2009-10-05 [paul] 3.7.2cvs43
authorPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Mon, 5 Oct 2009 04:08:46 +0000 (04:08 +0000)
committerPaul Mangan <paul@claws-mail.org>
Mon, 5 Oct 2009 04:08:46 +0000 (04:08 +0000)
* po/pl.po
updated by Emilian Nowak

ChangeLog
PATCHSETS
configure.ac
po/pl.po

index 6577579a715aad197b32ab75c609c17c87c3e53c..b79db98c9d7a3c6a05f6aa3e054a6682768eeae3 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,8 @@
+2009-10-05 [paul]      3.7.2cvs43
+
+       * po/pl.po
+               updated by Emilian Nowak
+
 2009-10-03 [colin]     3.7.2cvs42
 
        * src/mimeview.c
index b6be547accb40442ba656c8d781e06228aa8c903..a3613e5e2f4a59a1d8e1be9ffdce00581422c399 100644 (file)
--- a/PATCHSETS
+++ b/PATCHSETS
 ( cvs diff -u -r 1.1.2.60 -r 1.1.2.61 src/prefs_summaries.c;  cvs diff -u -r 1.9.2.28 -r 1.9.2.29 src/gtk/sslcertwindow.c;  ) > 3.7.2cvs40.patchset
 ( cvs diff -u -r 1.75.2.66 -r 1.75.2.67 src/matcher.c;  cvs diff -u -r 1.83.2.155 -r 1.83.2.156 src/mimeview.c;  cvs diff -u -r 1.52.2.77 -r 1.52.2.78 src/prefs_folder_item.c;  ) > 3.7.2cvs41.patchset
 ( cvs diff -u -r 1.83.2.156 -r 1.83.2.157 src/mimeview.c;  cvs diff -u -r 1.5.2.23 -r 1.5.2.24 src/noticeview.c;  cvs diff -u -r 1.1.2.9 -r 1.1.2.10 src/gtk/gtkcmclist.c;  cvs diff -u -r 1.5.2.17 -r 1.5.2.18 src/gtk/gtkvscrollbutton.c;  cvs diff -u -r 1.1.4.35 -r 1.1.4.36 src/gtk/logwindow.c;  ) > 3.7.2cvs42.patchset
+( cvs diff -u -r 1.10.2.17 -r 1.10.2.18 po/pl.po;  ) > 3.7.2cvs43.patchset
index 18fc6cc3ddce1b902f076580c4c60576f2d8d8ef..0821bc4b16971acd1c47f2c594d4d69442ac244e 100644 (file)
@@ -12,7 +12,7 @@ MINOR_VERSION=7
 MICRO_VERSION=2
 INTERFACE_AGE=0
 BINARY_AGE=0
-EXTRA_VERSION=42
+EXTRA_VERSION=43
 EXTRA_RELEASE=
 EXTRA_GTK2_VERSION=
 
index db55d01e759887e34ead1d6611fdde9a5fba86af..80b720c952d65635a0aca93321a4d3cf6cac8e60 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,7 +1,9 @@
+# translation of pl.po to Polish
 # Emil Nowak <emil5@go2.pl>, 2003, 2005, 2006, 2007.
 # Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>, 2007.
+# Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>, 2009.
 # Polish translation of Sylpheed-claws
-# Copyright (C) 2000,2003, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2000,2003, 2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
 # Translators:
 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
@@ -11,18 +13,18 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-09-26 08:46+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-28 04:28+0200\n"
-"Last-Translator: Emil Nowak <emil5@go2.pl>\n"
-"Language-Team:  <pl@li.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-27 22:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-09-25 11:04+0200\n"
+"Last-Translator: Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>\n"
+"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
 "100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Gettext Translator 0.9\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
-#: src/account.c:384
+#: src/account.c:382
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
@@ -30,15 +32,15 @@ msgstr ""
 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
 
-#: src/account.c:431
+#: src/account.c:429
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
 
-#: src/account.c:702
+#: src/account.c:700
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Edycja kont"
 
-#: src/account.c:724
+#: src/account.c:721
 msgid ""
 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
@@ -48,7 +50,7 @@ msgstr ""
 "kolejno¶ci, pole wyboru w kolumnie 'P' decyduje, które konta zostan± "
 "uwzglêdnione."
 
-#: src/account.c:795
+#: src/account.c:792
 msgid " _Set as default account "
 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto "
 
@@ -82,18 +84,18 @@ msgstr "P"
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztê z zaznaczonych kont"
 
-#: src/account.c:1540 src/addressadd.c:192 src/addressbook.c:122
-#: src/addrduplicates.c:480 src/compose.c:6395 src/compose.c:6689
+#: src/account.c:1540 src/addressadd.c:189 src/addressbook.c:122
+#: src/addrduplicates.c:480 src/compose.c:6602 src/compose.c:6911
 #: src/editaddress.c:1269 src/editaddress.c:1326 src/editaddress.c:1342
-#: src/editbook.c:170 src/editgroup.c:287 src/editjpilot.c:257
-#: src/editldap.c:429 src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223
-#: src/importpine.c:222 src/mimeview.c:268
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:379
-#: src/prefs_filtering.c:1917 src/prefs_template.c:77
+#: src/editbook.c:169 src/editgroup.c:287 src/editjpilot.c:256
+#: src/editldap.c:428 src/editvcard.c:172 src/importmutt.c:222
+#: src/importpine.c:221 src/mimeview.c:272
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/prefs_filtering.c:379
+#: src/prefs_filtering.c:1933 src/prefs_template.c:77
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: src/account.c:1548 src/prefs_account.c:1072 src/prefs_account.c:3808
+#: src/account.c:1548 src/prefs_account.c:1072 src/prefs_account.c:3822
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokó³"
 
@@ -101,21 +103,21 @@ msgstr "Protok
 msgid "Server"
 msgstr "Serwer"
 
-#: src/action.c:373
+#: src/action.c:379
 #, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
 
-#: src/action.c:404
+#: src/action.c:410
 msgid "Could not get message part."
 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci."
 
-#: src/action.c:421
+#: src/action.c:427
 #, c-format
 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej: %s"
 
-#: src/action.c:586
+#: src/action.c:592
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
@@ -124,11 +126,11 @@ msgstr ""
 "Wybrana akcja nie mo¿e byæ u¿yta w oknie kompozycji\n"
 "poniewa¿ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
 
-#: src/action.c:698
+#: src/action.c:704
 msgid "There is no filtering action set"
 msgstr "Nie przypisano ¿adnych akcji do tego filtra"
 
-#: src/action.c:700
+#: src/action.c:706
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid filtering action(s):\n"
@@ -137,7 +139,7 @@ msgstr ""
 "Niepoprawne akcje filtrowania:\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:922
+#: src/action.c:929
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
@@ -147,7 +149,7 @@ msgstr ""
 "nie powiod³o siê.\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:1017
+#: src/action.c:1024
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -158,25 +160,25 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:1237 src/action.c:1393
+#: src/action.c:1244 src/action.c:1400
 msgid "Completed"
 msgstr "Ukoñczono"
 
-#: src/action.c:1273
+#: src/action.c:1280
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
 
-#: src/action.c:1277
+#: src/action.c:1284
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
 
-#: src/action.c:1310
+#: src/action.c:1317
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "wej¶cie/wyj¶cie dla Akcji"
 
-#: src/action.c:1629
+#: src/action.c:1636
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -187,11 +189,11 @@ msgstr ""
 "('%%h' zostanie zast±pione przez)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1634
+#: src/action.c:1641
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgstr "Ukryty argument u¿ytkownika dla Akcji"
 
-#: src/action.c:1638
+#: src/action.c:1645
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -202,11 +204,11 @@ msgstr ""
 "('%%u' zostanie zast±pione przez)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1643
+#: src/action.c:1650
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Argument u¿ytkownika Akcji"
 
-#: src/addr_compl.c:590 src/addressbook.c:4873
+#: src/addr_compl.c:584 src/addressbook.c:4903
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
@@ -248,101 +250,94 @@ msgstr "strona internetowa"
 
 #: src/addrcustomattr.c:140
 msgid "Attribute name"
-msgstr "Nazwa Atrybutu"
+msgstr "Nazwa cechy"
 
 #: src/addrcustomattr.c:155
 msgid "Delete all attribute names"
-msgstr ""
+msgstr "Usuñ wszystkie nazwy cech"
 
 #: src/addrcustomattr.c:156
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
-msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten wzorzec?"
+msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ wszystkie nazwy cech?"
 
 #: src/addrcustomattr.c:180
-#, fuzzy
 msgid "Delete attribute name"
-msgstr "Nazwa Atrybutu"
+msgstr "Usuñ nazwê cechy"
 
 #: src/addrcustomattr.c:181
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
-msgstr "Czy naprawdê usun±æ t± akcjê?"
+msgstr "Czy naprawdê usun±æ tê nazwê cechy?"
 
 #: src/addrcustomattr.c:190
-#, fuzzy
 msgid "Reset to default"
-msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto"
+msgstr "Domy¶lne"
 
 #: src/addrcustomattr.c:191
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Do you really want to replace all attribute names\n"
 "with the default set?"
-msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ konto '%s'?"
+msgstr ""
+"Czy naprawdê chcesz zast±piæ wszystkie nazwy\n"
+"cech warto¶ciami domy¶lnymi?"
 
-#: src/addrcustomattr.c:211 src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:472
-#: src/addressbook.c:489 src/edittags.c:269 src/prefs_actions.c:1087
-#: src/prefs_filtering.c:1754 src/prefs_template.c:1089
-#, fuzzy
+#: src/addrcustomattr.c:211 src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:461
+#: src/addressbook.c:478 src/edittags.c:269 src/prefs_actions.c:1080
+#: src/prefs_filtering.c:1770 src/prefs_template.c:1102
 msgid "_Delete"
-msgstr "/_Usuñ"
+msgstr "_Usuñ"
 
-#: src/addrcustomattr.c:212 src/edittags.c:270 src/prefs_actions.c:1088
-#: src/prefs_filtering.c:1755 src/prefs_template.c:1090
+#: src/addrcustomattr.c:212 src/edittags.c:270 src/prefs_actions.c:1081
+#: src/prefs_filtering.c:1771 src/prefs_template.c:1103
 msgid "Delete _all"
 msgstr "Kasuj _wszystko"
 
 #: src/addrcustomattr.c:213
-#, fuzzy
 msgid "_Reset to default"
-msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto"
+msgstr "_Domy¶lne"
 
-#: src/addrcustomattr.c:412
-#, fuzzy
+#: src/addrcustomattr.c:413
 msgid "Attribute name is not set."
-msgstr "Nie okre¶lono nazwy menu."
+msgstr "Nie okre¶lono nazwy cechy."
 
-#: src/addrcustomattr.c:471
-#, fuzzy
+#: src/addrcustomattr.c:472
 msgid "Dialog title|Edit attribute names"
-msgstr "Przypisywanie etykiet"
+msgstr "Edycja nazw cech"
 
-#: src/addrcustomattr.c:485
-#, fuzzy
+#: src/addrcustomattr.c:486
 msgid "New attribute name:"
-msgstr "Nazwa Atrybutu"
+msgstr "Nazwa cechy:"
 
-#: src/addrcustomattr.c:522
+#: src/addrcustomattr.c:523
 msgid ""
 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
 "contacts."
 msgstr ""
+"Dodawanie lub usuwanie cech nie wp³ynie na cechy ju¿ ustawione dla kontaktów."
 
-#: src/addressadd.c:161 src/prefs_filtering_action.c:186
+#: src/addressadd.c:159 src/prefs_filtering_action.c:186
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/addressadd.c:184
+#: src/addressadd.c:181
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: src/addressadd.c:204 src/addrduplicates.c:451
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:415
+#: src/addressadd.c:201 src/addrduplicates.c:451
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397 src/toolbar.c:415
 msgid "Address"
 msgstr "Adres"
 
-#: src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:124 src/editaddress.c:1061
+#: src/addressadd.c:212 src/addressbook.c:124 src/editaddress.c:1061
 #: src/editaddress.c:1136 src/editgroup.c:289
 msgid "Remarks"
 msgstr "Uwagi"
 
-#: src/addressadd.c:234 src/addressbook_foldersel.c:159
+#: src/addressadd.c:231 src/addressbook_foldersel.c:157
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
 
-#: src/addressadd.c:430 src/editaddress.c:1576 src/headerview.c:346
-#: src/textview.c:1962
+#: src/addressadd.c:428 src/editaddress.c:1576 src/headerview.c:346
+#: src/textview.c:1982
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to save image: \n"
@@ -351,272 +346,271 @@ msgstr ""
 "Nie uda³o siê zapisaæ obrazka: \n"
 "%s"
 
-#: src/addressadd.c:443 src/addressbook.c:3243 src/addressbook.c:3293
+#: src/addressadd.c:441 src/addressbook.c:3231 src/addressbook.c:3282
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Dodaj adres(y)"
 
-#: src/addressadd.c:444
+#: src/addressadd.c:442
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "Wybrany adres nie mo¿e byæ dodany"
 
-#: src/addressbook.c:123 src/addressbook.c:4857 src/editaddress.c:1058
+#: src/addressbook.c:123 src/addressbook.c:4891 src/editaddress.c:1058
 #: src/editaddress.c:1119 src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:517
-#: src/exporthtml.c:595 src/exporthtml.c:759 src/ldif.c:784
+#: src/exporthtml.c:595 src/exporthtml.c:759 src/ldif.c:786
 msgid "Email Address"
 msgstr "Adres e-mail"
 
-#: src/addressbook.c:411 src/compose.c:540 src/mainwindow.c:461
-#: src/messageview.c:189
-msgid "_Message"
-msgstr "_Wiadomo¶æ"
+#: src/addressbook.c:400
+msgid "_Book"
+msgstr "_Ksi±¿ka"
 
-#: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:471
-#: src/addressbook.c:488 src/compose.c:541 src/mainwindow.c:459
+#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:477 src/compose.c:543 src/mainwindow.c:473
 #: src/messageview.c:187
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edycja"
 
-#: src/addressbook.c:413 src/compose.c:546 src/mainwindow.c:462
+#: src/addressbook.c:402 src/compose.c:548 src/mainwindow.c:476
 #: src/messageview.c:190
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Narzêdzia"
 
-#: src/addressbook.c:414 src/compose.c:547 src/mainwindow.c:464
+#: src/addressbook.c:403 src/compose.c:549 src/mainwindow.c:478
 #: src/messageview.c:191
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
-#: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:474
+#: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:463
 msgid "New _Book"
 msgstr "Nowa _ksi±¿ka"
 
-#: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:475
+#: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:464
 msgid "New _Folder"
 msgstr "Nowy _Folder"
 
-#: src/addressbook.c:419
+#: src/addressbook.c:408
 msgid "New _vCard"
 msgstr "Nowa _wizytówka"
 
-#: src/addressbook.c:423
+#: src/addressbook.c:412
 msgid "New _JPilot"
 msgstr "Nowy _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:426
+#: src/addressbook.c:415
 msgid "New LDAP _Server"
 msgstr "Nowy serwer LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:430
+#: src/addressbook.c:419
 msgid "_Edit book"
 msgstr "_Edytuj ksi±¿kê"
 
-#: src/addressbook.c:431
+#: src/addressbook.c:420
 msgid "_Delete book"
 msgstr "_Usuñ ksi±¿kê"
 
-#: src/addressbook.c:433 src/compose.c:557
+#: src/addressbook.c:422 src/compose.c:559
 msgid "_Save"
 msgstr "Z_apisz..."
 
-#: src/addressbook.c:434 src/compose.c:559 src/messageview.c:201
+#: src/addressbook.c:423 src/compose.c:561 src/messageview.c:201
 msgid "_Close"
 msgstr "Zamknij"
 
-#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:486 src/messageview.c:205
+#: src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:475 src/messageview.c:205
 msgid "_Select all"
 msgstr "W_ybierz wszystko"
 
-#: src/addressbook.c:439 src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:494
+#: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
 msgid "C_ut"
 msgstr "Wy_tnij"
 
-#: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:479 src/addressbook.c:495
-#: src/compose.c:567 src/mainwindow.c:493 src/messageview.c:204
+#: src/addressbook.c:429 src/addressbook.c:468 src/addressbook.c:484
+#: src/compose.c:569 src/mainwindow.c:507 src/messageview.c:204
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopiuj"
 
-#: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:480 src/addressbook.c:496
-#: src/compose.c:568
+#: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
+#: src/compose.c:570
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Wstaw"
 
-#: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:491
+#: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:480
 msgid "New _Address"
 msgstr "Nowy _adres"
 
-#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:492
+#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:465 src/addressbook.c:481
 msgid "New _Group"
 msgstr "Nowa _grupa"
 
-#: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:498
+#: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:487
 msgid "_Mail To"
 msgstr "_Wy¶lij wiadomo¶æ do"
 
-#: src/addressbook.c:453
+#: src/addressbook.c:442
 msgid "Import _LDIF file..."
 msgstr "Importuj plik _LDIF..."
 
-#: src/addressbook.c:454
+#: src/addressbook.c:443
 msgid "Import M_utt file..."
 msgstr "Importuj plik _Mutta..."
 
-#: src/addressbook.c:455
+#: src/addressbook.c:444
 msgid "Import _Pine file..."
 msgstr "Importuj plik _Pine..."
 
-#: src/addressbook.c:457
+#: src/addressbook.c:446
 msgid "Export _HTML..."
 msgstr "Wyeksportuj do _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:458
+#: src/addressbook.c:447
 msgid "Export LDI_F..."
 msgstr "Wyeksportuj do LDI_F..."
 
-#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:449
 msgid "Find duplicates..."
 msgstr "Znajd¼ duplikaty..."
 
-#: src/addressbook.c:461
+#: src/addressbook.c:450
 msgid "Edit custom attributes..."
-msgstr ""
+msgstr "Edycja atrybutów u¿ytkownika..."
 
-#: src/addressbook.c:464 src/compose.c:647 src/mainwindow.c:725
+#: src/addressbook.c:453 src/compose.c:649 src/mainwindow.c:743
 #: src/messageview.c:300
 msgid "_About"
 msgstr "Informacje o"
 
-#: src/addressbook.c:500
+#: src/addressbook.c:489
 msgid "_Browse Entry"
 msgstr "_Przegl±danie wpisu"
 
-#: src/addressbook.c:513 src/crash.c:455 src/crash.c:474 src/importldif.c:115
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:142 src/prefs_themes.c:703
-#: src/prefs_themes.c:735 src/prefs_themes.c:736
+#: src/addressbook.c:502 src/crash.c:452 src/crash.c:471 src/importldif.c:114
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:141
+#: src/prefs_themes.c:706 src/prefs_themes.c:738 src/prefs_themes.c:739
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: src/addressbook.c:520 src/addressbook.c:539 src/importldif.c:122
+#: src/addressbook.c:509 src/addressbook.c:528 src/importldif.c:121
 msgid "Success"
 msgstr "Sukces"
 
-#: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:123
+#: src/addressbook.c:510 src/importldif.c:122
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "Z³e argumenty"
 
-#: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:124
+#: src/addressbook.c:511 src/importldif.c:123
 msgid "File not specified"
 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
 
-#: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:124
 msgid "Error opening file"
 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
 
-#: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:125
 msgid "Error reading file"
 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
 
-#: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:126
 msgid "End of file encountered"
 msgstr "Napotkano koniec pliku"
 
-#: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:127
 msgid "Error allocating memory"
 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
 
-#: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:128
 msgid "Bad file format"
-msgstr "Format daty nieprawid³owy"
+msgstr "Format pliku nieprawid³owy"
 
-#: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:129
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "B³±d zapisu pliku"
 
-#: src/addressbook.c:529 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:130
 msgid "Error opening directory"
 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
 
-#: src/addressbook.c:530 src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:131
 msgid "No path specified"
 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
 
-#: src/addressbook.c:540
+#: src/addressbook.c:529
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:541
+#: src/addressbook.c:530
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:542
+#: src/addressbook.c:531
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:543
+#: src/addressbook.c:532
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:544
+#: src/addressbook.c:533
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:545
+#: src/addressbook.c:534
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:546
+#: src/addressbook.c:535
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
 
-#: src/addressbook.c:547
+#: src/addressbook.c:536
 msgid "LDAP search terminated on request"
 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
 
-#: src/addressbook.c:548
+#: src/addressbook.c:537
 msgid "Error starting TLS connection"
 msgstr "B³±d podczas nawi±zywania po³±czenia TLS"
 
-#: src/addressbook.c:549
+#: src/addressbook.c:538
 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
 msgstr "Brak unikatowej nazwy (dn)"
 
-#: src/addressbook.c:550
+#: src/addressbook.c:539
 msgid "Missing required information"
 msgstr "Brak wymaganych informacji"
 
-#: src/addressbook.c:551
+#: src/addressbook.c:540
 msgid "Another contact exists with that key"
 msgstr "Istnieje ju¿ kontakt o takim kluczu"
 
-#: src/addressbook.c:552
+#: src/addressbook.c:541
 msgid "Strong(er) authentication required"
 msgstr "Wymagana jest bezpieczniejsza metoda autoryzacji"
 
-#: src/addressbook.c:923
+#: src/addressbook.c:912
 msgid "Sources"
 msgstr "¬ród³a"
 
-#: src/addressbook.c:927 src/prefs_matcher.c:601 src/prefs_other.c:519
-#: src/toolbar.c:210 src/toolbar.c:2084
+#: src/addressbook.c:916 src/prefs_matcher.c:610 src/prefs_other.c:470
+#: src/toolbar.c:210 src/toolbar.c:2091
 msgid "Address book"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
 
-#: src/addressbook.c:1143
+#: src/addressbook.c:1132
 msgid "Lookup name:"
 msgstr "Sprawd¼ nazwisko:"
 
-#: src/addressbook.c:1485 src/addressbook.c:1538 src/addrduplicates.c:802
+#: src/addressbook.c:1475 src/addressbook.c:1528 src/addrduplicates.c:802
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Usuñ adres(y)"
 
-#: src/addressbook.c:1486 src/addrduplicates.c:851
+#: src/addressbook.c:1476 src/addrduplicates.c:852
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
 
-#: src/addressbook.c:1530
+#: src/addressbook.c:1520
 msgid "Delete group"
 msgstr "Usuñ grupê"
 
-#: src/addressbook.c:1531
+#: src/addressbook.c:1521
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -624,29 +618,29 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz usun±æ grupê(y)?\n"
 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
 
-#: src/addressbook.c:1539 src/addrduplicates.c:803
+#: src/addressbook.c:1529 src/addrduplicates.c:803
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
 
-#: src/addressbook.c:2231
+#: src/addressbook.c:2221
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
 
-#: src/addressbook.c:2241
+#: src/addressbook.c:2231
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:2944
+#: src/addressbook.c:2931
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adresy w `%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2947 src/addressbook.c:2973 src/addressbook.c:2980
+#: src/addressbook.c:2934 src/addressbook.c:2960 src/addressbook.c:2967
 #: src/prefs_filtering_action.c:164 src/toolbar.c:397
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuñ"
 
-#: src/addressbook.c:2956
+#: src/addressbook.c:2943
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -655,19 +649,19 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz usun±æ '%s'? Je¿eli usuniesz tylko folder, adresy  w nim zawarte "
 "zostan± przeniesione do katalogu nadrzêdnego."
 
-#: src/addressbook.c:2959 src/imap_gtk.c:364 src/mh_gtk.c:200
+#: src/addressbook.c:2946 src/imap_gtk.c:364 src/mh_gtk.c:200
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Usuñ katalog"
 
-#: src/addressbook.c:2960
+#: src/addressbook.c:2947
 msgid "+Delete _folder only"
 msgstr "+Usuñ tylko _katalog"
 
-#: src/addressbook.c:2960
+#: src/addressbook.c:2947
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Usuñ katalog i _adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2971
+#: src/addressbook.c:2958
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -676,7 +670,7 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
 
-#: src/addressbook.c:2978
+#: src/addressbook.c:2965
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -685,28 +679,28 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
 
-#: src/addressbook.c:3088
+#: src/addressbook.c:3075
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Szukaj '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3226 src/addressbook.c:3275
+#: src/addressbook.c:3213 src/addressbook.c:3263
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Nowe kontakty"
 
-#: src/addressbook.c:4056
+#: src/addressbook.c:4045
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
 
-#: src/addressbook.c:4060
+#: src/addressbook.c:4049
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:4070
+#: src/addressbook.c:4059
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie skonwertowana."
 
-#: src/addressbook.c:4075
+#: src/addressbook.c:4064
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -714,7 +708,7 @@ msgstr ""
 "Stara ksi±¿ka adresowa skonwertowana,\n"
 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
 
-#: src/addressbook.c:4088
+#: src/addressbook.c:4077
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -722,7 +716,7 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na by³o skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:4094
+#: src/addressbook.c:4083
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -730,7 +724,7 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
 "nie mo¿na zapisaæ nowego pliku indeksowego adresu."
 
-#: src/addressbook.c:4099
+#: src/addressbook.c:4088
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -738,59 +732,59 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na by³o skonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:4106 src/addressbook.c:4112
+#: src/addressbook.c:4095 src/addressbook.c:4101
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/addressbook.c:4219
+#: src/addressbook.c:4208
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/addressbook.c:4220
+#: src/addressbook.c:4209
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
 
-#: src/addressbook.c:4547
+#: src/addressbook.c:4540
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
 
-#: src/addressbook.c:4809
+#: src/addressbook.c:4855
 msgid "Interface"
 msgstr "Interfejs"
 
-#: src/addressbook.c:4825 src/addressbook_foldersel.c:184 src/exphtmldlg.c:370
-#: src/expldifdlg.c:387 src/exporthtml.c:979 src/importldif.c:655
+#: src/addressbook.c:4867 src/addressbook_foldersel.c:181 src/exphtmldlg.c:370
+#: src/expldifdlg.c:387 src/exporthtml.c:979 src/importldif.c:657
 msgid "Address Book"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
 
-#: src/addressbook.c:4841
+#: src/addressbook.c:4879
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:4889 src/exporthtml.c:879 src/folderview.c:386
-#: src/folderview.c:474 src/prefs_account.c:2644 src/prefs_folder_column.c:77
-#: src/prefs_folder_item.c:1571 src/prefs_folder_item.c:1589
-#: src/prefs_folder_item.c:1606
+#: src/addressbook.c:4915 src/exporthtml.c:879 src/folderview.c:338
+#: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2658 src/prefs_folder_column.c:77
+#: src/prefs_folder_item.c:1718 src/prefs_folder_item.c:1736
+#: src/prefs_folder_item.c:1753
 msgid "Folder"
 msgstr "Katalog"
 
-#: src/addressbook.c:4905
+#: src/addressbook.c:4927
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4921 src/addressbook.c:4937
+#: src/addressbook.c:4939 src/addressbook.c:4951
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4953
+#: src/addressbook.c:4963
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "Serwery LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:4969
+#: src/addressbook.c:4975
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "Zapytanie LDAP"
 
-#: src/addressbook_foldersel.c:395 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
+#: src/addressbook_foldersel.c:393 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:228
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:299
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:376
@@ -803,10 +797,10 @@ msgstr "Zapytanie LDAP"
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:441
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:483
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:606 src/prefs_matcher.c:636
-#: src/prefs_matcher.c:666 src/prefs_matcher.c:1476 src/prefs_matcher.c:1483
-#: src/prefs_matcher.c:1491 src/prefs_matcher.c:1493 src/prefs_matcher.c:2339
-#: src/prefs_matcher.c:2343
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:606 src/prefs_matcher.c:645
+#: src/prefs_matcher.c:675 src/prefs_matcher.c:1513 src/prefs_matcher.c:1520
+#: src/prefs_matcher.c:1528 src/prefs_matcher.c:1530 src/prefs_matcher.c:2393
+#: src/prefs_matcher.c:2397
 msgid "Any"
 msgstr "Wszystkie"
 
@@ -853,7 +847,7 @@ msgstr "Przetwarzane nag
 msgid "Include subfolders"
 msgstr "Uwzglêdniaj podkatalogi"
 
-#: src/addrgather.c:370 src/prefs_filtering_action.c:1361
+#: src/addrgather.c:370 src/prefs_filtering_action.c:1362
 msgid "Header Name"
 msgstr "Nazwa nag³ówka"
 
@@ -861,24 +855,22 @@ msgstr "Nazwa nag
 msgid "Address Count"
 msgstr "Liczba adresów"
 
-#: src/addrgather.c:472
+#: src/addrgather.c:471
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Pola nag³ówków"
 
-#: src/addrgather.c:473 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:723
-#: src/importldif.c:1022
+#: src/addrgather.c:472 src/exphtmldlg.c:657 src/expldifdlg.c:722
+#: src/importldif.c:1023
 msgid "Finish"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/addrgather.c:521
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:520
 msgid "Collect email addresses from selected messages"
-msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
+msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
 
-#: src/addrgather.c:525
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:524
 msgid "Collect email addresses from folder"
-msgstr "Zgromad¼ adresy e-mail z katalogu"
+msgstr "Zgromad¼ adresy e-mail z katalogu"
 
 #: src/addrindex.c:118
 msgid "Common addresses"
@@ -896,11 +888,11 @@ msgstr "Wsp
 msgid "Personal address"
 msgstr "Osobisty adres"
 
-#: src/addrindex.c:1825
+#: src/addrindex.c:1826
 msgid "Address(es) update"
 msgstr "Aktualizacja adresów"
 
-#: src/addrindex.c:1826
+#: src/addrindex.c:1827
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr ""
 "Aktualizacja nie powiod³a siê. Zmiany nie zosta³y zapisane do Katalogu."
@@ -936,22 +928,22 @@ msgstr "Duplikaty adres
 msgid "Address book path"
 msgstr "¦cie¿ka do ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/addrduplicates.c:850
+#: src/addrduplicates.c:851
 msgid "Delete address"
 msgstr "Usuñ adresy"
 
-#: src/alertpanel.c:145 src/compose.c:8505
+#: src/alertpanel.c:145 src/compose.c:8739
 msgid "Notice"
 msgstr "Notatka"
 
-#: src/alertpanel.c:158 src/compose.c:5226 src/compose.c:10584
-#: src/messageview.c:803 src/messageview.c:816
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:592 src/summaryview.c:4811
+#: src/alertpanel.c:158 src/compose.c:5371 src/compose.c:5851
+#: src/compose.c:10863 src/messageview.c:806 src/messageview.c:819
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:652 src/summaryview.c:4694
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrze¿enie"
 
-#: src/alertpanel.c:171 src/alertpanel.c:194 src/compose.c:5167 src/inc.c:647
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:154 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:245
+#: src/alertpanel.c:171 src/alertpanel.c:194 src/compose.c:5312 src/inc.c:647
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:247
 msgid "Error"
 msgstr "B³±d"
 
@@ -967,19 +959,19 @@ msgstr "Wy
 msgid "Browse Directory Entry"
 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
 
-#: src/browseldap.c:237
+#: src/browseldap.c:236
 msgid "Server Name :"
 msgstr "Nazwa serwera :"
 
-#: src/browseldap.c:247
+#: src/browseldap.c:246
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
-msgstr ""
+msgstr "Unikatowa nazwa (dn):"
 
-#: src/browseldap.c:270
+#: src/browseldap.c:269
 msgid "LDAP Name"
 msgstr "Nazwa LDAP"
 
-#: src/browseldap.c:272
+#: src/browseldap.c:271
 msgid "Attribute Value"
 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
 
@@ -1068,7 +1060,7 @@ msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ tej wtyczki."
 
-#: src/common/session.c:170 src/imap.c:1093
+#: src/common/session.c:170 src/imap.c:1100
 msgid "SSL handshake failed\n"
 msgstr "B³±d po³±czenia SSL\n"
 
@@ -1097,638 +1089,634 @@ msgstr "Wiadomo
 msgid "couldn't start TLS session\n"
 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
 
-#: src/common/socket.c:1474
+#: src/common/socket.c:1494
 #, c-format
 msgid "write on fd%d: %s\n"
 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
 
-#: src/common/ssl.c:358
-msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
-
-#: src/common/ssl.c:378
-#, c-format
-msgid "SSL connect failed (%s)\n"
-msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:651
+#: src/common/ssl_certificate.c:591
 msgid "Uncheckable"
-msgstr ""
+msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:655
-#, fuzzy
+#: src/common/ssl_certificate.c:595
 msgid "Self-signed certificate"
-msgstr "Skasuj certyfikat"
+msgstr "Podpisany certyfikat"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:658
+#: src/common/ssl_certificate.c:598
 msgid "Revoked certificate"
 msgstr "Uniewa¿niony certyfikat"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:660
+#: src/common/ssl_certificate.c:600
 msgid "No certificate issuer found"
 msgstr "Nie znaleziono wydawcy certyfikatu"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:662
+#: src/common/ssl_certificate.c:602
 msgid "Certificate issuer is not a CA"
-msgstr ""
+msgstr "Wydawca certyfikatu nie jest CA"
 
-#: src/common/string_match.c:79
+#: src/common/string_match.c:82
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyra¿enie Regularne)"
 
-#: src/common/utils.c:345
+#: src/common/utils.c:363
 #, c-format
 msgid "%dB"
 msgstr "%dB"
 
-#: src/common/utils.c:346
+#: src/common/utils.c:364
 #, c-format
 msgid "%d.%02dKB"
 msgstr "%d,%02dkB"
 
-#: src/common/utils.c:347
+#: src/common/utils.c:365
 #, c-format
 msgid "%d.%02dMB"
 msgstr "%d,%02dMB"
 
-#: src/common/utils.c:348
+#: src/common/utils.c:366
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
 msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/common/utils.c:4797
+#: src/common/utils.c:4915
 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
 msgstr "Niedziela"
 
-#: src/common/utils.c:4798
+#: src/common/utils.c:4916
 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
 msgstr "Poniedzia³ek"
 
-#: src/common/utils.c:4799
+#: src/common/utils.c:4917
 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
 msgstr "Wtorek"
 
-#: src/common/utils.c:4800
+#: src/common/utils.c:4918
 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
 msgstr "¦roda"
 
-#: src/common/utils.c:4801
+#: src/common/utils.c:4919
 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
 msgstr "Czwartek"
 
-#: src/common/utils.c:4802
+#: src/common/utils.c:4920
 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
 msgstr "Pi±tek"
 
-#: src/common/utils.c:4803
+#: src/common/utils.c:4921
 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
 msgstr "Sobota"
 
-#: src/common/utils.c:4805
+#: src/common/utils.c:4923
 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
 msgstr "Styczeñ"
 
-#: src/common/utils.c:4806
+#: src/common/utils.c:4924
 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
 msgstr "Luty"
 
-#: src/common/utils.c:4807
+#: src/common/utils.c:4925
 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
 msgstr "Marzec"
 
-#: src/common/utils.c:4808
+#: src/common/utils.c:4926
 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
 msgstr "Kwiecieñ"
 
-#: src/common/utils.c:4809
+#: src/common/utils.c:4927
 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
 msgstr "Maj"
 
-#: src/common/utils.c:4810
+#: src/common/utils.c:4928
 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
 msgstr "Czerwiec"
 
-#: src/common/utils.c:4811
+#: src/common/utils.c:4929
 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
 msgstr "Lipiec"
 
-#: src/common/utils.c:4812
+#: src/common/utils.c:4930
 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
 msgstr "Sierpieñ"
 
-#: src/common/utils.c:4813
+#: src/common/utils.c:4931
 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
 msgstr "Wrzesieñ"
 
-#: src/common/utils.c:4814
+#: src/common/utils.c:4932
 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
 msgstr "Pa¼dziernik"
 
-#: src/common/utils.c:4815
+#: src/common/utils.c:4933
 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
 msgstr "Listopad"
 
-#: src/common/utils.c:4816
+#: src/common/utils.c:4934
 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
 msgstr "Grudzieñ"
 
-#: src/common/utils.c:4818
+#: src/common/utils.c:4936
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
 msgstr "Nie"
 
-#: src/common/utils.c:4819
+#: src/common/utils.c:4937
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
 msgstr "Pon"
 
-#: src/common/utils.c:4820
+#: src/common/utils.c:4938
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
 msgstr "Wt"
 
-#: src/common/utils.c:4821
+#: src/common/utils.c:4939
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
 msgstr "¦r"
 
-#: src/common/utils.c:4822
+#: src/common/utils.c:4940
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
 msgstr "Czw"
 
-#: src/common/utils.c:4823
+#: src/common/utils.c:4941
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
 msgstr "Pi±"
 
-#: src/common/utils.c:4824
+#: src/common/utils.c:4942
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
 msgstr "Sob"
 
-#: src/common/utils.c:4826
+#: src/common/utils.c:4944
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
 msgstr "Sty"
 
-#: src/common/utils.c:4827
+#: src/common/utils.c:4945
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
 msgstr "Lut"
 
-#: src/common/utils.c:4828
+#: src/common/utils.c:4946
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
 msgstr "Mar"
 
-#: src/common/utils.c:4829
+#: src/common/utils.c:4947
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
 msgstr "Kwi"
 
-#: src/common/utils.c:4830
+#: src/common/utils.c:4948
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
 msgstr "Maj"
 
-#: src/common/utils.c:4831
+#: src/common/utils.c:4949
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
 msgstr "Cze"
 
-#: src/common/utils.c:4832
+#: src/common/utils.c:4950
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
 msgstr "Lip"
 
-#: src/common/utils.c:4833
+#: src/common/utils.c:4951
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
 msgstr "Sie"
 
-#: src/common/utils.c:4834
+#: src/common/utils.c:4952
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
 msgstr "Wrz"
 
-#: src/common/utils.c:4835
+#: src/common/utils.c:4953
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
 msgstr "Pa¼"
 
-#: src/common/utils.c:4836
+#: src/common/utils.c:4954
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
 msgstr "Lis"
 
-#: src/common/utils.c:4837
+#: src/common/utils.c:4955
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
 msgstr "Gru"
 
-#: src/common/utils.c:4848
+#: src/common/utils.c:4966
 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
 msgstr "Rano"
 
-#: src/common/utils.c:4849
+#: src/common/utils.c:4967
 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
 msgstr "Po po³udniu"
 
-#: src/common/utils.c:4850
+#: src/common/utils.c:4968
 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
 msgstr "rano"
 
-#: src/common/utils.c:4851
+#: src/common/utils.c:4969
 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
 msgstr "po po³udniu"
 
-#: src/common/utils.c:4858
+#: src/common/utils.c:4976
 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
-msgstr ""
+msgstr "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
 
-#: src/common/utils.c:4859
+#: src/common/utils.c:4977
 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
 msgstr "%m-%d-%y"
 
-#: src/common/utils.c:4860
+#: src/common/utils.c:4978
 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
 msgstr "%H:%M:%S"
 
-#: src/common/utils.c:4862
+#: src/common/utils.c:4980
 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
-msgstr ""
+msgstr "%I:%M:%S %p"
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:532
 msgid "_Add..."
 msgstr "Dod_aj..."
 
-#: src/compose.c:531 src/mh_gtk.c:362
+#: src/compose.c:533 src/mh_gtk.c:362
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Usuñ"
 
-#: src/compose.c:533 src/folderview.c:282
+#: src/compose.c:535 src/folderview.c:234
 msgid "_Properties..."
 msgstr "_W³a¶ciwo¶ci..."
 
