update Simplified Chinese translation
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Tue, 23 Sep 2003 15:56:45 +0000 (15:56 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Tue, 23 Sep 2003 15:56:45 +0000 (15:56 +0000)
ChangeLog.claws
configure.ac
po/zh_CN.po

index b0e03eada0b0ac7fa010846efa48b02668f06df5..755b8c3e69bbc22b204d219fc3404e42984e853e 100644 (file)
@@ -1,3 +1,9 @@
+2003-09-23 [paul]      0.9.5claws27
+
+       * po/zh_CN.po
+               update Simplified Chinese translation. submitted by
+               Hansom Young
+
 2003-09-23 [paul]      0.9.5claws26
 
        * tools/Makefile.am
index 1b40d0596632fe216745d4b4fd1b795af8c70df8..0a11faa1597f3fdf756bfd98c6389eaf9b2b8323 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ MINOR_VERSION=9
 MICRO_VERSION=5
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=26
+EXTRA_VERSION=27
 if test $EXTRA_VERSION -eq 0; then
     VERSION=${MAJOR_VERSION}.${MINOR_VERSION}.${MICRO_VERSION}claws
 else
index 1242f1006b9513ba36b13f91e6d120d7bee01c21..01a2cec5facef64eb097b94898bb6757e23c2f3b 100644 (file)
@@ -2,12 +2,13 @@
 # Copyright (C) 2003 Tsu-Fan Cheng
 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
 # Tsu-Fan Cheng <tscheng@ic.sunysb.edu> 2003
+# Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> 2003
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed-claw\n"
 "POT-Creation-Date: 2003-09-10 17:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-05-22 14:05+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-09-22 14:05+0000\n"
 "Last-Translator: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -115,13 +116,13 @@ msgstr "
 #: src/summaryview.c:1523 src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573
 #: src/summaryview.c:1598 src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
 msgid "Yes"
-msgstr "ÊǵÄ"
+msgstr "ÊÇ"
 
 #: src/account.c:738 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947
 #: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
 #: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
-msgstr "+²»Òª"
+msgstr "+·ñ"
 
 #: src/addressadd.c:162
 msgid "Add to address book"
@@ -465,7 +466,7 @@ msgstr "
 #: src/compose.c:4479 src/compose.c:5186 src/headerview.c:55
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
-msgstr "µ½£º"
+msgstr "To:"
 
 #: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1408 src/compose.c:3156
 #: src/prefs_template.c:175
@@ -482,7 +483,7 @@ msgstr "ɾ
 
 #: src/addressbook.c:983
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr "Õâ·ÖÓʼþµØÖ·ÊÇÖ»¶Á£¬²»¿Éɾ³ý¡£"
+msgstr "´ËÓʼþµØÖ·Êý¾ÝÊÇÖ»¶ÁµÄ£¬²»ÄÜɾ³ý¡£"
 
 #: src/addressbook.c:1006
 msgid "Really delete the address(es)?"
@@ -516,7 +517,7 @@ msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
 msgstr ""
-"ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾È¥Õâ¸öĿ¼¼°ÔÚ '%s' Ö®ÖеÃͨѶ¼Â𣿠\n"
+"ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾È¥'%s'Õâ¸öĿ¼ÒÔ¼°ÀïÃæËùÓеĵØÖ·Â𣿠\n"
 "Èç¹ûֻɾ³ýĿ¼£¬Í¨Ñ¶Â¼»á±»ÒƵ½ÉÏÒ»²ãµÄĿ¼ÖС£"
 
 #: src/addressbook.c:2199
@@ -620,7 +621,7 @@ msgstr "Ⱥ
 #: src/addressbook.c:3686 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:383
 #: src/prefs_account.c:2125
 msgid "Folder"
-msgstr "×ÊÁϼÐ"
+msgstr "Óʼþ¼Ð"
 
 #: src/addressbook.c:3702
 msgid "vCard"
@@ -648,7 +649,7 @@ msgstr "
 
 #: src/addrgather.c:183
 msgid "Busy harvesting addresses..."
-msgstr "»ñÈ¡E-MailµØÖ·µ±ÖÐ..."
+msgstr "ÕýÔÚÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·..."
 
 #: src/addrgather.c:221
 msgid "Addresses gathered successfully."
@@ -656,18 +657,18 @@ msgstr "
 
 #: src/addrgather.c:285
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "δѡȡÎļþ¼Ð»òѶϢ¡£"
+msgstr "δѡȡÓʼþ¼Ð»òѶϢ¡£"
 
 #: src/addrgather.c:293
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
-msgstr "ÇëÑ¡È¡Ò»¸öĿ¼»òÒ»ÏîѶϢÒÔ±ãÖ´ÐС£"
+msgstr "ÇëÑ¡È¡Ò»¸öÓʼþ¼Ð»òÒ»ÏîѶϢÒÔ±ãÖ´ÐС£"
 
 #: src/addrgather.c:345
 msgid "Folder :"
-msgstr "Ŀ¼ :"
+msgstr "Óʼþ¼Ð :"
 
 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
 #: src/importldif.c:948
@@ -676,11 +677,11 @@ msgstr "ͨѶ¼ :"
 
 #: src/addrgather.c:366
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "Îļþ¼Ð´óС :"
+msgstr "Óʼþ¼Ð´óС :"
 
 #: src/addrgather.c:381
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "¼ìË÷ÈçÏÂÓʼþÍ·×Ö¶Î"
+msgstr "¼ìË÷ÈçÏÂÐÅÍ·×Ö¶Î"
 
 #: src/addrgather.c:399
 msgid "Include sub-folders"
@@ -710,15 +711,15 @@ msgstr "
 
 #: src/addrgather.c:588
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr "ÓÉÑ¡È¡µÄÓʼþÖлñÈ¡E-MailµØÖ·"
+msgstr "ÓÉÑ¡È¡µÄÓʼþÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
 
 #: src/addrgather.c:596
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr "ÓÉÎļþ¼ÐÖлñÈ¡E-MailµØÖ·"
+msgstr "ÓÉÓʼþ¼ÐÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
 
 #: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
 msgid "Common address"
-msgstr "¹²Í¨ÓʼþµØÖ·"
+msgstr "¹«ÓÃÓʼþµØÖ·"
 
 #: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
 msgid "Personal address"
@@ -816,7 +817,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:307
 msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr "ÎÞ·¨Ê¹ÓÃX509Ô¤ÉèµÄ·¾¶"
+msgstr "ÎÞ·¨¼ÓÔØX509ȱʡ·¾¶"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:362
 #, c-format
@@ -837,7 +838,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "%s\n"
 "\n"
-"³ý·ÇÄú½«ÈÏÖ¤´¦´æÏÂÀ´£¬·ñÔòÎÞ·¨½«ÐżþÈ¡»Ø¡£\n"
+"³ý·ÇÄú½«ÈÏÖ¤´¦´æÏÂÀ´£¬·ñÔòÎÞ·¨½«ÓʼþÈ¡»Ø¡£\n"
 "(È¡Ïû\"%s\"µÄÆ«ºÃÉèÖÃ)¡£\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
@@ -868,16 +869,16 @@ msgstr ""
 
 #: src/compose.c:491
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/ÐÂÔö...(_A)"
+msgstr "/ÐÂÔö(_A)..."
 
 #: src/compose.c:492
 msgid "/_Remove"
-msgstr "ÒƳý(_R)"
+msgstr "³ý(_R)"
 
 #: src/compose.c:494 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
 #: src/folderview.c:334 src/folderview.c:353
 msgid "/_Properties..."
-msgstr "/ÊôÐÔ...(_P)"
+msgstr "/ÊôÐÔ(_P)..."
 
 #: src/compose.c:500
 msgid "/_File/_Attach file"
@@ -893,7 +894,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:507
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/±à¼­(_E)/¸´Ô­(_U)"
+msgstr "/±à¼­(_E)/³·Ïû(_U)"
 
 #: src/compose.c:508
 msgid "/_Edit/_Redo"
@@ -905,7 +906,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:513
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
-msgstr "/±à¼­(_E)/Ìù½øÒýÑÔ(_q)"
+msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùΪÒýÑÔ(_q)"
 
 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:149
 msgid "/_Edit/Select _all"
@@ -913,71 +914,71 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:516
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)"
+msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)"
 
 #: src/compose.c:517
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö·û"
+msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö·û"
 
 #: src/compose.c:522
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö·û"
+msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö·û"
 
 #: src/compose.c:527
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö"
+msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö"
 
 #: src/compose.c:532
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö"
+msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö"
 
 #: src/compose.c:537
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/ÒƵ½ÐпªÍ·"
+msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐпªÍ·"
 
 #: src/compose.c:542
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/ÒƵ½ÐÐβ"
+msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐÐβ"
 
 #: src/compose.c:547
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/ÒƵ½Ç°Ò»ÐÐ"
+msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½Ç°Ò»ÐÐ"
 
 #: src/compose.c:552
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/ÒƵ½ÏÂÒ»ÐÐ"
+msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÏÂÒ»ÐÐ"
 
 #: src/compose.c:557
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö·û"
+msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö·û"
 
 #: src/compose.c:562
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö·û"
+msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö·û"
 
 #: src/compose.c:567
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö"
+msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö"
 
 #: src/compose.c:572
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö"
+msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö"
 
 #: src/compose.c:577
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
+msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
 
 #: src/compose.c:582
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
+msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
 
 #: src/compose.c:587
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/´ÓÓα괦Æðɾ³ýÖÁÐÐβ"
+msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/´ÓÓα괦Æðɾ³ýÖÁÐÐβ"
 
 #: src/compose.c:593
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr "/±à¼­(_E)/½«ĿÇ°¶ÎÂäÕÛÐÐ(_W)"
+msgstr "/±à¼­(_E)/½«µ±Ç°¶ÎÂäÕÛÐÐ(_W)"
 
 #: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
@@ -985,7 +986,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:597
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/±à¼­(_E)/ʹÓÃÆäËûµÄ±à¼­Æ÷(_x)"
+msgstr "/±à¼­(_E)/ʹÓÃÍⲿ±à¼­Æ÷(_x)"
 
 #: src/compose.c:600
 msgid "/_Spelling"
@@ -993,27 +994,27 @@ msgstr "/ƴд(_S)"
 
 #: src/compose.c:601
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr "/ƴд(_S)/¼ì²éËùÓлòÊÇÑ¡ÔñÇøÓòµÄƴд(_C)"
+msgstr "/ƴд(_S)/¼ì²éÈ«ÎÄ»òÑ¡¶¨ÇøÓò(_C)"
 
 #: src/compose.c:603
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr "/ƴд(_S)/ÏÔʾËùÓÐÆ´´íµÄ×Ö(_H)"
+msgstr "/ƴд(_S)/ÏÔʾËùÓÐÆ´´íµÄµ¥´Ê(_H)"
 
 #: src/compose.c:605
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr "/ƴд(_S)/Ïòºó¼ì²éÆ´´íµÄ×Ö(_b)"
+msgstr "/ƴд(_S)/Ïòºó¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_b)"
 
 #: src/compose.c:607
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr "Æ´×Ö(_S)/ÏòÇ°¼ì²éÆ´´íµÄ×Ö(_F)"
+msgstr "/ƴд(_S)/ÏòÇ°¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_F)"
 
 #: src/compose.c:609
 msgid "/_Spelling/---"
-msgstr "Æ´×Ö(_S)/---"
+msgstr "/ƴд(_S)/---"
 
 #: src/compose.c:610
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "Æ´×Ö(_S)/ÅäÖÃƴд¼ì²éÆ÷(_S)"
+msgstr "/ƴд(_S)/ÅäÖÃƴд¼ì²éÆ÷(_S)"
 
 #: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:154
 #: src/summaryview.c:449
@@ -1064,7 +1065,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:629
 msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/´ý»áËͳö(_l)"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/ÉÔºóËͳö(_l)"
 
 #: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
 #: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:616
@@ -1076,7 +1077,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:632
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æÖÁ²Ý¸å×ÊÁϼÐ(_d)"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æÖÁ²Ý¸å¼Ð(_d)"
 
 #: src/compose.c:634
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
@@ -1140,11 +1141,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:659
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/»º¼þ(_w)"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/µÍ(_w)"
 
 #: src/compose.c:660
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×¼þ(_L)"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îµÍ(_L)"
 
 #: src/compose.c:662
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
@@ -1168,7 +1169,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:667
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ì×ÓÃÐżþÄ£°å(_T)"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ì×ÓÃÓʼþÄ£°å(_T)"
 
 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:275
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
@@ -1193,7 +1194,7 @@ msgstr "
 
 #: src/compose.c:1731
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr "»Ø¸´/ת·¢Ðżþ¸ñʽ´íÎó¡£"
+msgstr "»Ø¸´/ת·¢Óʼþ¸ñʽ´íÎó¡£"
 
 #: src/compose.c:2059
 #, c-format
@@ -1208,7 +1209,7 @@ msgstr "
 #: src/compose.c:2101
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
-msgstr "Ðżþ£º%s"
+msgstr "Óʼþ£º%s"
 
 #: src/compose.c:2796
 msgid " [Edited]"
@@ -1254,8 +1255,8 @@ msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
-"ÐżþÕýÔÚÔÝ´æ×ÊÁϼÐÖе«ÎÞ·¨´«ËÍ¡£\n"
-"ÇëʹÓÃÖ÷´°¿Ú \"¼ÆËÍÔÝ´æÐżþ\" ÊÔÒ»´Î¡£"
+"ÓʼþÕýÔÚ´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖе«ÎÞ·¨´«ËÍ¡£\n"
+"ÇëʹÓÃÖ÷´°¿Ú \"Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ\" ÔÙÊÔÒ»´Î¡£"
 
 #: src/compose.c:3090 src/procmsg.c:1229 src/send_message.c:235
 #, c-format
@@ -1264,7 +1265,7 @@ msgstr "
 
 #: src/compose.c:3104
 msgid "Queueing"
-msgstr "ËͽøÔÝ´æ×ÊÁϼÐ"
+msgstr "´æÈë´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
 
 #: src/compose.c:3105
 msgid ""
@@ -1272,11 +1273,11 @@ msgid ""
 "Put this message into queue folder?"
 msgstr ""
 "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
-"Òª°ÑÐżþ·Å½øÔÝ´æ×ÊÁϼÐÖÐÂð£¿"
+"Òª°ÑÓʼþ·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖÐÂð£¿"
 
 #: src/compose.c:3111
 msgid "Can't queue the message."
-msgstr "ÎÞ·¨·Å½øÔÝ´æ×ÊÁϼС£"
+msgstr "ÎÞ·¨·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð¡£"
 
 #: src/compose.c:3114 src/send_message.c:586 src/send_message.c:605
 msgid "Error occurred while sending the message."
@@ -1284,7 +1285,7 @@ msgstr "
 
 #: src/compose.c:3127
 msgid "Can't save the message to Sent."
-msgstr "ÎÞ·¨½«ÐżþËÍÖÁ¼Ä¼þ¼ÐÖС£"
+msgstr "ÎÞ·¨½«ÓʼþËÍÖÁ¼Ä¼þ¼ÐÖС£"
 
 #: src/compose.c:3358
 #, c-format
@@ -1298,7 +1299,7 @@ msgid ""
 "%s to %s.\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
-"ÎÞ·¨×ª»»ÐżþµÄ±àÂëÉèÖÃÓÉ %s ³É %s ¡£\n"
+"ÎÞ·¨×ª»»ÓʼþµÄ±àÂëÉèÖÃÓÉ %s ³É %s ¡£\n"
 "ÈÔ¾ÉÒª´«ËÍÂð£¿"
 
 #: src/compose.c:3728
@@ -1320,11 +1321,11 @@ msgstr "MIME 
 #: src/compose.c:4661 src/compose.c:4831 src/mimeview.c:198
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
 msgid "Size"
-msgstr "Îļþ´óС"
+msgstr "´óС"
 
