2005-12-03 [paul] 1.9.100cvs57
[claws.git] / po / sv.po
index cbe3c07d747f9470aa914ce023e03499d1569dcd..c62f1173be40a3dd21762514f313b2720d72f1d6 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
-# Swedish translation of Sylpheed
-# Copyright (C) 2001 Joakim Andreasson
-# Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>
-#
-#: src/addrgather.c:278
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-05-18 18:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-10-08\n"
-"Last-Translator: Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>\n"
-"Language-Team: Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#: src/about.c:89
-msgid "About"
-msgstr "Om"
-
-#: src/about.c:209
-msgid ""
-"The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
-"Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
-"Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
-"source.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Delar hämtade från fetchmail är copyright 1997 Eric S. Raymond.  Delar av "
-"dessa är också copyright Carl Harris, 1993 och 1995.   Copyright bibehållen "
-"i syftet att skydda fri redistribution av källkod\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:215
-msgid ""
-"Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
-"copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Kcc är copyright Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, och libkcc är "
-"copyright takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:220
-msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"GPGME är copyright 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:224
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
-"version.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera "
-"det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free "
-"Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) "
-"någon senare version.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:230
+# Swedish translation of Sylpheed-Claws.
+# Copyright (C) 2005 THE Sylpheed-Claws'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the Sylpheed-Claws package.
+# Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2005.
+# , fuzzy
+# 
+# 
 msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details.\n"
-"\n"
 msgstr ""
-"Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara "
-"andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita "
-"garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se "
-"GNU General Public License för fler detaljer.\n"
-"\n"
+"Project-Id-Version: Sylpheed-Claws 2.0.0-rc1\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-30 17:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-12-02 15:10+0100\n"
+"Last-Translator: Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>\n"
+"Language-Team: Swedish\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
-#: src/about.c:236
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-msgstr ""
-"Du skall ha mottagit en kopia av GNU General Public License tillsammans med "
-"detta program; om inte, skriv till the Free Software Foundation, Inc., 59 "
-"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-
-#. Button panel
-#: src/about.c:243 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:505
-#: src/alertpanel.c:239 src/compose.c:2815 src/compose.c:5419
-#: src/editaddress.c:495 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:364
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
-#: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1354 src/gtkspell.c:2345
-#: src/import.c:192 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:403 src/main.c:411 src/mainwindow.c:2561
-#: src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837 src/passphrase.c:130
-#: src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:267 src/prefs_common.c:3176
-#: src/prefs_common.c:3332 src/prefs_common.c:3652
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:341
-#: src/prefs_folder_item.c:449 src/prefs_matcher.c:307
-#: src/prefs_matcher.c:1492 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257 src/quote_fmt.c:128
-#: src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:3402
-msgid "OK"
-msgstr "Ok"
-
-#: src/account.c:119
-msgid "Reading all config for each account...\n"
-msgstr "Läser all konfiguration för varje konto...\n"
-
-#: src/account.c:134
-#, c-format
-msgid "Found label: %s\n"
-msgstr "Fann titel: %s\n"
-
-#: src/account.c:254
+#: src/account.c:371
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"Några kompositionsfönster är öppna.\n"
-"Vänligen stäng alla kompositionsfönster innan du redigerar kontona."
-
-#: src/account.c:260
-msgid "Opening account edit window...\n"
-msgstr "Öppnar kontoredigeringsfönstret...\n"
+"Några kompositionsfönster är öppna.\n"
+"Vänligen stäng alla kompositionsfönster innan du redigerar kontona."
 
-#: src/account.c:457
-msgid "Creating account edit window...\n"
-msgstr "Skapar kontoredigerinsfönster...\n"
+#: src/account.c:418
+msgid "Can't create folder."
+msgstr "Kan inte skapa mapp."
 
-#: src/account.c:462
+#: src/account.c:643
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Redigera konton"
 
-#: src/account.c:480
+#: src/account.c:661
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
 msgstr ""
+"Nya meddelande kommer att kontrolleras i denna ordning. Bocka för\n"
+"kontot i 'G' kolomnen för att inkludera kontot i 'Hämta alla'."
+
+#: src/account.c:736
+msgid " _Set as default account "
+msgstr " _Sätt som standard konto "
+
+#: src/account.c:826
+msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
+msgstr "Konton med fjärrmappar kan inte kopieras."
+
+#. copy fields
+#: src/account.c:832
+#, c-format
+msgid "Copy of %s"
+msgstr "Kopia av %s"
+
+#: src/account.c:971
+#, c-format
+msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort konto '%s'?"
+
+#: src/account.c:973
+msgid "(Untitled)"
+msgstr "(Ingen titel)"
+
+#: src/account.c:974
+msgid "Delete account"
+msgstr "Ta bort konto"
 
-#: src/account.c:500 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:534
-#: src/compose.c:4178 src/compose.c:4352 src/editaddress.c:756
-#: src/editaddress.c:805 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:252
-#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:153
-#: src/select-keys.c:301
+#: src/account.c:1415 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:747
+#: src/compose.c:5082 src/compose.c:5308 src/editaddress.c:953
+#: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
+#: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
+#: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
-#: src/account.c:501 src/prefs_account.c:844
+#: src/account.c:1422 src/prefs_account.c:1161
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
-#: src/account.c:502
+#: src/account.c:1429 src/ssl_manager.c:99
 msgid "Server"
-msgstr "Värd"
-
-#: src/account.c:531 src/addressbook.c:673 src/editaddress.c:704
-#: src/editaddress.c:838 src/prefs_customheader.c:234
-#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-msgid "Add"
-msgstr "Lägg till"
-
-#: src/account.c:537
-msgid "Edit"
-msgstr "Redigera"
-
-#: src/account.c:543 src/prefs_customheader.c:241
-msgid " Delete "
-msgstr " Ta bort "
-
-#: src/account.c:549 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
-#: src/prefs_filtering.c:576 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289
-msgid "Down"
-msgstr "Ner"
-
-#: src/account.c:555 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
-#: src/prefs_filtering.c:570 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285
-msgid "Up"
-msgstr "Upp"
-
-#: src/account.c:569
-msgid " Set as default account "
-msgstr " Använd som förinställt konto "
-
-#: src/account.c:575 src/addressbook.c:893 src/addressbook.c:2908
-#: src/addressbook.c:2912 src/addressbook.c:2949 src/exphtmldlg.c:167
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:200
-msgid "Close"
-msgstr "Stäng"
+msgstr "Värd"
 
-#: src/account.c:657
-msgid "Delete account"
-msgstr "Ta bort konto"
+#: src/action.c:348
+#, c-format
+msgid "Could not get message file %d"
+msgstr "Kan inte hämta meddelandefilen %d"
 
-#: src/account.c:658
-msgid "Do you really want to delete this account?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta konto? "
-
-#: src/account.c:659 src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081
-#: src/compose.c:2694 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593 src/compose.c:6043
-#: src/exphtmldlg.c:156 src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094
-#: src/folderview.c:2199 src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
-#: src/inc.c:172 src/inc.c:262 src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770
-#: src/message_search.c:198 src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872
-#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
-#: src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733 src/summaryview.c:1147
-#: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225 src/summaryview.c:1248
-#: src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294 src/summaryview.c:3046
-msgid "Yes"
-msgstr "Ja"
+#: src/action.c:379
+msgid "Could not get message part."
+msgstr "Kan inte hämta del av meddelande."
+
+#: src/action.c:396
+msgid "Can't get part of multipart message"
+msgstr "Kan inte hämta del av flerdelat meddelande"
+
+#: src/action.c:510
+#, c-format
+msgid ""
+"The selected action cannot be used in the compose window\n"
+"because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
+msgstr ""
+"Den valda händelsen kan inte användas i komponeringsfönstret\n"
+"på grund av att det innehåller %%f, %%F, %%as eller %%p."
+
+#: src/action.c:786
+#, c-format
+msgid ""
+"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kommandot kunde inte starta. Skapandet av Pipe misslyckades.\n"
+"%s"
+
+#. Fork error
+#: src/action.c:881
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not fork to execute the following command:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/action.c:1091 src/action.c:1241
+msgid "Completed"
+msgstr "Färdigt"
+
+#: src/action.c:1127
+#, c-format
+msgid "--- Running: %s\n"
+msgstr "--- Kör: %s\n"
 
-#: src/account.c:659 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593
-#: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094 src/folderview.c:2199
-#: src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
-msgid "+No"
-msgstr "+Nej"
+#: src/action.c:1131
+#, c-format
+msgid "--- Ended: %s\n"
+msgstr "--- Avslutades: %s\n"
+
+#: src/action.c:1164
+msgid "Action's input/output"
+msgstr ""
+
+#: src/action.c:1431
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the argument for the following action:\n"
+"('%%h' will be replaced with the argument)\n"
+"  %s"
+msgstr ""
 
-#: src/account.c:671
-msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
+#: src/action.c:1436
+msgid "Action's hidden user argument"
 msgstr ""
 
-#: src/addressadd.c:163
-msgid "Add Address to Book"
-msgstr "Lägg till adressbok"
+#: src/action.c:1440
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the argument for the following action:\n"
+"('%%u' will be replaced with the argument)\n"
+"  %s"
+msgstr ""
+
+#: src/action.c:1445
+msgid "Action's user argument"
+msgstr ""
+
+#: src/addressadd.c:165
+msgid "Add to address book"
+msgstr "Lägg till i adressboken"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4902 src/select-keys.c:302
+#: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
+#: src/toolbar.c:441
 msgid "Address"
 msgstr "Adress"
 
-#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:536 src/editaddress.c:610
-#: src/editaddress.c:674 src/editgroup.c:254
+#: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:749 src/editaddress.c:761
+#: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
 msgid "Remarks"
 msgstr "Kommentarer"
 
-#: src/addressadd.c:225
+#: src/addressadd.c:229
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "Välj adressboksmapp"
-
-#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2075 src/addrgather.c:506
-#: src/compose.c:2815 src/compose.c:5420 src/compose.c:6200 src/compose.c:6235
-#: src/editaddress.c:496 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:365
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
-#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:662 src/export.c:188
-#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1363
-#: src/import.c:193 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:403 src/main.c:411
-#: src/mainwindow.c:2561 src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837
-#: src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476 src/prefs_actions.c:268
-#: src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3653
-#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:342
-#: src/prefs_folder_item.c:450 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:733
-#: src/summaryview.c:3402
-msgid "Cancel"
-msgstr "Avbryt"
-
-#: src/addressbook.c:348 src/compose.c:493 src/mainwindow.c:493
-msgid "/_File"
-msgstr "/_Arkiv"
+msgstr "Välj adressboksmapp"
 
-#: src/addressbook.c:349
-msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _bok"
+#: src/addressbook.c:404
+msgid "/_Book"
+msgstr "/_Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:350
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _vCard"
-msgstr "/_Arkiv/Nytt _V-Card"
-
-#: src/addressbook.c:352
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _JPilot"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _J-Pilot"
-
-#: src/addressbook.c:355
-msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _Server"
-
-#: src/addressbook.c:357 src/addressbook.c:360 src/compose.c:497
-#: src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:509
-msgid "/_File/---"
-msgstr "/_Arkiv/---"
-
-#: src/addressbook.c:358
-msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/_Arkiv/R_edigera"
+#: src/addressbook.c:405
+msgid "/_Book/New _Book"
+msgstr "/_Adressbok/Ny _Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:359
-msgid "/_File/_Delete"
-msgstr "/_Arkiv/_Ta bort"
+#: src/addressbook.c:406
+msgid "/_Book/New _Folder"
+msgstr "/_Adressbok/Ny _Mapp"
 
-#: src/addressbook.c:361
-msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/_Arkiv/_Spara"
+#: src/addressbook.c:407
+msgid "/_Book/New _vCard"
+msgstr "/_Adressbok/Nytt _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:498
-msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/_Arkiv/Stän_g"
-
-#: src/addressbook.c:363 src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
-#: src/compose.c:500 src/mainwindow.c:512
-msgid "/_Edit"
-msgstr "/_Redigera"
+#: src/addressbook.c:409
+msgid "/_Book/New _JPilot"
+msgstr "/_Adressbok/Nytt _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:364
+#: src/addressbook.c:412
 #, fuzzy
-msgid "/_Edit/C_ut"
-msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
+msgid "/_Book/New LDAP _Server"
+msgstr "/_Adressbok/Ny _Server"
 
-#: src/addressbook.c:365 src/compose.c:505 src/mainwindow.c:513
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
+#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417
+msgid "/_Book/---"
+msgstr "/_Adressbok/---"
 
-#: src/addressbook.c:366 src/compose.c:506
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+#: src/addressbook.c:415
+msgid "/_Book/_Edit book"
+msgstr "/_Adressbok/_Redigera adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:503 src/compose.c:584
-#: src/mainwindow.c:516
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/_Redigera/---"
+#: src/addressbook.c:416
+msgid "/_Book/_Delete book"
+msgstr "/_Adressbok/_Ta bort adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:368
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+#: src/addressbook.c:418
+msgid "/_Book/_Save"
+msgstr "/_Adressbok/_Spara"
 
-#: src/addressbook.c:369
+#: src/addressbook.c:419
+msgid "/_Book/_Close"
+msgstr "/_Adressbok/_Stäng"
+
+#: src/addressbook.c:420
 msgid "/_Address"
 msgstr "/A_dress"
 
-#: src/addressbook.c:370
-msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/A_dress/Ny _adress"
-
-#: src/addressbook.c:371
-msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
-
-#: src/addressbook.c:372
-msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/A_dress/Ny _katalog"
+#: src/addressbook.c:421
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/_Select all"
+msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
 
-#: src/addressbook.c:373
+#: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:432
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/A_dress/---"
 
-#: src/addressbook.c:374
+#: src/addressbook.c:423
+msgid "/_Address/C_ut"
+msgstr "/A_dress/_Klipp ut"
+
+#: src/addressbook.c:424
+msgid "/_Address/_Copy"
+msgstr "/A_dress/K_opiera"
+
+#: src/addressbook.c:425
+msgid "/_Address/_Paste"
+msgstr "/A_dress/K_listra in"
+
+#: src/addressbook.c:427
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/A_dress/R_edigera"
 
-#: src/addressbook.c:375
+#: src/addressbook.c:428
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
 
-#: src/addressbook.c:376 src/addressbook.c:380 src/mainwindow.c:705
-#: src/mainwindow.c:714 src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:727
-#: src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:732
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/---"
+#: src/addressbook.c:430
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/A_dress/Ny _adress"
+
+#: src/addressbook.c:431
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
+
+#: src/addressbook.c:433
+msgid "/_Address/_Mail To"
+msgstr "/A_dress/Meddelande till"
+
+#: src/addressbook.c:434 src/compose.c:734 src/mainwindow.c:717
+#: src/messageview.c:293
+msgid "/_Tools"
 msgstr "/V_erktyg"
 
-#: src/addressbook.c:377
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:435
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera _LDAP fil..."
 
-#: src/addressbook.c:378
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:436
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera M_utt fil..."
 
-#: src/addressbook.c:379
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:437
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera _Pine fil..."
+
+#: src/addressbook.c:438 src/mainwindow.c:726 src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:751 src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:763
+#: src/mainwindow.c:767 src/messageview.c:297 src/messageview.c:318
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/V_erktyg/---"
 
-#: src/addressbook.c:381
+#: src/addressbook.c:439
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Verktyg/Exportera _HTML..."
+
+#: src/addressbook.c:440
+msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
+msgstr "/_Verktyg/Exportera _LDIF"
 
-#: src/addressbook.c:382 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:756
+#: src/addressbook.c:441 src/compose.c:739 src/mainwindow.c:792
+#: src/messageview.c:321
 msgid "/_Help"
-msgstr "/_Hjälp"
+msgstr "/_Hjälp"
 
-#: src/addressbook.c:383 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:770
+#: src/addressbook.c:442 src/compose.c:740 src/mainwindow.c:798
+#: src/messageview.c:322
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/_Hjälp/_Om"
-
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402
-msgid "/New _Address"
-msgstr "/Ny _adress"
+msgstr "/_Hjälp/_Om"
 
-#: src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:403
-msgid "/New _Group"
-msgstr "/Ny _grupp"
+#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461 src/compose.c:525
+#: src/mainwindow.c:472 src/messageview.c:162
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/_Redigera"
 
-#: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
-msgid "/New _Folder"
-msgstr "/Ny _katalog"
+#: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
+msgid "/_Delete"
+msgstr "/_Ta bort"
 
-#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:405
-#: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:412 src/compose.c:487
-#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:273 src/folderview.c:282
-#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:290 src/folderview.c:292
-#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:310
-#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:322 src/folderview.c:326
-#: src/folderview.c:328 src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:404
-#: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:424
-#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:442
+#: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:470
+#: src/compose.c:504 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
+#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53
+#: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99 src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
+#: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:411 src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:451 src/summaryview.c:457
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407 src/summaryview.c:410
-msgid "/_Delete"
-msgstr "/_Ta bort"
+#: src/addressbook.c:450
+msgid "/New _Folder"
+msgstr "/Ny _katalog"
 
-#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
+#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
 msgid "/C_ut"
-msgstr ""
+msgstr "/Klipp _ut"
 
-#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:468
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/_Kopiera..."
+msgstr "/_Kopiera"
 
-#: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:454 src/addressbook.c:469
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+msgstr "/Kli_stra in"
 
-#: src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:459
 #, fuzzy
-msgid "/Pa_ste Address"
-msgstr "/A_dress"
+msgid "/_Select all"
+msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
+
+#: src/addressbook.c:464
+msgid "/New _Address"
+msgstr "/Ny _adress"
+
+#: src/addressbook.c:465
+msgid "/New _Group"
+msgstr "/Ny _grupp"
+
+#. {N_("/Pa_ste Address"),     NULL, addressbook_clip_paste_address_cb, 0, NULL},
+#: src/addressbook.c:472
+msgid "/_Mail To"
+msgstr "/_Meddelande till"
+
+#: src/addressbook.c:474
+msgid "/_Browse Entry"
+msgstr "/_Bläddra Object"
+
+#: src/addressbook.c:487 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:111 src/prefs_themes.c:690
+#: src/prefs_themes.c:722 src/prefs_themes.c:723
+msgid "Unknown"
+msgstr "Okänd"
+
+#: src/addressbook.c:494 src/addressbook.c:513 src/importldif.c:126
+msgid "Success"
+msgstr "Klar"
+
+#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:127
+msgid "Bad arguments"
+msgstr "Felaktiga argument"
+
+#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:128
+msgid "File not specified"
+msgstr "Fil har inte specificerats."
+
+#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:129
+msgid "Error opening file"
+msgstr "Fel vid öppnande av fil"
+
+#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:130
+msgid "Error reading file"
+msgstr "Fel vid läsande av fil"
+
+#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:131
+msgid "End of file encountered"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:132
+msgid "Error allocating memory"
+msgstr "Kan inte allokera minne"
+
+#: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:133
+msgid "Bad file format"
+msgstr "Fel filformat"
+
+#: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:134
+msgid "Error writing to file"
+msgstr "Fel vid skrivning till fil"
+
+#: src/addressbook.c:503 src/importldif.c:135
+msgid "Error opening directory"
+msgstr "Fel vid öppnande av mapp"
 
-#: src/addressbook.c:535
+#: src/addressbook.c:504 src/importldif.c:136
+msgid "No path specified"
+msgstr "Sökväg har inte specificerats."
+
+#: src/addressbook.c:514
+msgid "Error connecting to LDAP server"
+msgstr "Fel vid anslutning till LDAP server"
+
+#: src/addressbook.c:515
+msgid "Error initializing LDAP"
+msgstr "Fel vid initiering av LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:516
+msgid "Error binding to LDAP server"
+msgstr "Fel vid bindandet till LDAP server"
+
+#: src/addressbook.c:517
+msgid "Error searching LDAP database"
+msgstr "Vid vid sökning av LDAP databas"
+
+#: src/addressbook.c:518
+msgid "Timeout performing LDAP operation"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:519
+msgid "Error in LDAP search criteria"
+msgstr "Fel i LDAP sökkriteriet "
+
+#: src/addressbook.c:520
+msgid "No LDAP entries found for search criteria"
+msgstr "Inga LDAP objekt kunde hittas för sökkriteriet"
+
+#: src/addressbook.c:521
+msgid "LDAP search terminated on request"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:522
+msgid "Error starting TLS connection"
+msgstr "Fel vid start av TLS anslutning"
+
+#: src/addressbook.c:746
+msgid "Sources"
+msgstr "Källor"
+
+#: src/addressbook.c:748
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/addressbook.c:539 src/compose.c:4903 src/prefs_common.c:2705
+#: src/addressbook.c:753 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
+#: src/toolbar.c:1615
 msgid "Address book"
 msgstr "Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:638
-msgid "Name:"
-msgstr "Namn:"
-
-#. Buttons
-#: src/addressbook.c:670 src/addressbook.c:2074 src/addressbook.c:2081
-#: src/editaddress.c:698 src/editaddress.c:832 src/mainwindow.c:2095
-#: src/prefs_actions.c:367 src/prefs_display_header.c:281
-#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filter.c:413
-#: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:535 src/prefs_matcher.c:506
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
-msgid "Delete"
-msgstr "Ta bort"
-
-#: src/addressbook.c:676
-msgid "Lookup"
-msgstr "Leta upp"
+#: src/addressbook.c:870
+msgid "Lookup name:"
+msgstr "Uppslagsnamn:"
 
-#: src/addressbook.c:688 src/compose.c:1336 src/compose.c:3996
-#: src/compose.c:4745 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:169
-#: src/summary_search.c:154
+#: src/addressbook.c:933 src/compose.c:1739 src/compose.c:3787
+#: src/compose.c:4939 src/compose.c:5617 src/headerview.c:53
+#: src/prefs_template.c:205 src/summary_search.c:218
 msgid "To:"
 msgstr "Till:"
 
-#: src/addressbook.c:692 src/compose.c:1320
+#: src/addressbook.c:937 src/compose.c:1723 src/compose.c:3601
+#: src/compose.c:3786 src/prefs_template.c:207
 msgid "Cc:"
-msgstr ""
+msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:696 src/compose.c:1323
+#: src/addressbook.c:941 src/compose.c:1726 src/compose.c:3629
+#: src/prefs_template.c:208
 msgid "Bcc:"
-msgstr ""
+msgstr "Bcc:"
 
 #. Confirm deletion
-#: src/addressbook.c:891 src/addressbook.c:914
+#: src/addressbook.c:1173 src/addressbook.c:1196
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Ta bort adress(er)"
 
-#: src/addressbook.c:892
+#: src/addressbook.c:1174
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:915
+#: src/addressbook.c:1197
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Vill du verkligen t abort adress(erna)?"
 
-#: src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081 src/compose.c:2694
-#: src/compose.c:6043 src/exphtmldlg.c:156 src/inc.c:172 src/inc.c:262
-#: src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770 src/message_search.c:198
-#: src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872 src/prefs_customheader.c:541
-#: src/prefs_filter.c:813 src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637
-#: src/prefs_template.c:514 src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733
-#: src/summaryview.c:1147 src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225
-#: src/summaryview.c:1248 src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294
-#: src/summaryview.c:3046
-msgid "No"
-msgstr "Nej"
-
-#: src/addressbook.c:1417 src/addressbook.c:1490
+#: src/addressbook.c:1789 src/addressbook.c:1868
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1428
+#: src/addressbook.c:1800
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:2071
+#: src/addressbook.c:2527
+#, c-format
+msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
+msgstr "Vill du ta bort sökningen med resultatet och adresserna i '%s' ?"
+
+#: src/addressbook.c:2530 src/addressbook.c:2556
+#: src/prefs_filtering_action.c:151
+msgid "Delete"
+msgstr "Ta bort"
+
+#: src/addressbook.c:2539
 #, c-format
 msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
+"Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
 msgstr ""
-"Vill du ta bort mappen OCH alla adresser i '%s'? Tar du bara bort\n"
-"mappen, kommer adresserna att sparas en napp uppåt i hierarkin."
 
-#: src/addressbook.c:2075
-msgid "Folder only"
-msgstr "Endast mapp"
+#: src/addressbook.c:2542 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
+msgid "Delete folder"
+msgstr "Ta bort mapp"
+
+#: src/addressbook.c:2543
+msgid "_Folder only"
+msgstr "_Endast mapp"
 
-#: src/addressbook.c:2075
-msgid "Folder and Addresses"
-msgstr "Mapp och adresser"
+#: src/addressbook.c:2543
+msgid "Folder and _addresses"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:2080
+#: src/addressbook.c:2555
 #, c-format
-msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "Ta verkligen bort '%s'?"
+msgid "Really delete '%s' ?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2858
+#: src/addressbook.c:3360
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
+msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
 
-#: src/addressbook.c:2862
+#: src/addressbook.c:3364
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
+msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:2872
+#: src/addressbook.c:3374
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
 
-#: src/addressbook.c:2877
+#: src/addressbook.c:3379
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -562,7 +569,7 @@ msgstr ""
 "Gammal adressbok konverterad,\n"
 "kunde inte spara adressindexfil"
 
-#: src/addressbook.c:2890
+#: src/addressbook.c:3392
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -570,7 +577,7 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "men skapade nya nya tomma adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:2896
+#: src/addressbook.c:3398
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -578,7 +585,7 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:2901
+#: src/addressbook.c:3403
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -586,885 +593,978 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:2908
+#: src/addressbook.c:3410 src/addressbook.c:3416
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr "Fel vid knvertering av adressbok"
-
-#: src/addressbook.c:2912
-msgid "Addressbook conversion"
-msgstr "Adressbokskonvertering"
+msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:2947
+#: src/addressbook.c:3454
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Adressboksfel"
 
-#: src/addressbook.c:2948
+#: src/addressbook.c:3455
 msgid "Could not read address index"
-msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
+msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
 
-#: src/addressbook.c:3424 src/prefs_common.c:984
+#. *
+#. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
+#. * thread.
+#.
+#: src/addressbook.c:3814
+msgid "Busy searching..."
+msgstr "Upptagen med att söka..."
+
+#. *
+#. * Label (a format string) that is used to name each folder.
+#.
+#: src/addressbook.c:3885
+#, c-format
+msgid "Search '%s'"
+msgstr "Sök '%s'"
+
+#: src/addressbook.c:4110
 msgid "Interface"
-msgstr "Gränssnitt"
+msgstr "Gränssnitt"
 
-#: src/addressbook.c:3440 src/exphtmldlg.c:373 src/exphtmldlg.c:577
-#: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
+#: src/addressbook.c:4126 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:3456
+#: src/addressbook.c:4142
 msgid "Person"
 msgstr "Person"
 
-#: src/addressbook.c:3472
+#: src/addressbook.c:4158
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/addressbook.c:3488
+#: src/addressbook.c:4174
 msgid "Group"
 msgstr "Grupp"
 
 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
-#: src/addressbook.c:3504 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:356
-#: src/prefs_account.c:1733
+#: src/addressbook.c:4190 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:430
+#: src/prefs_account.c:2320 src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapp"
 
-#: src/addressbook.c:3520
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4206
 msgid "vCard"
-msgstr "Töm"
+msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3536 src/addressbook.c:3552
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4222 src/addressbook.c:4238
 msgid "JPilot"
-msgstr "Port"
+msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3568
+#: src/addressbook.c:4254
 msgid "LDAP Server"
-msgstr "LDAP-värd"
+msgstr "LDAP-värd"
 
-#: src/addrgather.c:156
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4270
+msgid "LDAP Query"
+msgstr "LDAP Fråga"
+
+#: src/addrgather.c:158
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr "/_Meddelande/Lägg till avsändaren till adressboken"
+msgstr "Vänligen ange ett namn på adressboken."
 
-#: src/addrgather.c:176
+#: src/addrgather.c:178
 msgid "Please select the mail headers to search."
 msgstr ""
 
 #. Go fer it
-#: src/addrgather.c:182
-msgid "Busy harvesting addresses..."
+#: src/addrgather.c:185
+msgid "Harvesting addresses..."
 msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:220
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:224
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
 
-#: src/addrgather.c:284
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:294
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "Mappen %s är vald\n"
+msgstr "Ingen mapp eller meddelade valdes."
 
-#: src/addrgather.c:292
+#: src/addrgather.c:302
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:344
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:354
 msgid "Folder :"
-msgstr "Mapp"
+msgstr "Mapp :"
 
-#: src/addrgather.c:355 src/importldif.c:664
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
+#: src/importldif.c:909
 msgid "Address Book :"
-msgstr "Adressbok"
+msgstr "Adressbok :"
 
-#: src/addrgather.c:365
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:375
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "Mapp"
+msgstr "Mapp Storlek :"
 
-#: src/addrgather.c:380
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:390
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "Lägg till brevhuvudfält för datum"
+msgstr "Bearbeta dessa brevhuvudfält"
 
-#: src/addrgather.c:398
+#: src/addrgather.c:408
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr ""
+msgstr "Inkludera undermappar"
 
-#: src/addrgather.c:421
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:431
 msgid "Header Name"
 msgstr "Brevhuvudsnamn"
 
-#: src/addrgather.c:422
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:432
 msgid "Address Count"
 msgstr "Adressbok"
 
 #. Create notebook pages
-#: src/addrgather.c:526 src/alertpanel.c:133 src/main.c:247
+#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4112
+#: src/messageview.c:559 src/messageview.c:572
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:419
 msgid "Warning"
 msgstr "Varning"
 
-#: src/addrgather.c:527
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:538
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Brevhuvudsnamn"
 
-#: src/addrgather.c:528 src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:777
+#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
+#: src/importldif.c:1028
 msgid "Finish"
-msgstr ""
+msgstr "Färdig"
 
-#: src/addrgather.c:587
+#: src/addrgather.c:600
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
 msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:595
+#: src/addrgather.c:608
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgstr ""
 
-#. Old address book
-#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
+#: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:126
 msgid "Common address"
 msgstr "Vanliga adresser"
 
-#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
+#: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:127
 msgid "Personal address"
 msgstr "Personliga adresser"
 
-#: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:5593 src/main.c:401
+#: src/addrindex.c:119
+#, fuzzy
+msgid "Common addresses"
+msgstr "Vanliga adresser"
+
+#: src/addrindex.c:120
+#, fuzzy
+msgid "Personal addresses"
+msgstr "Personliga adresser"
+
+#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6597
 msgid "Notice"
 msgstr "Meddelande"
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:3105 src/inc.c:533
+#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4059 src/inc.c:584
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:123 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:191
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
 
-#: src/alertpanel.c:188
-msgid "Creating alert panel dialog...\n"
-msgstr "Skapar meddelandepanelsdialog...\n"
+#: src/alertpanel.c:189
+msgid "View log"
+msgstr "Visa logg"
 
-#: src/alertpanel.c:276
+#: src/alertpanel.c:335
 msgid "Show this message next time"
-msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
+msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
 
-#: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
-msgid "can't allocate memory\n"
-msgstr "kan inte allokera minne\n"
+#: src/browseldap.c:220
+msgid "Browse Directory Entry"
+msgstr ""
 
-#: src/colorlabel.c:45
-msgid "Orange"
-msgstr "Orange"
+#: src/browseldap.c:240
+msgid "Server Name :"
+msgstr "Värdnamn :"
 
-#: src/colorlabel.c:46
-msgid "Red"
-msgstr "Röd"
+#: src/browseldap.c:250
+msgid "Distinguished Name (dn) :"
+msgstr "Distinguished Name (dn) :"
 
-#: src/colorlabel.c:47
-msgid "Pink"
-msgstr "Rosa"
+#: src/browseldap.c:273
+msgid "LDAP Name"
+msgstr "LDAP Namn"
 
-#: src/colorlabel.c:48
-msgid "Sky blue"
-msgstr "Himmelsblå"
+#: src/browseldap.c:275
+msgid "Attribute Value"
+msgstr ""
 
-#: src/colorlabel.c:49
-msgid "Blue"
-msgstr "Blå"
+#: src/common/nntp.c:68
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-värd: %s:%d\n"
 
-#: src/colorlabel.c:50
-msgid "Green"
-msgstr "Grön"
+#: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
+#, c-format
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr "Protokollfel: %s\n"
 
-#: src/colorlabel.c:51
-msgid "Brown"
-msgstr "Brun"
+#: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
+msgid "protocol error\n"
+msgstr "protokollfel\n"
 
-#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
-#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
-#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
-#. * can always get back the SummaryView pointer.
-#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:448 src/gtkspell.c:1427
-#: src/gtkspell.c:2106 src/summaryview.c:4399
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/common/nntp.c:295
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "Fel uppstod vid postning\n"
+
+#: src/common/nntp.c:375
+msgid "Error occurred while sending command\n"
+msgstr ""
+
+#: src/common/plugin.c:202
+msgid "Plugin already loaded"
+msgstr ""
+
+#: src/common/plugin.c:210
+msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
+msgstr ""
+
+#: src/common/plugin.c:232
+msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
+msgstr ""
+
+#: src/common/smtp.c:168
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr "SMTP AUTH ej tillgängligt\n"
+
+#: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
+msgid "bad SMTP response\n"
+msgstr "Felaktigt SMTP svar\n"
+
+#: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
+msgid "error occurred on SMTP session\n"
+msgstr "fel uppstod I SMTP session\n"
+
+#: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:841
+msgid "error occurred on authentication\n"
+msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
+
+#: src/common/smtp.c:588
+#, c-format
+msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
+msgstr ""
+
+#: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:834
+msgid "can't start TLS session\n"
+msgstr "kan inte starta TSL session\n"
+
+#: src/common/ssl.c:144
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr "Vel vid skapande av SSL-kontext\n"
+
+#: src/common/ssl.c:163
+#, c-format
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr "SSL-uppkoppling misslyckades (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:141 src/common/ssl_certificate.c:152
+#: src/common/ssl_certificate.c:158 src/common/ssl_certificate.c:165
+#: src/common/ssl_certificate.c:176 src/common/ssl_certificate.c:182
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgid "<not in certificate>"
+msgstr "<inte i certifikat>"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:191
+#, c-format
+msgid ""
+"  Owner: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature status: %s"
+msgstr ""
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:309
+msgid "Can't load X509 default paths"
+msgstr "Kan inte ladda x509 standard sökvägar"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:364
+#, c-format
+msgid ""
+"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
+"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
+msgstr ""
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:373 src/common/ssl_certificate.c:411
+#: src/prefs_receive.c:208
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr ""
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:400
+#, c-format
+msgid ""
+"%s's SSL certificate changed !\n"
+"We have saved this one:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"It is now:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"This could mean the server answering is not the known one."
+msgstr ""
+
+#: src/common/string_match.c:74
+msgid "(Subject cleared by RegExp)"
+msgstr "(Subjekt tömt av RegExp)"
+
+#: src/common/utils.c:298
+#, c-format
+msgid "%dB"
+msgstr "%dB"
+
+#: src/common/utils.c:300
+#, c-format
+msgid "%.1fKB"
+msgstr "%.1fKB"
+
+#: src/common/utils.c:302
+#, c-format
+msgid "%.2fMB"
+msgstr "%.2fMB"
+
+#: src/common/utils.c:304
+#, c-format
+msgid "%.2fGB"
+msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/compose.c:485
+#: src/compose.c:502
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/_Lägg till..."
+msgstr "/_Lägg till..."
 
-#: src/compose.c:486
+#: src/compose.c:503
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Ta bort"
 
-#: src/compose.c:488 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
-#: src/folderview.c:314 src/folderview.c:330
-msgid "/_Property..."
+#: src/compose.c:505 src/folderview.c:283
+msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_Egenskaper..."
 
