
 
-#: src/common/utils.c:4836
+#: src/common/utils.c:5001
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Feb"
 msgstr "Feb"
 
-#: src/common/utils.c:4837
+#: src/common/utils.c:5002
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Mar"
 msgstr "Mar"
 
-#: src/common/utils.c:4838
+#: src/common/utils.c:5003
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Apr"
 msgstr "Abr"
 
-#: src/common/utils.c:4839
+#: src/common/utils.c:5004
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "May"
 msgstr "Mai"
 
-#: src/common/utils.c:4840
+#: src/common/utils.c:5005
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jun"
 msgstr "Jun"
 
-#: src/common/utils.c:4841
+#: src/common/utils.c:5006
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jul"
 msgstr "Jul"
 
-#: src/common/utils.c:4842
+#: src/common/utils.c:5007
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Aug"
 msgstr "Ago"
 
-#: src/common/utils.c:4843
+#: src/common/utils.c:5008
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Sep"
 msgstr "Set"
 
-#: src/common/utils.c:4844
+#: src/common/utils.c:5009
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Oct"
 msgstr "Oct"
 
-#: src/common/utils.c:4845
+#: src/common/utils.c:5010
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Nov"
 msgstr "Nov"
 
-#: src/common/utils.c:4846
+#: src/common/utils.c:5011
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Dec"
 msgstr "Des"
 
-#: src/common/utils.c:4857
+#: src/common/utils.c:5022
 msgctxt "For use by strftime (morning)"
 msgid "AM"
 msgstr "AM"
 
-#: src/common/utils.c:4858
+#: src/common/utils.c:5023
 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
 msgid "PM"
 msgstr "PM"
 
-#: src/common/utils.c:4859
+#: src/common/utils.c:5024
 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
 msgid "am"
 msgstr "am"
 
-#: src/common/utils.c:4860
+#: src/common/utils.c:5025
 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
 msgid "pm"
 msgstr "pm"
 
-#: src/compose.c:576
+#: src/compose.c:570
 msgid "_Add..."
 msgstr "_Afegir..."
 
-#: src/compose.c:577 src/mh_gtk.c:368 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:318
+#: src/compose.c:571 src/mh_gtk.c:369 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:302
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:320
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Esborrar"
 
-#: src/compose.c:579 src/folderview.c:241
+#: src/compose.c:573 src/folderview.c:241
 msgid "_Properties..."
 msgstr "_Propietats..."
 
-#: src/compose.c:586 src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:211
+#: src/compose.c:580 src/mainwindow.c:508 src/messageview.c:212
 msgid "_Message"
 msgstr "_Missatge"
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:583
 msgid "_Spelling"
 msgstr "_Ortografia"
 
-#: src/compose.c:591 src/compose.c:658
+#: src/compose.c:585 src/compose.c:652
 msgid "_Options"
 msgstr "_Opcions"
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:589
 msgid "S_end"
 msgstr "_Enviar"
 
-#: src/compose.c:596
+#: src/compose.c:590
 msgid "Send _later"
 msgstr "Enviar _després"
 
-#: src/compose.c:599
+#: src/compose.c:593
 msgid "_Attach file"
 msgstr "_Adjuntar arxiu"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:594
 msgid "_Insert file"
 msgstr "_Insertar arxiu"
 
-#: src/compose.c:601
+#: src/compose.c:595
 msgid "Insert si_gnature"
 msgstr "Insertar si_gnatura"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:596
 msgid "_Replace signature"
 msgstr "_Reemplaçar signatura"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:600
 msgid "_Print"
 msgstr "Im_primir"
 
-#: src/compose.c:611 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
+#: src/compose.c:605 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:89
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Desfer"
 
-#: src/compose.c:612 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
+#: src/compose.c:606 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:90
 msgid "_Redo"
 msgstr "_refer"
 
-#: src/compose.c:615 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
+#: src/compose.c:609 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:93
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Tallar"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:613
 msgid "_Special paste"
 msgstr "Enganxat e_special"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:614
 msgid "As _quotation"
 msgstr "Com a _citació"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:615
 msgid "_Wrapped"
 msgstr "_A_justar"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:616
 msgid "_Unwrapped"
 msgstr "_Desa_justar"
 
-#: src/compose.c:624 src/mainwindow.c:547
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
+#: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:541
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
 msgid "Select _all"
 msgstr "Seleccion_ar tot"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:620
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "Avança_des"
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:621
 msgid "Move a character backward"
 msgstr "Anar al caràcter anterior"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:622
 msgid "Move a character forward"
 msgstr "Anar al caràcter següent"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:623
 msgid "Move a word backward"
 msgstr "Anar a la paraula anterior"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:624
 msgid "Move a word forward"
 msgstr "Anar a la paraula següent"
 
-#: src/compose.c:631
+#: src/compose.c:625
 msgid "Move to beginning of line"
 msgstr "Anar a l'inici de la línia"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:626
 msgid "Move to end of line"
 msgstr "Anar al final de la línia"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:627
 msgid "Move to previous line"
 msgstr "Anar a la línia anterior"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:628
 msgid "Move to next line"
 msgstr "Anar a la línia següent"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:629
 msgid "Delete a character backward"
 msgstr "Esborrar el caràcter anterior"
 
-#: src/compose.c:636
+#: src/compose.c:630
 msgid "Delete a character forward"
 msgstr "Esborrar el caràcter següent"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:631
 msgid "Delete a word backward"
 msgstr "Esborrar la paraula anterior"
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:632
 msgid "Delete a word forward"
 msgstr "Esborrar la paraula següent"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:633
 msgid "Delete line"
 msgstr "Esborrar línia"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:634
 msgid "Delete to end of line"
 msgstr "Esborrar fins a final de línia"
 
-#: src/compose.c:643 src/messageview.c:228
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
+#: src/compose.c:637 src/messageview.c:229
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:100
 msgid "_Find"
 msgstr "_Buscar"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:640
 msgid "_Wrap current paragraph"
 msgstr "_Retallar paragraf actual"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:641
 msgid "Wrap all long _lines"
 msgstr "Tallar totes les _línies llargues"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:643
 msgid "Edit with e_xternal editor"
 msgstr "Editar amb un editor e_xtern"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:646
 msgid "_Check all or check selection"
 msgstr "_Comprovar tot o la selecció"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:647
 msgid "_Highlight all misspelled words"
 msgstr "_Ressaltar totes les faltes ortogràfiques"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:648
 msgid "Check _backwards misspelled word"
 msgstr "Comprovar faltes d'ortografia cap _enrera"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:649
 msgid "_Forward to next misspelled word"
 msgstr "Avançar fins a la següent _falta d'ortografia"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:657
 msgid "Reply _mode"
 msgstr "Mode de resposta"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:659
 msgid "Privacy _System"
 msgstr "_Sistema de privacitat"
 
-#: src/compose.c:670
+#: src/compose.c:664
 msgid "_Priority"
 msgstr "_Prioritat"
 
-#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:264
+#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:265
 msgid "Character _encoding"
 msgstr "Codificació d_e caràcters"
 
-#: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:269
+#: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:270
 msgid "Western European"
 msgstr "Europeu Occidental"
 
-#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:270
+#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:271
 msgid "Baltic"
 msgstr "Bàltic"
 
-#: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:271
+#: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:272
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebreu"
 
-#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:272
+#: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:273
 msgid "Arabic"
 msgstr "Àrab"
 
-#: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:273
+#: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:274
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Ciríl·lic "
 
-#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:275
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonès"
 
-#: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:276
 msgid "Chinese"
 msgstr "Xinès"
 
-#: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:276
+#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:277
 msgid "Korean"
 msgstr "Coreà"
 
-#: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:278
 msgid "Thai"
 msgstr "Tailandès"
 
-#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:732 src/messageview.c:313
+#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:314
 msgid "_Address book"
 msgstr "_Agenda d'adreces"
 
-#: src/compose.c:690
+#: src/compose.c:684
 msgid "_Template"
 msgstr "Plan_tilla"
 
-#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:760 src/messageview.c:334
+#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:335
 msgid "Actio_ns"
 msgstr "Accio_ns"
 
-#: src/compose.c:701
+#: src/compose.c:695
 msgid "Aut_o wrapping"
 msgstr "Aut_o-retallar"
 
-#: src/compose.c:702
+#: src/compose.c:696
 msgid "Auto _indent"
 msgstr "Auto _sagnat"
 
-#: src/compose.c:703
+#: src/compose.c:697
 msgid "Si_gn"
 msgstr "Si_gnar"
 
-#: src/compose.c:704
+#: src/compose.c:698
 msgid "_Encrypt"
 msgstr "_Encriptat"
 
-#: src/compose.c:705
+#: src/compose.c:699
 msgid "_Request Return Receipt"
 msgstr "Sollicitar justificant de _recepció"
 
-#: src/compose.c:706
+#: src/compose.c:700
 msgid "Remo_ve references"
 msgstr "Esb_orrar referències"
 
-#: src/compose.c:707
+#: src/compose.c:701
 msgid "Show _ruler"
 msgstr "Mostrar gestor de _regles"
 
-#: src/compose.c:712 src/compose.c:722
+#: src/compose.c:706 src/compose.c:716
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Normal"
 
-#: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:302
+#: src/compose.c:707 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:303
 msgid "_All"
 msgstr "_Tothom"
 
-#: src/compose.c:714 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:303
+#: src/compose.c:708 src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:304
 msgid "_Sender"
 msgstr "_Remitent"
 
-#: src/compose.c:715
+#: src/compose.c:709
 msgid "_Mailing-list"
 msgstr "_Llista-Correu"
 
-#: src/compose.c:720
+#: src/compose.c:714
 msgid "_Highest"
 msgstr "Més _alta"
 
-#: src/compose.c:721
+#: src/compose.c:715
 msgid "Hi_gh"
 msgstr "A_lta"
 
-#: src/compose.c:723
+#: src/compose.c:717
 msgid "Lo_w"
 msgstr "Bai_xa"
 
-#: src/compose.c:724
+#: src/compose.c:718
 msgid "_Lowest"
 msgstr "Més _baixa"
 
-#: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:351
+#: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:868 src/messageview.c:352
 msgid "_Automatic"
 msgstr "_Automàtic"
 
-#: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:352
+#: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:869 src/messageview.c:353
 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 msgstr "ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:353
+#: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:870 src/messageview.c:354
 msgid "Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:735 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:357
+#: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:874 src/messageview.c:358
 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:738 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:360
+#: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:877 src/messageview.c:361
 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "Grec (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:743 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:365
+#: src/compose.c:737 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:366
 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "Turc (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:1072
+#: src/compose.c:1066
 msgid "New message From format error."
 msgstr "Nou error de format al 'Des de' del nou missatge."
 
-#: src/compose.c:1164
+#: src/compose.c:1158
 msgid "New message subject format error."
 msgstr "Error de format a l'assumpte' del nou missatge."
 
-#: src/compose.c:1195 src/quote_fmt.c:569
+#: src/compose.c:1189 src/quote_fmt.c:569
 #, c-format
 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
 msgstr "El cos de la plantilla \" Nou missatge\" té un error a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:1456
+#: src/compose.c:1450
 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
 msgstr "No es por respondre. Probablement el missatge original no existeix."
 
-#: src/compose.c:1639 src/quote_fmt.c:586
+#: src/compose.c:1633 src/quote_fmt.c:586
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
 "address."
@@ -1817,12 +1840,12 @@ msgstr ""
 "El camp \"Des de\" de la plantilla \"Respondre\" conté una adreça d'email "
 "errònia "
 
-#: src/compose.c:1687 src/quote_fmt.c:589
+#: src/compose.c:1681 src/quote_fmt.c:589
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
 msgstr "El cos de la plantilla \"Respondre\" té un error a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:1823 src/compose.c:2015 src/quote_fmt.c:606
+#: src/compose.c:1817 src/compose.c:2009 src/quote_fmt.c:606
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
 "address."
@@ -1830,56 +1853,56 @@ msgstr ""
 "El camp \"Des de\" de la plantilla \"Reenviar\" conté una adreça d'email "
 "errònia "
 
-#: src/compose.c:1883 src/quote_fmt.c:609
+#: src/compose.c:1877 src/quote_fmt.c:609
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
 msgstr "El cos de la plantilla \"Reenviar\" conté un error a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:2057
+#: src/compose.c:2051
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Fw: multiples emails"
 
-#: src/compose.c:2540
+#: src/compose.c:2531
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
 msgstr "El cos de la plantilla \"Redireccionar\" conté un error a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:2607 src/gtk/headers.h:14
+#: src/compose.c:2598 src/gtk/headers.h:14
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/compose.c:2610 src/gtk/headers.h:15
+#: src/compose.c:2601 src/gtk/headers.h:15
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#: src/compose.c:2613 src/gtk/headers.h:12
+#: src/compose.c:2604 src/gtk/headers.h:12
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Respondre a:"
 
-#: src/compose.c:2616 src/compose.c:4938 src/compose.c:4940
+#: src/compose.c:2607 src/compose.c:4929 src/compose.c:4931
 #: src/gtk/headers.h:33
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Grups de notícies:"
 
-#: src/compose.c:2619 src/gtk/headers.h:34
+#: src/compose.c:2610 src/gtk/headers.h:34
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Enviar a:"
 
-#: src/compose.c:2622 src/gtk/headers.h:17
+#: src/compose.c:2613 src/gtk/headers.h:17
 msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "En-Resposta-A:"
 
-#: src/compose.c:2626 src/compose.c:4935 src/compose.c:4943
+#: src/compose.c:2617 src/compose.c:4926 src/compose.c:4934
 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:433
 msgid "To:"
 msgstr "Per a:"
 
-#: src/compose.c:2835
+#: src/compose.c:2826
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut adjuntar l'arxiu (conversió de joc de caràcters fallida)."
 
-#: src/compose.c:2841
+#: src/compose.c:2832
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1894,16 +1917,16 @@ msgstr[1] ""
 "Els següents arxius han estat adjuntats:\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:3114
+#: src/compose.c:3105
 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
 msgstr "El \"símbol de cometa\" de la plantilla és erroni."
 
-#: src/compose.c:3605
+#: src/compose.c:3596
 #, c-format
 msgid "Could not get size of file '%s'."
 msgstr "No s'ha pogut obtenir el tamany de l'arxiu '%s'."
 
-#: src/compose.c:3616
+#: src/compose.c:3607
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
@@ -1912,58 +1935,56 @@ msgstr ""
 "Estàs a punt d'insertar un arxiu de %s al cos del missatge. Estàs segur de "
 "que ho vols continuar?"
 
-#: src/compose.c:3619
+#: src/compose.c:3610
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Estàs segur?"
 
-#: src/compose.c:3620 src/compose.c:10521 src/compose.c:11382
-msgid "_Insert"
-msgstr "_Insertar"
+#: src/compose.c:3611 src/compose.c:11261
+msgid "+_Insert"
+msgstr "+_Insertar"
 
-#: src/compose.c:3744
+#: src/compose.c:3735
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "L'arxiu %s es buit."
 
-#: src/compose.c:3745
+#: src/compose.c:3736
 msgid "Empty file"
 msgstr "Fitxer buit"
 
-#: src/compose.c:3746
-#, fuzzy
-msgid "_Attach anyway"
+#: src/compose.c:3737
+msgid "+_Attach anyway"
 msgstr "+_Adjuntar de totes maneres"
 
-#: src/compose.c:3755
+#: src/compose.c:3746
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "No es pot llegir %s."
 
-#: src/compose.c:3782
+#: src/compose.c:3773
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Missatge: %s"
 
-#: src/compose.c:4775 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
-#: src/plugins/python/composewindowtype.c:421
+#: src/compose.c:4766 src/plugins/python/composewindowtype.c:421
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Editat]"
 
-#: src/compose.c:4782 src/plugins/python/composewindowtype.c:424
+#: src/compose.c:4773 src/plugins/python/composewindowtype.c:424
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Composar missatge%s"
 
-#: src/compose.c:4785 src/plugins/python/composewindowtype.c:427
+#: src/compose.c:4776 src/plugins/python/composewindowtype.c:427
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[sense assumpte] - Composar missatge%s"
 
-#: src/compose.c:4787 src/plugins/python/composewindowtype.c:415
+#: src/compose.c:4778 src/plugins/python/composewindowtype.c:415
 msgid "Compose message"
 msgstr "Composar missatge"
 
-#: src/compose.c:4814 src/messageview.c:889
+#: src/compose.c:4805 src/messageview.c:890
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1971,54 +1992,53 @@ msgstr ""
 "No heu especificar cap compte per a enviar.\n"
 "Seleccioneu algun compte abans d'enviar."
 
-#: src/compose.c:5034 src/compose.c:5066 src/compose.c:5108
-#: src/prefs_account.c:3272 src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
+#: src/compose.c:5025 src/compose.c:5057 src/compose.c:5099
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:217 src/prefs_account.c:3270
+#: src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
 msgid "Send"
 msgstr "Enviar"
 
-#: src/compose.c:5035
+#: src/compose.c:5026
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 "L'unic destinatari és l'adreça CC per defecte. Enviar de totes maneres?"
 
-#: src/compose.c:5036 src/compose.c:5068 src/compose.c:5101 src/compose.c:5625
-#: src/folderview.c:2438 src/messageview.c:855 src/messageview.c:872
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210 src/toolbar.c:2629
-msgid "_Send"
-msgstr "_Enviar"
+#: src/compose.c:5027 src/compose.c:5059 src/compose.c:5092 src/compose.c:5615
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:209
+msgid "+_Send"
+msgstr "+_Enviar"
 
-#: src/compose.c:5067
+#: src/compose.c:5058
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 "L'unic destinatari és l'adreça BCC per defecte. Enviar de totes maneres?"
 
-#: src/compose.c:5084
+#: src/compose.c:5075
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "No heu especificat el destinatari."
 
-#: src/compose.c:5103 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
-#, fuzzy
-msgid "_Queue"
+#: src/compose.c:5094 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:211
+msgid "+_Queue"
 msgstr "+_Cua"
 
-#: src/compose.c:5104
+#: src/compose.c:5095
 #, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
 msgstr "L'assumpte es buit. %s"
 
-#: src/compose.c:5105 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
+#: src/compose.c:5096
 msgid "Send it anyway?"
 msgstr "Enviar-lo de totes maneres?"
 
-#: src/compose.c:5106 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
+#: src/compose.c:5097
 msgid "Queue it anyway?"
 msgstr "Encuar-lo de totes maneres?"
 
-#: src/compose.c:5108 src/toolbar.c:425
+#: src/compose.c:5099 src/toolbar.c:425
 msgid "Send later"
 msgstr "Enviar després"
 
-#: src/compose.c:5161 src/compose.c:9985
+#: src/compose.c:5152 src/compose.c:9858
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2028,7 +2048,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Conversió de joc de caràcters fallida."
 
-#: src/compose.c:5164 src/compose.c:9988
+#: src/compose.c:5155 src/compose.c:9861
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2038,7 +2058,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "No s'ha pogut obtenir la clau d'encriptament per al recipient."
 
-#: src/compose.c:5170 src/compose.c:9982
+#: src/compose.c:5161 src/compose.c:9855
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2049,7 +2069,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Signatura fallida: %s"
 
-#: src/compose.c:5173
+#: src/compose.c:5164
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2060,11 +2080,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:5175
+#: src/compose.c:5166
 msgid "Could not queue message for sending."
 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar."
 
-#: src/compose.c:5190 src/compose.c:5250
+#: src/compose.c:5181 src/compose.c:5241
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -2072,7 +2092,7 @@ msgstr ""
 "El missatge està en cua però no s'ha pogut enviar.\n"
 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per enviar-lo"
 
-#: src/compose.c:5246
+#: src/compose.c:5237
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2081,7 +2101,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per reenviar-lo"
 
-#: src/compose.c:5621
+#: src/compose.c:5612
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -2092,7 +2112,7 @@ msgstr ""
 "al joc de caràcters %s especificat.\n"
 "Enviar-lo com a %s?"
 
-#: src/compose.c:5679
+#: src/compose.c:5669
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2105,101 +2125,100 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vols enviar-lo de totes maneres?"
 
-#: src/compose.c:5790
+#: src/compose.c:5780
 #, c-format
 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
 msgstr "No s'ha pogut encriptar el correu: %s"
 
-#: src/compose.c:5911
+#: src/compose.c:5901
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Avís d'encriptació"
 
-#: src/compose.c:5912
-#, fuzzy
-msgid "C_ontinue"
+#: src/compose.c:5902
+msgid "+C_ontinue"
 msgstr "+C_ontinuar"
 
-#: src/compose.c:5961
+#: src/compose.c:5951
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar correus!"
 
-#: src/compose.c:5970
+#: src/compose.c:5960
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr ""
 "El compte seleccionat no és de tipus NNTP: La publicació no es possible."
 
-#: src/compose.c:6205
+#: src/compose.c:6195
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "L'adjunt %s ja no existeix. Ignorar-lo?"
 
-#: src/compose.c:6206 src/mainwindow.c:655 src/toolbar.c:231 src/toolbar.c:2167
+#: src/compose.c:6196 src/mainwindow.c:650 src/toolbar.c:231
+#: src/toolbar.c:2167
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Cancel·lar l'enviament"
 
-#: src/compose.c:6206
+#: src/compose.c:6196
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignorar l'adjunt"
 
-#: src/compose.c:6246
+#: src/compose.c:6236
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Part %s original"
 
-#: src/compose.c:6824
+#: src/compose.c:6818
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Afegir al lli_bre d'adresses"
 
-#: src/compose.c:6985
+#: src/compose.c:6975
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Esborrar el contingut"
 
-#: src/compose.c:6989 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
+#: src/compose.c:6979 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Useu <tab> per autocompletar desde el llibre d'adresses"
 
-#: src/compose.c:7204
+#: src/compose.c:7201
 msgid "Mime type"
 msgstr "Tipus MIME"
 
-#: src/compose.c:7210 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
-#: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:434
-#: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:444
+#: src/compose.c:7207 src/mimeview.c:274 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
+#: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:445
 msgid "Size"
 msgstr "Tamany"
 
-#: src/compose.c:7273
+#: src/compose.c:7270
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Desar el missatge en "
 
-#: src/compose.c:7310 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
-#: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
-#: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1025
+#: src/compose.c:7307 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
+#: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
+#: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1021
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:299
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:417
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Veure"
 
-#: src/compose.c:7783
+#: src/compose.c:7780
 msgid "Hea_der"
 msgstr "Ca_pçalera"
 
-#: src/compose.c:7788
+#: src/compose.c:7785
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Adjunts"
 
-#: src/compose.c:7802
+#: src/compose.c:7799
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "Alt_res"
 
-#: src/compose.c:7817
+#: src/compose.c:7814
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "Ass_umpte:"
 
-#: src/compose.c:8041
+#: src/compose.c:8037
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2208,19 +2227,24 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut iniciar el corrector ortogràfic.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8180
+#: src/compose.c:8146
+#, c-format
+msgid "<i>%s</i>"
+msgstr "<i>%s</i>"
+
+#: src/compose.c:8176
 msgid "_From:"
 msgstr "_De:"
 
-#: src/compose.c:8197
+#: src/compose.c:8193
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Compte a usar per aquest correu electrònic"
 
-#: src/compose.c:8199
+#: src/compose.c:8195
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adreça del remitent a usar"
 
-#: src/compose.c:8365
+#: src/compose.c:8361
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2229,68 +2253,68 @@ msgstr ""
 "El sistema de privacitat '%s' no s'ha pogut carregar. No podreu signar o "
 "encriptar aquest missatge."
 
-#: src/compose.c:8466 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1077
+#: src/compose.c:8462 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1073
 msgid "_None"
 msgstr "_Cap"
 
-#: src/compose.c:8567 src/prefs_template.c:760
+#: src/compose.c:8563 src/prefs_template.c:760
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "El cos de la plantilla té un error a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:8683
+#: src/compose.c:8679
 msgid "Template From format error."
 msgstr "Error de format el 'Des de' de la plantilla."
 
-#: src/compose.c:8701
+#: src/compose.c:8697
 msgid "Template To format error."
 msgstr "Error de format en el Per a de la plantilla."
 
-#: src/compose.c:8719
+#: src/compose.c:8715
 msgid "Template Cc format error."
 msgstr "Error de format en el Cc de la plantilla."
 
-#: src/compose.c:8737
+#: src/compose.c:8733
 msgid "Template Bcc format error."
 msgstr "Error de format en el Bcc de la plantilla."
 
-#: src/compose.c:8755
+#: src/compose.c:8751
 msgid "Template Reply-To format error."
 msgstr "Hi ha un error en la plantilla de Respondre-a"
 
-#: src/compose.c:8774
+#: src/compose.c:8770
 msgid "Template subject format error."
 msgstr "Error de format en l'assumpte de la plantilla."
 
-#: src/compose.c:9043
+#: src/compose.c:9039
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Tipus MIME invàlid."
 
-#: src/compose.c:9058
+#: src/compose.c:9054
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "L'arxiu no existeix o és buit."
 
-#: src/compose.c:9132
+#: src/compose.c:9128
 msgid "Properties"
 msgstr "Propietats"
 
-#: src/compose.c:9149
+#: src/compose.c:9145
 msgid "MIME type"
 msgstr "Tipus MIME"
 
-#: src/compose.c:9190
+#: src/compose.c:9186
 msgid "Encoding"
 msgstr "Codificació"
 
-#: src/compose.c:9210
+#: src/compose.c:9206
 msgid "Path"
 msgstr "Ruta"
 
-#: src/compose.c:9211
+#: src/compose.c:9207
 msgid "File name"
 msgstr "Nom d'arxiu"
 
-#: src/compose.c:9462
+#: src/compose.c:9399
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2301,15 +2325,15 @@ msgstr ""
 "Vols acabar el procés?\n"
 "Id. de procés: %d"
 
-#: src/compose.c:9951 src/messageview.c:1096
+#: src/compose.c:9824 src/messageview.c:1097
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "Claws Mails necessita accés a la xarxa per enviar aquest correu."
 
-#: src/compose.c:9977
+#: src/compose.c:9850
 msgid "Could not queue message."
 msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge."
 
-#: src/compose.c:9979
+#: src/compose.c:9852
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -2320,15 +2344,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:10157
+#: src/compose.c:10030
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "No s'ha pogut desar el borrador."
 
-#: src/compose.c:10161
+#: src/compose.c:10034
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "No s'ha pogut desar el borrador"
 
-#: src/compose.c:10162
+#: src/compose.c:10035
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2336,24 +2360,24 @@ msgstr ""
 "No es pot desar l'esborrany.\n"
 "Vols cancel·lar la sortida o descartar aquest missatge?"
 
-#: src/compose.c:10164
+#: src/compose.c:10037
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "_Cancel·lar sortir"
 
-#: src/compose.c:10164
+#: src/compose.c:10037
 msgid "_Discard email"
 msgstr "_Descartar el correu"
 
-#: src/compose.c:10324 src/compose.c:10338
+#: src/compose.c:10197 src/compose.c:10211
 msgid "Select file"
 msgstr "Seleccionar arxiu"
 
-#: src/compose.c:10352
+#: src/compose.c:10225
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "No s'ha pogut llegir l'arxiu '%s'."
 
-#: src/compose.c:10354
+#: src/compose.c:10227
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2362,54 +2386,62 @@ msgstr ""
 "L'arxiu '%s' contenia caràcters invàlids per a\n"
 "la codificació actual, la inserció pot ser incorrecta."
 
-#: src/compose.c:10441
+#: src/compose.c:10314
 msgid "Discard message"
 msgstr "Descartar missatge"
 
-#: src/compose.c:10442
+#: src/compose.c:10315
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Vols descartar-lo?"
 
-#: src/compose.c:10443 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
+#: src/compose.c:10316 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:409
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Descartar"
 
-#: src/compose.c:10443 src/compose.c:10447
+#: src/compose.c:10316
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "De_sar en Borradors"
 
-#: src/compose.c:10445 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
+#: src/compose.c:10318 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:407
 msgid "Save changes"
 msgstr "Desar els canvis"
 
-#: src/compose.c:10446
+#: src/compose.c:10319
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Vols desar els últims canvis?"
 
-#: src/compose.c:10447
+#: src/compose.c:10320
 msgid "_Don't save"
 msgstr "No _desar"
 
-#: src/compose.c:10518
+#: src/compose.c:10320
+msgid "+_Save to Drafts"
+msgstr "+De_sar en Esborranys"
+
+#: src/compose.c:10390
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
 msgstr "Vols aplicar la plantilla '%s'?"
 
-#: src/compose.c:10520
+#: src/compose.c:10392
 msgid "Apply template"
 msgstr "Aplicar plantilla"
 
-#: src/compose.c:10521 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
-#: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:773 src/prefs_template.c:311
-#: src/prefs_toolbar.c:1050
+#: src/compose.c:10393 src/prefs_actions.c:329
+#: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
+#: src/prefs_matcher.c:775 src/prefs_template.c:311 src/prefs_toolbar.c:1050
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Reemplaçar"
 
-#: src/compose.c:11379
+#: src/compose.c:10393
+msgid "_Insert"
+msgstr "_Insertar"
+
+#: src/compose.c:11258
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Insertar o adjuntar?"
 
-#: src/compose.c:11380
+#: src/compose.c:11259
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
 "attach it to the email?"
@@ -2417,16 +2449,16 @@ msgstr ""
 "Vols insertar el contingut de/dels arxius(s) dins el cos del missatge, o "
 "adjuntar-lo al correu?"
 
-#: src/compose.c:11382
+#: src/compose.c:11261
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Adjuntar"
 
-#: src/compose.c:11599
+#: src/compose.c:11478
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Error de format de la cita a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:11894
+#: src/compose.c:11773
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2435,16 +2467,16 @@ msgstr ""
 "Estàs a punt de contestar a %d missatges. Obrir la finestra pot trigar una "
 "mica. Vols continuar?"
 
-#: src/crash.c:140
+#: src/crash.c:141
 #, c-format
 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
 msgstr "El procés Claws Mail (%ld) ha rebut el senyal %ld"
 
-#: src/crash.c:186
+#: src/crash.c:187
 msgid "Claws Mail has crashed"
 msgstr "Claws Mail ha acabat incorrectament"
 
-#: src/crash.c:202
+#: src/crash.c:203
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -2453,23 +2485,23 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Per favor, ompliu un informe d'error i incloeu la informació següent."
 
-#: src/crash.c:207
+#: src/crash.c:208
 msgid "Debug log"
 msgstr "Traça de depuració"
 
-#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:422
+#: src/crash.c:252 src/toolbar.c:422
 msgid "Close"
 msgstr "Tancar"
 
-#: src/crash.c:256
+#: src/crash.c:257
 msgid "Save..."
 msgstr "Desar..."
 
