2005-12-03 [paul] 1.9.100cvs57
[claws.git] / po / sv.po
index c3b35f47fe66577dd7560c63d15b1396af53d0d7..c62f1173be40a3dd21762514f313b2720d72f1d6 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
-# Swedish translation of Sylpheed
-# Copyright (C) 2001 Joakim Andreasson
-# Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>
-#
+# Swedish translation of Sylpheed-Claws.
+# Copyright (C) 2005 THE Sylpheed-Claws'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the Sylpheed-Claws package.
+# Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2005.
+# , fuzzy
+# 
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed\n"
+"Project-Id-Version: Sylpheed-Claws 2.0.0-rc1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2004-08-24 14:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-10-08\n"
-"Last-Translator: Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>\n"
-"Language-Team: Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-30 17:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-12-02 15:10+0100\n"
+"Last-Translator: Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>\n"
+"Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
-#: src/account.c:309
+#: src/account.c:371
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"Några kompositionsfönster är öppna.\n"
-"Vänligen stäng alla kompositionsfönster innan du redigerar kontona."
+"Några kompositionsfönster är öppna.\n"
+"Vänligen stäng alla kompositionsfönster innan du redigerar kontona."
 
-#: src/account.c:561
+#: src/account.c:418
+msgid "Can't create folder."
+msgstr "Kan inte skapa mapp."
+
+#: src/account.c:643
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Redigera konton"
 
-#: src/account.c:579
+#: src/account.c:661
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
 msgstr ""
+"Nya meddelande kommer att kontrolleras i denna ordning. Bocka för\n"
+"kontot i 'G' kolomnen för att inkludera kontot i 'Hämta alla'."
 
-#: src/account.c:599 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:643
-#: src/compose.c:4990 src/compose.c:5166 src/editaddress.c:775
-#: src/editaddress.c:824 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:260
-#: src/editjpilot.c:296 src/editldap.c:397 src/editvcard.c:211
-#: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
-#: src/select-keys.c:301
-msgid "Name"
-msgstr "Namn"
-
-#: src/account.c:600 src/prefs_account.c:926
-msgid "Protocol"
-msgstr "Protokoll"
-
-#: src/account.c:601 src/ssl_manager.c:105
-msgid "Server"
-msgstr "Värd"
-
-#: src/account.c:630 src/addressbook.c:784 src/editaddress.c:723
-#: src/editaddress.c:857 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
-#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-#: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
-#: src/prefs_matcher.c:559 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
-msgid "Add"
-msgstr "Lägg till"
-
-#: src/account.c:636
-msgid "Edit"
-msgstr "Redigera"
+#: src/account.c:736
+msgid " _Set as default account "
+msgstr " _Sätt som standard konto "
 
-#: src/account.c:642 src/prefs_customheader.c:241
-msgid " Delete "
-msgstr " Ta bort "
+#: src/account.c:826
+msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
+msgstr "Konton med fjärrmappar kan inte kopieras."
 
-#: src/account.c:648
-#, fuzzy
-msgid " Clone "
-msgstr "Stäng"
-
-#: src/account.c:654 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
-#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:641
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
-msgid "Down"
-msgstr "Ner"
-
-#: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
-#: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:635
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
-msgid "Up"
-msgstr "Upp"
-
-#: src/account.c:674
-msgid " Set as default account "
-msgstr " Använd som förinställt konto "
-
-#: src/account.c:680 src/action.c:1193 src/addressbook.c:1018
-#: src/addressbook.c:3180 src/addressbook.c:3185 src/addressbook.c:3224
-#: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:197
-#: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:231 src/inc.c:713
-#: src/message_search.c:136 src/summary_search.c:212
-msgid "Close"
-msgstr "Stäng"
+#. copy fields
+#: src/account.c:832
+#, c-format
+msgid "Copy of %s"
+msgstr "Kopia av %s"
 
-#: src/account.c:756
-msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
-msgstr ""
+#: src/account.c:971
+#, c-format
+msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort konto '%s'?"
 
-#: src/account.c:762
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cloned %s"
-msgstr "Fann %s\n"
+#: src/account.c:973
+msgid "(Untitled)"
+msgstr "(Ingen titel)"
 
-#: src/account.c:904
+#: src/account.c:974
 msgid "Delete account"
 msgstr "Ta bort konto"
 
-#: src/account.c:905
-msgid "Do you really want to delete this account?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta konto? "
-
-#: src/account.c:906 src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318
-#: src/addressbook.c:2346 src/compose.c:2369 src/compose.c:3300
-#: src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/compose.c:6596
-#: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/imap_gtk.c:253 src/imap_gtk.c:300 src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182
-#: src/inc.c:287 src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200
-#: src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204 src/news_gtk.c:242
-#: src/news_gtk.c:297 src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
-#: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
-#: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
-#: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/ssl_manager.c:271
-#: src/summary_search.c:351 src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258
-#: src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366
-#: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
-#: src/summaryview.c:1469 src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1903
-#: src/textview.c:2050 src/toolbar.c:1869
-msgid "Yes"
-msgstr "Ja"
+#: src/account.c:1415 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:747
+#: src/compose.c:5082 src/compose.c:5308 src/editaddress.c:953
+#: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
+#: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
+#: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
+msgid "Name"
+msgstr "Namn"
+
+#: src/account.c:1422 src/prefs_account.c:1161
+msgid "Protocol"
+msgstr "Protokoll"
 
-#: src/account.c:906 src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/imap_gtk.c:253
-#: src/imap_gtk.c:300 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204
-#: src/news_gtk.c:242 src/ssl_manager.c:271
-msgid "+No"
-msgstr "+Nej"
+#: src/account.c:1429 src/ssl_manager.c:99
+msgid "Server"
+msgstr "Värd"
 
-#: src/action.c:347
-#, fuzzy, c-format
+#: src/action.c:348
+#, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
-msgstr "Kunde inte läsa fil."
+msgstr "Kan inte hämta meddelandefilen %d"
 
-#: src/action.c:366
-#, fuzzy
+#: src/action.c:379
 msgid "Could not get message part."
-msgstr "Kunde inte läsa fil."
+msgstr "Kan inte hämta del av meddelande."
 
-#: src/action.c:383
-#, fuzzy
+#: src/action.c:396
 msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "Kan inte ta emot delen av multipart-meddelandet."
+msgstr "Kan inte hämta del av flerdelat meddelande"
 
-#: src/action.c:496
+#: src/action.c:510
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
 msgstr ""
+"Den valda händelsen kan inte användas i komponeringsfönstret\n"
+"på grund av att det innehåller %%f, %%F, %%as eller %%p."
 
-#: src/action.c:771
+#: src/action.c:786
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Kommandot kunde inte starta. Skapandet av Pipe misslyckades.\n"
+"%s"
 
-#: src/action.c:858
-#, fuzzy, c-format
+#. Fork error
+#: src/action.c:881
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
 "%s\n"
 "%s"
-msgstr "Kunde inte exekvera externt kommando: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/action.c:1091 src/action.c:1241
+msgid "Completed"
+msgstr "Färdigt"
 
-#: src/action.c:1081
+#: src/action.c:1127
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "--- Kör: %s\n"
 
-#: src/action.c:1085
+#: src/action.c:1131
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "--- Avslutades: %s\n"
 
-#: src/action.c:1120
+#: src/action.c:1164
 msgid "Action's input/output"
 msgstr ""
 
-#: src/action.c:1170
-#, fuzzy
-msgid " Send "
-msgstr "Skicka"
-
-#: src/action.c:1186
-msgid "Completed %v/%u"
-msgstr ""
-
-#: src/action.c:1192
-#, fuzzy
-msgid "Abort"
-msgstr "Om"
-
-#: src/action.c:1334
-#, fuzzy, c-format
+#: src/action.c:1431
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
-"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
+"('%%h' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"Skriv in utskriftskommando:\n"
-"('%s' kommer att ersättas med filnamnet)"
 
-#: src/action.c:1339
+#: src/action.c:1436
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgstr ""
 
-#: src/action.c:1343
-#, fuzzy, c-format
+#: src/action.c:1440
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
-"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
+"('%%u' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"Skriv in utskriftskommando:\n"
-"('%s' kommer att ersättas med filnamnet)"
 
-#: src/action.c:1348
+#: src/action.c:1445
 msgid "Action's user argument"
 msgstr ""
 
 #: src/addressadd.c:165
-#, fuzzy
 msgid "Add to address book"
-msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
+msgstr "Lägg till i adressboken"
 
-#: src/addressadd.c:197 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:434
+#: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
+#: src/toolbar.c:441
 msgid "Address"
 msgstr "Adress"
 
-#: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:645 src/editaddress.c:629
-#: src/editaddress.c:693 src/editgroup.c:262
+#: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:749 src/editaddress.c:761
+#: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
 msgid "Remarks"
 msgstr "Kommentarer"
 
 #: src/addressadd.c:229
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "Välj adressboksmapp"
-
-#: src/addressadd.c:243 src/addrgather.c:507 src/alertpanel.c:197
-#: src/alertpanel.c:328 src/compose.c:6100 src/editaddress.c:514
-#: src/editbook.c:205 src/editgroup.c:372 src/editjpilot.c:345
-#: src/editldap_basedn.c:214 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:240
-#: src/export.c:201 src/foldersel.c:197 src/grouplistdialog.c:237
-#: src/gtk/about.c:231 src/gtk/description_window.c:120
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1470 src/gtk/gtkaspell.c:2440 src/gtk/inputdialog.c:202
-#: src/gtk/prefswindow.c:316 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:206
-#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/main.c:727
-#: src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961 src/mimeview.c:1026
-#: src/passphrase.c:133 src/plugins/trayicon/trayicon.c:312
-#: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2537 src/prefs_common.c:2636
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
-#: src/prefs_gtk.c:489 src/prefs_matcher.c:372 src/prefs_summary_column.c:313
-#: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
-msgid "OK"
-msgstr "Ok"
-
-#: src/addressadd.c:244 src/addressbook.c:2334 src/addrgather.c:508
-#: src/compose.c:6101 src/compose.c:6797 src/compose.c:6835
-#: src/editaddress.c:515 src/editbook.c:206 src/editgroup.c:373
-#: src/editjpilot.c:346 src/editldap_basedn.c:215 src/editldap.c:343
-#: src/editvcard.c:241 src/exphtmldlg.c:728 src/expldifdlg.c:748
-#: src/export.c:202 src/foldersel.c:198 src/grouplistdialog.c:238
-#: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1479 src/gtk/inputdialog.c:203
-#: src/gtk/prefswindow.c:317 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:207
-#: src/importldif.c:1036 src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
-#: src/main.c:727 src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961
-#: src/mimeview.c:1027 src/passphrase.c:137
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:312 src/prefs_actions.c:162
-#: src/prefs_common.c:2538 src/prefs_common.c:2637
-#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
-#: src/prefs_gtk.c:490 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:314
-#: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:427 src/prefs_themes.c:476
-#: src/prefs_themes.c:483 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:824
-#: src/summaryview.c:3276
-msgid "Cancel"
-msgstr "Avbryt"
-
-#: src/addressbook.c:369 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:435
-#: src/messageview.c:151
-msgid "/_File"
-msgstr "/_Arkiv"
+msgstr "Välj adressboksmapp"
 
-#: src/addressbook.c:370
-msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _bok"
-
-#: src/addressbook.c:371
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _vCard"
-msgstr "/_Arkiv/Nytt _V-Card"
-
-#: src/addressbook.c:373
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _JPilot"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _J-Pilot"
-
-#: src/addressbook.c:376
-msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _Server"
-
-#: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:381 src/compose.c:519
-#: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:445
-#: src/mainwindow.c:447 src/messageview.c:154
-msgid "/_File/---"
-msgstr "/_Arkiv/---"
-
-#: src/addressbook.c:379
-msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/_Arkiv/R_edigera"
+#: src/addressbook.c:404
+msgid "/_Book"
+msgstr "/_Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:380
-msgid "/_File/_Delete"
-msgstr "/_Arkiv/_Ta bort"
+#: src/addressbook.c:405
+msgid "/_Book/New _Book"
+msgstr "/_Adressbok/Ny _Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517
-msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/_Arkiv/_Spara"
+#: src/addressbook.c:406
+msgid "/_Book/New _Folder"
+msgstr "/_Adressbok/Ny _Mapp"
 
-#: src/addressbook.c:383 src/compose.c:524 src/messageview.c:155
-msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/_Arkiv/Stän_g"
+#: src/addressbook.c:407
+msgid "/_Book/New _vCard"
+msgstr "/_Adressbok/Nytt _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
-#: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:157
-msgid "/_Edit"
-msgstr "/_Redigera"
+#: src/addressbook.c:409
+msgid "/_Book/New _JPilot"
+msgstr "/_Adressbok/Nytt _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:385
+#: src/addressbook.c:412
 #, fuzzy
-msgid "/_Edit/C_ut"
-msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
+msgid "/_Book/New LDAP _Server"
+msgstr "/_Adressbok/Ny _Server"
 
-#: src/addressbook.c:386 src/compose.c:531 src/mainwindow.c:452
-#: src/messageview.c:158
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
+#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417
+msgid "/_Book/---"
+msgstr "/_Adressbok/---"
 
-#: src/addressbook.c:387 src/compose.c:532
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+#: src/addressbook.c:415
+msgid "/_Book/_Edit book"
+msgstr "/_Adressbok/_Redigera adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/compose.c:529 src/compose.c:612 src/compose.c:618
-#: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:160
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/_Redigera/---"
+#: src/addressbook.c:416
+msgid "/_Book/_Delete book"
+msgstr "/_Adressbok/_Ta bort adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:389
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+#: src/addressbook.c:418
+msgid "/_Book/_Save"
+msgstr "/_Adressbok/_Spara"
+
+#: src/addressbook.c:419
+msgid "/_Book/_Close"
+msgstr "/_Adressbok/_Stäng"
 
-#: src/addressbook.c:390
+#: src/addressbook.c:420
 msgid "/_Address"
 msgstr "/A_dress"
 
-#: src/addressbook.c:391
-msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/A_dress/Ny _adress"
-
-#: src/addressbook.c:392
-msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
-
-#: src/addressbook.c:393
-msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/A_dress/Ny _katalog"
+#: src/addressbook.c:421
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/_Select all"
+msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
 
-#: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:397
+#: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:432
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/A_dress/---"
 
-#: src/addressbook.c:395
+#: src/addressbook.c:423
+msgid "/_Address/C_ut"
+msgstr "/A_dress/_Klipp ut"
+
+#: src/addressbook.c:424
+msgid "/_Address/_Copy"
+msgstr "/A_dress/K_opiera"
+
+#: src/addressbook.c:425
+msgid "/_Address/_Paste"
+msgstr "/A_dress/K_listra in"
+
+#: src/addressbook.c:427
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/A_dress/R_edigera"
 
-#: src/addressbook.c:396
+#: src/addressbook.c:428
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
 
-#: src/addressbook.c:398
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:430
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/A_dress/Ny _adress"
+
+#: src/addressbook.c:431
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
+
+#: src/addressbook.c:433
 msgid "/_Address/_Mail To"
-msgstr "/A_dress/R_edigera"
+msgstr "/A_dress/Meddelande till"
 
-#: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:403 src/mainwindow.c:673
-#: src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:707
-#: src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275
-#: src/messageview.c:296
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/---"
+#: src/addressbook.c:434 src/compose.c:734 src/mainwindow.c:717
+#: src/messageview.c:293
+msgid "/_Tools"
 msgstr "/V_erktyg"
 
-#: src/addressbook.c:400
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:435
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera _LDAP fil..."
 
-#: src/addressbook.c:401
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:436
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera M_utt fil..."
 
-#: src/addressbook.c:402
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:437
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera _Pine fil..."
 
-#: src/addressbook.c:404
+#: src/addressbook.c:438 src/mainwindow.c:726 src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:751 src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:763
+#: src/mainwindow.c:767 src/messageview.c:297 src/messageview.c:318
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/V_erktyg/---"
+
+#: src/addressbook.c:439
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Verktyg/Exportera _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:405
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:440
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/_Verktyg/Exportera _LDIF"
 
-#: src/addressbook.c:406 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:740
-#: src/messageview.c:299
+#: src/addressbook.c:441 src/compose.c:739 src/mainwindow.c:792
+#: src/messageview.c:321
 msgid "/_Help"
-msgstr "/_Hjälp"
+msgstr "/_Hjälp"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:750
-#: src/messageview.c:300
+#: src/addressbook.c:442 src/compose.c:740 src/mainwindow.c:798
+#: src/messageview.c:322
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/_Hjälp/_Om"
+msgstr "/_Hjälp/_Om"
+
+#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461 src/compose.c:525
+#: src/mainwindow.c:472 src/messageview.c:162
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/_Redigera"
 
-#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427 src/summaryview.c:403
+#: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Ta bort"
 
-#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:428
-#: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:436 src/compose.c:510
-#: src/imap_gtk.c:56 src/imap_gtk.c:58 src/imap_gtk.c:61 src/imap_gtk.c:63
-#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:51
-#: src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:85 src/plugins/trayicon/trayicon.c:88
-#: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
-#: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
+#: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:470
+#: src/compose.c:504 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
+#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53
+#: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99 src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
+#: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:411 src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:451 src/summaryview.c:457
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:429
-msgid "/New _Address"
-msgstr "/Ny _adress"
-
-#: src/addressbook.c:416 src/addressbook.c:430
-msgid "/New _Group"
-msgstr "/Ny _grupp"
-
-#: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:431
+#: src/addressbook.c:450
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Ny _katalog"
 
-#: src/addressbook.c:419 src/addressbook.c:433
+#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
 msgid "/C_ut"
-msgstr ""
+msgstr "/Klipp _ut"
 
-#: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:434
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:468
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/_Kopiera..."
+msgstr "/_Kopiera"
 
-#: src/addressbook.c:421 src/addressbook.c:435
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:454 src/addressbook.c:469
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+msgstr "/Kli_stra in"
 
-#: src/addressbook.c:437
+#: src/addressbook.c:459
 #, fuzzy
-msgid "/Pa_ste Address"
-msgstr "/A_dress"
+msgid "/_Select all"
+msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
 
-#: src/addressbook.c:438
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:464
+msgid "/New _Address"
+msgstr "/Ny _adress"
+
+#: src/addressbook.c:465
+msgid "/New _Group"
+msgstr "/Ny _grupp"
+
+#. {N_("/Pa_ste Address"),     NULL, addressbook_clip_paste_address_cb, 0, NULL},
+#: src/addressbook.c:472
 msgid "/_Mail To"
-msgstr "Postlåda"
+msgstr "/_Meddelande till"
 
-#: src/addressbook.c:440
+#: src/addressbook.c:474
 msgid "/_Browse Entry"
-msgstr ""
+msgstr "/_Bläddra Object"
 
-#: src/addressbook.c:453 src/crash.c:442 src/crash.c:461 src/importldif.c:118
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:95 src/prefs_themes.c:643
-#: src/prefs_themes.c:675 src/prefs_themes.c:676
+#: src/addressbook.c:487 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:111 src/prefs_themes.c:690
+#: src/prefs_themes.c:722 src/prefs_themes.c:723
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Okänd"
 
-#: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:479 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:494 src/addressbook.c:513 src/importldif.c:126
 msgid "Success"
-msgstr ""
+msgstr "Klar"
 
-#: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:127
 msgid "Bad arguments"
-msgstr ""
+msgstr "Felaktiga argument"
 
-#: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:127
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:128
 msgid "File not specified"
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+msgstr "Fil har inte specificerats."
 
-#: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:128
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:129
 msgid "Error opening file"
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr "Fel vid öppnande av fil"
 
-#: src/addressbook.c:464 src/importldif.c:129
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:130
 msgid "Error reading file"
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr "Fel vid läsande av fil"
 
-#: src/addressbook.c:465 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:131
 msgid "End of file encountered"
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:466 src/importldif.c:131
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:132
 msgid "Error allocating memory"
-msgstr "kan inte allokera minne\n"
+msgstr "Kan inte allokera minne"
 
-#: src/addressbook.c:467 src/importldif.c:132
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:133
 msgid "Bad file format"
-msgstr "Datumformat"
+msgstr "Fel filformat"
 
-#: src/addressbook.c:468 src/importldif.c:133
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:134
 msgid "Error writing to file"
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr "Fel vid skrivning till fil"
 
-#: src/addressbook.c:469 src/importldif.c:134
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:503 src/importldif.c:135
 msgid "Error opening directory"
-msgstr "Spolkatalog"
+msgstr "Fel vid öppnande av mapp"
 
-#: src/addressbook.c:470 src/importldif.c:135
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:504 src/importldif.c:136
 msgid "No path specified"
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+msgstr "Sökväg har inte specificerats."
 
-#: src/addressbook.c:480
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:514
 msgid "Error connecting to LDAP server"
-msgstr "Ansluter till POP3-värd: %s ..."
+msgstr "Fel vid anslutning till LDAP server"
 
-#: src/addressbook.c:481
+#: src/addressbook.c:515
 msgid "Error initializing LDAP"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid initiering av LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:482
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:516
 msgid "Error binding to LDAP server"
-msgstr "Redigera LDAP-värd"
+msgstr "Fel vid bindandet till LDAP server"
 
-#: src/addressbook.c:483
+#: src/addressbook.c:517
 msgid "Error searching LDAP database"
-msgstr ""
+msgstr "Vid vid sökning av LDAP databas"
 
-#: src/addressbook.c:484
+#: src/addressbook.c:518
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:485
+#: src/addressbook.c:519
 msgid "Error in LDAP search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "Fel i LDAP sökkriteriet "
 
-#: src/addressbook.c:486
+#: src/addressbook.c:520
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "Inga LDAP objekt kunde hittas för sökkriteriet"
 
-#: src/addressbook.c:487
+#: src/addressbook.c:521
 msgid "LDAP search terminated on request"
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:488
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:522
 msgid "Error starting TLS connection"
-msgstr "Vel vid skapande av SSL-kontext\n"
+msgstr "Fel vid start av TLS anslutning"
+
+#: src/addressbook.c:746
+msgid "Sources"
+msgstr "Källor"
 
-#: src/addressbook.c:644
+#: src/addressbook.c:748
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/addressbook.c:648 src/prefs_common.c:2157 src/toolbar.c:180
-#: src/toolbar.c:1530
+#: src/addressbook.c:753 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
+#: src/toolbar.c:1615
 msgid "Address book"
 msgstr "Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:749
-msgid "Name:"
-msgstr "Namn:"
-
-#: src/addressbook.c:781 src/addressbook.c:2317 src/addressbook.c:2331
-#: src/addressbook.c:2346 src/editaddress.c:717 src/editaddress.c:851
-#: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
-#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
-#: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
-#: src/prefs_matcher.c:572 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
-#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
-msgid "Delete"
-msgstr "Ta bort"
-
-#: src/addressbook.c:787
-msgid "Lookup"
-msgstr "Leta upp"
+#: src/addressbook.c:870
+msgid "Lookup name:"
+msgstr "Uppslagsnamn:"
 
-#: src/addressbook.c:799 src/compose.c:1493 src/compose.c:3476
-#: src/compose.c:4791 src/compose.c:5500 src/headerview.c:53
-#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
+#: src/addressbook.c:933 src/compose.c:1739 src/compose.c:3787
+#: src/compose.c:4939 src/compose.c:5617 src/headerview.c:53
+#: src/prefs_template.c:205 src/summary_search.c:218
 msgid "To:"
 msgstr "Till:"
 
-#: src/addressbook.c:803 src/compose.c:1477 src/compose.c:3475
-#: src/prefs_template.c:175
+#: src/addressbook.c:937 src/compose.c:1723 src/compose.c:3601
+#: src/compose.c:3786 src/prefs_template.c:207
 msgid "Cc:"
-msgstr ""
+msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:807 src/compose.c:1480 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:941 src/compose.c:1726 src/compose.c:3629
+#: src/prefs_template.c:208
 msgid "Bcc:"
-msgstr ""
+msgstr "Bcc:"
 
-#: src/addressbook.c:1016 src/addressbook.c:1039
+#. Confirm deletion
+#: src/addressbook.c:1173 src/addressbook.c:1196
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Ta bort adress(er)"
 
-#: src/addressbook.c:1017
+#: src/addressbook.c:1174
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1040
+#: src/addressbook.c:1197
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Vill du verkligen t abort adress(erna)?"
 
-#: src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318 src/addressbook.c:2346
-#: src/compose.c:2369 src/compose.c:3300 src/compose.c:6596
-#: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
-#: src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200 src/news_gtk.c:297
-#: src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
-#: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
-#: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
-#: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/summary_search.c:351
-#: src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1302
-#: src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1394
-#: src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:1469
-#: src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1904 src/textview.c:2050
-#: src/toolbar.c:1869
-msgid "No"
-msgstr "Nej"
-
-#: src/addressbook.c:1595 src/addressbook.c:1668
+#: src/addressbook.c:1789 src/addressbook.c:1868
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1606
+#: src/addressbook.c:1800
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:2314
+#: src/addressbook.c:2527
 #, c-format
-msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
-msgstr ""
+msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
+msgstr "Vill du ta bort sökningen med resultatet och adresserna i '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2326
+#: src/addressbook.c:2530 src/addressbook.c:2556
+#: src/prefs_filtering_action.c:151
+msgid "Delete"
+msgstr "Ta bort"
+
+#: src/addressbook.c:2539
 #, c-format
 msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
+"Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
 msgstr ""
-"Vill du ta bort mappen OCH alla adresser i '%s'? Tar du bara bort\n"
-"mappen, kommer adresserna att sparas en napp uppåt i hierarkin."
 
-#: src/addressbook.c:2332
-msgid "Folder only"
-msgstr "Endast mapp"
+#: src/addressbook.c:2542 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
+msgid "Delete folder"
+msgstr "Ta bort mapp"
+
+#: src/addressbook.c:2543
+msgid "_Folder only"
+msgstr "_Endast mapp"
 
-#: src/addressbook.c:2333
-msgid "Folder and Addresses"
-msgstr "Mapp och adresser"
+#: src/addressbook.c:2543
+msgid "Folder and _addresses"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:2345
+#: src/addressbook.c:2555
 #, c-format
-msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "Ta verkligen bort '%s'?"
+msgid "Really delete '%s' ?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:3130
+#: src/addressbook.c:3360
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
+msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
 
-#: src/addressbook.c:3134
+#: src/addressbook.c:3364
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
+msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:3144
+#: src/addressbook.c:3374
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
 
-#: src/addressbook.c:3149
+#: src/addressbook.c:3379
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -717,7 +569,7 @@ msgstr ""
 "Gammal adressbok konverterad,\n"
 "kunde inte spara adressindexfil"
 
-#: src/addressbook.c:3162
+#: src/addressbook.c:3392
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -725,7 +577,7 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "men skapade nya nya tomma adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:3168
+#: src/addressbook.c:3398
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -733,7 +585,7 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:3173
+#: src/addressbook.c:3403
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -741,289 +593,291 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:3180
+#: src/addressbook.c:3410 src/addressbook.c:3416
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr "Fel vid knvertering av adressbok"
-
-#: src/addressbook.c:3185
-msgid "Addressbook conversion"
-msgstr "Adressbokskonvertering"
+msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:3222
+#: src/addressbook.c:3454
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Adressboksfel"
 
-#: src/addressbook.c:3223
+#: src/addressbook.c:3455
 msgid "Could not read address index"
-msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
+msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
 
-#: src/addressbook.c:3582
+#. *
+#. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
+#. * thread.
+#.
+#: src/addressbook.c:3814
 msgid "Busy searching..."
-msgstr ""
+msgstr "Upptagen med att söka..."
 
-#: src/addressbook.c:3653
-#, fuzzy, c-format
+#. *
+#. * Label (a format string) that is used to name each folder.
+#.
+#: src/addressbook.c:3885
+#, c-format
 msgid "Search '%s'"
-msgstr "Sök"
+msgstr "Sök '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3873 src/prefs_common.c:962
+#: src/addressbook.c:4110
 msgid "Interface"
-msgstr "Gränssnitt"
+msgstr "Gränssnitt"
 
-#: src/addressbook.c:3889 src/exphtmldlg.c:426 src/expldifdlg.c:437
-#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
+#: src/addressbook.c:4126 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:3905
+#: src/addressbook.c:4142
 msgid "Person"
 msgstr "Person"
 
-#: src/addressbook.c:3921
+#: src/addressbook.c:4158
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/addressbook.c:3937
+#: src/addressbook.c:4174
 msgid "Group"
 msgstr "Grupp"
 
-#: src/addressbook.c:3953 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:313
-#: src/prefs_account.c:2138
+#. special folder setting (maybe these options are redundant)
+#: src/addressbook.c:4190 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:430
+#: src/prefs_account.c:2320 src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapp"
 
-#: src/addressbook.c:3969
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4206
 msgid "vCard"
-msgstr "Töm"
+msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3985 src/addressbook.c:4001
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4222 src/addressbook.c:4238
 msgid "JPilot"
-msgstr "Port"
+msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4017
+#: src/addressbook.c:4254
 msgid "LDAP Server"
-msgstr "LDAP-värd"
+msgstr "LDAP-värd"
 
-#: src/addressbook.c:4033
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4270
 msgid "LDAP Query"
-msgstr "LDAP-värd"
+msgstr "LDAP Fråga"
 
-#: src/addrgather.c:157
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:158
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr "/_Meddelande/Lägg till avsändaren till adressboken"
+msgstr "Vänligen ange ett namn på adressboken."
 
-#: src/addrgather.c:177
+#: src/addrgather.c:178
 msgid "Please select the mail headers to search."
 msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:184
-msgid "Busy harvesting addresses..."
+#. Go fer it
+#: src/addrgather.c:185
+msgid "Harvesting addresses..."
 msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:222
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:224
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
 
-#: src/addrgather.c:286
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:294
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "Mappen %s är vald\n"
+msgstr "Ingen mapp eller meddelade valdes."
 
-#: src/addrgather.c:294
+#: src/addrgather.c:302
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:346
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:354
 msgid "Folder :"
-msgstr "Mapp"
+msgstr "Mapp :"
 
-#: src/addrgather.c:357 src/exphtmldlg.c:640 src/expldifdlg.c:669
-#: src/importldif.c:950
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
+#: src/importldif.c:909
 msgid "Address Book :"
-msgstr "Adressbok"
+msgstr "Adressbok :"
 
-#: src/addrgather.c:367
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:375
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "Mapp"
+msgstr "Mapp Storlek :"
 
-#: src/addrgather.c:382
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:390
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "Lägg till brevhuvudfält för datum"
+msgstr "Bearbeta dessa brevhuvudfält"
 
-#: src/addrgather.c:400
+#: src/addrgather.c:408
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr ""
+msgstr "Inkludera undermappar"
 
-#: src/addrgather.c:423
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:431
 msgid "Header Name"
 msgstr "Brevhuvudsnamn"
 
-#: src/addrgather.c:424
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:432
 msgid "Address Count"
 msgstr "Adressbok"
 
-#: src/addrgather.c:528 src/alertpanel.c:162 src/messageview.c:524
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:288 src/textview.c:1901 src/textview.c:2050
+#. Create notebook pages
+#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4112
+#: src/messageview.c:559 src/messageview.c:572
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:419
 msgid "Warning"
 msgstr "Varning"
 
-#: src/addrgather.c:529
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:538
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Brevhuvudsnamn"
 
-#: src/addrgather.c:530 src/exphtmldlg.c:760 src/expldifdlg.c:780
-#: src/importldif.c:1069
+#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
+#: src/importldif.c:1028
 msgid "Finish"
-msgstr ""
+msgstr "Färdig"
 
-#: src/addrgather.c:589
+#: src/addrgather.c:600
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
 msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:597
+#: src/addrgather.c:608
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgstr ""
 
-#: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
+#: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:126
 msgid "Common address"
 msgstr "Vanliga adresser"
 
-#: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
+#: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:127
 msgid "Personal address"
 msgstr "Personliga adresser"
 
-#: src/alertpanel.c:149 src/compose.c:6280
+#: src/addrindex.c:119
+#, fuzzy
+msgid "Common addresses"
+msgstr "Vanliga adresser"
+
+#: src/addrindex.c:120
+#, fuzzy
+msgid "Personal addresses"
+msgstr "Personliga adresser"
+
+#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6597
 msgid "Notice"
 msgstr "Meddelande"
 
-#: src/alertpanel.c:175 src/alertpanel.c:197 src/compose.c:3808 src/inc.c:601
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:107 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:120
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:146
+#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4059 src/inc.c:584
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:123 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:191
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
 
-#: src/alertpanel.c:197
-#, fuzzy
+#: src/alertpanel.c:189
 msgid "View log"
-msgstr "Ny mapp"
+msgstr "Visa logg"
 
-#: src/alertpanel.c:316
+#: src/alertpanel.c:335
 msgid "Show this message next time"
-msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
+msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
 
-#: src/browseldap.c:238
+#: src/browseldap.c:220
 msgid "Browse Directory Entry"
 msgstr ""
 
-#: src/browseldap.c:258
-#, fuzzy
+#: src/browseldap.c:240
 msgid "Server Name :"
-msgstr "Filnamn"
+msgstr "Värdnamn :"
 
-#: src/browseldap.c:268
+#: src/browseldap.c:250
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
-msgstr ""
+msgstr "Distinguished Name (dn) :"
 
-#: src/browseldap.c:291
-#, fuzzy
+#: src/browseldap.c:273
 msgid "LDAP Name"
-msgstr "Efternamn"
+msgstr "LDAP Namn"
 
-#: src/browseldap.c:293
-#, fuzzy
+#: src/browseldap.c:275
 msgid "Attribute Value"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr ""
 
 #: src/common/nntp.c:68
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-värd: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-värd: %s:%d\n"
 
-#: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
+#: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "Protokollfel: %s\n"
 
-#: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
+#: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "protokollfel\n"
 
-#: src/common/nntp.c:293
+#: src/common/nntp.c:295
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "Fel uppstod vid postning\n"
 
-#: src/common/nntp.c:373
-#, fuzzy
+#: src/common/nntp.c:375
 msgid "Error occurred while sending command\n"
-msgstr "Fel uppkom vid avsändning av EHLO\n"
+msgstr ""
+
+#: src/common/plugin.c:202
+msgid "Plugin already loaded"
+msgstr ""
 
-#: src/common/plugin.c:103
+#: src/common/plugin.c:210
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgstr ""
 
-#: src/common/smtp.c:154
-#, fuzzy
+#: src/common/plugin.c:232
+msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
+msgstr ""
+
+#: src/common/smtp.c:168
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr "TLSv1 ej tillgängligt\n"
+msgstr "SMTP AUTH ej tillgängligt\n"
 
-#: src/common/smtp.c:423 src/common/smtp.c:472
+#: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
 msgid "bad SMTP response\n"
-msgstr ""
+msgstr "Felaktigt SMTP svar\n"
 
-#: src/common/smtp.c:443 src/common/smtp.c:461 src/common/smtp.c:568
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
-msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
+msgstr "fel uppstod I SMTP session\n"
 
-#: src/common/smtp.c:452 src/pop.c:815
+#: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:841
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
 
-#: src/common/smtp.c:504
+#: src/common/smtp.c:588
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: src/common/smtp.c:528 src/pop.c:808
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:834
 msgid "can't start TLS session\n"
-msgstr "Använd STARTTLS-kommando för att starta SSL-session"
+msgstr "kan inte starta TSL session\n"
 
-#: src/common/ssl.c:136
+#: src/common/ssl.c:144
 msgid "Error creating ssl context\n"
 msgstr "Vel vid skapande av SSL-kontext\n"
 
-#: src/common/ssl.c:155
+#: src/common/ssl.c:163
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "SSL-uppkoppling misslyckades (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
-#: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
-#: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
+#: src/common/ssl_certificate.c:141 src/common/ssl_certificate.c:152
+#: src/common/ssl_certificate.c:158 src/common/ssl_certificate.c:165
+#: src/common/ssl_certificate.c:176 src/common/ssl_certificate.c:182
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
-#, fuzzy
 msgid "<not in certificate>"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+msgstr "<inte i certifikat>"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:189
+#: src/common/ssl_certificate.c:191
 #, c-format
 msgid ""
 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
@@ -1032,18 +886,18 @@ msgid ""
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:307
+#: src/common/ssl_certificate.c:309
 msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte ladda x509 standard sökvägar"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:362
+#: src/common/ssl_certificate.c:364
 #, c-format
 msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
+#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1052,12 +906,12 @@ msgid ""
 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
 msgstr ""
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1101
+#: src/common/ssl_certificate.c:373 src/common/ssl_certificate.c:411
+#: src/prefs_receive.c:208
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr ""
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:398
+#: src/common/ssl_certificate.c:400
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's SSL certificate changed !\n"
@@ -1070,571 +924,647 @@ msgid ""
 "This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
 
-#: src/common/string_match.c:73
+#: src/common/string_match.c:74
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
-msgstr ""
+msgstr "(Subjekt tömt av RegExp)"
 
-#: src/common/utils.c:179
+#: src/common/utils.c:298
 #, c-format
 msgid "%dB"
-msgstr ""
+msgstr "%dB"
 
-#: src/common/utils.c:181
+#: src/common/utils.c:300
 #, c-format
 msgid "%.1fKB"
-msgstr ""
+msgstr "%.1fKB"
 
-#: src/common/utils.c:183
+#: src/common/utils.c:302
 #, c-format
 msgid "%.2fMB"
-msgstr ""
+msgstr "%.2fMB"
 
-#: src/common/utils.c:185
+#: src/common/utils.c:304
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
-msgstr ""
+msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/compose.c:508
+#: src/compose.c:502
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/_Lägg till..."
+msgstr "/_Lägg till..."
 