-#: src/compose.c:494
-msgid "/_File/_Attach file"
-msgstr "/_Arkiv/_Bifoga fil"
+#: src/compose.c:510 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:274
+msgid "/_Message"
+msgstr "/_Meddelande"
+
+#: src/compose.c:511
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
+
+#: src/compose.c:513
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
+
+#: src/compose.c:515 src/compose.c:519 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:277 src/messageview.c:285
+#: src/messageview.c:290
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/_Meddelande/---"
+
+#: src/compose.c:516
+msgid "/_Message/_Attach file"
+msgstr "/_Meddelande/_Bifoga fil"
+
+#: src/compose.c:517
+msgid "/_Message/_Insert file"
+msgstr "/_Meddelande/_Infoga fil"
 
-#: src/compose.c:495
-msgid "/_File/_Insert file"
-msgstr "/_Arkiv/_Infoga fil"
+#: src/compose.c:518
+msgid "/_Message/Insert si_gnature"
+msgstr "/_Meddelande/_Infoga signatur"
 
-#: src/compose.c:496
-msgid "/_File/Insert si_gnature"
-msgstr "/_Arkiv/Infoga si_gnatur"
+#: src/compose.c:520
+msgid "/_Message/_Save"
+msgstr "/_Meddelande/_Spara"
 
-#: src/compose.c:501
+#: src/compose.c:523
+msgid "/_Message/_Close"
+msgstr "/_Meddelande/S_täng"
+
+#: src/compose.c:526
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/_Redigera/_Ångra"
+msgstr "/_Redigera/_Ångra"
 
-#: src/compose.c:502
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/_Redigera/Gör _om"
+msgstr "/_Redigera/Gör _om"
 
-#: src/compose.c:504
+#: src/compose.c:528 src/compose.c:616 src/compose.c:622 src/mainwindow.c:476
+#: src/messageview.c:165
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/_Redigera/---"
+
+#: src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
 
-#: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:514
+#: src/compose.c:530 src/mainwindow.c:473 src/messageview.c:163
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
+
+#: src/compose.c:531
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+
+#: src/compose.c:532
+msgid "/_Edit/Special paste"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special"
+
+#: src/compose.c:533
+msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_som citat"
+
+#: src/compose.c:535
+msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_radbruten"
+
+#: src/compose.c:537
+msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_ej radbruten"
+
+#: src/compose.c:539 src/mainwindow.c:474 src/messageview.c:164
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
 
-#: src/compose.c:508
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:540
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/_Redigera/_Ångra"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat"
 
-#: src/compose.c:509
+#: src/compose.c:541
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken bakåt"
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:546
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken framåt"
 
-#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:551
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord bakåt"
 
-#: src/compose.c:524
+#: src/compose.c:556
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord framåt"
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:561
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till början av rad"
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:566
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till slutet på rad"
 
-#: src/compose.c:539
+#: src/compose.c:571
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till föregående rad"
 
-#: src/compose.c:544
+#: src/compose.c:576
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till nästa rad"
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:581
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken bakåt"
 
-#: src/compose.c:554
+#: src/compose.c:586
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken framåt"
 
-#: src/compose.c:559
+#: src/compose.c:591
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord bakåt"
 
-#: src/compose.c:564
+#: src/compose.c:596
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord framåt"
 
-#: src/compose.c:569
+#: src/compose.c:601
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort rad"
 
-#: src/compose.c:574
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort hela raden"
 
-#: src/compose.c:579
+#: src/compose.c:611
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort till slutet av raden"
 
-#: src/compose.c:585
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/_Redigera/Bryt _långa rader"
+msgstr "/_Redigera/Bryt alla _långa rader"
+
+#: src/compose.c:621
+msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
+msgstr "/_Redigera/Radbryt automatiskt"
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:623
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Redigera/Redigera med e_xtern redigerare"
 
-#: src/compose.c:592
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/_Öppna"
+msgstr "/_Stavning"
 
-#: src/compose.c:593
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr ""
+msgstr "/_Stavning/_Kontrollera alla eller kontrollera markering"
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr ""
+msgstr "/_Stavning/_Markera alla felstavade ord"
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/_Stavning/Kontrollera felstavade ord _bakåt"
 
-#: src/compose.c:599
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
+msgstr "/_Stavning/_Hoppa till nästa felstavade ord"
+
+#: src/compose.c:636
+msgid "/_Options"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:601
-#, fuzzy
-msgid "/_Spelling/---"
-msgstr "/_Hjälp/---"
+#: src/compose.c:637
+msgid "/_Options/Privacy System"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:602
-#, fuzzy
-msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "/_Konfiguration"
+#: src/compose.c:638
+msgid "/_Options/Privacy System/None"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:520 src/summaryview.c:437
-msgid "/_View"
-msgstr "/_Visa"
+#: src/compose.c:639
+msgid "/_Options/Si_gn"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:607
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_To"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
+#: src/compose.c:640
+msgid "/_Options/_Encrypt"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:608
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Cc"
-msgstr "/_Visa"
+#: src/compose.c:641 src/compose.c:648 src/compose.c:650 src/compose.c:652
+msgid "/_Options/---"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:609
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Bcc"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/compose.c:642
+msgid "/_Options/_Priority"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:610
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Reply to"
-msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
+#: src/compose.c:643
+msgid "/_Options/Priority/_Highest"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:534
-#: src/mainwindow.c:539 src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:582
-#: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
-msgid "/_View/---"
-msgstr "/_Visa/---"
+#: src/compose.c:644
+msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:612
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Followup to"
-msgstr "/_Meddelande/_Följ upp till"
+#: src/compose.c:645
+msgid "/_Options/Priority/_Normal"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:614
-#, fuzzy
-msgid "/_View/R_uler"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/compose.c:646
+msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:616
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/_Arkiv/_Bifoga fil"
+#: src/compose.c:647
+msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:671
-msgid "/_Message"
-msgstr "/_Meddelande"
+#: src/compose.c:649
+msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:619
-msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
+#: src/compose.c:651
+msgid "/_Options/Remo_ve references"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:621
-msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
+#: src/compose.c:658
+msgid "/_Options/Character _encoding"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
-#: src/compose.c:640 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:676
-#: src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:689
-#: src/mainwindow.c:693
-msgid "/_Message/---"
-msgstr "/_Meddelande/---"
+#: src/compose.c:659
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:624
-msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/_Meddelande/Spara till _utkastsmapp"
+#: src/compose.c:661 src/compose.c:667 src/compose.c:675 src/compose.c:679
+#: src/compose.c:685 src/compose.c:689 src/compose.c:695 src/compose.c:699
+#: src/compose.c:709 src/compose.c:713 src/compose.c:723 src/compose.c:727
+msgid "/_Options/Character _encoding/---"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:626
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Save and _keep editing"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
+#: src/compose.c:663
+msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:630
-msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/_Meddelande/_Till"
+#: src/compose.c:665
+msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:631
-msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/_Meddelande/_Cc"
+#: src/compose.c:669
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:632
-msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/_Meddelande/_Bcc"
+#: src/compose.c:671
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:633
-msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
+#: src/compose.c:673
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:635
-msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr "/_Meddelande/_Följ upp till"
+#: src/compose.c:677
+msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:637
-msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/_Meddelande/_Bifoga"
+#: src/compose.c:681
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:641
-msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr "/_Meddelande/Si_gnera"
+#: src/compose.c:683
+msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:642
-msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr "/_Meddelande/_Kryptera"
+#: src/compose.c:687
+msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:645
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority"
-msgstr "/_Meddelande/_Till"
+#: src/compose.c:691
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:646
-msgid "/_Message/Priority/Highest"
+#: src/compose.c:693
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:647
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/High"
-msgstr "/_Meddelande/Si_gnera"
+#: src/compose.c:697
+msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:648
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Normal"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+#: src/compose.c:701
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:649
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Low"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+#: src/compose.c:703
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:650
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Lowest"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+#: src/compose.c:705
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:652
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
-msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
+#: src/compose.c:707
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:703
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools"
-msgstr "/V_erktyg"
+#: src/compose.c:711
+msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:654
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:715
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:717
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:719
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:721
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:725
+msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:729
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:731
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:735
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/V_erktyg/Visa linjal"
 
-#: src/compose.c:655
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:736 src/messageview.c:294
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:737
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Mallar"
 
-#: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:726
+#: src/compose.c:738 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:319
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:1016 src/compose.c:2020 src/mimeview.c:463
-msgid "Can't get the part of multipart message."
-msgstr "Kan inte ta emot delen av multipart-meddelandet."
+msgstr "/V_erktyg/_Händelser"
 
-#: src/compose.c:1088 src/compose.c:1173
-#, c-format
-msgid "%s: file not exist\n"
-msgstr "%s: filen finns inte\n"
-
-#: src/compose.c:1266 src/procmsg.c:991
-msgid "Can't get text part\n"
-msgstr "Kan inte hämta textdel\n"
+#: src/compose.c:1400
+msgid "Fw: multiple emails"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1326
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:1729
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "Svara till"
+msgstr "Svara till:"
 
-#: src/compose.c:1329 src/compose.c:3993 src/compose.c:4747
-#: src/headerview.c:56
+#: src/compose.c:1732 src/compose.c:4936 src/compose.c:5619
+#: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Nyhetsgrupper:"
 
-#: src/compose.c:1332
+#: src/compose.c:1735
 msgid "Followup-To:"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1610
+#: src/compose.c:2123
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1622
+#: src/compose.c:2139
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1919
+#: src/compose.c:2688
 #, c-format
-msgid "File %s doesn't exist\n"
-msgstr "Filen %s finns inte\n"
+msgid "File %s is empty."
+msgstr "Filen %s är tom."
 
-#: src/compose.c:1923
+#: src/compose.c:2692
 #, c-format
-msgid "Can't get file size of %s\n"
-msgstr "Kan inte hämta filstorlek av %s\n"
+msgid "Can't read %s."
+msgstr "Kan inte läsa %s."
 
-#: src/compose.c:1927
-#, fuzzy, c-format
-msgid "File %s is empty."
-msgstr "Filen %s är tom\n"
-
-#: src/compose.c:1931
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't read %s."
-msgstr "kan inte skapa %s\n"
-
-#: src/compose.c:1956
+#: src/compose.c:2719
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Meddelande: %s"
 
-#: src/compose.c:2600
+#: src/compose.c:3475
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Redigerat]"
 
-#: src/compose.c:2602
+#: src/compose.c:3481
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Komponera meddelande%s"
 
-#: src/compose.c:2605
-#, c-format
-msgid "Compose message%s"
-msgstr "Komponera meddelande%s"
+#: src/compose.c:3484
+#, fuzzy, c-format
+msgid "[no subject] - Compose message%s"
+msgstr "%s - Komponera meddelande%s"
 
-#: src/compose.c:2629
+#: src/compose.c:3509 src/messageview.c:594
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
-"Konto för att skicka post är inte specificerat.\n"
-"Var god välj ett epostkonto innan du skickar."
+"Konto för att skicka post är inte specificerat.\n"
+"Var god välj ett epostkonto innan du skickar."
 
-#: src/compose.c:2684
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
-
-#: src/compose.c:2692 src/compose.c:4830 src/mainwindow.c:2020
-#: src/prefs_account.c:685 src/prefs_actions.c:1632 src/prefs_common.c:966
+#: src/compose.c:3611 src/compose.c:3639 src/compose.c:3666
+#: src/prefs_account.c:1003 src/prefs_send.c:333 src/toolbar.c:387
+#: src/toolbar.c:434
 msgid "Send"
 msgstr "Skicka"
 
-#: src/compose.c:2693
-msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+#: src/compose.c:3612
+msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2713
-#, fuzzy
-msgid "Could not queue message for sending"
-msgstr "Avsänding av köade meddelanden misslyckades"
-
-#: src/compose.c:2757 src/compose.c:3289
-msgid "can't get recipient list."
-msgstr "kan inte hämta mottagarlista"
+#: src/compose.c:3640
+msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2798 src/procmsg.c:1297
-#, c-format
-msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr "Fel uppstod vid avsändning av meddelande till %s."
+#: src/compose.c:3654
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "Mottagare har inte specificerats."
 
-#: src/compose.c:2812 src/messageview.c:350
-msgid "Queueing"
-msgstr "Placerar i kö"
+#: src/compose.c:3667
+msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+msgstr "Ämnesraden är tom. Skicka ändå?"
 
-#: src/compose.c:2813
+#: src/compose.c:3693
 msgid ""
-"Error occurred while sending the message.\n"
-"Put this message into queue folder?"
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Charset conversion failed."
 msgstr ""
-"Fel uppstod vid avsändning av meddelandet.\n"
-"Placera detta meddelande i kömappen?"
 
-#: src/compose.c:2819
-msgid "Can't queue the message."
-msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
+#: src/compose.c:3696
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Signature failed."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2822
-msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
+#: src/compose.c:3699
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2838
-#, fuzzy
-msgid "Can't save the message to Sent."
-msgstr "Kan inte spara meddelande till outbox."
+#: src/compose.c:3701
+msgid "Could not queue message for sending."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2867
-msgid "Writing bounce header\n"
+#: src/compose.c:3716 src/compose.c:3745
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2959 src/compose.c:3073 src/compose.c:3213 src/compose.c:3359
-#: src/mbox_folder.c:1303 src/mbox_folder.c:1405 src/mbox_folder.c:1976
-#: src/mbox_folder.c:2007 src/mbox_folder.c:2070 src/mbox_folder.c:2103
-#: src/messageview.c:204 src/messageview.c:308 src/news.c:976
-#: src/procmsg.c:1278 src/utils.c:1951
-msgid "can't change file mode\n"
-msgstr "can ej ändra filrättigheter\n"
+#: src/compose.c:4056
+#, c-format
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message \n"
+"to the specified %s charset.\n"
+"Send it as %s?"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3106
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4108
+#, c-format
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message.\n"
+"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
+"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
+"\n"
 "Send it anyway?"
-msgstr "Kan inte ändra meddelandets kodning."
-
-#: src/compose.c:3123
-msgid "can't write headers\n"
-msgstr "kan ej skriva brevhuvuden\n"
-
-#: src/compose.c:3253
-msgid "can't remove the old message\n"
-msgstr "kan inte ta bort det gamla meddelandet\n"
-
-#: src/compose.c:3277 src/messageview.c:185
-msgid "queueing message...\n"
-msgstr "lägger meddelandet i kö...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3303
+#: src/compose.c:4285
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3313
+#: src/compose.c:4295
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3443
-#, fuzzy
-msgid "can't find queue folder\n"
-msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
-
-#: src/compose.c:3450 src/messageview.c:257
-msgid "can't queue the message\n"
-msgstr "kan inte lägga meddelandet i kö\n"
-
-#: src/compose.c:3495
-#, c-format
-msgid "Can't open file %s\n"
-msgstr "Kan inte öppna filen %s\n"
-
-#: src/compose.c:3601
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Writing %s-header\n"
-msgstr "Skaper brevhuvudvy...\n"
-
-#: src/compose.c:3861
-#, c-format
-msgid "compose: priority unknown : %d\n"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:3929
-#, c-format
-msgid "generated Message-ID: %s\n"
-msgstr "genererat Message-ID: %s\n"
-
-#: src/compose.c:4072 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:147
+#: src/compose.c:5019 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
 msgid "From:"
-msgstr "Från:"
+msgstr "Från:"
 
-#: src/compose.c:4176 src/compose.c:4350 src/compose.c:5360
-msgid "MIME type"
-msgstr "MIME-typ"
+#: src/compose.c:5070
+msgid "Mime type"
+msgstr ""
 
 #. S_COL_DATE
-#: src/compose.c:4177 src/compose.c:4351 src/mimeview.c:152
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
-#: src/selective_download.c:472 src/summaryview.c:454
+#: src/compose.c:5076 src/compose.c:5307 src/mimeview.c:198
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:470
 msgid "Size"
 msgstr "Storlek"
 
 #. Save Message to folder
-#: src/compose.c:4241
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5136
 msgid "Save Message to "
-msgstr "Spara skickade meddelanden till utkorgen"
+msgstr "Spara Meddelande till "
 
-#: src/compose.c:4261 src/prefs_filtering.c:493
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5158 src/prefs_filtering_action.c:450
 msgid "Select ..."
-msgstr " Välj... "
+msgstr "Välj ..."
 
-#: src/compose.c:4347
-msgid "Creating compose window...\n"
-msgstr "Skapar kompositionsfönster...\n"
+#: src/compose.c:5306 src/compose.c:6357
+msgid "MIME type"
+msgstr "MIME-typ"
 
 #. header labels and entries
-#: src/compose.c:4401 src/prefs_account.c:1167 src/prefs_customheader.c:188
-#: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
+#: src/compose.c:5370 src/prefs_account.c:1615 src/prefs_customheader.c:201
+#: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Header"
 msgstr "Brevhuvud"
 
 #. attachment list
-#: src/compose.c:4403 src/mimeview.c:199
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5372
 msgid "Attachments"
-msgstr "Bifoga"
+msgstr "Bilagor"
 
 #. Others Tab
-#: src/compose.c:4405
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5374
 msgid "Others"
-msgstr "Övrigt"
+msgstr "Övriga"
 
-#: src/compose.c:4420 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
-#: src/summary_search.c:161
+#: src/compose.c:5389 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:209
+#: src/summary_search.c:225
 msgid "Subject:"
-msgstr "Ärende:"
+msgstr "Ärende:"
+
+#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
+#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
+#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
+#. * can always get back the SummaryView pointer.
+#: src/compose.c:5573 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1616 src/gtk/gtkaspell.c:2279 src/prefs_account.c:629
+#: src/summaryview.c:4428
+msgid "None"
+msgstr "Ingen"
 
-#: src/compose.c:4667
+#: src/compose.c:5583
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:4674
+#: src/compose.c:5818
 #, c-format
-msgid "Pspell: could not set suggestion mode %s"
+msgid ""
+"The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
+"encrypt this message."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:4831
-msgid "Send message"
-msgstr "Skicka meddelande"
-
-#: src/compose.c:4837
-msgid "Send later"
-msgstr "Skicka senare"
-
-#: src/compose.c:4838
-msgid "Put into queue folder and send later"
-msgstr "Placera i kömapp och skicka senare"
-
-#: src/compose.c:4845
-msgid "Draft"
-msgstr "Utkast"
-
-#: src/compose.c:4846
-msgid "Save to draft folder"
-msgstr "Spara till utkastsmapp"
-
-#: src/compose.c:4855 src/compose.c:6235
-msgid "Insert"
-msgstr "Infoga"
-
-#: src/compose.c:4856
-msgid "Insert file"
-msgstr "Infoga fil"
-
-#: src/compose.c:4863
-msgid "Attach"
-msgstr "Bifoga"
-
-#: src/compose.c:4864
-msgid "Attach file"
-msgstr "Bifoga fil"
-
-#: src/compose.c:4873 src/prefs_common.c:1739
-msgid "Signature"
-msgstr "Signatur"
-
-#: src/compose.c:4874
-msgid "Insert signature"
-msgstr "Infoga signatur"
-
-#: src/compose.c:4882 src/prefs_common.c:2873
-msgid "Editor"
-msgstr "Redigerare"
-
-#: src/compose.c:4883
-msgid "Edit with external editor"
-msgstr "Redigera med extern redigerare"
-
-#: src/compose.c:4891
-msgid "Linewrap"
-msgstr "Radbrytning"
-
-#: src/compose.c:4892
-#, fuzzy
-msgid "Wrap all long lines"
-msgstr "Bryt långa rader"
-
-#: src/compose.c:5255
+#: src/compose.c:6248
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Felaktig MIME-typ"
 
-#: src/compose.c:5273
+#: src/compose.c:6266
 msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "Filen finns inte eller är tom."
+msgstr "Filen finns inte eller är tom."
 
-#: src/compose.c:5342
-msgid "Property"
+#: src/compose.c:6339
+msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaper"
 
-#: src/compose.c:5387
+#: src/compose.c:6384
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodning"
 
-#: src/compose.c:5416
+#: src/compose.c:6409
 msgid "Path"
-msgstr "Sökväg"
+msgstr "Sökväg"
 
-#: src/compose.c:5417
+#: src/compose.c:6410 src/prefs_toolbar.c:1062
 msgid "File name"
 msgstr "Filnamn"
 
-#: src/compose.c:5564
-#, c-format
-msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "Kommandorad för extern redigerare är felaktig: `%s'\n"
-
-#: src/compose.c:5590
+#: src/compose.c:6594
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1475,6536 +1575,7780 @@ msgstr ""
 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
 "processgrupps-id: %d"
 
-#: src/compose.c:5603
+#: src/compose.c:6636
+msgid "Compose: input from monitoring process\n"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:6921
 #, c-format
-msgid "Terminated process group id: %d"
-msgstr "Avslutad processgrupps-id: %d"
+msgid ""
+"Could not queue message:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:7003
+msgid "Could not save draft."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:7071 src/compose.c:7094
+msgid "Select file"
+msgstr "Välj fil"
 
-#: src/compose.c:5604
+#: src/compose.c:7107
 #, c-format
-msgid "Temporary file: %s"
-msgstr "Temporär fil: %s"
+msgid "File '%s' could not be read."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:5628
-msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-msgstr "Komponera: indata från bevakad process\n"
+#: src/compose.c:7109
+#, c-format
+msgid ""
+"File '%s' contained invalid characters\n"
+"for the current encoding, insertion may be incorrect."
+msgstr ""
 
-#. failed
-#: src/compose.c:5661
-msgid "Couldn't exec external editor\n"
-msgstr "Kunde inte exekvera extern redigerare\n"
+#: src/compose.c:7157
+msgid "Discard message"
+msgstr "Överge meddelande"
 
-#: src/compose.c:5665
-msgid "Couldn't write to file\n"
-msgstr "Kunde inte skriva till fil\n"
+#: src/compose.c:7158
+msgid "This message has been modified. Discard it?"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:5667
-msgid "Pipe read failed\n"
-msgstr "Rörledningsläsning misslyckades\n"
+#: src/compose.c:7159
+msgid "_Discard"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6041 src/inc.c:170 src/inc.c:260 src/mainwindow.c:2768
-msgid "Offline warning"
+#: src/compose.c:7159
+msgid "_Save to Drafts"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6042 src/inc.c:171 src/inc.c:261 src/mainwindow.c:2769
-msgid "You're working offline. Override?"
+#: src/compose.c:7203
+#, c-format
+msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6145 src/compose.c:6166
-msgid "Select file"
-msgstr "Välj fil"
+#: src/compose.c:7205
+msgid "Apply template"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6198
-msgid "Discard message"
-msgstr "Kassera meddelande"
+#: src/compose.c:7206
+msgid "_Replace"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6199
-msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "Detta meddelande har modifierats. Kassera det?"
+#: src/compose.c:7206
+msgid "_Insert"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6200
-msgid "Discard"
-msgstr "Kassera"
+#: src/crash.c:142
+#, c-format
+msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6200
-msgid "to Draft"
-msgstr "till Utkast"
+#: src/crash.c:188
+msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6232
+#: src/crash.c:204
 #, c-format
-msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
+msgid ""
+"%s.\n"
+"Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6234
-msgid "Apply template"
+#: src/crash.c:209
+msgid "Debug log"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6235
-#, fuzzy
-msgid "Replace"
-msgstr "Svara"
+#: src/crash.c:246
+msgid "Close"
+msgstr "Stäng"
+
+#: src/crash.c:251
+msgid "Save..."
+msgstr "Spara..."
+
+#: src/crash.c:256
+msgid "Create bug report"
+msgstr ""
+
+#: src/crash.c:303
+msgid "Save crash information"
+msgstr "Spara crash information"
 
-#: src/editaddress.c:143
+#: src/editaddress.c:153
 msgid "Add New Person"
-msgstr "Lägg till ny person"
+msgstr "Lägg till ny person"
 
-#: src/editaddress.c:144
+#: src/editaddress.c:154
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Redigera persondetaljer"
 
-#: src/editaddress.c:280
+#: src/editaddress.c:316
 msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "En epostadress måste anges."
+msgstr "En epostadress måste anges."
 
-#: src/editaddress.c:408
+#: src/editaddress.c:490
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
+msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
 
 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
-#: src/editaddress.c:462
+#: src/editaddress.c:560
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Redigera persondata"
 
-#: src/editaddress.c:559 src/exporthtml.c:793
+#: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:790
+#: src/ldif.c:858
 msgid "Display Name"
-msgstr "Visat namn"
+msgstr "Visa namn"
 
-#: src/editaddress.c:565 src/editaddress.c:569
+#: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:866
 msgid "Last Name"
 msgstr "Efternamn"
 
-#: src/editaddress.c:566 src/editaddress.c:568
+#: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:862
 msgid "First Name"
-msgstr "Förnamn"
+msgstr "Förnamn"
 
-#: src/editaddress.c:571
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:683
 msgid "Nickname"
 msgstr "Smeknamn"
 
-#: src/editaddress.c:608 src/editaddress.c:656 src/editaddress.c:866
-#: src/editgroup.c:253 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
+#: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
+#: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
+#: src/ldif.c:874
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/editaddress.c:609 src/editaddress.c:665
+#: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
 msgstr ""
 
-#. Buttons
-#: src/editaddress.c:692
-msgid "Move Up"
-msgstr "Flytta upp"
-
-#: src/editaddress.c:695
-msgid "Move Down"
-msgstr "Flytta ner"
-
-#: src/editaddress.c:701 src/editaddress.c:835 src/importldif.c:618
-msgid "Modify"
-msgstr "Modifiera"
-
-#: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:841 src/message_search.c:134
-#: src/summary_search.c:199
-msgid "Clear"
-msgstr "Töm"
-
 #. value
-#: src/editaddress.c:757 src/editaddress.c:814 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:393
+#: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
+#: src/prefs_matcher.c:490
 msgid "Value"
-msgstr "Värde"
+msgstr "Värde"
+
+#: src/editaddress.c:1070
+msgid "User Data"
+msgstr ""
 
-#: src/editaddress.c:865
-msgid "Basic Data"
-msgstr "Grundläggande data"
+#: src/editaddress.c:1071
+msgid "E-Mail Addresses"
+msgstr ""
 
-#: src/editaddress.c:867
-msgid "User Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+#: src/editaddress.c:1072
+msgid "Other Attributes"
+msgstr ""
 
-#: src/editbook.c:112
+#: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr "File verkar vara OK."
+msgstr "Fil verkar vara OK."
 
-#: src/editbook.c:115
+#: src/editbook.c:116
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
 
-#: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
+#: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
 msgid "Could not read file."
-msgstr "Kunde inte läsa fil."
+msgstr "Kunde inte läsa fil."
 
-#: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
+#: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Redigera adressbok"
 
-#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
+#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
 msgid " Check File "
-msgstr " Undersök fil "
+msgstr " Undersök fil "
 
-#: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
+#: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
+#: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1832
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
-#: src/editbook.c:283
+#: src/editbook.c:285
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "Lägg till ny adressbok"
+msgstr "Lägg till ny adressbok"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
+msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
 
-#: src/editgroup.c:259
+#: src/editgroup.c:286
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Redigera gruppdata"
 
-#: src/editgroup.c:287 src/exporthtml.c:629
+#: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:626
 msgid "Group Name"
 msgstr "Gruppnamn"
 
-#: src/editgroup.c:306
+#: src/editgroup.c:333
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "Adresser i grupp"
+msgstr "Adresser i Grupp"
 
-#: src/editgroup.c:308
+#: src/editgroup.c:335
 msgid " -> "
 msgstr ""
 
-#: src/editgroup.c:335
+#: src/editgroup.c:362
 msgid " <- "
 msgstr ""
 
-#: src/editgroup.c:337
+#: src/editgroup.c:364
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "Tillgängliga adresser"
+msgstr "Tillgängliga adresser"
 
-#: src/editgroup.c:401
+#: src/editgroup.c:425
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr "Flytta epostadresser till eller från grupp med pilknapparna"
+msgstr "Flytta epostadresser till eller från grupp med pilknapparna"
 
-#: src/editgroup.c:450
+#: src/editgroup.c:473
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "Redigera gruppdetaljer"
+msgstr "Redigera Gruppdetaljer"
 
-#: src/editgroup.c:453
+#: src/editgroup.c:476
 msgid "Add New Group"
-msgstr "Lägg till ny grupp"
+msgstr "Lägg till ny grupp"
 
-#: src/editgroup.c:501
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Redigera mapp"
 
-#: src/editgroup.c:501
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
+msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
 
-#: src/editgroup.c:504 src/folderview.c:1762 src/folderview.c:1828
-#: src/folderview.c:2126
+#: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
 msgid "New folder"
 msgstr "Ny mapp"
 
-#: src/editgroup.c:505 src/folderview.c:1763 src/folderview.c:1829
+#: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
+msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
 
-#: src/editjpilot.c:189
+#: src/editjpilot.c:200
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
 
-#: src/editjpilot.c:225
+#: src/editjpilot.c:212
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+msgstr "Välj JPilotfil"
 
-#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
+#: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr "Redigera JPilotfält"
+msgstr "Redigera JPilotfält"
 
-#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
-#: src/exphtmldlg.c:394 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1761
-msgid " ... "
-msgstr " ... "
+#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:202
+#: src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243 src/importpine.c:243
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:174
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:336 src/prefs_account.c:1864
+#: src/prefs_spelling.c:246
+msgid "_Browse"
+msgstr ""
 
-#: src/editjpilot.c:319
+#: src/editjpilot.c:294
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr "Additionella epostadressobjekt"
+msgstr "Ytterligare epostadressobjekt"
 
-#: src/editjpilot.c:408
+#: src/editjpilot.c:385
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
+msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
 
-#: src/editldap.c:164
-msgid "Connected successfully to server"
-msgstr "Anslöt framgångsrikt till värd"
+#: src/editldap_basedn.c:143
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr "Red. LDAP - Välj sökbas"
+
+#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
+msgid "Hostname"
+msgstr "Värdnamn"
+
+#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:107
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
+
+#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
+msgid "Search Base"
+msgstr "Sök i databas"
+
+#: src/editldap_basedn.c:204
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
+
+#: src/editldap_basedn.c:294
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från värd, vänligen ställ in manuellt"
 
-#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
+#: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Kan inte ansluta till värd"
+msgstr "Kan inte ansluta till värd"
+
+#: src/editldap.c:148
+msgid "A Name must be supplied."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:160
+msgid "A Hostname must be supplied for the server."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:173
+msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:264
+msgid "Connected successfully to server"
+msgstr "Anslöt framgångsrikt till värd"
 
-#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
+#: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
 msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr "Redigera LDAP-värd"
+msgstr "Redigera LDAP-värd"
 
-#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
-msgid "Hostname"
-msgstr "Värdnamn"
+#: src/editldap.c:408
+msgid "A name that you wish to call the server."
+msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
-msgid "Port"
-msgstr "Port"
+#: src/editldap.c:423
+msgid ""
+"This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
+"be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
+"be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
+"computer as Sylpheed-Claws."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:447
+msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
+msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:328
+#: src/editldap.c:451
 msgid " Check Server "
-msgstr " Undersök värd "
+msgstr " Undersök värd "
 
-#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
-msgid "Search Base"
-msgstr "Sök i databas"
+#: src/editldap.c:456
+msgid "Press this button to test the connection to the server."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:471
+msgid ""
+"This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
+"Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:484
+msgid ""
+"Press this button to lookup the name of available directory names on the "
+"server."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:535
+msgid "Search Attributes"
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:545
+msgid ""
+"A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
+"find a name or address."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:549
+msgid " Defaults "
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:554
+msgid ""
+"This resets the attribute names to a default value that should find most "
+"names and addresses during a name or address search process."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:561
+msgid "Max Query Age (secs)"
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:577
+msgid ""
+"This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
+"result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
+"in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
+"improve the response time when attempting to search for the same name or "
+"address on subsequent address completion requests. The cache will be "
+"searched in preference to performing a new server search request. The "
+"default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
+"servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
+"This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
+"more memory to cache results."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:595
+msgid "Include server in dynamic search"
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:601
+msgid ""
+"Check this option to include this server for dynamic searches when using "
+"address completion."
+msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:390
-msgid "Search Criteria"
-msgstr "Sökningskriterier"
+#: src/editldap.c:608
+msgid "Match names 'containing' search term"
+msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:397
-msgid " Reset "
-msgstr " Återställ "
+#: src/editldap.c:614
+msgid ""
+"Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
+"\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
+"search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
+"performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
+"searches against other address interfaces."
+msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:402
+#: src/editldap.c:669
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Bind-DN"
 
-#: src/editldap.c:411
+#: src/editldap.c:679
+msgid ""
+"The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
+"usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
+"as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
+"performing a search."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:687
 msgid "Bind Password"
-msgstr "Bindlösenord"
+msgstr "Bindlösenord"
+
+#: src/editldap.c:698
+msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
+msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:420
+#: src/editldap.c:704
 msgid "Timeout (secs)"
-msgstr "Väntetid (sek.)"
+msgstr "Väntetid (sek.)"
+
+#: src/editldap.c:719
+msgid "The timeout period in seconds."
+msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:434
+#: src/editldap.c:723
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr "Max antal fält"
+msgstr "Max antal fält"
+
+#: src/editldap.c:738
+msgid ""
+"The maximum number of entries that should be returned in the search result."
+msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:681
+#: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:999
 msgid "Basic"
-msgstr "Grundläggande"
+msgstr "Grundläggande"
+
+#: src/editldap.c:755
+msgid "Search"
+msgstr "Sök"
 
-#: src/editldap.c:462
+#: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:385
 msgid "Extended"
 msgstr "Expanderat"
 
-#: src/editldap.c:547
+#: src/editldap.c:972
 msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "Lägg till ny LDAP-värd"
+msgstr "Lägg till ny LDAP-värd"
 
-#: src/editldap_basedn.c:141
-msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "Red. LDAP - Välj sökbas"
-
-#: src/editldap_basedn.c:202
-msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
-
-#: src/editldap_basedn.c:286
-msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från värd, vänligen ställ in manuellt"
-
-#: src/editvcard.c:96
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:104
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt VCard-format."
+msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt vCard-format."
 
-#: src/editvcard.c:132
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:116
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "Välj VCardfil"
+msgstr "Välj vCardfil"
 
-#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr "Red. VCardfält"
+msgstr "Red. vCardfält"
 
-#: src/editvcard.c:296
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:271
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr "Lägg til nytt VCardfält"
+msgstr "Lägg til nytt vCardfält"
 
-#: src/exphtmldlg.c:99
+#: src/exphtmldlg.c:112
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:102
+#: src/exphtmldlg.c:115
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:105
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Fil exporterades framgångsrik."
 
-#: src/exphtmldlg.c:152
+#: src/exphtmldlg.c:183
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:155
+#: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:164
+#: src/exphtmldlg.c:195
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:166
+#: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:316
-#, fuzzy
-msgid "Select HTML Output File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+#: src/exphtmldlg.c:244
+msgid "Error creating HTML file"
+msgstr ""
+
+#: src/exphtmldlg.c:330
+msgid "Select HTML output file"
+msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:385
+#: src/exphtmldlg.c:394
 msgid "HTML Output File"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:441
-msgid "Stylesheet"
+#: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
+#: src/importldif.c:682
+msgid "B_rowse"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_common.c:3642 src/prefs_common.c:3963
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:455
+msgid "Stylesheet"
+msgstr ""
+
+#: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
 msgid "Default"
-msgstr "Ta bort"
+msgstr "Standard"
 
-#: src/exphtmldlg.c:460
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:119
 msgid "Full"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:466
+#: src/exphtmldlg.c:480
 #, fuzzy
 msgid "Custom"
 msgstr "Egna brevhuvuden"
 
-#: src/exphtmldlg.c:472
+#: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Custom-2"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:478
+#: src/exphtmldlg.c:492
 msgid "Custom-3"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:484
+#: src/exphtmldlg.c:498
 msgid "Custom-4"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:498
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:512
 msgid "Full Name Format"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:505
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:519
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr "Förnamn"
+msgstr "Förnamn, Efternamn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:511
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:525
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr "rnamn"
+msgstr "Efternamn, Förnamn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:525
+#: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Color Banding"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:531
+#: src/exphtmldlg.c:545
 msgid "Format E-Mail Links"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:537
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:551
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Användarattribut"
 
-#: src/exphtmldlg.c:587 src/importldif.c:501
-#, fuzzy
-msgid "File Name"
+#: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
+msgid "File Name :"
 msgstr "Filnamn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:597
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:616
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "Öppna med"
+msgstr "Öppna med Webbläsare"
 
-#: src/exphtmldlg.c:626
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:648
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "Exporterar adressbok till fil..."
-
-#. Button panel
-#: src/exphtmldlg.c:660 src/importldif.c:745
-#, fuzzy
-msgid "Prev"
-msgstr "Inst."
-
-#: src/exphtmldlg.c:661 src/importldif.c:746 src/mainwindow.c:2113
-msgid "Next"
-msgstr "Nästa"
+msgstr "Exportera adressbok till HTML fil"
 
-#: src/exphtmldlg.c:690 src/importldif.c:775
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
 msgid "File Info"
-msgstr "Filnamn"
+msgstr "Filinformation"
 
-#: src/exphtmldlg.c:691
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:715
 msgid "Format"
-msgstr "Skicka vidare"
+msgstr "Format"
+
+#: src/expldifdlg.c:111
+msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:114
+msgid "Specify parameters to format distinguished name."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:190
+#, c-format
+msgid ""
+"LDIF Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:202
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create output directory for LDIF file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:247
+msgid "Suffix was not supplied"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:249
+msgid ""
+"A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
+"you wish to proceed without a suffix?"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:267
+msgid "Error creating LDIF file"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:342
+msgid "Select LDIF output file"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:406
+msgid "LDIF Output File"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:467
+msgid "Suffix"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:479
+msgid ""
+"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
+"entry. Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:488
+msgid "Relative DN"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:495
+msgid "Unique ID"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:503
+msgid ""
+"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
+"to:\n"
+"  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
 
-#: src/export.c:127
+#: src/expldifdlg.c:516
+msgid ""
+"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
+"similar to:\n"
+"  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:529
+msgid ""
+"The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
+"is formatted similar to:\n"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:543
+msgid ""
+"The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
+"LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
+"\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
+"Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
+"available RDN options that will be used to create the DN."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:556
+msgid "Use DN attribute if present in data"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:563
+msgid ""
+"The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
+"LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
+"address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
+"above will be used if the DN user attribute is not found."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:574
+msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:581
+msgid ""
+"An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
+"option to ignore these records."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:669
+msgid "Export Address Book to LDIF File"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:736
+msgid "Distguished Name"
+msgstr ""
+
+#: src/export.c:143
 msgid "Export"
 msgstr "Exportera"
 
-#: src/export.c:146
+#: src/export.c:162
 msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Välj målmapp och mbox-fil."
+msgstr "Välj målmapp och mbox-fil."
 