-#: src/compose.c:543
+#: src/compose.c:542 src/mainwindow.c:475 src/messageview.c:189
+msgid "_Message"
+msgstr "_Wiadomo¶æ"
+
+#: src/compose.c:545
 msgid "_Spelling"
 msgstr "Pi_sownia"
 
-#: src/compose.c:545 src/compose.c:609
+#: src/compose.c:547 src/compose.c:611
 msgid "_Options"
 msgstr "_Opcje"
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:551
 msgid "S_end"
 msgstr "Wy¶lij"
 
-#: src/compose.c:550
+#: src/compose.c:552
 msgid "Send _later"
 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
 
-#: src/compose.c:553
+#: src/compose.c:555
 msgid "_Attach file"
 msgstr "Do³±cz plik"
 
-#: src/compose.c:554
+#: src/compose.c:556
 msgid "_Insert file"
 msgstr "Wstaw plik"
 
-#: src/compose.c:555
+#: src/compose.c:557
 msgid "Insert si_gnature"
 msgstr "Wstaw podpis"
 
-#: src/compose.c:562
+#: src/compose.c:564
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Cofnij"
 
-#: src/compose.c:563
+#: src/compose.c:565
 msgid "_Redo"
 msgstr "P_onów"
 
-#: src/compose.c:566
+#: src/compose.c:568
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Wy_tnij"
 
-#: src/compose.c:570
+#: src/compose.c:572
 msgid "Special paste"
 msgstr "Wklej jako"
 
-#: src/compose.c:571
+#: src/compose.c:573
 msgid "as _quotation"
 msgstr "_cytat"
 
-#: src/compose.c:572
+#: src/compose.c:574
 msgid "_wrapped"
 msgstr "_zawiniêty tekst"
 
-#: src/compose.c:573
+#: src/compose.c:575
 msgid "_unwrapped"
 msgstr "tekst _bez zawijania"
 
-#: src/compose.c:575 src/mainwindow.c:494
+#: src/compose.c:577 src/mainwindow.c:508
 msgid "Select _all"
 msgstr "W_ybierz wszystko"
 
-#: src/compose.c:577
+#: src/compose.c:579
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "Zaawansowane"
 
-#: src/compose.c:578
+#: src/compose.c:580
 msgid "Move a character backward"
 msgstr "Przesuñ o znak w ty³"
 
-#: src/compose.c:579
+#: src/compose.c:581
 msgid "Move a character forward"
 msgstr "Przesuñ o znak w przód"
 
-#: src/compose.c:580
+#: src/compose.c:582
 msgid "Move a word backward"
 msgstr "Przesuñ o s³owo w ty³"
 
-#: src/compose.c:581
+#: src/compose.c:583
 msgid "Move a word forward"
 msgstr "Przesuñ o s³owo w przód"
 
-#: src/compose.c:582
+#: src/compose.c:584
 msgid "Move to beginning of line"
 msgstr "Przesuñ do pocz±tku linii"
 
-#: src/compose.c:583
+#: src/compose.c:585
 msgid "Move to end of line"
 msgstr "Przesuñ do koñca linii"
 
-#: src/compose.c:584
+#: src/compose.c:586
 msgid "Move to previous line"
 msgstr "Przesuñ  do poprzedniej linii"
 
-#: src/compose.c:585
+#: src/compose.c:587
 msgid "Move to next line"
 msgstr "Przesuñ do nastêpnej linii"
 
-#: src/compose.c:586
+#: src/compose.c:588
 msgid "Delete a character backward"
 msgstr "Wykasuj znak za kursorem"
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:589
 msgid "Delete a character forward"
 msgstr "Wykasuj znak przed kursorem"
 
-#: src/compose.c:588
+#: src/compose.c:590
 msgid "Delete a word backward"
 msgstr "Wykasuj s³owo za kursorem"
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:591
 msgid "Delete a word forward"
 msgstr "Wykasuj s³owo przed kursorem"
 
-#: src/compose.c:590
+#: src/compose.c:592
 msgid "Delete line"
 msgstr "Usuñ liniê"
 
-#: src/compose.c:591
+#: src/compose.c:593
 msgid "Delete to end of line"
 msgstr "Wykasuj do koñca linii"
 
-#: src/compose.c:594 src/messageview.c:207
+#: src/compose.c:596 src/messageview.c:207
 msgid "_Find"
 msgstr "_Szukaj"
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:599
 msgid "_Wrap current paragraph"
 msgstr "Za_wiñ obecny akapit"
 
-#: src/compose.c:598
+#: src/compose.c:600
 msgid "Wrap all long _lines"
 msgstr "Zawijaj wszystkie d³ugie linie"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:602
 msgid "Edit with e_xternal editor"
 msgstr "Edytuj w zewnêtrznym edytorze"
 
-#: src/compose.c:603
+#: src/compose.c:605
 msgid "_Check all or check selection"
 msgstr "Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:606
 msgid "_Highlight all misspelled words"
 msgstr "P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
 
-#: src/compose.c:605
+#: src/compose.c:607
 msgid "Check _backwards misspelled word"
 msgstr "Szukaj od ty³u b³êdnie napisanych s³ów"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:608
 msgid "_Forward to next misspelled word"
 msgstr "_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:616
 msgid "Reply _mode"
 msgstr "Tryb odpowiadania"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:618
 msgid "Privacy _System"
 msgstr "Ochrona prywatno¶ci"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:623
 msgid "_Priority"
 msgstr "Pri_orytet"
 
-#: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:233
+#: src/compose.c:625 src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:233
 msgid "Character _encoding"
 msgstr "_Kodowanie znaków"
 
-#: src/compose.c:628 src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:238
+#: src/compose.c:630 src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:238
 msgid "Western European"
 msgstr "Europa Zachodnia"
 
-#: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:239
+#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:239
 msgid "Baltic"
 msgstr "Ba³tyckie"
 
-#: src/compose.c:630 src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:240
+#: src/compose.c:632 src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:240
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrajskie"
 
-#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:241
+#: src/compose.c:633 src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:241
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabskie"
 
-#: src/compose.c:632 src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:242
+#: src/compose.c:634 src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:242
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Cyrylica"
 
-#: src/compose.c:633 src/mainwindow.c:556 src/messageview.c:243
+#: src/compose.c:635 src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:243
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonia"
 
-#: src/compose.c:634 src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:244
+#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:244
 msgid "Chinese"
 msgstr "Chiñskie"
 
-#: src/compose.c:635 src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:245
+#: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:245
 msgid "Korean"
 msgstr "Koreañskie"
 
-#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:246
+#: src/compose.c:638 src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:246
 msgid "Thai"
 msgstr "Tajskie"
 
-#: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:641 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:275
 msgid "_Address book"
 msgstr "Ksi±¿ka _adresowa"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:643
 msgid "_Template"
 msgstr "Wzorce"
 
-#: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:296
+#: src/compose.c:645 src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:296
 msgid "Actio_ns"
 msgstr "Akcje"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:654
 msgid "Aut_o wrapping"
 msgstr "Automatyczne zawijanie"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:655
 msgid "Auto _indent"
 msgstr "Automatyczne wciêcia"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:656
 msgid "Si_gn"
 msgstr "Podpisz"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:657
 msgid "_Encrypt"
 msgstr "_Szyfruj"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:658
 msgid "_Request Return Receipt"
 msgstr "¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:659
 msgid "Remo_ve references"
 msgstr "Usuñ odniesienia"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:660
 msgid "Show _ruler"
 msgstr "Poka¿ li_nijkê"
 
-#: src/compose.c:663 src/compose.c:673
+#: src/compose.c:665 src/compose.c:675
 msgid "_Normal"
 msgstr "Z_wyk³y"
 
-#: src/compose.c:664
+#: src/compose.c:666
 msgid "_All"
 msgstr "W_szystkie"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:667
 msgid "_Sender"
 msgstr "Nadawca"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:668
 msgid "_Mailing-list"
 msgstr "Lista dyskusyjna"
 
-#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:673
 msgid "_Highest"
 msgstr "Najwy¿szy"
 
-#: src/compose.c:672
+#: src/compose.c:674
 msgid "Hi_gh"
 msgstr "Wysoki"
 
-#: src/compose.c:674
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:676
 msgid "Lo_w"
 msgstr "Niski"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:677
 msgid "_Lowest"
 msgstr "Najni¿szy"
 
-#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:786 src/messageview.c:313
+#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:808 src/messageview.c:313
 msgid "_Automatic"
 msgstr "Automatycznie"
 
-#: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:787 src/messageview.c:314
+#: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:809 src/messageview.c:314
 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 msgstr "7 bitów ASCII (US-ASCII)"
 
-#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:788 src/messageview.c:315
+#: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:810 src/messageview.c:315
 msgid "Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:792 src/messageview.c:319
+#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:814 src/messageview.c:319
 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "Europa ¦rodkowa (ISO-8859-2)"
 
-#: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:795 src/messageview.c:322
+#: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:817 src/messageview.c:322
 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
 
-#: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:800 src/messageview.c:327
+#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:822 src/messageview.c:327
 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
 
-#: src/compose.c:955 src/quote_fmt.c:566
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:992
 msgid "New message From format error."
-msgstr "B³êdny rodzaj tematu wiadomo¶ci."
+msgstr "B³êdny format nadawcy wiadomo¶ci."
 
-#: src/compose.c:1047 src/quote_fmt.c:569
+#: src/compose.c:1095
 msgid "New message subject format error."
-msgstr "B³êdny rodzaj tematu wiadomo¶ci."
+msgstr "B³êdny format tematu wiadomo¶ci."
 
-#: src/compose.c:1077 src/quote_fmt.c:572
+#: src/compose.c:1125 src/quote_fmt.c:572
 #, c-format
-msgid "New message body format error at line %d."
+msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
 msgstr "B³±d w tre¶ci wiadomo¶ci w linii %d."
 
-#: src/compose.c:1271
+#: src/compose.c:1332
 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
 msgstr "Nie mo¿na odpowiedzieæ. Oryginalny email prawdopodobnie nie istnieje. "
 
-#: src/compose.c:1450 src/quote_fmt.c:589
-#, fuzzy
-msgid "Message reply From format error."
-msgstr "B³êdny format znaków cytowania w odpowiedzi."
+#: src/compose.c:1512 src/quote_fmt.c:589
+msgid ""
+"The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
+"address."
+msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Odpowiedz\" zawiera nieprawid³owy adres email."
 
-#: src/compose.c:1497 src/quote_fmt.c:592
+#: src/compose.c:1559 src/quote_fmt.c:592
 #, c-format
-msgid "Message reply format error at line %d."
-msgstr "B³êdny format odpowiedzi w linii %d."
+msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
+msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
 
-#: src/compose.c:1620 src/compose.c:1802 src/quote_fmt.c:609
-#, fuzzy
-msgid "Message forward From format error."
-msgstr "B³êdny formatu znaków zapytania we wiadomo¶ci przekierowuj±cej"
+#: src/compose.c:1683 src/compose.c:1872 src/quote_fmt.c:609
+msgid ""
+"The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
+"address."
+msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Przeka¿\" zawiera nieprawid³owy adres email."
 
-#: src/compose.c:1685 src/quote_fmt.c:612
+#: src/compose.c:1748 src/quote_fmt.c:612
 #, c-format
-msgid "Message forward format error at line %d."
-msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz wiadomo¶ci w linii %d."
+msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
+msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
 
-#: src/compose.c:1844
+#: src/compose.c:1914
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Fw: kilka wiadomo¶ci email"
 
-#: src/compose.c:2263
+#: src/compose.c:2330
 #, c-format
-msgid "Message redirect format error at line %d."
+msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
 msgstr "B³±d w formacie wiadomo¶ci przekierowuj±cej w linii %d."
 
-#: src/compose.c:2327 src/gtk/headers.h:13
+#: src/compose.c:2394 src/gtk/headers.h:13
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopia:"
 
-#: src/compose.c:2330 src/gtk/headers.h:14
+#: src/compose.c:2397 src/gtk/headers.h:14
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Ukryta kopia:"
 
-#: src/compose.c:2333 src/gtk/headers.h:11
+#: src/compose.c:2400 src/gtk/headers.h:11
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odpowiedz-Do:"
 
-#: src/compose.c:2336 src/gtk/headers.h:32
+#: src/compose.c:2403 src/compose.c:4631 src/compose.c:4633
+#: src/gtk/headers.h:32
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Grupy news:"
 
-#: src/compose.c:2339 src/gtk/headers.h:33
+#: src/compose.c:2406 src/gtk/headers.h:33
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
 
-#: src/compose.c:2343 src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:359
+#: src/compose.c:2410 src/compose.c:4628 src/compose.c:4636
+#: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:359
 msgid "To:"
 msgstr "Do:"
 
-#: src/compose.c:2534
+#: src/compose.c:2601
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr "Nie mo¿na do³±czyæ pliku (konwersja strony kodowej nie powiod³a siê)."
 
-#: src/compose.c:2540
+#: src/compose.c:2607
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1746,44 +1734,64 @@ msgstr[2] ""
 "Nastêpuj±ce pliki zosta³y do³±czone:\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:2779
-msgid "Quote mark format error."
-msgstr "B³±d formatu cytowania"
+#: src/compose.c:2846
+msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
+msgstr "\"Znacznik cytatu\" wzorca jest nieprawid³owy."
+
+#: src/compose.c:3342
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not get size of file '%s'."
+msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
+
+#: src/compose.c:3353
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
+"want to do that?"
+msgstr "Zamierzasz wydrukowaæ %d wiadomo¶ci. Na pewno chcesz kontynuowaæ ? "
+
+#: src/compose.c:3356
+msgid "Are you sure?"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3357 src/compose.c:10361
+msgid "+_Insert"
+msgstr "Ws_taw"
 
-#: src/compose.c:3349
+#: src/compose.c:3466
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Plik %s jest pusty."
 
-#: src/compose.c:3353
+#: src/compose.c:3470
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
 
-#: src/compose.c:3380
+#: src/compose.c:3497
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
 
-#: src/compose.c:4360
+#: src/compose.c:4479
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Edytowany]"
 
-#: src/compose.c:4367
+#: src/compose.c:4486
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
 
-#: src/compose.c:4370
+#: src/compose.c:4489
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
 
-#: src/compose.c:4372
+#: src/compose.c:4491
 msgid "Compose message"
 msgstr "Napisz now± wiadomo¶æ"
 
-#: src/compose.c:4399 src/messageview.c:838
+#: src/compose.c:4518 src/messageview.c:841
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1791,50 +1799,50 @@ msgstr ""
 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
 "Wybierz konto przed wys³aniem."
 
-#: src/compose.c:4590 src/compose.c:4622 src/compose.c:4664
-#: src/prefs_account.c:3140 src/toolbar.c:388 src/toolbar.c:406
+#: src/compose.c:4729 src/compose.c:4761 src/compose.c:4803
+#: src/prefs_account.c:3155 src/toolbar.c:388 src/toolbar.c:406
 msgid "Send"
 msgstr "Wy¶lij"
 
-#: src/compose.c:4591
+#: src/compose.c:4730
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 "Jedynym odbior± jest domy¶lny odbiorca kopii wiadomo¶ci. Wys³aæ mimo to ?"
 
-#: src/compose.c:4592 src/compose.c:4624 src/compose.c:4657 src/compose.c:5167
+#: src/compose.c:4731 src/compose.c:4763 src/compose.c:4796 src/compose.c:5312
 msgid "+_Send"
 msgstr "+_Wy¶lij"
 
-#: src/compose.c:4623
+#: src/compose.c:4762
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
 msgstr "Jedyny odbiorca to domy¶lny adres BCC. Wys³aæ mimo to?"
 
-#: src/compose.c:4640
+#: src/compose.c:4779
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Nie podano odbiorcy."
 
-#: src/compose.c:4659
+#: src/compose.c:4798
 msgid "+_Queue"
 msgstr "+Kolejka"
 
-#: src/compose.c:4660
+#: src/compose.c:4799
 #, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. %s"
 
-#: src/compose.c:4661
+#: src/compose.c:4800
 msgid "Send it anyway?"
 msgstr "Czy mimo to chcesz wys³aæ t± wiadomo¶æ ?"
 
-#: src/compose.c:4662
+#: src/compose.c:4801
 msgid "Queue it anyway?"
 msgstr "Czy mimo to chcesz dodaæ tê wiadomo¶æ do kolejki ?"
 
-#: src/compose.c:4664 src/toolbar.c:407
+#: src/compose.c:4803 src/toolbar.c:407
 msgid "Send later"
 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
 
-#: src/compose.c:4712 src/compose.c:8842
+#: src/compose.c:4851 src/compose.c:9079
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -1844,7 +1852,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Konwersja strony kodowej nie powiod³a siê."
 
-#: src/compose.c:4715 src/compose.c:8845
+#: src/compose.c:4854 src/compose.c:9082
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -1854,7 +1862,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nie odnaleziono klucza szyfruj±cego odbiorcy."
 
-#: src/compose.c:4721 src/compose.c:8839
+#: src/compose.c:4860 src/compose.c:9076
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -1865,7 +1873,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "B³±d sygnatury %s"
 
-#: src/compose.c:4724
+#: src/compose.c:4863
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -1875,11 +1883,11 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do skrzynki nadawczej:\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:4726
+#: src/compose.c:4865
 msgid "Could not queue message for sending."
 msgstr "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania."
 
-#: src/compose.c:4741 src/compose.c:4801
+#: src/compose.c:4880 src/compose.c:4940
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -1887,7 +1895,7 @@ msgstr ""
 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
 "U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
 
-#: src/compose.c:4797
+#: src/compose.c:4936
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1898,7 +1906,7 @@ msgstr ""
 "U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by spróbowaæ "
 "ponownie."
 
-#: src/compose.c:5164
+#: src/compose.c:5309
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -1909,7 +1917,7 @@ msgstr ""
 "do do wybranej %s .\n"
 "Wys³aæ jako %s ?"
 
-#: src/compose.c:5222
+#: src/compose.c:5367
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -1922,74 +1930,95 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Na pewno chcesz j± wys³aæ ? "
 
-#: src/compose.c:5383
+#: src/compose.c:5548
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Ostrze¿enie dotycz±ce szyfrowania"
 
-#: src/compose.c:5384
+#: src/compose.c:5549
 msgid "+C_ontinue"
 msgstr "+Kon_tynuuj"
 
-#: src/compose.c:5439
+#: src/compose.c:5604
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
 
-#: src/compose.c:5449
-msgid "No account for posting news available!"
-msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
+#: src/compose.c:5614
+msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
+msgstr "Wybrane konto nie jest kontem NNTP: Wys³anie wiadomo¶ci niemo¿liwe."
+
+#: src/compose.c:5850
+#, c-format
+msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
+msgstr "Za³±cznik %s ju¿ nie istnieje. Zignorowaæ?"
+
+#: src/compose.c:5851
+msgid "Cancel sending"
+msgstr "Przerwij wysy³anie"
+
+#: src/compose.c:5851
+msgid "Ignore attachment"
+msgstr "Ignoruj za³±cznik"
 
-#: src/compose.c:6158
+#: src/compose.c:6341
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/compose.c:6235
+#: src/compose.c:6422 src/gtk/quicksearch.c:774
+msgid "Clear"
+msgstr "Wyczy¶æ"
+
+#: src/compose.c:6426
+msgid "Delete entry contents"
+msgstr "Usuñ zawarto¶æ wpisu"
+
+#: src/compose.c:6430
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr ""
 "Klawisz <tab> umo¿liwia automatyczne dope³nianie nazwami z ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/compose.c:6383
+#: src/compose.c:6590
 msgid "Mime type"
-msgstr "typ MIME"
+msgstr "Typ MIME"
 
-#: src/compose.c:6389 src/compose.c:6688 src/mimeview.c:267
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393 src/prefs_matcher.c:599
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:601
+#: src/compose.c:6596 src/compose.c:6910 src/mimeview.c:271
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394 src/prefs_matcher.c:608
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:436
 msgid "Size"
 msgstr "Wielko¶æ"
 
-#: src/compose.c:6459
+#: src/compose.c:6666
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
 
-#: src/compose.c:6481 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
-#: src/editvcard.c:192 src/export.c:162 src/import.c:161 src/importmutt.c:239
-#: src/importpine.c:238 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:186
+#: src/compose.c:6695 src/editjpilot.c:275 src/editldap.c:518
+#: src/editvcard.c:191 src/export.c:163 src/import.c:162 src/importmutt.c:238
+#: src/importpine.c:237 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:186
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:206
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Przegl±daj"
 
-#: src/compose.c:6687 src/compose.c:8261
+#: src/compose.c:6909 src/compose.c:8490
 msgid "MIME type"
-msgstr "typ MIME"
+msgstr "Typ MIME"
 
-#: src/compose.c:6964
+#: src/compose.c:7186
 msgid "Hea_der"
 msgstr "Na_g³ówek"
 
-#: src/compose.c:6969
+#: src/compose.c:7191
 msgid "_Attachments"
 msgstr "Z_a³±czniki"
 
-#: src/compose.c:6983
+#: src/compose.c:7205
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "In_ne"
 
-#: src/compose.c:6998 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:366
+#: src/compose.c:7220 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:366
 msgid "Subject:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: src/compose.c:7208
+#: src/compose.c:7435
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1998,82 +2027,82 @@ msgstr ""
 "Nie uda³o siê uruchomiæ sprawdzania pisowni.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:7319
+#: src/compose.c:7547
 #, c-format
 msgid "From: <i>%s</i>"
 msgstr "Od: <i>%s</i>"
 
-#: src/compose.c:7353
+#: src/compose.c:7581
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Bie¿±ce konto dla tej wiadomo¶ci"
 
-#: src/compose.c:7355
+#: src/compose.c:7583
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adres nadawcy"
 
-#: src/compose.c:7518
+#: src/compose.c:7746
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
 "encrypt this message."
 msgstr ""
 "System ochrony prywatno¶ci '%s' nie mo¿e zostaæ za³adowany. Nie bêdzie mo¿na "
-"ani podpisaæ ani zaszyfrowaæ t± wiadomo¶æ. "
+"ani podpisaæ ani zaszyfrowaæ tej wiadomo¶ci. "
 
-#: src/compose.c:7617
+#: src/compose.c:7845
 msgid "_None"
 msgstr "Brak"
 
-#: src/compose.c:7718 src/prefs_template.c:741
+#: src/compose.c:7946 src/prefs_template.c:754
 #, c-format
-msgid "Template body format error at line %d."
+msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci).w linii %d."
 
-#: src/compose.c:7829 src/prefs_template.c:786
+#: src/compose.c:8057
 msgid "Template From format error."
-msgstr "B³±d formatu wzorca (odbiorca)."
+msgstr "B³±d formatu wzorca (nadawca)."
 
-#: src/compose.c:7847 src/prefs_template.c:792
+#: src/compose.c:8075
 msgid "Template To format error."
 msgstr "B³±d formatu wzorca (odbiorca)."
 
-#: src/compose.c:7865 src/prefs_template.c:798
+#: src/compose.c:8093
 msgid "Template Cc format error."
 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Cc)."
 
-#: src/compose.c:7883 src/prefs_template.c:804
+#: src/compose.c:8111
 msgid "Template Bcc format error."
 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Bcc)."
 
-#: src/compose.c:7902 src/prefs_template.c:810
+#: src/compose.c:8130
 msgid "Template subject format error."
 msgstr "B³±d formatu wzorca (temat)."
 
-#: src/compose.c:8155
+#: src/compose.c:8385
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
 
-#: src/compose.c:8170
+#: src/compose.c:8400
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
 
-#: src/compose.c:8243
+#: src/compose.c:8473
 msgid "Properties"
 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
 
-#: src/compose.c:8294
+#: src/compose.c:8523
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodowanie"
 
-#: src/compose.c:8314
+#: src/compose.c:8543
 msgid "Path"
 msgstr "¦cie¿ka"
 
-#: src/compose.c:8315
+#: src/compose.c:8544
 msgid "File name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: src/compose.c:8502
+#: src/compose.c:8736
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2084,21 +2113,21 @@ msgstr ""
 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
 "identyfikator grupy procesów: %d"
 
-#: src/compose.c:8544
+#: src/compose.c:8778
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 msgstr "Komponowanie: wej¶cie z monitorowanego procesu\n"
 
-#: src/compose.c:8810 src/messageview.c:1069
+#: src/compose.c:9045 src/messageview.c:1076
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
-msgstr "Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci aby wys³aæ t± wiadomo¶æ."
+msgstr "Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci aby wys³aæ tê wiadomo¶æ."
 
-#: src/compose.c:8834
+#: src/compose.c:9071
 msgid "Could not queue message."
 msgstr ""
 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
 " %s."
 
-#: src/compose.c:8836
+#: src/compose.c:9073
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -2108,15 +2137,15 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:8999
+#: src/compose.c:9236
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej."
 
-#: src/compose.c:9003
+#: src/compose.c:9240
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej"
 
-#: src/compose.c:9004
+#: src/compose.c:9241
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2124,24 +2153,24 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej\n"
 "Co chcesz zrobiæ z t± wiadomo¶ci± ?"
 
-#: src/compose.c:9006
+#: src/compose.c:9243
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "_Anuluj i wyjd¼"
 
-#: src/compose.c:9006
+#: src/compose.c:9243
 msgid "_Discard email"
 msgstr "Porzuæ"
 
-#: src/compose.c:9160 src/compose.c:9173
+#: src/compose.c:9399 src/compose.c:9412
 msgid "Select file"
 msgstr "Wybierz plik"
 
-#: src/compose.c:9186
+#: src/compose.c:9426
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
 
-#: src/compose.c:9188
+#: src/compose.c:9428
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2150,79 +2179,75 @@ msgstr ""
 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
 
-#: src/compose.c:9251
+#: src/compose.c:9493
 msgid "Discard message"
 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
 
-#: src/compose.c:9252
+#: src/compose.c:9494
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
 
-#: src/compose.c:9253
+#: src/compose.c:9495
 msgid "_Discard"
 msgstr "Por_zuæ"
 
-#: src/compose.c:9253
+#: src/compose.c:9495
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
 
-#: src/compose.c:9255
+#: src/compose.c:9497
 msgid "Save changes"
 msgstr "Zapisz zmiany"
 
-#: src/compose.c:9256
+#: src/compose.c:9498
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona. Czy chcesz zapisaæ ostatnie zmiany?"
 
-#: src/compose.c:9257
+#: src/compose.c:9499
 msgid "_Don't save"
 msgstr "_Nie zapisuj"
 
-#: src/compose.c:9257
+#: src/compose.c:9499
 msgid "+_Save to Drafts"
 msgstr "+ Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
 
-#: src/compose.c:9308
+#: src/compose.c:9550
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon '%s'?"
 
-#: src/compose.c:9310
+#: src/compose.c:9552
 msgid "Apply template"
 msgstr "Do³±cz szablon"
 
-#: src/compose.c:9311
+#: src/compose.c:9553
 msgid "_Replace"
 msgstr "Za_mieñ"
 
-#: src/compose.c:9311
+#: src/compose.c:9553
 msgid "_Insert"
 msgstr "Ws_taw"
 
-#: src/compose.c:10108
+#: src/compose.c:10358
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Wstawiæ czy za³±czyæ?"
 
-#: src/compose.c:10109
+#: src/compose.c:10359
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
 "attach it to the email?"
-msgstr "Wstawiæ tre¶æ pliku do wiadomo¶ci? czy dodaæ go jako za³±cznik?"
-
-#: src/compose.c:10111
-msgid "+_Insert"
-msgstr "Ws_taw"
+msgstr "Wstawiæ tre¶æ pliku do wiadomo¶ci czy dodaæ go jako za³±cznik?"
 
-#: src/compose.c:10111
+#: src/compose.c:10361
 msgid "_Attach"
 msgstr "Z_a³±cz"
 
-#: src/compose.c:10311
+#: src/compose.c:10568
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "B³±d formatu cytowania.w linii %d."
 
-#: src/compose.c:10578
+#: src/compose.c:10857
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2287,6 +2312,17 @@ msgid ""
 "Click OK to keep editing this contact.\n"
 "Click Cancel to close without saving."
 msgstr ""
+"Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
+"przynajmniej jednej z poni¿szych warto¶ci:\n"
+" - Nazwa\n"
+" - Imiê\n"
+" - Nazwisko\n"
+" - Psuedonim\n"
+" - adres e-mail\n"
+" - dodatkowe cechy\n"
+"\n"
+"Kliknij OK aby kontynuowaæ edycjê tego kontaktu.\n"
+"Kliknij Anuluj aby wyj¶æ bez zapisywania."
 
 #: src/editaddress.c:167
 msgid ""
@@ -2300,6 +2336,17 @@ msgid ""
 "Click OK to keep editing this contact.\n"
 "Click Cancel to close without saving."
 msgstr ""
+"Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
+"przynajmniej jednej z poni¿szych warto¶ci:\n"
+" - Nazwa\n"
+" - Imiê\n"
+" - Nazwisko\n"
+" - Psuedonim\n"
+" - adres e-mail\n"
+" - dodatkowe cechy\n"
+"\n"
+"Kliknij OK aby kontynuowaæ edycjê tego kontaktu.\n"
+"Kliknij Anuluj aby wyj¶æ bez zapisywania."
 
 #: src/editaddress.c:231
 msgid "Edit Person Details"
@@ -2351,28 +2398,28 @@ msgid "Photo"
 msgstr "Zdjêcie"
 
 #: src/editaddress.c:958 src/editaddress.c:960 src/expldifdlg.c:516
-#: src/exporthtml.c:756 src/ldif.c:768
+#: src/exporthtml.c:756 src/ldif.c:770
 msgid "Display Name"
 msgstr "Wy¶wietlana nazwa"
 
-#: src/editaddress.c:967 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:776
+#: src/editaddress.c:967 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:778
 msgid "Last Name"
 msgstr "Nazwisko"
 
-#: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970 src/ldif.c:772
+#: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970 src/ldif.c:774
 msgid "First Name"
 msgstr "Imiê"
 
 #: src/editaddress.c:974 src/editaddress.c:976
 msgid "Nickname"
-msgstr "Ksywka"
+msgstr "Pseudonim"
 
 #: src/editaddress.c:1060 src/editaddress.c:1128
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
 
 #: src/editaddress.c:1270 src/editaddress.c:1335 src/editaddress.c:1351
-#: src/prefs_customheader.c:220
+#: src/prefs_customheader.c:222
 msgid "Value"
 msgstr "Warto¶æ"
 
@@ -2404,13 +2451,13 @@ msgstr "Nie mo
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
 
-#: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
+#: src/editbook.c:176 src/editjpilot.c:263 src/editvcard.c:179
 msgid " Check File "
-msgstr "Sprawd¼ plik "
+msgstr " Sprawd¼ plik "
 
-#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1902
-#: src/wizard.c:1338 src/wizard.c:1601
+#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:268 src/editvcard.c:184
+#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1913
+#: src/wizard.c:1339 src/wizard.c:1602
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
@@ -2426,44 +2473,44 @@ msgstr "Trzeba poda
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Edytuj dane grupy"
 
-#: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:592
+#: src/editgroup.c:322 src/exporthtml.c:592
 msgid "Group Name"
 msgstr "Nazwa grupy"
 
-#: src/editgroup.c:342
+#: src/editgroup.c:341
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "Adresy w grupie"
 
-#: src/editgroup.c:383
+#: src/editgroup.c:382
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "Dostêpne adresy"
 
-#: src/editgroup.c:455
+#: src/editgroup.c:463
 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr ""
 "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c przycisków ze strza³kami."
 
-#: src/editgroup.c:503
+#: src/editgroup.c:511
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "Edytuj dane grupê"
+msgstr "Edytuj dane grupy"
 
-#: src/editgroup.c:506
+#: src/editgroup.c:514
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Dodaj now± grupê"
 
-#: src/editgroup.c:556
+#: src/editgroup.c:564
 msgid "Edit folder"
-msgstr "Edytuj folder"
+msgstr "Edytuj katalog"
 
-#: src/editgroup.c:556
+#: src/editgroup.c:564
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
 
-#: src/editgroup.c:559 src/foldersel.c:545 src/imap_gtk.c:192 src/mh_gtk.c:142
+#: src/editgroup.c:567 src/foldersel.c:557 src/imap_gtk.c:192 src/mh_gtk.c:142
 msgid "New folder"
 msgstr "Nowy katalog"
 
-#: src/editgroup.c:560 src/foldersel.c:546 src/mh_gtk.c:143
+#: src/editgroup.c:568 src/foldersel.c:558 src/mh_gtk.c:143
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
 
@@ -2475,15 +2522,15 @@ msgstr "Plik nie wygl
 msgid "Select JPilot File"
 msgstr "Wybierz plik JPilot"
 
-#: src/editjpilot.c:235 src/editjpilot.c:365
+#: src/editjpilot.c:235 src/editjpilot.c:364
 msgid "Edit JPilot Entry"
 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
 
-#: src/editjpilot.c:281
+#: src/editjpilot.c:280
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
 
-#: src/editjpilot.c:372
+#: src/editjpilot.c:371
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
 
@@ -2491,28 +2538,28 @@ msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
 
-#: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:442
+#: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:441
 msgid "Hostname"
 msgstr "Nazwa hosta"
 
-#: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:459 src/ssl_manager.c:110
+#: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:503
+#: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:502
 msgid "Search Base"
 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
 
-#: src/editldap_basedn.c:198
+#: src/editldap_basedn.c:197
 msgid "Available Search Base(s)"
 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
 
-#: src/editldap_basedn.c:288
+#: src/editldap_basedn.c:287
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr ""
 "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
 
-#: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:280
+#: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:280
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
 
@@ -2536,11 +2583,11 @@ msgstr "Pod
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
 
-#: src/editldap.c:438
+#: src/editldap.c:437
 msgid "A name that you wish to call the server."
 msgstr "Nazwa jak± chcesz nazywaæ serwer."
 
-#: src/editldap.c:451
+#: src/editldap.c:450
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
@@ -2552,15 +2599,15 @@ msgstr ""
 "adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co Claws Mail "
 "nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
 
-#: src/editldap.c:471
+#: src/editldap.c:470
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
-#: src/editldap.c:472 src/prefs_account.c:3213
+#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3228
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/editldap.c:476
+#: src/editldap.c:475
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
@@ -2570,7 +2617,7 @@ msgstr ""
 "powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
 "TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:480
+#: src/editldap.c:479
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
@@ -2580,20 +2627,20 @@ msgstr ""
 "powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
 "TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:492
+#: src/editldap.c:491
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
 msgstr "Numer portu na którym nas³uchuje serwer. Domy¶lnie jest to port 389."
 
-#: src/editldap.c:495
+#: src/editldap.c:494
 msgid " Check Server "
 msgstr " Sprawd¼ Serwer "
 
-#: src/editldap.c:499
+#: src/editldap.c:498
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
 msgstr ""
 "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
 
-#: src/editldap.c:512
+#: src/editldap.c:511
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
@@ -2607,7 +2654,7 @@ msgstr ""
 "  ou=ludzie,dc=domena,dc=com\n"
 "  o=nazwa organizacji,c=kraj\n"
 
-#: src/editldap.c:523
+#: src/editldap.c:522
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
@@ -2615,11 +2662,11 @@ msgstr ""
 "Wyci¶niêcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
 "serwera."
 
-#: src/editldap.c:580
+#: src/editldap.c:579
 msgid "Search Attributes"
 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
 
-#: src/editldap.c:589
+#: src/editldap.c:588
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
@@ -2627,11 +2674,11 @@ msgstr ""
 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna byæ szukana podczas próby "
 "odnalezienia nazwy lub adresu."
 
-#: src/editldap.c:592
+#: src/editldap.c:591
 msgid " Defaults "
 msgstr " Domy¶lne "
 
-#: src/editldap.c:596
+#: src/editldap.c:595
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
@@ -2639,11 +2686,11 @@ msgstr ""
 "Atrybuty nazw zostan± zresetowane do domy¶lnych warto¶ci które powinny "
 "odpowiadaæ wiêkszo¶ci nazw i adresów podczas szukania nazwy lub adresu."
 
-#: src/editldap.c:602
+#: src/editldap.c:601
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
 
-#: src/editldap.c:617
+#: src/editldap.c:616
 msgid ""
 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
@@ -2668,11 +2715,11 @@ msgstr ""
 "maja d³ugie czasy odpowiedzi przy czym zwiêkszy siê zu¿ycie pamiêci na "
 "pamiêæ podrêczn±."
 
-#: src/editldap.c:634
+#: src/editldap.c:633
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
 
-#: src/editldap.c:639
+#: src/editldap.c:638
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
@@ -2680,11 +2727,11 @@ msgstr ""
 "Zaznacz t± opcjê aby zawrzeæ ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
 "u¿ywania uzupe³niania adresu."
 
-#: src/editldap.c:645
+#: src/editldap.c:644
 msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr "Zaznacz nazwy 'zawieraj±ce' szukane pojêcie"
 
-#: src/editldap.c:650
+#: src/editldap.c:649
 msgid ""
 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
@@ -2698,11 +2745,11 @@ msgstr ""
 "czasu. Ze wzglêdu na  wydajno¶æ dope³nianie adresów wykorzystuje \"begins-"
 "with\" do wszystkich poszukiwañ."
 
-#: src/editldap.c:704
+#: src/editldap.c:703
 msgid "Bind DN"
 msgstr "£±cz DN"
 
-#: src/editldap.c:713
+#: src/editldap.c:712
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2713,41 +2760,41 @@ msgstr ""
 "u¿ywana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
 "\"cn=user,dc=claws,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
 
-#: src/editldap.c:720
+#: src/editldap.c:719
 msgid "Bind Password"
 msgstr "£±cz has³o"
 
-#: src/editldap.c:734
+#: src/editldap.c:733
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr ""
-"Has³o które zostanie u¿yte podczas ³±czenia jako u¿ytkownik \"BindDN\" "
+"Has³o, które zostanie u¿yte podczas ³±czenia jako u¿ytkownik \"BindDN\" "
 
-#: src/editldap.c:739
+#: src/editldap.c:738
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
 
-#: src/editldap.c:753
+#: src/editldap.c:752
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
 
-#: src/editldap.c:757
+#: src/editldap.c:756
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
 
-#: src/editldap.c:771
+#: src/editldap.c:770
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
 
-#: src/editldap.c:786 src/prefs_account.c:3104
+#: src/editldap.c:785 src/prefs_account.c:3119
 msgid "Basic"
 msgstr "Podstawowe"
 
-#: src/editldap.c:787
+#: src/editldap.c:786
 msgid "Search"
 msgstr "Szukaj"
 
-#: src/editldap.c:788 src/gtk/quicksearch.c:591
+#: src/editldap.c:787 src/gtk/quicksearch.c:591
 msgid "Extended"
 msgstr "Rozszerzone"
 
@@ -2755,7 +2802,7 @@ msgstr "Rozszerzone"
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
 
-#: src/edittags.c:186 src/matcher.c:918 src/prefs_filtering_action.c:1380
+#: src/edittags.c:186 src/matcher.c:931 src/prefs_filtering_action.c:1381
 msgid "Tag"
 msgstr "Etykieta"
 
@@ -2775,19 +2822,19 @@ msgstr "Usu
 msgid "Do you really want to delete all tags?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ wszystkie etykiety?"
 
-#: src/edittags.c:456
+#: src/edittags.c:457
 msgid "Tag is not set."
 msgstr "Nie podano nazwy etykiety."
 
-#: src/edittags.c:521
+#: src/edittags.c:522
 msgid "Dialog title|Apply tags"
 msgstr "Przypisywanie etykiet"
 
-#: src/edittags.c:535
+#: src/edittags.c:536
 msgid "New tag:"
 msgstr "Nowa etykieta:"
 
-#: src/edittags.c:568
+#: src/edittags.c:569
 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
 msgstr ""
 "Wybierz etykiety, które chcesz przypisaæ/usun±æ. Zmiany zachodz± "
@@ -2801,11 +2848,11 @@ msgstr "Plik nie wydaje si
 msgid "Select vCard File"
 msgstr "Wybierz plik vCard"
 
-#: src/editvcard.c:151 src/editvcard.c:256
+#: src/editvcard.c:151 src/editvcard.c:255
 msgid "Edit vCard Entry"
 msgstr "Edytuj wpis vCard"
 
-#: src/editvcard.c:261
+#: src/editvcard.c:260
 msgid "Add New vCard Entry"
 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
 
@@ -2859,8 +2906,8 @@ msgstr "Wybierz plik wyj
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:391 src/expldifdlg.c:408 src/export.c:169 src/import.c:168
-#: src/importldif.c:682
+#: src/exphtmldlg.c:391 src/expldifdlg.c:408 src/export.c:170 src/import.c:169
+#: src/importldif.c:684
 msgid "B_rowse"
 msgstr "P_rzegl±daj"
 
@@ -2868,17 +2915,18 @@ msgstr "P_rzegl
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Wzór stylów"
 
-#: src/exphtmldlg.c:452 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1501
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2156 src/mainwindow.c:1064 src/prefs_account.c:921
-#: src/prefs_toolbar.c:705 src/prefs_toolbar.c:1184 src/summaryview.c:5766
+#: src/exphtmldlg.c:452 src/gtk/colorlabel.c:379 src/gtk/gtkaspell.c:1513
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2167 src/mainwindow.c:1113 src/prefs_account.c:921
+#: src/prefs_toolbar.c:705 src/prefs_toolbar.c:1184 src/summaryview.c:5857
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: src/exphtmldlg.c:453 src/prefs_other.c:113 src/prefs_other.c:453
+#: src/exphtmldlg.c:453 src/prefs_other.c:115 src/prefs_other.c:402
 msgid "Default"
 msgstr "Domy¶lne"
 
-#: src/exphtmldlg.c:454 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:150
+#: src/exphtmldlg.c:454 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
 msgid "Full"
 msgstr "Pe³ny"
 
@@ -2922,11 +2970,11 @@ msgstr "Formatowanie odno
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
 
-#: src/exphtmldlg.c:538 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:890
+#: src/exphtmldlg.c:538 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:892
 msgid "Address Book :"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:548 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:900
+#: src/exphtmldlg.c:548 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:902
 msgid "File Name :"
 msgstr "Nazwa pliku :"
 
@@ -2938,11 +2986,11 @@ msgstr "Otw
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
 
-#: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:721 src/importldif.c:1020
+#: src/exphtmldlg.c:655 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1021
 msgid "File Info"
 msgstr "Informacje o pliku"
 
-#: src/exphtmldlg.c:657
+#: src/exphtmldlg.c:656
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
@@ -3100,39 +3148,39 @@ msgstr ""
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:722
+#: src/expldifdlg.c:721
 msgid "Distinguished Name"
-msgstr ""
+msgstr "Unikalna nazwa"
 
-#: src/export.c:110 src/summaryview.c:7845
+#: src/export.c:112 src/summaryview.c:7937
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
 
-#: src/export.c:129
+#: src/export.c:130
 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz eksportowaæ i podaj plik mbox."
 
