update translations
authorPaul <paul@claws-mail.org>
Mon, 17 Feb 2020 12:50:05 +0000 (12:50 +0000)
committerPaul <paul@claws-mail.org>
Mon, 17 Feb 2020 12:50:05 +0000 (12:50 +0000)
updated by David Medina, David Vachulka, Erik P. Olsen, Simon Legner, Paul Mangan, Andreas Ronnquist, and Numan Demirdöğen

po/ca.po
po/cs.po
po/da.po
po/de.po
po/en_GB.po
po/ru.po
po/sv.po
po/tr.po

index 1bfb67273cbc1bc0757c1c8e026e9d85c7fd94ab..8d736fa631cb5a78315c626e089b371331fe4865 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -7,7 +7,7 @@
 # Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>, 2006, 2010.
 # David Medina <opensusecatala@gmail.com>, revisió i correcció, febrer de 2016; actualització per a la versió 3.14.0, agost de 2016.
 # David Medina <opensusecatala@gmail.com>, actualització per a la versió 3.16, desembre de 2017.
-# David Medina <opensusecatala@gmail.com>, actualització per a la versió nova, agost i desembre de 2018.
+# David Medina <opensusecatala@gmail.com>, actualització per a la versió nova, agost i desembre de 2018, i febrer de 2020.
 # Very special THANKS to the translator team of Softcatalà for:
 #  https://www.softcatala.org/recull.html
 #
@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-07-19 08:25+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-07-22 09:51+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-02-17 12:21+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-14 18:00+0100\n"
 "Last-Translator: David Medina <opensusecatala@gmail.com>\n"
 "Language-Team: David Medina <opensusecatala@gmail.com>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 2.2.3\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3\n"
 "X-Poedit-Basepath: ..\n"
 "X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
 
@@ -89,21 +89,22 @@ msgstr "G"
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr "\"Rep missatges\" recupera els missatges des dels comptes seleccionats"
 
-#: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:222
-#: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7467 src/editaddress.c:1473
-#: src/editaddress.c:1502 src/editaddress.c:1518
+#: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:472 src/addressadd.c:223
+#: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7473 src/editaddress.c:1474
+#: src/editaddress.c:1503 src/editaddress.c:1519
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
-#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:170
-#: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
-#: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
-#: src/mimeview.c:303 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
+#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:171
+#: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
+#: src/editvcard.c:174 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
+#: src/mimeview.c:304 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1846
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:463 src/prefs_filtering.c:384
-#: src/prefs_filtering.c:1874 src/prefs_template.c:79 src/prefs_themes.c:990
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:464 src/prefs_filtering.c:385
+#: src/prefs_filtering.c:1875 src/prefs_summaries.c:477 src/prefs_template.c:79
+#: src/prefs_themes.c:990
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4647
+#: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4624
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protocol"
 
@@ -136,7 +137,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/action.c:728
 msgid "There is no filtering action set"
-msgstr "No hi ha cap acció de filtratge definida"
+msgstr "No hi ha cap acció de filtratge establerta."
 
 #: src/action.c:730
 #, c-format
@@ -231,7 +232,7 @@ msgstr ""
 "No es pot desplaçar una carpeta a si mateixa o a una de les seves "
 "subcarpetes."
 
-#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5017
+#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5018
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:309
 msgid "Group"
 msgstr "Grup"
@@ -306,13 +307,13 @@ msgstr ""
 
 #: src/addrcustomattr.c:217 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467
 #: src/addressbook.c:484 src/edittags.c:286
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1313 src/prefs_actions.c:1085
-#: src/prefs_filtering.c:1699 src/prefs_template.c:1111
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1313 src/prefs_actions.c:1086
+#: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
 msgid "_Delete"
 msgstr "S_uprimeix"
 
-#: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1086
-#: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
+#: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1087
+#: src/prefs_filtering.c:1701 src/prefs_template.c:1113
 msgid "Delete _all"
 msgstr "Suprimeix-ho t_ot"
 
@@ -364,32 +365,33 @@ msgstr ""
 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
 msgstr "No s'han trobat adreces de correu duplicades a la llibreta d'adreces."
 
-#: src/addrduplicates.c:346
+#: src/addrduplicates.c:347
 msgid "Duplicate email addresses"
 msgstr "Adreces de correu duplicades"
 
-#: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:234
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:469 src/toolbar.c:529
+#: src/addrduplicates.c:443 src/addressadd.c:235
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:470 src/prefs_summaries.c:478
+#: src/toolbar.c:529
 msgid "Address"
 msgstr "Adreça"
 
-#: src/addrduplicates.c:464
+#: src/addrduplicates.c:465
 msgid "Address book path"
 msgstr "Camí de la llibreta d'adreces"
 
-#: src/addrduplicates.c:790 src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497
+#: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1445 src/addressbook.c:1498
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Suprimeix les adreces"
 
-#: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1498
+#: src/addrduplicates.c:792 src/addressbook.c:1499
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Voleu suprimir realment aquestes adreces?"
 
-#: src/addrduplicates.c:840
+#: src/addrduplicates.c:841
 msgid "Delete address"
 msgstr "Suprimeix l'adreça"
 
-#: src/addrduplicates.c:841 src/addressbook.c:1445
+#: src/addrduplicates.c:842 src/addressbook.c:1446
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Aquesta adreça és només de lectura i no es pot suprimir."
 
@@ -397,29 +399,29 @@ msgstr "Aquesta adreça és només de lectura i no es pot suprimir."
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Afegeix a la llibreta d'adreces"
 
-#: src/addressadd.c:214
+#: src/addressadd.c:215
 msgid "Contact"
 msgstr "Contacte"
 
-#: src/addressadd.c:245 src/addressbook.c:130 src/editaddress.c:1257
-#: src/editaddress.c:1301 src/editgroup.c:292
+#: src/addressadd.c:246 src/addressbook.c:130 src/editaddress.c:1258
+#: src/editaddress.c:1302 src/editgroup.c:292
 msgid "Remarks"
 msgstr "Observacions"
 
-#: src/addressadd.c:286 src/addressbook_foldersel.c:158
+#: src/addressadd.c:289 src/addressbook_foldersel.c:158
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Seleccioneu la carpeta de la llibreta d'adreces"
 
-#: src/addressadd.c:596 src/addressbook.c:3267 src/addressbook.c:3318
+#: src/addressadd.c:599 src/addressbook.c:3268 src/addressbook.c:3319
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Afegeix adreces"
 
-#: src/addressadd.c:597
+#: src/addressadd.c:600
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "No s'ha pogut afegir l'adreça especificada"
 
-#: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5005 src/editaddress.c:1246
-#: src/editaddress.c:1284 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
+#: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5006 src/editaddress.c:1247
+#: src/editaddress.c:1285 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
 #: src/exporthtml.c:601 src/exporthtml.c:765 src/ldif.c:763
 msgid "Email Address"
 msgstr "Adreça de correu"
@@ -557,7 +559,7 @@ msgstr "Qu_ant a"
 msgid "_Browse Entry"
 msgstr "_Navega per l'entrada"
 
-#: src/addressbook.c:509 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
+#: src/addressbook.c:509 src/crash.c:457 src/crash.c:476 src/importldif.c:114
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172 src/plugins/vcalendar/day-view.c:403
 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
@@ -665,20 +667,20 @@ msgstr "Cal una autenticació més forta."
 msgid "Sources"
 msgstr "Fonts"
 
-#: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:642 src/prefs_other.c:492
+#: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:643 src/prefs_other.c:493
 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2522
 msgid "Address book"
 msgstr "Llibreta d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:1117 src/editldap.c:793
+#: src/addressbook.c:1118 src/editldap.c:794
 msgid "Search"
 msgstr "Cerca"
 
-#: src/addressbook.c:1489
+#: src/addressbook.c:1490
 msgid "Delete group"
 msgstr "Suprimeix el grup"
 
-#: src/addressbook.c:1490
+#: src/addressbook.c:1491
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -686,27 +688,27 @@ msgstr ""
 "Realment voleu suprimir el/s grup/s?\n"
 "Les adreces que hi hagi es perdran."
 
-#: src/addressbook.c:2217
+#: src/addressbook.c:2218
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr ""
 "No es pot enganxar. La llibreta d'adreces de destinació és només de lectura."
 
-#: src/addressbook.c:2227
+#: src/addressbook.c:2228
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "No es pot enganxar dins d'un grup d'adreces."
 
-#: src/addressbook.c:2964
+#: src/addressbook.c:2965
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
 msgstr "Voleu suprimir els resultats de la consulta i les adreces a \"%s\" ?"
 
-#: src/addressbook.c:2967 src/addressbook.c:2993 src/addressbook.c:3000
+#: src/addressbook.c:2968 src/addressbook.c:2994 src/addressbook.c:3001
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:173
 #: src/toolbar.c:497
 msgid "Delete"
 msgstr "Suprimeix"
 
-#: src/addressbook.c:2976
+#: src/addressbook.c:2977
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -715,20 +717,20 @@ msgstr ""
 "Voleu suprimir \"%s\"? Si només se suprimeix la carpeta, les adreces que "
 "conté es desplaçaran a la carpeta mare."
 
-#: src/addressbook.c:2979 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
+#: src/addressbook.c:2980 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:156
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Suprimeix la carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:2980
+#: src/addressbook.c:2981
 msgid "Delete _folder only"
 msgstr "Suprimeix només la _carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:2980
+#: src/addressbook.c:2981
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Suprimeix la carpeta i les _adreces"
 
-#: src/addressbook.c:2991
+#: src/addressbook.c:2992
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -737,7 +739,7 @@ msgstr ""
 "Voleu suprimir \"%s\"?\n"
 "Les adreces que conté no es perdran."
 
-#: src/addressbook.c:2998
+#: src/addressbook.c:2999
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -746,28 +748,28 @@ msgstr ""
 "Voleu suprimir \"%s\"?\n"
 "Les adreces que conté es perdran."
 
-#: src/addressbook.c:3112
+#: src/addressbook.c:3113
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Cerca \"%s\""
 
-#: src/addressbook.c:3250 src/addressbook.c:3299
+#: src/addressbook.c:3251 src/addressbook.c:3300
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Contactes nous"
 
-#: src/addressbook.c:4136
+#: src/addressbook.c:4137
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Usuari nou, no s'ha pogut desar el fitxer d'índex."
 
-#: src/addressbook.c:4140
+#: src/addressbook.c:4141
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Usuari nou, no s'han pogut desar els fitxers de la llibreta d'adreces."
 
-#: src/addressbook.c:4150
+#: src/addressbook.c:4151
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "La llibreta d'adreces antiga s'ha convertit correctament."
 
-#: src/addressbook.c:4155
+#: src/addressbook.c:4156
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -775,7 +777,7 @@ msgstr ""
 "Llibreta d'adreces convertida.\n"
 "No s'ha pogut desar el nou fitxer d'índex."
 
-#: src/addressbook.c:4168
+#: src/addressbook.c:4169
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -783,7 +785,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut convertir la llibreta d'adreces,\n"
 "però s'han creat fitxers buits de la llibreta d'adreces nova."
 
-#: src/addressbook.c:4174
+#: src/addressbook.c:4175
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -791,7 +793,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut convertir la llibreta d'adreces.\n"
 "No s'ha pogut desar el nou fitxer d'índex d'adreces."
 
-#: src/addressbook.c:4179
+#: src/addressbook.c:4180
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -799,56 +801,56 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut convertir la llibreta d'adreces\n"
 "i no s'han pogut crear els fitxers de la nova."
 
-#: src/addressbook.c:4186 src/addressbook.c:4192
+#: src/addressbook.c:4187 src/addressbook.c:4193
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Error de conversió de la llibreta d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:4307
+#: src/addressbook.c:4308
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Error de la llibreta d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:4308
+#: src/addressbook.c:4309
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex d'adreces."
 
-#: src/addressbook.c:4639
+#: src/addressbook.c:4640
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Ocupat cercant..."
 
-#: src/addressbook.c:4969 src/prefs_send.c:220
+#: src/addressbook.c:4970 src/prefs_send.c:220
 msgid "Interface"
 msgstr "Interficie"
 
-#: src/addressbook.c:4981
+#: src/addressbook.c:4982
 msgid "Address Books"
 msgstr "Llibretes d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:4993
+#: src/addressbook.c:4994
 msgid "Person"
 msgstr "Persona"
 
-#: src/addressbook.c:5029 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
-#: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3172 src/prefs_folder_column.c:77
+#: src/addressbook.c:5030 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
+#: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3149 src/prefs_folder_column.c:77
 msgid "Folder"
 msgstr "Carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:5041
+#: src/addressbook.c:5042
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:5053 src/addressbook.c:5065
+#: src/addressbook.c:5054 src/addressbook.c:5066
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:5077
+#: src/addressbook.c:5078
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "Servidors LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:5089
+#: src/addressbook.c:5090
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "Consulta LDAP"
 
-#: src/addressbook_foldersel.c:200 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
+#: src/addressbook_foldersel.c:203 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
 #: src/exporthtml.c:985 src/importldif.c:541
 msgid "Address Book"
 msgstr "Llibreta d'adreces"
@@ -904,7 +906,7 @@ msgstr "Processa els camps d'aquestes capçaleres"
 msgid "Include subfolders"
 msgstr "Inclou subcarpetes"
 
-#: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1383
+#: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1384
 msgid "Header Name"
 msgstr "Nom de capçalera"
 
@@ -912,20 +914,20 @@ msgstr "Nom de capçalera"
 msgid "Address Count"
 msgstr "Compte d'adreces"
 
-#: src/addrgather.c:585
+#: src/addrgather.c:586
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Camps de capçalera"
 
-#: src/addrgather.c:586 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
-#: src/importldif.c:981
+#: src/addrgather.c:587 src/exphtmldlg.c:659 src/expldifdlg.c:723
+#: src/importldif.c:982
 msgid "Finish"
 msgstr "Acaba"
 
-#: src/addrgather.c:644
+#: src/addrgather.c:645
 msgid "Collect email addresses from selected messages"
 msgstr "Recopila les adreces de correu dels missatges seleccionats"
 
-#: src/addrgather.c:648
+#: src/addrgather.c:649
 msgid "Collect email addresses from folder"
 msgstr "Recopila les adreces de correu de la carpeta"
 
@@ -953,18 +955,18 @@ msgstr "Actualització d'adreces"
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr "Actualització fallida. Canvis no escrits al directori."
 
-#: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9788
+#: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9795
 msgid "Notice"
 msgstr "Anunci"
 
-#: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5853 src/compose.c:6395
-#: src/compose.c:12377 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
+#: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5856 src/compose.c:6401
+#: src/compose.c:12258 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
 #: src/messageview.c:858 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5111
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5091
 msgid "Warning"
 msgstr "Avís"
 
-#: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5790 src/inc.c:723
+#: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5793 src/inc.c:726
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
@@ -1149,7 +1151,7 @@ msgstr "escriu a fd%d: %s\n"
 #: src/common/ssl_certificate.c:338
 #, c-format
 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
-msgstr "No s'ha pogut trobar el fitxer del certificat P12 (%s)\n"
+msgstr "No s'ha pogut saber l'estat del fitxer del certificat P12 (%s)\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:346
 #, c-format
@@ -1741,12 +1743,12 @@ msgid "_Normal"
 msgstr "_Normal"
 
 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:305
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:433
 msgid "_All"
 msgstr "_Tothom"
 
 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:306
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:434
 msgid "_Sender"
 msgstr "_Remitent"
 
@@ -1883,7 +1885,7 @@ msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "Com a resposta a:"
 
 #: src/compose.c:2652 src/compose.c:5008 src/compose.c:5016
-#: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:421
+#: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:422
 msgid "To:"
 msgstr "Per a:"
 
@@ -1892,7 +1894,7 @@ msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut adjuntar el fitxer (conversió de joc de caràcters fallida)."
 
-#: src/compose.c:2848 src/compose.c:10974
+#: src/compose.c:2848
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1929,7 +1931,7 @@ msgstr ""
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "N'esteu segur?"
 
-#: src/compose.c:3679 src/compose.c:10837 src/compose.c:11857
+#: src/compose.c:3679 src/compose.c:10844 src/compose.c:11738
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Insereix"
 
@@ -1990,12 +1992,12 @@ msgstr ""
 "L'únic destinatari és l'adreça per defecte \"%s\". Voleu enviar-lo tanmateix?"
 
 #: src/compose.c:5110 src/compose.c:5147 src/compose.c:5185 src/compose.c:5228
-#: src/prefs_account.c:3781 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
+#: src/prefs_account.c:3758 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
 msgid "Send"
 msgstr "Envia"
 
 #: src/compose.c:5112 src/compose.c:5149 src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
-#: src/compose.c:5791 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
+#: src/compose.c:5794 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218 src/toolbar.c:3054
 msgid "_Send"
 msgstr "_Envia"
@@ -2089,7 +2091,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "No s'ha pogut obtenir la clau d'encriptació del receptor."
 
-#: src/compose.c:5334 src/compose.c:5394
+#: src/compose.c:5337 src/compose.c:5397
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -2098,7 +2100,7 @@ msgstr ""
 "Useu \"Envia els missatges de la cua\" de la finestra principal per tornar-"
 "ho a intentar."
 
-#: src/compose.c:5390
+#: src/compose.c:5393
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2108,7 +2110,7 @@ msgstr ""
 "Useu \"Envia els missatges de la cua\" de la finestra principal per tornar-"
 "ho a intentar."
 
-#: src/compose.c:5787
+#: src/compose.c:5790
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -2119,7 +2121,7 @@ msgstr ""
 "al joc de caràcters %s especificat.\n"
 "Voleu enviar-lo com a %s?"
 
-#: src/compose.c:5849
+#: src/compose.c:5852
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2132,70 +2134,70 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Voleu enviar-lo tanmateix?"
 
-#: src/compose.c:6081
+#: src/compose.c:6087
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Avís d'encriptació"
 
-#: src/compose.c:6082
+#: src/compose.c:6088
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "C_ontinua"
 
-#: src/compose.c:6131
+#: src/compose.c:6137
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar correus!"
 
-#: src/compose.c:6140
+#: src/compose.c:6146
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr ""
 "El compte seleccionat no és de tipus NNTP: la publicació no és possible."
 
-#: src/compose.c:6394
+#: src/compose.c:6400
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "L'adjunt %s ja no existeix. Voleu ignorar-lo?"
 
-#: src/compose.c:6396 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
+#: src/compose.c:6402 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Cancel·la l'enviament"
 
-#: src/compose.c:6396
+#: src/compose.c:6402
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignora l'adjunt"
 
-#: src/compose.c:6452
+#: src/compose.c:6458
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Secció %s original"
 
-#: src/compose.c:7052
+#: src/compose.c:7058
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Afegeix a la lli_breta d'adreces"
 
-#: src/compose.c:7219
+#: src/compose.c:7225
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Suprimeix el contingut de l'entrada"
 
-#: src/compose.c:7223 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
+#: src/compose.c:7229 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Useu <tab> per a l'autocompleció des de la llibreta d'adreces"
 
-#: src/compose.c:7455
+#: src/compose.c:7461
 msgid "Mime type"
 msgstr "Tipus MIME"
 
-#: src/compose.c:7461 src/mimeview.c:302 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:451
-#: src/prefs_matcher.c:640 src/prefs_summaries.c:612
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:470
+#: src/compose.c:7467 src/mimeview.c:303 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:452
+#: src/prefs_matcher.c:641 src/prefs_summaries.c:633
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:472
 msgid "Size"
 msgstr "Mida"
 
-#: src/compose.c:7523
+#: src/compose.c:7529
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Desa el missatge a "
 
-#: src/compose.c:7554 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
-#: src/editvcard.c:192 src/export.c:165 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
-#: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
+#: src/compose.c:7560 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
+#: src/editvcard.c:193 src/export.c:166 src/import.c:164 src/importmutt.c:239
+#: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:213
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:236
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
@@ -2204,27 +2206,27 @@ msgstr "Desa el missatge a "
 msgid "_Browse"
 msgstr "Na_vega"
 
-#: src/compose.c:7570
+#: src/compose.c:7576
 msgid "Select folder to save message to"
 msgstr "Seleccioneu una carpeta per desar-hi el missatge"
 
-#: src/compose.c:8027
+#: src/compose.c:8033
 msgid "Hea_der"
 msgstr "Ca_pçalera"
 
-#: src/compose.c:8032
+#: src/compose.c:8038
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Adjunts"
 
-#: src/compose.c:8046
+#: src/compose.c:8052
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "Alt_res"
 
-#: src/compose.c:8061
+#: src/compose.c:8067
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "Ass_umpte:"
 
-#: src/compose.c:8285
+#: src/compose.c:8291
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2233,19 +2235,19 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut iniciar el corrector ortogràfic.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8432
+#: src/compose.c:8438
 msgid "_From:"
 msgstr "_De:"
 
-#: src/compose.c:8449
+#: src/compose.c:8455
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Compte a usar per a aquest correu electrònic"
 
-#: src/compose.c:8451
+#: src/compose.c:8457
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adreça del remitent per usar"
 
-#: src/compose.c:8633
+#: src/compose.c:8639
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2254,50 +2256,50 @@ msgstr ""
 "El sistema de privacitat \"%s\" no s'ha pogut carregar. No podreu signar o "
 "encriptar aquest missatge."
 
-#: src/compose.c:8744 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
+#: src/compose.c:8750 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
 msgid "_None"
 msgstr "_Cap"
 
-#: src/compose.c:8845 src/prefs_template.c:751
+#: src/compose.c:8851 src/prefs_template.c:752
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "El cos de la plantilla té un error a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:8942
+#: src/compose.c:8948
 #, c-format
 msgctxt "'%s' stands for a header name"
 msgid "Template '%s' format error."
 msgstr "Error de format de la plantilla \"%s\"."
 
-#: src/compose.c:9366
+#: src/compose.c:9372
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Tipus MIME no vàlid."
 
-#: src/compose.c:9381
+#: src/compose.c:9387
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "El fitxer no existeix o és buit."
 
-#: src/compose.c:9455
+#: src/compose.c:9461
 msgid "Properties"
 msgstr "Propietats"
 
-#: src/compose.c:9472
+#: src/compose.c:9479
 msgid "MIME type"
 msgstr "Tipus MIME"
 
-#: src/compose.c:9505
+#: src/compose.c:9512
 msgid "Encoding"
 msgstr "Codificació"
 
-#: src/compose.c:9525
+#: src/compose.c:9532
 msgid "Path"
 msgstr "Camí"
 
-#: src/compose.c:9526
+#: src/compose.c:9533
 msgid "File name"
 msgstr "Nom del fitxer"
 
-#: src/compose.c:9785
+#: src/compose.c:9792
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2308,19 +2310,19 @@ msgstr ""
 "Voleu acabar el procés?\n"
 "Id. del grup del procés: %d"
 
-#: src/compose.c:10258 src/messageview.c:1088
+#: src/compose.c:10265 src/messageview.c:1088
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "El Claws Mails necessita accés a la xarxa per enviar aquest correu."
 
-#: src/compose.c:10451
+#: src/compose.c:10458
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "No s'ha pogut desar l'esborrany."
 
-#: src/compose.c:10455
+#: src/compose.c:10462
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "No s'ha pogut desar l'esborrany"
 
-#: src/compose.c:10456
+#: src/compose.c:10463
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2328,24 +2330,24 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut desar l'esborrany.\n"
 "Voleu cancel·lar la sortida o descartar aquest missatge?"
 
-#: src/compose.c:10458
+#: src/compose.c:10465
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "_Cancel·la la sortida"
 
-#: src/compose.c:10458
+#: src/compose.c:10465
 msgid "_Discard email"
 msgstr "_Descarta el missatge"
 
-#: src/compose.c:10647 src/compose.c:10661
+#: src/compose.c:10654 src/compose.c:10668
 msgid "Select file"
 msgstr "Selecciona un fitxer"
 
-#: src/compose.c:10675
+#: src/compose.c:10682
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "No s'ha pogut llegir el ftxer \"%s\"."
 
-#: src/compose.c:10677
+#: src/compose.c:10684
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2354,59 +2356,50 @@ msgstr ""
 "El fitxer \"%s\" contenia caràcters no vàlids per a\n"
 "la codificació actual, la inserció pot ser incorrecta."
 
-#: src/compose.c:10756
+#: src/compose.c:10763
 msgid "Discard message"
 msgstr "Descarta el missatge"
 
-#: src/compose.c:10757
+#: src/compose.c:10764
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu descartar-lo?"
 
-#: src/compose.c:10758 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
+#: src/compose.c:10765 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Descarta"
 
-#: src/compose.c:10758 src/compose.c:10763
+#: src/compose.c:10765 src/compose.c:10770
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "De_sa a la carpeta d'esborranys"
 
-#: src/compose.c:10761 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
+#: src/compose.c:10768 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
 msgid "Save changes"
 msgstr "Desa els canvis"
 
-#: src/compose.c:10762
+#: src/compose.c:10769
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu desar-ne els últims canvis?"
 
-#: src/compose.c:10763
+#: src/compose.c:10770
 msgid "_Don't save"
 msgstr "No ho _desis"
 
-#: src/compose.c:10834
+#: src/compose.c:10841
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
 msgstr "Voleu aplicar la plantilla \"%s\"?"
 
-#: src/compose.c:10836
+#: src/compose.c:10843
 msgid "Apply template"
 msgstr "Aplica la plantilla"
 
-#: src/compose.c:10837 src/prefs_actions.c:330 src/prefs_filtering_action.c:582
-#: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:794 src/prefs_template.c:310
+#: src/compose.c:10844 src/prefs_actions.c:331 src/prefs_filtering_action.c:583
+#: src/prefs_filtering.c:478 src/prefs_matcher.c:798 src/prefs_template.c:311
 #: src/prefs_toolbar.c:1018
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Reemplaça"
 
-#: src/compose.c:11024
-#, c-format
-msgid ""
-"The pasted image has been attached as: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"La imatge enganxada s'ha adjuntat com a\n"
-"%s"
-
-#: src/compose.c:11850
+#: src/compose.c:11731
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
@@ -2421,20 +2414,20 @@ msgstr[1] ""
 "Voleu inserir el contingut dels %d fitxers dins el cos del missatge o "
 "adjuntar-los al correu?"
 
-#: src/compose.c:11856
+#: src/compose.c:11737
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Inserir o adjuntar?"
 
-#: src/compose.c:11857
+#: src/compose.c:11738
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Adjunta-ho"
 
-#: src/compose.c:12075
+#: src/compose.c:11956
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Error de format de la cita a la línia %d."
 
-#: src/compose.c:12371
+#: src/compose.c:12252
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2452,7 +2445,7 @@ msgstr "El procés del Claws Mail (%ld) ha rebut el senyal %ld."
 msgid "Claws Mail has crashed"
 msgstr "El Claws Mail ha fallat."
 
-#: src/crash.c:202
+#: src/crash.c:203
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -2461,23 +2454,23 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Si us plau, feu un informe d'error i incloeu-hi la informació següent:"
 
-#: src/crash.c:207
+#: src/crash.c:208
 msgid "Debug log"
 msgstr "Registre de depuració"
 
-#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
+#: src/crash.c:252 src/toolbar.c:539
 msgid "Close"
 msgstr "Tanca"
 
-#: src/crash.c:256
+#: src/crash.c:257
 msgid "Save..."
 msgstr "Desa..."
 
-#: src/crash.c:261
+#: src/crash.c:262
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Crea un informe d'error"
 
-#: src/crash.c:311
+#: src/crash.c:312
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Desa la informació de la fallada"
 
@@ -2554,15 +2547,15 @@ msgstr "Descarta"
 msgid "Apply"
 msgstr "Aplica"
 
-#: src/editaddress.c:851 src/editaddress.c:900
+#: src/editaddress.c:851 src/editaddress.c:901
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Edita les dades personals"
 
-#: src/editaddress.c:929
+#: src/editaddress.c:930
 msgid "Choose a picture"
 msgstr "Trieu una imatge"
 
-#: src/editaddress.c:948
+#: src/editaddress.c:949
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to import image: \n"
@@ -2571,58 +2564,58 @@ msgstr ""
 "Ha fallat importar la imatge: \n"
 "%s"
 
-#: src/editaddress.c:990
+#: src/editaddress.c:991
 msgid "_Set picture"
 msgstr "A_ssigna-hi una imatge"
 
-#: src/editaddress.c:991
+#: src/editaddress.c:992
 msgid "_Unset picture"
 msgstr "_Desassigna'n la imatge"
 
-#: src/editaddress.c:1049
+#: src/editaddress.c:1050
 msgid "Photo"
 msgstr "Fotografia"
 
-#: src/editaddress.c:1096 src/editaddress.c:1098 src/expldifdlg.c:516
+#: src/editaddress.c:1097 src/editaddress.c:1099 src/expldifdlg.c:516
 #: src/exporthtml.c:762 src/ldif.c:747
 msgid "Display Name"
 msgstr "Nom per mostrar"
 
-#: src/editaddress.c:1107 src/editaddress.c:1111 src/ldif.c:755
+#: src/editaddress.c:1108 src/editaddress.c:1112 src/ldif.c:755
 msgid "Last Name"
 msgstr "Cognoms"
 
-#: src/editaddress.c:1108 src/editaddress.c:1110 src/ldif.c:751
+#: src/editaddress.c:1109 src/editaddress.c:1111 src/ldif.c:751
 msgid "First Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: src/editaddress.c:1114 src/editaddress.c:1116
+#: src/editaddress.c:1115 src/editaddress.c:1117
 msgid "Nickname"
 msgstr "Motiu (nick)"
 
-#: src/editaddress.c:1252 src/editaddress.c:1293
+#: src/editaddress.c:1253 src/editaddress.c:1294
 msgid "Alias"
 msgstr "Àlies"
 
-#: src/editaddress.c:1478 src/editaddress.c:1511 src/editaddress.c:1527
+#: src/editaddress.c:1479 src/editaddress.c:1512 src/editaddress.c:1528
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:376
-#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:222
+#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:223
 msgid "Value"
 msgstr "Valor"
 
-#: src/editaddress.c:1593
+#: src/editaddress.c:1594
 msgid "_User Data"
 msgstr "Dades de l'us_uari"
 
-#: src/editaddress.c:1594
+#: src/editaddress.c:1595
 msgid "_Email Addresses"
 msgstr "Adr_eces de correu"
 
-#: src/editaddress.c:1597 src/editaddress.c:1600
+#: src/editaddress.c:1598 src/editaddress.c:1601
 msgid "O_ther Attributes"
 msgstr "Al_tres atributs"
 
-#: src/editaddress.c:1768
+#: src/editaddress.c:1769
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to save image: \n"
@@ -2643,21 +2636,21 @@ msgstr "No sembla que el fitxer tingui un format de llibreta d'adreces vàlid."
 msgid "Could not read file."
 msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer."
 
-#: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
+#: src/editbook.c:149 src/editbook.c:263
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Edita la llibreta d'adreces"
 
-#: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
+#: src/editbook.c:178 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:181
 msgid " Check File "
 msgstr " Comprova el fitxer "
 
-#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2181
+#: src/editbook.c:183 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:186
+#: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:2158
 #: src/wizard.c:1198 src/wizard.c:1618
 msgid "File"
 msgstr "Fitxer"
 
-#: src/editbook.c:281
+#: src/editbook.c:282
 msgid "Add New Addressbook"
 msgstr "Afegeix una llibreta d'adreces nova"
 
@@ -2669,46 +2662,46 @@ msgstr "Heu de proporcionar un nom de grup."
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Edita les dades del grup"
 
-#: src/editgroup.c:325 src/exporthtml.c:598
+#: src/editgroup.c:326 src/exporthtml.c:598
 msgid "Group Name"
 msgstr "Nom de grup"
 
-#: src/editgroup.c:344
+#: src/editgroup.c:345
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "Adreces al grup"
 
-#: src/editgroup.c:378
+#: src/editgroup.c:379
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "Adreces disponibles"
 
-#: src/editgroup.c:452
+#: src/editgroup.c:453
 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr ""
 "Desplaceu les adreces de correu des de / cap al grup amb les fletxes de "
 "desplaçament."
 
-#: src/editgroup.c:500
+#: src/editgroup.c:501
 msgid "Edit Group Details"
 msgstr "Edita els detalls del grup"
 
-#: src/editgroup.c:503
+#: src/editgroup.c:504
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Afegeix un grup nou"
 
-#: src/editgroup.c:552
+#: src/editgroup.c:553
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Edita la carpeta"
 
-#: src/editgroup.c:552
+#: src/editgroup.c:553
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Nom nou de la carpeta:"
 
-#: src/editgroup.c:555 src/foldersel.c:570 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
 msgid "New folder"
 msgstr "Carpeta nova"
 
-#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/mh_gtk.c:145
+#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:573 src/mh_gtk.c:145
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Nom de la carpeta nova:"
@@ -2737,31 +2730,31 @@ msgstr "Afegeix una nova entrada JPilot"
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 msgstr "Edita l'LDAP - Seleccioneu la base de cerca"
 
-#: src/editldap_basedn.c:172 src/editldap.c:440 src/prefs_account.c:2933
+#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:441 src/prefs_account.c:2910
 #: src/prefs_proxy.c:98
 msgid "Hostname"
 msgstr "Nom d'amfitrió"
 
-#: src/editldap_basedn.c:182 src/editldap.c:457
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2940
+#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:458
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2917
 #: src/prefs_proxy.c:105 src/ssl_manager.c:117
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap_basedn.c:192 src/editldap.c:501
+#: src/editldap_basedn.c:193 src/editldap.c:502
 msgid "Search Base"
 msgstr "Base de cerca"
 
-#: src/editldap_basedn.c:220
+#: src/editldap_basedn.c:221
 msgid "Available Search Base(s)"
 msgstr "Base(s) de cerca disponible(s)"
 
-#: src/editldap_basedn.c:326
+#: src/editldap_basedn.c:327
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut llegir la base de cerca del servidor, configureu-la manualment."
 
-#: src/editldap_basedn.c:330 src/editldap.c:281
+#: src/editldap_basedn.c:331 src/editldap.c:281
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor."
 
@@ -2781,15 +2774,15 @@ msgstr "Heu de proporcionar almenys un atribut de cerca LDAP."
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Connectat correctament amb el servidor"
 
-#: src/editldap.c:335 src/editldap.c:990
+#: src/editldap.c:335 src/editldap.c:991
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Edita el servidor LDAP"
 
-#: src/editldap.c:436
+#: src/editldap.c:437
 msgid "A name that you wish to call the server."
 msgstr "Un nom per anomenar el servidor."
 
-#: src/editldap.c:449
+#: src/editldap.c:450
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
@@ -2801,15 +2794,15 @@ msgstr ""
 "adreça IP. Podeu especificar \"localhost\" si el servidor LDAP s'executa al "
 "mateix ordinador que el Claws Mail."
 
-#: src/editldap.c:468
+#: src/editldap.c:469
 msgid "STARTTLS"
 msgstr "STARTTLS"
 
-#: src/editldap.c:469 src/prefs_account.c:3854
+#: src/editldap.c:470 src/prefs_account.c:3831
 msgid "SSL/TLS"
 msgstr "SSL/TLS"
 
-#: src/editldap.c:473
+#: src/editldap.c:474
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
@@ -2821,7 +2814,7 @@ msgstr ""
 "la connexió falla, assegureu-vos que la configuració al fitxer ldap.conf és "
 "correcta (els camps TLS_CACERTDIR i TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:478
+#: src/editldap.c:479
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
@@ -2831,19 +2824,19 @@ msgstr ""
 "connexió falla, assegureu-vos que la configuració al fitxer ldap.conf és "
 "correcta (els camps TLS_CACERTDIR i TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:490
+#: src/editldap.c:491
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
 msgstr "El número de port que escolta el servidor. Per defecte és el 389."
 
-#: src/editldap.c:493
+#: src/editldap.c:494
 msgid " Check Server "
 msgstr " Comprova el servidor "
 
-#: src/editldap.c:497
+#: src/editldap.c:498
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
 msgstr "Premeu aquest botó per provar la connexió amb el servidor."
 
-#: src/editldap.c:510
+#: src/editldap.c:511
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
@@ -2857,7 +2850,7 @@ msgstr ""
 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
 "  o=Nom Organització,c=País\n"
 
-#: src/editldap.c:521
+#: src/editldap.c:522
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
@@ -2865,11 +2858,11 @@ msgstr ""
 "Premeu aquest botó per buscar el nom dels noms de directori disponibles al "
 "servidor."
 
-#: src/editldap.c:577
+#: src/editldap.c:578
 msgid "Search Attributes"
 msgstr "Atributs de cerca"
 
-#: src/editldap.c:586
+#: src/editldap.c:587
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
@@ -2877,11 +2870,11 @@ msgstr ""
 "Una llista de noms d'atributs LDAP que hauran de buscar-se quan s'intenti "
 "trobar un nom o adreça."
 
-#: src/editldap.c:589
+#: src/editldap.c:590
 msgid " Defaults "
 msgstr " Per defecte "
 
-#: src/editldap.c:593
+#: src/editldap.c:594
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
@@ -2889,11 +2882,11 @@ msgstr ""
 "Això reinicia els noms d'atribut al valor per defecte que hauria de trobar "
 "la majoria de noms i adreces durant un procés de cerca."
 
-#: src/editldap.c:599
+#: src/editldap.c:600
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr "Espera màx. per petició (s)"
 
-#: src/editldap.c:613
+#: src/editldap.c:614
 msgid ""
 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
@@ -2917,11 +2910,11 @@ msgstr ""
 "següents. Això és útil per a servidors lents a canvi de més memòria per "
 "emmagatzemar els resultats."
 
-#: src/editldap.c:630
+#: src/editldap.c:631
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr "Inclou el servidor a la cerca dinàmica"
 
-#: src/editldap.c:635
+#: src/editldap.c:636
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
@@ -2929,11 +2922,11 @@ msgstr ""
 "Marqueu aquesta opció per incloure aquest servidor a les cerques dinàmiques "
 "quan s'usi la compleció d'adreces."
 
-#: src/editldap.c:641
+#: src/editldap.c:642
 msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr "Coincideix amb noms que continguin el terme cercat"
 
-#: src/editldap.c:646
+#: src/editldap.c:647
 msgid ""
 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
@@ -2947,11 +2940,11 @@ msgstr ""
 "Tingueu en compte que, per raons de rendiment, la compleció d'adreces usa "
 "\"comença amb\" per a totes les cerques en altres interfícies d'adreces."
 
-#: src/editldap.c:709
+#: src/editldap.c:710
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Vincle DN"
 
-#: src/editldap.c:718
+#: src/editldap.c:719
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2963,53 +2956,53 @@ msgstr ""
 "a \"cn=usuari,dc=claws-mail,dc=org\". Normalment es deixa buit en fer una "
 "cerca."
 