-#: src/compose.c:509
+#: src/compose.c:503
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Ta bort"
 
-#: src/compose.c:511 src/folderview.c:234
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:505 src/folderview.c:283
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_Egenskaper..."
 
-#: src/compose.c:520
-msgid "/_File/_Attach file"
-msgstr "/_Arkiv/_Bifoga fil"
+#: src/compose.c:510 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:274
+msgid "/_Message"
+msgstr "/_Meddelande"
 
-#: src/compose.c:521
-msgid "/_File/_Insert file"
-msgstr "/_Arkiv/_Infoga fil"
+#: src/compose.c:511
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
 
-#: src/compose.c:522
-msgid "/_File/Insert si_gnature"
-msgstr "/_Arkiv/Infoga si_gnatur"
+#: src/compose.c:513
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:515 src/compose.c:519 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:277 src/messageview.c:285
+#: src/messageview.c:290
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/_Meddelande/---"
+
+#: src/compose.c:516
+msgid "/_Message/_Attach file"
+msgstr "/_Meddelande/_Bifoga fil"
+
+#: src/compose.c:517
+msgid "/_Message/_Insert file"
+msgstr "/_Meddelande/_Infoga fil"
+
+#: src/compose.c:518
+msgid "/_Message/Insert si_gnature"
+msgstr "/_Meddelande/_Infoga signatur"
+
+#: src/compose.c:520
+msgid "/_Message/_Save"
+msgstr "/_Meddelande/_Spara"
+
+#: src/compose.c:523
+msgid "/_Message/_Close"
+msgstr "/_Meddelande/S_täng"
+
+#: src/compose.c:526
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/_Redigera/_Ångra"
+msgstr "/_Redigera/_Ångra"
 
-#: src/compose.c:528
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/_Redigera/Gör _om"
+msgstr "/_Redigera/Gör _om"
+
+#: src/compose.c:528 src/compose.c:616 src/compose.c:622 src/mainwindow.c:476
+#: src/messageview.c:165
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/_Redigera/---"
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
 
-#: src/compose.c:533
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
+#: src/compose.c:530 src/mainwindow.c:473 src/messageview.c:163
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
+
+#: src/compose.c:531
+msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Redigera/_Infoga"
 
-#: src/compose.c:535 src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:159
+#: src/compose.c:532
+msgid "/_Edit/Special paste"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special"
+
+#: src/compose.c:533
+msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_som citat"
+
+#: src/compose.c:535
+msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_radbruten"
+
+#: src/compose.c:537
+msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_ej radbruten"
+
+#: src/compose.c:539 src/mainwindow.c:474 src/messageview.c:164
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
 
-#: src/compose.c:536
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:540
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/_Redigera/_Ångra"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat"
 
-#: src/compose.c:537
+#: src/compose.c:541
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken bakåt"
 
-#: src/compose.c:542
+#: src/compose.c:546
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken framåt"
 
-#: src/compose.c:547
+#: src/compose.c:551
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord bakåt"
 
-#: src/compose.c:552
+#: src/compose.c:556
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord framåt"
 
-#: src/compose.c:557
+#: src/compose.c:561
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till början av rad"
 
-#: src/compose.c:562
+#: src/compose.c:566
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till slutet på rad"
 
-#: src/compose.c:567
+#: src/compose.c:571
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till föregående rad"
 
-#: src/compose.c:572
+#: src/compose.c:576
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till nästa rad"
 
-#: src/compose.c:577
+#: src/compose.c:581
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken bakåt"
 
-#: src/compose.c:582
+#: src/compose.c:586
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken framåt"
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:591
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord bakåt"
 
-#: src/compose.c:592
+#: src/compose.c:596
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord framåt"
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:601
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort rad"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort hela raden"
 
-#: src/compose.c:607
+#: src/compose.c:611
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort till slutet av raden"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/_Redigera/Bryt _långa rader"
+msgstr "/_Redigera/Bryt alla _långa rader"
 
-#: src/compose.c:617
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
-msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
+msgstr "/_Redigera/Radbryt automatiskt"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:623
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Redigera/Redigera med e_xtern redigerare"
 
-#: src/compose.c:622
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/_Öppna"
+msgstr "/_Stavning"
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr ""
+msgstr "/_Stavning/_Kontrollera alla eller kontrollera markering"
 
-#: src/compose.c:625
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr ""
+msgstr "/_Stavning/_Markera alla felstavade ord"
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/_Stavning/Kontrollera felstavade ord _bakåt"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:631
-#, fuzzy
-msgid "/_Spelling/---"
-msgstr "/_Hjälp/---"
+msgstr "/_Stavning/_Hoppa till nästa felstavade ord"
 
-#: src/compose.c:632
-#, fuzzy
-msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "/_Konfiguration"
-
-#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:164
-#: src/summaryview.c:443
-msgid "/_View"
-msgstr "/_Visa"
+#: src/compose.c:636
+msgid "/_Options"
+msgstr ""
 
 #: src/compose.c:637
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_To"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
+msgid "/_Options/Privacy System"
+msgstr ""
 
 #: src/compose.c:638
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Cc"
-msgstr "/_Visa"
+msgid "/_Options/Privacy System/None"
+msgstr ""
 
 #: src/compose.c:639
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Bcc"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgid "/_Options/Si_gn"
+msgstr ""
 
 #: src/compose.c:640
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Reply to"
-msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
+msgid "/_Options/_Encrypt"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:641 src/compose.c:643 src/compose.c:645 src/mainwindow.c:477
-#: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:533
-#: src/mainwindow.c:617 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:248
-msgid "/_View/---"
-msgstr "/_Visa/---"
+#: src/compose.c:641 src/compose.c:648 src/compose.c:650 src/compose.c:652
+msgid "/_Options/---"
+msgstr ""
 
 #: src/compose.c:642
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Followup to"
-msgstr "/_Meddelande/_Följ upp till"
+msgid "/_Options/_Priority"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:643
+msgid "/_Options/Priority/_Highest"
+msgstr ""
 
 #: src/compose.c:644
-#, fuzzy
-msgid "/_View/R_uler"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:645
+msgid "/_Options/Priority/_Normal"
+msgstr ""
 
 #: src/compose.c:646
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/_Arkiv/_Bifoga fil"
+msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:252
-msgid "/_Message"
-msgstr "/_Meddelande"
+#: src/compose.c:647
+msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
+msgstr ""
 
 #: src/compose.c:649
-msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
+msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
+msgstr ""
 
 #: src/compose.c:651
-msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
+msgid "/_Options/Remo_ve references"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661 src/compose.c:665
-#: src/compose.c:672 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:634
-#: src/mainwindow.c:644 src/mainwindow.c:647 src/mainwindow.c:652
-#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:255 src/messageview.c:263
-#: src/messageview.c:268
-msgid "/_Message/---"
-msgstr "/_Meddelande/---"
+#: src/compose.c:658
+msgid "/_Options/Character _encoding"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:655
-msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/_Meddelande/_Till"
+#: src/compose.c:659
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:656
-msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/_Meddelande/_Cc"
+#: src/compose.c:661 src/compose.c:667 src/compose.c:675 src/compose.c:679
+#: src/compose.c:685 src/compose.c:689 src/compose.c:695 src/compose.c:699
+#: src/compose.c:709 src/compose.c:713 src/compose.c:723 src/compose.c:727
+msgid "/_Options/Character _encoding/---"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:657
-msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/_Meddelande/_Bcc"
+#: src/compose.c:663
+msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:658
-msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
+#: src/compose.c:665
+msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:660
-msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr "/_Meddelande/_Följ upp till"
+#: src/compose.c:669
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:662
-msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/_Meddelande/_Bifoga"
+#: src/compose.c:671
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:666
-msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr "/_Meddelande/Si_gnera"
+#: src/compose.c:673
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:667
-msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr "/_Meddelande/_Kryptera"
+#: src/compose.c:677
+msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:668
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Mode"
-msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
+#: src/compose.c:681
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:669
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Mode/MIME"
-msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
+#: src/compose.c:683
+msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:670
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Mode/Inline"
-msgstr "/_Meddelande/_Bcc"
+#: src/compose.c:687
+msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:673
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Priority"
-msgstr "/_Meddelande/_Till"
+#: src/compose.c:691
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:674
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/_Highest"
-msgstr "/_Meddelande/Si_gnera"
+#: src/compose.c:693
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:675
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
-msgstr "/_Meddelande/Si_gnera"
+#: src/compose.c:697
+msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:676
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/_Normal"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+#: src/compose.c:701
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:677
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+#: src/compose.c:703
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:678
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+#: src/compose.c:705
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:680
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
-msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
+#: src/compose.c:707
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:681
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Remo_ve references"
-msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
+#: src/compose.c:711
+msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:271
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools"
-msgstr "/V_erktyg"
+#: src/compose.c:715
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:683
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:717
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:719
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:721
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:725
+msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:729
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:731
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:735
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/V_erktyg/Visa linjal"
 
-#: src/compose.c:684 src/messageview.c:272
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:736 src/messageview.c:294
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
 
-#: src/compose.c:685
+#: src/compose.c:737
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Mallar"
 
-#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:297
+#: src/compose.c:738 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:319
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
+msgstr "/V_erktyg/_Händelser"
+
+#: src/compose.c:1400
+msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1483
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:1729
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "Svara till"
+msgstr "Svara till:"
 
-#: src/compose.c:1486 src/compose.c:4788 src/compose.c:5502
+#: src/compose.c:1732 src/compose.c:4936 src/compose.c:5619
 #: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Nyhetsgrupper:"
 
-#: src/compose.c:1489
+#: src/compose.c:1735
 msgid "Followup-To:"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1817
+#: src/compose.c:2123
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1833
+#: src/compose.c:2139
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2224
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2688
+#, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "Filen %s är tom\n"
+msgstr "Filen %s är tom."
 
-#: src/compose.c:2228
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2692
+#, c-format
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "kan inte skapa %s\n"
+msgstr "Kan inte läsa %s."
 
-#: src/compose.c:2262
+#: src/compose.c:2719
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Meddelande: %s"
 
-#: src/compose.c:2366
-#, fuzzy
-msgid "Encrypted message"
-msgstr "Inga olästa meddelanden"
-
-#: src/compose.c:2367
-msgid ""
-"Cannot re-edit an encrypted message. \n"
-"Discard encrypted part?"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:3128
+#: src/compose.c:3475
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Redigerat]"
 
-#: src/compose.c:3130
+#: src/compose.c:3481
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Komponera meddelande%s"
 
-#: src/compose.c:3133
-#, c-format
-msgid "Compose message%s"
-msgstr "Komponera meddelande%s"
+#: src/compose.c:3484
+#, fuzzy, c-format
+msgid "[no subject] - Compose message%s"
+msgstr "%s - Komponera meddelande%s"
 
-#: src/compose.c:3157 src/compose.c:3409
+#: src/compose.c:3509 src/messageview.c:594
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
-"Konto för att skicka post är inte specificerat.\n"
-"Var god välj ett epostkonto innan du skickar."
-
-#: src/compose.c:3290
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+"Konto för att skicka post är inte specificerat.\n"
+"Var god välj ett epostkonto innan du skickar."
 
-#: src/compose.c:3298 src/messageview.c:524 src/prefs_account.c:766
-#: src/prefs_common.c:948 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
+#: src/compose.c:3611 src/compose.c:3639 src/compose.c:3666
+#: src/prefs_account.c:1003 src/prefs_send.c:333 src/toolbar.c:387
+#: src/toolbar.c:434
 msgid "Send"
 msgstr "Skicka"
 
-#: src/compose.c:3299
-msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+#: src/compose.c:3612
+msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3324
-#, fuzzy
-msgid "Could not queue message for sending"
-msgstr "Avsänding av köade meddelanden misslyckades"
+#: src/compose.c:3640
+msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3654
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+
+#: src/compose.c:3667
+msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+msgstr "Ämnesraden är tom. Skicka ändå?"
 
-#: src/compose.c:3333
+#: src/compose.c:3693
 msgid ""
-"The message was queued but could not be sent.\n"
-"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Charset conversion failed."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3696
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Signature failed."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3425 src/procmsg.c:1165 src/send_message.c:229
+#: src/compose.c:3699
 #, c-format
-msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr "Fel uppstod vid avsändning av meddelande till %s."
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3445
-#, fuzzy
-msgid "Can't save the message to Sent."
-msgstr "Kan inte spara meddelande till outbox."
+#: src/compose.c:3701
+msgid "Could not queue message for sending."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3716 src/compose.c:3745
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3692
+#: src/compose.c:4056
 #, c-format
-msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message \n"
+"to the specified %s charset.\n"
+"Send it as %s?"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3804
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:4108
+#, c-format
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message from\n"
-"%s to %s.\n"
+"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
+"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
+"\n"
 "Send it anyway?"
-msgstr "Kan inte ändra meddelandets kodning."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:4094
+#: src/compose.c:4285
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:4104
+#: src/compose.c:4295
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:4884 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
+#: src/compose.c:5019 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
 msgid "From:"
-msgstr "Från:"
+msgstr "Från:"
 
-#: src/compose.c:4988 src/compose.c:5164 src/compose.c:6039
-msgid "MIME type"
-msgstr "MIME-typ"
+#: src/compose.c:5070
+msgid "Mime type"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:4989 src/compose.c:5165 src/mimeview.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:457
+#. S_COL_DATE
+#: src/compose.c:5076 src/compose.c:5307 src/mimeview.c:198
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:470
 msgid "Size"
 msgstr "Storlek"
 
-#: src/compose.c:5053
-#, fuzzy
+#. Save Message to folder
+#: src/compose.c:5136
 msgid "Save Message to "
-msgstr "Spara skickade meddelanden till utkorgen"
+msgstr "Spara Meddelande till "
 
-#: src/compose.c:5077 src/prefs_filtering_action.c:420
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5158 src/prefs_filtering_action.c:450
 msgid "Select ..."
-msgstr " Välj... "
+msgstr "Välj ..."
+
+#: src/compose.c:5306 src/compose.c:6357
+msgid "MIME type"
+msgstr "MIME-typ"
 
-#: src/compose.c:5216 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
-#: src/prefs_matcher.c:148
+#. header labels and entries
+#: src/compose.c:5370 src/prefs_account.c:1615 src/prefs_customheader.c:201
+#: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Header"
 msgstr "Brevhuvud"
 
-#: src/compose.c:5218
-#, fuzzy
+#. attachment list
+#: src/compose.c:5372
 msgid "Attachments"
-msgstr "Bifoga"
+msgstr "Bilagor"
 
-#: src/compose.c:5220
-#, fuzzy
+#. Others Tab
+#: src/compose.c:5374
 msgid "Others"
-msgstr "Övrigt"
+msgstr "Övriga"
 
-#: src/compose.c:5235 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
-#: src/summary_search.c:164
+#: src/compose.c:5389 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:209
+#: src/summary_search.c:225
 msgid "Subject:"
-msgstr "Ärende:"
-
-#: src/compose.c:5449 src/exphtmldlg.c:506 src/gtk/colorlabel.c:281
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1532 src/gtk/gtkaspell.c:2239 src/summaryview.c:4080
+msgstr "Ärende:"
+
+#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
+#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
+#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
+#. * can always get back the SummaryView pointer.
+#: src/compose.c:5573 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1616 src/gtk/gtkaspell.c:2279 src/prefs_account.c:629
+#: src/summaryview.c:4428
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: src/compose.c:5459
+#: src/compose.c:5583
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:5934
+#: src/compose.c:5818
+#, c-format
+msgid ""
+"The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
+"encrypt this message."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:6248
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Felaktig MIME-typ"
 
-#: src/compose.c:5952
+#: src/compose.c:6266
 msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "Filen finns inte eller är tom."
+msgstr "Filen finns inte eller är tom."
 
-#: src/compose.c:6021
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:6339
 msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaper"
 
-#: src/compose.c:6066
+#: src/compose.c:6384
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodning"
 
-#: src/compose.c:6097
+#: src/compose.c:6409
 msgid "Path"
-msgstr "Sökväg"
+msgstr "Sökväg"
 
-#: src/compose.c:6098 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:6410 src/prefs_toolbar.c:1062
 msgid "File name"
 msgstr "Filnamn"
 
-#: src/compose.c:6277
+#: src/compose.c:6594
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1645,327 +1575,321 @@ msgstr ""
 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
 "processgrupps-id: %d"
 
-#: src/compose.c:6594 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
-#: src/toolbar.c:1867
-msgid "Offline warning"
+#: src/compose.c:6636
+msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6595 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
-#: src/toolbar.c:1868
-msgid "You're working offline. Override?"
+#: src/compose.c:6921
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:7003
+msgid "Could not save draft."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6714 src/compose.c:6735
+#: src/compose.c:7071 src/compose.c:7094
 msgid "Select file"
-msgstr "Välj fil"
+msgstr "Välj fil"
 
-#: src/compose.c:6748
+#: src/compose.c:7107
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6750
+#: src/compose.c:7109
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6795
+#: src/compose.c:7157
 msgid "Discard message"
-msgstr "Kassera meddelande"
+msgstr "Överge meddelande"
 
-#: src/compose.c:6796
-msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "Detta meddelande har modifierats. Kassera det?"
+#: src/compose.c:7158
+msgid "This message has been modified. Discard it?"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6797
-msgid "Discard"
-msgstr "Kassera"
+#: src/compose.c:7159
+msgid "_Discard"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6797
-msgid "to Draft"
-msgstr "till Utkast"
+#: src/compose.c:7159
+msgid "_Save to Drafts"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6832
+#: src/compose.c:7203
 #, c-format
-msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
+msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6834
+#: src/compose.c:7205
 msgid "Apply template"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6835
-#, fuzzy
-msgid "Replace"
-msgstr "Svara"
+#: src/compose.c:7206
+msgid "_Replace"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6835 src/toolbar.c:426
-msgid "Insert"
-msgstr "Infoga"
+#: src/compose.c:7206
+msgid "_Insert"
+msgstr ""
 
-#: src/crash.c:141
+#: src/crash.c:142
 #, c-format
-msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
+msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
 msgstr ""
 
-#: src/crash.c:186
-msgid "Sylpheed has crashed"
+#: src/crash.c:188
+msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
 msgstr ""
 
-#: src/crash.c:202
+#: src/crash.c:204
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
 
-#: src/crash.c:207
+#: src/crash.c:209
 msgid "Debug log"
 msgstr ""
 
-#: src/crash.c:247
-#, fuzzy
+#: src/crash.c:246
+msgid "Close"
+msgstr "Stäng"
+
+#: src/crash.c:251
 msgid "Save..."
-msgstr "/_Spara som"
+msgstr "Spara..."
 
-#: src/crash.c:252
+#: src/crash.c:256
 msgid "Create bug report"
 msgstr ""
 
-#: src/crash.c:299
-#, fuzzy
+#: src/crash.c:303
 msgid "Save crash information"
-msgstr "Värdinformation"
+msgstr "Spara crash information"
 
-#: src/editaddress.c:144
+#: src/editaddress.c:153
 msgid "Add New Person"
-msgstr "Lägg till ny person"
+msgstr "Lägg till ny person"
 
-#: src/editaddress.c:145
+#: src/editaddress.c:154
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Redigera persondetaljer"
 
-#: src/editaddress.c:286
+#: src/editaddress.c:316
 msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "En epostadress måste anges."
+msgstr "En epostadress måste anges."
 
-#: src/editaddress.c:423
+#: src/editaddress.c:490
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
+msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
 
-#: src/editaddress.c:481
+#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
+#: src/editaddress.c:560
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Redigera persondata"
 
-#: src/editaddress.c:578 src/expldifdlg.c:551 src/exporthtml.c:790
-#: src/ldif.c:826
+#: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:790
+#: src/ldif.c:858
 msgid "Display Name"
-msgstr "Visat namn"
+msgstr "Visa namn"
 
-#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:588 src/ldif.c:834
+#: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:866
 msgid "Last Name"
 msgstr "Efternamn"
 
-#: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:830
+#: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:862
 msgid "First Name"
-msgstr "Förnamn"
+msgstr "Förnamn"
 
-#: src/editaddress.c:590
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:683
 msgid "Nickname"
 msgstr "Smeknamn"
 
-#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:675 src/editaddress.c:885
-#: src/editgroup.c:261 src/expldifdlg.c:564 src/exporthtml.c:629
-#: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
+#: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
+#: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
+#: src/ldif.c:874
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:684
+#: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
 msgstr ""
 
-#: src/editaddress.c:711
-msgid "Move Up"
-msgstr "Flytta upp"
-
-#: src/editaddress.c:714
-msgid "Move Down"
-msgstr "Flytta ner"
-
-#: src/editaddress.c:720 src/editaddress.c:854
-msgid "Modify"
-msgstr "Modifiera"
-
-#: src/editaddress.c:726 src/editaddress.c:860 src/gtk/quicksearch.c:308
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
-msgid "Clear"
-msgstr "Töm"
-
-#: src/editaddress.c:776 src/editaddress.c:833 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:457
+#. value
+#: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
+#: src/prefs_matcher.c:490
 msgid "Value"
-msgstr "Värde"
+msgstr "Värde"
 
-#: src/editaddress.c:884
-msgid "Basic Data"
-msgstr "Grundläggande data"
+#: src/editaddress.c:1070
+msgid "User Data"
+msgstr ""
+
+#: src/editaddress.c:1071
+msgid "E-Mail Addresses"
+msgstr ""
 
-#: src/editaddress.c:886
-msgid "User Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+#: src/editaddress.c:1072
+msgid "Other Attributes"
+msgstr ""
 
 #: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr "File verkar vara OK."
+msgstr "Fil verkar vara OK."
 
 #: src/editbook.c:116
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
 
-#: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:193 src/editvcard.c:99
+#: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
 msgid "Could not read file."
-msgstr "Kunde inte läsa fil."
+msgstr "Kunde inte läsa fil."
 
-#: src/editbook.c:153 src/editbook.c:265
+#: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Redigera adressbok"
 
-#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:303 src/editvcard.c:218
+#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
 msgid " Check File "
-msgstr " Undersök fil "
+msgstr " Undersök fil "
 
-#: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:308 src/editvcard.c:223
-#: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1573
+#: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
+#: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1832
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
-#: src/editbook.c:284
+#: src/editbook.c:285
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "Lägg till ny adressbok"
+msgstr "Lägg till ny adressbok"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
+msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
 
-#: src/editgroup.c:267
+#: src/editgroup.c:286
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Redigera gruppdata"
 
-#: src/editgroup.c:295 src/exporthtml.c:626
+#: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:626
 msgid "Group Name"
 msgstr "Gruppnamn"
 
-#: src/editgroup.c:314
+#: src/editgroup.c:333
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "Adresser i grupp"
+msgstr "Adresser i Grupp"
 
-#: src/editgroup.c:316
+#: src/editgroup.c:335
 msgid " -> "
 msgstr ""
 
-#: src/editgroup.c:343
+#: src/editgroup.c:362
 msgid " <- "
 msgstr ""
 
-#: src/editgroup.c:345
+#: src/editgroup.c:364
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "Tillgängliga adresser"
+msgstr "Tillgängliga adresser"
 
-#: src/editgroup.c:405
+#: src/editgroup.c:425
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr "Flytta epostadresser till eller från grupp med pilknapparna"
+msgstr "Flytta epostadresser till eller från grupp med pilknapparna"
 
-#: src/editgroup.c:453
+#: src/editgroup.c:473
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "Redigera gruppdetaljer"
+msgstr "Redigera Gruppdetaljer"
 
-#: src/editgroup.c:456
+#: src/editgroup.c:476
 msgid "Add New Group"
-msgstr "Lägg till ny grupp"
+msgstr "Lägg till ny grupp"
 
-#: src/editgroup.c:506
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Redigera mapp"
 
-#: src/editgroup.c:506
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
+msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
 
-#: src/editgroup.c:509 src/imap_gtk.c:124 src/mh_gtk.c:118
+#: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
 msgid "New folder"
 msgstr "Ny mapp"
 
-#: src/editgroup.c:510 src/mh_gtk.c:119
+#: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
+msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
 
-#: src/editjpilot.c:190
+#: src/editjpilot.c:200
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
 
-#: src/editjpilot.c:226
+#: src/editjpilot.c:212
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+msgstr "Välj JPilotfil"
 
-#: src/editjpilot.c:274 src/editjpilot.c:402
+#: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr "Redigera JPilotfält"
+msgstr "Redigera JPilotfält"
 
-#: src/editjpilot.c:315 src/editldap.c:478 src/editvcard.c:230
-#: src/exphtmldlg.c:447 src/expldifdlg.c:458 src/importldif.c:723
-#: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2166
-#: src/prefs_spelling.c:244
-msgid " ... "
-msgstr " ... "
+#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:202
+#: src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243 src/importpine.c:243
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:174
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:336 src/prefs_account.c:1864
+#: src/prefs_spelling.c:246
+msgid "_Browse"
+msgstr ""
 
-#: src/editjpilot.c:320
+#: src/editjpilot.c:294
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr "Additionella epostadressobjekt"
+msgstr "Ytterligare epostadressobjekt"
 
-#: src/editjpilot.c:409
+#: src/editjpilot.c:385
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
+msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
 
 #: src/editldap_basedn.c:143
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "Red. LDAP - Välj sökbas"
+msgstr "Red. LDAP - Välj sökbas"
 
-#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:412
+#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
 msgid "Hostname"
-msgstr "Värdnamn"
+msgstr "Värdnamn"
 
-#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:431 src/ssl_manager.c:106
+#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:107
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:460
+#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
 msgid "Search Base"
-msgstr "Sök i databas"
+msgstr "Sök i databas"
 
 #: src/editldap_basedn.c:204
 msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
+msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
 
-#: src/editldap_basedn.c:293
+#: src/editldap_basedn.c:294
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från värd, vänligen ställ in manuellt"
+msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från värd, vänligen ställ in manuellt"
 
-#: src/editldap_basedn.c:297 src/editldap.c:267
+#: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Kan inte ansluta till värd"
+msgstr "Kan inte ansluta till värd"
 
 #: src/editldap.c:148
-#, fuzzy
 msgid "A Name must be supplied."
-msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
+msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:160
-#, fuzzy
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
-msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
+msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:173
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
@@ -1973,37 +1897,37 @@ msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:264
 msgid "Connected successfully to server"
-msgstr "Anslöt framgångsrikt till värd"
+msgstr "Anslöt framgångsrikt till värd"
 
-#: src/editldap.c:315 src/editldap.c:965
+#: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
 msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr "Redigera LDAP-värd"
+msgstr "Redigera LDAP-värd"
 
-#: src/editldap.c:407
+#: src/editldap.c:408
 msgid "A name that you wish to call the server."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:422
+#: src/editldap.c:423
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
-"computer as Sylpheed."
+"computer as Sylpheed-Claws."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:446
+#: src/editldap.c:447
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:450
+#: src/editldap.c:451
 msgid " Check Server "
-msgstr " Undersök värd "
+msgstr " Undersök värd "
 
-#: src/editldap.c:455
+#: src/editldap.c:456
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:470
+#: src/editldap.c:471
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
@@ -2012,39 +1936,37 @@ msgid ""
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:483
+#: src/editldap.c:484
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:534
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:535
 msgid "Search Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:544
+#: src/editldap.c:545
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:548
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:549
 msgid " Defaults "
-msgstr "Ta bort"
+msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:553
+#: src/editldap.c:554
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:560
+#: src/editldap.c:561
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:576
+#: src/editldap.c:577
 msgid ""
 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
@@ -2058,21 +1980,21 @@ msgid ""
 "more memory to cache results."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:594
+#: src/editldap.c:595
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:600
+#: src/editldap.c:601
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:607
+#: src/editldap.c:608
 msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:613
+#: src/editldap.c:614
 msgid ""
 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
@@ -2081,11 +2003,11 @@ msgid ""
 "searches against other address interfaces."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:668
+#: src/editldap.c:669
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Bind-DN"
 
-#: src/editldap.c:678
+#: src/editldap.c:679
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2093,262 +2015,236 @@ msgid ""
 "performing a search."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:686
+#: src/editldap.c:687
 msgid "Bind Password"
-msgstr "Bindlösenord"
+msgstr "Bindlösenord"
 
-#: src/editldap.c:696
+#: src/editldap.c:698
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:702
+#: src/editldap.c:704
 msgid "Timeout (secs)"
-msgstr "Väntetid (sek.)"
+msgstr "Väntetid (sek.)"
 
-#: src/editldap.c:717
+#: src/editldap.c:719
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:721
+#: src/editldap.c:723
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr "Max antal fält"
+msgstr "Max antal fält"
 
-#: src/editldap.c:736
+#: src/editldap.c:738
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:752 src/prefs_account.c:762
+#: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:999
 msgid "Basic"
-msgstr "Grundläggande"
+msgstr "Grundläggande"
 
-#: src/editldap.c:753 src/message_search.c:134 src/summary_search.c:210
+#: src/editldap.c:755
 msgid "Search"
-msgstr "Sök"
+msgstr "Sök"
 
-#: src/editldap.c:754 src/gtk/quicksearch.c:280
+#: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:385
 msgid "Extended"
 msgstr "Expanderat"
 
-#: src/editldap.c:970
+#: src/editldap.c:972
 msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "Lägg till ny LDAP-värd"
+msgstr "Lägg till ny LDAP-värd"
 
-#: src/editvcard.c:96
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:104
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt VCard-format."
+msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt vCard-format."
 
-#: src/editvcard.c:132
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:116
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "Välj VCardfil"
+msgstr "Välj vCardfil"
 
-#: src/editvcard.c:189 src/editvcard.c:292
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr "Red. VCardfält"
+msgstr "Red. vCardfält"
 
-#: src/editvcard.c:297
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:271
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr "Lägg til nytt VCardfält"
+msgstr "Lägg til nytt vCardfält"
 
-#: src/exphtmldlg.c:111
+#: src/exphtmldlg.c:112
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:114
+#: src/exphtmldlg.c:115
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Fil exporterades framgångsrik."
 
