2007-11-19 [paul] 3.0.2cvs145
[claws.git] / po / sv.po
index c3b35f47fe66577dd7560c63d15b1396af53d0d7..7739dc12607f0994910705e9877140a7edd21ba0 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
-# Swedish translation of Sylpheed
-# Copyright (C) 2001 Joakim Andreasson
-# Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>
-#
+# Swedish translation of Sylpheed-Claws.
+# Copyright (C) 2006 The Sylpheed Authors
+# This file is distributed under the same license as the Sylpheed-Claws package.
+# Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2006.
+# 
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed\n"
+"Project-Id-Version: Sylpheed-Claws 2.0.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2004-08-24 14:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-10-08\n"
-"Last-Translator: Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>\n"
-"Language-Team: Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-01-21 15:34+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-11-06 07:54+0100\n"
+"Last-Translator: Patrik Rydberg <patrik.rydberg@home.se>\n"
+"Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);"
 
 
-#: src/account.c:309
+#: src/account.c:376
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"Några kompositionsfönster är öppna.\n"
-"Vänligen stäng alla kompositionsfönster innan du redigerar kontona."
+"Det finns något nytt meddelande öppet.\n"
+"Stänga alla fönster innan du redigerar konton."
 
 
-#: src/account.c:561
+#: src/account.c:423
+msgid "Can't create folder."
+msgstr "Kan inte skapa mapp."
+
+#: src/account.c:679
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Redigera konton"
 
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Redigera konton"
 
-#: src/account.c:579
+#: src/account.c:697
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Nya meddelande kommer att kontrolleras i denna ordning. Bocka för\n"
+"kontot i 'G' kolumnen för att inkludera kontot i 'Hämta alla'."
 
 
-#: src/account.c:599 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:643
-#: src/compose.c:4990 src/compose.c:5166 src/editaddress.c:775
-#: src/editaddress.c:824 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:260
-#: src/editjpilot.c:296 src/editldap.c:397 src/editvcard.c:211
-#: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
-#: src/select-keys.c:301
-msgid "Name"
-msgstr "Namn"
+#: src/account.c:772
+msgid " _Set as default account "
+msgstr " _Sätt som standardkonto "
 
 
-#: src/account.c:600 src/prefs_account.c:926
-msgid "Protocol"
-msgstr "Protokoll"
+#: src/account.c:862
+msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
+msgstr "Konton med fjärrmappar kan inte kopieras."
 
 
-#: src/account.c:601 src/ssl_manager.c:105
-msgid "Server"
-msgstr "Värd"
-
-#: src/account.c:630 src/addressbook.c:784 src/editaddress.c:723
-#: src/editaddress.c:857 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
-#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-#: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
-#: src/prefs_matcher.c:559 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
-msgid "Add"
-msgstr "Lägg till"
-
-#: src/account.c:636
-msgid "Edit"
-msgstr "Redigera"
-
-#: src/account.c:642 src/prefs_customheader.c:241
-msgid " Delete "
-msgstr " Ta bort "
-
-#: src/account.c:648
-#, fuzzy
-msgid " Clone "
-msgstr "Stäng"
-
-#: src/account.c:654 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
-#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:641
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
-msgid "Down"
-msgstr "Ner"
-
-#: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
-#: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:635
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
-msgid "Up"
-msgstr "Upp"
-
-#: src/account.c:674
-msgid " Set as default account "
-msgstr " Använd som förinställt konto "
-
-#: src/account.c:680 src/action.c:1193 src/addressbook.c:1018
-#: src/addressbook.c:3180 src/addressbook.c:3185 src/addressbook.c:3224
-#: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:197
-#: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:231 src/inc.c:713
-#: src/message_search.c:136 src/summary_search.c:212
-msgid "Close"
-msgstr "Stäng"
+#: src/account.c:868
+#, c-format
+msgid "Copy of %s"
+msgstr "Kopia av %s"
 
 
-#: src/account.c:756
-msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
-msgstr ""
+#: src/account.c:1007
+#, c-format
+msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort konto '%s'?"
 
 
-#: src/account.c:762
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cloned %s"
-msgstr "Fann %s\n"
+#: src/account.c:1009
+msgid "(Untitled)"
+msgstr "(Ingen titel)"
 
 
-#: src/account.c:904
+#: src/account.c:1010
 msgid "Delete account"
 msgstr "Ta bort konto"
 
 msgid "Delete account"
 msgstr "Ta bort konto"
 
-#: src/account.c:905
-msgid "Do you really want to delete this account?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta konto? "
-
-#: src/account.c:906 src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318
-#: src/addressbook.c:2346 src/compose.c:2369 src/compose.c:3300
-#: src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/compose.c:6596
-#: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/imap_gtk.c:253 src/imap_gtk.c:300 src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182
-#: src/inc.c:287 src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200
-#: src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204 src/news_gtk.c:242
-#: src/news_gtk.c:297 src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
-#: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
-#: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
-#: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/ssl_manager.c:271
-#: src/summary_search.c:351 src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258
-#: src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366
-#: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
-#: src/summaryview.c:1469 src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1903
-#: src/textview.c:2050 src/toolbar.c:1869
-msgid "Yes"
-msgstr "Ja"
-
-#: src/account.c:906 src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/imap_gtk.c:253
-#: src/imap_gtk.c:300 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204
-#: src/news_gtk.c:242 src/ssl_manager.c:271
-msgid "+No"
-msgstr "+Nej"
-
-#: src/action.c:347
-#, fuzzy, c-format
+#: src/account.c:1451
+#: src/addressadd.c:185
+#: src/addressbook.c:747
+#: src/compose.c:5162
+#: src/compose.c:5388
+#: src/editaddress.c:953
+#: src/editaddress.c:1002
+#: src/editbook.c:175
+#: src/editgroup.c:279
+#: src/editjpilot.c:270
+#: src/editldap.c:398
+#: src/editvcard.c:183
+#: src/importmutt.c:226
+#: src/importpine.c:226
+#: src/mimeview.c:199
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332
+#: src/prefs_filtering.c:1255
+msgid "Name"
+msgstr "Namn"
+
+#: src/account.c:1458
+#: src/prefs_account.c:1169
+msgid "Protocol"
+msgstr "Protokoll"
+
+#: src/account.c:1465
+#: src/ssl_manager.c:99
+msgid "Server"
+msgstr "Server"
+
+#: src/action.c:352
+#, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
 msgid "Could not get message file %d"
-msgstr "Kunde inte läsa fil."
+msgstr "Kan inte hämta meddelandefilen %d"
 
 
-#: src/action.c:366
-#, fuzzy
+#: src/action.c:383
 msgid "Could not get message part."
 msgid "Could not get message part."
-msgstr "Kunde inte läsa fil."
+msgstr "Kan inte hämta del av meddelande."
 
 
-#: src/action.c:383
-#, fuzzy
+#: src/action.c:400
 msgid "Can't get part of multipart message"
 msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "Kan inte ta emot delen av multipart-meddelandet."
+msgstr "Kan inte hämta del av flerdelat meddelande"
 
 
-#: src/action.c:496
+#: src/action.c:514
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
 msgstr ""
+"Den valda aktiviteten kan inte användas i Nytt meddelande fönster\n"
+"på grund av att det innehåller %%f, %%F, %%as eller %%p."
 
 
-#: src/action.c:771
+#: src/action.c:794
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Kommandot kunde inte starta. Skapandet av Pipe misslyckades.\n"
+"%s"
 
 
-#: src/action.c:858
-#, fuzzy, c-format
+#: src/action.c:889
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
 "%s\n"
 "%s"
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
 "%s\n"
 "%s"
-msgstr "Kunde inte exekvera externt kommando: %s\n"
+msgstr ""
+"Kunde inte förgrena för att exekvera följande kommando:\n"
+"%s\n"
+"%s"
 
 
-#: src/action.c:1081
+#: src/action.c:1107
+#: src/action.c:1257
+msgid "Completed"
+msgstr "Färdigt"
+
+#: src/action.c:1143
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "--- Kör: %s\n"
 
 
-#: src/action.c:1085
+#: src/action.c:1147
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "--- Avslutades: %s\n"
 
 
-#: src/action.c:1120
+#: src/action.c:1180
 msgid "Action's input/output"
 msgid "Action's input/output"
-msgstr ""
-
-#: src/action.c:1170
-#, fuzzy
-msgid " Send "
-msgstr "Skicka"
+msgstr "Aktivitets in/ut data"
 
 
-#: src/action.c:1186
-msgid "Completed %v/%u"
-msgstr ""
-
-#: src/action.c:1192
-#, fuzzy
-msgid "Abort"
-msgstr "Om"
-
-#: src/action.c:1334
-#, fuzzy, c-format
+#: src/action.c:1447
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
-"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
+"('%%h' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
 "  %s"
 msgstr ""
-"Skriv in utskriftskommando:\n"
-"('%s' kommer att ersättas med filnamnet)"
+"Skriv in argumenten för följande aktivitet:\n"
+"('%%h' kommer att ersättas av argumentet)\n"
+"  %s"
 
 
-#: src/action.c:1339
+#: src/action.c:1452
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgid "Action's hidden user argument"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivitets gömda användarargument"
 
 
-#: src/action.c:1343
-#, fuzzy, c-format
+#: src/action.c:1456
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
-"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
+"('%%u' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
 "  %s"
 msgstr ""
-"Skriv in utskriftskommando:\n"
-"('%s' kommer att ersättas med filnamnet)"
+"Skriv in argumentet för följande aktivitet:\n"
+"('%%u' kommer att ersättas av argumentet)\n"
+"  %s"
 
 
-#: src/action.c:1348
+#: src/action.c:1461
 msgid "Action's user argument"
 msgid "Action's user argument"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivitets användarargument"
 
 #: src/addressadd.c:165
 
 #: src/addressadd.c:165
-#, fuzzy
 msgid "Add to address book"
 msgid "Add to address book"
-msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
+msgstr "Lägg till i adressboken"
 
 
-#: src/addressadd.c:197 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:434
+#: src/addressadd.c:197
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
+#: src/toolbar.c:441
 msgid "Address"
 msgstr "Adress"
 
 msgid "Address"
 msgstr "Adress"
 
-#: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:645 src/editaddress.c:629
-#: src/editaddress.c:693 src/editgroup.c:262
+#: src/addressadd.c:207
+#: src/addressbook.c:749
+#: src/editaddress.c:761
+#: src/editaddress.c:825
+#: src/editgroup.c:281
 msgid "Remarks"
 msgstr "Kommentarer"
 
 #: src/addressadd.c:229
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgid "Remarks"
 msgstr "Kommentarer"
 
 #: src/addressadd.c:229
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "Välj adressboksmapp"
-
-#: src/addressadd.c:243 src/addrgather.c:507 src/alertpanel.c:197
-#: src/alertpanel.c:328 src/compose.c:6100 src/editaddress.c:514
-#: src/editbook.c:205 src/editgroup.c:372 src/editjpilot.c:345
-#: src/editldap_basedn.c:214 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:240
-#: src/export.c:201 src/foldersel.c:197 src/grouplistdialog.c:237
-#: src/gtk/about.c:231 src/gtk/description_window.c:120
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1470 src/gtk/gtkaspell.c:2440 src/gtk/inputdialog.c:202
-#: src/gtk/prefswindow.c:316 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:206
-#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/main.c:727
-#: src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961 src/mimeview.c:1026
-#: src/passphrase.c:133 src/plugins/trayicon/trayicon.c:312
-#: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2537 src/prefs_common.c:2636
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
-#: src/prefs_gtk.c:489 src/prefs_matcher.c:372 src/prefs_summary_column.c:313
-#: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
-msgid "OK"
-msgstr "Ok"
-
-#: src/addressadd.c:244 src/addressbook.c:2334 src/addrgather.c:508
-#: src/compose.c:6101 src/compose.c:6797 src/compose.c:6835
-#: src/editaddress.c:515 src/editbook.c:206 src/editgroup.c:373
-#: src/editjpilot.c:346 src/editldap_basedn.c:215 src/editldap.c:343
-#: src/editvcard.c:241 src/exphtmldlg.c:728 src/expldifdlg.c:748
-#: src/export.c:202 src/foldersel.c:198 src/grouplistdialog.c:238
-#: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1479 src/gtk/inputdialog.c:203
-#: src/gtk/prefswindow.c:317 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:207
-#: src/importldif.c:1036 src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
-#: src/main.c:727 src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961
-#: src/mimeview.c:1027 src/passphrase.c:137
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:312 src/prefs_actions.c:162
-#: src/prefs_common.c:2538 src/prefs_common.c:2637
-#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
-#: src/prefs_gtk.c:490 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:314
-#: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:427 src/prefs_themes.c:476
-#: src/prefs_themes.c:483 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:824
-#: src/summaryview.c:3276
-msgid "Cancel"
-msgstr "Avbryt"
-
-#: src/addressbook.c:369 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:435
-#: src/messageview.c:151
-msgid "/_File"
-msgstr "/_Arkiv"
-
-#: src/addressbook.c:370
-msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _bok"
-
-#: src/addressbook.c:371
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _vCard"
-msgstr "/_Arkiv/Nytt _V-Card"
-
-#: src/addressbook.c:373
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _JPilot"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _J-Pilot"
-
-#: src/addressbook.c:376
-msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _Server"
+msgstr "Välj adressboksmapp"
 
 
-#: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:381 src/compose.c:519
-#: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:445
-#: src/mainwindow.c:447 src/messageview.c:154
-msgid "/_File/---"
-msgstr "/_Arkiv/---"
+#: src/addressbook.c:404
+msgid "/_Book"
+msgstr "/_Adressbok"
 
 
-#: src/addressbook.c:379
-msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/_Arkiv/R_edigera"
+#: src/addressbook.c:405
+msgid "/_Book/New _Book"
+msgstr "/_Adressbok/Ny _adressbok"
 
 
-#: src/addressbook.c:380
-msgid "/_File/_Delete"
-msgstr "/_Arkiv/_Ta bort"
+#: src/addressbook.c:406
+msgid "/_Book/New _Folder"
+msgstr "/_Adressbok/Ny _mapp"
 
 
-#: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517
-msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/_Arkiv/_Spara"
+#: src/addressbook.c:407
+msgid "/_Book/New _vCard"
+msgstr "/_Adressbok/Nytt _vCard"
 
 
-#: src/addressbook.c:383 src/compose.c:524 src/messageview.c:155
-msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/_Arkiv/Stän_g"
+#: src/addressbook.c:409
+msgid "/_Book/New _JPilot"
+msgstr "/_Adressbok/Nytt _JPilot"
 
 
-#: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
-#: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:157
-msgid "/_Edit"
-msgstr "/_Redigera"
+#: src/addressbook.c:412
+msgid "/_Book/New LDAP _Server"
+msgstr "/_Adressbok/Ny LDAP _server"
 
 
-#: src/addressbook.c:385
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/C_ut"
-msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
+#: src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:417
+msgid "/_Book/---"
+msgstr "/_Adressbok/---"
 
 
-#: src/addressbook.c:386 src/compose.c:531 src/mainwindow.c:452
-#: src/messageview.c:158
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
+#: src/addressbook.c:415
+msgid "/_Book/_Edit book"
+msgstr "/_Adressbok/_Redigera adressbok"
 
 
-#: src/addressbook.c:387 src/compose.c:532
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+#: src/addressbook.c:416
+msgid "/_Book/_Delete book"
+msgstr "/_Adressbok/_Ta bort adressbok"
 
 
-#: src/addressbook.c:388 src/compose.c:529 src/compose.c:612 src/compose.c:618
-#: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:160
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/_Redigera/---"
+#: src/addressbook.c:418
+msgid "/_Book/_Save"
+msgstr "/_Adressbok/_Spara"
 
 
-#: src/addressbook.c:389
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+#: src/addressbook.c:419
+msgid "/_Book/_Close"
+msgstr "/_Adressbok/_Stäng"
 
 
-#: src/addressbook.c:390
+#: src/addressbook.c:420
 msgid "/_Address"
 msgstr "/A_dress"
 
 msgid "/_Address"
 msgstr "/A_dress"
 
-#: src/addressbook.c:391
-msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/A_dress/Ny _adress"
-
-#: src/addressbook.c:392
-msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
-
-#: src/addressbook.c:393
-msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/A_dress/Ny _katalog"
+#: src/addressbook.c:421
+msgid "/_Address/_Select all"
+msgstr "/A_dress/_Markera alla"
 
 
-#: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:397
+#: src/addressbook.c:422
+#: src/addressbook.c:426
+#: src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:432
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/A_dress/---"
 
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/A_dress/---"
 
-#: src/addressbook.c:395
+#: src/addressbook.c:423
+msgid "/_Address/C_ut"
+msgstr "/A_dress/_Klipp ut"
+
+#: src/addressbook.c:424
+msgid "/_Address/_Copy"
+msgstr "/A_dress/K_opiera"
+
+#: src/addressbook.c:425
+msgid "/_Address/_Paste"
+msgstr "/A_dress/K_listra in"
+
+#: src/addressbook.c:427
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/A_dress/R_edigera"
 
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/A_dress/R_edigera"
 
-#: src/addressbook.c:396
+#: src/addressbook.c:428
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
+msgstr "/A_dress/_Ta bort"
+
+#: src/addressbook.c:430
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/A_dress/Ny _adress"
+
+#: src/addressbook.c:431
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
 
 
-#: src/addressbook.c:398
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:433
 msgid "/_Address/_Mail To"
 msgid "/_Address/_Mail To"
-msgstr "/A_dress/R_edigera"
+msgstr "/A_dress/Meddelande till"
 
 
-#: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:403 src/mainwindow.c:673
-#: src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:707
-#: src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275
-#: src/messageview.c:296
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/---"
+#: src/addressbook.c:434
+#: src/compose.c:738
+#: src/mainwindow.c:723
+#: src/messageview.c:293
+msgid "/_Tools"
 msgstr "/V_erktyg"
 
 msgstr "/V_erktyg"
 
-#: src/addressbook.c:400
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:435
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera _LDIF fil..."
 
