2007-11-19 [paul] 3.0.2cvs145
[claws.git] / po / sv.po
index cbe3c07d747f9470aa914ce023e03499d1569dcd..7739dc12607f0994910705e9877140a7edd21ba0 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
-# Swedish translation of Sylpheed
-# Copyright (C) 2001 Joakim Andreasson
-# Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>
-#
-#: src/addrgather.c:278
+# Swedish translation of Sylpheed-Claws.
+# Copyright (C) 2006 The Sylpheed Authors
+# This file is distributed under the same license as the Sylpheed-Claws package.
+# Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2006.
+# 
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-05-18 18:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-10-08\n"
-"Last-Translator: Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>\n"
-"Language-Team: Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>\n"
+"Project-Id-Version: Sylpheed-Claws 2.0.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-01-21 15:34+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-11-06 07:54+0100\n"
+"Last-Translator: Patrik Rydberg <patrik.rydberg@home.se>\n"
+"Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);"
 
-#: src/about.c:89
-msgid "About"
-msgstr "Om"
-
-#: src/about.c:209
+#: src/account.c:376
 msgid ""
-"The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
-"Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
-"Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
-"source.\n"
-"\n"
+"Some composing windows are open.\n"
+"Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"Delar hämtade från fetchmail är copyright 1997 Eric S. Raymond.  Delar av "
-"dessa är också copyright Carl Harris, 1993 och 1995.   Copyright bibehållen "
-"i syftet att skydda fri redistribution av källkod\n"
-"\n"
+"Det finns något nytt meddelande öppet.\n"
+"Stänga alla fönster innan du redigerar konton."
 
-#: src/about.c:215
-msgid ""
-"Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
-"copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Kcc är copyright Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, och libkcc är "
-"copyright takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-"\n"
+#: src/account.c:423
+msgid "Can't create folder."
+msgstr "Kan inte skapa mapp."
+
+#: src/account.c:679
+msgid "Edit accounts"
+msgstr "Redigera konton"
 
-#: src/about.c:220
+#: src/account.c:697
 msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
+"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
+"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
 msgstr ""
-"GPGME är copyright 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
+"Nya meddelande kommer att kontrolleras i denna ordning. Bocka för\n"
+"kontot i 'G' kolumnen för att inkludera kontot i 'Hämta alla'."
+
+#: src/account.c:772
+msgid " _Set as default account "
+msgstr " _Sätt som standardkonto "
+
+#: src/account.c:862
+msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
+msgstr "Konton med fjärrmappar kan inte kopieras."
+
+#: src/account.c:868
+#, c-format
+msgid "Copy of %s"
+msgstr "Kopia av %s"
+
+#: src/account.c:1007
+#, c-format
+msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort konto '%s'?"
+
+#: src/account.c:1009
+msgid "(Untitled)"
+msgstr "(Ingen titel)"
+
+#: src/account.c:1010
+msgid "Delete account"
+msgstr "Ta bort konto"
+
+#: src/account.c:1451
+#: src/addressadd.c:185
+#: src/addressbook.c:747
+#: src/compose.c:5162
+#: src/compose.c:5388
+#: src/editaddress.c:953
+#: src/editaddress.c:1002
+#: src/editbook.c:175
+#: src/editgroup.c:279
+#: src/editjpilot.c:270
+#: src/editldap.c:398
+#: src/editvcard.c:183
+#: src/importmutt.c:226
+#: src/importpine.c:226
+#: src/mimeview.c:199
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332
+#: src/prefs_filtering.c:1255
+msgid "Name"
+msgstr "Namn"
+
+#: src/account.c:1458
+#: src/prefs_account.c:1169
+msgid "Protocol"
+msgstr "Protokoll"
 
-#: src/about.c:224
+#: src/account.c:1465
+#: src/ssl_manager.c:99
+msgid "Server"
+msgstr "Server"
+
+#: src/action.c:352
+#, c-format
+msgid "Could not get message file %d"
+msgstr "Kan inte hämta meddelandefilen %d"
+
+#: src/action.c:383
+msgid "Could not get message part."
+msgstr "Kan inte hämta del av meddelande."
+
+#: src/action.c:400
+msgid "Can't get part of multipart message"
+msgstr "Kan inte hämta del av flerdelat meddelande"
+
+#: src/action.c:514
+#, c-format
 msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
-"version.\n"
-"\n"
+"The selected action cannot be used in the compose window\n"
+"because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
 msgstr ""
-"Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera "
-"det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free "
-"Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) "
-"någon senare version.\n"
-"\n"
+"Den valda aktiviteten kan inte användas i Nytt meddelande fönster\n"
+"på grund av att det innehåller %%f, %%F, %%as eller %%p."
 
-#: src/about.c:230
+#: src/action.c:794
+#, c-format
 msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details.\n"
-"\n"
+"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
+"%s"
 msgstr ""
-"Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara "
-"andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita "
-"garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se "
-"GNU General Public License för fler detaljer.\n"
-"\n"
+"Kommandot kunde inte starta. Skapandet av Pipe misslyckades.\n"
+"%s"
 
-#: src/about.c:236
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-msgstr ""
-"Du skall ha mottagit en kopia av GNU General Public License tillsammans med "
-"detta program; om inte, skriv till the Free Software Foundation, Inc., 59 "
-"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-
-#. Button panel
-#: src/about.c:243 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:505
-#: src/alertpanel.c:239 src/compose.c:2815 src/compose.c:5419
-#: src/editaddress.c:495 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:364
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
-#: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1354 src/gtkspell.c:2345
-#: src/import.c:192 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:403 src/main.c:411 src/mainwindow.c:2561
-#: src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837 src/passphrase.c:130
-#: src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:267 src/prefs_common.c:3176
-#: src/prefs_common.c:3332 src/prefs_common.c:3652
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:341
-#: src/prefs_folder_item.c:449 src/prefs_matcher.c:307
-#: src/prefs_matcher.c:1492 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257 src/quote_fmt.c:128
-#: src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:3402
-msgid "OK"
-msgstr "Ok"
-
-#: src/account.c:119
-msgid "Reading all config for each account...\n"
-msgstr "Läser all konfiguration för varje konto...\n"
-
-#: src/account.c:134
-#, c-format
-msgid "Found label: %s\n"
-msgstr "Fann titel: %s\n"
-
-#: src/account.c:254
+#: src/action.c:889
+#, c-format
 msgid ""
-"Some composing windows are open.\n"
-"Please close all the composing windows before editing the accounts."
+"Could not fork to execute the following command:\n"
+"%s\n"
+"%s"
 msgstr ""
-"Några kompositionsfönster är öppna.\n"
-"Vänligen stäng alla kompositionsfönster innan du redigerar kontona."
+"Kunde inte förgrena för att exekvera följande kommando:\n"
+"%s\n"
+"%s"
 
-#: src/account.c:260
-msgid "Opening account edit window...\n"
-msgstr "Öppnar kontoredigeringsfönstret...\n"
+#: src/action.c:1107
+#: src/action.c:1257
+msgid "Completed"
+msgstr "Färdigt"
 
-#: src/account.c:457
-msgid "Creating account edit window...\n"
-msgstr "Skapar kontoredigerinsfönster...\n"
+#: src/action.c:1143
+#, c-format
+msgid "--- Running: %s\n"
+msgstr "--- Kör: %s\n"
 
-#: src/account.c:462
-msgid "Edit accounts"
-msgstr "Redigera konton"
+#: src/action.c:1147
+#, c-format
+msgid "--- Ended: %s\n"
+msgstr "--- Avslutades: %s\n"
+
+#: src/action.c:1180
+msgid "Action's input/output"
+msgstr "Aktivitets in/ut data"
 
-#: src/account.c:480
+#: src/action.c:1447
+#, c-format
 msgid ""
-"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+"Enter the argument for the following action:\n"
+"('%%h' will be replaced with the argument)\n"
+"  %s"
 msgstr ""
+"Skriv in argumenten för följande aktivitet:\n"
+"('%%h' kommer att ersättas av argumentet)\n"
+"  %s"
 
-#: src/account.c:500 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:534
-#: src/compose.c:4178 src/compose.c:4352 src/editaddress.c:756
-#: src/editaddress.c:805 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:252
-#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:153
-#: src/select-keys.c:301
-msgid "Name"
-msgstr "Namn"
+#: src/action.c:1452
+msgid "Action's hidden user argument"
+msgstr "Aktivitets gömda användarargument"
 
-#: src/account.c:501 src/prefs_account.c:844
-msgid "Protocol"
-msgstr "Protokoll"
+#: src/action.c:1456
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the argument for the following action:\n"
+"('%%u' will be replaced with the argument)\n"
+"  %s"
+msgstr ""
+"Skriv in argumentet för följande aktivitet:\n"
+"('%%u' kommer att ersättas av argumentet)\n"
+"  %s"
 
-#: src/account.c:502
-msgid "Server"
-msgstr "Värd"
-
-#: src/account.c:531 src/addressbook.c:673 src/editaddress.c:704
-#: src/editaddress.c:838 src/prefs_customheader.c:234
-#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-msgid "Add"
-msgstr "Lägg till"
-
-#: src/account.c:537
-msgid "Edit"
-msgstr "Redigera"
-
-#: src/account.c:543 src/prefs_customheader.c:241
-msgid " Delete "
-msgstr " Ta bort "
-
-#: src/account.c:549 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
-#: src/prefs_filtering.c:576 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289
-msgid "Down"
-msgstr "Ner"
-
-#: src/account.c:555 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
-#: src/prefs_filtering.c:570 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285
-msgid "Up"
-msgstr "Upp"
-
-#: src/account.c:569
-msgid " Set as default account "
-msgstr " Använd som förinställt konto "
-
-#: src/account.c:575 src/addressbook.c:893 src/addressbook.c:2908
-#: src/addressbook.c:2912 src/addressbook.c:2949 src/exphtmldlg.c:167
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:200
-msgid "Close"
-msgstr "Stäng"
+#: src/action.c:1461
+msgid "Action's user argument"
+msgstr "Aktivitets användarargument"
 
-#: src/account.c:657
-msgid "Delete account"
-msgstr "Ta bort konto"
+#: src/addressadd.c:165
+msgid "Add to address book"
+msgstr "Lägg till i adressboken"
 
-#: src/account.c:658
-msgid "Do you really want to delete this account?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta konto? "
-
-#: src/account.c:659 src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081
-#: src/compose.c:2694 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593 src/compose.c:6043
-#: src/exphtmldlg.c:156 src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094
-#: src/folderview.c:2199 src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
-#: src/inc.c:172 src/inc.c:262 src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770
-#: src/message_search.c:198 src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872
-#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
-#: src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733 src/summaryview.c:1147
-#: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225 src/summaryview.c:1248
-#: src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294 src/summaryview.c:3046
-msgid "Yes"
-msgstr "Ja"
-
-#: src/account.c:659 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593
-#: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094 src/folderview.c:2199
-#: src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
-msgid "+No"
-msgstr "+Nej"
-
-#: src/account.c:671
-msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
-msgstr ""
-
-#: src/addressadd.c:163
-msgid "Add Address to Book"
-msgstr "Lägg till adressbok"
-
-#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4902 src/select-keys.c:302
+#: src/addressadd.c:197
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
+#: src/toolbar.c:441
 msgid "Address"
 msgstr "Adress"
 
-#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:536 src/editaddress.c:610
-#: src/editaddress.c:674 src/editgroup.c:254
+#: src/addressadd.c:207
+#: src/addressbook.c:749
+#: src/editaddress.c:761
+#: src/editaddress.c:825
+#: src/editgroup.c:281
 msgid "Remarks"
 msgstr "Kommentarer"
 
-#: src/addressadd.c:225
+#: src/addressadd.c:229
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "Välj adressboksmapp"
-
-#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2075 src/addrgather.c:506
-#: src/compose.c:2815 src/compose.c:5420 src/compose.c:6200 src/compose.c:6235
-#: src/editaddress.c:496 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:365
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
-#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:662 src/export.c:188
-#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1363
-#: src/import.c:193 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:403 src/main.c:411
-#: src/mainwindow.c:2561 src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837
-#: src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476 src/prefs_actions.c:268
-#: src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3653
-#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:342
-#: src/prefs_folder_item.c:450 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:733
-#: src/summaryview.c:3402
-msgid "Cancel"
-msgstr "Avbryt"
-
-#: src/addressbook.c:348 src/compose.c:493 src/mainwindow.c:493
-msgid "/_File"
-msgstr "/_Arkiv"
-
-#: src/addressbook.c:349
-msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _bok"
+msgstr "Välj adressboksmapp"
 
-#: src/addressbook.c:350
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _vCard"
-msgstr "/_Arkiv/Nytt _V-Card"
+#: src/addressbook.c:404
+msgid "/_Book"
+msgstr "/_Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:352
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _JPilot"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _J-Pilot"
+#: src/addressbook.c:405
+msgid "/_Book/New _Book"
+msgstr "/_Adressbok/Ny _adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:355
-msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _Server"
+#: src/addressbook.c:406
+msgid "/_Book/New _Folder"
+msgstr "/_Adressbok/Ny _mapp"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/addressbook.c:360 src/compose.c:497
-#: src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:509
-msgid "/_File/---"
-msgstr "/_Arkiv/---"
-
-#: src/addressbook.c:358
-msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/_Arkiv/R_edigera"
-
-#: src/addressbook.c:359
-msgid "/_File/_Delete"
-msgstr "/_Arkiv/_Ta bort"
+#: src/addressbook.c:407
+msgid "/_Book/New _vCard"
+msgstr "/_Adressbok/Nytt _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:361
-msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/_Arkiv/_Spara"
+#: src/addressbook.c:409
+msgid "/_Book/New _JPilot"
+msgstr "/_Adressbok/Nytt _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:498
-msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/_Arkiv/Stän_g"
-
-#: src/addressbook.c:363 src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
-#: src/compose.c:500 src/mainwindow.c:512
-msgid "/_Edit"
-msgstr "/_Redigera"
+#: src/addressbook.c:412
+msgid "/_Book/New LDAP _Server"
+msgstr "/_Adressbok/Ny LDAP _server"
 
-#: src/addressbook.c:364
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/C_ut"
-msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
+#: src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:417
+msgid "/_Book/---"
+msgstr "/_Adressbok/---"
 
-#: src/addressbook.c:365 src/compose.c:505 src/mainwindow.c:513
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
+#: src/addressbook.c:415
+msgid "/_Book/_Edit book"
+msgstr "/_Adressbok/_Redigera adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:366 src/compose.c:506
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+#: src/addressbook.c:416
+msgid "/_Book/_Delete book"
+msgstr "/_Adressbok/_Ta bort adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:503 src/compose.c:584
-#: src/mainwindow.c:516
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/_Redigera/---"
+#: src/addressbook.c:418
+msgid "/_Book/_Save"
+msgstr "/_Adressbok/_Spara"
 
-#: src/addressbook.c:368
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+#: src/addressbook.c:419
+msgid "/_Book/_Close"
+msgstr "/_Adressbok/_Stäng"
 
-#: src/addressbook.c:369
+#: src/addressbook.c:420
 msgid "/_Address"
 msgstr "/A_dress"
 
-#: src/addressbook.c:370
-msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/A_dress/Ny _adress"
-
-#: src/addressbook.c:371
-msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
-
-#: src/addressbook.c:372
-msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/A_dress/Ny _katalog"
+#: src/addressbook.c:421
+msgid "/_Address/_Select all"
+msgstr "/A_dress/_Markera alla"
 
-#: src/addressbook.c:373
+#: src/addressbook.c:422
+#: src/addressbook.c:426
+#: src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:432
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/A_dress/---"
 
-#: src/addressbook.c:374
+#: src/addressbook.c:423
+msgid "/_Address/C_ut"
+msgstr "/A_dress/_Klipp ut"
+
+#: src/addressbook.c:424
+msgid "/_Address/_Copy"
+msgstr "/A_dress/K_opiera"
+
+#: src/addressbook.c:425
+msgid "/_Address/_Paste"
+msgstr "/A_dress/K_listra in"
+
+#: src/addressbook.c:427
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/A_dress/R_edigera"
 
-#: src/addressbook.c:375
+#: src/addressbook.c:428
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
+msgstr "/A_dress/_Ta bort"
 
-#: src/addressbook.c:376 src/addressbook.c:380 src/mainwindow.c:705
-#: src/mainwindow.c:714 src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:727
-#: src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:732
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/---"
+#: src/addressbook.c:430
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/A_dress/Ny _adress"
+
+#: src/addressbook.c:431
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
+
+#: src/addressbook.c:433
+msgid "/_Address/_Mail To"
+msgstr "/A_dress/Meddelande till"
+
+#: src/addressbook.c:434
+#: src/compose.c:738
+#: src/mainwindow.c:723
+#: src/messageview.c:293
+msgid "/_Tools"
 msgstr "/V_erktyg"
 
-#: src/addressbook.c:377
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:435
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera _LDIF fil..."
 
-#: src/addressbook.c:378
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:436
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera M_utt fil..."
 
-#: src/addressbook.c:379
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:437
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera _Pine fil..."
+
+#: src/addressbook.c:438
+#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:773
+#: src/messageview.c:297
+#: src/messageview.c:318
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/V_erktyg/---"
 
-#: src/addressbook.c:381
+#: src/addressbook.c:439
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Verktyg/Exportera _HTML..."
+
+#: src/addressbook.c:440
+msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
+msgstr "/_Verktyg/Exportera _LDIF"
 
-#: src/addressbook.c:382 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:756
+#: src/addressbook.c:441
+#: src/compose.c:743
+#: src/mainwindow.c:798
+#: src/messageview.c:321
 msgid "/_Help"
-msgstr "/_Hjälp"
+msgstr "/_Hjälp"
 
-#: src/addressbook.c:383 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:770
+#: src/addressbook.c:442
+#: src/compose.c:744
+#: src/mainwindow.c:806
+#: src/messageview.c:322
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/_Hjälp/_Om"
+msgstr "/_Hjälp/_Om"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402
-msgid "/New _Address"
-msgstr "/Ny _adress"
-
-#: src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:403
-msgid "/New _Group"
-msgstr "/Ny _grupp"
+#: src/addressbook.c:447
+#: src/addressbook.c:461
+#: src/compose.c:529
+#: src/mainwindow.c:476
+#: src/messageview.c:162
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/_Redigera"
 
-#: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
-msgid "/New _Folder"
-msgstr "/Ny _katalog"
+#: src/addressbook.c:448
+#: src/addressbook.c:462
+msgid "/_Delete"
+msgstr "/_Ta bort"
 
-#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:405
-#: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:412 src/compose.c:487
-#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:273 src/folderview.c:282
-#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:290 src/folderview.c:292
-#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:310
-#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:322 src/folderview.c:326
-#: src/folderview.c:328 src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:404
-#: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:424
-#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:442
+#: src/addressbook.c:449
+#: src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:470
+#: src/compose.c:508
+#: src/imap_gtk.c:59
+#: src/imap_gtk.c:62
+#: src/imap_gtk.c:66
+#: src/mh_gtk.c:54
+#: src/mh_gtk.c:58
+#: src/mh_gtk.c:60
+#: src/news_gtk.c:53
+#: src/news_gtk.c:56
+#: src/news_gtk.c:58
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
+#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:452
+#: src/summaryview.c:458
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407 src/summaryview.c:410
-msgid "/_Delete"
-msgstr "/_Ta bort"
+#: src/addressbook.c:450
+msgid "/New _Folder"
+msgstr "/Ny _katalog"
 
-#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
+#: src/addressbook.c:452
+#: src/addressbook.c:467
 msgid "/C_ut"
-msgstr ""
+msgstr "/Klipp _ut"
 
-#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:453
+#: src/addressbook.c:468
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/_Kopiera..."
+msgstr "/_Kopiera"
 
-#: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:454
+#: src/addressbook.c:469
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+msgstr "/Kli_stra in"
 
-#: src/addressbook.c:413
-#, fuzzy
-msgid "/Pa_ste Address"
-msgstr "/A_dress"
+#: src/addressbook.c:459
+msgid "/_Select all"
+msgstr "/Markera _alla"
+
+#: src/addressbook.c:464
+msgid "/New _Address"
+msgstr "/Ny _adress"
+
+#: src/addressbook.c:465
+msgid "/New _Group"
+msgstr "/Ny _grupp"
 
-#: src/addressbook.c:535
-msgid "E-Mail address"
+#: src/addressbook.c:472
+msgid "/_Mail To"
+msgstr "/_Meddelande till"
+
+#: src/addressbook.c:474
+msgid "/_Browse Entry"
+msgstr "/_Bläddra Post"
+
+#: src/addressbook.c:487
+#: src/crash.c:443
+#: src/crash.c:462
+#: src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122
+#: src/prefs_themes.c:690
+#: src/prefs_themes.c:722
+#: src/prefs_themes.c:723
+msgid "Unknown"
+msgstr "Okänd"
+
+#: src/addressbook.c:494
+#: src/addressbook.c:513
+#: src/importldif.c:126
+msgid "Success"
+msgstr "Klar"
+
+#: src/addressbook.c:495
+#: src/importldif.c:127
+msgid "Bad arguments"
+msgstr "Felaktiga argument"
+
+#: src/addressbook.c:496
+#: src/importldif.c:128
+msgid "File not specified"
+msgstr "Fil har inte specificerats."
+
+#: src/addressbook.c:497
+#: src/importldif.c:129
+msgid "Error opening file"
+msgstr "Fel vid öppnande av fil"
+
+#: src/addressbook.c:498
+#: src/importldif.c:130
+msgid "Error reading file"
+msgstr "Fel vid läsande av fil"
+
+#: src/addressbook.c:499
+#: src/importldif.c:131
+msgid "End of file encountered"
+msgstr "Nådde slutet på filen"
+
+#: src/addressbook.c:500
+#: src/importldif.c:132
+msgid "Error allocating memory"
+msgstr "Kunde inte allokera minne"
+
+#: src/addressbook.c:501
+#: src/importldif.c:133
+msgid "Bad file format"
+msgstr "Fel filformat"
+
+#: src/addressbook.c:502
+#: src/importldif.c:134
+msgid "Error writing to file"
+msgstr "Fel vid skrivning till fil"
+
+#: src/addressbook.c:503
+#: src/importldif.c:135
+msgid "Error opening directory"
+msgstr "Fel vid öppnande av katalog"
+
+#: src/addressbook.c:504
+#: src/importldif.c:136
+msgid "No path specified"
+msgstr "Sökväg har inte specificerats."
+
+#: src/addressbook.c:514
+msgid "Error connecting to LDAP server"
+msgstr "Fel vid anslutning till LDAP server"
+
+#: src/addressbook.c:515
+msgid "Error initializing LDAP"
+msgstr "Fel vid initiering av LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:516
+msgid "Error binding to LDAP server"
+msgstr "Fel vid bindandet till LDAP server"
+
+#: src/addressbook.c:517
+msgid "Error searching LDAP database"
+msgstr "Fel vid sökning av LDAP databas"
+
+#: src/addressbook.c:518
+msgid "Timeout performing LDAP operation"
+msgstr "Tidsgräns nådd vid LDAP operation"
+
+#: src/addressbook.c:519
+msgid "Error in LDAP search criteria"
+msgstr "Fel i LDAP sökkriteriet "
+
+#: src/addressbook.c:520
+msgid "No LDAP entries found for search criteria"
+msgstr "Inga LDAP objekt kunde hittas för sökkriteriet"
+
+#: src/addressbook.c:521
+msgid "LDAP search terminated on request"
+msgstr "LDAP sökning avbruten på begäran"
+
+#: src/addressbook.c:522
+msgid "Error starting TLS connection"
+msgstr "Fel vid start av TLS anslutning"
+
+#: src/addressbook.c:746
+msgid "Sources"
+msgstr "Källor"
+
+#: src/addressbook.c:748
+#: src/editaddress.c:759
+#: src/editaddress.c:807
+#: src/editgroup.c:280
+#: src/expldifdlg.c:521
+#: src/exporthtml.c:638
+#: src/exporthtml.c:802
+#: src/ldif.c:874
+msgid "Email Address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/addressbook.c:539 src/compose.c:4903 src/prefs_common.c:2705
+#: src/addressbook.c:753
+#: src/prefs_other.c:97
+#: src/toolbar.c:186
+#: src/toolbar.c:1628
 msgid "Address book"
 msgstr "Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:638
-msgid "Name:"
-msgstr "Namn:"
-
-#. Buttons
-#: src/addressbook.c:670 src/addressbook.c:2074 src/addressbook.c:2081
-#: src/editaddress.c:698 src/editaddress.c:832 src/mainwindow.c:2095
-#: src/prefs_actions.c:367 src/prefs_display_header.c:281
-#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filter.c:413
-#: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:535 src/prefs_matcher.c:506
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
-msgid "Delete"
-msgstr "Ta bort"
-
-#: src/addressbook.c:676
-msgid "Lookup"
-msgstr "Leta upp"
-
-#: src/addressbook.c:688 src/compose.c:1336 src/compose.c:3996
-#: src/compose.c:4745 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:169
-#: src/summary_search.c:154
+#: src/addressbook.c:870
+msgid "Lookup name:"
+msgstr "Uppslagsnamn:"
+
+#: src/addressbook.c:933
+#: src/compose.c:1784
+#: src/compose.c:3864
+#: src/compose.c:5019
+#: src/compose.c:5700
+#: src/headerview.c:53
+#: src/prefs_template.c:205
+#: src/summary_search.c:218
 msgid "To:"
 msgstr "Till:"
 
-#: src/addressbook.c:692 src/compose.c:1320
+#: src/addressbook.c:937
+#: src/compose.c:1768
+#: src/compose.c:3675
+#: src/compose.c:3863
+#: src/prefs_template.c:207
 msgid "Cc:"
-msgstr ""
+msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:696 src/compose.c:1323
+#: src/addressbook.c:941
+#: src/compose.c:1771
+#: src/compose.c:3703
+#: src/prefs_template.c:208
 msgid "Bcc:"
-msgstr ""
+msgstr "Bcc:"
 
-#. Confirm deletion
-#: src/addressbook.c:891 src/addressbook.c:914
+#: src/addressbook.c:1175
+#: src/addressbook.c:1198
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Ta bort adress(er)"
 
-#: src/addressbook.c:892
+#: src/addressbook.c:1176
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Adressdatan är skrivskyddad och kan därför inte tas bort."
 
-#: src/addressbook.c:915
+#: src/addressbook.c:1199
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "Vill du verkligen t abort adress(erna)?"
-
-#: src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081 src/compose.c:2694
-#: src/compose.c:6043 src/exphtmldlg.c:156 src/inc.c:172 src/inc.c:262
-#: src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770 src/message_search.c:198
-#: src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872 src/prefs_customheader.c:541
-#: src/prefs_filter.c:813 src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637
-#: src/prefs_template.c:514 src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733
-#: src/summaryview.c:1147 src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225
-#: src/summaryview.c:1248 src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294
-#: src/summaryview.c:3046
-msgid "No"
-msgstr "Nej"
-
-#: src/addressbook.c:1417 src/addressbook.c:1490
+msgstr "Vill du verkligen ta bort adress(er)?"
+
+#: src/addressbook.c:1791
+#: src/addressbook.c:1870
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte klistra in. Destinations adressboken är skrivskyddad."
 
-#: src/addressbook.c:1428
+#: src/addressbook.c:1802
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte klistra in i en adressgrupp."
 
-#: src/addressbook.c:2071
+#: src/addressbook.c:2529
 #, c-format
-msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
-"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
+msgstr "Vill du ta bort sökningen med resultatet och adresserna i '%s' ?"
+
+#: src/addressbook.c:2532
+#: src/addressbook.c:2558
+#: src/prefs_filtering_action.c:151
+msgid "Delete"
+msgstr "Ta bort"
+
+#: src/addressbook.c:2541
+#, c-format
+msgid "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
 msgstr ""
-"Vill du ta bort mappen OCH alla adresser i '%s'? Tar du bara bort\n"
-"mappen, kommer adresserna att sparas en napp uppåt i hierarkin."
+"Vill du ta bort mappen OCH alla adresser från '%s' ?\n"
+"Om du bara tar bort mappen så flyttas alla adresser till överliggande mapp."
+
+#: src/addressbook.c:2544
+#: src/imap_gtk.c:269
+#: src/mh_gtk.c:179
+msgid "Delete folder"
+msgstr "Ta bort mapp"
 
-#: src/addressbook.c:2075
-msgid "Folder only"
-msgstr "Endast mapp"
+#: src/addressbook.c:2545
+msgid "+Delete _folder only"
+msgstr "+Ta endast bort _mapp"
 
-#: src/addressbook.c:2075
-msgid "Folder and Addresses"
-msgstr "Mapp och adresser"
+#: src/addressbook.c:2545
+msgid "Delete folder and _addresses"
+msgstr "Ta bort mapp och _adresser"
 
-#: src/addressbook.c:2080
+#: src/addressbook.c:2556
 #, c-format
-msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "Ta verkligen bort '%s'?"
+msgid ""
+"Do you want to delete '%s'?\n"
+"The addresses it contains will be lost."
+msgstr ""
+"Vill du ta bort '%s'?\n"
+"Adresserna som den innehåller kommer att gå förlorade."
 
-#: src/addressbook.c:2858
+#: src/addressbook.c:3366
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
+msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
 
-#: src/addressbook.c:2862
+#: src/addressbook.c:3370
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
+msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:2872
+#: src/addressbook.c:3380
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
 
-#: src/addressbook.c:2877
+#: src/addressbook.c:3385
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -562,15 +673,15 @@ msgstr ""
 "Gammal adressbok konverterad,\n"
 "kunde inte spara adressindexfil"
 
-#: src/addressbook.c:2890
+#: src/addressbook.c:3398
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
-"men skapade nya nya tomma adressboksfiler."
+"men skapade nya tomma adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:2896
+#: src/addressbook.c:3404
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -578,7 +689,7 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:2901
+#: src/addressbook.c:3409
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -586,885 +697,1112 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:2908
+#: src/addressbook.c:3416
+#: src/addressbook.c:3422
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr "Fel vid knvertering av adressbok"
+msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:2912
-msgid "Addressbook conversion"
-msgstr "Adressbokskonvertering"
-
-#: src/addressbook.c:2947
+#: src/addressbook.c:3460
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Adressboksfel"
 
-#: src/addressbook.c:2948
+#: src/addressbook.c:3461
 msgid "Could not read address index"
-msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
+msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
+
+#: src/addressbook.c:3820
+msgid "Busy searching..."
+msgstr "Upptagen med att söka..."
 
-#: src/addressbook.c:3424 src/prefs_common.c:984
+#: src/addressbook.c:3891
+#, c-format
+msgid "Search '%s'"
+msgstr "Sök '%s'"
+
+#: src/addressbook.c:4116
 msgid "Interface"
-msgstr "Gränssnitt"
+msgstr "Gränssnitt"
 
-#: src/addressbook.c:3440 src/exphtmldlg.c:373 src/exphtmldlg.c:577
-#: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
+#: src/addressbook.c:4132
+#: src/exphtmldlg.c:382
+#: src/expldifdlg.c:394
+#: src/exporthtml.c:1020
+#: src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:3456
+#: src/addressbook.c:4148
 msgid "Person"
 msgstr "Person"
 
-#: src/addressbook.c:3472
+#: src/addressbook.c:4164
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/addressbook.c:3488
+#: src/addressbook.c:4180
 msgid "Group"
 msgstr "Grupp"
 
-#. special folder setting (maybe these options are redundant)
-#: src/addressbook.c:3504 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:356
-#: src/prefs_account.c:1733
+#: src/addressbook.c:4196
+#: src/exporthtml.c:922
+#: src/folderview.c:430
+#: src/prefs_account.c:2375
+#: src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapp"
 
-#: src/addressbook.c:3520
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4212
 msgid "vCard"
-msgstr "Töm"
+msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3536 src/addressbook.c:3552
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4228
+#: src/addressbook.c:4244
 msgid "JPilot"
-msgstr "Port"
+msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3568
+#: src/addressbook.c:4260
 msgid "LDAP Server"
-msgstr "LDAP-värd"
+msgstr "LDAP-server"
+
+#: src/addressbook.c:4276
+msgid "LDAP Query"
+msgstr "LDAP Fråga"
 
-#: src/addrgather.c:156
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:158
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr "/_Meddelande/Lägg till avsändaren till adressboken"
+msgstr "Vänligen ange ett namn på adressboken."
 
-#: src/addrgather.c:176
+#: src/addrgather.c:178
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr ""
+msgstr "Välj brevhuvuden att söka i."
 
-#. Go fer it
-#: src/addrgather.c:182
-msgid "Busy harvesting addresses..."
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:185
+msgid "Harvesting addresses..."
+msgstr "Samlar in adresser..."
 
-#: src/addrgather.c:220
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:224
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
 
-#: src/addrgather.c:284
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:294
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "Mappen %s är vald\n"
+msgstr "Ingen mapp eller meddelade valdes."
 
-#: src/addrgather.c:292
+#: src/addrgather.c:302
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
+"Välj en mapp att behandla från listan \n"
+"eller välj ett eller flera meddelande från \n"
+"meddelandelistan."
 
-#: src/addrgather.c:344
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:354
 msgid "Folder :"
-msgstr "Mapp"
+msgstr "Mapp :"
 
-#: src/addrgather.c:355 src/importldif.c:664
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:365
+#: src/exphtmldlg.c:596
+#: src/expldifdlg.c:626
+#: src/importldif.c:909
 msgid "Address Book :"
-msgstr "Adressbok"
+msgstr "Adressbok :"
 
-#: src/addrgather.c:365
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:375
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "Mapp"
+msgstr "Mappstorlek :"
 
-#: src/addrgather.c:380
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:390
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "Lägg till brevhuvudfält för datum"
+msgstr "Bearbeta dessa brevhuvudfält"
 
-#: src/addrgather.c:398
+#: src/addrgather.c:408
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr ""
+msgstr "Inkludera undermappar"
 
-#: src/addrgather.c:421
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:431
 msgid "Header Name"
 msgstr "Brevhuvudsnamn"
 
-#: src/addrgather.c:422
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:432
 msgid "Address Count"
-msgstr "Adressbok"
-
-#. Create notebook pages
-#: src/addrgather.c:526 src/alertpanel.c:133 src/main.c:247
+msgstr "Adressantal"
+
+#: src/addrgather.c:537
+#: src/alertpanel.c:153
+#: src/compose.c:4191
+#: src/messageview.c:559
+#: src/messageview.c:572
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:463
 msgid "Warning"
 msgstr "Varning"
 
-#: src/addrgather.c:527
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:538
 msgid "Header Fields"
-msgstr "Brevhuvudsnamn"
+msgstr "Brevhuvudsfält"
 
-#: src/addrgather.c:528 src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:777
+#: src/addrgather.c:539
+#: src/exphtmldlg.c:716
+#: src/expldifdlg.c:738
+#: src/importldif.c:1029
 msgid "Finish"
-msgstr ""
+msgstr "Avsluta"
 
-#: src/addrgather.c:587
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:600
+msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
+msgstr "Samla in E-postadresser - från valda meddelande"
 
-#: src/addrgather.c:595
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:608
+msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
+msgstr "Samla in E-postadresser - från mapp"
 
-#. Old address book
-#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
+#: src/addrindex.c:115
+#: src/addrindex.c:126
 msgid "Common address"
 msgstr "Vanliga adresser"
 
-#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
+#: src/addrindex.c:116
+#: src/addrindex.c:127
 msgid "Personal address"
 msgstr "Personliga adresser"
 
-#: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:5593 src/main.c:401
+#: src/addrindex.c:119
+msgid "Common addresses"
+msgstr "Vanliga adresser"
+
+#: src/addrindex.c:120
+msgid "Personal addresses"
+msgstr "Personliga adresser"
+
+#: src/alertpanel.c:140
+#: src/compose.c:6689
 msgid "Notice"
 msgstr "Meddelande"
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:3105 src/inc.c:533
+#: src/alertpanel.c:166
+#: src/alertpanel.c:188
+#: src/compose.c:4137
+#: src/inc.c:584
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
 
-#: src/alertpanel.c:188
-msgid "Creating alert panel dialog...\n"
-msgstr "Skapar meddelandepanelsdialog...\n"
+#: src/alertpanel.c:189
+msgid "View log"
+msgstr "Visa logg"
 
-#: src/alertpanel.c:276
+#: src/alertpanel.c:335
 msgid "Show this message next time"
-msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
+msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
 
-#: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
-msgid "can't allocate memory\n"
-msgstr "kan inte allokera minne\n"
+#: src/browseldap.c:219
+msgid "Browse Directory Entry"
+msgstr "Bläddra katalogpost"
 
-#: src/colorlabel.c:45
-msgid "Orange"
-msgstr "Orange"
+#: src/browseldap.c:239
+msgid "Server Name :"
+msgstr "Servernamn :"
 
-#: src/colorlabel.c:46
-msgid "Red"
-msgstr "Röd"
+#: src/browseldap.c:249
+msgid "Distinguished Name (dn) :"
+msgstr "Distinguished Name (dn) :"
 
-#: src/colorlabel.c:47
-msgid "Pink"
-msgstr "Rosa"
+#: src/browseldap.c:272
+msgid "LDAP Name"
+msgstr "LDAP Namn"
 
-#: src/colorlabel.c:48
-msgid "Sky blue"
-msgstr "Himmelsblå"
+#: src/browseldap.c:274
+msgid "Attribute Value"
+msgstr "Attributvärde"
 
-#: src/colorlabel.c:49
-msgid "Blue"
-msgstr "Blå"
+#: src/common/nntp.c:73
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-server: %s:%d\n"
 
-#: src/colorlabel.c:50
-msgid "Green"
-msgstr "Grön"
+#: src/common/nntp.c:181
+#: src/common/nntp.c:244
+#, c-format
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr "Protokollfel: %s\n"
 
-#: src/colorlabel.c:51
-msgid "Brown"
-msgstr "Brun"
+#: src/common/nntp.c:204
+#: src/common/nntp.c:250
+msgid "protocol error\n"
+msgstr "protokollfel\n"
 
-#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
-#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
-#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
-#. * can always get back the SummaryView pointer.
-#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:448 src/gtkspell.c:1427
-#: src/gtkspell.c:2106 src/summaryview.c:4399
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/common/nntp.c:300
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "Fel uppstod vid postning\n"
 
-#: src/compose.c:485
-msgid "/_Add..."
-msgstr "/_Lägg till..."
+#: src/common/nntp.c:380
+msgid "Error occurred while sending command\n"
+msgstr "Fel uppstod när kommando skickades\n"
 
-#: src/compose.c:486
-msgid "/_Remove"
-msgstr "/_Ta bort"
+#: src/common/plugin.c:212
+msgid "Plugin already loaded"
+msgstr "Insticksmodulen är redan laddad"
 
-#: src/compose.c:488 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
-#: src/folderview.c:314 src/folderview.c:330
-msgid "/_Property..."
-msgstr "/_Egenskaper..."
+#: src/common/plugin.c:220
+msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
+msgstr "Kunde inte allokera minne till insticksmodul"
 
-#: src/compose.c:494
-msgid "/_File/_Attach file"
-msgstr "/_Arkiv/_Bifoga fil"
+#: src/common/plugin.c:246
+msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
+msgstr "Denna modul är inte licensierad med någon GPL kompatibel licens."
 
-#: src/compose.c:495
-msgid "/_File/_Insert file"
-msgstr "/_Arkiv/_Infoga fil"
+#: src/common/plugin.c:253
+msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
+msgstr "Denna modul är för Sylpheed-Claws GTK1."
 