-#: src/exphtmldlg.c:182
+#: src/exphtmldlg.c:183
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:191
+#: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:194
+#: src/exphtmldlg.c:195
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:202
+#: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:242
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:244
 msgid "Error creating HTML file"
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:362
-#, fuzzy
-msgid "Select HTML Output File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+#: src/exphtmldlg.c:330
+msgid "Select HTML output file"
+msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:438
+#: src/exphtmldlg.c:394
 msgid "HTML Output File"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:499
+#: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
+#: src/importldif.c:682
+msgid "B_rowse"
+msgstr ""
+
+#: src/exphtmldlg.c:455
 msgid "Stylesheet"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:512 src/prefs_common.c:2617 src/prefs_common.c:2925
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
 msgid "Default"
-msgstr "Ta bort"
+msgstr "Standard"
 
-#: src/exphtmldlg.c:518 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:103
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:119
 msgid "Full"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:524
+#: src/exphtmldlg.c:480
 #, fuzzy
 msgid "Custom"
 msgstr "Egna brevhuvuden"
 
-#: src/exphtmldlg.c:530
+#: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Custom-2"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:536
+#: src/exphtmldlg.c:492
 msgid "Custom-3"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:542
+#: src/exphtmldlg.c:498
 msgid "Custom-4"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:556
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:512
 msgid "Full Name Format"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:563
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:519
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr "Förnamn"
+msgstr "Förnamn, Efternamn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:569
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:525
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr "rnamn"
+msgstr "Efternamn, Förnamn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:583
+#: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Color Banding"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:589
+#: src/exphtmldlg.c:545
 msgid "Format E-Mail Links"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:595
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:551
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Användarattribut"
 
-#: src/exphtmldlg.c:650 src/expldifdlg.c:679 src/importldif.c:960
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
 msgid "File Name :"
 msgstr "Filnamn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:660
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:616
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "Öppna med"
+msgstr "Öppna med Webbläsare"
 
-#: src/exphtmldlg.c:692
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:648
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "Exporterar adressbok till fil..."
-
-#: src/exphtmldlg.c:726 src/expldifdlg.c:746 src/importldif.c:1034
-#, fuzzy
-msgid "Prev"
-msgstr "Inst."
-
-#: src/exphtmldlg.c:727 src/expldifdlg.c:747 src/importldif.c:1035
-#: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
-msgid "Next"
-msgstr "Nästa"
+msgstr "Exportera adressbok till HTML fil"
 
-#: src/exphtmldlg.c:758 src/expldifdlg.c:778 src/importldif.c:1067
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
 msgid "File Info"
-msgstr "Filnamn"
+msgstr "Filinformation"
 
-#: src/exphtmldlg.c:759
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:715
 msgid "Format"
-msgstr "Skicka vidare"
+msgstr "Format"
 
-#: src/expldifdlg.c:110
+#: src/expldifdlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:113
+#: src/expldifdlg.c:114
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:188
+#: src/expldifdlg.c:190
 #, c-format
 msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:200
+#: src/expldifdlg.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:244
+#: src/expldifdlg.c:247
 msgid "Suffix was not supplied"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:246
+#: src/expldifdlg.c:249
 msgid ""
 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
 "you wish to proceed without a suffix?"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:264
-#, fuzzy
+#: src/expldifdlg.c:267
 msgid "Error creating LDIF file"
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:373
-#, fuzzy
-msgid "Select LDIF Output File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+#: src/expldifdlg.c:342
+msgid "Select LDIF output file"
+msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:449
-#, fuzzy
+#: src/expldifdlg.c:406
 msgid "LDIF Output File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:510
+#: src/expldifdlg.c:467
 msgid "Suffix"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:522
+#: src/expldifdlg.c:479
 msgid ""
 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
 "entry. Examples include:\n"
@@ -2357,38 +2253,36 @@ msgid ""
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:531
-#, fuzzy
+#: src/expldifdlg.c:488
 msgid "Relative DN"
-msgstr "Svara"
+msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:538
-#, fuzzy
+#: src/expldifdlg.c:495
 msgid "Unique ID"
-msgstr "Användar-ID"
+msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:546
+#: src/expldifdlg.c:503
 msgid ""
 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
 "to:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:559
+#: src/expldifdlg.c:516
 msgid ""
 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
 "similar to:\n"
 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:572
+#: src/expldifdlg.c:529
 msgid ""
 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
 "is formatted similar to:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:586
+#: src/expldifdlg.c:543
 msgid ""
 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
@@ -2397,11 +2291,11 @@ msgid ""
 "available RDN options that will be used to create the DN."
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:599
+#: src/expldifdlg.c:556
 msgid "Use DN attribute if present in data"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:606
+#: src/expldifdlg.c:563
 msgid ""
 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
@@ -2409,294 +2303,466 @@ msgid ""
 "above will be used if the DN user attribute is not found."
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:617
+#: src/expldifdlg.c:574
 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:624
+#: src/expldifdlg.c:581
 msgid ""
 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
 "option to ignore these records."
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:712
-#, fuzzy
+#: src/expldifdlg.c:669
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
-msgstr "Exporterar adressbok till fil..."
+msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:779
-#, fuzzy
+#: src/expldifdlg.c:736
 msgid "Distguished Name"
-msgstr "Förnamn"
+msgstr ""
 
-#: src/export.c:141
+#: src/export.c:143
 msgid "Export"
 msgstr "Exportera"
 
-#: src/export.c:160
+#: src/export.c:162
 msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Välj målmapp och mbox-fil."
+msgstr "Välj målmapp och mbox-fil."
 
-#: src/export.c:170
+#: src/export.c:172
 msgid "Source dir:"
 msgstr "Ursprungskatalog:"
 
-#: src/export.c:175
+#: src/export.c:177
 msgid "Exporting file:"
 msgstr "Exporterar fil:"
 
-#: src/export.c:188 src/export.c:194 src/import.c:193 src/import.c:199
-#: src/prefs_account.c:1229
-msgid " Select... "
-msgstr " Välj... "
-
-#: src/export.c:233
+#: src/export.c:235
 msgid "Select exporting file"
-msgstr "Välj exportfil"
+msgstr "Välj exportfil"
 
 #: src/exporthtml.c:796
-#, fuzzy
 msgid "Full Name"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1027
 msgid "Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Användarattribut"
 
 #: src/exporthtml.c:1001
-#, fuzzy
-msgid "Sylpheed Address Book"
-msgstr "Adressbok"
+msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
+msgstr ""
 
-#: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
+#: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr ""
 
-#: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
+#: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr ""
 
-#: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
+#: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
 msgid "Name is too long."
 msgstr ""
 
-#: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
 msgid "Not specified."
 msgstr "Mottagare har inte specificerats."
 
-#: src/folder.c:1173
+#: src/folder.c:1204 src/foldersel.c:350
 msgid "Inbox"
 msgstr "Inkorgen"
 
-#: src/folder.c:1177
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1208 src/foldersel.c:354
 msgid "Sent"
-msgstr "Skicka"
+msgstr "Skickat"
 
-#: src/folder.c:1181
+#: src/folder.c:1212 src/foldersel.c:358
 msgid "Queue"
-msgstr "Kö"
+msgstr "Kö"
 
-#: src/folder.c:1185
+#: src/folder.c:1216 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
+#: src/toolbar.c:483
 msgid "Trash"
 msgstr "Papperskorg"
 
-#: src/folder.c:1189
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1220 src/foldersel.c:366
 msgid "Drafts"
 msgstr "Utkast"
 
-#: src/folder.c:1441
-#, fuzzy, c-format
+#. Processing
+#: src/folder.c:1478
+#, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "/Skriv _ut"
+msgstr "Bearbetar (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:2440
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folder.c:1825 src/inc.c:624
+msgid "Filtering messages...\n"
+msgstr ""
+
+#: src/folder.c:2306
+#, c-format
+msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
+msgstr ""
+
+#. move messages
+#: src/folder.c:2590
+#, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
-msgstr "Flyttar meddelande %s%c%d till %s...\n"
+msgstr "Flyttar meddelande %s till %s...\n"
+
+#: src/folder.c:3493
+msgid "Processing messages..."
+msgstr ""
 
-#: src/foldersel.c:153
+#: src/foldersel.c:218
 msgid "Select folder"
-msgstr "Välj mapp"
+msgstr "Välj mapp"
 
-#: src/folderview.c:232
-#, fuzzy
-msgid "/Mark all _read"
-msgstr "/_Markera/Markera alla som l_ästa"
+#: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
+msgid "NewFolder"
+msgstr "Nymapp"
 
-#: src/folderview.c:233
-#, fuzzy
+#: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
+#, c-format
+msgid "'%c' can't be included in folder name."
+msgstr ""
+
+#: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
+#: src/mh_gtk.c:245
+#, c-format
+msgid "The folder '%s' already exists."
+msgstr ""
+
+#: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder '%s'."
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:281
+msgid "/Mark all re_ad"
+msgstr "/_Markera alla som lästa"
+
+#: src/folderview.c:282
 msgid "/_Search folder..."
-msgstr "Välj mapp"
+msgstr "/_Sök mapp..."
 
-#: src/folderview.c:235
-#, fuzzy
-msgid "/_Processing..."
-msgstr "/Skriv _ut"
+#: src/folderview.c:284
+msgid "/Process_ing..."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:314
+#: src/folderview.c:288
+msgid "/------"
+msgstr "/------"
+
+#: src/folderview.c:289
+msgid "/Empty _trash..."
+msgstr "/T_öm papperskorg"
+
+#. F_COL_FOLDER
+#: src/folderview.c:431 src/prefs_actions.c:440
+#: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/prefs_matcher.c:726
 msgid "New"
 msgstr "Ny(a)"
 
-#: src/folderview.c:315
+#. F_COL_NEW
+#: src/folderview.c:432 src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
-msgstr "Oläst(a)"
+msgstr "Oläst(a)"
 
-#: src/folderview.c:316
+#. S_COL_SIZE
+#: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:471
 msgid "#"
-msgstr ""
+msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:521
+#: src/folderview.c:660
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "Ställer in mappinfo..."
+msgstr "Ställer in mappinfo..."
+
+#: src/folderview.c:713
+msgid "Mark all as read"
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:714
+msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:728 src/mainwindow.c:2991 src/setup.c:80
+#: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3174 src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
+msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
 
-#: src/folderview.c:732 src/mainwindow.c:2996 src/setup.c:85
+#: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3179 src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
+msgstr "Avsöker mapp %s...."
 
-#: src/folderview.c:773
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:959
+msgid "Rebuild folder tree"
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:960
+msgid ""
+"Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:970
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Uppdaterar mapphierarki..."
 
-#: src/folderview.c:856
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:972
+msgid "Scanning folder tree..."
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:1062
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+msgstr "Letar efter nya meddelande i alla mappar..."
 
-#: src/folderview.c:1520
-#, fuzzy, c-format
+#. Open Folder
+#: src/folderview.c:1885
+#, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
-msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
+msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
 
-#: src/folderview.c:1532
+#: src/folderview.c:1897
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1722
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1659
+msgid "Empty trash"
+msgstr "Töm papperskorg"
+
+#: src/folderview.c:2045
+msgid "Delete all messages in trash?"
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:2127
+#, c-format
+msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:2130
+msgid "Move folder"
+msgstr ""
+
+#: src/folderview.c:2142
+#, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "Flyttar meddelande %s%c%d till %s...\n"
+msgstr "Flyttar %s till %s..."
 
-#: src/folderview.c:1751
+#: src/folderview.c:2171
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1754
+#: src/folderview.c:2174
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1757
+#: src/folderview.c:2177
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1760
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2180
 msgid "Move failed!"
-msgstr "Sökning misslyckades"
+msgstr "Flytt misslyckades!"
 
-#: src/folderview.c:1795 src/summaryview.c:3883
-#, fuzzy
-msgid "Processing configuration"
-msgstr "Har läst färdigt konfigurationen.\n"
+#: src/folderview.c:2216
+#, c-format
+msgid "Processing configuration for folder %s"
+msgstr ""
 
-#: src/grouplistdialog.c:171
-#, fuzzy
+#: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1343 src/summaryview.c:3667
+#: src/toolbar.c:175
+msgid "Print"
+msgstr "Skriv ut"
+
+#: src/gedit-print.c:244
+msgid "Preparing pages..."
+msgstr ""
+
+#: src/gedit-print.c:271
+#, c-format
+msgid "Rendering page %d of %d..."
+msgstr ""
+
+#: src/gedit-print.c:273
+#, c-format
+msgid "Printing page %d of %d..."
+msgstr ""
+
+#: src/gedit-print.c:295
+msgid "Print preview"
+msgstr ""
+
+#: src/gedit-print.c:451
+msgid "Page %N of %Q"
+msgstr ""
+
+#: src/grouplistdialog.c:173
 msgid "Newsgroup subscription"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+msgstr "Nyhetsgruppsprenumation"
 
-#: src/grouplistdialog.c:187
+#: src/grouplistdialog.c:189
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
 msgstr ""
 
-#: src/grouplistdialog.c:193
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:195
 msgid "Find groups:"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+msgstr "Hitta grupper:"
 
-#: src/grouplistdialog.c:201
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:203
 msgid " Search "
-msgstr "Sök"
+msgstr " Sök "
 
-#: src/grouplistdialog.c:213
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:215
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+msgstr "Namn på nyhetgrupp"
 
-#: src/grouplistdialog.c:214
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:216
 msgid "Messages"
 msgstr "Meddelande"
 
-#: src/grouplistdialog.c:215
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:217
 msgid "Type"
-msgstr "MIME-typ"
-
-#: src/grouplistdialog.c:239
-msgid "Refresh"
-msgstr "Ladda om"
+msgstr "Typ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:343
+#: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
 msgstr ""
 
-#: src/grouplistdialog.c:345
+#: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
-msgstr ""
+msgstr "skrivskyddad"
 
-#: src/grouplistdialog.c:347
+#: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "okänd"
 
-#: src/grouplistdialog.c:407
+#: src/grouplistdialog.c:412
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "Kan ej hämta grupplista."
+msgstr "Kan ej hämta grupplista."
 
-#: src/grouplistdialog.c:440 src/summaryview.c:1018
+#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1055
 msgid "Done."
-msgstr "Färdig"
+msgstr "Färdig."
 
-#: src/grouplistdialog.c:470
+#: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
+msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
 
-#: src/gtk/about.c:91
-msgid "About"
-msgstr "Om"
+#: src/gtk/about.c:82 src/textview.c:224
+msgid "/_Open with Web browser"
+msgstr "/Öppna i Webbläsare"
 
-#: src/gtk/about.c:112
+#: src/gtk/about.c:83 src/textview.c:225
+msgid "/Copy this _link"
+msgstr "/Kopiera denna länk"
+
+#: src/gtk/about.c:127
+msgid "About Sylpheed-Claws"
+msgstr "Om Sylpheed-Claws"
+
+#: src/gtk/about.c:188
 #, c-format
 msgid ""
-"GTK+ version %d.%d.%d\n"
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/about.c:127
+#: src/gtk/about.c:195
 #, c-format
-msgid "Compiled-in features:%s"
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/about.c:210
+#: src/gtk/about.c:202
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: unknown"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:215
+#, c-format
+msgid ""
+"Compiled-in features:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Inbyggda funktioner:\n"
+"%s"
+
+#: src/gtk/about.c:301
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
+"client.\n"
+"\n"
+"For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:307
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
+"to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:314
+msgid "\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:325
+msgid "Info"
+msgstr "Info"
+
+#: src/gtk/about.c:353
+msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:370
+msgid ""
+"\n"
+"Previous team members\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:387
+msgid ""
+"\n"
+"The translation team\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:404
+msgid ""
+"\n"
+"Documentation team\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:421
+msgid ""
+"\n"
+"Logo\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:438
 msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
+"Icons\n"
 msgstr ""
-"GPGME är copyright 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+
+#: src/gtk/about.c:455
+msgid ""
 "\n"
+"Contributors\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:474
+msgid "Authors"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/about.c:214
+#: src/gtk/about.c:494
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -2704,13 +2770,13 @@ msgid ""
 "version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera "
+"Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera "
 "det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free "
 "Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) "
-"någon senare version.\n"
+"någon senare version.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:220
+#: src/gtk/about.c:500
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -2718,919 +2784,991 @@ msgid ""
 "more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara "
-"andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita "
-"garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se "
-"GNU General Public License för fler detaljer.\n"
+"Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara "
+"andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita "
+"garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se "
+"GNU General Public License för fler detaljer.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:226
+#: src/gtk/about.c:506
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 msgstr ""
-"Du skall ha mottagit en kopia av GNU General Public License tillsammans med "
-"detta program; om inte, skriv till the Free Software Foundation, Inc., 59 "
-"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48
+#: src/gtk/about.c:520
+msgid ""
+"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
+"the OpenSSL Toolkit ("
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:524
+msgid ").\n"
+msgstr ").\n"
+
+#: src/gtk/about.c:536
+msgid "License"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:47
 msgid "Orange"
 msgstr "Orange"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49
+#: src/gtk/colorlabel.c:48
 msgid "Red"
-msgstr "Röd"
+msgstr "Röd"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50
+#: src/gtk/colorlabel.c:49
 msgid "Pink"
 msgstr "Rosa"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51
+#: src/gtk/colorlabel.c:50
 msgid "Sky blue"
-msgstr "Himmelsblå"
+msgstr "Himmelsblå"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52
+#: src/gtk/colorlabel.c:51
 msgid "Blue"
-msgstr "Blå"
+msgstr "Blå"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:53
+#: src/gtk/colorlabel.c:52
 msgid "Green"
-msgstr "Grön"
+msgstr "Grön"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:54
+#: src/gtk/colorlabel.c:53
 msgid "Brown"
 msgstr "Brun"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:139
-#, fuzzy
+#: src/gtk/foldersort.c:141
 msgid "Set folder sortorder"
-msgstr "Välj mapp"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/foldersort.c:151
+#: src/gtk/foldersort.c:153
 msgid ""
 "Move folders up or down to change\n"
 "the sort order in the folderview"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/foldersort.c:171
-msgid "Ok"
+#: src/gtk/foldersort.c:213
+msgid "Folders"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/foldersort.c:219
-#, fuzzy
-msgid "Folders"
-msgstr "Mapp"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
+msgid "Configuration"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:602
-#, fuzzy
-msgid "No dictionary selected."
-msgstr " objekt val(t/da)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
+msgid "Configuration options for the print job"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:823 src/gtk/gtkaspell.c:1716 src/gtk/gtkaspell.c:2003
-msgid "Normal Mode"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
+msgid "Source Buffer"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:825 src/gtk/gtkaspell.c:1722 src/gtk/gtkaspell.c:2014
-msgid "Bad Spellers Mode"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
+msgid "GtkTextBuffer object to print"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:864
-msgid "Unknown suggestion mode."
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
+msgid "Tabs Width"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1117
-msgid "No misspelled word found."
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
+msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1430
-msgid "Replace unknown word"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
+msgid "Wrap Mode"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1440
-#, c-format
-msgid "Replace \"%s\" with: "
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
+msgid "Word wrapping mode"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1460
-msgid ""
-"Holding down Control key while pressing Enter\n"
-"will learn from mistake.\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
+msgid "Highlight"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1710 src/gtk/gtkaspell.c:1992
-msgid "Fast Mode"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
+msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1833
-#, c-format
-msgid "\"%s\" unknown in %s"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
+msgid "Font"
+msgstr "Typsnitt"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
+msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1846
-msgid "Accept in this session"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
+msgid "Font Description"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1856
-msgid "Add to personal dictionary"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
+msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1866
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
+msgid "Numbers Font"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
+msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
+msgid "Font description to use for the line numbers"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
+msgid "Print Line Numbers"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
+msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
+msgid "Print Header"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
+msgid "Whether to print a header in each page"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
+msgid "Print Footer"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
+msgid "Whether to print a footer in each page"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
+msgid "Header and Footer Font"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
+msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
+msgid "Header and Footer Font Description"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
+msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:596
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "Ingen ordlista vald."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:817 src/gtk/gtkaspell.c:1799 src/gtk/gtkaspell.c:2075
+msgid "Normal Mode"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:819 src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:2086
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:858
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1140
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1488
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1503
+#, c-format
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1548
+msgid ""
+"Holding down Control key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1793 src/gtk/gtkaspell.c:2064
+msgid "Fast Mode"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1900
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1914
+msgid "Accept in this session"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1924
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1934
 msgid "Replace with..."
-msgstr "/Öppna _med"
+msgstr "Ersätt med..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1876
-#, fuzzy, c-format
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1947
+#, c-format
 msgid "Check with %s"
-msgstr " Undersök fil "
+msgstr "Kontrollera med %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1895
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1969
 msgid "(no suggestions)"
-msgstr ""
+msgstr "(inga förslag)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1906 src/gtk/gtkaspell.c:2066
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1980 src/gtk/gtkaspell.c:2138
 msgid "More..."
-msgstr "/_Flytta..."
+msgstr "Mer..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1968
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2040
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1981
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2053
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2029 src/prefs_spelling.c:172
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2101 src/prefs_spelling.c:174
 msgid "Check while typing"
-msgstr " Undersök fil "
+msgstr "Kontrollera medan jag skriver"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2045
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2117
 msgid "Change dictionary"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2207
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2250
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:152
+#: src/gtk/inputdialog.c:165
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
+msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:154
+#: src/gtk/inputdialog.c:167
 msgid "Input password"
-msgstr "Skriv in lösenord"
+msgstr "Skriv in lösenord"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:63
+#: src/gtk/logwindow.c:87
 msgid "Protocol log"
 msgstr "Protokollogg"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:123
-#, fuzzy
+#: src/gtk/logwindow.c:319
+msgid "Clear _Log"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:156
 msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "Välj mapp"
+msgstr "Välj Tillägg som ska laddas"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:159 src/gtk/pluginwindow.c:183
+#: src/gtk/pluginwindow.c:240 src/gtk/pluginwindow.c:387
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:486
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:454
 msgid "Plugins"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:197 src/prefs_common.c:2483
+#: src/gtk/pluginwindow.c:271 src/prefs_summaries.c:210
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivning"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:221
+#: src/gtk/pluginwindow.c:295
 msgid "Load Plugin"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:226
+#: src/gtk/pluginwindow.c:300
 msgid "Unload Plugin"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:214
+#: src/gtk/prefswindow.c:527
 msgid "Page Index"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:318 src/prefs_gtk.c:491
-msgid "Apply"
-msgstr "Verkställ"
-
-#: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:734
+#: src/prefs_filtering_action.c:374
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
-#: src/prefs_summary_column.c:68
+#. S_COL_MARK
+#: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/prefs_summary_column.c:80
 msgid "Status"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:99
-#, fuzzy
-msgid "Extended symbols"
-msgstr "Expanderat"
-
-#: src/gtk/quicksearch.c:179
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:233
 msgid "all messages"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+msgstr "alla meddelande"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:180
+#: src/gtk/quicksearch.c:234
 msgid "messages whose age is greater than #"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:181
+#: src/gtk/quicksearch.c:235
 msgid "messages whose age is less than #"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:182
+#: src/gtk/quicksearch.c:236
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:183
+#: src/gtk/quicksearch.c:237
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:184
+#: src/gtk/quicksearch.c:238
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:185
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:239
 msgid "message is either to: or cc: to S"
-msgstr "Meddeande %d är valt för att flyttas till %s\n"
+msgstr "meddelande är till: eller cc: to S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:186
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:240
 msgid "deleted messages"
 msgstr "Ta bort meddelandet"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:187
+#. * how I can filter deleted messages *
+#: src/gtk/quicksearch.c:241
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:188
+#: src/gtk/quicksearch.c:242
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:189
+#: src/gtk/quicksearch.c:243
 msgid "messages originating from user S"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:190
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:244
 msgid "forwarded messages"
-msgstr "Inget markerat meddelande"
+msgstr "vidarebefodra meddelande"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:191
+#: src/gtk/quicksearch.c:245
 msgid "messages which contain header S"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:192
+#: src/gtk/quicksearch.c:246
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:193
+#: src/gtk/quicksearch.c:247
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:194
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:248
 msgid "locked messages"
-msgstr "Inget markerat meddelande"
+msgstr "låsta meddelande"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:195
+#: src/gtk/quicksearch.c:249
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:196
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:250
 msgid "new messages"
-msgstr "\t%d ny(tt/a) medelande(n)\n"
+msgstr "ny(tt/a) medelande(n)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:197
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:251
 msgid "old messages"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+msgstr "gamla meddelande"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:198
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:199
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
 msgid "messages which have been replied to"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:200
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
 msgid "read messages"
-msgstr "Inga olästa meddelanden"
+msgstr "läs meddelanden"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:201
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:202
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
 msgid "messages whose score is equal to #"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:203
+#: src/gtk/quicksearch.c:257
 msgid "messages whose score is greater than #"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:204
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
 msgid "messages whose score is lower than #"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:205
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
 msgid "messages whose size is equal to #"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:206
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
 msgid "messages whose size is greater than #"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:207
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
 msgid "messages whose size is smaller than #"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:208
+#: src/gtk/quicksearch.c:262
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:209
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
 msgid "marked messages"
-msgstr "Inget markerat meddelande"
+msgstr "markerade meddelanden"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:210
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:264
 msgid "unread messages"
-msgstr "Inga olästa meddelanden"
+msgstr "olästa meddelanden"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:211
+#: src/gtk/quicksearch.c:265
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:212
+#: src/gtk/quicksearch.c:266
 msgid "messages returning 0 when passed to command"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:213
+#: src/gtk/quicksearch.c:267
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:215
+#: src/gtk/quicksearch.c:269
 msgid "logical AND operator"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:216
+#: src/gtk/quicksearch.c:270
 msgid "logical OR operator"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:217
+#: src/gtk/quicksearch.c:271
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:218
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:272
 msgid "case sensitive search"
-msgstr "Gemen-/versalkänslig"
+msgstr "Gemen-/versalkänslig"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:220
+#: src/gtk/quicksearch.c:274
 msgid "all filtering expressions are allowed"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:227
+#: src/gtk/quicksearch.c:282
 msgid "Extended Search symbols"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:268 src/prefs_filtering_action.c:1115
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1726
-#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
+#. S_COL_MIME
+#. initial of sender
+#. S_COL_STATUS
+#. S_COL_MIME
+#: src/gtk/quicksearch.c:373 src/prefs_filtering_action.c:1069
+#: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
 msgid "Subject"
-msgstr "Ärende"
-
-#: src/gtk/quicksearch.c:272 src/prefs_filtering_action.c:1116
-#: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727
-#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
+msgstr "Ärende"
+
+#. S_COL_SUBJECT
+#. date
+#. S_COL_SUBJECT
+#: src/gtk/quicksearch.c:377 src/prefs_filtering_action.c:1070
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
 msgid "From"
-msgstr "Från"
-
-#: src/gtk/quicksearch.c:276 src/prefs_filtering_action.c:1117
-#: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1728 src/quote_fmt.c:48
-#, fuzzy
+msgstr "Från"
+
+#. S_COL_FROM
+#. subject
+#. S_COL_FROM
+#: src/gtk/quicksearch.c:381 src/prefs_filtering_action.c:1071
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:468
 msgid "To"
-msgstr "Till:"
+msgstr "Till"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:392
+msgid "Recursive"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:402
+msgid "Sticky"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:430 src/prefs_account.c:2348
+msgid " ... "
+msgstr " ... "
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:439
+msgid "Quicksearch: edit filtering condition"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:317
+#: src/gtk/quicksearch.c:442
 #, fuzzy
+msgid " Clear "
+msgstr "Töm"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:449
 msgid "Extended Symbols"
-msgstr "Expanderat"
+msgstr "Utökade Symboler"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:254
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:308
 msgid "correct"
 msgstr ""
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
-#, fuzzy
 msgid "Owner"
-msgstr "Övrigt"
+msgstr "Ägare"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
-#, fuzzy
 msgid "Signer"
-msgstr "Signaturnyckel"
+msgstr "Signerad av"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
-#: src/prefs_themes.c:874
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:917
 msgid "Name: "
-msgstr "Namn:"
+msgstr "Namn: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
-#, fuzzy
 msgid "Organization: "
-msgstr "Organisation"
+msgstr "Organisation"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
-#, fuzzy
 msgid "Location: "
 msgstr "Konto"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
-#, fuzzy
 msgid "Fingerprint: "
-msgstr "Nyckelfingeravtryck: %s\n"
+msgstr "Nyckelfingeravtryck: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
-#, fuzzy
 msgid "Signature status: "
 msgstr "Signaturseparator"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
 #, fuzzy, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+msgstr "Sparade SSL Certifikat"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:259
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:245
 #, c-format
-msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
+msgid ""
+"Certificate for %s is unknown.\n"
+"Do you want to accept it?"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
-#, fuzzy, c-format
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:256 src/gtk/sslcertwindow.c:310
+#, c-format
 msgid "Signature status: %s"
-msgstr "Signatur skapad %s\n"
+msgstr "Signatur skapad %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:277
-#, fuzzy
-msgid "View certificate"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:263
+msgid "_View certificate"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:268
 msgid "Unknown SSL Certificate"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
-msgid "Accept and save"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
+msgid "_Accept and save"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
-#, fuzzy
-msgid "Cancel connection"
-msgstr "Upprättar förbindelse"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
+msgid "_Cancel connection"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:287
 msgid "New certificate:"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+msgstr "Nytt certifikat:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:305
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:292
 #, fuzzy
 msgid "Known certificate:"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+msgstr "Nytt certifikat:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:312
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:299
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:330
-#, fuzzy
-msgid "View certificates"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:317
+msgid "_View certificates"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgstr ""
 
-#: src/headerview.c:171 src/summaryview.c:2247
+#: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2443 src/summaryview.c:2448
 msgid "(No From)"
-msgstr "(Inget Från)"
+msgstr "(Inget Från)"
 
-#: src/headerview.c:186 src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2295
+#: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2472 src/summaryview.c:2475
 msgid "(No Subject)"
-msgstr "(Inget Ärende)"
+msgstr "(Inget Ärende)"
 
-#: src/imap.c:667
-#, fuzzy, c-format
+#: src/image_viewer.c:288
+msgid "Filename:"
+msgstr "Filnamn:"
+
+#: src/image_viewer.c:295
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Filstorlek:"
+
+#: src/image_viewer.c:316
+msgid "Load Image"
+msgstr ""
+
+#: src/image_viewer.c:322
+msgid "Content-Type:"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:610
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
+"and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:619
+#, c-format
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:623
+#, c-format
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:640
+#, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
-msgstr "Förbindelse misslyckades"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:672
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:645 src/imap.c:648
+#, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "IMAP4-förbindelse till %s:%d har avbrutits. Återuppkopplar...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:710
-#, fuzzy
-msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "skapar IMAP4-förbindelse till %s:%d...\n"
+#: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:262
+msgid "Insecure connection"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:263
+msgid ""
+"This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
+"available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
+"\n"
+"Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
+"not be secure."
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:269
+msgid "Con_tinue connecting"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:723
+#: src/imap.c:768
 #, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "skapar IMAP4-förbindelse till %s:%d...\n"
+msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:762
-msgid "Can't start TLS session.\n"
+#: src/imap.c:800
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1096
+#: src/imap.c:803
 #, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1110 src/imap.c:1150
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr "kan inte utplåna\n"
+#: src/imap.c:832
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1144
-#, fuzzy
-msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
-msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: 1:%d\n"
+#: src/imap.c:865
+#, c-format
+msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1186
-#, fuzzy
-msgid "can't close folder\n"
-msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
+#: src/imap.c:1036
+msgid "Adding messages..."
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1238
-#, fuzzy, c-format
-msgid "root folder %s does not exist\n"
-msgstr "Filen %s finns inte\n"
+#: src/imap.c:1160
+msgid "Copying messages..."
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1417 src/imap.c:1425
-#, fuzzy
-msgid "error occurred while getting LIST.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av LIST.\n"
+#: src/imap.c:1300
+msgid "can't set deleted flags\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1653
+#: src/imap.c:1306 src/imap.c:3535
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "kan inte utplåna\n"
+
+#: src/imap.c:1741
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda: LIST mislyckades\n"
+msgstr "kan inte skapa postlåda: LIST mislyckades\n"
 
-#: src/imap.c:1675
+#: src/imap.c:1757
 msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
+msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
 
-#: src/imap.c:1718
+#: src/imap.c:1838
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1750
+#: src/imap.c:1869
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
+msgstr ""
+"kan inte döpa om postlåda: %s till %s\n"
+"kan inte ta bort postlåda\n"
 
-#: src/imap.c:1812
+#: src/imap.c:1933
+#, fuzzy
 msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "kan inte ta bort postlåda\n"
-
-#: src/imap.c:1850
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "kan inte hämta kuvert\n"
-
-#: src/imap.c:1858
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hätning av kuvert.\n"
-
-#: src/imap.c:1880
-#, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "kan inte avsöka kuvert: %s\n"
+msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
 
-#: src/imap.c:1938
-#, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
+#: src/imap.c:2182
+msgid "LIST failed\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1960
-#, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
-
-#: src/imap.c:1967
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
-
-#: src/imap.c:2057
-msgid "can't get namespace\n"
-msgstr "kan inte hämta namnutrymme\n"
-
-#: src/imap.c:2491
+#: src/imap.c:2290
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
+msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2631
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:2465
 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
-msgstr "Autentifikation"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2648
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "IMAP4 login misslyckades.\n"
+#: src/imap.c:2652
+msgid "Fetching message..."
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2966
+#: src/imap.c:2815
 #, c-format
-msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "kan inte lägga till %s till %s\n"
-
-#: src/imap.c:3015
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't append message to %s\n"
-msgstr "kan inte lägga till meddelande %s\n"
-
-#: src/imap.c:3097
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't copy %s to %s\n"
-msgstr "kan inte kopiera %d till %s\n"
-
-#: src/imap.c:3147
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
-msgstr "fel vid imapkommando: STORE %d:%d %s\n"
-
-#: src/imap.c:3164
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr "fel vid imapkommando: EXPUNGE\n"
-
-#: src/imap.c:3177
-#, fuzzy
-msgid "error while imap command: CLOSE\n"
-msgstr "fel vid imapkommando: EXPUNGE\n"
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:3396 src/imap.c:3433
-msgid "iconv cannot convert UTF-7 to UTF-8\n"
+#: src/imap.c:2845
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:3528
+#: src/imap.c:2889
 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap_gtk.c:52 src/mh_gtk.c:50
+#: src/imap.c:3520
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
+
+#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Skapa _ny mapp..."
 
-#: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:51
+#: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
 msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
+msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
 
-#: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:52
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
 msgid "/M_ove folder..."
-msgstr "Välj mapp"
+msgstr "/_Flytta mapp..."
 
-#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:53
-msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/_Ta bort mapp"
+#: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
+msgid "/_Delete folder..."
+msgstr "/_Ta bort mapp..."
 
