2007-11-19 [paul] 3.0.2cvs145
[claws.git] / po / sv.po
index ee6abac0016d82725befcea2a216082424e3670e..7739dc12607f0994910705e9877140a7edd21ba0 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
-# Swedish translation of Sylpheed
-# Copyright (C) 2001 Joakim Andreasson
-# Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>
-#
+# Swedish translation of Sylpheed-Claws.
+# Copyright (C) 2006 The Sylpheed Authors
+# This file is distributed under the same license as the Sylpheed-Claws package.
+# Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2006.
+# 
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-10-08 23:18+0900\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-10-08\n"
-"Last-Translator: Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>\n"
-"Language-Team: Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>\n"
+"Project-Id-Version: Sylpheed-Claws 2.0.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-01-21 15:34+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-11-06 07:54+0100\n"
+"Last-Translator: Patrik Rydberg <patrik.rydberg@home.se>\n"
+"Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);"
 
 
-#: src/about.c:91
-msgid "About"
-msgstr "Om"
-
-#: src/about.c:203
+#: src/account.c:376
 msgid ""
 msgid ""
-"The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
-"Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
-"Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
-"source.\n"
-"\n"
+"Some composing windows are open.\n"
+"Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Delar hämtade från fetchmail är copyright 1997 Eric S. Raymond.  Delar av "
-"dessa är också copyright Carl Harris, 1993 och 1995.   Copyright bibehållen "
-"i syftet att skydda fri redistribution av källkod\n"
-"\n"
+"Det finns något nytt meddelande öppet.\n"
+"Stänga alla fönster innan du redigerar konton."
 
 
-#: src/about.c:209
-msgid ""
-"Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
-"copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Kcc är copyright Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, och libkcc är "
-"copyright takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-"\n"
+#: src/account.c:423
+msgid "Can't create folder."
+msgstr "Kan inte skapa mapp."
+
+#: src/account.c:679
+msgid "Edit accounts"
+msgstr "Redigera konton"
 
 
-#: src/about.c:214
+#: src/account.c:697
 msgid ""
 msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
+"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
+"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"GPGME är copyright 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
+"Nya meddelande kommer att kontrolleras i denna ordning. Bocka för\n"
+"kontot i 'G' kolumnen för att inkludera kontot i 'Hämta alla'."
+
+#: src/account.c:772
+msgid " _Set as default account "
+msgstr " _Sätt som standardkonto "
+
+#: src/account.c:862
+msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
+msgstr "Konton med fjärrmappar kan inte kopieras."
+
+#: src/account.c:868
+#, c-format
+msgid "Copy of %s"
+msgstr "Kopia av %s"
+
+#: src/account.c:1007
+#, c-format
+msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort konto '%s'?"
+
+#: src/account.c:1009
+msgid "(Untitled)"
+msgstr "(Ingen titel)"
+
+#: src/account.c:1010
+msgid "Delete account"
+msgstr "Ta bort konto"
+
+#: src/account.c:1451
+#: src/addressadd.c:185
+#: src/addressbook.c:747
+#: src/compose.c:5162
+#: src/compose.c:5388
+#: src/editaddress.c:953
+#: src/editaddress.c:1002
+#: src/editbook.c:175
+#: src/editgroup.c:279
+#: src/editjpilot.c:270
+#: src/editldap.c:398
+#: src/editvcard.c:183
+#: src/importmutt.c:226
+#: src/importpine.c:226
+#: src/mimeview.c:199
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332
+#: src/prefs_filtering.c:1255
+msgid "Name"
+msgstr "Namn"
+
+#: src/account.c:1458
+#: src/prefs_account.c:1169
+msgid "Protocol"
+msgstr "Protokoll"
 
 
-#: src/about.c:218
+#: src/account.c:1465
+#: src/ssl_manager.c:99
+msgid "Server"
+msgstr "Server"
+
+#: src/action.c:352
+#, c-format
+msgid "Could not get message file %d"
+msgstr "Kan inte hämta meddelandefilen %d"
+
+#: src/action.c:383
+msgid "Could not get message part."
+msgstr "Kan inte hämta del av meddelande."
+
+#: src/action.c:400
+msgid "Can't get part of multipart message"
+msgstr "Kan inte hämta del av flerdelat meddelande"
+
+#: src/action.c:514
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
-"version.\n"
-"\n"
+"The selected action cannot be used in the compose window\n"
+"because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera "
-"det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free "
-"Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) "
-"någon senare version.\n"
-"\n"
+"Den valda aktiviteten kan inte användas i Nytt meddelande fönster\n"
+"på grund av att det innehåller %%f, %%F, %%as eller %%p."
 
 
-#: src/about.c:224
+#: src/action.c:794
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details.\n"
-"\n"
+"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
+"%s"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara "
-"andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita "
-"garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se "
-"GNU General Public License för fler detaljer.\n"
-"\n"
+"Kommandot kunde inte starta. Skapandet av Pipe misslyckades.\n"
+"%s"
 
 
-#: src/about.c:230
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-msgstr ""
-"Du skall ha mottagit en kopia av GNU General Public License tillsammans med "
-"detta program; om inte, skriv till the Free Software Foundation, Inc., 59 "
-"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-
-#. Button panel
-#: src/about.c:237 src/addressadd.c:241 src/alertpanel.c:237
-#: src/compose.c:1668 src/compose.c:3374 src/editaddress.c:198
-#: src/editaddress.c:652 src/editbook.c:220 src/editgroup.c:360
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
-#: src/editvcard.c:239 src/export.c:185 src/foldersel.c:177
-#: src/grouplistdialog.c:204 src/import.c:189 src/inputdialog.c:160
-#: src/main.c:360 src/main.c:368 src/mainwindow.c:1848 src/mimeview.c:736
-#: src/passphrase.c:119 src/prefs.c:465 src/prefs_common.c:2049
-#: src/prefs_common.c:2191 src/prefs_common.c:2437 src/prefs_common.c:2553
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:191
-#: src/summaryview.c:2520 src/summaryview.c:3286
-msgid "OK"
-msgstr "Ok"
-
-#: src/account.c:112
-msgid "Reading all config for each account...\n"
-msgstr "Läser all konfiguration för varje konto...\n"
-
-#: src/account.c:127
-#, c-format
-msgid "Found label: %s\n"
-msgstr "Fann titel: %s\n"
-
-#: src/account.c:241
+#: src/action.c:889
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"Some composing windows are open.\n"
-"Please close all the composing windows before editing the accounts."
+"Could not fork to execute the following command:\n"
+"%s\n"
+"%s"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Några kompositionsfönster är öppna.\n"
-"Vänligen stäng alla kompositionsfönster innan du redigerar kontona."
+"Kunde inte förgrena för att exekvera följande kommando:\n"
+"%s\n"
+"%s"
 
 
-#: src/account.c:247
-msgid "Opening account edit window...\n"
-msgstr "Öppnar kontoredigeringsfönstret...\n"
+#: src/action.c:1107
+#: src/action.c:1257
+msgid "Completed"
+msgstr "Färdigt"
 
 
-#: src/account.c:393
-msgid "Creating account edit window...\n"
-msgstr "Skapar kontoredigerinsfönster...\n"
+#: src/action.c:1143
+#, c-format
+msgid "--- Running: %s\n"
+msgstr "--- Kör: %s\n"
 
 
-#: src/account.c:398
-msgid "Edit accounts"
-msgstr "Redigera konton"
+#: src/action.c:1147
+#, c-format
+msgid "--- Ended: %s\n"
+msgstr "--- Avslutades: %s\n"
 
 
-#: src/account.c:428 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:487
-#: src/compose.c:2485 src/editaddress.c:194 src/editaddress.c:907
-#: src/editaddress.c:955 src/editbook.c:190 src/editgroup.c:249
-#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
-#: src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
-msgid "Name"
-msgstr "Namn"
+#: src/action.c:1180
+msgid "Action's input/output"
+msgstr "Aktivitets in/ut data"
 
 
-#: src/account.c:429 src/prefs_account.c:688
-msgid "Protocol"
-msgstr "Protokoll"
+#: src/action.c:1447
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the argument for the following action:\n"
+"('%%h' will be replaced with the argument)\n"
+"  %s"
+msgstr ""
+"Skriv in argumenten för följande aktivitet:\n"
+"('%%h' kommer att ersättas av argumentet)\n"
+"  %s"
 
 
-#: src/account.c:430
-msgid "Server"
-msgstr "Värd"
-
-#: src/account.c:453 src/addressbook.c:630 src/editaddress.c:858
-#: src/editaddress.c:988 src/prefs_customheader.c:237
-#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-msgid "Add"
-msgstr "Lägg till"
-
-#: src/account.c:459
-msgid "Edit"
-msgstr "Redigera"
-
-#: src/account.c:465 src/prefs_customheader.c:244
-msgid " Delete "
-msgstr " Ta bort "
-
-#: src/account.c:471 src/prefs_customheader.c:291
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:433
-msgid "Down"
-msgstr "Ner"
-
-#: src/account.c:477 src/prefs_customheader.c:285
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:427
-msgid "Up"
-msgstr "Upp"
-
-#: src/account.c:491
-msgid " Set as default account "
-msgstr " Använd som förinställt konto "
-
-#: src/account.c:497 src/addressbook.c:2388 src/addressbook.c:2392
-#: src/addressbook.c:2429 src/addressbook.c:2535 src/addressbook.c:2541
-#: src/message_search.c:138 src/prefs_filter.c:193 src/summary_search.c:204
-msgid "Close"
-msgstr "Stäng"
+#: src/action.c:1452
+msgid "Action's hidden user argument"
+msgstr "Aktivitets gömda användarargument"
 
 
-#: src/account.c:552
-msgid "Delete account"
-msgstr "Ta bort konto"
+#: src/action.c:1456
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the argument for the following action:\n"
+"('%%u' will be replaced with the argument)\n"
+"  %s"
+msgstr ""
+"Skriv in argumentet för följande aktivitet:\n"
+"('%%u' kommer att ersättas av argumentet)\n"
+"  %s"
 
 
-#: src/account.c:553
-msgid "Do you really want to delete this account?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta konto? "
-
-#: src/account.c:554 src/addressbook.c:841 src/addressbook.c:1665
-#: src/compose.c:3548 src/folderview.c:1549 src/folderview.c:1592
-#: src/folderview.c:1691 src/folderview.c:1736 src/folderview.c:1834
-#: src/folderview.c:1867 src/mainwindow.c:1034 src/message_search.c:201
-#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:716
-#: src/summary_search.c:308 src/summaryview.c:668 src/summaryview.c:936
-#: src/summaryview.c:973 src/summaryview.c:998 src/summaryview.c:1028
-#: src/summaryview.c:1058 src/summaryview.c:1088 src/summaryview.c:2248
-msgid "Yes"
-msgstr "Ja"
-
-#: src/account.c:554 src/compose.c:3548 src/folderview.c:1549
-#: src/folderview.c:1592 src/folderview.c:1691 src/folderview.c:1736
-#: src/folderview.c:1834 src/folderview.c:1867
-msgid "+No"
-msgstr "+Nej"
+#: src/action.c:1461
+msgid "Action's user argument"
+msgstr "Aktivitets användarargument"
 
 #: src/addressadd.c:165
 
 #: src/addressadd.c:165
-msgid "Add Address to Book"
-msgstr "Lägg till adressbok"
+msgid "Add to address book"
+msgstr "Lägg till i adressboken"
 
 
-#: src/addressadd.c:195 src/compose.c:3044 src/editaddress.c:195
-#: src/select-keys.c:302
+#: src/addressadd.c:197
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
+#: src/toolbar.c:441
 msgid "Address"
 msgstr "Adress"
 
 msgid "Address"
 msgstr "Adress"
 
-#: src/addressadd.c:205 src/addressbook.c:487 src/editaddress.c:196
-#: src/editaddress.c:762 src/editaddress.c:828 src/editgroup.c:249
+#: src/addressadd.c:207
+#: src/addressbook.c:749
+#: src/editaddress.c:761
+#: src/editaddress.c:825
+#: src/editgroup.c:281
 msgid "Remarks"
 msgstr "Kommentarer"
 
 msgid "Remarks"
 msgstr "Kommentarer"
 
-#: src/addressadd.c:227
+#: src/addressadd.c:229
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "Välj adressboksmapp"
-
-#: src/addressadd.c:242 src/addressbook.c:1659 src/compose.c:1668
-#: src/compose.c:3375 src/compose.c:3948 src/editaddress.c:199
-#: src/editaddress.c:653 src/editbook.c:221 src/editgroup.c:361
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
-#: src/editvcard.c:240 src/export.c:186 src/foldersel.c:178
-#: src/grouplistdialog.c:205 src/import.c:190 src/inputdialog.c:161
-#: src/main.c:360 src/main.c:368 src/mainwindow.c:1848 src/mimeview.c:736
-#: src/passphrase.c:123 src/prefs.c:466 src/prefs_common.c:2050
-#: src/prefs_common.c:2554 src/prefs_customheader.c:158
-#: src/prefs_display_header.c:192 src/progressdialog.c:77
-#: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:668 src/summaryview.c:2520
-#: src/summaryview.c:3286
-msgid "Cancel"
-msgstr "Avbryt"
-
-#: src/addressbook.c:340 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:363
-msgid "/_File"
-msgstr "/_Arkiv"
+msgstr "Välj adressboksmapp"
 
 
-#: src/addressbook.c:341
-msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _bok"
+#: src/addressbook.c:404
+msgid "/_Book"
+msgstr "/_Adressbok"
 
 
-#: src/addressbook.c:342
-msgid "/_File/New _V-Card"
-msgstr "/_Arkiv/Nytt _V-Card"
+#: src/addressbook.c:405
+msgid "/_Book/New _Book"
+msgstr "/_Adressbok/Ny _adressbok"
 
 
-#: src/addressbook.c:344
-msgid "/_File/New _J-Pilot"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _J-Pilot"
+#: src/addressbook.c:406
+msgid "/_Book/New _Folder"
+msgstr "/_Adressbok/Ny _mapp"
 
 
-#: src/addressbook.c:347
-msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _Server"
+#: src/addressbook.c:407
+msgid "/_Book/New _vCard"
+msgstr "/_Adressbok/Nytt _vCard"
 
 
-#: src/addressbook.c:349 src/addressbook.c:352 src/compose.c:382
-#: src/mainwindow.c:374 src/mainwindow.c:377
-msgid "/_File/---"
-msgstr "/_Arkiv/---"
+#: src/addressbook.c:409
+msgid "/_Book/New _JPilot"
+msgstr "/_Adressbok/Nytt _JPilot"
 
 
-#: src/addressbook.c:350
-msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/_Arkiv/R_edigera"
+#: src/addressbook.c:412
+msgid "/_Book/New LDAP _Server"
+msgstr "/_Adressbok/Ny LDAP _server"
 
 
-#: src/addressbook.c:351
-msgid "/_File/_Delete"
-msgstr "/_Arkiv/_Ta bort"
+#: src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:417
+msgid "/_Book/---"
+msgstr "/_Adressbok/---"
 
 
-#: src/addressbook.c:353
-msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/_Arkiv/_Spara"
+#: src/addressbook.c:415
+msgid "/_Book/_Edit book"
+msgstr "/_Adressbok/_Redigera adressbok"
 
 
-#: src/addressbook.c:354 src/compose.c:383 src/mainwindow.c:378
-msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/_Arkiv/Stän_g"
+#: src/addressbook.c:416
+msgid "/_Book/_Delete book"
+msgstr "/_Adressbok/_Ta bort adressbok"
 
 
-#: src/addressbook.c:355
-msgid "/_Address"
-msgstr "/A_dress"
+#: src/addressbook.c:418
+msgid "/_Book/_Save"
+msgstr "/_Adressbok/_Spara"
 
 
-#: src/addressbook.c:356
-msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/A_dress/Ny _adress"
+#: src/addressbook.c:419
+msgid "/_Book/_Close"
+msgstr "/_Adressbok/_Stäng"
 
 
-#: src/addressbook.c:357
-msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
+#: src/addressbook.c:420
+msgid "/_Address"
+msgstr "/A_dress"
 
 
-#: src/addressbook.c:358
-msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/A_dress/Ny _katalog"
+#: src/addressbook.c:421
+msgid "/_Address/_Select all"
+msgstr "/A_dress/_Markera alla"
 
 
-#: src/addressbook.c:359
+#: src/addressbook.c:422
+#: src/addressbook.c:426
+#: src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:432
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/A_dress/---"
 
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/A_dress/---"
 
-#: src/addressbook.c:360
+#: src/addressbook.c:423
+msgid "/_Address/C_ut"
+msgstr "/A_dress/_Klipp ut"
+
+#: src/addressbook.c:424
+msgid "/_Address/_Copy"
+msgstr "/A_dress/K_opiera"
+
+#: src/addressbook.c:425
+msgid "/_Address/_Paste"
+msgstr "/A_dress/K_listra in"
+
+#: src/addressbook.c:427
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/A_dress/R_edigera"
 
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/A_dress/R_edigera"
 
-#: src/addressbook.c:361
+#: src/addressbook.c:428
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
+msgstr "/A_dress/_Ta bort"
 
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:424 src/mainwindow.c:579
-msgid "/_Help"
-msgstr "/_Hjälp"
+#: src/addressbook.c:430
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/A_dress/Ny _adress"
 
 
-#: src/addressbook.c:363 src/compose.c:425 src/mainwindow.c:584
-msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/_Hjälp/_Om"
+#: src/addressbook.c:431
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
 
 
-#: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:393
-msgid "/New _Address"
-msgstr "/Ny _adress"
+#: src/addressbook.c:433
+msgid "/_Address/_Mail To"
+msgstr "/A_dress/Meddelande till"
 
 
-#: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:394
-msgid "/New _Group"
-msgstr "/Ny _grupp"
+#: src/addressbook.c:434
+#: src/compose.c:738
+#: src/mainwindow.c:723
+#: src/messageview.c:293
+msgid "/_Tools"
+msgstr "/V_erktyg"
 
 
-#: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:395
-msgid "/New _Folder"
-msgstr "/Ny _katalog"
+#: src/addressbook.c:435
+msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera _LDIF fil..."
+
+#: src/addressbook.c:436
+msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera M_utt fil..."
+
+#: src/addressbook.c:437
+msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera _Pine fil..."
+
+#: src/addressbook.c:438
+#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:773
+#: src/messageview.c:297
+#: src/messageview.c:318
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/V_erktyg/---"
+
+#: src/addressbook.c:439
+msgid "/_Tools/Export _HTML..."
+msgstr "/_Verktyg/Exportera _HTML..."
+
+#: src/addressbook.c:440
+msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
+msgstr "/_Verktyg/Exportera _LDIF"
+
+#: src/addressbook.c:441
+#: src/compose.c:743
+#: src/mainwindow.c:798
+#: src/messageview.c:321
+msgid "/_Help"
+msgstr "/_Hjälp"
 
 
-#: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:396 src/compose.c:372
-#: src/folderview.c:214 src/folderview.c:217 src/folderview.c:226
-#: src/folderview.c:229 src/folderview.c:238 src/folderview.c:240
-#: src/summaryview.c:347 src/summaryview.c:349 src/summaryview.c:354
-#: src/summaryview.c:364 src/summaryview.c:367 src/summaryview.c:373
-#: src/summaryview.c:376
-msgid "/---"
-msgstr "/---"
+#: src/addressbook.c:442
+#: src/compose.c:744
+#: src/mainwindow.c:806
+#: src/messageview.c:322
+msgid "/_Help/_About"
+msgstr "/_Hjälp/_Om"
 
 
-#: src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:397 src/compose.c:385
-#: src/mainwindow.c:381
+#: src/addressbook.c:447
+#: src/addressbook.c:461
+#: src/compose.c:529
+#: src/mainwindow.c:476
+#: src/messageview.c:162
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Redigera"
 
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Redigera"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:398 src/summaryview.c:352
+#: src/addressbook.c:448
+#: src/addressbook.c:462
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Ta bort"
 
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Ta bort"
 
+#: src/addressbook.c:449
+#: src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:470
+#: src/compose.c:508
+#: src/imap_gtk.c:59
+#: src/imap_gtk.c:62
+#: src/imap_gtk.c:66
+#: src/mh_gtk.c:54
+#: src/mh_gtk.c:58
+#: src/mh_gtk.c:60
+#: src/news_gtk.c:53
+#: src/news_gtk.c:56
+#: src/news_gtk.c:58
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
+#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:452
+#: src/summaryview.c:458
+msgid "/---"
+msgstr "/---"
+
+#: src/addressbook.c:450
+msgid "/New _Folder"
+msgstr "/Ny _katalog"
+
+#: src/addressbook.c:452
+#: src/addressbook.c:467
+msgid "/C_ut"
+msgstr "/Klipp _ut"
+
+#: src/addressbook.c:453
+#: src/addressbook.c:468
+msgid "/_Copy"
+msgstr "/_Kopiera"
+
+#: src/addressbook.c:454
+#: src/addressbook.c:469
+msgid "/_Paste"
+msgstr "/Kli_stra in"
+
+#: src/addressbook.c:459
+msgid "/_Select all"
+msgstr "/Markera _alla"
+
+#: src/addressbook.c:464
+msgid "/New _Address"
+msgstr "/Ny _adress"
+
+#: src/addressbook.c:465
+msgid "/New _Group"
+msgstr "/Ny _grupp"
+
+#: src/addressbook.c:472
+msgid "/_Mail To"
+msgstr "/_Meddelande till"
+
+#: src/addressbook.c:474
+msgid "/_Browse Entry"
+msgstr "/_Bläddra Post"
+
 #: src/addressbook.c:487
 #: src/addressbook.c:487
-msgid "E-Mail address"
+#: src/crash.c:443
+#: src/crash.c:462
+#: src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122
+#: src/prefs_themes.c:690
+#: src/prefs_themes.c:722
+#: src/prefs_themes.c:723
+msgid "Unknown"
+msgstr "Okänd"
+
+#: src/addressbook.c:494
+#: src/addressbook.c:513
+#: src/importldif.c:126
+msgid "Success"
+msgstr "Klar"
+
+#: src/addressbook.c:495
+#: src/importldif.c:127
+msgid "Bad arguments"
+msgstr "Felaktiga argument"
+
+#: src/addressbook.c:496
+#: src/importldif.c:128
+msgid "File not specified"
+msgstr "Fil har inte specificerats."
+
+#: src/addressbook.c:497
+#: src/importldif.c:129
+msgid "Error opening file"
+msgstr "Fel vid öppnande av fil"
+
+#: src/addressbook.c:498
+#: src/importldif.c:130
+msgid "Error reading file"
+msgstr "Fel vid läsande av fil"
+
+#: src/addressbook.c:499
+#: src/importldif.c:131
+msgid "End of file encountered"
+msgstr "Nådde slutet på filen"
+
+#: src/addressbook.c:500
+#: src/importldif.c:132
+msgid "Error allocating memory"
+msgstr "Kunde inte allokera minne"
+
+#: src/addressbook.c:501
+#: src/importldif.c:133
+msgid "Bad file format"
+msgstr "Fel filformat"
+
+#: src/addressbook.c:502
+#: src/importldif.c:134
+msgid "Error writing to file"
+msgstr "Fel vid skrivning till fil"
+
+#: src/addressbook.c:503
+#: src/importldif.c:135
+msgid "Error opening directory"
+msgstr "Fel vid öppnande av katalog"
+
+#: src/addressbook.c:504
+#: src/importldif.c:136
+msgid "No path specified"
+msgstr "Sökväg har inte specificerats."
+
+#: src/addressbook.c:514
+msgid "Error connecting to LDAP server"
+msgstr "Fel vid anslutning till LDAP server"
+
+#: src/addressbook.c:515
+msgid "Error initializing LDAP"
+msgstr "Fel vid initiering av LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:516
+msgid "Error binding to LDAP server"
+msgstr "Fel vid bindandet till LDAP server"
+
+#: src/addressbook.c:517
+msgid "Error searching LDAP database"
+msgstr "Fel vid sökning av LDAP databas"
+
+#: src/addressbook.c:518
+msgid "Timeout performing LDAP operation"
+msgstr "Tidsgräns nådd vid LDAP operation"
+
+#: src/addressbook.c:519
+msgid "Error in LDAP search criteria"
+msgstr "Fel i LDAP sökkriteriet "
+
+#: src/addressbook.c:520
+msgid "No LDAP entries found for search criteria"
+msgstr "Inga LDAP objekt kunde hittas för sökkriteriet"
+
+#: src/addressbook.c:521
+msgid "LDAP search terminated on request"
+msgstr "LDAP sökning avbruten på begäran"
+
+#: src/addressbook.c:522
+msgid "Error starting TLS connection"
+msgstr "Fel vid start av TLS anslutning"
+
+#: src/addressbook.c:746
+msgid "Sources"
+msgstr "Källor"
+
+#: src/addressbook.c:748
+#: src/editaddress.c:759
+#: src/editaddress.c:807
+#: src/editgroup.c:280
+#: src/expldifdlg.c:521
+#: src/exporthtml.c:638
+#: src/exporthtml.c:802
+#: src/ldif.c:874
+msgid "Email Address"
 msgstr "Epostadress"
 
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/addressbook.c:494 src/compose.c:3045 src/prefs_common.c:1681
+#: src/addressbook.c:753
+#: src/prefs_other.c:97
+#: src/toolbar.c:186
+#: src/toolbar.c:1628
 msgid "Address book"
 msgstr "Adressbok"
 
 msgid "Address book"
 msgstr "Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:595
-msgid "Name:"
-msgstr "Namn:"
-
-#. Buttons
-#: src/addressbook.c:627 src/addressbook.c:1659 src/addressbook.c:1665
-#: src/editaddress.c:852 src/editaddress.c:982 src/mainwindow.c:1568
-#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filter.c:393
-msgid "Delete"
-msgstr "Ta bort"
-
-#: src/addressbook.c:633
-msgid "Lookup"
-msgstr "Leta upp"
-
-#: src/addressbook.c:645 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:158
+#: src/addressbook.c:870
+msgid "Lookup name:"
+msgstr "Uppslagsnamn:"
+
+#: src/addressbook.c:933
+#: src/compose.c:1784
+#: src/compose.c:3864
+#: src/compose.c:5019
+#: src/compose.c:5700
+#: src/headerview.c:53
+#: src/prefs_template.c:205
+#: src/summary_search.c:218
 msgid "To:"
 msgstr "Till:"
 
 msgid "To:"
 msgstr "Till:"
 
-#: src/addressbook.c:649
+#: src/addressbook.c:937
+#: src/compose.c:1768
+#: src/compose.c:3675
+#: src/compose.c:3863
+#: src/prefs_template.c:207
 msgid "Cc:"
 msgid "Cc:"
-msgstr ""
+msgstr "Cc:"
 
 
-#: src/addressbook.c:653
+#: src/addressbook.c:941
+#: src/compose.c:1771
+#: src/compose.c:3703
+#: src/prefs_template.c:208
 msgid "Bcc:"
 msgid "Bcc:"
-msgstr ""
+msgstr "Bcc:"
 
 
-#. Confirm deletion
-#: src/addressbook.c:839
+#: src/addressbook.c:1175
+#: src/addressbook.c:1198
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Ta bort adress(er)"
 
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Ta bort adress(er)"
 
-#: src/addressbook.c:840
+#: src/addressbook.c:1176
+msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
+msgstr "Adressdatan är skrivskyddad och kan därför inte tas bort."
+
+#: src/addressbook.c:1199
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "Vill du verkligen t abort adress(erna)?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort adress(er)?"
 
 
-#: src/addressbook.c:841 src/addressbook.c:1665 src/mainwindow.c:1034
-#: src/message_search.c:201 src/prefs_customheader.c:543
-#: src/prefs_filter.c:716 src/summary_search.c:308 src/summaryview.c:668
-#: src/summaryview.c:936 src/summaryview.c:973 src/summaryview.c:998
-#: src/summaryview.c:1028 src/summaryview.c:1058 src/summaryview.c:1088
-#: src/summaryview.c:2248
-msgid "No"
-msgstr "Nej"
+#: src/addressbook.c:1791
+#: src/addressbook.c:1870
+msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
+msgstr "Kan inte klistra in. Destinations adressboken är skrivskyddad."
 
 
-#: src/addressbook.c:1656
+#: src/addressbook.c:1802
+msgid "Cannot paste into an address group."
+msgstr "Kan inte klistra in i en adressgrupp."
+
+#: src/addressbook.c:2529
 #, c-format
 #, c-format
-msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
-"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
+msgstr "Vill du ta bort sökningen med resultatet och adresserna i '%s' ?"
+
+#: src/addressbook.c:2532
+#: src/addressbook.c:2558
+#: src/prefs_filtering_action.c:151
+msgid "Delete"
+msgstr "Ta bort"
+
+#: src/addressbook.c:2541
+#, c-format
+msgid "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Vill du ta bort mappen OCH alla adresser i '%s'? Tar du bara bort\n"
-"mappen, kommer adresserna att sparas en napp uppåt i hierarkin."
+"Vill du ta bort mappen OCH alla adresser från '%s' ?\n"
+"Om du bara tar bort mappen så flyttas alla adresser till överliggande mapp."
+
+#: src/addressbook.c:2544
+#: src/imap_gtk.c:269
+#: src/mh_gtk.c:179
+msgid "Delete folder"
+msgstr "Ta bort mapp"
 
 
-#: src/addressbook.c:1659
-msgid "Folder only"
-msgstr "Endast mapp"
+#: src/addressbook.c:2545
+msgid "+Delete _folder only"
+msgstr "+Ta endast bort _mapp"
 
 
-#: src/addressbook.c:1659
-msgid "Folder and Addresses"
-msgstr "Mapp och adresser"
+#: src/addressbook.c:2545
+msgid "Delete folder and _addresses"
+msgstr "Ta bort mapp och _adresser"
 
 
-#: src/addressbook.c:1664
+#: src/addressbook.c:2556
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "Ta verkligen bort '%s'?"
+msgid ""
+"Do you want to delete '%s'?\n"
+"The addresses it contains will be lost."
+msgstr ""
+"Vill du ta bort '%s'?\n"
+"Adresserna som den innehåller kommer att gå förlorade."
 
 
-#: src/addressbook.c:2338 src/addressbook.c:2471
+#: src/addressbook.c:3366
 msgid "New user, could not save index file."
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
+msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
 
 
-#: src/addressbook.c:2342 src/addressbook.c:2475
+#: src/addressbook.c:3370
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
+msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
 
 
-#: src/addressbook.c:2352 src/addressbook.c:2485
+#: src/addressbook.c:3380
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
 
 
-#: src/addressbook.c:2357
+#: src/addressbook.c:3385
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -441,15 +673,15 @@ msgstr ""
 "Gammal adressbok konverterad,\n"
 "kunde inte spara adressindexfil"
 
 "Gammal adressbok konverterad,\n"
 "kunde inte spara adressindexfil"
 
-#: src/addressbook.c:2370
+#: src/addressbook.c:3398
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
-"men skapade nya nya tomma adressboksfiler."
+"men skapade nya tomma adressboksfiler."
 
 
-#: src/addressbook.c:2376
+#: src/addressbook.c:3404
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -457,7 +689,7 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:2381
+#: src/addressbook.c:3409
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -465,547 +697,1112 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:2388
+#: src/addressbook.c:3416
+#: src/addressbook.c:3422
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr "Fel vid knvertering av adressbok"
-
-#: src/addressbook.c:2392
-msgid "Addressbook conversion"
-msgstr "Adressbokskonvertering"
+msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
 
 
-#: src/addressbook.c:2427
+#: src/addressbook.c:3460
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Adressboksfel"
 
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Adressboksfel"
 
-#: src/addressbook.c:2428 src/addressbook.c:2528
+#: src/addressbook.c:3461
 msgid "Could not read address index"
 msgid "Could not read address index"
-msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
+msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
 
 
-#: src/addressbook.c:2490
-msgid "Old address book converted, could not save new address index file"
-msgstr "Gammal adressbok konverterad, kunde inte skapa ny adressindexfil"
+#: src/addressbook.c:3820
+msgid "Busy searching..."
+msgstr "Upptagen med att söka..."
 
 
-#: src/addressbook.c:2504
-msgid ""
-"Could not convert address book, but created empty new address book files."
-msgstr ""
-"Kunde inte konvertera adressbok, men skapade nya nya tomma adressboksfiler."
-
-#: src/addressbook.c:2510
-msgid ""
-"Could not convert address book, could not create new address book files."
-msgstr "Kunde inte konvertera adressbok, kunde inte skapa nya adressboksfiler."
-
-#: src/addressbook.c:2516
-msgid ""
-"Could not convert address book and could not create new address book files."
-msgstr ""
-"Kunde inte konvertera adressbok och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
-
-#: src/addressbook.c:2534
-msgid "Addressbook Conversion Error"
-msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
-
-#: src/addressbook.c:2540
-msgid "Addressbook Conversion"
-msgstr "Adressbokskonvertering"
+#: src/addressbook.c:3891
+#, c-format
+msgid "Search '%s'"
+msgstr "Sök '%s'"
 
 
-#: src/addressbook.c:3031 src/prefs_common.c:698
+#: src/addressbook.c:4116
 msgid "Interface"
 msgid "Interface"
-msgstr "Gränssnitt"
+msgstr "Gränssnitt"
 
 
-#: src/addressbook.c:3047
+#: src/addressbook.c:4132
+#: src/exphtmldlg.c:382
+#: src/expldifdlg.c:394
+#: src/exporthtml.c:1020
+#: src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adressbok"
 
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:3063
+#: src/addressbook.c:4148
 msgid "Person"
 msgstr "Person"
 
 msgid "Person"
 msgstr "Person"
 
-#: src/addressbook.c:3079
+#: src/addressbook.c:4164
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Epostadress"
 
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/addressbook.c:3095
+#: src/addressbook.c:4180
 msgid "Group"
 msgstr "Grupp"
 
 msgid "Group"
 msgstr "Grupp"
 
-#: src/addressbook.c:3111 src/folderview.c:250
+#: src/addressbook.c:4196
+#: src/exporthtml.c:922
+#: src/folderview.c:430
+#: src/prefs_account.c:2375
+#: src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapp"
 
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapp"
 
-#: src/addressbook.c:3127
-msgid "V-Card"
-msgstr ""
+#: src/addressbook.c:4212
+msgid "vCard"
+msgstr "vCard"
 
 
-#: src/addressbook.c:3143 src/addressbook.c:3159
-msgid "J-Pilot"
-msgstr ""
+#: src/addressbook.c:4228
+#: src/addressbook.c:4244
+msgid "JPilot"
+msgstr "JPilot"
 
 
-#: src/addressbook.c:3175
+#: src/addressbook.c:4260
 msgid "LDAP Server"
 msgid "LDAP Server"
-msgstr "LDAP-värd"
+msgstr "LDAP-server"
 
 
-#. Old address book
-#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
-msgid "Common address"
-msgstr "Vanliga adresser"
+#: src/addressbook.c:4276
+msgid "LDAP Query"
+msgstr "LDAP Fråga"
 
 
-#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
-msgid "Personal address"
-msgstr "Personliga adresser"
+#: src/addrgather.c:158
+msgid "Please specify name for address book."
+msgstr "Vänligen ange ett namn på adressboken."
 