-#: src/crash.c:261
+#: src/crash.c:262
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Crear informe d'error"
 
-#: src/crash.c:311
+#: src/crash.c:312
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Desar l'informació de la fallada"
 
@@ -2538,7 +2570,7 @@ msgstr "S'ha d'especificar una Adreça de Correu."
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgstr "S'ha d'especificar un Nom i un Valor"
 
-#: src/editaddress.c:676 src/prefs_folder_item.c:1675
+#: src/editaddress.c:676
 msgid "Discard"
 msgstr "Descartar"
 
@@ -2575,54 +2607,45 @@ msgstr "_Desassignar imatge"
 msgid "Photo"
 msgstr "Fotografia"
 
-#: src/editaddress.c:952 src/editaddress.c:954 src/expldifdlg.c:516
-#: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
+#: src/editaddress.c:952 src/editaddress.c:954 src/expldifdlg.c:517
+#: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:747
 msgid "Display Name"
 msgstr "Nom mostrat"
 
-#: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:967 src/ldif.c:754
+#: src/editaddress.c:961 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:755
 msgid "Last Name"
 msgstr "Cognoms"
 
-#: src/editaddress.c:964 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:750
+#: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:964 src/ldif.c:751
 msgid "First Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: src/editaddress.c:970 src/editaddress.c:972
+#: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970
 msgid "Nickname"
 msgstr "Motiu (nick)"
 
-#: src/editaddress.c:1056 src/editaddress.c:1124
+#: src/editaddress.c:1054 src/editaddress.c:1122
 msgid "Alias"
 msgstr "Alies"
 
-#: src/editaddress.c:1266 src/editaddress.c:1335 src/editaddress.c:1355
+#: src/editaddress.c:1264 src/editaddress.c:1333 src/editaddress.c:1353
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
 msgid "Value"
 msgstr "Valor"
 
-#: src/editaddress.c:1426
+#: src/editaddress.c:1424
 msgid "_User Data"
 msgstr "Dades d'Us_uari"
 
-#: src/editaddress.c:1427
+#: src/editaddress.c:1425
 msgid "_Email Addresses"
 msgstr "Adr_eces de Correu"
 
-#: src/editaddress.c:1430 src/editaddress.c:1433
+#: src/editaddress.c:1428 src/editaddress.c:1431
 msgid "O_ther Attributes"
 msgstr "Al_tres Atributs"
 
-#: src/editaddress.c:1584
-#, c-format
-msgid ""
-"Failed to save image: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Error al desar l'imatge: \n"
-"%s"
-
 #: src/editbook.c:109
 msgid "File appears to be OK."
 msgstr "L'arxiu sembla estar bé."
@@ -2644,8 +2667,8 @@ msgid " Check File "
 msgstr " Comprovar arxiu "
 
 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1961
-#: src/wizard.c:1191 src/wizard.c:1611
+#: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1959
+#: src/wizard.c:1187 src/wizard.c:1602
 msgid "File"
 msgstr "Arxiu"
 
@@ -2693,13 +2716,13 @@ msgstr "Editar carpeta"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
 
-#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:585 src/imap_gtk.c:194 src/mh_gtk.c:144
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:585 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
 msgid "New folder"
 msgstr "Nova carpeta"
 
-#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:586 src/mh_gtk.c:145
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
+#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:586 src/mh_gtk.c:146
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
 
@@ -2723,62 +2746,62 @@ msgstr "Element(s) adicional(s) de l'adreça"
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgstr "Afegir nova entrada JPilot"
 
-#: src/editldap_basedn.c:137
+#: src/editldap_basedn.c:138
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 msgstr "Editar LDAP - Seleccionar base de búsqueda"
 
-#: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:440
+#: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
 msgid "Hostname"
 msgstr "Nom de màquina"
 
-#: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:457
+#: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458
 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:389 src/ssl_manager.c:110
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:501
+#: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:502
 msgid "Search Base"
 msgstr "Base de búsqueda"
 
-#: src/editldap_basedn.c:197
+#: src/editldap_basedn.c:198
 msgid "Available Search Base(s)"
 msgstr "Base(s) de búsqueda disponible(s)"
 
-#: src/editldap_basedn.c:287
+#: src/editldap_basedn.c:288
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut llegir la base de búsqueda del servidor - configureu-la "
 "manualment"
 
-#: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:280
+#: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor"
 
-#: src/editldap.c:151
+#: src/editldap.c:152
 msgid "A Name must be supplied."
 msgstr "Heu de proporcionar un nom."
 
-#: src/editldap.c:163
+#: src/editldap.c:164
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
 msgstr "Heu de proporcionar un nom de màquina per al servidor."
 
-#: src/editldap.c:176
+#: src/editldap.c:177
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
 msgstr "Heu de proporcionar almenys un atribut de búsqueda LDAP."
 
-#: src/editldap.c:277
+#: src/editldap.c:278
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Connectat amb èxit al servidor"
 
-#: src/editldap.c:335 src/editldap.c:973
+#: src/editldap.c:336 src/editldap.c:974
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Editar servidor LDAP"
 
-#: src/editldap.c:436
+#: src/editldap.c:437
 msgid "A name that you wish to call the server."
 msgstr "Un nomb amb el que denominar al servidor."
 
-#: src/editldap.c:449
+#: src/editldap.c:450
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
@@ -2790,15 +2813,15 @@ msgstr ""
 "una adreça IP. Podeu especificar \"localhost\" si el servidor LDAP està "
 "executant-se en la mateixa màquina que Claws Mail."
 
-#: src/editldap.c:469
+#: src/editldap.c:470
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
-#: src/editldap.c:470 src/prefs_account.c:3345
+#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3343
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/editldap.c:474
+#: src/editldap.c:475
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
@@ -2808,7 +2831,7 @@ msgstr ""
 "assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camps "
 "TLS_CACERTDIR i TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:478
+#: src/editldap.c:479
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
@@ -2818,19 +2841,19 @@ msgstr ""
 "assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camps "
 "TLS_CACERTDIR i TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:490
+#: src/editldap.c:491
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
 msgstr "El número de port en el que escolta el servidor. Per omissió el 389."
 
-#: src/editldap.c:493
+#: src/editldap.c:494
 msgid " Check Server "
 msgstr " Comprovar servidor "
 
-#: src/editldap.c:497
+#: src/editldap.c:498
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
 msgstr "Polseu aquest botó per a provar la connexió amb el servidor."
 
-#: src/editldap.c:510
+#: src/editldap.c:511
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
@@ -2844,7 +2867,7 @@ msgstr ""
 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
 "  o=Nom Organització,c=País\n"
 
-#: src/editldap.c:521
+#: src/editldap.c:522
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
@@ -2852,11 +2875,11 @@ msgstr ""
 "Polseu aquest botó per buscar el nom dels noms de directori disponibles al "
 "servidor."
 
-#: src/editldap.c:577
+#: src/editldap.c:578
 msgid "Search Attributes"
 msgstr "Atributs de búsqueda"
 
-#: src/editldap.c:586
+#: src/editldap.c:587
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
@@ -2864,11 +2887,11 @@ msgstr ""
 "Una llista de noms d'atributs LDAP que hauran de buscar-se quan es vagi a "
 "trobar un nomb o adreça."
 
-#: src/editldap.c:589
+#: src/editldap.c:590
 msgid " Defaults "
 msgstr " Per omissió"
 
-#: src/editldap.c:593
+#: src/editldap.c:594
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
@@ -2876,11 +2899,11 @@ msgstr ""
 "Reinicia els noms d'atribut al valor per omissió que s'haurien de trobar la "
 "majoria de nom i adreces durant un procés de búsqueda."
 
-#: src/editldap.c:599
+#: src/editldap.c:600
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr "Espera màx. per petició (seg.)"
 
-#: src/editldap.c:614
+#: src/editldap.c:615
 msgid ""
 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
@@ -2904,11 +2927,11 @@ msgstr ""
 "bsquedes. Això és útil per a servidors lents a canvi de més memòria per "
 "emmagatzemar els resultats."
 
-#: src/editldap.c:631
+#: src/editldap.c:632
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr "Incloure el servidor en la cerca dinàmica"
 
-#: src/editldap.c:636
+#: src/editldap.c:637
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
@@ -2916,11 +2939,11 @@ msgstr ""
 "Marqueu aquesta opció per incloure aquest servidor en les cerques dinàmiques "
 "al usar autocompletat d'adreces."
 
-#: src/editldap.c:642
+#: src/editldap.c:643
 msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr "Coincideix amb noms 'contenint' el terme cercat"
 
-#: src/editldap.c:647
+#: src/editldap.c:648
 msgid ""
 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
@@ -2934,11 +2957,11 @@ msgstr ""
 "se. Noteu que per raons de rendiment, totes les cerques d'autocompletat "
 "contra altres interfícies d'adreces useu \"començar-amb\"."
 
-#: src/editldap.c:700
+#: src/editldap.c:701
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Associar DN"
 
-#: src/editldap.c:709
+#: src/editldap.c:710
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2950,47 +2973,50 @@ msgstr ""
 "com \"cn=usuari,dc=claws-mail,dc=org\". Normalment es deixa buit al "
 "realitzar la cerca."
 
-#: src/editldap.c:716
+#: src/editldap.c:717
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Associar contrasenya"
 
-#: src/editldap.c:726
+#: src/editldap.c:727
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr "La contrasenya a usar al connectar com a usuari \"Associar DN\"."
 
-#: src/editldap.c:731
+#: src/editldap.c:732
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Temps límit (seg.)"
 
-#: src/editldap.c:745
+#: src/editldap.c:746
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgstr "El temps mínim en segons."
 
-#: src/editldap.c:749
+#: src/editldap.c:750
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Nº d'entrades màximes"
 
-#: src/editldap.c:763
+#: src/editldap.c:764
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr ""
 "El número mínim d'entrades que s'haurien de retornar en els resultats de la "
 "cerca."
 
-#: src/editldap.c:778 src/prefs_account.c:3236
+#: src/editldap.c:779 src/prefs_account.c:3234
 msgid "Basic"
 msgstr "Bàsiques"
 
-#: src/editldap.c:780 src/gtk/quicksearch.c:680
+#: src/editldap.c:780
+msgid "Search"
+msgstr "Cercar"
+
+#: src/editldap.c:781 src/gtk/quicksearch.c:680
 msgid "Extended"
 msgstr "Extès"
 
-#: src/editldap.c:978
+#: src/editldap.c:979
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Afegir nou servidor LDAP"
 
 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
-#: src/prefs_summaries.c:441
 msgid "Tag"
 msgstr "Etiqueta"
 
@@ -3054,19 +3080,19 @@ msgstr "Afegir nova entrada vCard"
 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
 msgstr "Ès impossible definir el certificat del client.\n"
 
-#: src/exphtmldlg.c:105
+#: src/exphtmldlg.c:106
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i l'arxiu a crear."
 
-#: src/exphtmldlg.c:108
+#: src/exphtmldlg.c:109
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr "Seleccioneu el full d'estils i el format."
 
-#: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
+#: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
 msgid "File exported successfully."
 msgstr "Arxiu exportat amb èxit."
 
-#: src/exphtmldlg.c:177
+#: src/exphtmldlg.c:178
 #, c-format
 msgid ""
 "The HTML output directory '%s'\n"
@@ -3075,11 +3101,11 @@ msgstr ""
 "El directori de sortida HTML '%s'\n"
 "no existeix. Vols crear-lo?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:180
+#: src/exphtmldlg.c:181
 msgid "Create directory"
 msgstr "Crear directori"
 
-#: src/exphtmldlg.c:189
+#: src/exphtmldlg.c:190
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
@@ -3088,122 +3114,122 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu HTML:\n"
 "%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
+#: src/exphtmldlg.c:192 src/expldifdlg.c:202
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgstr "No s'ha pogut crear el directori"
 
-#: src/exphtmldlg.c:233
+#: src/exphtmldlg.c:234
 msgid "Error creating HTML file"
 msgstr "Error creant l'arxiu HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:319
+#: src/exphtmldlg.c:320
 msgid "Select HTML output file"
 msgstr "Seleccionar arxiu HTML de sortida"
 
-#: src/exphtmldlg.c:383
+#: src/exphtmldlg.c:384
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "Arxiu HTML de sortida"
 
-#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
-#: src/importldif.c:684
+#: src/exphtmldlg.c:393 src/expldifdlg.c:410 src/export.c:171 src/import.c:170
+#: src/importldif.c:685
 msgid "B_rowse"
 msgstr "M_ostrar"
 
-#: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
+#: src/exphtmldlg.c:446 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Full d'estils"
 
-#: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
+#: src/exphtmldlg.c:454 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1178
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:235
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:947
-#: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:6042
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:948
+#: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:6016
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:505 src/prefs_other.c:126
-#: src/prefs_other.c:418
+#: src/exphtmldlg.c:455 src/prefs_folder_item.c:512 src/prefs_other.c:116
+#: src/prefs_other.c:408
 msgid "Default"
 msgstr "Per omissió"
 
-#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:147 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:163
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:164
 msgid "Full"
 msgstr "Complet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456
+#: src/exphtmldlg.c:457
 msgid "Custom"
 msgstr "Adequat"
 
-#: src/exphtmldlg.c:457
+#: src/exphtmldlg.c:458
 msgid "Custom-2"
 msgstr "Adequat-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:458
+#: src/exphtmldlg.c:459
 msgid "Custom-3"
 msgstr "Adequat-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:459
+#: src/exphtmldlg.c:460
 msgid "Custom-4"
 msgstr "Adequat-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:466
+#: src/exphtmldlg.c:467
 msgid "Full Name Format"
 msgstr "Format de nom complet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:474
+#: src/exphtmldlg.c:475
 msgid "First Name, Last Name"
 msgstr "Nom, Cognoms"
 
-#: src/exphtmldlg.c:475
+#: src/exphtmldlg.c:476
 msgid "Last Name, First Name"
 msgstr "Cognoms, Nom"
 
-#: src/exphtmldlg.c:482
+#: src/exphtmldlg.c:483
 msgid "Color Banding"
 msgstr "Bandes de color"
 
-#: src/exphtmldlg.c:488
+#: src/exphtmldlg.c:489
 msgid "Format Email Links"
 msgstr "Formatejar Enllaços de Correu Electrònic"
 
-#: src/exphtmldlg.c:494
+#: src/exphtmldlg.c:495
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Formatejar atributs de l'usuari"
 
-#: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
+#: src/exphtmldlg.c:540 src/expldifdlg.c:613 src/importldif.c:892
 msgid "Address Book:"
 msgstr "Agenda d'adreces :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
+#: src/exphtmldlg.c:550 src/expldifdlg.c:623 src/importldif.c:902
 msgid "File Name:"
 msgstr "Nom d'arxiu :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:559
+#: src/exphtmldlg.c:560
 msgid "Open with Web Browser"
 msgstr "Obrir amb el navegador web"
 
-#: src/exphtmldlg.c:591
+#: src/exphtmldlg.c:592
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Exportar agenda a un arxiu HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
+#: src/exphtmldlg.c:657 src/expldifdlg.c:721 src/importldif.c:1021
 msgid "File Info"
 msgstr "Informació d'arxiu"
 
-#: src/exphtmldlg.c:657
+#: src/exphtmldlg.c:658
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#: src/expldifdlg.c:107
+#: src/expldifdlg.c:108
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el nom de l'arxiu LDIF a crear."
 
-#: src/expldifdlg.c:110
+#: src/expldifdlg.c:111
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
 msgstr "Especifiqueu els paràmetres per donar format al nom distingit."
 
-#: src/expldifdlg.c:187
+#: src/expldifdlg.c:188
 #, c-format
 msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
@@ -3212,11 +3238,11 @@ msgstr ""
 "El directori de sortida LDIF '%s'\n"
 "no existeix. Crear-ne un de nou?"
 
-#: src/expldifdlg.c:190
+#: src/expldifdlg.c:191
 msgid "Create Directory"
 msgstr "Crear directori"
 
-#: src/expldifdlg.c:199
+#: src/expldifdlg.c:200
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
@@ -3225,11 +3251,11 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu LDIF:\n"
 "%s"
 
-#: src/expldifdlg.c:241
+#: src/expldifdlg.c:242
 msgid "Suffix was not supplied"
 msgstr "No s'ha proporcionat un sufixe"
 
-#: src/expldifdlg.c:243
+#: src/expldifdlg.c:244
 msgid ""
 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
 "you wish to proceed without a suffix?"
@@ -3237,19 +3263,19 @@ msgstr ""
 "Es necessari un sufixe si les dades s'han d'usar en un servidor LDAP. Estàs "
 "segur que vols continuar sense un sufixe?"
 
-#: src/expldifdlg.c:261
+#: src/expldifdlg.c:262
 msgid "Error creating LDIF file"
 msgstr "Error creant l'arxiu LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:336
+#: src/expldifdlg.c:337
 msgid "Select LDIF output file"
 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF de sortida"
 
-#: src/expldifdlg.c:400
+#: src/expldifdlg.c:401
 msgid "LDIF Output File"
 msgstr "Arxiu LDIF de sortida"
 
-#: src/expldifdlg.c:431
+#: src/expldifdlg.c:432
 msgid ""
 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
 "to:\n"
@@ -3258,7 +3284,7 @@ msgstr ""
 "L'ID únic de l'agenda és usat per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
 "  uid=102376,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:437
+#: src/expldifdlg.c:438
 msgid ""
 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
 "similar to:\n"
@@ -3267,7 +3293,7 @@ msgstr ""
 "El nom mostrat de l'agenda s'usa per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
 "  cn=Joan Tal,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:443
+#: src/expldifdlg.c:444
 msgid ""
 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
 "formatted similar to:\n"
@@ -3277,11 +3303,11 @@ msgstr ""
 "de l'estil de:\n"
 "  mail=joan.tal@domini.com,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:489
+#: src/expldifdlg.c:490
 msgid "Suffix"
 msgstr "Sufixe"
 
-#: src/expldifdlg.c:499
+#: src/expldifdlg.c:500
 msgid ""
 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
 "entry. Examples include:\n"
@@ -3295,15 +3321,15 @@ msgstr ""
 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
 "  o=Nom d'Organització,c=País\n"
 
-#: src/expldifdlg.c:507
+#: src/expldifdlg.c:508
 msgid "Relative DN"
 msgstr "DN relatiu"
 
-#: src/expldifdlg.c:515
+#: src/expldifdlg.c:516
 msgid "Unique ID"
 msgstr "ID únic"
 
-#: src/expldifdlg.c:523
+#: src/expldifdlg.c:524
 msgid ""
 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
@@ -3317,11 +3343,11 @@ msgstr ""
 "Relatiu\" (o RDN) per crear el DN. Per favor, seleccioneu una de les opcions "
 "de RDN disponibles per usar-la en la creació del DN."
 
-#: src/expldifdlg.c:543
+#: src/expldifdlg.c:544
 msgid "Use DN attribute if present in data"
 msgstr "Useu l'atribut DN si està present en les dades"
 
-#: src/expldifdlg.c:548
+#: src/expldifdlg.c:549
 msgid ""
 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
@@ -3333,11 +3359,11 @@ msgstr ""
 "dades de l'agenda, es pot usar en l'arxiu LDIF exportat. S'usarà el RDN "
 "seleccionat adalt si no es troba l'atribut DN."
 
-#: src/expldifdlg.c:558
+#: src/expldifdlg.c:559
 msgid "Exclude record if no Email Address"
 msgstr "Excloure el registre si no té Adreça de Correu"
 
-#: src/expldifdlg.c:563
+#: src/expldifdlg.c:564
 msgid ""
 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
 "option to ignore these records."
@@ -3345,15 +3371,15 @@ msgstr ""
 "Una agenda pot contenir entrades sense Adreces de Correu. Marqueu aquesta "
 "opció per ignorar aquests registres."
 
-#: src/expldifdlg.c:655
+#: src/expldifdlg.c:656
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
 msgstr "Exportar agenda a un arxiu LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:721
+#: src/expldifdlg.c:722
 msgid "Distinguished Name"
 msgstr "Nom distingit"
 
-#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8190
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8128
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "Exportar a arxiu mbox"
 
@@ -3389,8 +3415,8 @@ msgstr "Seleccioneu l'arxiu d'exportació"
 msgid "Full Name"
 msgstr "Nom complert"
 
-#: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:735
+#: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1022
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:731
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributs"
 
@@ -3608,7 +3634,7 @@ msgstr ""
 "filtrant missatge (%s%s%s)\n"
 "%sfitxer del missatge: %s\n"
 
-#: src/folder.c:1565 src/foldersel.c:403 src/prefs_folder_item.c:300
+#: src/folder.c:1565 src/foldersel.c:403 src/prefs_folder_item.c:306
 msgid "Inbox"
 msgstr "Entrada"
 
@@ -3616,39 +3642,40 @@ msgstr "Entrada"
 msgid "Sent"
 msgstr "Enviat"
 
-#: src/folder.c:1573 src/foldersel.c:411 src/prefs_folder_item.c:303
+#: src/folder.c:1573 src/foldersel.c:411
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:217 src/prefs_folder_item.c:309
 msgid "Queue"
 msgstr "Cua"
 
-#: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:415 src/prefs_folder_item.c:304
+#: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:415 src/prefs_folder_item.c:310
 msgid "Trash"
 msgstr "Paperera"
 
-#: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:419 src/prefs_folder_item.c:302
+#: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:419 src/prefs_folder_item.c:308
 msgid "Drafts"
 msgstr "Esborranys"
 
-#: src/folder.c:2012
+#: src/folder.c:2011
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Processant (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:3257
+#: src/folder.c:3256
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s...\n"
 msgstr "Copiant %s a %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3257
+#: src/folder.c:3256
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Movent %s a %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3565
+#: src/folder.c:3564
 #, c-format
 msgid "Updating cache for %s..."
 msgstr "Actualitzant memòria cauper %s ..."
 
-#: src/folder.c:4428
+#: src/folder.c:4427
 msgid "Processing messages..."
 msgstr "Processant missatges..."
 
@@ -3665,31 +3692,31 @@ msgstr "Un nom de carpeta no pot començar o acabar amb un punt."
 msgid "Select folder"
 msgstr "Seleccionar carpeta"
 
-#: src/foldersel.c:587 src/imap_gtk.c:198 src/mh_gtk.c:146
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
+#: src/foldersel.c:587 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:247 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:95
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NovaCarpeta"
 
-#: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:209 src/imap_gtk.c:215 src/imap_gtk.c:271
-#: src/imap_gtk.c:276 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:263 src/news_gtk.c:314
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:424
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:206
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2058
+#: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
+#: src/imap_gtk.c:272 src/imap_gtk.c:277 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:264
+#: src/news_gtk.c:315 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:255
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:425 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:208
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2042
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "No s'ha pogut incloure '%c' en el nom de la carpeta."
 
-#: src/foldersel.c:610 src/imap_gtk.c:225 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:167
-#: src/mh_gtk.c:273 src/news_gtk.c:321 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:436 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:219
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2065
+#: src/foldersel.c:610 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:168
+#: src/mh_gtk.c:274 src/news_gtk.c:322 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:270
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:437 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:221
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2049
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "La carpeta '%s' ja existeix."
 
-#: src/foldersel.c:617 src/imap_gtk.c:231 src/mh_gtk.c:173
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
+#: src/foldersel.c:617 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:174
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:277 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:126
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s'."
@@ -3706,7 +3733,7 @@ msgstr "Marca tots lo llegit recursi_vament"
 msgid "R_un processing rules"
 msgstr "Exec_utar regles de processament"
 
-#: src/folderview.c:240 src/mainwindow.c:551
+#: src/folderview.c:240 src/mainwindow.c:546
 msgid "_Search folder..."
 msgstr "_Cerca en la carpeta..."
 
@@ -3724,13 +3751,13 @@ msgstr "Enviar _cua..."
 
 #: src/folderview.c:387 src/folderview.c:434
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
-#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6316
+#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:391 src/summaryview.c:6292
 msgid "New"
 msgstr "Nous"
 
 #: src/folderview.c:388 src/folderview.c:435
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
-#: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6318
+#: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:390 src/summaryview.c:6294
 msgid "Unread"
 msgstr "No llegits"
 
@@ -3740,7 +3767,7 @@ msgid "Total"
 msgstr "Total"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:437 src/summaryview.c:445
+#: src/folderview.c:437 src/summaryview.c:446
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
@@ -3756,100 +3783,104 @@ msgstr ""
 "Realment vols marcar tots els missatges en aquesta carpeta i les seves "
 "subcarpetes com a llegits?"
 
-#: src/folderview.c:841 src/summaryview.c:4134
+#: src/folderview.c:841 src/summaryview.c:4128
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
 msgstr "Realment vols marcar tots els correus d'aquesta carpeta com a llegits?"
 
-#: src/folderview.c:845 src/summaryview.c:4133
+#: src/folderview.c:845 src/summaryview.c:4127
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Marcar tot  com a llegit"
 
-#: src/folderview.c:1015 src/imap.c:4638 src/mainwindow.c:5193 src/setup.c:91
+#: src/folderview.c:1007 src/imap.c:4586 src/mainwindow.c:5159 src/setup.c:91
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
 msgstr "Revisant la carpeta %s%c%s..."
 
-#: src/folderview.c:1019 src/imap.c:4643 src/mainwindow.c:5198 src/setup.c:96
+#: src/folderview.c:1011 src/imap.c:4591 src/mainwindow.c:5164 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
 msgstr "Revisant la carpeta %s..."
 
-#: src/folderview.c:1050
+#: src/folderview.c:1042
 msgid "Rebuild folder tree"
 msgstr "Reconstruïr l'arbre de carpetes"
 
-#: src/folderview.c:1051
+#: src/folderview.c:1043
 msgid ""
 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
 msgstr ""
 "Refer l'arbre de directoris esborrarà les memòries cau locals. Vols "
 "continuar?"
 
-#: src/folderview.c:1061
+#: src/folderview.c:1053
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Reconstruint l'arbre de carpetes..."
 
-#: src/folderview.c:1063
+#: src/folderview.c:1055
 msgid "Scanning folder tree..."
 msgstr "Escanejant l'arbre de carpetes..."
 
-#: src/folderview.c:1154
+#: src/folderview.c:1146
 #, c-format
 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut explorar la carpeta %s\n"
 
-#: src/folderview.c:1208
+#: src/folderview.c:1200
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Comprovar missatges nous en totes les carpetes..."
 
-#: src/folderview.c:2124
+#: src/folderview.c:2073
 #, c-format
 msgid "Closing folder %s..."
 msgstr "Tancant la carpeta %s..."
 
-#: src/folderview.c:2219
+#: src/folderview.c:2168
 #, c-format
 msgid "Opening folder %s..."
 msgstr "Obrint la carpeta %s..."
 
-#: src/folderview.c:2237
+#: src/folderview.c:2186
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta."
 
-#: src/folderview.c:2379 src/mainwindow.c:2903 src/mainwindow.c:2907
+#: src/folderview.c:2329 src/mainwindow.c:2889 src/mainwindow.c:2893
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Buidar la paperera"
 
-#: src/folderview.c:2380
+#: src/folderview.c:2330
 msgid "Delete all messages in trash?"
 msgstr "Esborrar tots els missatges de la paperera?"
 
-#: src/folderview.c:2381
-#, fuzzy
-msgid "_Empty trash"
+#: src/folderview.c:2331
+msgid "+_Empty trash"
 msgstr "+Buidar pap_erera"
 
-#: src/folderview.c:2424 src/inc.c:1540 src/toolbar.c:2607
+#: src/folderview.c:2375 src/inc.c:1540 src/toolbar.c:2607
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Avís de desconnexió"
 
-#: src/folderview.c:2425 src/toolbar.c:2608
+#: src/folderview.c:2376 src/toolbar.c:2608
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Estàs treballant sense connexió. Ignorar?"
 
-#: src/folderview.c:2436 src/toolbar.c:2627
+#: src/folderview.c:2387 src/toolbar.c:2627
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Enviar missatge(s) encuats"
 
-#: src/folderview.c:2437 src/toolbar.c:2628
+#: src/folderview.c:2388 src/toolbar.c:2628
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Enviar tots els  missatges encuats?"
 
-#: src/folderview.c:2446 src/toolbar.c:2647
+#: src/folderview.c:2389 src/messageview.c:856 src/messageview.c:873
+#: src/toolbar.c:2629
+msgid "_Send"
+msgstr "_Enviar"
+
+#: src/folderview.c:2397 src/toolbar.c:2647
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats."
 
-#: src/folderview.c:2449 src/main.c:2717 src/toolbar.c:2650
+#: src/folderview.c:2400 src/main.c:2714 src/toolbar.c:2650
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3858,64 +3889,64 @@ msgstr ""
 "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats:\n"
 "%s"
 
-#: src/folderview.c:2524
+#: src/folderview.c:2477
 #, c-format
 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
 msgstr "Realment vols copiar la carpeta '%s' en '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2525
+#: src/folderview.c:2478
 #, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
 msgstr "Realment vols fer la carpeta '%s' sub-carpeta de '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2527
+#: src/folderview.c:2480
 msgid "Copy folder"
 msgstr "Copiar la carpeta"
 
-#: src/folderview.c:2527
+#: src/folderview.c:2480
 msgid "Move folder"
 msgstr "Moure la carpeta"
 
-#: src/folderview.c:2538
+#: src/folderview.c:2491
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s..."
 msgstr "Copiant %s a %s..."
 
-#: src/folderview.c:2538
+#: src/folderview.c:2491
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Movent %s a %s..."
 
-#: src/folderview.c:2572
+#: src/folderview.c:2525
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "La destinació i l'origen són el mateix."
 
-#: src/folderview.c:2575
+#: src/folderview.c:2528
 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
 msgstr "No es pot copiar la carpeta a una de les seves subcarpetes."
 
-#: src/folderview.c:2576
+#: src/folderview.c:2529
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "No es pot moure la carpeta a una de les seves subcarpetes."
 
-#: src/folderview.c:2579
+#: src/folderview.c:2532
 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
 msgstr "No es poden moure carpetes entre bústies diferents."
 
-#: src/folderview.c:2582
+#: src/folderview.c:2535
 msgid "Copy failed!"
 msgstr "Copiar ha fallat!"
 
-#: src/folderview.c:2582
+#: src/folderview.c:2535
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Moure ha fallat!"
 
-#: src/folderview.c:2632
+#: src/folderview.c:2586
 #, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Processant configuració per la carpeta %s"
 
-#: src/folderview.c:3060 src/summaryview.c:4579 src/summaryview.c:4684
+#: src/folderview.c:3014 src/summaryview.c:4568 src/summaryview.c:4666
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr "La carpeta destí només es pot usar per emmaguetzemar subcarpetes."
 
@@ -3965,7 +3996,7 @@ msgstr "desconegut"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "No es pot obtenir la llista de grups."
 
-#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1916 src/summaryview.c:1584
+#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1907 src/summaryview.c:1587
 msgid "Done."
 msgstr "Fet."
 
@@ -4032,9 +4063,10 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Informació del Sistema\n"
 
-#: src/gtk/about.c:168
-#, fuzzy, c-format
+#: src/gtk/about.c:167
+#, c-format
 msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Locale: %s (charset: %s)\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
@@ -4042,9 +4074,10 @@ msgstr ""
 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
 "Sistema Operatiu: %s %s (%s)"
 
-#: src/gtk/about.c:177
-#, fuzzy, c-format
+#: src/gtk/about.c:176
+#, c-format
 msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Locale: %s (charset: %s)\n"
 "Operating System: %s"
 msgstr ""
@@ -4052,9 +4085,10 @@ msgstr ""
 "Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
 "Sistema Operatiu: %s"
 
-#: src/gtk/about.c:186
-#, fuzzy, c-format
+#: src/gtk/about.c:185
+#, c-format
 msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Locale: %s (charset: %s)\n"
 "Operating System: unknown"
 msgstr ""
@@ -4174,52 +4208,59 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #: src/gtk/about.c:567
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program. If not, see "
+"this program. If not, see <"
 msgstr ""
 "Haurieu d'haver rebut una copia de la GNU General Public License juntament "
 "amb aquest programa; en cas contrari,  mireu <"
 
-#: src/gtk/about.c:698 src/main.c:2541
+#: src/gtk/about.c:572
+msgid ""
+">. \n"
+"\n"
+msgstr ""
+">. \n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:698 src/main.c:2538
 msgid "Session statistics\n"
 msgstr "Estadistiques de la sessió\n"
 
-#: src/gtk/about.c:708 src/gtk/about.c:711 src/main.c:2551 src/main.c:2554
+#: src/gtk/about.c:708 src/gtk/about.c:711 src/main.c:2548 src/main.c:2551
 #, c-format
 msgid "Started: %s\n"
 msgstr "Començat: %s\n"
 
-#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2560
+#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2557
 msgid "Incoming traffic\n"
 msgstr "Trànsit d'entrada\n"
 
-#: src/gtk/about.c:721 src/main.c:2563
+#: src/gtk/about.c:721 src/main.c:2560
 #, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
 msgstr "Missatges rebuts: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:728 src/main.c:2569
+#: src/gtk/about.c:728 src/main.c:2566
 msgid "Outgoing traffic\n"
 msgstr "Trànsit de sortida\n"
 
-#: src/gtk/about.c:731 src/main.c:2572
+#: src/gtk/about.c:731 src/main.c:2569
 #, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
 msgstr "Missatges nous/redireccionats: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:736 src/main.c:2576
+#: src/gtk/about.c:736 src/main.c:2573
 #, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
 msgstr "Missatges resposts: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2580
+#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2577
 #, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
 msgstr "Missatges reenviats: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:746 src/main.c:2584
+#: src/gtk/about.c:746 src/main.c:2581
 #, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
 msgstr "Total de missatge sortints: %d\n"
@@ -4262,63 +4303,63 @@ msgstr "Notes de Ve_rsió"
 msgid "_Statistics"
 msgstr "E_stadístiques"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
+#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:360
 msgid "Orange"
 msgstr "Taronja"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
+#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:364
 msgid "Red"
 msgstr "Vermell"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
+#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:368
 msgid "Pink"
 msgstr "Rosa"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
+#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:372
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Blau cel"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
+#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:376
 msgid "Blue"
 msgstr "Blau"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
+#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:380
 msgid "Green"
 msgstr "Verd"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
+#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:384
 msgid "Brown"
 msgstr "Marró"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
+#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:388
 msgid "Grey"
 msgstr "Gris"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
+#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:392
 msgid "Light brown"
 msgstr "Marró clar"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
+#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:396
 msgid "Dark red"
 msgstr "Vermell fosc"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:400
 msgid "Dark pink"
 msgstr "Rosa fosc"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:404
 msgid "Steel blue"
 msgstr "Blau cel"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:408
 msgid "Gold"
 msgstr "Daurat"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:412
 msgid "Bright green"
 msgstr "Verd fort"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:416
 msgid "Magenta"
 msgstr "Magenta"
 
@@ -4361,10 +4402,10 @@ msgstr "No s'han trobat faltes ortogràfiques."
 msgid "Replace unknown word"
 msgstr "Substituïr paraula desconeguda"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1460
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Replace \"%s\" with: "
-msgstr "Substituir per..."
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1459
+#, c-format
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reemplaçar \"%s\" amb: </span>"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
 msgid ""
@@ -4444,26 +4485,17 @@ msgstr ""
 "El corrector ortogràfic no ha pogut canviar al diccionari alternatiu.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1921
-msgid "Failed: no service record found."
-msgstr ""
-
-#: src/gtk/gtkutils.c:1924
-msgid "Failed: network error."
-msgstr ""
-
-#: src/gtk/gtkutils.c:1927
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed: unknown error (%d)."
-msgstr "Error desconegut"
+#: src/gtk/gtkutils.c:1909
+msgid "Failed."
+msgstr "Ha fallat."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1997
+#: src/gtk/gtkutils.c:1972
 msgid "Configuring..."
 msgstr "Configurant..."
 