-#: src/imap_gtk.c:57
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
+msgid "/Synchronise"
+msgstr "/Synkronisera"
+
+#: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
 msgid "/Down_load messages"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+msgstr "/_Ladda ner meddelande"
 
-#: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:54
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
 msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+msgstr "/Sök efter _nya meddelande"
 
-#: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:56
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
+msgid "/C_heck for new folders"
+msgstr "/L_eta efter nya mappar"
+
+#: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/_Uppdatera mapphierarki"
 
-#: src/imap_gtk.c:62
-msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr "/Ta bort _IMAP4-konto"
-
-#: src/imap_gtk.c:125
+#: src/imap_gtk.c:134
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
-"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
-" append `/' at the end of the name)"
+"(if you want to create a folder to store subfolders\n"
+"and no mails, append '/' at the end of the name)"
 msgstr ""
-"Skriv in namnet på den nya mappen:\n"
-"(om du vill skapa en mapp som skall innehålla undermappar,\n"
-" lägg till '/' vid slutet av namnet)"
-
-#: src/imap_gtk.c:128 src/mh_gtk.c:120
-msgid "NewFolder"
-msgstr "Nymapp"
-
-#: src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
-#, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "'%c' kan ej inkluderas i ett mappnamn."
-
-#: src/imap_gtk.c:144 src/imap_gtk.c:191 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
-#, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "Mappen '%s' finns redan."
 
-#: src/imap_gtk.c:150 src/mh_gtk.c:142
+#: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
 #, c-format
-msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
-
-#: src/imap_gtk.c:173 src/mh_gtk.c:216
-#, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "Skriv in nytt namn för `%s':"
+msgid "Input new name for '%s':"
+msgstr ""
 
-#: src/imap_gtk.c:174 src/mh_gtk.c:217
+#: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
 msgid "Rename folder"
-msgstr "Byt namn på mapp"
+msgstr "Byt namn på mapp"
 
-#: src/imap_gtk.c:201 src/mh_gtk.c:242
+#: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
 msgstr ""
 
-#: src/imap_gtk.c:251
-#, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort IMAP4-kontot '%s'?"
-
-#: src/imap_gtk.c:252
-msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "Ta bort IMAP4-konto"
-
-#: src/imap_gtk.c:297 src/mh_gtk.c:167
+#: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
 #, c-format
 msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
+"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
+"will not be possible.\n"
+"\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"Alla mappar och meddelanden under '%s' kommer att raderas.\n"
-"Vill du verkligen radera?"
-
-#: src/imap_gtk.c:299 src/mh_gtk.c:169
-msgid "Delete folder"
-msgstr "Ta bort mapp"
 
-#: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:187
+#: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
 #, c-format
-msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "Kan inte ta bort mappen `%s'."
-
-#: src/imap_gtk.c:361 src/news_gtk.c:295
-#, fuzzy
-msgid "Offline"
-msgstr "/_Arkiv/_Infoga fil"
-
-#: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:296
-msgid "You are offline. Go online?"
+msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr ""
 
-#: src/imap_gtk.c:379 src/news_gtk.c:313
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
-msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
+#: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
+#, c-format
+msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
+msgstr ""
 
-#: src/import.c:146
+#: src/import.c:149
 msgid "Import"
-msgstr "Importera fil"
+msgstr "Importera"
 
-#: src/import.c:165
+#: src/import.c:168
 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "Specificera målmboxfil och destinationskatalog"
+msgstr "Specificera målmboxfil och destinationskatalog"
 
-#: src/import.c:175
+#: src/import.c:178
 msgid "Importing file:"
 msgstr "Fil att importera:"
 
-#: src/import.c:180
+#: src/import.c:183
 msgid "Destination dir:"
 msgstr "Destinationskatalog:"
 
-#: src/import.c:238
+#: src/import.c:242
 msgid "Select importing file"
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr "Välj importfil"
 
-#: src/importldif.c:189
+#: src/importldif.c:190
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:192
+#: src/importldif.c:193
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:195
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:196
 msgid "File imported."
-msgstr "Filnamn"
+msgstr "Fil importerad."
 
-#: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
 msgid "Please select a file."
-msgstr "Vänligen välj nyckel för `%s'"
+msgstr "Vänligen välj en fil."
 
-#: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
 msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
+msgstr "Ett addressboksnamn måste anges."
 
-#: src/importldif.c:471
+#: src/importldif.c:472
 msgid "Error reading LDIF fields."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:494
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:495
 msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
 
-#: src/importldif.c:606
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:574
 msgid "Select LDIF File"
-msgstr "Välj fil"
+msgstr "Välj LDIF fil"
 
-#: src/importldif.c:703
+#: src/importldif.c:662
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:709
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:668
 msgid "File Name"
 msgstr "Filnamn"
 
-#: src/importldif.c:720
+#: src/importldif.c:679
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:729
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:688
 msgid "Select the LDIF file to import."
-msgstr "Vänligen välj nyckel för `%s'"
+msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:766
+#: src/importldif.c:725
 msgid "R"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:452
+#. S_COL_MARK
+#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:464
 msgid "S"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:768
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:727
 msgid "LDIF Field Name"
-msgstr "Filnamn"
+msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:769
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:728
 msgid "Attribute Name"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Användarattribut"
 
-#: src/importldif.c:824
+#: src/importldif.c:783
 msgid "LDIF Field"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:836
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:795
 msgid "Attribute"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Användarattribut"
 
-#: src/importldif.c:847
+#: src/importldif.c:806
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:852
+#: src/importldif.c:811
 msgid "???"
-msgstr ""
+msgstr "???"
 
-#: src/importldif.c:870
+#: src/importldif.c:829
 msgid ""
 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
@@ -3641,1711 +3779,1727 @@ msgid ""
 "field for import."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:882
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:841
 msgid "Select for Import"
-msgstr "Välj mapp"
+msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:888
+#: src/importldif.c:847
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:891
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:850
 msgid " Modify "
-msgstr "Modifiera"
+msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:897
+#: src/importldif.c:856
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:970
+#: src/importldif.c:929
 msgid "Records Imported :"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:1001
+#: src/importldif.c:960
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr ""
 
-#: src/importmutt.c:143
-#, fuzzy
+#: src/importmutt.c:144
 msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "Välj importfil"
-
-#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:329 src/importpine.c:171
-#: src/importpine.c:330
-#, fuzzy
-msgid "Please select a file to import."
-msgstr "Vänligen välj nyckel för `%s'"
+msgstr "Fel vid import av MUTT fil."
 
-#: src/importmutt.c:185
-#, fuzzy
+#: src/importmutt.c:159
 msgid "Select MUTT File"
-msgstr "Välj fil"
+msgstr "Välj MUTT fil"
 
-#: src/importmutt.c:242
+#: src/importmutt.c:207
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
 msgstr ""
 
-#: src/importpine.c:143
-#, fuzzy
+#: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "Vänligen välj en fil att importera."
+
+#: src/importpine.c:144
 msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr "Fel vid import av Pine fil."
 
-#: src/importpine.c:185
-#, fuzzy
+#: src/importpine.c:159
 msgid "Select Pine File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+msgstr "Välj Pine Fil"
 
-#: src/importpine.c:242
+#: src/importpine.c:207
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:382
+#: src/inc.c:363
 msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "Hämtar nya meddelanden"
+msgstr "Hämtar nya meddelanden"
 
-#: src/inc.c:429
+#: src/inc.c:410
 msgid "Standby"
-msgstr "Vänta"
+msgstr "Vänta"
 
-#: src/inc.c:556 src/inc.c:607
+#: src/inc.c:540 src/inc.c:590
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Avbruten"
 
-#: src/inc.c:567
+#: src/inc.c:551
 msgid "Retrieving"
-msgstr "Hämtar"
+msgstr "Hämtar"
 
-#: src/inc.c:576
+#: src/inc.c:560
 #, c-format
-msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
+msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:580
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:566
 msgid "Done (no new messages)"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+msgstr "Klart (inga nya meddelande)"
 
-#: src/inc.c:586
+#: src/inc.c:571
 msgid "Connection failed"
-msgstr "Förbindelse misslyckades"
+msgstr "Förbindelse misslyckades"
 
-#: src/inc.c:590
+#: src/inc.c:574
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Aukt. misslyckades"
 
-#: src/inc.c:594 src/prefs_summary_column.c:76
+#. S_COL_SCORE
+#: src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
 msgid "Locked"
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:604 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:244
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:246
 msgid "Timeout"
-msgstr "Väntetid (sek.)"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:681
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Finished (%d new message(s))"
-msgstr "\t%d ny(tt/a) medelande(n)\n"
+#: src/inc.c:685
+#, c-format
+msgid "Finished (%d new message)"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:684
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:689
 msgid "Finished (no new messages)"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+msgstr "Färdigt (inga nya meddelande)"
 
-#: src/inc.c:693
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:698
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
-msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
+msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
 
-#: src/inc.c:734
+#: src/inc.c:739
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
+msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
 
-#: src/inc.c:753
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:772
+#, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
-msgstr "Ansluter till POP3-värd: %s ..."
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:763
+#: src/inc.c:782
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:770
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:789
+#, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:851 src/send_message.c:461
+#: src/inc.c:870 src/send_message.c:425
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autentifierar..."
 
-#: src/inc.c:852
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:871
+#, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
-msgstr "Hämtar meddelanden från %s till %s...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:858
+#: src/inc.c:877
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:862
+#: src/inc.c:881
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:866
+#: src/inc.c:885
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:870
+#: src/inc.c:889
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Tar emot meddelandenas storlek (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:880
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:899
+#, c-format
 msgid "Deleting message %d"
-msgstr "Tar bort meddelande"
+msgstr "Tar bort meddelande %d"
 
-#: src/inc.c:887 src/send_message.c:479
+#: src/inc.c:906 src/send_message.c:443
 msgid "Quitting"
 msgstr "Avslutar"
 
-#: src/inc.c:912
+#: src/inc.c:931
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:931
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
-msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
+#: src/inc.c:950
+#, c-format
+msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1084
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1106
 msgid "Connection failed."
-msgstr "Förbindelse misslyckades"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1109
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d failed."
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1090
+#: src/inc.c:1114
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
 
-#: src/inc.c:1095
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:1119
+#, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
 "%s"
-msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
+msgstr ""
+"Fel uppstod vid behandling av post:\n"
+"%s"
 
-#: src/inc.c:1101
+#: src/inc.c:1125
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Inget diskutrymme kvar"
 
-#: src/inc.c:1106
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1130
 msgid "Can't write file."
-msgstr "Kan inte skriva till fil.\n"
+msgstr "Kan inte skriva till fil."
 
-#: src/inc.c:1111
+#: src/inc.c:1135
 msgid "Socket error."
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1117 src/send_message.c:604
+#: src/inc.c:1138
+#, c-format
+msgid "Socket error on connection to %s:%d."
+msgstr ""
+
+#. consider EOF right after QUIT successful
+#: src/inc.c:1143 src/send_message.c:356 src/send_message.c:568
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1123
+#: src/inc.c:1146
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1151
 #, fuzzy
 msgid "Mailbox is locked."
-msgstr "Meddelande %d är markerat\n"
+msgstr "Postlådan är låst\n"
 
-#: src/inc.c:1127
+#: src/inc.c:1155
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
 "%s"
-msgstr "Meddelande %d är markerat\n"
+msgstr "Postlådan är låst\n"
 
-#: src/inc.c:1133 src/send_message.c:589
+#: src/inc.c:1161 src/send_message.c:553
 #, fuzzy
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Autentifikation"
 
-#: src/inc.c:1138 src/send_message.c:592
+#: src/inc.c:1166 src/send_message.c:556
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
 "%s"
 msgstr "Autentifikation"
 
-#: src/inc.c:1143 src/send_message.c:608
+#: src/inc.c:1171 src/send_message.c:572
 msgid "Session timed out."
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1179
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1174
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d timed out."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1209
 msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "Hämta ny post"
+msgstr ""
 
-#: src/ldif.c:838
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1446
+#, c-format
+msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1953
+msgid "Offline warning"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1451
+msgid "On_ly once"
+msgstr ""
+
+#: src/ldif.c:870
 msgid "Nick Name"
-msgstr "Smeknamn"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:158 src/main.c:167
+#: src/main.c:172
 #, c-format
 msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
+"File '%s' already exists.\n"
 "Can't create folder."
 msgstr ""
-"Filen '%s' finns redan.\n"
-"Kan inte skapa mapp."
 
-#: src/main.c:280
+#: src/main.c:254
+#, c-format
+msgid ""
+"Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
+"Do you want to migrate this configuration?"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:257
+msgid "1.0.5 or previous"
+msgstr "1.0.5 eller tidigare"
+
+#: src/main.c:257
+msgid "1.9.15 or previous"
+msgstr "1.9.15 eller tidigare"
+
+#: src/main.c:260
+msgid "Migration of configuration"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:265
+msgid "Copying configuration..."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:270
+msgid "Migration failed!"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:334
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
+msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
 
-#: src/main.c:587
+#: src/main.c:712
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
+msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
 
-#: src/main.c:590
+#: src/main.c:714
+#, fuzzy
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [adress]       öppna kompositionsfönstret"
+msgstr "  --compose [adress]       öppna kompositionsfönstret"
 
-#: src/main.c:591
+#: src/main.c:715
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:594
+#: src/main.c:718
+#, fuzzy
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
 
-#: src/main.c:595
+#: src/main.c:719
+#, fuzzy
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          ta emot nya meddelanden från alla konton"
+msgstr "  --receive-all          ta emot nya meddelanden från alla konton"
 
-#: src/main.c:596
+#: src/main.c:720
 #, fuzzy
 msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+msgstr "  --send              skicka alla köade meddelanden"
 
-#: src/main.c:597
-#, fuzzy
+#: src/main.c:721
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
-msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:598
-#, fuzzy
+#: src/main.c:722
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
-msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:600
+#: src/main.c:724
 #, fuzzy
 msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+msgstr "  --debug                avlusningsläge"
 
-#: src/main.c:601
+#: src/main.c:725
 #, fuzzy
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+msgstr "  --debug                avlusningsläge"
 
-#: src/main.c:602
+#: src/main.c:726
+#, fuzzy
+msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
+msgstr "  --send              skicka alla köade meddelanden"
+
+#: src/main.c:727
+#, fuzzy
 msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+msgstr "  --debug                avlusningsläge"
 
-#: src/main.c:603
+#: src/main.c:728
+#, fuzzy
 msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 visa denna hjälp och avsluta"
+msgstr "  --help                 visa denna hjälp och avsluta"
 
-#: src/main.c:604
+#: src/main.c:729
+#, fuzzy
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformation och avsluta"
 
-#: src/main.c:605
-#, fuzzy
+#: src/main.c:730
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
-msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformation och avsluta"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:642 src/summaryview.c:5044
+#: src/main.c:770 src/summaryview.c:5448
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:645
-#, fuzzy
+#: src/main.c:773
 msgid "top level folder"
-msgstr "Ta bort mapp"
+msgstr "top nivå mapp"
 
-#: src/main.c:709
+#: src/main.c:831
 msgid "Really quit?"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:710
-#, fuzzy
+#: src/main.c:832
 msgid "Composing message exists."
 msgstr "Ett meddelande komponeras. Verkligen avsluta?"
 
-#: src/main.c:711
-#, fuzzy
-msgid "Draft them"
-msgstr "Utkast"
+#: src/main.c:833
+msgid "_Save to Draft"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:711
-#, fuzzy
-msgid "Discard them"
-msgstr "Kassera"
+#: src/main.c:833
+msgid "_Discard them"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:711
-#, fuzzy
-msgid "Don't quit"
-msgstr "Anväd inte SSL"
+#: src/main.c:833
+msgid "Do_n't quit"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:725
+#: src/main.c:847
 msgid "Queued messages"
-msgstr "Meddelanden i kö"
+msgstr "Meddelanden i kö"
 
-#: src/main.c:726
+#: src/main.c:848
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
+msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
 
-#: src/main.c:971
+#: src/main.c:1107 src/toolbar.c:1985
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
+msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
 
-#: src/mainwindow.c:436
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:156
+msgid "/_File"
+msgstr "/_Arkiv"
+
+#: src/mainwindow.c:451
 msgid "/_File/_Add mailbox"
-msgstr "/_Arkiv/_Ny postlåda..."
+msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda"
 
-#: src/mainwindow.c:437
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:452
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
-msgstr "/_Arkiv/_Ny postlåda..."
+msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda/MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:438
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:453 src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:462 src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:468
+#: src/messageview.c:159
+msgid "/_File/---"
+msgstr "/_Arkiv/---"
+
+#: src/mainwindow.c:454
 msgid "/_File/Change folder order"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+msgstr "/_Arkiv/Ändra mapp ording"
 
-#: src/mainwindow.c:439
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:440
+#: src/mainwindow.c:457
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Arkiv/_Exportera till mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:441
-msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/_Arkiv/Töm _papperskorg"
+#: src/mainwindow.c:458
+msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
+msgstr "/_Arkiv/Exportera valda till mbox fil..."
+
+#: src/mainwindow.c:461
+msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
+msgstr "/_Arkiv/Töm alla papperskorgar"
 
-#: src/mainwindow.c:443 src/messageview.c:152
+#: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:157
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Arkiv/_Spara som..."
 
-#: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:153
+#: src/mainwindow.c:464 src/messageview.c:158
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Arkiv/Skriv _ut..."
 
-#: src/mainwindow.c:446
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/_Arkiv/_Infoga fil"
+msgstr "/_Arkiv/Arbeta bort_kopplad"
+
+#: src/mainwindow.c:467
+msgid "/_File/Synchronise folders"
+msgstr "/_Arkiv/Synkronisera mappar"
 
-#: src/mainwindow.c:449
+#. {N_("/_File/_Close"),               "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"
 
-#: src/mainwindow.c:454
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:475
 msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
+msgstr "/_Redigera/Markrera _tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:161
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:166
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
+msgstr "/_Redigera/_Sök i aktuellt meddelande..."
 
-#: src/mainwindow.c:458
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/_Redigera/_Sök"
+msgstr "/_Redigera/_Sök mapp"
 
-#: src/mainwindow.c:460
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:480
+msgid "/_Edit/_Quick search"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:452
+msgid "/_View"
+msgstr "/_Visa"
+
+#: src/mainwindow.c:482
 msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm"
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:483
 #, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
 
-#: src/mainwindow.c:463
+#: src/mainwindow.c:485
 #, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
 
-#: src/mainwindow.c:465
+#: src/mainwindow.c:487
 #, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
 
-#: src/mainwindow.c:467
+#: src/mainwindow.c:489
 #, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/Ikoner _och text"
 
-#: src/mainwindow.c:469
+#: src/mainwindow.c:491
 #, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Ikoner"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:493
 #, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Text"
 
-#: src/mainwindow.c:473
+#: src/mainwindow.c:495
 #, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/I_ngetdera"
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:497
 #, fuzzy
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_Visa/_Statusrad"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:557 src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:672
+#: src/messageview.c:270
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/_Visa/---"
+
+#: src/mainwindow.c:500
 #, fuzzy
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/_Visa/Separat ma_pphierarki"
 
-#: src/mainwindow.c:479
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/_Visa/Separat m_eddelandevy"
+#: src/mainwindow.c:501
+msgid "/_View/Separate _message view"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:481
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgstr "/_Visa/_Sortering"
 
-#: src/mainwindow.c:482
+#: src/mainwindow.c:504
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _nummer"
 
-#: src/mainwindow.c:483
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/mainwindow.c:505
+msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:484
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/mainwindow.c:506
+msgid "/_View/_Sort/by _Date"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:485
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _från"
+#: src/mainwindow.c:507
+msgid "/_View/_Sort/by _From"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:486
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/mainwindow.c:508
+msgid "/_View/_Sort/by _To"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:487
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _ärende"
+#: src/mainwindow.c:509
+msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:510
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter fä_rg"
+msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter fä_rg"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:512
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _markering"
 
-#: src/mainwindow.c:491
+#: src/mainwindow.c:513
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
 
-#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:514
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _bifogade filer"
 
-#: src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:516
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/by score"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:517
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
+msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
 
-#: src/mainwindow.c:496
+#: src/mainwindow.c:518
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
+msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
 
-#: src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:519 src/mainwindow.c:522
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:520
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:521
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
 
-#: src/mainwindow.c:501
+#: src/mainwindow.c:523
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/_Attrahera efter ärende"
+msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/_Attrahera efter ärende"
 
-#: src/mainwindow.c:503
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/_Visa/Me_ddelandevy"
+msgstr "/_Visa/Tr_ådvy"
 
-#: src/mainwindow.c:504
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr "Expandera trådar"
+msgstr "/_Visa/Expandera trådar"
 
-#: src/mainwindow.c:505
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+msgstr "/_Visa/Komprimera alla trådar"
 
-#: src/mainwindow.c:506
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:528
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/_Visa/Separat m_eddelandevy"
+msgstr "/_Visa/_Göm lästa meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:507
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Set displayed _items..."
-msgstr "/_Sammanfattning/Ställ _in visade fält"
+#: src/mainwindow.c:529
+msgid "/_View/Set displayed _columns"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:510
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:530
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:531
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/_Visa/_Kodning"
+msgstr "/_Visa/Gå _till"
 
-#: src/mainwindow.c:511
+#: src/mainwindow.c:535
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:536
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:513 src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
-#: src/mainwindow.c:526 src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:537 src/mainwindow.c:542 src/mainwindow.c:545
+#: src/mainwindow.c:550 src/mainwindow.c:555
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
 
-#: src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:538
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/F_öreg. olästa meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/F_öreg. olästa meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:540
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/N_ästa olästa meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/N_ästa olästa meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:519
+#: src/mainwindow.c:543
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:544
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:546
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Föreg. _markerade meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Föreg. _markerade meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:548
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa m_arkerade meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa m_arkerade meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:551
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. _färgade meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. _färgade meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:529
+#: src/mainwindow.c:553
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa fä_rgade meddelande"
+msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa fä_rgade meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:532
+#: src/mainwindow.c:556
 #, fuzzy
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/_Sammanfattning/_Gå till en annan mapp..."
+msgstr "/_Sammanfattning/_Gå till en annan mapp..."
 
-#: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:167
-msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
+#: src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:172
+msgid "/_View/Character _encoding/---"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:171
-msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/_Visa/_Kodning"
+#: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:176
+msgid "/_View/Character _encoding"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:172
-msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/_Automatisk"
+#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:177
+msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:175
-msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/7 bitars ascii (US-ASC_II)"
+#: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:180
+msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:179
-msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Unicode (_UTF-8)"
+#: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:183
+msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:183
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
+#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:186
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:185
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
+#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:188
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:189
-msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
+#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:190
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:192
-msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/_Baltisk (ISO-8859-13)"
+#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:193
+msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:194
-msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
+#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:196
+msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:197
-msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Grekisk (ISO-8859-_7)"
+#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:198
+msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:200
-msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Turkisk (ISO-8859-_9)"
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:201
+msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:203
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
+#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:204
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:205
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (KOI8-_R)"
+#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:206
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:207
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (KOI8-_R)"
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:209
+msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:209
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (Windows-1251)"
+#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:212
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:213
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (ISO-2022-_JP)"
+#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:214
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:216
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (ISO-2022-JP-2)"
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:216
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:219
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (_EUC-JP)"
+#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:218
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:221
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (_Shift__JIS)"
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:221
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:225
-msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Förenklad kinesisk (_GB2312)"
+#: src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:223
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:227
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Traditionell kinesisk (_Big5)"
+#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:225
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:229
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Traditionell kinesisk (EUC-_TW)"
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:227
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:231
-msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
+#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:230
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:234
-msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Koreansk (EUC-KR)"
+#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:232
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:236
-msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Koreansk (ISO-2022-KR)"
+#: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:234
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:239
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:236
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:241
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (Windows-1251)"
+#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:238
+msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:618 src/summaryview.c:444
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:241
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:243
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:246
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:248
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:653 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:255
+#: src/messageview.c:261
+msgid "/_View/Decode/---"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:258
+msgid "/_View/Decode"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:259
+msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:262
+msgid "/_View/Decode/_8bit"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:263
+msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:264
+msgid "/_View/Decode/_Base64"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:265
+msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:669 src/summaryview.c:453
 msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/_Öppna i nytt fönster"
+msgstr "/_Visa/_Öppna i nytt fönster"
 
-#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:249
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:271
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/_Visa/Me_ddelandevy"
+msgstr "/_Visa/Me_ddelandekälla"
 
-#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:250
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show all _headers"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+#: src/mainwindow.c:671
+msgid "/_View/Show all headers"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:622
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:673
 msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/_Visa/_Statusrad"
+msgstr "/_Visa/_Uppdatera sammanfatting"
 
-#: src/mainwindow.c:625
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:676
 msgid "/_Message/Recei_ve"
-msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
+msgstr "/_Meddelande/Ta _emot"
 
-#: src/mainwindow.c:626
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
-msgstr "/_Meddelande/Hämta från _alla konton"
+msgstr "/_Meddelande/Ta _emot/Ta emot från a_ktuellt konto"
 
-#: src/mainwindow.c:628
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:679
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
-msgstr "/_Meddelande/Hämta från _alla konton"
+msgstr "/_Meddelande/Ta _emot/Hämta från _alla konton"
 
-#: src/mainwindow.c:630
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:681
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
-msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
+msgstr "/_Meddelande/Ta _emot/Avbryt mottaging"
 
-#: src/mainwindow.c:632
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
-msgstr "/_Meddelande/---"
+msgstr "/_Meddelande/Ta _emot/---"
 
-#: src/mainwindow.c:633
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:684
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka _köade meddelanden"
+msgstr "/_Meddelande/Skicka _köade meddelanden"
 
-#: src/mainwindow.c:635
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:686
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:636
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
+msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt nyhetsmeddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:256
+#: src/mainwindow.c:688 src/messageview.c:278
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Meddelande/Sva_ra"
 
-#: src/mainwindow.c:638
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:689
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
 
-#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:257
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:690 src/messageview.c:279
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/_Meddelande/Svara till a_lla"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/a_lla"
 
-#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:691 src/messageview.c:281
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/_Meddelande/S_vara till avsändaren"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/a_vsändaren"
 
-#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:261
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:283
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/_Meddelande/Svara till a_lla"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/Mail_lista"
 
-#: src/mainwindow.c:643
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:694
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/_Meddelande/_Följ upp till"
+msgstr "/_Meddelande/_Följ upp och svara till"
 
-#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:264
+#: src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:286
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
 
-#: src/mainwindow.c:646
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:287
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "/_Meddelande/Skicka vidare som bila_ga"
+
+#: src/mainwindow.c:698
 msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
+msgstr "/_Meddelande/_Omdirigera"
 
-#: src/mainwindow.c:648
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Meddelande/_Kopiera"
 
-#: src/mainwindow.c:650
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
+#: src/mainwindow.c:702
+msgid "/_Message/Move to _trash"
+msgstr "/_Meddelande/Flytta till _papperskorg"
 
-#: src/mainwindow.c:651
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:703
+msgid "/_Message/_Delete..."
+msgstr "/_Meddelande/Ta _bort---"
+
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
+msgstr "/_Meddelande/Avbryt ett nyhetsmeddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:706
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Markera"
 
-#: src/mainwindow.c:655
+#: src/mainwindow.c:708
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Avmarkera"
 
-#: src/mainwindow.c:656
+#: src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/---"
 
-#: src/mainwindow.c:657
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _oläst"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _oläst"
 
-#: src/mainwindow.c:658
+#: src/mainwindow.c:711
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _läst"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _läst"
 
-#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera all som l_ästa"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera alla som l_ästa"
 
-#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:269
+#: src/mainwindow.c:715 src/messageview.c:291
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
 
-#: src/mainwindow.c:665
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:718
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:273
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:295
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
+msgstr "/V_erktyg/Lägg till avsändaren till adressboken"
 
-#: src/mainwindow.c:668
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:721
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
+msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser"
 
-#: src/mainwindow.c:669
+#: src/mainwindow.c:722
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:671
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:674
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Filtrera meddelanden"
+msgstr "/V_erktyg/Filtrera alla meddelande i mapp"
 
-#: src/mainwindow.c:676
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:729
 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Filtrera meddelanden"
+msgstr "/V_erktyg/Filtrera valda meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:276
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:731 src/messageview.c:298
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa filter regel"
 
-#: src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:278
+#: src/mainwindow.c:732 src/messageview.c:300
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filter regel/_Automatiskt"
 
-#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:280
+#: src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:302
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filter regel/med _Från"
 
-#: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:282
+#: src/mainwindow.c:736 src/messageview.c:304
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filter regel/med _Till"
 
-#: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:284
+#: src/mainwindow.c:738 src/messageview.c:306
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filter regel/med _Ämne"
 
-#: src/mainwindow.c:687
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create processing rule"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/mainwindow.c:740
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel"
 
-#: src/mainwindow.c:688
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/mainwindow.c:741
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/_Automatiskt"
 
-#: src/mainwindow.c:690
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/mainwindow.c:743
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Från"
 
-#: src/mainwindow.c:692
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/mainwindow.c:745
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Till"
 
-#: src/mainwindow.c:694
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/mainwindow.c:747
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Ämne"
 
-#: src/mainwindow.c:699
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Check for new messages in all folders"
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp/Skapa _ny mapp..."
+#: src/mainwindow.c:752
+msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
+msgstr "/V_erktyg/Sök efter nya meddelade i alla mappar"
 
-#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:754
 #, fuzzy
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_Sammanfattning/Ta bort meddelande_dubletter"
 
-#: src/mainwindow.c:703
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:756
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
-msgstr "/_Sammanfattning/Ta bort meddelande_dubletter"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort _dubbla meddelande/i valda mappar"
 
-#: src/mainwindow.c:705
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
-msgstr "/_Sammanfattning/Ta bort meddelande_dubletter"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort _dubbla meddelande/i alla mappar"
 
-#: src/mainwindow.c:708
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:761
 msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/E_xekvera"
+msgstr "/V_erktyg/E_xekvera"
 
-#: src/mainwindow.c:711
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+#: src/mainwindow.c:764
+msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
+msgstr "/V_erktyg/SSL _certifikat..."
 
-#: src/mainwindow.c:715
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:768
 msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
+msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:770
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Konfiguration"
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/_Konfiguration/_Ändra aktuellt konto"
+msgstr "/_Konfiguration/_Ändra aktuellt konto"
 
-#: src/mainwindow.c:720
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:773
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Kontoinställningar..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Egenskaper för aktuellt konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:722
+#: src/mainwindow.c:775
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_Konfiguration/Skapa _nytt konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:724
+#: src/mainwindow.c:777
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
 
-#: src/mainwindow.c:726
+#: src/mainwindow.c:779
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Konfiguration/---"
 
-#: src/mainwindow.c:727
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Allmänna inställningar..."
+#: src/mainwindow.c:780
+msgid "/_Configuration/P_references..."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:729
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+#: src/mainwindow.c:782
+msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:731
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/Post-processing..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+#: src/mainwindow.c:784
+msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:733
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
 
-#: src/mainwindow.c:735
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Mallar..."
 
-#: src/mainwindow.c:736
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:789
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
-
-#: src/mainwindow.c:737
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Allmänna inställningar..."
-
-#: src/mainwindow.c:738
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/Plugins..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
-
-#: src/mainwindow.c:741
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual (Local)"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok"
+msgstr "/_Konfiguration/_Händelser..."
 
-#: src/mainwindow.c:742
-msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
+#: src/mainwindow.c:790
+msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:744
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
-msgstr "/_Hjälp/_Om"
+#: src/mainwindow.c:793
+msgid "/_Help/_Manual"
+msgstr "/_Hjälp/_Handbok"
 
-#: src/mainwindow.c:745
-msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:794
+msgid "/_Help/_FAQ"
+msgstr "/_Hjälp/_FAQ"
 
-#: src/mainwindow.c:747
-msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
+#: src/mainwindow.c:795
+msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:797
 msgid "/_Help/---"
-msgstr "/_Hjälp/---"
+msgstr "/_Hjälp/---"
 
-#: src/mainwindow.c:890
+#: src/mainwindow.c:944
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:894
+#: src/mainwindow.c:948
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:911
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:965
 msgid "Select account"
-msgstr "Ta bort konto"
+msgstr "Välj konto"
 
-#: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1292 src/mainwindow.c:1320
-#: src/prefs_folder_item.c:411
+#: src/mainwindow.c:1327 src/mainwindow.c:1368 src/mainwindow.c:1396
+#: src/prefs_folder_item.c:592
 msgid "Untitled"
-msgstr "Namnlös"
+msgstr "Namnlös"
 
-#: src/mainwindow.c:1321
+#: src/mainwindow.c:1397
 msgid "none"
 msgstr "inget"
 
-#: src/mainwindow.c:1586
-msgid "Empty trash"
-msgstr "Töm papperskorg"
-
-#: src/mainwindow.c:1587
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "Töm alla meddelanden i papperskorgen?"
+#: src/mainwindow.c:1660
+msgid "Delete all messages in trash folders?"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1605
+#: src/mainwindow.c:1679
 msgid "Add mailbox"
-msgstr "Lägg till postlåda"
+msgstr "Lägg till postlåda"
 
-#: src/mainwindow.c:1606
+#: src/mainwindow.c:1680
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
-"Skriv in postlådans placering.\n"
-"Om den existerande postlådan specificeras, kommer den\n"
-"att genomsökas automatiskt."
+"Skriv in postlådans placering.\n"
+"Om den existerande postlådan specificeras, kommer den\n"
+"att genomsökas automatiskt."
 
-#: src/mainwindow.c:1612
+#: src/mainwindow.c:1686
 #, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr "Postlådan '%s' finns redan."
+msgid "The mailbox '%s' already exists."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1617 src/setup.c:58
+#: src/mainwindow.c:1691 src/setup.c:51
 msgid "Mailbox"
-msgstr "Postlåda"
+msgstr "Postlåda"
 
-#: src/mainwindow.c:1622 src/setup.c:62
+#: src/mainwindow.c:1696 src/setup.c:54
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
 "there."
 msgstr ""
-"Skapelse av postlåda misslyckades.\n"
-"Några filer finns kanske redan, eller så saknar du skrivrättigheter där."
+"Skapande av postlåda misslyckades.\n"
+"Några filer finns kanske redan, eller så saknar du skrivrättigheter där."
 