 
-#: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:3548 src/main.c:358
-msgid "Notice"
-msgstr "Meddelande"
+#: src/addrgather.c:178
+msgid "Please select the mail headers to search."
+msgstr "Välj brevhuvuden att söka i."
 
 
-#: src/alertpanel.c:133 src/main.c:234
-msgid "Warning"
-msgstr "Varning"
+#: src/addrgather.c:185
+msgid "Harvesting addresses..."
+msgstr "Samlar in adresser..."
 
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/inc.c:465
-msgid "Error"
-msgstr "Fel"
+#: src/addrgather.c:224
+msgid "Addresses gathered successfully."
+msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
 
 
-#: src/alertpanel.c:186
-msgid "Creating alert panel dialog...\n"
-msgstr "Skapar meddelandepanelsdialog...\n"
+#: src/addrgather.c:294
+msgid "No folder or message was selected."
+msgstr "Ingen mapp eller meddelade valdes."
 
 
-#: src/alertpanel.c:274
-msgid "Show this message next time"
-msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
+#: src/addrgather.c:302
+msgid ""
+"Please select a folder to process from the folder\n"
+"list. Alternatively, select one or messages from\n"
+"the message list."
+msgstr ""
+"Välj en mapp att behandla från listan \n"
+"eller välj ett eller flera meddelande från \n"
+"meddelandelistan."
+
+#: src/addrgather.c:354
+msgid "Folder :"
+msgstr "Mapp :"
+
+#: src/addrgather.c:365
+#: src/exphtmldlg.c:596
+#: src/expldifdlg.c:626
+#: src/importldif.c:909
+msgid "Address Book :"
+msgstr "Adressbok :"
+
+#: src/addrgather.c:375
+msgid "Folder Size :"
+msgstr "Mappstorlek :"
+
+#: src/addrgather.c:390
+msgid "Process these mail header fields"
+msgstr "Bearbeta dessa brevhuvudfält"
+
+#: src/addrgather.c:408
+msgid "Include sub-folders"
+msgstr "Inkludera undermappar"
+
+#: src/addrgather.c:431
+msgid "Header Name"
+msgstr "Brevhuvudsnamn"
 
 
-#: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
-msgid "can't allocate memory\n"
-msgstr "kan inte allokera minne\n"
+#: src/addrgather.c:432
+msgid "Address Count"
+msgstr "Adressantal"
 
 
-#: src/colorlabel.c:45
-msgid "Orange"
-msgstr "Orange"
+#: src/addrgather.c:537
+#: src/alertpanel.c:153
+#: src/compose.c:4191
+#: src/messageview.c:559
+#: src/messageview.c:572
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:463
+msgid "Warning"
+msgstr "Varning"
 
 
-#: src/colorlabel.c:46
-msgid "Red"
-msgstr "Röd"
+#: src/addrgather.c:538
+msgid "Header Fields"
+msgstr "Brevhuvudsfält"
 
 
-#: src/colorlabel.c:47
-msgid "Pink"
-msgstr "Rosa"
+#: src/addrgather.c:539
+#: src/exphtmldlg.c:716
+#: src/expldifdlg.c:738
+#: src/importldif.c:1029
+msgid "Finish"
+msgstr "Avsluta"
 
 
-#: src/colorlabel.c:48
-msgid "Sky blue"
-msgstr "Himmelsblå"
+#: src/addrgather.c:600
+msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
+msgstr "Samla in E-postadresser - från valda meddelande"
 
 
-#: src/colorlabel.c:49
-msgid "Blue"
-msgstr "Blå"
+#: src/addrgather.c:608
+msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
+msgstr "Samla in E-postadresser - från mapp"
 
 
-#: src/colorlabel.c:50
-msgid "Green"
-msgstr "Grön"
+#: src/addrindex.c:115
+#: src/addrindex.c:126
+msgid "Common address"
+msgstr "Vanliga adresser"
 
 
-#: src/colorlabel.c:51
-msgid "Brown"
-msgstr "Brun"
+#: src/addrindex.c:116
+#: src/addrindex.c:127
+msgid "Personal address"
+msgstr "Personliga adresser"
 
 
-#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
-#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
-#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
-#. * can always get back the SummaryView pointer.
-#: src/colorlabel.c:281 src/summaryview.c:3154
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/addrindex.c:119
+msgid "Common addresses"
+msgstr "Vanliga adresser"
 
 
-#: src/compose.c:370
-msgid "/_Add..."
-msgstr "/_Lägg till..."
+#: src/addrindex.c:120
+msgid "Personal addresses"
+msgstr "Personliga adresser"
 
 
-#: src/compose.c:371
-msgid "/_Remove"
-msgstr "/_Ta bort"
+#: src/alertpanel.c:140
+#: src/compose.c:6689
+msgid "Notice"
+msgstr "Meddelande"
 
 
-#: src/compose.c:373 src/folderview.c:218 src/folderview.c:230
-#: src/folderview.c:241
-msgid "/_Property..."
-msgstr "/_Egenskaper..."
+#: src/alertpanel.c:166
+#: src/alertpanel.c:188
+#: src/compose.c:4137
+#: src/inc.c:584
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
+msgid "Error"
+msgstr "Fel"
 
 
-#: src/compose.c:379
-msgid "/_File/_Attach file"
-msgstr "/_Arkiv/_Bifoga fil"
+#: src/alertpanel.c:189
+msgid "View log"
+msgstr "Visa logg"
 
 
-#: src/compose.c:380
-msgid "/_File/_Insert file"
-msgstr "/_Arkiv/_Infoga fil"
+#: src/alertpanel.c:335
+msgid "Show this message next time"
+msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
 
 
-#: src/compose.c:381
-msgid "/_File/Insert si_gnature"
-msgstr "/_Arkiv/Infoga si_gnatur"
+#: src/browseldap.c:219
+msgid "Browse Directory Entry"
+msgstr "Bläddra katalogpost"
 
 
-#: src/compose.c:386
-msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/_Redigera/_Ångra"
+#: src/browseldap.c:239
+msgid "Server Name :"
+msgstr "Servernamn :"
 
 
-#: src/compose.c:387
-msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/_Redigera/Gör _om"
+#: src/browseldap.c:249
+msgid "Distinguished Name (dn) :"
+msgstr "Distinguished Name (dn) :"
 
 
-#: src/compose.c:388 src/compose.c:393 src/mainwindow.c:384
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/_Redigera/---"
+#: src/browseldap.c:272
+msgid "LDAP Name"
+msgstr "LDAP Namn"
 
 
-#: src/compose.c:389
-msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
+#: src/browseldap.c:274
+msgid "Attribute Value"
+msgstr "Attributvärde"
 
 
-#: src/compose.c:390 src/mainwindow.c:382
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
+#: src/common/nntp.c:73
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-server: %s:%d\n"
 
 
-#: src/compose.c:391
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+#: src/common/nntp.c:181
+#: src/common/nntp.c:244
+#, c-format
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr "Protokollfel: %s\n"
 
 
-#: src/compose.c:392 src/mainwindow.c:383
-msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
+#: src/common/nntp.c:204
+#: src/common/nntp.c:250
+msgid "protocol error\n"
+msgstr "protokollfel\n"
 
 
-#: src/compose.c:394
-msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
+#: src/common/nntp.c:300
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "Fel uppstod vid postning\n"
 
 
-#: src/compose.c:395
-msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/_Redigera/Bryt _långa rader"
+#: src/common/nntp.c:380
+msgid "Error occurred while sending command\n"
+msgstr "Fel uppstod när kommando skickades\n"
 
 
-#: src/compose.c:397
-msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/_Redigera/Redigera med e_xtern redigerare"
+#: src/common/plugin.c:212
+msgid "Plugin already loaded"
+msgstr "Insticksmodulen är redan laddad"
 
 
-#: src/compose.c:400 src/mainwindow.c:478
-msgid "/_Message"
-msgstr "/_Meddelande"
+#: src/common/plugin.c:220
+msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
+msgstr "Kunde inte allokera minne till insticksmodul"
 
 
-#: src/compose.c:401
-msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
+#: src/common/plugin.c:246
+msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
+msgstr "Denna modul är inte licensierad med någon GPL kompatibel licens."
 
 
-#: src/compose.c:403
-msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
+#: src/common/plugin.c:253
+msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
+msgstr "Denna modul är för Sylpheed-Claws GTK1."
 
 
-#: src/compose.c:405
-msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/_Meddelande/Spara till _utkastsmapp"
+#: src/common/smtp.c:174
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr "SMTP AUTH ej tillgängligt\n"
 
 
-#: src/compose.c:407 src/compose.c:412 src/compose.c:414 src/compose.c:417
-#: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:493
-#: src/mainwindow.c:495 src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:508
-#: src/mainwindow.c:511
-msgid "/_Message/---"
-msgstr "/_Meddelande/---"
+#: src/common/smtp.c:514
+#: src/common/smtp.c:564
+msgid "bad SMTP response\n"
+msgstr "Felaktigt SMTP svar\n"
 
 
-#: src/compose.c:408
-msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/_Meddelande/_Till"
+#: src/common/smtp.c:535
+#: src/common/smtp.c:553
+#: src/common/smtp.c:672
+msgid "error occurred on SMTP session\n"
+msgstr "fel uppstod I SMTP session\n"
 
 
-#: src/compose.c:409
-msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/_Meddelande/_Cc"
+#: src/common/smtp.c:544
+#: src/pop.c:841
+msgid "error occurred on authentication\n"
+msgstr "fel uppstod vid autentisering\n"
 
 
-#: src/compose.c:410
-msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/_Meddelande/_Bcc"
+#: src/common/smtp.c:599
+#, c-format
+msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
+msgstr "Meddelandet är för stort (Maximal storlek är %s)\n"
 
 
-#: src/compose.c:411
-msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
+#: src/common/smtp.c:631
+#: src/pop.c:834
+msgid "can't start TLS session\n"
+msgstr "kan inte starta TSL session\n"
 
 
-#: src/compose.c:413
-msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr "/_Meddelande/_Följ upp till"
+#: src/common/ssl.c:144
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr "Fel vid skapande av SSL-kontext\n"
 
 
-#: src/compose.c:415
-msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/_Meddelande/_Bifoga"
+#: src/common/ssl.c:163
+#, c-format
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr "SSL-uppkoppling misslyckades (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:141
+#: src/common/ssl_certificate.c:152
+#: src/common/ssl_certificate.c:158
+#: src/common/ssl_certificate.c:165
+#: src/common/ssl_certificate.c:176
+#: src/common/ssl_certificate.c:182
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgid "<not in certificate>"
+msgstr "<inte i certifikat>"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:191
+#, c-format
+msgid ""
+"  Owner: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature status: %s"
+msgstr ""
+"  Ägare: %s (%s) in %s\n"
+"  Signerad av: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingeravtryck: %s\n"
+"  Signaturstatus: %s"
 
 
-#: src/compose.c:418
-msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr "/_Meddelande/Si_gnera"
+#: src/common/ssl_certificate.c:309
+msgid "Can't load X509 default paths"
+msgstr "Kan inte ladda x509 standardsökvägar"
 
 
-#: src/compose.c:419
-msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr "/_Meddelande/_Kryptera"
+#: src/common/ssl_certificate.c:364
+#, c-format
+msgid ""
+"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"%s presenterade ett okänt SSL certifikat:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/compose.c:421 src/mainwindow.c:560
-msgid "/_Tool"
-msgstr "/V_erktyg"
+#: src/common/ssl_certificate.c:371
+#: src/common/ssl_certificate.c:409
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
+"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Inga meddelande kommer att sparas för detta konto innan du har sparat certifikatet.\n"
+"(Bocka av \"%s\" inställingen).\n"
 
 
-#: src/compose.c:422
-msgid "/_Tool/Show _ruler"
-msgstr "/V_erktyg/Visa linjal"
+#: src/common/ssl_certificate.c:373
+#: src/common/ssl_certificate.c:411
+#: src/prefs_receive.c:214
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "Visa inte felmeddelande vid mottagande"
 
 
-#: src/compose.c:423 src/mainwindow.c:561
-msgid "/_Tool/_Address book"
-msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
-
-#: src/compose.c:506 src/compose.c:578 src/compose.c:640 src/procmsg.c:685
-msgid "Can't get text part\n"
-msgstr "Kan inte hämta textdel\n"
-
-#: src/compose.c:570
+#: src/common/ssl_certificate.c:400
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s: file not exist\n"
-msgstr "%s: filen finns inte\n"
-
-#: src/compose.c:582
 msgid ""
 msgid ""
+"%s's SSL certificate changed !\n"
+"We have saved this one:\n"
+"%s\n"
 "\n"
 "\n"
+"It is now:\n"
+"%s\n"
 "\n"
 "\n"
-"Begin forwarded message:\n"
-"\n"
+"This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"%s's SSL certifikat ändrades !\n"
+"Vi har denna sparad:\n"
+"%s\n"
 "\n"
 "\n"
+"Nu är det:\n"
+"%s\n"
 "\n"
 "\n"
-"Början av vidareskickat meddelande:\n"
-"\n"
+"Detta kan betyda att servern som svarar inte är den vi känner till."
 
 
-#: src/compose.c:1263
+#: src/common/string_match.c:79
+msgid "(Subject cleared by RegExp)"
+msgstr "(Ämne tömt av RegExp)"
+
+#: src/common/utils.c:342
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "File %s doesn't exist\n"
-msgstr "Filen %s finns inte\n"
+msgid "%dB"
+msgstr "%dB"
 
 
-#: src/compose.c:1267
+#: src/common/utils.c:344
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't get file size of %s\n"
-msgstr "Kan inte hämta filstorlek av %s\n"
+msgid "%.1fKB"
+msgstr "%.1fKB"
 
 
-#: src/compose.c:1271
+#: src/common/utils.c:346
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "File %s is empty\n"
-msgstr "Filen %s är tom\n"
+msgid "%.2fMB"
+msgstr "%.2fMB"
 
 
-#: src/compose.c:1292
+#: src/common/utils.c:348
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Message: %s"
-msgstr "Meddelande: %s"
+msgid "%.2fGB"
+msgstr "%.2fGB"
 
 
-#: src/compose.c:1567
-msgid " [Edited]"
-msgstr " [Redigerat]"
+#: src/compose.c:506
+msgid "/_Add..."
+msgstr "/_Lägg till..."
 
 
-#: src/compose.c:1569
-#, c-format
-msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - Komponera meddelande%s"
+#: src/compose.c:507
+msgid "/_Remove"
+msgstr "/_Ta bort"
 
 
-#: src/compose.c:1572
-#, c-format
-msgid "Compose message%s"
-msgstr "Komponera meddelande%s"
+#: src/compose.c:509
+#: src/folderview.c:283
+msgid "/_Properties..."
+msgstr "/_Egenskaper..."
 
 
-#: src/compose.c:1594 src/compose.c:3839
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+#: src/compose.c:514
+#: src/mainwindow.c:681
+#: src/messageview.c:274
+msgid "/_Message"
+msgstr "/_Meddelande"
 
 
-#: src/compose.c:1612
-msgid "can't get recipient list."
-msgstr "kan inte hämta mottagarlista"
+#: src/compose.c:515
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
 
 
-#: src/compose.c:1630
-msgid ""
-"Account for sending mail is not specified.\n"
-"Please select a mail account before sending."
-msgstr ""
-"Konto för att skicka post är inte specificerat.\n"
-"Var god välj ett epostkonto innan du skickar."
+#: src/compose.c:517
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
 
 
-#: src/compose.c:1651
-#, c-format
-msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr "Fel uppstod vid avsändning av meddelande till %s."
+#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:523
+#: src/compose.c:526
+#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:720
+#: src/messageview.c:277
+#: src/messageview.c:285
+#: src/messageview.c:290
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/_Meddelande/---"
 
 
-#: src/compose.c:1665
-msgid "Queueing"
-msgstr "Placerar i kö"
+#: src/compose.c:520
+msgid "/_Message/_Attach file"
+msgstr "/_Meddelande/_Bifoga fil"
 
 
-#: src/compose.c:1666
-msgid ""
-"Error occurred while sending the message.\n"
-"Put this message into queue folder?"
-msgstr ""
-"Fel uppstod vid avsändning av meddelandet.\n"
-"Placera detta meddelande i kömappen?"
+#: src/compose.c:521
+msgid "/_Message/_Insert file"
+msgstr "/_Meddelande/_Infoga fil"
 
 
-#: src/compose.c:1672 src/compose.c:3851
-msgid "Can't queue the message."
-msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
+#: src/compose.c:522
+msgid "/_Message/Insert si_gnature"
+msgstr "/_Meddelande/_Infoga signatur"
 
 
-#: src/compose.c:1675
-msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
+#: src/compose.c:524
+msgid "/_Message/_Save"
+msgstr "/_Meddelande/_Spara"
+
+#: src/compose.c:527
+msgid "/_Message/_Close"
+msgstr "/_Meddelande/S_täng"
+
+#: src/compose.c:530
+msgid "/_Edit/_Undo"
+msgstr "/_Redigera/_Ångra"
+
+#: src/compose.c:531
+msgid "/_Edit/_Redo"
+msgstr "/_Redigera/Gör _om"
+
+#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:626
+#: src/mainwindow.c:480
+#: src/messageview.c:165
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/_Redigera/---"
+
+#: src/compose.c:533
+msgid "/_Edit/Cu_t"
+msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
+
+#: src/compose.c:534
+#: src/mainwindow.c:477
+#: src/messageview.c:163
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
+
+#: src/compose.c:535
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in"
+
+#: src/compose.c:536
+msgid "/_Edit/Special paste"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special"
+
+#: src/compose.c:537
+msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_som citat"
+
+#: src/compose.c:539
+msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_radbruten"
+
+#: src/compose.c:541
+msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_ej radbruten"
+
+#: src/compose.c:543
+#: src/mainwindow.c:478
+#: src/messageview.c:164
+msgid "/_Edit/Select _all"
+msgstr "/_Redigera/Markera _allt"
+
+#: src/compose.c:544
+msgid "/_Edit/A_dvanced"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat"
+
+#: src/compose.c:545
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken bakåt"
+
+#: src/compose.c:550
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken framåt"
+
+#: src/compose.c:555
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord bakåt"
 
 
-#: src/compose.c:1689 src/compose.c:3858
-msgid "Can't save the message to outbox."
-msgstr "Kan inte spara meddelande till outbox."
+#: src/compose.c:560
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord framåt"
 
 
-#: src/compose.c:1715 src/compose.c:1844 src/compose.c:1954 src/utils.c:1541
-msgid "can't change file mode\n"
-msgstr "can ej ändra filrättigheter\n"
+#: src/compose.c:565
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till början av rad"
 
 
-#: src/compose.c:1747
-msgid "Can't convert the codeset of the message."
-msgstr "Kan inte ändra meddelandets kodning."
+#: src/compose.c:570
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till slutet på rad"
+
+#: src/compose.c:575
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till föregående rad"
+
+#: src/compose.c:580
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till nästa rad"
+
+#: src/compose.c:585
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken bakåt"
+
+#: src/compose.c:590
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken framåt"
+
+#: src/compose.c:595
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord bakåt"
+
+#: src/compose.c:600
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord framåt"
+
+#: src/compose.c:605
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort rad"
+
+#: src/compose.c:610
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort hela raden"
+
+#: src/compose.c:615
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort till slutet av raden"
+
+#: src/compose.c:621
+msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
+msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
+
+#: src/compose.c:623
+msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
+msgstr "/_Redigera/Bryt alla _långa rader"
+
+#: src/compose.c:625
+msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
+msgstr "/_Redigera/Radbryt automatiskt"
 
 
-#: src/compose.c:1756
-msgid "can't write headers\n"
-msgstr "kan ej skriva brevhuvuden\n"
+#: src/compose.c:627
+msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
+msgstr "/_Redigera/Redigera med e_xtern redigerare"
+
+#: src/compose.c:630
+msgid "/_Spelling"
+msgstr "/_Stavning"
+
+#: src/compose.c:631
+msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
+msgstr "/_Stavning/_Kontrollera alla eller kontrollera markering"
+
+#: src/compose.c:633
+msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
+msgstr "/_Stavning/_Markera alla felstavade ord"
+
+#: src/compose.c:635
+msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
+msgstr "/_Stavning/Kontrollera felstavade ord _bakåt"
+
+#: src/compose.c:637
+msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
+msgstr "/_Stavning/_Hoppa till nästa felstavade ord"
+
+#: src/compose.c:640
+msgid "/_Options"
+msgstr "/_Alternativ"
+
+#: src/compose.c:641
+msgid "/_Options/Privacy System"
+msgstr "/_Alternativ/_Krypteringssystem"
+
+#: src/compose.c:642
+msgid "/_Options/Privacy System/None"
+msgstr "/_Alternativ/_Krypteringssystem/Inget"
+
+#: src/compose.c:643
+msgid "/_Options/Si_gn"
+msgstr "/_Alternativ/_Signera"
+
+#: src/compose.c:644
+msgid "/_Options/_Encrypt"
+msgstr "/_Alternativ/K_ryptera"
+
+#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:656
+msgid "/_Options/---"
+msgstr "/_Alternativ/---"
+
+#: src/compose.c:646
+msgid "/_Options/_Priority"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet"
+
+#: src/compose.c:647
+msgid "/_Options/Priority/_Highest"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/H_ögsta"
+
+#: src/compose.c:648
+msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Hög"
+
+#: src/compose.c:649
+msgid "/_Options/Priority/_Normal"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Normal"
+
+#: src/compose.c:650
+msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Låg"
+
+#: src/compose.c:651
+msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/L_ägsta"
+
+#: src/compose.c:653
+msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
+msgstr "/_Alternativ/_Begär läskvitto"
+
+#: src/compose.c:655
+msgid "/_Options/Remo_ve references"
+msgstr "/_Alternativ/Ta b_ort referenser"
+
+#: src/compose.c:662
+msgid "/_Options/Character _encoding"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning"
+
+#: src/compose.c:663
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/_Automatisk"
+
+#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:679
+#: src/compose.c:683
+#: src/compose.c:689
+#: src/compose.c:693
+#: src/compose.c:699
+#: src/compose.c:703
+#: src/compose.c:713
+#: src/compose.c:717
+#: src/compose.c:727
+#: src/compose.c:731
+msgid "/_Options/Character _encoding/---"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/---"
+
+#: src/compose.c:667
+msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/7bit ascii (US-ASC_II)"
+
+#: src/compose.c:669
+msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Unicode (_UTF-8)"
+
+#: src/compose.c:673
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/compose.c:675
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (ISO-8859-15)"
+
+#: src/compose.c:677
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (Windows-1252)"
+
+#: src/compose.c:681
+msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/compose.c:685
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/_Baltisk·(ISO-8859-13)"
+
+#: src/compose.c:687
+msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/compose.c:691
+msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Grekiska (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/compose.c:695
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska (ISO-8859-_8)"
+
+#: src/compose.c:697
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska (Windows-1255)"
+
+#: src/compose.c:701
+msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Turkiska (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/compose.c:705
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/compose.c:707
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (KOI8-_R)"
+
+#: src/compose.c:709
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (KOI8-U)"
+
+#: src/compose.c:711
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (Windows-1251)"
+
+#: src/compose.c:715
+msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Japanska (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/compose.c:719
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska (_GB2312)"
+
+#: src/compose.c:721
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska (GBK)"
+
+#: src/compose.c:723
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska (_Big5)"
+
+#: src/compose.c:725
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska (EUC-_TW)"
+
+#: src/compose.c:729
+msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Koreanska (EUC-_KR)"
+
+#: src/compose.c:733
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai (TIS-620)"
+
+#: src/compose.c:735
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai (Windows-874)"
+
+#: src/compose.c:739
+msgid "/_Tools/Show _ruler"
+msgstr "/V_erktyg/Visa linjal"
+
+#: src/compose.c:740
+#: src/messageview.c:294
+msgid "/_Tools/_Address book"
+msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
+
+#: src/compose.c:741
+msgid "/_Tools/_Template"
+msgstr "/V_erktyg/_Mallar"
 
 
-#: src/compose.c:1876
-msgid "saving sent message...\n"
-msgstr "sparar skickat meddelande...\n"
+#: src/compose.c:742
+#: src/mainwindow.c:756
+#: src/messageview.c:319
+msgid "/_Tools/Actio_ns"
+msgstr "/V_erktyg/A_ktiviteter"
 
 
-#: src/compose.c:1881
-msgid "can't save message\n"
-msgstr "kan inte spara meddelande\n"
+#: src/compose.c:1438
+msgid "Fw: multiple emails"
+msgstr "Vb: många meddelande"
 
 
-#: src/compose.c:1887 src/compose.c:2029
-msgid "can't open mark file\n"
-msgstr "kan inte öppna markeringsfil\n"
+#: src/compose.c:1774
+msgid "Reply-To:"
+msgstr "Svara till:"
 
 
-#: src/compose.c:1917
-msgid "can't remove the old message\n"
-msgstr "kan inte ta bort det gamla meddelandet\n"
+#: src/compose.c:1777
+#: src/compose.c:5016
+#: src/compose.c:5702
+#: src/headerview.c:54
+msgid "Newsgroups:"
+msgstr "Nyhetsgrupper:"
 
 
-#: src/compose.c:1934
-msgid "queueing message...\n"
-msgstr "lägger meddelandet i kö...\n"
+#: src/compose.c:1780
+msgid "Followup-To:"
+msgstr "Uppföljning Till:"
 
 
-#: src/compose.c:2012
-msgid "can't queue the message\n"
-msgstr "kan inte lägga meddelandet i kö\n"
+#: src/compose.c:2177
+msgid "Quote mark format error."
+msgstr "Fel i formatet på citeringsmarkering."
 
 
-#: src/compose.c:2059
+#: src/compose.c:2193
+msgid "Message reply/forward format error."
+msgstr "Formateringsfel i meddelade svara/vidarebefordra."
+
+#: src/compose.c:2734
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't open file %s\n"
-msgstr "Kan inte öppna filen %s\n"
+msgid "File %s is empty."
+msgstr "Filen %s är tom."
 
 
-#: src/compose.c:2411
+#: src/compose.c:2738
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "generated Message-ID: %s\n"
-msgstr "genererat Message-ID: %s\n"
+msgid "Can't read %s."
+msgstr "Kan inte läsa %s."
 
 
-#: src/compose.c:2485 src/compose.c:3346
-msgid "MIME type"
-msgstr "MIME-typ"
+#: src/compose.c:2765
+#, c-format
+msgid "Message: %s"
+msgstr "Meddelande: %s"
 
 
-#: src/compose.c:2485 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2548
-#: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:423
-msgid "Size"
-msgstr "Storlek"
+#: src/compose.c:3549
+msgid " [Edited]"
+msgstr " [Redigerat]"
 
 
-#: src/compose.c:2502
-msgid "Creating compose window...\n"
-msgstr "Skapar kompositionsfönster...\n"
+#: src/compose.c:3555
+#, c-format
+msgid "%s - Compose message%s"
+msgstr "%s - Nytt meddelande%s"
 
 
-#: src/compose.c:2548 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:151
-msgid "From:"
-msgstr "Från:"
+#: src/compose.c:3558
+#, c-format
+msgid "[no subject] - Compose message%s"
+msgstr "[inget ämne] - Nytt meddelande%s"
 
 
-#: src/compose.c:2972 src/mainwindow.c:1522 src/prefs_account.c:553
-#: src/prefs_common.c:686
+#: src/compose.c:3583
+#: src/messageview.c:594
+msgid ""
+"Account for sending mail is not specified.\n"
+"Please select a mail account before sending."
+msgstr ""
+"Konto för att skicka e-post är inte specificerat.\n"
+"Var god välj ett e-postkonto innan du skickar."
+
+#: src/compose.c:3685
+#: src/compose.c:3713
+#: src/compose.c:3740
+#: src/prefs_account.c:1011
+#: src/prefs_send.c:335
+#: src/toolbar.c:387
+#: src/toolbar.c:434
 msgid "Send"
 msgstr "Skicka"
 
 msgid "Send"
 msgstr "Skicka"
 
-#: src/compose.c:2973
-msgid "Send message"
-msgstr "Skicka meddelande"
+#: src/compose.c:3686
+msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
+msgstr "Den enda mottagaren är standard CC adressen. Skicka ändå?"
 
 
-#: src/compose.c:2979
-msgid "Send later"
-msgstr "Skicka senare"
+#: src/compose.c:3687
+#: src/compose.c:3715
+#: src/compose.c:3742
+#: src/compose.c:4137
+msgid "+_Send"
+msgstr "+_Skicka"
 
 
-#: src/compose.c:2980
-msgid "Put into queue folder and send later"
-msgstr "Placera i kömapp och skicka senare"
+#: src/compose.c:3714
+msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
+msgstr "Den enda mottagaren är standard BCC adressen, Skicka ändå?"
 
 
-#: src/compose.c:2987 src/folderview.c:812
-msgid "Draft"
-msgstr "Utkast"
+#: src/compose.c:3728
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "Mottagare har inte specificerats."
 
 
-#: src/compose.c:2988
-msgid "Save to draft folder"
-msgstr "Spara till utkastsmapp"
+#: src/compose.c:3741
+msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+msgstr "Ämnesraden är tom. Skicka ändå?"
 
 
-#: src/compose.c:2997
-msgid "Insert"
-msgstr "Infoga"
+#: src/compose.c:3767
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Charset conversion failed."
+msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
+"\n"
+"Fel vid omvandling av teckenuppsättning."
 
 
-#: src/compose.c:2998
-msgid "Insert file"
-msgstr "Infoga fil"
+#: src/compose.c:3770
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Signature failed."
+msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
+"\n"
+"Signatur fel."
 
 
-#: src/compose.c:3005
-msgid "Attach"
-msgstr "Bifoga"
+#: src/compose.c:3773
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
+"\n"
+"%s."
 
 
-#: src/compose.c:3006
-msgid "Attach file"
-msgstr "Bifoga fil"
+#: src/compose.c:3775
+msgid "Could not queue message for sending."
+msgstr "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas."
 
 
-#. signature
-#: src/compose.c:3015 src/prefs_common.c:1100
-msgid "Signature"
-msgstr "Signatur"
+#: src/compose.c:3790
+#: src/compose.c:3820
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
+"Meddelandet var lagt i kö men kunde inte skickas.\n"
+"Använd \"Sänd köade meddelande\" från huvudfönstret för att försöka igen."
 
 
-#: src/compose.c:3016
-msgid "Insert signature"
-msgstr "Infoga signatur"
+#: src/compose.c:4134
+#, c-format
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message \n"
+"to the specified %s charset.\n"
+"Send it as %s?"
+msgstr ""
+"Kan inte konvertera textkodningen i meddelandet \n"
+"till den specificerade %s kodningen.\n"
+"Skicka som det %s?"
+
+#: src/compose.c:4187
+#, c-format
+msgid ""
+"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
+"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
+"\n"
+"Send it anyway?"
+msgstr ""
+"Rad %d överskrider gränsen för rader (998 bytes).\n"
+"Innehållet i meddelandet kan bli förstört när det sänds.\n"
+"\n"
+"Skicka ändå?"
 
 
-#: src/compose.c:3024
-msgid "Editor"
-msgstr "Redigerare"
+#: src/compose.c:4367
+msgid "No account for sending mails available!"
+msgstr "Det finns inget konto för att skicka post tillgängligt!"
 
 
-#: src/compose.c:3025
-msgid "Edit with external editor"
-msgstr "Redigera med extern redigerare"
+#: src/compose.c:4377
+msgid "No account for posting news available!"
+msgstr "Det finns inget konto för att skicka nyheter tillgängligt!"
 
 
-#: src/compose.c:3033
-msgid "Linewrap"
-msgstr "Radbrytning"
+#: src/compose.c:5099
+#: src/headerview.c:52
+#: src/summary_search.c:211
+msgid "From:"
+msgstr "Från:"
+
+#: src/compose.c:5150
+msgid "Mime type"
+msgstr "Mime typ"
+
+#: src/compose.c:5156
+#: src/compose.c:5387
+#: src/mimeview.c:198
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330
+#: src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:471
+msgid "Size"
+msgstr "Storlek"
+
+#: src/compose.c:5216
+msgid "Save Message to "
+msgstr "Spara meddelande i "
+
+#: src/compose.c:5238
+#: src/editjpilot.c:289
+#: src/editldap.c:479
+#: src/editvcard.c:202
+#: src/export.c:195
+#: src/import.c:200
+#: src/importmutt.c:242
+#: src/importpine.c:242
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347
+#: src/prefs_account.c:1424
+#: src/prefs_account.c:1519
+#: src/prefs_account.c:1919
+#: src/prefs_spelling.c:244
+msgid "_Browse"
+msgstr "_Bläddra"
+
+#: src/compose.c:5386
+#: src/compose.c:6443
+msgid "MIME type"
+msgstr "MIME-typ"
+
+#: src/compose.c:5451
+#: src/prefs_account.c:1670
+#: src/prefs_customheader.c:201
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Header"
+msgstr "Brevhuvud"
+
+#: src/compose.c:5453
+msgid "Attachments"
+msgstr "Bilagor"
+
+#: src/compose.c:5455
+msgid "Others"
+msgstr "Övriga"
+
+#: src/compose.c:5470
+#: src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:209
+#: src/summary_search.c:225
+msgid "Subject:"
+msgstr "Ämne:"
+
+#: src/compose.c:5656
+#: src/exphtmldlg.c:462
+#: src/gtk/colorlabel.c:294
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1617
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2280
+#: src/prefs_account.c:637
+#: src/summaryview.c:4453
+msgid "None"
+msgstr "Ingen"
+
+#: src/compose.c:5666
+#, c-format
+msgid ""
+"Spell checker could not be started.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Felstavningsprogram kunde inte starta.\n"
+"%s"
 
 
-#: src/compose.c:3034
-msgid "Wrap current paragraph"
-msgstr "Radbryt aktuellt stycke"
+#: src/compose.c:5901
+#, c-format
+msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
+msgstr "Säkerhetssystemet '%s' kan inte laddas. Du kommer inte att kunna signera eller kryptera detta meddelande."
 
 
-#: src/compose.c:3242
+#: src/compose.c:6334
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Felaktig MIME-typ"
 
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Felaktig MIME-typ"
 
-#: src/compose.c:3260
+#: src/compose.c:6352
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "Filen finns inte eller är tom."
+msgstr "Filen finns inte eller är tom."
 
 
-#: src/compose.c:3328
-msgid "Property"
+#: src/compose.c:6425
+msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaper"
 
 msgstr "Egenskaper"
 
-#: src/compose.c:3348
+#: src/compose.c:6476
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodning"
 
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodning"
 
-#: src/compose.c:3371
+#: src/compose.c:6501
 msgid "Path"
 msgid "Path"
-msgstr "Sökväg"
+msgstr "Sökväg"
 
 
-#: src/compose.c:3372
+#: src/compose.c:6502
+#: src/prefs_toolbar.c:1068
 msgid "File name"
 msgstr "Filnamn"
 
 msgid "File name"
 msgstr "Filnamn"
 
-#: src/compose.c:3519
-#, c-format
-msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "Kommandorad för extern redigerare är felaktig: `%s'\n"
-
-#: src/compose.c:3545
+#: src/compose.c:6686
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1016,4007 +1813,8336 @@ msgstr ""
 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
 "processgrupps-id: %d"
 
 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
 "processgrupps-id: %d"
 
-#: src/compose.c:3558
+#: src/compose.c:6728
+msgid "Compose: input from monitoring process\n"
+msgstr "Nytt meddelande: indata från övervaknings process\n"
+
+#: src/compose.c:7013
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön:\n"
+"\n"
+"%s."
+
+#: src/compose.c:7101
+msgid "Could not save draft."
+msgstr "Kunde inte spara utkast."
+
+#: src/compose.c:7177
+#: src/compose.c:7200
+msgid "Select file"
+msgstr "Välj fil"
+
+#: src/compose.c:7213
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Terminated process group id: %d"
-msgstr "Avslutad processgrupps-id: %d"
+msgid "File '%s' could not be read."
+msgstr "Filen '%s' kunde inte läsas."
 