-#: src/editldap.c:725
+#: src/editldap.c:726
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Contrasenya de vincle"
 
-#: src/editldap.c:735
+#: src/editldap.c:736
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr "La contrasenya per usar en connectar com a usuari \"Vincle DN\"."
 
-#: src/editldap.c:738 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2026
-#: src/prefs_account.c:2745 src/prefs_account.c:2773 src/prefs_account.c:2978
+#: src/editldap.c:739 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2003
+#: src/prefs_account.c:2722 src/prefs_account.c:2750 src/prefs_account.c:2955
 #: src/prefs_proxy.c:146
 msgid "Show password"
 msgstr "Mostra la contrasenya"
 
-#: src/editldap.c:747
+#: src/editldap.c:748
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Temps d'espera (s)"
 
-#: src/editldap.c:760
+#: src/editldap.c:761
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgstr "El temps d'espera mínim en segons."
 
-#: src/editldap.c:764
+#: src/editldap.c:765
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Entrades màximes"
 
-#: src/editldap.c:777
+#: src/editldap.c:778
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr ""
 "El número mínim d'entrades que s'haurien de retornar als resultats de la "
 "cerca."
 
-#: src/editldap.c:792 src/prefs_account.c:3745
+#: src/editldap.c:793 src/prefs_account.c:3722
 msgid "Basic"
 msgstr "Bàsiques"
 
-#: src/editldap.c:794 src/gtk/quicksearch.c:706
+#: src/editldap.c:795 src/gtk/quicksearch.c:706
 msgid "Extended"
 msgstr "Estesa"
 
-#: src/editldap.c:995
+#: src/editldap.c:996
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Afegeix un servidor LDAP nou"
 
-#: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1402
-#: src/prefs_summaries.c:619
+#: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1403
+#: src/prefs_summaries.c:640
 msgid "Tag"
 msgstr "Etiqueta"
 
@@ -3044,11 +3037,11 @@ msgctxt "Dialog title"
 msgid "Apply tags"
 msgstr "Aplica les etiquetes"
 
-#: src/edittags.c:566
+#: src/edittags.c:567
 msgid "New tag:"
 msgstr "Etiqueta nova:"
 
-#: src/edittags.c:599
+#: src/edittags.c:600
 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
 msgstr ""
 "Si us plau, seleccioneu les etiquetes per aplicar / suprimir. Els canvis són "
@@ -3062,17 +3055,17 @@ msgstr "No sembla que el fitxer tingui un format vCard."
 msgid "Select vCard File"
 msgstr "Selecciona un fitxer vCard"
 
-#: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
+#: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:257
 msgid "Edit vCard Entry"
 msgstr "Edita l'entrada vCard"
 
-#: src/editvcard.c:261
+#: src/editvcard.c:262
 msgid "Add New vCard Entry"
 msgstr "Afegeix un nova entrada vCard"
 
 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
-msgstr "És impossible definir el certificat del client.\n"
+msgstr "És impossible esstablir el certificat del client.\n"
 
 #: src/etpan/nntp-thread.c:949
 msgid "couldn't get xover range\n"
@@ -3132,7 +3125,7 @@ msgstr "Selecciona un fitxer HTML de sortida"
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "Fitxer HTML de sortida"
 
-#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:172 src/import.c:170
+#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:173 src/import.c:171
 #: src/importldif.c:568
 msgid "B_rowse"
 msgstr "Nave_ga"
@@ -3142,16 +3135,16 @@ msgid "Stylesheet"
 msgstr "Full d'estils"
 
 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1577
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:123 src/mainwindow.c:1181
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:127 src/mainwindow.c:1181
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:1040
-#: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6289
+#: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6269
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:523
 #: src/prefs_folder_item.c:1198 src/prefs_folder_item.c:1230
-#: src/prefs_other.c:128 src/prefs_other.c:416
+#: src/prefs_other.c:129 src/prefs_other.c:417
 msgid "Default"
 msgstr "Per defecte"
 
@@ -3216,11 +3209,11 @@ msgstr "Obre amb el navegador web"
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Exporta la llibreta d'adreces a un fitxer HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:979
+#: src/exphtmldlg.c:657 src/expldifdlg.c:721 src/importldif.c:980
 msgid "File Info"
 msgstr "Informació del fitxer"
 
-#: src/exphtmldlg.c:657
+#: src/exphtmldlg.c:658
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
@@ -3380,43 +3373,43 @@ msgstr ""
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
 msgstr "Exporta la llibreta d'adreces a un fitxer LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:721
+#: src/expldifdlg.c:722
 msgid "Distinguished Name"
 msgstr "Nom distingit"
 
-#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8504
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8482
 msgid "Export to mbox file"
-msgstr "Exporta a fitxer mbox"
+msgstr "Exporta a fitxer de bústia"
 
-#: src/export.c:131
+#: src/export.c:132
 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
-msgstr "Ubiqueu la carpeta a exportar i indiqueu el fitxer mbox."
+msgstr "Ubiqueu la carpeta a exportar i indiqueu el fitxer de bústia."
 
-#: src/export.c:142
+#: src/export.c:143
 msgid "Source folder:"
 msgstr "Carpeta font:"
 
-#: src/export.c:148 src/import.c:142
+#: src/export.c:149 src/import.c:143
 msgid "Mbox file:"
-msgstr "Fitxer mbox:"
+msgstr "Fitxer de bústia:"
 
-#: src/export.c:204
+#: src/export.c:205
 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
-msgstr "El nom del fitxer mbox de destinació no es pot deixar en blanc."
+msgstr "El nom del fitxer de bústia de destinació no es pot deixar en blanc."
 
-#: src/export.c:209
+#: src/export.c:210
 msgid "Source folder can't be left empty."
 msgstr "La carpeta d'origen no es pot deixar buida."
 
-#: src/export.c:222
+#: src/export.c:223
 msgid "Couldn't find the source folder."
 msgstr "No s'ha pogut trobar la carpeta d'origen."
 
-#: src/export.c:246
+#: src/export.c:247
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Seleccioneu el fitxer d'exportació"
 
-#: src/export.c:269
+#: src/export.c:270
 msgid "Select folder to export"
 msgstr "Seleccioneu una carpeta per exportar"
 
@@ -3424,7 +3417,7 @@ msgstr "Seleccioneu una carpeta per exportar"
 msgid "Full Name"
 msgstr "Nom complet"
 
-#: src/exporthtml.c:772 src/importldif.c:980
+#: src/exporthtml.c:772 src/importldif.c:981
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:772
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributs"
@@ -3591,7 +3584,7 @@ msgstr "regla inhabilitada <sense nom> [ %s ]\n"
 
 #: src/filtering.c:873
 msgid "undetermined"
-msgstr "indefinit"
+msgstr "indeterminat"
 
 #: src/filtering.c:877
 msgid "incorporation"
@@ -3701,16 +3694,16 @@ msgstr "Un nom de carpeta no pot començar o acabar amb un punt."
 msgid "A folder name can not end with a space."
 msgstr "Un nom de carpeta no pot acabar amb un espai."
 
-#: src/foldersel.c:249
+#: src/foldersel.c:250
 msgid "Select folder"
 msgstr "Selecciona una carpeta"
 
-#: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
+#: src/foldersel.c:574 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NovaCarpeta"
 
-#: src/foldersel.c:580 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
+#: src/foldersel.c:582 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:202
@@ -3719,7 +3712,7 @@ msgstr "NovaCarpeta"
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "No es pot incloure \"%c\" al nom de la carpeta."
 
-#: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
+#: src/foldersel.c:597 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:214
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2075
@@ -3727,7 +3720,7 @@ msgstr "No es pot incloure \"%c\" al nom de la carpeta."
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "La carpeta '%s' ja existeix."
 
-#: src/foldersel.c:602 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
+#: src/foldersel.c:604 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:125
 #, c-format
@@ -3776,13 +3769,13 @@ msgstr "Estableix les columnes visibles"
 
 #: src/folderview.c:403 src/folderview.c:450
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
-#: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6563
+#: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6543
 msgid "New"
 msgstr "Nous"
 
 #: src/folderview.c:404 src/folderview.c:451
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
-#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6565
+#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6545
 #: src/toolbar.c:512
 msgid "Unread"
 msgstr "Sense llegir"
@@ -3793,7 +3786,7 @@ msgid "Total"
 msgstr "Total"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:471
+#: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:473
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
@@ -3801,7 +3794,7 @@ msgstr "#"
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Establint informació de carpeta..."
 
-#: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4308
+#: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4288
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Marca-ho tot com a llegit"
 
@@ -3813,12 +3806,12 @@ msgstr ""
 "Realment voleu marcar tots els missatges d'aquesta carpeta i les seves "
 "subcarpetes com a llegits?"
 
-#: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4309
+#: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4289
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
 msgstr ""
 "Realment voleu marcar tots els correus d'aquesta carpeta com a llegits?"
 
-#: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4354
+#: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4334
 msgid "Mark all as unread"
 msgstr "Marca'ls tots com a no llegits"
 
@@ -3830,17 +3823,17 @@ msgstr ""
 "Realment voleu marcar tots els missatges d'aquesta carpeta i de les "
 "subcarpetes com a no llegits?"
 
-#: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4355
+#: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4335
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
 msgstr ""
 "Realment voleu marcar tots els missatges d'aquesta carpeta com a no llegits?"
 
-#: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4637
+#: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4643
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s/%s..."
 msgstr "S'explora la carpeta %s/%s..."
 
-#: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4641 src/mainwindow.c:5290 src/setup.c:96
+#: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4647 src/mainwindow.c:5280 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
 msgstr "Explorant la carpeta %s..."
@@ -3899,7 +3892,7 @@ msgstr "Voleu suprimir tots els missatges de la paperera?"
 msgid "_Empty trash"
 msgstr "Buida la pap_erera"
 
-#: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1662 src/toolbar.c:3032
+#: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1661 src/toolbar.c:3032
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Avís de desconnexió"
 
@@ -3919,7 +3912,7 @@ msgstr "Voleu enviar tots els missatges de la cua?"
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "S'han produït alguns errors enviant els missatges de la cua."
 
-#: src/folderview.c:2557 src/main.c:2811 src/toolbar.c:3075
+#: src/folderview.c:2557 src/main.c:2812 src/toolbar.c:3075
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3985,7 +3978,7 @@ msgstr "El desplaçament ha fallat!"
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Processant la configuració per a la carpeta %s"
 
-#: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4763 src/summaryview.c:4869
+#: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4743 src/summaryview.c:4849
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr ""
 "La carpeta de destinació només es pot usar per emmaguetzemar subcarpetes."
@@ -4032,15 +4025,15 @@ msgstr "només de lectura"
 msgid "unknown"
 msgstr "desconegut"
 
-#: src/grouplistdialog.c:421
+#: src/grouplistdialog.c:424
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "No es pot obtenir la llista de grups."
 
-#: src/grouplistdialog.c:458 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
+#: src/grouplistdialog.c:461 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
 msgid "Done."
 msgstr "Fet."
 
-#: src/grouplistdialog.c:491
+#: src/grouplistdialog.c:494
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d grups de notícies rebuts (%s llegits)"
@@ -4069,13 +4062,13 @@ msgstr ""
 "El Claws Mail és programari lliure publicat d'acord amb la llicència GPL. Si "
 "voleu fer donacions al projecte del Claws Mail, ho podeu fer a..."
 
-#: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:851
+#: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:852
 msgid ""
-"Copyright (C) 1999-2019\n"
+"Copyright (C) 1999-2020\n"
 "The Claws Mail Team\n"
 "and Hiroyuki Yamamoto"
 msgstr ""
-"Copyright (C) 1999-2019\n"
+"Copyright (C) 1999-2020\n"
 "L'equip del Claws Mail\n"
 "i en Hiroyuki Yamamoto"
 
@@ -4230,44 +4223,44 @@ msgstr ""
 "Hauríeu d'haver rebut una còpia de la GNU General Public License juntament "
 "amb aquest programa; en cas contrari, mireu "
 
-#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2635
+#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2636
 msgid "Session statistics\n"
 msgstr "Estadístiques de la sessió\n"
 
-#: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2645 src/main.c:2648
+#: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2646 src/main.c:2649
 #, c-format
 msgid "Started: %s\n"
 msgstr "Iniciat: %s\n"
 
-#: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2654
+#: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2655
 msgid "Incoming traffic\n"
 msgstr "Trànsit d'entrada\n"
 
-#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2657
+#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2658
 #, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
 msgstr "Missatges rebuts: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2663
+#: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2664
 msgid "Outgoing traffic\n"
 msgstr "Trànsit de sortida\n"
 
-#: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2666
+#: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2667
 #, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
 msgstr "Missatges nous / redireccionats: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2670
+#: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2671
 #, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
 msgstr "Missatges resposts: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2674
+#: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2675
 #, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
 msgstr "Missatges reenviats: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2678
+#: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2679
 #, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
 msgstr "Total de missatges sortints: %d\n"
@@ -4276,27 +4269,27 @@ msgstr "Total de missatges sortints: %d\n"
 msgid "About Claws Mail"
 msgstr "Quant al Claws Mail"
 
-#: src/gtk/about.c:865
+#: src/gtk/about.c:866
 msgid "_Info"
 msgstr "_Info"
 
-#: src/gtk/about.c:871
+#: src/gtk/about.c:872
 msgid "_Authors"
 msgstr "_Autors"
 
-#: src/gtk/about.c:877
+#: src/gtk/about.c:878
 msgid "_Features"
 msgstr "_Característiques"
 
-#: src/gtk/about.c:883
+#: src/gtk/about.c:884
 msgid "_License"
 msgstr "_Llicència"
 
-#: src/gtk/about.c:891
+#: src/gtk/about.c:892
 msgid "_Release Notes"
 msgstr "Notes de la ve_rsió"
 
-#: src/gtk/about.c:897
+#: src/gtk/about.c:898
 msgid "_Statistics"
 msgstr "E_stadístiques"
 
@@ -4364,13 +4357,13 @@ msgstr "Magenta"
 msgid "Set mailbox order"
 msgstr "Estableix l'ordre de la bústia de correu"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:276
+#: src/gtk/foldersort.c:277
 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
 msgstr ""
 "Desplaça les bústies amunt o avall per canviar-ne l'ordre a la llista de "
 "carpetes."
 
-#: src/gtk/foldersort.c:310
+#: src/gtk/foldersort.c:311
 msgid "Mailboxes"
 msgstr "Bústies de correu"
 
@@ -4496,9 +4489,9 @@ msgstr "Ha fallat: error desconegut (%d)."
 msgid "Configuring..."
 msgstr "Configurant..."
 
-#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1224
-#: src/prefs_matcher.c:645 src/prefs_matcher.c:2213 src/prefs_summaries.c:613
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:469
+#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1225
+#: src/prefs_matcher.c:646 src/prefs_matcher.c:2217 src/prefs_summaries.c:634
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:471
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
@@ -4506,13 +4499,13 @@ msgstr "Data"
 msgid "Date:"
 msgstr "Data:"
 
-#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1221
-#: src/prefs_matcher.c:2210 src/prefs_summaries.c:615
-#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:467
+#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1222
+#: src/prefs_matcher.c:2214 src/prefs_summaries.c:636
+#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:469
 msgid "From"
 msgstr "Des de"
 
-#: src/gtk/headers.h:10 src/summary_search.c:414
+#: src/gtk/headers.h:10 src/summary_search.c:415
 msgid "From:"
 msgstr "Des de:"
 
@@ -4528,14 +4521,14 @@ msgstr "Remitent:"
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Respon a"
 
-#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1222
-#: src/prefs_matcher.c:2211 src/prefs_summaries.c:616
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:468
+#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1223
+#: src/prefs_matcher.c:2215 src/prefs_summaries.c:637
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:470
 msgid "To"
 msgstr "Per a"
 
-#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1223
-#: src/prefs_matcher.c:2212 src/quote_fmt.c:58
+#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1224
+#: src/prefs_matcher.c:2216 src/quote_fmt.c:58
 msgid "Cc"
 msgstr "A/c"
 
@@ -4543,8 +4536,8 @@ msgstr "A/c"
 msgid "Bcc"
 msgstr "C/o"
 
-#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1225
-#: src/prefs_matcher.c:2214 src/quote_fmt.c:61
+#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1226
+#: src/prefs_matcher.c:2218 src/quote_fmt.c:61
 msgid "Message-ID"
 msgstr "ID del missatge"
 
@@ -4556,8 +4549,8 @@ msgstr "ID del missatge:"
 msgid "In-Reply-To"
 msgstr "Com a resposta a"
 
-#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1227
-#: src/prefs_matcher.c:2216 src/quote_fmt.c:60
+#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1228
+#: src/prefs_matcher.c:2220 src/quote_fmt.c:60
 msgid "References"
 msgstr "Referències"
 
@@ -4565,14 +4558,14 @@ msgstr "Referències"
 msgid "References:"
 msgstr "Referències:"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1220
-#: src/prefs_matcher.c:2209 src/prefs_summaries.c:617
-#: src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:466
+#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1221
+#: src/prefs_matcher.c:2213 src/prefs_summaries.c:638
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:468
 msgid "Subject"
 msgstr "Assumpte"
 
 #: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:705
-#: src/summary_search.c:428
+#: src/summary_search.c:429
 msgid "Subject:"
 msgstr "Assumpte:"
 
@@ -4664,8 +4657,8 @@ msgstr "Rebut"
 msgid "Received:"
 msgstr "Rebut:"
 
-#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1226
-#: src/prefs_matcher.c:2215 src/quote_fmt.c:59
+#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1227
+#: src/prefs_matcher.c:2219 src/quote_fmt.c:59
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Grups de notícies"
 
@@ -4690,9 +4683,9 @@ msgid "Seen:"
 msgstr "Vist:"
 
 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:190 src/prefs_summaries.c:621
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:190 src/prefs_summaries.c:642
 #: src/prefs_summary_column.c:78 src/prefs_themes.c:1034 src/ssl_manager.c:124
-#: src/summaryview.c:2918
+#: src/summaryview.c:2898
 msgid "Status"
 msgstr "Estat"
 
@@ -4736,7 +4729,7 @@ msgstr "Agent-Usuari:"
 msgid "Content-Type"
 msgstr "Tipus de contingut"
 
-#: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:338
+#: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:340
 msgid "Content-Type:"
 msgstr "Tipus de contingut:"
 
@@ -4988,7 +4981,7 @@ msgstr "Bústia IMAP que mostra només les carpetes subscrites"
 msgid "Icon Legend"
 msgstr "Text de la icona"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:145
+#: src/gtk/icon_legend.c:146
 msgid ""
 "The following icons are used to show the status of messages and folders:"
 msgstr ""
@@ -5022,19 +5015,19 @@ msgstr "Recorda la contrassenya per a aquesta sessió"
 msgid "Remember this"
 msgstr "Recorda-ho"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:449
+#: src/gtk/logwindow.c:450
 msgid "_Go to last error"
 msgstr "_Ves a l'últim error"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:456
+#: src/gtk/logwindow.c:457
 msgid "Clear _Log"
 msgstr "Neteja e_l registre"
 
-#: src/gtk/menu.c:135
+#: src/gtk/menu.c:139
 msgid "Warning:"
 msgstr "Avís:"
 
-#: src/gtk/menu.c:136
+#: src/gtk/menu.c:140
 msgid ""
 "This URL was too long for displaying and\n"
 "has been truncated for safety. This message could be\n"
@@ -5105,37 +5098,37 @@ msgstr ""
 msgid "Plugins"
 msgstr "Connectors"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:336
+#: src/gtk/pluginwindow.c:337
 msgid "_Load..."
 msgstr "_Carrega..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:337
+#: src/gtk/pluginwindow.c:338
 msgid "_Unload"
 msgstr "_Descarrega"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:235
+#: src/gtk/pluginwindow.c:352 src/prefs_summaries.c:237
 msgid "Description"
 msgstr "Descripció"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:375
+#: src/gtk/pluginwindow.c:376
 #, c-format
 msgid "For more information about plugins see the %sClaws Mail website%s."
 msgstr ""
 "Per obtenir més informació sobre els connectors vegeu %sClaws Mail website%s."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:416
+#: src/gtk/pluginwindow.c:417
 msgid "Click here to load one or more plugins"
 msgstr "Cliqueu aquí per carregar un o més connectors"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:419
+#: src/gtk/pluginwindow.c:420
 msgid "Unload the selected plugin"
 msgstr "Descarrega el connector seleccionat"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:484
+#: src/gtk/pluginwindow.c:485
 msgid "Loaded plugins"
 msgstr "Connectors carregats"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:639
+#: src/gtk/prefswindow.c:640
 msgid "Page Index"
 msgstr "Pàgina d'índex"
 
@@ -5143,12 +5136,12 @@ msgstr "Pàgina d'índex"
 msgid "_Hide"
 msgstr "Ama_ga"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:693
-#: src/prefs_account.c:3744 src/prefs_account.c:3762 src/prefs_account.c:3780
-#: src/prefs_account.c:3798 src/prefs_account.c:3816 src/prefs_account.c:3834
-#: src/prefs_account.c:3853 src/prefs_account.c:3946 src/prefs_account.c:3964
-#: src/prefs_filtering_action.c:1379 src/prefs_filtering.c:397
-#: src/prefs_filtering.c:1883
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:694
+#: src/prefs_account.c:3721 src/prefs_account.c:3739 src/prefs_account.c:3757
+#: src/prefs_account.c:3775 src/prefs_account.c:3793 src/prefs_account.c:3811
+#: src/prefs_account.c:3830 src/prefs_account.c:3923 src/prefs_account.c:3941
+#: src/prefs_filtering_action.c:1380 src/prefs_filtering.c:398
+#: src/prefs_filtering.c:1884
 msgid "Account"
 msgstr "Compte"
 
@@ -5364,7 +5357,7 @@ msgstr ""
 "Es permeten totes les expressions de filtratge, però no es poden barrejar "
 "amb operadors lògics amb les expressions anteriors"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:535 src/summary_search.c:461
+#: src/gtk/quicksearch.c:535 src/summary_search.c:462
 msgid "Extended Search"
 msgstr "Cerca ampliada"
 
@@ -5374,7 +5367,7 @@ msgid ""
 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
 "The following symbols can be used:"
 msgstr ""
-"La cerca ampliada permet a l'usuari definir criteris que els missatges han "
+"La cerca ampliada permet a l'usuari establir criteris que els missatges han "
 "de tenir per coincidir i ser mostrats a la llista de missatges.\n"
 "Es poden usar els següents símbols:"
 
@@ -5406,7 +5399,7 @@ msgstr "Executa sobre la selecció"
 msgid "Clear the current search"
 msgstr "Neteja la cerca actual"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:790 src/summary_search.c:412
+#: src/gtk/quicksearch.c:790 src/summary_search.c:413
 msgid "Edit search criteria"
 msgstr "Edita els criteris de cerca"
 
@@ -5422,18 +5415,18 @@ msgstr "_Informació"
 msgid "E_dit"
 msgstr "E_dita"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:839 src/gtk/quicksearch.c:863 src/prefs_actions.c:348
-#: src/prefs_filtering.c:495 src/prefs_template.c:329
+#: src/gtk/quicksearch.c:839 src/gtk/quicksearch.c:863 src/prefs_actions.c:349
+#: src/prefs_filtering.c:496 src/prefs_template.c:330
 msgid "C_lear"
 msgstr "_Neteja"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/ssl_manager.c:300
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/ssl_manager.c:301
 #, c-format
 msgid "Correct%s"
 msgstr "Correcte %s"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/gtk/sslcertwindow.c:183
-#: src/ssl_manager.c:300 src/ssl_manager.c:304
+#: src/ssl_manager.c:301 src/ssl_manager.c:305
 msgid " (expired)"
 msgstr "(ha caducat)"
 
@@ -5586,15 +5579,15 @@ msgstr "Etiquetes:"
 
 #: src/headerview.c:192 src/plugins/notification/notification_popup.c:313
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:620
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3519
-#: src/summaryview.c:3537 src/summaryview.c:3576
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3499
+#: src/summaryview.c:3517 src/summaryview.c:3556
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Sense remitent)"
 
 #: src/headerview.c:207 src/plugins/notification/notification_popup.c:315
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:624
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3588
-#: src/summaryview.c:3591
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3568
+#: src/summaryview.c:3571
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Sense assumpte)"
 
@@ -5602,17 +5595,17 @@ msgstr "(Sense assumpte)"
 msgid "Error:"
 msgstr "Error:"
 
-#: src/image_viewer.c:310 src/mimeview.c:2657
+#: src/image_viewer.c:312 src/mimeview.c:2666
 #: src/plugins/att_remover/att_remover.c:306
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
 msgid "Filename:"
 msgstr "Nom del fitxer:"
 
-#: src/image_viewer.c:317
+#: src/image_viewer.c:319
 msgid "Filesize:"
 msgstr "Mida del fitxer:"
 
-#: src/image_viewer.c:366
+#: src/image_viewer.c:368
 msgid "Load Image"
 msgstr "Carrega la imatge"
 
@@ -5813,8 +5806,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Les entrades CRAM-MD5 només funcionen si libetpan ha estat compilat amb "
-"suport SASL i el connector CRAM-MD5 SASL està instal·lat."
+"Les entrades CRAM-MD5 només funcionen si libetpan ha compilat amb suport "
+"SASL i el connector CRAM-MD5 SASL està instal·lat."
 
 #: src/imap.c:961
 msgid ""
@@ -5884,16 +5877,16 @@ msgstr "La connexió amb %s fa fallat"
 msgid "IMAP connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "La connexió IMAP amb %s s'ha desconnectat. Es torna a connectar...\n"
 
-#: src/imap.c:1048 src/imap.c:3687 src/imap.c:4346 src/imap.c:4440
-#: src/imap.c:4618 src/imap.c:5429
+#: src/imap.c:1048 src/imap.c:3693 src/imap.c:4352 src/imap.c:4446
+#: src/imap.c:4624 src/imap.c:5435
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr "El Claws Mail necessita accés a la xarxa per accedir al servidor IMAP."
 
-#: src/imap.c:1158 src/inc.c:873 src/news.c:402 src/send_message.c:286
+#: src/imap.c:1158 src/inc.c:876 src/news.c:402 src/send_message.c:286
 msgid "Insecure connection"
 msgstr "Connexió no segura"
 
-#: src/imap.c:1159 src/inc.c:874 src/news.c:403 src/send_message.c:287
+#: src/imap.c:1159 src/inc.c:877 src/news.c:403 src/send_message.c:287
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL/TLS, but SSL/TLS is "
 "not available in this build of Claws Mail. \n"
@@ -5907,7 +5900,7 @@ msgstr ""
 "Voleu continuar connectant a aquest servidor? La comunicació pot no ser "
 "segura."
 
-#: src/imap.c:1165 src/inc.c:880 src/news.c:409 src/send_message.c:293
+#: src/imap.c:1165 src/inc.c:883 src/news.c:409 src/send_message.c:293
 msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "Con_tinua connectant"
 
@@ -5926,7 +5919,7 @@ msgstr "No es pot connectar amb el servidor IMAP: %s:%d"
 msgid "Can't connect to IMAP server: %s:%d\n"
 msgstr "No es pot connectar amb el servidor IMAP: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1274 src/imap.c:4108
+#: src/imap.c:1274 src/imap.c:4114
 msgid "Can't start STARTTLS session.\n"
 msgstr "No es pot iniciar la sessió STARTTLS.\n"
 
@@ -5948,67 +5941,67 @@ msgstr "Afegint missatges..."
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Copiant missatges..."
 
-#: src/imap.c:2501
+#: src/imap.c:2504
 msgid "Search failed due to server error."
 msgstr "La cerca ha fallat a causa d'un error del servidor."
 
-#: src/imap.c:2580
+#: src/imap.c:2586
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "no s'han pogut establir els indicadors suprimits\n"
 
-#: src/imap.c:2587 src/imap.c:5059
+#: src/imap.c:2593 src/imap.c:5065
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "no es pot suprimir\n"
 
-#: src/imap.c:2938
+#: src/imap.c:2944
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
 msgstr "Buscant carpetes no subscrites a %s..."
 
-#: src/imap.c:2941
+#: src/imap.c:2947
 #, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
 msgstr "Buscant subcarpetes de %s..."
 
-#: src/imap.c:3229
+#: src/imap.c:3235
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear la bústia: LIST ha fallat\n"
 
-#: src/imap.c:3242
+#: src/imap.c:3248
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "no es pot crear la bústia\n"
 
-#: src/imap.c:3373
+#: src/imap.c:3379
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut canviar el nom de la bústia: %s a %s\n"
 
-#: src/imap.c:3486
+#: src/imap.c:3492
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "no es pot suprimir la bústia\n"
 
-#: src/imap.c:3765
+#: src/imap.c:3771
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "LIST ha fallat\n"
 
-#: src/imap.c:3850
+#: src/imap.c:3856
 msgid "Flagging messages..."
 msgstr "Marcant missatges..."
 
-#: src/imap.c:3953
+#: src/imap.c:3959
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut seleccionar la carpeta: %s\n"
 
-#: src/imap.c:4105
+#: src/imap.c:4111
 msgid "Server requires STARTTLS to log in.\n"
 msgstr "El servidor requereix STARTTLS per accedir-hi.\n"
 
-#: src/imap.c:4115
+#: src/imap.c:4121
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "No es poden refrescar les capacitats.\n"
 
-#: src/imap.c:4120
+#: src/imap.c:4126
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires STARTTLS, but Claws Mail has been "
@@ -6017,29 +6010,29 @@ msgstr ""
 "La connexió a %s ha fallat: el servidor requereix STARTTLS, però el Claws "
 "Mail s'ha compilat sense suport per a STARTTLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4128
+#: src/imap.c:4134
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Les entrades al servidor estan inhabilitades.\n"
 
-#: src/imap.c:4351
+#: src/imap.c:4357
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Obtenint el missatge..."
 
-#: src/imap.c:5052
+#: src/imap.c:5058
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "no s'han pogut establir els indicadors suprimits: %d\n"
 
-#: src/imap.c:6087
+#: src/imap.c:6093
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP accounts are disabled.\n"
 "\n"
 "You probably need to install libetpan and recompile Claws Mail."
 msgstr ""
-"Teniu un o més comptes IMAP definits. Ara bé, aquesta versió del Claws Mail "
-"s'ha compilat sense suport d'IMAP; per tant, els vostres comptes IMAP estan "
-"inhabilitats.\n"
+"Teniu un o més comptes IMAP establerts. Ara bé, aquesta versió del Claws "
+"Mail s'ha compilat sense suport d'IMAP; per tant, els vostres comptes IMAP "
+"estan inhabilitats.\n"
 "\n"
 "Probablement heu d'instal·lar libetpan i recompilar el Claws Mail."
 
@@ -6237,39 +6230,39 @@ msgstr "_Subscriviu-vos-hi"
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "Dona't de bai_xa"
 
-#: src/import.c:113 src/import.c:207
+#: src/import.c:113 src/import.c:208
 msgid "Import mbox file"
-msgstr "Importa el fitxer de bústia"
+msgstr "Importa un fitxer de bústia"
 
-#: src/import.c:131
+#: src/import.c:132
 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
-msgstr "Trobeu el fitxer mbox i especifiqueu la carpeta de destinació."
+msgstr "Trobeu el fitxer de bústia i especifiqueu la carpeta de destinació."
 
-#: src/import.c:148
+#: src/import.c:149
 msgid "Destination folder:"
 msgstr "Carpeta de destinació:"
 
-#: src/import.c:202
+#: src/import.c:203
 msgid "Source mbox filename can't be left empty."
-msgstr "El nom de fitxer de la bústia no es pot deixar en blanc."
+msgstr "El nom de fitxer de bústia no es pot deixar en blanc."
 
-#: src/import.c:207
+#: src/import.c:208
 msgid ""
 "Destination folder is not set.\n"
 "Import mbox file to the Inbox folder?"
 msgstr ""
-"La carpeta de destinació no està definida.\n"
-"Voleu importar el fitxer mbox a la carpeta d'entrada?"
+"La carpeta de destinació no està establerta.\n"
+"Voleu importar el fitxer de bústia a la carpeta d'entrada?"
 
-#: src/import.c:229
+#: src/import.c:230
 msgid "Can't find the destination folder."
 msgstr "No es pot trobar la carpeta de destinació."
 
-#: src/import.c:254
+#: src/import.c:263
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Seleccioneu el fitxer a importar"
 
-#: src/import.c:272
+#: src/import.c:281
 msgid "Select folder to import to"
 msgstr "Seleccioneu una carpeta per a la importació"
 
@@ -6327,7 +6320,7 @@ msgstr "Seleccioneu el fitxer LDIF a importar."
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#: src/importldif.c:710 src/summaryview.c:464
+#: src/importldif.c:710 src/summaryview.c:466
 msgid "S"
 msgstr "E"
 
@@ -6394,7 +6387,7 @@ msgstr "Registres importats:"
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Importa el fitxer LDIF a la llibreta d'adreces"
 
-#: src/importldif.c:939
+#: src/importldif.c:940
 msgid "Proceed"
 msgstr "Fes-ho"
 
@@ -6410,7 +6403,7 @@ msgstr "Seleccioneu el fitxer MUTT"
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
 msgstr "Importa el fitxer MUTT a la llibreta d'adreces"
 
-#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
+#: src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
 msgid "Please select a file to import."
 msgstr "Seleccioneu el fitxer a importar."
 
@@ -6443,125 +6436,125 @@ msgstr "Obtenint missatges nous"
 msgid "Standby"
 msgstr "En espera"
 
-#: src/inc.c:675 src/inc.c:729
+#: src/inc.c:678 src/inc.c:732
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Cancel·lat"
 
-#: src/inc.c:686
+#: src/inc.c:689
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Recuperant"
 
-#: src/inc.c:695
+#: src/inc.c:698
 #, c-format
 msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
 msgstr[0] "Fet (%d missatge (%s) rebut)"
 msgstr[1] "Fet (%d missatges (%s) rebuts)"
 
-#: src/inc.c:701
+#: src/inc.c:704
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Fet (no hi ha missatges nous)"
 
-#: src/inc.c:706
+#: src/inc.c:709
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Connexió fallida"
 
-#: src/inc.c:709 src/plugins/managesieve/managesieve.c:888
+#: src/inc.c:712 src/plugins/managesieve/managesieve.c:888
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Auth fallida"
 
-#: src/inc.c:716 src/prefs_matcher.c:407 src/prefs_summaries.c:624
-#: src/prefs_summary_column.c:87 src/summaryview.c:2914 src/summaryview.c:6589
+#: src/inc.c:719 src/prefs_matcher.c:407 src/prefs_summaries.c:645
+#: src/prefs_summary_column.c:87 src/summaryview.c:2894 src/summaryview.c:6569
 msgid "Locked"
 msgstr "Bloquejat"
 
-#: src/inc.c:726 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:394
+#: src/inc.c:729 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:394
 msgid "Timeout"
 msgstr "Temps d'espera esgotat"
 
-#: src/inc.c:812
+#: src/inc.c:815
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message)"
 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
 msgstr[0] "Acabat (%d missatge nou)"
 msgstr[1] "Acabat (%d missatges nous)"
 
-#: src/inc.c:816
+#: src/inc.c:819
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Acabat (no hi ha missatges nous)"
 
-#: src/inc.c:857
+#: src/inc.c:860
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: recuperant missatges nous"
 
-#: src/inc.c:886
+#: src/inc.c:889
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to POP3 server: %s:%d..."
 msgstr "Compte \"%s\": connectant al servidor POP3: %s:%d..."
 
-#: src/inc.c:920
+#: src/inc.c:923
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor POP3: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:924
+#: src/inc.c:927
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor POP3: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:1004 src/plugins/managesieve/managesieve.c:424
+#: src/inc.c:1007 src/plugins/managesieve/managesieve.c:424
 #: src/send_message.c:515
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autenticant..."
 
-#: src/inc.c:1006
+#: src/inc.c:1009
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s)..."
 msgstr "Obtenint missatges de %s (%s)..."
 
-#: src/inc.c:1012
+#: src/inc.c:1015
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Obtenint el nombre de missatges nous (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:1016
+#: src/inc.c:1019
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Obtenint el nombre de missatges nous (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:1020
+#: src/inc.c:1023
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Obtenint el nombre de missatges nous (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:1024
+#: src/inc.c:1027
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Obtenint la mida dels missatges (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:1031 src/send_message.c:533
+#: src/inc.c:1034 src/send_message.c:533
 msgid "Quitting"
 msgstr "Sortint"
 
-#: src/inc.c:1056
+#: src/inc.c:1059
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Recuperant el missatge (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:1069
+#: src/inc.c:1072
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
 msgstr[0] "Recuperant (%d missatge (%s) rebut)"
 msgstr[1] "Recuperant (%d missatge(s) (%s) rebut(s))"
 
-#: src/inc.c:1228
+#: src/inc.c:1227
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
 msgstr "La connexió amb %s:%d ha fallat."
 
-#: src/inc.c:1233
+#: src/inc.c:1232
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "S'ha produït un error mentre es processava el correu."
 
-#: src/inc.c:1239
+#: src/inc.c:1238
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
@@ -6570,37 +6563,37 @@ msgstr ""
 "S'ha produït un error mentre es processava el correu:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1245
+#: src/inc.c:1244
 msgid "No disk space left."
 msgstr "No hi ha espai lliure al disc."
 
-#: src/inc.c:1250
+#: src/inc.c:1249
 msgid "Can't write file."
 msgstr "No es pot escriure el fitxer."
 
-#: src/inc.c:1255
+#: src/inc.c:1254
 msgid "Socket error."
 msgstr "Error de sòcol"
 
-#: src/inc.c:1258
+#: src/inc.c:1257
 #, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr "Error de sòcol connectant amb %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1263 src/send_message.c:444 src/send_message.c:707
+#: src/inc.c:1262 src/send_message.c:444 src/send_message.c:707
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "Connexió tancada per la màquina remota."
 
-#: src/inc.c:1266
+#: src/inc.c:1265
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
 msgstr "Connexió amb %s:%d tancada per la màquina remota."
 
-#: src/inc.c:1271
+#: src/inc.c:1270
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "La bústia està bloquejada."
 
-#: src/inc.c:1275
+#: src/inc.c:1274
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
@@ -6609,11 +6602,11 @@ msgstr ""
 "La bústia està bloquejada:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1281 src/send_message.c:692
+#: src/inc.c:1280 src/send_message.c:692
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Autenticació fallida."
 
-#: src/inc.c:1287 src/send_message.c:695
+#: src/inc.c:1286 src/send_message.c:695
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -6622,7 +6615,7 @@ msgstr ""
 "L'autenticació ha fallat:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1292 src/send_message.c:711
+#: src/inc.c:1291 src/send_message.c:711
 msgid ""
 "Session timed out. You may be able to recover by increasing the timeout "
 "value in Preferences/Other/Miscellaneous."
@@ -6630,46 +6623,46 @@ msgstr ""
 "Sessió caducada. Podeu recuperar-la incrementant el temps d'espera de la "
 "sessió a Preferències/Altres/Miscel·lània."
 
