2007-11-19 [paul] 3.0.2cvs145
[claws.git] / po / sv.po
index e4a4d8cbfecbe01960b2963b4c17eb0dc1d61112..7739dc12607f0994910705e9877140a7edd21ba0 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
 # Swedish translation of Sylpheed-Claws.
-# Copyright (C) 2005 THE Sylpheed-Claws'S COPYRIGHT HOLDER
+# Copyright (C) 2006 The Sylpheed Authors
 # This file is distributed under the same license as the Sylpheed-Claws package.
-# Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2005.
-# , fuzzy
+# Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2006.
 # 
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Sylpheed-Claws 2.0.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2005-12-12 19:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-12-14 07:55+0100\n"
-"Last-Translator: Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-01-21 15:34+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-11-06 07:54+0100\n"
+"Last-Translator: Patrik Rydberg <patrik.rydberg@home.se>\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);"
 
-#: src/account.c:371
+#: src/account.c:376
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"Något komponeringsfönster ör öppet.\n"
-"Stänga all komponerinsfönster innan du redigerar konton."
+"Det finns något nytt meddelande öppet.\n"
+"Stänga allfönster innan du redigerar konton."
 
-#: src/account.c:418
+#: src/account.c:423
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "Kan inte skapa mapp."
 
-#: src/account.c:643
+#: src/account.c:679
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Redigera konton"
 
-#: src/account.c:661
+#: src/account.c:697
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
+"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
 msgstr ""
 "Nya meddelande kommer att kontrolleras i denna ordning. Bocka för\n"
-"kontot i 'G' kolomnen för att inkludera kontot i 'Hämta alla'."
+"kontot i 'G' kolumnen för att inkludera kontot i 'Hämta alla'."
 
-#: src/account.c:736
+#: src/account.c:772
 msgid " _Set as default account "
-msgstr " _Sätt som standard konto "
+msgstr " _Sätt som standardkonto "
 
-#: src/account.c:826
+#: src/account.c:862
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr "Konton med fjärrmappar kan inte kopieras."
 
-#. copy fields
-#: src/account.c:832
+#: src/account.c:868
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Kopia av %s"
 
-#: src/account.c:971
+#: src/account.c:1007
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Vill du verkligen ta bort konto '%s'?"
 
-#: src/account.c:973
+#: src/account.c:1009
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Ingen titel)"
 
-#: src/account.c:974
+#: src/account.c:1010
 msgid "Delete account"
 msgstr "Ta bort konto"
 
-#: src/account.c:1415 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:747
-#: src/compose.c:5091 src/compose.c:5317 src/editaddress.c:953
-#: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
-#: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
-#: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
+#: src/account.c:1451
+#: src/addressadd.c:185
+#: src/addressbook.c:747
+#: src/compose.c:5162
+#: src/compose.c:5388
+#: src/editaddress.c:953
+#: src/editaddress.c:1002
+#: src/editbook.c:175
+#: src/editgroup.c:279
+#: src/editjpilot.c:270
+#: src/editldap.c:398
+#: src/editvcard.c:183
+#: src/importmutt.c:226
+#: src/importpine.c:226
+#: src/mimeview.c:199
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332
+#: src/prefs_filtering.c:1255
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
-#: src/account.c:1422 src/prefs_account.c:1169
+#: src/account.c:1458
+#: src/prefs_account.c:1169
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
-#: src/account.c:1429 src/ssl_manager.c:99
+#: src/account.c:1465
+#: src/ssl_manager.c:99
 msgid "Server"
-msgstr "Värd"
+msgstr "Server"
 
 #: src/action.c:352
 #, c-format
@@ -105,7 +116,7 @@ msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
 msgstr ""
-"Den valda händelsen kan inte användas i komponeringsfönstret\n"
+"Den valda aktiviteten kan inte användas i Nytt meddelande fönster\n"
 "på grund av att det innehåller %%f, %%F, %%as eller %%p."
 
 #: src/action.c:794
@@ -117,7 +128,6 @@ msgstr ""
 "Kommandot kunde inte starta. Skapandet av Pipe misslyckades.\n"
 "%s"
 
-#. Fork error
 #: src/action.c:889
 #, c-format
 msgid ""
@@ -129,7 +139,8 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:1107 src/action.c:1257
+#: src/action.c:1107
+#: src/action.c:1257
 msgid "Completed"
 msgstr "Färdigt"
 
@@ -145,7 +156,7 @@ msgstr "--- Avslutades: %s\n"
 
 #: src/action.c:1180
 msgid "Action's input/output"
-msgstr "Händelsernas in/ut data"
+msgstr "Aktivitets in/ut data"
 
 #: src/action.c:1447
 #, c-format
@@ -154,13 +165,13 @@ msgid ""
 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"Skriv in argumenten för följande händelse:\n"
+"Skriv in argumenten för följande aktivitet:\n"
 "('%%h' kommer att ersättas av argumentet)\n"
 "  %s"
 
 #: src/action.c:1452
 msgid "Action's hidden user argument"
-msgstr "Händelsernas gömda användarargument"
+msgstr "Aktivitets gömda användarargument"
 
 #: src/action.c:1456
 #, c-format
@@ -169,25 +180,29 @@ msgid ""
 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"Skriv in argumentet för följande kommando:\n"
+"Skriv in argumentet för följande aktivitet:\n"
 "('%%u' kommer att ersättas av argumentet)\n"
 "  %s"
 
 #: src/action.c:1461
 msgid "Action's user argument"
-msgstr "Händelsernas användarargument"
+msgstr "Aktivitets användarargument"
 
 #: src/addressadd.c:165
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Lägg till i adressboken"
 
-#: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
+#: src/addressadd.c:197
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
 #: src/toolbar.c:441
 msgid "Address"
 msgstr "Adress"
 
-#: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:749 src/editaddress.c:761
-#: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
+#: src/addressadd.c:207
+#: src/addressbook.c:749
+#: src/editaddress.c:761
+#: src/editaddress.c:825
+#: src/editgroup.c:281
 msgid "Remarks"
 msgstr "Kommentarer"
 
@@ -201,11 +216,11 @@ msgstr "/_Adressbok"
 
 #: src/addressbook.c:405
 msgid "/_Book/New _Book"
-msgstr "/_Adressbok/Ny _Adressbok"
+msgstr "/_Adressbok/Ny _adressbok"
 
 #: src/addressbook.c:406
 msgid "/_Book/New _Folder"
-msgstr "/_Adressbok/Ny _Mapp"
+msgstr "/_Adressbok/Ny _mapp"
 
 #: src/addressbook.c:407
 msgid "/_Book/New _vCard"
@@ -217,9 +232,10 @@ msgstr "/_Adressbok/Nytt _JPilot"
 
 #: src/addressbook.c:412
 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
-msgstr "/_Adressbok/Ny _Server"
+msgstr "/_Adressbok/Ny LDAP _server"
 
-#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417
+#: src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:417
 msgid "/_Book/---"
 msgstr "/_Adressbok/---"
 
@@ -245,9 +261,11 @@ msgstr "/A_dress"
 
 #: src/addressbook.c:421
 msgid "/_Address/_Select all"
-msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
+msgstr "/A_dress/_Markera alla"
 
-#: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:422
+#: src/addressbook.c:426
+#: src/addressbook.c:429
 #: src/addressbook.c:432
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/A_dress/---"
@@ -270,7 +288,7 @@ msgstr "/A_dress/R_edigera"
 
 #: src/addressbook.c:428
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
+msgstr "/A_dress/_Ta bort"
 
 #: src/addressbook.c:430
 msgid "/_Address/New _Address"
@@ -284,14 +302,16 @@ msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
 msgid "/_Address/_Mail To"
 msgstr "/A_dress/Meddelande till"
 
-#: src/addressbook.c:434 src/compose.c:735 src/mainwindow.c:721
+#: src/addressbook.c:434
+#: src/compose.c:738
+#: src/mainwindow.c:723
 #: src/messageview.c:293
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/V_erktyg"
 
 #: src/addressbook.c:435
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/V_erktyg/Importera _LDAP fil..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera _LDIF fil..."
 
 #: src/addressbook.c:436
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
@@ -301,9 +321,15 @@ msgstr "/V_erktyg/Importera M_utt fil..."
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgstr "/V_erktyg/Importera _Pine fil..."
 
-#: src/addressbook.c:438 src/mainwindow.c:730 src/mainwindow.c:753
-#: src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:764 src/mainwindow.c:767
-#: src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:297 src/messageview.c:318
+#: src/addressbook.c:438
+#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:773
+#: src/messageview.c:297
+#: src/messageview.c:318
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/V_erktyg/---"
 
@@ -315,33 +341,58 @@ msgstr "/_Verktyg/Exportera _HTML..."
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
 msgstr "/_Verktyg/Exportera _LDIF"
 
-#: src/addressbook.c:441 src/compose.c:740 src/mainwindow.c:796
+#: src/addressbook.c:441
+#: src/compose.c:743
+#: src/mainwindow.c:798
 #: src/messageview.c:321
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Hjälp"
 
-#: src/addressbook.c:442 src/compose.c:741 src/mainwindow.c:804
+#: src/addressbook.c:442
+#: src/compose.c:744
+#: src/mainwindow.c:806
 #: src/messageview.c:322
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_Hjälp/_Om"
 
-#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461 src/compose.c:526
-#: src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:162
+#: src/addressbook.c:447
+#: src/addressbook.c:461
+#: src/compose.c:529
+#: src/mainwindow.c:476
+#: src/messageview.c:162
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Redigera"
 
-#: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
+#: src/addressbook.c:448
+#: src/addressbook.c:462
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Ta bort"
 
-#: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:460
-#: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:470
-#: src/compose.c:505 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
-#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53
-#: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
-#: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:411 src/summaryview.c:416
-#: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:451 src/summaryview.c:457
+#: src/addressbook.c:449
+#: src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:470
+#: src/compose.c:508
+#: src/imap_gtk.c:59
+#: src/imap_gtk.c:62
+#: src/imap_gtk.c:66
+#: src/mh_gtk.c:54
+#: src/mh_gtk.c:58
+#: src/mh_gtk.c:60
+#: src/news_gtk.c:53
+#: src/news_gtk.c:56
+#: src/news_gtk.c:58
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
+#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:452
+#: src/summaryview.c:458
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
@@ -349,21 +400,24 @@ msgstr "/---"
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Ny _katalog"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
+#: src/addressbook.c:452
+#: src/addressbook.c:467
 msgid "/C_ut"
 msgstr "/Klipp _ut"
 
-#: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:468
+#: src/addressbook.c:453
+#: src/addressbook.c:468
 msgid "/_Copy"
 msgstr "/_Kopiera"
 
-#: src/addressbook.c:454 src/addressbook.c:469
+#: src/addressbook.c:454
+#: src/addressbook.c:469
 msgid "/_Paste"
 msgstr "/Kli_stra in"
 
 #: src/addressbook.c:459
 msgid "/_Select all"
-msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
+msgstr "/Markera _alla"
 
 #: src/addressbook.c:464
 msgid "/New _Address"
@@ -373,62 +427,78 @@ msgstr "/Ny _adress"
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/Ny _grupp"
 
-#. {N_("/Pa_ste Address"),     NULL, addressbook_clip_paste_address_cb, 0, NULL},
 #: src/addressbook.c:472
 msgid "/_Mail To"
 msgstr "/_Meddelande till"
 
 #: src/addressbook.c:474
 msgid "/_Browse Entry"
-msgstr "/_Bläddra Object"
-
-#: src/addressbook.c:487 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122 src/prefs_themes.c:690
-#: src/prefs_themes.c:722 src/prefs_themes.c:723
+msgstr "/_Bläddra Post"
+
+#: src/addressbook.c:487
+#: src/crash.c:443
+#: src/crash.c:462
+#: src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122
+#: src/prefs_themes.c:690
+#: src/prefs_themes.c:722
+#: src/prefs_themes.c:723
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
-#: src/addressbook.c:494 src/addressbook.c:513 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:494
+#: src/addressbook.c:513
+#: src/importldif.c:126
 msgid "Success"
 msgstr "Klar"
 
-#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:495
+#: src/importldif.c:127
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "Felaktiga argument"
 
-#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:496
+#: src/importldif.c:128
 msgid "File not specified"
 msgstr "Fil har inte specificerats."
 
-#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:497
+#: src/importldif.c:129
 msgid "Error opening file"
 msgstr "Fel vid öppnande av fil"
 
-#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:498
+#: src/importldif.c:130
 msgid "Error reading file"
 msgstr "Fel vid läsande av fil"
 
-#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:499
+#: src/importldif.c:131
 msgid "End of file encountered"
-msgstr "Nåde slutet på filen"
+msgstr "Nådde slutet på filen"
 
-#: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:500
+#: src/importldif.c:132
 msgid "Error allocating memory"
-msgstr "Kan inte allokera minne"
+msgstr "Kunde inte allokera minne"
 
-#: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:133
+#: src/addressbook.c:501
+#: src/importldif.c:133
 msgid "Bad file format"
 msgstr "Fel filformat"
 
-#: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:134
+#: src/addressbook.c:502
+#: src/importldif.c:134
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "Fel vid skrivning till fil"
 
-#: src/addressbook.c:503 src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:503
+#: src/importldif.c:135
 msgid "Error opening directory"
-msgstr "Fel vid öppnande av mapp"
+msgstr "Fel vid öppnande av katalog"
 
-#: src/addressbook.c:504 src/importldif.c:136
+#: src/addressbook.c:504
+#: src/importldif.c:136
 msgid "No path specified"
 msgstr "Sökväg har inte specificerats."
 
@@ -446,7 +516,7 @@ msgstr "Fel vid bindandet till LDAP server"
 
 #: src/addressbook.c:517
 msgid "Error searching LDAP database"
-msgstr "Vid vid sökning av LDAP databas"
+msgstr "Fel vid sökning av LDAP databas"
 
 #: src/addressbook.c:518
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
@@ -473,11 +543,20 @@ msgid "Sources"
 msgstr "Källor"
 
 #: src/addressbook.c:748
-msgid "E-Mail address"
+#: src/editaddress.c:759
+#: src/editaddress.c:807
+#: src/editgroup.c:280
+#: src/expldifdlg.c:521
+#: src/exporthtml.c:638
+#: src/exporthtml.c:802
+#: src/ldif.c:874
+msgid "Email Address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/addressbook.c:753 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
-#: src/toolbar.c:1615
+#: src/addressbook.c:753
+#: src/prefs_other.c:97
+#: src/toolbar.c:186
+#: src/toolbar.c:1628
 msgid "Address book"
 msgstr "Adressbok"
 
@@ -485,92 +564,108 @@ msgstr "Adressbok"
 msgid "Lookup name:"
 msgstr "Uppslagsnamn:"
 
-#: src/addressbook.c:933 src/compose.c:1750 src/compose.c:3796
-#: src/compose.c:4948 src/compose.c:5627 src/headerview.c:53
-#: src/prefs_template.c:205 src/summary_search.c:218
+#: src/addressbook.c:933
+#: src/compose.c:1784
+#: src/compose.c:3864
+#: src/compose.c:5019
+#: src/compose.c:5700
+#: src/headerview.c:53
+#: src/prefs_template.c:205
+#: src/summary_search.c:218
 msgid "To:"
 msgstr "Till:"
 
-#: src/addressbook.c:937 src/compose.c:1734 src/compose.c:3610
-#: src/compose.c:3795 src/prefs_template.c:207
+#: src/addressbook.c:937
+#: src/compose.c:1768
+#: src/compose.c:3675
+#: src/compose.c:3863
+#: src/prefs_template.c:207
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:941 src/compose.c:1737 src/compose.c:3638
+#: src/addressbook.c:941
+#: src/compose.c:1771
+#: src/compose.c:3703
 #: src/prefs_template.c:208
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#. Confirm deletion
-#: src/addressbook.c:1173 src/addressbook.c:1196
+#: src/addressbook.c:1175
+#: src/addressbook.c:1198
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Ta bort adress(er)"
 
-#: src/addressbook.c:1174
+#: src/addressbook.c:1176
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Adressdatan är skrivskyddad och kan därför inte tas bort."
 
-#: src/addressbook.c:1197
+#: src/addressbook.c:1199
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "Vill du verkligen t abort adress(erna)?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort adress(er)?"
 
-#: src/addressbook.c:1789 src/addressbook.c:1868
+#: src/addressbook.c:1791
+#: src/addressbook.c:1870
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Kan inte klistra in. Destinations adressboken är skrivskyddad."
 
-#: src/addressbook.c:1800
+#: src/addressbook.c:1802
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Kan inte klistra in i en adressgrupp."
 
-#: src/addressbook.c:2527
+#: src/addressbook.c:2529
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
 msgstr "Vill du ta bort sökningen med resultatet och adresserna i '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2530 src/addressbook.c:2556
+#: src/addressbook.c:2532
+#: src/addressbook.c:2558
 #: src/prefs_filtering_action.c:151
 msgid "Delete"
 msgstr "Ta bort"
 
-#: src/addressbook.c:2539
+#: src/addressbook.c:2541
 #, c-format
-msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
-"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+msgid "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
 msgstr ""
 "Vill du ta bort mappen OCH alla adresser från '%s' ?\n"
 "Om du bara tar bort mappen så flyttas alla adresser till överliggande mapp."
 
-#: src/addressbook.c:2542 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
+#: src/addressbook.c:2544
+#: src/imap_gtk.c:269
+#: src/mh_gtk.c:179
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Ta bort mapp"
 
-#: src/addressbook.c:2543
-msgid "_Folder only"
-msgstr "_Endast mapp"
+#: src/addressbook.c:2545
+msgid "+Delete _folder only"
+msgstr "+Ta endast bort _mapp"
 
-#: src/addressbook.c:2543
-msgid "Folder and _addresses"
-msgstr "Mappar och _adresser"
+#: src/addressbook.c:2545
+msgid "Delete folder and _addresses"
+msgstr "Ta bort mapp och _adresser"
 
-#: src/addressbook.c:2555
+#: src/addressbook.c:2556
 #, c-format
-msgid "Really delete '%s' ?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort '%s' ?"
+msgid ""
+"Do you want to delete '%s'?\n"
+"The addresses it contains will be lost."
+msgstr ""
+"Vill du ta bort '%s'?\n"
+"Adresserna som den innehåller kommer att gå förlorade."
 
-#: src/addressbook.c:3360
+#: src/addressbook.c:3366
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
 
-#: src/addressbook.c:3364
+#: src/addressbook.c:3370
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:3374
+#: src/addressbook.c:3380
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
 
-#: src/addressbook.c:3379
+#: src/addressbook.c:3385
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -578,15 +673,15 @@ msgstr ""
 "Gammal adressbok konverterad,\n"
 "kunde inte spara adressindexfil"
 
-#: src/addressbook.c:3392
+#: src/addressbook.c:3398
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
-"men skapade nya nya tomma adressboksfiler."
+"men skapade nya tomma adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:3398
+#: src/addressbook.c:3404
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -594,7 +689,7 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:3403
+#: src/addressbook.c:3409
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -602,74 +697,74 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:3410 src/addressbook.c:3416
+#: src/addressbook.c:3416
+#: src/addressbook.c:3422
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:3454
+#: src/addressbook.c:3460
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Adressboksfel"
 
-#: src/addressbook.c:3455
+#: src/addressbook.c:3461
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
 
-#. *
-#. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
-#. * thread.
-#.
-#: src/addressbook.c:3814
+#: src/addressbook.c:3820
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Upptagen med att söka..."
 
-#. *
-#. * Label (a format string) that is used to name each folder.
-#.
-#: src/addressbook.c:3885
+#: src/addressbook.c:3891
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Sök '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:4110
+#: src/addressbook.c:4116
 msgid "Interface"
 msgstr "Gränssnitt"
 
-#: src/addressbook.c:4126 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
-#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:651
+#: src/addressbook.c:4132
+#: src/exphtmldlg.c:382
+#: src/expldifdlg.c:394
+#: src/exporthtml.c:1020
+#: src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:4142
+#: src/addressbook.c:4148
 msgid "Person"
 msgstr "Person"
 
-#: src/addressbook.c:4158
+#: src/addressbook.c:4164
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/addressbook.c:4174
+#: src/addressbook.c:4180
 msgid "Group"
 msgstr "Grupp"
 
-#. special folder setting (maybe these options are redundant)
-#: src/addressbook.c:4190 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:430
-#: src/prefs_account.c:2367 src/prefs_folder_column.c:79
+#: src/addressbook.c:4196
+#: src/exporthtml.c:922
+#: src/folderview.c:430
+#: src/prefs_account.c:2375
+#: src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapp"
 
-#: src/addressbook.c:4206
+#: src/addressbook.c:4212
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4222 src/addressbook.c:4238
+#: src/addressbook.c:4228
+#: src/addressbook.c:4244
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4254
+#: src/addressbook.c:4260
 msgid "LDAP Server"
-msgstr "LDAP-värd"
+msgstr "LDAP-server"
 
-#: src/addressbook.c:4270
+#: src/addressbook.c:4276
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP Fråga"
 
@@ -681,7 +776,6 @@ msgstr "Vänligen ange ett namn på adressboken."
 msgid "Please select the mail headers to search."
 msgstr "Välj brevhuvuden att söka i."
 
-#. Go fer it
 #: src/addrgather.c:185
 msgid "Harvesting addresses..."
 msgstr "Samlar in adresser..."
@@ -708,14 +802,16 @@ msgstr ""
 msgid "Folder :"
 msgstr "Mapp :"
 
-#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
+#: src/addrgather.c:365
+#: src/exphtmldlg.c:596
+#: src/expldifdlg.c:626
 #: src/importldif.c:909
 msgid "Address Book :"
 msgstr "Adressbok :"
 
 #: src/addrgather.c:375
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "Mapp Storlek :"
+msgstr "Mappstorlek :"
 
 #: src/addrgather.c:390
 msgid "Process these mail header fields"
@@ -731,37 +827,43 @@ msgstr "Brevhuvudsnamn"
 
 #: src/addrgather.c:432
 msgid "Address Count"
-msgstr "Adressbok"
-
-#. Create notebook pages
-#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4121
-#: src/messageview.c:559 src/messageview.c:572
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:444
+msgstr "Adressantal"
+
+#: src/addrgather.c:537
+#: src/alertpanel.c:153
+#: src/compose.c:4191
+#: src/messageview.c:559
+#: src/messageview.c:572
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:463
 msgid "Warning"
 msgstr "Varning"
 
 #: src/addrgather.c:538
 msgid "Header Fields"
-msgstr "Brevhuvudsnamn"
+msgstr "Brevhuvudsfält"
 
-#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
-#: src/importldif.c:1028
+#: src/addrgather.c:539
+#: src/exphtmldlg.c:716
+#: src/expldifdlg.c:738
+#: src/importldif.c:1029
 msgid "Finish"
-msgstr "Färdig"
+msgstr "Avsluta"
 
 #: src/addrgather.c:600
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
+msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
 msgstr "Samla in E-postadresser - från valda meddelande"
 
 #: src/addrgather.c:608
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
+msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
 msgstr "Samla in E-postadresser - från mapp"
 
-#: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:126
+#: src/addrindex.c:115
+#: src/addrindex.c:126
 msgid "Common address"
 msgstr "Vanliga adresser"
 
-#: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:127
+#: src/addrindex.c:116
+#: src/addrindex.c:127
 msgid "Personal address"
 msgstr "Personliga adresser"
 
@@ -773,12 +875,17 @@ msgstr "Vanliga adresser"
 msgid "Personal addresses"
 msgstr "Personliga adresser"
 
-#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6610
+#: src/alertpanel.c:140
+#: src/compose.c:6689
 msgid "Notice"
 msgstr "Meddelande"
 
-#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4068 src/inc.c:584
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
+#: src/alertpanel.c:166
+#: src/alertpanel.c:188
+#: src/compose.c:4137
+#: src/inc.c:584
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
 
@@ -792,11 +899,11 @@ msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
 
 #: src/browseldap.c:219
 msgid "Browse Directory Entry"
-msgstr "Bläddra Mapp Object"
+msgstr "Bläddra katalogpost"
 
 #: src/browseldap.c:239
 msgid "Server Name :"
-msgstr "Värdnamn :"
+msgstr "Servernamn :"
 
 #: src/browseldap.c:249
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
@@ -808,86 +915,99 @@ msgstr "LDAP Namn"
 
 #: src/browseldap.c:274
 msgid "Attribute Value"
-msgstr "Attribut Värde"
+msgstr "Attributvärde"
 
-#: src/common/nntp.c:68
+#: src/common/nntp.c:73
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-värd: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-server: %s:%d\n"
 
-#: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
+#: src/common/nntp.c:181
+#: src/common/nntp.c:244
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "Protokollfel: %s\n"
 
-#: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
+#: src/common/nntp.c:204
+#: src/common/nntp.c:250
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "protokollfel\n"
 
-#: src/common/nntp.c:295
+#: src/common/nntp.c:300
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "Fel uppstod vid postning\n"
 
-#: src/common/nntp.c:375
+#: src/common/nntp.c:380
 msgid "Error occurred while sending command\n"
 msgstr "Fel uppstod när kommando skickades\n"
 
-#: src/common/plugin.c:204
+#: src/common/plugin.c:212
 msgid "Plugin already loaded"
 msgstr "Insticksmodulen är redan laddad"
 
-#: src/common/plugin.c:212
+#: src/common/plugin.c:220
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgstr "Kunde inte allokera minne till insticksmodul"
 
-#: src/common/plugin.c:236
+#: src/common/plugin.c:246
 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
-msgstr ""
+msgstr "Denna modul är inte licensierad med någon GPL kompatibel licens."
 
-#: src/common/plugin.c:243
+#: src/common/plugin.c:253
 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
 msgstr "Denna modul är för Sylpheed-Claws GTK1."
 
-#: src/common/smtp.c:168
+#: src/common/smtp.c:174
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgstr "SMTP AUTH ej tillgängligt\n"
 
-#: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
+#: src/common/smtp.c:514
+#: src/common/smtp.c:564
 msgid "bad SMTP response\n"
 msgstr "Felaktigt SMTP svar\n"
 
-#: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
+#: src/common/smtp.c:535
+#: src/common/smtp.c:553
+#: src/common/smtp.c:672
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
 msgstr "fel uppstod I SMTP session\n"
 
-#: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:841
+#: src/common/smtp.c:544
+#: src/pop.c:841
 msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
+msgstr "fel uppstod vid autentisering\n"
 
-#: src/common/smtp.c:588
+#: src/common/smtp.c:599
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
 msgstr "Meddelandet är för stort (Maximal storlek är %s)\n"
 
-#: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:834
+#: src/common/smtp.c:631
+#: src/pop.c:834
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgstr "kan inte starta TSL session\n"
 
 #: src/common/ssl.c:144
 msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr "Vel vid skapande av SSL-kontext\n"
+msgstr "Fel vid skapande av SSL-kontext\n"
 
 #: src/common/ssl.c:163
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "SSL-uppkoppling misslyckades (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:141 src/common/ssl_certificate.c:152
-#: src/common/ssl_certificate.c:158 src/common/ssl_certificate.c:165
-#: src/common/ssl_certificate.c:176 src/common/ssl_certificate.c:182
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+#: src/common/ssl_certificate.c:141
+#: src/common/ssl_certificate.c:152
+#: src/common/ssl_certificate.c:158
+#: src/common/ssl_certificate.c:165
+#: src/common/ssl_certificate.c:176
+#: src/common/ssl_certificate.c:182
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:104
 msgid "<not in certificate>"
 msgstr "<inte i certifikat>"
 
@@ -902,11 +1022,11 @@ msgstr ""
 "  Ägare: %s (%s) in %s\n"
 "  Signerad av: %s (%s) in %s\n"
 "  Fingeravtryck: %s\n"
-"  Signatur status: %s"
+"  Signaturstatus: %s"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:309
 msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr "Kan inte ladda x509 standard sökvägar"
+msgstr "Kan inte ladda x509 standardsökvägar"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:364
 #, c-format
@@ -917,7 +1037,8 @@ msgstr ""
 "%s presenterade ett okänt SSL certifikat:\n"
 "%s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
+#: src/common/ssl_certificate.c:371
+#: src/common/ssl_certificate.c:409
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -930,7 +1051,8 @@ msgstr ""
 "Inga meddelande kommer att sparas för detta konto innan du har sparat certifikatet.\n"
 "(Bocka av \"%s\" inställingen).\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:373 src/common/ssl_certificate.c:411
+#: src/common/ssl_certificate.c:373
+#: src/common/ssl_certificate.c:411
 #: src/prefs_receive.c:214
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "Visa inte felmeddelande vid mottagande"
@@ -954,535 +1076,596 @@ msgstr ""
 "Nu är det:\n"
 "%s\n"
 "\n"
-"Detta kan betyda att värden som svarar inte är känd."
+"Detta kan betyda att servern som svarar inte är den vi känner till."
 
-#: src/common/string_match.c:74
+#: src/common/string_match.c:79
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
-msgstr "(Subjekt tömt av RegExp)"
+msgstr "(Ämne tömt av RegExp)"
 
-#: src/common/utils.c:298
+#: src/common/utils.c:342
 #, c-format
 msgid "%dB"
 msgstr "%dB"
 
-#: src/common/utils.c:300
+#: src/common/utils.c:344
 #, c-format
 msgid "%.1fKB"
 msgstr "%.1fKB"
 
-#: src/common/utils.c:302
+#: src/common/utils.c:346
 #, c-format
 msgid "%.2fMB"
 msgstr "%.2fMB"
 
-#: src/common/utils.c:304
+#: src/common/utils.c:348
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
 msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/compose.c:503
+#: src/compose.c:506
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Lägg till..."
 
-#: src/compose.c:504
+#: src/compose.c:507
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Ta bort"
 
-#: src/compose.c:506 src/folderview.c:283
+#: src/compose.c:509
+#: src/folderview.c:283
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_Egenskaper..."
 
-#: src/compose.c:511 src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:514
+#: src/mainwindow.c:681
+#: src/messageview.c:274
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Meddelande"
 
-#: src/compose.c:512
+#: src/compose.c:515
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:517
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
 
-#: src/compose.c:516 src/compose.c:520 src/compose.c:523 src/mainwindow.c:689
-#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:709
-#: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:277 src/messageview.c:285
+#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:523
+#: src/compose.c:526
+#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:720
+#: src/messageview.c:277
+#: src/messageview.c:285
 #: src/messageview.c:290
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Meddelande/---"
 
-#: src/compose.c:517
+#: src/compose.c:520
 msgid "/_Message/_Attach file"
 msgstr "/_Meddelande/_Bifoga fil"
 
-#: src/compose.c:518
+#: src/compose.c:521
 msgid "/_Message/_Insert file"
 msgstr "/_Meddelande/_Infoga fil"
 
-#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:522
 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Meddelande/_Infoga signatur"
 
-#: src/compose.c:521
+#: src/compose.c:524
 msgid "/_Message/_Save"
 msgstr "/_Meddelande/_Spara"
 
-#: src/compose.c:524
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Message/_Close"
 msgstr "/_Meddelande/S_täng"
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Redigera/_Ångra"
 
-#: src/compose.c:528
+#: src/compose.c:531
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Redigera/Gör _om"
 
-#: src/compose.c:529 src/compose.c:617 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:480
+#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:626
+#: src/mainwindow.c:480
 #: src/messageview.c:165
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Redigera/---"
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:533
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
 
-#: src/compose.c:531 src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:163
+#: src/compose.c:534
+#: src/mainwindow.c:477
+#: src/messageview.c:163
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:535
 msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in"
 
-#: src/compose.c:533
+#: src/compose.c:536
 msgid "/_Edit/Special paste"
 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special"
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:537
 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_som citat"
 
-#: src/compose.c:536
+#: src/compose.c:539
 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_radbruten"
 
-#: src/compose.c:538
+#: src/compose.c:541
 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_ej radbruten"
 
-#: src/compose.c:540 src/mainwindow.c:478 src/messageview.c:164
+#: src/compose.c:543
+#: src/mainwindow.c:478
+#: src/messageview.c:164
 msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
+msgstr "/_Redigera/Markera _allt"
 
-#: src/compose.c:541
+#: src/compose.c:544
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_Redigera/A_vancerat"
 
-#: src/compose.c:542
+#: src/compose.c:545
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken bakåt"
 
-#: src/compose.c:547
+#: src/compose.c:550
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken framåt"
 
-#: src/compose.c:552
+#: src/compose.c:555
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord bakåt"
 
-#: src/compose.c:557
+#: src/compose.c:560
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord framåt"
 
-#: src/compose.c:562
+#: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till början av rad"
 
-#: src/compose.c:567
+#: src/compose.c:570
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till slutet på rad"
 
-#: src/compose.c:572
+#: src/compose.c:575
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till föregående rad"
 
-#: src/compose.c:577
+#: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till nästa rad"
 
-#: src/compose.c:582
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken bakåt"
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken framåt"
 
-#: src/compose.c:592
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord bakåt"
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord framåt"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:605
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort rad"
 
-#: src/compose.c:607
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort hela raden"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort till slutet av raden"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:623
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/_Redigera/Bryt alla _långa rader"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:625
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
 msgstr "/_Redigera/Radbryt automatiskt"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Redigera/Redigera med e_xtern redigerare"
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/_Stavning"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/_Stavning/_Kontrollera alla eller kontrollera markering"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/_Stavning/_Markera alla felstavade ord"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/_Stavning/Kontrollera felstavade ord _bakåt"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/_Stavning/_Hoppa till nästa felstavade ord"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Options"
 msgstr "/_Alternativ"
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Options/Privacy System"
 msgstr "/_Alternativ/_Krypteringssystem"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Options/Privacy System/None"
 msgstr "/_Alternativ/_Krypteringssystem/Inget"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:643
 msgid "/_Options/Si_gn"
 msgstr "/_Alternativ/_Signera"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:644
 msgid "/_Options/_Encrypt"
 msgstr "/_Alternativ/K_ryptera"
 
-#: src/compose.c:642 src/compose.c:649 src/compose.c:651 src/compose.c:653
+#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Options/---"
 msgstr "/_Alternativ/---"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Options/_Priority"
 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/H_ögsta"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Hög"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Normal"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Låg"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/L_ägsta"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:653
 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_Alternativ/_Begär läskvitto"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:655
 msgid "/_Options/Remo_ve references"
 msgstr "/_Alternativ/Ta b_ort referenser"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:662
 msgid "/_Options/Character _encoding"
 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/_Automatisk"
 
-#: src/compose.c:662 src/compose.c:668 src/compose.c:676 src/compose.c:680
-#: src/compose.c:686 src/compose.c:690 src/compose.c:696 src/compose.c:700
-#: src/compose.c:710 src/compose.c:714 src/compose.c:724 src/compose.c:728
+#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:679
+#: src/compose.c:683
+#: src/compose.c:689
+#: src/compose.c:693
+#: src/compose.c:699
+#: src/compose.c:703
+#: src/compose.c:713
+#: src/compose.c:717
+#: src/compose.c:727
+#: src/compose.c:731
 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/---"
 
-#: src/compose.c:664
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/7bit·ascii·(US-ASC_II)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:669
 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Unicode·(_UTF-8)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:670
+#: src/compose.c:673
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Väst Europa·(ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/compose.c:672
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Väst Europa·(ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (ISO-8859-15)"
 
-#: src/compose.c:674
+#: src/compose.c:677
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Väst Europa·(Windows-1252)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (Windows-1252)"
 
-#: src/compose.c:678
+#: src/compose.c:681
 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Centra Europa·(ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:682
+#: src/compose.c:685
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/_Baltisk·(ISO-8859-13)"
 
-#: src/compose.c:684
+#: src/compose.c:687
 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Balti(ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/compose.c:688
+#: src/compose.c:691
 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Grekiska·(ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Grekiska (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:692
+#: src/compose.c:695
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska·(ISO-8859-_8)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska (ISO-8859-_8)"
 
-#: src/compose.c:694
+#: src/compose.c:697
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska·(Windows-1255)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska (Windows-1255)"
 
-#: src/compose.c:698
+#: src/compose.c:701
 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Turkiska·(ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Turkiska (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:702
+#: src/compose.c:705
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic·(ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/compose.c:704
+#: src/compose.c:707
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic·(KOI8-_R)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (KOI8-_R)"
 
-#: src/compose.c:706
+#: src/compose.c:709
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic·(KOI8-U)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (KOI8-U)"
 
-#: src/compose.c:708
+#: src/compose.c:711
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic·(Windows-1251)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (Windows-1251)"
 
-#: src/compose.c:712
+#: src/compose.c:715
 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Japanska·(ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Japanska (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/compose.c:716
+#: src/compose.c:719
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska·(_GB2312)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska (_GB2312)"
 
-#: src/compose.c:718
+#: src/compose.c:721
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska·(GBK)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska (GBK)"
 
-#: src/compose.c:720
+#: src/compose.c:723
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska·(_Big5)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska (_Big5)"
 
-#: src/compose.c:722
+#: src/compose.c:725
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska·(EUC-_TW)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska (EUC-_TW)"
 
-#: src/compose.c:726
+#: src/compose.c:729
 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Koreanska (EUC-_KR)"
 
-#: src/compose.c:730
+#: src/compose.c:733
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai·(TIS-620)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai (TIS-620)"
 
-#: src/compose.c:732
+#: src/compose.c:735
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai·(Windows-874)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai (Windows-874)"
 
-#: src/compose.c:736
+#: src/compose.c:739
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/V_erktyg/Visa linjal"
 
-#: src/compose.c:737 src/messageview.c:294
+#: src/compose.c:740
+#: src/messageview.c:294
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
 
-#: src/compose.c:738
+#: src/compose.c:741
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/V_erktyg/_Mallar"
 
-#: src/compose.c:739 src/mainwindow.c:754 src/messageview.c:319
+#: src/compose.c:742
+#: src/mainwindow.c:756
+#: src/messageview.c:319
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr "/V_erktyg/_Händelser"
+msgstr "/V_erktyg/A_ktiviteter"
 
-#: src/compose.c:1408
+#: src/compose.c:1438
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Vb: många meddelande"
 
-#: src/compose.c:1740
+#: src/compose.c:1774
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Svara till:"
 
-#: src/compose.c:1743 src/compose.c:4945 src/compose.c:5629
+#: src/compose.c:1777
+#: src/compose.c:5016
+#: src/compose.c:5702
 #: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Nyhetsgrupper:"
 
-#: src/compose.c:1746
+#: src/compose.c:1780
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Uppföljning Till:"
 
-#: src/compose.c:2133
+#: src/compose.c:2177
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr ""
+msgstr "Fel i formatet på citeringsmarkering."
 
