updated translations
[claws.git] / po / sv.po
index 37f906e..e2e94b9 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -4,15 +4,15 @@
 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
 #
 # Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2006.
-# Andreas Rönnquist <andreas@ronnquist.net>, 2012-2018.
+# Andreas Rönnquist <andreas@ronnquist.net>, 2012-2019.
 #
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.17.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-12-13 12:34+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-12-08 14:05+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-07-20 23:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-07-20 23:38+0200\n"
 "Last-Translator: Andreas Rönnquist <andreas@ronnquist.net>\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "Language: sv\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
 
 #: src/account.c:402 src/account.c:469
 msgid ""
@@ -84,20 +84,20 @@ msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr "'Hämta e-post' hämtar e-post från valda e-postkonton"
 
 #: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:222
-#: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7462 src/editaddress.c:1473
+#: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7467 src/editaddress.c:1473
 #: src/editaddress.c:1502 src/editaddress.c:1518
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:170
 #: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
-#: src/mimeview.c:275 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
+#: src/mimeview.c:303 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1846
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:463 src/prefs_filtering.c:384
 #: src/prefs_filtering.c:1874 src/prefs_template.c:79 src/prefs_themes.c:990
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
-#: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1196 src/prefs_account.c:4644
+#: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4647
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
@@ -128,11 +128,11 @@ msgstr ""
 "Den valda aktiviteten kan inte användas i Skriv meddelande fönstret\n"
 "på grund av att det innehåller %%f, %%F, %%as eller %%p."
 
-#: src/action.c:720
+#: src/action.c:728
 msgid "There is no filtering action set"
 msgstr "Ingen filteraktivitet inställd"
 
-#: src/action.c:722
+#: src/action.c:730
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid filtering action(s):\n"
@@ -141,7 +141,7 @@ msgstr ""
 "Ogiltig filteraktivitet(er):\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:987
+#: src/action.c:997
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -152,35 +152,35 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:989 src/compose.c:5257 src/compose.c:5262 src/ldaputil.c:333
+#: src/action.c:999 src/compose.c:5262 src/compose.c:5267 src/ldaputil.c:333
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:858
 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:76
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1824
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1828
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1846
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1849 src/privacy.c:62
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1849
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1852 src/privacy.c:62
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Okänt fel"
 
-#: src/action.c:1207 src/action.c:1379
+#: src/action.c:1218 src/action.c:1390
 msgid "Completed"
 msgstr "Färdigt"
 
-#: src/action.c:1243
+#: src/action.c:1254
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr "--- Kör: %s\n"
 
-#: src/action.c:1247
+#: src/action.c:1258
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr "--- Avslutades: %s\n"
 
-#: src/action.c:1293
+#: src/action.c:1304
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "Aktivitets in/ut data"
 
-#: src/action.c:1625
+#: src/action.c:1636
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -191,11 +191,11 @@ msgstr ""
 "('%%h' kommer att ersättas av argumentet)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1630
+#: src/action.c:1641
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgstr "Aktivitets gömda användarargument"
 
-#: src/action.c:1634
+#: src/action.c:1645
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -206,7 +206,7 @@ msgstr ""
 "('%%u' kommer att ersättas av argumentet)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1639
+#: src/action.c:1650
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Aktivitets användarargument"
 
@@ -223,7 +223,7 @@ msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr ""
 "Kan inte flytta en mapp till sig självt eller till sin egen understruktur."
 
-#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5016
+#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5017
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:309
 msgid "Group"
 msgstr "Grupp"
@@ -367,11 +367,11 @@ msgstr "Adress"
 msgid "Address book path"
 msgstr "Sökväg till adressbok"
 
-#: src/addrduplicates.c:790 src/addressbook.c:1441 src/addressbook.c:1494
+#: src/addrduplicates.c:790 src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Ta bort adress(er)"
 
-#: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1495
+#: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1498
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Vill du verkligen ta bort adress(er)?"
 
@@ -379,7 +379,7 @@ msgstr "Vill du verkligen ta bort adress(er)?"
 msgid "Delete address"
 msgstr "Ta bort adress(er)"
 
-#: src/addrduplicates.c:841 src/addressbook.c:1442
+#: src/addrduplicates.c:841 src/addressbook.c:1445
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Adressdatan är skrivskyddad och kan därför inte tas bort."
 
@@ -400,7 +400,7 @@ msgstr "Kommentarer"
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Välj adressboksmapp"
 
-#: src/addressadd.c:596 src/addressbook.c:3264 src/addressbook.c:3315
+#: src/addressadd.c:596 src/addressbook.c:3267 src/addressbook.c:3318
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Lägg till adress(er)"
 
@@ -408,7 +408,7 @@ msgstr "Lägg till adress(er)"
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "Kan inte lägga till adressen"
 
-#: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5004 src/editaddress.c:1246
+#: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5005 src/editaddress.c:1246
 #: src/editaddress.c:1284 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
 #: src/exporthtml.c:601 src/exporthtml.c:765 src/ldif.c:763
 msgid "Email Address"
@@ -419,17 +419,17 @@ msgid "_Book"
 msgstr "Adress_bok"
 
 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:466
-#: src/addressbook.c:483 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:515
+#: src/addressbook.c:483 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:523
 #: src/messageview.c:212 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Redigera"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:612 src/mainwindow.c:518
+#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:612 src/mainwindow.c:526
 #: src/messageview.c:215
 msgid "_Tools"
 msgstr "V_erktyg"
 
-#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:520
+#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:528
 #: src/messageview.c:216
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjälp"
@@ -484,7 +484,7 @@ msgid "C_ut"
 msgstr "Klipp _ut"
 
 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
-#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:228
+#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:228
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopiera"
@@ -538,7 +538,7 @@ msgstr "Hitta dubbletter..."
 msgid "Edit custom attributes..."
 msgstr "Ändra anpassade attribut..."
 
-#: src/addressbook.c:459 src/compose.c:714 src/mainwindow.c:814
+#: src/addressbook.c:459 src/compose.c:714 src/mainwindow.c:825
 #: src/messageview.c:340
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
@@ -655,20 +655,20 @@ msgstr "Stark(are) autentisering krävs"
 msgid "Sources"
 msgstr "Källor"
 
-#: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:642 src/prefs_other.c:490
+#: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:642 src/prefs_other.c:492
 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2522
 msgid "Address book"
 msgstr "Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:1114 src/editldap.c:793
+#: src/addressbook.c:1117 src/editldap.c:793
 msgid "Search"
 msgstr "Sök"
 
-#: src/addressbook.c:1486
+#: src/addressbook.c:1489
 msgid "Delete group"
 msgstr "Ta bort grupp"
 
-#: src/addressbook.c:1487
+#: src/addressbook.c:1490
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -676,26 +676,26 @@ msgstr ""
 "Vill du verkligen ta bort grupp(er)?\n"
 "Adresserna som den innehåller kommer inte gå förlorade."
 
-#: src/addressbook.c:2214
+#: src/addressbook.c:2217
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Kan inte klistra in. Destinations adressboken är skrivskyddad."
 
-#: src/addressbook.c:2224
+#: src/addressbook.c:2227
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Kan inte klistra in i en adressgrupp."
 
-#: src/addressbook.c:2961
+#: src/addressbook.c:2964
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
 msgstr "Vill du ta bort resultatet av förfrågan samt adresserna i '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2964 src/addressbook.c:2990 src/addressbook.c:2997
+#: src/addressbook.c:2967 src/addressbook.c:2993 src/addressbook.c:3000
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:173
 #: src/toolbar.c:497
 msgid "Delete"
 msgstr "Ta bort"
 
-#: src/addressbook.c:2973
+#: src/addressbook.c:2976
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -704,20 +704,20 @@ msgstr ""
 "Vill du ta bort '%s' ? Om du bara tar bort mappen, så flyttas alla adresser "
 "till överliggande mapp."
 
-#: src/addressbook.c:2976 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
+#: src/addressbook.c:2979 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:156
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Ta bort mapp"
 
-#: src/addressbook.c:2977
+#: src/addressbook.c:2980
 msgid "Delete _folder only"
 msgstr "Ta endast bort _mapp"
 
-#: src/addressbook.c:2977
+#: src/addressbook.c:2980
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Ta bort mapp och _adresser"
 
-#: src/addressbook.c:2988
+#: src/addressbook.c:2991
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -726,7 +726,7 @@ msgstr ""
 "Vill du ta bort '%s'?\n"
 "Adresserna som den innehåller kommer inte gå förlorade."
 
-#: src/addressbook.c:2995
+#: src/addressbook.c:2998
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -735,28 +735,28 @@ msgstr ""
 "Vill du ta bort '%s'?\n"
 "Adresserna som den innehåller kommer att gå förlorade."
 
-#: src/addressbook.c:3109
+#: src/addressbook.c:3112
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Sök '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3247 src/addressbook.c:3296
+#: src/addressbook.c:3250 src/addressbook.c:3299
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Ny Kontakt"
 
-#: src/addressbook.c:4135
+#: src/addressbook.c:4136
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
 
-#: src/addressbook.c:4139
+#: src/addressbook.c:4140
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:4149
+#: src/addressbook.c:4150
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
 
-#: src/addressbook.c:4154
+#: src/addressbook.c:4155
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -764,7 +764,7 @@ msgstr ""
 "Gammal adressbok konverterad,\n"
 "kunde inte spara ny adressindexfil."
 
-#: src/addressbook.c:4167
+#: src/addressbook.c:4168
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -772,7 +772,7 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "men skapade nya tomma adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:4173
+#: src/addressbook.c:4174
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -780,7 +780,7 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "kunde inte skapa ny adressindexfil."
 
-#: src/addressbook.c:4178
+#: src/addressbook.c:4179
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -788,52 +788,52 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:4185 src/addressbook.c:4191
+#: src/addressbook.c:4186 src/addressbook.c:4192
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:4306
+#: src/addressbook.c:4307
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Adressboksfel"
 
-#: src/addressbook.c:4307
+#: src/addressbook.c:4308
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
 
-#: src/addressbook.c:4638
+#: src/addressbook.c:4639
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Upptagen med att söka..."
 
-#: src/addressbook.c:4968 src/prefs_send.c:220
+#: src/addressbook.c:4969 src/prefs_send.c:220
 msgid "Interface"
 msgstr "Gränssnitt"
 
-#: src/addressbook.c:4980
+#: src/addressbook.c:4981
 msgid "Address Books"
 msgstr "Adressböcker"
 
-#: src/addressbook.c:4992
+#: src/addressbook.c:4993
 msgid "Person"
 msgstr "Person"
 
-#: src/addressbook.c:5028 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:365
-#: src/folderview.c:453 src/prefs_account.c:3169 src/prefs_folder_column.c:77
+#: src/addressbook.c:5029 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
+#: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3172 src/prefs_folder_column.c:77
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapp"
 
-#: src/addressbook.c:5040
+#: src/addressbook.c:5041
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:5052 src/addressbook.c:5064
+#: src/addressbook.c:5053 src/addressbook.c:5065
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:5076
+#: src/addressbook.c:5077
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "LDAP-servrar"
 
-#: src/addressbook.c:5088
+#: src/addressbook.c:5089
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP Fråga"
 
@@ -932,26 +932,26 @@ msgstr "Vanliga adress"
 msgid "Personal address"
 msgstr "Personliga adress"
 
-#: src/addrindex.c:1830
+#: src/addrindex.c:1834
 msgid "Address(es) update"
 msgstr "Adress(er) uppdaterade"
 
-#: src/addrindex.c:1831
+#: src/addrindex.c:1835
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr "Uppdatering misslyckades. Ändringar inte skrivna till Katalogen."
 
-#: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9783
+#: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9788
 msgid "Notice"
 msgstr "Meddelande"
 
-#: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5848 src/compose.c:6390
-#: src/compose.c:12246 src/file_checker.c:79 src/file_checker.c:102
-#: src/messageview.c:858 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:807
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5071
+#: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5853 src/compose.c:6395
+#: src/compose.c:12377 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
+#: src/messageview.c:858 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5111
 msgid "Warning"
 msgstr "Varning"
 
-#: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5785 src/inc.c:723
+#: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5790 src/inc.c:723
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
@@ -1072,7 +1072,7 @@ msgstr "Din version av Claws Mail är för gammal för '%s' insticksmodulen."
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr "Din version av Claws Mail är för gammal för insticksmodulen."
 
-#: src/common/session.c:202 src/imap.c:1226
+#: src/common/session.c:201 src/imap.c:1233
 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
 msgstr "SSL/TLS-handskakning misslyckades\n"
 
@@ -1092,7 +1092,7 @@ msgstr "Felaktigt SMTP svar\n"
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
 msgstr "fel uppstod I SMTP session\n"
 
-#: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:906
+#: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:907
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "fel uppstod vid autentisering\n"
 
@@ -1101,116 +1101,116 @@ msgstr "fel uppstod vid autentisering\n"
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
 msgstr "Meddelandet är för stort (Maximal storlek är %s)\n"
 
-#: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:899
+#: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:900
 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
 msgstr "kunde inte starta STARTTLS-session\n"
 
-#: src/common/socket.c:573
+#: src/common/socket.c:571
 msgid "Socket IO timeout.\n"
 msgstr "Tidsgränsen för socket I/O överskreds.\n"
 
-#: src/common/socket.c:602
+#: src/common/socket.c:600
 msgid "Connection timed out.\n"
 msgstr "Anslutningen överskred tidsgränsen.\n"
 
-#: src/common/socket.c:742
+#: src/common/socket.c:740
 #, c-format
 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
 msgstr "%s:%d: Anslutning misslyckades. (%s).\n"
 
-#: src/common/socket.c:982
+#: src/common/socket.c:980
 #, c-format
 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
 msgstr "%s:%d: okänd värd.\n"
 
-#: src/common/socket.c:1074
+#: src/common/socket.c:1072
 #, c-format
 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
 msgstr "%s:%s: värdsökning misslyckades (%s). \n"
 
-#: src/common/socket.c:1378
+#: src/common/socket.c:1385
 #, c-format
 msgid "write on fd%d: %s\n"
 msgstr "skriv på fd%d: %s\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:339
+#: src/common/ssl_certificate.c:338
 #, c-format
 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
 msgstr "Kunde inte ta status på P12-certifikatfilen (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:347
+#: src/common/ssl_certificate.c:346
 #, c-format
 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
 msgstr "Kunde inte läsa P12-certifikatfilen (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:356
+#: src/common/ssl_certificate.c:355
 #, c-format
 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
 msgstr "Kan inte importera P12-certifikatfil (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:641
+#: src/common/ssl_certificate.c:640
 msgid "Internal error"
 msgstr "Internt fel"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:646
+#: src/common/ssl_certificate.c:645
 msgid "Uncheckable"
 msgstr "Okontrollerbar"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:650
+#: src/common/ssl_certificate.c:649
 msgid "Self-signed certificate"
 msgstr "Självsignerat certifikat"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:653
+#: src/common/ssl_certificate.c:652
 msgid "Revoked certificate"
 msgstr "Upphävt certifikat"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:655
+#: src/common/ssl_certificate.c:654
 msgid "No certificate issuer found"
 msgstr "Ingen certifikatsutgivare funnen"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:657
+#: src/common/ssl_certificate.c:656
 msgid "Certificate issuer is not a CA"
 msgstr "Certifikatsutgivare är inte en CA"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:882
+#: src/common/ssl_certificate.c:881
 #, c-format
 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Kunde inte öppna certifikatfil %s: %s\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:886
+#: src/common/ssl_certificate.c:885
 #, c-format
 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
 msgstr "Certifikatfil %s saknas (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:905
+#: src/common/ssl_certificate.c:904
 #, c-format
 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
 msgstr "Kunde inte öppna nyckel-filen %s (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:909
+#: src/common/ssl_certificate.c:908
 #, c-format
 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
 msgstr "Nyckelfil %s saknas (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:1057
+#: src/common/ssl_certificate.c:1056
 #, c-format
 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
 msgstr "Kunde inte läsa P12-certifikatfil %s\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:1060
+#: src/common/ssl_certificate.c:1059
 #, c-format
 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
 msgstr "Kunde inte öppna certifikatfil %s (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:1064
+#: src/common/ssl_certificate.c:1063
 #, c-format
 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
 msgstr "P12 Certifikatfil %s saknas (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:1089 src/gtk/sslcertwindow.c:85
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
+#: src/common/ssl_certificate.c:1088 src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:94 src/gtk/sslcertwindow.c:109
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:136
 msgid "<not in certificate>"
 msgstr "<inte i certifikat>"
 
@@ -1218,232 +1218,232 @@ msgstr "<inte i certifikat>"
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr "(Ämne tömt av RegExp)"
 
-#: src/common/utils.c:198
+#: src/common/utils.c:200
 #, c-format
 msgid "%dB"
 msgstr "%dB"
 
-#: src/common/utils.c:199
+#: src/common/utils.c:201
 #, c-format
 msgid "%d.%02dKB"
 msgstr "%d,%02dKB"
 
-#: src/common/utils.c:200
+#: src/common/utils.c:202
 #, c-format
 msgid "%d.%02dMB"
 msgstr "%d,%02dMB"
 
-#: src/common/utils.c:201
+#: src/common/utils.c:203
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
 msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/common/utils.c:4009
+#: src/common/utils.c:4028
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Sunday"
 msgstr "söndag"
 
-#: src/common/utils.c:4010
+#: src/common/utils.c:4029
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Monday"
 msgstr "måndag"
 
-#: src/common/utils.c:4011
+#: src/common/utils.c:4030
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Tuesday"
 msgstr "tisdag"
 
-#: src/common/utils.c:4012
+#: src/common/utils.c:4031
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Wednesday"
 msgstr "onsdag"
 
-#: src/common/utils.c:4013
+#: src/common/utils.c:4032
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Thursday"
 msgstr "torsdag"
 
-#: src/common/utils.c:4014
+#: src/common/utils.c:4033
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Friday"
 msgstr "fredag"
 
-#: src/common/utils.c:4015
+#: src/common/utils.c:4034
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Saturday"
 msgstr "lördag"
 
-#: src/common/utils.c:4017
+#: src/common/utils.c:4036
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "January"
 msgstr "januari"
 
-#: src/common/utils.c:4018
+#: src/common/utils.c:4037
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "February"
 msgstr "februari"
 
-#: src/common/utils.c:4019
+#: src/common/utils.c:4038
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "March"
 msgstr "mars"
 
-#: src/common/utils.c:4020
+#: src/common/utils.c:4039
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "April"
 msgstr "april"
 
-#: src/common/utils.c:4021
+#: src/common/utils.c:4040
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "May"
 msgstr "maj"
 
-#: src/common/utils.c:4022
+#: src/common/utils.c:4041
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "June"
 msgstr "juni"
 
-#: src/common/utils.c:4023
+#: src/common/utils.c:4042
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "July"
 msgstr "juli"
 
-#: src/common/utils.c:4024
+#: src/common/utils.c:4043
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "August"
 msgstr "augusti"
 
-#: src/common/utils.c:4025
+#: src/common/utils.c:4044
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "September"
 msgstr "september"
 
-#: src/common/utils.c:4026
+#: src/common/utils.c:4045
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "October"
 msgstr "oktober"
 
-#: src/common/utils.c:4027
+#: src/common/utils.c:4046
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "November"
 msgstr "november"
 
-#: src/common/utils.c:4028
+#: src/common/utils.c:4047
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "December"
 msgstr "december"
 
-#: src/common/utils.c:4030
+#: src/common/utils.c:4049
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Sun"
 msgstr "sön"
 
-#: src/common/utils.c:4031
+#: src/common/utils.c:4050
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Mon"
 msgstr "mån"
 
-#: src/common/utils.c:4032
+#: src/common/utils.c:4051
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Tue"
 msgstr "tis"
 
-#: src/common/utils.c:4033
+#: src/common/utils.c:4052
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Wed"
 msgstr "ons"
 
-#: src/common/utils.c:4034
+#: src/common/utils.c:4053
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Thu"
 msgstr "tor"
 
-#: src/common/utils.c:4035
+#: src/common/utils.c:4054
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Fri"
 msgstr "fre"
 
-#: src/common/utils.c:4036
+#: src/common/utils.c:4055
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Sat"
 msgstr "lör"
 
-#: src/common/utils.c:4038
+#: src/common/utils.c:4057
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jan"
 msgstr "jan"
 
-#: src/common/utils.c:4039
+#: src/common/utils.c:4058
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Feb"
 msgstr "feb"
 
-#: src/common/utils.c:4040
+#: src/common/utils.c:4059
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Mar"
 msgstr "mar"
 
-#: src/common/utils.c:4041
+#: src/common/utils.c:4060
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Apr"
 msgstr "apr"
 
-#: src/common/utils.c:4042
+#: src/common/utils.c:4061
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "May"
 msgstr "maj"
 
-#: src/common/utils.c:4043
+#: src/common/utils.c:4062
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jun"
 msgstr "jun"
 
-#: src/common/utils.c:4044
+#: src/common/utils.c:4063
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jul"
 msgstr "jul"
 
-#: src/common/utils.c:4045
+#: src/common/utils.c:4064
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Aug"
 msgstr "aug"
 
-#: src/common/utils.c:4046
+#: src/common/utils.c:4065
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Sep"
 msgstr "sep"
 
-#: src/common/utils.c:4047
+#: src/common/utils.c:4066
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Oct"
 msgstr "okt"
 
-#: src/common/utils.c:4048
+#: src/common/utils.c:4067
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Nov"
 msgstr "nov"
 
-#: src/common/utils.c:4049
+#: src/common/utils.c:4068
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Dec"
 msgstr "dec"
 
-#: src/common/utils.c:4060
+#: src/common/utils.c:4079
 msgctxt "For use by strftime (morning)"
 msgid "AM"
 msgstr "FM"
 
-#: src/common/utils.c:4061
+#: src/common/utils.c:4080
 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
 msgid "PM"
 msgstr "EM"
 
-#: src/common/utils.c:4062
+#: src/common/utils.c:4081
 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
 msgid "am"
 msgstr "fm"
 
-#: src/common/utils.c:4063
+#: src/common/utils.c:4082
 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
 msgid "pm"
 msgstr "em"
@@ -1457,11 +1457,11 @@ msgstr "_Lägg till..."
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Ta bort"
 
-#: src/compose.c:599 src/folderview.c:258
+#: src/compose.c:599 src/folderview.c:254
 msgid "_Properties..."
 msgstr "_Egenskaper..."
 
-#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:517 src/messageview.c:214
+#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:214
 msgid "_Message"
 msgstr "_Meddelande"
 
@@ -1529,7 +1529,7 @@ msgstr "_Radbruten"
 msgid "_Unwrapped"
 msgstr "Ej radbr_uten"
 
-#: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:550
+#: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:558
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
 msgid "Select _all"
 msgstr "Markera _alla"
@@ -1639,47 +1639,47 @@ msgstr "Sekretess_system"
 msgid "_Priority"
 msgstr "_Prioritet"
 
-#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:267
+#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:267
 msgid "Character _encoding"
 msgstr "_Teckenkodning"
 
-#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:272
+#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:272
 msgid "Western European"
 msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
 
-#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:273
+#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:273
 msgid "Baltic"
 msgstr "Baltisk"
 
-#: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:274
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebreiska"
 
-#: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:275
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabiska"
 
-#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:276
+#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:276
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
 
-#: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:277
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japansk (EUC-JP)"
 
-#: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:278
+#: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:278
 msgid "Chinese"
 msgstr "Kinesiska"
 
-#: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:279
+#: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:279
 msgid "Korean"
 msgstr "Koreanska"
 
-#: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:280
+#: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:280
 msgid "Thai"
 msgstr "Thai"
 
-#: src/compose.c:706 src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:316
+#: src/compose.c:706 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:316
 msgid "_Address book"
 msgstr "_Adressbok"
 
@@ -1687,7 +1687,7 @@ msgstr "_Adressbok"
 msgid "_Template"
 msgstr "_Mall"
 
-#: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:763 src/messageview.c:336
+#: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:336
 msgid "Actio_ns"
 msgstr "Aktiviteter"
 
@@ -1723,13 +1723,13 @@ msgstr "Visa linjal"
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Normal"
 
-#: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:305
-#: src/summaryview.c:430
+#: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:305
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "_All"
 msgstr "_Alla"
 
-#: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:306
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:306
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "_Sender"
 msgstr "Av_sändare"
 
@@ -1753,27 +1753,27 @@ msgstr "L_åg"
 msgid "_Lowest"
 msgstr "_Lägsta"
 
-#: src/compose.c:747 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:353
+#: src/compose.c:747 src/mainwindow.c:890 src/messageview.c:353
 msgid "_Automatic"
 msgstr "_Automatiskt"
 
-#: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:354
+#: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:891 src/messageview.c:354
 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 msgstr "7 bitars ASCII (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:881 src/messageview.c:355
+#: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:355
 msgid "Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:753 src/mainwindow.c:885 src/messageview.c:359
+#: src/compose.c:753 src/mainwindow.c:896 src/messageview.c:359
 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:888 src/messageview.c:362
+#: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:899 src/messageview.c:362
 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "Grekisk (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:761 src/mainwindow.c:893 src/messageview.c:367
+#: src/compose.c:761 src/mainwindow.c:904 src/messageview.c:367
 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "Turkisk (ISO-8859-_9)"
 
@@ -1851,7 +1851,7 @@ msgstr "Blindkopia:"
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Svara till:"
 
-#: src/compose.c:2642 src/compose.c:5006 src/compose.c:5008
+#: src/compose.c:2642 src/compose.c:5011 src/compose.c:5013
 #: src/gtk/headers.h:33
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Diskussionsgrupper:"
@@ -1864,7 +1864,7 @@ msgstr "Uppföljning Till:"
 msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "Svar-På:"
 
-#: src/compose.c:2652 src/compose.c:5003 src/compose.c:5011
+#: src/compose.c:2652 src/compose.c:5008 src/compose.c:5016
 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:421
 msgid "To:"
 msgstr "Till:"
@@ -1874,7 +1874,7 @@ msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr ""
 "Kunde inte bifoga en fil (omvandling av teckenuppsättning misslyckades)."
 
-#: src/compose.c:2848
+#: src/compose.c:2848 src/compose.c:10974
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1910,7 +1910,7 @@ msgstr ""
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Är du säker?"
 
-#: src/compose.c:3679 src/compose.c:10832 src/compose.c:11726
+#: src/compose.c:3679 src/compose.c:10837 src/compose.c:11857
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Infoga"
 
@@ -1937,26 +1937,26 @@ msgstr "Kan inte läsa %s."
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Meddelande: %s"
 
-#: src/compose.c:4847 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:696
+#: src/compose.c:4852 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:696
 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Redigerat]"
 
-#: src/compose.c:4854 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
+#: src/compose.c:4859 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Skriv meddelande%s"
 
-#: src/compose.c:4857 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
+#: src/compose.c:4862 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[inget ämne] - Skriv meddelande%s"
 
-#: src/compose.c:4859 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
+#: src/compose.c:4864 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
 msgid "Compose message"
 msgstr "Skriv meddelande"
 
-#: src/compose.c:4886 src/messageview.c:887
+#: src/compose.c:4891 src/messageview.c:887
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1964,59 +1964,59 @@ msgstr ""
 "Konto för att skicka e-post är inte specificerat.\n"
 "Var god välj ett e-postkonto innan du skickar."
 
-#: src/compose.c:5103 src/compose.c:5140
+#: src/compose.c:5108 src/compose.c:5145
 #, c-format
 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
 msgstr "Den enda mottagaren är standardadressen '%s'. Skicka ändå?"
 
-#: src/compose.c:5105 src/compose.c:5142 src/compose.c:5180 src/compose.c:5223
-#: src/prefs_account.c:3778 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
+#: src/compose.c:5110 src/compose.c:5147 src/compose.c:5185 src/compose.c:5228
+#: src/prefs_account.c:3781 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
 msgid "Send"
 msgstr "Skicka"
 
-#: src/compose.c:5107 src/compose.c:5144 src/compose.c:5181 src/compose.c:5224
-#: src/compose.c:5786 src/folderview.c:2579 src/messageview.c:859
+#: src/compose.c:5112 src/compose.c:5149 src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
+#: src/compose.c:5791 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218 src/toolbar.c:3054
 msgid "_Send"
 msgstr "_Skicka"
 
-#: src/compose.c:5161
+#: src/compose.c:5166
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Mottagare har inte specificerats."
 
-#: src/compose.c:5176
+#: src/compose.c:5181
 #, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
 msgstr "Ämnesraden är tom. %s"
 
-#: src/compose.c:5177 src/compose.c:5220
+#: src/compose.c:5182 src/compose.c:5225
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
 msgid "Send it anyway?"
 msgstr "Skicka ändå?"
 
-#: src/compose.c:5178 src/compose.c:5221
+#: src/compose.c:5183 src/compose.c:5226
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
 msgid "Queue it anyway?"
 msgstr "Köa det ändå?"
 