-#: src/inc.c:1297
+#: src/inc.c:1296
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
 msgstr "La connexió amb %s:%d ha excedit el límit de temps."
 
-#: src/inc.c:1335
+#: src/inc.c:1334
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Incorporació cancel·lada\n"
 
-#: src/inc.c:1627 src/plugins/notification/notification_prefs.c:1072
+#: src/inc.c:1626 src/plugins/notification/notification_prefs.c:1072
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1367
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1673
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:407 src/prefs_account.c:1789
-#: src/prefs_other.c:577 src/prefs_receive.c:203 src/prefs_summaries.c:530
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:407 src/prefs_account.c:1766
+#: src/prefs_other.c:578 src/prefs_receive.c:203 src/prefs_summaries.c:551
 msgid "seconds"
 msgstr "segons"
 
-#: src/inc.c:1637 src/inc.c:1647
+#: src/inc.c:1636 src/inc.c:1646
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "minut"
 msgstr[1] "minuts"
 
-#: src/inc.c:1640
+#: src/inc.c:1639
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "hora"
 msgstr[1] "hores"
 
-#: src/inc.c:1652
+#: src/inc.c:1651
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d %s?"
 msgstr "%s%sTreballeu fora de línia. Ho voleu substituir per %d %s?"
 
-#: src/inc.c:1658
+#: src/inc.c:1657
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override?"
 msgstr "%s%sEsteu treballant sense connexió. Ho anul·lo?"
 
-#: src/inc.c:1665
+#: src/inc.c:1664
 msgid "On_ly once"
 msgstr "Només _una vegada"
 
@@ -6816,36 +6809,36 @@ msgstr ""
 "desactualitzat. Si us plau, reinstal·leu el connector i intenteu-ho una "
 "altra vegada."
 
-#: src/main.c:1798
+#: src/main.c:1799
 msgid "Missing filename\n"
 msgstr "Falta el nom del fitxer\n"
 
-#: src/main.c:1805
+#: src/main.c:1806
 msgid "Cannot open filename for reading\n"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per llegir-lo\n"
 
-#: src/main.c:1816
+#: src/main.c:1817
 msgid "Malformed header\n"
 msgstr "Capçalera mal formada\n"
 
-#: src/main.c:1823
+#: src/main.c:1824
 msgid "Duplicated 'To:' header\n"
 msgstr "Capçalera \"Per a:\" duplicada\n"
 
-#: src/main.c:1834
+#: src/main.c:1835
 msgid "Missing required 'To:' header\n"
 msgstr "No s'ha trobat la capçalera requerida \"Per a\":\n"
 
-#: src/main.c:1979
+#: src/main.c:1980
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Ús: %s [OPCIÓ]...\n"
 
-#: src/main.c:1981
+#: src/main.c:1982
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adreça]  obre la finestra d'escriptura"
 
-#: src/main.c:1982
+#: src/main.c:1983
 msgid ""
 "  --compose-from-file file\n"
 "                         open composition window with data from given file;\n"
@@ -6865,12 +6858,12 @@ msgstr ""
 "                          línia buida, llavors el cos del correu fins al "
 "final del fitxer."
 
-#: src/main.c:1987
-msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
+#: src/main.c:1988
+msgid "  --subscribe uri        subscribe to the given URI if possible"
 msgstr ""
-"  --subscribe [uri]      us subscriu a l'URI proporcionat si és possible"
+"  --subscribe uri         us subscriu a l'URI proporcionat si és possible"
 
-#: src/main.c:1988
+#: src/main.c:1989
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6880,7 +6873,7 @@ msgstr ""
 "                         obre la finestra d'escriptura amb els fitxers\n"
 "                         especificats com a adjunts"
 
-#: src/main.c:1991
+#: src/main.c:1992
 msgid ""
 "  --insert file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6890,23 +6883,23 @@ msgstr ""
 "                         obre la finestra d'escriptura amb els fitxers\n"
 "                         especificats inserits"
 
-#: src/main.c:1994
+#: src/main.c:1995
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              rep els missatges nous"
 
-#: src/main.c:1995
+#: src/main.c:1996
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          rep missatges nous per a tots els comptes"
 
-#: src/main.c:1996
+#: src/main.c:1997
 msgid "  --cancel-receiving     cancel receiving of messages"
 msgstr "  --cancel-receiving     cancel·la la recepció de missatges"
 
-#: src/main.c:1997
+#: src/main.c:1998
 msgid "  --cancel-sending       cancel sending of messages"
 msgstr "  --cancel-sending       cancel·la l'enviament dels missatges"
 
-#: src/main.c:1998
+#: src/main.c:1999
 msgid ""
 "  --search folder type request [recursive]\n"
 "                         searches mail\n"
@@ -6924,15 +6917,15 @@ msgstr ""
 "                        petició: cadena de cerca\n"
 "                        recursiva: fals si arg. comença amb 0, n, N, f o F"
 
-#: src/main.c:2005
+#: src/main.c:2006
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 envia tots els missatges de la cua"
 
-#: src/main.c:2006
+#: src/main.c:2007
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [carpeta]...  mostra el nombre total de missatges"
 
-#: src/main.c:2007
+#: src/main.c:2008
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -6940,15 +6933,15 @@ msgstr ""
 "  --status-full [carpeta]...\n"
 "                         mostra l'estat de cada carpeta"
 
-#: src/main.c:2009
+#: src/main.c:2010
 msgid "  --statistics           show session statistics"
 msgstr "  --statistics           mostra estadístiques de la sessió"
 
-#: src/main.c:2010
+#: src/main.c:2011
 msgid "  --reset-statistics     reset session statistics"
 msgstr "  --reset-statistics     estadístiques del reinici de la sessió"
 
-#: src/main.c:2011
+#: src/main.c:2012
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
@@ -6957,35 +6950,35 @@ msgstr ""
 "                         carpeta és un identificador estil \"carpeta/"
 "subcarpeta\""
 
-#: src/main.c:2013
+#: src/main.c:2014
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               canvia a mode de treball amb connexió"
 
-#: src/main.c:2014
+#: src/main.c:2015
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline               canvia a mode de treball sense connexió"
 
-#: src/main.c:2015
+#: src/main.c:2016
 msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
 msgstr "  --exit --quit -q       surt del Claws Mail"
 
-#: src/main.c:2016
+#: src/main.c:2017
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                mode de depuració"
 
-#: src/main.c:2017
+#: src/main.c:2018
 msgid "  --toggle-debug         toggle debug mode"
 msgstr "  --toggle-debug         commuta el mode de depuració"
 
-#: src/main.c:2018
+#: src/main.c:2019
 msgid "  --help -h              display this help and exit"
 msgstr "  --help -h              presenta aquesta ajuda i surt"
 
-#: src/main.c:2019
+#: src/main.c:2020
 msgid "  --version -v           output version information and exit"
 msgstr "  --version -v           mostra la informació de la versió i surt"
 
-#: src/main.c:2020
+#: src/main.c:2021
 msgid ""
 "  --version-full -V      output version and built-in features information "
 "and exit"
@@ -6993,19 +6986,19 @@ msgstr ""
 "  --version-full -V      mostra la informació de la versió, les "
 "característiques i surt"
 
-#: src/main.c:2021
+#: src/main.c:2022
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           mostra el directori de la configuració"
 
-#: src/main.c:2022
+#: src/main.c:2023
 msgid ""
-"  --alternate-config-dir [dir]\n"
+"  --alternate-config-dir directory\n"
 "                         use specified configuration directory"
 msgstr ""
-"  --alternate-config-dir [dir]\n"
+"  --alternate-config-dir directori\n"
 "                         usa el directori de configuració especificat"
 
-#: src/main.c:2024
+#: src/main.c:2025
 msgid ""
 "  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
 "                         set geometry for main window"
@@ -7013,32 +7006,32 @@ msgstr ""
 "  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
 "                         estableix la geometria de la finestra principal"
 
-#: src/main.c:2077
+#: src/main.c:2078
 msgid "Unknown option. Try -h or --help for usage.\n"
 msgstr "Opció desconeguda. Proveu -h o --help per a l'ajuda.\n"
 
-#: src/main.c:2095
+#: src/main.c:2096
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Processant (%s)..."
 
-#: src/main.c:2098
+#: src/main.c:2099
 msgid "top level folder"
 msgstr "carpeta superior"
 
-#: src/main.c:2180
+#: src/main.c:2181
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Missatges a la cua"
 
-#: src/main.c:2181
+#: src/main.c:2182
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Hi ha missatges sense enviar a la cua. Voleu sortir ara?"
 
-#: src/main.c:2939
+#: src/main.c:2940
 msgid "NetworkManager: network is online.\n"
 msgstr "NetworkManager: la xarxa està connectada.\n"
 
-#: src/main.c:2945
+#: src/main.c:2946
 msgid "NetworkManager: network is offline.\n"
 msgstr "NetworkManager: la xarxa està desconnectada.\n"
 
@@ -7046,7 +7039,7 @@ msgstr "NetworkManager: la xarxa està desconnectada.\n"
 msgid "_File"
 msgstr "_Fitxer"
 
-#: src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:213 src/summaryview.c:445
+#: src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:213 src/summaryview.c:447
 msgid "_View"
 msgstr "M_ostra"
 
@@ -7068,15 +7061,15 @@ msgstr "Canvia l'ordre de les bústies de correu..."
 
 #: src/mainwindow.c:538
 msgid "_Import mbox file..."
-msgstr "_Importa un fitxer mbox..."
+msgstr "_Importa un fitxer de bústia..."
 
 #: src/mainwindow.c:539
 msgid "_Export to mbox file..."
-msgstr "_Exporta a un fitxer mbox..."
+msgstr "_Exporta a un fitxer de bústia..."
 
 #: src/mainwindow.c:540
 msgid "_Export selected to mbox file..."
-msgstr "_Exporta la selecció a un fitxer mbox..."
+msgstr "_Exporta la selecció a un fitxer de bústia..."
 
 #: src/mainwindow.c:542
 msgid "Empty all _Trash folders"
@@ -7222,11 +7215,11 @@ msgstr "Directori sense llegir següent"
 msgid "F_older..."
 msgstr "Car_peta..."
 
-#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:258 src/mimeview.c:229
+#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:258 src/mimeview.c:230
 msgid "Next part"
 msgstr "Secció següent"
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:259 src/mimeview.c:230
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:259 src/mimeview.c:231
 msgid "Previous part"
 msgstr "Secció anterior"
 
@@ -7242,11 +7235,11 @@ msgstr "Línia anterior"
 msgid "Next line"
 msgstr "Línia següent"
 
-#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:263 src/printing.c:475
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:263 src/printing.c:476
 msgid "Previous page"
 msgstr "Pàgina anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:264 src/printing.c:481
+#: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:264 src/printing.c:482
 msgid "Next page"
 msgstr "Pàgina següent"
 
@@ -7315,15 +7308,15 @@ msgid "Compose a news message"
 msgstr "Escriu un missatge de notícies"
 
 #: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:303
-#: src/plugins/notification/notification_banner.c:95 src/summaryview.c:429
+#: src/plugins/notification/notification_banner.c:95 src/summaryview.c:431
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Respon"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:304 src/summaryview.c:430
+#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:304 src/summaryview.c:432
 msgid "Repl_y to"
 msgstr "Respon _a"
 
-#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:307 src/summaryview.c:433
+#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:307 src/summaryview.c:435
 msgid "Mailing _list"
 msgstr "L_lista de correu"
 
@@ -7331,17 +7324,17 @@ msgstr "L_lista de correu"
 msgid "Follow-up and reply to"
 msgstr "Reenvia i respon"
 
-#: src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:310 src/summaryview.c:435
+#: src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:310 src/summaryview.c:437
 #: src/toolbar.c:2449
 msgid "_Forward"
 msgstr "Reen_via"
 
-#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:311 src/summaryview.c:436
+#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:311 src/summaryview.c:438
 #: src/toolbar.c:2450
 msgid "For_ward as attachment"
 msgstr "Reen_via com a adjunt"
 
-#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:312 src/summaryview.c:437
+#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:312 src/summaryview.c:439
 #: src/toolbar.c:2451
 msgid "Redirec_t"
 msgstr "Redirigei_x"
@@ -7398,7 +7391,7 @@ msgstr "S_uprimeix el fil"
 msgid "Cancel a news message"
 msgstr "Cancel·la una notícia"
 
-#: src/mainwindow.c:708 src/mainwindow.c:709 src/summaryview.c:438
+#: src/mainwindow.c:708 src/mainwindow.c:709 src/summaryview.c:440
 msgid "_Mark"
 msgstr "_Marca"
 
@@ -7416,12 +7409,12 @@ msgid "Mark as unr_ead"
 msgstr "Marca com a no ll_egit"
 
 #: src/mainwindow.c:716
-msgid "Mark all read"
-msgstr "Marca -ho tot com a _llegit"
+msgid "Mark all read in folder"
+msgstr "Marca-ho tot com a llegit a la carpeta"
 
 #: src/mainwindow.c:717
-msgid "Mark all unread"
-msgstr "Marca tots els no llegits"
+msgid "Mark all unread in folder"
+msgstr "Marca-ho tot com a no llegit a la carpeta"
 
 #: src/mainwindow.c:719 src/prefs_filtering_action.c:193 src/toolbar.c:242
 #: src/toolbar.c:503
@@ -7457,11 +7450,11 @@ msgstr "Bloqueja"
 msgid "Unlock"
 msgstr "Desbloqueja"
 
-#: src/mainwindow.c:732 src/summaryview.c:439
+#: src/mainwindow.c:732 src/summaryview.c:441
 msgid "Color la_bel"
 msgstr "Eti_queta de color"
 
-#: src/mainwindow.c:733 src/summaryview.c:440
+#: src/mainwindow.c:733 src/summaryview.c:442
 msgid "Ta_gs"
 msgstr "Eti_quetes"
 
@@ -7469,7 +7462,7 @@ msgstr "Eti_quetes"
 msgid "Re-_edit"
 msgstr "Re_edita"
 
-#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:313 src/mimeview.c:1047
+#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:313 src/mimeview.c:1048
 msgid "Check signature"
 msgstr "Comprova'n la signatura"
 
@@ -7513,19 +7506,19 @@ msgstr "_Automàticament"
 #: src/mainwindow.c:757 src/mainwindow.c:763 src/mainwindow.c:870
 #: src/messageview.c:322 src/messageview.c:328
 msgid "By _From"
-msgstr "Pel _des de"
+msgstr "Per _des de"
 
 #: src/mainwindow.c:758 src/mainwindow.c:764 src/mainwindow.c:871
 #: src/messageview.c:323 src/messageview.c:329
 msgid "By _To"
-msgstr "Pel _per a"
+msgstr "Per _per a"
 
 #: src/mainwindow.c:759 src/mainwindow.c:765 src/messageview.c:324
 #: src/messageview.c:330
 msgid "By _Subject"
 msgstr "Per a_ssumpte"
 
-#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:326 src/summaryview.c:443
+#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:326 src/summaryview.c:445
 msgid "Create processing rule"
 msgstr "Crea una regla de processament"
 
@@ -7669,7 +7662,7 @@ msgstr "Capçaleres de columna"
 msgid "Th_read view"
 msgstr "Vista pe_r fil"
 
-#: src/mainwindow.c:837 src/prefs_summaries.c:646
+#: src/mainwindow.c:837 src/prefs_summaries.c:667
 msgid "Hide read threads"
 msgstr "Amaga els fils llegits"
 
@@ -7677,7 +7670,7 @@ msgstr "Amaga els fils llegits"
 msgid "_Hide read messages"
 msgstr "Ama_ga els missatges llegits"
 
-#: src/mainwindow.c:839 src/prefs_summaries.c:652
+#: src/mainwindow.c:839 src/prefs_summaries.c:673
 msgid "Hide deleted messages"
 msgstr "Amaga els missatges suprimits"
 
@@ -7790,11 +7783,11 @@ msgstr "Per bloquejat"
 msgid "D_on't sort"
 msgstr "N_o classifiquis"
 
-#: src/mainwindow.c:884 src/prefs_summaries.c:633
+#: src/mainwindow.c:884 src/prefs_summaries.c:654
 msgid "Ascending"
 msgstr "Ascendent"
 
-#: src/mainwindow.c:885 src/prefs_summaries.c:634
+#: src/mainwindow.c:885 src/prefs_summaries.c:655
 msgid "Descending"
 msgstr "Descendent"
 
@@ -7802,7 +7795,7 @@ msgstr "Descendent"
 msgid "_Auto detect"
 msgstr "Detecta _automàticament"
 
-#: src/mainwindow.c:1305 src/summaryview.c:6515
+#: src/mainwindow.c:1305 src/summaryview.c:6495
 msgid "Apply tags..."
 msgstr "Aplica les etiquetes..."
 
@@ -7899,54 +7892,54 @@ msgstr ""
 "Pot ser que ja existeixin els fitxers o que no tingueu els permisos per "
 "escriure-hi."
 
-#: src/mainwindow.c:3430
+#: src/mainwindow.c:3415
 msgid "No posting allowed"
 msgstr "Cap correu permès"
 
-#: src/mainwindow.c:4012
+#: src/mainwindow.c:3997
 msgid "Mbox import has failed."
-msgstr "La importació d'mbox ha fallat."
+msgstr "La importació de bústia ha fallat."
 
-#: src/mainwindow.c:4021 src/mainwindow.c:4030
+#: src/mainwindow.c:4006 src/mainwindow.c:4015
 msgid "Export to mbox has failed."
-msgstr "L'exportació a mbox ha fallat."
+msgstr "L'exportació a bústia ha fallat."
 
-#: src/mainwindow.c:4071 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
+#: src/mainwindow.c:4056 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
 msgid "Exit"
 msgstr "Surt"
 
-#: src/mainwindow.c:4071 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
+#: src/mainwindow.c:4056 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Voleu sortir del Claws Mail?"
 
-#: src/mainwindow.c:4272
+#: src/mainwindow.c:4257
 msgid "Folder synchronisation"
 msgstr "Sincronització de carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:4273
+#: src/mainwindow.c:4258
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
 msgstr "Voleu sincronitzar les carpetes ara?"
 
-#: src/mainwindow.c:4274
+#: src/mainwindow.c:4259
 msgid "_Synchronise"
 msgstr "_Sincronitza"
 
-#: src/mainwindow.c:4747
+#: src/mainwindow.c:4737
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Suprimint missatges duplicats..."
 
-#: src/mainwindow.c:4757
+#: src/mainwindow.c:4747
 msgid "No duplicate message found in selected folder.\n"
 msgstr "No s'ha trobat cap missatge duplicat a la carpeta seleccionada.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4763
+#: src/mainwindow.c:4753
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in selected folder.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in selected folder.\n"
 msgstr[0] "S'ha suprimit %d missatge duplicat a la carpeta seleccionada.\n"
 msgstr[1] "S'han suprimit %d missatges duplicats a la carpeta seleccionada.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4767
+#: src/mainwindow.c:4757
 #, c-format
 msgid "Marked %d duplicate message for deletion in selected folder.\n"
 msgid_plural "Marked %d duplicate messages for deletion in selected folder.\n"
@@ -7955,62 +7948,62 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 "S'han marcat %d missatges duplicats per suprimir a la carpeta seleccionada.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4805
+#: src/mainwindow.c:4795
 msgid "Deleting duplicated messages in all folders..."
 msgstr "Suprimint missatges duplicats a totes les carpetes..."
 
-#: src/mainwindow.c:4811
+#: src/mainwindow.c:4801
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
 msgstr[0] "S'ha suprimit %d missatge duplicat a %d carpetes.\n"
 msgstr[1] "S'han suprimit %d missatges duplicats a %d carpetes.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4816
+#: src/mainwindow.c:4806
 #, c-format
 msgid "No duplicate message found in %d folders.\n"
 msgstr "No s'ha trobat cap missatge duplicat a %d carpetes.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4978 src/messageview.c:2622
+#: src/mainwindow.c:4968 src/messageview.c:2634
 msgid "Select folder to go to"
 msgstr "Seleccioneu una carpeta per anar-hi"
 
-#: src/mainwindow.c:5079 src/summaryview.c:5958
+#: src/mainwindow.c:5069 src/summaryview.c:5938
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Regles de processament per aplicar abans de les regles de les carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:5087
+#: src/mainwindow.c:5077
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr ""
 "Regles de processament per aplicar després de les regles de les carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:5095 src/summaryview.c:5969
+#: src/mainwindow.c:5085 src/summaryview.c:5949
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Configuració del filtratge"
 
-#: src/mainwindow.c:5210
+#: src/mainwindow.c:5200
 msgid "Can not register as default client: impossible to get executable path."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut establir com a client per defecte: impossible obtenir el camí "
 "de l'executable."
 
-#: src/mainwindow.c:5269
+#: src/mainwindow.c:5259
 msgid "Claws Mail has been registered as default client."
 msgstr "El Claws Mail s'ha registrat com a client per defecte."
 
-#: src/mainwindow.c:5271
+#: src/mainwindow.c:5261
 msgid ""
 "Can not register as default client: impossible to write to the registry."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut registrar com a client per defecte: impossible escriure al "
 "registre."
 
-#: src/mainwindow.c:5285 src/setup.c:91
+#: src/mainwindow.c:5275 src/setup.c:91
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
 msgstr "Explorant la carpeta %s%c%s..."
 
-#: src/mainwindow.c:5429
+#: src/mainwindow.c:5419
 #, c-format
 msgid "Forgotten %d password in %d accounts.\n"
 msgid_plural "Forgotten %d passwords in %d accounts.\n"
@@ -8040,7 +8033,7 @@ msgid "tag"
 msgstr "etiqueta"
 
 #: src/matcher.c:538 src/matcher.c:543 src/matcher.c:562 src/matcher.c:567
-#: src/message_search.c:214 src/prefs_matcher.c:748 src/summary_search.c:454
+#: src/message_search.c:215 src/prefs_matcher.c:752 src/summary_search.c:455
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Distigeix maj. i min."
 
@@ -8066,72 +8059,81 @@ msgstr "el missatge no concorda\n"
 msgid "(none)"
 msgstr "(cap)"
 
-#: src/mbox.c:97
+#: src/mbox.c:98
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not stat mbox file:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut saber l'estat del fitxer de bústia:\n"
+"%s\n"
+
+#: src/mbox.c:104
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not open mbox file:\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut obrir el fitxer mbox:\n"
+"No s'ha pogut obrir el fitxer de bústia:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:134
+#: src/mbox.c:142
 #, c-format
-msgid "Importing from mbox... (%d mail imported)"
-msgid_plural "Importing from mbox... (%d mails imported)"
-msgstr[0] "Important des de mbox... (%d missatge importat)"
-msgstr[1] "Important des de mbox... (%d missatges importats)"
+msgid "Importing from mbox... (%ld MB imported)"
+msgid_plural "Importing from mbox... (%ld MB imported)"
+msgstr[0] "Important de la bústia... (%ld MB importat)"
+msgstr[1] "Important de la bústia... (%ld MB importats)"
 
-#: src/mbox.c:539
+#: src/mbox.c:550
 msgid "Overwrite mbox file"
-msgstr "Sobreescriu el fitxer mbox"
+msgstr "Sobreescriu el fitxer de bústia"
 
-#: src/mbox.c:540
+#: src/mbox.c:551
 msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Aquest fitxer ja existeix. Voleu sobreescriure'l?"
 
-#: src/mbox.c:541 src/mimeview.c:1888 src/prefs_themes.c:596
+#: src/mbox.c:552 src/mimeview.c:1897 src/prefs_themes.c:596
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Sobreescriu"
 
-#: src/mbox.c:550
+#: src/mbox.c:561
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create mbox file:\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut crear el fitxer mbox:\n"
+"No s'ha pogut crear el fitxer de bústia:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:554
+#: src/mbox.c:565
 msgid "Exporting to mbox..."
-msgstr "Exportant a fitxer mbox..."
+msgstr "Exportant a fitxer de bústia..."
 
 #: src/message_search.c:173
 msgid "Find in current message"
 msgstr "Cerca al missatge actual"
 
-#: src/message_search.c:191
+#: src/message_search.c:192
 msgid "Find text:"
 msgstr "Cerca text:"
 
-#: src/message_search.c:317 src/summary_search.c:778
+#: src/message_search.c:318 src/summary_search.c:779
 msgid "Search failed"
 msgstr "Cerca errònia"
 
-#: src/message_search.c:318 src/summary_search.c:779
+#: src/message_search.c:319 src/summary_search.c:780
 msgid "Search string not found."
 msgstr "Cadena de cerca no trobada."
 
-#: src/message_search.c:327
+#: src/message_search.c:328
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
 msgstr "S'ha arribat a l'inici del missatge. Voleu continuar  des del final?"
 
-#: src/message_search.c:330
+#: src/message_search.c:331
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "S'ha arribat al final del missatge. Voleu continuar des de l'inici?"
 
-#: src/message_search.c:333 src/summary_search.c:790
+#: src/message_search.c:334 src/summary_search.c:791
 msgid "Search finished"
 msgstr "Cerca acabada"
 
@@ -8297,11 +8299,11 @@ msgstr ""
 "Si us plau, trieu el compte que voleu usar per fer l'enviament de la "
 "notificació de recepció:"
 
-#: src/messageview.c:2171
+#: src/messageview.c:2171 src/messageview.c:2190
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr "No es pot imprimir: el missatge no conté text."
 
-#: src/messageview.c:2932
+#: src/messageview.c:2944
 msgid ""
 "\n"
 "  There are no messages in this folder"
@@ -8309,7 +8311,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  No hi ha missatges en aquesta carpeta"
 
-#: src/messageview.c:2940
+#: src/messageview.c:2952
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted"
@@ -8317,7 +8319,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  El missatge s'ha suprimit."
 
-#: src/messageview.c:2941
+#: src/messageview.c:2953
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted or moved to another folder"
@@ -8325,8 +8327,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  El missatge s'ha suprimit o desplaçat a una altra carpeta."
 
-#: src/messageview.c:2974 src/messageview.c:2980 src/summaryview.c:4440
-#: src/summaryview.c:7320
+#: src/messageview.c:2986 src/messageview.c:2992 src/summaryview.c:4420
+#: src/summaryview.c:7298
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "S'ha produït un error mentre s'aprenia.\n"
 
@@ -8366,64 +8368,64 @@ msgstr ""
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Suprimeix la bústia"
 
-#: src/mimeview.c:220
+#: src/mimeview.c:221
 msgid "_Open"
 msgstr "_Obre"
 
-#: src/mimeview.c:222
+#: src/mimeview.c:223
 msgid "Open _with..."
 msgstr "Obre _amb..."
 
-#: src/mimeview.c:224 src/prefs_filtering_action.c:172
+#: src/mimeview.c:225 src/prefs_filtering_action.c:172
 msgid "Copy"
 msgstr "Copia"
 
-#: src/mimeview.c:225
+#: src/mimeview.c:226
 msgid "Send to..."
 msgstr "Envia a..."
 
-#: src/mimeview.c:226
+#: src/mimeview.c:227
 msgid "_Display as text"
 msgstr "_Mostra-ho com a text"
 
-#: src/mimeview.c:227
+#: src/mimeview.c:228
 msgid "_Save as..."
 msgstr "De_sa com a..."
 
-#: src/mimeview.c:228
+#: src/mimeview.c:229
 msgid "Save _all..."
 msgstr "Des_a-ho tot..."
 
-#: src/mimeview.c:301
+#: src/mimeview.c:302
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Tipus MIME"
 
-#: src/mimeview.c:1052 src/mimeview.c:1057 src/mimeview.c:1062
-#: src/mimeview.c:1067
+#: src/mimeview.c:1053 src/mimeview.c:1058 src/mimeview.c:1063
+#: src/mimeview.c:1068
 msgid "View full information"
 msgstr "Mostra la informació completa"
 
-#: src/mimeview.c:1073
+#: src/mimeview.c:1074
 msgid "Check again"
 msgstr "Comprova-ho un altre cop"
 
-#: src/mimeview.c:1085
+#: src/mimeview.c:1086
 #, c-format
 msgid "%s Click the icon to check it."
 msgstr "%s Cliqueu a la icona per comprovar-ho."
 
-#: src/mimeview.c:1087
+#: src/mimeview.c:1088
 #, c-format
 msgid "%s Click the icon or hit '%s' to check it."
 msgstr "%s Cliqueu a la icona o premeu \"%s\" per comprovar-ho."
 
-#: src/mimeview.c:1097
+#: src/mimeview.c:1098
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon to try again."
 msgstr ""
 "S'ha esgotat el temps comprovant la signatura. Cliqueu a la icona per "
 "reintentar-ho."
 
-#: src/mimeview.c:1099
+#: src/mimeview.c:1100
 #, c-format
 msgid ""
 "Timeout checking the signature. Click the icon or hit '%s' to try again."
@@ -8431,26 +8433,26 @@ msgstr ""
 "S'ha esgotat el temps comprovant la signatura. Cliqueu a la icona o premeu "
 "la tecla \"%s\" per reintentar-ho."
 
-#: src/mimeview.c:1344
+#: src/mimeview.c:1345
 msgid "Checking signature..."
 msgstr "Comprovant signatura..."
 
-#: src/mimeview.c:1385
+#: src/mimeview.c:1386
 msgid "Go back to email"
 msgstr "Torna al correu"
 
-#: src/mimeview.c:1806 src/mimeview.c:1898 src/mimeview.c:2140
-#: src/mimeview.c:2176 src/mimeview.c:2288 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:440
+#: src/mimeview.c:1815 src/mimeview.c:1907 src/mimeview.c:2149
+#: src/mimeview.c:2185 src/mimeview.c:2297 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:440
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "No s'ha pogut desar la secció del missatge multisecció: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1885
+#: src/mimeview.c:1894
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Se sobreescriu el fitxer existent \"%s\"?"
 
-#: src/mimeview.c:1909
+#: src/mimeview.c:1918
 #, c-format
 msgid ""
 "An error has occurred while saving message part #%d. Do you want to cancel "
@@ -8459,59 +8461,59 @@ msgstr ""
 "Hi ha hagut un error mentre es desava la part del missatge #%d. Voleu "
 "cancel·lar l'operació o ometre l'error i continuar?"
 
-#: src/mimeview.c:1912
+#: src/mimeview.c:1921
 msgid "Error saving all message parts"
 msgstr "Error desant totes les parts del missatge"
 
-#: src/mimeview.c:1913
+#: src/mimeview.c:1922
 msgid "Skip"
 msgstr "Omet"
 
-#: src/mimeview.c:1913
+#: src/mimeview.c:1922
 msgid "Skip all"
 msgstr "Omet-ho tot"
 
-#: src/mimeview.c:1923
+#: src/mimeview.c:1932
 #, c-format
 msgid "%d file saved successfully."
 msgid_plural "%d files saved successfully."
 msgstr[0] "%d fitxer desat correctament."
 msgstr[1] "%d fitxers desats correctament."
 
-#: src/mimeview.c:1931
+#: src/mimeview.c:1940
 #, c-format
 msgid "%d file saved successfully"
 msgid_plural "%d files saved successfully"
 msgstr[0] "%d fitxer desat correctament."
 msgstr[1] "%d fitxers desats correctament."
 
-#: src/mimeview.c:1936
+#: src/mimeview.c:1945
 #, c-format
 msgid "%s, %d file failed."
 msgid_plural "%s, %d files failed."
 msgstr[0] "%s, %d fitxer fallat."
 msgstr[1] "%s, %d fitxers fallats."
 
-#: src/mimeview.c:1969 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:142
-#: src/prefs_filtering_action.c:1262
+#: src/mimeview.c:1978 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:142
+#: src/prefs_filtering_action.c:1263
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Selecciona una carpeta de destinació"
 
-#: src/mimeview.c:1976 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:148
+#: src/mimeview.c:1985 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:148
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "\"%s\" no és un directori."
 
-#: src/mimeview.c:2093 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:693
-#: src/summaryview.c:5052
+#: src/mimeview.c:2102 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:693
+#: src/summaryview.c:5032
 msgid "Save as"
 msgstr "Desa com a"
 
-#: src/mimeview.c:2223 src/mimeview.c:2230
+#: src/mimeview.c:2232 src/mimeview.c:2239
 msgid "Open with"
 msgstr "Obre amb"
 
-#: src/mimeview.c:2224 src/mimeview.c:2231
+#: src/mimeview.c:2233 src/mimeview.c:2240
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command-line to open file:\n"
@@ -8520,7 +8522,7 @@ msgstr ""
 "Teclegeu l'ordre per obrir el fitxer:\n"
 "(\"%s\" es substituirà pel nom del fitxer)"
 
-#: src/mimeview.c:2326
+#: src/mimeview.c:2335
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not convert attachment name to UTF-16:\n"
@@ -8531,11 +8533,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/mimeview.c:2334
+#: src/mimeview.c:2343
 msgid "Execute untrusted binary?"
 msgstr "Voleu executar un binari que no és de confiança?"
 
-#: src/mimeview.c:2335
+#: src/mimeview.c:2344
 msgid ""
 "This attachment is an executable file. Executing untrusted binaries is "
 "dangerous and could compromise your computer.\n"
@@ -8547,20 +8549,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Voleu executar aquest fitxer?"
 
-#: src/mimeview.c:2339
+#: src/mimeview.c:2348
 msgid "Run binary"
 msgstr "Executa el binari"
 
-#: src/mimeview.c:2642 src/plugins/att_remover/att_remover.c:304
+#: src/mimeview.c:2651 src/plugins/att_remover/att_remover.c:304
 msgid "Type:"
 msgstr "Tipus:"
 
-#: src/mimeview.c:2643 src/plugins/att_remover/att_remover.c:305
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702 src/summaryview.c:2808
+#: src/mimeview.c:2652 src/plugins/att_remover/att_remover.c:305
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702 src/summaryview.c:2788
 msgid "Size:"
 msgstr "Mida:"
 
-#: src/mimeview.c:2657 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1240
+#: src/mimeview.c:2666 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1240
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1595
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1605
 msgid "Description:"
@@ -8646,7 +8648,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "You probably need to install libetpan and recompile Claws Mail."
 msgstr ""
-"Teniu un o més comptes de notícies definits. Ara bé, aquesta versió del "
+"Teniu un o més comptes de notícies establerts. Ara bé, aquesta versió del "
 "Claws Mail s'ha compilat sense suport de notícies; per tant, els vostres "
 "comptes de notícies estan inhabilitats.\n"
 "\n"
@@ -8857,8 +8859,8 @@ msgstr "Camí de la llibreta d'adreces on es desen les adreces"
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:262
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:201
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:463
-#: src/prefs_filtering_action.c:545 src/prefs_filtering_action.c:552
-#: src/prefs_matcher.c:686
+#: src/prefs_filtering_action.c:546 src/prefs_filtering_action.c:553
+#: src/prefs_matcher.c:690
 msgid "Select..."
 msgstr "Selecciona..."
 
@@ -9098,7 +9100,7 @@ msgstr "Sí"
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:853
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:724 src/prefs_folder_item.c:524
 #: src/prefs_folder_item.c:1199 src/prefs_folder_item.c:1231
-#: src/prefs_summaries.c:406
+#: src/prefs_summaries.c:409
 msgid "No"
 msgstr "Cap"
 
@@ -9165,7 +9167,7 @@ msgstr "Nom i ubicació de l'arxiu"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1098
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:225
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:493
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:494
 msgid "_Select"
 msgstr "_Seleccionar"
 
@@ -9334,7 +9336,7 @@ msgstr ""
 "per crear els arxius."
 
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:425
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:770
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:771
 msgid "Rename"
 msgstr "Canvia'n el nom"
 
@@ -9346,21 +9348,21 @@ msgstr "Trieu aquesta opció per suprimir els missatges després d'arxivar-los."
 msgid "Remove attachments"
 msgstr "Suprimeix els adjunts"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:362
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:363
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:325 src/prefs_themes.c:1099
 msgid "Remove"
 msgstr "Suprimeix"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:370 src/prefs_summaries.c:622
-#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2902
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:371 src/prefs_summaries.c:643
+#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2882
 msgid "Attachment"
 msgstr "Adjunt"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:424
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:425
 msgid "Destroy attachments"
 msgstr "Destrueix els adjunts"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:425
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:426
 msgid ""
 "Do you really want to remove all attachments from the selected messages?\n"
 "\n"
@@ -9371,34 +9373,34 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Les dades suprimides no es podran recuperar."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:468
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:469
 msgid "The selected messages don't have any attachments."
 msgstr "Els missatges seleccionats no tenen cap adjunt."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:471
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:472
 #, c-format
 msgid "Attachments removed from %d of the %d selected messages."
 msgstr "Adjunts suprimits de %d dels %d missatges seleccionats."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:474
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:475
 #, c-format
 msgid "Attachments removed from all %d selected messages."
 msgstr "Adjunts suprimits de tots els %d missatges seleccionats."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:503
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:504
 msgid "This message doesn't have any attachments."
 msgstr "Aquest missatge no té cap fitxer adjunt."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:516
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:517
 msgid "Remove attachments..."
 msgstr "Suprimeix els adjunts..."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:528
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:588
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:529
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:589
 msgid "AttRemover"
 msgstr "Supressor d'adjunts"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:593
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:594
 msgid ""
 "This plugin removes attachments from mails.\n"
 "\n"
@@ -9410,7 +9412,7 @@ msgstr ""
 "Advertiment: aquesta operació serà completament no cancel·lable i els "
 "fitxers adjunts suprimits es perdran per sempre."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:617
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:618
 msgid "Attachment handling"
 msgstr "Maneig d'adjunts"
 
@@ -9489,7 +9491,7 @@ msgstr ""
 "No comprovis si hi ha adjunts que faltin quan es reenviïn o es redireccionin "
 "missatges"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:135 src/prefs_msg_colors.c:308
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:135 src/prefs_msg_colors.c:310
 msgid "Signatures"
 msgstr "Signatures"
 
@@ -9528,10 +9530,10 @@ msgstr "Bogofilter"
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:118
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:459
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:508
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:635 src/prefs_matcher.c:682
-#: src/prefs_matcher.c:715 src/prefs_matcher.c:1657 src/prefs_matcher.c:1664
-#: src/prefs_matcher.c:1672 src/prefs_matcher.c:1674 src/prefs_matcher.c:2582
-#: src/prefs_matcher.c:2586
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:635 src/prefs_matcher.c:686
+#: src/prefs_matcher.c:719 src/prefs_matcher.c:1661 src/prefs_matcher.c:1668
+#: src/prefs_matcher.c:1676 src/prefs_matcher.c:1678 src/prefs_matcher.c:2586
+#: src/prefs_matcher.c:2590
 msgid "Any"
 msgstr "Qualsevol"
 
@@ -9647,7 +9649,7 @@ msgstr "Els missatges més grossos d'això no es comprovaran"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:181
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:163
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:386 src/prefs_account.c:1639
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:386 src/prefs_account.c:1616
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
@@ -9777,7 +9779,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "El connector Bsfilter no ha pogut filtrar un missatge. La causa més probable "
 "de l'error és que no hagi après de cap correu.\n"
-"Useu \"/Marca/Marca com a correu brossa\" i \"/Marca/Marca com a bò\" per "
+"Useu \"/Marca/Marca com a correu brossa\" i \"/Marca/Marca com a bo\" per "
 "entrenar el Bsfilter amb uns quants centenars de missatges brossa i "
 "missatges bons."
 