 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1259
-#: src/prefs_matcher.c:2165 src/prefs_summaries.c:435
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:443
+#: src/prefs_matcher.c:2174 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
+#: src/summaryview.c:444
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
@@ -4472,8 +4504,8 @@ msgid "Date:"
 msgstr "Data:"
 
 #: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1256
-#: src/prefs_matcher.c:2162 src/prefs_summaries.c:437
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:441
+#: src/prefs_matcher.c:2171 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
+#: src/summaryview.c:442
 msgid "From"
 msgstr "Des de"
 
@@ -4494,14 +4526,13 @@ msgid "Reply-To"
 msgstr "Respondre-A"
 
 #: src/gtk/headers.h:13 src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:140
-#: src/prefs_filtering_action.c:1257 src/prefs_matcher.c:2163
-#: src/prefs_summaries.c:438 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/prefs_filtering_action.c:1257 src/prefs_matcher.c:2172
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:443
 msgid "To"
 msgstr "Per a"
 
 #: src/gtk/headers.h:14 src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:149
-#: src/prefs_filtering_action.c:1258 src/prefs_matcher.c:2164
+#: src/prefs_filtering_action.c:1258 src/prefs_matcher.c:2173
 #: src/quote_fmt.c:58
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
@@ -4511,7 +4542,7 @@ msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
 #: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1260
-#: src/prefs_matcher.c:2166 src/quote_fmt.c:61
+#: src/prefs_matcher.c:2175 src/quote_fmt.c:61
 msgid "Message-ID"
 msgstr "ID-Missatge"
 
@@ -4524,7 +4555,7 @@ msgid "In-Reply-To"
 msgstr "En-Resposta-A"
 
 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1262
-#: src/prefs_matcher.c:2168 src/quote_fmt.c:60
+#: src/prefs_matcher.c:2177 src/quote_fmt.c:60
 msgid "References"
 msgstr "Referències"
 
@@ -4533,17 +4564,17 @@ msgid "References:"
 msgstr "Referències:"
 
 #: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1255
-#: src/prefs_matcher.c:2161 src/prefs_summaries.c:439
-#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:440
+#: src/prefs_matcher.c:2170 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
+#: src/summaryview.c:441
 msgid "Subject"
 msgstr "Assumpte"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:703
+#: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702
 #: src/summary_search.c:440
 msgid "Subject:"
 msgstr "Assumpte:"
 
-#: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:432
+#: src/gtk/headers.h:20
 msgid "Comments"
 msgstr "Comentaris"
 
@@ -4555,7 +4586,7 @@ msgstr "Comentaris:"
 msgid "Keywords"
 msgstr "Paraules Clau"
 
-#: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:705
+#: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704
 msgid "Keywords:"
 msgstr "Paraules Clau:"
 
@@ -4632,7 +4663,7 @@ msgid "Received:"
 msgstr "Rebut:"
 
 #: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1261
-#: src/prefs_matcher.c:2167 src/quote_fmt.c:59
+#: src/prefs_matcher.c:2176 src/quote_fmt.c:59
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Grups de notícies"
 
@@ -4657,8 +4688,8 @@ msgid "Seen:"
 msgstr "Vist:"
 
 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summaries.c:443
-#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2805
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
+#: src/summaryview.c:2801
 msgid "Status"
 msgstr "Estat"
 
@@ -4730,7 +4761,7 @@ msgstr "Procedència"
 msgid "Precedence:"
 msgstr "Procedència:"
 
-#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1071
+#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1072
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizació"
 
@@ -4947,9 +4978,9 @@ msgid "Icon Legend"
 msgstr "Text de la Icona"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:140
-#, fuzzy
 msgid ""
-"The following icons are used to show the status of messages and folders:"
+"<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
+"messages and folders:</span>"
 msgstr ""
 "<span weight=\"bold\">Les icones següents s'usen per mostrar l'estat de "
 "missatges i carpetes:</span>"
@@ -4987,22 +5018,16 @@ msgid "Clear _Log"
 msgstr "Netejar _Log"
 
 #: src/gtk/menu.c:137
-#, fuzzy
-msgid "Warning:"
-msgstr "Avís"
-
-#: src/gtk/menu.c:138
-#, fuzzy
 msgid ""
-"This URL was too long for displaying and\n"
+"<span><b>Warning:</b> This URL was too long for displaying and\n"
 "has been truncated for safety. This message could be\n"
-"corrupted, malformed or part of some DoS attempt."
+"corrupted, malformed or part of some DoS attempt.</span>"
 msgstr ""
 "<span><b>Advertència:</b> Aquesta URL és massa llarg per mostrar i\n"
 "s'ha truncat per seguretat. Aquest missatge podria estar danyat,\n"
 "mal format o potser es part d'algun intent de DoS.</span>"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:163 src/gtk/pluginwindow.c:168
+#: src/gtk/pluginwindow.c:164 src/gtk/pluginwindow.c:169
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5012,19 +5037,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Versió: "
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:166
+#: src/gtk/pluginwindow.c:167
 msgid "Error: "
 msgstr "Error: "
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:167
+#: src/gtk/pluginwindow.c:168
 msgid "Plugin is not functional."
 msgstr "El mòdul no està operatiu"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:200
+#: src/gtk/pluginwindow.c:201
 msgid "Select the Plugins to load"
 msgstr "Seleccionar els mòduls a carregar"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:215
+#: src/gtk/pluginwindow.c:216
 #, c-format
 msgid ""
 "The following error occurred while loading %s:\n"
@@ -5035,7 +5060,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:303 src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:790
+#: src/gtk/pluginwindow.c:304 src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:790
 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:256
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:90
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:229
@@ -5046,7 +5071,7 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:181
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:136
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:545
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:412
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:397
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:399
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:414
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:433
@@ -5055,56 +5080,58 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:487
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:505
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:523
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:614 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
-#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:80
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:647
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:749 src/prefs_toolbar.c:944
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:569 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
+#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:79
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:680 src/prefs_toolbar.c:944
 msgid "Plugins"
 msgstr "Connectors"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:336
+#: src/gtk/pluginwindow.c:337
 msgid "Load..."
 msgstr "Carregar..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:337
+#: src/gtk/pluginwindow.c:338
 msgid "Unload"
 msgstr "Descarregar"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:350 src/prefs_summaries.c:222
+#: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:221
 msgid "Description"
 msgstr "Descripció"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:374
-#, fuzzy, c-format
-msgid "For more information about plugins see the %sClaws Mail website%s."
+#, c-format
+msgid ""
+"For more information about plugins see the <a href=\"%s\"><span underline="
+"\"none\">Claws Mail website</span></a>."
 msgstr ""
 "Per obtenir més informació sobre els connectors veure el <a href=\"%s"
 "\"><span underline=\"none\">lloc web de Claws Mail</span></a>."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:415
+#: src/gtk/pluginwindow.c:414
 msgid "Click here to load one or more plugins"
 msgstr "Pulsa aquí per carregar un o més mòduls"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:418
+#: src/gtk/pluginwindow.c:417
 msgid "Unload the selected plugin"
 msgstr "Descarregar el mòdul seleccionat"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:483
+#: src/gtk/pluginwindow.c:482
 msgid "Loaded plugins"
 msgstr "Connectors carregats"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:639
+#: src/gtk/prefswindow.c:674
 msgid "Page Index"
 msgstr "Pàgina índex"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:841
+#: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:831
 msgid "_Hide"
 msgstr "Ocu_ltar"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:685
-#: src/prefs_account.c:3235 src/prefs_account.c:3253 src/prefs_account.c:3271
-#: src/prefs_account.c:3289 src/prefs_account.c:3307 src/prefs_account.c:3325
-#: src/prefs_account.c:3344 src/prefs_account.c:3436
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:663
+#: src/prefs_account.c:3233 src/prefs_account.c:3251 src/prefs_account.c:3269
+#: src/prefs_account.c:3287 src/prefs_account.c:3305 src/prefs_account.c:3323
+#: src/prefs_account.c:3342 src/prefs_account.c:3434
 #: src/prefs_filtering_action.c:1421 src/prefs_filtering.c:397
 #: src/prefs_filtering.c:1875
 msgid "Account"
@@ -5514,15 +5541,15 @@ msgid "Tags:"
 msgstr "Etiquetes:"
 
 #: src/headerview.c:193 src/plugins/notification/notification_popup.c:316
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:623
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:845 src/summaryview.c:3363
-#: src/summaryview.c:3381 src/summaryview.c:3402
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:621
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:851 src/summaryview.c:3361
+#: src/summaryview.c:3379 src/summaryview.c:3400
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Sense remitent)"
 
 #: src/headerview.c:208 src/plugins/notification/notification_popup.c:318
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:627
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:848 src/summaryview.c:3414
+#: src/plugins/notification/notification_popup.c:625
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:854 src/summaryview.c:3413
 #: src/summaryview.c:3417
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Sense assumpte)"
@@ -5531,9 +5558,8 @@ msgstr "(Sense assumpte)"
 msgid "Error:"
 msgstr "Error:"
 
-#: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2558
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:301
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:699
+#: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2545
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:698
 msgid "Filename:"
 msgstr "Nomb d'arxiu:"
 
@@ -5545,221 +5571,229 @@ msgstr "Tamany d'arxiu:"
 msgid "Load Image"
 msgstr "Carregar imatge"
 
-#: src/imap.c:583
+#: src/imap.c:582
 msgid "IMAP4 connection broken\n"
 msgstr "Connexió IMAP4 trencada\n"
 
-#: src/imap.c:622 src/imap.c:625 src/imap.c:628 src/imap.c:631 src/imap.c:634
-#: src/imap.c:638 src/imap.c:641 src/imap.c:644 src/imap.c:647 src/imap.c:651
-#: src/imap.c:654 src/imap.c:657 src/imap.c:660 src/imap.c:663 src/imap.c:666
-#: src/imap.c:669 src/imap.c:672 src/imap.c:675 src/imap.c:678 src/imap.c:681
-#: src/imap.c:684 src/imap.c:687 src/imap.c:690 src/imap.c:693 src/imap.c:696
-#: src/imap.c:699 src/imap.c:702 src/imap.c:705 src/imap.c:708 src/imap.c:711
-#: src/imap.c:714 src/imap.c:717 src/imap.c:720 src/imap.c:723 src/imap.c:726
-#: src/imap.c:729 src/imap.c:732 src/imap.c:735 src/imap.c:738 src/imap.c:741
-#: src/imap.c:745 src/imap.c:749
-#, fuzzy, c-format
-msgid "IMAP error on %s:"
-msgstr "Error IMAP a %s: estat incorrecte\n"
-
-#: src/imap.c:622
-#, fuzzy
-msgid "authenticated"
-msgstr "Autentificació"
+#: src/imap.c:621
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: autentificada\n"
 
-#: src/imap.c:625
-#, fuzzy
-msgid "not authenticated"
-msgstr "Sense autentificació"
+#: src/imap.c:624
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: no autenticada\n"
 
-#: src/imap.c:628
-msgid "bad state"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:627
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: estat incorrecte\n"
 
-#: src/imap.c:631
-#, fuzzy
-msgid "stream error"
-msgstr "Error intern"
+#: src/imap.c:630
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de fluxe\n"
 
-#: src/imap.c:634
-#, fuzzy
-msgid "parse error (very probably non-RFC compliance from the server)"
+#: src/imap.c:633
+#, c-format
+msgid ""
+"IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the "
+"server)\n"
 msgstr ""
 "Error IMAP a %s: error interpretant (molt probablement el servidor "
 "incompleix la norma RFC)\n"
 
-#: src/imap.c:638
-#, fuzzy
-msgid "connection refused"
-msgstr "Connexió fallida"
+#: src/imap.c:637
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: connexió rebutjada\n"
 
-#: src/imap.c:641
-#, fuzzy
-msgid "memory error"
-msgstr "Error intern"
+#: src/imap.c:640
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de memòria\n"
 
-#: src/imap.c:644
-#, fuzzy
-msgid "fatal error"
-msgstr "Error intern"
+#: src/imap.c:643
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error fatal\n"
 
-#: src/imap.c:647
-#, fuzzy
-msgid "protocol error (very probably non-RFC compliance from the server)"
+#: src/imap.c:646
+#, c-format
+msgid ""
+"IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the "
+"server)\n"
 msgstr ""
 "Error IMAP a %s: error de protocol (molt probablement el servidor incompleix "
 "la norma RFC)\n"
 
-#: src/imap.c:651
-#, fuzzy
-msgid "connection not accepted"
+#: src/imap.c:650
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
 msgstr "Error IMAP a %s: connexió no acceptada\n"
 
-#: src/imap.c:654
-msgid "APPEND error"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:653
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error a APEND\n"
 
-#: src/imap.c:657
-msgid "NOOP error"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:656
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error a NOOP\n"
 
-#: src/imap.c:660
-msgid "LOGOUT error"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:659
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de LOGOUT\n"
 
-#: src/imap.c:663
-#, fuzzy
-msgid "CAPABILITY error"
+#: src/imap.c:662
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
 msgstr "Error IMAP a %s: error de CAPABILITY\n"
 
-#: src/imap.c:666
-#, fuzzy
-msgid "CHECK error"
-msgstr "Error"
+#: src/imap.c:665
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de CHECK\n"
 
-#: src/imap.c:669
-#, fuzzy
-msgid "CLOSE error"
-msgstr "Error"
+#: src/imap.c:668
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de CLOSE\n"
 
-#: src/imap.c:672
-msgid "EXPUNGE error"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:671
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error d'EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:675
-msgid "COPY error"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:674
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de COPY\n"
 
-#: src/imap.c:678
-msgid "UID COPY error"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:677
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de UID COPY\n"
 
-#: src/imap.c:681
-msgid "CREATE error"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:680
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de CREATE\n"
 
-#: src/imap.c:684
-msgid "DELETE error"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:683
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de DELETE\n"
 
-#: src/imap.c:687
-msgid "EXAMINE error"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:686
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error d'EXAMINE\n"
 
-#: src/imap.c:690
-#, fuzzy
-msgid "FETCH error"
-msgstr "Error"
+#: src/imap.c:689
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de FETCH\n"
 
-#: src/imap.c:693
-#, fuzzy
-msgid "UID FETCH error"
+#: src/imap.c:692
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
 msgstr "Error IMAP a %s: error d'UID FETCH\n"
 
-#: src/imap.c:696
-#, fuzzy
-msgid "LIST error"
-msgstr "Error de socket."
+#: src/imap.c:695
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de LIST\n"
 
-#: src/imap.c:699
-msgid "LOGIN error"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:698
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de LOGIN\n"
 
-#: src/imap.c:702
-#, fuzzy
-msgid "LSUB error"
-msgstr "Error desconegut"
+#: src/imap.c:701
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de LSUB\n"
 
-#: src/imap.c:705
-msgid "RENAME error"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:704
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de RENAME\n"
 
-#: src/imap.c:708
-msgid "SEARCH error"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:707
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de SEARCH\n"
 
-#: src/imap.c:711
-#, fuzzy
-msgid "UID SEARCH error"
+#: src/imap.c:710
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
 msgstr "Error IMAP a %s: error d'UID SEARCH\n"
 
-#: src/imap.c:714
-msgid "SELECT error"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:713
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de SELECT\n"
 
-#: src/imap.c:717
-msgid "STATUS error"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:716
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de STATUS\n"
 
-#: src/imap.c:720
-#, fuzzy
-msgid "STORE error"
-msgstr "Error"
+#: src/imap.c:719
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de SEARCH\n"
 
-#: src/imap.c:723
-#, fuzzy
-msgid "UID STORE error"
+#: src/imap.c:722
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: UID STORE error\n"
 msgstr "Error IMAP a %s: error d'UID STORE\n"
 
-#: src/imap.c:726
-#, fuzzy
-msgid "SUBSCRIBE error"
+#: src/imap.c:725
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: SUBSCRIBE error\n"
 msgstr "Error IMAP a %s: error de SUBSCRIBE\n"
 
-#: src/imap.c:729
-#, fuzzy
-msgid "UNSUBSCRIBE error"
+#: src/imap.c:728
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: UNSUBSCRIBE error\n"
 msgstr "Error IMAP a %s: Error d'UNSUBSCRIBE\n"
 
-#: src/imap.c:732
-msgid "STARTTLS error"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:731
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de STARTTLS\n"
 
-#: src/imap.c:735
-msgid "INVAL error"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:734
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error d'INVAL\n"
 
-#: src/imap.c:738
-#, fuzzy
-msgid "EXTENSION error"
+#: src/imap.c:737
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: EXTENSION error\n"
 msgstr "Error IMAP a %s: error d'EXTENSION\n"
 
-#: src/imap.c:741
-#, fuzzy
-msgid "SASL error"
-msgstr "Error de socket."
+#: src/imap.c:740
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: SASL error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de SASL\n"
 
-#: src/imap.c:745
-#, fuzzy
-msgid "SSL error"
-msgstr "Error de socket."
+#: src/imap.c:744
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: SSL error\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error de SSL\n"
 
-#: src/imap.c:749
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unknown error [%d]"
-msgstr "Error desconegut"
+#: src/imap.c:748
+#, c-format
+msgid "IMAP error on %s: Unknown error [%d]\n"
+msgstr "Error IMAP a %s: error desconegut [%d]\n"
 
-#: src/imap.c:953
+#: src/imap.c:940
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5771,7 +5805,7 @@ msgstr ""
 "Els logins CRAM-MD5 només funcionen si libetpan ha estat compilat amb suport "
 "SASL i el mòdul CRAM-MD5 SASL està instal·lat."
 
-#: src/imap.c:959
+#: src/imap.c:946
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5783,7 +5817,7 @@ msgstr ""
 "Els logins DIGEST-MD5 només funcionen si libetpan ha estat compilat amb "
 "suport SASL i el mòdul DIGEST-MD5 SASL està instal·lat."
 
-#: src/imap.c:965
+#: src/imap.c:952
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5795,49 +5829,36 @@ msgstr ""
 "Les connexions de SCRAM-SHA-1 nomès funcionen si libetpan s'ha compilat amb "
 "suport SCRAM SASL i el connector està instal·lat."
 
-#: src/imap.c:971
-#, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"PLAIN logins only work if libetpan has been compiled with SASL support and "
-"the PLAIN SASL plugin is installed."
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Els logins CRAM-MD5 només funcionen si libetpan ha estat compilat amb suport "
-"SASL i el mòdul CRAM-MD5 SASL està instal·lat."
-
-#: src/imap.c:978
+#: src/imap.c:959
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
 msgstr "Ha fallat la connexió amb %s: login refusat.%s"
 
-#: src/imap.c:982
+#: src/imap.c:963
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
 msgstr "Ha fallat la connexió a %s: login %s refusat.\n"
 
-#: src/imap.c:1000
+#: src/imap.c:981
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
 msgstr "Connexió amb %s fallida"
 
-#: src/imap.c:1007 src/imap.c:1010
+#: src/imap.c:988 src/imap.c:991
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "La connexió IMAP4 amb %s s'ha desconnectat. Reconnectant...\n"
 
-#: src/imap.c:1040 src/imap.c:3685 src/imap.c:4344 src/imap.c:4441
-#: src/imap.c:4619 src/imap.c:5431
+#: src/imap.c:1021 src/imap.c:3631 src/imap.c:4290 src/imap.c:4387
+#: src/imap.c:4567 src/imap.c:5376
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr "Claws Mail necessita accés a xarxa per accedir al servidor IMAP."
 
-#: src/imap.c:1149 src/inc.c:818 src/news.c:388 src/send_message.c:282
+#: src/imap.c:1130 src/inc.c:818 src/news.c:387 src/send_message.c:278
 msgid "Insecure connection"
 msgstr "Connexió no segura"
 
-#: src/imap.c:1150 src/inc.c:819 src/news.c:389 src/send_message.c:283
+#: src/imap.c:1131 src/inc.c:819 src/news.c:388 src/send_message.c:279
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
 "available in this build of Claws Mail. \n"
@@ -5850,104 +5871,109 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vols seguir connectant a aquest servidor? La comunicació pot no ser segura."
 
-#: src/imap.c:1156 src/inc.c:825 src/news.c:395 src/send_message.c:289
+#: src/imap.c:1137 src/inc.c:825 src/news.c:394 src/send_message.c:285
 msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "Con_tinuar connectant"
 
-#: src/imap.c:1166
+#: src/imap.c:1147
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to IMAP4 server: %s:%d..."
 msgstr "Compte: '%s': Connectant al servidor IMAP4: %s:%d ..."
 
-#: src/imap.c:1214
+#: src/imap.c:1195
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
 msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor IMAP4: %s:%d"
 
-#: src/imap.c:1217
+#: src/imap.c:1198
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor IMAP4: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1250 src/imap.c:4106
+#: src/imap.c:1231 src/imap.c:4052
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "No s'ha pogut iniciar la sessió TLS.\n"
 
-#: src/imap.c:1318
+#: src/imap.c:1294
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s.\n"
 msgstr "No s'ha pogut realitzar el login al servidor IMAP %s.\n"
 
-#: src/imap.c:1321
+#: src/imap.c:1297
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
 msgstr "No s'ha pogut realitzar el login al servidor IMAP %s."
 
-#: src/imap.c:1748
+#: src/imap.c:1715
 msgid "Adding messages..."
 msgstr "Afegint missatges..."
 
-#: src/imap.c:1953 src/mh.c:529
+#: src/imap.c:1920 src/mh.c:532
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Copiant missatges..."
 
-#: src/imap.c:2546
+#: src/imap.c:2504
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "no s'han pogut establir els flags esborrats\n"
 
-#: src/imap.c:2553 src/imap.c:5061
+#: src/imap.c:2511 src/imap.c:5006
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "no s'ha pogut ampliar\n"
 
-#: src/imap.c:2904
+#: src/imap.c:2862
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
 msgstr "Buscant carpetes no subscrites a %s..."
 
-#: src/imap.c:2907
+#: src/imap.c:2865
 #, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
 msgstr "Buscant subcarpetes de %s..."
 
-#: src/imap.c:3225
+#: src/imap.c:3171
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear la bústia: LIST ha fallat\n"
 
-#: src/imap.c:3240
+#: src/imap.c:3186
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear la bústia\n"
 
-#: src/imap.c:3371
+#: src/imap.c:3277
+msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
+msgstr ""
+"El nou nom de la carpeta no ha de contenir el separador de l'espai de noms"
+
+#: src/imap.c:3317
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut reanomenar la bústia: %s a %s\n"
 
-#: src/imap.c:3484
+#: src/imap.c:3430
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "no s'ha pogut esborrar la bústia\n"
 
-#: src/imap.c:3763
+#: src/imap.c:3709
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "LIST fallida\n"
 
-#: src/imap.c:3848
+#: src/imap.c:3794
 msgid "Flagging messages..."
 msgstr "Marcant missatges..."
 
-#: src/imap.c:3951
+#: src/imap.c:3897
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut seleccionar la carpeta: %s\n"
 
-#: src/imap.c:4103
+#: src/imap.c:4049
 msgid "Server requires TLS to log in.\n"
 msgstr "El servidor requereix TLS per accedir-hi.\n"
 
-#: src/imap.c:4113
+#: src/imap.c:4059
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "No es poden refrescar les capacitats.\n"
 
-#: src/imap.c:4118
+#: src/imap.c:4064
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires TLS, but Claws Mail has been "
@@ -5956,20 +5982,20 @@ msgstr ""
 "La connexió a %s ha fallat: el servidor requereix TLS, però s'ha compilat "
 "Claws Mail sense sense suport TLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4126
+#: src/imap.c:4072
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Els accessos al servidors estan deshabilitats.\n"
 
-#: src/imap.c:4349
+#: src/imap.c:4295
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Rebent missatge..."
 
-#: src/imap.c:5054
+#: src/imap.c:4999
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "no s'han pogut establir els flags esborrats: %d\n"
 
-#: src/imap.c:6089
+#: src/imap.c:6032
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
@@ -6021,7 +6047,7 @@ msgstr "S_ubscripcions"
 msgid "_Subscribe..."
 msgstr "_Subscriure's..."
 
-#: src/imap_gtk.c:78 src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:168
+#: src/imap_gtk.c:78 src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:167
 msgid "_Unsubscribe..."
 msgstr "Des_ubscriure's..."
 
@@ -6042,7 +6068,7 @@ msgstr "R_econstruïr l'arbre de carpetes"
 msgid "Show only subscribed _folders"
 msgstr "Mostrar només les _carpetes subscrites"
 
-#: src/imap_gtk.c:195
+#: src/imap_gtk.c:196
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
@@ -6052,26 +6078,26 @@ msgstr ""
 "(si vols crear una carpeta per emmagatzemar només subcarpetes\n"
 "i no correus, afegiu `/' al nom de la carpeta)"
 
-#: src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
+#: src/imap_gtk.c:200 src/mh_gtk.c:148
 msgid "Inherit properties from parent folder"
 msgstr "Propietats heredades de la carpeta mare"
 
-#: src/imap_gtk.c:260 src/mh_gtk.c:253 src/news_gtk.c:305
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:413 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:199
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2050
+#: src/imap_gtk.c:261 src/mh_gtk.c:254 src/news_gtk.c:306
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:414 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:201
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2034
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Introdueixi el nou nom per a '%s':"
 
-#: src/imap_gtk.c:262 src/mh_gtk.c:255 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:414
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:200
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2051
+#: src/imap_gtk.c:263 src/mh_gtk.c:256 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:415
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:202
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2035
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Reanomenar carpeta"
 
-#: src/imap_gtk.c:291 src/mh_gtk.c:281 src/news_gtk.c:327
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:444 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:226
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2071
+#: src/imap_gtk.c:292 src/mh_gtk.c:282 src/news_gtk.c:328
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:445 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:228
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2055
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -6079,7 +6105,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut reanomenar la carpeta.\n"
 "El nou nom no està permès."
 
-#: src/imap_gtk.c:359 src/mh_gtk.c:202 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:152
+#: src/imap_gtk.c:360 src/mh_gtk.c:203 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:154
 #, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
@@ -6092,45 +6118,44 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vols eliminar-los definitivament?"
 
-#: src/imap_gtk.c:380 src/news_gtk.c:280 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:349
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:173
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2004
+#: src/imap_gtk.c:381 src/news_gtk.c:281 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:350
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:175
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1988
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "No es pot esborrar la carpeta '%s'."
 
-#: src/imap_gtk.c:506
+#: src/imap_gtk.c:507
 #, c-format
 msgid "Do you want to search for unsubscribed subfolders of '%s'?"
 msgstr "Realment vols buscar carpetes no subscrites de '%s'?"
 
-#: src/imap_gtk.c:509
+#: src/imap_gtk.c:510
 msgid "Search recursively"
 msgstr "Cercar recursivament"
 
-#: src/imap_gtk.c:514 src/imap_gtk.c:573
+#: src/imap_gtk.c:515 src/imap_gtk.c:574
 msgid "Subscriptions"
 msgstr "Subscripcions"
 
-#: src/imap_gtk.c:515
-#, fuzzy
-msgid "_Search"
+#: src/imap_gtk.c:516
+msgid "+_Search"
 msgstr "+_Cercar"
 
-#: src/imap_gtk.c:525
+#: src/imap_gtk.c:526
 #, c-format
 msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
 msgstr "Escolliu una subcarpeta de %s per subscriure a: "
 
-#: src/imap_gtk.c:536 src/mainwindow.c:679
+#: src/imap_gtk.c:537 src/mainwindow.c:674
 msgid "Subscribe"
 msgstr "Subscriure's"
 
-#: src/imap_gtk.c:538 src/imap_gtk.c:540
+#: src/imap_gtk.c:539 src/imap_gtk.c:541
 msgid "All of them"
 msgstr "Tots"
 
-#: src/imap_gtk.c:556
+#: src/imap_gtk.c:557
 msgid ""
 "This folder is already subscribed and has no unsubscribed subfolders.\n"
 "\n"
@@ -6142,32 +6167,31 @@ msgstr ""
 "Si hi ha noves carpetes, creades i no subscrites d'un altre client, useu "
 "\"Comprovar per noves carpetes\" a la carpeta arrel de la bústia."
 
-#: src/imap_gtk.c:565
+#: src/imap_gtk.c:566
 #, c-format
 msgid "Do you want to %s the '%s' folder?"
 msgstr "Vols %s la carpeta '%s'?"
 
-#: src/imap_gtk.c:566
+#: src/imap_gtk.c:567
 msgid "subscribe"
 msgstr "Subscriure's"
 
-#: src/imap_gtk.c:566
+#: src/imap_gtk.c:567
 msgid "unsubscribe"
 msgstr "desubscriure's"
 
-#: src/imap_gtk.c:568 src/prefs_folder_item.c:1428 src/prefs_folder_item.c:1456
-#: src/prefs_folder_item.c:1484
+#: src/imap_gtk.c:569 src/prefs_folder_item.c:1440
+#: src/prefs_folder_item.c:1468 src/prefs_folder_item.c:1496
 msgid "Apply to subfolders"
 msgstr "Aplicar a les subcarpetes"
 
-#: src/imap_gtk.c:574
-#, fuzzy
-msgid "_Subscribe"
+#: src/imap_gtk.c:575
+msgid "+_Subscribe"
 msgstr "+_Subscriure's"
 
-#: src/imap_gtk.c:575 src/news_gtk.c:267
-msgid "_Unsubscribe"
-msgstr "/Des_ubscriure's"
+#: src/imap_gtk.c:575
+msgid "+_Unsubscribe"
+msgstr "+_Des_ubscriure's"
 
 #: src/import.c:113 src/import.c:207
 msgid "Import mbox file"
@@ -6201,35 +6225,35 @@ msgstr "No es pot trobar la carpeta de destinació."
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Seleccionar arxiu a importar"
 
-#: src/importldif.c:185
+#: src/importldif.c:186
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda i l'arxiu a importar."
 
-#: src/importldif.c:188
+#: src/importldif.c:189
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr "Seleccioneu i renombreu els camps LDIF a importar."
 
-#: src/importldif.c:191
+#: src/importldif.c:192
 msgid "File imported."
 msgstr "Arxiu importat."
 
-#: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:122 src/importpine.c:121
+#: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:123 src/importpine.c:122
 msgid "Please select a file."
 msgstr "Seleccioneu un arxiu."
 
-#: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:127 src/importpine.c:126
+#: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:128 src/importpine.c:127
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgstr "Heu de proporcionar un nom d'agenda d'adreces."
 
-#: src/importldif.c:496
+#: src/importldif.c:497
 msgid "LDIF file imported successfully."
 msgstr "Arxiu LDIF importat amb èxit."
 
-#: src/importldif.c:581
+#: src/importldif.c:582
 msgid "Select LDIF File"
 msgstr "Seleccionar arxiu LDIF"
 
-#: src/importldif.c:667
+#: src/importldif.c:668
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
@@ -6237,43 +6261,43 @@ msgstr ""
 "Especifiqueu el nom per a l'agenda que serà creada a partir de les dades de "
 "l'arxiu LDIF."
 
-#: src/importldif.c:672
+#: src/importldif.c:673
 msgid "File Name"
 msgstr "Nom de l'arxiu"
 
-#: src/importldif.c:682
+#: src/importldif.c:683
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
 msgstr "L'especificació completa de l'arxiu LDIF a importar."
 