 
-#: src/addressbook.c:401
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:436
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera M_utt fil..."
 
 
-#: src/addressbook.c:402
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:437
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera _Pine fil..."
 
 
-#: src/addressbook.c:404
+#: src/addressbook.c:438
+#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:773
+#: src/messageview.c:297
+#: src/messageview.c:318
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/V_erktyg/---"
+
+#: src/addressbook.c:439
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Verktyg/Exportera _HTML..."
 
 
-#: src/addressbook.c:405
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:440
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/_Verktyg/Exportera _LDIF"
 
 
-#: src/addressbook.c:406 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:740
-#: src/messageview.c:299
+#: src/addressbook.c:441
+#: src/compose.c:743
+#: src/mainwindow.c:798
+#: src/messageview.c:321
 msgid "/_Help"
 msgid "/_Help"
-msgstr "/_Hjälp"
+msgstr "/_Hjälp"
 
 
-#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:750
-#: src/messageview.c:300
+#: src/addressbook.c:442
+#: src/compose.c:744
+#: src/mainwindow.c:806
+#: src/messageview.c:322
 msgid "/_Help/_About"
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/_Hjälp/_Om"
+msgstr "/_Hjälp/_Om"
+
+#: src/addressbook.c:447
+#: src/addressbook.c:461
+#: src/compose.c:529
+#: src/mainwindow.c:476
+#: src/messageview.c:162
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/_Redigera"
 
 
-#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427 src/summaryview.c:403
+#: src/addressbook.c:448
+#: src/addressbook.c:462
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Ta bort"
 
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Ta bort"
 
-#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:428
-#: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:436 src/compose.c:510
-#: src/imap_gtk.c:56 src/imap_gtk.c:58 src/imap_gtk.c:61 src/imap_gtk.c:63
-#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:51
-#: src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:85 src/plugins/trayicon/trayicon.c:88
-#: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
-#: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
+#: src/addressbook.c:449
+#: src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:470
+#: src/compose.c:508
+#: src/imap_gtk.c:59
+#: src/imap_gtk.c:62
+#: src/imap_gtk.c:66
+#: src/mh_gtk.c:54
+#: src/mh_gtk.c:58
+#: src/mh_gtk.c:60
+#: src/news_gtk.c:53
+#: src/news_gtk.c:56
+#: src/news_gtk.c:58
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
+#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:452
+#: src/summaryview.c:458
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:429
-msgid "/New _Address"
-msgstr "/Ny _adress"
-
-#: src/addressbook.c:416 src/addressbook.c:430
-msgid "/New _Group"
-msgstr "/Ny _grupp"
-
-#: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:431
+#: src/addressbook.c:450
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Ny _katalog"
 
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Ny _katalog"
 
-#: src/addressbook.c:419 src/addressbook.c:433
+#: src/addressbook.c:452
+#: src/addressbook.c:467
 msgid "/C_ut"
 msgid "/C_ut"
-msgstr ""
+msgstr "/Klipp _ut"
 
 
-#: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:434
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:453
+#: src/addressbook.c:468
 msgid "/_Copy"
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/_Kopiera..."
+msgstr "/_Kopiera"
 
 
-#: src/addressbook.c:421 src/addressbook.c:435
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:454
+#: src/addressbook.c:469
 msgid "/_Paste"
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+msgstr "/Kli_stra in"
 
 
-#: src/addressbook.c:437
-#, fuzzy
-msgid "/Pa_ste Address"
-msgstr "/A_dress"
+#: src/addressbook.c:459
+msgid "/_Select all"
+msgstr "/Markera _alla"
 
 
-#: src/addressbook.c:438
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:464
+msgid "/New _Address"
+msgstr "/Ny _adress"
+
+#: src/addressbook.c:465
+msgid "/New _Group"
+msgstr "/Ny _grupp"
+
+#: src/addressbook.c:472
 msgid "/_Mail To"
 msgid "/_Mail To"
-msgstr "Postlåda"
+msgstr "/_Meddelande till"
 
 
-#: src/addressbook.c:440
+#: src/addressbook.c:474
 msgid "/_Browse Entry"
 msgid "/_Browse Entry"
-msgstr ""
+msgstr "/_Bläddra Post"
 
 
-#: src/addressbook.c:453 src/crash.c:442 src/crash.c:461 src/importldif.c:118
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:95 src/prefs_themes.c:643
-#: src/prefs_themes.c:675 src/prefs_themes.c:676
+#: src/addressbook.c:487
+#: src/crash.c:443
+#: src/crash.c:462
+#: src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122
+#: src/prefs_themes.c:690
+#: src/prefs_themes.c:722
+#: src/prefs_themes.c:723
 msgid "Unknown"
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Okänd"
 
 
-#: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:479 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:494
+#: src/addressbook.c:513
+#: src/importldif.c:126
 msgid "Success"
 msgid "Success"
-msgstr ""
+msgstr "Klar"
 
 
-#: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:495
+#: src/importldif.c:127
 msgid "Bad arguments"
 msgid "Bad arguments"
-msgstr ""
+msgstr "Felaktiga argument"
 
 
-#: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:127
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:496
+#: src/importldif.c:128
 msgid "File not specified"
 msgid "File not specified"
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+msgstr "Fil har inte specificerats."
 
 
-#: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:128
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:497
+#: src/importldif.c:129
 msgid "Error opening file"
 msgid "Error opening file"
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr "Fel vid öppnande av fil"
 
 
-#: src/addressbook.c:464 src/importldif.c:129
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:498
+#: src/importldif.c:130
 msgid "Error reading file"
 msgid "Error reading file"
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr "Fel vid läsande av fil"
 
 
-#: src/addressbook.c:465 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:499
+#: src/importldif.c:131
 msgid "End of file encountered"
 msgid "End of file encountered"
-msgstr ""
+msgstr "Nådde slutet på filen"
 
 
-#: src/addressbook.c:466 src/importldif.c:131
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:500
+#: src/importldif.c:132
 msgid "Error allocating memory"
 msgid "Error allocating memory"
-msgstr "kan inte allokera minne\n"
+msgstr "Kunde inte allokera minne"
 
 
-#: src/addressbook.c:467 src/importldif.c:132
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:501
+#: src/importldif.c:133
 msgid "Bad file format"
 msgid "Bad file format"
-msgstr "Datumformat"
+msgstr "Fel filformat"
 
 
-#: src/addressbook.c:468 src/importldif.c:133
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:502
+#: src/importldif.c:134
 msgid "Error writing to file"
 msgid "Error writing to file"
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr "Fel vid skrivning till fil"
 
 
-#: src/addressbook.c:469 src/importldif.c:134
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:503
+#: src/importldif.c:135
 msgid "Error opening directory"
 msgid "Error opening directory"
-msgstr "Spolkatalog"
+msgstr "Fel vid öppnande av katalog"
 
 
-#: src/addressbook.c:470 src/importldif.c:135
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:504
+#: src/importldif.c:136
 msgid "No path specified"
 msgid "No path specified"
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+msgstr "Sökväg har inte specificerats."
 
 
-#: src/addressbook.c:480
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:514
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgid "Error connecting to LDAP server"
-msgstr "Ansluter till POP3-värd: %s ..."
+msgstr "Fel vid anslutning till LDAP server"
 
 
-#: src/addressbook.c:481
+#: src/addressbook.c:515
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgid "Error initializing LDAP"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid initiering av LDAP"
 
 
-#: src/addressbook.c:482
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:516
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgid "Error binding to LDAP server"
-msgstr "Redigera LDAP-värd"
+msgstr "Fel vid bindandet till LDAP server"
 
 
-#: src/addressbook.c:483
+#: src/addressbook.c:517
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgid "Error searching LDAP database"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid sökning av LDAP databas"
 
 
-#: src/addressbook.c:484
+#: src/addressbook.c:518
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
-msgstr ""
+msgstr "Tidsgräns nådd vid LDAP operation"
 
 
-#: src/addressbook.c:485
+#: src/addressbook.c:519
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgid "Error in LDAP search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "Fel i LDAP sökkriteriet "
 
 
-#: src/addressbook.c:486
+#: src/addressbook.c:520
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "Inga LDAP objekt kunde hittas för sökkriteriet"
 
 
-#: src/addressbook.c:487
+#: src/addressbook.c:521
 msgid "LDAP search terminated on request"
 msgid "LDAP search terminated on request"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP sökning avbruten på begäran"
 
 
-#: src/addressbook.c:488
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:522
 msgid "Error starting TLS connection"
 msgid "Error starting TLS connection"
-msgstr "Vel vid skapande av SSL-kontext\n"
-
-#: src/addressbook.c:644
-msgid "E-Mail address"
+msgstr "Fel vid start av TLS anslutning"
+
+#: src/addressbook.c:746
+msgid "Sources"
+msgstr "Källor"
+
+#: src/addressbook.c:748
+#: src/editaddress.c:759
+#: src/editaddress.c:807
+#: src/editgroup.c:280
+#: src/expldifdlg.c:521
+#: src/exporthtml.c:638
+#: src/exporthtml.c:802
+#: src/ldif.c:874
+msgid "Email Address"
 msgstr "Epostadress"
 
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/addressbook.c:648 src/prefs_common.c:2157 src/toolbar.c:180
-#: src/toolbar.c:1530
+#: src/addressbook.c:753
+#: src/prefs_other.c:97
+#: src/toolbar.c:186
+#: src/toolbar.c:1628
 msgid "Address book"
 msgstr "Adressbok"
 
 msgid "Address book"
 msgstr "Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:749
-msgid "Name:"
-msgstr "Namn:"
-
-#: src/addressbook.c:781 src/addressbook.c:2317 src/addressbook.c:2331
-#: src/addressbook.c:2346 src/editaddress.c:717 src/editaddress.c:851
-#: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
-#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
-#: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
-#: src/prefs_matcher.c:572 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
-#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
-msgid "Delete"
-msgstr "Ta bort"
-
-#: src/addressbook.c:787
-msgid "Lookup"
-msgstr "Leta upp"
-
-#: src/addressbook.c:799 src/compose.c:1493 src/compose.c:3476
-#: src/compose.c:4791 src/compose.c:5500 src/headerview.c:53
-#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
+#: src/addressbook.c:870
+msgid "Lookup name:"
+msgstr "Uppslagsnamn:"
+
+#: src/addressbook.c:933
+#: src/compose.c:1784
+#: src/compose.c:3864
+#: src/compose.c:5019
+#: src/compose.c:5700
+#: src/headerview.c:53
+#: src/prefs_template.c:205
+#: src/summary_search.c:218
 msgid "To:"
 msgstr "Till:"
 
 msgid "To:"
 msgstr "Till:"
 
-#: src/addressbook.c:803 src/compose.c:1477 src/compose.c:3475
-#: src/prefs_template.c:175
+#: src/addressbook.c:937
+#: src/compose.c:1768
+#: src/compose.c:3675
+#: src/compose.c:3863
+#: src/prefs_template.c:207
 msgid "Cc:"
 msgid "Cc:"
-msgstr ""
+msgstr "Cc:"
 
 
-#: src/addressbook.c:807 src/compose.c:1480 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:941
+#: src/compose.c:1771
+#: src/compose.c:3703
+#: src/prefs_template.c:208
 msgid "Bcc:"
 msgid "Bcc:"
-msgstr ""
+msgstr "Bcc:"
 
 
-#: src/addressbook.c:1016 src/addressbook.c:1039
+#: src/addressbook.c:1175
+#: src/addressbook.c:1198
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Ta bort adress(er)"
 
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Ta bort adress(er)"
 
-#: src/addressbook.c:1017
+#: src/addressbook.c:1176
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Adressdatan är skrivskyddad och kan därför inte tas bort."
 
 
-#: src/addressbook.c:1040
+#: src/addressbook.c:1199
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "Vill du verkligen t abort adress(erna)?"
-
-#: src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318 src/addressbook.c:2346
-#: src/compose.c:2369 src/compose.c:3300 src/compose.c:6596
-#: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
-#: src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200 src/news_gtk.c:297
-#: src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
-#: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
-#: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
-#: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/summary_search.c:351
-#: src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1302
-#: src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1394
-#: src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:1469
-#: src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1904 src/textview.c:2050
-#: src/toolbar.c:1869
-msgid "No"
-msgstr "Nej"
-
-#: src/addressbook.c:1595 src/addressbook.c:1668
+msgstr "Vill du verkligen ta bort adress(er)?"
+
+#: src/addressbook.c:1791
+#: src/addressbook.c:1870
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte klistra in. Destinations adressboken är skrivskyddad."
 
 
-#: src/addressbook.c:1606
+#: src/addressbook.c:1802
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte klistra in i en adressgrupp."
 
 
-#: src/addressbook.c:2314
+#: src/addressbook.c:2529
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
-msgstr ""
+msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
+msgstr "Vill du ta bort sökningen med resultatet och adresserna i '%s' ?"
 
 
-#: src/addressbook.c:2326
+#: src/addressbook.c:2532
+#: src/addressbook.c:2558
+#: src/prefs_filtering_action.c:151
+msgid "Delete"
+msgstr "Ta bort"
+
+#: src/addressbook.c:2541
 #, c-format
 #, c-format
-msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
-"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+msgid "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Vill du ta bort mappen OCH alla adresser i '%s'? Tar du bara bort\n"
-"mappen, kommer adresserna att sparas en napp uppåt i hierarkin."
+"Vill du ta bort mappen OCH alla adresser från '%s' ?\n"
+"Om du bara tar bort mappen så flyttas alla adresser till överliggande mapp."
 
 
-#: src/addressbook.c:2332
-msgid "Folder only"
-msgstr "Endast mapp"
+#: src/addressbook.c:2544
+#: src/imap_gtk.c:269
+#: src/mh_gtk.c:179
+msgid "Delete folder"
+msgstr "Ta bort mapp"
 
 
-#: src/addressbook.c:2333
-msgid "Folder and Addresses"
-msgstr "Mapp och adresser"
+#: src/addressbook.c:2545
+msgid "+Delete _folder only"
+msgstr "+Ta endast bort _mapp"
 
 
-#: src/addressbook.c:2345
+#: src/addressbook.c:2545
+msgid "Delete folder and _addresses"
+msgstr "Ta bort mapp och _adresser"
+
+#: src/addressbook.c:2556
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "Ta verkligen bort '%s'?"
+msgid ""
+"Do you want to delete '%s'?\n"
+"The addresses it contains will be lost."
+msgstr ""
+"Vill du ta bort '%s'?\n"
+"Adresserna som den innehåller kommer att gå förlorade."
 