-#: src/compose.c:5180 src/compose.c:5223 src/toolbar.c:520
+#: src/compose.c:5185 src/compose.c:5228 src/toolbar.c:520
 msgid "Send later"
 msgstr "Skicka senare"
 
-#: src/compose.c:5181 src/compose.c:5224
+#: src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
 msgid "_Queue"
 msgstr "_Kö"
 
-#: src/compose.c:5219
+#: src/compose.c:5224
 #, c-format
 msgid "Sending to %d recipients. %s"
 msgstr "Skickar till %d mottagare. %s"
 
-#: src/compose.c:5248
+#: src/compose.c:5253
 msgid "Could not queue message."
 msgstr "Kunde inte köa meddelandet."
 
-#: src/compose.c:5251
+#: src/compose.c:5256
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -2027,7 +2027,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:5255
+#: src/compose.c:5260
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2038,7 +2038,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Signeringsfel: %s"
 
-#: src/compose.c:5260
+#: src/compose.c:5265
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2049,7 +2049,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Kryptering misslyckades: %s"
 
-#: src/compose.c:5265
+#: src/compose.c:5270
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2059,7 +2059,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Fel vid omvandling av teckenuppsättning."
 
-#: src/compose.c:5269
+#: src/compose.c:5274
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2069,7 +2069,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Kunde inte få tag i mottagarens krypteringsnyckel."
 
-#: src/compose.c:5329 src/compose.c:5389
+#: src/compose.c:5334 src/compose.c:5394
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -2077,7 +2077,7 @@ msgstr ""
 "Meddelandet var lagt i kö men kunde inte skickas.\n"
 "Använd \"Sänd köade meddelande\" från huvudfönstret för att försöka igen."
 
-#: src/compose.c:5385
+#: src/compose.c:5390
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2086,7 +2086,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Använd \"Sänd köade meddelande\" från huvudfönstret för att försöka igen."
 
-#: src/compose.c:5782
+#: src/compose.c:5787
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -2097,7 +2097,7 @@ msgstr ""
 "till den specificerade %s kodningen.\n"
 "Skicka som det %s?"
 
-#: src/compose.c:5844
+#: src/compose.c:5849
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2110,68 +2110,68 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Skicka ändå?"
 
-#: src/compose.c:6076
+#: src/compose.c:6081
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Varning om kryptering"
 
-#: src/compose.c:6077
+#: src/compose.c:6082
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "F_ortsätt"
 
-#: src/compose.c:6126
+#: src/compose.c:6131
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Det finns inget konto för att skicka e-post tillgängligt!"
 
-#: src/compose.c:6135
+#: src/compose.c:6140
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr "Valt konto är inte NNTP: Omöjligt att skicka."
 
-#: src/compose.c:6389
+#: src/compose.c:6394
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "Bilagan %s existerar inte längre. Ignorera?"
 
-#: src/compose.c:6391 src/mainwindow.c:657 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
+#: src/compose.c:6396 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Avbryt sändning"
 
-#: src/compose.c:6391
+#: src/compose.c:6396
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignorera bilaga"
 
-#: src/compose.c:6447
+#: src/compose.c:6452
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Ursprunglig %s del"
 
-#: src/compose.c:7047
+#: src/compose.c:7052
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Lägg till i adress_boken"
 
-#: src/compose.c:7214
+#: src/compose.c:7219
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Ta bort innehållet i inmatningsfältet"
 
-#: src/compose.c:7218 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
+#: src/compose.c:7223 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Använd <tabb> för automatisk ifyllning från adressbok"
 
-#: src/compose.c:7450
+#: src/compose.c:7455
 msgid "Mime type"
 msgstr "Mime typ"
 
-#: src/compose.c:7456 src/mimeview.c:274 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:451
+#: src/compose.c:7461 src/mimeview.c:302 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:451
 #: src/prefs_matcher.c:640 src/prefs_summaries.c:612
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:469
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:470
 msgid "Size"
 msgstr "Storlek"
 
-#: src/compose.c:7518
+#: src/compose.c:7523
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Spara meddelande i "
 
-#: src/compose.c:7549 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
-#: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
+#: src/compose.c:7554 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
+#: src/editvcard.c:192 src/export.c:165 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:213
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:236
@@ -2181,27 +2181,27 @@ msgstr "Spara meddelande i "
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Bläddra"
 
-#: src/compose.c:7565
+#: src/compose.c:7570
 msgid "Select folder to save message to"
 msgstr "Välj mapp att spara meddelande till"
 
-#: src/compose.c:8022
+#: src/compose.c:8027
 msgid "Hea_der"
 msgstr "Brevhuvud"
 
-#: src/compose.c:8027
+#: src/compose.c:8032
 msgid "_Attachments"
 msgstr "Bilagor"
 
-#: src/compose.c:8041
+#: src/compose.c:8046
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "Öv_rigt"
 
-#: src/compose.c:8056
+#: src/compose.c:8061
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "Ämne:"
 
-#: src/compose.c:8280
+#: src/compose.c:8285
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2210,19 +2210,19 @@ msgstr ""
 "Felstavningsprogram kunde inte starta.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8427
+#: src/compose.c:8432
 msgid "_From:"
 msgstr "_Från:"
 
-#: src/compose.c:8444
+#: src/compose.c:8449
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Konto att använda för denna e-post"
 
-#: src/compose.c:8446
+#: src/compose.c:8451
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Avsändaradress att användas"
 
-#: src/compose.c:8628
+#: src/compose.c:8633
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2231,50 +2231,50 @@ msgstr ""
 "Sekretesssystemet '%s' kan inte laddas. Du kommer inte att kunna signera "
 "eller kryptera detta meddelande."
 
-#: src/compose.c:8739 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
+#: src/compose.c:8744 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
 msgid "_None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: src/compose.c:8840 src/prefs_template.c:751
+#: src/compose.c:8845 src/prefs_template.c:751
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "Mallens meddelandetext har ett fel på rad %d."
 
-#: src/compose.c:8937
+#: src/compose.c:8942
 #, c-format
 msgctxt "'%s' stands for a header name"
 msgid "Template '%s' format error."
 msgstr "Mall '%s' formatfel."
 
-#: src/compose.c:9361
+#: src/compose.c:9366
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Felaktig MIME-typ"
 
-#: src/compose.c:9376
+#: src/compose.c:9381
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Filen finns inte eller är tom."
 
-#: src/compose.c:9450
+#: src/compose.c:9455
 msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaper"
 
-#: src/compose.c:9467
+#: src/compose.c:9472
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME-typ"
 
-#: src/compose.c:9500
+#: src/compose.c:9505
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodning"
 
-#: src/compose.c:9520
+#: src/compose.c:9525
 msgid "Path"
 msgstr "Sökväg"
 
-#: src/compose.c:9521
+#: src/compose.c:9526
 msgid "File name"
 msgstr "Filnamn"
 
-#: src/compose.c:9780
+#: src/compose.c:9785
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2285,21 +2285,21 @@ msgstr ""
 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
 "processgrupps-id: %d"
 
-#: src/compose.c:10253 src/messageview.c:1088
+#: src/compose.c:10258 src/messageview.c:1088
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr ""
 "Claws Mail behöver vara uppkopplad mot ett nätverk för att kunna skicka "
 "denna e-post."
 
-#: src/compose.c:10446
+#: src/compose.c:10451
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Kunde inte spara utkast."
 
-#: src/compose.c:10450
+#: src/compose.c:10455
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "Kunde inte spara utkast."
 
-#: src/compose.c:10451
+#: src/compose.c:10456
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2307,24 +2307,24 @@ msgstr ""
 "Kunde inte spara utkast.\n"
 "Vill du avbryta avsluta eller kasta denna e-post?"
 
-#: src/compose.c:10453
+#: src/compose.c:10458
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "_Avbryt avslutande"
 
-#: src/compose.c:10453
+#: src/compose.c:10458
 msgid "_Discard email"
 msgstr "_Överge e-post"
 
-#: src/compose.c:10642 src/compose.c:10656
+#: src/compose.c:10647 src/compose.c:10661
 msgid "Select file"
 msgstr "Välj fil"
 
-#: src/compose.c:10670
+#: src/compose.c:10675
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Filen '%s' kunde inte läsas."
 
-#: src/compose.c:10672
+#: src/compose.c:10677
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2333,50 +2333,59 @@ msgstr ""
 "Filen '%s' innehåller ogiltiga tecken\n"
 "för den aktuella teckenkodningen, inmatning kan bli fel."
 
-#: src/compose.c:10751
+#: src/compose.c:10756
 msgid "Discard message"
 msgstr "Överge meddelande"
 
-#: src/compose.c:10752
+#: src/compose.c:10757
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Detta meddelande har ändrats. Vill du överge det?"
 
-#: src/compose.c:10753 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
+#: src/compose.c:10758 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Överge"
 
-#: src/compose.c:10753 src/compose.c:10758
+#: src/compose.c:10758 src/compose.c:10763
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "_Spara till Utkast"
 
-#: src/compose.c:10756 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
+#: src/compose.c:10761 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
 msgid "Save changes"
 msgstr "Spara ändringar"
 
-#: src/compose.c:10757
+#: src/compose.c:10762
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Detta meddelande har ändrats. Vill du spara de senaste ändringarna?"
 
-#: src/compose.c:10758
+#: src/compose.c:10763
 msgid "_Don't save"
 msgstr "_Spara inte"
 
-#: src/compose.c:10829
+#: src/compose.c:10834
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
 msgstr "Vill du använda mallen '%s' ?"
 
-#: src/compose.c:10831
+#: src/compose.c:10836
 msgid "Apply template"
 msgstr "Använd mall"
 
-#: src/compose.c:10832 src/prefs_actions.c:330 src/prefs_filtering_action.c:582
+#: src/compose.c:10837 src/prefs_actions.c:330 src/prefs_filtering_action.c:582
 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:794 src/prefs_template.c:310
 #: src/prefs_toolbar.c:1018
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Ersätt"
 
-#: src/compose.c:11719
+#: src/compose.c:11024
+#, c-format
+msgid ""
+"The pasted image has been attached as: \n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Den inklistrade bilden har bifogats som: \n"
+"%s"
+
+#: src/compose.c:11850
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
@@ -2391,20 +2400,20 @@ msgstr[1] ""
 "Vill du infoga innehållet i de %d filerna i meddelandetexten, eller bifoga "
 "det till meddelandet?"
 
-#: src/compose.c:11725
+#: src/compose.c:11856
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Infoga eller bifoga"
 
-#: src/compose.c:11726
+#: src/compose.c:11857
 msgid "_Attach"
 msgstr "Bifoga"
 
-#: src/compose.c:11944
+#: src/compose.c:12075
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Citatformatfel på rad %d."
 
-#: src/compose.c:12240
+#: src/compose.c:12371
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2621,7 +2630,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr " Undersök fil "
 
 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2178
+#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2181
 #: src/wizard.c:1198 src/wizard.c:1618
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
@@ -2662,20 +2671,20 @@ msgstr "Redigera Gruppdetaljer"
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Lägg till ny grupp"
 
-#: src/editgroup.c:553
+#: src/editgroup.c:552
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Redigera mapp"
 
-#: src/editgroup.c:553
+#: src/editgroup.c:552
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
 
-#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:570 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
+#: src/editgroup.c:555 src/foldersel.c:570 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
 msgid "New folder"
 msgstr "Ny mapp"
 
-#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:571 src/mh_gtk.c:145
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/mh_gtk.c:145
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
@@ -2704,13 +2713,13 @@ msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 msgstr "Redigera LDAP - Välj sökbas"
 
-#: src/editldap_basedn.c:172 src/editldap.c:440 src/prefs_account.c:2930
+#: src/editldap_basedn.c:172 src/editldap.c:440 src/prefs_account.c:2933
 #: src/prefs_proxy.c:98
 msgid "Hostname"
 msgstr "Värdnamn"
 
 #: src/editldap_basedn.c:182 src/editldap.c:457
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2937
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2940
 #: src/prefs_proxy.c:105 src/ssl_manager.c:117
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
@@ -2771,7 +2780,7 @@ msgstr ""
 msgid "STARTTLS"
 msgstr "STARTTLS"
 
-#: src/editldap.c:469 src/prefs_account.c:3851
+#: src/editldap.c:469 src/prefs_account.c:3854
 msgid "SSL/TLS"
 msgstr "SSL/TLS"
 
@@ -2928,8 +2937,8 @@ msgstr "Bindlösenord"
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr "Lösenord som ska användas vid anslutning som \"Bind DN\" användaren."
 
-#: src/editldap.c:738 src/prefs_account.c:1402 src/prefs_account.c:2023
-#: src/prefs_account.c:2742 src/prefs_account.c:2770 src/prefs_account.c:2975
+#: src/editldap.c:738 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2026
+#: src/prefs_account.c:2745 src/prefs_account.c:2773 src/prefs_account.c:2978
 #: src/prefs_proxy.c:146
 msgid "Show password"
 msgstr "Visa lösenord"
@@ -2951,7 +2960,7 @@ msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Maximalt antal poster som ska returneras i sökresultatet."
 
-#: src/editldap.c:792 src/prefs_account.c:3742
+#: src/editldap.c:792 src/prefs_account.c:3745
 msgid "Basic"
 msgstr "Grundläggande"
 
@@ -2993,16 +3002,16 @@ msgstr ""
 msgid "Tag is not set."
 msgstr "Ingen etikett är angiven."
 
-#: src/edittags.c:537
+#: src/edittags.c:550
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Apply tags"
 msgstr "Lägg till etiketter"
 
-#: src/edittags.c:551
+#: src/edittags.c:566
 msgid "New tag:"
 msgstr "Ny etikett:"
 
-#: src/edittags.c:584
+#: src/edittags.c:599
 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
 msgstr "Välj etiketter att lägga till/ta bort. Ändringar görs direkt. "
 
@@ -3026,11 +3035,11 @@ msgstr "Lägg til nytt vCard post"
 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
 msgstr "Omöjligt att sätta klientcertifikatet.\n"
 
-#: src/etpan/nntp-thread.c:939
+#: src/etpan/nntp-thread.c:949
 msgid "couldn't get xover range\n"
 msgstr "kunde inte hämta xover-räckvidd\n"
 
-#: src/etpan/nntp-thread.c:1038
+#: src/etpan/nntp-thread.c:1048
 msgid "couldn't get xhdr range\n"
 msgstr "kunde inte hämta xhdr-räckvidd\n"
 
@@ -3084,7 +3093,7 @@ msgstr "Välj HTML målfil"
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "HTML målFil"
 
-#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
+#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:172 src/import.c:170
 #: src/importldif.c:568
 msgid "B_rowse"
 msgstr "B_läddra"
@@ -3094,16 +3103,16 @@ msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stilmall"
 
 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1577
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:123 src/mainwindow.c:1170
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:123 src/mainwindow.c:1181
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:1037
-#: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6244
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:1040
+#: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6289
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:523
 #: src/prefs_folder_item.c:1198 src/prefs_folder_item.c:1230
-#: src/prefs_other.c:127 src/prefs_other.c:415
+#: src/prefs_other.c:128 src/prefs_other.c:416
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
@@ -3336,7 +3345,7 @@ msgstr "Exportera adressbok till LDIF-fil"
 msgid "Distinguished Name"
 msgstr "Distinguished Name"
 
-#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8459
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8504
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "Exportera till mbox-fil"
 
@@ -3352,23 +3361,23 @@ msgstr "Ursprungsmapp:"
 msgid "Mbox file:"
 msgstr "Mbox-fil:"
 
-#: src/export.c:203
+#: src/export.c:204
 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
 msgstr "Mål mbox-filnamn kan inte vara tomt."
 
-#: src/export.c:208
+#: src/export.c:209
 msgid "Source folder can't be left empty."
 msgstr "Ursprungsmapp kan inte vara tom."
 
-#: src/export.c:221
+#: src/export.c:222
 msgid "Couldn't find the source folder."
 msgstr "Kunde inte hitta ursprungsmapp."
 
-#: src/export.c:245
+#: src/export.c:246
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Välj exportfil"
 
-#: src/export.c:268
+#: src/export.c:269
 msgid "Select folder to export"
 msgstr "Välj mapp för export"
 
@@ -3401,17 +3410,17 @@ msgstr "Namnet är för långt."
 msgid "Not specified."
 msgstr "Ej specificerad."
 
-#: src/file_checker.c:77
+#: src/file_checker.c:82
 #, c-format
 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
 msgstr "Filen %s saknas! Vill använda säkerhetskopian från %s?"
 
-#: src/file_checker.c:86 src/file_checker.c:109
+#: src/file_checker.c:91 src/file_checker.c:115
 #, c-format
 msgid "Could not copy %s to %s"
 msgstr "Kunde inte kopiera %s till %s"
 
-#: src/file_checker.c:100
+#: src/file_checker.c:106
 #, c-format
 msgid ""
 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
@@ -3617,35 +3626,35 @@ msgstr "Utkast"
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Behandlar (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:3287
+#: src/folder.c:3289
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s...\n"
 msgstr "Kopierar %s till %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3287
+#: src/folder.c:3289
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Flyttar meddelande %s till %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3597
+#: src/folder.c:3599
 #, c-format
 msgid "Updating cache for %s..."
 msgstr "Uppdaterar cache %s...."
 
-#: src/folder.c:4459
+#: src/folder.c:4461
 msgid "Processing messages..."
 msgstr "Behandlar meddelanden..."
 
-#: src/folder.c:4594
+#: src/folder.c:4596
 #, c-format
 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
 msgstr "Synkroniserar %s för frånkopplad användning...\n"
 
-#: src/folder.c:4853
+#: src/folder.c:4855
 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
 msgstr "Ett mappnamn kan inte börja eller sluta med punkt."
 
-#: src/folder.c:4857
+#: src/folder.c:4859
 msgid "A folder name can not end with a space."
 msgstr "Ett mappnamn kan inte börja eller sluta med ett mellanslag."
 
@@ -3662,7 +3671,7 @@ msgstr "Nymapp"
 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:202
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2065
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2068
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "Ett mappnamn kan inte innehålla '%c'."
@@ -3670,7 +3679,7 @@ msgstr "Ett mappnamn kan inte innehålla '%c'."
 #: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:214
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2072
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2075
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Mappen '%s' finns redan."
@@ -3682,78 +3691,78 @@ msgstr "Mappen '%s' finns redan."
 msgid "Can't create the folder '%s'."
 msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
 
-#: src/folderview.c:251
+#: src/folderview.c:247
 msgid "Mark all re_ad"
 msgstr "_Markera alla som lästa"
 
-#: src/folderview.c:252
+#: src/folderview.c:248
 msgid "Mark all u_nread"
 msgstr "Markera alla som olästa"
 
-#: src/folderview.c:253
+#: src/folderview.c:249
 msgid "Mark all read recursi_vely"
 msgstr "Markera alla som lästa rekursi_vt"
 
-#: src/folderview.c:254
+#: src/folderview.c:250
 msgid "Mark all unread recursi_vely"
 msgstr "Markera alla som olästa rekursi_vt"
 
-#: src/folderview.c:256
+#: src/folderview.c:252
 msgid "R_un processing rules"
 msgstr "Kör behandlingsregler"
 
-#: src/folderview.c:257 src/mainwindow.c:554
+#: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:562
 msgid "_Search folder..."
 msgstr "_Sök i mapp..."
 
-#: src/folderview.c:259
+#: src/folderview.c:255
 msgid "Process_ing..."
 msgstr "Behandla..."
 
-#: src/folderview.c:260
+#: src/folderview.c:256
 msgid "Empty _trash..."
 msgstr "T_öm papperskorg..."
 
-#: src/folderview.c:261
+#: src/folderview.c:257
 msgid "Send _queue..."
 msgstr "Skicka köade..."
 
-#: src/folderview.c:268
+#: src/folderview.c:264
 msgid "Set Displayed columns"
 msgstr "Välj visade kolumner"
 
-#: src/folderview.c:407 src/folderview.c:454
+#: src/folderview.c:403 src/folderview.c:450
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
-#: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6518
+#: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6563
 msgid "New"
 msgstr "Ny(a)"
 
-#: src/folderview.c:408 src/folderview.c:455
+#: src/folderview.c:404 src/folderview.c:451
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
-#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6520
+#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6565
 #: src/toolbar.c:512
 msgid "Unread"
 msgstr "Oläst(a)"
 
-#: src/folderview.c:409 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
+#: src/folderview.c:405 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
 #: src/prefs_folder_column.c:80
 msgid "Total"
 msgstr "Totalt"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:457 src/summaryview.c:470
+#: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:471
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:808
+#: src/folderview.c:783
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Ställer in mappinfo..."
 
-#: src/folderview.c:893 src/summaryview.c:4282
+#: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4308
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Markera alla som lästa"
 
-#: src/folderview.c:894
+#: src/folderview.c:869
 msgid ""
 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
 "read?"
@@ -3761,15 +3770,15 @@ msgstr ""
 "Vill du verkligen markera all e-post i denna mapp och dess undermappar som "
 "lästa?"
 
-#: src/folderview.c:896 src/summaryview.c:4283
+#: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4309
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
 msgstr "Vill du verkligen markera alla meddelanden i denna mapp som lästa?"
 
-#: src/folderview.c:899 src/summaryview.c:4328
+#: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4354
 msgid "Mark all as unread"
 msgstr "Markera alla som olästa"
 
-#: src/folderview.c:900
+#: src/folderview.c:875
 msgid ""
 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
 "unread?"
@@ -3777,95 +3786,95 @@ msgstr ""
 "Vill du verkligen markera all e-post i denna mapp och dess undermappar som "
 "olästa?"
 
-#: src/folderview.c:902 src/summaryview.c:4329
+#: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4355
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
 msgstr "Vill du verkligen markera all e-post i denna mapp som oläst?"
 
-#: src/folderview.c:1092 src/imap.c:4628
+#: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4637
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s/%s..."
 msgstr "Avsöker mapp %s/%s..."
 
-#: src/folderview.c:1095 src/imap.c:4632 src/mainwindow.c:5247 src/setup.c:96
+#: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4641 src/mainwindow.c:5290 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
 msgstr "Avsöker mapp %s...."
 
-#: src/folderview.c:1126
+#: src/folderview.c:1101
 msgid "Rebuild folder tree"
 msgstr "Uppdatera mapplista"
 
-#: src/folderview.c:1127
+#: src/folderview.c:1102
 msgid ""
 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
 msgstr ""
 "Den lokala bufferten kommer att tas bort om du uppdaterar mapplistan. Vill "
 "du fortsätta?"
 
-#: src/folderview.c:1137
+#: src/folderview.c:1112
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Uppdaterar mapplistan..."
 
-#: src/folderview.c:1139
+#: src/folderview.c:1114
 msgid "Scanning folder tree..."
 msgstr "Söker igenom mapplistan..."
 
-#: src/folderview.c:1230
+#: src/folderview.c:1205
 #, c-format
 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
 msgstr "Kunde inte genomsöka mapp %s\n"
 
-#: src/folderview.c:1284
+#: src/folderview.c:1259
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Letar efter nya meddelande i alla mappar..."
 
-#: src/folderview.c:2264
+#: src/folderview.c:2233
 #, c-format
 msgid "Closing folder %s..."
 msgstr "Stänger mapp %s..."
 
-#: src/folderview.c:2359
+#: src/folderview.c:2328
 #, c-format
 msgid "Opening folder %s..."
 msgstr "Öppnar mapp %s..."
 
-#: src/folderview.c:2377
+#: src/folderview.c:2346
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Mappen kunde inte öppnas."
 
-#: src/folderview.c:2519 src/mainwindow.c:2882 src/mainwindow.c:2887
+#: src/folderview.c:2486 src/mainwindow.c:2896 src/mainwindow.c:2901
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Töm papperskorg"
 
-#: src/folderview.c:2520
+#: src/folderview.c:2487
 msgid "Delete all messages in trash?"
 msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgen?"
 
-#: src/folderview.c:2521
+#: src/folderview.c:2488
 msgid "_Empty trash"
 msgstr "_Töm papperskorg"
 
-#: src/folderview.c:2565 src/inc.c:1663 src/toolbar.c:3032
+#: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1662 src/toolbar.c:3032
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Varning om frånkopplat läge"
 
-#: src/folderview.c:2566 src/toolbar.c:3033
+#: src/folderview.c:2533 src/toolbar.c:3033
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Du arbetar frånkopplad. Åsidosätta?"
 
-#: src/folderview.c:2577 src/toolbar.c:3052
+#: src/folderview.c:2544 src/toolbar.c:3052
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Skicka köade meddelanden"
 
-#: src/folderview.c:2578 src/toolbar.c:3053
+#: src/folderview.c:2545 src/toolbar.c:3053
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Skicka alla köade meddelanden?"
 
-#: src/folderview.c:2587 src/toolbar.c:3072
+#: src/folderview.c:2554 src/toolbar.c:3072
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
 
-#: src/folderview.c:2590 src/main.c:2786 src/toolbar.c:3075
+#: src/folderview.c:2557 src/main.c:2811 src/toolbar.c:3075
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3874,64 +3883,64 @@ msgstr ""
 "Några fel uppstod vid skickande av köade meddelanden:\n"
 "%s"
 
-#: src/folderview.c:2665
+#: src/folderview.c:2632
 #, c-format
 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
 msgstr "Vill du verkligen kopiera mappen '%s' i '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2666
+#: src/folderview.c:2633
 #, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
 msgstr "Vill du verkligen göra mappen '%s' till en undermapp till '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2668
+#: src/folderview.c:2635
 msgid "Copy folder"
 msgstr "Kopiera mapp"
 
-#: src/folderview.c:2668
+#: src/folderview.c:2635
 msgid "Move folder"
 msgstr "Flytta mapp"
 
-#: src/folderview.c:2679
+#: src/folderview.c:2646
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s..."
 msgstr "Kopiera %s till %s..."
 
-#: src/folderview.c:2679
+#: src/folderview.c:2646
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Flyttar %s till %s..."
 
-#: src/folderview.c:2713
+#: src/folderview.c:2680
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "Källa och destination är de samma."
 
-#: src/folderview.c:2716
+#: src/folderview.c:2683
 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
 msgstr "Kan inte kopiera en mapp till ett av dess barn."
 
-#: src/folderview.c:2717
+#: src/folderview.c:2684
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Kan inte flytta en mapp till ett av dess barn."
 
-#: src/folderview.c:2720
+#: src/folderview.c:2687
 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
 msgstr "En mapp kan inte flyttas mellan olika brevlådor."
 
-#: src/folderview.c:2723
+#: src/folderview.c:2690
 msgid "Copy failed!"
 msgstr "Kopiering misslyckades!"
 
-#: src/folderview.c:2723
+#: src/folderview.c:2690
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Flytt misslyckades!"
 
-#: src/folderview.c:2773
+#: src/folderview.c:2740
 #, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Behandlar konfiguration för mappen %s"
 
-#: src/folderview.c:3212 src/summaryview.c:4737 src/summaryview.c:4843
+#: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4763 src/summaryview.c:4869
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr "Destinationsmappen kan bara användas till att spara undermappar."
 
@@ -3981,7 +3990,7 @@ msgstr "okänd"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Kan ej hämta diskussionsgrupplista."
 
-#: src/grouplistdialog.c:458 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1669
+#: src/grouplistdialog.c:458 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
 msgid "Done."
 msgstr "Färdig."
 
@@ -4015,11 +4024,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:851
 msgid ""
-"Copyright (C) 1999-2018\n"
+"Copyright (C) 1999-2019\n"
 "The Claws Mail Team\n"
 "and Hiroyuki Yamamoto"
 msgstr ""
-"Copyright (C) 1999-2018\n"
+"Copyright (C) 1999-2019\n"
 "Claws-Mail-gruppen\n"
 "och Hiroyuki Yamamoto"
 
@@ -4175,44 +4184,44 @@ msgstr ""
 "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta "
 "program; om inte, se"
 
-#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2610
+#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2635
 msgid "Session statistics\n"
 msgstr "Sessionsstatistik\n"
 
-#: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2620 src/main.c:2623
+#: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2645 src/main.c:2648
 #, c-format
 msgid "Started: %s\n"
 msgstr "Startat: %s\n"
 
-#: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2629
+#: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2654
 msgid "Incoming traffic\n"
 msgstr "Inkommande trafik\n"
 
-#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2632
+#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2657
 #, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
 msgstr "Mottagna meddelanden: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2638
+#: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2663
 msgid "Outgoing traffic\n"
 msgstr "Utgående trafik\n"
 
-#: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2641
+#: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2666
 #, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
 msgstr "Nya/Omdirigerade meddelanden: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2645
+#: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2670
 #, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
 msgstr "Besvarade meddelanden: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2649
+#: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2674
 #, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
 msgstr "Vidarebefordrade meddelanden: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2653
+#: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2678
 #, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
 msgstr "Totalt utgående meddelanden: %d\n"
@@ -4305,16 +4314,16 @@ msgstr "Ljusgrön"
 msgid "Magenta"
 msgstr "Magenta"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:231
+#: src/gtk/foldersort.c:241
 msgid "Set mailbox order"
 msgstr "Sorteringsordning för brevlådor"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:265
+#: src/gtk/foldersort.c:276
 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
 msgstr ""
 "Flytta mappar upp eller ner för att ändra sorteringsordningen i mapplistan."
 