-#: src/importldif.c:689
+#: src/importldif.c:690
 msgid "Select the LDIF file to import."
 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF a importar."
 
-#: src/importldif.c:725
+#: src/importldif.c:726
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:438
+#: src/importldif.c:727 src/summaryview.c:439
 msgid "S"
 msgstr "E"
 
-#: src/importldif.c:727
+#: src/importldif.c:728
 msgid "LDIF Field Name"
 msgstr "Nom del camp LDIF"
 
-#: src/importldif.c:728
+#: src/importldif.c:729
 msgid "Attribute Name"
 msgstr "Nom de l'atributo"
 
-#: src/importldif.c:783
+#: src/importldif.c:784
 msgid "LDIF Field"
 msgstr "Camp LDIF"
 
-#: src/importldif.c:795
+#: src/importldif.c:796
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atribut"
 
-#: src/importldif.c:807
+#: src/importldif.c:808
 msgid ""
 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
@@ -6291,117 +6315,117 @@ msgstr ""
 "la llista. Doble click a qualsevol part de la fila i també serà seleccionat "
 "el camp per importar."
 
-#: src/importldif.c:822
+#: src/importldif.c:823
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
 msgstr "El camp LDIF pot reanomenar-se al nom de l'atribut d'usuari."
 
-#: src/importldif.c:827
+#: src/importldif.c:828
 msgid "Select for Import"
 msgstr "Seleccionar per importar"
 
-#: src/importldif.c:832
+#: src/importldif.c:833
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
 msgstr "Seleccionar el camp LDIF per a importar-lo a l'agenda."
 
-#: src/importldif.c:834
+#: src/importldif.c:835
 msgid " Modify "
 msgstr " Modificar "
 
-#: src/importldif.c:839
+#: src/importldif.c:840
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
 msgstr ""
 "Aquest botó actualitzarà la llista superior amb les dades proporcionades."
 
-#: src/importldif.c:911
+#: src/importldif.c:912
 msgid "Records Imported:"
 msgstr "Registres importats :"
 
-#: src/importldif.c:943
+#: src/importldif.c:944
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Importar arxiu LDIF a l'agenda"
 
-#: src/importldif.c:980
+#: src/importldif.c:981
 msgid "Proceed"
 msgstr "Procedir"
 
-#: src/importmutt.c:141
+#: src/importmutt.c:142
 msgid "Error importing MUTT file."
 msgstr "Error important l'arxiu de MUTT."
 
-#: src/importmutt.c:156
+#: src/importmutt.c:157
 msgid "Select MUTT File"
 msgstr "Seleccioneu l'arxiu MUTT"
 
-#: src/importmutt.c:203
+#: src/importmutt.c:204
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
 msgstr "Importar arxiu MUTT a l'agenda"
 
-#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
+#: src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
 msgid "Please select a file to import."
 msgstr "Seleccioneu l'arxiu a importar."
 
-#: src/importpine.c:140
+#: src/importpine.c:141
 msgid "Error importing Pine file."
 msgstr "Error important l'arxiu de Pine."
 
-#: src/importpine.c:155
+#: src/importpine.c:156
 msgid "Select Pine File"
 msgstr "Seleccionar arxiu Pine"
 
-#: src/importpine.c:202
+#: src/importpine.c:203
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Importar arxiu Pine a l'agenda"
 
-#: src/inc.c:187 src/inc.c:296 src/inc.c:323
+#: src/inc.c:186 src/inc.c:295 src/inc.c:322
 msgid "Claws Mail needs network access in order to get mails."
 msgstr "Claws Mail necessita xarxa per descarregar els correus."
 
-#: src/inc.c:345
+#: src/inc.c:344
 #, c-format
 msgid "%s failed\n"
 msgstr "%s fallida\n"
 
-#: src/inc.c:418
+#: src/inc.c:417
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Obtenint nous missatges"
 
-#: src/inc.c:479
+#: src/inc.c:478
 msgid "Standby"
 msgstr "En espera"
 
-#: src/inc.c:622 src/inc.c:676
+#: src/inc.c:621 src/inc.c:675
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Cancellat"
 
-#: src/inc.c:633
+#: src/inc.c:632
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Recuperant"
 
-#: src/inc.c:642
+#: src/inc.c:641
 #, c-format
 msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
 msgstr[0] "Fet (%d missatge (%s) rebut)"
 msgstr[1] "Fet (%d missatge(s) (%s) rebut(s))"
 
-#: src/inc.c:648
+#: src/inc.c:647
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Fet (no hi ha missatges nous)"
 
-#: src/inc.c:653
+#: src/inc.c:652
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Connexió fallida"
 
-#: src/inc.c:656 src/plugins/managesieve/managesieve.c:890
+#: src/inc.c:655 src/plugins/managesieve/managesieve.c:743
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Authorizació fallida"
 
-#: src/inc.c:663 src/prefs_matcher.c:398 src/prefs_summaries.c:446
-#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:2801 src/summaryview.c:6342
+#: src/inc.c:662 src/prefs_matcher.c:396 src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/summaryview.c:2797 src/summaryview.c:6318
 msgid "Locked"
 msgstr "Bloquejat"
 
-#: src/inc.c:673 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:377
+#: src/inc.c:672 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:378
 msgid "Timeout"
 msgstr "Temps límit"
 
@@ -6436,8 +6460,8 @@ msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor POP3: %s:%d"
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor POP3: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:934 src/plugins/managesieve/managesieve.c:427
-#: src/send_message.c:498
+#: src/inc.c:934 src/plugins/managesieve/managesieve.c:278
+#: src/send_message.c:494
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autentificant..."
 
@@ -6462,7 +6486,7 @@ msgstr "Obtenint el número de nous missatges (UIDL)..."
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Obtenint el tamany dels nous missatges (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:961 src/send_message.c:516
+#: src/inc.c:961 src/send_message.c:512
 msgid "Quitting"
 msgstr "Sortint"
 
@@ -6513,7 +6537,7 @@ msgstr "Error de socket."
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr "Error de socket connectant amb %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1193 src/send_message.c:427 src/send_message.c:690
+#: src/inc.c:1193 src/send_message.c:423 src/send_message.c:686
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "Connexió tancada per la màquina remota."
 
@@ -6535,11 +6559,11 @@ msgstr ""
 "La bústia està bloquejada:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1211 src/send_message.c:675
+#: src/inc.c:1211 src/send_message.c:671
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Autentificació fallida."
 
-#: src/inc.c:1217 src/send_message.c:678
+#: src/inc.c:1217 src/send_message.c:674
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -6548,7 +6572,7 @@ msgstr ""
 "L'autentificació ha fallat:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1222 src/send_message.c:694
+#: src/inc.c:1222 src/send_message.c:690
 msgid ""
 "Session timed out. You may be able to recover by increasing the timeout "
 "value in Preferences/Other/Miscellaneous."
@@ -6583,7 +6607,7 @@ msgstr "Només _una vegada"
 msgid "Some SN"
 msgstr "Algun SN"
 
-#: src/ldif.c:758
+#: src/ldif.c:759
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Motiu (nick)"
 
@@ -6648,16 +6672,32 @@ msgstr "Migració fallida!"
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Migrant la configuració..."
 
+#: src/main.c:937
+msgid "Failed to register folder item update hook"
+msgstr ""
+"Ha fallat el registre de l'enllaç d'actualització d'elements de carpeta"
+
+#: src/main.c:944
+msgid "Failed to register folder update hook"
+msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç d'actualització de les carpetes"
+
 #: src/main.c:1117
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread no està soportat per glib.\n"
 
-#: src/main.c:1137 src/main.c:1141 src/main.c:1145
-#, fuzzy
-msgid "(or older)"
-msgstr "Carpeta origen:"
+#: src/main.c:1136
+msgid "Sylpheed-Claws 2.6.0 (or older)"
+msgstr "Sylpheed-Claws 2.6.0 (o anterior)"
 
-#: src/main.c:1445
+#: src/main.c:1139
+msgid "Sylpheed-Claws 1.9.15 (or older)"
+msgstr "Sylpheed-Claws 1.9.15 (o anterior)"
+
+#: src/main.c:1142
+msgid "Sylpheed-Claws 1.0.5 (or older)"
+msgstr "Sylpheed-Claws 1.0.5 (o anterior)"
+
+#: src/main.c:1442
 #, c-format
 msgid ""
 "The following plugin failed to load. Check the Plugins configuration for "
@@ -6676,7 +6716,7 @@ msgstr[1] ""
 "mòduls per més informació:\n"
 "%s"
 
-#: src/main.c:1473
+#: src/main.c:1470
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but it is incomplete. It is "
 "possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
@@ -6687,7 +6727,7 @@ msgstr ""
 "carpetes\" del menú contextual de la carpeta mare de la bústia per intentar "
 "arreglar-ho."
 
-#: src/main.c:1479
+#: src/main.c:1476
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
 "probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
@@ -6697,36 +6737,36 @@ msgstr ""
 "És probable que estigui soportat per un mòdul extern desactualitzat. Si us "
 "plau reinstal·leu el mòdul i intenteu-ho una altra vegada."
 
-#: src/main.c:1729
+#: src/main.c:1726
 msgid "Missing filename\n"
 msgstr "No s'ha trobat el nom del fitxer\n"
 
-#: src/main.c:1736
+#: src/main.c:1733
 msgid "Cannot open filename for reading\n"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per llegir-lo\n"
 
-#: src/main.c:1747
+#: src/main.c:1744
 msgid "Malformed header\n"
 msgstr "Capçalera mal formada\n"
 
-#: src/main.c:1754
+#: src/main.c:1751
 msgid "Duplicated 'To:' header\n"
 msgstr "Capçalera \"Per:\" duplicada\n"
 
-#: src/main.c:1765
+#: src/main.c:1762
 msgid "Missing required 'To:' header\n"
 msgstr "No s'ha trobat la capçalera requerida 'Per:'\n"
 
-#: src/main.c:1908
+#: src/main.c:1905
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Ús: %s [OPCIÓ]...\n"
 
-#: src/main.c:1910
+#: src/main.c:1907
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adreça]  obre la finestra d'edició"
 
-#: src/main.c:1911
+#: src/main.c:1908
 msgid ""
 "  --compose-from-file file\n"
 "                         open composition window with data from given file;\n"
@@ -6746,12 +6786,12 @@ msgstr ""
 "                          línia buida, llavors el cos del correu fins al "
 "final de l'arxiu."
 
-#: src/main.c:1916
+#: src/main.c:1913
 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
 msgstr ""
 "  --subscribe [uri]      subscriu-re's a la URI proporcionada si es posible"
 
-#: src/main.c:1917
+#: src/main.c:1914
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6761,23 +6801,23 @@ msgstr ""
 "                         obre la finestra de composició amb els arxius\n"
 "                         especificats com a adjunts"
 
-#: src/main.c:1920
+#: src/main.c:1917
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              rep els missatges nous"
 
-#: src/main.c:1921
+#: src/main.c:1918
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          rep nous missatges per tots els comptes"
 
-#: src/main.c:1922
+#: src/main.c:1919
 msgid "  --cancel-receiving     cancel receiving of messages"
 msgstr "  --cancel-receiving     cancel·lar la recepció de missatges"
 
-#: src/main.c:1923
+#: src/main.c:1920
 msgid "  --cancel-sending       cancel sending of messages"
 msgstr "  --cancel-sending       cancel·lar l'enviament dels missatges"
 
-#: src/main.c:1924
+#: src/main.c:1921
 msgid ""
 "  --search folder type request [recursive]\n"
 "                         searches mail\n"
@@ -6795,15 +6835,15 @@ msgstr ""
 "                        petició: cadena de cerca\n"
 "                        recursiva: false if arg. starts with 0, n, N, f or F"
 
-#: src/main.c:1931
+#: src/main.c:1928
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 enviar tots els missatges encuats"
 
-#: src/main.c:1932
+#: src/main.c:1929
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [carpeta]...  mostra el número total de missatges"
 
-#: src/main.c:1933
+#: src/main.c:1930
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -6811,15 +6851,15 @@ msgstr ""
 "  --status-full [carpeta]...\n"
 "                         mostra l'estat de cada carpeta"
 
-#: src/main.c:1935
+#: src/main.c:1932
 msgid "  --statistics           show session statistics"
 msgstr "  --statistics           mostren estadístiques de la sessió"
 
-#: src/main.c:1936
+#: src/main.c:1933
 msgid "  --reset-statistics     reset session statistics"
 msgstr "  --reset-statistics     estadístiques de sessió de reinici"
 
-#: src/main.c:1937
+#: src/main.c:1934
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
@@ -6828,35 +6868,35 @@ msgstr ""
 "                         carpeta és un identificador estil 'carpeta/"
 "sub_carpeta'inbox»"
 
-#: src/main.c:1939
+#: src/main.c:1936
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               canviar a mode de treball amb connexió"
 
-#: src/main.c:1940
+#: src/main.c:1937
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline               canviar a mode de treball sense connexió"
 
-#: src/main.c:1941
+#: src/main.c:1938
 msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
 msgstr "  --exit --quit -q       sortir de Claws Mail"
 
-#: src/main.c:1942
+#: src/main.c:1939
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                mode de depuració"
 
-#: src/main.c:1943
+#: src/main.c:1940
 msgid "  --toggle-debug         toggle debug mode"
 msgstr "  --toggle-debug         mode de depuració"
 
-#: src/main.c:1944
+#: src/main.c:1941
 msgid "  --help -h              display this help and exit"
 msgstr "  --help -h              presenta aquesta ajuda i finalitza"
 
-#: src/main.c:1945
+#: src/main.c:1942
 msgid "  --version -v           output version information and exit"
 msgstr "  --version -v           dona la informació de la versió i finalitza"
 
-#: src/main.c:1946
+#: src/main.c:1943
 msgid ""
 "  --version-full -V      output version and built-in features information "
 "and exit"
@@ -6864,11 +6904,11 @@ msgstr ""
 "  --version-full -V      dona la informació de la versió i les "
 "característiques i finalitza"
 
-#: src/main.c:1947
+#: src/main.c:1944
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           mostra el directori de la configuració"
 
-#: src/main.c:1948
+#: src/main.c:1945
 msgid ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                         use specified configuration directory"
@@ -6876,848 +6916,837 @@ msgstr ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                         usar el directori de configuració especificat"
 
-#: src/main.c:1998
+#: src/main.c:1995
 msgid "Unknown option\n"
 msgstr "Opció desconeguda\n"
 
-#: src/main.c:2016
+#: src/main.c:2013
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Processant (%s)..."
 
-#: src/main.c:2019
+#: src/main.c:2016
 msgid "top level folder"
 msgstr "carpeta superior"
 
-#: src/main.c:2102
+#: src/main.c:2099
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Missatges en cua"
 
-#: src/main.c:2103
+#: src/main.c:2100
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Hi ha missatges sense enviar a la cua. Sortir ara?"
 
-#: src/main.c:2845
+#: src/main.c:2842
 msgid "NetworkManager: network is online.\n"
 msgstr "NetworkManager: La xarxa està connectada.\n"
 
-#: src/main.c:2851
+#: src/main.c:2848
 msgid "NetworkManager: network is offline.\n"
 msgstr "NetworkManager: La xarxa està desconnectada.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:511 src/messageview.c:208
+#: src/mainwindow.c:505 src/messageview.c:209
 msgid "_File"
 msgstr "_Arxiu"
 
-#: src/mainwindow.c:513 src/messageview.c:210 src/summaryview.c:433
+#: src/mainwindow.c:507 src/messageview.c:211 src/summaryview.c:434
 msgid "_View"
 msgstr "_Veure"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:510
 msgid "_Configuration"
 msgstr "_Configuració"
 
-#: src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "_Add mailbox"
 msgstr "_Afegir bústia"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:515
 msgid "MH..."
 msgstr "MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "Change mailbox order..."
 msgstr "Canviar l'ordre de les bùsties de correu..."
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "_Import mbox file..."
 msgstr "_Importar arxiu mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:528
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "_Export to mbox file..."
 msgstr "_Exportar a arxiu mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:529
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "_Export selected to mbox file..."
 msgstr "_Exportar seleccionats a arxiu mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "Empty all _Trash folders"
 msgstr "Buidar _totes les papereres"
 
-#: src/mainwindow.c:534 src/messageview.c:217
+#: src/mainwindow.c:528 src/messageview.c:218
 msgid "_Save email as..."
 msgstr "De_sar com..."
 
-#: src/mainwindow.c:535 src/messageview.c:218
+#: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:219
 msgid "_Save part as..."
 msgstr "De_sar com..."
 
-#: src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:219
+#: src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:220
 msgid "Page setup..."
 msgstr "Configuració de pàgina..."
 
-#: src/mainwindow.c:539 src/messageview.c:220
+#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:221
 msgid "_Print..."
 msgstr "Im_primir..."
 
-#: src/mainwindow.c:541
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "Synchronise folders"
 msgstr "Sincronitzar carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:537
 msgid "E_xit"
 msgstr "_Sortir"
 
-#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "Select _thread"
 msgstr "Seleccionar _fil"
 
-#: src/mainwindow.c:550
+#: src/mainwindow.c:543
+msgid "_Delete thread"
+msgstr "_Esborrar capçalera"
+
+#: src/mainwindow.c:545
 msgid "_Find in current message..."
 msgstr "_Cercar en el missatge actual..."
 
-#: src/mainwindow.c:552
+#: src/mainwindow.c:547
 msgid "_Quick search"
 msgstr "_Busqueda ràpida"
 
-#: src/mainwindow.c:555
+#: src/mainwindow.c:550
 msgid "Show or hi_de"
 msgstr "_Mostrar o ocultar"
 
-#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:551
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "_Barra d'eines"
 
-#: src/mainwindow.c:558
+#: src/mainwindow.c:553
 msgid "Set displayed _columns"
 msgstr "Definir _columnes visibles"
 
-#: src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "In _folder list..."
 msgstr "A la _llista de carpetes..."
 
-#: src/mainwindow.c:560
+#: src/mainwindow.c:555
 msgid "In _message list..."
 msgstr "A la llista de _missatges..."
 
-#: src/mainwindow.c:565
+#: src/mainwindow.c:560
 msgid "La_yout"
 msgstr "_Disposició"
 
-#: src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:563
 msgid "_Sort"
 msgstr "_Ordenar"
 
-#: src/mainwindow.c:570
+#: src/mainwindow.c:565
 msgid "_Attract by subject"
 msgstr "Atraure _per assumpte"
 
-#: src/mainwindow.c:572
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "E_xpand all threads"
 msgstr "E_xpandir tots els fils"
 
-#: src/mainwindow.c:573
+#: src/mainwindow.c:568
 msgid "Co_llapse all threads"
 msgstr "Co_llapsar tots els fils"
 
-#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:231
+#: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:232
 msgid "_Go to"
 msgstr "_Anar a"
 
-#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:232
+#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:233
 msgid "_Previous message"
 msgstr "_Missatge anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:233
+#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:234
 msgid "_Next message"
 msgstr "Següe_nt missatge"
 
-#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:235
+#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:236
 msgid "P_revious unread message"
 msgstr "Missatge ante_rior sense llegir"
 
-#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:236
+#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:237
 msgid "N_ext unread message"
 msgstr "Missatge següent sense llegir"
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:238
+#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:239
 msgid "Previous ne_w message"
 msgstr "Anterior missatge no_u"
 
-#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:239
+#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:240
 msgid "Ne_xt new message"
 msgstr "Segü_ent Missatge nou"
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:241
+#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:242
 msgid "Previous _marked message"
 msgstr "Missatge _marcat anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:242
+#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:243
 msgid "Next m_arked message"
 msgstr "Missatge m_arcat següent"
 
-#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:244
+#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:245
 msgid "Previous _labeled message"
 msgstr "Missatge e_tiquetat anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:245
+#: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:246
 msgid "Next la_beled message"
 msgstr "Missatge eti_quetat següent"
 
-#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:247
+#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:248
 msgid "Previous opened message"
 msgstr "Missatge anterior obert"
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:248
+#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:249
 msgid "Next opened message"
 msgstr "Següent missatge nou"
 
-#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:250
+#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:251
 msgid "Parent message"
 msgstr "Missatge pare"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:252
+#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:253
 msgid "Next unread _folder"
 msgstr "_Següent directori sense llegir"
 
-#: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:253
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:254
 msgid "_Other folder..."
 msgstr "_Altra carpeta..."
 
-#: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:255 src/mimeview.c:200
+#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:256 src/mimeview.c:201
 msgid "Next part"
 msgstr "Següent part"
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:256 src/mimeview.c:201
+#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:257 src/mimeview.c:202
 msgid "Previous part"
 msgstr "Part anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:257
+#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:258
 msgid "Message scroll"
 msgstr "Missatge"
 
-#: src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:258
+#: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:259
 msgid "Previous line"
 msgstr "Línea anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:259
+#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:260
 msgid "Next line"
 msgstr "Línea següent"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:260 src/printing.c:481
+#: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:261 src/printing.c:481
 msgid "Previous page"
 msgstr "Pàgina anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:261 src/printing.c:488
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:262 src/printing.c:488
 msgid "Next page"
 msgstr "Pàgina següent"
 
-#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:279
+#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:280
 msgid "Decode"
 msgstr "Decodificar"
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:627
 msgid "Open in new _window"
 msgstr "Obrir en finestra _nova"
 
-#: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:286
+#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:287
 msgid "Mess_age source"
 msgstr "Fon_t del missatge"
 
-#: src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:287
+#: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:288
 msgid "Message part"
 msgstr "Part del missatge"
 
-#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:288
+#: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:289
 msgid "View as text"
 msgstr "Mostrar com a text"
 
-#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:289 src/toolbar.c:403
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:290 src/toolbar.c:403
 msgid "Open"
 msgstr "Obrir"
 
-#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:291
+#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:292
 msgid "Open with..."
 msgstr "Obrir amb..."
 
-#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:294
+#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:295
 msgid "Quotes"
 msgstr "Marques"
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:640
 msgid "_Update summary"
 msgstr "Act_ualitzar resum"
 
-#: src/mainwindow.c:648
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "Recei_ve"
 msgstr "Re_bre"
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:644
 msgid "Get from _current account"
 msgstr "Del compte _actual"
 
-#: src/mainwindow.c:650
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "Get from _all accounts"
 msgstr "De _tots els comptes"
 
-#: src/mainwindow.c:651
+#: src/mainwindow.c:646
 msgid "Cancel receivin_g"
 msgstr "Cancel·lar la re_cepció"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:649
 msgid "_Send queued messages"
 msgstr "Enviar mi_ssatge(s) encuats"
 
-#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:654
 msgid "Compose a_n email message"
 msgstr "Composar _nou missatge"
 
-#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:655
 msgid "Compose a news message"
 msgstr "Composar missatge de notícies"
 
-#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:300
+#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:301
 #: src/plugins/notification/notification_banner.c:95
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Respondre"
 
-#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:301 src/summaryview.c:425
+#: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:302 src/summaryview.c:426
 msgid "Repl_y to"
 msgstr "Respon_dre a"
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:304
+#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:305
 msgid "Mailing _list"
 msgstr "L_lista de correu"
 
-#: src/mainwindow.c:667
+#: src/mainwindow.c:662
 msgid "Follow-up and reply to"
 msgstr "Reenviar i respondre a"
 
-#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:307 src/toolbar.c:2069
+#: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:308 src/toolbar.c:2069
 msgid "_Forward"
 msgstr "Reen_viar"
 
-#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:308 src/toolbar.c:2070
+#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:309 src/toolbar.c:2070
 msgid "For_ward as attachment"
 msgstr "Reen_viar com a adjunt"
 
-#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:309 src/toolbar.c:2071
+#: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:310 src/toolbar.c:2071
 msgid "Redirec_t"
 msgstr "Redirigi_r"
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:669
 msgid "Mailing-_List"
 msgstr "L_lista-Correu"
 
-#: src/mainwindow.c:675
+#: src/mainwindow.c:670
 msgid "Post"
 msgstr "Postejar"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:672
 msgid "Help"
 msgstr "Ajuda"
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:676
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "Desubscriure's"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:678
 msgid "View archive"
 msgstr "Veure arxiu"
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:680
 msgid "Contact owner"
 msgstr "Contactar propietari"
 
-#: src/mainwindow.c:689
+#: src/mainwindow.c:684
 msgid "M_ove..."
 msgstr "M_oure..."
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "_Copy..."
 msgstr "_Copiar..."
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:686
 msgid "Move to _trash"
 msgstr "Moure a les _escombraries"
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "_Delete..."
 msgstr "_Esborrar..."
 
-#: src/mainwindow.c:693
-#, fuzzy
-msgid "Move thread to tr_ash"
-msgstr "Moure a les _escombraries"
-
-#: src/mainwindow.c:694
-#, fuzzy
-msgid "Delete t_hread"
-msgstr "_Esborrar capçalera"
-
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "Cancel a news message"
 msgstr "Cancel·lar una notícia"
 
-#: src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:699 src/summaryview.c:426
+#: src/mainwindow.c:691 src/mainwindow.c:692 src/summaryview.c:427
 msgid "_Mark"
 msgstr "_Marcar"
 
 # RML To be consistent with previous one.
-#: src/mainwindow.c:700
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "_Unmark"
 msgstr "_Desmarca"
 
-#: src/mainwindow.c:703
+#: src/mainwindow.c:696
 msgid "Mark as unr_ead"
 msgstr "Marcar com a no ll_egit"
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:697
 msgid "Mark as rea_d"
 msgstr "Marcar com lle_git"
 
-#: src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "Mark all read"
 msgstr "Marcar tot com _llegit"
 
-#: src/mainwindow.c:708 src/prefs_filtering_action.c:199 src/toolbar.c:208
+#: src/mainwindow.c:701 src/prefs_filtering_action.c:199 src/toolbar.c:208
 #: src/toolbar.c:419
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignorar fil"
 
-#: src/mainwindow.c:709
+#: src/mainwindow.c:702
 msgid "Unignore thread"
 msgstr "Deixar d'ignorar el fil"
 
-#: src/mainwindow.c:710 src/prefs_filtering_action.c:200 src/toolbar.c:209
+#: src/mainwindow.c:703 src/prefs_filtering_action.c:200 src/toolbar.c:209
 #: src/toolbar.c:420
 msgid "Watch thread"
 msgstr "Revisar fil de discussió"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "Unwatch thread"
 msgstr "Deixar de revisar el fil"
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "Mark as _spam"
 msgstr "Marcar com a correu bro_ssa"
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:708
 msgid "Mark as _ham"
 msgstr "Marcar com a bò"
 
-#: src/mainwindow.c:718 src/prefs_filtering_action.c:181
+#: src/mainwindow.c:711 src/prefs_filtering_action.c:181
 msgid "Lock"
 msgstr "Bloquejar"
 
-#: src/mainwindow.c:719 src/prefs_filtering_action.c:182
+#: src/mainwindow.c:712 src/prefs_filtering_action.c:182
 msgid "Unlock"
 msgstr "Desbloquejar"
 
-#: src/mainwindow.c:721 src/summaryview.c:427
+#: src/mainwindow.c:714 src/summaryview.c:428
 msgid "Color la_bel"
 msgstr "E_tiqueta de color"
 
-#: src/mainwindow.c:722 src/summaryview.c:428
+#: src/mainwindow.c:715 src/summaryview.c:429
 msgid "Ta_gs"
 msgstr "Eti_quetes"
 
-#: src/mainwindow.c:725
+#: src/mainwindow.c:718
 msgid "Re-_edit"
 msgstr "Re_editar"
 
-#: src/mainwindow.c:728 src/messageview.c:310 src/mimeview.c:1021
+#: src/mainwindow.c:721 src/messageview.c:311 src/mimeview.c:1027
 msgid "Check signature"
 msgstr "Comprovar signatura"
 
-#: src/mainwindow.c:733 src/messageview.c:314
+#: src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:315
 msgid "Add sender to address boo_k"
 msgstr "Afegir _remitent a la llibreta d'ad_reces"
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "C_ollect addresses"
 msgstr "Rec_ollir adreces"
 
-#: src/mainwindow.c:736
+#: src/mainwindow.c:729
 msgid "From current _folder..."
 msgstr "De la carpeta ac_tual..."
 
-#: src/mainwindow.c:737
+#: src/mainwindow.c:730
 msgid "From selected _messages..."
 msgstr "dels _missatges seleccionats..."
 
-#: src/mainwindow.c:740
+#: src/mainwindow.c:733
 msgid "_Filter all messages in folder"
 msgstr "_Filtrar tots els missatges de la carpeta"
 
-#: src/mainwindow.c:741
+#: src/mainwindow.c:734
 msgid "Filter _selected messages"
 msgstr "_Filtrar els missatges _seleccionats"
 
-#: src/mainwindow.c:742
+#: src/mainwindow.c:735
 msgid "Run folder pr_ocessing rules"
 msgstr "Executar regles de pr_ocessament"
 
-#: src/mainwindow.c:744 src/messageview.c:317
+#: src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:318
 msgid "_Create filter rule"
 msgstr "_Crear regla de filtrat"
 
-#: src/mainwindow.c:745 src/mainwindow.c:751 src/messageview.c:318
-#: src/messageview.c:324
+#: src/mainwindow.c:738 src/mainwindow.c:744 src/messageview.c:319
+#: src/messageview.c:325
 msgid "_Automatically"
 msgstr "_Automàticament"
 
-#: src/mainwindow.c:746 src/mainwindow.c:752 src/mainwindow.c:858
-#: src/messageview.c:319 src/messageview.c:325
+#: src/mainwindow.c:739 src/mainwindow.c:745 src/mainwindow.c:848
+#: src/messageview.c:320 src/messageview.c:326
 msgid "By _From"
 msgstr "Per el Des _de"
 
-#: src/mainwindow.c:747 src/mainwindow.c:753 src/mainwindow.c:859
-#: src/messageview.c:320 src/messageview.c:326
+#: src/mainwindow.c:740 src/mainwindow.c:746 src/mainwindow.c:849
+#: src/messageview.c:321 src/messageview.c:327
 msgid "By _To"
 msgstr "Per el _Per a"
 
-#: src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:754 src/messageview.c:321
-#: src/messageview.c:327
+#: src/mainwindow.c:741 src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:322
+#: src/messageview.c:328
 msgid "By _Subject"
 msgstr "Per A_ssumpte"
 
-#: src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:323 src/summaryview.c:431
+#: src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:324 src/summaryview.c:432
 msgid "Create processing rule"
 msgstr "Crear regla de processament"
 
-#: src/mainwindow.c:757 src/messageview.c:331
+#: src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:332
 msgid "List _URLs..."
 msgstr "Llistar _URLs..."
 
-#: src/mainwindow.c:764
+#: src/mainwindow.c:757
 msgid "Ch_eck for new messages in all folders"
 msgstr "Comprovar missatg_es nous en totes les carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:765
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "Delete du_plicated messages"
 msgstr "Es_borrar els missatges repetits"
 
-#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:759
 msgid "In selected folder"
 msgstr "A la carpeta seleccionada"
 
-#: src/mainwindow.c:767
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "In all folders"
 msgstr "A totes les carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:770
+#: src/mainwindow.c:763
 msgid "E_xecute"
 msgstr "E_xecutar"
 
-#: src/mainwindow.c:771
+#: src/mainwindow.c:764
 msgid "Exp_unge"
 msgstr "Exp_urgar"
 
-#: src/mainwindow.c:774
+#: src/mainwindow.c:767
 msgid "SSL cer_tificates"
 msgstr "Cer_tificats SSL"
 
-#: src/mainwindow.c:778
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "Filtering Lo_g"
 msgstr "Traça de _filtrat"
 
-#: src/mainwindow.c:780
+#: src/mainwindow.c:773
 msgid "Network _Log"
 msgstr "Traça de _xarxa"
 
-#: src/mainwindow.c:782
+#: src/mainwindow.c:775
 msgid "_Forget all session passwords"
 msgstr "Obli_dar totes les contrassenyes de sessió"
 
-#: src/mainwindow.c:784
-#, fuzzy
-msgid "Forget _master password"
-msgstr "Obli_dar totes les contrassenyes de sessió"
-
-#: src/mainwindow.c:788
+#: src/mainwindow.c:778
 msgid "C_hange current account"
 msgstr "_Canviar el compte actual"
 
-#: src/mainwindow.c:790
+#: src/mainwindow.c:780
 msgid "_Preferences for current account..."
 msgstr "_Preferències del compte actual..."
 
-#: src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:781
 msgid "Create _new account..."
 msgstr "Crear _nou compte..."
 