-#: src/export.c:140
+#: src/export.c:141
 msgid "Source folder:"
 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
 
-#: src/export.c:146 src/import.c:140
+#: src/export.c:147 src/import.c:141
 msgid "Mbox file:"
 msgstr "Lokalny plik mbox"
 
-#: src/export.c:201
+#: src/export.c:202
 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie mo¿e byæ pusta."
 
-#: src/export.c:206
+#: src/export.c:207
 msgid "Source folder can't be left empty."
 msgstr "Katalog wynikowy nie mo¿e byæ pusty."
 
-#: src/export.c:219
+#: src/export.c:220
 msgid "Couldn't find the source folder."
 msgstr "Nie mo¿na odnale¼æ katalogu ¼ród³owego."
 
-#: src/export.c:242
+#: src/export.c:243
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Wybierz plik eksportu"
 
@@ -3140,7 +3188,7 @@ msgstr "Wybierz plik eksportu"
 msgid "Full Name"
 msgstr "Pe³na nazwa"
 
-#: src/exporthtml.c:766 src/importldif.c:1021
+#: src/exporthtml.c:766 src/importldif.c:1022
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atrybuty"
 
@@ -3164,228 +3212,228 @@ msgstr "Nazwa jest za d
 msgid "Not specified."
 msgstr "Nie okre¶lono"
 
-#: src/folder.c:1442 src/foldersel.c:367 src/prefs_folder_item.c:288
+#: src/folder.c:1444 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:304
 msgid "Inbox"
 msgstr "Przychodz±ca"
 
-#: src/folder.c:1446 src/foldersel.c:371
+#: src/folder.c:1448 src/foldersel.c:383
 msgid "Sent"
 msgstr "Wys³ane"
 
-#: src/folder.c:1450 src/foldersel.c:375 src/prefs_folder_item.c:291
+#: src/folder.c:1452 src/foldersel.c:387 src/prefs_folder_item.c:307
 msgid "Queue"
 msgstr "Kolejka"
 
-#: src/folder.c:1454 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:292
+#: src/folder.c:1456 src/foldersel.c:391 src/prefs_folder_item.c:308
 #: src/toolbar.c:361 src/toolbar.c:396
 msgid "Trash"
 msgstr "Wysypisko"
 
-#: src/folder.c:1458 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:290
+#: src/folder.c:1460 src/foldersel.c:395 src/prefs_folder_item.c:306
 msgid "Drafts"
 msgstr "Kopie robocze"
 
-#: src/folder.c:1894
+#: src/folder.c:1896
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:3112
+#: src/folder.c:3140
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s...\n"
 msgstr "Kopiowanie %s do %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3112
+#: src/folder.c:3140
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3399
+#: src/folder.c:3430
 #, c-format
 msgid "Updating cache for %s..."
 msgstr "Aktualizacja pamiêci podrêcznej dla %s ..."
 
-#: src/folder.c:4232
+#: src/folder.c:4302
 msgid "Processing messages..."
 msgstr "Przetwarzanie wiadomo¶ci..."
 
-#: src/folder.c:4368
+#: src/folder.c:4438
 #, c-format
 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
 msgstr "Synchronizowanie %s do u¿ytku w trybie offline...\n"
 
-#: src/foldersel.c:221
+#: src/foldersel.c:223
 msgid "Select folder"
 msgstr "Wybierz katalog"
 
-#: src/foldersel.c:547 src/imap_gtk.c:196 src/mh_gtk.c:144
+#: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:196 src/mh_gtk.c:144
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nowy katalog"
 
-#: src/foldersel.c:555 src/imap_gtk.c:207 src/imap_gtk.c:213
+#: src/foldersel.c:567 src/imap_gtk.c:207 src/imap_gtk.c:213
 #: src/imap_gtk.c:270 src/mh_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' nie mo¿e wystêpowaæ w nazwie katalogu."
 
-#: src/foldersel.c:565 src/imap_gtk.c:223 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:162
+#: src/foldersel.c:577 src/imap_gtk.c:223 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:162
 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
 
-#: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:229 src/mh_gtk.c:168
+#: src/foldersel.c:584 src/imap_gtk.c:229 src/mh_gtk.c:168
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
 
-#: src/folderview.c:278
+#: src/folderview.c:230
 msgid "Mark all re_ad"
 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
 
-#: src/folderview.c:280
+#: src/folderview.c:232
 msgid "R_un processing rules"
 msgstr "Uruchom regu³y przetwarzania"
 
-#: src/folderview.c:281 src/mainwindow.c:499
+#: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:513
 msgid "_Search folder..."
 msgstr "_Przeszukaj katalog..."
 
-#: src/folderview.c:283
+#: src/folderview.c:235
 msgid "Process_ing..."
 msgstr "_Przetwarzanie..."
 
-#: src/folderview.c:284
+#: src/folderview.c:236
 msgid "Empty _trash..."
 msgstr "Opró¿nij kosz..."
 
-#: src/folderview.c:285
+#: src/folderview.c:237
 msgid "Send _queue..."
 msgstr "Wy¶lij _oczekuj±ce wiadomo¶ci..."
 
-#: src/folderview.c:428 src/folderview.c:475 src/prefs_folder_column.c:78
-#: src/prefs_matcher.c:367 src/summaryview.c:6035
+#: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427 src/prefs_folder_column.c:78
+#: src/prefs_matcher.c:372 src/summaryview.c:6130
 msgid "New"
 msgstr "Nowe"
 
-#: src/folderview.c:429 src/folderview.c:476 src/prefs_folder_column.c:79
-#: src/prefs_matcher.c:366 src/summaryview.c:6037
+#: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428 src/prefs_folder_column.c:79
+#: src/prefs_matcher.c:371 src/summaryview.c:6132
 msgid "Unread"
 msgstr "Nieprzeczytane"
 
-#: src/folderview.c:430 src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/folderview.c:382 src/prefs_folder_column.c:80
 msgid "Total"
 msgstr "Wszystkie"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:478 src/summaryview.c:602
+#: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:437
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:789
+#: src/folderview.c:741
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
 
-#: src/folderview.c:852 src/summaryview.c:4068
+#: src/folderview.c:804 src/summaryview.c:3940
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
 
-#: src/folderview.c:853 src/summaryview.c:4069
+#: src/folderview.c:805 src/summaryview.c:3941
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
 msgstr ""
 "Czy naprawdê chcesz zaznaczyæ wszystkie wiadomo¶ci w tym folderze jako "
 "przeczytane?"
 
-#: src/folderview.c:1075 src/imap.c:3971 src/mainwindow.c:4846 src/setup.c:90
+#: src/folderview.c:1028 src/imap.c:4076 src/mainwindow.c:5049 src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:1079 src/imap.c:3976 src/mainwindow.c:4851 src/setup.c:95
+#: src/folderview.c:1032 src/imap.c:4081 src/mainwindow.c:5054 src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1110
+#: src/folderview.c:1063
 msgid "Rebuild folder tree"
 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
 
-#: src/folderview.c:1111
+#: src/folderview.c:1064
 msgid ""
 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
 msgstr ""
 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podrêczne (cache). Czy "
 "chcesz kontynuowaæ?"
 
-#: src/folderview.c:1121
+#: src/folderview.c:1074
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
 
-#: src/folderview.c:1123 src/folderview.c:1164
+#: src/folderview.c:1076 src/folderview.c:1117
 msgid "Scanning folder tree..."
 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
 
-#: src/folderview.c:1255
+#: src/folderview.c:1208
 #, c-format
 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ katalogu %s\n"
 
-#: src/folderview.c:1309
+#: src/folderview.c:1262
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
 
-#: src/folderview.c:2144
+#: src/folderview.c:2090
 #, c-format
 msgid "Closing Folder %s..."
 msgstr "Zamykanie katalogu %s ..."
 
-#: src/folderview.c:2239
+#: src/folderview.c:2185
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
 
-#: src/folderview.c:2257
+#: src/folderview.c:2203
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
 
-#: src/folderview.c:2419 src/mainwindow.c:2888 src/mainwindow.c:2892
+#: src/folderview.c:2344 src/mainwindow.c:2974 src/mainwindow.c:2978
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
 
-#: src/folderview.c:2420
+#: src/folderview.c:2345
 msgid "Delete all messages in trash?"
 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z kosza?"
 
-#: src/folderview.c:2421
+#: src/folderview.c:2346
 msgid "+_Empty trash"
 msgstr "+Opró¿nij _kosz"
 
-#: src/folderview.c:2465 src/inc.c:1599 src/toolbar.c:2566
+#: src/folderview.c:2390 src/inc.c:1599 src/toolbar.c:2573
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Ostrze¿enie o trybie offline"
 
-#: src/folderview.c:2466 src/toolbar.c:2567
+#: src/folderview.c:2391 src/toolbar.c:2574
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Pracujesz w trybie offline. Czy chcesz przej¶æ do trybu online?"
 
-#: src/folderview.c:2477 src/toolbar.c:2586
+#: src/folderview.c:2402 src/toolbar.c:2593
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci"
 
-#: src/folderview.c:2478 src/toolbar.c:2587
+#: src/folderview.c:2403 src/toolbar.c:2594
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Wys³aæ wszystkie oczekuj±ce wiadomo¶ci?"
 
-#: src/folderview.c:2479 src/messageview.c:804 src/messageview.c:821
-#: src/toolbar.c:2588
+#: src/folderview.c:2404 src/messageview.c:807 src/messageview.c:824
+#: src/toolbar.c:2595
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wy¶lij"
 
-#: src/folderview.c:2487 src/toolbar.c:2606
+#: src/folderview.c:2412 src/toolbar.c:2613
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
 
-#: src/folderview.c:2490 src/main.c:2411 src/toolbar.c:2609
+#: src/folderview.c:2415 src/main.c:2428 src/toolbar.c:2616
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3394,68 +3442,68 @@ msgstr ""
 "Pojawi³y siê b³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci:\n"
 "%s"
 
-#: src/folderview.c:2572
+#: src/folderview.c:2497
 #, c-format
 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2573
+#: src/folderview.c:2498
 #, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2575
+#: src/folderview.c:2500
 msgid "Copy folder"
 msgstr "Kopiuj katalog"
 
-#: src/folderview.c:2575
+#: src/folderview.c:2500
 msgid "Move folder"
 msgstr "Przenie¶ katalog"
 
-#: src/folderview.c:2586
+#: src/folderview.c:2511
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s..."
 msgstr "Kopiowanie %s do %s..."
 
-#: src/folderview.c:2586
+#: src/folderview.c:2511
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
 
-#: src/folderview.c:2617
+#: src/folderview.c:2542
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
 
-#: src/folderview.c:2620
+#: src/folderview.c:2545
 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
 msgstr "Nie mo¿na skopiowaæ folderu do jego w³asnego podkatalogu. "
 
-#: src/folderview.c:2621
+#: src/folderview.c:2546
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podkatalogu. "
 
-#: src/folderview.c:2624
+#: src/folderview.c:2549
 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
 
-#: src/folderview.c:2627
+#: src/folderview.c:2552
 msgid "Copy failed!"
 msgstr "Skopiowanie nie powiod³o siê!"
 
-#: src/folderview.c:2627
+#: src/folderview.c:2552
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
 
-#: src/folderview.c:2678
+#: src/folderview.c:2603
 #, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
 
-#: src/folderview.c:3066 src/summaryview.c:4498 src/summaryview.c:4597
+#: src/folderview.c:2995 src/summaryview.c:4377 src/summaryview.c:4480
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr "Katalog docelowy mo¿e przechowywaæ tylko podkatalogi."
 
-#: src/gedit-print.c:138 src/messageview.c:2034 src/summaryview.c:4820
+#: src/gedit-print.c:138 src/messageview.c:2105 src/summaryview.c:4703
 #: src/toolbar.c:196 src/toolbar.c:403
 msgid "Print"
 msgstr "Drukuj"
@@ -3474,7 +3522,7 @@ msgstr "Renderowanie strony %d z %d"
 msgid "Printing page %d of %d..."
 msgstr "Drukowanie strony %d z %d"
 
-#: src/gedit-print.c:287 src/printing.c:350
+#: src/gedit-print.c:287 src/printing.c:434
 msgid "Print preview"
 msgstr "Podgl±d wydruku"
 
@@ -3526,7 +3574,7 @@ msgstr "nieznana"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
 
-#: src/grouplistdialog.c:443 src/summaryview.c:1639
+#: src/grouplistdialog.c:443 src/summaryview.c:1488
 msgid "Done."
 msgstr "Zrobiono."
 
@@ -3535,7 +3583,7 @@ msgstr "Zrobiono."
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
 
-#: src/gtk/about.c:122
+#: src/gtk/about.c:124
 msgid ""
 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
 "\n"
@@ -3547,7 +3595,7 @@ msgstr ""
 "Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz±cych programu odwied¼ stronê Claws "
 "Mail:\n"
 
-#: src/gtk/about.c:128
+#: src/gtk/about.c:130
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3559,11 +3607,11 @@ msgstr ""
 "Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Je¶li "
 "chcesz wspomóc projekt Claws Mail mo¿esz to zrobiæ tutaj:\n"
 
-#: src/gtk/about.c:144
+#: src/gtk/about.c:146
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Copyright (C) 1999-2008\n"
+"Copyright (C) 1999-2009\n"
 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
 "and the Claws Mail team"
 msgstr ""
@@ -3573,7 +3621,7 @@ msgstr ""
 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
 "i zespó³ Claws Mail"
 
-#: src/gtk/about.c:147
+#: src/gtk/about.c:149
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3583,7 +3631,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Informacje o systemie\n"
 
-#: src/gtk/about.c:153
+#: src/gtk/about.c:155
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
@@ -3594,7 +3642,7 @@ msgstr ""
 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s %s (%s)"
 
-#: src/gtk/about.c:162
+#: src/gtk/about.c:164
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
@@ -3605,7 +3653,7 @@ msgstr ""
 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s"
 
-#: src/gtk/about.c:171
+#: src/gtk/about.c:173
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
@@ -3616,94 +3664,86 @@ msgstr ""
 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
 "Wersja Systemu Operacyjnego: nieznana"
 
-#: src/gtk/about.c:228 src/prefs_themes.c:726 src/wizard.c:542
+#: src/gtk/about.c:230 src/prefs_themes.c:729 src/wizard.c:543
 msgid "The Claws Mail Team"
 msgstr "Zespó³ Claws Mail"
 
-#: src/gtk/about.c:247
+#: src/gtk/about.c:249
 msgid "Previous team members"
 msgstr "Poprzedni cz³onkowie zespo³u"
 
-#: src/gtk/about.c:266
+#: src/gtk/about.c:268
 msgid "The translation team"
 msgstr "Zespó³ t³umaczy"
 
-#: src/gtk/about.c:285
+#: src/gtk/about.c:287
 msgid "Documentation team"
 msgstr "Zespó³ zajmuj±cy siê dokumentacj±"
 
-#: src/gtk/about.c:304
+#: src/gtk/about.c:306
 msgid "Logo"
 msgstr "Logo"
 
-#: src/gtk/about.c:323
+#: src/gtk/about.c:325
 msgid "Icons"
 msgstr "Ikony"
 
-#: src/gtk/about.c:342
+#: src/gtk/about.c:344
 msgid "Contributors"
 msgstr "Osoby które pomog³y przy tworzeniu programu:"
 
-#: src/gtk/about.c:390
+#: src/gtk/about.c:392
 msgid "Compiled-in Features\n"
 msgstr "Funkcje programu w³±czone podczas kompilacji\n"
 
-#: src/gtk/about.c:406
+#: src/gtk/about.c:408
 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
 msgstr "dodaje obs³ugê nag³ówka X-Face\n"
 
-#: src/gtk/about.c:416
+#: src/gtk/about.c:418
 msgid "Enchant|adds support for spell checking\n"
 msgstr "dodaje obs³ugê sprawdzania pisowni\n"
 
-#: src/gtk/about.c:426
+#: src/gtk/about.c:428
 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
 msgstr "dodaje obs³ugê szyfrowanych po³±czeñ z serwerami\n"
 
-#: src/gtk/about.c:436
-msgid "GTK+ >= 2.10.0|adds support for a complete print dialog\n"
-msgstr "dodaje w pe³ni funkcjonalne okno dialogowe do drukowania\n"
-
-#: src/gtk/about.c:446
+#: src/gtk/about.c:438
 msgid ""
 "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
 msgstr ""
 "dodaje obs³ugê adresów IPv6, nowego internetowego protoko³u adresowania\n"
 
-#: src/gtk/about.c:457
+#: src/gtk/about.c:449
 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
 msgstr "pozwala na konwersjê do lub z ró¿nych kodowañ znaków\n"
 
-#: src/gtk/about.c:467
+#: src/gtk/about.c:459
 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
 msgstr "dodaje obs³ugê ksi±¿ek adresowych PalmOs\n"
 
-#: src/gtk/about.c:477
+#: src/gtk/about.c:469
 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
 msgstr "dodaje obs³ugê wspó³dzielonych ksi±¿ek adresowych LDAP\n"
 
-#: src/gtk/about.c:487
+#: src/gtk/about.c:479
 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
 msgstr "dodaje obs³ugê serwerów IMAP i NNTP\n"
 
-#: src/gtk/about.c:497
+#: src/gtk/about.c:490
 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
 msgstr "dodaje pe³n± obs³ugê drukowania\n"
 
-#: src/gtk/about.c:507
+#: src/gtk/about.c:501
 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
 msgstr "dodaje obs³ugê sesji\n"
 
-#: src/gtk/about.c:517
+#: src/gtk/about.c:511
 msgid ""
 "NetworkManager|adds support for detection of network connection changes\n"
 msgstr "dodaje obs³ugê wykrywania zmian w konfiguracji sieci\n"
 
-#: src/gtk/about.c:527
-msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
-msgstr "dodaje obs³ugê szyfrowanych po³±czeñ z serwerami\n"
-
-#: src/gtk/about.c:559
+#: src/gtk/about.c:543
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -3717,7 +3757,7 @@ msgstr ""
 "pó¼niejszej.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:565
+#: src/gtk/about.c:549
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -3732,7 +3772,7 @@ msgstr ""
 "Licencja Publiczna GNU. \n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:583
+#: src/gtk/about.c:567
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program. If not, see <"
@@ -3741,7 +3781,7 @@ msgstr ""
 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie, "
 "odwied¼ <"
 
-#: src/gtk/about.c:588
+#: src/gtk/about.c:572
 msgid ""
 ">. \n"
 "\n"
@@ -3749,25 +3789,13 @@ msgstr ""
 ">. \n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:591
-msgid ""
-"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
-"the OpenSSL Toolkit ("
-msgstr ""
-"Ten produkt zawiera oprogramowanie dystrybuowane przez projekt OpenSSL do "
-"u¿ycia z OpenSSL Toolkit ("
-
-#: src/gtk/about.c:595
-msgid ").\n"
-msgstr ").\n"
-
-#: src/gtk/about.c:689
+#: src/gtk/about.c:665
 msgid "About Claws Mail"
 msgstr "O Claws Mail"
 
-#: src/gtk/about.c:740
+#: src/gtk/about.c:723
 msgid ""
-"Copyright (C) 1999-2008\n"
+"Copyright (C) 1999-2009\n"
 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
 "and the Claws Mail team"
 msgstr ""
@@ -3775,91 +3803,86 @@ msgstr ""
 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
 "i zespó³ Claws Mail"
 
-#: src/gtk/about.c:754
+#: src/gtk/about.c:737
 msgid "_Info"
 msgstr "_Informacja"
 
-#: src/gtk/about.c:760
+#: src/gtk/about.c:743
 msgid "_Authors"
 msgstr "_Autorzy"
 
-#: src/gtk/about.c:766
+#: src/gtk/about.c:749
 msgid "_Features"
 msgstr "_Funkcje"
 
-#: src/gtk/about.c:772
+#: src/gtk/about.c:755
 msgid "_License"
 msgstr "_Licencja"
 
-#: src/gtk/about.c:780
+#: src/gtk/about.c:763
 msgid "_Release Notes"
 msgstr "_Adnotacje wydania"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:37 src/prefs_common.c:360
+#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
 msgid "Orange"
 msgstr "Pomarañczowy"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:364
+#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
 msgid "Red"
 msgstr "Czerwony"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:368
+#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
 msgid "Pink"
 msgstr "Ró¿owy"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:372
+#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
 msgid "Sky blue"
 msgstr "B³êkitny"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:376
+#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
 msgid "Blue"
 msgstr "Niebieski"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:380
+#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
 msgid "Green"
 msgstr "Zielony"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:384
+#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
 msgid "Brown"
 msgstr "Br±zowy"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:388
+#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
 msgid "Grey"
 msgstr "Szary"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:392
+#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
 msgid "Light brown"
 msgstr "Jasnobr±zowy"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:396
+#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
 msgid "Dark red"
 msgstr "Ciemnoczerwony"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:400
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
 msgid "Dark pink"
 msgstr "Ciemnoró¿owy"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:404
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
 msgid "Steel blue"
 msgstr "Stalowoniebieski"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:408
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
 msgid "Gold"
 msgstr "Z³oty"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:412
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
 msgid "Bright green"
 msgstr "Jasnozielony"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:416
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
 msgid "Magenta"
 msgstr "Magenta"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:331
-#, c-format
-msgid "Ctrl+%c"
-msgstr "Ctrl+%c"
-
 #: src/gtk/foldersort.c:156
 msgid "Set folder order"
 msgstr "Ustaw kolejno¶æ sortowania katalogów"
@@ -3874,39 +3897,38 @@ msgstr ""
 msgid "Folders"
 msgstr "Katalogi"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:381 src/gtk/gtkaspell.c:632
+#: src/gtk/gtkaspell.c:336 src/gtk/gtkaspell.c:616
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:405 src/gtk/gtkaspell.c:435
+#: src/gtk/gtkaspell.c:360 src/gtk/gtkaspell.c:390
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize %s speller."
 msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ sprawdzania pisowni %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:682
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:666
 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
-msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ danych, %s"
+msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ Enchant broker"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:687
+#: src/gtk/gtkaspell.c:671
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
 msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ %s s³ownika: "
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1028
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1030
 msgid "No misspelled word found."
 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1368
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1380
 msgid "Replace unknown word"
 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1385
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1397
 #, c-format
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Zamieñ \"%s\" na: </span>"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1431
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1443
 msgid ""
 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
@@ -3914,59 +3936,59 @@ msgstr ""
 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza Control oraz wci¶niêcie ENTER\n"
 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1742
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1753
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1756
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1767
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1766
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1777
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1776
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1787
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1789
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1800
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1811
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1822
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(brak sugestii)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1822 src/gtk/gtkaspell.c:1960
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1833 src/gtk/gtkaspell.c:1971
 msgid "More..."
 msgstr "Wiêcej..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1885
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1896
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "S³ownik: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1898
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1909
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1909
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1920
 msgid "Use both dictionaries"
 msgstr "U¿yj obu s³owników"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1923 src/prefs_spelling.c:141
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1934 src/prefs_spelling.c:141
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Sprawdzanie podczas pisania"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1939
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1950
 msgid "Change dictionary"
 msgstr "Zmieñ S³ownik"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2078
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2089
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -3975,7 +3997,7 @@ msgstr ""
 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2134
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2145
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
@@ -3984,118 +4006,118 @@ msgstr ""
 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:269
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
 msgid "Configuration"
 msgstr "Konfigura_cja"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
 msgid "Configuration options for the print job"
 msgstr "Opcje konfiguracji dla drukowania"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:277
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
 msgid "Source Buffer"
 msgstr "Bufor ¼ród³owy"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
 msgid "GtkTextBuffer object to print"
 msgstr "Obiekt GtkTextBuffer do wydrukowania"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:284
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
 msgid "Tabs Width"
 msgstr "Szeroko¶æ zak³adek"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
 msgstr "Jednakowa szeroko¶æ odstêpu miêdzy znakami zak³adek"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:292
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
 msgid "Wrap Mode"
 msgstr "Tryb zawijania"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
 msgid "Word wrapping mode"
 msgstr "Tryb zawijania wyrazów"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:300
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
 msgid "Highlight"
 msgstr "Pod¶wietlenie"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
 msgstr "Gdzie wydrukowaæ dokument z pod¶wietlonym b³êdem"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:309
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
 msgid "Font"
 msgstr "Czcionka"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia dla tekstu dokumentu (niepolecane)"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:317
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
 msgid "Font Description"
 msgstr "Opis fontu"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
 msgstr "Rodzaj fontu jaka zostanie u¿yta (np. \"Monospace 10\")"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:325 src/gtk/gtksourceprintjob.c:333
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
 msgid "Numbers Font"
 msgstr "Numery czcionki"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia dla numerów linii (niepolecane)"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
 msgid "Font description to use for the line numbers"
 msgstr "Opis czcionki do u¿ycia dla numerów linii"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:341
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
 msgid "Print Line Numbers"
 msgstr "Poka¿ numery linii"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
 msgstr "Odstêpy w drukowanych numerach linii (0 oznacza brak numeracji)"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:349
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
 msgid "Print Header"
 msgstr "Poka¿ Nag³ówek"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
 msgid "Whether to print a header in each page"
 msgstr "Gdzie drukowaæ nag³ówek na poszczególnych stronach"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:357
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
 msgid "Print Footer"
 msgstr "Drukuj stopkê"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
 msgid "Whether to print a footer in each page"
 msgstr "Gdzie drukowaæ stopkê na poszczególnych stronach"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:365
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
 msgid "Header and Footer Font"
 msgstr "Czcionka nag³ówka i stopki"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia w nag³ówku i stopce (niepolecane)"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:373
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
 msgid "Header and Footer Font Description"
 msgstr "Opis czcionki nag³ówka i stopki"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
 msgstr ""
 "Czcionka która zostanie u¿yta dla nag³ówków i stopek (np. \"Monospace 10\")"
 
-#: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1206
-#: src/prefs_matcher.c:2004 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:48
-#: src/summaryview.c:600
+#: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1207
+#: src/prefs_matcher.c:2053 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:435
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
@@ -4103,10 +4125,10 @@ msgstr "Data"
 msgid "Date:"
 msgstr "Data:"
 
-#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1203
-#: src/prefs_matcher.c:2001 src/prefs_summary_column.c:81
+#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1204
+#: src/prefs_matcher.c:2050 src/prefs_summary_column.c:81
 #: src/prefs_template.c:79 src/quote_fmt.c:49 src/quote_fmt.c:167
-#: src/quote_fmt.c:295 src/quote_fmt.c:427 src/summaryview.c:598
+#: src/quote_fmt.c:295 src/quote_fmt.c:427 src/summaryview.c:433
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
@@ -4122,28 +4144,28 @@ msgstr "Nadawca"
 msgid "Sender:"
 msgstr "Nadawca:"
 
-#: src/gtk/headers.h:11 src/prefs_account.c:1981
+#: src/gtk/headers.h:11 src/prefs_account.c:1992
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Adres zwrotny"
 
-#: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1204
-#: src/prefs_matcher.c:2002 src/prefs_summary_column.c:82
-#: src/prefs_template.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:599
+#: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1205
+#: src/prefs_matcher.c:2051 src/prefs_summary_column.c:82
+#: src/prefs_template.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:434
 msgid "To"
 msgstr "Do"
 
-#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_account.c:1955
-#: src/prefs_filtering_action.c:1205 src/prefs_matcher.c:2003
+#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_account.c:1966
+#: src/prefs_filtering_action.c:1206 src/prefs_matcher.c:2052
 #: src/prefs_template.c:82 src/quote_fmt.c:57
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopia"
 
-#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_account.c:1968 src/prefs_template.c:83
+#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_account.c:1979 src/prefs_template.c:83
 msgid "Bcc"
 msgstr "Ukryta kopia"
 
-#: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1207
-#: src/prefs_matcher.c:2005 src/quote_fmt.c:60
+#: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1208
+#: src/prefs_matcher.c:2054 src/quote_fmt.c:60
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Message-ID"
 
@@ -4159,8 +4181,8 @@ msgstr "W odpowiedzi na"
 msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "W odpowiedzi na:"
 
-#: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1209
-#: src/prefs_matcher.c:2007 src/quote_fmt.c:59
+#: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1210
+#: src/prefs_matcher.c:2056 src/quote_fmt.c:59
 msgid "References"
 msgstr "Odniesienia"
 
@@ -4168,10 +4190,10 @@ msgstr "Odniesienia"
 msgid "References:"
 msgstr "Odniesienia:"
 
-#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1202
-#: src/prefs_matcher.c:2000 src/prefs_summary_column.c:80
+#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1203
+#: src/prefs_matcher.c:2049 src/prefs_summary_column.c:80
 #: src/prefs_template.c:84 src/quote_fmt.c:55 src/quote_fmt.c:186
-#: src/summaryview.c:597
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "Subject"
 msgstr "Temat"
 
@@ -4240,14 +4262,12 @@ msgid "Resent-Bcc:"
 msgstr ""
 
 #: src/gtk/headers.h:27
-#, fuzzy
 msgid "Resent-Message-ID"
-msgstr "Message-ID"
+msgstr ""
 
 #: src/gtk/headers.h:27
-#, fuzzy
 msgid "Resent-Message-ID:"
-msgstr "Message-ID"
+msgstr ""
 
 #: src/gtk/headers.h:28
 msgid "Return-Path"
@@ -4265,15 +4285,14 @@ msgstr "Odebrano"
 msgid "Received:"
 msgstr "Odebrano:"
 
-#: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1208
-#: src/prefs_matcher.c:2006 src/quote_fmt.c:58
+#: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1209
+#: src/prefs_matcher.c:2055 src/quote_fmt.c:58
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Grupy news"
 
 #: src/gtk/headers.h:33
-#, fuzzy
 msgid "Followup-To"
-msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
+msgstr "Odpowiedzi-Do"
 
 #: src/gtk/headers.h:34
 msgid "Delivered-To"
@@ -4292,26 +4311,26 @@ msgid "Seen:"
 msgstr "Widziane:"
 
 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:137
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:232 src/prefs_summary_column.c:78
-#: src/summaryview.c:2818
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:163 src/prefs_summary_column.c:78
+#: src/summaryview.c:2668
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
 
-#: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:936
+#: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:939
 msgid "Status:"
 msgstr "Stan:"
 
 #: src/gtk/headers.h:37
 msgid "Face"
-msgstr ""
+msgstr "Twarz"
 
 #: src/gtk/headers.h:37
 msgid "Face:"
-msgstr ""
+msgstr "Twarz:"
 
 #: src/gtk/headers.h:38
 msgid "Disposition-Notification-To"
-msgstr "Potiwerdzenie przeczytania na adres"
+msgstr "Potwierdzenie przeczytania na adres"
 
 #: src/gtk/headers.h:38
 msgid "Disposition-Notification-To:"
@@ -4344,14 +4363,12 @@ msgid "Content-Type:"
 msgstr "Content-Type:"
 
 #: src/gtk/headers.h:42
-#, fuzzy
 msgid "Content-Transfer-Encoding"
 msgstr "Kodowanie transferu"
 
 #: src/gtk/headers.h:42
-#, fuzzy
 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
-msgstr "Kodowanie transferu"
+msgstr "Kodowanie transferu:"
 
 #: src/gtk/headers.h:43
 msgid "MIME-Version"
@@ -4362,14 +4379,12 @@ msgid "MIME-Version:"
 msgstr "Wersja MIME:"
 
 #: src/gtk/headers.h:44
-#, fuzzy
 msgid "Precedence"
-msgstr "Ustawienia"
+msgstr "Pierwszeñstwo"
 
 #: src/gtk/headers.h:44
-#, fuzzy
 msgid "Precedence:"
-msgstr "Ustawienia"
+msgstr "Pierwszeñstwo:"
 
 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:1042
 msgid "Organization"
@@ -4389,61 +4404,59 @@ msgstr "Lista dyskusyjna:"
 
 #: src/gtk/headers.h:48
 msgid "List-Post"
-msgstr ""
+msgstr "Wy¶lij posta"
 
 #: src/gtk/headers.h:48
 msgid "List-Post:"
-msgstr ""
+msgstr "Wy¶lij posta:"
 
 #: src/gtk/headers.h:49
-#, fuzzy
 msgid "List-Subscribe"
-msgstr "Subskrybuj"
+msgstr "Subskrybuj listê"
 
 #: src/gtk/headers.h:49
-#, fuzzy
 msgid "List-Subscribe:"
-msgstr "Subskrybuj"
+msgstr "Subskrybuj listê:"
 
 #: src/gtk/headers.h:50
 msgid "List-Unsubscribe"
-msgstr "Wypisanie-z-listy"
+msgstr "Wypisanie z listy"
 
 #: src/gtk/headers.h:50
 msgid "List-Unsubscribe:"
-msgstr "Wypisanie-z-listy:"
+msgstr "Wypisanie z listy:"
 
 #: src/gtk/headers.h:51
 msgid "List-Help"
-msgstr ""
+msgstr "Pomoc Listy"
 
 #: src/gtk/headers.h:51
 msgid "List-Help:"
-msgstr "Pomoc-Listy:"
+msgstr "Pomoc Listy:"
 
 #: src/gtk/headers.h:52
 msgid "List-Archive"
-msgstr "Archiwum-Listy"
+msgstr "Archiwum Listy"
 
 #: src/gtk/headers.h:52
 msgid "List-Archive:"
-msgstr "Archiwum-Listy:"
+msgstr "Archiwum Listy:"
 
 #: src/gtk/headers.h:53
 msgid "List-Owner"
-msgstr "W³a¶ciciel-Listy"
+msgstr "W³a¶ciciel Listy"
 
 #: src/gtk/headers.h:53
 msgid "List-Owner:"
-msgstr "W³a¶ciciel-Listy:"
+msgstr "W³a¶ciciel Listy:"
 
 #: src/gtk/headers.h:55
 msgid "X-Label"
-msgstr "X-Label"
+msgstr "X-Etykieta"
 
 #: src/gtk/headers.h:55
 msgid "X-Label:"
-msgstr "X-Label:"
+msgstr "X-Etykieta:"
 
 #: src/gtk/headers.h:56
 msgid "X-Mailer"
@@ -4463,11 +4476,11 @@ msgstr "X-Status:"
 
 #: src/gtk/headers.h:58
 msgid "X-Face"
-msgstr "X-Face"
+msgstr "X-Twarz"
 
 #: src/gtk/headers.h:58
 msgid "X-Face:"
-msgstr "X-Face:"
+msgstr "X-Twarz:"
 
 #: src/gtk/headers.h:59
 msgid "X-No-Archive"
@@ -4625,7 +4638,7 @@ msgstr "Zapami
 msgid "Clear _Log"
 msgstr "Wyczy¶æ _Dziennik"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:164 src/gtk/pluginwindow.c:169
+#: src/gtk/pluginwindow.c:163 src/gtk/pluginwindow.c:168
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -4635,19 +4648,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Wersja: "
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:167
+#: src/gtk/pluginwindow.c:166
 msgid "Error: "
 msgstr "B³±d: "
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:168
+#: src/gtk/pluginwindow.c:167
 msgid "Plugin is not functional."
 msgstr "Wtyczka nie funkcjonuje."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:201
+#: src/gtk/pluginwindow.c:200
 msgid "Select the Plugins to load"
 msgstr "Wybierz wtyczkê do za³adowania"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:216
+#: src/gtk/pluginwindow.c:215
 #, c-format
 msgid ""
 "The following error occurred while loading %s :\n"
@@ -4658,7 +4671,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:305 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:450
+#: src/gtk/pluginwindow.c:304 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:450
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:124
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:553
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:641
@@ -4666,47 +4679,47 @@ msgstr ""
 msgid "Plugins"
 msgstr "Wtyczki"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:338
+#: src/gtk/pluginwindow.c:337
 msgid "Load..."
 msgstr "£aduj Wtyczkê..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:339
+#: src/gtk/pluginwindow.c:338
 msgid "Unload"
 msgstr "Wy³±cz wtyczkê"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:352 src/prefs_summaries.c:220
+#: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:220
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:374
+#: src/gtk/pluginwindow.c:373
 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
 msgstr "Wiêcej wtyczek jest dostêpnych na stronie Claws Mail."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:380 src/prefs_themes.c:875
+#: src/gtk/pluginwindow.c:379 src/prefs_themes.c:878
 msgid "Get more..."
 msgstr "Pobierz wiêcej..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:415
+#: src/gtk/pluginwindow.c:414
 msgid "Click here to load one or more plugins"
 msgstr "Kliknij tutaj aby za³adowaæ jedn± lub wiêcej wtyczek"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:418
+#: src/gtk/pluginwindow.c:417
 msgid "Unload the selected plugin"
 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:483
+#: src/gtk/pluginwindow.c:482
 msgid "Loaded plugins"
 msgstr "Aktywne wtyczki"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:672
+#: src/gtk/prefswindow.c:671
 msgid "Page Index"
 msgstr "Spis Stron"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:129 src/prefs_account.c:3103
-#: src/prefs_account.c:3121 src/prefs_account.c:3139 src/prefs_account.c:3157
-#: src/prefs_account.c:3175 src/prefs_account.c:3193 src/prefs_account.c:3212
-#: src/prefs_account.c:3294 src/prefs_filtering_action.c:1357
-#: src/prefs_filtering.c:392 src/prefs_filtering.c:1926
+#: src/gtk/progressdialog.c:129 src/prefs_account.c:3118
+#: src/prefs_account.c:3136 src/prefs_account.c:3154 src/prefs_account.c:3172
+#: src/prefs_account.c:3190 src/prefs_account.c:3208 src/prefs_account.c:3227
+#: src/prefs_account.c:3309 src/prefs_filtering_action.c:1358
+#: src/prefs_filtering.c:392 src/prefs_filtering.c:1942
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
@@ -4944,68 +4957,61 @@ msgstr "Informacja o rozszerzonych symbolach"
 msgid "Info"
 msgstr "_Informacja"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:774
-msgid "Clear"
-msgstr "Wyczy¶æ"
-
-#: src/gtk/quicksearch.c:1257 src/summaryview.c:1451
+#: src/gtk/quicksearch.c:1257 src/summaryview.c:1300
 #, c-format
 msgid "Searching in %s... \n"
 msgstr "Wyszukiwanie w (%s)...\n"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:86 src/gtk/sslcertwindow.c:97
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:110
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/gtk/sslcertwindow.c:127
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:145 src/gtk/sslcertwindow.c:152
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:167 src/gtk/sslcertwindow.c:172
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:179 src/gtk/sslcertwindow.c:194
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:84 src/gtk/sslcertwindow.c:91
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:106 src/gtk/sslcertwindow.c:111
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:118 src/gtk/sslcertwindow.c:133
 msgid "<not in certificate>"
 msgstr "<nie wystêpuje w certyfikacie>"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:225 src/gtk/sslcertwindow.c:394
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:439 src/gtk/sslcertwindow.c:498
-msgid "correct"
-msgstr "prawid³owe"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:321
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:362 src/gtk/sslcertwindow.c:417
+msgid "Correct"
+msgstr "Prawid³owe"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:230
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:161
 msgid "Owner"
 msgstr "W³a¶ciciel"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:231
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:162
 msgid "Signer"
 msgstr "Podpisa³"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:238 src/gtk/sslcertwindow.c:262
-#: src/prefs_themes.c:892
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:169 src/gtk/sslcertwindow.c:193
+#: src/prefs_themes.c:895
 msgid "Name: "
 msgstr "Nazwa: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:246 src/gtk/sslcertwindow.c:270
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:177 src/gtk/sslcertwindow.c:201
 msgid "Organization: "
 msgstr "Organizacja: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:254 src/gtk/sslcertwindow.c:278
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:185 src/gtk/sslcertwindow.c:209
 msgid "Location: "
 msgstr "Lokalizacja: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:286
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:217
 msgid "Fingerprint: \n"
 msgstr "Odcisk klucza: \n"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:296
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:227
 msgid "Signature status: "
 msgstr "Stan podpisu: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:303
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:234
 msgid "Expires on: "
 msgstr "Wygasa: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:366
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:297
 #, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
 msgstr "Certyfikat SSL dla %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:382
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:313
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s is unknown.\n"
@@ -5014,30 +5020,30 @@ msgstr ""
 "Certyfikat dla %s jest nieznany.\n"
 "Czy chcesz go zatwierdziæ?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:396 src/gtk/sslcertwindow.c:441
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:500
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:323 src/gtk/sslcertwindow.c:364
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:419
 #, c-format
 msgid "Signature status: %s"
 msgstr "Stan podpisu: %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:404 src/gtk/sslcertwindow.c:449
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:331 src/gtk/sslcertwindow.c:372
 msgid "_View certificate"
 msgstr "_Podgl±d certyfikatu"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:409
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:336
 msgid "Unknown SSL Certificate"
 msgstr "Nieznany certyfikat SSL"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:410 src/gtk/sslcertwindow.c:455
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:513
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:337 src/gtk/sslcertwindow.c:378
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:432
 msgid "_Cancel connection"
 msgstr "Anuluj po³±czenie"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:410 src/gtk/sslcertwindow.c:513
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:337 src/gtk/sslcertwindow.c:432
 msgid "_Accept and save"
 msgstr "_Akceptuj i zapisz"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:426
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:353
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s is expired.\n"
@@ -5046,32 +5052,32 @@ msgstr ""
 "Up³yn±³ termin wa¿no¶ci certyfikatu dla %s .\n"
 "Czy chcesz kontynuowaæ ?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:454
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:377
 msgid "Expired SSL Certificate"
 msgstr "Przedawniony certyfikat SSL"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:455
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:378
 msgid "_Accept"
 msgstr "_Akceptuj"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:473
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:396
 msgid "New certificate:"
 msgstr "Nowy certyfikat:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:478
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:401
 msgid "Known certificate:"
 msgstr "Znany certyfikat:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:485
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:408
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
 msgstr "Certyfikat dla %s siê zmieni³. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:508
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:427
 msgid "_View certificates"
 msgstr "Po_ka¿ certyfikaty"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:512
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:431
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
 