-#: src/gtk/foldersort.c:299
+#: src/gtk/foldersort.c:310
 msgid "Mailboxes"
 msgstr "Brevlådor"
 
@@ -4442,7 +4451,7 @@ msgstr "Konfigurerar..."
 
 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1224
 #: src/prefs_matcher.c:645 src/prefs_matcher.c:2213 src/prefs_summaries.c:613
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:468
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:469
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
@@ -4452,7 +4461,7 @@ msgstr "Datum:"
 
 #: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1221
 #: src/prefs_matcher.c:2210 src/prefs_summaries.c:615
-#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:466
+#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:467
 msgid "From"
 msgstr "Från"
 
@@ -4474,7 +4483,7 @@ msgstr "Svara till"
 
 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1222
 #: src/prefs_matcher.c:2211 src/prefs_summaries.c:616
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:467
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:468
 msgid "To"
 msgstr "Till"
 
@@ -4511,7 +4520,7 @@ msgstr "Referenser:"
 
 #: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1220
 #: src/prefs_matcher.c:2209 src/prefs_summaries.c:617
-#: src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:465
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:466
 msgid "Subject"
 msgstr "Ämne"
 
@@ -4634,9 +4643,9 @@ msgid "Seen:"
 msgstr "Seen:"
 
 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:166 src/prefs_summaries.c:621
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:190 src/prefs_summaries.c:621
 #: src/prefs_summary_column.c:78 src/prefs_themes.c:1034 src/ssl_manager.c:124
-#: src/summaryview.c:2897
+#: src/summaryview.c:2918
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
@@ -4680,7 +4689,7 @@ msgstr "Användarprogram:"
 msgid "Content-Type"
 msgstr "Innehållstyp"
 
-#: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:328
+#: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:338
 msgid "Content-Type:"
 msgstr "Innehållstyp:"
 
@@ -4708,7 +4717,7 @@ msgstr "Företräde"
 msgid "Precedence:"
 msgstr "Företräde:"
 
-#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1166
+#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1169
 msgid "Organization"
 msgstr "Organisation"
 
@@ -5083,14 +5092,14 @@ msgstr "Inlästa insticksmoduler"
 msgid "Page Index"
 msgstr "Sidindex"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:842
+#: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:853
 msgid "_Hide"
 msgstr "_Dölj"
 
 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:693
-#: src/prefs_account.c:3741 src/prefs_account.c:3759 src/prefs_account.c:3777
-#: src/prefs_account.c:3795 src/prefs_account.c:3813 src/prefs_account.c:3831
-#: src/prefs_account.c:3850 src/prefs_account.c:3943 src/prefs_account.c:3961
+#: src/prefs_account.c:3744 src/prefs_account.c:3762 src/prefs_account.c:3780
+#: src/prefs_account.c:3798 src/prefs_account.c:3816 src/prefs_account.c:3834
+#: src/prefs_account.c:3853 src/prefs_account.c:3946 src/prefs_account.c:3964
 #: src/prefs_filtering_action.c:1379 src/prefs_filtering.c:397
 #: src/prefs_filtering.c:1883
 msgid "Account"
@@ -5367,58 +5376,58 @@ msgstr "_Redigera"
 msgid "C_lear"
 msgstr "Töm"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:157 src/ssl_manager.c:325
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/ssl_manager.c:300
 #, c-format
 msgid "Correct%s"
 msgstr "Korrekt%s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:157 src/gtk/sslcertwindow.c:159
-#: src/ssl_manager.c:325 src/ssl_manager.c:329
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/gtk/sslcertwindow.c:183
+#: src/ssl_manager.c:300 src/ssl_manager.c:304
 msgid " (expired)"
 msgstr " (utgått)"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:164
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:188
 msgid "Owner"
 msgstr "Ägare"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:165
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:189
 msgid "Signer"
 msgstr "Signerad av"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:172 src/gtk/sslcertwindow.c:196
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:196 src/gtk/sslcertwindow.c:220
 msgid "Name: "
 msgstr "Namn: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:180 src/gtk/sslcertwindow.c:204
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:204 src/gtk/sslcertwindow.c:228
 msgid "Organization: "
 msgstr "Organisation: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:188 src/gtk/sslcertwindow.c:212
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:212 src/gtk/sslcertwindow.c:236
 msgid "Location: "
 msgstr "Plats:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:220
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:244
 msgid "Fingerprint: \n"
 msgstr "Nyckelfingeravtryck: \n"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:230
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:254
 msgid "Signature status: "
 msgstr "Signaturstatus: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:237
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:261
 msgid "Expired on: "
 msgstr "Förfaller den:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:237
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:261
 msgid "Expires on: "
 msgstr "Förfaller:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:304
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:328
 #, c-format
 msgid "SSL/TLS certificate for %s"
 msgstr "SSL/TLS-certifikat för %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:320
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:344
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate is for %s, but connection is to %s.\n"
@@ -5429,7 +5438,7 @@ msgstr ""
 "Det kan vara en illasinnad server som du ansluter till.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:340
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:364
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s is unknown.\n"
@@ -5438,39 +5447,39 @@ msgstr ""
 "Certifikatet för %s är okänt.\n"
 "%sVill du acceptera det?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:350 src/gtk/sslcertwindow.c:400
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:464
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:374 src/gtk/sslcertwindow.c:424
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:488
 msgid "Correct"
 msgstr "Korrekt"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:352 src/gtk/sslcertwindow.c:402
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:466
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:376 src/gtk/sslcertwindow.c:426
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:490
 #, c-format
 msgid "Signature status: %s"
 msgstr "Signatur skapad %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:360 src/gtk/sslcertwindow.c:410
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:384 src/gtk/sslcertwindow.c:434
 msgid "_View certificate"
 msgstr "_Visa certifikat"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:366
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:390
 msgid "SSL/TLS certificate is invalid"
 msgstr "SSL/TLS-certifikat är ogiltigt"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:368
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:392
 msgid "SSL/TLS certificate is unknown"
 msgstr "SSL/TLS-certifikat är okänt"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:371 src/gtk/sslcertwindow.c:421
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:483
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:395 src/gtk/sslcertwindow.c:445
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:507
 msgid "_Cancel connection"
 msgstr "A_vbryt anslutning"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:371 src/gtk/sslcertwindow.c:483
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:395 src/gtk/sslcertwindow.c:507
 msgid "_Accept and save"
 msgstr "_Acceptera och spara"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:389
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:413
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s is expired.\n"
@@ -5479,27 +5488,27 @@ msgstr ""
 "Certifikatet för %s är utgånget.\n"
 "%sVill du fortsätta?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:416
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:440
 msgid "SSL/TLS certificate is invalid and expired"
 msgstr "SSL/TLS-certifikatet är ogiltigt och utgånget"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:418
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:442
 msgid "SSL/TLS certificate is expired"
 msgstr "SSL/TLS-certifikat är utgånget"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:421
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:445
 msgid "_Accept"
 msgstr "_Acceptera"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:441
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:465
 msgid "New certificate:"
 msgstr "Nytt certifikat:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:446
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:470
 msgid "Known certificate:"
 msgstr "Känt certifikat:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:453
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:477
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s has changed.\n"
@@ -5508,15 +5517,15 @@ msgstr ""
 "Certifikat för %s har ändrats.\n"
 "%sVill du acceptera det ändå?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:474
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:498
 msgid "_View certificates"
 msgstr "_Visa certifikat"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:479
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:503
 msgid "SSL/TLS certificate changed and is invalid"
 msgstr "SSL/TLS-certifikatet är förändrat och ogiltigt"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:481
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:505
 msgid "SSL/TLS certificate changed"
 msgstr "SSL/TLS-certifikat förändrat"
 
@@ -5526,33 +5535,33 @@ msgstr "Etiketter:"
 
 #: src/headerview.c:192 src/plugins/notification/notification_popup.c:313
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:620
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3498
-#: src/summaryview.c:3516 src/summaryview.c:3555
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3519
+#: src/summaryview.c:3537 src/summaryview.c:3576
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Ingen avsändare)"
 
 #: src/headerview.c:207 src/plugins/notification/notification_popup.c:315
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:624
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3567
-#: src/summaryview.c:3570
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3588
+#: src/summaryview.c:3591
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Inget ämne)"
 
-#: src/image_viewer.c:101
+#: src/image_viewer.c:127
 msgid "Error:"
 msgstr "Fel:"
 
-#: src/image_viewer.c:300 src/mimeview.c:2614
+#: src/image_viewer.c:310 src/mimeview.c:2657
 #: src/plugins/att_remover/att_remover.c:306
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
 msgid "Filename:"
 msgstr "Filnamn:"
 
-#: src/image_viewer.c:307
+#: src/image_viewer.c:317
 msgid "Filesize:"
 msgstr "Filstorlek:"
 
-#: src/image_viewer.c:356
+#: src/image_viewer.c:366
 msgid "Load Image"
 msgstr "Ladda bild"
 
@@ -5560,189 +5569,189 @@ msgstr "Ladda bild"
 msgid "IMAP connection broken\n"
 msgstr "IMAP-förbindelse bruten\n"
 
-#: src/imap.c:616 src/imap.c:619 src/imap.c:622 src/imap.c:625 src/imap.c:628
-#: src/imap.c:632 src/imap.c:635 src/imap.c:638 src/imap.c:641 src/imap.c:645
-#: src/imap.c:648 src/imap.c:651 src/imap.c:654 src/imap.c:657 src/imap.c:660
-#: src/imap.c:663 src/imap.c:666 src/imap.c:669 src/imap.c:672 src/imap.c:675
-#: src/imap.c:678 src/imap.c:681 src/imap.c:684 src/imap.c:687 src/imap.c:690
-#: src/imap.c:693 src/imap.c:696 src/imap.c:699 src/imap.c:702 src/imap.c:705
-#: src/imap.c:708 src/imap.c:711 src/imap.c:714 src/imap.c:717 src/imap.c:720
-#: src/imap.c:723 src/imap.c:726 src/imap.c:729 src/imap.c:732 src/imap.c:735
-#: src/imap.c:739 src/imap.c:743
+#: src/imap.c:622 src/imap.c:625 src/imap.c:628 src/imap.c:631 src/imap.c:634
+#: src/imap.c:638 src/imap.c:641 src/imap.c:644 src/imap.c:647 src/imap.c:651
+#: src/imap.c:654 src/imap.c:657 src/imap.c:660 src/imap.c:663 src/imap.c:666
+#: src/imap.c:669 src/imap.c:672 src/imap.c:675 src/imap.c:678 src/imap.c:681
+#: src/imap.c:684 src/imap.c:687 src/imap.c:690 src/imap.c:693 src/imap.c:696
+#: src/imap.c:699 src/imap.c:702 src/imap.c:705 src/imap.c:708 src/imap.c:711
+#: src/imap.c:714 src/imap.c:717 src/imap.c:720 src/imap.c:723 src/imap.c:726
+#: src/imap.c:729 src/imap.c:732 src/imap.c:735 src/imap.c:738 src/imap.c:741
+#: src/imap.c:745 src/imap.c:749
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s:"
 msgstr "IMAP-fel vid %s:"
 
-#: src/imap.c:616
+#: src/imap.c:622
 msgid "authenticated"
 msgstr "autentiserad"
 
-#: src/imap.c:619
+#: src/imap.c:625
 msgid "not authenticated"
 msgstr "Icke autentiserad"
 
-#: src/imap.c:622
+#: src/imap.c:628
 msgid "bad state"
 msgstr "dåligt tillstånd"
 
-#: src/imap.c:625
+#: src/imap.c:631
 msgid "stream error"
 msgstr "strömfel"
 
-#: src/imap.c:628
+#: src/imap.c:634
 msgid "parse error (very probably non-RFC compliance from the server)"
 msgstr "tolkningsfel (väldigt troligt följs inte RFS från servern)"
 
-#: src/imap.c:632
+#: src/imap.c:638
 msgid "connection refused"
 msgstr "Förbindelse vägrad"
 
-#: src/imap.c:635
+#: src/imap.c:641
 msgid "memory error"
 msgstr "minnesfel"
 
-#: src/imap.c:638
+#: src/imap.c:644
 msgid "fatal error"
 msgstr "fatalt fel"
 
-#: src/imap.c:641
+#: src/imap.c:647
 msgid "protocol error (very probably non-RFC compliance from the server)"
 msgstr "protokollfel (mycket troligt följer inte servern RFC-standarden)"
 
-#: src/imap.c:645
+#: src/imap.c:651
 msgid "connection not accepted"
 msgstr "anslutning inte accepterad"
 
-#: src/imap.c:648
+#: src/imap.c:654
 msgid "APPEND error"
 msgstr "APPEND-fel"
 
-#: src/imap.c:651
+#: src/imap.c:657
 msgid "NOOP error"
 msgstr "NOOP-fel"
 
-#: src/imap.c:654
+#: src/imap.c:660
 msgid "LOGOUT error"
 msgstr "LOGOUT-fel"
 
-#: src/imap.c:657
+#: src/imap.c:663
 msgid "CAPABILITY error"
 msgstr "CAPABILITY-fel"
 
-#: src/imap.c:660
+#: src/imap.c:666
 msgid "CHECK error"
 msgstr "CHECK-fel"
 
-#: src/imap.c:663
+#: src/imap.c:669
 msgid "CLOSE error"
 msgstr "CLOSE-fel"
 
-#: src/imap.c:666
+#: src/imap.c:672
 msgid "EXPUNGE error"
 msgstr "EXPUNGE-fel"
 
-#: src/imap.c:669
+#: src/imap.c:675
 msgid "COPY error"
 msgstr "COPY-fel"
 
-#: src/imap.c:672
+#: src/imap.c:678
 msgid "UID COPY error"
 msgstr "UID-fel"
 
-#: src/imap.c:675
+#: src/imap.c:681
 msgid "CREATE error"
 msgstr "CREATE-fel"
 
-#: src/imap.c:678
+#: src/imap.c:684
 msgid "DELETE error"
 msgstr "DELETE-fel"
 
-#: src/imap.c:681
+#: src/imap.c:687
 msgid "EXAMINE error"
 msgstr "EXAMINE-fel"
 
-#: src/imap.c:684
+#: src/imap.c:690
 msgid "FETCH error"
 msgstr "FETCH-fel"
 
-#: src/imap.c:687
+#: src/imap.c:693
 msgid "UID FETCH error"
 msgstr "UID FETCH-fel"
 
-#: src/imap.c:690
+#: src/imap.c:696
 msgid "LIST error"
 msgstr "LIST-fel"
 
-#: src/imap.c:693
+#: src/imap.c:699
 msgid "LOGIN error"
 msgstr "LOGIN-fel"
 
-#: src/imap.c:696
+#: src/imap.c:702
 msgid "LSUB error"
 msgstr "LSUB-fel"
 
-#: src/imap.c:699
+#: src/imap.c:705
 msgid "RENAME error"
 msgstr "RENAME-fel"
 
-#: src/imap.c:702
+#: src/imap.c:708
 msgid "SEARCH error"
 msgstr "SEARCH-fel"
 
-#: src/imap.c:705
+#: src/imap.c:711
 msgid "UID SEARCH error"
 msgstr "UID SEARCH-fel"
 
-#: src/imap.c:708
+#: src/imap.c:714
 msgid "SELECT error"
 msgstr "SELECT-fel"
 
-#: src/imap.c:711
+#: src/imap.c:717
 msgid "STATUS error"
 msgstr "STATUS-fel"
 
-#: src/imap.c:714
+#: src/imap.c:720
 msgid "STORE error"
 msgstr "STORE-fel"
 
-#: src/imap.c:717
+#: src/imap.c:723
 msgid "UID STORE error"
 msgstr "UID STORE-fel"
 
-#: src/imap.c:720
+#: src/imap.c:726
 msgid "SUBSCRIBE error"
 msgstr "SUBSCRIBE-fel"
 
-#: src/imap.c:723
+#: src/imap.c:729
 msgid "UNSUBSCRIBE error"
 msgstr "UNSUBSCRIBE-fel"
 
-#: src/imap.c:726
+#: src/imap.c:732
 msgid "STARTTLS error"
 msgstr "STARTTLS-fel"
 
-#: src/imap.c:729
+#: src/imap.c:735
 msgid "INVAL error"
 msgstr "INVAL-fel"
 
-#: src/imap.c:732
+#: src/imap.c:738
 msgid "EXTENSION error"
 msgstr "EXTENSION-fel"
 
-#: src/imap.c:735
+#: src/imap.c:741
 msgid "SASL error"
 msgstr "SASL-fel"
 
-#: src/imap.c:739
+#: src/imap.c:745
 msgid "SSL/TLS error"
 msgstr "SSL/TLS-fel"
 
-#: src/imap.c:743
+#: src/imap.c:749
 #, c-format
 msgid "Unknown error [%d]"
 msgstr "Okänt fel [%d]"
 
-#: src/imap.c:947
+#: src/imap.c:955
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5754,7 +5763,7 @@ msgstr ""
 "CRAM-MD5 inloggning fungerar endast om libetpan har kompilerats med SASL-"
 "stöd och om CRAM-MD5 SASL insticksmodulen är installerad."
 
-#: src/imap.c:953
+#: src/imap.c:961
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5766,7 +5775,7 @@ msgstr ""
 "DIGEST-MD5 inloggning fungerar endast om libetpan har kompilerats med SASL-"
 "stöd och om DIGEST-MD5 SASL insticksmodulen är installerad."
 
-#: src/imap.c:959
+#: src/imap.c:967
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5778,7 +5787,7 @@ msgstr ""
 "SCRAM-SHA-1-inloggning fungerar endast om libetpan har kompilerats med SASL-"
 "stöd och om SCRAM SASL-insticksmodulen är installerad."
 
-#: src/imap.c:965
+#: src/imap.c:973
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5790,7 +5799,7 @@ msgstr ""
 "PLAIN-inloggning fungerar endast om libetpan har kompilerats med SASL-stöd "
 "samt PLAIN SASL-insticksmodulen är installerad."
 
-#: src/imap.c:971
+#: src/imap.c:979
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5802,38 +5811,38 @@ msgstr ""
 "LOGIN-inloggning fungerar endast om libetpan har kompilerats med SASL-stöd "
 "samt LOGIN SASL-insticksmodulen är installerad."
 
-#: src/imap.c:978
+#: src/imap.c:986
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
 msgstr "Anslutning till %s misslyckades: inloggning avslogs, %s"
 
-#: src/imap.c:982
+#: src/imap.c:990
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
 msgstr "Anslutning till %s misslyckades: inloggning avslogs, %s\n"
 
-#: src/imap.c:1000
+#: src/imap.c:1008
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
 msgstr "Anslutning till %s misslyckades"
 
-#: src/imap.c:1007 src/imap.c:1010
+#: src/imap.c:1015 src/imap.c:1018
 #, c-format
 msgid "IMAP connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP-anslutning till %s har blivit nedkopplad. Ansluter igen...\n"
 
-#: src/imap.c:1040 src/imap.c:3678 src/imap.c:4337 src/imap.c:4431
-#: src/imap.c:4609 src/imap.c:5420
+#: src/imap.c:1048 src/imap.c:3687 src/imap.c:4346 src/imap.c:4440
+#: src/imap.c:4618 src/imap.c:5429
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr ""
 "Claws Mail behöver vara uppkopplad mot ett nätverk för att kunna kontakta "
 "IMAP-servern."
 
-#: src/imap.c:1150 src/inc.c:873 src/news.c:401 src/send_message.c:285
+#: src/imap.c:1158 src/inc.c:873 src/news.c:402 src/send_message.c:286
 msgid "Insecure connection"
 msgstr "Osäker anslutning"
 
-#: src/imap.c:1151 src/inc.c:874 src/news.c:402 src/send_message.c:286
+#: src/imap.c:1159 src/inc.c:874 src/news.c:403 src/send_message.c:287
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL/TLS, but SSL/TLS is "
 "not available in this build of Claws Mail. \n"
@@ -5847,108 +5856,108 @@ msgstr ""
 "Vill du fortsätta att ansluta till den här servern? Kommunikationen kommer "
 "inte vara säker."
 
-#: src/imap.c:1157 src/inc.c:880 src/news.c:408 src/send_message.c:292
+#: src/imap.c:1165 src/inc.c:880 src/news.c:409 src/send_message.c:293
 msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "Försätt ansluta"
 
-#: src/imap.c:1167
+#: src/imap.c:1174
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to IMAP server: %s:%d..."
 msgstr "Konto '%s': Ansluter till IMAP-server: %s:%d..."
 
-#: src/imap.c:1232
+#: src/imap.c:1239
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP server: %s:%d"
 msgstr "Kan inte ansluta till IMAP-server: %s:%d"
 
-#: src/imap.c:1235
+#: src/imap.c:1242
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP server: %s:%d\n"
 msgstr "Kan inte ansluta till IMAP-server: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1267 src/imap.c:4099
+#: src/imap.c:1274 src/imap.c:4108
 msgid "Can't start STARTTLS session.\n"
 msgstr "Kan inte starta STARTTLS-session.\n"
 
-#: src/imap.c:1334
+#: src/imap.c:1343
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s.\n"
 msgstr "Kunde inte logga in på IMAP4-server %s.\n"
 
-#: src/imap.c:1337
+#: src/imap.c:1346
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
 msgstr "Kunde inte logga in på IMAP-server %s."
 
-#: src/imap.c:1765
+#: src/imap.c:1774
 msgid "Adding messages..."
 msgstr "Lägger till meddelanden..."
 
-#: src/imap.c:1970 src/mh.c:530
+#: src/imap.c:1979 src/mh.c:530
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Kopierar meddelanden..."
 
-#: src/imap.c:2492
+#: src/imap.c:2501
 msgid "Search failed due to server error."
 msgstr "Sökning misslyckades på grund av serverfel."
 
-#: src/imap.c:2571
+#: src/imap.c:2580
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor\n"
 
-#: src/imap.c:2578 src/imap.c:5050
+#: src/imap.c:2587 src/imap.c:5059
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "kan inte utplåna\n"
 
-#: src/imap.c:2929
+#: src/imap.c:2938
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
 msgstr "Letar efter icke prenumererade mappar i %s..."
 
-#: src/imap.c:2932
+#: src/imap.c:2941
 #, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
 msgstr "Letar efter undermappar till %s...."
 
-#: src/imap.c:3220
+#: src/imap.c:3229
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "kan inte skapa brevlåda: LIST mislyckades\n"
 
-#: src/imap.c:3233
+#: src/imap.c:3242
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "kan inte skapa brevlåda\n"
 
-#: src/imap.c:3364
+#: src/imap.c:3373
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "kan inte döpa om brevlåda: %s till %s\n"
 
-#: src/imap.c:3477
+#: src/imap.c:3486
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "kan inte skapa brevlåda\n"
 
-#: src/imap.c:3756
+#: src/imap.c:3765
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "LIST misslyckades\n"
 
-#: src/imap.c:3841
+#: src/imap.c:3850
 msgid "Flagging messages..."
 msgstr "Flaggar meddelande..."
 
-#: src/imap.c:3944
+#: src/imap.c:3953
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
 
-#: src/imap.c:4096
+#: src/imap.c:4105
 msgid "Server requires STARTTLS to log in.\n"
 msgstr "Servern kräver STARTTLS för att logga in.\n"
 
-#: src/imap.c:4106
+#: src/imap.c:4115
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "Kan inte uppdatera egenskaper.\n"
 
-#: src/imap.c:4111
+#: src/imap.c:4120
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires STARTTLS, but Claws Mail has been "
@@ -5957,20 +5966,20 @@ msgstr ""
 "Anslutning till %s misslyckades: servern kräver STARTTLS, men Claws-Mail har "
 "kompilerats utan stöd för STARTTLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4119
+#: src/imap.c:4128
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Serverinloggningar är avaktiverade.\n"
 
-#: src/imap.c:4342
+#: src/imap.c:4351
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Hämtar meddelande..."
 
-#: src/imap.c:5043
+#: src/imap.c:5052
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
 
-#: src/imap.c:6078
+#: src/imap.c:6087
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP accounts are disabled.\n"
@@ -6057,20 +6066,20 @@ msgstr "Ärv egenskaper och behandlingsregler från överliggande mapp"
 
 #: src/imap_gtk.c:259 src/mh_gtk.c:252 src/news_gtk.c:290
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:419 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:196
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2057
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2060
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Ange nytt namn för '%s':"
 
 #: src/imap_gtk.c:261 src/mh_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:420
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:197
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2058
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2061
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Byt namn på mapp"
 
 #: src/imap_gtk.c:290 src/mh_gtk.c:280 src/news_gtk.c:312
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:450 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:220
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2078
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2081
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -6103,7 +6112,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/imap_gtk.c:384 src/news_gtk.c:265 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:347
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:172
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2011
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2014
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "Kan inte ta bort mappen '%s'."
@@ -6130,7 +6139,7 @@ msgstr "_Sök"
 msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
 msgstr "Välj en undermapp till %s att prenumerera på: "
 
-#: src/imap_gtk.c:536 src/mainwindow.c:681
+#: src/imap_gtk.c:536 src/mainwindow.c:689
 msgid "Subscribe"
 msgstr "Prenumerera"
 
@@ -6263,7 +6272,7 @@ msgstr "Välj LDIF-fil att importera."
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#: src/importldif.c:710 src/summaryview.c:463
+#: src/importldif.c:710 src/summaryview.c:464
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
@@ -6407,7 +6416,7 @@ msgid "Auth failed"
 msgstr "Aut. misslyckades"
 
 #: src/inc.c:716 src/prefs_matcher.c:407 src/prefs_summaries.c:624
-#: src/prefs_summary_column.c:87 src/summaryview.c:2893 src/summaryview.c:6544
+#: src/prefs_summary_column.c:87 src/summaryview.c:2914 src/summaryview.c:6589
 msgid "Locked"
 msgstr "Låst"
 
@@ -6431,73 +6440,73 @@ msgstr "Färdigt (inga nya meddelande)"
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
 
-#: src/inc.c:887
+#: src/inc.c:886
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to POP3 server: %s:%d..."
 msgstr "Konto '%s': Ansluter till POP3 server: %s:%d..."
 
-#: src/inc.c:921
+#: src/inc.c:920
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Kan inte ansluta till POP3-server: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:925
+#: src/inc.c:924
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Kan inte ansluta till POP3-server: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:1005 src/plugins/managesieve/managesieve.c:424
+#: src/inc.c:1004 src/plugins/managesieve/managesieve.c:424
 #: src/send_message.c:515
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autentiserar"
 
-#: src/inc.c:1007
+#: src/inc.c:1006
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s)..."
 msgstr "Tar emot meddelanden från %s (%s) ..."
 
-#: src/inc.c:1013
+#: src/inc.c:1012
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Tar emot antal nya meddelanden (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:1017
+#: src/inc.c:1016
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Tar emot antal nya meddelanden (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:1021
+#: src/inc.c:1020
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Tar emot antal nya meddelanden (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:1025
+#: src/inc.c:1024
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Tar emot storleken på meddelanden (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:1032 src/send_message.c:533
+#: src/inc.c:1031 src/send_message.c:533
 msgid "Quitting"
 msgstr "Avslutar"
 
-#: src/inc.c:1057
+#: src/inc.c:1056
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:1070
+#: src/inc.c:1069
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
 msgstr[0] "Tar emot (%d meddelande (%s) mottaget)"
 msgstr[1] "Tar emot (%d meddelanden (%s) mottagna)"
 
-#: src/inc.c:1229
+#: src/inc.c:1228
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
 msgstr "Anslutning till %s:%d misslyckades."
 
-#: src/inc.c:1234
+#: src/inc.c:1233
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Fel uppstod vid behandling av e-post."
 
-#: src/inc.c:1240
+#: src/inc.c:1239
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
@@ -6506,37 +6515,37 @@ msgstr ""
 "Fel uppstod vid behandling av post:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1246
+#: src/inc.c:1245
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Inget diskutrymme kvar"
 
-#: src/inc.c:1251
+#: src/inc.c:1250
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Kan inte skriva till fil."
 
-#: src/inc.c:1256
+#: src/inc.c:1255
 msgid "Socket error."
 msgstr "Socket fel."
 