-#: src/compose.c:496
-msgid "/_File/Insert si_gnature"
-msgstr "/_Arkiv/Infoga si_gnatur"
+#: src/common/smtp.c:174
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr "SMTP AUTH ej tillgängligt\n"
 
-#: src/compose.c:501
-msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/_Redigera/_Ångra"
+#: src/common/smtp.c:514
+#: src/common/smtp.c:564
+msgid "bad SMTP response\n"
+msgstr "Felaktigt SMTP svar\n"
 
-#: src/compose.c:502
-msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/_Redigera/Gör _om"
+#: src/common/smtp.c:535
+#: src/common/smtp.c:553
+#: src/common/smtp.c:672
+msgid "error occurred on SMTP session\n"
+msgstr "fel uppstod I SMTP session\n"
 
-#: src/compose.c:504
-msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
+#: src/common/smtp.c:544
+#: src/pop.c:841
+msgid "error occurred on authentication\n"
+msgstr "fel uppstod vid autentisering\n"
 
-#: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:514
-msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
+#: src/common/smtp.c:599
+#, c-format
+msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
+msgstr "Meddelandet är för stort (Maximal storlek är %s)\n"
 
-#: src/compose.c:508
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/_Redigera/_Ångra"
+#: src/common/smtp.c:631
+#: src/pop.c:834
+msgid "can't start TLS session\n"
+msgstr "kan inte starta TSL session\n"
 
-#: src/compose.c:509
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr ""
+#: src/common/ssl.c:144
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr "Fel vid skapande av SSL-kontext\n"
 
-#: src/compose.c:514
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
+#: src/common/ssl.c:163
+#, c-format
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr "SSL-uppkoppling misslyckades (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:141
+#: src/common/ssl_certificate.c:152
+#: src/common/ssl_certificate.c:158
+#: src/common/ssl_certificate.c:165
+#: src/common/ssl_certificate.c:176
+#: src/common/ssl_certificate.c:182
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgid "<not in certificate>"
+msgstr "<inte i certifikat>"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:191
+#, c-format
+msgid ""
+"  Owner: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature status: %s"
 msgstr ""
+"  Ägare: %s (%s) in %s\n"
+"  Signerad av: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingeravtryck: %s\n"
+"  Signaturstatus: %s"
 
-#: src/compose.c:519
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr ""
+#: src/common/ssl_certificate.c:309
+msgid "Can't load X509 default paths"
+msgstr "Kan inte ladda x509 standardsökvägar"
 
-#: src/compose.c:524
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
+#: src/common/ssl_certificate.c:364
+#, c-format
+msgid ""
+"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
+"%s"
 msgstr ""
+"%s presenterade ett okänt SSL certifikat:\n"
+"%s"
 
-#: src/compose.c:529
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
+#: src/common/ssl_certificate.c:371
+#: src/common/ssl_certificate.c:409
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
+"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
 msgstr ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Inga meddelande kommer att sparas för detta konto innan du har sparat certifikatet.\n"
+"(Bocka av \"%s\" inställingen).\n"
 
-#: src/compose.c:534
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr ""
+#: src/common/ssl_certificate.c:373
+#: src/common/ssl_certificate.c:411
+#: src/prefs_receive.c:214
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "Visa inte felmeddelande vid mottagande"
 
-#: src/compose.c:539
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
+#: src/common/ssl_certificate.c:400
+#, c-format
+msgid ""
+"%s's SSL certificate changed !\n"
+"We have saved this one:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"It is now:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
+"%s's SSL certifikat ändrades !\n"
+"Vi har denna sparad:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Nu är det:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Detta kan betyda att servern som svarar inte är den vi känner till."
 
-#: src/compose.c:544
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr ""
+#: src/common/string_match.c:79
+msgid "(Subject cleared by RegExp)"
+msgstr "(Ämne tömt av RegExp)"
 
-#: src/compose.c:549
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:342
+#, c-format
+msgid "%dB"
+msgstr "%dB"
 
-#: src/compose.c:554
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:344
+#, c-format
+msgid "%.1fKB"
+msgstr "%.1fKB"
 
-#: src/compose.c:559
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:346
+#, c-format
+msgid "%.2fMB"
+msgstr "%.2fMB"
 
-#: src/compose.c:564
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr ""
+#: src/common/utils.c:348
+#, c-format
+msgid "%.2fGB"
+msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/compose.c:569
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:506
+msgid "/_Add..."
+msgstr "/_Lägg till..."
 
-#: src/compose.c:574
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:507
+msgid "/_Remove"
+msgstr "/_Ta bort"
 
-#: src/compose.c:579
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:509
+#: src/folderview.c:283
+msgid "/_Properties..."
+msgstr "/_Egenskaper..."
 
-#: src/compose.c:585
-msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
+#: src/compose.c:514
+#: src/mainwindow.c:681
+#: src/messageview.c:274
+msgid "/_Message"
+msgstr "/_Meddelande"
 
-#: src/compose.c:587
-msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/_Redigera/Bryt _långa rader"
+#: src/compose.c:515
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
 
-#: src/compose.c:589
-msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/_Redigera/Redigera med e_xtern redigerare"
+#: src/compose.c:517
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
 
-#: src/compose.c:592
-#, fuzzy
-msgid "/_Spelling"
-msgstr "/_Öppna"
+#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:523
+#: src/compose.c:526
+#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:720
+#: src/messageview.c:277
+#: src/messageview.c:285
+#: src/messageview.c:290
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/_Meddelande/---"
 
-#: src/compose.c:593
-msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:520
+msgid "/_Message/_Attach file"
+msgstr "/_Meddelande/_Bifoga fil"
 
-#: src/compose.c:595
-msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:521
+msgid "/_Message/_Insert file"
+msgstr "/_Meddelande/_Infoga fil"
 
-#: src/compose.c:597
-msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:522
+msgid "/_Message/Insert si_gnature"
+msgstr "/_Meddelande/_Infoga signatur"
 
-#: src/compose.c:599
-msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:524
+msgid "/_Message/_Save"
+msgstr "/_Meddelande/_Spara"
 
-#: src/compose.c:601
-#, fuzzy
-msgid "/_Spelling/---"
-msgstr "/_Hjälp/---"
+#: src/compose.c:527
+msgid "/_Message/_Close"
+msgstr "/_Meddelande/S_täng"
 
-#: src/compose.c:602
-#, fuzzy
-msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "/_Konfiguration"
+#: src/compose.c:530
+msgid "/_Edit/_Undo"
+msgstr "/_Redigera/_Ångra"
 
-#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:520 src/summaryview.c:437
-msgid "/_View"
-msgstr "/_Visa"
+#: src/compose.c:531
+msgid "/_Edit/_Redo"
+msgstr "/_Redigera/Gör _om"
 
-#: src/compose.c:607
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_To"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
+#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:626
+#: src/mainwindow.c:480
+#: src/messageview.c:165
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/_Redigera/---"
 
-#: src/compose.c:608
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Cc"
-msgstr "/_Visa"
+#: src/compose.c:533
+msgid "/_Edit/Cu_t"
+msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
 
-#: src/compose.c:609
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Bcc"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/compose.c:534
+#: src/mainwindow.c:477
+#: src/messageview.c:163
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
 
-#: src/compose.c:610
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Reply to"
-msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
+#: src/compose.c:535
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in"
 
-#: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:534
-#: src/mainwindow.c:539 src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:582
-#: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
-msgid "/_View/---"
-msgstr "/_Visa/---"
+#: src/compose.c:536
+msgid "/_Edit/Special paste"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special"
 
-#: src/compose.c:612
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Followup to"
-msgstr "/_Meddelande/_Följ upp till"
+#: src/compose.c:537
+msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_som citat"
 
-#: src/compose.c:614
-#, fuzzy
-msgid "/_View/R_uler"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/compose.c:539
+msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_radbruten"
 
-#: src/compose.c:616
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/_Arkiv/_Bifoga fil"
+#: src/compose.c:541
+msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_ej radbruten"
 
-#: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:671
-msgid "/_Message"
-msgstr "/_Meddelande"
+#: src/compose.c:543
+#: src/mainwindow.c:478
+#: src/messageview.c:164
+msgid "/_Edit/Select _all"
+msgstr "/_Redigera/Markera _allt"
 
-#: src/compose.c:619
-msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
+#: src/compose.c:544
+msgid "/_Edit/A_dvanced"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat"
+
+#: src/compose.c:545
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken bakåt"
+
+#: src/compose.c:550
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken framåt"
+
+#: src/compose.c:555
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord bakåt"
+
+#: src/compose.c:560
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord framåt"
+
+#: src/compose.c:565
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till början av rad"
+
+#: src/compose.c:570
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till slutet på rad"
+
+#: src/compose.c:575
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till föregående rad"
+
+#: src/compose.c:580
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till nästa rad"
+
+#: src/compose.c:585
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken bakåt"
+
+#: src/compose.c:590
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken framåt"
+
+#: src/compose.c:595
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord bakåt"
+
+#: src/compose.c:600
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord framåt"
+
+#: src/compose.c:605
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort rad"
+
+#: src/compose.c:610
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort hela raden"
+
+#: src/compose.c:615
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort till slutet av raden"
 
 #: src/compose.c:621
-msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
+msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
+msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
 
-#: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
-#: src/compose.c:640 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:676
-#: src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:689
-#: src/mainwindow.c:693
-msgid "/_Message/---"
-msgstr "/_Meddelande/---"
+#: src/compose.c:623
+msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
+msgstr "/_Redigera/Bryt alla _långa rader"
 
-#: src/compose.c:624
-msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/_Meddelande/Spara till _utkastsmapp"
+#: src/compose.c:625
+msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
+msgstr "/_Redigera/Radbryt automatiskt"
 
-#: src/compose.c:626
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Save and _keep editing"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
+#: src/compose.c:627
+msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
+msgstr "/_Redigera/Redigera med e_xtern redigerare"
 
 #: src/compose.c:630
-msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/_Meddelande/_Till"
+msgid "/_Spelling"
+msgstr "/_Stavning"
 
 #: src/compose.c:631
-msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/_Meddelande/_Cc"
-
-#: src/compose.c:632
-msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/_Meddelande/_Bcc"
+msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
+msgstr "/_Stavning/_Kontrollera alla eller kontrollera markering"
 
 #: src/compose.c:633
-msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
+msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
+msgstr "/_Stavning/_Markera alla felstavade ord"
 
 #: src/compose.c:635
-msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr "/_Meddelande/_Följ upp till"
+msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
+msgstr "/_Stavning/Kontrollera felstavade ord _bakåt"
 
 #: src/compose.c:637
-msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/_Meddelande/_Bifoga"
+msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
+msgstr "/_Stavning/_Hoppa till nästa felstavade ord"
+
+#: src/compose.c:640
+msgid "/_Options"
+msgstr "/_Alternativ"
 
 #: src/compose.c:641
-msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr "/_Meddelande/Si_gnera"
+msgid "/_Options/Privacy System"
+msgstr "/_Alternativ/_Krypteringssystem"
 
 #: src/compose.c:642
-msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr "/_Meddelande/_Kryptera"
+msgid "/_Options/Privacy System/None"
+msgstr "/_Alternativ/_Krypteringssystem/Inget"
+
+#: src/compose.c:643
+msgid "/_Options/Si_gn"
+msgstr "/_Alternativ/_Signera"
+
+#: src/compose.c:644
+msgid "/_Options/_Encrypt"
+msgstr "/_Alternativ/K_ryptera"
 
 #: src/compose.c:645
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority"
-msgstr "/_Meddelande/_Till"
+#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:656
+msgid "/_Options/---"
+msgstr "/_Alternativ/---"
 
 #: src/compose.c:646
-msgid "/_Message/Priority/Highest"
-msgstr ""
+msgid "/_Options/_Priority"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet"
 
 #: src/compose.c:647
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/High"
-msgstr "/_Meddelande/Si_gnera"
+msgid "/_Options/Priority/_Highest"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/H_ögsta"
 
 #: src/compose.c:648
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Normal"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Hög"
 
 #: src/compose.c:649
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Low"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+msgid "/_Options/Priority/_Normal"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Normal"
 
 #: src/compose.c:650
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Lowest"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Låg"
 
-#: src/compose.c:652
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
-msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
+#: src/compose.c:651
+msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/L_ägsta"
 
-#: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:703
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools"
-msgstr "/V_erktyg"
+#: src/compose.c:653
+msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
+msgstr "/_Alternativ/_Begär läskvitto"
 
-#: src/compose.c:654
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:655
+msgid "/_Options/Remo_ve references"
+msgstr "/_Alternativ/Ta b_ort referenser"
+
+#: src/compose.c:662
+msgid "/_Options/Character _encoding"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning"
+
+#: src/compose.c:663
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/_Automatisk"
+
+#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:679
+#: src/compose.c:683
+#: src/compose.c:689
+#: src/compose.c:693
+#: src/compose.c:699
+#: src/compose.c:703
+#: src/compose.c:713
+#: src/compose.c:717
+#: src/compose.c:727
+#: src/compose.c:731
+msgid "/_Options/Character _encoding/---"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/---"
+
+#: src/compose.c:667
+msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/7bit ascii (US-ASC_II)"
+
+#: src/compose.c:669
+msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Unicode (_UTF-8)"
+
+#: src/compose.c:673
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/compose.c:675
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (ISO-8859-15)"
+
+#: src/compose.c:677
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (Windows-1252)"
+
+#: src/compose.c:681
+msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/compose.c:685
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/_Baltisk·(ISO-8859-13)"
+
+#: src/compose.c:687
+msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/compose.c:691
+msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Grekiska (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/compose.c:695
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska (ISO-8859-_8)"
+
+#: src/compose.c:697
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska (Windows-1255)"
+
+#: src/compose.c:701
+msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Turkiska (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/compose.c:705
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/compose.c:707
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (KOI8-_R)"
+
+#: src/compose.c:709
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (KOI8-U)"
+
+#: src/compose.c:711
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (Windows-1251)"
+
+#: src/compose.c:715
+msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Japanska (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/compose.c:719
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska (_GB2312)"
+
+#: src/compose.c:721
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska (GBK)"
+
+#: src/compose.c:723
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska (_Big5)"
+
+#: src/compose.c:725
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska (EUC-_TW)"
+
+#: src/compose.c:729
+msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Koreanska (EUC-_KR)"
+
+#: src/compose.c:733
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai (TIS-620)"
+
+#: src/compose.c:735
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai (Windows-874)"
+
+#: src/compose.c:739
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/V_erktyg/Visa linjal"
 
-#: src/compose.c:655
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:740
+#: src/messageview.c:294
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:741
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Mallar"
 
-#: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:726
+#: src/compose.c:742
+#: src/mainwindow.c:756
+#: src/messageview.c:319
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:1016 src/compose.c:2020 src/mimeview.c:463
-msgid "Can't get the part of multipart message."
-msgstr "Kan inte ta emot delen av multipart-meddelandet."
-
-#: src/compose.c:1088 src/compose.c:1173
-#, c-format
-msgid "%s: file not exist\n"
-msgstr "%s: filen finns inte\n"
+msgstr "/V_erktyg/A_ktiviteter"
 
-#: src/compose.c:1266 src/procmsg.c:991
-msgid "Can't get text part\n"
-msgstr "Kan inte hämta textdel\n"
+#: src/compose.c:1438
+msgid "Fw: multiple emails"
+msgstr "Vb: många meddelande"
 
-#: src/compose.c:1326
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:1774
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "Svara till"
+msgstr "Svara till:"
 
-#: src/compose.c:1329 src/compose.c:3993 src/compose.c:4747
-#: src/headerview.c:56
+#: src/compose.c:1777
+#: src/compose.c:5016
+#: src/compose.c:5702
+#: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Nyhetsgrupper:"
 
-#: src/compose.c:1332
+#: src/compose.c:1780
 msgid "Followup-To:"
-msgstr ""
+msgstr "Uppföljning Till:"
 
-#: src/compose.c:1610
+#: src/compose.c:2177
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr ""
+msgstr "Fel i formatet på citeringsmarkering."
 
-#: src/compose.c:1622
+#: src/compose.c:2193
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr ""
+msgstr "Formateringsfel i meddelade svara/vidarebefordra."
 
-#: src/compose.c:1919
+#: src/compose.c:2734
 #, c-format
-msgid "File %s doesn't exist\n"
-msgstr "Filen %s finns inte\n"
-
-#: src/compose.c:1923
-#, c-format
-msgid "Can't get file size of %s\n"
-msgstr "Kan inte hämta filstorlek av %s\n"
-
-#: src/compose.c:1927
-#, fuzzy, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "Filen %s är tom\n"
+msgstr "Filen %s är tom."
 
-#: src/compose.c:1931
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2738
+#, c-format
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "kan inte skapa %s\n"
+msgstr "Kan inte läsa %s."
 
-#: src/compose.c:1956
+#: src/compose.c:2765
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Meddelande: %s"
 
-#: src/compose.c:2600
+#: src/compose.c:3549
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Redigerat]"
 
-#: src/compose.c:2602
+#: src/compose.c:3555
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - Komponera meddelande%s"
+msgstr "%s - Nytt meddelande%s"
 
-#: src/compose.c:2605
+#: src/compose.c:3558
 #, c-format
-msgid "Compose message%s"
-msgstr "Komponera meddelande%s"
+msgid "[no subject] - Compose message%s"
+msgstr "[inget ämne] - Nytt meddelande%s"
 
-#: src/compose.c:2629
+#: src/compose.c:3583
+#: src/messageview.c:594
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
-"Konto för att skicka post är inte specificerat.\n"
-"Var god välj ett epostkonto innan du skickar."
+"Konto för att skicka e-post är inte specificerat.\n"
+"Var god välj ett e-postkonto innan du skickar."
 
-#: src/compose.c:2684
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
-
-#: src/compose.c:2692 src/compose.c:4830 src/mainwindow.c:2020
-#: src/prefs_account.c:685 src/prefs_actions.c:1632 src/prefs_common.c:966
+#: src/compose.c:3685
+#: src/compose.c:3713
+#: src/compose.c:3740
+#: src/prefs_account.c:1011
+#: src/prefs_send.c:335
+#: src/toolbar.c:387
+#: src/toolbar.c:434
 msgid "Send"
 msgstr "Skicka"
 
-#: src/compose.c:2693
-msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:3686
+msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
+msgstr "Den enda mottagaren är standard CC adressen. Skicka ändå?"
 
-#: src/compose.c:2713
-#, fuzzy
-msgid "Could not queue message for sending"
-msgstr "Avsänding av köade meddelanden misslyckades"
+#: src/compose.c:3687
+#: src/compose.c:3715
+#: src/compose.c:3742
+#: src/compose.c:4137
+msgid "+_Send"
+msgstr "+_Skicka"
 
-#: src/compose.c:2757 src/compose.c:3289
-msgid "can't get recipient list."
-msgstr "kan inte hämta mottagarlista"
+#: src/compose.c:3714
+msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
+msgstr "Den enda mottagaren är standard BCC adressen, Skicka ändå?"
 
-#: src/compose.c:2798 src/procmsg.c:1297
-#, c-format
-msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr "Fel uppstod vid avsändning av meddelande till %s."
+#: src/compose.c:3728
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "Mottagare har inte specificerats."
 
-#: src/compose.c:2812 src/messageview.c:350
-msgid "Queueing"
-msgstr "Placerar i kö"
+#: src/compose.c:3741
+msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+msgstr "Ämnesraden är tom. Skicka ändå?"
 
-#: src/compose.c:2813
+#: src/compose.c:3767
 msgid ""
-"Error occurred while sending the message.\n"
-"Put this message into queue folder?"
-msgstr ""
-"Fel uppstod vid avsändning av meddelandet.\n"
-"Placera detta meddelande i kömappen?"
-
-#: src/compose.c:2819
-msgid "Can't queue the message."
-msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
-
-#: src/compose.c:2822
-msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
-
-#: src/compose.c:2838
-#, fuzzy
-msgid "Can't save the message to Sent."
-msgstr "Kan inte spara meddelande till outbox."
-
-#: src/compose.c:2867
-msgid "Writing bounce header\n"
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Charset conversion failed."
 msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
+"\n"
+"Fel vid omvandling av teckenuppsättning."
 
-#: src/compose.c:2959 src/compose.c:3073 src/compose.c:3213 src/compose.c:3359
-#: src/mbox_folder.c:1303 src/mbox_folder.c:1405 src/mbox_folder.c:1976
-#: src/mbox_folder.c:2007 src/mbox_folder.c:2070 src/mbox_folder.c:2103
-#: src/messageview.c:204 src/messageview.c:308 src/news.c:976
-#: src/procmsg.c:1278 src/utils.c:1951
-msgid "can't change file mode\n"
-msgstr "can ej ändra filrättigheter\n"
-
-#: src/compose.c:3106
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:3770
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message.\n"
-"Send it anyway?"
-msgstr "Kan inte ändra meddelandets kodning."
-
-#: src/compose.c:3123
-msgid "can't write headers\n"
-msgstr "kan ej skriva brevhuvuden\n"
-
-#: src/compose.c:3253
-msgid "can't remove the old message\n"
-msgstr "kan inte ta bort det gamla meddelandet\n"
-
-#: src/compose.c:3277 src/messageview.c:185
-msgid "queueing message...\n"
-msgstr "lägger meddelandet i kö...\n"
-
-#: src/compose.c:3303
-msgid "No account for sending mails available!"
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Signature failed."
 msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
+"\n"
+"Signatur fel."
 
-#: src/compose.c:3313
-msgid "No account for posting news available!"
+#: src/compose.c:3773
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"%s."
 msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
+"\n"
+"%s."
 
-#: src/compose.c:3443
-#, fuzzy
-msgid "can't find queue folder\n"
-msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
+#: src/compose.c:3775
+msgid "Could not queue message for sending."
+msgstr "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas."
 
-#: src/compose.c:3450 src/messageview.c:257
-msgid "can't queue the message\n"
-msgstr "kan inte lägga meddelandet i kö\n"
+#: src/compose.c:3790
+#: src/compose.c:3820
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
+"Meddelandet var lagt i kö men kunde inte skickas.\n"
+"Använd \"Sänd köade meddelande\" från huvudfönstret för att försöka igen."
 
-#: src/compose.c:3495
+#: src/compose.c:4134
 #, c-format
-msgid "Can't open file %s\n"
-msgstr "Kan inte öppna filen %s\n"
-
-#: src/compose.c:3601
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Writing %s-header\n"
-msgstr "Skaper brevhuvudvy...\n"
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message \n"
+"to the specified %s charset.\n"
+"Send it as %s?"
+msgstr ""
+"Kan inte konvertera textkodningen i meddelandet \n"
+"till den specificerade %s kodningen.\n"
+"Skicka som det %s?"
 
-#: src/compose.c:3861
+#: src/compose.c:4187
 #, c-format
-msgid "compose: priority unknown : %d\n"
+msgid ""
+"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
+"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
+"\n"
+"Send it anyway?"
 msgstr ""
+"Rad %d överskrider gränsen för rader (998 bytes).\n"
+"Innehållet i meddelandet kan bli förstört när det sänds.\n"
+"\n"
+"Skicka ändå?"
 
-#: src/compose.c:3929
-#, c-format
-msgid "generated Message-ID: %s\n"
-msgstr "genererat Message-ID: %s\n"
+#: src/compose.c:4367
+msgid "No account for sending mails available!"
+msgstr "Det finns inget konto för att skicka post tillgängligt!"
+
+#: src/compose.c:4377
+msgid "No account for posting news available!"
+msgstr "Det finns inget konto för att skicka nyheter tillgängligt!"
 
-#: src/compose.c:4072 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:147
+#: src/compose.c:5099
+#: src/headerview.c:52
+#: src/summary_search.c:211
 msgid "From:"
-msgstr "Från:"
+msgstr "Från:"
 
-#: src/compose.c:4176 src/compose.c:4350 src/compose.c:5360
-msgid "MIME type"
-msgstr "MIME-typ"
+#: src/compose.c:5150
+msgid "Mime type"
+msgstr "Mime typ"
 
-#. S_COL_DATE
-#: src/compose.c:4177 src/compose.c:4351 src/mimeview.c:152
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
-#: src/selective_download.c:472 src/summaryview.c:454
+#: src/compose.c:5156
+#: src/compose.c:5387
+#: src/mimeview.c:198
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330
+#: src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:471
 msgid "Size"
 msgstr "Storlek"
 
-#. Save Message to folder
-#: src/compose.c:4241
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5216
 msgid "Save Message to "
-msgstr "Spara skickade meddelanden till utkorgen"
-
-#: src/compose.c:4261 src/prefs_filtering.c:493
-#, fuzzy
-msgid "Select ..."
-msgstr " Välj... "
-
-#: src/compose.c:4347
-msgid "Creating compose window...\n"
-msgstr "Skapar kompositionsfönster...\n"
+msgstr "Spara meddelande i "
+
+#: src/compose.c:5238
+#: src/editjpilot.c:289
+#: src/editldap.c:479
+#: src/editvcard.c:202
+#: src/export.c:195
+#: src/import.c:200
+#: src/importmutt.c:242
+#: src/importpine.c:242
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347
+#: src/prefs_account.c:1424
+#: src/prefs_account.c:1519
+#: src/prefs_account.c:1919
+#: src/prefs_spelling.c:244
+msgid "_Browse"
+msgstr "_Bläddra"
+
+#: src/compose.c:5386
+#: src/compose.c:6443
+msgid "MIME type"
+msgstr "MIME-typ"
 
-#. header labels and entries
-#: src/compose.c:4401 src/prefs_account.c:1167 src/prefs_customheader.c:188
-#: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
+#: src/compose.c:5451
+#: src/prefs_account.c:1670
+#: src/prefs_customheader.c:201
+#: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Header"
 msgstr "Brevhuvud"
 
-#. attachment list
-#: src/compose.c:4403 src/mimeview.c:199
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5453
 msgid "Attachments"
-msgstr "Bifoga"
+msgstr "Bilagor"
 
-#. Others Tab
-#: src/compose.c:4405
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5455
 msgid "Others"
-msgstr "Övrigt"
+msgstr "Övriga"
 
-#: src/compose.c:4420 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
-#: src/summary_search.c:161
+#: src/compose.c:5470
+#: src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:209
+#: src/summary_search.c:225
 msgid "Subject:"
-msgstr "Ärende:"
+msgstr "Ämne:"
+
+#: src/compose.c:5656
+#: src/exphtmldlg.c:462
+#: src/gtk/colorlabel.c:294
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1617
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2280
+#: src/prefs_account.c:637
+#: src/summaryview.c:4453
+msgid "None"
+msgstr "Ingen"
 
-#: src/compose.c:4667
+#: src/compose.c:5666
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Felstavningsprogram kunde inte starta.\n"
+"%s"
 
-#: src/compose.c:4674
+#: src/compose.c:5901
 #, c-format
-msgid "Pspell: could not set suggestion mode %s"
-msgstr ""
+msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
+msgstr "Säkerhetssystemet '%s' kan inte laddas. Du kommer inte att kunna signera eller kryptera detta meddelande."
 
-#: src/compose.c:4831
-msgid "Send message"
-msgstr "Skicka meddelande"
+#: src/compose.c:6334
+msgid "Invalid MIME type."
+msgstr "Felaktig MIME-typ"
 
-#: src/compose.c:4837
-msgid "Send later"
-msgstr "Skicka senare"
+#: src/compose.c:6352
+msgid "File doesn't exist or is empty."
+msgstr "Filen finns inte eller är tom."
 
-#: src/compose.c:4838
-msgid "Put into queue folder and send later"
-msgstr "Placera i kömapp och skicka senare"
+#: src/compose.c:6425
+msgid "Properties"
+msgstr "Egenskaper"
 
-#: src/compose.c:4845
-msgid "Draft"
-msgstr "Utkast"
+#: src/compose.c:6476
+msgid "Encoding"
+msgstr "Kodning"
 
-#: src/compose.c:4846
-msgid "Save to draft folder"
-msgstr "Spara till utkastsmapp"
-
-#: src/compose.c:4855 src/compose.c:6235
-msgid "Insert"
-msgstr "Infoga"
-
-#: src/compose.c:4856
-msgid "Insert file"
-msgstr "Infoga fil"
-
-#: src/compose.c:4863
-msgid "Attach"
-msgstr "Bifoga"
-
-#: src/compose.c:4864
-msgid "Attach file"
-msgstr "Bifoga fil"
-
-#: src/compose.c:4873 src/prefs_common.c:1739
-msgid "Signature"
-msgstr "Signatur"
-
-#: src/compose.c:4874
-msgid "Insert signature"
-msgstr "Infoga signatur"
-
-#: src/compose.c:4882 src/prefs_common.c:2873
-msgid "Editor"
-msgstr "Redigerare"
-
-#: src/compose.c:4883
-msgid "Edit with external editor"
-msgstr "Redigera med extern redigerare"
-
-#: src/compose.c:4891
-msgid "Linewrap"
-msgstr "Radbrytning"
-
-#: src/compose.c:4892
-#, fuzzy
-msgid "Wrap all long lines"
-msgstr "Bryt långa rader"
-
-#: src/compose.c:5255
-msgid "Invalid MIME type."
-msgstr "Felaktig MIME-typ"
-
-#: src/compose.c:5273
-msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "Filen finns inte eller är tom."
-
-#: src/compose.c:5342
-msgid "Property"
-msgstr "Egenskaper"
-
-#: src/compose.c:5387
-msgid "Encoding"
-msgstr "Kodning"
-
-#: src/compose.c:5416
+#: src/compose.c:6501
 msgid "Path"
-msgstr "Sökväg"
+msgstr "Sökväg"
 
-#: src/compose.c:5417
+#: src/compose.c:6502
+#: src/prefs_toolbar.c:1068
 msgid "File name"
 msgstr "Filnamn"
 
-#: src/compose.c:5564
-#, c-format
-msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "Kommandorad för extern redigerare är felaktig: `%s'\n"
-
-#: src/compose.c:5590
+#: src/compose.c:6686
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1475,6536 +1813,8336 @@ msgstr ""
 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
 "processgrupps-id: %d"
 
-#: src/compose.c:5603
+#: src/compose.c:6728
+msgid "Compose: input from monitoring process\n"
+msgstr "Nytt meddelande: indata från övervaknings process\n"
+
+#: src/compose.c:7013
 #, c-format
-msgid "Terminated process group id: %d"
-msgstr "Avslutad processgrupps-id: %d"
+msgid ""
+"Could not queue message:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön:\n"
+"\n"
+"%s."
+
+#: src/compose.c:7101
+msgid "Could not save draft."
+msgstr "Kunde inte spara utkast."
 
-#: src/compose.c:5604
+#: src/compose.c:7177
+#: src/compose.c:7200
+msgid "Select file"
+msgstr "Välj fil"
+
+#: src/compose.c:7213
 #, c-format
-msgid "Temporary file: %s"
-msgstr "Temporär fil: %s"
+msgid "File '%s' could not be read."
+msgstr "Filen '%s' kunde inte läsas."
 
-#: src/compose.c:5628
-msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-msgstr "Komponera: indata från bevakad process\n"
+#: src/compose.c:7215
+#, c-format
+msgid ""
+"File '%s' contained invalid characters\n"
+"for the current encoding, insertion may be incorrect."
+msgstr ""
+"Filen '%s' innehåller ogiltiga tecken\n"
+"för den aktuella teckenkodningen, inmatning kan bli fel."
 
-#. failed
-#: src/compose.c:5661
-msgid "Couldn't exec external editor\n"
-msgstr "Kunde inte exekvera extern redigerare\n"
+#: src/compose.c:7263
+msgid "Discard message"
+msgstr "Överge meddelande"
 
-#: src/compose.c:5665
-msgid "Couldn't write to file\n"
-msgstr "Kunde inte skriva till fil\n"
+#: src/compose.c:7264
+msgid "This message has been modified. Discard it?"
+msgstr "Detta meddelande har ändrats. Vill du överge det?"
 
-#: src/compose.c:5667
-msgid "Pipe read failed\n"
-msgstr "Rörledningsläsning misslyckades\n"
+#: src/compose.c:7265
+msgid "_Discard"
+msgstr "_Överge"
 
-#: src/compose.c:6041 src/inc.c:170 src/inc.c:260 src/mainwindow.c:2768
-msgid "Offline warning"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:7265
+msgid "_Save to Drafts"
+msgstr "_Spara till Utkast"
 
-#: src/compose.c:6042 src/inc.c:171 src/inc.c:261 src/mainwindow.c:2769
-msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:7309
+#, c-format
+msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
+msgstr "Vill du använda mallen '%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6145 src/compose.c:6166
-msgid "Select file"
-msgstr "Välj fil"
+#: src/compose.c:7311
+msgid "Apply template"
+msgstr "Använd mall"
 
-#: src/compose.c:6198
-msgid "Discard message"
-msgstr "Kassera meddelande"
+#: src/compose.c:7312
+msgid "_Replace"
+msgstr "_Ersätt"
 
-#: src/compose.c:6199
-msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "Detta meddelande har modifierats. Kassera det?"
+#: src/compose.c:7312
+msgid "_Insert"
+msgstr "_Infoga"
 
-#: src/compose.c:6200
-msgid "Discard"
-msgstr "Kassera"
+#: src/crash.c:142
+#, c-format
+msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Sylpheed-Claws process (%ld) tog emot signalen %ld"
 
-#: src/compose.c:6200
-msgid "to Draft"
-msgstr "till Utkast"
+#: src/crash.c:188
+msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
+msgstr "Sylpheed-Claws har krashat"
 
-#: src/compose.c:6232
+#: src/crash.c:204
 #, c-format
-msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
+msgid ""
+"%s.\n"
+"Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
+"%s.\n"
+"Var snäll och rapportera en bugg och inkludera informationen nedan."
 
-#: src/compose.c:6234
-msgid "Apply template"
-msgstr ""
+#: src/crash.c:209
+msgid "Debug log"
+msgstr "Debug-logg"
 
-#: src/compose.c:6235
-#, fuzzy
-msgid "Replace"
-msgstr "Svara"
+#: src/crash.c:246
+msgid "Close"
+msgstr "Stäng"
+
+#: src/crash.c:251
+msgid "Save..."
+msgstr "Spara..."
+
+#: src/crash.c:256
+msgid "Create bug report"
+msgstr "Skapa bugrapport"
+
+#: src/crash.c:303
+msgid "Save crash information"
+msgstr "Spara krash-information"
 
-#: src/editaddress.c:143
+#: src/editaddress.c:153
 msgid "Add New Person"
-msgstr "Lägg till ny person"
+msgstr "Lägg till ny person"
 
-#: src/editaddress.c:144
+#: src/editaddress.c:154
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Redigera persondetaljer"
 
-#: src/editaddress.c:280
-msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "En epostadress måste anges."
+#: src/editaddress.c:316
+msgid "An Email address must be supplied."
+msgstr "En e-postadress måste anges."
 
-#: src/editaddress.c:408
+#: src/editaddress.c:490
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
+msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
 
-#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
-#: src/editaddress.c:462
+#: src/editaddress.c:560
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Redigera persondata"
 
-#: src/editaddress.c:559 src/exporthtml.c:793
+#: src/editaddress.c:671
+#: src/expldifdlg.c:508
+#: src/exporthtml.c:799
+#: src/ldif.c:858
 msgid "Display Name"
-msgstr "Visat namn"
+msgstr "Namn att visa"
 
-#: src/editaddress.c:565 src/editaddress.c:569
+#: src/editaddress.c:677
+#: src/editaddress.c:681
+#: src/ldif.c:866
 msgid "Last Name"
 msgstr "Efternamn"
 
-#: src/editaddress.c:566 src/editaddress.c:568
+#: src/editaddress.c:678
+#: src/editaddress.c:680
+#: src/ldif.c:862
 msgid "First Name"
-msgstr "Förnamn"
+msgstr "Förnamn"
 
-#: src/editaddress.c:571
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:683
 msgid "Nickname"
 msgstr "Smeknamn"
 
-#: src/editaddress.c:608 src/editaddress.c:656 src/editaddress.c:866
-#: src/editgroup.c:253 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "Epostadress"
-
-#: src/editaddress.c:609 src/editaddress.c:665
+#: src/editaddress.c:760
+#: src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
-msgstr ""
-
-#. Buttons
-#: src/editaddress.c:692
-msgid "Move Up"
-msgstr "Flytta upp"
-
-#: src/editaddress.c:695
-msgid "Move Down"
-msgstr "Flytta ner"
-
-#: src/editaddress.c:701 src/editaddress.c:835 src/importldif.c:618
-msgid "Modify"
-msgstr "Modifiera"
-
-#: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:841 src/message_search.c:134
-#: src/summary_search.c:199
-msgid "Clear"
-msgstr "Töm"
+msgstr "Alias"
 
-#. value
-#: src/editaddress.c:757 src/editaddress.c:814 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:393
+#: src/editaddress.c:954
+#: src/editaddress.c:1011
+#: src/prefs_customheader.c:218
+#: src/prefs_matcher.c:490
 msgid "Value"
-msgstr "Värde"
+msgstr "Värde"
 
-#: src/editaddress.c:865
-msgid "Basic Data"
-msgstr "Grundläggande data"
+#: src/editaddress.c:1070
+msgid "User Data"
+msgstr "Användardata"
 
-#: src/editaddress.c:867
-msgid "User Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+#: src/editaddress.c:1071
+msgid "Email Addresses"
+msgstr "E-post adresser"
 
-#: src/editbook.c:112
+#: src/editaddress.c:1072
+msgid "Other Attributes"
+msgstr "Andra attribut"
+
+#: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr "File verkar vara OK."
+msgstr "Fil verkar vara OK."
 
-#: src/editbook.c:115
+#: src/editbook.c:116
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
 
-#: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
+#: src/editbook.c:119
+#: src/editjpilot.c:203
+#: src/editvcard.c:107
 msgid "Could not read file."
-msgstr "Kunde inte läsa fil."
+msgstr "Kunde inte läsa fil."
 
-#: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
+#: src/editbook.c:153
+#: src/editbook.c:266
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Redigera adressbok"
 
-#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
+#: src/editbook.c:182
+#: src/editjpilot.c:277
+#: src/editvcard.c:190
 msgid " Check File "
-msgstr " Undersök fil "
-
-#: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
+msgstr " Undersök fil "
+
+#: src/editbook.c:187
+#: src/editjpilot.c:282
+#: src/editvcard.c:195
+#: src/importmutt.c:235
+#: src/importpine.c:235
+#: src/prefs_account.c:1887
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
-#: src/editbook.c:283
+#: src/editbook.c:285
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "Lägg till ny adressbok"
+msgstr "Lägg till ny adressbok"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
+msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
 
-#: src/editgroup.c:259
+#: src/editgroup.c:286
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Redigera gruppdata"
 
-#: src/editgroup.c:287 src/exporthtml.c:629
+#: src/editgroup.c:314
+#: src/exporthtml.c:635
 msgid "Group Name"
 msgstr "Gruppnamn"
 
-#: src/editgroup.c:306
+#: src/editgroup.c:333
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "Adresser i grupp"
+msgstr "Adresser i Grupp"
 
-#: src/editgroup.c:308
+#: src/editgroup.c:335
 msgid " -> "
-msgstr ""
+msgstr " -> "
 
-#: src/editgroup.c:335
+#: src/editgroup.c:362
 msgid " <- "
-msgstr ""
+msgstr " <- "
 
-#: src/editgroup.c:337
+#: src/editgroup.c:364
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "Tillgängliga adresser"
+msgstr "Tillgängliga adresser"
 
-#: src/editgroup.c:401
-msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr "Flytta epostadresser till eller från grupp med pilknapparna"
+#: src/editgroup.c:425
+msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
+msgstr "Flytta e-postadresser till eller från grupp med pilknapparna"
 
-#: src/editgroup.c:450
+#: src/editgroup.c:473
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "Redigera gruppdetaljer"
+msgstr "Redigera Gruppdetaljer"
 
-#: src/editgroup.c:453
+#: src/editgroup.c:476
 msgid "Add New Group"
-msgstr "Lägg till ny grupp"
+msgstr "Lägg till ny grupp"
 
-#: src/editgroup.c:501
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Redigera mapp"
 
-#: src/editgroup.c:501
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
+msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
 
-#: src/editgroup.c:504 src/folderview.c:1762 src/folderview.c:1828
-#: src/folderview.c:2126
+#: src/editgroup.c:529
+#: src/foldersel.c:532
+#: src/imap_gtk.c:133
+#: src/mh_gtk.c:127
 msgid "New folder"
 msgstr "Ny mapp"
 
-#: src/editgroup.c:505 src/folderview.c:1763 src/folderview.c:1829
+#: src/editgroup.c:530
+#: src/foldersel.c:533
+#: src/mh_gtk.c:128
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
+msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
 
-#: src/editjpilot.c:189
+#: src/editjpilot.c:200
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
 
-#: src/editjpilot.c:225
+#: src/editjpilot.c:212
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+msgstr "Välj JPilotfil"
 
-#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
+#: src/editjpilot.c:248
+#: src/editjpilot.c:378
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr "Redigera JPilotfält"
-
-#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
-#: src/exphtmldlg.c:394 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1761
-msgid " ... "
-msgstr " ... "
+msgstr "Redigera JPilotfält"
 
-#: src/editjpilot.c:319
+#: src/editjpilot.c:294
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr "Additionella epostadressobjekt"
+msgstr "Ytterligare epostadressobjekt"
 
-#: src/editjpilot.c:408
+#: src/editjpilot.c:385
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
+msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
 
-#: src/editldap.c:164
-msgid "Connected successfully to server"
-msgstr "Anslöt framgångsrikt till värd"
+#: src/editldap_basedn.c:143
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr "Redigera LDAP - Välj sökbas"
+
+#: src/editldap_basedn.c:163
+#: src/editldap.c:413
+msgid "Hostname"
+msgstr "Värdnamn"
+
+#: src/editldap_basedn.c:173
+#: src/editldap.c:432
+#: src/ssl_manager.c:107
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
 
-#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
+#: src/editldap_basedn.c:183
+#: src/editldap.c:461
+msgid "Search Base"
+msgstr "Sök i databas"
+
+#: src/editldap_basedn.c:204
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
+
+#: src/editldap_basedn.c:294
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från server, vänligen ställ in manuellt"
+
+#: src/editldap_basedn.c:298
+#: src/editldap.c:267
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Kan inte ansluta till värd"
+msgstr "Kan inte ansluta till server"
+
+#: src/editldap.c:148
+msgid "A Name must be supplied."
+msgstr "Ett namn måste anges."
+
+#: src/editldap.c:160
+msgid "A Hostname must be supplied for the server."
+msgstr "Ett Värdnamn måste anges för servern."
 