-#: src/mainwindow.c:1962
-msgid "Sylpheed - Folder View"
+#: src/mainwindow.c:2051
+msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1980 src/messageview.c:412
-msgid "Sylpheed - Message View"
+#: src/mainwindow.c:2087 src/messageview.c:780
+msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2365 src/plugins/trayicon/trayicon.c:311
+#: src/mainwindow.c:2478 src/plugins/trayicon/trayicon.c:366
 msgid "Exit"
 msgstr "Avslua"
 
-#: src/mainwindow.c:2365 src/plugins/trayicon/trayicon.c:311
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "Avsluta detta program?"
+#: src/mainwindow.c:2478
+msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2630
+msgid "Folder synchronisation"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2631
+msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2721
+#: src/mainwindow.c:2893
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Tar bort meddelandedubletter..."
 
-#: src/mainwindow.c:2755
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Deleted %d duplicate message(s) in %d folders.\n"
-msgstr "Tar bort meddelandedubletter..."
+#: src/mainwindow.c:2927
+#, c-format
+msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2900 src/summaryview.c:3879
+#: src/mainwindow.c:3068 src/summaryview.c:4228
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2908
+#: src/mainwindow.c:3076
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2916 src/summaryview.c:3888
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:3084 src/summaryview.c:4237
 msgid "Filtering configuration"
-msgstr "Läser konfiguration...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/matcher.c:1231 src/matcher.c:1232 src/matcher.c:1233 src/matcher.c:1234
-#: src/matcher.c:1235 src/matcher.c:1236 src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1238
+#: src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242 src/matcher.c:1243 src/matcher.c:1244
+#: src/matcher.c:1245 src/matcher.c:1246 src/matcher.c:1247 src/matcher.c:1248
 msgid "(none)"
 msgstr "(ingen)"
 
-#: src/message_search.c:88
-#, fuzzy
+#: src/message_search.c:108
 msgid "Find in current message"
-msgstr "Skickar meddelande"
+msgstr "Leta i aktuellt meddelande"
 
-#: src/message_search.c:106
+#: src/message_search.c:126
 msgid "Find text:"
 msgstr ""
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:541 src/summary_search.c:183
+#: src/message_search.c:141 src/prefs_matcher.c:574 src/summary_search.c:244
 msgid "Case sensitive"
-msgstr "Gemen-/versalkänslig"
+msgstr "Gemen-/versalkänslig"
 
-#: src/message_search.c:128 src/summary_search.c:190
-msgid "Backward search"
-msgstr "Baklängessökning"
+#: src/message_search.c:200 src/summary_search.c:377
+msgid "Search failed"
+msgstr "Sökning misslyckades"
 
-#: src/message_search.c:186 src/summary_search.c:341
+#: src/message_search.c:201 src/summary_search.c:378
 msgid "Search string not found."
-msgstr "Söksträngen ej funnen."
+msgstr "Söksträngen ej funnen."
 
-#: src/message_search.c:193
-#, fuzzy
+#: src/message_search.c:210
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "Början av lista nådd; fortsätt från slutet?"
+msgstr "Början av meddelande nådd; fortsätt från slutet?"
 
-#: src/message_search.c:196
-#, fuzzy
+#: src/message_search.c:213
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "Slutet av lista nådd; fortsätt från början?"
+msgstr "Slutet av meddelande nådd; fortsätt från början?"
 
-#: src/message_search.c:199 src/summary_search.c:350
+#: src/message_search.c:216 src/summary_search.c:389
 msgid "Search finished"
-msgstr "Sökning färdig"
+msgstr "Sökning färdig"
+
+#: src/messageview.c:160
+msgid "/_File/_Close"
+msgstr "/_Arkiv/Stän_g"
 
-#: src/messageview.c:253
+#: src/messageview.c:272
 #, fuzzy
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+
+#: src/messageview.c:275
 msgid "/_Message/Compose _new message"
 msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
 
-#: src/messageview.c:265
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/For_ward as attachment"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka vidare som fil_tillägg"
-
-#: src/messageview.c:267
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:289
 msgid "/_Message/Redirec_t"
-msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
+msgstr "/_Meddelande/Omdirigera"
 
-#: src/messageview.c:286
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Create processing rule/"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/messageview.c:308
+msgid "/_Tools/Create processing rule"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel"
 
-#: src/messageview.c:288
+#: src/messageview.c:310
 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/_Automatiskt"
 
-#: src/messageview.c:290
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:312
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Från"
 
-#: src/messageview.c:292
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:314
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Till"
 
-#: src/messageview.c:294
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:316
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Ämne"
 
-#: src/messageview.c:509
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:440
+msgid "Sylpheed - Message View"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:545
 msgid "<No Return-Path found>"
-msgstr "Ingen signatur funnen"
+msgstr "<Igen Returväg hittad>"
 
-#: src/messageview.c:517
+#: src/messageview.c:553
 #, c-format
 msgid ""
-"The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
-"does not correspond to the return path:\n"
+"The notification address to which the return receipt is\n"
+"to be sent does not correspond to the return path:\n"
 "Notification address: %s\n"
 "Return path: %s\n"
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:525
-msgid "+Don't Send"
+#: src/messageview.c:559 src/messageview.c:577
+msgid "_Send"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:535
+#: src/messageview.c:560 src/messageview.c:577
+msgid "+_Don't Send"
+msgstr "+_Sänd Inte"
+
+#: src/messageview.c:573
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
 "officially addressed to you.\n"
-"Receipt notification cancelled."
+"It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:954 src/mimeview.c:1135 src/summaryview.c:3267
-#: src/summaryview.c:3270
+#: src/messageview.c:1040 src/mimeview.c:1455 src/summaryview.c:3595
+#: src/summaryview.c:3598 src/textview.c:2167
 msgid "Save as"
 msgstr "Spara som"
 
-#: src/messageview.c:959 src/mimeview.c:1026 src/summaryview.c:3276
+#: src/messageview.c:1045 src/mimeview.c:1328 src/textview.c:2179
 msgid "Overwrite"
-msgstr "Skriv över"
+msgstr "Skriv över"
 
-#: src/messageview.c:960
+#: src/messageview.c:1046
 msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Skriv över förefintlig fil?"
+msgstr "Skriv över förefintlig fil?"
 
-#: src/messageview.c:967 src/summaryview.c:3284 src/summaryview.c:3288
-#: src/summaryview.c:3305
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't save the file `%s'."
-msgstr "Kan inte ta bort mappen `%s'."
+#: src/messageview.c:1054 src/summaryview.c:3615 src/summaryview.c:3618
+#: src/summaryview.c:3633
+#, c-format
+msgid "Can't save the file '%s'."
+msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1033
+#: src/messageview.c:1132
 msgid "This message asks for a return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1034
+#: src/messageview.c:1133
 msgid "Send receipt"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1074
+#: src/messageview.c:1173
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1080
-#, fuzzy, c-format
+#: src/messageview.c:1179
+#, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s."
-msgstr "Detta meddelande har modifierats. Kassera det?"
+msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1084 src/messageview.c:1106
+#: src/messageview.c:1183 src/messageview.c:1205
 msgid "Mark for download"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1085 src/messageview.c:1097
+#: src/messageview.c:1184 src/messageview.c:1196
 msgid "Mark for deletion"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1090
+#: src/messageview.c:1189
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s and will be downloaded."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1095 src/messageview.c:1108
-#: src/prefs_filtering_action.c:137
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1194 src/messageview.c:1207
+#: src/prefs_filtering_action.c:153
 msgid "Unmark"
-msgstr "Kommentarer"
+msgstr "Avmarkera"
 
-#: src/messageview.c:1101
+#: src/messageview.c:1200
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s and will be deleted."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1177
+#: src/messageview.c:1276
 #, fuzzy
 msgid "Return Receipt Notification"
-msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
+msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
 
-#: src/messageview.c:1178
+#: src/messageview.c:1277
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
 "notification:"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1182
-#, fuzzy
-msgid "Send Notification"
-msgstr "Autentifikation"
-
-#: src/messageview.c:1182
-#, fuzzy
-msgid "+Cancel"
-msgstr "Avbryt"
+#: src/messageview.c:1281
+msgid "_Send Notification"
+msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1242 src/summaryview.c:3323 src/toolbar.c:169
-msgid "Print"
-msgstr "Skriv ut"
+#: src/messageview.c:1281
+msgid "+_Cancel"
+msgstr "+_Avbryt"
 
-#: src/messageview.c:1243 src/summaryview.c:3324
+#: src/messageview.c:1344 src/summaryview.c:3668
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
+"('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"Skriv in utskriftskommando:\n"
-"('%s' kommer att ersättas med filnamnet)"
 
-#: src/messageview.c:1249 src/summaryview.c:3330
+#: src/messageview.c:1350 src/summaryview.c:3674
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
-"`%s'"
-msgstr ""
-"Utskriftskommandot är felaktigt:\n"
 "'%s'"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:1361 src/summaryview.c:3647
+msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
+msgstr ""
 
-#: src/mh.c:352
+#: src/mh.c:392
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "Kan inte koopiera %s till %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mh_gtk.c:58
-msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "/Ta bort post_låda"
+#: src/mh_gtk.c:59
+#, fuzzy
+msgid "/Remove _mailbox..."
+msgstr "/Ta bort post_låda"
 
-#: src/mh_gtk.c:308
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mh_gtk.c:323
+#, c-format
 msgid ""
-"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
+"Really remove the mailbox '%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
-"Vill du verkligen ta bort postldan `%s' ?\n"
-"(Meddelandena tas INTE bort från disk)"
 
-#: src/mh_gtk.c:310
-#, fuzzy
+#: src/mh_gtk.c:325
 msgid "Remove mailbox"
-msgstr "/Ta bort post_låda"
+msgstr "/Ta bort postda"
 
-#: src/mimeview.c:153
+#: src/mimeview.c:154
 msgid "/_Open"
-msgstr "/_Öppna"
+msgstr "/_Öppna"
 
-#: src/mimeview.c:154
+#: src/mimeview.c:155
 msgid "/Open _with..."
-msgstr "/Öppna _med"
+msgstr "/Öppna _med"
 
-#: src/mimeview.c:155
+#: src/mimeview.c:156
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/Visa som _text"
 
-#: src/mimeview.c:156
+#: src/mimeview.c:157 src/summaryview.c:458
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Spara som"
 
-#: src/mimeview.c:157
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:158
 msgid "/Save _all..."
-msgstr "/_Spara som"
+msgstr "/_Spara alla"
 
-#: src/mimeview.c:196
+#: src/mimeview.c:197
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME-typ"
 
-#: src/mimeview.c:640
-msgid "Check"
+#: src/mimeview.c:676
+msgid "Check signature"
 msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:645 src/mimeview.c:650 src/mimeview.c:655
-#, fuzzy
-msgid "Full info"
-msgstr "Fullst. namn"
+#: src/mimeview.c:681 src/mimeview.c:686 src/mimeview.c:691
+msgid "View full information"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:660
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:696 src/mimeview.c:700
 msgid "Check again"
-msgstr "Sökning misslyckades"
+msgstr ""
+
+#: src/mimeview.c:709
+msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
+msgstr ""
+
+#: src/mimeview.c:714
+msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
+msgstr ""
+
+#: src/mimeview.c:922
+msgid "Checking signature..."
+msgstr ""
+
+#: src/mimeview.c:964
+msgid "Go back to email"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:968 src/mimeview.c:1034 src/mimeview.c:1195
-#: src/mimeview.c:1225
+#: src/mimeview.c:1255 src/mimeview.c:1336 src/mimeview.c:1515
+#: src/mimeview.c:1548
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Kan inte spara delen av multipart-meddelandet"
 
-#: src/mimeview.c:1024
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mimeview.c:1325 src/textview.c:2177
+#, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
-msgstr "Skriv över förefintlig fil?"
+msgstr "Skriv över befintlig fil '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1061
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:1363
 msgid "Select destination folder"
-msgstr "Välj mapp"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:1068
+#: src/mimeview.c:1370
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a directory."
+msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:1235
+#: src/mimeview.c:1562
 msgid "Open with"
-msgstr "Öppna med"
+msgstr "Öppna med"
 
-#: src/mimeview.c:1236
+#: src/mimeview.c:1563
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
+"('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"Skriv in kommandot för att öppna filen:\n"
-"(`%s' kommer att ersättas med filnamnet)"
 
-#: src/news.c:204
+#: src/news.c:220
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "skapar NNTP-förbindelse till %s:%d ...\n"
+msgstr "skapar NNTP-förbindelse till %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:277
+#: src/news.c:308
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "NNTP-förbindelse till %s:%d har avbrytits. Återuppkopplar...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:407
+#: src/news.c:438
 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "kan inte ta emot grupplista\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:520
+#: src/news.c:551
 msgid "can't post article.\n"
-msgstr "kan inte posta artikel.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:546
+#: src/news.c:577
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "kan inte hämta artikel %d\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:595
-#, fuzzy, c-format
+#: src/news.c:626
+#, c-format
 msgid "can't select group: %s\n"
-msgstr "kan inte välja grupp %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:808
+#: src/news.c:854
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "kan inte ställa in grupp: %s\n"
+msgstr "kan inte ställa in grupp: %s\n"
 
-#: src/news.c:816
+#: src/news.c:862
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "felaktigt artikelomfång: %d - %d\n"
+msgstr "felaktigt artikelomfång: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:836
-#, fuzzy, c-format
+#: src/news.c:882
+#, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av xhdr.\n"
+msgstr "fel uppstod vid hämtning av %s.\n"
 
-#: src/news.c:854
-#, fuzzy, c-format
+#: src/news.c:900
+#, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr "hämtar xover %d - %d i %s...\n"
+msgstr "hämtar xover %d i %s...\n"
 
-#: src/news.c:858 src/news.c:943
+#: src/news.c:904 src/news.c:989
 msgid "can't get xover\n"
-msgstr "kan inte hämta xover\n"
+msgstr "kan inte hämta xover\n"
 
-#: src/news.c:867 src/news.c:953
+#: src/news.c:913 src/news.c:999
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av xover.\n"
+msgstr "fel uppstod vid hämtning av xover.\n"
 
-#: src/news.c:873 src/news.c:966
+#: src/news.c:919 src/news.c:1012
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
 
-#: src/news.c:888 src/news.c:907 src/news.c:985 src/news.c:1020
+#: src/news.c:934 src/news.c:953 src/news.c:1031 src/news.c:1066
 msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "kan inte hämta xhdr\n"
+msgstr "kan inte hämta xhdr\n"
 
-#: src/news.c:897 src/news.c:916 src/news.c:997 src/news.c:1032
+#: src/news.c:943 src/news.c:962 src/news.c:1043 src/news.c:1078
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av xhdr.\n"
+msgstr "fel uppstod vid hämtning av xhdr.\n"
 
-#: src/news.c:939
+#: src/news.c:985
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "hämtar xover %d - %d i %s...\n"
+msgstr "hämtar xover %d - %d i %s...\n"
 
-#: src/news_gtk.c:49
+#: src/news_gtk.c:51
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/_Prenumerera på nyhetsgrupp"
-
-#: src/news_gtk.c:50
-#, fuzzy
-msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "/_Prenumerera på nyhetsgrupp"
+msgstr "/_Prenumerera på nyhetsgrupp"
 
 #: src/news_gtk.c:52
-msgid "/Down_load"
+msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
 msgstr ""
 
-#: src/news_gtk.c:56
-msgid "/Remove _news account"
-msgstr "/Ta bort _nyhetskonto"
+#: src/news_gtk.c:201
+#, c-format
+msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
+msgstr ""
 
 #: src/news_gtk.c:202
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Really unsubscribe newsgroup `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort nyhetsgrupp `%s'?"
-
-#: src/news_gtk.c:203
-#, fuzzy
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "Prenumerera på nyhetsgrupp"
-
-#: src/news_gtk.c:240
-#, c-format
-msgid "Really delete news account `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort nyhetskonto `%s'?"
+msgstr ""
 
-#: src/news_gtk.c:241
-msgid "Delete news account"
-msgstr "Ta bort nyhetskonto"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
+msgid "ClamAV: scanning message..."
+msgstr ""
 
-#: src/passphrase.c:88
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Lösenfras"
-
-#: src/passphrase.c:271
-msgid "[no user id]"
-msgstr "[ingen anvädarid.]"
-
-#: src/passphrase.c:275
-#, c-format
-msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
-msgstr ""
-"%sVänligen skriv in lösenfrasen för:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
-
-#: src/passphrase.c:279
-msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Dålig lösenfras! Försök igen...\n"
-"\n"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:116
-#, fuzzy
-msgid "ClamAV: scanning message..."
-msgstr "sparar skickat meddelande...\n"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:226
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:244
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:245
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:241
 msgid "Clam AntiVirus"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:231
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:250
 msgid ""
 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
@@ -5353,108 +5507,70 @@ msgid ""
 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
 "saved in a specially designated folder.\n"
 "\n"
-"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
-"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
-"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:95
 msgid "Enable virus scanning"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:109
 msgid "Scan archive contents"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
-#, fuzzy
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:122
 msgid "Maximum attachment size"
-msgstr "Max antal fält"
+msgstr "Maximal storlek på bilaga"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:140
 msgid "MB"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
-#, fuzzy
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:144
 msgid "Save infected messages"
-msgstr "Hämtar nya meddelanden"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
-#, fuzzy
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
 msgid "Save folder"
-msgstr "Ny mapp"
+msgstr "Spara mapp"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:171
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:180
 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:243
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:457
-#, fuzzy
-msgid "Filtering"
-msgstr "Filtrerar..."
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:268
-msgid "Clam AntiVirus GTK"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:273
-msgid ""
-"This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
-"\n"
-"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
-"Clam AntiVirus.\n"
-"\n"
-"With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
-"scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
-"attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
-"mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
-"mail will be saved.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/demo/demo.c:71
-#, fuzzy
+#: src/plugins/demo/demo.c:74
 msgid "Demo"
-msgstr "/_Ta bort"
+msgstr "Demo"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:76
+#: src/plugins/demo/demo.c:79
 msgid ""
-"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
-"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed-Claws. It "
+"installs a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
 "\n"
 "It is not really useful"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:73
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:152 src/prefs_ext_prog.c:265
-#: src/prefs_msg_colors.c:384
-#, fuzzy
-msgid "Message View"
-msgstr "Meddelande"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
 msgid "Dillo Browser"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:115
 msgid "Do not load remote links in mails"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:118
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:120
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:123
 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:130
 msgid "Full window mode (hide controls)"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:133
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:136
 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
 msgstr ""
 
@@ -5466,175 +5582,279 @@ msgstr ""
 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:58
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:153
-msgid "Image Viewer"
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
+msgid "MathML Viewer"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:63
-msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
+msgid ""
+"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
+"(Content-Type: text/mathml)"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:345
-#, fuzzy
-msgid "Filename:"
-msgstr "Filnamn"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:95
+msgid "Passphrase"
+msgstr "Lösenfras"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:352
-#, fuzzy
-msgid "Filesize:"
-msgstr "Mapp"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:254
+msgid "[no user id]"
+msgstr "[ingen anvädarid.]"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:373
-msgid "Load Image"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:268
+#, c-format
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
+"span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:379
-msgid "Content-Type:"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:271
+msgid "Bad passphrase.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
-#, fuzzy
-msgid "Automatically display attached images"
-msgstr "Undersök signaturer automatiskt"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:101
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr "Fånga inskrivning av lösenfas"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
-msgid ""
-"Resize attached images by default\n"
-"(Clicking image toggles scaling)"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:107
+msgid "Store passphrase in memory"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
-msgid "MathML Viewer"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:114
+msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "Undersök signaturer automatiskt"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:122
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "Visa varning vid start om GnuPG inte fungerar"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:134
+msgid "Expire after"
+msgstr "Förfaller efter"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:151
+msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:156 src/prefs_receive.c:170
+msgid "minute(s)"
+msgstr "minut"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:258
+msgid "Sign key"
+msgstr "Signaturnyckel"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:291
+msgid "Use default GnuPG key"
+msgstr "Använd förinställd GnuPG-nyckel"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:298
+msgid "Select key by your email address"
+msgstr "Välj nyckel genom din epostadress"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:305
+msgid "Specify key manually"
+msgstr "Specificera nyckel manuellt"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:312
+msgid "User or key ID:"
+msgstr "Användar- eller nyckel-ID:"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:487
+msgid "GPG"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:106
+#, c-format
+msgid "Please select key for '%s'"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:109
+#, c-format
+msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:304
+msgid "Select Keys"
+msgstr "Välj nycklar"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:331
+msgid "Key ID"
+msgstr "Nyckel-ID"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:334
+msgid "Val"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:355
+msgid "Select"
+msgstr "Välj"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:356 src/prefs_other.c:261
+msgid "Other"
+msgstr "Övrigt"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:357
+msgid "Don't encrypt"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:502
+msgid "Add key"
+msgstr "Lägg till nyckel"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:503
+msgid "Enter another user or key ID:"
+msgstr "Skriv in en annan användar- eller nyckel-ID:"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:519
+msgid "Trust key"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:520
 msgid ""
-"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
-"(Content-Type: text/mathml)"
+"The selected key is not fully trusted.\n"
+"If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
+"know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
+"Do you trust it enough to use it anyway?"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:97
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:113
 msgid "Undefined"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:99 src/prefs_common.c:1096
-#: src/prefs_common.c:1215
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:115 src/prefs_receive.c:203
+#: src/prefs_send.c:163
 msgid "Never"
 msgstr "Aldrig"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:101
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:117
 msgid "Marginal"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:105
-#, fuzzy
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:121
 msgid "Ultimate"
-msgstr "Namnlös"
-
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:125
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Valid signature by %s (Trust: %s)"
-msgstr "Signatur skapad %s\n"
-
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:130
-#, fuzzy
-msgid "The signature has expired"
-msgstr "Signatur skapad %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:132
-msgid "The key that was used to sign this part has expired"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
+msgid "The signature can't be checked - GPG error."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Not all signatures are valid"
-msgstr "Ingen signatur funnen"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:157 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:161
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:187
+msgid "The signature has not been checked."
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:136
-#, fuzzy
-msgid "This signature is invalid"
-msgstr "Ingen signatur funnen"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171
+#, c-format
+msgid "Good signature from %s."
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:138
-#, fuzzy
-msgid "You have no key to verify this signature"
-msgstr "Ingen allmän nyckel att verifiera signaturen med"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:175
+#, c-format
+msgid "Expired signature from %s."
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:140 src/privacy.c:176 src/privacy.c:199
-msgid "No signature found"
-msgstr "Ingen signatur funnen"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:178
+#, c-format
+msgid "Expired key from %s."
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:142
-#, fuzzy
-msgid "An error occured"
-msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:181
+#, c-format
+msgid "Bad signature from %s."
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:144
-#, fuzzy
-msgid "The signature has not been checked"
-msgstr "Denna signatur har inte undersökts ännu.\n"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:184
+msgid "No key available to verify this signature."
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:168
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Signatur skapad %s\n"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:224
+#, c-format
+msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:177
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\"\n"
-msgstr "God signatur från \"%s\""
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:231
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" (Trust: %s)\n"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:182
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:236
+#, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
-msgstr "God signatur från \"%s\""
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:187
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:241
+#, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
-msgstr "DÅLIG signatur från \"%s\""
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:198
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:252
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "               alias \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:203
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:258
+#, c-format
 msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
-msgstr "Nyckelfingeravtryck: %s\n"
-
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:214
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Signatur skapad %s\n"
-
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:216
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Signatur skapad %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:289
-#, fuzzy
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:420
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
-"GnuPG är inte riktigt installerad.\n"
-"OpenPGP-stöd avstängt."
+"GnuPG är inte riktigt installerad.\n"
+"OpenPGP-stöd avstängt."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:181
-#, fuzzy
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:59
+msgid "PGP/Core"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
+msgid ""
+"This plugin handles PGP core operations. It is used by other\n"
+"plugins, like PGP/Mime.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:57
+msgid "PGP/inline"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:62
+msgid ""
+"This plugin enables signature verification of digitally signed messages, and "
+"decryption of encrypted messages. \n"
+"\n"
+"It also lets you send signed and encrypted messages."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:56
+msgid "PGP/MIME"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:61
+msgid ""
+"This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
+"mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:183
 msgid "SpamAssassin: filtering message..."
-msgstr "sparar skickat meddelande...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:316
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:458
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:329
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:455
 msgid "SpamAssassin"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:321
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:334
 msgid ""
 "This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
 "account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
@@ -5643,148 +5863,126 @@ msgid ""
 "When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
 "special folder.\n"
 "\n"
-"This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
-"moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
-"otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:77
-#, fuzzy
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
 msgid "Disabled"
-msgstr "Kassera"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
-#, fuzzy
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:80
 msgid "Localhost"
-msgstr "Lokal spole"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:81
 msgid "TCP"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:80
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:82
 msgid "Unix Socket"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:177
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:179
 msgid "Transport"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:184
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:186
 msgid "spamd "
-msgstr ""
+msgstr "spamd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:221
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:224
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:226
 msgid ":"
-msgstr ""
+msgstr ":"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:234
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:236
 msgid "Port of spamd server"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:241
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:243
 msgid "Path of Unix socket"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:264
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:266
 msgid ""
 "Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
 "be aborted and the message will be handled as not spam."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:268
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:270
 msgid "s"
-msgstr ""
+msgstr "s"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:275
-#, fuzzy
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:277
 msgid "Save Spam"
-msgstr "Spara som"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:289
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:291
 msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:305
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:307
 msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:309
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:311
 msgid "kB"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:316
-#, fuzzy
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:318
 msgid "Save Folder"
-msgstr "Ny mapp"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:331
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
 msgid ""
 "Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
 "folder"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:334
-#, fuzzy
-msgid "..."
-msgstr " ... "
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:340
-#, fuzzy
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:342
 msgid "Maximum Size"
-msgstr "Max antal fält"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:482
-msgid "SpamAssassin GTK"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:487
-msgid ""
-"This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
-"\n"
-"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
-"SpamAssassin.\n"
-"\n"
-"With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
-"server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
-"the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
-"should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
-"be saved.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:83
-#, fuzzy
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
 msgid "/_Get"
-msgstr "mta"
+msgstr "/_Hämta"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:84
-#, fuzzy
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
 msgid "/Get _All"
-msgstr "Hämta allt"
+msgstr "/_Hämta Alla"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:86
-#, fuzzy
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
 msgid "/_Email"
-msgstr "/_Arkiv"
+msgstr "/_Epost"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:87
-#, fuzzy
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98
 msgid "/Open A_ddressbook"
-msgstr "Adressbok"
+msgstr "/Öppna A_dessbok"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:89
-msgid "/E_xit Sylpheed"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
+msgid "/_Work Offline"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:266
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:102
+msgid "/E_xit Sylpheed-Claws"
+msgstr "/Avsluta S_ylpheed-Claws"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:150
+#, c-format
+msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:206
+msgid "/Work Offline"
+msgstr "/Arbeta frånkopplad"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:312
 msgid "Trayicon"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:271
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:317
 msgid ""
 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
 "have new or unread mail.\n"
@@ -5793,583 +5991,538 @@ msgid ""
 "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
 msgstr ""
 
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:366
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "Avsluta detta program?"
+
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:115
+msgid "Orientation"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:116
+msgid "The orientation of the tray."
+msgstr ""
+
 #: src/pop.c:150
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "Nödvändig APOP-tidsmarkering ej funnen i hälsning\n"
+msgstr "Nödvändig APOP-tidsmarkering ej funnen i hälsning\n"
 
 #: src/pop.c:157
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "Syntaxfel på tidsmarkering i hälsning\n"
+msgstr "Syntaxfel på tidsmarkering i hälsning\n"
 
 #: src/pop.c:183 src/pop.c:210
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "POP3 protokollfel\n"
 
 #: src/pop.c:256
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid UIDL response: %s\n"
-msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/pop.c:752
-#, fuzzy, c-format
+#: src/pop.c:778
+#, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
-msgstr "Tar bort meddelandedubletter..."
+msgstr ""
 
-#: src/pop.c:767
-#, fuzzy, c-format
+#: src/pop.c:793
+#, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr "Skickar meddelande (%d / %d byte)"
+msgstr ""
 
-#: src/pop.c:799
-#, fuzzy
+#: src/pop.c:825
 msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr "Meddelande %d är markerat\n"
+msgstr "Postlådan är låst\n"
 
-#: src/pop.c:802
+#: src/pop.c:828
 msgid "Session timeout\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:821
-#, fuzzy
+#: src/pop.c:847
 msgid "command not supported\n"
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+msgstr ""
 
-#: src/pop.c:826
-#, fuzzy
+#: src/pop.c:852
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
-msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
+msgstr "fel uppstod i POP3 session\n"
 
-#: src/pop.c:1019
-#, fuzzy
+#: src/pop.c:1046
 msgid "TOP command unsupported\n"
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:692
+#: src/prefs_account.c:684
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Konto%d"
 
-#: src/prefs_account.c:711
+#: src/prefs_account.c:962
 msgid "Preferences for new account"
-msgstr "Inställningar för nytt konto"
+msgstr "Inställningar för nytt konto"
 
-#: src/prefs_account.c:716
-#, fuzzy, c-format
+#: src/prefs_account.c:964
+#, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
-msgstr "Allmänna inställningar"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:764 src/prefs_common.c:946
+#: src/prefs_account.c:1001 src/prefs_receive.c:360
 msgid "Receive"
 msgstr "Ta emot"
 
-#: src/prefs_account.c:768 src/prefs_common.c:950 src/prefs_folder_item.c:586
-#: src/prefs_spelling.c:361 src/prefs_wrapping.c:155
+#: src/prefs_account.c:1005 src/prefs_compose_writing.c:249
+#: src/prefs_folder_item.c:852 src/prefs_quote.c:281 src/prefs_spelling.c:376
+#: src/prefs_wrapping.c:168 src/toolbar.c:388 src/toolbar.c:1424
 msgid "Compose"
 msgstr "Komponera"
 
-#: src/prefs_account.c:771 src/prefs_common.c:959
+#: src/prefs_account.c:1007
 msgid "Privacy"
 msgstr "Integritet"
 
-#: src/prefs_account.c:775
+#: src/prefs_account.c:1010
 msgid "SSL"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:778
+#: src/prefs_account.c:1013
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avancerat"
 
-#: src/prefs_account.c:857
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1092
 msgid "Name of account"
 msgstr "Detta kontos namn"
 
-#: src/prefs_account.c:866
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1101
 msgid "Set as default"
-msgstr " Använd som förinställt konto "
+msgstr "Använd som standard"
 
-#: src/prefs_account.c:870
+#: src/prefs_account.c:1105
 msgid "Personal information"
 msgstr "Personlig information"
 
-#: src/prefs_account.c:879
+#: src/prefs_account.c:1114
 msgid "Full name"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/prefs_account.c:885
+#: src/prefs_account.c:1120
 msgid "Mail address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/prefs_account.c:891
+#: src/prefs_account.c:1126
 msgid "Organization"
 msgstr "Organisation"
 
-#: src/prefs_account.c:915
+#: src/prefs_account.c:1150
 msgid "Server information"
-msgstr "Värdinformation"
+msgstr "Värdinformation"
 
-#: src/prefs_account.c:936
-msgid "POP3 (normal)"
+#: src/prefs_account.c:1171 src/prefs_account.c:1380 src/prefs_account.c:2048
+#: src/wizard.c:635
+msgid "POP3"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:938
-msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr "POP3 (APOP aukt.)"
-
-#: src/prefs_account.c:940 src/prefs_account.c:1272 src/prefs_account.c:1876
+#: src/prefs_account.c:1173 src/prefs_account.c:1515 src/prefs_account.c:2065
 msgid "IMAP4"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:942
+#: src/prefs_account.c:1175
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "Nyheter (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:944
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1177 src/wizard.c:643
 msgid "Local mbox file"
-msgstr "kan inte läsa mboxfil.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:946
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1179
 msgid "None (SMTP only)"
-msgstr "Inget (lokalt)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:966
+#: src/prefs_account.c:1199
 msgid "This server requires authentication"
-msgstr "Denna vär kräver autentifikation"
+msgstr "Denna värd kräver autentifikation"
 
-#: src/prefs_account.c:973
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1206
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Autentifikation"
 
-#: src/prefs_account.c:1018
+#: src/prefs_account.c:1251
 msgid "News server"
-msgstr "Nyhetsvärd"
+msgstr "Nyhetsvärd"
 
-#: src/prefs_account.c:1024
+#: src/prefs_account.c:1257
 msgid "Server for receiving"
-msgstr "Värd för mottagning"
+msgstr "Värd för mottagning"
 
-#: src/prefs_account.c:1030
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1263
 msgid "Local mailbox"
-msgstr "kan inte läsa mboxfil.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1037
+#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
+#: src/prefs_account.c:1270
 msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP-värd (skicka)"
+msgstr "SMTP-värd (skicka)"
 
-#: src/prefs_account.c:1045
+#: src/prefs_account.c:1278
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1054
+#: src/prefs_account.c:1287
 msgid "command to send mails"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1061 src/prefs_account.c:1435
+#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
+#: src/prefs_account.c:1294 src/prefs_account.c:1695
 msgid "User ID"
-msgstr "Användar-ID"
+msgstr "Användar-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1067 src/prefs_account.c:1444
+#: src/prefs_account.c:1300 src/prefs_account.c:1704
 msgid "Password"
-msgstr "Lösenord"
+msgstr "Lösenord"
 
-#: src/prefs_account.c:1143 src/prefs_account.c:1859
-msgid "POP3"
+#: src/prefs_account.c:1388
+msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1151
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1391
 msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "Ta bort meddelanden på värd när de mottagits"
+msgstr "Ta bort meddelanden på värd när de mottagits"
 
-#: src/prefs_account.c:1162
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1402
 msgid "Remove after"
-msgstr "Ta bort mapp"
+msgstr "Ta bort efter"
 
-#: src/prefs_account.c:1171
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1411
 msgid "days"
-msgstr "Alltid"
+msgstr "dagar"
 