-#: src/inc.c:1259
+#: src/inc.c:1258
 #, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr "Socket-fel på anslutning till %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1264 src/send_message.c:444 src/send_message.c:707
+#: src/inc.c:1263 src/send_message.c:444 src/send_message.c:707
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "Anslutning avslutades av motstående värddator."
 
-#: src/inc.c:1267
+#: src/inc.c:1266
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
 msgstr "Anslutning till %s:%d avslutades av motstående värddator."
 
-#: src/inc.c:1272
+#: src/inc.c:1271
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Brevlådan är låst."
 
-#: src/inc.c:1276
+#: src/inc.c:1275
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
@@ -6545,11 +6554,11 @@ msgstr ""
 "Brevlådan är låst:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1282 src/send_message.c:692
+#: src/inc.c:1281 src/send_message.c:692
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Autentisering misslyckades"
 
-#: src/inc.c:1288 src/send_message.c:695
+#: src/inc.c:1287 src/send_message.c:695
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -6558,7 +6567,7 @@ msgstr ""
 "Autentisering misslyckades:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1293 src/send_message.c:711
+#: src/inc.c:1292 src/send_message.c:711
 msgid ""
 "Session timed out. You may be able to recover by increasing the timeout "
 "value in Preferences/Other/Miscellaneous."
@@ -6566,46 +6575,46 @@ msgstr ""
 "Sessionen överskred tidsgränsen. Det kan vara möjligt att återställa genom "
 "att öka tidsgränsens värde i Egenskaper/Övrigt/Blandat."
 
-#: src/inc.c:1298
+#: src/inc.c:1297
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
 msgstr "Anslutning till %s:%d överskred tidsgränsen."
 
-#: src/inc.c:1336
+#: src/inc.c:1335
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Införlivande avbröts\n"
 
-#: src/inc.c:1628 src/plugins/notification/notification_prefs.c:1072
+#: src/inc.c:1627 src/plugins/notification/notification_prefs.c:1072
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1367
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1673
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:407 src/prefs_account.c:1786
-#: src/prefs_other.c:572 src/prefs_receive.c:203 src/prefs_summaries.c:530
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:407 src/prefs_account.c:1789
+#: src/prefs_other.c:577 src/prefs_receive.c:203 src/prefs_summaries.c:530
 msgid "seconds"
 msgstr "sekunder"
 
-#: src/inc.c:1638 src/inc.c:1648
+#: src/inc.c:1637 src/inc.c:1647
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "minut"
 msgstr[1] "minuter"
 
-#: src/inc.c:1641
+#: src/inc.c:1640
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "timme"
 msgstr[1] "timmar"
 
-#: src/inc.c:1653
+#: src/inc.c:1652
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d %s?"
 msgstr "%s%sDu arbetar frånkopplad. Åsidosätta i %d %s?"
 
-#: src/inc.c:1659
+#: src/inc.c:1658
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override?"
 msgstr "%s%sDu arbetar frånkopplad. Åsidosätta?"
 
-#: src/inc.c:1666
+#: src/inc.c:1665
 msgid "On_ly once"
 msgstr "Endast en gång"
 
@@ -6642,7 +6651,7 @@ msgstr "LDAP-fel (sökning): %d (%s)\n"
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Smeknamn"
 
-#: src/main.c:248
+#: src/main.c:250
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
@@ -6651,7 +6660,7 @@ msgstr ""
 "Filen '%s' finns redan.\n"
 "Kan inte ska skapa mapp."
 
-#: src/main.c:373
+#: src/main.c:375
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for %s found.\n"
@@ -6660,7 +6669,7 @@ msgstr ""
 "Konfiguration för %s hittad.\n"
 "Vill du migrera denna konfiguration?"
 
-#: src/main.c:375
+#: src/main.c:377
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6673,11 +6682,11 @@ msgstr ""
 "Dina Sylpheed-filterregler kan konverteras av ett\n"
 "skript tillgängligt på %s."
 
-#: src/main.c:387
+#: src/main.c:389
 msgid "Keep old configuration"
 msgstr "Behåll gammal konfiguration"
 
-#: src/main.c:390
+#: src/main.c:392
 msgid ""
 "Keeping a backup will allow you to go back to an older version, but may take "
 "a while if you have cached IMAP or News data, and will take some extra room "
@@ -6687,31 +6696,31 @@ msgstr ""
 "kommer att ta ett stund om du har cachad IMAP eller diskussionsgruppsdata, "
 "och kommer ta extra plats på din disk."
 
-#: src/main.c:398
+#: src/main.c:400
 msgid "Migration of configuration"
 msgstr "Migration av konfiguration"
 
-#: src/main.c:409
+#: src/main.c:411
 msgid "Copying configuration... This may take a while..."
 msgstr "Kopierar konfiguration...Detta kan ta en stund..."
 
-#: src/main.c:418
+#: src/main.c:420
 msgid "Migration failed!"
 msgstr "Migrationen misslyckades!"
 
-#: src/main.c:427
+#: src/main.c:429
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Migrerar konfiguration..."
 
-#: src/main.c:1129
+#: src/main.c:1141
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
 
-#: src/main.c:1149 src/main.c:1153 src/main.c:1157
+#: src/main.c:1161 src/main.c:1165 src/main.c:1169
 msgid "(or older)"
 msgstr "(eller äldre)"
 
-#: src/main.c:1496
+#: src/main.c:1510
 #, c-format
 msgid ""
 "The following plugin failed to load. Check the Plugins configuration for "
@@ -6730,7 +6739,7 @@ msgstr[1] ""
 "konfiguration för mer information:\n"
 "%s"
 
-#: src/main.c:1538
+#: src/main.c:1552
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but it is incomplete. It is "
 "possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
@@ -6740,7 +6749,7 @@ msgstr ""
 "Det kan bero på ett misslyckat IMAP-konto. Använd \"Uppdatera mapplista\" i "
 "snabbmenyn till brevlådans föräldramapp för att försöka fixa det."
 
-#: src/main.c:1544
+#: src/main.c:1558
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
 "probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
@@ -6750,36 +6759,36 @@ msgstr ""
 "den. Den är troligtvis tillhandahållen av en utdaterad extern insticksmodul. "
 "Vänligen installera insticksmodulen och försök igen."
 
-#: src/main.c:1784
+#: src/main.c:1798
 msgid "Missing filename\n"
 msgstr "Saknar filnamn\n"
 
-#: src/main.c:1791
+#: src/main.c:1805
 msgid "Cannot open filename for reading\n"
 msgstr "Kan inte öppna filnamn för läsning\n"
 
-#: src/main.c:1802
+#: src/main.c:1816
 msgid "Malformed header\n"
 msgstr "Felaktigt brevhuvud\n"
 
-#: src/main.c:1809
+#: src/main.c:1823
 msgid "Duplicated 'To:' header\n"
 msgstr "Duplicerat brevhuvud 'To:'\n"
 
-#: src/main.c:1820
+#: src/main.c:1834
 msgid "Missing required 'To:' header\n"
 msgstr "Nödvändigt brevhuvud 'To:' saknas\n"
 
-#: src/main.c:1965
+#: src/main.c:1979
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
 
-#: src/main.c:1967
+#: src/main.c:1981
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adress]               öppna nytt meddelandefönster"
 
-#: src/main.c:1968
+#: src/main.c:1982
 msgid ""
 "  --compose-from-file file\n"
 "                         open composition window with data from given file;\n"
@@ -6797,13 +6806,13 @@ msgstr ""
 "krävs) tills tom rad,\n"
 "                                   sedan meddelandetexten tills filslut."
 
-#: src/main.c:1973
+#: src/main.c:1987
 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
 msgstr ""
 "  --subscribe [uri]                prenumerera på den angivna URI'n, om "
 "möjligt"
 
-#: src/main.c:1974
+#: src/main.c:1988
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6812,7 +6821,7 @@ msgstr ""
 "  --attach fil1 [fil2]...          öppna nytt meddelandefönster med valda "
 "filer bifogade"
 
-#: src/main.c:1977
+#: src/main.c:1991
 msgid ""
 "  --insert file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6821,24 +6830,24 @@ msgstr ""
 "  --insert fil1 [fil2]...          öppna nytt meddelandefönster med valda "
 "filer infogade"
 
-#: src/main.c:1980
+#: src/main.c:1994
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive                        ta emot nya meddelanden"
 
-#: src/main.c:1981
+#: src/main.c:1995
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr ""
 "  --receive-all                    ta emot nya meddelanden från alla konton"
 
-#: src/main.c:1982
+#: src/main.c:1996
 msgid "  --cancel-receiving     cancel receiving of messages"
 msgstr "  --cancel-receiving               avbryt mottagande av meddelanden"
 
-#: src/main.c:1983
+#: src/main.c:1997
 msgid "  --cancel-sending       cancel sending of messages"
 msgstr "  --cancel-sending                 avbryt skickande av meddelanden"
 
-#: src/main.c:1984
+#: src/main.c:1998
 msgid ""
 "  --search folder type request [recursive]\n"
 "                         searches mail\n"
@@ -6858,29 +6867,29 @@ msgstr ""
 "                                   rekursivt: falskt om arg. börjar på 0, n, "
 "N, f eller F"
 
-#: src/main.c:1991
+#: src/main.c:2005
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                           skicka alla köade meddelanden"
 
-#: src/main.c:1992
+#: src/main.c:2006
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [mapp]...               visa totalt antal meddelanden"
 
-#: src/main.c:1993
+#: src/main.c:2007
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
 msgstr "  --status-full [mapp]...          visa status för varje mapp"
 
-#: src/main.c:1995
+#: src/main.c:2009
 msgid "  --statistics           show session statistics"
 msgstr "  --statistics                     visa sessionsstatistik"
 
-#: src/main.c:1996
+#: src/main.c:2010
 msgid "  --reset-statistics     reset session statistics"
 msgstr "  --reset-statistics               återställ sessionsstatistik"
 
-#: src/main.c:1997
+#: src/main.c:2011
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
@@ -6889,36 +6898,36 @@ msgstr ""
 "                                   mapp är ett mapp-id som 'mapp/"
 "underkatalog'"
 
-#: src/main.c:1999
+#: src/main.c:2013
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online                         byt till anslutet läge"
 
-#: src/main.c:2000
+#: src/main.c:2014
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline                        byt till frånkopplat läge"
 
-#: src/main.c:2001
+#: src/main.c:2015
 msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
 msgstr "  --exit --quit -q                 avsluta Claws Mail"
 
-#: src/main.c:2002
+#: src/main.c:2016
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                          avlusningsläge"
 
-#: src/main.c:2003
+#: src/main.c:2017
 msgid "  --toggle-debug         toggle debug mode"
 msgstr "  --toggle-debug                   växla avlusningsläge"
 
-#: src/main.c:2004
+#: src/main.c:2018
 msgid "  --help -h              display this help and exit"
 msgstr "  --help -h                        visa denna hjälp och avsluta"
 
-#: src/main.c:2005
+#: src/main.c:2019
 msgid "  --version -v           output version information and exit"
 msgstr ""
 "  --version -v                     skriv ut versionsinformation och avsluta"
 
-#: src/main.c:2006
+#: src/main.c:2020
 msgid ""
 "  --version-full -V      output version and built-in features information "
 "and exit"
@@ -6926,17 +6935,17 @@ msgstr ""
 "  --version-full -V                skriv ut versionsinformation och inbyggd "
 "funktionsinformation och avsluta"
 
-#: src/main.c:2007
+#: src/main.c:2021
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir                     skriv ut konfigurationsmapp"
 
-#: src/main.c:2008
+#: src/main.c:2022
 msgid ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                         use specified configuration directory"
 msgstr "  --alternate-config-dir [mapp]    använd angiven konfigurationsmapp"
 
-#: src/main.c:2010
+#: src/main.c:2024
 msgid ""
 "  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
 "                         set geometry for main window"
@@ -6944,849 +6953,853 @@ msgstr ""
 "  --geometry -geometry BxH+X+Y\n"
 "                         sätt geometri för huvudfönster"
 
-#: src/main.c:2063
-msgid "Unknown option\n"
-msgstr "Okänt alternativ\n"
+#: src/main.c:2077
+msgid "Unknown option. Try -h or --help for usage.\n"
+msgstr "Okänt alternativ. Försök med -h eller --help för användning.\n"
 
-#: src/main.c:2081
+#: src/main.c:2095
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Behandlar (%s)..."
 
-#: src/main.c:2084
+#: src/main.c:2098
 msgid "top level folder"
 msgstr "toppnivåmapp"
 
-#: src/main.c:2166
+#: src/main.c:2180
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Meddelanden i kö"
 
-#: src/main.c:2167
+#: src/main.c:2181
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
 
-#: src/main.c:2914
+#: src/main.c:2939
 msgid "NetworkManager: network is online.\n"
 msgstr "Nätverkshanteraren: nätverket är online.\n"
 
-#: src/main.c:2920
+#: src/main.c:2945
 msgid "NetworkManager: network is offline.\n"
 msgstr "Nätverkshanteraren: nätverket är frånkopplat.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:211
+#: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:211
 msgid "_File"
 msgstr "_Arkiv"
 
-#: src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:213 src/summaryview.c:444
+#: src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:213 src/summaryview.c:445
 msgid "_View"
 msgstr "_Visa"
 
-#: src/mainwindow.c:519
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "_Configuration"
 msgstr "_Konfiguration"
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "_Add mailbox"
 msgstr "Lägg till brevlåda"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:532
 msgid "MH..."
 msgstr "MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "Change mailbox order..."
 msgstr "Ändra sorteringsordning för brevlådor"
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:538
 msgid "_Import mbox file..."
 msgstr "_Importera mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:539
 msgid "_Export to mbox file..."
 msgstr "_Exportera till mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:532
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "_Export selected to mbox file..."
 msgstr "Exportera _valda till mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "Empty all _Trash folders"
 msgstr "_Töm alla papperskorgar"
 
-#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:220
+#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:220
 msgid "_Save email as..."
 msgstr "_Spara e-post som..."
 
-#: src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:221
+#: src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:221
 msgid "_Save part as..."
 msgstr "_Spara del som..."
 
-#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:222
+#: src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:222
 msgid "Page setup..."
 msgstr "Sidinstä_llningar..."
 
-#: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:223
+#: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:223
 msgid "_Print..."
 msgstr "Skriv _ut..."
 
-#: src/mainwindow.c:544
+#: src/mainwindow.c:552
 msgid "Synchronise folders"
 msgstr "Synkronisera mappar"
 
-#: src/mainwindow.c:546
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "E_xit"
 msgstr "_Avsluta"
 
-#: src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "Select _thread"
 msgstr "Markera _tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:553
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "_Find in current message..."
 msgstr "_Leta i aktuellt meddelande..."
 
-#: src/mainwindow.c:555
+#: src/mainwindow.c:563
 msgid "_Quick search"
 msgstr "S_nabbsök"
 
-#: src/mainwindow.c:558
+#: src/mainwindow.c:566
 msgid "Show or hi_de"
 msgstr "Visa eller g_öm"
 
-#: src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "Verk_tygsraden"
 
-#: src/mainwindow.c:561
+#: src/mainwindow.c:569
 msgid "Set displayed _columns"
 msgstr "Välj visade _kolumner"
 
-#: src/mainwindow.c:562
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "In _folder list..."
 msgstr "I _mapplista... "
 
-#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:571
 msgid "In _message list..."
 msgstr "I m_eddelandelista"
 
-#: src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:576
 msgid "La_yout"
 msgstr "La_yout"
 
-#: src/mainwindow.c:570
+#: src/mainwindow.c:578
 msgid "_Sort"
 msgstr "_Sortera"
 
-#: src/mainwindow.c:572
+#: src/mainwindow.c:580
 msgid "_Attract by subject"
 msgstr "_Attrahera efter ämne"
 
-#: src/mainwindow.c:574
+#: src/mainwindow.c:582
 msgid "E_xpand all threads"
 msgstr "E_xpandera alla trådar"
 
-#: src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:583
 msgid "Co_llapse all threads"
 msgstr "Ko_llapsa alla trådar"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:234
+#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:234
 msgid "_Go to"
 msgstr "_Gå till"
 
-#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:235
+#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:235
 msgid "_Previous message"
 msgstr "_Föregående meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:236
+#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:236
 msgid "_Next message"
 msgstr "_Nästa meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:238
+#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:238
 msgid "P_revious unread message"
 msgstr "Fö_regående olästa meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:239
+#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:239
 msgid "N_ext unread message"
 msgstr "N_ästa olästa meddelanden"
 
-#: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:241
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:241
 msgid "Previous ne_w message"
 msgstr "Föregående n_ytt meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:242
+#: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:242
 msgid "Ne_xt new message"
 msgstr "N_ästa nya meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:244
+#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:244
 msgid "Previous _marked message"
 msgstr "Föregående _markerade meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:245
+#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:245
 msgid "Next m_arked message"
 msgstr "Nästa m_arkerade meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:247
+#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:247
 msgid "Previous _labeled message"
 msgstr "Föregående _färgade meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:248
+#: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:248
 msgid "Next la_beled message"
 msgstr "Nästa fär_gade meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:250
+#: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:250
 msgid "Previous opened message"
 msgstr "Föregående öppnat meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:251
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:251
 msgid "Next opened message"
 msgstr "Nästa öppnade meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:253
+#: src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:253
 msgid "Parent message"
 msgstr "Överliggande meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:255
+#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:255
 msgid "Next unread _folder"
 msgstr "Nästa olästa _mapp"
 
-#: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:256
+#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:256
 msgid "F_older..."
 msgstr "Mapp..."
 
-#: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:258 src/mimeview.c:201
+#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:258 src/mimeview.c:229
 msgid "Next part"
 msgstr "Nästa del"
 
-#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:259 src/mimeview.c:202
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:259 src/mimeview.c:230
 msgid "Previous part"
 msgstr "Föregående del"
 
-#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:260
+#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:260
 msgid "Message scroll"
 msgstr "Meddelanderullning"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:261
+#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:261
 msgid "Previous line"
 msgstr "Föregående rad"
 
-#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:262
+#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:262
 msgid "Next line"
 msgstr "Nästa rad"
 
-#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:263 src/printing.c:475
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:263 src/printing.c:475
 msgid "Previous page"
 msgstr "Föregående sida"
 
-#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:264 src/printing.c:481
+#: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:264 src/printing.c:481
 msgid "Next page"
 msgstr "Nästa sida"
 
-#: src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:282
+#: src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:282
 msgid "Decode"
 msgstr "Avkoda"
 
-#: src/mainwindow.c:634
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "Open in new _window"
 msgstr "_Öppna i nytt fönster"
 
-#: src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:289
+#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:289
 msgid "Mess_age source"
 msgstr "Meddel_andets källkod"
 
-#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:290
+#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:290
 msgid "Message part"
 msgstr " Meddelandedel"
 
-#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:291
+#: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:291
 msgid "View as text"
 msgstr "Visa som text"
 
-#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:292 src/toolbar.c:494
+#: src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:292 src/toolbar.c:494
 msgid "Open"
 msgstr "Öppna"
 
-#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:294
+#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:294
 msgid "Open with..."
 msgstr "Öppna _med..."
 
-#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:297
+#: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:297
 msgid "Quotes"
 msgstr "Citat"
 
-#: src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:655
 msgid "_Update summary"
 msgstr "_Uppdatera sammanfatting"
 
-#: src/mainwindow.c:650
+#: src/mainwindow.c:658
 msgid "Recei_ve"
 msgstr "Ta emot"
 
-#: src/mainwindow.c:651
+#: src/mainwindow.c:659
 msgid "Get from _current account"
 msgstr "Hämta från a_ktuellt konto"
 
-#: src/mainwindow.c:652
+#: src/mainwindow.c:660
 msgid "Get from _all accounts"
 msgstr "Hämta från _alla konton"
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:661
 msgid "Cancel receivin_g"
 msgstr "Avbryt hämtnin_g"
 
-#: src/mainwindow.c:656
+#: src/mainwindow.c:664
 msgid "_Send queued messages"
 msgstr "_Skicka köade meddelanden"
 
-#: src/mainwindow.c:661
+#: src/mainwindow.c:669
 msgid "Compose a_n email message"
 msgstr "Skriv e-postmeddela_nde"
 
-#: src/mainwindow.c:662
+#: src/mainwindow.c:670
 msgid "Compose a news message"
 msgstr "Nytt diskussionsgruppsmeddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:303
-#: src/plugins/notification/notification_banner.c:95 src/summaryview.c:428
+#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:303
+#: src/plugins/notification/notification_banner.c:95 src/summaryview.c:429
 msgid "_Reply"
 msgstr "Sva_ra"
 
-#: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:304 src/summaryview.c:429
+#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:304 src/summaryview.c:430
 msgid "Repl_y to"
 msgstr "Svara t_ill"
 
-#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:307 src/summaryview.c:432
+#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:307 src/summaryview.c:433
 msgid "Mailing _list"
 msgstr "Sänd_lista"
 
-#: src/mainwindow.c:669
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "Follow-up and reply to"
 msgstr "Följ upp och svara till"
 
-#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:310 src/summaryview.c:434
+#: src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:310 src/summaryview.c:435
 #: src/toolbar.c:2449
 msgid "_Forward"
 msgstr "Vidarebe_fordra"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:311 src/summaryview.c:435
+#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:311 src/summaryview.c:436
 #: src/toolbar.c:2450
 msgid "For_ward as attachment"
 msgstr "_Vidarebefordra som bilaga"
 
-#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:312 src/summaryview.c:436
+#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:312 src/summaryview.c:437
 #: src/toolbar.c:2451
 msgid "Redirec_t"
 msgstr "Omdiri_gera"
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:684
 msgid "Mailing-_List"
 msgstr "Sänd_lista"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "Post"
 msgstr "Skicka"
 
-#: src/mainwindow.c:679
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "Help"
 msgstr "_Hjälp"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "Säg upp prenumeration"
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "View archive"
 msgstr "Visa arkiv"
 
-#: src/mainwindow.c:687
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "Contact owner"
 msgstr "Kontakta ägare"
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "M_ove..."
 msgstr "_Flytta..."
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "_Copy..."
 msgstr "_Kopiera..."
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "Move to _trash"
 msgstr "Fly_tta till papperskorg"
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:702
 msgid "_Delete..."
 msgstr "Ta _bort..."
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:703
 msgid "Move thread to tr_ash"
 msgstr "Flytt_a tråd till papperskorg"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "Delete t_hread"
 msgstr "Ta bort trå_d"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "Cancel a news message"
 msgstr "Avbryt ett diskussionsgruppmeddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:700 src/mainwindow.c:701 src/summaryview.c:437
+#: src/mainwindow.c:708 src/mainwindow.c:709 src/summaryview.c:438
 msgid "_Mark"
 msgstr "_Markera"
 
-#: src/mainwindow.c:702
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "_Unmark"
 msgstr "_Avmarkera"
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "Mark as rea_d"
 msgstr "Markera som _läst"
 
-#: src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "Mark as unr_ead"
 msgstr "Markera som _oläst"
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:716
 msgid "Mark all read"
 msgstr "Markera alla som lästa"
 
-#: src/mainwindow.c:709
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "Mark all unread"
 msgstr "Markera alla som olästa"
 
-#: src/mainwindow.c:711 src/prefs_filtering_action.c:193 src/toolbar.c:242
+#: src/mainwindow.c:719 src/prefs_filtering_action.c:193 src/toolbar.c:242
 #: src/toolbar.c:503
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignorera tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:720
 msgid "Unignore thread"
 msgstr "Sluta ignorera tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:713 src/prefs_filtering_action.c:194 src/toolbar.c:243
+#: src/mainwindow.c:721 src/prefs_filtering_action.c:194 src/toolbar.c:243
 #: src/toolbar.c:504
 msgid "Watch thread"
 msgstr "Bevaka tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:722
 msgid "Unwatch thread"
 msgstr "Sluta bevaka tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "Mark as _spam"
 msgstr "Markera som _skräppost"
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:726
 msgid "Mark as _ham"
 msgstr "Markera som ej skräppost"
 
-#: src/mainwindow.c:721 src/prefs_filtering_action.c:177 src/toolbar.c:507
+#: src/mainwindow.c:729 src/prefs_filtering_action.c:177 src/toolbar.c:507
 msgid "Lock"
 msgstr "Lås"
 
-#: src/mainwindow.c:722 src/prefs_filtering_action.c:178 src/toolbar.c:508
+#: src/mainwindow.c:730 src/prefs_filtering_action.c:178 src/toolbar.c:508
 msgid "Unlock"
 msgstr "Lås upp"
 
-#: src/mainwindow.c:724 src/summaryview.c:438
+#: src/mainwindow.c:732 src/summaryview.c:439
 msgid "Color la_bel"
 msgstr "Färgm_arkera"
 
-#: src/mainwindow.c:725 src/summaryview.c:439
+#: src/mainwindow.c:733 src/summaryview.c:440
 msgid "Ta_gs"
 msgstr "_Etiketter"
 
-#: src/mainwindow.c:728
+#: src/mainwindow.c:736
 msgid "Re-_edit"
 msgstr "_Omredigera"
 
-#: src/mainwindow.c:731 src/messageview.c:313 src/mimeview.c:1016
+#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:313 src/mimeview.c:1047
 msgid "Check signature"
 msgstr "Kontrollera signatur"
 
-#: src/mainwindow.c:736 src/messageview.c:317
+#: src/mainwindow.c:744 src/messageview.c:317
 msgid "Add sender to address boo_k"
 msgstr "Lägg till avsändaren till adressbo_ken"
 
-#: src/mainwindow.c:738
+#: src/mainwindow.c:746
 msgid "C_ollect addresses"
 msgstr "_Samla in adress(er)"
 
-#: src/mainwindow.c:739
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "From current _folder..."
 msgstr "Från nuvarande m_app..."
 
-#: src/mainwindow.c:740
+#: src/mainwindow.c:748
 msgid "From selected _messages..."
 msgstr "Från markerade _meddelanden..."
 
-#: src/mainwindow.c:743
+#: src/mainwindow.c:751
 msgid "_Filter all messages in folder"
 msgstr "_Filtrera alla meddelanden i mapp"
 
-#: src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:752
 msgid "Filter _selected messages"
 msgstr "Filtrera _markerade meddelanden"
 
-#: src/mainwindow.c:745
+#: src/mainwindow.c:753
 msgid "Run folder pr_ocessing rules"
 msgstr "Kör behandlingsregler för mappen"
 
-#: src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:320
+#: src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:320
 msgid "_Create filter rule"
 msgstr "Skapa filter_regel"
 
-#: src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:754 src/messageview.c:321
+#: src/mainwindow.c:756 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:321
 #: src/messageview.c:327
 msgid "_Automatically"
 msgstr "_Automatiskt"
 
-#: src/mainwindow.c:749 src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:859
+#: src/mainwindow.c:757 src/mainwindow.c:763 src/mainwindow.c:870
 #: src/messageview.c:322 src/messageview.c:328
 msgid "By _From"
 msgstr "Efter _Från"
 
-#: src/mainwindow.c:750 src/mainwindow.c:756 src/mainwindow.c:860
+#: src/mainwindow.c:758 src/mainwindow.c:764 src/mainwindow.c:871
 #: src/messageview.c:323 src/messageview.c:329
 msgid "By _To"
 msgstr "Efter _Till"
 
-#: src/mainwindow.c:751 src/mainwindow.c:757 src/messageview.c:324
+#: src/mainwindow.c:759 src/mainwindow.c:765 src/messageview.c:324
 #: src/messageview.c:330
 msgid "By _Subject"
 msgstr "Efter _Ämne"
 
-#: src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:326 src/summaryview.c:442
+#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:326 src/summaryview.c:443
 msgid "Create processing rule"
 msgstr "Skapa behandlingsregel"
 
-#: src/mainwindow.c:760 src/messageview.c:333
+#: src/mainwindow.c:768 src/messageview.c:333
 msgid "List _URLs..."
 msgstr "Lista _webbadresser..."
 