-#: src/compose.c:2149
+#: src/compose.c:2193
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr ""
+msgstr "Formateringsfel i meddelade svara/vidarebefordra."
 
-#: src/compose.c:2697
+#: src/compose.c:2734
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Filen %s är tom."
 
-#: src/compose.c:2701
+#: src/compose.c:2738
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Kan inte läsa %s."
 
-#: src/compose.c:2728
+#: src/compose.c:2765
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Meddelande: %s"
 
-#: src/compose.c:3484
+#: src/compose.c:3549
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Redigerat]"
 
-#: src/compose.c:3490
+#: src/compose.c:3555
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - Komponera meddelande%s"
+msgstr "%s - Nytt meddelande%s"
 
-#: src/compose.c:3493
+#: src/compose.c:3558
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
-msgstr "%s - Komponera meddelande%s"
+msgstr "[inget ämne] - Nytt meddelande%s"
 
-#: src/compose.c:3518 src/messageview.c:594
+#: src/compose.c:3583
+#: src/messageview.c:594
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
-"Konto för att skicka post är inte specificerat.\n"
-"Var god välj ett epostkonto innan du skickar."
+"Konto för att skicka e-post är inte specificerat.\n"
+"Var god välj ett e-postkonto innan du skickar."
 
-#: src/compose.c:3620 src/compose.c:3648 src/compose.c:3675
-#: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_send.c:336 src/toolbar.c:387
+#: src/compose.c:3685
+#: src/compose.c:3713
+#: src/compose.c:3740
+#: src/prefs_account.c:1011
+#: src/prefs_send.c:335
+#: src/toolbar.c:387
 #: src/toolbar.c:434
 msgid "Send"
 msgstr "Skicka"
 
-#: src/compose.c:3621
+#: src/compose.c:3686
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Den enda mottagaren är standard CC adressen. Skicka ändå?"
 
-#: src/compose.c:3649
+#: src/compose.c:3687
+#: src/compose.c:3715
+#: src/compose.c:3742
+#: src/compose.c:4137
+msgid "+_Send"
+msgstr "+_Skicka"
+
+#: src/compose.c:3714
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Den enda mottagaren är standard BCC adressen, Skicka ändå?"
 
-#: src/compose.c:3663
+#: src/compose.c:3728
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Mottagare har inte specificerats."
 
-#: src/compose.c:3676
+#: src/compose.c:3741
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Ämnesraden är tom. Skicka ändå?"
 
-#: src/compose.c:3702
+#: src/compose.c:3767
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "Charset conversion failed."
 msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
+"\n"
+"Fel vid omvandling av teckenuppsättning."
 
-#: src/compose.c:3705
+#: src/compose.c:3770
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "Signature failed."
 msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
+"\n"
+"Signatur fel."
 
-#: src/compose.c:3708
+#: src/compose.c:3773
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "%s."
 msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
+"\n"
+"%s."
 
-#: src/compose.c:3710
+#: src/compose.c:3775
 msgid "Could not queue message for sending."
-msgstr "Meddelandet gick inte att läggas i sänd kön."
+msgstr "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas."
 
-#: src/compose.c:3725 src/compose.c:3754
+#: src/compose.c:3790
+#: src/compose.c:3820
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
+"Meddelandet var lagt i kö men kunde inte skickas.\n"
+"Använd \"Sänd köade meddelande\" från huvudfönstret för att försöka igen."
 
-#: src/compose.c:4065
+#: src/compose.c:4134
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
 "to the specified %s charset.\n"
 "Send it as %s?"
 msgstr ""
+"Kan inte konvertera textkodningen i meddelandet \n"
+"till den specificerade %s kodningen.\n"
+"Skicka som det %s?"
 
-#: src/compose.c:4117
+#: src/compose.c:4187
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -1490,79 +1673,97 @@ msgid ""
 "\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
+"Rad %d överskrider gränsen för rader (998 bytes).\n"
+"Innehållet i meddelandet kan bli förstört när det sänds.\n"
+"\n"
+"Skicka ändå?"
 
-#: src/compose.c:4294
+#: src/compose.c:4367
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr ""
+msgstr "Det finns inget konto för att skicka post tillgängligt!"
 
-#: src/compose.c:4304
+#: src/compose.c:4377
 msgid "No account for posting news available!"
-msgstr ""
+msgstr "Det finns inget konto för att skicka nyheter tillgängligt!"
 
-#: src/compose.c:5028 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
+#: src/compose.c:5099
+#: src/headerview.c:52
+#: src/summary_search.c:211
 msgid "From:"
 msgstr "Från:"
 
-#: src/compose.c:5079
+#: src/compose.c:5150
 msgid "Mime type"
 msgstr "Mime typ"
 
-#. S_COL_DATE
-#: src/compose.c:5085 src/compose.c:5316 src/mimeview.c:198
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
-#: src/summaryview.c:470
+#: src/compose.c:5156
+#: src/compose.c:5387
+#: src/mimeview.c:198
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330
+#: src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:471
 msgid "Size"
 msgstr "Storlek"
 
-#. Save Message to folder
-#: src/compose.c:5145
+#: src/compose.c:5216
 msgid "Save Message to "
-msgstr "Spara Meddelande till "
-
-#: src/compose.c:5167 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479
-#: src/editvcard.c:202 src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243
-#: src/importpine.c:243 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347 src/prefs_account.c:1422
-#: src/prefs_account.c:1511 src/prefs_account.c:1911 src/prefs_spelling.c:244
+msgstr "Spara meddelande i "
+
+#: src/compose.c:5238
+#: src/editjpilot.c:289
+#: src/editldap.c:479
+#: src/editvcard.c:202
+#: src/export.c:195
+#: src/import.c:200
+#: src/importmutt.c:242
+#: src/importpine.c:242
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347
+#: src/prefs_account.c:1424
+#: src/prefs_account.c:1519
+#: src/prefs_account.c:1919
+#: src/prefs_spelling.c:244
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Bläddra"
 
-#: src/compose.c:5315 src/compose.c:6370
+#: src/compose.c:5386
+#: src/compose.c:6443
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME-typ"
 
-#. header labels and entries
-#: src/compose.c:5380 src/prefs_account.c:1662 src/prefs_customheader.c:201
+#: src/compose.c:5451
+#: src/prefs_account.c:1670
+#: src/prefs_customheader.c:201
 #: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Header"
 msgstr "Brevhuvud"
 
-#. attachment list
-#: src/compose.c:5382
+#: src/compose.c:5453
 msgid "Attachments"
 msgstr "Bilagor"
 
-#. Others Tab
-#: src/compose.c:5384
+#: src/compose.c:5455
 msgid "Others"
 msgstr "Övriga"
 
-#: src/compose.c:5399 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:209
+#: src/compose.c:5470
+#: src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:209
 #: src/summary_search.c:225
 msgid "Subject:"
-msgstr "Ärende:"
-
-#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
-#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
-#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
-#. * can always get back the SummaryView pointer.
-#: src/compose.c:5583 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1616 src/gtk/gtkaspell.c:2279 src/prefs_account.c:637
-#: src/summaryview.c:4430
+msgstr "Ämne:"
+
+#: src/compose.c:5656
+#: src/exphtmldlg.c:462
+#: src/gtk/colorlabel.c:294
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1617
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2280
+#: src/prefs_account.c:637
+#: src/summaryview.c:4453
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: src/compose.c:5593
+#: src/compose.c:5666
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1571,38 +1772,37 @@ msgstr ""
 "Felstavningsprogram kunde inte starta.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5828
+#: src/compose.c:5901
 #, c-format
-msgid ""
-"The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
-"encrypt this message."
-msgstr ""
+msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
+msgstr "Säkerhetssystemet '%s' kan inte laddas. Du kommer inte att kunna signera eller kryptera detta meddelande."
 
-#: src/compose.c:6261
+#: src/compose.c:6334
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Felaktig MIME-typ"
 
-#: src/compose.c:6279
+#: src/compose.c:6352
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Filen finns inte eller är tom."
 
-#: src/compose.c:6352
+#: src/compose.c:6425
 msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaper"
 
-#: src/compose.c:6397
+#: src/compose.c:6476
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodning"
 
-#: src/compose.c:6422
+#: src/compose.c:6501
 msgid "Path"
 msgstr "Sökväg"
 
-#: src/compose.c:6423 src/prefs_toolbar.c:1064
+#: src/compose.c:6502
+#: src/prefs_toolbar.c:1068
 msgid "File name"
 msgstr "Filnamn"
 
-#: src/compose.c:6607
+#: src/compose.c:6686
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1613,79 +1813,85 @@ msgstr ""
 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
 "processgrupps-id: %d"
 
-#: src/compose.c:6649
+#: src/compose.c:6728
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nytt meddelande: indata från övervaknings process\n"
 
-#: src/compose.c:6934
+#: src/compose.c:7013
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
 "\n"
 "%s."
 msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön:\n"
+"\n"
+"%s."
 
-#: src/compose.c:7016
+#: src/compose.c:7101
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Kunde inte spara utkast."
 
-#: src/compose.c:7084 src/compose.c:7107
+#: src/compose.c:7177
+#: src/compose.c:7200
 msgid "Select file"
 msgstr "Välj fil"
 
-#: src/compose.c:7120
+#: src/compose.c:7213
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
-msgstr ""
+msgstr "Filen '%s' kunde inte läsas."
 
-#: src/compose.c:7122
+#: src/compose.c:7215
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
 msgstr ""
+"Filen '%s' innehåller ogiltiga tecken\n"
+"för den aktuella teckenkodningen, inmatning kan bli fel."
 
-#: src/compose.c:7170
+#: src/compose.c:7263
 msgid "Discard message"
 msgstr "Överge meddelande"
 
-#: src/compose.c:7171
+#: src/compose.c:7264
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
-msgstr ""
+msgstr "Detta meddelande har ändrats. Vill du överge det?"
 
-#: src/compose.c:7172
+#: src/compose.c:7265
 msgid "_Discard"
-msgstr ""
+msgstr "_Överge"
 
-#: src/compose.c:7172
+#: src/compose.c:7265
 msgid "_Save to Drafts"
-msgstr ""
+msgstr "_Spara till Utkast"
 
-#: src/compose.c:7216
+#: src/compose.c:7309
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
-msgstr ""
+msgstr "Vill du använda mallen '%s' ?"
 
-#: src/compose.c:7218
+#: src/compose.c:7311
 msgid "Apply template"
-msgstr ""
+msgstr "Använd mall"
 
-#: src/compose.c:7219
+#: src/compose.c:7312
 msgid "_Replace"
-msgstr ""
+msgstr "_Ersätt"
 
-#: src/compose.c:7219
+#: src/compose.c:7312
 msgid "_Insert"
-msgstr ""
+msgstr "_Infoga"
 
 #: src/crash.c:142
 #, c-format
 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed-Claws process (%ld) tog emot signalen %ld"
 
 #: src/crash.c:188
 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed-Claws har krashat"
 
 #: src/crash.c:204
 #, c-format
@@ -1698,7 +1904,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/crash.c:209
 msgid "Debug log"
-msgstr ""
+msgstr "Debug-logg"
 
 #: src/crash.c:246
 msgid "Close"
@@ -1710,11 +1916,11 @@ msgstr "Spara..."
 
 #: src/crash.c:256
 msgid "Create bug report"
-msgstr ""
+msgstr "Skapa bugrapport"
 
 #: src/crash.c:303
 msgid "Save crash information"
-msgstr "Spara crash information"
+msgstr "Spara krash-information"
 
 #: src/editaddress.c:153
 msgid "Add New Person"
@@ -1725,28 +1931,33 @@ msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Redigera persondetaljer"
 
 #: src/editaddress.c:316
-msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "En epostadress måste anges."
+msgid "An Email address must be supplied."
+msgstr "En e-postadress måste anges."
 
 #: src/editaddress.c:490
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
 
-#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
 #: src/editaddress.c:560
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Redigera persondata"
 
-#: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:790
+#: src/editaddress.c:671
+#: src/expldifdlg.c:508
+#: src/exporthtml.c:799
 #: src/ldif.c:858
 msgid "Display Name"
-msgstr "Visa namn"
+msgstr "Namn att visa"
 
-#: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:866
+#: src/editaddress.c:677
+#: src/editaddress.c:681
+#: src/ldif.c:866
 msgid "Last Name"
 msgstr "Efternamn"
 
-#: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:862
+#: src/editaddress.c:678
+#: src/editaddress.c:680
+#: src/ldif.c:862
 msgid "First Name"
 msgstr "Förnamn"
 
@@ -1754,33 +1965,29 @@ msgstr "Förnamn"
 msgid "Nickname"
 msgstr "Smeknamn"
 
-#: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
-#: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
-#: src/ldif.c:874
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "Epostadress"
-
-#: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
+#: src/editaddress.c:760
+#: src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
-msgstr ""
+msgstr "Alias"
 
-#. value
-#: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
+#: src/editaddress.c:954
+#: src/editaddress.c:1011
+#: src/prefs_customheader.c:218
 #: src/prefs_matcher.c:490
 msgid "Value"
 msgstr "Värde"
 
 #: src/editaddress.c:1070
 msgid "User Data"
-msgstr ""
+msgstr "Användardata"
 
 #: src/editaddress.c:1071
-msgid "E-Mail Addresses"
-msgstr ""
+msgid "Email Addresses"
+msgstr "E-post adresser"
 
 #: src/editaddress.c:1072
 msgid "Other Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Andra attribut"
 
 #: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
@@ -1790,20 +1997,29 @@ msgstr "Fil verkar vara OK."
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
 
-#: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
+#: src/editbook.c:119
+#: src/editjpilot.c:203
+#: src/editvcard.c:107
 msgid "Could not read file."
 msgstr "Kunde inte läsa fil."
 
-#: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
+#: src/editbook.c:153
+#: src/editbook.c:266
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Redigera adressbok"
 
-#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
+#: src/editbook.c:182
+#: src/editjpilot.c:277
+#: src/editvcard.c:190
 msgid " Check File "
 msgstr " Undersök fil "
 
-#: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
-#: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1879
+#: src/editbook.c:187
+#: src/editjpilot.c:282
+#: src/editvcard.c:195
+#: src/importmutt.c:235
+#: src/importpine.c:235
+#: src/prefs_account.c:1887
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
@@ -1819,7 +2035,8 @@ msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Redigera gruppdata"
 
-#: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:626
+#: src/editgroup.c:314
+#: src/exporthtml.c:635
 msgid "Group Name"
 msgstr "Gruppnamn"
 
@@ -1840,8 +2057,8 @@ msgid "Available Addresses"
 msgstr "Tillgängliga adresser"
 
 #: src/editgroup.c:425
-msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr "Flytta epostadresser till eller från grupp med pilknapparna"
+msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
+msgstr "Flytta e-postadresser till eller från grupp med pilknapparna"
 
 #: src/editgroup.c:473
 msgid "Edit Group Details"
@@ -1859,11 +2076,16 @@ msgstr "Redigera mapp"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
 
-#: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
+#: src/editgroup.c:529
+#: src/foldersel.c:532
+#: src/imap_gtk.c:133
+#: src/mh_gtk.c:127
 msgid "New folder"
 msgstr "Ny mapp"
 
-#: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
+#: src/editgroup.c:530
+#: src/foldersel.c:533
+#: src/mh_gtk.c:128
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
 
@@ -1875,7 +2097,8 @@ msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
 msgid "Select JPilot File"
 msgstr "Välj JPilotfil"
 
-#: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
+#: src/editjpilot.c:248
+#: src/editjpilot.c:378
 msgid "Edit JPilot Entry"
 msgstr "Redigera JPilotfält"
 
@@ -1889,17 +2112,21 @@ msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
 
 #: src/editldap_basedn.c:143
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "Red. LDAP - Välj sökbas"
+msgstr "Redigera LDAP - Välj sökbas"
 
-#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
+#: src/editldap_basedn.c:163
+#: src/editldap.c:413
 msgid "Hostname"
 msgstr "Värdnamn"
 
-#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:107
+#: src/editldap_basedn.c:173
+#: src/editldap.c:432
+#: src/ssl_manager.c:107
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
+#: src/editldap_basedn.c:183
+#: src/editldap.c:461
 msgid "Search Base"
 msgstr "Sök i databas"
 
@@ -1909,133 +2136,108 @@ msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
 
 #: src/editldap_basedn.c:294
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från värd, vänligen ställ in manuellt"
+msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från server, vänligen ställ in manuellt"
 
-#: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
+#: src/editldap_basedn.c:298
+#: src/editldap.c:267
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Kan inte ansluta till värd"
+msgstr "Kan inte ansluta till server"
 
 #: src/editldap.c:148
 msgid "A Name must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Ett namn måste anges."
 
 #: src/editldap.c:160
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
-msgstr ""
+msgstr "Ett Värdnamn måste anges för servern."
 
 #: src/editldap.c:173
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Minst ett attribut måste anges för LDAP sökning."
 
 #: src/editldap.c:264
 msgid "Connected successfully to server"
-msgstr "Anslöt framgångsrikt till värd"
+msgstr "Anslöt framgångsrikt till server"
 
-#: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
+#: src/editldap.c:315
+#: src/editldap.c:967
 msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr "Redigera LDAP-värd"
+msgstr "Redigera LDAP-server"
 
 #: src/editldap.c:408
 msgid "A name that you wish to call the server."
-msgstr ""
+msgstr "Ett namn som du vill ge servern."
 
 #: src/editldap.c:423
-msgid ""
-"This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
-"be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
-"be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
-"computer as Sylpheed-Claws."
-msgstr ""
+msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Sylpheed-Claws."
+msgstr "Detta är värdnamnet på servern. Till exempel 'ldap.mydomain.com' kan varapassande för domänen 'mydomain.com'. Det går även att använda en IP adress. Du kan ange 'localhost' om LDAP-servern är på samma dator som Sylpheed-Claws."
 
 #: src/editldap.c:447
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
-msgstr ""
+msgstr "Portnumret som servern lyssnar på. Port 389 är standard."
 
 #: src/editldap.c:451
 msgid " Check Server "
-msgstr " Undersök värd "
+msgstr " Undersök server"
 
 #: src/editldap.c:456
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
-msgstr ""
+msgstr "Tryck på denna knappen för att testa anslutningen till servern."
 
 #: src/editldap.c:471
 msgid ""
-"This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
-"Examples include:\n"
+"This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
+"Detta specificerar namnet på katalogen som ska genomsökas på server. Exempelvis:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
 
 #: src/editldap.c:484
-msgid ""
-"Press this button to lookup the name of available directory names on the "
-"server."
-msgstr ""
+msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
+msgstr "Tryck på denna knappen för att slå upp tillgängliga kataloger på servern."
 
 #: src/editldap.c:535
 msgid "Search Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Sökattribut"
 
 #: src/editldap.c:545
-msgid ""
-"A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
-"find a name or address."
-msgstr ""
-"En lista över LDAP attributnamn som kommer att användas vid sökning "
-"efter namn eller adress."
+msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
+msgstr "En lista över LDAP attributnamn som kommer att användas vid sökning efter namn eller adress."
 
 #: src/editldap.c:549
 msgid " Defaults "
 msgstr " Standardvärden "
 
 #: src/editldap.c:554
-msgid ""
-"This resets the attribute names to a default value that should find most "
-"names and addresses during a name or address search process."
-msgstr ""
+msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
+msgstr "Detta återställer alla attributnamn till standardvärden som bör hitta flest namn och adresser under en namn eller adress sökning."
 
 #: src/editldap.c:561
 msgid "Max Query Age (secs)"
-msgstr ""
+msgstr "Maxålder på fråga (sekunder)"
 
 #: src/editldap.c:577
-msgid ""
-"This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
-"result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
-"in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
-"improve the response time when attempting to search for the same name or "
-"address on subsequent address completion requests. The cache will be "
-"searched in preference to performing a new server search request. The "
-"default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
-"servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
-"This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
-"more memory to cache results."
+msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
 msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:595
 msgid "Include server in dynamic search"
-msgstr ""
+msgstr "Inkludera servern i dynamisk sökning"
 
 #: src/editldap.c:601
-msgid ""
-"Check this option to include this server for dynamic searches when using "
-"address completion."
-msgstr ""
-"Inkludera denna värd vid dynamisk sökning vid adress i fyllning."
+msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
+msgstr "Inkludera denna server vid dynamisk sökning vid adress i fyllning."
 
 #: src/editldap.c:608
 msgid "Match names 'containing' search term"
-msgstr ""
+msgstr "Matcha namn 'innehållande' sökterm"
 
 #: src/editldap.c:614
-msgid ""
-"Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
-"\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
-"search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
-"performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
-"searches against other address interfaces."
+msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
 msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:669
@@ -2043,11 +2245,7 @@ msgid "Bind DN"
 msgstr "Bind-DN"
 
 #: src/editldap.c:679
-msgid ""
-"The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
-"usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
-"as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
-"performing a search."
+msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when performing a search."
 msgstr ""
 
 #: src/editldap.c:687
@@ -2056,7 +2254,7 @@ msgstr "Bindlösenord"
 
 #: src/editldap.c:698
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
-msgstr ""
+msgstr "Lösenord som ska användas vid anslutning som \"Bind DN\" användaren."
 
 #: src/editldap.c:704
 msgid "Timeout (secs)"
@@ -2064,18 +2262,18 @@ msgstr "Väntetid (sek.)"
 
 #: src/editldap.c:719
 msgid "The timeout period in seconds."
-msgstr ""
+msgstr "Tidsgräns i sekunder."
 
 #: src/editldap.c:723
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr "Max antal fält"
+msgstr "Max antal poster"
 
 #: src/editldap.c:738
-msgid ""
-"The maximum number of entries that should be returned in the search result."
-msgstr ""
+msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
+msgstr "Maximalt antal poster som ska returneras i sökresultatet."
 
-#: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:1007
+#: src/editldap.c:754
+#: src/prefs_account.c:1007
 msgid "Basic"
 msgstr "Grundläggande"
 
@@ -2083,13 +2281,14 @@ msgstr "Grundläggande"
 msgid "Search"
 msgstr "Sök"
 
-#: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:385
+#: src/editldap.c:756
+#: src/gtk/quicksearch.c:386
 msgid "Extended"
-msgstr "Expanderat"
+msgstr "Utökat"
 
 #: src/editldap.c:972
 msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "Lägg till ny LDAP-värd"
+msgstr "Lägg till ny LDAP-server"
 
 #: src/editvcard.c:104
 msgid "File does not appear to be vCard format."
@@ -2097,27 +2296,29 @@ msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt vCard-format."
 
 #: src/editvcard.c:116
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "Välj vCardfil"
+msgstr "Välj vCard-fil"
 
-#: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
+#: src/editvcard.c:161
+#: src/editvcard.c:266
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr "Red. vCardfält"
+msgstr "Ändra vCard post"
 
 #: src/editvcard.c:271
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr "Lägg til nytt vCardfält"
+msgstr "Lägg til nytt vCard post"
 
 #: src/exphtmldlg.c:112
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr ""
+msgstr "Ange målmapp och filnamn att skapa."
 
 #: src/exphtmldlg.c:115
 msgid "Select stylesheet and formatting."
-msgstr ""
+msgstr "Välj formatmall och formatering."
 
-#: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
+#: src/exphtmldlg.c:118
+#: src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
-msgstr "Fil exporterades framgångsrik."
+msgstr "Filen exporterades framgångsrik."
 
 #: src/exphtmldlg.c:183
 #, c-format
@@ -2125,10 +2326,13 @@ msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
+"Målmappen för HTML%s'\n"
+"finns inte. är det OK att skapa en ny mapp?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
+#: src/exphtmldlg.c:186
+#: src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Skapa mapp"
 
 #: src/exphtmldlg.c:195
 #, c-format
@@ -2136,39 +2340,46 @@ msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Kan inte skapa destination mapp för HTML fil:\n"
+"Kan inte skapa destinationsmapp för HTML-fil:\n"
 "%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
+#: src/exphtmldlg.c:197
+#: src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgstr "Kunde inte skapa mapp"
 
 #: src/exphtmldlg.c:244
 msgid "Error creating HTML file"
-msgstr "Fel vid skapande av HTML fil"
+msgstr "Fel vid skapande av HTML-fil"
 
 #: src/exphtmldlg.c:330
 msgid "Select HTML output file"
-msgstr "Välj HTML utdata fil"
+msgstr "Välj HTML målfil"
 
 #: src/exphtmldlg.c:394
 msgid "HTML Output File"
-msgstr "HTML Utdata Fil"
+msgstr "HTML målFil"
 
-#: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
+#: src/exphtmldlg.c:403
+#: src/expldifdlg.c:415
+#: src/export.c:202
+#: src/import.c:207
 #: src/importldif.c:682
 msgid "B_rowse"
-msgstr "B_lädra"
+msgstr "B_läddra"
 
 #: src/exphtmldlg.c:455
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stilmall"
 
-#: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
+#: src/exphtmldlg.c:468
+#: src/prefs_summaries.c:349
+#: src/prefs_summaries.c:690
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
-#: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
+#: src/exphtmldlg.c:474
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
 msgid "Full"
 msgstr "Fullst. namn"
 
@@ -2190,7 +2401,7 @@ msgstr "Anpassad-4"
 
 #: src/exphtmldlg.c:512
 msgid "Full Name Format"
-msgstr "Fullst. namn"
+msgstr "Fullständigt namn"
 
 #: src/exphtmldlg.c:519
 msgid "First Name, Last Name"
@@ -2202,19 +2413,21 @@ msgstr "Efternamn, Förnamn"
 
 #: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Color Banding"
-msgstr ""
+msgstr "Färgdekoration"
 
 #: src/exphtmldlg.c:545
-msgid "Format E-Mail Links"
-msgstr ""
+msgid "Format Email Links"
+msgstr "Formatera e-post länkar"
 
 #: src/exphtmldlg.c:551
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Användarattribut"
 
-#: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
+#: src/exphtmldlg.c:606
+#: src/expldifdlg.c:636
+#: src/importldif.c:919
 msgid "File Name :"
-msgstr "Filnamn"
+msgstr "Filnamn  :"
 
 #: src/exphtmldlg.c:616
 msgid "Open with Web Browser"
@@ -2222,9 +2435,11 @@ msgstr "Öppna med Webbläsare"
 
 #: src/exphtmldlg.c:648
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "Exportera adressbok till HTML fil"
+msgstr "Exportera adressbok till HTML-fil"
 
-#: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
+#: src/exphtmldlg.c:714
+#: src/expldifdlg.c:736
+#: src/importldif.c:1027
 msgid "File Info"
 msgstr "Filinformation"
 
@@ -2234,11 +2449,11 @@ msgstr "Format"
 
 #: src/expldifdlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
-msgstr ""
+msgstr "Ange målmapp och namn på LDIF-filen som ska skapas."
 
 #: src/expldifdlg.c:114
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
-msgstr ""
+msgstr "Specificera parametrar för att formatera distinguished name"
 
 #: src/expldifdlg.c:190
 #, c-format
@@ -2246,6 +2461,8 @@ msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
+"Målmapp för LDIF-fil saknas '%s'\n"
+"Är det OK att skapa en ny katalog?"
 
 #: src/expldifdlg.c:202
 #, c-format
@@ -2253,39 +2470,36 @@ msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Kunde inte skapa målmapp för LDIF-fil:\n"
+"%s"
 
 #: src/expldifdlg.c:247
 msgid "Suffix was not supplied"
-msgstr ""
+msgstr "Inget suffix angivet"
 
 #: src/expldifdlg.c:249
-msgid ""
-"A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
-"you wish to proceed without a suffix?"
-msgstr ""
-"Ett suffix behövs om data ska användas till en LDAP värd. Är du säker "
-"på att du vill fortsätta utan ett suffix?"
+msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
+msgstr "Ett suffix behövs om data ska användas till en LDAP-server. Är du säker på att du vill fortsätta utan ett suffix?"
 
 #: src/expldifdlg.c:267
 msgid "Error creating LDIF file"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid skapandet av LDIF-fil"
 
 #: src/expldifdlg.c:342
 msgid "Select LDIF output file"
-msgstr ""
+msgstr "Välj LDIF målfil"
 
 #: src/expldifdlg.c:406
 msgid "LDIF Output File"
-msgstr ""
+msgstr "LDIF målfil"
 
 #: src/expldifdlg.c:467
 msgid "Suffix"
-msgstr ""
+msgstr "Suffix"
 
 #: src/expldifdlg.c:479
 msgid ""
-"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
-"entry. Examples include:\n"
+"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
@@ -2293,190 +2507,198 @@ msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:488
 msgid "Relative DN"
-msgstr ""
+msgstr "Relative DN"
 
 #: src/expldifdlg.c:495
 msgid "Unique ID"
-msgstr ""
+msgstr "Unikt ID"
 
 #: src/expldifdlg.c:503
 msgid ""
-"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
-"to:\n"
+"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:516
 msgid ""
-"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
-"similar to:\n"
+"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:529
 msgid ""
-"The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
-"is formatted similar to:\n"
+"The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:543
-msgid ""
-"The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
-"LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
-"\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
-"Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
-"available RDN options that will be used to create the DN."
+msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:556
 msgid "Use DN attribute if present in data"
-msgstr ""
+msgstr "Använd DN attribut om det finns i data"
 
 #: src/expldifdlg.c:563
-msgid ""
-"The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
-"LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
-"address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
-"above will be used if the DN user attribute is not found."
+msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:574
-msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
-msgstr ""
+msgid "Exclude record if no Email Address"
+msgstr "Exkludera post det inte finns någon e-postadress"
 
 #: src/expldifdlg.c:581
-msgid ""
-"An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
-"option to ignore these records."
-msgstr ""
-"En adressbok kan innehålla objekt utan Epostadresser. Bockaför här för att ignorera dessa objekt."
+msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
+msgstr "En adressbok kan innehålla objekt utan E-postadresser. Bocka för här för att ignorera dessa objekt."
 
 #: src/expldifdlg.c:669
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
-msgstr ""
+msgstr "Exportera adressbok till LDIF-fil"
 
-#: src/expldifdlg.c:736
+#: src/expldifdlg.c:737
 msgid "Distguished Name"
-msgstr ""
+msgstr "Distguished Name"
 
 #: src/export.c:143
-msgid "Export"
-msgstr "Exportera"
+#: src/summaryview.c:5725
+msgid "Export to mbox file"
+msgstr "Exportera till mbox fil"
 
 #: src/export.c:162
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Välj målmapp och mbox-fil."
+msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
+msgstr "Välj mappen som ska exportera och specificera mbox fil."
 
-#: src/export.c:172
-msgid "Source dir:"
-msgstr "Ursprungskatalog:"
+#: src/export.c:173
+msgid "Source folder:"
+msgstr "Ursprungsmapp:"
 
-#: src/export.c:177
-msgid "Exporting file:"
-msgstr "Exporterar fil:"
+#: src/export.c:179
+#: src/import.c:179
+msgid "Mbox file:"
+msgstr "Mbox fil:"
 
-#: src/export.c:235
+#: src/export.c:242
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Välj exportfil"
 
-#: src/exporthtml.c:796
+#: src/exporthtml.c:805
 msgid "Full Name"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1027
+#: src/exporthtml.c:809
+#: src/importldif.c:1028
 msgid "Attributes"
 msgstr "Användarattribut"
 
-#: src/exporthtml.c:1001
+#: src/exporthtml.c:1010
 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed-Claws Adressbok"
 
-#: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
+#: src/exporthtml.c:1124
+#: src/exportldif.c:601
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr ""
+msgstr "Namnet finns redan men det är inte en mapp."
 