@@ -10180,7 +10182,7 @@ msgstr "Obre al visualitzador (el contingut remot està habilitat)"
 msgid "Do nothing (remote content is disabled)"
 msgstr "No facis res (el contingut remot està inhabilitat)."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210 src/prefs_account.c:3947
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210 src/prefs_account.c:3924
 #: src/prefs_proxy.c:241
 msgid "Proxy"
 msgstr "Servidor intermediari"
@@ -10231,8 +10233,8 @@ msgstr "El CSS en aquest fitxer s'aplicarà a totes les seccions d'HTML."
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:309
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1346
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:208 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
-#: src/prefs_account.c:1573 src/prefs_account.c:1662 src/prefs_account.c:2213
-#: src/prefs_customheader.c:235
+#: src/prefs_account.c:1550 src/prefs_account.c:1639 src/prefs_account.c:2190
+#: src/prefs_customheader.c:236
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "Na_vega"
 
@@ -10550,7 +10552,7 @@ msgid "GData plugin: Trying to refresh authorization\n"
 msgstr "Connector GData: intentant actualitzar l'autorització.\n"
 
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:78
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:199 src/prefs_account.c:1944
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:199 src/prefs_account.c:1921
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autenticació"
 
@@ -10738,8 +10740,8 @@ msgid "Cache refresh interval"
 msgstr "Interval d'actualització de la memòria cau"
 
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1618
-#: src/prefs_account.c:1775 src/prefs_matcher.c:340 src/prefs_receive.c:180
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1595
+#: src/prefs_account.c:1752 src/prefs_matcher.c:340 src/prefs_receive.c:180
 msgid "hours"
 msgstr "hores"
 
@@ -10950,7 +10952,7 @@ msgstr "Mètode d'autenticació no disponible"
 msgid "sending error on Sieve session: %s\n"
 msgstr "error d'enviament a la sessió de Sedàs: %s\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5850
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5830
 msgid "_Filter"
 msgstr "_Filtratge"
 
@@ -11060,7 +11062,7 @@ msgstr "Connectant ..."
 msgid "Manage Sieve Filters"
 msgstr "Gestioneu filtres del Sedàs"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:805
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:806
 msgid "To use Sieve, enable it in an account's preferences."
 msgstr "Per usar el Sedàs, habiliteu-lo a les preferències del compte."
 
@@ -11135,7 +11137,7 @@ msgstr "Especifiqueu l'autenticació"
 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:236
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:391
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1388
-#: src/prefs_account.c:1990
+#: src/prefs_account.c:1967
 msgid "User ID"
 msgstr "ID de l'usuari"
 
@@ -11143,19 +11145,19 @@ msgstr "ID de l'usuari"
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:383
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:399
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1394
-#: src/prefs_account.c:2013 src/prefs_account.c:2741 src/prefs_account.c:2769
-#: src/prefs_account.c:2966 src/prefs_proxy.c:134 src/wizard.c:1216
+#: src/prefs_account.c:1990 src/prefs_account.c:2718 src/prefs_account.c:2746
+#: src/prefs_account.c:2943 src/prefs_proxy.c:134 src/wizard.c:1216
 #: src/wizard.c:1636
 msgid "Password"
 msgstr "Contrasenya"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:262 src/prefs_account.c:1701
-#: src/prefs_account.c:1962
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:262 src/prefs_account.c:1678
+#: src/prefs_account.c:1939
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Mètode d'autenticació"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:271 src/prefs_account.c:1711
-#: src/prefs_account.c:1971 src/prefs_send.c:265 src/prefs_send.c:336
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:271 src/prefs_account.c:1688
+#: src/prefs_account.c:1948 src/prefs_send.c:265 src/prefs_send.c:336
 #: src/prefs_themes.c:1114
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automàtic"
@@ -11405,7 +11407,7 @@ msgstr "Pancarta"
 msgid "Popup"
 msgstr "Element emergent"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:470 src/prefs_actions.c:264
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:470 src/prefs_actions.c:265
 #: src/prefs_receive.c:155
 msgid "Command"
 msgstr "Ordre"
@@ -11479,7 +11481,7 @@ msgid "Never"
 msgstr "Mai"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:768 src/prefs_receive.c:229
-#: src/prefs_summaries.c:502 src/prefs_summaries.c:555
+#: src/prefs_summaries.c:523 src/prefs_summaries.c:576
 msgid "Always"
 msgstr "Sempre"
 
@@ -11555,8 +11557,8 @@ msgstr "Color de primer pla"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:927
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1146
-#: src/prefs_msg_colors.c:258 src/prefs_msg_colors.c:271
-#: src/prefs_msg_colors.c:284
+#: src/prefs_msg_colors.c:260 src/prefs_msg_colors.c:273
+#: src/prefs_msg_colors.c:286
 msgid "Background"
 msgstr "Fons"
 
@@ -11927,27 +11929,27 @@ msgstr ""
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Contrasenya"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:248
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:249
 msgid "[no user id]"
 msgstr "[sense id d'usuari]"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:260
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:261
 msgid "Please enter the passphrase for the new key:"
 msgstr "Si us plau, escriviu la contrasenya per a la clau nova: "
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:263
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:264
 msgid "Passphrases did not match.\n"
 msgstr "Les contrasenyes no coincideixen.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:267
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:268
 msgid "Please re-enter the passphrase for the new key:"
 msgstr "Si us plau, reescriviu la contrasenya per a la clau nova: "
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:272
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:273
 msgid "Please enter the passphrase for:"
 msgstr "Si us plau. escriviu la contrasenya per a"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:275
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:276
 msgid "Bad passphrase.\n"
 msgstr "Contrasenya errònia\n"
 
@@ -12085,8 +12087,8 @@ msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr "Si s'estableix a 0 es desa la contrasenya per a tota la sessió."
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:182 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:464
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1782
-#: src/prefs_account.c:2079 src/prefs_receive.c:190
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1759
+#: src/prefs_account.c:2056 src/prefs_receive.c:190
 msgid "minutes"
 msgstr "minuts"
 
@@ -12164,7 +12166,7 @@ msgstr "Recopilant info per a \"%s\" ... %c"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:231 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:146
 msgid "Undefined"
-msgstr "Sense definir"
+msgstr "Sense establir"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:237 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:150
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:166
@@ -12180,36 +12182,36 @@ msgstr "Final"
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Seleccioneu claus"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:457
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:458
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID de clau"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:475
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:476
 msgid "Trust"
 msgstr "Confia-hi"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:494
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:495
 msgid "_Other"
 msgstr "_Altres"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:495
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:496
 msgid "Do_n't encrypt"
 msgstr "_No ho encriptis"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:676
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:677
 msgid "Add key"
 msgstr "Afegeix una clau"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:677
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:678
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Introduïu un altre usuari o clau ID:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:699
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:700
 #, c-format
 msgid "Encrypt to %s <%s>"
 msgstr "Encriptat a %s <%s>"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:700
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:701
 #, c-format
 msgid ""
 "This encryption key is not fully trusted.\n"
@@ -12392,7 +12394,7 @@ msgstr "Clau secreta no trobada (%s)"
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:689
 #, c-format
 msgid "Error setting secret key: %s"
-msgstr "Error definint la clau secreta: %s"
+msgstr "Error establint la clau secreta: %s"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:782
 #, c-format
@@ -12713,8 +12715,8 @@ msgstr "Mostra la consola de Python"
 msgid "Refresh"
 msgstr "Refresca"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:526 src/prefs_account.c:2730
-#: src/prefs_account.c:2758 src/prefs_account.c:3195 src/wizard.c:1206
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:526 src/prefs_account.c:2707
+#: src/prefs_account.c:2735 src/prefs_account.c:3172 src/wizard.c:1206
 #: src/wizard.c:1626
 msgid "Browse"
 msgstr "Navega"
@@ -13049,7 +13051,7 @@ msgstr "Obtén els comentaris d'articles de menys de "
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:414
 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:615 src/plugins/vcalendar/month-view.c:711
-#: src/prefs_account.c:1608 src/prefs_folder_item.c:571 src/prefs_matcher.c:341
+#: src/prefs_account.c:1585 src/prefs_folder_item.c:571 src/prefs_matcher.c:341
 msgid "days"
 msgstr "dies"
 
@@ -13205,9 +13207,8 @@ msgid "401 (Authorisation required)"
 msgstr "401 (Cal autorització)"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:110
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1627
-msgid "403 (Unauthorised)"
-msgstr "403 (No autoritzat)"
+msgid "403 (Forbidden)"
+msgstr "403 (Prohibit)"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:113
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1630
@@ -13979,6 +13980,10 @@ msgstr ""
 msgid "Timeout (%d seconds) connecting to %s\n"
 msgstr "Excedit el temps (%d segons) connectant a %s\n"
 
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1627
+msgid "403 (Unauthorised)"
+msgstr "403 (No autoritzat)"
+
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1633
 #, c-format
 msgid "Error %ld"
@@ -14326,7 +14331,7 @@ msgid "Starts at:"
 msgstr "Comença a les:"
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1477
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1501 src/prefs_matcher.c:767
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1501 src/prefs_matcher.c:771
 msgid "on:"
 msgstr "a:"
 
@@ -14564,11 +14569,11 @@ msgstr "hi ha hagut un error a la sessió POP\n"
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "ordre TOP no suportada\n"
 
-#: src/prefs_account.c:364 src/prefs_account.c:1582 src/prefs_account.c:2658
+#: src/prefs_account.c:364 src/prefs_account.c:1559 src/prefs_account.c:2635
 msgid "POP"
 msgstr "POP"
 
-#: src/prefs_account.c:365 src/prefs_account.c:1695 src/prefs_account.c:2673
+#: src/prefs_account.c:365 src/prefs_account.c:1672 src/prefs_account.c:2650
 #: src/wizard.c:1501
 msgid "IMAP"
 msgstr "IMAP"
@@ -14579,7 +14584,7 @@ msgstr "Notícies (NNTP)"
 
 #: src/prefs_account.c:367 src/wizard.c:1502
 msgid "Local mbox file"
-msgstr "Fitxer mbox local"
+msgstr "Fitxer de bústia local"
 
 #: src/prefs_account.c:368
 msgid "None (SMTP only)"
@@ -14653,45 +14658,45 @@ msgstr "Usa una ordre de correu enlloc del servidor SMTP."
 msgid "command to send mails"
 msgstr "ordre per enviar els correus"
 
-#: src/prefs_account.c:1456
+#: src/prefs_account.c:1454
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Compte%d"
 
-#: src/prefs_account.c:1556
+#: src/prefs_account.c:1533
 msgid "Local"
 msgstr "Local"
 
-#: src/prefs_account.c:1562 src/prefs_account.c:1651
+#: src/prefs_account.c:1539 src/prefs_account.c:1628
 msgid "Default Inbox"
 msgstr "Bústia d'entrada per defecte"
 
-#: src/prefs_account.c:1569 src/prefs_account.c:1576 src/prefs_account.c:1658
-#: src/prefs_account.c:1665
+#: src/prefs_account.c:1546 src/prefs_account.c:1553 src/prefs_account.c:1635
+#: src/prefs_account.c:1642
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr "Els missatges sense filtrar es desaran en aquesta carpeta."
 
-#: src/prefs_account.c:1584
+#: src/prefs_account.c:1561
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "Usa l'autenticació segura (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1587
+#: src/prefs_account.c:1564
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Suprimeix els missatges del servidor quan s'hagin rebut."
 
-#: src/prefs_account.c:1598
+#: src/prefs_account.c:1575
 msgid "Remove after"
 msgstr "Suprimeix després de"
 
-#: src/prefs_account.c:1605 src/prefs_account.c:1615
+#: src/prefs_account.c:1582 src/prefs_account.c:1592
 msgid "0 days and 0 hours : remove immediately"
 msgstr "0 dies i 0 hores: suprimeix immediatament"
 
-#: src/prefs_account.c:1628
+#: src/prefs_account.c:1605
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Límit de la mida de recepció"
 
-#: src/prefs_account.c:1631
+#: src/prefs_account.c:1608
 msgid ""
 "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
 "you will be able to download them fully or delete them."
@@ -14699,94 +14704,94 @@ msgstr ""
 "Els missatges que sobrepassin aquest límit es recuperaran parcialment. Quan "
 "els seleccioneu podreu descarregar-los completament o supimir-los."
 
-#: src/prefs_account.c:1671 src/prefs_account.c:2688
+#: src/prefs_account.c:1648 src/prefs_account.c:2665
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1678
+#: src/prefs_account.c:1655
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Nombre màxim d'articles per descarregar"
 
-#: src/prefs_account.c:1688
+#: src/prefs_account.c:1665
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "sense límit si s'especifica 0"
 
-#: src/prefs_account.c:1713
+#: src/prefs_account.c:1690
 msgid "Plain text"
 msgstr "Text pla"
 
-#: src/prefs_account.c:1726
+#: src/prefs_account.c:1703
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Directori del servidor IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:1730
+#: src/prefs_account.c:1707
 msgid "(usually empty)"
 msgstr "(normalment buït)"
 
-#: src/prefs_account.c:1744
+#: src/prefs_account.c:1721
 msgid "Show subscribed folders only"
 msgstr "Mostra només les carpetes subscrites."
 
-#: src/prefs_account.c:1751
+#: src/prefs_account.c:1728
 msgid "Bandwidth-efficient mode (prevents retrieving remote tags)"
 msgstr "Mode d'ample de banda eficient (evita recuperar etiquetes remotes)"
 
-#: src/prefs_account.c:1753
+#: src/prefs_account.c:1730
 msgid "This mode uses less bandwidth, but can be slower with some servers."
 msgstr ""
 "Aquest mode usa menys ample de banda, però pot ser més lent amb alguns "
 "servidors..."
 
-#: src/prefs_account.c:1760 src/prefs_receive.c:164
+#: src/prefs_account.c:1737 src/prefs_receive.c:164
 msgid "Automatic checking"
 msgstr "Verificació automàtica"
 
-#: src/prefs_account.c:1763
+#: src/prefs_account.c:1740
 msgid "Use global settings"
 msgstr "Usa els paràmetres globals"
 
-#: src/prefs_account.c:1769 src/prefs_receive.c:171
+#: src/prefs_account.c:1746 src/prefs_receive.c:171
 msgid "Check for new mail every"
 msgstr "Comprova si hi ha missatges nous cada"
 
-#: src/prefs_account.c:1808
+#: src/prefs_account.c:1785
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtra els missatges durant la recepció."
 
-#: src/prefs_account.c:1824
+#: src/prefs_account.c:1801
 msgid "Allow filtering using plugins on receiving"
 msgstr "Permet filtrar usant connectors durant la recepció."
 
-#: src/prefs_account.c:1828
+#: src/prefs_account.c:1805
 msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
 msgstr "\"Rep missatges\" comprova si hi ha missatges nous en aquest compte"
 
-#: src/prefs_account.c:1917 src/prefs_customheader.c:209
-#: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_matcher.c:2010 src/prefs_matcher.c:2038
+#: src/prefs_account.c:1894 src/prefs_customheader.c:210
+#: src/prefs_matcher.c:634 src/prefs_matcher.c:2014 src/prefs_matcher.c:2042
 msgid "Header"
 msgstr "Capçalera"
 
-#: src/prefs_account.c:1919
+#: src/prefs_account.c:1896
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Genera Missatge-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1922
+#: src/prefs_account.c:1899
 msgid "Send account mail address in Message-ID"
 msgstr "Envia l'adreça de correu dins l'ID del missatge"
 
-#: src/prefs_account.c:1925
+#: src/prefs_account.c:1902
 msgid "Add user agent header"
 msgstr "Afegeix un capçalera d'agent d'usuari"
 
-#: src/prefs_account.c:1932
+#: src/prefs_account.c:1909
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Afegeix capçaleres d'usuari"
 
-#: src/prefs_account.c:1947
+#: src/prefs_account.c:1924
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "Autenticació SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:2045
+#: src/prefs_account.c:2022
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -14794,173 +14799,173 @@ msgstr ""
 "Si deixeu aquests camps buits, s'usarà el mateix ID d'usuari i contrasenya "
 "usats per a la recepció."
 
-#: src/prefs_account.c:2056
+#: src/prefs_account.c:2033
 msgid "Authenticate with POP before sending"
 msgstr "Autentica amb POP abans d'enviar."
 
-#: src/prefs_account.c:2071
+#: src/prefs_account.c:2048
 msgid "POP authentication timeout"
 msgstr "Esgotament del temps d'espera de l'autenticació de POP"
 
-#: src/prefs_account.c:2159 src/prefs_account.c:2205
+#: src/prefs_account.c:2136 src/prefs_account.c:2182
 msgid "Signature"
 msgstr "Signatura"
 
-#: src/prefs_account.c:2162
+#: src/prefs_account.c:2139
 msgid "Automatically insert signature"
 msgstr "Insereix la signatura automàticament."
 
-#: src/prefs_account.c:2167
+#: src/prefs_account.c:2144
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Separador de signatura"
 
-#: src/prefs_account.c:2192
+#: src/prefs_account.c:2169
 msgid "Command output"
 msgstr "Sortida de l'ordre"
 
-#: src/prefs_account.c:2225
+#: src/prefs_account.c:2202
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Estableix les adreces següents automàticament."
 
-#: src/prefs_account.c:2277
+#: src/prefs_account.c:2254
 msgid "Spell check dictionaries"
 msgstr "Diccionaris de correcció ortogràfica"
 
-#: src/prefs_account.c:2287 src/prefs_folder_item.c:1114
+#: src/prefs_account.c:2264 src/prefs_folder_item.c:1114
 #: src/prefs_spelling.c:162
 msgid "Default dictionary"
 msgstr "Diccionari per defecte"
 
-#: src/prefs_account.c:2300 src/prefs_folder_item.c:1148
+#: src/prefs_account.c:2277 src/prefs_folder_item.c:1148
 #: src/prefs_spelling.c:174
 msgid "Default alternate dictionary"
 msgstr "Diccionari alternatiu per defecte"
 
-#: src/prefs_account.c:2386 src/prefs_account.c:3799
+#: src/prefs_account.c:2363 src/prefs_account.c:3776
 #: src/prefs_compose_writing.c:370 src/prefs_folder_item.c:1539
 #: src/prefs_folder_item.c:1924 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
 #: src/prefs_spelling.c:332 src/prefs_wrapping.c:152
 msgid "Compose"
 msgstr "Escriu"
 
-#: src/prefs_account.c:2401 src/prefs_folder_item.c:1567 src/prefs_quote.c:134
+#: src/prefs_account.c:2378 src/prefs_folder_item.c:1567 src/prefs_quote.c:134
 #: src/toolbar.c:490
 msgid "Reply"
 msgstr "Respon"
 
-#: src/prefs_account.c:2416 src/prefs_filtering_action.c:185
+#: src/prefs_account.c:2393 src/prefs_filtering_action.c:185
 #: src/prefs_folder_item.c:1595 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:495
 msgid "Forward"
 msgstr "Reenvia"
 
-#: src/prefs_account.c:2463
+#: src/prefs_account.c:2440
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Sistema de privacitat per defecte"
 
-#: src/prefs_account.c:2492 src/prefs_folder_item.c:1188
+#: src/prefs_account.c:2469 src/prefs_folder_item.c:1188
 msgid "Always sign messages"
 msgstr "Sempre missatges signats"
 
-#: src/prefs_account.c:2494 src/prefs_folder_item.c:1220
+#: src/prefs_account.c:2471 src/prefs_folder_item.c:1220
 msgid "Always encrypt messages"
 msgstr "Sempre missatges encriptats"
 
-#: src/prefs_account.c:2496
+#: src/prefs_account.c:2473
 msgid "Always sign messages when replying to a signed message"
 msgstr "Signa sempre els missatges quan se'n respongui un de signat."
 
-#: src/prefs_account.c:2499
+#: src/prefs_account.c:2476
 msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
 msgstr "Encripta sempre els missatges quan se'n respongui un d'encriptat."
 
-#: src/prefs_account.c:2502
+#: src/prefs_account.c:2479
 msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
 msgstr ""
 "Encripta els missatges enviats amb la vostra clau a més de la del "
 "destinatari."
 
-#: src/prefs_account.c:2504
+#: src/prefs_account.c:2481
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Desa els missatges encriptats enviats com a text clar."
 
-#: src/prefs_account.c:2662 src/prefs_account.c:2677 src/prefs_account.c:2691
+#: src/prefs_account.c:2639 src/prefs_account.c:2654 src/prefs_account.c:2668
 msgid "Don't use SSL/TLS"
 msgstr "No usis SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2665 src/prefs_account.c:2680 src/prefs_account.c:2700
-#: src/prefs_account.c:2711
+#: src/prefs_account.c:2642 src/prefs_account.c:2657 src/prefs_account.c:2677
+#: src/prefs_account.c:2688
 msgid "Use SSL/TLS"
 msgstr "Usa SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2668 src/prefs_account.c:2683 src/prefs_account.c:2714
+#: src/prefs_account.c:2645 src/prefs_account.c:2660 src/prefs_account.c:2691
 msgid "Use STARTTLS command to start encrypted session"
 msgstr "Usa l'ordre d'STARTTLS per obrir la sessió encriptada"
 
-#: src/prefs_account.c:2704
+#: src/prefs_account.c:2681
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Envia (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2708
+#: src/prefs_account.c:2685
 msgid "Don't use SSL/TLS (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "No usis SSL/TLS (però usa STARTTLS si és necessari)"
 
-#: src/prefs_account.c:2719
+#: src/prefs_account.c:2696
 msgid "Client certificates"
 msgstr "Certificats del client"
 
-#: src/prefs_account.c:2727
+#: src/prefs_account.c:2704
 msgid "Certificate for receiving"
 msgstr "Certificat per a la recepció"
 
-#: src/prefs_account.c:2732 src/prefs_account.c:2734 src/prefs_account.c:2760
-#: src/prefs_account.c:2762
+#: src/prefs_account.c:2709 src/prefs_account.c:2711 src/prefs_account.c:2737
+#: src/prefs_account.c:2739
 msgid "Client certificate file as a PKCS12 or PEM file"
 msgstr "Certificat de client com a fitxer PKCS12 o PEM"
 
-#: src/prefs_account.c:2755
+#: src/prefs_account.c:2732
 msgid "Certificate for sending"
 msgstr "Certificat per enviar"
 
-#: src/prefs_account.c:2795
+#: src/prefs_account.c:2772
 msgid "Automatically accept valid SSL/TLS certificates"
 msgstr "Accepta automàticament els certificats d'SSL/TLS vàlids."
 
-#: src/prefs_account.c:2798
+#: src/prefs_account.c:2775
 msgid "Use non-blocking SSL/TLS"
 msgstr "Usa SSL/TLS sense bloqueig"
 
-#: src/prefs_account.c:2810
+#: src/prefs_account.c:2787
 msgid "Turn this off if you have SSL/TLS connection problems"
 msgstr "Desactiveu això si teniu problemes de connexió d'SSL/TLS."
 
-#: src/prefs_account.c:2902 src/prefs_proxy.c:73
+#: src/prefs_account.c:2879 src/prefs_proxy.c:73
 msgid "Use proxy server"
 msgstr "Usa un servidor intermediari"
 
-#: src/prefs_account.c:2911
+#: src/prefs_account.c:2888
 msgctxt ""
 "In account preferences, referring to whether or not use proxy settings from "
 "common preferences"
 msgid "Use default settings"
 msgstr "Usa la configuració per defecte"
 
-#: src/prefs_account.c:2913
+#: src/prefs_account.c:2890
 msgid "Use global proxy server settings"
 msgstr "Usa els paràmetres globals del servidor intermediari."
 
-#: src/prefs_account.c:2950 src/prefs_proxy.c:115 src/wizard.c:1120
+#: src/prefs_account.c:2927 src/prefs_proxy.c:115 src/wizard.c:1120
 msgid "Use authentication"
 msgstr "Usa autenticació."
 
-#: src/prefs_account.c:2955 src/prefs_proxy.c:123
+#: src/prefs_account.c:2932 src/prefs_proxy.c:123
 msgid "Username"
 msgstr "Nom d'usuari"
 
-#: src/prefs_account.c:2989
+#: src/prefs_account.c:2966
 msgid "Use proxy server for sending"
 msgstr "Usa el servidor intermediari per a l'enviament."
 
-#: src/prefs_account.c:2991
+#: src/prefs_account.c:2968
 msgid ""
 "If disabled, messages will be sent using direct connection to configured "
 "outgoing server, bypassing any configured proxy server."
@@ -14969,27 +14974,27 @@ msgstr ""
 "servidor de sortida configurat, ignorant qualsevol servidor intermediari "
 "configurat."
 
-#: src/prefs_account.c:3102
+#: src/prefs_account.c:3079
 msgid "SMTP port"
 msgstr "Port SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:3109
+#: src/prefs_account.c:3086
 msgid "POP port"
 msgstr "Port POP"
 
-#: src/prefs_account.c:3116
+#: src/prefs_account.c:3093
 msgid "IMAP port"
 msgstr "Port IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:3123
+#: src/prefs_account.c:3100
 msgid "NNTP port"
 msgstr "Port NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:3129
+#: src/prefs_account.c:3106
 msgid "Domain name"
 msgstr "Nom del domini"
 
-#: src/prefs_account.c:3132
+#: src/prefs_account.c:3109
 msgid ""
 "The domain name will be used in the generated Message-ID, and when "
 "connecting to SMTP servers."
@@ -14997,238 +15002,238 @@ msgstr ""
 "El nom del domini s'usarà al Message-ID generat i en connectar a servidors "
 "SMTP."
 
-#: src/prefs_account.c:3146
+#: src/prefs_account.c:3123
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Usa una ordre per comunicar-se amb el servidor"
 
-#: src/prefs_account.c:3155
+#: src/prefs_account.c:3132
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Marca els missatges creuats com a llegits i acoloreix-los:"
 
-#: src/prefs_account.c:3208
+#: src/prefs_account.c:3185
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Posa els missatges enviats a"
 
-#: src/prefs_account.c:3210
+#: src/prefs_account.c:3187
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Posa els missatges de la cua a"
 
-#: src/prefs_account.c:3212
+#: src/prefs_account.c:3189
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Posa els esborranys a"
 
-#: src/prefs_account.c:3214
+#: src/prefs_account.c:3191
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Posa els missatges suprimits a"
 
-#: src/prefs_account.c:3271
+#: src/prefs_account.c:3248
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat el nom del compte."
 
-#: src/prefs_account.c:3275
+#: src/prefs_account.c:3252
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat l'adreça de correu."
 
-#: src/prefs_account.c:3283
+#: src/prefs_account.c:3260
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat el servidor SMTP."
 
-#: src/prefs_account.c:3288
+#: src/prefs_account.c:3265
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat l'usuari."
 
-#: src/prefs_account.c:3293
+#: src/prefs_account.c:3270
 msgid "POP server is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat el servidor POP."
 
-#: src/prefs_account.c:3313
+#: src/prefs_account.c:3290
 msgid "The default Inbox folder doesn't exist."
 msgstr "La bústia d'entrada per defecte no existeix."
 
-#: src/prefs_account.c:3319
+#: src/prefs_account.c:3296
 msgid "IMAP server is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat el servidor IMAP."
 
-#: src/prefs_account.c:3324
+#: src/prefs_account.c:3301
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat el servidor NNTP."
 
-#: src/prefs_account.c:3330
+#: src/prefs_account.c:3307
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "no s'ha especificat el nom del fitxer de la bústia local."
 
-#: src/prefs_account.c:3336
+#: src/prefs_account.c:3313
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "no s'ha especificat l'ordre de correu."
 
-#: src/prefs_account.c:3346
+#: src/prefs_account.c:3323
 msgid "User ID cannot contain a newline character."
 msgstr "L'ID d'usuari no pot contenir un caràcter de salt de línia."
 
-#: src/prefs_account.c:3351
+#: src/prefs_account.c:3328
 msgid "Password cannot contain a newline character."
 msgstr "La contrasenya no pot contenir un caràcter de salt de línia."
 
-#: src/prefs_account.c:3379
+#: src/prefs_account.c:3356
 msgid "SMTP user ID cannot contain a newline character."
 msgstr "L'ID d'usuari d'SMTP no pot contenir un caràcter de salt de línia."
 
-#: src/prefs_account.c:3384
+#: src/prefs_account.c:3361
 msgid "SMTP password cannot contain a newline character."
 msgstr "La contrasenya d'SMTP no pot contenir un caràcter de salt de línia."
 
-#: src/prefs_account.c:3460
+#: src/prefs_account.c:3437
 msgid "domain is not specified."
 msgstr "no se n'ha especificat el domini."
 
-#: src/prefs_account.c:3465
+#: src/prefs_account.c:3442
 msgid "sent folder is not selected."
 msgstr "no s'ha seleccionat la capeta d'enviats."
 
-#: src/prefs_account.c:3470
+#: src/prefs_account.c:3447
 msgid "queue folder is not selected."
 msgstr "no s'ha seleccionat la carpeta de cua."
 
-#: src/prefs_account.c:3475
+#: src/prefs_account.c:3452
 msgid "draft folder is not selected."
 msgstr "no s'ha seleccionat la carpeta d'esborranys."
 
-#: src/prefs_account.c:3480
+#: src/prefs_account.c:3457
 msgid "trash folder is not selected."
 msgstr "no s'ha seleccionat la carpeta de paperera."
 
-#: src/prefs_account.c:3763
+#: src/prefs_account.c:3740
 msgid "Receive"
 msgstr "Rep"
 
-#: src/prefs_account.c:3817 src/prefs_folder_item.c:1940 src/prefs_quote.c:238
+#: src/prefs_account.c:3794 src/prefs_folder_item.c:1940 src/prefs_quote.c:238
 msgid "Templates"
 msgstr "Plantilles"
 
-#: src/prefs_account.c:3835
+#: src/prefs_account.c:3812
 msgid "Privacy"
 msgstr "Privacitat"
 
-#: src/prefs_account.c:3965
+#: src/prefs_account.c:3942
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avançat"
 
-#: src/prefs_account.c:4314
+#: src/prefs_account.c:4291
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Preferències per a un compte nou"
 
-#: src/prefs_account.c:4316
+#: src/prefs_account.c:4293
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s - Preferències del compte"
 
-#: src/prefs_account.c:4435 src/wizard.c:1390
+#: src/prefs_account.c:4412 src/wizard.c:1390
 msgid "Failed (wrong address)"
 msgstr "Ha fallat (adreça incorrecta)"
 
-#: src/prefs_account.c:4520
+#: src/prefs_account.c:4497
 msgid "Select signature file"
 msgstr "Selecciona un fitxer de signatura"
 
-#: src/prefs_account.c:4538 src/prefs_account.c:4555 src/wizard.c:1067
+#: src/prefs_account.c:4515 src/prefs_account.c:4532 src/wizard.c:1067
 msgid "Select certificate file"
 msgstr "Selecciona un fitxer de certificat"
 
-#: src/prefs_account.c:4651
+#: src/prefs_account.c:4628
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protocol:"
 
-#: src/prefs_account.c:4822
+#: src/prefs_account.c:4799
 #, c-format
 msgid "%s (plugin not loaded)"
 msgstr "%s (mòdul no carregat)"
 
-#: src/prefs_actions.c:224
+#: src/prefs_actions.c:225
 msgid "Actions configuration"
 msgstr "Configuració d'accions"
 
-#: src/prefs_actions.c:251
+#: src/prefs_actions.c:252
 msgid "Menu name"
 msgstr "Nom del menú"
 
-#: src/prefs_actions.c:284
+#: src/prefs_actions.c:285
 msgid "Shell command"
 msgstr "Ordre de shell"
 
-#: src/prefs_actions.c:294
+#: src/prefs_actions.c:295
 msgid "Filter action"
 msgstr "Acció de filtratge"
 
-#: src/prefs_actions.c:300
+#: src/prefs_actions.c:301
 msgid "Edit filter action"
 msgstr "Edita l'acció de filtratge"
 
-#: src/prefs_actions.c:328
+#: src/prefs_actions.c:329
 msgid "Append the new action above to the list"
 msgstr "Afegeix l'acció nova a sobre de la llista"
 
-#: src/prefs_actions.c:336
+#: src/prefs_actions.c:337
 msgid "Replace the selected action in list with the action above"
 msgstr "Substitueix l'acció seleccionada a la llista per l'acció de dalt"
 
-#: src/prefs_actions.c:338 src/prefs_filtering_action.c:588
-#: src/prefs_filtering.c:486 src/prefs_matcher.c:800 src/prefs_template.c:319
+#: src/prefs_actions.c:339 src/prefs_filtering_action.c:589
+#: src/prefs_filtering.c:487 src/prefs_matcher.c:804 src/prefs_template.c:320
 #: src/prefs_toolbar.c:1024
 msgid "D_elete"
 msgstr "Suprim_eix"
 
-#: src/prefs_actions.c:346
+#: src/prefs_actions.c:347
 msgid "Delete the selected action from the list"
 msgstr "Suprimeix l'acció seleccionada de la llista"
 
-#: src/prefs_actions.c:356 src/prefs_filtering.c:503 src/prefs_template.c:337
+#: src/prefs_actions.c:357 src/prefs_filtering.c:504 src/prefs_template.c:338
 msgid "Clear all the input fields in the dialog"
 msgstr "Neteja tots els camps d'entrada dins el diàleg."
 
-#: src/prefs_actions.c:364
+#: src/prefs_actions.c:365
 msgid "Show information on configuring actions"
 msgstr "Mostra informació en configurar accions."
 
-#: src/prefs_actions.c:395
+#: src/prefs_actions.c:396
 msgid "Move the selected action up"
 msgstr "Desplaça l'acció seleccionada amunt"
 
-#: src/prefs_actions.c:403
+#: src/prefs_actions.c:404
 msgid "Move selected action down"
 msgstr "Desplaça l'acció seleccionada avall"
 
-#: src/prefs_actions.c:536 src/prefs_filtering_action.c:677
-#: src/prefs_filtering.c:838 src/prefs_filtering.c:840
-#: src/prefs_filtering.c:841 src/prefs_filtering.c:951 src/prefs_matcher.c:918
-#: src/prefs_template.c:471
+#: src/prefs_actions.c:537 src/prefs_filtering_action.c:678
+#: src/prefs_filtering.c:839 src/prefs_filtering.c:841
+#: src/prefs_filtering.c:842 src/prefs_filtering.c:952 src/prefs_matcher.c:922
+#: src/prefs_template.c:472
 msgid "(New)"
 msgstr "(Nova)"
 
-#: src/prefs_actions.c:601
+#: src/prefs_actions.c:602
 msgid "Menu name is not set."
 msgstr "No s'ha establert el nom del menú."
 
-#: src/prefs_actions.c:606
+#: src/prefs_actions.c:607
 msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
 msgstr "No es permet \"/\" a l'inici del nom del menú."
 
-#: src/prefs_actions.c:611
+#: src/prefs_actions.c:612
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
 msgstr "No es permet ':' (dos punts) al nom del menú."
 
-#: src/prefs_actions.c:630
+#: src/prefs_actions.c:631
 msgid "Menu name is too long."
 msgstr "El nom del menú és massa llarg."
 
-#: src/prefs_actions.c:639
+#: src/prefs_actions.c:640
 msgid "Command-line not set."
 msgstr "Línia d'ordres no especificada."
 
-#: src/prefs_actions.c:644
+#: src/prefs_actions.c:645
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr "El nom del menú i l'ordre són massa llargs."
 
-#: src/prefs_actions.c:650
+#: src/prefs_actions.c:651
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
@@ -15239,138 +15244,138 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "té errors sintàctics."
 
-#: src/prefs_actions.c:708
+#: src/prefs_actions.c:709
 msgid "Delete action"
 msgstr "Suprimeix l'acció"
 
-#: src/prefs_actions.c:709
+#: src/prefs_actions.c:710
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Realment voleu suprimir aquesta acció?"
 
-#: src/prefs_actions.c:729
+#: src/prefs_actions.c:730
 msgid "Delete all actions"
 msgstr "Suprimeix totes les accions"
 
-#: src/prefs_actions.c:730
+#: src/prefs_actions.c:731
 msgid "Do you really want to delete all the actions?"
 msgstr "Realment voleu suprimir totes les accions?"
 
-#: src/prefs_actions.c:893 src/prefs_actions.c:924 src/prefs_filtering.c:1503
-#: src/prefs_filtering.c:1525 src/prefs_matcher.c:2161 src/prefs_template.c:571
-#: src/prefs_template.c:596
+#: src/prefs_actions.c:894 src/prefs_actions.c:925 src/prefs_filtering.c:1504
+#: src/prefs_filtering.c:1526 src/prefs_matcher.c:2165 src/prefs_template.c:572
+#: src/prefs_template.c:597
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Entrada no desada"
 
-#: src/prefs_actions.c:894 src/prefs_actions.c:925 src/prefs_filtering.c:1504
-#: src/prefs_filtering.c:1526 src/prefs_template.c:572 src/prefs_template.c:597
+#: src/prefs_actions.c:895 src/prefs_actions.c:926 src/prefs_filtering.c:1505
+#: src/prefs_filtering.c:1527 src/prefs_template.c:573 src/prefs_template.c:598
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "L'entrada no s'ha desat. Voleu sortir tanmateix?"
 
-#: src/prefs_actions.c:895 src/prefs_actions.c:900 src/prefs_actions.c:926
-#: src/prefs_filtering.c:1483 src/prefs_filtering.c:1505
-#: src/prefs_filtering.c:1527 src/prefs_matcher.c:2164 src/prefs_template.c:573
-#: src/prefs_template.c:598 src/prefs_template.c:603
+#: src/prefs_actions.c:896 src/prefs_actions.c:901 src/prefs_actions.c:927
+#: src/prefs_filtering.c:1484 src/prefs_filtering.c:1506
+#: src/prefs_filtering.c:1528 src/prefs_matcher.c:2168 src/prefs_template.c:574
+#: src/prefs_template.c:599 src/prefs_template.c:604
 msgid "_Continue editing"
 msgstr "_Continua editant"
 
-#: src/prefs_actions.c:898
+#: src/prefs_actions.c:899
 msgid "Actions list not saved"
 msgstr "Llista d'accions no desades"
 
-#: src/prefs_actions.c:899
+#: src/prefs_actions.c:900
 msgid "The actions list has been modified. Close anyway?"
 msgstr "La llista d'accions s'ha modificat. Voleu sortir tanmateix?"
 