-#: src/mainwindow.c:767
+#: src/mainwindow.c:775
 msgid "Ch_eck for new messages in all folders"
 msgstr "L_eta efter nya meddelanden i alla mappar"
 
-#: src/mainwindow.c:768
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "Delete du_plicated messages"
 msgstr "Ta bort meddelande_dubbletter"
 
-#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:777
 msgid "In selected folder"
 msgstr "I markerad mapp"
 
-#: src/mainwindow.c:770
+#: src/mainwindow.c:778
 msgid "In all folders"
 msgstr "I alla mappar"
 
-#: src/mainwindow.c:773
+#: src/mainwindow.c:781
 msgid "E_xecute"
 msgstr "Kör"
 
-#: src/mainwindow.c:774
+#: src/mainwindow.c:782
 msgid "Exp_unge"
 msgstr "Utplåna"
 
-#: src/mainwindow.c:777
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "SSL/TLS cer_tificates"
-msgstr "SSL/TLS-cer_tifikat"
+msgstr "SSL/TLS-certifikat"
 
-#: src/mainwindow.c:780
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "Filtering Lo_g"
 msgstr "Filtreringslo_gg"
 
-#: src/mainwindow.c:781
+#: src/mainwindow.c:789
 msgid "Network _Log"
 msgstr "Nätverks_logg"
 
-#: src/mainwindow.c:783
+#: src/mainwindow.c:791
+msgid "Debug _Log"
+msgstr "Debug-_logg"
+
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "_Forget all session passwords"
 msgstr "Gl_öm alla sessionslösenord"
 
-#: src/mainwindow.c:785
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "Forget _master passphrase"
 msgstr "Glöm huvudlösenord"
 
-#: src/mainwindow.c:789
+#: src/mainwindow.c:800
 msgid "C_hange current account"
 msgstr "_Ändra aktuellt konto"
 
-#: src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:802
 msgid "_Preferences for current account..."
 msgstr "Egen_skaper för aktuellt konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:792
+#: src/mainwindow.c:803
 msgid "Create _new account..."
 msgstr "Skapa _nytt konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:793
+#: src/mainwindow.c:804
 msgid "_Edit accounts..."
 msgstr "R_edigera konton..."
 
-#: src/mainwindow.c:796
+#: src/mainwindow.c:807
 msgid "P_references..."
 msgstr "E_genskaper"
 
-#: src/mainwindow.c:797
+#: src/mainwindow.c:808
 msgid "Pre-pr_ocessing..."
 msgstr "Förbehandla..."
 
-#: src/mainwindow.c:798
+#: src/mainwindow.c:809
 msgid "Post-pro_cessing..."
 msgstr "Efterbehandla..."
 
-#: src/mainwindow.c:799
+#: src/mainwindow.c:810
 msgid "_Filtering..."
 msgstr "_Filtrering..."
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:811
 msgid "_Templates..."
 msgstr "Mallar..."
 
-#: src/mainwindow.c:801
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "_Actions..."
 msgstr "_Aktiviteter..."
 
-#: src/mainwindow.c:802
+#: src/mainwindow.c:813
 msgid "Tag_s..."
 msgstr "Etiketter..."
 
-#: src/mainwindow.c:804
+#: src/mainwindow.c:815
 msgid "Plu_gins..."
 msgstr "Insticksmoduler..."
 
-#: src/mainwindow.c:807
+#: src/mainwindow.c:818
 msgid "_Manual"
 msgstr "_Manual"
 
-#: src/mainwindow.c:808
+#: src/mainwindow.c:819
 msgid "_Online User-contributed FAQ"
 msgstr "_FAQ med frågor från användare"
 
-#: src/mainwindow.c:809
+#: src/mainwindow.c:820
 msgid "Icon _Legend"
 msgstr "Ikonförk_laring"
 
-#: src/mainwindow.c:811
+#: src/mainwindow.c:822
 msgid "Set as default client"
 msgstr "Sätt som standardklient"
 
-#: src/mainwindow.c:818
+#: src/mainwindow.c:829
 msgid "Offline _mode"
 msgstr "Frånkopplat _läge"
 
-#: src/mainwindow.c:819
+#: src/mainwindow.c:830
 msgid "Men_ubar"
 msgstr "Men_yrad"
 
-#: src/mainwindow.c:820
+#: src/mainwindow.c:831
 msgid "_Message view"
 msgstr "_Meddelandevy"
 
-#: src/mainwindow.c:822
+#: src/mainwindow.c:833
 msgid "Status _bar"
 msgstr "_Statusrad"
 
-#: src/mainwindow.c:824
+#: src/mainwindow.c:835
 msgid "Column headers"
 msgstr "Kolumnrubriker"
 
-#: src/mainwindow.c:825
+#: src/mainwindow.c:836
 msgid "Th_read view"
 msgstr "Tr_ådvy"
 
-#: src/mainwindow.c:826 src/prefs_summaries.c:646
+#: src/mainwindow.c:837 src/prefs_summaries.c:646
 msgid "Hide read threads"
 msgstr "Dölj lästa trådar"
 
-#: src/mainwindow.c:827
+#: src/mainwindow.c:838
 msgid "_Hide read messages"
 msgstr "_Dölj lästa meddelanden"
 
-#: src/mainwindow.c:828 src/prefs_summaries.c:652
+#: src/mainwindow.c:839 src/prefs_summaries.c:652
 msgid "Hide deleted messages"
 msgstr "Dölj borttagna meddelanden"
 
-#: src/mainwindow.c:829
+#: src/mainwindow.c:840
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Helskärm"
 
-#: src/mainwindow.c:830 src/messageview.c:345
+#: src/mainwindow.c:841 src/messageview.c:345
 msgid "Show all _headers"
 msgstr "Visa alla brev_huvuden"
 
-#: src/mainwindow.c:831 src/messageview.c:346
+#: src/mainwindow.c:842 src/messageview.c:346
 msgid "_Collapse all"
 msgstr "Ko_llapsa alla"
 
-#: src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:347
+#: src/mainwindow.c:843 src/messageview.c:347
 msgid "Collapse from level _2"
 msgstr "Kollapsa från nivå _2"
 
-#: src/mainwindow.c:833 src/messageview.c:348
+#: src/mainwindow.c:844 src/messageview.c:348
 msgid "Collapse from level _3"
 msgstr "Kollapsa från nivå _3"
 
-#: src/mainwindow.c:837
+#: src/mainwindow.c:848
 msgid "Text _below icons"
 msgstr "Text under ikoner"
 
-#: src/mainwindow.c:838
+#: src/mainwindow.c:849
 msgid "Text be_side icons"
 msgstr "Text bredvid ikoner"
 
-#: src/mainwindow.c:839
+#: src/mainwindow.c:850
 msgid "_Icons only"
 msgstr "Endast _ikoner"
 
-#: src/mainwindow.c:840
+#: src/mainwindow.c:851
 msgid "_Text only"
 msgstr "Endast _text"
 
-#: src/mainwindow.c:847
+#: src/mainwindow.c:858
 msgid "_Standard"
 msgstr "_Standard"
 
-#: src/mainwindow.c:848
+#: src/mainwindow.c:859
 msgid "_Three columns"
 msgstr "_Tre kolumner"
 
-#: src/mainwindow.c:849
+#: src/mainwindow.c:860
 msgid "_Wide message"
 msgstr "_Brett meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:850
+#: src/mainwindow.c:861
 msgid "W_ide message list"
 msgstr "Bred meddelandelista"
 
-#: src/mainwindow.c:851
+#: src/mainwindow.c:862
 msgid "S_mall screen"
 msgstr "Liten skärm"
 
-#: src/mainwindow.c:855
+#: src/mainwindow.c:866
 msgid "By _number"
 msgstr "Efter _Nummer"
 
-#: src/mainwindow.c:856
+#: src/mainwindow.c:867
 msgid "By s_ize"
 msgstr "Efter storlek"
 
-#: src/mainwindow.c:857
+#: src/mainwindow.c:868
 msgid "By _date"
 msgstr "Efter _datum"
 
-#: src/mainwindow.c:858
+#: src/mainwindow.c:869
 msgid "By thread date"
 msgstr "Efter Datum för tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:861
+#: src/mainwindow.c:872
 msgid "By s_ubject"
 msgstr "Efter _ämne"
 
-#: src/mainwindow.c:862
+#: src/mainwindow.c:873
 msgid "By _color label"
 msgstr "Efter färgmarkering"
 
-#: src/mainwindow.c:863
+#: src/mainwindow.c:874
 msgid "By tag"
 msgstr "Efter etikett"
 
-#: src/mainwindow.c:864
+#: src/mainwindow.c:875
 msgid "By _mark"
 msgstr "Efter _markering"
 
-#: src/mainwindow.c:865
+#: src/mainwindow.c:876
 msgid "By _status"
 msgstr "Efter _status"
 
-#: src/mainwindow.c:866
+#: src/mainwindow.c:877
 msgid "By a_ttachment"
 msgstr "Efter _bilaga"
 
-#: src/mainwindow.c:867
+#: src/mainwindow.c:878
 msgid "By score"
 msgstr "Efter poäng"
 
-#: src/mainwindow.c:868
+#: src/mainwindow.c:879
 msgid "By locked"
 msgstr "Efter låst"
 
-#: src/mainwindow.c:869
+#: src/mainwindow.c:880
 msgid "D_on't sort"
 msgstr "S_ortera inte"
 
-#: src/mainwindow.c:873 src/prefs_summaries.c:633
+#: src/mainwindow.c:884 src/prefs_summaries.c:633
 msgid "Ascending"
 msgstr "Stigande"
 
-#: src/mainwindow.c:874 src/prefs_summaries.c:634
+#: src/mainwindow.c:885 src/prefs_summaries.c:634
 msgid "Descending"
 msgstr "Fallande"
 
-#: src/mainwindow.c:916 src/messageview.c:390
+#: src/mainwindow.c:927 src/messageview.c:390
 msgid "_Auto detect"
 msgstr "Upptäck _automatiskt"
 
-#: src/mainwindow.c:1294 src/summaryview.c:6470
+#: src/mainwindow.c:1305 src/summaryview.c:6515
 msgid "Apply tags..."
 msgstr "Lägg till etiketter..."
 
-#: src/mainwindow.c:1947
+#: src/mainwindow.c:1961
 msgid "Some error(s) happened. Click here to view log."
 msgstr "Något/några fel inträffade. Klicka här för att se loggen."
 
-#: src/mainwindow.c:1962
+#: src/mainwindow.c:1976
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr "Du är ansluten. Klicka här för att koppla ifrån"
 
-#: src/mainwindow.c:1965
+#: src/mainwindow.c:1979
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr "Du är inte ansluten. Klicka här för att ansluta"
 
-#: src/mainwindow.c:1979
+#: src/mainwindow.c:1993
 msgid "Select account"
 msgstr "Välj konto"
 
-#: src/mainwindow.c:2006 src/prefs_logging.c:136
+#: src/mainwindow.c:2020 src/prefs_logging.c:136
 msgid "Network log"
 msgstr "Nätverkslogg"
 
-#: src/mainwindow.c:2010
+#: src/mainwindow.c:2024
 msgid "Filtering/Processing debug log"
 msgstr "Felsökningslogg för filtrerings- och behandllingsregler"
 
-#: src/mainwindow.c:2029 src/prefs_logging.c:378
+#: src/mainwindow.c:2043 src/prefs_logging.c:378
 msgid "filtering log enabled\n"
 msgstr "filtreringslogg aktiverad\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2031 src/prefs_logging.c:380
+#: src/mainwindow.c:2045 src/prefs_logging.c:380
 msgid "filtering log disabled\n"
 msgstr "filtreringslogg avaktiverad\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2465 src/mainwindow.c:2472 src/mainwindow.c:2515
-#: src/mainwindow.c:2548 src/mainwindow.c:2580 src/mainwindow.c:2625
+#: src/mainwindow.c:2479 src/mainwindow.c:2486 src/mainwindow.c:2529
+#: src/mainwindow.c:2562 src/mainwindow.c:2594 src/mainwindow.c:2639
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:372
 #: src/plugins/rssyl/opml_import.c:73 src/prefs_folder_item.c:1087
 msgid "Untitled"
 msgstr "Namnlös"
 
-#: src/mainwindow.c:2626 src/prefs_summary_open.c:114
+#: src/mainwindow.c:2640 src/prefs_summary_open.c:114
 msgid "none"
 msgstr "inget"
 
-#: src/mainwindow.c:2883 src/mainwindow.c:2888
+#: src/mainwindow.c:2897 src/mainwindow.c:2902
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
 msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgar?"
 
-#: src/mainwindow.c:2884
+#: src/mainwindow.c:2898
 msgid "Don't quit"
 msgstr "A_vsluta inte"
 
-#: src/mainwindow.c:2915 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:189
+#: src/mainwindow.c:2929 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:189
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Lägg till brevlåda"
 
-#: src/mainwindow.c:2916
+#: src/mainwindow.c:2930
 msgid ""
 "Input the location of the mailbox.\n"
 "The location can be either the full path or relative to the \n"
@@ -7800,18 +7813,18 @@ msgstr ""
 "Om platsen för en existerande brevlåda specificeras, kommer den\n"
 "att genomsökas automatiskt."
 
-#: src/mainwindow.c:2924 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:196
+#: src/mainwindow.c:2938 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:196
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:132
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
 msgstr "Brevlådan '%s' finns redan."
 
-#: src/mainwindow.c:2929 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:209 src/setup.c:52
+#: src/mainwindow.c:2943 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:209 src/setup.c:52
 #: src/wizard.c:742
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Brevlåda"
 
-#: src/mainwindow.c:2934 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:215 src/setup.c:55
+#: src/mainwindow.c:2948 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:215 src/setup.c:55
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -7820,114 +7833,114 @@ msgstr ""
 "Skapande av brevlåda misslyckades.\n"
 "Några filer finns kanske redan, eller så saknar du skrivrättigheter där."
 
-#: src/mainwindow.c:3415
+#: src/mainwindow.c:3430
 msgid "No posting allowed"
 msgstr "Inte tillåtet att skicka"
 
-#: src/mainwindow.c:3997
+#: src/mainwindow.c:4012
 msgid "Mbox import has failed."
 msgstr "Fel vid import av mbox-fil."
 
-#: src/mainwindow.c:4006 src/mainwindow.c:4015
+#: src/mainwindow.c:4021 src/mainwindow.c:4030
 msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "Export till mbox-fil misslyckades"
 
-#: src/mainwindow.c:4056 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
+#: src/mainwindow.c:4071 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
 msgid "Exit"
 msgstr "Avsluta"
 
-#: src/mainwindow.c:4056 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
+#: src/mainwindow.c:4071 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Avsluta Claws Mail?"
 
-#: src/mainwindow.c:4257
+#: src/mainwindow.c:4272
 msgid "Folder synchronisation"
 msgstr "Synkronisera mappar"
 
-#: src/mainwindow.c:4258
+#: src/mainwindow.c:4273
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
 msgstr "Vill du synkronisera dina mappar nu?"
 
-#: src/mainwindow.c:4259
+#: src/mainwindow.c:4274
 msgid "_Synchronise"
 msgstr "_Synkronisera"
 
-#: src/mainwindow.c:4704
+#: src/mainwindow.c:4747
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Tar bort meddelandedubbletter..."
 
-#: src/mainwindow.c:4714
+#: src/mainwindow.c:4757
 msgid "No duplicate message found in selected folder.\n"
 msgstr "Inga meddelandedubbletter funna i vald mapp.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4720
+#: src/mainwindow.c:4763
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in selected folder.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in selected folder.\n"
 msgstr[0] "Tog bort %d meddelandedubblett i vald mapp.\n"
 msgstr[1] "Tog bort %d meddelandedubbletter i vald mapp.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4724
+#: src/mainwindow.c:4767
 #, c-format
 msgid "Marked %d duplicate message for deletion in selected folder.\n"
 msgid_plural "Marked %d duplicate messages for deletion in selected folder.\n"
 msgstr[0] "Markerade %d meddelandedubblett i vald mapp.\n"
 msgstr[1] "Markerade %d meddelandedubbletter i vald mapp.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4762
+#: src/mainwindow.c:4805
 msgid "Deleting duplicated messages in all folders..."
 msgstr "Tar bort meddelandedubbletter i alla mappar..."
 
-#: src/mainwindow.c:4768
+#: src/mainwindow.c:4811
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
 msgstr[0] "Ta bort %d meddelandedubbletter i %d mappar.\n"
 msgstr[1] "Ta bort %d dubblerade meddelande i %d mappar.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4773
+#: src/mainwindow.c:4816
 #, c-format
 msgid "No duplicate message found in %d folders.\n"
 msgstr "Inga meddelandedubbletter hittade i %d mappar.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4935 src/messageview.c:2662
+#: src/mainwindow.c:4978 src/messageview.c:2622
 msgid "Select folder to go to"
 msgstr "Välj mapp att gå till"
 
-#: src/mainwindow.c:5036 src/summaryview.c:5913
+#: src/mainwindow.c:5079 src/summaryview.c:5958
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Behandlingsregler att applicera före mappregler"
 
-#: src/mainwindow.c:5044
+#: src/mainwindow.c:5087
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr "Behandlingsregler att applicera efter mappregler"
 
-#: src/mainwindow.c:5052 src/summaryview.c:5924
+#: src/mainwindow.c:5095 src/summaryview.c:5969
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Filtreringskonfiguration"
 
-#: src/mainwindow.c:5167
+#: src/mainwindow.c:5210
 msgid "Can not register as default client: impossible to get executable path."
 msgstr ""
 "Kan inte registrera som standardklient: omöjligt att hitta sökväg till "
 "exekverbar fil."
 
-#: src/mainwindow.c:5226
+#: src/mainwindow.c:5269
 msgid "Claws Mail has been registered as default client."
 msgstr "Claws-Mail har blivit registrerad som standardklient."
 
-#: src/mainwindow.c:5228
+#: src/mainwindow.c:5271
 msgid ""
 "Can not register as default client: impossible to write to the registry."
 msgstr ""
 "Kan inte registrera som standardklient: omöjligt att skriva till registret."
 
-#: src/mainwindow.c:5242 src/setup.c:91
+#: src/mainwindow.c:5285 src/setup.c:91
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
 msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
 
-#: src/mainwindow.c:5386
+#: src/mainwindow.c:5429
 #, c-format
 msgid "Forgotten %d password in %d accounts.\n"
 msgid_plural "Forgotten %d passwords in %d accounts.\n"
@@ -8007,8 +8020,7 @@ msgstr "Skriv mbox-fil"
 msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Filen finns redan. Vill du skriva över den?"
 
-#: src/mbox.c:541 src/messageview.c:1846 src/mimeview.c:1845
-#: src/prefs_themes.c:596 src/textview.c:3129
+#: src/mbox.c:541 src/mimeview.c:1888 src/prefs_themes.c:596
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Skriv över"
 
@@ -8053,7 +8065,7 @@ msgstr "Slutet av meddelande nått; fortsätt från början?"
 msgid "Search finished"
 msgstr "Sökning färdig"
 
-#: src/messageview.c:300 src/textview.c:253
+#: src/messageview.c:300 src/textview.c:249
 msgid "Compose _new message"
 msgstr "Skriv _nytt meddelande"
 
@@ -8089,7 +8101,7 @@ msgstr "_Skicka inte"
 msgid "Fetching message (%s)..."
 msgstr "Hämtar meddelande (%s)..."
 
-#: src/messageview.c:1402 src/procmime.c:956
+#: src/messageview.c:1402 src/procmime.c:957
 #, c-format
 msgid "Couldn't decrypt: %s"
 msgstr "Kunde inte dekryptera: %s"
@@ -8098,32 +8110,16 @@ msgstr "Kunde inte dekryptera: %s"
 msgid "Message doesn't conform to MIME standard. It may render wrongly."
 msgstr "Meddelandet följer inte MIME-standarden. Det kan återges fel."
 
-#: src/messageview.c:1838 src/messageview.c:1841 src/mimeview.c:2050
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:692 src/summaryview.c:5016
-#: src/summaryview.c:5019 src/textview.c:3117
-msgid "Save as"
-msgstr "Spara som"
-
-#: src/messageview.c:1847
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Skriv över befintlig fil?"
-
-#: src/messageview.c:1855 src/summaryview.c:5036 src/summaryview.c:5039
-#: src/summaryview.c:5054
-#, c-format
-msgid "Couldn't save the file '%s'."
-msgstr "Kan inte spara filen '%s'."
-
-#: src/messageview.c:1908
+#: src/messageview.c:1868
 #, c-format
 msgid "Show all %s."
 msgstr "Visa alla %s."
 
-#: src/messageview.c:1910
+#: src/messageview.c:1870
 msgid "Only the first megabyte of text is shown."
 msgstr "Endast den första megabyten text visas."
 
-#: src/messageview.c:1941
+#: src/messageview.c:1901
 msgid ""
 "You got a return receipt for this message: it has been displayed by the "
 "recipient."
@@ -8131,19 +8127,19 @@ msgstr ""
 "Du har fått ett läskvitto för detta meddelande : det har visats för "
 "mottagaren."
 
-#: src/messageview.c:1944
+#: src/messageview.c:1904
 msgid "You asked for a return receipt in this message."
 msgstr "Detta meddelande begär returkvitto."
 
-#: src/messageview.c:1950
+#: src/messageview.c:1910
 msgid "This message asks for a return receipt."
 msgstr "Detta meddelande begär returkvitto."
 
-#: src/messageview.c:1951
+#: src/messageview.c:1911
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Skicka kvitto"
 
-#: src/messageview.c:1994
+#: src/messageview.c:1954
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
@@ -8151,7 +8147,7 @@ msgstr ""
 "Detta meddelande har tagits emot delvis,\n"
 "och har tagits bort från servern."
 
-#: src/messageview.c:2000
+#: src/messageview.c:1960
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8160,15 +8156,15 @@ msgstr ""
 "Detta meddelande har tagits emot delvis;\n"
 "det är %s."
 
-#: src/messageview.c:2004 src/messageview.c:2026
+#: src/messageview.c:1964 src/messageview.c:1986
 msgid "Mark for download"
 msgstr "Markera för nerladdning"
 
-#: src/messageview.c:2005 src/messageview.c:2017
+#: src/messageview.c:1965 src/messageview.c:1977
 msgid "Mark for deletion"
 msgstr "Markera för borttagning"
 
-#: src/messageview.c:2010
+#: src/messageview.c:1970
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8177,12 +8173,12 @@ msgstr ""
 "Detta meddelande har tagits emot delvis;\n"
 "det är %s och kommer att laddas ner."
 
-#: src/messageview.c:2015 src/messageview.c:2028
+#: src/messageview.c:1975 src/messageview.c:1988
 #: src/prefs_filtering_action.c:176 src/toolbar.c:506
 msgid "Unmark"
 msgstr "Avmarkera"
 
-#: src/messageview.c:2021
+#: src/messageview.c:1981
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8191,7 +8187,7 @@ msgstr ""
 "Detta meddelande har tagits emot delvis;\n"
 "det är %s och kommer att tas bort."
 
-#: src/messageview.c:2098
+#: src/messageview.c:2058
 #, c-format
 msgctxt "'%s' stands for 'To' then 'Cc'"
 msgid ""
@@ -8205,20 +8201,20 @@ msgstr ""
 "officiellt adresserat till dig.\n"
 "Det rekommenderas att du inte skickar något läskvitto."
 
-#: src/messageview.c:2106 src/messageview.c:2114
+#: src/messageview.c:2066 src/messageview.c:2074
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Återsänd läskvittounderrättelse"
 
-#: src/messageview.c:2108 src/messageview.c:2119
+#: src/messageview.c:2068 src/messageview.c:2079
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:496
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Avbryt"
 
-#: src/messageview.c:2108 src/messageview.c:2119
+#: src/messageview.c:2068 src/messageview.c:2079
 msgid "_Send Notification"
 msgstr "_Skicka Underrättelse"
 
-#: src/messageview.c:2115
+#: src/messageview.c:2075
 msgid ""
 "More than one of your accounts uses the address that this message was sent "
 "to.\n"
@@ -8230,11 +8226,11 @@ msgstr ""
 "Vänligen välj vilket av kontona som du vill använda för att skicka "
 "läskvittot:"
 
-#: src/messageview.c:2211
+#: src/messageview.c:2171
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr "Kan inte skriva ut: meddelandet innehåller ingen text."
 
-#: src/messageview.c:2972
+#: src/messageview.c:2932
 msgid ""
 "\n"
 "  There are no messages in this folder"
@@ -8242,7 +8238,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Det finns inga meddelanden i denna mapp"
 
-#: src/messageview.c:2980
+#: src/messageview.c:2940
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted"
@@ -8250,7 +8246,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Meddelandet har blivit borttaget"
 
-#: src/messageview.c:2981
+#: src/messageview.c:2941
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted or moved to another folder"
@@ -8258,8 +8254,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Meddelandet har flyttats till papperskorgen eller till en annan mapp"
 
-#: src/messageview.c:3014 src/messageview.c:3020 src/summaryview.c:4414
-#: src/summaryview.c:7275
+#: src/messageview.c:2974 src/messageview.c:2980 src/summaryview.c:4440
+#: src/summaryview.c:7320
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "fel uppstod vid inlärning.\n"
 
@@ -8299,60 +8295,64 @@ msgstr ""
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "/Ta bort brevlåda"
 
-#: src/mimeview.c:193
+#: src/mimeview.c:220
 msgid "_Open"
 msgstr "Öppna"
 
-#: src/mimeview.c:195
+#: src/mimeview.c:222
 msgid "Open _with..."
 msgstr "Öppna _med..."
 
-#: src/mimeview.c:197
+#: src/mimeview.c:224 src/prefs_filtering_action.c:172
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopiera"
+
+#: src/mimeview.c:225
 msgid "Send to..."
 msgstr "Skicka till..."
 
-#: src/mimeview.c:198
+#: src/mimeview.c:226
 msgid "_Display as text"
 msgstr "Visa som text"
 
-#: src/mimeview.c:199
+#: src/mimeview.c:227
 msgid "_Save as..."
 msgstr "_Spara som"
 
-#: src/mimeview.c:200
+#: src/mimeview.c:228
 msgid "Save _all..."
 msgstr "_Spara alla..."
 
-#: src/mimeview.c:273
+#: src/mimeview.c:301
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME-typ"
 
-#: src/mimeview.c:1021 src/mimeview.c:1026 src/mimeview.c:1031
-#: src/mimeview.c:1036
+#: src/mimeview.c:1052 src/mimeview.c:1057 src/mimeview.c:1062
+#: src/mimeview.c:1067
 msgid "View full information"
 msgstr "Visa fullständig information"
 
-#: src/mimeview.c:1042
+#: src/mimeview.c:1073
 msgid "Check again"
 msgstr "Kontrollera igen"
 
-#: src/mimeview.c:1054
+#: src/mimeview.c:1085
 #, c-format
 msgid "%s Click the icon to check it."
 msgstr "%s Klicka på ikonen för att markera den."
 
-#: src/mimeview.c:1056
+#: src/mimeview.c:1087
 #, c-format
 msgid "%s Click the icon or hit '%s' to check it."
 msgstr "%s Klicka på ikonen eller tryck '%s' för att markera den."
 
-#: src/mimeview.c:1066
+#: src/mimeview.c:1097
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon to try again."
 msgstr ""
 "Tidsgränsen för att kontroller signaturen överskreds. Klicka på ikonen för "
 "att försöka igen."
 
-#: src/mimeview.c:1068
+#: src/mimeview.c:1099
 #, c-format
 msgid ""
 "Timeout checking the signature. Click the icon or hit '%s' to try again."
@@ -8360,26 +8360,26 @@ msgstr ""
 "Tidsgränsen för att kontrollera signaturen överskreds. Klicka på ikonen "
 "eller tryck '%s' för att försöka igen."
 
-#: src/mimeview.c:1308
+#: src/mimeview.c:1344
 msgid "Checking signature..."
-msgstr "kontrollera signatur..."
+msgstr "kontrollerar signatur..."
 
-#: src/mimeview.c:1349
+#: src/mimeview.c:1385
 msgid "Go back to email"
 msgstr "Gå tillbaka till e-post"
 
-#: src/mimeview.c:1763 src/mimeview.c:1855 src/mimeview.c:2097
-#: src/mimeview.c:2133 src/mimeview.c:2245 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:440
+#: src/mimeview.c:1806 src/mimeview.c:1898 src/mimeview.c:2140
+#: src/mimeview.c:2176 src/mimeview.c:2288 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:440
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "Kan inte spara del av flerdelsmeddelande: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1842 src/textview.c:3127
+#: src/mimeview.c:1885
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Skriv över befintlig fil '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1866
+#: src/mimeview.c:1909
 #, c-format
 msgid ""
 "An error has occurred while saving message part #%d. Do you want to cancel "
@@ -8388,54 +8388,59 @@ msgstr ""
 "Ett fel har uppstått under sparande av meddelandedel #%d. Vill du avbryta "
 "operationen, eller hoppa över felet och fortsätta?"
 
-#: src/mimeview.c:1869
+#: src/mimeview.c:1912
 msgid "Error saving all message parts"
 msgstr "Fel vid sparande av alla meddelandedelar"
 
-#: src/mimeview.c:1870
+#: src/mimeview.c:1913
 msgid "Skip"
 msgstr "Hoppa över"
 
-#: src/mimeview.c:1870
+#: src/mimeview.c:1913
 msgid "Skip all"
 msgstr "Hoppa över alla"
 
-#: src/mimeview.c:1880
+#: src/mimeview.c:1923
 #, c-format
 msgid "%d file saved successfully."
 msgid_plural "%d files saved successfully."
 msgstr[0] "%d fil sparades framgångsrikt."
 msgstr[1] "%d filer sparades framgångsrikt."
 