 
-#: src/addressbook.c:3130
+#: src/addressbook.c:3366
 msgid "New user, could not save index file."
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
+msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
 
 
-#: src/addressbook.c:3134
+#: src/addressbook.c:3370
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
+msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
 
 
-#: src/addressbook.c:3144
+#: src/addressbook.c:3380
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
 
 
-#: src/addressbook.c:3149
+#: src/addressbook.c:3385
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -717,15 +673,15 @@ msgstr ""
 "Gammal adressbok konverterad,\n"
 "kunde inte spara adressindexfil"
 
 "Gammal adressbok konverterad,\n"
 "kunde inte spara adressindexfil"
 
-#: src/addressbook.c:3162
+#: src/addressbook.c:3398
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
-"men skapade nya nya tomma adressboksfiler."
+"men skapade nya tomma adressboksfiler."
 
 
-#: src/addressbook.c:3168
+#: src/addressbook.c:3404
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -733,7 +689,7 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:3173
+#: src/addressbook.c:3409
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -741,289 +697,321 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:3180
+#: src/addressbook.c:3416
+#: src/addressbook.c:3422
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr "Fel vid knvertering av adressbok"
-
-#: src/addressbook.c:3185
-msgid "Addressbook conversion"
-msgstr "Adressbokskonvertering"
+msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
 
 
-#: src/addressbook.c:3222
+#: src/addressbook.c:3460
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Adressboksfel"
 
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Adressboksfel"
 
-#: src/addressbook.c:3223
+#: src/addressbook.c:3461
 msgid "Could not read address index"
 msgid "Could not read address index"
-msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
+msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
 
 
-#: src/addressbook.c:3582
+#: src/addressbook.c:3820
 msgid "Busy searching..."
 msgid "Busy searching..."
-msgstr ""
+msgstr "Upptagen med att söka..."
 
 
-#: src/addressbook.c:3653
-#, fuzzy, c-format
+#: src/addressbook.c:3891
+#, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgid "Search '%s'"
-msgstr "Sök"
+msgstr "Sök '%s'"
 
 
-#: src/addressbook.c:3873 src/prefs_common.c:962
+#: src/addressbook.c:4116
 msgid "Interface"
 msgid "Interface"
-msgstr "Gränssnitt"
+msgstr "Gränssnitt"
 
 
-#: src/addressbook.c:3889 src/exphtmldlg.c:426 src/expldifdlg.c:437
-#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
+#: src/addressbook.c:4132
+#: src/exphtmldlg.c:382
+#: src/expldifdlg.c:394
+#: src/exporthtml.c:1020
+#: src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adressbok"
 
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:3905
+#: src/addressbook.c:4148
 msgid "Person"
 msgstr "Person"
 
 msgid "Person"
 msgstr "Person"
 
-#: src/addressbook.c:3921
+#: src/addressbook.c:4164
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Epostadress"
 
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/addressbook.c:3937
+#: src/addressbook.c:4180
 msgid "Group"
 msgstr "Grupp"
 
 msgid "Group"
 msgstr "Grupp"
 
-#: src/addressbook.c:3953 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:313
-#: src/prefs_account.c:2138
+#: src/addressbook.c:4196
+#: src/exporthtml.c:922
+#: src/folderview.c:430
+#: src/prefs_account.c:2375
+#: src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapp"
 
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapp"
 
-#: src/addressbook.c:3969
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4212
 msgid "vCard"
 msgid "vCard"
-msgstr "Töm"
+msgstr "vCard"
 
 
-#: src/addressbook.c:3985 src/addressbook.c:4001
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4228
+#: src/addressbook.c:4244
 msgid "JPilot"
 msgid "JPilot"
-msgstr "Port"
+msgstr "JPilot"
 
 
-#: src/addressbook.c:4017
+#: src/addressbook.c:4260
 msgid "LDAP Server"
 msgid "LDAP Server"
-msgstr "LDAP-värd"
+msgstr "LDAP-server"
 
 
-#: src/addressbook.c:4033
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4276
 msgid "LDAP Query"
 msgid "LDAP Query"
-msgstr "LDAP-värd"
+msgstr "LDAP Fråga"
 
 
-#: src/addrgather.c:157
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:158
 msgid "Please specify name for address book."
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr "/_Meddelande/Lägg till avsändaren till adressboken"
+msgstr "Vänligen ange ett namn på adressboken."
 
 
-#: src/addrgather.c:177
+#: src/addrgather.c:178
 msgid "Please select the mail headers to search."
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr ""
+msgstr "Välj brevhuvuden att söka i."
 
 
-#: src/addrgather.c:184
-msgid "Busy harvesting addresses..."
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:185
+msgid "Harvesting addresses..."
+msgstr "Samlar in adresser..."
 
 
-#: src/addrgather.c:222
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:224
 msgid "Addresses gathered successfully."
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
 
 
-#: src/addrgather.c:286
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:294
 msgid "No folder or message was selected."
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "Mappen %s är vald\n"
+msgstr "Ingen mapp eller meddelade valdes."
 
 
-#: src/addrgather.c:294
+#: src/addrgather.c:302
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
+"Välj en mapp att behandla från listan \n"
+"eller välj ett eller flera meddelande från \n"
+"meddelandelistan."
 
 
-#: src/addrgather.c:346
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:354
 msgid "Folder :"
 msgid "Folder :"
-msgstr "Mapp"
+msgstr "Mapp :"
 
 
-#: src/addrgather.c:357 src/exphtmldlg.c:640 src/expldifdlg.c:669
-#: src/importldif.c:950
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:365
+#: src/exphtmldlg.c:596
+#: src/expldifdlg.c:626
+#: src/importldif.c:909
 msgid "Address Book :"
 msgid "Address Book :"
-msgstr "Adressbok"
+msgstr "Adressbok :"
 
 
-#: src/addrgather.c:367
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:375
 msgid "Folder Size :"
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "Mapp"
+msgstr "Mappstorlek :"
 
 
-#: src/addrgather.c:382
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:390
 msgid "Process these mail header fields"
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "Lägg till brevhuvudfält för datum"
+msgstr "Bearbeta dessa brevhuvudfält"
 
 
-#: src/addrgather.c:400
+#: src/addrgather.c:408
 msgid "Include sub-folders"
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr ""
+msgstr "Inkludera undermappar"
 
 
-#: src/addrgather.c:423
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:431
 msgid "Header Name"
 msgstr "Brevhuvudsnamn"
 
 msgid "Header Name"
 msgstr "Brevhuvudsnamn"
 
-#: src/addrgather.c:424
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:432
 msgid "Address Count"
 msgid "Address Count"
-msgstr "Adressbok"
-
-#: src/addrgather.c:528 src/alertpanel.c:162 src/messageview.c:524
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:288 src/textview.c:1901 src/textview.c:2050
+msgstr "Adressantal"
+
+#: src/addrgather.c:537
+#: src/alertpanel.c:153
+#: src/compose.c:4191
+#: src/messageview.c:559
+#: src/messageview.c:572
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:463
 msgid "Warning"
 msgstr "Varning"
 
 msgid "Warning"
 msgstr "Varning"
 
-#: src/addrgather.c:529
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:538
 msgid "Header Fields"
 msgid "Header Fields"
-msgstr "Brevhuvudsnamn"
+msgstr "Brevhuvudsfält"
 
 
-#: src/addrgather.c:530 src/exphtmldlg.c:760 src/expldifdlg.c:780
-#: src/importldif.c:1069
+#: src/addrgather.c:539
+#: src/exphtmldlg.c:716
+#: src/expldifdlg.c:738
+#: src/importldif.c:1029
 msgid "Finish"
 msgid "Finish"
-msgstr ""
+msgstr "Avsluta"
 
 
-#: src/addrgather.c:589
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:600
+msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
+msgstr "Samla in E-postadresser - från valda meddelande"
 
 
-#: src/addrgather.c:597
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:608
+msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
+msgstr "Samla in E-postadresser - från mapp"
 
 
-#: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
+#: src/addrindex.c:115
+#: src/addrindex.c:126
 msgid "Common address"
 msgstr "Vanliga adresser"
 
 msgid "Common address"
 msgstr "Vanliga adresser"
 
-#: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
+#: src/addrindex.c:116
+#: src/addrindex.c:127
 msgid "Personal address"
 msgstr "Personliga adresser"
 
 msgid "Personal address"
 msgstr "Personliga adresser"
 
-#: src/alertpanel.c:149 src/compose.c:6280
+#: src/addrindex.c:119
+msgid "Common addresses"
+msgstr "Vanliga adresser"
+
+#: src/addrindex.c:120
+msgid "Personal addresses"
+msgstr "Personliga adresser"
+
+#: src/alertpanel.c:140
+#: src/compose.c:6689
 msgid "Notice"
 msgstr "Meddelande"
 
 msgid "Notice"
 msgstr "Meddelande"
 
-#: src/alertpanel.c:175 src/alertpanel.c:197 src/compose.c:3808 src/inc.c:601
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:107 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:120
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:146
+#: src/alertpanel.c:166
+#: src/alertpanel.c:188
+#: src/compose.c:4137
+#: src/inc.c:584
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
 
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
 
-#: src/alertpanel.c:197
-#, fuzzy
+#: src/alertpanel.c:189
 msgid "View log"
 msgid "View log"
-msgstr "Ny mapp"
+msgstr "Visa logg"
 
 
-#: src/alertpanel.c:316
+#: src/alertpanel.c:335
 msgid "Show this message next time"
 msgid "Show this message next time"
-msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
+msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
 
 
-#: src/browseldap.c:238
+#: src/browseldap.c:219
 msgid "Browse Directory Entry"
 msgid "Browse Directory Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Bläddra katalogpost"
 
 
-#: src/browseldap.c:258
-#, fuzzy
+#: src/browseldap.c:239
 msgid "Server Name :"
 msgid "Server Name :"
-msgstr "Filnamn"
+msgstr "Servernamn :"
 
 
-#: src/browseldap.c:268
+#: src/browseldap.c:249
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
-msgstr ""
+msgstr "Distinguished Name (dn) :"
 
 
-#: src/browseldap.c:291
-#, fuzzy
+#: src/browseldap.c:272
 msgid "LDAP Name"
 msgid "LDAP Name"
-msgstr "Efternamn"
+msgstr "LDAP Namn"
 
 
-#: src/browseldap.c:293
-#, fuzzy
+#: src/browseldap.c:274
 msgid "Attribute Value"
 msgid "Attribute Value"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Attributvärde"
 
 
-#: src/common/nntp.c:68
+#: src/common/nntp.c:73
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-värd: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-server: %s:%d\n"
 
 
-#: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
+#: src/common/nntp.c:181
+#: src/common/nntp.c:244
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "Protokollfel: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "Protokollfel: %s\n"
 
-#: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
+#: src/common/nntp.c:204
+#: src/common/nntp.c:250
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "protokollfel\n"
 
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "protokollfel\n"
 
-#: src/common/nntp.c:293
+#: src/common/nntp.c:300
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "Fel uppstod vid postning\n"
 
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "Fel uppstod vid postning\n"
 
-#: src/common/nntp.c:373
-#, fuzzy
+#: src/common/nntp.c:380
 msgid "Error occurred while sending command\n"
 msgid "Error occurred while sending command\n"
-msgstr "Fel uppkom vid avsändning av EHLO\n"
+msgstr "Fel uppstod när kommando skickades\n"
 
 
-#: src/common/plugin.c:103
+#: src/common/plugin.c:212
+msgid "Plugin already loaded"
+msgstr "Insticksmodulen är redan laddad"
+
+#: src/common/plugin.c:220
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte allokera minne till insticksmodul"
+
+#: src/common/plugin.c:246
+msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
+msgstr "Denna modul är inte licensierad med någon GPL kompatibel licens."
+
+#: src/common/plugin.c:253
+msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
+msgstr "Denna modul är för Sylpheed-Claws GTK1."
 
 
-#: src/common/smtp.c:154
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:174
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr "TLSv1 ej tillgängligt\n"
+msgstr "SMTP AUTH ej tillgängligt\n"
 
 
-#: src/common/smtp.c:423 src/common/smtp.c:472
+#: src/common/smtp.c:514
+#: src/common/smtp.c:564
 msgid "bad SMTP response\n"
 msgid "bad SMTP response\n"
-msgstr ""
+msgstr "Felaktigt SMTP svar\n"
 
 
-#: src/common/smtp.c:443 src/common/smtp.c:461 src/common/smtp.c:568
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:535
+#: src/common/smtp.c:553
+#: src/common/smtp.c:672
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
-msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
+msgstr "fel uppstod I SMTP session\n"
 
 
-#: src/common/smtp.c:452 src/pop.c:815
+#: src/common/smtp.c:544
+#: src/pop.c:841
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
+msgstr "fel uppstod vid autentisering\n"
 
 
-#: src/common/smtp.c:504
+#: src/common/smtp.c:599
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Meddelandet är för stort (Maximal storlek är %s)\n"
 
 
-#: src/common/smtp.c:528 src/pop.c:808
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:631
+#: src/pop.c:834
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgid "can't start TLS session\n"
-msgstr "Använd STARTTLS-kommando för att starta SSL-session"
+msgstr "kan inte starta TSL session\n"
 
 
-#: src/common/ssl.c:136
+#: src/common/ssl.c:144
 msgid "Error creating ssl context\n"
 msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr "Vel vid skapande av SSL-kontext\n"
+msgstr "Fel vid skapande av SSL-kontext\n"
 
 
-#: src/common/ssl.c:155
+#: src/common/ssl.c:163
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "SSL-uppkoppling misslyckades (%s)\n"
 
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "SSL-uppkoppling misslyckades (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
-#: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
-#: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
-#, fuzzy
+#: src/common/ssl_certificate.c:141
+#: src/common/ssl_certificate.c:152
+#: src/common/ssl_certificate.c:158
+#: src/common/ssl_certificate.c:165
+#: src/common/ssl_certificate.c:176
+#: src/common/ssl_certificate.c:182
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:104
 msgid "<not in certificate>"
 msgid "<not in certificate>"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+msgstr "<inte i certifikat>"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:189
+#: src/common/ssl_certificate.c:191
 #, c-format
 msgid ""
 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
@@ -1031,19 +1019,26 @@ msgid ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
+"  Ägare: %s (%s) in %s\n"
+"  Signerad av: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingeravtryck: %s\n"
+"  Signaturstatus: %s"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:307
+#: src/common/ssl_certificate.c:309
 msgid "Can't load X509 default paths"
 msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte ladda x509 standardsökvägar"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:362
+#: src/common/ssl_certificate.c:364
 #, c-format
 msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"%s presenterade ett okänt SSL certifikat:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
+#: src/common/ssl_certificate.c:371
+#: src/common/ssl_certificate.c:409
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1051,13 +1046,18 @@ msgid ""
 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
 msgstr ""
 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
 msgstr ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Inga meddelande kommer att sparas för detta konto innan du har sparat certifikatet.\n"
+"(Bocka av \"%s\" inställingen).\n"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1101
+#: src/common/ssl_certificate.c:373
+#: src/common/ssl_certificate.c:411
+#: src/prefs_receive.c:214
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr ""
+msgstr "Visa inte felmeddelande vid mottagande"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:398
+#: src/common/ssl_certificate.c:400
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's SSL certificate changed !\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's SSL certificate changed !\n"
@@ -1069,572 +1069,740 @@ msgid ""
 "\n"
 "This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
 "\n"
 "This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
+"%s's SSL certifikat ändrades !\n"
+"Vi har denna sparad:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Nu är det:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Detta kan betyda att servern som svarar inte är den vi känner till."
 
 
-#: src/common/string_match.c:73
+#: src/common/string_match.c:79
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
-msgstr ""
+msgstr "(Ämne tömt av RegExp)"
 
 
-#: src/common/utils.c:179
+#: src/common/utils.c:342
 #, c-format
 msgid "%dB"
 #, c-format
 msgid "%dB"
-msgstr ""
+msgstr "%dB"
 
 
-#: src/common/utils.c:181
+#: src/common/utils.c:344
 #, c-format
 msgid "%.1fKB"
 #, c-format
 msgid "%.1fKB"
-msgstr ""
+msgstr "%.1fKB"
 
 
-#: src/common/utils.c:183
+#: src/common/utils.c:346
 #, c-format
 msgid "%.2fMB"
 #, c-format
 msgid "%.2fMB"
-msgstr ""
+msgstr "%.2fMB"
 
 
-#: src/common/utils.c:185
+#: src/common/utils.c:348
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
-msgstr ""
+msgstr "%.2fGB"
 
 
-#: src/compose.c:508
+#: src/compose.c:506
 msgid "/_Add..."
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/_Lägg till..."
+msgstr "/_Lägg till..."
 
 
-#: src/compose.c:509
+#: src/compose.c:507
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Ta bort"
 
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Ta bort"
 
-#: src/compose.c:511 src/folderview.c:234
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:509
+#: src/folderview.c:283
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_Egenskaper..."
 