-#: src/mainwindow.c:792
+#: src/mainwindow.c:782
 msgid "_Edit accounts..."
 msgstr "Editar comptes..."
 
-#: src/mainwindow.c:795
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "P_references..."
 msgstr "P_referències..."
 
-#: src/mainwindow.c:796
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "Pre-pr_ocessing..."
 msgstr "Pre-pr_ocessant..."
 
-#: src/mainwindow.c:797
+#: src/mainwindow.c:787
 msgid "Post-pro_cessing..."
 msgstr "Post-pro_cessant..."
 
-#: src/mainwindow.c:798
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "_Filtering..."
 msgstr "_Filtrant..."
 
-#: src/mainwindow.c:799
+#: src/mainwindow.c:789
 msgid "_Templates..."
 msgstr "Plan_tilles..."
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "_Actions..."
 msgstr "_Accions..."
 
-#: src/mainwindow.c:801
+#: src/mainwindow.c:791
 msgid "Tag_s..."
 msgstr "Etiquete_s..."
 
-#: src/mainwindow.c:803
+#: src/mainwindow.c:793
 msgid "Plu_gins..."
 msgstr "Co_nnectors..."
 
-#: src/mainwindow.c:806
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "_Manual"
 msgstr "_Manual"
 
-#: src/mainwindow.c:807
+#: src/mainwindow.c:797
 msgid "_Online User-contributed FAQ"
 msgstr "PUF d'usuari c_ollaborador en línia (FAQ)"
 
-#: src/mainwindow.c:808
+#: src/mainwindow.c:798
 msgid "Icon _Legend"
 msgstr "Text de _la Icona"
 
-#: src/mainwindow.c:810
+#: src/mainwindow.c:800
 msgid "Set as default client"
 msgstr "Marcar com a client per defecte"
 
-#: src/mainwindow.c:817
+#: src/mainwindow.c:807
 msgid "Offline _mode"
 msgstr "_Mode sense connexió"
 
-#: src/mainwindow.c:818
+#: src/mainwindow.c:808
 msgid "Men_ubar"
 msgstr "Barra de _menu"
 
-#: src/mainwindow.c:819
+#: src/mainwindow.c:809
 msgid "_Message view"
 msgstr "Vista de _missatges"
 
-#: src/mainwindow.c:821
+#: src/mainwindow.c:811
 msgid "Status _bar"
 msgstr "_Barra d'estat"
 
-#: src/mainwindow.c:823
+#: src/mainwindow.c:813
 msgid "Column headers"
 msgstr "Capçaleres de columna"
 
-#: src/mainwindow.c:824
+#: src/mainwindow.c:814
 msgid "Th_read view"
 msgstr "Vista je_ràrquica"
 
-#: src/mainwindow.c:825
+#: src/mainwindow.c:815
 msgid "Hide read threads"
 msgstr "Amagar els fils llegits"
 
-#: src/mainwindow.c:826
+#: src/mainwindow.c:816
 msgid "_Hide read messages"
 msgstr "Ama_gar els missatges llegits"
 
-#: src/mainwindow.c:827
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "Hide deleted messages"
 msgstr "Oculta missatges esborrats"
 
-#: src/mainwindow.c:828
+#: src/mainwindow.c:818
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Pantalla complerta"
 
-#: src/mainwindow.c:829 src/messageview.c:343
+#: src/mainwindow.c:819 src/messageview.c:344
 msgid "Show all _headers"
 msgstr "Mostrar totes les ca_pçaleres"
 
-#: src/mainwindow.c:830 src/messageview.c:344
+#: src/mainwindow.c:820 src/messageview.c:345
 msgid "_Collapse all"
 msgstr "_Collapsar to"
 
-#: src/mainwindow.c:831 src/messageview.c:345
+#: src/mainwindow.c:821 src/messageview.c:346
 msgid "Collapse from level _2"
 msgstr "Plegar desde el nivell _2"
 
-#: src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:346
+#: src/mainwindow.c:822 src/messageview.c:347
 msgid "Collapse from level _3"
 msgstr "Plegar desde el nivell _3"
 
-#: src/mainwindow.c:836
+#: src/mainwindow.c:826
 msgid "Text _below icons"
 msgstr "Te_xt sota les icones"
 
-#: src/mainwindow.c:837
+#: src/mainwindow.c:827
 msgid "Text be_side icons"
 msgstr "Text al costat de les icones"
 
-#: src/mainwindow.c:838
+#: src/mainwindow.c:828
 msgid "_Icons only"
 msgstr "Només _icones"
 
-#: src/mainwindow.c:839
+#: src/mainwindow.c:829
 msgid "_Text only"
 msgstr "Només _text"
 
-#: src/mainwindow.c:846
+#: src/mainwindow.c:836
 msgid "_Standard"
 msgstr "E_standart"
 
-#: src/mainwindow.c:847
+#: src/mainwindow.c:837
 msgid "_Three columns"
 msgstr "_Tres columnes"
 
-#: src/mainwindow.c:848
+#: src/mainwindow.c:838
 msgid "_Wide message"
 msgstr "Missat_ge ample"
 
-#: src/mainwindow.c:849
+#: src/mainwindow.c:839
 msgid "W_ide message list"
 msgstr "Llista de missatges ampla"
 
-#: src/mainwindow.c:850
+#: src/mainwindow.c:840
 msgid "S_mall screen"
 msgstr "_Pantalla petita"
 
-#: src/mainwindow.c:854
+#: src/mainwindow.c:844
 msgid "By _number"
 msgstr "Per _número"
 
-#: src/mainwindow.c:855
+#: src/mainwindow.c:845
 msgid "By s_ize"
 msgstr "Per _tamany"
 
-#: src/mainwindow.c:856
+#: src/mainwindow.c:846
 msgid "By _date"
 msgstr "Per _data"
 
-#: src/mainwindow.c:857
+#: src/mainwindow.c:847
 msgid "By thread date"
 msgstr "Per data del Fil"
 
-#: src/mainwindow.c:860
+#: src/mainwindow.c:850
 msgid "By s_ubject"
 msgstr "Per Ass_umpte"
 
-#: src/mainwindow.c:861
+#: src/mainwindow.c:851
 msgid "By _color label"
 msgstr "Per etiqueta de _color"
 
-#: src/mainwindow.c:862
+#: src/mainwindow.c:852
 msgid "By tag"
 msgstr "Qualsevol etiqueta"
 
 # RML To be consistent with previous one.
-#: src/mainwindow.c:863
+#: src/mainwindow.c:853
 msgid "By _mark"
 msgstr "Per _marca"
 
-#: src/mainwindow.c:864
+#: src/mainwindow.c:854
 msgid "By _status"
 msgstr "Per e_stat"
 
-#: src/mainwindow.c:865
+#: src/mainwindow.c:855
 msgid "By a_ttachment"
 msgstr "Per adjun_t"
 
-#: src/mainwindow.c:866
+#: src/mainwindow.c:856
 msgid "By score"
 msgstr "Per puntuació"
 
-#: src/mainwindow.c:867
+#: src/mainwindow.c:857
 msgid "By locked"
 msgstr "Per bloquejat"
 
-#: src/mainwindow.c:868
+#: src/mainwindow.c:858
 msgid "D_on't sort"
 msgstr "N_o ordenar"
 
-#: src/mainwindow.c:872 src/prefs_summaries.c:455
+#: src/mainwindow.c:862
 msgid "Ascending"
 msgstr "Ascendent"
 
-#: src/mainwindow.c:873 src/prefs_summaries.c:456
+#: src/mainwindow.c:863
 msgid "Descending"
 msgstr "Descendent"
 
-#: src/mainwindow.c:915 src/messageview.c:388
+#: src/mainwindow.c:905 src/messageview.c:389
 msgid "_Auto detect"
 msgstr "_Autodetectar"
 
-#: src/mainwindow.c:1312 src/summaryview.c:6268
+#: src/mainwindow.c:1302 src/summaryview.c:6244
 msgid "Apply tags..."
 msgstr "Aplicar etiquetes..."
 
-#: src/mainwindow.c:1959
+#: src/mainwindow.c:1945
 msgid "Some error(s) happened. Click here to view log."
 msgstr ""
 "S'ha(n) produït algun(s) error(s). Pulseu aquí per veure la traça registrada."
 
-#: src/mainwindow.c:1974
+#: src/mainwindow.c:1960
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr "Estàs connectat. Polseu en la icona per desconnectar"
 
-#: src/mainwindow.c:1977
+#: src/mainwindow.c:1963
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr "Estàs desconnectat. Polseu en la icona per connectar"
 
-#: src/mainwindow.c:1991
+#: src/mainwindow.c:1977
 msgid "Select account"
 msgstr "Seleccionar compte"
 
-#: src/mainwindow.c:2018 src/prefs_logging.c:140
+#: src/mainwindow.c:2004 src/prefs_logging.c:140
 msgid "Network log"
 msgstr "Traça de xarxa"
 
-#: src/mainwindow.c:2022
+#: src/mainwindow.c:2008
 msgid "Filtering/Processing debug log"
 msgstr "Filtrat/Processament de la traça de depuració"
 
-#: src/mainwindow.c:2041 src/prefs_logging.c:392
+#: src/mainwindow.c:2027 src/prefs_logging.c:392
 msgid "filtering log enabled\n"
 msgstr "filtrat de traça activat\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2043 src/prefs_logging.c:394
+#: src/mainwindow.c:2029 src/prefs_logging.c:394
 msgid "filtering log disabled\n"
 msgstr "filtrat de traça desactivat\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2486 src/mainwindow.c:2493 src/mainwindow.c:2536
-#: src/mainwindow.c:2569 src/mainwindow.c:2601 src/mainwindow.c:2646
+#: src/mainwindow.c:2472 src/mainwindow.c:2479 src/mainwindow.c:2522
+#: src/mainwindow.c:2555 src/mainwindow.c:2587 src/mainwindow.c:2632
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:360
-#: src/plugins/rssyl/opml_import.c:73 src/prefs_folder_item.c:1053
+#: src/plugins/rssyl/opml_import.c:73 src/prefs_folder_item.c:1065
 msgid "Untitled"
 msgstr "Sense títol"
 
-#: src/mainwindow.c:2647 src/prefs_summary_open.c:114
+#: src/mainwindow.c:2633 src/prefs_summary_open.c:114
 msgid "none"
 msgstr "cap"
 
-#: src/mainwindow.c:2904 src/mainwindow.c:2908
+#: src/mainwindow.c:2890 src/mainwindow.c:2894
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
 msgstr "Esborrar tots els missatges de la paperera?"
 
-#: src/mainwindow.c:2905
+#: src/mainwindow.c:2891
 msgid "Don't quit"
 msgstr "No sortir"
 
-#: src/mainwindow.c:2934 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:189
+#: src/mainwindow.c:2920 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:189
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Afegir bústia"
 
-#: src/mainwindow.c:2935
+#: src/mainwindow.c:2921
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If an existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -7727,18 +7756,18 @@ msgstr ""
 "Si la bústia existent és especificada, serà\n"
 "escaneajada automàticament."
 
-#: src/mainwindow.c:2941 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:196
+#: src/mainwindow.c:2927 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:196
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:132
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
 msgstr "La bústia '%s' ja existeix."
 
-#: src/mainwindow.c:2946 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:209 src/setup.c:52
+#: src/mainwindow.c:2932 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:209 src/setup.c:52
 #: src/wizard.c:741
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Correu"
 
-#: src/mainwindow.c:2951 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:215 src/setup.c:55
+#: src/mainwindow.c:2937 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:215 src/setup.c:55
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -7748,132 +7777,131 @@ msgstr ""
 "Pot ser que ja existeixin els arxius o no tingueu prous permisos per a "
 "escriure en el directori."
 
-#: src/mainwindow.c:3413
+#: src/mainwindow.c:3389
 msgid "No posting allowed"
 msgstr "Cap correu permès"
 
-#: src/mainwindow.c:3996
+#: src/mainwindow.c:3967
 msgid "Mbox import has failed."
 msgstr "L'importació de l'arxiu mbox ha fallat."
 
-#: src/mainwindow.c:4005 src/mainwindow.c:4014
+#: src/mainwindow.c:3976 src/mainwindow.c:3985
 msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "L'exportació a arxiu mbox ha fallat."
 
-#: src/mainwindow.c:4055 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:509
+#: src/mainwindow.c:4026 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:515
 msgid "Exit"
 msgstr "Sortir"
 
-#: src/mainwindow.c:4055 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:509
+#: src/mainwindow.c:4026 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:515
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Vols sortir de Claws Mail?"
 
-#: src/mainwindow.c:4246
+#: src/mainwindow.c:4217
 msgid "Folder synchronisation"
 msgstr "Sincronització de carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:4247
+#: src/mainwindow.c:4218
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
 msgstr "Vols sincronitzar les teves carpetes ara?"
 
-#: src/mainwindow.c:4248
-#, fuzzy
-msgid "_Synchronise"
+#: src/mainwindow.c:4219
+msgid "+_Synchronise"
 msgstr "+_Sincronitzar"
 
-#: src/mainwindow.c:4689
+#: src/mainwindow.c:4661
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Esborrant missatges duplicats..."
 
-#: src/mainwindow.c:4726
+#: src/mainwindow.c:4698
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
 msgstr[0] "Esborrant %d missatge duplicat a les %d carpetes.\n"
 msgstr[1] "Esborrant %d missatges duplicats a les %d carpetes.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4987 src/summaryview.c:5759
+#: src/mainwindow.c:4953 src/summaryview.c:5733
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Regles de processament a aplicar abans de les de les carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:4995
+#: src/mainwindow.c:4961
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr "Regles de processament a aplicar després de les de les carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:5003 src/summaryview.c:5770
+#: src/mainwindow.c:4969 src/summaryview.c:5744
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Configuració de filtrat"
 
-#: src/mainwindow.c:5118
+#: src/mainwindow.c:5084
 msgid "Can not register as default client: impossible to get executable path."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut establir com a client per defecte: impossible  obtenir la ruta "
 "de l'executable."
 
-#: src/mainwindow.c:5177
+#: src/mainwindow.c:5143
 msgid "Claws Mail has been registered as default client."
 msgstr "Claws Mail ha estat registrat com a cliente per defecte."
 
-#: src/mainwindow.c:5179
+#: src/mainwindow.c:5145
 msgid ""
 "Can not register as default client: impossible to write to the registry."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut registrar com a client per defecte: impossible escriure al "
 "registre."
 
-#: src/mainwindow.c:5337
+#: src/mainwindow.c:5303
 #, c-format
 msgid "Forgotten %d password in %d accounts.\n"
 msgid_plural "Forgotten %d passwords in %d accounts.\n"
 msgstr[0] "%d password oblidada a %d comptes.\n"
 msgstr[1] "%d passwords oblidades a %d comptes.\n"
 
-#: src/matcher.c:214 src/matcher.c:215 src/matcher.c:216 src/matcher.c:217
-#: src/matcher.c:218 src/matcher.c:219 src/matcher.c:220 src/matcher.c:221
+#: src/matcher.c:211 src/matcher.c:212 src/matcher.c:213 src/matcher.c:214
+#: src/matcher.c:215 src/matcher.c:216 src/matcher.c:217
 #, c-format
 msgid "%s header"
 msgstr "capçalera %s"
 
-#: src/matcher.c:222
+#: src/matcher.c:218
 msgid "header"
 msgstr "capçalera"
 
-#: src/matcher.c:223
+#: src/matcher.c:219
 msgid "header line"
 msgstr "Línia de capçalera"
 
-#: src/matcher.c:224
+#: src/matcher.c:220
 msgid "body line"
 msgstr "Línia de cos del missatge"
 
-#: src/matcher.c:225
+#: src/matcher.c:221
 msgid "tag"
 msgstr "etiqueta"
 
-#: src/matcher.c:528 src/matcher.c:533 src/matcher.c:552 src/matcher.c:557
+#: src/matcher.c:525 src/matcher.c:530 src/matcher.c:550 src/matcher.c:555
 #: src/message_search.c:212 src/prefs_matcher.c:742 src/summary_search.c:466
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Majs./mins."
 
-#: src/matcher.c:528 src/matcher.c:533 src/matcher.c:552 src/matcher.c:557
+#: src/matcher.c:525 src/matcher.c:530 src/matcher.c:550 src/matcher.c:555
 msgid "Case insensitive"
 msgstr "No susceptible a majs./mins."
 
-#: src/matcher.c:1849
+#: src/matcher.c:1843
 #, c-format
 msgid "checking if message matches [ %s ]\n"
 msgstr "comprovant si el missatge concorda [ %s ]\n"
 
-#: src/matcher.c:1920 src/matcher.c:1939 src/matcher.c:1952
+#: src/matcher.c:1912 src/matcher.c:1931 src/matcher.c:1944
 msgid "message matches\n"
 msgstr "el missatge concorda\n"
 
-#: src/matcher.c:1927 src/matcher.c:1945 src/matcher.c:1954
+#: src/matcher.c:1919 src/matcher.c:1937 src/matcher.c:1946
 msgid "message does not match\n"
 msgstr "el missatge no concorda\n"
 
-#: src/matcher.c:2217 src/matcher.c:2218 src/matcher.c:2219 src/matcher.c:2220
-#: src/matcher.c:2221 src/matcher.c:2222 src/matcher.c:2223 src/matcher.c:2224
+#: src/matcher.c:2209 src/matcher.c:2210 src/matcher.c:2211 src/matcher.c:2212
+#: src/matcher.c:2213 src/matcher.c:2214 src/matcher.c:2215 src/matcher.c:2216
 msgid "(none)"
 msgstr "(cap)"
 
@@ -7893,20 +7921,20 @@ msgid_plural "Importing from mbox... (%d mails imported)"
 msgstr[0] "Important desde mbox... (%d correu improtat)"
 msgstr[1] "Important desde mbox... (%d correus improtats)"
 
-#: src/mbox.c:553
+#: src/mbox.c:554
 msgid "Overwrite mbox file"
 msgstr "Sobreescriure l'arxiu mbox"
 
-#: src/mbox.c:554
+#: src/mbox.c:555
 msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Aquest arxiu ja existeix. Vols sobreescriure'l?"
 
-#: src/mbox.c:555 src/messageview.c:1849 src/mimeview.c:1842
-#: src/prefs_themes.c:533 src/textview.c:3075
+#: src/mbox.c:556 src/messageview.c:1848 src/mimeview.c:1844
+#: src/prefs_themes.c:533 src/textview.c:3053
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Sobreescriure"
 
-#: src/mbox.c:564
+#: src/mbox.c:565
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create mbox file:\n"
@@ -7915,7 +7943,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut crear l'arxiu:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:572
+#: src/mbox.c:573
 msgid "Exporting to mbox..."
 msgstr "Exportant a arxiu mbox..."
 
@@ -7947,19 +7975,19 @@ msgstr "S'ha arribat al final del missatge. Vols seguir desde l'inici?"
 msgid "Search finished"
 msgstr "Cerca finalitzada"
 
-#: src/messageview.c:297 src/textview.c:238
+#: src/messageview.c:298 src/textview.c:239
 msgid "Compose _new message"
 msgstr "Composar u_n missatge nou"
 
-#: src/messageview.c:713 src/messageview.c:1443 src/messageview.c:1591
+#: src/messageview.c:714 src/messageview.c:1393 src/messageview.c:1590
 msgid "Claws Mail - Message View"
 msgstr "Claws Mail - Vista de missatge"
 
-#: src/messageview.c:840
+#: src/messageview.c:841
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<No s'ha trobat Return-Path>"
 
-#: src/messageview.c:848
+#: src/messageview.c:849
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is\n"
@@ -7974,11 +8002,11 @@ msgstr ""
 "Adreça de retorn: %s\n"
 "Es recomana no enviar el justificant de recepció."
 
-#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:872
+#: src/messageview.c:856 src/messageview.c:873
 msgid "_Don't Send"
 msgstr "_No enviar"
 
-#: src/messageview.c:868
+#: src/messageview.c:869
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -7990,47 +8018,47 @@ msgstr ""
 "oficialment dirigit a vostè \n"
 "és un avís per no enviar el justificant de recepció."
 
-#: src/messageview.c:1373
+#: src/messageview.c:1323
 #, c-format
 msgid "Fetching message (%s)..."
 msgstr "Obtenint missatge (%s)..."
 
-#: src/messageview.c:1409 src/procmime.c:1009
+#: src/messageview.c:1359 src/procmime.c:1007
 #, c-format
 msgid "Couldn't decrypt: %s"
 msgstr "No es pot desencriptar: %s"
 
-#: src/messageview.c:1490 src/messageview.c:1498
+#: src/messageview.c:1440 src/messageview.c:1448
 msgid "Message doesn't conform to MIME standard. It may render wrongly."
 msgstr ""
 "El missatge no acompleix l'estàndard MIME. Pot ser mostrat erròniament."
 
-#: src/messageview.c:1841 src/messageview.c:1844 src/mimeview.c:1995
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:663 src/summaryview.c:4837
-#: src/summaryview.c:4840 src/textview.c:3063
+#: src/messageview.c:1840 src/messageview.c:1843 src/mimeview.c:1997
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:671 src/summaryview.c:4816
+#: src/summaryview.c:4819 src/textview.c:3041
 msgid "Save as"
 msgstr "Desar com"
 
-#: src/messageview.c:1850
+#: src/messageview.c:1849
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Sobreescriure l'arxiu existent?"
 
-#: src/messageview.c:1858 src/summaryview.c:4857 src/summaryview.c:4860
-#: src/summaryview.c:4875
+#: src/messageview.c:1857 src/summaryview.c:4836 src/summaryview.c:4839
+#: src/summaryview.c:4854
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the file '%s'."
 msgstr "No s'ha pogut desar l'arxiu '%s'."
 
-#: src/messageview.c:1911
+#: src/messageview.c:1910
 #, c-format
 msgid "Show all %s."
 msgstr "Mostra tot %s."
 
-#: src/messageview.c:1913
+#: src/messageview.c:1912
 msgid "Only the first megabyte of text is shown."
 msgstr "Només el primer megabyte de text és mostrat."
 
-#: src/messageview.c:1944
+#: src/messageview.c:1943
 msgid ""
 "You got a return receipt for this message: it has been displayed by the "
 "recipient."
@@ -8038,19 +8066,19 @@ msgstr ""
 "Heu demanat justificant de recepció per aquest missatge : ha estat mostrat "
 "per el destinatari."
 
-#: src/messageview.c:1947
+#: src/messageview.c:1946
 msgid "You asked for a return receipt in this message."
 msgstr "Heu demanat justificant de recepció en aquest missatge."
 
-#: src/messageview.c:1953
+#: src/messageview.c:1952
 msgid "This message asks for a return receipt."
 msgstr "Aquest missatge sollicita justificant de recepció."
 
-#: src/messageview.c:1954
+#: src/messageview.c:1953
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Enviar justificant de recepció"
 
-#: src/messageview.c:1997
+#: src/messageview.c:1996
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
@@ -8058,7 +8086,7 @@ msgstr ""
 "Aquest missatge s'ha descarregat parcialment,\n"
 "i ha estat esborrat del servidor."
 
-#: src/messageview.c:2003
+#: src/messageview.c:2002
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8067,15 +8095,15 @@ msgstr ""
 "Aquest missatge s'ha descarregat parcialment;\n"
 "es de %s."
 
-#: src/messageview.c:2007 src/messageview.c:2029
+#: src/messageview.c:2006 src/messageview.c:2028
 msgid "Mark for download"
 msgstr "Marcar per a descarregar"
 
-#: src/messageview.c:2008 src/messageview.c:2020
+#: src/messageview.c:2007 src/messageview.c:2019
 msgid "Mark for deletion"
 msgstr "Marcar per a esborrar"
 
-#: src/messageview.c:2013
+#: src/messageview.c:2012
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8085,12 +8113,12 @@ msgstr ""
 "es de %s i serà descarregat."
 
 # RML To be consistent with previous one.
-#: src/messageview.c:2018 src/messageview.c:2031
+#: src/messageview.c:2017 src/messageview.c:2030
 #: src/prefs_filtering_action.c:180
 msgid "Unmark"
 msgstr "Desmarca"
 
-#: src/messageview.c:2024
+#: src/messageview.c:2023
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8099,11 +8127,11 @@ msgstr ""
 "Aquest missatge s'ha descarregat parcialment;\n"
 "es de %s i serà esborrat."
 
-#: src/messageview.c:2097
+#: src/messageview.c:2096
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Notificació de justificant de recepció"
 
-#: src/messageview.c:2098
+#: src/messageview.c:2097
 msgid ""
 "More than one of your accounts uses the address that this message was sent "
 "to.\n"
@@ -8115,19 +8143,19 @@ msgstr ""
 "Si us plau, escull el compte que desitjes utilitzar per a fer l'enviament de "
 "la notificació de recepció:"
 
-#: src/messageview.c:2102 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:507
+#: src/messageview.c:2101 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:588
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Cancel·lar"
 
-#: src/messageview.c:2102
+#: src/messageview.c:2101
 msgid "_Send Notification"
 msgstr "_Enviar Notificació"
 
-#: src/messageview.c:2191
+#: src/messageview.c:2168
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr "No es pot imprimit: el missatge no conté text."
 
-#: src/messageview.c:2953
+#: src/messageview.c:2931
 msgid ""
 "\n"
 "  There are no messages in this folder"
@@ -8135,7 +8163,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  No hi ha missatges en aquesta carpeta"
 
-#: src/messageview.c:2961
+#: src/messageview.c:2939
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted"
@@ -8143,7 +8171,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  El missatge ha sigut esborrat"
 
-#: src/messageview.c:2962
+#: src/messageview.c:2940
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted or moved to another folder"
@@ -8151,16 +8179,21 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  El missatge ha estat esborrat o mogut a una altre carpeta"
 
-#: src/messageview.c:2995 src/messageview.c:3001 src/summaryview.c:4207
-#: src/summaryview.c:7037
+#: src/messageview.c:2973 src/messageview.c:2979 src/summaryview.c:4201
+#: src/summaryview.c:6972
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "S'ha produït un error mentre s'aprenia.\n"
 
-#: src/mh.c:527
+#: src/mh.c:444
+#, c-format
+msgid "can't copy message %s to %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut copiar el missatge %s a %s\n"
+
+#: src/mh.c:530
 msgid "Moving messages..."
 msgstr "Moent missatges..."
 
-#: src/mh.c:671 src/plugins/mailmbox/mailmbox_folder.c:839
+#: src/mh.c:674 src/plugins/mailmbox/mailmbox_folder.c:839
 msgid "Deleting messages..."
 msgstr "Esborrant missatges..."
 
@@ -8168,7 +8201,7 @@ msgstr "Esborrant missatges..."
 msgid "Remove _mailbox..."
 msgstr "Esborrar _bústia..."
 
-#: src/mh_gtk.c:223
+#: src/mh_gtk.c:224
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't remove the folder '%s'\n"
@@ -8179,7 +8212,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/mh_gtk.c:365 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:298
+#: src/mh_gtk.c:366 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:299
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox '%s'?\n"
@@ -8188,64 +8221,64 @@ msgstr ""
 "Eliminar realment la bústia '%s'?\n"
 "(Els missatges NO seran esborrats del disc)"
 
-#: src/mh_gtk.c:367 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:300
+#: src/mh_gtk.c:368 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Esborrar bústia"
 
-#: src/mimeview.c:192
+#: src/mimeview.c:193
 msgid "_Open"
 msgstr "_Obrir"
 
-#: src/mimeview.c:194
+#: src/mimeview.c:195
 msgid "Open _with..."
 msgstr "Obrir _amb..."
 
-#: src/mimeview.c:196
+#: src/mimeview.c:197
 msgid "Send to..."
 msgstr "Enviar a..."
 
-#: src/mimeview.c:197
+#: src/mimeview.c:198
 msgid "_Display as text"
 msgstr "_Mostrar com a text"
 
-#: src/mimeview.c:198
+#: src/mimeview.c:199
 msgid "_Save as..."
 msgstr "De_sar com..."
 
-#: src/mimeview.c:199
+#: src/mimeview.c:200
 msgid "Save _all..."
 msgstr "Des_ar tot..."
 
-#: src/mimeview.c:272
+#: src/mimeview.c:273
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Tipus MIME"
 
-#: src/mimeview.c:1026 src/mimeview.c:1031 src/mimeview.c:1036
-#: src/mimeview.c:1041
+#: src/mimeview.c:1032 src/mimeview.c:1037 src/mimeview.c:1042
+#: src/mimeview.c:1047
 msgid "View full information"
 msgstr "Veure l'informació completa"
 
-#: src/mimeview.c:1047
+#: src/mimeview.c:1053
 msgid "Check again"
 msgstr "Verificar de nou"
 
-#: src/mimeview.c:1059
+#: src/mimeview.c:1065
 #, c-format
 msgid "%s Click the icon to check it."
 msgstr "%s Fes clic en l'icona per comprovar-ho."
 
-#: src/mimeview.c:1061
+#: src/mimeview.c:1067
 #, c-format
 msgid "%s Click the icon or hit '%s' to check it."
 msgstr "%s Fes clic en l'icona o premeu '%s' per comprovar-ho."
 
-#: src/mimeview.c:1071
+#: src/mimeview.c:1077
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon to try again."
 msgstr ""
 "Ha expirat el temps comprovant la signatura. Pulseu l'icona per a reintentar-"
 "ho."
 
-#: src/mimeview.c:1073
+#: src/mimeview.c:1079
 #, c-format
 msgid ""
 "Timeout checking the signature. Click the icon or hit '%s' to try again."
@@ -8253,39 +8286,40 @@ msgstr ""
 "Ha expirat el temps comprovant la signatura. Pulseu l'icona o la tecla '%s' "
 "per a reintentar-ho."
 
-#: src/mimeview.c:1313
+#: src/mimeview.c:1319
 msgid "Checking signature..."
 msgstr "Comprovant signatura..."
 
-#: src/mimeview.c:1354
+#: src/mimeview.c:1360
 msgid "Go back to email"
 msgstr "Tornar al correu"
 
-#: src/mimeview.c:1761 src/mimeview.c:1850 src/mimeview.c:2042
-#: src/mimeview.c:2078 src/mimeview.c:2190 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:416
+#: src/mimeview.c:1763 src/mimeview.c:1852 src/mimeview.c:2044
+#: src/mimeview.c:2080 src/mimeview.c:2192
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:424
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "No s'ha pogut desar la part del missatge multipart: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1839 src/textview.c:3073
+#: src/mimeview.c:1841 src/textview.c:3051
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Sobreescriure l'arxiu existent '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1881 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:126
+#: src/mimeview.c:1883 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:126
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Seleccionar carpeta destinació"
 
-#: src/mimeview.c:1888 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:132
+#: src/mimeview.c:1890 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:132
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "'%s' no és un directori."
 
-#: src/mimeview.c:2125 src/mimeview.c:2132 src/textview.c:2990
+#: src/mimeview.c:2127 src/mimeview.c:2134 src/textview.c:2972
 msgid "Open with"
 msgstr "Obrir amb"
 
-#: src/mimeview.c:2126 src/mimeview.c:2133 src/textview.c:2991
+#: src/mimeview.c:2128 src/mimeview.c:2135 src/textview.c:2973
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command-line to open file:\n"
@@ -8294,20 +8328,12 @@ msgstr ""
 "Teclejeu l'ordre per a obrir l'arxiu:\n"
 "('%s' serà substituït per el nom de l'arxiu)"
 
-#: src/mimeview.c:2228
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not convert attachment name to UTF-16:\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: src/mimeview.c:2236
+#: src/mimeview.c:2226
 msgid "Execute untrusted binary?"
 msgstr "Executar binari dubtós?"
 
 # src/mimeview.c:2020
-#: src/mimeview.c:2237
+#: src/mimeview.c:2227
 msgid ""
 "This attachment is an executable file. Executing untrusted binaries is "
 "dangerous and could probably lead to compromission of your computer.\n"
@@ -8319,98 +8345,97 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vols executar aquest arxiu?"
 