 #: src/compose.c:4725
 msgid "Save Message to "
-msgstr "½«Ðżþ±£´æÖÁ"
+msgstr "½«Óʼþ±£´æÖÁ"
 
 #: src/compose.c:4745
 msgid "Select ..."
@@ -1399,11 +1400,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/compose.c:6253 src/inc.c:166 src/inc.c:268 src/toolbar.c:2046
 msgid "Offline warning"
-msgstr "ÀëÏß¾¯¸æ"
+msgstr "ÍÑ»ú¾¯¸æ"
 
 #: src/compose.c:6254 src/inc.c:167 src/inc.c:269 src/toolbar.c:2047
 msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr "ÄúÕýÀëÏß¹¤×÷ÖС£ÊÇ·ñ¸ü¸Ä£¿"
+msgstr "ÄúÕýÔÚÍÑ»ú¹¤×÷¡£ÊÇ·ñ¸ü¸Ä£¿"
 
 #: src/compose.c:6372 src/compose.c:6393
 msgid "Select file"
@@ -1423,7 +1424,7 @@ msgstr "ɾ
 
 #: src/compose.c:6438
 msgid "to Draft"
-msgstr "µ½´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
+msgstr "´æΪ²Ý¸å"
 
 #: src/compose.c:6473
 #, c-format
@@ -1458,7 +1459,7 @@ msgid ""
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
 "%s\n"
-"ÇëÌîд³ý´í±¨¸æ²¢¸½ÉÏÒÔÏÂѶϢ¡£"
+"ÇëÌîдBUG·´À¡±¨¸æ²¢¸½ÉÏÒÔÏÂѶϢ¡£"
 
 #: src/crash.c:207
 msgid "Debug log"
@@ -1470,7 +1471,7 @@ msgstr "
 
 #: src/crash.c:252
 msgid "Create bug report"
-msgstr "²úÉú³ý´í±¨¸æ"
+msgstr "´´½¨BUG±¨¸æ"
 
 #: src/crash.c:301
 msgid "Save crash information"
@@ -1624,20 +1625,20 @@ msgstr "
 
 #: src/editgroup.c:503
 msgid "Edit folder"
-msgstr "Ôö¼ÓеÄÎļþ¼Ð"
+msgstr "Ôö¼ÓеÄÓʼþ¼Ð"
 
 #: src/editgroup.c:503
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "ÇëÊäÈëÎļþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
+msgstr "ÇëÊäÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
 
 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1890 src/folderview.c:1940
 #: src/folderview.c:2208
 msgid "New folder"
-msgstr "ÐÂÎļþ¼Ð"
+msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
 
 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:1941
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr " Çëµ¼ÈëÎļþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
+msgstr " Çëµ¼ÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
 
 #: src/editjpilot.c:189
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
@@ -1713,7 +1714,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editldap.c:496
 msgid " Defaults "
-msgstr "Ô¤Éèֵ"
+msgstr "ȱʡֵ"
 
 #: src/editldap.c:501
 msgid "Max Query Age (secs)"
@@ -1785,7 +1786,7 @@ msgstr "
 
 #: src/exphtmldlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄÎļþ¼Ð»÷Îļþ¡£"
+msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄÓʼþ¼Ð»÷Îļþ¡£"
 
 #: src/exphtmldlg.c:114
 msgid "Select stylesheet and formatting."
@@ -1839,7 +1840,7 @@ msgstr "
 
 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3468 src/prefs_common.c:3750
 msgid "Default"
-msgstr "Ô¤Éèֵ"
+msgstr "ȱʡֵ"
 
 #: src/exphtmldlg.c:515
 msgid "Full"
@@ -1916,7 +1917,7 @@ msgstr "
 
 #: src/expldifdlg.c:110
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
-msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄÎļþ¼ÐºÍLDIFÎļþÃû¡£"
+msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄÓʼþ¼ÐºÍLDIFÎļþÃû¡£"
 
 #: src/expldifdlg.c:113
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
@@ -1951,18 +1952,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:264
-#, fuzzy
 msgid "Error creating LDIF file"
-msgstr "¶ÁÈ¡Îļþ´íÎó"
+msgstr "´´½¨LDIFÎļþ³ö´í"
 
 #: src/expldifdlg.c:373
 msgid "Select LDIF Output File"
 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÊä³öÎļþ"
 
 #: src/expldifdlg.c:447
-#, fuzzy
 msgid "LDIF Output File"
-msgstr "HTMLÊä³öÎÊÎļþ"
+msgstr "LDIFÊä³öÎļþ"
 
 #: src/expldifdlg.c:508
 msgid "Suffix"
@@ -2039,9 +2038,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:710
-#, fuzzy
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
-msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉHTMLÎļþ"
+msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉLDIFÎļþ"
 
 #: src/expldifdlg.c:777
 #, fuzzy
@@ -2054,7 +2052,7 @@ msgstr "
 
 #: src/export.c:147
 msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "ÇëÖ¸Ã÷Îļþ¼Ð¼°mboxÎļþ¡£"
+msgstr "ÇëÖ¸Ã÷Óʼþ¼Ð¼°mboxÎļþ¡£"
 
 #: src/export.c:157
 msgid "Source dir:"
@@ -2067,7 +2065,7 @@ msgstr "
 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
 #: src/prefs_account.c:1228
 msgid " Select... "
-msgstr "Ñ¡Ôñ..."
+msgstr " Ñ¡Ôñ... "
 
 #: src/export.c:220
 msgid "Select exporting file"
@@ -2087,11 +2085,11 @@ msgstr "Sylpheed ͨѶ¼"
 
 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr "Õâ¸öÃû×ÖÒѾ­ÓÐÁ˵«²»ÊÇÒ»¸öĿ¼Ãû³Æ¡£"
+msgstr "Õâ¸öÃû×ÖÒѾ­´æÔÚµ«²»ÊÇÒ»¸öĿ¼Ãû³Æ¡£"
 
 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr "ÄúûÓÐÖÆÔìĿ¼µÄȨÏÞ¡£"
+msgstr "ÄúûÓд´½¨Ä¿Â¼µÄȨÏÞ¡£"
 
 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
 msgid "Name is too long."
@@ -2133,40 +2131,40 @@ msgstr "
 
 #: src/foldersel.c:148
 msgid "Select folder"
-msgstr "Ñ¡ÔñĿ¼"
+msgstr "Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð"
 
 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
 msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/´´½¨ÐÂÎļþ¼Ð(_n)..."
+msgstr "/´´½¨ÐÂÓʼþ¼Ð(_n)..."
 
 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:302 src/folderview.c:323
 msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/ÖØÐÂÃüÃû..."
+msgstr "/ÖØÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
 
 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
 msgid "/M_ove folder..."
-msgstr "Òƶ¯Ŀ¼..."
+msgstr "Òƶ¯Óʼþ¼Ð(_o)..."
 
 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
 msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/ɾ³ýĿ¼(_D)"
+msgstr "/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
 
 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
 msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "Çå³ýÊÕÐżÐ(_m)"
+msgstr "Çå³ýÐÅÏä(_m)"
 
 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:314 src/folderview.c:335
 #: src/folderview.c:354
 msgid "/_Processing..."
-msgstr "/´¦ÀíÖÐ(_P)..."
+msgstr "/´¦Àí(_P)..."
 
 #: src/folderview.c:294
 msgid "/_Scoring..."
-msgstr "/¼ÇµãÖÐ(_S)..."
+msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_S)..."
 
 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320 src/folderview.c:341
 msgid "/Mark all _read"
-msgstr "/±ê¼ÇËùÓÐΪÒѶÁ(_r)"
+msgstr "/±ê¼ÇËùÓÐÓʼþΪÒѶÁ(_r)"
 
 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:347
 msgid "/_Check for new messages"
@@ -2174,15 +2172,15 @@ msgstr "/
 
 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:329
 msgid "/R_ebuild folder tree"
-msgstr "/ÖØн¨Á¢Îļþ¼ÐÊ÷(_e)"
+msgstr "/ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷(_e)"
 
 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
 msgid "/_Search folder..."
-msgstr "/ÔÚÎļþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
+msgstr "/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
 
 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
 msgid "/S_coring..."
-msgstr "/¼ÇµãÖÐ(_c)..."
+msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_c)..."
 
 #: src/folderview.c:331
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
@@ -2214,63 +2212,63 @@ msgstr "
 
 #: src/folderview.c:636
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "ÉèÖÃÎļþ¼Ð×ÊÁÏ..."
+msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
 
 #: src/folderview.c:796 src/mainwindow.c:2777 src/setup.c:79
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "ɨÃèÎļþ¼Ð%s%c%s..."
+msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð%s%c%s..."
 
 #: src/folderview.c:800 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:84
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr " É¨ÃèÎļþ¼Ð %s ..."
+msgstr " É¨ÃèÓʼþ¼Ð %s ..."
 
 #: src/folderview.c:841
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr " ÖØн¨Á¢Îļþ¼ÐÊ÷ ..."
+msgstr " ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷ ..."
 
 #: src/folderview.c:923
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr "¼ì²éËùÓÐÎļþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ..."
+msgstr "¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ..."
 
 #: src/folderview.c:1693
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
-msgstr "´ò¿ªÎļþ¼Ð%s..."
+msgstr "´ò¿ªÓʼþ¼Ð%s..."
 
 #: src/folderview.c:1705
 msgid "Folder could not be opened."
-msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÎļþ¼Ð¡£"
+msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÓʼþ¼Ð¡£"
 
 #: src/folderview.c:1892 src/folderview.c:1942 src/folderview.c:2212
 msgid "NewFolder"
-msgstr "ÐÂÎļþ¼Ð"
+msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
 
 #: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1989 src/folderview.c:2217
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "ÎÞ·¨Ê¹ÓÃ'%c'×÷ΪÎļþ¼ÐÃû³Æ¡£"
+msgstr "ÎÞ·¨Ê¹ÓÃ'%c'×÷ΪÓʼþ¼ÐÃû³Æ¡£"
 
 #: src/folderview.c:1910 src/folderview.c:1947 src/folderview.c:1999
 #: src/folderview.c:2069 src/folderview.c:2229
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "'%s'Îļþ¼ÐÒÑ´æÔÚ¡£"
+msgstr "'%s'Óʼþ¼ÐÒÑ´æÔÚ¡£"
 
 #: src/folderview.c:1917 src/folderview.c:2236
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "ÎÞ·¨ÖÆÔìĿ¼'%s'¡£"
+msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
 
 #: src/folderview.c:1982 src/folderview.c:2059
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "µ¼Èë'%s'µÄÐÂÃû×Ö£º"
+msgstr "ÊäÈë'%s'µÄÐÂÃû×Ö£º"
 
 #: src/folderview.c:1983 src/folderview.c:2061
 msgid "Rename folder"
-msgstr "ÖØÐÂÃüÃûÎļþ¼Ð"
+msgstr "ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð"
 
 #: src/folderview.c:2119
 #, c-format
@@ -2278,17 +2276,17 @@ msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"ÔÚ'%s'֮ϵÄÎļþ¼Ð»÷Ðżþ½«±»É¾³ý¡£\n"
+"ÔÚ'%s'֮ϵÄÓʼþ¼Ð»÷Óʼþ½«±»É¾³ý¡£\n"
 "È·¶¨É¾³ý£¿"
 
 #: src/folderview.c:2121
 msgid "Delete folder"
-msgstr "ɾ³ýÎļþ¼Ð"
+msgstr "ɾ³ýÓʼþ¼Ð"
 
 #: src/folderview.c:2138
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÎļþ¼Ð'%s'"
+msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÓʼþ¼Ð'%s'"
 
 #: src/folderview.c:2174
 #, c-format
@@ -2296,12 +2294,12 @@ msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
-"È·¶¨É¾³ýÊÕ¼þ¼Ð'%s'£¿\n"
-"(ÆäÖеÄÐżþ²»»áÖÁÓ²µúÖÐɾ³ý)"
+"È·¶¨É¾³ýÓÊÏä'%s'£¿\n"
+"(ÆäÖеÄÓʼþ²»»áÖÁÓ²µúÖÐɾ³ý)"
 
 #: src/folderview.c:2176
 msgid "Remove mailbox"
-msgstr "Çå³ýÊÕ¼þ¼Ð"
+msgstr "ɾ³ýÓÊÏä"
 
 #: src/folderview.c:2209
 msgid ""
@@ -2309,9 +2307,9 @@ msgid ""
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
 " append `/' at the end of the name)"
 msgstr ""
-"µ¼ÈëÐÂÎļþ¼ÐµÄÃû×Ö£º\n"
-"(ÇëÔÚÐÂÃû×ֵĺóÃæ¼ÓÉÏ'/',\n"
-"Èç¹ûÏëÒ»²¢ÖÆÔìÏÂÒ»²ãÎļþ¼Ð)"
+"µ¼ÈëÐÂÓʼþ¼ÐµÄÃû×Ö£º\n"
+"(Èç¹ûÏëÒ»²¢´´½¨×ÓÓʼþ¼Ð£¬\n"
+"ÇëÔÚÐÂÃû×ֵĺóÃæ¼ÓÉÏ'/')"
 
 #: src/folderview.c:2266
 #, c-format
@@ -2351,11 +2349,11 @@ msgstr "
 
 #: src/folderview.c:2581
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
-msgstr "ÎÞ·¨½«ÉÏÒ»²ãÎļþ¼ÐÒ»µ½Æ丽ÊôÎļþ¼ÐÖС£"
+msgstr "ÎÞ·¨½«ÉÏÒ»²ãÓʼþ¼ÐÒƵ½Æä×ÓÓʼþ¼ÐÖС£"
 
 #: src/folderview.c:2584
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
-msgstr "²»Äܽ«²»Í¬ÊÕ¼þ¼ÐµÄÎļþ¼ÐÏ໥Òƶ¯¡£"
+msgstr "Óʼþ¼Ð²»ÄÜ¿çÓÊÏäÒƶ¯¡£"
 
 #: src/folderview.c:2587
 msgid "Move failed!"
@@ -2371,11 +2369,11 @@ msgstr "ѡ
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
 msgid "Find groups:"
-msgstr "ѰÕÒÐÂÎÅȺ×飺"
+msgstr "²éÕÒÐÂÎÅȺ×飺"
 
 #: src/grouplistdialog.c:203
 msgid " Search "
-msgstr "Ñ°ÕÒ"
+msgstr " ËÑË÷ "
 
 #: src/grouplistdialog.c:215
 msgid "Newsgroup name"
@@ -2383,7 +2381,7 @@ msgstr "
 
 #: src/grouplistdialog.c:216
 msgid "Messages"
-msgstr "Ðżþ"
+msgstr "Óʼþ"
 
 #: src/grouplistdialog.c:217
 msgid "Type"
@@ -2407,7 +2405,7 @@ msgstr "δ֪"
 
 #: src/grouplistdialog.c:398
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "ÎÞ·¨½«ÐÂÎÅȺ×éĿ¼ȡ»Ø¡£"
+msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØÐÂÎÅȺ×éÁÐ±í¡£"
 
 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1157
 msgid "Done."
@@ -2452,10 +2450,10 @@ msgid ""
 "version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-#"±¾³ÌÐòΪÃâ·ÑÈíÌ壻Äã¿ÉÒÔÈÎÒâ´«²¥»òÊÇÐÞ¸ÄËü£¬µ«Ðè×ñÑ­×ÔÓÉÈí¼þ»ù½ð»á·¢²¼µÄGNUͨ"
-#"ÓÃÐí¿ÉЭÒé(¿ÉÒÔÊǵڶþ°æ»òÕ߸ü¸ß°æ±¾)ÖÐÁгöµÄÌõ¿î¡£\n"
-#"\n"
 