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_Egenskaper..."
 
+#: src/compose.c:514
+#: src/mainwindow.c:681
+#: src/messageview.c:274
+msgid "/_Message"
+msgstr "/_Meddelande"
+
+#: src/compose.c:515
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
+
+#: src/compose.c:517
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
+
+#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:523
+#: src/compose.c:526
+#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:720
+#: src/messageview.c:277
+#: src/messageview.c:285
+#: src/messageview.c:290
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/_Meddelande/---"
+
 #: src/compose.c:520
 #: src/compose.c:520
-msgid "/_File/_Attach file"
-msgstr "/_Arkiv/_Bifoga fil"
+msgid "/_Message/_Attach file"
+msgstr "/_Meddelande/_Bifoga fil"
 
 #: src/compose.c:521
 
 #: src/compose.c:521
-msgid "/_File/_Insert file"
-msgstr "/_Arkiv/_Infoga fil"
+msgid "/_Message/_Insert file"
+msgstr "/_Meddelande/_Infoga fil"
 
 #: src/compose.c:522
 
 #: src/compose.c:522
-msgid "/_File/Insert si_gnature"
-msgstr "/_Arkiv/Infoga si_gnatur"
+msgid "/_Message/Insert si_gnature"
+msgstr "/_Meddelande/_Infoga signatur"
+
+#: src/compose.c:524
+msgid "/_Message/_Save"
+msgstr "/_Meddelande/_Spara"
 
 #: src/compose.c:527
 
 #: src/compose.c:527
+msgid "/_Message/_Close"
+msgstr "/_Meddelande/S_täng"
+
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/_Redigera/_Ångra"
+msgstr "/_Redigera/_Ångra"
 
 
-#: src/compose.c:528
+#: src/compose.c:531
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/_Redigera/Gör _om"
+msgstr "/_Redigera/Gör _om"
 
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:626
+#: src/mainwindow.c:480
+#: src/messageview.c:165
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/_Redigera/---"
+
+#: src/compose.c:533
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
 
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
 
-#: src/compose.c:533
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+#: src/compose.c:534
+#: src/mainwindow.c:477
+#: src/messageview.c:163
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
 
 
-#: src/compose.c:535 src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:159
-msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
+#: src/compose.c:535
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in"
 
 #: src/compose.c:536
 
 #: src/compose.c:536
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/_Redigera/_Ångra"
+msgid "/_Edit/Special paste"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special"
 
 #: src/compose.c:537
 
 #: src/compose.c:537
+msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_som citat"
+
+#: src/compose.c:539
+msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_radbruten"
+
+#: src/compose.c:541
+msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_ej radbruten"
+
+#: src/compose.c:543
+#: src/mainwindow.c:478
+#: src/messageview.c:164
+msgid "/_Edit/Select _all"
+msgstr "/_Redigera/Markera _allt"
+
+#: src/compose.c:544
+msgid "/_Edit/A_dvanced"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat"
+
+#: src/compose.c:545
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken bakåt"
 
 
-#: src/compose.c:542
+#: src/compose.c:550
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken framåt"
 
 
-#: src/compose.c:547
+#: src/compose.c:555
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord bakåt"
 
 
-#: src/compose.c:552
+#: src/compose.c:560
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord framåt"
 
 
-#: src/compose.c:557
+#: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till början av rad"
 
 
-#: src/compose.c:562
+#: src/compose.c:570
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till slutet på rad"
 
 
-#: src/compose.c:567
+#: src/compose.c:575
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till föregående rad"
 
 
-#: src/compose.c:572
+#: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till nästa rad"
 
 
-#: src/compose.c:577
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken bakåt"
 
 
-#: src/compose.c:582
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken framåt"
 
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord bakåt"
 
 
-#: src/compose.c:592
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord framåt"
 
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:605
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort rad"
 
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort hela raden"
 
 
-#: src/compose.c:607
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort till slutet av raden"
 
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
 
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:623
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/_Redigera/Bryt _långa rader"
+msgstr "/_Redigera/Bryt alla _långa rader"
 
 
-#: src/compose.c:617
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:625
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
-msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
+msgstr "/_Redigera/Radbryt automatiskt"
 
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Redigera/Redigera med e_xtern redigerare"
 
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Redigera/Redigera med e_xtern redigerare"
 
-#: src/compose.c:622
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Spelling"
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/_Öppna"
+msgstr "/_Stavning"
 
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr ""
+msgstr "/_Stavning/_Kontrollera alla eller kontrollera markering"
 
 
-#: src/compose.c:625
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr ""
+msgstr "/_Stavning/_Markera alla felstavade ord"
 
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:629
-msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:631
-#, fuzzy
-msgid "/_Spelling/---"
-msgstr "/_Hjälp/---"
-
-#: src/compose.c:632
-#, fuzzy
-msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "/_Konfiguration"
-
-#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:164
-#: src/summaryview.c:443
-msgid "/_View"
-msgstr "/_Visa"
+msgstr "/_Stavning/Kontrollera felstavade ord _bakåt"
 
 #: src/compose.c:637
 
 #: src/compose.c:637
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_To"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
-
-#: src/compose.c:638
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Cc"
-msgstr "/_Visa"
-
-#: src/compose.c:639
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Bcc"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
+msgstr "/_Stavning/_Hoppa till nästa felstavade ord"
 
 #: src/compose.c:640
 
 #: src/compose.c:640
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Reply to"
-msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
+msgid "/_Options"
+msgstr "/_Alternativ"
 
 
-#: src/compose.c:641 src/compose.c:643 src/compose.c:645 src/mainwindow.c:477
-#: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:533
-#: src/mainwindow.c:617 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:248
-msgid "/_View/---"
-msgstr "/_Visa/---"
+#: src/compose.c:641
+msgid "/_Options/Privacy System"
+msgstr "/_Alternativ/_Krypteringssystem"
 
 #: src/compose.c:642
 
 #: src/compose.c:642
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Followup to"
-msgstr "/_Meddelande/_Följ upp till"
+msgid "/_Options/Privacy System/None"
+msgstr "/_Alternativ/_Krypteringssystem/Inget"
+
+#: src/compose.c:643
+msgid "/_Options/Si_gn"
+msgstr "/_Alternativ/_Signera"
 
 #: src/compose.c:644
 
 #: src/compose.c:644
-#, fuzzy
-msgid "/_View/R_uler"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgid "/_Options/_Encrypt"
+msgstr "/_Alternativ/K_ryptera"
+
+#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:656
+msgid "/_Options/---"
+msgstr "/_Alternativ/---"
 
 #: src/compose.c:646
 
 #: src/compose.c:646
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/_Arkiv/_Bifoga fil"
+msgid "/_Options/_Priority"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet"
 
 
-#: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:252
-msgid "/_Message"
-msgstr "/_Meddelande"
+#: src/compose.c:647
+msgid "/_Options/Priority/_Highest"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/H_ögsta"
+
+#: src/compose.c:648
+msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Hög"
 
 #: src/compose.c:649
 
 #: src/compose.c:649
-msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
+msgid "/_Options/Priority/_Normal"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Normal"
+
+#: src/compose.c:650
+msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Låg"
 
 #: src/compose.c:651
 
 #: src/compose.c:651
-msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
+msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/L_ägsta"
 
 
-#: src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661 src/compose.c:665
-#: src/compose.c:672 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:634
-#: src/mainwindow.c:644 src/mainwindow.c:647 src/mainwindow.c:652
-#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:255 src/messageview.c:263
-#: src/messageview.c:268
-msgid "/_Message/---"
-msgstr "/_Meddelande/---"
+#: src/compose.c:653
+msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
+msgstr "/_Alternativ/_Begär läskvitto"
 
 #: src/compose.c:655
 
 #: src/compose.c:655
-msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/_Meddelande/_Till"
+msgid "/_Options/Remo_ve references"
+msgstr "/_Alternativ/Ta b_ort referenser"
 
 
-#: src/compose.c:656
-msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/_Meddelande/_Cc"
+#: src/compose.c:662
+msgid "/_Options/Character _encoding"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning"
 
 
-#: src/compose.c:657
-msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/_Meddelande/_Bcc"
+#: src/compose.c:663
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/_Automatisk"
 
 
-#: src/compose.c:658
-msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
+#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:679
+#: src/compose.c:683
+#: src/compose.c:689
+#: src/compose.c:693
+#: src/compose.c:699
+#: src/compose.c:703
+#: src/compose.c:713
+#: src/compose.c:717
+#: src/compose.c:727
+#: src/compose.c:731
+msgid "/_Options/Character _encoding/---"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/---"
 
 
-#: src/compose.c:660
-msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr "/_Meddelande/_Följ upp till"
+#: src/compose.c:667
+msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
 
-#: src/compose.c:662
-msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/_Meddelande/_Bifoga"
+#: src/compose.c:669
+msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Unicode (_UTF-8)"
 
 
-#: src/compose.c:666
-msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr "/_Meddelande/Si_gnera"
+#: src/compose.c:673
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
 
 
-#: src/compose.c:667
-msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr "/_Meddelande/_Kryptera"
+#: src/compose.c:675
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (ISO-8859-15)"
 
 
-#: src/compose.c:668
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Mode"
-msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
+#: src/compose.c:677
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (Windows-1252)"
 
 
-#: src/compose.c:669
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Mode/MIME"
-msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
+#: src/compose.c:681
+msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
 
 
-#: src/compose.c:670
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Mode/Inline"
-msgstr "/_Meddelande/_Bcc"
+#: src/compose.c:685
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/_Baltisk·(ISO-8859-13)"
 
 
-#: src/compose.c:673
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Priority"
-msgstr "/_Meddelande/_Till"
+#: src/compose.c:687
+msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
 
 
-#: src/compose.c:674
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/_Highest"
-msgstr "/_Meddelande/Si_gnera"
+#: src/compose.c:691
+msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Grekiska (ISO-8859-_7)"
 
 
-#: src/compose.c:675
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
-msgstr "/_Meddelande/Si_gnera"
+#: src/compose.c:695
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska (ISO-8859-_8)"
 
 
-#: src/compose.c:676
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/_Normal"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+#: src/compose.c:697
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska (Windows-1255)"
 
 
-#: src/compose.c:677
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+#: src/compose.c:701
+msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Turkiska (ISO-8859-_9)"
 
 
-#: src/compose.c:678
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+#: src/compose.c:705
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 
 
-#: src/compose.c:680
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
-msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
+#: src/compose.c:707
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (KOI8-_R)"
 
 
-#: src/compose.c:681
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Remo_ve references"
-msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
+#: src/compose.c:709
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (KOI8-U)"
 
 
-#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:271
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools"
-msgstr "/V_erktyg"
+#: src/compose.c:711
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (Windows-1251)"
 
 
-#: src/compose.c:683
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:715
+msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Japanska (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/compose.c:719
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska (_GB2312)"
+
+#: src/compose.c:721
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska (GBK)"
+
+#: src/compose.c:723
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska (_Big5)"
+
+#: src/compose.c:725
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska (EUC-_TW)"
+
+#: src/compose.c:729
+msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Koreanska (EUC-_KR)"
+
+#: src/compose.c:733
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai (TIS-620)"
+
+#: src/compose.c:735
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai (Windows-874)"
+
+#: src/compose.c:739
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/V_erktyg/Visa linjal"
 
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/V_erktyg/Visa linjal"
 
-#: src/compose.c:684 src/messageview.c:272
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:740
+#: src/messageview.c:294
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
 
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
 
-#: src/compose.c:685
+#: src/compose.c:741
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Mallar"
 
 
-#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:297
+#: src/compose.c:742
+#: src/mainwindow.c:756
+#: src/messageview.c:319
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/A_ktiviteter"
 
 
-#: src/compose.c:1483
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:1438
+msgid "Fw: multiple emails"
+msgstr "Vb: många meddelande"
+
+#: src/compose.c:1774
 msgid "Reply-To:"
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "Svara till"
+msgstr "Svara till:"
 
 
-#: src/compose.c:1486 src/compose.c:4788 src/compose.c:5502
+#: src/compose.c:1777
+#: src/compose.c:5016
+#: src/compose.c:5702
 #: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Nyhetsgrupper:"
 
 #: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Nyhetsgrupper:"
 
-#: src/compose.c:1489
+#: src/compose.c:1780
 msgid "Followup-To:"
 msgid "Followup-To:"
-msgstr ""
+msgstr "Uppföljning Till:"
 
 
-#: src/compose.c:1817
+#: src/compose.c:2177
 msgid "Quote mark format error."
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr ""
+msgstr "Fel i formatet på citeringsmarkering."
 
 
-#: src/compose.c:1833
+#: src/compose.c:2193
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr ""
+msgstr "Formateringsfel i meddelade svara/vidarebefordra."
 
 
-#: src/compose.c:2224
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2734
+#, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "Filen %s är tom\n"
+msgstr "Filen %s är tom."
 
 
-#: src/compose.c:2228
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2738
+#, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "kan inte skapa %s\n"
+msgstr "Kan inte läsa %s."
 
 
-#: src/compose.c:2262
+#: src/compose.c:2765
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Meddelande: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Meddelande: %s"
 
-#: src/compose.c:2366
-#, fuzzy
-msgid "Encrypted message"
-msgstr "Inga olästa meddelanden"
-
-#: src/compose.c:2367
-msgid ""
-"Cannot re-edit an encrypted message. \n"
-"Discard encrypted part?"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:3128
+#: src/compose.c:3549
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Redigerat]"
 
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Redigerat]"
 
-#: src/compose.c:3130
+#: src/compose.c:3555
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - Komponera meddelande%s"
+msgstr "%s - Nytt meddelande%s"
 
 
-#: src/compose.c:3133
+#: src/compose.c:3558
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Compose message%s"
-msgstr "Komponera meddelande%s"
+msgid "[no subject] - Compose message%s"
+msgstr "[inget ämne] - Nytt meddelande%s"
 
 
-#: src/compose.c:3157 src/compose.c:3409
+#: src/compose.c:3583
+#: src/messageview.c:594
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
-"Konto för att skicka post är inte specificerat.\n"
-"Var god välj ett epostkonto innan du skickar."
-
-#: src/compose.c:3290
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+"Konto för att skicka e-post är inte specificerat.\n"
+"Var god välj ett e-postkonto innan du skickar."
 
 
-#: src/compose.c:3298 src/messageview.c:524 src/prefs_account.c:766
-#: src/prefs_common.c:948 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
+#: src/compose.c:3685
+#: src/compose.c:3713
+#: src/compose.c:3740
+#: src/prefs_account.c:1011
+#: src/prefs_send.c:335
+#: src/toolbar.c:387
+#: src/toolbar.c:434
 msgid "Send"
 msgstr "Skicka"
 
 msgid "Send"
 msgstr "Skicka"
 
-#: src/compose.c:3299
+#: src/compose.c:3686
+msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
+msgstr "Den enda mottagaren är standard CC adressen. Skicka ändå?"
+
+#: src/compose.c:3687
+#: src/compose.c:3715
+#: src/compose.c:3742
+#: src/compose.c:4137
+msgid "+_Send"
+msgstr "+_Skicka"
+
+#: src/compose.c:3714
+msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
+msgstr "Den enda mottagaren är standard BCC adressen, Skicka ändå?"
+
+#: src/compose.c:3728
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+
+#: src/compose.c:3741
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Ämnesraden är tom. Skicka ändå?"
 
 
-#: src/compose.c:3324
-#, fuzzy
-msgid "Could not queue message for sending"
-msgstr "Avsänding av köade meddelanden misslyckades"
+#: src/compose.c:3767
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Charset conversion failed."
+msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
+"\n"
+"Fel vid omvandling av teckenuppsättning."
 
 
-#: src/compose.c:3333
+#: src/compose.c:3770
 msgid ""
 msgid ""
-"The message was queued but could not be sent.\n"
-"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Signature failed."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
+"\n"
+"Signatur fel."
 
 
-#: src/compose.c:3425 src/procmsg.c:1165 src/send_message.c:229
+#: src/compose.c:3773
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr "Fel uppstod vid avsändning av meddelande till %s."
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
+"\n"
+"%s."
 