@@ -5079,11 +5085,12 @@ msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
 msgid "Tags:"
 msgstr "Etykiety:"
 
-#: src/headerview.c:215 src/summaryview.c:3336 src/summaryview.c:3346
+#: src/headerview.c:215 src/summaryview.c:3191 src/summaryview.c:3201
+#: src/summaryview.c:3222
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Brak nadawcy)"
 
-#: src/headerview.c:230 src/summaryview.c:3369 src/summaryview.c:3372
+#: src/headerview.c:230 src/summaryview.c:3235 src/summaryview.c:3239
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Bez tematu)"
 
@@ -5103,230 +5110,230 @@ msgstr "Wielko
 msgid "Load Image"
 msgstr "£aduj obraz"
 
-#: src/imap.c:540
+#: src/imap.c:546
 msgid "IMAP4 connection broken\n"
 msgstr "Po³±czenie z IMAP4 zosta³o zerwane\n"
 
-#: src/imap.c:564
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:571
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP %s: b³±d uwierzytelniania\n"
+msgstr "B³±d po³±czenia z serwerem IMAP %s: b³±d uwierzytelniania\n"
 
-#: src/imap.c:567
+#: src/imap.c:574
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP %s: b³±d uwierzytelniania\n"
+msgstr "B³±d po³±czenia z serwerem IMAP %s: b³±d uwierzytelniania\n"
 
-#: src/imap.c:570
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:577
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: niew³a¶ciwy stan\n"
+msgstr "B³±d po³±czenia z serwerem IMAP %s: niew³a¶ciwy stan\n"
 
-#: src/imap.c:573
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:580
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: b³±d strumienia\n"
+msgstr "B³±d po³±czenia z serwerem IMAP %s: b³±d strumienia\n"
 
-#: src/imap.c:576
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:583
+#, c-format
 msgid ""
 "IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the "
 "server)\n"
 msgstr ""
-"b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: b³±d przetwarzani (prawdopodobnie serwer "
-"nie jest zgodny ze specyfikacj± opisan± w RFC)\n"
+"b³±d po³±czenia z serwerem IMAP %s: b³±d przetwarzania (prawdopodobnie "
+"serwer nie jest zgodny ze specyfikacj± opisan± w RFC)\n"
 
-#: src/imap.c:580
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:587
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: po³±czenie odrzucone\n"
+msgstr "B³±d po³±czenia z serwerem IMAP %s: po³±czenie odrzucone\n"
 
-#: src/imap.c:583
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:590
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: b³±d pamiêci\n"
+msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP %s: b³±d pamiêci\n"
 
-#: src/imap.c:586
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:593
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: b³±d krytyczny\n"
+msgstr "B³±d po³±czenia z serwerem IMAP %s: b³±d krytyczny\n"
 
-#: src/imap.c:589
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:596
+#, c-format
 msgid ""
 "IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the "
 "server)\n"
 msgstr ""
-"b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: b³±d protoko³u (prawdopodobnie serwer nie "
-"jest zgodny ze specyfikacj± opisan± w RFC)\n"
+"B³±d po³±czenia z serwerem IMAP %s: b³±d protoko³u (prawdopodobnie serwer "
+"nie jest zgodny ze specyfikacj± opisan± w RFC)\n"
 
-#: src/imap.c:593
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:600
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
 msgstr ""
-"b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: po³±czenie nie zosta³o zaakceptowane\n"
+"B³±d po³±czenia z serwerem IMAP %s: po³±czenie nie zosta³o zaakceptowane\n"
 
-#: src/imap.c:596
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:603
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu APPEND\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu APPEND\n"
 
-#: src/imap.c:599
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:606
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu NOOP\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu NOOP\n"
 
-#: src/imap.c:602
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:609
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wylogowaniu\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu LOGOUT\n"
 
-#: src/imap.c:605
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:612
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu APPEND\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu CAPABILITY\n"
 
-#: src/imap.c:608
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:615
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu APPEND\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu CHECK\n"
 
-#: src/imap.c:611
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:618
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wylogowaniu\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu CLOSE\n"
 
-#: src/imap.c:614
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:621
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu APPEND\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:617
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:624
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu NOOP\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu COPY\n"
 
-#: src/imap.c:620
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:627
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu NOOP\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu UID COPY\n"
 
-#: src/imap.c:623
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:630
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu APPEND\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu CREATE\n"
 
-#: src/imap.c:626
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:633
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wylogowaniu\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu DELETE\n"
 
-#: src/imap.c:629
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:636
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu APPEND\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu EXAMINE\n"
 
-#: src/imap.c:632
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:639
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu APPEND\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu FETCH\n"
 
-#: src/imap.c:635
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:642
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wylogowaniu\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu UID FETCH\n"
 
-#: src/imap.c:638
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:645
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wylogowaniu\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu LIST\n"
 
-#: src/imap.c:641
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:648
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wylogowaniu\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu LOGIN\n"
 
-#: src/imap.c:644
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:651
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wylogowaniu\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu LSUB\n"
 
-#: src/imap.c:647
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:654
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu APPEND\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu RENAME\n"
 
-#: src/imap.c:650
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:657
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu APPEND\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu SEARCH\n"
 
-#: src/imap.c:653
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:660
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu APPEND\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu UID SEARCH\n"
 
-#: src/imap.c:656
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:663
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wylogowaniu\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu SELECT\n"
 
-#: src/imap.c:659
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:666
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu APPEND\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu STATUS\n"
 
-#: src/imap.c:662
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:669
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu NOOP\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu STORE\n"
 
-#: src/imap.c:665
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:672
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: UID STORE error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wylogowaniu\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu UID STORE\n"
 
-#: src/imap.c:668
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:675
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: SUBSCRIBE error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu APPEND\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu SUBSCRIBE\n"
 
-#: src/imap.c:671
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:678
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: UNSUBSCRIBE error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu NOOP\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu UNSUBSCRIBE\n"
 
-#: src/imap.c:674
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:681
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu APPEND\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu STARTTLS\n"
 
-#: src/imap.c:677
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:684
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu NOOP\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu INVAL\n"
 
-#: src/imap.c:680
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:687
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: EXTENSION error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu NOOP\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu EXTENSION\n"
 
-#: src/imap.c:683
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:690
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: SASL error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wykonywaniu APPEND\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu SASL\n"
 
-#: src/imap.c:687
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:694
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: SSL error\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: B³±d przy wylogowaniu\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: B³±d przy wykonywaniu SSL\n"
 
-#: src/imap.c:691
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:698
+#, c-format
 msgid "IMAP error on %s: Unknown error [%d]\n"
-msgstr "b³±d po³±czenia z serwerem IMAP: b³±d pamiêci\n"
+msgstr "B³±d serwera IMAP przy %s: Nieznany b³±d [%d]\n"
 
-#: src/imap.c:872
+#: src/imap.c:879
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5338,7 +5345,7 @@ msgstr ""
 "Logowanie z u¿yciem CRAM-MD5 dzia³a tylko je¿eli biblioteka libtepan zosta³a "
 "skompilowana ze wsparciem SASL i wtyczka CRAM-MD5 SASL jest zainstalowana."
 
-#: src/imap.c:878
+#: src/imap.c:885
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5350,36 +5357,36 @@ msgstr ""
 "Logowanie z u¿yciem CRAM-MD5 dzia³a tylko je¿eli biblioteka libtepan zosta³a "
 "skompilowana z obs³ug± SASL i wtyczka CRAM-MD5 SASL jest zainstalowana."
 
-#: src/imap.c:885
+#: src/imap.c:892
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
 msgstr "£±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem: odmowa logowania.%s"
 
-#: src/imap.c:889
+#: src/imap.c:896
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
 msgstr "£±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem: odmowa logowania.%s\n"
 
-#: src/imap.c:907
+#: src/imap.c:914
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
 msgstr "Po³±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem"
 
-#: src/imap.c:914 src/imap.c:917
+#: src/imap.c:921 src/imap.c:924
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
 
-#: src/imap.c:947 src/imap.c:3043 src/imap.c:3689 src/imap.c:3783
-#: src/imap.c:3960 src/imap.c:4771
+#: src/imap.c:954 src/imap.c:3119 src/imap.c:3782 src/imap.c:3879
+#: src/imap.c:4065 src/imap.c:4869
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci w celu dostêpu do serwera IMAP."
 
-#: src/imap.c:1040 src/inc.c:795 src/news.c:353 src/send_message.c:289
+#: src/imap.c:1047 src/inc.c:795 src/news.c:351 src/send_message.c:289
 msgid "Insecure connection"
 msgstr "Po³±czenie nie jest bezpieczne"
 
-#: src/imap.c:1041 src/inc.c:796 src/news.c:354 src/send_message.c:290
+#: src/imap.c:1048 src/inc.c:796 src/news.c:352 src/send_message.c:290
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
 "available in this build of Claws Mail. \n"
@@ -5393,115 +5400,115 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz kontynuowaæ ³±czenie do tego serwera? Po³±czenie nie bêdzie "
 "bezpieczne."
 
-#: src/imap.c:1047 src/inc.c:802 src/news.c:360 src/send_message.c:296
+#: src/imap.c:1054 src/inc.c:802 src/news.c:358 src/send_message.c:296
 msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "Kon_tynuuj ³±czenie"
 
-#: src/imap.c:1057
+#: src/imap.c:1064
 #, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
 msgstr "£±czenie z serwerem IMAP4: %s ..."
 
-#: src/imap.c:1099
+#: src/imap.c:1106
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem IMAP4: %s:%d"
 
-#: src/imap.c:1102
+#: src/imap.c:1109
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1135 src/imap.c:3449
+#: src/imap.c:1142 src/imap.c:3542
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
 
-#: src/imap.c:1177
+#: src/imap.c:1184
 #, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
 msgstr "£±czenie z serwerem IMAP4: %s ...\n"
 
-#: src/imap.c:1192
+#: src/imap.c:1199
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s.\n"
 msgstr "Nie uda³o siê nawi±zaæ po³±czenia z serwerem IMAP: %s.\n"
 
-#: src/imap.c:1195
+#: src/imap.c:1202
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
 msgstr "£±czenie z serwerem IMAP4: %s."
 
-#: src/imap.c:1591
+#: src/imap.c:1598
 msgid "Adding messages..."
 msgstr "Dodawanie wiadomo¶ci..."
 
-#: src/imap.c:1792 src/mh.c:517
+#: src/imap.c:1802 src/mh.c:517
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Kopiowanie wiadomo¶ci..."
 
-#: src/imap.c:1984
+#: src/imap.c:1996
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany\n"
 
-#: src/imap.c:1990 src/imap.c:4397
+#: src/imap.c:2003 src/imap.c:4495
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
 
-#: src/imap.c:2336
+#: src/imap.c:2355
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
 msgstr "Szukanie niesubskrybowanych katalogów w %s..."
 
-#: src/imap.c:2339
+#: src/imap.c:2358
 #, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
 msgstr "Szukanie podkatalogów w %s ..."
 
-#: src/imap.c:2588
+#: src/imap.c:2654
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:2603
+#: src/imap.c:2669
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
 
-#: src/imap.c:2694
+#: src/imap.c:2760
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
 msgstr ""
 "Nowa nazwa katalogu nie mo¿e zawieraæ odstêpów ani pól rozdzielaj±cych "
 "¶cie¿kê"
 
-#: src/imap.c:2731
+#: src/imap.c:2797
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
 
-#: src/imap.c:2834
+#: src/imap.c:2909
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
 
-#: src/imap.c:3124
+#: src/imap.c:3200
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "Wykonanie komenda LIST nie powiod³o siê\n"
 
-#: src/imap.c:3206
+#: src/imap.c:3285
 msgid "Flagging messages..."
 msgstr "Filtrowanie wiadomo¶ci..."
 
-#: src/imap.c:3300
+#: src/imap.c:3386
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
 
-#: src/imap.c:3446
+#: src/imap.c:3539
 msgid "Server requires TLS to log in.\n"
 msgstr "Serwer wymaga TLS.\n"
 
-#: src/imap.c:3456
+#: src/imap.c:3549
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "Nie mo¿na od¶wie¿yæ w³a¶ciwo¶ci.\n"
 
-#: src/imap.c:3461
+#: src/imap.c:3554
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires TLS, but Claws Mail has been "
@@ -5510,20 +5517,20 @@ msgstr ""
 "Po³±czenie z %s nie powiod³o siê: serwer wymaga TLS, lecz Claws Mail "
 "skompilowane jest bez obs³ugi OpenSSL.\n"
 
-#: src/imap.c:3469
+#: src/imap.c:3562
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Logowanie na serwer jest wy³±czone.\n"
 
-#: src/imap.c:3694
+#: src/imap.c:3787
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Odbieranie wiadomo¶ci..."
 
-#: src/imap.c:4383
+#: src/imap.c:4488
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
 
-#: src/imap.c:5427
+#: src/imap.c:5528
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
@@ -5579,13 +5586,12 @@ msgid "_Unsubscribe..."
 msgstr "_Usuñ subskrypcjê..."
 
 #: src/imap_gtk.c:77 src/mh_gtk.c:57 src/news_gtk.c:62
-#, fuzzy
 msgid "_Check for new messages"
-msgstr "_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
+msgstr "_Pobierz pocztê"
 
 #: src/imap_gtk.c:78 src/mh_gtk.c:58
 msgid "C_heck for new folders"
-msgstr "_Sprawd¼ w poszukiwaniu nowych folderów"
+msgstr "_Sprawd¼ w poszukiwaniu nowych katalogów"
 
 #: src/imap_gtk.c:79 src/mh_gtk.c:59
 msgid "R_ebuild folder tree"
@@ -5670,7 +5676,7 @@ msgstr "+_Szukaj"
 msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
 msgstr "Wybierz podkatalog z %s do subskrypcji:"
 
-#: src/imap_gtk.c:537 src/mainwindow.c:605
+#: src/imap_gtk.c:537 src/mainwindow.c:619
 msgid "Subscribe"
 msgstr "Subskrybuj"
 
@@ -5685,6 +5691,12 @@ msgid ""
 "If there are new folders, created and subscribed to from another client, use "
 "\"Check for new folders\" at the mailbox's root folder."
 msgstr ""
+"Ten katalog jest aktualnie subskrybowany i nie posiada niesubskrybowanych\n"
+"podkatalogów.\n"
+"\n"
+"Je¶li istniej± nowe katalogi, utworzone i subsrybowane z innego klienta, "
+"u¿yj \"Sprawd¼ w poszukiwaniu nowych katalogów\" w g³ównym katalogu skrzynki "
+"pocztowej."
 
 #: src/imap_gtk.c:566
 #, c-format
@@ -5699,8 +5711,8 @@ msgstr "subskrybuj"
 msgid "unsubscribe"
 msgstr "usuñ subskrypcjê"
 
-#: src/imap_gtk.c:569 src/prefs_folder_item.c:1216
-#: src/prefs_folder_item.c:1237 src/prefs_folder_item.c:1258
+#: src/imap_gtk.c:569 src/prefs_folder_item.c:1362
+#: src/prefs_folder_item.c:1383 src/prefs_folder_item.c:1404
 msgid "Apply to subfolders"
 msgstr ""
 "Zastosuj do\n"
@@ -5714,23 +5726,23 @@ msgstr "+_Subskrybuj"
 msgid "+_Unsubscribe"
 msgstr "+_Usuñ subskrypcjê"
 
-#: src/import.c:110 src/import.c:205
+#: src/import.c:112 src/import.c:206
 msgid "Import mbox file"
 msgstr "Import pliku mbox"
 
-#: src/import.c:129
+#: src/import.c:130
 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
 
-#: src/import.c:146
+#: src/import.c:147
 msgid "Destination folder:"
 msgstr "Katalog docelowy:"
 
-#: src/import.c:200
+#: src/import.c:201
 msgid "Source mbox filename can't be left empty."
 msgstr "nazwa ¼ród³owej skrzynki mbox nie zosta³a podana."
 
-#: src/import.c:205
+#: src/import.c:206
 msgid ""
 "Destination folder is not set.\n"
 "Import mbox file to the Inbox folder?"
@@ -5738,87 +5750,87 @@ msgstr ""
 "Katalog docelowy nie jest ustawiony.\n"
 "Zaimportowaæ plik mbox do katalogu z poczt± przychodz±c±?"
 
-#: src/import.c:227
+#: src/import.c:228
 msgid "Can't find the destination folder."
 msgstr "Nie mo¿na odnale¼æ docelowego katalogu."
 
-#: src/import.c:251
+#: src/import.c:252
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Wybierz importowany plik"
 
-#: src/importldif.c:186
+#: src/importldif.c:185
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgstr ""
 "Proszê podaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik, który chcesz importowaæ."
 
-#: src/importldif.c:189
+#: src/importldif.c:188
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy pól LDIF do importowania"
 
-#: src/importldif.c:192
+#: src/importldif.c:191
 msgid "File imported."
 msgstr "Plik zaimportowany."
 
-#: src/importldif.c:447 src/importmutt.c:122 src/importpine.c:121
+#: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:122 src/importpine.c:121
 msgid "Please select a file."
 msgstr "Proszê wybraæ plik."
 
-#: src/importldif.c:453 src/importmutt.c:127 src/importpine.c:126
+#: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:127 src/importpine.c:126
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
 
-#: src/importldif.c:493
+#: src/importldif.c:495
 msgid "LDIF file imported successfully."
 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
 
-#: src/importldif.c:578
+#: src/importldif.c:580
 msgid "Select LDIF File"
 msgstr "Wybierz plik LDIF"
 
-#: src/importldif.c:665
+#: src/importldif.c:667
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
 msgstr ""
 "Wybierz nazwê dla ksi±¿ki adresowej, która zostanie utworzona z pliku LDIF."
 
-#: src/importldif.c:670
+#: src/importldif.c:672
 msgid "File Name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: src/importldif.c:680
+#: src/importldif.c:682
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
 msgstr "Pe³na nazwa pliku LDIF, który chcesz importowaæ."
 
-#: src/importldif.c:687
+#: src/importldif.c:689
 msgid "Select the LDIF file to import."
 msgstr "Wybierz plik LDIF do importu"
 
-#: src/importldif.c:724
+#: src/importldif.c:726
 msgid "R"
 msgstr "Z"
 
-#: src/importldif.c:725 src/summaryview.c:595
+#: src/importldif.c:727 src/summaryview.c:430
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
-#: src/importldif.c:726
+#: src/importldif.c:728
 msgid "LDIF Field Name"
 msgstr "Nazwa pola LDIF"
 
-#: src/importldif.c:727
+#: src/importldif.c:729
 msgid "Attribute Name"
 msgstr "Nazwa Atrybutu"
 
-#: src/importldif.c:782
+#: src/importldif.c:784
 msgid "LDIF Field"
 msgstr "Pole LDIF"
 
-#: src/importldif.c:794
+#: src/importldif.c:796
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atrybut"
 
-#: src/importldif.c:806
+#: src/importldif.c:808
 msgid ""
 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
@@ -5836,36 +5848,36 @@ msgstr ""
 "nazwê nale¿y wprowadziæ w polu poni¿ej. Podwójne klikniêcie na który¶ z "
 "wierszy wybiera pole do importu."
 
-#: src/importldif.c:821
+#: src/importldif.c:823
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
 msgstr ""
 "Mo¿na zmieniæ nazwy pól LDIF zgodnie z atrybutem podanym przez u¿ytkownika"
 
-#: src/importldif.c:826
+#: src/importldif.c:828
 msgid "Select for Import"
 msgstr "do importu"
 
-#: src/importldif.c:831
+#: src/importldif.c:833
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
 msgstr "Wybiera pola LDIF, które chcesz importowaæ do ksi±¿ki adresowej."
 
-#: src/importldif.c:833
+#: src/importldif.c:835
 msgid " Modify "
 msgstr " Zmieñ "
 
-#: src/importldif.c:838
+#: src/importldif.c:840
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
 msgstr "Ten przycisk zaktualizuje powy¿sz± listê dostarczonymi danymi."
 
-#: src/importldif.c:910
+#: src/importldif.c:912
 msgid "Records Imported :"
 msgstr "Ilo¶æ poprawnie zaimportowanych rekordów:"
 
-#: src/importldif.c:942
+#: src/importldif.c:944
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
 
-#: src/importldif.c:980
+#: src/importldif.c:981
 msgid "Proceed"
 msgstr "Wykonaj"
 
@@ -5942,8 +5954,8 @@ msgstr "B
 msgid "Auth failed"
 msgstr "B³±d autoryzacji"
 
-#: src/inc.c:640 src/prefs_matcher.c:372 src/prefs_summary_column.c:87
-#: src/summaryview.c:2814 src/summaryview.c:6059
+#: src/inc.c:640 src/prefs_matcher.c:377 src/prefs_summary_column.c:87
+#: src/summaryview.c:2664 src/summaryview.c:6154
 msgid "Locked"
 msgstr "Zablokowana"
 
@@ -6064,7 +6076,7 @@ msgstr "B
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr "B³±d gniazda podczas po³±czenia z %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1178 src/send_message.c:387 src/send_message.c:635
+#: src/inc.c:1178 src/send_message.c:387 src/send_message.c:636
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "Po³±czenie zosta³o przerwane przez zdalny komputer"
 
@@ -6086,11 +6098,11 @@ msgstr ""
 "Skrzynka zablokowana:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1196 src/send_message.c:620
+#: src/inc.c:1196 src/send_message.c:621
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Uwierzytelnienie nie powiod³o siê."
 
-#: src/inc.c:1202 src/send_message.c:623
+#: src/inc.c:1202 src/send_message.c:624
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -6099,11 +6111,13 @@ msgstr ""
 "Uwierzytelnienie nie powiod³o siê:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1207 src/send_message.c:639
+#: src/inc.c:1207 src/send_message.c:640
 msgid ""
 "Session timed out. You may be able to recover by increasing the timeout "
-"value in Preferences/Other."
+"value in Preferences/Other/Miscellaneous."
 msgstr ""
+"Up³yn±³ limit czasu sesji zakoñczony. Mo¿esz zwiêkszyæ limit w Ustawienia/"
+"Inne/Ró¿ne."
 
 #: src/inc.c:1212
 #, c-format
@@ -6142,11 +6156,11 @@ msgstr "%s%s Pracujesz w trybie offline. Czy chcesz przej
 msgid "On_ly once"
 msgstr "Ty_lko raz"
 
-#: src/ldif.c:780
+#: src/ldif.c:782
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Ksywka"
 
-#: src/main.c:244
+#: src/main.c:239
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
@@ -6155,11 +6169,11 @@ msgstr ""
 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
 
-#: src/main.c:266 src/main.c:279
+#: src/main.c:261 src/main.c:274
 msgid "Exiting..."
 msgstr "Wychodzenie..."
 
-#: src/main.c:410
+#: src/main.c:405
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for %s found.\n"
@@ -6168,7 +6182,7 @@ msgstr ""
 "Znaleziono konfiguracjê dla wersji %s.\n"
 "Czy chcesz przenie¶æ t± konfiguracjê?"
 
-#: src/main.c:412
+#: src/main.c:407
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6181,11 +6195,11 @@ msgstr ""
 "Twoje regu³y filtrów mog± zostaæ przekonwertowane \n"
 "za pomoc± skryptu dostêpnego pod adresem %s."
 
-#: src/main.c:425
+#: src/main.c:420
 msgid "Keep old configuration"
 msgstr "Zachowaj star± konfiguracjê"
 
-#: src/main.c:428
+#: src/main.c:423
 msgid ""
 "Keeping a backup will allow you to go back to an older version, but may take "
 "a while if you have cached IMAP or News data, and will take some extra room "
@@ -6195,35 +6209,35 @@ msgstr ""
 "mo¿e chwile potrwaæ je¶li du¿o danych IMAP lub News i zajmie trochu "
 "dodatkowego miejsca na twoim dysku."
 
-#: src/main.c:436
+#: src/main.c:431
 msgid "Migration of configuration"
 msgstr "Migracja konfiguracji"
 
-#: src/main.c:447
+#: src/main.c:442
 msgid "Copying configuration... This may take a while..."
 msgstr "Kopiowanie plików konfiguracyjnych..."
 
-#: src/main.c:456
+#: src/main.c:451
 msgid "Migration failed!"
 msgstr "Nie uda³o siê przenie¶æ starej konfiguracji!"
 
-#: src/main.c:465
+#: src/main.c:460
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Migracja konfiguracji..."
 
-#: src/main.c:1019 src/plugins/trayicon/trayicon.c:436
+#: src/main.c:1013 src/plugins/trayicon/trayicon.c:425
 msgid "Failed to register folder item update hook"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:1026 src/plugins/trayicon/trayicon.c:442
+#: src/main.c:1020 src/plugins/trayicon/trayicon.c:431
 msgid "Failed to register folder update hook"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:1178
+#: src/main.c:1169
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
 
-#: src/main.c:1184
+#: src/main.c:1175
 msgid ""
 "Claws Mail has been compiled with a more recent GTK+ library than is "
 "currently available. This will cause crashes. You need to upgrade GTK+ or "
@@ -6233,7 +6247,7 @@ msgstr ""
 "obecnie dostêpna. Mo¿e to powodowaæ nieprawid³owe dzia³anie programu. "
 "Powiniene¶ uaktualniæ GTK lub przekompilowaæ Claws Mail."
 
-#: src/main.c:1196
+#: src/main.c:1187
 msgid ""
 "Claws Mail has been compiled with an older GTK+ library than is currently "
 "available. This will cause crashes. You need to recompile Claws Mail."
@@ -6242,19 +6256,19 @@ msgstr ""
 "obecnie dostêpna. Mo¿e to powodowaæ nieprawid³owe dzia³anie programu. "
 "Powiniene¶ uaktualniæ GTK lub przekompilowaæ Claws Mail."
 
-#: src/main.c:1224
+#: src/main.c:1215
 msgid "Sylpheed-Claws 2.6.0 (or older)"
 msgstr "Sylpheed-Claws 2.6.0 (or starszy)"
 
-#: src/main.c:1227
+#: src/main.c:1218
 msgid "Sylpheed-Claws 1.9.15 (or older)"
 msgstr "Sylpheed-Claws 1.9.15 (lub starszy)"
 
-#: src/main.c:1230
+#: src/main.c:1221
 msgid "Sylpheed-Claws 1.0.5 (or older)"
 msgstr "Sylpheed-Claws 1.0.5 (lub starszy)"
 
-#: src/main.c:1533
+#: src/main.c:1526
 #, c-format
 msgid ""
 "The following plugin failed to load. Check the Plugins configuration for "
@@ -6277,7 +6291,7 @@ msgstr[2] ""
 "uzyskaæ wiêcej informacji:\n"
 "%s"
 
-#: src/main.c:1561
+#: src/main.c:1554
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but it is incomplete. It is "
 "possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
@@ -6287,7 +6301,7 @@ msgstr ""
 "niekompletna. Prawdopodobnie spowodowane jest to wadliwym kontem IMAP.U¿yj "
 "\"Przebuduj drzewo katalogów\" z menu katalogu by spróbowaæ to naprawiæ."
 
-#: src/main.c:1567
+#: src/main.c:1560
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
 "probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
@@ -6297,26 +6311,26 @@ msgstr ""
 "Prawdopodobnie jest to spowodowane przestarza³± zewnêtrzn± wtyczk±. Proszê "
 "przeinstalowaæ wtyczkê i spróbowaæ ponownie."
 
-#: src/main.c:1596
+#: src/main.c:1589
 #, c-format
 msgid "Claws Mail can not start without its data volume (%s)."
 msgstr ""
 "Claws Mail nie mo¿e zostaæ uruchomiony bez swojego wolumenu z danymi (%s)."
 
-#: src/main.c:1899
+#: src/main.c:1892
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
 
-#: src/main.c:1901
+#: src/main.c:1894
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:1902
+#: src/main.c:1895
 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
 msgstr "  --subscribe [uri]      subskrybuje podany adres URI"
 
-#: src/main.c:1903
+#: src/main.c:1896
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6326,23 +6340,23 @@ msgstr ""
 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
 "                         plikiem"
 
-#: src/main.c:1906
+#: src/main.c:1899
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:1907
+#: src/main.c:1900
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
 
-#: src/main.c:1908
+#: src/main.c:1901
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:1909
+#: src/main.c:1902
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [folder]...   pokazuje ca³kowit± ilo¶æ wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:1910
+#: src/main.c:1903
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -6350,7 +6364,7 @@ msgstr ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:1912
+#: src/main.c:1905
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
@@ -6358,31 +6372,31 @@ msgstr ""
 "  --select katalog[/msg]  Przechodzi do wybranego katalogu/wiadomo¶ci\n"
 "                         Katalog nale¿y podaæ w formie '#mh/Mailbox/inbox'"
 
-#: src/main.c:1914
+#: src/main.c:1907
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               prze³±cza w tryb pracy z sieci±"
 
-#: src/main.c:1915
+#: src/main.c:1908
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              prze³±cza w tryb pracy z roz³±czon± sieci±"
 
-#: src/main.c:1916
+#: src/main.c:1909
 msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
 msgstr "  --exit --quit -q       wy³±cza program Claws Mail"
 
-#: src/main.c:1917
+#: src/main.c:1910
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                tryb debug"
 
-#: src/main.c:1918
+#: src/main.c:1911
 msgid "  --help -h              display this help and exit"
 msgstr "  --help -h              wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
 
-#: src/main.c:1919
+#: src/main.c:1912
 msgid "  --version -v           output version information and exit"
 msgstr "  --version -v           wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
 
-#: src/main.c:1920
+#: src/main.c:1913
 msgid ""
 "  --version-full -V      output version and built-in features information "
 "and exit"
@@ -6390,11 +6404,11 @@ msgstr ""
 "  --version-full -V      wy¶wietla informacje o wbudowanych funkcjach "
 "programu i koñczy swoje dzianie"
 
-#: src/main.c:1921
+#: src/main.c:1914
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           wyj¶ciowy katalog konfiguracyjny"
 
-#: src/main.c:1922
+#: src/main.c:1915
 msgid ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                         use specified configuration directory"
@@ -6403,779 +6417,792 @@ msgstr ""
 "                         korzysta z podanego katalogu jako katalogu "
 "konfiguracyjnego"
 
-#: src/main.c:1972
+#: src/main.c:1965
 msgid "Unknown option\n"
 msgstr "Nieznany opcja\n"
 
-#: src/main.c:1990
+#: src/main.c:1983
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
 
-#: src/main.c:1993
+#: src/main.c:1986
 msgid "top level folder"
 msgstr "katalog górnego poziomu"
 
-#: src/main.c:2076
+#: src/main.c:2069
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:2077
+#: src/main.c:2070
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
 
-#: src/main.c:2548
+#: src/main.c:2565
 msgid "NetworkManager: network is online.\n"
 msgstr "NetworkManager: sieæ jest w³±czona.\n"
 
-#: src/main.c:2554
+#: src/main.c:2571
 msgid "NetworkManager: network is offline.\n"
 msgstr "NetworkManager: sieæ jest roz³±czona.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:458 src/messageview.c:186
+#: src/mainwindow.c:472 src/messageview.c:186
 msgid "_File"
 msgstr "_Plik"
 
-#: src/mainwindow.c:460 src/messageview.c:188
+#: src/mainwindow.c:474 src/messageview.c:188 src/summaryview.c:425
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
-#: src/mainwindow.c:463
+#: src/mainwindow.c:477
 msgid "_Configuration"
 msgstr "Konfigura_cja"
 
-#: src/mainwindow.c:467
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "_Add mailbox"
 msgstr "Dodaj skrzynkê"
 
-#: src/mainwindow.c:468
+#: src/mainwindow.c:482
 msgid "MH..."
 msgstr "MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "Change folder order..."
 msgstr "Zmieñ kolejno¶æ katalogów..."
 
-#: src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:488
 msgid "_Import mbox file..."
 msgstr "Import pliku mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "_Export to mbox file..."
 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "_Export selected to mbox file..."
 msgstr "_Eksportuj wybrane do pliku mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:492
 msgid "Empty all _Trash folders"
 msgstr "Opró¿nij wszystkie kosze"
 
-#: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:195 src/summaryview.c:580
+#: src/mainwindow.c:495 src/messageview.c:195
 msgid "_Save as..."
 msgstr "Zapi_sz jako..."
 
-#: src/mainwindow.c:484 src/messageview.c:197
+#: src/mainwindow.c:498 src/messageview.c:197
 msgid "Page setup..."
 msgstr "Uk³ad strony..."
 
-#: src/mainwindow.c:486 src/messageview.c:199
+#: src/mainwindow.c:500 src/messageview.c:199
 msgid "_Print..."
 msgstr "_Drukuj..."
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:502
 msgid "Synchronise folders"
 msgstr "_Synchronizuj katalogi"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:504
 msgid "E_xit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "Select _thread"
 msgstr "Zaznacz ca³y w±tek"
 
-#: src/mainwindow.c:496
+#: src/mainwindow.c:510
 msgid "_Delete thread"
 msgstr "Usuñ w±tek"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:512
 msgid "_Find in current message..."
 msgstr "Znajd¼ w bie¿±cych wiadomo¶ciach..."
 
-#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "_Quick search"
 msgstr "_Szybkie wyszukiwanie"
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "Show or hi_de"
 msgstr "Poka¿ lub uk_ryj"
 
-#: src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "Pasek narzêdzi"
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "Set displayed _columns"
 msgstr "Ustaw wy¶wietlane kolumny"
 
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "in _Folder list..."
 msgstr "Lista katalogów..."
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "in _Message list..."
 msgstr "Lista wiadomo¶ci..."
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "La_yout"
 msgstr "_Uk³ad"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "_Sort"
 msgstr "_Sortuj"
 
-#: src/mainwindow.c:518
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:532
 msgid "_Attract by subject"
-msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
+msgstr "_Pow±tkowane"
 
-#: src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "E_xpand all threads"
 msgstr "Ro_zwiñ wszystkie w±tki"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "Co_llapse all threads"
 msgstr "_Zwiñ wszystkie w±tki"
 
-#: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:210
+#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:210
 msgid "_Go to"
 msgstr "Prze_jd¼ do"
 
-#: src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:211
+#: src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:211
 msgid "_Previous message"
 msgstr "Poprzednia wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:212
+#: src/mainwindow.c:539 src/messageview.c:212
 msgid "_Next message"
 msgstr "Nastêpna wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:214
+#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:214
 msgid "P_revious unread message"
 msgstr "Poprzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:528 src/messageview.c:215
+#: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:215
 msgid "N_ext unread message"
 msgstr "Nastêpna nieprzeczytana wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:217
+#: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:217
 msgid "Previous ne_w message"
 msgstr "Poprzednia nowa wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:218
+#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:218
 msgid "Ne_xt new message"
 msgstr "Nastêpna nowa wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:220
+#: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:220
 msgid "Previous _marked message"
 msgstr "Poprzedniej zaznaczonej wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:534 src/messageview.c:221
+#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:221
 msgid "Next m_arked message"
 msgstr "Nastêpnej zaznaczonej wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:536 src/messageview.c:223
+#: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:223
 msgid "Previous _labeled message"
 msgstr "Poprzedniej wiadomo¶ci z etykiet±"
 
-#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:224
+#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:224
 msgid "Next la_beled message"
 msgstr "Nastêpnej wiadomo¶ci z etykiet±"
 
-#: src/mainwindow.c:539 src/messageview.c:226
+#: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:226
 msgid "Last read message"
 msgstr "Ostatniej przeczytanej wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:227
+#: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:227
 msgid "Parent message"
 msgstr "Nadrzêdnej wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:229
+#: src/mainwindow.c:556 src/messageview.c:229
 msgid "Next unread _folder"
 msgstr "Nastêpnego katalogu z ni_eprzeczytanymi wiadomo¶ciami"
 
-#: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:230
+#: src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:230
 msgid "_Other folder..."
 msgstr "Inny katalog..."
 
-#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:248
+#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:248
 msgid "Decode"
 msgstr "Dekodowanie"
 
-#: src/mainwindow.c:568 src/summaryview.c:577
+#: src/mainwindow.c:582
 msgid "Open in new _window"
 msgstr "Otwórz w _nowym oknie"
 
-#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:255
+#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:255
 msgid "Mess_age source"
 msgstr "¬ród³o wiado_mo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:257
+#: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:257
 msgid "Quotes"
 msgstr "Cytowanie"
 
-#: src/mainwindow.c:572
+#: src/mainwindow.c:586
 msgid "_Update summary"
 msgstr "Od¶wie¿enie _podsumowania"
 
-#: src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:589
 msgid "Recei_ve"
 msgstr "Odbieranie"
 
-#: src/mainwindow.c:576
+#: src/mainwindow.c:590
 msgid "Get from _current account"
 msgstr "Pobierz z aktualnego konta"
 
-#: src/mainwindow.c:577
+#: src/mainwindow.c:591
 msgid "Get from _all accounts"
 msgstr "Pobierz ze wszystkich kont"
 
-#: src/mainwindow.c:578
+#: src/mainwindow.c:592
 msgid "Cancel receivin_g"
 msgstr "Anuluj pobieranie"
 
-#: src/mainwindow.c:581
+#: src/mainwindow.c:595
 msgid "_Send queued messages"
 msgstr "Wy¶lij oczekuj±ce wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:585
+#: src/mainwindow.c:599
 msgid "Compose a_n email message"
 msgstr "Napisz _now± wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:586
+#: src/mainwindow.c:600
 msgid "Compose a news message"
 msgstr "Tworzy nowego posta"
 
-#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:263 src/summaryview.c:511
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:263
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Odpowiedz"
 
-#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:264
+#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:264 src/summaryview.c:417
 msgid "Repl_y to"
 msgstr "Odpowiedz do"
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:265 src/summaryview.c:514
+#: src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:265
 msgid "_all"
 msgstr "_wszystkie"
 
-#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:266 src/summaryview.c:515
+#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:266
 msgid "_sender"
 msgstr "nadawca"
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:267
+#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:267
 msgid "mailing _list"
 msgstr "lista dyskusyjna"
 
-#: src/mainwindow.c:593
+#: src/mainwindow.c:607
 msgid "Follow-up and reply to"
 msgstr "_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:270 src/summaryview.c:520
-#: src/toolbar.c:2015
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:270 src/toolbar.c:2022
 msgid "_Forward"
 msgstr "Prze_ka¿"
 
-#: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:271 src/summaryview.c:522
-#: src/toolbar.c:2016
+#: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:271 src/toolbar.c:2023
 msgid "For_ward as attachment"
 msgstr "Prz_eka¿ jako za³±cznik"
 
-#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:272 src/toolbar.c:2017
+#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:272 src/toolbar.c:2024
 msgid "Redirec_t"
 msgstr "Prze_kieruj"
 
-#: src/mainwindow.c:600
+#: src/mainwindow.c:614
 msgid "Mailing-_List"
 msgstr "Lista dyskusyjna"
 
-#: src/mainwindow.c:601
+#: src/mainwindow.c:615
 msgid "Post"
 msgstr "Wy¶lij"
 
-#: src/mainwindow.c:603
+#: src/mainwindow.c:617
 msgid "Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:621
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "_Usuñ subskrypcjê"
 
-#: src/mainwindow.c:609
+#: src/mainwindow.c:623
 msgid "View archive"
 msgstr "Podgl±d archiwum"
 
-#: src/mainwindow.c:611
+#: src/mainwindow.c:625
 msgid "Contact owner"
-msgstr ""
+msgstr "W³a¶ciciel kontaktu"
 
-#: src/mainwindow.c:615 src/summaryview.c:526
+#: src/mainwindow.c:629
 msgid "M_ove..."
 msgstr "_Przenie¶..."
 