+# "±¾³ÌÐòΪÃâ·ÑÈíÌ壻Äã¿ÉÒÔÈÎÒâ´«²¥»òÊÇÐÞ¸ÄËü£¬µ«Ðè×ñÑ­×ÔÓÉÈí¼þ»ù½ð»á·¢²¼µÄGNUͨ"
+# "ÓÃÐí¿ÉЭÒé(¿ÉÒÔÊǵڶþ°æ»òÕ߸ü¸ß°æ±¾)ÖÐÁгöµÄÌõ¿î¡£\n"
+# "\n"
 #: src/gtk/about.c:220
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
@@ -2474,11 +2472,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:46
 msgid "Orange"
-msgstr "³È"
+msgstr "³Èɫ"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:47
 msgid "Red"
-msgstr "ºì"
+msgstr "ºìɫ"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:48
 msgid "Pink"
@@ -2490,15 +2488,15 @@ msgstr "
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:50
 msgid "Blue"
-msgstr "À¶"
+msgstr "À¶ɫ"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:51
 msgid "Green"
-msgstr "ÂÌ"
+msgstr "ÂÌɫ"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:52
 msgid "Brown"
-msgstr "×Ø"
+msgstr "×Øɫ"
 
 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
 msgid "Abcdef"
@@ -2506,7 +2504,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
 msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "Ñ¡ÔñÔØÈëµÄPlugin"
+msgstr "Ñ¡ÔñÒª¼ÓÔصIJå¼þ"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
 msgid "Plugins"
@@ -2526,7 +2524,7 @@ msgstr "ж
 
 #: src/gtk/prefswindow.c:215
 msgid "Page Index"
-msgstr "Ò³ÃæĿ¼"
+msgstr "Ò³Ãæ"
 
 #: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
 msgid "Apply"
@@ -2703,11 +2701,11 @@ msgstr "
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
 msgid "Check while typing"
-msgstr "±ßµ¼Èë±ß¼ì²é"
+msgstr "¼üÈëʱʵʱ¼ì²é"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
 msgid "Change dictionary"
-msgstr "»»×Öµä"
+msgstr "Çл»×Öµä"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
 #, c-format
@@ -2720,7 +2718,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2370
 msgid "(No From)"
-msgstr "(ûÓмƼþÕß)"
+msgstr "(ûÓмļþÕß)"
 
 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2412 src/summaryview.c:2415
 msgid "(No Subject)"
@@ -2761,11 +2759,11 @@ msgstr ""
 #: src/imap.c:1108
 #, fuzzy
 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
-msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÎļþ¼Ð£º%s\n"
+msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
 
 #: src/imap.c:1150
 msgid "can't close folder\n"
-msgstr "ÎÞ·¨¹Ø±ÕÎļþ¼Ð£º%s\n"
+msgstr "ÎÞ·¨¹Ø±ÕÓʼþ¼Ð£º%s\n"
 
 #: src/imap.c:1349
 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
@@ -2782,7 +2780,7 @@ msgstr "
 #: src/imap.c:1671
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨½«ÊÕÐżÐÖØÐÂÃüÃû£º´Ó%sµ½%s\n"
+msgstr "ÎÞ·¨½«ÐÅÏä%s ÖØÐÂÃüÃûΪ %s\n"
 
 #: src/imap.c:1733
 msgid "can't delete mailbox\n"
@@ -2823,12 +2821,11 @@ msgstr ""
 #: src/imap.c:2408
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÎļþ¼Ð£º%s\n"
+msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
 
 #: src/imap.c:2548
-#, fuzzy
 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
-msgstr "ÊÚȨʧ°Ü¡£"
+msgstr "IMAP4¼øȨʧ°Ü¡£\n"
 
 #: src/imap.c:2565
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
@@ -2841,7 +2838,7 @@ msgstr "
 
 #: src/imap.c:2884
 msgid "(sending file...)"
-msgstr "(ËÍÐÅÖÐ...)"
+msgstr "(ÕýÔÚ·¢ËÍ...)"
 
 #: src/imap.c:2912
 #, c-format
@@ -2849,12 +2846,12 @@ msgid "can't append message to %s\n"
 msgstr "ÎÞ·¨½«Óʼþ¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
 
 #: src/imap.c:2949
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't copy %s to %s\n"
-msgstr "ÎÞ·¨½«%d¿½±´³É%s\n"
+msgstr "ÎÞ·¨½«%s¿½±´µ½%s\n"
 
 #: src/imap.c:3012
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºSTORE %s %s\n"
 
@@ -2863,9 +2860,8 @@ msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºEXPUNGE\n"
 
 #: src/imap.c:3039
-#, fuzzy
 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
-msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºEXPUNGE\n"
+msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºCLOSE\n"
 
 #: src/imap.c:3294
 #, c-format
@@ -2878,7 +2874,7 @@ msgstr "
 
 #: src/import.c:149
 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr ""
+msgstr "ÇëÖ¸¶¨mboxÎļþºÍÄ¿±êÓʼþ¼Ð"
 
 #: src/import.c:159
 msgid "Importing file:"
@@ -2886,7 +2882,7 @@ msgstr "
 
 #: src/import.c:164
 msgid "Destination dir:"
-msgstr "×îÖÕĿ¼£º"
+msgstr "Ä¿±êĿ¼£º"
 
 #: src/import.c:222
 msgid "Select importing file"
@@ -2939,9 +2935,8 @@ msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
 msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:727
-#, fuzzy
 msgid "Select the LDIF file to import."
-msgstr "ÇëÑ¡Ôñµ¼ÈëµÄÎļþ¡£"
+msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþ¡£"
 
 #: src/importldif.c:764
 msgid "R"
@@ -2988,27 +2983,24 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:880
-#, fuzzy
 msgid "Select for Import"
-msgstr "Ñ¡ÔñĿ¼"
+msgstr "Ñ¡Ôñµ¼ÈëÏî"
 
 #: src/importldif.c:886
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
 msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:889
-#, fuzzy
 msgid " Modify "
-msgstr "ÐÞ¸Ä"
+msgstr " Ð޸Ġ"
 
 #: src/importldif.c:895
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
 msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:968
-#, fuzzy
 msgid "Records Imported :"
-msgstr "¼Ç¼£º"
+msgstr "Òѵ¼ÈëµÄ¼Ç¼£º"
 
 #: src/importldif.c:999
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
@@ -3045,7 +3037,7 @@ msgstr "
 
 #: src/inc.c:351
 msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "È¡»ØÐÂÐżþ"
+msgstr "È¡»ØÐÂÓʼþ"
 
 #: src/inc.c:396
 msgid "Standby"
@@ -3057,16 +3049,16 @@ msgstr "ȡ
 
 #: src/inc.c:532
 msgid "Retrieving"
-msgstr "È¡»ØÖÐ"
+msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡"
 
 #: src/inc.c:548
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
-msgstr "Íê³É(È¡»Ø%d¸öÐżþ(%s))"
+msgstr "Íê³É(È¡»Ø%d¸öÓʼþ(%s))"
 
 #: src/inc.c:552
 msgid "Done (no new messages)"
-msgstr "Íê³É(ûÓÐÐÂÐżþ)"
+msgstr "Íê³É(ûÓÐÐÂÓʼþ)"
 
 #: src/inc.c:558
 msgid "Connection failed"
@@ -3078,7 +3070,7 @@ msgstr "
 
 #: src/inc.c:566 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
-msgstr "ËøËÀ"
+msgstr "ÒÑËø¶¨"
 
 #: src/inc.c:589
 #, c-format
@@ -3088,25 +3080,25 @@ msgstr "
 #: src/inc.c:659
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
-msgstr "Íê³É (%d¸öÐÂÐżþ)"
+msgstr "Íê³É (%d¸öÐÂÓʼþ)"
 
 #: src/inc.c:662
 msgid "Finished (no new messages)"
-msgstr "Íê³É (ûÓÐÐÂÐżþ)"
+msgstr "Íê³É (ûÓÐÐÂÓʼþ)"
 
 #: src/inc.c:671
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
-msgstr "ȡÐżþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
+msgstr "ȡÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
 #: src/inc.c:712
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s:ÕýÔÚÈ¡»ØÐżþ"
+msgstr "%s:ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ"
 
 #: src/inc.c:731
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
-msgstr "Á¬½áµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s..."
+msgstr "ÕýÔÚÁ¬½ÓPOP3·þÎñÆ÷£º%s..."
 
 #: src/inc.c:738
 #, c-format
@@ -3120,24 +3112,24 @@ msgstr " 
 
 #: src/inc.c:811 src/send_message.c:467
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "ÊÚȨÖÐ..."
+msgstr "ÕýÔÚÊÚȨ..."
 
 #: src/inc.c:812
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s..."
-msgstr "È¡»ØÐÂÐżþ"
+msgstr "ÕýÔÚ´Ó%sÊÕÈ¡Óʼþ..."
 
 #: src/inc.c:817
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "»ñÈ¡ÐÂÐżþÊýÄ¿ÖÐ(STAT)..."
+msgstr "»ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(STAT)..."
 
 #: src/inc.c:821
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr " »ñÈ¡ÐÂÐżþÊýÄ¿ÖÐ(LAST)..."
+msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(LAST)..."
 
 #: src/inc.c:825
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr " »ñÈ¡ÐÂÐżþÊýÄ¿ÖÐ(UIDL)..."
+msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(UIDL)..."
 
 #: src/inc.c:829
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
@@ -3146,7 +3138,7 @@ msgstr "
 #: src/inc.c:846
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
-msgstr "ɾ³ýÐżþ%d"
+msgstr "ɾ³ýÓʼþ%d"
 
 #: src/inc.c:852 src/send_message.c:485
 msgid "Quitting"
@@ -3155,12 +3147,12 @@ msgstr "
 #: src/inc.c:889
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "È¡»ØÐżþ(%d/%d)(%s/%s)"
+msgstr "È¡»ØÓʼþ(%d/%d)(%s/%s)"
 
 #: src/inc.c:918
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
-msgstr "Íê³É(È¡»Ø%d¸öÐżþ(%s))"
+msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ(¹²%d¸ö£¬ÒÑÊÕµ½%s¸ö)"
 
 #: src/inc.c:980
 msgid "Connection failed."
@@ -3168,7 +3160,7 @@ msgstr "
 
 #: src/inc.c:986
 msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr " ´¦ÀíÐżþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
+msgstr " ´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
 
 #: src/inc.c:991
 #, c-format
@@ -3176,7 +3168,7 @@ msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"´¦ÀíÐżþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
+"´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
 "%s"
 
 #: src/inc.c:997
@@ -3228,18 +3220,17 @@ msgstr "
 #: src/inputdialog.c:152
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "µ¼Èë%sÔÚ%sÉϵÄÃÜÂ룺"
+msgstr "ÇëÊäÈë%sÔÚ%sÉϵÄÃÜÂ룺"
 
 #: src/inputdialog.c:154
 msgid "Input password"
-msgstr "µ¼ÈëÃÜÂë"
+msgstr "ÊäÈëÃÜÂë"
 
 #: src/logwindow.c:61
 msgid "Protocol log"
 msgstr "Э¶¨¼Ç¼"
 
 #: src/ldif.c:838
-#, fuzzy
 msgid "Nick Name"
 msgstr "´ÂºÅ"
 
@@ -3250,7 +3241,7 @@ msgid ""
 "Can't create folder."
 msgstr ""
 "'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£\n"
-"ÎÞ·¨ÖÆÔìĿ¼¼Ð¡£"
+"ÎÞ·¨´´½¨Ä¿Â¼¼Ð¡£"
 
 #: src/main.c:214
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
@@ -3267,11 +3258,11 @@ msgstr ""
 #: src/main.c:465
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "Ó÷¨£º%s[Ñ¡Ïî]...\n"
+msgstr "Ó÷¨£º %s[Ñ¡Ïî]...\n"
 
 #: src/main.c:468
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr " --compose [µç×ÓÓʼþµØÖ·] ´ò¿ªÐ´ÐÅ´°¿Ú"
+msgstr "  --compose [µØÖ·]       ´ò¿ªÐ´ÐÅ´°¿Ú"
 
 #: src/main.c:469
 msgid ""
@@ -3280,65 +3271,64 @@ msgid ""
 "                         attached"
 msgstr ""
 " --attach Îļþ1 [Îļþ2]...\n"
-"              ½«Ìض¨µÄÎļþÒÔдÐÅ´°¿Ú´ò¿ª"
+"                         ½«Ìض¨µÄÎļþÒÔдÐÅ´°¿Ú´ò¿ª"
 
 #: src/main.c:472
 msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr " --receive ½ÓÊÕÐÂÓʼþ"
+msgstr "  --receive              ½ÓÊÕÐÂÓʼþ"
 
 #: src/main.c:473
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr " --receive-all  ½ÓÊÕËùÓРÕʺŵÄÐÂÓʼþ"
+msgstr "  --receive-all          ½ÓÊÕËùÓРÕʺŵÄÐÂÓʼþ"
 
 #: src/main.c:474
 msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr " --send ·¢ËÍËùÓдý·¢ËÍÓʼþ"
+msgstr "  --send                 ·¢ËÍËùÓдý·¢ËÍÓʼþ"
 
 #: src/main.c:475
-#, fuzzy
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
-msgstr " --status ÏÔʾËùÓÐÐżþµÄÊýÄ¿"
+msgstr "  --status               ÏÔʾËùÓÐÓʼþµÄÊýÄ¿"
 
 #: src/main.c:476
-#, fuzzy
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
-msgstr " --status ÏÔʾËùÓÐÐżþµÄÊýÄ¿"
+msgstr ""
+"  --status-full [Óʼþ¼Ð]...\n"
+"                         ÏÔʾËùÓÐÓʼþ¼ÐµÄ״̬"
 
 #: src/main.c:478
 msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr " --online Çл»ÖÃÉÏÏß״̬"
+msgstr "  --online               Çл»µ½Áª»úģʽ"
 
 #: src/main.c:479
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr " --offline Çл»ÖÃÏÂÏß״̬"
+msgstr "  --offline              Çл»µ½ÍÑ»ú״̬"
 
 #: src/main.c:480
 msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr " --debug ³ý´í״̬"
+msgstr "  --debug                µ÷ÊÔģʽ"
 
 #: src/main.c:481
 msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr " --help  ÏÔʾ±¾ËµÃ÷²¢½áÊø³ÌÐò"
+msgstr "  --help                 ÏÔʾ±¾ËµÃ÷²¢½áÊø³ÌÐò"
 
 #: src/main.c:482
 msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr " --version ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
+msgstr "  --version              ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
 
 #: src/main.c:483
-#, fuzzy
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
-msgstr " --version ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
+msgstr "  --config-dir           ÏÔʾÅäÖÃÊý¾ÝĿ¼"
 
 #: src/main.c:527 src/summaryview.c:5148
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
-msgstr "´¦ÀíÖÐ(%s)..."
+msgstr "ÕýÔÚ´¦Àí(%s)..."
 
 #: src/main.c:530
 msgid "top level folder"
-msgstr "×îÉÏÒ»²ãÎļþ¼Ð"
+msgstr "×îÉÏÒ»²ãÓʼþ¼Ð"
 
 #: src/main.c:596
 msgid "Composing message exists."
@@ -3346,7 +3336,7 @@ msgstr "
 
 #: src/main.c:597
 msgid "Draft them"
-msgstr "д²Ý¸å"
+msgstr "±£´æΪ²Ý¸å"
 
 #: src/main.c:597
 msgid "Discard them"
@@ -3358,11 +3348,11 @@ msgstr "
 
 #: src/main.c:611
 msgid "Queued messages"
-msgstr "´ý·¢Ë͵ÄÐżþ"
+msgstr "´ý·¢Ë͵ÄÓʼþ"
 
 #: src/main.c:612
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÄÚÉÐÓÐÐżþ¡£ÒªÍ˳öÂð£¿"
+msgstr "´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÄÚÉÐÓÐÓʼþ¡£ÒªÍ˳öÂð£¿"
 
 #: src/main.c:917
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
@@ -3370,27 +3360,27 @@ msgstr "
 
 #: src/mainwindow.c:418
 msgid "/_File/_Folder"
-msgstr "/Îļþ(_F)/Îļþ¼Ð(_F)"
+msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)"
 
 #: src/mainwindow.c:419
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr "/Îļþ(_F)/Îļþ¼Ð(_F)/н¨Îļþ¼Ð(_n)..."
+msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/н¨Óʼþ¼Ð(_n)..."
 