-#: src/prefs_actions.c:969
+#: src/prefs_actions.c:970
 msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Nom del menú:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:970
+#: src/prefs_actions.c:971
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
 msgstr "Useu / al nom del menú per crear submenús."
 
-#: src/prefs_actions.c:972
+#: src/prefs_actions.c:973
 msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command-line:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Línia d'ordres:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:973
+#: src/prefs_actions.c:974
 msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Comença per:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:974
+#: src/prefs_actions.c:975
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
 msgstr "per enviar el missatge o la selecció a l'entrada stàndard de l'ordre"
 
-#: src/prefs_actions.c:975
+#: src/prefs_actions.c:976
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
 msgstr "per enviar el text d'usuari a l'entrada estàndard de l'ordre"
 
-#: src/prefs_actions.c:976
+#: src/prefs_actions.c:977
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr "per enviar el text amagat de l'usuari a l'entrada estàndard de l'ordre"
 
-#: src/prefs_actions.c:977
+#: src/prefs_actions.c:978
 msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Acaba amb:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:978
+#: src/prefs_actions.c:979
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
 msgstr ""
 "per reemplaçar el cos del missatge o la selecció amb la sortida estàndard de "
 "l'ordre"
 
-#: src/prefs_actions.c:979
+#: src/prefs_actions.c:980
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
 msgstr ""
 "per inserir la sortida estàndard de l'ordre sense reemplaçar el text anterior"
 
-#: src/prefs_actions.c:980
+#: src/prefs_actions.c:981
 msgid "to run command asynchronously"
 msgstr "per executar l'ordre de manera asíncrona"
 
-#: src/prefs_actions.c:981
+#: src/prefs_actions.c:982
 msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Usa:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:982
+#: src/prefs_actions.c:983
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
 msgstr "per al fitxer del missatge seleccionat en format RFC822/2822 "
 
-#: src/prefs_actions.c:983
+#: src/prefs_actions.c:984
 msgid ""
 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr ""
 "per a la llista de noms dels missatges seleccionats en format RFC822/2822"
 
-#: src/prefs_actions.c:984
+#: src/prefs_actions.c:985
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
 msgstr "per al fitxer de la secció MIME seleccionada del missatge descodificat"
 
-#: src/prefs_actions.c:985
+#: src/prefs_actions.c:986
 msgid "for a user provided argument"
 msgstr "per a un argument introduït per l'usuari"
 
-#: src/prefs_actions.c:986
+#: src/prefs_actions.c:987
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr "per a un argument amagat proporcionat per l'usuari (p.e.: contrasenya)"
 
-#: src/prefs_actions.c:987
+#: src/prefs_actions.c:988
 msgid "for the text selection"
 msgstr "per a la selecció del text"
 
-#: src/prefs_actions.c:988
+#: src/prefs_actions.c:989
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr "aplica accions de filtratge entre {} als missatges seleccionats"
 
-#: src/prefs_actions.c:989
+#: src/prefs_actions.c:990
 msgid "for a literal %"
 msgstr "per a literal %"
 
-#: src/prefs_actions.c:999 src/prefs_themes.c:1090
+#: src/prefs_actions.c:1000 src/prefs_themes.c:1090
 msgid "Actions"
 msgstr "Accions"
 
-#: src/prefs_actions.c:1000
+#: src/prefs_actions.c:1001
 msgid ""
 "The Actions feature is a way for the user to launch external commands to "
 "process a complete message file or just one of its parts."
@@ -15379,17 +15384,17 @@ msgstr ""
 "externes per processar un fitxer de missatge complet o alguna de les seves "
 "seccions."
 
-#: src/prefs_actions.c:1087 src/prefs_filtering.c:1701
-#: src/prefs_template.c:1113
+#: src/prefs_actions.c:1088 src/prefs_filtering.c:1702
+#: src/prefs_template.c:1114
 msgid "D_uplicate"
 msgstr "D_uplicat"
 
-#: src/prefs_actions.c:1207
+#: src/prefs_actions.c:1208
 msgid "Current actions"
 msgstr "Accions actuals"
 
-#: src/prefs_actions.c:1306 src/prefs_filtering.c:1078
-#: src/prefs_filtering.c:1136
+#: src/prefs_actions.c:1307 src/prefs_filtering.c:1079
+#: src/prefs_filtering.c:1137
 msgid "Action string is not valid."
 msgstr "La cadena de l'acció no és vàlida."
 
@@ -15507,97 +15512,97 @@ msgstr "Adjunta"
 msgid "Writing"
 msgstr "Escrivint"
 
-#: src/prefs_customheader.c:184
+#: src/prefs_customheader.c:185
 msgid "Custom header configuration"
 msgstr "Configuració de capçalera d'usuari"
 
-#: src/prefs_customheader.c:503 src/prefs_display_header.c:588
-#: src/prefs_matcher.c:1633 src/prefs_matcher.c:1648
+#: src/prefs_customheader.c:504 src/prefs_display_header.c:589
+#: src/prefs_matcher.c:1637 src/prefs_matcher.c:1652
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "No s'ha establert el nom de la capçalera."
 
-#: src/prefs_customheader.c:513
+#: src/prefs_customheader.c:514
 msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
 msgstr "Aquest nom de capçalera no està permès com a capçalera d'usuari."
 
-#: src/prefs_customheader.c:560
+#: src/prefs_customheader.c:561
 msgid "Choose a PNG file"
 msgstr "Trieu un fitxer PNG"
 
-#: src/prefs_customheader.c:562
+#: src/prefs_customheader.c:563
 msgid "Choose an XBM file"
 msgstr "Trieu un fitxer XBM"
 
-#: src/prefs_customheader.c:564
+#: src/prefs_customheader.c:565
 msgid "Choose a text file"
 msgstr "Trieu un fitxer de text"
 
-#: src/prefs_customheader.c:577
+#: src/prefs_customheader.c:578
 msgid "This file isn't an image."
 msgstr "Aquest fitxer no és una imatge"
 
-#: src/prefs_customheader.c:582
+#: src/prefs_customheader.c:583
 msgid "The chosen image isn't the correct size (48x48)."
 msgstr "La imatge triada no és de la mida correcta (48x48)."
 
-#: src/prefs_customheader.c:588
+#: src/prefs_customheader.c:589
 msgid "The image is too big; it must be maximum 725 bytes."
 msgstr "La imatge és massa grossa. Ha de ser d'un màxim de 725 bytes."
 
-#: src/prefs_customheader.c:593
+#: src/prefs_customheader.c:594
 msgid "The image isn't in the correct format (PNG)."
 msgstr "La imatge no té el format correcte (PNG)."
 
-#: src/prefs_customheader.c:602
+#: src/prefs_customheader.c:603
 msgid "The image isn't in the correct format (XBM)."
 msgstr "La imatge no té el format correcte (XBM)."
 
-#: src/prefs_customheader.c:611
+#: src/prefs_customheader.c:612
 msgid "Couldn't call `compface`. Make sure it's in your $PATH."
 msgstr "No s'ha pogut usar \"compface\". Assegureu-vos que és al vostre $PATH."
 
-#: src/prefs_customheader.c:617
+#: src/prefs_customheader.c:618
 #, c-format
 msgid "Compface error: %s"
 msgstr "Error de Compface: %s"
 
-#: src/prefs_customheader.c:670
+#: src/prefs_customheader.c:671
 msgid "This file contains newlines."
 msgstr "Aquest fitxer conté salts de línia."
 
-#: src/prefs_customheader.c:700
+#: src/prefs_customheader.c:701
 msgid "Delete header"
 msgstr "Suprimeix la capçalera"
 
-#: src/prefs_customheader.c:701
+#: src/prefs_customheader.c:702
 msgid "Do you really want to delete this header?"
 msgstr "Realment voleu suprimir aquesta capçalera?"
 
-#: src/prefs_customheader.c:874
+#: src/prefs_customheader.c:875
 msgid "Current custom headers"
 msgstr "Capçaleres d'usuari actuals"
 
-#: src/prefs_display_header.c:253
+#: src/prefs_display_header.c:254
 msgid "Displayed header configuration"
 msgstr "Configuració de capçaleres mostrades"
 
-#: src/prefs_display_header.c:277
+#: src/prefs_display_header.c:278
 msgid "Header name"
 msgstr "Nom de la capçalera"
 
-#: src/prefs_display_header.c:312
+#: src/prefs_display_header.c:313
 msgid "Hidden headers"
 msgstr "Capçaleres amagades"
 
-#: src/prefs_display_header.c:353
+#: src/prefs_display_header.c:354
 msgid "Displayed Headers"
 msgstr "Capçaleres mostrades"
 
-#: src/prefs_display_header.c:398
+#: src/prefs_display_header.c:399
 msgid "Show all unspecified headers"
 msgstr "Mostra totes les capçaleres"
 
-#: src/prefs_display_header.c:598
+#: src/prefs_display_header.c:599
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Aquesta capçalera ja és a la llista."
 
@@ -15662,8 +15667,8 @@ msgstr "Marcadors de missatge"
 # RML I think this is ambiguous:
 # RML on filtering is a verb ("Marcar") while in summary colunm it's really
 # RML a noun ("Marca"). Xlated as "Marca" (also verbal tense).
-#: src/prefs_filtering_action.c:175 src/prefs_summaries.c:620
-#: src/prefs_summary_column.c:77 src/summaryview.c:2908 src/toolbar.c:505
+#: src/prefs_filtering_action.c:175 src/prefs_summaries.c:641
+#: src/prefs_summary_column.c:77 src/summaryview.c:2888 src/toolbar.c:505
 msgid "Mark"
 msgstr "Marca"
 
@@ -15683,12 +15688,12 @@ msgstr "Marca com a correu brossa"
 msgid "Mark as ham"
 msgstr "Marca com a bo"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:183 src/prefs_filtering_action.c:1394
+#: src/prefs_filtering_action.c:183 src/prefs_filtering_action.c:1395
 #: src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:499 src/toolbar.c:2468
 msgid "Execute"
 msgstr "Executa"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:184 src/prefs_summaries.c:618
+#: src/prefs_filtering_action.c:184 src/prefs_summaries.c:639
 msgid "Color label"
 msgstr "Etiqueta de color"
 
@@ -15702,9 +15707,9 @@ msgid "Redirect"
 msgstr "Redirigeix"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:188 src/prefs_filtering_action.c:189
-#: src/prefs_filtering_action.c:1398 src/prefs_matcher.c:639
-#: src/prefs_summaries.c:623 src/prefs_summary_column.c:86
-#: src/summaryview.c:472
+#: src/prefs_filtering_action.c:1399 src/prefs_matcher.c:640
+#: src/prefs_summaries.c:644 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:474
 msgid "Score"
 msgstr "Punts"
 
@@ -15717,8 +15722,8 @@ msgid "Set score"
 msgstr "Establiu punts"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:190 src/prefs_filtering_action.c:191
-#: src/prefs_filtering_action.c:192 src/prefs_matcher.c:643
-#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:474
+#: src/prefs_filtering_action.c:192 src/prefs_matcher.c:644
+#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:476
 msgid "Tags"
 msgstr "Etiquetes"
 
@@ -15742,82 +15747,82 @@ msgstr "Fils"
 msgid "Stop filter"
 msgstr "Atura el filtre"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:400
+#: src/prefs_filtering_action.c:401
 msgid "Action configuration"
 msgstr "Configuració d'accions"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:417 src/prefs_filtering.c:1894
-#: src/prefs_matcher.c:596
+#: src/prefs_filtering_action.c:418 src/prefs_filtering.c:1895
+#: src/prefs_matcher.c:597
 msgid "Rule"
 msgstr "Regla"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:430 src/prefs_filtering.c:433
+#: src/prefs_filtering_action.c:431 src/prefs_filtering.c:434
 msgid "Action"
 msgstr "Acció"
 
 # FIXME
-#: src/prefs_filtering_action.c:906
+#: src/prefs_filtering_action.c:907
 msgid "Command-line not set"
 msgstr "Línia d'ordres no establerta"
 
 # FIXME
-#: src/prefs_filtering_action.c:907
+#: src/prefs_filtering_action.c:908
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "Destinació no establerta."
 
 # FIXME
-#: src/prefs_filtering_action.c:918
+#: src/prefs_filtering_action.c:919
 msgid "Recipient is not set."
 msgstr "Destinatari no establert."
 
 # FIXME
-#: src/prefs_filtering_action.c:934
+#: src/prefs_filtering_action.c:935
 msgid "Score is not set"
 msgstr "Puntuació no establerta"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:942
+#: src/prefs_filtering_action.c:943
 msgid "Header is not set."
 msgstr "No s'ha establert la capçalera"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:949
+#: src/prefs_filtering_action.c:950
 msgid "Target addressbook/folder is not set."
 msgstr "No s'ha establert la llibreta d'adreces/carpeta de destinació."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:959
+#: src/prefs_filtering_action.c:960
 msgid "Tag name is empty."
 msgstr "El nom d'etiqueta és buit."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1181
+#: src/prefs_filtering_action.c:1182
 msgid "No action was defined."
-msgstr "No s'ha definit cap acció."
+msgstr "No s'ha establert cap acció."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1219 src/prefs_matcher.c:2208
+#: src/prefs_filtering_action.c:1220 src/prefs_matcher.c:2212
 #: src/quote_fmt.c:79
 msgid "literal %"
 msgstr "literal %"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1228 src/prefs_matcher.c:2217
+#: src/prefs_filtering_action.c:1229 src/prefs_matcher.c:2221
 msgid "filename (should not be modified)"
 msgstr "Nom del fitxer (no s'hauria de modificar)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1229 src/prefs_matcher.c:2218
+#: src/prefs_filtering_action.c:1230 src/prefs_matcher.c:2222
 #: src/quote_fmt.c:87
 msgid "new line"
 msgstr "línia nova"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1230 src/prefs_matcher.c:2219
+#: src/prefs_filtering_action.c:1231 src/prefs_matcher.c:2223
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr "caràcter d'escapada per a cometes"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1231 src/prefs_matcher.c:2220
+#: src/prefs_filtering_action.c:1232 src/prefs_matcher.c:2224
 msgid "quote character"
 msgstr "caràcter de cometes"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1240
+#: src/prefs_filtering_action.c:1241
 msgid "Filtering Action: 'Execute'"
 msgstr "Acció de filtratge: \"Executa\""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1241
+#: src/prefs_filtering_action.c:1242
 msgid ""
 "'Execute' allows you to send a message or message element to an external "
 "program or script.\n"
@@ -15827,146 +15832,146 @@ msgstr ""
 "programa extern o a un script.\n"
 "Es poden usar els símbols següents:"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1380
+#: src/prefs_filtering_action.c:1381
 msgid "Recipient"
 msgstr "Destinatari"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1384
+#: src/prefs_filtering_action.c:1385
 msgid "Book/Folder"
 msgstr "Llibreta / Carpeta"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1388
+#: src/prefs_filtering_action.c:1389
 msgid "Destination"
 msgstr "Destinació"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1391
+#: src/prefs_filtering_action.c:1392
 msgid "Color"
 msgstr "Color"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1476
+#: src/prefs_filtering_action.c:1477
 msgid "Current action list"
 msgstr "Llista actual d'accions "
 
-#: src/prefs_filtering.c:197 src/prefs_filtering.c:359
+#: src/prefs_filtering.c:197 src/prefs_filtering.c:360
 msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr "Configuració del filtratge / processament"
 
-#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_filtering.c:869
-#: src/prefs_filtering.c:985
+#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_filtering.c:870
+#: src/prefs_filtering.c:986
 msgctxt "Filtering Account Menu"
 msgid "All"
 msgstr "Tot"
 
-#: src/prefs_filtering.c:411
+#: src/prefs_filtering.c:412
 msgid "Condition"
 msgstr "Condició"
 
-#: src/prefs_filtering.c:424
+#: src/prefs_filtering.c:425
 msgid " Def_ine... "
 msgstr " Estable_ix... "
 
-#: src/prefs_filtering.c:446
+#: src/prefs_filtering.c:447
 msgid " De_fine... "
 msgstr " Estable_ix... "
 
-#: src/prefs_filtering.c:475
+#: src/prefs_filtering.c:476
 msgid "Append the new rule above to the list"
 msgstr "Afegeix la regla nova a sobre de la llista"
 
-#: src/prefs_filtering.c:484
+#: src/prefs_filtering.c:485
 msgid "Replace the selected rule in list with the rule above"
 msgstr "Substitueix la regla seleccionada a la llista per la regla de dalt"
 
-#: src/prefs_filtering.c:493
+#: src/prefs_filtering.c:494
 msgid "Delete the selected rule from the list"
 msgstr "Suprimeix la regla seleccionada de la llista"
 
-#: src/prefs_filtering.c:534
+#: src/prefs_filtering.c:535
 msgid "Move the selected rule to the top"
 msgstr "Desplaça la regla seleccionada a l'inici"
 
-#: src/prefs_filtering.c:537
+#: src/prefs_filtering.c:538
 msgid "Page u_p"
 msgstr "_Pàgina amunt"
 
-#: src/prefs_filtering.c:545
+#: src/prefs_filtering.c:546
 msgid "Move the selected rule one page up"
 msgstr "Desplaça la regla seleccionada una pàgina amunt"
 
-#: src/prefs_filtering.c:554
+#: src/prefs_filtering.c:555
 msgid "Move the selected rule up"
 msgstr "Desplaça la regla seleccionada amunt"
 
-#: src/prefs_filtering.c:562
+#: src/prefs_filtering.c:563
 msgid "Move the selected rule down"
 msgstr "Desplaça la regla seleccionada avall"
 
-#: src/prefs_filtering.c:565
+#: src/prefs_filtering.c:566
 msgid "Page dow_n"
 msgstr "Pàgina a_vall"
 
-#: src/prefs_filtering.c:573
+#: src/prefs_filtering.c:574
 msgid "Move the selected rule one page down"
 msgstr "Desplaça la regla seleccionada una pàgina avall"
 
-#: src/prefs_filtering.c:582
+#: src/prefs_filtering.c:583
 msgid "Move the selected rule to the bottom"
 msgstr "Desplaça la regla seleccionada al final"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1042 src/prefs_filtering.c:1128
+#: src/prefs_filtering.c:1043 src/prefs_filtering.c:1129
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "La cadena de condició no és vàlida."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1115
+#: src/prefs_filtering.c:1116
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "La cadena de condició es buida."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1121
+#: src/prefs_filtering.c:1122
 msgid "Action string is empty."
 msgstr "La cadena de l'acció es buida."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1210
+#: src/prefs_filtering.c:1211
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Suprimeix la regla"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1211
+#: src/prefs_filtering.c:1212
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Voleu suprimir realment aquesta regla?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1229
+#: src/prefs_filtering.c:1230
 msgid "Delete all rules"
 msgstr "Suprimeix totes les regles"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1230
+#: src/prefs_filtering.c:1231
 msgid "Do you really want to delete all the rules?"
 msgstr "Voleu suprimir realment totes les regles?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1481
+#: src/prefs_filtering.c:1482
 msgid "Filtering rules not saved"
 msgstr "Regles de filtratge no desades"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1482
+#: src/prefs_filtering.c:1483
 msgid "The list of filtering rules have been modified. Close anyway?"
 msgstr ""
 "La llista de regles de filtratge s'han modificat. Voleu sortir tanmateix?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1704
+#: src/prefs_filtering.c:1705
 msgid "Move one page up"
 msgstr "Desplaça una pàgina amunt"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1705
+#: src/prefs_filtering.c:1706
 msgid "Move one page down"
 msgstr "Desplaça una pàgina avall"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1862
+#: src/prefs_filtering.c:1863
 msgid "Enable"
 msgstr "Activa"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:211
+#: src/prefs_folder_column.c:212
 msgid "Folder list columns configuration"
 msgstr "Configuració de la llista de columnes de la carpeta"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:228
+#: src/prefs_folder_column.c:229
 msgid ""
 "Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
@@ -15974,17 +15979,17 @@ msgstr ""
 "Seleccioneu les columnes a mostrar a la llista de carpetes. Podeu modificar\n"
 "l'ordre usant els botons Amunt / Avall o arrossegant els elements."
 
-#: src/prefs_folder_column.c:258 src/prefs_summary_column.c:272
+#: src/prefs_folder_column.c:259 src/prefs_summary_column.c:273
 msgid "Hidden columns"
 msgstr "Columnes amagades"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:299 src/prefs_summaries.c:383
-#: src/prefs_summaries.c:448 src/prefs_summary_column.c:313
+#: src/prefs_folder_column.c:300 src/prefs_summaries.c:386
+#: src/prefs_summaries.c:451 src/prefs_summary_column.c:314
 msgid "Displayed columns"
 msgstr "Columnes visibles"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:332 src/prefs_msg_colors.c:425
-#: src/prefs_summary_column.c:346 src/prefs_toolbar.c:1032
+#: src/prefs_folder_column.c:333 src/prefs_msg_colors.c:464
+#: src/prefs_summary_column.c:347 src/prefs_toolbar.c:1032
 msgid " Use default "
 msgstr " Usa la configuració per defecte"
 
@@ -16146,7 +16151,7 @@ msgstr "Propietats de la carpeta %s"
 msgid "Folder and Message Lists"
 msgstr "Carpeta i llistes de missatges"
 
-#: src/prefs_fonts.c:99 src/prefs_matcher.c:2082
+#: src/prefs_fonts.c:99 src/prefs_matcher.c:2086
 msgid "Message"
 msgstr "Missatge"
 
@@ -16171,7 +16176,7 @@ msgstr "Usa una lletra diferent per imprimir."
 msgid "Message Printing"
 msgstr "Missatge d'impressió"
 
-#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:731 src/prefs_summaries.c:842
+#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:776 src/prefs_summaries.c:869
 #: src/prefs_themes.c:422
 msgid "Display"
 msgstr "Visualització"
@@ -16325,7 +16330,7 @@ msgstr "Missatges d'error"
 msgid "Status messages for filtering/processing log"
 msgstr "Missatges d'estat del registre del filtratge / processament"
 
-#: src/prefs_logging.c:410 src/prefs_msg_colors.c:151 src/prefs_other.c:814
+#: src/prefs_logging.c:410 src/prefs_msg_colors.c:153 src/prefs_other.c:815
 msgid "Other"
 msgstr "Altres"
 
@@ -16412,11 +16417,11 @@ msgstr "missatge complet"
 # RML I think this is ambiguous:
 # RML on filtering is a verb ("Marcar") while in summary colunm it's really
 # RML a noun ("Marca"). Xlated as "Marca" (also verbal tense).
-#: src/prefs_matcher.c:403 src/summaryview.c:6579
+#: src/prefs_matcher.c:403 src/summaryview.c:6559
 msgid "Marked"
 msgstr "Marcat"
 
-#: src/prefs_matcher.c:404 src/summaryview.c:6577
+#: src/prefs_matcher.c:404 src/summaryview.c:6557
 msgid "Deleted"
 msgstr "Suprimit"
 
@@ -16424,11 +16429,11 @@ msgstr "Suprimit"
 msgid "Replied"
 msgstr "Respost"
 
-#: src/prefs_matcher.c:406 src/summaryview.c:6571
+#: src/prefs_matcher.c:406 src/summaryview.c:6551
 msgid "Forwarded"
 msgstr "Reenviat"
 
-#: src/prefs_matcher.c:408 src/summaryview.c:6561 src/toolbar.c:515
+#: src/prefs_matcher.c:408 src/summaryview.c:6541 src/toolbar.c:515
 #: src/toolbar.c:988 src/toolbar.c:2342
 msgid "Spam"
 msgstr "Correu brossa"
@@ -16437,7 +16442,7 @@ msgstr "Correu brossa"
 msgid "Has attachment"
 msgstr "Té adjunts"
 
-#: src/prefs_matcher.c:410 src/summaryview.c:6597
+#: src/prefs_matcher.c:410 src/summaryview.c:6577
 msgid "Signed"
 msgstr "Signat"
 
@@ -16497,98 +16502,106 @@ msgstr "0 (Revisat)"
 msgid "non-0 (Failed)"
 msgstr "no-0 (fallit)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:579
+#: src/prefs_matcher.c:580
 msgid "Condition configuration"
 msgstr "Configuració de condició"
 
-#: src/prefs_matcher.c:623
+#: src/prefs_matcher.c:624
 msgid "Match criteria"
 msgstr "Coincidència de criteris"
 
-#: src/prefs_matcher.c:632
+#: src/prefs_matcher.c:633
 msgid "All messages"
 msgstr "Tots els missatges"
 
-#: src/prefs_matcher.c:634
+#: src/prefs_matcher.c:635
 msgid "Age"
 msgstr "Edat"
 
-#: src/prefs_matcher.c:635
+#: src/prefs_matcher.c:636
 msgid "Phrase"
 msgstr "Frase"
 
-#: src/prefs_matcher.c:636
+#: src/prefs_matcher.c:637
 msgid "Flags"
 msgstr "Etiquetes"
 
-#: src/prefs_matcher.c:637 src/prefs_msg_colors.c:341
+#: src/prefs_matcher.c:638 src/prefs_msg_colors.c:380
 msgid "Color labels"
 msgstr "Etiquetes de color"
 
-#: src/prefs_matcher.c:638
+#: src/prefs_matcher.c:639
 msgid "Thread"
 msgstr "Fil"
 
-#: src/prefs_matcher.c:641
+#: src/prefs_matcher.c:642
 msgid "Partially downloaded"
 msgstr "Parcialment descarregat"
 
-#: src/prefs_matcher.c:644
+#: src/prefs_matcher.c:645
 msgid "External program test"
 msgstr "Prova de programes externs"
 
-#: src/prefs_matcher.c:715 src/prefs_matcher.c:1654 src/prefs_matcher.c:1669
-#: src/prefs_matcher.c:2579
+#: src/prefs_matcher.c:674
+msgid ""
+"Use selector on the right to pick the header name. Type the name of the "
+"header if not available in the list."
+msgstr ""
+"Useu el selector de la dreta per triar el nom de la capçalera. Si no està "
+"disponible a la llista, escriviu-lo."
+
+#: src/prefs_matcher.c:719 src/prefs_matcher.c:1658 src/prefs_matcher.c:1673
+#: src/prefs_matcher.c:2583
 msgctxt "Filtering Matcher Menu"
 msgid "All"
 msgstr "Tots"
 
-#: src/prefs_matcher.c:749
+#: src/prefs_matcher.c:753
 msgid "Use regexp"
 msgstr "Usa exp. reg."
 
-#: src/prefs_matcher.c:840
+#: src/prefs_matcher.c:844
 msgid "Message must match"
 msgstr "El missatge ha de concordar"
 
-#: src/prefs_matcher.c:844
+#: src/prefs_matcher.c:848
 msgid "at least one"
 msgstr "almenys un"
 
-#: src/prefs_matcher.c:845
+#: src/prefs_matcher.c:849
 msgid "all"
 msgstr "tots"
 
-#: src/prefs_matcher.c:848
+#: src/prefs_matcher.c:852
 msgid "of above rules"
 msgstr "de les regles anteriors"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1560 src/prefs_matcher.c:1638
+#: src/prefs_matcher.c:1564 src/prefs_matcher.c:1642
 msgid "Search pattern is not set."
 msgstr "Patró de cerca no establert"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1574
+#: src/prefs_matcher.c:1578
 msgid "Invalid hour."
 msgstr "Hora no vàlida."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1583
+#: src/prefs_matcher.c:1587
 msgid "Test command is not set."
 msgstr "Ordre de comprovació no establerta."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1655
+#: src/prefs_matcher.c:1659
 msgid "all addresses in all headers"
 msgstr "totes les adreces a totes les capçaleres"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1658
+#: src/prefs_matcher.c:1662
 msgid "any address in any header"
 msgstr "qualsevol adreça de qualsevol capçalera"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1660
+#: src/prefs_matcher.c:1664
 #, c-format
 msgid "the address(es) in header '%s'"
 msgstr "les adreces a la capçalera \"%s\""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1661
+#: src/prefs_matcher.c:1665
 #, c-format
 msgid ""
 "Book/folder path is not set.\n"
@@ -16601,87 +16614,87 @@ msgstr ""
 "Si voleu que %s coincideixi amb tota la llibreta d'adreces, haureu de "
 "seleccionar \"%s\" des de la llista desplegable de la llibreta/carpeta."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1880
+#: src/prefs_matcher.c:1884
 msgid "Headers part"
 msgstr "Secció de capçaleres"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1884
+#: src/prefs_matcher.c:1888
 msgid "Headers values"
 msgstr "Valors de les capçaleres"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1888
+#: src/prefs_matcher.c:1892
 msgid "Body part"
 msgstr "Secció de cos"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1892
+#: src/prefs_matcher.c:1896
 msgid "Whole message"
 msgstr "Missatge complet"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2009 src/prefs_matcher.c:2055
+#: src/prefs_matcher.c:2013 src/prefs_matcher.c:2059
 msgid "in"
 msgstr "a"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2011
+#: src/prefs_matcher.c:2015
 msgid "content is"
 msgstr "contingut és"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2015
+#: src/prefs_matcher.c:2019
 msgid "Date is"
 msgstr "La data és"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2026
+#: src/prefs_matcher.c:2030
 msgid "Age is"
 msgstr "L'edat és"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2031
+#: src/prefs_matcher.c:2035
 msgid "Flag"
 msgstr "Indicador"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2032 src/prefs_matcher.c:2046
+#: src/prefs_matcher.c:2036 src/prefs_matcher.c:2050
 msgid "is"
 msgstr "és"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2037
+#: src/prefs_matcher.c:2041
 msgid "Name:"
 msgstr "Nom: "
 
-#: src/prefs_matcher.c:2045
+#: src/prefs_matcher.c:2049
 msgid "Label"
 msgstr "Etiqueta"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2050
+#: src/prefs_matcher.c:2054
 msgid "Value:"
 msgstr "Valor:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2065
+#: src/prefs_matcher.c:2069
 msgid "Score is"
 msgstr "La puntuació és"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2066
+#: src/prefs_matcher.c:2070
 msgid "points"
 msgstr "punts"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2076
+#: src/prefs_matcher.c:2080
 msgid "Size is"
 msgstr "La mida és"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2081
+#: src/prefs_matcher.c:2085
 msgid "Scope:"
 msgstr "Marcador:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2083
+#: src/prefs_matcher.c:2087
 msgid "tags"
 msgstr "etiquetes"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2088
+#: src/prefs_matcher.c:2092
 msgid "type is"
 msgstr "el tipus és"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2092
+#: src/prefs_matcher.c:2096
 msgid "Program returns"
 msgstr "El programa retorna"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2162
+#: src/prefs_matcher.c:2166
 msgid ""
 "The entry was not saved.\n"
 "Close anyway?"
@@ -16689,11 +16702,11 @@ msgstr ""
 "L'entrada no s'ha desat.\n"
 "Voleu sortir tanmateix?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2229
+#: src/prefs_matcher.c:2233
 msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr "Tipus de coincidència: \"Prova\""
 
-#: src/prefs_matcher.c:2230
+#: src/prefs_matcher.c:2234
 msgid ""
 "'Test' allows you to test a message or message element using an external "
 "program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
@@ -16705,7 +16718,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Podeu usar els símbols següents:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2329
+#: src/prefs_matcher.c:2333
 msgid "Current condition rules"
 msgstr "Regles de condició actuals"
 
@@ -16814,96 +16827,131 @@ msgstr ""
 msgid "Configuration warning"
 msgstr "Avís de configuració "
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:153
+#: src/prefs_msg_colors.c:155
 msgid "Message view"
 msgstr "Vista de missatge"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:160
+#: src/prefs_msg_colors.c:162
 msgid "Enable coloration of message text"
 msgstr "Permet color al text del missatge."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:168
+#: src/prefs_msg_colors.c:170
 msgid "Quote"
 msgstr "Cita"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:180
+#: src/prefs_msg_colors.c:182
 msgid "Cycle quote colors"
 msgstr "Reutilitza els colors de les cometes."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:184
+#: src/prefs_msg_colors.c:186
 msgid "If there are more than 3 quote levels, the colors will be reused"
 msgstr "Si hi ha més de 3 nivells de cometes, es tornaran a usar els colors ."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:190
+#: src/prefs_msg_colors.c:192
 msgid "1st Level"
 msgstr "1r nivell"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:196 src/prefs_msg_colors.c:214
-#: src/prefs_msg_colors.c:232
+#: src/prefs_msg_colors.c:198 src/prefs_msg_colors.c:216
+#: src/prefs_msg_colors.c:234
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:200
+#: src/prefs_msg_colors.c:202
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 1st level text"
 msgstr "Treu un color per al text de 1r nivell."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:208
+#: src/prefs_msg_colors.c:210
 msgid "2nd Level"
 msgstr "2n nivell"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:218
+#: src/prefs_msg_colors.c:220
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 2nd level text"
 msgstr "Trieu un color per al text de 2n nivell."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:226
+#: src/prefs_msg_colors.c:228
 msgid "3rd Level"
 msgstr "3r nivell"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:236
+#: src/prefs_msg_colors.c:238
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 3rd level text"
 msgstr "Trieu un color per al text de 3r nivell."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:245
+#: src/prefs_msg_colors.c:247
 msgid "Enable coloration of text background"
 msgstr "Permet color al fons del missatge."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:254
+#: src/prefs_msg_colors.c:256
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 1st level text background"
 msgstr "Trieu un color per al fons del text de 1r nivell."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:267
+#: src/prefs_msg_colors.c:269
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 2nd level text background"
 msgstr "Trieu un color per al fons del text de 2n nivell."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:280
+#: src/prefs_msg_colors.c:282
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 3rd level text background"
 msgstr "Trieu un color per al fons del text de 3r nivell."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:292
+#: src/prefs_msg_colors.c:294
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for links"
 msgstr "Trieu un color per als enllaços."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:296
+#: src/prefs_msg_colors.c:298
 msgid "URI link"
 msgstr "URI d'enllaç"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:304
+#: src/prefs_msg_colors.c:306
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Trieu un color per a les signatures."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:311 src/prefs_summaries.c:377
+#. TRANSLATORS: A patch is a text file listing the differences between 2 or more different
+#. versions of the same text file
+#: src/prefs_msg_colors.c:316
+msgid "Patch messages and attachments"
+msgstr "Apedaça els missatges i els adjunts"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:324
+msgctxt "Tooltip"
+msgid "Pick color for inserted lines"
+msgstr "Trieu un color per a les línies inserides."
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:326
+msgid "Inserted lines"
+msgstr "Línies inserides"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:333
+msgctxt "Tooltip"
+msgid "Pick color for removed lines"
+msgstr "Trieu un color per a les línies suprimides."
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:336
+msgid "Removed lines"
+msgstr "Línies suprimides"
+
+#. TRANSLATORS: A hunk is a section of the patch indicating how the files differ
+#: src/prefs_msg_colors.c:344
+msgctxt "Tooltip."
+msgid "Pick color for hunk lines"
+msgstr "Trieu un color per als blocs de línies."
+
+#. TRANSLATORS: A hunk is a section of the patch indicating how the files differ
+#: src/prefs_msg_colors.c:348
+msgid "Hunk lines"
+msgstr "Bloc de línies"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:350 src/prefs_summaries.c:380
 msgid "Folder list"
 msgstr "Llista de carpetes"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:318
+#: src/prefs_msg_colors.c:357
 msgctxt "Tooltip"
 msgid ""
 "Pick color for Target folder. Target folder is used when the option 'Execute "
@@ -16913,22 +16961,22 @@ msgstr ""
 "s'usa quan l'opció \"Executa immediatament quan es desplacin o se "
 "suprimeixin missatges\" estigui inactiva."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:323
+#: src/prefs_msg_colors.c:362
 msgid "Target folder"
 msgstr "Carpeta de destinació"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:330
+#: src/prefs_msg_colors.c:369
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for folders containing new messages"
 msgstr "Trieu un color per a les carpetes que continguin missatges nous."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:334
+#: src/prefs_msg_colors.c:373
 msgid "Folder containing new messages"
 msgstr "Carpetes que contenen missatges nous"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:359 src/prefs_msg_colors.c:391
+#: src/prefs_msg_colors.c:398 src/prefs_msg_colors.c:430
 #, c-format
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 'color %d'"
@@ -16936,70 +16984,85 @@ msgstr "Seleccioneu el color per a \"color %d\"."
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:363 src/prefs_msg_colors.c:395
+#: src/prefs_msg_colors.c:402 src/prefs_msg_colors.c:434
 #, c-format
 msgid "Set label for 'color %d'"
 msgstr "Establiu l'etiqueta per a \"color %d\"."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:490
+#: src/prefs_msg_colors.c:529
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 1st level text"
 msgstr "Trieu un color per al text de 1r nivell."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:492
+#: src/prefs_msg_colors.c:531
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 2nd level text"
 msgstr "Trieu un color per al text de 2n nivell."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:494
+#: src/prefs_msg_colors.c:533
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 3rd level text"
 msgstr "Trieu un color per al text de 3r nivell."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:496
+#: src/prefs_msg_colors.c:535
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 1st level text background"
 msgstr "Trieu un color per al fons del text de 1r nivell."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:498
+#: src/prefs_msg_colors.c:537
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 2nd level text background"
 msgstr "Trieu un color per al fons del text de 2n nivell."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:500
+#: src/prefs_msg_colors.c:539
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 3rd level text background"
 msgstr "Trieu un color per al fons del text de 3r nivell."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:502
+#: src/prefs_msg_colors.c:541
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for links"
 msgstr "Trieu un color per als enllaços."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:504
+#: src/prefs_msg_colors.c:543
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Trieu un color per a la carpeta de destinació."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:506
+#: src/prefs_msg_colors.c:545
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Trieu un color per a les signatures."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:508
+#: src/prefs_msg_colors.c:547
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Trieu un color per a la carpeta."
 
+#: src/prefs_msg_colors.c:549
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for inserted lines"
+msgstr "Trieu un color per a les línies inserides."
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:551
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for removed lines"
+msgstr "Trieu un color per a les línies suprimides."
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:553
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for hunk lines"
+msgstr "Trieu un color per als blocs de línies."
+
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:531
+#: src/prefs_msg_colors.c:576
 #, c-format
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 'color %d'"
 msgstr "Trieu un color per a \"'color %d\"."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:732
+#: src/prefs_msg_colors.c:777
 msgid "Colors"
 msgstr "Colors"
 
@@ -17007,11 +17070,11 @@ msgstr "Colors"
 msgid "Choose preset keyboard shortcuts"
 msgstr "Trieu la configuració de les dreceres de teclat."
 