 
-#: src/compose.c:3445
-#, fuzzy
-msgid "Can't save the message to Sent."
-msgstr "Kan inte spara meddelande till outbox."
+#: src/compose.c:3775
+msgid "Could not queue message for sending."
+msgstr "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas."
+
+#: src/compose.c:3790
+#: src/compose.c:3820
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
+"Meddelandet var lagt i kö men kunde inte skickas.\n"
+"Använd \"Sänd köade meddelande\" från huvudfönstret för att försöka igen."
 
 
-#: src/compose.c:3692
+#: src/compose.c:4134
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message \n"
+"to the specified %s charset.\n"
+"Send it as %s?"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Kan inte konvertera textkodningen i meddelandet \n"
+"till den specificerade %s kodningen.\n"
+"Skicka som det %s?"
 
 
-#: src/compose.c:3804
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:4187
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message from\n"
-"%s to %s.\n"
+"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
+"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
+"\n"
 "Send it anyway?"
 "Send it anyway?"
-msgstr "Kan inte ändra meddelandets kodning."
+msgstr ""
+"Rad %d överskrider gränsen för rader (998 bytes).\n"
+"Innehållet i meddelandet kan bli förstört när det sänds.\n"
+"\n"
+"Skicka ändå?"
 
 
-#: src/compose.c:4094
+#: src/compose.c:4367
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr ""
+msgstr "Det finns inget konto för att skicka post tillgängligt!"
 
 
-#: src/compose.c:4104
+#: src/compose.c:4377
 msgid "No account for posting news available!"
 msgid "No account for posting news available!"
-msgstr ""
+msgstr "Det finns inget konto för att skicka nyheter tillgängligt!"
 
 
-#: src/compose.c:4884 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
+#: src/compose.c:5099
+#: src/headerview.c:52
+#: src/summary_search.c:211
 msgid "From:"
 msgid "From:"
-msgstr "Från:"
-
-#: src/compose.c:4988 src/compose.c:5164 src/compose.c:6039
-msgid "MIME type"
-msgstr "MIME-typ"
-
-#: src/compose.c:4989 src/compose.c:5165 src/mimeview.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:457
+msgstr "Från:"
+
+#: src/compose.c:5150
+msgid "Mime type"
+msgstr "Mime typ"
+
+#: src/compose.c:5156
+#: src/compose.c:5387
+#: src/mimeview.c:198
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330
+#: src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:471
 msgid "Size"
 msgstr "Storlek"
 
 msgid "Size"
 msgstr "Storlek"
 
-#: src/compose.c:5053
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5216
 msgid "Save Message to "
 msgid "Save Message to "
-msgstr "Spara skickade meddelanden till utkorgen"
+msgstr "Spara meddelande i "
+
+#: src/compose.c:5238
+#: src/editjpilot.c:289
+#: src/editldap.c:479
+#: src/editvcard.c:202
+#: src/export.c:195
+#: src/import.c:200
+#: src/importmutt.c:242
+#: src/importpine.c:242
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347
+#: src/prefs_account.c:1424
+#: src/prefs_account.c:1519
+#: src/prefs_account.c:1919
+#: src/prefs_spelling.c:244
+msgid "_Browse"
+msgstr "_Bläddra"
 
 
-#: src/compose.c:5077 src/prefs_filtering_action.c:420
-#, fuzzy
-msgid "Select ..."
-msgstr " Välj... "
+#: src/compose.c:5386
+#: src/compose.c:6443
+msgid "MIME type"
+msgstr "MIME-typ"
 
 
-#: src/compose.c:5216 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
-#: src/prefs_matcher.c:148
+#: src/compose.c:5451
+#: src/prefs_account.c:1670
+#: src/prefs_customheader.c:201
+#: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Header"
 msgstr "Brevhuvud"
 
 msgid "Header"
 msgstr "Brevhuvud"
 
-#: src/compose.c:5218
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5453
 msgid "Attachments"
 msgid "Attachments"
-msgstr "Bifoga"
+msgstr "Bilagor"
 
 
-#: src/compose.c:5220
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5455
 msgid "Others"
 msgid "Others"
-msgstr "Övrigt"
+msgstr "Övriga"
 
 
-#: src/compose.c:5235 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
-#: src/summary_search.c:164
+#: src/compose.c:5470
+#: src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:209
+#: src/summary_search.c:225
 msgid "Subject:"
 msgid "Subject:"
-msgstr "Ärende:"
-
-#: src/compose.c:5449 src/exphtmldlg.c:506 src/gtk/colorlabel.c:281
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1532 src/gtk/gtkaspell.c:2239 src/summaryview.c:4080
+msgstr "Ämne:"
+
+#: src/compose.c:5656
+#: src/exphtmldlg.c:462
+#: src/gtk/colorlabel.c:294
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1617
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2280
+#: src/prefs_account.c:637
+#: src/summaryview.c:4453
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: src/compose.c:5459
+#: src/compose.c:5666
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Felstavningsprogram kunde inte starta.\n"
+"%s"
+
+#: src/compose.c:5901
+#, c-format
+msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
+msgstr "Säkerhetssystemet '%s' kan inte laddas. Du kommer inte att kunna signera eller kryptera detta meddelande."
 
 
-#: src/compose.c:5934
+#: src/compose.c:6334
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Felaktig MIME-typ"
 
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Felaktig MIME-typ"
 
-#: src/compose.c:5952
+#: src/compose.c:6352
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "Filen finns inte eller är tom."
+msgstr "Filen finns inte eller är tom."
 
 
-#: src/compose.c:6021
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:6425
 msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaper"
 
 msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaper"
 
-#: src/compose.c:6066
+#: src/compose.c:6476
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodning"
 
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodning"
 
-#: src/compose.c:6097
+#: src/compose.c:6501
 msgid "Path"
 msgid "Path"
-msgstr "Sökväg"
+msgstr "Sökväg"
 
 
-#: src/compose.c:6098 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:6502
+#: src/prefs_toolbar.c:1068
 msgid "File name"
 msgstr "Filnamn"
 
 msgid "File name"
 msgstr "Filnamn"
 
-#: src/compose.c:6277
+#: src/compose.c:6686
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1645,8800 +1813,8336 @@ msgstr ""
 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
 "processgrupps-id: %d"
 
 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
 "processgrupps-id: %d"
 
-#: src/compose.c:6594 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
-#: src/toolbar.c:1867
-msgid "Offline warning"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:6728
+msgid "Compose: input from monitoring process\n"
+msgstr "Nytt meddelande: indata från övervaknings process\n"
 
 
-#: src/compose.c:6595 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
-#: src/toolbar.c:1868
-msgid "You're working offline. Override?"
+#: src/compose.c:7013
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message:\n"
+"\n"
+"%s."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön:\n"
+"\n"
+"%s."
 
 
-#: src/compose.c:6714 src/compose.c:6735
+#: src/compose.c:7101
+msgid "Could not save draft."
+msgstr "Kunde inte spara utkast."
+
+#: src/compose.c:7177
+#: src/compose.c:7200
 msgid "Select file"
 msgid "Select file"
-msgstr "Välj fil"
+msgstr "Välj fil"
 
 
-#: src/compose.c:6748
+#: src/compose.c:7213
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
-msgstr ""
+msgstr "Filen '%s' kunde inte läsas."
 
 
-#: src/compose.c:6750
+#: src/compose.c:7215
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
 msgstr ""
+"Filen '%s' innehåller ogiltiga tecken\n"
+"för den aktuella teckenkodningen, inmatning kan bli fel."
 
 
-#: src/compose.c:6795
+#: src/compose.c:7263
 msgid "Discard message"
 msgid "Discard message"
-msgstr "Kassera meddelande"
+msgstr "Överge meddelande"
 
 
-#: src/compose.c:6796
-msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "Detta meddelande har modifierats. Kassera det?"
+#: src/compose.c:7264
+msgid "This message has been modified. Discard it?"
+msgstr "Detta meddelande har ändrats. Vill du överge det?"
 
 
-#: src/compose.c:6797
-msgid "Discard"
-msgstr "Kassera"
+#: src/compose.c:7265
+msgid "_Discard"
+msgstr "_Överge"
 
 
-#: src/compose.c:6797
-msgid "to Draft"
-msgstr "till Utkast"
+#: src/compose.c:7265
+msgid "_Save to Drafts"
+msgstr "_Spara till Utkast"
 
 
-#: src/compose.c:6832
+#: src/compose.c:7309
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
-msgstr ""
+msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
+msgstr "Vill du använda mallen '%s' ?"
 
 
-#: src/compose.c:6834
+#: src/compose.c:7311
 msgid "Apply template"
 msgid "Apply template"
-msgstr ""
+msgstr "Använd mall"
 
 
-#: src/compose.c:6835
-#, fuzzy
-msgid "Replace"
-msgstr "Svara"
+#: src/compose.c:7312
+msgid "_Replace"
+msgstr "_Ersätt"
 
 
-#: src/compose.c:6835 src/toolbar.c:426
-msgid "Insert"
-msgstr "Infoga"
+#: src/compose.c:7312
+msgid "_Insert"
+msgstr "_Infoga"
 
 
-#: src/crash.c:141
+#: src/crash.c:142
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
-msgstr ""
+msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Sylpheed-Claws process (%ld) tog emot signalen %ld"
 
 
-#: src/crash.c:186
-msgid "Sylpheed has crashed"
-msgstr ""
+#: src/crash.c:188
+msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
+msgstr "Sylpheed-Claws har krashat"
 
 
-#: src/crash.c:202
+#: src/crash.c:204
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
+"%s.\n"
+"Var snäll och rapportera en bugg och inkludera informationen nedan."
 
 
-#: src/crash.c:207
+#: src/crash.c:209
 msgid "Debug log"
 msgid "Debug log"
-msgstr ""
+msgstr "Debug-logg"
+
+#: src/crash.c:246
+msgid "Close"
+msgstr "Stäng"
 
 
-#: src/crash.c:247
-#, fuzzy
+#: src/crash.c:251
 msgid "Save..."
 msgid "Save..."
-msgstr "/_Spara som"
+msgstr "Spara..."
 
 
-#: src/crash.c:252
+#: src/crash.c:256
 msgid "Create bug report"
 msgid "Create bug report"
-msgstr ""
+msgstr "Skapa bugrapport"
 
 
-#: src/crash.c:299
-#, fuzzy
+#: src/crash.c:303
 msgid "Save crash information"
 msgid "Save crash information"
-msgstr "Värdinformation"
+msgstr "Spara krash-information"
 
 
-#: src/editaddress.c:144
+#: src/editaddress.c:153
 msgid "Add New Person"
 msgid "Add New Person"
-msgstr "Lägg till ny person"
+msgstr "Lägg till ny person"
 
 
-#: src/editaddress.c:145
+#: src/editaddress.c:154
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Redigera persondetaljer"
 
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Redigera persondetaljer"
 
-#: src/editaddress.c:286
-msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "En epostadress måste anges."
+#: src/editaddress.c:316
+msgid "An Email address must be supplied."
+msgstr "En e-postadress måste anges."
 
 
-#: src/editaddress.c:423
+#: src/editaddress.c:490
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
+msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
 
 
-#: src/editaddress.c:481
+#: src/editaddress.c:560
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Redigera persondata"
 
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Redigera persondata"
 
-#: src/editaddress.c:578 src/expldifdlg.c:551 src/exporthtml.c:790
-#: src/ldif.c:826
+#: src/editaddress.c:671
+#: src/expldifdlg.c:508
+#: src/exporthtml.c:799
+#: src/ldif.c:858
 msgid "Display Name"
 msgid "Display Name"
-msgstr "Visat namn"
+msgstr "Namn att visa"
 
 
-#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:588 src/ldif.c:834
+#: src/editaddress.c:677
+#: src/editaddress.c:681
+#: src/ldif.c:866
 msgid "Last Name"
 msgstr "Efternamn"
 
 msgid "Last Name"
 msgstr "Efternamn"
 
-#: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:830
+#: src/editaddress.c:678
+#: src/editaddress.c:680
+#: src/ldif.c:862
 msgid "First Name"
 msgid "First Name"
-msgstr "Förnamn"
+msgstr "Förnamn"
 
 
-#: src/editaddress.c:590
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:683
 msgid "Nickname"
 msgstr "Smeknamn"
 
 msgid "Nickname"
 msgstr "Smeknamn"
 
-#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:675 src/editaddress.c:885
-#: src/editgroup.c:261 src/expldifdlg.c:564 src/exporthtml.c:629
-#: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "Epostadress"
-
-#: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:684
+#: src/editaddress.c:760
+#: src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
 msgid "Alias"
-msgstr ""
+msgstr "Alias"
 
 
-#: src/editaddress.c:711
-msgid "Move Up"
-msgstr "Flytta upp"
-
-#: src/editaddress.c:714
-msgid "Move Down"
-msgstr "Flytta ner"
-
-#: src/editaddress.c:720 src/editaddress.c:854
-msgid "Modify"
-msgstr "Modifiera"
-
-#: src/editaddress.c:726 src/editaddress.c:860 src/gtk/quicksearch.c:308
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
-msgid "Clear"
-msgstr "Töm"
-
-#: src/editaddress.c:776 src/editaddress.c:833 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:457
+#: src/editaddress.c:954
+#: src/editaddress.c:1011
+#: src/prefs_customheader.c:218
+#: src/prefs_matcher.c:490
 msgid "Value"
 msgid "Value"
-msgstr "Värde"
+msgstr "Värde"
 
 
-#: src/editaddress.c:884
-msgid "Basic Data"
-msgstr "Grundläggande data"
+#: src/editaddress.c:1070
+msgid "User Data"
+msgstr "Användardata"
 
 
-#: src/editaddress.c:886
-msgid "User Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+#: src/editaddress.c:1071
+msgid "Email Addresses"
+msgstr "E-post adresser"
+
+#: src/editaddress.c:1072
+msgid "Other Attributes"
+msgstr "Andra attribut"
 
 #: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
 
 #: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr "File verkar vara OK."
+msgstr "Fil verkar vara OK."
 
 #: src/editbook.c:116
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
 
 
 #: src/editbook.c:116
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
 
-#: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:193 src/editvcard.c:99
+#: src/editbook.c:119
+#: src/editjpilot.c:203
+#: src/editvcard.c:107
 msgid "Could not read file."
 msgid "Could not read file."
-msgstr "Kunde inte läsa fil."
+msgstr "Kunde inte läsa fil."
 