-#: src/export.c:156
+#: src/export.c:172
 msgid "Source dir:"
 msgstr "Ursprungskatalog:"
 
-#: src/export.c:161
+#: src/export.c:177
 msgid "Exporting file:"
 msgstr "Exporterar fil:"
 
-#: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:179 src/import.c:185
-#: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_filter.c:361
-msgid " Select... "
-msgstr " Välj... "
-
-#: src/export.c:219
+#: src/export.c:235
 msgid "Select exporting file"
-msgstr "Välj exportfil"
+msgstr "Välj exportfil"
 
-#: src/exporthtml.c:799
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:796
 msgid "Full Name"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1027
 msgid "Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Användarattribut"
 
-#: src/exporthtml.c:1004
-#, fuzzy
-msgid "Sylpheed Address Book"
-msgstr "Adressbok"
+#: src/exporthtml.c:1001
+msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
+msgstr ""
 
-#: src/exporthtml.c:1116
+#: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr ""
 
-#: src/exporthtml.c:1119
+#: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr ""
 
-#: src/exporthtml.c:1122
+#: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
 msgid "Name is too long."
 msgstr ""
 
-#: src/exporthtml.c:1125
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
 msgid "Not specified."
 msgstr "Mottagare har inte specificerats."
 
-#: src/folder.c:408
-#, fuzzy
-msgid "Counting total number of messages...\n"
-msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
-
-#: src/foldersel.c:146
-msgid "Select folder"
-msgstr "Välj mapp"
-
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1001
+#: src/folder.c:1204 src/foldersel.c:350
 msgid "Inbox"
 msgstr "Inkorgen"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1017
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1208 src/foldersel.c:354
 msgid "Sent"
-msgstr "Skicka"
+msgstr "Skickat"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1033
+#: src/folder.c:1212 src/foldersel.c:358
 msgid "Queue"
-msgstr "Kö"
+msgstr "Kö"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1049
+#: src/folder.c:1216 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
+#: src/toolbar.c:483
 msgid "Trash"
 msgstr "Papperskorg"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1063
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1220 src/foldersel.c:366
 msgid "Drafts"
 msgstr "Utkast"
 
-#: src/folderview.c:268 src/folderview.c:283 src/folderview.c:303
-msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/Skapa _ny mapp..."
-
-#: src/folderview.c:269 src/folderview.c:284 src/folderview.c:304
-msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
+#. Processing
+#: src/folder.c:1478
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)...\n"
+msgstr "Bearbetar (%s)...\n"
 
-#: src/folderview.c:270 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
-msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/_Ta bort mapp"
+#: src/folder.c:1825 src/inc.c:624
+msgid "Filtering messages...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:291
-msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "/Ta bort post_låda"
+#: src/folder.c:2306
+#, c-format
+msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:275 src/folderview.c:295 src/folderview.c:315
-#: src/folderview.c:331
-#, fuzzy
-msgid "/_Processing..."
-msgstr "/Skriv _ut"
+#. move messages
+#: src/folder.c:2590
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s...\n"
+msgstr "Flyttar meddelande %s till %s...\n"
 
-#: src/folderview.c:276
-#, fuzzy
-msgid "/_Scoring..."
-msgstr "/Skriv _ut"
+#: src/folder.c:3493
+msgid "Processing messages..."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
-#, fuzzy
-msgid "/Mark all _read"
-msgstr "/_Markera/Markera alla som l_ästa"
+#: src/foldersel.c:218
+msgid "Select folder"
+msgstr "Välj mapp"
 
-#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
-#, fuzzy
-msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+#: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
+msgid "NewFolder"
+msgstr "Nymapp"
 
-#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:309
-#, fuzzy
-msgid "/R_escan folder tree"
-msgstr "/_Uppdatera mapphierarki"
+#: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
+#, c-format
+msgid "'%c' can't be included in folder name."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313 src/folderview.c:329
-#, fuzzy
-msgid "/_Search folder..."
-msgstr "Välj mapp"
+#: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
+#: src/mh_gtk.c:245
+#, c-format
+msgid "The folder '%s' already exists."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
-#, fuzzy
-msgid "/S_coring..."
-msgstr "/Skriv _ut"
+#: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder '%s'."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:311
-msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr "/Ta bort _IMAP4-konto"
+#: src/folderview.c:281
+msgid "/Mark all re_ad"
+msgstr "/_Markera alla som lästa"
 
-#: src/folderview.c:323
-msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/_Prenumerera på nyhetsgrupp"
+#: src/folderview.c:282
+msgid "/_Search folder..."
+msgstr "/_Sök mapp..."
 
-#: src/folderview.c:325
-msgid "/_Remove newsgroup"
-msgstr "/Ta _bort nyhetsgrupp"
+#: src/folderview.c:284
+msgid "/Process_ing..."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:327
-msgid "/Remove _news account"
-msgstr "/Ta bort _nyhetskonto"
+#: src/folderview.c:288
+msgid "/------"
+msgstr "/------"
 
-#: src/folderview.c:353
-msgid "Creating folder view...\n"
-msgstr "Skapar mappvy...\n"
+#: src/folderview.c:289
+msgid "/Empty _trash..."
+msgstr "/T_öm papperskorg"
 
-#: src/folderview.c:357
+#. F_COL_FOLDER
+#: src/folderview.c:431 src/prefs_actions.c:440
+#: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/prefs_matcher.c:726
 msgid "New"
 msgstr "Ny(a)"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/folderview.c:358 src/prefs_summary_column.c:68
+#. F_COL_NEW
+#: src/folderview.c:432 src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
-msgstr "Oläst(a)"
+msgstr "Oläst(a)"
 
-#: src/folderview.c:359 src/selective_download.c:451
+#. S_COL_SIZE
+#: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:471
 msgid "#"
-msgstr ""
-
-#: src/folderview.c:576
-msgid "Setting folder info...\n"
-msgstr "Ställer in mappinfo...\n"
+msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:577
+#: src/folderview.c:660
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "Ställer in mappinfo..."
+msgstr "Ställer in mappinfo..."
+
+#: src/folderview.c:713
+msgid "Mark all as read"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:758 src/mainwindow.c:3209 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:714
+msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3174 src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
+msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
 
-#: src/folderview.c:762 src/mainwindow.c:3214 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3179 src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
+msgstr "Avsöker mapp %s...."
 
-#: src/folderview.c:803
-#, fuzzy
-msgid "Rescanning folder tree..."
-msgstr "Uppdaterar mapphierarki..."
+#: src/folderview.c:959
+msgid "Rebuild folder tree"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:822
-#, fuzzy
-msgid "Rescanning all folder trees..."
-msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
+#: src/folderview.c:960
+msgid ""
+"Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1618
-#, c-format
-msgid "Folder %s is selected\n"
-msgstr "Mappen %s är vald\n"
+#: src/folderview.c:970
+msgid "Rebuilding folder tree..."
+msgstr "Uppdaterar mapphierarki..."
 
-#: src/folderview.c:1764 src/folderview.c:1830 src/folderview.c:2130
-msgid "NewFolder"
-msgstr "Nymapp"
+#: src/folderview.c:972
+msgid "Scanning folder tree..."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1769 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:2135
-#, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "'%c' kan ej inkluderas i ett mappnamn."
+#: src/folderview.c:1062
+msgid "Checking for new messages in all folders..."
+msgstr "Letar efter nya meddelande i alla mappar..."
 
-#: src/folderview.c:1782 src/folderview.c:1835 src/folderview.c:1901
-#: src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2147
+#. Open Folder
+#: src/folderview.c:1885
 #, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "Mappen '%s' finns redan."
+msgid "Opening Folder %s..."
+msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
 
-#: src/folderview.c:1789 src/folderview.c:2154
-#, c-format
-msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
+#: src/folderview.c:1897
+msgid "Folder could not be opened."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1967
-#, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "Skriv in nytt namn för `%s':"
+#: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1659
+msgid "Empty trash"
+msgstr "Töm papperskorg"
 
-#: src/folderview.c:1885 src/folderview.c:1969
-msgid "Rename folder"
-msgstr "Byt namn på mapp"
+#: src/folderview.c:2045
+msgid "Delete all messages in trash?"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:2027
+#: src/folderview.c:2127
 #, c-format
-msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
-"Do you really want to delete?"
+msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
 msgstr ""
-"Alla mappar och meddelanden under '%s' kommer att raderas.\n"
-"Vill du verkligen radera?"
 
-#: src/folderview.c:2029
-msgid "Delete folder"
-msgstr "Ta bort mapp"
+#: src/folderview.c:2130
+msgid "Move folder"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:2038
+#: src/folderview.c:2142
 #, c-format
-msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "Kan inte ta bort mappen `%s'."
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "Flyttar %s till %s..."
 
-#: src/folderview.c:2091
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
-"(The messages are NOT deleted from the disk)"
+#: src/folderview.c:2171
+msgid "Source and destination are the same."
 msgstr ""
-"Vill du verkligen ta bort postldan `%s' ?\n"
-"(Meddelandena tas INTE bort från disk)"
 
-#: src/folderview.c:2093
-msgid "Remove folder"
-msgstr "Ta bort mapp"
+#: src/folderview.c:2174
+msgid "Can't move a folder to one of its children."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:2127
-msgid ""
-"Input the name of new folder:\n"
-"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
-" append `/' at the end of the name)"
+#: src/folderview.c:2177
+msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr ""
-"Skriv in namnet på den nya mappen:\n"
-"(om du vill skapa en mapp som skall innehålla undermappar,\n"
-" lägg till '/' vid slutet av namnet)"
 
-#: src/folderview.c:2197
+#: src/folderview.c:2180
+msgid "Move failed!"
+msgstr "Flytt misslyckades!"
+
+#: src/folderview.c:2216
 #, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort IMAP4-kontot '%s'?"
+msgid "Processing configuration for folder %s"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:2198
-msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "Ta bort IMAP4-konto"
+#: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1343 src/summaryview.c:3667
+#: src/toolbar.c:175
+msgid "Print"
+msgstr "Skriv ut"
 
-#: src/folderview.c:2331
-#, c-format
-msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort nyhetsgrupp `%s'?"
+#: src/gedit-print.c:244
+msgid "Preparing pages..."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:2332
-msgid "Delete newsgroup"
-msgstr "Ta bort nyhetsgrupp"
+#: src/gedit-print.c:271
+#, c-format
+msgid "Rendering page %d of %d..."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:2367
+#: src/gedit-print.c:273
 #, c-format
-msgid "Really delete news account `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort nyhetskonto `%s'?"
+msgid "Printing page %d of %d..."
+msgstr ""
+
+#: src/gedit-print.c:295
+msgid "Print preview"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:2368
-msgid "Delete news account"
-msgstr "Ta bort nyhetskonto"
+#: src/gedit-print.c:451
+msgid "Page %N of %Q"
+msgstr ""
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
-msgid "Subscribe to newsgroup"
-msgstr "Prenumerera på nyhetsgrupp"
+msgid "Newsgroup subscription"
+msgstr "Nyhetsgruppsprenumation"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
-msgid "Select newsgroups to subscribe."
+msgid "Select newsgroups for subscription:"
 msgstr ""
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
-#, fuzzy
 msgid "Find groups:"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+msgstr "Hitta grupper:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:203
-#, fuzzy
 msgid " Search "
-msgstr "Sök"
+msgstr " Sök "
 
 #: src/grouplistdialog.c:215
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+msgstr "Namn på nyhetgrupp"
 
 #: src/grouplistdialog.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Messages"
 msgstr "Meddelande"
 
 #: src/grouplistdialog.c:217
-#, fuzzy
 msgid "Type"
-msgstr "MIME-typ"
+msgstr "Typ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:243
-msgid "Refresh"
-msgstr "Ladda om"
-
-#: src/grouplistdialog.c:347
+#: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
 msgstr ""
 
-#: src/grouplistdialog.c:349
+#: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
-msgstr ""
+msgstr "skrivskyddad"
 
-#: src/grouplistdialog.c:351
+#: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "okänd"
 
-#: src/grouplistdialog.c:398
+#: src/grouplistdialog.c:412
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "Kan ej hämta grupplista."
+msgstr "Kan ej hämta grupplista."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:940
+#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1055
 msgid "Done."
-msgstr "Färdig"
+msgstr "Färdig."
 
 #: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
+msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
 
-#: src/gtkspell.c:219
-#, c-format
-msgid "Pspell: number of running checkers to delete %d\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/about.c:82 src/textview.c:224
+msgid "/_Open with Web browser"
+msgstr "/Öppna i Webbläsare"
 
-#: src/gtkspell.c:227
-#, c-format
-msgid "Pspell: number of dictionaries to delete %d\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/about.c:83 src/textview.c:225
+msgid "/Copy this _link"
+msgstr "/Kopiera denna länk"
 
-#: src/gtkspell.c:470
-#, fuzzy
-msgid "No dictionary selected."
-msgstr " objekt val(t/da)"
+#: src/gtk/about.c:127
+msgid "About Sylpheed-Claws"
+msgstr "Om Sylpheed-Claws"
 
-#: src/gtkspell.c:500
+#: src/gtk/about.c:188
 #, c-format
-msgid "Pspell: Using existing ispell checker %0x\n"
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:508
+#: src/gtk/about.c:195
 #, c-format
-msgid "Pspell: Created a new gtkpspeller %0x\n"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:513
-msgid "Pspell: Could not create spell checker.\n"
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:517 src/gtkspell.c:577
+#: src/gtk/about.c:202
 #, c-format
-msgid "Pspell: number of existing checkers %d\n"
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: unknown"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:565
+#: src/gtk/about.c:215
 #, c-format
-msgid "Pspell: Won't remove existing ispell checker %0x.\n"
+msgid ""
+"Compiled-in features:\n"
+"%s"
 msgstr ""
+"Inbyggda funktioner:\n"
+"%s"
 
-#: src/gtkspell.c:571
-#, c-format
-msgid "Pspell: Deleting gtkpspeller %0x.\n"
+#: src/gtk/about.c:301
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
+"client.\n"
+"\n"
+"For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:594
-#, c-format
-msgid "Pspell: gtkpspeller %0x deleted.\n"
+#: src/gtk/about.c:307
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
+"to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:622
-msgid "Pspell: removed all paths.\n"
+#: src/gtk/about.c:314
+msgid "\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:625
-#, c-format
-msgid "Pspell: added path %s.\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/about.c:325
+msgid "Info"
+msgstr "Info"
 
-#: src/gtkspell.c:653
-#, c-format
-msgid "Pspell: Language: %s, spelling: %s, jargon: %s, module: %s\n"
+#: src/gtk/about.c:353
+msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:728 src/gtkspell.c:1587 src/gtkspell.c:1928
-msgid "Normal Mode"
+#: src/gtk/about.c:370
+msgid ""
+"\n"
+"Previous team members\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:730 src/gtkspell.c:1592 src/gtkspell.c:1940
-msgid "Bad Spellers Mode"
+#: src/gtk/about.c:387
+msgid ""
+"\n"
+"The translation team\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:736
-#, c-format
-msgid "Pspell: error while changing suggestion mode:%s\n"
+#: src/gtk/about.c:404
+msgid ""
+"\n"
+"Documentation team\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:767
-msgid "Unknown suggestion mode."
+#: src/gtk/about.c:421
+msgid ""
+"\n"
+"Logo\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:986
-msgid "No misspelled word found."
+#: src/gtk/about.c:438
+msgid ""
+"\n"
+"Icons\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1313
-msgid "Replace unknown word"
+#: src/gtk/about.c:455
+msgid ""
+"\n"
+"Contributors\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1323
-#, c-format
-msgid "Replace \"%s\" with: "
+#: src/gtk/about.c:474
+msgid "Authors"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1344
+#: src/gtk/about.c:494
 msgid ""
-"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
-"will learn from mistake.\n"
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
+"version.\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera "
+"det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free "
+"Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) "
+"någon senare version.\n"
+"\n"
 
-#: src/gtkspell.c:1459
-#, c-format
+#: src/gtk/about.c:500
 msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries:\n"
-"%s\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details.\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara "
+"andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita "
+"garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se "
+"GNU General Public License för fler detaljer.\n"
+"\n"
 
-#: src/gtkspell.c:1467
-#, c-format
-msgid "Pspell: checking for dictionaries in %s\n"
+#: src/gtk/about.c:506
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1484
-#, c-format
-msgid "Pspell: found dictionary %s %s\n"
+#: src/gtk/about.c:520
+msgid ""
+"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
+"the OpenSSL Toolkit ("
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1493
-#, c-format
-msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
-"No dictionary found.\n"
-"(%s)"
+#: src/gtk/about.c:524
+msgid ").\n"
+msgstr ").\n"
+
+#: src/gtk/about.c:536
+msgid "License"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:47
+msgid "Orange"
+msgstr "Orange"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:48
+msgid "Red"
+msgstr "Röd"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:49
+msgid "Pink"
+msgstr "Rosa"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:50
+msgid "Sky blue"
+msgstr "Himmelsblå"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:51
+msgid "Blue"
+msgstr "Blå"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:52
+msgid "Green"
+msgstr "Grön"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:53
+msgid "Brown"
+msgstr "Brun"
+
+#: src/gtk/foldersort.c:141
+msgid "Set folder sortorder"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1499
+#: src/gtk/foldersort.c:153
 msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
-"No dictionary found."
+"Move folders up or down to change\n"
+"the sort order in the folderview"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1582 src/gtkspell.c:1916
-msgid "Fast Mode"
+#: src/gtk/foldersort.c:213
+msgid "Folders"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1760
-#, c-format
-msgid "\"%s\" unknown in %s"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
+msgid "Configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1773
-msgid "Accept in this session"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
+msgid "Configuration options for the print job"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1782
-msgid "Add to personal dictionary"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
+msgid "Source Buffer"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1791
-#, fuzzy
-msgid "Replace with..."
-msgstr "/Öppna _med"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
+msgid "GtkTextBuffer object to print"
+msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1801
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Check with %s"
-msgstr " Undersök fil "
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
+msgid "Tabs Width"
+msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1819
-msgid "(no suggestions)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
+msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1830
-#, fuzzy
-msgid "Others..."
-msgstr "Övrigt"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
+msgid "Wrap Mode"
+msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1839 src/gtkspell.c:2010
-#, fuzzy
-msgid "More..."
-msgstr "/_Flytta..."
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
+msgid "Word wrapping mode"
+msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1893
-#, c-format
-msgid "Dictionary: %s"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
+msgid "Highlight"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1905
-#, c-format
-msgid "Use alternate (%s)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
+msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1956 src/prefs_common.c:1563
-#, fuzzy
-msgid "Check while typing"
-msgstr " Undersök fil "
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
+msgid "Font"
+msgstr "Typsnitt"
 
-#: src/gtkspell.c:1972
-msgid "Change dictionary"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
+msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:2126
-#, c-format
-msgid ""
-"The spell checker could not change dictionary.\n"
-"%s"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
+msgid "Font Description"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkutils.c:57 src/gtkutils.c:73
-msgid "Abcdef"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
+msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
 msgstr ""
 
-#: src/headerview.c:87
-msgid "Creating header view...\n"
-msgstr "Skaper brevhuvudvy...\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
+msgid "Numbers Font"
+msgstr ""
 
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2281
-msgid "(No From)"
-msgstr "(Inget Från)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
+msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
+msgstr ""
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2326
-msgid "(No Subject)"
-msgstr "(Inget Ärende)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
+msgid "Font description to use for the line numbers"
+msgstr ""
 
-#: src/imageview.c:48
-msgid "Creating image view...\n"
-msgstr "Skapar bildvy...\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
+msgid "Print Line Numbers"
+msgstr ""
 
-#: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
-msgid "Can't load the image."
-msgstr "Kan inte öppna bilden."
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
+msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:357
-#, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "IMAP4-förbindelse till %s:%d har avbrutits. Återuppkopplar...\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
+msgid "Print Header"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:395
-#, fuzzy
-msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "skapar IMAP4-förbindelse till %s:%d...\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
+msgid "Whether to print a header in each page"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:402
-#, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "skapar IMAP4-förbindelse till %s:%d...\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
+msgid "Print Footer"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:585
-#, c-format
-msgid "message %d has been already cached.\n"
-msgstr "meddelande %d har redan cachats.\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
+msgid "Whether to print a footer in each page"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:599
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't select mailbox %s\n"
-msgstr "kan inte ta bort postlåda\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
+msgid "Header and Footer Font"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:604
-#, c-format
-msgid "getting message %d...\n"
-msgstr "hämtar meddelande %d...\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
+msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:610 src/procmsg.c:772
-#, c-format
-msgid "can't fetch message %d\n"
-msgstr "kan inte hämta meddelande %d\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
+msgid "Header and Footer Font Description"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:638 src/imap.c:647
-#, c-format
-msgid "can't append message %s\n"
-msgstr "kan inte lägga till meddelande %s\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
+msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:675 src/imap.c:730 src/mh.c:272 src/mh.c:409 src/mh.c:475
-#: src/mh.c:614
-msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-msgstr "urspungskatalogen är identisk med dest.\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:596
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "Ingen ordlista vald."
 
-#: src/imap.c:682 src/imap.c:735 src/mh.c:286 src/mh.c:412
-#, c-format
-msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "Flyttar meddelande %s%c%d till %s...\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:817 src/gtk/gtkaspell.c:1799 src/gtk/gtkaspell.c:2075
+msgid "Normal Mode"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:686 src/imap.c:739 src/mh.c:489 src/mh.c:617
-#, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "Kopierar meddelande %s%c%d till %s...\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:819 src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:2086
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:887
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:858
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:894 src/imap.c:934
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr "kan inte utplåna\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1140
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1488
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:927
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1503
 #, c-format
-msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: 1:%d\n"
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1105
-msgid "error occured while getting LIST.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av LIST.\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1548
+msgid ""
+"Holding down Control key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1223
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't create '%s'\n"
-msgstr "kan inte skapa %s\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1793 src/gtk/gtkaspell.c:2064
+msgid "Fast Mode"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1228
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
-msgstr "kan inte skapa %s\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1900
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1291
-msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda: LIST mislyckades\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1914
+msgid "Accept in this session"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1312
-msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1924
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1383
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1934
+msgid "Replace with..."
+msgstr "Ersätt med..."
 
-#: src/imap.c:1449
-msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "kan inte ta bort postlåda\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1947
+#, c-format
+msgid "Check with %s"
+msgstr "Kontrollera med %s"
 
-#: src/imap.c:1482
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "kan inte hämta kuvert\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1969
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr "(inga förslag)"
 
-#: src/imap.c:1490
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hätning av kuvert.\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1980 src/gtk/gtkaspell.c:2138
+msgid "More..."
+msgstr "Mer..."
 
-#: src/imap.c:1512
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2040
 #, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "kan inte avsöka kuvert: %s\n"
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1547
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2053
 #, c-format
-msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
-msgstr "Tar bort cachade meddelanden %d - %d..."
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1567 src/imap.c:1586 src/mainwindow.c:1020 src/mainwindow.c:1966
-#: src/mh.c:1024 src/mh.c:1031 src/news.c:956 src/procmsg.c:271
-#: src/procmsg.c:335 src/summaryview.c:1616 src/summaryview.c:1964
-#: src/summaryview.c:2105 src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:3098
-#: src/summaryview.c:3735 src/summaryview.c:3799 src/summaryview.c:3824
-#: src/summaryview.c:3910 src/summaryview.c:3998
-msgid "done.\n"
-msgstr "färdigt.\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2101 src/prefs_spelling.c:174
+msgid "Check while typing"
+msgstr "Kontrollera medan jag skriver"
 
-#: src/imap.c:1580
-msgid "Deleting all cached messages... "
-msgstr "Tar bort alla cachade meddelanden..."
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2117
+msgid "Change dictionary"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1596
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2250
 #, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1614
+#: src/gtk/inputdialog.c:165
 #, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
+msgid "Input password for %s on %s:"
+msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
 
-#: src/imap.c:1621
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
+#: src/gtk/inputdialog.c:167
+msgid "Input password"
+msgstr "Skriv in lösenord"
 
-#: src/imap.c:1637
-msgid "Can't establish IMAP4 session\n"
+#: src/gtk/logwindow.c:87
+msgid "Protocol log"
+msgstr "Protokollogg"
+
+#: src/gtk/logwindow.c:319
+msgid "Clear _Log"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1711
-msgid "can't get namespace\n"
-msgstr "kan inte hämta namnutrymme\n"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:156
+msgid "Select Plugin to load"
+msgstr "Välj Tillägg som ska laddas"
 
-#: src/imap.c:2250
-#, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:240 src/gtk/pluginwindow.c:387
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:486
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:454
+msgid "Plugins"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2370
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "IMAP4 login misslyckades.\n"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:271 src/prefs_summaries.c:210
+msgid "Description"
+msgstr "Beskrivning"
 
-#: src/imap.c:2625
-#, c-format
-msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "kan inte lägga till %s till %s\n"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:295
+msgid "Load Plugin"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2630
-#, fuzzy
-msgid "(sending file...)"
-msgstr "Skickar DATA..."
+#: src/gtk/pluginwindow.c:300
+msgid "Unload Plugin"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2666
-#, c-format
-msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr "kan inte kopiera %d till %s\n"
+#: src/gtk/prefswindow.c:527
+msgid "Page Index"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2691
-#, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
-msgstr "fel vid imapkommando: STORE %d:%d %s\n"
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:734
+#: src/prefs_filtering_action.c:374
+msgid "Account"
+msgstr "Konto"
+
+#. S_COL_MARK
+#: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/prefs_summary_column.c:80
+msgid "Status"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2705
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr "fel vid imapkommando: EXPUNGE\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:233
+msgid "all messages"
+msgstr "alla meddelande"
 
-#: src/imap.c:2904 src/imap.c:2941
-#, c-format
-msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:234
+msgid "messages whose age is greater than #"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2975 src/imap.c:3008
-#, c-format
-msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:235
+msgid "messages whose age is less than #"
 msgstr ""
 
-#: src/import.c:132
-msgid "Import"
-msgstr "Importera fil"
+#: src/gtk/quicksearch.c:236
+msgid "messages which contain S in the message body"
+msgstr ""
 
-#: src/import.c:151
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "Specificera målmboxfil och destinationskatalog"
+#: src/gtk/quicksearch.c:237
+msgid "messages which contain S in the whole message"
+msgstr ""
 
-#: src/import.c:161
-msgid "Importing file:"
-msgstr "Fil att importera:"
+#: src/gtk/quicksearch.c:238
+msgid "messages carbon-copied to S"
+msgstr ""
 
-#: src/import.c:166
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "Destinationskatalog:"
+#: src/gtk/quicksearch.c:239
+msgid "message is either to: or cc: to S"
+msgstr "meddelande är till: eller cc: to S"
 
-#: src/import.c:224
-msgid "Select importing file"
-msgstr "Välj importfil"
+#: src/gtk/quicksearch.c:240
+msgid "deleted messages"
+msgstr "Ta bort meddelandet"
 
-#: src/importldif.c:117
-msgid "Please specify address book name and file to import."
+#. * how I can filter deleted messages *
+#: src/gtk/quicksearch.c:241
+msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:120
-msgid "Select and rename LDIF field names to import."
+#: src/gtk/quicksearch.c:242
+msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:123
-#, fuzzy
-msgid "File imported."
-msgstr "Filnamn"
-
-#: src/importldif.c:296 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
-#, fuzzy
-msgid "Please select a file."
-msgstr "Vänligen välj nyckel för `%s'"
-
-#: src/importldif.c:302 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
-
-#: src/importldif.c:317
-msgid "Error reading LDIF fields."
+#: src/gtk/quicksearch.c:243
+msgid "messages originating from user S"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:341
-#, fuzzy
-msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+#: src/gtk/quicksearch.c:244
+msgid "forwarded messages"
+msgstr "vidarebefodra meddelande"
 
-#: src/importldif.c:426
-#, fuzzy
-msgid "Select LDIF File"
-msgstr "Välj fil"
+#: src/gtk/quicksearch.c:245
+msgid "messages which contain header S"
+msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:542
-msgid "S"
+#: src/gtk/quicksearch.c:246
+msgid "messages which contain S in Message-ID header"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
-msgid "LDIF Field"
+#: src/gtk/quicksearch.c:247
+msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:544
-#, fuzzy
-msgid "Attribute Name"
-msgstr "Användarattribut"
+#: src/gtk/quicksearch.c:248
+msgid "locked messages"
+msgstr "låsta meddelande"
 
-#: src/importldif.c:602
-#, fuzzy
-msgid "Attribute"
-msgstr "Användarattribut"
+#: src/gtk/quicksearch.c:249
+msgid "messages which are in newsgroup S"
+msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:325
-msgid "Select"
-msgstr "Välj"
+#: src/gtk/quicksearch.c:250
+msgid "new messages"
+msgstr "ny(tt/a) medelande(n)"
 
-#: src/importldif.c:674
-#, fuzzy
-msgid "File Name :"
-msgstr "Filnamn"
+#: src/gtk/quicksearch.c:251
+msgid "old messages"
+msgstr "gamla meddelande"
 
-#: src/importldif.c:684
-msgid "Records :"
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
+msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:712
-msgid "Import LDIF file into Address Book"
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
+msgid "messages which have been replied to"
 msgstr ""
 
-#: src/importmutt.c:143
-#, fuzzy
-msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "Välj importfil"
-
-#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
-#: src/importpine.c:329
-#, fuzzy
-msgid "Please select a file to import."
-msgstr "Vänligen välj nyckel för `%s'"
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
+msgid "read messages"
+msgstr "läs meddelanden"
 
-#: src/importmutt.c:185
-#, fuzzy
-msgid "Select MUTT File"
-msgstr "Välj fil"
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
+msgid "messages which contain S in subject"
+msgstr ""
 
-#: src/importmutt.c:239
-msgid "Import MUTT file into Address Book"
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
+msgid "messages whose score is equal to #"
 msgstr ""
 
-#: src/importpine.c:143
-#, fuzzy
-msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "Välj importfil"
+#: src/gtk/quicksearch.c:257
+msgid "messages whose score is greater than #"
+msgstr ""
 
-#: src/importpine.c:185
-#, fuzzy
-msgid "Select Pine File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
+msgid "messages whose score is lower than #"
+msgstr ""
 
-#: src/importpine.c:239
-msgid "Import Pine file into Address Book"
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
+msgid "messages whose size is equal to #"
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:239 src/inc.c:325 src/send.c:360
-msgid "Standby"
-msgstr "Vänta"
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
+msgid "messages whose size is greater than #"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:349
-msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "Hämtar nya meddelanden"
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
+msgid "messages whose size is smaller than #"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:513
-msgid "Retrieving"
-msgstr "Hämtar"
+#: src/gtk/quicksearch.c:262
+msgid "messages which have been sent to S"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:520 src/selective_download.c:529
-msgid "Done"
-msgstr "Färdig"
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
+msgid "marked messages"
+msgstr "markerade meddelanden"
 
-#: src/inc.c:523
-msgid "Cancelled"
-msgstr "Avbruten"
+#: src/gtk/quicksearch.c:264
+msgid "unread messages"
+msgstr "olästa meddelanden"
 
-#: src/inc.c:528
-msgid "Connection failed"
-msgstr "Förbindelse misslyckades"
+#: src/gtk/quicksearch.c:265
+msgid "messages which contain S in References header"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:531
-msgid "Auth failed"
-msgstr "Aukt. misslyckades"
+#: src/gtk/quicksearch.c:266
+msgid "messages returning 0 when passed to command"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:543
-#, c-format
-msgid "Authorization for %s on %s failed"
-msgstr "Autentifikation för %s på %s misslyckades"
+#: src/gtk/quicksearch.c:267
+msgid "messages which contain S in X-Label header"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:627
-msgid "Some errors occured while getting mail."
-msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
+#: src/gtk/quicksearch.c:269
+msgid "logical AND operator"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:670
-#, c-format
-msgid "getting new messages of account %s...\n"
-msgstr "hämtar nya meddelanden från kontot %s...\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:270
+msgid "logical OR operator"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:678
-#, c-format
-msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
+#: src/gtk/quicksearch.c:271
+msgid "logical NOT operator"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:706
-#, c-format
-msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
-msgstr "Ansluter till POP3-värd: %s ..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:272
+msgid "case sensitive search"
+msgstr "Gemen-/versalkänslig"
 