-#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
+#: src/editldap.c:173
+msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
+msgstr "Minst ett attribut måste anges för LDAP sökning."
+
+#: src/editldap.c:264
+msgid "Connected successfully to server"
+msgstr "Anslöt framgångsrikt till server"
+
+#: src/editldap.c:315
+#: src/editldap.c:967
 msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr "Redigera LDAP-värd"
+msgstr "Redigera LDAP-server"
 
-#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
-msgid "Hostname"
-msgstr "Värdnamn"
+#: src/editldap.c:408
+msgid "A name that you wish to call the server."
+msgstr "Ett namn som du vill ge servern."
 
-#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
-msgid "Port"
-msgstr "Port"
+#: src/editldap.c:423
+msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Sylpheed-Claws."
+msgstr "Detta är värdnamnet på servern. Till exempel 'ldap.mydomain.com' kan varapassande för domänen 'mydomain.com'. Det går även att använda en IP adress. Du kan ange 'localhost' om LDAP-servern är på samma dator som Sylpheed-Claws."
 
-#: src/editldap.c:328
+#: src/editldap.c:447
+msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
+msgstr "Portnumret som servern lyssnar på. Port 389 är standard."
+
+#: src/editldap.c:451
 msgid " Check Server "
-msgstr " Undersök värd "
+msgstr " Undersök server"
 
-#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
-msgid "Search Base"
-msgstr "Sök i databas"
+#: src/editldap.c:456
+msgid "Press this button to test the connection to the server."
+msgstr "Tryck på denna knappen för att testa anslutningen till servern."
 
-#: src/editldap.c:390
-msgid "Search Criteria"
-msgstr "Sökningskriterier"
+#: src/editldap.c:471
+msgid ""
+"This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
+"Detta specificerar namnet på katalogen som ska genomsökas på server. Exempelvis:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+
+#: src/editldap.c:484
+msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
+msgstr "Tryck på denna knappen för att slå upp tillgängliga kataloger på servern."
+
+#: src/editldap.c:535
+msgid "Search Attributes"
+msgstr "Sökattribut"
+
+#: src/editldap.c:545
+msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
+msgstr "En lista över LDAP attributnamn som kommer att användas vid sökning efter namn eller adress."
+
+#: src/editldap.c:549
+msgid " Defaults "
+msgstr " Standardvärden "
+
+#: src/editldap.c:554
+msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
+msgstr "Detta återställer alla attributnamn till standardvärden som bör hitta flest namn och adresser under en namn eller adress sökning."
+
+#: src/editldap.c:561
+msgid "Max Query Age (secs)"
+msgstr "Maxålder på fråga (sekunder)"
 
-#: src/editldap.c:397
-msgid " Reset "
-msgstr " Återställ "
+#: src/editldap.c:577
+msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:595
+msgid "Include server in dynamic search"
+msgstr "Inkludera servern i dynamisk sökning"
+
+#: src/editldap.c:601
+msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
+msgstr "Inkludera denna server vid dynamisk sökning vid adress i fyllning."
+
+#: src/editldap.c:608
+msgid "Match names 'containing' search term"
+msgstr "Matcha namn 'innehållande' sökterm"
 
-#: src/editldap.c:402
+#: src/editldap.c:614
+msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:669
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Bind-DN"
 
-#: src/editldap.c:411
+#: src/editldap.c:679
+msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when performing a search."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:687
 msgid "Bind Password"
-msgstr "Bindlösenord"
+msgstr "Bindlösenord"
 
-#: src/editldap.c:420
+#: src/editldap.c:698
+msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
+msgstr "Lösenord som ska användas vid anslutning som \"Bind DN\" användaren."
+
+#: src/editldap.c:704
 msgid "Timeout (secs)"
-msgstr "Väntetid (sek.)"
+msgstr "Väntetid (sek.)"
+
+#: src/editldap.c:719
+msgid "The timeout period in seconds."
+msgstr "Tidsgräns i sekunder."
 
-#: src/editldap.c:434
+#: src/editldap.c:723
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr "Max antal fält"
+msgstr "Max antal poster"
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:681
+#: src/editldap.c:738
+msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
+msgstr "Maximalt antal poster som ska returneras i sökresultatet."
+
+#: src/editldap.c:754
+#: src/prefs_account.c:1007
 msgid "Basic"
-msgstr "Grundläggande"
+msgstr "Grundläggande"
+
+#: src/editldap.c:755
+msgid "Search"
+msgstr "Sök"
 
-#: src/editldap.c:462
+#: src/editldap.c:756
+#: src/gtk/quicksearch.c:386
 msgid "Extended"
-msgstr "Expanderat"
+msgstr "Utökat"
 
-#: src/editldap.c:547
+#: src/editldap.c:972
 msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "Lägg till ny LDAP-värd"
-
-#: src/editldap_basedn.c:141
-msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "Red. LDAP - Välj sökbas"
-
-#: src/editldap_basedn.c:202
-msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
-
-#: src/editldap_basedn.c:286
-msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från värd, vänligen ställ in manuellt"
+msgstr "Lägg till ny LDAP-server"
 
-#: src/editvcard.c:96
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:104
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt VCard-format."
+msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt vCard-format."
 
-#: src/editvcard.c:132
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:116
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "Välj VCardfil"
+msgstr "Välj vCard-fil"
 
-#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:161
+#: src/editvcard.c:266
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr "Red. VCardfält"
+msgstr "Ändra vCard post"
 
-#: src/editvcard.c:296
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:271
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr "Lägg til nytt VCardfält"
+msgstr "Lägg til nytt vCard post"
 
-#: src/exphtmldlg.c:99
+#: src/exphtmldlg.c:112
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr ""
+msgstr "Ange målmapp och filnamn att skapa."
 
-#: src/exphtmldlg.c:102
+#: src/exphtmldlg.c:115
 msgid "Select stylesheet and formatting."
-msgstr ""
+msgstr "Välj formatmall och formatering."
 
-#: src/exphtmldlg.c:105
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:118
+#: src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Filen exporterades framgångsrik."
 
-#: src/exphtmldlg.c:152
+#: src/exphtmldlg.c:183
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
+"Målmappen för HTML%s'\n"
+"finns inte. är det OK att skapa en ny mapp?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:155
+#: src/exphtmldlg.c:186
+#: src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Skapa mapp"
 
-#: src/exphtmldlg.c:164
+#: src/exphtmldlg.c:195
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Kan inte skapa destinationsmapp för HTML-fil:\n"
+"%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:166
+#: src/exphtmldlg.c:197
+#: src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte skapa mapp"
 
-#: src/exphtmldlg.c:316
-#, fuzzy
-msgid "Select HTML Output File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+#: src/exphtmldlg.c:244
+msgid "Error creating HTML file"
+msgstr "Fel vid skapande av HTML-fil"
 
-#: src/exphtmldlg.c:385
+#: src/exphtmldlg.c:330
+msgid "Select HTML output file"
+msgstr "Välj HTML målfil"
+
+#: src/exphtmldlg.c:394
 msgid "HTML Output File"
-msgstr ""
+msgstr "HTML målFil"
 
-#: src/exphtmldlg.c:441
+#: src/exphtmldlg.c:403
+#: src/expldifdlg.c:415
+#: src/export.c:202
+#: src/import.c:207
+#: src/importldif.c:682
+msgid "B_rowse"
+msgstr "B_läddra"
+
+#: src/exphtmldlg.c:455
 msgid "Stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "Stilmall"
 
-#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_common.c:3642 src/prefs_common.c:3963
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:468
+#: src/prefs_summaries.c:349
+#: src/prefs_summaries.c:690
 msgid "Default"
-msgstr "Ta bort"
+msgstr "Standard"
 
-#: src/exphtmldlg.c:460
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:474
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
 msgid "Full"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:466
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:480
 msgid "Custom"
 msgstr "Egna brevhuvuden"
 
-#: src/exphtmldlg.c:472
+#: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Custom-2"
-msgstr ""
+msgstr "Anpassad-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:478
+#: src/exphtmldlg.c:492
 msgid "Custom-3"
-msgstr ""
+msgstr "Anpassad-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:484
+#: src/exphtmldlg.c:498
 msgid "Custom-4"
-msgstr ""
+msgstr "Anpassad-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:498
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:512
 msgid "Full Name Format"
-msgstr "Fullst. namn"
+msgstr "Fullständigt namn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:505
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:519
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr "Förnamn"
+msgstr "Förnamn, Efternamn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:511
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:525
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr "rnamn"
+msgstr "Efternamn, Förnamn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:525
+#: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Color Banding"
-msgstr ""
+msgstr "Färgdekoration"
 
-#: src/exphtmldlg.c:531
-msgid "Format E-Mail Links"
-msgstr ""
+#: src/exphtmldlg.c:545
+msgid "Format Email Links"
+msgstr "Formatera e-post länkar"
 
-#: src/exphtmldlg.c:537
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:551
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Användarattribut"
 
-#: src/exphtmldlg.c:587 src/importldif.c:501
-#, fuzzy
-msgid "File Name"
-msgstr "Filnamn"
+#: src/exphtmldlg.c:606
+#: src/expldifdlg.c:636
+#: src/importldif.c:919
+msgid "File Name :"
+msgstr "Filnamn  :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:597
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:616
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "Öppna med"
+msgstr "Öppna med Webbläsare"
 
-#: src/exphtmldlg.c:626
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:648
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "Exporterar adressbok till fil..."
-
-#. Button panel
-#: src/exphtmldlg.c:660 src/importldif.c:745
-#, fuzzy
-msgid "Prev"
-msgstr "Inst."
-
-#: src/exphtmldlg.c:661 src/importldif.c:746 src/mainwindow.c:2113
-msgid "Next"
-msgstr "Nästa"
+msgstr "Exportera adressbok till HTML-fil"
 
-#: src/exphtmldlg.c:690 src/importldif.c:775
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:714
+#: src/expldifdlg.c:736
+#: src/importldif.c:1027
 msgid "File Info"
-msgstr "Filnamn"
+msgstr "Filinformation"
 
-#: src/exphtmldlg.c:691
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:715
 msgid "Format"
-msgstr "Skicka vidare"
+msgstr "Format"
+
+#: src/expldifdlg.c:111
+msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
+msgstr "Ange målmapp och namn på LDIF-filen som ska skapas."
+
+#: src/expldifdlg.c:114
+msgid "Specify parameters to format distinguished name."
+msgstr "Specificera parametrar för att formatera distinguished name"
+
+#: src/expldifdlg.c:190
+#, c-format
+msgid ""
+"LDIF Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
+msgstr ""
+"Målmapp för LDIF-fil saknas '%s'\n"
+"Är det OK att skapa en ny katalog?"
+
+#: src/expldifdlg.c:202
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create output directory for LDIF file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kunde inte skapa målmapp för LDIF-fil:\n"
+"%s"
+
+#: src/expldifdlg.c:247
+msgid "Suffix was not supplied"
+msgstr "Inget suffix angivet"
+
+#: src/expldifdlg.c:249
+msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
+msgstr "Ett suffix behövs om data ska användas till en LDAP-server. Är du säker på att du vill fortsätta utan ett suffix?"
+
+#: src/expldifdlg.c:267
+msgid "Error creating LDIF file"
+msgstr "Fel vid skapandet av LDIF-fil"
+
+#: src/expldifdlg.c:342
+msgid "Select LDIF output file"
+msgstr "Välj LDIF målfil"
+
+#: src/expldifdlg.c:406
+msgid "LDIF Output File"
+msgstr "LDIF målfil"
+
+#: src/expldifdlg.c:467
+msgid "Suffix"
+msgstr "Suffix"
+
+#: src/expldifdlg.c:479
+msgid ""
+"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:488
+msgid "Relative DN"
+msgstr "Relative DN"
+
+#: src/expldifdlg.c:495
+msgid "Unique ID"
+msgstr "Unikt ID"
+
+#: src/expldifdlg.c:503
+msgid ""
+"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
+"  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:516
+msgid ""
+"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
+"  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:529
+msgid ""
+"The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:543
+msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:556
+msgid "Use DN attribute if present in data"
+msgstr "Använd DN attribut om det finns i data"
+
+#: src/expldifdlg.c:563
+msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
+msgstr ""
 
-#: src/export.c:127
-msgid "Export"
-msgstr "Exportera"
+#: src/expldifdlg.c:574
+msgid "Exclude record if no Email Address"
+msgstr "Exkludera post det inte finns någon e-postadress"
 
-#: src/export.c:146
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Välj målmapp och mbox-fil."
+#: src/expldifdlg.c:581
+msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
+msgstr "En adressbok kan innehålla objekt utan E-postadresser. Bocka för här för att ignorera dessa objekt."
 
-#: src/export.c:156
-msgid "Source dir:"
-msgstr "Ursprungskatalog:"
+#: src/expldifdlg.c:669
+msgid "Export Address Book to LDIF File"
+msgstr "Exportera adressbok till LDIF-fil"
 
-#: src/export.c:161
-msgid "Exporting file:"
-msgstr "Exporterar fil:"
+#: src/expldifdlg.c:737
+msgid "Distguished Name"
+msgstr "Distguished Name"
 
-#: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:179 src/import.c:185
-#: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_filter.c:361
-msgid " Select... "
-msgstr " Välj... "
+#: src/export.c:143
+#: src/summaryview.c:5725
+msgid "Export to mbox file"
+msgstr "Exportera till mbox fil"
 
-#: src/export.c:219
+#: src/export.c:162
+msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
+msgstr "Välj mappen som ska exportera och specificera mbox fil."
+
+#: src/export.c:173
+msgid "Source folder:"
+msgstr "Ursprungsmapp:"
+
+#: src/export.c:179
+#: src/import.c:179
+msgid "Mbox file:"
+msgstr "Mbox fil:"
+
+#: src/export.c:242
 msgid "Select exporting file"
-msgstr "Välj exportfil"
+msgstr "Välj exportfil"
 
-#: src/exporthtml.c:799
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:805
 msgid "Full Name"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:809
+#: src/importldif.c:1028
 msgid "Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Användarattribut"
 
-#: src/exporthtml.c:1004
-#, fuzzy
-msgid "Sylpheed Address Book"
-msgstr "Adressbok"
+#: src/exporthtml.c:1010
+msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
+msgstr "Sylpheed-Claws Adressbok"
 
-#: src/exporthtml.c:1116
+#: src/exporthtml.c:1124
+#: src/exportldif.c:601
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr ""
+msgstr "Namnet finns redan men det är inte en mapp."
 
-#: src/exporthtml.c:1119
+#: src/exporthtml.c:1127
+#: src/exportldif.c:604
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr ""
+msgstr "Inga rättigheter att skapa mapp."
 
-#: src/exporthtml.c:1122
+#: src/exporthtml.c:1130
+#: src/exportldif.c:607
 msgid "Name is too long."
-msgstr ""
+msgstr "Namnet är för långt."
 
-#: src/exporthtml.c:1125
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:1133
+#: src/exportldif.c:610
 msgid "Not specified."
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
-
-#: src/folder.c:408
-#, fuzzy
-msgid "Counting total number of messages...\n"
-msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
-
-#: src/foldersel.c:146
-msgid "Select folder"
-msgstr "Välj mapp"
+msgstr "Ej specificerad."
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1001
+#: src/folder.c:1219
+#: src/foldersel.c:350
 msgid "Inbox"
 msgstr "Inkorgen"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1017
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1223
+#: src/foldersel.c:354
 msgid "Sent"
-msgstr "Skicka"
+msgstr "Skickat"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1033
+#: src/folder.c:1227
+#: src/foldersel.c:358
 msgid "Queue"
-msgstr "Kö"
+msgstr "Kö"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1049
+#: src/folder.c:1231
+#: src/foldersel.c:362
+#: src/toolbar.c:362
+#: src/toolbar.c:395
+#: src/toolbar.c:483
 msgid "Trash"
 msgstr "Papperskorg"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1063
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1235
+#: src/foldersel.c:366
 msgid "Drafts"
 msgstr "Utkast"
 
-#: src/folderview.c:268 src/folderview.c:283 src/folderview.c:303
-msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/Skapa _ny mapp..."
+#: src/folder.c:1504
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)...\n"
+msgstr "Behandlar (%s)...\n"
 
-#: src/folderview.c:269 src/folderview.c:284 src/folderview.c:304
-msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
-
-#: src/folderview.c:270 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
-msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/_Ta bort mapp"
-
-#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:291
-msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "/Ta bort post_låda"
-
-#: src/folderview.c:275 src/folderview.c:295 src/folderview.c:315
-#: src/folderview.c:331
-#, fuzzy
-msgid "/_Processing..."
-msgstr "/Skriv _ut"
-
-#: src/folderview.c:276
-#, fuzzy
-msgid "/_Scoring..."
-msgstr "/Skriv _ut"
-
-#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
-#, fuzzy
-msgid "/Mark all _read"
-msgstr "/_Markera/Markera alla som l_ästa"
-
-#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
-#, fuzzy
-msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+#: src/folder.c:1851
+#: src/inc.c:624
+msgid "Filtering messages...\n"
+msgstr "Filtrerar meddelade...\n"
+
+#: src/folder.c:2332
+#, c-format
+msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
+msgstr "Hämtar alla meddelande i %s ...\n"
 
-#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:309
-#, fuzzy
-msgid "/R_escan folder tree"
-msgstr "/_Uppdatera mapphierarki"
+#: src/folder.c:2620
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s...\n"
+msgstr "Flyttar meddelande %s till %s...\n"
 
-#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313 src/folderview.c:329
-#, fuzzy
-msgid "/_Search folder..."
-msgstr "Välj mapp"
+#: src/folder.c:3528
+msgid "Processing messages..."
+msgstr "Behandlar meddelanden..."
 
-#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
-#, fuzzy
-msgid "/S_coring..."
-msgstr "/Skriv _ut"
+#: src/foldersel.c:218
+msgid "Select folder"
+msgstr "Välj mapp"
 
-#: src/folderview.c:311
-msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr "/Ta bort _IMAP4-konto"
+#: src/foldersel.c:534
+#: src/imap_gtk.c:137
+#: src/mh_gtk.c:129
+msgid "NewFolder"
+msgstr "Nymapp"
 
-#: src/folderview.c:323
-msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/_Prenumerera på nyhetsgrupp"
+#: src/foldersel.c:542
+#: src/imap_gtk.c:143
+#: src/mh_gtk.c:135
+#: src/mh_gtk.c:238
+#, c-format
+msgid "'%c' can't be included in folder name."
+msgstr "Ett mappnamn kan inte innehålla '%c'."
 
-#: src/folderview.c:325
-msgid "/_Remove newsgroup"
-msgstr "/Ta _bort nyhetsgrupp"
+#: src/foldersel.c:552
+#: src/imap_gtk.c:153
+#: src/imap_gtk.c:202
+#: src/mh_gtk.c:145
+#: src/mh_gtk.c:245
+#, c-format
+msgid "The folder '%s' already exists."
+msgstr "Mappen '%s' finns redan."
 
-#: src/folderview.c:327
-msgid "/Remove _news account"
-msgstr "/Ta bort _nyhetskonto"
+#: src/foldersel.c:559
+#: src/imap_gtk.c:159
+#: src/mh_gtk.c:151
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder '%s'."
+msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
 
-#: src/folderview.c:353
-msgid "Creating folder view...\n"
-msgstr "Skapar mappvy...\n"
+#: src/folderview.c:281
+msgid "/Mark all re_ad"
+msgstr "/_Markera alla som lästa"
 
-#: src/folderview.c:357
+#: src/folderview.c:282
+msgid "/_Search folder..."
+msgstr "/_Sök mapp..."
+
+#: src/folderview.c:284
+msgid "/Process_ing..."
+msgstr "/Behandla..."
+
+#: src/folderview.c:288
+msgid "/------"
+msgstr "/------"
+
+#: src/folderview.c:289
+msgid "/Empty _trash..."
+msgstr "/T_öm papperskorg..."
+
+#: src/folderview.c:431
+#: src/gtk/icon_legend.c:59
+#: src/prefs_actions.c:440
+#: src/prefs_filtering_action.c:579
+#: src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/prefs_matcher.c:726
 msgid "New"
 msgstr "Ny(a)"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/folderview.c:358 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/folderview.c:432
+#: src/gtk/icon_legend.c:60
+#: src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
-msgstr "Oläst(a)"
+msgstr "Oläst(a)"
 
-#: src/folderview.c:359 src/selective_download.c:451
+#: src/folderview.c:433
+#: src/summaryview.c:472
 msgid "#"
-msgstr ""
+msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:576
-msgid "Setting folder info...\n"
-msgstr "Ställer in mappinfo...\n"
-
-#: src/folderview.c:577
+#: src/folderview.c:663
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "Ställer in mappinfo..."
+msgstr "Ställer in mappinfo..."
+
+#: src/folderview.c:716
+msgid "Mark all as read"
+msgstr "Markera alla som lästa"
 
-#: src/folderview.c:758 src/mainwindow.c:3209 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:717
+msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
+msgstr "Vill du verkligen markera alla meddelande i denna mapp som lästa?"
+
+#: src/folderview.c:940
+#: src/mainwindow.c:3244
+#: src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
+msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
 
-#: src/folderview.c:762 src/mainwindow.c:3214 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:944
+#: src/mainwindow.c:3249
+#: src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
+msgstr "Avsöker mapp %s...."
 
-#: src/folderview.c:803
-#, fuzzy
-msgid "Rescanning folder tree..."
-msgstr "Uppdaterar mapphierarki..."
+#: src/folderview.c:962
+msgid "Rebuild folder tree"
+msgstr "Bygg om mappträdet"
 
-#: src/folderview.c:822
-#, fuzzy
-msgid "Rescanning all folder trees..."
-msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
+#: src/folderview.c:963
+msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+msgstr "Den lokala bufferten kommer att tas bort om du bygger om mappträdet. Vill du fortsätta?"
 
-#: src/folderview.c:1618
-#, c-format
-msgid "Folder %s is selected\n"
-msgstr "Mappen %s är vald\n"
+#: src/folderview.c:973
+msgid "Rebuilding folder tree..."
+msgstr "Uppdaterar mappträdet..."
 
-#: src/folderview.c:1764 src/folderview.c:1830 src/folderview.c:2130
-msgid "NewFolder"
-msgstr "Nymapp"
+#: src/folderview.c:975
+msgid "Scanning folder tree..."
+msgstr "Söker igenom mappträdet..."
 
-#: src/folderview.c:1769 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:2135
-#, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "'%c' kan ej inkluderas i ett mappnamn."
+#: src/folderview.c:1065
+msgid "Checking for new messages in all folders..."
+msgstr "Letar efter nya meddelande i alla mappar..."
 
-#: src/folderview.c:1782 src/folderview.c:1835 src/folderview.c:1901
-#: src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2147
+#: src/folderview.c:1895
 #, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "Mappen '%s' finns redan."
+msgid "Opening Folder %s..."
+msgstr "Öppnar mappen %s..."
 
-#: src/folderview.c:1789 src/folderview.c:2154
-#, c-format
-msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
+#: src/folderview.c:1907
+msgid "Folder could not be opened."
+msgstr "Mappen kunde inte öppnas."
 
-#: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1967
+#: src/folderview.c:2054
+#: src/mainwindow.c:1721
+msgid "Empty trash"
+msgstr "Töm papperskorg"
+
+#: src/folderview.c:2055
+msgid "Delete all messages in trash?"
+msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgen?"
+
+#: src/folderview.c:2056
+#: src/mainwindow.c:1723
+msgid "+_Empty trash"
+msgstr "+_Töm papperskorg"
+
+#: src/folderview.c:2137
 #, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "Skriv in nytt namn för `%s':"
+msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
+msgstr "Vill du verkligen göra mappen '%s' till en undermapp till '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:1885 src/folderview.c:1969
-msgid "Rename folder"
-msgstr "Byt namn på mapp"
+#: src/folderview.c:2140
+msgid "Move folder"
+msgstr "Flytta mapp"
 
-#: src/folderview.c:2027
+#: src/folderview.c:2152
 #, c-format
-msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
-"Do you really want to delete?"
-msgstr ""
-"Alla mappar och meddelanden under '%s' kommer att raderas.\n"
-"Vill du verkligen radera?"
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "Flyttar %s till %s..."
 
-#: src/folderview.c:2029
-msgid "Delete folder"
-msgstr "Ta bort mapp"
-
-#: src/folderview.c:2038
-#, c-format
-msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "Kan inte ta bort mappen `%s'."
+#: src/folderview.c:2181
+msgid "Source and destination are the same."
+msgstr "Källa och destination är de samma."
 
-#: src/folderview.c:2091
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
-"(The messages are NOT deleted from the disk)"
-msgstr ""
-"Vill du verkligen ta bort postldan `%s' ?\n"
-"(Meddelandena tas INTE bort från disk)"
+#: src/folderview.c:2184
+msgid "Can't move a folder to one of its children."
+msgstr "Kan inte flytta en mapp till ett av dess barn."
 
-#: src/folderview.c:2093
-msgid "Remove folder"
-msgstr "Ta bort mapp"
+#: src/folderview.c:2187
+msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
+msgstr "Du kan inte flytta mappar mellan olika brevlådor."
 
-#: src/folderview.c:2127
-msgid ""
-"Input the name of new folder:\n"
-"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
-" append `/' at the end of the name)"
-msgstr ""
-"Skriv in namnet på den nya mappen:\n"
-"(om du vill skapa en mapp som skall innehålla undermappar,\n"
-" lägg till '/' vid slutet av namnet)"
+#: src/folderview.c:2190
+msgid "Move failed!"
+msgstr "Flytt misslyckades!"
 
-#: src/folderview.c:2197
+#: src/folderview.c:2226
 #, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort IMAP4-kontot '%s'?"
+msgid "Processing configuration for folder %s"
+msgstr "Behandlar konfiguration för mappen %s"
+
+#: src/gedit-print.c:146
+#: src/messageview.c:1350
+#: src/summaryview.c:3692
+#: src/toolbar.c:175
+msgid "Print"
+msgstr "Skriv ut"
 
-#: src/folderview.c:2198
-msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "Ta bort IMAP4-konto"
+#: src/gedit-print.c:244
+msgid "Preparing pages..."
+msgstr "Förbereder sidor..."
 
-#: src/folderview.c:2331
+#: src/gedit-print.c:271
 #, c-format
-msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort nyhetsgrupp `%s'?"
+msgid "Rendering page %d of %d..."
+msgstr "Renederar sida %d av %d..."
 
-#: src/folderview.c:2332
-msgid "Delete newsgroup"
-msgstr "Ta bort nyhetsgrupp"
-
-#: src/folderview.c:2367
+#: src/gedit-print.c:273
 #, c-format
-msgid "Really delete news account `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort nyhetskonto `%s'?"
+msgid "Printing page %d of %d..."
+msgstr "Skriver ut sida %d av %d..."
+
+#: src/gedit-print.c:295
+msgid "Print preview"
+msgstr "Förhandsgranskning"
 
-#: src/folderview.c:2368
-msgid "Delete news account"
-msgstr "Ta bort nyhetskonto"
+#: src/gedit-print.c:451
+msgid "Page %N of %Q"
+msgstr "Sida %N av %Q"
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
-msgid "Subscribe to newsgroup"
-msgstr "Prenumerera på nyhetsgrupp"
+msgid "Newsgroup subscription"
+msgstr "Nyhetsgruppsprenumeration"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
-msgid "Select newsgroups to subscribe."
-msgstr ""
+msgid "Select newsgroups for subscription:"
+msgstr "Välj nyhetsgrupper för prenumeration:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
-#, fuzzy
 msgid "Find groups:"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+msgstr "Hitta grupper:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:203
-#, fuzzy
 msgid " Search "
-msgstr "Sök"
+msgstr " Sök "
 
 #: src/grouplistdialog.c:215
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+msgstr "Namn på nyhetgrupp"
 
 #: src/grouplistdialog.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Messages"
 msgstr "Meddelande"
 
 #: src/grouplistdialog.c:217
-#, fuzzy
 msgid "Type"
-msgstr "MIME-typ"
+msgstr "Typ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:243
-msgid "Refresh"
-msgstr "Ladda om"
-
-#: src/grouplistdialog.c:347
+#: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
-msgstr ""
+msgstr "modererad"
 
-#: src/grouplistdialog.c:349
+#: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
-msgstr ""
+msgstr "skrivskyddad"
 
-#: src/grouplistdialog.c:351
+#: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "okänd"
 
-#: src/grouplistdialog.c:398
+#: src/grouplistdialog.c:412
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "Kan ej hämta grupplista."
+msgstr "Kan ej hämta nyhetsgrupplista."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:940
+#: src/grouplistdialog.c:447
+#: src/summaryview.c:1056
 msgid "Done."
-msgstr "Färdig"
+msgstr "Färdig."
 
 #: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
+msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
 
-#: src/gtkspell.c:219
+#: src/gtk/about.c:79
+#: src/textview.c:224
+msgid "/_Open with Web browser"
+msgstr "/Öppna i Webbläsare"
+
+#: src/gtk/about.c:80
+#: src/textview.c:225
+msgid "/Copy this _link"
+msgstr "/Kopiera denna länk"
+
+#: src/gtk/about.c:124
+msgid "About Sylpheed-Claws"
+msgstr "Om Sylpheed-Claws"
+
+#: src/gtk/about.c:185
 #, c-format
-msgid "Pspell: number of running checkers to delete %d\n"
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operativsystem: %s %s (%s)"
 
-#: src/gtkspell.c:227
+#: src/gtk/about.c:192
 #, c-format
-msgid "Pspell: number of dictionaries to delete %d\n"
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operativsystem: %s"
 
-#: src/gtkspell.c:470
-#, fuzzy
-msgid "No dictionary selected."
-msgstr " objekt val(t/da)"
-
-#: src/gtkspell.c:500
+#: src/gtk/about.c:199
 #, c-format
-msgid "Pspell: Using existing ispell checker %0x\n"
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: unknown"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operativsystem: okänt"
 
-#: src/gtkspell.c:508
+#: src/gtk/about.c:212
 #, c-format
-msgid "Pspell: Created a new gtkpspeller %0x\n"
+msgid ""
+"Compiled-in features:\n"
+"%s"
 msgstr ""
+"Inbyggda funktioner:\n"
+"%s"
 
-#: src/gtkspell.c:513
-msgid "Pspell: Could not create spell checker.\n"
+#: src/gtk/about.c:255
+msgid ""
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"and the Sylpheed-Claws team"
 msgstr ""
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"och Sylpheed-Claws laget"
 
-#: src/gtkspell.c:517 src/gtkspell.c:577
-#, c-format
-msgid "Pspell: number of existing checkers %d\n"
+#: src/gtk/about.c:298
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail client.\n"
+"\n"
+"For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
 msgstr ""
+"Sylpheed-Claws är en snabb och mycket anpassningsbar e-postklient.\n"
+"\n"
+"För mer information besök Sylpheed-Claws hemsida:\n"
 
-#: src/gtkspell.c:565
-#, c-format
-msgid "Pspell: Won't remove existing ispell checker %0x.\n"
+#: src/gtk/about.c:304
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws är fri programvara under GPL licens. Om du vill donera till Sylpheed-Claws projektet kan du göra det på:\n"
 
-#: src/gtkspell.c:571
-#, c-format
-msgid "Pspell: Deleting gtkpspeller %0x.\n"
+#: src/gtk/about.c:311
+msgid "\n"
+msgstr "\n"
+
+#: src/gtk/about.c:322
+msgid "Info"
+msgstr "Info"
+
+#: src/gtk/about.c:350
+msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
+msgstr "Sylpheed-Claws laget\n"
+
+#: src/gtk/about.c:367
+msgid ""
+"\n"
+"Previous team members\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Före detta lagmedlemmar\n"
 
-#: src/gtkspell.c:594
-#, c-format
-msgid "Pspell: gtkpspeller %0x deleted.\n"
+#: src/gtk/about.c:384
+msgid ""
+"\n"
+"The translation team\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Översättarlaget\n"
 
-#: src/gtkspell.c:622
-msgid "Pspell: removed all paths.\n"
+#: src/gtk/about.c:401
+msgid ""
+"\n"
+"Documentation team\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Dokumentationslaget\n"
 
-#: src/gtkspell.c:625
-#, c-format
-msgid "Pspell: added path %s.\n"
+#: src/gtk/about.c:418
+msgid ""
+"\n"
+"Logo\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Logo\n"
 
-#: src/gtkspell.c:653
-#, c-format
-msgid "Pspell: Language: %s, spelling: %s, jargon: %s, module: %s\n"
+#: src/gtk/about.c:435
+msgid ""
+"\n"
+"Icons\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Ikoner\n"
 
-#: src/gtkspell.c:728 src/gtkspell.c:1587 src/gtkspell.c:1928
-msgid "Normal Mode"
+#: src/gtk/about.c:452
+msgid ""
+"\n"
+"Contributors\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Medarbetare\n"
 
-#: src/gtkspell.c:730 src/gtkspell.c:1592 src/gtkspell.c:1940
-msgid "Bad Spellers Mode"
+#: src/gtk/about.c:471
+msgid "Authors"
+msgstr "Författare"
+
+#: src/gtk/about.c:491
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) någon senare version.\n"
+"\n"
 
-#: src/gtkspell.c:736
-#, c-format
-msgid "Pspell: error while changing suggestion mode:%s\n"
+#: src/gtk/about.c:497
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för fler detaljer.\n"
+"\n"
 
-#: src/gtkspell.c:767
-msgid "Unknown suggestion mode."
+#: src/gtk/about.c:503
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta program; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 
-#: src/gtkspell.c:986
-msgid "No misspelled word found."
+#: src/gtk/about.c:517
+msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ("
+msgstr "Denna produkt innehåller mjukvara utvecklad av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit ("
+
+#: src/gtk/about.c:521
+msgid ").\n"
+msgstr ").\n"
+
+#: src/gtk/about.c:533
+msgid "License"
+msgstr "Licens"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:47
+msgid "Orange"
+msgstr "Orange"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:48
+msgid "Red"
+msgstr "Röd"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:49
+msgid "Pink"
+msgstr "Rosa"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:50
+msgid "Sky blue"
+msgstr "Himmelsblå"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:51
+msgid "Blue"
+msgstr "Blå"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:52
+msgid "Green"
+msgstr "Grön"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:53
+msgid "Brown"
+msgstr "Brun"
+
+#: src/gtk/foldersort.c:142
+msgid "Set folder order"
+msgstr "Sorteringsordning för mappar"
+
+#: src/gtk/foldersort.c:172
+msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
+msgstr "Flytta mappar upp eller ner för att ändra sorteringsordningen i mapplistan."
+
+#: src/gtk/foldersort.c:196
+msgid "Folders"
+msgstr "Mappar"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
+msgid "Configuration"
+msgstr "Konfiguration"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
+msgid "Configuration options for the print job"
+msgstr "Konfiguration för utskriftsjobb"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
+msgid "Source Buffer"
+msgstr "Källbuffert"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
+msgid "GtkTextBuffer object to print"
+msgstr "GtkTextBuffer-objekt att skriva ut"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
+msgid "Tabs Width"
+msgstr "Tabulatorbredd"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
+msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1313
-msgid "Replace unknown word"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
+msgid "Wrap Mode"
+msgstr "Radbrytning"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
+msgid "Word wrapping mode"
+msgstr "Radbryt ord"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
+msgid "Highlight"
+msgstr "Framhäv"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
+msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
+msgstr "Om dokumentet ska skrivas ut med framhävd syntax"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
+msgid "Font"
+msgstr "Typsnitt"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
+msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
+msgstr "Namn på GnomeFont att använda som dokumenttext (rekommenderas ej)"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
+msgid "Font Description"
+msgstr "Beskrivning av typsnitt"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
+msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
+msgstr "Typsnitt att använda som dokumenttext ( t.ex. \"Monospace 10\")"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
+msgid "Numbers Font"
+msgstr "Typsnitt för siffror"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
+msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
+msgstr "Namn på GnomeFont att använda som radnummer  (rekommenderas ej)"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
+msgid "Font description to use for the line numbers"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1323
-#, c-format
-msgid "Replace \"%s\" with: "
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
+msgid "Print Line Numbers"
+msgstr "Skriv ut radnummer"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
+msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1344
-msgid ""
-"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
-"will learn from mistake.\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
+msgid "Print Header"
+msgstr "Skriv ut sidhuvud"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
+msgid "Whether to print a header in each page"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1459
-#, c-format
-msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries:\n"
-"%s\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
+msgid "Print Footer"
+msgstr "Skriv ut sidfot"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
+msgid "Whether to print a footer in each page"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1467
-#, c-format
-msgid "Pspell: checking for dictionaries in %s\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
+msgid "Header and Footer Font"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1484
-#, c-format
-msgid "Pspell: found dictionary %s %s\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
+msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
+msgstr "Namn på GnomeFont att använda i sidhuvud och sidfot (rekommenderas ej)"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
+msgid "Header and Footer Font Description"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1493
-#, c-format
-msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
-"No dictionary found.\n"
-"(%s)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
+msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1499
+#: src/gtk/gtkaspell.c:596
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "Ingen ordlista vald."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:817
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1800
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2076
+msgid "Normal Mode"
+msgstr "Normalläge"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:819
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1806
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2087
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr "Dålig på att stava"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:858
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr "Okänt förslagsläge."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1141
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr "Inga felstavade ord hittades."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1489
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr "Ersätt okänt ord"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1504
+#, c-format
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ersätt \"%s\" med: </span>"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1549
 msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
-"No dictionary found."
+"Holding down Control key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1582 src/gtkspell.c:1916
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1794
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2065
 msgid "Fast Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Snabbläge"
 
-#: src/gtkspell.c:1760
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1901
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" okänd i %s"
 
-#: src/gtkspell.c:1773
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1915
 msgid "Accept in this session"
-msgstr ""
+msgstr "Acceptera för denna session"
 
-#: src/gtkspell.c:1782
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1925
 msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Lägg till i egen ordlista"
 
-#: src/gtkspell.c:1791
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1935
 msgid "Replace with..."
-msgstr "/Öppna _med"
+msgstr "Ersätt med..."
 
-#: src/gtkspell.c:1801
-#, fuzzy, c-format
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1948
+#, c-format
 msgid "Check with %s"
-msgstr " Undersök fil "
+msgstr "Kontrollera med %s"
 
-#: src/gtkspell.c:1819
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1970
 msgid "(no suggestions)"
-msgstr ""
+msgstr "(inga förslag)"
 
-#: src/gtkspell.c:1830
-#, fuzzy
-msgid "Others..."
-msgstr "Övrigt"
-
-#: src/gtkspell.c:1839 src/gtkspell.c:2010
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1981
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2139
 msgid "More..."
-msgstr "/_Flytta..."
+msgstr "Mer..."
 
-#: src/gtkspell.c:1893
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2041
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ordlista: %s"
 
-#: src/gtkspell.c:1905
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2054
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkspell.c:1956 src/prefs_common.c:1563
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2102
+#: src/prefs_spelling.c:172
 msgid "Check while typing"
-msgstr " Undersök fil "
+msgstr "Kontrollera medan jag skriver"
 
-#: src/gtkspell.c:1972
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2118
 msgid "Change dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Byt ordlista"
 
-#: src/gtkspell.c:2126
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2251
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Rättstavningsprogrammet kunde inte byta ordlista.\n"
+"%s"
 
-#: src/gtkutils.c:57 src/gtkutils.c:73
-msgid "Abcdef"
-msgstr ""
-
-#: src/headerview.c:87
-msgid "Creating header view...\n"
-msgstr "Skaper brevhuvudvy...\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:61
+msgid "Has been replied to"
+msgstr "Har svarats på"
 
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2281
-msgid "(No From)"
-msgstr "(Inget Från)"
+#: src/gtk/icon_legend.c:62
+msgid "Has been forwarded"
+msgstr "Har vidarebefordrats"
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2326
-msgid "(No Subject)"
-msgstr "(Inget Ärende)"
+#: src/gtk/icon_legend.c:63
+msgid "Has attachment(s)"
+msgstr "Har bilaga(or)"
 
-#: src/imageview.c:48
-msgid "Creating image view...\n"
-msgstr "Skapar bildvy...\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:64
+msgid "Digitally signed"
+msgstr "Digitalt signerad"
 
-#: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
-msgid "Can't load the image."
-msgstr "Kan inte öppna bilden."
+#: src/gtk/icon_legend.c:65
+msgid "Encrypted"
+msgstr "Krypterad"
 
-#: src/imap.c:357
-#, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "IMAP4-förbindelse till %s:%d har avbrutits. Återuppkopplar...\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:66
+msgid "Signed and has attachment(s)"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:395
-#, fuzzy
-msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "skapar IMAP4-förbindelse till %s:%d...\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:67
+msgid "Encrypted and has attachment(s)"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:402
-#, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "skapar IMAP4-förbindelse till %s:%d...\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:68
+msgid "Marked"
+msgstr "Markerad"
 
-#: src/imap.c:585
-#, c-format
-msgid "message %d has been already cached.\n"
-msgstr "meddelande %d har redan cachats.\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:69
+#: src/inc.c:577
+#: src/prefs_summary_column.c:89
+msgid "Locked"
+msgstr "Låst"
 
-#: src/imap.c:599
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't select mailbox %s\n"
-msgstr "kan inte ta bort postlåda\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:70
+msgid "In an ignored thread"
+msgstr "I en ignorerad tråd"
 
-#: src/imap.c:604
-#, c-format
-msgid "getting message %d...\n"
-msgstr "hämtar meddelande %d...\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:102
+msgid "Icon Legend"
+msgstr "Ikonförklaring"
 
-#: src/imap.c:610 src/procmsg.c:772
-#, c-format
-msgid "can't fetch message %d\n"
-msgstr "kan inte hämta meddelande %d\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:120
+msgid "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of a message:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Följande ikoner är till för att visa vilken status ett meddelade har:</span>"
 
-#: src/imap.c:638 src/imap.c:647
+#: src/gtk/inputdialog.c:165
 #, c-format
-msgid "can't append message %s\n"
-msgstr "kan inte lägga till meddelande %s\n"
+msgid "Input password for %s on %s:"
+msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
 
-#: src/imap.c:675 src/imap.c:730 src/mh.c:272 src/mh.c:409 src/mh.c:475
-#: src/mh.c:614
-msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-msgstr "urspungskatalogen är identisk med dest.\n"
+#: src/gtk/inputdialog.c:167
+msgid "Input password"
+msgstr "Skriv in lösenord"
 
-#: src/imap.c:682 src/imap.c:735 src/mh.c:286 src/mh.c:412
-#, c-format
-msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "Flyttar meddelande %s%c%d till %s...\n"
+#: src/gtk/logwindow.c:87
+msgid "Protocol log"
+msgstr "Protokollogg"
 
-#: src/imap.c:686 src/imap.c:739 src/mh.c:489 src/mh.c:617
-#, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "Kopierar meddelande %s%c%d till %s...\n"
+#: src/gtk/logwindow.c:319
+msgid "Clear _Log"
+msgstr "Töm _Logg"
 
-#: src/imap.c:887
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:129
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Version: "
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Version: "
 
-#: src/imap.c:894 src/imap.c:934
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr "kan inte utplåna\n"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:157
+msgid "Select Plugin to load"
+msgstr "Välj insticksmodul som ska laddas"
 
-#: src/imap.c:927
+#: src/gtk/pluginwindow.c:165
 #, c-format
-msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: 1:%d\n"
+msgid ""
+"The following error occured while loading the plugin:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"Följande fel uppstod när insticksmodulen skulle laddas:\n"
+"%s\n"
 
-#: src/imap.c:1105
-msgid "error occured while getting LIST.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av LIST.\n"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:241
+#: src/gtk/pluginwindow.c:388
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:221
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:463
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
+msgid "Plugins"
+msgstr "Insticksmoduler"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:272
+#: src/prefs_summaries.c:210
+msgid "Description"
+msgstr "Beskrivning"
 
-#: src/imap.c:1223
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't create '%s'\n"
-msgstr "kan inte skapa %s\n"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:296
+msgid "Load Plugin..."
+msgstr "Aktivera insticksmodul..."
 