 #: src/mainwindow.c:421
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr "/Îļþ(_F)/Îļþ¼Ð(_F)/ÖØÐÂÃüÃûÎļþ¼Ð(_R)..."
+msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
 
 #: src/mainwindow.c:422
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr "/Îļþ(_F)/Îļþ¼Ð(_F)/ɾ³ýÎļþ¼Ð(_D)"
+msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
 
 #: src/mainwindow.c:423
 msgid "/_File/_Folder/---"
-msgstr "/Îļþ(_F)/Îļþ¼Ð(_F)/---"
+msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/---"
 
 #: src/mainwindow.c:424
 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
-msgstr "/Îļþ(_F)/Îļþ¼Ð(_F)/¼ì²éËùÓÐÎļþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ(_C)"
+msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ(_C)"
 
 #: src/mainwindow.c:426
 msgid "/_File/_Add mailbox"
@@ -3410,7 +3400,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:430
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/Îļþ(_F)/ÒÔmbox¸ñʽµ¼³öÎļþ¼Ð..."
+msgstr "/Îļþ(_F)/ÒÔmbox¸ñʽµ¼³öÓʼþ¼Ð..."
 
 #: src/mainwindow.c:431
 msgid "/_File/Empty _trash"
@@ -3418,7 +3408,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:432
 msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/Îļþ(_F)/ÀëÏß¹¤×÷(_W)"
+msgstr "/Îļþ(_F)/ÍÑ»ú¹¤×÷(_W)"
 
 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:142
 msgid "/_File/_Save as..."
@@ -3438,11 +3428,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:445 src/messageview.c:151
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr " ±à¼­(_E)/ÔÚÐżþÖÐËÑÑ°(_F)..."
+msgstr " ±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþÖÐËÑÑ°(_F)..."
 
 #: src/mainwindow.c:447
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "±à¼­(_E)/ÔÚÎļþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
+msgstr "±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
 
 #: src/mainwindow.c:449
 msgid "/_View/Show or hi_de"
@@ -3450,7 +3440,7 @@ msgstr "
 
 #: src/mainwindow.c:450
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Îļþ¼ÐÊ÷(_F)"
+msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Óʼþ¼ÐÊ÷(_F)"
 
 #: src/mainwindow.c:452
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
@@ -3482,11 +3472,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/²é¿´(_V)/·Ö¿ªÎļþÊ÷(_o)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÏÔʾÓʼþ¼ÐÊ÷(_o)"
 
 #: src/mainwindow.c:468
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/ ²é¿´(_V)/ÔÚд°¿ÚÖжÁÐżþ(_e)"
+msgstr "/ ²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÖÐÏÔʾÓʼþÄÚÈÝ(_e)"
 
 #: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_View/_Sort"
@@ -3558,7 +3548,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷ÌâÎüÒý(_A)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷ÌâÅÅÁÐ(_A)"
 
 #: src/mainwindow.c:492
 msgid "/_View/Th_read view"
@@ -3574,11 +3564,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/²é¿´(_V)/Òþ²ØÒѶÁÐżþ(_H) "
+msgstr "/²é¿´(_V)/Òþ²ØÒѶÁÓʼþ(_H) "
 
 #: src/mainwindow.c:496
 msgid "/_View/Set displayed _items..."
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÉèÖÃÏÔʾÏîÄ¿(_i)..."
+msgstr "/²é¿´(_V)/ÉèÖÃÏÔʾÁÐ(_i)..."
 
 #: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_View/_Go to"
@@ -3607,7 +3597,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/Ç°Ò»·âÐÂÐżþ(_w)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/Ç°Ò»·âÐÂÓʼþ(_w)"
 
 #: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
@@ -3619,19 +3609,19 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±ê¼ÇÐżþ(_a)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±ê¼ÇÓʼþ(_a)"
 
 #: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±êÇ©Ðżþ(_l)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±êÇ©Óʼþ(_l)"
 
 #: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±êÇ©Ðżþ(_b)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±êÇ©Óʼþ(_b)"
 
 #: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÆäËûÎļþ¼Ð(_f)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÆäËûÓʼþ¼Ð(_f)"
 
 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:157
 msgid "/_View/_Code set/---"
@@ -3747,15 +3737,15 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:237
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÐżþÔ´Îļþ(_a)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ÓʼþÔ´Îļþ(_a)"
 
 #: src/mainwindow.c:607
 msgid "/_View/Show all _headers"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓбêÌâͷ(_H)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅÏ¢ͷ(_H)"
 
 #: src/mainwindow.c:609
 msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/²é¿´(_V)/¸üÐÂͳ¼ÆÊý¾Ý(_U)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/¸üÐÂÓʼþÕªÒª(_U)"
 
 #: src/mainwindow.c:612
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
@@ -3771,7 +3761,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:617
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö´ý·¢ËÍÐżþ(_S)"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ(_S)"
 
 #: src/mainwindow.c:619
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
@@ -3791,31 +3781,31 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:245
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ »ØПø(_y)/È«²¿ÈË(_a)"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/È«²¿ÈË(_a)"
 
 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:247
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ »ØПø(_y)/¼ÄÐÅÈË(_s)"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/¼ÄÐÅÈË(_s)"
 
 #: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:249
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ »ØПø(_y)/ÓʼþÁбí(_l)"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/ÓʼþÁбí(_l)"
 
 #: src/mainwindow.c:627
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr ""
+msgstr "/Óʼþ(_M)/Follow-up and reply to"
 
 #: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:252
 msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ ×ª·¢(_F)"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/ת·¢(_F)"
 
 #: src/mainwindow.c:630
 msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ Redirect"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò"
 
 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:257
 msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ ÖØб༭(_e)"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/ÖØб༭(_e)"
 
 #: src/mainwindow.c:634
 msgid "/_Message/M_ove..."
@@ -3875,7 +3865,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:653
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÎļþ¼Ð(_F)"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ¼Ð(_F)"
 
 #: src/mainwindow.c:655
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
@@ -3883,7 +3873,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:658
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÐżþ(_F)"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÓʼþ(_F)"
 
 #: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:264
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
@@ -3907,7 +3897,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:671
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ɾ³ýÖظ´Ðżþ(_p)"
+msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ɾ³ýÖظ´Óʼþ(_p)"
 
 #: src/mainwindow.c:674
 msgid "/_Tools/E_xecute"
@@ -3931,15 +3921,15 @@ msgstr "/ϵͳ
 
 #: src/mainwindow.c:686
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ä¿Ç°ÕʺŵÄÆ«ºÃÉèÖÃ(_P)"
+msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ä¿Ç°ÕʺŵÄÆ«ºÃÉèÖÃ(_P)..."
 
 #: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/²úÉúÐÂÕʺÅ(_n)"
+msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/´´½¨ÐÂÕʺÅ(_n)..."
 
 #: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/±à¼­ÕʺÅ(_E)"
+msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/±à¼­ÕʺÅ(_E)..."
 
 #: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_Configuration/---"
@@ -3947,27 +3937,27 @@ msgstr "/ϵͳ
 
 #: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ò»°ãÆ«ºÃ(_C)"
+msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ò»°ãÆ«ºÃ(_C)..."
 
 #: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¼Æ·Ö(_S)"
+msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/»ý·Ö(_S)..."
 
 #: src/mainwindow.c:697
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¹ýÂË(_F)"
+msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¹ýÂË(_F)..."
 
 #: src/mainwindow.c:699
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ä£°å(_T)"
+msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ä£°å(_T)..."
 
 #: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¶¯×÷(_A)"
+msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¶¯×÷(_A)..."
 
 #: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
-msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/ÆäËûÆ«ºÃ(_O)"
+msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/ÆäËûÆ«ºÃ(_O)..."
 
 #: src/mainwindow.c:702
 msgid "/_Configuration/Plugins..."
@@ -3975,15 +3965,15 @@ msgstr "/ϵͳ
 
 #: src/mainwindow.c:705
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
-msgstr "/ÇóÖú(_H)/ÏßÉÏÊÖ²á(_M)(Local)"
+msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(±¾µØ)"
 
 #: src/mainwindow.c:706
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr "/ÇóÖú(_H)/ÏßÉÏÊÖ²á(_M)(SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
+msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
 
 #: src/mainwindow.c:708
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
-msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F)(Local)"
+msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F)(±¾µØ)"
 
 #: src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
@@ -3999,11 +3989,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:832
 msgid "Go offline"
-msgstr "ÀëÏß"
+msgstr "ÍÑ»ú"
 
 #: src/mainwindow.c:836
 msgid "Go online"
-msgstr "ÉÏÏß"
+msgstr "Áª»ú"
 
 #: src/mainwindow.c:852
 msgid "Select account"
@@ -4035,15 +4025,17 @@ msgid ""
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
+"ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖá£\n"
+"Èç¹ûÖ¸¶¨ÒÑ´æÔÚµÄÓÊÏ䣬Ëü½«»á×Ô¶¯±»É¨Ãè¡£"
 
 #: src/mainwindow.c:1460 src/mainwindow.c:1497
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr ""
+msgstr "ÓÊÏä `%s' ÒѾ­´æÔÚ¡£"
 
 #: src/mainwindow.c:1465 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "ÓÊÏä"
 
 #: src/mainwindow.c:1470 src/setup.c:61
 msgid ""
@@ -4051,6 +4043,8 @@ msgid ""
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
 "there."
 msgstr ""
+"´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü¡£\n"
+"Ò²ÐíijЩÎļþÒѾ­´æÔÚ£¬»òÕßÄãûÓÐ×ã¹»µÄдȨÏÞ¡£"
 
 #: src/mainwindow.c:1490
 msgid "Add mbox mailbox"
@@ -4058,11 +4052,11 @@ msgstr "
 
 #: src/mainwindow.c:1491
 msgid "Input the location of mailbox."
-msgstr ""
+msgstr "ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖÃ"
 
 #: src/mainwindow.c:1507
 msgid "Creation of the mailbox failed."
-msgstr ""
+msgstr "´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü"
 
 #: src/mainwindow.c:1823
 msgid "Sylpheed - Folder View"
@@ -4087,44 +4081,43 @@ msgstr ""
 
 #: src/message_search.c:88
 msgid "Find in current message"
-msgstr ""
+msgstr "ÔÚµ±Ç°ÓʼþÖвéÕÒ"
 
 #: src/message_search.c:106
 msgid "Find text:"
-msgstr ""
+msgstr "²éÕÒÎÄ×Ö"
 
 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
 msgid "Case sensitive"
-msgstr ""
+msgstr "´óСдÃô¸Ð"
 
 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
 msgid "Backward search"
-msgstr ""
+msgstr "·´ÏòËÑË÷"
 
 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
 msgid "Search failed"
-msgstr ""
+msgstr "²éÕÒʧ°Ü"
 
 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
 msgid "Search string not found."
-msgstr ""
+msgstr "δÕÒµ½Ö¸¶¨×Ö·û´®"
 
 #: src/message_search.c:191
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr ""
+msgstr "Òѵ½´ïÓʼþ¶¥²¿£¬ÊÇ·ñÈƵ½Î²²¿¼ÌÐø²éÕÒ£¿"
 
 #: src/message_search.c:194
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr ""
+msgstr "Òѵ½´ïÓʼþĩ⣬ÊÇ·ñÖØпªÊ¼²éÕÒ£¿"
 
 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
 msgid "Search finished"
-msgstr ""
+msgstr "²éÕÒÍê³É"
 
 #: src/messageview.c:238
-#, fuzzy
 msgid "/_View/Show all _header"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓбêÌâͷ(_H)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅÏ¢ͷ(_H)"
 
 #: src/messageview.c:241
 msgid "/_Message/Compose _new message"
@@ -4135,9 +4128,8 @@ msgid "/_Message/For_ward as attachment"
 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒÔ¸½¼ÓÎļþÐÎʽת·¢(_A)"
 
 #: src/messageview.c:255
-#, fuzzy
 msgid "/_Message/Redirec_t"
-msgstr "/Óʼþ(_M)/ Redirect"
+msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò(_t)"
 
 #: src/messageview.c:477
 msgid "<No Return-Path found>"
@@ -4155,7 +4147,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/messageview.c:493
 msgid "+Don't Send"
-msgstr ""
+msgstr "+²»Ëͳö"
 
 #: src/messageview.c:503
 msgid ""
@@ -4168,31 +4160,30 @@ msgstr ""
 #: src/messageview.c:893 src/mimeview.c:986 src/mimeview.c:1074
 #: src/summaryview.c:3420
 msgid "Save as"
-msgstr ""
+msgstr "±£´æΪ"
 
 #: src/messageview.c:898 src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
 #: src/summaryview.c:3425
 msgid "Overwrite"
-msgstr ""
+msgstr "¸²¸Ç"
 
 #: src/messageview.c:899
-#, fuzzy
 msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "¸½¼Ó»ò¸²¸ÇÎļþ£¿"
+msgstr "¸½¼ÓÒÑÓÐÎļþ£¿"
 
 #: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3433 src/summaryview.c:3437
 #: src/summaryview.c:3454
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
-msgstr ""
+msgstr "ÎÞ·¨±£´æ´ËÎļþ '%s'¡£"
 
 #: src/messageview.c:972
 msgid "This message asks for a return receipt"
-msgstr ""
+msgstr "¸ÃÓʼþÒªÇ󷵻ػØÖ´"
 
 #: src/messageview.c:973
 msgid "Send receipt"
-msgstr ""
+msgstr "·¢ËÍ»ØÖ´"
 
 #: src/messageview.c:1026
 msgid "Return Receipt Notification"
@@ -4204,6 +4195,8 @@ msgid ""
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
 "notification:"
 msgstr ""
+"¸ÃÓʼþ·¢Ë͵½ÁËÄúµÄ¶à¸öÕʺÅÖС£\n"
+"ÇëÑ¡ÔñÓÃÒÔ·¢ËÍ»ØÖ´µÄÕʺÅ: "
 
 #: src/messageview.c:1031
 msgid "Send Notification"
@@ -4224,6 +4217,8 @@ msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
 "(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
+"ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´òÓ¡µÄÃüÁîÐÐ:\n"
+"(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
 
 #: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3479
 #, c-format
@@ -4231,39 +4226,40 @@ msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
 "`%s'"
 msgstr ""
+"´òÓ¡ÃüÁîÐÐÎÞЧ:\n"
+"`%s'"
 
 #: src/mimeview.c:150
 msgid "/_Open"
-msgstr ""
+msgstr "/´ò¿ª(_O)"
 
 #: src/mimeview.c:151
 msgid "/Open _with..."
-msgstr ""
+msgstr "/´ò¿ª·½Ê½(_w)..."
 
 #: src/mimeview.c:152
 msgid "/_Display as text"
-msgstr ""
+msgstr "/ÒÔÎı¾·½Ê½ÏÔʾ(_D)"
 
 #: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:455
 msgid "/_Save as..."
-msgstr ""
+msgstr "/Áí´æΪ(_S)..."
 
 #: src/mimeview.c:154
 msgid "/Save _all..."
-msgstr ""
+msgstr "/È«²¿±£´æ(_a)..."
 