 
-#: src/compose.c:3559
+#: src/compose.c:7215
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Temporary file: %s"
-msgstr "Temporär fil: %s"
+msgid ""
+"File '%s' contained invalid characters\n"
+"for the current encoding, insertion may be incorrect."
+msgstr ""
+"Filen '%s' innehåller ogiltiga tecken\n"
+"för den aktuella teckenkodningen, inmatning kan bli fel."
 
 
-#: src/compose.c:3583
-msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-msgstr "Komponera: indata från bevakad process\n"
+#: src/compose.c:7263
+msgid "Discard message"
+msgstr "Överge meddelande"
 
 
-#. failed
-#: src/compose.c:3616
-msgid "Couldn't exec external editor\n"
-msgstr "Kunde inte exekvera extern redigerare\n"
+#: src/compose.c:7264
+msgid "This message has been modified. Discard it?"
+msgstr "Detta meddelande har ändrats. Vill du överge det?"
 
 
-#: src/compose.c:3620
-msgid "Couldn't write to file\n"
-msgstr "Kunde inte skriva till fil\n"
+#: src/compose.c:7265
+msgid "_Discard"
+msgstr "_Överge"
 
 
-#: src/compose.c:3622
-msgid "Pipe read failed\n"
-msgstr "Rörledningsläsning misslyckades\n"
+#: src/compose.c:7265
+msgid "_Save to Drafts"
+msgstr "_Spara till Utkast"
 
 
-#: src/compose.c:3910 src/compose.c:3922
-msgid "Select file"
-msgstr "Välj fil"
+#: src/compose.c:7309
+#, c-format
+msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
+msgstr "Vill du använda mallen '%s' ?"
 
 
-#: src/compose.c:3946
-msgid "Discard message"
-msgstr "Kassera meddelande"
+#: src/compose.c:7311
+msgid "Apply template"
+msgstr "Använd mall"
+
+#: src/compose.c:7312
+msgid "_Replace"
+msgstr "_Ersätt"
+
+#: src/compose.c:7312
+msgid "_Insert"
+msgstr "_Infoga"
+
+#: src/crash.c:142
+#, c-format
+msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Sylpheed-Claws process (%ld) tog emot signalen %ld"
+
+#: src/crash.c:188
+msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
+msgstr "Sylpheed-Claws har krashat"
 
 
-#: src/compose.c:3947
-msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "Detta meddelande har modifierats. Kassera det?"
+#: src/crash.c:204
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.\n"
+"Please file a bug report and include the information below."
+msgstr ""
+"%s.\n"
+"Var snäll och rapportera en bugg och inkludera informationen nedan."
+
+#: src/crash.c:209
+msgid "Debug log"
+msgstr "Debug-logg"
 
 
-#: src/compose.c:3948
-msgid "Discard"
-msgstr "Kassera"
+#: src/crash.c:246
+msgid "Close"
+msgstr "Stäng"
+
+#: src/crash.c:251
+msgid "Save..."
+msgstr "Spara..."
 
 
-#: src/compose.c:3948
-msgid "to Draft"
-msgstr "till Utkast"
+#: src/crash.c:256
+msgid "Create bug report"
+msgstr "Skapa bugrapport"
 
 
-#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 8);
-#: src/editaddress.c:176
-msgid "Edit address"
-msgstr "Redigra adress"
+#: src/crash.c:303
+msgid "Save crash information"
+msgstr "Spara krash-information"
 
 
-#: src/editaddress.c:318
+#: src/editaddress.c:153
 msgid "Add New Person"
 msgid "Add New Person"
-msgstr "Lägg till ny person"
+msgstr "Lägg till ny person"
 
 
-#: src/editaddress.c:319
+#: src/editaddress.c:154
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Redigera persondetaljer"
 
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Redigera persondetaljer"
 
-#: src/editaddress.c:455
-msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "En epostadress måste anges."
+#: src/editaddress.c:316
+msgid "An Email address must be supplied."
+msgstr "En e-postadress måste anges."
 
 
-#: src/editaddress.c:565
+#: src/editaddress.c:490
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
+msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
 
 
-#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
-#: src/editaddress.c:619
+#: src/editaddress.c:560
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Redigera persondata"
 
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Redigera persondata"
 
-#: src/editaddress.c:716
+#: src/editaddress.c:671
+#: src/expldifdlg.c:508
+#: src/exporthtml.c:799
+#: src/ldif.c:858
 msgid "Display Name"
 msgid "Display Name"
-msgstr "Visat namn"
+msgstr "Namn att visa"
 
 
-#: src/editaddress.c:722 src/editaddress.c:726
+#: src/editaddress.c:677
+#: src/editaddress.c:681
+#: src/ldif.c:866
 msgid "Last Name"
 msgstr "Efternamn"
 
 msgid "Last Name"
 msgstr "Efternamn"
 
-#: src/editaddress.c:723 src/editaddress.c:725
+#: src/editaddress.c:678
+#: src/editaddress.c:680
+#: src/ldif.c:862
 msgid "First Name"
 msgid "First Name"
-msgstr "Förnamn"
+msgstr "Förnamn"
 
 
-#: src/editaddress.c:728
-msgid "Nick Name"
+#: src/editaddress.c:683
+msgid "Nickname"
 msgstr "Smeknamn"
 
 msgstr "Smeknamn"
 
-#: src/editaddress.c:762 src/editaddress.c:810 src/editaddress.c:1016
-#: src/editgroup.c:249
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "Epostadress"
-
-#: src/editaddress.c:762 src/editaddress.c:819
+#: src/editaddress.c:760
+#: src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
 msgid "Alias"
-msgstr ""
-
-#. Buttons
-#: src/editaddress.c:846
-msgid "Move Up"
-msgstr "Flytta upp"
-
-#: src/editaddress.c:849
-msgid "Move Down"
-msgstr "Flytta ner"
+msgstr "Alias"
 
 
-#: src/editaddress.c:855 src/editaddress.c:985
-msgid "Modify"
-msgstr "Modifiera"
-
-#: src/editaddress.c:861 src/editaddress.c:991 src/message_search.c:137
-#: src/summary_search.c:203
-msgid "Clear"
-msgstr "Töm"
-
-#: src/editaddress.c:907 src/editaddress.c:964 src/prefs_customheader.c:208
+#: src/editaddress.c:954
+#: src/editaddress.c:1011
+#: src/prefs_customheader.c:218
+#: src/prefs_matcher.c:490
 msgid "Value"
 msgid "Value"
-msgstr "Värde"
+msgstr "Värde"
 
 
-#: src/editaddress.c:1015
-msgid "Basic Data"
-msgstr "Grundläggande data"
+#: src/editaddress.c:1070
+msgid "User Data"
+msgstr "Användardata"
 
 
-#: src/editaddress.c:1017
-msgid "User Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+#: src/editaddress.c:1071
+msgid "Email Addresses"
+msgstr "E-post adresser"
 
 
-#: src/editbook.c:114
+#: src/editaddress.c:1072
+msgid "Other Attributes"
+msgstr "Andra attribut"
+
+#: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr "File verkar vara OK."
+msgstr "Fil verkar vara OK."
 
 
-#: src/editbook.c:117
+#: src/editbook.c:116
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
 
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
 
-#: src/editbook.c:120 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
+#: src/editbook.c:119
+#: src/editjpilot.c:203
+#: src/editvcard.c:107
 msgid "Could not read file."
 msgid "Could not read file."
-msgstr "Kunde inte läsa fil."
+msgstr "Kunde inte läsa fil."
 
 
-#: src/editbook.c:168 src/editbook.c:278
+#: src/editbook.c:153
+#: src/editbook.c:266
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Redigera adressbok"
 
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Redigera adressbok"
 
-#: src/editbook.c:197 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
+#: src/editbook.c:182
+#: src/editjpilot.c:277
+#: src/editvcard.c:190
 msgid " Check File "
 msgid " Check File "
-msgstr " Undersök fil "
-
-#: src/editbook.c:202 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
+msgstr " Undersök fil "
+
+#: src/editbook.c:187
+#: src/editjpilot.c:282
+#: src/editvcard.c:195
+#: src/importmutt.c:235
+#: src/importpine.c:235
+#: src/prefs_account.c:1887
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
-#: src/editbook.c:297
+#: src/editbook.c:285
 msgid "Add New Addressbook"
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "Lägg till ny adressbok"
+msgstr "Lägg till ny adressbok"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
+msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
 
 
-#: src/editgroup.c:255
+#: src/editgroup.c:286
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Redigera gruppdata"
 
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Redigera gruppdata"
 
-#: src/editgroup.c:283
+#: src/editgroup.c:314
+#: src/exporthtml.c:635
 msgid "Group Name"
 msgstr "Gruppnamn"
 
 msgid "Group Name"
 msgstr "Gruppnamn"
 
-#: src/editgroup.c:302
+#: src/editgroup.c:333
 msgid "Addresses in Group"
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "Adresser i grupp"
+msgstr "Adresser i Grupp"
 
 
-#: src/editgroup.c:304
+#: src/editgroup.c:335
 msgid " -> "
 msgid " -> "
-msgstr ""
+msgstr " -> "
 
 
-#: src/editgroup.c:331
+#: src/editgroup.c:362
 msgid " <- "
 msgid " <- "
-msgstr ""
+msgstr " <- "
 
 
-#: src/editgroup.c:333
+#: src/editgroup.c:364
 msgid "Available Addresses"
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "Tillgängliga adresser"
+msgstr "Tillgängliga adresser"
 
 
-#: src/editgroup.c:397
-msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr "Flytta epostadresser till eller från grupp med pilknapparna"
+#: src/editgroup.c:425
+msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
+msgstr "Flytta e-postadresser till eller från grupp med pilknapparna"
 
 
-#: src/editgroup.c:446
+#: src/editgroup.c:473
 msgid "Edit Group Details"
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "Redigera gruppdetaljer"
+msgstr "Redigera Gruppdetaljer"
 
 
-#: src/editgroup.c:449
+#: src/editgroup.c:476
 msgid "Add New Group"
 msgid "Add New Group"
-msgstr "Lägg till ny grupp"
+msgstr "Lägg till ny grupp"
 
 
-#: src/editgroup.c:497
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Redigera mapp"
 
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Redigera mapp"
 
-#: src/editgroup.c:497
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
+msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
 
 
-#: src/editgroup.c:500 src/folderview.c:1422 src/folderview.c:1623
+#: src/editgroup.c:529
+#: src/foldersel.c:532
+#: src/imap_gtk.c:133
+#: src/mh_gtk.c:127
 msgid "New folder"
 msgstr "Ny mapp"
 
 msgid "New folder"
 msgstr "Ny mapp"
 
-#: src/editgroup.c:501 src/folderview.c:1423
+#: src/editgroup.c:530
+#: src/foldersel.c:533
+#: src/mh_gtk.c:128
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
+msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
 
 
-#: src/editjpilot.c:189
+#: src/editjpilot.c:200
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
 
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
 
-#: src/editjpilot.c:225
+#: src/editjpilot.c:212
 msgid "Select JPilot File"
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+msgstr "Välj JPilotfil"
 
 
-#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:400
+#: src/editjpilot.c:248
+#: src/editjpilot.c:378
 msgid "Edit JPilot Entry"
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr "Redigera JPilotfält"
+msgstr "Redigera JPilotfält"
 
 
-#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
-msgid " ... "
-msgstr " ... "
-
-#: src/editjpilot.c:319
+#: src/editjpilot.c:294
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr "Additionella epostadressobjekt"
+msgstr "Ytterligare epostadressobjekt"
 
 
-#: src/editjpilot.c:407
+#: src/editjpilot.c:385
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
-
-#: src/editldap.c:164
-msgid "Connected successfully to server"
-msgstr "Anslöt framgångsrikt till värd"
-
-#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
-msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Kan inte ansluta till värd"
+msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
 
 
-#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:534
-msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr "Redigera LDAP-värd"
+#: src/editldap_basedn.c:143
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr "Redigera LDAP - Välj sökbas"
 
 
-#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
+#: src/editldap_basedn.c:163
+#: src/editldap.c:413
 msgid "Hostname"
 msgid "Hostname"
-msgstr "Värdnamn"
+msgstr "Värdnamn"
 
 
-#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
+#: src/editldap_basedn.c:173
+#: src/editldap.c:432
+#: src/ssl_manager.c:107
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap.c:328
-msgid " Check Server "
-msgstr " Undersök värd "
-
-#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
+#: src/editldap_basedn.c:183
+#: src/editldap.c:461
 msgid "Search Base"
 msgid "Search Base"
-msgstr "Sök i databas"
+msgstr "Sök i databas"
 
 
-#: src/editldap.c:390
-msgid "Search Criteria"
-msgstr "Sökningskriterier"
+#: src/editldap_basedn.c:204
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
 
 
-#: src/editldap.c:397
-msgid " Reset "
-msgstr " Återställ "
+#: src/editldap_basedn.c:294
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från server, vänligen ställ in manuellt"
 
 
-#: src/editldap.c:402
-msgid "Bind DN"
-msgstr "Bind-DN"
+#: src/editldap_basedn.c:298
+#: src/editldap.c:267
+msgid "Could not connect to server"
+msgstr "Kan inte ansluta till server"
 
 
-#: src/editldap.c:411
-msgid "Bind Password"
-msgstr "Bindlösenord"
+#: src/editldap.c:148
+msgid "A Name must be supplied."
+msgstr "Ett namn måste anges."
 
 
-#: src/editldap.c:420
-msgid "Timeout (secs)"
-msgstr "Väntetid (sek.)"
+#: src/editldap.c:160
+msgid "A Hostname must be supplied for the server."
+msgstr "Ett Värdnamn måste anges för servern."
 
 
-#: src/editldap.c:434
-msgid "Maximum Entries"
-msgstr "Max antal fält"
+#: src/editldap.c:173
+msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
+msgstr "Minst ett attribut måste anges för LDAP sökning."
 
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:549
-msgid "Basic"
-msgstr "Grundläggande"
+#: src/editldap.c:264
+msgid "Connected successfully to server"
+msgstr "Anslöt framgångsrikt till server"
 
 
-#: src/editldap.c:462
-msgid "Extended"
-msgstr "Expanderat"
+#: src/editldap.c:315
+#: src/editldap.c:967
+msgid "Edit LDAP Server"
+msgstr "Redigera LDAP-server"
 
 
-#: src/editldap.c:546
-msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "Lägg till ny LDAP-värd"
+#: src/editldap.c:408
+msgid "A name that you wish to call the server."
+msgstr "Ett namn som du vill ge servern."
 
 
-#: src/editldap_basedn.c:141
-msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "Red. LDAP - Välj sökbas"
+#: src/editldap.c:423
+msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Sylpheed-Claws."
+msgstr "Detta är värdnamnet på servern. Till exempel 'ldap.mydomain.com' kan varapassande för domänen 'mydomain.com'. Det går även att använda en IP adress. Du kan ange 'localhost' om LDAP-servern är på samma dator som Sylpheed-Claws."
 
 
-#: src/editldap_basedn.c:202
-msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
+#: src/editldap.c:447
+msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
+msgstr "Portnumret som servern lyssnar på. Port 389 är standard."
 
 
-#: src/editldap_basedn.c:286
-msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från värd, vänligen ställ in manuellt"
+#: src/editldap.c:451
+msgid " Check Server "
+msgstr " Undersök server"
 
 
-#: src/editvcard.c:96
-#, fuzzy
-msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt VCard-format."
+#: src/editldap.c:456
+msgid "Press this button to test the connection to the server."
+msgstr "Tryck på denna knappen för att testa anslutningen till servern."
 
 
-#: src/editvcard.c:132
-#, fuzzy
-msgid "Select vCard File"
-msgstr "Välj VCardfil"
+#: src/editldap.c:471
+msgid ""
+"This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
+"Detta specificerar namnet på katalogen som ska genomsökas på server. Exempelvis:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
 
 
-#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
-#, fuzzy
-msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr "Red. VCardfält"
+#: src/editldap.c:484
+msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
+msgstr "Tryck på denna knappen för att slå upp tillgängliga kataloger på servern."
 
 
-#: src/editvcard.c:296
-#, fuzzy
-msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr "Lägg til nytt VCardfält"
+#: src/editldap.c:535
+msgid "Search Attributes"
+msgstr "Sökattribut"
 
 
-#: src/export.c:122
-msgid "Export"
-msgstr "Exportera"
+#: src/editldap.c:545
+msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
+msgstr "En lista över LDAP attributnamn som kommer att användas vid sökning efter namn eller adress."
 
 
-#: src/export.c:144
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Välj målmapp och mbox-fil."
+#: src/editldap.c:549
+msgid " Defaults "
+msgstr " Standardvärden "
 
 
-#: src/export.c:154
-msgid "Source dir:"
-msgstr "Ursprungskatalog:"
+#: src/editldap.c:554
+msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
+msgstr "Detta återställer alla attributnamn till standardvärden som bör hitta flest namn och adresser under en namn eller adress sökning."
 
 
-#: src/export.c:159
-msgid "Exporting file:"
-msgstr "Exporterar fil:"
+#: src/editldap.c:561
+msgid "Max Query Age (secs)"
+msgstr "Maxålder på fråga (sekunder)"
 
 
-#: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
-#: src/prefs_filter.c:344
-msgid " Select... "
-msgstr " Välj... "
+#: src/editldap.c:577
+msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
+msgstr ""
 
 
-#: src/export.c:217
-msgid "Select exporting file"
-msgstr "Välj exportfil"
+#: src/editldap.c:595
+msgid "Include server in dynamic search"
+msgstr "Inkludera servern i dynamisk sökning"
 
 
-#: src/foldersel.c:132
-msgid "Select folder"
-msgstr "Välj mapp"
+#: src/editldap.c:601
+msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
+msgstr "Inkludera denna server vid dynamisk sökning vid adress i fyllning."
 
 
-#: src/folderview.c:211 src/folderview.c:223
-msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/Skapa _ny mapp..."
+#: src/editldap.c:608
+msgid "Match names 'containing' search term"
+msgstr "Matcha namn 'innehållande' sökterm"
 
 
-#: src/folderview.c:212 src/folderview.c:224
-msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
+#: src/editldap.c:614
+msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:669
+msgid "Bind DN"
+msgstr "Bind-DN"
 
 
-#: src/folderview.c:213 src/folderview.c:225
-msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/_Ta bort mapp"
+#: src/editldap.c:679
+msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when performing a search."
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:215 src/folderview.c:227
-msgid "/_Update folder tree"
-msgstr "/_Uppdatera mapphierarki"
+#: src/editldap.c:687
+msgid "Bind Password"
+msgstr "Bindlösenord"
 
 
-#: src/folderview.c:216
-msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "/Ta bort post_låda"
+#: src/editldap.c:698
+msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
+msgstr "Lösenord som ska användas vid anslutning som \"Bind DN\" användaren."
 
 
-#: src/folderview.c:228
-msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr "/Ta bort _IMAP4-konto"
+#: src/editldap.c:704
+msgid "Timeout (secs)"
+msgstr "Väntetid (sek.)"
 
 
-#: src/folderview.c:235
-msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/_Prenumerera på nyhetsgrupp"
+#: src/editldap.c:719
+msgid "The timeout period in seconds."
+msgstr "Tidsgräns i sekunder."
 
 
-#: src/folderview.c:237
-msgid "/_Remove newsgroup"
-msgstr "/Ta _bort nyhetsgrupp"
+#: src/editldap.c:723
+msgid "Maximum Entries"
+msgstr "Max antal poster"
 
 
-#: src/folderview.c:239
-msgid "/Remove _news account"
-msgstr "/Ta bort _nyhetskonto"
+#: src/editldap.c:738
+msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
+msgstr "Maximalt antal poster som ska returneras i sökresultatet."
 
 
-#: src/folderview.c:250
-msgid "New"
-msgstr "Ny(a)"
+#: src/editldap.c:754
+#: src/prefs_account.c:1007
+msgid "Basic"
+msgstr "Grundläggande"
 
 
-#: src/folderview.c:251 src/prefs_common.c:2545
-msgid "Unread"
-msgstr "Oläst(a)"
+#: src/editldap.c:755
+msgid "Search"
+msgstr "Sök"
 
 
-#: src/folderview.c:251
-msgid "#"
-msgstr ""
+#: src/editldap.c:756
+#: src/gtk/quicksearch.c:386
+msgid "Extended"
+msgstr "Utökat"
 
 
-#: src/folderview.c:261
-msgid "Creating folder view...\n"
-msgstr "Skapar mappvy...\n"
+#: src/editldap.c:972
+msgid "Add New LDAP Server"
+msgstr "Lägg till ny LDAP-server"
 
 
-#: src/folderview.c:411
-msgid "Setting folder info...\n"
-msgstr "Ställer in mappinfo...\n"
+#: src/editvcard.c:104
+msgid "File does not appear to be vCard format."
+msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt vCard-format."
 
 
-#: src/folderview.c:412
-msgid "Setting folder info..."
-msgstr "Ställer in mappinfo..."
+#: src/editvcard.c:116
+msgid "Select vCard File"
+msgstr "Välj vCard-fil"
+
+#: src/editvcard.c:161
+#: src/editvcard.c:266
+msgid "Edit vCard Entry"
+msgstr "Ändra vCard post"
+
+#: src/editvcard.c:271
+msgid "Add New vCard Entry"
+msgstr "Lägg til nytt vCard post"
+
+#: src/exphtmldlg.c:112
+msgid "Please specify output directory and file to create."
+msgstr "Ange målmapp och filnamn att skapa."
+
+#: src/exphtmldlg.c:115
+msgid "Select stylesheet and formatting."
+msgstr "Välj formatmall och formatering."
+
+#: src/exphtmldlg.c:118
+#: src/expldifdlg.c:117
+msgid "File exported successfully."
+msgstr "Filen exporterades framgångsrik."
 
 
-#: src/folderview.c:570 src/mainwindow.c:2332 src/setup.c:81
+#: src/exphtmldlg.c:183
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
+msgid ""
+"HTML Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
+msgstr ""
+"Målmappen för HTML%s'\n"
+"finns inte. är det OK att skapa en ny mapp?"
+
+#: src/exphtmldlg.c:186
+#: src/expldifdlg.c:193
+msgid "Create Directory"
+msgstr "Skapa mapp"
 
 
-#: src/folderview.c:574 src/mainwindow.c:2337 src/setup.c:86
+#: src/exphtmldlg.c:195
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
+msgid ""
+"Could not create output directory for HTML file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kan inte skapa destinationsmapp för HTML-fil:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/folderview.c:614
-msgid "Updating folder tree..."
-msgstr "Uppdaterar mapphierarki..."
+#: src/exphtmldlg.c:197
+#: src/expldifdlg.c:204
+msgid "Failed to Create Directory"
+msgstr "Kunde inte skapa mapp"
+
+#: src/exphtmldlg.c:244
+msgid "Error creating HTML file"
+msgstr "Fel vid skapande av HTML-fil"
+
+#: src/exphtmldlg.c:330
+msgid "Select HTML output file"
+msgstr "Välj HTML målfil"
+
+#: src/exphtmldlg.c:394
+msgid "HTML Output File"
+msgstr "HTML målFil"
+
+#: src/exphtmldlg.c:403
+#: src/expldifdlg.c:415
+#: src/export.c:202
+#: src/import.c:207
+#: src/importldif.c:682
+msgid "B_rowse"
+msgstr "B_läddra"
+
+#: src/exphtmldlg.c:455
+msgid "Stylesheet"
+msgstr "Stilmall"
+
+#: src/exphtmldlg.c:468
+#: src/prefs_summaries.c:349
+#: src/prefs_summaries.c:690
+msgid "Default"
+msgstr "Standard"
+
+#: src/exphtmldlg.c:474
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
+msgid "Full"
+msgstr "Fullst. namn"
 
 
-#: src/folderview.c:631 src/folderview.c:657
-msgid "Updating all folders..."
-msgstr "Uppdaterar alla mappar..."
+#: src/exphtmldlg.c:480
+msgid "Custom"
+msgstr "Egna brevhuvuden"
 
 
-#: src/folderview.c:790 src/prefs_account.c:711
-msgid "Inbox"
-msgstr "Inkorgen"
+#: src/exphtmldlg.c:486
+msgid "Custom-2"
+msgstr "Anpassad-2"
 
 
-#: src/folderview.c:795
-msgid "Outbox"
-msgstr "Utkorgen"
+#: src/exphtmldlg.c:492
+msgid "Custom-3"
+msgstr "Anpassad-3"
 
 
-#: src/folderview.c:800
-msgid "Queue"
-msgstr ""
+#: src/exphtmldlg.c:498
+msgid "Custom-4"
+msgstr "Anpassad-4"
 
 
-#: src/folderview.c:805
-msgid "Trash"
-msgstr "Papperskorg"
+#: src/exphtmldlg.c:512
+msgid "Full Name Format"
+msgstr "Fullständigt namn"
 
 
-#: src/folderview.c:1287
-#, c-format
-msgid "Folder %s is selected\n"
-msgstr "Mappen %s är vald\n"
+#: src/exphtmldlg.c:519
+msgid "First Name, Last Name"
+msgstr "Förnamn, Efternamn"
 
 
-#: src/folderview.c:1424 src/folderview.c:1627
-msgid "NewFolder"
-msgstr "Nymapp"
+#: src/exphtmldlg.c:525
+msgid "Last Name, First Name"
+msgstr "Efternamn, Förnamn"
 
 
-#: src/folderview.c:1428 src/folderview.c:1491 src/folderview.c:1632
-#, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "'%c' kan ej inkluderas i ett mappnamn."
+#: src/exphtmldlg.c:539
+msgid "Color Banding"
+msgstr "Färgdekoration"
 
 
-#: src/folderview.c:1436 src/folderview.c:1500 src/folderview.c:1640
-#, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "Mappen '%s' finns redan."
+#: src/exphtmldlg.c:545
+msgid "Format Email Links"
+msgstr "Formatera e-post länkar"
 
 
-#: src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1648
-#, c-format
-msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
+#: src/exphtmldlg.c:551
+msgid "Format User Attributes"
+msgstr "Användarattribut"
 
 
-#: src/folderview.c:1483
-#, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "Skriv in nytt namn för `%s':"
+#: src/exphtmldlg.c:606
+#: src/expldifdlg.c:636
+#: src/importldif.c:919
+msgid "File Name :"
+msgstr "Filnamn  :"
 
 
-#: src/folderview.c:1485
-msgid "Rename folder"
-msgstr "Byt namn på mapp"
+#: src/exphtmldlg.c:616
+msgid "Open with Web Browser"
+msgstr "Öppna med Webbläsare"
 
 
-#: src/folderview.c:1545
-#, c-format
-msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
-"Do you really want to delete?"
-msgstr ""
-"Alla mappar och meddelanden under '%s' kommer att raderas.\n"
-"Vill du verkligen radera?"
+#: src/exphtmldlg.c:648
+msgid "Export Address Book to HTML File"
+msgstr "Exportera adressbok till HTML-fil"
 
 
-#: src/folderview.c:1548 src/folderview.c:1690
-msgid "Delete folder"
-msgstr "Ta bort mapp"
+#: src/exphtmldlg.c:714
+#: src/expldifdlg.c:736
+#: src/importldif.c:1027
+msgid "File Info"
+msgstr "Filinformation"
 
 
-#: src/folderview.c:1554 src/folderview.c:1696
-#, c-format
-msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "Kan inte ta bort mappen `%s'."
+#: src/exphtmldlg.c:715
+msgid "Format"
+msgstr "Format"
+
+#: src/expldifdlg.c:111
+msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
+msgstr "Ange målmapp och namn på LDIF-filen som ska skapas."
 
 
-#: src/folderview.c:1588
+#: src/expldifdlg.c:114
+msgid "Specify parameters to format distinguished name."
+msgstr "Specificera parametrar för att formatera distinguished name"
+
+#: src/expldifdlg.c:190
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
-"(The messages are NOT deleted from disk)"
+"LDIF Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Vill du verkligen ta bort postldan `%s' ?\n"
-"(Meddelandena tas INTE bort från disk)"
-
-#: src/folderview.c:1591
-msgid "Remove folder"
-msgstr "Ta bort mapp"
+"Målmapp för LDIF-fil saknas '%s'\n"
+"Är det OK att skapa en ny katalog?"
 
 
-#: src/folderview.c:1624
+#: src/expldifdlg.c:202
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"Input the name of new folder:\n"
-"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
-" append `/' at the end of the name)"
+"Could not create output directory for LDIF file:\n"
+"%s"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Skriv in namnet på den nya mappen:\n"
-"(om du vill skapa en mapp som skall innehålla undermappar,\n"
-" lägg till '/' vid slutet av namnet)"
+"Kunde inte skapa målmapp för LDIF-fil:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/folderview.c:1688
-#, c-format
-msgid "Really delete folder `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort mappen `%s'?"
+#: src/expldifdlg.c:247
+msgid "Suffix was not supplied"
+msgstr "Inget suffix angivet"
 
 
-#: src/folderview.c:1733
-#, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort IMAP4-kontot '%s'?"
+#: src/expldifdlg.c:249
+msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
+msgstr "Ett suffix behövs om data ska användas till en LDAP-server. Är du säker på att du vill fortsätta utan ett suffix?"
 
 
-#: src/folderview.c:1735
-msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "Ta bort IMAP4-konto"
+#: src/expldifdlg.c:267
+msgid "Error creating LDIF file"
+msgstr "Fel vid skapandet av LDIF-fil"
 
 
-#: src/folderview.c:1785
-#, c-format
-msgid "The newsgroup `%s' already exists."
-msgstr "Nyhetsgruppen '%s' finns redan."
+#: src/expldifdlg.c:342
+msgid "Select LDIF output file"
+msgstr "Välj LDIF målfil"
 
 
-#: src/folderview.c:1831
-#, c-format
-msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort nyhetsgrupp `%s'?"
+#: src/expldifdlg.c:406
+msgid "LDIF Output File"
+msgstr "LDIF målfil"
 
 
-#: src/folderview.c:1833
-msgid "Delete newsgroup"
-msgstr "Ta bort nyhetsgrupp"
+#: src/expldifdlg.c:467
+msgid "Suffix"
+msgstr "Suffix"
 
 
-#: src/folderview.c:1864
-#, c-format
-msgid "Really delete news account `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort nyhetskonto `%s'?"
+#: src/expldifdlg.c:479
+msgid ""
+"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:1866
-msgid "Delete news account"
-msgstr "Ta bort nyhetskonto"
+#: src/expldifdlg.c:488
+msgid "Relative DN"
+msgstr "Relative DN"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:155
-msgid "Subscribe to newsgroup"
-msgstr "Prenumerera på nyhetsgrupp"
+#: src/expldifdlg.c:495
+msgid "Unique ID"
+msgstr "Unikt ID"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:174
-msgid "Input subscribing newsgroup:"
-msgstr "Skriv in nyhetsgruppens namn att prenumerera på:"
+#: src/expldifdlg.c:503
+msgid ""
+"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
+"  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:206
-msgid "Refresh"
-msgstr "Ladda om"
+#: src/expldifdlg.c:516
+msgid ""
+"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
+"  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:233
-msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "Kan ej hämta grupplista."
+#: src/expldifdlg.c:529
+msgid ""
+"The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:249 src/summaryview.c:773
-msgid "Done."
-msgstr "Färdig"
+#: src/expldifdlg.c:543
+msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
+msgstr ""
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:260
-#, c-format
-msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
+#: src/expldifdlg.c:556
+msgid "Use DN attribute if present in data"
+msgstr "Använd DN attribut om det finns i data"
 
 
-#: src/gtkutils.c:55 src/gtkutils.c:71
-msgid "Abcdef"
+#: src/expldifdlg.c:563
+msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/headerview.c:56
-msgid "Newsgroups:"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+#: src/expldifdlg.c:574
+msgid "Exclude record if no Email Address"
+msgstr "Exkludera post det inte finns någon e-postadress"
 
 
-#: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:165
-msgid "Subject:"
-msgstr "Ärende:"
+#: src/expldifdlg.c:581
+msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
+msgstr "En adressbok kan innehålla objekt utan E-postadresser. Bocka för här för att ignorera dessa objekt."
 
 
-#: src/headerview.c:87
-msgid "Creating header view...\n"
-msgstr "Skaper brevhuvudvy...\n"
+#: src/expldifdlg.c:669
+msgid "Export Address Book to LDIF File"
+msgstr "Exportera adressbok till LDIF-fil"
 
 
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1771
-msgid "(No From)"
-msgstr "(Inget Från)"
+#: src/expldifdlg.c:737
+msgid "Distguished Name"
+msgstr "Distguished Name"
 
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1787
-msgid "(No Subject)"
-msgstr "(Inget Ärende)"
+#: src/export.c:143
+#: src/summaryview.c:5725
+msgid "Export to mbox file"
+msgstr "Exportera till mbox fil"
 
 
-#: src/headerwindow.c:56
-msgid "Creating header window...\n"
-msgstr "Skapar brevhuvudsfönster...\n"
+#: src/export.c:162
+msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
+msgstr "Välj mappen som ska exportera och specificera mbox fil."
 