-#: src/mimeview.c:2241
+#: src/mimeview.c:2231
 msgid "Run binary"
 msgstr "Executar binari"
 
-#: src/mimeview.c:2543 src/plugins/att_remover/att_remover.c:299
+#: src/mimeview.c:2530
 msgid "Type:"
 msgstr "Tipus:"
 
-#: src/mimeview.c:2544 src/plugins/att_remover/att_remover.c:300
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:700 src/summaryview.c:2695
+#: src/mimeview.c:2531 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:699
 msgid "Size:"
 msgstr "Tamany:"
 
-#: src/mimeview.c:2558 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1274
+#: src/mimeview.c:2545 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1271
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1722
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1732
 msgid "Description:"
 msgstr "Descripció:"
 
-#: src/news.c:303
+#: src/news.c:302
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected.\n"
 msgstr "La connexió NNTP amb %s:%d s'ha desconnectat.\n"
 
-#: src/news.c:336
+#: src/news.c:335
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to NNTP server: %s:%d...\n"
 msgstr "Compte '%s': Connectant al servidor NNTP: %s:%d...\n"
 
-#: src/news.c:357
+#: src/news.c:356
 #, c-format
 msgid "Error logging in to %s:%d...\n"
 msgstr "Error al registrar la traça en %s:%d...\n"
 
-#: src/news.c:438
+#: src/news.c:437
 msgid ""
 "Libetpan does not support return code 480 so for now we choose to continue\n"
 msgstr ""
 "Libetpan no admet el codi de retorn 480 per tant per ara optem per seguir\n"
 
-#: src/news.c:447
+#: src/news.c:446
 msgid "Mode reader failed, continuing nevertheless\n"
 msgstr "El mode lector ha fracassat, però continuara igualment\n"
 
-#: src/news.c:451
+#: src/news.c:450
 #, c-format
 msgid "Error creating session with %s:%d\n"
 msgstr "Error al crear la sessió amb %s:%d\n"
 
-#: src/news.c:466
+#: src/news.c:465
 #, c-format
 msgid "Error authenticating to %s:%d...\n"
 msgstr "Error d'autentificació a %s:%d...\n"
 
-#: src/news.c:491
+#: src/news.c:490
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the News server."
 msgstr ""
 "Claws Mail necessita accés a xarxa per accedir al servidor de notícies."
 
-#: src/news.c:862
+#: src/news.c:861
 #, c-format
 msgid "couldn't select group: %s\n"
 msgstr "no es pot seleccionar el grup: %s\n"
 
-#: src/news.c:1051 src/news.c:1221
+#: src/news.c:1050 src/news.c:1220
 #, c-format
 msgid "couldn't set group: %s\n"
 msgstr "no es pot establir el grup: %s\n"
 
-#: src/news.c:1060
+#: src/news.c:1059
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "rang d'articles invàlid: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:1130 src/news.c:1154 src/news.c:1178
+#: src/news.c:1129 src/news.c:1153 src/news.c:1177
 msgid "couldn't get xhdr\n"
 msgstr "no s'ha pogut obtenir xhdr\n"
 
-#: src/news.c:1214
+#: src/news.c:1213
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "obtenint xover %d - %d a %s...\n"
 
-#: src/news.c:1229
+#: src/news.c:1228
 msgid "couldn't get xover\n"
 msgstr "no s'ha pogut obtenir xover\n"
 
-#: src/news.c:1244
+#: src/news.c:1243
 msgid "invalid xover line\n"
 msgstr "línia xover invàlida\n"
 
-#: src/news.c:1446
+#: src/news.c:1445
 msgid ""
 "You have one or more News accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without News support; your News account(s) are "
@@ -8432,16 +8457,20 @@ msgstr "_Subscriure's a un grup de notícies..."
 msgid "_Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "Des_ubscriure's a un grup de notícies"
 
-#: src/news_gtk.c:265
+#: src/news_gtk.c:266
 #, c-format
 msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
 msgstr "Desubscriure's realment del grup de notícies '%s'?"
 
-#: src/news_gtk.c:266
+#: src/news_gtk.c:267
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "Desubscriure's grup de notícies"
 
-#: src/news_gtk.c:306
+#: src/news_gtk.c:268
+msgid "_Unsubscribe"
+msgstr "/Des_ubscriure's"
+
+#: src/news_gtk.c:307
 msgid "Rename newsgroup folder"
 msgstr "Reanomenar carpeta de grup de notícies"
 
@@ -8556,7 +8585,7 @@ msgid "Laptop LED"
 msgstr "Diode de portàtil"
 
 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper.c:252
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:256
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:250
 msgid "Failed to register check before send hook"
 msgstr "Error al registrar valida abans d'enviar"
 
@@ -8585,7 +8614,7 @@ msgstr "Ruta del llibre d'adresses on les adresses són guardades"
 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:121
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:278
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:201
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:446
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:447
 #: src/prefs_filtering_action.c:573 src/prefs_filtering_action.c:580
 #: src/prefs_matcher.c:679
 msgid "Select..."
@@ -8692,36 +8721,36 @@ msgstr "Prem el botó Cancel·lar per aturar l'acció d'arxivar"
 msgid "Archiving:"
 msgstr "Arxivant:"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:507
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:503
 msgid "Folder and archive must be selected"
 msgstr "S'ha de seleccionar una carpeta i un arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:516
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:512
 #, c-format
 msgid "%s: Exists. Continue anyway?"
 msgstr "%s: Existeix. Continuar de totes maneres?"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:519
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:515
 #, c-format
 msgid "%s: Is a link. Cannot continue"
 msgstr "%s: És un enllaç. No es pot continuar"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:522
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:518
 #, c-format
 msgid "%s: Is a directory. Cannot continue"
 msgstr "%s: És un directori. No es pot continuar"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:525
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:521
 #, c-format
 msgid "%s: Missing permissions. Cannot continue"
 msgstr "%s: Permisos no trobats. No es pot continuar"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:528
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:524
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown error. Cannot continue"
 msgstr "%s: Error desconegut. No es pot continuar"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:565
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:561
 #, c-format
 msgid ""
 "Not a valid file name:\n"
@@ -8730,7 +8759,7 @@ msgstr ""
 "No es un nou d'arxiu vàlid:\n"
 "%s."
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:578
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:574
 #, c-format
 msgid ""
 "Not a valid Claws Mail folder:\n"
@@ -8739,7 +8768,7 @@ msgstr ""
 "No es una carpeta de Claws Mail vàlida:\n"
 "%s."
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:607
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:603
 #, c-format
 msgid ""
 "Adding files in folder failed\n"
@@ -8754,182 +8783,182 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Continuar de totes maneres?"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:709
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:705
 msgid "Archive result"
 msgstr "Resultat d'arxivar"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:739
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:735
 msgid "Values"
 msgstr "Valors"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:748
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:744
 msgid "Archive"
 msgstr "Arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:754
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:750
 msgid "Archive format"
 msgstr "Format d'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:761
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:757
 msgid "Compression method"
 msgstr "Mètode de compressió"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:769
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:765
 msgid "Number of files"
 msgstr "Número d'arxius"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:777
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:773
 msgid "Archive Size"
 msgstr "Tamany de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:785
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:781
 msgid "Folder Size"
 msgstr "Tamany de la carpeta"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:794
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:790
 msgid "Compression level"
 msgstr "Nivell de compressió"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:799
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:807
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:815
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:719 src/prefs_folder_item.c:507
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:795
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:803
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:811
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:718 src/prefs_folder_item.c:514
 msgid "Yes"
 msgstr "Si"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:799
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:807
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:815
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:722 src/prefs_folder_item.c:506
-#: src/prefs_summaries.c:372
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:795
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:803
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:811
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:721 src/prefs_folder_item.c:513
+#: src/prefs_summaries.c:369
 msgid "No"
 msgstr "Cap"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:802
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:798
 msgid "MD5 checksum"
 msgstr "Checksum MD5"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:810
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:806
 msgid "Descriptive names"
 msgstr "Noms descriptius"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:818
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:814
 msgid "Delete selected files"
 msgstr "Esborrar els arxis seleccionats"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:827
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1203
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:823
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1199
 msgid "Select mails before"
 msgstr "Seleccionar els missatges abans"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:903
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:899
 msgid "Select file name for archive [suffix should reflect archive like .tgz]"
 msgstr ""
 "Seleccionar nom d'arxiu per arxivar [el sufixe hauria de reflectir l'arxiu "
 "com per exemple .tgz]"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:951
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:947
 #, c-format
 msgid "%ld of %ld"
 msgstr "%ld de %ld"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:988
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:984
 msgid "Create Archive"
 msgstr "Crear arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1003
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:999
 msgid "Enter Archiver arguments"
 msgstr "Introduir argument de l'arxivador"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1016
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1012
 msgid "Folder to archive"
 msgstr "Carpeta a arxivar"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1023
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1019
 msgid "Folder which is the root of the archive"
 msgstr "Carpeta la qual es l'arrel de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1024
 msgid "Click this button to select a folder which is to be root of the archive"
 msgstr ""
 "Premeu aquest botó per seleccionar la carpeta la qual serà arrel de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1034
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1030
 msgid "Name for archive"
 msgstr "Nom per l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1040
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1036
 msgid "Archive location and name"
 msgstr "Nom i localització de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1042
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1038
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:194
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:422
 msgid "_Select"
 msgstr "_Seleccionar"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1045
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1041
 msgid "Click this button to select a name and location for the archive"
 msgstr "Premeu aquest botó per seleccionar un nom i localització per l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1047
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1043
 msgid "Choose compression"
 msgstr "Escollir compressió"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1060
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1056
 msgid "Choose this option to use ZIP compression for the archive"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per usar compressió ZIP per l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1067
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1063
 msgid "Choose this option to use BZIP2 compression for the archive"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per usar compressió BZIP2 per l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1074
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1070
 msgid "Choose this to use Compress compression for your archive"
 msgstr ""
 "Escolliu aquesta opció per usar compressió Compress per al vostre arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1077
 msgid "Choose this option to disable compression for the archive"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per deshabilitat la compressió de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1101
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1097
 msgid "Choose format"
 msgstr "Escollir format"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1114
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1110
 msgid "Choose this option to use TAR as format for the archive"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per usar TAR com a format de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1121
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1117
 msgid "Choose this to use SHAR as format for the archive"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per usar SHAR com a format de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1128
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1124
 msgid "Choose this option to use CPIO as format for the archive"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per usar CPIO com a format de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1135
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1131
 msgid "Choose this option to use PAX as format for the archive"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per usar PAX com a format de l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1155
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1151
 msgid "Miscellaneous options"
 msgstr "Opcions varies"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1164
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1160
 msgid "_Recursive"
 msgstr "_Recursiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1168
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1164
 msgid "Choose this option to include subfolders in the archive"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per incloure subcarpetes a l'arxiu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1170
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1166
 msgid "_MD5sum"
 msgstr "_MD5sum"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1170
 msgid ""
 "Choose this option to add MD5 checksums for each file in the archive.\n"
 "Be aware though, that this dramatically increases the time it\n"
@@ -8939,11 +8968,11 @@ msgstr ""
 "Tot i aixó aneu amb compte, això incrementarà substancialment el temps usat\n"
 "per crear els arxius"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1178
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
 msgid "R_ename"
 msgstr "R_enombrar"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1182
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1178
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:325
 msgid ""
 "Choose this option to use descriptive names for each file in the archive.\n"
@@ -8953,7 +8982,7 @@ msgstr ""
 "Esquema de nomenglatura: data_desde@a@assumpte.\n"
 "Els noms seran truncats a un màxim de 96 caràcters"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1190
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1186
 msgid ""
 "Choose this option to delete mails after archiving\n"
 "At this point only handles IMAP4, Local mbox and POP3"
@@ -8961,11 +8990,11 @@ msgstr ""
 "Escolliu aquesta opció per esborrar els missatges abans d'arxivar-los\n"
 "En aquest punt només es tractem IMAP4, Bústia local i POP3"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1194
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1190
 msgid "Selection options"
 msgstr "Opcions de selecció"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1210
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1206
 msgid ""
 "Select emails before a certain date\n"
 "Date must comply to ISO-8601 [YYYY-MM-DD]"
@@ -9048,7 +9077,6 @@ msgstr ""
 "per crear els arxius"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:323
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:761
 msgid "Rename"
 msgstr "Renombrar"
 
@@ -9056,6 +9084,18 @@ msgstr "Renombrar"
 msgid "Choose this option to delete mails after archiving"
 msgstr "Escolliu aquesta opció per esborrar missatge després d'arxivar-los"
 
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:299
+msgid "<b>Type: </b>"
+msgstr "<b>Tipus: </b>"
+
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:300
+msgid "<b>Size: </b>"
+msgstr "<b>Tamany: </b>"
+
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:301
+msgid "<b>Filename: </b>"
+msgstr "<b>Nom del fitxer: </b>"
+
 #: src/plugins/att_remover/att_remover.c:332
 msgid "Remove attachments"
 msgstr "Esborrar l'adjunts"
@@ -9065,8 +9105,8 @@ msgstr "Esborrar l'adjunts"
 msgid "Remove"
 msgstr "Esborrar"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:365 src/prefs_summaries.c:444
-#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2789
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:365 src/prefs_summary_column.c:80
+#: src/summaryview.c:2785
 msgid "Attachment"
 msgstr "Adjunt"
 
@@ -9114,30 +9154,31 @@ msgstr ""
 msgid "Attachment handling"
 msgstr "Maneig d'adjunt"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:217
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:214
+#, c-format
 msgid ""
 "An attachment is mentioned in the mail you're sending, but no file was "
-"attached. Mention appears on line %d, which begins with text: %s\n"
+"attached. Mention appears on line %d, which begins with text: <span weight="
+"\"bold\">%.20s</span>...\n"
 "\n"
-"%s"
+"%s it anyway?"
 msgstr ""
 "Un fitxer adjunt és esmentat en el correu que estem enviant, però no s'ha "
 "adjuntat cap fitxer. La menció apareix a la línia %d, que comença amb el "
 "text: <span weight=\"bold\">%.20s</span>...\n"
 "%s de totes maneres?"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:223
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218
 msgid "Attachment warning"
 msgstr "Avís d'adjunt"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:249
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:286
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:338
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:243
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:280
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:332
 msgid "Attach warner"
 msgstr "Avisador d'adjunts"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:296
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:290
 msgid ""
 "Warns user if some reference to attachments is found in the message text and "
 "no file is attached."
@@ -9186,7 +9227,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "No validar adjunts desapareguts quan es respon o es redireccionen missatges"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:135 src/prefs_msg_colors.c:362
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:135
+#: src/prefs_msg_colors.c:362
 msgid "Signatures"
 msgstr "Signatures"
 
@@ -9297,37 +9339,39 @@ msgstr ""
 "Les opcions les podeu trobar a /Configuració/Preferències/Connectors/"
 "Bogofilter"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1043 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:674
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1043
+#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:674
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:651
 msgid "Spam detection"
 msgstr "Detecció de correu brossa"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1044 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:675
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1044
+#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:675
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:652
 msgid "Spam learning"
 msgstr "Aprenentatge de correu brossa"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:161
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:143
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:399
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:400
 msgid "Process messages on receiving"
 msgstr "Processar missatges al rebre"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:169
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:151
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:357
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:358
 msgid "Maximum size"
 msgstr "Tamany màxim"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:178
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:160
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:366
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:367
 msgid "Messages larger than this will not be checked"
 msgstr "Missatges més grans que aquest no seran comprovats"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:181
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:163
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:369 src/prefs_account.c:1507
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:370 src/prefs_account.c:1507
 msgid "KB"
 msgstr "Kb"
 
@@ -9345,7 +9389,7 @@ msgstr "Nomès marca-ho com correu no solicitat"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:227
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:179
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:415
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
 msgid ""
 "Folder for storing identified spam. Leave empty to use the trash folder."
 msgstr ""
@@ -9354,7 +9398,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:233
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:185
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:421
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:422
 msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
 msgstr ""
 "Pulseu aquest botò per seleccionar la carpeta on guardareu el correu brossa"
@@ -9387,13 +9431,13 @@ msgstr "Només es realitza per missatges a carpetes MH"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:268
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:191
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:436
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:437
 msgid "Whitelist senders found in address book/folder"
 msgstr "Llista blanca de remitents trobada a l'agenda/carpeta"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:272
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:195
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:440
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:441
 msgid ""
 "Messages coming from your address book contacts will be received in the "
 "normal folder even if detected as spam"
@@ -9403,7 +9447,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:282
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:205
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:450
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:451
 msgid "Click this button to select a book or folder in the address book"
 msgstr "Pulseu aquest botò per seleccionar una agenda o carpeta de l'agenda"
 
@@ -9430,7 +9474,7 @@ msgstr "Ruta a l'executable de bogofilter"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:309
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:232
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:428
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:429
 msgid "Mark spam as read"
 msgstr "Marcar correu brossa com a llegit"
 
@@ -9502,7 +9546,7 @@ msgstr ""
 "Bsfilter"
 
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:171
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:407
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:408
 msgid "Save spam in"
 msgstr "Desar el correu brossa en"
 
@@ -9770,26 +9814,26 @@ msgstr ""
 msgid "Could not create socket"
 msgstr "No s'ha pogut crear el sòcol"
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:422
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:421
 msgid ": File does not exist"
 msgstr ": El fitxer no existeix."
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:435
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:434
 msgid ": Unable to open"
 msgstr ": No s'ha pogut obrir"
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:455
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:460
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:474
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:454
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:459
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:473
 msgid "Socket write error"
 msgstr "Error d'escritura de sòcol"
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:467
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:466
 #, c-format
 msgid "%s: Error reading"
 msgstr "%s: Error al llegir"
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:481
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:480
 msgid "Socket read error"
 msgstr "Error de lectura de sòcol"
 
@@ -9902,8 +9946,8 @@ msgstr "El CSS en aquest fitxer s'aplicarà a totes les parts d'HTML"
 
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:308
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1347
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:189 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
-#: src/prefs_account.c:1441 src/prefs_account.c:1530 src/prefs_account.c:1993
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186 src/prefs_account.c:1441
+#: src/prefs_account.c:1530 src/prefs_account.c:1991
 #: src/prefs_customheader.c:236
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "M_ostrar"
@@ -9912,93 +9956,93 @@ msgstr "M_ostrar"
 msgid "Select stylesheet"
 msgstr "Selecciona el full d'estil"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:387
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:395
 msgid "Remote content loading is disabled."
 msgstr "La carrega de contingut remote està deshabilitada."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:464
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:472
 msgid "Load images"
 msgstr "Carregar imatges"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:466
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:474
 msgid "Enable remote content"
 msgstr "Permet el contingut remot"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:468
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:476
 msgid "Enable Javascript"
 msgstr "Habilita Javascript"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:470
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:478
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Habilita Móduls"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:472
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:480
 msgid "Enable Java"
 msgstr "Activa Java"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:474
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:482
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "Obre els enllaços amb un navegador extern"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:643
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:651
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "Ha aparegut un error: %d\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:699
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:707
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr "%s está malformat o no es un canal d'informació suportat"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:710
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:718
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Cerca la web"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:722
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:730
 msgid "Open in Viewer"
 msgstr "Obre en el visor"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:724
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:732
 msgid "Open in Viewer (enable remote content)"
 msgstr "Obre en el visor (permet contingut remot)"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:733
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:741
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "Obre en el navegador"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:743
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:751
 msgid "Open Image"
 msgstr "Obre imatge"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:752
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:760
 msgid "Copy Link"
 msgstr "Copia l'enllaç"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:756
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:764
 msgid "Download Link"
 msgstr "Descarrega l'enllaç"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:767
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:775
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Desar l'imatge com"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:777
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:785
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Copia la imatge"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:795
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:803
 msgid "Import feed"
 msgstr "Importa el canal d'informació"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1007
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1016
 msgid "Fancy"
 msgstr "Elegant"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1035
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1044
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Visor Elegant d'HTML"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1040
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1049
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -10010,6 +10054,10 @@ msgstr ""
 "Per defecte tot el contingut remote està bloquejat. Les opcions podeu trobar-"
 "les a /Configuració/Preferencies/Plugins/Fancy"
 
+#: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin.c:151
+msgid "failed to write Fetchinfo configuration to file\n"
+msgstr "no ha pogut escriure el fitxer de configuració de Fetchinfo\n"
+
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin.c:167
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin.c:200
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:182
@@ -10092,11 +10140,11 @@ msgstr ""
 "Afegeix la capçalera X-FETCH-TIME amb la data i hora d'extracció de missatge "
 "en RFC822 format"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:127
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:125
 msgid "GData plugin: Authorization required"
 msgstr "Connector GData: Autorització requerida"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:129
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:127
 msgid ""
 "You need to authorize Claws Mail to access your Google contact list to use "
 "the GData plugin.\n"
@@ -10114,80 +10162,78 @@ msgstr ""
 "camp de sota per concedir accés a Claws Mail a la llista de contactes de "
 "Google."
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:144
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:142
 msgid "Step 1:"
 msgstr "Pas 1:"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:150
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:148
 msgid "Click here to open the Google authorization page in a browser"
 msgstr ""
 "Feu clic aquí per obrir la pàgina d'autorització de Google en un navegador"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:154
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:152
 msgid "Step 2:"
 msgstr "Pas 2:"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:160
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:158
 msgid "Enter code:"
 msgstr "Introdueïx el codi:"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:326
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:324
 #, c-format
 msgid "GData plugin: Error querying for contacts: %s\n"
 msgstr "Connector GData: Error al consultar els contactes: %s\n"
 
-#. TRANSLATORS: First part of "Added X of Y contacts to cache"
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:342
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:340
 #, c-format
 msgid "Added %d of"
 msgid_plural "Added %d of"
 msgstr[0] "Afegit %d de"
 msgstr[1] "Afegits %d de"
 
-#. TRANSLATORS: Second part of "Added X of Y contacts to cache"
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:344
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:342
 #, c-format
 msgid "1 contact to the cache"
 msgid_plural "%d contacts to the cache"
 msgstr[0] "1 contacte a la memòria cau"
 msgstr[1] "%d contactes a la memòria cau"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:354
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:352
 msgid "GData plugin: Starting async contacts query\n"
 msgstr "Connector GData: Iniciant la consulta de contactes asíncrona\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:375
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:373
 #, c-format
 msgid "GData plugin: Error querying for groups: %s\n"
 msgstr "Connector GData: Error al consultar els grups: %s\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:412
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:410
 msgid "GData plugin: Groups received\n"
 msgstr "Connector GData: Grups rebuts\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:419
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:417
 msgid "GData plugin: Starting async groups query\n"
 msgstr "Connector GData: Iniciant la consulta de grups asíncrona\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:444
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:442
 #, c-format
 msgid "GData plugin: Authorization error: %s\n"
 msgstr "Connector GData: Error d'autorització: %s\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:451
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:449
 msgid "GData plugin: Authorization successful\n"
 msgstr "Connector GData: Autorització correcta\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:461
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:459
 msgid "GData plugin: Starting interactive authorization\n"
 msgstr "Connector GData: Iniciant l'autentificació interactiva\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:471
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:469
 msgid "GData plugin: Got authorization code, requesting authorization\n"
 msgstr ""
 "Connector GData: Ha rebut un codi d'autorització, demanant l'autorització\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:478
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:476
 msgid ""
 "GData plugin: No authorization code received, authorization request "
 "cancelled\n"
@@ -10195,26 +10241,26 @@ msgstr ""
 "Connector GData: No s'ha rebut cap codi d'autorització, cancel·lada la "
 "sol·licitud d'autorització\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:495
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:493
 #, c-format
 msgid "GData plugin: Authorization refresh error: %s\n"
 msgstr "Connector GData: Error d'actualització de l'autorització: %s\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:504
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:502
 msgid "GData plugin: Authorization refresh successful\n"
 msgstr "Connector GData: Actualització de l'autorització correcta\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:558
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:555
 msgid "GData plugin: Trying to refresh authorization\n"
 msgstr "Connector GData: Intentant actualitzar autorització\n"
 
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:77
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:200 src/prefs_account.c:1747
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:188 src/prefs_account.c:1745
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentificació"
 
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:83
-#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:159 src/wizard.c:1555
+#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:152
 msgid "Username:"
 msgstr "Nom d'usuari:"
 
@@ -10231,6 +10277,15 @@ msgstr "Número màxim de resultats:"
 msgid "GData"
 msgstr "GData"
 
+#: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:75
+msgid ""
+"\n"
+"GData Plugin: Failed to write plugin configuration to file\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Connector GData: Error al escriure el fitxer de la configuració del "
+"connector\n"
+
 #: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:107
 msgid "Failed to register address completion hook in the GData plugin"
 msgstr ""
@@ -10261,10193 +10316,10024 @@ msgstr ""
 "\n"
 "La teva opinió és benvinguda a <berndth@gmx.de>."
 
-#: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:192
+#: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:187
 msgid "GData integration"
 msgstr "Integració GData"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:374
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:439
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:499
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:546
-msgid "Libravatar"
-msgstr "Libravatar"
+#. TRANSLATORS: The two numbers are latitude and longitude coordinates
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:349
+#, c-format
+msgid "Found location: (%.2f,%.2f)"
+msgstr "S'ha trobat la localització: (%.2f,%.2f)"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:381
-msgid "Failed to register avatar header update hook"
-msgstr "Ha fallat el registre del ganxo per actualitzar la capçalera d'avatar"
+#. TRANSLATORS: The country name is appended to the string
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:369
+msgid "Alleged country of origin: "
+msgstr "País al·legat d'origen: "
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:390
-msgid "Failed to register avatar image render hook"
-msgstr "Ha fallat el registre del ganxo per renderitzar imatges d'avatars"
+#. TRANSLATORS: The IP address is appended to the string
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:373
+msgid "Could not resolve location of IP address "
+msgstr "No s'ha pogut resoldre la direcció de l'adreça IP "
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:396
-msgid "Failed to create avatar image cache directory"
-msgstr "No s'ha pogut crear el directori per la memòria cau d'imatges d'avatar"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:512
+msgid "Try to locate sender"
+msgstr "Intentar localitzar el remitent"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:406
-msgid "Failed to load missing items cache"
-msgstr "A fallat la carrega dels elements de la memòria cau."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:528
+msgid "Andorra"
+msgstr "Andorra"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:449
-msgid ""
-"Display libravatar profiles' images for mail messages. More\n"
-"info about libravatar at http://www.libravatar.org/. If you have\n"
-"a gravatar.com profile but not a libravatar one, those will also\n"
-"be retrieved (when redirections are allowed in plugin config).\n"
-"Plugin config page is available from main window at:\n"
-"/Configuration/Preferences/Plugins/Libravatar.\n"
-"\n"
-"This plugin uses libcurl to retrieve images, so if you're behind a\n"
-"proxy please refer to curl(1) manpage for details on 'http_proxy'\n"
-"configuration. More details about this and others on README file.\n"
-"\n"
-"Feedback to <ricardo@mones.org> is welcome.\n"
-msgstr ""
-"Mostrar imatges de perfils libravatar per als missatges de correu. Més\n"
-"informació sobre libravatar en http://www.libravatar.org/. Si vostè té\n"
-"un perfil gravatar.com però no una libravatar, els farà també\n"
-"recuperar (quan es permeti redireccions en la configuració del connector) .\n"
-"La pàgina de configuració del connector està disponible des de la finestra "
-"principal en:\n"
-"/Configuració/Preferències/Connectors/Libravatar.\n"
-"\n"
-"Aquest plugin utilitza libcurl per recuperar imatges, així que si estàs "
-"darrere d'un\n"
-"Proxy consulti la pàgina curl(1) del manual per a més detalls sobre la "
-"configuració\n"
-"de 'http_proxy'. Més detalls sobre aquest i altres a l'arxiu README .\n"
-"\n"
-"La teva opinió és benvinguda a <ricardo@mones.org>.\n"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:529
+msgid "United Arab Emirates"
+msgstr "Emirats Àrabs Units"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:137
-#, fuzzy
-msgid "Error reading cache stats"
-msgstr "Error llegint l'arxiu"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:530
+msgid "Afghanistan"
+msgstr "Afganistan"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:141
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Using %s in %d files, %d directories, %d others and %d errors"
-msgstr "Utilitzant %s a %d fitxers,%d  directoris i %d altres"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:531
+msgid "Antigua And Barbuda"
+msgstr "Antigua I Barbuda"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:150
-#, c-format
-msgid "Using %s in %d files, %d directories and %d others"
-msgstr "Utilitzant %s a %d fitxers,%d  directoris i %d altres"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:532
+msgid "Anguilla"
+msgstr "Anguila"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:164
-msgid "Clear icon cache"
-msgstr "Netejar memòria d'avatars"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:533
+msgid "Albania"
+msgstr "Albània"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:165
-msgid "Are you sure you want to remove all cached avatar icons?"
-msgstr "Realment vols suprimir tota la memòria cau d'avatars?"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:534
+msgid "Armenia"
+msgstr "Armènia"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:178
-msgid "Not enough memory for operation"
-msgstr "No hi ha prou memòria per a operar"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:535
+msgid "Netherlands Antilles"
+msgstr "Antilles Holandeses"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:183
-#, c-format
-msgid ""
-"Icon cache successfully cleared:\n"
-"• %u missing entries removed.\n"
-"• %u files removed."
-msgstr ""
-"Esborrada correctament la memòria cau d'avatarst:\n"
-"• %u entrades perdudes esborrades.\n"
-"• %u fitxers esborrats."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:536
+msgid "Angola"
+msgstr "Angola"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:188
-#, fuzzy
-msgid "Icon cache successfully cleared!"
-msgstr ""
-"<span color=\"#006400\">S'ha esborrat correctament la memòria cau d'avatars!"
-"</span>"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:537
+msgid "Antarctica"
+msgstr "Antàrtida"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:191
-#, c-format
-msgid ""
-"Errors clearing icon cache:\n"
-"• %u missing entries removed.\n"
-"• %u files removed.\n"
-"• %u files failed to be read.\n"
-"• %u files couldn't be removed."
-msgstr ""
-"Errors al esborrar la memòria cau d'avatars:\n"
-"• %u entrades perdudes esborrades.\n"
-"• %u fitxers esborrats.\n"
-"• %u fitxers que no es poden llegir.\n"
-"• %u fitxers que no es poden esborrar."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:538
+msgid "Argentina"
+msgstr "Argentina"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:198
-#, fuzzy
-msgid "Error clearing icon cache."
-msgstr "Netejar memòria d'avatars"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:539
+msgid "American Samoa"
+msgstr "Samoa Americana"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:213
-msgid "_Use cached icons"
-msgstr "_Utilitza icones de la memòria cau"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:540
+msgid "Austria"
+msgstr "Àustria"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:214
-msgid ""
-"Keep icons on disk for reusing instead of making another network request"
-msgstr ""
-"Mantenir icones en disc per reciclar en lloc de fer una altra sol·licitud de "
-"la xarxa"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:541
+msgid "Australia"
+msgstr "Austràlia"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229
-msgid "Cache refresh interval"
-msgstr "Interval d'actualització de la memòria cau"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:542
+msgid "Aruba"
+msgstr "Aruba"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229 src/prefs_account.c:1486
-#: src/prefs_matcher.c:336
-msgid "hours"
-msgstr "hores"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:543
+msgid "Azerbaijan"
+msgstr "Azerbaidjan"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:305
-msgid "Mystery man"
-msgstr "Home misteri"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:544
+msgid "Bosnia And Herzegovina"
+msgstr "Bòsnia I Hercegovina"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:306
-msgid "Identicon"
-msgstr "Icona d'identificació"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:545
+msgid "Barbados"
+msgstr "Barbados"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:307
-msgid "MonsterID"
-msgstr "MonsterID"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:546
+msgid "Bangladesh"
+msgstr "Bangladesh"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:308
-msgid "Wavatar"
-msgstr "Wavatar"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:547
+msgid "Belgium"
+msgstr "Bèlgica"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:309
-msgid "Retro"
-msgstr "Retro"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:548
+msgid "Burkina Faso"
+msgstr "Burkina Faso"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:310
-msgid "Custom URL"
-msgstr "URL personalitzada"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:549
+msgid "Bulgaria"
+msgstr "Bulgària"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:313
-msgid "A blank image"
-msgstr "Imatge en blanc"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:550
+msgid "Bahrain"
+msgstr "Bahrain"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:314
-msgid "The unobtrusive low-contrast greyish silhouette"
-msgstr "La discreta silueta grisenca amb poc contrast"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:551
+msgid "Burundi"
+msgstr "Burundi"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:315
-msgid "A generated geometric pattern"
-msgstr "Un patró geometric generat."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:552
+msgid "Benin"
+msgstr "Benín"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:316
-msgid "A generated full-body monster"
-msgstr "Un monstre de cos complet generat"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:553
+msgid "Bermuda"
+msgstr "Bermuda"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:317
-msgid "A generated almost unique face"
-msgstr "Una cara generada gairabè ùnica."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:554
+msgid "Brunei Darussalam"
+msgstr "Brunei Darussalam"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:318
-msgid "A generated 8-bit arcade-style pixelated image"
-msgstr "Una imatge d'8-bits pixelada d'estil arcade."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:555
+msgid "Bolivia"
+msgstr "Bolívia"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:319
-msgid "Redirect to a user provided URL"
-msgstr "Redirecció a una URL introduïda per l'usuari"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:556
+msgid "Brazil"
+msgstr "Brasil"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:333
-msgid ""
-"Enter the URL you want to be redirected when no user icon is available. "
-"Leave an empty URL to use the default libravatar orange icon."
-msgstr ""
-"Introdueïx l'URL on vols fer redirigir quan cap icona de l'usuari estigui "
-"disponible. Deixar una URL buida per usar l'icona libravatar taronja per "
-"defecte."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:557
+msgid "Bahamas"
+msgstr "Bahames"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:382
-msgid "_Allow redirects to other sites"
-msgstr "Permet redireccions a _altres llocs"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:558
+msgid "Bhutan"
+msgstr "Bhutan"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:383
-msgid ""
-"Follow redirect responses received from libravatar server to other avatar "
-"services like gravatar.com"
-msgstr ""
-"Segueix les respostes amb redirecció del servidor de libravatar cap a un "
-"altre servei d'avatars com gravatar.com"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:559
+msgid "Bouvet Island"
+msgstr "Illa Bouvet"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:392
-msgid "_Enable federated servers"
-msgstr "Activa servidors f_ederats"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:560
+msgid "Botswana"
+msgstr "Botswana"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:393
-msgid "Try to get avatar from sender's domain libravatar server"
-msgstr ""
-"Tractar d'aconseguir l'avatar del servidor de libravatar de domini del "
-"remitent"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:561
+msgid "Belarus"
+msgstr "Bielorússia"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:410
-msgid "Request timeout"
-msgstr "Temps d'espera de la petició"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:562
+msgid "Belize"
+msgstr "Belize"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:410
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1073
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1368
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1674
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:390 src/prefs_other.c:575
-#: src/prefs_summaries.c:538
-msgid "second(s)"
-msgstr "segon(s)"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:563
+msgid "Canada"
+msgstr "Canadà"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:411
-msgid ""
-"Set to 0 to use global socket I/O timeout. Maximum value must be also less "
-"than global socket I/O timeout."
-msgstr ""
-"Fes server un 0 per l'utilització de temps d'espera de sòcols I/O globals. "
-"El valor màxim ha de ser també menor que el temps d'espera de sòcols I/O "
-"globals."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:564
+msgid "Cocos (Keeling) Islands"
+msgstr "Illes Cocos (Keeling)"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:455
-msgid "Icon cache"
-msgstr "Memòria cau d'icones"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:565
+msgid "Central African Republic"
+msgstr "República Centreafricana"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:459
-msgid "Default missing icon mode"
-msgstr "No s'ha trobat el mode d'icona per defecte"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:566
+msgid "Congo"
+msgstr "Congo"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:463
-msgid "Network"
-msgstr "Xarxa"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:567
+msgid "Switzerland"
+msgstr "Suïssa"
 