-#: src/mainwindow.c:616 src/summaryview.c:527
+#: src/mainwindow.c:630
 msgid "_Copy..."
 msgstr "_Kopiuj..."
 
-#: src/mainwindow.c:617 src/summaryview.c:528
+#: src/mainwindow.c:631
 msgid "Move to _trash"
 msgstr "Przenie¶ do _kosza"
 
-#: src/mainwindow.c:618 src/summaryview.c:530
+#: src/mainwindow.c:632
 msgid "_Delete..."
 msgstr "_Usuñ..."
 
-#: src/mainwindow.c:619
+#: src/mainwindow.c:633
 msgid "Cancel a news message"
 msgstr "Usuñ swojego posta z grup"
 
-#: src/mainwindow.c:623 src/summaryview.c:534
+#: src/mainwindow.c:636 src/mainwindow.c:637 src/summaryview.c:418
 msgid "_Mark"
 msgstr "_Zaznacz"
 
-#: src/mainwindow.c:624 src/summaryview.c:535
+#: src/mainwindow.c:638
 msgid "_Unmark"
 msgstr "Odznacz"
 
-#: src/mainwindow.c:627 src/summaryview.c:538
+#: src/mainwindow.c:641
 msgid "Mark as unr_ead"
 msgstr "Zaznacz jako nieprzeczytane"
 
-#: src/mainwindow.c:628 src/summaryview.c:539
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "Mark as rea_d"
 msgstr "Zaznacz jako przeczytane"
 
-#: src/mainwindow.c:629 src/summaryview.c:540
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "Mark all read"
 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
 
-#: src/mainwindow.c:630 src/prefs_filtering_action.c:184 src/summaryview.c:541
-#: src/toolbar.c:194 src/toolbar.c:401
+#: src/mainwindow.c:644 src/prefs_filtering_action.c:184 src/toolbar.c:194
+#: src/toolbar.c:401
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignoruj w±tek"
 
-#: src/mainwindow.c:631 src/summaryview.c:542
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "Unignore thread"
 msgstr "Cofnij ignorowanie w±tku"
 
-#: src/mainwindow.c:632 src/prefs_filtering_action.c:185 src/summaryview.c:543
-#: src/toolbar.c:195 src/toolbar.c:402
+#: src/mainwindow.c:646 src/prefs_filtering_action.c:185 src/toolbar.c:195
+#: src/toolbar.c:402
 msgid "Watch thread"
 msgstr "¦led¼ w±tek"
 
-#: src/mainwindow.c:633 src/summaryview.c:544
+#: src/mainwindow.c:647
 msgid "Unwatch thread"
 msgstr "Cofnij ¶ledzenie w±tku"
 
-#: src/mainwindow.c:636 src/prefs_filtering_action.c:172 src/summaryview.c:547
+#: src/mainwindow.c:650 src/prefs_filtering_action.c:172
 msgid "Mark as spam"
 msgstr "Zaznacz jako spam"
 
-#: src/mainwindow.c:637 src/prefs_filtering_action.c:173 src/summaryview.c:548
+#: src/mainwindow.c:651 src/prefs_filtering_action.c:173
 msgid "Mark as ham"
 msgstr "Zaznacz jako wolne od spamu"
 
-#: src/mainwindow.c:640 src/prefs_filtering_action.c:168 src/summaryview.c:551
+#: src/mainwindow.c:654 src/prefs_filtering_action.c:168
 msgid "Lock"
 msgstr "Zablokowane"
 
-#: src/mainwindow.c:641 src/prefs_filtering_action.c:169 src/summaryview.c:552
+#: src/mainwindow.c:655 src/prefs_filtering_action.c:169
 msgid "Unlock"
 msgstr "Odblokowanie"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:657 src/summaryview.c:419
 msgid "Color la_bel"
 msgstr "Kolor etykiety"
 
-#: src/mainwindow.c:644
+#: src/mainwindow.c:658 src/summaryview.c:420
 msgid "Ta_gs"
 msgstr "_Etykiety"
 
-#: src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:661
 msgid "Re-_edit"
 msgstr "Edytuj ponownie"
 
-#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:276 src/summaryview.c:559
+#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:276
 msgid "Add sender to address boo_k"
 msgstr "Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej..."
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:668
 msgid "C_ollect addresses"
 msgstr "Zbierz adresy"
 
-#: src/mainwindow.c:655
+#: src/mainwindow.c:669
 msgid "from Current _folder..."
 msgstr "z aktualnego katalogu..."
 
-#: src/mainwindow.c:656
+#: src/mainwindow.c:670
 msgid "from Selected _messages..."
 msgstr "z wybranych wiadomo¶ci..."
 
-#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:673
 msgid "_Filter all messages in folder"
 msgstr "_Filtruj wszystkie wiadomo¶ci z tego katalogu"
 
-#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:674
 msgid "Filter _selected messages"
 msgstr "_Filtruj wybrane wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:661
+#: src/mainwindow.c:675
 msgid "Run folder pr_ocessing rules"
 msgstr "_Uruchom regu³y przetwarzania katalogu"
 
-#: src/mainwindow.c:663
+#: src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:279
 msgid "_Create filter rule"
 msgstr "Twórz now± regu³ê f_iltra"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:280
-#: src/messageview.c:286 src/summaryview.c:562 src/summaryview.c:569
+#: src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:684 src/messageview.c:280
+#: src/messageview.c:286
 msgid "_Automatically"
 msgstr "Automatycznie"
 
-#: src/mainwindow.c:665 src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:281
-#: src/messageview.c:287 src/summaryview.c:563 src/summaryview.c:570
+#: src/mainwindow.c:679 src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:281
+#: src/messageview.c:287
 msgid "By _From"
 msgstr "na podstawie nadawcy"
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:282
-#: src/messageview.c:288 src/summaryview.c:564 src/summaryview.c:571
+#: src/mainwindow.c:680 src/mainwindow.c:686 src/messageview.c:282
+#: src/messageview.c:288
 msgid "By _To"
 msgstr "na podstawie adresata"
 
-#: src/mainwindow.c:667 src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:283
-#: src/messageview.c:289 src/summaryview.c:565 src/summaryview.c:572
+#: src/mainwindow.c:681 src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:283
+#: src/messageview.c:289
 msgid "By _Subject"
 msgstr "na podstawie tematu"
 
-#: src/mainwindow.c:669 src/summaryview.c:568
+#: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:285 src/summaryview.c:423
 msgid "Create processing rule"
 msgstr "Twórz regu³ê przetwarzania"
 
-#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:293
+#: src/mainwindow.c:690 src/messageview.c:293
 msgid "List _URLs..."
 msgstr "Wy¶wietl URLe..."
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:697
 msgid "Ch_eck for new messages in all folders"
 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
 
-#: src/mainwindow.c:684
+#: src/mainwindow.c:698
 msgid "Delete du_plicated messages"
 msgstr "Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "In selected folder"
 msgstr "w wybranym katalogu"
 
-#: src/mainwindow.c:686
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "In all folders"
 msgstr "we wszystkich katalogach"
 
-#: src/mainwindow.c:689
+#: src/mainwindow.c:703
 msgid "E_xecute"
 msgstr "Wykonaj"
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:704
+msgid "Exp_unge"
+msgstr "Anuluj"
+
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "SSL cer_tificates"
 msgstr "Certyfikaty SSL"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:711
 msgid "Filtering Lo_g"
 msgstr "Dziennik filtrowania"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "Network _Log"
 msgstr "Dziennik sieci"
 
-#: src/mainwindow.c:700
+#: src/mainwindow.c:715
 msgid "_Forget all session passwords"
 msgstr "Wykasowanie wszystkich zapamiêtanych hase³ sesji"
 
-#: src/mainwindow.c:703
+#: src/mainwindow.c:718
 msgid "C_hange current account"
 msgstr "Zmieñ bie¿±_ce konto"
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:720
 msgid "_Preferences for current account..."
 msgstr "_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
 
-#: src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:721
 msgid "Create _new account..."
 msgstr "Utwórz _nowe konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:707
+#: src/mainwindow.c:722
 msgid "_Edit accounts..."
 msgstr "Edycja kont..."
 
-#: src/mainwindow.c:710
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "P_references..."
 msgstr "Ustawienia..."
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:726
 msgid "Pre-pr_ocessing..."
-msgstr ""
+msgstr "Przetwarzanie wstêpne..."
 
-#: src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "Post-pro_cessing..."
 msgstr "_Post-przetwarzanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:713
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "_Filtering..."
 msgstr "Filtrowanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:729
 msgid "_Templates..."
 msgstr "Wzorce..."
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:730
 msgid "_Actions..."
 msgstr "Akcje..."
 
-#: src/mainwindow.c:716
+#: src/mainwindow.c:731
 msgid "Tag_s..."
 msgstr "Etykiety..."
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:733
 msgid "Plu_gins..."
 msgstr "Wtyczki..."
 
-#: src/mainwindow.c:721
+#: src/mainwindow.c:736
 msgid "_Manual"
 msgstr "_Podrêcznik u¿ytkownika"
 
-#: src/mainwindow.c:722
+#: src/mainwindow.c:737
 msgid "_Online User-contributed FAQ"
 msgstr "_FAQ w internecie"
 
-#: src/mainwindow.c:723
+#: src/mainwindow.c:738
 msgid "Icon _Legend"
 msgstr "Opis ikon"
 
-#: src/mainwindow.c:729
+#: src/mainwindow.c:740
+msgid "Set as default client"
+msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto"
+
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "Offline _mode"
 msgstr "Tryb offline"
 
-#: src/mainwindow.c:730
+#: src/mainwindow.c:748
 msgid "_Message view"
 msgstr "Widok wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:750
 msgid "Status _bar"
 msgstr "Pasek stanu"
 
-#: src/mainwindow.c:734
+#: src/mainwindow.c:752
 msgid "Column headers"
 msgstr "Nag³ówki kolumn"
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:753
 msgid "Th_read view"
 msgstr "W±_tkuj widok"
 
-#: src/mainwindow.c:736
+#: src/mainwindow.c:754
 msgid "_Hide read messages"
 msgstr "_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:305
+#: src/mainwindow.c:755
+msgid "Hide deleted messages"
+msgstr "Ukryj usuniête wiadomo¶ci"
+
+#: src/mainwindow.c:757
+msgid "_Fullscreen"
+msgstr "_Pe³ny ekran"
+
+#: src/mainwindow.c:759 src/messageview.c:305
 msgid "Show all _headers"
 msgstr "Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
 
-#: src/mainwindow.c:738 src/messageview.c:306
+#: src/mainwindow.c:760 src/messageview.c:306
 msgid "_Fold all"
 msgstr "Zwiñ wszystkie"
 
-#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:307
+#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:307
 msgid "Fold from level _2"
 msgstr "Zwiñ 2 poziom"
 
-#: src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:308
+#: src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:308
 msgid "Fold from level _3"
 msgstr "Zwiñ 3 poziom"
 
-#: src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:766
 msgid "Text _below icons"
 msgstr "Tekst pod ikonkami"
 
-#: src/mainwindow.c:745
+#: src/mainwindow.c:767
 msgid "Text be_side icons"
 msgstr "Tekst obok ikon"
 
-#: src/mainwindow.c:746
+#: src/mainwindow.c:768
 msgid "_Icons only"
 msgstr "Tylko Ikony"
 
-#: src/mainwindow.c:747
+#: src/mainwindow.c:769
 msgid "_Text only"
 msgstr "Tylko tekst"
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "_Hide"
 msgstr "Ukryj"
 
-#: src/mainwindow.c:754
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "_Standard"
 msgstr "_Standardowy"
 
-#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:777
 msgid "_Three columns"
 msgstr "_Trzy kolumny"
 
-#: src/mainwindow.c:756
+#: src/mainwindow.c:778
 msgid "_Wide message"
 msgstr "Szeroki obszar wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:779
 msgid "W_ide message list"
 msgstr "Szeroka lista wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:758
+#: src/mainwindow.c:780
 msgid "S_mall screen"
 msgstr "_Ma³y ekran"
 
-#: src/mainwindow.c:762
+#: src/mainwindow.c:784
 msgid "by _Number"
 msgstr "wg _numeru"
 
-#: src/mainwindow.c:763
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "by S_ize"
 msgstr "wg rozmiaru"
 
-#: src/mainwindow.c:764
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "by _Date"
 msgstr "wg daty"
 
-#: src/mainwindow.c:765
+#: src/mainwindow.c:787
 msgid "by Thread date"
 msgstr "wg _daty w±tku"
 
-#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "by _From"
 msgstr "wg _nadawcy"
 
-#: src/mainwindow.c:767
+#: src/mainwindow.c:789
 msgid "by _To"
 msgstr "wg _adresata"
 
-#: src/mainwindow.c:768
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "by S_ubject"
 msgstr "wg _tematu"
 
-#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:791
 msgid "by _Color label"
-msgstr "wg koloru _etykiey"
+msgstr "wg koloru _etykiety"
 
-#: src/mainwindow.c:770
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "by Tag"
 msgstr "wg Etykiety"
 
-#: src/mainwindow.c:771
+#: src/mainwindow.c:793
 msgid "by _Mark"
-msgstr ""
+msgstr "wg Znaku"
 
-#: src/mainwindow.c:772
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "by _Status"
 msgstr "wg _stanu"
 
-#: src/mainwindow.c:773
+#: src/mainwindow.c:795
 msgid "by A_ttachment"
 msgstr "wg za³±cznika"
 
-#: src/mainwindow.c:774
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "by Score"
 msgstr "wg punktów"
 
-#: src/mainwindow.c:775
+#: src/mainwindow.c:797
 msgid "by Locked"
 msgstr "wg blokad"
 
-#: src/mainwindow.c:776
+#: src/mainwindow.c:798
 msgid "D_on't sort"
 msgstr "Brak sortowania"
 
-#: src/mainwindow.c:780
+#: src/mainwindow.c:802
 msgid "Ascending"
 msgstr "Rosn±co"
 
-#: src/mainwindow.c:781
+#: src/mainwindow.c:803
 msgid "Descending"
 msgstr "Malej±co"
 
-#: src/mainwindow.c:821 src/messageview.c:348
+#: src/mainwindow.c:843 src/messageview.c:348
 msgid "_Auto detect"
 msgstr "_Automatyczna detekcja"
 
-#: src/mainwindow.c:1185 src/summaryview.c:5987
+#: src/mainwindow.c:1238 src/summaryview.c:6082
 msgid "Apply tags..."
 msgstr "Przypisz etykiety..."
 
-#: src/mainwindow.c:1965
+#: src/mainwindow.c:2031
 msgid "Some error(s) happened. Click here to view log."
 msgstr "Pojawi³ siê b³±d. Naci¶nij tutaj aby zobaczyæ dziennik."
 
-#: src/mainwindow.c:1979
+#: src/mainwindow.c:2045
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr ""
 "Jeste¶ teraz w trybie po³±czenia z sieci± (online). Klikniêcie na tê ikonkê "
 "spowoduje przej¶cie do trybu pracy bez po³±czenia z sieci± (offline)"
 
-#: src/mainwindow.c:1982
+#: src/mainwindow.c:2048
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr ""
 "Pracujesz teraz w trybie bez po³±czenia z sieci± (offline). Klikniêcie na tê "
 "ikonkê spowoduje przej¶cie do trybu po³±czenia z sieci± (online)"
 
-#: src/mainwindow.c:1996
+#: src/mainwindow.c:2062
 msgid "Select account"
 msgstr "Wybierz konto"
 
-#: src/mainwindow.c:2022 src/prefs_logging.c:140
+#: src/mainwindow.c:2088 src/prefs_logging.c:140
 msgid "Network log"
 msgstr "Dziennik sieci"
 
-#: src/mainwindow.c:2026
+#: src/mainwindow.c:2092
 msgid "Filtering/processing debug log"
 msgstr "Filtrowanie/Przetwarzanie dziennik debuggera"
 
-#: src/mainwindow.c:2045 src/prefs_logging.c:392
+#: src/mainwindow.c:2111 src/prefs_logging.c:392
 msgid "filtering log enabled\n"
 msgstr "logowanie filtrów w³±czone\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2047 src/prefs_logging.c:394
+#: src/mainwindow.c:2113 src/prefs_logging.c:394
 msgid "filtering log disabled\n"
 msgstr "logowanie filtrów wy³±czone\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2477 src/mainwindow.c:2484 src/mainwindow.c:2526
-#: src/mainwindow.c:2559 src/mainwindow.c:2591 src/mainwindow.c:2636
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:137 src/prefs_folder_item.c:898
+#: src/mainwindow.c:2557 src/mainwindow.c:2564 src/mainwindow.c:2606
+#: src/mainwindow.c:2639 src/mainwindow.c:2671 src/mainwindow.c:2716
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:132 src/prefs_folder_item.c:997
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez tytu³u"
 
-#: src/mainwindow.c:2637 src/prefs_summary_open.c:113
+#: src/mainwindow.c:2717 src/prefs_summary_open.c:113
 msgid "none"
 msgstr "¿aden"
 
-#: src/mainwindow.c:2889 src/mainwindow.c:2893
+#: src/mainwindow.c:2975 src/mainwindow.c:2979
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z kosza?"
 
-#: src/mainwindow.c:2890
+#: src/mainwindow.c:2976
 msgid "Don't quit"
 msgstr "Nie zamykaj"
 
-#: src/mainwindow.c:2919
+#: src/mainwindow.c:3005
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Dodaj skrzynkê"
 
-#: src/mainwindow.c:2920
+#: src/mainwindow.c:3006
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If an existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -7185,16 +7212,16 @@ msgstr ""
 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, zostanie ona\n"
 "automatycznie przeskanowana."
 
-#: src/mainwindow.c:2926
+#: src/mainwindow.c:3012
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje."
 
-#: src/mainwindow.c:2931 src/setup.c:51 src/wizard.c:771
+#: src/mainwindow.c:3017 src/setup.c:51 src/wizard.c:772
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Skrzynka"
 
-#: src/mainwindow.c:2936 src/setup.c:54
+#: src/mainwindow.c:3022 src/setup.c:54
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -7203,43 +7230,43 @@ msgstr ""
 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
 
-#: src/mainwindow.c:3289
+#: src/mainwindow.c:3380
 msgid "No posting allowed"
 msgstr "Wysy³anie zabronione"
 
-#: src/mainwindow.c:3863
+#: src/mainwindow.c:3963
 msgid "Mbox import has failed."
 msgstr "Import z mbox nie powiód³ siê."
 
-#: src/mainwindow.c:3872 src/mainwindow.c:3881
+#: src/mainwindow.c:3972 src/mainwindow.c:3981
 msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "Nie uda³o siê wyeksportowaæ danych do pliku mbox."
 
-#: src/mainwindow.c:3924 src/plugins/trayicon/trayicon.c:598
+#: src/mainwindow.c:4024 src/plugins/trayicon/trayicon.c:592
 msgid "Exit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/mainwindow.c:3924 src/plugins/trayicon/trayicon.c:598
+#: src/mainwindow.c:4024 src/plugins/trayicon/trayicon.c:592
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Zakoñczyæ pracê z Claws Mail?"
 
-#: src/mainwindow.c:4099
+#: src/mainwindow.c:4199
 msgid "Folder synchronisation"
 msgstr "Synchronizacja katalogów"
 
-#: src/mainwindow.c:4100
+#: src/mainwindow.c:4200
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
 msgstr "Czy chcesz zsynchronizowaæ swoje katalogi?"
 
-#: src/mainwindow.c:4101
+#: src/mainwindow.c:4201
 msgid "+_Synchronise"
 msgstr "+_Synchronizuj"
 
-#: src/mainwindow.c:4479
+#: src/mainwindow.c:4604
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Kasowanie powielonych wiadomo¶ci..."
 
-#: src/mainwindow.c:4516
+#: src/mainwindow.c:4641
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
@@ -7247,21 +7274,38 @@ msgstr[0] "Kasowanie %d powielonej wiadomo
 msgstr[1] "Skasowano %d duplikatów wiadomo¶ci z %d katalogów.\n"
 msgstr[2] "Kasowanie %d powielonych wiadomo¶ci z %d katalogów.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4718 src/summaryview.c:5486
+#: src/mainwindow.c:4849 src/summaryview.c:5577
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr ""
 "Regu³y przetwarzania, które bêd± zastosowane przed przetwarzaniem w folderach"
 
-#: src/mainwindow.c:4726
+#: src/mainwindow.c:4857
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr ""
 "Regu³y przetwarzania, które bêd± zastosowane po przetwarzaniu w folderach"
 
-#: src/mainwindow.c:4734 src/summaryview.c:5497
+#: src/mainwindow.c:4865 src/summaryview.c:5588
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Konfiguracja filtrowania"
 
-#: src/mainwindow.c:4989
+#: src/mainwindow.c:4980
+msgid "Can not register as default client: impossible to get executable path."
+msgstr ""
+"Nie mo¿na zarejestrowaæ jako domy¶lnego klienta: pobieranie ¶cie¿ki "
+"wykonania niemo¿liwe."
+
+#: src/mainwindow.c:5033
+msgid "Claws Mail has been registered as default client."
+msgstr "Claws Mail zosta³ zarejestrowany jako klient domyslny."
+
+#: src/mainwindow.c:5035
+msgid ""
+"Can not register as default client: impossible to write to the registry."
+msgstr ""
+"Nie mo¿na zarejestrowaæ jako domy¶lnego klienta: nie mo¿na zapisywaæ do "
+"rejestru."
+
+#: src/mainwindow.c:5192
 #, c-format
 msgid "Forgotten %d password in %d accounts.\n"
 msgid_plural "Forgotten %d passwords in %d accounts.\n"
@@ -7269,57 +7313,57 @@ msgstr[0] "Skasowano %d has
 msgstr[1] "Skasowano %d has³a z %d kont.\n"
 msgstr[2] "Skasowano %d hase³ z %d kont.\n"
 
-#: src/matcher.c:498 src/matcher.c:503 src/matcher.c:523 src/matcher.c:528
-#: src/message_search.c:208 src/prefs_matcher.c:696 src/summary_search.c:392
+#: src/matcher.c:503 src/matcher.c:508 src/matcher.c:528 src/matcher.c:533
+#: src/message_search.c:208 src/prefs_matcher.c:705 src/summary_search.c:392
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Rozró¿nianie wielko¶ci liter"
 
-#: src/matcher.c:498 src/matcher.c:503 src/matcher.c:523 src/matcher.c:528
+#: src/matcher.c:503 src/matcher.c:508 src/matcher.c:528 src/matcher.c:533
 msgid "Case insensitive"
 msgstr "Brak rozró¿niania wielko¶ci liter"
 
-#: src/matcher.c:860 src/matcher.c:871 src/matcher.c:882 src/matcher.c:892
-#: src/matcher.c:893 src/matcher.c:905 src/matcher.c:906 src/matcher.c:1138
-#: src/matcher.c:1150 src/matcher.c:1162
+#: src/matcher.c:873 src/matcher.c:884 src/matcher.c:895 src/matcher.c:905
+#: src/matcher.c:906 src/matcher.c:918 src/matcher.c:919 src/matcher.c:1151
+#: src/matcher.c:1163 src/matcher.c:1175
 #, c-format
 msgid "%s header"
 msgstr "nag³ówek %s"
 
-#: src/matcher.c:1251 src/matcher.c:1253
+#: src/matcher.c:1265 src/matcher.c:1267
 msgid "header"
 msgstr "nag³ówek"
 
-#: src/matcher.c:1262
+#: src/matcher.c:1276
 msgid "header line"
 msgstr "linia z nag³ówka"
 
-#: src/matcher.c:1264
+#: src/matcher.c:1278
 msgid "headers line"
 msgstr "linia z nag³ówków"
 
-#: src/matcher.c:1266 src/matcher.c:1268
+#: src/matcher.c:1280 src/matcher.c:1282
 msgid "message line"
 msgstr "linia wiadomo¶ci"
 
-#: src/matcher.c:1486 src/matcher.c:1489
+#: src/matcher.c:1500 src/matcher.c:1503
 msgid "body line"
 msgstr "linia tre¶ci wiadomo¶ci"
 
-#: src/matcher.c:1665
+#: src/matcher.c:1679
 #, c-format
 msgid "checking if message matches [ %s ]\n"
 msgstr "sprawdzanie czy wiadomo¶ci pasuj± [ %s ]\n"
 
-#: src/matcher.c:1728 src/matcher.c:1747 src/matcher.c:1760
+#: src/matcher.c:1746 src/matcher.c:1765 src/matcher.c:1778
 msgid "message matches\n"
 msgstr "wiadomo¶ci pasuj±\n"
 
-#: src/matcher.c:1735 src/matcher.c:1753 src/matcher.c:1762
+#: src/matcher.c:1753 src/matcher.c:1771 src/matcher.c:1780
 msgid "message does not match\n"
 msgstr "Nie znaleziono dopasowañ.\n"
 
-#: src/matcher.c:2019 src/matcher.c:2020 src/matcher.c:2021 src/matcher.c:2022
-#: src/matcher.c:2023 src/matcher.c:2024 src/matcher.c:2025 src/matcher.c:2026
+#: src/matcher.c:2041 src/matcher.c:2042 src/matcher.c:2043 src/matcher.c:2044
+#: src/matcher.c:2045 src/matcher.c:2046 src/matcher.c:2047 src/matcher.c:2048
 msgid "(none)"
 msgstr "(¿aden)"
 
@@ -7337,20 +7381,20 @@ msgstr ""
 msgid "Importing from mbox... (%d mails imported)"
 msgstr "Importowanie z pliku mbox... (zaimportowano %d)"
 
-#: src/mbox.c:542
+#: src/mbox.c:550
 msgid "Overwrite mbox file"
 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik mbox?"
 
-#: src/mbox.c:543
+#: src/mbox.c:551
 msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Ten plik ju¿ istnieje. Czy chcesz go nadpisaæ? "
 
-#: src/mbox.c:544 src/messageview.c:1622 src/mimeview.c:1632
-#: src/prefs_themes.c:550 src/textview.c:2938
+#: src/mbox.c:552 src/messageview.c:1693 src/mimeview.c:1651
+#: src/prefs_themes.c:553 src/textview.c:2953
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Nadpisz"
 
-#: src/mbox.c:553
+#: src/mbox.c:561
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create mbox file:\n"
@@ -7359,7 +7403,7 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na utworzyæ pliku mbox:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:561
+#: src/mbox.c:569
 msgid "Exporting to mbox..."
 msgstr "Eksportowanie do pliku mbox..."
 
@@ -7395,15 +7439,15 @@ msgstr "Przeszukiwanie zako
 msgid "Compose _new message"
 msgstr "Twórz _now± wiadomo¶æ"
 
-#: src/messageview.c:665 src/messageview.c:1220
+#: src/messageview.c:665 src/messageview.c:1258
 msgid "Claws Mail - Message View"
 msgstr "Claws Mail - Widok wiadomo¶ci"
 
-#: src/messageview.c:789
+#: src/messageview.c:792
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<Nie znaleziono ¶cie¿ki powrotnej>"
 
-#: src/messageview.c:797
+#: src/messageview.c:800
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is\n"
@@ -7419,11 +7463,11 @@ msgstr ""
 "Adres ¶cie¿ki zwrotu: %s\n"
 "Nie jest zalecane by wysy³aæ potwierdzenie odbioru."
 
-#: src/messageview.c:804 src/messageview.c:821
+#: src/messageview.c:807 src/messageview.c:824
 msgid "_Don't Send"
 msgstr "_Nie wysy³aj"
 
-#: src/messageview.c:817
+#: src/messageview.c:820
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -7435,59 +7479,66 @@ msgstr ""
 "by³e¶ oficjalnym odbiorc± tej wiadomo¶ci.\n"
 "Zaleca siê nie potwierdzanie odbioru takich wiadomo¶ci."
 
-#: src/messageview.c:1153
+#: src/messageview.c:1184
 #, c-format
 msgid "Fetching message (%s)..."
 msgstr "Odbieranie wiadomo¶ci (%s)..."
 
-#: src/messageview.c:1189 src/procmime.c:839
+#: src/messageview.c:1220 src/procmime.c:859
 #, c-format
 msgid "Couldn't decrypt: %s"
 msgstr "Nie mo¿na odszyfrowaæ: %s"
 
-#: src/messageview.c:1614 src/messageview.c:1617 src/mimeview.c:1783
-#: src/summaryview.c:4750 src/summaryview.c:4753 src/textview.c:2926
+#: src/messageview.c:1305 src/messageview.c:1313
+msgid "Message doesn't conform to MIME standard. It may render wrongly."
+msgstr ""
+"Wiadomo¶æ nie odpowiada standardom MIME. Mo¿e zostaæ nieprawid³owo pokazana."
+
+#: src/messageview.c:1685 src/messageview.c:1688 src/mimeview.c:1802
+#: src/summaryview.c:4633 src/summaryview.c:4636 src/textview.c:2941
 msgid "Save as"
 msgstr "Zapisz jako"
 
-#: src/messageview.c:1623
+#: src/messageview.c:1694
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik?"
 
-#: src/messageview.c:1631 src/summaryview.c:4770 src/summaryview.c:4773
-#: src/summaryview.c:4788
+#: src/messageview.c:1702 src/summaryview.c:4653 src/summaryview.c:4656
+#: src/summaryview.c:4671
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the file '%s'."
 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku '%s'."
 
-#: src/messageview.c:1686
+#: src/messageview.c:1757
 #, c-format
 msgid "Show all %s."
 msgstr "Poka¿ wszystkie %s."
 
-#: src/messageview.c:1688
+#: src/messageview.c:1759
 msgid "Only the first megabyte of text is shown."
 msgstr "Wy¶wietlono tylko pierwszy megabajt tekstu."
 
-#: src/messageview.c:1719
+#: src/messageview.c:1790
 msgid ""
 "You got a return receipt for this message : it has been displayed by the "
 "recipient."
 msgstr ""
+"Otrzyma³e¶ potwierdzenie odbioru tej wiadomo¶ci :zosta³a pokazana wg "
+"odbiorcy."
 
-#: src/messageview.c:1722
+#: src/messageview.c:1793
 msgid "You asked for a return receipt in this message."
 msgstr "Autor tej wiadomo¶ci prosi³ o potwierdzenie dostarczenia."
 
-#: src/messageview.c:1728
+#: src/messageview.c:1799
 msgid "This message asks for a return receipt."
 msgstr "Autor tej wiadomo¶ci prosi³ o potwierdzenie dostarczenia."
 
-#: src/messageview.c:1729
+#: src/messageview.c:1800
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie"
 
-#: src/messageview.c:1772
+#: src/messageview.c:1843
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
@@ -7495,22 +7546,22 @@ msgstr ""
 "Ta wiadomo¶æ zosta³a pobrana czê¶ciowo\n"
 "i zosta³a skasowana z serwera "
 
-#: src/messageview.c:1778
+#: src/messageview.c:1849
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s."
 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a czê¶ciowo pobrana, porzuciæ jej fragmenty - %s?"
 
-#: src/messageview.c:1782 src/messageview.c:1804
+#: src/messageview.c:1853 src/messageview.c:1875
 msgid "Mark for download"
 msgstr "Oznacz do pobrania"
 
-#: src/messageview.c:1783 src/messageview.c:1795
+#: src/messageview.c:1854 src/messageview.c:1866
 msgid "Mark for deletion"
 msgstr "Oznacz do usuniêcia"
 
-#: src/messageview.c:1788
+#: src/messageview.c:1859
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -7519,12 +7570,12 @@ msgstr ""
 "Ta wiadomo¶æ zosta³a czê¶ciowo pobrana;\n"
 "jej %s zostanie pobrane."
 
-#: src/messageview.c:1793 src/messageview.c:1806
+#: src/messageview.c:1864 src/messageview.c:1877
 #: src/prefs_filtering_action.c:167
 msgid "Unmark"
 msgstr "Odznacz"
 
-#: src/messageview.c:1799
+#: src/messageview.c:1870
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -7533,11 +7584,11 @@ msgstr ""
 "Ta wiadomo¶æ zosta³a czê¶ciowo pobrana;\n"
 "zawiera %s i zostanie usuniêta."
 
-#: src/messageview.c:1872
+#: src/messageview.c:1943
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Potwierdzenie Odbioru Wiadomo¶ci"
 
-#: src/messageview.c:1873
+#: src/messageview.c:1944
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -7547,38 +7598,38 @@ msgstr ""
 "Proszê sprecyzowaæ którego konta chcesz u¿yæ do wys³ania potwierdzenia "
 "odbioru:"
 
-#: src/messageview.c:1877
+#: src/messageview.c:1948
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuluj"
 
-#: src/messageview.c:1877
+#: src/messageview.c:1948
 msgid "_Send Notification"
 msgstr "Wy¶lij _potwierdzenie odbioru"
 
-#: src/messageview.c:1947
+#: src/messageview.c:2018
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr "Nie mo¿na wydrukowaæ: wiadomo¶æ nie zawiera tekstu."
 
-#: src/messageview.c:2035 src/summaryview.c:4821
+#: src/messageview.c:2106 src/summaryview.c:4704
 #, c-format
 msgid ""
-"Enter the print command line:\n"
+"Enter the print command-line:\n"
 "('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
 "Podaj polecenie wydruku:\n"
 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
 
-#: src/messageview.c:2041 src/summaryview.c:4827
+#: src/messageview.c:2112 src/summaryview.c:4710
 #, c-format
 msgid ""
-"Print command line is invalid:\n"
+"Print command-line is invalid:\n"
 "'%s'"
 msgstr ""
 "B³êdne polecenie wydruku:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/messageview.c:2712 src/messageview.c:2718 src/summaryview.c:4142
-#: src/summaryview.c:6736
+#: src/messageview.c:2783 src/messageview.c:2789 src/summaryview.c:4014
+#: src/summaryview.c:6836
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "B³±d podczas uczenia.\n"
 
@@ -7612,164 +7663,179 @@ msgstr ""
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Usuñ skrzynkê"
 
-#: src/mimeview.c:191
+#: src/mimeview.c:195
 msgid "_Open (l)"
 msgstr "_Otwórz (l)"
 
-#: src/mimeview.c:193
+#: src/mimeview.c:197
 msgid "Open _with (o)..."
 msgstr "Otwórz _z (o)..."
 
-#: src/mimeview.c:195
+#: src/mimeview.c:199
 msgid "_Display as text (t)"
 msgstr "_Wy¶wietl jako tekst (t)"
 
-#: src/mimeview.c:196
+#: src/mimeview.c:200
 msgid "_Save as (y)..."
 msgstr "Zapi_sz jako (y)..."
 
-#: src/mimeview.c:197
+#: src/mimeview.c:201
 msgid "Save _all..."
 msgstr "Zapi_sz wszystko..."
 
-#: src/mimeview.c:198
+#: src/mimeview.c:202
 msgid "Next part (a)"
 msgstr "Nastêpna czê¶æ (a)"
 
-#: src/mimeview.c:266
+#: src/mimeview.c:270
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Typ MIME "
 
-#: src/mimeview.c:858
+#: src/mimeview.c:873
 msgid "Check signature"
 msgstr "Sprawd¼ podpis"
 
-#: src/mimeview.c:863 src/mimeview.c:868 src/mimeview.c:873 src/mimeview.c:878
+#: src/mimeview.c:878 src/mimeview.c:883 src/mimeview.c:888 src/mimeview.c:893
 msgid "View full information"
 msgstr "Wy¶wietl pe³ne informacje"
 
-#: src/mimeview.c:883 src/mimeview.c:887
+#: src/mimeview.c:898 src/mimeview.c:902
 msgid "Check again"
 msgstr "Sprawd¼ ponownie"
 
-#: src/mimeview.c:896
+#: src/mimeview.c:911
 msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
 msgstr "Kliknij na ikonkê, lub wci¶nij klawisz 'C' aby go sprawdziæ."
 
-#: src/mimeview.c:901
+#: src/mimeview.c:916
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
 msgstr ""
 "Proces weryfikacji podpisu trwa³ zbyt d³ugo i zosta³ przerwany. Kliknij na "
 "ikonkê, lub wci¶nij klawisz 'C' aby ponowiæ tê operacjê."
 
-#: src/mimeview.c:1109
+#: src/mimeview.c:1124
 msgid "Checking signature..."
 msgstr "Sprawdzanie podpisu..."
 
-#: src/mimeview.c:1151
+#: src/mimeview.c:1166
 msgid "Go back to email"
 msgstr "Powrót do wiadomo¶ci email"
 
-#: src/mimeview.c:1554 src/mimeview.c:1640 src/mimeview.c:1830
-#: src/mimeview.c:1872
+#: src/mimeview.c:1573 src/mimeview.c:1659 src/mimeview.c:1849
+#: src/mimeview.c:1892
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1629 src/textview.c:2936
+#: src/mimeview.c:1648 src/textview.c:2951
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1670
+#: src/mimeview.c:1689
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Wybierz katalog docelowy"
 
-#: src/mimeview.c:1677
+#: src/mimeview.c:1696
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "\"%s\" nie jest katalogiem."
 
-#: src/mimeview.c:1904
+#: src/mimeview.c:1924
 msgid "No registered viewer for this file type."
 msgstr "Brak zarejstrowanego programu do przegl±danie plików tego typu."
 
-#: src/mimeview.c:1936 src/mimeview.c:1943 src/textview.c:2867
+#: src/mimeview.c:1956 src/mimeview.c:1963 src/textview.c:2882
 msgid "Open with"
 msgstr "Otwórz z"
 
-#: src/mimeview.c:1937 src/mimeview.c:1944 src/textview.c:2868
+#: src/mimeview.c:1957 src/mimeview.c:1964 src/textview.c:2883
 #, c-format
 msgid ""
-"Enter the command line to open file:\n"
+"Enter the command-line to open file:\n"
 "('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
 "Wprowad¼ nazwê programu, którym chcesz otworzyæ ten plik:\n"
 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
 
-#: src/news.c:297
+#: src/mimeview.c:2019
+msgid "Execute untrusted binary?"
+msgstr "Uruchomiæ niepewny plik binarny?"
+
+#: src/mimeview.c:2020
+msgid ""
+"This attachment is an executable file. Executing untrusted binaries is "
+"dangerous and could probably lead to compromission of your computer.\n"
+"\n"
+"Do you want to run this file?"
+msgstr ""
+"Ten za³±cznik jest plikiem wykonywalnym. Uruchamianie niepewnych plików "
+"binarnych jest niebezpieczne i mo¿e naraziæ na w³±manie twój komputer.\n"
+"\n"
+"Czy chcesz uruchomiæ ten plik?"
+
+#: src/mimeview.c:2024
+msgid "Run binary"
+msgstr "Uruchom plik binarny"
+
+#: src/news.c:295
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "tworzenie po³±czenia NNTP z %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:316
+#: src/news.c:314
 #, c-format
 msgid "Error logging in to %s:%d ...\n"
 msgstr "B³±d podczas logowania do %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:372
+#: src/news.c:370
 #, c-format
 msgid "Error authenticating to %s:%d ...\n"
 msgstr "B³±d autoryzacji z serwrem %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:399
+#: src/news.c:397
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the News server."
 msgstr ""
 "Claws Mail potrzebuje po³±czenia z sieci± aby uzyskaæ dostêp do serwera news."
 