 
-#: src/headerwindow.c:60
-msgid "All header"
-msgstr "Hela brehuvudet"
+#: src/export.c:173
+msgid "Source folder:"
+msgstr "Ursprungsmapp:"
 
 
-#: src/headerwindow.c:114
-#, c-format
-msgid "Displaying the header of %s ...\n"
-msgstr "Visar brevhuvud för %s...\n"
+#: src/export.c:179
+#: src/import.c:179
+msgid "Mbox file:"
+msgstr "Mbox fil:"
 
 
-#: src/headerwindow.c:116
-#, c-format
-msgid "%s - All header"
-msgstr "%s - Hela brevhuvudet"
+#: src/export.c:242
+msgid "Select exporting file"
+msgstr "Välj exportfil"
 
 
-#: src/imageview.c:48
-msgid "Creating image view...\n"
-msgstr "Skapar bildvy...\n"
+#: src/exporthtml.c:805
+msgid "Full Name"
+msgstr "Fullst. namn"
 
 
-#: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
-msgid "Can't load the image."
-msgstr "Kan inte öppna bilden."
+#: src/exporthtml.c:809
+#: src/importldif.c:1028
+msgid "Attributes"
+msgstr "Användarattribut"
+
+#: src/exporthtml.c:1010
+msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
+msgstr "Sylpheed-Claws Adressbok"
+
+#: src/exporthtml.c:1124
+#: src/exportldif.c:601
+msgid "Name already exists but is not a directory."
+msgstr "Namnet finns redan men det är inte en mapp."
+
+#: src/exporthtml.c:1127
+#: src/exportldif.c:604
+msgid "No permissions to create directory."
+msgstr "Inga rättigheter att skapa mapp."
+
+#: src/exporthtml.c:1130
+#: src/exportldif.c:607
+msgid "Name is too long."
+msgstr "Namnet är för långt."
+
+#: src/exporthtml.c:1133
+#: src/exportldif.c:610
+msgid "Not specified."
+msgstr "Ej specificerad."
+
+#: src/folder.c:1219
+#: src/foldersel.c:350
+msgid "Inbox"
+msgstr "Inkorgen"
 
 
-#: src/imap.c:261
-#, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "IMAP4-förbindelse till %s:%d har avbrutits. Återuppkopplar...\n"
+#: src/folder.c:1223
+#: src/foldersel.c:354
+msgid "Sent"
+msgstr "Skickat"
 
 
-#: src/imap.c:290 src/inc.c:422 src/news.c:129
-#, c-format
-msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
+#: src/folder.c:1227
+#: src/foldersel.c:358
+msgid "Queue"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:292 src/inc.c:426 src/news.c:131
-msgid "Input password"
-msgstr "Skriv in lösenord"
+#: src/folder.c:1231
+#: src/foldersel.c:362
+#: src/toolbar.c:362
+#: src/toolbar.c:395
+#: src/toolbar.c:483
+msgid "Trash"
+msgstr "Papperskorg"
 
 
-#: src/imap.c:323
-#, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "skapar IMAP4-förbindelse till %s:%d...\n"
+#: src/folder.c:1235
+#: src/foldersel.c:366
+msgid "Drafts"
+msgstr "Utkast"
 
 
-#: src/imap.c:484
+#: src/folder.c:1504
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "message %d has been already cached.\n"
-msgstr "meddelande %d har redan cachats.\n"
+msgid "Processing (%s)...\n"
+msgstr "Behandlar (%s)...\n"
 
 
-#: src/imap.c:494
-#, c-format
-msgid "getting message %d...\n"
-msgstr "hämtar meddelande %d...\n"
+#: src/folder.c:1851
+#: src/inc.c:624
+msgid "Filtering messages...\n"
+msgstr "Filtrerar meddelade...\n"
 
 
-#: src/imap.c:500 src/procmsg.c:585
+#: src/folder.c:2332
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't fetch message %d\n"
-msgstr "kan inte hämta meddelande %d\n"
+msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
+msgstr "Hämtar alla meddelande i %s ...\n"
 
 
-#: src/imap.c:524
+#: src/folder.c:2620
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't append message %s\n"
-msgstr "kan inte lägga till meddelande %s\n"
+msgid "Moving %s to %s...\n"
+msgstr "Flyttar meddelande %s till %s...\n"
 
 
-#: src/imap.c:552 src/imap.c:604 src/mh.c:188 src/mh.c:264 src/mh.c:319
-#: src/mh.c:403
-msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-msgstr "urspungskatalogen är identisk med dest.\n"
+#: src/folder.c:3528
+msgid "Processing messages..."
+msgstr "Behandlar meddelanden..."
 
 
-#: src/imap.c:559 src/imap.c:609 src/mh.c:201 src/mh.c:267
+#: src/foldersel.c:218
+msgid "Select folder"
+msgstr "Välj mapp"
+
+#: src/foldersel.c:534
+#: src/imap_gtk.c:137
+#: src/mh_gtk.c:129
+msgid "NewFolder"
+msgstr "Nymapp"
+
+#: src/foldersel.c:542
+#: src/imap_gtk.c:143
+#: src/mh_gtk.c:135
+#: src/mh_gtk.c:238
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "Flyttar meddelande %s%c%d till %s...\n"
+msgid "'%c' can't be included in folder name."
+msgstr "Ett mappnamn kan inte innehålla '%c'."
 
 
-#: src/imap.c:563 src/imap.c:613 src/mh.c:332 src/mh.c:406
+#: src/foldersel.c:552
+#: src/imap_gtk.c:153
+#: src/imap_gtk.c:202
+#: src/mh_gtk.c:145
+#: src/mh_gtk.c:245
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "Kopierar meddelande %s%c%d till %s...\n"
+msgid "The folder '%s' already exists."
+msgstr "Mappen '%s' finns redan."
 
 
-#: src/imap.c:683
+#: src/foldersel.c:559
+#: src/imap_gtk.c:159
+#: src/mh_gtk.c:151
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
+msgid "Can't create the folder '%s'."
+msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
 
 
-#: src/imap.c:690 src/imap.c:730
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr "kan inte utplåna\n"
+#: src/folderview.c:281
+msgid "/Mark all re_ad"
+msgstr "/_Markera alla som lästa"
 
 
-#: src/imap.c:723
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: 1:%d\n"
+#: src/folderview.c:282
+msgid "/_Search folder..."
+msgstr "/_Sök mapp..."
 
 
-#: src/imap.c:887
-msgid "error occured while getting LIST.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av LIST.\n"
+#: src/folderview.c:284
+msgid "/Process_ing..."
+msgstr "/Behandla..."
 
 
-#: src/imap.c:1088
-msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda: LIST mislyckades\n"
+#: src/folderview.c:288
+msgid "/------"
+msgstr "/------"
 
 
-#: src/imap.c:1108
-msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
+#: src/folderview.c:289
+msgid "/Empty _trash..."
+msgstr "/T_öm papperskorg..."
 
 
-#: src/imap.c:1155
-msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "kan inte ta bort postlåda\n"
+#: src/folderview.c:431
+#: src/gtk/icon_legend.c:59
+#: src/prefs_actions.c:440
+#: src/prefs_filtering_action.c:579
+#: src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/prefs_matcher.c:726
+msgid "New"
+msgstr "Ny(a)"
 
 
-#: src/imap.c:1184
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "kan inte hämta kuvert\n"
+#: src/folderview.c:432
+#: src/gtk/icon_legend.c:60
+#: src/prefs_folder_column.c:81
+msgid "Unread"
+msgstr "Oläst(a)"
 
 
-#: src/imap.c:1192
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hätning av kuvert.\n"
+#: src/folderview.c:433
+#: src/summaryview.c:472
+msgid "#"
+msgstr "#"
 
 
-#: src/imap.c:1207
-#, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "kan inte avsöka kuvert: %s\n"
+#: src/folderview.c:663
+msgid "Setting folder info..."
+msgstr "Ställer in mappinfo..."
 
 
-#: src/imap.c:1237
-#, c-format
-msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
-msgstr "Tar bort cachade meddelanden %d - %d..."
+#: src/folderview.c:716
+msgid "Mark all as read"
+msgstr "Markera alla som lästa"
 
 
-#. gtkut_ctree_set_focus_row(ctree, summaryview->selected);
-#: src/imap.c:1257 src/imap.c:1276 src/mainwindow.c:737 src/mainwindow.c:1451
-#: src/mh.c:813 src/mh.c:820 src/news.c:747 src/procmsg.c:258
-#: src/procmsg.c:319 src/summaryview.c:1368 src/summaryview.c:1586
-#: src/summaryview.c:1670 src/summaryview.c:1731 src/summaryview.c:2284
-#: src/summaryview.c:2848 src/summaryview.c:2889 src/summaryview.c:2914
-#: src/summaryview.c:2974
-msgid "done.\n"
-msgstr "färdigt.\n"
+#: src/folderview.c:717
+msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
+msgstr "Vill du verkligen markera alla meddelande i denna mapp som lästa?"
 
 
-#: src/imap.c:1270
-msgid "Deleting all cached messages... "
-msgstr "Tar bort alla cachade meddelanden..."
+#: src/folderview.c:940
+#: src/mainwindow.c:3244
+#: src/setup.c:90
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
+msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
 
 
-#: src/imap.c:1289
+#: src/folderview.c:944
+#: src/mainwindow.c:3249
+#: src/setup.c:95
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
+msgid "Scanning folder %s ..."
+msgstr "Avsöker mapp %s...."
 
 
-#: src/imap.c:1329
-msgid "can't get namespace\n"
-msgstr "kan inte hämta namnutrymme\n"
+#: src/folderview.c:962
+msgid "Rebuild folder tree"
+msgstr "Bygg om mappträdet"
 
 
-#: src/imap.c:1770
-#, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
+#: src/folderview.c:963
+msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+msgstr "Den lokala bufferten kommer att tas bort om du bygger om mappträdet. Vill du fortsätta?"
 
 
-#: src/imap.c:1895
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "IMAP4 login misslyckades.\n"
+#: src/folderview.c:973
+msgid "Rebuilding folder tree..."
+msgstr "Uppdaterar mappträdet..."
 
 
-#: src/imap.c:2111
-#, c-format
-msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "kan inte lägga till %s till %s\n"
+#: src/folderview.c:975
+msgid "Scanning folder tree..."
+msgstr "Söker igenom mappträdet..."
 
 
-#: src/imap.c:2130
-#, c-format
-msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr "kan inte kopiera %d till %s\n"
+#: src/folderview.c:1065
+msgid "Checking for new messages in all folders..."
+msgstr "Letar efter nya meddelande i alla mappar..."
 
 
-#: src/imap.c:2155
+#: src/folderview.c:1895
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
-msgstr "fel vid imapkommando: STORE %d:%d %s\n"
+msgid "Opening Folder %s..."
+msgstr "Öppnar mappen %s..."
 
 
-#: src/imap.c:2169
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr "fel vid imapkommando: EXPUNGE\n"
+#: src/folderview.c:1907
+msgid "Folder could not be opened."
+msgstr "Mappen kunde inte öppnas."
 
 
-#: src/import.c:126
-msgid "Import"
-msgstr "Importera fil"
+#: src/folderview.c:2054
+#: src/mainwindow.c:1721
+msgid "Empty trash"
+msgstr "Töm papperskorg"
 
 
-#: src/import.c:148
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "Specificera målmboxfil och destinationskatalog"
+#: src/folderview.c:2055
+msgid "Delete all messages in trash?"
+msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgen?"
 
 
-#: src/import.c:158
-msgid "Importing file:"
-msgstr "Fil att importera:"
+#: src/folderview.c:2056
+#: src/mainwindow.c:1723
+msgid "+_Empty trash"
+msgstr "+_Töm papperskorg"
 
 
-#: src/import.c:163
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "Destinationskatalog:"
+#: src/folderview.c:2137
+#, c-format
+msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
+msgstr "Vill du verkligen göra mappen '%s' till en undermapp till '%s'?"
 
 
-#: src/import.c:221
-msgid "Select importing file"
-msgstr "Välj importfil"
+#: src/folderview.c:2140
+msgid "Move folder"
+msgstr "Flytta mapp"
 
 
-#: src/inc.c:201 src/inc.c:259 src/send.c:349
-msgid "Standby"
-msgstr "Vänta"
+#: src/folderview.c:2152
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "Flyttar %s till %s..."
 
 
-#: src/inc.c:279
-msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "Hämtar nya meddelanden"
+#: src/folderview.c:2181
+msgid "Source and destination are the same."
+msgstr "Källa och destination är de samma."
 
 
-#: src/inc.c:445
-msgid "Retrieving"
-msgstr "Hämtar"
+#: src/folderview.c:2184
+msgid "Can't move a folder to one of its children."
+msgstr "Kan inte flytta en mapp till ett av dess barn."
 
 
-#: src/inc.c:452
-msgid "Done"
-msgstr "Färdig"
+#: src/folderview.c:2187
+msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
+msgstr "Du kan inte flytta mappar mellan olika brevlådor."
 
 
-#: src/inc.c:455
-msgid "Cancelled"
-msgstr "Avbruten"
+#: src/folderview.c:2190
+msgid "Move failed!"
+msgstr "Flytt misslyckades!"
 
 
-#: src/inc.c:460
-msgid "Connection failed"
-msgstr "Förbindelse misslyckades"
+#: src/folderview.c:2226
+#, c-format
+msgid "Processing configuration for folder %s"
+msgstr "Behandlar konfiguration för mappen %s"
 
 
-#: src/inc.c:463
-msgid "Auth failed"
-msgstr "Aukt. misslyckades"
+#: src/gedit-print.c:146
+#: src/messageview.c:1350
+#: src/summaryview.c:3692
+#: src/toolbar.c:175
+msgid "Print"
+msgstr "Skriv ut"
 
 
-#: src/inc.c:507
-msgid "Some errors occured while getting mail."
-msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
+#: src/gedit-print.c:244
+msgid "Preparing pages..."
+msgstr "Förbereder sidor..."
 
 
-#: src/inc.c:549
+#: src/gedit-print.c:271
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "getting new messages of account %s...\n"
-msgstr "hämtar nya meddelanden från kontot %s...\n"
+msgid "Rendering page %d of %d..."
+msgstr "Renederar sida %d av %d..."
 
 
-#: src/inc.c:557
+#: src/gedit-print.c:273
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
+msgid "Printing page %d of %d..."
+msgstr "Skriver ut sida %d av %d..."
 
 
-#: src/inc.c:584
-#, c-format
-msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
-msgstr "Ansluter till POP3-värd: %s ..."
+#: src/gedit-print.c:295
+msgid "Print preview"
+msgstr "Förhandsgranskning"
 
 
-#: src/inc.c:596 src/inc.c:733
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
+#: src/gedit-print.c:451
+msgid "Page %N of %Q"
+msgstr "Sida %N av %Q"
 
 
-#: src/inc.c:766 src/inc.c:821
-#, c-format
-msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
+#: src/grouplistdialog.c:173
+msgid "Newsgroup subscription"
+msgstr "Nyhetsgruppsprenumeration"
 
 
-#: src/inc.c:795
-msgid "Authenticating..."
-msgstr "Autentifierar..."
+#: src/grouplistdialog.c:189
+msgid "Select newsgroups for subscription:"
+msgstr "Välj nyhetsgrupper för prenumeration:"
 
 
-#: src/inc.c:800
-msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
+#: src/grouplistdialog.c:195
+msgid "Find groups:"
+msgstr "Hitta grupper:"
 
 
-#: src/inc.c:805
-msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "Tar emot meddelandenas antal (LAST)..."
+#: src/grouplistdialog.c:203
+msgid " Search "
+msgstr " Sök "
 
 
-#: src/inc.c:810
-msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
+#: src/grouplistdialog.c:215
+msgid "Newsgroup name"
+msgstr "Namn på nyhetgrupp"
 
 
-#: src/inc.c:815
-msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "Tar emot meddelandenas storlek (LIST)..."
+#: src/grouplistdialog.c:216
+msgid "Messages"
+msgstr "Meddelande"
 
 
-#: src/inc.c:837
-msgid "Deleting message"
-msgstr "Tar bort meddelande"
+#: src/grouplistdialog.c:217
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
 
 
-#: src/inc.c:841
-msgid "Quitting"
-msgstr "Avslutar"
+#: src/grouplistdialog.c:346
+msgid "moderated"
+msgstr "modererad"
 
 
-#: src/inc.c:869
-msgid "a message won't be received\n"
-msgstr "ett meddelande kan inte tas emot\n"
+#: src/grouplistdialog.c:348
+msgid "readonly"
+msgstr "skrivskyddad"
 
 
-#: src/inc.c:895
-msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
+#: src/grouplistdialog.c:350
+msgid "unknown"
+msgstr "okänd"
 
 
-#: src/inc.c:898
-msgid "No disk space left."
-msgstr "Inget diskutrymme kvar"
+#: src/grouplistdialog.c:412
+msgid "Can't retrieve newsgroup list."
+msgstr "Kan ej hämta nyhetsgrupplista."
 
 
-#: src/inc.c:949
-msgid "no messages in local mailbox.\n"
-msgstr "inga meddelanden i lokal postlåda.\n"
+#: src/grouplistdialog.c:447
+#: src/summaryview.c:1056
+msgid "Done."
+msgstr "Färdig."
 
 
-#: src/inc.c:963
+#: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Hämtar nya meddelanden från %s till %s...\n"
+msgid "%d newsgroups received (%s read)"
+msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
 
 
-#: src/logwindow.c:50
-msgid "Creating log window...\n"
-msgstr "Skapar loggfönster...\n"
+#: src/gtk/about.c:79
+#: src/textview.c:224
+msgid "/_Open with Web browser"
+msgstr "/Öppna i Webbläsare"
 
 
-#: src/logwindow.c:54
-msgid "Protocol log"
-msgstr "Protokollogg"
+#: src/gtk/about.c:80
+#: src/textview.c:225
+msgid "/Copy this _link"
+msgstr "/Kopiera denna länk"
 
 
-#. for gettext
-#: src/main.c:113 src/main.c:122 src/mh.c:587
+#: src/gtk/about.c:124
+msgid "About Sylpheed-Claws"
+msgstr "Om Sylpheed-Claws"
+
+#: src/gtk/about.c:185
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
-"Can't create folder."
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Filen '%s' finns redan.\n"
-"Kan inte skapa mapp."
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operativsystem: %s %s (%s)"
 
 
-#: src/main.c:154
-msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
+#: src/gtk/about.c:192
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s"
+msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operativsystem: %s"
 
 
-#: src/main.c:235
+#: src/gtk/about.c:199
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"GnuPG is not installed properly.\n"
-"OpenPGP support disabled."
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: unknown"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"GnuPG är inte riktigt installerad.\n"
-"OpenPGP-stöd avstängt."
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operativsystem: okänt"
 
 
-#: src/main.c:326
+#: src/gtk/about.c:212
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
+msgid ""
+"Compiled-in features:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Inbyggda funktioner:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/main.c:329
-msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [adress]       öppna kompositionsfönstret"
+#: src/gtk/about.c:255
+msgid ""
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"and the Sylpheed-Claws team"
+msgstr ""
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"och Sylpheed-Claws laget"
 
 
-#: src/main.c:330
-msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+#: src/gtk/about.c:298
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail client.\n"
+"\n"
+"For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
+msgstr ""
+"Sylpheed-Claws är en snabb och mycket anpassningsbar e-postklient.\n"
+"\n"
+"För mer information besök Sylpheed-Claws hemsida:\n"
 
 
-#: src/main.c:331
-msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          ta emot nya meddelanden från alla konton"
+#: src/gtk/about.c:304
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws är fri programvara under GPL licens. Om du vill donera till Sylpheed-Claws projektet kan du göra det på:\n"
 
 
-#: src/main.c:332
-msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+#: src/gtk/about.c:311
+msgid "\n"
+msgstr "\n"
 
 
-#: src/main.c:333
-msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 visa denna hjälp och avsluta"
+#: src/gtk/about.c:322
+msgid "Info"
+msgstr "Info"
 
 
-#: src/main.c:334
-msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformation och avsluta"
+#: src/gtk/about.c:350
+msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
+msgstr "Sylpheed-Claws laget\n"
 
 
-#: src/main.c:359
-msgid "Composing message exists. Really quit?"
-msgstr "Ett meddelande komponeras. Verkligen avsluta?"
+#: src/gtk/about.c:367
+msgid ""
+"\n"
+"Previous team members\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Före detta lagmedlemmar\n"
 
 
-#: src/main.c:366
-msgid "Queued messages"
-msgstr "Meddelanden i kö"
+#: src/gtk/about.c:384
+msgid ""
+"\n"
+"The translation team\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Översättarlaget\n"
 
 
-#: src/main.c:367
-msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
+#: src/gtk/about.c:401
+msgid ""
+"\n"
+"Documentation team\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Dokumentationslaget\n"
 
 
-#. remote command mode
-#: src/main.c:446
-msgid "another Sylpheed is already running.\n"
-msgstr "en annan Sylpheed är redan igång.\n"
+#: src/gtk/about.c:418
+msgid ""
+"\n"
+"Logo\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Logo\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:364
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr "/_Arkiv/_Ny postlåda..."
+#: src/gtk/about.c:435
+msgid ""
+"\n"
+"Icons\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ikoner\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:365
-msgid "/_File/_Update folder tree"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/gtk/about.c:452
+msgid ""
+"\n"
+"Contributors\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Medarbetare\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:366
-msgid "/_File/_Folder"
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp"
+#: src/gtk/about.c:471
+msgid "Authors"
+msgstr "Författare"
 
 
-#: src/mainwindow.c:367
-msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp/Skapa _ny mapp..."
+#: src/gtk/about.c:491
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) någon senare version.\n"
+"\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:369
-msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp/_Byt namn på mapp..."
-
-#: src/mainwindow.c:370
-msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp/_Ta bort mapp"
+#: src/gtk/about.c:497
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för fler detaljer.\n"
+"\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:371
-msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+#: src/gtk/about.c:503
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta program; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:372
-msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Exportera till mbox-fil..."
+#: src/gtk/about.c:517
+msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ("
+msgstr "Denna produkt innehåller mjukvara utvecklad av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit ("
 
 
-#: src/mainwindow.c:373
-msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/_Arkiv/Töm _papperskorg"
+#: src/gtk/about.c:521
+msgid ").\n"
+msgstr ").\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:375
-msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/_Arkiv/_Spara som..."
+#: src/gtk/about.c:533
+msgid "License"
+msgstr "Licens"
 
 
-#: src/mainwindow.c:376
-msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/_Arkiv/Skriv _ut..."
+#: src/gtk/colorlabel.c:47
+msgid "Orange"
+msgstr "Orange"
 
 
-#: src/mainwindow.c:379
-msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"
+#: src/gtk/colorlabel.c:48
+msgid "Red"
+msgstr "Röd"
 
 
-#: src/mainwindow.c:385
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/_Find in current message"
-msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
+#: src/gtk/colorlabel.c:49
+msgid "Pink"
+msgstr "Rosa"
 
 
-#: src/mainwindow.c:386
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/_Search folder"
-msgstr "/_Redigera/_Sök"
+#: src/gtk/colorlabel.c:50
+msgid "Sky blue"
+msgstr "Himmelsblå"
 
 
-#: src/mainwindow.c:388 src/summaryview.c:368
-msgid "/_View"
-msgstr "/_Visa"
+#: src/gtk/colorlabel.c:51
+msgid "Blue"
+msgstr "Blå"
 
 
-#: src/mainwindow.c:389
-msgid "/_View/_Folder tree"
-msgstr "/_Visa/_Mapphierarki"
+#: src/gtk/colorlabel.c:52
+msgid "Green"
+msgstr "Grön"
 
 
-#: src/mainwindow.c:390
-msgid "/_View/_Message view"
-msgstr "/_Visa/Me_ddelandevy"
+#: src/gtk/colorlabel.c:53
+msgid "Brown"
+msgstr "Brun"
 
 
-#: src/mainwindow.c:391
-msgid "/_View/_Toolbar"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
+#: src/gtk/foldersort.c:142
+msgid "Set folder order"
+msgstr "Sorteringsordning för mappar"
 
 
-#: src/mainwindow.c:392
-msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/Ikoner _och text"
+#: src/gtk/foldersort.c:172
+msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
+msgstr "Flytta mappar upp eller ner för att ändra sorteringsordningen i mapplistan."
 
 
-#: src/mainwindow.c:393
-msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Ikoner"
+#: src/gtk/foldersort.c:196
+msgid "Folders"
+msgstr "Mappar"
 
 
-#: src/mainwindow.c:394
-msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Text"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
+msgid "Configuration"
+msgstr "Konfiguration"
 
 
-#: src/mainwindow.c:395
-msgid "/_View/_Toolbar/_None"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/I_ngetdera"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
+msgid "Configuration options for the print job"
+msgstr "Konfiguration för utskriftsjobb"
 
 
-#: src/mainwindow.c:396
-msgid "/_View/_Status bar"
-msgstr "/_Visa/_Statusrad"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
+msgid "Source Buffer"
+msgstr "Källbuffert"
 
 
-#: src/mainwindow.c:397 src/mainwindow.c:400 src/mainwindow.c:403
-msgid "/_View/---"
-msgstr "/_Visa/---"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
+msgid "GtkTextBuffer object to print"
+msgstr "GtkTextBuffer-objekt att skriva ut"
 
 
-#: src/mainwindow.c:398
-msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/_Visa/Separat ma_pphierarki"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
+msgid "Tabs Width"
+msgstr "Tabulatorbredd"
 
 
-#: src/mainwindow.c:399
-msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/_Visa/Separat m_eddelandevy"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
+msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:401
-msgid "/_View/View _source"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
+msgid "Wrap Mode"
+msgstr "Radbrytning"
 
 
-#: src/mainwindow.c:402
-msgid "/_View/Show all _header"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
+msgid "Word wrapping mode"
+msgstr "Radbryt ord"
 
 
-#: src/mainwindow.c:404
-msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/_Visa/_Kodning"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
+msgid "Highlight"
+msgstr "Framhäv"
 
 
-#: src/mainwindow.c:405
-msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/_Automatisk"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
+msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
+msgstr "Om dokumentet ska skrivas ut med framhävd syntax"
 
 
-#: src/mainwindow.c:409 src/mainwindow.c:413
-msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
+msgid "Font"
+msgstr "Typsnitt"
 
 
-#: src/mainwindow.c:414
-msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/7 bitars ascii (US-ASC_II)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
+msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
+msgstr "Namn på GnomeFont att använda som dokumenttext (rekommenderas ej)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:418
-msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Unicode (_UTF-8)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
+msgid "Font Description"
+msgstr "Beskrivning av typsnitt"
 
 
-#: src/mainwindow.c:422
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
+msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
+msgstr "Typsnitt att använda som dokumenttext ( t.ex. \"Monospace 10\")"
 
 
-#: src/mainwindow.c:426
-msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
+msgid "Numbers Font"
+msgstr "Typsnitt för siffror"
 
 
-#: src/mainwindow.c:429
-msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/_Baltisk (ISO-8859-13)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
+msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
+msgstr "Namn på GnomeFont att använda som radnummer  (rekommenderas ej)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:431
-msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
+msgid "Font description to use for the line numbers"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:434
-msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Grekisk (ISO-8859-_7)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
+msgid "Print Line Numbers"
+msgstr "Skriv ut radnummer"
 
 
-#: src/mainwindow.c:437
-msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Turkisk (ISO-8859-_9)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
+msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:440
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
+msgid "Print Header"
+msgstr "Skriv ut sidhuvud"
 
 
-#: src/mainwindow.c:442
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (KOI8-_R)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
+msgid "Whether to print a header in each page"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:444
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (Windows-1251)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
+msgid "Print Footer"
+msgstr "Skriv ut sidfot"
 
 
-#: src/mainwindow.c:448
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (ISO-2022-_JP)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
+msgid "Whether to print a footer in each page"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:451
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (ISO-2022-JP-2)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
+msgid "Header and Footer Font"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:454
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (_EUC-JP)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
+msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
+msgstr "Namn på GnomeFont att använda i sidhuvud och sidfot (rekommenderas ej)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:456
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (_Shift__JIS)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
+msgid "Header and Footer Font Description"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:460
-msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Förenklad kinesisk (_GB2312)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
+msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:462
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Traditionell kinesisk (_Big5)"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:596
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "Ingen ordlista vald."
 
 
-#: src/mainwindow.c:464
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Traditionell kinesisk (EUC-_TW)"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:817
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1800
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2076
+msgid "Normal Mode"
+msgstr "Normalläge"
 
 
-#: src/mainwindow.c:466
-msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:819
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1806
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2087
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr "Dålig på att stava"
 
 
-#: src/mainwindow.c:469
-msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Koreansk (EUC-KR)"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:858
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr "Okänt förslagsläge."
 
 
-#: src/mainwindow.c:471
-msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Koreansk (ISO-2022-KR)"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1141
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr "Inga felstavade ord hittades."
 
 
-#: src/mainwindow.c:479
-msgid "/_Message/Get new ma_il"
-msgstr "/_Meddelande/Hämta ny _post"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1489
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr "Ersätt okänt ord"
 
 
-#: src/mainwindow.c:480
-msgid "/_Message/Get from _all accounts"
-msgstr "/_Meddelande/Hämta från _alla konton"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1504
+#, c-format
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ersätt \"%s\" med: </span>"
 
 
-#: src/mainwindow.c:483
-msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka _köade meddelanden"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1549
+msgid ""
+"Holding down Control key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:486
-msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1794
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2065
+msgid "Fast Mode"
+msgstr "Snabbläge"
 
 
-#: src/mainwindow.c:487
-msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/_Meddelande/Sva_ra"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1901
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr "\"%s\" okänd i %s"
 
 
-#: src/mainwindow.c:488
-msgid "/_Message/Repl_y to sender"
-msgstr "/_Meddelande/S_vara till avsändaren"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1915
+msgid "Accept in this session"
+msgstr "Acceptera för denna session"
 
 
-#: src/mainwindow.c:489
-msgid "/_Message/Reply to a_ll"
-msgstr "/_Meddelande/Svara till a_lla"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1925
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr "Lägg till i egen ordlista"
 
 
-#: src/mainwindow.c:490
-msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1935
+msgid "Replace with..."
+msgstr "Ersätt med..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:491
-msgid "/_Message/Forward as a_ttachment"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka vidare som fil_tillägg"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1948
+#, c-format
+msgid "Check with %s"
+msgstr "Kontrollera med %s"
 
 
-#: src/mainwindow.c:494
-msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1970
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr "(inga förslag)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:496
-msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1981
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2139
+msgid "More..."
+msgstr "Mer..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:497
-msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/_Meddelande/_Kopiera"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2041
+#, c-format
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr "Ordlista: %s"
 
 
-#: src/mainwindow.c:498
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2054
+#, c-format
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:500
-msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2102
+#: src/prefs_spelling.c:172
+msgid "Check while typing"
+msgstr "Kontrollera medan jag skriver"
 
 
-#: src/mainwindow.c:501
-msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Markera"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2118
+msgid "Change dictionary"
+msgstr "Byt ordlista"
 
 
-#: src/mainwindow.c:502
-msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Avmarkera"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2251
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Rättstavningsprogrammet kunde inte byta ordlista.\n"
+"%s"
 
 
-#: src/mainwindow.c:503
-msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/---"
+#: src/gtk/icon_legend.c:61
+msgid "Has been replied to"
+msgstr "Har svarats på"
 
 
-#: src/mainwindow.c:504
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _oläst"
+#: src/gtk/icon_legend.c:62
+msgid "Has been forwarded"
+msgstr "Har vidarebefordrats"
 
 
-#: src/mainwindow.c:505
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _läst"
+#: src/gtk/icon_legend.c:63
+msgid "Has attachment(s)"
+msgstr "Har bilaga(or)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:507
-msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera all som l_ästa"
+#: src/gtk/icon_legend.c:64
+msgid "Digitally signed"
+msgstr "Digitalt signerad"
 
 
-#: src/mainwindow.c:509
-msgid "/_Message/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/_Meddelande/Lägg till avsändaren till adressboken"
+#: src/gtk/icon_legend.c:65
+msgid "Encrypted"
+msgstr "Krypterad"
 
 
-#: src/mainwindow.c:512
-msgid "/_Message/Open in new _window"
-msgstr "/_Meddelande/_Öppna i nytt fönster"
+#: src/gtk/icon_legend.c:66
+msgid "Signed and has attachment(s)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:514
-msgid "/_Summary"
-msgstr "/_Sammanfattning"
+#: src/gtk/icon_legend.c:67
+msgid "Encrypted and has attachment(s)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:515
-msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
-msgstr "/_Sammanfattning/Ta bort meddelande_dubletter"
+#: src/gtk/icon_legend.c:68
+msgid "Marked"
+msgstr "Markerad"
 
 
-#: src/mainwindow.c:517
-msgid "/_Summary/_Filter messages"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Filtrera meddelanden"
+#: src/gtk/icon_legend.c:69
+#: src/inc.c:577
+#: src/prefs_summary_column.c:89
+msgid "Locked"
+msgstr "Låst"
 
 
-#: src/mainwindow.c:518
-msgid "/_Summary/E_xecute"
-msgstr "/_Sammanfattning/E_xekvera"
+#: src/gtk/icon_legend.c:70
+msgid "In an ignored thread"
+msgstr "I en ignorerad tråd"
 
 
-#: src/mainwindow.c:519
-msgid "/_Summary/_Update"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Uppdatera"
+#: src/gtk/icon_legend.c:102
+msgid "Icon Legend"
+msgstr "Ikonförklaring"
 
 
-#: src/mainwindow.c:520 src/mainwindow.c:540
-msgid "/_Summary/---"
-msgstr "/_Sammanfattning/---"
+#: src/gtk/icon_legend.c:120
+msgid "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of a message:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Följande ikoner är till för att visa vilken status ett meddelade har:</span>"
 
 
-#: src/mainwindow.c:521
-msgid "/_Summary/Go _to"
-msgstr "/_Sammanfattning/Gå _till"
+#: src/gtk/inputdialog.c:165
+#, c-format
+msgid "Input password for %s on %s:"
+msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
 
 
-#: src/mainwindow.c:522
-msgid "/_Summary/Go _to/_Prev message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
+#: src/gtk/inputdialog.c:167
+msgid "Input password"
+msgstr "Skriv in lösenord"
 
 
-#: src/mainwindow.c:523
-msgid "/_Summary/Go _to/_Next message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
+#: src/gtk/logwindow.c:87
+msgid "Protocol log"
+msgstr "Protokollogg"
 
 
-#: src/mainwindow.c:524 src/mainwindow.c:529 src/mainwindow.c:534
-msgid "/_Summary/Go _to/---"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/---"
+#: src/gtk/logwindow.c:319
+msgid "Clear _Log"
+msgstr "Töm _Logg"
 
 
-#: src/mainwindow.c:525
-msgid "/_Summary/Go _to/P_rev unread message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/F_öreg. olästa meddelande"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:129
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Version: "
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Version: "
 
 
-#: src/mainwindow.c:527
-msgid "/_Summary/Go _to/N_ext unread message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/N_ästa olästa meddelande"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:157
+msgid "Select Plugin to load"
+msgstr "Välj insticksmodul som ska laddas"
 
 
-#: src/mainwindow.c:530
-msgid "/_Summary/Go _to/Prev _marked message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Föreg. _markerade meddelande"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:165
+#, c-format
+msgid ""
+"The following error occured while loading the plugin:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"Följande fel uppstod när insticksmodulen skulle laddas:\n"
+"%s\n"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:241
+#: src/gtk/pluginwindow.c:388
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:221
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:463
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
+msgid "Plugins"
+msgstr "Insticksmoduler"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:272
+#: src/prefs_summaries.c:210
+msgid "Description"
+msgstr "Beskrivning"
 
 
-#: src/mainwindow.c:532
-msgid "/_Summary/Go _to/Next m_arked message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa m_arkerade meddelande"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:296
+msgid "Load Plugin..."
+msgstr "Aktivera insticksmodul..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:535
-msgid "/_Summary/Go _to/Prev _labeled message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. _färgade meddelande"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:301
+msgid "Unload Plugin"
+msgstr "Inaktivera insticksmodul"
 
 
-#: src/mainwindow.c:537
-msgid "/_Summary/Go _to/Next la_beled message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa fä_rgade meddelande"
+#: src/gtk/prefswindow.c:527
+msgid "Page Index"
+msgstr "Sidindex"
 