-#: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
+#: src/exporthtml.c:1127
+#: src/exportldif.c:604
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr ""
+msgstr "Inga rättigheter att skapa mapp."
 
-#: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
+#: src/exporthtml.c:1130
+#: src/exportldif.c:607
 msgid "Name is too long."
-msgstr ""
+msgstr "Namnet är för långt."
 
-#: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
+#: src/exporthtml.c:1133
+#: src/exportldif.c:610
 msgid "Not specified."
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+msgstr "Ej specificerad."
 
-#: src/folder.c:1204 src/foldersel.c:350
+#: src/folder.c:1219
+#: src/foldersel.c:350
 msgid "Inbox"
 msgstr "Inkorgen"
 
-#: src/folder.c:1208 src/foldersel.c:354
+#: src/folder.c:1223
+#: src/foldersel.c:354
 msgid "Sent"
 msgstr "Skickat"
 
-#: src/folder.c:1212 src/foldersel.c:358
+#: src/folder.c:1227
+#: src/foldersel.c:358
 msgid "Queue"
 msgstr "Kö"
 
-#: src/folder.c:1216 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
+#: src/folder.c:1231
+#: src/foldersel.c:362
+#: src/toolbar.c:362
+#: src/toolbar.c:395
 #: src/toolbar.c:483
 msgid "Trash"
 msgstr "Papperskorg"
 
-#: src/folder.c:1220 src/foldersel.c:366
+#: src/folder.c:1235
+#: src/foldersel.c:366
 msgid "Drafts"
 msgstr "Utkast"
 
-#. Processing
-#: src/folder.c:1478
+#: src/folder.c:1504
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "Bearbetar (%s)...\n"
+msgstr "Behandlar (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1825 src/inc.c:624
+#: src/folder.c:1851
+#: src/inc.c:624
 msgid "Filtering messages...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Filtrerar meddelade...\n"
 
-#: src/folder.c:2306
+#: src/folder.c:2332
 #, c-format
 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hämtar alla meddelande i %s ...\n"
 
-#. move messages
-#: src/folder.c:2594
+#: src/folder.c:2620
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Flyttar meddelande %s till %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3497
+#: src/folder.c:3528
 msgid "Processing messages..."
-msgstr ""
+msgstr "Behandlar meddelanden..."
 
 #: src/foldersel.c:218
 msgid "Select folder"
 msgstr "Välj mapp"
 
-#: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
+#: src/foldersel.c:534
+#: src/imap_gtk.c:137
+#: src/mh_gtk.c:129
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nymapp"
 
-#: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
+#: src/foldersel.c:542
+#: src/imap_gtk.c:143
+#: src/mh_gtk.c:135
+#: src/mh_gtk.c:238
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "Ett mappnamn kan inte innehålla '%c'."
 
-#: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
+#: src/foldersel.c:552
+#: src/imap_gtk.c:153
+#: src/imap_gtk.c:202
+#: src/mh_gtk.c:145
 #: src/mh_gtk.c:245
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
-msgstr ""
+msgstr "Mappen '%s' finns redan."
 
-#: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
+#: src/foldersel.c:559
+#: src/imap_gtk.c:159
+#: src/mh_gtk.c:151
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
 
 #: src/folderview.c:281
 msgid "/Mark all re_ad"
@@ -2488,7 +2710,7 @@ msgstr "/_Sök mapp..."
 
 #: src/folderview.c:284
 msgid "/Process_ing..."
-msgstr ""
+msgstr "/Behandla..."
 
 #: src/folderview.c:288
 msgid "/------"
@@ -2496,155 +2718,168 @@ msgstr "/------"
 
 #: src/folderview.c:289
 msgid "/Empty _trash..."
-msgstr "/T_öm papperskorg"
+msgstr "/T_öm papperskorg..."
 
-#. F_COL_FOLDER
-#: src/folderview.c:431 src/gtk/icon_legend.c:59 src/prefs_actions.c:440
-#: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/folderview.c:431
+#: src/gtk/icon_legend.c:59
+#: src/prefs_actions.c:440
+#: src/prefs_filtering_action.c:579
+#: src/prefs_folder_column.c:80
 #: src/prefs_matcher.c:726
 msgid "New"
 msgstr "Ny(a)"
 
-#. F_COL_NEW
-#: src/folderview.c:432 src/gtk/icon_legend.c:60 src/prefs_folder_column.c:81
+#: src/folderview.c:432
+#: src/gtk/icon_legend.c:60
+#: src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
 msgstr "Oläst(a)"
 
-#. S_COL_SIZE
-#: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:471
+#: src/folderview.c:433
+#: src/summaryview.c:472
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:660
+#: src/folderview.c:663
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Ställer in mappinfo..."
 
-#: src/folderview.c:713
+#: src/folderview.c:716
 msgid "Mark all as read"
-msgstr ""
+msgstr "Markera alla som lästa"
 
-#: src/folderview.c:714
+#: src/folderview.c:717
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
-msgstr ""
+msgstr "Vill du verkligen markera alla meddelande i denna mapp som lästa?"
 
-#: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3186 src/setup.c:90
+#: src/folderview.c:940
+#: src/mainwindow.c:3244
+#: src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
 
-#: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3191 src/setup.c:95
+#: src/folderview.c:944
+#: src/mainwindow.c:3249
+#: src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Avsöker mapp %s...."
 
-#: src/folderview.c:959
+#: src/folderview.c:962
 msgid "Rebuild folder tree"
-msgstr ""
+msgstr "Bygg om mappträdet"
 
-#: src/folderview.c:960
-msgid ""
-"Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
-msgstr ""
+#: src/folderview.c:963
+msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+msgstr "Den lokala bufferten kommer att tas bort om du bygger om mappträdet. Vill du fortsätta?"
 
-#: src/folderview.c:970
+#: src/folderview.c:973
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr "Uppdaterar mapphierarki..."
+msgstr "Uppdaterar mappträdet..."
 
-#: src/folderview.c:972
+#: src/folderview.c:975
 msgid "Scanning folder tree..."
-msgstr ""
+msgstr "Söker igenom mappträdet..."
 
-#: src/folderview.c:1062
+#: src/folderview.c:1065
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Letar efter nya meddelande i alla mappar..."
 
-#. Open Folder
-#: src/folderview.c:1885
+#: src/folderview.c:1895
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
-msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
+msgstr "Öppnar mappen %s..."
 
-#: src/folderview.c:1897
+#: src/folderview.c:1907
 msgid "Folder could not be opened."
-msgstr ""
+msgstr "Mappen kunde inte öppnas."
 
-#: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1666
+#: src/folderview.c:2054
+#: src/mainwindow.c:1721
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Töm papperskorg"
 
-#: src/folderview.c:2045
+#: src/folderview.c:2055
 msgid "Delete all messages in trash?"
-msgstr ""
+msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgen?"
+
+#: src/folderview.c:2056
+#: src/mainwindow.c:1723
+msgid "+_Empty trash"
+msgstr "+_Töm papperskorg"
 
-#: src/folderview.c:2127
+#: src/folderview.c:2137
 #, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
-msgstr ""
+msgstr "Vill du verkligen göra mappen '%s' till en undermapp till '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2130
+#: src/folderview.c:2140
 msgid "Move folder"
-msgstr ""
+msgstr "Flytta mapp"
 
-#: src/folderview.c:2142
+#: src/folderview.c:2152
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Flyttar %s till %s..."
 
-#: src/folderview.c:2171
+#: src/folderview.c:2181
 msgid "Source and destination are the same."
-msgstr ""
+msgstr "Källa och destination är de samma."
 
-#: src/folderview.c:2174
+#: src/folderview.c:2184
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte flytta en mapp till ett av dess barn."
 
-#: src/folderview.c:2177
+#: src/folderview.c:2187
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan inte flytta mappar mellan olika brevlådor."
 
-#: src/folderview.c:2180
+#: src/folderview.c:2190
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Flytt misslyckades!"
 
-#: src/folderview.c:2216
+#: src/folderview.c:2226
 #, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
-msgstr ""
+msgstr "Behandlar konfiguration för mappen %s"
 
-#: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1343 src/summaryview.c:3669
+#: src/gedit-print.c:146
+#: src/messageview.c:1350
+#: src/summaryview.c:3692
 #: src/toolbar.c:175
 msgid "Print"
 msgstr "Skriv ut"
 
 #: src/gedit-print.c:244
 msgid "Preparing pages..."
-msgstr ""
+msgstr "Förbereder sidor..."
 
 #: src/gedit-print.c:271
 #, c-format
 msgid "Rendering page %d of %d..."
-msgstr ""
+msgstr "Renederar sida %d av %d..."
 
 #: src/gedit-print.c:273
 #, c-format
 msgid "Printing page %d of %d..."
-msgstr ""
+msgstr "Skriver ut sida %d av %d..."
 
 #: src/gedit-print.c:295
 msgid "Print preview"
-msgstr ""
+msgstr "Förhandsgranskning"
 
 #: src/gedit-print.c:451
 msgid "Page %N of %Q"
-msgstr ""
+msgstr "Sida %N av %Q"
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
 msgid "Newsgroup subscription"
-msgstr "Nyhetsgruppsprenumation"
+msgstr "Nyhetsgruppsprenumeration"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
-msgstr ""
+msgstr "Välj nyhetsgrupper för prenumeration:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
 msgid "Find groups:"
@@ -2668,7 +2903,7 @@ msgstr "Typ"
 
 #: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
-msgstr ""
+msgstr "modererad"
 
 #: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
@@ -2680,9 +2915,10 @@ msgstr "okänd"
 
 #: src/grouplistdialog.c:412
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "Kan ej hämta grupplista."
+msgstr "Kan ej hämta nyhetsgrupplista."
 
-#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1055
+#: src/grouplistdialog.c:447
+#: src/summaryview.c:1056
 msgid "Done."
 msgstr "Färdig."
 
@@ -2691,11 +2927,13 @@ msgstr "Färdig."
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
 
-#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:224
+#: src/gtk/about.c:79
+#: src/textview.c:224
 msgid "/_Open with Web browser"
 msgstr "/Öppna i Webbläsare"
 
-#: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:225
+#: src/gtk/about.c:80
+#: src/textview.c:225
 msgid "/Copy this _link"
 msgstr "/Kopiera denna länk"
 
@@ -2709,6 +2947,8 @@ msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operativsystem: %s %s (%s)"
 
 #: src/gtk/about.c:192
 #, c-format
@@ -2716,6 +2956,8 @@ msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Operating System: %s"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operativsystem: %s"
 
 #: src/gtk/about.c:199
 #, c-format
@@ -2723,6 +2965,8 @@ msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Operating System: unknown"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operativsystem: okänt"
 
 #: src/gtk/about.c:212
 #, c-format
@@ -2733,25 +2977,37 @@ msgstr ""
 "Inbyggda funktioner:\n"
 "%s"
 
+#: src/gtk/about.c:255
+msgid ""
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"and the Sylpheed-Claws team"
+msgstr ""
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"och Sylpheed-Claws laget"
+
 #: src/gtk/about.c:298
 msgid ""
-"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
-"client.\n"
+"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail client.\n"
 "\n"
 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
 msgstr ""
+"Sylpheed-Claws är en snabb och mycket anpassningsbar e-postklient.\n"
+"\n"
+"För mer information besök Sylpheed-Claws hemsida:\n"
 
 #: src/gtk/about.c:304
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
-"to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
+"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws är fri programvara under GPL licens. Om du vill donera till Sylpheed-Claws projektet kan du göra det på:\n"
 
 #: src/gtk/about.c:311
 msgid "\n"
-msgstr ""
+msgstr "\n"
 
 #: src/gtk/about.c:322
 msgid "Info"
@@ -2759,89 +3015,87 @@ msgstr "Info"
 
 #: src/gtk/about.c:350
 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed-Claws laget\n"
 
 #: src/gtk/about.c:367
 msgid ""
 "\n"
 "Previous team members\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Före detta lagmedlemmar\n"
 
 #: src/gtk/about.c:384
 msgid ""
 "\n"
 "The translation team\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Översättarlaget\n"
 
 #: src/gtk/about.c:401
 msgid ""
 "\n"
 "Documentation team\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Dokumentationslaget\n"
 
 #: src/gtk/about.c:418
 msgid ""
 "\n"
 "Logo\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Logo\n"
 
 #: src/gtk/about.c:435
 msgid ""
 "\n"
 "Icons\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Ikoner\n"
 
 #: src/gtk/about.c:452
 msgid ""
 "\n"
 "Contributors\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Medarbetare\n"
 
 #: src/gtk/about.c:471
 msgid "Authors"
-msgstr ""
+msgstr "Författare"
 
 #: src/gtk/about.c:491
 msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
-"version.\n"
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera "
-"det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free "
-"Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) "
-"någon senare version.\n"
+"Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) någon senare version.\n"
 "\n"
 
 #: src/gtk/about.c:497
 msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details.\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara "
-"andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita "
-"garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se "
-"GNU General Public License för fler detaljer.\n"
+"Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för fler detaljer.\n"
 "\n"
 
 #: src/gtk/about.c:503
 msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta program; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 
 #: src/gtk/about.c:517
-msgid ""
-"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
-"the OpenSSL Toolkit ("
-msgstr ""
+msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ("
+msgstr "Denna produkt innehåller mjukvara utvecklad av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit ("
 
 #: src/gtk/about.c:521
 msgid ").\n"
@@ -2849,7 +3103,7 @@ msgstr ").\n"
 
 #: src/gtk/about.c:533
 msgid "License"
-msgstr ""
+msgstr "Licens"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:47
 msgid "Orange"
@@ -2879,39 +3133,37 @@ msgstr "Grön"
 msgid "Brown"
 msgstr "Brun"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:141
-msgid "Set folder sortorder"
-msgstr ""
+#: src/gtk/foldersort.c:142
+msgid "Set folder order"
+msgstr "Sorteringsordning för mappar"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:153
-msgid ""
-"Move folders up or down to change\n"
-"the sort order in the folderview"
-msgstr ""
+#: src/gtk/foldersort.c:172
+msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
+msgstr "Flytta mappar upp eller ner för att ändra sorteringsordningen i mapplistan."
 
-#: src/gtk/foldersort.c:213
+#: src/gtk/foldersort.c:196
 msgid "Folders"
-msgstr ""
+msgstr "Mappar"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
 msgid "Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
 msgid "Configuration options for the print job"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration för utskriftsjobb"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
 msgid "Source Buffer"
-msgstr ""
+msgstr "Källbuffert"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
 msgid "GtkTextBuffer object to print"
-msgstr ""
+msgstr "GtkTextBuffer-objekt att skriva ut"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
 msgid "Tabs Width"
-msgstr ""
+msgstr "Tabulatorbredd"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
@@ -2919,19 +3171,19 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
 msgid "Wrap Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Radbrytning"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
 msgid "Word wrapping mode"
-msgstr ""
+msgstr "Radbryt ord"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
 msgid "Highlight"
-msgstr ""
+msgstr "Framhäv"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
-msgstr ""
+msgstr "Om dokumentet ska skrivas ut med framhävd syntax"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
 msgid "Font"
@@ -2939,23 +3191,24 @@ msgstr "Typsnitt"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
-msgstr ""
+msgstr "Namn på GnomeFont att använda som dokumenttext (rekommenderas ej)"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
 msgid "Font Description"
-msgstr ""
+msgstr "Beskrivning av typsnitt"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
-msgstr ""
+msgstr "Typsnitt att använda som dokumenttext ( t.ex. \"Monospace 10\")"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
 msgid "Numbers Font"
-msgstr ""
+msgstr "Typsnitt för siffror"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
-msgstr ""
+msgstr "Namn på GnomeFont att använda som radnummer  (rekommenderas ej)"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
 msgid "Font description to use for the line numbers"
@@ -2963,7 +3216,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
 msgid "Print Line Numbers"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv ut radnummer"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
@@ -2971,7 +3224,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
 msgid "Print Header"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv ut sidhuvud"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
 msgid "Whether to print a header in each page"
@@ -2979,7 +3232,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
 msgid "Print Footer"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv ut sidfot"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
 msgid "Whether to print a footer in each page"
@@ -2991,7 +3244,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
-msgstr ""
+msgstr "Namn på GnomeFont att använda i sidhuvud och sidfot (rekommenderas ej)"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
 msgid "Header and Footer Font Description"
@@ -3005,115 +3258,124 @@ msgstr ""
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "Ingen ordlista vald."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:817 src/gtk/gtkaspell.c:1799 src/gtk/gtkaspell.c:2075
+#: src/gtk/gtkaspell.c:817
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1800
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2076
 msgid "Normal Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Normalläge"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:819 src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:2086
+#: src/gtk/gtkaspell.c:819
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1806
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2087
 msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Dålig på att stava"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:858
 msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr ""
+msgstr "Okänt förslagsläge."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1140
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1141
 msgid "No misspelled word found."
-msgstr ""
+msgstr "Inga felstavade ord hittades."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1488
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1489
 msgid "Replace unknown word"
-msgstr ""
+msgstr "Ersätt okänt ord"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1503
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1504
 #, c-format
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ersätt \"%s\" med: </span>"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1548
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1549
 msgid ""
 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1793 src/gtk/gtkaspell.c:2064
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1794
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2065
 msgid "Fast Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Snabbläge"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1900
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1901
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 msgstr "\"%s\" okänd i %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1914
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1915
 msgid "Accept in this session"
-msgstr ""
+msgstr "Acceptera för denna session"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1924
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1925
 msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Lägg till i egen ordlista"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1934
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1935
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Ersätt med..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1947
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1948
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr "Kontrollera med %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1969
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1970
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(inga förslag)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1980 src/gtk/gtkaspell.c:2138
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1981
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2139
 msgid "More..."
 msgstr "Mer..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2040
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2041
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ordlista: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2053
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2054
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2101 src/prefs_spelling.c:172
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2102
+#: src/prefs_spelling.c:172
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Kontrollera medan jag skriver"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2117
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2118
 msgid "Change dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Byt ordlista"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2250
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2251
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Rättstavningsprogrammet kunde inte byta ordlista.\n"
+"%s"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:61
 msgid "Has been replied to"
-msgstr ""
+msgstr "Har svarats på"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:62
 msgid "Has been forwarded"
-msgstr ""
+msgstr "Har vidarebefordrats"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:63
 msgid "Has attachment(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Har bilaga(or)"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:64
 msgid "Digitally signed"
-msgstr ""
+msgstr "Digitalt signerad"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:65
 msgid "Encrypted"
-msgstr ""
+msgstr "Krypterad"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:66
 msgid "Signed and has attachment(s)"
@@ -3125,26 +3387,25 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:68
 msgid "Marked"
-msgstr ""
+msgstr "Markerad"
 
-#. S_COL_SCORE
-#: src/gtk/icon_legend.c:69 src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
+#: src/gtk/icon_legend.c:69
+#: src/inc.c:577
+#: src/prefs_summary_column.c:89
 msgid "Locked"
-msgstr ""
+msgstr "Låst"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:70
 msgid "In an ignored thread"
-msgstr ""
+msgstr "I en ignorerad tråd"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:102
 msgid "Icon Legend"
-msgstr ""
+msgstr "Ikonförklaring"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:120
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of a "
-"message:</span>"
-msgstr ""
+msgid "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of a message:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Följande ikoner är till för att visa vilken status ett meddelade har:</span>"
 
 #: src/gtk/inputdialog.c:165
 #, c-format
@@ -3161,268 +3422,299 @@ msgstr "Protokollogg"
 
 #: src/gtk/logwindow.c:319
 msgid "Clear _Log"
+msgstr "Töm _Logg"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:129
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Version: "
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Version: "
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:156
+#: src/gtk/pluginwindow.c:157
 msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "Välj Tillägg som ska laddas"
+msgstr "Välj insticksmodul som ska laddas"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:240 src/gtk/pluginwindow.c:387
+#: src/gtk/pluginwindow.c:165
+#, c-format
+msgid ""
+"The following error occured while loading the plugin:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"Följande fel uppstod när insticksmodulen skulle laddas:\n"
+"%s\n"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:241
+#: src/gtk/pluginwindow.c:388
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:221
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:463
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
 msgid "Plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Insticksmoduler"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:271 src/prefs_summaries.c:210
+#: src/gtk/pluginwindow.c:272
+#: src/prefs_summaries.c:210
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivning"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:295
+#: src/gtk/pluginwindow.c:296
 msgid "Load Plugin..."
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera insticksmodul..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:300
+#: src/gtk/pluginwindow.c:301
 msgid "Unload Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Inaktivera insticksmodul"
 
 #: src/gtk/prefswindow.c:527
 msgid "Page Index"
-msgstr ""
+msgstr "Sidindex"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:742
-#: src/prefs_filtering_action.c:374
+#: src/gtk/progressdialog.c:141
+#: src/prefs_account.c:742
+#: src/prefs_filtering_action.c:376
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/gtk/progressdialog.c:149
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121
 #: src/prefs_summary_column.c:80
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "Status"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:233
+#: src/gtk/quicksearch.c:231
 msgid "all messages"
 msgstr "alla meddelande"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:234
+#: src/gtk/quicksearch.c:232
 msgid "messages whose age is greater than #"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som är äldre än #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:235
+#: src/gtk/quicksearch.c:233
 msgid "messages whose age is less than #"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som är yngre än #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:236
+#: src/gtk/quicksearch.c:234
 msgid "messages which contain S in the message body"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller S i meddelandetexten"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:237
+#: src/gtk/quicksearch.c:235
 msgid "messages which contain S in the whole message"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller S i hela meddelandet"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:238
+#: src/gtk/quicksearch.c:236
 msgid "messages carbon-copied to S"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som skickats som kopia till S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:239
+#: src/gtk/quicksearch.c:237
 msgid "message is either to: or cc: to S"
-msgstr "meddelande är till: eller cc: to S"
+msgstr "meddelande är antingen till: eller cc: S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:240
+#: src/gtk/quicksearch.c:238
 msgid "deleted messages"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+msgstr "borttagna meddelande"
 
-#. * how I can filter deleted messages *
-#: src/gtk/quicksearch.c:241
+#: src/gtk/quicksearch.c:239
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller S i avsändaren"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:242
+#: src/gtk/quicksearch.c:240
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
-msgstr ""
+msgstr "sant om \"S\" gick bra att exekvera"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:243
+#: src/gtk/quicksearch.c:241
 msgid "messages originating from user S"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande med avsändaren S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:244
+#: src/gtk/quicksearch.c:242
 msgid "forwarded messages"
-msgstr "vidarebefodra meddelande"
+msgstr "vidarebefordrade meddelande"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:245
+#: src/gtk/quicksearch.c:243
 msgid "messages which contain header S"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller huvudet S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:246
+#: src/gtk/quicksearch.c:244
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller S i ID-huvud"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:247
+#: src/gtk/quicksearch.c:245
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller S i svara till huvud"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:248
+#: src/gtk/quicksearch.c:246
 msgid "locked messages"
 msgstr "låsta meddelande"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:249
+#: src/gtk/quicksearch.c:247
 msgid "messages which are in newsgroup S"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som är i nyhetsgrupp S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:250
+#: src/gtk/quicksearch.c:248
 msgid "new messages"
-msgstr "ny(tt/a) medelande(n)"
+msgstr "nya meddelande"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:251
+#: src/gtk/quicksearch.c:249
 msgid "old messages"
 msgstr "gamla meddelande"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:252
+#: src/gtk/quicksearch.c:250
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
-msgstr ""
+msgstr "ofullständiga meddelande (ofullständigt nerladdade)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:253
+#: src/gtk/quicksearch.c:251
 msgid "messages which have been replied to"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som har besvarats"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:254
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
 msgid "read messages"
-msgstr "läs meddelanden"
+msgstr "läs meddelande"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:255
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
 msgid "messages which contain S in subject"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller S i ämnesraden"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:256
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
 msgid "messages whose score is equal to #"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande vars poäng är lika med #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:257
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
 msgid "messages whose score is greater than #"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande vars poäng är större än #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:258
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
 msgid "messages whose score is lower than #"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande vars poäng är mindre än #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:259
+#: src/gtk/quicksearch.c:257
 msgid "messages whose size is equal to #"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande vars storlek är lika med #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:260
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
 msgid "messages whose size is greater than #"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande vars storlek är större än #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:261
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
 msgid "messages whose size is smaller than #"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande vars storlek är mindre än #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:262
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
 msgid "messages which have been sent to S"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som är sända till S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:263
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
 msgid "marked messages"
-msgstr "markerade meddelanden"
+msgstr "markerade meddelande"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:264
+#: src/gtk/quicksearch.c:262
 msgid "unread messages"
-msgstr "olästa meddelanden"
+msgstr "olästa meddelande"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:265
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
 msgid "messages which contain S in References header"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller S i referenshuvud"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:266
+#: src/gtk/quicksearch.c:264
 msgid "messages returning 0 when passed to command"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som returnerar 0 när de skickas till kommando"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:267
+#: src/gtk/quicksearch.c:265
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller S i X-Label huvud"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:269
+#: src/gtk/quicksearch.c:267
 msgid "logical AND operator"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:270
+#: src/gtk/quicksearch.c:268
 msgid "logical OR operator"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:271
+#: src/gtk/quicksearch.c:269
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:272
+#: src/gtk/quicksearch.c:270
 msgid "case sensitive search"
-msgstr "Gemen-/versalkänslig"
+msgstr "gemen-/versalkänslig sökning"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:274
+#: src/gtk/quicksearch.c:272
 msgid "all filtering expressions are allowed"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:282
-msgid "Extended Search symbols"
+#: src/gtk/quicksearch.c:280
+msgid "Extended Search"
+msgstr "Utökad sökning"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:281
+msgid ""
+"Extended Search allows the user to define criteria that messages must have in order to match and be displayed in the message list.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
 
-#. S_COL_MIME
-#. initial of sender
-#. S_COL_STATUS
-#. S_COL_MIME
-#: src/gtk/quicksearch.c:373 src/prefs_filtering_action.c:1069
-#: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
+#: src/gtk/quicksearch.c:374
+#: src/prefs_filtering_action.c:1071
+#: src/prefs_matcher.c:150
+#: src/prefs_matcher.c:1680
+#: src/prefs_summary_column.c:82
+#: src/quote_fmt.c:47
+#: src/summaryview.c:467
 msgid "Subject"
-msgstr "Ärende"
-
-#. S_COL_SUBJECT
-#. date
-#. S_COL_SUBJECT
-#: src/gtk/quicksearch.c:377 src/prefs_filtering_action.c:1070
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
+msgstr "Ämne"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:378
+#: src/prefs_filtering_action.c:1072
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1681
+#: src/prefs_summary_column.c:83
+#: src/quote_fmt.c:42
+#: src/summaryview.c:468
 msgid "From"
 msgstr "Från"
 
-#. S_COL_FROM
-#. subject
-#. S_COL_FROM
-#: src/gtk/quicksearch.c:381 src/prefs_filtering_action.c:1071
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:468
+#: src/gtk/quicksearch.c:382
+#: src/prefs_filtering_action.c:1073
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1682
+#: src/prefs_summary_column.c:84
+#: src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:469
 msgid "To"
 msgstr "Till"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:392
+#: src/gtk/quicksearch.c:393
 msgid "Recursive"
-msgstr ""
+msgstr "Rekursivt"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:402
+#: src/gtk/quicksearch.c:403
 msgid "Sticky"
-msgstr ""
+msgstr "Klibbig"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:430
+#: src/gtk/quicksearch.c:431
 msgid " Clear "
 msgstr "Töm"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:437
+#: src/gtk/quicksearch.c:438
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:446
+#: src/gtk/quicksearch.c:447
 msgid "Quick search: edit filtering condition"
-msgstr ""
+msgstr "Snabbsökning: redigera filtervillkor"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:449
+#: src/gtk/quicksearch.c:450
 msgid " Extended Symbols... "
-msgstr ""
+msgstr " Utökade symboler... "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:254
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:254
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:308
 msgid "correct"
-msgstr ""
+msgstr "korrekt"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
 msgid "Owner"
@@ -3432,18 +3724,22 @@ msgstr "Ägare"
 msgid "Signer"
 msgstr "Signerad av"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
-#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:917
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:148
+#: src/prefs_filtering.c:266
+#: src/prefs_themes.c:913
 msgid "Name: "
 msgstr "Namn: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:155
 msgid "Organization: "
 msgstr "Organisation: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:162
 msgid "Location: "
-msgstr "Konto"
+msgstr "Plats:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
 msgid "Fingerprint: "
@@ -3456,7 +3752,7 @@ msgstr "Signaturseparator"
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
 #, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
-msgstr "Sparade SSL Certifikat"
+msgstr "SSL certifikat för %s"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:245
 #, c-format
@@ -3464,27 +3760,32 @@ msgid ""
 "Certificate for %s is unknown.\n"
 "Do you want to accept it?"
 msgstr ""
+"Certifikatet för %s är okänt.\n"
+"Vill du acceptera det?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:256 src/gtk/sslcertwindow.c:310
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:256
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:310
 #, c-format
 msgid "Signature status: %s"
 msgstr "Signatur skapad %s"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:263
 msgid "_View certificate"
-msgstr ""
+msgstr "_Visa certifikat"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268
 msgid "Unknown SSL Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Okänt SSL certifikat"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:322
 msgid "_Accept and save"
-msgstr ""
+msgstr "_Acceptera och spara"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:322
 msgid "_Cancel connection"
-msgstr ""
+msgstr "_Avbryt anslutning"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:287
 msgid "New certificate:"
@@ -3492,28 +3793,32 @@ msgstr "Nytt certifikat:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:292
 msgid "Known certificate:"
-msgstr "Nytt certifikat:"
+msgstr "Känt certifikat:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:299
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
-msgstr ""
+msgstr "Certifikat för %s har ändrats. Vill du acceptera det i alla fall?"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:317
 msgid "_View certificates"
-msgstr ""
+msgstr "_Visa certifikat"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
 msgid "Changed SSL Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Ändrat SSL certifikat"
 
-#: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2443 src/summaryview.c:2448
+#: src/headerview.c:197
+#: src/summaryview.c:2464
+#: src/summaryview.c:2469
 msgid "(No From)"
-msgstr "(Inget Från)"
+msgstr "(Ingen avsändare)"
 
-#: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2472 src/summaryview.c:2475
+#: src/headerview.c:212
+#: src/summaryview.c:2495
+#: src/summaryview.c:2498
 msgid "(No Subject)"
-msgstr "(Inget Ã\84rende)"
+msgstr "(Inget Ã¤mne)"
 
 #: src/image_viewer.c:288
 msgid "Filename:"
@@ -3525,191 +3830,207 @@ msgstr "Filstorlek:"
 
 #: src/image_viewer.c:316
 msgid "Load Image"
-msgstr ""
+msgstr "Ladda bild"
 
 #: src/image_viewer.c:322
 msgid "Content-Type:"
-msgstr ""
+msgstr "Innehållstyp:"
 
 #: src/imap.c:610
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
-"and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
+"CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
 msgstr ""
 
 #: src/imap.c:619
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
-msgstr ""
+msgstr "Anslutning till %s misslyckades: inloggning avslogs, %s"
 
 #: src/imap.c:623
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Anslutning till %s misslyckades: inloggning avslogs, %s\n"
 
 #: src/imap.c:640
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
-msgstr ""
+msgstr "Anslutning till %s misslyckades"
 
-#: src/imap.c:645 src/imap.c:648
+#: src/imap.c:645
+#: src/imap.c:648
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:262
+#: src/imap.c:750
+#: src/inc.c:755
+#: src/news.c:260
+#: src/send_message.c:275
 msgid "Insecure connection"
-msgstr ""
+msgstr "Osäker anslutning"
 
-#: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:263
+#: src/imap.c:751
+#: src/inc.c:756
+#: src/news.c:261
+#: src/send_message.c:276
 msgid ""
-"This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
-"available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
+"This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
 "\n"
-"Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
-"not be secure."
+"Do you want to continue connecting to this server? The communication would not be secure."
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:269
+#: src/imap.c:757
+#: src/inc.c:762
+#: src/news.c:267
+#: src/send_message.c:282
 msgid "Con_tinue connecting"
-msgstr ""
+msgstr "Försätt ansluta"
 
 #: src/imap.c:768
 #, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
-msgstr ""
+msgstr "Kontaktar IMAP4-server: %s..."
 
 #: src/imap.c:800
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-server: %s:%d"
 
 #: src/imap.c:803
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-server: %s:%d\n"
 
 #: src/imap.c:832
 msgid "Can't start TLS session.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte starta TLS session.\n"
 
 #: src/imap.c:865
 #, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ansluter till IMAP4-server %s...\n"
 
 #: src/imap.c:1036
 msgid "Adding messages..."
-msgstr ""
+msgstr "Lägger till meddelanden..."
 
-#: src/imap.c:1160
+#: src/imap.c:1165
 msgid "Copying messages..."
-msgstr ""
+msgstr "Kopierar meddelanden..."
 
-#: src/imap.c:1300
+#: src/imap.c:1305
 msgid "can't set deleted flags\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan inte sätta borttaget flagor\n"
 
-#: src/imap.c:1306 src/imap.c:3535
+#: src/imap.c:1311
+#: src/imap.c:3520
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "kan inte utplåna\n"
 
-#: src/imap.c:1741
+#: src/imap.c:1746
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda: LIST mislyckades\n"
+msgstr "kan inte skapa brevlåda: LIST mislyckades\n"
 
-#: src/imap.c:1757
+#: src/imap.c:1762
 msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
+msgstr "kan inte skapa brevlåda\n"
 
-#: src/imap.c:1838
+#: src/imap.c:1843
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1869
+#: src/imap.c:1874
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr ""
-"kan inte döpa om postlåda: %s till %s\n"
-"kan inte ta bort postlåda\n"
+msgstr "kan inte döpa om brevlåda: %s till %s\n"
 
-#: src/imap.c:1933
+#: src/imap.c:1938
 msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
+msgstr "kan inte skapa brevlåda\n"
 
-#: src/imap.c:2182
+#: src/imap.c:2194
 msgid "LIST failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "LIST misslyckades\n"
 
-#: src/imap.c:2290
+#: src/imap.c:2302
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2465
+#: src/imap.c:2438
 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP4 autentisering misslyckades.\n"
 
-#: src/imap.c:2652
+#: src/imap.c:2625
 msgid "Fetching message..."
-msgstr ""
+msgstr "Hämtar meddelande..."
 
-#: src/imap.c:2815
+#: src/imap.c:2790
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2845
+#: src/imap.c:2820
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:2889
+#: src/imap.c:2864
 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:3520
+#: src/imap.c:3505
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
 
-#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
+#: src/imap_gtk.c:55
+#: src/mh_gtk.c:50
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Skapa _ny mapp..."
 