-#: src/prefs_account.c:1188
+#: src/prefs_account.c:1428
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1195
+#: src/prefs_account.c:1437
 msgid "Download all messages on server"
-msgstr "Ladda ner alla meddelanden på värd"
+msgstr "Ladda ner alla meddelanden på värd"
 
-#: src/prefs_account.c:1201
+#: src/prefs_account.c:1443
 msgid "Receive size limit"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1208
+#: src/prefs_account.c:1450
 msgid "KB"
-msgstr ""
+msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1220
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1462
 msgid "Default inbox"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+msgstr "Standard inkorg"
 
-#: src/prefs_account.c:1243
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1471
+msgid " Select... "
+msgstr " Välj... "
+
+#: src/prefs_account.c:1485
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
-msgstr "Öppna första olästa meddelande vid öppning av mapp"
+msgstr "(Ofiltrerade meddelande kommer att lagras i denna mapp)"
 
-#: src/prefs_account.c:1248
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1491
 msgid "Maximum number of articles to download"
-msgstr ""
-"Maximalt antal artiklar att ladda ner\n"
-"(obegränsat om 0 specificeras)"
+msgstr "Maximalt antal artiklar att ladda ner"
 
-#: src/prefs_account.c:1267
+#: src/prefs_account.c:1510
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1283 src/prefs_account.c:1406
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1526 src/prefs_account.c:1665
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Autentifikation"
 
-#: src/prefs_account.c:1293 src/prefs_account.c:1416 src/prefs_common.c:1306
+#: src/prefs_account.c:1536 src/prefs_account.c:1675 src/prefs_send.c:264
 msgid "Automatic"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1300
+#: src/prefs_account.c:1546
+msgid "IMAP server directory (usually empty)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1555
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtrera meddelanden vid mottagning"
 
-#: src/prefs_account.c:1304
-#, fuzzy
-msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr "'Hämta allt' hämtar post på detta konto"
+#: src/prefs_account.c:1559
+msgid "'Get all' checks for new messages on this account"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1363
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1622
 msgid "Add Date"
-msgstr "Lägg till nyckel"
+msgstr "Lägg till datum"
 
-#: src/prefs_account.c:1364
+#: src/prefs_account.c:1623
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generera Meddelande-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1371
+#: src/prefs_account.c:1630
 msgid "Add user-defined header"
-msgstr "Lägg till anvädardefinierat brevhuvud"
+msgstr "Lägg till anvädardefinierat brevhuvud"
 
-#: src/prefs_account.c:1373 src/prefs_common.c:1800
+#: src/prefs_account.c:1632 src/prefs_message.c:145
 msgid " Edit... "
-msgstr "Redigera..."
+msgstr " Redigera... "
 
-#: src/prefs_account.c:1383
+#: src/prefs_account.c:1642
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentifikation"
 
-#: src/prefs_account.c:1391
+#: src/prefs_account.c:1650
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP Autentifikation (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1466
+#: src/prefs_account.c:1726
 msgid ""
-"If you leave these entries empty, the same\n"
-"user ID and password as receiving will be used."
+"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
+"will be used."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1475
+#: src/prefs_account.c:1737
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Autentifiera med POP# innan avsändning"
+msgstr "Autentifiera med POP3 innan avsändning"
 
-#: src/prefs_account.c:1490
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1752
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Autentifikation"
 
-#: src/prefs_account.c:1499
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1761
 msgid "minutes"
 msgstr "minut"
 
-#: src/prefs_account.c:1546 src/prefs_account.c:1593 src/toolbar.c:428
+#: src/prefs_account.c:1805 src/prefs_account.c:1856
 msgid "Signature"
 msgstr "Signatur"
 
-#: src/prefs_account.c:1554
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1813
 msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Infoga automatiskt"
+msgstr "Infoga signatur automatiskt"
 
-#: src/prefs_account.c:1559
+#: src/prefs_account.c:1818
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Signaturseparator"
 
-#: src/prefs_account.c:1582
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1843
 msgid "Command output"
-msgstr "Kommando"
+msgstr "Kommando utdata"
 
-#: src/prefs_account.c:1601
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1870
 msgid "Automatically set the following addresses"
-msgstr "Sätt automatiskt följande adresser"
+msgstr "Sätt automatiskt följande adresser"
 
-#: src/prefs_account.c:1610 src/prefs_filtering_action.c:1118
-#: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1729 src/quote_fmt.c:49
+#. to
+#: src/prefs_account.c:1879 src/prefs_filtering_action.c:1072
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1687 src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1623
+#: src/prefs_account.c:1892
 msgid "Bcc"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1636
+#: src/prefs_account.c:1905
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Svara till"
 
-#: src/prefs_account.c:1691
-msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "Förinställd kryptering av meddelanden"
-
-#: src/prefs_account.c:1693
-msgid "Sign message by default"
-msgstr "Förinställd signering av meddelanden"
-
-#: src/prefs_account.c:1695
-#, fuzzy
-msgid "Default mode"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
-
-#: src/prefs_account.c:1703
-msgid "Use PGP/MIME"
+#: src/prefs_account.c:1956
+msgid "Default privacy system"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1713
-msgid "Use Inline"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:1725
-msgid "Sign key"
-msgstr "Signaturnyckel"
-
-#: src/prefs_account.c:1733
-msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "Använd förinställd GnuPG-nyckel"
+#: src/prefs_account.c:1965
+msgid "Encrypt message by default"
+msgstr "Förinställd kryptering av meddelanden"
 
-#: src/prefs_account.c:1743
-msgid "Select key by your email address"
-msgstr "Välj nyckel genom din epostadress"
+#: src/prefs_account.c:1967
+msgid "Encrypt message by default when replying to an encrypted message"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1753
-msgid "Specify key manually"
-msgstr "Specificera nyckel manuellt"
+#: src/prefs_account.c:1970
+msgid "Sign message by default"
+msgstr "Förinställd signering av meddelanden"
 
-#: src/prefs_account.c:1770
-msgid "User or key ID:"
-msgstr "Användar- eller nyckel-ID:"
+#: src/prefs_account.c:1972
+msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1867 src/prefs_account.c:1884 src/prefs_account.c:1900
+#: src/prefs_account.c:2056 src/prefs_account.c:2073 src/prefs_account.c:2089
 msgid "Don't use SSL"
-msgstr "Anväd inte SSL"
+msgstr "Anväd inte SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1870
+#: src/prefs_account.c:2059
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr "Använd SSL för POP3-förbindelse"
+msgstr "Använd SSL för POP3-förbindelse"
 
-#: src/prefs_account.c:1873 src/prefs_account.c:1890 src/prefs_account.c:1925
+#: src/prefs_account.c:2062 src/prefs_account.c:2079 src/prefs_account.c:2114
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr "Använd STARTTLS-kommando för att starta SSL-session"
+msgstr "Använd STARTTLS-kommando för att starta SSL-session"
 
-#: src/prefs_account.c:1887
+#: src/prefs_account.c:2076
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr "Använd SSL för IMAP4-förbindelse"
+msgstr "Använd SSL för IMAP4-förbindelse"
 
-#: src/prefs_account.c:1893
+#: src/prefs_account.c:2082
 msgid "NNTP"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1909
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2098
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
-msgstr "Använd SSL för SMTP-förbindelse"
+msgstr "Använd SSL för NNTP-förbindelse"
 
-#: src/prefs_account.c:1911
+#: src/prefs_account.c:2100
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Skicka (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1919
+#: src/prefs_account.c:2108
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1922
+#: src/prefs_account.c:2111
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr "Använd SSL för SMTP-förbindelse"
+msgstr "Använd SSL för SMTP-förbindelse"
 
-#: src/prefs_account.c:1933
+#: src/prefs_account.c:2122
 msgid "Use non-blocking SSL"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1945
+#: src/prefs_account.c:2134
 msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2070
+#: src/prefs_account.c:2260
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Specificera SMTP-port"
 
-#: src/prefs_account.c:2076
+#: src/prefs_account.c:2266
 msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Specificera POP3-konto"
+msgstr "Specificera POP3-port"
 
-#: src/prefs_account.c:2082
+#: src/prefs_account.c:2272
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Specificera IMAP4-port"
 
-#: src/prefs_account.c:2088
+#: src/prefs_account.c:2278
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Specificera NNTP-port"
 
-#: src/prefs_account.c:2093
+#: src/prefs_account.c:2283
 msgid "Specify domain name"
-msgstr "Specificera domännamn"
+msgstr "Specificera domännamn"
 
-#: src/prefs_account.c:2103
+#: src/prefs_account.c:2293
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2111
+#: src/prefs_account.c:2301
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2125
-msgid "IMAP server directory"
-msgstr "IMAP värdkatalog"
-
-#: src/prefs_account.c:2179
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2361
 msgid "Put sent messages in"
-msgstr "Spara skickade meddelanden till utkorgen"
+msgstr "Spara skickade meddelanden till"
 
-#: src/prefs_account.c:2181
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2363
+msgid "Put queued messages in"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:2365
 msgid "Put draft messages in"
-msgstr "Radbryt meddelanden vid"
+msgstr "Lagra Utkast i"
 
-#: src/prefs_account.c:2183
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2367
 msgid "Put deleted messages in"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+msgstr "Lagra bortagna meddelande i"
 
-#: src/prefs_account.c:2248
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2413
 msgid "Account name is not entered."
-msgstr "Epostadress har ine angivits"
+msgstr "Konto har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:2252
+#: src/prefs_account.c:2417
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Epostadress har ine angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:2260
+#: src/prefs_account.c:2424
 msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "SMTP-värd har inte angivits"
+msgstr "SMTP-värd har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:2265
+#: src/prefs_account.c:2429
 msgid "User ID is not entered."
-msgstr "Användar-ID har inte angivits."
+msgstr "Användar-ID har inte angivits."
 
-#: src/prefs_account.c:2270
+#: src/prefs_account.c:2434
 msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "POP3-värd har inte angivits."
+msgstr "POP3-värd har inte angivits."
 
-#: src/prefs_account.c:2275
+#: src/prefs_account.c:2439
 msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "IMAP4-värd har inte angivits"
+msgstr "IMAP4-värd har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:2280
+#: src/prefs_account.c:2444
 msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "NNTP-värd har inte angivits"
+msgstr "NNTP-värd har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:2286
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2450
 msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "Epostadress har ine angivits"
+msgstr "lokal postlåda har ine angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:2292
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2456
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "Epostadress har ine angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:2376
-msgid ""
-"Its not recommended to use the old style Inline\n"
-"mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
-"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
+#: src/prefs_account.c:2515
+msgid "Select signature file"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:167
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2731
+#, c-format
+msgid "Unsupported (%s)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:199
 msgid "Actions configuration"
-msgstr "Skriver filterkonfiguration...\n"
+msgstr "Aktivitet konfiguration"
 
-#: src/prefs_actions.c:189
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:223
 msgid "Menu name:"
-msgstr "Fullst. namn"
+msgstr "Menynamn"
 
-#: src/prefs_actions.c:198
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:232
 msgid "Command line:"
 msgstr "Kommando"
 
-#: src/prefs_actions.c:227
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:261
 msgid " Replace "
-msgstr "Svara"
+msgstr ".Ersätt "
 
-#: src/prefs_actions.c:240
+#: src/prefs_actions.c:274
 msgid " Syntax help "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:259
-#, fuzzy
-msgid "Current actions"
-msgstr "Citering"
-
-#: src/prefs_actions.c:405 src/prefs_filtering_action.c:546
-#: src/prefs_filtering_action.c:619 src/prefs_filtering.c:593
-#: src/prefs_filtering.c:653 src/prefs_filtering.c:672 src/prefs_matcher.c:689
-#: src/prefs_matcher.c:779 src/prefs_template.c:309
-msgid "(New)"
-msgstr "(Ny)"
-
-#: src/prefs_actions.c:451
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:505
 msgid "Menu name is not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+msgstr "Menynamn är inte angivet."
+
+#: src/prefs_actions.c:510
+msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:456
+#: src/prefs_actions.c:515
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:466
+#: src/prefs_actions.c:534
 msgid "Menu name is too long."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:475
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:543
 msgid "Command line not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+msgstr "Kommando är inte angivet."
 
-#: src/prefs_actions.c:480
+#: src/prefs_actions.c:548
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:485
+#: src/prefs_actions.c:553
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
@@ -6377,4068 +6530,2825 @@ msgid ""
 "has a syntax error."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:546
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:613
 msgid "Delete action"
-msgstr "Ta bort konto"
+msgstr "Ta bort aktivitet"
 
-#: src/prefs_actions.c:547
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:614
 msgid "Do you really want to delete this action?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta konto? "
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna aktivitet? "
 
-#: src/prefs_actions.c:681
+#: src/prefs_actions.c:731 src/prefs_actions.c:750 src/prefs_filtering.c:1081
+#: src/prefs_filtering.c:1103 src/prefs_matcher.c:1636
+#: src/prefs_template.c:398 src/prefs_template.c:414
+msgid "Entry not saved"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:732 src/prefs_actions.c:751 src/prefs_filtering.c:1082
+#: src/prefs_filtering.c:1104 src/prefs_template.c:399
+#: src/prefs_template.c:415
+msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:785
 msgid "MENU NAME:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:682
+#: src/prefs_actions.c:786
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:684
+#: src/prefs_actions.c:788
 msgid "COMMAND LINE:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:685
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:789
 msgid "Begin with:"
-msgstr "Öppna med"
+msgstr "Börja med:"
 
-#: src/prefs_actions.c:686
+#: src/prefs_actions.c:790
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:687
+#: src/prefs_actions.c:791
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:688
+#: src/prefs_actions.c:792
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:689
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:793
 msgid "End with:"
-msgstr "Öppna med"
+msgstr "Sluta med:"
 
-#: src/prefs_actions.c:690
+#: src/prefs_actions.c:794
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:691
+#: src/prefs_actions.c:795
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:692
+#: src/prefs_actions.c:796
 msgid "to run command asynchronously"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:693
+#: src/prefs_actions.c:797
 msgid "Use:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:694
+#: src/prefs_actions.c:798
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:695
+#: src/prefs_actions.c:799
 msgid ""
 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:696
+#: src/prefs_actions.c:800
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:697
+#: src/prefs_actions.c:801
 msgid "for a user provided argument"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:698
+#: src/prefs_actions.c:802
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:699
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:803
 msgid "for the text selection"
-msgstr "Typsnittsval"
+msgstr "för text markering"
 
-#: src/prefs_actions.c:700
+#: src/prefs_actions.c:804
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:708 src/prefs_filtering_action.c:1133
-#: src/quote_fmt.c:76
+#: src/prefs_actions.c:813 src/prefs_filtering_action.c:1088
+#: src/quote_fmt.c:77
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "Beskrivning av symboler"
 
-#: src/prefs_common.c:929
-msgid "Common Preferences"
-msgstr "Allmänna inställningar"
+#: src/prefs_actions.c:896
+msgid "Current actions"
+msgstr "Aktuella aktiviteter"
 
-#: src/prefs_common.c:952
-#, fuzzy
-msgid "Quote"
-msgstr ""
+#. Account autoselection
+#: src/prefs_compose_writing.c:100
+msgid "Automatic account selection"
+msgstr "Välj konto automatistk"
 
-#: src/prefs_common.c:954 src/prefs_fonts.c:289 src/prefs_themes.c:330
-msgid "Display"
-msgstr "Visa"
+#: src/prefs_compose_writing.c:108
+msgid "when replying"
+msgstr "vid svar"
 
-#: src/prefs_common.c:956 src/prefs_fonts.c:196
-msgid "Message"
-msgstr "Meddelande"
+#: src/prefs_compose_writing.c:110
+msgid "when forwarding"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:964 src/select-keys.c:333
-msgid "Other"
-msgstr "Övrigt"
+#: src/prefs_compose_writing.c:112
+msgid "when re-editing"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1010
-msgid "External program"
-msgstr "Externt program"
+#: src/prefs_compose_writing.c:119
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1019
-msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "Använt externt program för hämtning"
+#: src/prefs_compose_writing.c:122
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "Starta automatiskt extern redigerare"
 
-#: src/prefs_common.c:1026
-msgid "Command"
-msgstr "Kommando"
+#: src/prefs_compose_writing.c:129 src/prefs_filtering_action.c:159
+msgid "Forward as attachment"
+msgstr "Skicka vidare som bilaga"
 
-#: src/prefs_common.c:1050
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "Hämta ny post automatiskt"
+#: src/prefs_compose_writing.c:132
+msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1052
-#, fuzzy
-msgid "every"
-msgstr "Aldrig"
+#: src/prefs_compose_writing.c:140
+msgid "Autosave to Drafts folder every "
+msgstr "Spara till utkastsmapp varje "
 
-#: src/prefs_common.c:1064
-msgid "minute(s)"
-msgstr "minut"
+#: src/prefs_compose_writing.c:150 src/prefs_wrapping.c:116
+msgid "characters"
+msgstr "tecken"
 
-#: src/prefs_common.c:1073
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "Kolla ny post vid start"
+#: src/prefs_compose_writing.c:158
+msgid "Undo level"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1075
-msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "Uppdatera alla lokala mappar efter inkorporation"
+#: src/prefs_compose_writing.c:250
+msgid "Writing"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1083
-msgid "Show receive dialog"
-msgstr "Visa mottagningsdialog"
+#: src/prefs_customheader.c:176
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "Anpassad brehuvudsinställning"
 
-#: src/prefs_common.c:1093 src/prefs_common.c:1214 src/prefs_common.c:2088
-msgid "Always"
-msgstr "Alltid"
+#: src/prefs_customheader.c:492 src/prefs_display_header.c:560
+#: src/prefs_matcher.c:1220
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
 
-#: src/prefs_common.c:1094
-msgid "Only on manual receiving"
+#: src/prefs_customheader.c:496
+msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1104
-#, fuzzy
-msgid "Close receive dialog when finished"
-msgstr "Visa mottagningsdialog"
+#: src/prefs_customheader.c:545
+msgid "Delete header"
+msgstr "Ta bor brevhuvud"
 
-#: src/prefs_common.c:1106
-msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr ""
+#: src/prefs_customheader.c:546
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
 
-#: src/prefs_common.c:1116
-msgid "after autochecking"
-msgstr ""
+#: src/prefs_customheader.c:716
+msgid "Current custom headers"
+msgstr "Aktuella anpassade brevhuvuden"
 
-#: src/prefs_common.c:1118
-msgid "after manual checking"
+#: src/prefs_display_header.c:227
+msgid "Displayed header configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1132
-#, c-format
-msgid ""
-"Command to execute:\n"
-"(use %d as number of new mails)"
-msgstr ""
+#. header name
+#: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:469
+msgid "Header name"
+msgstr "Brevhuvudsnamn"
 
-#: src/prefs_common.c:1200
-#, fuzzy
-msgid "Save sent messages to Sent folder"
-msgstr "Spara skickade meddelanden till utkorgen"
+#: src/prefs_display_header.c:284
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "Visade brevhuvuden"
 
-#: src/prefs_common.c:1205
-#, fuzzy
-msgid "Show send dialog"
-msgstr "Visa mottagningsdialog"
+#: src/prefs_display_header.c:348
+msgid "Hidden headers"
+msgstr "Dålda brevhuvuden"
 
-#: src/prefs_common.c:1223
-msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "Utgående kodning"
+#: src/prefs_display_header.c:372
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "Visa alla ospecificerade brevhuvuden"
 
-#: src/prefs_common.c:1232
-msgid ""
-"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
-"be used"
+#: src/prefs_display_header.c:570
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "Detta brevhuvud finns redan i listan."
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:102
+#, c-format
+msgid "%s will be replaced with file name / URI"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1244
-msgid "Automatic (Recommended)"
-msgstr "Automatisk (Rekommenderad)"
+#: src/prefs_ext_prog.c:119
+msgid "Web browser"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1245
-msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr "7 bitars ascii (US-ASCII)"
+#: src/prefs_ext_prog.c:148
+msgid "Print command"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1247
-msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr "Unicode (UTF-8)"
+#: src/prefs_ext_prog.c:164
+msgid "Text editor"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1249
-msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
+#: src/prefs_ext_prog.c:191
+msgid "Image viewer"
+msgstr "Bildvisare"
 
-#: src/prefs_common.c:1250
-#, fuzzy
-msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
+#: src/prefs_ext_prog.c:209
+msgid "Audio player"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1251
-msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "Centraleuropeisk (ISO-8859-2)"
+#: src/prefs_ext_prog.c:266 src/prefs_image_viewer.c:122
+#: src/prefs_message.c:314 src/prefs_msg_colors.c:394
+msgid "Message View"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1252
-msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "Baltisk (ISO-8859-13)"
+#: src/prefs_ext_prog.c:267
+msgid "External Programs"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1253
-msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "Baltisk (ISO-8859-4)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:149
+msgid "Move"
+msgstr "Flytta"
 
-#: src/prefs_common.c:1254
-msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "Grekisk (ISO-8859-7)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:150
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopiera"
 
-#: src/prefs_common.c:1255
-msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "Turkisk (ISO-8859-9)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:152 src/prefs_summary_column.c:79
+msgid "Mark"
+msgstr "Markera"
 
-#: src/prefs_common.c:1257
-msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "Kyrillisk (ISO-8859-5)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:154
+msgid "Lock"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1259
-msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:155
+msgid "Unlock"
+msgstr "Lås upp"
 
-#: src/prefs_common.c:1261
-msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
-
-#: src/prefs_common.c:1262
-msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "Kyrillisk (KOI8-U)"
-
-#: src/prefs_common.c:1264
-msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "Japansk (ISO-2022-JP)"
-
-#: src/prefs_common.c:1266
-msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "Japansk (EUC-JP)"
-
-#: src/prefs_common.c:1267
-msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "Japansk (Shift_JIS)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:156
+msgid "Mark as read"
+msgstr "Markera som läst"
 
-#: src/prefs_common.c:1269
-msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "Förenklad kinesisk (GB2312)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:157
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "Markera som oläst"
 
-#: src/prefs_common.c:1270
-msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "Traditionell kinesisk (Big5)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:158 src/toolbar.c:393 src/toolbar.c:481
+msgid "Forward"
+msgstr "Skicka vidare"
 
-#: src/prefs_common.c:1272
-msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "Traditionell kinesisk (EUC-TW)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:160
+msgid "Redirect"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1273
-msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "Kinesisk (ISO-2022-CN)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:161 src/prefs_filtering_action.c:425
+#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1539
+msgid "Execute"
+msgstr "Exekvera"
 
-#: src/prefs_common.c:1275
-msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "Koreansk (EUC-KR)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:430
+msgid "Color"
+msgstr "Färger"
 
-#: src/prefs_common.c:1276
-msgid "Thai (TIS-620)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:163
+msgid "Change score"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1277
-msgid "Thai (Windows-874)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:164
+msgid "Set score"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1290
-#, fuzzy
-msgid "Transfer encoding"
-msgstr "Radbryt innan avsändning"
+#: src/prefs_filtering_action.c:165
+msgid "Hide"
+msgstr "Dölj"
 
-#: src/prefs_common.c:1299
-msgid ""
-"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
-"characters"
+#: src/prefs_filtering_action.c:166
+msgid "Stop filter"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1372
-#, fuzzy
-msgid "Automatic account selection"
-msgstr "Typsnittsval"
+#: src/prefs_filtering_action.c:313
+msgid "Filtering action configuration"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1380
-#, fuzzy
-msgid "when replying"
-msgstr "Citera medelande vid svar"
+#: src/prefs_filtering_action.c:338
+msgid "Action"
+msgstr "Aktivitet"
 
-#: src/prefs_common.c:1382
-msgid "when forwarding"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:415
+msgid "Destination"
+msgstr "Destination"
 
-#: src/prefs_common.c:1384
-msgid "when re-editing"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:420
+msgid "Recipient"
+msgstr "Mottagare"
 
-#: src/prefs_common.c:1391
-msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+#. S_COL_NUMBER
+#: src/prefs_filtering_action.c:435 src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/summaryview.c:472
+msgid "Score"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1394
-msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "Starta automatiskt extern redigerare"
+#: src/prefs_filtering_action.c:457 src/prefs_matcher.c:502
+msgid "Info ..."
+msgstr "Info ... "
 
-#: src/prefs_common.c:1401 src/prefs_filtering_action.c:143
-#, fuzzy
-msgid "Forward as attachment"
-msgstr "/Skicka vidare som fil_tillägg"
+#: src/prefs_filtering_action.c:485 src/prefs_filtering.c:343
+#: src/prefs_matcher.c:598 src/prefs_template.c:256 src/prefs_toolbar.c:792
+msgid "  Replace  "
+msgstr "  Ersätt  "
 
-#: src/prefs_common.c:1404
-msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
+#: src/prefs_filtering_action.c:786
+msgid "Command line not set"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1412
-#, fuzzy
-msgid "Autosave to Drafts folder every "
-msgstr "Spara till utkastsmapp"
+#: src/prefs_filtering_action.c:787
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Destination är inte angiven"
 
-#: src/prefs_common.c:1419 src/prefs_wrapping.c:108
-msgid "characters"
-msgstr "tecken"
+#: src/prefs_filtering_action.c:798
+msgid "Recipient is not set."
+msgstr "Mottagare har inte specificerats."
 
-#: src/prefs_common.c:1427
-msgid "Undo level"
+#: src/prefs_filtering_action.c:813
+msgid "Score is not set"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1493
-msgid "Reply will quote by default"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1031
+msgid "No action was defined."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1495
-#, fuzzy
-msgid "Reply format"
-msgstr "Datumformat"
-
-#: src/prefs_common.c:1510 src/prefs_common.c:1549
-msgid "Quotation mark"
-msgstr "Citationstecken"
+#. S_COL_TO
+#. date expression
+#. S_COL_TO
+#: src/prefs_filtering_action.c:1073 src/prefs_matcher.c:1688
+#: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:469
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
 
-#: src/prefs_common.c:1534
-#, fuzzy
-msgid "Forward format"
-msgstr "Skicka vidare"
+#. references
+#: src/prefs_filtering_action.c:1074 src/prefs_matcher.c:1689
+#: src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr "Meddelande-ID"
 
-#: src/prefs_common.c:1578
-msgid " Description of symbols "
-msgstr " Beskrivning av symboler "
+#. cc
+#: src/prefs_filtering_action.c:1075 src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1690 src/quote_fmt.c:50
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "Nyhetsgrupper"
 
-#: src/prefs_common.c:1586
-#, fuzzy
-msgid "Quotation characters"
-msgstr "tecken"
+#. newsgroups
+#: src/prefs_filtering_action.c:1076 src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1691 src/quote_fmt.c:51
+msgid "References"
+msgstr "Referens"
 
-#: src/prefs_common.c:1601
-msgid "Treat these characters as quotation marks: "
+#: src/prefs_filtering_action.c:1077 src/prefs_matcher.c:1692
+msgid "Filename - should not be modified"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1651
-msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
-msgstr "Översätt brevhuvudsnamn (såsom `From:', `Subject:')"
-
-#: src/prefs_common.c:1654
-msgid "Display unread number next to folder name"
-msgstr "Visa antal olästa bredvid mappnamn"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1078 src/prefs_matcher.c:1693
+msgid "new line"
+msgstr "ny rad"
 
-#: src/prefs_common.c:1663
-msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1694
+msgid "escape character for quotes"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1678
-#, fuzzy
-msgid "letters"
-msgstr "Ta bort"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:1695
+msgid "quote character"
+msgstr "citat tecken"
 
-#: src/prefs_common.c:1684
-msgid "Summary View"
-msgstr "Sammanfattningsvy"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1389
+msgid "Current action list"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1693
-#, fuzzy
-msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
-msgstr "Visa mottagare i 'Från'-kolumnen am avsänaren är du själv"
+#: src/prefs_filtering.c:155 src/prefs_filtering.c:242
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1696
-#, fuzzy
-msgid "Display sender using address book"
-msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
+#: src/prefs_filtering.c:279
+msgid "Condition: "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1699
-msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
+#: src/prefs_filtering.c:292 src/prefs_filtering.c:314
+msgid "Define ..."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1707 src/prefs_common.c:2467 src/prefs_common.c:2505
-msgid "Date format"
-msgstr "Datumformat"
+#: src/prefs_filtering.c:301
+msgid "Action: "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1729
-#, fuzzy
-msgid " Set displayed items in summary... "
-msgstr " Ställ in fält att visa i sammanfattningen... "
+#. FIXME: this strcmp() is bogus: "(New)" should never
+#. * be inserted in the storage
+#: src/prefs_filtering.c:647 src/prefs_filtering.c:648
+#: src/prefs_filtering.c:709 src/prefs_template.c:348
+msgid "(New)"
+msgstr "(Ny)"
 
-#: src/prefs_common.c:1785
+#: src/prefs_filtering.c:774 src/prefs_filtering.c:856
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Display multi-byte alphanumeric as\n"
-"ASCII character (Japanese only)"
-msgstr "Visa 2-bytesalfabet och -siffror med 1-bytestecken"
-
-#: src/prefs_common.c:1791
-msgid "Display header pane above message view"
-msgstr "Visa brevhuvudsruta ovanför meddelandevy"
-
-#: src/prefs_common.c:1798
-msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "Visa kortfattade brevhuvuden på meddelandevy"
-
-#: src/prefs_common.c:1820
-msgid "Line space"
-msgstr "Radavstånd"
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "Söksträngen ej funnen."
 
-#: src/prefs_common.c:1834 src/prefs_common.c:1874
-msgid "pixel(s)"
-msgstr "punkt(er)"
+#: src/prefs_filtering.c:810 src/prefs_filtering.c:864
+msgid "Action string is not valid."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1839
+#: src/prefs_filtering.c:843
 #, fuzzy
-msgid "Indent text"
-msgstr "Vid avslut"
-
-#: src/prefs_common.c:1841
-msgid "Scroll"
-msgstr "Rulla"
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "Kontoinställningar"
 
-#: src/prefs_common.c:1848
-msgid "Half page"
-msgstr "Halv sida"
+#: src/prefs_filtering.c:849
+msgid "Action string is empty."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1854
-msgid "Smooth scroll"
-msgstr "Mjuk rullning"
+#: src/prefs_filtering.c:921
+msgid "Delete rule"
+msgstr "Ta bort regel"
 
-#: src/prefs_common.c:1860
-msgid "Step"
-msgstr "Steg"
+#: src/prefs_filtering.c:922
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna regel?"
 