 
-#: src/mainwindow.c:539
-msgid "/_Summary/_Go to other folder..."
-msgstr "/_Sammanfattning/_Gå till en annan mapp..."
+#: src/gtk/progressdialog.c:141
+#: src/prefs_account.c:742
+#: src/prefs_filtering_action.c:376
+msgid "Account"
+msgstr "Konto"
 
 
-#: src/mainwindow.c:541
-msgid "/_Summary/_Sort"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera"
+#: src/gtk/progressdialog.c:149
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/prefs_summary_column.c:80
+msgid "Status"
+msgstr "Status"
 
 
-#: src/mainwindow.c:542
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _nummer"
+#: src/gtk/quicksearch.c:231
+msgid "all messages"
+msgstr "alla meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:543
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter stor_lek"
+#: src/gtk/quicksearch.c:232
+msgid "messages whose age is greater than #"
+msgstr "meddelande som är äldre än #"
 
 
-#: src/mainwindow.c:544
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _datum"
+#: src/gtk/quicksearch.c:233
+msgid "messages whose age is less than #"
+msgstr "meddelande som är yngre än #"
 
 
-#: src/mainwindow.c:545
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _från"
+#: src/gtk/quicksearch.c:234
+msgid "messages which contain S in the message body"
+msgstr "meddelande som innehåller S i meddelandetexten"
 
 
-#: src/mainwindow.c:546
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _ärende"
+#: src/gtk/quicksearch.c:235
+msgid "messages which contain S in the whole message"
+msgstr "meddelande som innehåller S i hela meddelandet"
 
 
-#: src/mainwindow.c:547
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _color label"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter fä_rg"
+#: src/gtk/quicksearch.c:236
+msgid "messages carbon-copied to S"
+msgstr "meddelande som skickats som kopia till S"
 
 
-#: src/mainwindow.c:549
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _mark"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _markering"
+#: src/gtk/quicksearch.c:237
+msgid "message is either to: or cc: to S"
+msgstr "meddelande är antingen till: eller cc: S"
 
 
-#: src/mainwindow.c:550
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _unread"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
+#: src/gtk/quicksearch.c:238
+msgid "deleted messages"
+msgstr "borttagna meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:551
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by a_ttachment"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _bifogade filer"
+#: src/gtk/quicksearch.c:239
+msgid "messages which contain S in the Sender field"
+msgstr "meddelande som innehåller S i avsändaren"
 
 
-#: src/mainwindow.c:553
-msgid "/_Summary/_Sort/---"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/---"
+#: src/gtk/quicksearch.c:240
+msgid "true if execute \"S\" succeeds"
+msgstr "sant om \"S\" gick bra att exekvera"
 
 
-#: src/mainwindow.c:554
-msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/_Attrahera efter ärende"
+#: src/gtk/quicksearch.c:241
+msgid "messages originating from user S"
+msgstr "meddelande med avsändaren S"
 
 
-#: src/mainwindow.c:556
-msgid "/_Summary/_Thread view"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Tråda vy"
+#: src/gtk/quicksearch.c:242
+msgid "forwarded messages"
+msgstr "vidarebefordrade meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:557
-msgid "/_Summary/Unt_hread view"
-msgstr "/_Sammanfattning/Avt_råda vy"
+#: src/gtk/quicksearch.c:243
+msgid "messages which contain header S"
+msgstr "meddelande som innehåller huvudet S"
 
 
-#: src/mainwindow.c:558
-msgid "/_Summary/Set display _item..."
-msgstr "/_Sammanfattning/Ställ _in visade fält"
+#: src/gtk/quicksearch.c:244
+msgid "messages which contain S in Message-ID header"
+msgstr "meddelande som innehåller S i ID-huvud"
 
 
-#: src/mainwindow.c:562
-msgid "/_Tool/_Log window"
-msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
+#: src/gtk/quicksearch.c:245
+msgid "messages which contain S in inreplyto header"
+msgstr "meddelande som innehåller S i svara till huvud"
 
 
-#: src/mainwindow.c:564
-msgid "/_Configuration"
-msgstr "/_Konfiguration"
+#: src/gtk/quicksearch.c:246
+msgid "locked messages"
+msgstr "låsta meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:565
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Allmänna inställningar..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:247
+msgid "messages which are in newsgroup S"
+msgstr "meddelande som är i nyhetsgrupp S"
 
 
-#: src/mainwindow.c:567
-msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:248
+msgid "new messages"
+msgstr "nya meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:569
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Kontoinställningar..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:249
+msgid "old messages"
+msgstr "gamla meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:571
-msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/_Konfiguration/---"
+#: src/gtk/quicksearch.c:250
+msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
+msgstr "ofullständiga meddelande (ofullständigt nerladdade)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:572
-msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/_Konfiguration/Skapa _nytt konto..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:251
+msgid "messages which have been replied to"
+msgstr "meddelande som har besvarats"
 
 
-#: src/mainwindow.c:574
-msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
+msgid "read messages"
+msgstr "läs meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:576
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/_Konfiguration/_Ändra aktuellt konto"
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
+msgid "messages which contain S in subject"
+msgstr "meddelande som innehåller S i ämnesraden"
 
 
-#: src/mainwindow.c:580
-msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok"
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
+msgid "messages whose score is equal to #"
+msgstr "meddelande vars poäng är lika med #"
 
 
-#: src/mainwindow.c:581
-msgid "/_Help/_Manual/_English"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Engelsk"
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
+msgid "messages whose score is greater than #"
+msgstr "meddelande vars poäng är större än #"
 
 
-#: src/mainwindow.c:582
-msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Japansk"
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
+msgid "messages whose score is lower than #"
+msgstr "meddelande vars poäng är mindre än #"
 
 
-#: src/mainwindow.c:583
-msgid "/_Help/---"
-msgstr "/_Hjälp/---"
+#: src/gtk/quicksearch.c:257
+msgid "messages whose size is equal to #"
+msgstr "meddelande vars storlek är lika med #"
 
 
-#: src/mainwindow.c:614
-msgid "Creating main window...\n"
-msgstr "Skapar huvudfönster...\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
+msgid "messages whose size is greater than #"
+msgstr "meddelande vars storlek är större än #"
 
 
-#: src/mainwindow.c:734
-#, c-format
-msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
-msgstr "Huvudfönster: färgallokation %d misslyckades\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
+msgid "messages whose size is smaller than #"
+msgstr "meddelande vars storlek är mindre än #"
 
 
-#: src/mainwindow.c:905 src/mainwindow.c:922
-msgid "Untitled"
-msgstr "Namnlös"
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
+msgid "messages which have been sent to S"
+msgstr "meddelande som är sända till S"
 
 
-#: src/mainwindow.c:923
-msgid "none"
-msgstr "inget"
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
+msgid "marked messages"
+msgstr "markerade meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1024
-#, c-format
-msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
-msgstr "fönsterplacering: x = %d, y = %d\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:262
+msgid "unread messages"
+msgstr "olästa meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1032
-msgid "Empty trash"
-msgstr "Töm papperskorg"
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
+msgid "messages which contain S in References header"
+msgstr "meddelande som innehåller S i referenshuvud"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1033
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "Töm alla meddelanden i papperskorgen?"
+#: src/gtk/quicksearch.c:264
+msgid "messages returning 0 when passed to command"
+msgstr "meddelande som returnerar 0 när de skickas till kommando"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1061
-msgid "Add mailbox"
-msgstr "Lägg till postlåda"
+#: src/gtk/quicksearch.c:265
+msgid "messages which contain S in X-Label header"
+msgstr "meddelande som innehåller S i X-Label huvud"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1062
-msgid ""
-"Input the location of mailbox.\n"
-"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
-"scanned automatically."
+#: src/gtk/quicksearch.c:267
+msgid "logical AND operator"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Skriv in postlådans placering.\n"
-"Om den existerande postlådan specificeras, kommer den\n"
-"att genomsökas automatiskt."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1068
-#, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr "Postlådan '%s' finns redan."
-
-#: src/mainwindow.c:1073 src/setup.c:57
-msgid "Mailbox"
-msgstr "Postlåda"
-
-#: src/mainwindow.c:1079 src/setup.c:63
-msgid ""
-"Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
+#: src/gtk/quicksearch.c:268
+msgid "logical OR operator"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Skapelse av postlåda misslyckades.\n"
-"Några filer finns kanske redan, eller så saknar du skrivrättigheter där."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1304
-msgid "Setting widgets..."
-msgstr "Ställer in mojänger..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:269
+msgid "logical NOT operator"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:1505
-msgid "Get"
-msgstr "Hämta"
+#: src/gtk/quicksearch.c:270
+msgid "case sensitive search"
+msgstr "gemen-/versalkänslig sökning"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1506
-msgid "Incorporate new mail"
-msgstr "Hämta ny post"
+#: src/gtk/quicksearch.c:272
+msgid "all filtering expressions are allowed"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:1511
-msgid "Get all"
-msgstr "Hämta allt"
+#: src/gtk/quicksearch.c:280
+msgid "Extended Search"
+msgstr "Utökad sökning"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1512
-msgid "Incorporate new mail of all accounts"
-msgstr "Hämta ny post från alla konton"
+#: src/gtk/quicksearch.c:281
+msgid ""
+"Extended Search allows the user to define criteria that messages must have in order to match and be displayed in the message list.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:1523
-msgid "Send queued message(s)"
-msgstr "Sänd köa(t/de) meddelande(n)"
+#: src/gtk/quicksearch.c:374
+#: src/prefs_filtering_action.c:1071
+#: src/prefs_matcher.c:150
+#: src/prefs_matcher.c:1680
+#: src/prefs_summary_column.c:82
+#: src/quote_fmt.c:47
+#: src/summaryview.c:467
+msgid "Subject"
+msgstr "Ämne"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:378
+#: src/prefs_filtering_action.c:1072
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1681
+#: src/prefs_summary_column.c:83
+#: src/quote_fmt.c:42
+#: src/summaryview.c:468
+msgid "From"
+msgstr "Från"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:382
+#: src/prefs_filtering_action.c:1073
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1682
+#: src/prefs_summary_column.c:84
+#: src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:469
+msgid "To"
+msgstr "Till"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:393
+msgid "Recursive"
+msgstr "Rekursivt"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:403
+msgid "Sticky"
+msgstr "Klibbig"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:431
+msgid " Clear "
+msgstr "Töm"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:438
+msgid " ... "
+msgstr " ... "
 
 
-#: src/mainwindow.c:1533 src/prefs_account.c:555 src/prefs_common.c:688
-msgid "Compose"
-msgstr "Komponera"
+#: src/gtk/quicksearch.c:447
+msgid "Quick search: edit filtering condition"
+msgstr "Snabbsökning: redigera filtervillkor"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:450
+msgid " Extended Symbols... "
+msgstr " Utökade symboler... "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:254
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:308
+msgid "correct"
+msgstr "korrekt"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+msgid "Owner"
+msgstr "Ägare"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
+msgid "Signer"
+msgstr "Signerad av"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:148
+#: src/prefs_filtering.c:266
+#: src/prefs_themes.c:913
+msgid "Name: "
+msgstr "Namn: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:155
+msgid "Organization: "
+msgstr "Organisation: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:162
+msgid "Location: "
+msgstr "Plats:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Nyckelfingeravtryck: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
+msgid "Signature status: "
+msgstr "Signaturseparator"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1534
-msgid "Compose new message"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
+#, c-format
+msgid "SSL certificate for %s"
+msgstr "SSL certifikat för %s"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1541
-msgid "Reply"
-msgstr "Svara"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:245
+#, c-format
+msgid ""
+"Certificate for %s is unknown.\n"
+"Do you want to accept it?"
+msgstr ""
+"Certifikatet för %s är okänt.\n"
+"Vill du acceptera det?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1542
-msgid "Reply to the message"
-msgstr "Svara på meddelandet"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:256
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:310
+#, c-format
+msgid "Signature status: %s"
+msgstr "Signatur skapad %s"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1549
-msgid "Reply all"
-msgstr "Svara alla"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:263
+msgid "_View certificate"
+msgstr "_Visa certifikat"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1550
-msgid "Reply to all"
-msgstr "Svara till alla"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:268
+msgid "Unknown SSL Certificate"
+msgstr "Okänt SSL certifikat"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1557
-msgid "Forward"
-msgstr "Skicka vidare"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:322
+msgid "_Accept and save"
+msgstr "_Acceptera och spara"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1558
-msgid "Forward the message"
-msgstr "Skicka meddelandet vidare"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:322
+msgid "_Cancel connection"
+msgstr "_Avbryt anslutning"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1569
-msgid "Delete the message"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:287
+msgid "New certificate:"
+msgstr "Nytt certifikat:"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1577
-msgid "Execute"
-msgstr "Exekvera"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:292
+msgid "Known certificate:"
+msgstr "Känt certifikat:"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1578
-msgid "Execute marked process"
-msgstr "Exekvera markerad process"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:299
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+msgstr "Certifikat för %s har ändrats. Vill du acceptera det i alla fall?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1586
-msgid "Next"
-msgstr "Nästa"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:317
+msgid "_View certificates"
+msgstr "_Visa certifikat"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1587
-msgid "Next unread message"
-msgstr "Nästa olästa meddelande"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "Changed SSL Certificate"
+msgstr "Ändrat SSL certifikat"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1597
-msgid "Prefs"
-msgstr "Inst."
+#: src/headerview.c:197
+#: src/summaryview.c:2464
+#: src/summaryview.c:2469
+msgid "(No From)"
+msgstr "(Ingen avsändare)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1598
-msgid "Common preference"
-msgstr "Allmänna inställningar"
+#: src/headerview.c:212
+#: src/summaryview.c:2495
+#: src/summaryview.c:2498
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(Inget ämne)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1605 src/progressdialog.c:52
-msgid "Account"
-msgstr "Konto"
+#: src/image_viewer.c:288
+msgid "Filename:"
+msgstr "Filnamn:"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1606
-msgid "Account setting"
-msgstr "Kontoinställningar"
+#: src/image_viewer.c:295
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Filstorlek:"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1847 src/summaryview.c:3285
-msgid "Exit"
-msgstr "Avslua"
+#: src/image_viewer.c:316
+msgid "Load Image"
+msgstr "Ladda bild"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1847 src/summaryview.c:3285
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "Avsluta detta program?"
+#: src/image_viewer.c:322
+msgid "Content-Type:"
+msgstr "Innehållstyp:"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1989
-msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
+#: src/imap.c:610
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:2132
+#: src/imap.c:619
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "forced charset: %s\n"
-msgstr "forcerad teckenuppsättning: %s\n"
-
-#: src/mbox.c:50 src/mbox.c:194
-msgid "can't write to temporary file\n"
-msgstr "kan inte skriva till temporär fil\n"
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
+msgstr "Anslutning till %s misslyckades: inloggning avslogs, %s"
 
 
-#: src/mbox.c:68
+#: src/imap.c:623
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Hämtar meddelanden från %s till %s...\n"
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
+msgstr "Anslutning till %s misslyckades: inloggning avslogs, %s\n"
 
 
-#: src/mbox.c:78
-msgid "can't read mbox file.\n"
-msgstr "kan inte läsa mboxfil.\n"
-
-#: src/mbox.c:85
+#: src/imap.c:640
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "invalid mbox format: %s\n"
-msgstr "felaktigt mboxformat: %s\n"
+msgid "Connecting to %s failed"
+msgstr "Anslutning till %s misslyckades"
 
 
-#: src/mbox.c:92
+#: src/imap.c:645
+#: src/imap.c:648
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "malformed mbox: %s\n"
-msgstr "felformad mbox: %s\n"
-
-#: src/mbox.c:109
-msgid "can't open temporary file\n"
-msgstr "kan inte öppna temporär fil\n"
+msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mbox.c:159
-#, c-format
+#: src/imap.c:750
+#: src/inc.c:755
+#: src/news.c:260
+#: src/send_message.c:275
+msgid "Insecure connection"
+msgstr "Osäker anslutning"
+
+#: src/imap.c:751
+#: src/inc.c:756
+#: src/news.c:261
+#: src/send_message.c:276
 msgid ""
 msgid ""
-"unescaped From found:\n"
-"%s"
+"This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
+"\n"
+"Do you want to continue connecting to this server? The communication would not be secure."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"o-esc:at Från-fält funnet:\n"
-"%s"
-
-#: src/mbox.c:226
-#, c-format
-msgid "%d messages found.\n"
-msgstr "%d meddelanden funna.\n"
-
-#: src/mbox.c:243
-#, c-format
-msgid "can't create lock file %s\n"
-msgstr "kan inte skap låsfil %s\n"
 
 
-#: src/mbox.c:244
-msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
-msgstr "använd flock' istället för 'file' om möjligt.\n"
+#: src/imap.c:757
+#: src/inc.c:762
+#: src/news.c:267
+#: src/send_message.c:282
+msgid "Con_tinue connecting"
+msgstr "Försätt ansluta"
 
 
-#: src/mbox.c:256
+#: src/imap.c:768
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't create %s\n"
-msgstr "kan inte skapa %s\n"
-
-#: src/mbox.c:262
-msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
-msgstr "postlåda ägs av en annan process, väntar...\n"
+msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
+msgstr "Kontaktar IMAP4-server: %s..."
 
 
-#: src/mbox.c:291
+#: src/imap.c:800
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't lock %s\n"
-msgstr "kan inte låsa %s\n"
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
+msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-server: %s:%d"
 
 
-#: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
-msgid "invalid lock type\n"
-msgstr "felaktig låstyp\n"
-
-#: src/mbox.c:331
+#: src/imap.c:803
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't unlock %s\n"
-msgstr "kan inte låsa upp %s\n"
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-server: %s:%d\n"
 
 
-#: src/mbox.c:362
-msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr "kan inte trycka ihop postlåda tillnoll.\n"
+#: src/imap.c:832
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "Kan inte starta TLS session.\n"
 
 
-#: src/mbox.c:383
+#: src/imap.c:865
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Exporterar meddelanden från %s till %s...\n"
+msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
+msgstr "Ansluter till IMAP4-server %s...\n"
 
 
-#: src/message_search.c:88
-#, fuzzy
-msgid "Find in current message"
-msgstr "Skickar meddelande"
-
-#: src/message_search.c:109
-msgid "Find text:"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:1036
+msgid "Adding messages..."
+msgstr "Lägger till meddelanden..."
 
 
-#: src/message_search.c:124 src/summary_search.c:184
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Gemen-/versalkänslig"
+#: src/imap.c:1165
+msgid "Copying messages..."
+msgstr "Kopierar meddelanden..."
 
 
-#: src/message_search.c:130 src/summary_search.c:190
-msgid "Backward search"
-msgstr "Baklängessökning"
+#: src/imap.c:1305
+msgid "can't set deleted flags\n"
+msgstr "kan inte sätta borttaget flagor\n"
 
 
-#: src/message_search.c:136 src/summary_search.c:202
-msgid "Search"
-msgstr "Sök"
+#: src/imap.c:1311
+#: src/imap.c:3520
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "kan inte utplåna\n"
 
 
-#: src/message_search.c:186 src/summary_search.c:297
-msgid "Search failed"
-msgstr "Sökning misslyckades"
+#: src/imap.c:1746
+msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
+msgstr "kan inte skapa brevlåda: LIST mislyckades\n"
 
 
-#: src/message_search.c:187 src/summary_search.c:298
-msgid "Search string not found."
-msgstr "Söksträngen ej funnen."
+#: src/imap.c:1762
+msgid "can't create mailbox\n"
+msgstr "kan inte skapa brevlåda\n"
 
 
-#: src/message_search.c:194
-#, fuzzy
-msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "Början av lista nådd; fortsätt från slutet?"
+#: src/imap.c:1843
+msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
+msgstr ""
 
 
-#: src/message_search.c:197
-#, fuzzy
-msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "Slutet av lista nådd; fortsätt från början?"
+#: src/imap.c:1874
+#, c-format
+msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
+msgstr "kan inte döpa om brevlåda: %s till %s\n"
 
 
-#: src/message_search.c:200 src/summary_search.c:307
-msgid "Search finished"
-msgstr "Sökning färdig"
+#: src/imap.c:1938
+msgid "can't delete mailbox\n"
+msgstr "kan inte skapa brevlåda\n"
 
 
-#: src/messageview.c:67
-msgid "Creating message view...\n"
-msgstr "Skaar meddelandevy...\n"
+#: src/imap.c:2194
+msgid "LIST failed\n"
+msgstr "LIST misslyckades\n"
 
 
-#: src/mh.c:155
+#: src/imap.c:2302
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "Kan inte koopiera %s till %s\n"
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
 
 
-#: src/mh.c:199 src/mh.c:258 src/mh.c:330 src/mh.c:397
-msgid "Can't open mark file.\n"
-msgstr "Kan inte öppna markeringsfil.\n"
+#: src/imap.c:2438
+msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
+msgstr "IMAP4 autentisering misslyckades.\n"
 