-#: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
+#: src/imap_gtk.c:56
+#: src/mh_gtk.c:51
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
 
-#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
+#: src/imap_gtk.c:57
+#: src/mh_gtk.c:52
 msgid "/M_ove folder..."
 msgstr "/_Flytta mapp..."
 
-#: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
+#: src/imap_gtk.c:58
+#: src/mh_gtk.c:53
 msgid "/_Delete folder..."
 msgstr "/_Ta bort mapp..."
 
-#: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
+#: src/imap_gtk.c:60
+#: src/news_gtk.c:54
 msgid "/Synchronise"
 msgstr "/Synkronisera"
 
-#: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
+#: src/imap_gtk.c:61
+#: src/news_gtk.c:55
 msgid "/Down_load messages"
 msgstr "/_Ladda ner meddelande"
 
-#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
+#: src/imap_gtk.c:63
+#: src/mh_gtk.c:55
+#: src/news_gtk.c:57
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/Sök efter _nya meddelande"
 
-#: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
+#: src/imap_gtk.c:64
+#: src/mh_gtk.c:56
 msgid "/C_heck for new folders"
 msgstr "/L_eta efter nya mappar"
 
-#: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
+#: src/imap_gtk.c:65
+#: src/mh_gtk.c:57
 msgid "/R_ebuild folder tree"
-msgstr "/_Uppdatera mapphierarki"
+msgstr "/_Uppdatera mapplista"
 
 #: src/imap_gtk.c:134
 msgid ""
@@ -3718,61 +4039,61 @@ msgid ""
 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
 msgstr ""
 
-#: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
+#: src/imap_gtk.c:183
+#: src/mh_gtk.c:228
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
-msgstr ""
+msgstr "Ange nytt namn för '%s':"
 
-#: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
+#: src/imap_gtk.c:185
+#: src/mh_gtk.c:230
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Byt namn på mapp"
 
-#: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
+#: src/imap_gtk.c:212
+#: src/mh_gtk.c:255
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
 msgstr ""
 
-#: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
+#: src/imap_gtk.c:266
+#: src/mh_gtk.c:176
 #, c-format
 msgid ""
-"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
-"will not be possible.\n"
+"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery will not be possible.\n"
 "\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"Alla mappar och meddelande under '%s' kommer att tas bort permanent. Det går "
-"inte att ångra operationen.\n"
+"Alla mappar och meddelande under '%s' kommer att tas bort permanent. Det går inte att ångra operationen.\n"
 "\n"
 "Vill du verkligen ta bort?"
 
-#: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
+#: src/imap_gtk.c:288
+#: src/mh_gtk.c:198
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte ta bort mappen '%s'."
 
-#: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
+#: src/imap_gtk.c:348
+#: src/news_gtk.c:264
 #, c-format
 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
 msgstr ""
 
 #: src/import.c:149
-msgid "Import"
-msgstr "Importera"
+msgid "Import mbox file"
+msgstr "Importera mbox-fil"
 
 #: src/import.c:168
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "Specificera målmboxfil och destinationskatalog"
+msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
+msgstr "Specificera mbox-filen och destinationsmappen."
 
-#: src/import.c:178
-msgid "Importing file:"
-msgstr "Fil att importera:"
+#: src/import.c:185
+msgid "Destination folder:"
+msgstr "Destinationsmapp:"
 
-#: src/import.c:183
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "Destinationskatalog:"
-
-#: src/import.c:242
+#: src/import.c:248
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Välj importfil"
 
@@ -3788,11 +4109,15 @@ msgstr ""
 msgid "File imported."
 msgstr "Fil importerad."
 
-#: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
+#: src/importldif.c:451
+#: src/importmutt.c:125
+#: src/importpine.c:125
 msgid "Please select a file."
 msgstr "Vänligen välj en fil."
 
-#: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
+#: src/importldif.c:457
+#: src/importmutt.c:130
+#: src/importpine.c:130
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgstr "Ett addressboksnamn måste anges."
 
@@ -3802,16 +4127,14 @@ msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:495
 msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "LDIF fil framgångsrikt importerad."
 
 #: src/importldif.c:574
 msgid "Select LDIF File"
 msgstr "Välj LDIF fil"
 
 #: src/importldif.c:662
-msgid ""
-"Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
-"file data."
+msgid "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF file data."
 msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:668
@@ -3828,12 +4151,12 @@ msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:725
 msgid "R"
-msgstr ""
+msgstr "R"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:464
+#: src/importldif.c:726
+#: src/summaryview.c:465
 msgid "S"
-msgstr ""
+msgstr "S"
 
 #: src/importldif.c:727
 msgid "LDIF Field Name"
@@ -3841,7 +4164,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:728
 msgid "Attribute Name"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Attributnamn"
 
 #: src/importldif.c:783
 msgid "LDIF Field"
@@ -3849,7 +4172,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:795
 msgid "Attribute"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Attribut"
 
 #: src/importldif.c:806
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
@@ -3860,19 +4183,12 @@ msgid "???"
 msgstr "???"
 
 #: src/importldif.c:829
-msgid ""
-"Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
-"list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
-"automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
-"(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
-"anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
-"below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
-"field for import."
+msgid "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select (\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click anywhere in the row will select that field for rename in the input area below the list. A double click anywhere in the row will also select the field for import."
 msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:841
 msgid "Select for Import"
-msgstr ""
+msgstr "Välj för import"
 
 #: src/importldif.c:847
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
@@ -3902,11 +4218,12 @@ msgstr "Fel vid import av MUTT fil."
 msgid "Select MUTT File"
 msgstr "Välj MUTT fil"
 
-#: src/importmutt.c:207
+#: src/importmutt.c:206
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
 msgstr ""
 
-#: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
+#: src/importmutt.c:291
+#: src/importpine.c:292
 msgid "Please select a file to import."
 msgstr "Vänligen välj en fil att importera."
 
@@ -3918,7 +4235,7 @@ msgstr "Fel vid import av Pine fil."
 msgid "Select Pine File"
 msgstr "Välj Pine Fil"
 
-#: src/importpine.c:207
+#: src/importpine.c:206
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr ""
 
@@ -3930,7 +4247,8 @@ msgstr "Hämtar nya meddelanden"
 msgid "Standby"
 msgstr "Vänta"
 
-#: src/inc.c:540 src/inc.c:590
+#: src/inc.c:540
+#: src/inc.c:590
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Avbruten"
 
@@ -3953,9 +4271,10 @@ msgstr "Förbindelse misslyckades"
 
 #: src/inc.c:574
 msgid "Auth failed"
-msgstr "Aukt. misslyckades"
+msgstr "Aut. misslyckades"
 
-#: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
+#: src/inc.c:587
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
 msgid "Timeout"
 msgstr ""
 
@@ -3980,26 +4299,27 @@ msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
 #: src/inc.c:772
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
-msgstr ""
+msgstr "Ansluter till POP3 server: %s..."
 
 #: src/inc.c:782
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till POP3-server: %s:%d\n"
 
 #: src/inc.c:789
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d"
+msgstr "Kan inte ansluta till POP3-server: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:870 src/send_message.c:426
+#: src/inc.c:870
+#: src/send_message.c:444
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "Autentifierar..."
+msgstr "Autentiserar"
 
 #: src/inc.c:871
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
-msgstr ""
+msgstr "Tar emot meddelande från %s (%s) ..."
 
 #: src/inc.c:877
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
@@ -4022,7 +4342,8 @@ msgstr "Tar emot meddelandenas storlek (LIST)..."
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Tar bort meddelande %d"
 
-#: src/inc.c:906 src/send_message.c:444
+#: src/inc.c:906
+#: src/send_message.c:462
 msgid "Quitting"
 msgstr "Avslutar"
 
@@ -4038,7 +4359,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/inc.c:1106
 msgid "Connection failed."
-msgstr ""
+msgstr "Anslutning misslyckades."
 
 #: src/inc.c:1109
 #, c-format
@@ -4068,15 +4389,16 @@ msgstr "Kan inte skriva till fil."
 
 #: src/inc.c:1135
 msgid "Socket error."
-msgstr ""
+msgstr "Socket fel."
 
 #: src/inc.c:1138
 #, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr ""
 
-#. consider EOF right after QUIT successful
-#: src/inc.c:1143 src/send_message.c:357 src/send_message.c:569
+#: src/inc.c:1143
+#: src/send_message.c:375
+#: src/send_message.c:587
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr ""
 
@@ -4087,29 +4409,36 @@ msgstr ""
 
 #: src/inc.c:1151
 msgid "Mailbox is locked."
-msgstr "Postlådan är låst\n"
+msgstr "Brevlådan är låst."
 
 #: src/inc.c:1155
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
 "%s"
-msgstr "Postlådan är låst\n"
+msgstr ""
+"Brevlådan är låst:\n"
+"%s"
 
-#: src/inc.c:1161 src/send_message.c:554
+#: src/inc.c:1161
+#: src/send_message.c:572
 msgid "Authentication failed."
-msgstr "Autentifikation"
+msgstr "Autentisering misslyckades"
 
-#: src/inc.c:1166 src/send_message.c:557
+#: src/inc.c:1166
+#: src/send_message.c:575
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
 "%s"
-msgstr "Autentifikation"
+msgstr ""
+"Autentisering misslyckades:\n"
+"%s"
 
-#: src/inc.c:1171 src/send_message.c:573
+#: src/inc.c:1171
+#: src/send_message.c:591
 msgid "Session timed out."
-msgstr ""
+msgstr "Tidsgräns nådd för session."
 
 #: src/inc.c:1174
 #, c-format
@@ -4123,28 +4452,31 @@ msgstr ""
 #: src/inc.c:1446
 #, c-format
 msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
-msgstr ""
+msgstr "Du arbetar frånkopplad. Åsidosätta i %d minuter?"
 
-#: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1953
+#: src/inc.c:1449
+#: src/toolbar.c:1972
 msgid "Offline warning"
-msgstr ""
+msgstr "Varning om frånkopplat läge"
 
 #: src/inc.c:1451
 msgid "On_ly once"
-msgstr ""
+msgstr "Endast en gång"
 
 #: src/ldif.c:870
 msgid "Nick Name"
-msgstr ""
+msgstr "Smeknamn"
 
-#: src/main.c:172
+#: src/main.c:174
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
 "Can't create folder."
 msgstr ""
+"Filen '%s' finns redan.\n"
+"Kan inte ska skapa mapp."
 
-#: src/main.c:254
+#: src/main.c:256
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
@@ -4153,66 +4485,74 @@ msgstr ""
 "Konfiguration för Sylpheed-Claws %s hittad.\n"
 "Vill du använda denna konfiguration?"
 
-#: src/main.c:257
+#: src/main.c:259
 msgid "1.0.5 or previous"
 msgstr "1.0.5 eller tidigare"
 
-#: src/main.c:257
+#: src/main.c:259
 msgid "1.9.15 or previous"
 msgstr "1.9.15 eller tidigare"
 
-#: src/main.c:260
+#: src/main.c:262
 msgid "Migration of configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Migration av konfiguration"
 
-#: src/main.c:265
+#: src/main.c:267
 msgid "Copying configuration..."
-msgstr ""
+msgstr "Kopierar konfiguration..."
 
-#: src/main.c:270
+#: src/main.c:272
 msgid "Migration failed!"
-msgstr ""
+msgstr "Migrationen misslyckades!"
 
-#: src/main.c:337
+#: src/main.c:339
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
 
-#: src/main.c:715
+#: src/main.c:525
+msgid "Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the plugin and try again."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:736
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
 
-#: src/main.c:717
+#: src/main.c:738
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [adress]       öppna kompositionsfönstret"
+msgstr "  --compose [adress]       öppna nytt meddelande fönster"
+
+#: src/main.c:739
+msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:718
+#: src/main.c:740
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
 "  --bifoga fil1 [fil2]...\n"
-"                         öppna komponeringsfönstret med valda filer \n"
+"                         öppna nytt meddelande fönster med valda filer \n"
 "                         bifogade"
 
-#: src/main.c:721
+#: src/main.c:743
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
 
-#: src/main.c:722
+#: src/main.c:744
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          ta emot nya meddelanden från alla konton"
 
-#: src/main.c:723
+#: src/main.c:745
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send              skicka alla köade meddelanden"
 
-#: src/main.c:724
+#: src/main.c:746
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:725
+#: src/main.c:747
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -4220,76 +4560,79 @@ msgstr ""
 "  --status-full [mapp]...\n"
 "                         visa status för varje mapp"
 
-#: src/main.c:727
+#: src/main.c:749
 msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+msgstr "  --online                byt till anslutet läge"
 
-#: src/main.c:728
+#: src/main.c:750
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+msgstr "  --offline                byt till frånkopplat läge"
 
-#: src/main.c:729
+#: src/main.c:751
 msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
-msgstr "  --send              skicka alla köade meddelanden"
+msgstr "  --exit              avsluta Sylpheed-Claws"
 
-#: src/main.c:730
+#: src/main.c:752
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                avlusningsläge"
 
-#: src/main.c:731
+#: src/main.c:753
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                 visa denna hjälp och avsluta"
 
-#: src/main.c:732
+#: src/main.c:754
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformation och avsluta"
 
-#: src/main.c:733
+#: src/main.c:755
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:773 src/summaryview.c:5450
+#: src/main.c:815
+#: src/summaryview.c:5473
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
-msgstr ""
+msgstr "Behandlar (%s)..."
 
-#: src/main.c:776
+#: src/main.c:818
 msgid "top level folder"
-msgstr "top nivå mapp"
+msgstr "toppnivåmapp"
 
-#: src/main.c:834
+#: src/main.c:876
 msgid "Really quit?"
-msgstr ""
+msgstr "Verkligen avsluta?"
 
-#: src/main.c:835
+#: src/main.c:877
 msgid "Composing message exists."
-msgstr "Ett meddelande komponeras. Verkligen avsluta?"
+msgstr "Det finns ett nytt meddelande öppet."
 
-#: src/main.c:836
+#: src/main.c:878
 msgid "_Save to Draft"
-msgstr ""
+msgstr "_Spara till Utkast"
 
-#: src/main.c:836
+#: src/main.c:878
 msgid "_Discard them"
-msgstr ""
+msgstr "_Överge dem"
 
-#: src/main.c:836
+#: src/main.c:878
 msgid "Do_n't quit"
-msgstr ""
+msgstr "A_vsluta inte"
 
-#: src/main.c:850
+#: src/main.c:892
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Meddelanden i kö"
 
-#: src/main.c:851
+#: src/main.c:893
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
 
-#: src/main.c:1110 src/toolbar.c:1985
+#: src/main.c:1159
+#: src/toolbar.c:2006
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
 
-#: src/mainwindow.c:454 src/messageview.c:156
+#: src/mainwindow.c:454
+#: src/messageview.c:156
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Arkiv"
 
@@ -4301,15 +4644,19 @@ msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda"
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
 msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda/MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:457 src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:464
-#: src/mainwindow.c:466 src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:457
+#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:469
+#: src/mainwindow.c:472
 #: src/messageview.c:159
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Arkiv/---"
 
 #: src/mainwindow.c:458
-msgid "/_File/Change folder order"
-msgstr "/_Arkiv/Ändra mapp ording"
+msgid "/_File/Change folder order..."
+msgstr "/_Arkiv/Sorteringsordning för mappar"
 
 #: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
@@ -4327,44 +4674,48 @@ msgstr "/_Arkiv/Exportera valda till mbox fil..."
 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
 msgstr "/_Arkiv/Töm alla papperskorgar"
 
-#: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:157
+#: src/mainwindow.c:467
+#: src/messageview.c:157
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Arkiv/_Spara som..."
 
-#: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:158
+#: src/mainwindow.c:468
+#: src/messageview.c:158
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Arkiv/Skriv _ut..."
 
 #: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/_Arkiv/Arbeta bort_kopplad"
+msgstr "/_Arkiv/Arbeta från_kopplad"
 
 #: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_File/Synchronise folders"
 msgstr "/_Arkiv/Synkronisera mappar"
 
-#. {N_("/_File/_Close"),               "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
 #: src/mainwindow.c:474
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"
 
 #: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/_Redigera/Markrera _tråd"
+msgstr "/_Redigera/Markera _tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:166
+#: src/mainwindow.c:481
+#: src/messageview.c:166
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_Redigera/_Sök i aktuellt meddelande..."
 
 #: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/_Redigera/S_ök mapp"
+msgstr "/_Redigera/S_ök mapp..."
 
 #: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_Edit/_Quick search"
 msgstr "/_Redigera/S_nabbsök"
 
-#: src/mainwindow.c:485 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:452
+#: src/mainwindow.c:485
+#: src/messageview.c:169
+#: src/summaryview.c:453
 msgid "/_View"
 msgstr "/_Visa"
 
@@ -4374,764 +4725,852 @@ msgstr "/_Visa/Visa eller göm"
 
 #: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Mapplista"
 
 #: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Meddelandevy"
 
 #: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad"
 
 #: src/mainwindow.c:493
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/Ikoner _och text"
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text _below icons"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/Text _under ikoner"
 
 #: src/mainwindow.c:495
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Ikoner"
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text be_side icons"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/Text _sidan om ikoner"
 
 #: src/mainwindow.c:497
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Text"
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icons only"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/_Endast ikoner"
 
 #: src/mainwindow.c:499
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/I_ngetdera"
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text only"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/Endast _text"
 
 #: src/mainwindow.c:501
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Hide"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/_Göm"
+
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/_Visa/_Statusrad"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Statusrad"
 
-#: src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:537
-#: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:678
 #: src/messageview.c:270
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/_Visa/---"
 
-#: src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/_Visa/Separat ma_pphierarki"
+msgstr "/_Visa/Separat ma_pplista"
 
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_View/Separate _message view"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Separat _meddelandevy"
 
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/_Visa/_Sortering"
+msgstr "/_Visa/_Sortera"
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:510
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _nummer"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter _nummer"
 
-#: src/mainwindow.c:509
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter storlek"
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:512
 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter datum"
 
-#: src/mainwindow.c:511
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_View/_Sort/by _From"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter avsändare"
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_View/_Sort/by _To"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter mottagare"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:515
 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter ämne"
 
-#: src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter fä_rg"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter fä_rg"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _markering"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter _markering"
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter status"
 
-#: src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _bifogade filer"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter _bifogade filer"
 
-#: src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_View/_Sort/by score"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter poäng"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter lås"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Sortera _inte"
 
-#: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:526
+#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:528
 msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/---"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/_Stigande"
 
-#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/_Fallande"
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/_Attrahera efter ärende"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/_Attrahera efter ämne"
 
-#: src/mainwindow.c:529
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/_Visa/Tr_ådvy"
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:532
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr "/_Visa/Expandera trådar"
+msgstr "/_Visa/Expandera alla trådar"
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr "/_Visa/Komprimera alla trådar"
+msgstr "/_Visa/Kollapsa alla trådar"
 
-#: src/mainwindow.c:532
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/_Visa/_Göm lästa meddelande"
+msgstr "/_Visa/_Visa inte lästa meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "/_View/Set displayed _columns"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Ställ in synliga kolumner"
 
-#: src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Ställ in synliga kolumner/I ma_pplista"
 
-#: src/mainwindow.c:535
+#: src/mainwindow.c:537
 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Ställ in synliga kolumner/i _meddelandevy"
 
-#: src/mainwindow.c:538
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/_Visa/Gå _till"
 
-#: src/mainwindow.c:539
-msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
+#: src/mainwindow.c:541
+msgid "/_View/_Go to/_Previous message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:540
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/_Nästa meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:541 src/mainwindow.c:546 src/mainwindow.c:549
-#: src/mainwindow.c:554 src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
-
-#: src/mainwindow.c:542
-msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/F_öreg. olästa meddelande"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/---"
 
 #: src/mainwindow.c:544
-msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/N_ästa olästa meddelande"
+msgid "/_View/_Go to/P_revious unread message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående olästa meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:547
-msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
+#: src/mainwindow.c:546
+msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/N_ästa olästa meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:548
-msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
+#: src/mainwindow.c:549
+msgid "/_View/_Go to/Previous ne_w message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående nytt meddelande"
 
 #: src/mainwindow.c:550
-msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Föreg. _markerade meddelande"
+msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/_Nästa meddelande"
 
 #: src/mainwindow.c:552
-msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa m_arkerade meddelande"
+msgid "/_View/_Go to/Previous _marked message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående markerade meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:555
-msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. _färgade meddelande"
+#: src/mainwindow.c:554
+msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/Nästa m_arkerade meddelande"
 
 #: src/mainwindow.c:557
+msgid "/_View/_Go to/Previous _labeled message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående färgade meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa fä_rgade meddelande"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/Nästa fä_rgade meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:560
+#: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/_Sammanfattning/_Gå till en annan mapp..."
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/En annan mapp..."
 
-#: src/mainwindow.c:564 src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:172
+#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:573
+#: src/messageview.c:172
 msgid "/_View/Character _encoding/---"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/---"
 
-#: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:176
+#: src/mainwindow.c:570
+#: src/messageview.c:176
 msgid "/_View/Character _encoding"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning"
 
-#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:177
+#: src/mainwindow.c:571
+#: src/messageview.c:177
 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Bestäm _automatiskt"
 
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:180
+#: src/mainwindow.c:574
+#: src/messageview.c:180
 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:183
+#: src/mainwindow.c:576
+#: src/messageview.c:183
 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:186
+#: src/mainwindow.c:580
+#: src/messageview.c:186
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:188
+#: src/mainwindow.c:582
+#: src/messageview.c:188
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:190
+#: src/mainwindow.c:584
+#: src/messageview.c:190
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Västeuropeisk (Windows-1252)"
 
-#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:193
+#: src/mainwindow.c:588
+#: src/messageview.c:193
 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:196
+#: src/mainwindow.c:592
+#: src/messageview.c:196
 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Baltisk (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:198
+#: src/mainwindow.c:594
+#: src/messageview.c:198
 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:201
+#: src/mainwindow.c:598
+#: src/messageview.c:201
 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Grekisk (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:204
+#: src/mainwindow.c:602
+#: src/messageview.c:204
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Hebreisk (ISO-8859-_8)"
 
-#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:206
+#: src/mainwindow.c:604
+#: src/messageview.c:206
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Hebreisk (Windows-1255)"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:209
+#: src/mainwindow.c:608
+#: src/messageview.c:209
 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Turkisk (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:212
+#: src/mainwindow.c:612
+#: src/messageview.c:212
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:214
+#: src/mainwindow.c:614
+#: src/messageview.c:214
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:216
+#: src/mainwindow.c:616
+#: src/messageview.c:216
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (KOI8-U)"
 
-#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:218
+#: src/mainwindow.c:618
+#: src/messageview.c:218
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:221
+#: src/mainwindow.c:622
+#: src/messageview.c:221
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:223
+#: src/mainwindow.c:624
+#: src/messageview.c:223
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:225
+#: src/mainwindow.c:626
+#: src/messageview.c:225
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:227
+#: src/mainwindow.c:628
+#: src/messageview.c:227
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:230
+#: src/mainwindow.c:632
+#: src/messageview.c:230
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Förenklad Kinesisk (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:232
+#: src/mainwindow.c:634
+#: src/messageview.c:232
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Förenklad Kinesisk (GBK)"
 
-#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:234
+#: src/mainwindow.c:636
+#: src/messageview.c:234
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Traditionell Kinesisk (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:236
+#: src/mainwindow.c:638
+#: src/messageview.c:236
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Traditionell Kinesisk (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:238
+#: src/mainwindow.c:640
+#: src/messageview.c:238
 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:241
+#: src/mainwindow.c:644
+#: src/messageview.c:241
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Koreansk (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:243
+#: src/mainwindow.c:646
+#: src/messageview.c:243
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Koreansk (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:246
+#: src/mainwindow.c:650
+#: src/messageview.c:246
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Tai (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:248
+#: src/mainwindow.c:652
+#: src/messageview.c:248
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Tai (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:657 src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:255
+#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:665
+#: src/messageview.c:255
 #: src/messageview.c:261
 msgid "/_View/Decode/---"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Avkoda/---"
 
-#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:258
+#: src/mainwindow.c:662
+#: src/messageview.c:258
 msgid "/_View/Decode"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Avkoda"
 
-#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:259
+#: src/mainwindow.c:663
+#: src/messageview.c:259
 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Bestäm _automatiskt"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:262
+#: src/mainwindow.c:666
+#: src/messageview.c:262
 msgid "/_View/Decode/_8bit"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_8bitar"
 
-#: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:263
+#: src/mainwindow.c:667
+#: src/messageview.c:263
 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Quoted·printable"
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:264
+#: src/mainwindow.c:668
+#: src/messageview.c:264
 msgid "/_View/Decode/_Base64"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Base64"
 
-#: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:265
+#: src/mainwindow.c:669
+#: src/messageview.c:265
 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Uuencode"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/summaryview.c:453
+#: src/mainwindow.c:675
+#: src/summaryview.c:454
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_Visa/_Öppna i nytt fönster"
 
-#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:271
+#: src/mainwindow.c:676
+#: src/messageview.c:271
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/_Visa/Me_ddelandekälla"
+msgstr "/_Visa/Me_ddelandets källkod"
 
-#: src/mainwindow.c:675
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_View/Show all headers"
-msgstr ""
+msgstr "/_Visa/Visa fullständigt brevhuvud"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:679
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_Visa/_Uppdatera sammanfatting"
 
-#: src/mainwindow.c:680
+#: src/mainwindow.c:682
 msgid "/_Message/Recei_ve"
-msgstr "/_Meddelande/Ta _emot"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta"
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
-msgstr "/_Meddelande/Ta _emot/Ta emot från a_ktuellt konto"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/Hämta från a_ktuellt konto"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
-msgstr "/_Meddelande/Ta _emot/Hämta från _alla konton"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/Hämta från _alla konton"
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
-msgstr "/_Meddelande/Ta _emot/Avbryt mottaging"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/A_vbryt mottagning"
 
-#: src/mainwindow.c:687
+#: src/mainwindow.c:689
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
-msgstr "/_Meddelande/Ta _emot/---"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/---"
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/_Meddelande/Skicka _köade meddelanden"
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
+msgstr "/_Meddelande/Nytt _e-postmeddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt nyhetsmeddelande"
+msgstr "/_Meddelande/_Nytt nyhetsmeddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:278
+#: src/mainwindow.c:694
+#: src/messageview.c:278
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Meddelande/Sva_ra"
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
 
-#: src/mainwindow.c:694 src/messageview.c:279
+#: src/mainwindow.c:696
+#: src/messageview.c:279
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/_Meddelande/_Svara till/a_lla"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/A_lla"
 
-#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:281
+#: src/mainwindow.c:697
+#: src/messageview.c:281
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/_Meddelande/_Svara till/a_vsändaren"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/A_vsändaren"
 
-#: src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:283
+#: src/mainwindow.c:698
+#: src/messageview.c:283
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/_Meddelande/_Svara till/Mail_lista"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Meddelande/_Följ upp och svara till"
 
-#: src/mainwindow.c:700 src/messageview.c:286
+#: src/mainwindow.c:702
+#: src/messageview.c:286
 msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+msgstr "/_Meddelande/Vidarebe_fordra"
 
-#: src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:287
+#: src/mainwindow.c:703
+#: src/messageview.c:287
 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka vidare som bila_ga"
+msgstr "/_Meddelande/Vidarebefordra som bila_ga"
 
-#: src/mainwindow.c:702
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/_Meddelande/_Omdirigera"
+msgstr "/_Meddelande/Omdirigera"
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:706
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Meddelande/_Kopiera"
 
-#: src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:708
 msgid "/_Message/Move to _trash"
 msgstr "/_Meddelande/Flytta till _papperskorg"
 
-#: src/mainwindow.c:707
+#: src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Message/_Delete..."
-msgstr "/_Meddelande/Ta _bort---"
+msgstr "/_Meddelande/Ta _bort..."
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/_Meddelande/Avbryt ett nyhetsmeddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:710
+#: src/mainwindow.c:712
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Markera"
 
-#: src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Avmarkera"
 
-#: src/mainwindow.c:713
+#: src/mainwindow.c:715
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/---"
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:716
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _oläst"
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _läst"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:719
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera alla som l_ästa"
 
-#: src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:291
+#: src/mainwindow.c:721
+#: src/messageview.c:291
 msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
+msgstr "/_Meddelande/Kopiera till nytt meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:722
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
+msgstr "/V_erktyg/_Adressbok..."
 
-#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:295
+#: src/mainwindow.c:725
+#: src/messageview.c:295
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/V_erktyg/Lägg till avsändaren till adressboken"
 
-#: src/mainwindow.c:725
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser"
 
-#: src/mainwindow.c:726
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser/Från _mapp..."
 
-#: src/mainwindow.c:728
+#: src/mainwindow.c:730
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser/Från m_eddelanden"
 
-#: src/mainwindow.c:731
+#: src/mainwindow.c:733
 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
-msgstr "/V_erktyg/Filtrera alla meddelande i mapp"
+msgstr "/V_erktyg/Filtrera alla meddelanden i mapp"
 
-#: src/mainwindow.c:733
+#: src/mainwindow.c:735
 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
-msgstr "/V_erktyg/Filtrera valda meddelande"
+msgstr "/V_erktyg/Filtrera valda meddelanden"
 
-#: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:298
+#: src/mainwindow.c:737
+#: src/messageview.c:298
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/V_erktyg/Skapa filter regel"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa filterregel"
 
-#: src/mainwindow.c:736 src/messageview.c:300
+#: src/mainwindow.c:738
+#: src/messageview.c:300
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr "/V_erktyg/_Skapa filter regel/_Automatiskt"
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/_Automatiskt"
 
-#: src/mainwindow.c:738 src/messageview.c:302
+#: src/mainwindow.c:740
+#: src/messageview.c:302
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr "/V_erktyg/_Skapa filter regel/med _Från"
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/Med _från"
 
-#: src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:304
+#: src/mainwindow.c:742
+#: src/messageview.c:304
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr "/V_erktyg/_Skapa filter regel/med _Till"
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/Med _till"
 
-#: src/mainwindow.c:742 src/messageview.c:306
+#: src/mainwindow.c:744
+#: src/messageview.c:306
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr "/V_erktyg/_Skapa filter regel/med _Ämne"
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/Med _ämne"
 
-#: src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:746
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
-msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel"
 
-#: src/mainwindow.c:745
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
-msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/_Automatiskt"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Automatiskt"
 
-#: src/mainwindow.c:747
+#: src/mainwindow.c:749
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
-msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Från"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/Med _från"
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:751
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
-msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Till"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/Med _till"
 
-#: src/mainwindow.c:751
+#: src/mainwindow.c:753
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
-msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Ämne"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/Med _ämne"
 
-#: src/mainwindow.c:756
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
 msgstr "/V_erktyg/Sök efter nya meddelade i alla mappar"
 
-#: src/mainwindow.c:758
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/_Sammanfattning/Ta bort meddelande_dubletter"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter"
 
-#: src/mainwindow.c:760
+#: src/mainwindow.c:762
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
-msgstr "/V_erktyg/Ta bort _dubbla meddelande/i valda mappar"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter/I vald mapp"
 
-#: src/mainwindow.c:762
+#: src/mainwindow.c:764
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
-msgstr "/V_erktyg/Ta bort _dubbla meddelande/i alla mappar"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter/Från alla mappar"
 
-#: src/mainwindow.c:765
+#: src/mainwindow.c:767
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/V_erktyg/E_xekvera"
 
-#: src/mainwindow.c:768
+#: src/mainwindow.c:770
 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
 msgstr "/V_erktyg/SSL _certifikat..."
 
-#: src/mainwindow.c:772
+#: src/mainwindow.c:774
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
 
-#: src/mainwindow.c:774
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Konfiguration"
 
-#: src/mainwindow.c:775
+#: src/mainwindow.c:777
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/_Konfiguration/_Ändra aktuellt konto"
 
-#: src/mainwindow.c:777
+#: src/mainwindow.c:779
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/_Konfiguration/_Egenskaper för aktuellt konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:779
+#: src/mainwindow.c:781
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_Konfiguration/Skapa _nytt konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:781
+#: src/mainwindow.c:783
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
 
-#: src/mainwindow.c:783
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Konfiguration/---"
 
-#: src/mainwindow.c:784
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "/_Configuration/P_references..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Konfiguration/E_genskaper"
 
-#: src/mainwindow.c:786
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Konfiguration/F_örbehandling"
 
-#: src/mainwindow.c:788
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Konfiguration/Ef_terbehandling"
 
-#: src/mainwindow.c:790
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Filtrering..."
 
-#: src/mainwindow.c:792
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
 msgstr "/_Konfiguration/_Mallar..."
 
-#: src/mainwindow.c:793
+#: src/mainwindow.c:795
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Händelser..."
+msgstr "/_Konfiguration/A_ktiviteter..."
 
-#: src/mainwindow.c:794
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Konfiguration/_Moduler..."
 
-#: src/mainwindow.c:798
+#: src/mainwindow.c:800
 msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok"
+msgstr "/_Hjälp/_Manual"
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:802
 msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
-msgstr ""
+msgstr "/_Hjälp/_FAQ med frågor från användare"
 
-#: src/mainwindow.c:802
+#: src/mainwindow.c:804
 msgid "/_Help/Icon _Legend"
-msgstr ""
+msgstr "/_Hjälp/_Teckenförklaring"
 
-#: src/mainwindow.c:803
+#: src/mainwindow.c:805
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_Hjälp/---"
 
-#: src/mainwindow.c:951
+#: src/mainwindow.c:953
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
-msgstr ""
+msgstr "Du är ansluten. Klicka här för att koppla ifrån"
 
-#: src/mainwindow.c:955
+#: src/mainwindow.c:957
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
-msgstr ""
+msgstr "Du är inte ansluten. Klicka här för att ansluta"
 
-#: src/mainwindow.c:972
+#: src/mainwindow.c:974
 msgid "Select account"
 msgstr "Välj konto"
 
-#: src/mainwindow.c:1334 src/mainwindow.c:1375 src/mainwindow.c:1403
+#: src/mainwindow.c:1341
+#: src/mainwindow.c:1382
+#: src/mainwindow.c:1418
+#: src/mainwindow.c:1458
 #: src/prefs_folder_item.c:592
 msgid "Untitled"
 msgstr "Namnlös"
 
-#: src/mainwindow.c:1404
+#: src/mainwindow.c:1459
 msgid "none"
 msgstr "inget"
 
-#: src/mainwindow.c:1667
+#: src/mainwindow.c:1722
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
-msgstr ""
+msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgar?"
 
-#: src/mainwindow.c:1686
+#: src/mainwindow.c:1741
 msgid "Add mailbox"
-msgstr "Lägg till postlåda"
+msgstr "Lägg till brevlåda"
 
-#: src/mainwindow.c:1687
+#: src/mainwindow.c:1742
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
-"Skriv in postlådans placering.\n"
-"Om den existerande postlådan specificeras, kommer den\n"
+"Skriv in brevlådans placering.\n"
+"Om den existerande brevlådan specificeras, kommer den\n"
 "att genomsökas automatiskt."
 