 #: src/mimeview.c:157
 msgid "/_Check signature"
-msgstr ""
+msgstr "/¼ì²éÇ©Ãû(_C)"
 
 #: src/mimeview.c:197
 msgid "MIME Type"
-msgstr ""
+msgstr "MIMEÀàÐÍ"
 
 #: src/mimeview.c:365
-#, fuzzy
 msgid "Right-click here to verify the signature"
-msgstr "ûÓй«¹²ÃÜÔ¿¹©¼ì²éÇ©Ãû"
+msgstr "ÓÒ»÷´Ë´¦¼ì²éÇ©Ãû"
 
 #: src/mimeview.c:962 src/mimeview.c:1023 src/mimeview.c:1088
 #: src/mimeview.c:1113 src/mimeview.c:1143
@@ -4273,11 +4269,11 @@ msgstr ""
 #: src/mimeview.c:1014 src/mimeview.c:1078
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
-msgstr ""
+msgstr "¸²¸ÇÒÑÓÐÎļþ '%s' Âð£¿"
 
 #: src/mimeview.c:1153
 msgid "Open with"
-msgstr ""
+msgstr "´ò¿ª·½Ê½"
 
 #: src/mimeview.c:1154
 #, c-format
@@ -4285,11 +4281,13 @@ msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
 "(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
+"ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´ò¿ªÎļþµÄÃüÁîÐÐ:\n"
+"(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
 
 #: src/news.c:205
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÕýÔÚÓë %s ½¨Á¢NNTPÁ¬½Ó:%d ...\n"
 
 #: src/news.c:783
 #, c-format
@@ -4395,9 +4393,8 @@ msgid "command not supported\n"
 msgstr ""
 
 #: src/pop.c:692
-#, fuzzy
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
-msgstr "Á¬½ÓSMTP´íÎó\n"
+msgstr "POP3»á»°ÖгöÏÖ´íÎó\n"
 
 #: src/prefs_gtk.c:775
 msgid "Preferences"
@@ -4410,11 +4407,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_account.c:710
 msgid "Preferences for new account"
-msgstr ""
+msgstr "ÉèÖÃÐÂÕʺÅ"
 
 #: src/prefs_account.c:715
 msgid "Account preferences"
-msgstr ""
+msgstr "ÕʺÅÉèÖÃ"
 
 #: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:1021
 msgid "Receive"
@@ -4426,11 +4423,11 @@ msgstr "׫д"
 
 #: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:1034
 msgid "Privacy"
-msgstr ""
+msgstr "Òþ˽"
 
 #: src/prefs_account.c:776
 msgid "SSL"
-msgstr ""
+msgstr "SSL"
 
 #: src/prefs_account.c:779
 msgid "Advanced"
@@ -4474,11 +4471,11 @@ msgstr "POP3 (APOP
 
 #: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
 msgid "IMAP4"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP4"
 
 #: src/prefs_account.c:943
 msgid "News (NNTP)"
-msgstr ""
+msgstr "News (NNTP)"
 
 #: src/prefs_account.c:945
 msgid "None (local)"
@@ -4510,11 +4507,11 @@ msgstr "SMTP 
 
 #: src/prefs_account.c:1044
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
-msgstr ""
+msgstr "ʹÓÃmailÃüÁî¶ø²»ÊÇSMTP·þÎñÆ÷"
 
 #: src/prefs_account.c:1053
 msgid "command to send mails"
-msgstr ""
+msgstr "·¢ËÍÓʼþµÄÃüÁî"
 
 #: src/prefs_account.c:1060 src/prefs_account.c:1434
 msgid "User ID"
@@ -4526,7 +4523,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:1142 src/prefs_account.c:1848
 msgid "POP3"
-msgstr ""
+msgstr "POP3"
 
 #: src/prefs_account.c:1150
 msgid "Remove messages on server when received"
@@ -4534,15 +4531,15 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:1161
 msgid "Remove after"
-msgstr "ÔÚ"
+msgstr "ɾ³ýÓÚ"
 
 #: src/prefs_account.c:1170
 msgid "days"
-msgstr "ÈÕºóɾ³ý"
+msgstr "Ììºó"
 
 #: src/prefs_account.c:1187
 msgid "(0 days: remove immediately)"
-msgstr "(0 ÈÕ: Á¢¼´É¾³ý)"
+msgstr "(0 Ìì: Á¢¼´É¾³ý)"
 
 #: src/prefs_account.c:1194
 msgid "Download all messages on server"
@@ -4554,7 +4551,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:1207
 msgid "KB"
-msgstr ""
+msgstr "KB"
 
 #: src/prefs_account.c:1219
 msgid "Default inbox"
@@ -4562,7 +4559,7 @@ msgstr "ȱʡ
 
 #: src/prefs_account.c:1242
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
-msgstr "δ±»¹ýÂ˵ÄÓʼþ½«·ÅÈë¸ÃÎļþ¼Ð"
+msgstr "(δ±»¹ýÂ˵ÄÓʼþ½«·ÅÈë¸ÃÓʼþ¼Ð)"
 
 #: src/prefs_account.c:1247
 msgid "Maximum number of articles to download"
@@ -4616,7 +4613,8 @@ msgstr "SMTP
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
-msgstr "Èç¹ûÄã²»ÉèÖÃÕ⼸Ï½«²ÉÓýÓÊÕÓʼþµÄÓû§IDºÍ¿ÚÁî"
+msgstr ""
+"Èç¹ûÄã²»ÉèÖÃÕ⼸Ï½«²ÉÓýÓÊÕÓʼþµÄÓû§IDºÍ¿ÚÁî¡£"
 
 #: src/prefs_account.c:1474
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
@@ -4693,11 +4691,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_account.c:1736
 msgid "Select key by your email address"
-msgstr ""
+msgstr "°´ÓʼþµØÖ·Ñ¡ÔñÃÜÔ¿"
 
 #: src/prefs_account.c:1745
 msgid "Specify key manually"
-msgstr ""
+msgstr "ÊÖ¹¤Ö¸¶¨ÃÜÔ¿"
 
 #: src/prefs_account.c:1761
 msgid "User or key ID:"
@@ -4836,54 +4834,53 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:167
 msgid "Actions configuration"
-msgstr ""
+msgstr "¶¯×÷ÅäÖÃ"
 
 #: src/prefs_actions.c:189
 msgid "Menu name:"
-msgstr ""
+msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³Æ:"
 
 #: src/prefs_actions.c:198
 msgid "Command line:"
-msgstr ""
+msgstr "ÃüÁîÐÐ:"
 
 #: src/prefs_actions.c:227
-#, fuzzy
 msgid " Replace "
-msgstr "Ìæ»»"
+msgstr " Ìæ»» "
 
 #: src/prefs_actions.c:240
 msgid " Syntax help "
-msgstr ""
+msgstr " Óï·¨°ïÖú "
 
 #: src/prefs_actions.c:259
 msgid "Current actions"
-msgstr ""
+msgstr "µ±Ç°¶¯×÷"
 
 #: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:591 src/prefs_filtering.c:651
 #: src/prefs_filtering.c:673 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
 #: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
-msgstr ""
+msgstr "(н¨)"
 
 #: src/prefs_actions.c:428
 msgid "Menu name is not set."
-msgstr ""
+msgstr "δָ¶¨²Ëµ¥ÏîÃû³Æ"
 
 #: src/prefs_actions.c:433
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
-msgstr ""
+msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³Æ²»ÔÊÐí°üº¬Ã°ºÅ':'"
 
 #: src/prefs_actions.c:443
 msgid "Menu name is too long."
-msgstr ""
+msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³ÆÌ«³¤"
 
 #: src/prefs_actions.c:452
 msgid "Command line not set."
-msgstr ""
+msgstr "δָ¶¨ÃüÁîÐÐ"
 
 #: src/prefs_actions.c:457
 msgid "Menu name and command are too long."
-msgstr ""
+msgstr "²Ëµ¥Ïî»òÕßÃüÁîÌ«³¤"
 
 #: src/prefs_actions.c:462
 #, c-format
@@ -4892,58 +4889,61 @@ msgid ""
 "%s\n"
 "has a syntax error."
 msgstr ""
+"ÃüÁî\n"
+"%s\n"
+"´æÔÚÓï·¨´íÎó¡£"
 
 #: src/prefs_actions.c:523
 msgid "Delete action"
-msgstr ""
+msgstr "ɾ³ý¶¯×÷"
 
 #: src/prefs_actions.c:524
 msgid "Do you really want to delete this action?"
-msgstr ""
+msgstr "ÄãÕæµÄҪɾ³ý´Ë¶¯×÷Âë? "
 
 #: src/prefs_actions.c:638
 msgid "MENU NAME:"
-msgstr ""
+msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³Æ:"
 
 #: src/prefs_actions.c:639
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
-msgstr ""
+msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³ÆÖпÉÒÔÓÃбÏß(/)±êʶ×Ӳ˵¥Ïî"
 
 #: src/prefs_actions.c:641
 msgid "COMMAND LINE:"
-msgstr ""
+msgstr "ÃüÁîÐÐ"
 
 #: src/prefs_actions.c:642
 msgid "Begin with:"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÔÏÂÁÐ×Ö·û¿ªÊ¼:"
 
 #: src/prefs_actions.c:643
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
-msgstr ""
+msgstr "½«ÓʼþÄÚÈÝ»òÕßÑ¡Öв¿·Ö´«µÝ¸øÃüÁîµÄ±ê×¼ÊäÈë"
 
 #: src/prefs_actions.c:644
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
-msgstr ""
+msgstr "½«Óû§ÊäÈëµÄÎÄ×Ö´«µÝ¸øÃüÁîµÄ±ê×¼ÊäÈë"
 
 #: src/prefs_actions.c:645
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
-msgstr ""
+msgstr "½«Óû§ÊäÈëµÄÎÄ×Ö´«µÝ¸øÃüÁîµÄ±ê×¼ÊäÈë(ÊäÈëʱ²»ÏÔʾÃ÷ÎÄ)"
 
 #: src/prefs_actions.c:646
 msgid "End with:"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÔÏÂÁÐÃüÁî½áÊø:"
 
 #: src/prefs_actions.c:647
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
-msgstr ""
+msgstr "ÒÔÃüÁîµÄ±ê×¼Êä³öÌæ»»µ±Ç°ÓʼþÄÚÈÝ»òÕßÑ¡Öв¿·Ö"
 
 #: src/prefs_actions.c:648
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
-msgstr ""
+msgstr "²åÈëÃüÁîµÄ±ê×¼Êä³öÄÚÈÝ"
 
 #: src/prefs_actions.c:649
 msgid "to run command asynchronously"
-msgstr ""
+msgstr "Òì²½ÔËÐÐÃüÁî"
 
 #: src/prefs_actions.c:650
 msgid "Use:"
@@ -4971,17 +4971,16 @@ msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:656
-#, fuzzy
 msgid "for the text selection"
-msgstr "Ñ¡×Ö"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
 msgid "Description of symbols"
-msgstr ""
+msgstr "·ûºÅÃèÊö"
 
 #: src/prefs_common.c:1004
 msgid "Common Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Ò»°ãÆ«ºÃ"
 
 #: src/prefs_common.c:1027
 msgid "Quote"
@@ -5254,7 +5253,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1578
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
-msgstr ""
+msgstr "Öض¨Ïòʱ±£³ÖÔ­À´µÄ·¢¼þÈË"
 
 #: src/prefs_common.c:1586
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
@@ -5326,11 +5325,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1888
 msgid "Text"
-msgstr ""
+msgstr "Îı¾"
 
 #: src/prefs_common.c:1907
 msgid "Small"
-msgstr "С"
+msgstr "С×Ö"
 
 #: src/prefs_common.c:1926
 msgid "Normal"
@@ -5342,15 +5341,15 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1970
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
-msgstr "½«±êÍ·Ãû³Æ·­Òë³öÀ´"
+msgstr "½«ÐÅÍ·Ãû³Æ·­Òë³öÀ´"
 
 #: src/prefs_common.c:1973
 msgid "Display unread number next to folder name"
-msgstr "ÈôÓÐδ¶ÁÐżþ£¬¾ÍÏÔʾÔÚ×ÊÁϼÐÃû³ÆºóÃæ"
+msgstr "ÔÚÓʼþ¼ÐÃû³ÆºóÏÔʾδ¶ÁÓʼþÊý"
 
 #: src/prefs_common.c:1982
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
-msgstr "ÐÂÎÅȺ×éËõд³¤¶È´óì¶"
+msgstr "ËõдÐÂÎÅȺ×éÃû³Æ£¬Èç¹ûÆ䳤¶È´óÓÚ"
 
 #: src/prefs_common.c:1997
 msgid "letters"
@@ -5358,11 +5357,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2003
 msgid "Summary View"
-msgstr "ÐżþÁбí"
+msgstr "ÓʼþÁбí"
 
 #: src/prefs_common.c:2012
 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
-msgstr "Èô·¢ÐÅÈËÊÇÄã×Ô¼º£¬¾ÍÔÚÐżþÁбíµÄÀ´Ô´ÖÐÏÔʾÊÕÐÅÈË"
+msgstr "Èô·¢ÐÅÈËÊÇÄã×Ô¼º£¬¾ÍÔÚÓʼþÁбíµÄÀ´Ô´ÖÐÏÔʾÊÕÐÅÈË"
 
 #: src/prefs_common.c:2015
 msgid "Display sender using address book"
@@ -5370,7 +5369,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2018
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
-msgstr ""
+msgstr "½¨Á¢ÏßË÷ʱҲ²ÉÓÃÓʼþÖ÷Ì⣨³ýÁ˱ê×¼ÐÅÍ·ÖеÄÐÅÏ¢£©"
 
 #: src/prefs_common.c:2026 src/prefs_common.c:2922 src/prefs_common.c:2960
 msgid "Date format"
@@ -5378,25 +5377,25 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2048
 msgid " Set displayed items in summary... "
-msgstr "ÉèÖÃÐżþÁбíÑ¡Ïî..."
+msgstr " ÉèÖÃÓʼþÁбíÖÐÒªÏÔʾµÄÁÐ..."
 
 #: src/prefs_common.c:2112
 msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "ÐżþÖеÄÒýÑÔÓ볬Á¬½áÏÔʾ±äÉ«"
+msgstr "ÓʼþÖеÄÒýÑÔÓ볬Á´½Ó²ÊÉ«ÏÔʾ"
 
 #: src/prefs_common.c:2127
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
-msgstr "½«È«ÐÎÓ¢ÎÄÓëÊý×ÖÒÔ°ëÐÎÀ´ÏÔʾ (Ö»ÊÊÓÃÈÕÎÄ)"
+msgstr "½«È«½ÇÓ¢ÎÄÓëÊý×ÖÒÔ°ë½ÇÀ´ÏÔʾ (Ö»ÊÊÓÃÈÕÎÄ)"
 
 #: src/prefs_common.c:2133
 msgid "Display header pane above message view"
-msgstr "ÔÚÏÔʾÐżþÀ¸ÉÏ·½¼ÓÈë±êÍ·ÐÅÏ¢"
+msgstr "ÔÚÓʼþÔĶÁÆ÷ÉÏ·½ÏÔʾÐÅÍ·ÐÅÏ¢Ãæ°å"
 
 #: src/prefs_common.c:2140
 msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "ÔÚÐżþÔ¤ÀÀÖÐÏÔʾÐżþ±êͷ"
+msgstr "ÔÚÓʼþÖÐÏÔʾÓʼþµÄ¼òÐÅͷ"
 
 #: src/prefs_common.c:2162
 msgid "Line space"
@@ -5432,11 +5431,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2274
 msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "×Ô¶¯¼ì²éÊýλÇ©Ãû"
+msgstr "×Ô¶¯¼ì²éÊý×ÖÇ©Ãû"
 
 #: src/prefs_common.c:2277
 msgid "Show signature check result in a popup window"
-msgstr "½«ÊýλÇ©Ãû¼ì²é½á¹ûÏÔʾÔÚÁíÒ»´°¿Ú"
+msgstr "½«Êý×ÖÇ©Ãû¼ì²é½á¹ûÏÔʾÔÚÁíÒ»´°¿Ú"
 
 #: src/prefs_common.c:2280
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
@@ -5449,7 +5448,7 @@ msgstr "
 #: src/prefs_common.c:2306
 #, fuzzy
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
-msgstr "£¨ÈôÉèÖÃΪ '0' Ôò±íʾûÓÐÆÚÏÞ£©"
+msgstr "ÈôÉèÖÃΪ '0' Ôò±íʾûÓÐÆÚÏÞ"
 