-#: src/news.c:417
+#: src/news.c:415
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Po³±czenie NNTP do %s:%d zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
 
-#: src/news.c:777
+#: src/news.c:776
 #, c-format
 msgid "couldn't select group: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na wybraæ grupy: %s\n"
 
-#: src/news.c:976
+#: src/news.c:965
 #, c-format
 msgid "couldn't set group: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
 
-#: src/news.c:985
+#: src/news.c:974
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "niepoprawny zakres artyku³u: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:1036
+#: src/news.c:1044 src/news.c:1068 src/news.c:1092
+msgid "couldn't get xhdr\n"
+msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
+
+#: src/news.c:1128
 #, c-format
-msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr "pobieranie xover %d w %s...\n"
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
 
-#: src/news.c:1042 src/news.c:1121
+#: src/news.c:1136
 msgid "couldn't get xover\n"
 msgstr "nie mo¿na pobraæ xover\n"
 
-#: src/news.c:1054 src/news.c:1135
+#: src/news.c:1151
 msgid "invalid xover line\n"
 msgstr "niepoprawna linia xover: \n"
 
-#: src/news.c:1071 src/news.c:1086
-msgid "couldn't get xhdr\n"
-msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
-
-#: src/news.c:1113
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
-
-#: src/news.c:1281
+#: src/news.c:1321
 msgid ""
 "You have one or more News accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without News support; your News account(s) are "
@@ -7899,12 +7965,12 @@ msgstr ""
 "Opcje wtyczki znajduj± siê w /Konfiguracja/Ustawienia/Wtyczki/Bogofilter"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1031
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:649
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:650
 msgid "Spam detection"
 msgstr "Wykrywanie spamu"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1032
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:650
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:651
 msgid "Spam learning"
 msgstr "Rozpoznawanie spamu"
 
@@ -7924,7 +7990,8 @@ msgid "Messages larger than this will not be checked"
 msgstr "Wiadomo¶ci wiêksze ni¿ ta nie zostan± sprawdzone"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:168
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368 src/prefs_account.c:1463
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368 src/prefs_account.c:1464
+#: src/prefs_compose_writing.c:196
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
@@ -7990,7 +8057,7 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:445
 #: src/prefs_filtering_action.c:533 src/prefs_filtering_action.c:539
-#: src/prefs_matcher.c:640
+#: src/prefs_matcher.c:649
 msgid "Select ..."
 msgstr " Wybierz ..."
 
@@ -8002,13 +8069,15 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:238
 msgid "Learn whitelisted emails as ham"
-msgstr ""
+msgstr "Zapamiêtaj adresy e-mail z bia³ej listy jako po¿±dane"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:240
 msgid ""
 "If Bogofilter thought an email was spam or unsure, but it was whitelisted, "
 "learn it as ham."
 msgstr ""
+"Je¶li Bogofilter uzna³ wiadomo¶æ e-mail jako spam lub niepewn±, ale znajduje "
+"siê ona na bia³ej li¶cie, zapamiêtaj j± jako po¿±dan±."
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:249
 msgid "Bogofilter call"
@@ -8158,7 +8227,7 @@ msgstr ""
 "Ten klucz jest nieznany. Czy chcesz aby Claws Mail spróbowa³ zaimportowaæ go "
 "z serwera kluczy?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:128 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:195
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:128 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:200
 msgid ""
 "\n"
 "  Key ID "
@@ -8166,7 +8235,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  ID klucza "
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:131 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:188
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:131 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:193
 msgid "   This key is not in your keyring.\n"
 msgstr "   Ten klucz jest nieznany.\n"
 
@@ -8200,15 +8269,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Importowanie klucza o ID "
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:181
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:185
 msgid "   This key has been imported to your keyring.\n"
 msgstr "   Ten klucz zosta³ pomy¶lnie zaimportowany.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:183
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:187
 msgid "   This key couldn't be imported to your keyring.\n"
 msgstr "   Ten klucz nie zosta³ pomy¶lnie zaimportowany.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:184
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:188
+msgid "   Key servers are sometimes slow.\n"
+msgstr "   Serwery kluczy s± czasem powolne.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:189
 msgid ""
 "   You can try to import it manually with the command:\n"
 "\n"
@@ -8218,11 +8291,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    "
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:189
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:194
 msgid "   Key import isn't implemented in Windows.\n"
 msgstr "   Importowanie kluczy nie jest obs³ugiwane w ¶rodowisku Windows.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:198
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:203
 msgid "   This key is in your keyring.\n"
 msgstr "   Ten klucz jest ju¿ zaimportowany.\n"
 
@@ -8331,40 +8404,56 @@ msgstr "Nie znaleziono '%s', wybierz klucz."
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
 msgstr "Zbieranie informacji dla \"%s\" ... %c"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:367
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:239 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
+msgid "Undefined"
+msgstr "Niezdefiniowane"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:242 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:145
+#: src/prefs_receive.c:196 src/prefs_summaries.c:462
+msgid "Never"
+msgstr "Nigdy"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:245 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:147
+msgid "Marginal"
+msgstr "Marginalne"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151
+msgid "Ultimate"
+msgstr "Nieograniczone"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:368
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Wybierz klucze"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID klucza"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397
-msgid "Val"
-msgstr "Wiarygodno¶æ"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
+msgid "Trust"
+msgstr "Zaufany klucz"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:418
-msgid "Select"
-msgstr "Wybierz"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:422
+msgid "_Select"
+msgstr "_Wybierz"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:419 src/prefs_logging.c:427
-#: src/prefs_msg_colors.c:145 src/prefs_other.c:709
-msgid "Other"
-msgstr "Inne"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:423
+msgid "_Other"
+msgstr "_Inne"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:420
-msgid "Don't encrypt"
-msgstr "Brak szyfrowania"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:424
+msgid "Do_n't encrypt"
+msgstr "B_rak szyfrowania"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:562
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:566
 msgid "Add key"
 msgstr "Dodaj klucz"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:563
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:567
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Wprowad¼ innego u¿ytkownika lub ID klucza:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:585
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:589
 #, c-format
 msgid ""
 "The key of '%s' is not fully trusted.\n"
@@ -8377,154 +8466,141 @@ msgstr ""
 "pewny czy trafi ona do osoby która mia³a byæ jej odbiorc±.\n"
 "Czy ufasz mu wystarczaj±co aby u¿yæ go mimo to?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:590
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:594
 msgid "Trust key"
 msgstr "Zaufany klucz"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:80 src/privacy.c:233 src/privacy.c:237
-#: src/privacy.c:254 src/privacy.c:258
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:79 src/privacy.c:248 src/privacy.c:252
+#: src/privacy.c:269 src/privacy.c:273
 msgid "No signature found"
 msgstr "Nie znaleziono podpisu"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
-msgid "Undefined"
-msgstr "Niezdefiniowane"
-
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:146 src/prefs_receive.c:196
-#: src/prefs_summaries.c:462
-msgid "Never"
-msgstr "Nigdy"
-
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
-msgid "Marginal"
-msgstr "Marginalne"
-
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152
-msgid "Ultimate"
-msgstr "Nieograniczone"
-
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:186
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:185 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:204
 #, c-format
 msgid "The signature can't be checked - %s"
 msgstr "Ten podpis nie mo¿e zostaæ sprawdzony - %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:190 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:194
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:241
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:189 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:193
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:243
 msgid "The signature has not been checked."
 msgstr "Ten podpis nie by³ sprawdzony."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:200 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:202
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:199 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:201
 msgid "PGP Core: Can't get key - no gpg-agent running."
 msgstr ""
 "B³±d systemu PGP: Nie mo¿na pobraæ klucza - agent gpg nie jest uruchomiony."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:215
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:217
 #, c-format
 msgid "Good signature from %s."
 msgstr "Poprawny podpis od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:221
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:223
 #, c-format
 msgid "Good signature (untrusted) from %s."
 msgstr "Poprawny podpis (niski stopieñ zaufania) od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:226
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:228
 #, c-format
 msgid "Expired signature from %s."
 msgstr "Przedawniony podpis od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:229
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:231
 #, c-format
 msgid "Expired key from %s."
 msgstr "Przedawniony klucz od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:232
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:234
 #, c-format
 msgid "Bad signature from %s."
 msgstr "Niew³a¶ciwy podpis od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:236
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:238
 #, c-format
 msgid "Key 0x%s not available to verify this signature."
 msgstr "Klucz 0x%s nie jest dostêpny i nie mo¿na zweryfikowaæ tego podpisu."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:269
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:262
+msgid "Error checking signature: no status\n"
+msgstr "B³±d podczas sprawdzania podpisu: brak statusu\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:279
 #, c-format
 msgid "Error checking signature: %s\n"
 msgstr "B³±d podczas sprawdzania podpisu: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:285
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:295
 #, c-format
 msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
 msgstr "Podpis wykonano za pomoc± %s, ID klucza %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:292
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:302
 #, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\" (Trust: %s)\n"
+msgid "Good signature from uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
 msgstr "Poprawny podpis od \"%s\" (Zaufanie: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:297
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:307
 #, c-format
-msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
-msgstr "Przedawniony podpis od \"%s\"\n"
+msgid "Expired signature from uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
+msgstr "Przedawniony podpis od \"%s\" (Zaufanie: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:302
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:312
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
 msgstr "NIEW£A¦CIWY podpis od \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:313
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:323
 #, c-format
-msgid "                aka \"%s\"\n"
-msgstr "                jako \"%s\"\n"
+msgid "                    uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
+msgstr "                   uid \"%s\" (Zaufanie: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:319
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:330
 #, c-format
 msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
 msgstr "Odcisk podstawowego klucza: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:324
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:335
 #, c-format
 msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
 msgstr "UWAGA: Adres podpisuj±cego \"%s\" nie zgadza siê z wpisem w DNS\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:330
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:341
 #, c-format
 msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
 msgstr "Potwierdzony adres podpisuj±cego, to \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:372
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:383
 #, c-format
 msgid "Couldn't get data from message, %s"
 msgstr "Nie mo¿na informacji z komunikatu, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:388
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:399
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize data, %s"
 msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ danych, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:507
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:544
 #, c-format
 msgid "Secret key not found (%s)"
 msgstr "Klucz prywatny nie zosta³ odnaleziony (%s)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:515
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:573
 msgid "Secret key specification is ambiguous"
 msgstr "Specyfikacja klucza prywatnego jest nieprawid³owa"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:525
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:585
 #, c-format
 msgid "Error setting secret key: %s"
 msgstr "B³±d podczas konfiguracji klucza prywatnego: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:563
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:623
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
 msgstr ""
 "Protokó³ GPGme '%s' nie nadaje siê do u¿ytku: Silnik '%s' nie jest "
 "zainstalowany poprawnie."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:569
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:629
 #, c-format
 msgid ""
 "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
@@ -8533,12 +8609,12 @@ msgstr ""
 "Protokó³ GPGme '%s' nie nadaje siê do u¿ytku: Zainstalowany jest silnik '%s' "
 "w wersji %s ale do poprawnego dzia³ania wymagana jest wersja %s.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:577
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:637
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
 msgstr "Protokó³ Gpgme '%s' nie nadaje siê do u¿ytku (nieznany problem)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:593
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:653
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -8546,7 +8622,7 @@ msgstr ""
 "GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany, lub musi zostaæ uaktualniony\n"
 "Obs³uga OpenPGP zosta³a wy³±czona."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:627
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:687
 msgid ""
 "You have to save the account's information with \"OK\" before being able to "
 "generate a key pair.\n"
@@ -8554,11 +8630,11 @@ msgstr ""
 "Musisz zapisaæ informacjê o koncie przy u¿yciu \"OK\" zanim bêdziesz móg³ "
 "wygenerowaæ parê kluczy.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:632
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:692
 msgid "No PGP key found"
 msgstr "Nie znaleziono klucza PGP"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:633
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:693
 msgid ""
 "Claws Mail did not find a secret PGP key, which means that you won't be able "
 "to sign emails or receive encrypted emails.\n"
@@ -8568,12 +8644,12 @@ msgstr ""
 "móg³ podpisywaæ i otrzymywaæ zaszyfrowanych wiadomo¶ci.\n"
 "Chcesz stworzyæ teraz now± parê kluczy?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:703 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:719
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:763 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:779
 #, c-format
 msgid "Couldn't generate a new key pair: %s"
 msgstr "Nie uda³o siê wygenerowaæ nowej pary kluczy: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:710
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:770
 msgid ""
 "Generating your new key pair... Please move the mouse around to help "
 "generate entropy..."
@@ -8581,11 +8657,11 @@ msgstr ""
 "Generowanie nowej pary kluczy... Poruszaj myszk± aby pomóc w generacji "
 "entropii..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:725
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:785
 msgid "Couldn't generate a new key pair: unknown error"
 msgstr "Generowanie kluczy nie powiod³o siê: nieznany b³±d "
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:729
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:789
 #, c-format
 msgid ""
 "Your new key pair has been generated. Its fingerprint is:\n"
@@ -8598,68 +8674,68 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Chcesz wyeksportowaæ j± na serwer kluczy?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:733
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:793
 msgid "Key generated"
 msgstr "Klucz wygenerowany"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:772
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:832
 msgid "Key exported."
 msgstr "Klucz wyeksportowany."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:774
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:834
 msgid "Couldn't export key."
 msgstr "Eksport klucza nie powiód³ siê."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:778
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:838
 msgid "Key export isn't implemented in Windows."
 msgstr "Eksport kluczy nie jest wspierany w Windows"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:244
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:241
 msgid "Incorrect part"
 msgstr "niew³a¶ciwa czê¶æ"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:248
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:245
 msgid "Not a text part"
-msgstr ""
+msgstr "To nie jest czê¶æ tekstu"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:259 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:415
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:256 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:412
 msgid "Couldn't get text data."
 msgstr "Nie mo¿na pobraæ tekstowej czê¶ci wiadomo¶ci."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:277
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:274
 msgid "Couldn't convert text data to any sane charset."
 msgstr ""
 "Nie mo¿na przekonwertowaæ tekstowej czê¶ci wiadomo¶ci na ¿aden znany system "
 "kodowania znaków."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:285 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:613
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:752 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:799
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:282 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:610
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:749 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:796
 #: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:72 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:181
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:320 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:493
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:636 src/plugins/smime/smime.c:402
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:321 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:496
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:639 src/plugins/smime/smime.c:406
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
 msgstr "Nie powiod³a siê inicjalizacja kontekstu GPG, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:408
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:405
 msgid "Couldn't parse mime part."
 msgstr "Przetwarzanie czê¶ci MIME nie powiod³o. "
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:438 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:343
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:435 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:344
 #, c-format
 msgid "Couldn't open decrypted file %s"
 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ rozszyfrowanego pliku %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:455 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:467
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:479 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:489
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:501 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:513
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:353 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:365
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:452 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:464
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:476 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:486
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:498 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:510
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:355 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:368
 #, c-format
 msgid "Couldn't write to decrypted file %s"
 msgstr "Nie mo¿na zapisywaæ do rozszyfrowanego pliku %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:475 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:476
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:477
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:472 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:473
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:474
 msgid ""
 "\n"
 "--- Start of PGP/Inline encrypted data ---\n"
@@ -8667,49 +8743,49 @@ msgstr ""
 "\n"
 "--- Pocz±tek zaszyfrowanych danych PGP/Inline ---\n"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:497 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:498
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:499
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:494 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:495
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:496
 msgid "--- End of PGP/Inline encrypted data ---\n"
 msgstr "--- Koniec zaszyfrowanych danych PGP/Inline ---\n"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:524 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:375
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:521 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:378
 #, c-format
 msgid "Couldn't close decrypted file %s"
 msgstr "Nie mo¿na zamkn±æ rozszyfrowanego pliku %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:536
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:533
 msgid "Couldn't scan decrypted file."
 msgstr "Nie powiod³o siê skanowanie odszyfrowanego pliku."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:544
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:541
 msgid "Couldn't scan decrypted file parts."
 msgstr "Nie powiod³o siê skanowanie czê¶ci odszyfrowanego pliku."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:598
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:595
 msgid "Couldn't create temporary file."
 msgstr "Nie mo¿na by³o stworzyæ pliku tymczasowego."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:637 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:520
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:634 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:523
 #, c-format
 msgid "Data signing failed, %s"
 msgstr "Podpisywanie danych nie powiod³o siê, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:655 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:545
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:652 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:548
 #, c-format
 msgid "Data signing failed due to invalid signer: %s"
 msgstr ""
 "Podpisywanie danych nie powiod³o siê z powodu niew³a¶ciwego autora podpisu, %"
 "s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:664 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:554
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:661 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:557
 msgid "Data signing failed, no results."
 msgstr "Podpisywanie danych nie powiod³o siê, brak wyników."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:674 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:565
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:671 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:568
 msgid "Data signing failed, no contents."
 msgstr "Podpisywanie danych nie powiod³o siê, brak danych."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:718
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:715
 msgid ""
 "Please note that attachments are not encrypted by the PGP/Inline system, nor "
 "are email headers, like Subject."
@@ -8717,22 +8793,22 @@ msgstr ""
 "Pamiêtaj, ¿e zarówno za³±czniki jak i nag³ówki wiadomo¶ci (np. Temat) nie s± "
 "szyfrowane w systemie PGP/Inline"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:761 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:645
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:758 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:648
 #, c-format
 msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
 msgstr "Nie uda³o siê dodaæ klucza GPG %s, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:782 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:673
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:779 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:676
 #, c-format
 msgid "Couldn't create temporary file, %s"
 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ pliku tymczasowego, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:810 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:698
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:807 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:701
 #, c-format
 msgid "Encryption failed, %s"
 msgstr "B³±? przy szyfrowniu, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:877
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:874
 msgid "PGP/Inline"
 msgstr "PGP/inline"
 
@@ -8770,20 +8846,20 @@ msgstr ""
 msgid "Signature boundary not found."
 msgstr "Nie znaleziono koñca sygantury."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:387 src/plugins/smime/smime.c:481
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:390 src/plugins/smime/smime.c:486
 msgid "Couldn't parse decrypted file."
 msgstr "Nie mo¿na przetworzyæ zdeszyfrowanego pliku."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:393 src/plugins/smime/smime.c:488
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:396 src/plugins/smime/smime.c:493
 msgid "Couldn't parse decrypted file parts."
 msgstr "Nie mo¿na przetworzyæ czê¶ci zdeszyfrowanego pliku."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:439 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:478
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:442 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:481
 #, c-format
 msgid "Couldn't create temporary file: %s"
 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ pliku tymczasowego: %s"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:602
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:605
 msgid ""
 "Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the PGP/"
 "Mime system."
@@ -8791,7 +8867,7 @@ msgstr ""
 "Pamiêtaj, ¿e nag³ówki wiadomo¶ci (np. Temat) nie s± szyfrowane w systemie "
 "PGP/Mime"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:768
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:771
 msgid "PGP/Mime"
 msgstr "PGP/Mime"
 
@@ -8825,7 +8901,7 @@ msgstr ""
 "Prawa autorskie dla GPGME posiada Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
 #: src/plugins/smime/plugin.c:37 src/plugins/smime/plugin.c:53
-#: src/plugins/smime/smime.c:911
+#: src/plugins/smime/smime.c:916
 msgid "S/MIME"
 msgstr "S/MIME"
 
@@ -8862,24 +8938,24 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Prawa autorskie dla GPGME posiada Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:410
+#: src/plugins/smime/smime.c:414
 #, c-format
 msgid "Couldn't set GPG protocol, %s"
 msgstr "Nie powiod³o siê ustawianie protoko³u GPG, %s"
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:438
+#: src/plugins/smime/smime.c:442
 msgid "Couldn't open temporary file"
 msgstr "Nie mo¿na by³o stworzyæ pliku tymczasowego"
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:448 src/plugins/smime/smime.c:462
+#: src/plugins/smime/smime.c:453 src/plugins/smime/smime.c:467
 msgid "Couldn't write to temporary file"
 msgstr "Nie mo¿na zapisywaæ do pliku tymczasowego"
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:473
+#: src/plugins/smime/smime.c:478
 msgid "Couldn't close temporary file"
 msgstr "Nie mo¿na zamkn±æ pliku tymczasowego"
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:687
+#: src/plugins/smime/smime.c:692
 msgid ""
 "Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the S/"
 "MIME system."
@@ -8908,7 +8984,7 @@ msgstr "SpamAssassin jest wy
 msgid "SpamAssassin: filtering message..."
 msgstr "filtrowanie wiadomo¶ci SpamAssassin..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:370
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:371
 msgid ""
 "The SpamAssassin plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
 "error is an unreachable spamd daemon. Please make sure spamd is running and "
@@ -8918,7 +8994,7 @@ msgstr ""
 "Prawdopodobn± tego przyczyn± jest niedostêpno¶æ demona spamd. Upewnij siê, "
 "¿e spamd jest uruchomiony i dostêpny."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:427
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:428
 msgid ""
 "Claws Mail needs network access in order to feed this mail(s) to the remote "
 "learner."
@@ -8926,16 +9002,16 @@ msgstr ""
 "Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci aby przekazaæ wiadomo¶ci to zdalnego "
 "odbiorcy."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:572
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:573
 msgid "Failed to get username"
 msgstr "Nie powiod³o siê pobranie nazwy u¿ytkownika"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:584
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:585
 msgid "SpamAssassin plugin is loaded but disabled by its preferences.\n"
 msgstr ""
 "Wtyczka SpamAssassin jest za³adowana lecz zdezaktywowana w preferencjach.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:618
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:619
 msgid ""
 "This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
 "POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a "
@@ -9015,7 +9091,7 @@ msgstr ""
 "Maksymalny czas przeznaczony na sprawdzanie. Po jego up³ywie sprawdzanie "
 "zostanie przerwane."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:389 src/prefs_other.c:580
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:389 src/prefs_other.c:553
 #: src/prefs_summaries.c:496
 msgid "seconds"
 msgstr "sekundy"
@@ -9028,62 +9104,61 @@ msgstr "Orientacja"
 msgid "The orientation of the tray."
 msgstr "Orientacja obszaru powiadamiania"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:52 src/plugins/trayicon/trayicon.c:621
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:52 src/plugins/trayicon/trayicon.c:615
 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
 msgid "Trayicon"
 msgstr "Ikonka"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:105
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
 msgid "_Get Mail"
 msgstr "_Pobierz pocztê"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:107
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:102
 msgid "_Email"
 msgstr "_Email"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:108
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:103
 msgid "E_mail from account"
 msgstr "_Napisz email z konta"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:109
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:104
 msgid "Open A_ddressbook"
 msgstr "Otwórz ksi±¿kê a_dresow±"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:110
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:105
 msgid "E_xit Claws Mail"
 msgstr "W_yj¶cie z Claws Mail"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:115
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:110
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "_Pracuj w trybie offline"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:203
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:192
 #, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
 msgstr "%d nowych, %d nieprzeczytanych, razem %d"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:448
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:437
 msgid "Failed to register offline switch hook"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:454
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:443
 msgid "Failed to register account list changed hook"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:460
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:449
 msgid "Failed to register close hook"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:466
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:455
 msgid "Failed to register got iconified hook"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:472
-#, fuzzy
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:461
 msgid "Failed to register theme change hook"
-msgstr "Nie uda³o siê zarejestrowaæ nowego filtru poczty"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:539
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:528
 msgid ""
 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
 "have new or unread mail.\n"
@@ -9180,24 +9255,24 @@ msgstr "wyst
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "komenda TOP nie jest obs³ugiwana\n"
 
-#: src/prefs_account.c:322 src/prefs_account.c:1406 src/prefs_account.c:2328
-#: src/wizard.c:1506
+#: src/prefs_account.c:324 src/prefs_account.c:1407 src/prefs_account.c:2339
+#: src/wizard.c:1507
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:325 src/prefs_account.c:1519 src/prefs_account.c:2341
+#: src/prefs_account.c:327 src/prefs_account.c:1520 src/prefs_account.c:2352
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:326
+#: src/prefs_account.c:328
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:327 src/wizard.c:1508
+#: src/prefs_account.c:329 src/wizard.c:1509
 msgid "Local mbox file"
 msgstr "Lokalny plik mbox"
 
-#: src/prefs_account.c:328
+#: src/prefs_account.c:330
 msgid "None (SMTP only)"
 msgstr "¯aden (tylko SMTP)"
 
@@ -9265,12 +9340,12 @@ msgstr "U
 msgid "command to send mails"
 msgstr "polecenia do wysy³ania poczty"
 
-#: src/prefs_account.c:1238 src/prefs_account.c:1732
+#: src/prefs_account.c:1238 src/prefs_account.c:1743
 msgid "User ID"
 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika"
 
-#: src/prefs_account.c:1244 src/prefs_account.c:1752 src/prefs_account.c:2403
-#: src/prefs_account.c:2425 src/wizard.c:1354 src/wizard.c:1617
+#: src/prefs_account.c:1244 src/prefs_account.c:1763 src/prefs_account.c:2414
+#: src/prefs_account.c:2436 src/wizard.c:1355 src/wizard.c:1618
 msgid "Password"
 msgstr "Has³o"
 
@@ -9279,54 +9354,53 @@ msgstr "Has
 msgid "Account%d"
 msgstr "Konto%d"
 
-#: src/prefs_account.c:1380
+#: src/prefs_account.c:1381
 msgid "Local"
 msgstr "Lokalny"
 
-#: src/prefs_account.c:1386 src/prefs_account.c:1475
+#: src/prefs_account.c:1387 src/prefs_account.c:1476
 msgid "Default Inbox"
 msgstr "Domy¶lna skrzynka poczty przychodz±cej"
 
-#: src/prefs_account.c:1393 src/prefs_account.c:1400 src/prefs_account.c:1482
-#: src/prefs_account.c:1489
+#: src/prefs_account.c:1394 src/prefs_account.c:1401 src/prefs_account.c:1483
+#: src/prefs_account.c:1490
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr "Niefiltrowane wiadomo¶ci bêd± przetrzymywane w tym katalogu"
 
-#: src/prefs_account.c:1397 src/prefs_account.c:1486 src/prefs_account.c:1934
+#: src/prefs_account.c:1398 src/prefs_account.c:1487 src/prefs_account.c:1945
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "Prze_gl±daj"
 
-#: src/prefs_account.c:1408
+#: src/prefs_account.c:1409
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "U¿ywanie bezpiecznego mechanizmu autoryzacji (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1411
+#: src/prefs_account.c:1412
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Po odebraniu skasuj wiadomo¶ci z serwera"
 
-#: src/prefs_account.c:1422
+#: src/prefs_account.c:1423
 msgid "Remove after"
 msgstr "Usuñ po"
 
-#: src/prefs_account.c:1429 src/prefs_account.c:1439
+#: src/prefs_account.c:1430 src/prefs_account.c:1440
 msgid "0 days and 0 hours : remove immediately"
 msgstr "(ustawienie warto¶ci 0 dni: kasuje zaraz po odebraniu)"
 
-#: src/prefs_account.c:1432 src/prefs_folder_item.c:509
-#: src/prefs_matcher.c:314
+#: src/prefs_account.c:1433 src/prefs_folder_item.c:526
+#: src/prefs_matcher.c:319
 msgid "days"
 msgstr "dni"
 
-#: src/prefs_account.c:1442
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1443
 msgid "hours"
 msgstr "godzin"
 
-#: src/prefs_account.c:1452
+#: src/prefs_account.c:1453
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Limit ilo¶ci pobieranych danych"
 
-#: src/prefs_account.c:1455
+#: src/prefs_account.c:1456
 msgid ""
 "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
 "you will be able to download them fully or delete them."
@@ -9334,82 +9408,95 @@ msgstr ""
 "Wiadomo¶ci powy¿ej tego limitu bêd± pobrane czê¶ciowo. Kiedy je zaznaczysz "
 "bêdzie mo¿liwe pobranie ich w ca³o¶ci lub skasowanie."
 
-#: src/prefs_account.c:1495 src/prefs_account.c:2354
+#: src/prefs_account.c:1496 src/prefs_account.c:2365
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1502
+#: src/prefs_account.c:1503
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maksymalna liczba artyku³ów do pobrania"
 
-#: src/prefs_account.c:1512
+#: src/prefs_account.c:1513
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "nieskoñczona je¶li podano 0"
 
-#: src/prefs_account.c:1525 src/prefs_account.c:1705
+#: src/prefs_account.c:1526 src/prefs_account.c:1716
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Metoda uwierzytelnienia"
 
-#: src/prefs_account.c:1535 src/prefs_account.c:1714 src/prefs_send.c:285
+#: src/prefs_account.c:1536 src/prefs_account.c:1725 src/prefs_send.c:285
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatycznie"
 
-#: src/prefs_account.c:1546
+#: src/prefs_account.c:1547
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Katalog serwera IMAP4."
 
-#: src/prefs_account.c:1550
+#: src/prefs_account.c:1551
 msgid "(usually empty)"
 msgstr "(zazwyczaj puste)"
 
-#: src/prefs_account.c:1564
+#: src/prefs_account.c:1565
 msgid "Show subscribed folders only"
 msgstr "Poka¿ tylko zasubskrybowane foldery"
 
-#: src/prefs_account.c:1571
+#: src/prefs_account.c:1572
 msgid "Bandwidth-efficient mode (prevents retrieving remote tags)"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb oszczêdzania ³±cza (zapobiega pobieraniu zdalnych znaczników)"
 
-#: src/prefs_account.c:1573
+#: src/prefs_account.c:1574
 msgid "This mode uses less bandwidth, but can be slower with some servers."
 msgstr ""
 "Ten tryb w mniejszym stopniu obci±¿a ³±cze, ale mo¿e powodowaæ wolniejsze "
 "dzia³anie przy niektórych serwerach."
 
-#: src/prefs_account.c:1576
+#: src/prefs_account.c:1581
+msgid "Move deleted mails to trash and expunge immediately"
+msgstr "Przesuñ usuniête wiadomo¶ci do kosza i opró¿nij go natychmiast"
+
+#: src/prefs_account.c:1583
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Moves deleted mails to trash instead of using the \\Deleted flag without "
+"expunging."
+msgstr ""
+"Przesuwa usuniête e-maile do kosza zamiast u¿ywania flagi \\Usuniête bez "
+"kasowania. "
+
+#: src/prefs_account.c:1586
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtruj wiadomo¶ci podczas odbierania"
 
-#: src/prefs_account.c:1583
+#: src/prefs_account.c:1593
 msgid "Allow filtering using plugins on receiving"
 msgstr "U¿ycie filtrów z wtyczek podczas odbierania wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_account.c:1587
+#: src/prefs_account.c:1597
 msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
 msgstr "\"Pobierz wszystkie\" sprawdza czy jest nowa poczta na tym koncie."
 
-#: src/prefs_account.c:1666 src/prefs_customheader.c:206
-#: src/prefs_matcher.c:592 src/prefs_matcher.c:1813 src/prefs_matcher.c:1834
+#: src/prefs_account.c:1677 src/prefs_customheader.c:208
+#: src/prefs_matcher.c:601 src/prefs_matcher.c:1856 src/prefs_matcher.c:1877
 msgid "Header"
 msgstr "Nag³ówek"
 
-#: src/prefs_account.c:1668
+#: src/prefs_account.c:1679
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generowanie identyfikatora wiadomo¶ci (Message-ID)"
 
-#: src/prefs_account.c:1675
+#: src/prefs_account.c:1686
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Dodaj nag³ówek zdefiniowany przez u¿ytkownika"
 
-#: src/prefs_account.c:1687
+#: src/prefs_account.c:1698
 msgid "Authentication"
 msgstr "Uwierzytelnienie"
 
-#: src/prefs_account.c:1690
+#: src/prefs_account.c:1701
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "Autoryzacja SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1778
+#: src/prefs_account.c:1789
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -9417,287 +9504,293 @@ msgstr ""
 "Je¶li pozostawisz te pola puste, to zostanie u¿yty ten sam login i has³o co "
 "przy odbieraniu."
 
-#: src/prefs_account.c:1789
+#: src/prefs_account.c:1800
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Przed wys³aniem autoryzacja POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1804
+#: src/prefs_account.c:1815
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Limit czasu dla uwierzytelniania POP: "
 
-#: src/prefs_account.c:1812
+#: src/prefs_account.c:1823
 msgid "minutes"
 msgstr "minut"
 
-#: src/prefs_account.c:1880 src/prefs_account.c:1926
+#: src/prefs_account.c:1891 src/prefs_account.c:1937
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1883
+#: src/prefs_account.c:1894
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Automatycznie wstaw podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1888
+#: src/prefs_account.c:1899
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Oddzielenie podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:1913
+#: src/prefs_account.c:1924
 msgid "Command output"
 msgstr "Wyj¶cie komendy"
 
-#: src/prefs_account.c:1946
+#: src/prefs_account.c:1957
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automatycznie wstaw nastêpuj±ce adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:1995
+#: src/prefs_account.c:2006
 msgid "Spell check dictionaries"
 msgstr "S³owniki do sprawdzania pisowni"
 
-#: src/prefs_account.c:2005 src/prefs_folder_item.c:925
+#: src/prefs_account.c:2016 src/prefs_folder_item.c:1024
 #: src/prefs_spelling.c:160
 msgid "Default dictionary"
 msgstr "Domy¶lny S³ownik"
 
-#: src/prefs_account.c:2018 src/prefs_folder_item.c:959
+#: src/prefs_account.c:2029 src/prefs_folder_item.c:1058
 #: src/prefs_spelling.c:173
 msgid "Default alternate dictionary"
 msgstr "Domy¶lny alternatywny s³ownik"
 
-#: src/prefs_account.c:2104 src/prefs_account.c:3158
-#: src/prefs_compose_writing.c:343 src/prefs_folder_item.c:1218
-#: src/prefs_folder_item.c:1590 src/prefs_quote.c:118 src/prefs_quote.c:239
+#: src/prefs_account.c:2115 src/prefs_account.c:3173
+#: src/prefs_compose_writing.c:349 src/prefs_folder_item.c:1364
+#: src/prefs_folder_item.c:1737 src/prefs_quote.c:118 src/prefs_quote.c:239
 #: src/prefs_spelling.c:325 src/prefs_wrapping.c:152
 msgid "Compose"
 msgstr "Tworzenie wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_account.c:2119 src/prefs_folder_item.c:1239 src/prefs_quote.c:133
+#: src/prefs_account.c:2130 src/prefs_folder_item.c:1385 src/prefs_quote.c:133
 #: src/toolbar.c:391
 msgid "Reply"
 msgstr "Odpowied¼"
 
-#: src/prefs_account.c:2134 src/prefs_filtering_action.c:176
-#: src/prefs_folder_item.c:1260 src/prefs_quote.c:148 src/toolbar.c:395
+#: src/prefs_account.c:2145 src/prefs_filtering_action.c:176
+#: src/prefs_folder_item.c:1406 src/prefs_quote.c:148 src/toolbar.c:395
 msgid "Forward"
 msgstr "Przeka¿"
 
-#: src/prefs_account.c:2183
+#: src/prefs_account.c:2194
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Domy¶lny system ochrony prywatno¶ci"
 
-#: src/prefs_account.c:2212
+#: src/prefs_account.c:2223
 msgid "Always sign messages"
 msgstr "Podpisywanie ka¿dej wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_account.c:2214
+#: src/prefs_account.c:2225
 msgid "Always encrypt messages"
 msgstr "Szyfrowanie ka¿dej wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_account.c:2216
+#: src/prefs_account.c:2227
 msgid "Always sign messages when replying to a signed message"
 msgstr "Szyfrowanie wiadomo¶ci przy odpowiadaniu na zaszyfrowany email"
 
-#: src/prefs_account.c:2219
+#: src/prefs_account.c:2230
 msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
 msgstr "Szyfrowanie wiadomo¶ci przy odpowiadaniu na zaszyfrowany email."
 
-#: src/prefs_account.c:2222
+#: src/prefs_account.c:2233
 msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
 msgstr "Zaszyfruj wysy³ane wiadomo¶ci przy u¿yciu klucza w³asnego i odbiorcy"
 
-#: src/prefs_account.c:2224
+#: src/prefs_account.c:2235
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Zapisywanie wys³anych, zaszyfrowanych wiadomo¶ci w czystym tek¶cie"
 
-#: src/prefs_account.c:2332 src/prefs_account.c:2345 src/prefs_account.c:2357
+#: src/prefs_account.c:2343 src/prefs_account.c:2356 src/prefs_account.c:2368
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Nie u¿ywaj SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2335
+#: src/prefs_account.c:2346
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:2338 src/prefs_account.c:2351 src/prefs_account.c:2378
+#: src/prefs_account.c:2349 src/prefs_account.c:2362 src/prefs_account.c:2389
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "U¿yj komendy STARTTLS by nawi±zaæ sesjê SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2348
+#: src/prefs_account.c:2359
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:2366
+#: src/prefs_account.c:2377
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2368
+#: src/prefs_account.c:2379
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Wysy³aj (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2372
+#: src/prefs_account.c:2383
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Nie u¿ywaj SSL (ale w razie potrzeby u¿ywaj STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:2375
+#: src/prefs_account.c:2386
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2381
+#: src/prefs_account.c:2392
 msgid "Client certificates"
 msgstr "Certyfikaty klienta"
 
-#: src/prefs_account.c:2389
+#: src/prefs_account.c:2400
 msgid "Certificate for receiving"
 msgstr "Certyfikaty do odbierania"
 
-#: src/prefs_account.c:2392 src/prefs_account.c:2414 src/prefs_account.c:2667
-#: src/wizard.c:1344 src/wizard.c:1607
+#: src/prefs_account.c:2403 src/prefs_account.c:2425 src/prefs_account.c:2681
+#: src/wizard.c:1345 src/wizard.c:1608
 msgid "Browse"
 msgstr "Przegl±daj"
 
-#: src/prefs_account.c:2394 src/prefs_account.c:2396 src/prefs_account.c:2416
-#: src/prefs_account.c:2418
+#: src/prefs_account.c:2405 src/prefs_account.c:2407 src/prefs_account.c:2427
+#: src/prefs_account.c:2429
 msgid "Client certificate file as a PKCS12 or PEM file"
 msgstr "Plik certyfikatów klienta file jako plik PKCS12 lub PEM"
 
-#: src/prefs_account.c:2411
+#: src/prefs_account.c:2422
 msgid "Certificate for sending"
 msgstr "Certyfikat do wysy³ania"
 
-#: src/prefs_account.c:2444
+#: src/prefs_account.c:2455
 msgid "Use non-blocking SSL"
 msgstr "U¿ycie nie-blokuj±cego SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2456
+#: src/prefs_account.c:2467
 msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
 msgstr "Wy³±cz tê opcjê je¿eli masz problemy przy nawi±zywaniu po³±czeñ SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2569
+#: src/prefs_account.c:2581
 msgid "SMTP port"
 msgstr "Port serwera SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2576
+#: src/prefs_account.c:2588
 msgid "POP3 port"
 msgstr "Port serwera POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:2583
+#: src/prefs_account.c:2595
 msgid "IMAP4 port"
 msgstr "Port serwera IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:2590
+#: src/prefs_account.c:2602
 msgid "NNTP port"
 msgstr "Port serwera NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2596
+#: src/prefs_account.c:2608
 msgid "Domain name"
 msgstr "Nazwa domeny"
 
-#: src/prefs_account.c:2600 src/prefs_account.c:2609
+#: src/prefs_account.c:2612 src/prefs_account.c:2621
 msgid ""
 "The domain name will be used in the right part of the generated Message-Ids, "
 "and when connecting to SMTP servers."
 msgstr ""
+"Nazwa domeny zostanie u¿yta w prawid³owej czê¶ci identyfikatora wiadomo¶ci, "
+"jak równie¿ podczas ³±czenia z serwerami SMTP."
+
+#: src/prefs_account.c:2626
+msgid "Send account mail address in Message-Id"
+msgstr "Wysy³aj adres konta w identyfikatorze wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_account.c:2617
+#: src/prefs_account.c:2631
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "U¿yj komendy do komunikacji z serwerem"
 
-#: src/prefs_account.c:2625
+#: src/prefs_account.c:2639
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Zaznacz cross-posty jako przeczytane i zakoloruj:"
 
-#: src/prefs_account.c:2680
+#: src/prefs_account.c:2694
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci w"
 
-#: src/prefs_account.c:2682
+#: src/prefs_account.c:2696
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Zapisywanie wiadomo¶ci do wys³ania w"
 
-#: src/prefs_account.c:2684
+#: src/prefs_account.c:2698
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Zapisywanie kopii roboczych wiadomo¶ci w"
 
-#: src/prefs_account.c:2686
+#: src/prefs_account.c:2700
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Zapisywanie skasowane wiadomo¶ci w"
 
-#: src/prefs_account.c:2741
+#: src/prefs_account.c:2756
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono nazwy konta."
 