 
-#: src/editbook.c:153 src/editbook.c:265
+#: src/editbook.c:153
+#: src/editbook.c:266
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Redigera adressbok"
 
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Redigera adressbok"
 
-#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:303 src/editvcard.c:218
+#: src/editbook.c:182
+#: src/editjpilot.c:277
+#: src/editvcard.c:190
 msgid " Check File "
 msgid " Check File "
-msgstr " Undersök fil "
+msgstr " Undersök fil "
 
 
-#: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:308 src/editvcard.c:223
-#: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1573
+#: src/editbook.c:187
+#: src/editjpilot.c:282
+#: src/editvcard.c:195
+#: src/importmutt.c:235
+#: src/importpine.c:235
+#: src/prefs_account.c:1887
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
-#: src/editbook.c:284
+#: src/editbook.c:285
 msgid "Add New Addressbook"
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "Lägg till ny adressbok"
+msgstr "Lägg till ny adressbok"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
+msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
 
 
-#: src/editgroup.c:267
+#: src/editgroup.c:286
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Redigera gruppdata"
 
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Redigera gruppdata"
 
-#: src/editgroup.c:295 src/exporthtml.c:626
+#: src/editgroup.c:314
+#: src/exporthtml.c:635
 msgid "Group Name"
 msgstr "Gruppnamn"
 
 msgid "Group Name"
 msgstr "Gruppnamn"
 
-#: src/editgroup.c:314
+#: src/editgroup.c:333
 msgid "Addresses in Group"
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "Adresser i grupp"
+msgstr "Adresser i Grupp"
 
 
-#: src/editgroup.c:316
+#: src/editgroup.c:335
 msgid " -> "
 msgid " -> "
-msgstr ""
+msgstr " -> "
 
 
-#: src/editgroup.c:343
+#: src/editgroup.c:362
 msgid " <- "
 msgid " <- "
-msgstr ""
+msgstr " <- "
 
 
-#: src/editgroup.c:345
+#: src/editgroup.c:364
 msgid "Available Addresses"
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "Tillgängliga adresser"
+msgstr "Tillgängliga adresser"
 
 
-#: src/editgroup.c:405
-msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr "Flytta epostadresser till eller från grupp med pilknapparna"
+#: src/editgroup.c:425
+msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
+msgstr "Flytta e-postadresser till eller från grupp med pilknapparna"
 
 
-#: src/editgroup.c:453
+#: src/editgroup.c:473
 msgid "Edit Group Details"
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "Redigera gruppdetaljer"
+msgstr "Redigera Gruppdetaljer"
 
 
-#: src/editgroup.c:456
+#: src/editgroup.c:476
 msgid "Add New Group"
 msgid "Add New Group"
-msgstr "Lägg till ny grupp"
+msgstr "Lägg till ny grupp"
 
 
-#: src/editgroup.c:506
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Redigera mapp"
 
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Redigera mapp"
 
-#: src/editgroup.c:506
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
+msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
 
 
-#: src/editgroup.c:509 src/imap_gtk.c:124 src/mh_gtk.c:118
+#: src/editgroup.c:529
+#: src/foldersel.c:532
+#: src/imap_gtk.c:133
+#: src/mh_gtk.c:127
 msgid "New folder"
 msgstr "Ny mapp"
 
 msgid "New folder"
 msgstr "Ny mapp"
 
-#: src/editgroup.c:510 src/mh_gtk.c:119
+#: src/editgroup.c:530
+#: src/foldersel.c:533
+#: src/mh_gtk.c:128
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
+msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
 
 
-#: src/editjpilot.c:190
+#: src/editjpilot.c:200
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
 
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
 
-#: src/editjpilot.c:226
+#: src/editjpilot.c:212
 msgid "Select JPilot File"
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+msgstr "Välj JPilotfil"
 
 
-#: src/editjpilot.c:274 src/editjpilot.c:402
+#: src/editjpilot.c:248
+#: src/editjpilot.c:378
 msgid "Edit JPilot Entry"
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr "Redigera JPilotfält"
-
-#: src/editjpilot.c:315 src/editldap.c:478 src/editvcard.c:230
-#: src/exphtmldlg.c:447 src/expldifdlg.c:458 src/importldif.c:723
-#: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2166
-#: src/prefs_spelling.c:244
-msgid " ... "
-msgstr " ... "
+msgstr "Redigera JPilotfält"
 
 
-#: src/editjpilot.c:320
+#: src/editjpilot.c:294
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr "Additionella epostadressobjekt"
+msgstr "Ytterligare epostadressobjekt"
 
 
-#: src/editjpilot.c:409
+#: src/editjpilot.c:385
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
+msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
 
 #: src/editldap_basedn.c:143
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 
 #: src/editldap_basedn.c:143
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "Red. LDAP - Välj sökbas"
+msgstr "Redigera LDAP - Välj sökbas"
 
 
-#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:412
+#: src/editldap_basedn.c:163
+#: src/editldap.c:413
 msgid "Hostname"
 msgid "Hostname"
-msgstr "Värdnamn"
+msgstr "Värdnamn"
 
 
-#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:431 src/ssl_manager.c:106
+#: src/editldap_basedn.c:173
+#: src/editldap.c:432
+#: src/ssl_manager.c:107
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:460
+#: src/editldap_basedn.c:183
+#: src/editldap.c:461
 msgid "Search Base"
 msgid "Search Base"
-msgstr "Sök i databas"
+msgstr "Sök i databas"
 
 #: src/editldap_basedn.c:204
 msgid "Available Search Base(s)"
 
 #: src/editldap_basedn.c:204
 msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
+msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
 
 
-#: src/editldap_basedn.c:293
+#: src/editldap_basedn.c:294
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från värd, vänligen ställ in manuellt"
+msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från server, vänligen ställ in manuellt"
 
 
-#: src/editldap_basedn.c:297 src/editldap.c:267
+#: src/editldap_basedn.c:298
+#: src/editldap.c:267
 msgid "Could not connect to server"
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Kan inte ansluta till värd"
+msgstr "Kan inte ansluta till server"
 
 #: src/editldap.c:148
 
 #: src/editldap.c:148
-#, fuzzy
 msgid "A Name must be supplied."
 msgid "A Name must be supplied."
-msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
+msgstr "Ett namn måste anges."
 
 #: src/editldap.c:160
 
 #: src/editldap.c:160
-#, fuzzy
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
-msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
+msgstr "Ett Värdnamn måste anges för servern."
 
 #: src/editldap.c:173
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
 
 #: src/editldap.c:173
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Minst ett attribut måste anges för LDAP sökning."
 
 #: src/editldap.c:264
 msgid "Connected successfully to server"
 
 #: src/editldap.c:264
 msgid "Connected successfully to server"
-msgstr "Anslöt framgångsrikt till värd"
+msgstr "Anslöt framgångsrikt till server"
 
 
-#: src/editldap.c:315 src/editldap.c:965
+#: src/editldap.c:315
+#: src/editldap.c:967
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr "Redigera LDAP-värd"
+msgstr "Redigera LDAP-server"
 
 
-#: src/editldap.c:407
+#: src/editldap.c:408
 msgid "A name that you wish to call the server."
 msgid "A name that you wish to call the server."
-msgstr ""
+msgstr "Ett namn som du vill ge servern."
 
 
-#: src/editldap.c:422
-msgid ""
-"This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
-"be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
-"be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
-"computer as Sylpheed."
-msgstr ""
+#: src/editldap.c:423
+msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Sylpheed-Claws."
+msgstr "Detta är värdnamnet på servern. Till exempel 'ldap.mydomain.com' kan varapassande för domänen 'mydomain.com'. Det går även att använda en IP adress. Du kan ange 'localhost' om LDAP-servern är på samma dator som Sylpheed-Claws."
 
 
-#: src/editldap.c:446
+#: src/editldap.c:447
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
-msgstr ""
+msgstr "Portnumret som servern lyssnar på. Port 389 är standard."
 
 
-#: src/editldap.c:450
+#: src/editldap.c:451
 msgid " Check Server "
 msgid " Check Server "
-msgstr " Undersök värd "
+msgstr " Undersök server"
 
 
-#: src/editldap.c:455
+#: src/editldap.c:456
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
-msgstr ""
+msgstr "Tryck på denna knappen för att testa anslutningen till servern."
 
 
-#: src/editldap.c:470
+#: src/editldap.c:471
 msgid ""
 msgid ""
-"This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
-"Examples include:\n"
+"This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
+"Detta specificerar namnet på katalogen som ska genomsökas på server. Exempelvis:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
 
 
-#: src/editldap.c:483
-msgid ""
-"Press this button to lookup the name of available directory names on the "
-"server."
-msgstr ""
+#: src/editldap.c:484
+msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
+msgstr "Tryck på denna knappen för att slå upp tillgängliga kataloger på servern."
 
 
-#: src/editldap.c:534
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:535
 msgid "Search Attributes"
 msgid "Search Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Sökattribut"
 
 
-#: src/editldap.c:544
-msgid ""
-"A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
-"find a name or address."
-msgstr ""
+#: src/editldap.c:545
+msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
+msgstr "En lista över LDAP attributnamn som kommer att användas vid sökning efter namn eller adress."
 
 
-#: src/editldap.c:548
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:549
 msgid " Defaults "
 msgid " Defaults "
-msgstr "Ta bort"
+msgstr " Standardvärden "
 
 
-#: src/editldap.c:553
-msgid ""
-"This resets the attribute names to a default value that should find most "
-"names and addresses during a name or address search process."
-msgstr ""
+#: src/editldap.c:554
+msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
+msgstr "Detta återställer alla attributnamn till standardvärden som bör hitta flest namn och adresser under en namn eller adress sökning."
 
 
-#: src/editldap.c:560
+#: src/editldap.c:561
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgid "Max Query Age (secs)"
+msgstr "Maxålder på fråga (sekunder)"
+
+#: src/editldap.c:577
+msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:576
-msgid ""
-"This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
-"result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
-"in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
-"improve the response time when attempting to search for the same name or "
-"address on subsequent address completion requests. The cache will be "
-"searched in preference to performing a new server search request. The "
-"default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
-"servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
-"This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
-"more memory to cache results."
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:594
+#: src/editldap.c:595
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgid "Include server in dynamic search"
-msgstr ""
+msgstr "Inkludera servern i dynamisk sökning"
 
 
-#: src/editldap.c:600
-msgid ""
-"Check this option to include this server for dynamic searches when using "
-"address completion."
-msgstr ""
+#: src/editldap.c:601
+msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
+msgstr "Inkludera denna server vid dynamisk sökning vid adress i fyllning."
 
 
-#: src/editldap.c:607
+#: src/editldap.c:608
 msgid "Match names 'containing' search term"
 msgid "Match names 'containing' search term"
-msgstr ""
+msgstr "Matcha namn 'innehållande' sökterm"
 
 
-#: src/editldap.c:613
-msgid ""
-"Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
-"\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
-"search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
-"performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
-"searches against other address interfaces."
+#: src/editldap.c:614
+msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:668
+#: src/editldap.c:669
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Bind-DN"
 
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Bind-DN"
 
-#: src/editldap.c:678
-msgid ""
-"The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
-"usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
-"as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
-"performing a search."
+#: src/editldap.c:679
+msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when performing a search."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:686
+#: src/editldap.c:687
 msgid "Bind Password"
 msgid "Bind Password"
-msgstr "Bindlösenord"
+msgstr "Bindlösenord"
 
 
-#: src/editldap.c:696
+#: src/editldap.c:698
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
-msgstr ""
+msgstr "Lösenord som ska användas vid anslutning som \"Bind DN\" användaren."
 
 
-#: src/editldap.c:702
+#: src/editldap.c:704
 msgid "Timeout (secs)"
 msgid "Timeout (secs)"
-msgstr "Väntetid (sek.)"
+msgstr "Väntetid (sek.)"
 
 
-#: src/editldap.c:717
+#: src/editldap.c:719
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgid "The timeout period in seconds."
-msgstr ""
+msgstr "Tidsgräns i sekunder."
 
 
-#: src/editldap.c:721
+#: src/editldap.c:723
 msgid "Maximum Entries"
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr "Max antal fält"
+msgstr "Max antal poster"
 
 
-#: src/editldap.c:736
-msgid ""
-"The maximum number of entries that should be returned in the search result."
-msgstr ""
+#: src/editldap.c:738
+msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
+msgstr "Maximalt antal poster som ska returneras i sökresultatet."
 
 
-#: src/editldap.c:752 src/prefs_account.c:762
+#: src/editldap.c:754
+#: src/prefs_account.c:1007
 msgid "Basic"
 msgid "Basic"
-msgstr "Grundläggande"
+msgstr "Grundläggande"
 
 
-#: src/editldap.c:753 src/message_search.c:134 src/summary_search.c:210
+#: src/editldap.c:755
 msgid "Search"
 msgid "Search"
-msgstr "Sök"
+msgstr "Sök"
 
 
-#: src/editldap.c:754 src/gtk/quicksearch.c:280
+#: src/editldap.c:756
+#: src/gtk/quicksearch.c:386
 msgid "Extended"
 msgid "Extended"
-msgstr "Expanderat"
+msgstr "Utökat"
 
 
-#: src/editldap.c:970
+#: src/editldap.c:972
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "Lägg till ny LDAP-värd"
+msgstr "Lägg till ny LDAP-server"
 
 
-#: src/editvcard.c:96
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:104
 msgid "File does not appear to be vCard format."
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt VCard-format."
+msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt vCard-format."
 
 
-#: src/editvcard.c:132
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:116
 msgid "Select vCard File"
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "Välj VCardfil"
+msgstr "Välj vCard-fil"
 
 
-#: src/editvcard.c:189 src/editvcard.c:292
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:161
+#: src/editvcard.c:266
 msgid "Edit vCard Entry"
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr "Red. VCardfält"
+msgstr "Ändra vCard post"
 
 
-#: src/editvcard.c:297
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:271
 msgid "Add New vCard Entry"
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr "Lägg til nytt VCardfält"
+msgstr "Lägg til nytt vCard post"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:111
+#: src/exphtmldlg.c:112
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr ""
+msgstr "Ange målmapp och filnamn att skapa."
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:114
+#: src/exphtmldlg.c:115
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgid "Select stylesheet and formatting."
-msgstr ""
+msgstr "Välj formatmall och formatering."
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:118
+#: src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
 msgid "File exported successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Filen exporterades framgångsrik."
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:182
+#: src/exphtmldlg.c:183
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
+"Målmappen för HTML%s'\n"
+"finns inte. är det OK att skapa en ny mapp?"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:191
+#: src/exphtmldlg.c:186
+#: src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
 msgid "Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Skapa mapp"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:194
+#: src/exphtmldlg.c:195
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Kan inte skapa destinationsmapp för HTML-fil:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:202
+#: src/exphtmldlg.c:197
+#: src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte skapa mapp"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:242
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:244
 msgid "Error creating HTML file"
 msgid "Error creating HTML file"
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr "Fel vid skapande av HTML-fil"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:362
-#, fuzzy
-msgid "Select HTML Output File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+#: src/exphtmldlg.c:330
+msgid "Select HTML output file"
+msgstr "Välj HTML målfil"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:438
+#: src/exphtmldlg.c:394
 msgid "HTML Output File"
 msgid "HTML Output File"
-msgstr ""
+msgstr "HTML målFil"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:499
+#: src/exphtmldlg.c:403
+#: src/expldifdlg.c:415
+#: src/export.c:202
+#: src/import.c:207
+#: src/importldif.c:682
+msgid "B_rowse"
+msgstr "B_läddra"
+
+#: src/exphtmldlg.c:455
 msgid "Stylesheet"
 msgid "Stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "Stilmall"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:512 src/prefs_common.c:2617 src/prefs_common.c:2925
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:468
+#: src/prefs_summaries.c:349
+#: src/prefs_summaries.c:690
 msgid "Default"
 msgid "Default"
-msgstr "Ta bort"
+msgstr "Standard"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:518 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:103
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:474
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
 msgid "Full"
 msgstr "Fullst. namn"
 
 msgid "Full"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:524
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:480
 msgid "Custom"
 msgstr "Egna brevhuvuden"
 
 msgid "Custom"
 msgstr "Egna brevhuvuden"
 
-#: src/exphtmldlg.c:530
+#: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Custom-2"
 msgid "Custom-2"
-msgstr ""
+msgstr "Anpassad-2"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:536
+#: src/exphtmldlg.c:492
 msgid "Custom-3"
 msgid "Custom-3"
-msgstr ""
+msgstr "Anpassad-3"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:542
+#: src/exphtmldlg.c:498
 msgid "Custom-4"
 msgid "Custom-4"
-msgstr ""
+msgstr "Anpassad-4"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:556
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:512
 msgid "Full Name Format"
 msgid "Full Name Format"
-msgstr "Fullst. namn"
+msgstr "Fullständigt namn"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:563
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:519
 msgid "First Name, Last Name"
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr "Förnamn"
+msgstr "Förnamn, Efternamn"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:569
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:525
 msgid "Last Name, First Name"
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr "rnamn"
+msgstr "Efternamn, Förnamn"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:583
+#: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Color Banding"
 msgid "Color Banding"
-msgstr ""
+msgstr "Färgdekoration"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:589
-msgid "Format E-Mail Links"
-msgstr ""
+#: src/exphtmldlg.c:545
+msgid "Format Email Links"
+msgstr "Formatera e-post länkar"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:595
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:551
 msgid "Format User Attributes"
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Användarattribut"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:650 src/expldifdlg.c:679 src/importldif.c:960
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:606
+#: src/expldifdlg.c:636
+#: src/importldif.c:919
 msgid "File Name :"
 msgid "File Name :"
-msgstr "Filnamn"
+msgstr "Filnamn  :"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:660
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:616
 msgid "Open with Web Browser"
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "Öppna med"
+msgstr "Öppna med Webbläsare"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:692
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:648
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "Exporterar adressbok till fil..."
-
-#: src/exphtmldlg.c:726 src/expldifdlg.c:746 src/importldif.c:1034
-#, fuzzy
-msgid "Prev"
-msgstr "Inst."
-
-#: src/exphtmldlg.c:727 src/expldifdlg.c:747 src/importldif.c:1035
-#: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
-msgid "Next"
-msgstr "Nästa"
+msgstr "Exportera adressbok till HTML-fil"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:758 src/expldifdlg.c:778 src/importldif.c:1067
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:714
+#: src/expldifdlg.c:736
+#: src/importldif.c:1027
 msgid "File Info"
 msgid "File Info"
-msgstr "Filnamn"
+msgstr "Filinformation"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:759
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:715
 msgid "Format"
 msgid "Format"
-msgstr "Skicka vidare"
+msgstr "Format"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:110
+#: src/expldifdlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
-msgstr ""
+msgstr "Ange målmapp och namn på LDIF-filen som ska skapas."
 