 #: src/prefs_common.c:2314
 msgid "minute(s) "
@@ -5464,25 +5463,24 @@ msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Èô GnuPG ÎÞ·¨ÔË×÷£¬ÔòÔÚÆô¶¯Ê±·¢³ö¾¯¸æ"
 
 #: src/prefs_common.c:2399
-#, fuzzy
 msgid "Always open messages in summary when selected"
-msgstr "δѡȡÎļþ¼Ð»òѶϢ¡£"
+msgstr "Ñ¡ÖÐĿ¼ʱ×Ü´ò¿ªÓʼþÁбíÀïÃæµÄÓʼþ¡£"
 
 #: src/prefs_common.c:2403
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
-msgstr "½øÈë×ÊÁϼÐʱֱ½ÓÌøµ½µÚÒ»·âδ¶ÁÐżþÉÏ"
+msgstr "½øÈëÓʼþ¼Ðʱֱ½ÓÌøµ½µÚÒ»·âδ¶ÁÓʼþÉÏ"
 
 #: src/prefs_common.c:2407
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
-msgstr "Ö»ÔÚ´ò¿ªÐÂÐżþʱ±êʾΪδ¶Á"
+msgstr "Ö»ÔÚÓÃд°¿Ú´ò¿ªÓʼþʱ±ê¼ÇΪÒѶÁ"
 
 #: src/prefs_common.c:2411
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "½ÓÊÕÍêÐÂÓʼþºóÖ±½Ó½øÈëÊÕ¼þ¼ÐÖÐ"
+msgstr "½ÓÊÕÍêÐÂÓʼþºóÖ±½Ó½øÈëÊÕ¼þ¼Ð"
 
 #: src/prefs_common.c:2421
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "Òƶ¯»òɾ³ýÐżþʱÁ¢¼´Ö´ÐÐ"
+msgstr "Òƶ¯»òɾ³ýÓʼþʱÁ¢¼´Ö´ÐÐ"
 
 #: src/prefs_common.c:2423
 msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
@@ -5490,7 +5488,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2436
 msgid "Show no-unread-message dialog"
-msgstr ""
+msgstr "ÏÔʾûÓÐδ¶ÁÓʼþ¶Ô»°¿ò"
 
 #: src/prefs_common.c:2446
 msgid "Assume 'Yes'"
@@ -5502,7 +5500,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_common.c:2457
 msgid " Set key bindings... "
-msgstr "ÉèÖüü°ó¶¨"
+msgstr " ÉèÖüü°ó¶¨... "
 
 #: src/prefs_common.c:2463
 msgid "Icon theme"
@@ -5511,7 +5509,7 @@ msgstr "ͼ
 #: src/prefs_common.c:2547
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
-msgstr "ÍⲿÃüÁî (%s ½«±»Ì滻ΪÏàÓ¦µÄÎļþÃû»òÕßURI"
+msgstr "ÍⲿÃüÁî (%s ½«±»Ì滻ΪÏàÓ¦µÄÎļþÃû»òÕßURI)"
 
 #: src/prefs_common.c:2556
 msgid "Web browser"
@@ -5523,7 +5521,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2622
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr ""
+msgstr "Ë«»÷ʱ½«µØÖ·Ìí¼ÓΪÊÕ¼þÈË(Èç¹ûÕýÔÚдÓʼþ)"
 
 #: src/prefs_common.c:2625
 msgid "Log Size"
@@ -5567,7 +5565,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:2695
 msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "À뿪ʱÈôÓÐÉÐδËͳöÖ®Ðżþ¼´·¢³ö¾¯¸æ"
+msgstr "À뿪ʱÈôÓÐÉÐδËͳöÖ®Óʼþ¼´·¢³ö¾¯¸æ"
 
 #: src/prefs_common.c:2701
 msgid "Socket I/O timeout:"
@@ -5663,7 +5661,7 @@ msgstr "ʾ
 
 #: src/prefs_common.c:3066
 msgid "Set message colors"
-msgstr "ÉèÐżþÑÕÉ«"
+msgstr "ÉèÓʼþÑÕÉ«"
 
 #: src/prefs_common.c:3074
 msgid "Colors"
@@ -5715,7 +5713,7 @@ msgstr "ѡURI
 
 #: src/prefs_common.c:3237
 msgid "Pick color for target folder"
-msgstr "ѡĿ¼ÑÕÉ«"
+msgstr "ѡÓʼþ¼ÐÑÕÉ«"
 
 #: src/prefs_common.c:3240
 msgid "Pick color for signatures"
@@ -5723,15 +5721,15 @@ msgstr "ѡǩ
 
 #: src/prefs_common.c:3370
 msgid "Font selection"
-msgstr "ѡ×Ö"
+msgstr "ѡÔñ×ÖÌå"
 
 #: src/prefs_common.c:3444
 msgid "Key bindings"
-msgstr ""
+msgstr "¼ü°ó¶¨"
 
 #: src/prefs_common.c:3458
 msgid "Select preset:"
-msgstr ""
+msgstr "Ñ¡ÔñÔ¤ÉèÖµ"
 
 #: src/prefs_common.c:3471 src/prefs_common.c:3756
 msgid "Old Sylpheed"
@@ -5742,43 +5740,44 @@ msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
 msgstr ""
+"Ìáʾ: ÔÚÊó±êÒƶ¯µ½²Ëµ¥ÏîÉÏÃæʱ£¬Äã¿ÉÒÔͨ¹ý°´¼üÀ´Ð޸ĸò˵¥ÏîµÄ¿ì½Ý¼ü¡£"
 
 #: src/prefs_customheader.c:163
 msgid "Custom header configuration"
-msgstr ""
+msgstr "×Ô¶¨ÒåÐÅÍ·"
 
 #: src/prefs_customheader.c:261
 msgid "Current custom headers"
-msgstr ""
+msgstr "µ±Ç°×Ô¶¨ÒåÐÅÍ·"
 
 #: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:530
 #: src/prefs_matcher.c:1175
 msgid "Header name is not set."
-msgstr ""
+msgstr "ΪÉ趨ÐÅÍ·Ãû³Æ¡£"
 
 #: src/prefs_customheader.c:541
 msgid "Delete header"
-msgstr "ɾ³ý±êͷ"
+msgstr "ɾ³ýÐÅͷ"
 
 #: src/prefs_customheader.c:542
 msgid "Do you really want to delete this header?"
-msgstr "È·¶¨É¾³ý±êÍ·£¿"
+msgstr "È·¶¨É¾³ýÐÅÍ·£¿"
 
 #: src/prefs_display_header.c:201
 msgid "Displayed header configuration"
-msgstr ""
+msgstr "ÐÅÍ·×Ö¶ÎÏÔʾÅäÖÃ"
 
 #: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:434
 msgid "Header name"
-msgstr "±êÍ·Ãû³Æ"
+msgstr "ÐÅÍ·Ãû³Æ"
 
 #: src/prefs_display_header.c:257
 msgid "Displayed Headers"
-msgstr ""
+msgstr "ÒªÏÔʾµÄÐÅÍ·"
 
 #: src/prefs_display_header.c:315
 msgid "Hidden headers"
-msgstr ""
+msgstr "ÐèÒþ²ØµÄÐÅÍ·"
 
 #: src/prefs_display_header.c:345
 msgid "Show all unspecified headers"
@@ -5786,11 +5785,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_display_header.c:540
 msgid "This header is already in the list."
-msgstr ""
+msgstr "¸Ã×Ö¶ÎÒѾ­ÔÚÁбíÖдæÔÚ¡£"
 
 #: src/prefs_filtering.c:219
 msgid "Filtering/Processing configuration"
-msgstr ""
+msgstr "¹ýÂË/´¦Àí ÅäÖÃ"
 
 #: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_scoring.c:219
 msgid "Condition"
@@ -5864,19 +5863,19 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_folder_item.c:172
 msgid "Folder color: "
-msgstr "Îļþ¼ÐÑÕÉ«£º"
+msgstr "Óʼþ¼ÐÑÕÉ«£º"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:303
 msgid "Request Return Receipt"
-msgstr ""
+msgstr "ÒªÇó»Øº¯Æ¾Ö¤"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:315
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
-msgstr ""
+msgstr "½«·¢³öµÄÓʼþ±£´æÒ»·Ý¿½±´µ½´ËÓʼþ¼Ð"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:325
 msgid "Default To: "
-msgstr ""
+msgstr "Óʼþȱʡ´æÈë: "
 
 #: src/prefs_folder_item.c:342
 msgid "Send replies to: "
@@ -5884,7 +5883,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_folder_item.c:359
 msgid "Default account: "
-msgstr "Ô¤ÉèµÄÕʺţº"
+msgstr "ȱʡÕʺţº"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:401
 msgid "Default dictionary: "
@@ -5892,7 +5891,7 @@ msgstr "ȱʡ
 
 #: src/prefs_folder_item.c:524
 msgid "Pick color for folder"
-msgstr "ѡÎļþ¼ÐµÄÑÕÉ«"
+msgstr "ѡÓʼþ¼ÐµÄÑÕÉ«"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:534
 msgid "General"
@@ -5900,11 +5899,11 @@ msgstr "һ
 
 #: src/prefs_folder_item.c:563
 msgid "Settings for folder"
-msgstr "ÉèÖÃÎļþ¼Ð×ÊÁÏ..."
+msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
 
 #: src/prefs_matcher.c:142
 msgid "All messages"
-msgstr "ËùÓÐÐżþ"
+msgstr "ËùÓÐÓʼþ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1706
 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
@@ -5916,12 +5915,12 @@ msgstr "
 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
 #: src/summaryview.c:636
 msgid "From"
-msgstr "´Ó"
+msgstr "·¢¼þÈË"
 
 #: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708 src/quote_fmt.c:48
 #: src/summaryview.c:640
 msgid "To"
-msgstr "¸ø"
+msgstr "ÊÕ¼þÈË"
 
 #: src/prefs_matcher.c:143
 msgid "To or Cc"
@@ -5937,7 +5936,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
-msgstr "Æ«ºÃ"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age greater than"
@@ -5949,7 +5948,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Headers part"
-msgstr "±êͷ"
+msgstr "ÐÅͷ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:147
 msgid "Body part"
@@ -5957,7 +5956,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_matcher.c:147
 msgid "Whole message"
-msgstr "ÍêÕûÐżþ"
+msgstr "ÍêÕûÓʼþ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:148
 msgid "Unread flag"
@@ -6117,11 +6116,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:471
 msgid "Score"
-msgstr ""
+msgstr "µÃ·Ö"
 
 #: src/prefs_scoring.c:303
 msgid "Current scoring rules"
-msgstr ""
+msgstr "µ±Ç°»ý·Ö¹æÔò"
 
 #: src/prefs_scoring.c:335
 msgid "Hide score"
@@ -6133,23 +6132,23 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_scoring.c:519
 msgid "Match string is not valid."
-msgstr ""
+msgstr "Ìõ¼þ±í´ïʽÎÞЧ"
 
 #: src/prefs_scoring.c:547 src/prefs_scoring.c:591
 msgid "Score is not set."
-msgstr ""
+msgstr "δָ¶¨µÃ·Ö"
 
 #: src/prefs_spelling.c:95
 msgid "Select dictionaries location"
-msgstr ""
+msgstr "Ñ¡Ôñ´ÊµäλÖÃ"
 
 #: src/prefs_spelling.c:124
 msgid "Pick color for misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "Ϊƴд´íÎóÑ¡ÔñÑÕÉ«"
 
 #: src/prefs_spelling.c:165
 msgid "Enable spell checker"
-msgstr ""
+msgstr "ÆôÓÃÓï·¨¼ì²éÆ÷"
 
 #: src/prefs_spelling.c:180
 msgid "Enable alternate dictionary"
@@ -6161,28 +6160,27 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_spelling.c:188
 msgid "Dictionaries path:"
-msgstr ""
+msgstr "´ÊµäλÖÃ"
 
 #: src/prefs_spelling.c:202
 msgid "Default dictionary:"
-msgstr ""
+msgstr "ȱʡ´Êµä"
 
 #: src/prefs_spelling.c:219
-#, fuzzy
 msgid "Default suggestion mode:"
-msgstr "δ֪µÄ½¨Òéģʽ¡£"
+msgstr "ȱʡµÄ½¨Òéģʽ¡£"
 
 #: src/prefs_spelling.c:236
 msgid "Misspelled word color:"
-msgstr ""
+msgstr "µ¥´Ê´æÔÚƴд´íÎóʱµÄÑÕÉ«"
 
 #: src/prefs_spelling.c:361
 msgid "Compose/Spell Checker"
-msgstr ""
+msgstr "±à¼­/ƴд¼ì²éÆ÷"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:67
 msgid "Mark"
-msgstr "ÉèÖÃ"
+msgstr "±ê¼Ç"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:69
 msgid "Attachment"
@@ -6190,21 +6188,23 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_summary_column.c:74
 msgid "Number"
-msgstr "Êý×Ö"
+msgstr "ÊýÁ¿"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:178
 msgid "Displayed items configuration"
-msgstr "ÏÔʾÏîÄ¿µÄÉèÖÃ"
+msgstr "ÉèÖÃÏÔʾÁÐ"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:195
 msgid ""
 "Select items to be displayed in the summary view. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
+"ÇëÑ¡ÔñÒªÔÚÓʼþÕªÒªÁбíÀ¸ÏÔʾµÄ×Ö¶ÎÁС£\n"
+"Äã¿ÉÒÔÓÃ[ÉÏÒÆ]/[ÏÂÒÆ]°´Å¥»òÕßÖ±½ÓÍÏÒ·À´µ÷Õû˳Ðò¡£"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:222
 msgid "Available items"
-msgstr "¿ÉʹÓõÄÏîÄ¿"
+msgstr "¿ÉÓõÄÏîÄ¿"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:240
 msgid "  ->  "
@@ -6220,7 +6220,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_summary_column.c:306
 msgid " Use default "
-msgstr "ʹÓÃÄÚ¶¨ֵ"
+msgstr "ʹÓÃȱʡֵ"
 
 #: src/prefs_template.c:158
 msgid "Template name"
@@ -6228,7 +6228,7 @@ msgstr "ģ
 
 #: src/prefs_template.c:235
 msgid " Symbols "
-msgstr "·ûºÅ"
+msgstr " ·ûºÅ "
 
 #: src/prefs_template.c:249
 msgid "Current templates"
@@ -6286,11 +6286,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_toolbar.c:737
 msgid "Event executed on click"
-msgstr "°´»¬ÊóÓÒ¼üÖ´ÐÐ"
+msgstr "µã»÷ʱִÐÐ"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:787
 msgid " Default "
-msgstr "Ô¤ÉèÖµ"
+msgstr " ȱʡֵ "
 
 #: src/prefs_toolbar.c:794
 msgid "Displayed toolbar items"
@@ -6306,7 +6306,7 @@ msgstr "ͼ
 
 #: src/prefs_toolbar.c:810
 msgid "Mapped event"
-msgstr ""
+msgstr "¶ÔӦʼþ"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:873
 msgid "Customize Toolbars/Main Window"
@@ -6318,7 +6318,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_toolbar.c:891
 msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
-msgstr "ÉèÖù¤¾ßÌõ/׫дÐżþ´°¿Ú"
+msgstr "ÉèÖù¤¾ßÌõ/׫дÓʼþ´°¿Ú"
 
 #: src/procmsg.c:1206
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
@@ -6334,7 +6334,7 @@ msgstr "
 
 #: src/quote_fmt.c:40
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
-msgstr "ÉèÖÃÈÕÆÚÏÔʾ (see man strftime)"
+msgstr "×Ô¶¨ÒåÈÕÆÚÏÔʾ¸ñʽ (Çë²é¿´strftimeµÄÊÖ²áÒ³)"
 
 #: src/quote_fmt.c:43
 msgid "Full Name of Sender"
@@ -6354,7 +6354,7 @@ msgstr "
 
 #: src/quote_fmt.c:53
 msgid "Message body"
-msgstr "ÐżþÄÚÈÝ"
+msgstr "ÓʼþÄÚÈÝ"
 
 #: src/quote_fmt.c:54
 msgid "Quoted message body"
@@ -6362,7 +6362,7 @@ msgstr "
 