-#: src/inc.c:714
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:274
+msgid "all filtering expressions are allowed"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:721
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:282
+msgid "Extended Search symbols"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:920 src/inc.c:986
-#, c-format
-msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
+#. S_COL_MIME
+#. initial of sender
+#. S_COL_STATUS
+#. S_COL_MIME
+#: src/gtk/quicksearch.c:373 src/prefs_filtering_action.c:1069
+#: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
+msgid "Subject"
+msgstr "Ärende"
+
+#. S_COL_SUBJECT
+#. date
+#. S_COL_SUBJECT
+#: src/gtk/quicksearch.c:377 src/prefs_filtering_action.c:1070
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
+msgid "From"
+msgstr "Från"
+
+#. S_COL_FROM
+#. subject
+#. S_COL_FROM
+#: src/gtk/quicksearch.c:381 src/prefs_filtering_action.c:1071
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:468
+msgid "To"
+msgstr "Till"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:392
+msgid "Recursive"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:402
+msgid "Sticky"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:430 src/prefs_account.c:2348
+msgid " ... "
+msgstr " ... "
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:439
+msgid "Quicksearch: edit filtering condition"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:442
+#, fuzzy
+msgid " Clear "
+msgstr "Töm"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:449
+msgid "Extended Symbols"
+msgstr "Utökade Symboler"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:254
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:308
+msgid "correct"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+msgid "Owner"
+msgstr "Ägare"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
+msgid "Signer"
+msgstr "Signerad av"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
+#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:917
+msgid "Name: "
+msgstr "Namn: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
+msgid "Organization: "
+msgstr "Organisation: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
+msgid "Location: "
+msgstr "Konto"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Nyckelfingeravtryck: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
+msgid "Signature status: "
+msgstr "Signaturseparator"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
+#, fuzzy, c-format
+msgid "SSL certificate for %s"
+msgstr "Sparade SSL Certifikat"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:245
+#, c-format
+msgid ""
+"Certificate for %s is unknown.\n"
+"Do you want to accept it?"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:256 src/gtk/sslcertwindow.c:310
+#, c-format
+msgid "Signature status: %s"
+msgstr "Signatur skapad %s"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:263
+msgid "_View certificate"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:268
+msgid "Unknown SSL Certificate"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
+msgid "_Accept and save"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
+msgid "_Cancel connection"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:287
+msgid "New certificate:"
+msgstr "Nytt certifikat:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:292
+#, fuzzy
+msgid "Known certificate:"
+msgstr "Nytt certifikat:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:299
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:317
+msgid "_View certificates"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "Changed SSL Certificate"
+msgstr ""
+
+#: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2443 src/summaryview.c:2448
+msgid "(No From)"
+msgstr "(Inget Från)"
+
+#: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2472 src/summaryview.c:2475
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(Inget Ärende)"
+
+#: src/image_viewer.c:288
+msgid "Filename:"
+msgstr "Filnamn:"
+
+#: src/image_viewer.c:295
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Filstorlek:"
+
+#: src/image_viewer.c:316
+msgid "Load Image"
+msgstr ""
+
+#: src/image_viewer.c:322
+msgid "Content-Type:"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:610
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
+"and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:619
+#, c-format
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:623
+#, c-format
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:640
+#, c-format
+msgid "Connecting to %s failed"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:645 src/imap.c:648
+#, c-format
+msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:262
+msgid "Insecure connection"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:263
+msgid ""
+"This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
+"available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
+"\n"
+"Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
+"not be secure."
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:269
+msgid "Con_tinue connecting"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:768
+#, c-format
+msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:800
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:803
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
+
+#: src/imap.c:832
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:865
+#, c-format
+msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1036
+msgid "Adding messages..."
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1160
+msgid "Copying messages..."
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1300
+msgid "can't set deleted flags\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1306 src/imap.c:3535
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "kan inte utplåna\n"
+
+#: src/imap.c:1741
+msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
+msgstr "kan inte skapa postlåda: LIST mislyckades\n"
+
+#: src/imap.c:1757
+msgid "can't create mailbox\n"
+msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
+
+#: src/imap.c:1838
+msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1869
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
+msgstr ""
+"kan inte döpa om postlåda: %s till %s\n"
+"kan inte ta bort postlåda\n"
+
+#: src/imap.c:1933
+#, fuzzy
+msgid "can't delete mailbox\n"
+msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
+
+#: src/imap.c:2182
+msgid "LIST failed\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:2290
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
+
+#: src/imap.c:2465
+msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:2652
+msgid "Fetching message..."
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:2815
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:2845
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:2889
+msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:3520
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
+
+#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
+msgid "/Create _new folder..."
+msgstr "/Skapa _ny mapp..."
+
+#: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
+msgid "/_Rename folder..."
+msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
+
+#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
+msgid "/M_ove folder..."
+msgstr "/_Flytta mapp..."
+
+#: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
+msgid "/_Delete folder..."
+msgstr "/_Ta bort mapp..."
+
+#: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
+msgid "/Synchronise"
+msgstr "/Synkronisera"
+
+#: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
+msgid "/Down_load messages"
+msgstr "/_Ladda ner meddelande"
+
+#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
+msgid "/_Check for new messages"
+msgstr "/Sök efter _nya meddelande"
+
+#: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
+msgid "/C_heck for new folders"
+msgstr "/L_eta efter nya mappar"
+
+#: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/_Uppdatera mapphierarki"
+
+#: src/imap_gtk.c:134
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders\n"
+"and no mails, append '/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+
+#: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
+#, c-format
+msgid "Input new name for '%s':"
+msgstr ""
+
+#: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
+msgid "Rename folder"
+msgstr "Byt namn på mapp"
+
+#: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
+msgid ""
+"The folder could not be renamed.\n"
+"The new folder name is not allowed."
+msgstr ""
+
+#: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
+#, c-format
+msgid ""
+"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
+"will not be possible.\n"
+"\n"
+"Do you really want to delete?"
+msgstr ""
+
+#: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
+#, c-format
+msgid "Can't remove the folder '%s'."
+msgstr ""
+
+#: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
+#, c-format
+msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
+msgstr ""
+
+#: src/import.c:149
+msgid "Import"
+msgstr "Importera"
+
+#: src/import.c:168
+msgid "Specify target mbox file and destination folder."
+msgstr "Specificera målmboxfil och destinationskatalog"
+
+#: src/import.c:178
+msgid "Importing file:"
+msgstr "Fil att importera:"
+
+#: src/import.c:183
+msgid "Destination dir:"
+msgstr "Destinationskatalog:"
+
+#: src/import.c:242
+msgid "Select importing file"
+msgstr "Välj importfil"
+
+#: src/importldif.c:190
+msgid "Please specify address book name and file to import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:193
+msgid "Select and rename LDIF field names to import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:196
+msgid "File imported."
+msgstr "Fil importerad."
+
+#: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
+msgid "Please select a file."
+msgstr "Vänligen välj en fil."
+
+#: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
+msgid "Address book name must be supplied."
+msgstr "Ett addressboksnamn måste anges."
+
+#: src/importldif.c:472
+msgid "Error reading LDIF fields."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:495
+msgid "LDIF file imported successfully."
+msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+
+#: src/importldif.c:574
+msgid "Select LDIF File"
+msgstr "Välj LDIF fil"
+
+#: src/importldif.c:662
+msgid ""
+"Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
+"file data."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:668
+msgid "File Name"
+msgstr "Filnamn"
+
+#: src/importldif.c:679
+msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:688
+msgid "Select the LDIF file to import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:725
+msgid "R"
+msgstr ""
+
+#. S_COL_MARK
+#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:464
+msgid "S"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:727
+msgid "LDIF Field Name"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:728
+msgid "Attribute Name"
+msgstr "Användarattribut"
+
+#: src/importldif.c:783
+msgid "LDIF Field"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:795
+msgid "Attribute"
+msgstr "Användarattribut"
+
+#: src/importldif.c:806
+msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:811
+msgid "???"
+msgstr "???"
+
+#: src/importldif.c:829
+msgid ""
+"Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
+"list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
+"automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
+"(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
+"anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
+"below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
+"field for import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:841
+msgid "Select for Import"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:847
+msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:850
+msgid " Modify "
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:856
+msgid "This button will update the list above with the data supplied."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:929
+msgid "Records Imported :"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:960
+msgid "Import LDIF file into Address Book"
+msgstr ""
+
+#: src/importmutt.c:144
+msgid "Error importing MUTT file."
+msgstr "Fel vid import av MUTT fil."
+
+#: src/importmutt.c:159
+msgid "Select MUTT File"
+msgstr "Välj MUTT fil"
+
+#: src/importmutt.c:207
+msgid "Import MUTT file into Address Book"
+msgstr ""
+
+#: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "Vänligen välj en fil att importera."
+
+#: src/importpine.c:144
+msgid "Error importing Pine file."
+msgstr "Fel vid import av Pine fil."
+
+#: src/importpine.c:159
+msgid "Select Pine File"
+msgstr "Välj Pine Fil"
+
+#: src/importpine.c:207
+msgid "Import Pine file into Address Book"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:363
+msgid "Retrieving new messages"
+msgstr "Hämtar nya meddelanden"
+
+#: src/inc.c:410
+msgid "Standby"
+msgstr "Vänta"
+
+#: src/inc.c:540 src/inc.c:590
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Avbruten"
+
+#: src/inc.c:551
+msgid "Retrieving"
+msgstr "Hämtar"
+
+#: src/inc.c:560
+#, c-format
+msgid "Done (%d message (%s) received)"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:566
+msgid "Done (no new messages)"
+msgstr "Klart (inga nya meddelande)"
+
+#: src/inc.c:571
+msgid "Connection failed"
+msgstr "Förbindelse misslyckades"
+
+#: src/inc.c:574
+msgid "Auth failed"
+msgstr "Aukt. misslyckades"
+
+#. S_COL_SCORE
+#: src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
+msgid "Locked"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:246
+msgid "Timeout"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:685
+#, c-format
+msgid "Finished (%d new message)"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:689
+msgid "Finished (no new messages)"
+msgstr "Färdigt (inga nya meddelande)"
+
+#: src/inc.c:698
+msgid "Some errors occurred while getting mail."
+msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
+
+#: src/inc.c:739
+#, c-format
+msgid "%s: Retrieving new messages"
+msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
+
+#: src/inc.c:772
+#, c-format
+msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:782
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
+
+#: src/inc.c:789
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
+msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:951
+#: src/inc.c:870 src/send_message.c:425
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autentifierar..."
 
-#: src/inc.c:955
+#: src/inc.c:871
+#, c-format
+msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:877
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:959
+#: src/inc.c:881
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:963
+#: src/inc.c:885
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:967
+#: src/inc.c:889
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Tar emot meddelandenas storlek (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:971
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Retrieving header (%d / %d)"
-msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
-
-#: src/inc.c:1002
-msgid "Deleting message"
-msgstr "Tar bort meddelande"
+#: src/inc.c:899
+#, c-format
+msgid "Deleting message %d"
+msgstr "Tar bort meddelande %d"
 
-#: src/inc.c:1006
+#: src/inc.c:906 src/send_message.c:443
 msgid "Quitting"
 msgstr "Avslutar"
 
-#: src/inc.c:1041
-msgid "a message won't be received\n"
-msgstr "ett meddelande kan inte tas emot\n"
+#: src/inc.c:931
+#, c-format
+msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
+
+#: src/inc.c:950
+#, c-format
+msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1106
+msgid "Connection failed."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1109
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d failed."
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1072
+#: src/inc.c:1114
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
 
-#: src/inc.c:1076
+#: src/inc.c:1119
+#, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while processing mail:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Fel uppstod vid behandling av post:\n"
+"%s"
+
+#: src/inc.c:1125
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Inget diskutrymme kvar"
 
-#: src/inc.c:1177
-msgid "no messages in local mailbox.\n"
-msgstr "inga meddelanden i lokal postlåda.\n"
+#: src/inc.c:1130
+msgid "Can't write file."
+msgstr "Kan inte skriva till fil."
+
+#: src/inc.c:1135
+msgid "Socket error."
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1193
+#: src/inc.c:1138
 #, c-format
-msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Hämtar nya meddelanden från %s till %s...\n"
+msgid "Socket error on connection to %s:%d."
+msgstr ""
 
-#: src/inputdialog.c:151
+#. consider EOF right after QUIT successful
+#: src/inc.c:1143 src/send_message.c:356 src/send_message.c:568
+msgid "Connection closed by the remote host."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1146
 #, c-format
-msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
+msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
+msgstr ""
 
-#: src/inputdialog.c:153
-msgid "Input password"
-msgstr "Skriv in lösenord"
+#: src/inc.c:1151
+#, fuzzy
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "Postlådan är låst\n"
 
-#: src/logwindow.c:50
-msgid "Creating log window...\n"
-msgstr "Skapar loggfönster...\n"
+#: src/inc.c:1155
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Mailbox is locked:\n"
+"%s"
+msgstr "Postlådan är låst\n"
 
-#: src/logwindow.c:54
-msgid "Protocol log"
-msgstr "Protokollogg"
+#: src/inc.c:1161 src/send_message.c:553
+#, fuzzy
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "Autentifikation"
+
+#: src/inc.c:1166 src/send_message.c:556
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Authentication failed:\n"
+"%s"
+msgstr "Autentifikation"
+
+#: src/inc.c:1171 src/send_message.c:572
+msgid "Session timed out."
+msgstr ""
 
-#. for gettext
-#: src/main.c:120 src/main.c:129 src/mbox_folder.c:2125 src/mh.c:792
+#: src/inc.c:1174
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d timed out."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1209
+msgid "Incorporation cancelled\n"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1446
+#, c-format
+msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1953
+msgid "Offline warning"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1451
+msgid "On_ly once"
+msgstr ""
+
+#: src/ldif.c:870
+msgid "Nick Name"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:172
 #, c-format
 msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
+"File '%s' already exists.\n"
 "Can't create folder."
 msgstr ""
-"Filen '%s' finns redan.\n"
-"Kan inte skapa mapp."
-
-#: src/main.c:161
-msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
 
-#: src/main.c:248
+#: src/main.c:254
+#, c-format
 msgid ""
-"GnuPG is not installed properly.\n"
-"OpenPGP support disabled."
+"Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
+"Do you want to migrate this configuration?"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:257
+msgid "1.0.5 or previous"
+msgstr "1.0.5 eller tidigare"
+
+#: src/main.c:257
+msgid "1.9.15 or previous"
+msgstr "1.9.15 eller tidigare"
+
+#: src/main.c:260
+msgid "Migration of configuration"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:265
+msgid "Copying configuration..."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:270
+msgid "Migration failed!"
 msgstr ""
-"GnuPG är inte riktigt installerad.\n"
-"OpenPGP-stöd avstängt."
 
-#: src/main.c:367
+#: src/main.c:334
+msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
+msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
+
+#: src/main.c:712
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
+msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
 
-#: src/main.c:370
+#: src/main.c:714
+#, fuzzy
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [adress]       öppna kompositionsfönstret"
+msgstr "  --compose [adress]       öppna kompositionsfönstret"
+
+#: src/main.c:715
+msgid ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         open composition window with specified files\n"
+"                         attached"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:371
+#: src/main.c:718
+#, fuzzy
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
 
-#: src/main.c:372
+#: src/main.c:719
+#, fuzzy
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          ta emot nya meddelanden från alla konton"
+msgstr "  --receive-all          ta emot nya meddelanden från alla konton"
 
-#: src/main.c:373
+#: src/main.c:720
 #, fuzzy
 msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+msgstr "  --send              skicka alla köade meddelanden"
+
+#: src/main.c:721
+msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:722
+msgid ""
+"  --status-full [folder]...\n"
+"                         show the status of each folder"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:374
+#: src/main.c:724
 #, fuzzy
-msgid "  --status               show the total number of messages"
-msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+msgid "  --online               switch to online mode"
+msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+
+#: src/main.c:725
+#, fuzzy
+msgid "  --offline              switch to offline mode"
+msgstr "  --debug                avlusningsläge"
 
-#: src/main.c:375
+#: src/main.c:726
+#, fuzzy
+msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
+msgstr "  --send              skicka alla köade meddelanden"
+
+#: src/main.c:727
+#, fuzzy
 msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+msgstr "  --debug                avlusningsläge"
 
-#: src/main.c:376
+#: src/main.c:728
+#, fuzzy
 msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 visa denna hjälp och avsluta"
+msgstr "  --help                 visa denna hjälp och avsluta"
 
-#: src/main.c:377
+#: src/main.c:729
+#, fuzzy
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformation och avsluta"
 
-#: src/main.c:402
-msgid "Composing message exists. Really quit?"
+#: src/main.c:730
+msgid "  --config-dir           output configuration directory"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:770 src/summaryview.c:5448
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:773
+msgid "top level folder"
+msgstr "top nivå mapp"
+
+#: src/main.c:831
+msgid "Really quit?"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:832
+msgid "Composing message exists."
 msgstr "Ett meddelande komponeras. Verkligen avsluta?"
 
-#: src/main.c:409
-msgid "Queued messages"
-msgstr "Meddelanden i kö"
+#: src/main.c:833
+msgid "_Save to Draft"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:410
-msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
+#: src/main.c:833
+msgid "_Discard them"
+msgstr ""
 
-#. remote command mode
-#: src/main.c:493
-msgid "another Sylpheed is already running.\n"
-msgstr "en annan Sylpheed är redan igång.\n"
+#: src/main.c:833
+msgid "Do_n't quit"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:586 src/mainwindow.c:2779
-msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
+#: src/main.c:847
+msgid "Queued messages"
+msgstr "Meddelanden i kö"
 
-#: src/mainwindow.c:494
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr "/_Arkiv/_Ny postlåda..."
+#: src/main.c:848
+msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
+msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
 
-#: src/mainwindow.c:495
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
-msgstr "/_Arkiv/_Ny postlåda..."
+#: src/main.c:1107 src/toolbar.c:1985
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
 
-#: src/mainwindow.c:496
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Rescan folder tree"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:156
+msgid "/_File"
+msgstr "/_Arkiv"
 
-#: src/mainwindow.c:497
-msgid "/_File/_Folder"
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp"
+#: src/mainwindow.c:451
+msgid "/_File/_Add mailbox"
+msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda"
 
-#: src/mainwindow.c:498
-msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp/Skapa _ny mapp..."
+#: src/mainwindow.c:452
+msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
+msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda/MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:500
-msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp/_Byt namn på mapp..."
+#: src/mainwindow.c:453 src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:462 src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:468
+#: src/messageview.c:159
+msgid "/_File/---"
+msgstr "/_Arkiv/---"
 
-#: src/mainwindow.c:501
-msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp/_Ta bort mapp"
+#: src/mainwindow.c:454
+msgid "/_File/Change folder order"
+msgstr "/_Arkiv/Ändra mapp ording"
 
-#: src/mainwindow.c:502
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:457
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Arkiv/_Exportera till mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:504
-msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/_Arkiv/Töm _papperskorg"
+#: src/mainwindow.c:458
+msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
+msgstr "/_Arkiv/Exportera valda till mbox fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:505
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/_Arkiv/_Infoga fil"
+#: src/mainwindow.c:461
+msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
+msgstr "/_Arkiv/Töm alla papperskorgar"
 
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:157
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Arkiv/_Spara som..."
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:464 src/messageview.c:158
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Arkiv/Skriv _ut..."
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:466
+msgid "/_File/_Work offline"
+msgstr "/_Arkiv/Arbeta bort_kopplad"
+
+#: src/mainwindow.c:467
+msgid "/_File/Synchronise folders"
+msgstr "/_Arkiv/Synkronisera mappar"
+
+#. {N_("/_File/_Close"),               "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"
 
-#: src/mainwindow.c:515
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Select thread"
-msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
+#: src/mainwindow.c:475
+msgid "/_Edit/Select _thread"
+msgstr "/_Redigera/Markrera _tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:517
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:166
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
+msgstr "/_Redigera/_Sök i aktuellt meddelande..."
 
-#: src/mainwindow.c:519
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/_Redigera/_Sök"
+msgstr "/_Redigera/_Sök mapp"
 
-#: src/mainwindow.c:521
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:480
+msgid "/_Edit/_Quick search"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:452
+msgid "/_View"
+msgstr "/_Visa"
+
+#: src/mainwindow.c:482
 msgid "/_View/Show or hi_de"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm"
+
+#: src/mainwindow.c:483
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
+msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
+
+#: src/mainwindow.c:485
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:487
 #, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:489
 #, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/Ikoner _och text"
 
-#: src/mainwindow.c:526
+#: src/mainwindow.c:491
 #, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Ikoner"
 
-#: src/mainwindow.c:528
+#: src/mainwindow.c:493
 #, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Text"
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:495
 #, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/I_ngetdera"
 
-#: src/mainwindow.c:532
+#: src/mainwindow.c:497
 #, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_Visa/_Statusrad"
 
-#: src/mainwindow.c:535
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate _Folder Tree"
-msgstr "/_Visa/Separat ma_pphierarki"
-
-#: src/mainwindow.c:536
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate _Message View"
-msgstr "/_Visa/Separat m_eddelandevy"
+#: src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:557 src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:672
+#: src/messageview.c:270
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/_Visa/---"
 
-#: src/mainwindow.c:537
+#: src/mainwindow.c:500
 #, fuzzy
-msgid "/_View/E_xpand Summary View"
-msgstr "Sammanfattningsvy"
+msgid "/_View/Separate f_older tree"
+msgstr "/_Visa/Separat ma_pphierarki"
 
-#: src/mainwindow.c:538
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Ex_pand Message View"
-msgstr "/_Visa/Me_ddelandevy"
+#: src/mainwindow.c:501
+msgid "/_View/Separate _message view"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:540
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgstr "/_Visa/_Sortering"
 
-#: src/mainwindow.c:541
+#: src/mainwindow.c:504
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _nummer"
 
-#: src/mainwindow.c:542
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/mainwindow.c:505
+msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:543
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/mainwindow.c:506
+msgid "/_View/_Sort/by _Date"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:544
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _från"
+#: src/mainwindow.c:507
+msgid "/_View/_Sort/by _From"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:545
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _ärende"
+#: src/mainwindow.c:508
+msgid "/_View/_Sort/by _To"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:546
+#: src/mainwindow.c:509
+msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:510
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter fä_rg"
+msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter fä_rg"
 
-#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:512
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _markering"
 
-#: src/mainwindow.c:549
+#: src/mainwindow.c:513
 #, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _unread"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
+msgid "/_View/_Sort/by _status"
+msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
 
-#: src/mainwindow.c:550
+#: src/mainwindow.c:514
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _bifogade filer"
 
-#: src/mainwindow.c:552
+#: src/mainwindow.c:516
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by score"
+msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+
+#: src/mainwindow.c:517
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by locked"
+msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
+
+#: src/mainwindow.c:518
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
+msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
+
+#: src/mainwindow.c:519 src/mainwindow.c:522
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
 
-#: src/mainwindow.c:553
+#: src/mainwindow.c:520
 #, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/_Attrahera efter ärende"
+msgid "/_View/_Sort/Ascending"
+msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
 
-#: src/mainwindow.c:555
+#: src/mainwindow.c:521
 #, fuzzy
-msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/_Visa/Me_ddelandevy"
+msgid "/_View/_Sort/Descending"
+msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
 
-#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:523
 #, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
+msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/_Attrahera efter ärende"
+
+#: src/mainwindow.c:525
+msgid "/_View/Th_read view"
+msgstr "/_Visa/Tr_ådvy"
+
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr "Expandera trådar"
+msgstr "/_Visa/Expandera trådar"
 
-#: src/mainwindow.c:557
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+msgstr "/_Visa/Komprimera alla trådar"
 
-#: src/mainwindow.c:558
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:528
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/_Visa/Separat m_eddelandevy"
+msgstr "/_Visa/_Göm lästa meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:559
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Set display _item..."
-msgstr "/_Sammanfattning/Ställ _in visade fält"
+#: src/mainwindow.c:529
+msgid "/_View/Set displayed _columns"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:530
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:531
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:562
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/_Visa/_Kodning"
+msgstr "/_Visa/Gå _till"
 
-#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:535
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:564
+#: src/mainwindow.c:536
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:570 src/mainwindow.c:575
-#: src/mainwindow.c:580
+#: src/mainwindow.c:537 src/mainwindow.c:542 src/mainwindow.c:545
+#: src/mainwindow.c:550 src/mainwindow.c:555
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
 
-#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:538
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/F_öreg. olästa meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/F_öreg. olästa meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:540
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/N_ästa olästa meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/N_ästa olästa meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:543
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:571
+#: src/mainwindow.c:544
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:546
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Föreg. _markerade meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Föreg. _markerade meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:573
+#: src/mainwindow.c:548
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa m_arkerade meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa m_arkerade meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:576
+#: src/mainwindow.c:551
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. _färgade meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. _färgade meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:578
+#: src/mainwindow.c:553
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa fä_rgade meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa fä_rgade meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:581
+#: src/mainwindow.c:556
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/_Sammanfattning/_Gå till en annan mapp..."
+msgstr "/_Sammanfattning/_Gå till en annan mapp..."
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592
-msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
+#: src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:172
+msgid "/_View/Character _encoding/---"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:589
-msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/_Visa/_Kodning"
+#: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:176
+msgid "/_View/Character _encoding"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:590
-msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/_Automatisk"
+#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:177
+msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:593
-msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/7 bitars ascii (US-ASC_II)"
+#: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:180
+msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:597
-msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Unicode (_UTF-8)"
+#: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:183
+msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:601
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
+#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:186
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:603
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
+#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:188
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:190
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:193
+msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:196
+msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:198
+msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:607
-msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:201
+msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:204
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:206
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:209
+msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:212
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:610
-msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/_Baltisk (ISO-8859-13)"
+#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:214
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:612
-msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:216
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:615
-msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Grekisk (ISO-8859-_7)"
+#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:218
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:618
-msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Turkisk (ISO-8859-_9)"
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:221
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:621
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
+#: src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:223
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:623
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (KOI8-_R)"
+#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:225
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:625
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (Windows-1251)"
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:227
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:629
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (ISO-2022-_JP)"
+#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:230
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:632
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (ISO-2022-JP-2)"
+#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:232
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:635
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (_EUC-JP)"
+#: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:234
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:637
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (_Shift__JIS)"
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:236
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:641
-msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Förenklad kinesisk (_GB2312)"
+#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:238
+msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:643
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Traditionell kinesisk (_Big5)"
+#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:241
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:645
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Traditionell kinesisk (EUC-_TW)"
+#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:243
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:647
-msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
+#: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:246
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:650
-msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Koreansk (EUC-KR)"
+#: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:248
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:652
-msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Koreansk (ISO-2022-KR)"
+#: src/mainwindow.c:653 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:255
+#: src/messageview.c:261
+msgid "/_View/Decode/---"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:655
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
+#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:258
+msgid "/_View/Decode"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:657
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (Windows-1251)"
+#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:259
+msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:665 src/summaryview.c:438
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:262
+msgid "/_View/Decode/_8bit"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:263
+msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:264
+msgid "/_View/Decode/_Base64"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:265
+msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:669 src/summaryview.c:453
 msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/_Öppna i nytt fönster"
+msgstr "/_Visa/_Öppna i nytt fönster"
 
-#: src/mainwindow.c:666
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:271
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/_Visa/Me_ddelandevy"
+msgstr "/_Visa/Me_ddelandekälla"
 
-#: src/mainwindow.c:667
-msgid "/_View/Show all _header"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+#: src/mainwindow.c:671
+msgid "/_View/Show all headers"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:669
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:673
 msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/_Visa/_Statusrad"
+msgstr "/_Visa/_Uppdatera sammanfatting"
 
-#: src/mainwindow.c:672
-msgid "/_Message/Get new ma_il"
-msgstr "/_Meddelande/Hämta ny _post"
+#: src/mainwindow.c:676
+msgid "/_Message/Recei_ve"
+msgstr "/_Meddelande/Ta _emot"
 
-#: src/mainwindow.c:673
-msgid "/_Message/Get from _all accounts"
-msgstr "/_Meddelande/Hämta från _alla konton"
+#: src/mainwindow.c:677
+msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
+msgstr "/_Meddelande/Ta _emot/Ta emot från a_ktuellt konto"
 
-#: src/mainwindow.c:675
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
-msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
+#: src/mainwindow.c:679
+msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
+msgstr "/_Meddelande/Ta _emot/Hämta från _alla konton"
 
-#: src/mainwindow.c:677
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:681
+msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
+msgstr "/_Meddelande/Ta _emot/Avbryt mottaging"
+
+#: src/mainwindow.c:683
+msgid "/_Message/Recei_ve/---"
+msgstr "/_Meddelande/Ta _emot/---"
+
+#: src/mainwindow.c:684
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka _köade meddelanden"
+msgstr "/_Meddelande/Skicka _köade meddelanden"
 
-#: src/mainwindow.c:679
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:686
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:680
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
+msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt nyhetsmeddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:688 src/messageview.c:278
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Meddelande/Sva_ra"
 
-#: src/mainwindow.c:682
-msgid "/_Message/Repl_y to sender"
-msgstr "/_Meddelande/S_vara till avsändaren"
+#: src/mainwindow.c:689
+msgid "/_Message/Repl_y to"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
 
-#: src/mainwindow.c:683
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/_Meddelande/_Följ upp till"
+#: src/mainwindow.c:690 src/messageview.c:279
+msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/a_lla"
 
-#: src/mainwindow.c:684
-msgid "/_Message/Reply to a_ll"
-msgstr "/_Meddelande/Svara till a_lla"
+#: src/mainwindow.c:691 src/messageview.c:281
+msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/a_vsändaren"
+
+#: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:283
+msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/Mail_lista"
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:694
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+msgstr "/_Meddelande/_Följ upp och svara till"
+
+#: src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:286
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
 
-#: src/mainwindow.c:686
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Bounce"
-msgstr "/_Meddelande/_Bcc"
+#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:287
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "/_Meddelande/Skicka vidare som bila_ga"
 
-#: src/mainwindow.c:688
-msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
+#: src/mainwindow.c:698
+msgid "/_Message/Redirect"
+msgstr "/_Meddelande/_Omdirigera"
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Meddelande/_Kopiera"
 
-#: src/mainwindow.c:692
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
+#: src/mainwindow.c:702
+msgid "/_Message/Move to _trash"
+msgstr "/_Meddelande/Flytta till _papperskorg"
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:703
+msgid "/_Message/_Delete..."
+msgstr "/_Meddelande/Ta _bort---"
+
+#: src/mainwindow.c:704
+msgid "/_Message/Cancel a news message"
+msgstr "/_Meddelande/Avbryt ett nyhetsmeddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:706
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera"
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Markera"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:708
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Avmarkera"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/---"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _oläst"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _oläst"
 
-#: src/mainwindow.c:699
+#: src/mainwindow.c:711
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _läst"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _läst"
 
-#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera all som l_ästa"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera alla som l_ästa"
 
-#: src/mainwindow.c:704
-msgid "/_Tools/_Selective download..."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:715 src/messageview.c:291
+msgid "/_Message/Re-_edit"
+msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
 
-#: src/mainwindow.c:706
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:718
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
 
-#: src/mainwindow.c:707
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:295
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
+msgstr "/V_erktyg/Lägg till avsändaren till adressboken"
 
-#: src/mainwindow.c:709
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:721
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
+msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser"
 
-#: src/mainwindow.c:710
+#: src/mainwindow.c:722
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:715
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Filter messages"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Filtrera meddelanden"
+#: src/mainwindow.c:727
+msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
+msgstr "/V_erktyg/Filtrera alla meddelande i mapp"
 
-#: src/mainwindow.c:716
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:729
+msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
+msgstr "/V_erktyg/Filtrera valda meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:731 src/messageview.c:298
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa filter regel"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:732 src/messageview.c:300
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filter regel/_Automatiskt"
 
-#: src/mainwindow.c:719
+#: src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:302
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filter regel/med _Från"
 
-#: src/mainwindow.c:721
+#: src/mainwindow.c:736 src/messageview.c:304
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filter regel/med _Till"
 
-#: src/mainwindow.c:723
+#: src/mainwindow.c:738 src/messageview.c:306
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filter regel/med _Ämne"
 
-#: src/mainwindow.c:728
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/E_xekvera"
+#: src/mainwindow.c:740
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel"
+
+#: src/mainwindow.c:741
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/_Automatiskt"
 
-#: src/mainwindow.c:730
+#: src/mainwindow.c:743
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Från"
+
+#: src/mainwindow.c:745
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Till"
+
+#: src/mainwindow.c:747
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Ämne"
+
+#: src/mainwindow.c:752
+msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
+msgstr "/V_erktyg/Sök efter nya meddelade i alla mappar"
+
+#: src/mainwindow.c:754
 #, fuzzy
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_Sammanfattning/Ta bort meddelande_dubletter"
 
-#: src/mainwindow.c:733
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:756
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort _dubbla meddelande/i valda mappar"
+
+#: src/mainwindow.c:758
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort _dubbla meddelande/i alla mappar"
+
+#: src/mainwindow.c:761
+msgid "/_Tools/E_xecute"
+msgstr "/V_erktyg/E_xekvera"
+
+#: src/mainwindow.c:764
+msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
+msgstr "/V_erktyg/SSL _certifikat..."
+
+#: src/mainwindow.c:768
 msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
+msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:770
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Konfiguration"
 
-#: src/mainwindow.c:736
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Allmänna inställningar..."
+#: src/mainwindow.c:771
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/_Konfiguration/_Ändra aktuellt konto"
 
-#: src/mainwindow.c:738
-msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+#: src/mainwindow.c:773
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Egenskaper för aktuellt konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:740
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Scoring..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+#: src/mainwindow.c:775
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/_Konfiguration/Skapa _nytt konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:742
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:777
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
+
+#: src/mainwindow.c:779
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/_Konfiguration/---"
+
+#: src/mainwindow.c:780
+msgid "/_Configuration/P_references..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:782
+msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:784
+msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
 
-#: src/mainwindow.c:744
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Template..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+#: src/mainwindow.c:788
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Mallar..."
 
-#: src/mainwindow.c:745
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:789
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Händelser..."
 
-#: src/mainwindow.c:746
-msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/_Konfiguration/---"
+#: src/mainwindow.c:790
+msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:793
+msgid "/_Help/_Manual"
+msgstr "/_Hjälp/_Handbok"
+
+#: src/mainwindow.c:794
+msgid "/_Help/_FAQ"
+msgstr "/_Hjälp/_FAQ"
+
+#: src/mainwindow.c:795
+msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:797
+msgid "/_Help/---"
+msgstr "/_Hjälp/---"
+
+#: src/mainwindow.c:944
+msgid "You are online. Click the icon to go offline"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:948
+msgid "You are offline. Click the icon to go online"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:965
+msgid "Select account"
+msgstr "Välj konto"
+
+#: src/mainwindow.c:1327 src/mainwindow.c:1368 src/mainwindow.c:1396
+#: src/prefs_folder_item.c:592
+msgid "Untitled"
+msgstr "Namnlös"
+
+#: src/mainwindow.c:1397
+msgid "none"
+msgstr "inget"
+
+#: src/mainwindow.c:1660
+msgid "Delete all messages in trash folders?"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:1679
+msgid "Add mailbox"
+msgstr "Lägg till postlåda"
+
+#: src/mainwindow.c:1680
+msgid ""
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
+msgstr ""
+"Skriv in postlådans placering.\n"
+"Om den existerande postlådan specificeras, kommer den\n"
+"att genomsökas automatiskt."
+
+#: src/mainwindow.c:1686
+#, c-format
+msgid "The mailbox '%s' already exists."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:1691 src/setup.c:51
+msgid "Mailbox"
+msgstr "Postlåda"
+
+#: src/mainwindow.c:1696 src/setup.c:54
+msgid ""
+"Creation of the mailbox failed.\n"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
+"there."
+msgstr ""
+"Skapande av postlåda misslyckades.\n"
+"Några filer finns kanske redan, eller så saknar du skrivrättigheter där."
+
+#: src/mainwindow.c:2051
+msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2087 src/messageview.c:780
+msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2478 src/plugins/trayicon/trayicon.c:366
+msgid "Exit"
+msgstr "Avslua"
+
+#: src/mainwindow.c:2478
+msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2630
+msgid "Folder synchronisation"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2631
+msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2893
+msgid "Deleting duplicated messages..."
+msgstr "Tar bort meddelandedubletter..."
+
+#: src/mainwindow.c:2927
+#, c-format
+msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:3068 src/summaryview.c:4228
+msgid "Processing rules to apply before folder rules"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:3076
+msgid "Processing rules to apply after folder rules"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:3084 src/summaryview.c:4237
+msgid "Filtering configuration"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:747
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Kontoinställningar..."
+#: src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242 src/matcher.c:1243 src/matcher.c:1244
+#: src/matcher.c:1245 src/matcher.c:1246 src/matcher.c:1247 src/matcher.c:1248
+msgid "(none)"
+msgstr "(ingen)"
 
-#: src/mainwindow.c:749
-msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/_Konfiguration/Skapa _nytt konto..."
+#: src/message_search.c:108
+msgid "Find in current message"
+msgstr "Leta i aktuellt meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:751
-msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
+#: src/message_search.c:126
+msgid "Find text:"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:753
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/_Konfiguration/_Ändra aktuellt konto"
+#: src/message_search.c:141 src/prefs_matcher.c:574 src/summary_search.c:244
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Gemen-/versalkänslig"
 
-#: src/mainwindow.c:757
-msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok"
+#: src/message_search.c:200 src/summary_search.c:377
+msgid "Search failed"
+msgstr "Sökning misslyckades"
 
-#: src/mainwindow.c:758
-msgid "/_Help/_Manual/_English"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Engelsk"
+#: src/message_search.c:201 src/summary_search.c:378
+msgid "Search string not found."
+msgstr "Söksträngen ej funnen."
 
-#: src/mainwindow.c:759
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual/_German"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Japansk"
+#: src/message_search.c:210
+msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
+msgstr "Början av meddelande nådd; fortsätt från slutet?"
 
-#: src/mainwindow.c:760
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Engelsk"
+#: src/message_search.c:213
+msgid "End of message reached; continue from beginning?"
+msgstr "Slutet av meddelande nådd; fortsätt från början?"
 