-#: src/mimeview.c:1888
+#: src/mimeview.c:1931
 #, c-format
 msgid "%d file saved successfully"
 msgid_plural "%d files saved successfully"
 msgstr[0] "%d fil sparades framgångsrikt"
 msgstr[1] "%d filer sparades framgångsrikt"
 
-#: src/mimeview.c:1893
+#: src/mimeview.c:1936
 #, c-format
 msgid "%s, %d file failed."
 msgid_plural "%s, %d files failed."
 msgstr[0] "%s, %d fil misslyckades."
 msgstr[1] "%s, %d filer misslyckades."
 
-#: src/mimeview.c:1926 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:142
+#: src/mimeview.c:1969 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:142
 #: src/prefs_filtering_action.c:1262
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Välj destinationsmapp"
 
-#: src/mimeview.c:1933 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:148
+#: src/mimeview.c:1976 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:148
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "'%s' är inte en mapp."
 
-#: src/mimeview.c:2180 src/mimeview.c:2187 src/textview.c:3044
+#: src/mimeview.c:2093 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:693
+#: src/summaryview.c:5052
+msgid "Save as"
+msgstr "Spara som"
+
+#: src/mimeview.c:2223 src/mimeview.c:2230
 msgid "Open with"
 msgstr "Öppna med"
 
-#: src/mimeview.c:2181 src/mimeview.c:2188 src/textview.c:3045
+#: src/mimeview.c:2224 src/mimeview.c:2231
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command-line to open file:\n"
@@ -8444,7 +8449,7 @@ msgstr ""
 "Skriv in kommandoraden för att öppna filen:\n"
 "('%s' kommer att ersättas med filnamnet)"
 
-#: src/mimeview.c:2283
+#: src/mimeview.c:2326
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not convert attachment name to UTF-16:\n"
@@ -8455,11 +8460,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/mimeview.c:2291
+#: src/mimeview.c:2334
 msgid "Execute untrusted binary?"
 msgstr "Kör icke betrodd binär?"
 
-#: src/mimeview.c:2292
+#: src/mimeview.c:2335
 msgid ""
 "This attachment is an executable file. Executing untrusted binaries is "
 "dangerous and could compromise your computer.\n"
@@ -8471,20 +8476,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vill du köra denna fil?"
 
-#: src/mimeview.c:2296
+#: src/mimeview.c:2339
 msgid "Run binary"
 msgstr "Kör binär"
 
-#: src/mimeview.c:2599 src/plugins/att_remover/att_remover.c:304
+#: src/mimeview.c:2642 src/plugins/att_remover/att_remover.c:304
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: src/mimeview.c:2600 src/plugins/att_remover/att_remover.c:305
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702 src/summaryview.c:2787
+#: src/mimeview.c:2643 src/plugins/att_remover/att_remover.c:305
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702 src/summaryview.c:2808
 msgid "Size:"
 msgstr "Storlek:"
 
-#: src/mimeview.c:2614 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1254
+#: src/mimeview.c:2657 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1240
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1595
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1605
 msgid "Description:"
@@ -8500,7 +8505,7 @@ msgstr "NNTP-anslutning till %s:%d har kopplats från.\n"
 msgid "Account '%s': Connecting to NNTP server: %s:%d...\n"
 msgstr "Konto '%s': Ansluter till NNTP-server: %s:%d...\n"
 
-#: src/news.c:371
+#: src/news.c:372
 #, c-format
 msgid "Error logging in to %s:%d...\n"
 msgstr "Fel vid inloggning till %s:%d ...\n"
@@ -9270,7 +9275,7 @@ msgid "Remove"
 msgstr "Ta bort"
 
 #: src/plugins/att_remover/att_remover.c:370 src/prefs_summaries.c:622
-#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2881
+#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2902
 msgid "Attachment"
 msgstr "Bilaga"
 
@@ -9558,7 +9563,7 @@ msgstr "Meddelanden större än så här kommer inte kontrolleras"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:181
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:163
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:386 src/prefs_account.c:1636
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:386 src/prefs_account.c:1639
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
@@ -10071,14 +10076,14 @@ msgid "Render embedded objects using plugins"
 msgstr "Rendera inbäddade objekt med hjälp av insicksmoduler"
 
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:170
-msgid "Open in viewer (remote content is enabled)"
-msgstr "Öppna i visare (fjärrinnehåll är aktiverat)"
+msgid "Open in Viewer (remote content is enabled)"
+msgstr "Öppna i Visare (fjärrinnehåll är aktiverat)"
 
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:173
 msgid "Do nothing (remote content is disabled)"
 msgstr "Gör ingenting (fjärrinnehåll är inaktiverat)"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210 src/prefs_account.c:3944
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210 src/prefs_account.c:3947
 #: src/prefs_proxy.c:241
 msgid "Proxy"
 msgstr "Proxy"
@@ -10119,8 +10124,8 @@ msgid "When clicking on a link, by default"
 msgstr "Vid klickning av länkar, som standard"
 
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:285
-msgid "Open in external browser"
-msgstr "Öppna med extern webbläsare"
+msgid "Open in External Browser"
+msgstr "Öppna med Extern Webbläsare"
 
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:299
 msgid "The CSS in this file will be applied to all HTML parts"
@@ -10129,7 +10134,7 @@ msgstr "CSSen i denna fil kommer att appliceras på alla HTML-delar"
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:309
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1346
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:208 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
-#: src/prefs_account.c:1570 src/prefs_account.c:1659 src/prefs_account.c:2210
+#: src/prefs_account.c:1573 src/prefs_account.c:1662 src/prefs_account.c:2213
 #: src/prefs_customheader.c:235
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "Bläddra"
@@ -10166,65 +10171,61 @@ msgstr "Aktivera Java"
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "Öppna länkar med extern browser"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:672
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:673
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "Ett fel uppstod: %d\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:728
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:733
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr "%s är ett felaktigt eller ett flöde som inte stöds"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:739
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:744
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Sök webben"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:751
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:755
 msgid "Open in Viewer"
 msgstr "Öppna i visare"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:753
-msgid "Open in Viewer (enable remote content)"
-msgstr "Öppna i Visare (aktivera fjärrinnehåll)"
-
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:762
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:764
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "Öppna i browser"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:772
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:774
 msgid "Open Image"
 msgstr "Öppna Bild"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:781
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:783
 msgid "Copy Link"
 msgstr "Kopiera Länk"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:785
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:787
 msgid "Download Link"
 msgstr "Ladda ner Länk"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:796
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:798
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Spara Bild Som"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:806
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:808
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Kopiera Bild"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:846
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:848
 msgid "Import feed"
 msgstr "Importera flöde"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1128
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1130
 msgid "Fancy"
 msgstr "Fancy"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1156
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1158
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Fancy HTML-Visare"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1161
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1163
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -10452,7 +10453,7 @@ msgid "GData plugin: Trying to refresh authorization\n"
 msgstr "GData-insticksmodul: Försöker förnya auktorisering\n"
 
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:78
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:199 src/prefs_account.c:1941
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:199 src/prefs_account.c:1944
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentisering"
 
@@ -10638,8 +10639,8 @@ msgid "Cache refresh interval"
 msgstr "Interval för Cacheuppdatering"
 
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1615
-#: src/prefs_account.c:1772 src/prefs_matcher.c:340 src/prefs_receive.c:180
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1618
+#: src/prefs_account.c:1775 src/prefs_matcher.c:340 src/prefs_receive.c:180
 msgid "hours"
 msgstr "timmar"
 
@@ -10828,20 +10829,20 @@ msgstr "fel uppstod i Sieve-sessionen. data: %s\n"
 msgid "unhandled message on Sieve session: %d\n"
 msgstr "ohanterat meddelande i Sieve-session: %d\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1152
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1153
 msgid "Sieve: retrying auth\n"
 msgstr "Sieve: försöker autentisera igen\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1154
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1155
 msgid "Auth method not available"
 msgstr "Autentiseringsmetoden inte tillgänglig"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1171
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1172
 #, c-format
 msgid "sending error on Sieve session: %s\n"
 msgstr "sändningsfel i Sieve-session: %s\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5810
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5850
 msgid "_Filter"
 msgstr "_Filter"
 
@@ -10969,7 +10970,7 @@ msgstr "Hantera sievefilter på en server som använder protokollet ManageSieve.
 msgid "Enable Sieve"
 msgstr "Aktivera Sieve"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:156 src/prefs_account.c:1190
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:156 src/prefs_account.c:1193
 msgid "Server information"
 msgstr "Serverinformation"
 
@@ -11021,28 +11022,28 @@ msgstr "Specificera autentisering"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:236
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:391
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1385
-#: src/prefs_account.c:1987
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1388
+#: src/prefs_account.c:1990
 msgid "User ID"
 msgstr "Användar-ID"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:246
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:383
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:399
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1391
-#: src/prefs_account.c:2010 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_account.c:2766
-#: src/prefs_account.c:2963 src/prefs_proxy.c:134 src/wizard.c:1216
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1394
+#: src/prefs_account.c:2013 src/prefs_account.c:2741 src/prefs_account.c:2769
+#: src/prefs_account.c:2966 src/prefs_proxy.c:134 src/wizard.c:1216
 #: src/wizard.c:1636
 msgid "Password"
 msgstr "Lösenord"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:262 src/prefs_account.c:1698
-#: src/prefs_account.c:1959
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:262 src/prefs_account.c:1701
+#: src/prefs_account.c:1962
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Autentiseringsmetod"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:271 src/prefs_account.c:1708
-#: src/prefs_account.c:1968 src/prefs_send.c:265 src/prefs_send.c:336
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:271 src/prefs_account.c:1711
+#: src/prefs_account.c:1971 src/prefs_send.c:265 src/prefs_send.c:336
 #: src/prefs_themes.c:1114
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatiskt"
@@ -11970,8 +11971,8 @@ msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr "'0' kommer att lagra lösenfrasen för hela sessionen"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:182 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:464
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1779
-#: src/prefs_account.c:2076 src/prefs_receive.c:190
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1782
+#: src/prefs_account.c:2079 src/prefs_receive.c:190
 msgid "minutes"
 msgstr "minuter"
 
@@ -12032,7 +12033,7 @@ msgid "GPG"
 msgstr "GPG"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:708 src/plugins/smime/plugin.c:38
-#: src/plugins/smime/plugin.c:54 src/plugins/smime/smime.c:918
+#: src/plugins/smime/plugin.c:54 src/plugins/smime/smime.c:920
 msgid "S/MIME"
 msgstr "S/MIME"
 
@@ -12100,15 +12101,15 @@ msgid ""
 "If you choose to encrypt the message with this key, you don't\n"
 "know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
 "\n"
-"Key details: ID %s, primary identity %s <%s>\n"
+"Key details: ID %s, primary identity %s &lt;%s&gt;\n"
 "\n"
 "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgstr ""
 "Du har ej fullständigt förtroende för krypteringsnyckeln.\n"
-"Om du väljer att kryptera meddelanden med denna nyckel kan du inte\n"
+"Om du väljer att kryptera meddelandet med denna nyckel kan du inte\n"
 "veta säkert att det kommer gå till den person du avser.\n"
 "\n"
-"Nyckeldetaljer: ID %s, primär identitet %s <%s>\n"
+"Nyckeldetaljer: ID %s, primär identitet %s &lt;%s&gt;\n"
 "\n"
 "Litar du tillräckligt på den för att använda den ändå? "
 
@@ -12157,7 +12158,7 @@ msgstr "Bra signatur från \"%s\""
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:285 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:303
 #, c-format
 msgid "Key 0x%s not available to verify this signature"
-msgstr "Nyckel 0x%s är inte tillgänglig för att verifiera denna signatur"
+msgstr "Nyckel 0x%s finns inte tillgänglig för att verifiera denna signatur"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:291
 #, c-format
@@ -12183,108 +12184,108 @@ msgstr "Ogiltig signatur från \"%s\"."
 msgid "The signature has not been checked"
 msgstr "Signaturen har inte kontrollerats"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:326
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:330
 msgid "Error checking signature: no status\n"
 msgstr "Fel vid signaturkontroll: ingen status\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:344
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:348
 #, c-format
 msgid "Error checking signature: %s\n"
 msgstr "Fel vid signaturkontroll: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:362
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:366
 #, c-format
 msgid "Signature made on %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatur skapad på %s med hjälp av %s nyckel-ID %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:368
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:372
 #, c-format
 msgid "Good signature from uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
 msgstr "Bra signatur från uid \"%s\" (Giltighet %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:373
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:377
 #, c-format
 msgid "Expired key uid \"%s\"\n"
 msgstr "Utgången nyckel uid \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:378
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:382
 #, c-format
 msgid "Expired signature from uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
 msgstr "Utgången signatur från uid \"%s\" (Giltighet %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:383
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:387
 #, c-format
 msgid "Revoked key uid \"%s\"\n"
 msgstr "Spärrad nyckel-uid \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:388
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:392
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
 msgstr "DÅLIG signatur från \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:401
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:405
 #, c-format
 msgid "uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
 msgstr "uid \"%s\" (Giltighet %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:403
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:407
 msgid "Revoked"
 msgstr "Spärrad"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:408
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:412
 #, c-format
 msgid "Owner Trust: %s\n"
 msgstr "Ägartillit: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:409
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:413
 msgid "No key!"
 msgstr "Ingen nyckel!"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:411
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:415
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primärnyckel fingeravtryck:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:429
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:433
 #, c-format
 msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
 msgstr "VARNING: Signerarens adress \"%s\" matchar inte DNS-post\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:435
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:439
 #, c-format
 msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
 msgstr "Verifierad signerares adress är \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:469
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:473
 #, c-format
 msgid "Couldn't get data from message, %s"
 msgstr "Kunde inte hämta data från meddelande, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:485
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:489
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize data, %s"
 msgstr "Kunde inte initiera data, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:662
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:666
 msgid "Secret key specification is ambiguous"
 msgstr "Hemlig nyckels specifikation är inte entydig"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:672
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:676
 #, c-format
 msgid "Secret key not found (%s)"
 msgstr "Hemlig nyckel kunde inte hittas (%s)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:685
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:689
 #, c-format
 msgid "Error setting secret key: %s"
 msgstr "Fel vid inställning av hemlig nyckel %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:778
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:782
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
 msgstr ""
 "Gpgme-protokoll '%s' är oanvändbar: Motor '%s' är inte korrekt installerad."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:784
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788
 #, c-format
 msgid ""
 "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
@@ -12293,12 +12294,12 @@ msgstr ""
 "Gpgme-protokoll '%s' är oanvändbar: Motor '%s' version %s är installerad, "
 "men version %s krävs.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:792
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:796
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
 msgstr "Gpgme-protokoll '%s' är oanvändbar (okänt problem)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:808
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:812
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -12306,7 +12307,7 @@ msgstr ""
 "GnuPG är inte korrekt installerat eller behöver uppgraderas.\n"
 "OpenPGP-stöd avstängt."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:885
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:889
 msgid ""
 "You have to save the account's information with \"OK\" before being able to "
 "generate a key pair.\n"
@@ -12314,11 +12315,11 @@ msgstr ""
 "Du måste spara kontots information med \"OK\" innan du kan generera ett "
 "nyckelpar.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:890
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:894
 msgid "No PGP key found"
 msgstr "Ingen PGP-nyckel hittad"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:891
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:895
 msgid ""
 "Claws Mail did not find a secret PGP key, which means that you won't be able "
 "to sign emails or receive encrypted emails.\n"
@@ -12328,12 +12329,12 @@ msgstr ""
 "kommer inte kunna signera e-post eller ta emot krypterad e-post.\n"
 "Vill du skapa ett nytt nyckelpar nu? "
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:980 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1002
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:984 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1006
 #, c-format
 msgid "Couldn't generate a new key pair: %s"
 msgstr "Kunde inte generera ett nytt nyckelpar: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:990
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:994
 msgid ""
 "Generating your new key pair... Please move the mouse around to help "
 "generate entropy..."
@@ -12341,11 +12342,11 @@ msgstr ""
 "Genererar ditt nya nyckelpar... Flytta runt muspekaren för att hjälpa till "
 "att generera entropi..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1008
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1012
 msgid "Couldn't generate a new key pair: unknown error"
 msgstr "Kunde inte generera nytt nyckelpar: okänt fel"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1012
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1016
 #, c-format
 msgid ""
 "Your new key pair has been generated. Its fingerprint is:\n"
@@ -12358,15 +12359,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vill du exportera det till en nyckelserver?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1016
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1020
 msgid "Key generated"
 msgstr "Nyckel genererad"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1092
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1096
 msgid "Key exported."
 msgstr "Nyckel exporterad."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1094
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1098
 msgid "Couldn't export key."
 msgstr "Kunde inte exportera nyckel."
 
@@ -12389,7 +12390,7 @@ msgstr "Kunde inte konvertera text-data till någon vettig teckenuppsättning."
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:197 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:519
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:658 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:714
 #: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:184 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:330
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:512 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:655
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:512 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:656
 #: src/plugins/smime/smime.c:418
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
@@ -12444,7 +12445,7 @@ msgid "Malformed message"
 msgstr "Felaktigt meddelande"
 
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:504 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:696
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:695
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:696
 #, c-format
 msgid "Couldn't create temporary file, %s"
 msgstr "Kunde inte skapa tillfällig fil, %s."
@@ -12475,12 +12476,12 @@ msgstr ""
 "Vänligen notera att bilagor inte krypteras av PGP/Inline-systemet, ej heller "
 "brevhuvuden, så som Ämne."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:668 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:665
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:668 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:666
 #, c-format
 msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
 msgstr "Kunde inte lägga till GPG-nyckel %s, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:727 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:723
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:727 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:724
 #, c-format
 msgid "Encryption failed, %s"
 msgstr "Kryptering misslyckades, %s"
@@ -12540,7 +12541,7 @@ msgstr "Kunde inte skapa tillfällig fil: %s"
 msgid "OpenPGP digital signature"
 msgstr "OpenPGP digital signatur"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:621
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:622
 msgid ""
 "Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the PGP/"
 "Mime system."
@@ -12548,7 +12549,7 @@ msgstr ""
 "Vänligen notera att brevhuvuden, så som Ämne, inte krypteras av PGP/Mime-"
 "systemet."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:795
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:798
 msgid "PGP/Mime"
 msgstr "PGP/Mime"
 
@@ -12581,38 +12582,38 @@ msgstr ""
 "\n"
 "GPGME har copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:359
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:503
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:379
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:523
 msgid "Python scripts"
 msgstr "Pythonskript"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:498
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:518
 msgid "Show Python console..."
 msgstr "Visa Python-konsol..."
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:504
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:524
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:471
 msgid "Refresh"
 msgstr "Uppdatera"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:506 src/prefs_account.c:2727
-#: src/prefs_account.c:2755 src/prefs_account.c:3192 src/wizard.c:1206
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:526 src/prefs_account.c:2730
+#: src/prefs_account.c:2758 src/prefs_account.c:3195 src/wizard.c:1206
 #: src/wizard.c:1626
 msgid "Browse"
 msgstr "Bläddra"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:652
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:736
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:672
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:762
 msgid "Python"
 msgstr "Python"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:658
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:681
 msgid "Failed to register \"compose create hook\" in the Python plugin"
 msgstr ""
 "Misslyckades registrera kopplingspunkt för \"Compose Create\" i "
 "insticksmodulen Python"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:741
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:767
 msgid ""
 "This plugin provides Python integration features.\n"
 "Python code can be entered interactively into an embedded Python console, "
@@ -12701,7 +12702,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Synpunkter till <berndth@gmx.de> uppskattas."
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:792
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:818
 msgid "Python integration"
 msgstr "Pythonintegrering"
 
@@ -12764,7 +12765,7 @@ msgstr ""
 msgid "RSS feed"
 msgstr "RSS-flöde"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_add_item.c:297
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_add_item.c:304
 msgctxt "Empty RSS feed title placeholder"
 msgid "(empty)"
 msgstr "(tom)"
@@ -12918,7 +12919,7 @@ msgstr "Hämta kommentarer på poster som är yngre än"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:414
 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:615 src/plugins/vcalendar/month-view.c:711
-#: src/prefs_account.c:1605 src/prefs_folder_item.c:571 src/prefs_matcher.c:341
+#: src/prefs_account.c:1608 src/prefs_folder_item.c:571 src/prefs_matcher.c:341
 msgid "days"
 msgstr "dagar"
 
@@ -13067,17 +13068,17 @@ msgid "Updating comments for '%s'..."
 msgstr "Uppdaterar kommentarer för '%s'..."
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:107
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1621
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1624
 msgid "401 (Authorisation required)"
 msgstr "401 (Behörighet krävs)"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:110
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1624
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1627
 msgid "403 (Unauthorised)"
 msgstr "403 (Obehörig)"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:113
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1627
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1630
 msgid "404 (Not found)"
 msgstr "404 (Hittades inte)"
 
@@ -13201,7 +13202,7 @@ msgstr "Kunde inte skriva till tillfällig fil"
 msgid "Couldn't close temporary file"
 msgstr "Kunde inte stänga tillfällig fil"
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:713
+#: src/plugins/smime/smime.c:714
 msgid ""
 "Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the S/"
 "MIME system."
@@ -13209,21 +13210,21 @@ msgstr ""
 "Vänligen notera att brevhuvuden, så som Ämne, inte krypteras av S/MIME-"
 "systemet. "
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:302
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:307
 msgid "Reporting spam..."
 msgstr "Rapporterar skräppost..."
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:337
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:342
 msgid "Report spam online..."
 msgstr "Rapportera skräppost online..."
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:348
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:386
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:353
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:391
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:83
 msgid "SpamReport"
 msgstr "Skräppostrapportering"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:391
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:396
 msgid ""
 "This plugin reports spam to various places.\n"
 "Currently the following sites or methods are supported:\n"
@@ -13239,7 +13240,7 @@ msgstr ""
 " * spamcop.net\n"
 " * nomineringssystemet på lists.debian.org."
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:416
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:421
 msgid "Spam reporting"
 msgstr "Skräppostrapportering"
 
@@ -13630,7 +13631,7 @@ msgstr "Du har en Att-Göra-post."
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:475 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:482
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:487 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:495
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:504 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:730
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:504 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:716
 msgid "Details follow:"
 msgstr "Detaljer följer:"
 
@@ -13658,11 +13659,11 @@ msgstr "(denna händelse återkommer)"
 msgid "(this event is part of a recurring event)"
 msgstr "(denna händelse är en del av en återkommande händelse)"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:729
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:715
 msgid "You have received an answer to an unknown meeting proposal."
 msgstr "Du har fått ett svar på ett okänt mötesförslag."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:733
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:719
 #, c-format
 msgid ""
 "You have received an answer to a meeting proposal.\n"
@@ -13671,35 +13672,35 @@ msgstr ""
 "Du har fått ett svar på ett mötesförslag.\n"
 "%s har %s mötet var detaljer följer:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:812
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:798
 msgid "Error - could not get the calendar MIME part."
 msgstr "Fel - Kunde inte hämta MIME-delen av kalendern."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:819
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:805
 msgid "Error - no calendar part found."
 msgstr "Fel - Ingen kalenderdel hittad."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:833
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:819
 msgid "Error - Unknown calendar component type."
 msgstr "Fel - Okänd typ på kalenderkomponenten."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:965
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:951
 msgid "Send a notification to the attendees"
 msgstr "Skicka en notifiering till alla deltagare"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:974
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:960
 msgid "Cancel meeting"
 msgstr "Ställ in möte"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:975
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:961
 msgid "Are you sure you want to cancel this meeting?"
 msgstr "Är du säker på att du vill ställa in detta möte?"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1070
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1056
 msgid "No account found"
 msgstr "Inget konto hittat"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1071
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1057
 msgid ""
 "You have no account matching any attendee.\n"
 "Do you want to reply anyway?"
@@ -13707,68 +13708,68 @@ msgstr ""
 "Du har inget konto som matchar någon deltagare.\n"
 "Vill du svara ändå ?"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1073
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1059
 msgid "Reply anyway"
 msgstr "Svara ändå"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1202
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1188
 msgid "Answer"
 msgstr "Svar"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1203
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1189
 msgid "Edit meeting..."
 msgstr "Modifiera möte"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1204
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1190
 msgid "Cancel meeting..."
 msgstr "Ställ in möte..."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1205
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1191
 msgid "Launch website"
 msgstr "Starta webbplats"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1209
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1195
 msgid "You are already busy at this time."
 msgstr "Du är redan upptagen vid denna tidpunkt."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1248
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1234
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1613
 msgid "Event:"
 msgstr "Händelse:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1249
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1235
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1591
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1602
 msgid "Organizer:"
 msgstr "Organisatör:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1250
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1236
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1594
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1604
 msgid "Location:"
 msgstr "Plats:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1251
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1237
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1592
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1603
 msgid "Summary:"
 msgstr "Sammanfattning:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1252
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1238
 msgid "Starting:"
 msgstr "Startar:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1253
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1239
 msgid "Ending:"
 msgstr "Slutar:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1255
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1241
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1596
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1606
 msgid "Attendees:"
 msgstr "Närvarande:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1257
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1243
 msgid "Action:"
 msgstr "Aktivitet:"
 
@@ -13837,17 +13838,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Detta är aktiviteterna som är planerade %s:\n"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1612
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1615
 #, c-format
 msgid "Timeout (%d seconds) connecting to %s\n"
 msgstr "Timeout (%d sekunder) vid anslutning till %s\n"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1630
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1633
 #, c-format
 msgid "Error %ld"
 msgstr "Fel: %ld"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1812
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not retrieve the Webcal URL:\n"
@@ -13860,7 +13861,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1843
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1846
 #, c-format
 msgid ""
 "This URL does not look like a Webcal URL:\n"
@@ -13871,50 +13872,50 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1874
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1877
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1880
 #, c-format
 msgid "Could not create directory %s"
 msgstr "Kunde inte skapa mapp %s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1917
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1920
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the Webcal feed."
 msgstr ""
 "Claws-Mail måste vara anslutet till nätverket för att kunna uppdatera Webcal-"
 "flödet."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1928
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1931
 #, c-format
 msgid "Fetching calendar for %s..."
 msgstr "Hämtar kalender för %s..."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1929
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1932
 msgid "new subscription"
 msgstr "ny prenumeration"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1940
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1943
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the subscription."
 msgstr ""
 "Claws-Mail måste vara anslutet till nätverket för att uppdatera "
 "prenumerationen."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1952
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1955
 msgid "Subscribe to Webcal"
 msgstr "Prenumerera på Webcal"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1952
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1955
 msgid "Enter the Webcal URL:"
 msgstr "Mata in Webcal URL-en:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1964
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1967
 msgid "Could not parse the URL."
 msgstr "Kunde inte tolka URLen."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1992
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1995
 msgid "Do you really want to unsubscribe?"
 msgstr "Vill du verkligen avbryta prenumerationen?"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1993
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1996
 msgid "Delete subscription"
 msgstr "Ta bort prenumeration"
 
@@ -14395,41 +14396,41 @@ msgstr "POP protokollfel\n"
 msgid "invalid UIDL response: %s\n"
 msgstr "ogiltigt UIDL-svar: %s\n"
 
-#: src/pop.c:842
+#: src/pop.c:843
 #, c-format
 msgid "POP: Deleting expired message %d [%s]\n"
 msgstr "POP: Tar bort utgånget meddelande %d [%s]\n"
 
-#: src/pop.c:858
+#: src/pop.c:859
 #, c-format
 msgid "POP: Skipping message %d [%s] (%d bytes)\n"
 msgstr "POP: Hoppar över meddelande %d [%s] (%d byte)\n"
 
-#: src/pop.c:890
+#: src/pop.c:891
 msgid "mailbox is locked\n"
 msgstr "Brevlådan är låst\n"
 
-#: src/pop.c:893
+#: src/pop.c:894
 msgid "Session timeout\n"
 msgstr "Tidsgräns för session nådd\n"
 
-#: src/pop.c:912
+#: src/pop.c:913
 msgid "command not supported\n"
 msgstr "kommandot stöds inte\n"
 
-#: src/pop.c:917
+#: src/pop.c:918
 msgid "error occurred on POP session\n"
 msgstr "fel uppstod i POP-session\n"
 
-#: src/pop.c:1112
+#: src/pop.c:1113
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "TOP-kommandot stöds ej\n"
 
-#: src/prefs_account.c:364 src/prefs_account.c:1579 src/prefs_account.c:2655
+#: src/prefs_account.c:364 src/prefs_account.c:1582 src/prefs_account.c:2658
 msgid "POP"
 msgstr "POP"
 
-#: src/prefs_account.c:365 src/prefs_account.c:1692 src/prefs_account.c:2670
+#: src/prefs_account.c:365 src/prefs_account.c:1695 src/prefs_account.c:2673
 #: src/wizard.c:1501
 msgid "IMAP"
 msgstr "IMAP"
@@ -14446,35 +14447,35 @@ msgstr "Lokal mbox-fil"
 msgid "None (SMTP only)"
 msgstr "Inget (endast SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1128
+#: src/prefs_account.c:1131
 msgid "Name of account"
 msgstr "Detta kontos namn"
 
-#: src/prefs_account.c:1137
+#: src/prefs_account.c:1140
 msgid "Set as default"
 msgstr "Använd som standard"
 
-#: src/prefs_account.c:1145
+#: src/prefs_account.c:1148
 msgid "Personal information"
 msgstr "Personlig information"
 
-#: src/prefs_account.c:1154
+#: src/prefs_account.c:1157
 msgid "Full name"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/prefs_account.c:1160
+#: src/prefs_account.c:1163
 msgid "Mail address"
 msgstr "E-postadress"
 
-#: src/prefs_account.c:1223 src/wizard.c:1525
+#: src/prefs_account.c:1226 src/wizard.c:1525
 msgid "Auto-configure"
 msgstr "Auto-konfiguration"
 
-#: src/prefs_account.c:1225 src/wizard.c:1526
+#: src/prefs_account.c:1228 src/wizard.c:1526
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: src/prefs_account.c:1242
+#: src/prefs_account.c:1245
 msgid ""
 "Warning: this version of Claws Mail\n"
 "has been built without IMAP and News support."
@@ -14482,77 +14483,77 @@ msgstr ""
 "Varning: denna version av Claws-Mail\n"
 "har byggts utan IMAP- och Diskussionsgrupps-stöd."
 