-#: src/mainwindow.c:1693
+#: src/mainwindow.c:1748
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
-msgstr ""
+msgstr "Brevlådan '%s' finns redan."
 
-#: src/mainwindow.c:1698 src/setup.c:51
+#: src/mainwindow.c:1753
+#: src/setup.c:51
 msgid "Mailbox"
-msgstr "Postlåda"
+msgstr "Brevlåda"
 
-#: src/mainwindow.c:1703 src/setup.c:54
+#: src/mainwindow.c:1758
+#: src/setup.c:54
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write there."
 msgstr ""
-"Skapande av postlåda misslyckades.\n"
+"Skapande av brevlåda misslyckades.\n"
 "Några filer finns kanske redan, eller så saknar du skrivrättigheter där."
 
-#: src/mainwindow.c:2058
+#: src/mainwindow.c:2116
 msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed-Claws - Mappvy"
 
-#: src/mainwindow.c:2094 src/messageview.c:780
+#: src/mainwindow.c:2152
+#: src/messageview.c:780
 msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed-Claws - Meddelandevy"
 
-#: src/mainwindow.c:2485 src/plugins/trayicon/trayicon.c:364
+#: src/mainwindow.c:2543
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:372
 msgid "Exit"
-msgstr "Avslua"
+msgstr "Avsluta"
 
-#: src/mainwindow.c:2485
+#: src/mainwindow.c:2543
 msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
-msgstr ""
+msgstr "Avsluta Sylpheed-Claws?"
 
-#: src/mainwindow.c:2637
+#: src/mainwindow.c:2695
 msgid "Folder synchronisation"
-msgstr ""
+msgstr "Synkronisera mappar"
 
-#: src/mainwindow.c:2638
+#: src/mainwindow.c:2696
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
-msgstr ""
+msgstr "Vill du synkronisera dina mappar nu?"
 
-#: src/mainwindow.c:2900
+#: src/mainwindow.c:2697
+msgid "_Synchronise"
+msgstr "_Synkronisera"
+
+#: src/mainwindow.c:2958
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Tar bort meddelandedubletter..."
 
-#: src/mainwindow.c:2934
+#: src/mainwindow.c:2992
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
-msgstr ""
+msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
+msgstr[0] "Ta bort %d meddelandedubbletter i %d mappar.\n"
+msgstr[1] "Ta bort %d dubblerade meddelande i %d mappar.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:3075 src/summaryview.c:4230
+#: src/mainwindow.c:3133
+#: src/summaryview.c:4253
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:3083
+#: src/mainwindow.c:3141
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:3091 src/summaryview.c:4239
+#: src/mainwindow.c:3149
+#: src/summaryview.c:4262
 msgid "Filtering configuration"
-msgstr ""
-
-#: src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1238 src/matcher.c:1239 src/matcher.c:1240
-#: src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242 src/matcher.c:1243 src/matcher.c:1244
+msgstr "Filtreringskonfiguration"
+
+#: src/matcher.c:1237
+#: src/matcher.c:1238
+#: src/matcher.c:1239
+#: src/matcher.c:1240
+#: src/matcher.c:1241
+#: src/matcher.c:1242
+#: src/matcher.c:1243
+#: src/matcher.c:1244
 msgid "(none)"
 msgstr "(ingen)"
 
@@ -5141,19 +5580,23 @@ msgstr "Leta i aktuellt meddelande"
 
 #: src/message_search.c:126
 msgid "Find text:"
-msgstr ""
+msgstr "Hitta text:"
 
-#: src/message_search.c:141 src/prefs_matcher.c:574 src/summary_search.c:244
+#: src/message_search.c:141
+#: src/prefs_matcher.c:574
+#: src/summary_search.c:244
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Gemen-/versalkänslig"
 
-#: src/message_search.c:200 src/summary_search.c:377
+#: src/message_search.c:200
+#: src/summary_search.c:377
 msgid "Search failed"
 msgstr "Sökning misslyckades"
 
-#: src/message_search.c:201 src/summary_search.c:378
+#: src/message_search.c:201
+#: src/summary_search.c:378
 msgid "Search string not found."
-msgstr "Söksträngen ej funnen."
+msgstr "Söksträng ej funnen."
 
 #: src/message_search.c:210
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
@@ -5161,9 +5604,10 @@ msgstr "Början av meddelande nådd; fortsätt från slutet?"
 
 #: src/message_search.c:213
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "Slutet av meddelande nådd; fortsätt från början?"
+msgstr "Slutet av meddelande nått; fortsätt från början?"
 
-#: src/message_search.c:216 src/summary_search.c:389
+#: src/message_search.c:216
+#: src/summary_search.c:389
 msgid "Search finished"
 msgstr "Sökning färdig"
 
@@ -5173,39 +5617,39 @@ msgstr "/_Arkiv/Stän_g"
 
 #: src/messageview.c:272
 msgid "/_View/Show all _headers"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+msgstr "/_Visa/Visa alla _brevhuvuden"
 
 #: src/messageview.c:275
 msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
+msgstr "/_Meddelande/Nytt _meddelande"
 
 #: src/messageview.c:289
 msgid "/_Message/Redirec_t"
-msgstr "/_Meddelande/Omdirigera"
+msgstr "/_Meddelande/_Omdirigera"
 
 #: src/messageview.c:308
 msgid "/_Tools/Create processing rule"
-msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel"
 
 #: src/messageview.c:310
 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
-msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/_Automatiskt"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Automatiskt"
 
 #: src/messageview.c:312
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
-msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Från"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Från"
 
 #: src/messageview.c:314
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
-msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Till"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Till"
 
 #: src/messageview.c:316
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Ämne"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Ämne"
 
 #: src/messageview.c:440
 msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed - Meddelandevy"
 
 #: src/messageview.c:545
 msgid "<No Return-Path found>"
@@ -5221,11 +5665,14 @@ msgid ""
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:559 src/messageview.c:577
+#: src/messageview.c:559
+#: src/messageview.c:577
+#: src/toolbar.c:1994
 msgid "_Send"
-msgstr ""
+msgstr "_Skicka"
 
-#: src/messageview.c:560 src/messageview.c:577
+#: src/messageview.c:560
+#: src/messageview.c:577
 msgid "+_Don't Send"
 msgstr "+_Sänd Inte"
 
@@ -5237,118 +5684,138 @@ msgid ""
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1040 src/mimeview.c:1457 src/summaryview.c:3597
-#: src/summaryview.c:3600 src/textview.c:2166
+#: src/messageview.c:1042
+#: src/mimeview.c:1469
+#: src/summaryview.c:3620
+#: src/summaryview.c:3623
+#: src/textview.c:2168
 msgid "Save as"
 msgstr "Spara som"
 
-#: src/messageview.c:1045 src/mimeview.c:1330 src/textview.c:2178
+#: src/messageview.c:1047
+#: src/mimeview.c:1342
+#: src/textview.c:2180
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Skriv över"
 
-#: src/messageview.c:1046
+#: src/messageview.c:1048
 msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Skriv över förefintlig fil?"
+msgstr "Skriv över befintlig fil?"
 
-#: src/messageview.c:1054 src/summaryview.c:3617 src/summaryview.c:3620
-#: src/summaryview.c:3635
+#: src/messageview.c:1056
+#: src/summaryview.c:3640
+#: src/summaryview.c:3643
+#: src/summaryview.c:3658
 #, c-format
 msgid "Can't save the file '%s'."
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte spara filen '%s'."
 
-#: src/messageview.c:1132
+#: src/messageview.c:1139
 msgid "This message asks for a return receipt."
-msgstr ""
+msgstr "Detta meddelande begär returkvitto."
 
-#: src/messageview.c:1133
+#: src/messageview.c:1140
 msgid "Send receipt"
-msgstr ""
+msgstr "Skicka kvitto"
 
-#: src/messageview.c:1173
+#: src/messageview.c:1180
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
 msgstr ""
+"Detta meddelande har tagits emot delvis,\n"
+"och har tagits bort från servern."
 
-#: src/messageview.c:1179
+#: src/messageview.c:1186
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s."
 msgstr ""
+"Detta meddelande har tagits emot delvis;\n"
+"det är %s."
 
-#: src/messageview.c:1183 src/messageview.c:1205
+#: src/messageview.c:1190
+#: src/messageview.c:1212
 msgid "Mark for download"
-msgstr ""
+msgstr "Markera för nerladdning"
 
-#: src/messageview.c:1184 src/messageview.c:1196
+#: src/messageview.c:1191
+#: src/messageview.c:1203
 msgid "Mark for deletion"
-msgstr ""
+msgstr "Markera för borttagning"
 
-#: src/messageview.c:1189
+#: src/messageview.c:1196
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s and will be downloaded."
 msgstr ""
+"Detta meddelande har tagits emot delvis;\n"
+"det är %s och kommer att laddas ner."
 
-#: src/messageview.c:1194 src/messageview.c:1207
+#: src/messageview.c:1201
+#: src/messageview.c:1214
 #: src/prefs_filtering_action.c:153
 msgid "Unmark"
 msgstr "Avmarkera"
 
-#: src/messageview.c:1200
+#: src/messageview.c:1207
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s and will be deleted."
 msgstr ""
+"Detta meddelande har tagits emot delvis;\n"
+"det är %s och kommer att tas bort."
 
-#: src/messageview.c:1276
+#: src/messageview.c:1283
 msgid "Return Receipt Notification"
-msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
+msgstr "Returkvittoanmälan"
 
-#: src/messageview.c:1277
+#: src/messageview.c:1284
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
-"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
-"notification:"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt notification:"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1281
+#: src/messageview.c:1288
 msgid "_Send Notification"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1281
+#: src/messageview.c:1288
 msgid "+_Cancel"
 msgstr "+_Avbryt"
 
-#: src/messageview.c:1344 src/summaryview.c:3670
+#: src/messageview.c:1351
+#: src/summaryview.c:3693
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
 "('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1350 src/summaryview.c:3676
+#: src/messageview.c:1357
+#: src/summaryview.c:3699
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
 "'%s'"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:1361 src/summaryview.c:3649
+#: src/messageview.c:1368
+#: src/summaryview.c:3672
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte skriva ut: meddelandet innehåller ingen text."
 
-#: src/mh.c:392
+#: src/mh.c:410
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan inte kopiera meddelande %s till %s\n"
 
 #: src/mh_gtk.c:59
 msgid "/Remove _mailbox..."
-msgstr "/Ta bort post_låda"
+msgstr "/Ta bort brev_låda"
 
 #: src/mh_gtk.c:323
 #, c-format
@@ -5356,10 +5823,16 @@ msgid ""
 "Really remove the mailbox '%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
+"Vill du verkligen ta bort brevlådan '%s'?\n"
+"(Meddelanden kommer inte att tas bort från disken)"
 
 #: src/mh_gtk.c:325
 msgid "Remove mailbox"
-msgstr "/Ta bort postlåda"
+msgstr "/Ta bort brevlåda"
+
+#: src/mh_gtk.c:326
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Ta bort"
 
 #: src/mimeview.c:154
 msgid "/_Open"
@@ -5367,13 +5840,14 @@ msgstr "/_Öppna"
 
 #: src/mimeview.c:155
 msgid "/Open _with..."
-msgstr "/Öppna _med"
+msgstr "/Öppna _med..."
 
 #: src/mimeview.c:156
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/Visa som _text"
 
-#: src/mimeview.c:157 src/summaryview.c:458
+#: src/mimeview.c:157
+#: src/summaryview.c:459
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Spara som"
 
@@ -5385,58 +5859,64 @@ msgstr "/_Spara alla"
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME-typ"
 
-#: src/mimeview.c:676
+#: src/mimeview.c:688
 msgid "Check signature"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrollera signatur"
 
-#: src/mimeview.c:681 src/mimeview.c:686 src/mimeview.c:691
+#: src/mimeview.c:693
+#: src/mimeview.c:698
+#: src/mimeview.c:703
 msgid "View full information"
-msgstr ""
+msgstr "Visa fullständig information"
 
-#: src/mimeview.c:696 src/mimeview.c:700
+#: src/mimeview.c:708
+#: src/mimeview.c:712
 msgid "Check again"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrollera igen"
 
-#: src/mimeview.c:709
+#: src/mimeview.c:721
 msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
-msgstr ""
+msgstr "Klicka på ikonen eller tryck 'C' för att markera den."
 
-#: src/mimeview.c:714
+#: src/mimeview.c:726
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
 msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:924
+#: src/mimeview.c:936
 msgid "Checking signature..."
-msgstr ""
+msgstr "kontrollera signatur..."
 
-#: src/mimeview.c:966
+#: src/mimeview.c:978
 msgid "Go back to email"
-msgstr ""
+msgstr "Gå tillbaka till e-post"
 
-#: src/mimeview.c:1257 src/mimeview.c:1338 src/mimeview.c:1517
-#: src/mimeview.c:1550
+#: src/mimeview.c:1269
+#: src/mimeview.c:1350
+#: src/mimeview.c:1529
+#: src/mimeview.c:1562
 msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Kan inte spara delen av multipart-meddelandet"
+msgstr "Kan inte spara delen av flerdelsmeddelandet"
 
-#: src/mimeview.c:1327 src/textview.c:2176
+#: src/mimeview.c:1339
+#: src/textview.c:2178
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Skriv över befintlig fil '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1365
+#: src/mimeview.c:1377
 msgid "Select destination folder"
-msgstr ""
+msgstr "Välj destinationsmapp"
 
-#: src/mimeview.c:1372
+#: src/mimeview.c:1384
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "'%s' är inte en mapp."
 
-#: src/mimeview.c:1564
+#: src/mimeview.c:1576
 msgid "Open with"
 msgstr "Öppna med"
 
-#: src/mimeview.c:1565
+#: src/mimeview.c:1577
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -5491,24 +5971,33 @@ msgstr "fel uppstod vid hämtning av %s.\n"
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr "hämtar xover %d i %s...\n"
 
-#: src/news.c:904 src/news.c:989
+#: src/news.c:904
+#: src/news.c:989
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr "kan inte hämta xover\n"
 
-#: src/news.c:913 src/news.c:999
+#: src/news.c:913
+#: src/news.c:999
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "fel uppstod vid hämtning av xover.\n"
 
-#: src/news.c:919 src/news.c:1012
+#: src/news.c:919
+#: src/news.c:1012
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
 
-#: src/news.c:934 src/news.c:953 src/news.c:1031 src/news.c:1066
+#: src/news.c:934
+#: src/news.c:953
+#: src/news.c:1031
+#: src/news.c:1066
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr "kan inte hämta xhdr\n"
 
-#: src/news.c:943 src/news.c:962 src/news.c:1043 src/news.c:1078
+#: src/news.c:943
+#: src/news.c:962
+#: src/news.c:1043
+#: src/news.c:1078
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr "fel uppstod vid hämtning av xhdr.\n"
 
@@ -5523,7 +6012,7 @@ msgstr "/_Prenumerera på nyhetsgrupp"
 
 #: src/news_gtk.c:52
 msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
-msgstr ""
+msgstr "/S_äg upp prenumeration på nyhetsgrupp"
 
 #: src/news_gtk.c:201
 #, c-format
@@ -5534,28 +6023,30 @@ msgstr ""
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
 msgstr ""
 
+#: src/news_gtk.c:203
+msgid "_Unsubscribe"
+msgstr "/S_äg upp prenumeration"
+
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
 msgid "ClamAV: scanning message..."
-msgstr ""
+msgstr "ClamAV: söker igenom meddelande..."
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:249
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:222
 msgid "Clam AntiVirus"
-msgstr ""
+msgstr "Clam AntiVirus"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:254
 msgid ""
-"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
-"an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
 "\n"
-"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
-"saved in a specially designated folder.\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or saved in a specially designated folder.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:95
 msgid "Enable virus scanning"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera virusskydd"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:101
 msgid "Scan archive contents"
@@ -5567,7 +6058,7 @@ msgstr "Maximal storlek på bilaga"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:124
 msgid "MB"
-msgstr ""
+msgstr "MB"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:129
 msgid "Save infected messages"
@@ -5595,19 +6086,18 @@ msgstr "Demo"
 
 #: src/plugins/demo/demo.c:79
 msgid ""
-"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed-Claws. It "
-"installs a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed-Claws. It installs a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
 "\n"
 "It is not really useful"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:76
 msgid "Dillo Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Dillo Browser"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:116
 msgid "Do not load remote links in mails"
-msgstr ""
+msgstr "Ladda inte fjärrlänkar i mail"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
@@ -5627,36 +6117,35 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
 msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr ""
+msgstr "Dillo HTML Viewer"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:95 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:94
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:99
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:94
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Lösenfras"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:254
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:259
 msgid "[no user id]"
-msgstr "[ingen anvädarid.]"
+msgstr "[inget användarid.]"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:268
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:273
 #, c-format
 msgid ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
-"span>\n"
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</span>\n"
 "\n"
 "%.*s\n"
 msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sAnge lösenordet för:</"
-"span>\n"
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sAnge lösenfrasen för:</span>\n"
 "\n"
 "%.*s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:271
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:276
 msgid "Bad passphrase.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fel lösenfras.\n"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:92
 msgid "Automatically check signatures"
@@ -5664,7 +6153,7 @@ msgstr "Undersök signaturer automatiskt"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:102
 msgid "Store passphrase in memory"
-msgstr ""
+msgstr "Lagra lösenfrasen i minnet"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:108
 msgid "Expire after"
@@ -5672,15 +6161,16 @@ msgstr "Förfaller efter"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:123
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
-msgstr ""
+msgstr "'0' kommer att lagra lösenfrasen för hela sessionen"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:128 src/prefs_receive.c:170
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:128
+#: src/prefs_receive.c:170
 msgid "minute(s)"
 msgstr "minut"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:138
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "Fånga inskrivning av lösenfas"
+msgstr "Fånga inskrivning av lösenfras"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
@@ -5688,7 +6178,7 @@ msgstr "Visa varning vid start om GnuPG inte fungerar"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:235
 msgid "Sign key"
-msgstr "Signaturnyckel"
+msgstr "Signera nyckel"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:268
 msgid "Use default GnuPG key"
@@ -5708,17 +6198,17 @@ msgstr "Användar- eller nyckel-ID:"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:464
 msgid "GPG"
-msgstr ""
+msgstr "GPG"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:106
 #, c-format
 msgid "Please select key for '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Välj nyckel för '%s'"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:109
 #, c-format
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
-msgstr ""
+msgstr "Samlar information för '%s' ... %c"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:304
 msgid "Select Keys"
@@ -5736,13 +6226,14 @@ msgstr ""
 msgid "Select"
 msgstr "Välj"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:356 src/prefs_other.c:260
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:356
+#: src/prefs_other.c:260
 msgid "Other"
 msgstr "Övrigt"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:357
 msgid "Don't encrypt"
-msgstr ""
+msgstr "Kryptera inte"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:502
 msgid "Add key"
@@ -5750,7 +6241,7 @@ msgstr "Lägg till nyckel"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:503
 msgid "Enter another user or key ID:"
-msgstr "Skriv in en annan användar- eller nyckel-ID:"
+msgstr "Skriv in ett annan användar- eller nyckel-ID:"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:519
 msgid "Trust key"
@@ -5766,29 +6257,31 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:124
 msgid "Undefined"
-msgstr ""
+msgstr "Odefinierad"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:126 src/prefs_receive.c:209
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:126
+#: src/prefs_receive.c:209
 #: src/prefs_send.c:170
 msgid "Never"
 msgstr "Aldrig"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:128
 msgid "Marginal"
-msgstr ""
+msgstr "Marginal"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:132
 msgid "Ultimate"
-msgstr ""
+msgstr "Ultimat"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:164
 msgid "The signature can't be checked - GPG error."
-msgstr ""
+msgstr "Signaturen kan inte kontrolleras - GPG fel."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:212
 msgid "The signature has not been checked."
-msgstr ""
+msgstr "Signaturen har inte kontrollerats."
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:186
 #, c-format
@@ -5850,17 +6343,27 @@ msgstr "               alias \"%s\"\n"
 msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:445
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:288
+#, c-format
+msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:294
+#, c-format
+msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:464
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
-"GnuPG är inte riktigt installerad.\n"
+"GnuPG är inte korrekt installerat eller behöver uppgraderas.\n"
 "OpenPGP-stöd avstängt."
 
 #: src/plugins/pgpcore/plugin.c:59
 msgid "PGP/Core"
-msgstr ""
+msgstr "PGP/Core"
 
 #: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
 msgid ""
@@ -5876,20 +6379,18 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpinline/plugin.c:62
 msgid ""
-"This plugin enables signature verification of digitally signed messages, and "
-"decryption of encrypted messages. \n"
+"This plugin enables signature verification of digitally signed messages, and decryption of encrypted messages. \n"
 "\n"
 "It also lets you send signed and encrypted messages."
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpmime/plugin.c:56
 msgid "PGP/MIME"
-msgstr ""
+msgstr "PGP/MIME"
 
 #: src/plugins/pgpmime/plugin.c:61
 msgid ""
-"This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
-"mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
+"This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
 "\n"
 "The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
 "\n"
@@ -5903,46 +6404,43 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:330
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:457
 msgid "SpamAssassin"
-msgstr ""
+msgstr "SpamAssassin"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:335
 msgid ""
-"This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
-"account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
-"Server (spamd) running somewhere.\n"
+"This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server (spamd) running somewhere.\n"
 "\n"
-"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
-"special folder.\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a special folder.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:80
 msgid "Disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Avstängd"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:81
 msgid "Localhost"
-msgstr ""
+msgstr "Localhost"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:82
 msgid "TCP"
-msgstr ""
+msgstr "TCP"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:83
 msgid "Unix Socket"
-msgstr ""
+msgstr "Unix socket"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:210
 msgid "Transport"
-msgstr ""
+msgstr "Transport"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
 msgid "spamd"
-msgstr ""
+msgstr "spamd"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:248
 msgid "Port of spamd server"
-msgstr ""
+msgstr "Spamdserverns port"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:252
 msgid ":"
@@ -5954,11 +6452,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:266
 msgid "Path of Unix socket"
-msgstr ""
+msgstr "Sökväg till Unix socket"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:275
 msgid "Maximum Size"
-msgstr ""
+msgstr "Maximal storlek"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:284
 msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
@@ -5966,12 +6464,10 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
 msgid "kB"
-msgstr ""
+msgstr "kB"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:309
-msgid ""
-"Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
-"be aborted and the message will be handled as not spam."
+msgid "Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will be aborted and the message will be handled as not spam."
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:313
@@ -5980,7 +6476,7 @@ msgstr "s"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:319
 msgid "Save Spam"
-msgstr ""
+msgstr "Spara Spam"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:325
 msgid "Save mails that where identified as spam"
@@ -5988,7 +6484,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93
 msgid "/_Get Mail"
-msgstr ""
+msgstr "/_Hämta post"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
 msgid "/_Email"
@@ -5996,11 +6492,11 @@ msgstr "/_Epost"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
 msgid "/Open A_ddressbook"
-msgstr "/Öppna A_dessbok"
+msgstr "/Öppna A_dressbok"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98
 msgid "/_Work Offline"
-msgstr ""
+msgstr "/Arbete frånkopplad"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
 msgid "/E_xit Sylpheed-Claws"
@@ -6015,26 +6511,28 @@ msgstr ""
 msgid "/Work Offline"
 msgstr "/Arbeta frånkopplad"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:310
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:207
+msgid "/Get Mail"
+msgstr "/Hämta post"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:313
 msgid "Trayicon"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:315
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:318
 msgid ""
-"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
-"have new or unread mail.\n"
+"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you have new or unread mail.\n"
 "\n"
-"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
-"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:364
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:372
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Avsluta detta program?"
 
 #: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:115
 msgid "Orientation"
-msgstr ""
+msgstr "Orientering"
 
 #: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:116
 msgid "The orientation of the tray."
@@ -6048,7 +6546,8 @@ msgstr "Nödvändig APOP-tidsmarkering ej funnen i hälsning\n"
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
 msgstr "Syntaxfel på tidsmarkering i hälsning\n"
 
-#: src/pop.c:183 src/pop.c:210
+#: src/pop.c:183
+#: src/pop.c:210
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "POP3 protokollfel\n"
 
@@ -6069,15 +6568,15 @@ msgstr ""
 
 #: src/pop.c:825
 msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr "Postlådan är låst\n"
+msgstr "Brevlådan är låst\n"
 
 #: src/pop.c:828
 msgid "Session timeout\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tidsgräns för session nådd\n"
 
 #: src/pop.c:847
 msgid "command not supported\n"
-msgstr ""
+msgstr "kommandot stöds inte\n"
 
 #: src/pop.c:852
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
@@ -6101,15 +6600,21 @@ msgstr "Inställningar för nytt konto"
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s - Kontoegenskaper"
 
-#: src/prefs_account.c:1009 src/prefs_receive.c:366
+#: src/prefs_account.c:1009
+#: src/prefs_receive.c:366
 msgid "Receive"
 msgstr "Ta emot"
 
-#: src/prefs_account.c:1013 src/prefs_compose_writing.c:245
-#: src/prefs_folder_item.c:852 src/prefs_quote.c:281 src/prefs_spelling.c:367
-#: src/prefs_wrapping.c:152 src/toolbar.c:388 src/toolbar.c:1424
+#: src/prefs_account.c:1013
+#: src/prefs_compose_writing.c:245
+#: src/prefs_folder_item.c:856
+#: src/prefs_quote.c:281
+#: src/prefs_spelling.c:367
+#: src/prefs_wrapping.c:144
+#: src/toolbar.c:388
+#: src/toolbar.c:1437
 msgid "Compose"
-msgstr "Komponera"
+msgstr "Nytt"
 
 #: src/prefs_account.c:1015
 msgid "Privacy"
@@ -6117,7 +6622,7 @@ msgstr "Integritet"
 
 #: src/prefs_account.c:1018
 msgid "SSL"
-msgstr ""
+msgstr "SSL"
 
 #: src/prefs_account.c:1021
 msgid "Advanced"
@@ -6149,14 +6654,18 @@ msgstr "Organisation"
 
 #: src/prefs_account.c:1158
 msgid "Server information"
-msgstr "Värdinformation"
+msgstr "Serverinformation"
 
-#: src/prefs_account.c:1179 src/prefs_account.c:1432 src/prefs_account.c:2095
+#: src/prefs_account.c:1179
+#: src/prefs_account.c:1434
+#: src/prefs_account.c:2103
 #: src/wizard.c:635
 msgid "POP3"
-msgstr ""
+msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1181 src/prefs_account.c:1552 src/prefs_account.c:2112
+#: src/prefs_account.c:1181
+#: src/prefs_account.c:1560
+#: src/prefs_account.c:2120
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
@@ -6164,38 +6673,38 @@ msgstr "IMAP4"
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "Nyheter (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1185 src/wizard.c:643
+#: src/prefs_account.c:1185
+#: src/wizard.c:645
 msgid "Local mbox file"
-msgstr ""
+msgstr "Lokal mbox fil"
 
 #: src/prefs_account.c:1187
 msgid "None (SMTP only)"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen (endast SMTP)"
 
 #: src/prefs_account.c:1207
 msgid "This server requires authentication"
-msgstr "Denna värd kräver autentifikation"
+msgstr "Denna server kräver autentisering"
 
 #: src/prefs_account.c:1214
 msgid "Authenticate on connect"
-msgstr "Autentifikation"
+msgstr "Autentisera vid kontakt"
 
 #: src/prefs_account.c:1259
 msgid "News server"
-msgstr "Nyhetsvärd"
+msgstr "Nyhetsserver"
 
 #: src/prefs_account.c:1265
 msgid "Server for receiving"
-msgstr "Värd för mottagning"
+msgstr "Server för mottagning"
 
 #: src/prefs_account.c:1271
 msgid "Local mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "Lokal brevlåda"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
 #: src/prefs_account.c:1278
 msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP-värd (skicka)"
+msgstr "SMTP-server (skicka)"
 
 #: src/prefs_account.c:1286
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
@@ -6203,330 +6712,348 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_account.c:1295
 msgid "command to send mails"
-msgstr ""
+msgstr "kommando för att skicka e-post"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:1302 src/prefs_account.c:1742
+#: src/prefs_account.c:1302
+#: src/prefs_account.c:1750
 msgid "User ID"
 msgstr "Användar-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1308 src/prefs_account.c:1751
+#: src/prefs_account.c:1308
+#: src/prefs_account.c:1759
 msgid "Password"
 msgstr "Lösenord"
 
-#: src/prefs_account.c:1399
+#: src/prefs_account.c:1401
 msgid "Local"
-msgstr ""
+msgstr "Lokal"
 
-#: src/prefs_account.c:1410 src/prefs_account.c:1499
+#: src/prefs_account.c:1412
+#: src/prefs_account.c:1507
 msgid "Default inbox"
-msgstr "Standard inkorg"
+msgstr "Standardinkorg"
 
-#: src/prefs_account.c:1417 src/prefs_account.c:1425 src/prefs_account.c:1506
+#: src/prefs_account.c:1419
+#: src/prefs_account.c:1427
 #: src/prefs_account.c:1514
+#: src/prefs_account.c:1522
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1440
+#: src/prefs_account.c:1442
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1443
+#: src/prefs_account.c:1445
 msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "Ta bort meddelanden på värd när de mottagits"
+msgstr "Ta bort meddelanden på server när de mottagits"
 
-#: src/prefs_account.c:1454
+#: src/prefs_account.c:1456
 msgid "Remove after"
 msgstr "Ta bort efter"
 
-#: src/prefs_account.c:1463
+#: src/prefs_account.c:1465
 msgid "0 days: remove immediately"
-msgstr ""
+msgstr "0 dagar: ta bort omedelbart"
 
-#: src/prefs_account.c:1467
+#: src/prefs_account.c:1469
 msgid "days"
 msgstr "dagar"
 
-#: src/prefs_account.c:1474
+#: src/prefs_account.c:1476
 msgid "Download all messages on server"
-msgstr "Ladda ner alla meddelanden på värd"
+msgstr "Ladda ner alla meddelanden på server"
 
-#: src/prefs_account.c:1480
+#: src/prefs_account.c:1482
 msgid "Receive size limit"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1487
+#: src/prefs_account.c:1485
+msgid "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them you will be able to download them fully or delete them."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1495
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1521 src/prefs_account.c:2129
+#: src/prefs_account.c:1529
+#: src/prefs_account.c:2137
 msgid "NNTP"
-msgstr ""
+msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1533
+#: src/prefs_account.c:1541
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maximalt antal artiklar att ladda ner"
 
-#: src/prefs_account.c:1545
+#: src/prefs_account.c:1553
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1563 src/prefs_account.c:1712
+#: src/prefs_account.c:1571
+#: src/prefs_account.c:1720
 msgid "Authentication method"
-msgstr "Autentifikation"
+msgstr "Autentiseringsmetod"
 
-#: src/prefs_account.c:1573 src/prefs_account.c:1722 src/prefs_send.c:271
+#: src/prefs_account.c:1581
+#: src/prefs_account.c:1730
+#: src/prefs_send.c:270
 msgid "Automatic"
-msgstr ""
+msgstr "Automatiskt"
 
-#: src/prefs_account.c:1583
+#: src/prefs_account.c:1591
 msgid "IMAP server directory"
-msgstr ""
+msgstr "Mapp på IMAP server"
 
-#: src/prefs_account.c:1587
+#: src/prefs_account.c:1595
 msgid "(usually empty)"
-msgstr ""
+msgstr "(vanligtvis tom)"
 
-#: src/prefs_account.c:1597
+#: src/prefs_account.c:1605
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtrera meddelanden vid mottagning"
 
-#: src/prefs_account.c:1601
-msgid "'Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr "'Hämta alla' hämtar nya meddelande för detta kontot"
+#: src/prefs_account.c:1609
+msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
+msgstr "'Hämta post' hämtar nya meddelanden för detta konto"
 
-#: src/prefs_account.c:1669
+#: src/prefs_account.c:1677
 msgid "Add Date"
 msgstr "Lägg till datum"
 
-#: src/prefs_account.c:1670
+#: src/prefs_account.c:1678
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generera Meddelande-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1677
+#: src/prefs_account.c:1685
 msgid "Add user-defined header"
-msgstr "Lägg till anvädardefinierat brevhuvud"
+msgstr "Lägg till användardefinierat brevhuvud"
 
-#: src/prefs_account.c:1679 src/prefs_message.c:135
+#: src/prefs_account.c:1687
+#: src/prefs_message.c:135
 msgid " Edit... "
 msgstr " Redigera... "
 
-#: src/prefs_account.c:1689
+#: src/prefs_account.c:1697
 msgid "Authentication"
-msgstr "Autentifikation"
+msgstr "Autentisering"
 
-#: src/prefs_account.c:1697
+#: src/prefs_account.c:1705
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr "SMTP Autentifikation (SMTP AUTH)"
+msgstr "SMTP Autentisering (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1773
-msgid ""
-"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
-"will be used."
+#: src/prefs_account.c:1781
+msgid "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving will be used."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1784
+#: src/prefs_account.c:1792
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Autentifiera med POP3 innan avsändning"
+msgstr "Autentisera med POP3 innan avsändning"
 
-#: src/prefs_account.c:1799
+#: src/prefs_account.c:1807
 msgid "POP authentication timeout: "
-msgstr "Autentifikation"
+msgstr "POP autentiseringstimeout"
 
-#: src/prefs_account.c:1808
+#: src/prefs_account.c:1816
 msgid "minutes"
-msgstr "minut"
+msgstr "minuter"
 
-#: src/prefs_account.c:1852 src/prefs_account.c:1903
+#: src/prefs_account.c:1860
+#: src/prefs_account.c:1911
 msgid "Signature"
 msgstr "Signatur"
 
-#: src/prefs_account.c:1860
+#: src/prefs_account.c:1868
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Infoga signatur automatiskt"
 
-#: src/prefs_account.c:1865
+#: src/prefs_account.c:1873
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Signaturseparator"
 
-#: src/prefs_account.c:1890
+#: src/prefs_account.c:1898
 msgid "Command output"
 msgstr "Kommando utdata"
 
-#: src/prefs_account.c:1917
+#: src/prefs_account.c:1925
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Sätt automatiskt följande adresser"
 
-#. to
-#: src/prefs_account.c:1926 src/prefs_filtering_action.c:1072
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1687 src/quote_fmt.c:49
+#: src/prefs_account.c:1934
+#: src/prefs_filtering_action.c:1074
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1683
+#: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
-msgstr ""
+msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_account.c:1939
+#: src/prefs_account.c:1947
 msgid "Bcc"
-msgstr ""
+msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:1952
+#: src/prefs_account.c:1960
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Svara till"
 
-#: src/prefs_account.c:2003
+#: src/prefs_account.c:2011
 msgid "Default privacy system"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2012
+#: src/prefs_account.c:2020
 msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "Förinställd kryptering av meddelanden"
+msgstr "Kryptera meddelanden som standard"
 
-#: src/prefs_account.c:2014
+#: src/prefs_account.c:2022
 msgid "Encrypt message by default when replying to an encrypted message"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2017
+#: src/prefs_account.c:2025
 msgid "Sign message by default"
-msgstr "Förinställd signering av meddelanden"
+msgstr "Signera meddelanden som standard"
 
-#: src/prefs_account.c:2019
+#: src/prefs_account.c:2027
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2103 src/prefs_account.c:2120 src/prefs_account.c:2136
+#: src/prefs_account.c:2111
+#: src/prefs_account.c:2128
+#: src/prefs_account.c:2144
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Anväd inte SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2106
+#: src/prefs_account.c:2114
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Använd SSL för POP3-förbindelse"
 
-#: src/prefs_account.c:2109 src/prefs_account.c:2126 src/prefs_account.c:2161
+#: src/prefs_account.c:2117
+#: src/prefs_account.c:2134
+#: src/prefs_account.c:2169
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Använd STARTTLS-kommando för att starta SSL-session"
 
-#: src/prefs_account.c:2123
+#: src/prefs_account.c:2131
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Använd SSL för IMAP4-förbindelse"
 
-#: src/prefs_account.c:2145
+#: src/prefs_account.c:2153
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Använd SSL för NNTP-förbindelse"
 
-#: src/prefs_account.c:2147
+#: src/prefs_account.c:2155
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Skicka (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2155
+#: src/prefs_account.c:2163
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2158
+#: src/prefs_account.c:2166
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Använd SSL för SMTP-förbindelse"
 
-#: src/prefs_account.c:2169
+#: src/prefs_account.c:2177
 msgid "Use non-blocking SSL"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2181
+#: src/prefs_account.c:2189
 msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2307
-msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Specificera SMTP-port"
+#: src/prefs_account.c:2315
+msgid "SMTP port"
+msgstr "SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2313
-msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Specificera POP3-port"
+#: src/prefs_account.c:2321
+msgid "POP3 port"
+msgstr "POP3 port"
 
-#: src/prefs_account.c:2319
-msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "Specificera IMAP4-port"
+#: src/prefs_account.c:2327
+msgid "IMAP4 port"
+msgstr "IMAP4 port"
 
-#: src/prefs_account.c:2325
-msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "Specificera NNTP-port"
+#: src/prefs_account.c:2333
+msgid "NNTP port"
+msgstr "NNTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2330
-msgid "Specify domain name"
-msgstr "Specificera domännamn"
+#: src/prefs_account.c:2338
+msgid "Domain name"
+msgstr "Domännamn"
 
-#: src/prefs_account.c:2340
+#: src/prefs_account.c:2348
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2348
+#: src/prefs_account.c:2356
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2395
+#: src/prefs_account.c:2403
 msgid "Browse"
-msgstr ""
+msgstr "Bläddra"
 
-#: src/prefs_account.c:2408
+#: src/prefs_account.c:2416
 msgid "Put sent messages in"
-msgstr "Spara skickade meddelanden till"
+msgstr "Spara skickade meddelanden i"
 
-#: src/prefs_account.c:2410
+#: src/prefs_account.c:2418
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2412
+#: src/prefs_account.c:2420
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Lagra Utkast i"
 
-#: src/prefs_account.c:2414
+#: src/prefs_account.c:2422
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Lagra bortagna meddelande i"
 
-#: src/prefs_account.c:2460
+#: src/prefs_account.c:2468
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Konto har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:2464
+#: src/prefs_account.c:2472
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Epostadress har ine angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:2471
+#: src/prefs_account.c:2479
 msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "SMTP-värd har inte angivits"
+msgstr "SMTP-server har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:2476
+#: src/prefs_account.c:2484
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Användar-ID har inte angivits."
 