-#: src/imap.c:1228
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
-msgstr "kan inte skapa %s\n"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:301
+msgid "Unload Plugin"
+msgstr "Inaktivera insticksmodul"
 
-#: src/imap.c:1291
-msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda: LIST mislyckades\n"
+#: src/gtk/prefswindow.c:527
+msgid "Page Index"
+msgstr "Sidindex"
 
-#: src/imap.c:1312
-msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
+#: src/gtk/progressdialog.c:141
+#: src/prefs_account.c:742
+#: src/prefs_filtering_action.c:376
+msgid "Account"
+msgstr "Konto"
 
-#: src/imap.c:1383
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
+#: src/gtk/progressdialog.c:149
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/prefs_summary_column.c:80
+msgid "Status"
+msgstr "Status"
 
-#: src/imap.c:1449
-msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "kan inte ta bort postlåda\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:231
+msgid "all messages"
+msgstr "alla meddelande"
 
-#: src/imap.c:1482
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "kan inte hämta kuvert\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:232
+msgid "messages whose age is greater than #"
+msgstr "meddelande som är äldre än #"
 
-#: src/imap.c:1490
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hätning av kuvert.\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:233
+msgid "messages whose age is less than #"
+msgstr "meddelande som är yngre än #"
 
-#: src/imap.c:1512
-#, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "kan inte avsöka kuvert: %s\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:234
+msgid "messages which contain S in the message body"
+msgstr "meddelande som innehåller S i meddelandetexten"
 
-#: src/imap.c:1547
-#, c-format
-msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
-msgstr "Tar bort cachade meddelanden %d - %d..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:235
+msgid "messages which contain S in the whole message"
+msgstr "meddelande som innehåller S i hela meddelandet"
 
-#: src/imap.c:1567 src/imap.c:1586 src/mainwindow.c:1020 src/mainwindow.c:1966
-#: src/mh.c:1024 src/mh.c:1031 src/news.c:956 src/procmsg.c:271
-#: src/procmsg.c:335 src/summaryview.c:1616 src/summaryview.c:1964
-#: src/summaryview.c:2105 src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:3098
-#: src/summaryview.c:3735 src/summaryview.c:3799 src/summaryview.c:3824
-#: src/summaryview.c:3910 src/summaryview.c:3998
-msgid "done.\n"
-msgstr "färdigt.\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:236
+msgid "messages carbon-copied to S"
+msgstr "meddelande som skickats som kopia till S"
 
-#: src/imap.c:1580
-msgid "Deleting all cached messages... "
-msgstr "Tar bort alla cachade meddelanden..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:237
+msgid "message is either to: or cc: to S"
+msgstr "meddelande är antingen till: eller cc: S"
 
-#: src/imap.c:1596
-#, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:238
+msgid "deleted messages"
+msgstr "borttagna meddelande"
 
-#: src/imap.c:1614
-#, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:239
+msgid "messages which contain S in the Sender field"
+msgstr "meddelande som innehåller S i avsändaren"
 
-#: src/imap.c:1621
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:240
+msgid "true if execute \"S\" succeeds"
+msgstr "sant om \"S\" gick bra att exekvera"
 
-#: src/imap.c:1637
-msgid "Can't establish IMAP4 session\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:241
+msgid "messages originating from user S"
+msgstr "meddelande med avsändaren S"
 
-#: src/imap.c:1711
-msgid "can't get namespace\n"
-msgstr "kan inte hämta namnutrymme\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:242
+msgid "forwarded messages"
+msgstr "vidarebefordrade meddelande"
 
-#: src/imap.c:2250
-#, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:243
+msgid "messages which contain header S"
+msgstr "meddelande som innehåller huvudet S"
 
-#: src/imap.c:2370
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "IMAP4 login misslyckades.\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:244
+msgid "messages which contain S in Message-ID header"
+msgstr "meddelande som innehåller S i ID-huvud"
 
-#: src/imap.c:2625
-#, c-format
-msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "kan inte lägga till %s till %s\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:245
+msgid "messages which contain S in inreplyto header"
+msgstr "meddelande som innehåller S i svara till huvud"
 
-#: src/imap.c:2630
-#, fuzzy
-msgid "(sending file...)"
-msgstr "Skickar DATA..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:246
+msgid "locked messages"
+msgstr "låsta meddelande"
 
-#: src/imap.c:2666
-#, c-format
-msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr "kan inte kopiera %d till %s\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:247
+msgid "messages which are in newsgroup S"
+msgstr "meddelande som är i nyhetsgrupp S"
 
-#: src/imap.c:2691
-#, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
-msgstr "fel vid imapkommando: STORE %d:%d %s\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:248
+msgid "new messages"
+msgstr "nya meddelande"
 
-#: src/imap.c:2705
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr "fel vid imapkommando: EXPUNGE\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:249
+msgid "old messages"
+msgstr "gamla meddelande"
 
-#: src/imap.c:2904 src/imap.c:2941
-#, c-format
-msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:250
+msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
+msgstr "ofullständiga meddelande (ofullständigt nerladdade)"
 
-#: src/imap.c:2975 src/imap.c:3008
-#, c-format
-msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:251
+msgid "messages which have been replied to"
+msgstr "meddelande som har besvarats"
 
-#: src/import.c:132
-msgid "Import"
-msgstr "Importera fil"
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
+msgid "read messages"
+msgstr "läs meddelande"
 
-#: src/import.c:151
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "Specificera målmboxfil och destinationskatalog"
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
+msgid "messages which contain S in subject"
+msgstr "meddelande som innehåller S i ämnesraden"
 
-#: src/import.c:161
-msgid "Importing file:"
-msgstr "Fil att importera:"
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
+msgid "messages whose score is equal to #"
+msgstr "meddelande vars poäng är lika med #"
 
-#: src/import.c:166
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "Destinationskatalog:"
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
+msgid "messages whose score is greater than #"
+msgstr "meddelande vars poäng är större än #"
 
-#: src/import.c:224
-msgid "Select importing file"
-msgstr "Välj importfil"
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
+msgid "messages whose score is lower than #"
+msgstr "meddelande vars poäng är mindre än #"
 
-#: src/importldif.c:117
-msgid "Please specify address book name and file to import."
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:257
+msgid "messages whose size is equal to #"
+msgstr "meddelande vars storlek är lika med #"
 
-#: src/importldif.c:120
-msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
+msgid "messages whose size is greater than #"
+msgstr "meddelande vars storlek är större än #"
 
-#: src/importldif.c:123
-#, fuzzy
-msgid "File imported."
-msgstr "Filnamn"
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
+msgid "messages whose size is smaller than #"
+msgstr "meddelande vars storlek är mindre än #"
 
-#: src/importldif.c:296 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
-#, fuzzy
-msgid "Please select a file."
-msgstr "Vänligen välj nyckel för `%s'"
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
+msgid "messages which have been sent to S"
+msgstr "meddelande som är sända till S"
 
-#: src/importldif.c:302 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
+msgid "marked messages"
+msgstr "markerade meddelande"
 
-#: src/importldif.c:317
-msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:262
+msgid "unread messages"
+msgstr "olästa meddelande"
 
-#: src/importldif.c:341
-#, fuzzy
-msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
+msgid "messages which contain S in References header"
+msgstr "meddelande som innehåller S i referenshuvud"
 
-#: src/importldif.c:426
-#, fuzzy
-msgid "Select LDIF File"
-msgstr "Välj fil"
+#: src/gtk/quicksearch.c:264
+msgid "messages returning 0 when passed to command"
+msgstr "meddelande som returnerar 0 när de skickas till kommando"
 
-#: src/importldif.c:542
-msgid "S"
+#: src/gtk/quicksearch.c:265
+msgid "messages which contain S in X-Label header"
+msgstr "meddelande som innehåller S i X-Label huvud"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:267
+msgid "logical AND operator"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
-msgid "LDIF Field"
+#: src/gtk/quicksearch.c:268
+msgid "logical OR operator"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:544
-#, fuzzy
-msgid "Attribute Name"
-msgstr "Användarattribut"
+#: src/gtk/quicksearch.c:269
+msgid "logical NOT operator"
+msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:602
-#, fuzzy
-msgid "Attribute"
-msgstr "Användarattribut"
+#: src/gtk/quicksearch.c:270
+msgid "case sensitive search"
+msgstr "gemen-/versalkänslig sökning"
 
-#: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:325
-msgid "Select"
-msgstr "Välj"
+#: src/gtk/quicksearch.c:272
+msgid "all filtering expressions are allowed"
+msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:674
-#, fuzzy
-msgid "File Name :"
-msgstr "Filnamn"
+#: src/gtk/quicksearch.c:280
+msgid "Extended Search"
+msgstr "Utökad sökning"
 
-#: src/importldif.c:684
-msgid "Records :"
+#: src/gtk/quicksearch.c:281
+msgid ""
+"Extended Search allows the user to define criteria that messages must have in order to match and be displayed in the message list.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:712
-msgid "Import LDIF file into Address Book"
-msgstr ""
-
-#: src/importmutt.c:143
-#, fuzzy
-msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "Välj importfil"
-
-#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
-#: src/importpine.c:329
-#, fuzzy
-msgid "Please select a file to import."
-msgstr "Vänligen välj nyckel för `%s'"
-
-#: src/importmutt.c:185
-#, fuzzy
-msgid "Select MUTT File"
-msgstr "Välj fil"
-
-#: src/importmutt.c:239
-msgid "Import MUTT file into Address Book"
-msgstr ""
-
-#: src/importpine.c:143
-#, fuzzy
-msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "Välj importfil"
-
-#: src/importpine.c:185
-#, fuzzy
-msgid "Select Pine File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
-
-#: src/importpine.c:239
-msgid "Import Pine file into Address Book"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:374
+#: src/prefs_filtering_action.c:1071
+#: src/prefs_matcher.c:150
+#: src/prefs_matcher.c:1680
+#: src/prefs_summary_column.c:82
+#: src/quote_fmt.c:47
+#: src/summaryview.c:467
+msgid "Subject"
+msgstr "Ämne"
 
-#: src/inc.c:239 src/inc.c:325 src/send.c:360
-msgid "Standby"
-msgstr "Vänta"
+#: src/gtk/quicksearch.c:378
+#: src/prefs_filtering_action.c:1072
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1681
+#: src/prefs_summary_column.c:83
+#: src/quote_fmt.c:42
+#: src/summaryview.c:468
+msgid "From"
+msgstr "Från"
 
-#: src/inc.c:349
-msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "Hämtar nya meddelanden"
+#: src/gtk/quicksearch.c:382
+#: src/prefs_filtering_action.c:1073
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1682
+#: src/prefs_summary_column.c:84
+#: src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:469
+msgid "To"
+msgstr "Till"
 
-#: src/inc.c:513
-msgid "Retrieving"
-msgstr "Hämtar"
+#: src/gtk/quicksearch.c:393
+msgid "Recursive"
+msgstr "Rekursivt"
 
-#: src/inc.c:520 src/selective_download.c:529
-msgid "Done"
-msgstr "Färdig"
+#: src/gtk/quicksearch.c:403
+msgid "Sticky"
+msgstr "Klibbig"
 
-#: src/inc.c:523
-msgid "Cancelled"
-msgstr "Avbruten"
+#: src/gtk/quicksearch.c:431
+msgid " Clear "
+msgstr "Töm"
 
-#: src/inc.c:528
-msgid "Connection failed"
-msgstr "Förbindelse misslyckades"
+#: src/gtk/quicksearch.c:438
+msgid " ... "
+msgstr " ... "
 
-#: src/inc.c:531
-msgid "Auth failed"
-msgstr "Aukt. misslyckades"
+#: src/gtk/quicksearch.c:447
+msgid "Quick search: edit filtering condition"
+msgstr "Snabbsökning: redigera filtervillkor"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:450
+msgid " Extended Symbols... "
+msgstr " Utökade symboler... "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:254
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:308
+msgid "correct"
+msgstr "korrekt"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+msgid "Owner"
+msgstr "Ägare"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
+msgid "Signer"
+msgstr "Signerad av"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:148
+#: src/prefs_filtering.c:266
+#: src/prefs_themes.c:913
+msgid "Name: "
+msgstr "Namn: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:155
+msgid "Organization: "
+msgstr "Organisation: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:162
+msgid "Location: "
+msgstr "Plats:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Nyckelfingeravtryck: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
+msgid "Signature status: "
+msgstr "Signaturseparator"
 
-#: src/inc.c:543
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
 #, c-format
-msgid "Authorization for %s on %s failed"
-msgstr "Autentifikation för %s på %s misslyckades"
-
-#: src/inc.c:627
-msgid "Some errors occured while getting mail."
-msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
+msgid "SSL certificate for %s"
+msgstr "SSL certifikat för %s"
 
-#: src/inc.c:670
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:245
 #, c-format
-msgid "getting new messages of account %s...\n"
-msgstr "hämtar nya meddelanden från kontot %s...\n"
+msgid ""
+"Certificate for %s is unknown.\n"
+"Do you want to accept it?"
+msgstr ""
+"Certifikatet för %s är okänt.\n"
+"Vill du acceptera det?"
 
-#: src/inc.c:678
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:256
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:310
 #, c-format
-msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
+msgid "Signature status: %s"
+msgstr "Signatur skapad %s"
 
-#: src/inc.c:706
-#, c-format
-msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
-msgstr "Ansluter till POP3-värd: %s ..."
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:263
+msgid "_View certificate"
+msgstr "_Visa certifikat"
 
-#: src/inc.c:714
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:268
+msgid "Unknown SSL Certificate"
+msgstr "Okänt SSL certifikat"
 
-#: src/inc.c:721
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:322
+msgid "_Accept and save"
+msgstr "_Acceptera och spara"
 
-#: src/inc.c:920 src/inc.c:986
-#, c-format
-msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:322
+msgid "_Cancel connection"
+msgstr "_Avbryt anslutning"
 
-#: src/inc.c:951
-msgid "Authenticating..."
-msgstr "Autentifierar..."
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:287
+msgid "New certificate:"
+msgstr "Nytt certifikat:"
 
-#: src/inc.c:955
-msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:292
+msgid "Known certificate:"
+msgstr "Känt certifikat:"
 
-#: src/inc.c:959
-msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "Tar emot meddelandenas antal (LAST)..."
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:299
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+msgstr "Certifikat för %s har ändrats. Vill du acceptera det i alla fall?"
 
-#: src/inc.c:963
-msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:317
+msgid "_View certificates"
+msgstr "_Visa certifikat"
 
-#: src/inc.c:967
-msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "Tar emot meddelandenas storlek (LIST)..."
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "Changed SSL Certificate"
+msgstr "Ändrat SSL certifikat"
 
-#: src/inc.c:971
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Retrieving header (%d / %d)"
-msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
+#: src/headerview.c:197
+#: src/summaryview.c:2464
+#: src/summaryview.c:2469
+msgid "(No From)"
+msgstr "(Ingen avsändare)"
 
-#: src/inc.c:1002
-msgid "Deleting message"
-msgstr "Tar bort meddelande"
+#: src/headerview.c:212
+#: src/summaryview.c:2495
+#: src/summaryview.c:2498
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(Inget ämne)"
 
-#: src/inc.c:1006
-msgid "Quitting"
-msgstr "Avslutar"
+#: src/image_viewer.c:288
+msgid "Filename:"
+msgstr "Filnamn:"
 
-#: src/inc.c:1041
-msgid "a message won't be received\n"
-msgstr "ett meddelande kan inte tas emot\n"
+#: src/image_viewer.c:295
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Filstorlek:"
 
-#: src/inc.c:1072
-msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
+#: src/image_viewer.c:316
+msgid "Load Image"
+msgstr "Ladda bild"
 
-#: src/inc.c:1076
-msgid "No disk space left."
-msgstr "Inget diskutrymme kvar"
+#: src/image_viewer.c:322
+msgid "Content-Type:"
+msgstr "Innehållstyp:"
 
-#: src/inc.c:1177
-msgid "no messages in local mailbox.\n"
-msgstr "inga meddelanden i lokal postlåda.\n"
+#: src/imap.c:610
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1193
+#: src/imap.c:619
 #, c-format
-msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Hämtar nya meddelanden från %s till %s...\n"
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
+msgstr "Anslutning till %s misslyckades: inloggning avslogs, %s"
 
-#: src/inputdialog.c:151
+#: src/imap.c:623
 #, c-format
-msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
+msgstr "Anslutning till %s misslyckades: inloggning avslogs, %s\n"
 
-#: src/inputdialog.c:153
-msgid "Input password"
-msgstr "Skriv in lösenord"
-
-#: src/logwindow.c:50
-msgid "Creating log window...\n"
-msgstr "Skapar loggfönster...\n"
-
-#: src/logwindow.c:54
-msgid "Protocol log"
-msgstr "Protokollogg"
+#: src/imap.c:640
+#, c-format
+msgid "Connecting to %s failed"
+msgstr "Anslutning till %s misslyckades"
 
-#. for gettext
-#: src/main.c:120 src/main.c:129 src/mbox_folder.c:2125 src/mh.c:792
+#: src/imap.c:645
+#: src/imap.c:648
 #, c-format
-msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
-"Can't create folder."
+msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr ""
-"Filen '%s' finns redan.\n"
-"Kan inte skapa mapp."
 
-#: src/main.c:161
-msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
+#: src/imap.c:750
+#: src/inc.c:755
+#: src/news.c:260
+#: src/send_message.c:275
+msgid "Insecure connection"
+msgstr "Osäker anslutning"
 
-#: src/main.c:248
+#: src/imap.c:751
+#: src/inc.c:756
+#: src/news.c:261
+#: src/send_message.c:276
 msgid ""
-"GnuPG is not installed properly.\n"
-"OpenPGP support disabled."
+"This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
+"\n"
+"Do you want to continue connecting to this server? The communication would not be secure."
 msgstr ""
-"GnuPG är inte riktigt installerad.\n"
-"OpenPGP-stöd avstängt."
 
-#: src/main.c:367
-#, c-format
-msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
+#: src/imap.c:757
+#: src/inc.c:762
+#: src/news.c:267
+#: src/send_message.c:282
+msgid "Con_tinue connecting"
+msgstr "Försätt ansluta"
 
-#: src/main.c:370
-msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [adress]       öppna kompositionsfönstret"
+#: src/imap.c:768
+#, c-format
+msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
+msgstr "Kontaktar IMAP4-server: %s..."
 
-#: src/main.c:371
-msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+#: src/imap.c:800
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
+msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-server: %s:%d"
 
-#: src/main.c:372
-msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          ta emot nya meddelanden från alla konton"
+#: src/imap.c:803
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-server: %s:%d\n"
 
-#: src/main.c:373
-#, fuzzy
-msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+#: src/imap.c:832
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "Kan inte starta TLS session.\n"
 
-#: src/main.c:374
-#, fuzzy
-msgid "  --status               show the total number of messages"
-msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+#: src/imap.c:865
+#, c-format
+msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
+msgstr "Ansluter till IMAP4-server %s...\n"
 
-#: src/main.c:375
-msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+#: src/imap.c:1036
+msgid "Adding messages..."
+msgstr "Lägger till meddelanden..."
 
-#: src/main.c:376
-msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 visa denna hjälp och avsluta"
+#: src/imap.c:1165
+msgid "Copying messages..."
+msgstr "Kopierar meddelanden..."
 
-#: src/main.c:377
-msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformation och avsluta"
+#: src/imap.c:1305
+msgid "can't set deleted flags\n"
+msgstr "kan inte sätta borttaget flagor\n"
 
-#: src/main.c:402
-msgid "Composing message exists. Really quit?"
-msgstr "Ett meddelande komponeras. Verkligen avsluta?"
+#: src/imap.c:1311
+#: src/imap.c:3520
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "kan inte utplåna\n"
 
-#: src/main.c:409
-msgid "Queued messages"
-msgstr "Meddelanden i kö"
+#: src/imap.c:1746
+msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
+msgstr "kan inte skapa brevlåda: LIST mislyckades\n"
 
-#: src/main.c:410
-msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
+#: src/imap.c:1762
+msgid "can't create mailbox\n"
+msgstr "kan inte skapa brevlåda\n"
 
-#. remote command mode
-#: src/main.c:493
-msgid "another Sylpheed is already running.\n"
-msgstr "en annan Sylpheed är redan igång.\n"
+#: src/imap.c:1843
+msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:586 src/mainwindow.c:2779
-msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
+#: src/imap.c:1874
+#, c-format
+msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
+msgstr "kan inte döpa om brevlåda: %s till %s\n"
 
-#: src/mainwindow.c:494
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr "/_Arkiv/_Ny postlåda..."
+#: src/imap.c:1938
+msgid "can't delete mailbox\n"
+msgstr "kan inte skapa brevlåda\n"
 
-#: src/mainwindow.c:495
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
-msgstr "/_Arkiv/_Ny postlåda..."
+#: src/imap.c:2194
+msgid "LIST failed\n"
+msgstr "LIST misslyckades\n"
 
-#: src/mainwindow.c:496
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Rescan folder tree"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/imap.c:2302
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
 
-#: src/mainwindow.c:497
-msgid "/_File/_Folder"
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp"
+#: src/imap.c:2438
+msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
+msgstr "IMAP4 autentisering misslyckades.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:498
-msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp/Skapa _ny mapp..."
+#: src/imap.c:2625
+msgid "Fetching message..."
+msgstr "Hämtar meddelande..."
 
-#: src/mainwindow.c:500
-msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp/_Byt namn på mapp..."
+#: src/imap.c:2790
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:501
-msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp/_Ta bort mapp"
+#: src/imap.c:2820
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:502
-msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+#: src/imap.c:2864
+msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:503
-msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Exportera till mbox-fil..."
+#: src/imap.c:3505
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
 
-#: src/mainwindow.c:504
-msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/_Arkiv/Töm _papperskorg"
+#: src/imap_gtk.c:55
+#: src/mh_gtk.c:50
+msgid "/Create _new folder..."
+msgstr "/Skapa _ny mapp..."
 
-#: src/mainwindow.c:505
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/_Arkiv/_Infoga fil"
+#: src/imap_gtk.c:56
+#: src/mh_gtk.c:51
+msgid "/_Rename folder..."
+msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
+
+#: src/imap_gtk.c:57
+#: src/mh_gtk.c:52
+msgid "/M_ove folder..."
+msgstr "/_Flytta mapp..."
+
+#: src/imap_gtk.c:58
+#: src/mh_gtk.c:53
+msgid "/_Delete folder..."
+msgstr "/_Ta bort mapp..."
+
+#: src/imap_gtk.c:60
+#: src/news_gtk.c:54
+msgid "/Synchronise"
+msgstr "/Synkronisera"
+
+#: src/imap_gtk.c:61
+#: src/news_gtk.c:55
+msgid "/Down_load messages"
+msgstr "/_Ladda ner meddelande"
+
+#: src/imap_gtk.c:63
+#: src/mh_gtk.c:55
+#: src/news_gtk.c:57
+msgid "/_Check for new messages"
+msgstr "/Sök efter _nya meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:507
-msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/_Arkiv/_Spara som..."
+#: src/imap_gtk.c:64
+#: src/mh_gtk.c:56
+msgid "/C_heck for new folders"
+msgstr "/L_eta efter nya mappar"
 
-#: src/mainwindow.c:508
-msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/_Arkiv/Skriv _ut..."
+#: src/imap_gtk.c:65
+#: src/mh_gtk.c:57
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/_Uppdatera mapplista"
 
-#: src/mainwindow.c:510
-msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"
+#: src/imap_gtk.c:134
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders\n"
+"and no mails, append '/' at the end of the name)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:515
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Select thread"
-msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
+#: src/imap_gtk.c:183
+#: src/mh_gtk.c:228
+#, c-format
+msgid "Input new name for '%s':"
+msgstr "Ange nytt namn för '%s':"
 
-#: src/mainwindow.c:517
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
+#: src/imap_gtk.c:185
+#: src/mh_gtk.c:230
+msgid "Rename folder"
+msgstr "Byt namn på mapp"
 
-#: src/mainwindow.c:519
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/_Redigera/_Sök"
+#: src/imap_gtk.c:212
+#: src/mh_gtk.c:255
+msgid ""
+"The folder could not be renamed.\n"
+"The new folder name is not allowed."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:521
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+#: src/imap_gtk.c:266
+#: src/mh_gtk.c:176
+#, c-format
+msgid ""
+"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery will not be possible.\n"
+"\n"
+"Do you really want to delete?"
+msgstr ""
+"Alla mappar och meddelande under '%s' kommer att tas bort permanent. Det går inte att ångra operationen.\n"
+"\n"
+"Vill du verkligen ta bort?"
 
-#: src/mainwindow.c:522
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
+#: src/imap_gtk.c:288
+#: src/mh_gtk.c:198
+#, c-format
+msgid "Can't remove the folder '%s'."
+msgstr "Kan inte ta bort mappen '%s'."
 
-#: src/mainwindow.c:524
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/Ikoner _och text"
+#: src/imap_gtk.c:348
+#: src/news_gtk.c:264
+#, c-format
+msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:526
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Ikoner"
+#: src/import.c:149
+msgid "Import mbox file"
+msgstr "Importera mbox-fil"
 
-#: src/mainwindow.c:528
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Text"
+#: src/import.c:168
+msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
+msgstr "Specificera mbox-filen och destinationsmappen."
 
-#: src/mainwindow.c:530
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/I_ngetdera"
+#: src/import.c:185
+msgid "Destination folder:"
+msgstr "Destinationsmapp:"
 
-#: src/mainwindow.c:532
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/_Visa/_Statusrad"
+#: src/import.c:248
+msgid "Select importing file"
+msgstr "Välj importfil"
 
-#: src/mainwindow.c:535
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate _Folder Tree"
-msgstr "/_Visa/Separat ma_pphierarki"
+#: src/importldif.c:190
+msgid "Please specify address book name and file to import."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:536
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate _Message View"
-msgstr "/_Visa/Separat m_eddelandevy"
+#: src/importldif.c:193
+msgid "Select and rename LDIF field names to import."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:537
-#, fuzzy
-msgid "/_View/E_xpand Summary View"
-msgstr "Sammanfattningsvy"
+#: src/importldif.c:196
+msgid "File imported."
+msgstr "Fil importerad."
 
-#: src/mainwindow.c:538
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Ex_pand Message View"
-msgstr "/_Visa/Me_ddelandevy"
+#: src/importldif.c:451
+#: src/importmutt.c:125
+#: src/importpine.c:125
+msgid "Please select a file."
+msgstr "Vänligen välj en fil."
 
-#: src/mainwindow.c:540
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/importldif.c:457
+#: src/importmutt.c:130
+#: src/importpine.c:130
+msgid "Address book name must be supplied."
+msgstr "Ett addressboksnamn måste anges."
 
-#: src/mainwindow.c:541
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _nummer"
+#: src/importldif.c:472
+msgid "Error reading LDIF fields."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:542
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/importldif.c:495
+msgid "LDIF file imported successfully."
+msgstr "LDIF fil framgångsrikt importerad."
 
-#: src/mainwindow.c:543
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/importldif.c:574
+msgid "Select LDIF File"
+msgstr "Välj LDIF fil"
 
-#: src/mainwindow.c:544
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _från"
+#: src/importldif.c:662
+msgid "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF file data."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:545
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _ärende"
+#: src/importldif.c:668
+msgid "File Name"
+msgstr "Filnamn"
 
-#: src/mainwindow.c:546
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter fä_rg"
+#: src/importldif.c:679
+msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:548
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _markering"
+#: src/importldif.c:688
+msgid "Select the LDIF file to import."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:549
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _unread"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
+#: src/importldif.c:725
+msgid "R"
+msgstr "R"
 
-#: src/mainwindow.c:550
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _bifogade filer"
+#: src/importldif.c:726
+#: src/summaryview.c:465
+msgid "S"
+msgstr "S"
 
-#: src/mainwindow.c:552
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
+#: src/importldif.c:727
+msgid "LDIF Field Name"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:553
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/_Attrahera efter ärende"
+#: src/importldif.c:728
+msgid "Attribute Name"
+msgstr "Attributnamn"
 
-#: src/mainwindow.c:555
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/_Visa/Me_ddelandevy"
+#: src/importldif.c:783
+msgid "LDIF Field"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:556
-#, fuzzy
-msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr "Expandera trådar"
+#: src/importldif.c:795
+msgid "Attribute"
+msgstr "Attribut"
 
-#: src/mainwindow.c:557
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+#: src/importldif.c:806
+msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:558
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/_Visa/Separat m_eddelandevy"
+#: src/importldif.c:811
+msgid "???"
+msgstr "???"
 
-#: src/mainwindow.c:559
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Set display _item..."
-msgstr "/_Sammanfattning/Ställ _in visade fält"
+#: src/importldif.c:829
+msgid "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select (\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click anywhere in the row will select that field for rename in the input area below the list. A double click anywhere in the row will also select the field for import."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:562
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/_Visa/_Kodning"
+#: src/importldif.c:841
+msgid "Select for Import"
+msgstr "Välj för import"
 
-#: src/mainwindow.c:563
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
+#: src/importldif.c:847
+msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:564
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
+#: src/importldif.c:850
+msgid " Modify "
+msgstr " Ändra "
 
-#: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:570 src/mainwindow.c:575
-#: src/mainwindow.c:580
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
+#: src/importldif.c:856
+msgid "This button will update the list above with the data supplied."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:566
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/F_öreg. olästa meddelande"
+#: src/importldif.c:929
+msgid "Records Imported :"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:568
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/N_ästa olästa meddelande"
+#: src/importldif.c:960
+msgid "Import LDIF file into Address Book"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:571
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Föreg. _markerade meddelande"
+#: src/importmutt.c:144
+msgid "Error importing MUTT file."
+msgstr "Fel vid import av MUTT fil."
 
-#: src/mainwindow.c:573
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa m_arkerade meddelande"
+#: src/importmutt.c:159
+msgid "Select MUTT File"
+msgstr "Välj MUTT fil"
 
-#: src/mainwindow.c:576
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. _färgade meddelande"
+#: src/importmutt.c:206
+msgid "Import MUTT file into Address Book"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:578
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa fä_rgade meddelande"
+#: src/importmutt.c:291
+#: src/importpine.c:292
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "Vänligen välj en fil att importera."
 
-#: src/mainwindow.c:581
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/_Sammanfattning/_Gå till en annan mapp..."
+#: src/importpine.c:144
+msgid "Error importing Pine file."
+msgstr "Fel vid import av Pine fil."
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592
-msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
+#: src/importpine.c:159
+msgid "Select Pine File"
+msgstr "Välj Pine Fil"
 
-#: src/mainwindow.c:589
-msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/_Visa/_Kodning"
+#: src/importpine.c:206
+msgid "Import Pine file into Address Book"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:590
-msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/_Automatisk"
+#: src/inc.c:363
+msgid "Retrieving new messages"
+msgstr "Hämtar nya meddelanden"
 
-#: src/mainwindow.c:593
-msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/7 bitars ascii (US-ASC_II)"
+#: src/inc.c:410
+msgid "Standby"
+msgstr "Vänta"
 