-#: src/prefs_account.c:1273
+#: src/prefs_account.c:1276
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Denna server kräver autentisering"
 
-#: src/prefs_account.c:1280
+#: src/prefs_account.c:1283
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Autentisera vid kontakt"
 
-#: src/prefs_account.c:1342
+#: src/prefs_account.c:1345
 msgid "News server"
 msgstr "Server för diskussionsgrupper"
 
-#: src/prefs_account.c:1348
+#: src/prefs_account.c:1351
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Server för mottagning"
 
-#: src/prefs_account.c:1354
+#: src/prefs_account.c:1357
 msgid "Local mailbox"
 msgstr "Lokal brevlåda"
 
-#: src/prefs_account.c:1361
+#: src/prefs_account.c:1364
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP-server (skicka)"
 
-#: src/prefs_account.c:1369
+#: src/prefs_account.c:1372
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Använd mail-kommandot istället för SMTP-server"
 
-#: src/prefs_account.c:1378
+#: src/prefs_account.c:1381
 msgid "command to send mails"
 msgstr "kommando för att skicka e-post"
 
-#: src/prefs_account.c:1453
+#: src/prefs_account.c:1456
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Konto%d"
 
-#: src/prefs_account.c:1553
+#: src/prefs_account.c:1556
 msgid "Local"
 msgstr "Lokal"
 
-#: src/prefs_account.c:1559 src/prefs_account.c:1648
+#: src/prefs_account.c:1562 src/prefs_account.c:1651
 msgid "Default Inbox"
 msgstr "Standardinkorg"
 
-#: src/prefs_account.c:1566 src/prefs_account.c:1573 src/prefs_account.c:1655
-#: src/prefs_account.c:1662
+#: src/prefs_account.c:1569 src/prefs_account.c:1576 src/prefs_account.c:1658
+#: src/prefs_account.c:1665
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr "Ofiltrerade meddelande kommer sparas i denna mapp"
 
-#: src/prefs_account.c:1581
+#: src/prefs_account.c:1584
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "Använd säker autentisering (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1584
+#: src/prefs_account.c:1587
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Ta bort meddelanden på server när de mottagits"
 
-#: src/prefs_account.c:1595
+#: src/prefs_account.c:1598
 msgid "Remove after"
 msgstr "Ta bort efter"
 
-#: src/prefs_account.c:1602 src/prefs_account.c:1612
+#: src/prefs_account.c:1605 src/prefs_account.c:1615
 msgid "0 days and 0 hours : remove immediately"
 msgstr "0 dagar och 0 timmar : ta bort omedelbart"
 
-#: src/prefs_account.c:1625
+#: src/prefs_account.c:1628
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Storleksgräns för mottagande"
 
-#: src/prefs_account.c:1628
+#: src/prefs_account.c:1631
 msgid ""
 "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
 "you will be able to download them fully or delete them."
@@ -14560,94 +14561,94 @@ msgstr ""
 "Meddelande som är större än denna gräns kommer att tas emot delvis. När du "
 "väljer dem kommer du kunna ta emot hela eller ta bort dem."
 
-#: src/prefs_account.c:1668 src/prefs_account.c:2685
+#: src/prefs_account.c:1671 src/prefs_account.c:2688
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1675
+#: src/prefs_account.c:1678
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maximalt antal artiklar att ladda ner"
 
-#: src/prefs_account.c:1685
+#: src/prefs_account.c:1688
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "obegränsad om 0 väljs"
 
-#: src/prefs_account.c:1710
+#: src/prefs_account.c:1713
 msgid "Plain text"
 msgstr "Ren text"
 
-#: src/prefs_account.c:1723
+#: src/prefs_account.c:1726
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Mapp på IMAP server"
 
-#: src/prefs_account.c:1727
+#: src/prefs_account.c:1730
 msgid "(usually empty)"
 msgstr "(vanligtvis tom)"
 
-#: src/prefs_account.c:1741
+#: src/prefs_account.c:1744
 msgid "Show subscribed folders only"
 msgstr "Visa enbart prenumererade mappar"
 
-#: src/prefs_account.c:1748
+#: src/prefs_account.c:1751
 msgid "Bandwidth-efficient mode (prevents retrieving remote tags)"
 msgstr "Bandbreddseffektivt läge (förhindrar hämtning av fjärretiketter)"
 
-#: src/prefs_account.c:1750
+#: src/prefs_account.c:1753
 msgid "This mode uses less bandwidth, but can be slower with some servers."
 msgstr ""
 "Detta läge använder mindre bandbredd, men kan vara långsammare med vissa "
 "servrar."
 
-#: src/prefs_account.c:1757 src/prefs_receive.c:164
+#: src/prefs_account.c:1760 src/prefs_receive.c:164
 msgid "Automatic checking"
 msgstr "Kontrollera automatiskt"
 
-#: src/prefs_account.c:1760
+#: src/prefs_account.c:1763
 msgid "Use global settings"
 msgstr "Använd globala inställningar"
 
-#: src/prefs_account.c:1766 src/prefs_receive.c:171
+#: src/prefs_account.c:1769 src/prefs_receive.c:171
 msgid "Check for new mail every"
 msgstr "Kolla efter ny e-post varje"
 
-#: src/prefs_account.c:1805
+#: src/prefs_account.c:1808
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtrera meddelanden vid mottagning"
 
-#: src/prefs_account.c:1821
+#: src/prefs_account.c:1824
 msgid "Allow filtering using plugins on receiving"
 msgstr "Tillåt insticksmoduler filtrera vid mottagning"
 
-#: src/prefs_account.c:1825
+#: src/prefs_account.c:1828
 msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
 msgstr "'Hämta e-post' hämtar nya meddelanden för detta konto"
 
-#: src/prefs_account.c:1914 src/prefs_customheader.c:209
+#: src/prefs_account.c:1917 src/prefs_customheader.c:209
 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_matcher.c:2010 src/prefs_matcher.c:2038
 msgid "Header"
 msgstr "Brevhuvud"
 
-#: src/prefs_account.c:1916
+#: src/prefs_account.c:1919
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generera Meddelande-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1919
+#: src/prefs_account.c:1922
 msgid "Send account mail address in Message-ID"
 msgstr "Skicka kontots email-adress i Meddelande-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1922
+#: src/prefs_account.c:1925
 msgid "Add user agent header"
 msgstr "Lägg till huvud för användaragent"
 
-#: src/prefs_account.c:1929
+#: src/prefs_account.c:1932
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Lägg till användardefinierat brevhuvud"
 
-#: src/prefs_account.c:1944
+#: src/prefs_account.c:1947
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP Autentisering (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:2042
+#: src/prefs_account.c:2045
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -14655,172 +14656,172 @@ msgstr ""
 "Om du ej fyller i dessa, kommer samma användar-ID och lösenord som vid "
 "mottagning att användas."
 
-#: src/prefs_account.c:2053
+#: src/prefs_account.c:2056
 msgid "Authenticate with POP before sending"
 msgstr "Autentisera med POP innan avsändning"
 
-#: src/prefs_account.c:2068
+#: src/prefs_account.c:2071
 msgid "POP authentication timeout"
 msgstr "POP autentiseringstimeout"
 
-#: src/prefs_account.c:2156 src/prefs_account.c:2202
+#: src/prefs_account.c:2159 src/prefs_account.c:2205
 msgid "Signature"
 msgstr "Signatur"
 
-#: src/prefs_account.c:2159
+#: src/prefs_account.c:2162
 msgid "Automatically insert signature"
 msgstr "Infoga signatur automatiskt"
 
-#: src/prefs_account.c:2164
+#: src/prefs_account.c:2167
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Signaturseparator"
 
-#: src/prefs_account.c:2189
+#: src/prefs_account.c:2192
 msgid "Command output"
 msgstr "Kommando utdata"
 
-#: src/prefs_account.c:2222
+#: src/prefs_account.c:2225
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Sätt automatiskt följande adresser"
 
-#: src/prefs_account.c:2274
+#: src/prefs_account.c:2277
 msgid "Spell check dictionaries"
 msgstr "Ordlistor för stavningskontroll"
 
-#: src/prefs_account.c:2284 src/prefs_folder_item.c:1114
+#: src/prefs_account.c:2287 src/prefs_folder_item.c:1114
 #: src/prefs_spelling.c:162
 msgid "Default dictionary"
 msgstr "Standardordlista:"
 
-#: src/prefs_account.c:2297 src/prefs_folder_item.c:1148
+#: src/prefs_account.c:2300 src/prefs_folder_item.c:1148
 #: src/prefs_spelling.c:174
 msgid "Default alternate dictionary"
 msgstr "Standard alternativordlista"
 
-#: src/prefs_account.c:2383 src/prefs_account.c:3796
+#: src/prefs_account.c:2386 src/prefs_account.c:3799
 #: src/prefs_compose_writing.c:370 src/prefs_folder_item.c:1539
 #: src/prefs_folder_item.c:1924 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
 #: src/prefs_spelling.c:332 src/prefs_wrapping.c:152
 msgid "Compose"
 msgstr "Nytt"
 
-#: src/prefs_account.c:2398 src/prefs_folder_item.c:1567 src/prefs_quote.c:134
+#: src/prefs_account.c:2401 src/prefs_folder_item.c:1567 src/prefs_quote.c:134
 #: src/toolbar.c:490
 msgid "Reply"
 msgstr "Svara"
 
-#: src/prefs_account.c:2413 src/prefs_filtering_action.c:185
+#: src/prefs_account.c:2416 src/prefs_filtering_action.c:185
 #: src/prefs_folder_item.c:1595 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:495
 msgid "Forward"
 msgstr "Vidarebefordra"
 
-#: src/prefs_account.c:2460
+#: src/prefs_account.c:2463
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Standard sekretesssystem"
 
-#: src/prefs_account.c:2489 src/prefs_folder_item.c:1188
+#: src/prefs_account.c:2492 src/prefs_folder_item.c:1188
 msgid "Always sign messages"
 msgstr "Signera alltid meddelanden"
 
-#: src/prefs_account.c:2491 src/prefs_folder_item.c:1220
+#: src/prefs_account.c:2494 src/prefs_folder_item.c:1220
 msgid "Always encrypt messages"
 msgstr "Kryptera alltid meddelanden"
 
-#: src/prefs_account.c:2493
+#: src/prefs_account.c:2496
 msgid "Always sign messages when replying to a signed message"
 msgstr "Signera alltid meddelanden som svar på ett signerat meddelande"
 
-#: src/prefs_account.c:2496
+#: src/prefs_account.c:2499
 msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
 msgstr "Kryptera alltid meddelanden som svar på ett krypterat meddelande"
 
-#: src/prefs_account.c:2499
+#: src/prefs_account.c:2502
 msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
 msgstr ""
 "Kryptera skickade meddelanden med din egen nyckel tillsammans med mottagarens"
 
-#: src/prefs_account.c:2501
+#: src/prefs_account.c:2504
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Spara skickade krypterade meddelanden i klartext"
 
-#: src/prefs_account.c:2659 src/prefs_account.c:2674 src/prefs_account.c:2688
+#: src/prefs_account.c:2662 src/prefs_account.c:2677 src/prefs_account.c:2691
 msgid "Don't use SSL/TLS"
 msgstr "Använd inte SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2662 src/prefs_account.c:2677 src/prefs_account.c:2697
-#: src/prefs_account.c:2708
+#: src/prefs_account.c:2665 src/prefs_account.c:2680 src/prefs_account.c:2700
+#: src/prefs_account.c:2711
 msgid "Use SSL/TLS"
 msgstr "Använd SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2665 src/prefs_account.c:2680 src/prefs_account.c:2711
+#: src/prefs_account.c:2668 src/prefs_account.c:2683 src/prefs_account.c:2714
 msgid "Use STARTTLS command to start encrypted session"
 msgstr "Använd STARTTLS-kommando för att starta krypterad session"
 
-#: src/prefs_account.c:2701
+#: src/prefs_account.c:2704
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Skicka (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2705
+#: src/prefs_account.c:2708
 msgid "Don't use SSL/TLS (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Använd inte SSL/TLS (men, om nödvändigt, använd STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:2716
+#: src/prefs_account.c:2719
 msgid "Client certificates"
 msgstr "Klientcertifikat"
 
-#: src/prefs_account.c:2724
+#: src/prefs_account.c:2727
 msgid "Certificate for receiving"
 msgstr "Certifikat för mottagning"
 
-#: src/prefs_account.c:2729 src/prefs_account.c:2731 src/prefs_account.c:2757
-#: src/prefs_account.c:2759
+#: src/prefs_account.c:2732 src/prefs_account.c:2734 src/prefs_account.c:2760
+#: src/prefs_account.c:2762
 msgid "Client certificate file as a PKCS12 or PEM file"
 msgstr "Klient-certifikat som PKCS12 eller PEM-fil"
 
-#: src/prefs_account.c:2752
+#: src/prefs_account.c:2755
 msgid "Certificate for sending"
 msgstr "Certifikat för sändning"
 
-#: src/prefs_account.c:2792
+#: src/prefs_account.c:2795
 msgid "Automatically accept valid SSL/TLS certificates"
 msgstr "Acceptera giltiga SSL/TLS-certifikat automatiskt"
 
-#: src/prefs_account.c:2795
+#: src/prefs_account.c:2798
 msgid "Use non-blocking SSL/TLS"
 msgstr "Använd icke-blockerande SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2807
+#: src/prefs_account.c:2810
 msgid "Turn this off if you have SSL/TLS connection problems"
 msgstr "Stäng av detta om du har SSL/TLS-anslutningsproblem"
 
-#: src/prefs_account.c:2899 src/prefs_proxy.c:73
+#: src/prefs_account.c:2902 src/prefs_proxy.c:73
 msgid "Use proxy server"
 msgstr "Använd proxyserver"
 
-#: src/prefs_account.c:2908
+#: src/prefs_account.c:2911
 msgctxt ""
 "In account preferences, referring to whether or not use proxy settings from "
 "common preferences"
 msgid "Use default settings"
 msgstr "Använd standardinställningar"
 
-#: src/prefs_account.c:2910
+#: src/prefs_account.c:2913
 msgid "Use global proxy server settings"
 msgstr "Använd globala proxyserverinställningar"
 
-#: src/prefs_account.c:2947 src/prefs_proxy.c:115 src/wizard.c:1120
+#: src/prefs_account.c:2950 src/prefs_proxy.c:115 src/wizard.c:1120
 msgid "Use authentication"
 msgstr "Använd autentisering"
 
-#: src/prefs_account.c:2952 src/prefs_proxy.c:123
+#: src/prefs_account.c:2955 src/prefs_proxy.c:123
 msgid "Username"
 msgstr "Användarnamn"
 
-#: src/prefs_account.c:2986
+#: src/prefs_account.c:2989
 msgid "Use proxy server for sending"
 msgstr "Använd proxyserver för att skicka"
 
-#: src/prefs_account.c:2988
+#: src/prefs_account.c:2991
 msgid ""
 "If disabled, messages will be sent using direct connection to configured "
 "outgoing server, bypassing any configured proxy server."
@@ -14829,27 +14830,27 @@ msgstr ""
 "till konfigurerad utgående server, och förbigå eventuellt konfigurerad "
 "proxyserver."
 
-#: src/prefs_account.c:3099
+#: src/prefs_account.c:3102
 msgid "SMTP port"
 msgstr "SMTP-port"
 
-#: src/prefs_account.c:3106
+#: src/prefs_account.c:3109
 msgid "POP port"
 msgstr "POP-port"
 
-#: src/prefs_account.c:3113
+#: src/prefs_account.c:3116
 msgid "IMAP port"
 msgstr "IMAP-port"
 
-#: src/prefs_account.c:3120
+#: src/prefs_account.c:3123
 msgid "NNTP port"
 msgstr "NNTP-port"
 
-#: src/prefs_account.c:3126
+#: src/prefs_account.c:3129
 msgid "Domain name"
 msgstr "Domännamn"
 
-#: src/prefs_account.c:3129
+#: src/prefs_account.c:3132
 msgid ""
 "The domain name will be used in the generated Message-ID, and when "
 "connecting to SMTP servers."
@@ -14857,148 +14858,148 @@ msgstr ""
 "Domännamnet kommer att användas i det genererade Meddelande-ID't, och vid "
 "anslutning till SMTP-servrar."
 
-#: src/prefs_account.c:3143
+#: src/prefs_account.c:3146
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Använd kommando för att kommunicera med server"
 
-#: src/prefs_account.c:3152
+#: src/prefs_account.c:3155
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Markera kross-postade meddelanden som läst med färg:"
 
-#: src/prefs_account.c:3205
+#: src/prefs_account.c:3208
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Spara skickade meddelanden i"
 
-#: src/prefs_account.c:3207
+#: src/prefs_account.c:3210
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Spara köade meddelanden i"
 
-#: src/prefs_account.c:3209
+#: src/prefs_account.c:3212
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Lagra utkast i"
 
-#: src/prefs_account.c:3211
+#: src/prefs_account.c:3214
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Lagra bortagna meddelande i"
 
-#: src/prefs_account.c:3268
+#: src/prefs_account.c:3271
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Konto har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:3272
+#: src/prefs_account.c:3275
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "E-postadress har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:3280
+#: src/prefs_account.c:3283
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP-server har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:3285
+#: src/prefs_account.c:3288
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Användar-ID har inte angivits."
 
-#: src/prefs_account.c:3290
+#: src/prefs_account.c:3293
 msgid "POP server is not entered."
 msgstr "POP-server har inte angivits."
 
-#: src/prefs_account.c:3310
+#: src/prefs_account.c:3313
 msgid "The default Inbox folder doesn't exist."
 msgstr "Standardmapp för Inkorgen finns inte."
 
-#: src/prefs_account.c:3316
+#: src/prefs_account.c:3319
 msgid "IMAP server is not entered."
 msgstr "IMAP-server har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:3321
+#: src/prefs_account.c:3324
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP-server har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:3327
+#: src/prefs_account.c:3330
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "lokal brevlåda har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:3333
+#: src/prefs_account.c:3336
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "E-postkommando har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:3343
+#: src/prefs_account.c:3346
 msgid "User ID cannot contain a newline character."
 msgstr "Användar-ID kan inte innehålla nyradstecken."
 
-#: src/prefs_account.c:3348
+#: src/prefs_account.c:3351
 msgid "Password cannot contain a newline character."
 msgstr "Lösenord kan inte innehålla nyradstecken."
 
-#: src/prefs_account.c:3376
+#: src/prefs_account.c:3379
 msgid "SMTP user ID cannot contain a newline character."
 msgstr "SMTP användar-ID kan inte innehålla nyradstecken."
 
-#: src/prefs_account.c:3381
+#: src/prefs_account.c:3384
 msgid "SMTP password cannot contain a newline character."
 msgstr "SMTP-lösenord kan inte innehålla nyradstecken."
 
-#: src/prefs_account.c:3457
+#: src/prefs_account.c:3460
 msgid "domain is not specified."
 msgstr "domän inte specificerad."
 
-#: src/prefs_account.c:3462
+#: src/prefs_account.c:3465
 msgid "sent folder is not selected."
 msgstr "skickatmapp är inte vald."
 
-#: src/prefs_account.c:3467
+#: src/prefs_account.c:3470
 msgid "queue folder is not selected."
 msgstr "kömapp är inte vald."
 
-#: src/prefs_account.c:3472
+#: src/prefs_account.c:3475
 msgid "draft folder is not selected."
 msgstr "utkastmapp är inte vald."
 
-#: src/prefs_account.c:3477
+#: src/prefs_account.c:3480
 msgid "trash folder is not selected."
 msgstr "skräpmapp är inte vald."
 
-#: src/prefs_account.c:3760
+#: src/prefs_account.c:3763
 msgid "Receive"
 msgstr "Ta emot"
 
-#: src/prefs_account.c:3814 src/prefs_folder_item.c:1940 src/prefs_quote.c:238
+#: src/prefs_account.c:3817 src/prefs_folder_item.c:1940 src/prefs_quote.c:238
 msgid "Templates"
 msgstr "Mallar"
 
-#: src/prefs_account.c:3832
+#: src/prefs_account.c:3835
 msgid "Privacy"
 msgstr "Sekretess"
 
-#: src/prefs_account.c:3962
+#: src/prefs_account.c:3965
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avancerat"
 
-#: src/prefs_account.c:4311
+#: src/prefs_account.c:4314
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Inställningar för nytt konto"
 
-#: src/prefs_account.c:4313
+#: src/prefs_account.c:4316
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s - Kontoegenskaper"
 
-#: src/prefs_account.c:4432 src/wizard.c:1390
+#: src/prefs_account.c:4435 src/wizard.c:1390
 msgid "Failed (wrong address)"
 msgstr "Misslyckades (fel adress)"
 
-#: src/prefs_account.c:4517
+#: src/prefs_account.c:4520
 msgid "Select signature file"
 msgstr "Välj fil med signatur"
 
-#: src/prefs_account.c:4535 src/prefs_account.c:4552 src/wizard.c:1067
+#: src/prefs_account.c:4538 src/prefs_account.c:4555 src/wizard.c:1067
 msgid "Select certificate file"
 msgstr "Välj certifikatsfil"
 
-#: src/prefs_account.c:4648
+#: src/prefs_account.c:4651
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokoll:"
 
-#: src/prefs_account.c:4819
+#: src/prefs_account.c:4822
 #, c-format
 msgid "%s (plugin not loaded)"
 msgstr "%s (insticksmodulen kunde inte laddas)"
@@ -15371,7 +15372,7 @@ msgstr "Skriver"
 msgid "Custom header configuration"
 msgstr "Anpassad brehuvudsinställning"
 
-#: src/prefs_customheader.c:503 src/prefs_display_header.c:590
+#: src/prefs_customheader.c:503 src/prefs_display_header.c:588
 #: src/prefs_matcher.c:1633 src/prefs_matcher.c:1648
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Brevhuvudsnamn är inte angivet."
@@ -15446,18 +15447,18 @@ msgid "Header name"
 msgstr "Brevhuvudsnamn"
 
 #: src/prefs_display_header.c:312
-msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Visade brevhuvuden"
-
-#: src/prefs_display_header.c:374
 msgid "Hidden headers"
 msgstr "Dolda brevhuvuden"
 
-#: src/prefs_display_header.c:400
+#: src/prefs_display_header.c:353
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "Visade brevhuvuden"
+
+#: src/prefs_display_header.c:398
 msgid "Show all unspecified headers"
 msgstr "Visa alla ospecificerade brevhuvuden"
 
-#: src/prefs_display_header.c:600
+#: src/prefs_display_header.c:598
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Detta brevhuvud finns redan i listan."
 
@@ -15507,10 +15508,6 @@ msgstr "Externa program"
 msgid "Move"
 msgstr "Flytta"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:172
-msgid "Copy"
-msgstr "Kopiera"
-
 #: src/prefs_filtering_action.c:174
 msgid "Hide"
 msgstr "Dölj"
@@ -15523,7 +15520,7 @@ msgid "Message flags"
 msgstr "Meddelandeflaggor"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:175 src/prefs_summaries.c:620
-#: src/prefs_summary_column.c:77 src/summaryview.c:2887 src/toolbar.c:505
+#: src/prefs_summary_column.c:77 src/summaryview.c:2908 src/toolbar.c:505
 msgid "Mark"
 msgstr "Markera"
 
@@ -15564,7 +15561,7 @@ msgstr "Omdirigera"
 #: src/prefs_filtering_action.c:188 src/prefs_filtering_action.c:189
 #: src/prefs_filtering_action.c:1398 src/prefs_matcher.c:639
 #: src/prefs_summaries.c:623 src/prefs_summary_column.c:86
-#: src/summaryview.c:471
+#: src/summaryview.c:472
 msgid "Score"
 msgstr "Poäng"
 
@@ -15578,7 +15575,7 @@ msgstr "Ange poäng"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:190 src/prefs_filtering_action.c:191
 #: src/prefs_filtering_action.c:192 src/prefs_matcher.c:643
-#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:473
+#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:474
 msgid "Tags"
 msgstr "Etiketter"
 
@@ -16028,7 +16025,7 @@ msgstr "Använd ett annat typsnitt för utskrift"
 msgid "Message Printing"
 msgstr "Meddelandeutskrift"
 
-#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:731 src/prefs_summaries.c:830
+#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:731 src/prefs_summaries.c:842
 #: src/prefs_themes.c:422
 msgid "Display"
 msgstr "Visa"
@@ -16183,7 +16180,7 @@ msgstr "Felmeddelanden"
 msgid "Status messages for filtering/processing log"
 msgstr "Statusmeddelanden för loggning av filtrering- och behandlingsregler"
 
-#: src/prefs_logging.c:410 src/prefs_msg_colors.c:151 src/prefs_other.c:784
+#: src/prefs_logging.c:410 src/prefs_msg_colors.c:151 src/prefs_other.c:814
 msgid "Other"
 msgstr "Övrigt"
 
@@ -16267,11 +16264,11 @@ msgstr "meddelandedel"
 msgid "whole message"
 msgstr "hela meddelandet"
 
-#: src/prefs_matcher.c:403 src/summaryview.c:6534
+#: src/prefs_matcher.c:403 src/summaryview.c:6579
 msgid "Marked"
 msgstr "Markerad"
 
-#: src/prefs_matcher.c:404 src/summaryview.c:6532
+#: src/prefs_matcher.c:404 src/summaryview.c:6577
 msgid "Deleted"
 msgstr "Borttagen"
 
@@ -16279,11 +16276,11 @@ msgstr "Borttagen"
 msgid "Replied"
 msgstr "Besvarat"
 
-#: src/prefs_matcher.c:406 src/summaryview.c:6526
+#: src/prefs_matcher.c:406 src/summaryview.c:6571
 msgid "Forwarded"
 msgstr "Vidarebefordrat"
 
-#: src/prefs_matcher.c:408 src/summaryview.c:6516 src/toolbar.c:515
+#: src/prefs_matcher.c:408 src/summaryview.c:6561 src/toolbar.c:515
 #: src/toolbar.c:988 src/toolbar.c:2342
 msgid "Spam"
 msgstr "Skräppost"
@@ -16292,7 +16289,7 @@ msgstr "Skräppost"
 msgid "Has attachment"
 msgstr "Har bilaga"
 
-#: src/prefs_matcher.c:410 src/summaryview.c:6552
+#: src/prefs_matcher.c:410 src/summaryview.c:6597
 msgid "Signed"
 msgstr "Signerat"
 
@@ -16858,15 +16855,15 @@ msgstr "Välj färg för 'color %d'"
 msgid "Colors"
 msgstr "Färger"
 
-#: src/prefs_other.c:108
+#: src/prefs_other.c:109
 msgid "Choose preset keyboard shortcuts"
 msgstr "Välj fördefinierade tangentbordsgenvägar"
 
-#: src/prefs_other.c:122
+#: src/prefs_other.c:123
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Välj förinställning:"
 
-#: src/prefs_other.c:137
+#: src/prefs_other.c:138
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
@@ -16874,35 +16871,39 @@ msgstr ""
 "Du kan också ändra varje meny-genväg genom att trycka\n"
 "någon tangent(er) när du har muspekaren på menyvalet."
 
