src/procmsg.c corrected typo
authorMelvin Hadasht <melvin.hadasht@free.fr>
Fri, 26 Apr 2002 21:20:16 +0000 (21:20 +0000)
committerMelvin Hadasht <melvin.hadasht@free.fr>
Fri, 26 Apr 2002 21:20:16 +0000 (21:20 +0000)
commit2d5d5f94b4f29b248087866448f8d64265fb5cda
tree056c668d323c66e0513b8f84753449496a5ac0e0
parentc6b34d83a9faf90d92a705aed3fb914b171f557c
src/procmsg.c corrected typo
po/it.po po/pt_BR.po corrected the typo
po/fr.po updated French translation
ChangeLog.claws
configure.in
po/fr.po
po/it.po
po/pt_BR.po
src/procmsg.c