-#: src/mainwindow.c:597
-msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Unicode (_UTF-8)"
+#: src/inc.c:540
+#: src/inc.c:590
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Avbruten"
+
+#: src/inc.c:551
+msgid "Retrieving"
+msgstr "Hämtar"
+
+#: src/inc.c:560
+#, c-format
+msgid "Done (%d message (%s) received)"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:566
+msgid "Done (no new messages)"
+msgstr "Klart (inga nya meddelande)"
+
+#: src/inc.c:571
+msgid "Connection failed"
+msgstr "Förbindelse misslyckades"
+
+#: src/inc.c:574
+msgid "Auth failed"
+msgstr "Aut. misslyckades"
+
+#: src/inc.c:587
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
+msgid "Timeout"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:685
+#, c-format
+msgid "Finished (%d new message)"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:689
+msgid "Finished (no new messages)"
+msgstr "Färdigt (inga nya meddelande)"
+
+#: src/inc.c:698
+msgid "Some errors occurred while getting mail."
+msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
+
+#: src/inc.c:739
+#, c-format
+msgid "%s: Retrieving new messages"
+msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
+
+#: src/inc.c:772
+#, c-format
+msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
+msgstr "Ansluter till POP3 server: %s..."
+
+#: src/inc.c:782
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till POP3-server: %s:%d\n"
+
+#: src/inc.c:789
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
+msgstr "Kan inte ansluta till POP3-server: %s:%d"
+
+#: src/inc.c:870
+#: src/send_message.c:444
+msgid "Authenticating..."
+msgstr "Autentiserar"
+
+#: src/inc.c:871
+#, c-format
+msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
+msgstr "Tar emot meddelande från %s (%s) ..."
+
+#: src/inc.c:877
+msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
+msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
+
+#: src/inc.c:881
+msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
+msgstr "Tar emot meddelandenas antal (LAST)..."
+
+#: src/inc.c:885
+msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
+msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
+
+#: src/inc.c:889
+msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
+msgstr "Tar emot meddelandenas storlek (LIST)..."
+
+#: src/inc.c:899
+#, c-format
+msgid "Deleting message %d"
+msgstr "Tar bort meddelande %d"
+
+#: src/inc.c:906
+#: src/send_message.c:462
+msgid "Quitting"
+msgstr "Avslutar"
+
+#: src/inc.c:931
+#, c-format
+msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
+
+#: src/inc.c:950
+#, c-format
+msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1106
+msgid "Connection failed."
+msgstr "Anslutning misslyckades."
+
+#: src/inc.c:1109
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d failed."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1114
+msgid "Error occurred while processing mail."
+msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
+
+#: src/inc.c:1119
+#, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while processing mail:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Fel uppstod vid behandling av post:\n"
+"%s"
+
+#: src/inc.c:1125
+msgid "No disk space left."
+msgstr "Inget diskutrymme kvar"
+
+#: src/inc.c:1130
+msgid "Can't write file."
+msgstr "Kan inte skriva till fil."
+
+#: src/inc.c:1135
+msgid "Socket error."
+msgstr "Socket fel."
+
+#: src/inc.c:1138
+#, c-format
+msgid "Socket error on connection to %s:%d."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1143
+#: src/send_message.c:375
+#: src/send_message.c:587
+msgid "Connection closed by the remote host."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1146
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1151
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "Brevlådan är låst."
+
+#: src/inc.c:1155
+#, c-format
+msgid ""
+"Mailbox is locked:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Brevlådan är låst:\n"
+"%s"
+
+#: src/inc.c:1161
+#: src/send_message.c:572
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "Autentisering misslyckades"
+
+#: src/inc.c:1166
+#: src/send_message.c:575
+#, c-format
+msgid ""
+"Authentication failed:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Autentisering misslyckades:\n"
+"%s"
+
+#: src/inc.c:1171
+#: src/send_message.c:591
+msgid "Session timed out."
+msgstr "Tidsgräns nådd för session."
+
+#: src/inc.c:1174
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d timed out."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1209
+msgid "Incorporation cancelled\n"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1446
+#, c-format
+msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
+msgstr "Du arbetar frånkopplad. Åsidosätta i %d minuter?"
+
+#: src/inc.c:1449
+#: src/toolbar.c:1972
+msgid "Offline warning"
+msgstr "Varning om frånkopplat läge"
+
+#: src/inc.c:1451
+msgid "On_ly once"
+msgstr "Endast en gång"
+
+#: src/ldif.c:870
+msgid "Nick Name"
+msgstr "Smeknamn"
+
+#: src/main.c:174
+#, c-format
+msgid ""
+"File '%s' already exists.\n"
+"Can't create folder."
+msgstr ""
+"Filen '%s' finns redan.\n"
+"Kan inte ska skapa mapp."
+
+#: src/main.c:256
+#, c-format
+msgid ""
+"Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
+"Do you want to migrate this configuration?"
+msgstr ""
+"Konfiguration för Sylpheed-Claws %s hittad.\n"
+"Vill du använda denna konfiguration?"
+
+#: src/main.c:259
+msgid "1.0.5 or previous"
+msgstr "1.0.5 eller tidigare"
+
+#: src/main.c:259
+msgid "1.9.15 or previous"
+msgstr "1.9.15 eller tidigare"
+
+#: src/main.c:262
+msgid "Migration of configuration"
+msgstr "Migration av konfiguration"
+
+#: src/main.c:267
+msgid "Copying configuration..."
+msgstr "Kopierar konfiguration..."
+
+#: src/main.c:272
+msgid "Migration failed!"
+msgstr "Migrationen misslyckades!"
+
+#: src/main.c:339
+msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
+msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
+
+#: src/main.c:525
+msgid "Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the plugin and try again."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:736
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
+msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
+
+#: src/main.c:738
+msgid "  --compose [address]    open composition window"
+msgstr "  --compose [adress]       öppna nytt meddelande fönster"
+
+#: src/main.c:739
+msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:740
+msgid ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         open composition window with specified files\n"
+"                         attached"
+msgstr ""
+"  --bifoga fil1 [fil2]...\n"
+"                         öppna nytt meddelande fönster med valda filer \n"
+"                         bifogade"
+
+#: src/main.c:743
+msgid "  --receive              receive new messages"
+msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+
+#: src/main.c:744
+msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
+msgstr "  --receive-all          ta emot nya meddelanden från alla konton"
+
+#: src/main.c:745
+msgid "  --send                 send all queued messages"
+msgstr "  --send              skicka alla köade meddelanden"
+
+#: src/main.c:746
+msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:747
+msgid ""
+"  --status-full [folder]...\n"
+"                         show the status of each folder"
+msgstr ""
+"  --status-full [mapp]...\n"
+"                         visa status för varje mapp"
+
+#: src/main.c:749
+msgid "  --online               switch to online mode"
+msgstr "  --online                byt till anslutet läge"
+
+#: src/main.c:750
+msgid "  --offline              switch to offline mode"
+msgstr "  --offline                byt till frånkopplat läge"
+
+#: src/main.c:751
+msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
+msgstr "  --exit              avsluta Sylpheed-Claws"
+
+#: src/main.c:752
+msgid "  --debug                debug mode"
+msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+
+#: src/main.c:753
+msgid "  --help                 display this help and exit"
+msgstr "  --help                 visa denna hjälp och avsluta"
+
+#: src/main.c:754
+msgid "  --version              output version information and exit"
+msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformation och avsluta"
+
+#: src/main.c:755
+msgid "  --config-dir           output configuration directory"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:815
+#: src/summaryview.c:5473
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr "Behandlar (%s)..."
+
+#: src/main.c:818
+msgid "top level folder"
+msgstr "toppnivåmapp"
+
+#: src/main.c:876
+msgid "Really quit?"
+msgstr "Verkligen avsluta?"
+
+#: src/main.c:877
+msgid "Composing message exists."
+msgstr "Det finns ett nytt meddelande öppet."
+
+#: src/main.c:878
+msgid "_Save to Draft"
+msgstr "_Spara till Utkast"
+
+#: src/main.c:878
+msgid "_Discard them"
+msgstr "_Överge dem"
+
+#: src/main.c:878
+msgid "Do_n't quit"
+msgstr "A_vsluta inte"
+
+#: src/main.c:892
+msgid "Queued messages"
+msgstr "Meddelanden i kö"
+
+#: src/main.c:893
+msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
+msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
+
+#: src/main.c:1159
+#: src/toolbar.c:2006
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
+
+#: src/mainwindow.c:454
+#: src/messageview.c:156
+msgid "/_File"
+msgstr "/_Arkiv"
+
+#: src/mainwindow.c:455
+msgid "/_File/_Add mailbox"
+msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda"
+
+#: src/mainwindow.c:456
+msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
+msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda/MH..."
+
+#: src/mainwindow.c:457
+#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:469
+#: src/mainwindow.c:472
+#: src/messageview.c:159
+msgid "/_File/---"
+msgstr "/_Arkiv/---"
+
+#: src/mainwindow.c:458
+msgid "/_File/Change folder order..."
+msgstr "/_Arkiv/Sorteringsordning för mappar"
+
+#: src/mainwindow.c:460
+msgid "/_File/_Import mbox file..."
+msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+
+#: src/mainwindow.c:461
+msgid "/_File/_Export to mbox file..."
+msgstr "/_Arkiv/_Exportera till mbox-fil..."
+
+#: src/mainwindow.c:462
+msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
+msgstr "/_Arkiv/Exportera valda till mbox fil..."
+
+#: src/mainwindow.c:465
+msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
+msgstr "/_Arkiv/Töm alla papperskorgar"
+
+#: src/mainwindow.c:467
+#: src/messageview.c:157
+msgid "/_File/_Save as..."
+msgstr "/_Arkiv/_Spara som..."
+
+#: src/mainwindow.c:468
+#: src/messageview.c:158
+msgid "/_File/_Print..."
+msgstr "/_Arkiv/Skriv _ut..."
+
+#: src/mainwindow.c:470
+msgid "/_File/_Work offline"
+msgstr "/_Arkiv/Arbeta från_kopplad"
+
+#: src/mainwindow.c:471
+msgid "/_File/Synchronise folders"
+msgstr "/_Arkiv/Synkronisera mappar"
+
+#: src/mainwindow.c:474
+msgid "/_File/E_xit"
+msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"
+
+#: src/mainwindow.c:479
+msgid "/_Edit/Select _thread"
+msgstr "/_Redigera/Markera _tråd"
+
+#: src/mainwindow.c:481
+#: src/messageview.c:166
+msgid "/_Edit/_Find in current message..."
+msgstr "/_Redigera/_Sök i aktuellt meddelande..."
+
+#: src/mainwindow.c:483
+msgid "/_Edit/_Search folder..."
+msgstr "/_Redigera/S_ök mapp..."
+
+#: src/mainwindow.c:484
+msgid "/_Edit/_Quick search"
+msgstr "/_Redigera/S_nabbsök"
+
+#: src/mainwindow.c:485
+#: src/messageview.c:169
+#: src/summaryview.c:453
+msgid "/_View"
+msgstr "/_Visa"
+
+#: src/mainwindow.c:486
+msgid "/_View/Show or hi_de"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm"
+
+#: src/mainwindow.c:487
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Mapplista"
+
+#: src/mainwindow.c:489
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Meddelandevy"
+
+#: src/mainwindow.c:491
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad"
+
+#: src/mainwindow.c:493
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text _below icons"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/Text _under ikoner"
+
+#: src/mainwindow.c:495
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text be_side icons"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/Text _sidan om ikoner"
+
+#: src/mainwindow.c:497
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icons only"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/_Endast ikoner"
+
+#: src/mainwindow.c:499
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text only"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/Endast _text"
+
+#: src/mainwindow.c:501
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Hide"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/_Göm"
+
+#: src/mainwindow.c:503
+msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Statusrad"
+
+#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:678
+#: src/messageview.c:270
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/_Visa/---"
+
+#: src/mainwindow.c:506
+msgid "/_View/Separate f_older tree"
+msgstr "/_Visa/Separat ma_pplista"
+
+#: src/mainwindow.c:507
+msgid "/_View/Separate _message view"
+msgstr "/_Visa/Separat _meddelandevy"
+
+#: src/mainwindow.c:509
+msgid "/_View/_Sort"
+msgstr "/_Visa/_Sortera"
+
+#: src/mainwindow.c:510
+msgid "/_View/_Sort/by _number"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter _nummer"
+
+#: src/mainwindow.c:511
+msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter storlek"
+
+#: src/mainwindow.c:512
+msgid "/_View/_Sort/by _Date"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter datum"
+
+#: src/mainwindow.c:513
+msgid "/_View/_Sort/by _From"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter avsändare"
+
+#: src/mainwindow.c:514
+msgid "/_View/_Sort/by _To"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter mottagare"
+
+#: src/mainwindow.c:515
+msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter ämne"
+
+#: src/mainwindow.c:516
+msgid "/_View/_Sort/by _color label"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter fä_rg"
+
+#: src/mainwindow.c:518
+msgid "/_View/_Sort/by _mark"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter _markering"
+
+#: src/mainwindow.c:519
+msgid "/_View/_Sort/by _status"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter status"
+
+#: src/mainwindow.c:520
+msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter _bifogade filer"
+
+#: src/mainwindow.c:522
+msgid "/_View/_Sort/by score"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter poäng"
+
+#: src/mainwindow.c:523
+msgid "/_View/_Sort/by locked"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter lås"
+
+#: src/mainwindow.c:524
+msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Sortera _inte"
+
+#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:528
+msgid "/_View/_Sort/---"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/---"
+
+#: src/mainwindow.c:526
+msgid "/_View/_Sort/Ascending"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/_Stigande"
+
+#: src/mainwindow.c:527
+msgid "/_View/_Sort/Descending"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/_Fallande"
+
+#: src/mainwindow.c:529
+msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/_Attrahera efter ämne"
+
+#: src/mainwindow.c:531
+msgid "/_View/Th_read view"
+msgstr "/_Visa/Tr_ådvy"
+
+#: src/mainwindow.c:532
+msgid "/_View/E_xpand all threads"
+msgstr "/_Visa/Expandera alla trådar"
+
+#: src/mainwindow.c:533
+msgid "/_View/Co_llapse all threads"
+msgstr "/_Visa/Kollapsa alla trådar"
+
+#: src/mainwindow.c:534
+msgid "/_View/_Hide read messages"
+msgstr "/_Visa/_Visa inte lästa meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:535
+msgid "/_View/Set displayed _columns"
+msgstr "/_Visa/Ställ in synliga kolumner"
+
+#: src/mainwindow.c:536
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
+msgstr "/_Visa/Ställ in synliga kolumner/I ma_pplista"
+
+#: src/mainwindow.c:537
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
+msgstr "/_Visa/Ställ in synliga kolumner/i _meddelandevy"
+
+#: src/mainwindow.c:540
+msgid "/_View/_Go to"
+msgstr "/_Visa/Gå _till"
+
+#: src/mainwindow.c:541
+msgid "/_View/_Go to/_Previous message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:542
+msgid "/_View/_Go to/_Next message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/_Nästa meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:561
+msgid "/_View/_Go to/---"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/---"
+
+#: src/mainwindow.c:544
+msgid "/_View/_Go to/P_revious unread message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående olästa meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:546
+msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/N_ästa olästa meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:549
+msgid "/_View/_Go to/Previous ne_w message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående nytt meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:550
+msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/_Nästa meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:552
+msgid "/_View/_Go to/Previous _marked message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående markerade meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:554
+msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/Nästa m_arkerade meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:557
+msgid "/_View/_Go to/Previous _labeled message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående färgade meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:559
+msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/Nästa fä_rgade meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:562
+msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/En annan mapp..."
+
+#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:573
+#: src/messageview.c:172
+msgid "/_View/Character _encoding/---"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/---"
+
+#: src/mainwindow.c:570
+#: src/messageview.c:176
+msgid "/_View/Character _encoding"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning"
+
+#: src/mainwindow.c:571
+#: src/messageview.c:177
+msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Bestäm _automatiskt"
+
+#: src/mainwindow.c:574
+#: src/messageview.c:180
+msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/7bit ascii (US-ASC_II)"
+
+#: src/mainwindow.c:576
+#: src/messageview.c:183
+msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Unicode (_UTF-8)"
+
+#: src/mainwindow.c:580
+#: src/messageview.c:186
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/mainwindow.c:582
+#: src/messageview.c:188
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-15)"
+
+#: src/mainwindow.c:584
+#: src/messageview.c:190
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Västeuropeisk (Windows-1252)"
+
+#: src/mainwindow.c:588
+#: src/messageview.c:193
+msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/mainwindow.c:592
+#: src/messageview.c:196
+msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Baltisk (ISO-8859-13)"
+
+#: src/mainwindow.c:594
+#: src/messageview.c:198
+msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/mainwindow.c:598
+#: src/messageview.c:201
+msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Grekisk (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/mainwindow.c:602
+#: src/messageview.c:204
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Hebreisk (ISO-8859-_8)"
+
+#: src/mainwindow.c:604
+#: src/messageview.c:206
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Hebreisk (Windows-1255)"
+
+#: src/mainwindow.c:608
+#: src/messageview.c:209
+msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Turkisk (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/mainwindow.c:612
+#: src/messageview.c:212
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/mainwindow.c:614
+#: src/messageview.c:214
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (KOI8-_R)"
+
+#: src/mainwindow.c:616
+#: src/messageview.c:216
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (KOI8-U)"
+
+#: src/mainwindow.c:618
+#: src/messageview.c:218
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (Windows-1251)"
+
+#: src/mainwindow.c:622
+#: src/messageview.c:221
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:624
+#: src/messageview.c:223
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (ISO-2022-JP-2)"
+
+#: src/mainwindow.c:626
+#: src/messageview.c:225
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (_EUC-JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:628
+#: src/messageview.c:227
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (_Shift__JIS)"
+
+#: src/mainwindow.c:632
+#: src/messageview.c:230
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Förenklad Kinesisk (_GB2312)"
+
+#: src/mainwindow.c:634
+#: src/messageview.c:232
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Förenklad Kinesisk (GBK)"
+
+#: src/mainwindow.c:636
+#: src/messageview.c:234
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Traditionell Kinesisk (_Big5)"
+
+#: src/mainwindow.c:638
+#: src/messageview.c:236
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Traditionell Kinesisk (EUC-_TW)"
+
+#: src/mainwindow.c:640
+#: src/messageview.c:238
+msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
+
+#: src/mainwindow.c:644
+#: src/messageview.c:241
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Koreansk (EUC-_KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:646
+#: src/messageview.c:243
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Koreansk (ISO-2022-KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:650
+#: src/messageview.c:246
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Tai (TIS-620)"
+
+#: src/mainwindow.c:652
+#: src/messageview.c:248
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Tai (Windows-874)"
+
+#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:665
+#: src/messageview.c:255
+#: src/messageview.c:261
+msgid "/_View/Decode/---"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/---"
+
+#: src/mainwindow.c:662
+#: src/messageview.c:258
+msgid "/_View/Decode"
+msgstr "/_Visa/Avkoda"
+
+#: src/mainwindow.c:663
+#: src/messageview.c:259
+msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Bestäm _automatiskt"
+
+#: src/mainwindow.c:666
+#: src/messageview.c:262
+msgid "/_View/Decode/_8bit"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_8bitar"
+
+#: src/mainwindow.c:667
+#: src/messageview.c:263
+msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Quoted·printable"
+
+#: src/mainwindow.c:668
+#: src/messageview.c:264
+msgid "/_View/Decode/_Base64"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Base64"
+
+#: src/mainwindow.c:669
+#: src/messageview.c:265
+msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Uuencode"
+
+#: src/mainwindow.c:675
+#: src/summaryview.c:454
+msgid "/_View/Open in new _window"
+msgstr "/_Visa/_Öppna i nytt fönster"
+
+#: src/mainwindow.c:676
+#: src/messageview.c:271
+msgid "/_View/Mess_age source"
+msgstr "/_Visa/Me_ddelandets källkod"
+
+#: src/mainwindow.c:677
+msgid "/_View/Show all headers"
+msgstr "/_Visa/Visa fullständigt brevhuvud"
+
+#: src/mainwindow.c:679
+msgid "/_View/_Update summary"
+msgstr "/_Visa/_Uppdatera sammanfatting"
+
+#: src/mainwindow.c:682
+msgid "/_Message/Recei_ve"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta"
+
+#: src/mainwindow.c:683
+msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/Hämta från a_ktuellt konto"
+
+#: src/mainwindow.c:685
+msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/Hämta från _alla konton"
+
+#: src/mainwindow.c:687
+msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/A_vbryt mottagning"
+
+#: src/mainwindow.c:689
+msgid "/_Message/Recei_ve/---"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/---"
+
+#: src/mainwindow.c:690
+msgid "/_Message/_Send queued messages"
+msgstr "/_Meddelande/Skicka _köade meddelanden"
+
+#: src/mainwindow.c:692
+msgid "/_Message/Compose a_n email message"
+msgstr "/_Meddelande/Nytt _e-postmeddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:693
+msgid "/_Message/Compose a news message"
+msgstr "/_Meddelande/_Nytt nyhetsmeddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:694
+#: src/messageview.c:278
+msgid "/_Message/_Reply"
+msgstr "/_Meddelande/Sva_ra"
+
+#: src/mainwindow.c:695
+msgid "/_Message/Repl_y to"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
+
+#: src/mainwindow.c:696
+#: src/messageview.c:279
+msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/A_lla"
+
+#: src/mainwindow.c:697
+#: src/messageview.c:281
+msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/A_vsändaren"
+
+#: src/mainwindow.c:698
+#: src/messageview.c:283
+msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/Mail_lista"
+
+#: src/mainwindow.c:700
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+msgstr "/_Meddelande/_Följ upp och svara till"
+
+#: src/mainwindow.c:702
+#: src/messageview.c:286
+msgid "/_Message/_Forward"
+msgstr "/_Meddelande/Vidarebe_fordra"
+
+#: src/mainwindow.c:703
+#: src/messageview.c:287
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "/_Meddelande/Vidarebefordra som bila_ga"
+
+#: src/mainwindow.c:704
+msgid "/_Message/Redirect"
+msgstr "/_Meddelande/Omdirigera"
+
+#: src/mainwindow.c:706
+msgid "/_Message/M_ove..."
+msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
+
+#: src/mainwindow.c:707
+msgid "/_Message/_Copy..."
+msgstr "/_Meddelande/_Kopiera"
+
+#: src/mainwindow.c:708
+msgid "/_Message/Move to _trash"
+msgstr "/_Meddelande/Flytta till _papperskorg"
+
+#: src/mainwindow.c:709
+msgid "/_Message/_Delete..."
+msgstr "/_Meddelande/Ta _bort..."
+
+#: src/mainwindow.c:710
+msgid "/_Message/Cancel a news message"
+msgstr "/_Meddelande/Avbryt ett nyhetsmeddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:712
+msgid "/_Message/_Mark"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera"
+
+#: src/mainwindow.c:713
+msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Markera"
+
+#: src/mainwindow.c:714
+msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Avmarkera"
+
+#: src/mainwindow.c:715
+msgid "/_Message/_Mark/---"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/---"
+
+#: src/mainwindow.c:716
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _oläst"
+
+#: src/mainwindow.c:717
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _läst"
+
+#: src/mainwindow.c:719
+msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera alla som l_ästa"
+
+#: src/mainwindow.c:721
+#: src/messageview.c:291
+msgid "/_Message/Re-_edit"
+msgstr "/_Meddelande/Kopiera till nytt meddelande"
+
+#: src/mainwindow.c:724
+msgid "/_Tools/_Address book..."
+msgstr "/V_erktyg/_Adressbok..."
+
+#: src/mainwindow.c:725
+#: src/messageview.c:295
+msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/V_erktyg/Lägg till avsändaren till adressboken"
+
+#: src/mainwindow.c:727
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
+msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser"
+
+#: src/mainwindow.c:728
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
+msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser/Från _mapp..."
+
+#: src/mainwindow.c:730
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
+msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser/Från m_eddelanden"
+
+#: src/mainwindow.c:733
+msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
+msgstr "/V_erktyg/Filtrera alla meddelanden i mapp"
+
+#: src/mainwindow.c:735
+msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
+msgstr "/V_erktyg/Filtrera valda meddelanden"
+
+#: src/mainwindow.c:737
+#: src/messageview.c:298
+msgid "/_Tools/_Create filter rule"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa filterregel"
+
+#: src/mainwindow.c:738
+#: src/messageview.c:300
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/_Automatiskt"
+
+#: src/mainwindow.c:740
+#: src/messageview.c:302
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/Med _från"
+
+#: src/mainwindow.c:742
+#: src/messageview.c:304
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/Med _till"
+
+#: src/mainwindow.c:744
+#: src/messageview.c:306
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/Med _ämne"
+
+#: src/mainwindow.c:746
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel"
+
+#: src/mainwindow.c:747
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Automatiskt"
+
+#: src/mainwindow.c:749
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/Med _från"
+
+#: src/mainwindow.c:751
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/Med _till"
+
+#: src/mainwindow.c:753
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/Med _ämne"
+
+#: src/mainwindow.c:758
+msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
+msgstr "/V_erktyg/Sök efter nya meddelade i alla mappar"
+
+#: src/mainwindow.c:760
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter"
+
+#: src/mainwindow.c:762
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter/I vald mapp"
+
+#: src/mainwindow.c:764
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter/Från alla mappar"
+
+#: src/mainwindow.c:767
+msgid "/_Tools/E_xecute"
+msgstr "/V_erktyg/E_xekvera"
+
+#: src/mainwindow.c:770
+msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
+msgstr "/V_erktyg/SSL _certifikat..."
+
+#: src/mainwindow.c:774
+msgid "/_Tools/_Log window"
+msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
+
+#: src/mainwindow.c:776
+msgid "/_Configuration"
+msgstr "/_Konfiguration"
+
+#: src/mainwindow.c:777
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/_Konfiguration/_Ändra aktuellt konto"
+
+#: src/mainwindow.c:779
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Egenskaper för aktuellt konto..."
+
+#: src/mainwindow.c:781
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/_Konfiguration/Skapa _nytt konto..."
+
+#: src/mainwindow.c:783
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
+
+#: src/mainwindow.c:785
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/_Konfiguration/---"
 
-#: src/mainwindow.c:601
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
+#: src/mainwindow.c:786
+msgid "/_Configuration/P_references..."
+msgstr "/_Konfiguration/E_genskaper"
 
-#: src/mainwindow.c:603
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
+#: src/mainwindow.c:788
+msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
+msgstr "/_Konfiguration/F_örbehandling"
 
-#: src/mainwindow.c:607
-msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
+#: src/mainwindow.c:790
+msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
+msgstr "/_Konfiguration/Ef_terbehandling"
 
-#: src/mainwindow.c:610
-msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/_Baltisk (ISO-8859-13)"
+#: src/mainwindow.c:792
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Filtrering..."
 
-#: src/mainwindow.c:612
-msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
+#: src/mainwindow.c:794
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Mallar..."
 
-#: src/mainwindow.c:615
-msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Grekisk (ISO-8859-_7)"
+#: src/mainwindow.c:795
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/_Konfiguration/A_ktiviteter..."
 
-#: src/mainwindow.c:618
-msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Turkisk (ISO-8859-_9)"
+#: src/mainwindow.c:796
+msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Moduler..."
 
-#: src/mainwindow.c:621
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
+#: src/mainwindow.c:800
+msgid "/_Help/_Manual"
+msgstr "/_Hjälp/_Manual"
 
-#: src/mainwindow.c:623
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (KOI8-_R)"
+#: src/mainwindow.c:802
+msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
+msgstr "/_Hjälp/_FAQ med frågor från användare"
 
-#: src/mainwindow.c:625
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (Windows-1251)"
+#: src/mainwindow.c:804
+msgid "/_Help/Icon _Legend"
+msgstr "/_Hjälp/_Teckenförklaring"
 
-#: src/mainwindow.c:629
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (ISO-2022-_JP)"
+#: src/mainwindow.c:805
+msgid "/_Help/---"
+msgstr "/_Hjälp/---"
 
-#: src/mainwindow.c:632
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (ISO-2022-JP-2)"
+#: src/mainwindow.c:953
+msgid "You are online. Click the icon to go offline"
+msgstr "Du är ansluten. Klicka här för att koppla ifrån"
 
-#: src/mainwindow.c:635
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (_EUC-JP)"
+#: src/mainwindow.c:957
+msgid "You are offline. Click the icon to go online"
+msgstr "Du är inte ansluten. Klicka här för att ansluta"
 
-#: src/mainwindow.c:637
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (_Shift__JIS)"
+#: src/mainwindow.c:974
+msgid "Select account"
+msgstr "Välj konto"
 
-#: src/mainwindow.c:641
-msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Förenklad kinesisk (_GB2312)"
+#: src/mainwindow.c:1341
+#: src/mainwindow.c:1382
+#: src/mainwindow.c:1418
+#: src/mainwindow.c:1458
+#: src/prefs_folder_item.c:592
+msgid "Untitled"
+msgstr "Namnlös"
 
-#: src/mainwindow.c:643
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Traditionell kinesisk (_Big5)"
+#: src/mainwindow.c:1459
+msgid "none"
+msgstr "inget"
 
-#: src/mainwindow.c:645
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Traditionell kinesisk (EUC-_TW)"
+#: src/mainwindow.c:1722
+msgid "Delete all messages in trash folders?"
+msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgar?"
 
-#: src/mainwindow.c:647
-msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
+#: src/mainwindow.c:1741
+msgid "Add mailbox"
+msgstr "Lägg till brevlåda"
 
-#: src/mainwindow.c:650
-msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Koreansk (EUC-KR)"
+#: src/mainwindow.c:1742
+msgid ""
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
+msgstr ""
+"Skriv in brevlådans placering.\n"
+"Om den existerande brevlådan specificeras, kommer den\n"
+"att genomsökas automatiskt."
 
-#: src/mainwindow.c:652
-msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Koreansk (ISO-2022-KR)"
+#: src/mainwindow.c:1748
+#, c-format
+msgid "The mailbox '%s' already exists."
+msgstr "Brevlådan '%s' finns redan."
 
-#: src/mainwindow.c:655
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
+#: src/mainwindow.c:1753
+#: src/setup.c:51
+msgid "Mailbox"
+msgstr "Brevlåda"
 
-#: src/mainwindow.c:657
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (Windows-1251)"
+#: src/mainwindow.c:1758
+#: src/setup.c:54
+msgid ""
+"Creation of the mailbox failed.\n"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write there."
+msgstr ""
+"Skapande av brevlåda misslyckades.\n"
+"Några filer finns kanske redan, eller så saknar du skrivrättigheter där."
 
-#: src/mainwindow.c:665 src/summaryview.c:438
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/_Öppna i nytt fönster"
+#: src/mainwindow.c:2116
+msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
+msgstr "Sylpheed-Claws - Mappvy"
 
-#: src/mainwindow.c:666
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/_Visa/Me_ddelandevy"
+#: src/mainwindow.c:2152
+#: src/messageview.c:780
+msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
+msgstr "Sylpheed-Claws - Meddelandevy"
 
-#: src/mainwindow.c:667
-msgid "/_View/Show all _header"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+#: src/mainwindow.c:2543
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:372
+msgid "Exit"
+msgstr "Avsluta"
 
-#: src/mainwindow.c:669
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/_Visa/_Statusrad"
+#: src/mainwindow.c:2543
+msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
+msgstr "Avsluta Sylpheed-Claws?"
 
-#: src/mainwindow.c:672
-msgid "/_Message/Get new ma_il"
-msgstr "/_Meddelande/Hämta ny _post"
+#: src/mainwindow.c:2695
+msgid "Folder synchronisation"
+msgstr "Synkronisera mappar"
 
-#: src/mainwindow.c:673
-msgid "/_Message/Get from _all accounts"
-msgstr "/_Meddelande/Hämta från _alla konton"
+#: src/mainwindow.c:2696
+msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
+msgstr "Vill du synkronisera dina mappar nu?"
 
-#: src/mainwindow.c:675
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
-msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
+#: src/mainwindow.c:2697
+msgid "_Synchronise"
+msgstr "_Synkronisera"
 
-#: src/mainwindow.c:677
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka _köade meddelanden"
+#: src/mainwindow.c:2958
+msgid "Deleting duplicated messages..."
+msgstr "Tar bort meddelandedubletter..."
 
-#: src/mainwindow.c:679
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
+#: src/mainwindow.c:2992
+#, c-format
+msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
+msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
+msgstr[0] "Ta bort %d meddelandedubbletter i %d mappar.\n"
+msgstr[1] "Ta bort %d dubblerade meddelande i %d mappar.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:680
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
+#: src/mainwindow.c:3133
+#: src/summaryview.c:4253
+msgid "Processing rules to apply before folder rules"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:681
-msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/_Meddelande/Sva_ra"
+#: src/mainwindow.c:3141
+msgid "Processing rules to apply after folder rules"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:682
-msgid "/_Message/Repl_y to sender"
-msgstr "/_Meddelande/S_vara till avsändaren"
+#: src/mainwindow.c:3149
+#: src/summaryview.c:4262
+msgid "Filtering configuration"
+msgstr "Filtreringskonfiguration"
 
-#: src/mainwindow.c:683
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/_Meddelande/_Följ upp till"
+#: src/matcher.c:1237
+#: src/matcher.c:1238
+#: src/matcher.c:1239
+#: src/matcher.c:1240
+#: src/matcher.c:1241
+#: src/matcher.c:1242
+#: src/matcher.c:1243
+#: src/matcher.c:1244
+msgid "(none)"
+msgstr "(ingen)"
 
-#: src/mainwindow.c:684
-msgid "/_Message/Reply to a_ll"
-msgstr "/_Meddelande/Svara till a_lla"
+#: src/message_search.c:108
+msgid "Find in current message"
+msgstr "Leta i aktuellt meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:685
-msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+#: src/message_search.c:126
+msgid "Find text:"
+msgstr "Hitta text:"
 
-#: src/mainwindow.c:686
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Bounce"
-msgstr "/_Meddelande/_Bcc"
+#: src/message_search.c:141
+#: src/prefs_matcher.c:574
+#: src/summary_search.c:244
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Gemen-/versalkänslig"
 
-#: src/mainwindow.c:688
-msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
+#: src/message_search.c:200
+#: src/summary_search.c:377
+msgid "Search failed"
+msgstr "Sökning misslyckades"
 
-#: src/mainwindow.c:690
-msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
+#: src/message_search.c:201
+#: src/summary_search.c:378
+msgid "Search string not found."
+msgstr "Söksträng ej funnen."
 
-#: src/mainwindow.c:691
-msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/_Meddelande/_Kopiera"
+#: src/message_search.c:210
+msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
+msgstr "Början av meddelande nådd; fortsätt från slutet?"
 
-#: src/mainwindow.c:692
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
+#: src/message_search.c:213
+msgid "End of message reached; continue from beginning?"
+msgstr "Slutet av meddelande nått; fortsätt från början?"
 
-#: src/mainwindow.c:694
-msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera"
+#: src/message_search.c:216
+#: src/summary_search.c:389
+msgid "Search finished"
+msgstr "Sökning färdig"
 
-#: src/mainwindow.c:695
-msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Markera"
+#: src/messageview.c:160
+msgid "/_File/_Close"
+msgstr "/_Arkiv/Stän_g"
 
-#: src/mainwindow.c:696
-msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Avmarkera"
+#: src/messageview.c:272
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/_Visa/Visa alla _brevhuvuden"
 
-#: src/mainwindow.c:697
-msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/---"
+#: src/messageview.c:275
+msgid "/_Message/Compose _new message"
+msgstr "/_Meddelande/Nytt _meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:698
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _oläst"
+#: src/messageview.c:289
+msgid "/_Message/Redirec_t"
+msgstr "/_Meddelande/_Omdirigera"
 
-#: src/mainwindow.c:699
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _läst"
+#: src/messageview.c:308
+msgid "/_Tools/Create processing rule"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel"
 
-#: src/mainwindow.c:701
-msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera all som l_ästa"
+#: src/messageview.c:310
+msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Automatiskt"
 
-#: src/mainwindow.c:704
-msgid "/_Tools/_Selective download..."
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:312
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Från"
 
-#: src/mainwindow.c:706
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
+#: src/messageview.c:314
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Till"
 
-#: src/mainwindow.c:707
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
+#: src/messageview.c:316
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Ämne"
 
-#: src/mainwindow.c:709
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
+#: src/messageview.c:440
+msgid "Sylpheed - Message View"
+msgstr "Sylpheed - Meddelandevy"
 
-#: src/mainwindow.c:710
-msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
+#: src/messageview.c:545
+msgid "<No Return-Path found>"
+msgstr "<Igen Returväg hittad>"
+
+#: src/messageview.c:553
+#, c-format
+msgid ""
+"The notification address to which the return receipt is\n"
+"to be sent does not correspond to the return path:\n"
+"Notification address: %s\n"
+"Return path: %s\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:712
-msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
+#: src/messageview.c:559
+#: src/messageview.c:577
+#: src/toolbar.c:1994
+msgid "_Send"
+msgstr "_Skicka"
+
+#: src/messageview.c:560
+#: src/messageview.c:577
+msgid "+_Don't Send"
+msgstr "+_Sänd Inte"
+
+#: src/messageview.c:573
+msgid ""
+"This message is asking for a return receipt notification\n"
+"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
+"officially addressed to you.\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:715
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Filter messages"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Filtrera meddelanden"
+#: src/messageview.c:1042
+#: src/mimeview.c:1469
+#: src/summaryview.c:3620
+#: src/summaryview.c:3623
+#: src/textview.c:2168
+msgid "Save as"
+msgstr "Spara som"
 
-#: src/mainwindow.c:716
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/messageview.c:1047
+#: src/mimeview.c:1342
+#: src/textview.c:2180
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Skriv över"
 
-#: src/mainwindow.c:717
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
+#: src/messageview.c:1048
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "Skriv över befintlig fil?"
+
+#: src/messageview.c:1056
+#: src/summaryview.c:3640
+#: src/summaryview.c:3643
+#: src/summaryview.c:3658
+#, c-format
+msgid "Can't save the file '%s'."
+msgstr "Kan inte spara filen '%s'."
+
+#: src/messageview.c:1139
+msgid "This message asks for a return receipt."
+msgstr "Detta meddelande begär returkvitto."
+
+#: src/messageview.c:1140
+msgid "Send receipt"
+msgstr "Skicka kvitto"
+
+#: src/messageview.c:1180
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved,\n"
+"and has been deleted from the server."
 msgstr ""
+"Detta meddelande har tagits emot delvis,\n"
+"och har tagits bort från servern."
 
-#: src/mainwindow.c:719
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
+#: src/messageview.c:1186
+#, c-format
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s."
 msgstr ""
+"Detta meddelande har tagits emot delvis;\n"
+"det är %s."
 
-#: src/mainwindow.c:721
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
+#: src/messageview.c:1190
+#: src/messageview.c:1212
+msgid "Mark for download"
+msgstr "Markera för nerladdning"
+
+#: src/messageview.c:1191
+#: src/messageview.c:1203
+msgid "Mark for deletion"
+msgstr "Markera för borttagning"
+
+#: src/messageview.c:1196
+#, c-format
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s and will be downloaded."
 msgstr ""
+"Detta meddelande har tagits emot delvis;\n"
+"det är %s och kommer att laddas ner."
 
-#: src/mainwindow.c:723
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
+#: src/messageview.c:1201
+#: src/messageview.c:1214
+#: src/prefs_filtering_action.c:153
+msgid "Unmark"
+msgstr "Avmarkera"
+
+#: src/messageview.c:1207
+#, c-format
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s and will be deleted."
 msgstr ""
+"Detta meddelande har tagits emot delvis;\n"
+"det är %s och kommer att tas bort."
 
-#: src/mainwindow.c:728
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/E_xekvera"
+#: src/messageview.c:1283
+msgid "Return Receipt Notification"
+msgstr "Returkvittoanmälan"
 
-#: src/mainwindow.c:730
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/_Sammanfattning/Ta bort meddelande_dubletter"
+#: src/messageview.c:1284
+msgid ""
+"The message was sent to several of your accounts.\n"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt notification:"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:733
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
+#: src/messageview.c:1288
+msgid "_Send Notification"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:735
-msgid "/_Configuration"
-msgstr "/_Konfiguration"
+#: src/messageview.c:1288
+msgid "+_Cancel"
+msgstr "+_Avbryt"
 
-#: src/mainwindow.c:736
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Allmänna inställningar..."
+#: src/messageview.c:1351
+#: src/summaryview.c:3693
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the print command line:\n"
+"('%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:738
-msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+#: src/messageview.c:1357
+#: src/summaryview.c:3699
+#, c-format
+msgid ""
+"Print command line is invalid:\n"
+"'%s'"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:740
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Scoring..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+#: src/messageview.c:1368
+#: src/summaryview.c:3672
+msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
+msgstr "Kan inte skriva ut: meddelandet innehåller ingen text."
 
-#: src/mainwindow.c:742
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+#: src/mh.c:410
+#, c-format
+msgid "can't copy message %s to %s\n"
+msgstr "kan inte kopiera meddelande %s till %s\n"
 
-#: src/mainwindow.c:744
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Template..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+#: src/mh_gtk.c:59
+msgid "/Remove _mailbox..."
+msgstr "/Ta bort brev_låda"
 
-#: src/mainwindow.c:745
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
+#: src/mh_gtk.c:323
+#, c-format
+msgid ""
+"Really remove the mailbox '%s' ?\n"
+"(The messages are NOT deleted from the disk)"
+msgstr ""
+"Vill du verkligen ta bort brevlådan '%s'?\n"
+"(Meddelanden kommer inte att tas bort från disken)"
 
-#: src/mainwindow.c:746
-msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/_Konfiguration/---"
+#: src/mh_gtk.c:325
+msgid "Remove mailbox"
+msgstr "/Ta bort brevlåda"
 
-#: src/mainwindow.c:747
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Kontoinställningar..."
+#: src/mh_gtk.c:326
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Ta bort"
 
-#: src/mainwindow.c:749
-msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/_Konfiguration/Skapa _nytt konto..."
+#: src/mimeview.c:154
+msgid "/_Open"
+msgstr "/_Öppna"
 
-#: src/mainwindow.c:751
-msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
+#: src/mimeview.c:155
+msgid "/Open _with..."
+msgstr "/Öppna _med..."
 
-#: src/mainwindow.c:753
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/_Konfiguration/_Ändra aktuellt konto"
+#: src/mimeview.c:156
+msgid "/_Display as text"
+msgstr "/Visa som _text"
 
-#: src/mainwindow.c:757
-msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok"
+#: src/mimeview.c:157
+#: src/summaryview.c:459
+msgid "/_Save as..."
+msgstr "/_Spara som"
 
-#: src/mainwindow.c:758
-msgid "/_Help/_Manual/_English"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Engelsk"
+#: src/mimeview.c:158
+msgid "/Save _all..."
+msgstr "/_Spara alla"
 
-#: src/mainwindow.c:759
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual/_German"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Japansk"
+#: src/mimeview.c:197
+msgid "MIME Type"
+msgstr "MIME-typ"
 
-#: src/mainwindow.c:760
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Engelsk"
+#: src/mimeview.c:688
+msgid "Check signature"
+msgstr "Kontrollera signatur"
 
-#: src/mainwindow.c:761
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual/_French"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Engelsk"
+#: src/mimeview.c:693
+#: src/mimeview.c:698
+#: src/mimeview.c:703
+msgid "View full information"
+msgstr "Visa fullständig information"
 
-#: src/mainwindow.c:762
-msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Japansk"
+#: src/mimeview.c:708
+#: src/mimeview.c:712
+msgid "Check again"
+msgstr "Kontrollera igen"
 
-#: src/mainwindow.c:763
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ"
-msgstr "/_Hjälp/_Om"
+#: src/mimeview.c:721
+msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
+msgstr "Klicka på ikonen eller tryck 'C' för att markera den."
 
-#: src/mainwindow.c:764
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_English"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Engelsk"
+#: src/mimeview.c:726
+msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:765
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_German"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok"
+#: src/mimeview.c:936
+msgid "Checking signature..."
+msgstr "kontrollera signatur..."
 
-#: src/mainwindow.c:766
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok/_Engelsk"
+#: src/mimeview.c:978
+msgid "Go back to email"
+msgstr "Gå tillbaka till e-post"
 
-#: src/mainwindow.c:767
-msgid "/_Help/_FAQ/_French"
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:1269
+#: src/mimeview.c:1350
+#: src/mimeview.c:1529
+#: src/mimeview.c:1562
+msgid "Can't save the part of multipart message."
+msgstr "Kan inte spara delen av flerdelsmeddelandet"
+
+#: src/mimeview.c:1339
+#: src/textview.c:2178
+#, c-format
+msgid "Overwrite existing file '%s'?"
+msgstr "Skriv över befintlig fil '%s'?"
 
-#: src/mainwindow.c:768
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
-msgstr "/_Hjälp/_Om"
+#: src/mimeview.c:1377
+msgid "Select destination folder"
+msgstr "Välj destinationsmapp"
 
-#: src/mainwindow.c:769
-msgid "/_Help/---"
-msgstr "/_Hjälp/---"
+#: src/mimeview.c:1384
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a directory."
+msgstr "'%s' är inte en mapp."
 
-#: src/mainwindow.c:774
-#, fuzzy
-msgid "/Reply with _quote"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+#: src/mimeview.c:1576
+msgid "Open with"
+msgstr "Öppna med"
 
-#: src/mainwindow.c:775
-msgid "/_Reply without quote"
+#: src/mimeview.c:1577
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the command line to open file:\n"
+"('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:779
-#, fuzzy
-msgid "/Reply to all with _quote"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+#: src/news.c:220
+#, c-format
+msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "skapar NNTP-förbindelse till %s:%d ...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:780
-#, fuzzy
-msgid "/_Reply to all without quote"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+#: src/news.c:308
+#, c-format
+msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:784
-#, fuzzy
-msgid "/Reply to sender with _quote"
-msgstr "/S_vara till avsändaren"
+#: src/news.c:438
+msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:785
-#, fuzzy
-msgid "/_Reply to sender without quote"
-msgstr "/S_vara till avsändaren"
+#: src/news.c:551
+msgid "can't post article.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/news.c:577
+#, c-format
+msgid "can't retrieve article %d\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:789
-msgid "/_Forward message (inline style)"
+#: src/news.c:626
+#, c-format
+msgid "can't select group: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:790
-#, fuzzy
-msgid "/Forward message as _attachment"
-msgstr "/Skicka vidare som fil_tillägg"
+#: src/news.c:854
+#, c-format
+msgid "can't set group: %s\n"
+msgstr "kan inte ställa in grupp: %s\n"
 
-#: src/mainwindow.c:831
-msgid "Creating main window...\n"
-msgstr "Skapar huvudfönster...\n"
+#: src/news.c:862
+#, c-format
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "felaktigt artikelomfång: %d - %d\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1017
+#: src/news.c:882
 #, c-format
-msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
-msgstr "Huvudfönster: färgallokation %d misslyckades\n"
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "fel uppstod vid hämtning av %s.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1268 src/prefs_folder_item.c:425
-msgid "Untitled"
-msgstr "Namnlös"
+#: src/news.c:900
+#, c-format
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
+msgstr "hämtar xover %d i %s...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1269 src/selective_download.c:420
-msgid "none"
-msgstr "inget"
+#: src/news.c:904
+#: src/news.c:989
+msgid "can't get xover\n"
+msgstr "kan inte hämta xover\n"
+
+#: src/news.c:913
+#: src/news.c:999
+msgid "error occurred while getting xover.\n"
+msgstr "fel uppstod vid hämtning av xover.\n"
+
+#: src/news.c:919
+#: src/news.c:1012
+#, c-format
+msgid "invalid xover line: %s\n"
+msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
+
+#: src/news.c:934
+#: src/news.c:953
+#: src/news.c:1031
+#: src/news.c:1066
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "kan inte hämta xhdr\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1290
-#, c-format
-msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
-msgstr ""
+#: src/news.c:943
+#: src/news.c:962
+#: src/news.c:1043
+#: src/news.c:1078
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "fel uppstod vid hämtning av xhdr.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1370
+#: src/news.c:985
 #, c-format
-msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
-msgstr "fönsterplacering: x = %d, y = %d\n"
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "hämtar xover %d - %d i %s...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1388
-msgid "Empty trash"
-msgstr "Töm papperskorg"
+#: src/news_gtk.c:51
+msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
+msgstr "/_Prenumerera på nyhetsgrupp"
 
-#: src/mainwindow.c:1389
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "Töm alla meddelanden i papperskorgen?"
+#: src/news_gtk.c:52
+msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
+msgstr "/S_äg upp prenumeration på nyhetsgrupp"
 
-#: src/mainwindow.c:1415
-msgid "Add mailbox"
-msgstr "Lägg till postlåda"
+#: src/news_gtk.c:201
+#, c-format
+msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1416
-msgid ""
-"Input the location of mailbox.\n"
-"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
-"scanned automatically."
+#: src/news_gtk.c:202
+msgid "Unsubscribe newsgroup"
 msgstr ""
-"Skriv in postlådans placering.\n"
-"Om den existerande postlådan specificeras, kommer den\n"
-"att genomsökas automatiskt."
 