-#: src/plugins/mailmbox/plugin.c:58
-#, fuzzy
-msgid "mailmbox folder"
-msgstr "carpeta de bùstia de correu (etPan!)"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:568
+msgid "Cote D'Ivoire"
+msgstr "Costa d'Ivori"
 
-#: src/plugins/mailmbox/plugin.c:63
-msgid "This is a plugin to handle mailboxes in mbox format."
-msgstr ""
-"Aquest es un connector per gestionar les bùsties de correu amb format mbox."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:569
+msgid "Cook Islands"
+msgstr "Illes Cook"
 
-#: src/plugins/mailmbox/plugin.c:84
-msgid "MBOX"
-msgstr "MBOX"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:570
+msgid "Chile"
+msgstr "Xile"
 
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:190
-msgid ""
-"Input the location of mailbox.\n"
-"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
-"scanned automatically."
-msgstr ""
-"Introduiu la localització de la bústia.\n"
-"Si la bústia existent és especificada, serà\n"
-"escaneajada automàticament."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:571
+msgid "Cameroon"
+msgstr "Camerun"
 
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:330
-#, c-format
-msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under '%s' will be deleted.\n"
-"Do you really want to delete?"
-msgstr ""
-"S'esborraran totes les carpetes i missatges que penjen de '%s'.\n"
-"Realment vols esborrar-los?"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:572
+msgid "China"
+msgstr "Xina"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:439
-msgid "No Sieve auth method available\n"
-msgstr "No hi ha cap mètode d'autenticació Sieve disponible\n"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:573
+msgid "Colombia"
+msgstr "Colombia"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:443
-msgid "Selected Sieve auth method not available\n"
-msgstr "El mètode Sieve seleccionat no està disponible\n"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:574
+msgid "Costa Rica"
+msgstr "Costa Rica"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:676
-msgid "Disconnected"
-msgstr "Desconnectat"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:575
+msgid "Cuba"
+msgstr "Cuba"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:680
-#, c-format
-msgid "Disconnected: %s"
-msgstr "Desconnectat: %s"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:576
+msgid "Cape Verde"
+msgstr "Cap Verd"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:728
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:873
-#, c-format
-msgid "unhandled message on Sieve session: %s\n"
-msgstr "missatge desconegut en la sessió Sieve: %s\n"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:577
+msgid "Christmas Island"
+msgstr "Illa de Nadal"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:735
-msgid "TLS failed"
-msgstr "TLS ha fallat"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:578
+msgid "Cyprus"
+msgstr "Xipre"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:800
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:816
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:843
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:925
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:943
-msgid "error occurred on SIEVE session\n"
-msgstr "hi ha hagut un error en la sessió Sieve\n"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:579
+msgid "Czech Republic"
+msgstr "República Txeca"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:869
-#, c-format
-msgid "error occurred on Sieve session. data: %s\n"
-msgstr "hi ha hagut un error en la sessió Sieve. dades: %s\n"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:580
+msgid "Germany"
+msgstr "Alemanya"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:878
-#, c-format
-msgid "unhandled message on Sieve session: %d\n"
-msgstr "missatge desconegut en la sessió Sieve: %d\n"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:581
+msgid "Djibouti"
+msgstr "Djibouti"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1135
-msgid "Sieve: retrying auth\n"
-msgstr "Sieve: s'està reintentant autentifiació\n"
+# RML To be consistent with previous one.
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:582
+msgid "Denmark"
+msgstr "Dinamarca"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:583
+msgid "Dominica"
+msgstr "Dominica"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:584
+msgid "Dominican Republic"
+msgstr "República Dominicana"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:585
+msgid "Algeria"
+msgstr "Algèria"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:586
+msgid "Ecuador"
+msgstr "Equador"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:587
+msgid "Estonia"
+msgstr "Estònia"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:588
+msgid "Egypt"
+msgstr "Egipte"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:589
+msgid "Western Sahara"
+msgstr "Sàhara Occidental"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:590
+msgid "Eritrea"
+msgstr "Eritrea"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:591
+msgid "Spain"
+msgstr "Espanya"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:592
+msgid "Ethiopia"
+msgstr "Etiòpia"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:593
+msgid "Finland"
+msgstr "Finlàndia"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:594
+msgid "Fiji"
+msgstr "Fiji"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:595
+msgid "Falkland Islands (Malvinas)"
+msgstr "Illes Falkland (Malvines)"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:596
+msgid "Micronesia, Federated States Of"
+msgstr "Micronèsia, Estats Federats de"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:597
+msgid "Faroe Islands"
+msgstr "Illes Fèroe"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:598
+msgid "France"
+msgstr "França"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:599
+msgid "France, Metropolitan"
+msgstr "França, Metropolitana"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:600
+msgid "Gabon"
+msgstr "Gabon"
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:601
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:747
+msgid "United Kingdom"
+msgstr "Regne Unit"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1137
-msgid "Auth method not available"
-msgstr "Mètode d'autenticació no disponible"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:602
+msgid "Grenada"
+msgstr "Granada"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5657
-msgid "_Filter"
-msgstr "_Filtre"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:603
+msgid "Georgia"
+msgstr "Geòrgia"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:86
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:630
-msgid "Chec_k Syntax"
-msgstr "Comprovar la sinta_xi"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:604
+msgid "French Guiana"
+msgstr "Guiana francès"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:87
-msgid "Re_vert"
-msgstr "Des_fer"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:605
+msgid "Ghana"
+msgstr "Ghana"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:296
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:722
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:182
-msgid "Unable to get script contents"
-msgstr "Incapaç d'aconseguir el contingut de la seqüència d'ordres"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:606
+msgid "Gibraltar"
+msgstr "Gibraltar"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:325
-msgid "Reverting..."
-msgstr "Desfent..."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:607
+msgid "Greenland"
+msgstr "Groenlàndia"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:334
-msgid "Revert script"
-msgstr "Desfer la seqüència d'ordres"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:608
+msgid "Gambia"
+msgstr "Gàmbia"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:335
-msgid "This script has been modified. Revert the unsaved changes?"
-msgstr ""
-"Aquesta seqüència d'ordres s'ha modificat. Vols desfer els canvis no desats?"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:609
+msgid "Guinea"
+msgstr "Guinea"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:336
-msgid "_Revert"
-msgstr "Desfe_r"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:610
+msgid "Guadeloupe"
+msgstr "Guadalupe"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:353
-msgid "Script saved successfully."
-msgstr "Seqüències d'ordres guardat satisfactòriament."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:611
+msgid "Equatorial Guinea"
+msgstr "Guinea Equatorial"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:370
-msgid "Saving..."
-msgstr "Desant…"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:612
+msgid "Greece"
+msgstr "Grècia"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:399
-msgid "Checking syntax..."
-msgstr "Comprovant la sintaxi..."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:613
+msgid "South Georgia And The South Sandwich Islands"
+msgstr "Geòrgia del Sud i les Illes Sandwich del Sud"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
-msgid "This script has been modified. Save the latest changes?"
-msgstr ""
-"Aquesta seqüència d'ordres s'ha modificat. Vols desar els últims canvis?"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:614
+msgid "Guatemala"
+msgstr "Guatemala"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:693
-#, c-format
-msgid "%s - Sieve Filter%s"
-msgstr "%s - filtre Sieve %s"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:615
+msgid "Guam"
+msgstr "Guam"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:742
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1278
-msgid "Loading..."
-msgstr "Carregant..."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:616
+msgid "Guinea-Bissau"
+msgstr "Guinea Bissau"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:159
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:241
-msgid "Add Sieve script"
-msgstr "Afegir seqüència d'ordres Sieve"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:617
+msgid "Guyana"
+msgstr "Guaiana"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:160
-msgid "Enter name for a new Sieve filter script."
-msgstr "Introduïu un nom per la nova seqüència d'ordres Sieve."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:618
+msgid "Hong Kong"
+msgstr "Hong Kong"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:242
-msgid "Enter new name for the script."
-msgstr "Introduïu un nom nou per la seqüència d'ordres."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:619
+msgid "Heard Island And Mcdonald Islands"
+msgstr "Illa Illes Heard i McDonald"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:323
-#, c-format
-msgid "Do you really want to delete the filter '%s'?"
-msgstr "Realment vols esborrar el filtre  '%s'?"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:620
+msgid "Honduras"
+msgstr "Hondures"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:324
-msgid "Delete filter"
-msgstr "Esborrar el filtre"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:621
+msgid "Croatia"
+msgstr "Croàcia"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:478
-msgid "Active"
-msgstr "Actiu"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:622
+msgid "Haiti"
+msgstr "Haití"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:489
-msgid "An account can only have one active script at a time."
-msgstr "Un compte només pot tenir una seqüència d'ordres activa alhora."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:623
+msgid "Hungary"
+msgstr "Hongria"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:576
-msgid "Unable to connect"
-msgstr "Incapaç de connectar"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:624
+msgid "Indonesia"
+msgstr "Indonèsia"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:620
-msgid "Listing scripts..."
-msgstr "Llista de seqüències d'ordres..."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:625
+msgid "Ireland"
+msgstr "Irlanda"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:623
-msgid "Connecting..."
-msgstr "Connectant ..."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:626
+msgid "Israel"
+msgstr "Israel"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:655
-msgid "Manage Sieve Filters"
-msgstr "Administra filtres Sieve"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:627
+msgid "India"
+msgstr "Índia"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:796
-msgid "To use Sieve, enable it in an account's preferences."
-msgstr "Per utilitzar Sieve, permetre'l en les preferències d'un compte."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:628
+msgid "British Indian Ocean Territory"
+msgstr "Territori Britànic De l'Oceà Índic"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:36
-#: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:154
-msgid "ManageSieve"
-msgstr "ManageSieve"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:629
+msgid "Iraq"
+msgstr "Iraq"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:46
-msgid "Manage Sieve Filters..."
-msgstr "Administra filtres Sieve..."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:630
+msgid "Iran, Islamic Republic Of"
+msgstr "Iran, República Islàmica de l '"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:114
-msgid "Manage sieve filters on a server using the ManageSieve protocol."
-msgstr ""
-"Administra filtres Sieve en un servidor utilitzant el protocol ManageSieve."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:631
+msgid "Iceland"
+msgstr "Islàndia"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:146
-msgid "Enable Sieve"
-msgstr "Activar Sieve"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:632
+msgid "Italy"
+msgstr "Itàlia"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:153 src/prefs_account.c:1095
-msgid "Server information"
-msgstr "Informació del servidor"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:633
+msgid "Jamaica"
+msgstr "Jamaica"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:162
-msgid "Server name"
-msgstr "Nom del servidor"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:634
+msgid "Jordan"
+msgstr "Jordània"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:171
-msgid "Connect to this host instead of the host used for receiving mail"
-msgstr ""
-"Connectar-se a aquest servidor en comptes del servidor utilitzat per rebre "
-"correu"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:635
+msgid "Japan"
+msgstr "Japó"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:175
-msgid "Server port"
-msgstr "Port del servidor"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:636
+msgid "Kenya"
+msgstr "Kenya"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:182
-msgid "Connect to this port instead of the default"
-msgstr "Connectar-se a aquest port en comptes de al predeterminat"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:637
+msgid "Kyrgyzstan"
+msgstr "Kyrgyzstan"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:186
-msgid "Encryption"
-msgstr "Xifratge"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:638
+msgid "Cambodia"
+msgstr "Cambodja"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:191
-msgid "No TLS"
-msgstr "Sense TLS"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:639
+msgid "Kiribati"
+msgstr "Kiribati"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:193
-msgid "Use TLS when available"
-msgstr "Utilitzar TLS quan estigui disponible"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:640
+msgid "Comoros"
+msgstr "Comores"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:195
-msgid "Require TLS"
-msgstr "Requereix TLS"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:641
+msgid "Saint Kitts And Nevis"
+msgstr "Sant Cristóbal i Nieves"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:203
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:267
-msgid "No authentication"
-msgstr "Sense autentificació"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:642
+msgid "Korea, Democratic People'S Republic Of"
+msgstr "República de Corea, Popular Democràtica de"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:205
-msgid "Use same authentication as for receiving mail"
-msgstr "Utilitzeu la mateixa autenticació que per rebre correu"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:643
+msgid "Korea, Republic Of"
+msgstr "República De Corea"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:207
-msgid "Specify authentication"
-msgstr "Especifiqueu l'autenticació"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:644
+msgid "Kuwait"
+msgstr "Kuwait"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:237
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:348
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:467 src/prefs_account.c:1280
-#: src/prefs_account.c:1793
-msgid "User ID"
-msgstr "ID d'usuari"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:645
+msgid "Cayman Islands"
+msgstr "Illes Caiman"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:247
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:394
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:356
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:475 src/prefs_account.c:1286
-#: src/prefs_account.c:1813 src/prefs_account.c:2519 src/prefs_account.c:2541
-#: src/wizard.c:1209 src/wizard.c:1629
-msgid "Password"
-msgstr "Contrasenya"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:646
+msgid "Kazakhstan"
+msgstr "Kazakhstan"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:263 src/prefs_account.c:1569
-#: src/prefs_account.c:1765
-msgid "Authentication method"
-msgstr "Mètode d'autentificació"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:647
+msgid "Lao People'S Democratic Republic"
+msgstr "República Democràtica Popular Lao"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:272 src/prefs_account.c:1579
-#: src/prefs_account.c:1774 src/prefs_send.c:291
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automàtic"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:648
+msgid "Lebanon"
+msgstr "Líban"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:379
-msgid "Sieve server must not contain a space."
-msgstr "El servidor de Sieve no pot contenir un espai."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:649
+msgid "Saint Lucia"
+msgstr "Santa Llúcia"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:385
-msgid "Sieve server is not entered."
-msgstr "No s'ha especificat el servidor Sieve."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:650
+msgid "Liechtenstein"
+msgstr "Liechtenstein"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:413
-msgid "Sieve"
-msgstr "Sieve"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:651
+msgid "Sri Lanka"
+msgstr "Sri Lanka"
 
-#: src/plugins/newmail/newmail.c:106 src/plugins/newmail/newmail.c:149
-msgid "NewMail"
-msgstr "Nou Correu"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:652
+msgid "Liberia"
+msgstr "Libèria"
 
-#: src/plugins/newmail/newmail.c:111
-msgid "Failed to register newmail hook"
-msgstr "Ha fallat el registre del ganxo per nous correus"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:653
+msgid "Lesotho"
+msgstr "Lesotho"
 
-#: src/plugins/newmail/newmail.c:128
-#, c-format
-msgid "Could not open log file %s: %s\n"
-msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de traça %s: %s\n"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:654
+msgid "Lithuania"
+msgstr "Lituània"
 
-#: src/plugins/newmail/newmail.c:141
-#, c-format
-msgid ""
-"This plugin writes a header summary to a log file for each mail received "
-"after sorting.\n"
-"\n"
-"Default is ~/Mail/NewLog\n"
-"\n"
-"Current log is %s"
-msgstr ""
-"Aquest plugin escriu un resum de les capçaleres en un fitxer de traça per a "
-"cada correu rebut després de la classificació.\n"
-"\n"
-"Per defecte ès ~/Mail/NewLog\n"
-"\n"
-"La traça actual ès %s"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:655
+msgid "Luxembourg"
+msgstr "Luxemburg"
 
-#: src/plugins/newmail/newmail.c:175
-msgid "Log file"
-msgstr "Fitxer de traça"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:656
+msgid "Latvia"
+msgstr "Letònia"
 
-#: src/plugins/notification/notification_banner.c:356
-msgid "Folder:"
-msgstr "Carpeta:"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:657
+msgid "Libyan Arab Jamahiriya"
+msgstr "Jamahiriya Àrab Líbia"
 
-#: src/plugins/notification/notification_foldercheck.c:478
-msgid "Select folder(s)"
-msgstr "Seleccionar carpeta(s)"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:658
+msgid "Morocco"
+msgstr "Marroc"
 
-#: src/plugins/notification/notification_foldercheck.c:579
-msgid "select recursively"
-msgstr "seleccionar recursivament"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:659
+msgid "Monaco"
+msgstr "Mònaco"
 
-#: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:155
-msgid "No new messages"
-msgstr "Cap missatge nou"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:660
+msgid "Moldova, Republic Of"
+msgstr "Moldàvia, República de"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:216
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:417
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:400
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:415
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:434
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:452
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:470
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:488
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:506
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:524
-msgid "Notification"
-msgstr "Notificació"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:661
+msgid "Madagascar"
+msgstr "Madagascar"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:221
-msgid "The Notification plugin needs threading support."
-msgstr "El mòdul de notificació necessita suport de fils."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:662
+msgid "Marshall Islands"
+msgstr "Illes Marshall"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:228
-msgid "Failed to register folder item update hook in the Notification plugin"
-msgstr ""
-"Error al registrar el canvi de l'element de la carpeta al mòdul de "
-"notificació"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:663
+msgid "Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of"
+msgstr "Macedònia, Antiga República Iugoslava de"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:236
-msgid "Failed to register folder update hook in the Notification plugin"
-msgstr "Error al registrar el canvi de la carpeta al mòdul de notificació"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:664
+msgid "Mali"
+msgstr "Mali"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:246
-msgid "Failed to register msginfo update hook in the Notification plugin"
-msgstr "Error al registrar el canvi de la informació al mòdul de notificació"
+# RML To be consistent with previous one.
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:665
+msgid "Myanmar"
+msgstr "Myanmar"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:256
-msgid "Failed to register offline switch hook in the Notification plugin"
-msgstr "Error al registrar el canvi a fora de línia al mòdul de notificació"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:666
+msgid "Mongolia"
+msgstr "Mongòlia"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:267
-msgid "Failed to register main window close hook in the Notification plugin"
-msgstr ""
-"Error al registrar el tancament de la finestra principal al mòdul de "
-"notificació"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:667
+msgid "Macao"
+msgstr "Macau"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:280
-msgid "Failed to register got iconified hook in the Notification plugin"
-msgstr "Error al registrar la iconificació al mòdul de notificació"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:668
+msgid "Northern Mariana Islands"
+msgstr "Illes Marianes Del Nord"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:293
-msgid "Failed to register account list changed hook in the Notification plugin"
-msgstr ""
-"Error al registrar el canvi de la llista de comptes al mòdul de notificació"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:669
+msgid "Martinique"
+msgstr "Martinica"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:306
-msgid "Failed to register theme change hook in the Notification plugin"
-msgstr ""
-"Error al registrar el ganxo de canvi de tema del connector de Notificació"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:670
+msgid "Mauritania"
+msgstr "Mauritània"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:422
-msgid ""
-"This plugin provides various ways to notify the user of new and unread "
-"email.\n"
-"The plugin is extensively configurable in the plugins section of the "
-"preferences dialog.\n"
-"\n"
-"Feedback to <berndth@gmx.de> is welcome."
-msgstr ""
-"Aquest mòdul ens permet notificar a l'usuari de maneres diferents dels "
-"correus nous i no llegits.\n"
-"El mòdul és extensament configurable a la secció de mòduls al diàleg de "
-"preferències.\n"
-"Opinions a <berndt@gmx.de> són benvingudes."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:671
+msgid "Montserrat"
+msgstr "Montserrat"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:447
-msgid "Various tools"
-msgstr "Eines variades"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:672
+msgid "Malta"
+msgstr "Malta"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:314
-msgid "New Mail message"
-msgstr "Nou missatge de correu"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:673
+msgid "Mauritius"
+msgstr "Maurici"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:335
-msgid "New News post"
-msgstr "Nou missatge de notícies"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:674
+msgid "Maldives"
+msgstr "Maldives"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:336
-msgid "A new message arrived"
-msgstr "Ha arribat un nou missatge"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:675
+msgid "Malawi"
+msgstr "Malawi"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:339
-msgid "New Calendar message"
-msgstr "Nou missatge de calendari"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:676
+msgid "Mexico"
+msgstr "Mèxic"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:340
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:866
-msgid "A new calendar message arrived"
-msgstr "Ha arribat un nou missatge de calendari"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:677
+msgid "Malaysia"
+msgstr "Malàisia"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:343
-msgid "New RSS feed article"
-msgstr "Nou article de feed RSS"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:678
+msgid "Mozambique"
+msgstr "Moçambic"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:344
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:869
-msgid "A new article in a RSS feed arrived"
-msgstr "Ha arribat un nou article a un feed RSS"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:679
+msgid "Namibia"
+msgstr "Namíbia"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:347
-msgid "New unknown message"
-msgstr "Nou missatge desconegut"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:680
+msgid "New Caledonia"
+msgstr "Nova Caledònia"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:348
-msgid "Unknown message type arrived"
-msgstr "Ha arribat un missatge de tipus desconegut"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:681
+msgid "Niger"
+msgstr "Níger"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:381
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:638
-msgid "Present main window"
-msgstr "Finestra principal actual"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:682
+msgid "Norfolk Island"
+msgstr "Illa Norfolk"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:491
-msgid "Mail message"
-msgstr "Missatge de correu"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:683
+msgid "Nigeria"
+msgstr "Nigèria"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:492
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:498
-#, c-format
-msgid "%d new message arrived"
-msgid_plural "%d new messages arrived"
-msgstr[0] "Ha arribat %d missatge nou"
-msgstr[1] "Han arribat %d missatges nous"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:684
+msgid "Nicaragua"
+msgstr "Nicaragua"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:497
-msgid "News message"
-msgstr "Missatge de notícies"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:685
+msgid "Netherlands"
+msgstr "Països Baixos"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:503
-msgid "Calendar message"
-msgstr "Missatge de calendari"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:686
+msgid "Norway"
+msgstr "Noruega"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:504
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:903
-#, c-format
-msgid "%d new calendar message arrived"
-msgid_plural "%d new calendar messages arrived"
-msgstr[0] "Ha arribat %d nou missatge de calendari"
-msgstr[1] "Han arribat %d nous missatges de calendari"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:687
+msgid "Nepal"
+msgstr "Nepal"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:509
-msgid "RSS news feed"
-msgstr "Feed RSS de notícies"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:688
+msgid "Nauru"
+msgstr "Nauru"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:510
-#, c-format
-msgid "%d new article in a RSS feed arrived"
-msgid_plural "%d new articles in a RSS feed arrived"
-msgstr[0] "Ha arribat %d nou article de feed RSS"
-msgstr[1] "HAn arribat %d nous articles de feed RSS"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:689
+msgid "Niue"
+msgstr "Niue"
 
-#: src/plugins/notification/notification_popup.c:574
-#, c-format
-msgid "%d new message"
-msgid_plural "%d new messages"
-msgstr[0] "%d nou missatge"
-msgstr[1] "%d nous missatges"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:690
+msgid "New Zealand"
+msgstr "Nova Zelanda"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:416
-msgid "Hotkeys"
-msgstr "Tecles d'accés directe"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:691
+msgid "Oman"
+msgstr "Oman"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:435
-msgid "Banner"
-msgstr "Anunci"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:692
+msgid "Panama"
+msgstr "Panamà"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:453
-msgid "Popup"
-msgstr "Element emergent"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:693
+msgid "Peru"
+msgstr "Perú"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:471 src/prefs_actions.c:263
-#: src/prefs_receive.c:133
-msgid "Command"
-msgstr "Comanda"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:694
+msgid "French Polynesia"
+msgstr "Polinèsia francès"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:489
-msgid "LCD"
-msgstr "LCD"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:695
+msgid "Papua New Guinea"
+msgstr "Papua Nova Guinea"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:507
-msgid "SysTrayicon"
-msgstr "Icona de safata de sistema"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:696
+msgid "Philippines"
+msgstr "Filipines"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:525
-msgid "Indicator"
-msgstr "Indicador"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:697
+msgid "Pakistan"
+msgstr "Pakistan"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:608
-msgid "Include folder types"
-msgstr "Incloure tipus de carpeta"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:698
+msgid "Poland"
+msgstr "Polònia"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:617
-msgid "Mail folders"
-msgstr "Carpetes de correus"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:699
+msgid "Saint Pierre And Miquelon"
+msgstr "Sant Pere i Miquelon"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:625
-msgid "News folders"
-msgstr "Carpetes de notícies"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:700
+msgid "Pitcairn"
+msgstr "Pitcairn"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:633
-msgid "RSSyl folders"
-msgstr "Carpetes RSSyl"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:701
+msgid "Puerto Rico"
+msgstr "Puerto Rico"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:641
-msgid "vCalendar folders"
-msgstr "Carpetes vCalendar"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:702
+msgid "Portugal"
+msgstr "Portugal"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:649
-msgid "These settings override folder-specific selections."
-msgstr ""
-"Aquestes configuracions sobreescriuran les seleccions especifiques de "
-"carpeta."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:703
+msgid "Palau"
+msgstr "Palau"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:660
-msgid "Global notification settings"
-msgstr "Configuració de notificació global"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:704
+msgid "Paraguay"
+msgstr "Paraguai"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:669
-msgid "Set window manager urgency hint when new messages exist"
-msgstr ""
-"Estableix el suggeriment d'urgencia del gestor de finestres quan existeixi "
-"un nou missatge"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:705
+msgid "Qatar"
+msgstr "Katar"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:678
-msgid "Set window manager urgency hint when unread messages exist"
-msgstr ""
-"Estableix el suggeriment d'urgencia del gestor de finestres quan existeixi "
-"un missatge no llegit"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:706
+msgid "Reunion"
+msgstr "Reunion"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:688
-msgid "Use sound theme"
-msgstr "Useu tema de so"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:707
+msgid "Romania"
+msgstr "Romania"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:762
-msgid "Show banner"
-msgstr "Mostra avís"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:708
+msgid "Russian Federation"
+msgstr "Federació Russa"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:767
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:238 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
-#: src/prefs_receive.c:183 src/prefs_summaries.c:504
-msgid "Never"
-msgstr "Mai"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:709
+msgid "Rwanda"
+msgstr "Rwanda"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:769 src/prefs_receive.c:181
-#: src/prefs_summaries.c:486 src/prefs_summaries.c:505
-msgid "Always"
-msgstr "Sempre"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:710
+msgid "Saudi Arabia"
+msgstr "Aràbia Saudita"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:771
-msgid "Only when not empty"
-msgstr "Només quan no estigui buit"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:711
+msgid "Solomon Islands"
+msgstr "Illes Salomó"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:790
-msgid "Banner speed"
-msgstr "Velocitat de l'avís"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:712
+msgid "Seychelles"
+msgstr "Seychelles"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:827
-msgid "Maximum number of messages"
-msgstr "Nombre màxim de missatges"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:713
+msgid "Sudan"
+msgstr "Sudan"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:833
-msgid "Limit the number of messages shown, use 0 for unlimited"
-msgstr ""
-"Limitar el nombre de missatges mostrats, fes servir 0 per a il·limitats"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:714
+msgid "Sweden"
+msgstr "Suècia"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:842
-msgid "Banner width"
-msgstr "Amplada del Banner"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:715
+msgid "Singapore"
+msgstr "Singapur"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:848
-msgid "Limit the size of banner, use 0 for screen width"
-msgstr "Amplada de l'anunci en pixels (0 significa pantalla sencera)"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:716
+msgid "Saint Helena"
+msgstr "Santa Helena"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:850 src/prefs_message.c:189
-#: src/prefs_message.c:223
-msgid "pixel(s)"
-msgstr "punt(s)"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:717
+msgid "Slovenia"
+msgstr "Eslovènia"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:859
-msgid "Include unread mails in banner"
-msgstr "Incloure correus no llegit a l'avís"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:718
+msgid "Svalbard And Jan Mayen"
+msgstr "Svalbard i Jan Mayen"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:867
-msgid "Make banner sticky"
-msgstr "Fer que l'avís s'enganxi"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:719
+msgid "Slovakia"
+msgstr "Eslovàquia"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:877
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1082
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1377
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1612
-msgid "Only include selected folders"
-msgstr "Incloure només carpetes seleccionades"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:720
+msgid "Sierra Leone"
+msgstr "Sierra Leone"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:886
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1091
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1386
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1621
-msgid "Select folders..."
-msgstr "Seleccionar carpetes..."
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:721
+msgid "San Marino"
+msgstr "Sant Marí"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:898
-msgid "Banner colors"
-msgstr "Colors del Banner"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:722
+msgid "Senegal"
+msgstr "Senegal"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:902
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1123
-msgid "Use custom colors"
-msgstr "Usar colors definits"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:723
+msgid "Somalia"
+msgstr "Somàlia"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:917
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1136
-msgid "Foreground"
-msgstr "Primer pla"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:724
+msgid "Suriname"
+msgstr "Surinam"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:923
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1142
-msgid "Foreground color"
-msgstr "Color de primer pla"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:725
+msgid "Sao Tome And Principe"
+msgstr "Sant Vaig prendre I Príncep"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:928
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1147
-#: src/prefs_msg_colors.c:281 src/prefs_msg_colors.c:302
-#: src/prefs_msg_colors.c:323
-msgid "Background"
-msgstr "Fons"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:726
+msgid "El Salvador"
+msgstr "El Salvador"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:934
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1153
-msgid "Background color"
-msgstr "Color de fons"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:727
+msgid "Syrian Arab Republic"
+msgstr "República Àrab Síria"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1046
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1647
-msgid "Enable popup"
-msgstr "Activar elements emergents"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:728
+msgid "Swaziland"
+msgstr "Swazilàndia"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1063
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1665
-msgid "Popup timeout"
-msgstr "Temps espera de la finestra emergent"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:729
+msgid "Turks And Caicos Islands"
+msgstr "Illes Turks i Caicos"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1102
-msgid "Make popup sticky"
-msgstr "Fer que l'element emergent s'enganxi"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:730
+msgid "Chad"
+msgstr "Chad"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1112
-msgid "Set popup window width and position"
-msgstr "Definir amplada i posició de les finestres emergents"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:731
+msgid "French Southern Territories"
+msgstr "Territoris Francesos del Sud"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1117
-msgid "(the window manager is free to ignore this)"
-msgstr "(el gestor de finestres és lliure d'ignorar-ho)"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:732
+msgid "Togo"
+msgstr "Togo"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1165
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1677
-msgid "Display folder name"
-msgstr "Mostra el nom de la carpeta"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:733
+msgid "Thailand"
+msgstr "Tailàndia"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1230
-msgid "Sample popup window"
-msgstr "Mostra finestra emergent"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:734
+msgid "Tajikistan"
+msgstr "Tadjikistan"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1236
-msgid "Done"
-msgstr "Fet"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:735
+msgid "Tokelau"
+msgstr "Tokelau"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1294
-msgid "Select command"
-msgstr "Selecciona l'ordre"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:736
+msgid "Turkmenistan"
+msgstr "Turkmenistan"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1323
-msgid "Enable command"
-msgstr "Activar comanda"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:737
+msgid "Tunisia"
+msgstr "Tunísia"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1340
-msgid "Command to execute"
-msgstr "Ordre a executar"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:738
+msgid "Tonga"
+msgstr "Tonga"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1358
-msgid "Block command after execution for"
-msgstr "Bloqeujar comanda després de l'execució per"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:739
+msgid "East Timor"
+msgstr "Timor Oriental"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1465
-msgid "Enable LCD"
-msgstr "Activar LCD"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:740
+msgid "Turkey"
+msgstr "Turquia"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1484
-msgid "Hostname:Port of LCDd server"
-msgstr "Nom de servidor:Port del servei LCDd"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:741
+msgid "Trinidad And Tobago"
+msgstr "Trinitat I Tobago"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1569
-msgid "Enable Trayicon"
-msgstr "Activar la icona de safata"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:742
+msgid "Tuvalu"
+msgstr "Tuvalu"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1585
-msgid "Hide at start-up"
-msgstr "Ocultar a l'inici"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:743
+msgid "Taiwan, Province Of China"
+msgstr "Taiwan, Província De la Xina"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1593
-msgid "Close to tray"
-msgstr "Tancar a la safata"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:744
+msgid "Tanzania, United Republic Of"
+msgstr "Tanzània, República Unida de"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1601
-msgid "Hide when iconified"
-msgstr "Ocultar al iconificar"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:745
+msgid "Ukraine"
+msgstr "Ucraïna"
 