-#: src/mainwindow.c:761
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual/_French"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Engelsk"
+#: src/message_search.c:216 src/summary_search.c:389
+msgid "Search finished"
+msgstr "Sökning färdig"
 
-#: src/mainwindow.c:762
-msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Japansk"
+#: src/messageview.c:160
+msgid "/_File/_Close"
+msgstr "/_Arkiv/Stän_g"
 
-#: src/mainwindow.c:763
+#: src/messageview.c:272
 #, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ"
-msgstr "/_Hjälp/_Om"
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
 
-#: src/mainwindow.c:764
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_English"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Engelsk"
+#: src/messageview.c:275
+msgid "/_Message/Compose _new message"
+msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:765
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_German"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok"
+#: src/messageview.c:289
+msgid "/_Message/Redirec_t"
+msgstr "/_Meddelande/Omdirigera"
 
-#: src/mainwindow.c:766
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Engelsk"
+#: src/messageview.c:308
+msgid "/_Tools/Create processing rule"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel"
 
-#: src/mainwindow.c:767
-msgid "/_Help/_FAQ/_French"
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:310
+msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/_Automatiskt"
 
-#: src/mainwindow.c:768
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
-msgstr "/_Hjälp/_Om"
+#: src/messageview.c:312
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Från"
 
-#: src/mainwindow.c:769
-msgid "/_Help/---"
-msgstr "/_Hjälp/---"
+#: src/messageview.c:314
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Till"
 
-#: src/mainwindow.c:774
-#, fuzzy
-msgid "/Reply with _quote"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+#: src/messageview.c:316
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Ämne"
 
-#: src/mainwindow.c:775
-msgid "/_Reply without quote"
+#: src/messageview.c:440
+msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:779
-#, fuzzy
-msgid "/Reply to all with _quote"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+#: src/messageview.c:545
+msgid "<No Return-Path found>"
+msgstr "<Igen Returväg hittad>"
 
-#: src/mainwindow.c:780
-#, fuzzy
-msgid "/_Reply to all without quote"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+#: src/messageview.c:553
+#, c-format
+msgid ""
+"The notification address to which the return receipt is\n"
+"to be sent does not correspond to the return path:\n"
+"Notification address: %s\n"
+"Return path: %s\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:784
-#, fuzzy
-msgid "/Reply to sender with _quote"
-msgstr "/S_vara till avsändaren"
+#: src/messageview.c:559 src/messageview.c:577
+msgid "_Send"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:785
-#, fuzzy
-msgid "/_Reply to sender without quote"
-msgstr "/S_vara till avsändaren"
+#: src/messageview.c:560 src/messageview.c:577
+msgid "+_Don't Send"
+msgstr "+_Sänd Inte"
 
-#: src/mainwindow.c:789
-msgid "/_Forward message (inline style)"
+#: src/messageview.c:573
+msgid ""
+"This message is asking for a return receipt notification\n"
+"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
+"officially addressed to you.\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:790
-#, fuzzy
-msgid "/Forward message as _attachment"
-msgstr "/Skicka vidare som fil_tillägg"
+#: src/messageview.c:1040 src/mimeview.c:1455 src/summaryview.c:3595
+#: src/summaryview.c:3598 src/textview.c:2167
+msgid "Save as"
+msgstr "Spara som"
+
+#: src/messageview.c:1045 src/mimeview.c:1328 src/textview.c:2179
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Skriv över"
 
-#: src/mainwindow.c:831
-msgid "Creating main window...\n"
-msgstr "Skapar huvudfönster...\n"
+#: src/messageview.c:1046
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "Skriv över förefintlig fil?"
 
-#: src/mainwindow.c:1017
+#: src/messageview.c:1054 src/summaryview.c:3615 src/summaryview.c:3618
+#: src/summaryview.c:3633
 #, c-format
-msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
-msgstr "Huvudfönster: färgallokation %d misslyckades\n"
+msgid "Can't save the file '%s'."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1268 src/prefs_folder_item.c:425
-msgid "Untitled"
-msgstr "Namnlös"
+#: src/messageview.c:1132
+msgid "This message asks for a return receipt."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1269 src/selective_download.c:420
-msgid "none"
-msgstr "inget"
+#: src/messageview.c:1133
+msgid "Send receipt"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1290
-#, c-format
-msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
+#: src/messageview.c:1173
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved,\n"
+"and has been deleted from the server."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1370
+#: src/messageview.c:1179
 #, c-format
-msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
-msgstr "fönsterplacering: x = %d, y = %d\n"
-
-#: src/mainwindow.c:1388
-msgid "Empty trash"
-msgstr "Töm papperskorg"
-
-#: src/mainwindow.c:1389
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "Töm alla meddelanden i papperskorgen?"
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1415
-msgid "Add mailbox"
-msgstr "Lägg till postlåda"
+#: src/messageview.c:1183 src/messageview.c:1205
+msgid "Mark for download"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1416
-msgid ""
-"Input the location of mailbox.\n"
-"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
-"scanned automatically."
+#: src/messageview.c:1184 src/messageview.c:1196
+msgid "Mark for deletion"
 msgstr ""
-"Skriv in postlådans placering.\n"
-"Om den existerande postlådan specificeras, kommer den\n"
-"att genomsökas automatiskt."
 
-#: src/mainwindow.c:1422 src/mainwindow.c:1460
+#: src/messageview.c:1189
 #, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr "Postlådan '%s' finns redan."
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s and will be downloaded."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1427 src/setup.c:57
-msgid "Mailbox"
-msgstr "Postlåda"
+#: src/messageview.c:1194 src/messageview.c:1207
+#: src/prefs_filtering_action.c:153
+msgid "Unmark"
+msgstr "Avmarkera"
 
-#: src/mainwindow.c:1433 src/setup.c:63
+#: src/messageview.c:1200
+#, c-format
 msgid ""
-"Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s and will be deleted."
 msgstr ""
-"Skapelse av postlåda misslyckades.\n"
-"Några filer finns kanske redan, eller så saknar du skrivrättigheter där."
 
-#: src/mainwindow.c:1453
+#: src/messageview.c:1276
 #, fuzzy
-msgid "Add mbox mailbox"
-msgstr "Lägg till postlåda"
+msgid "Return Receipt Notification"
+msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
 
-#: src/mainwindow.c:1454
-msgid "Input the location of mailbox."
+#: src/messageview.c:1277
+msgid ""
+"The message was sent to several of your accounts.\n"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
+"notification:"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1475
-#, fuzzy
-msgid "Creation of the mailbox failed."
-msgstr "kan inte skapa postlåda: LIST mislyckades\n"
+#: src/messageview.c:1281
+msgid "_Send Notification"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1775
-msgid "Setting widgets..."
-msgstr "Ställer in mojänger..."
+#: src/messageview.c:1281
+msgid "+_Cancel"
+msgstr "+_Avbryt"
 
-#: src/mainwindow.c:1781
-msgid "Sylpheed - Folder View"
+#: src/messageview.c:1344 src/summaryview.c:3668
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the print command line:\n"
+"('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1797 src/messageview.c:120
-msgid "Sylpheed - Message View"
+#: src/messageview.c:1350 src/summaryview.c:3674
+#, c-format
+msgid ""
+"Print command line is invalid:\n"
+"'%s'"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:1361 src/summaryview.c:3647
+msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2003
-msgid "Get"
-msgstr "Hämta"
+#: src/mh.c:392
+#, c-format
+msgid "can't copy message %s to %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2004
+#: src/mh_gtk.c:59
 #, fuzzy
-msgid "Get new mail from current account"
-msgstr "'Hämta allt' hämtar post på detta konto"
+msgid "/Remove _mailbox..."
+msgstr "/Ta bort post_låda"
 
-#: src/mainwindow.c:2009
-msgid "Get all"
-msgstr "Hämta allt"
+#: src/mh_gtk.c:323
+#, c-format
+msgid ""
+"Really remove the mailbox '%s' ?\n"
+"(The messages are NOT deleted from the disk)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2010
-#, fuzzy
-msgid "Get new mail from all accounts"
-msgstr "Hämta ny post från alla konton"
+#: src/mh_gtk.c:325
+msgid "Remove mailbox"
+msgstr "/Ta bort postlåda"
 
-#: src/mainwindow.c:2021
-msgid "Send queued message(s)"
-msgstr "Sänd köa(t/de) meddelande(n)"
+#: src/mimeview.c:154
+msgid "/_Open"
+msgstr "/_Öppna"
 
-#: src/mainwindow.c:2030
-msgid "Email"
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:155
+msgid "/Open _with..."
+msgstr "/Öppna _med"
 
-#: src/mainwindow.c:2031
-#, fuzzy
-msgid "Compose an email message"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+#: src/mimeview.c:156
+msgid "/_Display as text"
+msgstr "/Visa som _text"
 
-#: src/mainwindow.c:2040 src/prefs_common.c:1180
-msgid "News"
-msgstr "Nyheter"
+#: src/mimeview.c:157 src/summaryview.c:458
+msgid "/_Save as..."
+msgstr "/_Spara som"
 
-#: src/mainwindow.c:2041
-#, fuzzy
-msgid "Compose a news message"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+#: src/mimeview.c:158
+msgid "/Save _all..."
+msgstr "/_Spara alla"
 
-#: src/mainwindow.c:2053
-msgid "Reply"
-msgstr "Svara"
+#: src/mimeview.c:197
+msgid "MIME Type"
+msgstr "MIME-typ"
 
-#: src/mainwindow.c:2054
-msgid "Reply to the message - Right button: more options"
+#: src/mimeview.c:676
+msgid "Check signature"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2064
-msgid "All"
+#: src/mimeview.c:681 src/mimeview.c:686 src/mimeview.c:691
+msgid "View full information"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2065
-msgid "Reply to all - Right button: more options"
+#: src/mimeview.c:696 src/mimeview.c:700
+msgid "Check again"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2074
-#, fuzzy
-msgid "Sender"
-msgstr "Skicka"
+#: src/mimeview.c:709
+msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2075
-msgid "Reply to sender - Right button: more options"
+#: src/mimeview.c:714
+msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2084 src/prefs_filtering.c:230
-msgid "Forward"
-msgstr "Skicka vidare"
+#: src/mimeview.c:922
+msgid "Checking signature..."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2085
-msgid "Forward the message - Right button: more options"
+#: src/mimeview.c:964
+msgid "Go back to email"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2096
-msgid "Delete the message"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+#: src/mimeview.c:1255 src/mimeview.c:1336 src/mimeview.c:1515
+#: src/mimeview.c:1548
+msgid "Can't save the part of multipart message."
+msgstr "Kan inte spara delen av multipart-meddelandet"
 
-#: src/mainwindow.c:2104 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:474
-#: src/prefs_matcher.c:157
-msgid "Execute"
-msgstr "Exekvera"
+#: src/mimeview.c:1325 src/textview.c:2177
+#, c-format
+msgid "Overwrite existing file '%s'?"
+msgstr "Skriv över befintlig fil '%s'?"
 
-#: src/mainwindow.c:2105
-msgid "Execute marked process"
-msgstr "Exekvera markerad process"
+#: src/mimeview.c:1363
+msgid "Select destination folder"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2114
-msgid "Next unread message"
-msgstr "Nästa olästa meddelande"
+#: src/mimeview.c:1370
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a directory."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2125
-msgid "Prefs"
-msgstr "Inst."
+#: src/mimeview.c:1562
+msgid "Open with"
+msgstr "Öppna med"
 
-#: src/mainwindow.c:2126
-#, fuzzy
-msgid "Common preferences"
-msgstr "Allmänna inställningar"
+#: src/mimeview.c:1563
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the command line to open file:\n"
+"('%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2133 src/prefs_filtering.c:429 src/progressdialog.c:52
-msgid "Account"
-msgstr "Konto"
+#: src/news.c:220
+#, c-format
+msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "skapar NNTP-förbindelse till %s:%d ...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2134
-msgid "Account setting"
-msgstr "Kontoinställningar"
+#: src/news.c:308
+#, c-format
+msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2560
-msgid "Exit"
-msgstr "Avslua"
+#: src/news.c:438
+msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2560
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "Avsluta detta program?"
+#: src/news.c:551
+msgid "can't post article.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2945
+#: src/news.c:577
 #, c-format
-msgid "forced charset: %s\n"
-msgstr "forcerad teckenuppsättning: %s\n"
+msgid "can't retrieve article %d\n"
+msgstr ""
 
-#: src/matcher.c:308
+#: src/news.c:626
 #, c-format
-msgid "Command exit code: %i\n"
+msgid "can't select group: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/matcher.c:965
-#, fuzzy
-msgid "filename is not set"
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/news.c:854
+#, c-format
+msgid "can't set group: %s\n"
+msgstr "kan inte ställa in grupp: %s\n"
 
-#: src/matcher.c:994 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1008 src/matcher.c:1015
-#: src/matcher.c:1022 src/matcher.c:1029 src/matcher.c:1036 src/matcher.c:1043
-#: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
-#: src/prefs_filter.c:868
-msgid "(none)"
-msgstr "(ingen)"
+#: src/news.c:862
+#, c-format
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "felaktigt artikelomfång: %d - %d\n"
 
-#: src/matcher.c:1178
-#, fuzzy
-msgid "Writing matcher configuration...\n"
-msgstr "Skriver filterkonfiguration...\n"
+#: src/news.c:882
+#, c-format
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "fel uppstod vid hämtning av %s.\n"
 
-#: src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1195 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
-#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:533 src/prefs_account.c:547
-#: src/prefs_actions.c:489 src/prefs_actions.c:508
-#: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
-#: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
-#: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:799
-#: src/procmime.c:814
-msgid "failed to write configuration to file\n"
-msgstr "misslyckades skriva konfiguration till fil\n"
+#: src/news.c:900
+#, c-format
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
+msgstr "hämtar xover %d i %s...\n"
+
+#: src/news.c:904 src/news.c:989
+msgid "can't get xover\n"
+msgstr "kan inte hämta xover\n"
 
-#: src/mbox.c:51 src/mbox.c:200
-msgid "can't write to temporary file\n"
-msgstr "kan inte skriva till temporär fil\n"
+#: src/news.c:913 src/news.c:999
+msgid "error occurred while getting xover.\n"
+msgstr "fel uppstod vid hämtning av xover.\n"
 
-#: src/mbox.c:70
+#: src/news.c:919 src/news.c:1012
 #, c-format
-msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Hämtar meddelanden från %s till %s...\n"
+msgid "invalid xover line: %s\n"
+msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
 
-#: src/mbox.c:80
-msgid "can't read mbox file.\n"
-msgstr "kan inte läsa mboxfil.\n"
+#: src/news.c:934 src/news.c:953 src/news.c:1031 src/news.c:1066
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "kan inte hämta xhdr\n"
 
-#: src/mbox.c:87
-#, c-format
-msgid "invalid mbox format: %s\n"
-msgstr "felaktigt mboxformat: %s\n"
+#: src/news.c:943 src/news.c:962 src/news.c:1043 src/news.c:1078
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "fel uppstod vid hämtning av xhdr.\n"
 
-#: src/mbox.c:94
+#: src/news.c:985
 #, c-format
-msgid "malformed mbox: %s\n"
-msgstr "felformad mbox: %s\n"
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "hämtar xover %d - %d i %s...\n"
+
+#: src/news_gtk.c:51
+msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
+msgstr "/_Prenumerera på nyhetsgrupp"
 
-#: src/mbox.c:113
-msgid "can't open temporary file\n"
-msgstr "kan inte öppna temporär fil\n"
+#: src/news_gtk.c:52
+msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:165
+#: src/news_gtk.c:201
 #, c-format
+msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
+msgstr ""
+
+#: src/news_gtk.c:202
+msgid "Unsubscribe newsgroup"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
+msgid "ClamAV: scanning message..."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:245
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:241
+msgid "Clam AntiVirus"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:250
 msgid ""
-"unescaped From found:\n"
-"%s"
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
+"an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
+"\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
+"saved in a specially designated folder.\n"
+"\n"
 msgstr ""
-"o-esc:at Från-fält funnet:\n"
-"%s"
 
-#: src/mbox.c:249
-#, c-format
-msgid "%d messages found.\n"
-msgstr "%d meddelanden funna.\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:95
+msgid "Enable virus scanning"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:266 src/mbox_folder.c:158
-#, c-format
-msgid "can't create lock file %s\n"
-msgstr "kan inte skap låsfil %s\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:109
+msgid "Scan archive contents"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:267 src/mbox_folder.c:159
-msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
-msgstr "använd flock' istället för 'file' om möjligt.\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:122
+msgid "Maximum attachment size"
+msgstr "Maximal storlek på bilaga"
 
-#: src/mbox.c:279 src/mbox_folder.c:171
-#, c-format
-msgid "can't create %s\n"
-msgstr "kan inte skapa %s\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:140
+msgid "MB"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:285 src/mbox_folder.c:177
-msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
-msgstr "postlåda ägs av en annan process, väntar...\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:144
+msgid "Save infected messages"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:314
-#, c-format
-msgid "can't lock %s\n"
-msgstr "kan inte låsa %s\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
+msgid "Save folder"
+msgstr "Spara mapp"
 
-#: src/mbox.c:321 src/mbox.c:368
-msgid "invalid lock type\n"
-msgstr "felaktig låstyp\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:171
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:180
+msgid "Leave empty to use the default trash folder"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:354
-#, c-format
-msgid "can't unlock %s\n"
-msgstr "kan inte låsa upp %s\n"
+#: src/plugins/demo/demo.c:74
+msgid "Demo"
+msgstr "Demo"
 
-#: src/mbox.c:385
-msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr "kan inte trycka ihop postlåda tillnoll.\n"
+#: src/plugins/demo/demo.c:79
+msgid ""
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed-Claws. It "
+"installs a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"\n"
+"It is not really useful"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:406
-#, c-format
-msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Exporterar meddelanden från %s till %s...\n"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
+msgid "Dillo Browser"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox_folder.c:255
-#, fuzzy, c-format
-msgid "could not lock read file %s\n"
-msgstr "Kunde inte läsa fil."
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:115
+msgid "Do not load remote links in mails"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox_folder.c:274
-#, fuzzy, c-format
-msgid "could not lock write file %s\n"
-msgstr "Kunde inte skriva till fil\n"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
+msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox_folder.c:833
-#, fuzzy, c-format
-msgid "read mbox - %s\n"
-msgstr "felformad mbox: %s\n"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:123
+msgid "You can still load remote links by reloading the page"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox_folder.c:864
-#, fuzzy, c-format
-msgid "read mbox from file - %s\n"
-msgstr "kan inte läsa mboxfil.\n"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:130
+msgid "Full window mode (hide controls)"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox_folder.c:1414
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unvalid file - %s.\n"
-msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:136
+msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox_folder.c:1426
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid file - %s.\n"
-msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
+msgid "Dillo HTML Viewer"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
+msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
+msgid "MathML Viewer"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
+msgid ""
+"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
+"(Content-Type: text/mathml)"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:95
+msgid "Passphrase"
+msgstr "Lösenfras"
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:254
+msgid "[no user id]"
+msgstr "[ingen anvädarid.]"
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:268
+#, c-format
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
+"span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:271
+msgid "Bad passphrase.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:101
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr "Fånga inskrivning av lösenfas"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:107
+msgid "Store passphrase in memory"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox_folder.c:1444 src/mbox_folder.c:1819 src/utils.c:1881
-#: src/utils.c:1958
-#, c-format
-msgid "writing to %s failed.\n"
-msgstr "skrivning till %s misslyckades\n"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:114
+msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "Undersök signaturer automatiskt"
 
-#: src/mbox_folder.c:1767 src/mh.c:750
-#, c-format
-msgid "Last number in dir %s = %d\n"
-msgstr "Sista tal i katalog %s = %d\n"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:122
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "Visa varning vid start om GnuPG inte fungerar"
 
-#: src/mbox_folder.c:1960
-#, c-format
-msgid "no modification - %s\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:134
+msgid "Expire after"
+msgstr "Förfaller efter"
 
-#: src/mbox_folder.c:1964
-#, c-format
-msgid "save modification - %s\n"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:151
+msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr ""
 
-#: src/mbox_folder.c:1997 src/mbox_folder.c:2093
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't rename %s to %s\n"
-msgstr "kan inte lägga till %s till %s\n"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:156 src/prefs_receive.c:170
+msgid "minute(s)"
+msgstr "minut"
 
-#: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2114
-#, c-format
-msgid "%i messages written - %s\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:258
+msgid "Sign key"
+msgstr "Signaturnyckel"
 
-#: src/mbox_folder.c:2054
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no deleted messages - %s\n"
-msgstr "genererat Message-ID: %s\n"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:291
+msgid "Use default GnuPG key"
+msgstr "Använd förinställd GnuPG-nyckel"
 
-#: src/mbox_folder.c:2058
-#, fuzzy, c-format
-msgid "purge deleted messages - %s\n"
-msgstr "genererat Message-ID: %s\n"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:298
+msgid "Select key by your email address"
+msgstr "Välj nyckel genom din epostadress"
 
-#: src/mbox_folder.c:2236
-#, fuzzy
-msgid "Cannot rename folder item"
-msgstr "Byt namn på mapp"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:305
+msgid "Specify key manually"
+msgstr "Specificera nyckel manuellt"
 
-#: src/menu.c:100
-#, c-format
-msgid "unknown menu entry %s\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:312
+msgid "User or key ID:"
+msgstr "Användar- eller nyckel-ID:"
 
-#: src/message_search.c:88
-#, fuzzy
-msgid "Find in current message"
-msgstr "Skickar meddelande"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:487
+msgid "GPG"
+msgstr ""
 
-#: src/message_search.c:106
-msgid "Find text:"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:106
+#, c-format
+msgid "Please select key for '%s'"
 msgstr ""
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:180
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Gemen-/versalkänslig"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:109
+#, c-format
+msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
+msgstr ""
 
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:186
-msgid "Backward search"
-msgstr "Baklängessökning"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:304
+msgid "Select Keys"
+msgstr "Välj nycklar"
 
-#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:198
-msgid "Search"
-msgstr "Sök"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:331
+msgid "Key ID"
+msgstr "Nyckel-ID"
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:299
-msgid "Search failed"
-msgstr "Sökning misslyckades"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:334
+msgid "Val"
+msgstr ""
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:300
-msgid "Search string not found."
-msgstr "Söksträngen ej funnen."
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:355
+msgid "Select"
+msgstr "Välj"
 
-#: src/message_search.c:191
-#, fuzzy
-msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "Början av lista nådd; fortsätt från slutet?"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:356 src/prefs_other.c:261
+msgid "Other"
+msgstr "Övrigt"
 
-#: src/message_search.c:194
-#, fuzzy
-msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "Slutet av lista nådd; fortsätt från början?"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:357
+msgid "Don't encrypt"
+msgstr ""
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:309
-msgid "Search finished"
-msgstr "Sökning färdig"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:502
+msgid "Add key"
+msgstr "Lägg till nyckel"
 
-#: src/messageview.c:72
-msgid "Creating message view...\n"
-msgstr "Skaar meddelandevy...\n"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:503
+msgid "Enter another user or key ID:"
+msgstr "Skriv in en annan användar- eller nyckel-ID:"
 
-#: src/messageview.c:266 src/procmsg.c:443
-msgid "can't open mark file\n"
-msgstr "kan inte öppna markeringsfil\n"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:519
+msgid "Trust key"
+msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:351
-#, fuzzy
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:520
 msgid ""
-"Error occurred while sending the notification.\n"
-"Put this notification into queue folder?"
+"The selected key is not fully trusted.\n"
+"If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
+"know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
+"Do you trust it enough to use it anyway?"
 msgstr ""
-"Fel uppstod vid avsändning av meddelandet.\n"
-"Placera detta meddelande i kömappen?"
 
-#: src/messageview.c:357
-#, fuzzy
-msgid "Can't queue the notification."
-msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:113
+msgid "Undefined"
+msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:360
-#, fuzzy
-msgid "Error occurred while sending the notification."
-msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:115 src/prefs_receive.c:203
+#: src/prefs_send.c:163
+msgid "Never"
+msgstr "Aldrig"
 
-#: src/messageview.c:411
-msgid "Return Receipt"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:117
+msgid "Marginal"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:411
-msgid "Send return receipt ?"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:121
+msgid "Ultimate"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:415
-#, fuzzy
-msgid "Error occurred while sending notification."
-msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
+msgid "The signature can't be checked - GPG error."
+msgstr ""
 
-#: src/mh.c:242
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:157 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:161
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:187
+msgid "The signature has not been checked."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171
 #, c-format
-msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "Kan inte koopiera %s till %s\n"
+msgid "Good signature from %s."
+msgstr ""
 
-#: src/mh.c:318 src/mh.c:367 src/mh.c:403 src/mh.c:518 src/mh.c:608
-msgid "Can't open mark file.\n"
-msgstr "Kan inte öppna markeringsfil.\n"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:175
+#, c-format
+msgid "Expired signature from %s."
+msgstr ""
 
-#: src/mh.c:967
-msgid "\tSearching uncached messages... "
-msgstr "\tSöker ocachade meddelanden..."
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:178
+#, c-format
+msgid "Expired key from %s."
+msgstr ""
 
-#: src/mh.c:1022
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:181
 #, c-format
-msgid "%d uncached message(s) found.\n"
-msgstr "%d okashad(e) meddeland(en) funna.\n"
+msgid "Bad signature from %s."
+msgstr ""
 
-#: src/mh.c:1028
-msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
-msgstr "\tSorterar ocachade meddelanden i nummerordning... "
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:184
+msgid "No key available to verify this signature."
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:116
-msgid "/_Open"
-msgstr "/_Öppna"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:224
+#, c-format
+msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:117
-msgid "/Open _with..."
-msgstr "/Öppna _med"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:231
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" (Trust: %s)\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:118
-msgid "/_Display as text"
-msgstr "/Visa som _text"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:236
+#, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:119
-#, fuzzy
-msgid "/_Display image"
-msgstr "/Visa som _text"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:241
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:120 src/summaryview.c:443
-msgid "/_Save as..."
-msgstr "/_Spara som"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:252
+#, c-format
+msgid "                aka \"%s\"\n"
+msgstr "               alias \"%s\"\n"
 
-#: src/mimeview.c:123
-msgid "/_Check signature"
-msgstr "/_Undersök signatur"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:258
+#, c-format
+msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:148
-msgid "Creating MIME view...\n"
-msgstr "Skapar MIME-vy...\n"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:420
+msgid ""
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
+"OpenPGP support disabled."
+msgstr ""
+"GnuPG är inte riktigt installerad.\n"
+"OpenPGP-stöd avstängt."
 
-#: src/mimeview.c:151
-msgid "MIME Type"
-msgstr "MIME-typ"
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:59
+msgid "PGP/Core"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:161 src/prefs_common.c:2094
-msgid "Text"
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
+msgid ""
+"This plugin handles PGP core operations. It is used by other\n"
+"plugins, like PGP/Mime.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:270
-msgid "Select \"Check signature\" to check"
-msgstr "Välj \"Undersök signatur\" för att undersöka"
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:57
+msgid "PGP/inline"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:778 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:862 src/mimeview.c:886
-msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Kan inte spara delen av multipart-meddelandet"
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:62
+msgid ""
+"This plugin enables signature verification of digitally signed messages, and "
+"decryption of encrypted messages. \n"
+"\n"
+"It also lets you send signed and encrypted messages."
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:830 src/summaryview.c:3395
-msgid "Save as"
-msgstr "Spara som"
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:56
+msgid "PGP/MIME"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:835 src/summaryview.c:3400
-msgid "Overwrite"
-msgstr "Skriv över"
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:61
+msgid ""
+"This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
+"mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:836 src/summaryview.c:3401
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Skriv över förefintlig fil?"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:183
+msgid "SpamAssassin: filtering message..."
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:896
-msgid "Open with"
-msgstr "Öppna med"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:329
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:455
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:897
-#, c-format
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:334
 msgid ""
-"Enter the command line to open file:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
+"This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
+"account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
+"Server (spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
+"special folder.\n"
+"\n"
 msgstr ""
-"Skriv in kommandot för att öppna filen:\n"
-"(`%s' kommer att ersättas med filnamnet)"
 
-#: src/mimeview.c:953
-#, c-format
-msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
-msgstr "MIME-visningskommandot är felaktigt: %s'"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
+msgid "Disabled"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:147
-#, c-format
-msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "skapar NNTP-förbindelse till %s:%d ...\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:80
+msgid "Localhost"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:255
-#, c-format
-msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "NNTP-förbindelse till %s:%d har avbrytits. Återuppkopplar...\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:81
+msgid "TCP"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:331
-#, c-format
-msgid "article %d has been already cached.\n"
-msgstr "artkeln %d har redan cachats.\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:82
+msgid "Unix Socket"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:344
-#, c-format
-msgid "can't select group %s\n"
-msgstr "kan inte välja grupp %s\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:179
+msgid "Transport"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:349
-#, c-format
-msgid "getting article %d...\n"
-msgstr "hämtar artikel %d...\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:186
+msgid "spamd "
+msgstr "spamd"
 
-#: src/news.c:354
-#, c-format
-msgid "can't read article %d\n"
-msgstr "kan inte läsa artikeln %d\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
+msgid "Hostname or IP address of spamd server"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:379 src/news.c:693
-#, c-format
-msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "kan inte ställa in grupp: %s\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:226
+msgid ":"
+msgstr ":"
 
-#: src/news.c:472
-msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "kan inte ta emot grupplista\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:236
+msgid "Port of spamd server"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:572
-msgid "can't post article.\n"
-msgstr "kan inte posta artikel.\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:243
+msgid "Path of Unix socket"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:596
-#, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "kan inte hämta artikel %d\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:266
+msgid ""
+"Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
+"be aborted and the message will be handled as not spam."
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:699
-#, c-format
-msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "felaktigt artikelomfång: %d - %d\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:270
+msgid "s"
+msgstr "s"
 
-#: src/news.c:708
-msgid "no new articles.\n"
-msgstr "inga nya artiklar.\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:277
+msgid "Save Spam"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:721
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "hämtar xover %d - %d i %s...\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:291
+msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:724
-msgid "can't get xover\n"
-msgstr "kan inte hämta xover\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:307
+msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:730
-msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av xover.\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:311
+msgid "kB"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:738
-#, c-format
-msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:318
+msgid "Save Folder"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:756 src/news.c:781
-msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "kan inte hämta xhdr\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
+msgid ""
+"Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
+"folder"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:764 src/news.c:789
-msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av xhdr.\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:342
+msgid "Maximum Size"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:921
-#, c-format
-msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
-msgstr "Tar bort cachade artiklar 1 - %d... "
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
+msgid "/_Get"
+msgstr "/_Hämta"
 
-#: src/news.c:950
-msgid "\tDeleting all cached articles... "
-msgstr "\tTar bort alla cachade artiklar..."
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
+msgid "/Get _All"
+msgstr "/_Hämta Alla"
 
-#: src/nntp.c:57
-#, c-format
-msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-värd: %s:%d\n"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
+msgid "/_Email"
+msgstr "/_Epost"
 
-#: src/nntp.c:134 src/nntp.c:197
-#, c-format
-msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "Protokollfel: %s\n"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98
+msgid "/Open A_ddressbook"
+msgstr "/Öppna A_dessbok"
 
-#: src/nntp.c:157 src/nntp.c:203
-msgid "protocol error\n"
-msgstr "protokollfel\n"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
+msgid "/_Work Offline"
+msgstr ""
 
-#: src/nntp.c:253 src/nntp.c:259
-msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "Fel uppstod vid postning\n"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:102
+msgid "/E_xit Sylpheed-Claws"
+msgstr "/Avsluta S_ylpheed-Claws"
 
-#: src/passphrase.c:85
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Lösenfras"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:150
+#, c-format
+msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
+msgstr ""
 
-#: src/passphrase.c:253
-msgid "[no user id]"
-msgstr "[ingen anvädarid.]"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:206
+msgid "/Work Offline"
+msgstr "/Arbeta frånkopplad"
 
-#: src/passphrase.c:257
-#, c-format
-msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:312
+msgid "Trayicon"
 msgstr ""
-"%sVänligen skriv in lösenfrasen för:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
 
-#: src/passphrase.c:261
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:317
 msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
+"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
+"have new or unread mail.\n"
 "\n"
+"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
 msgstr ""
-"Dålig lösenfras! Försök igen...\n"
-"\n"
 
-#: src/pop.c:50
-#, fuzzy, c-format
-msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr "Skickar meddelande (%d / %d byte)"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:366
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "Avsluta detta program?"
 