-#: src/prefs_other.c:123
+#: src/prefs_other.c:124
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Selecciona la preconfiguració:"
 
-#: src/prefs_other.c:138
+#: src/prefs_other.c:139
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
@@ -17019,39 +17082,39 @@ msgstr ""
 "Podeu modificar també cada drecera del menú prement\n"
 "alguna/es tecla/es en situar el punter sobre l'element."
 
-#: src/prefs_other.c:496
+#: src/prefs_other.c:497
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Afegeix l'adreça a la destinació amb un doble clic."
 
-#: src/prefs_other.c:499
+#: src/prefs_other.c:500
 msgid "On exit"
 msgstr "En sortir"
 
-#: src/prefs_other.c:502
+#: src/prefs_other.c:503
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Demana una confirmació en sortir."
 
-#: src/prefs_other.c:509
+#: src/prefs_other.c:510
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Buida la paperera en sortir"
 
-#: src/prefs_other.c:512
+#: src/prefs_other.c:513
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Avisa si existeixen missatges a la cua."
 
-#: src/prefs_other.c:514
+#: src/prefs_other.c:515
 msgid "Keyboard shortcuts"
 msgstr "Dreceres de teclat"
 
-#: src/prefs_other.c:517
+#: src/prefs_other.c:518
 msgid "Enable keyboard shortcuts"
 msgstr "Habilita les draceres del teclat"
 
-#: src/prefs_other.c:520
+#: src/prefs_other.c:521
 msgid "Enable customisable keyboard shortcuts"
 msgstr "Habilita les dreceres de teclat personalitzables"
 
-#: src/prefs_other.c:523
+#: src/prefs_other.c:524
 msgid ""
 "If checked, you can change the keyboard shortcuts of most of the menu items "
 "by focusing on the menu item and pressing a key combination.\n"
@@ -17063,15 +17126,15 @@ msgstr ""
 "Desmarqueu aquesta opció si voleu bloquejar totes les dreceres de teclat "
 "existents."
 
-#: src/prefs_other.c:530
+#: src/prefs_other.c:531
 msgid " Choose preset keyboard shortcuts... "
 msgstr "Seleccioneu una preconfiguració de dreceres de teclat..."
 
-#: src/prefs_other.c:540
+#: src/prefs_other.c:541
 msgid "Metadata handling"
 msgstr "Maneig de metadades"
 
-#: src/prefs_other.c:541
+#: src/prefs_other.c:542
 msgid ""
 "Safer mode asks the OS to write metadata to disk directly;\n"
 "it avoids data loss after crashes but can take some time."
@@ -17080,23 +17143,23 @@ msgstr ""
 "Aquest mode evita la pèrdua de dades després de fallades però pot comportar "
 "temps addicional."
 
-#: src/prefs_other.c:545
+#: src/prefs_other.c:546
 msgid "Safer"
 msgstr "Més segur"
 
-#: src/prefs_other.c:547
+#: src/prefs_other.c:548
 msgid "Faster"
 msgstr "Més ràpid"
 
-#: src/prefs_other.c:565
+#: src/prefs_other.c:566
 msgid "Socket I/O timeout"
 msgstr "Temps d'espera per a E/S de sòcol "
 
-#: src/prefs_other.c:586
+#: src/prefs_other.c:587
 msgid "Translate header names"
 msgstr "Tradueix el nom de les capçaleres"
 
-#: src/prefs_other.c:588
+#: src/prefs_other.c:589
 msgid ""
 "The display of standard headers (such as 'From:', 'Subject:') will be "
 "translated into your language."
@@ -17104,21 +17167,21 @@ msgstr ""
 "Les capçaleres estàndard que es mostren (com ara \"From:\", \"Subject:\") es "
 "traduiran a la vostra llengua."
 
-#: src/prefs_other.c:591
+#: src/prefs_other.c:592
 msgid "Ask before emptying trash"
 msgstr "Pregunta abans de buidar la paperera."
 
-#: src/prefs_other.c:593
+#: src/prefs_other.c:594
 msgid "Ask about account specific filtering rules when filtering manually"
 msgstr ""
 "Pregunta sobre una regla de filtratge específica d'un compte quan es filtri "
 "manualment"
 
-#: src/prefs_other.c:598
+#: src/prefs_other.c:599
 msgid "Use secure file deletion if possible"
 msgstr "Usa la supressió segura de fitxers si és possible."
 
-#: src/prefs_other.c:602
+#: src/prefs_other.c:603
 msgid ""
 "Use secure file deletion if possible\n"
 "(the 'shred' program is not available)"
@@ -17126,7 +17189,7 @@ msgstr ""
 "Usa la supressió segura de fitxers si és possible\n"
 "(el programa \"shred\" no està disponible)."
 
-#: src/prefs_other.c:607
+#: src/prefs_other.c:608
 msgid ""
 "Use the 'shred' program to overwrite files with random data before deleting "
 "them. This slows down deletion. Be sure to read shred's man page for caveats."
@@ -17135,19 +17198,19 @@ msgstr ""
 "abans de suprimir-los. Això alenteix el procés. Assegureu-vos de llegir-ne "
 "les implicacions a la pàgina del manual del shred."
 
-#: src/prefs_other.c:611
+#: src/prefs_other.c:612
 msgid "Synchronise offline folders as soon as possible"
 msgstr "Sincronitza les carpetes fora de línia al més aviat possible."
 
-#: src/prefs_other.c:614
+#: src/prefs_other.c:615
 msgid "Master passphrase"
 msgstr "Contrasenya mestra"
 
-#: src/prefs_other.c:617
+#: src/prefs_other.c:618
 msgid "Use a master passphrase"
 msgstr "Usa una contrasenya mestra"
 
-#: src/prefs_other.c:620
+#: src/prefs_other.c:621
 msgid ""
 "If checked, your saved account passwords will be protected by a master "
 "passphrase. If no master passphrase is set, you will be prompted to set one."
@@ -17156,11 +17219,11 @@ msgstr ""
 "mestra. Si no hi ha cap contrasenya mestra establerta, se us demanarà "
 "d'establir-ne una."
 
-#: src/prefs_other.c:625
+#: src/prefs_other.c:626
 msgid "Change master passphrase"
 msgstr "Canvia la contrasenya mestra"
 
-#: src/prefs_other.c:815
+#: src/prefs_other.c:816
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Miscel·lània"
 
@@ -17460,196 +17523,204 @@ msgstr ""
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Correcció ortogràfica"
 
-#: src/prefs_summaries.c:166
+#: src/prefs_summaries.c:167
 msgid "the abbreviated weekday name"
 msgstr "el dia de la setmana abreviat"
 
-#: src/prefs_summaries.c:167
+#: src/prefs_summaries.c:168
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "el dia de la setmana complet"
 
-#: src/prefs_summaries.c:168
+#: src/prefs_summaries.c:169
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "el nom del mes abreviat"
 
-#: src/prefs_summaries.c:169
+#: src/prefs_summaries.c:170
 msgid "the full month name"
 msgstr "el nom del mes complet"
 
-#: src/prefs_summaries.c:170
+#: src/prefs_summaries.c:171
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "la data i hora preferida per a la llengua actual"
 
-#: src/prefs_summaries.c:171
+#: src/prefs_summaries.c:172
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "el número de segle (any/100)"
 
-#: src/prefs_summaries.c:172
+#: src/prefs_summaries.c:173
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "el dia del mes com a número decimal"
 
-#: src/prefs_summaries.c:173
+#: src/prefs_summaries.c:174
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "l'hora com a número usant el rellotge de 24 hores"
 
-#: src/prefs_summaries.c:174
+#: src/prefs_summaries.c:175
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "l'hora com a número usant el rellotge de 12 hores"
 
-#: src/prefs_summaries.c:175
+#: src/prefs_summaries.c:176
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "el dia de l'any com a número decimal"
 
-#: src/prefs_summaries.c:176
+#: src/prefs_summaries.c:177
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "el mes com a número decimal"
 
-#: src/prefs_summaries.c:177
+#: src/prefs_summaries.c:178
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "el minut com a número decimal"
 
-#: src/prefs_summaries.c:178
+#: src/prefs_summaries.c:179
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "AM o PM"
 
-#: src/prefs_summaries.c:179
+#: src/prefs_summaries.c:180
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "el segon com a número decimal"
 
-#: src/prefs_summaries.c:180
+#: src/prefs_summaries.c:181
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "el dia de la setmana com a número decimal"
 
-#: src/prefs_summaries.c:181
+#: src/prefs_summaries.c:182
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "la data preferida per a la llengua actual"
 
-#: src/prefs_summaries.c:182
+#: src/prefs_summaries.c:183
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "els dos últims dígits de l'any"
 
-#: src/prefs_summaries.c:183
+#: src/prefs_summaries.c:184
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "l'any com a número decimal"
 
-#: src/prefs_summaries.c:184
+#: src/prefs_summaries.c:185
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "zona horària, nom o abreviatura"
 
-#: src/prefs_summaries.c:205 src/prefs_summaries.c:253
-#: src/prefs_summaries.c:465
+#: src/prefs_summaries.c:206 src/prefs_summaries.c:255
+#: src/prefs_summaries.c:486
 msgid "Date format"
 msgstr "Format de data"
 
-#: src/prefs_summaries.c:229
+#: src/prefs_summaries.c:231
 msgid "Specifier"
 msgstr "Especificador"
 
-#: src/prefs_summaries.c:271
+#: src/prefs_summaries.c:273
 msgid "Example"
 msgstr "Exemple"
 
-#: src/prefs_summaries.c:397
+#: src/prefs_summaries.c:400
 msgid "Display message count next to folder name"
 msgstr "Mostra el compte de missatges al costat del nom de la carpeta."
 
-#: src/prefs_summaries.c:407
+#: src/prefs_summaries.c:410
 msgid "Unread messages"
 msgstr "Missatge sense llegir"
 
-#: src/prefs_summaries.c:408
+#: src/prefs_summaries.c:411
 msgid "Unread and Total messages"
 msgstr "Missatges totals i sense llegir"
 
-#: src/prefs_summaries.c:414
+#: src/prefs_summaries.c:417
 msgid "Open last opened folder at start-up"
 msgstr "Obre l'última carpeta oberta a l'inici"
 
-#: src/prefs_summaries.c:421
+#: src/prefs_summaries.c:424
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "Abrevia els noms de grup amb més de"
 
-#: src/prefs_summaries.c:434
+#: src/prefs_summaries.c:437
 msgid "letters"
 msgstr "lletres"
 
-#: src/prefs_summaries.c:442
+#: src/prefs_summaries.c:445
 msgid "Message list"
 msgstr "Llista de missatges"
 
-#: src/prefs_summaries.c:459
+#: src/prefs_summaries.c:462
 msgid "Lock column headers"
 msgstr "Bloqueja les capçaleres de les columnes"
 
-#: src/prefs_summaries.c:484
+#: src/prefs_summaries.c:468
+msgid "Displayed in From column"
+msgstr "Es mostra a la columna Des de"
+
+#: src/prefs_summaries.c:479
+msgid "Name and Address"
+msgstr "Nom i adreça"
+
+#: src/prefs_summaries.c:505
 msgid "Date format help"
 msgstr "Ajuda del format de data"
 
-#: src/prefs_summaries.c:490
+#: src/prefs_summaries.c:511
 msgid "Set message selection when entering a folder"
 msgstr "Estableix la selecció de missatge en entrar en una carpeta."
 
-#: src/prefs_summaries.c:499
+#: src/prefs_summaries.c:520
 msgid "Open message when selected"
 msgstr "Obre sempre els missatges quan se seleccionin"
 
-#: src/prefs_summaries.c:504
+#: src/prefs_summaries.c:525
 msgid "When opening a folder"
 msgstr "Quan s'obri una carpeta"
 
-#: src/prefs_summaries.c:506
+#: src/prefs_summaries.c:527
 msgid "When displaying search results"
 msgstr "Quan es mostrin els resultats de la cerca"
 
-#: src/prefs_summaries.c:508
+#: src/prefs_summaries.c:529
 msgid "When selecting next or previous message using shortcuts"
 msgstr "Quan se seleccioni el missatge següent o l'anterior usant dreceres"
 
-#: src/prefs_summaries.c:510
+#: src/prefs_summaries.c:531
 msgid "When deleting or moving messages"
 msgstr "Quan se suprimeixin o es desplacin missatges"
 
-#: src/prefs_summaries.c:512
+#: src/prefs_summaries.c:533
 msgid "When using directional keys"
 msgstr "Quan s'usin tecles direccionals"
 
-#: src/prefs_summaries.c:514
+#: src/prefs_summaries.c:535
 msgid "Mark message as read"
 msgstr "Marca el missatge com a llegit"
 
-#: src/prefs_summaries.c:517
+#: src/prefs_summaries.c:538
 msgid "when selected, after"
 msgstr "quan se seleccioni, després"
 
-#: src/prefs_summaries.c:536
+#: src/prefs_summaries.c:557
 msgid "only when opened in a new window, or replied to"
 msgstr "només en obrir-lo o en respondre'l en una finestra nova"
 
-#: src/prefs_summaries.c:546
+#: src/prefs_summaries.c:567
 msgid "Show \"no unread (or new) message\" dialog"
 msgstr "Mostra el diàleg \"missatges no llegits (o nous)\""
 
-#: src/prefs_summaries.c:556
+#: src/prefs_summaries.c:577
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Assumeix \"Sí\""
 
-#: src/prefs_summaries.c:557
+#: src/prefs_summaries.c:578
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Assumeix \"No\""
 
-#: src/prefs_summaries.c:563
+#: src/prefs_summaries.c:584
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Mostra el remitent segons la llibreta d'adreces"
 
-#: src/prefs_summaries.c:567
+#: src/prefs_summaries.c:588
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr "Jerarquitza usant l'assumpte a més a més de les capçaleres estàndard"
 
-#: src/prefs_summaries.c:571
+#: src/prefs_summaries.c:592
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Executa immediatament quan es desplacin o se suprimeixin missatges"
 
-#: src/prefs_summaries.c:573
+#: src/prefs_summaries.c:594
 msgid ""
 "When unchecked moving, copying and deleting of messages is deferred until "
 "you use 'Tools/Execute'"
@@ -17657,63 +17728,63 @@ msgstr ""
 "Quan no està seleccionat, desplaçar, copiar i suprimir missatges s'ajorna "
 "fins que useu Eines / Executa."
 
-#: src/prefs_summaries.c:578
+#: src/prefs_summaries.c:599
 msgid "Confirm when marking all messages as read or unread"
 msgstr "Confirma marcar tots els missatges com a llegits o com a no llegits."
 
-#: src/prefs_summaries.c:581
+#: src/prefs_summaries.c:602
 msgid "Confirm when changing color labels"
 msgstr "Confirma canviar el color de les etiquetes."
 
-#: src/prefs_summaries.c:585
+#: src/prefs_summaries.c:606
 msgid "Show tooltips"
 msgstr "Mostra ajuda d'eines"
 
-#: src/prefs_summaries.c:595 src/quote_fmt.c:539
+#: src/prefs_summaries.c:616 src/quote_fmt.c:539
 msgid "Defaults"
 msgstr "Predeterminats"
 
-#: src/prefs_summaries.c:597
+#: src/prefs_summaries.c:618
 msgid "New folders"
 msgstr "Carpetes noves"
 
-#: src/prefs_summaries.c:603
+#: src/prefs_summaries.c:624
 msgid "Sort by"
 msgstr "Classifica per"
 
-#: src/prefs_summaries.c:611 src/prefs_summary_column.c:85
+#: src/prefs_summaries.c:632 src/prefs_summary_column.c:85
 msgid "Number"
 msgstr "Nombre"
 
-#: src/prefs_summaries.c:614
+#: src/prefs_summaries.c:635
 msgid "Thread date"
 msgstr "Data del fil"
 
-#: src/prefs_summaries.c:625
+#: src/prefs_summaries.c:646
 msgid "Don't sort"
 msgstr "No classifiquis"
 
-#: src/prefs_summaries.c:640
+#: src/prefs_summaries.c:661
 msgid "Thread view"
 msgstr "Vista per fil"
 
-#: src/prefs_summaries.c:643
+#: src/prefs_summaries.c:664
 msgid "Collapse all threads"
 msgstr "Replega tots els fils"
 
-#: src/prefs_summaries.c:649
+#: src/prefs_summaries.c:670
 msgid "Hide read messages"
 msgstr "Amaga els missatges llegits"
 
-#: src/prefs_summaries.c:843
+#: src/prefs_summaries.c:870
 msgid "Summaries"
 msgstr "Sumaris"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:225
+#: src/prefs_summary_column.c:226
 msgid "Message list columns configuration"
 msgstr "Configuració de la llista de columnes del missatge"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:242
+#: src/prefs_summary_column.c:243
 msgid ""
 "Select columns to be displayed in the message list. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
@@ -17758,15 +17829,15 @@ msgstr "missatge nou més nou"
 msgid "newest unread email"
 msgstr "missatge no llegit més nou"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:188
+#: src/prefs_summary_open.c:189
 msgid "Message selection when entering a folder"
 msgstr "Selecció de missatge en entrar en una capeta"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:233
+#: src/prefs_summary_open.c:234
 msgid "Available selections"
 msgstr "Seleccions disponibles"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:268
+#: src/prefs_summary_open.c:269
 msgid "Current selections"
 msgstr "Seleccions actuals"
 
@@ -17782,104 +17853,104 @@ msgstr ""
 "Sobreescriu la capçalera Des de del compte d'escriptura. Això no canvia el "
 "compte d'escriptura."
 
-#: src/prefs_template.c:308
+#: src/prefs_template.c:309
 msgid "Append the new template above to the list"
 msgstr "Afegeix la plantilla nova a sobre de la llista"
 
-#: src/prefs_template.c:317
+#: src/prefs_template.c:318
 msgid "Replace the selected template in list with the template above"
 msgstr ""
 "Susbtitueix la plantilla seleccionada a la llista per la plantilla de dalt"
 
-#: src/prefs_template.c:327
+#: src/prefs_template.c:328
 msgid "Delete the selected template from the list"
 msgstr "Suprimeix la plantilla seleccionada de la llista"
 
-#: src/prefs_template.c:345
+#: src/prefs_template.c:346
 msgid "Show information on configuring templates"
 msgstr "Mostra informació en configurar plantilles"
 
-#: src/prefs_template.c:369
+#: src/prefs_template.c:370
 msgid "Move the selected template to the top"
 msgstr "Desplaça la plantilla seleccionada a l'inici"
 
-#: src/prefs_template.c:379
+#: src/prefs_template.c:380
 msgid "Move the selected template up"
 msgstr "Desplaça la plantilla seleccionada amunt"
 
-#: src/prefs_template.c:387
+#: src/prefs_template.c:388
 msgid "Move the selected template down"
 msgstr "Desplaça la plantilla seleccionada avall"
 
-#: src/prefs_template.c:397
+#: src/prefs_template.c:398
 msgid "Move the selected template to the bottom"
 msgstr "Desplaça la plantilla seleccionada al final"
 
-#: src/prefs_template.c:413
+#: src/prefs_template.c:414
 msgid "Template configuration"
 msgstr "Configuració de plantilla"
 
-#: src/prefs_template.c:601
+#: src/prefs_template.c:602
 msgid "Templates list not saved"
 msgstr "Llista de plantilles sense desar"
 
-#: src/prefs_template.c:602
+#: src/prefs_template.c:603
 msgid "The templates list has been modified. Close anyway?"
 msgstr "La llista de plantilles ha estat modificada. Voleu sortir tanmateix?"
 
-#: src/prefs_template.c:759
+#: src/prefs_template.c:760
 msgid "The template's name is not set."
 msgstr "No s'ha establert el nom de la plantilla."
 
-#: src/prefs_template.c:802
+#: src/prefs_template.c:803
 msgid "The \"From\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr ""
 "El camp \"Des de\" de la plantilla conté una adreça de correu no vàlida."
 
-#: src/prefs_template.c:808
+#: src/prefs_template.c:809
 msgid "The \"To\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr ""
 "El camp \"Per a\" de la plantilla conté una adreça de correu no vàlida."
 
-#: src/prefs_template.c:814
+#: src/prefs_template.c:815
 msgid "The \"Cc\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "El camp \"A/c\" de la plantilla conté una adreça de correu no vàlida."
 
-#: src/prefs_template.c:820
+#: src/prefs_template.c:821
 msgid "The \"Bcc\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "El camp \"C/o\" de la plantilla conté una adreça de correu no vàlida."
 
-#: src/prefs_template.c:826
+#: src/prefs_template.c:827
 msgid ""
 "The \"Reply-To\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr ""
 "El camp \"Respon a\" de la plantilla conté una adreça de correu no vàlida."
 
-#: src/prefs_template.c:832
+#: src/prefs_template.c:833
 msgid "The \"Subject\" field of the template is invalid."
 msgstr "El camp \"Assumpte\" de la plantilla no és vàlid."
 
-#: src/prefs_template.c:903
+#: src/prefs_template.c:904
 msgid "Delete template"
 msgstr "Suprimeix la plantilla"
 
-#: src/prefs_template.c:904
+#: src/prefs_template.c:905
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Realment voleu suprimir aquesta plantilla?"
 
-#: src/prefs_template.c:916
+#: src/prefs_template.c:917
 msgid "Delete all templates"
 msgstr "Suprimeix totes les plantilles"
 
-#: src/prefs_template.c:917
+#: src/prefs_template.c:918
 msgid "Do you really want to delete all the templates?"
 msgstr "Realment voleu suprimir totes les plantilles?"
 
-#: src/prefs_template.c:1233
+#: src/prefs_template.c:1234
 msgid "Current templates"
 msgstr "Plantilles actuals"
 
-#: src/prefs_template.c:1261
+#: src/prefs_template.c:1262
 msgid "Template"
 msgstr "Plantilla"
 
@@ -18063,11 +18134,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_toolbar.c:187
 msgid "Item has no icon defined."
-msgstr "L'element no té una icona definida."
+msgstr "L'element no té una icona establerta."
 
 #: src/prefs_toolbar.c:188
 msgid "Item has no text defined."
-msgstr "L'element no té un text definit."
+msgstr "L'element no té un text establert."
 
 #: src/prefs_toolbar.c:896
 msgid "Toolbar item"
@@ -18157,35 +18228,35 @@ msgstr "Ajusta el text a"
 msgid "Wrapping"
 msgstr "Ajustament"
 
-#: src/printing.c:430
+#: src/printing.c:431
 msgid "Print preview"
 msgstr "Previsualitza la impressió"
 
-#: src/printing.c:473
+#: src/printing.c:474
 msgid "First page"
 msgstr "Primera pàgina"
 
-#: src/printing.c:483
+#: src/printing.c:484
 msgid "Last page"
 msgstr "Última pàgina"
 
-#: src/printing.c:489
+#: src/printing.c:490
 msgid "Zoom 100%"
 msgstr "Ampliació del 100%"
 
-#: src/printing.c:491
+#: src/printing.c:492
 msgid "Zoom fit"
 msgstr "Augment ajustat"
 
-#: src/printing.c:493
+#: src/printing.c:494
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Augmenta"
 
-#: src/printing.c:495
+#: src/printing.c:496
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Disminueix"
 
-#: src/printing.c:675
+#: src/printing.c:676
 #, c-format
 msgid "Page %d"
 msgstr "Pàgina %d"
@@ -18196,7 +18267,7 @@ msgstr "No hi ha informació disponible."
 
 #: src/privacy.c:490
 msgid "No recipient keys defined."
-msgstr "No s'ha definit cap clau."
+msgstr "No s'ha establert cap clau de receptor."
 
 #: src/procmime.c:402 src/procmime.c:404 src/procmime.c:405
 msgid "[Error decoding BASE64]\n"
@@ -18206,24 +18277,24 @@ msgstr "[Error descodificant BASE64]\n"
 msgid "Could not decode part"
 msgstr "No s'ha pogut descodificar la part"
 
-#: src/procmsg.c:935 src/procmsg.c:938
+#: src/procmsg.c:936 src/procmsg.c:939
 msgid "Already trying to send."
 msgstr "Ja s'ha intentat enviar."
 
-#: src/procmsg.c:1562 src/procmsg.c:1623
+#: src/procmsg.c:1563 src/procmsg.c:1624
 #, c-format
 msgid "Couldn't open file %s."
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer %s."
 
-#: src/procmsg.c:1633
+#: src/procmsg.c:1634
 msgid "Queued message header is broken."
 msgstr "La capçalera del missatge encuat és defectuosa."
 
-#: src/procmsg.c:1653
+#: src/procmsg.c:1654
 msgid "An error happened during SMTP session."
 msgstr "S'ha produït un error durant la sessió SMTP."
 
-#: src/procmsg.c:1667
+#: src/procmsg.c:1668
 msgid ""
 "No specific account has been found to send, and an error happened during "
 "SMTP session."
@@ -18231,7 +18302,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha especificat cap compte per a l'enviament i s'ha produït un error "
 "durant la sessió SMTP"
 
-#: src/procmsg.c:1675
+#: src/procmsg.c:1676
 msgid ""
 "Couldn't determine sending information. Maybe the email hasn't been "
 "generated by Claws Mail."
@@ -18239,21 +18310,21 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut obtenir la informació d'enviament. Potser el correu no ha "
 "estat generat pel Claws Mail."
 
-#: src/procmsg.c:1698
+#: src/procmsg.c:1699
 msgid "Couldn't create temporary file for news sending."
 msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer temporal per enviar notícies."
 
-#: src/procmsg.c:1711
+#: src/procmsg.c:1712
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr ""
 "S'ha produït un error en escriure el fitxer temporal per enviar notícies."
 
-#: src/procmsg.c:1725
+#: src/procmsg.c:1726
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s."
 msgstr "S'ha produït un error enviant el missatge a %s."
 
-#: src/procmsg.c:2285
+#: src/procmsg.c:2286
 msgid "Filtering messages...\n"
 msgstr "Filtrant missatges...\n"
 
@@ -18391,7 +18462,8 @@ msgid ""
 "the [dfNFLIstcnriT, ad, af, ao, as, asp, aT, ABc, ABf, ABt]\n"
 "symbols (or their long equivalent)"
 msgstr ""
-"insereix <span style=\"oblique\">expr</span> si x és definida, on x és un\n"
+"insereix <span style=\"oblique\">expr</span> si x està establerta; on x és "
+"un\n"
 "dels símbols [dfNFLIstcnriT, ad, af, ao, as, asp, aT, ABc, ABf, ABt]\n"
 "(o un dels seus equivalents sense abreviar)"
 
@@ -18402,8 +18474,8 @@ msgid ""
 "the [dfNFLIstcnriT, ad, af, ao, as, asp, aT, ABc, ABf, ABt]\n"
 "symbols (or their long equivalent)"
 msgstr ""
-"insereix <span style=\"oblique\">expr</span> si x no és definida, on x és "
-"un\n"
+"insereix <span style=\"oblique\">expr</span> si x no està establerta; on x "
+"és un\n"
 "dels símbols [dfNFLIstcnriT, ad, af, ao, as, asp, aT, ABc, ABf, ABt]\n"
 "(o un dels seus equivalents sense abreviar)"
 
@@ -18675,7 +18747,7 @@ msgstr ""
 msgid "Source of the message"
 msgstr "Font del missatge"
 
-#: src/sourcewindow.c:160
+#: src/sourcewindow.c:161
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
 msgstr "%s - Font"
@@ -18688,11 +18760,11 @@ msgstr "Caducitat"
 msgid "Saved SSL/TLS certificates"
 msgstr "Certificats SSL/TLS desats"
 
-#: src/ssl_manager.c:444
+#: src/ssl_manager.c:445
 msgid "Delete certificate"
 msgstr "Suprimeix el certificat"
 
-#: src/ssl_manager.c:445
+#: src/ssl_manager.c:446
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
 msgstr "Voleu suprimir realment aquest certificat?"
 
@@ -18700,56 +18772,60 @@ msgstr "Voleu suprimir realment aquest certificat?"
 msgid "Search messages"
 msgstr "Busca als missatges"
 
-#: src/summary_search.c:312
+#: src/summary_search.c:313
 msgid "Match any of the following"
 msgstr "Coincideix amb algun dels següents"
 
-#: src/summary_search.c:314
+#: src/summary_search.c:315
 msgid "Match all of the following"
 msgstr "Coincideix amb tots els següents"
 
-#: src/summary_search.c:435
+#: src/summary_search.c:436
 msgid "Body:"
 msgstr "Cos:"
 
-#: src/summary_search.c:442
+#: src/summary_search.c:443
 msgid "Condition:"
 msgstr "Condició:"
 
-#: src/summary_search.c:476
+#: src/summary_search.c:477
 msgid "Find _all"
 msgstr "Trob_a'ls tots"
 
-#: src/summary_search.c:691 src/summaryview.c:1148 src/summaryview.c:1411
+#: src/summary_search.c:692 src/summaryview.c:1148 src/summaryview.c:1411
 #, c-format
 msgid "Searching in %s... \n"
 msgstr "Buscant a  %s... \n"
 
-#: src/summary_search.c:786
+#: src/summary_search.c:787
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "S'ha arribat al principi de la llista, voleu continuar des del final?"
 
-#: src/summary_search.c:788
+#: src/summary_search.c:789
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "S'ha acabat la llista, voleu continuar des de l'inici?"
 
-#: src/summaryview.c:441
+#: src/summaryview.c:430
+msgid "Re-edit"
+msgstr "Reedita"
+
+#: src/summaryview.c:443
 msgid "Create _filter rule"
 msgstr "Crea una regla de _filtratge"
 
-#: src/summaryview.c:454
+#: src/summaryview.c:456
 msgid "_Set displayed columns"
 msgstr "E_stableix les columnes visibles"
 
-#: src/summaryview.c:459
+#: src/summaryview.c:461
 msgid "_Lock column headers"
 msgstr "B_loqueja les capçaleres de les columnes"
 
-#: src/summaryview.c:596
+#: src/summaryview.c:598
 msgid "Toggle quick search bar"
 msgstr "Commuta la barra de cerca ràpida"
 
-#: src/summaryview.c:633
+#: src/summaryview.c:635
 msgid "Toggle multiple selection"
 msgstr "Commuta la selecció múltiple"
 
@@ -18766,271 +18842,271 @@ msgstr "Queden algunes marques. Voleu processar-les?"
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Explorant la carpeta (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1971 src/summaryview.c:2019
+#: src/summaryview.c:1950 src/summaryview.c:1998
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "No hi ha més missatges sense llegir."
 
-#: src/summaryview.c:1972
+#: src/summaryview.c:1951
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "No s'ha trobat cap missatge sense llegir. Voleu buscar des del final?"
 
-#: src/summaryview.c:1984 src/summaryview.c:2032 src/summaryview.c:2069
-#: src/summaryview.c:2117 src/summaryview.c:2184
+#: src/summaryview.c:1963 src/summaryview.c:2011 src/summaryview.c:2048
+#: src/summaryview.c:2096 src/summaryview.c:2163
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "Error intern: valor inesperat per a prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1996
+#: src/summaryview.c:1975
 msgid "No unread messages."
 msgstr "No hi ha missatges sense llegir."
 
-#: src/summaryview.c:2020
+#: src/summaryview.c:1999
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "No hi ha missatges sense llegir. Voleu anar a la carpeta següent?"
 
-#: src/summaryview.c:2056 src/summaryview.c:2104
+#: src/summaryview.c:2035 src/summaryview.c:2083
 msgid "No more new messages"
 msgstr "No hi ha més missatges nous."
 
-#: src/summaryview.c:2057
+#: src/summaryview.c:2036
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "No hi ha més missatges nous. Voleu fer una cerca des del final?"
 
-#: src/summaryview.c:2081
+#: src/summaryview.c:2060
 msgid "No new messages."
 msgstr "No hi ha missatges nous."
 
-#: src/summaryview.c:2105
+#: src/summaryview.c:2084
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "No hi ha més missatges nous. Voleu anar a la carpeta següent?"
 
-#: src/summaryview.c:2138 src/summaryview.c:2171
+#: src/summaryview.c:2117 src/summaryview.c:2150
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "No hi ha més missatges marcats."
 
-#: src/summaryview.c:2139
+#: src/summaryview.c:2118
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "No s'ha trobat cap missatge marcat. Voleu buscar des del final?"
 
-#: src/summaryview.c:2148
+#: src/summaryview.c:2127
 msgid "No marked messages."
 msgstr "No hi ha missatges marcats."
 
-#: src/summaryview.c:2172
+#: src/summaryview.c:2151
 msgid "No marked message found. Go to next folder?"
 msgstr "No s'han trobat missatges marcats. Voleu anar a la carpeta següent?"
 
-#: src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:2234
+#: src/summaryview.c:2184 src/summaryview.c:2213
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "No hi ha més missatges etiquetats."
 
-#: src/summaryview.c:2206
+#: src/summaryview.c:2185
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "No s'ha trobat cap missatge etiquetat. Voleu buscar des del final?"
 
-#: src/summaryview.c:2215 src/summaryview.c:2248
+#: src/summaryview.c:2194 src/summaryview.c:2227
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "No hi ha missatges etiquetats."
 
-#: src/summaryview.c:2235
+#: src/summaryview.c:2214
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "No s'ha trobat cap missatge etiquetat. Voleu buscar des del principi?"
 
-#: src/summaryview.c:2557
+#: src/summaryview.c:2537
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Agrupant missatges per l'assumpte..."
 
-#: src/summaryview.c:2742
+#: src/summaryview.c:2722
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d suprimit/s"
 
-#: src/summaryview.c:2746
+#: src/summaryview.c:2726
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d desplaçats"
 
-#: src/summaryview.c:2747 src/summaryview.c:2754
+#: src/summaryview.c:2727 src/summaryview.c:2734
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:2752
+#: src/summaryview.c:2732
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d copiats"
 
-#: src/summaryview.c:2766
+#: src/summaryview.c:2746
 msgid " item selected"
 msgid_plural " items selected"
 msgstr[0] " element seleccionat"
 msgstr[1] " elements seleccionats"
 
-#: src/summaryview.c:2784 src/summaryview.c:2829
+#: src/summaryview.c:2764 src/summaryview.c:2809
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d de nou(s), %d sense llegir, %d en total (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2804
+#: src/summaryview.c:2784
 msgid "Message summary"
 msgstr "Resum del missatge"
 
-#: src/summaryview.c:2805
+#: src/summaryview.c:2785
 msgid "New:"
 msgstr "Nou:"
 
-#: src/summaryview.c:2806
+#: src/summaryview.c:2786
 msgid "Unread:"
 msgstr "Sense llegir:"
 
-#: src/summaryview.c:2807
+#: src/summaryview.c:2787
 msgid "Total:"
 msgstr "Total:"
 
 # RML I think this is ambiguous:
 # RML on filtering is a verb ("Marcar") while in summary colunm it's really
 # RML a noun ("Marca"). Xlated as "Marca" (also verbal tense).
-#: src/summaryview.c:2809
+#: src/summaryview.c:2789
 msgid "Marked:"
 msgstr "Marcat:"
 
-#: src/summaryview.c:2810
+#: src/summaryview.c:2790
 msgid "Replied:"
 msgstr "Respost:"
 
-#: src/summaryview.c:2811
+#: src/summaryview.c:2791
 msgid "Forwarded:"
 msgstr "Reenviat:"
 
-#: src/summaryview.c:2812
+#: src/summaryview.c:2792
 msgid "Locked:"
 msgstr "Bloquejat:"
 
-#: src/summaryview.c:2813
+#: src/summaryview.c:2793
 msgid "Ignored:"
 msgstr "ignorat:"
 
-#: src/summaryview.c:2814
+#: src/summaryview.c:2794
 msgid "Watched:"
 msgstr "Vist:"
 
-#: src/summaryview.c:2824
+#: src/summaryview.c:2804
 #, c-format
 msgid "%d/%d selected (%s/%s), %d unread"
 msgstr "%d/%d seleccionats (%s/%s), %d sense llegir"
 
-#: src/summaryview.c:3117
+#: src/summaryview.c:3097
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Classificant el resum..."
 
-#: src/summaryview.c:3285
+#: src/summaryview.c:3265
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Establint el resum des de les dades dels missatges..."
 
-#: src/summaryview.c:3491
+#: src/summaryview.c:3471
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Sense data)"
 
-#: src/summaryview.c:3548
+#: src/summaryview.c:3528
 msgid "(No Recipient)"
 msgstr "(Cap destinatari)"
 
-#: src/summaryview.c:3596
+#: src/summaryview.c:3576
 #, c-format
 msgid "From: %s, on %s"
 msgstr "Des de: %s, %s"
 
-#: src/summaryview.c:3605
+#: src/summaryview.c:3585
 #, c-format
 msgid "To: %s, on %s"
 msgstr "Per a: %s, %s"
 
-#: src/summaryview.c:4501
+#: src/summaryview.c:4481
 msgid "You're not the author of the article."
 msgstr "No sou l'autor de l'article."
 
-#: src/summaryview.c:4591
+#: src/summaryview.c:4571
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the selected message?"
 msgid_plural "Do you really want to delete the %d selected messages?"
 msgstr[0] "Realment voleu suprimir el missatge seleccionat?"
 msgstr[1] "Realment voleu suprimir els %d missatges seleccionats?"
 
-#: src/summaryview.c:4594
+#: src/summaryview.c:4574
 msgid "Delete message"
 msgid_plural "Delete messages"
 msgstr[0] "Suprimeix el missatge"
 msgstr[1] "Suprimeix els missatges"
 
-#: src/summaryview.c:4758
+#: src/summaryview.c:4738
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "La destinació és la mateixa que la carpeta actual."
 
-#: src/summaryview.c:4813
+#: src/summaryview.c:4793
 msgid "Select folder to move selected message to"
 msgid_plural "Select folder to move selected messages to"
 msgstr[0] "Seleccioneu una carpeta per desplaçar-hi el missatge seleccionat."
 msgstr[1] ""
 "Seleccioneu una carpeta per desplaçar-hi els missatges seleccionats."
 
-#: src/summaryview.c:4864
+#: src/summaryview.c:4844
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "La destinació de la còpia és la mateixa carpeta actual."
 
-#: src/summaryview.c:4898
+#: src/summaryview.c:4878
 msgid "Select folder to copy selected message to"
 msgid_plural "Select folder to copy selected messages to"
 msgstr[0] "Seleccioneu una carpeta per copiar-hi el missatge seleccionat."
 msgstr[1] "Seleccioneu una carpeta per copiar-hi els missatges seleccionats."
 
-#: src/summaryview.c:5056
+#: src/summaryview.c:5036
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Afegeix o sobreescriu"
 
-#: src/summaryview.c:5057
+#: src/summaryview.c:5037
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Voleu afegir o sobreescriure el fitxer existent?"
 
-#: src/summaryview.c:5058
+#: src/summaryview.c:5038
 msgid "_Append"
 msgstr "_Afegeix"
 
-#: src/summaryview.c:5058
+#: src/summaryview.c:5038
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Sobreescriu"
 
-#: src/summaryview.c:5069 src/summaryview.c:5072 src/summaryview.c:5087
+#: src/summaryview.c:5049 src/summaryview.c:5052 src/summaryview.c:5067
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the file '%s'."
 msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer \"%s\"."
 