-#: src/prefs_account.c:2745
+#: src/prefs_account.c:2760
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono adresu e-mail."
 
-#: src/prefs_account.c:2752
+#: src/prefs_account.c:2767
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono serwera SMTP."
 
-#: src/prefs_account.c:2757
+#: src/prefs_account.c:2772
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono ID u¿ytkownika."
 
-#: src/prefs_account.c:2762
+#: src/prefs_account.c:2777
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono serwera POP3."
 
-#: src/prefs_account.c:2782
+#: src/prefs_account.c:2797
 msgid "The default Inbox folder doesn't exist."
 msgstr "Brak domy¶lny katalogu dla poczty przychodz±cej."
 
-#: src/prefs_account.c:2788
+#: src/prefs_account.c:2803
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono serwera IMAP4."
 
-#: src/prefs_account.c:2793
+#: src/prefs_account.c:2808
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono serwera NNTP."
 
-#: src/prefs_account.c:2799
+#: src/prefs_account.c:2814
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "nazwa lokalnej skrzynki mailbox nie zosta³a podana."
 
-#: src/prefs_account.c:2805
+#: src/prefs_account.c:2820
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "nie okre¶lono komendy do lokalnego wys³ania poczty."
 
-#: src/prefs_account.c:3122
+#: src/prefs_account.c:3137
 msgid "Receive"
 msgstr "Odbieranie"
 
-#: src/prefs_account.c:3176 src/prefs_folder_item.c:1607 src/prefs_quote.c:240
+#: src/prefs_account.c:3191 src/prefs_folder_item.c:1754 src/prefs_quote.c:240
 msgid "Templates"
 msgstr "Wzorce"
 
-#: src/prefs_account.c:3194
+#: src/prefs_account.c:3209
 msgid "Privacy"
 msgstr "Prywatno¶æ"
 
-#: src/prefs_account.c:3295
+#: src/prefs_account.c:3310
 msgid "Advanced"
 msgstr "Zaawansowane"
 
-#: src/prefs_account.c:3583
+#: src/prefs_account.c:3598
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Ustawienia nowego konta"
 
-#: src/prefs_account.c:3585
+#: src/prefs_account.c:3600
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s - Ustawienia konta"
 
-#: src/prefs_account.c:3681
+#: src/prefs_account.c:3695
 msgid "Select signature file"
 msgstr "Wybierz plik z podpisem"
 
-#: src/prefs_account.c:3699 src/prefs_account.c:3716 src/wizard.c:1222
+#: src/prefs_account.c:3713 src/prefs_account.c:3730 src/wizard.c:1223
 msgid "Select certificate file"
 msgstr "Wybierz plik certyfikatów"
 
-#: src/prefs_account.c:3812
+#: src/prefs_account.c:3826
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokó³:"
 
-#: src/prefs_account.c:3951
+#: src/prefs_account.c:3965
 #, c-format
 msgid "%s (plugin not loaded)"
 msgstr "%s (wtyczka nieza³adowana)"
@@ -9731,7 +9824,7 @@ msgid "Append the new action above to the list"
 msgstr "Dopisz now± akcjê nad list±"
 
 #: src/prefs_actions.c:328 src/prefs_filtering_action.c:572
-#: src/prefs_filtering.c:472 src/prefs_matcher.c:729 src/prefs_template.c:306
+#: src/prefs_filtering.c:472 src/prefs_matcher.c:740 src/prefs_template.c:306
 #: src/prefs_toolbar.c:909
 msgid "Replace"
 msgstr "Zamieñ"
@@ -9749,7 +9842,7 @@ msgid "Clear all the input fields in the dialog"
 msgstr "Wyczy¶æ wszystkie pola do wpisywania w tym oknie"
 
 #: src/prefs_actions.c:355 src/prefs_filtering_action.c:548
-#: src/prefs_matcher.c:706
+#: src/prefs_matcher.c:717
 msgid "Info..."
 msgstr "Informacje..."
 
@@ -9766,37 +9859,37 @@ msgid "Move selected action down"
 msgstr "Przesuñ wybran± akcjê w dó³"
 
 #: src/prefs_actions.c:532 src/prefs_filtering_action.c:660
-#: src/prefs_filtering.c:897 src/prefs_filtering.c:899
-#: src/prefs_filtering.c:900 src/prefs_filtering.c:1010
-#: src/prefs_matcher.c:846 src/prefs_template.c:466
+#: src/prefs_filtering.c:912 src/prefs_filtering.c:914
+#: src/prefs_filtering.c:915 src/prefs_filtering.c:1025
+#: src/prefs_matcher.c:859 src/prefs_template.c:466
 msgid "(New)"
 msgstr "(Nowy)"
 
-#: src/prefs_actions.c:609
+#: src/prefs_actions.c:600
 msgid "Menu name is not set."
 msgstr "Nie okre¶lono nazwy menu."
 
-#: src/prefs_actions.c:614
+#: src/prefs_actions.c:605
 msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
 msgstr "Uko¶nik '/' nie mo¿e wystêpowaæ na pocz±tku nazwy menu."
 
-#: src/prefs_actions.c:619
+#: src/prefs_actions.c:610
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
 msgstr "Dwukropek ':' nie mo¿e wystêpowaæ w nazwie menu."
 
-#: src/prefs_actions.c:638
+#: src/prefs_actions.c:629
 msgid "Menu name is too long."
 msgstr "Nazwa menu jest za d³uga"
 
-#: src/prefs_actions.c:647
-msgid "Command line not set."
+#: src/prefs_actions.c:638
+msgid "Command-line not set."
 msgstr "Nie okre¶lono linii komend."
 
-#: src/prefs_actions.c:652
+#: src/prefs_actions.c:643
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr "Nazwa menu i komenda s± za d³ugie."
 
-#: src/prefs_actions.c:658
+#: src/prefs_actions.c:649
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
@@ -9807,178 +9900,167 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "ma b³±d sk³adni."
 
-#: src/prefs_actions.c:716
+#: src/prefs_actions.c:707
 msgid "Delete action"
 msgstr "Usuñ konto"
 
-#: src/prefs_actions.c:717
+#: src/prefs_actions.c:708
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Czy naprawdê usun±æ t± akcjê?"
 
-#: src/prefs_actions.c:737
+#: src/prefs_actions.c:728
 msgid "Delete all actions"
 msgstr "Kasuje wszystkie akcje"
 
-#: src/prefs_actions.c:738
+#: src/prefs_actions.c:729
 msgid "Do you really want to delete all the actions?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ wszystkie akcje?"
 
-#: src/prefs_actions.c:901 src/prefs_actions.c:931 src/prefs_filtering.c:1558
-#: src/prefs_filtering.c:1580 src/prefs_matcher.c:1956
-#: src/prefs_template.c:566 src/prefs_template.c:591
+#: src/prefs_actions.c:892 src/prefs_actions.c:923 src/prefs_filtering.c:1574
+#: src/prefs_filtering.c:1596 src/prefs_matcher.c:2004
+#: src/prefs_template.c:566 src/prefs_template.c:592
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Wpis niezapisany"
 
-#: src/prefs_actions.c:902 src/prefs_actions.c:932 src/prefs_filtering.c:1559
-#: src/prefs_filtering.c:1581 src/prefs_template.c:567
-#: src/prefs_template.c:592
+#: src/prefs_actions.c:893 src/prefs_actions.c:924 src/prefs_filtering.c:1575
+#: src/prefs_filtering.c:1597 src/prefs_template.c:567
+#: src/prefs_template.c:593
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Wpis nie zapisany. Naprawdê zamkn±æ?"
 
-#: src/prefs_actions.c:903 src/prefs_actions.c:908 src/prefs_actions.c:933
-#: src/prefs_actions.c:1286 src/prefs_filtering.c:1538
-#: src/prefs_filtering.c:1560 src/prefs_filtering.c:1582
-#: src/prefs_matcher.c:1958 src/prefs_template.c:568 src/prefs_template.c:593
-#: src/prefs_template.c:598
+#: src/prefs_actions.c:894 src/prefs_actions.c:899 src/prefs_actions.c:925
+#: src/prefs_filtering.c:1554 src/prefs_filtering.c:1576
+#: src/prefs_filtering.c:1598 src/prefs_matcher.c:2006
+#: src/prefs_template.c:568 src/prefs_template.c:594 src/prefs_template.c:599
 msgid "+_Continue editing"
 msgstr "+Kon_tynuuj edycjê"
 
-#: src/prefs_actions.c:906
+#: src/prefs_actions.c:897
 msgid "Actions list not saved"
 msgstr "Lista akcji nie jest zapisana"
 
-#: src/prefs_actions.c:907
+#: src/prefs_actions.c:898
 msgid "The actions list has been modified. Close anyway?"
 msgstr "Lista akcji zosta³a zmodyfikowana. Naprawdê zamkn±æ?"
 
-#: src/prefs_actions.c:972
+#: src/prefs_actions.c:965
 msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Nazwa menu:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:973
+#: src/prefs_actions.c:966
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
 msgstr "U¿ywaj / w nazwie menu by zrobiæ podmenu"
 
-#: src/prefs_actions.c:975
-msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command line:</span>"
+#: src/prefs_actions.c:968
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command-line:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Polecenie:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:976
+#: src/prefs_actions.c:969
 msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Rozpoczyna siê od:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:977
+#: src/prefs_actions.c:970
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
 msgstr "aby wys³aæ tre¶æ wiadomo¶ci lub wybrany jej kawa³ek do stdin"
 
-#: src/prefs_actions.c:978
+#: src/prefs_actions.c:971
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
 msgstr "aby wys³aæ tekst u¿ytkownika do stdin komendy"
 
-#: src/prefs_actions.c:979
+#: src/prefs_actions.c:972
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr "aby wys³aæ ukryty tekst u¿ytkownika do stdin komendy"
 
-#: src/prefs_actions.c:980
+#: src/prefs_actions.c:973
 msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Koñczy siê:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:981
+#: src/prefs_actions.c:974
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
 msgstr ""
 "aby zamieniæ tre¶æ wiadomo¶ci lub wybrany jej kawa³ek na stdout komendy"
 
-#: src/prefs_actions.c:982
+#: src/prefs_actions.c:975
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
 msgstr "aby wstawiæ stdout komendy bez zamieniania starego tekstu"
 
-#: src/prefs_actions.c:983
+#: src/prefs_actions.c:976
 msgid "to run command asynchronously"
 msgstr "aby uruchomiæ komendê asynchronicznie"
 
-#: src/prefs_actions.c:984
+#: src/prefs_actions.c:977
 msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">U¿yj:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:985
+#: src/prefs_actions.c:978
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
 msgstr "dla pliku lub wybranej wiadomo¶ci w formacie RFC822/2822 "
 
-#: src/prefs_actions.c:986
+#: src/prefs_actions.c:979
 msgid ""
 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr "dla listy plików wybranych wiadomo¶ci w formacie RFC822/2822"
 
-#: src/prefs_actions.c:987
+#: src/prefs_actions.c:980
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
 msgstr "dla pliku wybranej zdekodowanej czê¶ci MIME danej wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_actions.c:988
+#: src/prefs_actions.c:981
 msgid "for a user provided argument"
 msgstr "dla argumentu wprowadzonego przez u¿ytkownika"
 
-#: src/prefs_actions.c:989
+#: src/prefs_actions.c:982
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr "dla ukrytego argumentu (np. has³o) wprowadzonego przez u¿ytkownika"
 
-#: src/prefs_actions.c:990
+#: src/prefs_actions.c:983
 msgid "for the text selection"
 msgstr "dla wybrania tekstu"
 
-#: src/prefs_actions.c:991
+#: src/prefs_actions.c:984
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr "zastosuj filtrowanie zdefiniowane pomiêdzy {} do wybranych wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_actions.c:992
+#: src/prefs_actions.c:985
 msgid "for a literal %"
 msgstr "Znak %"
 
-#: src/prefs_actions.c:1001 src/prefs_themes.c:991
+#: src/prefs_actions.c:994 src/prefs_themes.c:994
 msgid "Actions"
 msgstr "Akcje"
 
-#: src/prefs_actions.c:1002
+#: src/prefs_actions.c:995
 msgid ""
 "The Actions feature is a way for the user to launch external commands to "
 "process a complete message file or just one of its parts."
 msgstr ""
-"Mechanizm Akcji jest rozwi±zaniem które umo¿liwia u¿ytkownikowi uruchamianie "
-"zewnêtrznych komend do przetwarzania ca³ych plików wiadomo¶ci lub tylko "
-"niektórych czê¶ci wiadomo¶ci."
+"Mechanizm Akcji jest rozwi±zaniem, które umo¿liwia u¿ytkownikowi "
+"uruchamianie zewnêtrznych komend do przetwarzania ca³ych plików wiadomo¶ci "
+"lub tylko niektórych czê¶ci wiadomo¶ci."
 
-#: src/prefs_actions.c:1089 src/prefs_filtering.c:1756
-#: src/prefs_template.c:1091
+#: src/prefs_actions.c:1082 src/prefs_filtering.c:1772
+#: src/prefs_template.c:1104
 msgid "D_uplicate"
 msgstr "D_uplikaty"
 
-#: src/prefs_actions.c:1199
+#: src/prefs_actions.c:1193
 msgid "Current actions"
 msgstr "Obecne akcje"
 
-#: src/prefs_actions.c:1283
-msgid "Entry was modified"
-msgstr "Wpis zosta³ zmodyfikowany"
-
-#: src/prefs_actions.c:1284
-msgid ""
-"Opening the filter action dialog will clear current modifications of the "
-"command line."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_actions.c:1295 src/prefs_filtering.c:1134
-#: src/prefs_filtering.c:1192
+#: src/prefs_actions.c:1292 src/prefs_filtering.c:1150
+#: src/prefs_filtering.c:1208
 msgid "Action string is not valid."
 msgstr "Podane wyra¿enie dla akcji jest nieprawid³owe"
 
-#: src/prefs_common.c:231 src/prefs_quote.c:68
+#: src/prefs_common.c:227 src/prefs_quote.c:68
 msgid "Hello,\\n"
 msgstr "Witam,\\n"
 
-#: src/prefs_common.c:296
+#: src/prefs_common.c:298
 msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q\\n%X"
 msgstr "Dnia %D{%F}, o godz. %D{%T}\\n%f napisa³(a):\\n\\n%q\\n%X"
 
-#: src/prefs_common.c:302 src/prefs_quote.c:84
+#: src/prefs_common.c:304 src/prefs_quote.c:84
 msgid ""
 "\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
 "\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
@@ -9986,23 +10068,23 @@ msgstr ""
 "\\n\\nPocz±tek przekazywanej wiadomo¶ci:\\n\\n?d{Data: %d\\n}?f{Od: %f\\n}?t"
 "{Do: %t\\n}?c{Kopia: %c\\n}?n{Lista news: %n\\n}?s{Temat: %s\\n}\\n\\n%M"
 
-#: src/prefs_common.c:442
+#: src/prefs_common.c:444
 msgid "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
 msgstr "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:121
+#: src/prefs_compose_writing.c:120
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Automatyczny wybór konta"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:129
+#: src/prefs_compose_writing.c:128
 msgid "when replying"
 msgstr "przy odpowiedzi"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:131
+#: src/prefs_compose_writing.c:130
 msgid "when forwarding"
 msgstr "przy przekazywaniu"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:133
+#: src/prefs_compose_writing.c:132
 msgid "when re-editing"
 msgstr "przy redagowaniu"
 
@@ -10010,197 +10092,193 @@ msgstr "przy redagowaniu"
 msgid "Editing"
 msgstr "Edycja"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:138
+#: src/prefs_compose_writing.c:139
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Automatyczne uruchamianie zewnêtrznego edytora"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:145
+#: src/prefs_compose_writing.c:147
 msgid "Autosave message text to Drafts folder every"
 msgstr "Automatyczne zapisywanie w katalogu z kopiami roboczymi co"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:155 src/prefs_wrapping.c:100
+#: src/prefs_compose_writing.c:157 src/prefs_wrapping.c:100
 msgid "characters"
 msgstr "znakach"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:163
+#: src/prefs_compose_writing.c:166
 msgid "Undo level"
 msgstr "Maksymalna ilo¶æ poziomów cofniêæ"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:175
+#: src/prefs_compose_writing.c:184
+msgid "Warn when inserting in message body a file larger than"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:202
 msgid "Replying"
 msgstr "Odpowiadanie"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:178
+#: src/prefs_compose_writing.c:205
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "Domy¶lnie odpowiadanie z cytatem"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:181
+#: src/prefs_compose_writing.c:208
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "Przycisk odpowiedzi powoduje odpowied¼ do listy dyskusyjnej"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:183
+#: src/prefs_compose_writing.c:210
 msgid "Forwarding"
 msgstr "Przekazywanie"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:186 src/prefs_filtering_action.c:177
+#: src/prefs_compose_writing.c:213 src/prefs_filtering_action.c:177
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Przekazywanie (Fwd:) wiadomo¶ci jako za³±cznik"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:189
+#: src/prefs_compose_writing.c:216
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Pozostawianie oryginalnego nag³ówka 'Od' ('From') przy przekazywaniu"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:192
+#: src/prefs_compose_writing.c:219
 msgid "When dropping files into the Compose window"
 msgstr "Przeci±gniêcie plików na okno wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:201
+#: src/prefs_compose_writing.c:228
 msgid "Ask"
 msgstr "Zapytaj"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:202 src/toolbar.c:409
+#: src/prefs_compose_writing.c:229 src/toolbar.c:409
 msgid "Insert"
 msgstr "Wstaw"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:203 src/toolbar.c:410
+#: src/prefs_compose_writing.c:230 src/toolbar.c:410
 msgid "Attach"
 msgstr "Za³±cz"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:218
-msgid "Quotation characters"
-msgstr "Znaki cytowania"
-
-#: src/prefs_compose_writing.c:233
-msgid "Treat these characters as quotation marks: "
-msgstr "Traktuj te znaki jako znaczniki cytatu:"
-
-#: src/prefs_compose_writing.c:344
+#: src/prefs_compose_writing.c:350
 msgid "Writing"
 msgstr "Zapisywanie"
 
-#: src/prefs_customheader.c:181
+#: src/prefs_customheader.c:183
 msgid "Custom header configuration"
 msgstr "Ustawienia nag³ówków u¿ytkownika"
 
-#: src/prefs_customheader.c:234
+#: src/prefs_customheader.c:236
 msgid "From file..."
 msgstr "Z pliku..."
 
-#: src/prefs_customheader.c:503 src/prefs_display_header.c:598
-#: src/prefs_matcher.c:1452 src/prefs_matcher.c:1467
+#: src/prefs_customheader.c:510 src/prefs_display_header.c:586
+#: src/prefs_matcher.c:1489 src/prefs_matcher.c:1504
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Brak nazwy nag³ówka."
 
-#: src/prefs_customheader.c:513
+#: src/prefs_customheader.c:520
 msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
 msgstr "Ta nazwa nag³ówka nie jest dozwolona jako konfigurowalny nag³ówek."
 
-#: src/prefs_customheader.c:560
+#: src/prefs_customheader.c:567
 msgid "Choose a PNG file"
 msgstr "Wybierz plik PNG"
 
-#: src/prefs_customheader.c:562
+#: src/prefs_customheader.c:569
 msgid "Choose an XBM file"
 msgstr "Wybierz plik XBN"
 
-#: src/prefs_customheader.c:564
+#: src/prefs_customheader.c:571
 msgid "Choose a text file"
 msgstr "Wybierz plik tekstowy"
 
-#: src/prefs_customheader.c:577
+#: src/prefs_customheader.c:584
 msgid "This file isn't an image."
 msgstr "Ten plik nie jest obrazkiem."
 
-#: src/prefs_customheader.c:582
+#: src/prefs_customheader.c:589
 msgid "The chosen image isn't the correct size (48x48)."
 msgstr ""
 "Wybrany obrazek ma niew³a¶ciwe wymiary. Prawid³owy powinien mieæ (48x48)."
 
-#: src/prefs_customheader.c:588
+#: src/prefs_customheader.c:595
 msgid "The image is too big; it must be maximum 725 bytes."
 msgstr "Wybrany obrazek jest zbyt du¿y - powinien mieæ maksymalnie 752 bajty"
 
-#: src/prefs_customheader.c:593
+#: src/prefs_customheader.c:600
 msgid "The image isn't in the correct format (PNG)."
 msgstr "Obrazek nie jest we w³a¶ciwym formacie (PNG)."
 
-#: src/prefs_customheader.c:602
+#: src/prefs_customheader.c:609
 msgid "The image isn't in the correct format (XBM)."
 msgstr "Obrazek nie jest we w³a¶ciwym formacie (XBM)."
 
-#: src/prefs_customheader.c:611
+#: src/prefs_customheader.c:618
 msgid "Couldn't call `compface`. Make sure it's in your $PATH."
 msgstr ""
 "Nie mo¿na uruchomiæ `compface`. Sprawd¼ czy ten plik jest w Twojej zmiennej "
 "$PATH."
 
-#: src/prefs_customheader.c:617
+#: src/prefs_customheader.c:624
 #, c-format
 msgid "Compface error: %s"
 msgstr "b³±d Compface: %s"
 
-#: src/prefs_customheader.c:668
+#: src/prefs_customheader.c:675
 msgid "This file contains newlines."
 msgstr "Ten plik zawiera znaki nowych linii"
 
-#: src/prefs_customheader.c:698
+#: src/prefs_customheader.c:705
 msgid "Delete header"
 msgstr "Usuñ nag³ówek"
 
-#: src/prefs_customheader.c:699
+#: src/prefs_customheader.c:706
 msgid "Do you really want to delete this header?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten nag³ówek?"
 
-#: src/prefs_customheader.c:869
+#: src/prefs_customheader.c:879
 msgid "Current custom headers"
 msgstr "Obecne nag³ówki u¿ytkownika"
 
-#: src/prefs_display_header.c:257
+#: src/prefs_display_header.c:249
 msgid "Displayed header configuration"
 msgstr "Ustawienia wy¶wietlania nag³ówka"
 
-#: src/prefs_display_header.c:281
+#: src/prefs_display_header.c:273
 msgid "Header name"
 msgstr "Nazwa nag³ówka"
 
-#: src/prefs_display_header.c:316
+#: src/prefs_display_header.c:308
 msgid "Displayed Headers"
 msgstr "Wy¶wietlone nag³ówki"
 
-#: src/prefs_display_header.c:382
+#: src/prefs_display_header.c:370
 msgid "Hidden headers"
 msgstr "Ukryte nag³ówki"
 
-#: src/prefs_display_header.c:408
+#: src/prefs_display_header.c:396
 msgid "Show all unspecified headers"
 msgstr "Poka¿ wszystkie nieokre¶lone nag³ówki"
 
-#: src/prefs_display_header.c:608
+#: src/prefs_display_header.c:596
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Taki nag³ówek ju¿ wystêpuje."
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:104
+#: src/prefs_ext_prog.c:106
 #, c-format
 msgid "%s will be replaced with file name / URI"
 msgstr "%s zostanie zast±pione nazw± pliku / URI"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:122
+#: src/prefs_ext_prog.c:124
 msgid "Use system defaults when possible"
 msgstr "U¿yj domy¶lnych ustawieñ systemu je¿eli to mo¿liwe"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:147
+#: src/prefs_ext_prog.c:150
 msgid "Web browser"
 msgstr "Przegl±darka internetowa"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:181
+#: src/prefs_ext_prog.c:184
 msgid "Text editor"
 msgstr "Edytor tekstu"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:209
+#: src/prefs_ext_prog.c:212
 msgid "Command for 'Display as text'"
 msgstr "Komenda dla 'Wy¶wietl jako tekst'"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:222
+#: src/prefs_ext_prog.c:225
 msgid ""
 "This option enables MIME parts to be displayed in the message view via a "
 "script when using the 'Display as text' contextual menu item"
@@ -10208,16 +10286,16 @@ msgstr ""
 "Ta opcja w³±cza wy¶wietlanie czê¶ci MIME w widoku wiadomo¶ci przy u¿yciu "
 "skryptu gdy u¿ywasz opcji z menu kontekstowego 'Wy¶wiel jako tekst'"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:232
+#: src/prefs_ext_prog.c:236
 msgid "Print command"
 msgstr "Polecenie wydruku"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:298 src/prefs_image_viewer.c:140
-#: src/prefs_message.c:303
+#: src/prefs_ext_prog.c:309 src/prefs_image_viewer.c:140
+#: src/prefs_message.c:345
 msgid "Message View"
 msgstr "Widok wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:299
+#: src/prefs_ext_prog.c:310
 msgid "External Programs"
 msgstr "Programy zewnêtrzne"
 
@@ -10237,12 +10315,11 @@ msgstr "Ukryj"
 #: src/prefs_filtering_action.c:168 src/prefs_filtering_action.c:169
 #: src/prefs_filtering_action.c:170 src/prefs_filtering_action.c:171
 #: src/prefs_filtering_action.c:172 src/prefs_filtering_action.c:173
-#, fuzzy
 msgid "Message flags"
-msgstr "Lista wiadomo¶ci"
+msgstr "Flagi wiadomo¶ci"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:166 src/prefs_summary_column.c:77
-#: src/summaryview.c:2808
+#: src/summaryview.c:2658
 msgid "Mark"
 msgstr "Zaznacz"
 
@@ -10254,8 +10331,8 @@ msgstr "Zaznacz jako przeczytane"
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "Zaznacz jako nieprzeczytane"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:174 src/prefs_filtering_action.c:1372
-#: src/toolbar.c:191 src/toolbar.c:417 src/toolbar.c:2034
+#: src/prefs_filtering_action.c:174 src/prefs_filtering_action.c:1373
+#: src/toolbar.c:191 src/toolbar.c:417 src/toolbar.c:2041
 msgid "Execute"
 msgstr "Wykonaj"
 
@@ -10268,13 +10345,13 @@ msgstr "Kolor tabelki"
 msgid "Resend"
 msgstr "Wy¶lij ponownie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:178 src/summaryview.c:523
+#: src/prefs_filtering_action.c:178
 msgid "Redirect"
 msgstr "Przeka¿"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:179 src/prefs_filtering_action.c:180
-#: src/prefs_filtering_action.c:1376 src/prefs_matcher.c:598
-#: src/prefs_summary_column.c:86 src/summaryview.c:603
+#: src/prefs_filtering_action.c:1377 src/prefs_matcher.c:607
+#: src/prefs_summary_column.c:86 src/summaryview.c:438
 msgid "Score"
 msgstr "Punktowanie"
 
@@ -10287,8 +10364,8 @@ msgid "Set score"
 msgstr "Ustaw punktacjê"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:181 src/prefs_filtering_action.c:182
-#: src/prefs_filtering_action.c:183 src/prefs_matcher.c:602
-#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:605
+#: src/prefs_filtering_action.c:183 src/prefs_matcher.c:611
+#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:440
 msgid "Tags"
 msgstr "Etykiety"
 
@@ -10316,8 +10393,8 @@ msgstr "Zatrzymaj filtrowanie"
 msgid "Action configuration"
 msgstr "Konfiguracja Akcji"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:406 src/prefs_filtering.c:1937
-#: src/prefs_matcher.c:555
+#: src/prefs_filtering_action.c:406 src/prefs_filtering.c:1953
+#: src/prefs_matcher.c:564
 msgid "Rule"
 msgstr "Regu³a"
 
@@ -10325,65 +10402,65 @@ msgstr "Regu
 msgid "Action"
 msgstr "Akcja"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:888
-msgid "Command line not set"
+#: src/prefs_filtering_action.c:889
+msgid "Command-line not set"
 msgstr "Nie okre¶lono linii komend"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:889
+#: src/prefs_filtering_action.c:890
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "Nie okre¶lono przeznaczenia."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:900
+#: src/prefs_filtering_action.c:901
 msgid "Recipient is not set."
 msgstr "Nie podano adresata."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:916
+#: src/prefs_filtering_action.c:917
 msgid "Score is not set"
 msgstr "Punktacja nie jest ustawiona"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:924
+#: src/prefs_filtering_action.c:925
 msgid "Header is not set."
 msgstr "Nag³ówek nie jest ustawiony."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:931
+#: src/prefs_filtering_action.c:932
 msgid "Target addressbook/folder is not set."
 msgstr "Nie wybrano docelowej ksi±¿ki adresowej/katalogu."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:941
+#: src/prefs_filtering_action.c:942
 msgid "Tag name is empty."
 msgstr "Nie podano nazwy etykiety."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1163
+#: src/prefs_filtering_action.c:1164
 msgid "No action was defined."
 msgstr "Nie zdefiniowano ¿adnej akcji."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1201 src/prefs_matcher.c:1999
+#: src/prefs_filtering_action.c:1202 src/prefs_matcher.c:2048
 #: src/quote_fmt.c:78
 msgid "literal %"
 msgstr "Znak %"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1210 src/prefs_matcher.c:2008
+#: src/prefs_filtering_action.c:1211 src/prefs_matcher.c:2057
 msgid "filename (should not be modified)"
 msgstr "Nazwa pliku (nie powinna byæ modyfikowana)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1211 src/prefs_matcher.c:2009
+#: src/prefs_filtering_action.c:1212 src/prefs_matcher.c:2058
 #: src/quote_fmt.c:86
 msgid "new line"
 msgstr "nowa linia"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1212 src/prefs_matcher.c:2010
+#: src/prefs_filtering_action.c:1213 src/prefs_matcher.c:2059
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr "znak 'escape' dla cytatu"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1213 src/prefs_matcher.c:2011
+#: src/prefs_filtering_action.c:1214 src/prefs_matcher.c:2060
 msgid "quote character"
 msgstr "znak cytowania"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1221
+#: src/prefs_filtering_action.c:1222
 msgid "Filtering Action: 'Execute'"
 msgstr "Konfiguracja akcji filtrowania"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1222
+#: src/prefs_filtering_action.c:1223
 msgid ""
 "'Execute' allows you to send a message or message element to an external "
 "program or script.\n"
@@ -10394,23 +10471,23 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nastêpuj±ce symbole mog± zostaæ u¿yte:"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1358
+#: src/prefs_filtering_action.c:1359
 msgid "Recipient"
 msgstr "Adresat"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1362
+#: src/prefs_filtering_action.c:1363
 msgid "Book/Folder"
-msgstr ""
+msgstr "Ksi±¿ka/Katalog"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1366
+#: src/prefs_filtering_action.c:1367
 msgid "Destination"
 msgstr "Przeznaczenie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1369
+#: src/prefs_filtering_action.c:1370
 msgid "Color"
-msgstr "Kolory"
+msgstr "Kolor"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1453
+#: src/prefs_filtering_action.c:1455
 msgid "Current action list"
 msgstr "Lista dostêpnych akcji"
 
@@ -10418,8 +10495,8 @@ msgstr "Lista dost
 msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr "Filtrowanie/Konfiguracja przetwarzania"
 
-#: src/prefs_filtering.c:259 src/prefs_filtering.c:928
-#: src/prefs_filtering.c:1042
+#: src/prefs_filtering.c:261 src/prefs_filtering.c:943
+#: src/prefs_filtering.c:1057
 msgid "Filtering Account Menu|All"
 msgstr "Wszystkie"
 
@@ -10475,61 +10552,61 @@ msgstr "Przesuwa wybran
 msgid "Move the selected rule to the bottom"
 msgstr "Przesuwa wybran± regu³ê na sam dó³"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1098 src/prefs_filtering.c:1184
+#: src/prefs_filtering.c:1114 src/prefs_filtering.c:1200
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "Ci±g jest nieprawid³owy"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1171
+#: src/prefs_filtering.c:1187
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "Ustawienia warunków s± puste"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1177
+#: src/prefs_filtering.c:1193
 msgid "Action string is empty."
 msgstr "Ustawienia akcji s± puste"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1263
+#: src/prefs_filtering.c:1279
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Usuñ regu³ê"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1264
+#: src/prefs_filtering.c:1280
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Naprawdê chcesz usun±æ tê regu³ê?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1282
+#: src/prefs_filtering.c:1298
 msgid "Delete all rules"
-msgstr ""
+msgstr "Usuñ wszystkie regu³y"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1283
+#: src/prefs_filtering.c:1299
 msgid "Do you really want to delete all the rules?"
 msgstr "Naprawdê chcesz usun±æ wszystkie regu³y?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1536
+#: src/prefs_filtering.c:1552
 msgid "Filtering rules not saved"
 msgstr "Regu³y filtrowania nie zosta³y zapisane"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1537
+#: src/prefs_filtering.c:1553
 msgid "The list of filtering rules have been modified. Close anyway?"
 msgstr ""
 "Lista regu³ filtrowania nie zosta³a zapisana. Czy mimo to chcesz zamkn±æ to "
 "okno? "
 
-#: src/prefs_filtering.c:1759
+#: src/prefs_filtering.c:1775
 msgid "Move one page up"
-msgstr ""
+msgstr "Id¼ o stronê w górê"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1760
+#: src/prefs_filtering.c:1776
 msgid "Move one page down"
-msgstr ""
+msgstr "Id¼ o stronê w dó³"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1905
+#: src/prefs_filtering.c:1921
 msgid "Enable"
 msgstr "W³±czone"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:210
+#: src/prefs_folder_column.c:211
 msgid "Folder list columns configuration"
 msgstr "Konfiguracja kolumn w li¶cie katalogów"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:227
+#: src/prefs_folder_column.c:228
 msgid ""
 "Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
@@ -10538,32 +10615,32 @@ msgstr ""
 "Mo¿esz modyfikowaæ kolejno¶æ za pomoc± przycisków \"Do góry\" \"Na Dó³\",\n"
 "lub przesuwaj±c elementy mysz±."
 
-#: src/prefs_folder_column.c:256 src/prefs_summary_column.c:271
+#: src/prefs_folder_column.c:257 src/prefs_summary_column.c:271
 msgid "Hidden columns"
 msgstr "Ukryte kolumny"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:288 src/prefs_summaries.c:406
+#: src/prefs_folder_column.c:289 src/prefs_summaries.c:406
 #: src/prefs_summaries.c:552 src/prefs_summary_column.c:303
 msgid "Displayed columns"
 msgstr "Wy¶wietlane kolumny"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:327 src/prefs_msg_colors.c:496
+#: src/prefs_folder_column.c:328 src/prefs_msg_colors.c:496
 #: src/prefs_summary_column.c:342 src/prefs_toolbar.c:921
 msgid " Use default "
 msgstr " U¿yj domy¶lnego "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:250 src/prefs_folder_item.c:783
-#: src/prefs_folder_item.c:1185
+#: src/prefs_folder_item.c:266 src/prefs_folder_item.c:819
+#: src/prefs_folder_item.c:1331
 msgid ""
-"<i>These preferences will not be saved as this folder is a top-level one. "
-"However you can use them to set them to the whole mailbox tree using \"Apply "
-"to subfolders\".</i>"
+"<i>These preferences will not be saved as this folder is a top-level folder. "
+"However, you can set them for the whole mailbox tree by using \"Apply to "
+"subfolders\".</i>"
 msgstr ""
 "<i>Te preferencje nie zostan± zapisane, poniewa¿ to jest katalog nadrzêdny. "
 "Jednak¿e mo¿esz ich u¿yæ aby ustawiæ je w ca³ej skrzynce za pomoc± "
 "\"Zastosuj do podkatalogów\".<i>"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:262 src/prefs_folder_item.c:795
+#: src/prefs_folder_item.c:278 src/prefs_folder_item.c:831
 msgid ""
 "Apply to\n"
 "subfolders"
@@ -10571,51 +10648,51 @@ msgstr ""
 "Zastosuj do\n"
 "podkatalogów"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:287
+#: src/prefs_folder_item.c:303
 msgid "Normal"
 msgstr "Zwyk³y"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:289
+#: src/prefs_folder_item.c:305
 msgid "Outbox"
 msgstr "Wys³ane"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:305
+#: src/prefs_folder_item.c:321
 msgid "Folder type"
 msgstr "Rodzaj katalogu"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:317
+#: src/prefs_folder_item.c:334
 msgid "Simplify Subject RegExp"
 msgstr "Uproszczenie wyra¿enia regularnego tematu"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:343
+#: src/prefs_folder_item.c:360
 msgid "Test RegExp"
 msgstr "Testowy RegExp"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:375
+#: src/prefs_folder_item.c:392
 msgid "Folder chmod"
 msgstr "Zmiana uprawnieñ do katalogu"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:401
+#: src/prefs_folder_item.c:418
 msgid "Folder color"
 msgstr "Kolor katalogu"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:414 src/prefs_folder_item.c:1436
+#: src/prefs_folder_item.c:431 src/prefs_folder_item.c:1582
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Wybierz kolor dla docelowego katalogu"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:432
+#: src/prefs_folder_item.c:449
 msgid "Run Processing rules at start-up"
 msgstr "Uruchom regu³y przetwarzania przy starcie"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:447
+#: src/prefs_folder_item.c:464
 msgid "Run Processing rules when opening"
 msgstr "Uruchom regu³y przetwarzania podczas otwierania"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:461
+#: src/prefs_folder_item.c:478
 msgid "Scan for new mail"
 msgstr "Przeskanuj w poszukiwaniu nowej poczty"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:463
+#: src/prefs_folder_item.c:480
 msgid ""
 "Turn this option on if mail is delivered directly to this folder by server "
 "side filtering on IMAP or by an external application"
@@ -10624,65 +10701,77 @@ msgstr ""
 "przez system filtruj±cy na serwerze (np. poprzez IMAP lub zewnêtrzny "
 "program)."
 
-#: src/prefs_folder_item.c:478
+#: src/prefs_folder_item.c:495
 msgid "Synchronise for offline use"
 msgstr "Synchronizuj do u¿ytku offline"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/prefs_folder_item.c:516
 msgid "Fetch message bodies from the last"
-msgstr ""
+msgstr "Pobierz ca³e wiadomo¶ci z ostatnich"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:506
+#: src/prefs_folder_item.c:523
 msgid "0: all bodies"
-msgstr ""
+msgstr "0: wszystkie wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:514
+#: src/prefs_folder_item.c:531
 msgid "Remove older messages bodies"
 msgstr "Usuñ tre¶æ starszych wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:531
+#: src/prefs_folder_item.c:548
 msgid "Discard folder cache"
 msgstr "Porzuæ pamiêæ podrêczn± katalogu"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:804
+#: src/prefs_folder_item.c:840
 msgid "Request Return Receipt"
 msgstr "¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:819
+#: src/prefs_folder_item.c:855
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr "Zapisz kopiê poczty wychodz±cej do tego folderu a nie do Wys³anych"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:832
+#: src/prefs_folder_item.c:868
 msgid "Default To:"
 msgstr "Domy¶lny odbiorca:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:853
+#: src/prefs_folder_item.c:889
 msgid "Default To: for replies"
 msgstr "Domy¶lny odbiorca przy odpowiadaniu:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:874
+#: src/prefs_folder_item.c:910
+msgid "Default Cc:"
+msgstr "Domy¶lny odbiorca kopii:"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:931
+msgid "Default Bcc:"
+msgstr "Domy¶lny odbiorca tajnej kopii:"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:952
+msgid "Default Reply-to:"
+msgstr "Domy¶lny odbiorca odpowiedzi:"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:973
 msgid "Default account"
 msgstr "Domy¶lne konto: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1449
+#: src/prefs_folder_item.c:1595
 msgid "Discard cache"
 msgstr "Opró¿nij dane z pamiêci podrêcznej"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1450
+#: src/prefs_folder_item.c:1596
 msgid "Do you really want to discard the local cached data for this folder?"
 msgstr ""
 "Czy na pewno  chcesz wyczy¶ciæ przechowywan± lokalnie pamiêæ podrêczn± dla "
 "tego folderu? "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1452
+#: src/prefs_folder_item.c:1598
 msgid "+Discard"
 msgstr "+Porzuæ"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1572
+#: src/prefs_folder_item.c:1719
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1646
+#: src/prefs_folder_item.c:1793
 #, c-format
 msgid "Properties for folder %s"
 msgstr "Ustawienia dla katalogu %s"
@@ -10691,13 +10780,15 @@ msgstr "Ustawienia dla katalogu %s"
 msgid "Folder and Message Lists"
 msgstr "Katalog i lista wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_fonts.c:102 src/prefs_matcher.c:1878
+#: src/prefs_fonts.c:102 src/prefs_matcher.c:1925
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomo¶æ"
 
 #: src/prefs_fonts.c:129
 msgid "Derive small and bold fonts from Folder and Message Lists font"
 msgstr ""
+"Jako ma³ych i pogrubionych czcionek u¿ywaj czcionki katalogów i listy "
+"wiadomo¶ci."
 