 
-#: src/mh.c:341 src/mh.c:415
+#: src/imap.c:2625
+msgid "Fetching message..."
+msgstr "Hämtar meddelande..."
+
+#: src/imap.c:2790
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s already exists."
-msgstr "%s finns redan."
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mh.c:557
+#: src/imap.c:2820
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Last number in dir %s = %d\n"
-msgstr "Sista tal i katalog %s = %d\n"
+msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mh.c:756
-msgid "\tSearching uncached messages... "
-msgstr "\tSöker ocachade meddelanden..."
+#: src/imap.c:2864
+msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mh.c:811
+#: src/imap.c:3505
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%d uncached message(s) found.\n"
-msgstr "%d okashad(e) meddeland(en) funna.\n"
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
+
+#: src/imap_gtk.c:55
+#: src/mh_gtk.c:50
+msgid "/Create _new folder..."
+msgstr "/Skapa _ny mapp..."
+
+#: src/imap_gtk.c:56
+#: src/mh_gtk.c:51
+msgid "/_Rename folder..."
+msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
+
+#: src/imap_gtk.c:57
+#: src/mh_gtk.c:52
+msgid "/M_ove folder..."
+msgstr "/_Flytta mapp..."
+
+#: src/imap_gtk.c:58
+#: src/mh_gtk.c:53
+msgid "/_Delete folder..."
+msgstr "/_Ta bort mapp..."
+
+#: src/imap_gtk.c:60
+#: src/news_gtk.c:54
+msgid "/Synchronise"
+msgstr "/Synkronisera"
+
+#: src/imap_gtk.c:61
+#: src/news_gtk.c:55
+msgid "/Down_load messages"
+msgstr "/_Ladda ner meddelande"
+
+#: src/imap_gtk.c:63
+#: src/mh_gtk.c:55
+#: src/news_gtk.c:57
+msgid "/_Check for new messages"
+msgstr "/Sök efter _nya meddelande"
+
+#: src/imap_gtk.c:64
+#: src/mh_gtk.c:56
+msgid "/C_heck for new folders"
+msgstr "/L_eta efter nya mappar"
+
+#: src/imap_gtk.c:65
+#: src/mh_gtk.c:57
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/_Uppdatera mapplista"
+
+#: src/imap_gtk.c:134
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders\n"
+"and no mails, append '/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+
+#: src/imap_gtk.c:183
+#: src/mh_gtk.c:228
+#, c-format
+msgid "Input new name for '%s':"
+msgstr "Ange nytt namn för '%s':"
+
+#: src/imap_gtk.c:185
+#: src/mh_gtk.c:230
+msgid "Rename folder"
+msgstr "Byt namn på mapp"
+
+#: src/imap_gtk.c:212
+#: src/mh_gtk.c:255
+msgid ""
+"The folder could not be renamed.\n"
+"The new folder name is not allowed."
+msgstr ""
+
+#: src/imap_gtk.c:266
+#: src/mh_gtk.c:176
+#, c-format
+msgid ""
+"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery will not be possible.\n"
+"\n"
+"Do you really want to delete?"
+msgstr ""
+"Alla mappar och meddelande under '%s' kommer att tas bort permanent. Det går inte att ångra operationen.\n"
+"\n"
+"Vill du verkligen ta bort?"
+
+#: src/imap_gtk.c:288
+#: src/mh_gtk.c:198
+#, c-format
+msgid "Can't remove the folder '%s'."
+msgstr "Kan inte ta bort mappen '%s'."
+
+#: src/imap_gtk.c:348
+#: src/news_gtk.c:264
+#, c-format
+msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
+msgstr ""
+
+#: src/import.c:149
+msgid "Import mbox file"
+msgstr "Importera mbox-fil"
+
+#: src/import.c:168
+msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
+msgstr "Specificera mbox-filen och destinationsmappen."
+
+#: src/import.c:185
+msgid "Destination folder:"
+msgstr "Destinationsmapp:"
+
+#: src/import.c:248
+msgid "Select importing file"
+msgstr "Välj importfil"
+
+#: src/importldif.c:190
+msgid "Please specify address book name and file to import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:193
+msgid "Select and rename LDIF field names to import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:196
+msgid "File imported."
+msgstr "Fil importerad."
+
+#: src/importldif.c:451
+#: src/importmutt.c:125
+#: src/importpine.c:125
+msgid "Please select a file."
+msgstr "Vänligen välj en fil."
+
+#: src/importldif.c:457
+#: src/importmutt.c:130
+#: src/importpine.c:130
+msgid "Address book name must be supplied."
+msgstr "Ett addressboksnamn måste anges."
+
+#: src/importldif.c:472
+msgid "Error reading LDIF fields."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:495
+msgid "LDIF file imported successfully."
+msgstr "LDIF fil framgångsrikt importerad."
+
+#: src/importldif.c:574
+msgid "Select LDIF File"
+msgstr "Välj LDIF fil"
+
+#: src/importldif.c:662
+msgid "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF file data."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:668
+msgid "File Name"
+msgstr "Filnamn"
+
+#: src/importldif.c:679
+msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:688
+msgid "Select the LDIF file to import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:725
+msgid "R"
+msgstr "R"
+
+#: src/importldif.c:726
+#: src/summaryview.c:465
+msgid "S"
+msgstr "S"
+
+#: src/importldif.c:727
+msgid "LDIF Field Name"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:728
+msgid "Attribute Name"
+msgstr "Attributnamn"
+
+#: src/importldif.c:783
+msgid "LDIF Field"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:795
+msgid "Attribute"
+msgstr "Attribut"
+
+#: src/importldif.c:806
+msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:811
+msgid "???"
+msgstr "???"
+
+#: src/importldif.c:829
+msgid "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select (\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click anywhere in the row will select that field for rename in the input area below the list. A double click anywhere in the row will also select the field for import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:841
+msgid "Select for Import"
+msgstr "Välj för import"
+
+#: src/importldif.c:847
+msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:850
+msgid " Modify "
+msgstr " Ändra "
+
+#: src/importldif.c:856
+msgid "This button will update the list above with the data supplied."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:929
+msgid "Records Imported :"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:960
+msgid "Import LDIF file into Address Book"
+msgstr ""
+
+#: src/importmutt.c:144
+msgid "Error importing MUTT file."
+msgstr "Fel vid import av MUTT fil."
+
+#: src/importmutt.c:159
+msgid "Select MUTT File"
+msgstr "Välj MUTT fil"
+
+#: src/importmutt.c:206
+msgid "Import MUTT file into Address Book"
+msgstr ""
+
+#: src/importmutt.c:291
+#: src/importpine.c:292
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "Vänligen välj en fil att importera."
+
+#: src/importpine.c:144
+msgid "Error importing Pine file."
+msgstr "Fel vid import av Pine fil."
+
+#: src/importpine.c:159
+msgid "Select Pine File"
+msgstr "Välj Pine Fil"
+
+#: src/importpine.c:206
+msgid "Import Pine file into Address Book"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:363
+msgid "Retrieving new messages"
+msgstr "Hämtar nya meddelanden"
+
+#: src/inc.c:410
+msgid "Standby"
+msgstr "Vänta"
+
+#: src/inc.c:540
+#: src/inc.c:590
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Avbruten"
+
+#: src/inc.c:551
+msgid "Retrieving"
+msgstr "Hämtar"
+
+#: src/inc.c:560
+#, c-format
+msgid "Done (%d message (%s) received)"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:566
+msgid "Done (no new messages)"
+msgstr "Klart (inga nya meddelande)"
+
+#: src/inc.c:571
+msgid "Connection failed"
+msgstr "Förbindelse misslyckades"
+
+#: src/inc.c:574
+msgid "Auth failed"
+msgstr "Aut. misslyckades"
+
+#: src/inc.c:587
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
+msgid "Timeout"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:685
+#, c-format
+msgid "Finished (%d new message)"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:689
+msgid "Finished (no new messages)"
+msgstr "Färdigt (inga nya meddelande)"
+
+#: src/inc.c:698
+msgid "Some errors occurred while getting mail."
+msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
+
+#: src/inc.c:739
+#, c-format
+msgid "%s: Retrieving new messages"
+msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
+
+#: src/inc.c:772
+#, c-format
+msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
+msgstr "Ansluter till POP3 server: %s..."
+
+#: src/inc.c:782
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till POP3-server: %s:%d\n"
+
+#: src/inc.c:789
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
+msgstr "Kan inte ansluta till POP3-server: %s:%d"
+
+#: src/inc.c:870
+#: src/send_message.c:444
+msgid "Authenticating..."
+msgstr "Autentiserar"
+
+#: src/inc.c:871
+#, c-format
+msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
+msgstr "Tar emot meddelande från %s (%s) ..."
+
+#: src/inc.c:877
+msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
+msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
+
+#: src/inc.c:881
+msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
+msgstr "Tar emot meddelandenas antal (LAST)..."
+
+#: src/inc.c:885
+msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
+msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
+
+#: src/inc.c:889
+msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
+msgstr "Tar emot meddelandenas storlek (LIST)..."
+
+#: src/inc.c:899
+#, c-format
+msgid "Deleting message %d"
+msgstr "Tar bort meddelande %d"
+
+#: src/inc.c:906
+#: src/send_message.c:462
+msgid "Quitting"
+msgstr "Avslutar"
+
+#: src/inc.c:931
+#, c-format
+msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
+
+#: src/inc.c:950
+#, c-format
+msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1106
+msgid "Connection failed."
+msgstr "Anslutning misslyckades."
+
+#: src/inc.c:1109
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d failed."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1114
+msgid "Error occurred while processing mail."
+msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
+
+#: src/inc.c:1119
+#, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while processing mail:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Fel uppstod vid behandling av post:\n"
+"%s"
+
+#: src/inc.c:1125
+msgid "No disk space left."
+msgstr "Inget diskutrymme kvar"
+
+#: src/inc.c:1130
+msgid "Can't write file."
+msgstr "Kan inte skriva till fil."
+
+#: src/inc.c:1135
+msgid "Socket error."
+msgstr "Socket fel."
+
+#: src/inc.c:1138
+#, c-format
+msgid "Socket error on connection to %s:%d."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1143
+#: src/send_message.c:375
+#: src/send_message.c:587
+msgid "Connection closed by the remote host."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1146
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1151
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "Brevlådan är låst."
+
+#: src/inc.c:1155
+#, c-format
+msgid ""
+"Mailbox is locked:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Brevlådan är låst:\n"
+"%s"
+
+#: src/inc.c:1161
+#: src/send_message.c:572
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "Autentisering misslyckades"
+
+#: src/inc.c:1166
+#: src/send_message.c:575
+#, c-format
+msgid ""
+"Authentication failed:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Autentisering misslyckades:\n"
+"%s"
+
+#: src/inc.c:1171
+#: src/send_message.c:591
+msgid "Session timed out."
+msgstr "Tidsgräns nådd för session."
+
+#: src/inc.c:1174
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d timed out."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1209
+msgid "Incorporation cancelled\n"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1446
+#, c-format
+msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
+msgstr "Du arbetar frånkopplad. Åsidosätta i %d minuter?"
+
+#: src/inc.c:1449
+#: src/toolbar.c:1972
+msgid "Offline warning"
+msgstr "Varning om frånkopplat läge"
+
+#: src/inc.c:1451
+msgid "On_ly once"
+msgstr "Endast en gång"
+
+#: src/ldif.c:870
+msgid "Nick Name"
+msgstr "Smeknamn"
+
+#: src/main.c:174
+#, c-format
+msgid ""
+"File '%s' already exists.\n"
+"Can't create folder."
+msgstr ""
+"Filen '%s' finns redan.\n"
+"Kan inte ska skapa mapp."
+
+#: src/main.c:256
+#, c-format
+msgid ""
+"Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
+"Do you want to migrate this configuration?"
+msgstr ""
+"Konfiguration för Sylpheed-Claws %s hittad.\n"
+"Vill du använda denna konfiguration?"
+
+#: src/main.c:259
+msgid "1.0.5 or previous"
+msgstr "1.0.5 eller tidigare"
+
+#: src/main.c:259
+msgid "1.9.15 or previous"
+msgstr "1.9.15 eller tidigare"
+
+#: src/main.c:262
+msgid "Migration of configuration"
+msgstr "Migration av konfiguration"
+
+#: src/main.c:267
+msgid "Copying configuration..."
+msgstr "Kopierar konfiguration..."
+
+#: src/main.c:272
+msgid "Migration failed!"
+msgstr "Migrationen misslyckades!"
+
+#: src/main.c:339
+msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
+msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
+
+#: src/main.c:525
+msgid "Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the plugin and try again."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:736
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
+msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
+
+#: src/main.c:738
+msgid "  --compose [address]    open composition window"
+msgstr "  --compose [adress]       öppna nytt meddelande fönster"
+
+#: src/main.c:739
+msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:740
+msgid ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         open composition window with specified files\n"
+"                         attached"
+msgstr ""
+"  --bifoga fil1 [fil2]...\n"
+"                         öppna nytt meddelande fönster med valda filer \n"
+"                         bifogade"
+
+#: src/main.c:743
+msgid "  --receive              receive new messages"
+msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+
+#: src/main.c:744
+msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
+msgstr "  --receive-all          ta emot nya meddelanden från alla konton"
+
+#: src/main.c:745
+msgid "  --send                 send all queued messages"
+msgstr "  --send              skicka alla köade meddelanden"
+
+#: src/main.c:746
+msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:747
+msgid ""
+"  --status-full [folder]...\n"
+"                         show the status of each folder"
+msgstr ""
+"  --status-full [mapp]...\n"
+"                         visa status för varje mapp"
+
+#: src/main.c:749
+msgid "  --online               switch to online mode"
+msgstr "  --online                byt till anslutet läge"
+
+#: src/main.c:750
+msgid "  --offline              switch to offline mode"
+msgstr "  --offline                byt till frånkopplat läge"
+
+#: src/main.c:751
+msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
+msgstr "  --exit              avsluta Sylpheed-Claws"
+
+#: src/main.c:752
+msgid "  --debug                debug mode"
+msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+
+#: src/main.c:753
+msgid "  --help                 display this help and exit"
+msgstr "  --help                 visa denna hjälp och avsluta"
+
+#: src/main.c:754
+msgid "  --version              output version information and exit"
+msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformation och avsluta"
+
+#: src/main.c:755
+msgid "  --config-dir           output configuration directory"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:815
+#: src/summaryview.c:5473
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr "Behandlar (%s)..."
+
+#: src/main.c:818
+msgid "top level folder"
+msgstr "toppnivåmapp"
+
+#: src/main.c:876
+msgid "Really quit?"
+msgstr "Verkligen avsluta?"
+
+#: src/main.c:877
+msgid "Composing message exists."
+msgstr "Det finns ett nytt meddelande öppet."
+
+#: src/main.c:878
+msgid "_Save to Draft"
+msgstr "_Spara till Utkast"
+
+#: src/main.c:878
+msgid "_Discard them"
+msgstr "_Överge dem"
+
+#: src/main.c:878
+msgid "Do_n't quit"
+msgstr "A_vsluta inte"
+
+#: src/main.c:892
+msgid "Queued messages"
+msgstr "Meddelanden i kö"
+
+#: src/main.c:893
+msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
+msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
+
+#: src/main.c:1159
+#: src/toolbar.c:2006
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
+
+#: src/mainwindow.c:454
+#: src/messageview.c:156
+msgid "/_File"
+msgstr "/_Arkiv"
+
+#: src/mainwindow.c:455
+msgid "/_File/_Add mailbox"
+msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda"
+
+#: src/mainwindow.c:456
+msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
+msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda/MH..."
+
+#: src/mainwindow.c:457
+#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:469
+#: src/mainwindow.c:472
+#: src/messageview.c:159
+msgid "/_File/---"
+msgstr "/_Arkiv/---"
+
+#: src/mainwindow.c:458
+msgid "/_File/Change folder order..."
+msgstr "/_Arkiv/Sorteringsordning för mappar"
+
+#: src/mainwindow.c:460
+msgid "/_File/_Import mbox file..."
+msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+
+#: src/mainwindow.c:461
+msgid "/_File/_Export to mbox file..."
+msgstr "/_Arkiv/_Exportera till mbox-fil..."
+
+#: src/mainwindow.c:462
+msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
+msgstr "/_Arkiv/Exportera valda till mbox fil..."
+
+#: src/mainwindow.c:465
+msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
+msgstr "/_Arkiv/Töm alla papperskorgar"
+
+#: src/mainwindow.c:467
+#: src/messageview.c:157
+msgid "/_File/_Save as..."
+msgstr "/_Arkiv/_Spara som..."
+
+#: src/mainwindow.c:468
+#: src/messageview.c:158
+msgid "/_File/_Print..."
+msgstr "/_Arkiv/Skriv _ut..."
+
+#: src/mainwindow.c:470
+msgid "/_File/_Work offline"
+msgstr "/_Arkiv/Arbeta från_kopplad"
+
+#: src/mainwindow.c:471
+msgid "/_File/Synchronise folders"
+msgstr "/_Arkiv/Synkronisera mappar"
+
+#: src/mainwindow.c:474
+msgid "/_File/E_xit"
+msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"
+
+#: src/mainwindow.c:479
+msgid "/_Edit/Select _thread"
+msgstr "/_Redigera/Markera _tråd"
+
+#: src/mainwindow.c:481
+#: src/messageview.c:166
+msgid "/_Edit/_Find in current message..."
+msgstr "/_Redigera/_Sök i aktuellt meddelande..."
+
+#: src/mainwindow.c:483
+msgid "/_Edit/_Search folder..."
+msgstr "/_Redigera/S_ök mapp..."
+
+#: src/mainwindow.c:484
+msgid "/_Edit/_Quick search"
+msgstr "/_Redigera/S_nabbsök"
+
+#: src/mainwindow.c:485
+#: src/messageview.c:169
+#: src/summaryview.c:453
+msgid "/_View"
+msgstr "/_Visa"
+
+#: src/mainwindow.c:486
+msgid "/_View/Show or hi_de"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm"
+
+#: src/mainwindow.c:487
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Mapplista"
+
+#: src/mainwindow.c:489
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Meddelandevy"
+
+#: src/mainwindow.c:491
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad"
+
+#: src/mainwindow.c:493
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text _below icons"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/Text _under ikoner"
+
+#: src/mainwindow.c:495
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text be_side icons"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/Text _sidan om ikoner"
+
+#: src/mainwindow.c:497
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icons only"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/_Endast ikoner"
+
+#: src/mainwindow.c:499
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text only"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/Endast _text"
+
+#: src/mainwindow.c:501
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Hide"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/_Göm"
+
+#: src/mainwindow.c:503
+msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Statusrad"
+
+#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:678
+#: src/messageview.c:270
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/_Visa/---"
+
+#: src/mainwindow.c:506
+msgid "/_View/Separate f_older tree"
+msgstr "/_Visa/Separat ma_pplista"
+
+#: src/mainwindow.c:507
+msgid "/_View/Separate _message view"
+msgstr "/_Visa/Separat _meddelandevy"
+
+#: src/mainwindow.c:509
+msgid "/_View/_Sort"
+msgstr "/_Visa/_Sortera"
+
+#: src/mainwindow.c:510
+msgid "/_View/_Sort/by _number"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter _nummer"
+
+#: src/mainwindow.c:511
+msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter storlek"
+
+#: src/mainwindow.c:512
+msgid "/_View/_Sort/by _Date"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter datum"
+
+#: src/mainwindow.c:513
+msgid "/_View/_Sort/by _From"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter avsändare"
+
+#: src/mainwindow.c:514
+msgid "/_View/_Sort/by _To"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter mottagare"
+
+#: src/mainwindow.c:515
+msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter ämne"
+
+#: src/mainwindow.c:516
+msgid "/_View/_Sort/by _color label"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter fä_rg"
+
+#: src/mainwindow.c:518
+msgid "/_View/_Sort/by _mark"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter _markering"
+
+#: src/mainwindow.c:519
+msgid "/_View/_Sort/by _status"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter status"
+
+#: src/mainwindow.c:520
+msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter _bifogade filer"
+
+#: src/mainwindow.c:522
+msgid "/_View/_Sort/by score"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter poäng"
+
+#: src/mainwindow.c:523
+msgid "/_View/_Sort/by locked"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter lås"
+
+#: src/mainwindow.c:524
+msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Sortera _inte"
+
+#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:528
+msgid "/_View/_Sort/---"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/---"
+
+#: src/mainwindow.c:526
+msgid "/_View/_Sort/Ascending"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/_Stigande"
+
+#: src/mainwindow.c:527
+msgid "/_View/_Sort/Descending"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/_Fallande"
+
+#: src/mainwindow.c:529
+msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/_Attrahera efter ämne"
+
+#: src/mainwindow.c:531
+msgid "/_View/Th_read view"
+msgstr "/_Visa/Tr_ådvy"
+
+#: src/mainwindow.c:532
+msgid "/_View/E_xpand all threads"
+msgstr "/_Visa/Expandera alla trådar"
+
+#: src/mainwindow.c:533
+msgid "/_View/Co_llapse all threads"
+msgstr "/_Visa/Kollapsa alla trådar"
+
+#: src/mainwindow.c:534
+msgid "/_View/_Hide read messages"
+msgstr "/_Visa/_Visa inte lästa meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:535
+msgid "/_View/Set displayed _columns"
+msgstr "/_Visa/Ställ in synliga kolumner"
+
+#: src/mainwindow.c:536
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
+msgstr "/_Visa/Ställ in synliga kolumner/I ma_pplista"
+
+#: src/mainwindow.c:537
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
+msgstr "/_Visa/Ställ in synliga kolumner/i _meddelandevy"
+
+#: src/mainwindow.c:540
+msgid "/_View/_Go to"
+msgstr "/_Visa/Gå _till"
+
+#: src/mainwindow.c:541
+msgid "/_View/_Go to/_Previous message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:542
+msgid "/_View/_Go to/_Next message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/_Nästa meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:561
+msgid "/_View/_Go to/---"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/---"
+
+#: src/mainwindow.c:544
+msgid "/_View/_Go to/P_revious unread message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående olästa meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:546
+msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/N_ästa olästa meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:549
+msgid "/_View/_Go to/Previous ne_w message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående nytt meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:550
+msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/_Nästa meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:552
+msgid "/_View/_Go to/Previous _marked message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående markerade meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:554
+msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/Nästa m_arkerade meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:557
+msgid "/_View/_Go to/Previous _labeled message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående färgade meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:559
+msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/Nästa fä_rgade meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:562
+msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/En annan mapp..."
+
+#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:573
+#: src/messageview.c:172
+msgid "/_View/Character _encoding/---"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/---"
+
+#: src/mainwindow.c:570
+#: src/messageview.c:176
+msgid "/_View/Character _encoding"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning"
+
+#: src/mainwindow.c:571
+#: src/messageview.c:177
+msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Bestäm _automatiskt"
+
+#: src/mainwindow.c:574
+#: src/messageview.c:180
+msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/7bit ascii (US-ASC_II)"
+
+#: src/mainwindow.c:576
+#: src/messageview.c:183
+msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Unicode (_UTF-8)"
+
+#: src/mainwindow.c:580
+#: src/messageview.c:186
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/mainwindow.c:582
+#: src/messageview.c:188
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-15)"
+
+#: src/mainwindow.c:584
+#: src/messageview.c:190
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Västeuropeisk (Windows-1252)"
+
+#: src/mainwindow.c:588
+#: src/messageview.c:193
+msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/mainwindow.c:592
+#: src/messageview.c:196
+msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Baltisk (ISO-8859-13)"
+
+#: src/mainwindow.c:594
+#: src/messageview.c:198
+msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/mainwindow.c:598
+#: src/messageview.c:201
+msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Grekisk (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/mainwindow.c:602
+#: src/messageview.c:204
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Hebreisk (ISO-8859-_8)"
+
+#: src/mainwindow.c:604
+#: src/messageview.c:206
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Hebreisk (Windows-1255)"
+
+#: src/mainwindow.c:608
+#: src/messageview.c:209
+msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Turkisk (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/mainwindow.c:612
+#: src/messageview.c:212
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/mainwindow.c:614
+#: src/messageview.c:214
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (KOI8-_R)"
+
+#: src/mainwindow.c:616
+#: src/messageview.c:216
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (KOI8-U)"
+
+#: src/mainwindow.c:618
+#: src/messageview.c:218
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (Windows-1251)"
+
+#: src/mainwindow.c:622
+#: src/messageview.c:221
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:624
+#: src/messageview.c:223
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (ISO-2022-JP-2)"
+
+#: src/mainwindow.c:626
+#: src/messageview.c:225
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (_EUC-JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:628
+#: src/messageview.c:227
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (_Shift__JIS)"
+
+#: src/mainwindow.c:632
+#: src/messageview.c:230
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Förenklad Kinesisk (_GB2312)"
+
+#: src/mainwindow.c:634
+#: src/messageview.c:232
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Förenklad Kinesisk (GBK)"
+
+#: src/mainwindow.c:636
+#: src/messageview.c:234
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Traditionell Kinesisk (_Big5)"
+
+#: src/mainwindow.c:638
+#: src/messageview.c:236
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Traditionell Kinesisk (EUC-_TW)"
+
+#: src/mainwindow.c:640
+#: src/messageview.c:238
+msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
+
+#: src/mainwindow.c:644
+#: src/messageview.c:241
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Koreansk (EUC-_KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:646
+#: src/messageview.c:243
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Koreansk (ISO-2022-KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:650
+#: src/messageview.c:246
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Tai (TIS-620)"
+
+#: src/mainwindow.c:652
+#: src/messageview.c:248
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Tai (Windows-874)"
+
+#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:665
+#: src/messageview.c:255
+#: src/messageview.c:261
+msgid "/_View/Decode/---"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/---"
+
+#: src/mainwindow.c:662
+#: src/messageview.c:258
+msgid "/_View/Decode"
+msgstr "/_Visa/Avkoda"
+
+#: src/mainwindow.c:663
+#: src/messageview.c:259
+msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Bestäm _automatiskt"
+
+#: src/mainwindow.c:666
+#: src/messageview.c:262
+msgid "/_View/Decode/_8bit"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_8bitar"
+
+#: src/mainwindow.c:667
+#: src/messageview.c:263
+msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Quoted·printable"
+
+#: src/mainwindow.c:668
+#: src/messageview.c:264
+msgid "/_View/Decode/_Base64"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Base64"
+
+#: src/mainwindow.c:669
+#: src/messageview.c:265
+msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Uuencode"
+
+#: src/mainwindow.c:675
+#: src/summaryview.c:454
+msgid "/_View/Open in new _window"
+msgstr "/_Visa/_Öppna i nytt fönster"
+
+#: src/mainwindow.c:676
+#: src/messageview.c:271
+msgid "/_View/Mess_age source"
+msgstr "/_Visa/Me_ddelandets källkod"
+
+#: src/mainwindow.c:677
+msgid "/_View/Show all headers"
+msgstr "/_Visa/Visa fullständigt brevhuvud"
+
+#: src/mainwindow.c:679
+msgid "/_View/_Update summary"
+msgstr "/_Visa/_Uppdatera sammanfatting"
+
+#: src/mainwindow.c:682
+msgid "/_Message/Recei_ve"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta"
+
+#: src/mainwindow.c:683
+msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/Hämta från a_ktuellt konto"
+
+#: src/mainwindow.c:685
+msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/Hämta från _alla konton"
+
+#: src/mainwindow.c:687
+msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/A_vbryt mottagning"
+
+#: src/mainwindow.c:689
+msgid "/_Message/Recei_ve/---"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/---"
+
+#: src/mainwindow.c:690
+msgid "/_Message/_Send queued messages"
+msgstr "/_Meddelande/Skicka _köade meddelanden"
+
+#: src/mainwindow.c:692
+msgid "/_Message/Compose a_n email message"
+msgstr "/_Meddelande/Nytt _e-postmeddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:693
+msgid "/_Message/Compose a news message"
+msgstr "/_Meddelande/_Nytt nyhetsmeddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:694
+#: src/messageview.c:278
+msgid "/_Message/_Reply"
+msgstr "/_Meddelande/Sva_ra"
+
+#: src/mainwindow.c:695
+msgid "/_Message/Repl_y to"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
+
+#: src/mainwindow.c:696
+#: src/messageview.c:279
+msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/A_lla"
+
+#: src/mainwindow.c:697
+#: src/messageview.c:281
+msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/A_vsändaren"
+
+#: src/mainwindow.c:698
+#: src/messageview.c:283
+msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/Mail_lista"
+
+#: src/mainwindow.c:700
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+msgstr "/_Meddelande/_Följ upp och svara till"
+
+#: src/mainwindow.c:702
+#: src/messageview.c:286
+msgid "/_Message/_Forward"
+msgstr "/_Meddelande/Vidarebe_fordra"
+
+#: src/mainwindow.c:703
+#: src/messageview.c:287
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "/_Meddelande/Vidarebefordra som bila_ga"
+
+#: src/mainwindow.c:704
+msgid "/_Message/Redirect"
+msgstr "/_Meddelande/Omdirigera"
+
+#: src/mainwindow.c:706
+msgid "/_Message/M_ove..."
+msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
+
+#: src/mainwindow.c:707
+msgid "/_Message/_Copy..."
+msgstr "/_Meddelande/_Kopiera"
+
+#: src/mainwindow.c:708
+msgid "/_Message/Move to _trash"
+msgstr "/_Meddelande/Flytta till _papperskorg"
+
+#: src/mainwindow.c:709
+msgid "/_Message/_Delete..."
+msgstr "/_Meddelande/Ta _bort..."
+
+#: src/mainwindow.c:710
+msgid "/_Message/Cancel a news message"
+msgstr "/_Meddelande/Avbryt ett nyhetsmeddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:712
+msgid "/_Message/_Mark"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera"
+
+#: src/mainwindow.c:713
+msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Markera"
+
+#: src/mainwindow.c:714
+msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Avmarkera"
+
+#: src/mainwindow.c:715
+msgid "/_Message/_Mark/---"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/---"
+
+#: src/mainwindow.c:716
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _oläst"
+
+#: src/mainwindow.c:717
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _läst"
+
+#: src/mainwindow.c:719
+msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera alla som l_ästa"
+
+#: src/mainwindow.c:721
+#: src/messageview.c:291
+msgid "/_Message/Re-_edit"
+msgstr "/_Meddelande/Kopiera till nytt meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:724
+msgid "/_Tools/_Address book..."
+msgstr "/V_erktyg/_Adressbok..."
+
+#: src/mainwindow.c:725
+#: src/messageview.c:295
+msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/V_erktyg/Lägg till avsändaren till adressboken"
+
+#: src/mainwindow.c:727
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
+msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser"
+
+#: src/mainwindow.c:728
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
+msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser/Från _mapp..."
+
+#: src/mainwindow.c:730
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
+msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser/Från m_eddelanden"
+
+#: src/mainwindow.c:733
+msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
+msgstr "/V_erktyg/Filtrera alla meddelanden i mapp"
+
+#: src/mainwindow.c:735
+msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
+msgstr "/V_erktyg/Filtrera valda meddelanden"
+
+#: src/mainwindow.c:737
+#: src/messageview.c:298
+msgid "/_Tools/_Create filter rule"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa filterregel"
+
+#: src/mainwindow.c:738
+#: src/messageview.c:300
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/_Automatiskt"
+
+#: src/mainwindow.c:740
+#: src/messageview.c:302
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/Med _från"
+
+#: src/mainwindow.c:742
+#: src/messageview.c:304
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/Med _till"
+
+#: src/mainwindow.c:744
+#: src/messageview.c:306
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/Med _ämne"
+
+#: src/mainwindow.c:746
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel"
+
+#: src/mainwindow.c:747
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Automatiskt"
+
+#: src/mainwindow.c:749
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/Med _från"
+
+#: src/mainwindow.c:751
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/Med _till"
+
+#: src/mainwindow.c:753
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/Med _ämne"
+
+#: src/mainwindow.c:758
+msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
+msgstr "/V_erktyg/Sök efter nya meddelade i alla mappar"
+
+#: src/mainwindow.c:760
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter"
+
+#: src/mainwindow.c:762
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter/I vald mapp"
+
+#: src/mainwindow.c:764
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter/Från alla mappar"
+
+#: src/mainwindow.c:767
+msgid "/_Tools/E_xecute"
+msgstr "/V_erktyg/E_xekvera"
+
+#: src/mainwindow.c:770
+msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
+msgstr "/V_erktyg/SSL _certifikat..."
+
+#: src/mainwindow.c:774
+msgid "/_Tools/_Log window"
+msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
+
+#: src/mainwindow.c:776
+msgid "/_Configuration"
+msgstr "/_Konfiguration"
+
+#: src/mainwindow.c:777
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/_Konfiguration/_Ändra aktuellt konto"
+
+#: src/mainwindow.c:779
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Egenskaper för aktuellt konto..."
+
+#: src/mainwindow.c:781
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/_Konfiguration/Skapa _nytt konto..."
+
+#: src/mainwindow.c:783
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
+
+#: src/mainwindow.c:785
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/_Konfiguration/---"
+
+#: src/mainwindow.c:786
+msgid "/_Configuration/P_references..."
+msgstr "/_Konfiguration/E_genskaper"
+
+#: src/mainwindow.c:788
+msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
+msgstr "/_Konfiguration/F_örbehandling"
+
+#: src/mainwindow.c:790
+msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
+msgstr "/_Konfiguration/Ef_terbehandling"
+
+#: src/mainwindow.c:792
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Filtrering..."
+
+#: src/mainwindow.c:794
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Mallar..."
+
+#: src/mainwindow.c:795
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/_Konfiguration/A_ktiviteter..."
+
+#: src/mainwindow.c:796
+msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Moduler..."
+
+#: src/mainwindow.c:800
+msgid "/_Help/_Manual"
+msgstr "/_Hjälp/_Manual"
+
+#: src/mainwindow.c:802
+msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
+msgstr "/_Hjälp/_FAQ med frågor från användare"
+
+#: src/mainwindow.c:804
+msgid "/_Help/Icon _Legend"
+msgstr "/_Hjälp/_Teckenförklaring"
+
+#: src/mainwindow.c:805
+msgid "/_Help/---"
+msgstr "/_Hjälp/---"
+
+#: src/mainwindow.c:953
+msgid "You are online. Click the icon to go offline"
+msgstr "Du är ansluten. Klicka här för att koppla ifrån"
+
+#: src/mainwindow.c:957
+msgid "You are offline. Click the icon to go online"
+msgstr "Du är inte ansluten. Klicka här för att ansluta"
+
+#: src/mainwindow.c:974
+msgid "Select account"
+msgstr "Välj konto"
+
+#: src/mainwindow.c:1341
+#: src/mainwindow.c:1382
+#: src/mainwindow.c:1418
+#: src/mainwindow.c:1458
+#: src/prefs_folder_item.c:592
+msgid "Untitled"
+msgstr "Namnlös"
+
+#: src/mainwindow.c:1459
+msgid "none"
+msgstr "inget"
+
+#: src/mainwindow.c:1722
+msgid "Delete all messages in trash folders?"
+msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgar?"
+
+#: src/mainwindow.c:1741
+msgid "Add mailbox"
+msgstr "Lägg till brevlåda"
+
+#: src/mainwindow.c:1742
+msgid ""
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
+msgstr ""
+"Skriv in brevlådans placering.\n"
+"Om den existerande brevlådan specificeras, kommer den\n"
+"att genomsökas automatiskt."
+
+#: src/mainwindow.c:1748
+#, c-format
+msgid "The mailbox '%s' already exists."
+msgstr "Brevlådan '%s' finns redan."
+
+#: src/mainwindow.c:1753
+#: src/setup.c:51
+msgid "Mailbox"
+msgstr "Brevlåda"
+
+#: src/mainwindow.c:1758
+#: src/setup.c:54
+msgid ""
+"Creation of the mailbox failed.\n"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write there."
+msgstr ""
+"Skapande av brevlåda misslyckades.\n"
+"Några filer finns kanske redan, eller så saknar du skrivrättigheter där."
+
+#: src/mainwindow.c:2116
+msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
+msgstr "Sylpheed-Claws - Mappvy"
+
+#: src/mainwindow.c:2152
+#: src/messageview.c:780
+msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
+msgstr "Sylpheed-Claws - Meddelandevy"
+
+#: src/mainwindow.c:2543
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:372
+msgid "Exit"
+msgstr "Avsluta"
+
+#: src/mainwindow.c:2543
+msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
+msgstr "Avsluta Sylpheed-Claws?"
+
+#: src/mainwindow.c:2695
+msgid "Folder synchronisation"
+msgstr "Synkronisera mappar"
+
+#: src/mainwindow.c:2696
+msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
+msgstr "Vill du synkronisera dina mappar nu?"
+
+#: src/mainwindow.c:2697
+msgid "_Synchronise"
+msgstr "_Synkronisera"
+
+#: src/mainwindow.c:2958
+msgid "Deleting duplicated messages..."
+msgstr "Tar bort meddelandedubletter..."
+
+#: src/mainwindow.c:2992
+#, c-format
+msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
+msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
+msgstr[0] "Ta bort %d meddelandedubbletter i %d mappar.\n"
+msgstr[1] "Ta bort %d dubblerade meddelande i %d mappar.\n"
+
+#: src/mainwindow.c:3133
+#: src/summaryview.c:4253
+msgid "Processing rules to apply before folder rules"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:3141
+msgid "Processing rules to apply after folder rules"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:3149
+#: src/summaryview.c:4262
+msgid "Filtering configuration"
+msgstr "Filtreringskonfiguration"
+
+#: src/matcher.c:1237
+#: src/matcher.c:1238
+#: src/matcher.c:1239
+#: src/matcher.c:1240
+#: src/matcher.c:1241
+#: src/matcher.c:1242
+#: src/matcher.c:1243
+#: src/matcher.c:1244
+msgid "(none)"
+msgstr "(ingen)"
+
+#: src/message_search.c:108
+msgid "Find in current message"
+msgstr "Leta i aktuellt meddelande"
+
+#: src/message_search.c:126
+msgid "Find text:"
+msgstr "Hitta text:"
+
+#: src/message_search.c:141
+#: src/prefs_matcher.c:574
+#: src/summary_search.c:244
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Gemen-/versalkänslig"
+
+#: src/message_search.c:200
+#: src/summary_search.c:377
+msgid "Search failed"
+msgstr "Sökning misslyckades"
+
+#: src/message_search.c:201
+#: src/summary_search.c:378
+msgid "Search string not found."
+msgstr "Söksträng ej funnen."
+
+#: src/message_search.c:210
+msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
+msgstr "Början av meddelande nådd; fortsätt från slutet?"
+
+#: src/message_search.c:213
+msgid "End of message reached; continue from beginning?"
+msgstr "Slutet av meddelande nått; fortsätt från början?"
+
+#: src/message_search.c:216
+#: src/summary_search.c:389
+msgid "Search finished"
+msgstr "Sökning färdig"
+
+#: src/messageview.c:160
+msgid "/_File/_Close"
+msgstr "/_Arkiv/Stän_g"
+
+#: src/messageview.c:272
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/_Visa/Visa alla _brevhuvuden"
+
+#: src/messageview.c:275
+msgid "/_Message/Compose _new message"
+msgstr "/_Meddelande/Nytt _meddelande"
+
+#: src/messageview.c:289
+msgid "/_Message/Redirec_t"
+msgstr "/_Meddelande/_Omdirigera"
+
+#: src/messageview.c:308
+msgid "/_Tools/Create processing rule"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel"
+
+#: src/messageview.c:310
+msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Automatiskt"
+
+#: src/messageview.c:312
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Från"
+
+#: src/messageview.c:314
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Till"
+
+#: src/messageview.c:316
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Ämne"
+
+#: src/messageview.c:440
+msgid "Sylpheed - Message View"
+msgstr "Sylpheed - Meddelandevy"
+
+#: src/messageview.c:545
+msgid "<No Return-Path found>"
+msgstr "<Igen Returväg hittad>"
+
+#: src/messageview.c:553
+#, c-format
+msgid ""
+"The notification address to which the return receipt is\n"
+"to be sent does not correspond to the return path:\n"
+"Notification address: %s\n"
+"Return path: %s\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:559
+#: src/messageview.c:577
+#: src/toolbar.c:1994
+msgid "_Send"
+msgstr "_Skicka"
+
+#: src/messageview.c:560
+#: src/messageview.c:577
+msgid "+_Don't Send"
+msgstr "+_Sänd Inte"
+
+#: src/messageview.c:573
+msgid ""
+"This message is asking for a return receipt notification\n"
+"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
+"officially addressed to you.\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:1042
+#: src/mimeview.c:1469
+#: src/summaryview.c:3620
+#: src/summaryview.c:3623
+#: src/textview.c:2168
+msgid "Save as"
+msgstr "Spara som"
+
+#: src/messageview.c:1047
+#: src/mimeview.c:1342
+#: src/textview.c:2180
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Skriv över"
+
+#: src/messageview.c:1048
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "Skriv över befintlig fil?"
+
+#: src/messageview.c:1056
+#: src/summaryview.c:3640
+#: src/summaryview.c:3643
+#: src/summaryview.c:3658
+#, c-format
+msgid "Can't save the file '%s'."
+msgstr "Kan inte spara filen '%s'."
+
+#: src/messageview.c:1139
+msgid "This message asks for a return receipt."
+msgstr "Detta meddelande begär returkvitto."
+
+#: src/messageview.c:1140
+msgid "Send receipt"
+msgstr "Skicka kvitto"
+
+#: src/messageview.c:1180
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved,\n"
+"and has been deleted from the server."
+msgstr ""
+"Detta meddelande har tagits emot delvis,\n"
+"och har tagits bort från servern."
+
+#: src/messageview.c:1186
+#, c-format
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s."
+msgstr ""
+"Detta meddelande har tagits emot delvis;\n"
+"det är %s."
+
+#: src/messageview.c:1190
+#: src/messageview.c:1212
+msgid "Mark for download"
+msgstr "Markera för nerladdning"
+
+#: src/messageview.c:1191
+#: src/messageview.c:1203
+msgid "Mark for deletion"
+msgstr "Markera för borttagning"
+
+#: src/messageview.c:1196
+#, c-format
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s and will be downloaded."
+msgstr ""
+"Detta meddelande har tagits emot delvis;\n"
+"det är %s och kommer att laddas ner."
+
+#: src/messageview.c:1201
+#: src/messageview.c:1214
+#: src/prefs_filtering_action.c:153
+msgid "Unmark"
+msgstr "Avmarkera"
+
+#: src/messageview.c:1207
+#, c-format
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s and will be deleted."
+msgstr ""
+"Detta meddelande har tagits emot delvis;\n"
+"det är %s och kommer att tas bort."
+
+#: src/messageview.c:1283
+msgid "Return Receipt Notification"
+msgstr "Returkvittoanmälan"
+
+#: src/messageview.c:1284
+msgid ""
+"The message was sent to several of your accounts.\n"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt notification:"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:1288
+msgid "_Send Notification"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:1288
+msgid "+_Cancel"
+msgstr "+_Avbryt"
+
+#: src/messageview.c:1351
+#: src/summaryview.c:3693
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the print command line:\n"
+"('%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:1357
+#: src/summaryview.c:3699
+#, c-format
+msgid ""
+"Print command line is invalid:\n"
+"'%s'"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:1368
+#: src/summaryview.c:3672
+msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
+msgstr "Kan inte skriva ut: meddelandet innehåller ingen text."
+
+#: src/mh.c:410
+#, c-format
+msgid "can't copy message %s to %s\n"
+msgstr "kan inte kopiera meddelande %s till %s\n"
+
+#: src/mh_gtk.c:59
+msgid "/Remove _mailbox..."
+msgstr "/Ta bort brev_låda"
+
+#: src/mh_gtk.c:323
+#, c-format
+msgid ""
+"Really remove the mailbox '%s' ?\n"
+"(The messages are NOT deleted from the disk)"
+msgstr ""
+"Vill du verkligen ta bort brevlådan '%s'?\n"
+"(Meddelanden kommer inte att tas bort från disken)"
+
+#: src/mh_gtk.c:325
+msgid "Remove mailbox"
+msgstr "/Ta bort brevlåda"
+
+#: src/mh_gtk.c:326
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Ta bort"
+
+#: src/mimeview.c:154
+msgid "/_Open"
+msgstr "/_Öppna"
+
+#: src/mimeview.c:155
+msgid "/Open _with..."
+msgstr "/Öppna _med..."
+
+#: src/mimeview.c:156
+msgid "/_Display as text"
+msgstr "/Visa som _text"
+
+#: src/mimeview.c:157
+#: src/summaryview.c:459
+msgid "/_Save as..."
+msgstr "/_Spara som"
+
+#: src/mimeview.c:158
+msgid "/Save _all..."
+msgstr "/_Spara alla"
+
+#: src/mimeview.c:197
+msgid "MIME Type"
+msgstr "MIME-typ"
+
+#: src/mimeview.c:688
+msgid "Check signature"
+msgstr "Kontrollera signatur"
+
+#: src/mimeview.c:693
+#: src/mimeview.c:698
+#: src/mimeview.c:703
+msgid "View full information"
+msgstr "Visa fullständig information"
+
+#: src/mimeview.c:708
+#: src/mimeview.c:712
+msgid "Check again"
+msgstr "Kontrollera igen"
+
+#: src/mimeview.c:721
+msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
+msgstr "Klicka på ikonen eller tryck 'C' för att markera den."
+
+#: src/mimeview.c:726
+msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
+msgstr ""
+
+#: src/mimeview.c:936
+msgid "Checking signature..."
+msgstr "kontrollera signatur..."
+
+#: src/mimeview.c:978
+msgid "Go back to email"
+msgstr "Gå tillbaka till e-post"
+
+#: src/mimeview.c:1269
+#: src/mimeview.c:1350
+#: src/mimeview.c:1529
+#: src/mimeview.c:1562
+msgid "Can't save the part of multipart message."
+msgstr "Kan inte spara delen av flerdelsmeddelandet"
+
+#: src/mimeview.c:1339
+#: src/textview.c:2178
+#, c-format
+msgid "Overwrite existing file '%s'?"
+msgstr "Skriv över befintlig fil '%s'?"
+
+#: src/mimeview.c:1377
+msgid "Select destination folder"
+msgstr "Välj destinationsmapp"
+
+#: src/mimeview.c:1384
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a directory."
+msgstr "'%s' är inte en mapp."
+
+#: src/mimeview.c:1576
+msgid "Open with"
+msgstr "Öppna med"
+
+#: src/mimeview.c:1577
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the command line to open file:\n"
+"('%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:220
+#, c-format
+msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "skapar NNTP-förbindelse till %s:%d ...\n"
+
+#: src/news.c:308
+#, c-format
+msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:438
+msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:551
+msgid "can't post article.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:577
+#, c-format
+msgid "can't retrieve article %d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:626
+#, c-format
+msgid "can't select group: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:854
+#, c-format
+msgid "can't set group: %s\n"
+msgstr "kan inte ställa in grupp: %s\n"
+
+#: src/news.c:862
+#, c-format
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "felaktigt artikelomfång: %d - %d\n"
+
+#: src/news.c:882
+#, c-format
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "fel uppstod vid hämtning av %s.\n"
+
+#: src/news.c:900
+#, c-format
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
+msgstr "hämtar xover %d i %s...\n"
+
+#: src/news.c:904
+#: src/news.c:989
+msgid "can't get xover\n"
+msgstr "kan inte hämta xover\n"
+
+#: src/news.c:913
+#: src/news.c:999
+msgid "error occurred while getting xover.\n"
+msgstr "fel uppstod vid hämtning av xover.\n"
+
+#: src/news.c:919
+#: src/news.c:1012
+#, c-format
+msgid "invalid xover line: %s\n"
+msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
+
+#: src/news.c:934
+#: src/news.c:953
+#: src/news.c:1031
+#: src/news.c:1066
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "kan inte hämta xhdr\n"
+
+#: src/news.c:943
+#: src/news.c:962
+#: src/news.c:1043
+#: src/news.c:1078
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "fel uppstod vid hämtning av xhdr.\n"
+
+#: src/news.c:985
+#, c-format
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "hämtar xover %d - %d i %s...\n"
+
+#: src/news_gtk.c:51
+msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
+msgstr "/_Prenumerera på nyhetsgrupp"
+
+#: src/news_gtk.c:52
+msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
+msgstr "/S_äg upp prenumeration på nyhetsgrupp"
+
+#: src/news_gtk.c:201
+#, c-format
+msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
+msgstr ""
+
+#: src/news_gtk.c:202
+msgid "Unsubscribe newsgroup"
+msgstr ""
+
+#: src/news_gtk.c:203
+msgid "_Unsubscribe"
+msgstr "/S_äg upp prenumeration"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
+msgid "ClamAV: scanning message..."
+msgstr "ClamAV: söker igenom meddelande..."
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:249
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:222
+msgid "Clam AntiVirus"
+msgstr "Clam AntiVirus"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:254
+msgid ""
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
+"\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or saved in a specially designated folder.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:95
+msgid "Enable virus scanning"
+msgstr "Aktivera virusskydd"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:101
+msgid "Scan archive contents"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:114
+msgid "Maximum attachment size"
+msgstr "Maximal storlek på bilaga"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:124
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:129
+msgid "Save infected messages"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:135
+msgid "Save mails that contain viruses"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:145
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:335
+msgid "Save folder"
+msgstr "Spara mapp"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:154
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:161
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:344
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:351
+msgid "Leave empty to use the default trash folder"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/demo/demo.c:74
+msgid "Demo"
+msgstr "Demo"
+
+#: src/plugins/demo/demo.c:79
+msgid ""
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed-Claws. It installs a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"\n"
+"It is not really useful"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:76
+msgid "Dillo Browser"
+msgstr "Dillo Browser"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:116
+msgid "Do not load remote links in mails"
+msgstr "Ladda inte fjärrlänkar i mail"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
+msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:124
+msgid "You can still load remote links by reloading the page"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:133
+msgid "Full window mode (hide controls)"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:139
+msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
+msgid "Dillo HTML Viewer"
+msgstr "Dillo HTML Viewer"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
+msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:99
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:94
+msgid "Passphrase"
+msgstr "Lösenfras"
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:259
+msgid "[no user id]"
+msgstr "[inget användarid.]"
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:273
+#, c-format
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sAnge lösenfrasen för:</span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:276
+msgid "Bad passphrase.\n"
+msgstr "Fel lösenfras.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:92
+msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "Undersök signaturer automatiskt"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:102
+msgid "Store passphrase in memory"
+msgstr "Lagra lösenfrasen i minnet"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:108
+msgid "Expire after"
+msgstr "Förfaller efter"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:123
+msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
+msgstr "'0' kommer att lagra lösenfrasen för hela sessionen"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:128
+#: src/prefs_receive.c:170
+msgid "minute(s)"
+msgstr "minut"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:138
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr "Fånga inskrivning av lösenfras"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "Visa varning vid start om GnuPG inte fungerar"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:235
+msgid "Sign key"
+msgstr "Signera nyckel"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:268
+msgid "Use default GnuPG key"
+msgstr "Använd förinställd GnuPG-nyckel"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:275
+msgid "Select key by your email address"
+msgstr "Välj nyckel genom din epostadress"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:282
+msgid "Specify key manually"
+msgstr "Specificera nyckel manuellt"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:289
+msgid "User or key ID:"
+msgstr "Användar- eller nyckel-ID:"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:464
+msgid "GPG"
+msgstr "GPG"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:106
+#, c-format
+msgid "Please select key for '%s'"
+msgstr "Välj nyckel för '%s'"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:109
+#, c-format
+msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
+msgstr "Samlar information för '%s' ... %c"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:304
+msgid "Select Keys"
+msgstr "Välj nycklar"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:331
+msgid "Key ID"
+msgstr "Nyckel-ID"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:334
+msgid "Val"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:355
+msgid "Select"
+msgstr "Välj"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:356
+#: src/prefs_other.c:260
+msgid "Other"
+msgstr "Övrigt"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:357
+msgid "Don't encrypt"
+msgstr "Kryptera inte"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:502
+msgid "Add key"
+msgstr "Lägg till nyckel"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:503
+msgid "Enter another user or key ID:"
+msgstr "Skriv in ett annan användar- eller nyckel-ID:"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:519
+msgid "Trust key"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:520
+msgid ""
+"The selected key is not fully trusted.\n"
+"If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
+"know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
+"Do you trust it enough to use it anyway?"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:124
+msgid "Undefined"
+msgstr "Odefinierad"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:126
+#: src/prefs_receive.c:209
+#: src/prefs_send.c:170
+msgid "Never"
+msgstr "Aldrig"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:128
+msgid "Marginal"
+msgstr "Marginal"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:132
+msgid "Ultimate"
+msgstr "Ultimat"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:164
+msgid "The signature can't be checked - GPG error."
+msgstr "Signaturen kan inte kontrolleras - GPG fel."
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:212
+msgid "The signature has not been checked."
+msgstr "Signaturen har inte kontrollerats."
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:186
+#, c-format
+msgid "Good signature from %s."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:192
+#, c-format
+msgid "Good signature (untrusted) from %s."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:197
+#, c-format
+msgid "Expired signature from %s."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:200
+#, c-format
+msgid "Expired key from %s."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:203
+#, c-format
+msgid "Bad signature from %s."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:207
+#, c-format
+msgid "Key 0x%s not available to verify this signature."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:249
+#, c-format
+msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:256
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" (Trust: %s)\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:261
+#, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:266
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:277
+#, c-format
+msgid "                aka \"%s\"\n"
+msgstr "               alias \"%s\"\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:283
+#, c-format
+msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:288
+#, c-format
+msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:294
+#, c-format
+msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:464
+msgid ""
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
+"OpenPGP support disabled."
+msgstr ""
+"GnuPG är inte korrekt installerat eller behöver uppgraderas.\n"
+"OpenPGP-stöd avstängt."
+
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:59
+msgid "PGP/Core"
+msgstr "PGP/Core"
+
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
+msgid ""
+"This plugin handles PGP core operations. It is used by other\n"
+"plugins, like PGP/Mime.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:57
+msgid "PGP/inline"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:62
+msgid ""
+"This plugin enables signature verification of digitally signed messages, and decryption of encrypted messages. \n"
+"\n"
+"It also lets you send signed and encrypted messages."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:56
+msgid "PGP/MIME"
+msgstr "PGP/MIME"
+
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:61
+msgid ""
+"This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:183
+msgid "SpamAssassin: filtering message..."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:330
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:457
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr "SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:335
+msgid ""
+"This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server (spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a special folder.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:80
+msgid "Disabled"
+msgstr "Avstängd"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:81
+msgid "Localhost"
+msgstr "Localhost"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:82
+msgid "TCP"
+msgstr "TCP"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:83
+msgid "Unix Socket"
+msgstr "Unix socket"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:210
+msgid "Transport"
+msgstr "Transport"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
+msgid "spamd"
+msgstr "spamd"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:248
+msgid "Port of spamd server"
+msgstr "Spamdserverns port"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:252
+msgid ":"
+msgstr ":"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:260
+msgid "Hostname or IP address of spamd server"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:266
+msgid "Path of Unix socket"
+msgstr "Sökväg till Unix socket"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:275
+msgid "Maximum Size"
+msgstr "Maximal storlek"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:284
+msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
+msgid "kB"
+msgstr "kB"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:309
+msgid "Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will be aborted and the message will be handled as not spam."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:313
+msgid "s"
+msgstr "s"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:319
+msgid "Save Spam"
+msgstr "Spara Spam"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:325
+msgid "Save mails that where identified as spam"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93
+msgid "/_Get Mail"
+msgstr "/_Hämta post"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
+msgid "/_Email"
+msgstr "/_Epost"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
+msgid "/Open A_ddressbook"
+msgstr "/Öppna A_dressbok"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98
+msgid "/_Work Offline"
+msgstr "/Arbete frånkopplad"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
+msgid "/E_xit Sylpheed-Claws"
+msgstr "/Avsluta S_ylpheed-Claws"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:148
+#, c-format
+msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:204
+msgid "/Work Offline"
+msgstr "/Arbeta frånkopplad"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:207
+msgid "/Get Mail"
+msgstr "/Hämta post"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:313
+msgid "Trayicon"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:318
+msgid ""
+"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you have new or unread mail.\n"
+"\n"
+"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:372
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "Avsluta detta program?"
+
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:115
+msgid "Orientation"
+msgstr "Orientering"
+
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:116
+msgid "The orientation of the tray."
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:150
+msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+msgstr "Nödvändig APOP-tidsmarkering ej funnen i hälsning\n"
+
+#: src/pop.c:157
+msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+msgstr "Syntaxfel på tidsmarkering i hälsning\n"
+
+#: src/pop.c:183
+#: src/pop.c:210
+msgid "POP3 protocol error\n"
+msgstr "POP3 protokollfel\n"
+
+#: src/pop.c:256
+#, c-format
+msgid "invalid UIDL response: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:778
+#, c-format
+msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:793
+#, c-format
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:825
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr "Brevlådan är låst\n"
+
+#: src/pop.c:828
+msgid "Session timeout\n"
+msgstr "Tidsgräns för session nådd\n"
+
+#: src/pop.c:847
+msgid "command not supported\n"
+msgstr "kommandot stöds inte\n"
+
+#: src/pop.c:852
+msgid "error occurred on POP3 session\n"
+msgstr "fel uppstod i POP3 session\n"
+
+#: src/pop.c:1046
+msgid "TOP command unsupported\n"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:692
+#, c-format
+msgid "Account%d"
+msgstr "Konto%d"
+
+#: src/prefs_account.c:970
+msgid "Preferences for new account"
+msgstr "Inställningar för nytt konto"
+
+#: src/prefs_account.c:972
+#, c-format
+msgid "%s - Account preferences"
+msgstr "%s - Kontoegenskaper"
+
+#: src/prefs_account.c:1009
+#: src/prefs_receive.c:366
+msgid "Receive"
+msgstr "Ta emot"
+
+#: src/prefs_account.c:1013
+#: src/prefs_compose_writing.c:245
+#: src/prefs_folder_item.c:856
+#: src/prefs_quote.c:281
+#: src/prefs_spelling.c:367
+#: src/prefs_wrapping.c:144
+#: src/toolbar.c:388
+#: src/toolbar.c:1437
+msgid "Compose"
+msgstr "Nytt"
+
+#: src/prefs_account.c:1015
+msgid "Privacy"
+msgstr "Integritet"
+
+#: src/prefs_account.c:1018
+msgid "SSL"
+msgstr "SSL"
+
+#: src/prefs_account.c:1021
+msgid "Advanced"
+msgstr "Avancerat"
+
+#: src/prefs_account.c:1100
+msgid "Name of account"
+msgstr "Detta kontos namn"
+
+#: src/prefs_account.c:1109
+msgid "Set as default"
+msgstr "Använd som standard"
+
+#: src/prefs_account.c:1113
+msgid "Personal information"
+msgstr "Personlig information"
+
+#: src/prefs_account.c:1122
+msgid "Full name"
+msgstr "Fullst. namn"
+
+#: src/prefs_account.c:1128
+msgid "Mail address"
+msgstr "Epostadress"
+
+#: src/prefs_account.c:1134
+msgid "Organization"
+msgstr "Organisation"
+
+#: src/prefs_account.c:1158
+msgid "Server information"
+msgstr "Serverinformation"
+
+#: src/prefs_account.c:1179
+#: src/prefs_account.c:1434
+#: src/prefs_account.c:2103
+#: src/wizard.c:635
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
+
+#: src/prefs_account.c:1181
+#: src/prefs_account.c:1560
+#: src/prefs_account.c:2120
+msgid "IMAP4"
+msgstr "IMAP4"
+
+#: src/prefs_account.c:1183
+msgid "News (NNTP)"
+msgstr "Nyheter (NNTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:1185
+#: src/wizard.c:645
+msgid "Local mbox file"
+msgstr "Lokal mbox fil"
+
+#: src/prefs_account.c:1187
+msgid "None (SMTP only)"
+msgstr "Ingen (endast SMTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:1207
+msgid "This server requires authentication"
+msgstr "Denna server kräver autentisering"
+
+#: src/prefs_account.c:1214
+msgid "Authenticate on connect"
+msgstr "Autentisera vid kontakt"
+
+#: src/prefs_account.c:1259
+msgid "News server"
+msgstr "Nyhetsserver"
+
+#: src/prefs_account.c:1265
+msgid "Server for receiving"
+msgstr "Server för mottagning"
+
+#: src/prefs_account.c:1271
+msgid "Local mailbox"
+msgstr "Lokal brevlåda"
+
+#: src/prefs_account.c:1278
+msgid "SMTP server (send)"
+msgstr "SMTP-server (skicka)"
+
+#: src/prefs_account.c:1286
+msgid "Use mail command rather than SMTP server"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1295
+msgid "command to send mails"
+msgstr "kommando för att skicka e-post"
+
+#: src/prefs_account.c:1302
+#: src/prefs_account.c:1750
+msgid "User ID"
+msgstr "Användar-ID"
+
+#: src/prefs_account.c:1308
+#: src/prefs_account.c:1759
+msgid "Password"
+msgstr "Lösenord"
+
+#: src/prefs_account.c:1401
+msgid "Local"
+msgstr "Lokal"
+
+#: src/prefs_account.c:1412
+#: src/prefs_account.c:1507
+msgid "Default inbox"
+msgstr "Standardinkorg"
+
+#: src/prefs_account.c:1419
+#: src/prefs_account.c:1427
+#: src/prefs_account.c:1514
+#: src/prefs_account.c:1522
+msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1442
+msgid "Use secure authentication (APOP)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1445
+msgid "Remove messages on server when received"
+msgstr "Ta bort meddelanden på server när de mottagits"
+
+#: src/prefs_account.c:1456
+msgid "Remove after"
+msgstr "Ta bort efter"
+
+#: src/prefs_account.c:1465
+msgid "0 days: remove immediately"
+msgstr "0 dagar: ta bort omedelbart"
+
+#: src/prefs_account.c:1469
+msgid "days"
+msgstr "dagar"
+
+#: src/prefs_account.c:1476
+msgid "Download all messages on server"
+msgstr "Ladda ner alla meddelanden på server"
+
+#: src/prefs_account.c:1482
+msgid "Receive size limit"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1485
+msgid "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them you will be able to download them fully or delete them."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1495
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
+
+#: src/prefs_account.c:1529
+#: src/prefs_account.c:2137
+msgid "NNTP"
+msgstr "NNTP"
+
+#: src/prefs_account.c:1541
+msgid "Maximum number of articles to download"
+msgstr "Maximalt antal artiklar att ladda ner"
+
+#: src/prefs_account.c:1553
+msgid "unlimited if 0 is specified"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1571
+#: src/prefs_account.c:1720
+msgid "Authentication method"
+msgstr "Autentiseringsmetod"
+
+#: src/prefs_account.c:1581
+#: src/prefs_account.c:1730
+#: src/prefs_send.c:270
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatiskt"
+
+#: src/prefs_account.c:1591
+msgid "IMAP server directory"
+msgstr "Mapp på IMAP server"
+
+#: src/prefs_account.c:1595
+msgid "(usually empty)"
+msgstr "(vanligtvis tom)"
+
+#: src/prefs_account.c:1605
+msgid "Filter messages on receiving"
+msgstr "Filtrera meddelanden vid mottagning"
+
+#: src/prefs_account.c:1609
+msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
+msgstr "'Hämta post' hämtar nya meddelanden för detta konto"
+
+#: src/prefs_account.c:1677
+msgid "Add Date"
+msgstr "Lägg till datum"
+
+#: src/prefs_account.c:1678
+msgid "Generate Message-ID"
+msgstr "Generera Meddelande-ID"
+
+#: src/prefs_account.c:1685
+msgid "Add user-defined header"
+msgstr "Lägg till användardefinierat brevhuvud"
+
+#: src/prefs_account.c:1687
+#: src/prefs_message.c:135
+msgid " Edit... "
+msgstr " Redigera... "
+
+#: src/prefs_account.c:1697
+msgid "Authentication"
+msgstr "Autentisering"
+
+#: src/prefs_account.c:1705
+msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
+msgstr "SMTP Autentisering (SMTP AUTH)"
+
+#: src/prefs_account.c:1781
+msgid "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving will be used."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1792
+msgid "Authenticate with POP3 before sending"
+msgstr "Autentisera med POP3 innan avsändning"
+
+#: src/prefs_account.c:1807
+msgid "POP authentication timeout: "
+msgstr "POP autentiseringstimeout"
+
+#: src/prefs_account.c:1816
+msgid "minutes"
+msgstr "minuter"
+
+#: src/prefs_account.c:1860
+#: src/prefs_account.c:1911
+msgid "Signature"
+msgstr "Signatur"
+
+#: src/prefs_account.c:1868
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "Infoga signatur automatiskt"
+
+#: src/prefs_account.c:1873
+msgid "Signature separator"
+msgstr "Signaturseparator"
+
+#: src/prefs_account.c:1898
+msgid "Command output"
+msgstr "Kommando utdata"
+
+#: src/prefs_account.c:1925
+msgid "Automatically set the following addresses"
+msgstr "Sätt automatiskt följande adresser"
+
+#: src/prefs_account.c:1934
+#: src/prefs_filtering_action.c:1074
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1683
+#: src/quote_fmt.c:49
+msgid "Cc"
+msgstr "Cc"
+
+#: src/prefs_account.c:1947
+msgid "Bcc"
+msgstr "Bcc"
+
+#: src/prefs_account.c:1960
+msgid "Reply-To"
+msgstr "Svara till"
+
+#: src/prefs_account.c:2011
+msgid "Default privacy system"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:2020
+msgid "Encrypt message by default"
+msgstr "Kryptera meddelanden som standard"
+
+#: src/prefs_account.c:2022
+msgid "Encrypt message by default when replying to an encrypted message"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:2025
+msgid "Sign message by default"
+msgstr "Signera meddelanden som standard"
+
+#: src/prefs_account.c:2027
+msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:2111
+#: src/prefs_account.c:2128
+#: src/prefs_account.c:2144
+msgid "Don't use SSL"
+msgstr "Anväd inte SSL"
+
+#: src/prefs_account.c:2114
+msgid "Use SSL for POP3 connection"
+msgstr "Använd SSL för POP3-förbindelse"
+
+#: src/prefs_account.c:2117
+#: src/prefs_account.c:2134
+#: src/prefs_account.c:2169
+msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
+msgstr "Använd STARTTLS-kommando för att starta SSL-session"
+
+#: src/prefs_account.c:2131
+msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
+msgstr "Använd SSL för IMAP4-förbindelse"
+
+#: src/prefs_account.c:2153
+msgid "Use SSL for NNTP connection"
+msgstr "Använd SSL för NNTP-förbindelse"
+
+#: src/prefs_account.c:2155
+msgid "Send (SMTP)"
+msgstr "Skicka (SMTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:2163
+msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:2166
+msgid "Use SSL for SMTP connection"
+msgstr "Använd SSL för SMTP-förbindelse"
+
+#: src/prefs_account.c:2177
+msgid "Use non-blocking SSL"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:2189
+msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:2315
+msgid "SMTP port"
+msgstr "SMTP port"
+
+#: src/prefs_account.c:2321
+msgid "POP3 port"
+msgstr "POP3 port"
+
+#: src/prefs_account.c:2327
+msgid "IMAP4 port"
+msgstr "IMAP4 port"
+
+#: src/prefs_account.c:2333
+msgid "NNTP port"
+msgstr "NNTP port"
+
+#: src/prefs_account.c:2338
+msgid "Domain name"
+msgstr "Domännamn"
+
+#: src/prefs_account.c:2348
+msgid "Use command to communicate with server"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:2356
+msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:2403
+msgid "Browse"
+msgstr "Bläddra"
+
+#: src/prefs_account.c:2416
+msgid "Put sent messages in"
+msgstr "Spara skickade meddelanden i"
+
+#: src/prefs_account.c:2418
+msgid "Put queued messages in"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:2420
+msgid "Put draft messages in"
+msgstr "Lagra Utkast i"
+
+#: src/prefs_account.c:2422
+msgid "Put deleted messages in"
+msgstr "Lagra bortagna meddelande i"
+
+#: src/prefs_account.c:2468
+msgid "Account name is not entered."
+msgstr "Konto har inte angivits"
+
+#: src/prefs_account.c:2472
+msgid "Mail address is not entered."
+msgstr "Epostadress har ine angivits"
+
+#: src/prefs_account.c:2479
+msgid "SMTP server is not entered."
+msgstr "SMTP-server har inte angivits"
+
+#: src/prefs_account.c:2484
+msgid "User ID is not entered."
+msgstr "Användar-ID har inte angivits."
+
+#: src/prefs_account.c:2489
+msgid "POP3 server is not entered."
+msgstr "POP3-server har inte angivits."
+
+#: src/prefs_account.c:2494
+msgid "IMAP4 server is not entered."
+msgstr "IMAP4-server har inte angivits"
+
+#: src/prefs_account.c:2499
+msgid "NNTP server is not entered."
+msgstr "NNTP-server har inte angivits"
+
+#: src/prefs_account.c:2505
+msgid "local mailbox filename is not entered."
+msgstr "lokal brevlåda har inte angivits"
+
+#: src/prefs_account.c:2511
+msgid "mail command is not entered."
+msgstr "Epost kommando har inte angivits"
+
+#: src/prefs_account.c:2570
+msgid "Select signature file"
+msgstr "Välj fil med signatur"
+
+#: src/prefs_account.c:2786
+#, c-format
+msgid "Unsupported (%s)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:199
+msgid "Actions configuration"
+msgstr "Aktivitetskonfiguration"
+
+#: src/prefs_actions.c:223
+msgid "Menu name:"
+msgstr "Menynamn"
+
+#: src/prefs_actions.c:232
+msgid "Command line:"
+msgstr "Kommando"
+
+#: src/prefs_actions.c:261
+msgid " Replace "
+msgstr ".Ersätt "
+
+#: src/prefs_actions.c:505
+msgid "Menu name is not set."
+msgstr "Menynamn är inte angivet."
+
+#: src/prefs_actions.c:510
+msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
+msgstr "Det är inte tillåtet att börja menynamnet med '/'."
+
+#: src/prefs_actions.c:515
+msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
+msgstr "Det är inte tillåtet att använda kolon ':' i menynamnet."
+
+#: src/prefs_actions.c:534
+msgid "Menu name is too long."
+msgstr "Menynamnet är för långt."
+
+#: src/prefs_actions.c:543
+msgid "Command line not set."
+msgstr "Kommando är inte angivet."
+
+#: src/prefs_actions.c:548
+msgid "Menu name and command are too long."
+msgstr "Menynamnet och kommandot är för långt."
+
+#: src/prefs_actions.c:553
+#, c-format
+msgid ""
+"The command\n"
+"%s\n"
+"has a syntax error."
+msgstr ""
+"Kommandot\n"
+"%s\n"
+"har syntax fel."
+
+#: src/prefs_actions.c:613
+msgid "Delete action"
+msgstr "Ta bort aktivitet"
+
+#: src/prefs_actions.c:614
+msgid "Do you really want to delete this action?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna aktivitet? "
+
+#: src/prefs_actions.c:731
+#: src/prefs_actions.c:751
+#: src/prefs_filtering.c:1081
+#: src/prefs_filtering.c:1103
+#: src/prefs_matcher.c:1636
+#: src/prefs_template.c:398
+#: src/prefs_template.c:415
+msgid "Entry not saved"
+msgstr "Posten sparades inte"
+
+#: src/prefs_actions.c:732
+#: src/prefs_actions.c:752
+#: src/prefs_filtering.c:1082
+#: src/prefs_filtering.c:1104
+#: src/prefs_template.c:399
+#: src/prefs_template.c:416
+msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+msgstr "Posten sparades inte. Stänga ändå?"
+
+#: src/prefs_actions.c:733
+#: src/prefs_actions.c:753
+#: src/prefs_filtering.c:1083
+#: src/prefs_filtering.c:1105
+#: src/prefs_matcher.c:1638
+#: src/prefs_template.c:400
+#: src/prefs_template.c:417
+msgid "_Continue editing"
+msgstr "_Fortsätt redigering"
+
+#: src/prefs_actions.c:788
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Meny namn:</span>"
+
+#: src/prefs_actions.c:789
+msgid "Use / in menu name to make submenus."
+msgstr "Använd '/' i menynamn för att skapa undermenyer."
+
+#: src/prefs_actions.c:791
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command line:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Kommandorad:</span>"
+
+#: src/prefs_actions.c:792
+msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Börjar med:</span>"
+
+#: src/prefs_actions.c:793
+msgid "to send message body or selection to command's standard input"
+msgstr "för att skicka meddelandetexten eller markerad text till kommandots standard indata"
+
+#: src/prefs_actions.c:794
+msgid "to send user provided text to command's standard input"
+msgstr "för att skicka text till kommandots standard indata"
+
+#: src/prefs_actions.c:795
+msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
+msgstr "skicka gömd text som anges av användaren till kommandots standard indata"
+
+#: src/prefs_actions.c:796
+msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Avsluta med:</span>"
+
+#: src/prefs_actions.c:797
+msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:798
+msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:799
+msgid "to run command asynchronously"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:800
+msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Använd:</span>"
+
+#: src/prefs_actions.c:801
+msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:802
+msgid "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:803
+msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:804
+msgid "for a user provided argument"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:805
+msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:806
+msgid "for the text selection"
+msgstr "för textmarkering"
+
+#: src/prefs_actions.c:807
+msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:816
+#: src/prefs_themes.c:1012
+msgid "Actions"
+msgstr "Aktiviteter"
+
+#: src/prefs_actions.c:817
+msgid "The Actions feature is a way for the user to launch external commands to process a complete message file or just one of its parts."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:903
+msgid "Current actions"
+msgstr "Aktuella aktiviteter"
 