-#. TRANSLATORS: "Toaster" does not refer to the kitchen appliance.
-#. A toast is a small passive (non-focus-stealing)
-#. notification bubble. If your language does not have a word
-#. for that, go for something along the lines of "passive popup"
-#. instead.See also
-#. http://en.wikipedia.org/wiki/Toast_(computing)
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1638
-msgid "Passive toaster popup"
-msgstr "Avís emergent passiu"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:746
+msgid "Uganda"
+msgstr "Uganda"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1865
-msgid "Add to Indicator Applet"
-msgstr "Afegir a un applet indicador"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:748
+msgid "United States Minor Outlying Islands"
+msgstr "Illes menors allunyades dels Estats Units"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1879
-msgid "Hide mainwindow when minimized"
-msgstr "Ocultar la finestra principal quan es minimitzi"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:749
+msgid "United States"
+msgstr "Estats Units"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1885
-msgid "Register Claws Mail"
-msgstr "Registrar Claws Mail"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:750
+msgid "Uruguay"
+msgstr "Uruguai"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1946
-msgid "Enable global hotkeys"
-msgstr "Habilitar accessos directes per teclat globals"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:751
+msgid "Uzbekistan"
+msgstr "Uzbekistan"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1960
-#, c-format
-msgid "Examples for hotkeys include <b>%s</b> and <b>%s</b>"
-msgstr "Exemples per tecles d'accés ràpid inclouen <b>%s</b> i <b>%s</b>"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:752
+msgid "Holy See (Vatican City State)"
+msgstr "Santa Seu (Ciutat del Vaticà)"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1960
-msgid "<control><shift>F11"
-msgstr "<control><shift>F11"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:753
+msgid "Saint Vincent And The Grenadines"
+msgstr "Saint Vincent i les Grenadines"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1960
-msgid "<alt>N"
-msgstr "<alt>N"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:754
+msgid "Venezuela"
+msgstr "Veneçuela"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1971
-msgid "Toggle minimize"
-msgstr "Commutar minimitzar"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:755
+msgid "Virgin Islands, British"
+msgstr "Illes Verges Britàniques"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:114
-msgid "_Get Mail"
-msgstr "_Rebre Correu"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:756
+msgid "Virgin Islands, U.S."
+msgstr "Illes Verges dels Estats Units"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:116
-msgid "_Email"
-msgstr "Corr_eu"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:757
+msgid "Viet Nam"
+msgstr "Vietnam"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:117
-msgid "E_mail from account"
-msgstr "_Correu des del compte"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:758
+msgid "Vanuatu"
+msgstr "Vanuatu"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:118
-msgid "Open A_ddressbook"
-msgstr "Obrir l'A_genda d'adreces"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:759
+msgid "Wallis And Futuna"
+msgstr "Wallis i Futuna"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:119
-msgid "E_xit Claws Mail"
-msgstr "_Sortir de Claws Mail"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:760
+msgid "Samoa"
+msgstr "Samoa"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:124
-msgid "_Work Offline"
-msgstr "_Treballar sense connexió"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:761
+msgid "Yemen"
+msgstr "Yémen"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:126
-msgid "Show Trayicon Notifications"
-msgstr "Mostrar safata de notificacions"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:762
+msgid "Mayotte"
+msgstr "Maiòta"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:269
-#, c-format
-msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
-msgstr "Nous %d, No llegits: %d, Totals: %d"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:763
+msgid "Serbia And Montenegro"
+msgstr "Sèrbia i Montenegro"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:816
-msgid "New mail message"
-msgstr "Nou missatge de correu"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:764
+msgid "South Africa"
+msgstr "Sud-àfrica"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:818
-msgid "New news post"
-msgstr "Nou missatge de notícies"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:765
+msgid "Zambia"
+msgstr "Zàmbia"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:820
-msgid "New calendar message"
-msgstr "Nou missatge de calendari"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:766
+msgid "Democratic Republic Of The Congo"
+msgstr "República Democràtica Del Congo"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:822
-msgid "New article in RSS feed"
-msgstr "Nou article d'un feed RSS"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:767
+msgid "Zimbabwe"
+msgstr "Zimbabwe"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:825
-msgid "New messages arrived"
-msgstr "Ha arribat un nou missatge"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:777
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:862
+msgid "GeoLocation"
+msgstr "Geolocalització"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:881
-#, c-format
-msgid "%d new mail message arrived"
-msgid_plural "%d new mail messages arrived"
-msgstr[0] "Ha arribat %d missatge nou"
-msgstr[1] "Han arribat %d missatges nous"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:782
+msgid "Could not initialize clutter"
+msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el corrector"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:892
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:788
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:795
 #, c-format
-msgid "%d new news post arrived"
-msgid_plural "%d new news posts arrived"
-msgstr[0] "Ha arribat %d missatge de noticies nou"
-msgstr[1] "Han arribat %d missatges de noticies nous"
+msgid "Could not create regular expression: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut crear l'expressió regular: %s\n"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:914
-#, c-format
-msgid "%d new article in RSS feeds arrived"
-msgid_plural "%d new articles in RSS feeds arrived"
-msgstr[0] "Ha arribat %d nou article de feeds RSS"
-msgstr[1] "Han arribat %d nous articles de feeds RSS"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:803
+msgid "Failed to register messageview_show hook in the GeoLocation plugin"
+msgstr ""
+"Ha fallat el registre de vi_sualitzacio de la vista del missatge en el "
+"connector de GeoLocalització"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702
-msgid "Title:"
-msgstr "Títol:"
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:867
+msgid ""
+"This plugin provides GeoLocation functionality for Claws Mail.\n"
+"\n"
+"Warning: It is technically impossible to derive the geographic location of "
+"senders from their E-Mails with any amount of certainty. The results "
+"presented by this plugin are only rough estimates. In particular, mailing "
+"list managers often strip sender information from the mails, so mails from "
+"mailing lists may be assigned to the location of the mailing list server "
+"instead of the mail sender.\n"
+"When in doubt, don't trust the results of this plugin, and don't rely on "
+"this information to divorce your spouse.\n"
+"\n"
+"Feedback to <berndth@gmx.de> is welcome (but only if it's not about marital "
+"quarrels)."
+msgstr ""
+"Aquest connector proporciona la funcionalitat de geolocalització per Claws "
+"Mail.\n"
+"\n"
+"Atenció: És tècnicament impossible derivar la ubicació geogràfica dels "
+"remitents dels correus electrònics amb qualsevol quantitat de certesa. Els "
+"resultats presentats per aquest connector són només estimacions aproximades. "
+"En particular, els administradors de la llista de correu sovint despullen "
+"informació del remitent dels correus, per la qual les llistes de correu "
+"poden ser assignades enlloc del remitent del correu.\n"
+"En cas de dubte, no confien en els resultats d'aquest connector, i no "
+"confiar en aquesta informació per divorciar-se de la seva cònjuge.\n"
+"\n"
+"La teva opinió és benvinguda a <berndth@gmx.de> (però només si no es tracta "
+"de baralles conjugals)."
+
+#: src/plugins/geolocation/geolocation_plugin.c:900
+msgid "GeoLocation integration"
+msgstr "Integració per Geolocalització"
+
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:360
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:431
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:491
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:546
+msgid "Libravatar"
+msgstr "Libravatar"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704
-msgid "Author:"
-msgstr "Autor:"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:367
+msgid "Failed to register avatar header update hook"
+msgstr "Ha fallat el registre del ganxo per actualitzar la capçalera d'avatar"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
-msgid "Creator:"
-msgstr "Creador:"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:375
+msgid "Failed to register avatar image render hook"
+msgstr "Ha fallat el registre del ganxo per renderitzar imatges d'avatars"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:707
-msgid "Producer:"
-msgstr "Generador:"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:380
+msgid "Failed to create avatar image cache directory"
+msgstr "No s'ha pogut crear el directori per la memòria cau d'imatges d'avatar"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:710
-msgid "Created:"
-msgstr "Creat:"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:389
+msgid "Failed to load missing items cache"
+msgstr "A fallat la carrega dels elements de la memòria cau."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:714
-msgid "Modified:"
-msgstr "Modificat"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:441
+msgid ""
+"Display libravatar profiles' images for mail messages. More\n"
+"info about libravatar at http://www.libravatar.org/. If you have\n"
+"a gravatar.com profile but not a libravatar one, those will also\n"
+"be retrieved (when redirections are allowed in plugin config).\n"
+"Plugin config page is available from main window at:\n"
+"/Configuration/Preferences/Plugins/Libravatar.\n"
+"\n"
+"This plugin uses libcurl to retrieve images, so if you're behind a\n"
+"proxy please refer to curl(1) manpage for details on 'http_proxy'\n"
+"configuration. More details about this and others on README file.\n"
+"\n"
+"Feedback to <ricardo@mones.org> is welcome.\n"
+msgstr ""
+"Mostrar imatges de perfils libravatar per als missatges de correu. Més\n"
+"informació sobre libravatar en http://www.libravatar.org/. Si vostè té\n"
+"un perfil gravatar.com però no una libravatar, els farà també\n"
+"recuperar (quan es permeti redireccions en la configuració del connector) .\n"
+"La pàgina de configuració del connector està disponible des de la finestra "
+"principal en:\n"
+"/Configuració/Preferències/Connectors/Libravatar.\n"
+"\n"
+"Aquest plugin utilitza libcurl per recuperar imatges, així que si estàs "
+"darrere d'un\n"
+"Proxy consulti la pàgina curl(1) del manual per a més detalls sobre la "
+"configuració\n"
+"de 'http_proxy'. Més detalls sobre aquest i altres a l'arxiu README .\n"
+"\n"
+"La teva opinió és benvinguda a <ricardo@mones.org>.\n"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:717
-msgid "Format:"
-msgstr "Format:"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:137
+msgid "<span color=\"red\">Error reading cache stats</span>"
+msgstr ""
+"<span color=\"red\">Error en la lectura d'estadístiques de memòria cau</span>"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:719
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:722
-msgid "Optimized:"
-msgstr "Optimitzat:"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:141
+#, c-format
+msgid ""
+"<span color=\"red\">Using %s in %d files, %d directories, %d others and %d "
+"errors</span>"
+msgstr ""
+"<span color=\"red\">Utilitzant %s a %d fitxers,%d  directoris, %d altres i "
+"%d errors</span>"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1180
-msgid "PDF properties"
-msgstr "Propietats del PDF"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:150
+#, c-format
+msgid "Using %s in %d files, %d directories and %d others"
+msgstr "Utilitzant %s a %d fitxers,%d  directoris i %d altres"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1329
-#, fuzzy
-msgid "Enter password"
-msgstr "Introduiu contrasenya"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:164
+msgid "Clear icon cache"
+msgstr "Netejar memòria d'avatars"
+
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:165
+msgid "Are you sure you want to remove all cached avatar icons?"
+msgstr "Realment vols suprimir tota la memòria cau d'avatars?"
+
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:178
+msgid "Not enough memory for operation"
+msgstr "No hi ha prou memòria per a operar"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1330
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:183
+#, c-format
 msgid ""
-"This document is locked and requires a password before it can be opened."
+"Icon cache successfully cleared:\n"
+"• %u missing entries removed.\n"
+"• %u files removed."
 msgstr ""
+"Esborrada correctament la memòria cau d'avatarst:\n"
+"• %u entrades perdudes esborrades.\n"
+"• %u fitxers esborrats."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1345
-#, c-format
-msgid "%s Document"
-msgstr "%s Document"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:188
+msgid "<span color=\"#006400\">Icon cache succesfully cleared!</span>"
+msgstr ""
+"<span color=\"#006400\">S'ha esborrat correctament la memòria cau d'avatars!"
+"</span>"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1351
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:191
 #, c-format
-msgid "of %d"
-msgstr "de %d"
+msgid ""
+"Errors clearing icon cache:\n"
+"• %u missing entries removed.\n"
+"• %u files removed.\n"
+"• %u files failed to be read.\n"
+"• %u files couldn't be removed."
+msgstr ""
+"Errors al esborrar la memòria cau d'avatars:\n"
+"• %u entrades perdudes esborrades.\n"
+"• %u fitxers esborrats.\n"
+"• %u fitxers que no es poden llegir.\n"
+"• %u fitxers que no es poden esborrar."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1368
-msgid "PDF rendering failed for an unknown reason."
-msgstr "La visualtizació del PDF ha fallar per un motiu desconegut."
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:198
+msgid "<span color=\"red\">Error clearing icon cache.</span>"
+msgstr "<span color=\"red\">Error al esborrar la memòria cau d'avatars.</span>"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1732
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1950
-msgid "Document Index"
-msgstr "Índex del Document"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:213
+msgid "_Use cached icons"
+msgstr "_Utilitza icones de la memòria cau"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1918
-msgid "First Page"
-msgstr "Primera pàgina"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:214
+msgid ""
+"Keep icons on disk for reusing instead of making another network request"
+msgstr ""
+"Mantenir icones en disc per reciclar en lloc de fer una altra sol·licitud de "
+"la xarxa"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1921
-msgid "Previous Page"
-msgstr "Pàgina anterior"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229
+msgid "Cache refresh interval"
+msgstr "Interval d'actualització de la memòria cau"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1924
-msgid "Next Page"
-msgstr "Pàgina següent"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229 src/prefs_account.c:1486
+#: src/prefs_matcher.c:335
+msgid "hours"
+msgstr "hores"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1927
-msgid "Last Page"
-msgstr "Última pàgina"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:305
+msgid "Mystery man"
+msgstr "Home misteri"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1930
-msgid "Zoom In"
-msgstr "Augmentar"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:306
+msgid "Identicon"
+msgstr "Icona d'identificació"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1932
-msgid "Zoom Out"
-msgstr "Disminuir"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:307
+msgid "MonsterID"
+msgstr "MonsterID"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1935
-msgid "Fit Page"
-msgstr "Ajustar pàgina"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:308
+msgid "Wavatar"
+msgstr "Wavatar"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1938
-msgid "Fit Page Width"
-msgstr "Ajustar l'ample de pàgina"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:309
+msgid "Retro"
+msgstr "Retro"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1941
-msgid "Rotate Left"
-msgstr "Rotar a l'esquerra"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:310
+msgid "Custom URL"
+msgstr "URL personalitzada"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1944
-msgid "Rotate Right"
-msgstr "Rotar a la dreta"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:313
+msgid "A blank image"
+msgstr "Imatge en blanc"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1947
-msgid "Document Info"
-msgstr "Informació del Document"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:314
+msgid "The unobtrusive low-contrast greyish silhouette"
+msgstr "La discreta silueta grisenca amb poc contrast"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1952
-msgid "Page Number"
-msgstr "Número de Pàgina"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:315
+msgid "A generated geometric pattern"
+msgstr "Un patró geometric generat."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1954
-msgid "Zoom Factor"
-msgstr "Factor d'augment"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:316
+msgid "A generated full-body monster"
+msgstr "Un monstre de cos complet generat"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2059
-#, c-format
-msgid ""
-"This plugin enables the viewing of PDF and PostScript attachments using the "
-"Poppler %s Lib and the gs tool.\n"
-"\n"
-"Any feedback is welcome: iwkse@claws-mail.org"
-msgstr ""
-"Aquest mòdul permet veure adjunts en format PDF i PostScript usant la "
-"illibreria Poppler %s i l'eina gs.\n"
-"\n"
-"Qualsevol sugeriment serà benvingut: iwkse@claws-mail.org"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:317
+msgid "A generated almost unique face"
+msgstr "Una cara generada gairabè ùnica."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2065
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2073
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2093
-msgid "PDF Viewer"
-msgstr "Visor de PDFs"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:318
+msgid "A generated 8-bit arcade-style pixelated image"
+msgstr "Una imatge d'8-bits pixelada d'estil arcade."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2069
-#, c-format
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:319
+msgid "Redirect to a user provided URL"
+msgstr "Redirecció a una URL introduïda per l'usuari"
+
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:333
 msgid ""
-"Warning: could not find ghostscript binary (gs) required for %s plugin to "
-"process PostScript attachments, only PDF attachments will be displayed. To "
-"enable PostScript support please install gs program.\n"
-"\n"
-"%s"
+"Enter the URL you want to be redirected when no user icon is available. "
+"Leave an empty URL to use the default libravatar orange icon."
 msgstr ""
-"Advertència: no s'ha pogut trobar el binàri ghostscript (gs) requerit per el "
-"connector %s per processar arxius adjunts PostScript, es mostrarà només els "
-"arxius adjunts PDF. Per habilitar el suport PostScript instal el programa "
-"gs.\n"
-"\n"
-"\n"
-"%s"
+"Introdueïx l'URL on vols fer redirigir quan cap icona de l'usuari estigui "
+"disponible. Deixar una URL buida per usar l'icona libravatar taronja per "
+"defecte."
 
-#: src/plugins/perl/perl_gtk.c:50
-msgid "Edit perl filter rules (ext)..."
-msgstr "Editar les regles de filtres perl (ext)..."
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:382
+msgid "_Allow redirects to other sites"
+msgstr "Permet redireccions a _altres llocs"
 
-#: src/plugins/pgpcore/autocompletion.c:133
-msgid "Failed to register PGP address autocompletion hook"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:383
+msgid ""
+"Follow redirect responses received from libravatar server to other avatar "
+"services like gravatar.com"
 msgstr ""
-"Ha fallat el registre del ganxo per completació automàtica d'adreces PGP"
-
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:86 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:127
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Frase de pas"
+"Segueix les respostes amb redirecció del servidor de libravatar cap a un "
+"altre servei d'avatars com gravatar.com"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:249
-msgid "[no user id]"
-msgstr "[sense id d'usuari]"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:392
+msgid "_Enable federated servers"
+msgstr "Activa servidors f_ederats"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:261
-#, fuzzy
-msgid "Please enter the passphrase for the new key:"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:393
+msgid "Try to get avatar from sender's domain libravatar server"
 msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sSi us plau, escriviu la frase de pas "
-"per a la nova clau: </span>\n"
-"\n"
-"%.*s\n"
+"Tractar d'aconseguir l'avatar del servidor de libravatar de domini del "
+"remitent"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:264
-msgid "Passphrases did not match.\n"
-msgstr "La frase de pas no coincideix.\n"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:410
+msgid "Request timeout"
+msgstr "Temps d'espera de la petició"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:268
-#, fuzzy
-msgid "Please re-enter the passphrase for the new key:"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:410
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:391 src/prefs_other.c:558
+#: src/prefs_summaries.c:496
+msgid "seconds"
+msgstr "segons"
+
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:411
+msgid ""
+"Set to 0 to use global socket I/O timeout. Maximum value must be also less "
+"than global socket I/O timeout."
 msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Si us plau, re-escriviu la frase de "
-"pas per a la nova clau: </span>\n"
-"\n"
-"%.*s\n"
+"Fes server un 0 per l'utilització de temps d'espera de sòcols I/O globals. "
+"El valor màxim ha de ser també menor que el temps d'espera de sòcols I/O "
+"globals."
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:273
-#, fuzzy
-msgid "Please enter the passphrase for:"
-msgstr "Ompliu el nom de la bústia."
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:455
+msgid "Icon cache"
+msgstr "Memòria cau d'icones"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:276
-msgid "Bad passphrase.\n"
-msgstr "Paraula de pas errònia\n"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:459
+msgid "Default missing icon mode"
+msgstr "No s'ha trobat el mode d'icona per defecte"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:121
-msgid "Key import"
-msgstr "Importar clau"
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:463
+msgid "Network"
+msgstr "Xarxa"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:122
-msgid ""
-"This key is not in your keyring. Do you want Claws Mail to try and import it "
-"from a keyserver?"
-msgstr ""
-"Aquesta clau no és al vostre anell de claus. Vols que Claws Mail intenti "
-"importar-la desde un servidor de claus?"
+#: src/plugins/mailmbox/plugin.c:58
+msgid "mailmbox folder (etPan!)"
+msgstr "carpeta de bùstia de correu (etPan!)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:129 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:201
-msgid ""
-"\n"
-"  Key ID "
+#: src/plugins/mailmbox/plugin.c:63
+msgid "This is a plugin to handle mailboxes in mbox format."
 msgstr ""
-"\n"
-"  ID tecla"
+"Aquest es un connector per gestionar les bùsties de correu amb format mbox."
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:132 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:194
-msgid "   This key is not in your keyring.\n"
-msgstr "   Aquesta clau no és al vostre anell de claus.\n"
+#: src/plugins/mailmbox/plugin.c:84
+msgid "MBOX"
+msgstr "MBOX"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:133
-msgid "   It should be possible to import it "
-msgstr "   Hauria de ser possible importar-la"
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:86
+msgid "mbox (etPan!)..."
+msgstr "mbox (etPan!)..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:135
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:190
 msgid ""
-"when working online,\n"
-"   or "
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
 msgstr ""
-"mentre treballeu amb connexió,\n"
-"   o "
+"Introduiu la localització de la bústia.\n"
+"Si la bústia existent és especificada, serà\n"
+"escaneajada automàticament."
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:136
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:331
+#, c-format
 msgid ""
-"with the following command: \n"
-"\n"
-"     "
+"All folder(s) and message(s) under '%s' will be deleted.\n"
+"Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"amb la següent comanda: \n"
-"\n"
-"     "
+"S'esborraran totes les carpetes i missatges que penjen de '%s'.\n"
+"Realment vols esborrar-los?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:143
-msgid ""
-"\n"
-"  Importing key ID "
-msgstr ""
-"\n"
-"  Important l'ID de la clau "
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:290
+msgid "No Sieve auth method available\n"
+msgstr "No hi ha cap mètode d'autenticació Sieve disponible\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:186
-msgid "   This key has been imported to your keyring.\n"
-msgstr "   Aquesta clau ha estat importada al vostre anell de claus.\n"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:294
+msgid "Selected Sieve auth method not available\n"
+msgstr "El mètode Sieve seleccionat no està disponible\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:188
-msgid "   This key couldn't be imported to your keyring.\n"
-msgstr "   Aquesta clau no ha pogut ser importada al vostre anell de claus.\n"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:518
+msgid "Disconnected"
+msgstr "Desconnectat"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:189
-msgid "   Key servers are sometimes slow.\n"
-msgstr "   Els servidors de claus a veagdes van lents.\n"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:522
+#, c-format
+msgid "Disconnected: %s"
+msgstr "Desconnectat: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:190
-msgid ""
-"   You can try to import it manually with the command:\n"
-"\n"
-"     "
-msgstr ""
-"   Podeu intentar importar-lo manualment amb la comanda:\n"
-"\n"
-"     "
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:570
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:729
+#, c-format
+msgid "unhandled message on Sieve session: %s\n"
+msgstr "missatge desconegut en la sessió Sieve: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:195
-msgid "   Key import isn't implemented in Windows.\n"
-msgstr "   Importar claus no és implementat a Windows.\n"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:577
+msgid "TLS failed"
+msgstr "TLS ha fallat"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:204
-msgid "   This key is in your keyring.\n"
-msgstr "   Aquesta clau és al vostre anell de claus.\n"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:651
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:664
+msgid "error occurred on SIEVE session\n"
+msgstr "hi ha hagut un error en la sessió Sieve\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:37
-msgid "PGP/Core"
-msgstr "PGP/Core"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:725
+#, c-format
+msgid "error occurred on Sieve session. data: %s\n"
+msgstr "hi ha hagut un error en la sessió Sieve. dades: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:71
-msgid ""
-"This plugin handles PGP core operations and provides address autocompletion "
-"from the GPG keyring. It is used by other plugins, like PGP/Mime.\n"
-"\n"
-"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/GPG and /"
-"Configuration/[Account Preferences]/Plugins/GPG\n"
-"\n"
-"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
-"\n"
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
-msgstr ""
-"Aquest mòdul gestiona les operacions bàsiques PGP i completació automàtica "
-"d'adreces, és usat per altres mòduls, com PGP/Mime.\n"
-"\n"
-"Podeu trobar les opcions a /Configuració/Preferencies/Connectors/GPG i /"
-"Configuració/[Preferències de Compte]/Connectors/GPG\n"
-"\n"
-"El connector usa la llibreria GPGME com a encapsulació de GnuPG.\n"
-"\n"
-"GPGME és copyright 2001 per Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:734
+#, c-format
+msgid "unhandled message on Sieve session: %d\n"
+msgstr "missatge desconegut en la sessió Sieve: %d\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:101
-msgid "Core operations"
-msgstr "Operacions principals"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:930
+msgid "Sieve: retrying auth\n"
+msgstr "Sieve: s'està reintentant autentifiació\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:122
-msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "Verificar signatures automàticament"
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:932
+msgid "Auth method not available"
+msgstr "Mètode d'autenticació no disponible"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:125
-msgid "Use keyring for address autocompletion"
-msgstr "Utilitza l'anell de claus per la compleció automàtica d'adreces"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:79 src/summaryview.c:5631
+msgid "_Filter"
+msgstr "_Filtre"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:130
-msgid "Use gpg-agent to manage passwords"
-msgstr "Useu gpg-agent per treballar amb passwords"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:84
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:606
+msgid "Chec_k Syntax"
+msgstr "Comprovar la sinta_xi"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:135
-msgid "Store passphrase in memory"
-msgstr "Emmagatzemeu la frase de pas en memòria"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
+msgid "Re_vert"
+msgstr "Des_fer"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
-msgid "Expire after"
-msgstr "Caduca després de"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:282
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:178
+msgid "Unable to get script contents"
+msgstr "Incapaç d'aconseguir el contingut de la seqüència d'ordres"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:159
-msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
-msgstr "Establint-lo a '0' guarda la frase de pas durant tota la sessió"
-
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:163 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:475
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_receive.c:159
-msgid "minute(s)"
-msgstr "minut(s)"
-
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:173
-msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "Capturar l'entrada al introduïr la frase de pas"
-
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:180
-msgid "Display warning on start-up if GnuPG doesn't work"
-msgstr "Mostrar un avís a l'inici si GnuPG no funciona"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:312
+msgid "Reverting..."
+msgstr "Desfent..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:183
-#, fuzzy
-msgid "Path to GnuPG executable"
-msgstr "Ruta de l'executable de bsfilter"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:321
+msgid "Revert script"
+msgstr "Desfer la seqüència d'ordres"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:188
-msgid ""
-"If left blank the location of the GnuPG executable will be automatically "
-"determined."
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:322
+msgid "This script has been modified. Revert the unsaved changes?"
 msgstr ""
+"Aquesta seqüència d'ordres s'ha modificat. Vols desfer els canvis no desats?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:229
-msgid "Select GnuPG executable"
-msgstr ""
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:323
+msgid "_Revert"
+msgstr "Desfe_r"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:353
-msgid "Sign key"
-msgstr "Clau per signar"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:338
+msgid "Script saved successfully."
+msgstr "Seqüències d'ordres guardat satisfactòriament."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:361
-msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "Useu la clau GnuPG per omissió"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:348
+msgid "Saving..."
+msgstr "Desant…"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:372
-msgid "Select key by your email address"
-msgstr "Seleccioneu la clau en base a l'adreça de correu"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:375
+msgid "Checking syntax..."
+msgstr "Comprovant la sintaxi..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:383
-msgid "Specify key manually"
-msgstr "Especifiqueu la clau manualment"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:408
+msgid "This script has been modified. Save the latest changes?"
+msgstr ""
+"Aquesta seqüència d'ordres s'ha modificat. Vols desar els últims canvis?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:393
-msgid "User or key ID:"
-msgstr "Usuari o ID de clau:"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:409
+msgid "+_Save"
+msgstr "+De_sar"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:434
-msgid "No secret key found."
-msgstr "No s'ha trobat cap clau secreta."
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:666
+#, c-format
+msgid "%s - Sieve Filter%s"
+msgstr "%s - filtre Sieve %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:437
-msgid "Generate a new key pair"
-msgstr "Generar un nou parell de claus"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:156
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:249
+msgid "Add Sieve script"
+msgstr "Afegir seqüència d'ordres Sieve"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:615
-msgid "GPG"
-msgstr "GPG"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:157
+msgid "Enter name for a new Sieve filter script."
+msgstr "Introduïu un nom per la nova seqüència d'ordres Sieve."
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:95
-#, c-format
-msgid "No exact match for '%s'; please select the key."
-msgstr "No casa exactament per '%s'; si us plau seleccioneu la clau."
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:250
+msgid "Enter new name for the script."
+msgstr "Introduïu un nom nou per la seqüència d'ordres."
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:98
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:338
 #, c-format
-msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
-msgstr "Recollint info per '%s' ... %c"
-
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:235 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:141
-msgid "Undefined"
-msgstr "Indefinida"
+msgid "Do you really want to delete the filter '%s'?"
+msgstr "Realment vols esborrar el filtre  '%s'?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:241 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:145
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:161
-msgid "Marginal"
-msgstr "Marginal"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:339
+msgid "Delete filter"
+msgstr "Esborrar el filtre"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:165
-msgid "Ultimate"
-msgstr "Final"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:492
+msgid "Active"
+msgstr "Actiu"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:368
-msgid "Select Keys"
-msgstr "Seleccioneu tecles"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:498
+msgid "An account can only have one active script at a time."
+msgstr "Un compte només pot tenir una seqüència d'ordres activa alhora."
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395
-msgid "Key ID"
-msgstr "ID tecla"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:574
+msgid "Unable to connect"
+msgstr "Incapaç de connectar"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
-msgid "Trust"
-msgstr "Confiança"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:616
+msgid "Listing scripts..."
+msgstr "Llista de seqüències d'ordres..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:423
-msgid "_Other"
-msgstr "_Altres"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:619
+msgid "Connecting..."
+msgstr "Connectant ..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:424
-msgid "Do_n't encrypt"
-msgstr "_No encriptar"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:649
+msgid "Manage Sieve Filters"
+msgstr "Administra filtres Sieve"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:583
-msgid "Add key"
-msgstr "Afegir clau"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:780
+msgid "To use Sieve, enable it in an account's preferences."
+msgstr "Per utilitzar Sieve, permetre'l en les preferències d'un compte."
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:584
-msgid "Enter another user or key ID:"
-msgstr "Entreu un altre usuari o clau ID:"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:35
+#: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:150
+msgid "ManageSieve"
+msgstr "ManageSieve"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:606
-#, c-format
-msgid "Encrypt to %s <%s>"
-msgstr "Encriptat a %s <%s>"
+#: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:45
+msgid "Manage Sieve Filters..."
+msgstr "Administra filtres Sieve..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:607
-#, fu