-#: src/prefs_account.c:2481
+#: src/prefs_account.c:2489
 msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "POP3-värd har inte angivits."
+msgstr "POP3-server har inte angivits."
 
-#: src/prefs_account.c:2486
+#: src/prefs_account.c:2494
 msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "IMAP4-värd har inte angivits"
+msgstr "IMAP4-server har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:2491
+#: src/prefs_account.c:2499
 msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "NNTP-värd har inte angivits"
+msgstr "NNTP-server har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:2497
+#: src/prefs_account.c:2505
 msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "lokal postlåda har ine angivits"
+msgstr "lokal brevlåda har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:2503
+#: src/prefs_account.c:2511
 msgid "mail command is not entered."
-msgstr "Epostadress har ine angivits"
+msgstr "Epost kommando har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:2562
+#: src/prefs_account.c:2570
 msgid "Select signature file"
-msgstr ""
+msgstr "Välj fil med signatur"
 
-#: src/prefs_account.c:2778
+#: src/prefs_account.c:2786
 #, c-format
 msgid "Unsupported (%s)"
 msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:199
 msgid "Actions configuration"
-msgstr "Aktivitet konfiguration"
+msgstr "Aktivitetskonfiguration"
 
 #: src/prefs_actions.c:223
 msgid "Menu name:"
@@ -6540,25 +7067,21 @@ msgstr "Kommando"
 msgid " Replace "
 msgstr ".Ersätt "
 
-#: src/prefs_actions.c:274
-msgid " Syntax help... "
-msgstr ""
-
 #: src/prefs_actions.c:505
 msgid "Menu name is not set."
 msgstr "Menynamn är inte angivet."
 
 #: src/prefs_actions.c:510
 msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
-msgstr ""
+msgstr "Det är inte tillåtet att börja menynamnet med '/'."
 
 #: src/prefs_actions.c:515
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
-msgstr ""
+msgstr "Det är inte tillåtet att använda kolon ':' i menynamnet."
 
 #: src/prefs_actions.c:534
 msgid "Menu name is too long."
-msgstr ""
+msgstr "Menynamnet är för långt."
 
 #: src/prefs_actions.c:543
 msgid "Command line not set."
@@ -6566,7 +7089,7 @@ msgstr "Kommando är inte angivet."
 
 #: src/prefs_actions.c:548
 msgid "Menu name and command are too long."
-msgstr ""
+msgstr "Menynamnet och kommandot är för långt."
 
 #: src/prefs_actions.c:553
 #, c-format
@@ -6575,6 +7098,9 @@ msgid ""
 "%s\n"
 "has a syntax error."
 msgstr ""
+"Kommandot\n"
+"%s\n"
+"har syntax fel."
 
 #: src/prefs_actions.c:613
 msgid "Delete action"
@@ -6584,119 +7110,153 @@ msgstr "Ta bort aktivitet"
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna aktivitet? "
 
-#: src/prefs_actions.c:731 src/prefs_actions.c:750 src/prefs_filtering.c:1081
-#: src/prefs_filtering.c:1103 src/prefs_matcher.c:1636
-#: src/prefs_template.c:398 src/prefs_template.c:414
-msgid "Entry not saved"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_actions.c:732 src/prefs_actions.c:751 src/prefs_filtering.c:1082
-#: src/prefs_filtering.c:1104 src/prefs_template.c:399
+#: src/prefs_actions.c:731
+#: src/prefs_actions.c:751
+#: src/prefs_filtering.c:1081
+#: src/prefs_filtering.c:1103
+#: src/prefs_matcher.c:1636
+#: src/prefs_template.c:398
 #: src/prefs_template.c:415
+msgid "Entry not saved"
+msgstr "Posten sparades inte"
+
+#: src/prefs_actions.c:732
+#: src/prefs_actions.c:752
+#: src/prefs_filtering.c:1082
+#: src/prefs_filtering.c:1104
+#: src/prefs_template.c:399
+#: src/prefs_template.c:416
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Posten sparades inte. Stänga ändå?"
+
+#: src/prefs_actions.c:733
+#: src/prefs_actions.c:753
+#: src/prefs_filtering.c:1083
+#: src/prefs_filtering.c:1105
+#: src/prefs_matcher.c:1638
+#: src/prefs_template.c:400
+#: src/prefs_template.c:417
+msgid "_Continue editing"
+msgstr "_Fortsätt redigering"
 
-#: src/prefs_actions.c:785
-msgid "MENU NAME:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:788
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Meny namn:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:786
+#: src/prefs_actions.c:789
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
-msgstr ""
+msgstr "Använd '/' i menynamn för att skapa undermenyer."
 
-#: src/prefs_actions.c:788
-msgid "COMMAND LINE:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:791
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command line:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Kommandorad:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:789
-msgid "Begin with:"
-msgstr "Börja med:"
+#: src/prefs_actions.c:792
+msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Börjar med:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:790
+#: src/prefs_actions.c:793
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
-msgstr ""
+msgstr "för att skicka meddelandetexten eller markerad text till kommandots standard indata"
 
-#: src/prefs_actions.c:791
+#: src/prefs_actions.c:794
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
-msgstr ""
+msgstr "för att skicka text till kommandots standard indata"
 
-#: src/prefs_actions.c:792
+#: src/prefs_actions.c:795
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
-msgstr ""
+msgstr "skicka gömd text som anges av användaren till kommandots standard indata"
 
-#: src/prefs_actions.c:793
-msgid "End with:"
-msgstr "Sluta med:"
+#: src/prefs_actions.c:796
+msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Avsluta med:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:794
+#: src/prefs_actions.c:797
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:795
+#: src/prefs_actions.c:798
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:796
+#: src/prefs_actions.c:799
 msgid "to run command asynchronously"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:797
-msgid "Use:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:800
+msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Använd:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:798
+#: src/prefs_actions.c:801
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:799
-msgid ""
-"for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
+#: src/prefs_actions.c:802
+msgid "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:800
+#: src/prefs_actions.c:803
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:801
+#: src/prefs_actions.c:804
 msgid "for a user provided argument"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:802
+#: src/prefs_actions.c:805
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:803
+#: src/prefs_actions.c:806
 msgid "for the text selection"
-msgstr "för text markering"
+msgstr "för textmarkering"
 
-#: src/prefs_actions.c:804
+#: src/prefs_actions.c:807
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:813 src/prefs_filtering_action.c:1088
-#: src/quote_fmt.c:77
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "Beskrivning av symboler"
+#: src/prefs_actions.c:816
+#: src/prefs_themes.c:1012
+msgid "Actions"
+msgstr "Aktiviteter"
+
+#: src/prefs_actions.c:817
+msgid "The Actions feature is a way for the user to launch external commands to process a complete message file or just one of its parts."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:896
+#: src/prefs_actions.c:903
 msgid "Current actions"
 msgstr "Aktuella aktiviteter"
 
-#: src/prefs_common.c:189
-msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q"
+#: src/prefs_common.c:187
+msgid ""
+"On %d\\n"
+"%f wrote:\\n"
+"\\n"
+"%q"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:195
+#: src/prefs_common.c:193
 msgid ""
-"\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
-"\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
+"\\n"
+"\\n"
+"Begin forwarded message:\\n"
+"\\n"
+"?d{Date: %d\\n"
+"}?f{From: %f\\n"
+"}?t{To: %t\\n"
+"}?c{Cc: %c\\n"
+"}?n{Newsgroups: %n\\n"
+"}?s{Subject: %s\\n"
+"}\\n"
+"\\n"
+"%M"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:248
+#: src/prefs_common.c:246
 msgid "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
-msgstr ""
+msgstr "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
 
-#. Account autoselection
 #: src/prefs_compose_writing.c:98
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Välj konto automatistk"
@@ -6707,7 +7267,7 @@ msgstr "vid svar"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:108
 msgid "when forwarding"
-msgstr ""
+msgstr "vid vidarebefordran"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:110
 msgid "when re-editing"
@@ -6721,9 +7281,10 @@ msgstr ""
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Starta automatiskt extern redigerare"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:123 src/prefs_filtering_action.c:159
+#: src/prefs_compose_writing.c:123
+#: src/prefs_filtering_action.c:159
 msgid "Forward as attachment"
-msgstr "Skicka vidare som bilaga"
+msgstr "Vidarebefordra som bilaga"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:126
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
@@ -6731,25 +7292,27 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:133
 msgid "Autosave to Drafts folder every"
-msgstr ""
+msgstr "Spara automatiskt till utkastmappen var"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:143 src/prefs_wrapping.c:100
+#: src/prefs_compose_writing.c:143
+#: src/prefs_wrapping.c:97
 msgid "characters"
 msgstr "tecken"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:151
 msgid "Undo level"
-msgstr ""
+msgstr "Ångranivå"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:246
 msgid "Writing"
-msgstr ""
+msgstr "Skriver"
 
 #: src/prefs_customheader.c:176
 msgid "Custom header configuration"
 msgstr "Anpassad brehuvudsinställning"
 
-#: src/prefs_customheader.c:492 src/prefs_display_header.c:560
+#: src/prefs_customheader.c:492
+#: src/prefs_display_header.c:566
 #: src/prefs_matcher.c:1220
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
@@ -6774,24 +7337,24 @@ msgstr "Aktuella anpassade brevhuvuden"
 msgid "Displayed header configuration"
 msgstr ""
 
-#. header name
-#: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:469
+#: src/prefs_display_header.c:251
+#: src/prefs_matcher.c:469
 msgid "Header name"
 msgstr "Brevhuvudsnamn"
 
-#: src/prefs_display_header.c:284
+#: src/prefs_display_header.c:286
 msgid "Displayed Headers"
 msgstr "Visade brevhuvuden"
 
-#: src/prefs_display_header.c:348
+#: src/prefs_display_header.c:352
 msgid "Hidden headers"
-msgstr "Dålda brevhuvuden"
+msgstr "Dolda brevhuvuden"
 
-#: src/prefs_display_header.c:372
+#: src/prefs_display_header.c:378
 msgid "Show all unspecified headers"
 msgstr "Visa alla ospecificerade brevhuvuden"
 
-#: src/prefs_display_header.c:570
+#: src/prefs_display_header.c:576
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Detta brevhuvud finns redan i listan."
 
@@ -6802,15 +7365,15 @@ msgstr "%s kommer att ersättas med filnamnet / URI"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:119
 msgid "Web browser"
-msgstr ""
+msgstr "Webbläsare"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:148
 msgid "Print command"
-msgstr ""
+msgstr "Utskriftskommando"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:164
 msgid "Text editor"
-msgstr ""
+msgstr "Textredigerare"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:191
 msgid "Image viewer"
@@ -6818,16 +7381,17 @@ msgstr "Bildvisare"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:209
 msgid "Audio player"
-msgstr ""
+msgstr "Ljudspelare"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:266 src/prefs_image_viewer.c:128
-#: src/prefs_message.c:293 src/prefs_msg_colors.c:394
+#: src/prefs_ext_prog.c:266
+#: src/prefs_image_viewer.c:128
+#: src/prefs_message.c:293
 msgid "Message View"
-msgstr ""
+msgstr "Meddelandevy"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:267
 msgid "External Programs"
-msgstr ""
+msgstr "Externa program"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:149
 msgid "Move"
@@ -6837,13 +7401,14 @@ msgstr "Flytta"
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopiera"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:152 src/prefs_summary_column.c:79
+#: src/prefs_filtering_action.c:152
+#: src/prefs_summary_column.c:79
 msgid "Mark"
 msgstr "Markera"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:154
 msgid "Lock"
-msgstr ""
+msgstr "Lås"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:155
 msgid "Unlock"
@@ -6857,30 +7422,35 @@ msgstr "Markera som läst"
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "Markera som oläst"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:158 src/toolbar.c:393 src/toolbar.c:481
+#: src/prefs_filtering_action.c:158
+#: src/toolbar.c:393
+#: src/toolbar.c:481
 msgid "Forward"
-msgstr "Skicka vidare"
+msgstr "Vidarebefordra"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:160
 msgid "Redirect"
-msgstr ""
+msgstr "Omdirigera"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:161 src/prefs_filtering_action.c:425
-#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1539
+#: src/prefs_filtering_action.c:161
+#: src/prefs_filtering_action.c:427
+#: src/toolbar.c:171
+#: src/toolbar.c:1552
 msgid "Execute"
-msgstr "Exekvera"
+msgstr "Kör"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:430
+#: src/prefs_filtering_action.c:162
+#: src/prefs_filtering_action.c:432
 msgid "Color"
 msgstr "Färger"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:163
 msgid "Change score"
-msgstr ""
+msgstr "Ändra poäng"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:164
 msgid "Set score"
-msgstr ""
+msgstr "Ange poäng"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:165
 msgid "Hide"
@@ -6888,147 +7458,178 @@ msgstr "Dölj"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:166
 msgid "Stop filter"
-msgstr ""
+msgstr "Stoppa filter"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:313
+#: src/prefs_filtering_action.c:315
 msgid "Filtering action configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:338
+#: src/prefs_filtering_action.c:340
 msgid "Action"
 msgstr "Aktivitet"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:415
+#: src/prefs_filtering_action.c:417
 msgid "Destination"
 msgstr "Destination"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:420
+#: src/prefs_filtering_action.c:422
 msgid "Recipient"
 msgstr "Mottagare"
 
-#. S_COL_NUMBER
-#: src/prefs_filtering_action.c:435 src/prefs_summary_column.c:88
-#: src/summaryview.c:472
+#: src/prefs_filtering_action.c:437
+#: src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/summaryview.c:473
 msgid "Score"
-msgstr ""
+msgstr "Poäng"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:450
+#: src/prefs_filtering_action.c:452
 msgid "Select ..."
 msgstr "Välj ..."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:457
+#: src/prefs_filtering_action.c:459
 msgid "Info ..."
 msgstr "Info ... "
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:485 src/prefs_filtering.c:343
-#: src/prefs_matcher.c:598 src/prefs_template.c:256 src/prefs_toolbar.c:794
+#: src/prefs_filtering_action.c:487
+#: src/prefs_filtering.c:343
+#: src/prefs_matcher.c:598
+#: src/prefs_template.c:256
+#: src/prefs_toolbar.c:796
 msgid "  Replace  "
 msgstr "  Ersätt  "
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:786
+#: src/prefs_filtering_action.c:788
 msgid "Command line not set"
-msgstr ""
+msgstr "Kommandorad är inte angiven"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:787
+#: src/prefs_filtering_action.c:789
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "Destination är inte angiven"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:798
+#: src/prefs_filtering_action.c:800
 msgid "Recipient is not set."
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+msgstr "Mottagare har inte angetts."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:813
+#: src/prefs_filtering_action.c:815
 msgid "Score is not set"
-msgstr ""
+msgstr "Poäng är inte angivet"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1031
+#: src/prefs_filtering_action.c:1033
 msgid "No action was defined."
-msgstr ""
+msgstr "Ingen aktivitet är definierad."
 
-#. S_COL_TO
-#. date expression
-#. S_COL_TO
-#: src/prefs_filtering_action.c:1073 src/prefs_matcher.c:1688
-#: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:469
+# xxxx här är jag xxxx
+#: src/prefs_filtering_action.c:1070
+#: src/prefs_matcher.c:1679
+#: src/quote_fmt.c:61
+msgid "literal %"
+msgstr "%-tecken"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1075
+#: src/prefs_matcher.c:1684
+#: src/prefs_summary_column.c:85
+#: src/quote_fmt.c:41
+#: src/summaryview.c:470
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
-#. references
-#: src/prefs_filtering_action.c:1074 src/prefs_matcher.c:1689
+#: src/prefs_filtering_action.c:1076
+#: src/prefs_matcher.c:1685
 #: src/quote_fmt.c:52
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Meddelande-ID"
 
-#. cc
-#: src/prefs_filtering_action.c:1075 src/prefs_matcher.c:152
-#: src/prefs_matcher.c:1690 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_filtering_action.c:1077
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1686
+#: src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Nyhetsgrupper"
 
-#. newsgroups
-#: src/prefs_filtering_action.c:1076 src/prefs_matcher.c:152
-#: src/prefs_matcher.c:1691 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_filtering_action.c:1078
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1687
+#: src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
-msgstr "Referens"
+msgstr "Referenser"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1077 src/prefs_matcher.c:1692
-msgid "Filename - should not be modified"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:1079
+#: src/prefs_matcher.c:1688
+msgid "filename (should not be modified)"
+msgstr "filnamn (ska inte ändras)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1078 src/prefs_matcher.c:1693
+#: src/prefs_filtering_action.c:1080
+#: src/prefs_matcher.c:1689
 msgid "new line"
 msgstr "ny rad"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1694
+#: src/prefs_filtering_action.c:1081
+#: src/prefs_matcher.c:1690
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:1695
+#: src/prefs_filtering_action.c:1082
+#: src/prefs_matcher.c:1691
 msgid "quote character"
-msgstr "citat tecken"
+msgstr "citattecken"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1389
-msgid "Current action list"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1090
+msgid "Filtering Action: 'Execute'"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:155 src/prefs_filtering.c:242
-msgid "Filtering/Processing configuration"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1091
+msgid ""
+"'Execute' allows you to send a message or message element to an external program or script.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
 
+#: src/prefs_filtering_action.c:1394
+msgid "Current action list"
+msgstr "Aktuell aktivitetslista"
+
+#: src/prefs_filtering.c:155
+#: src/prefs_filtering.c:242
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "Filtrerings/Behandllingsinställningar"
+
 #: src/prefs_filtering.c:279
 msgid "Condition: "
-msgstr ""
+msgstr "Villkor: "
 
-#: src/prefs_filtering.c:292 src/prefs_filtering.c:314
+#: src/prefs_filtering.c:292
+#: src/prefs_filtering.c:314
 msgid " Define... "
-msgstr ""
+msgstr " Definiera... "
 
 #: src/prefs_filtering.c:301
 msgid "Action: "
-msgstr ""
+msgstr "Aktivitet: "
 
-#. FIXME: this strcmp() is bogus: "(New)" should never
-#. * be inserted in the storage
-#: src/prefs_filtering.c:647 src/prefs_filtering.c:648
-#: src/prefs_filtering.c:709 src/prefs_template.c:348
+#: src/prefs_filtering.c:647
+#: src/prefs_filtering.c:648
+#: src/prefs_filtering.c:709
+#: src/prefs_template.c:348
 msgid "(New)"
 msgstr "(Ny)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:774 src/prefs_filtering.c:856
+#: src/prefs_filtering.c:774
+#: src/prefs_filtering.c:856
 msgid "Condition string is not valid."
-msgstr "Söksträngen ej funnen."
+msgstr "Villkorssträngen är inte giltig."
 
-#: src/prefs_filtering.c:810 src/prefs_filtering.c:864
+#: src/prefs_filtering.c:810
+#: src/prefs_filtering.c:864
 msgid "Action string is not valid."
-msgstr ""
+msgstr "Aktivitetssträngen är inte giltig."
 
 #: src/prefs_filtering.c:843
 msgid "Condition string is empty."
-msgstr "Kontoinställningar"
+msgstr "Villkorssträngen är tom"
 
 #: src/prefs_filtering.c:849
 msgid "Action string is empty."
-msgstr ""
+msgstr "Aktivitetssträngen är tom."
 
 #: src/prefs_filtering.c:921
 msgid "Delete rule"
@@ -7040,131 +7641,129 @@ msgstr "Vill du verkligen ta bort denna regel?"
 
 #: src/prefs_filtering.c:1264
 msgid "Rule"
-msgstr ""
+msgstr "Regel"
 
-#. F_COL_UNREAD
 #: src/prefs_folder_column.c:82
 msgid "Total"
-msgstr ""
+msgstr "Totalt"
 
 #: src/prefs_folder_column.c:205
 msgid "Folder list columns configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Inställning av kolumner i mapplista"
 
 #: src/prefs_folder_column.c:222
 msgid ""
 "Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
+"Välj kolumner att visa i mapplistan. Du kan ändra\n"
+"ordningen genom att använda Upp / Ner knapparna eller genom att dra raderna."
 
-#: src/prefs_folder_column.c:251 src/prefs_summary_column.c:265
+#: src/prefs_folder_column.c:251
+#: src/prefs_summary_column.c:265
 msgid "Hidden columns"
-msgstr "Dålda kolumner"
+msgstr "Dolda kolumner"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:280 src/prefs_summary_column.c:294
+#: src/prefs_folder_column.c:280
+#: src/prefs_summary_column.c:294
 msgid "Displayed columns"
-msgstr ""
+msgstr "Visade kolumner"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_summary_column.c:330
-#: src/prefs_toolbar.c:806
+#: src/prefs_folder_column.c:316
+#: src/prefs_summary_column.c:330
+#: src/prefs_toolbar.c:808
 msgid " Use default "
 msgstr " Använd standard "
 
-#. Apply to subfolders
-#: src/prefs_folder_item.c:173 src/prefs_folder_item.c:490
+#: src/prefs_folder_item.c:173
+#: src/prefs_folder_item.c:490
 msgid ""
 "Apply to\n"
 "subfolders"
 msgstr ""
-"Ange för\n"
+"Använd på\n"
 "undermappar"
 
-#. Simplify Subject
 #: src/prefs_folder_item.c:180
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
-msgstr ""
+msgstr "Förenkla RegExp för ämne:"
 
-#. Folder chmod
 #: src/prefs_folder_item.c:200
 msgid "Folder chmod: "
 msgstr "Mapp chmod: "
 
-#. Folder color
 #: src/prefs_folder_item.c:226
 msgid "Folder color: "
 msgstr "Mapp färg: "
 
-#. Enable processing at startup
 #: src/prefs_folder_item.c:254
 msgid "Process at startup"
-msgstr ""
+msgstr "Behandla vid uppstart"
 
-#. Check folder for new mail
 #: src/prefs_folder_item.c:268
 msgid "Scan for new mail"
-msgstr ""
+msgstr "Leta efter ny post"
 
-#. Synchronise folder for offline use
 #: src/prefs_folder_item.c:281
 msgid "Synchronise for offline use"
-msgstr ""
+msgstr "Synkronisera för att arbeta frånkopplad"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:499
 msgid "Request Return Receipt"
-msgstr ""
+msgstr "Begär läskvitto"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:514
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
-msgstr ""
+msgstr "Spara en kopia av utgående meddelande i denna mapp istället för Skickat"
 
-#. Default To
 #: src/prefs_folder_item.c:527
 msgid "Default To: "
 msgstr "Standard till: "
 
-#. Default address to reply to
 #: src/prefs_folder_item.c:547
 msgid "Default To for replies: "
-msgstr ""
+msgstr "Standard Till för svar: "
 
-#. Default account
 #: src/prefs_folder_item.c:567
 msgid "Default account: "
 msgstr "Standard konto: "
 
-#. Default dictionary
 #: src/prefs_folder_item.c:618
 msgid "Default dictionary: "
-msgstr ""
+msgstr "Standard ordlista: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:823
+#: src/prefs_folder_item.c:827
+#: src/prefs_msg_colors.c:297
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Välj färg för mapp"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:835
+#: src/prefs_folder_item.c:839
 msgid "General"
-msgstr ""
+msgstr "Allmänt"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:875
+#: src/prefs_folder_item.c:879
 #, c-format
 msgid "Properties for folder %s"
-msgstr ""
+msgstr "Egenskaper för mapp %s"
 
 #: src/prefs_fonts.c:66
 msgid "Folder and Message Lists"
-msgstr ""
+msgstr "Mapp- och meddelandelistor"
 
 #: src/prefs_fonts.c:83
 msgid "Message"
 msgstr "Meddelande"
 
-#: src/prefs_fonts.c:145 src/prefs_summaries.c:1029 src/prefs_themes.c:361
+#: src/prefs_fonts.c:145
+#: src/prefs_msg_colors.c:448
+#: src/prefs_summaries.c:1057
+#: src/prefs_themes.c:361
 msgid "Display"
 msgstr "Visa"
 
 #: src/prefs_fonts.c:146
 msgid "Fonts"
-msgstr ""
+msgstr "Typsnitt"
 
 #: src/prefs_gtk.c:849
 msgid "Preferences"
@@ -7176,15 +7775,15 @@ msgstr "Visa bifogade bilder automatiskt"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:75
 msgid "Resize attached images by default"
-msgstr ""
+msgstr "Ändra storlek på bifogade bilder som standard"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:78
 msgid "Clicking image toggles scaling"
-msgstr ""
+msgstr "Klicka på bild för att skala"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:84
 msgid "Display images inline"
-msgstr ""
+msgstr "Visa bilder i meddelandet"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:129
 msgid "Image Viewer"
@@ -7196,7 +7795,7 @@ msgstr "Alla meddelande"
 
 #: src/prefs_matcher.c:151
 msgid "To or Cc"
-msgstr ""
+msgstr "Till eller Cc"
 
 #: src/prefs_matcher.c:152
 msgid "In reply to"
@@ -7204,11 +7803,11 @@ msgstr "I svar till"
 
 #: src/prefs_matcher.c:153
 msgid "Age greater than"
-msgstr ""
+msgstr "Äldre än"
 
 #: src/prefs_matcher.c:153
 msgid "Age lower than"
-msgstr ""
+msgstr "Yngre än"
 
 #: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Headers part"
@@ -7220,7 +7819,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_matcher.c:155
 msgid "Whole message"
-msgstr "Hela meddelande"
+msgstr "Hela meddelandet"
 
 #: src/prefs_matcher.c:156
 msgid "Unread flag"
@@ -7232,15 +7831,15 @@ msgstr "Ny flagga"
 
 #: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Marked flag"
-msgstr ""
+msgstr "Markerad flagga"
 
 #: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Deleted flag"
-msgstr "Ta bort flagga"
+msgstr "Borttagen flagga"
 
 #: src/prefs_matcher.c:158
 msgid "Replied flag"
-msgstr ""
+msgstr "Svarat flagga"
 
 #: src/prefs_matcher.c:158
 msgid "Forwarded flag"
@@ -7248,47 +7847,48 @@ msgstr "Vidarebefordrad flagga"
 
 #: src/prefs_matcher.c:159
 msgid "Locked flag"
-msgstr "Lås flagga"
+msgstr "Låst flagga"
 
 #: src/prefs_matcher.c:160
 msgid "Color label"
 msgstr "Färgm_arkering"
 
-#: src/prefs_matcher.c:161 src/toolbar.c:174
+#: src/prefs_matcher.c:161
+#: src/toolbar.c:174
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignorera tråd"
 
 #: src/prefs_matcher.c:162
 msgid "Score greater than"
-msgstr ""
+msgstr "Poäng större än"
 
 #: src/prefs_matcher.c:162
 msgid "Score lower than"
-msgstr ""
+msgstr "Poäng mindre än"
 
 #: src/prefs_matcher.c:163
 msgid "Score equal to"
-msgstr ""
+msgstr "Poäng lika med"
 
 #: src/prefs_matcher.c:164
 msgid "Test"
-msgstr ""
+msgstr "Test"
 
 #: src/prefs_matcher.c:165
 msgid "Size greater than"
-msgstr ""
+msgstr "Större storlek än"
 
 #: src/prefs_matcher.c:166
 msgid "Size smaller than"
-msgstr ""
+msgstr "Mindre storlek än"
 
 #: src/prefs_matcher.c:167
 msgid "Size exactly"
-msgstr ""
+msgstr "Exakt storlek"
 
 #: src/prefs_matcher.c:168
 msgid "Partially downloaded"
-msgstr ""
+msgstr "Delvis nedladdat"
 
 #: src/prefs_matcher.c:185
 msgid "or"
@@ -7308,7 +7908,7 @@ msgstr "innehåller ej"
 
 #: src/prefs_matcher.c:219
 msgid "yes"
-msgstr "Ja"
+msgstr "ja"
 
 #: src/prefs_matcher.c:219
 msgid "no"
@@ -7316,16 +7916,15 @@ msgstr "nej"
 
 #: src/prefs_matcher.c:410
 msgid "Condition configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Villkorsinställning"
 
-#. criteria combo box
 #: src/prefs_matcher.c:437
 msgid "Match type"
 msgstr "Jämför typ"
 
 #: src/prefs_matcher.c:502
 msgid " Info... "
-msgstr ""
+msgstr " Info... "
 
 #: src/prefs_matcher.c:524
 msgid "Predicate"
@@ -7335,10 +7934,9 @@ msgstr "Förutsättning"
 msgid "Use regexp"
 msgstr "Anv. regex"
 
-#. boolean operation
 #: src/prefs_matcher.c:613
 msgid "Boolean Op"
-msgstr ""
+msgstr "Boolesk Op"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1200
 msgid "Value is not set."
@@ -7347,32 +7945,28 @@ msgstr "Värde ej angivet."
 #: src/prefs_matcher.c:1637
 msgid ""
 "The entry was not saved.\n"
-"Have you really finished?"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_matcher.c:1679
-msgid "'Test' allows you to test a message or message element"
-msgstr "'Test' tillåter dig att testa ett meddelande eller ett meddelandeelement"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1680
-msgid "using an external program or script. The program will"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_matcher.c:1681
-msgid "return either 0 or 1"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_matcher.c:1682
-msgid "The following symbols can be used:"
+"Close anyway?"
 msgstr ""
+"Posten sparades inte.\n"
+"Stäng ändå?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1703
+#: src/prefs_matcher.c:1699
 msgid "Match Type: 'Test'"
+msgstr "Matcha typ: 'Test'"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1700
+msgid ""
+"'Test' allows you to test a message or message element using an external program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
+"'Test' låter dig testa ett meddelande eller del av ett meddelande med ett externt program eller skript. Programmet kommer returnera antingen 1 eller 0.\n"
+"\n"
+"Följande symboler kan användas:"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1782
 msgid "Current condition rules"
-msgstr ""
+msgstr "Nuvarande villkorsregler"
 
 #: src/prefs_message.c:115
 msgid "Display header pane above message view"
@@ -7380,25 +7974,26 @@ msgstr "Visa brevhuvudsruta ovanför meddelandevy"
 
 #: src/prefs_message.c:119
 msgid "Display X-Face in message view"
-msgstr ""
+msgstr "Visa X-Face i meddelandevy"
 
 #: src/prefs_message.c:133
 msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "Visa kortfattade brevhuvuden  meddelandevy"
+msgstr "Visa kortfattade brevhuvuden i meddelandevy"
 
 #: src/prefs_message.c:146
 msgid "Render HTML messages as text"
-msgstr ""
+msgstr "Visa HTML- meddelande som text"
 
 #: src/prefs_message.c:149
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
-msgstr ""
+msgstr "Visa bilagans beskrivning (i stället för namnet)"
 
 #: src/prefs_message.c:159
 msgid "Line space"
 msgstr "Radavstånd"
 
-#: src/prefs_message.c:173 src/prefs_message.c:211
+#: src/prefs_message.c:173
+#: src/prefs_message.c:211
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "punkt(er)"
 
@@ -7416,69 +8011,81 @@ msgstr "Mjuk rullning"
 
 #: src/prefs_message.c:197
 msgid "Step"
-msgstr "Steg"
+msgstr "Stega"
 
 #: src/prefs_message.c:294
 msgid "Text options"
-msgstr ""
+msgstr "Textval"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:98
-msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "Aktivera färgläggning av meddelande"
+#: src/prefs_msg_colors.c:100
+msgid "Message view"
+msgstr "Meddelandevy"
 