-#: src/mainwindow.c:1422 src/mainwindow.c:1460
-#, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr "Postlådan '%s' finns redan."
+#: src/news_gtk.c:203
+msgid "_Unsubscribe"
+msgstr "/S_äg upp prenumeration"
 
-#: src/mainwindow.c:1427 src/setup.c:57
-msgid "Mailbox"
-msgstr "Postlåda"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
+msgid "ClamAV: scanning message..."
+msgstr "ClamAV: söker igenom meddelande..."
 
-#: src/mainwindow.c:1433 src/setup.c:63
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:249
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:222
+msgid "Clam AntiVirus"
+msgstr "Clam AntiVirus"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:254
 msgid ""
-"Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
+"\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or saved in a specially designated folder.\n"
+"\n"
 msgstr ""
-"Skapelse av postlåda misslyckades.\n"
-"Några filer finns kanske redan, eller så saknar du skrivrättigheter där."
 
-#: src/mainwindow.c:1453
-#, fuzzy
-msgid "Add mbox mailbox"
-msgstr "Lägg till postlåda"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:95
+msgid "Enable virus scanning"
+msgstr "Aktivera virusskydd"
 
-#: src/mainwindow.c:1454
-msgid "Input the location of mailbox."
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:101
+msgid "Scan archive contents"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1475
-#, fuzzy
-msgid "Creation of the mailbox failed."
-msgstr "kan inte skapa postlåda: LIST mislyckades\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:114
+msgid "Maximum attachment size"
+msgstr "Maximal storlek på bilaga"
 
-#: src/mainwindow.c:1775
-msgid "Setting widgets..."
-msgstr "Ställer in mojänger..."
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:124
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
 
-#: src/mainwindow.c:1781
-msgid "Sylpheed - Folder View"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:129
+msgid "Save infected messages"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1797 src/messageview.c:120
-msgid "Sylpheed - Message View"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:135
+msgid "Save mails that contain viruses"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2003
-msgid "Get"
-msgstr "Hämta"
-
-#: src/mainwindow.c:2004
-#, fuzzy
-msgid "Get new mail from current account"
-msgstr "'Hämta allt' hämtar post på detta konto"
-
-#: src/mainwindow.c:2009
-msgid "Get all"
-msgstr "Hämta allt"
-
-#: src/mainwindow.c:2010
-#, fuzzy
-msgid "Get new mail from all accounts"
-msgstr "Hämta ny post från alla konton"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:145
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:335
+msgid "Save folder"
+msgstr "Spara mapp"
 
-#: src/mainwindow.c:2021
-msgid "Send queued message(s)"
-msgstr "Sänd köa(t/de) meddelande(n)"
-
-#: src/mainwindow.c:2030
-msgid "Email"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:154
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:161
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:344
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:351
+msgid "Leave empty to use the default trash folder"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2031
-#, fuzzy
-msgid "Compose an email message"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+#: src/plugins/demo/demo.c:74
+msgid "Demo"
+msgstr "Demo"
 
-#: src/mainwindow.c:2040 src/prefs_common.c:1180
-msgid "News"
-msgstr "Nyheter"
+#: src/plugins/demo/demo.c:79
+msgid ""
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed-Claws. It installs a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"\n"
+"It is not really useful"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2041
-#, fuzzy
-msgid "Compose a news message"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:76
+msgid "Dillo Browser"
+msgstr "Dillo Browser"
 
-#: src/mainwindow.c:2053
-msgid "Reply"
-msgstr "Svara"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:116
+msgid "Do not load remote links in mails"
+msgstr "Ladda inte fjärrlänkar i mail"
 
-#: src/mainwindow.c:2054
-msgid "Reply to the message - Right button: more options"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
+msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2064
-msgid "All"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:124
+msgid "You can still load remote links by reloading the page"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2065
-msgid "Reply to all - Right button: more options"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:133
+msgid "Full window mode (hide controls)"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2074
-#, fuzzy
-msgid "Sender"
-msgstr "Skicka"
-
-#: src/mainwindow.c:2075
-msgid "Reply to sender - Right button: more options"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:139
+msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2084 src/prefs_filtering.c:230
-msgid "Forward"
-msgstr "Skicka vidare"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
+msgid "Dillo HTML Viewer"
+msgstr "Dillo HTML Viewer"
 
-#: src/mainwindow.c:2085
-msgid "Forward the message - Right button: more options"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
+msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2096
-msgid "Delete the message"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:99
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:94
+msgid "Passphrase"
+msgstr "Lösenfras"
 
-#: src/mainwindow.c:2104 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:474
-#: src/prefs_matcher.c:157
-msgid "Execute"
-msgstr "Exekvera"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:259
+msgid "[no user id]"
+msgstr "[inget användarid.]"
 
-#: src/mainwindow.c:2105
-msgid "Execute marked process"
-msgstr "Exekvera markerad process"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:273
+#, c-format
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sAnge lösenfrasen för:</span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2114
-msgid "Next unread message"
-msgstr "Nästa olästa meddelande"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:276
+msgid "Bad passphrase.\n"
+msgstr "Fel lösenfras.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2125
-msgid "Prefs"
-msgstr "Inst."
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:92
+msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "Undersök signaturer automatiskt"
 
-#: src/mainwindow.c:2126
-#, fuzzy
-msgid "Common preferences"
-msgstr "Allmänna inställningar"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:102
+msgid "Store passphrase in memory"
+msgstr "Lagra lösenfrasen i minnet"
 
-#: src/mainwindow.c:2133 src/prefs_filtering.c:429 src/progressdialog.c:52
-msgid "Account"
-msgstr "Konto"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:108
+msgid "Expire after"
+msgstr "Förfaller efter"
 
-#: src/mainwindow.c:2134
-msgid "Account setting"
-msgstr "Kontoinställningar"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:123
+msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
+msgstr "'0' kommer att lagra lösenfrasen för hela sessionen"
 
-#: src/mainwindow.c:2560
-msgid "Exit"
-msgstr "Avslua"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:128
+#: src/prefs_receive.c:170
+msgid "minute(s)"
+msgstr "minut"
 
-#: src/mainwindow.c:2560
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "Avsluta detta program?"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:138
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr "Fånga inskrivning av lösenfras"
 
-#: src/mainwindow.c:2945
-#, c-format
-msgid "forced charset: %s\n"
-msgstr "forcerad teckenuppsättning: %s\n"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "Visa varning vid start om GnuPG inte fungerar"
 
-#: src/matcher.c:308
-#, c-format
-msgid "Command exit code: %i\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:235
+msgid "Sign key"
+msgstr "Signera nyckel"
 
-#: src/matcher.c:965
-#, fuzzy
-msgid "filename is not set"
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:268
+msgid "Use default GnuPG key"
+msgstr "Använd förinställd GnuPG-nyckel"
 
-#: src/matcher.c:994 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1008 src/matcher.c:1015
-#: src/matcher.c:1022 src/matcher.c:1029 src/matcher.c:1036 src/matcher.c:1043
-#: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
-#: src/prefs_filter.c:868
-msgid "(none)"
-msgstr "(ingen)"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:275
+msgid "Select key by your email address"
+msgstr "Välj nyckel genom din epostadress"
 
-#: src/matcher.c:1178
-#, fuzzy
-msgid "Writing matcher configuration...\n"
-msgstr "Skriver filterkonfiguration...\n"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:282
+msgid "Specify key manually"
+msgstr "Specificera nyckel manuellt"
 
-#: src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1195 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
-#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:533 src/prefs_account.c:547
-#: src/prefs_actions.c:489 src/prefs_actions.c:508
-#: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
-#: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
-#: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:799
-#: src/procmime.c:814
-msgid "failed to write configuration to file\n"
-msgstr "misslyckades skriva konfiguration till fil\n"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:289
+msgid "User or key ID:"
+msgstr "Användar- eller nyckel-ID:"
 
-#: src/mbox.c:51 src/mbox.c:200
-msgid "can't write to temporary file\n"
-msgstr "kan inte skriva till temporär fil\n"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:464
+msgid "GPG"
+msgstr "GPG"
 
-#: src/mbox.c:70
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:106
 #, c-format
-msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Hämtar meddelanden från %s till %s...\n"
-
-#: src/mbox.c:80
-msgid "can't read mbox file.\n"
-msgstr "kan inte läsa mboxfil.\n"
+msgid "Please select key for '%s'"
+msgstr "Välj nyckel för '%s'"
 
-#: src/mbox.c:87
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:109
 #, c-format
-msgid "invalid mbox format: %s\n"
-msgstr "felaktigt mboxformat: %s\n"
+msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
+msgstr "Samlar information för '%s' ... %c"
 
-#: src/mbox.c:94
-#, c-format
-msgid "malformed mbox: %s\n"
-msgstr "felformad mbox: %s\n"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:304
+msgid "Select Keys"
+msgstr "Välj nycklar"
 
-#: src/mbox.c:113
-msgid "can't open temporary file\n"
-msgstr "kan inte öppna temporär fil\n"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:331
+msgid "Key ID"
+msgstr "Nyckel-ID"
 
-#: src/mbox.c:165
-#, c-format
-msgid ""
-"unescaped From found:\n"
-"%s"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:334
+msgid "Val"
 msgstr ""
-"o-esc:at Från-fält funnet:\n"
-"%s"
-
-#: src/mbox.c:249
-#, c-format
-msgid "%d messages found.\n"
-msgstr "%d meddelanden funna.\n"
-
-#: src/mbox.c:266 src/mbox_folder.c:158
-#, c-format
-msgid "can't create lock file %s\n"
-msgstr "kan inte skap låsfil %s\n"
-
-#: src/mbox.c:267 src/mbox_folder.c:159
-msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
-msgstr "använd flock' istället för 'file' om möjligt.\n"
 
-#: src/mbox.c:279 src/mbox_folder.c:171
-#, c-format
-msgid "can't create %s\n"
-msgstr "kan inte skapa %s\n"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:355
+msgid "Select"
+msgstr "Välj"
 
-#: src/mbox.c:285 src/mbox_folder.c:177
-msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
-msgstr "postlåda ägs av en annan process, väntar...\n"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:356
+#: src/prefs_other.c:260
+msgid "Other"
+msgstr "Övrigt"
 
-#: src/mbox.c:314
-#, c-format
-msgid "can't lock %s\n"
-msgstr "kan inte låsa %s\n"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:357
+msgid "Don't encrypt"
+msgstr "Kryptera inte"
 
-#: src/mbox.c:321 src/mbox.c:368
-msgid "invalid lock type\n"
-msgstr "felaktig låstyp\n"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:502
+msgid "Add key"
+msgstr "Lägg till nyckel"
 
-#: src/mbox.c:354
-#, c-format
-msgid "can't unlock %s\n"
-msgstr "kan inte låsa upp %s\n"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:503
+msgid "Enter another user or key ID:"
+msgstr "Skriv in ett annan användar- eller nyckel-ID:"
 
-#: src/mbox.c:385
-msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr "kan inte trycka ihop postlåda tillnoll.\n"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:519
+msgid "Trust key"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:406
-#, c-format
-msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Exporterar meddelanden från %s till %s...\n"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:520
+msgid ""
+"The selected key is not fully trusted.\n"
+"If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
+"know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
+"Do you trust it enough to use it anyway?"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox_folder.c:255
-#, fuzzy, c-format
-msgid "could not lock read file %s\n"
-msgstr "Kunde inte läsa fil."
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:124
+msgid "Undefined"
+msgstr "Odefinierad"
 
-#: src/mbox_folder.c:274
-#, fuzzy, c-format
-msgid "could not lock write file %s\n"
-msgstr "Kunde inte skriva till fil\n"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:126
+#: src/prefs_receive.c:209
+#: src/prefs_send.c:170
+msgid "Never"
+msgstr "Aldrig"
 
-#: src/mbox_folder.c:833
-#, fuzzy, c-format
-msgid "read mbox - %s\n"
-msgstr "felformad mbox: %s\n"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:128
+msgid "Marginal"
+msgstr "Marginal"
 
-#: src/mbox_folder.c:864
-#, fuzzy, c-format
-msgid "read mbox from file - %s\n"
-msgstr "kan inte läsa mboxfil.\n"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:132
+msgid "Ultimate"
+msgstr "Ultimat"
 
-#: src/mbox_folder.c:1414
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unvalid file - %s.\n"
-msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:164
+msgid "The signature can't be checked - GPG error."
+msgstr "Signaturen kan inte kontrolleras - GPG fel."
 
-#: src/mbox_folder.c:1426
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid file - %s.\n"
-msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:212
+msgid "The signature has not been checked."
+msgstr "Signaturen har inte kontrollerats."
 
-#: src/mbox_folder.c:1444 src/mbox_folder.c:1819 src/utils.c:1881
-#: src/utils.c:1958
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:186
 #, c-format
-msgid "writing to %s failed.\n"
-msgstr "skrivning till %s misslyckades\n"
+msgid "Good signature from %s."
+msgstr ""
 
-#: src/mbox_folder.c:1767 src/mh.c:750
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:192
 #, c-format
-msgid "Last number in dir %s = %d\n"
-msgstr "Sista tal i katalog %s = %d\n"
+msgid "Good signature (untrusted) from %s."
+msgstr ""
 
-#: src/mbox_folder.c:1960
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:197
 #, c-format
-msgid "no modification - %s\n"
+msgid "Expired signature from %s."
 msgstr ""
 
-#: src/mbox_folder.c:1964
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:200
 #, c-format
-msgid "save modification - %s\n"
+msgid "Expired key from %s."
 msgstr ""
 
-#: src/mbox_folder.c:1997 src/mbox_folder.c:2093
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't rename %s to %s\n"
-msgstr "kan inte lägga till %s till %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2114
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:203
 #, c-format
-msgid "%i messages written - %s\n"
+msgid "Bad signature from %s."
 msgstr ""
 
-#: src/mbox_folder.c:2054
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no deleted messages - %s\n"
-msgstr "genererat Message-ID: %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2058
-#, fuzzy, c-format
-msgid "purge deleted messages - %s\n"
-msgstr "genererat Message-ID: %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2236
-#, fuzzy
-msgid "Cannot rename folder item"
-msgstr "Byt namn på mapp"
-
-#: src/menu.c:100
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:207
 #, c-format
-msgid "unknown menu entry %s\n"
+msgid "Key 0x%s not available to verify this signature."
 msgstr ""
 
-#: src/message_search.c:88
-#, fuzzy
-msgid "Find in current message"
-msgstr "Skickar meddelande"
-
-#: src/message_search.c:106
-msgid "Find text:"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:249
+#, c-format
+msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:180
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Gemen-/versalkänslig"
-
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:186
-msgid "Backward search"
-msgstr "Baklängessökning"
-
-#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:198
-msgid "Search"
-msgstr "Sök"
-
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:299
-msgid "Search failed"
-msgstr "Sökning misslyckades"
-
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:300
-msgid "Search string not found."
-msgstr "Söksträngen ej funnen."
-
-#: src/message_search.c:191
-#, fuzzy
-msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "Början av lista nådd; fortsätt från slutet?"
-
-#: src/message_search.c:194
-#, fuzzy
-msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "Slutet av lista nådd; fortsätt från början?"
-
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:309
-msgid "Search finished"
-msgstr "Sökning färdig"
-
-#: src/messageview.c:72
-msgid "Creating message view...\n"
-msgstr "Skaar meddelandevy...\n"
-
-#: src/messageview.c:266 src/procmsg.c:443
-msgid "can't open mark file\n"
-msgstr "kan inte öppna markeringsfil\n"
-
-#: src/messageview.c:351
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Error occurred while sending the notification.\n"
-"Put this notification into queue folder?"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:256
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" (Trust: %s)\n"
 msgstr ""
-"Fel uppstod vid avsändning av meddelandet.\n"
-"Placera detta meddelande i kömappen?"
-
-#: src/messageview.c:357
-#, fuzzy
-msgid "Can't queue the notification."
-msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
-
-#: src/messageview.c:360
-#, fuzzy
-msgid "Error occurred while sending the notification."
-msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
 
-#: src/messageview.c:411
-msgid "Return Receipt"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:261
+#, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:411
-msgid "Send return receipt ?"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:266
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:415
-#, fuzzy
-msgid "Error occurred while sending notification."
-msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
-
-#: src/mh.c:242
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:277
 #, c-format
-msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "Kan inte koopiera %s till %s\n"
-
-#: src/mh.c:318 src/mh.c:367 src/mh.c:403 src/mh.c:518 src/mh.c:608
-msgid "Can't open mark file.\n"
-msgstr "Kan inte öppna markeringsfil.\n"
-
-#: src/mh.c:967
-msgid "\tSearching uncached messages... "
-msgstr "\tSöker ocachade meddelanden..."
+msgid "                aka \"%s\"\n"
+msgstr "               alias \"%s\"\n"
 
-#: src/mh.c:1022
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:283
 #, c-format
-msgid "%d uncached message(s) found.\n"
-msgstr "%d okashad(e) meddeland(en) funna.\n"
-
-#: src/mh.c:1028
-msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
-msgstr "\tSorterar ocachade meddelanden i nummerordning... "
-
-#: src/mimeview.c:116
-msgid "/_Open"
-msgstr "/_Öppna"
-
-#: src/mimeview.c:117
-msgid "/Open _with..."
-msgstr "/Öppna _med"
-
-#: src/mimeview.c:118
-msgid "/_Display as text"
-msgstr "/Visa som _text"
-
-#: src/mimeview.c:119
-#, fuzzy
-msgid "/_Display image"
-msgstr "/Visa som _text"
+msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:120 src/summaryview.c:443
-msgid "/_Save as..."
-msgstr "/_Spara som"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:288
+#, c-format
+msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:123
-msgid "/_Check signature"
-msgstr "/_Undersök signatur"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:294
+#, c-format
+msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:148
-msgid "Creating MIME view...\n"
-msgstr "Skapar MIME-vy...\n"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:464
+msgid ""
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
+"OpenPGP support disabled."
+msgstr ""
+"GnuPG är inte korrekt installerat eller behöver uppgraderas.\n"
+"OpenPGP-stöd avstängt."
 
-#: src/mimeview.c:151
-msgid "MIME Type"
-msgstr "MIME-typ"
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:59
+msgid "PGP/Core"
+msgstr "PGP/Core"
 
-#: src/mimeview.c:161 src/prefs_common.c:2094
-msgid "Text"
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
+msgid ""
+"This plugin handles PGP core operations. It is used by other\n"
+"plugins, like PGP/Mime.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:270
-msgid "Select \"Check signature\" to check"
-msgstr "Välj \"Undersök signatur\" för att undersöka"
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:57
+msgid "PGP/inline"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:778 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:862 src/mimeview.c:886
-msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Kan inte spara delen av multipart-meddelandet"
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:62
+msgid ""
+"This plugin enables signature verification of digitally signed messages, and decryption of encrypted messages. \n"
+"\n"
+"It also lets you send signed and encrypted messages."
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:830 src/summaryview.c:3395
-msgid "Save as"
-msgstr "Spara som"
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:56
+msgid "PGP/MIME"
+msgstr "PGP/MIME"
 
-#: src/mimeview.c:835 src/summaryview.c:3400
-msgid "Overwrite"
-msgstr "Skriv över"
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:61
+msgid ""
+"This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:836 src/summaryview.c:3401
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Skriv över förefintlig fil?"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:183
+msgid "SpamAssassin: filtering message..."
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:896
-msgid "Open with"
-msgstr "Öppna med"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:330
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:457
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr "SpamAssassin"
 
-#: src/mimeview.c:897
-#, c-format
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:335
 msgid ""
-"Enter the command line to open file:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
+"This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server (spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a special folder.\n"
+"\n"
 msgstr ""
-"Skriv in kommandot för att öppna filen:\n"
-"(`%s' kommer att ersättas med filnamnet)"
 
-#: src/mimeview.c:953
-#, c-format
-msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
-msgstr "MIME-visningskommandot är felaktigt: %s'"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:80
+msgid "Disabled"
+msgstr "Avstängd"
 
-#: src/news.c:147
-#, c-format
-msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "skapar NNTP-förbindelse till %s:%d ...\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:81
+msgid "Localhost"
+msgstr "Localhost"
 
-#: src/news.c:255
-#, c-format
-msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "NNTP-förbindelse till %s:%d har avbrytits. Återuppkopplar...\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:82
+msgid "TCP"
+msgstr "TCP"
 
-#: src/news.c:331
-#, c-format
-msgid "article %d has been already cached.\n"
-msgstr "artkeln %d har redan cachats.\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:83
+msgid "Unix Socket"
+msgstr "Unix socket"
 
-#: src/news.c:344
-#, c-format
-msgid "can't select group %s\n"
-msgstr "kan inte välja grupp %s\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:210
+msgid "Transport"
+msgstr "Transport"
 
-#: src/news.c:349
-#, c-format
-msgid "getting article %d...\n"
-msgstr "hämtar artikel %d...\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
+msgid "spamd"
+msgstr "spamd"
 
-#: src/news.c:354
-#, c-format
-msgid "can't read article %d\n"
-msgstr "kan inte läsa artikeln %d\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:248
+msgid "Port of spamd server"
+msgstr "Spamdserverns port"
 
-#: src/news.c:379 src/news.c:693
-#, c-format
-msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "kan inte ställa in grupp: %s\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:252
+msgid ":"
+msgstr ":"
 
-#: src/news.c:472
-msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "kan inte ta emot grupplista\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:260
+msgid "Hostname or IP address of spamd server"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:572
-msgid "can't post article.\n"
-msgstr "kan inte posta artikel.\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:266
+msgid "Path of Unix socket"
+msgstr "Sökväg till Unix socket"
 
-#: src/news.c:596
-#, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "kan inte hämta artikel %d\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:275
+msgid "Maximum Size"
+msgstr "Maximal storlek"
 
-#: src/news.c:699
-#, c-format
-msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "felaktigt artikelomfång: %d - %d\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:284
+msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:708
-msgid "no new articles.\n"
-msgstr "inga nya artiklar.\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
+msgid "kB"
+msgstr "kB"
 
-#: src/news.c:721
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "hämtar xover %d - %d i %s...\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:309
+msgid "Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will be aborted and the message will be handled as not spam."
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:724
-msgid "can't get xover\n"
-msgstr "kan inte hämta xover\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:313
+msgid "s"
+msgstr "s"
 
-#: src/news.c:730
-msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av xover.\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:319
+msgid "Save Spam"
+msgstr "Spara Spam"
 
-#: src/news.c:738
-#, c-format
-msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:325
+msgid "Save mails that where identified as spam"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:756 src/news.c:781
-msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "kan inte hämta xhdr\n"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93
+msgid "/_Get Mail"
+msgstr "/_Hämta post"
 
-#: src/news.c:764 src/news.c:789
-msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av xhdr.\n"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
+msgid "/_Email"
+msgstr "/_Epost"
 
-#: src/news.c:921
-#, c-format
-msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
-msgstr "Tar bort cachade artiklar 1 - %d... "
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
+msgid "/Open A_ddressbook"
+msgstr "/Öppna A_dressbok"
 
-#: src/news.c:950
-msgid "\tDeleting all cached articles... "
-msgstr "\tTar bort alla cachade artiklar..."
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98
+msgid "/_Work Offline"
+msgstr "/Arbete frånkopplad"
 
-#: src/nntp.c:57
-#, c-format
-msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-värd: %s:%d\n"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
+msgid "/E_xit Sylpheed-Claws"
+msgstr "/Avsluta S_ylpheed-Claws"
 
-#: src/nntp.c:134 src/nntp.c:197
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:148
 #, c-format
-msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "Protokollfel: %s\n"
-
-#: src/nntp.c:157 src/nntp.c:203
-msgid "protocol error\n"
-msgstr "protokollfel\n"
-
-#: src/nntp.c:253 src/nntp.c:259
-msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "Fel uppstod vid postning\n"
+msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
+msgstr ""
 
-#: src/passphrase.c:85
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Lösenfras"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:204
+msgid "/Work Offline"
+msgstr "/Arbeta frånkopplad"
 
-#: src/passphrase.c:253
-msgid "[no user id]"
-msgstr "[ingen anvädarid.]"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:207
+msgid "/Get Mail"
+msgstr "/Hämta post"
 
-#: src/passphrase.c:257
-#, c-format
-msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:313
+msgid "Trayicon"
 msgstr ""
-"%sVänligen skriv in lösenfrasen för:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
 
-#: src/passphrase.c:261
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:318
 msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
+"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you have new or unread mail.\n"
 "\n"
+"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
 msgstr ""
-"Dålig lösenfras! Försök igen...\n"
-"\n"
 
-#: src/pop.c:50
-#, fuzzy, c-format
-msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr "Skickar meddelande (%d / %d byte)"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:372
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "Avsluta detta program?"
 
-#: src/pop.c:104 src/pop.c:134 src/pop.c:186
-msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:115
+msgid "Orientation"
+msgstr "Orientering"
+
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:116
+msgid "The orientation of the tray."
+msgstr ""
 
-#: src/pop.c:152
+#: src/pop.c:150
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "Nödvändig APOP-tidsmarkering ej funnen i hälsning\n"
+msgstr "Nödvändig APOP-tidsmarkering ej funnen i hälsning\n"
 
-#: src/pop.c:158
+#: src/pop.c:157
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "Syntaxfel på tidsmarkering i hälsning\n"
+msgstr "Syntaxfel på tidsmarkering i hälsning\n"
 
-#: src/pop.c:209 src/pop.c:244
+#: src/pop.c:183
+#: src/pop.c:210
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "POP3 protokollfel\n"
 
-#: src/pop.c:552
-#, fuzzy
-msgid "error occurred on DELE\n"
-msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
-
-#: src/pop.c:648
-#, fuzzy, c-format
-msgid "next to delete %i\n"
-msgstr "kan inte ta bort postlåda\n"
+#: src/pop.c:256
+#, c-format
+msgid "invalid UIDL response: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:54
-msgid "Reading configuration...\n"
-msgstr "Läser konfiguration...\n"
+#: src/pop.c:778
+#, c-format
+msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:74 src/prefs.c:182
+#: src/pop.c:793
 #, c-format
-msgid "Found %s\n"
-msgstr "Fann %s\n"
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:88
-msgid "Finished reading configuration.\n"
-msgstr "Har läst färdigt konfigurationen.\n"
+#: src/pop.c:825
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr "Brevlådan är låst\n"
 
-#: src/prefs.c:215
-msgid "Configuration is saved.\n"
-msgstr "Konfiguration sparad.\n"
+#: src/pop.c:828
+msgid "Session timeout\n"
+msgstr "Tidsgräns för session nådd\n"
 
-#: src/prefs.c:270
-#, c-format
-msgid "no permission - %s\n"
-msgstr ""
+#: src/pop.c:847
+msgid "command not supported\n"
+msgstr "kommandot stöds inte\n"
 
-#: src/prefs.c:477
-msgid "Apply"
-msgstr "Verkställ"
+#: src/pop.c:852
+msgid "error occurred on POP3 session\n"
+msgstr "fel uppstod i POP3 session\n"
 
-#: src/prefs_account.c:581
-msgid "Opening account preferences window...\n"
-msgstr "Öppar kotoinställningsfönstret...\n"
+#: src/pop.c:1046
+msgid "TOP command unsupported\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:611
+#: src/prefs_account.c:692
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Konto%d"
 
-#: src/prefs_account.c:630
+#: src/prefs_account.c:970
 msgid "Preferences for new account"
-msgstr "Inställningar för nytt konto"
-
-#: src/prefs_account.c:635
-#, fuzzy
-msgid "Account preferences"
-msgstr "Allmänna inställningar"
+msgstr "Inställningar för nytt konto"
 
-#: src/prefs_account.c:663
-msgid "Creating account preferences window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för kontoinställningar...\n"
+#: src/prefs_account.c:972
+#, c-format
+msgid "%s - Account preferences"
+msgstr "%s - Kontoegenskaper"
 
-#: src/prefs_account.c:683 src/prefs_account.c:1498 src/prefs_common.c:964
-#: src/selective_download.c:501
+#: src/prefs_account.c:1009
+#: src/prefs_receive.c:366
 msgid "Receive"
 msgstr "Ta emot"
 
-#: src/prefs_account.c:687 src/prefs_common.c:968
+#: src/prefs_account.c:1013
+#: src/prefs_compose_writing.c:245
+#: src/prefs_folder_item.c:856
+#: src/prefs_quote.c:281
+#: src/prefs_spelling.c:367
+#: src/prefs_wrapping.c:144
+#: src/toolbar.c:388
+#: src/toolbar.c:1437
 msgid "Compose"
-msgstr "Komponera"
+msgstr "Nytt"
 
-#: src/prefs_account.c:690 src/prefs_common.c:981
+#: src/prefs_account.c:1015
 msgid "Privacy"
 msgstr "Integritet"
 
-#: src/prefs_account.c:694
+#: src/prefs_account.c:1018
 msgid "SSL"
-msgstr ""
+msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:697
+#: src/prefs_account.c:1021
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avancerat"
 
-#: src/prefs_account.c:775
-msgid "Name of this account"
+#: src/prefs_account.c:1100
+msgid "Name of account"
 msgstr "Detta kontos namn"
 
-#: src/prefs_account.c:784
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1109
 msgid "Set as default"
-msgstr " Använd som förinställt konto "
+msgstr "Använd som standard"
 
-#: src/prefs_account.c:788
+#: src/prefs_account.c:1113
 msgid "Personal information"
 msgstr "Personlig information"
 
-#: src/prefs_account.c:797
+#: src/prefs_account.c:1122
 msgid "Full name"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/prefs_account.c:803
+#: src/prefs_account.c:1128
 msgid "Mail address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/prefs_account.c:809
+#: src/prefs_account.c:1134
 msgid "Organization"
 msgstr "Organisation"
 
-#: src/prefs_account.c:833
+#: src/prefs_account.c:1158
 msgid "Server information"
-msgstr "Värdinformation"
-
-#: src/prefs_account.c:854
-msgid "POP3 (normal)"
-msgstr ""
+msgstr "Serverinformation"
 
-#: src/prefs_account.c:856
-msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr "POP3 (APOP aukt.)"
+#: src/prefs_account.c:1179
+#: src/prefs_account.c:1434
+#: src/prefs_account.c:2103
+#: src/wizard.c:635
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:858 src/prefs_account.c:1709
+#: src/prefs_account.c:1181
+#: src/prefs_account.c:1560
+#: src/prefs_account.c:2120
 msgid "IMAP4"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:860
+#: src/prefs_account.c:1183
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "Nyheter (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:862
-msgid "None (local)"
-msgstr "Inget (lokalt)"
+#: src/prefs_account.c:1185
+#: src/wizard.c:645
+msgid "Local mbox file"
+msgstr "Lokal mbox fil"
 
-#: src/prefs_account.c:882
+#: src/prefs_account.c:1187
+msgid "None (SMTP only)"
+msgstr "Ingen (endast SMTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:1207
 msgid "This server requires authentication"
-msgstr "Denna vär kräver autentifikation"
+msgstr "Denna server kräver autentisering"
+
+#: src/prefs_account.c:1214
+msgid "Authenticate on connect"
+msgstr "Autentisera vid kontakt"
 
-#: src/prefs_account.c:926
+#: src/prefs_account.c:1259
 msgid "News server"
-msgstr "Nyhetsvärd"
+msgstr "Nyhetsserver"
 
-#: src/prefs_account.c:932
+#: src/prefs_account.c:1265
 msgid "Server for receiving"
-msgstr "Värd för mottagning"
+msgstr "Server för mottagning"
 
-#: src/prefs_account.c:938
-#, fuzzy
-msgid "Local mailbox file"
-msgstr "kan inte läsa mboxfil.\n"
+#: src/prefs_account.c:1271
+msgid "Local mailbox"
+msgstr "Lokal brevlåda"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:945
+#: src/prefs_account.c:1278
 msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP-värd (skicka)"
+msgstr "SMTP-server (skicka)"
 
-#: src/prefs_account.c:953
+#: src/prefs_account.c:1286
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:962
+#: src/prefs_account.c:1295
 msgid "command to send mails"
-msgstr ""
+msgstr "kommando för att skicka e-post"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:969 src/prefs_account.c:1217
+#: src/prefs_account.c:1302
+#: src/prefs_account.c:1750
 msgid "User ID"
-msgstr "Användar-ID"
+msgstr "Användar-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:975 src/prefs_account.c:1226
+#: src/prefs_account.c:1308
+#: src/prefs_account.c:1759
 msgid "Password"
-msgstr "Lösenord"
+msgstr "Lösenord"
 
-#: src/prefs_account.c:1040
-msgid "POP3"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1401
+msgid "Local"
+msgstr "Lokal"
 
-#: src/prefs_account.c:1053
-#, fuzzy
-msgid "Remove messages on server when received for "
-msgstr "Ta bort meddelanden på värd när de mottagits"
+#: src/prefs_account.c:1412
+#: src/prefs_account.c:1507
+msgid "Default inbox"
+msgstr "Standardinkorg"
 
-#: src/prefs_account.c:1059
-msgid " days"
+#: src/prefs_account.c:1419
+#: src/prefs_account.c:1427
+#: src/prefs_account.c:1514
+#: src/prefs_account.c:1522
+msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1063
-msgid "(Setting to 0 days will delete messages immediately)"
+#: src/prefs_account.c:1442
+msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1068
+#: src/prefs_account.c:1445
+msgid "Remove messages on server when received"
+msgstr "Ta bort meddelanden på server när de mottagits"
+
+#: src/prefs_account.c:1456
+msgid "Remove after"
+msgstr "Ta bort efter"
+
+#: src/prefs_account.c:1465
+msgid "0 days: remove immediately"
+msgstr "0 dagar: ta bort omedelbart"
+
+#: src/prefs_account.c:1469
+msgid "days"
+msgstr "dagar"
+
+#: src/prefs_account.c:1476
 msgid "Download all messages on server"
-msgstr "Ladda ner alla meddelanden på värd"
+msgstr "Ladda ner alla meddelanden på server"
 
-#: src/prefs_account.c:1074
+#: src/prefs_account.c:1482
 msgid "Receive size limit"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1088
-msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "Filtrera meddelanden vid mottagning"
+#: src/prefs_account.c:1485
+msgid "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them you will be able to download them fully or delete them."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1096
-#, fuzzy
-msgid "Default inbox"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#: src/prefs_account.c:1495
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1119
-#, fuzzy
-msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
-msgstr "Öppna första olästa meddelande vid öppning av mapp"
+#: src/prefs_account.c:1529
+#: src/prefs_account.c:2137
+msgid "NNTP"
+msgstr "NNTP"
+
+#: src/prefs_account.c:1541
+msgid "Maximum number of articles to download"
+msgstr "Maximalt antal artiklar att ladda ner"
+
+#: src/prefs_account.c:1553
+msgid "unlimited if 0 is specified"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1571
+#: src/prefs_account.c:1720
+msgid "Authentication method"
+msgstr "Autentiseringsmetod"
+
+#: src/prefs_account.c:1581
+#: src/prefs_account.c:1730
+#: src/prefs_send.c:270
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatiskt"
+
+#: src/prefs_account.c:1591
+msgid "IMAP server directory"
+msgstr "Mapp på IMAP server"
+
+#: src/prefs_account.c:1595
+msgid "(usually empty)"
+msgstr "(vanligtvis tom)"
+
+#: src/prefs_account.c:1605
+msgid "Filter messages on receiving"
+msgstr "Filtrera meddelanden vid mottagning"
 
-#: src/prefs_account.c:1126
-#, fuzzy
-msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr "'Hämta allt' hämtar post på detta konto"
+#: src/prefs_account.c:1609
+msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
+msgstr "'Hämta post' hämtar nya meddelanden för detta konto"
 
-#: src/prefs_account.c:1174
-msgid "Add Date header field"
-msgstr "Lägg till brevhuvudfält för datum"
+#: src/prefs_account.c:1677
+msgid "Add Date"
+msgstr "Lägg till datum"
 
-#: src/prefs_account.c:1175
+#: src/prefs_account.c:1678
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generera Meddelande-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1182
+#: src/prefs_account.c:1685
 msgid "Add user-defined header"
-msgstr "Lägg till anvädardefinierat brevhuvud"
+msgstr "Lägg till användardefinierat brevhuvud"
 
-#: src/prefs_account.c:1184 src/prefs_common.c:2327 src/prefs_common.c:2352
+#: src/prefs_account.c:1687
+#: src/prefs_message.c:135
 msgid " Edit... "
-msgstr "Redigera..."
+msgstr " Redigera... "
 
-#: src/prefs_account.c:1194
+#: src/prefs_account.c:1697
 msgid "Authentication"
-msgstr "Autentifikation"
+msgstr "Autentisering"
 
-#: src/prefs_account.c:1202
+#: src/prefs_account.c:1705
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr "SMTP Autentifikation (SMTP AUTH)"
+msgstr "SMTP Autentisering (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1248
-msgid ""
-"If you leave these entries empty, the same\n"
-"user ID and password as receiving will be used."
+#: src/prefs_account.c:1781
+msgid "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving will be used."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1257
+#: src/prefs_account.c:1792
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Autentifiera med POP# innan avsändning"
+msgstr "Autentisera med POP3 innan avsändning"
 
-#: src/prefs_account.c:1294
-msgid "Signature file"
-msgstr "Signaturfil"
+#: src/prefs_account.c:1807
+msgid "POP authentication timeout: "
+msgstr "POP autentiseringstimeout"
 
-#: src/prefs_account.c:1302
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1816
+msgid "minutes"
+msgstr "minuter"
+
+#: src/prefs_account.c:1860
+#: src/prefs_account.c:1911
+msgid "Signature"
+msgstr "Signatur"
+
+#: src/prefs_account.c:1868
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "Infoga signatur automatiskt"
+
+#: src/prefs_account.c:1873
+msgid "Signature separator"
+msgstr "Signaturseparator"
+
+#: src/prefs_account.c:1898
+msgid "Command output"
+msgstr "Kommando utdata"
+
+#: src/prefs_account.c:1925
 msgid "Automatically set the following addresses"
-msgstr "Sätt automatiskt följande adresser"
+msgstr "Sätt automatiskt följande adresser"
 
-#. to
-#: src/prefs_account.c:1311 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:47
+#: src/prefs_account.c:1934
+#: src/prefs_filtering_action.c:1074
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1683
+#: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
-msgstr ""
+msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_account.c:1324
+#: src/prefs_account.c:1947
 msgid "Bcc"
-msgstr ""
+msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:1337
+#: src/prefs_account.c:1960
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Svara till"
 
-#: src/prefs_account.c:1383
-#, fuzzy
-msgid "Default Actions"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#: src/prefs_account.c:2011
+msgid "Default privacy system"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1391
+#: src/prefs_account.c:2020
 msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "Förinställd kryptering av meddelanden"
+msgstr "Kryptera meddelanden som standard"
 
-#: src/prefs_account.c:1394
-msgid "Plain ASCII-armored"
+#: src/prefs_account.c:2022
+msgid "Encrypt message by default when replying to an encrypted message"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1399
+#: src/prefs_account.c:2025
 msgid "Sign message by default"
-msgstr "Förinställd signering av meddelanden"
-
-#: src/prefs_account.c:1401
-msgid "Sign key"
-msgstr "Signaturnyckel"
-
-#: src/prefs_account.c:1409
-msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "Använd förinställd GnuPG-nyckel"
-
-#: src/prefs_account.c:1418
-msgid "Select key by your email address"
-msgstr "Välj nyckel genom din epostadress"
-
-#: src/prefs_account.c:1427
-msgid "Specify key manually"
-msgstr "Specificera nyckel manuellt"
-
-#: src/prefs_account.c:1443
-msgid "User or key ID:"
-msgstr "Användar- eller nyckel-ID:"
+msgstr "Signera meddelanden som standard"
 
-#: src/prefs_account.c:1468
-msgid "Warning - Privacy/Plain ASCII-armored"
+#: src/prefs_account.c:2027
+msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1469
-msgid ""
-"Its not recommend to use the old style plain ASCII-\n"
-"armored mode for encrypted messages. It doesn't comply\n"
-"with the RFC 3156 - MIME security with OpenPGP."
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:2111
+#: src/prefs_account.c:2128
+#: src/prefs_account.c:2144
+msgid "Don't use SSL"
+msgstr "Anväd inte SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1506
+#: src/prefs_account.c:2114
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr "Använd SSL för POP3-förbindelse"
+msgstr "Använd SSL för POP3-förbindelse"
+
+#: src/prefs_account.c:2117
+#: src/prefs_account.c:2134
+#: src/prefs_account.c:2169
+msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
+msgstr "Använd STARTTLS-kommando för att starta SSL-session"
 
-#: src/prefs_account.c:1508
+#: src/prefs_account.c:2131
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr "Använd SSL för IMAP4-förbindelse"
+msgstr "Använd SSL för IMAP4-förbindelse"
 
-#: src/prefs_account.c:1510
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2153
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
-msgstr "Använd SSL för SMTP-förbindelse"
+msgstr "Använd SSL för NNTP-förbindelse"
 
-#: src/prefs_account.c:1512
+#: src/prefs_account.c:2155
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Skicka (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1520
-msgid "Don't use SSL"
-msgstr "Anväd inte SSL"
+#: src/prefs_account.c:2163
+msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1529
+#: src/prefs_account.c:2166
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr "Använd SSL för SMTP-förbindelse"
+msgstr "Använd SSL för SMTP-förbindelse"
 
-#: src/prefs_account.c:1538
-msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr "Använd STARTTLS-kommando för att starta SSL-session"
+#: src/prefs_account.c:2177
+msgid "Use non-blocking SSL"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1655
-msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Specificera SMTP-port"
+#: src/prefs_account.c:2189
+msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1661
-msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Specificera POP3-konto"
+#: src/prefs_account.c:2315
+msgid "SMTP port"
+msgstr "SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:1667
-msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "Specificera IMAP4-port"
+#: src/prefs_account.c:2321
+msgid "POP3 port"
+msgstr "POP3 port"
 
-#: src/prefs_account.c:1673
-msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "Specificera NNTP-port"
+#: src/prefs_account.c:2327
+msgid "IMAP4 port"
+msgstr "IMAP4 port"
 
-#: src/prefs_account.c:1678
-msgid "Specify domain name"
-msgstr "Specificera domännamn"
+#: src/prefs_account.c:2333
+msgid "NNTP port"
+msgstr "NNTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:1688
-msgid "Tunnel command to open connection"
+#: src/prefs_account.c:2338
+msgid "Domain name"
+msgstr "Domännamn"
+
+#: src/prefs_account.c:2348
+msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1696
+#: src/prefs_account.c:2356
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1720
-msgid "IMAP server directory"
-msgstr "IMAP värdkatalog"
+#: src/prefs_account.c:2403
+msgid "Browse"
+msgstr "Bläddra"
 
-#: src/prefs_account.c:1774
-#, fuzzy
-msgid "Put sent messages to"
-msgstr "Spara skickade meddelanden till utkorgen"
+#: src/prefs_account.c:2416
+msgid "Put sent messages in"
+msgstr "Spara skickade meddelanden i"
 
-#: src/prefs_account.c:1776
-#, fuzzy
-msgid "Put draft messages to"
-msgstr "Radbryt meddelanden vid"
+#: src/prefs_account.c:2418
+msgid "Put queued messages in"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1778
-#, fuzzy
-msgid "Put deleted messages to"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+#: src/prefs_account.c:2420
+msgid "Put draft messages in"
+msgstr "Lagra Utkast i"
 
-#: src/prefs_account.c:1842
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2422
+msgid "Put deleted messages in"
+msgstr "Lagra bortagna meddelande i"
+
+#: src/prefs_account.c:2468
 msgid "Account name is not entered."
-msgstr "Epostadress har ine angivits"
+msgstr "Konto har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:1846
+#: src/prefs_account.c:2472
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Epostadress har ine angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:1851
+#: src/prefs_account.c:2479
 msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "SMTP-värd har inte angivits"
+msgstr "SMTP-server har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:1856
+#: src/prefs_account.c:2484
 msgid "User ID is not entered."
-msgstr "Användar-ID har inte angivits."
+msgstr "Användar-ID har inte angivits."
 