-#: src/pop.c:104 src/pop.c:134 src/pop.c:186
-msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:115
+msgid "Orientation"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:116
+msgid "The orientation of the tray."
+msgstr ""
 
-#: src/pop.c:152
+#: src/pop.c:150
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "Nödvändig APOP-tidsmarkering ej funnen i hälsning\n"
+msgstr "Nödvändig APOP-tidsmarkering ej funnen i hälsning\n"
 
-#: src/pop.c:158
+#: src/pop.c:157
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "Syntaxfel på tidsmarkering i hälsning\n"
+msgstr "Syntaxfel på tidsmarkering i hälsning\n"
 
-#: src/pop.c:209 src/pop.c:244
+#: src/pop.c:183 src/pop.c:210
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "POP3 protokollfel\n"
 
-#: src/pop.c:552
-#, fuzzy
-msgid "error occurred on DELE\n"
-msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
-
-#: src/pop.c:648
-#, fuzzy, c-format
-msgid "next to delete %i\n"
-msgstr "kan inte ta bort postlåda\n"
+#: src/pop.c:256
+#, c-format
+msgid "invalid UIDL response: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:54
-msgid "Reading configuration...\n"
-msgstr "Läser konfiguration...\n"
+#: src/pop.c:778
+#, c-format
+msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:74 src/prefs.c:182
+#: src/pop.c:793
 #, c-format
-msgid "Found %s\n"
-msgstr "Fann %s\n"
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:88
-msgid "Finished reading configuration.\n"
-msgstr "Har läst färdigt konfigurationen.\n"
+#: src/pop.c:825
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr "Postlådan är låst\n"
 
-#: src/prefs.c:215
-msgid "Configuration is saved.\n"
-msgstr "Konfiguration sparad.\n"
+#: src/pop.c:828
+msgid "Session timeout\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:270
-#, c-format
-msgid "no permission - %s\n"
+#: src/pop.c:847
+msgid "command not supported\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:477
-msgid "Apply"
-msgstr "Verkställ"
+#: src/pop.c:852
+msgid "error occurred on POP3 session\n"
+msgstr "fel uppstod i POP3 session\n"
 
-#: src/prefs_account.c:581
-msgid "Opening account preferences window...\n"
-msgstr "Öppar kotoinställningsfönstret...\n"
+#: src/pop.c:1046
+msgid "TOP command unsupported\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:611
+#: src/prefs_account.c:684
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Konto%d"
 
-#: src/prefs_account.c:630
+#: src/prefs_account.c:962
 msgid "Preferences for new account"
-msgstr "Inställningar för nytt konto"
-
-#: src/prefs_account.c:635
-#, fuzzy
-msgid "Account preferences"
-msgstr "Allmänna inställningar"
+msgstr "Inställningar för nytt konto"
 
-#: src/prefs_account.c:663
-msgid "Creating account preferences window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för kontoinställningar...\n"
+#: src/prefs_account.c:964
+#, c-format
+msgid "%s - Account preferences"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:683 src/prefs_account.c:1498 src/prefs_common.c:964
-#: src/selective_download.c:501
+#: src/prefs_account.c:1001 src/prefs_receive.c:360
 msgid "Receive"
 msgstr "Ta emot"
 
-#: src/prefs_account.c:687 src/prefs_common.c:968
+#: src/prefs_account.c:1005 src/prefs_compose_writing.c:249
+#: src/prefs_folder_item.c:852 src/prefs_quote.c:281 src/prefs_spelling.c:376
+#: src/prefs_wrapping.c:168 src/toolbar.c:388 src/toolbar.c:1424
 msgid "Compose"
 msgstr "Komponera"
 
-#: src/prefs_account.c:690 src/prefs_common.c:981
+#: src/prefs_account.c:1007
 msgid "Privacy"
 msgstr "Integritet"
 
-#: src/prefs_account.c:694
+#: src/prefs_account.c:1010
 msgid "SSL"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:697
+#: src/prefs_account.c:1013
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avancerat"
 
-#: src/prefs_account.c:775
-msgid "Name of this account"
+#: src/prefs_account.c:1092
+msgid "Name of account"
 msgstr "Detta kontos namn"
 
-#: src/prefs_account.c:784
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1101
 msgid "Set as default"
-msgstr " Använd som förinställt konto "
+msgstr "Använd som standard"
 
-#: src/prefs_account.c:788
+#: src/prefs_account.c:1105
 msgid "Personal information"
 msgstr "Personlig information"
 
-#: src/prefs_account.c:797
+#: src/prefs_account.c:1114
 msgid "Full name"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/prefs_account.c:803
+#: src/prefs_account.c:1120
 msgid "Mail address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/prefs_account.c:809
+#: src/prefs_account.c:1126
 msgid "Organization"
 msgstr "Organisation"
 
-#: src/prefs_account.c:833
+#: src/prefs_account.c:1150
 msgid "Server information"
-msgstr "Värdinformation"
+msgstr "Värdinformation"
 
-#: src/prefs_account.c:854
-msgid "POP3 (normal)"
+#: src/prefs_account.c:1171 src/prefs_account.c:1380 src/prefs_account.c:2048
+#: src/wizard.c:635
+msgid "POP3"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:856
-msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr "POP3 (APOP aukt.)"
-
-#: src/prefs_account.c:858 src/prefs_account.c:1709
+#: src/prefs_account.c:1173 src/prefs_account.c:1515 src/prefs_account.c:2065
 msgid "IMAP4"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:860
+#: src/prefs_account.c:1175
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "Nyheter (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:862
-msgid "None (local)"
-msgstr "Inget (lokalt)"
+#: src/prefs_account.c:1177 src/wizard.c:643
+msgid "Local mbox file"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1179
+msgid "None (SMTP only)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:882
+#: src/prefs_account.c:1199
 msgid "This server requires authentication"
-msgstr "Denna vär kräver autentifikation"
+msgstr "Denna värd kräver autentifikation"
 
-#: src/prefs_account.c:926
+#: src/prefs_account.c:1206
+msgid "Authenticate on connect"
+msgstr "Autentifikation"
+
+#: src/prefs_account.c:1251
 msgid "News server"
-msgstr "Nyhetsvärd"
+msgstr "Nyhetsvärd"
 
-#: src/prefs_account.c:932
+#: src/prefs_account.c:1257
 msgid "Server for receiving"
-msgstr "Värd för mottagning"
+msgstr "Värd för mottagning"
 
-#: src/prefs_account.c:938
-#, fuzzy
-msgid "Local mailbox file"
-msgstr "kan inte läsa mboxfil.\n"
+#: src/prefs_account.c:1263
+msgid "Local mailbox"
+msgstr ""
 
 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:945
+#: src/prefs_account.c:1270
 msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP-värd (skicka)"
+msgstr "SMTP-värd (skicka)"
 
-#: src/prefs_account.c:953
+#: src/prefs_account.c:1278
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:962
+#: src/prefs_account.c:1287
 msgid "command to send mails"
 msgstr ""
 
 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:969 src/prefs_account.c:1217
+#: src/prefs_account.c:1294 src/prefs_account.c:1695
 msgid "User ID"
-msgstr "Användar-ID"
+msgstr "Användar-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:975 src/prefs_account.c:1226
+#: src/prefs_account.c:1300 src/prefs_account.c:1704
 msgid "Password"
-msgstr "Lösenord"
+msgstr "Lösenord"
 
-#: src/prefs_account.c:1040
-msgid "POP3"
+#: src/prefs_account.c:1388
+msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1053
-#, fuzzy
-msgid "Remove messages on server when received for "
-msgstr "Ta bort meddelanden på värd när de mottagits"
+#: src/prefs_account.c:1391
+msgid "Remove messages on server when received"
+msgstr "Ta bort meddelanden på värd när de mottagits"
 
-#: src/prefs_account.c:1059
-msgid " days"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1402
+msgid "Remove after"
+msgstr "Ta bort efter"
 
-#: src/prefs_account.c:1063
-msgid "(Setting to 0 days will delete messages immediately)"
+#: src/prefs_account.c:1411
+msgid "days"
+msgstr "dagar"
+
+#: src/prefs_account.c:1428
+msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1068
+#: src/prefs_account.c:1437
 msgid "Download all messages on server"
-msgstr "Ladda ner alla meddelanden på värd"
+msgstr "Ladda ner alla meddelanden på värd"
 
-#: src/prefs_account.c:1074
+#: src/prefs_account.c:1443
 msgid "Receive size limit"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1088
-msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "Filtrera meddelanden vid mottagning"
+#: src/prefs_account.c:1450
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1096
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1462
 msgid "Default inbox"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+msgstr "Standard inkorg"
 
-#: src/prefs_account.c:1119
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1471
+msgid " Select... "
+msgstr " Välj... "
+
+#: src/prefs_account.c:1485
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
-msgstr "Öppna första olästa meddelande vid öppning av mapp"
+msgstr "(Ofiltrerade meddelande kommer att lagras i denna mapp)"
 
-#: src/prefs_account.c:1126
-#, fuzzy
-msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr "'Hämta allt' hämtar post på detta konto"
+#: src/prefs_account.c:1491
+msgid "Maximum number of articles to download"
+msgstr "Maximalt antal artiklar att ladda ner"
+
+#: src/prefs_account.c:1510
+msgid "unlimited if 0 is specified"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1526 src/prefs_account.c:1665
+msgid "Authentication method"
+msgstr "Autentifikation"
+
+#: src/prefs_account.c:1536 src/prefs_account.c:1675 src/prefs_send.c:264
+msgid "Automatic"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1546
+msgid "IMAP server directory (usually empty)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1555
+msgid "Filter messages on receiving"
+msgstr "Filtrera meddelanden vid mottagning"
 
-#: src/prefs_account.c:1174
-msgid "Add Date header field"
-msgstr "Lägg till brevhuvudfält för datum"
+#: src/prefs_account.c:1559
+msgid "'Get all' checks for new messages on this account"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1175
+#: src/prefs_account.c:1622
+msgid "Add Date"
+msgstr "Lägg till datum"
+
+#: src/prefs_account.c:1623
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generera Meddelande-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1182
+#: src/prefs_account.c:1630
 msgid "Add user-defined header"
-msgstr "Lägg till anvädardefinierat brevhuvud"
+msgstr "Lägg till anvädardefinierat brevhuvud"
 
-#: src/prefs_account.c:1184 src/prefs_common.c:2327 src/prefs_common.c:2352
+#: src/prefs_account.c:1632 src/prefs_message.c:145
 msgid " Edit... "
-msgstr "Redigera..."
+msgstr " Redigera... "
 
-#: src/prefs_account.c:1194
+#: src/prefs_account.c:1642
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentifikation"
 
-#: src/prefs_account.c:1202
+#: src/prefs_account.c:1650
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP Autentifikation (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1248
+#: src/prefs_account.c:1726
 msgid ""
-"If you leave these entries empty, the same\n"
-"user ID and password as receiving will be used."
+"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
+"will be used."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1257
+#: src/prefs_account.c:1737
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Autentifiera med POP# innan avsändning"
+msgstr "Autentifiera med POP3 innan avsändning"
 
-#: src/prefs_account.c:1294
-msgid "Signature file"
-msgstr "Signaturfil"
+#: src/prefs_account.c:1752
+msgid "POP authentication timeout: "
+msgstr "Autentifikation"
 
-#: src/prefs_account.c:1302
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1761
+msgid "minutes"
+msgstr "minut"
+
+#: src/prefs_account.c:1805 src/prefs_account.c:1856
+msgid "Signature"
+msgstr "Signatur"
+
+#: src/prefs_account.c:1813
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "Infoga signatur automatiskt"
+
+#: src/prefs_account.c:1818
+msgid "Signature separator"
+msgstr "Signaturseparator"
+
+#: src/prefs_account.c:1843
+msgid "Command output"
+msgstr "Kommando utdata"
+
+#: src/prefs_account.c:1870
 msgid "Automatically set the following addresses"
-msgstr "Sätt automatiskt följande adresser"
+msgstr "Sätt automatiskt följande adresser"
 
 #. to
-#: src/prefs_account.c:1311 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:47
+#: src/prefs_account.c:1879 src/prefs_filtering_action.c:1072
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1687 src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1324
+#: src/prefs_account.c:1892
 msgid "Bcc"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1337
+#: src/prefs_account.c:1905
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Svara till"
 
-#: src/prefs_account.c:1383
-#, fuzzy
-msgid "Default Actions"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#: src/prefs_account.c:1956
+msgid "Default privacy system"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1391
+#: src/prefs_account.c:1965
 msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "Förinställd kryptering av meddelanden"
+msgstr "Förinställd kryptering av meddelanden"
 
-#: src/prefs_account.c:1394
-msgid "Plain ASCII-armored"
+#: src/prefs_account.c:1967
+msgid "Encrypt message by default when replying to an encrypted message"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1399
+#: src/prefs_account.c:1970
 msgid "Sign message by default"
-msgstr "Förinställd signering av meddelanden"
-
-#: src/prefs_account.c:1401
-msgid "Sign key"
-msgstr "Signaturnyckel"
-
-#: src/prefs_account.c:1409
-msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "Använd förinställd GnuPG-nyckel"
-
-#: src/prefs_account.c:1418
-msgid "Select key by your email address"
-msgstr "Välj nyckel genom din epostadress"
-
-#: src/prefs_account.c:1427
-msgid "Specify key manually"
-msgstr "Specificera nyckel manuellt"
-
-#: src/prefs_account.c:1443
-msgid "User or key ID:"
-msgstr "Användar- eller nyckel-ID:"
+msgstr "Förinställd signering av meddelanden"
 
-#: src/prefs_account.c:1468
-msgid "Warning - Privacy/Plain ASCII-armored"
+#: src/prefs_account.c:1972
+msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1469
-msgid ""
-"Its not recommend to use the old style plain ASCII-\n"
-"armored mode for encrypted messages. It doesn't comply\n"
-"with the RFC 3156 - MIME security with OpenPGP."
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:2056 src/prefs_account.c:2073 src/prefs_account.c:2089
+msgid "Don't use SSL"
+msgstr "Anväd inte SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1506
+#: src/prefs_account.c:2059
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr "Använd SSL för POP3-förbindelse"
+msgstr "Använd SSL för POP3-förbindelse"
 
-#: src/prefs_account.c:1508
+#: src/prefs_account.c:2062 src/prefs_account.c:2079 src/prefs_account.c:2114
+msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
+msgstr "Använd STARTTLS-kommando för att starta SSL-session"
+
+#: src/prefs_account.c:2076
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr "Använd SSL för IMAP4-förbindelse"
+msgstr "Använd SSL för IMAP4-förbindelse"
 
-#: src/prefs_account.c:1510
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2082
+msgid "NNTP"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:2098
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
-msgstr "Använd SSL för SMTP-förbindelse"
+msgstr "Använd SSL för NNTP-förbindelse"
 
-#: src/prefs_account.c:1512
+#: src/prefs_account.c:2100
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Skicka (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1520
-msgid "Don't use SSL"
-msgstr "Anväd inte SSL"
+#: src/prefs_account.c:2108
+msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1529
+#: src/prefs_account.c:2111
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr "Använd SSL för SMTP-förbindelse"
+msgstr "Använd SSL för SMTP-förbindelse"
 
-#: src/prefs_account.c:1538
-msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr "Använd STARTTLS-kommando för att starta SSL-session"
+#: src/prefs_account.c:2122
+msgid "Use non-blocking SSL"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:2134
+msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1655
+#: src/prefs_account.c:2260
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Specificera SMTP-port"
 
-#: src/prefs_account.c:1661
+#: src/prefs_account.c:2266
 msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Specificera POP3-konto"
+msgstr "Specificera POP3-port"
 
-#: src/prefs_account.c:1667
+#: src/prefs_account.c:2272
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Specificera IMAP4-port"
 
-#: src/prefs_account.c:1673
+#: src/prefs_account.c:2278
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Specificera NNTP-port"
 
-#: src/prefs_account.c:1678
+#: src/prefs_account.c:2283
 msgid "Specify domain name"
-msgstr "Specificera domännamn"
+msgstr "Specificera domännamn"
 
-#: src/prefs_account.c:1688
-msgid "Tunnel command to open connection"
+#: src/prefs_account.c:2293
+msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1696
+#: src/prefs_account.c:2301
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1720
-msgid "IMAP server directory"
-msgstr "IMAP värdkatalog"
+#: src/prefs_account.c:2361
+msgid "Put sent messages in"
+msgstr "Spara skickade meddelanden till"
 
-#: src/prefs_account.c:1774
-#, fuzzy
-msgid "Put sent messages to"
-msgstr "Spara skickade meddelanden till utkorgen"
+#: src/prefs_account.c:2363
+msgid "Put queued messages in"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1776
-#, fuzzy
-msgid "Put draft messages to"
-msgstr "Radbryt meddelanden vid"
+#: src/prefs_account.c:2365
+msgid "Put draft messages in"
+msgstr "Lagra Utkast i"
 
-#: src/prefs_account.c:1778
-#, fuzzy
-msgid "Put deleted messages to"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+#: src/prefs_account.c:2367
+msgid "Put deleted messages in"
+msgstr "Lagra bortagna meddelande i"
 
-#: src/prefs_account.c:1842
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2413
 msgid "Account name is not entered."
-msgstr "Epostadress har ine angivits"
+msgstr "Konto har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:1846
+#: src/prefs_account.c:2417
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Epostadress har ine angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:1851
+#: src/prefs_account.c:2424
 msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "SMTP-värd har inte angivits"
+msgstr "SMTP-värd har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:1856
+#: src/prefs_account.c:2429
 msgid "User ID is not entered."
-msgstr "Användar-ID har inte angivits."
+msgstr "Användar-ID har inte angivits."
 
-#: src/prefs_account.c:1861
+#: src/prefs_account.c:2434
 msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "POP3-värd har inte angivits."
+msgstr "POP3-värd har inte angivits."
 
-#: src/prefs_account.c:1866
+#: src/prefs_account.c:2439
 msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "IMAP4-värd har inte angivits"
+msgstr "IMAP4-värd har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:1871
+#: src/prefs_account.c:2444
 msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "NNTP-värd har inte angivits"
+msgstr "NNTP-värd har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:1877
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2450
 msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "Epostadress har ine angivits"
+msgstr "lokal postlåda har ine angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:1883
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2456
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "Epostadress har ine angivits"
 
-#: src/prefs_common.c:943
-msgid "Creating common preferences window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för allmänna inställningar...\n"
+#: src/prefs_account.c:2515
+msgid "Select signature file"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:947
-msgid "Common Preferences"
-msgstr "Allmänna inställningar"
+#: src/prefs_account.c:2731
+#, c-format
+msgid "Unsupported (%s)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:971
-#, fuzzy
-msgid "Spell Checker"
-msgstr "Hela brehuvudet"
+#: src/prefs_actions.c:199
+msgid "Actions configuration"
+msgstr "Aktivitet konfiguration"
 
-#: src/prefs_common.c:974
-#, fuzzy
-msgid "Quote"
-msgstr "Kö"
+#: src/prefs_actions.c:223
+msgid "Menu name:"
+msgstr "Menynamn"
 
-#: src/prefs_common.c:976
-msgid "Display"
-msgstr "Visa"
+#: src/prefs_actions.c:232
+msgid "Command line:"
+msgstr "Kommando"
 
-#: src/prefs_common.c:978
-msgid "Message"
-msgstr "Meddelande"
+#: src/prefs_actions.c:261
+msgid " Replace "
+msgstr ".Ersätt "
 
-#: src/prefs_common.c:986 src/select-keys.c:324
-msgid "Other"
-msgstr "Övrigt"
+#: src/prefs_actions.c:274
+msgid " Syntax help "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1036 src/prefs_common.c:1256
-msgid "External program"
-msgstr "Externt program"
+#: src/prefs_actions.c:505
+msgid "Menu name is not set."
+msgstr "Menynamn är inte angivet."
 
-#: src/prefs_common.c:1045
-msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "Använt externt program för hämtning"
+#: src/prefs_actions.c:510
+msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1052 src/prefs_common.c:1271
-msgid "Command"
-msgstr "Kommando"
+#: src/prefs_actions.c:515
+msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1066
-msgid "Local spool"
-msgstr "Lokal spole"
+#: src/prefs_actions.c:534
+msgid "Menu name is too long."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1077
-msgid "Incorporate from spool"
-msgstr "Inkorporera från spole"
+#: src/prefs_actions.c:543
+msgid "Command line not set."
+msgstr "Kommando är inte angivet."
 
-#: src/prefs_common.c:1079
-msgid "Filter on incorporation"
-msgstr "Filtrera vid inkorporation"
+#: src/prefs_actions.c:548
+msgid "Menu name and command are too long."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1087
-msgid "Spool directory"
-msgstr "Spolkatalog"
+#: src/prefs_actions.c:553
+#, c-format
+msgid ""
+"The command\n"
+"%s\n"
+"has a syntax error."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1105
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "Hämta ny post automatiskt"
+#: src/prefs_actions.c:613
+msgid "Delete action"
+msgstr "Ta bort aktivitet"
 
-#: src/prefs_common.c:1107
-#, fuzzy
-msgid "every"
-msgstr "Aldrig"
+#: src/prefs_actions.c:614
+msgid "Do you really want to delete this action?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna aktivitet? "
 
-#: src/prefs_common.c:1119 src/prefs_common.c:2502
-msgid "minute(s)"
-msgstr "minut"
+#: src/prefs_actions.c:731 src/prefs_actions.c:750 src/prefs_filtering.c:1081
+#: src/prefs_filtering.c:1103 src/prefs_matcher.c:1636
+#: src/prefs_template.c:398 src/prefs_template.c:414
+msgid "Entry not saved"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1128
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "Kolla ny post vid start"
+#: src/prefs_actions.c:732 src/prefs_actions.c:751 src/prefs_filtering.c:1082
+#: src/prefs_filtering.c:1104 src/prefs_template.c:399
+#: src/prefs_template.c:415
+msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1131
-msgid "No error popup on receive error"
+#: src/prefs_actions.c:785
+msgid "MENU NAME:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1133
-msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "Uppdatera alla lokala mappar efter inkorporation"
+#: src/prefs_actions.c:786
+msgid "Use / in menu name to make submenus."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1136
-msgid "Run command when new mail arrives"
+#: src/prefs_actions.c:788
+msgid "COMMAND LINE:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1146
-msgid "after autochecking"
+#: src/prefs_actions.c:789
+msgid "Begin with:"
+msgstr "Börja med:"
+
+#: src/prefs_actions.c:790
+msgid "to send message body or selection to command's standard input"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1148
-msgid "after manual checking"
+#: src/prefs_actions.c:791
+msgid "to send user provided text to command's standard input"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1162
-#, c-format
-msgid ""
-"Command  to execute:\n"
-"(use %d as number of new mails)"
+#: src/prefs_actions.c:792
+msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1188
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:793
+msgid "End with:"
+msgstr "Sluta med:"
+
+#: src/prefs_actions.c:794
+msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:795
+msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:796
+msgid "to run command asynchronously"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:797
+msgid "Use:"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:798
+msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:799
 msgid ""
-"Maximum number of articles to download\n"
-"(unlimited if 0 is specified)"
+"for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:800
+msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
 msgstr ""
-"Maximalt antal artiklar att ladda ner\n"
-"(obegränsat om 0 specificeras)"
 
-#: src/prefs_common.c:1264
-msgid "Use external program for sending"
-msgstr "Använt externt program för avsändning"
+#: src/prefs_actions.c:801
+msgid "for a user provided argument"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1290
-#, fuzzy
-msgid "Save sent messages to Sent"
-msgstr "Spara skickade meddelanden till utkorgen"
+#: src/prefs_actions.c:802
+msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1292
-msgid "Queue messages that fail to send"
-msgstr "Köa meddalnden som inte kunde sändas"
+#: src/prefs_actions.c:803
+msgid "for the text selection"
+msgstr "för text markering"
 
-#: src/prefs_common.c:1294
-msgid "Send return receipt on request"
+#: src/prefs_actions.c:804
+msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1300
-msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "Utgående kodning"
+#: src/prefs_actions.c:813 src/prefs_filtering_action.c:1088
+#: src/quote_fmt.c:77
+msgid "Description of symbols"
+msgstr "Beskrivning av symboler"
 
-#: src/prefs_common.c:1315
-msgid "Automatic (Recommended)"
-msgstr "Automatisk (Rekommenderad)"
+#: src/prefs_actions.c:896
+msgid "Current actions"
+msgstr "Aktuella aktiviteter"
 
-#: src/prefs_common.c:1316
-msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr "7 bitars ascii (US-ASCII)"
+#. Account autoselection
+#: src/prefs_compose_writing.c:100
+msgid "Automatic account selection"
+msgstr "Välj konto automatistk"
 
-#: src/prefs_common.c:1318
-msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr "Unicode (UTF-8)"
+#: src/prefs_compose_writing.c:108
+msgid "when replying"
+msgstr "vid svar"
 
-#: src/prefs_common.c:1320
-msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
+#: src/prefs_compose_writing.c:110
+msgid "when forwarding"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1321
-#, fuzzy
-msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
+#: src/prefs_compose_writing.c:112
+msgid "when re-editing"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1322
-msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "Centraleuropeisk (ISO-8859-2)"
+#: src/prefs_compose_writing.c:119
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1323
-msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "Baltisk (ISO-8859-13)"
+#: src/prefs_compose_writing.c:122
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "Starta automatiskt extern redigerare"
 
-#: src/prefs_common.c:1324
-msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "Baltisk (ISO-8859-4)"
+#: src/prefs_compose_writing.c:129 src/prefs_filtering_action.c:159
+msgid "Forward as attachment"
+msgstr "Skicka vidare som bilaga"
 
-#: src/prefs_common.c:1325
-msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "Grekisk (ISO-8859-7)"
+#: src/prefs_compose_writing.c:132
+msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:140
+msgid "Autosave to Drafts folder every "
+msgstr "Spara till utkastsmapp varje "
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:150 src/prefs_wrapping.c:116
+msgid "characters"
+msgstr "tecken"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:158
+msgid "Undo level"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:250
+msgid "Writing"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_customheader.c:176
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "Anpassad brehuvudsinställning"
+
+#: src/prefs_customheader.c:492 src/prefs_display_header.c:560
+#: src/prefs_matcher.c:1220
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+
+#: src/prefs_customheader.c:496
+msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_customheader.c:545
+msgid "Delete header"
+msgstr "Ta bor brevhuvud"
+
+#: src/prefs_customheader.c:546
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
+
+#: src/prefs_customheader.c:716
+msgid "Current custom headers"
+msgstr "Aktuella anpassade brevhuvuden"
+
+#: src/prefs_display_header.c:227
+msgid "Displayed header configuration"
+msgstr ""
+
+#. header name
+#: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:469
+msgid "Header name"
+msgstr "Brevhuvudsnamn"
+
+#: src/prefs_display_header.c:284
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "Visade brevhuvuden"
+
+#: src/prefs_display_header.c:348
+msgid "Hidden headers"
+msgstr "Dålda brevhuvuden"
+
+#: src/prefs_display_header.c:372
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "Visa alla ospecificerade brevhuvuden"
+
+#: src/prefs_display_header.c:570
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "Detta brevhuvud finns redan i listan."
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:102
+#, c-format
+msgid "%s will be replaced with file name / URI"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:119
+msgid "Web browser"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:148
+msgid "Print command"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:164
+msgid "Text editor"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:191
+msgid "Image viewer"
+msgstr "Bildvisare"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:209
+msgid "Audio player"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:266 src/prefs_image_viewer.c:122
+#: src/prefs_message.c:314 src/prefs_msg_colors.c:394
+msgid "Message View"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:267
+msgid "External Programs"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:149
+msgid "Move"
+msgstr "Flytta"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:150
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopiera"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:152 src/prefs_summary_column.c:79
+msgid "Mark"
+msgstr "Markera"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:154
+msgid "Lock"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:155
+msgid "Unlock"
+msgstr "Lås upp"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:156
+msgid "Mark as read"
+msgstr "Markera som läst"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:157
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "Markera som oläst"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:158 src/toolbar.c:393 src/toolbar.c:481
+msgid "Forward"
+msgstr "Skicka vidare"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:160
+msgid "Redirect"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:161 src/prefs_filtering_action.c:425
+#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1539
+msgid "Execute"
+msgstr "Exekvera"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:430
+msgid "Color"
+msgstr "Färger"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:163
+msgid "Change score"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:164
+msgid "Set score"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:165
+msgid "Hide"
+msgstr "Dölj"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:166
+msgid "Stop filter"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:313
+msgid "Filtering action configuration"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:338
+msgid "Action"
+msgstr "Aktivitet"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:415
+msgid "Destination"
+msgstr "Destination"
 
-#: src/prefs_common.c:1326
-msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "Turkisk (ISO-8859-9)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:420
+msgid "Recipient"
+msgstr "Mottagare"
 
-#: src/prefs_common.c:1328
-msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "Kyrillisk (ISO-8859-5)"
+#. S_COL_NUMBER
+#: src/prefs_filtering_action.c:435 src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/summaryview.c:472
+msgid "Score"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1330
-msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:457 src/prefs_matcher.c:502
+msgid "Info ..."
+msgstr "Info ... "
 
-#: src/prefs_common.c:1332
-msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:485 src/prefs_filtering.c:343
+#: src/prefs_matcher.c:598 src/prefs_template.c:256 src/prefs_toolbar.c:792
+msgid "  Replace  "
+msgstr "  Ersätt  "
 
-#: src/prefs_common.c:1333
-msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "Kyrillisk (KOI8-U)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:786
+msgid "Command line not set"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1335
-msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "Japansk (ISO-2022-JP)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:787
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Destination är inte angiven"
 
-#: src/prefs_common.c:1337
-msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "Japansk (EUC-JP)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:798
+msgid "Recipient is not set."
+msgstr "Mottagare har inte specificerats."
 
-#: src/prefs_common.c:1338
-msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "Japansk (Shift_JIS)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:813
+msgid "Score is not set"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1340
-msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "Förenklad kinesisk (GB2312)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1031
+msgid "No action was defined."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1341
-msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "Traditionell kinesisk (Big5)"
+#. S_COL_TO
+#. date expression
+#. S_COL_TO
+#: src/prefs_filtering_action.c:1073 src/prefs_matcher.c:1688
+#: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:469
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
 
-#: src/prefs_common.c:1343
-msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "Traditionell kinesisk (EUC-TW)"
+#. references
+#: src/prefs_filtering_action.c:1074 src/prefs_matcher.c:1689
+#: src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr "Meddelande-ID"
 
-#: src/prefs_common.c:1344
-msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "Kinesisk (ISO-2022-CN)"
+#. cc
+#: src/prefs_filtering_action.c:1075 src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1690 src/quote_fmt.c:50
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "Nyhetsgrupper"
 
-#: src/prefs_common.c:1346
-msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "Koreansk (EUC-KR)"
+#. newsgroups
+#: src/prefs_filtering_action.c:1076 src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1691 src/quote_fmt.c:51
+msgid "References"
+msgstr "Referens"
 
-#: src/prefs_common.c:1347
-msgid "Thai (TIS-620)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1077 src/prefs_matcher.c:1692
+msgid "Filename - should not be modified"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1348
-msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:1078 src/prefs_matcher.c:1693
+msgid "new line"
+msgstr "ny rad"
 
-#: src/prefs_common.c:1357
-msgid ""
-"If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
-"for the current locale will be used."
+#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1694
+msgid "escape character for quotes"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1485
-msgid "Select dictionaries location"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:1695
+msgid "quote character"
+msgstr "citat tecken"
 
-#. spell checker defaults
-#: src/prefs_common.c:1548
-msgid "Global spelling checker settings"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1389
+msgid "Current action list"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1555
-msgid "Enable spell checker (EXPERIMENTAL)"
+#: src/prefs_filtering.c:155 src/prefs_filtering.c:242
+msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1566
-msgid "Enable alternate dictionary"
+#: src/prefs_filtering.c:279
+msgid "Condition: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1568
-msgid ""
-"Enabling alternate dictionary makes switching\n"
-"with the last used dictionary faster."
+#: src/prefs_filtering.c:292 src/prefs_filtering.c:314
+msgid "Define ..."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1579
-msgid "Dictionaries path:"
+#: src/prefs_filtering.c:301
+msgid "Action: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1606
-#, fuzzy
-msgid "Default dictionary:"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#. FIXME: this strcmp() is bogus: "(New)" should never
+#. * be inserted in the storage
+#: src/prefs_filtering.c:647 src/prefs_filtering.c:648
+#: src/prefs_filtering.c:709 src/prefs_template.c:348
+msgid "(New)"
+msgstr "(Ny)"
 
-#. Suggestion mode
-#: src/prefs_common.c:1622
+#: src/prefs_filtering.c:774 src/prefs_filtering.c:856
 #, fuzzy
-msgid "Default suggestion mode"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "Söksträngen ej funnen."
 
-#. Color
-#: src/prefs_common.c:1637
-msgid "Misspelled word color:"
+#: src/prefs_filtering.c:810 src/prefs_filtering.c:864
+msgid "Action string is not valid."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1747
+#: src/prefs_filtering.c:843
 #, fuzzy
-msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Infoga automatiskt"
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "Kontoinställningar"
 
-#: src/prefs_common.c:1752
-msgid "Signature separator"
-msgstr "Signaturseparator"
+#: src/prefs_filtering.c:849
+msgid "Action string is empty."
+msgstr ""
 
-#. Account autoselection
-#: src/prefs_common.c:1763
-#, fuzzy
-msgid "Automatic account selection"
-msgstr "Typsnittsval"
+#: src/prefs_filtering.c:921
+msgid "Delete rule"
+msgstr "Ta bort regel"
 
-#: src/prefs_common.c:1771
-#, fuzzy
-msgid "when replying"
-msgstr "Citera medelande vid svar"
+#: src/prefs_filtering.c:922
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna regel?"
 
-#: src/prefs_common.c:1773
-msgid "when forwarding"
+#: src/prefs_filtering.c:1264
+msgid "Rule"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1775
-msgid "when re-editing"
+#. F_COL_UNREAD
+#: src/prefs_folder_column.c:82
+msgid "Total"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1782
-msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "Starta automatiskt extern redigerare"
+#: src/prefs_folder_column.c:205
+msgid "Folder list columns configuration"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1791 src/prefs_filtering.c:231
-#, fuzzy
-msgid "Forward as attachment"
-msgstr "/Skicka vidare som fil_tillägg"
+#: src/prefs_folder_column.c:222
+msgid ""
+"Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_folder_column.c:251 src/prefs_summary_column.c:265
+msgid "Hidden columns"
+msgstr "Dålda kolumner"
 
-#: src/prefs_common.c:1794
-msgid "Block cursor"
+#: src/prefs_folder_column.c:280 src/prefs_summary_column.c:294
+msgid "Displayed columns"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1797
-msgid "Keep the original 'From' header when bouncing"
+#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_summary_column.c:330
+msgid " Use default "
+msgstr " Använd standard "
+
+#. Apply to subfolders
+#: src/prefs_folder_item.c:173 src/prefs_folder_item.c:490
+msgid ""
+"Apply to\n"
+"subfolders"
 msgstr ""
+"Ange för\n"
+"undermappar"
 
-#: src/prefs_common.c:1803
-msgid "Undo level"
+#. Simplify Subject
+#: src/prefs_folder_item.c:180
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
 msgstr ""
 
-#. line-wrapping
-#: src/prefs_common.c:1818
-#, fuzzy
-msgid "Message wrapping"
-msgstr "Meddelande"
+#. Folder chmod
+#: src/prefs_folder_item.c:200
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "Mapp chmod: "
 
-#: src/prefs_common.c:1832
-msgid "Wrap messages at"
-msgstr "Radbryt meddelanden vid"
+#. Folder color
+#: src/prefs_folder_item.c:226
+msgid "Folder color: "
+msgstr "Mapp färg: "
 
-#: src/prefs_common.c:1844
-msgid "characters"
-msgstr "tecken"
+#. Enable processing at startup
+#: src/prefs_folder_item.c:254
+msgid "Process at startup"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1854
-msgid "Wrap quotation"
-msgstr "Radbryt citering"
+#. Check folder for new mail
+#: src/prefs_folder_item.c:268
+msgid "Scan for new mail"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1856
-msgid "Wrap before sending"
-msgstr "Radbryt innan avsändning"
+#. Synchronise folder for offline use
+#: src/prefs_folder_item.c:281
+msgid "Synchronise for offline use"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1859
-msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
+#: src/prefs_folder_item.c:499
+msgid "Request Return Receipt"
 msgstr ""
 
-#. reply
-#: src/prefs_common.c:1923
-msgid "Reply will quote by default"
+#: src/prefs_folder_item.c:514
+msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1925
-#, fuzzy
-msgid "Reply format"
-msgstr "Datumformat"
+#. Default To
+#: src/prefs_folder_item.c:527
+msgid "Default To: "
+msgstr "Standard till: "
 
-#: src/prefs_common.c:1940 src/prefs_common.c:1979
-msgid "Quotation mark"
-msgstr "Citationstecken"
+#. Default address to reply to
+#: src/prefs_folder_item.c:547
+msgid "Default To for replies: "
+msgstr ""
 
-#. forward
-#: src/prefs_common.c:1964
-#, fuzzy
-msgid "Forward format"
-msgstr "Skicka vidare"
+#. Default account
+#: src/prefs_folder_item.c:567
+msgid "Default account: "
+msgstr "Standard konto: "
 
-#: src/prefs_common.c:2008
-msgid " Description of symbols "
-msgstr " Beskrivning av symboler "
+#. Default dictionary
+#: src/prefs_folder_item.c:618
+msgid "Default dictionary: "
+msgstr ""
 
-#. quote chars
-#: src/prefs_common.c:2016
-#, fuzzy
-msgid "Quoting characters"
-msgstr "tecken"
+#: src/prefs_folder_item.c:823
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "Välj färg för mapp"
 
-#: src/prefs_common.c:2031
-msgid "Treat these characters as quotation marks: "
+#: src/prefs_folder_item.c:835
+msgid "General"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2084
-msgid "Font"
-msgstr "Typsnitt"
-
-#: src/prefs_common.c:2113
-msgid "Small"
+#: src/prefs_folder_item.c:875
+#, c-format
+msgid "Properties for folder %s"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2132
-msgid "Normal"
+#: src/prefs_fonts.c:66
+msgid "Folder and Message Lists"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2151
-#, fuzzy
-msgid "Bold"
-msgstr "Mapp"
+#: src/prefs_fonts.c:83
+msgid "Message"
+msgstr "Meddelande"
+
+#: src/prefs_fonts.c:145 src/prefs_summaries.c:1015 src/prefs_themes.c:361
+msgid "Display"
+msgstr "Visa"
 
-#: src/prefs_common.c:2176
-msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
-msgstr "Översätt brevhuvudsnamn (såsom `From:', `Subject:')"
+#: src/prefs_fonts.c:146
+msgid "Fonts"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2179
-msgid "Display unread number next to folder name"
-msgstr "Visa antal olästa bredvid mappnamn"
+#: src/prefs_gtk.c:849
+msgid "Preferences"
+msgstr "Egenskaper"
 
-#: src/prefs_common.c:2182
-#, fuzzy
-msgid "Automatically display images"
-msgstr "Undersök signaturer automatiskt"
+#: src/prefs_image_viewer.c:66
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "Visa bifogade bilder automatiskt"
 
-#: src/prefs_common.c:2191
-msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
+#: src/prefs_image_viewer.c:72
+msgid ""
+"Resize attached images by default\n"
+"(Clicking image toggles scaling)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2206
-#, fuzzy
-msgid "letters"
-msgstr "Ta bort"
+#: src/prefs_image_viewer.c:78
+msgid "Display images inline"
+msgstr ""
 
-#. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:2212
-msgid "Summary View"
-msgstr "Sammanfattningsvy"
+#: src/prefs_image_viewer.c:123
+msgid "Image Viewer"
+msgstr "Bildvisare"
 
-#: src/prefs_common.c:2221
-msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
-msgstr "Visa mottagare i 'Från'-kolumnen am avsänaren är du själv"
+#: src/prefs_matcher.c:150
+msgid "All messages"
+msgstr "Alla meddelande"
 