-#: src/summaryview.c:5106
+#: src/summaryview.c:5086
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to print %d messages, one by one. Do you want to continue?"
 msgstr "Esteu a punt d'imprimir %d missatges, un a un. Voleu continuar?"
 
-#: src/summaryview.c:5564
+#: src/summaryview.c:5544
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Construint els fils..."
 
-#: src/summaryview.c:5812
+#: src/summaryview.c:5792
 msgid "Skip these rules"
 msgstr "Salta't aquestes regles"
 
-#: src/summaryview.c:5815
+#: src/summaryview.c:5795
 msgid "Apply these rules regardless of the account they belong to"
 msgstr "Aplica aquestes regles independentment del compte a què pertanyin"
 
-#: src/summaryview.c:5818
+#: src/summaryview.c:5798
 msgid "Apply these rules if they apply to the current account"
 msgstr "Aplica aquestes regles si s'apliquen al compte actual"
 
-#: src/summaryview.c:5847
+#: src/summaryview.c:5827
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtratge"
 
-#: src/summaryview.c:5848
+#: src/summaryview.c:5828
 msgid ""
 "There are some filtering rules that belong to an account.\n"
 "Please choose what to do with these rules:"
@@ -19038,75 +19114,75 @@ msgstr ""
 "Hi ha algunes regles de filtratge que pertanyen a un compte.\n"
 "Si us plau, trieu què s'ha de fer amb aquestes regles:"
 
-#: src/summaryview.c:5880
+#: src/summaryview.c:5860
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtrant..."
 
-#: src/summaryview.c:5963
+#: src/summaryview.c:5943
 msgid "Processing configuration"
 msgstr "Configuració de processament"
 
-#: src/summaryview.c:6111
+#: src/summaryview.c:6091
 msgid "Do you really want to reset the color label of all selected messages?"
 msgstr ""
 "Realment voleu restablir l'etiqueta de color de tots els missatges "
 "seleccionats?"
 
-#: src/summaryview.c:6113
+#: src/summaryview.c:6093
 msgid "Do you really want to apply this color label to all selected messages?"
 msgstr ""
 "Realment voleu aplicar aquesta etiqueta de color a tots els missatges "
 "seleccionats?"
 
-#: src/summaryview.c:6114
+#: src/summaryview.c:6094
 msgid "Reset color label"
 msgstr "Restableix el color de l'etiqueta"
 
-#: src/summaryview.c:6114
+#: src/summaryview.c:6094
 msgid "Set color label"
 msgstr "Estableix l'etiqueta de color"
 
-#: src/summaryview.c:6557
+#: src/summaryview.c:6537
 msgid "Ignored thread"
 msgstr "Fil ignorat"
 
-#: src/summaryview.c:6559
+#: src/summaryview.c:6539
 msgid "Watched thread"
 msgstr "Fil vist"
 
-#: src/summaryview.c:6567
+#: src/summaryview.c:6547
 msgid "Replied but also forwarded - click to see reply"
 msgstr "Respost però també reenviat. Cliqueu per veure'n la resposta."
 
-#: src/summaryview.c:6569
+#: src/summaryview.c:6549
 msgid "Replied - click to see reply"
 msgstr "Respost. Cliqueu per veure'n la resposta."
 
-#: src/summaryview.c:6581
+#: src/summaryview.c:6561
 msgid "To be moved"
 msgstr "Per desplaçar"
 
-#: src/summaryview.c:6583
+#: src/summaryview.c:6563
 msgid "To be copied"
 msgstr "Per copiar"
 
-#: src/summaryview.c:6595
+#: src/summaryview.c:6575
 msgid "Signed, has attachment(s)"
 msgstr "Signat, té adjunt(s)"
 
-#: src/summaryview.c:6599
+#: src/summaryview.c:6579
 msgid "Encrypted, has attachment(s)"
 msgstr "Encriptat, té adjunt(s)"
 
-#: src/summaryview.c:6601
+#: src/summaryview.c:6581
 msgid "Encrypted"
 msgstr "Encriptat"
 
-#: src/summaryview.c:6603
+#: src/summaryview.c:6583
 msgid "Has attachment(s)"
 msgstr "Té adjunt(s)"
 
-#: src/summaryview.c:8317
+#: src/summaryview.c:8295
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -19115,11 +19191,11 @@ msgstr ""
 "Error de l'expressió regular (regexp):\n"
 "%s"
 
-#: src/summaryview.c:8420
+#: src/summaryview.c:8398
 msgid "Go back to the folder list (You have unread messages)"
 msgstr "Torna a la llista de carpetes (Teniu missatges sense llegir)"
 
-#: src/summaryview.c:8425
+#: src/summaryview.c:8403
 msgid "Go back to the folder list"
 msgstr "Torna a la llista de carpetes"
 
@@ -19153,7 +19229,7 @@ msgstr "[%s  %s (%d bytes)]"
 msgid "[%s (%d bytes)]"
 msgstr "[%s (%d bytes)]"
 
-#: src/textview.c:876
+#: src/textview.c:875
 msgid ""
 "\n"
 "  This message can't be displayed.\n"
@@ -19167,63 +19243,63 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Useu "
 
-#: src/textview.c:881
+#: src/textview.c:880
 msgid "'Network Log'"
 msgstr "\"Registre de la xarxa\""
 
-#: src/textview.c:882
+#: src/textview.c:881
 msgid " in the Tools menu for more information."
 msgstr " al menú Eines per a més informació"
 
-#: src/textview.c:948
+#: src/textview.c:947
 msgid "  The following can be performed on this part\n"
 msgstr "  Es farà el següent en aquesta secció\n"
 
-#: src/textview.c:950
+#: src/textview.c:949
 msgid "  by right-clicking the icon or list item:"
 msgstr "  clicant amb el botó dret sobre la icona o la llista d'elements:"
 
-#: src/textview.c:954
+#: src/textview.c:953
 msgid "     - To save, select "
 msgstr "     - Per desar-ho, seleccioneu "
 
-#: src/textview.c:955
+#: src/textview.c:954
 msgid "'Save as...'"
 msgstr "\"Desa com a...\""
 
-#: src/textview.c:957 src/textview.c:969 src/textview.c:981 src/textview.c:991
+#: src/textview.c:956 src/textview.c:968 src/textview.c:980 src/textview.c:990
 msgid " (Shortcut key: '"
 msgstr "(Drecera: '"
 
-#: src/textview.c:965
+#: src/textview.c:964
 msgid "     - To display as text, select "
 msgstr "     - Per mostrar-ho com a text seleccioneu "
 
-#: src/textview.c:966
+#: src/textview.c:965
 msgid "'Display as text'"
 msgstr "\"Mostra com a text\""
 
-#: src/textview.c:977
+#: src/textview.c:976
 msgid "     - To open with an external program, select "
 msgstr "     - Per obrir-ho amb un programa extern seleccioneu "
 
-#: src/textview.c:978
+#: src/textview.c:977
 msgid "'Open'"
 msgstr "\"Obre\""
 
-#: src/textview.c:986
+#: src/textview.c:985
 msgid "       (alternately double-click, or click the middle "
 msgstr "       (alternativament doble clic, clic amb el botó del mig"
 
-#: src/textview.c:987
+#: src/textview.c:986
 msgid "mouse button)\n"
 msgstr "botó del ratolí)\n"
 
-#: src/textview.c:989
+#: src/textview.c:988
 msgid "     - Or use "
 msgstr "     - O useu "
 
-#: src/textview.c:990
+#: src/textview.c:989
 msgid "'Open with...'"
 msgstr "\"Obre amb...\""
 
@@ -19238,31 +19314,31 @@ msgstr ""
 "    %s\n"
 "Codi de retorn %d\n"
 
-#: src/textview.c:2187
+#: src/textview.c:2195
 msgid "Tags: "
 msgstr "Etiquetes: "
 
-#: src/textview.c:2906
+#: src/textview.c:2914
 msgid "The real URL is different from the displayed URL."
 msgstr "L'URL real és diferent de l'URL mostrat."
 
-#: src/textview.c:2907
+#: src/textview.c:2915
 msgid "Displayed URL:"
 msgstr "URL mostrat:"
 
-#: src/textview.c:2908
+#: src/textview.c:2916
 msgid "Real URL:"
 msgstr "URL real:"
 
-#: src/textview.c:2909
+#: src/textview.c:2917
 msgid "Open it anyway?"
 msgstr "Ho obro tanmateix?"
 
-#: src/textview.c:2910
+#: src/textview.c:2918
 msgid "Phishing attempt warning"
 msgstr "Avís d'intent de pesca"
 
-#: src/textview.c:2911
+#: src/textview.c:2919
 msgid "_Open URL"
 msgstr "_Obre l'URL"
 
@@ -19650,11 +19726,11 @@ msgctxt "Dialog title"
 msgid "Open URLs"
 msgstr "Obre URL"
 
-#: src/uri_opener.c:216
+#: src/uri_opener.c:217
 msgid "Please select the URL to open."
 msgstr "Si us plau, seleccioneu l'URL a obrir."
 
-#: src/uri_opener.c:224
+#: src/uri_opener.c:225
 msgid "Select All"
 msgstr "Selecciona-ho tot"
 
@@ -19903,9 +19979,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Benvingut a l'assistent de configuració del Claws Mail.\n"
 "\n"
-"Començarem definint alguna informació bàsica sobre la vostra identitat i les "
-"opcions de correu més comunes perquè ja pugueu usar el Claws Mail d'aquí a "
-"menys de cinc minuts."
+"Començarem establint alguna informació bàsica sobre la vostra identitat i "
+"les opcions de correu més comunes perquè ja pugueu usar el Claws Mail d'aquí "
+"menys de cinc minuts."
 
 #: src/wizard.c:1842
 msgid "About You"
@@ -19938,235 +20014,3 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "El Claws Mail ja està a punt.\n"
 "Feu clic a Desa per començar."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1999-2018\n"
-#~ "The Claws Mail Team\n"
-#~ "and Hiroyuki Yamamoto"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1999-2018\n"
-#~ "L'equip de Claws Mail\n"
-#~ "i Hiroyuki Yamamoto"
-
-#~ msgid "Unknown option\n"
-#~ msgstr "Opció desconeguda\n"
-
-#~ msgid "Overwrite existing file?"
-#~ msgstr "Se sobreescriu el fitxer existent?"
-
-#~ msgid "Open in viewer (remote content is enabled)"
-#~ msgstr "Obre al visualitzador (el contingut remot està habilitat)."
-
-#~ msgid "Open in external browser"
-#~ msgstr "Obre en un navegador extern"
-
-#~ msgid "Open in Viewer (enable remote content)"
-#~ msgstr "Obre al visualitzador (permet el contingut remot)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This encryption key is not fully trusted.\n"
-#~ "If you choose to encrypt the message with this key, you don't\n"
-#~ "know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Key details: ID %s, primary identity %s <%s>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Do you trust this key enough to use it anyway?"
-#~ msgstr ""
-#~ "La clau d'encriptació no és totalment de confiança.\n"
-#~ "Si trieu encriptar el missatge amb aquesta clau, no podreu\n"
-#~ "estar segur que anirà a la persona a qui voleu que vagi.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Detalls de la clau: ID %s, identitat primària %s <%s>\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Hi confieu prou per usar-la tanmateix?"
-
-#~ msgid "_Open image"
-#~ msgstr "_Obre la imatge"
-
-#~ msgid "_Save image..."
-#~ msgstr "De_sa la imatge..."
-
-#~ msgid "address added by claws-mail"
-#~ msgstr "adreça afegida pel claws-mail"
-
-#~ msgid "Inherit properties from parent folder"
-#~ msgstr "Propietats heretades de la carpeta mare"
-
-#~ msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d minutes?"
-#~ msgstr "%s%sEsteu treballant sense connexió. Ho anul·lo durant %d minuts?"
-
-#~ msgid "LDAP (search): succesful\n"
-#~ msgstr "LDAP (cerca): correcta\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Input the location of mailbox.\n"
-#~ "If an existing mailbox is specified, it will be\n"
-#~ "scanned automatically."
-#~ msgstr ""
-#~ "Introduïu la ubicació de la bústia.\n"
-#~ "Si s'especifica una bústia existent,\n"
-#~ "s'explorarà automàticament."
-
-# src/mimeview.c:2020
-#~ msgid ""
-#~ "This attachment is an executable file. Executing untrusted binaries is "
-#~ "dangerous and could probably lead to compromission of your computer.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Do you want to run this file?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquest adjunt és un fitxer executable. Executar binaris sense confiança "
-#~ "és perillós i podria comprometre el vostre ordinador.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Voleu executar aquest fitxer?"
-
-#~ msgid "Enter the WebCal URL:"
-#~ msgstr "Introduïu l'URL de WebCal:"
-
-#~ msgid "mins"
-#~ msgstr "min"
-
-#~ msgid "secs"
-#~ msgstr "s"
-
-#~ msgid "Sort new folders by"
-#~ msgstr "Classifica les carpetes per"
-
-#~ msgid "Set default selection when entering a folder"
-#~ msgstr "Defineix la selecció per defecte quan s'entri a la carpeta"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Defers moving, copying and deleting of messages until you choose 'Tools/"
-#~ "Execute'"
-#~ msgstr ""
-#~ "Posposa el desplaçament, la còpia i la supressió de missatges fins que "
-#~ "trieu \"Eines/Executa\""
-
-#~ msgid "Confirm before marking all messages in a folder as read or unread"
-#~ msgstr ""
-#~ "Demana una confirmació abans de marcar tots els missatges d'una carpeta "
-#~ "com a llegits o no llegits."
-
-#~ msgid "Confirm before overriding color label of messages"
-#~ msgstr ""
-#~ "Demana una confirmació abans de sobreescriure l'etiqueta de color dels "
-#~ "missatges."
-
-#~ msgid " Selection when entering a folder"
-#~ msgstr "Selecció d'entrada en una carpeta"
-
-#~ msgid "Possible selections"
-#~ msgstr "Seleccions possibles"
-
-#~ msgid "Selection on folder opening"
-#~ msgstr "Selecció en obir la carpeta"
-
-#~ msgid "Only root can remove system themes"
-#~ msgstr "Només l'usuari d'arrel pot suprimir temes de sistema."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
-#~ "Install anyway?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquesta carpeta no sembla una carpeta d'un tema.\n"
-#~ "Voleu fer-ne la instal·lació de tota manera?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not queue message for sending:\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s."
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha pogut posar el missatge a la cua per enviar:\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s."
-
-#~ msgid "Could not queue message for sending."
-#~ msgstr "No s'ha pogut posar el missatge a la cua  per enviar."
-
-#~ msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
-#~ msgstr "No s'ha pogut encriptar el correu: %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1999-2017\n"
-#~ "The Claws Mail Team\n"
-#~ "and Hiroyuki Yamamoto"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1999-2017\n"
-#~ "L'equip del Claws Mail\n"
-#~ "i Hiroyuki Yamamoto"
-
-#~ msgid "POP authentication timeout: "
-#~ msgstr "Temps d'espera per a l'autenticació POP: "
-
-#~ msgid "Test string:"
-#~ msgstr "Cadena de proves:"
-
-#~ msgid "Result:"
-#~ msgstr "Resultat:"
-
-#~ msgid "Match criteria:"
-#~ msgstr "Criteri de coincidència"
-
-#~ msgid "Treat these characters as quotation marks: "
-#~ msgstr "Tracta aquests caràcters com a cometes:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Pick color for Target folder. Target folder is used when the option "
-#~ "'Execute immediately when moving or deleting messages' is turned off"
-#~ msgstr ""
-#~ "Escolliu un color per a la carpeta de destinació. La carpeta de "
-#~ "destinació s'usarà quan l'opció \"Executa immediatament quan es desplacin "
-#~ "o s'esborrin missatges\" estigui desactivada."
-
-#~ msgid "Pick color for folders containing new messages"
-#~ msgstr "Escolliu un color per a les carpetes que continguin missatges nous."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Command to execute:\n"
-#~ "(use %d as number of new mails)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ordre a executar:\n"
-#~ "(usa %d com a nombre de missatges nous)"
-
-#~ msgid "Warn when sending to more recipients than:"
-#~ msgstr "Avisa quan s'enviï a més destinataris d'aquesta quantitat:"
-
-#~ msgid "Confirm before marking all messages in a folder as read"
-#~ msgstr ""
-#~ "Confirma abans de marcar tots els missatges de la carpeta com a llegits"
-
-#~ msgid "first marked email"
-#~ msgstr "primer missatge marcat"
-
-#~ msgid "first new email"
-#~ msgstr "primer missatge nou"
-
-#~ msgid "first unread email"
-#~ msgstr "primer missatge no llegit"
-
-#~ msgid "last email in the list"
-#~ msgstr "últim missatge de la llista"
-
-#~ msgid "first email in the list"
-#~ msgstr "primer missatge de la llista"
-
-#~ msgid "Author: "
-#~ msgstr "Autor: "
-
-#~ msgid "URL:"
-#~ msgstr "URL:"
-
-#~ msgid "You're not the author of the article.\n"
-#~ msgstr "No sou l'autor de l'article.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1999-2017\n"
-#~ "The Claws Mail Team\n"
-#~ " and Hiroyuki Yamamoto"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1999-2017\n"
-#~ "L'equip del Claws Mail\n"
-#~ "i Hiroyuki Yamamoto"
-
-#~ msgid "Change to..."
-#~ msgstr "Canvia a..."
index 70ca29933101d7b413d30ec53faf9efab36b4673..3edae6ec867830f2ff730cfd59daecb3211eb5ed 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.10.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-07-19 08:25+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-07-21 13:47+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-02-17 12:21+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-15 23:03+0100\n"
 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
 
 #: src/account.c:402 src/account.c:469
 msgid ""
@@ -83,21 +83,22 @@ msgstr ""
 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
 "zaškrtnutím"
 
-#: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:222
-#: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7467 src/editaddress.c:1473
-#: src/editaddress.c:1502 src/editaddress.c:1518
+#: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:472 src/addressadd.c:223
+#: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7473 src/editaddress.c:1474
+#: src/editaddress.c:1503 src/editaddress.c:1519
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
-#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:170
-#: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
-#: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
-#: src/mimeview.c:303 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
+#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:171
+#: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
+#: src/editvcard.c:174 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
+#: src/mimeview.c:304 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1846
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:463 src/prefs_filtering.c:384
-#: src/prefs_filtering.c:1874 src/prefs_template.c:79 src/prefs_themes.c:990
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:464 src/prefs_filtering.c:385
+#: src/prefs_filtering.c:1875 src/prefs_summaries.c:477 src/prefs_template.c:79
+#: src/prefs_themes.c:990
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4647
+#: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4624
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
@@ -222,7 +223,7 @@ msgstr "Nelze kopírovat knihu adres do sebe sama."
 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr "Nelze přesunout složku do sebe sama nebo do své vlastní podsložky."
 
-#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5017
+#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5018
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:309
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
@@ -297,13 +298,13 @@ msgstr ""
 
 #: src/addrcustomattr.c:217 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467
 #: src/addressbook.c:484 src/edittags.c:286
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1313 src/prefs_actions.c:1085
-#: src/prefs_filtering.c:1699 src/prefs_template.c:1111
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1313 src/prefs_actions.c:1086
+#: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Odstranit"
 
-#: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1086
-#: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
+#: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1087
+#: src/prefs_filtering.c:1701 src/prefs_template.c:1113
 msgid "Delete _all"
 msgstr "Odstranit _vše"
 
@@ -353,32 +354,33 @@ msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
 
-#: src/addrduplicates.c:346
+#: src/addrduplicates.c:347
 msgid "Duplicate email addresses"
 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
 
-#: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:234
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:469 src/toolbar.c:529
+#: src/addrduplicates.c:443 src/addressadd.c:235
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:470 src/prefs_summaries.c:478
+#: src/toolbar.c:529
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
-#: src/addrduplicates.c:464
+#: src/addrduplicates.c:465
 msgid "Address book path"
 msgstr "Cesta ke knize adres"
 
-#: src/addrduplicates.c:790 src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497
+#: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1445 src/addressbook.c:1498
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Odstranit adresu(y)"
 
-#: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1498
+#: src/addrduplicates.c:792 src/addressbook.c:1499
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
 
-#: src/addrduplicates.c:840
+#: src/addrduplicates.c:841
 msgid "Delete address"
 msgstr "Odstranit adresu(y)"
 
-#: src/addrduplicates.c:841 src/addressbook.c:1445
+#: src/addrduplicates.c:842 src/addressbook.c:1446
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
 
@@ -386,29 +388,29 @@ msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Přidat do knihy adres"
 
-#: src/addressadd.c:214
+#: src/addressadd.c:215
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: src/addressadd.c:245 src/addressbook.c:130 src/editaddress.c:1257
-#: src/editaddress.c:1301 src/editgroup.c:292
+#: src/addressadd.c:246 src/addressbook.c:130 src/editaddress.c:1258
+#: src/editaddress.c:1302 src/editgroup.c:292
 msgid "Remarks"
 msgstr "Poznámky"
 
-#: src/addressadd.c:286 src/addressbook_foldersel.c:158
+#: src/addressadd.c:289 src/addressbook_foldersel.c:158
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
 
-#: src/addressadd.c:596 src/addressbook.c:3267 src/addressbook.c:3318
+#: src/addressadd.c:599 src/addressbook.c:3268 src/addressbook.c:3319
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Přidat adresu(y)"
 
-#: src/addressadd.c:597
+#: src/addressadd.c:600
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
 
-#: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5005 src/editaddress.c:1246
-#: src/editaddress.c:1284 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
+#: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5006 src/editaddress.c:1247
+#: src/editaddress.c:1285 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
 #: src/exporthtml.c:601 src/exporthtml.c:765 src/ldif.c:763
 msgid "Email Address"
 msgstr "E-mail"
@@ -546,7 +548,7 @@ msgstr "_O programu"
 msgid "_Browse Entry"
 msgstr "_Prohlížet záznam"
 
-#: src/addressbook.c:509 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
+#: src/addressbook.c:509 src/crash.c:457 src/crash.c:476 src/importldif.c:114
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172 src/plugins/vcalendar/day-view.c:403
 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
@@ -654,20 +656,20 @@ msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
 msgid "Sources"
 msgstr "Zdroje adres"
 
-#: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:642 src/prefs_other.c:492
+#: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:643 src/prefs_other.c:493
 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2522
 msgid "Address book"
 msgstr "Kniha adres"
 
-#: src/addressbook.c:1117 src/editldap.c:793
+#: src/addressbook.c:1118 src/editldap.c:794
 msgid "Search"
 msgstr "Hledání"
 
-#: src/addressbook.c:1489
+#: src/addressbook.c:1490
 msgid "Delete group"
 msgstr "Odstranit skupinu"
 
-#: src/addressbook.c:1490
+#: src/addressbook.c:1491
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -675,26 +677,26 @@ msgstr ""
 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
 
-#: src/addressbook.c:2217
+#: src/addressbook.c:2218
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
 
-#: src/addressbook.c:2227
+#: src/addressbook.c:2228
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
 
-#: src/addressbook.c:2964
+#: src/addressbook.c:2965
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání a adresy v '%s'?"
 
-#: src/addressbook.c:2967 src/addressbook.c:2993 src/addressbook.c:3000
+#: src/addressbook.c:2968 src/addressbook.c:2994 src/addressbook.c:3001
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:173
 #: src/toolbar.c:497
 msgid "Delete"
 msgstr "Odstranit"
 
-#: src/addressbook.c:2976
+#: src/addressbook.c:2977
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -703,20 +705,20 @@ msgstr ""
 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
 "budou přesunuty do nadřazené složky."
 
-#: src/addressbook.c:2979 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
+#: src/addressbook.c:2980 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:156
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Odstranit složku"
 
-#: src/addressbook.c:2980
+#: src/addressbook.c:2981
 msgid "Delete _folder only"
 msgstr "Odstranit pouze _složku"
 
-#: src/addressbook.c:2980
+#: src/addressbook.c:2981
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2991
+#: src/addressbook.c:2992
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -725,7 +727,7 @@ msgstr ""
 "Chcete odstranit '%s'?\n"
 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
 
-#: src/addressbook.c:2998
+#: src/addressbook.c:2999
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -734,28 +736,28 @@ msgstr ""
 "Chcete odstranit '%s'?\n"
 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
 
-#: src/addressbook.c:3112
+#: src/addressbook.c:3113
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Hledání '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3250 src/addressbook.c:3299
+#: src/addressbook.c:3251 src/addressbook.c:3300
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Nový kontakt"
 
-#: src/addressbook.c:4136
+#: src/addressbook.c:4137
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
 
-#: src/addressbook.c:4140
+#: src/addressbook.c:4141
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
 
-#: src/addressbook.c:4150
+#: src/addressbook.c:4151
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
 
-#: src/addressbook.c:4155
+#: src/addressbook.c:4156
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -763,7 +765,7 @@ msgstr ""
 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
 
-#: src/addressbook.c:4168
+#: src/addressbook.c:4169
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -771,7 +773,7 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
 
-#: src/addressbook.c:4174
+#: src/addressbook.c:4175
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -779,7 +781,7 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
 
-#: src/addressbook.c:4179
+#: src/addressbook.c:4180
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -787,56 +789,56 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
 
-#: src/addressbook.c:4186 src/addressbook.c:4192
+#: src/addressbook.c:4187 src/addressbook.c:4193
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
 
-#: src/addressbook.c:4307
+#: src/addressbook.c:4308
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Chyba v knize adres"
 
-#: src/addressbook.c:4308
+#: src/addressbook.c:4309
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nelze načíst index adres"
 
-#: src/addressbook.c:4639
+#: src/addressbook.c:4640
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Prohledávám..."
 
-#: src/addressbook.c:4969 src/prefs_send.c:220
+#: src/addressbook.c:4970 src/prefs_send.c:220
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhraní"
 
-#: src/addressbook.c:4981
+#: src/addressbook.c:4982
 msgid "Address Books"
 msgstr "Kniha adres"
 
-#: src/addressbook.c:4993
+#: src/addressbook.c:4994
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:5029 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
-#: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3172 src/prefs_folder_column.c:77
+#: src/addressbook.c:5030 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
+#: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3149 src/prefs_folder_column.c:77
 msgid "Folder"
 msgstr "Složka"
 
-#: src/addressbook.c:5041
+#: src/addressbook.c:5042
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:5053 src/addressbook.c:5065
+#: src/addressbook.c:5054 src/addressbook.c:5066
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:5077
+#: src/addressbook.c:5078
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "LDAP servery"
 
-#: src/addressbook.c:5089
+#: src/addressbook.c:5090
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP dotaz"
 
-#: src/addressbook_foldersel.c:200 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
+#: src/addressbook_foldersel.c:203 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
 #: src/exporthtml.c:985 src/importldif.c:541
 msgid "Address Book"
 msgstr "Kniha adres"
@@ -891,7 +893,7 @@ msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
 msgid "Include subfolders"
 msgstr "Zahrnout podsložky"
 
-#: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1383
+#: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1384
 msgid "Header Name"
 msgstr "Záhlaví"
 
@@ -899,20 +901,20 @@ msgstr "Záhlaví"
 msgid "Address Count"
 msgstr "Počet adres"
 
-#: src/addrgather.c:585
+#: src/addrgather.c:586
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Záhlaví"
 
-#: src/addrgather.c:586 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
-#: src/importldif.c:981
+#: src/addrgather.c:587 src/exphtmldlg.c:659 src/expldifdlg.c:723
+#: src/importldif.c:982
 msgid "Finish"
 msgstr "Konec"
 
-#: src/addrgather.c:644
+#: src/addrgather.c:645
 msgid "Collect email addresses from selected messages"
 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
 
-#: src/addrgather.c:648
+#: src/addrgather.c:649
 msgid "Collect email addresses from folder"
 msgstr "Získat adresy ze složky"
 
@@ -940,18 +942,18 @@ msgstr "Aktualizace adres"
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány."
 
-#: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9788
+#: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9795
 msgid "Notice"
 msgstr "Poznámka"
 
-#: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5853 src/compose.c:6395
-#: src/compose.c:12377 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
+#: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5856 src/compose.c:6401
+#: src/compose.c:12258 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
 #: src/messageview.c:858 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5111
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5091
 msgid "Warning"
 msgstr "Varování"
 
-#: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5790 src/inc.c:723
+#: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5793 src/inc.c:726
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
@@ -1722,12 +1724,12 @@ msgid "_Normal"
 msgstr "_Normální"
 
 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:305
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:433
 msgid "_All"
 msgstr "_Všem"
 
 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:306
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:434
 msgid "_Sender"
 msgstr "_Odesílateli"
 
@@ -1862,7 +1864,7 @@ msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "V odpovědi komu:"
 
 #: src/compose.c:2652 src/compose.c:5008 src/compose.c:5016
-#: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:421
+#: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:422
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
@@ -1870,7 +1872,7 @@ msgstr "Komu:"
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
 
-#: src/compose.c:2848 src/compose.c:10974
+#: src/compose.c:2848
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1908,7 +1910,7 @@ msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Jste si jistý?"
 
-#: src/compose.c:3679 src/compose.c:10837 src/compose.c:11857
+#: src/compose.c:3679 src/compose.c:10844 src/compose.c:11738
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Vložit"
 
@@ -1968,12 +1970,12 @@ msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
 msgstr "Jediný adresát je výchozí %s příjemce. Opravdu odeslat?"
 
 #: src/compose.c:5110 src/compose.c:5147 src/compose.c:5185 src/compose.c:5228
-#: src/prefs_account.c:3781 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
+#: src/prefs_account.c:3758 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
 msgid "Send"
 msgstr "Odeslat"
 
 #: src/compose.c:5112 src/compose.c:5149 src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
-#: src/compose.c:5791 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
+#: src/compose.c:5794 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218 src/toolbar.c:3054
 msgid "_Send"
 msgstr "_Odeslat"
@@ -2067,7 +2069,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
 
-#: src/compose.c:5334 src/compose.c:5394
+#: src/compose.c:5337 src/compose.c:5397
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -2075,7 +2077,7 @@ msgstr ""
 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
 
-#: src/compose.c:5390
+#: src/compose.c:5393
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2084,7 +2086,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
 
-#: src/compose.c:5787
+#: src/compose.c:5790
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -2095,7 +2097,7 @@ msgstr ""
 "na %s.\n"
 "Odeslat v kódování %s?"
 
-#: src/compose.c:5849
+#: src/compose.c:5852
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2108,69 +2110,69 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Přesto odeslat?"
 
-#: src/compose.c:6081
+#: src/compose.c:6087
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Varování šifrování"
 
-#: src/compose.c:6082
+#: src/compose.c:6088
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "_Pokračovat"
 
-#: src/compose.c:6131
+#: src/compose.c:6137
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
 
-#: src/compose.c:6140
+#: src/compose.c:6146
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné."
 
-#: src/compose.c:6394
+#: src/compose.c:6400
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
 
-#: src/compose.c:6396 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
+#: src/compose.c:6402 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Zrušit posílání"
 
-#: src/compose.c:6396
+#: src/compose.c:6402
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignorovat přílohu"
 
-#: src/compose.c:6452
+#: src/compose.c:6458
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Část originálu %s"
 
-#: src/compose.c:7052
+#: src/compose.c:7058
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Přidat do knihy adres"
 
-#: src/compose.c:7219
+#: src/compose.c:7225
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Smazat obsah pole"
 
-#: src/compose.c:7223 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
+#: src/compose.c:7229 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
 
-#: src/compose.c:7455
+#: src/compose.c:7461
 msgid "Mime type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:7461 src/mimeview.c:302 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:451
-#: src/prefs_matcher.c:640 src/prefs_summaries.c:612
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:470
+#: src/compose.c:7467 src/mimeview.c:303 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:452
+#: src/prefs_matcher.c:641 src/prefs_summaries.c:633
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:472
 msgid "Size"
 msgstr "Délka"
 
-#: src/compose.c:7523
+#: src/compose.c:7529
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Uložit zprávu do "
 
-#: src/compose.c:7554 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
-#: src/editvcard.c:192 src/export.c:165 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
-#: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
+#: src/compose.c:7560 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
+#: src/editvcard.c:193 src/export.c:166 src/import.c:164 src/importmutt.c:239
+#: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:213
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:236
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
@@ -2179,27 +2181,27 @@ msgstr "Uložit zprávu do "
 msgid "_Browse"
 msgstr "P_rocházet"
 
-#: src/compose.c:7570
+#: src/compose.c:7576
 msgid "Select folder to save message to"
 msgstr "Vybrat složku pro uložení zprávy"
 
-#: src/compose.c:8027
+#: src/compose.c:8033
 msgid "Hea_der"
 msgstr "_Záhlaví"
 
-#: src/compose.c:8032
+#: src/compose.c:8038
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Přílohy"
 
-#: src/compose.c:8046
+#: src/compose.c:8052
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "_Ostatní"
 
-#: src/compose.c:8061
+#: src/compose.c:8067
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "Pře_dmět:"
 
-#: src/compose.c:8285
+#: src/compose.c:8291
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2208,19 +2210,19 @@ msgstr ""
 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8432
+#: src/compose.c:8438
 msgid "_From:"
 msgstr "_Od:"
 
-#: src/compose.c:8449
+#: src/compose.c:8455
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
 
-#: src/compose.c:8451
+#: src/compose.c:8457
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
 
-#: src/compose.c:8633
+#: src/compose.c:8639
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2229,50 +2231,50 @@ msgstr ""
 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
 
-#: src/compose.c:8744 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
+#: src/compose.c:8750 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
 msgid "_None"
 msgstr "Žá_dné"
 
-#: src/compose.c:8845 src/prefs_template.c:751
+#: src/compose.c:8851 src/prefs_template.c:752
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:8942
+#: src/compose.c:8948
 #, c-format
 msgctxt "'%s' stands for a header name"
 msgid "Template '%s' format error."
 msgstr "Chyba formátu %s šablony."
 
-#: src/compose.c:9366
+#: src/compose.c:9372
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný MIME typ."
 
-#: src/compose.c:9381
+#: src/compose.c:9387
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
 
-#: src/compose.c:9455
+#: src/compose.c:9461
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:9472
+#: src/compose.c:9479
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:9505
+#: src/compose.c:9512
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
-#: src/compose.c:9525
+#: src/compose.c:9532
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta k souboru"
 
-#: src/compose.c:9526
+#: src/compose.c:9533
 msgid "File name"
 msgstr "Název souboru"
 
-#: src/compose.c:9785
+#: src/compose.c:9792
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2283,19 +2285,19 @@ msgstr ""
 "Mám přerušit proces?\n"
 "číslo procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:10258 src/messageview.c:1088
+#: src/compose.c:10265 src/messageview.c:1088
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
 
-#: src/compose.c:10451
+#: src/compose.c:10458
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Nelze uložit koncept."
 
-#: src/compose.c:10455
+#: src/compose.c:10462
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "Nelze uložit koncept"
 
-#: src/compose.c:10456
+#: src/compose.c:10463
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2303,24 +2305,24 @@ msgstr ""
 "Nemohu uložit koncept.\n"
 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
 
-#: src/compose.c:10458
+#: src/compose.c:10465
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "_Zrušit ukončení"
 
-#: src/compose.c:10458
+#: src/compose.c:10465
 msgid "_Discard email"
 msgstr "_Zahodit zprávu"
 
-#: src/compose.c:10647 src/compose.c:10661
+#: src/compose.c:10654 src/compose.c:10668
 msgid "Select file"
 msgstr "Výběr souboru"
 
-#: src/compose.c:10675
+#: src/compose.c:10682
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
 
-#: src/compose.c:10677
+#: src/compose.c:10684
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2329,59 +2331,50 @@ msgstr ""
 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
 
-#: src/compose.c:10756
+#: src/compose.c:10763
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zrušit zprávu"
 
-#: src/compose.c:10757
+#: src/compose.c:10764
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
 
-#: src/compose.c:10758 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
+#: src/compose.c:10765 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Zahodit"
 
-#: src/compose.c:10758 src/compose.c:10763
+#: src/compose.c:10765 src/compose.c:10770
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Uložit jako _koncept"
 
-#: src/compose.c:10761 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
+#: src/compose.c:10768 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
 msgid "Save changes"
 msgstr "Uložit změny"
 
-#: src/compose.c:10762
+#: src/compose.c:10769
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
 
-#: src/compose.c:10763
+#: src/compose.c:10770
 msgid "_Don't save"
 msgstr "_Neukládat"
 
-#: src/compose.c:10834
+#: src/compose.c:10841
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
 msgstr "Chcete použít šablonu '%s'?"
 
-#: src/compose.c:10836
+#: src/compose.c:10843
 msgid "Apply template"
 msgstr "Použít šablonu"
 
-#: src/compose.c:10837 src/prefs_actions.c:330 src/prefs_filtering_action.c:582
-#: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:794 src/prefs_template.c:310
+#: src/compose.c:10844 src/prefs_actions.c:331 src/prefs_filtering_action.c:583
+#: src/prefs_filtering.c:478 src/prefs_matcher.c:798 src/prefs_template.c:311
 #: src/prefs_toolbar.c:1018
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Nahradit"
 
-#: src/compose.c:11024
-#, c-format
-msgid ""
-"The pasted image has been attached as: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Vložený obrázek byl připojen jako: \n"
-"%s"
-
-#: src/compose.c:11850
+#: src/compose.c:11731
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
@@ -2399,20 +2392,20 @@ msgstr[2] ""
 "Chcete obsah %d souborů vložit do textu zprávy nebo soubory připojit ke "
 "zprávě jako přílohu?"
 
-#: src/compose.c:11856
+#: src/compose.c:11737
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Vložit nebo připojit?"
 
-#: src/compose.c:11857
+#: src/compose.c:11738
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Přiložit"
 
-#: src/compose.c:12075
+#: src/compose.c:11956
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:12371
+#: src/compose.c:12252
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2430,7 +2423,7 @@ msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
 msgid "Claws Mail has crashed"
 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
 
-#: src/crash.c:202
+#: src/crash.c:203
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -2439,23 +2432,23 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
 
-#: src/crash.c:207
+#: src/crash.c:208
 msgid "Debug log"
 msgstr "Debug log"
 
-#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
+#: src/crash.c:252 src/toolbar.c:539
 msgid "Close"
 msgstr "Zavřít"
 
-#: src/crash.c:256
+#: src/crash.c:257
 msgid "Save..."
 msgstr "Uložit..."
 