-#: src/prefs_account.c:1861
+#: src/prefs_account.c:2489
 msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "POP3-värd har inte angivits."
+msgstr "POP3-server har inte angivits."
 
-#: src/prefs_account.c:1866
+#: src/prefs_account.c:2494
 msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "IMAP4-värd har inte angivits"
+msgstr "IMAP4-server har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:1871
+#: src/prefs_account.c:2499
 msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "NNTP-värd har inte angivits"
+msgstr "NNTP-server har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:1877
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2505
 msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "Epostadress har ine angivits"
+msgstr "lokal brevlåda har inte angivits"
 
-#: src/prefs_account.c:1883
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2511
 msgid "mail command is not entered."
-msgstr "Epostadress har ine angivits"
+msgstr "Epost kommando har inte angivits"
 
-#: src/prefs_common.c:943
-msgid "Creating common preferences window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för allmänna inställningar...\n"
+#: src/prefs_account.c:2570
+msgid "Select signature file"
+msgstr "Välj fil med signatur"
 
-#: src/prefs_common.c:947
-msgid "Common Preferences"
-msgstr "Allmänna inställningar"
+#: src/prefs_account.c:2786
+#, c-format
+msgid "Unsupported (%s)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:971
-#, fuzzy
-msgid "Spell Checker"
-msgstr "Hela brehuvudet"
+#: src/prefs_actions.c:199
+msgid "Actions configuration"
+msgstr "Aktivitetskonfiguration"
 
-#: src/prefs_common.c:974
-#, fuzzy
-msgid "Quote"
-msgstr "Kö"
+#: src/prefs_actions.c:223
+msgid "Menu name:"
+msgstr "Menynamn"
 
-#: src/prefs_common.c:976
-msgid "Display"
-msgstr "Visa"
+#: src/prefs_actions.c:232
+msgid "Command line:"
+msgstr "Kommando"
 
-#: src/prefs_common.c:978
-msgid "Message"
-msgstr "Meddelande"
+#: src/prefs_actions.c:261
+msgid " Replace "
+msgstr ".Ersätt "
 
-#: src/prefs_common.c:986 src/select-keys.c:324
-msgid "Other"
-msgstr "Övrigt"
+#: src/prefs_actions.c:505
+msgid "Menu name is not set."
+msgstr "Menynamn är inte angivet."
 
-#: src/prefs_common.c:1036 src/prefs_common.c:1256
-msgid "External program"
-msgstr "Externt program"
+#: src/prefs_actions.c:510
+msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
+msgstr "Det är inte tillåtet att börja menynamnet med '/'."
 
-#: src/prefs_common.c:1045
-msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "Använt externt program för hämtning"
+#: src/prefs_actions.c:515
+msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
+msgstr "Det är inte tillåtet att använda kolon ':' i menynamnet."
 
-#: src/prefs_common.c:1052 src/prefs_common.c:1271
-msgid "Command"
-msgstr "Kommando"
+#: src/prefs_actions.c:534
+msgid "Menu name is too long."
+msgstr "Menynamnet är för långt."
 
-#: src/prefs_common.c:1066
-msgid "Local spool"
-msgstr "Lokal spole"
+#: src/prefs_actions.c:543
+msgid "Command line not set."
+msgstr "Kommando är inte angivet."
 
-#: src/prefs_common.c:1077
-msgid "Incorporate from spool"
-msgstr "Inkorporera från spole"
+#: src/prefs_actions.c:548
+msgid "Menu name and command are too long."
+msgstr "Menynamnet och kommandot är för långt."
 
-#: src/prefs_common.c:1079
-msgid "Filter on incorporation"
-msgstr "Filtrera vid inkorporation"
+#: src/prefs_actions.c:553
+#, c-format
+msgid ""
+"The command\n"
+"%s\n"
+"has a syntax error."
+msgstr ""
+"Kommandot\n"
+"%s\n"
+"har syntax fel."
 
-#: src/prefs_common.c:1087
-msgid "Spool directory"
-msgstr "Spolkatalog"
+#: src/prefs_actions.c:613
+msgid "Delete action"
+msgstr "Ta bort aktivitet"
 
-#: src/prefs_common.c:1105
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "Hämta ny post automatiskt"
+#: src/prefs_actions.c:614
+msgid "Do you really want to delete this action?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna aktivitet? "
+
+#: src/prefs_actions.c:731
+#: src/prefs_actions.c:751
+#: src/prefs_filtering.c:1081
+#: src/prefs_filtering.c:1103
+#: src/prefs_matcher.c:1636
+#: src/prefs_template.c:398
+#: src/prefs_template.c:415
+msgid "Entry not saved"
+msgstr "Posten sparades inte"
+
+#: src/prefs_actions.c:732
+#: src/prefs_actions.c:752
+#: src/prefs_filtering.c:1082
+#: src/prefs_filtering.c:1104
+#: src/prefs_template.c:399
+#: src/prefs_template.c:416
+msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+msgstr "Posten sparades inte. Stänga ändå?"
+
+#: src/prefs_actions.c:733
+#: src/prefs_actions.c:753
+#: src/prefs_filtering.c:1083
+#: src/prefs_filtering.c:1105
+#: src/prefs_matcher.c:1638
+#: src/prefs_template.c:400
+#: src/prefs_template.c:417
+msgid "_Continue editing"
+msgstr "_Fortsätt redigering"
+
+#: src/prefs_actions.c:788
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Meny namn:</span>"
+
+#: src/prefs_actions.c:789
+msgid "Use / in menu name to make submenus."
+msgstr "Använd '/' i menynamn för att skapa undermenyer."
 
-#: src/prefs_common.c:1107
-#, fuzzy
-msgid "every"
-msgstr "Aldrig"
+#: src/prefs_actions.c:791
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command line:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Kommandorad:</span>"
 
-#: src/prefs_common.c:1119 src/prefs_common.c:2502
-msgid "minute(s)"
-msgstr "minut"
+#: src/prefs_actions.c:792
+msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Börjar med:</span>"
+
+#: src/prefs_actions.c:793
+msgid "to send message body or selection to command's standard input"
+msgstr "för att skicka meddelandetexten eller markerad text till kommandots standard indata"
+
+#: src/prefs_actions.c:794
+msgid "to send user provided text to command's standard input"
+msgstr "för att skicka text till kommandots standard indata"
 
-#: src/prefs_common.c:1128
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "Kolla ny post vid start"
+#: src/prefs_actions.c:795
+msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
+msgstr "skicka gömd text som anges av användaren till kommandots standard indata"
 
-#: src/prefs_common.c:1131
-msgid "No error popup on receive error"
+#: src/prefs_actions.c:796
+msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Avsluta med:</span>"
+
+#: src/prefs_actions.c:797
+msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1133
-msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "Uppdatera alla lokala mappar efter inkorporation"
+#: src/prefs_actions.c:798
+msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1136
-msgid "Run command when new mail arrives"
+#: src/prefs_actions.c:799
+msgid "to run command asynchronously"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1146
-msgid "after autochecking"
+#: src/prefs_actions.c:800
+msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Använd:</span>"
+
+#: src/prefs_actions.c:801
+msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1148
-msgid "after manual checking"
+#: src/prefs_actions.c:802
+msgid "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1162
-#, c-format
+#: src/prefs_actions.c:803
+msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:804
+msgid "for a user provided argument"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:805
+msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:806
+msgid "for the text selection"
+msgstr "för textmarkering"
+
+#: src/prefs_actions.c:807
+msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:816
+#: src/prefs_themes.c:1012
+msgid "Actions"
+msgstr "Aktiviteter"
+
+#: src/prefs_actions.c:817
+msgid "The Actions feature is a way for the user to launch external commands to process a complete message file or just one of its parts."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:903
+msgid "Current actions"
+msgstr "Aktuella aktiviteter"
+
+#: src/prefs_common.c:187
 msgid ""
-"Command  to execute:\n"
-"(use %d as number of new mails)"
+"On %d\\n"
+"%f wrote:\\n"
+"\\n"
+"%q"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1188
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:193
 msgid ""
-"Maximum number of articles to download\n"
-"(unlimited if 0 is specified)"
+"\\n"
+"\\n"
+"Begin forwarded message:\\n"
+"\\n"
+"?d{Date: %d\\n"
+"}?f{From: %f\\n"
+"}?t{To: %t\\n"
+"}?c{Cc: %c\\n"
+"}?n{Newsgroups: %n\\n"
+"}?s{Subject: %s\\n"
+"}\\n"
+"\\n"
+"%M"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:246
+msgid "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
+msgstr "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:98
+msgid "Automatic account selection"
+msgstr "Välj konto automatistk"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:106
+msgid "when replying"
+msgstr "vid svar"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:108
+msgid "when forwarding"
+msgstr "vid vidarebefordran"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:110
+msgid "when re-editing"
 msgstr ""
-"Maximalt antal artiklar att ladda ner\n"
-"(obegränsat om 0 specificeras)"
 
-#: src/prefs_common.c:1264
-msgid "Use external program for sending"
-msgstr "Använt externt program för avsändning"
+#: src/prefs_compose_writing.c:117
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1290
-#, fuzzy
-msgid "Save sent messages to Sent"
-msgstr "Spara skickade meddelanden till utkorgen"
+#: src/prefs_compose_writing.c:120
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "Starta automatiskt extern redigerare"
 
-#: src/prefs_common.c:1292
-msgid "Queue messages that fail to send"
-msgstr "Köa meddalnden som inte kunde sändas"
+#: src/prefs_compose_writing.c:123
+#: src/prefs_filtering_action.c:159
+msgid "Forward as attachment"
+msgstr "Vidarebefordra som bilaga"
 
-#: src/prefs_common.c:1294
-msgid "Send return receipt on request"
+#: src/prefs_compose_writing.c:126
+msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1300
-msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "Utgående kodning"
+#: src/prefs_compose_writing.c:133
+msgid "Autosave to Drafts folder every"
+msgstr "Spara automatiskt till utkastmappen var"
 
-#: src/prefs_common.c:1315
-msgid "Automatic (Recommended)"
-msgstr "Automatisk (Rekommenderad)"
+#: src/prefs_compose_writing.c:143
+#: src/prefs_wrapping.c:97
+msgid "characters"
+msgstr "tecken"
 
-#: src/prefs_common.c:1316
-msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr "7 bitars ascii (US-ASCII)"
+#: src/prefs_compose_writing.c:151
+msgid "Undo level"
+msgstr "Ångranivå"
 
-#: src/prefs_common.c:1318
-msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr "Unicode (UTF-8)"
+#: src/prefs_compose_writing.c:246
+msgid "Writing"
+msgstr "Skriver"
 
-#: src/prefs_common.c:1320
-msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
+#: src/prefs_customheader.c:176
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "Anpassad brehuvudsinställning"
 
-#: src/prefs_common.c:1321
-#, fuzzy
-msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
+#: src/prefs_customheader.c:492
+#: src/prefs_display_header.c:566
+#: src/prefs_matcher.c:1220
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
 
-#: src/prefs_common.c:1322
-msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "Centraleuropeisk (ISO-8859-2)"
+#: src/prefs_customheader.c:496
+msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1323
-msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "Baltisk (ISO-8859-13)"
+#: src/prefs_customheader.c:545
+msgid "Delete header"
+msgstr "Ta bor brevhuvud"
 
-#: src/prefs_common.c:1324
-msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "Baltisk (ISO-8859-4)"
+#: src/prefs_customheader.c:546
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
 
-#: src/prefs_common.c:1325
-msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "Grekisk (ISO-8859-7)"
+#: src/prefs_customheader.c:716
+msgid "Current custom headers"
+msgstr "Aktuella anpassade brevhuvuden"
 
-#: src/prefs_common.c:1326
-msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "Turkisk (ISO-8859-9)"
+#: src/prefs_display_header.c:227
+msgid "Displayed header configuration"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1328
-msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "Kyrillisk (ISO-8859-5)"
+#: src/prefs_display_header.c:251
+#: src/prefs_matcher.c:469
+msgid "Header name"
+msgstr "Brevhuvudsnamn"
 
-#: src/prefs_common.c:1330
-msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
+#: src/prefs_display_header.c:286
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "Visade brevhuvuden"
 
-#: src/prefs_common.c:1332
-msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
+#: src/prefs_display_header.c:352
+msgid "Hidden headers"
+msgstr "Dolda brevhuvuden"
 
-#: src/prefs_common.c:1333
-msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "Kyrillisk (KOI8-U)"
+#: src/prefs_display_header.c:378
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "Visa alla ospecificerade brevhuvuden"
 
-#: src/prefs_common.c:1335
-msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "Japansk (ISO-2022-JP)"
+#: src/prefs_display_header.c:576
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "Detta brevhuvud finns redan i listan."
 
-#: src/prefs_common.c:1337
-msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "Japansk (EUC-JP)"
+#: src/prefs_ext_prog.c:102
+#, c-format
+msgid "%s will be replaced with file name / URI"
+msgstr "%s kommer att ersättas med filnamnet / URI"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:119
+msgid "Web browser"
+msgstr "Webbläsare"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:148
+msgid "Print command"
+msgstr "Utskriftskommando"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:164
+msgid "Text editor"
+msgstr "Textredigerare"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:191
+msgid "Image viewer"
+msgstr "Bildvisare"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:209
+msgid "Audio player"
+msgstr "Ljudspelare"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:266
+#: src/prefs_image_viewer.c:128
+#: src/prefs_message.c:293
+msgid "Message View"
+msgstr "Meddelandevy"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:267
+msgid "External Programs"
+msgstr "Externa program"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:149
+msgid "Move"
+msgstr "Flytta"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:150
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopiera"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:152
+#: src/prefs_summary_column.c:79
+msgid "Mark"
+msgstr "Markera"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:154
+msgid "Lock"
+msgstr "Lås"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:155
+msgid "Unlock"
+msgstr "Lås upp"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:156
+msgid "Mark as read"
+msgstr "Markera som läst"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:157
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "Markera som oläst"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:158
+#: src/toolbar.c:393
+#: src/toolbar.c:481
+msgid "Forward"
+msgstr "Vidarebefordra"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:160
+msgid "Redirect"
+msgstr "Omdirigera"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:161
+#: src/prefs_filtering_action.c:427
+#: src/toolbar.c:171
+#: src/toolbar.c:1552
+msgid "Execute"
+msgstr "Kör"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:162
+#: src/prefs_filtering_action.c:432
+msgid "Color"
+msgstr "Färger"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:163
+msgid "Change score"
+msgstr "Ändra poäng"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:164
+msgid "Set score"
+msgstr "Ange poäng"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:165
+msgid "Hide"
+msgstr "Dölj"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:166
+msgid "Stop filter"
+msgstr "Stoppa filter"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:315
+msgid "Filtering action configuration"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:340
+msgid "Action"
+msgstr "Aktivitet"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:417
+msgid "Destination"
+msgstr "Destination"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:422
+msgid "Recipient"
+msgstr "Mottagare"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:437
+#: src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/summaryview.c:473
+msgid "Score"
+msgstr "Poäng"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:452
+msgid "Select ..."
+msgstr "Välj ..."
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:459
+msgid "Info ..."
+msgstr "Info ... "
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:487
+#: src/prefs_filtering.c:343
+#: src/prefs_matcher.c:598
+#: src/prefs_template.c:256
+#: src/prefs_toolbar.c:796
+msgid "  Replace  "
+msgstr "  Ersätt  "
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:788
+msgid "Command line not set"
+msgstr "Kommandorad är inte angiven"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:789
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Destination är inte angiven"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:800
+msgid "Recipient is not set."
+msgstr "Mottagare har inte angetts."
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:815
+msgid "Score is not set"
+msgstr "Poäng är inte angivet"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1033
+msgid "No action was defined."
+msgstr "Ingen aktivitet är definierad."
+
+# xxxx här är jag xxxx
+#: src/prefs_filtering_action.c:1070
+#: src/prefs_matcher.c:1679
+#: src/quote_fmt.c:61
+msgid "literal %"
+msgstr "%-tecken"
 
-#: src/prefs_common.c:1338
-msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "Japansk (Shift_JIS)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1075
+#: src/prefs_matcher.c:1684
+#: src/prefs_summary_column.c:85
+#: src/quote_fmt.c:41
+#: src/summaryview.c:470
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
 
-#: src/prefs_common.c:1340
-msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "Förenklad kinesisk (GB2312)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1076
+#: src/prefs_matcher.c:1685
+#: src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr "Meddelande-ID"
 
-#: src/prefs_common.c:1341
-msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "Traditionell kinesisk (Big5)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1077
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1686
+#: src/quote_fmt.c:50
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "Nyhetsgrupper"
 
-#: src/prefs_common.c:1343
-msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "Traditionell kinesisk (EUC-TW)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1078
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1687
+#: src/quote_fmt.c:51
+msgid "References"
+msgstr "Referenser"
 
-#: src/prefs_common.c:1344
-msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "Kinesisk (ISO-2022-CN)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1079
+#: src/prefs_matcher.c:1688
+msgid "filename (should not be modified)"
+msgstr "filnamn (ska inte ändras)"
 
-#: src/prefs_common.c:1346
-msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "Koreansk (EUC-KR)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1080
+#: src/prefs_matcher.c:1689
+msgid "new line"
+msgstr "ny rad"
 
-#: src/prefs_common.c:1347
-msgid "Thai (TIS-620)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1081
+#: src/prefs_matcher.c:1690
+msgid "escape character for quotes"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1348
-msgid "Thai (Windows-874)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1082
+#: src/prefs_matcher.c:1691
+msgid "quote character"
+msgstr "citattecken"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1090
+msgid "Filtering Action: 'Execute'"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1357
+#: src/prefs_filtering_action.c:1091
 msgid ""
-"If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
-"for the current locale will be used."
+"'Execute' allows you to send a message or message element to an external program or script.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1485
-msgid "Select dictionaries location"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:1394
+msgid "Current action list"
+msgstr "Aktuell aktivitetslista"
 
-#. spell checker defaults
-#: src/prefs_common.c:1548
-msgid "Global spelling checker settings"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:155
+#: src/prefs_filtering.c:242
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "Filtrerings/Behandllingsinställningar"
 
-#: src/prefs_common.c:1555
-msgid "Enable spell checker (EXPERIMENTAL)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:279
+msgid "Condition: "
+msgstr "Villkor: "
 
-#: src/prefs_common.c:1566
-msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:292
+#: src/prefs_filtering.c:314
+msgid " Define... "
+msgstr " Definiera... "
 
-#: src/prefs_common.c:1568
-msgid ""
-"Enabling alternate dictionary makes switching\n"
-"with the last used dictionary faster."
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:301
+msgid "Action: "
+msgstr "Aktivitet: "
 
-#: src/prefs_common.c:1579
-msgid "Dictionaries path:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:647
+#: src/prefs_filtering.c:648
+#: src/prefs_filtering.c:709
+#: src/prefs_template.c:348
+msgid "(New)"
+msgstr "(Ny)"
 
-#: src/prefs_common.c:1606
-#, fuzzy
-msgid "Default dictionary:"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#: src/prefs_filtering.c:774
+#: src/prefs_filtering.c:856
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "Villkorssträngen är inte giltig."
 
-#. Suggestion mode
-#: src/prefs_common.c:1622
-#, fuzzy
-msgid "Default suggestion mode"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#: src/prefs_filtering.c:810
+#: src/prefs_filtering.c:864
+msgid "Action string is not valid."
+msgstr "Aktivitetssträngen är inte giltig."
 
-#. Color
-#: src/prefs_common.c:1637
-msgid "Misspelled word color:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:843
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "Villkorssträngen är tom"
 
-#: src/prefs_common.c:1747
-#, fuzzy
-msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Infoga automatiskt"
+#: src/prefs_filtering.c:849
+msgid "Action string is empty."
+msgstr "Aktivitetssträngen är tom."
 
-#: src/prefs_common.c:1752
-msgid "Signature separator"
-msgstr "Signaturseparator"
+#: src/prefs_filtering.c:921
+msgid "Delete rule"
+msgstr "Ta bort regel"
 
-#. Account autoselection
-#: src/prefs_common.c:1763
-#, fuzzy
-msgid "Automatic account selection"
-msgstr "Typsnittsval"
+#: src/prefs_filtering.c:922
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna regel?"
 
-#: src/prefs_common.c:1771
-#, fuzzy
-msgid "when replying"
-msgstr "Citera medelande vid svar"
+#: src/prefs_filtering.c:1264
+msgid "Rule"
+msgstr "Regel"
 
-#: src/prefs_common.c:1773
-msgid "when forwarding"
+#: src/prefs_folder_column.c:82
+msgid "Total"
+msgstr "Totalt"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:205
+msgid "Folder list columns configuration"
+msgstr "Inställning av kolumner i mapplista"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:222
+msgid ""
+"Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
+"Välj kolumner att visa i mapplistan. Du kan ändra\n"
+"ordningen genom att använda Upp / Ner knapparna eller genom att dra raderna."
 
-#: src/prefs_common.c:1775
-msgid "when re-editing"
+#: src/prefs_folder_column.c:251
+#: src/prefs_summary_column.c:265
+msgid "Hidden columns"
+msgstr "Dolda kolumner"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:280
+#: src/prefs_summary_column.c:294
+msgid "Displayed columns"
+msgstr "Visade kolumner"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:316
+#: src/prefs_summary_column.c:330
+#: src/prefs_toolbar.c:808
+msgid " Use default "
+msgstr " Använd standard "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:173
+#: src/prefs_folder_item.c:490
+msgid ""
+"Apply to\n"
+"subfolders"
 msgstr ""
+"Använd på\n"
+"undermappar"
 
-#: src/prefs_common.c:1782
-msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "Starta automatiskt extern redigerare"
+#: src/prefs_folder_item.c:180
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
+msgstr "Förenkla RegExp för ämne:"
 
-#: src/prefs_common.c:1791 src/prefs_filtering.c:231
-#, fuzzy
-msgid "Forward as attachment"
-msgstr "/Skicka vidare som fil_tillägg"
+#: src/prefs_folder_item.c:200
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "Mapp chmod: "
 
-#: src/prefs_common.c:1794
-msgid "Block cursor"
-msgstr ""
+#: src/prefs_folder_item.c:226
+msgid "Folder color: "
+msgstr "Mapp färg: "
 
-#: src/prefs_common.c:1797
-msgid "Keep the original 'From' header when bouncing"
-msgstr ""
+#: src/prefs_folder_item.c:254
+msgid "Process at startup"
+msgstr "Behandla vid uppstart"
 
-#: src/prefs_common.c:1803
-msgid "Undo level"
-msgstr ""
+#: src/prefs_folder_item.c:268
+msgid "Scan for new mail"
+msgstr "Leta efter ny post"
 
-#. line-wrapping
-#: src/prefs_common.c:1818
-#, fuzzy
-msgid "Message wrapping"
-msgstr "Meddelande"
+#: src/prefs_folder_item.c:281
+msgid "Synchronise for offline use"
+msgstr "Synkronisera för att arbeta frånkopplad"
 
-#: src/prefs_common.c:1832
-msgid "Wrap messages at"
-msgstr "Radbryt meddelanden vid"
+#: src/prefs_folder_item.c:499
+msgid "Request Return Receipt"
+msgstr "Begär läskvitto"
 
-#: src/prefs_common.c:1844
-msgid "characters"
-msgstr "tecken"
+#: src/prefs_folder_item.c:514
+msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+msgstr "Spara en kopia av utgående meddelande i denna mapp istället för Skickat"
 
-#: src/prefs_common.c:1854
-msgid "Wrap quotation"
-msgstr "Radbryt citering"
+#: src/prefs_folder_item.c:527
+msgid "Default To: "
+msgstr "Standard till: "
 
-#: src/prefs_common.c:1856
-msgid "Wrap before sending"
-msgstr "Radbryt innan avsändning"
+#: src/prefs_folder_item.c:547
+msgid "Default To for replies: "
+msgstr "Standard Till för svar: "
 
-#: src/prefs_common.c:1859
-msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_folder_item.c:567
+msgid "Default account: "
+msgstr "Standard konto: "
 
-#. reply
-#: src/prefs_common.c:1923
-msgid "Reply will quote by default"
-msgstr ""
+#: src/prefs_folder_item.c:618
+msgid "Default dictionary: "
+msgstr "Standard ordlista: "
 
-#: src/prefs_common.c:1925
-#, fuzzy
-msgid "Reply format"
-msgstr "Datumformat"
+#: src/prefs_folder_item.c:827
+#: src/prefs_msg_colors.c:297
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "Välj färg för mapp"
 
-#: src/prefs_common.c:1940 src/prefs_common.c:1979
-msgid "Quotation mark"
-msgstr "Citationstecken"
+#: src/prefs_folder_item.c:839
+msgid "General"
+msgstr "Allmänt"
 
-#. forward
-#: src/prefs_common.c:1964
-#, fuzzy
-msgid "Forward format"
-msgstr "Skicka vidare"
+#: src/prefs_folder_item.c:879
+#, c-format
+msgid "Properties for folder %s"
+msgstr "Egenskaper för mapp %s"
 
-#: src/prefs_common.c:2008
-msgid " Description of symbols "
-msgstr " Beskrivning av symboler "
+#: src/prefs_fonts.c:66
+msgid "Folder and Message Lists"
+msgstr "Mapp- och meddelandelistor"
 
-#. quote chars
-#: src/prefs_common.c:2016
-#, fuzzy
-msgid "Quoting characters"
-msgstr "tecken"
+#: src/prefs_fonts.c:83
+msgid "Message"
+msgstr "Meddelande"
 
-#: src/prefs_common.c:2031
-msgid "Treat these characters as quotation marks: "
-msgstr ""
+#: src/prefs_fonts.c:145
+#: src/prefs_msg_colors.c:448
+#: src/prefs_summaries.c:1057
+#: src/prefs_themes.c:361
+msgid "Display"
+msgstr "Visa"
 
-#: src/prefs_common.c:2084
-msgid "Font"
+#: src/prefs_fonts.c:146
+msgid "Fonts"
 msgstr "Typsnitt"
 
-#: src/prefs_common.c:2113
-msgid "Small"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:2132
-msgid "Normal"
-msgstr ""
+#: src/prefs_gtk.c:849
+msgid "Preferences"
+msgstr "Egenskaper"
 
-#: src/prefs_common.c:2151
-#, fuzzy
-msgid "Bold"
-msgstr "Mapp"
+#: src/prefs_image_viewer.c:67
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "Visa bifogade bilder automatiskt"
 
-#: src/prefs_common.c:2176
-msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
-msgstr "Översätt brevhuvudsnamn (såsom `From:', `Subject:')"
+#: src/prefs_image_viewer.c:75
+msgid "Resize attached images by default"
+msgstr "Ändra storlek på bifogade bilder som standard"
 
-#: src/prefs_common.c:2179
-msgid "Display unread number next to folder name"
-msgstr "Visa antal olästa bredvid mappnamn"
+#: src/prefs_image_viewer.c:78
+msgid "Clicking image toggles scaling"
+msgstr "Klicka på bild för att skala"
 
-#: src/prefs_common.c:2182
-#, fuzzy
-msgid "Automatically display images"
-msgstr "Undersök signaturer automatiskt"
+#: src/prefs_image_viewer.c:84
+msgid "Display images inline"
+msgstr "Visa bilder i meddelandet"
 
-#: src/prefs_common.c:2191
-msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
-msgstr ""
+#: src/prefs_image_viewer.c:129
+msgid "Image Viewer"
+msgstr "Bildvisare"
 
-#: src/prefs_common.c:2206
-#, fuzzy
-msgid "letters"
-msgstr "Ta bort"
+#: src/prefs_matcher.c:150
+msgid "All messages"
+msgstr "Alla meddelande"
 
-#. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:2212
-msgid "Summary View"
-msgstr "Sammanfattningsvy"
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "To or Cc"
+msgstr "Till eller Cc"
 
-#: src/prefs_common.c:2221
-msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
-msgstr "Visa mottagare i 'Från'-kolumnen am avsänaren är du själv"
+#: src/prefs_matcher.c:152
+msgid "In reply to"
+msgstr "I svar till"
 
-#: src/prefs_common.c:2224
-#, fuzzy
-msgid "Display sender using address book"
-msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Age greater than"
+msgstr "Äldre än"
 
-#: src/prefs_common.c:2226
-msgid "Enable horizontal scroll bar"
-msgstr "Aktivera horisnotell rullningslist"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Age lower than"
+msgstr "Yngre än"
 
-#: src/prefs_common.c:2228
-msgid "Expand threads"
-msgstr "Expandera trådar"
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Headers part"
+msgstr "Brevhuvudsdel"
 
-#: src/prefs_common.c:2231
-msgid "Display unread messages with bold font"
-msgstr "Visa oläst meddelanden med fetstil"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Body part"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2239 src/prefs_common.c:3107 src/prefs_common.c:3145
-msgid "Date format"
-msgstr "Datumformat"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Whole message"
+msgstr "Hela meddelandet"
 
-#: src/prefs_common.c:2261
-msgid " Set display item of summary... "
-msgstr " Ställ in fält att visa i sammanfattningen... "
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "Unread flag"
+msgstr "Oläst flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2322
-msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "Aktivera färgläggning av meddelande"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "New flag"
+msgstr "Ny flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2341
-msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
-msgstr "Visa 2-bytesalfabet och -siffror med 1-bytestecken"
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Marked flag"
+msgstr "Markerad flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2343
-msgid "Display header pane above message view"
-msgstr "Visa brevhuvudsruta ovanför meddelandevy"
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Deleted flag"
+msgstr "Borttagen flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2350
-msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "Visa kortfattade brevhuvuden på meddelandevy"
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Replied flag"
+msgstr "Svarat flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2372
-msgid "Line space"
-msgstr "Radavstånd"
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Forwarded flag"
+msgstr "Vidarebefordrad flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2386 src/prefs_common.c:2426
-msgid "pixel(s)"
-msgstr "punkt(er)"
+#: src/prefs_matcher.c:159
+msgid "Locked flag"
+msgstr "Låst flagga"
 
-#: src/prefs_common.c:2391
-msgid "Leave space on head"
-msgstr "Lämna utrymme i brevhuvud"
+#: src/prefs_matcher.c:160
+msgid "Color label"
+msgstr "Färgm_arkering"
 
-#: src/prefs_common.c:2393
-msgid "Scroll"
-msgstr "Rulla"
+#: src/prefs_matcher.c:161
+#: src/toolbar.c:174
+msgid "Ignore thread"
+msgstr "Ignorera tråd"
 
-#: src/prefs_common.c:2400
-msgid "Half page"
-msgstr "Halv sida"
+#: src/prefs_matcher.c:162
+msgid "Score greater than"
+msgstr "Poäng större än"
 
-#: src/prefs_common.c:2406
-msgid "Smooth scroll"
-msgstr "Mjuk rullning"
+#: src/prefs_matcher.c:162
+msgid "Score lower than"
+msgstr "Poäng mindre än"
 
-#: src/prefs_common.c:2412
-msgid "Step"
-msgstr "Steg"
+#: src/prefs_matcher.c:163
+msgid "Score equal to"
+msgstr "Poäng lika med"
 
-#: src/prefs_common.c:2479
-msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "Undersök signaturer automatiskt"
+#: src/prefs_matcher.c:164
+msgid "Test"
+msgstr "Test"
 
-#: src/prefs_common.c:2482
-msgid "Show signature check result in a popup window"
-msgstr "Visa resultat av signaturundersökning i meddelandefönster"
+#: src/prefs_matcher.c:165
+msgid "Size greater than"
+msgstr "Större storlek än"
 
-#: src/prefs_common.c:2488
-msgid "Store passphrase temporarily"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:166
+msgid "Size smaller than"
+msgstr "Mindre storlek än"
 
-#: src/prefs_common.c:2490
-#, fuzzy
-msgid "- remove after"
-msgstr "Ta bort mapp"
+#: src/prefs_matcher.c:167
+msgid "Size exactly"
+msgstr "Exakt storlek"
 
-#: src/prefs_common.c:2510
-msgid ""
-"(A setting of '0' will store the passphrase\n"
-" for the whole session)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:168
+msgid "Partially downloaded"
+msgstr "Delvis nedladdat"
 
-#: src/prefs_common.c:2523
-msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "Fånga inskrivning av lösenfas"
+#: src/prefs_matcher.c:185
+msgid "or"
+msgstr "eller"
 
-#: src/prefs_common.c:2528
-msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr "Visa varning vid start om GnuPG inte fungerar"
+#: src/prefs_matcher.c:185
+msgid "and"
+msgstr "och"
 
-#. create default signkey box
-#: src/prefs_common.c:2535
-msgid "Default Sign Key"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#: src/prefs_matcher.c:202
+msgid "contains"
+msgstr "innehåller"
 
-#: src/prefs_common.c:2657
-msgid "Open first unread message when entering a folder"
-msgstr "Öppna första olästa meddelande vid öppning av mapp"
+#: src/prefs_matcher.c:202
+msgid "does not contain"
+msgstr "innehåller ej"
 
-#: src/prefs_common.c:2661
-msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "Gå till inkorgen vid efter hämtande av post"
+#: src/prefs_matcher.c:219
+msgid "yes"
+msgstr "ja"
 
-#: src/prefs_common.c:2669
-msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "Exekvera omedelbart vid flyttning och borttagande av meddelanden"
+#: src/prefs_matcher.c:219
+msgid "no"
+msgstr "nej"
 
-#: src/prefs_common.c:2676
-#, fuzzy
-msgid ""
-"(Messages will be marked until execution\n"
-" if this is turned off)"
-msgstr ""
-"(meddelanden kommer endast att markeras till exekvering\n"
-" om detta är avstängt)"
+#: src/prefs_matcher.c:410
+msgid "Condition configuration"
+msgstr "Villkorsinställning"
 
-#: src/prefs_common.c:2688
-msgid "Show receive dialog"
-msgstr "Visa mottagningsdialog"
+#: src/prefs_matcher.c:437
+msgid "Match type"
+msgstr "Jämför typ"
 
-#: src/prefs_common.c:2698 src/prefs_common.c:2732
-msgid "Always"
-msgstr "Alltid"
+#: src/prefs_matcher.c:502
+msgid " Info... "
+msgstr " Info... "
 
-#: src/prefs_common.c:2699
-msgid "Only if a window is active"
-msgstr "Endast om ett fönster är aktivt"
+#: src/prefs_matcher.c:524
+msgid "Predicate"
+msgstr "Förutsättning"
 
-#: src/prefs_common.c:2701
-msgid "Never"
-msgstr "Aldrig"
+#: src/prefs_matcher.c:575
+msgid "Use regexp"
+msgstr "Anv. regex"
 
-#: src/prefs_common.c:2714
-msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "Lägg till adress till destination vid dubbelklick"
+#: src/prefs_matcher.c:613
+msgid "Boolean Op"
+msgstr "Boolesk Op"
 
-#: src/prefs_common.c:2721
-#, fuzzy
-msgid "Show no-unread-message dialog"
-msgstr "Visa mottagningsdialog"
+#: src/prefs_matcher.c:1200
+msgid "Value is not set."
+msgstr "Värde ej angivet."
 
-#: src/prefs_common.c:2734
-msgid "Assume 'Yes'"
+#: src/prefs_matcher.c:1637
+msgid ""
+"The entry was not saved.\n"
+"Close anyway?"
 msgstr ""
+"Posten sparades inte.\n"
+"Stäng ändå?"
 