-#: src/prefs_common.c:2224
-#, fuzzy
-msgid "Display sender using address book"
-msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "To or Cc"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2226
-msgid "Enable horizontal scroll bar"
-msgstr "Aktivera horisnotell rullningslist"
+#: src/prefs_matcher.c:152
+msgid "In reply to"
+msgstr "I svar till"
 
-#: src/prefs_common.c:2228
-msgid "Expand threads"
-msgstr "Expandera trådar"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Age greater than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2231
-msgid "Display unread messages with bold font"
-msgstr "Visa oläst meddelanden med fetstil"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Age lower than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2239 src/prefs_common.c:3107 src/prefs_common.c:3145
-msgid "Date format"
-msgstr "Datumformat"
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Headers part"
+msgstr "Brevhuvudsdel"
 
-#: src/prefs_common.c:2261
-msgid " Set display item of summary... "
-msgstr " Ställ in fält att visa i sammanfattningen... "
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Body part"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2322
-msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "Aktivera färgläggning av meddelande"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Whole message"
+msgstr "Hela meddelande"
 
-#: src/prefs_common.c:2341
-msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
-msgstr "Visa 2-bytesalfabet och -siffror med 1-bytestecken"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "Unread flag"
+msgstr "Oläst flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2343
-msgid "Display header pane above message view"
-msgstr "Visa brevhuvudsruta ovanför meddelandevy"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "New flag"
+msgstr "Ny flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2350
-msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "Visa kortfattade brevhuvuden på meddelandevy"
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Marked flag"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2372
-msgid "Line space"
-msgstr "Radavstånd"
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Deleted flag"
+msgstr "Ta bort flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2386 src/prefs_common.c:2426
-msgid "pixel(s)"
-msgstr "punkt(er)"
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Replied flag"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2391
-msgid "Leave space on head"
-msgstr "Lämna utrymme i brevhuvud"
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Forwarded flag"
+msgstr "Vidarebefordrad flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2393
-msgid "Scroll"
-msgstr "Rulla"
+#: src/prefs_matcher.c:159
+msgid "Locked flag"
+msgstr "Lås flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2400
-msgid "Half page"
-msgstr "Halv sida"
+#: src/prefs_matcher.c:160
+msgid "Color label"
+msgstr "Färgm_arkering"
 
-#: src/prefs_common.c:2406
-msgid "Smooth scroll"
-msgstr "Mjuk rullning"
+#: src/prefs_matcher.c:161 src/toolbar.c:174
+msgid "Ignore thread"
+msgstr "Ignorera tråd"
 
-#: src/prefs_common.c:2412
-msgid "Step"
-msgstr "Steg"
+#: src/prefs_matcher.c:162
+msgid "Score greater than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2479
-msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "Undersök signaturer automatiskt"
+#: src/prefs_matcher.c:162
+msgid "Score lower than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2482
-msgid "Show signature check result in a popup window"
-msgstr "Visa resultat av signaturundersökning i meddelandefönster"
+#: src/prefs_matcher.c:163
+msgid "Score equal to"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2488
-msgid "Store passphrase temporarily"
+#: src/prefs_matcher.c:164
+msgid "Test"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2490
-#, fuzzy
-msgid "- remove after"
-msgstr "Ta bort mapp"
+#: src/prefs_matcher.c:165
+msgid "Size greater than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2510
-msgid ""
-"(A setting of '0' will store the passphrase\n"
-" for the whole session)"
+#: src/prefs_matcher.c:166
+msgid "Size smaller than"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2523
-msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "Fånga inskrivning av lösenfas"
+#: src/prefs_matcher.c:167
+msgid "Size exactly"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2528
-msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr "Visa varning vid start om GnuPG inte fungerar"
+#: src/prefs_matcher.c:168
+msgid "Partially downloaded"
+msgstr ""
 
-#. create default signkey box
-#: src/prefs_common.c:2535
-msgid "Default Sign Key"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#: src/prefs_matcher.c:185
+msgid "or"
+msgstr "eller"
 
-#: src/prefs_common.c:2657
-msgid "Open first unread message when entering a folder"
-msgstr "Öppna första olästa meddelande vid öppning av mapp"
+#: src/prefs_matcher.c:185
+msgid "and"
+msgstr "och"
 
-#: src/prefs_common.c:2661
-msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "Gå till inkorgen vid efter hämtande av post"
+#: src/prefs_matcher.c:202
+msgid "contains"
+msgstr "innehåller"
 
-#: src/prefs_common.c:2669
-msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "Exekvera omedelbart vid flyttning och borttagande av meddelanden"
+#: src/prefs_matcher.c:202
+msgid "does not contain"
+msgstr "innehåller ej"
 
-#: src/prefs_common.c:2676
-#, fuzzy
-msgid ""
-"(Messages will be marked until execution\n"
-" if this is turned off)"
+#: src/prefs_matcher.c:219
+msgid "yes"
+msgstr "Ja"
+
+#: src/prefs_matcher.c:219
+msgid "no"
+msgstr "nej"
+
+#: src/prefs_matcher.c:410
+msgid "Condition configuration"
 msgstr ""
-"(meddelanden kommer endast att markeras till exekvering\n"
-" om detta är avstängt)"
 
-#: src/prefs_common.c:2688
-msgid "Show receive dialog"
-msgstr "Visa mottagningsdialog"
+#. criteria combo box
+#: src/prefs_matcher.c:437
+msgid "Match type"
+msgstr "Jämför typ"
 
-#: src/prefs_common.c:2698 src/prefs_common.c:2732
-msgid "Always"
-msgstr "Alltid"
+#: src/prefs_matcher.c:524
+msgid "Predicate"
+msgstr "Förutsättning"
 
-#: src/prefs_common.c:2699
-msgid "Only if a window is active"
-msgstr "Endast om ett fönster är aktivt"
+#: src/prefs_matcher.c:575
+msgid "Use regexp"
+msgstr "Anv. regex"
 
-#: src/prefs_common.c:2701
-msgid "Never"
-msgstr "Aldrig"
+#. boolean operation
+#: src/prefs_matcher.c:613
+msgid "Boolean Op"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2714
-msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "Lägg till adress till destination vid dubbelklick"
+#: src/prefs_matcher.c:1200
+msgid "Value is not set."
+msgstr "Värde ej angivet."
 
-#: src/prefs_common.c:2721
-#, fuzzy
-msgid "Show no-unread-message dialog"
-msgstr "Visa mottagningsdialog"
+#: src/prefs_matcher.c:1637
+msgid ""
+"The entry was not saved.\n"
+"Have you really finished?"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:1679
+msgid "'Test' allows you to test a message or message element"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:1680
+msgid "using an external program or script. The program will"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2734
-msgid "Assume 'Yes'"
+#: src/prefs_matcher.c:1681
+msgid "return either 0 or 1"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2736
-msgid "Assume 'No'"
+#: src/prefs_matcher.c:1682
+msgid "The following symbols can be used:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2767
-msgid " Set key bindings... "
+#: src/prefs_matcher.c:1703
+msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2832
-#, fuzzy, c-format
-msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
-msgstr "Extern redigerare (%s kommer att ersättas med filnamn)"
+#: src/prefs_matcher.c:1782
+msgid "Current condition rules"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2841
-msgid "Web browser"
+#: src/prefs_message.c:119
+msgid ""
+"Display multi-byte alphanumeric as\n"
+"ASCII character (Japanese only)"
 msgstr ""
+"Visa multi-byte·alphanumeric·som\n"
+"ASCII tecken (endast Japanska)"
 
-#: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3425
-msgid "Print"
-msgstr "Skriv ut"
+#: src/prefs_message.c:125
+msgid "Display header pane above message view"
+msgstr "Visa brevhuvudsruta ovanför meddelandevy"
 
-#. On Exit
-#: src/prefs_common.c:2895
-msgid "On exit"
-msgstr "Vid avslut"
+#: src/prefs_message.c:129
+msgid "Display X-Face in message view"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2903
-msgid "Confirm on exit"
-msgstr "Bekräfta avslut"
+#: src/prefs_message.c:143
+msgid "Display short headers on message view"
+msgstr "Visa kortfattade brevhuvuden på meddelandevy"
 
-#: src/prefs_common.c:2910
-msgid "Empty trash on exit"
-msgstr "Töm papperskorg vid avslut"
+#: src/prefs_message.c:156
+msgid "Render HTML messages as text"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2912
-msgid "Ask before emptying"
-msgstr "Fråga innan tömning"
+#: src/prefs_message.c:168
+msgid "Line space"
+msgstr "Radavstånd"
 
-#: src/prefs_common.c:2916
-msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "Varna om det finns köade meddelanden"
+#: src/prefs_message.c:182 src/prefs_message.c:220
+msgid "pixel(s)"
+msgstr "punkt(er)"
 
-#: src/prefs_common.c:3083
-msgid "the full abbreviated weekday name"
-msgstr "fullständigt förkortat veckodagsnamn"
+#: src/prefs_message.c:187
+msgid "Scroll"
+msgstr "Rulla"
 
-#: src/prefs_common.c:3084
-msgid "the full weekday name"
-msgstr "fullständigt veckodagsnamn"
+#: src/prefs_message.c:194
+msgid "Half page"
+msgstr "Halv sida"
 
-#: src/prefs_common.c:3085
-msgid "the abbreviated month name"
-msgstr "förkortat månadsnamn"
+#: src/prefs_message.c:200
+msgid "Smooth scroll"
+msgstr "Mjuk rullning"
 
-#: src/prefs_common.c:3086
-msgid "the full month name"
-msgstr "fullständigt månadsnamn"
+#: src/prefs_message.c:206
+msgid "Step"
+msgstr "Steg"
 
-#: src/prefs_common.c:3087
-msgid "the preferred date and time for the current locale"
-msgstr "föredraget datum och tid för gällande lokalistion"
+#: src/prefs_message.c:231
+msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3088
-msgid "the century number (year/100)"
-msgstr "århundrandetal (årtal/100)"
+#: src/prefs_message.c:315
+msgid "Text options"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3089
-msgid "the day of the month as a decimal number"
-msgstr "dagen i månaden som decimaltal"
+#: src/prefs_msg_colors.c:98
+msgid "Enable coloration of message"
+msgstr "Aktivera färgläggning av meddelande"
 
-#: src/prefs_common.c:3090
-msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
-msgstr "timmen som decimaltal enligt 24-timmarsräkning"
+#: src/prefs_msg_colors.c:112
+msgid "Quoted Text - First Level"
+msgstr "Citerad text - Första nivå"
 
-#: src/prefs_common.c:3091
-msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
-msgstr "timmen som decimaltal enligt 12-timmarsräkning"
+#: src/prefs_msg_colors.c:125
+msgid "Quoted Text - Second Level"
+msgstr "Citerad text - Andra nivå"
 
-#: src/prefs_common.c:3092
-msgid "the day of the year as a decimal number"
-msgstr "dagen på året som ett decimaltal"
+#: src/prefs_msg_colors.c:138
+msgid "Quoted Text - Third Level"
+msgstr "Citerad text -Tredje nivå"
 
-#: src/prefs_common.c:3093
-msgid "the month as a decimal number"
-msgstr "månaden som ett decimaltal"
+#: src/prefs_msg_colors.c:151
+msgid "URI link"
+msgstr "URI-länk"
 
-#: src/prefs_common.c:3094
-msgid "the minute as a decimal number"
-msgstr "minuten som ett decimaltal"
+#: src/prefs_msg_colors.c:163
+msgid "Target folder"
+msgstr "Mål mapp"
 
-#: src/prefs_common.c:3095
-msgid "either AM or PM"
-msgstr "antingen AM eller PM"
+#: src/prefs_msg_colors.c:175
+msgid "Signatures"
+msgstr "Signatur"
 
-#: src/prefs_common.c:3096
-msgid "the second as a decimal number"
-msgstr "sekunden som ett decimaltal"
+#: src/prefs_msg_colors.c:179
+msgid "Recycle quote colors"
+msgstr "Återanvänd citeringsfärger"
 
-#: src/prefs_common.c:3097
-msgid "the day of the week as a decimal number"
-msgstr "veckodagen som ett decimaltal"
+#: src/prefs_msg_colors.c:233
+msgid "Pick color for quotation level 1"
+msgstr "Välj färg för citeringsnivå 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3098
-msgid "the preferred date for the current locale"
-msgstr "föredraget datum för gällande lokalistion"
+#: src/prefs_msg_colors.c:236
+msgid "Pick color for quotation level 2"
+msgstr "Välj färg för citeringsnivå 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3099
-msgid "the last two digits of a year"
-msgstr "e sista två siffrorna av ett årtal"
+#: src/prefs_msg_colors.c:239
+msgid "Pick color for quotation level 3"
+msgstr "Välj färg för citeringsnivå 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3100
-msgid "the year as a decimal number"
-msgstr "ärtalet som ett decimaltal"
+#: src/prefs_msg_colors.c:242
+msgid "Pick color for URI"
+msgstr "Välj färg för URI"
 
-#: src/prefs_common.c:3101
-msgid "the time zone or name or abbreviation"
-msgstr "tidszon, namn eller förkortning"
+#: src/prefs_msg_colors.c:245
+msgid "Pick color for target folder"
+msgstr "Välj färg för mål mapp"
 
-#: src/prefs_common.c:3122
-msgid "Specifier"
-msgstr "Symbol"
+#: src/prefs_msg_colors.c:248
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "Välj färg för signaturer"
 
-#: src/prefs_common.c:3123
-msgid "Description"
-msgstr "Beskrivning"
+#: src/prefs_msg_colors.c:395
+msgid "Colors"
+msgstr "Färger"
 
-#: src/prefs_common.c:3162
-msgid "Example"
-msgstr "Exempel"
+#: src/prefs_other.c:106
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "Lägg till adress till destination vid dubbelklick"
 
-#: src/prefs_common.c:3250
-msgid "Set message colors"
-msgstr "Ställ in meddelandefärger"
+#. Clip Log
+#: src/prefs_other.c:109
+msgid "Log Size"
+msgstr "Loggstorlek"
 
-#: src/prefs_common.c:3258
-msgid "Colors"
-msgstr "Färger"
+#: src/prefs_other.c:116
+msgid "Clip the log size"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3299
-msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr "Citerad text - Första nivå"
+#: src/prefs_other.c:121
+msgid "Log window length"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3305
-msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr "Citerad text - Andra nivå"
+#: src/prefs_other.c:134
+msgid "0 to stop logging in the log window"
+msgstr "0 för att sluta logga i loggfönstret"
 
-#: src/prefs_common.c:3311
-msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "Citerad text -Tredje nivå"
+#. On Exit
+#: src/prefs_other.c:139
+msgid "On exit"
+msgstr "Vid avslut"
 
-#: src/prefs_common.c:3317
-msgid "URI link"
-msgstr "URI-länk"
+#: src/prefs_other.c:147
+msgid "Confirm on exit"
+msgstr "Bekräfta avslut"
 
-#: src/prefs_common.c:3323
-#, fuzzy
-msgid "Target folder"
-msgstr "Ny mapp"
+#: src/prefs_other.c:154
+msgid "Empty trash on exit"
+msgstr "Töm papperskorg vid avslut"
 
-#: src/prefs_common.c:3330
-msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "Omcykla citeringsfärger"
+#: src/prefs_other.c:156
+msgid "Ask before emptying"
+msgstr "Fråga innan tömning"
 
-#: src/prefs_common.c:3393
-msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 1"
+#: src/prefs_other.c:160
+msgid "Warn if there are queued messages"
+msgstr "Varna om det finns köade meddelanden"
 
-#: src/prefs_common.c:3396
-msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 2"
+#: src/prefs_other.c:166
+msgid "Socket I/O timeout:"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3399
-msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 3"
+#: src/prefs_other.c:179
+msgid "seconds"
+msgstr "sekunder"
 
-#: src/prefs_common.c:3402
-msgid "Pick color for URI"
-msgstr "Välj färg för URI"
+#. reply
+#: src/prefs_quote.c:90
+msgid "Reply will quote by default"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3405
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for target folder"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 3"
+#: src/prefs_quote.c:92
+msgid "Reply format"
+msgstr "Svarsformat"
 
-#: src/prefs_common.c:3409
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for misspelled word"
-msgstr "Välj färg för URI"
+#: src/prefs_quote.c:107 src/prefs_quote.c:149
+msgid "Quotation mark"
+msgstr "Citationstecken"
+
+#. forward
+#: src/prefs_quote.c:134
+msgid "Forward format"
+msgstr "Skicka vidare format"
 
-#: src/prefs_common.c:3542
-msgid "Font selection"
-msgstr "Typsnittsval"
+#: src/prefs_quote.c:181
+msgid " Description of symbols "
+msgstr " Beskrivning av symboler "
 
-#: src/prefs_common.c:3616
-#, fuzzy
-msgid "Key bindings"
-msgstr "Skickar"
+#. quote chars
+#: src/prefs_quote.c:189
+msgid "Quotation characters"
+msgstr "Citationstecken"
 
-#: src/prefs_common.c:3630
-msgid ""
-"Select the preset of key bindings.\n"
-"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
-"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+#: src/prefs_quote.c:204
+msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3645 src/prefs_common.c:3969
-msgid "Old Sylpheed"
+#: src/prefs_quote.c:282
+msgid "Quoting"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_customheader.c:145
-msgid "Creating custom header setting window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för inställning av egendefinierade brevhuvuden...\n"
+#: src/prefs_receive.c:122
+msgid "External program"
+msgstr "Externt program"
+
+#: src/prefs_receive.c:131
+msgid "Use external program for incorporation"
+msgstr "Använt externt program för hämtning"
 
-#: src/prefs_customheader.c:163
-msgid "Custom header setting"
-msgstr "Egendefinierat brevhuvud"
+#: src/prefs_receive.c:138
+msgid "Command"
+msgstr "Kommando"
 
-#: src/prefs_customheader.c:261
-msgid "Custom headers"
-msgstr "Egna brevhuvuden"
+#: src/prefs_receive.c:156
+msgid "Auto-check new mail"
+msgstr "Hämta ny post automatiskt"
 
-#: src/prefs_customheader.c:315
-msgid "Reading custom header configuration...\n"
-msgstr "Läser egen brehuvudsinställning...\n"
+#: src/prefs_receive.c:158
+msgid "every"
+msgstr "varje"
 
-#: src/prefs_customheader.c:360
-msgid "Writing custom header configuration...\n"
-msgstr "Skriver egen brehuvudsinställning...\n"
+#: src/prefs_receive.c:179
+msgid "Check new mail on startup"
+msgstr "Kolla ny post vid start"
 
-#: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
-#: src/prefs_filter.c:689 src/prefs_matcher.c:1031
-msgid "Header name is not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/prefs_receive.c:181
+msgid "Go to inbox after receiving new mail"
+msgstr "Gå till inkorgen vid efter hämtande av post"
 
-#: src/prefs_customheader.c:539
-msgid "Delete header"
-msgstr "Ta bor brevhuvud"
+#: src/prefs_receive.c:183
+msgid "Update all local folders after incorporation"
+msgstr "Uppdatera alla lokala mappar efter inkorporation"
 
-#: src/prefs_customheader.c:540
-msgid "Do you really want to delete this header?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
+#: src/prefs_receive.c:190
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "Visa mottagningsdialog"
 
-#: src/prefs_display_header.c:178
-msgid "Creating display header setting window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för inställning av brevhuvud...\n"
+#: src/prefs_receive.c:200 src/prefs_send.c:162 src/prefs_summaries.c:897
+msgid "Always"
+msgstr "Alltid"
 
-#: src/prefs_display_header.c:201
-msgid "Display header setting"
-msgstr "Brevhuvudsinställning"
+#: src/prefs_receive.c:201
+msgid "Only on manual receiving"
+msgstr ""
 
-#. header name
-#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
-msgid "Header name"
-msgstr "Brevhuvudsnamn"
+#: src/prefs_receive.c:211
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "Stäng mottagningsdialog när den är klar"
 
-#: src/prefs_display_header.c:257
-msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Visade brevhuvuden"
+#: src/prefs_receive.c:213
+msgid "Run command when new mail arrives"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_display_header.c:315
-msgid "Hidden headers"
-msgstr "Gömda brevhuvuden"
+#: src/prefs_receive.c:223
+msgid "after autochecking"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_display_header.c:345
-msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr "Visa alla ospecificerade brevhuvuden"
+#: src/prefs_receive.c:225
+msgid "after manual checking"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_receive.c:233
+#, c-format
+msgid ""
+"Command to execute:\n"
+"(use %d as number of new mails)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_display_header.c:370
-msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "Läser konfiguration för visning av brevhuvuden...\n"
+#: src/prefs_receive.c:359 src/prefs_send.c:332
+msgid "Mail Handling"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_display_header.c:408
-msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "Skriver konfiguration för visning av brevhuvuden...\n"
+#: src/prefs_send.c:143
+msgid "Save sent messages to Sent folder"
+msgstr "Spara skickade meddelanden till Skickat mappen"
 
-#: src/prefs_display_header.c:540
-msgid "This header is already in the list."
-msgstr "Detta brevhuvud finns redan i listan."
+#: src/prefs_send.c:147
+msgid "Confirm before sending queued messages"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:191
-msgid "Creating filter setting window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för filterinställningar...\n"
+#: src/prefs_send.c:153
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "Visa sänddialog"
 
-#: src/prefs_filter.c:218
-msgid "Filter setting"
-msgstr "Filterinställningar"
+#: src/prefs_send.c:171
+msgid "Outgoing encoding"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:240 src/prefs_filtering.c:364 src/prefs_scoring.c:219
-#, fuzzy
-msgid "Condition"
-msgstr "/_Konfiguration"
+#: src/prefs_send.c:180
+msgid ""
+"If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
+"be used"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:284
-msgid "Keyword"
-msgstr "Nyckelord"
+#: src/prefs_send.c:192
+msgid "Automatic (Recommended)"
+msgstr "Automatisk (Rekommenderad)"
 
-#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_matcher.c:423
-msgid "Predicate"
-msgstr "Förutsättning"
+#: src/prefs_send.c:194
+msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
+msgstr "7 bitars ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:715
-#: src/prefs_filter.c:718 src/prefs_filter.c:873 src/prefs_filter.c:876
-#: src/prefs_matcher.c:133
-msgid "contains"
-msgstr "innehåller"
+#: src/prefs_send.c:196
+msgid "Unicode (UTF-8)"
+msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:873
-#: src/prefs_filter.c:876
-msgid "not contain"
-msgstr "inneh. ej"
+#: src/prefs_send.c:198
+msgid "Western European (ISO-8859-1)"
+msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_filter.c:344 src/prefs_filtering.c:469
-msgid "Destination"
-msgstr "Destination"
+#: src/prefs_send.c:199
+msgid "Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_filter.c:368
-msgid "Use regex"
-msgstr "Anv. regex"
+#: src/prefs_send.c:201
+msgid "Central European (ISO-8859-2)"
+msgstr "Centraleuropeisk (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_filter.c:375
-msgid "Don't receive"
-msgstr "Tag ej emot"
+#: src/prefs_send.c:203
+msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "Baltisk (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_actions.c:354 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:522
-#: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
-msgid "Register"
-msgstr "Registrera"
+#: src/prefs_send.c:204
+msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
+msgstr "Baltisk (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_actions.c:360 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:528
-#: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
-msgid " Substitute "
-msgstr " Byt ut "
+#: src/prefs_send.c:206
+msgid "Greek (ISO-8859-7)"
+msgstr "Grekisk (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_filter.c:432 src/prefs_filtering.c:554
-msgid "Registered rules"
-msgstr "Registrerade regler"
+#: src/prefs_send.c:208
+msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:497
-msgid "Reading filter configuration...\n"
-msgstr "Läser filterkonfiguration...\n"
+#: src/prefs_send.c:209
+msgid "Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:533
-msgid "Writing filter configuration...\n"
-msgstr "Skriver filterkonfiguration...\n"
+#: src/prefs_send.c:211
+msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
+msgstr "Turkisk (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_actions.c:727 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:714
-#: src/prefs_filtering.c:777 src/prefs_filtering.c:800 src/prefs_matcher.c:614
-#: src/prefs_matcher.c:688 src/prefs_scoring.c:454 src/prefs_scoring.c:485
-#: src/prefs_template.c:301
-msgid "(New)"
-msgstr "(Ny)"
+#: src/prefs_send.c:213
+msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+msgstr "Kyrillisk (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_filter.c:684 src/prefs_filtering.c:894
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "Destination är inte angiven"
+#: src/prefs_send.c:214
+msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
+msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_filter.c:811 src/prefs_filtering.c:970 src/prefs_scoring.c:635
-msgid "Delete rule"
-msgstr "Ta bort regel"
+#: src/prefs_send.c:215
+msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "Kyrillisk (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_filter.c:812 src/prefs_filtering.c:971 src/prefs_scoring.c:636
-msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort denna regel?"
+#: src/prefs_send.c:216
+msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:223
-#, fuzzy
-msgid "Move"
-msgstr "Flytta upp"
+#: src/prefs_send.c:218
+msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
+msgstr "Japansk (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:224
-#, fuzzy
-msgid "Copy"
-msgstr "/_Kopiera..."
+#: src/prefs_send.c:220
+msgid "Japanese (EUC-JP)"
+msgstr "Japansk (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_summary_column.c:67
-msgid "Mark"
-msgstr "Markera"
+#: src/prefs_send.c:221
+msgid "Japanese (Shift_JIS)"
+msgstr "Japansk (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:227
-#, fuzzy
-msgid "Unmark"
-msgstr "Kommentarer"
+#: src/prefs_send.c:224
+msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
+msgstr "Förenklad kinesisk (GB2312)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:228
-#, fuzzy
-msgid "Mark as read"
-msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
+#: src/prefs_send.c:225
+msgid "Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:229
-#, fuzzy
-msgid "Mark as unread"
-msgstr "/_Markera/Markera som _oläst"
+#: src/prefs_send.c:226
+msgid "Traditional Chinese (Big5)"
+msgstr "Traditionell kinesisk (Big5)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:232
-#, fuzzy
-msgid "Bounce"
-msgstr "inget"
+#: src/prefs_send.c:228
+msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
+msgstr "Traditionell kinesisk (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:479
-#, fuzzy
-msgid "Color"
-msgstr "Färger"
+#: src/prefs_send.c:229
+msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
+msgstr "Kinesisk (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:235
-#, fuzzy
-msgid "Delete on Server"
-msgstr "Ta bort mapp"
+#: src/prefs_send.c:232
+msgid "Korean (EUC-KR)"
+msgstr "Koreansk (EUC-KR)"
+
+#: src/prefs_send.c:234
+msgid "Thai (TIS-620)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:329
-#, fuzzy
-msgid "Creating filtering setting window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för filterinställningar...\n"
+#: src/prefs_send.c:235
+msgid "Thai (Windows-874)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:348
-#, fuzzy
-msgid "Filtering setting"
-msgstr "Filterinställningar"
+#: src/prefs_send.c:248
+msgid "Transfer encoding"
+msgstr "Överföringskod"
 
-#: src/prefs_filtering.c:378 src/prefs_scoring.c:234
-msgid "Define ..."
+#: src/prefs_send.c:257
+msgid ""
+"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
+"characters"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:390
-#, fuzzy
-msgid "Action"
-msgstr "Konto"
+#: src/prefs_spelling.c:95
+msgid "Select dictionaries location"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:500 src/prefs_matcher.c:405
-#, fuzzy
-msgid "Info ..."
-msgstr " ... "
+#: src/prefs_spelling.c:124
+msgid "Pick color for misspelled word"
+msgstr "Välj färg för felstavat ord"
 
-#: src/prefs_filtering.c:847 src/prefs_filtering.c:916 src/prefs_scoring.c:531
-#: src/prefs_scoring.c:568 src/prefs_scoring.c:613
-#, fuzzy
-msgid "Match string is not valid."
-msgstr "Söksträngen ej funnen."
+#: src/prefs_spelling.c:167
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "Aktivera rättstaving"
 
-#: src/prefs_filtering.c:876 src/prefs_scoring.c:554 src/prefs_scoring.c:599
-#, fuzzy
-msgid "Score is not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/prefs_spelling.c:182
+msgid "Enable alternate dictionary"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:299
-#, fuzzy
-msgid "Folder Property"
-msgstr "Egenskaper"
+#: src/prefs_spelling.c:188
+msgid "Faster switching with last used dictionary"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:316
-msgid "Folder Property for "
+#: src/prefs_spelling.c:190
+msgid "Dictionaries path:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:325
-msgid "Request Return Receipt"
+#: src/prefs_spelling.c:204
+msgid "Default dictionary:"
+msgstr "Standard ordlista:"
+
+#: src/prefs_spelling.c:221
+msgid "Default suggestion mode:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:337
-msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+#: src/prefs_spelling.c:238
+msgid "Misspelled word color:"
 msgstr ""
 
-#. Default To
-#: src/prefs_folder_item.c:347
-#, fuzzy
-msgid "Default To: "
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#: src/prefs_spelling.c:263
+msgid "(Black to use underline)"
+msgstr ""
 
-#. Simplify Subject
-#: src/prefs_folder_item.c:364
-msgid "Simplify Subject RegExp: "
+#: src/prefs_spelling.c:377
+msgid "Spell Checking"
 msgstr ""
 
-#. Folder chmod
-#: src/prefs_folder_item.c:382
-#, fuzzy
-msgid "Folder chmod: "
-msgstr "Endast mapp"
+#: src/prefs_summaries.c:141
+msgid "the full abbreviated weekday name"
+msgstr "fullständigt förkortat veckodagsnamn"
 
-#. Default account
-#: src/prefs_folder_item.c:406
-#, fuzzy
-msgid "Default account: "
-msgstr "Ta bort konto"
+#: src/prefs_summaries.c:142
+msgid "the full weekday name"
+msgstr "fullständigt veckodagsnamn"
 
-#: src/prefs_matcher.c:124
-#, fuzzy
-msgid "or"
-msgstr "Port"
+#: src/prefs_summaries.c:143
+msgid "the abbreviated month name"
+msgstr "förkortat månadsnamn"
 
-#: src/prefs_matcher.c:124
-#, fuzzy
-msgid "and"
-msgstr "Kommando"
+#: src/prefs_summaries.c:144
+msgid "the full month name"
+msgstr "fullständigt månadsnamn"
 
-#: src/prefs_matcher.c:133
-#, fuzzy
-msgid "does not contain"
-msgstr "inneh. ej"
+#: src/prefs_summaries.c:145
+msgid "the preferred date and time for the current locale"
+msgstr "föredraget datum och tid för gällande lokalistion"
 
-#: src/prefs_matcher.c:142
-#, fuzzy
-msgid "yes"
-msgstr "Ja"
+#: src/prefs_summaries.c:146
+msgid "the century number (year/100)"
+msgstr "århundrandetal (årtal/100)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:142
-#, fuzzy
-msgid "no"
-msgstr "inget"
+#: src/prefs_summaries.c:147
+msgid "the day of the month as a decimal number"
+msgstr "dagen i månaden som decimaltal"
 
-#: src/prefs_matcher.c:146
-#, fuzzy
-msgid "All messages"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+#: src/prefs_summaries.c:148
+msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
+msgstr "timmen som decimaltal enligt 24-timmarsräkning"
 
-#. S_COL_MIME
-#: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:45
-#: src/selective_download.c:465 src/summaryview.c:451
-msgid "Subject"
-msgstr "Ärende"
+#: src/prefs_summaries.c:149
+msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
+msgstr "timmen som decimaltal enligt 12-timmarsräkning"
 
-#. S_COL_SUBJECT
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:40
-#: src/selective_download.c:458 src/summaryview.c:452
-msgid "From"
-msgstr "Från"
+#: src/prefs_summaries.c:150
+msgid "the day of the year as a decimal number"
+msgstr "dagen på året som ett decimaltal"
 
-#. subject
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:46
-#, fuzzy
-msgid "To"
-msgstr "Till:"
+#: src/prefs_summaries.c:151
+msgid "the month as a decimal number"
+msgstr "månaden som ett decimaltal"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147
-msgid "To or Cc"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:152
+msgid "the minute as a decimal number"
+msgstr "minuten som ett decimaltal"
 
-#. cc
-#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:48
-#, fuzzy
-msgid "Newsgroups"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+#: src/prefs_summaries.c:153
+msgid "either AM or PM"
+msgstr "antingen AM eller PM"
 
-#: src/prefs_matcher.c:148
-#, fuzzy
-msgid "In reply to"
-msgstr "Svara till alla"
+#: src/prefs_summaries.c:154
+msgid "the second as a decimal number"
+msgstr "sekunden som ett decimaltal"
 
-#. newsgroups
-#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:49
-#, fuzzy
-msgid "References"
-msgstr "Ladda om"
+#: src/prefs_summaries.c:155
+msgid "the day of the week as a decimal number"
+msgstr "veckodagen som ett decimaltal"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
-msgid "Age greater than"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:156
+msgid "the preferred date for the current locale"
+msgstr "föredraget datum för gällande lokalistion"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
-msgid "Age lower than"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:157
+msgid "the last two digits of a year"
+msgstr "e sista två siffrorna av ett årtal"
 
-#: src/prefs_matcher.c:150
-#, fuzzy
-msgid "Headers part"
-msgstr "Brevhuvudsnamn"
+#: src/prefs_summaries.c:158
+msgid "the year as a decimal number"
+msgstr "ärtalet som ett decimaltal"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
-msgid "Body part"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:159
+msgid "the time zone or name or abbreviation"
+msgstr "tidszon, namn eller förkortning"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
-#, fuzzy
-msgid "Whole message"
-msgstr "Skicka meddelande"
+#: src/prefs_summaries.c:180 src/prefs_summaries.c:228
+#: src/prefs_summaries.c:785
+msgid "Date format"
+msgstr "Datumformat"
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_summaries.c:204
 #, fuzzy
-msgid "Unread flag"
-msgstr "Oläst(a)"
+msgid "Specifier"
+msgstr "Symbol"
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
-#, fuzzy
-msgid "New flag"
-msgstr "Ny mapp"
+#: src/prefs_summaries.c:246
+msgid "Example"
+msgstr "Exempel"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153
-msgid "Marked flag"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:328
+msgid "Key bindings"
+msgstr "Snabbtangenter"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153
+#: src/prefs_summaries.c:342
 #, fuzzy
-msgid "Deleted flag"
-msgstr "Ta bort mapp"
+msgid "Select preset:"
+msgstr "Välj nycklar"
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
-msgid "Replied flag"
+#: src/prefs_summaries.c:355 src/prefs_summaries.c:671
+msgid "Old Sylpheed"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
-#, fuzzy
-msgid "Forwarded flag"
-msgstr "Skicka meddelandet vidare"
+#: src/prefs_summaries.c:363
+msgid ""
+"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
+"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:155
-msgid "Score greater than"
+#: src/prefs_summaries.c:735
+msgid "Translate header name (such as 'From:', 'Subject:')"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:155
-msgid "Score lower than"
+#: src/prefs_summaries.c:738
+msgid "Display unread number next to folder name"
+msgstr "Visa antal olästa bredvid mappnamn"
+
+#: src/prefs_summaries.c:747
+msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:156
-msgid "Score equal to"
+#: src/prefs_summaries.c:761
+msgid "letters"
+msgstr "bokstäver"
+
+#: src/prefs_summaries.c:774
+msgid "Display sender using address book"
+msgstr "Visa avsändaren från adressboken"
+
+#: src/prefs_summaries.c:777
+msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:158
-msgid "Size greater than"
+#: src/prefs_summaries.c:802
+msgid "Set displayed columns"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:159
-msgid "Size smaller than"
+#: src/prefs_summaries.c:810
+msgid " Folder list... "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:160
-msgid "Size exactly"
+#: src/prefs_summaries.c:818
+msgid " Message list... "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:295
-#, fuzzy
-msgid "Creating matcher setting window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för filterinställningar...\n"
+#: src/prefs_summaries.c:839
+msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
+msgstr "Exekvera omedelbart vid flyttning och borttagande av meddelanden"
 
-#: src/prefs_matcher.c:314
-#, fuzzy
-msgid "Condition setting"
-msgstr "Kontoinställningar"
+#: src/prefs_summaries.c:841
+msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
+msgstr ""
 
-#. criteria combo box
-#: src/prefs_matcher.c:339
-#, fuzzy
-msgid "Match type"
-msgstr "MIME-typ"
+#: src/prefs_summaries.c:847
+msgid "Confirm before marking all mails in a folder as read"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:476
-#, fuzzy
-msgid "Use regexp"
-msgstr "Anv. regex"
+#: src/prefs_summaries.c:851
+msgid "Always open message when selected"
+msgstr ""
 
-#. boolean operation
-#: src/prefs_matcher.c:514
-msgid "Boolean Op"
+#: src/prefs_summaries.c:855
+msgid "Only mark message as read when opened in a new window"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1017
-#, fuzzy
-msgid "Value is not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/prefs_summaries.c:865
+msgid "When entering a folder"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1442 src/quote_fmt.c:90
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "Beskrivning av symboler"
+#: src/prefs_summaries.c:875
+msgid "Do nothing"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:1474
-msgid ""
-"%\n"
-"Subject\n"
-"From\n"
-"To\n"
-"Cc\n"
-"Date\n"
-"Message-ID\n"
-"Newsgroups\n"
-"References\n"
-"Filename - should not be modified\n"
-"new line\n"
-"escape character for quotes\n"
-"quote character\n"
-"%"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_scoring.c:184
-#, fuzzy
-msgid "Creating scoring setting window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för filterinställningar...\n"
+#: src/prefs_summaries.c:876
+msgid "Select first unread (or new) message"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:203
-#, fuzzy
-msgid "Scoring setting"
-msgstr "Kontoinställningar"
+#: src/prefs_summaries.c:878
+msgid "Select first new (or unread) message"
+msgstr ""
 
-#. S_COL_NUMBER
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:456
-msgid "Score"
+#: src/prefs_summaries.c:888
+msgid "Show \"no unread (or new) message\" dialog"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:335
-msgid "Kill score"
+#: src/prefs_summaries.c:898
+msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:347
-#, fuzzy
-msgid "Important score"
-msgstr "Fil att importera:"
+#: src/prefs_summaries.c:900
+msgid "Assume 'No'"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:560 src/prefs_scoring.c:605
-#, fuzzy
-msgid "Match string is not set."
-msgstr "Destination är inte angiven"
+#: src/prefs_summaries.c:909
+msgid " Set key bindings... "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:254
-#, fuzzy
-msgid "Creating actions setting window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för filterinställningar...\n"
+#: src/prefs_summaries.c:1016
+msgid "Summaries"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:274
-#, fuzzy
-msgid "Actions setting"
-msgstr "Kontoinställningar"
+#. S_COL_STATUS
+#: src/prefs_summary_column.c:81
+msgid "Attachment"
+msgstr "Bilaga"
 
-#: src/prefs_actions.c:293
-#, fuzzy
-msgid "Menu name: "
-msgstr "Fullst. namn"
+#. S_COL_SIZE
+#: src/prefs_summary_column.c:87
+msgid "Number"
+msgstr "Nummer"
 
-#: src/prefs_actions.c:306
-#, fuzzy
-msgid "Command line: "
-msgstr "Kommando"
+#: src/prefs_summary_column.c:219
+msgid "Message list columns configuration"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:317
+#: src/prefs_summary_column.c:236
 msgid ""
-"Menu name:\n"
-" Use / in menu name to make submenus.\n"
-"Command line:\n"
-" Begin with:\n"
-"   | to send message body or selection to command\n"
-"   > to send user provided text to command\n"
-"   * to send user provided hidden text to command\n"
-" End with:\n"
-"   | to replace message body or selection with command output\n"
-"   & to run command asynchronously\n"
-" Use %f for message file name\n"
-"   %F for the list of the file names of selected messages\n"
-"   %p for the selected message part."
+"Select columns to be displayed in the message list. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:373
-msgid "Help on syntax"
+#: src/prefs_template.c:190
+msgid "Template name"
+msgstr "Mallnamn"
+
+#: src/prefs_template.c:269
+msgid " Symbols "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:392
-#, fuzzy
-msgid "Registered actions"
-msgstr "Registrerade regler"
+#: src/prefs_template.c:295
+msgid "Template configuration"
+msgstr "Mallkonfiguration"
 
-#: src/prefs_actions.c:449
-#, fuzzy
-msgid "Reading actions configurations...\n"
-msgstr "Läser konfiguration...\n"
+#: src/prefs_template.c:506
+msgid "Template format error."
+msgstr "Fel mallformat"
 
-#: src/prefs_actions.c:485
+#: src/prefs_template.c:515
 #, fuzzy
-msgid "Writing actions configuration...\n"
-msgstr "Skriver filterkonfiguration...\n"
+msgid "Template name is not set."
+msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
 
-#: src/prefs_actions.c:661 src/prefs_actions.c:667
-#, fuzzy
-msgid "Could not get message file."
-msgstr "Kunde inte läsa fil."
+#: src/prefs_template.c:604
+msgid "Delete template"
+msgstr "Ta bort mall"
 
-#: src/prefs_actions.c:675
-msgid "Could not get message part."
-msgstr ""
+#: src/prefs_template.c:605
+msgid "Do you really want to delete this template?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna mall?"
 