-#: src/prefs_common.c:1885
-msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
+#: src/prefs_filtering.c:1264
+msgid "Rule"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1928
-msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "Undersök signaturer automatiskt"
-
-#: src/prefs_common.c:1931
-msgid "Store passphrase in memory temporarily"
+#. F_COL_UNREAD
+#: src/prefs_folder_column.c:82
+msgid "Total"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1946
-#, fuzzy
-msgid "Expire after"
-msgstr "Ta bort mapp"
-
-#: src/prefs_common.c:1957
-msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
+#: src/prefs_folder_column.c:205
+msgid "Folder list columns configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1965
-#, fuzzy
-msgid "minute(s) "
-msgstr "minut"
+#: src/prefs_folder_column.c:222
+msgid ""
+"Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1982
-msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "Fånga inskrivning av lösenfas"
+#: src/prefs_folder_column.c:251 src/prefs_summary_column.c:265
+msgid "Hidden columns"
+msgstr "Dålda kolumner"
 
-#: src/prefs_common.c:1987
-msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr "Visa varning vid start om GnuPG inte fungerar"
+#: src/prefs_folder_column.c:280 src/prefs_summary_column.c:294
+msgid "Displayed columns"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2042
-#, fuzzy
-msgid "Always open messages in summary when selected"
-msgstr "ett meddelande kan inte tas emot\n"
+#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_summary_column.c:330
+msgid " Use default "
+msgstr " Använd standard "
 
-#: src/prefs_common.c:2046
-msgid "Open first unread message when entering a folder"
-msgstr "Öppna första olästa meddelande vid öppning av mapp"
+#. Apply to subfolders
+#: src/prefs_folder_item.c:173 src/prefs_folder_item.c:490
+msgid ""
+"Apply to\n"
+"subfolders"
+msgstr ""
+"Ange för\n"
+"undermappar"
 
-#: src/prefs_common.c:2050
-msgid "Only mark message as read when opened in new window"
+#. Simplify Subject
+#: src/prefs_folder_item.c:180
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2054
-msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "Gå till inkorgen vid efter hämtande av post"
+#. Folder chmod
+#: src/prefs_folder_item.c:200
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "Mapp chmod: "
 
-#: src/prefs_common.c:2064
-msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "Exekvera omedelbart vid flyttning och borttagande av meddelanden"
+#. Folder color
+#: src/prefs_folder_item.c:226
+msgid "Folder color: "
+msgstr "Mapp färg: "
 
-#: src/prefs_common.c:2066
-#, fuzzy
-msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
+#. Enable processing at startup
+#: src/prefs_folder_item.c:254
+msgid "Process at startup"
 msgstr ""
-"(meddelanden kommer endast att markeras till exekvering\n"
-" om detta är avstängt)"
 
-#: src/prefs_common.c:2079
-#, fuzzy
-msgid "Show no-unread-message dialog"
-msgstr "Visa mottagningsdialog"
-
-#: src/prefs_common.c:2089
-msgid "Assume 'Yes'"
+#. Check folder for new mail
+#: src/prefs_folder_item.c:268
+msgid "Scan for new mail"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2091
-msgid "Assume 'No'"
+#. Synchronise folder for offline use
+#: src/prefs_folder_item.c:281
+msgid "Synchronise for offline use"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2100
-msgid " Set key bindings... "
+#: src/prefs_folder_item.c:499
+msgid "Request Return Receipt"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2166
-msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "Lägg till adress till destination vid dubbelklick"
+#: src/prefs_folder_item.c:514
+msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2169
-#, fuzzy
-msgid "Log Size"
-msgstr "Storlek"
+#. Default To
+#: src/prefs_folder_item.c:527
+msgid "Default To: "
+msgstr "Standard till: "
 
-#: src/prefs_common.c:2176
-msgid "Clip the log size"
+#. Default address to reply to
+#: src/prefs_folder_item.c:547
+msgid "Default To for replies: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2181
-msgid "Log window length"
+#. Default account
+#: src/prefs_folder_item.c:567
+msgid "Default account: "
+msgstr "Standard konto: "
+
+#. Default dictionary
+#: src/prefs_folder_item.c:618
+msgid "Default dictionary: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2194
-msgid "0 to stop logging in the log window"
+#: src/prefs_folder_item.c:823
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "Välj färg för mapp"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:835
+msgid "General"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2201
-msgid "Security"
+#: src/prefs_folder_item.c:875
+#, c-format
+msgid "Properties for folder %s"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2208
-#, fuzzy
-msgid "Ask before accepting SSL certificates"
-msgstr "Fråga innan tömning"
+#: src/prefs_fonts.c:66
+msgid "Folder and Message Lists"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2216
-msgid "On exit"
-msgstr "Vid avslut"
+#: src/prefs_fonts.c:83
+msgid "Message"
+msgstr "Meddelande"
 
-#: src/prefs_common.c:2224
-msgid "Confirm on exit"
-msgstr "Bekräfta avslut"
+#: src/prefs_fonts.c:145 src/prefs_summaries.c:1015 src/prefs_themes.c:361
+msgid "Display"
+msgstr "Visa"
 
-#: src/prefs_common.c:2231
-msgid "Empty trash on exit"
-msgstr "Töm papperskorg vid avslut"
+#: src/prefs_fonts.c:146
+msgid "Fonts"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2233
-msgid "Ask before emptying"
-msgstr "Fråga innan tömning"
+#: src/prefs_gtk.c:849
+msgid "Preferences"
+msgstr "Egenskaper"
 
-#: src/prefs_common.c:2237
-msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "Varna om det finns köade meddelanden"
+#: src/prefs_image_viewer.c:66
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "Visa bifogade bilder automatiskt"
 
-#: src/prefs_common.c:2243
-msgid "Socket I/O timeout:"
+#: src/prefs_image_viewer.c:72
+msgid ""
+"Resize attached images by default\n"
+"(Clicking image toggles scaling)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2256
-msgid "seconds"
+#: src/prefs_image_viewer.c:78
+msgid "Display images inline"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2443
-msgid "the full abbreviated weekday name"
-msgstr "fullständigt förkortat veckodagsnamn"
+#: src/prefs_image_viewer.c:123
+msgid "Image Viewer"
+msgstr "Bildvisare"
 
-#: src/prefs_common.c:2444
-msgid "the full weekday name"
-msgstr "fullständigt veckodagsnamn"
+#: src/prefs_matcher.c:150
+msgid "All messages"
+msgstr "Alla meddelande"
 
-#: src/prefs_common.c:2445
-msgid "the abbreviated month name"
-msgstr "förkortat månadsnamn"
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "To or Cc"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2446
-msgid "the full month name"
-msgstr "fullständigt månadsnamn"
+#: src/prefs_matcher.c:152
+msgid "In reply to"
+msgstr "I svar till"
 
-#: src/prefs_common.c:2447
-msgid "the preferred date and time for the current locale"
-msgstr "föredraget datum och tid för gällande lokalistion"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Age greater than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2448
-msgid "the century number (year/100)"
-msgstr "århundrandetal (årtal/100)"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Age lower than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2449
-msgid "the day of the month as a decimal number"
-msgstr "dagen i månaden som decimaltal"
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Headers part"
+msgstr "Brevhuvudsdel"
 
-#: src/prefs_common.c:2450
-msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
-msgstr "timmen som decimaltal enligt 24-timmarsräkning"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Body part"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2451
-msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
-msgstr "timmen som decimaltal enligt 12-timmarsräkning"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Whole message"
+msgstr "Hela meddelande"
 
-#: src/prefs_common.c:2452
-msgid "the day of the year as a decimal number"
-msgstr "dagen på året som ett decimaltal"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "Unread flag"
+msgstr "Oläst flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2453
-msgid "the month as a decimal number"
-msgstr "månaden som ett decimaltal"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "New flag"
+msgstr "Ny flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2454
-msgid "the minute as a decimal number"
-msgstr "minuten som ett decimaltal"
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Marked flag"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2455
-msgid "either AM or PM"
-msgstr "antingen AM eller PM"
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Deleted flag"
+msgstr "Ta bort flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2456
-msgid "the second as a decimal number"
-msgstr "sekunden som ett decimaltal"
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Replied flag"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2457
-msgid "the day of the week as a decimal number"
-msgstr "veckodagen som ett decimaltal"
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Forwarded flag"
+msgstr "Vidarebefordrad flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2458
-msgid "the preferred date for the current locale"
-msgstr "föredraget datum för gällande lokalistion"
+#: src/prefs_matcher.c:159
+msgid "Locked flag"
+msgstr "Lås flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2459
-msgid "the last two digits of a year"
-msgstr "e sista två siffrorna av ett årtal"
+#: src/prefs_matcher.c:160
+msgid "Color label"
+msgstr "Färgm_arkering"
 
-#: src/prefs_common.c:2460
-msgid "the year as a decimal number"
-msgstr "ärtalet som ett decimaltal"
+#: src/prefs_matcher.c:161 src/toolbar.c:174
+msgid "Ignore thread"
+msgstr "Ignorera tråd"
 
-#: src/prefs_common.c:2461
-msgid "the time zone or name or abbreviation"
-msgstr "tidszon, namn eller förkortning"
+#: src/prefs_matcher.c:162
+msgid "Score greater than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2482
-msgid "Specifier"
-msgstr "Symbol"
+#: src/prefs_matcher.c:162
+msgid "Score lower than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2523
-msgid "Example"
-msgstr "Exempel"
+#: src/prefs_matcher.c:163
+msgid "Score equal to"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2593
-#, fuzzy
-msgid "Key bindings"
-msgstr "Skickar"
+#: src/prefs_matcher.c:164
+msgid "Test"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2607
-#, fuzzy
-msgid "Select preset:"
-msgstr "Välj nycklar"
+#: src/prefs_matcher.c:165
+msgid "Size greater than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2620 src/prefs_common.c:2934
-msgid "Old Sylpheed"
+#: src/prefs_matcher.c:166
+msgid "Size smaller than"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2628
-msgid ""
-"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
-"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+#: src/prefs_matcher.c:167
+msgid "Size exactly"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_customheader.c:163
-#, fuzzy
-msgid "Custom header configuration"
-msgstr "Skriver egen brehuvudsinställning...\n"
+#: src/prefs_matcher.c:168
+msgid "Partially downloaded"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_customheader.c:261
-#, fuzzy
-msgid "Current custom headers"
-msgstr "Egna brevhuvuden"
+#: src/prefs_matcher.c:185
+msgid "or"
+msgstr "eller"
 
-#: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:530
-#: src/prefs_matcher.c:1186
-msgid "Header name is not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/prefs_matcher.c:185
+msgid "and"
+msgstr "och"
 
-#: src/prefs_customheader.c:487
-msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:202
+msgid "contains"
+msgstr "innehåller"
 
-#: src/prefs_customheader.c:545
-msgid "Delete header"
-msgstr "Ta bor brevhuvud"
+#: src/prefs_matcher.c:202
+msgid "does not contain"
+msgstr "innehåller ej"
 
-#: src/prefs_customheader.c:546
-msgid "Do you really want to delete this header?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
+#: src/prefs_matcher.c:219
+msgid "yes"
+msgstr "Ja"
 
-#: src/prefs_display_header.c:201
-#, fuzzy
-msgid "Displayed header configuration"
-msgstr "Har läst färdigt konfigurationen.\n"
+#: src/prefs_matcher.c:219
+msgid "no"
+msgstr "nej"
 
-#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:436
-msgid "Header name"
-msgstr "Brevhuvudsnamn"
+#: src/prefs_matcher.c:410
+msgid "Condition configuration"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_display_header.c:257
-msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Visade brevhuvuden"
+#. criteria combo box
+#: src/prefs_matcher.c:437
+msgid "Match type"
+msgstr "Jämför typ"
 
-#: src/prefs_display_header.c:315
-msgid "Hidden headers"
-msgstr "Gömda brevhuvuden"
+#: src/prefs_matcher.c:524
+msgid "Predicate"
+msgstr "Förutsättning"
 
-#: src/prefs_display_header.c:345
-msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr "Visa alla ospecificerade brevhuvuden"
+#: src/prefs_matcher.c:575
+msgid "Use regexp"
+msgstr "Anv. regex"
 
-#: src/prefs_display_header.c:540
-msgid "This header is already in the list."
-msgstr "Detta brevhuvud finns redan i listan."
+#. boolean operation
+#: src/prefs_matcher.c:613
+msgid "Boolean Op"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:102
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s will be replaced with file name / URI"
-msgstr "Extern redigerare (%s kommer att ersättas med filnamn)"
+#: src/prefs_matcher.c:1200
+msgid "Value is not set."
+msgstr "Värde ej angivet."
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:118
-msgid "Web browser"
+#: src/prefs_matcher.c:1637
+msgid ""
+"The entry was not saved.\n"
+"Have you really finished?"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:147
-#, fuzzy
-msgid "Print command"
-msgstr "Kommando"
-
-#: src/prefs_ext_prog.c:163
-msgid "Text editor"
+#: src/prefs_matcher.c:1679
+msgid "'Test' allows you to test a message or message element"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:190
-msgid "Image viewer"
+#: src/prefs_matcher.c:1680
+msgid "using an external program or script. The program will"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:208
-msgid "Audio player"
+#: src/prefs_matcher.c:1681
+msgid "return either 0 or 1"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:266
-#, fuzzy
-msgid "External Programs"
-msgstr "Externt program"
+#: src/prefs_matcher.c:1682
+msgid "The following symbols can be used:"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:133
-#, fuzzy
-msgid "Move"
-msgstr "Flytta upp"
+#: src/prefs_matcher.c:1703
+msgid "Match Type: 'Test'"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Copy"
-msgstr "/_Kopiera..."
+#: src/prefs_matcher.c:1782
+msgid "Current condition rules"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:136 src/prefs_summary_column.c:67
-msgid "Mark"
-msgstr "Markera"
+#: src/prefs_message.c:119
+msgid ""
+"Display multi-byte alphanumeric as\n"
+"ASCII character (Japanese only)"
+msgstr ""
+"Visa multi-byte·alphanumeric·som\n"
+"ASCII tecken (endast Japanska)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:138
-#, fuzzy
-msgid "Lock"
-msgstr "Leta upp"
+#: src/prefs_message.c:125
+msgid "Display header pane above message view"
+msgstr "Visa brevhuvudsruta ovanför meddelandevy"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:139
-#, fuzzy
-msgid "Unlock"
-msgstr "_Markera/_Avmarkera"
+#: src/prefs_message.c:129
+msgid "Display X-Face in message view"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:140
-#, fuzzy
-msgid "Mark as read"
-msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
+#: src/prefs_message.c:143
+msgid "Display short headers on message view"
+msgstr "Visa kortfattade brevhuvuden på meddelandevy"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:141
-#, fuzzy
-msgid "Mark as unread"
-msgstr "/_Markera/Markera som _oläst"
+#: src/prefs_message.c:156
+msgid "Render HTML messages as text"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:142 src/toolbar.c:381 src/toolbar.c:474
-msgid "Forward"
-msgstr "Skicka vidare"
+#: src/prefs_message.c:168
+msgid "Line space"
+msgstr "Radavstånd"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:144
-msgid "Redirect"
-msgstr ""
+#: src/prefs_message.c:182 src/prefs_message.c:220
+msgid "pixel(s)"
+msgstr "punkt(er)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:145 src/prefs_filtering_action.c:395
-#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:384 src/toolbar.c:1462
-msgid "Execute"
-msgstr "Exekvera"
+#: src/prefs_message.c:187
+msgid "Scroll"
+msgstr "Rulla"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:146 src/prefs_filtering_action.c:400
-#, fuzzy
-msgid "Color"
-msgstr "Färger"
+#: src/prefs_message.c:194
+msgid "Half page"
+msgstr "Halv sida"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:147
-#, fuzzy
-msgid "Change score"
-msgstr "/Visa _källkod"
+#: src/prefs_message.c:200
+msgid "Smooth scroll"
+msgstr "Mjuk rullning"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:148
-#, fuzzy
-msgid "Set score"
-msgstr "/Visa _källkod"
+#: src/prefs_message.c:206
+msgid "Step"
+msgstr "Steg"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:149
-#, fuzzy
-msgid "Hide"
-msgstr "Brevhuvud"
+#: src/prefs_message.c:231
+msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:150
-#, fuzzy
-msgid "Stop filter"
-msgstr "Välj fil"
+#: src/prefs_message.c:315
+msgid "Text options"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:285
-#, fuzzy
-msgid "Filtering action configuration"
-msgstr "Har läst färdigt konfigurationen.\n"
+#: src/prefs_msg_colors.c:98
+msgid "Enable coloration of message"
+msgstr "Aktivera färgläggning av meddelande"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:308 src/prefs_filtering.c:244
-#, fuzzy
-msgid "Action"
-msgstr "Konto"
+#: src/prefs_msg_colors.c:112
+msgid "Quoted Text - First Level"
+msgstr "Citerad text - Första nivå"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:385
-msgid "Destination"
-msgstr "Destination"
+#: src/prefs_msg_colors.c:125
+msgid "Quoted Text - Second Level"
+msgstr "Citerad text - Andra nivå"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:390
-#, fuzzy
-msgid "Recipient"
-msgstr "Tar emot"
+#: src/prefs_msg_colors.c:138
+msgid "Quoted Text - Third Level"
+msgstr "Citerad text -Tredje nivå"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:405 src/prefs_summary_column.c:75
-#: src/summaryview.c:459
-msgid "Score"
-msgstr ""
+#: src/prefs_msg_colors.c:151
+msgid "URI link"
+msgstr "URI-länk"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_matcher.c:469
-#, fuzzy
-msgid "Info ..."
-msgstr " ... "
+#: src/prefs_msg_colors.c:163
+msgid "Target folder"
+msgstr "Mål mapp"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:455 src/prefs_filtering.c:286
-#: src/prefs_matcher.c:565 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
-#, fuzzy
-msgid "  Replace  "
-msgstr "Svara"
+#: src/prefs_msg_colors.c:175
+msgid "Signatures"
+msgstr "Signatur"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:481
-#, fuzzy
-msgid "Current action list"
-msgstr "Citering"
+#: src/prefs_msg_colors.c:179
+msgid "Recycle quote colors"
+msgstr "Återanvänd citeringsfärger"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:761
-#, fuzzy
-msgid "Command line not set"
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/prefs_msg_colors.c:233
+msgid "Pick color for quotation level 1"
+msgstr "Välj färg för citeringsnivå 1"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:762
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "Destination är inte angiven"
+#: src/prefs_msg_colors.c:236
+msgid "Pick color for quotation level 2"
+msgstr "Välj färg för citeringsnivå 2"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:772
-#, fuzzy
-msgid "Recipient is not set."
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+#: src/prefs_msg_colors.c:239
+msgid "Pick color for quotation level 3"
+msgstr "Välj färg för citeringsnivå 3"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:786
-#, fuzzy
-msgid "Score is not set"
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/prefs_msg_colors.c:242
+msgid "Pick color for URI"
+msgstr "Välj färg för URI"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1077
-#, fuzzy
-msgid "No action was defined."
-msgstr " objekt val(t/da)"
+#: src/prefs_msg_colors.c:245
+msgid "Pick color for target folder"
+msgstr "Välj färg för mål mapp"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1119 src/prefs_matcher.c:1730
-#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:456
-msgid "Date"
-msgstr "Datum"
+#: src/prefs_msg_colors.c:248
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "Välj färg för signaturer"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1120 src/prefs_matcher.c:1731
-#: src/quote_fmt.c:52
-#, fuzzy
-msgid "Message-ID"
-msgstr "Meddelande"
+#: src/prefs_msg_colors.c:395
+msgid "Colors"
+msgstr "Färger"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1121 src/prefs_matcher.c:146
-#: src/prefs_matcher.c:1732 src/quote_fmt.c:50
-#, fuzzy
-msgid "Newsgroups"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+#: src/prefs_other.c:106
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "Lägg till adress till destination vid dubbelklick"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1122 src/prefs_matcher.c:146
-#: src/prefs_matcher.c:1733 src/quote_fmt.c:51
-#, fuzzy
-msgid "References"
-msgstr "Ladda om"
+#. Clip Log
+#: src/prefs_other.c:109
+msgid "Log Size"
+msgstr "Loggstorlek"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1123 src/prefs_matcher.c:1734
-msgid "Filename - should not be modified"
+#: src/prefs_other.c:116
+msgid "Clip the log size"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1124 src/prefs_matcher.c:1735
-msgid "new line"
+#: src/prefs_other.c:121
+msgid "Log window length"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1125 src/prefs_matcher.c:1736
-msgid "escape character for quotes"
-msgstr ""
+#: src/prefs_other.c:134
+msgid "0 to stop logging in the log window"
+msgstr "0 för att sluta logga i loggfönstret"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1126 src/prefs_matcher.c:1737
-#, fuzzy
-msgid "quote character"
-msgstr "tecken"
+#. On Exit
+#: src/prefs_other.c:139
+msgid "On exit"
+msgstr "Vid avslut"
 
-#: src/prefs_filtering.c:129 src/prefs_filtering.c:206
-#, fuzzy
-msgid "Filtering/Processing configuration"
-msgstr "Har läst färdigt konfigurationen.\n"
+#: src/prefs_other.c:147
+msgid "Confirm on exit"
+msgstr "Bekräfta avslut"
 
-#: src/prefs_filtering.c:223
-#, fuzzy
-msgid "Condition"
-msgstr "/_Konfiguration"
+#: src/prefs_other.c:154
+msgid "Empty trash on exit"
+msgstr "Töm papperskorg vid avslut"
 
-#: src/prefs_filtering.c:237 src/prefs_filtering.c:258
-msgid "Define ..."
-msgstr ""
+#: src/prefs_other.c:156
+msgid "Ask before emptying"
+msgstr "Fråga innan tömning"
 
-#: src/prefs_filtering.c:312
-msgid "Current filtering/processing rules"
+#: src/prefs_other.c:160
+msgid "Warn if there are queued messages"
+msgstr "Varna om det finns köade meddelanden"
+
+#: src/prefs_other.c:166
+msgid "Socket I/O timeout:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:328
-#, fuzzy
-msgid "Top"
-msgstr "Till:"
+#: src/prefs_other.c:179
+msgid "seconds"
+msgstr "sekunder"
 
-#: src/prefs_filtering.c:350
-msgid "Bottom"
+#. reply
+#: src/prefs_quote.c:90
+msgid "Reply will quote by default"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:716 src/prefs_filtering.c:791
-#, fuzzy
-msgid "Condition string is not valid."
-msgstr "Söksträngen ej funnen."
-
-#: src/prefs_filtering.c:750 src/prefs_filtering.c:798
-#, fuzzy
-msgid "Action string is not valid."
-msgstr "Söksträngen ej funnen."
+#: src/prefs_quote.c:92
+msgid "Reply format"
+msgstr "Svarsformat"
 
-#: src/prefs_filtering.c:778
-#, fuzzy
-msgid "Condition string is empty."
-msgstr "Kontoinställningar"
+#: src/prefs_quote.c:107 src/prefs_quote.c:149
+msgid "Quotation mark"
+msgstr "Citationstecken"
 
-#: src/prefs_filtering.c:784
-#, fuzzy
-msgid "Action string is empty."
-msgstr "Kontoinställningar"
+#. forward
+#: src/prefs_quote.c:134
+msgid "Forward format"
+msgstr "Skicka vidare format"
 
-#: src/prefs_filtering.c:851
-msgid "Delete rule"
-msgstr "Ta bort regel"
+#: src/prefs_quote.c:181
+msgid " Description of symbols "
+msgstr " Beskrivning av symboler "
 
-#: src/prefs_filtering.c:852
-msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort denna regel?"
+#. quote chars
+#: src/prefs_quote.c:189
+msgid "Quotation characters"
+msgstr "Citationstecken"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1680
-msgid "Entry not saved"
+#: src/prefs_quote.c:204
+msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:1002
-msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+#: src/prefs_quote.c:282
+msgid "Quoting"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:134
-msgid "Simplify Subject RegExp: "
-msgstr ""
+#: src/prefs_receive.c:122
+msgid "External program"
+msgstr "Externt program"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:152
-#, fuzzy
-msgid "Folder chmod: "
-msgstr "Endast mapp"
+#: src/prefs_receive.c:131
+msgid "Use external program for incorporation"
+msgstr "Använt externt program för hämtning"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:176
-#, fuzzy
-msgid "Folder color: "
-msgstr "Endast mapp"
+#: src/prefs_receive.c:138
+msgid "Command"
+msgstr "Kommando"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:202
-#, fuzzy
-msgid "Process at startup"
-msgstr "Preocessmarkering"
+#: src/prefs_receive.c:156
+msgid "Auto-check new mail"
+msgstr "Hämta ny post automatiskt"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:213
-msgid "Scan for new mail"
+#: src/prefs_receive.c:158
+msgid "every"
+msgstr "varje"
+
+#: src/prefs_receive.c:179
+msgid "Check new mail on startup"
+msgstr "Kolla ny post vid start"
+
+#: src/prefs_receive.c:181
+msgid "Go to inbox after receiving new mail"
+msgstr "Gå till inkorgen vid efter hämtande av post"
+
+#: src/prefs_receive.c:183
+msgid "Update all local folders after incorporation"
+msgstr "Uppdatera alla lokala mappar efter inkorporation"
+
+#: src/prefs_receive.c:190
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "Visa mottagningsdialog"
+
+#: src/prefs_receive.c:200 src/prefs_send.c:162 src/prefs_summaries.c:897
+msgid "Always"
+msgstr "Alltid"
+
+#: src/prefs_receive.c:201
+msgid "Only on manual receiving"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:334
-msgid "Request Return Receipt"
+#: src/prefs_receive.c:211
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "Stäng mottagningsdialog när den är klar"
+
+#: src/prefs_receive.c:213
+msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:346
-msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+#: src/prefs_receive.c:223
+msgid "after autochecking"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:356
-#, fuzzy
-msgid "Default To: "
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#: src/prefs_receive.c:225
+msgid "after manual checking"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:374
-#, fuzzy
-msgid "Send replies to: "
-msgstr "Svara till alla"
+#: src/prefs_receive.c:233
+#, c-format
+msgid ""
+"Command to execute:\n"
+"(use %d as number of new mails)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:392
-#, fuzzy
-msgid "Default account: "
-msgstr "Ta bort konto"
+#: src/prefs_receive.c:359 src/prefs_send.c:332
+msgid "Mail Handling"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:434
-#, fuzzy
-msgid "Default dictionary: "
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#: src/prefs_send.c:143
+msgid "Save sent messages to Sent folder"
+msgstr "Spara skickade meddelanden till Skickat mappen"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:557
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for folder"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 3"
+#: src/prefs_send.c:147
+msgid "Confirm before sending queued messages"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:569
-#, fuzzy
-msgid "General"
-msgstr "Skicka"
+#: src/prefs_send.c:153
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "Visa sänddialog"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:609
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s - Settings for folder"
-msgstr "Ställer in mappinfo..."
+#: src/prefs_send.c:171
+msgid "Outgoing encoding"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_fonts.c:73
-msgid "Font selection"
-msgstr "Typsnittsval"
+#: src/prefs_send.c:180
+msgid ""
+"If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
+"be used"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_fonts.c:152
-#, fuzzy
-msgid "Folder List"
-msgstr "Mapp"
+#: src/prefs_send.c:192
+msgid "Automatic (Recommended)"
+msgstr "Automatisk (Rekommenderad)"
 
-#: src/prefs_fonts.c:174
-#, fuzzy
-msgid "Message List"
-msgstr "Meddelande"
+#: src/prefs_send.c:194
+msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
+msgstr "7 bitars ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_fonts.c:218
-#, fuzzy
-msgid "Bold"
-msgstr "Mapp"
+#: src/prefs_send.c:196
+msgid "Unicode (UTF-8)"
+msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_fonts.c:246
-msgid "You will need to restart for the changes to take effect"
-msgstr ""
+#: src/prefs_send.c:198
+msgid "Western European (ISO-8859-1)"
+msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_fonts.c:290
-#, fuzzy
-msgid "Fonts"
-msgstr "Typsnitt"
+#: src/prefs_send.c:199
+msgid "Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_gtk.c:830
-#, fuzzy
-msgid "Preferences"
-msgstr "Ladda om"
+#: src/prefs_send.c:201
+msgid "Central European (ISO-8859-2)"
+msgstr "Centraleuropeisk (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:144
-#, fuzzy
-msgid "All messages"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+#: src/prefs_send.c:203
+msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "Baltisk (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:145
-msgid "To or Cc"
-msgstr ""
+#: src/prefs_send.c:204
+msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
+msgstr "Baltisk (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:146
-#, fuzzy
-msgid "In reply to"
-msgstr "Svara till alla"
+#: src/prefs_send.c:206
+msgid "Greek (ISO-8859-7)"
+msgstr "Grekisk (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147
-msgid "Age greater than"
+#: src/prefs_send.c:208
+msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:147
-msgid "Age lower than"
+#: src/prefs_send.c:209
+msgid "Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:148
-#, fuzzy
-msgid "Headers part"
-msgstr "Brevhuvudsnamn"
+#: src/prefs_send.c:211
+msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
+msgstr "Turkisk (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
-msgid "Body part"
-msgstr ""
+#: src/prefs_send.c:213
+msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+msgstr "Kyrillisk (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
-#, fuzzy
-msgid "Whole message"
-msgstr "Skicka meddelande"
+#: src/prefs_send.c:214
+msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
+msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:150
-#, fuzzy
-msgid "Unread flag"
-msgstr "Oläst(a)"
+#: src/prefs_send.c:215
+msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "Kyrillisk (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:150
-#, fuzzy
-msgid "New flag"
-msgstr "Ny mapp"
+#: src/prefs_send.c:216
+msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
-msgid "Marked flag"
-msgstr ""
+#: src/prefs_send.c:218
+msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
+msgstr "Japansk (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
-#, fuzzy
-msgid "Deleted flag"
-msgstr "Ta bort mapp"
+#: src/prefs_send.c:220
+msgid "Japanese (EUC-JP)"
+msgstr "Japansk (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
-msgid "Replied flag"
+#: src/prefs_send.c:221
+msgid "Japanese (Shift_JIS)"
+msgstr "Japansk (Shift_JIS)"
+
+#: src/prefs_send.c:224
+msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
+msgstr "Förenklad kinesisk (GB2312)"
+
+#: src/prefs_send.c:225
+msgid "Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
-#, fuzzy
-msgid "Forwarded flag"
-msgstr "Skicka meddelandet vidare"
+#: src/prefs_send.c:226
+msgid "Traditional Chinese (Big5)"
+msgstr "Traditionell kinesisk (Big5)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153
-#, fuzzy
-msgid "Locked flag"
-msgstr "Skicka meddelandet vidare"
+#: src/prefs_send.c:228
+msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
+msgstr "Traditionell kinesisk (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
-#, fuzzy
-msgid "Color label"
-msgstr "/Färgm_arkering"
+#: src/prefs_send.c:229
+msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
+msgstr "Kinesisk (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:155 src/toolbar.c:168
-#, fuzzy
-msgid "Ignore thread"
-msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
+#: src/prefs_send.c:232
+msgid "Korean (EUC-KR)"
+msgstr "Koreansk (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:156
-msgid "Score greater than"
+#: src/prefs_send.c:234
+msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:156
-msgid "Score lower than"
+#: src/prefs_send.c:235
+msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:157
-msgid "Score equal to"
-msgstr ""
+#: src/prefs_send.c:248
+msgid "Transfer encoding"
+msgstr "Överföringskod"
 