 #: src/quote_fmt.c:55
 msgid "Message body without signature"
-msgstr "ÐżþÄÚÈÝ£¨²»º¬Ç©Ãû£©"
+msgstr "ÓʼþÄÚÈÝ£¨²»º¬Ç©Ãû£©"
 
 #: src/quote_fmt.c:56
 msgid "Quoted message body without signature"
@@ -6373,6 +6373,8 @@ msgid ""
 "Insert expr if x is set\n"
 "x is one of the characters above after %"
 msgstr ""
+"Èç¹ûxÒѾ­ÉèÖã¬Ôò²åÈëexpr\n"
+"xÊÇÒÔÉÏÁгöµÄ×Ö·ûÖ®Ò»"
 
 #: src/quote_fmt.c:60
 msgid "Literal %"
@@ -6424,7 +6426,7 @@ msgstr "ǩ
 
 #: src/rfc2015.c:155 src/sigstatus.c:231
 msgid "Good signature but the key has expired"
-msgstr "Ç©ÃûÕýÈ·µ«ÃÜÔ¿¹ýÆÚ"
+msgstr "Ç©ÃûÕýÈ·µ«Ô¿³×¹ýÆÚ"
 
 #: src/rfc2015.c:158 src/sigstatus.c:234
 msgid "BAD signature"
@@ -6432,7 +6434,7 @@ msgstr "ǩ
 
 #: src/rfc2015.c:161 src/rfc2015.c:202 src/sigstatus.c:237
 msgid "No public key to verify the signature"
-msgstr "ûÓй«¹²ÃÜÔ¿¹©¼ì²éÇ©Ãû"
+msgstr "ûÓй«¹²Ô¿³×¹©¼ì²éÇ©Ãû"
 
 #: src/rfc2015.c:164 src/rfc2015.c:205 src/sigstatus.c:240
 msgid "Error verifying the signature"
@@ -6459,7 +6461,7 @@ msgstr "
 #: src/rfc2015.c:196
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
-msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÕýÈ·µ«ÃÜÔ¿ÒѾ­¹ýÆÚ"
+msgstr "À´×Ô \"%s\" µÄÇ©ÃûÕýÈ·µ«Ô¿³×ÒѾ­¹ýÆÚ"
 
 #: src/rfc2015.c:199
 #, c-format
@@ -6483,7 +6485,7 @@ msgstr "
 #: src/rfc2015.c:272
 #, c-format
 msgid "Key expired %s"
-msgstr "¹ýÆÚÃÜÔ¿ %s"
+msgstr "¹ýÆÚÔ¿³× %s"
 
 #: src/rfc2015.c:298
 #, c-format
@@ -6493,12 +6495,12 @@ msgstr "ǩ
 #: src/rfc2015.c:307
 #, c-format
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
-msgstr "ÃÜÔ¿µÄ fingerprint: %s\n"
+msgstr "Ô¿³×µÄ fingerprint: %s\n"
 
 #: src/select-keys.c:103
 #, c-format
 msgid "Please select key for `%s'"
-msgstr "ÇëÑ¡Ôñ %s µÄÃÜÔ¿"
+msgstr "ÇëÑ¡Ôñ %s µÄÔ¿³×"
 
 #: src/select-keys.c:106
 #, c-format
@@ -6507,11 +6509,11 @@ msgstr "
 
 #: src/select-keys.c:273
 msgid "Select Keys"
-msgstr "Ñ¡ÔñÃÜÔ¿"
+msgstr "Ñ¡ÔñÔ¿³×"
 
 #: src/select-keys.c:300
 msgid "Key ID"
-msgstr "ÃÜԿʶ±ðÂë"
+msgstr "Ô¿³×ʶ±ðÂë"
 
 #: src/select-keys.c:303
 msgid "Val"
@@ -6552,7 +6554,7 @@ msgstr "
 
 #: src/send_message.c:457
 msgid "Sending HELO..."
-msgstr "Ëͳö HELO ±êͷ..."
+msgstr "Ëͳö HELO ÐÅͷ..."
 
 #: src/send_message.c:458 src/send_message.c:463 src/send_message.c:468
 msgid "Authenticating"
@@ -6564,11 +6566,11 @@ msgstr "
 
 #: src/send_message.c:462
 msgid "Sending EHLO..."
-msgstr "Ëͳö EHLO ±êͷ..."
+msgstr "Ëͳö EHLO ÐÅͷ..."
 
 #: src/send_message.c:471
 msgid "Sending MAIL FROM..."
-msgstr "Ëͳö MAIL FROM ±êͷ..."
+msgstr "Ëͳö MAIL FROM ÐÅͷ..."
 
 #: src/send_message.c:472 src/send_message.c:476 src/send_message.c:481
 msgid "Sending"
@@ -6576,7 +6578,7 @@ msgstr "
 
 #: src/send_message.c:475
 msgid "Sending RCPT TO..."
-msgstr "Ëͳö RCPT TO ±êͷ..."
+msgstr "Ëͳö RCPT TO ÐÅͷ..."
 
 #: src/send_message.c:480
 msgid "Sending DATA..."
@@ -6596,11 +6598,12 @@ msgid "Sending message"
 msgstr "ÕýÔÚ·¢ËÍÓʼþ"
 
 #: src/send_message.c:589
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message:\n"
 "%s"
-msgstr "ËͳöÐżþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
+msgstr "Ëͳö´ËÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
+"%s"
 
 #: src/setup.c:44
 msgid "Mailbox setting"
@@ -6613,7 +6616,7 @@ msgid ""
 "if you have the one.\n"
 "If you're not sure, just select OK."
 msgstr ""
-"Ê×ÏÈ£¬Äú±ØÐëÑ¡ÔñÄú´æ·ÅÐżþµÄλÖá£\n"
+"Ê×ÏÈ£¬Äú±ØÐëÑ¡ÔñÄú´æ·ÅÓʼþµÄλÖá£\n"
 "Èç¹ûÄúÒѾ­ÓÐÁËÒ»¸ö MH ¸ñʽµÄÐÅÏ䣬Äú¿ÉÒÔ\n"
 "Ö±½ÓʹÓá£\n"
 "Èç¹ûÄú²»È·¶¨ÓÐûÓУ¬ÇëÖ±½Ó°´Ï¡¸È·¶¨¡¹¡£"
@@ -6629,12 +6632,12 @@ msgstr "
 
 #: src/sourcewindow.c:66
 msgid "Source of the message"
-msgstr "ÐżþÔ´Îļþ"
+msgstr "ÓʼþÔ´Îļþ"
 
 #: src/sourcewindow.c:133
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
-msgstr "%s - ÐżþÔ´Îļþ"
+msgstr "%s - ÓʼþÔ´Îļþ"
 
 #: src/ssl_manager.c:82
 msgid "Saved SSL Certificates"
@@ -6658,7 +6661,7 @@ msgstr "
 
 #: src/summary_search.c:100
 msgid "Search messages"
-msgstr "Ñ°ÕÒÐżþ"
+msgstr "Ñ°ÕÒÓʼþ"
 
 #: src/summary_search.c:170
 msgid "Body:"
@@ -6718,15 +6721,15 @@ msgstr "/
 
 #: src/summaryview.c:417
 msgid "/M_ove..."
-msgstr "/Òƶ¯...(_o)"
+msgstr "/Òƶ¯(_o)..."
 
 #: src/summaryview.c:418
 msgid "/_Copy..."
-msgstr "/¸´ÖÆ...(_C)"
+msgstr "/¸´ÖÆ(_C)..."
 
 #: src/summaryview.c:420
 msgid "/Cancel a news message"
-msgstr "/È¡ÏûÐÂÐżþ"
+msgstr "/È¡ÏûÐÂÎÅ×éÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:421
 msgid "/E_xecute"
@@ -6742,7 +6745,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/summaryview.c:425
 msgid "/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/±ê¼Ç(_M)/·´±ê¼Ç(_U)"
+msgstr "/±ê¼Ç(_M)/È¥³ý±ê¼Ç(_U)"
 
 #: src/summaryview.c:426
 msgid "/_Mark/---"
@@ -6762,11 +6765,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/summaryview.c:430
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
-msgstr "/±ê¼Ç(_M)/ºöÂÔÐżþÏßË÷"
+msgstr "/±ê¼Ç(_M)/ºöÂÔÓʼþÏßË÷"
 
 #: src/summaryview.c:431
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
-msgstr "/±ê¼Ç(_M)/²»ºöÂÔÐżþÏßË÷"
+msgstr "/±ê¼Ç(_M)/²»ºöÂÔÓʼþÏßË÷"
 
 #: src/summaryview.c:432
 msgid "/_Mark/Lock"
@@ -6786,31 +6789,31 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:439
 msgid "/Create f_ilter rule"
-msgstr "/²úÉúÐżþ¹ýÂ˹æÔò(_i)"
+msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)"
 
 #: src/summaryview.c:440
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
-msgstr "/²úÉúÐżþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/×Ô¶¯²úÉú"
+msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/×Ô¶¯²úÉú"
 
 #: src/summaryview.c:442
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
-msgstr "/²úÉúÐżþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/°´À´Ô´(_F)"
+msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/°´À´Ô´(_F)"
 
 #: src/summaryview.c:444
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
-msgstr "/²úÉúÐżþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/°´ÊÕÐÅÈË(_T)"
+msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/°´ÊÕÐÅÈË(_T)"
 
 #: src/summaryview.c:446
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
-msgstr "/²úÉúÐżþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/°´±êÌâ(_S)"
+msgstr "/´´½¨Óʼþ¹ýÂ˹æÔò(_i)/°´±êÌâ(_S)"
 
 #: src/summaryview.c:452
 msgid "/_View/_Source"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ÐżþÔ´Îļþ(_S)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ÓʼþÔ´Îļþ(_S)"
 
 #: src/summaryview.c:453
 msgid "/_View/All _header"
-msgstr "/²é¿´(_V)/ËùÓеıêͷ(_h)"
+msgstr "/²é¿´(_V)/ËùÓеÄÐÅͷ(_h)"
 
 #: src/summaryview.c:456
 msgid "/_Print..."
@@ -6838,19 +6841,19 @@ msgstr "L"
 
 #: src/summaryview.c:481
 msgid "all messages"
-msgstr "ËùÓÐÐżþ"
+msgstr "ËùÓÐÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:482 src/summaryview.c:483
 msgid "messages whose age is greather than #"
-msgstr "±È#»¹¾ÉµÄÐżþ"
+msgstr "±È#»¹¾ÉµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:484
 msgid "messages which contain S in the message body"
-msgstr "ÔÚÎļþÖ÷ÌåÖаüº¬SµÄÐżþ"
+msgstr "ÔÚÎļþÖ÷ÌåÖаüº¬SµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:485
 msgid "messages which contain S in the whole message"
-msgstr "ÕûƪÎÄÕÂÖаüº¬SµÄÐżþ"
+msgstr "ÕûƪÎÄÕÂÖаüº¬SµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:486
 msgid "messages carbon-copied to S"
@@ -6858,19 +6861,19 @@ msgstr ""
 
 #: src/summaryview.c:487
 msgid "message is either to: or cc: to S"
-msgstr "¼Ä¸ø»òÊǸ±±¾³­Ë͸øSµÄÐżþ"
+msgstr "¼Ä¸ø»òÊǸ±±¾³­Ë͸øSµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:488
 msgid "deleted messages"
-msgstr "ɾ³ýµÄÐżþ"
+msgstr "ɾ³ýµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:489
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
-msgstr "ÔÚËÍÐÅÀ¸Öаüº¬SµÄÐżþ"
+msgstr "ÔÚËÍÐÅÀ¸Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:490
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
-msgstr ""
+msgstr "Èç¹ûÖ´ÐР\"S\"³É¹¦"
 
 #: src/summaryview.c:491
 msgid "messages originating from user S"
@@ -6882,23 +6885,23 @@ msgstr "ת
 
 #: src/summaryview.c:493
 msgid "messages which contain header S"
-msgstr "ÔÚ±êÍ·Öаüº¬SµÄÐżþ"
+msgstr "ÔÚÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:494
 msgid "messages which contain S in Message-Id header"
-msgstr "ÔÚÐżþ±êÍ·Öаüº¬SµÄÐżþ"
+msgstr "ÔÚÓʼþÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:495
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
-msgstr "Ôڻظ´±êÍ·Öаüº¬SµÄÐżþ"
+msgstr "Ôڻظ´ÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:496
 msgid "locked messages"
-msgstr "ÒÑËø¶¨µÄÐżþ"
+msgstr "ÒÑËø¶¨µÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:497
 msgid "messages which are in newsgroup S"
-msgstr "ÔÚÐÂÎÅȺ×éSÖеÄÐżþ"
+msgstr "ÔÚÐÂÎÅȺ×éSÖеÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:498
 msgid "new messages"
@@ -6910,7 +6913,7 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:500
 msgid "messages which have been replied to"
-msgstr "Òѻظ´µÄÐżþ"
+msgstr "Òѻظ´µÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:501
 msgid "read messages"
@@ -6918,51 +6921,51 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:502
 msgid "messages which contain S in subject"
-msgstr "Ö÷ÌâÖаüº¬SµÄÐżþ"
+msgstr "Ö÷ÌâÖаüº¬SµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:503
 msgid "messages whose score is equal to #"
-msgstr "µÃ·ÖÓë#Ò»Ñù¸ßµÄÐżþ"
+msgstr "µÃ·ÖÓë#Ò»Ñù¸ßµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:504
 msgid "messages whose score is greater than #"
-msgstr "µÃ·Ö½Ï#¸ßµÄÐżþ"
+msgstr "µÃ·Ö½Ï#¸ßµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:505
 msgid "messages whose score is lower than #"
-msgstr "µÃ·Ö½Ï#µÍµÄÐżþ"
+msgstr "µÃ·Ö½Ï#µÍµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:506
 msgid "messages whose size is equal to #"
-msgstr "ÎļþÓë#Ò»Ñù´óµÄÐżþ"
+msgstr "ÎļþÓë#Ò»Ñù´óµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:507
 msgid "messages whose size is greater than #"
-msgstr "Îļþ±È#´óµÄÐżþ"
+msgstr "Îļþ±È#´óµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:508
 msgid "messages whose size is smaller than #"
-msgstr "Îļþ±È#СµÄÐżþ"
+msgstr "Îļþ±È#СµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:509
 msgid "messages which have been sent to S"
-msgstr "ÒѾ­Ë͸øSµÄÐżþ"
+msgstr "ÒѾ­Ë͸øSµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:510
 msgid "marked messages"
-msgstr "Òѱê¼ÇµÄÐżþ"
+msgstr "Òѱê¼ÇµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:511
 msgid "unread messages"
-msgstr "δ¶ÁÐżþ"
+msgstr "δ¶ÁÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:512
 msgid "messages which contain S in References header"
-msgstr "ÔÚReferencesÐÅϢͷÀﺬÓÐSµÄÐżþ"
+msgstr "ÔÚReferencesÐÅϢͷÀﺬÓÐSµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:513
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
-msgstr "ÔÚX-LabelÐÅϢͷÀﺬÓÐSµÄÐżþ"
+msgstr "ÔÚX-LabelÐÅϢͷÀﺬÓÐSµÄÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:515
 msgid "logical AND operator"
@@ -6994,24 +6997,24 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:915
 msgid "Process mark"
-msgstr "Ðżþ±ê¼Ç"
+msgstr "Óʼþ±ê¼Ç"
 
 #: src/summaryview.c:916
 msgid "Some marks are left. Process it?"
-msgstr "ijЩÐżþÒѱ»±ê¼Ç¡£Òª¼ÌÐøÂð£¿"
+msgstr "ijЩÓʼþÒѱ»±ê¼Ç¡£Òª¼ÌÐøÂð£¿"
 
 #: src/summaryview.c:960
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
-msgstr "ɨÃè×ÊÁϼÐ(%s)..."
+msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð(%s)..."
 