-#: src/crash.c:261
+#: src/crash.c:262
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
 
-#: src/crash.c:311
+#: src/crash.c:312
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Uložit informace o pádu"
 
@@ -2531,15 +2524,15 @@ msgstr "_Zahodit"
 msgid "Apply"
 msgstr "Použít"
 
-#: src/editaddress.c:851 src/editaddress.c:900
+#: src/editaddress.c:851 src/editaddress.c:901
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Upravit data o osobě"
 
-#: src/editaddress.c:929
+#: src/editaddress.c:930
 msgid "Choose a picture"
 msgstr "Vyberte obrázek"
 
-#: src/editaddress.c:948
+#: src/editaddress.c:949
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to import image: \n"
@@ -2548,58 +2541,58 @@ msgstr ""
 "Chyba importu obrázku: \n"
 "%s"
 
-#: src/editaddress.c:990
+#: src/editaddress.c:991
 msgid "_Set picture"
 msgstr "_Nastavit obrázek"
 
-#: src/editaddress.c:991
+#: src/editaddress.c:992
 msgid "_Unset picture"
 msgstr "_Zrušit obrázek"
 
-#: src/editaddress.c:1049
+#: src/editaddress.c:1050
 msgid "Photo"
 msgstr "Fotografie"
 
-#: src/editaddress.c:1096 src/editaddress.c:1098 src/expldifdlg.c:516
+#: src/editaddress.c:1097 src/editaddress.c:1099 src/expldifdlg.c:516
 #: src/exporthtml.c:762 src/ldif.c:747
 msgid "Display Name"
 msgstr "Zobrazované jméno"
 
-#: src/editaddress.c:1107 src/editaddress.c:1111 src/ldif.c:755
+#: src/editaddress.c:1108 src/editaddress.c:1112 src/ldif.c:755
 msgid "Last Name"
 msgstr "Příjmení"
 
-#: src/editaddress.c:1108 src/editaddress.c:1110 src/ldif.c:751
+#: src/editaddress.c:1109 src/editaddress.c:1111 src/ldif.c:751
 msgid "First Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: src/editaddress.c:1114 src/editaddress.c:1116
+#: src/editaddress.c:1115 src/editaddress.c:1117
 msgid "Nickname"
 msgstr "Přezdívka"
 
-#: src/editaddress.c:1252 src/editaddress.c:1293
+#: src/editaddress.c:1253 src/editaddress.c:1294
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
 
-#: src/editaddress.c:1478 src/editaddress.c:1511 src/editaddress.c:1527
+#: src/editaddress.c:1479 src/editaddress.c:1512 src/editaddress.c:1528
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:376
-#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:222
+#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:223
 msgid "Value"
 msgstr "Hodnota"
 
-#: src/editaddress.c:1593
+#: src/editaddress.c:1594
 msgid "_User Data"
 msgstr "_Osobní data"
 
-#: src/editaddress.c:1594
+#: src/editaddress.c:1595
 msgid "_Email Addresses"
 msgstr "_E-mailové adresy"
 
-#: src/editaddress.c:1597 src/editaddress.c:1600
+#: src/editaddress.c:1598 src/editaddress.c:1601
 msgid "O_ther Attributes"
 msgstr "_Další údaje"
 
-#: src/editaddress.c:1768
+#: src/editaddress.c:1769
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to save image: \n"
@@ -2620,21 +2613,21 @@ msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
 msgid "Could not read file."
 msgstr "Nelze načíst soubor."
 
-#: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
+#: src/editbook.c:149 src/editbook.c:263
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Upravit knihu adres"
 
-#: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
+#: src/editbook.c:178 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:181
 msgid " Check File "
 msgstr " Otestovat soubor "
 
-#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2181
+#: src/editbook.c:183 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:186
+#: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:2158
 #: src/wizard.c:1198 src/wizard.c:1618
 msgid "File"
 msgstr "Soubor"
 
-#: src/editbook.c:281
+#: src/editbook.c:282
 msgid "Add New Addressbook"
 msgstr "Přidat novou knihu adres"
 
@@ -2646,44 +2639,44 @@ msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Upravit data o skupině"
 
-#: src/editgroup.c:325 src/exporthtml.c:598
+#: src/editgroup.c:326 src/exporthtml.c:598
 msgid "Group Name"
 msgstr "Jméno skupiny"
 
-#: src/editgroup.c:344
+#: src/editgroup.c:345
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "Adresy ve skupině"
 
-#: src/editgroup.c:378
+#: src/editgroup.c:379
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "Dostupné adresy"
 
-#: src/editgroup.c:452
+#: src/editgroup.c:453
 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
 
-#: src/editgroup.c:500
+#: src/editgroup.c:501
 msgid "Edit Group Details"
 msgstr "Upravit detaily o skupině"
 
-#: src/editgroup.c:503
+#: src/editgroup.c:504
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Přidat novou skupinu"
 
-#: src/editgroup.c:552
+#: src/editgroup.c:553
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Upravit složku"
 
-#: src/editgroup.c:552
+#: src/editgroup.c:553
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Zadejte název složky:"
 
-#: src/editgroup.c:555 src/foldersel.c:570 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
 msgid "New folder"
 msgstr "Nová složka"
 
-#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/mh_gtk.c:145
+#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:573 src/mh_gtk.c:145
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Zadejte název složky:"
@@ -2712,30 +2705,30 @@ msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
 
-#: src/editldap_basedn.c:172 src/editldap.c:440 src/prefs_account.c:2933
+#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:441 src/prefs_account.c:2910
 #: src/prefs_proxy.c:98
 msgid "Hostname"
 msgstr "Název počítače"
 
-#: src/editldap_basedn.c:182 src/editldap.c:457
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2940
+#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:458
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2917
 #: src/prefs_proxy.c:105 src/ssl_manager.c:117
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap_basedn.c:192 src/editldap.c:501
+#: src/editldap_basedn.c:193 src/editldap.c:502
 msgid "Search Base"
 msgstr "Báze pro hledání"
 
-#: src/editldap_basedn.c:220
+#: src/editldap_basedn.c:221
 msgid "Available Search Base(s)"
 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
 
-#: src/editldap_basedn.c:326
+#: src/editldap_basedn.c:327
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
 
-#: src/editldap_basedn.c:330 src/editldap.c:281
+#: src/editldap_basedn.c:331 src/editldap.c:281
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
 
@@ -2755,15 +2748,15 @@ msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
 
-#: src/editldap.c:335 src/editldap.c:990
+#: src/editldap.c:335 src/editldap.c:991
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Upravit LDAP server"
 
-#: src/editldap.c:436
+#: src/editldap.c:437
 msgid "A name that you wish to call the server."
 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
 
-#: src/editldap.c:449
+#: src/editldap.c:450
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
@@ -2774,15 +2767,15 @@ msgstr ""
 "\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na stejném počítači "
 "jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
 
-#: src/editldap.c:468
+#: src/editldap.c:469
 msgid "STARTTLS"
 msgstr "STARTTLS"
 
-#: src/editldap.c:469 src/prefs_account.c:3854
+#: src/editldap.c:470 src/prefs_account.c:3831
 msgid "SSL/TLS"
 msgstr "SSL/TLS"
 
-#: src/editldap.c:473
+#: src/editldap.c:474
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
@@ -2793,7 +2786,7 @@ msgstr ""
 "připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
 "TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:478
+#: src/editldap.c:479
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
@@ -2803,20 +2796,20 @@ msgstr ""
 "připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
 "TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:490
+#: src/editldap.c:491
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
 msgstr ""
 "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
 
-#: src/editldap.c:493
+#: src/editldap.c:494
 msgid " Check Server "
 msgstr " Otestovat připojení "
 
-#: src/editldap.c:497
+#: src/editldap.c:498
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
 
-#: src/editldap.c:510
+#: src/editldap.c:511
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
@@ -2829,18 +2822,18 @@ msgstr ""
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 
-#: src/editldap.c:521
+#: src/editldap.c:522
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
 msgstr ""
 "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
 
-#: src/editldap.c:577
+#: src/editldap.c:578
 msgid "Search Attributes"
 msgstr "Prohledávané atributy"
 
-#: src/editldap.c:586
+#: src/editldap.c:587
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
@@ -2848,11 +2841,11 @@ msgstr ""
 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
 "adresu."
 
-#: src/editldap.c:589
+#: src/editldap.c:590
 msgid " Defaults "
 msgstr " Výchozí "
 
-#: src/editldap.c:593
+#: src/editldap.c:594
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
@@ -2860,11 +2853,11 @@ msgstr ""
 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
 "jmen a adres během vyhledávání."
 
-#: src/editldap.c:599
+#: src/editldap.c:600
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
 
-#: src/editldap.c:613
+#: src/editldap.c:614
 msgid ""
 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
@@ -2888,11 +2881,11 @@ msgstr ""
 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
 
-#: src/editldap.c:630
+#: src/editldap.c:631
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
 
-#: src/editldap.c:635
+#: src/editldap.c:636
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
@@ -2900,11 +2893,11 @@ msgstr ""
 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
 "dokončování adres."
 
-#: src/editldap.c:641
+#: src/editldap.c:642
 msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
 
-#: src/editldap.c:646
+#: src/editldap.c:647
 msgid ""
 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
@@ -2918,11 +2911,11 @@ msgstr ""
 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
 
-#: src/editldap.c:709
+#: src/editldap.c:710
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Připojovací jméno"
 
-#: src/editldap.c:718
+#: src/editldap.c:719
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2934,53 +2927,53 @@ msgstr ""
 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
 "vyplňovat."
 
-#: src/editldap.c:725
+#: src/editldap.c:726
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Připojovací heslo"
 
-#: src/editldap.c:735
+#: src/editldap.c:736
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr ""
 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
 "\"."
 
-#: src/editldap.c:738 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2026
-#: src/prefs_account.c:2745 src/prefs_account.c:2773 src/prefs_account.c:2978
+#: src/editldap.c:739 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2003
+#: src/prefs_account.c:2722 src/prefs_account.c:2750 src/prefs_account.c:2955
 #: src/prefs_proxy.c:146
 msgid "Show password"
 msgstr "Zobrazit heslo"
 
-#: src/editldap.c:747
+#: src/editldap.c:748
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Časový limit (s)"
 
-#: src/editldap.c:760
+#: src/editldap.c:761
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgstr "Časový limit v sekundách."
 
-#: src/editldap.c:764
+#: src/editldap.c:765
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Maximum položek"
 
-#: src/editldap.c:777
+#: src/editldap.c:778
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
 
-#: src/editldap.c:792 src/prefs_account.c:3745
+#: src/editldap.c:793 src/prefs_account.c:3722
 msgid "Basic"
 msgstr "Server"
 
-#: src/editldap.c:794 src/gtk/quicksearch.c:706
+#: src/editldap.c:795 src/gtk/quicksearch.c:706
 msgid "Extended"
 msgstr "Ostatní"
 
-#: src/editldap.c:995
+#: src/editldap.c:996
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Přidat nový LDAP server"
 
-#: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1402
-#: src/prefs_summaries.c:619
+#: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1403
+#: src/prefs_summaries.c:640
 msgid "Tag"
 msgstr "Značka"
 
@@ -3013,11 +3006,11 @@ msgctxt "Dialog title"
 msgid "Apply tags"
 msgstr "Použít značky"
 
-#: src/edittags.c:566
+#: src/edittags.c:567
 msgid "New tag:"
 msgstr "Nová značka:"
 
-#: src/edittags.c:599
+#: src/edittags.c:600
 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
 
@@ -3029,11 +3022,11 @@ msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
 msgid "Select vCard File"
 msgstr "Vybrat vCard soubor"
 
-#: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
+#: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:257
 msgid "Edit vCard Entry"
 msgstr "Upravit vCard záznam"
 
-#: src/editvcard.c:261
+#: src/editvcard.c:262
 msgid "Add New vCard Entry"
 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
 
@@ -3099,7 +3092,7 @@ msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "Výstupní HTML soubor"
 
-#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:172 src/import.c:170
+#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:173 src/import.c:171
 #: src/importldif.c:568
 msgid "B_rowse"
 msgstr "_Procházet"
@@ -3109,16 +3102,16 @@ msgid "Stylesheet"
 msgstr "Šablona stylu"
 
 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1577
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:123 src/mainwindow.c:1181
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:127 src/mainwindow.c:1181
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:1040
-#: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6289
+#: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6269
 msgid "None"
 msgstr "Žádná"
 
 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:523
 #: src/prefs_folder_item.c:1198 src/prefs_folder_item.c:1230
-#: src/prefs_other.c:128 src/prefs_other.c:416
+#: src/prefs_other.c:129 src/prefs_other.c:417
 msgid "Default"
 msgstr "Výchozí"
 
@@ -3183,11 +3176,11 @@ msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
 
-#: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:979
+#: src/exphtmldlg.c:657 src/expldifdlg.c:721 src/importldif.c:980
 msgid "File Info"
 msgstr "Informace o souboru"
 
-#: src/exphtmldlg.c:657
+#: src/exphtmldlg.c:658
 msgid "Format"
 msgstr "Formát"
 
@@ -3348,43 +3341,43 @@ msgstr ""
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
 
-#: src/expldifdlg.c:721
+#: src/expldifdlg.c:722
 msgid "Distinguished Name"
 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
 
-#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8504
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8482
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
 
-#: src/export.c:131
+#: src/export.c:132
 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
 
-#: src/export.c:142
+#: src/export.c:143
 msgid "Source folder:"
 msgstr "Zdrojová složka:"
 
-#: src/export.c:148 src/import.c:142
+#: src/export.c:149 src/import.c:143
 msgid "Mbox file:"
 msgstr "Mbox soubor:"
 
-#: src/export.c:204
+#: src/export.c:205
 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
 
-#: src/export.c:209
+#: src/export.c:210
 msgid "Source folder can't be left empty."
 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
 
-#: src/export.c:222
+#: src/export.c:223
 msgid "Couldn't find the source folder."
 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
 
-#: src/export.c:246
+#: src/export.c:247
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Vyberte soubor pro export"
 
-#: src/export.c:269
+#: src/export.c:270
 msgid "Select folder to export"
 msgstr "Vybrat složku pro export"
 
@@ -3392,7 +3385,7 @@ msgstr "Vybrat složku pro export"
 msgid "Full Name"
 msgstr "Celý název"
 
-#: src/exporthtml.c:772 src/importldif.c:980
+#: src/exporthtml.c:772 src/importldif.c:981
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:772
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributy"
@@ -3666,16 +3659,16 @@ msgstr "Jméno složky nemůže začínat nebo končit tečkou."
 msgid "A folder name can not end with a space."
 msgstr "Jméno složky nemůže končit tečkou."
 
-#: src/foldersel.c:249
+#: src/foldersel.c:250
 msgid "Select folder"
 msgstr "Vybrat složku"
 
-#: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
+#: src/foldersel.c:574 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nová složka"
 
-#: src/foldersel.c:580 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
+#: src/foldersel.c:582 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:202
@@ -3684,7 +3677,7 @@ msgstr "Nová složka"
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
 
-#: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
+#: src/foldersel.c:597 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:214
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2075
@@ -3692,7 +3685,7 @@ msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Složka '%s' už existuje."
 
-#: src/foldersel.c:602 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
+#: src/foldersel.c:604 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:125
 #, c-format
@@ -3741,13 +3734,13 @@ msgstr "Nastavit Zobrazované sloupce"
 
 #: src/folderview.c:403 src/folderview.c:450
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
-#: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6563
+#: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6543
 msgid "New"
 msgstr "Nové"
 
 #: src/folderview.c:404 src/folderview.c:451
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
-#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6565
+#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6545
 #: src/toolbar.c:512
 msgid "Unread"
 msgstr "Nepřečtené"
@@ -3758,7 +3751,7 @@ msgid "Total"
 msgstr "Celkem"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:471
+#: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:473
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
@@ -3766,7 +3759,7 @@ msgstr "#"
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
 
-#: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4308
+#: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4288
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
 
@@ -3778,11 +3771,11 @@ msgstr ""
 "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce a jejích podsložkách "
 "jako přečtené?"
 
-#: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4309
+#: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4289
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
 
-#: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4354
+#: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4334
 msgid "Mark all as unread"
 msgstr "Označit všechny jako nepřečtené"
 
@@ -3794,16 +3787,16 @@ msgstr ""
 "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce a jejích podsložkách "
 "jako nepřečtené?"
 
-#: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4355
+#: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4335
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako nepřečtené?"
 
-#: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4637
+#: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4643
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s/%s..."
 msgstr "Prohledávám složku %s/%s..."
 
-#: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4641 src/mainwindow.c:5290 src/setup.c:96
+#: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4647 src/mainwindow.c:5280 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
 msgstr "Prohledávám složku %s..."
@@ -3862,7 +3855,7 @@ msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
 msgid "_Empty trash"
 msgstr "_Vyprázdnit koš"
 
-#: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1662 src/toolbar.c:3032
+#: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1661 src/toolbar.c:3032
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Varování offline režimu"
 
@@ -3882,7 +3875,7 @@ msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
 
-#: src/folderview.c:2557 src/main.c:2811 src/toolbar.c:3075
+#: src/folderview.c:2557 src/main.c:2812 src/toolbar.c:3075
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3948,7 +3941,7 @@ msgstr "Přesun se nezdařil!"
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
 
-#: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4763 src/summaryview.c:4869
+#: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4743 src/summaryview.c:4849
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
 
@@ -3994,15 +3987,15 @@ msgstr "pouze pro čtení"
 msgid "unknown"
 msgstr "neznámý"
 
-#: src/grouplistdialog.c:421
+#: src/grouplistdialog.c:424
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
 
-#: src/grouplistdialog.c:458 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
+#: src/grouplistdialog.c:461 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
 msgid "Done."
 msgstr "Hotovo."
 
-#: src/grouplistdialog.c:491
+#: src/grouplistdialog.c:494
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
@@ -4028,13 +4021,13 @@ msgstr ""
 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:"
 
-#: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:851
+#: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:852
 msgid ""
-"Copyright (C) 1999-2019\n"
+"Copyright (C) 1999-2020\n"
 "The Claws Mail Team\n"
 "and Hiroyuki Yamamoto"
 msgstr ""
-"Copyright (C) 1999-2019\n"
+"Copyright (C) 1999-2020\n"
 "The Claws Mail Team\n"
 "a Hiroyuki Yamamoto"
 
@@ -4185,44 +4178,44 @@ msgstr ""
 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
 "programem. Pokud ne, viz. "
 
-#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2635
+#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2636
 msgid "Session statistics\n"
 msgstr "Statistiky relace\n"
 
-#: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2645 src/main.c:2648
+#: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2646 src/main.c:2649
 #, c-format
 msgid "Started: %s\n"
 msgstr "Spuštěno: %s\n"
 
-#: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2654
+#: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2655
 msgid "Incoming traffic\n"
 msgstr "Příchozí provoz\n"
 
-#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2657
+#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2658
 #, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2663
+#: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2664
 msgid "Outgoing traffic\n"
 msgstr "Odchozí provoz\n"
 
-#: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2666
+#: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2667
 #, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2670
+#: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2671
 #, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2674
+#: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2675
 #, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2678
+#: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2679
 #, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
@@ -4231,27 +4224,27 @@ msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
 msgid "About Claws Mail"
 msgstr "O Claws Mail"
 
-#: src/gtk/about.c:865
+#: src/gtk/about.c:866
 msgid "_Info"
 msgstr "_Informace"
 
-#: src/gtk/about.c:871
+#: src/gtk/about.c:872
 msgid "_Authors"
 msgstr "_Autoři"
 
-#: src/gtk/about.c:877
+#: src/gtk/about.c:878
 msgid "_Features"
 msgstr "_Vlastnosti"
 
-#: src/gtk/about.c:883
+#: src/gtk/about.c:884
 msgid "_License"
 msgstr "_Licence"
 
-#: src/gtk/about.c:891
+#: src/gtk/about.c:892
 msgid "_Release Notes"
 msgstr "_Poznámky k verzi"
 
-#: src/gtk/about.c:897
+#: src/gtk/about.c:898
 msgid "_Statistics"
 msgstr "_Statistiky"
 
@@ -4319,11 +4312,11 @@ msgstr "Fialová"
 msgid "Set mailbox order"
 msgstr "Nastavit pořadí schránek"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:276
+#: src/gtk/foldersort.c:277
 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
 msgstr "Přesouváním schránek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí v seznamu."
 
-#: src/gtk/foldersort.c:310
+#: src/gtk/foldersort.c:311
 msgid "Mailboxes"
 msgstr "Schránky"
 
@@ -4449,9 +4442,9 @@ msgstr "Selhalo: neznámá chyba (%d)."
 msgid "Configuring..."
 msgstr "Nastavování..."
 
-#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1224
-#: src/prefs_matcher.c:645 src/prefs_matcher.c:2213 src/prefs_summaries.c:613
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:469
+#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1225
+#: src/prefs_matcher.c:646 src/prefs_matcher.c:2217 src/prefs_summaries.c:634
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:471
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
@@ -4459,13 +4452,13 @@ msgstr "Datum"
 msgid "Date:"
 msgstr "Datum:"
 
-#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1221
-#: src/prefs_matcher.c:2210 src/prefs_summaries.c:615
-#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:467
+#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1222
+#: src/prefs_matcher.c:2214 src/prefs_summaries.c:636
+#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:469
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#: src/gtk/headers.h:10 src/summary_search.c:414
+#: src/gtk/headers.h:10 src/summary_search.c:415
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
@@ -4481,14 +4474,14 @@ msgstr "Odesílatel:"
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Odpovědět komu"
 
-#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1222
-#: src/prefs_matcher.c:2211 src/prefs_summaries.c:616
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:468
+#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1223
+#: src/prefs_matcher.c:2215 src/prefs_summaries.c:637
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:470
 msgid "To"
 msgstr "Komu"
 
-#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1223
-#: src/prefs_matcher.c:2212 src/quote_fmt.c:58
+#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1224
+#: src/prefs_matcher.c:2216 src/quote_fmt.c:58
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopie"
 
@@ -4496,8 +4489,8 @@ msgstr "Kopie"
 msgid "Bcc"
 msgstr "Skrytá kopie"
 
-#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1225
-#: src/prefs_matcher.c:2214 src/quote_fmt.c:61
+#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1226
+#: src/prefs_matcher.c:2218 src/quote_fmt.c:61
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Message-ID"
 
@@ -4509,8 +4502,8 @@ msgstr "Message-ID:"
 msgid "In-Reply-To"
 msgstr "V odpovědi komu"
 
-#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1227
-#: src/prefs_matcher.c:2216 src/quote_fmt.c:60
+#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1228
+#: src/prefs_matcher.c:2220 src/quote_fmt.c:60
 msgid "References"
 msgstr "References"
 
@@ -4518,14 +4511,14 @@ msgstr "References"
 msgid "References:"
 msgstr "References:"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1220
-#: src/prefs_matcher.c:2209 src/prefs_summaries.c:617
-#: src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:466
+#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1221
+#: src/prefs_matcher.c:2213 src/prefs_summaries.c:638
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:468
 msgid "Subject"
 msgstr "Předmět"
 
 #: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:705
-#: src/summary_search.c:428
+#: src/summary_search.c:429
 msgid "Subject:"
 msgstr "Předmět:"
 
@@ -4617,8 +4610,8 @@ msgstr "Příjmuto"
 msgid "Received:"
 msgstr "Příjmuto:"
 
-#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1226
-#: src/prefs_matcher.c:2215 src/quote_fmt.c:59
+#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1227
+#: src/prefs_matcher.c:2219 src/quote_fmt.c:59
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Diskusní skupiny"
 
@@ -4643,9 +4636,9 @@ msgid "Seen:"
 msgstr "Zobrazen:"
 
 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:190 src/prefs_summaries.c:621
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:190 src/prefs_summaries.c:642
 #: src/prefs_summary_column.c:78 src/prefs_themes.c:1034 src/ssl_manager.c:124
-#: src/summaryview.c:2918
+#: src/summaryview.c:2898
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
@@ -4689,7 +4682,7 @@ msgstr "User-Agent:"
 msgid "Content-Type"
 msgstr "Typ obsahu"
 
-#: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:338
+#: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:340
 msgid "Content-Type:"
 msgstr "Typ obsahu:"
 
@@ -4941,7 +4934,7 @@ msgstr "Zobrazovat pouze odebírané složky IMAP"
 msgid "Icon Legend"
 msgstr "Význam ikon"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:145
+#: src/gtk/icon_legend.c:146
 msgid ""
 "The following icons are used to show the status of messages and folders:"
 msgstr "Následující ikony jsou používány pro zobrazení stavu zpráv a složek:"
@@ -4974,19 +4967,19 @@ msgstr "Pamatovat heslo pro tuto relaci"
 msgid "Remember this"
 msgstr "Zapamatovat"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:449
+#: src/gtk/logwindow.c:450
 msgid "_Go to last error"
 msgstr "_Jít na poslední chybu"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:456
+#: src/gtk/logwindow.c:457
 msgid "Clear _Log"
 msgstr "Vyčistit _protokol"
 
-#: src/gtk/menu.c:135
+#: src/gtk/menu.c:139
 msgid "Warning:"
 msgstr "Varování:"
 
-#: src/gtk/menu.c:136
+#: src/gtk/menu.c:140
 msgid ""
 "This URL was too long for displaying and\n"
 "has been truncated for safety. This message could be\n"
@@ -5057,37 +5050,37 @@ msgstr ""
 msgid "Plugins"
 msgstr "Zásuvné moduly"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:336
+#: src/gtk/pluginwindow.c:337
 msgid "_Load..."
 msgstr "_Zavést..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:337
+#: src/gtk/pluginwindow.c:338
 msgid "_Unload"
 msgstr "_Odebrat"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:235
+#: src/gtk/pluginwindow.c:352 src/prefs_summaries.c:237
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:375
+#: src/gtk/pluginwindow.c:376
 #, c-format
 msgid "For more information about plugins see the %sClaws Mail website%s."
 msgstr ""
 "Pro více informací o zásuvných modulech navštivte %stránku Claws Mail%s."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:416
+#: src/gtk/pluginwindow.c:417
 msgid "Click here to load one or more plugins"
 msgstr "Klikněte zde pro načtení jednoho nebo více modulů"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:419
+#: src/gtk/pluginwindow.c:420
 msgid "Unload the selected plugin"
 msgstr "Odebrat vybraný zásuvný modul"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:484
+#: src/gtk/pluginwindow.c:485
 msgid "Loaded plugins"
 msgstr "Zavedené moduly"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:639
+#: src/gtk/prefswindow.c:640
 msgid "Page Index"
 msgstr "Index stránky"
 
@@ -5095,12 +5088,12 @@ msgstr "Index stránky"
 msgid "_Hide"
 msgstr "_Skrýt"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:693
-#: src/prefs_account.c:3744 src/prefs_account.c:3762 src/prefs_account.c:3780
-#: src/prefs_account.c:3798 src/prefs_account.c:3816 src/prefs_account.c:3834
-#: src/prefs_account.c:3853 src/prefs_account.c:3946 src/prefs_account.c:3964
-#: src/prefs_filtering_action.c:1379 src/prefs_filtering.c:397
-#: src/prefs_filtering.c:1883
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:694
+#: src/prefs_account.c:3721 src/prefs_account.c:3739 src/prefs_account.c:3757
+#: src/prefs_account.c:3775 src/prefs_account.c:3793 src/prefs_account.c:3811
+#: src/prefs_account.c:3830 src/prefs_account.c:3923 src/prefs_account.c:3941
+#: src/prefs_filtering_action.c:1380 src/prefs_filtering.c:398
+#: src/prefs_filtering.c:1884
 msgid "Account"
 msgstr "Účet"
 
@@ -5308,7 +5301,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "výrazy pro filtrování jsou povoleny, ale nemůžou být mixovány ve výrazu výše"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:535 src/summary_search.c:461
+#: src/gtk/quicksearch.c:535 src/summary_search.c:462
 msgid "Extended Search"
 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
 
@@ -5350,7 +5343,7 @@ msgstr "Spustit na vybrané"
 msgid "Clear the current search"
 msgstr "Odstranit nastavenou podmínku"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:790 src/summary_search.c:412
+#: src/gtk/quicksearch.c:790 src/summary_search.c:413
 msgid "Edit search criteria"
 msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
 
@@ -5366,18 +5359,18 @@ msgstr "_Informace"
 msgid "E_dit"
 msgstr "U_pravit"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:839 src/gtk/quicksearch.c:863 src/prefs_actions.c:348
-#: src/prefs_filtering.c:495 src/prefs_template.c:329
+#: src/gtk/quicksearch.c:839 src/gtk/quicksearch.c:863 src/prefs_actions.c:349
+#: src/prefs_filtering.c:496 src/prefs_template.c:330
 msgid "C_lear"
 msgstr "Vyč_istit"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/ssl_manager.c:300
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/ssl_manager.c:301
 #, c-format
 msgid "Correct%s"
 msgstr "Správně%s"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/gtk/sslcertwindow.c:183
-#: src/ssl_manager.c:300 src/ssl_manager.c:304
+#: src/ssl_manager.c:301 src/ssl_manager.c:305
 msgid " (expired)"
 msgstr " (vypršel)"
 
@@ -5530,15 +5523,15 @@ msgstr "Značky:"
 
 #: src/headerview.c:192 src/plugins/notification/notification_popup.c:313
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:620
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3519
-#: src/summaryview.c:3537 src/summaryview.c:3576
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3499
+#: src/summaryview.c:3517 src/summaryview.c:3556
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Neznámý odesílatel)"
 
 #: src/headerview.c:207 src/plugins/notification/notification_popup.c:315
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:624
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3588
-#: src/summaryview.c:3591
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3568
+#: src/summaryview.c:3571
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Žádný předmět)"
 
@@ -5546,17 +5539,17 @@ msgstr "(Žádný předmět)"
 msgid "Error:"
 msgstr "Chyba:"
 
-#: src/image_viewer.c:310 src/mimeview.c:2657
+#: src/image_viewer.c:312 src/mimeview.c:2666
 #: src/plugins/att_remover/att_remover.c:306
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
 msgid "Filename:"
 msgstr "Název souboru:"
 
-#: src/image_viewer.c:317
+#: src/image_viewer.c:319
 msgid "Filesize:"
 msgstr "Velikost souboru:"
 
-#: src/image_viewer.c:366
+#: src/image_viewer.c:368
 msgid "Load Image"
 msgstr "Načíst obrázek"
 
@@ -5826,17 +5819,17 @@ msgstr "Připojení k %s selhalo"
 msgid "IMAP connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP spojení s %s bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
 
-#: src/imap.c:1048 src/imap.c:3687 src/imap.c:4346 src/imap.c:4440
-#: src/imap.c:4618 src/imap.c:5429
+#: src/imap.c:1048 src/imap.c:3693 src/imap.c:4352 src/imap.c:4446
+#: src/imap.c:4624 src/imap.c:5435
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr ""
 "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl přistupovat k IMAP serveru."
 
-#: src/imap.c:1158 src/inc.c:873 src/news.c:402 src/send_message.c:286
+#: src/imap.c:1158 src/inc.c:876 src/news.c:402 src/send_message.c:286
 msgid "Insecure connection"
 msgstr "Nezabezpečené připojení"
 
-#: src/imap.c:1159 src/inc.c:874 src/news.c:403 src/send_message.c:287
+#: src/imap.c:1159 src/inc.c:877 src/news.c:403 src/send_message.c:287
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL/TLS, but SSL/TLS is "
 "not available in this build of Claws Mail. \n"
@@ -5849,7 +5842,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Chcete pokračovat v připojování k serveru? Komunikace nebude zabezpečena."
 
-#: src/imap.c:1165 src/inc.c:880 src/news.c:409 src/send_message.c:293
+#: src/imap.c:1165 src/inc.c:883 src/news.c:409 src/send_message.c:293
 msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "_Pokračovat v připojování"
 
@@ -5868,7 +5861,7 @@ msgstr "Nemohu se spojit s IMAP serverem: %s:%d"
 msgid "Can't connect to IMAP server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1274 src/imap.c:4108
+#: src/imap.c:1274 src/imap.c:4114
 msgid "Can't start STARTTLS session.\n"
 msgstr "Nelze spustit STARTTLS relaci.\n"
 
@@ -5890,67 +5883,67 @@ msgstr "Přidávám zprávy..."
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Kopíruji zprávy..."
 
-#: src/imap.c:2501
+#: src/imap.c:2504
 msgid "Search failed due to server error."
 msgstr "Hledání selhalo kvůli chybě serveru."
 
-#: src/imap.c:2580
+#: src/imap.c:2586
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "nelze nastavit příznak odstranění\n"
 
-#: src/imap.c:2587 src/imap.c:5059
+#: src/imap.c:2593 src/imap.c:5065
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "nelze odstranit\n"
 
-#: src/imap.c:2938
+#: src/imap.c:2944
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
 msgstr "Vyhledávám odhlášené složky v %s..."
 
-#: src/imap.c:2941
+#: src/imap.c:2947
 #, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
 msgstr "Hledám podsložky %s..."
 
-#: src/imap.c:3229
+#: src/imap.c:3235
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "nelze vytvořit mailbox: selhal příkaz LIST\n"
 
-#: src/imap.c:3242
+#: src/imap.c:3248
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "nelze vytvořit mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:3373
+#: src/imap.c:3379
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "nelze přejmenovat mailbox: %s na %s\n"
 
-#: src/imap.c:3486
+#: src/imap.c:3492
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "nelze odstranit mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:3765
+#: src/imap.c:3771
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "LIST selhal\n"
 
-#: src/imap.c:3850
+#: src/imap.c:3856
 msgid "Flagging messages..."
 msgstr "Označuji zprávy..."
 
-#: src/imap.c:3953
+#: src/imap.c:3959
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "nelze vybrat složku: %s\n"
 
-#: src/imap.c:4105
+#: src/imap.c:4111
 msgid "Server requires STARTTLS to log in.\n"
 msgstr "Server vyžaduje STARTTLS pro přihlášení.\n"
 
-#: src/imap.c:4115
+#: src/imap.c:4121
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "Nepodařilo se načíst údaje o schopnostech serveru IMAP.\n"
 
-#: src/imap.c:4120
+#: src/imap.c:4126
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires STARTTLS, but Claws Mail has been "
@@ -5959,20 +5952,20 @@ msgstr ""
 "Připojení k %s selhalo: server požaduje STARTTLS, ale Claws Mail je "
 "zkompilován bez podpory STARTTLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4128
+#: src/imap.c:4134
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Přihlašování k serveru je mimo provoz.\n"
 
-#: src/imap.c:4351
+#: src/imap.c:4357
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Stahuji zprávu..."
 
-#: src/imap.c:5052
+#: src/imap.c:5058
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "nelze nastavit příznak odstranění: %d\n"
 
-#: src/imap.c:6087
+#: src/imap.c:6093
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP accounts are disabled.\n"
@@ -6178,23 +6171,23 @@ msgstr "_Odebírat"
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Odhlásit"
 
-#: src/import.c:113 src/import.c:207
+#: src/import.c:113 src/import.c:208
 msgid "Import mbox file"
 msgstr "Importovat mbox soubor"
 
-#: src/import.c:131
+#: src/import.c:132
 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
 msgstr "Určete zdrojový mbox soubor a cílovou složku."
 
-#: src/import.c:148
+#: src/import.c:149
 msgid "Destination folder:"
 msgstr "Cílová složka:"
 
-#: src/import.c:202
+#: src/import.c:203
 msgid "Source mbox filename can't be left empty."
 msgstr "Zdrojový mbox soubor musí být určen."
 
-#: src/import.c:207
+#: src/import.c:208
 msgid ""
 "Destination folder is not set.\n"
 "Import mbox file to the Inbox folder?"
@@ -6202,15 +6195,15 @@ msgstr ""
 "Cílová složka není určena.\n"
 "Importovat mbox soubor do složky \"Doručená pošta\"?"
 
-#: src/import.c:229
+#: src/import.c:230
 msgid "Can't find the destination folder."
 msgstr "Cílová složka nebyla nalezena."
 
-#: src/import.c:254
+#: src/import.c:263
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Vybrat soubor pro import"
 
-#: src/import.c:272
+#: src/import.c:281
 msgid "Select folder to import to"
 msgstr "Vybrat složku pro import"
 
@@ -6265,7 +6258,7 @@ msgstr "Vyberte LDIF soubor k importování."
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#: src/importldif.c:710 src/summaryview.c:464
+#: src/importldif.c:710 src/summaryview.c:466
 msgid "S"
 msgstr "V"
 
@@ -6331,7 +6324,7 @@ msgstr "Importováno záznamů:"
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Importovat LDIF soubor do knihy adres"
 
-#: src/importldif.c:939
+#: src/importldif.c:940
 msgid "Proceed"
 msgstr "Pokračovat"
 
@@ -6347,7 +6340,7 @@ msgstr "Vyberte MUTT soubor"
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
 msgstr "Importovat MUTT soubor do knihy adres"
 
-#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
+#: src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
 msgid "Please select a file to import."
 msgstr "Vyberte prosím soubor pro import."
 
@@ -6380,15 +6373,15 @@ msgstr "Načítám nové zprávy"
 msgid "Standby"
 msgstr "V pohotovosti"
 
-#: src/inc.c:675 src/inc.c:729
+#: src/inc.c:678 src/inc.c:732
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Zrušeno"
 
-#: src/inc.c:686
+#: src/inc.c:689
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Načítám"
 
-#: src/inc.c:695
+#: src/inc.c:698
 #, c-format
 msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
@@ -6396,28 +6389,28 @@ msgstr[0] "Hotovo (%d zpráva (%s) přijato)"
 msgstr[1] "Hotovo (%d zprávy (%s) přijato)"
 msgstr[2] "Hotovo (%d zpráv (%s) přijato)"
 
-#: src/inc.c:701
+#: src/inc.c:704
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Hotovo (Nejsou žádné nové zprávy)"
 
-#: src/inc.c:706
+#: src/inc.c:709
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Spojení selhalo"
 
-#: src/inc.c:709 src/plugins/managesieve/managesieve.c:888
+#: src/inc.c:712 src/plugins/managesieve/managesieve.c:888
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Autentizace selhala"
 
-#: src/inc.c:716 src/prefs_matcher.c:407 src/prefs_summaries.c:624
-#: src/prefs_summary_column.c:87 src/summaryview.c:2914 src/summaryview.c:6589
+#: src/inc.c:719 src/prefs_matcher.c:407 src/prefs_summaries.c:645
+#: src/prefs_summary_column.c:87 src/summaryview.c:2894 src/summaryview.c:6569
 msgid "Locked"
 msgstr "Zamknuto"
 
-#: src/inc.c:726 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:394
+#: src/inc.c:729 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:394
 msgid "Timeout"
 msgstr "Časový limit"
 
-#: src/inc.c:812
+#: src/inc.c:815
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message)"
 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
@@ -6425,66 +6418,66 @@ msgstr[0] "Dokončeno (%d nová zpráva)"
 msgstr[1] "Dokončeno (%d nové zprávy)"
 msgstr[2] "Dokončeno (%d nových zpráv)"
 
-#: src/inc.c:816