 #: src/prefs_msg_colors.c:112
+msgid "Enable coloration of message text"
+msgstr "Aktivera färgläggning av meddelandetext"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:124
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Citerad text - Första nivå"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:125
+#: src/prefs_msg_colors.c:139
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Citerad text - Andra nivå"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:138
+#: src/prefs_msg_colors.c:154
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Citerad text -Tredje nivå"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:151
+#: src/prefs_msg_colors.c:164
+msgid "Cycle quote colors"
+msgstr "Återanvänd färger för citat"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:176
 msgid "URI link"
 msgstr "URI-länk"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:163
-msgid "Target folder"
-msgstr "Mål mapp"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:175
+#: src/prefs_msg_colors.c:190
 msgid "Signatures"
-msgstr "Signatur"
+msgstr "Signaturer"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:194
+msgid "Folder list"
+msgstr "Mapplista"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:211
+msgid "Target folder"
+msgstr "Målmapp"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:179
-msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "Återanvänd citeringsfärger"
+#: src/prefs_msg_colors.c:225
+msgid "Folder containing new messages"
+msgstr "Mappen innehåller nya meddelanden"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:233
+#: src/prefs_msg_colors.c:279
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Välj färg för citeringsnivå 1"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:236
+#: src/prefs_msg_colors.c:282
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Välj färg för citeringsnivå 2"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:239
+#: src/prefs_msg_colors.c:285
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Välj färg för citeringsnivå 3"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:242
+#: src/prefs_msg_colors.c:288
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Välj färg för URI"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:245
+#: src/prefs_msg_colors.c:291
 msgid "Pick color for target folder"
-msgstr "Välj färg för mål mapp"
+msgstr "Välj färg för målmapp"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:248
+#: src/prefs_msg_colors.c:294
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Välj färg för signaturer"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:395
+#: src/prefs_msg_colors.c:449
 msgid "Colors"
 msgstr "Färger"
 
@@ -7486,24 +8093,22 @@ msgstr "Färger"
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Lägg till adress till destination vid dubbelklick"
 
-#. Clip Log
 #: src/prefs_other.c:109
 msgid "Log Size"
 msgstr "Loggstorlek"
 
 #: src/prefs_other.c:116
 msgid "Clip the log size"
-msgstr ""
+msgstr "Begränsa loggfönster"
 
 #: src/prefs_other.c:121
 msgid "Log window length"
-msgstr ""
+msgstr "Loggfönstrets längd"
 
 #: src/prefs_other.c:138
 msgid "0 to stop logging in the log window"
 msgstr "0 för att sluta logga i loggfönstret"
 
-#. On Exit
 #: src/prefs_other.c:144
 msgid "On exit"
 msgstr "Vid avslut"
@@ -7526,46 +8131,44 @@ msgstr "Varna om det finns köade meddelanden"
 
 #: src/prefs_other.c:171
 msgid "Socket I/O timeout:"
-msgstr ""
+msgstr "Tidsgräns för socket I/O:"
 
 #: src/prefs_other.c:184
 msgid "seconds"
 msgstr "sekunder"
 
-#. reply
 #: src/prefs_quote.c:90
 msgid "Reply will quote by default"
-msgstr ""
+msgstr "Citera vid svar som standard"
 
 #: src/prefs_quote.c:92
 msgid "Reply format"
 msgstr "Svarsformat"
 
-#: src/prefs_quote.c:107 src/prefs_quote.c:149
+#: src/prefs_quote.c:107
+#: src/prefs_quote.c:149
 msgid "Quotation mark"
-msgstr "Citationstecken"
+msgstr "Citattecken"
 
-#. forward
 #: src/prefs_quote.c:134
 msgid "Forward format"
-msgstr "Skicka vidare format"
+msgstr "Format för vidarebefordran"
 
 #: src/prefs_quote.c:181
 msgid " Description of symbols... "
-msgstr ""
+msgstr " Beskrivning av symboler... "
 
-#. quote chars
 #: src/prefs_quote.c:189
 msgid "Quotation characters"
-msgstr "Citationstecken"
+msgstr "Citattecken"
 
 #: src/prefs_quote.c:204
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
-msgstr ""
+msgstr "Tolka dessa tecken som citattecken: "
 
 #: src/prefs_quote.c:282
 msgid "Quoting"
-msgstr ""
+msgstr "Citerar"
 
 #: src/prefs_receive.c:122
 msgid "External program"
@@ -7573,43 +8176,45 @@ msgstr "Externt program"
 
 #: src/prefs_receive.c:131
 msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "Använt externt program för hämtning"
+msgstr "Använt externt program för inkorporering"
 
 #: src/prefs_receive.c:138
 msgid "Command"
 msgstr "Kommando"
 
 #: src/prefs_receive.c:156
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "Hämta ny post automatiskt"
+msgid "Automatically check for new mail"
+msgstr "Kolla efter ny post automatiskt"
 
 #: src/prefs_receive.c:158
 msgid "every"
 msgstr "varje"
 
 #: src/prefs_receive.c:179
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "Kolla ny post vid start"
+msgid "Check for new mail on startup"
+msgstr "Kolla efter ny post vid start"
 
 #: src/prefs_receive.c:181
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "Gå till inkorgen vid efter hämtande av post"
+msgstr "Gå till inkorgen efter att ha hämtat av ny post"
 
 #: src/prefs_receive.c:183
 msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "Uppdatera alla lokala mappar efter inkorporation"
+msgstr "Uppdatera alla lokala mappar efter inkorporering"
 
 #: src/prefs_receive.c:192
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Visa mottagningsdialog"
 
-#: src/prefs_receive.c:206 src/prefs_send.c:169 src/prefs_summaries.c:911
+#: src/prefs_receive.c:206
+#: src/prefs_send.c:169
+#: src/prefs_summaries.c:939
 msgid "Always"
 msgstr "Alltid"
 
 #: src/prefs_receive.c:207
 msgid "Only on manual receiving"
-msgstr ""
+msgstr "Bara vid manuell hämtning"
 
 #: src/prefs_receive.c:217
 msgid "Close receive dialog when finished"
@@ -7617,15 +8222,15 @@ msgstr "Stäng mottagningsdialog när den är klar"
 
 #: src/prefs_receive.c:219
 msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr ""
+msgstr "Kör kommando när ny e-post anländer"
 
 #: src/prefs_receive.c:229
 msgid "after autochecking"
-msgstr ""
+msgstr "efter automatisk kontroll"
 
 #: src/prefs_receive.c:231
 msgid "after manual checking"
-msgstr ""
+msgstr "efter manuell kontroll"
 
 #: src/prefs_receive.c:239
 #, c-format
@@ -7636,9 +8241,10 @@ msgstr ""
 "Kommando att köra:\n"
 "(använd %d för antal nya meddelande)"
 
-#: src/prefs_receive.c:365 src/prefs_send.c:335
+#: src/prefs_receive.c:365
+#: src/prefs_send.c:334
 msgid "Mail Handling"
-msgstr ""
+msgstr "Posthantering"
 
 #: src/prefs_send.c:142
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
@@ -7646,7 +8252,7 @@ msgstr "Spara skickade meddelanden till Skickat mappen"
 
 #: src/prefs_send.c:145
 msgid "Confirm before sending queued messages"
-msgstr ""
+msgstr "Bekräfta innan köade meddelanden skickas"
 
 #: src/prefs_send.c:153
 msgid "Show send dialog"
@@ -7654,13 +8260,11 @@ msgstr "Visa sänddialog"
 
 #: src/prefs_send.c:174
 msgid "Outgoing encoding"
-msgstr ""
+msgstr "Utgående kodning"
 
 #: src/prefs_send.c:187
-msgid ""
-"If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
-"be used"
-msgstr ""
+msgid "If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will be used"
+msgstr "Om 'Automatisk' är valt kommer den bästa teckenkodningen för den nuvarande lokalen användas"
 
 #: src/prefs_send.c:201
 msgid "Automatic (Recommended)"
@@ -7670,119 +8274,117 @@ msgstr "Automatisk (Rekommenderad)"
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7 bitars ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_send.c:205
+#: src/prefs_send.c:204
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:207
+#: src/prefs_send.c:206
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_send.c:208
+#: src/prefs_send.c:207
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_send.c:210
+#: src/prefs_send.c:209
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Centraleuropeisk (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_send.c:212
+#: src/prefs_send.c:211
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltisk (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_send.c:213
+#: src/prefs_send.c:212
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltisk (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_send.c:215
+#: src/prefs_send.c:214
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Grekisk (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_send.c:217
+#: src/prefs_send.c:216
 msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
-msgstr ""
+msgstr "Hebreiska  (ISO-8859-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:218
+#: src/prefs_send.c:217
 msgid "Hebrew (Windows-1255)"
-msgstr ""
+msgstr "Hebreiska (Windows-1255)"
 
-#: src/prefs_send.c:220
+#: src/prefs_send.c:219
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turkisk (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_send.c:222
+#: src/prefs_send.c:221
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Kyrillisk (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_send.c:223
+#: src/prefs_send.c:222
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_send.c:224
+#: src/prefs_send.c:223
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Kyrillisk (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_send.c:225
+#: src/prefs_send.c:224
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_send.c:227
+#: src/prefs_send.c:226
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japansk (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:229
+#: src/prefs_send.c:228
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japansk (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:230
+#: src/prefs_send.c:229
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japansk (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_send.c:233
+#: src/prefs_send.c:232
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Förenklad kinesisk (GB2312)"
 
-#: src/prefs_send.c:234
+#: src/prefs_send.c:233
 msgid "Simplified Chinese (GBK)"
-msgstr ""
+msgstr "Förenklad kinesiska (GBK)"
 
-#: src/prefs_send.c:235
+#: src/prefs_send.c:234
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Traditionell kinesisk (Big5)"
 
-#: src/prefs_send.c:237
+#: src/prefs_send.c:236
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Traditionell kinesisk (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_send.c:238
+#: src/prefs_send.c:237
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Kinesisk (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_send.c:241
+#: src/prefs_send.c:240
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Koreansk (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_send.c:243
+#: src/prefs_send.c:242
 msgid "Thai (TIS-620)"
-msgstr ""
+msgstr "Thailändska (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_send.c:244
+#: src/prefs_send.c:243
 msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr ""
+msgstr "Thailändska (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_send.c:249
+#: src/prefs_send.c:248
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr "Överföringskod"
 
-#: src/prefs_send.c:262
-msgid ""
-"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
-"characters"
-msgstr ""
+#: src/prefs_send.c:261
+msgid "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII characters"
+msgstr "Specificera vilken Content-Transfer-Encoding som ska användas när meddelande innehåller icke ASCII-tecken"
 
 #: src/prefs_spelling.c:95
 msgid "Select dictionaries location"
-msgstr ""
+msgstr "Välj plats för ordböcker"
 
 #: src/prefs_spelling.c:124
 msgid "Pick color for misspelled word"
@@ -7794,15 +8396,15 @@ msgstr "Aktivera rättstaving"
 
 #: src/prefs_spelling.c:180
 msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera alternativ ordlista"
 
 #: src/prefs_spelling.c:186
 msgid "Faster switching with last used dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Byt till senast använda ordbok snabbare"
 
 #: src/prefs_spelling.c:188
 msgid "Dictionaries path:"
-msgstr ""
+msgstr "Sökväg till ordlistor:"
 
 #: src/prefs_spelling.c:202
 msgid "Default dictionary:"
@@ -7810,19 +8412,19 @@ msgstr "Standard ordlista:"
 
 #: src/prefs_spelling.c:219
 msgid "Default suggestion mode:"
-msgstr ""
+msgstr "Standard förslagsläge:"
 
 #: src/prefs_spelling.c:236
 msgid "Misspelled word color:"
-msgstr ""
+msgstr "Färg på felstavat ord:"
 
 #: src/prefs_spelling.c:261
 msgid "Use black to underline"
-msgstr ""
+msgstr "Använd svart vid understrykning"
 
 #: src/prefs_spelling.c:368
 msgid "Spell Checking"
-msgstr ""
+msgstr "Rättstavning"
 
 #: src/prefs_summaries.c:141
 msgid "the full abbreviated weekday name"
@@ -7842,7 +8444,7 @@ msgstr "fullständigt månadsnamn"
 
 #: src/prefs_summaries.c:145
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
-msgstr "föredraget datum och tid för gällande lokalistion"
+msgstr "föredraget datum och tid för gällande lokal"
 
 #: src/prefs_summaries.c:146
 msgid "the century number (year/100)"
@@ -7886,22 +8488,23 @@ msgstr "veckodagen som ett decimaltal"
 
 #: src/prefs_summaries.c:156
 msgid "the preferred date for the current locale"
-msgstr "föredraget datum för gällande lokalistion"
+msgstr "föredraget datum för gällande lokal"
 
 #: src/prefs_summaries.c:157
 msgid "the last two digits of a year"
-msgstr "e sista två siffrorna av ett årtal"
+msgstr "de sista två siffrorna av ett årtal"
 
 #: src/prefs_summaries.c:158
 msgid "the year as a decimal number"
-msgstr "ärtalet som ett decimaltal"
+msgstr "Ã¥rtalet som ett decimaltal"
 
 #: src/prefs_summaries.c:159
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "tidszon, namn eller förkortning"
 
-#: src/prefs_summaries.c:180 src/prefs_summaries.c:228
-#: src/prefs_summaries.c:781
+#: src/prefs_summaries.c:180
+#: src/prefs_summaries.c:228
+#: src/prefs_summaries.c:809
 msgid "Date format"
 msgstr "Datumformat"
 
@@ -7914,134 +8517,137 @@ msgid "Example"
 msgstr "Exempel"
 
 #: src/prefs_summaries.c:328
-msgid "Key bindings"
-msgstr "Snabbtangenter"
+msgid "Select key bindings"
+msgstr "Välj tangentbordsgenvägar"
 
 #: src/prefs_summaries.c:342
 msgid "Select preset:"
-msgstr "Välj nycklar"
+msgstr "Välj förinställning:"
 
-#: src/prefs_summaries.c:355 src/prefs_summaries.c:671
+#: src/prefs_summaries.c:352
+#: src/prefs_summaries.c:699
 msgid "Old Sylpheed"
-msgstr ""
+msgstr "Gamla Sylpheed"
 
-#: src/prefs_summaries.c:363
+#: src/prefs_summaries.c:360
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
-"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+"any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
 msgstr ""
+"Du kan också ändra varje meny-genväg genom att trycka\n"
+"någon tangent(er) när du har muspekaren på menyvalet."
 
-#: src/prefs_summaries.c:735
+#: src/prefs_summaries.c:763
 msgid "Translate header name (such as 'From:', 'Subject:')"
-msgstr ""
+msgstr "Översätt brevhuvudsnamn (såsom 'Från:', 'Ämne:')"
 
-#: src/prefs_summaries.c:738
+#: src/prefs_summaries.c:766
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Visa antal olästa bredvid mappnamn"
 
-#: src/prefs_summaries.c:745
+#: src/prefs_summaries.c:773
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
-msgstr ""
+msgstr "Förkorta namnet på nyhetsgrupper om det är längre än"
 
-#: src/prefs_summaries.c:759
+#: src/prefs_summaries.c:787
 msgid "letters"
 msgstr "bokstäver"
 
-#: src/prefs_summaries.c:772
+#: src/prefs_summaries.c:800
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Visa avsändaren från adressboken"
 
-#: src/prefs_summaries.c:775
+#: src/prefs_summaries.c:803
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
-msgstr ""
+msgstr "Trådar använder ämne som tillägg till standardhuvud"
 
-#: src/prefs_summaries.c:798
+#: src/prefs_summaries.c:826
 msgid "Set displayed columns"
-msgstr ""
+msgstr "Visade kolumner"
 
-#: src/prefs_summaries.c:806
+#: src/prefs_summaries.c:834
 msgid " Folder list... "
 msgstr " Mapplista... "
 
-#: src/prefs_summaries.c:814
+#: src/prefs_summaries.c:842
 msgid " Message list... "
 msgstr " Meddelandelista... "
 
-#: src/prefs_summaries.c:835
+#: src/prefs_summaries.c:863
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "Exekvera omedelbart vid flyttning och borttagande av meddelanden"
+msgstr "Utför omedelbart vid flyttning och borttagande av meddelanden"
 
-#: src/prefs_summaries.c:837
+#: src/prefs_summaries.c:865
 msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
-msgstr ""
+msgstr "Meddelanden kommer markeras fram till exekvering om detta är avstängt"
 
-#: src/prefs_summaries.c:843
+#: src/prefs_summaries.c:871
 msgid "Confirm before marking all mails in a folder as read"
-msgstr ""
+msgstr "Bekräfta innan alla meddelanden i en mapp makeras som lästa"
 
-#: src/prefs_summaries.c:847
+#: src/prefs_summaries.c:875
 msgid "Always open message when selected"
-msgstr ""
+msgstr "Öppna alltid meddelande när de markeras"
 
-#: src/prefs_summaries.c:851
+#: src/prefs_summaries.c:879
 msgid "Only mark message as read when opened in a new window"
-msgstr ""
+msgstr "Markera bara meddelande som lästa om de har öppnats i ett nytt fönster"
 
-#: src/prefs_summaries.c:864
+#: src/prefs_summaries.c:892
 msgid "When entering a folder"
-msgstr ""
+msgstr "Vid markering av mapp"
 
-#: src/prefs_summaries.c:880
+#: src/prefs_summaries.c:908
 msgid "Do nothing"
-msgstr ""
+msgstr "Gör ingetting"
 
-#: src/prefs_summaries.c:881
+#: src/prefs_summaries.c:909
 msgid "Select first unread (or new) message"
-msgstr ""
+msgstr "Välj det första olästa (eller nya) meddelandet"
 
-#: src/prefs_summaries.c:883
+#: src/prefs_summaries.c:911
 msgid "Select first new (or unread) message"
-msgstr ""
+msgstr "Välj det första nya (eller olästa) meddelandet"
 
-#: src/prefs_summaries.c:895
+#: src/prefs_summaries.c:923
 msgid "Show \"no unread (or new) message\" dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Visa \"inga olästa (eller nya) meddelande\" dialog"
 
-#: src/prefs_summaries.c:912
+#: src/prefs_summaries.c:940
 msgid "Assume 'Yes'"
-msgstr ""
+msgstr "Anta 'Ja'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:914
+#: src/prefs_summaries.c:942
 msgid "Assume 'No'"
-msgstr ""
+msgstr "Anta 'Nej'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:923
+#: src/prefs_summaries.c:951
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr " Tangentbordsgenvägar... "
 
-#: src/prefs_summaries.c:1030
+#: src/prefs_summaries.c:1058
 msgid "Summaries"
-msgstr ""
+msgstr "Sammanfattningar"
 
-#. S_COL_STATUS
 #: src/prefs_summary_column.c:81
 msgid "Attachment"
 msgstr "Bilaga"
 
-#. S_COL_SIZE
 #: src/prefs_summary_column.c:87
 msgid "Number"
 msgstr "Nummer"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:219
 msgid "Message list columns configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Inställning av kolumner i meddelandelistan"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:236
 msgid ""
 "Select columns to be displayed in the message list. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
+"Välj kolumner som ska visas i meddelandelistan. Du kan ändra\n"
+"ordningen genom att använda Upp / Ner knapparna eller genom att dra kolumnnamnen"
 
 #: src/prefs_template.c:190
 msgid "Template name"
@@ -8049,61 +8655,62 @@ msgstr "Mallnamn"
 
 #: src/prefs_template.c:269
 msgid " Symbols... "
-msgstr ""
+msgstr " Symboler... "
 
 #: src/prefs_template.c:295
 msgid "Template configuration"
 msgstr "Mallkonfiguration"
 
-#: src/prefs_template.c:506
+#: src/prefs_template.c:508
 msgid "Template format error."
-msgstr "Fel mallformat"
+msgstr "Fel mallformat"
 
-#: src/prefs_template.c:515
+#: src/prefs_template.c:517
 msgid "Template name is not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+msgstr "Mallnamn är inte angivet."
 
-#: src/prefs_template.c:604
+#: src/prefs_template.c:606
 msgid "Delete template"
 msgstr "Ta bort mall"
 
-#: src/prefs_template.c:605
+#: src/prefs_template.c:607
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna mall?"
 
-#: src/prefs_template.c:741
+#: src/prefs_template.c:744
 msgid "Current templates"
 msgstr "Befintliga mallar"
 
-#: src/prefs_template.c:766
+#: src/prefs_template.c:769
 msgid "Template"
-msgstr ""
+msgstr "Mall"
 
-#: src/prefs_themes.c:340 src/prefs_themes.c:712
+#: src/prefs_themes.c:340
+#: src/prefs_themes.c:712
 msgid "Default internal theme"
-msgstr ""
+msgstr "Internt standardtema"
 
 #: src/prefs_themes.c:362
 msgid "Themes"
-msgstr ""
+msgstr "Teman"
 
 #: src/prefs_themes.c:450
 msgid "Only root can remove system themes"
-msgstr ""
+msgstr "Endast root-användaren kan ta bort systemteman"
 
 #: src/prefs_themes.c:453
 #, c-format
 msgid "Remove system theme '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Ta bort systemtema '%s'"
 
 #: src/prefs_themes.c:456
 #, c-format
 msgid "Remove theme '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Ta bort tema '%s'"
 
 #: src/prefs_themes.c:462
 msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
-msgstr ""
+msgstr "Är du säker på att du vill ta bort detta tema?"
 
 #: src/prefs_themes.c:472
 #, c-format
@@ -8111,33 +8718,37 @@ msgid ""
 "File %s failed\n"
 "while removing theme."
 msgstr ""
+"Fil %s misslyckades\n"
+"när temat togs bort"
 
 #: src/prefs_themes.c:476
 msgid "Removing theme directory failed."
-msgstr ""
+msgstr "Borttagning av temakatalogen misslyckades."
 
 #: src/prefs_themes.c:479
 msgid "Theme removed succesfully"
-msgstr ""
+msgstr "Tema borttaget"
 
 #: src/prefs_themes.c:499
 msgid "Select theme folder"
-msgstr ""
+msgstr "Välj temamapp"
 
 #: src/prefs_themes.c:514
 #, c-format
 msgid "Install theme '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Installera tema '%s'"
 
 #: src/prefs_themes.c:517
 msgid ""
 "This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
 "Install anyway?"
 msgstr ""
+"Denna mapp verkar inte vara en temamapp.\n"
+"Installera ändå?"
 
 #: src/prefs_themes.c:524
 msgid "Do you want to install theme for all users?"
-msgstr ""
+msgstr "Vill du installera temat för alla användare?"
 
 #: src/prefs_themes.c:545
 msgid ""
@@ -8145,19 +8756,19 @@ msgid ""
 "already installed in this location"
 msgstr ""
 "Ett tema med samma namn är\n"
-"redan installerat på denna destination"
+"redan installerat på denna plats"
 
 #: src/prefs_themes.c:549
 msgid "Couldn't create destination directory"
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte skapa målmapp"
 
 #: src/prefs_themes.c:562
 msgid "Theme installed succesfully"
-msgstr ""
+msgstr "Temat installerades utan fel"
 
 #: src/prefs_themes.c:569
 msgid "Failed installing theme"
-msgstr ""
+msgstr "Misslyckades med att installera tema"
 
 #: src/prefs_themes.c:572
 #, c-format
@@ -8165,379 +8776,383 @@ msgid ""
 "File %s failed\n"
 "while installing theme."
 msgstr ""
+"Fil %s misslyckades\n"
+"när temat installerades."
 
 #: src/prefs_themes.c:673
 #, c-format
 msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
-msgstr ""
+msgstr "Det finns %d teman installerade (%d användare, %d system, 1 internt)"
 
 #: src/prefs_themes.c:713
 msgid "The Sylpheed-Claws Team"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed-Claws laget"
 
 #: src/prefs_themes.c:715
 #, c-format
 msgid "Internal theme has %d icons"
-msgstr ""
+msgstr "Internt tema har %d ikoner"
 
 #: src/prefs_themes.c:721
 msgid "No info file available for this theme"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen filinformation finns tillgänglig för detta tema"
 
 #: src/prefs_themes.c:739
 msgid "Error: can't get theme status"
-msgstr ""
+msgstr "Fel: kan inte hämta status för temat"
 
 #: src/prefs_themes.c:763
 #, c-format
 msgid "%d files (%d icons), size: %s"
-msgstr ""
+msgstr "%d filer (%d ikoner), storlek: %s"
 
-#: src/prefs_themes.c:854
+#: src/prefs_themes.c:852
 msgid "Selector"
-msgstr ""
+msgstr "Välj"
 
-#: src/prefs_themes.c:874
+#: src/prefs_themes.c:873
 msgid "Install new..."
-msgstr ""
+msgstr "Installera nytt..."
 
-#: src/prefs_themes.c:879
-msgid "Get more..."
-msgstr ""
+#: src/prefs_themes.c:878
+msgid "<u>Get more...</u>"
+msgstr "<u>Hämta mer...</u>"
 
-#: src/prefs_themes.c:911
+#: src/prefs_themes.c:907
 msgid "Information"
 msgstr "Information"
 
-#: src/prefs_themes.c:925
+#: src/prefs_themes.c:921
 msgid "Author: "
-msgstr ""
+msgstr "Författare: "
 
-#: src/prefs_themes.c:933
+#: src/prefs_themes.c:929
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
-#: src/prefs_themes.c:961
+#: src/prefs_themes.c:957
 msgid "Status:"
-msgstr ""
+msgstr "Status:"
 
-#: src/prefs_themes.c:975
+#: src/prefs_themes.c:971
 msgid "Preview"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:1016
-msgid "Actions"
-msgstr ""
+msgstr "Förhandsgranska"
 
-#: src/prefs_themes.c:1026
+#: src/prefs_themes.c:1022
 msgid "Use this"
-msgstr ""
+msgstr "Använd detta"
 
-#: src/prefs_themes.c:1031
+#: src/prefs_themes.c:1027
 msgid "Remove"
-msgstr ""
+msgstr "Ta bort"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:86
 msgid ""
 "Selected Action already set.\n"
 "Please choose another Action from List"
 msgstr ""
+"Vald aktivitet är redan inställd.\n"
+"Välj en annan aktivitet från listan"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:131
 msgid "Main toolbar configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av huvudverktygsrad"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:132
 msgid "Compose toolbar configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Anpassa verktygsrad för Nytt meddelande"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:133
 msgid "Message view toolbar configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Inställning av verktygsfält för meddelandevy"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:641
 msgid "Sylpheed-Claws Action"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed-Claws Aktivitet"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:650
 msgid "Toolbar text"
-msgstr ""
+msgstr "Text på verktygsraden"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:701
 msgid "Available toolbar icons"
-msgstr "Tillgängliga verktygs ikoner"
+msgstr "Tillgängliga verktygsikoner"
 
-#. available actions
-#: src/prefs_toolbar.c:756
+#: src/prefs_toolbar.c:758
 msgid "Event executed on click"
-msgstr ""
+msgstr "Händelse vid klick"
 
-#. currently active toolbar items
-#: src/prefs_toolbar.c:813
+#: src/prefs_toolbar.c:815
 msgid "Displayed toolbar items"
 msgstr "Visade verktyg"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:878 src/prefs_toolbar.c:892 src/prefs_toolbar.c:906
+#: src/prefs_toolbar.c:882
+#: src/prefs_toolbar.c:896
+#: src/prefs_toolbar.c:910
 msgid "Customize Toolbars"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurera verktygsrader"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:879
+#: src/prefs_toolbar.c:883
 msgid "Main Window"
-msgstr ""
+msgstr "Huvudfönster"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:893
+#: src/prefs_toolbar.c:897
 msgid "Message Window"
-msgstr ""
+msgstr "Meddelandefönster"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:907
+#: src/prefs_toolbar.c:911
 msgid "Compose Window"
-msgstr ""
+msgstr "Nytt meddelande"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1041
+#: src/prefs_toolbar.c:1045
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikon"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1074
+#: src/prefs_toolbar.c:1078
 msgid "Icon text"
-msgstr "Ikon text"
+msgstr "Ikontext"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1083
+#: src/prefs_toolbar.c:1087
 msgid "Mapped event"
-msgstr ""
+msgstr "Tilldelad händelse"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:79
+#: src/prefs_wrapping.c:77
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "Radbryt vid inmatning"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:80
-msgid "Wrap before sending"
-msgstr "Radbryt innan avsändning"
-
-#: src/prefs_wrapping.c:81
+#: src/prefs_wrapping.c:78
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Radbryt citering"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:82
+#: src/prefs_wrapping.c:79
 msgid "Wrap pasted text"
-msgstr ""
+msgstr "Radbryt inklistrad text"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:88
+#: src/prefs_wrapping.c:85
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Radbryt meddelanden vid"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:153
+#: src/prefs_wrapping.c:145
 msgid "Wrapping"
-msgstr ""
+msgstr "Radbryt"
 
-#: src/privacy.c:174 src/privacy.c:178 src/privacy.c:195 src/privacy.c:199
+#: src/privacy.c:174
+#: src/privacy.c:178
+#: src/privacy.c:195
+#: src/privacy.c:199
 msgid "No signature found"
 msgstr "Ingen signatur funnen"
 
-#: src/privacy.c:180 src/privacy.c:201
+#: src/privacy.c:180
+#: src/privacy.c:201
 msgid "No information available"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen information tillgänglig"
 
-#: src/procmime.c:339 src/procmime.c:341
+#: src/procmime.c:339
+#: src/procmime.c:341
 msgid "[Error decoding BASE64]\n"
-msgstr ""
+msgstr "[Fel vid avkodning av BASE64]\n"
 
 #: src/procmsg.c:1508
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte skapa tillfällig fil för skickande av nyhet."
 
 #: src/procmsg.c:1519
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
-msgstr ""
+msgstr "Ett fel uppstod när tillfällig fil för skickande av nyhet skrevs."
 
 #: src/procmsg.c:1531
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr "Fel uppstod vid avsändning av meddelande till %s."
+msgstr "Fel uppstod medans meddelande till %s skickades."
 
 #: src/quote_fmt.c:40
-msgid "Customize date format (see man strftime)"
-msgstr ""
+msgid "customized date format (see man strftime)"
+msgstr "anpassat datumformat (se man strftime)"
 
-#. from
 #: src/quote_fmt.c:43
-msgid "Full Name of Sender"
-msgstr ""
+msgid "full name of sender"
+msgstr "avsändarens fullständiga namn"
 
-#. full name
 #: src/quote_fmt.c:44
-msgid "First Name of Sender"
-msgstr "Avsändarens Förnamn"
+msgid "first name of sender"
+msgstr "avsändarens förnamn"
 
-#. first name
 #: src/quote_fmt.c:45
-msgid "Last Name of Sender"
-msgstr "Avsändarens Efternamn"
+msgid "last name of sender"
+msgstr "avsändarens efternamn"
 
-#. last name
 #: src/quote_fmt.c:46
-msgid "Initials of Sender"
-msgstr ""
+msgid "initials of sender"
+msgstr "avsändarens initialer"
 
-#. message-id
 #: src/quote_fmt.c:53
-msgid "Message body"
-msgstr ""
+msgid "message body"
+msgstr "meddelandetext"
 
-#. message
 #: src/quote_fmt.c:54
-msgid "Quoted message body"
-msgstr "Innehåll för citerat meddelande"
+msgid "quoted message body"
+msgstr "citerat meddelande"
 
-#. quoted message
 #: src/quote_fmt.c:55
-msgid "Message body without signature"
-msgstr ""
+msgid "message body without signature"
+msgstr "meddelandetext utan signatur"
 
-#. message with no signature
 #: src/quote_fmt.c:56
-msgid "Quoted message body without signature"
-msgstr ""
+msgid "quoted message body without signature"
+msgstr "citerat meddelande utan signatur"
 
-#. quoted message with no signature
 #: src/quote_fmt.c:57
-msgid "Cursor position"
-msgstr ""
+msgid "cursor position"
+msgstr "position för muspekare"
 
 #: src/quote_fmt.c:59
 msgid ""
-"Insert expr if x is set\n"
+"insert expr if x is set\n"
 "x is one of the characters above after %"
 msgstr ""
-
-#: src/quote_fmt.c:61
-msgid "Literal %"
-msgstr ""
+"infoga uttryck om x är inställt\n"
+"x är ett av tecknen ovan efter %"
 
 #: src/quote_fmt.c:62
-msgid "Literal backslash"
-msgstr ""
+msgid "literal backslash"
+msgstr "tecknet bakstreck"
 
 #: src/quote_fmt.c:63
-msgid "Literal question mark"
-msgstr "Citationstecken"
+msgid "literal question mark"
+msgstr "Citeringstecken"
 
 #: src/quote_fmt.c:64
-msgid "Literal pipe"
-msgstr "Radbrytning"
+msgid "literal pipe"
+msgstr "Lodstreck"
 
 #: src/quote_fmt.c:65
-msgid "Literal opening curly brace"
-msgstr ""
+msgid "literal opening curly brace"
+msgstr "tecknet påbörjande klammerparentes"
 
 #: src/quote_fmt.c:66
-msgid "Literal closing curly brace"
-msgstr ""
+msgid "literal closing curly brace"
+msgstr "tecknet avslutande klammerparentes"
 
 #: src/quote_fmt.c:68
-msgid "Insert File"
-msgstr "Infoga Fil"
+msgid "insert file"
+msgstr "infoga fil"
 
 #: src/quote_fmt.c:69
-msgid "Insert program output"
-msgstr ""
+msgid "insert program output"
+msgstr "infoga programmets utdata"
+
+#: src/quote_fmt.c:77
+msgid "Description of symbols"
+msgstr "Beskrivning av symboler"
+
+#: src/quote_fmt.c:78
+msgid "The following symbols can be used:"
+msgstr "Följande symboler kan användas:"
 
-#: src/send_message.c:135
+#: src/send_message.c:137
 #, c-format
 msgid "Sending message using command: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Skickar meddelande med kommando: %s\n"
 
-#: src/send_message.c:144
+#: src/send_message.c:151
 #, c-format
 msgid "Can't execute command: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte exekvera kommando: %s"
 
-#: src/send_message.c:177
+#: src/send_message.c:186
 #, c-format
 msgid "Error occurred while executing command: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ett fel uppstod medan kommando: %s kördes"
 
-#: src/send_message.c:284
+#: src/send_message.c:299
 msgid "Connecting"
 msgstr "Ansluter"
 
-#: src/send_message.c:289
+#: src/send_message.c:304
 msgid "Doing POP before SMTP..."
-msgstr ""
+msgstr "Gör POP före SMTP..."
 
-#: src/send_message.c:292
+#: src/send_message.c:307
 msgid "POP before SMTP"
-msgstr ""
+msgstr "POP innan SMTP"
 
-#: src/send_message.c:297
+#: src/send_message.c:312
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
-msgstr "Ansluter till SMTP-värd: %s ..."
+msgstr "Ansluter till SMTP-server: %s ..."
 