 #: src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
 msgid "No more unread messages"
-msgstr "ûÓÐÆäËûÐÂÐżþ"
+msgstr "ûÓÐÆäËûÐÂÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:1378
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
-msgstr "ûÓÐÕÒµ½ÐÂÐżþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
+msgstr "ûÓÐÕÒµ½ÐÂÓʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
 #: src/summaryview.c:1390 src/summaryview.c:1434
 msgid ""
@@ -7020,27 +7023,27 @@ msgstr ""
 
 #: src/summaryview.c:1398
 msgid "No unread messages."
-msgstr "ûÓÐδ¶ÁÐżþ¡£"
+msgstr "ûÓÐδ¶ÁÓʼþ¡£"
 
 #: src/summaryview.c:1422
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
-msgstr "ûÓÐÐÂÐżþ¡£Òªµ½ÏÂÒ»¸ö×ÊÁϼÐÂð£¿"
+msgstr "ûÓÐÐÂÓʼþ¡£Òªµ½ÏÂÒ»¸öÓʼþ¼ÐÂð£¿"
 
 #: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488
 msgid "No more new messages"
-msgstr "ûÓÐÆäËûÐÂÐżþ"
+msgstr "ûÓÐÆäËûÐÂÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:1465
 msgid "No new message found. Search from the end?"
-msgstr "ûÓÐÕÒµ½ÐÂÐżþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
+msgstr "ûÓÐÕÒµ½ÐÂÓʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
 #: src/summaryview.c:1474
 msgid "No new messages."
-msgstr "ûÓÐÐÂÐżþ"
+msgstr "ûÓÐÐÂÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:1489
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
-msgstr "ûÓÐÐÂÐżþ¡£Òªµ½ÏÂÒ»¸ö×ÊÁϼÐÂð£¿"
+msgstr "ûÓÐÐÂÓʼþ¡£Òªµ½ÏÂÒ»¸öÓʼþ¼ÐÂð£¿"
 
 #: src/summaryview.c:1491
 msgid "Search again"
@@ -7048,49 +7051,49 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:1520 src/summaryview.c:1545
 msgid "No more marked messages"
-msgstr "ûÓÐÆäËûÒѱê¼ÇÐżþ"
+msgstr "ûÓÐÆäËûÒѱê¼ÇÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:1521
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
-msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÐżþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
+msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÓʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
 #: src/summaryview.c:1530 src/summaryview.c:1555
 msgid "No marked messages."
-msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÐżþ"
+msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:1546
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
-msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÐżþ¡£Òª´Ó¿ªÍ·¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
+msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÓʼþ¡£Òª´Ó¿ªÍ·¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
 #: src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
 msgid "No more labeled messages"
-msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Ðżþ"
+msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:1571
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
-msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Ðżþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
+msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ¡£Òª´Óβ²¿¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
 #: src/summaryview.c:1580 src/summaryview.c:1605
 msgid "No labeled messages."
-msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Ðżþ"
+msgstr "ûÓÐÒѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:1596
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
-msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Ðżþ¡£Òª´Ó¿ªÍ·¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
+msgstr "ûÓÐÕÒµ½Òѱê¼ÇÑÕÉ«Ö®Óʼþ¡£Òª´Ó¿ªÍ·¼ÌÐøËÑÑ°Âð£¿"
 
 #: src/summaryview.c:1809
 msgid "Attracting messages by subject..."
-msgstr "Õ¹¿ªÐżþÖÐ..."
+msgstr "ÕýÔÚ°´Ö÷ÌâÅÅÁÐÓʼþÓʼþ..."
 
 #: src/summaryview.c:1955
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
-msgstr "%d ÒÑɾ³ý"
+msgstr "%d ·âÒÑɾ³ý"
 
 #: src/summaryview.c:1959
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
-msgstr "%s%d ÒÑÒƶ¯"
+msgstr "%s%d ·âÒÑÒƶ¯"
 
 #: src/summaryview.c:1960 src/summaryview.c:1967
 msgid ", "
@@ -7116,11 +7119,11 @@ msgstr "%d 
 
 #: src/summaryview.c:2168
 msgid "Sorting summary..."
-msgstr "ÐżþÅÅÐòÖÐ..."
+msgstr "ÕýÔÚ¶ÔÓʼþ½øÐÐÅÅÐò..."
 
 #: src/summaryview.c:2238
 msgid "Setting summary from message data..."
-msgstr "²úÉúÐżþÁбíÖÐ..."
+msgstr "ÕýÔÚ¸ù¾ÝÓʼþÊý¾ÝÌáÈ¡ÕªÒªÐÅÏ¢..."
 
 #: src/summaryview.c:2367
 msgid "(No Date)"
@@ -7132,27 +7135,27 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:3081
 msgid "Delete message(s)"
-msgstr "ɾ³ýÐżþ"
+msgstr "ɾ³ýÓʼþ"
 
 #: src/summaryview.c:3082
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
-msgstr "ÄúÈ·¶¨Òª´Óɾ³ýµÄÓʼþ×ÊÁϼÐÖÐɾ³ýÕâ·âÐżþÂð£¿"
+msgstr "ÄúÈ·¶¨Òª´ÓÀ¬»øÍ°ÖÐɾ³ýÕâ·âÓʼþÂð£¿"
 
 #: src/summaryview.c:3124
 msgid "Deleting duplicated messages..."
-msgstr "ɾ³ýÖظ²µÄÐżþ..."
+msgstr "ɾ³ýÖظ²µÄÓʼþ..."
 
 #: src/summaryview.c:3238
 msgid "Destination is same as current folder."
-msgstr "Ä¿±ê×ÊÁϼÐÓ뵱ǰ×ÊÁϼÐÏàͬ"
+msgstr "Ä¿±êÓʼþ¼ÐÓ뵱ǰÓʼþ¼ÐÏàͬ"
 
 #: src/summaryview.c:3315
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
-msgstr "Ä¿±ê×ÊÁϼÐÓëÀ´Ô´×ÊÁϼÐÏàͬ"
+msgstr "Ä¿±êÓʼþ¼ÐÓëÀ´Ô´Óʼþ¼ÐÏàͬ"
 
 #: src/summaryview.c:3365
 msgid "Selecting all messages..."
-msgstr "Ñ¡ÔñËùÓÐÐżþ..."
+msgstr "Ñ¡ÔñËùÓÐÓʼþ..."
 
 #: src/summaryview.c:3423
 msgid "Append or Overwrite"
@@ -7168,19 +7171,19 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:3716
 msgid "Building threads..."
-msgstr "Éú³ÉÐżþÏßË÷ÖÐ..."
+msgstr "ÕýÔÚ½¨Á¢ÓʼþÏßË÷..."
 
 #: src/summaryview.c:3814
 msgid "Unthreading..."
-msgstr "ÕýÔÚ½â³ýÐżþÏßË÷ÖÐ..."
+msgstr "ÕýÔÚ½â³ýÓʼþÏßË÷..."
 
 #: src/summaryview.c:3947
 msgid "No filter rules defined."
-msgstr "ûÓйýÂËÐżþµÄ¹æÔò¡£"
+msgstr "ûÓйýÂËÓʼþµÄ¹æÔò¡£"
 
 #: src/summaryview.c:3956
 msgid "Filtering..."
-msgstr "ÕýÔÚ¹ýÂËÐżþ..."
+msgstr "ÕýÔÚ¹ýÂËÓʼþ..."
 
 #: src/summaryview.c:5280
 #, c-format
@@ -7201,7 +7204,7 @@ msgstr "
 
 #: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1555
 msgid "Send Queued Message(s)"
-msgstr "Ëͳö´ý·¢ËÍÐżþ"
+msgstr "Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ"
 
 #: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1568
 msgid "Compose Email"
@@ -7229,11 +7232,11 @@ msgstr "
 
 #: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1662
 msgid "Forward Message"
-msgstr "ת·¢Ðżþ"
+msgstr "ת·¢Óʼþ"
 
 #: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1683
 msgid "Delete Message"
-msgstr "ɾ³ýÐżþ"
+msgstr "ɾ³ýÓʼþ"
 
 #: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1695
 msgid "Goto Next Message"
@@ -7249,7 +7252,7 @@ msgstr "
 
 #: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1715
 msgid "Save to draft folder"
-msgstr "´æÈë²Ý¸åÎļþ¼Ð"
+msgstr "´æÈë²Ý¸åÓʼþ¼Ð"
 
 #: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1721
 msgid "Insert file"
@@ -7309,7 +7312,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/toolbar.c:220
 msgid "/_Forward message (inline style)"
-msgstr "/ת·¢Ðżþ (inline style)"
+msgstr "/ת·¢Óʼþ (inline style)"
 
 #: src/toolbar.c:221
 msgid "/Forward message as _attachment"
@@ -7317,11 +7320,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/toolbar.c:363
 msgid "Get"
-msgstr "ȡÐÅ"
+msgstr "ÊÕÐÅ"
 
 #: src/toolbar.c:364
 msgid "Get All"
-msgstr "È¡»ØËùÓÐÐżþ"
+msgstr "ÊÕÈ¡ËùÓÐÓʼþ"
 
 #: src/toolbar.c:367
 msgid "Email"
@@ -7389,7 +7392,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "±¾²å¼þ½«ÔÚÄãÓÐÐÂÓʼþ»òÕßδ¶ÁÓʼþʱ£¬ÔÚϵͳ֪ͨÀ¸·ÅÖÃÒ»¸öÓÊÏäͼ±ê¡£\n"
 "\n"
-"Èç¹ûÄãûÓÐδ¶ÁµÄÓʼþ£¬¸Ãͼ±ê½«ÊÇÒ»¸ö¿ÕÓÊÏ䣬·ñÔòÔòÊǺ¬ÓÐÐżþͼÑù¡£ÌáʾÐÅÏ¢½«"
+"Èç¹ûÄãûÓÐδ¶ÁµÄÓʼþ£¬¸Ãͼ±ê½«ÊÇÒ»¸ö¿ÕÓÊÏ䣬·ñÔòÔòÊǺ¬ÓÐÓʼþͼÑù¡£ÌáʾÐÅÏ¢½«"
 "Äܹ»ÏÔʾÐÂÓʼþ¡¢Î´¶ÁÓʼþµÄÊýÁ¿ºÍÓʼþ×ÜÊý."
 
 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
@@ -7464,7 +7467,7 @@ msgstr "
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
 msgid "Enable virus scanning"
-msgstr ""
+msgstr "ÆôÓò¡¶¾É¨Ãè"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
 msgid "Scan archive contents"
@@ -7472,33 +7475,32 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
 msgid "Maximum attachment size"
-msgstr ""
+msgstr "×î´ó¸½¼þ´óС"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
-#, fuzzy
 msgid "MB"
 msgstr "MB"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
 msgid "Save infected messages"
-msgstr ""
+msgstr "±£´æÊܸÐȾµÄÓʼþ"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
 msgid "Save folder"
-msgstr ""
+msgstr "±£´æλÖÃ"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
-msgstr ""
+msgstr "²»ÉèÖÃʱ½«È±Ê¡Ê¹ÓÃÀ¬»øÍ°"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
 msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
-msgstr ""
+msgstr "¹ýÂË/Clam AntiVirus"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:261
 msgid "Clam AntiVirus GTK"
-msgstr ""
+msgstr "Clam AntiVirus GTK"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:266
 msgid ""
@@ -7551,7 +7553,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:113
 msgid "Enable"
-msgstr ""
+msgstr "ÆôÓÃ"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:120
 msgid "spamd "
@@ -7559,37 +7561,38 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:137
 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
-msgstr ""
+msgstr "spamd·þÎñµÄÖ÷»úÃû»òÕßIPµØÖ·"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:140
 msgid ":"
-msgstr ""
+msgstr ":"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:150
 msgid "Port of spamd server"
-msgstr ""
+msgstr "spamd·þÎñÆ÷¶Ë¿Ú"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:160
 msgid "Enable SpamAssassin filtering"
-msgstr ""
+msgstr "ÆôÓÃÀ¬»øÓʼþ¹ýÂ˹¦ÄÜ"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:162
 msgid "Save Spam"
-msgstr ""
+msgstr "±£´æÀ¬»øÓʼþ"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
 msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
-msgstr ""
+msgstr "½«±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓʼþµÄ±£´æµ½Ä³Óʼþ¼Ð"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:179
 msgid "Save Folder"
-msgstr ""
+msgstr "±£´æλÖÃ"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:194
 msgid ""
 "Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
 "folder"
 msgstr ""
+"ÓÃÓÚ±£´æÀ¬»øÓʼþµÄÓʼþ¼Ð¡£Èç¹ûҪʹÓÃȱʡµÄÀ¬»øÏ䣬¿ÉÒÔ²»Ìî"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:197
 msgid "..."
@@ -7597,19 +7600,19 @@ msgstr "..."
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:203
 msgid "Maximum Size"
-msgstr ""
+msgstr "×î´ó³ß´ç"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
 msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
-msgstr ""
+msgstr "ÔÊÐí±»¼ì²éµÄ×î´óÓʼþ³ß´ç"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:227
 msgid "kB"
-msgstr ""
+msgstr "kB"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:234
 msgid "Timeout"
-msgstr ""
+msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:241
 msgid "s"
@@ -7620,14 +7623,15 @@ msgid ""
 "Maximum time allowed for the spam check. After the time the check will be "
 "aborted and the message delivered as none spam."
 msgstr ""
+"ÔÊÐíÀ¬»øÓʼþ¼ì²éµÄ×î´óʱÏÞ¡£³¬¹ý´Ëʱ¼äºó½«Í˳ö¼ì²é£¬Óʼþ½«²»±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓʼþ¡£"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347
 msgid "Filtering/SpamAssassin"
-msgstr ""
+msgstr "¹ýÂË/SpamAssassin"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
 msgid "SpamAssassin GTK"
-msgstr ""
+msgstr "SpamAssassin GTK"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:373
 msgid ""
@@ -7714,7 +7718,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "°Ñ%sÒƵ½%s...\n"
 
 #~ msgid "Rescanning all folder trees..."
-#~ msgstr "ÖØРɨÃèÎļþ¼ÐÊ÷..."
+#~ msgstr "ÖØРɨÃèÓʼþ¼ÐÊ÷..."
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Compiled plugins:%s"
@@ -7726,7 +7730,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Retrieving header (%d / %d)"
-#~ msgstr "È¡»ØÐżþ(%d/%d)(%s/%s)"
+#~ msgstr "È¡»ØÓʼþ(%d/%d)(%s/%s)"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "/_Display image"
@@ -7754,7 +7758,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "No message part selected."
-#~ msgstr "δѡȡÎļþ¼Ð»òѶϢ¡£"
+#~ msgstr "δѡȡÓʼþ¼Ð»òѶϢ¡£"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid " Send "
@@ -7766,11 +7770,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "for message file name"
-#~ msgstr "/ת·¢Ðżþ (inline style)"
+#~ msgstr "/ת·¢Óʼþ (inline style)"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Delete on Server"
-#~ msgstr "ɾ³ýÎļþ¼Ð"
+#~ msgstr "ɾ³ýÓʼþ¼Ð"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
@@ -7782,11 +7786,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "/Preview _new messages"
-#~ msgstr "È¡»ØÐÂÐżþ"
+#~ msgstr "È¡»ØÐÂÓʼþ"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "/Preview _all messages"
-#~ msgstr "ËùÓÐÐżþ"
+#~ msgstr "ËùÓÐÓʼþ"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "(No date)"
@@ -7798,11 +7802,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "%i Messages"
-#~ msgstr "Ðżþ"
+#~ msgstr "Óʼþ"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Preview mail"
-#~ msgstr "Çå³ýÊÕ¼þ¼Ð"
+#~ msgstr "Ô¤ÀÀÓʼþ"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Preview old/new mail on account"
@@ -7830,7 +7834,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "0 messages"
-#~ msgstr "ËùÓÐÐżþ"
+#~ msgstr "ËùÓÐÓʼþ"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Show only old messages"