 
-#: src/expldifdlg.c:113
+#: src/expldifdlg.c:114
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
-msgstr ""
+msgstr "Specificera parametrar för att formatera distinguished name"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:188
+#: src/expldifdlg.c:190
 #, c-format
 msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
+"Målmapp för LDIF-fil saknas '%s'\n"
+"Är det OK att skapa en ny katalog?"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:200
+#: src/expldifdlg.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Kunde inte skapa målmapp för LDIF-fil:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:244
+#: src/expldifdlg.c:247
 msgid "Suffix was not supplied"
 msgid "Suffix was not supplied"
-msgstr ""
+msgstr "Inget suffix angivet"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:246
-msgid ""
-"A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
-"you wish to proceed without a suffix?"
-msgstr ""
+#: src/expldifdlg.c:249
+msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
+msgstr "Ett suffix behövs om data ska användas till en LDAP-server. Är du säker på att du vill fortsätta utan ett suffix?"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:264
-#, fuzzy
+#: src/expldifdlg.c:267
 msgid "Error creating LDIF file"
 msgid "Error creating LDIF file"
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr "Fel vid skapandet av LDIF-fil"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:373
-#, fuzzy
-msgid "Select LDIF Output File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+#: src/expldifdlg.c:342
+msgid "Select LDIF output file"
+msgstr "Välj LDIF målfil"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:449
-#, fuzzy
+#: src/expldifdlg.c:406
 msgid "LDIF Output File"
 msgid "LDIF Output File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+msgstr "LDIF målfil"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:510
+#: src/expldifdlg.c:467
 msgid "Suffix"
 msgid "Suffix"
-msgstr ""
+msgstr "Suffix"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:522
+#: src/expldifdlg.c:479
 msgid ""
 msgid ""
-"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
-"entry. Examples include:\n"
+"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 
 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:531
-#, fuzzy
+#: src/expldifdlg.c:488
 msgid "Relative DN"
 msgid "Relative DN"
-msgstr "Svara"
+msgstr "Relative DN"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:538
-#, fuzzy
+#: src/expldifdlg.c:495
 msgid "Unique ID"
 msgid "Unique ID"
-msgstr "Användar-ID"
+msgstr "Unikt ID"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:546
+#: src/expldifdlg.c:503
 msgid ""
 msgid ""
-"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
-"to:\n"
+"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:559
+#: src/expldifdlg.c:516
 msgid ""
 msgid ""
-"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
-"similar to:\n"
+"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:572
+#: src/expldifdlg.c:529
 msgid ""
 msgid ""
-"The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
-"is formatted similar to:\n"
+"The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:586
-msgid ""
-"The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
-"LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
-"\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
-"Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
-"available RDN options that will be used to create the DN."
+#: src/expldifdlg.c:543
+msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:599
+#: src/expldifdlg.c:556
 msgid "Use DN attribute if present in data"
 msgid "Use DN attribute if present in data"
-msgstr ""
+msgstr "Använd DN attribut om det finns i data"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:606
-msgid ""
-"The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
-"LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
-"address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
-"above will be used if the DN user attribute is not found."
+#: src/expldifdlg.c:563
+msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:617
-msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
-msgstr ""
+#: src/expldifdlg.c:574
+msgid "Exclude record if no Email Address"
+msgstr "Exkludera post det inte finns någon e-postadress"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:624
-msgid ""
-"An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
-"option to ignore these records."
-msgstr ""
+#: src/expldifdlg.c:581
+msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
+msgstr "En adressbok kan innehålla objekt utan E-postadresser. Bocka för här för att ignorera dessa objekt."
 
 
-#: src/expldifdlg.c:712
-#, fuzzy
+#: src/expldifdlg.c:669
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
-msgstr "Exporterar adressbok till fil..."
+msgstr "Exportera adressbok till LDIF-fil"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:779
-#, fuzzy
+#: src/expldifdlg.c:737
 msgid "Distguished Name"
 msgid "Distguished Name"
-msgstr "Förnamn"
+msgstr "Distguished Name"
 
 
-#: src/export.c:141
-msgid "Export"
-msgstr "Exportera"
+#: src/export.c:143
+#: src/summaryview.c:5725
+msgid "Export to mbox file"
+msgstr "Exportera till mbox fil"
 
 
-#: src/export.c:160
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Välj målmapp och mbox-fil."
+#: src/export.c:162
+msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
+msgstr "Välj mappen som ska exportera och specificera mbox fil."
 
 
-#: src/export.c:170
-msgid "Source dir:"
-msgstr "Ursprungskatalog:"
+#: src/export.c:173
+msgid "Source folder:"
+msgstr "Ursprungsmapp:"
 
 
-#: src/export.c:175
-msgid "Exporting file:"
-msgstr "Exporterar fil:"
+#: src/export.c:179
+#: src/import.c:179
+msgid "Mbox file:"
+msgstr "Mbox fil:"
 
 
-#: src/export.c:188 src/export.c:194 src/import.c:193 src/import.c:199
-#: src/prefs_account.c:1229
-msgid " Select... "
-msgstr " Välj... "
-
-#: src/export.c:233
+#: src/export.c:242
 msgid "Select exporting file"
 msgid "Select exporting file"
-msgstr "Välj exportfil"
+msgstr "Välj exportfil"
 
 
-#: src/exporthtml.c:796
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:805
 msgid "Full Name"
 msgstr "Fullst. namn"
 
 msgid "Full Name"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:809
+#: src/importldif.c:1028
 msgid "Attributes"
 msgid "Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Användarattribut"
 
 
-#: src/exporthtml.c:1001
-#, fuzzy
-msgid "Sylpheed Address Book"
-msgstr "Adressbok"
+#: src/exporthtml.c:1010
+msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
+msgstr "Sylpheed-Claws Adressbok"
 
 
-#: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
+#: src/exporthtml.c:1124
+#: src/exportldif.c:601
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr ""
+msgstr "Namnet finns redan men det är inte en mapp."
 
 
-#: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
+#: src/exporthtml.c:1127
+#: src/exportldif.c:604
 msgid "No permissions to create directory."
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr ""
+msgstr "Inga rättigheter att skapa mapp."
 
 
-#: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
+#: src/exporthtml.c:1130
+#: src/exportldif.c:607
 msgid "Name is too long."
 msgid "Name is too long."
-msgstr ""
+msgstr "Namnet är för långt."
 
 
-#: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:1133
+#: src/exportldif.c:610
 msgid "Not specified."
 msgid "Not specified."
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+msgstr "Ej specificerad."
 
 
-#: src/folder.c:1173
+#: src/folder.c:1219
+#: src/foldersel.c:350
 msgid "Inbox"
 msgstr "Inkorgen"
 
 msgid "Inbox"
 msgstr "Inkorgen"
 
-#: src/folder.c:1177
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1223
+#: src/foldersel.c:354
 msgid "Sent"
 msgid "Sent"
-msgstr "Skicka"
+msgstr "Skickat"
 
 
-#: src/folder.c:1181
+#: src/folder.c:1227
+#: src/foldersel.c:358
 msgid "Queue"
 msgid "Queue"
-msgstr "Kö"
+msgstr "Kö"
 
 
-#: src/folder.c:1185
+#: src/folder.c:1231
+#: src/foldersel.c:362
+#: src/toolbar.c:362
+#: src/toolbar.c:395
+#: src/toolbar.c:483
 msgid "Trash"
 msgstr "Papperskorg"
 
 msgid "Trash"
 msgstr "Papperskorg"
 
-#: src/folder.c:1189
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1235
+#: src/foldersel.c:366
 msgid "Drafts"
 msgstr "Utkast"
 
 msgid "Drafts"
 msgstr "Utkast"
 
-#: src/folder.c:1441
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folder.c:1504
+#, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "/Skriv _ut"
+msgstr "Behandlar (%s)...\n"
 
 
-#: src/folder.c:2440
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folder.c:1851
+#: src/inc.c:624
+msgid "Filtering messages...\n"
+msgstr "Filtrerar meddelade...\n"
+
+#: src/folder.c:2332
+#, c-format
+msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
+msgstr "Hämtar alla meddelande i %s ...\n"
+
+#: src/folder.c:2620
+#, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgid "Moving %s to %s...\n"
-msgstr "Flyttar meddelande %s%c%d till %s...\n"
+msgstr "Flyttar meddelande %s till %s...\n"
 
 
-#: src/foldersel.c:153
+#: src/folder.c:3528
+msgid "Processing messages..."
+msgstr "Behandlar meddelanden..."
+
+#: src/foldersel.c:218
 msgid "Select folder"
 msgid "Select folder"
-msgstr "Välj mapp"
+msgstr "Välj mapp"
 
 
-#: src/folderview.c:232
-#, fuzzy
-msgid "/Mark all _read"
-msgstr "/_Markera/Markera alla som l_ästa"
+#: src/foldersel.c:534
+#: src/imap_gtk.c:137
+#: src/mh_gtk.c:129
+msgid "NewFolder"
+msgstr "Nymapp"
 
 
-#: src/folderview.c:233
-#, fuzzy
-msgid "/_Search folder..."
-msgstr "Välj mapp"
+#: src/foldersel.c:542
+#: src/imap_gtk.c:143
+#: src/mh_gtk.c:135
+#: src/mh_gtk.c:238
+#, c-format
+msgid "'%c' can't be included in folder name."
+msgstr "Ett mappnamn kan inte innehålla '%c'."
+
+#: src/foldersel.c:552
+#: src/imap_gtk.c:153
+#: src/imap_gtk.c:202
+#: src/mh_gtk.c:145
+#: src/mh_gtk.c:245
+#, c-format
+msgid "The folder '%s' already exists."
+msgstr "Mappen '%s' finns redan."
+
+#: src/foldersel.c:559
+#: src/imap_gtk.c:159
+#: src/mh_gtk.c:151
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder '%s'."
+msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
 
 
-#: src/folderview.c:235
-#, fuzzy
-msgid "/_Processing..."
-msgstr "/Skriv _ut"
+#: src/folderview.c:281
+msgid "/Mark all re_ad"
+msgstr "/_Markera alla som lästa"
 
 
-#: src/folderview.c:314
+#: src/folderview.c:282
+msgid "/_Search folder..."
+msgstr "/_Sök mapp..."
+
+#: src/folderview.c:284
+msgid "/Process_ing..."
+msgstr "/Behandla..."
+
+#: src/folderview.c:288
+msgid "/------"
+msgstr "/------"
+
+#: src/folderview.c:289
+msgid "/Empty _trash..."
+msgstr "/T_öm papperskorg..."
+
+#: src/folderview.c:431
+#: src/gtk/icon_legend.c:59
+#: src/prefs_actions.c:440
+#: src/prefs_filtering_action.c:579
+#: src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/prefs_matcher.c:726
 msgid "New"
 msgstr "Ny(a)"
 
 msgid "New"
 msgstr "Ny(a)"
 
-#: src/folderview.c:315
+#: src/folderview.c:432
+#: src/gtk/icon_legend.c:60
+#: src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
 msgid "Unread"
-msgstr "Oläst(a)"
+msgstr "Oläst(a)"
 
 
-#: src/folderview.c:316
+#: src/folderview.c:433
+#: src/summaryview.c:472
 msgid "#"
 msgid "#"
-msgstr ""
+msgstr "#"
 
 
-#: src/folderview.c:521
+#: src/folderview.c:663
 msgid "Setting folder info..."
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "Ställer in mappinfo..."
+msgstr "Ställer in mappinfo..."
 
 
-#: src/folderview.c:728 src/mainwindow.c:2991 src/setup.c:80
+#: src/folderview.c:716
+msgid "Mark all as read"
+msgstr "Markera alla som lästa"
+
+#: src/folderview.c:717
+msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
+msgstr "Vill du verkligen markera alla meddelande i denna mapp som lästa?"
+
+#: src/folderview.c:940
+#: src/mainwindow.c:3244
+#: src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
+msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
 
 
-#: src/folderview.c:732 src/mainwindow.c:2996 src/setup.c:85
+#: src/folderview.c:944
+#: src/mainwindow.c:3249
+#: src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
+msgstr "Avsöker mapp %s...."
+
+#: src/folderview.c:962
+msgid "Rebuild folder tree"
+msgstr "Bygg om mappträdet"
+
+#: src/folderview.c:963
+msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+msgstr "Den lokala bufferten kommer att tas bort om du bygger om mappträdet. Vill du fortsätta?"
 
 
-#: src/folderview.c:773
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:973
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr "Uppdaterar mapphierarki..."
+msgstr "Uppdaterar mappträdet..."
 
 
-#: src/folderview.c:856
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:975
+msgid "Scanning folder tree..."
+msgstr "Söker igenom mappträdet..."
+
+#: src/folderview.c:1065
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+msgstr "Letar efter nya meddelande i alla mappar..."
 
 
-#: src/folderview.c:1520
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:1895
+#, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgid "Opening Folder %s..."
-msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
+msgstr "Öppnar mappen %s..."
 
 
-#: src/folderview.c:1532
+#: src/folderview.c:1907
 msgid "Folder could not be opened."
 msgid "Folder could not be opened."
-msgstr ""
+msgstr "Mappen kunde inte öppnas."
+
+#: src/folderview.c:2054
+#: src/mainwindow.c:1721
+msgid "Empty trash"
+msgstr "Töm papperskorg"
+
+#: src/folderview.c:2055
+msgid "Delete all messages in trash?"
+msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgen?"
+
+#: src/folderview.c:2056
+#: src/mainwindow.c:1723
+msgid "+_Empty trash"
+msgstr "+_Töm papperskorg"
+
+#: src/folderview.c:2137
+#, c-format
+msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
+msgstr "Vill du verkligen göra mappen '%s' till en undermapp till '%s'?"
+
+#: src/folderview.c:2140
+msgid "Move folder"
+msgstr "Flytta mapp"
 
 
-#: src/folderview.c:1722
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2152
+#, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "Flyttar meddelande %s%c%d till %s...\n"
+msgstr "Flyttar %s till %s..."
 
 
-#: src/folderview.c:1751
+#: src/folderview.c:2181
 msgid "Source and destination are the same."
 msgid "Source and destination are the same."
-msgstr ""
+msgstr "Källa och destination är de samma."
 
 
-#: src/folderview.c:1754
+#: src/folderview.c:2184
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte flytta en mapp till ett av dess barn."
 
 
-#: src/folderview.c:1757
+#: src/folderview.c:2187
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan inte flytta mappar mellan olika brevlådor."
 
 
-#: src/folderview.c:1760
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2190
 msgid "Move failed!"
 msgid "Move failed!"
-msgstr "Sökning misslyckades"
+msgstr "Flytt misslyckades!"
 