-#: src/prefs_other.c:494
+#: src/prefs_other.c:496
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Lägg till adress till destination vid dubbelklick"
 
-#: src/prefs_other.c:497
+#: src/prefs_other.c:499
 msgid "On exit"
 msgstr "Vid avslut"
 
-#: src/prefs_other.c:500
+#: src/prefs_other.c:502
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Bekräfta avslut"
 
-#: src/prefs_other.c:507
+#: src/prefs_other.c:509
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Töm papperskorg vid avslut"
 
-#: src/prefs_other.c:510
+#: src/prefs_other.c:512
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Varna om det finns köade meddelanden"
 
-#: src/prefs_other.c:512
+#: src/prefs_other.c:514
 msgid "Keyboard shortcuts"
 msgstr "Tangentbordsgenvägar"
 
-#: src/prefs_other.c:515
+#: src/prefs_other.c:517
+msgid "Enable keyboard shortcuts"
+msgstr "Aktivera tangentbordsgenvägar"
+
+#: src/prefs_other.c:520
 msgid "Enable customisable keyboard shortcuts"
 msgstr "Tillåt konfigurerbara tangentbordsgenvägar"
 
-#: src/prefs_other.c:518
+#: src/prefs_other.c:523
 msgid ""
 "If checked, you can change the keyboard shortcuts of most of the menu items "
 "by focusing on the menu item and pressing a key combination.\n"
@@ -16912,15 +16913,15 @@ msgstr ""
 "att ha fokus på menyvalet och samtidigt trycka en tangentkombination.\n"
 "Lämna  ej ikryssad om du vil låsa alla nuvarande tangentbordsgenvägar."
 
-#: src/prefs_other.c:525
+#: src/prefs_other.c:530
 msgid " Choose preset keyboard shortcuts... "
 msgstr "Välj fördefinierade tangentbordsgenvägar"
 
-#: src/prefs_other.c:535
+#: src/prefs_other.c:540
 msgid "Metadata handling"
 msgstr "Hantering av Metadata"
 
-#: src/prefs_other.c:536
+#: src/prefs_other.c:541
 msgid ""
 "Safer mode asks the OS to write metadata to disk directly;\n"
 "it avoids data loss after crashes but can take some time."
@@ -16928,23 +16929,23 @@ msgstr ""
 "Säker hantering av metadata instruerar OS'et att skriva metadata till disk\n"
 "med en gång; Det undviker dataförluster vid krascher, men kan ta lite tid."
 
-#: src/prefs_other.c:540
+#: src/prefs_other.c:545
 msgid "Safer"
 msgstr "Säker"
 
-#: src/prefs_other.c:542
+#: src/prefs_other.c:547
 msgid "Faster"
 msgstr "Snabb"
 
-#: src/prefs_other.c:560
+#: src/prefs_other.c:565
 msgid "Socket I/O timeout"
 msgstr "Tidsgräns för socket I/O"
 
-#: src/prefs_other.c:581
+#: src/prefs_other.c:586
 msgid "Translate header names"
 msgstr "Översätt brevhuvudsnamn"
 
-#: src/prefs_other.c:583
+#: src/prefs_other.c:588
 msgid ""
 "The display of standard headers (such as 'From:', 'Subject:') will be "
 "translated into your language."
@@ -16952,19 +16953,19 @@ msgstr ""
 "Visning av standardbrevhuvud (så som 'From:', 'Subject:') kommer översättas "
 "till svenska."
 
-#: src/prefs_other.c:586
+#: src/prefs_other.c:591
 msgid "Ask before emptying trash"
 msgstr "Fråga före tömning av papperskorg"
 
-#: src/prefs_other.c:588
+#: src/prefs_other.c:593
 msgid "Ask about account specific filtering rules when filtering manually"
 msgstr "Fråga om kontospecifika filterregler vid manuell filtrering"
 
-#: src/prefs_other.c:593
+#: src/prefs_other.c:598
 msgid "Use secure file deletion if possible"
 msgstr "Använd säker filborttagning, om möjligt"
 
-#: src/prefs_other.c:597
+#: src/prefs_other.c:602
 msgid ""
 "Use secure file deletion if possible\n"
 "(the 'shred' program is not available)"
@@ -16972,7 +16973,7 @@ msgstr ""
 "Använd säker filborttagning, om möjligt\n"
 "(programmet 'shred' är inte tillgängligt)"
 
-#: src/prefs_other.c:602
+#: src/prefs_other.c:607
 msgid ""
 "Use the 'shred' program to overwrite files with random data before deleting "
 "them. This slows down deletion. Be sure to read shred's man page for caveats."
@@ -16981,19 +16982,19 @@ msgstr ""
 "före borttagning. Detta gör borttagning långsammare. Läs i manualen till "
 "'shred' för att få information om nackdelar."
 
-#: src/prefs_other.c:606
+#: src/prefs_other.c:611
 msgid "Synchronise offline folders as soon as possible"
 msgstr "Synkronisera frånkopplade mappar så fort som möjligt "
 
-#: src/prefs_other.c:609
+#: src/prefs_other.c:614
 msgid "Master passphrase"
 msgstr "Huvudlösenord"
 
-#: src/prefs_other.c:612
+#: src/prefs_other.c:617
 msgid "Use a master passphrase"
 msgstr "Använd ett huvudlösenord"
 
-#: src/prefs_other.c:615
+#: src/prefs_other.c:620
 msgid ""
 "If checked, your saved account passwords will be protected by a master "
 "passphrase. If no master passphrase is set, you will be prompted to set one."
@@ -17001,11 +17002,11 @@ msgstr ""
 "Om ikryssad, kommer dina sparade kontolösenord att skyddas av ett "
 "huvudlösenord. Om inget huvudlösenord sätts, kommer ett att efterfrågas."
 
-#: src/prefs_other.c:620
+#: src/prefs_other.c:625
 msgid "Change master passphrase"
 msgstr "Ändra huvudlösenord"
 
-#: src/prefs_other.c:785
+#: src/prefs_other.c:815
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Blandat"
 
@@ -17548,7 +17549,7 @@ msgstr "Kollapsa alla trådar"
 msgid "Hide read messages"
 msgstr "Dölj lästa meddelanden"
 
-#: src/prefs_summaries.c:831
+#: src/prefs_summaries.c:843
 msgid "Summaries"
 msgstr "Sammanfattningar"
 
@@ -18037,10 +18038,14 @@ msgstr "Ingen information tillgänglig"
 msgid "No recipient keys defined."
 msgstr "Ingen mottagarnyckel är definierad."
 
-#: src/procmime.c:401 src/procmime.c:403 src/procmime.c:404
+#: src/procmime.c:402 src/procmime.c:404 src/procmime.c:405
 msgid "[Error decoding BASE64]\n"
 msgstr "[Fel vid avkodning av BASE64]\n"
 
+#: src/procmime.c:2755
+msgid "Could not decode part"
+msgstr "Kunde inte avkoda del"
+
 #: src/procmsg.c:935 src/procmsg.c:938
 msgid "Already trying to send."
 msgstr "Försöker redan sända."
@@ -18521,15 +18526,15 @@ msgstr "%s - Källkod"
 msgid "Expiry"
 msgstr "Utgår"
 
-#: src/ssl_manager.c:183
+#: src/ssl_manager.c:195
 msgid "Saved SSL/TLS certificates"
 msgstr "Sparade SSL/TLS-certifikat"
 
-#: src/ssl_manager.c:463
+#: src/ssl_manager.c:444
 msgid "Delete certificate"
 msgstr "Ta bort certifikat"
 
-#: src/ssl_manager.c:464
+#: src/ssl_manager.c:445
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
 msgstr "Vill du verkligen ta bort detta certifikat?"
 
@@ -18557,7 +18562,7 @@ msgstr "Villkor: "
 msgid "Find _all"
 msgstr "Hitta _alla"
 
-#: src/summary_search.c:691 src/summaryview.c:1134 src/summaryview.c:1397
+#: src/summary_search.c:691 src/summaryview.c:1148 src/summaryview.c:1411
 #, c-format
 msgid "Searching in %s... \n"
 msgstr "Söker i %s... \n"
@@ -18570,295 +18575,300 @@ msgstr "Början av lista nådd; fortsätt från slutet?"
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Slutet av lista nådd; fortsätt från början?"
 
-#: src/summaryview.c:440
+#: src/summaryview.c:441
 msgid "Create _filter rule"
 msgstr "Skapa filter_regel"
 
-#: src/summaryview.c:453
+#: src/summaryview.c:454
 msgid "_Set displayed columns"
 msgstr "Välj vi_sade kolumner"
 
-#: src/summaryview.c:458
+#: src/summaryview.c:459
 msgid "_Lock column headers"
 msgstr "Lås kolumnhuvuden"
 
-#: src/summaryview.c:582
+#: src/summaryview.c:596
 msgid "Toggle quick search bar"
 msgstr "Visa/Dölj snabbsöksfält"
 
-#: src/summaryview.c:619
+#: src/summaryview.c:633
 msgid "Toggle multiple selection"
 msgstr "Slå av/på multipla markeringar"
 
-#: src/summaryview.c:1325
+#: src/summaryview.c:1339
 msgid "Process mark"
 msgstr "Behandlingsmarkering"
 
-#: src/summaryview.c:1326
+#: src/summaryview.c:1340
 msgid "Some marks are left. Process them?"
 msgstr "Några markeringar finns kvar. Behandla dem?"
 
-#: src/summaryview.c:1376
+#: src/summaryview.c:1390
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Genomsöker mapp (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1956 src/summaryview.c:2004
+#: src/summaryview.c:1971 src/summaryview.c:2019
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Inga fler olästa meddelande"
 
-#: src/summaryview.c:1957
+#: src/summaryview.c:1972
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Inget oläst meddelande funnet. Sök från slutet?"
 
-#: src/summaryview.c:1969 src/summaryview.c:2017 src/summaryview.c:2054
-#: src/summaryview.c:2102 src/summaryview.c:2169
+#: src/summaryview.c:1984 src/summaryview.c:2032 src/summaryview.c:2069
+#: src/summaryview.c:2117 src/summaryview.c:2184
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr "Internt fel: oväntat värde för prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1981
+#: src/summaryview.c:1996
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Inga olästa meddelanden"
 
-#: src/summaryview.c:2005
+#: src/summaryview.c:2020
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Inget oläst meddelande funnet. Gå till nästa mapp?"
 
-#: src/summaryview.c:2041 src/summaryview.c:2089
+#: src/summaryview.c:2056 src/summaryview.c:2104
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Inga fler nya meddelande"
 
-#: src/summaryview.c:2042
+#: src/summaryview.c:2057
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Inget nytt meddelande funnet. Sök från slutet?"
 
-#: src/summaryview.c:2066
+#: src/summaryview.c:2081
 msgid "No new messages."
 msgstr "Inga nya meddelanden"
 
-#: src/summaryview.c:2090
+#: src/summaryview.c:2105
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Inget nytt meddelande funnet. Gå till nästa mapp?"
 
-#: src/summaryview.c:2123 src/summaryview.c:2156
+#: src/summaryview.c:2138 src/summaryview.c:2171
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Inga fler markerade meddelanden"
 
-#: src/summaryview.c:2124
+#: src/summaryview.c:2139
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Inget markerat meddelande funnet. Sök från slutet?"
 
-#: src/summaryview.c:2133
+#: src/summaryview.c:2148
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Inget markerat meddelande"
 
-#: src/summaryview.c:2157
+#: src/summaryview.c:2172
 msgid "No marked message found. Go to next folder?"
 msgstr "Inget markerat meddelande funnet. Gå till nästa mapp?"
 
-#: src/summaryview.c:2190 src/summaryview.c:2219
+#: src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:2234
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Inga fler färgade meddelanden"
 
-#: src/summaryview.c:2191
+#: src/summaryview.c:2206
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Inget färgat meddelande funnet. Sök från slutet?"
 
-#: src/summaryview.c:2200 src/summaryview.c:2233
+#: src/summaryview.c:2215 src/summaryview.c:2248
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Inget färgat meddelande"
 
-#: src/summaryview.c:2220
+#: src/summaryview.c:2235
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Inget färgat meddelande funnet. Sök från början?"
 
-#: src/summaryview.c:2538
+#: src/summaryview.c:2557
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Attraherar meddelanden efter ärende..."
 
-#: src/summaryview.c:2723
+#: src/summaryview.c:2742
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d borttagen"
 
-#: src/summaryview.c:2727
+#: src/summaryview.c:2746
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d flyttad"
 
-#: src/summaryview.c:2728 src/summaryview.c:2735
+#: src/summaryview.c:2747 src/summaryview.c:2754
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:2733
+#: src/summaryview.c:2752
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d kopierad"
 
-#: src/summaryview.c:2747
+#: src/summaryview.c:2766
 msgid " item selected"
 msgid_plural " items selected"
 msgstr[0] " objekt valt"
 msgstr[1] " objekt valda"
 
-#: src/summaryview.c:2765 src/summaryview.c:2808
+#: src/summaryview.c:2784 src/summaryview.c:2829
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d ny(a), %d oläst(a), %d totalt (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2783
+#: src/summaryview.c:2804
 msgid "Message summary"
 msgstr " Meddelandesammanfattning"
 
-#: src/summaryview.c:2784
+#: src/summaryview.c:2805
 msgid "New:"
 msgstr "Nytt:"
 
-#: src/summaryview.c:2785
+#: src/summaryview.c:2806
 msgid "Unread:"
 msgstr "Oläst(a):"
 
-#: src/summaryview.c:2786
+#: src/summaryview.c:2807
 msgid "Total:"
 msgstr "Totalt:"
 
-#: src/summaryview.c:2788
+#: src/summaryview.c:2809
 msgid "Marked:"
 msgstr "Markerad:"
 
-#: src/summaryview.c:2789
+#: src/summaryview.c:2810
 msgid "Replied:"
 msgstr "Besvarat:"
 
-#: src/summaryview.c:2790
+#: src/summaryview.c:2811
 msgid "Forwarded:"
 msgstr "Vidarebefordrad:"
 
-#: src/summaryview.c:2791
+#: src/summaryview.c:2812
 msgid "Locked:"
 msgstr "Låst:"
 
-#: src/summaryview.c:2792
+#: src/summaryview.c:2813
 msgid "Ignored:"
 msgstr "Ignorerad:"
 
-#: src/summaryview.c:2793
+#: src/summaryview.c:2814
 msgid "Watched:"
 msgstr "Bevakad:"
 
-#: src/summaryview.c:2803
+#: src/summaryview.c:2824
 #, c-format
 msgid "%d/%d selected (%s/%s), %d unread"
 msgstr "%d/%d valda (%s/%s), %d olästa"
 
-#: src/summaryview.c:3096
+#: src/summaryview.c:3117
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Sorterar sammanfattning..."
 
-#: src/summaryview.c:3264
+#: src/summaryview.c:3285
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Skapar sammanfattning från meddelandedata..."
 
-#: src/summaryview.c:3470
+#: src/summaryview.c:3491
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Inget datum)"
 
-#: src/summaryview.c:3527
+#: src/summaryview.c:3548
 msgid "(No Recipient)"
 msgstr "(Ingen mottagare)"
 
-#: src/summaryview.c:3575
+#: src/summaryview.c:3596
 #, c-format
 msgid "From: %s, on %s"
 msgstr "Från: %s, på %s"
 
-#: src/summaryview.c:3584
+#: src/summaryview.c:3605
 #, c-format
 msgid "To: %s, on %s"
 msgstr "Till: %s, på %s"
 
-#: src/summaryview.c:4475
+#: src/summaryview.c:4501
 msgid "You're not the author of the article."
 msgstr "Du är inte artikelns författare."
 
-#: src/summaryview.c:4565
+#: src/summaryview.c:4591
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the selected message?"
 msgid_plural "Do you really want to delete the %d selected messages?"
 msgstr[0] "Vill du verkligen ta bort det valda meddelandet?"
 msgstr[1] "Vill du verkligen ta bort de %d valda meddelanden?"
 
-#: src/summaryview.c:4568
+#: src/summaryview.c:4594
 msgid "Delete message"
 msgid_plural "Delete messages"
 msgstr[0] "Ta bort meddelande"
 msgstr[1] "Ta bort meddelanden"
 
-#: src/summaryview.c:4732
+#: src/summaryview.c:4758
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Destinationen är samma som aktuell mapp."
 
-#: src/summaryview.c:4787
+#: src/summaryview.c:4813
 msgid "Select folder to move selected message to"
 msgid_plural "Select folder to move selected messages to"
 msgstr[0] "Välj mapp att flytta valt meddelande till"
 msgstr[1] "Välj mapp att flytta valda meddelanden till"
 
-#: src/summaryview.c:4838
+#: src/summaryview.c:4864
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Destinationen att kopiera är samma som aktuell mapp."
 
-#: src/summaryview.c:4872
+#: src/summaryview.c:4898
 msgid "Select folder to copy selected message to"
 msgid_plural "Select folder to copy selected messages to"
 msgstr[0] "Välj mapp att kopiera valt meddelande till"
 msgstr[1] "Välj mapp att kopiera valda meddelanden till"
 
-#: src/summaryview.c:5023
+#: src/summaryview.c:5056
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Lägg till eller Skriv över"
 
-#: src/summaryview.c:5024
+#: src/summaryview.c:5057
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Lägg till eller skriv över befintlig fil?"
 
-#: src/summaryview.c:5025
+#: src/summaryview.c:5058
 msgid "_Append"
 msgstr "_Bifoga"
 
-#: src/summaryview.c:5025
+#: src/summaryview.c:5058
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Skriv över"
 
-#: src/summaryview.c:5066
+#: src/summaryview.c:5069 src/summaryview.c:5072 src/summaryview.c:5087
+#, c-format
+msgid "Couldn't save the file '%s'."
+msgstr "Kan inte spara filen '%s'."
+
+#: src/summaryview.c:5106
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to print %d messages, one by one. Do you want to continue?"
 msgstr ""
 "Du är på väg att skriva ut %d meddelanden, ett och ett. Vill du fortsätta?"
 
-#: src/summaryview.c:5524
+#: src/summaryview.c:5564
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Skapar trådar..."
 
-#: src/summaryview.c:5772
+#: src/summaryview.c:5812
 msgid "Skip these rules"
 msgstr "Hoppa över dessa regler"
 
-#: src/summaryview.c:5775
+#: src/summaryview.c:5815
 msgid "Apply these rules regardless of the account they belong to"
 msgstr "Använd dessa regler oavsett vilket konto de tillhör"
 
-#: src/summaryview.c:5778
+#: src/summaryview.c:5818
 msgid "Apply these rules if they apply to the current account"
 msgstr "Använd dessa regler om de är giltiga för nuvarande konto"
 
-#: src/summaryview.c:5807
+#: src/summaryview.c:5847
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtrerar"
 
-#: src/summaryview.c:5808
+#: src/summaryview.c:5848
 msgid ""
 "There are some filtering rules that belong to an account.\n"
 "Please choose what to do with these rules:"
@@ -18866,72 +18876,72 @@ msgstr ""
 "Det finns några filtreringsregler som tillhör ett konto.\n"
 "Välj vad som skall göras med dessa regler:"
 
-#: src/summaryview.c:5839
+#: src/summaryview.c:5880
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtrerar..."
 
-#: src/summaryview.c:5918
+#: src/summaryview.c:5963
 msgid "Processing configuration"
 msgstr "Behandlar konfiguration"
 
-#: src/summaryview.c:6066
+#: src/summaryview.c:6111
 msgid "Do you really want to reset the color label of all selected messages?"
 msgstr "Vill du verkligen återställa färgmarkering på alla valda meddelanden?"
 
-#: src/summaryview.c:6068
+#: src/summaryview.c:6113
 msgid "Do you really want to apply this color label to all selected messages?"
 msgstr ""
 "Vill du verkligen applicera denna färgetikett till alla valda meddelanden?"
 
-#: src/summaryview.c:6069
+#: src/summaryview.c:6114
 msgid "Reset color label"
 msgstr "Återställ färgetikett"
 
-#: src/summaryview.c:6069
+#: src/summaryview.c:6114
 msgid "Set color label"
 msgstr "Sätt färgmarkering"
 
-#: src/summaryview.c:6512
+#: src/summaryview.c:6557
 msgid "Ignored thread"
 msgstr "Ignorera tråd"
 
-#: src/summaryview.c:6514
+#: src/summaryview.c:6559
 msgid "Watched thread"
 msgstr "Bevakad tråd"
 
-#: src/summaryview.c:6522
+#: src/summaryview.c:6567
 msgid "Replied but also forwarded - click to see reply"
 msgstr "Besvarat men även vidarebefordrat - klicka för att se svar"
 
-#: src/summaryview.c:6524
+#: src/summaryview.c:6569
 msgid "Replied - click to see reply"
 msgstr "Svarat på - klicka för att se svar"
 
-#: src/summaryview.c:6536
+#: src/summaryview.c:6581
 msgid "To be moved"
 msgstr "Att flyttas"
 
-#: src/summaryview.c:6538
+#: src/summaryview.c:6583
 msgid "To be copied"
 msgstr "Att bli kopierad"
 
-#: src/summaryview.c:6550
+#: src/summaryview.c:6595
 msgid "Signed, has attachment(s)"
 msgstr "Signerat, har bilaga(or)"
 
-#: src/summaryview.c:6554
+#: src/summaryview.c:6599
 msgid "Encrypted, has attachment(s)"
 msgstr "Krypterad, har bilaga(or)"
 
-#: src/summaryview.c:6556
+#: src/summaryview.c:6601
 msgid "Encrypted"
 msgstr "Krypterad"
 
-#: src/summaryview.c:6558
+#: src/summaryview.c:6603
 msgid "Has attachment(s)"
 msgstr "Har bilaga(or)"
 
-#: src/summaryview.c:8272
+#: src/summaryview.c:8317
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -18940,53 +18950,45 @@ msgstr ""
 "Fel i reguljärt uttryck (regexp):\n"
 "%s"
 
-#: src/summaryview.c:8375
+#: src/summaryview.c:8420
 msgid "Go back to the folder list (You have unread messages)"
 msgstr "Gå tillbaka till mapplistan (Du har olästa meddelanden)"
 
-#: src/summaryview.c:8380
+#: src/summaryview.c:8425
 msgid "Go back to the folder list"
 msgstr "Gå tillbaka till mapplistan"
 
-#: src/textview.c:246
+#: src/textview.c:242
 msgid "_Open in web browser"
 msgstr "_Öppna i webbläsare"
 
-#: src/textview.c:247
+#: src/textview.c:243
 msgid "Copy this _link"
 msgstr "Kopiera denna _länk"
 
-#: src/textview.c:254
+#: src/textview.c:250
 msgid "_Reply to this address"
 msgstr "Svara till denna ad_ress"
 
-#: src/textview.c:255
+#: src/textview.c:251
 msgid "Add to _Address book"
 msgstr "Lägg till i _adressbok"
 
-#: src/textview.c:256
+#: src/textview.c:252
 msgid "Copy this add_ress"
 msgstr "Kopiera denna ad_ress"
 
-#: src/textview.c:262
-msgid "_Open image"
-msgstr "_Öppna bild"
-
-#: src/textview.c:263
-msgid "_Save image..."
-msgstr "_Spara bild..."
-
-#: src/textview.c:725
+#: src/textview.c:702
 #, c-format
 msgid "[%s  %s (%d bytes)]"
 msgstr "[%s  %s (%d byte)]"
 
-#: src/textview.c:728
+#: src/textview.c:705
 #, c-format
 msgid "[%s (%d bytes)]"
 msgstr "[%s (%d byte)]"
 
-#: src/textview.c:918
+#: src/textview.c:876
 msgid ""
 "\n"
 "  This message can't be displayed.\n"
@@ -19000,68 +19002,67 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Använd "
 
-#: src/textview.c:923
+#: src/textview.c:881
 msgid "'Network Log'"
 msgstr "'Nätverkslogg'"
 
-#: src/textview.c:924
+#: src/textview.c:882
 msgid " in the Tools menu for more information."
 msgstr " i Verktygs-menyn för mer information."
 
-#: src/textview.c:990
+#: src/textview.c:948
 msgid "  The following can be performed on this part\n"
 msgstr "  Följande kan utföras på denna del\n"
 
-#: src/textview.c:992
+#: src/textview.c:950
 msgid "  by right-clicking the icon or list item:"
 msgstr " genom att högerklicka på ikonen eller listposten:"
 
-#: src/textview.c:996
+#: src/textview.c:954
 msgid "     - To save, select "
 msgstr "     - För att spara, välj "
 
-#: src/textview.c:997
+#: src/textview.c:955
 msgid "'Save as...'"
 msgstr "'Spara som...'"
 
-#: src/textview.c:999 src/textview.c:1011 src/textview.c:1023
-#: src/textview.c:1033
+#: src/textview.c:957 src/textview.c:969 src/textview.c:981 src/textview.c:991
 msgid " (Shortcut key: '"
 msgstr "(Tangentbordsgenväg: '"
 
-#: src/textview.c:1007
+#: src/textview.c:965
 msgid "     - To display as text, select "
 msgstr "     - För att visa som text, välj "
 
-#: src/textview.c:1008
+#: src/textview.c:966
 msgid "'Display as text'"
 msgstr "'Visa som text'"
 
-#: src/textview.c:1019
+#: src/textview.c:977
 msgid "     - To open with an external program, select "
 msgstr "     - För att öppna med ett externt program, välj "
 
-#: src/textview.c:1020
+#: src/textview.c:978
 msgid "'Open'"
 msgstr "'Öppna'"
 
-#: src/textview.c:1028
+#: src/textview.c:986
 msgid "       (alternately double-click, or click the middle "
 msgstr "       (alternativt dubbelklicka, eller mittklicka "
 
-#: src/textview.c:1029
+#: src/textview.c:987
 msgid "mouse button)\n"
 msgstr "musknapp)\n"
 
-#: src/textview.c:1031
+#: src/textview.c:989
 msgid "     - Or use "
 msgstr "     - Eller använd "
 
-#: src/textview.c:1032
+#: src/textview.c:990
 msgid "'Open with...'"
 msgstr "'Öppna _med...'"
 
-#: src/textview.c:1153
+#: src/textview.c:1111
 #, c-format
 msgid ""
 "The command to view attachment as text failed:\n"
@@ -19072,31 +19073,31 @@ msgstr ""
 "    %s\n"
 "Slutstatus %d\n"
 
-#: src/textview.c:2229
+#: src/textview.c:2187
 msgid "Tags: "
 msgstr "Etiketter:"
 
-#: src/textview.c:2948
+#: src/textview.c:2906
 msgid "The real URL is different from the displayed URL."
 msgstr "Den verkliga URLen är inte samma som den visade."
 
-#: src/textview.c:2949
+#: src/textview.c:2907
 msgid "Displayed URL:"
 msgstr "Visad URL:"
 
-#: src/textview.c:2950
+#: src/textview.c:2908
 msgid "Real URL:"
 msgstr "Verklig URL:"
 
-#: src/textview.c:2951
+#: src/textview.c:2909
 msgid "Open it anyway?"
 msgstr "Öppna ändå?"
 
-#: src/textview.c:2952
+#: src/textview.c:2910
 msgid "Phishing attempt warning"
 msgstr "Varning försök till nätfiske"
 
-#: src/textview.c:2953
+#: src/textview.c:2911
 msgid "_Open URL"
 msgstr "_Öppna URL"
 
@@ -19471,24 +19472,24 @@ msgstr "Alternativ för Svara till sändlista"
 msgid "Forward Message options"
 msgstr "Alternativ för vidarebefordra meddelande"
 
-#: src/uri_opener.c:88
+#: src/uri_opener.c:87
 msgid "There are no URLs in this email."
 msgstr "Det finns inga webbadresser i detta meddelande."
 
-#: src/uri_opener.c:116
+#: src/uri_opener.c:115
 msgid "Available URLs:"
 msgstr "Tillgängliga webbadresser:"
 
-#: src/uri_opener.c:181
+#: src/uri_opener.c:189
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Open URLs"
 msgstr "Öppna webbadresser"
 
-#: src/uri_opener.c:206
+#: src/uri_opener.c:216
 msgid "Please select the URL to open."
 msgstr "Vänligen välj webbadress att öppna."
 
-#: src/uri_opener.c:214
+#: src/uri_opener.c:224
 msgid "Select All"
 msgstr "Markera alla"
 
@@ -19769,3 +19770,18 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Claws är nu klart att användas.\n"
 "Klicka Spara för att starta."
+
+#~ msgid "Unknown option\n"
+#~ msgstr "Okänt alternativ\n"
+
+#~ msgid "Overwrite existing file?"
+#~ msgstr "Skriv över befintlig fil?"
+
+#~ msgid "Open in Viewer (enable remote content)"
+#~ msgstr "Öppna i Visare (aktivera fjärrinnehåll)"
+
+#~ msgid "_Open image"
+#~ msgstr "_Öppna bild"
+
+#~ msgid "_Save image..."
+#~ msgstr "_Spara bild..."