 
-#: src/mh.c:817
-msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
-msgstr "\tSorterar ocachade meddelanden i nummerordning... "
+#: src/prefs_common.c:187
+msgid ""
+"On %d\\n"
+"%f wrote:\\n"
+"\\n"
+"%q"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mimeview.c:113
-msgid "/_Open"
-msgstr "/_Öppna"
+#: src/prefs_common.c:193
+msgid ""
+"\\n"
+"\\n"
+"Begin forwarded message:\\n"
+"\\n"
+"?d{Date: %d\\n"
+"}?f{From: %f\\n"
+"}?t{To: %t\\n"
+"}?c{Cc: %c\\n"
+"}?n{Newsgroups: %n\\n"
+"}?s{Subject: %s\\n"
+"}\\n"
+"\\n"
+"%M"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mimeview.c:114
-msgid "/Open _with..."
-msgstr "/Öppna _med"
+#: src/prefs_common.c:246
+msgid "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
+msgstr "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
 
 
-#: src/mimeview.c:115
-msgid "/_Display as text"
-msgstr "/Visa som _text"
+#: src/prefs_compose_writing.c:98
+msgid "Automatic account selection"
+msgstr "Välj konto automatistk"
 
 
-#: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:374
-msgid "/_Save as..."
-msgstr "/_Spara som"
+#: src/prefs_compose_writing.c:106
+msgid "when replying"
+msgstr "vid svar"
 
 
-#: src/mimeview.c:119
-msgid "/_Check signature"
-msgstr "/_Undersök signatur"
+#: src/prefs_compose_writing.c:108
+msgid "when forwarding"
+msgstr "vid vidarebefordran"
 
 
-#: src/mimeview.c:139
-msgid "MIME Type"
-msgstr "MIME-typ"
+#: src/prefs_compose_writing.c:110
+msgid "when re-editing"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:117
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:120
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "Starta automatiskt extern redigerare"
 
 
-#: src/mimeview.c:143
-msgid "Creating MIME view...\n"
-msgstr "Skapar MIME-vy...\n"
+#: src/prefs_compose_writing.c:123
+#: src/prefs_filtering_action.c:159
+msgid "Forward as attachment"
+msgstr "Vidarebefordra som bilaga"
 
 
-#: src/mimeview.c:244
-msgid "Select \"Check signature\" to check"
-msgstr "Välj \"Undersök signatur\" för att undersöka"
+#: src/prefs_compose_writing.c:126
+msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mimeview.c:428
-msgid "Can't get the part of multipart message."
-msgstr "Kan inte ta emot delen av multipart-meddelandet."
+#: src/prefs_compose_writing.c:133
+msgid "Autosave to Drafts folder every"
+msgstr "Spara automatiskt till utkastmappen var"
 
 
-#: src/mimeview.c:694 src/mimeview.c:742 src/mimeview.c:761 src/mimeview.c:784
-msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Kan inte spara delen av multipart-meddelandet"
+#: src/prefs_compose_writing.c:143
+#: src/prefs_wrapping.c:97
+msgid "characters"
+msgstr "tecken"
 
 
-#: src/mimeview.c:728 src/summaryview.c:2513
-msgid "Save as"
-msgstr "Spara som"
+#: src/prefs_compose_writing.c:151
+msgid "Undo level"
+msgstr "Ångranivå"
 
 
-#: src/mimeview.c:734 src/summaryview.c:2518
-msgid "Overwrite"
-msgstr "Skriv över"
+#: src/prefs_compose_writing.c:246
+msgid "Writing"
+msgstr "Skriver"
 
 
-#: src/mimeview.c:735 src/summaryview.c:2519
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Skriv över förefintlig fil?"
+#: src/prefs_customheader.c:176
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "Anpassad brehuvudsinställning"
 
 
-#: src/mimeview.c:789
-msgid "Open with"
-msgstr "Öppna med"
+#: src/prefs_customheader.c:492
+#: src/prefs_display_header.c:566
+#: src/prefs_matcher.c:1220
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
 
 
-#: src/mimeview.c:790
-#, c-format
-msgid ""
-"Enter the command line to open file:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
+#: src/prefs_customheader.c:496
+msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Skriv in kommandot för att öppna filen:\n"
-"(`%s' kommer att ersättas med filnamnet)"
 
 
-#: src/mimeview.c:842
-#, c-format
-msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
-msgstr "MIME-visningskommandot är felaktigt: %s'"
+#: src/prefs_customheader.c:545
+msgid "Delete header"
+msgstr "Ta bor brevhuvud"
 
 
-#: src/news.c:93
-#, c-format
-msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "skapar NNTP-förbindelse till %s:%d ...\n"
+#: src/prefs_customheader.c:546
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
 
 
-#: src/news.c:182
-#, c-format
-msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "NNTP-förbindelse till %s:%d har avbrytits. Återuppkopplar...\n"
+#: src/prefs_customheader.c:716
+msgid "Current custom headers"
+msgstr "Aktuella anpassade brevhuvuden"
 
 
-#: src/news.c:257
-#, c-format
-msgid "article %d has been already cached.\n"
-msgstr "artkeln %d har redan cachats.\n"
+#: src/prefs_display_header.c:227
+msgid "Displayed header configuration"
+msgstr ""
 
 
-#: src/news.c:270
-#, c-format
-msgid "can't select group %s\n"
-msgstr "kan inte välja grupp %s\n"
+#: src/prefs_display_header.c:251
+#: src/prefs_matcher.c:469
+msgid "Header name"
+msgstr "Brevhuvudsnamn"
 
 
-#: src/news.c:275
-#, c-format
-msgid "getting article %d...\n"
-msgstr "hämtar artikel %d...\n"
+#: src/prefs_display_header.c:286
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "Visade brevhuvuden"
 
 
-#: src/news.c:280
-#, c-format
-msgid "can't read article %d\n"
-msgstr "kan inte läsa artikeln %d\n"
+#: src/prefs_display_header.c:352
+msgid "Hidden headers"
+msgstr "Dolda brevhuvuden"
 
 
-#: src/news.c:325
-msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "kan inte ta emot grupplista\n"
+#: src/prefs_display_header.c:378
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "Visa alla ospecificerade brevhuvuden"
 
 
-#: src/news.c:397
-msgid "can't post article.\n"
-msgstr "kan inte posta artikel.\n"
+#: src/prefs_display_header.c:576
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "Detta brevhuvud finns redan i listan."
 