-#: src/prefs_actions.c:681
-#, fuzzy
-msgid "No message part selected."
-msgstr "ett meddelande kan inte tas emot\n"
+#: src/prefs_template.c:741
+msgid "Current templates"
+msgstr "Befintliga mallar"
 
-#: src/prefs_actions.c:685
-msgid "No message file selected."
+#: src/prefs_template.c:766
+msgid "Template"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:704
-#, fuzzy
-msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "Kan inte ta emot delen av multipart-meddelandet."
+#: src/prefs_themes.c:340 src/prefs_themes.c:712
+msgid "Default internal theme"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:776
-#, fuzzy
-msgid "Menu name is not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/prefs_themes.c:362
+msgid "Themes"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:781
-msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
+#: src/prefs_themes.c:450
+msgid "Only root can remove system themes"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:791
-msgid "Menu name is too long."
+#: src/prefs_themes.c:453
+#, c-format
+msgid "Remove system theme '%s'"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:800
-#, fuzzy
-msgid "Command line not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/prefs_themes.c:456
+#, c-format
+msgid "Remove theme '%s'"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:805
-msgid "Menu name and command are too long."
+#: src/prefs_themes.c:462
+msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:810
+#: src/prefs_themes.c:472
 #, c-format
 msgid ""
-"The command\n"
-"%s\n"
-"has a syntax error."
+"File %s failed\n"
+"while removing theme."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:870
-#, fuzzy
-msgid "Delete action"
-msgstr "Ta bort konto"
-
-#: src/prefs_actions.c:871
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this action?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta konto? "
-
-#: src/prefs_actions.c:1071
-msgid ""
-"The selected action is not a pipe action.\n"
-" You can only use pipe actions when composing a message."
+#: src/prefs_themes.c:476
+msgid "Removing theme directory failed."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1178
-#, fuzzy
-msgid "Action command error\n"
-msgstr "protokollfel\n"
+#: src/prefs_themes.c:479
+msgid "Theme removed succesfully"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1260
-#, c-format
-msgid ""
-"Command could not started. Pipe creation failed.\n"
-"%s"
+#: src/prefs_themes.c:499
+msgid "Select theme folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1265
-msgid "Forking child and grandchild.\n"
+#: src/prefs_themes.c:514
+#, c-format
+msgid "Install theme '%s'"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1317
-msgid "Child: Waiting for grandchild\n"
+#: src/prefs_themes.c:517
+msgid ""
+"This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
+"Install anyway?"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1319
-msgid "Child: grandchild ended\n"
+#: src/prefs_themes.c:524
+msgid "Do you want to install theme for all users?"
 msgstr ""
 
-#. Fork error
-#: src/prefs_actions.c:1325
-#, fuzzy, c-format
+#: src/prefs_themes.c:545
 msgid ""
-"Could not fork to execute the following command:\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr "Kunde inte exekvera externt kommando: %s\n"
+"A theme with the same name is\n"
+"already installed in this location"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1415
-#, c-format
-msgid "Killing child group id %d\n"
+#: src/prefs_themes.c:549
+msgid "Couldn't create destination directory"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1516
-#, c-format
-msgid "Freeing children data %x\n"
+#: src/prefs_themes.c:562
+msgid "Theme installed succesfully"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1534
-msgid "Updating actions input/output dialog.\n"
+#: src/prefs_themes.c:569
+msgid "Failed installing theme"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1558
+#: src/prefs_themes.c:572
 #, c-format
-msgid "--- Running: %s\n"
+msgid ""
+"File %s failed\n"
+"while installing theme."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1561
+#: src/prefs_themes.c:673
 #, c-format
-msgid "--- Ended: %s\n"
+msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1589
-#, fuzzy
-msgid "Creating actions dialog\n"
-msgstr "Skapar processdialog...\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:1597
-msgid "Actions' input/output"
+#: src/prefs_themes.c:713
+msgid "The Sylpheed-Claws Team"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1647
-#, fuzzy
-msgid "Abort actions"
-msgstr "Citering"
-
-#: src/prefs_actions.c:1653
-#, fuzzy
-msgid "Close window"
-msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
-
-#: src/prefs_actions.c:1685
+#: src/prefs_themes.c:715
 #, c-format
-msgid "Child returned %c\n"
+msgid "Internal theme has %d icons"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1701
-msgid "Sending input to grand child.\n"
+#: src/prefs_themes.c:721
+msgid "No info file available for this theme"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1718
-msgid "Input to grand child sent.\n"
+#: src/prefs_themes.c:739
+msgid "Error: can't get theme status"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1727
-msgid "Catching grand child's output.\n"
+#: src/prefs_themes.c:763
+#, c-format
+msgid "%d files (%d icons), size: %s"
 msgstr ""
 
-#. S_COL_UNREAD
-#: src/prefs_summary_column.c:69
-#, fuzzy
-msgid "Attachment"
-msgstr "Bifoga"
-
-#. S_COL_FROM
-#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:39 src/summaryview.c:453
-msgid "Date"
-msgstr "Datum"
-
-#. S_COL_SIZE
-#: src/prefs_summary_column.c:74
-msgid "Number"
-msgstr "Nummer"
+#: src/prefs_themes.c:854
+msgid "Selector"
+msgstr ""
 
-#. S_COL_SCORE
-#: src/prefs_summary_column.c:76
-msgid "Locked"
+#: src/prefs_themes.c:874
+msgid "Install new..."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:170
-#, fuzzy
-msgid "Creating summary column setting window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för inställning av egendefinierade brevhuvuden...\n"
+#: src/prefs_themes.c:879
+msgid "Get more..."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:178
-#, fuzzy
-msgid "Summary display item setting"
-msgstr "/_Sammanfattning/Ställ _in visade fält"
+#: src/prefs_themes.c:911
+msgid "Information"
+msgstr "Information"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:195
-msgid ""
-"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
-"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
+#: src/prefs_themes.c:925
+msgid "Author: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:222
-#, fuzzy
-msgid "Available items"
-msgstr "Tillgängliga adresser"
+#: src/prefs_themes.c:933
+msgid "URL:"
+msgstr "URL:"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:240
-msgid "  ->  "
+#: src/prefs_themes.c:961
+msgid "Status:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:244
-msgid "  <-  "
+#: src/prefs_themes.c:975
+msgid "Preview"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:265
-#, fuzzy
-msgid "Displayed items"
-msgstr "Visade brevhuvuden"
-
-#: src/prefs_summary_column.c:306
-#, fuzzy
-msgid " Revert to default "
-msgstr " Använd som förinställt konto "
-
-#: src/prefs_template.c:154
-#, fuzzy
-msgid "Template name"
-msgstr "Brevhuvudsnamn"
+#: src/prefs_themes.c:1016
+msgid "Actions"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:229
-msgid " Symbols "
+#: src/prefs_themes.c:1026
+msgid "Use this"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:243
-#, fuzzy
-msgid "Registered templates"
-msgstr "Registrerade regler"
+#: src/prefs_themes.c:1031
+msgid "Remove"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:263
-msgid "Templates"
+#: src/prefs_toolbar.c:86
+msgid ""
+"Selected Action already set.\n"
+"Please choose another Action from List"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:372
-msgid "Template"
+#: src/prefs_toolbar.c:131
+msgid "Main toolbar configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:437
-#, fuzzy
-msgid "Template format error."
-msgstr "Datumformat"
+#: src/prefs_toolbar.c:132
+msgid "Compose toolbar configuration"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:512
-#, fuzzy
-msgid "Delete template"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+#: src/prefs_toolbar.c:133
+msgid "Message view toolbar configuration"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:513
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this template?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
+#: src/prefs_toolbar.c:641
+msgid "Sylpheed-Claws Action"
+msgstr ""
 
-#: src/procmime.c:925
-#, fuzzy
-msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
-msgstr "Kodkonversation misslyckades.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:650
+msgid "Toolbar text"
+msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:145 src/procmsg.c:161
-msgid "Cache data is corrupted\n"
-msgstr "Cache-data är korrupt\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:701
+msgid "Available toolbar icons"
+msgstr "Tillgängliga verktygs ikoner"
 
-#: src/procmsg.c:211
-msgid "\tNo cache file\n"
-msgstr "\tIngen cachefil\n"
+#. available actions
+#: src/prefs_toolbar.c:754
+msgid "Event executed on click"
+msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:218
-#, fuzzy
-msgid "\tReading summary cache...\n"
-msgstr "\tLäser sammanfattningscache..."
+#: src/prefs_toolbar.c:804
+msgid " Default "
+msgstr " Standard "
 
-#: src/procmsg.c:223
-msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
-msgstr "Cacheversion är annorlunda. Kasserar den.\n"
+#. currently active toolbar items
+#: src/prefs_toolbar.c:811
+msgid "Displayed toolbar items"
+msgstr "Visade verktyg"
 
-#: src/procmsg.c:293
-#, fuzzy
-msgid "\tMarking the messages...\n"
-msgstr "\tMarkerar meddelandena..."
+#: src/prefs_toolbar.c:876 src/prefs_toolbar.c:890 src/prefs_toolbar.c:904
+msgid "Customize Toolbars"
+msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:337
-#, c-format
-msgid "\t%d new message(s)\n"
-msgstr "\t%d ny(tt/a) medelande(n)\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:877
+msgid "Main Window"
+msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:543
-msgid "Mark file not found.\n"
-msgstr "Markeringsfil ej funnen.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:891
+msgid "Message Window"
+msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:545
-#, c-format
-msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
-msgstr "Markeringsversion är annorlunda (%d != %d). Kasserar den.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:905
+msgid "Compose Window"
+msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:561
-msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
-msgstr "Kan inte öppna markerings fil i tilläggsläge.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:1039
+msgid "Icon"
+msgstr "Ikon"
 
-#: src/procmsg.c:566
-msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
-msgstr "Kan inte öppna markeringsfil i skrivningsläge.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:1072
+msgid "Icon text"
+msgstr "Ikon text"
 
-#: src/procmsg.c:903
-#, c-format
-msgid "Sending queued message %d failed.\n"
-msgstr "Avsänding av köat meddelande %d misslyckades.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:1081
+msgid "Mapped event"
+msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:932 src/procmsg.c:1318
-msgid "saving sent message...\n"
-msgstr "sparar skickat meddelande...\n"
+#: src/prefs_wrapping.c:76
+msgid "Wrap on input"
+msgstr "Radbryt vid inmatning"
 
-#: src/procmsg.c:966
-msgid "can't save message\n"
-msgstr "kan inte spara meddelande\n"
+#: src/prefs_wrapping.c:82
+msgid "Wrap before sending"
+msgstr "Radbryt innan avsändning"
 
-#: src/procmsg.c:1025
-#, c-format
-msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "Utskriftskommando är felaktigt: `%s'\n"
+#: src/prefs_wrapping.c:88
+msgid "Wrap quotation"
+msgstr "Radbryt citering"
 
-#: src/procmsg.c:1214
-#, fuzzy
-msgid "Sending message by mail\n"
-msgstr "Skickar meddelande"
+#: src/prefs_wrapping.c:94
+msgid "Wrap pasted text"
+msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:1216 src/send.c:162
-msgid "Queued message header is broken.\n"
-msgstr "Brevuhuvud i köat medelande är trasigt.\n"
+#: src/prefs_wrapping.c:106
+msgid "Wrap messages at"
+msgstr "Radbryt meddelanden vid"
 
-#: src/procmsg.c:1229 src/send.c:173
-msgid "Account not found. Using current account...\n"
-msgstr "Konto ej funnet. Använder aktuellt konto...\n"
+#: src/prefs_wrapping.c:169
+msgid "Wrapping"
+msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:1240 src/send.c:184
-msgid "Account not found.\n"
-msgstr "Konto ej funnet.\n"
+#: src/privacy.c:174 src/privacy.c:178 src/privacy.c:195 src/privacy.c:199
+msgid "No signature found"
+msgstr "Ingen signatur funnen"
 
-#: src/procmsg.c:1252
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
-msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
+#: src/privacy.c:180 src/privacy.c:201
+msgid "No information available"
+msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:1256
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
-msgstr "Fel uppstod vid avsändning av meddelande till %s."
+#: src/procmime.c:339 src/procmime.c:341
+msgid "[Error decoding BASE64]\n"
+msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:1274
+#: src/procmsg.c:1508
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:1285
+#: src/procmsg.c:1519
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:1291
-#, fuzzy
-msgid "Sending message by news\n"
-msgstr "Skickar meddelande"
+#: src/procmsg.c:1531
+#, c-format
+msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
+msgstr "Fel uppstod vid avsändning av meddelande till %s."
 
-#: src/progressdialog.c:53
-msgid "Status"
+#: src/quote_fmt.c:40
+msgid "Customize date format (see man strftime)"
 msgstr ""
 
-#: src/progressdialog.c:55
-msgid "Creating progress dialog...\n"
-msgstr "Skapar processdialog...\n"
-
 #. from
-#: src/quote_fmt.c:41
+#: src/quote_fmt.c:43
 msgid "Full Name of Sender"
 msgstr ""
 
 #. full name
-#: src/quote_fmt.c:42
-#, fuzzy
+#: src/quote_fmt.c:44
 msgid "First Name of Sender"
-msgstr "rnamn"
+msgstr "Avsändarens Förnamn"
 
 #. first name
-#: src/quote_fmt.c:43
-#, fuzzy
+#: src/quote_fmt.c:45
 msgid "Last Name of Sender"
-msgstr "Efternamn"
+msgstr "Avsändarens Efternamn"
 
 #. last name
-#: src/quote_fmt.c:44
+#: src/quote_fmt.c:46
 msgid "Initials of Sender"
 msgstr ""
 
-#. references
-#: src/quote_fmt.c:50
-#, fuzzy
-msgid "Message-ID"
-msgstr "Meddelande"
-
 #. message-id
-#: src/quote_fmt.c:51
-#, fuzzy
+#: src/quote_fmt.c:53
 msgid "Message body"
-msgstr "Meddelande"
+msgstr ""
 
 #. message
-#: src/quote_fmt.c:52
-#, fuzzy
+#: src/quote_fmt.c:54
 msgid "Quoted message body"
-msgstr "Meddelanden i kö"
+msgstr "Innehåll för citerat meddelande"
 
 #. quoted message
-#: src/quote_fmt.c:53
+#: src/quote_fmt.c:55
 msgid "Message body without signature"
 msgstr ""
 
 #. message with no signature
-#: src/quote_fmt.c:54
+#: src/quote_fmt.c:56
 msgid "Quoted message body without signature"
 msgstr ""
 
-#: src/quote_fmt.c:56
-#, c-format
+#. quoted message with no signature
+#: src/quote_fmt.c:57
+msgid "Cursor position"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:59
 msgid ""
 "Insert expr if x is set\n"
 "x is one of the characters above after %"
 msgstr ""
 
-#: src/quote_fmt.c:58
-#, c-format
+#: src/quote_fmt.c:61
 msgid "Literal %"
 msgstr ""
 
-#. %
-#: src/quote_fmt.c:59
+#: src/quote_fmt.c:62
 msgid "Literal backslash"
 msgstr ""
 
-#. #: src/quote_fmt.c:60
+#: src/quote_fmt.c:63
 #, fuzzy
 msgid "Literal question mark"
 msgstr "Citationstecken"
 
-#. ?
-#: src/quote_fmt.c:61
+#: src/quote_fmt.c:64
 #, fuzzy
 msgid "Literal pipe"
 msgstr "Radbrytning"
 
-#. |
-#: src/quote_fmt.c:62
+#: src/quote_fmt.c:65
 msgid "Literal opening curly brace"
 msgstr ""
 
-#: src/quote_fmt.c:63
+#: src/quote_fmt.c:66
 msgid "Literal closing curly brace"
 msgstr ""
 
-#: src/quote_fmt.c:65
-#, fuzzy
+#: src/quote_fmt.c:68
 msgid "Insert File"
-msgstr "Infoga fil"
+msgstr "Infoga Fil"
 
-#. insert file
-#: src/quote_fmt.c:66
+#: src/quote_fmt.c:69
 msgid "Insert program output"
 msgstr ""
 
-#: src/recv.c:112
-msgid "error occurred while retrieving data.\n"
-msgstr "fel uppstod vid inämtning av data.\n"
-
-#: src/recv.c:154 src/recv.c:193 src/recv.c:209
-msgid "Can't write to file.\n"
-msgstr "Kan inte skriva till fil.\n"
-
-#: src/rfc2015.c:133 src/rfc2015.c:168 src/sigstatus.c:219
-msgid "Oops: Signature not verified"
-msgstr "Hoppsan: Signatur ej verifierad"
-
-#: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171 src/sigstatus.c:222
-msgid "No signature found"
-msgstr "Ingen signatur funnen"
-
-#: src/rfc2015.c:139 src/sigstatus.c:225
-msgid "Good signature"
-msgstr "Bra signatur"
-
-#: src/rfc2015.c:142 src/sigstatus.c:228
-msgid "BAD signature"
-msgstr "DÅLIG signatur"
-
-#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:180 src/sigstatus.c:231
-msgid "No public key to verify the signature"
-msgstr "Ingen allmän nyckel att verifiera signaturen med"
-
-#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183 src/sigstatus.c:234
-msgid "Error verifying the signature"
-msgstr "Fel vid verifikation av signatur"
-
-#: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
-msgid "Different results for signatures"
-msgstr "Skilda resultat för signaturer"
-
-#: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
-msgid "Error: Unknown status"
-msgstr "Fel: okänd status"
-
-#: src/rfc2015.c:174
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "God signatur från \"%s\""
-
-#: src/rfc2015.c:177
-#, c-format
-msgid "BAD signature  from \"%s\""
-msgstr "DÅLIG signatur från \"%s\""
-
-#: src/rfc2015.c:209
-msgid "Cannot find user ID for this key."
-msgstr "kan inte finna användar-ID för denna nyckel."
-
-#: src/rfc2015.c:220
-#, c-format
-msgid "                aka \"%s\"\n"
-msgstr "               alias \"%s\"\n"
-
-#: src/rfc2015.c:248
-#, c-format
-msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Signatur skapad %s\n"
-
-#: src/rfc2015.c:257
-#, c-format
-msgid "Key fingerprint: %s\n"
-msgstr "Nyckelfingeravtryck: %s\n"
-
-#: src/select-keys.c:101
+#: src/send_message.c:135
 #, c-format
-msgid "Please select key for `%s'"
-msgstr "Vänligen välj nyckel för `%s'"
+msgid "Sending message using command: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/select-keys.c:104
+#: src/send_message.c:144
 #, c-format
-msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
-msgstr "Samlar info för `%s' ... %c"
-
-#: src/select-keys.c:272
-msgid "Select Keys"
-msgstr "Välj nycklar"
-
-#: src/select-keys.c:300
-msgid "Key ID"
-msgstr "Nyckel-ID"
-
-#: src/select-keys.c:303
-msgid "Val"
+msgid "Can't execute command: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/select-keys.c:445
-msgid "Add key"
-msgstr "Lägg till nyckel"
-
-#: src/select-keys.c:446
-msgid "Enter another user or key ID\n"
-msgstr "Skriv in en annan användar- eller nyckel-ID\n"
-
-#: src/selective_download.c:297
+#: src/send_message.c:177
 #, c-format
-msgid "marked to delete %i\n"
+msgid "Error occurred while executing command: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/selective_download.c:383
-#, fuzzy
-msgid "Selective download"
-msgstr "Välj mapp"
+#: src/send_message.c:284
+msgid "Connecting"
+msgstr "Ansluter"
 
-#: src/selective_download.c:394
-msgid "0 Mail(s)"
+#: src/send_message.c:289
+msgid "Doing POP before SMTP..."
 msgstr ""
 
-#: src/selective_download.c:413
-#, fuzzy
-msgid "current Account:"
-msgstr "Aktuellt konto: %s"
-
-#: src/selective_download.c:502
-msgid "preview E-Mail"
+#: src/send_message.c:292
+msgid "POP before SMTP"
 msgstr ""
 
-#: src/selective_download.c:515
-#, fuzzy
-msgid "Remove"
-msgstr "/_Ta bort"
-
-#: src/selective_download.c:516
-msgid "remove selected E-Mails"
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:297
+#, c-format
+msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
+msgstr "Ansluter till SMTP-värd: %s ..."
 
-#: src/selective_download.c:530
-msgid "Exit Dialog"
+#: src/send_message.c:351
+msgid "Mail sent successfully."
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:216
-#, c-format
-msgid "Can't execute external command: %s\n"
-msgstr "Kunde inte exekvera externt kommando: %s\n"
+#: src/send_message.c:415
+msgid "Sending HELO..."
+msgstr "Skickar HELO"
 
-#: src/send.c:241
-#, fuzzy, c-format
-msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
-msgstr "Kommandorad för extern redigerare är felaktig: `%s'\n"
+#: src/send_message.c:416 src/send_message.c:421 src/send_message.c:426
+msgid "Authenticating"
+msgstr "Autentifikation"
 
-#: src/send.c:278
-msgid "SMTP AUTH failed\n"
+#: src/send_message.c:417 src/send_message.c:422
+msgid "Sending message..."
 msgstr ""
 
-#: src/send.c:289
-#, fuzzy
-msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
-msgstr "Fel uppkom vid avsändning av EHLO\n"
-
-#: src/send.c:364
-#, c-format
-msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
-msgstr "Upprättar förbindelse med SMTP-värd: %s ..."
+#: src/send_message.c:420
+msgid "Sending EHLO..."
+msgstr "Skickar EHLO..."
 
-#: src/send.c:368
-msgid "Connecting"
-msgstr "Upprättar förbindelse"
-
-#: src/send.c:383
+#: src/send_message.c:429
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Skickar MAIL FROM..."
 
-#: src/send.c:384
+#: src/send_message.c:430 src/send_message.c:434 src/send_message.c:439
 msgid "Sending"
 msgstr "Skickar"
 
-#: src/send.c:391
+#: src/send_message.c:433
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Skickar RCPT TO..."
 
-#: src/send.c:398
+#: src/send_message.c:438
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Skickar DATA..."
 
-#: src/send.c:408
+#: src/send_message.c:442
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Avslutar..."
 
-#: src/send.c:441 src/send.c:505
+#: src/send_message.c:470
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Skickar meddelande (%d / %d byte)"
 
-#: src/send.c:528
+#: src/send_message.c:498
 msgid "Sending message"
 msgstr "Skickar meddelande"
 
-#: src/setup.c:43
+#: src/send_message.c:544 src/send_message.c:564
+msgid "Error occurred while sending the message."
+msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
+
+#: src/send_message.c:547
+#, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while sending the message:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande:\n"
+"%s"
+
+#: src/setup.c:74
 msgid "Mailbox setting"
-msgstr "Postlådeinställningar"
+msgstr "Postlådeinställningar"
 
-#: src/setup.c:44
+#: src/setup.c:75
 msgid ""
 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
 "You can use existing mailbox in MH format\n"
 "if you have the one.\n"
 "If you're not sure, just select OK."
 msgstr ""
-"Först måste du ange postlådans placering.\n"
-"Du kan använda förefintlig postlådi i MH-format\n"
+"Först måste du ange postlådans placering.\n"
+"Du kan använda befintlig postlåda i MH-format\n"
 "om du har en.\n"
-"Är du inte säker, välj bara OK."
-
-#: src/sigstatus.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Checking signature"
-msgstr "/_Undersök signatur"
+"Är du inte säker, välj bara OK."
 
-#: src/smtp.c:68
-#, c-format
-msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte upprätta förbindelse m. SMTP-värd: %s:%d\n"
-
-#: src/smtp.c:75
-msgid "SSL connection failed"
-msgstr "SSL-anslutning misslyckades"
-
-#: src/smtp.c:82
-#, c-format
-msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
-msgstr "Fel uppkom vid anslutning till %s:%d\n"
-
-#: src/smtp.c:96
-msgid "Error occurred while sending HELO\n"
-msgstr "Fel uppkom vid avsändning av HELO\n"
-
-#: src/smtp.c:105
-msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
-msgstr "Fel uppkom vid avsändning av STARTTLS\n"
-
-#: src/smtp.c:115
-msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
-msgstr "Fel uppkom vid avsändning av EHLO\n"
-
-#: src/smtp.c:192
-#, fuzzy
-msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr "TLSv1 ej tillgängligt\n"
-
-#: src/sourcewindow.c:76
-msgid "Creating source window...\n"
-msgstr "Skapar källkodsfönster...\n"
-
-#: src/sourcewindow.c:80
+#: src/sourcewindow.c:66
 msgid "Source of the message"
-msgstr "Meddelandets källkod"
+msgstr "Meddelandets källkod"
 
-#: src/sourcewindow.c:141
-#, c-format
-msgid "Displaying the source of %s ...\n"
-msgstr "Visar källkoden till %s ...\n"
-
-#: src/sourcewindow.c:143
+#: src/sourcewindow.c:147
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
-msgstr "%S - Källkod"
-
-#: src/ssl.c:44
-msgid "SSLv23 not available\n"
-msgstr "SSLv23 ej tillgängligt\n"
-
-#: src/ssl.c:46
-msgid "SSLv23 available\n"
-msgstr "SSLv23 tillgängligt\n"
+msgstr "%s - Källkod"
 
-#: src/ssl.c:51
-msgid "TLSv1 not available\n"
-msgstr "TLSv1 ej tillgängligt\n"
+#: src/ssl_manager.c:154
+msgid "Saved SSL Certificates"
+msgstr "Sparade SSL Certifikat"
 
-#: src/ssl.c:53
-msgid "TLSv1 available\n"
-msgstr "TLSv tillgängligt\n"
+#: src/ssl_manager.c:374
+msgid "Delete certificate"
+msgstr "Ta bort certifikat"
 
-#: src/ssl.c:81 src/ssl.c:88
-msgid "SSL method not available\n"
-msgstr "SSl-metod ej tillgänglig\n"
+#: src/ssl_manager.c:375
+msgid "Do you really want to delete this certificate?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort detta certifikat?"
 
-#: src/ssl.c:94
-msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
-msgstr "Okänd SSL-metod *PROGRAMFEL*\n"
-
-#: src/ssl.c:100
-msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr "Vel vid skapande av SSL-kontext\n"
-
-#: src/ssl.c:106
-#, c-format
-msgid "SSL connect failed (%s)\n"
-msgstr "SSL-uppkoppling misslyckades\n"
-
-#. Get the cipher
-#: src/ssl.c:113
-#, c-format
-msgid "SSL connection using %s\n"
-msgstr "SSL-uppkoppling med %s\n"
-
-#: src/ssl.c:120
-msgid "Server certificate:\n"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
-
-#: src/ssl.c:123
-#, c-format
-msgid "  Subject: %s\n"
-msgstr "  Ärende:  %s\n"
-
-#: src/ssl.c:128
-#, c-format
-msgid "  Issuer: %s\n"
-msgstr "  Utfärdare: %s\n"
-
-#: src/summary_search.c:98
-#, fuzzy
+#: src/summary_search.c:145
 msgid "Search messages"
-msgstr "Skicka meddelande"
+msgstr "Sök meddelanden"
 
 #: src/summary_search.c:168
+msgid "Match any of the following"
+msgstr ""
+
+#: src/summary_search.c:169
+msgid "Match all of the following"
+msgstr ""
+
+#: src/summary_search.c:232
 msgid "Body:"
 msgstr ""
 
-#: src/summary_search.c:192
-msgid "Select all matched"
-msgstr "Välj alla överensstämmande"
+#: src/summary_search.c:255
+msgid "Find all"
+msgstr ""
 
-#: src/summary_search.c:305
+#: src/summary_search.c:385
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
-msgstr "Början av lista nådd; fortsätt från slutet?"
+msgstr "Början av lista nådd; fortsätt från slutet?"
 
-#: src/summary_search.c:307
+#: src/summary_search.c:387
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
-msgstr "Slutet av lista nådd; fortsätt från början?"
+msgstr "Slutet av lista nådd; fortsätt från början?"
 
-#: src/summaryview.c:396
+#: src/summaryview.c:401
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/Sva_ra"
 
-#: src/summaryview.c:397
-msgid "/Repl_y to sender"
-msgstr "/S_vara till avsändaren"
+#: src/summaryview.c:402
+msgid "/Repl_y to"
+msgstr "/Svara till"
 
-#: src/summaryview.c:398
-msgid "/Follow-up and reply to"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:403
+msgid "/Repl_y to/_all"
+msgstr "/Svara till/a_lla"
 
-#: src/summaryview.c:399
-msgid "/Reply to a_ll"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+#: src/summaryview.c:404
+msgid "/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/S_vara till/av_sändaren"
+
+#: src/summaryview.c:405
+msgid "/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/Svara till/_maillista"
 
-#: src/summaryview.c:400
+#: src/summaryview.c:408 src/toolbar.c:230
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/Ski_cka vidare"
 
-#: src/summaryview.c:401
-msgid "/Bounce"
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:403
-msgid "/Re-_edit"
-msgstr "/Redigera _om"
-
-#: src/summaryview.c:405
-#, fuzzy
-msgid "/Select _thread"
-msgstr "/Markera _alla"
+#: src/summaryview.c:409 src/toolbar.c:231
+msgid "/For_ward as attachment"
+msgstr "/_Vidarebefodra som bilaga"
 
-#: src/summaryview.c:406
-msgid "/Select _all"
-msgstr "/Markera _alla"
+#: src/summaryview.c:410
+msgid "/Redirect"
+msgstr "/Omdirigera"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:412
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/_Flytta..."
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/_Kopiera..."
 
-#: src/summaryview.c:411
-msgid "/E_xecute"
-msgstr "/E_xekvera"
+#: src/summaryview.c:414
+msgid "/Move to _trash"
+msgstr "/Fl_ytta till papperskorg"
+
+#: src/summaryview.c:415
+msgid "/_Delete..."
+msgstr "/Ta _bort"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Markera"
 
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Markera/_Markera"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:419
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "_Markera/_Avmarkera"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:420
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Markera/---"
 
-#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Markera/Markera som _oläst"
+msgstr "/_Markera/Markera som _oläst"
 
-#: src/summaryview.c:418
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
+msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
 
-#: src/summaryview.c:419
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/_Mark/Mark all read"
-msgstr "/_Markera/Markera alla som l_ästa"
+msgstr "/_Markera/Markera alla som l_ästa"
 
-#: src/summaryview.c:420
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:424
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
-msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
+msgstr "/_Markera/Ignorera tråd"
 
-#: src/summaryview.c:421
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
-msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
+msgstr "/_Markera/Ignorera inte tråd"
 
-#: src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:426
+msgid "/_Mark/Lock"
+msgstr "/_Markera/Lås"
+
+#: src/summaryview.c:427
+msgid "/_Mark/Unlock"
+msgstr "_Markera/Upplåst"
+
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/Color la_bel"
-msgstr "/Färgm_arkering"
+msgstr "/Färgm_arkering"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
+msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
 
-#: src/summaryview.c:427
-#, fuzzy
+#: src/summaryview.c:433
 msgid "/Create f_ilter rule"
-msgstr "/Skapa _ny mapp..."
+msgstr "/Skapa _filterregel"
 
-#: src/summaryview.c:428
+#: src/summaryview.c:434
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/Skapa _filter regel/_Automatisk"
 
-#: src/summaryview.c:430
+#: src/summaryview.c:436
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
-msgstr ""
+msgstr "/Skapa _filter regel/med _Från"
 
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:438
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
-msgstr ""
+msgstr "