 #: src/prefs_fonts.c:139
 msgid "Small"
@@ -10716,13 +10807,13 @@ msgid "Message Printing"
 msgstr "Drukowanie wiadomo¶ci"
 
 #: src/prefs_fonts.c:277 src/prefs_msg_colors.c:830 src/prefs_summaries.c:685
-#: src/prefs_themes.c:364
+#: src/prefs_themes.c:368
 msgid "Display"
 msgstr "Wy¶wietlanie"
 
 #: src/prefs_fonts.c:278
 msgid "Fonts"
-msgstr "Fonty"
+msgstr "Czcionki"
 
 #: src/prefs_gtk.c:939 src/toolbar.c:199 src/toolbar.c:405
 msgid "Preferences"
@@ -10758,11 +10849,11 @@ msgstr "Ogranicz wielko
 
 #: src/prefs_logging.c:159 src/prefs_logging.c:266
 msgid "0 to stop logging in the log window"
-msgstr "(0 by zatrzymaæ komunikaty w oknie dziennika)"
+msgstr "0 by zatrzymaæ komunikaty w oknie dziennika"
 
 #: src/prefs_logging.c:161 src/prefs_logging.c:268
 msgid "lines"
-msgstr "[ linie ]"
+msgstr "linie"
 
 #: src/prefs_logging.c:171
 msgid "Filtering/processing log"
@@ -10837,6 +10928,14 @@ msgid ""
 "skipped, and why all conditions are matched or not matched.\n"
 "Caution: the higher the level, the greater the impact on performance."
 msgstr ""
+"Wybierz poziom szczegó³owo¶ci logowania w dzienniku.\n"
+"Wybierz Niski, aby widzieæ, kiedy s± stosowane regu³y, które warunki pasuj± "
+"a które nie i jakie akcje s± podejmowane.\n"
+"Wybierz ¦redni, aby widzieæ wiêcej szczegó³ów o wiadomo¶ciach, które s± "
+"przetwarzane i dlaczego regu³y s± pomijane.\n"
+"Wybierz Wysoki, aby dok³adnie pokazaæ powód, dla którego wszystkie regu³y s± "
+"stosowane lub pomijane, oraz dlaczego warunki pasuj± b±d¼ nie.\n"
+"Uwaga: im wy¿szy poziom logowania, tym wiêkszy wp³yw na wydajno¶æ."
 
 #: src/prefs_logging.c:280
 msgid "Disk log"
@@ -10862,240 +10961,251 @@ msgstr "Komunikaty o b
 msgid "Status messages for filtering/processing log"
 msgstr "Informacje o stanie filtrowania/przetwarzania"
 
+#: src/prefs_logging.c:427 src/prefs_msg_colors.c:145 src/prefs_other.c:684
+msgid "Other"
+msgstr "Inne"
+
 #: src/prefs_logging.c:428
 msgid "Logging"
 msgstr "Dziennik zdarzeñ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:309
+#: src/prefs_matcher.c:314
 msgid "more than"
 msgstr "wiêcej ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:310
+#: src/prefs_matcher.c:315
 msgid "less than"
 msgstr "mniej ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:315
+#: src/prefs_matcher.c:320
 msgid "weeks"
 msgstr "tygodni"
 
-#: src/prefs_matcher.c:319
+#: src/prefs_matcher.c:324
 msgid "higher than"
 msgstr "wy¿sza ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:320
+#: src/prefs_matcher.c:325
 msgid "lower than"
 msgstr "mniejsza ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:321 src/prefs_matcher.c:327
+#: src/prefs_matcher.c:326 src/prefs_matcher.c:332
 msgid "exactly"
 msgstr "równa dok³adnie"
 
-#: src/prefs_matcher.c:325
+#: src/prefs_matcher.c:330
 msgid "greater than"
 msgstr "wiêksza ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:326
+#: src/prefs_matcher.c:331
 msgid "smaller than"
 msgstr "mniejsza ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:331
+#: src/prefs_matcher.c:336
 msgid "bytes"
 msgstr "bajtów"
 
-#: src/prefs_matcher.c:332
+#: src/prefs_matcher.c:337
 msgid "kilobytes"
 msgstr "kilobajtów"
 
-#: src/prefs_matcher.c:333
+#: src/prefs_matcher.c:338
 msgid "megabytes"
 msgstr "megabajtów"
 
-#: src/prefs_matcher.c:337
+#: src/prefs_matcher.c:342
 msgid "contains"
 msgstr "zawiera"
 
-#: src/prefs_matcher.c:338
+#: src/prefs_matcher.c:343
 msgid "doesn't contain"
 msgstr "nie zawiera"
 
-#: src/prefs_matcher.c:360
+#: src/prefs_matcher.c:365
 msgid "headers part"
 msgstr "czê¶æ nag³ówka"
 
-#: src/prefs_matcher.c:361
+#: src/prefs_matcher.c:366
 msgid "body part"
 msgstr "tre¶æ wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_matcher.c:362
+#: src/prefs_matcher.c:367
 msgid "whole message"
 msgstr "ca³a wiadomo¶æ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:368 src/summaryview.c:6049
+#: src/prefs_matcher.c:373 src/summaryview.c:6144
 msgid "Marked"
 msgstr "Zaznacz"
 
-#: src/prefs_matcher.c:369 src/summaryview.c:6047
+#: src/prefs_matcher.c:374 src/summaryview.c:6142
 msgid "Deleted"
 msgstr "Usuniête"
 
-#: src/prefs_matcher.c:370
+#: src/prefs_matcher.c:375
 msgid "Replied"
 msgstr "Odpowiedziane"
 
-#: src/prefs_matcher.c:371 src/summaryview.c:6041
+#: src/prefs_matcher.c:376 src/summaryview.c:6136
 msgid "Forwarded"
 msgstr "Przekazane"
 
-#: src/prefs_matcher.c:373 src/summaryview.c:6033 src/toolbar.c:398
-#: src/toolbar.c:920 src/toolbar.c:1924
+#: src/prefs_matcher.c:378 src/summaryview.c:6128 src/toolbar.c:398
+#: src/toolbar.c:923 src/toolbar.c:1931
 msgid "Spam"
 msgstr "Spam"
 
-#: src/prefs_matcher.c:377
+#: src/prefs_matcher.c:379
+#, fuzzy
+msgid "Has attachment"
+msgstr "Wiadomo¶æ posiada za³±cznik(i)"
+
+#: src/prefs_matcher.c:380 src/summaryview.c:6162
+msgid "Signed"
+msgstr "Podpisane"
+
+#: src/prefs_matcher.c:384
 msgid "set"
 msgstr "ustaw"
 
-#: src/prefs_matcher.c:378
+#: src/prefs_matcher.c:385
 msgid "not set"
 msgstr "nie ustawiony"
 
-#: src/prefs_matcher.c:382
+#: src/prefs_matcher.c:389
 msgid "yes"
 msgstr "tak"
 
-#: src/prefs_matcher.c:383
+#: src/prefs_matcher.c:390
 msgid "no"
 msgstr "nie"
 
-#: src/prefs_matcher.c:387
+#: src/prefs_matcher.c:394
 msgid "Any tags"
 msgstr "Dowolne etykiety"
 
-#: src/prefs_matcher.c:388
+#: src/prefs_matcher.c:395
 msgid "Specific tag"
 msgstr "Wybrana etykieta"
 
-#: src/prefs_matcher.c:392
+#: src/prefs_matcher.c:399
 msgid "ignored"
 msgstr "ignorowane"
 
-#: src/prefs_matcher.c:393
+#: src/prefs_matcher.c:400
 msgid "not ignored"
 msgstr "nie ignorowane"
 
-#: src/prefs_matcher.c:394
+#: src/prefs_matcher.c:401
 msgid "watched"
 msgstr "¶ledzone w±tki"
 
-#: src/prefs_matcher.c:395
+#: src/prefs_matcher.c:402
 msgid "not watched"
-msgstr ""
+msgstr "nie ¶ledzone"
 
-#: src/prefs_matcher.c:399
+#: src/prefs_matcher.c:406
 msgid "found"
 msgstr "znalezione"
 
-#: src/prefs_matcher.c:400
+#: src/prefs_matcher.c:407
 msgid "not found"
 msgstr "nie znalezione"
 
-#: src/prefs_matcher.c:404
+#: src/prefs_matcher.c:411
 msgid "0 (Passed)"
-msgstr ""
+msgstr "0 (Sukces)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:405
+#: src/prefs_matcher.c:412
 msgid "non-0 (Failed)"
-msgstr ""
+msgstr "nie-0 (Nieudane)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:538
+#: src/prefs_matcher.c:547
 msgid "Condition configuration"
 msgstr "Konfiguracja warunków"
 
-#: src/prefs_matcher.c:582
-#, fuzzy
+#: src/prefs_matcher.c:591
 msgid "Match criteria:"
-msgstr "Edytuj kryteria szukania"
+msgstr "Dopasuj kryteria:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:591
+#: src/prefs_matcher.c:600
 msgid "All messages"
 msgstr "Wszystkie wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_matcher.c:593
+#: src/prefs_matcher.c:602
 msgid "Age"
 msgstr "Wiek"
 
-#: src/prefs_matcher.c:594
-#, fuzzy
+#: src/prefs_matcher.c:603
 msgid "Phrase"
-msgstr "Has³o"
+msgstr "Fraza"
 
-#: src/prefs_matcher.c:595
+#: src/prefs_matcher.c:604
 msgid "Flags"
 msgstr "Flagi"
 
-#: src/prefs_matcher.c:596 src/prefs_msg_colors.c:412
+#: src/prefs_matcher.c:605 src/prefs_msg_colors.c:412
 msgid "Color labels"
 msgstr "Kolorowe etykiety"
 
-#: src/prefs_matcher.c:597
+#: src/prefs_matcher.c:606
 msgid "Thread"
 msgstr "W±tek"
 
-#: src/prefs_matcher.c:600
+#: src/prefs_matcher.c:609
 msgid "Partially downloaded"
 msgstr "Czê¶ciowo pobrane"
 
-#: src/prefs_matcher.c:603
+#: src/prefs_matcher.c:612
 msgid "External program test"
 msgstr "Test zewnêtrznym programem"
 
-#: src/prefs_matcher.c:666 src/prefs_matcher.c:1473 src/prefs_matcher.c:1488
-#: src/prefs_matcher.c:2336
+#: src/prefs_matcher.c:675 src/prefs_matcher.c:1510 src/prefs_matcher.c:1525
+#: src/prefs_matcher.c:2390
 msgid "Filtering Matcher Menu|All"
 msgstr "Wszystkie"
 
-#: src/prefs_matcher.c:697
+#: src/prefs_matcher.c:707
 msgid "Use regexp"
 msgstr "U¿yj wyra¿enia regularnego"
 
-#: src/prefs_matcher.c:773
+#: src/prefs_matcher.c:784
 msgid "Message must match"
 msgstr "Wiadomo¶æ musi pasowaæ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:777
+#: src/prefs_matcher.c:788
 msgid "at least one"
 msgstr "przynajmniej jeden"
 
-#: src/prefs_matcher.c:778
+#: src/prefs_matcher.c:789
 msgid "all"
 msgstr "wszystkie"
 
-#: src/prefs_matcher.c:781
+#: src/prefs_matcher.c:792
 msgid "of above rules"
 msgstr "z powy¿szych regu³"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1399 src/prefs_matcher.c:1457
+#: src/prefs_matcher.c:1436 src/prefs_matcher.c:1494
 msgid "Search pattern is not set."
 msgstr "Wzorzec do poszukiwañ nie zosta³ ustawiony."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1408
+#: src/prefs_matcher.c:1445
 msgid "Test command is not set."
 msgstr "Komenda testowa nie zosta³a ustawiona."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1474
+#: src/prefs_matcher.c:1511
 msgid "all addresses in all headers"
 msgstr "wszystkie adresy we wszystkich nag³ówkach"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1477
+#: src/prefs_matcher.c:1514
 msgid "any address in any header"
 msgstr "jakikolwiek adres w jakimkolwiek nag³ówku"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1479
+#: src/prefs_matcher.c:1516
 #, c-format
 msgid "the address(es) in header '%s'"
 msgstr "adres(y) w nag³ówku '%s'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1480
+#: src/prefs_matcher.c:1517
 #, c-format
 msgid ""
 "Book/folder path is not set.\n"
@@ -11108,90 +11218,89 @@ msgstr ""
 "Je¿eli chcesz szukaæ %s w ca³ej ksi±¿ce adresowej, wybierz '%s' z listy "
 "ksi±¿ek/katalogów."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1693
+#: src/prefs_matcher.c:1730
 msgid "Headers part"
 msgstr "Czê¶æ nag³ówka"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1697
+#: src/prefs_matcher.c:1734
 msgid "Body part"
 msgstr "Czê¶æ wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1701
+#: src/prefs_matcher.c:1738
 msgid "Whole message"
 msgstr "Ca³a wiadomo¶æ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1812 src/prefs_matcher.c:1851
+#: src/prefs_matcher.c:1855 src/prefs_matcher.c:1896
 msgid "in"
 msgstr "w"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1814
+#: src/prefs_matcher.c:1857
 msgid "content is"
-msgstr ""
+msgstr "tre¶æ jest"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1822
+#: src/prefs_matcher.c:1865
 msgid "Age is"
 msgstr "Wiek jest"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1827
+#: src/prefs_matcher.c:1870
 msgid "Flag"
 msgstr "Flaga"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1828 src/prefs_matcher.c:1842
+#: src/prefs_matcher.c:1871 src/prefs_matcher.c:1887
 msgid "is"
 msgstr "jest"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1833
+#: src/prefs_matcher.c:1876
 msgid "Name:"
 msgstr "Nazwa:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1841
+#: src/prefs_matcher.c:1886
 msgid "Label"
 msgstr "Etykieta"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1846
+#: src/prefs_matcher.c:1891
 msgid "Value:"
 msgstr "Warto¶æ:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1861
-#, fuzzy
+#: src/prefs_matcher.c:1908
 msgid "Score is"
-msgstr "Punktowanie"
+msgstr "Punktacja jest"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1862
+#: src/prefs_matcher.c:1909
 msgid "points"
 msgstr "punkty"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1872
+#: src/prefs_matcher.c:1919
 msgid "Size is"
 msgstr "Wielko¶æ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1877
+#: src/prefs_matcher.c:1924
 msgid "Scope:"
 msgstr "Zakres:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1879
+#: src/prefs_matcher.c:1926
 msgid "tags"
 msgstr "etykiety"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1884
+#: src/prefs_matcher.c:1931
 msgid "type is"
 msgstr "rodzaj"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1888
+#: src/prefs_matcher.c:1935
 msgid "Program returns"
 msgstr "Program zwraca"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1957
+#: src/prefs_matcher.c:2005
 msgid ""
 "The entry was not saved.\n"
 "Close anyway?"
 msgstr "Wpis nie zapisany. Naprawdê zamkn±æ?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2019
+#: src/prefs_matcher.c:2068
 msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr "Rodzaj dopasowania: 'Test'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2020
+#: src/prefs_matcher.c:2069
 msgid ""
 "'Test' allows you to test a message or message element using an external "
 "program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
@@ -11203,75 +11312,83 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Mog± zostaæ u¿yte nastêpuj±ce symbole:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2117
+#: src/prefs_matcher.c:2167
 msgid "Current condition rules"
 msgstr "Obecne regu³y warunków"
 
-#: src/prefs_message.c:110
+#: src/prefs_message.c:117
 msgid "Headers"
 msgstr "Nag³ówki"
 
-#: src/prefs_message.c:113
+#: src/prefs_message.c:120
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Wy¶wietlanie panelu nag³ówków powy¿ej okna wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_message.c:117
+#: src/prefs_message.c:124
 msgid "Display (X-)Face in message view"
 msgstr "Wy¶wietlanie obrazków X-Face w podgl±dzie wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_message.c:120
+#: src/prefs_message.c:127
 msgid "Display Face in message view"
 msgstr "Wy¶wietlanie bu¼ki w widoku wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_message.c:134
+#: src/prefs_message.c:141
 msgid "Display headers in message view"
 msgstr "Pokazywanie krótkich nag³ówków w widoku wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_message.c:146
+#: src/prefs_message.c:153
 msgid "HTML messages"
 msgstr "Wiadomo¶ci HTML"
 
-#: src/prefs_message.c:149
+#: src/prefs_message.c:156
 msgid "Render HTML messages as text"
 msgstr "Przetwarzanie wiadomo¶ci HTML do czystego tekstu"
 
-#: src/prefs_message.c:152
+#: src/prefs_message.c:159
 msgid "Render HTML-only messages with plugin if possible"
 msgstr "Przetwarzanie wiadomo¶ci HTML za pomoc± wtyczki je¶li to mo¿liwe"
 
-#: src/prefs_message.c:155
+#: src/prefs_message.c:162
 msgid "Select the HTML part of multipart/alternative messages"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz czê¶æ HTML z wieloczê¶ciowych wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_message.c:165
+#: src/prefs_message.c:172
 msgid "Line space"
 msgstr "Odstêpy miêdzy liniami"
 
-#: src/prefs_message.c:179 src/prefs_message.c:212
+#: src/prefs_message.c:186 src/prefs_message.c:220
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "piksel(e)"
 
-#: src/prefs_message.c:184
+#: src/prefs_message.c:192
 msgid "Scroll"
 msgstr "Przewijanie"
 
-#: src/prefs_message.c:186
+#: src/prefs_message.c:194
 msgid "Half page"
 msgstr "Pó³ strony"
 
-#: src/prefs_message.c:192
+#: src/prefs_message.c:200
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "P³ynne przewijanie"
 
-#: src/prefs_message.c:198
+#: src/prefs_message.c:206
 msgid "Step"
 msgstr "Krok"
 
-#: src/prefs_message.c:219
+#: src/prefs_message.c:227
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
 msgstr "Pokazywanie opisów za³±czników (a nie nazwy)"
 
-#: src/prefs_message.c:304
+#: src/prefs_message.c:230
+msgid "Quotation characters"
+msgstr "Znaki cytowania"
+
+#: src/prefs_message.c:245
+msgid "Treat these characters as quotation marks: "
+msgstr "Traktuj te znaki jako znaczniki cytatu:"
+
+#: src/prefs_message.c:346
 msgid "Text Options"
 msgstr "Opcje tekstowe"
 
@@ -11452,19 +11569,15 @@ msgstr "Wybierz kolor dla katalogu"
 msgid "Colors"
 msgstr "Kolory"
 
-#: src/prefs_other.c:94
+#: src/prefs_other.c:96
 msgid "Choose preset keyboard shortcuts"
 msgstr "Wybierz zestaw skróty klawiszowych"
 
-#: src/prefs_other.c:108
+#: src/prefs_other.c:110
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Wybierz ustawienie:"
 
-#: src/prefs_other.c:116 src/prefs_other.c:462
-msgid "Old Sylpheed"
-msgstr "Stary Sylpheed"
-
-#: src/prefs_other.c:124
+#: src/prefs_other.c:125
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
@@ -11474,35 +11587,35 @@ msgstr ""
 "Mo¿na to zrobiæ pod¶wietlaj±c wybran± pozycjê w menu (przesuwaj±c na ni± "
 "kursor myszki) i wciskaj±c wybran± kombinacjê klawiszy."
 
-#: src/prefs_other.c:523
+#: src/prefs_other.c:474
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Dwukrotne klikniêcie dodaje adres do pola \"Do\" wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_other.c:526
+#: src/prefs_other.c:477
 msgid "On exit"
 msgstr "Podczas wyj¶cia"
 
-#: src/prefs_other.c:529
+#: src/prefs_other.c:480
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Potwierdzanie wyj¶cia"
 
-#: src/prefs_other.c:536
+#: src/prefs_other.c:487
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Opró¿nianie wysypiska przy wyj¶ciu"
 
-#: src/prefs_other.c:539
+#: src/prefs_other.c:490
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Informowanie o wiadomo¶ciach oczekuj±cych w kolejce"
 
-#: src/prefs_other.c:541
+#: src/prefs_other.c:492
 msgid "Keyboard shortcuts"
 msgstr "Skróty klawiszowe"
 
-#: src/prefs_other.c:544
+#: src/prefs_other.c:495
 msgid "Enable customisable keyboard shortcuts"
 msgstr "W³±cz mo¿liwo¶æ zmiany skrótów klawiszowych"
 
-#: src/prefs_other.c:547
+#: src/prefs_other.c:498
 msgid ""
 "If checked, you can change the keyboard shortcuts of most of the menu items "
 "by focusing on the menu item and pressing a key combination.\n"
@@ -11513,28 +11626,49 @@ msgstr ""
 "Odznacz t± opcjê je¶li chcesz zablokowaæ mo¿liwo¶æ zmiany istniej±cych "
 "skrótów."
 
-#: src/prefs_other.c:554
+#: src/prefs_other.c:505
 msgid " Choose preset keyboard shortcuts... "
 msgstr " Wybór pre-definiowanych zestawów skrótów klawiszowych... "
 
-#: src/prefs_other.c:567
+#: src/prefs_other.c:515
+msgid "Metadata handling"
+msgstr "Obs³uga metadanych"
+
+#: src/prefs_other.c:516
+msgid ""
+"Safer mode asks the OS to write metadata to disk directly;\n"
+"it avoids data loss after crashes but can take some time."
+msgstr ""
+"Bezpieczniejszy tryb zleca systemowi operacyjnemu zapisywanie\n"
+"metadanych na dysk bezpo¶rednio; pozwala to unikn±æ utraty\n"
+"danych po awarii, ale zajmuje wiêcej czasu."
+
+#: src/prefs_other.c:520
+msgid "Safer"
+msgstr "Bezpieczniej"
+
+#: src/prefs_other.c:522
+msgid "Faster"
+msgstr "Szybciej"
+
+#: src/prefs_other.c:540
 msgid "Socket I/O timeout"
 msgstr "Limit czasu operacji wej¶cia/wyj¶cia gniazda"
 
-#: src/prefs_other.c:589
+#: src/prefs_other.c:562
 msgid "Ask before emptying trash"
 msgstr "Potwierdzaj opró¿nienie katalogu Wysypisko"
 
-#: src/prefs_other.c:591
+#: src/prefs_other.c:564
 msgid "Ask about account specific filtering rules when filtering manually"
 msgstr ""
 "Pytaj o specyficzne regu³ki filtrowania konta podczas filtrowania rêcznego"
 
-#: src/prefs_other.c:596
+#: src/prefs_other.c:569
 msgid "Use secure file deletion if possible"
 msgstr "U¿ywanie bezpiecznego kasowania plików gdy tylko mo¿liwe"
 
-#: src/prefs_other.c:600
+#: src/prefs_other.c:573
 msgid ""
 "Use secure file deletion if possible\n"
 "(the 'shred' program is not available)"
@@ -11542,15 +11676,22 @@ msgstr ""
 "U¿ywanie bezpiecznego kasowania plików gdy tylko mo¿liwe\n"
 "(program 'shred' nie jest dostêpny)"
 
-#: src/prefs_other.c:605
+#: src/prefs_other.c:578
 msgid ""
 "Use the 'shred' program to overwrite files with random data before deleting "
 "them. This slows down deletion. Be sure to read shred's man page for caveats."
 msgstr ""
+"U¿ycie programu 'shred' do nadpisywania plików losowymi danymi przed ich "
+"usuniêciem. Wolniejsze ni¿ zwyk³e usuwanie. Upewnij siê, ¿e przeczyta³e¶ "
+"ostrze¿enia w dokumentacji programu shred."
 
-#: src/prefs_other.c:609
+#: src/prefs_other.c:582
 msgid "Synchronise offline folders as soon as possible"
-msgstr ""
+msgstr "Synchronizuj katalogi offline tak szybko, jak to mo¿liwe"
+
+#: src/prefs_other.c:685
+msgid "Miscellaneous"
+msgstr "Ró¿ne"
 
 #: src/prefs_quote.c:76
 msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q"
@@ -12034,14 +12175,11 @@ msgstr "Zaznacz wiadomo
 
 #: src/prefs_summaries.c:482
 msgid "when selected, after"
-msgstr ""
+msgstr "gdy zaznaczone, po"
 
 #: src/prefs_summaries.c:502
-#, fuzzy
 msgid "only when opened in a new window, or replied to"
-msgstr ""
-"Oznaczanie wiadomo¶ci jako przeczytanej tylko gdy \n"
-"zostan± otwarte w nowym oknie"
+msgstr "tylko gdy otwarta w nowym oknie lub udzielono odpowiedzi"
 
 #: src/prefs_summaries.c:509
 msgid "Display sender using address book"
@@ -12049,7 +12187,7 @@ msgstr "Wy
 
 #: src/prefs_summaries.c:513
 msgid "Show tooltips"
-msgstr ""
+msgstr "Pokazuj wskazówki"
 
 #: src/prefs_summaries.c:546
 msgid "Date format help"
@@ -12076,7 +12214,7 @@ msgstr ""
 msgid "Summaries"
 msgstr "Widok podsumowania"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2802
+#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2652
 msgid "Attachment"
 msgstr "Za³±cznik"
 
@@ -12142,6 +12280,8 @@ msgid ""
 "Override composing account's From header. This doesn't change the composing "
 "account."
 msgstr ""
+"Nadpisz nag³ówek Od podczas tworzenia nowej wiadomo¶ci. Nie zmienia to konta "
+"u¿ywanego do tworzenia wiadomo¶ci."
 
 #: src/prefs_template.c:304
 msgid "Append the new template above to the list"
@@ -12149,7 +12289,7 @@ msgstr "Dopisuje nowy wzorcze do listy powy
 
 #: src/prefs_template.c:313
 msgid "Replace the selected template in list with the template above"
-msgstr ""
+msgstr "Zastêpuje wybrany wzorzec na li¶cie powy¿szym wzorcem"
 
 #: src/prefs_template.c:321
 msgid "Delete the selected template from the list"
@@ -12183,69 +12323,89 @@ msgstr "Przesuwa wybrany wzorzec na sam d
 msgid "Template configuration"
 msgstr "Konfiguracja Wzorców"
 
-#: src/prefs_template.c:596
+#: src/prefs_template.c:597
 msgid "Templates list not saved"
 msgstr "Lista wzorców nie zosta³a zapisana"
 
-#: src/prefs_template.c:597
+#: src/prefs_template.c:598
 msgid "The templates list has been modified. Close anyway?"
 msgstr "Lista wzorców zosta³a zmodyfikowana. Naprawdê zamkn±æ?"
 
-#: src/prefs_template.c:749
-msgid "Template name is not set."
+#: src/prefs_template.c:762
+msgid "The template's name is not set."
 msgstr "Nie podano nazwy wzorca."
 
-#: src/prefs_template.c:880
+#: src/prefs_template.c:799
+msgid "The \"From\" field of the template contains an invalid email address."
+msgstr "Pole \"Od\" wzorca zawiera nieprawid³owy adres e-mail."
+
+#: src/prefs_template.c:805
+msgid "The \"To\" field of the template contains an invalid email address."
+msgstr "Pole \"Do\" wzorca zawiera nieprawid³owy adres e-mail."
+
+#: src/prefs_template.c:811
+msgid "The \"Cc\" field of the template contains an invalid email address."
+msgstr "Pole \"Cc\" wzorca zawiera nieprawid³owy adres e-mail."
+
+#: src/prefs_template.c:817
+msgid "The \"Bcc\" field of the template contains an invalid email address."
+msgstr "Pole \"Bcc\" wzorca zawiera nieprawid³owy adres e-mail."
+
+#: src/prefs_template.c:823
+msgid "The \"Subject\" field of the template is invalid."
+msgstr "Pole \"Temat\" wzorca jest nieprawid³owe."
+
+#: src/prefs_template.c:893
 msgid "Delete template"
 msgstr "Usuñ wzorzec"
 
-#: src/prefs_template.c:881
+#: src/prefs_template.c:894
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten wzorzec?"
 
-#: src/prefs_template.c:894
+#: src/prefs_template.c:907
 msgid "Delete all templates"
 msgstr "Usuñ wszystkie wzorce"
 
-#: src/prefs_template.c:895
+#: src/prefs_template.c:908
 msgid "Do you really want to delete all the templates?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ wszystkie wzorce?"
 
-#: src/prefs_template.c:1201
+#: src/prefs_template.c:1214
 msgid "Current templates"
 msgstr "Obecne wzorce"
 
-#: src/prefs_template.c:1229
+#: src/prefs_template.c:1242
 msgid "Template"
 msgstr "Wzorzec"
 
-#: src/prefs_themes.c:343 src/prefs_themes.c:725
+#: src/prefs_themes.c:347 src/prefs_themes.c:728
 msgid "Default internal theme"
 msgstr "Domy¶lny wewnêtrzny motyw"
 
-#: src/prefs_themes.c:365
+#: src/prefs_themes.c:369
 msgid "Themes"
 msgstr "Motywy"
 
-#: src/prefs_themes.c:452
+#: src/prefs_themes.c:456
 msgid "Only root can remove system themes"
 msgstr "Tylko u¿ytkownik root mo¿e usun±æ motywy systemowe"
 
-#: src/prefs_themes.c:455
+#: src/prefs_themes.c:459
 #, c-format
 msgid "Remove system theme '%s'"
 msgstr "Usuniêcie motywu systemowego '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:458
+#: src/prefs_themes.c:462
 #, c-format
 msgid "Remove theme '%s'"
 msgstr "Usuniêcie motywu '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:464
+#: src/prefs_themes.c:468
 msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten motyw?"
 
-#: src/prefs_themes.c:474
+#: src/prefs_themes.c:478
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
@@ -12254,24 +12414,24 @@ msgstr ""
 "Wyst±pi³ b³±d pliku %s\n"
 "podczas usuwania motywu."
 
-#: src/prefs_themes.c:478
+#: src/prefs_themes.c:482
 msgid "Removing theme directory failed."
 msgstr "Usuniêcie katalogu motywu zakoñczy³o siê niepowodzeniem."
 
-#: src/prefs_themes.c:481
+#: src/prefs_themes.c:485
 msgid "Theme removed successfully"
 msgstr "Motyw zosta³ pomy¶lnie usuniêty"
 
-#: src/prefs_themes.c:501
+#: src/prefs_themes.c:505
 msgid "Select theme folder"
 msgstr "Wybierz katalog motywu"
 
-#: src/prefs_themes.c:516
+#: src/prefs_themes.c:520
 #, c-format
 msgid "Install theme '%s'"
 msgstr "Instalowanie motywu '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:519
+#: src/prefs_themes.c:523
 msgid ""
 "This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
 "Install anyway?"
@@ -12279,15 +12439,15 @@ msgstr ""
 "Ten katalog nie wygl±da na katalog motywów. \n"
 "Kontynuowaæ instalacjê?"
 
-#: src/prefs_themes.c:526
+#: src/prefs_themes.c:530
 msgid "Do you want to install theme for all users?"
 msgstr "Czy chcesz zainstalowaæ motyw dla wszystkich u¿ytkowników systemu?"
 
-#: src/prefs_themes.c:547
+#: src/prefs_themes.c:550
 msgid "Theme exists"
 msgstr "Motyw istnieje"
 
-#: src/prefs_themes.c:548
+#: src/prefs_themes.c:551
 msgid ""
 "A theme with the same name is\n"
 "already installed in this location.\n"
@@ -12299,25 +12459,25 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Czy chcesz go nadpisaæ?"
 
-#: src/prefs_themes.c:554
+#: src/prefs_themes.c:557
 #, c-format
 msgid "Couldn't delete the old theme in %s."
 msgstr "Nie uda³o siê skasowaæ motywu z : %s."
 
-#: src/prefs_themes.c:562
+#: src/prefs_themes.c:565
 #, c-format
 msgid "Couldn't create destination directory %s."
 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu docelowego %s."
 
-#: src/prefs_themes.c:575
+#: src/prefs_themes.c:578
 msgid "Theme installed successfully."
 msgstr "Motyw zosta³ zainstalowany prawid³owo"
 
-#: src/prefs_themes.c:582
+#: src/prefs_themes.c:585
 msgid "Failed installing theme"
 msgstr "Wyst±pi³ b³±d podczas instalowania motywu."
 
-#: src/prefs_themes.c:585
+#: src/prefs_themes.c:588
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
@@ -12326,58 +12486,58 @@ msgstr ""
 "Wyst±pi³ b³±d pliku %s\n"
 "podczas instalowania motywu."
 
-#: src/prefs_themes.c:686
+#: src/prefs_themes.c:689
 #, c-format
 msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
 msgstr "dostêpne motywy - %d (%d u¿ytkownika, %d systemowe, 1 wewnêtrzny)"
 
-#: src/prefs_themes.c:728
+#: src/prefs_themes.c:731
 #, c-format
 msgid "Internal theme has %d icons"
 msgstr "Wewnêtrzny motyw ma %d ikon"
 
-#: src/prefs_themes.c:734
+#: src/prefs_themes.c:737
 msgid "No info file available for this theme"
 msgstr "Brak pliku informacyjnego dla tego motywu"
 
-#: src/prefs_themes.c:752
+#: src/prefs_themes.c:755
 msgid "Error: couldn't get theme status"
 msgstr "B³±d: Nie mo¿na odczytaæ stanu motywów"
 
-#: src/prefs_themes.c:776
+#: src/prefs_themes.c:779
 #, c-format
 msgid "%d files (%d icons), size: %s"
 msgstr "%d plików (w tym ikony: %d), rozmiar: %s"
 
-#: src/prefs_themes.c:859
+#: src/prefs_themes.c:862
 msgid "Selector"
 msgstr "Wybór"
 
-#: src/prefs_themes.c:870
+#: src/prefs_themes.c:873
 msgid "Install new..."
 msgstr "Zainstaluj nowe..."
 
-#: src/prefs_themes.c:886
+#: src/prefs_themes.c:889
 msgid "Information"
 msgstr "Informacje"
 
-#: src/prefs_themes.c:900
+#: src/prefs_themes.c:903
 msgid "Author: "
 msgstr "Autor: "
 
-#: src/prefs_themes.c:908
+#: src/prefs_themes.c:911
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
-#: src/prefs_themes.c:950
+#: src/prefs_themes.c:953
 msgid "Preview"
 msgstr "Podgl±d"
 
-#: src/prefs_themes.c:1000
+#: src/prefs_themes.c:1003
 msgid "Use this"
 msgstr "U¿yj"
 
-#: src/prefs_themes.c:1005
+#: src/prefs_themes.c:1008
 msgid "Remove"
 msgstr "Usuñ"
 
@@ -12442,8 +12602,8 @@ msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:998 src/prefs_toolbar.c:1012 src/prefs_toolbar.c:1026
-msgid "Customize Toolbars"
-msgstr "Paski Narzêdzi"
+msgid "Toolbars"
+msgstr "Pasek narzêdzi"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:999
 msgid "Main Window"
@@ -12493,52 +12653,52 @@ msgstr "Zawijanie wiadomo
 msgid "Wrapping"
 msgstr "Zawijanie linii"
 
-#: src/printing.c:398
+#: src/printing.c:487
 msgid "First page"
 msgstr "Pierwsza strona"
 
-#: src/printing.c:399
+#: src/printing.c:489
 msgid "Previous page"
 msgstr "Poprzednia strona"
 
-#: src/printing.c:405
+#: src/printing.c:496
 msgid "Next page"
 msgstr "Nastêpna strona"
 
-#: src/printing.c:406
+#: src/printing.c:498
 msgid "Last page"
 msgstr "Ostatnia strona"
 
-#: src/printing.c:411
+#: src/printing.c:504
 msgid "Zoom 100%"
 msgstr "Powiêksza do 100%"
 
-#: src/printing.c:412
+#: src/printing.c:506
 msgid "Zoom fit"
 msgstr "Dopasowuje powiêkszenie do rozmiaru ekranu"
 
-#: src/printing.c:413
+#: src/printing.c:508
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Powiêksza"
 
-#: src/printing.c:414
+#: src/printing.c:510
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Pomniejsza"
 
-#: src/printing.c:606
+#: src/printing.c:704
 #, c-format
 msgid "Page %d"
 msgstr "Strona nr  %d"
 
-#: src/privacy.c:239 src/privacy.c:260
+#: src/privacy.c:254 src/privacy.c:275
 msgid "No information available"
 msgstr "Brak informacji"
 
-#: src/privacy.c:462
+#: src/privacy.c:487
 msgid "No recipient keys defined."
 msgstr "Nie zdefiniowano kluczy odbiorcy."
 
-#: src/procmime.c:371 src/procmime.c:373 src/procmime.c:374
+#: src/procmime.c:378 src/procmime.c:380 src/procmime.c:381
 msgid "[Error decoding BASE64]\n"
 msgstr "[B³±d podczas dekodowania BASE64]\n"
 
@@ -12684,19 +12844,19 @@ msgstr "w
 
 #: src/quote_fmt.c:75
 msgid "address book <span style=\"oblique\">completion</span>: Cc"
-msgstr ""
+msgstr "ksi±¿ka adresowa <span style=\"oblique\">uzupe³nianie</span>: Cc"
 
 #: src/quote_fmt.c:76
 msgid "address book <span style=\"oblique\">completion</span>: From"
-msgstr ""
+msgstr "ksi±¿ka adresowa <span style=\"oblique\">uzupe³nianie</span>: Od"
 
 #: src/quote_fmt.c:77
 msgid "address book <span style=\"oblique\">completion</span>: To"
-msgstr ""
+msgstr "ksi±¿ka adresowa <span style=\"oblique\">uzupe³nianie</span>: Do"
 
 #: src/quote_fmt.c:79
 msgid "literal backslash"
-msgstr "Znak odwróconego uko¶nika"
+msgstr "znak odwróconego uko¶nika"
 
 #: src/quote_fmt.c:80
 msgid "literal question mark"
@@ -12708,7 +12868,7 @@ msgstr "znak wykrzyknika"
 
 #: src/quote_fmt.c:82
 msgid "literal pipe"
-msgstr "Znak rury"
+msgstr "znak rury"
 
 #: src/quote_fmt.c:83
 msgid "literal opening curly brace"
@@ -12872,13 +13032,24 @@ msgstr " Opis symboli... "
 msgid "Defaults"
 msgstr "Domy¶lne"
 
+#: src/quote_fmt.c:566
+msgid ""
+"The \"From\" field of the \"New message\" template contains an invalid email "
+"address."
+msgstr ""
+"Pole \"Od\" wzorca \"Nowa wiadomo¶æ\" zawiera nieprawid³owy adres e-mail."
+
+#: src/quote_fmt.c:569
+msgid "The \"Subject\" field of the \"New message\" template is invalid."
+msgstr "Pole \"Temat\" wzorca \"Nowa wiadomo¶æ\" jest nieprawid³owe."
+
 #: src/quote_fmt.c:586
-msgid "Message reply quotation mark format error."
-msgstr "B³êdny format znaków cytowania w odpowiedzi."
+msgid "The \"Quotation mark\" field of the \"Reply\" template is invalid."
+msgstr "Pole \"Znak cytowania\" wzorca \"Odpowied¼\" jest nieprawid³owe."
 
 #: src/quote_fmt.c:606
-msgid "Message forward quotation mark format error."
-msgstr "B³êdny formatu znaków zapytania we wiadomo¶ci przekierowuj±cej"
+msgid "The \"Quotation mark\" field of the \"Forward\" template is invalid."
+msgstr "Pole \"Znak cytowania\" wzorca \"Przeka¿\" jest nieprawid³owe."
 
 #: src/quote_fmt_parse.y:509
 #, c-format
@@ -12966,11 +13137,11 @@ msgstr "Wysy
 msgid "Sending message"
 msgstr "Wysy³anie wiadomo¶ci"
 
-#: src/send_message.c:611 src/send_message.c:631
+#: src/send_message.c:612 src/send_message.c:632
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
 
-#: src/send_message.c:614
+#: src/send_message.c:615
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message:\n"
@@ -13048,157 +13219,141 @@ msgstr "Osi
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Osi±gniêto koniec listy; zacz±æ od pocz±tku?"
 
-#: src/summaryview.c:516
-msgid "_mailing list"
-msgstr "lista _dyskusyjna"
-
-#: src/summaryview.c:561
-msgid "Create f_ilter rule"
+#: src/summaryview.c:421
+msgid "Create _filter rule"
 msgstr "Twórz now± regu³ê f_iltra"
 
-#: src/summaryview.c:578
-msgid "Message _source"
-msgstr "¬ród³o wiado_mo¶ci"
-
-#: src/summaryview.c:582
-msgid "Print..."
-msgstr "_Drukuj..."
-
-#: src/summaryview.c:589
-msgid "All _headers"
-msgstr "Wsz