-#: src/prefs_matcher.c:158
-msgid "Test"
+#: src/prefs_send.c:257
+msgid ""
+"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
+"characters"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:159
-msgid "Size greater than"
+#: src/prefs_spelling.c:95
+msgid "Select dictionaries location"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:160
-msgid "Size smaller than"
+#: src/prefs_spelling.c:124
+msgid "Pick color for misspelled word"
+msgstr "Välj färg för felstavat ord"
+
+#: src/prefs_spelling.c:167
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "Aktivera rättstaving"
+
+#: src/prefs_spelling.c:182
+msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:161
-msgid "Size exactly"
+#: src/prefs_spelling.c:188
+msgid "Faster switching with last used dictionary"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:178
-#, fuzzy
-msgid "or"
-msgstr "Port"
+#: src/prefs_spelling.c:190
+msgid "Dictionaries path:"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:178
-#, fuzzy
-msgid "and"
-msgstr "Kommando"
+#: src/prefs_spelling.c:204
+msgid "Default dictionary:"
+msgstr "Standard ordlista:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:195
-msgid "contains"
-msgstr "innehåller"
+#: src/prefs_spelling.c:221
+msgid "Default suggestion mode:"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:195
-#, fuzzy
-msgid "does not contain"
-msgstr "inneh. ej"
-
-#: src/prefs_matcher.c:212
-#, fuzzy
-msgid "yes"
-msgstr "Ja"
-
-#: src/prefs_matcher.c:212
-#, fuzzy
-msgid "no"
-msgstr "inget"
-
-#: src/prefs_matcher.c:379
-#, fuzzy
-msgid "Condition configuration"
-msgstr "Läser konfiguration...\n"
-
-#: src/prefs_matcher.c:404
-#, fuzzy
-msgid "Match type"
-msgstr "MIME-typ"
-
-#: src/prefs_matcher.c:491
-msgid "Predicate"
-msgstr "Förutsättning"
-
-#: src/prefs_matcher.c:542
-#, fuzzy
-msgid "Use regexp"
-msgstr "Anv. regex"
-
-#: src/prefs_matcher.c:580
-msgid "Boolean Op"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_matcher.c:619
-msgid "Current condition rules"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_matcher.c:1166
-#, fuzzy
-msgid "Value is not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
-
-#: src/prefs_matcher.c:1681
-msgid ""
-"The entry was not saved\n"
-"Have you really finished?"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_matcher.c:1721
-msgid "'Test' allows you to test a message or message element"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_matcher.c:1722
-#, fuzzy
-msgid "using an external program or script. The program will"
-msgstr "Använt externt program för hämtning"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1723
-#, fuzzy
-msgid "return either 0 or 1"
-msgstr "antingen AM eller PM"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1724
-msgid "The following symbols can be used:"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_matcher.c:1744
-#, fuzzy
-msgid "Match Type: 'Test'"
-msgstr "MIME-typ"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:101
-msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "Aktivera färgläggning av meddelande"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:115
-msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr "Citerad text - Första nivå"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:128
-msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr "Citerad text - Andra nivå"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:141
-msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "Citerad text -Tredje nivå"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:154
-msgid "URI link"
-msgstr "URI-länk"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:166
-#, fuzzy
-msgid "Target folder"
-msgstr "Ny mapp"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:178
-#, fuzzy
-msgid "Signatures"
-msgstr "Signatur"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:182
-msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "Omcykla citeringsfärger"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:244
-msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 1"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:247
-msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 2"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:250
-msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 3"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:253
-msgid "Pick color for URI"
-msgstr "Välj färg för URI"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:256
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for target folder"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 3"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:259
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for signatures"
-msgstr "Välj färg för URI"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:385
-msgid "Colors"
-msgstr "Färger"
-
-#: src/prefs_spelling.c:95
-msgid "Select dictionaries location"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_spelling.c:124
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for misspelled word"
-msgstr "Välj färg för URI"
-
-#: src/prefs_spelling.c:165
-#, fuzzy
-msgid "Enable spell checker"
-msgstr "Hela brehuvudet"
-
-#: src/prefs_spelling.c:180
-msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_spelling.c:186
-msgid "Faster switching with last used dictionary"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_spelling.c:188
-msgid "Dictionaries path:"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_spelling.c:202
-#, fuzzy
-msgid "Default dictionary:"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
-
-#: src/prefs_spelling.c:219
-#, fuzzy
-msgid "Default suggestion mode:"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
-
-#: src/prefs_spelling.c:236
+#: src/prefs_spelling.c:238
 msgid "Misspelled word color:"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_spelling.c:362
-#, fuzzy
-msgid "Spell Checker"
-msgstr "Hela brehuvudet"
-
-#: src/prefs_summary_column.c:69
-#, fuzzy
-msgid "Attachment"
-msgstr "Bifoga"
-
-#: src/prefs_summary_column.c:74
-msgid "Number"
-msgstr "Nummer"
-
-#: src/prefs_summary_column.c:178
-#, fuzzy
-msgid "Displayed items configuration"
-msgstr "Visade brevhuvuden"
-
-#: src/prefs_summary_column.c:195
-msgid ""
-"Select items to be displayed in the summary view. You can modify\n"
-"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_summary_column.c:222
-#, fuzzy
-msgid "Available items"
-msgstr "Tillgängliga adresser"
-
-#: src/prefs_summary_column.c:240
-msgid "  ->  "
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_summary_column.c:244
-msgid "  <-  "
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_summary_column.c:265
-#, fuzzy
-msgid "Displayed items"
-msgstr "Visade brevhuvuden"
-
-#: src/prefs_summary_column.c:306
-#, fuzzy
-msgid " Use default "
-msgstr " Använd som förinställt konto "
-
-#: src/prefs_template.c:158
-#, fuzzy
-msgid "Template name"
-msgstr "Brevhuvudsnamn"
-
-#: src/prefs_template.c:235
-msgid " Symbols "
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_template.c:249
-#, fuzzy
-msgid "Current templates"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
-
-#: src/prefs_template.c:269
-#, fuzzy
-msgid "Template configuration"
-msgstr "Läser konfiguration...\n"
-
-#: src/prefs_template.c:383
-msgid "Template"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_template.c:456
-#, fuzzy
-msgid "Template format error."
-msgstr "Datumformat"
-
-#: src/prefs_template.c:545
-#, fuzzy
-msgid "Delete template"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
-
-#: src/prefs_template.c:546
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this template?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
-
-#: src/prefs_themes.c:313 src/prefs_themes.c:665
-#, fuzzy
-msgid "Default internal theme"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
-
-#: src/prefs_themes.c:331
-msgid "Themes"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:415
-msgid "Only root can remove system themes"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:418
-#, c-format
-msgid "Remove system theme '%s'"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:422
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Remove theme '%s'"
-msgstr "Ta bort mapp"
-
-#: src/prefs_themes.c:426
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
-
-#: src/prefs_themes.c:435
-#, c-format
-msgid ""
-"File %s failed\n"
-"while removing theme."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:439
-msgid "Removing theme directory failed."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:442
-#, fuzzy
-msgid "Theme removed succesfully"
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
-
-#: src/prefs_themes.c:462
-#, fuzzy
-msgid "Select theme folder"
-msgstr "Välj mapp"
-
-#: src/prefs_themes.c:472
-#, c-format
-msgid "Install theme '%s'"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:475
-msgid ""
-"This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
-"Install anyway?"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:482
-msgid "Do you want to install theme for all users?"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:503
-msgid ""
-"A theme with the same name is\n"
-"already installed in this location"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:507
-#, fuzzy
-msgid "Couldn't create destination directory"
-msgstr "Kunde inte exekvera extern redigerare\n"
-
-#: src/prefs_themes.c:520
-#, fuzzy
-msgid "Theme installed succesfully"
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
-
-#: src/prefs_themes.c:527
-msgid "Failed installing theme"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:530
-#, c-format
-msgid ""
-"File %s failed\n"
-"while installing theme."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:628
-#, c-format
-msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:666
-msgid "The Sylpheed Claws Team"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:668
-#, c-format
-msgid "Internal theme has %d icons"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:674
-msgid "No info file available for this theme"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:692
-#, fuzzy
-msgid "Error: can't get theme status"
-msgstr "Fel: okänd status"
-
-#: src/prefs_themes.c:716
-#, c-format
-msgid "%d files (%d icons), size: %s"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:807
-#, fuzzy
-msgid "Selector"
-msgstr "Välj"
-
-#: src/prefs_themes.c:829
-msgid "Install new..."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:834
-#, fuzzy
-msgid "Get more..."
-msgstr "/_Flytta..."
-
-#: src/prefs_themes.c:866
-#, fuzzy
-msgid "Information"
-msgstr "Värdinformation"
-
-#: src/prefs_themes.c:882
-msgid "Author: "
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:890
-msgid "URL:"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:918
-msgid "Status:"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:932
-#, fuzzy
-msgid "Preview"
-msgstr "Inst."
-
-#: src/prefs_themes.c:975
-#, fuzzy
-msgid "Actions"
-msgstr "Konto"
-
-#: src/prefs_themes.c:987
-#, fuzzy
-msgid "Use this"
-msgstr "Användarattribut"
-
-#: src/prefs_themes.c:992
-#, fuzzy
-msgid "Remove"
-msgstr "/_Ta bort"
-
-#: src/prefs_toolbar.c:86
-msgid ""
-"Selected Action already set.\n"
-"Please choose another Action from List"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_toolbar.c:127
-#, fuzzy
-msgid "Main toolbar configuration"
-msgstr "Läser filterkonfiguration...\n"
-
-#: src/prefs_toolbar.c:128
-msgid "Compose toolbar configuration"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_toolbar.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Message view toolbar configuration"
-msgstr "Läser filterkonfiguration...\n"
-
-#: src/prefs_toolbar.c:620
-#, fuzzy
-msgid "Sylpheed Action"
-msgstr "Ta bort konto"
-
-#: src/prefs_toolbar.c:629
-msgid "Toolbar text"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_toolbar.c:682
-#, fuzzy
-msgid "Available toolbar icons"
-msgstr "Tillgängliga adresser"
-
-#: src/prefs_toolbar.c:737
-msgid "Event executed on click"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_toolbar.c:787
-#, fuzzy
-msgid " Default "
-msgstr "Ta bort"
-
-#: src/prefs_toolbar.c:794
-#, fuzzy
-msgid "Displayed toolbar items"
-msgstr "Visade brevhuvuden"
-
-#: src/prefs_toolbar.c:807
-#, fuzzy
-msgid "Icon"
-msgstr "Konto"
-
-#: src/prefs_toolbar.c:809
-#, fuzzy
-msgid "Icon text"
-msgstr "Vid avslut"
-
-#: src/prefs_toolbar.c:810
-msgid "Mapped event"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_toolbar.c:875 src/prefs_toolbar.c:888 src/prefs_toolbar.c:901
-msgid "Customize Toolbars"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_toolbar.c:876
-msgid "Main Window"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_toolbar.c:889
-#, fuzzy
-msgid "Message Window"
-msgstr "Meddelande"
-
-#: src/prefs_toolbar.c:902
-#, fuzzy
-msgid "Compose Window"
-msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
-
-#: src/prefs_wrapping.c:74
-#, fuzzy
-msgid "Wrap on input"
-msgstr "Bryt långa rader"
-
-#: src/prefs_wrapping.c:80
-msgid "Wrap before sending"
-msgstr "Radbryt innan avsändning"
-
-#: src/prefs_wrapping.c:86
-msgid "Wrap quotation"
-msgstr "Radbryt citering"
-
-#: src/prefs_wrapping.c:98
-msgid "Wrap messages at"
-msgstr "Radbryt meddelanden vid"
-
-#: src/prefs_wrapping.c:156
-#, fuzzy
-msgid "Message Wrapping"
-msgstr "Meddelande"
-
-#: src/privacy.c:181 src/privacy.c:184 src/privacy.c:204 src/privacy.c:207
-#, fuzzy
-msgid "No information available"
-msgstr "TLSv1 ej tillgängligt\n"
-
-#: src/procmsg.c:1142
-msgid "Could not create temporary file for news sending."
-msgstr ""
-
-#: src/procmsg.c:1153
-msgid "Error when writing temporary file for news sending."
-msgstr ""
-
-#: src/quote_fmt.c:40
-msgid "Customize date format (see man strftime)"
-msgstr ""
-
-#: src/quote_fmt.c:43
-msgid "Full Name of Sender"
-msgstr ""
-
-#: src/quote_fmt.c:44
-#, fuzzy
-msgid "First Name of Sender"
-msgstr "Förnamn"
-
-#: src/quote_fmt.c:45
-#, fuzzy
-msgid "Last Name of Sender"
-msgstr "Efternamn"
-
-#: src/quote_fmt.c:46
-msgid "Initials of Sender"
-msgstr ""
-
-#: src/quote_fmt.c:53
-#, fuzzy
-msgid "Message body"
-msgstr "Meddelande"
-
-#: src/quote_fmt.c:54
-#, fuzzy
-msgid "Quoted message body"
-msgstr "Meddelanden i kö"
-
-#: src/quote_fmt.c:55
-msgid "Message body without signature"
-msgstr ""
-
-#: src/quote_fmt.c:56
-msgid "Quoted message body without signature"
-msgstr ""
-
-#: src/quote_fmt.c:57
-#, fuzzy
-msgid "Cursor position"
-msgstr "Citering"
-
-#: src/quote_fmt.c:59
-msgid ""
-"Insert expr if x is set\n"
-"x is one of the characters above after %"
-msgstr ""
-
-#: src/quote_fmt.c:61
-msgid "Literal %"
-msgstr ""
-
-#: src/quote_fmt.c:62
-msgid "Literal backslash"
-msgstr ""
-
-#: src/quote_fmt.c:63
-#, fuzzy
-msgid "Literal question mark"
-msgstr "Citationstecken"
-
-#: src/quote_fmt.c:64
-#, fuzzy
-msgid "Literal pipe"
-msgstr "Radbrytning"
-
-#: src/quote_fmt.c:65
-msgid "Literal opening curly brace"
-msgstr ""
-
-#: src/quote_fmt.c:66
-msgid "Literal closing curly brace"
-msgstr ""
-
-#: src/quote_fmt.c:68
-#, fuzzy
-msgid "Insert File"
-msgstr "Infoga fil"
-
-#: src/quote_fmt.c:69
-msgid "Insert program output"
-msgstr ""
-
-#: src/select-keys.c:103
-#, c-format
-msgid "Please select key for `%s'"
-msgstr "Vänligen välj nyckel för `%s'"
-
-#: src/select-keys.c:106
-#, c-format
-msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
-msgstr "Samlar info för `%s' ... %c"
-
-#: src/select-keys.c:273
-msgid "Select Keys"
-msgstr "Välj nycklar"
-
-#: src/select-keys.c:300
-msgid "Key ID"
-msgstr "Nyckel-ID"
-
-#: src/select-keys.c:303
-msgid "Val"
-msgstr ""
-
-#: src/select-keys.c:323
-msgid " List all keys "
-msgstr ""
-
-#: src/select-keys.c:331
-msgid "Select"
-msgstr "Välj"
-
-#: src/select-keys.c:454
-msgid "Add key"
-msgstr "Lägg till nyckel"
-
-#: src/select-keys.c:455
-#, fuzzy
-msgid "Enter another user or key ID:"
-msgstr "Skriv in en annan användar- eller nyckel-ID\n"
-
-#: src/send_message.c:372
-msgid "Connecting"
-msgstr "Upprättar förbindelse"
-
-#: src/send_message.c:379
-msgid "Doing POP before SMTP..."
-msgstr ""
-
-#: src/send_message.c:382
-msgid "POP before SMTP"
-msgstr ""
-
-#: src/send_message.c:387
-#, c-format
-msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
-msgstr "Upprättar förbindelse med SMTP-värd: %s ..."
-
-#: src/send_message.c:451
-#, fuzzy
-msgid "Sending HELO..."
-msgstr "Skickar MAIL FROM..."
-
-#: src/send_message.c:452 src/send_message.c:457 src/send_message.c:462
-#, fuzzy
-msgid "Authenticating"
-msgstr "Autentifikation"
-
-#: src/send_message.c:453 src/send_message.c:458
-#, fuzzy
-msgid "Sending message..."
-msgstr "Skickar meddelande"
-
-#: src/send_message.c:456
-#, fuzzy
-msgid "Sending EHLO..."
-msgstr "Skickar MAIL FROM..."
-
-#: src/send_message.c:465
-msgid "Sending MAIL FROM..."
-msgstr "Skickar MAIL FROM..."
-
-#: src/send_message.c:466 src/send_message.c:470 src/send_message.c:475
-msgid "Sending"
-msgstr "Skickar"
-
-#: src/send_message.c:469
-msgid "Sending RCPT TO..."
-msgstr "Skickar RCPT TO..."
-
-#: src/send_message.c:474
-msgid "Sending DATA..."
-msgstr "Skickar DATA..."
-
-#: src/send_message.c:478
-msgid "Quitting..."
-msgstr "Avslutar..."
-
-#: src/send_message.c:506
-#, c-format
-msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
-msgstr "Skickar meddelande (%d / %d byte)"
-
-#: src/send_message.c:534
-msgid "Sending message"
-msgstr "Skickar meddelande"
-
-#: src/send_message.c:580 src/send_message.c:600
-msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
-
-#: src/send_message.c:583
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Error occurred while sending the message:\n"
-"%s"
-msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
-
-#: src/setup.c:45
-msgid "Mailbox setting"
-msgstr "Postlådeinställningar"
-
-#: src/setup.c:46
-msgid ""
-"First, you have to set the location of mailbox.\n"
-"You can use existing mailbox in MH format\n"
-"if you have the one.\n"
-"If you're not sure, just select OK."
-msgstr ""
-"Först måste du ange postlådans placering.\n"
-"Du kan använda förefintlig postlådi i MH-format\n"
-"om du har en.\n"
-"Är du inte säker, välj bara OK."
-
-#: src/sourcewindow.c:63
-msgid "Source of the message"
-msgstr "Meddelandets källkod"
-
-#: src/sourcewindow.c:132
-#, c-format
-msgid "%s - Source"
-msgstr "%s - Källkod"
-
-#: src/ssl_manager.c:82
-#, fuzzy
-msgid "Saved SSL Certificates"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
-
-#: src/ssl_manager.c:95
-#, fuzzy
-msgid "View"
-msgstr "/_Visa"
-
-#: src/ssl_manager.c:269
-#, fuzzy
-msgid "Delete certificate"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
-
-#: src/ssl_manager.c:270
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this certificate?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
-
-#: src/summary_search.c:101
-#, fuzzy
-msgid "Search messages"
-msgstr "Skicka meddelande"
-
-#: src/summary_search.c:171
-msgid "Body:"
-msgstr ""
-
-#: src/summary_search.c:196
-msgid "Select all matched"
-msgstr "Välj alla överensstämmande"
-
-#: src/summary_search.c:204
-#, fuzzy
-msgid "AND search"
-msgstr "Sök"
-
-#: src/summary_search.c:346
-msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
-msgstr "Början av lista nådd; fortsätt från slutet?"
-
-#: src/summary_search.c:348
-msgid "End of list reached; continue from beginning?"
-msgstr "Slutet av lista nådd; fortsätt från början?"
-
-#: src/summaryview.c:390
-msgid "/_Reply"
-msgstr "/Sva_ra"
-
-#: src/summaryview.c:391
-#, fuzzy
-msgid "/Repl_y to"
-msgstr "/Svara till a_lla"
-
-#: src/summaryview.c:392
-#, fuzzy
-msgid "/Repl_y to/_all"
-msgstr "/Svara till a_lla"
-
-#: src/summaryview.c:393
-#, fuzzy
-msgid "/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/S_vara till avsändaren"
-
-#: src/summaryview.c:394
-#, fuzzy
-msgid "/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/Svara till a_lla"
-
-#: src/summaryview.c:396
-msgid "/Follow-up and reply to"
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:398 src/toolbar.c:224
-msgid "/_Forward"
-msgstr "/Ski_cka vidare"
-
-#: src/summaryview.c:399 src/toolbar.c:1687
-#, fuzzy
-msgid "/Redirect"
-msgstr "/Redigera _om"
-
-#: src/summaryview.c:401
-msgid "/M_ove..."
-msgstr "/_Flytta..."
-
-#: src/summaryview.c:402
-msgid "/_Copy..."
-msgstr "/_Kopiera..."
-
-#: src/summaryview.c:404
-#, fuzzy
-msgid "/Cancel a news message"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
-
-#: src/summaryview.c:406
-msgid "/_Mark"
-msgstr "/_Markera"
-
-#: src/summaryview.c:407
-msgid "/_Mark/_Mark"
-msgstr "/_Markera/_Markera"
-
-#: src/summaryview.c:408
-msgid "/_Mark/_Unmark"
-msgstr "_Markera/_Avmarkera"
-
-#: src/summaryview.c:409
-msgid "/_Mark/---"
-msgstr "/_Markera/---"
-
-#: src/summaryview.c:410
-msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Markera/Markera som _oläst"
-
-#: src/summaryview.c:411
-msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
-
-#: src/summaryview.c:412
-#, fuzzy
-msgid "/_Mark/Mark all read"
-msgstr "/_Markera/Markera alla som l_ästa"
-
-#: src/summaryview.c:413
-#, fuzzy
-msgid "/_Mark/Ignore thread"
-msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
-
-#: src/summaryview.c:414
-#, fuzzy
-msgid "/_Mark/Unignore thread"
-msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
-
-#: src/summaryview.c:415
-#, fuzzy
-msgid "/_Mark/Lock"
-msgstr "/_Markera"
-
-#: src/summaryview.c:416
-#, fuzzy
-msgid "/_Mark/Unlock"
-msgstr "_Markera/_Avmarkera"
-
-#: src/summaryview.c:417
-msgid "/Color la_bel"
-msgstr "/Färgm_arkering"
-
-#: src/summaryview.c:420
-msgid "/Re-_edit"
-msgstr "/Redigera _om"
-
-#: src/summaryview.c:422
-msgid "/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
-
-#: src/summaryview.c:424
-#, fuzzy
-msgid "/Create f_ilter rule"
-msgstr "/Skapa _ny mapp..."
-
-#: src/summaryview.c:425
-msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:427
-msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:429
-msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:431
-msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:433
-#, fuzzy
-msgid "/Create processing rule"
-msgstr "/Skapa _ny mapp..."
-
-#: src/summaryview.c:434
-msgid "/Create processing rule/_Automatically"
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:436
-msgid "/Create processing rule/by _From"
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:438
-msgid "/Create processing rule/by _To"
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:440
-msgid "/Create processing rule/by _Subject"
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:446
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Source"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
-
-#: src/summaryview.c:447
-#, fuzzy
-msgid "/_View/All _header"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
-
-#: src/summaryview.c:451
-msgid "M"
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:458
-msgid "No."
-msgstr "Nr."
-
-#: src/summaryview.c:460
-msgid "L"
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:502
-msgid "Toggle quick-search bar"
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:822
-msgid "Process mark"
-msgstr "Preocessmarkering"
-
-#: src/summaryview.c:823
-msgid "Some marks are left. Process it?"
-msgstr "Några markeringa finns kvar. Processa dem?"
-
-#: src/summaryview.c:864
-#, c-format
-msgid "Scanning folder (%s)..."
-msgstr "Genomsöker mapp (%s)..."
-
-#: src/summaryview.c:1255 src/summaryview.c:1299
-msgid "No more unread messages"
-msgstr "Inga fler olästa meddelande"
-
-# src/summaryview.c:912y
-#: src/summaryview.c:1256
-msgid "No unread message found. Search from the end?"
-msgstr "Inget oläst meddelande funnet. Sök från slutet?"
-
-#: src/summaryview.c:1268 src/summaryview.c:1312
-msgid ""
-"Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:1276
-msgid "No unread messages."
-msgstr "Inga olästa meddelanden"
-
-#: src/summaryview.c:1300
-msgid "No unread message found. Go to next folder?"
-msgstr "Inget oläst meddelande funnet. Gå till nästa mapp?"
-
-#: src/summaryview.c:1339 src/summaryview.c:1363
-#, fuzzy
-msgid "No more new messages"
-msgstr "Inga fler olästa meddelande"
-
-# src/summaryview.c:912y
-#: src/summaryview.c:1340
-#, fuzzy
-msgid "No new message found. Search from the end?"
-msgstr "Inget oläst meddelande funnet. Sök från slutet?"
-
-#: src/summaryview.c:1349
-#, fuzzy
-msgid "No new messages."
-msgstr "Inga olästa meddelanden"
-
-#: src/summaryview.c:1364
-#, fuzzy
-msgid "No new message found. Go to next folder?"
-msgstr "Inget oläst meddelande funnet. Gå till nästa mapp?"
-
-#: src/summaryview.c:1366
-#, fuzzy
-msgid "Search again"
-msgstr "Sökning misslyckades"
-
-#: src/summaryview.c:1391 src/summaryview.c:1416
-msgid "No more marked messages"
-msgstr "Inga fler markerade meddelanden"
-
-#: src/summaryview.c:1392
-msgid "No marked message found. Search from the end?"
-msgstr "Inget markerat meddelande funnet. Sök från slutet?"
-
-#: src/summaryview.c:1401 src/summaryview.c:1426
-msgid "No marked messages."
-msgstr "Inget markerat meddelande"
-
-#: src/summaryview.c:1417
-msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
-msgstr "Inget markerat meddelande funnet. Sök från början?"
-
-#: src/summaryview.c:1441 src/summaryview.c:1466
-msgid "No more labeled messages"
-msgstr "Inga fler färgade meddelanden"
-
-#: src/summaryview.c:1442
-msgid "No labeled message found. Search from the end?"
-msgstr "Inget färgat meddelande funnet. Sök från slutet?"
-
-#: src/summaryview.c:1451 src/summaryview.c:1476
-msgid "No labeled messages."
-msgstr "Inget färgat meddelande"
-
-#: src/summaryview.c:1467
-msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
-msgstr "Inget färgat meddelande funnet. Sök från början?"
-
-#: src/summaryview.c:1680
-msgid "Attracting messages by subject..."
-msgstr "Attraherar meddelanden äfter ärende..."
-
-#: src/summaryview.c:1827
-#, c-format
-msgid "%d deleted"
-msgstr "%d borttagen"
-
-#: src/summaryview.c:1831
-#, c-format
-msgid "%s%d moved"
-msgstr "%s%d flyttad"
-
-#: src/summaryview.c:1832 src/summaryview.c:1839
-msgid ", "
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:1837
-#, c-format
-msgid "%s%d copied"
-msgstr "%s%d kopiera(de)"
-
-#: src/summaryview.c:1852
-#, fuzzy
-msgid " item selected"
-msgstr " objekt val(t/da)"
-
-#: src/summaryview.c:1854
-#, fuzzy
-msgid " items selected"
-msgstr " objekt val(t/da)"
-
-#: src/summaryview.c:1870
-#, c-format
-msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
-msgstr "%d ny(a), %d oläst(a), %d totalt (%s)"
-
-#: src/summaryview.c:2044
-msgid "Sorting summary..."
-msgstr "Sorterar sammanfattning..."
-
-#: src/summaryview.c:2114
-msgid "Setting summary from message data..."
-msgstr "Skapar sammanfattning från meddelandedata..."
-
-#: src/summaryview.c:2244
-msgid "(No Date)"
-msgstr "(Inget datum)"
-
-#: src/summaryview.c:2874
-msgid "You're not the author of the article\n"
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:2962
-#, fuzzy
-msgid "Delete message(s)"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
-
-#: src/summaryview.c:2963
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
-
-#: src/summaryview.c:3075
-msgid "Destination is same as current folder."
-msgstr "Destinationen är samma som aktuell mapp."
-
-#: src/summaryview.c:3152
-msgid "Destination to copy is same as current folder."
-msgstr "Destinationen att kopiera är samma som aktuell mapp."
-
-#: src/summaryview.c:3202
-msgid "Selecting all messages..."
-msgstr "Markerar alla meddelanden..."
-
-#: src/summaryview.c:3274
-#, fuzzy
-msgid "Append or Overwrite"
-msgstr "Skriv över"
-
-#: src/summaryview.c:3275
-#, fuzzy
-msgid "Append or overwrite existing file?"
-msgstr "Skriv över förefintlig fil?"
-
-#: src/summaryview.c:3276
-#, fuzzy
-msgid "Append"
-msgstr "Skicka"
-
-#: src/summaryview.c:3567
-msgid "Building threads..."
-msgstr "Skapar trådar..."
-
-#: src/summaryview.c:3665
-msgid "Unthreading..."
-msgstr "Avtrådar..."
-
-#: src/summaryview.c:3798
-msgid "No filter rules defined."
-msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:3807
-msgid "Filtering..."
-msgstr "Filtrerar..."
-
-#: src/summaryview.c:5177
-#, c-format
-msgid ""
-"Regular expression (regexp) error:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: src/textview.c:573
-#, fuzzy
-msgid "This message can't be displayed.\n"
-msgstr "ett meddelande kan inte tas emot\n"
-
-#: src/textview.c:592
-msgid "The following can be performed on this part by "
-msgstr ""
-
-#: src/textview.c:593
-msgid "right-clicking the icon or list item:\n"
-msgstr ""
-
-#: src/textview.c:595
-msgid "    To save select 'Save as...' (Shortcut key: 'y')\n"
-msgstr ""
-
-#: src/textview.c:596
-msgid "    To display as text select 'Display as text' "
-msgstr ""
-
-#: src/textview.c:597
-msgid "(Shortcut key: 't')\n"
-msgstr ""
-
-#: src/textview.c:598
-#, fuzzy
-msgid "    To open with an external program select 'Open' "
-msgstr "För att öppna denna del med ett externt program, välj "
-
-#: src/textview.c:599
-msgid "(Shortcut key: 'l'),\n"
-msgstr ""
-
-#: src/textview.c:600
-#, fuzzy
-msgid "    (alternately double-click, or click the middle "
-msgstr "eller dubbelklicka, eller klicka den mittersta musknappen"
-
-#: src/textview.c:601
-msgid "mouse button),\n"
-msgstr ""
-
-#: src/textview.c:602
-msgid "    or 'Open with...' (Shortcut key: 'o')\n"
-msgstr ""
-
-#: src/textview.c:1897
-#, c-format
-msgid ""
-"The real URL (%s) is different from\n"
-"the apparent URL (%s).  \n"
-"Open it anyway?"
-msgstr ""
-
-#: src/textview.c:2046
-#, c-format
-msgid ""
-"The real URL (%s) is different from\n"
-"the apparent URL (%s).\n"
-"Open it anyway?"
-msgstr ""
-
-#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:1336
-#, fuzzy
-msgid "Receive Mail on all Accounts"
-msgstr "Hämta ny post från alla konton"
-
-#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1342
-#, fuzzy
-msgid "Receive Mail on current Account"
-msgstr "'Hämta allt' hämtar post på detta konto"
-
-#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1348
-#, fuzzy
-msgid "Send Queued Message(s)"
-msgstr "Sänd köa(t/de) meddelande(n)"
-
-#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1361
-#, fuzzy
-msgid "Compose Email"
-msgstr "Komponera"
-
-#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1365
-#, fuzzy
-msgid "Compose News"
-msgstr "Komponera"
-
-#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1371 src/toolbar.c:1381
-#, fuzzy
-msgid "Reply to Message"
-msgstr "Svara på meddelandet"
-
-#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1388 src/toolbar.c:1398
-#, fuzzy
-msgid "Reply to Sender"
-msgstr "/S_vara till avsändaren"
-
-#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1405 src/toolbar.c:1415
-#, fuzzy
-msgid "Reply to All"
-msgstr "/Svara till a_lla"
-
-#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1422 src/toolbar.c:1432
-#, fuzzy
-msgid "Reply to Mailing-list"
-msgstr "/Svara till a_lla"
-
-#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1439 src/toolbar.c:1449
-#, fuzzy
-msgid "Forward Message"
-msgstr "Skicka meddelandet vidare"
-
-#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:1456
-#, fuzzy
-msgid "Delete Message"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
-
-#: src/toolbar.c:167 src/toolbar.c:1468
-#, fuzzy
-msgid "Goto Next Message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
-
-#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1476
-#, fuzzy
-msgid "Send Message"
-msgstr "Skicka meddelande"
-
-#: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1482
-msgid "Put into queue folder and send later"
-msgstr "Placera i kömapp och skicka senare"
-
-#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1488
-msgid "Save to draft folder"
-msgstr "Spara till utkastsmapp"
-
-#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1494
-msgid "Insert file"
-msgstr "Infoga fil"
-
-#: src/toolbar.c:175 src/toolbar.c:1500
-msgid "Attach file"
-msgstr "Bifoga fil"
-
-#: src/toolbar.c:176 src/toolbar.c:1506
-msgid "Insert signature"
-msgstr "Infoga signatur"
+msgstr ""
 
-#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1512
-msgid "Edit with external editor"
-msgstr "Redigera med extern redigerare"
+#: src/prefs_spelling.c:263
+msgid "(Black to use underline)"
+msgstr ""
 
-#: src/toolbar.c:178 src/toolbar.c:1518
-#, fuzzy
-msgid "Wrap long lines of current paragraph"
-msgstr "Radbryt aktuellt stycke"
+#: src/prefs_spelling.c:377
+msgid "Spell Checking"
+msgstr ""
 
-#: src/toolbar.c:179 src/toolbar.c:1524
-#, fuzzy
-msgid "Wrap all long lines"
-msgstr "Bryt långa rader"
+#: src/prefs_summaries.c:141
+msgid "the full abbreviated weekday name"
+msgstr "fullständigt förkortat veckodagsnamn"
 
-#: src/toolbar.c:182 src/toolbar.c:1537
-#, fuzzy
-msgid "Check spelling"
-msgstr " Undersök fil "
+#: src/prefs_summaries.c:142
+msgid "the full weekday name"
+msgstr "fullständigt veckodagsnamn"
 
-#: src/toolbar.c:184
-msgid "Sylpheed Actions Feature"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:143
+msgid "the abbreviated month name"
+msgstr "förkortat månadsnamn"
 
-#: src/toolbar.c:204
-#, fuzzy
-msgid "/Reply with _quote"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+#: src/prefs_summaries.c:144
+msgid "the full month name"
+msgstr "fullständigt månadsnamn"
 
-#: src/toolbar.c:205
-msgid "/_Reply without quote"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:145
+msgid "the preferred date and time for the current locale"
+msgstr "föredraget datum och tid för gällande lokalistion"
 
-#: src/toolbar.c:209
-#, fuzzy
-msgid "/Reply to all with _quote"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+#: src/prefs_summaries.c:146
+msgid "the century number (year/100)"
+msgstr "århundrandetal (årtal/100)"
 
-#: src/toolbar.c:210
-#, fuzzy
-msgid "/_Reply to all without quote"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+#: src/prefs_summaries.c:147
+msgid "the day of the month as a decimal number"
+msgstr "dagen i månaden som decimaltal"
 
-#: src/toolbar.c:214
-#, fuzzy
-msgid "/Reply to list with _quote"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+#: src/prefs_summaries.c:148
+msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
+msgstr "timmen som decimaltal enligt 24-timmarsräkning"
 
-#: src/toolbar.c:215
-#, fuzzy
-msgid "/_Reply to list without quote"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+#: src/prefs_summaries.c:149
+msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
+msgstr "timmen som decimaltal enligt 12-timmarsräkning"
 
-#: src/toolbar.c:219
-#, fuzzy
-msgid "/Reply to sender with _quote"
-msgstr "/S_vara till avsändaren"
+#: src/prefs_summaries.c:150
+msgid "the day of the year as a decimal number"
+msgstr "dagen på året som ett decimaltal"
 
-#: src/toolbar.c:220
-#, fuzzy
-msgid "/_Reply to sender without quote"
-msgstr "/S_vara till avsändaren"
+#: src/prefs_summaries.c:151
+msgid "the month as a decimal number"
+msgstr "månaden som ett decimaltal"
 
-#: src/toolbar.c:225
-#, fuzzy
-msgid "/For_ward as attachment"
-msgstr "/Skicka vidare som fil_tillägg"
+#: src/prefs_summaries.c:152
+msgid "the minute as a decimal number"
+msgstr "minuten som ett decimaltal"
 
-#: src/toolbar.c:226
-#, fuzzy
-msgid "/Redirec_t"
-msgstr "/Redigera _om"
+#: src/prefs_summaries.c:153
+msgid "either AM or PM"
+msgstr "antingen AM eller PM"
 
-#: src/toolbar.c:372
-msgid "Get"
-msgstr "Hämta"
+#: src/prefs_summaries.c:154
+msgid "the second as a decimal number"
+msgstr "sekunden som ett decimaltal"
 
-#: src/toolbar.c:373
-#, fuzzy
-msgid "Get All"
-msgstr "Hämta allt"
+#: src/prefs_summaries.c:155
+msgid "the day of the week as a decimal number"
+msgstr "veckodagen som ett decimaltal"
 
-#: src/toolbar.c:376
-msgid "Email"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:156
+msgid "the preferred date for the current locale"
+msgstr "föredraget datum för gällande lokalistion"
 
-#: src/toolbar.c:378 src/toolbar.c:471
-msgid "Reply"
-msgstr "Svara"
+#: src/prefs_summaries.c:157
+msgid "the last two digits of a year"
+msgstr "e sista två siffrorna av ett årtal"
 
-#: src/toolbar.c:379 src/toolbar.c:472
-msgid "All"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:158
+msgid "the year as a decimal number"
+msgstr "ärtalet som ett decimaltal"
 
-#: src/toolbar.c:380 src/toolbar.c:473
-#, fuzzy
-msgid "Sender"
-msgstr "Skicka"
+#: src/prefs_summaries.c:159
+msgid "the time zone or name or abbreviation"
+msgstr "tidszon, namn eller förkortning"
 
-#: src/toolbar.c:423
-msgid "Send later"
-msgstr "Skicka senare"
+#: src/prefs_summaries.c:180 src/prefs_summaries.c:228
+#: src/prefs_summaries.c:785
+msgid "Date format"
+msgstr "Datumformat"
 
-#: src/toolbar.c:424
-msgid "Draft"
-msgstr "Utkast"
+#: src/prefs_summaries.c:204
+#, fuzzy
+msgid "Specifier"
+msgstr "Symbol"
 
-#: src/toolbar.c:427
-msgid "Attach"
-msgstr "Bifoga"
+#: src/prefs_summaries.c:246
+msgid "Example"
+msgstr "Exempel"
 
-#: src/toolbar.c:430
-msgid "Editor"
-msgstr "Redigerare"
+#: src/prefs_summaries.c:328
+msgid "Key bindings"
+msgstr "Snabbtangenter"
 
-#: src/toolbar.c:431
+#: src/prefs_summaries.c:342
 #, fuzzy
-msgid "Wrap paragraph"
-msgstr "Radbryt aktuellt stycke"
+msgid "Select preset:"
+msgstr "Välj nycklar"
 
-#: src/toolbar.c:432
-msgid "Wrap all"
+#: src/prefs_summaries.c:355 src/prefs_summaries.c:671
+msgid "Old Sylpheed"
 msgstr ""
 
-#: src/toolbar.c:1353
-msgid "News"
-msgstr "Nyheter"
+#: src/prefs_summaries.c:363
+msgid ""
+"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
+"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+msgstr ""
 
-#~ msgid "SSL connection using %s\n"
-#~ msgstr "SSL-uppkoppling med %s\n"
+#: src/prefs_summaries.c:735
+msgid "Translate header name (such as 'From:', 'Subject:')"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-#~ msgstr "/_Meddelande/Spara till _utkastsmapp"
+#: src/prefs_summaries.c:738
+msgid "Display unread number next to folder name"
+msgstr "Visa antal olästa bredvid mappnamn"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "/_Message/Save and _keep editing"
-#~ msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
+#: src/prefs_summaries.c:747
+msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Queueing"
-#~ msgstr "Placerar i kö"
+#: src/prefs_summaries.c:761
+msgid "letters"
+msgstr "bokstäver"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Error occurred while sending the message.\n"
-#~ "Put this message into queue folder?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Fel uppstod vid avsändning av meddelandet.\n"
-#~ "Placera detta meddelande i kömappen?"
+#: src/prefs_summaries.c:774
+msgid "Display sender using address book"
+msgstr "Visa avsändaren från adressboken"
 
-#~ msgid "Can't queue the message."
-#~ msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
+#: src/prefs_summaries.c:777
+msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Search Criteria"
-#~ msgstr "Sökningskriterier"
+#: src/prefs_summaries.c:802
+msgid "Set displayed columns"
+msgstr ""
 
-#~ msgid " Reset "
-#~ msgstr " Återställ "
+#: src/prefs_summaries.c:810
+msgid " Folder list... "
+msgstr ""
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "/_Scoring..."
-#~ msgstr&nb