 
-#: src/news.c:421
+#: src/prefs_ext_prog.c:102
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "kan inte hämta artikel %d\n"
+msgid "%s will be replaced with file name / URI"
+msgstr "%s kommer att ersättas med filnamnet / URI"
 
 
-#: src/news.c:491
-#, c-format
-msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "kan inte ställa in grupp: %s\n"
+#: src/prefs_ext_prog.c:119
+msgid "Web browser"
+msgstr "Webbläsare"
 
 
-#: src/news.c:498
-#, c-format
-msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "felaktigt artikelomfång: %d - %d\n"
+#: src/prefs_ext_prog.c:148
+msgid "Print command"
+msgstr "Utskriftskommando"
 
 
-#: src/news.c:507
-msgid "no new articles.\n"
-msgstr "inga nya artiklar.\n"
+#: src/prefs_ext_prog.c:164
+msgid "Text editor"
+msgstr "Textredigerare"
 
 
-#: src/news.c:520
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "hämtar xover %d - %d i %s...\n"
+#: src/prefs_ext_prog.c:191
+msgid "Image viewer"
+msgstr "Bildvisare"
 
 
-#: src/news.c:523
-msgid "can't get xover\n"
-msgstr "kan inte hämta xover\n"
+#: src/prefs_ext_prog.c:209
+msgid "Audio player"
+msgstr "Ljudspelare"
 
 
-#: src/news.c:529
-msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av xover.\n"
+#: src/prefs_ext_prog.c:266
+#: src/prefs_image_viewer.c:128
+#: src/prefs_message.c:293
+msgid "Message View"
+msgstr "Meddelandevy"
 
 
-#: src/news.c:537
-#, c-format
-msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
+#: src/prefs_ext_prog.c:267
+msgid "External Programs"
+msgstr "Externa program"
 
 
-#: src/news.c:555 src/news.c:580
-msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "kan inte hämta xhdr\n"
+#: src/prefs_filtering_action.c:149
+msgid "Move"
+msgstr "Flytta"
 
 
-#: src/news.c:563 src/news.c:588
-msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av xhdr.\n"
+#: src/prefs_filtering_action.c:150
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopiera"
 
 
-#: src/news.c:712
-#, c-format
-msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
-msgstr "Tar bort cachade artiklar 1 - %d... "
+#: src/prefs_filtering_action.c:152
+#: src/prefs_summary_column.c:79
+msgid "Mark"
+msgstr "Markera"
 
 
-#: src/news.c:741
-msgid "\tDeleting all cached articles... "
-msgstr "\tTar bort alla cachade artiklar..."
+#: src/prefs_filtering_action.c:154
+msgid "Lock"
+msgstr "Lås"
 
 
-#: src/nntp.c:52
-#, c-format
-msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-värd: %s:%d\n"
+#: src/prefs_filtering_action.c:155
+msgid "Unlock"
+msgstr "Lås upp"
 
 
-#: src/nntp.c:106 src/nntp.c:169
-#, c-format
-msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "Protokollfel: %s\n"
+#: src/prefs_filtering_action.c:156
+msgid "Mark as read"
+msgstr "Markera som läst"
 
 
-#: src/nntp.c:129 src/nntp.c:175
-msgid "protocol error\n"
-msgstr "protokollfel\n"
+#: src/prefs_filtering_action.c:157
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "Markera som oläst"
 
 
-#: src/nntp.c:225 src/nntp.c:231
-msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "Fel uppstod vid postning\n"
+#: src/prefs_filtering_action.c:158
+#: src/toolbar.c:393
+#: src/toolbar.c:481
+msgid "Forward"
+msgstr "Vidarebefordra"
 
 
-#: src/passphrase.c:77
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Lösenfras"
+#: src/prefs_filtering_action.c:160
+msgid "Redirect"
+msgstr "Omdirigera"
 
 
-#: src/passphrase.c:240
-msgid "[no user id]"
-msgstr "[ingen anvädarid.]"
+#: src/prefs_filtering_action.c:161
+#: src/prefs_filtering_action.c:427
+#: src/toolbar.c:171
+#: src/toolbar.c:1552
+msgid "Execute"
+msgstr "Kör"
 
 
-#: src/passphrase.c:244
-#, c-format
+#: src/prefs_filtering_action.c:162
+#: src/prefs_filtering_action.c:432
+msgid "Color"
+msgstr "Färger"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:163
+msgid "Change score"
+msgstr "Ändra poäng"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:164
+msgid "Set score"
+msgstr "Ange poäng"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:165
+msgid "Hide"
+msgstr "Dölj"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:166
+msgid "Stop filter"
+msgstr "Stoppa filter"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:315
+msgid "Filtering action configuration"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:340
+msgid "Action"
+msgstr "Aktivitet"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:417
+msgid "Destination"
+msgstr "Destination"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:422
+msgid "Recipient"
+msgstr "Mottagare"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:437
+#: src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/summaryview.c:473
+msgid "Score"
+msgstr "Poäng"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:452
+msgid "Select ..."
+msgstr "Välj ..."
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:459
+msgid "Info ..."
+msgstr "Info ... "
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:487
+#: src/prefs_filtering.c:343
+#: src/prefs_matcher.c:598
+#: src/prefs_template.c:256
+#: src/prefs_toolbar.c:796
+msgid "  Replace  "
+msgstr "  Ersätt  "
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:788
+msgid "Command line not set"
+msgstr "Kommandorad är inte angiven"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:789
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Destination är inte angiven"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:800
+msgid "Recipient is not set."
+msgstr "Mottagare har inte angetts."
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:815
+msgid "Score is not set"
+msgstr "Poäng är inte angivet"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1033
+msgid "No action was defined."
+msgstr "Ingen aktivitet är definierad."
+
+# xxxx här är jag xxxx
+#: src/prefs_filtering_action.c:1070
+#: src/prefs_matcher.c:1679
+#: src/quote_fmt.c:61
+msgid "literal %"
+msgstr "%-tecken"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1075
+#: src/prefs_matcher.c:1684
+#: src/prefs_summary_column.c:85
+#: src/quote_fmt.c:41
+#: src/summaryview.c:470
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1076
+#: src/prefs_matcher.c:1685
+#: src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr "Meddelande-ID"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1077
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1686
+#: src/quote_fmt.c:50
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "Nyhetsgrupper"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1078
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1687
+#: src/quote_fmt.c:51
+msgid "References"
+msgstr "Referenser"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1079
+#: src/prefs_matcher.c:1688
+msgid "filename (should not be modified)"
+msgstr "filnamn (ska inte ändras)"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1080
+#: src/prefs_matcher.c:1689
+msgid "new line"
+msgstr "ny rad"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1081
+#: src/prefs_matcher.c:1690
+msgid "escape character for quotes"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1082
+#: src/prefs_matcher.c:1691
+msgid "quote character"
+msgstr "citattecken"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1090
+msgid "Filtering Action: 'Execute'"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1091
 msgid ""
 msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
+"'Execute' allows you to send a message or message element to an external program or script.\n"
 "\n"
 "\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"%sVänligen skriv in lösenfrasen för:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
 
 
-#: src/passphrase.c:248
+#: src/prefs_filtering_action.c:1394
+msgid "Current action list"
+msgstr "Aktuell aktivitetslista"
+
+#: src/prefs_filtering.c:155
+#: src/prefs_filtering.c:242
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "Filtrerings/Behandllingsinställningar"
+
+#: src/prefs_filtering.c:279
+msgid "Condition: "
+msgstr "Villkor: "
+
+#: src/prefs_filtering.c:292
+#: src/prefs_filtering.c:314
+msgid " Define... "
+msgstr " Definiera... "
+
+#: src/prefs_filtering.c:301
+msgid "Action: "
+msgstr "Aktivitet: "
+
+#: src/prefs_filtering.c:647
+#: src/prefs_filtering.c:648
+#: src/prefs_filtering.c:709
+#: src/prefs_template.c:348
+msgid "(New)"
+msgstr "(Ny)"
+
+#: src/prefs_filtering.c:774
+#: src/prefs_filtering.c:856
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "Villkorssträngen är inte giltig."
+
+#: src/prefs_filtering.c:810
+#: src/prefs_filtering.c:864
+msgid "Action string is not valid."
+msgstr "Aktivitetssträngen är inte giltig."
+
+#: src/prefs_filtering.c:843
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "Villkorssträngen är tom"
+
+#: src/prefs_filtering.c:849
+msgid "Action string is empty."
+msgstr "Aktivitetssträngen är tom."
+
+#: src/prefs_filtering.c:921
+msgid "Delete rule"
+msgstr "Ta bort regel"
+
+#: src/prefs_filtering.c:922
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna regel?"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1264
+msgid "Rule"
+msgstr "Regel"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:82
+msgid "Total"
+msgstr "Totalt"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:205
+msgid "Folder list columns configuration"
+msgstr "Inställning av kolumner i mapplista"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:222
 msgid ""
 msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
-"\n"
+"Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Dålig lösenfras! Försök igen...\n"
-"\n"
+"Välj kolumner att visa i mapplistan. Du kan ändra\n"
+"ordningen genom att använda Upp / Ner knapparna eller genom att dra raderna."
+
+#: src/prefs_folder_column.c:251
+#: src/prefs_summary_column.c:265
+msgid "Hidden columns"
+msgstr "Dolda kolumner"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:280
+#: src/prefs_summary_column.c:294
+msgid "Displayed columns"
+msgstr "Visade kolumner"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:316
+#: src/prefs_summary_column.c:330
+#: src/prefs_toolbar.c:808
+msgid " Use default "
+msgstr " Använd standard "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:173
+#: src/prefs_folder_item.c:490
+msgid ""
+"Apply to\n"
+"subfolders"
+msgstr ""
+"Använd på\n"
+"undermappar"
 
 
-#: src/pop.c:79 src/pop.c:104 src/pop.c:152
-msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:180
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
+msgstr "Förenkla RegExp för ämne:"
 
 
-#: src/pop.c:124
-msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "Nödvändig APOP-tidsmarkering ej funnen i hälsning\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:200
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "Mapp chmod: "
 
 
-#: src/pop.c:130
-msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "Syntaxfel på tidsmarkering i hälsning\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:226
+msgid "Folder color: "
+msgstr "Mapp färg: "
 
 
-#: src/pop.c:179 src/pop.c:220
-msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr "POP3 protokollfel\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:254
+msgid "Process at startup"
+msgstr "Behandla vid uppstart"
 
 
-#: src/prefs.c:54
-msgid "Reading configuration...\n"
-msgstr "Läser konfiguration...\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:268
+msgid "Scan for new mail"
+msgstr "Leta efter ny post"
 
 
-#: src/prefs.c:74 src/prefs.c:181
-#, c-format
-msgid "Found %s\n"
-msgstr "Fann %s\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:281
+msgid "Synchronise for offline use"
+msgstr "Synkronisera för att arbeta frånkopplad"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:499
+msgid "Request Return Receipt"
+msgstr "Begär läskvitto"
 
 
-#: src/prefs.c:88
-msgid "Finished reading configuration.\n"
-msgstr "Har läst färdigt konfigurationen.\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:514
+msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+msgstr "Spara en kopia av utgående meddelande i denna mapp istället för Skickat"
 
 
-#: src/prefs.c:138 src/prefs.c:166 src/prefs.c:211 src/prefs_account.c:416
-#: src/prefs_account.c:430 src/prefs_customheader.c:388
-#: src/prefs_customheader.c:434 src/prefs_display_header.c:414
-#: src/prefs_display_header.c:439 src/prefs_filter.c:513
-#: src/prefs_filter.c:537
-msgid "failed to write configuration to file\n"
-msgstr "misslyckades skriva konfiguration till fil\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:527
+msgid "Default To: "
+msgstr "Standard till: "
 
 
-#: src/prefs.c:214
-msgid "Configuration is saved.\n"
-msgstr "Konfiguration sparad.\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:547
+msgid "Default To for replies: "
+msgstr "Standard Till för svar: "
 
 
-#: src/prefs.c:467
-msgid "Apply"
-msgstr "Verkställ"
+#: src/prefs_folder_item.c:567
+msgid "Default account: "
+msgstr "Standard konto: "
 
 
-#: src/prefs_account.c:461
-msgid "Opening account preferences window...\n"
-msgstr "Öppar kotoinställningsfönstret...\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:618
+msgid "Default dictionary: "
+msgstr "Standard ordlista: "
 
 
-#: src/prefs_account.c:488
+#: src/prefs_folder_item.c:827
+#: src/prefs_msg_colors.c:297
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "Välj färg för mapp"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:839
+msgid "General"
+msgstr "Allmänt"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:879
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Account%d"
-msgstr "Konto%d"
+msgid "Properties for folder %s"
+msgstr "Egenskaper för mapp %s"
 
 
-#: src/prefs_account.c:501
-msgid "Preferences for new account"
-msgstr "Inställningar för nytt konto"
+#: src/prefs_fonts.c:66
+msgid "Folder and Message Lists"
+msgstr "Mapp- och meddelandelistor"
 
 
-#: src/prefs_account.c:506
-#, fuzzy
-msgid "Account preferences"
-msgstr "Allmänna inställningar"
+#: src/prefs_fonts.c:83
+msgid "Message"
+msgstr "Meddelande"
 
 
-#: src/prefs_account.c:529
-msgid "Creating account preferences window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för kontoinställningar...\n"
+#: src/prefs_fonts.c:145
+#: src/prefs_msg_colors.c:448
+#: src/prefs_summaries.c:1057
+#: src/prefs_themes.c:361
+msgid "Display"
+msgstr "Visa"
 
 
-#: src/prefs_account.c:551 src/prefs_account.c:1149 src/prefs_common.c:684
-msgid "Receive"
-msgstr "Ta emot"
+#: src/prefs_fonts.c:146
+msgid "Fonts"
+msgstr "Typsnitt"
 
 
-#: src/prefs_account.c:558 src/prefs_common.c:695
-msgid "Privacy"
-msgstr "Integritet"
+#: src/prefs_gtk.c:849
+msgid "Preferences"
+msgstr "Egenskaper"
 
 
-#: src/prefs_account.c:562
-msgid "SSL"
-msgstr ""
+#: src/prefs_image_viewer.c:67
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "Visa bifogade bilder automatiskt"
 
 
-#: src/prefs_account.c:565
-msgid "Advanced"
-msgstr "Avancerat"
+#: src/prefs_image_viewer.c:75
+msgid "Resize attached images by default"
+msgstr "Ändra storlek på bifogade bilder som standard"
 
 
-#: src/prefs_account.c:619
-msgid "Name of this account"
-msgstr "Detta kontos namn"
+#: src/prefs_image_viewer.c:78
+msgid "Clicking image toggles scaling"
+msgstr "Klicka på bild för att skala"
 
 
-#: src/prefs_account.c:628
-msgid "Usually used"
-msgstr "Vanligtvis använt"
+#: src/prefs_image_viewer.c:84
+msgid "Display images inline"
+msgstr "Visa bilder i meddelandet"
 
 
-#: src/prefs_account.c:632
-msgid "Personal information"
-msgstr "Personlig information"
+#: src/prefs_image_viewer.c:129
+msgid "Image Viewer"
+msgstr "Bildvisare"
 
 
-#: src/prefs_account.c:641
-msgid "Full name"
-msgstr "Fullst. namn"
+#: src/prefs_matcher.c:150
+msgid "All messages"
+msgstr "Alla meddelande"
 
 
-#: src/prefs_account.c:647
-msgid "Mail address"
-msgstr "Epostadress"
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "To or Cc"
+msgstr "Till eller Cc"
 
 
-#: src/prefs_account.c:653
-msgid "Organization"
-msgstr "Organisation"
+#: src/prefs_matcher.c:152
+msgid "In reply to"
+msgstr "I svar till"
 
 
-#: src/prefs_account.c:677
-msgid "Server information"
-msgstr "Värdinformation"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Age greater than"
+msgstr "Äldre än"
 
 
-#: src/prefs_account.c:698
-msgid "POP3 (normal)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Age lower than"
+msgstr "Yngre än"
 
 
-#: src/prefs_account.c:700
-msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr "POP3 (APOP aukt.)"
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Headers part"
+msgstr "Brevhuvudsdel"
 
 
-#: src/prefs_account.c:702 src/prefs_account.c:863
-msgid "IMAP4"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Body part"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:704
-msgid "News (NNTP)"
-msgstr "Nyheter (NNTP)"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Whole message"
+msgstr "Hela meddelandet"
 
 
-#: src/prefs_account.c:706
-msgid "None (local)"
-msgstr "Inget (lokalt)"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "Unread flag"
+msgstr "Oläst flagga"
 
 
-#: src/prefs_account.c:728
-msgid "This server requires authentication"
-msgstr "Denna vär kräver autentifikation"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "New flag"
+msgstr "Ny flagga"
 
 
-#: src/prefs_account.c:767
-msgid "News server"
-msgstr "Nyhetsvärd"
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Marked flag"
+msgstr "Markerad flagga"
 
 
-#: src/prefs_account.c:773
-msgid "Server for receiving"
-msgstr "Värd för mottagning"
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Deleted flag"
+msgstr "Borttagen flagga"
 
 
-#: src/prefs_account.c:779
-msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP-värd (skicka)"
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Replied flag"
+msgstr "Svarat flagga"
 
 
-#: src/prefs_account.c:786
-msgid "User ID"
-msgstr "Användar-ID"
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Forwarded flag"
+msgstr "Vidarebefordrad flagga"
 
 
-#: src/prefs_account.c:792
-msgid "Password"
-msgstr "Lösenord"
+#: src/prefs_matcher.c:159
+msgid "Locked flag"
+msgstr "Låst flagga"
 
 
-#: src/prefs_account.c:846
-msgid "POP3"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:160
+msgid "Color label"
+msgstr "Färgm_arkering"
 
 
-#: src/prefs_account.c:854
-msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "Ta bort meddelanden på värd när de mottagits"
+#: src/prefs_matcher.c:161
+#: src/toolbar.c:174
+msgid "Ignore thread"
+msgstr "Ignorera tråd"
 
 
-#: src/prefs_account.c:856
-msgid "Download all messages on server"
-msgstr "Ladda ner alla meddelanden på värd"
+#: src/prefs_matcher.c:162
+msgid "Score greater than"
+msgstr "Poäng större än"
 
 
-#: src/prefs_account.c:859
-msgid "`Get all' checks for new mail on this account"
-msgstr "'Hämta allt' hämtar post på detta konto"
+#: src/prefs_matcher.c:162
+msgid "Score lower than"
+msgstr "Poäng mindre än"
 
 
-#: src/prefs_account.c:861
-msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "Filtrera meddelanden vid mottagning"
+#: src/prefs_matcher.c:163
+msgid "Score equal to"
+msgstr "Poäng lika med"
 
 
-#: src/prefs_account.c:874
-msgid "IMAP server directory"
-msgstr "IMAP värdkatalog"
+#: src/prefs_matcher.c:164
+msgid "Test"
+msgstr "Test"
 
 
-#: src/prefs_account.c:920 src/prefs_customheader.c:191 src/prefs_filter.c:239
-msgid "Header"
-msgstr "Brevhuvud"
+#: src/prefs_matcher.c:165
+msgid "Size greater than"
+msgstr "Större storlek än"
 
 
-#: src/prefs_account.c:927
-msgid "Add Date header field"
-msgstr "Lägg till brevhuvudfält för datum"
+#: src/prefs_matcher.c:166
+msgid "Size smaller than"
+msgstr "Mindre storlek än"
 
 
-#: src/prefs_account.c:928
-msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "Generera Meddelande-ID"
+#: src/prefs_matcher.c:167
+msgid "Size exactly"
+msgstr "Exakt storlek"
 
 
-#: src/prefs_account.c:935
-msgid "Add user-defined header"
-msgstr "Lägg till anvädardefinierat brevhuvud"
+#: src/prefs_matcher.c:168
+msgid "Partially downloaded"
+msgstr "Delvis nedladdat"
 
 
-#: src/prefs_account.c:937 src/prefs_common.c:1354 src/prefs_common.c:1379
-msgid " Edit... "
-msgstr "Redigera..."
+#: src/prefs_matcher.c:185
+msgid "or"
+msgstr "eller"
 
 
-#: src/prefs_account.c:947
-msgid "Automatically set following addresses"
-msgstr "Sätt automatiskt följande adresser"
+#: src/prefs_matcher.c:185
+msgid "and"
+msgstr "och"
 
 
-#: src/prefs_account.c:956
-msgid "Cc"
+#: src/prefs_matcher.c:202
+msgid "contains"
+msgstr "innehåller"
+
+#: src/prefs_matcher.c:202
+msgid "does not contain"
+msgstr "innehåller ej"
+
+#: src/prefs_matcher.c:219
+msgid "yes"
+msgstr "ja"
+
+#: src/prefs_matcher.c:219
+msgid "no"
+msgstr "nej"
+
+#: src/prefs_matcher.c:410
+msgid "Condition configuration"
+msgstr "Villkorsinställning"
+
+#: src/prefs_matcher.c:437
+msgid "Match type"
+msgstr "Jämför typ"
+
+#: src/prefs_matcher.c:502
+msgid " Info... "
+msgstr " Info... "
+
+#: src/prefs_matcher.c:524
+msgid "Predicate"
+msgstr "Förutsättning"
+
+#: src/prefs_matcher.c:575
+msgid "Use regexp"
+msgstr "Anv. regex"
+
+#: src/prefs_matcher.c:613
+msgid "Boolean Op"
+msgstr "Boolesk Op"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1200
+msgid "Value is not set."
+msgstr "Värde ej angivet."
+
+#: src/prefs_matcher.c:1637
+msgid ""
+"The entry was not saved.\n"
+"Close anyway?"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Posten sparades inte.\n"
+"Stäng ändå?"
 
 
-#: src/prefs_account.c:969
-msgid "Bcc"
+#: src/prefs_matcher.c:1699
+msgid "Match Type: 'Test'"
+msgstr "Matcha typ: 'Test'"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1700
+msgid ""
+"'Test' allows you to test a message or message element using an external program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"'Test' låter dig testa ett meddelande eller del av ett meddelande med ett externt program eller skript. Programmet kommer returnera antingen 1 eller 0.\n"
+"\n"
+"Följande symboler kan användas:"
 
 
-#: src/prefs_account.c:982
-msgid "Reply-To"
-msgstr "Svara till"
+#: src/prefs_matcher.c:1782
+msgid "Current condition rules"
+msgstr "Nuvarande villkorsregler"
 
 
-#: src/prefs_account.c:995
-msgid "Authentication"
-msgstr "Autentifikation"
+#: src/prefs_message.c:115
+msgid "Display header pane above message view"
+msgstr "Visa brevhuvudsruta ovanför meddelandevy"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1003
-msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr "SMTP Autentifikation (SMTP AUTH)"
+#: src/prefs_message.c:119
+msgid "Display X-Face in message view"
+msgstr "Visa X-Face i meddelandevy"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1005
-msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Autentifiera med POP# innan avsändning"
+#: src/prefs_message.c:133
+msgid "Display short headers on message view"
+msgstr "Visa kortfattade brevhuvuden i meddelandevy"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1039
-msgid "Signature file"
-msgstr "Signaturfil"
+#: src/prefs_message.c:146
+msgid "Render HTML messages as text"
+msgstr "Visa HTML- meddelande som text"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1068
-msgid "Sign key"
-msgstr "Signaturnyckel"
+#: src/prefs_message.c:149
+msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
+msgstr "Visa bilagans beskrivning (i stället för namnet)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1076
-msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "Använd förinställd GnuPG-nyckel"
+#: src/prefs_message.c:159
+msgid "Line space"
+msgstr "Radavstånd"
+
+#: src/prefs_message.c:173
+#: src/prefs_message.c:211
+msgid "pixel(s)"
+msgstr "punkt(er)"
+
+#: src/prefs_message.c:178
+msgid "Scroll"
+msgstr "Rulla"
+
+#: src/prefs_message.c:185
+msgid "Half page"
+msgstr "Halv sida"
+
+#: src/prefs_message.c:191
+msgid "Smooth scroll"
+msgstr "Mjuk rullning"
+
+#: src/prefs_message.c:197
+msgid "Step"
+msgstr "Stega"
+
+#: src/prefs_message.c:294
+msgid "Text options"
+msgstr "Textval"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:100
+msgid "Message view"
+msgstr "Meddelandevy"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:112
+msgid "Enable coloration of message text"
+msgstr "Aktivera färgläggning av meddelandetext"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:124
+msgid "Quoted Text - First Level"
+msgstr "Citerad text - Första nivå"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:139
+msgid "Quoted Text - Second Level"
+msgstr "Citerad text - Andra nivå"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:154
+msgid "Quoted Text - Third Level"
+msgstr "Citerad text -Tredje nivå"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:164
+msgid "Cycle quote colors"
+msgstr "Återanvänd färger för citat"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:176
+msgid "URI link"
+msgstr "URI-länk"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:190
+msgid "Signatures"
+msgstr "Signaturer"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:194
+msgid "Folder list"
+msgstr "Mapplista"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:211
+msgid "Target folder"
+msgstr "Målmapp"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:225
+msgid "Folder containing new messages"
+msgstr "Mappen innehåller nya meddelanden"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:279
+msgid "Pick color for quotation level 1"
+msgstr "Välj färg för citeringsnivå 1"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:282
+msgid "Pick color for quotation level 2"
+msgstr "Välj färg för citeringsnivå 2"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1085
-msgid "Select key by your email address"
-msgstr "Välj nyckel genom din epostadress"
+#: src/prefs_msg_colors.c:285
+msgid "Pick color for quotation level 3"
+msgstr "Välj färg för citeringsnivå 3"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1094
-msgid "Specify key manually"
-msgstr "Specificera nyckel manuellt"
+#: src/prefs_msg_colors.c:288
+msgid "Pick color for URI"
+msgstr "Välj färg för URI"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1110
-msgid "User or key ID:"
-msgstr "Användar- eller nyckel-ID:"
+#: src/prefs_msg_colors.c:291
+msgid "Pick color for target folder"
+msgstr "Välj färg för målmapp"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1157
-msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr "Använd SSL för POP3-förbindelse"
+#: src/prefs_msg_colors.c:294
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "Välj färg för signaturer"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1159
-msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr "Använd SSL för IMAP4-förbindelse"
+#: src/prefs_msg_colors.c:449
+msgid "Colors"
+msgstr "Färger"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1161
-msgid "Send (SMTP)"
-msgstr "Skicka (SMTP)"
+#: src/prefs_other.c:106
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "Lägg till adress till destination vid dubbelklick"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1169
-msgid "Don't use SSL"
-msgstr "Anväd inte SSL"
+#: src/prefs_other.c:109
+msgid "Log Size"
+msgstr "Loggstorlek"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1178
-msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr "Använd SSL för SMTP-förbindelse"
+#: src/prefs_other.c:116
+msgid "Clip the log size"
+msgstr "Begränsa loggfönster"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1187
-msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr "Använd STARTTLS-kommando för att starta SSL-session"
+#: src/prefs_other.c:121
+msgid "Log window length"
+msgstr "Loggfönstrets längd"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1249
-msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Specificera SMTP-port"
+#: src/prefs_other.c:138
+msgid "0 to stop logging in the log window"
+msgstr "0 för att sluta logga i loggfönstret"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1255
-msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Specificera POP3-konto"
+#: src/prefs_other.c:144
+msgid "On exit"
+msgstr "Vid avslut"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1261
-msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "Specificera IMAP4-port"
+#: src/prefs_other.c:152
+msgid "Confirm on exit"
+msgstr "Bekräfta avslut"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1267
-msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "Specificera NNTP-port"
+#: src/prefs_other.c:159
+msgid "Empty trash on exit"
+msgstr "Töm papperskorg vid avslut"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1272
-msgid "Specify domain name"
-msgstr "Specificera domännamn"
+#: src/prefs_other.c:161
+msgid "Ask before emptying"
+msgstr "Fråga innan tömning"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1329
-msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "Epostadress har ine angivits"
+#: src/prefs_other.c:165
+msgid "Warn if there are queued messages"
+msgstr "Varna om det finns köade meddelanden"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1334
-msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "SMTP-värd har inte angivits"
+#: src/prefs_other.c:171
+msgid "Socket I/O timeout:"
+msgstr "Tidsgräns för socket I/O:"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1339
-msgid "User ID is not entered."
-msgstr "Användar-ID har inte angivits."
+#: src/prefs_other.c:184
+msgid "seconds"
+msgstr "sekunder"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1344
-msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "POP3-värd har inte angivits."
+#: src/prefs_quote.c:90
+msgid "Reply will quote by default"
+msgstr "Citera vid svar som standard"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1349
-msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "IMAP4-värd har inte angivits"
+#: src/prefs_quote.c:92
+msgid "Reply format"
+msgstr "Svarsformat"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1354
-msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "NNTP-värd har inte angivits"
+#: src/prefs_quote.c:107
+#: src/prefs_quote.c:149
+msgid "Quotation mark"
+msgstr "Citattecken"
 
 
-#: src/prefs_common.c:662
-msgid "Creating common preferences window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för allmänna inställningar...\n"
+#: src/prefs_quote.c:134
+msgid "Forward format"
+msgstr "Format för vidarebefordran"
 
 
-#: src/prefs_common.c:666
-msgid "Common Preferences"
-msgstr "Allmänna inställningar"
+#: src/prefs_quote.c:181
+msgid " Description of symbols... "
+msgstr " Beskrivning av symboler... "
 
 
-#: src/prefs_common.c:690
-msgid "Display"
-msgstr "Visa"
+#: src/prefs_quote.c:189
+msgid "Quotation characters"
+msgstr "Citattecken"
 
 
-#: src/prefs_common.c:692
-msgid "Message"
-msgstr "Meddelande"
+#: src/prefs_quote.c:204
+msgid "Treat these characters as quotation marks: "
+msgstr "Tolka dessa tecken som citattecken: "
 
 
-#: src/prefs_common.c:700 src/select-keys.c:324
-msgid "Other"
-msgstr "Övrigt"
+#: src/prefs_quote.c:282
+msgid "Quoting"
+msgstr "Citerar"
 
 
-#: src/prefs_common.c:741 src/prefs_common.c:904
+#: src/prefs_receive.c:122
 msgid "External program"
 msgstr "Externt program"
 
 msgid "External program"
 msgstr "Externt program"
 
-#: src/prefs_common.c:750
+#: src/prefs_receive.c:131
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "Använt externt program för hämtning"
+msgstr "Använt externt program för inkorporering"
 
 
-#: src/prefs_common.c:757 src/prefs_common.c:919
-msgid "Program path"
-msgstr "Programsökväg"
+#: src/prefs_receive.c:138
+msgid "Command"
+msgstr "Kommando"
 
 
-#: src/prefs_common.c:771
-msgid "Local spool"
-msgstr "Lokal spole"
+#: src/prefs_receive.c:156
+msgid "Automatically check for new mail"
+msgstr "Kolla efter ny post automatiskt"
 
 
-#: src/prefs_common.c:782
-msgid "Incorporate from spool"
-msgstr "Inkorporera från spole"
+#: src/prefs_receive.c:158
+msgid "every"
+msgstr "varje"
 
 
-#: src/prefs_common.c:784
-msgid "Filter on incorporation"
-msgstr "Filtrera vid inkorporation"
+#: src/prefs_receive.c:179
+msgid "Check for new mail on startup"
+msgstr "Kolla efter ny post vid start"
 
 
-#: src/prefs_common.c:792
-msgid "Spool directory"
-msgstr "Spolkatalog"
+#: src/prefs_receive.c:181
+msgid "Go to inbox after receiving new mail"
+msgstr "Gå till inkorgen efter att ha hämtat av ny post"
 
 
-#: src/prefs_common.c:810
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "Hämta ny post automatiskt"
+#: src/prefs_receive.c:183
+msgid "Update all local folders after incorporation"
+msgstr "Uppdatera alla lokala mappar efter inkorporering"
 
 
-#: src/prefs_common.c:812
-#, fuzzy
-msgid "every"
-msgstr "Aldrig"
+#: src/prefs_receive.c:192
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "Visa mottagningsdialog"
 
 
-#: src/prefs_common.c:824
-msgid "minute(s)"
-msgstr "minut"
+#: src/prefs_receive.c:206
+#: src/prefs_send.c:169
+#: src/prefs_summaries.c:939
+msgid "Always"
+msgstr "Alltid"
 
 
-#: src/prefs_common.c:833
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "Kolla ny post vid start"
+#: src/prefs_receive.c:207
+msgid "Only on manual receiving"
+msgstr "Bara vid manuell hämtning"
 
 
-#: src/prefs_common.c:835
-msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "Uppdatera alla lokala mappar efter inkorporation"
+#: src/prefs_receive.c:217
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "Stäng mottagningsdialog när den är klar"
+
+#: src/prefs_receive.c:219
+msgid "Run command when new mail arrives"
+msgstr "Kör kommando när ny e-post anländer"
 
 
-#: src/prefs_common.c:837
-msgid "News"
-msgstr "Nyheter"
+#: src/prefs_receive.c:229
+msgid "after autochecking"
+msgstr "efter automatisk kontroll"
 
 
-#: src/prefs_common.c:845
+#: src/prefs_receive.c:231
+msgid "after manual checking"
+msgstr "efter manuell kontroll"
+
+#: src/prefs_receive.c:239
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"Maximum article number to download\n"
-"(unlimited if 0 is specified)"
+"Command to execute:\n"
+"(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Maximalt antal artiklar att ladda ner\n"
-"(obegränsat om 0 specificeras)"
+"Kommando att köra:\n"
+"(använd %d för antal nya meddelande)"
+
+#: src/prefs_receive.c:365
+#: src/prefs_send.c:334
+msgid "Mail Handling"
+msgstr "Posthantering"
+
+#: src/prefs_send.c:142
+msgid "Save sent messages to Sent folder"
+msgstr "Spara skickade meddelanden till Skickat mappen"
 
 
-#: src/prefs_common.c:912
-msgid "Use external program for sending"
-msgstr "Använt externt program för avsändning"
+#: src/prefs_send.c:145
+msgid "Confirm before sending queued messages"
+msgstr "Bekräfta innan köade meddelanden skickas"
 
 
-#: src/prefs_common.c:938
-msgid "Save sent messages to outbox"
-msgstr "Spara skickade meddelanden till utkorgen"
+#: src/prefs_send.c:153
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "Visa sänddialog"
 
 
-#: src/prefs_common.c:940
-msgid "Queue messages that fail to send"
-msgstr "Köa meddalnden som inte kunde sändas"
+#: src/prefs_send.c:174
+msgid "Outgoing encoding"
+msgstr "Utgående kodning"
 
 
-#: src/prefs_common.c:946
-msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "Utgående kodning"
+#: src/prefs_send.c:187
+msgid "If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will be used"
+msgstr "Om 'Automatisk' är valt kommer den bästa teckenkodningen för den nuvarande lokalen användas"
 
 
-#: src/prefs_common.c:961
+#: src/prefs_send.c:201
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Automatisk (Rekommenderad)"
 
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Automatisk (Rekommenderad)"
 
-#: src/prefs_common.c:962
+#: src/prefs_send.c:203
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7 bitars ascii (US-ASCII)"
 
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7 bitars ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:964
+#: src/prefs_send.c:204
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:966
+#: src/prefs_send.c:206
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
+msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:967
+#: src/prefs_send.c:207
+msgid "Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
+
+#: src/prefs_send.c:209
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Centraleuropeisk (ISO-8859-2)"
 
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Centraleuropeisk (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:968
+#: src/prefs_send.c:211
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltisk (ISO-8859-13)"
 
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltisk (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:969
+#: src/prefs_send.c:212
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltisk (ISO-8859-4)"
 
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltisk (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:970
+#: src/prefs_send.c:214
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Grekisk (ISO-8859-7)"
 
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Grekisk (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:971
+#: src/prefs_send.c:216
+msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
+msgstr "Hebreiska  (ISO-8859-8)"
+
+#: src/prefs_send.c:217
+msgid "Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "Hebreiska (Windows-1255)"
+
+#: src/prefs_send.c:219
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turkisk (ISO-8859-9)"
 
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turkisk (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:973
+#: src/prefs_send.c:221
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Kyrillisk (ISO-8859-5)"
 
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Kyrillisk (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:975
+#: src/prefs_send.c:222
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
 
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:977
-msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
-
-#: src/prefs_common.c:978
+#: src/prefs_send.c:223
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Kyrillisk (KOI8-U)"
 
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Kyrillisk (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:980
+#: src/prefs_send.c:224
+msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
+
+#: src/prefs_send.c:226
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japansk (ISO-2022-JP)"
 
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japansk (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:982
+#: src/prefs_send.c:228
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japansk (EUC-JP)"
 
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japansk (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:983
+#: src/prefs_send.c:229
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japansk (Shift_JIS)"
 
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japansk (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:985
+#: src/prefs_send.c:232
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "Förenklad kinesisk (GB2312)"
+msgstr "Förenklad kinesisk (GB2312)"
+
+#: src/prefs_send.c:233
+msgid "Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "Förenklad kinesiska (GBK)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:986
+#: src/prefs_send.c:234
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Traditionell kinesisk (Big5)"
 
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Traditionell kinesisk (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:988
+#: src/prefs_send.c:236
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Traditionell kinesisk (EUC-TW)"
 
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Traditionell kinesisk (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:989
+#: src/prefs_send.c:237
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Kinesisk (ISO-2022-CN)"
 
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Kinesisk (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:991
+#: src/prefs_send.c:240
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Koreansk (EUC-KR)"
 
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Koreansk (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1043
-msgid "Quotation"
-msgstr "Citering"
-
-#: src/prefs_common.c:1058
-msgid "Quotation mark"
-msgstr "Citationstecken"
-
-#: src/prefs_common.c:1068
-msgid "Quote message when replying"
-msgstr "Citera medelande vid svar"
-
-#: src/prefs_common.c:1074
-msgid "Quotation format:"
-msgstr "Citeringsformat:"
-
-#: src/prefs_common.c:1079
-msgid " Description of symbols "
-msgstr " Beskrivning av symboler "
-
-#: src/prefs_common.c:1111
-msgid "Signature separator"
-msgstr "Signaturseparator"
+#: src/prefs_send.c:242
+msgid "Thai (TIS-620)"
+msgstr "Thailändska (TIS-620)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1120
-msgid "Insert automatically"
-msgstr "Infoga automatiskt"
+#: src/prefs_send.c:243
+msgid "Thai (Windows-874)"
+msgstr "Thailändska (Windows-874)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1127
-msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "Starta automatiskt extern redigerare"
+#: src/prefs_send.c:248
+msgid "Transfer encoding"
+msgstr "Överföringskod"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1129
-msgid "Automatically select account for replies"
-msgstr "Välj automatiskt konto för svar"
+#: src/prefs_send.c:261
+msgid "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII characters"
+msgstr "Specificera vilken Content-Transfer-Encoding som ska användas när meddelande innehåller icke ASCII-tecken"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1139
-msgid "Wrap messages at"
-msgstr "Radbryt meddelanden vid"
+#: src/prefs_spelling.c:95
+msgid "Select dictionaries location"
+msgstr "Välj plats för ordböcker"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1151
-msgid "characters"
-msgstr "tecken"
+#: src/prefs_spelling.c:124
+msgid "Pick color for misspelled word"
+msgstr "Välj färg för felstavat ord"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1161
-msgid "Wrap quotation"
-msgstr "Radbryt citering"
+#: src/prefs_spelling.c:165
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "Aktivera rättstaving"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1163
-msgid "Wrap before sending"
-msgstr "Radbryt innan avsändning"
+#: src/prefs_spelling.c:180
+msgid "Enable alternate dictionary"
+msgstr "Aktivera alternativ ordlista"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1208
-msgid "Font"
-msgstr "Typsnitt"
+#: src/prefs_spelling.c:186
+msgid "Faster switching with last used dictionary"
+msgstr "Byt till senast använda ordbok snabbare"