-#: src/prefs_common.c:2736
-msgid "Assume 'No'"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:1699
+msgid "Match Type: 'Test'"
+msgstr "Matcha typ: 'Test'"
 
-#: src/prefs_common.c:2767
-msgid " Set key bindings... "
+#: src/prefs_matcher.c:1700
+msgid ""
+"'Test' allows you to test a message or message element using an external program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
+"'Test' låter dig testa ett meddelande eller del av ett meddelande med ett externt program eller skript. Programmet kommer returnera antingen 1 eller 0.\n"
+"\n"
+"Följande symboler kan användas:"
 
-#: src/prefs_common.c:2832
-#, fuzzy, c-format
-msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
-msgstr "Extern redigerare (%s kommer att ersättas med filnamn)"
-
-#: src/prefs_common.c:2841
-msgid "Web browser"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:1782
+msgid "Current condition rules"
+msgstr "Nuvarande villkorsregler"
 
-#: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3425
-msgid "Print"
-msgstr "Skriv ut"
+#: src/prefs_message.c:115
+msgid "Display header pane above message view"
+msgstr "Visa brevhuvudsruta ovanför meddelandevy"
 
-#. On Exit
-#: src/prefs_common.c:2895
-msgid "On exit"
-msgstr "Vid avslut"
+#: src/prefs_message.c:119
+msgid "Display X-Face in message view"
+msgstr "Visa X-Face i meddelandevy"
 
-#: src/prefs_common.c:2903
-msgid "Confirm on exit"
-msgstr "Bekräfta avslut"
+#: src/prefs_message.c:133
+msgid "Display short headers on message view"
+msgstr "Visa kortfattade brevhuvuden i meddelandevy"
 
-#: src/prefs_common.c:2910
-msgid "Empty trash on exit"
-msgstr "Töm papperskorg vid avslut"
+#: src/prefs_message.c:146
+msgid "Render HTML messages as text"
+msgstr "Visa HTML- meddelande som text"
 
-#: src/prefs_common.c:2912
-msgid "Ask before emptying"
-msgstr "Fråga innan tömning"
+#: src/prefs_message.c:149
+msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
+msgstr "Visa bilagans beskrivning (i stället för namnet)"
 
-#: src/prefs_common.c:2916
-msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "Varna om det finns köade meddelanden"
+#: src/prefs_message.c:159
+msgid "Line space"
+msgstr "Radavstånd"
 
-#: src/prefs_common.c:3083
-msgid "the full abbreviated weekday name"
-msgstr "fullständigt förkortat veckodagsnamn"
+#: src/prefs_message.c:173
+#: src/prefs_message.c:211
+msgid "pixel(s)"
+msgstr "punkt(er)"
 
-#: src/prefs_common.c:3084
-msgid "the full weekday name"
-msgstr "fullständigt veckodagsnamn"
+#: src/prefs_message.c:178
+msgid "Scroll"
+msgstr "Rulla"
 
-#: src/prefs_common.c:3085
-msgid "the abbreviated month name"
-msgstr "förkortat månadsnamn"
+#: src/prefs_message.c:185
+msgid "Half page"
+msgstr "Halv sida"
 
-#: src/prefs_common.c:3086
-msgid "the full month name"
-msgstr "fullständigt månadsnamn"
+#: src/prefs_message.c:191
+msgid "Smooth scroll"
+msgstr "Mjuk rullning"
 
-#: src/prefs_common.c:3087
-msgid "the preferred date and time for the current locale"
-msgstr "föredraget datum och tid för gällande lokalistion"
+#: src/prefs_message.c:197
+msgid "Step"
+msgstr "Stega"
 
-#: src/prefs_common.c:3088
-msgid "the century number (year/100)"
-msgstr "århundrandetal (årtal/100)"
+#: src/prefs_message.c:294
+msgid "Text options"
+msgstr "Textval"
 
-#: src/prefs_common.c:3089
-msgid "the day of the month as a decimal number"
-msgstr "dagen i månaden som decimaltal"
+#: src/prefs_msg_colors.c:100
+msgid "Message view"
+msgstr "Meddelandevy"
 
-#: src/prefs_common.c:3090
-msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
-msgstr "timmen som decimaltal enligt 24-timmarsräkning"
+#: src/prefs_msg_colors.c:112
+msgid "Enable coloration of message text"
+msgstr "Aktivera färgläggning av meddelandetext"
 
-#: src/prefs_common.c:3091
-msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
-msgstr "timmen som decimaltal enligt 12-timmarsräkning"
+#: src/prefs_msg_colors.c:124
+msgid "Quoted Text - First Level"
+msgstr "Citerad text - Första nivå"
 
-#: src/prefs_common.c:3092
-msgid "the day of the year as a decimal number"
-msgstr "dagen på året som ett decimaltal"
+#: src/prefs_msg_colors.c:139
+msgid "Quoted Text - Second Level"
+msgstr "Citerad text - Andra nivå"
 
-#: src/prefs_common.c:3093
-msgid "the month as a decimal number"
-msgstr "månaden som ett decimaltal"
+#: src/prefs_msg_colors.c:154
+msgid "Quoted Text - Third Level"
+msgstr "Citerad text -Tredje nivå"
 
-#: src/prefs_common.c:3094
-msgid "the minute as a decimal number"
-msgstr "minuten som ett decimaltal"
+#: src/prefs_msg_colors.c:164
+msgid "Cycle quote colors"
+msgstr "Återanvänd färger för citat"
 
-#: src/prefs_common.c:3095
-msgid "either AM or PM"
-msgstr "antingen AM eller PM"
+#: src/prefs_msg_colors.c:176
+msgid "URI link"
+msgstr "URI-länk"
 
-#: src/prefs_common.c:3096
-msgid "the second as a decimal number"
-msgstr "sekunden som ett decimaltal"
+#: src/prefs_msg_colors.c:190
+msgid "Signatures"
+msgstr "Signaturer"
 
-#: src/prefs_common.c:3097
-msgid "the day of the week as a decimal number"
-msgstr "veckodagen som ett decimaltal"
+#: src/prefs_msg_colors.c:194
+msgid "Folder list"
+msgstr "Mapplista"
 
-#: src/prefs_common.c:3098
-msgid "the preferred date for the current locale"
-msgstr "föredraget datum för gällande lokalistion"
+#: src/prefs_msg_colors.c:211
+msgid "Target folder"
+msgstr "Målmapp"
 
-#: src/prefs_common.c:3099
-msgid "the last two digits of a year"
-msgstr "e sista två siffrorna av ett årtal"
+#: src/prefs_msg_colors.c:225
+msgid "Folder containing new messages"
+msgstr "Mappen innehåller nya meddelanden"
 
-#: src/prefs_common.c:3100
-msgid "the year as a decimal number"
-msgstr "ärtalet som ett decimaltal"
+#: src/prefs_msg_colors.c:279
+msgid "Pick color for quotation level 1"
+msgstr "Välj färg för citeringsnivå 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3101
-msgid "the time zone or name or abbreviation"
-msgstr "tidszon, namn eller förkortning"
+#: src/prefs_msg_colors.c:282
+msgid "Pick color for quotation level 2"
+msgstr "Välj färg för citeringsnivå 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3122
-msgid "Specifier"
-msgstr "Symbol"
+#: src/prefs_msg_colors.c:285
+msgid "Pick color for quotation level 3"
+msgstr "Välj färg för citeringsnivå 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3123
-msgid "Description"
-msgstr "Beskrivning"
+#: src/prefs_msg_colors.c:288
+msgid "Pick color for URI"
+msgstr "Välj färg för URI"
 
-#: src/prefs_common.c:3162
-msgid "Example"
-msgstr "Exempel"
+#: src/prefs_msg_colors.c:291
+msgid "Pick color for target folder"
+msgstr "Välj färg för målmapp"
 
-#: src/prefs_common.c:3250
-msgid "Set message colors"
-msgstr "Ställ in meddelandefärger"
+#: src/prefs_msg_colors.c:294
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "Välj färg för signaturer"
 
-#: src/prefs_common.c:3258
+#: src/prefs_msg_colors.c:449
 msgid "Colors"
-msgstr "Färger"
+msgstr "Färger"
 
-#: src/prefs_common.c:3299
-msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr "Citerad text - Första nivå"
+#: src/prefs_other.c:106
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "Lägg till adress till destination vid dubbelklick"
 
-#: src/prefs_common.c:3305
-msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr "Citerad text - Andra nivå"
+#: src/prefs_other.c:109
+msgid "Log Size"
+msgstr "Loggstorlek"
 
-#: src/prefs_common.c:3311
-msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "Citerad text -Tredje nivå"
+#: src/prefs_other.c:116
+msgid "Clip the log size"
+msgstr "Begränsa loggfönster"
 
-#: src/prefs_common.c:3317
-msgid "URI link"
-msgstr "URI-länk"
+#: src/prefs_other.c:121
+msgid "Log window length"
+msgstr "Loggfönstrets längd"
 
-#: src/prefs_common.c:3323
-#, fuzzy
-msgid "Target folder"
-msgstr "Ny mapp"
+#: src/prefs_other.c:138
+msgid "0 to stop logging in the log window"
+msgstr "0 för att sluta logga i loggfönstret"
 
-#: src/prefs_common.c:3330
-msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "Omcykla citeringsfärger"
+#: src/prefs_other.c:144
+msgid "On exit"
+msgstr "Vid avslut"
 
-#: src/prefs_common.c:3393
-msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 1"
+#: src/prefs_other.c:152
+msgid "Confirm on exit"
+msgstr "Bekräfta avslut"
 
-#: src/prefs_common.c:3396
-msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 2"
+#: src/prefs_other.c:159
+msgid "Empty trash on exit"
+msgstr "Töm papperskorg vid avslut"
 
-#: src/prefs_common.c:3399
-msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 3"
+#: src/prefs_other.c:161
+msgid "Ask before emptying"
+msgstr "Fråga innan tömning"
 
-#: src/prefs_common.c:3402
-msgid "Pick color for URI"
-msgstr "Välj färg för URI"
+#: src/prefs_other.c:165
+msgid "Warn if there are queued messages"
+msgstr "Varna om det finns köade meddelanden"
 
-#: src/prefs_common.c:3405
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for target folder"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 3"
+#: src/prefs_other.c:171
+msgid "Socket I/O timeout:"
+msgstr "Tidsgräns för socket I/O:"
 
-#: src/prefs_common.c:3409
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for misspelled word"
-msgstr "Välj färg för URI"
+#: src/prefs_other.c:184
+msgid "seconds"
+msgstr "sekunder"
 
-#: src/prefs_common.c:3542
-msgid "Font selection"
-msgstr "Typsnittsval"
+#: src/prefs_quote.c:90
+msgid "Reply will quote by default"
+msgstr "Citera vid svar som standard"
 
-#: src/prefs_common.c:3616
-#, fuzzy
-msgid "Key bindings"
-msgstr "Skickar"
+#: src/prefs_quote.c:92
+msgid "Reply format"
+msgstr "Svarsformat"
 
-#: src/prefs_common.c:3630
-msgid ""
-"Select the preset of key bindings.\n"
-"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
-"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
-msgstr ""
+#: src/prefs_quote.c:107
+#: src/prefs_quote.c:149
+msgid "Quotation mark"
+msgstr "Citattecken"
 
-#: src/prefs_common.c:3645 src/prefs_common.c:3969
-msgid "Old Sylpheed"
-msgstr ""
+#: src/prefs_quote.c:134
+msgid "Forward format"
+msgstr "Format för vidarebefordran"
 
-#: src/prefs_customheader.c:145
-msgid "Creating custom header setting window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för inställning av egendefinierade brevhuvuden...\n"
+#: src/prefs_quote.c:181
+msgid " Description of symbols... "
+msgstr " Beskrivning av symboler... "
 
-#: src/prefs_customheader.c:163
-msgid "Custom header setting"
-msgstr "Egendefinierat brevhuvud"
+#: src/prefs_quote.c:189
+msgid "Quotation characters"
+msgstr "Citattecken"
 
-#: src/prefs_customheader.c:261
-msgid "Custom headers"
-msgstr "Egna brevhuvuden"
+#: src/prefs_quote.c:204
+msgid "Treat these characters as quotation marks: "
+msgstr "Tolka dessa tecken som citattecken: "
 
-#: src/prefs_customheader.c:315
-msgid "Reading custom header configuration...\n"
-msgstr "Läser egen brehuvudsinställning...\n"
+#: src/prefs_quote.c:282
+msgid "Quoting"
+msgstr "Citerar"
 
-#: src/prefs_customheader.c:360
-msgid "Writing custom header configuration...\n"
-msgstr "Skriver egen brehuvudsinställning...\n"
+#: src/prefs_receive.c:122
+msgid "External program"
+msgstr "Externt program"
 
-#: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
-#: src/prefs_filter.c:689 src/prefs_matcher.c:1031
-msgid "Header name is not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/prefs_receive.c:131
+msgid "Use external program for incorporation"
+msgstr "Använt externt program för inkorporering"
 
-#: src/prefs_customheader.c:539
-msgid "Delete header"
-msgstr "Ta bor brevhuvud"
+#: src/prefs_receive.c:138
+msgid "Command"
+msgstr "Kommando"
 
-#: src/prefs_customheader.c:540
-msgid "Do you really want to delete this header?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
+#: src/prefs_receive.c:156
+msgid "Automatically check for new mail"
+msgstr "Kolla efter ny post automatiskt"
 
-#: src/prefs_display_header.c:178
-msgid "Creating display header setting window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för inställning av brevhuvud...\n"
+#: src/prefs_receive.c:158
+msgid "every"
+msgstr "varje"
 
-#: src/prefs_display_header.c:201
-msgid "Display header setting"
-msgstr "Brevhuvudsinställning"
+#: src/prefs_receive.c:179
+msgid "Check for new mail on startup"
+msgstr "Kolla efter ny post vid start"
 
-#. header name
-#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
-msgid "Header name"
-msgstr "Brevhuvudsnamn"
+#: src/prefs_receive.c:181
+msgid "Go to inbox after receiving new mail"
+msgstr "Gå till inkorgen efter att ha hämtat av ny post"
 
-#: src/prefs_display_header.c:257
-msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Visade brevhuvuden"
+#: src/prefs_receive.c:183
+msgid "Update all local folders after incorporation"
+msgstr "Uppdatera alla lokala mappar efter inkorporering"
 
-#: src/prefs_display_header.c:315
-msgid "Hidden headers"
-msgstr "Gömda brevhuvuden"
+#: src/prefs_receive.c:192
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "Visa mottagningsdialog"
 
-#: src/prefs_display_header.c:345
-msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr "Visa alla ospecificerade brevhuvuden"
+#: src/prefs_receive.c:206
+#: src/prefs_send.c:169
+#: src/prefs_summaries.c:939
+msgid "Always"
+msgstr "Alltid"
 
-#: src/prefs_display_header.c:370
-msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "Läser konfiguration för visning av brevhuvuden...\n"
+#: src/prefs_receive.c:207
+msgid "Only on manual receiving"
+msgstr "Bara vid manuell hämtning"
 
-#: src/prefs_display_header.c:408
-msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "Skriver konfiguration för visning av brevhuvuden...\n"
+#: src/prefs_receive.c:217
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "Stäng mottagningsdialog när den är klar"
 
-#: src/prefs_display_header.c:540
-msgid "This header is already in the list."
-msgstr "Detta brevhuvud finns redan i listan."
+#: src/prefs_receive.c:219
+msgid "Run command when new mail arrives"
+msgstr "Kör kommando när ny e-post anländer"
 
-#: src/prefs_filter.c:191
-msgid "Creating filter setting window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för filterinställningar...\n"
+#: src/prefs_receive.c:229
+msgid "after autochecking"
+msgstr "efter automatisk kontroll"
 
-#: src/prefs_filter.c:218
-msgid "Filter setting"
-msgstr "Filterinställningar"
+#: src/prefs_receive.c:231
+msgid "after manual checking"
+msgstr "efter manuell kontroll"
 
-#: src/prefs_filter.c:240 src/prefs_filtering.c:364 src/prefs_scoring.c:219
-#, fuzzy
-msgid "Condition"
-msgstr "/_Konfiguration"
+#: src/prefs_receive.c:239
+#, c-format
+msgid ""
+"Command to execute:\n"
+"(use %d as number of new mails)"
+msgstr ""
+"Kommando att köra:\n"
+"(använd %d för antal nya meddelande)"
 
-#: src/prefs_filter.c:284
-msgid "Keyword"
-msgstr "Nyckelord"
+#: src/prefs_receive.c:365
+#: src/prefs_send.c:334
+msgid "Mail Handling"
+msgstr "Posthantering"
 
-#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_matcher.c:423
-msgid "Predicate"
-msgstr "Förutsättning"
+#: src/prefs_send.c:142
+msgid "Save sent messages to Sent folder"
+msgstr "Spara skickade meddelanden till Skickat mappen"
 
-#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:715
-#: src/prefs_filter.c:718 src/prefs_filter.c:873 src/prefs_filter.c:876
-#: src/prefs_matcher.c:133
-msgid "contains"
-msgstr "innehåller"
+#: src/prefs_send.c:145
+msgid "Confirm before sending queued messages"
+msgstr "Bekräfta innan köade meddelanden skickas"
 
-#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:873
-#: src/prefs_filter.c:876
-msgid "not contain"
-msgstr "inneh. ej"
+#: src/prefs_send.c:153
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "Visa sänddialog"
 
-#: src/prefs_filter.c:344 src/prefs_filtering.c:469
-msgid "Destination"
-msgstr "Destination"
+#: src/prefs_send.c:174
+msgid "Outgoing encoding"
+msgstr "Utgående kodning"
 
-#: src/prefs_filter.c:368
-msgid "Use regex"
-msgstr "Anv. regex"
+#: src/prefs_send.c:187
+msgid "If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will be used"
+msgstr "Om 'Automatisk' är valt kommer den bästa teckenkodningen för den nuvarande lokalen användas"
 
-#: src/prefs_filter.c:375
-msgid "Don't receive"
-msgstr "Tag ej emot"
+#: src/prefs_send.c:201
+msgid "Automatic (Recommended)"
+msgstr "Automatisk (Rekommenderad)"
 
-#: src/prefs_actions.c:354 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:522
-#: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
-msgid "Register"
-msgstr "Registrera"
+#: src/prefs_send.c:203
+msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
+msgstr "7 bitars ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_actions.c:360 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:528
-#: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
-msgid " Substitute "
-msgstr " Byt ut "
+#: src/prefs_send.c:204
+msgid "Unicode (UTF-8)"
+msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_filter.c:432 src/prefs_filtering.c:554
-msgid "Registered rules"
-msgstr "Registrerade regler"
+#: src/prefs_send.c:206
+msgid "Western European (ISO-8859-1)"
+msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_filter.c:497
-msgid "Reading filter configuration...\n"
-msgstr "Läser filterkonfiguration...\n"
+#: src/prefs_send.c:207
+msgid "Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_filter.c:533
-msgid "Writing filter configuration...\n"
-msgstr "Skriver filterkonfiguration...\n"
+#: src/prefs_send.c:209
+msgid "Central European (ISO-8859-2)"
+msgstr "Centraleuropeisk (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_actions.c:727 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:714
-#: src/prefs_filtering.c:777 src/prefs_filtering.c:800 src/prefs_matcher.c:614
-#: src/prefs_matcher.c:688 src/prefs_scoring.c:454 src/prefs_scoring.c:485
-#: src/prefs_template.c:301
-msgid "(New)"
-msgstr "(Ny)"
+#: src/prefs_send.c:211
+msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "Baltisk (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_filter.c:684 src/prefs_filtering.c:894
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "Destination är inte angiven"
+#: src/prefs_send.c:212
+msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
+msgstr "Baltisk (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_filter.c:811 src/prefs_filtering.c:970 src/prefs_scoring.c:635
-msgid "Delete rule"
-msgstr "Ta bort regel"
+#: src/prefs_send.c:214
+msgid "Greek (ISO-8859-7)"
+msgstr "Grekisk (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_filter.c:812 src/prefs_filtering.c:971 src/prefs_scoring.c:636
-msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort denna regel?"
+#: src/prefs_send.c:216
+msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
+msgstr "Hebreiska  (ISO-8859-8)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:223
-#, fuzzy
-msgid "Move"
-msgstr "Flytta upp"
+#: src/prefs_send.c:217
+msgid "Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "Hebreiska (Windows-1255)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:224
-#, fuzzy
-msgid "Copy"
-msgstr "/_Kopiera..."
+#: src/prefs_send.c:219
+msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
+msgstr "Turkisk (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_summary_column.c:67
-msgid "Mark"
-msgstr "Markera"
+#: src/prefs_send.c:221
+msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+msgstr "Kyrillisk (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:227
-#, fuzzy
-msgid "Unmark"
-msgstr "Kommentarer"
+#: src/prefs_send.c:222
+msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
+msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:228
-#, fuzzy
-msgid "Mark as read"
-msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
+#: src/prefs_send.c:223
+msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "Kyrillisk (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:229
-#, fuzzy
-msgid "Mark as unread"
-msgstr "/_Markera/Markera som _oläst"
+#: src/prefs_send.c:224
+msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:232
-#, fuzzy
-msgid "Bounce"
-msgstr "inget"
+#: src/prefs_send.c:226
+msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
+msgstr "Japansk (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:479
-#, fuzzy
-msgid "Color"
-msgstr "Färger"
+#: src/prefs_send.c:228
+msgid "Japanese (EUC-JP)"
+msgstr "Japansk (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:235
-#, fuzzy
-msgid "Delete on Server"
-msgstr "Ta bort mapp"
+#: src/prefs_send.c:229
+msgid "Japanese (Shift_JIS)"
+msgstr "Japansk (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:329
-#, fuzzy
-msgid "Creating filtering setting window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för filterinställningar...\n"
+#: src/prefs_send.c:232
+msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
+msgstr "Förenklad kinesisk (GB2312)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:348
-#, fuzzy
-msgid "Filtering setting"
-msgstr "Filterinställningar"
+#: src/prefs_send.c:233
+msgid "Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "Förenklad kinesiska (GBK)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:378 src/prefs_scoring.c:234
-msgid "Define ..."
-msgstr ""
+#: src/prefs_send.c:234
+msgid "Traditional Chinese (Big5)"
+msgstr "Traditionell kinesisk (Big5)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:390
-#, fuzzy
-msgid "Action"
-msgstr "Konto"
+#: src/prefs_send.c:236
+msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
+msgstr "Traditionell kinesisk (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:500 src/prefs_matcher.c:405
-#, fuzzy
-msgid "Info ..."
-msgstr " ... "
+#: src/prefs_send.c:237
+msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
+msgstr "Kinesisk (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:847 src/prefs_filtering.c:916 src/prefs_scoring.c:531
-#: src/prefs_scoring.c:568 src/prefs_scoring.c:613
-#, fuzzy
-msgid "Match string is not valid."
-msgstr "Söksträngen ej funnen."
+#: src/prefs_send.c:240
+msgid "Korean (EUC-KR)"
+msgstr "Koreansk (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:876 src/prefs_scoring.c:554 src/prefs_scoring.c:599
-#, fuzzy
-msgid "Score is not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/prefs_send.c:242
+msgid "Thai (TIS-620)"
+msgstr "Thailändska (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:299
-#, fuzzy
-msgid "Folder Property"
-msgstr "Egenskaper"
+#: src/prefs_send.c:243
+msgid "Thai (Windows-874)"
+msgstr "Thailändska (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:316
-msgid "Folder Property for "
-msgstr ""
+#: src/prefs_send.c:248
+msgid "Transfer encoding"
+msgstr "Överföringskod"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:325
-msgid "Request Return Receipt"
-msgstr ""
+#: src/prefs_send.c:261
+msgid "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII characters"
+msgstr "Specificera vilken Content-Transfer-Encoding som ska användas när meddelande innehåller icke ASCII-tecken"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:337
-msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
-msgstr ""
+#: src/prefs_spelling.c:95
+msgid "Select dictionaries location"
+msgstr "Välj plats för ordböcker"
 
-#. Default To
-#: src/prefs_folder_item.c:347
-#, fuzzy
-msgid "Default To: "
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#: src/prefs_spelling.c:124
+msgid "Pick color for misspelled word"
+msgstr "Välj färg för felstavat ord"
 
-#. Simplify Subject
-#: src/prefs_folder_item.c:364
-msgid "Simplify Subject RegExp: "
-msgstr ""
+#: src/prefs_spelling.c:165
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "Aktivera rättstaving"
 
-#. Folder chmod
-#: src/prefs_folder_item.c:382
-#, fuzzy
-msgid "Folder chmod: "
-msgstr "Endast mapp"
+#: src/prefs_spelling.c:180
+msgid "Enable alternate dictionary"
+msgstr "Aktivera alternativ ordlista"
 
-#. Default account
-#: src/prefs_folder_item.c:406
-#, fuzzy
-msgid "Default account: "
-msgstr "Ta bort konto"
+#: src/prefs_spelling.c:186
+msgid "Faster switching with last used dictionary"
+msgstr "Byt till senast använda ordbok snabbare"
 
-#: src/prefs_matcher.c:124
-#, fuzzy
-msgid "or"
-msgstr "Port"
+#: src/prefs_spelling.c:188
+msgid "Dictionaries path:"
+msgstr "Sökväg till ordlistor:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:124
-#, fuzzy
-msgid "and"
-msgstr "Kommando"
+#: src/prefs_spelling.c:202
+msgid "Default dictionary:"
+msgstr "Standard ordlista:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:133
-#, fuzzy
-msgid "does not contain"
-msgstr "inneh. ej"
+#: src/prefs_spelling.c:219
+msgid "Default suggestion mode:"
+msgstr "Standard förslagsläge:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:142
-#, fuzzy
-msgid "yes"
-msgstr "Ja"
+#: src/prefs_spelling.c:236
+msgid "Misspelled word color:"
+msgstr "Färg på felstavat ord:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:142
-#, fuzzy
-msgid "no"
-msgstr "inget"
+#: src/prefs_spelling.c:261
+msgid "Use black to underline"
+msgstr "Använd svart vid understrykning"
 
-#: src/prefs_matcher.c:146
-#, fuzzy
-msgid "All messages"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+#: src/prefs_spelling.c:368
+msgid "Spell Checking"
+msgstr "Rättstavning"
 
-#. S_COL_MIME
-#: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:45
-#: src/selective_download.c:465 src/summaryview.c:451
-msgid "Subject"
-msgstr "Ärende"
+#: src/prefs_summaries.c:141
+msgid "the full abbreviated weekday name"
+msgstr "fullständigt förkortat veckodagsnamn"
 
-#. S_COL_SUBJECT
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:40
-#: src/selective_download.c:458 src/summaryview.c:452
-msgid "From"
-msgstr "Från"
+#: src/prefs_summaries.c:142
+msgid "the full weekday name"
+msgstr "fullständigt veckodagsnamn"
 
-#. subject
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:46
-#, fuzzy
-msgid "To"
-msgstr "Till:"
+#: src/prefs_summaries.c:143
+msgid "the abbreviated month name"
+msgstr "förkortat månadsnamn"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147
-msgid "To or Cc"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:144
+msgid "the full month name"
+msgstr "fullständigt månadsnamn"
 
-#. cc
-#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:48
-#, fuzzy
-msgid "Newsgroups"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+#: src/prefs_summaries.c:145
+msgid "the preferred date and time for the current locale"
+msgstr "föredraget datum och tid för gällande lokal"
 
-#: src/prefs_matcher.c:148
-#, fuzzy
-msgid "In reply to"
-msgstr "Svara till alla"
+#: src/prefs_summaries.c:146
+msgid "the century number (year/100)"
+msgstr "århundrandetal (årtal/100)"
 
-#. newsgroups
-#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:49
-#, fuzzy
-msgid "References"
-msgstr "Ladda om"
+#: src/prefs_summaries.c:147
+msgid "the day of the month as a decimal number"
+msgstr "dagen i månaden som decimaltal"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
-msgid "Age greater than"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:148
+msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
+msgstr "timmen som decimaltal enligt 24-timmarsräkning"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
-msgid "Age lower than"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:149
+msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
+msgstr "timmen som decimaltal enligt 12-timmarsräkning"
 
-#: src/prefs_matcher.c:150
-#, fuzzy
-msgid "Headers part"
-msgstr "Brevhuvudsnamn"
+#: src/prefs_summaries.c:150
+msgid "the day of the year as a decimal number"
+msgstr "dagen på året som ett decimaltal"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
-msgid "Body part"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:151
+msgid "the month as a decimal number"
+msgstr "månaden som ett decimaltal"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
-#, fuzzy
-msgid "Whole message"
-msgstr "Skicka meddelande"
+#: src/prefs_summaries.c:152
+msgid "the minute as a decimal number"
+msgstr "minuten som ett decimaltal"
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
-#, fuzzy
-msgid "Unread flag"
-msgstr "Oläst(a)"
+#: src/prefs_summaries.c:153
+msgid "either AM or PM"
+msgstr "antingen AM eller PM"
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
-#, fuzzy
-msgid "New flag"
-msgstr "Ny mapp"
+#: src/prefs_summaries.c:154
+msgid "the second as a decimal number"
+msgstr "sekunden som ett decimaltal"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153
-msgid "Marked flag"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:155
+msgid "the day of the week as a decimal number"
+msgstr "veckodagen som ett decimaltal"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153
-#, fuzzy
-msgid "Deleted flag"
-msgstr "Ta bort mapp"
+#: src/prefs_summaries.c:156
+msgid "the preferred date for the current locale"
+msgstr "föredraget datum för gällande lokal"
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
-msgid "Replied flag"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:157
+msgid "the last two digits of a year"
+msgstr "de sista två siffrorna av ett årtal"
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
-#, fuzzy
-msgid "Forwarded flag"
-msgstr "Skicka meddelandet vidare"
+#: src/prefs_summaries.c:158
+msgid "the year as a decimal number"
+msgstr "årtalet som ett decimaltal"
 
-#: src/prefs_matcher.c:155
-msgid "Score greater than"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:159
+msgid "the time zone or name or abbreviation"
+msgstr "tidszon, namn eller förkortning"
 
-#: src/prefs_matcher.c:155
-msgid "Score lower than"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:180
+#: src/prefs_summaries.c:228
+#: src/prefs_summaries.c:809
+msgid "Date format"
+msgstr "Datumformat"
 
-#: src/prefs_matcher.c:156
-msgid "Score equal to"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:204
+msgid "Specifier"
+msgstr "Symbol"
 
-#: src/prefs_matcher.c:158
-msgid "Size greater than"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:246
+msgid "Example"
+msgstr "Exempel"
 
-#: src/prefs_matcher.c:159
-msgid "Size smaller than"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:328
+msgid "Select key bindings"
+msgstr "Välj tangentbordsgenvägar"
 
-#: src/prefs_matcher.c:160
-msgid "Size exactly"
+#: src/prefs_summaries.c:342
+msgid "Select preset:"
+msgstr "Välj förinställning:"
+
+#: src/prefs_summaries.c:352
+#: src/prefs_summaries.c:699
+msgid "Old Sylpheed"
+msgstr "Gamla Sylpheed"
+
+#: src/prefs_summaries.c:360
+msgid ""
+"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
+"any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
 msgstr ""
+"Du kan också ändra varje meny-genväg genom att trycka\n"
+"någon tangent(er) när du har muspekaren på menyvalet."
+
+#: src/prefs_summaries.c:763
+msgid "Translate header name (such as 'From:', 'Subject:')"
+msgstr "Översätt brevhuvudsnamn (såsom 'Från:', 'Ämne:')"
+
+#: src/prefs_summaries.c:766
+msgid "Display unread number next to folder name"
+msgstr "Visa antal olästa bredvid mappnamn"
 
-#: src/prefs_matcher.c:295
-#, fuzzy
-msgid "Creating matcher setting window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för filterinställningar...\n"
+#: src/prefs_summaries.c:773
+msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
+msgstr "Förkorta namnet på nyhetsgrupper om det är längre än"
 
-#: src/prefs_matcher.c:314
-#, fuzzy
-msgid "Condition setting"
-msgstr "Kontoinställningar"
+#: src/prefs_summaries.c:787
+msgid "letters"
+msgstr "bokstäver"
 
-#. criteria combo box
-#: src/prefs_matcher.c:339
-#, fuzzy
-msgid "Match type"
-msgstr "MIME-typ"
+#: src/prefs_summaries.c:800
+msgid "Display sender using address book"
+msgstr "Visa avsändaren från adressboken"
 
-#: src/prefs_matcher.c:476
-#, fuzzy
-msgid "Use regexp"
-msgstr "Anv. regex"
+#: src/prefs_summaries.c:803
+msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
+msgstr "Trådar använder ämne som tillägg till standardhuvud"
 
-#. boolean operation
-#: src/prefs_matcher.c:514
-msgid "Boolean Op"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:826
+msgid "Set displayed columns"
+msgstr "Visade kolumner"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1017
-#, fuzzy
-msgid "Value is not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/prefs_summaries.c:834
+msgid " Folder list... "
+msgstr " Mapplista... "
 
-#: src/prefs_matcher.c:1442 src/quote_fmt.c:90
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "Beskrivning av symboler"
+#: src/prefs_summaries.c:842
+msgid " Message list... "
+msgstr " Meddelandelista... "
 
-#: src/prefs_matcher.c:1474
-msgid ""
-"%\n"
-"Subject\n"
-"From\n"
-"To\n"
-"Cc\n"
-"Date\n"
-"Message-ID\n"
-"Newsgroups\n"
-"References\n"
-"Filename - should not be modified\n"
-"new line\n"
-"escape character for quotes\n"
-"quote character\n"
-"%"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_scoring.c:184
-#, fuzzy
-msgid "Creating scoring setting window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för filterinställningar...\n"
-
-#: src/prefs_scoring.c:203
-#, fuzzy
-msgid "Scoring setting"
-msgstr "Kontoinställningar"
-
-#. S_COL_NUMBER
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:456
-msgid "Score"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:863
+msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
+msgstr "Utför omedelbart vid flyttning och borttagande av meddelanden"
 
-#: src/prefs_scoring.c:335
-msgid "Kill score"
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:865
+msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
+msgstr "Meddelanden kommer markeras fram till exekvering om detta är avstängt"
 
-#: src/prefs_scoring.c:347
-#, fuzzy
-msgid "Important score"
-msgstr "Fil att importera:"
+#: src/prefs_summaries.c:871
+msgid "Confirm before marking all mails in a folder as read"
+msgstr "Bekräfta innan alla meddelanden i en mapp makeras som lästa"
 
-#: src/prefs_scoring.c:560 src/prefs_scoring.c:605
-#, fuzzy
-msgid "Match string is not set."
-msgstr "Destination är inte angiven"
+#: src/prefs_summaries.c:875
+msgid "Always open message when selected"
+msgstr "Öppna alltid meddelande när de markeras"
 
-#: src/prefs_actions.c:254
-#, fuzzy
-msgid "Creating actions setting window...\n"
-msgstr "Skapar fönster för filterinställningar...\n"
+#: src/prefs_summaries.c:879
+msgid "Only mark message as read when opened in a new window"
+msgstr "Markera bara meddelande som lästa om de har öppnats i ett nytt fönster"
 
-#: src/prefs_actions.c:274
-#, fuzzy
-msgid "Actions setting"
-msgstr "Kontoinställningar"
+#: src/prefs_summaries.c:892
+msgid "When entering a folder"
+msgstr "Vid markering av mapp"
 
-#: src/prefs_actions.c:293
-#, fuzzy
-msgid "Menu name: "
-msgstr "Fullst. namn"
+#: src/prefs_summaries.c:908
+msgid "Do nothing"
+msgstr "Gör ingetting"
 
-#: src/prefs_actions.c:306
-#, fuzzy
-msgid "Command line: "
-msgstr "Kommando"
+#: src/prefs_summaries.c:909
+msgid "Select first unread (or new) message"
+msgstr "Välj det första olästa (eller nya) meddelandet"
 
-#: src/prefs_actions.c:317
-msgid ""
-"Menu name:\n"
-" Use / in menu name to make submenus.\n"
-"Command line:\n"
-" Begin with:\n"
-"   | to send message body or selection to command\n"
-"   > to send user provided text to command\n"
-"   * to send user provided hidden text to command\n"
-" End with:\n"
-"   | to replace message body or selection with command output\n"
-"   & to run command asynchronously\n"
-" Use %f for message file name\n"
-"   %F for the list of the file names of selected messages\n"
-"   %p for the selected message part."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_actions.c:373
-msgid "Help on syntax"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_actions.c:392
-#, fuzzy
-msgid "Registered actions"
-msgstr "Registrerade regler"
-
-#: src/prefs_actions.c:449
-#, fuzzy
-msgid "Reading actions configurations...\n"
-msgstr "Läser konfiguration...\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:485
-#, fuzzy
-msgid "Writing actions configuration...\n"
-msgstr "Skriver filterkonfiguration...\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:661 src/prefs_actions.c:667
-#, fuzzy
-msgid "Could not get message file."
-msgstr "Kunde inte läsa fil."
-
-#: src/prefs_actions.c:675
-msgid "Could not get message part."
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:911
+msgid "Select first new (or unread) message"
+msgstr "Välj det första nya (eller olästa) meddelandet"
 
-#: src/prefs_actions.c:681
-#, fuzzy
-msgid "No message part selected."
-msgstr "ett meddelande kan inte tas emot\n"
+#: src/prefs_summaries.c:923
+msgid "Show \"no unread (or new) message\" dialog"
+msgstr "Visa \"inga olästa (eller nya) meddelande\" dialog"
 
-#: src/prefs_actions.c:685
-msgid "No message file selected."
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:940
+msgid "Assume 'Yes'"
+msgstr "Anta 'Ja'"
 
-#: src/prefs_actions.c:704
-#, fuzzy
-msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "Kan inte ta emot delen av multipart-meddelandet."
+#: src/prefs_summaries.c:942
+msgid "Assume 'No'"
+msgstr "Anta 'Nej'"
 
-#: src/prefs_actions.c:776
-#, fuzzy
-msgid "Menu name is not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/prefs_summaries.c:951
+msgid " Set key bindings... "
+msgstr " Tangentbordsgenvägar... "
 
-#: src/prefs_actions.c:781
-msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
-msgstr ""
+#: src/prefs_summaries.c:1058
+msgid "Summaries"
+msgstr "Sammanfattningar"
 
-#: src/prefs_actions.c:791
-msgid "Menu name is too long."
-msgstr ""
+#: src/prefs_summary_column.c:81
+msgid "Attachment"
+msgstr "Bilaga"
 
-#: src/prefs_actions.c:800
-#, fuzzy
-msgid "Command line not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/prefs_summary_column.c:87
+msgid "Number"
+msgstr "Nummer"
 
-#: src/prefs_actions.c:805
-msgid "Menu name and command are too long."
-msgstr ""
+#: src/prefs_summary_column.c:219
+msgid "Message list columns configuration"
+msgstr "Inställning av kolumner i meddelandelistan"
 
-#: src/prefs_actions.c:810
-#, c-format
+#: src/prefs_summary_column.c:236
 msgid ""
-"The command\n"
-"%s\n"
-"has a syntax error."
+"Select columns to be displayed in the message list. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
+"Välj kolumner som ska visas i meddelandelistan. Du kan ändra\n"
+"ordningen genom att använda Upp / Ner knapparna eller genom att dra kolumnnamnen"
 
-#: src/prefs_actions.c:870
-#, fuzzy
-msgid "Delete action"
-msgstr "Ta bort konto"
+#: src/prefs_template.c:190
+msgid "Template name"
+msgstr "Mallnamn"
 
-#: src/prefs_actions.c:871
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this action?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta konto? "
+#: src/prefs_template.c:269
+msgid " Symbols... "
+msgstr " Symboler... "
 
-#: src/prefs_actions.c:1071
-msgid ""
-"The selected action is not a pipe action.\n"
-" You can only use pipe actions when composing a message."
-msgstr ""
+#: src/prefs_template.c:295
+msgid "Template configuration"
+msgstr "Mallkonfiguration"
 
-#: src/prefs_actions.c:1178
-#, fuzzy
-msgid "Action command error\n"
-msgstr "protokollfel\n"
+#: src/prefs_template.c:508
+msgid "Template format error."
+msgstr "Fel i mallformat"
 
-#: src/prefs_actions.c:1260
-#, c-format
-msgid ""
-"Command could not started. Pipe creation failed.\n"
-"%s"
-msgstr ""
+#: src/prefs_template.c:517
+msgid "Template name is not set."
+msgstr "Mallnamn är inte angivet."
 
-#: src/prefs_actions.c:1265
-msgid "Forking child and grandchild.\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_template.c:606
+msgid "Delete template"
+msgstr "Ta bort mall"
 
-#: src/prefs_actions.c:1317
-msgid "Child: Waiting for grandchild\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_template.c:607
+msgid "Do you really want to delete this template?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna mall?"
 
-#: src/prefs_actions.c:1319
-msgid "Child: grandchild ended\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_template.c:744
+msgid "Current templates"
+msgstr "Befintliga mallar"
 
-#. Fork error
-#: src/prefs_actions.c:1325
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Could not fork to execute the following command:\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr "Kunde inte exekvera externt kommando: %s\n"
+#: src/prefs_template.c:769
+msgid "Template"
+msgstr "Mall"
 
-#: src/prefs_actions.c:1415
-#, c-format
-msgid "Killing child group id %d\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_themes.c:340
+#: src/prefs_themes.c:712
+msgid "Default internal theme"
+msgstr "Internt standardtema"
 
-#: src/prefs_actions.c:1516
-#, c-format
-msgid "Freeing children data %x\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_themes.c:362
+msgid "Themes"
+msgstr "Teman"
 
-#: src/prefs_actions.c:1534
-msgid "Updating actions input/output dialog.\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_themes.c:450
+msgid "Only root can remove system themes"
+msgstr "Endast root-användaren kan ta bort systemteman"
 
-#: src/prefs_actions.c:1558
+#: src/prefs_themes.c:453
 #, c-format
-msgid "--- Running: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "Remove system theme '%s'"
+msgstr "Ta bort systemtema '%s'"
 
-#: src/prefs_actions.c:1561
+#: src/prefs_themes.c:456
 #, c-format
-msgid "--- Ended: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "Remove theme '%s'"
+msgstr "Ta bort tema '%s'"
 
-#: src/prefs_actions.c:1589
-#, fuzzy
-msgid "Creating actions dialog\n"
-msgstr "Skapar processdialog...\n"
+#: src/prefs_themes.c:462
+msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
+msgstr "Är du säker på att du vill ta bort detta tema?"
 
-#: src/prefs_actions.c:1597
-msgid "Actions' input/output"
+#: src/prefs_themes.c:472
+#, c-format
+msgid ""
+"File %s failed\n"
+"while removing theme."
 msgstr ""
+"Fil %s misslyckades\n"
+"när temat togs bort"
+
+#: src/prefs_themes.c:476
+msgid "Removing theme directory failed."
+msgstr "Borttagning av temakatalogen misslyckades."
 
-#: src/prefs_actions.c:1647
-#, fuzzy
-msgid "Abort actions"
-msgstr "Citering"
+#: src/prefs_themes.c:479
+msgid "Theme removed succesfully"
+msgstr "Tema borttaget"
 
-#: src/prefs_actions.c:1653
-#, fuzzy
-msgid "Close window"
-msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
+#: src/prefs_themes.c:499
+msgid "Select theme folder"