-#: src/send_message.c:352
+#: src/send_message.c:370
 msgid "Mail sent successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Post skickad utan problem"
 
-#: src/send_message.c:416
+#: src/send_message.c:434
 msgid "Sending HELO..."
 msgstr "Skickar HELO"
 
-#: src/send_message.c:417 src/send_message.c:422 src/send_message.c:427
+#: src/send_message.c:435
+#: src/send_message.c:440
+#: src/send_message.c:445
 msgid "Authenticating"
-msgstr "Autentifikation"
+msgstr "(meddelande)verifiering"
 
-#: src/send_message.c:418 src/send_message.c:423
+#: src/send_message.c:436
+#: src/send_message.c:441
 msgid "Sending message..."
-msgstr ""
+msgstr "Skickar meddelande..."
 
-#: src/send_message.c:421
+#: src/send_message.c:439
 msgid "Sending EHLO..."
 msgstr "Skickar EHLO..."
 
-#: src/send_message.c:430
+#: src/send_message.c:448
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Skickar MAIL FROM..."
 
-#: src/send_message.c:431 src/send_message.c:435 src/send_message.c:440
+#: src/send_message.c:449
+#: src/send_message.c:453
+#: src/send_message.c:458
 msgid "Sending"
 msgstr "Skickar"
 
-#: src/send_message.c:434
+#: src/send_message.c:452
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Skickar RCPT TO..."
 
-#: src/send_message.c:439
+#: src/send_message.c:457
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Skickar DATA..."
 
-#: src/send_message.c:443
+#: src/send_message.c:461
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Avslutar..."
 
-#: src/send_message.c:471
+#: src/send_message.c:489
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Skickar meddelande (%d / %d byte)"
 
-#: src/send_message.c:499
+#: src/send_message.c:517
 msgid "Sending message"
 msgstr "Skickar meddelande"
 
-#: src/send_message.c:545 src/send_message.c:565
+#: src/send_message.c:563
+#: src/send_message.c:583
 msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
+msgstr "Ett fel uppstod medans meddelandet skickades"
 
-#: src/send_message.c:548
+#: src/send_message.c:566
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande:\n"
+"Ett fel uppstod medans meddelandet skickades:\n"
 "%s"
 
 #: src/setup.c:74
 msgid "Mailbox setting"
-msgstr "Postlådeinställningar"
+msgstr "Brevlådeinställningar"
 
 #: src/setup.c:75
 msgid ""
@@ -8546,8 +9161,8 @@ msgid ""
 "if you have the one.\n"
 "If you're not sure, just select OK."
 msgstr ""
-"Först måste du ange postlådans placering.\n"
-"Du kan använda befintlig postlåda i MH-format\n"
+"Först måste du ange brevlådans placering.\n"
+"Du kan använda befintlig brevlåda i MH-format\n"
 "om du har en.\n"
 "Är du inte säker, välj bara OK."
 
@@ -8578,19 +9193,19 @@ msgstr "Sök meddelanden"
 
 #: src/summary_search.c:168
 msgid "Match any of the following"
-msgstr ""
+msgstr "Matcha någon av följande"
 
 #: src/summary_search.c:169
 msgid "Match all of the following"
-msgstr ""
+msgstr "Matcha alla följande"
 
 #: src/summary_search.c:232
 msgid "Body:"
-msgstr ""
+msgstr "Meddelandetext:"
 
 #: src/summary_search.c:255
-msgid "Find all"
-msgstr ""
+msgid "Find _all"
+msgstr "Hitta _alla"
 
 #: src/summary_search.c:385
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
@@ -8600,363 +9215,371 @@ msgstr "Början av lista nådd; fortsätt från slutet?"
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Slutet av lista nådd; fortsätt från början?"
 
-#: src/summaryview.c:401
+#: src/summaryview.c:402
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/Sva_ra"
 
-#: src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:403
 msgid "/Repl_y to"
-msgstr "/Svara till"
+msgstr "/S_vara till"
 
-#: src/summaryview.c:403
+#: src/summaryview.c:404
 msgid "/Repl_y to/_all"
-msgstr "/Svara till/a_lla"
+msgstr "/S_vara till/a_lla"
 
-#: src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/S_vara till/av_sändaren"
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Svara till/_maillista"
 
-#: src/summaryview.c:408 src/toolbar.c:230
+#: src/summaryview.c:409
+#: src/toolbar.c:230
 msgid "/_Forward"
-msgstr "/Ski_cka vidare"
+msgstr "/_Vidarebefordra"
 
-#: src/summaryview.c:409 src/toolbar.c:231
+#: src/summaryview.c:410
+#: src/toolbar.c:231
 msgid "/For_ward as attachment"
-msgstr "/_Vidarebefodra som bilaga"
+msgstr "/_Vidarebefordra som bilaga"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/Redirect"
 msgstr "/Omdirigera"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/_Flytta..."
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/_Kopiera..."
 
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:415
 msgid "/Move to _trash"
 msgstr "/Fl_ytta till papperskorg"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/_Delete..."
 msgstr "/Ta _bort"
 
-#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Markera"
 
-#: src/summaryview.c:418
+#: src/summaryview.c:419
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Markera/_Markera"
 
-#: src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:420
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "_Markera/_Avmarkera"
 
-#: src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Markera/---"
 
-#: src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Markera/Markera som _oläst"
 
-#: src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:424
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/_Markera/Markera alla som l_ästa"
 
-#: src/summaryview.c:424
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Markera/Ignorera tråd"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Markera/Ignorera inte tråd"
 
-#: src/summaryview.c:426
+#: src/summaryview.c:427
 msgid "/_Mark/Lock"
 msgstr "/_Markera/Lås"
 
-#: src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/_Mark/Unlock"
-msgstr "_Markera/Upplåst"
+msgstr "_Markera/Lås upp"
 
-#: src/summaryview.c:428
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/Color la_bel"
-msgstr "/Färgm_arkering"
+msgstr "/Färgm_arkera"
 
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
 
-#: src/summaryview.c:433
+#: src/summaryview.c:434
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/Skapa _filterregel"
 
-#: src/summaryview.c:434
+#: src/summaryview.c:435
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/Skapa _filter regel/_Automatisk"
 
-#: src/summaryview.c:436
+#: src/summaryview.c:437
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/Skapa _filter regel/med _Från"
 
-#: src/summaryview.c:438
+#: src/summaryview.c:439
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/Skapa _filter regel/med _Till"
 
-#: src/summaryview.c:440
+#: src/summaryview.c:441
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/Skapa _filter regel/med _Ämne"
 
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:443
 msgid "/Create processing rule"
-msgstr "/Skapa process regel/"
+msgstr "/Skapa behandlingsregel"
 
-#: src/summaryview.c:443
+#: src/summaryview.c:444
 msgid "/Create processing rule/_Automatically"
-msgstr "/Skapa process regel/_Automatiskt"
+msgstr "/Skapa behandlingsregel/_Automatiskt"
 
-#: src/summaryview.c:445
+#: src/summaryview.c:446
 msgid "/Create processing rule/by _From"
-msgstr "/Skapa process regel/med _Från"
+msgstr "/Skapa behandlingsregel/med _Från"
 
-#: src/summaryview.c:447
+#: src/summaryview.c:448
 msgid "/Create processing rule/by _To"
-msgstr "/Skapa process regel/med _Till"
+msgstr "/Skapa behandlingsregel/med _Till"
 
-#: src/summaryview.c:449
+#: src/summaryview.c:450
 msgid "/Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/Skapa process regel/med _Änme"
+msgstr "/Skapa behandlingsregel/med _Änme"
 
-#: src/summaryview.c:455
+#: src/summaryview.c:456
 msgid "/_View/_Source"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgstr "/_Visa/Visa _källa"
 
-#: src/summaryview.c:456
+#: src/summaryview.c:457
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
 
-#: src/summaryview.c:459
+#: src/summaryview.c:460
 msgid "/_Print..."
-msgstr "/Skriv _ut"
+msgstr "/Skriv _ut..."
 
-#: src/summaryview.c:530
+#: src/summaryview.c:531
 msgid "Toggle quick search bar"
-msgstr ""
+msgstr "Skifta snabbsöksfält av/på"
 
-#: src/summaryview.c:849
+#: src/summaryview.c:850
 msgid "Process mark"
-msgstr "Preocessmarkering"
+msgstr "Behandlingsmarkering"
 
-#: src/summaryview.c:850
-msgid "Some marks are left. Process it?"
-msgstr "Några markeringa finns kvar. Processa dem?"
+#: src/summaryview.c:851
+msgid "Some marks are left. Process them?"
+msgstr "Några markeringar finns kvar. Behandla dem?"
 
-#: src/summaryview.c:901
+#: src/summaryview.c:902
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Genomsöker mapp (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1293 src/summaryview.c:1345
+#: src/summaryview.c:1297
+#: src/summaryview.c:1349
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Inga fler olästa meddelande"
 
-#: src/summaryview.c:1294
+#: src/summaryview.c:1298
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Inget oläst meddelande funnet. Sök från slutet?"
 
-#: src/summaryview.c:1306 src/summaryview.c:1358 src/summaryview.c:1405
-#: src/summaryview.c:1457
-msgid ""
-"Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1310
+#: src/summaryview.c:1362
+#: src/summaryview.c:1409
+#: src/summaryview.c:1461
+msgid "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
+msgstr "Internt fel: oväntat värde för prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1314
+#: src/summaryview.c:1318
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Inga olästa meddelanden"
 
-#: src/summaryview.c:1346
+#: src/summaryview.c:1350
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Inget oläst meddelande funnet. Gå till nästa mapp?"
 
-#: src/summaryview.c:1392 src/summaryview.c:1444
+#: src/summaryview.c:1396
+#: src/summaryview.c:1448
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Inga fler nya meddelande"
 
-#: src/summaryview.c:1393
+#: src/summaryview.c:1397
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Inget nytt meddelande funnet. Sök från slutet?"
 
-#: src/summaryview.c:1413
+#: src/summaryview.c:1417
 msgid "No new messages."
 msgstr "Inga nya meddelanden"
 
-#: src/summaryview.c:1445
+#: src/summaryview.c:1449
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Inget nytt meddelande funnet. Gå till nästa mapp?"
 
-#: src/summaryview.c:1482 src/summaryview.c:1507
+#: src/summaryview.c:1486
+#: src/summaryview.c:1511
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Inga fler markerade meddelanden"
 
-#: src/summaryview.c:1483
+#: src/summaryview.c:1487
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Inget markerat meddelande funnet. Sök från slutet?"
 
-#: src/summaryview.c:1492 src/summaryview.c:1517
+#: src/summaryview.c:1496
+#: src/summaryview.c:1521
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Inget markerat meddelande"
 
-#: src/summaryview.c:1508
+#: src/summaryview.c:1512
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Inget markerat meddelande funnet. Sök från början?"
 
-#: src/summaryview.c:1532 src/summaryview.c:1557
+#: src/summaryview.c:1536
+#: src/summaryview.c:1561
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Inga fler färgade meddelanden"
 
-#: src/summaryview.c:1533
+#: src/summaryview.c:1537
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Inget färgat meddelande funnet. Sök från slutet?"
 
-#: src/summaryview.c:1542 src/summaryview.c:1567
+#: src/summaryview.c:1546
+#: src/summaryview.c:1571
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Inget färgat meddelande"
 
-#: src/summaryview.c:1558
+#: src/summaryview.c:1562
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Inget färgat meddelande funnet. Sök från början?"
 
-#: src/summaryview.c:1787
+#: src/summaryview.c:1791
 msgid "Attracting messages by subject..."
-msgstr "Attraherar meddelanden äfter ärende..."
+msgstr "Attraherar meddelanden efter ärende..."
 
-#: src/summaryview.c:1953
+#: src/summaryview.c:1957
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d borttagen"
 
-#: src/summaryview.c:1957
+#: src/summaryview.c:1961
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d flyttad"
 
-#: src/summaryview.c:1958 src/summaryview.c:1965
+#: src/summaryview.c:1962
+#: src/summaryview.c:1969
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1963
+#: src/summaryview.c:1967
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d kopierad"
 
-#: src/summaryview.c:1978
+#: src/summaryview.c:1982
 msgid " item selected"
 msgstr " objekt valt"
 
-#: src/summaryview.c:1980
+#: src/summaryview.c:1984
 msgid " items selected"
 msgstr " objekt valda"
 
-#: src/summaryview.c:1996
+#: src/summaryview.c:2000
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d ny(a), %d oläst(a), %d totalt (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2195
+#: src/summaryview.c:2199
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Sorterar sammanfattning..."
 
-#: src/summaryview.c:2273
+#: src/summaryview.c:2285
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Skapar sammanfattning från meddelandedata..."
 
-#: src/summaryview.c:2424
+#: src/summaryview.c:2445
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Inget datum)"
 
-#: src/summaryview.c:2453
+#: src/summaryview.c:2474
 msgid "(No Recipient)"
-msgstr "(Ingen Mottagare)"
+msgstr "(Ingen mottagare)"
 
-#: src/summaryview.c:3173
+#: src/summaryview.c:3196
 msgid "You're not the author of the article.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du är inte artikelns författare.\n"
 
-#: src/summaryview.c:3255
+#: src/summaryview.c:3278
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Ta bort meddelandet"
 
-#: src/summaryview.c:3256
+#: src/summaryview.c:3279
 msgid "Do you really want to delete selected message(s)?"
-msgstr ""
+msgstr "Vill du verkligen ta bort valda meddelande?"
 
-#: src/summaryview.c:3401
+#: src/summaryview.c:3424
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Destinationen är samma som aktuell mapp."
 
-#: src/summaryview.c:3484
+#: src/summaryview.c:3507
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Destinationen att kopiera är samma som aktuell mapp."
 
-#: src/summaryview.c:3604
+#: src/summaryview.c:3627
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Lägg till eller Skriv över"
 
-#: src/summaryview.c:3605
+#: src/summaryview.c:3628
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Lägg till eller skriv över befintlig fil?"
 
-#: src/summaryview.c:3606
+#: src/summaryview.c:3629
 msgid "_Append"
-msgstr ""
+msgstr "_Bifoga"
 
-#: src/summaryview.c:3606
+#: src/summaryview.c:3629
 msgid "_Overwrite"
-msgstr ""
+msgstr "_Skriv över"
 
-#: src/summaryview.c:3944
+#: src/summaryview.c:3967
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Skapar trådar..."
 
-#: src/summaryview.c:4032
+#: src/summaryview.c:4055
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Avtrådar..."
 
-#: src/summaryview.c:4171
+#: src/summaryview.c:4194
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtrerar..."
 
-#: src/summaryview.c:4234
+#: src/summaryview.c:4257
 msgid "Processing configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Behandlar konfiguration"
 
-#: src/summaryview.c:5586
+#: src/summaryview.c:5609
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-
-#: src/summaryview.c:5702
-msgid "Export to mbox file"
-msgstr ""
+"Fel i reguljärt uttryck (regexp):\n"
+"%s"
 
 #: src/textview.c:230
 msgid "/Compose _new message"
-msgstr "/_Komponera nytt meddelande"
+msgstr "/_Nytt meddelande"
 
 #: src/textview.c:231
 msgid "/Add to _address book"
@@ -8974,52 +9597,51 @@ msgstr "/Öppna _bild"
 msgid "/_Save image..."
 msgstr "/_Spara _bild..."
 
-#: src/textview.c:731
+#: src/textview.c:733
 msgid "This message can't be displayed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Detta meddelande  kan inte visas.\n"
 
-#: src/textview.c:750
+#: src/textview.c:752
 msgid "The following can be performed on this part by "
-msgstr ""
+msgstr "Följande kan utföras på denna del genom att"
 
-#: src/textview.c:751
+#: src/textview.c:753
 msgid "right-clicking the icon or list item:\n"
-msgstr ""
+msgstr "högerklicka ikonen eller listposten:\n"
 
-#: src/textview.c:753
+#: src/textview.c:755
 msgid "    To save select 'Save as...' (Shortcut key: 'y')\n"
-msgstr ""
+msgstr "    För att spara välj 'Spara som...' (Genvägstangent: 'y')\n"
 
-#: src/textview.c:754
+#: src/textview.c:756
 msgid "    To display as text select 'Display as text' "
-msgstr ""
+msgstr "    För att visa som text välj 'Visa som text' "
 
-#: src/textview.c:755
+#: src/textview.c:757
 msgid "(Shortcut key: 't')\n"
 msgstr "(Tangentbordsgenväg: 't')\n"
-""
 
-#: src/textview.c:756
+#: src/textview.c:758
 msgid "    To open with an external program select 'Open' "
-msgstr ""
+msgstr "    För att öppna med ett externt program välj 'Öppna' "
 
-#: src/textview.c:757
+#: src/textview.c:759
 msgid "(Shortcut key: 'l'),\n"
 msgstr "(Tangentbordsgenväg: 'l'),\n"
 
-#: src/textview.c:758
+#: src/textview.c:760
 msgid "    (alternately double-click, or click the middle "
-msgstr ""
+msgstr "    (alternativt dubbelklicka eller mittklicka "
 
-#: src/textview.c:759
+#: src/textview.c:761
 msgid "mouse button),\n"
 msgstr "musknapp),\n"
 
-#: src/textview.c:760
+#: src/textview.c:762
 msgid "    or 'Open with...' (Shortcut key: 'o')\n"
-msgstr ""
+msgstr "    eller 'Öppna med...' (Genvägstangent: 'o')\n"
 
-#: src/textview.c:2031
+#: src/textview.c:2033
 #, c-format
 msgid ""
 "The real URL (%s) is different from\n"
@@ -9027,114 +9649,151 @@ msgid ""
 "\n"
 "Open it anyway?"
 msgstr ""
+"Den verkliga URL (%s) är inte densamma\n"
+"som den visade URL (%s).\n"
+"\n"
+"Öppna ändå?"
 
-#: src/textview.c:2036
+#: src/textview.c:2038
 msgid "Fake URL warning"
-msgstr ""
+msgstr "Fejka URL varning"
+
+#: src/textview.c:2039
+msgid "_Open URL"
+msgstr "_Öppna URL"
 
-#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1407
+#: src/toolbar.c:159
+#: src/toolbar.c:1412
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "Hämta post från alla konton"
 
-#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1413
+#: src/toolbar.c:160
+#: src/toolbar.c:1426
 msgid "Receive Mail on current Account"
 msgstr "Hämta post från aktuellt konto"
 
-#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1419
+#: src/toolbar.c:161
+#: src/toolbar.c:1432
 msgid "Send Queued Messages"
-msgstr ""
+msgstr "Skicka köade meddelande"
 
-#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1432
+#: src/toolbar.c:162
+#: src/toolbar.c:1445
 msgid "Compose Email"
-msgstr "Komponera Epost"
+msgstr "Skriv e-postmeddelande"
 
-#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1436
+#: src/toolbar.c:163
+#: src/toolbar.c:1449
 msgid "Compose News"
-msgstr "Komponera Nyhet"
+msgstr "Skriv nyhetsmeddelande"
 
-#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1442 src/toolbar.c:1452
+#: src/toolbar.c:164
+#: src/toolbar.c:1455
+#: src/toolbar.c:1465
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "Svara på meddelande"
 
-#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:1459 src/toolbar.c:1469
+#: src/toolbar.c:165
+#: src/toolbar.c:1472
+#: src/toolbar.c:1482
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "Svara till avsändare"
 
-#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1476 src/toolbar.c:1486
+#: src/toolbar.c:166
+#: src/toolbar.c:1489
+#: src/toolbar.c:1499
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Svara till Alla"
 
-#: src/toolbar.c:167 src/toolbar.c:1493 src/toolbar.c:1503
+#: src/toolbar.c:167
+#: src/toolbar.c:1506
+#: src/toolbar.c:1516
 msgid "Reply to Mailing-list"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+msgstr "Svara till e-postlista"
 
-#: src/toolbar.c:168 src/toolbar.c:1510 src/toolbar.c:1520
+#: src/toolbar.c:168
+#: src/toolbar.c:1523
+#: src/toolbar.c:1533
 msgid "Forward Message"
-msgstr "Skicka vidare meddelande"
+msgstr "Vidarebefordra meddelande"
 
-#: src/toolbar.c:169 src/toolbar.c:1527
+#: src/toolbar.c:169
+#: src/toolbar.c:1540
 msgid "Trash Message"
-msgstr ""
+msgstr "Flytta till papperskorg"
 
-#: src/toolbar.c:170 src/toolbar.c:1533
+#: src/toolbar.c:170
+#: src/toolbar.c:1546
 msgid "Delete Message"
 msgstr "Ta bort meddelande"
 
-#: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1545
+#: src/toolbar.c:172
+#: src/toolbar.c:1558
 msgid "Go to Previous Unread Message"
-msgstr ""
+msgstr "Gå till föregående olästa meddelande"
 
-#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1552
+#: src/toolbar.c:173
+#: src/toolbar.c:1565
 msgid "Go to Next Unread Message"
-msgstr ""
+msgstr "Gå till nästa olästa meddelande"
 
-#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1561
+#: src/toolbar.c:177
+#: src/toolbar.c:1574
 msgid "Send Message"
 msgstr "Skicka meddelande"
 
-#: src/toolbar.c:178 src/toolbar.c:1567
+#: src/toolbar.c:178
+#: src/toolbar.c:1580
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Placera i kömapp och skicka senare"
 
-#: src/toolbar.c:179 src/toolbar.c:1573
+#: src/toolbar.c:179
+#: src/toolbar.c:1586
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Spara till utkastsmapp"
 
-#: src/toolbar.c:180 src/toolbar.c:1579
+#: src/toolbar.c:180
+#: src/toolbar.c:1592
 msgid "Insert file"
 msgstr "Infoga fil"
 
-#: src/toolbar.c:181 src/toolbar.c:1585
+#: src/toolbar.c:181
+#: src/toolbar.c:1598
 msgid "Attach file"
 msgstr "Bifoga fil"
 
-#: src/toolbar.c:182 src/toolbar.c:1591
+#: src/toolbar.c:182
+#: src/toolbar.c:1604
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Infoga signatur"
 
-#: src/toolbar.c:183 src/toolbar.c:1597
+#: src/toolbar.c:183
+#: src/toolbar.c:1610
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Redigera med extern redigerare"
 
-#: src/toolbar.c:184 src/toolbar.c:1603
+#: src/toolbar.c:184
+#: src/toolbar.c:1616
 msgid "Wrap long lines of current paragraph"
-msgstr ""
+msgstr "Radbryt långa rader i aktuellt stycke"
 
-#: src/toolbar.c:185 src/toolbar.c:1609
+#: src/toolbar.c:185
+#: src/toolbar.c:1622
 msgid "Wrap all long lines"
-msgstr "Bryt långa rader"
+msgstr "Radbryt alla långa rader"
 
-#: src/toolbar.c:188 src/toolbar.c:1622
+#: src/toolbar.c:188
+#: src/toolbar.c:1635
 msgid "Check spelling"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrollera stavning"
 
 #: src/toolbar.c:190
 msgid "Sylpheed-Claws Actions Feature"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed-Claws aktivitetsfunktion"
 
 #: src/toolbar.c:210
 msgid "/Reply with _quote"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+msgstr "/Svara med citat"
 
 #: src/toolbar.c:211
 msgid "/_Reply without quote"
@@ -9146,23 +9805,23 @@ msgstr "/Svara till a_lla med citat"
 
 #: src/toolbar.c:216
 msgid "/_Reply to all without quote"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+msgstr "/Svara till a_lla utan citat"
 
 #: src/toolbar.c:220
 msgid "/Reply to list with _quote"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+msgstr "/Svara till lista med citat"
 
 #: src/toolbar.c:221
 msgid "/_Reply to list without quote"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+msgstr "/Svara till lista utan citat"
 
 #: src/toolbar.c:225
 msgid "/Reply to sender with _quote"
-msgstr "/S_vara till avsändaren"
+msgstr "/S_vara till avsändaren med citat"
 
 #: src/toolbar.c:226
 msgid "/_Reply to sender without quote"
-msgstr "/S_vara till avsändaren"
+msgstr "/S_vara till avsändaren utan citat"
 
 #: src/toolbar.c:232
 msgid "/Redirec_t"
@@ -9170,21 +9829,25 @@ msgstr "/Omdiri_gera"
 
 #: src/toolbar.c:385
 msgid "Get Mail"
-msgstr ""
+msgstr "Hämta post"
 
-#: src/toolbar.c:390 src/toolbar.c:478
+#: src/toolbar.c:390
+#: src/toolbar.c:478
 msgid "Reply"
 msgstr "Svara"
 
-#: src/toolbar.c:391 src/toolbar.c:479
+#: src/toolbar.c:391
+#: src/toolbar.c:479
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
 
-#: src/toolbar.c:392 src/toolbar.c:480
+#: src/toolbar.c:392
+#: src/toolbar.c:480
 msgid "Sender"
 msgstr "Avsändare"
 
-#: src/toolbar.c:397 src/toolbar.c:484
+#: src/toolbar.c:397
+#: src/toolbar.c:484
 msgid "Next"
 msgstr "Nästa"
 
@@ -9204,25 +9867,30 @@ msgstr "Infoga"
 msgid "Attach"
 msgstr "Bifoga"
 
-#: src/toolbar.c:1954
+#: src/toolbar.c:1419
+msgid "Receive Mail on selected Account"
+msgstr "Ta emot e-post från valt konto"
+
+#: src/toolbar.c:1973
 msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr ""
+msgstr "Du arbetar frånkopplad. Åsidosätta?"
 
-#: src/toolbar.c:1972
+#: src/toolbar.c:1992
 msgid "Send queued messages"
-msgstr ""
+msgstr "Skicka köade meddelanden"
 
-#: src/toolbar.c:1973
+#: src/toolbar.c:1993
 msgid "Send all queued messages?"
-msgstr ""
+msgstr "Skicka alla köade meddelanden?"
 
-#: src/wizard.c:169 src/wizard.c:867
+#: src/wizard.c:169
+#: src/wizard.c:869
 msgid "Welcome to Sylpheed-Claws"
-msgstr ""
+msgstr "Välkommen till Sylpheed-Claws"
 
 #: src/wizard.c:178
 msgid "Sylpheed-Claws Team"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed-Claws laget"
 
 #: src/wizard.c:183
 #, c-format
@@ -9266,18 +9934,54 @@ msgid ""
 "so at <%s>.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Välkommen till Sylpheed-Claws\n"
+"-------------------------\n"
+"\n"
+"Nu när du har ställt in ditt konto kan du hämta din\n"
+"e-post genom att klicka 'Hämta post' knappen till vänster på verktygsraden.\n"
+"\n"
+"Du kan ändra dina konto-inställningar genom att använda meny-\n"
+"valet '/Konfiguration/Egenskaper för aktuellt konto'\n"
+"och ändra de allmänna egenskaperna genom att använda\n"
+"'/Konfiguration/Egenskaper'.\n"
+"\n"
+"Du kan hitta mer information i Sylpheed-Claws manualen,\n"
+"vilken du kan hitta i menyn '/Hjälp/Manual'\n"
+"eller online på adressen angiven nedan.\n"
+"\n"
+"Användbara adresser\n"
+"-----------\n"
+"Hemsida:      <%s>\n"
+"Manual:        <%s>\n"
+"FAQ:\t       <%s>\n"
+"Teman:        <%s>\n"
+"E-postlistor: <%s>\n"
+"\n"
+"LICENS\n"
+"-------\n"
+"Sylpheed-Claws är gratis programvara, släppt under villkoren\n"
+"i GNU General Public License, version 2 eller senare, såsom\n"
+"publicerad av the Free Software Foundation, 51 Franklin Street,\n"
+"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. Licensen kan\n"
+"hittas på <%s>.\n"
+"\n"
+"DONATIONER\n"
+"---------\n"
+"Om du önskar donera till Sylpheed-Claws projektet kan du göra så på <%s>.\n"
+"\n"
 
 #: src/wizard.c:253
 msgid "Please enter the mailbox name."
-msgstr "Vänligen välj en fil."
+msgstr "Ange brevlådenamnet."
 
 #: src/wizard.c:281
 msgid "Please enter your name and email address."
-msgstr "Välj nyckel genom din epostadress"
+msgstr "Ange ditt namn och epostadress"
 
 #: src/wizard.c:292
 msgid "Please enter your receiving server and username."
-msgstr ""
+msgstr "Ange din mottagande server och användarnamn."
 
 #: src/wizard.c:302
 msgid "Please enter your username."
@@ -9285,15 +9989,15 @@ msgstr "Ange ditt användarnamn."
 
 #: src/wizard.c:312
 msgid "Please enter your SMTP server."
-msgstr "Ange din SMTP värd."
+msgstr "Ange din SMTP-server."
 
 #: src/wizard.c:521
 msgid "<span weight=\"bold\">Your name:</span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span weight=\"bold\">Ditt namn:</span>"
 
 #: src/wizard.c:528
 msgid "<span weight=\"bold\">Your email address:</span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span weight=\"bold\">Din e-postadress:</span>"
 
 #: src/wizard.c:532
 msgid "Your organization:"
@@ -9301,94 +10005,144 @@ msgstr "Din organisation:"
 
 #: src/wizard.c:551
 msgid "<span weight=\"bold\">Mailbox name:</span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span weight=\"bold\">Brevlådans namn:</span>"
 
 #: src/wizard.c:570
 msgid "<span weight=\"bold\">SMTP server address:</span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span weight=\"bold\">Adress till SMTP server:</span>"
 
-#: src/wizard.c:592 src/wizard.c:604 src/wizard.c:657
+#: src/wizard.c:592
+#: src/wizard.c:604
+#: src/wizard.c:659
 msgid "<span weight=\"bold\">Server address:</span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span weight=\"bold\">Server adress:</span>"
 
 #: src/wizard.c:611
 msgid "<span weight=\"bold\">Local mailbox:</span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span weight=\"bold\">Lokal brevlåda:</span>"
 
-#: src/wizard.c:639
+#: src/wizard.c:640
 msgid "IMAP"
 msgstr "IMAP"
 
-#: src/wizard.c:649
+#: src/wizard.c:651
 msgid "<span weight=\"bold\">Server type:</span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span weight=\"bold\">Server typ:</span>"
 
-#: src/wizard.c:668
+#: src/wizard.c:670
 msgid "<span weight=\"bold\">Username:</span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span weight=\"bold\">Användarnamn:</span>"
 
-#: src/wizard.c:683
+#: src/wizard.c:685
 msgid "Password:"
 msgstr "Lösenord:"
 
-#: src/wizard.c:694
+#: src/wizard.c:696
 msgid "IMAP server directory:"
-msgstr "IMAP värdmapp:"
+msgstr "IMAP-serverkatalog:"
 
-#: src/wizard.c:718
+#: src/wizard.c:720
 msgid "Use SSL to connect to SMTP server"
-msgstr "Använd SSL för att ansluta till SMTP värd"
+msgstr "Använd SSL för att ansluta till SMTP-server"
 
-#: src/wizard.c:723
+#: src/wizard.c:725
 msgid "Use SSL to connect to receiving server"
-msgstr ""
+msgstr "Använd SSL för att ansluta till mottagande server"
 
-#: src/wizard.c:835
+#: src/wizard.c:837
 msgid "Sylpheed-Claws Setup Wizard"
-msgstr "Sylpheed-Claws Konfigurations Guide"
+msgstr "Sylpheed-Claws konfigurationsguide"
 
-#: src/wizard.c:875
+#: src/wizard.c:877
 msgid ""
 "Welcome to the Sylpheed-Claws setup wizard.\n"
 "\n"
-"We will begin by defining some basic information about you and your most "
-"common mail options so that you can start to use Sylpheed-Claws in less than "
-"five minutes."
+"We will begin by defining some basic information about you and your most common mail options so that you can start to use Sylpheed-Claws in less than five minutes."
 msgstr ""
+"Välkommen till Sylpheed-Claws konfigurationguide.\n"
+"\n"
+"Vi kommer att börja med att bestämma lite information om dig och dina vanligaste postinställningar så att du kan börja använda Sylpheed-Claws på mindre än fem minuter."
 
-#: src/wizard.c:888
+#: src/wizard.c:890
 msgid "About You"
 msgstr "Om Dig"
 
-#: src/wizard.c:890 src/wizard.c:899 src/wizard.c:908 src/wizard.c:918
-#: src/wizard.c:928
+#: src/wizard.c:892
+#: src/wizard.c:901
+#: src/wizard.c:910
+#: src/wizard.c:920
+#: src/wizard.c:930
 msgid "Bold fields must be completed"
-msgstr "Fet markerade fält måste fyllas i"
+msgstr "Fetmarkerade fält måste fyllas i"
 
-#: src/wizard.c:897
+#: src/wizard.c:899
 msgid "Sending mail"
 msgstr "Skickar post"
 
-#: src/wizard.c:906
+#: src/wizard.c:908
 msgid "Receiving mail"
 msgstr "Tar emot post"
 
-#: src/wizard.c:916
+#: src/wizard.c:918
 msgid "Saving mail on disk"
-msgstr "Sparar post på disk"
+msgstr "Sparar brev på disk"
 
-#: src/wizard.c:926
+#: src/wizard.c:928
 msgid "Security"
 msgstr "Säkerhet"
 
-#: src/wizard.c:936
+#: src/wizard.c:938
 msgid "Configuration finished"
 msgstr "Konfigurationen är klar"
 
-#: src/wizard.c:944
+#: src/wizard.c:946
 msgid ""
 "Sylpheed-Claws is now ready.\n"
 "\n"
 "Click Save to start."
 msgstr ""
-
+"Sylpheed-Claws är nu redo att användas.\n"
+"\n"
+"Klicka spara för att starta."
+
+#~ msgid "E-Mail address"
+#~ msgstr "Epostadress"
+#~ msgid "_Folder only"
+#~ msgstr "_Endast mapp"
+#~ msgid "Really delete '%s' ?"
+#~ msgstr "Vill du verkligen ta bort '%s' ?"
+#~ msgid "E-Mail Address"
+#~ msgstr "Epostadress"
+#~ msgid " Syntax help... "
+#~ msgstr " Syntax hjälp... "
+#~ msgid "MENU NAME:"
+#~ msgstr "MENY NAMN:"
+#~ msgid "COMMAND LINE:"
+#~ msgstr "KOMMANDO RAD:"
+#~ msgid "Begin with:"
+#~ msgstr "Börja med:"
+#~ msgid "End with:"
+#~ msgstr "Sluta med:"
+#~ msgid "Use:"
+#~ msgstr "Använd:"
+#~ msgid "'Test' allows you to test a message or message element"
+#~ msgstr ""
+#~ "'Test' tillåter dig att testa ett meddelande eller ett meddelandeelement"
+#~ msgid "Insert File"
+#~ msgstr "Infoga Fil"
+#~ msgid "Export"
+#~ msgstr "Exportera"
+#~ msgid "Specify target folder and mbox file."
+#~ msgstr "Välj målmapp och mbox-fil."
+#~ msgid "Exporting file:"
+#~ msgstr "Exporterar fil:"
+#~ msgid "Import"
+#~ msgstr "Importera"
+#~ msgid "Importing file:"
+#~ msgstr "Fil att importera:"
+#~ msgid "Auto-check new mail"
+#~ msgstr "Hämta ny post automatiskt"
+#~ msgid "Key bindings"
+#~ msgstr "Snabbtangenter"
+#~ msgid "Wrap before sending"
+#~ msgstr "Radbryt innan avsändning"