 
-#: src/folderview.c:1795 src/summaryview.c:3883
-#, fuzzy
-msgid "Processing configuration"
-msgstr "Har läst färdigt konfigurationen.\n"
+#: src/folderview.c:2226
+#, c-format
+msgid "Processing configuration for folder %s"
+msgstr "Behandlar konfiguration för mappen %s"
+
+#: src/gedit-print.c:146
+#: src/messageview.c:1350
+#: src/summaryview.c:3692
+#: src/toolbar.c:175
+msgid "Print"
+msgstr "Skriv ut"
+
+#: src/gedit-print.c:244
+msgid "Preparing pages..."
+msgstr "Förbereder sidor..."
+
+#: src/gedit-print.c:271
+#, c-format
+msgid "Rendering page %d of %d..."
+msgstr "Renederar sida %d av %d..."
+
+#: src/gedit-print.c:273
+#, c-format
+msgid "Printing page %d of %d..."
+msgstr "Skriver ut sida %d av %d..."
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:171
-#, fuzzy
+#: src/gedit-print.c:295
+msgid "Print preview"
+msgstr "Förhandsgranskning"
+
+#: src/gedit-print.c:451
+msgid "Page %N of %Q"
+msgstr "Sida %N av %Q"
+
+#: src/grouplistdialog.c:173
 msgid "Newsgroup subscription"
 msgid "Newsgroup subscription"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+msgstr "Nyhetsgruppsprenumeration"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:187
+#: src/grouplistdialog.c:189
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
-msgstr ""
+msgstr "Välj nyhetsgrupper för prenumeration:"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:193
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:195
 msgid "Find groups:"
 msgid "Find groups:"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+msgstr "Hitta grupper:"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:201
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:203
 msgid " Search "
 msgid " Search "
-msgstr "Sök"
+msgstr " Sök "
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:213
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:215
 msgid "Newsgroup name"
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+msgstr "Namn på nyhetgrupp"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:214
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:216
 msgid "Messages"
 msgstr "Meddelande"
 
 msgid "Messages"
 msgstr "Meddelande"
 
-#: src/grouplistdialog.c:215
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:217
 msgid "Type"
 msgid "Type"
-msgstr "MIME-typ"
-
-#: src/grouplistdialog.c:239
-msgid "Refresh"
-msgstr "Ladda om"
+msgstr "Typ"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:343
+#: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
 msgid "moderated"
-msgstr ""
+msgstr "modererad"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:345
+#: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
 msgid "readonly"
-msgstr ""
+msgstr "skrivskyddad"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:347
+#: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "unknown"
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "okänd"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:407
+#: src/grouplistdialog.c:412
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "Kan ej hämta grupplista."
+msgstr "Kan ej hämta nyhetsgrupplista."
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:440 src/summaryview.c:1018
+#: src/grouplistdialog.c:447
+#: src/summaryview.c:1056
 msgid "Done."
 msgid "Done."
-msgstr "Färdig"
+msgstr "Färdig."
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:470
+#: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
+msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
+
+#: src/gtk/about.c:79
+#: src/textview.c:224
+msgid "/_Open with Web browser"
+msgstr "/Öppna i Webbläsare"
 
 
-#: src/gtk/about.c:91
-msgid "About"
-msgstr "Om"
+#: src/gtk/about.c:80
+#: src/textview.c:225
+msgid "/Copy this _link"
+msgstr "/Kopiera denna länk"
 
 
-#: src/gtk/about.c:112
+#: src/gtk/about.c:124
+msgid "About Sylpheed-Claws"
+msgstr "Om Sylpheed-Claws"
+
+#: src/gtk/about.c:185
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"GTK+ version %d.%d.%d\n"
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operativsystem: %s %s (%s)"
+
+#: src/gtk/about.c:192
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s"
+msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operativsystem: %s"
 
 
-#: src/gtk/about.c:127
+#: src/gtk/about.c:199
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Compiled-in features:%s"
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: unknown"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operativsystem: okänt"
 
 
-#: src/gtk/about.c:210
+#: src/gtk/about.c:212
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"Compiled-in features:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Inbyggda funktioner:\n"
+"%s"
+
+#: src/gtk/about.c:255
+msgid ""
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"and the Sylpheed-Claws team"
+msgstr ""
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"och Sylpheed-Claws laget"
+
+#: src/gtk/about.c:298
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail client.\n"
+"\n"
+"For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
+msgstr ""
+"Sylpheed-Claws är en snabb och mycket anpassningsbar e-postklient.\n"
 "\n"
 "\n"
+"För mer information besök Sylpheed-Claws hemsida:\n"
+
+#: src/gtk/about.c:304
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws är fri programvara under GPL licens. Om du vill donera till Sylpheed-Claws projektet kan du göra det på:\n"
+
+#: src/gtk/about.c:311
+msgid "\n"
+msgstr "\n"
+
+#: src/gtk/about.c:322
+msgid "Info"
+msgstr "Info"
+
+#: src/gtk/about.c:350
+msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
+msgstr "Sylpheed-Claws laget\n"
+
+#: src/gtk/about.c:367
+msgid ""
+"\n"
+"Previous team members\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"GPGME är copyright 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
 "\n"
+"Före detta lagmedlemmar\n"
 
 
-#: src/gtk/about.c:214
+#: src/gtk/about.c:384
 msgid ""
 msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
-"version.\n"
 "\n"
 "\n"
+"The translation team\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera "
-"det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free "
-"Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) "
-"någon senare version.\n"
 "\n"
 "\n"
+"Översättarlaget\n"
 
 
-#: src/gtk/about.c:220
+#: src/gtk/about.c:401
 msgid ""
 msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details.\n"
 "\n"
 "\n"
+"Documentation team\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara "
-"andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita "
-"garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se "
-"GNU General Public License för fler detaljer.\n"
 "\n"
 "\n"
+"Dokumentationslaget\n"
 
 
-#: src/gtk/about.c:226
+#: src/gtk/about.c:418
 msgid ""
 msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+"\n"
+"Logo\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Du skall ha mottagit en kopia av GNU General Public License tillsammans med "
-"detta program; om inte, skriv till the Free Software Foundation, Inc., 59 "
-"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+"\n"
+"Logo\n"
 
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48
+#: src/gtk/about.c:435
+msgid ""
+"\n"
+"Icons\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ikoner\n"
+
+#: src/gtk/about.c:452
+msgid ""
+"\n"
+"Contributors\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Medarbetare\n"
+
+#: src/gtk/about.c:471
+msgid "Authors"
+msgstr "Författare"
+
+#: src/gtk/about.c:491
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) någon senare version.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:497
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för fler detaljer.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:503
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta program; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:517
+msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ("
+msgstr "Denna produkt innehåller mjukvara utvecklad av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit ("
+
+#: src/gtk/about.c:521
+msgid ").\n"
+msgstr ").\n"
+
+#: src/gtk/about.c:533
+msgid "License"
+msgstr "Licens"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:47
 msgid "Orange"
 msgstr "Orange"
 
 msgid "Orange"
 msgstr "Orange"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49
+#: src/gtk/colorlabel.c:48
 msgid "Red"
 msgid "Red"
-msgstr "Röd"
+msgstr "Röd"
 
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50
+#: src/gtk/colorlabel.c:49
 msgid "Pink"
 msgstr "Rosa"
 
 msgid "Pink"
 msgstr "Rosa"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51
+#: src/gtk/colorlabel.c:50
 msgid "Sky blue"
 msgid "Sky blue"
-msgstr "Himmelsblå"
+msgstr "Himmelsblå"
 
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52
+#: src/gtk/colorlabel.c:51
 msgid "Blue"
 msgid "Blue"
-msgstr "Blå"
+msgstr "Blå"
 
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:53
+#: src/gtk/colorlabel.c:52
 msgid "Green"
 msgid "Green"
-msgstr "Grön"
+msgstr "Grön"
 
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:54
+#: src/gtk/colorlabel.c:53
 msgid "Brown"
 msgstr "Brun"
 
 msgid "Brown"
 msgstr "Brun"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:139
-#, fuzzy
-msgid "Set folder sortorder"
-msgstr "Välj mapp"
+#: src/gtk/foldersort.c:142
+msgid "Set folder order"
+msgstr "Sorteringsordning för mappar"
 
 
-#: src/gtk/foldersort.c:151
-msgid ""
-"Move folders up or down to change\n"
-"the sort order in the folderview"
+#: src/gtk/foldersort.c:172
+msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
+msgstr "Flytta mappar upp eller ner för att ändra sorteringsordningen i mapplistan."
+
+#: src/gtk/foldersort.c:196
+msgid "Folders"
+msgstr "Mappar"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
+msgid "Configuration"
+msgstr "Konfiguration"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
+msgid "Configuration options for the print job"
+msgstr "Konfiguration för utskriftsjobb"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
+msgid "Source Buffer"
+msgstr "Källbuffert"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
+msgid "GtkTextBuffer object to print"
+msgstr "GtkTextBuffer-objekt att skriva ut"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
+msgid "Tabs Width"
+msgstr "Tabulatorbredd"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
+msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/foldersort.c:171
-msgid "Ok"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
+msgid "Wrap Mode"
+msgstr "Radbrytning"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
+msgid "Word wrapping mode"
+msgstr "Radbryt ord"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
+msgid "Highlight"
+msgstr "Framhäv"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
+msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
+msgstr "Om dokumentet ska skrivas ut med framhävd syntax"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
+msgid "Font"
+msgstr "Typsnitt"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
+msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
+msgstr "Namn på GnomeFont att använda som dokumenttext (rekommenderas ej)"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
+msgid "Font Description"
+msgstr "Beskrivning av typsnitt"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
+msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
+msgstr "Typsnitt att använda som dokumenttext ( t.ex. \"Monospace 10\")"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
+msgid "Numbers Font"
+msgstr "Typsnitt för siffror"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
+msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
+msgstr "Namn på GnomeFont att använda som radnummer  (rekommenderas ej)"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
+msgid "Font description to use for the line numbers"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/foldersort.c:219
-#, fuzzy
-msgid "Folders"
-msgstr "Mapp"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
+msgid "Print Line Numbers"
+msgstr "Skriv ut radnummer"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
+msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
+msgid "Print Header"
+msgstr "Skriv ut sidhuvud"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
+msgid "Whether to print a header in each page"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
+msgid "Print Footer"
+msgstr "Skriv ut sidfot"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
+msgid "Whether to print a footer in each page"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
+msgid "Header and Footer Font"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
+msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
+msgstr "Namn på GnomeFont att använda i sidhuvud och sidfot (rekommenderas ej)"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
+msgid "Header and Footer Font Description"
+msgstr ""
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:602
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
+msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:596
 msgid "No dictionary selected."
 msgid "No dictionary selected."
-msgstr " objekt val(t/da)"
+msgstr "Ingen ordlista vald."
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:823 src/gtk/gtkaspell.c:1716 src/gtk/gtkaspell.c:2003
+#: src/gtk/gtkaspell.c:817
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1800
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2076
 msgid "Normal Mode"
 msgid "Normal Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Normalläge"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:825 src/gtk/gtkaspell.c:1722 src/gtk/gtkaspell.c:2014
+#: src/gtk/gtkaspell.c:819
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1806
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2087
 msgid "Bad Spellers Mode"
 msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Dålig på att stava"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:864
+#: src/gtk/gtkaspell.c:858
 msgid "Unknown suggestion mode."
 msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr ""
+msgstr "Okänt förslagsläge."
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1117
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1141
 msgid "No misspelled word found."
 msgid "No misspelled word found."
-msgstr ""
+msgstr "Inga felstavade ord hittades."
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1430
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1489
 msgid "Replace unknown word"
 msgid "Replace unknown word"
-msgstr ""
+msgstr "Ersätt okänt ord"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1440
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1504
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Replace \"%s\" with: "
-msgstr ""
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ersätt \"%s\" med: </span>"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1460
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1549
 msgid ""
 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1710 src/gtk/gtkaspell.c:1992
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1794
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2065
 msgid "Fast Mode"
 msgid "Fast Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Snabbläge"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1833
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1901
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" okänd i %s"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1846
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1915
 msgid "Accept in this session"
 msgid "Accept in this session"
-msgstr ""
+msgstr "Acceptera för denna session"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1856
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1925
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Lägg till i egen ordlista"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1866
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1935
 msgid "Replace with..."
 msgid "Replace with..."
-msgstr "/Öppna _med"
+msgstr "Ersätt med..."
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1876
-#, fuzzy, c-format
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1948
+#, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgid "Check with %s"
-msgstr " Undersök fil "
+msgstr "Kontrollera med %s"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1895
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1970
 msgid "(no suggestions)"
 msgid "(no suggestions)"
-msgstr ""
+msgstr "(inga förslag)"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1906 src/gtk/gtkaspell.c:2066
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1981
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2139
 msgid "More..."
 msgid "More..."
-msgstr "/_Flytta..."
+msgstr "Mer..."
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1968
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2041
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ordlista: %s"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1981
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2054
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2029 src/prefs_spelling.c:172
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2102
+#: src/prefs_spelling.c:172
 msgid "Check while typing"
 msgid "Check while typing"
-msgstr " Undersök fil "
+msgstr "Kontrollera medan jag skriver"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2045
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2118
 msgid "Change dictionary"
 msgid "Change dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Byt ordlista"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2207
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2251
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Rättstavningsprogrammet kunde inte byta ordlista.\n"
+"%s"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:61
+msgid "Has been replied to"
+msgstr "Har svarats på"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:62
+msgid "Has been forwarded"
+msgstr "Har vidarebefordrats"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:63
+msgid "Has attachment(s)"
+msgstr "Har bilaga(or)"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:64
+msgid "Digitally signed"
+msgstr "Digitalt signerad"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:65
+msgid "Encrypted"
+msgstr "Krypterad"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:66
+msgid "Signed and has attachment(s)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:67
+msgid "Encrypted and has attachment(s)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:68
+msgid "Marked"
+msgstr "Markerad"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:69
+#: src/inc.c:577
+#: src/prefs_summary_column.c:89
+msgid "Locked"
+msgstr "Låst"
 
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:152
+#: src/gtk/icon_legend.c:70
+msgid "In an ignored thread"
+msgstr "I en ignorerad tråd"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:102
+msgid "Icon Legend"
+msgstr "Ikonförklaring"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:120
+msgid "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of a message:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Följande ikoner är till för att visa vilken status ett meddelade har:</span>"
+
+#: src/gtk/inputdialog.c:165
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
+msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
 
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:154
+#: src/gtk/inputdialog.c:167
 msgid "Input password"
 msgid "Input password"
-msgstr "Skriv in lösenord"
+msgstr "Skriv in lösenord"
 
 
-#: src/gtk/logwindow.c:63
+#: src/gtk/logwindow.c:87
 msgid "Protocol log"
 msgstr "Protokollogg"
 
 msgid "Protocol log"
 msgstr "Protokollogg"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:123
-#, fuzzy
+#: src/gtk/logwindow.c:319
+msgid "Clear _Log"
+msgstr "Töm _Logg"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:129
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Version: "
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Version: "
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:157
 msgid "Select Plugin to load"
 msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "Välj mapp"
+msgstr "Välj insticksmodul som ska laddas"
 
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:159 src/gtk/pluginwindow.c:183
-msgid "Plugins"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:165
+#, c-format
+msgid ""
+"The following error occured while loading the plugin:\n"
+"%s\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Följande fel uppstod när insticksmodulen skulle laddas:\n"
+"%s\n"
 
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:197 src/prefs_common.c:2483
+#: src/gtk/pluginwindow.c:241
+#: src/gtk/pluginwindow.c:388
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:221
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:463
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
+msgid "Plugins"
+msgstr "Insticksmoduler"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:272
+#: src/prefs_summaries.c:210
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivning"
 
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivning"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:221
-msgid "Load Plugin"
-msgstr ""
+#: src/gtk/pluginwindow.c:296
+msgid "Load Plugin..."
+msgstr "Aktivera insticksmodul..."
 
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:226
+#: src/gtk/pluginwindow.c:301
 msgid "Unload Plugin"
 msgid "Unload Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Inaktivera insticksmodul"
 
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:214
+#: src/gtk/prefswindow.c:527
 msgid "Page Index"
 msgid "Page Index"
-msgstr ""
-
-#: src/gtk/prefswindow.c:318 src/prefs_gtk.c:491
-msgid "Apply"
-msgstr "Verkställ"
+msgstr "Sidindex"
 
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
+#: src/gtk/progressdialog.c:141
+#: src/prefs_account.c:742
+#: src/prefs_filtering_action.c:376
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
-#: src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/gtk/progressdialog.c:149
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/prefs_summary_column.c:80
 msgid "Status"
 msgid "Status"
-msgstr ""
-
-#: src/gtk/quicksearch.c:99
-#, fuzzy
-msgid "Extended symbols"
-msgstr "Expanderat"
+msgstr "Status"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:179
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:231
 msgid "all messages"
 msgid "all messages"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+msgstr "alla meddelande"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:180
+#: src/gtk/quicksearch.c:232
 msgid "messages whose age is greater than #"
 msgid "messages whose age is greater than #"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som är äldre än #"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:181
+#: src/gtk/quicksearch.c:233
 msgid "messages whose age is less than #"
 msgid "messages whose age is less than #"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som är yngre än #"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:182
+#: src/gtk/quicksearch.c:234
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgid "messages which contain S in the message body"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller S i meddelandetexten"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:183
+#: src/gtk/quicksearch.c:235
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgid "messages which contain S in the whole message"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller S i hela meddelandet"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:184
+#: src/gtk/quicksearch.c:236
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgid "messages carbon-copied to S"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som skickats som kopia till S"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:185
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:237
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgid "message is either to: or cc: to S"
-msgstr "Meddeande %d är valt för att flyttas till %s\n"
+msgstr "meddelande är antingen till: eller cc: S"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:186
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:238
 msgid "deleted messages"
 msgid "deleted messages"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+msgstr "borttagna meddelande"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:187
+#: src/gtk/quicksearch.c:239
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller S i avsändaren"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:188
+#: src/gtk/quicksearch.c:240
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
-msgstr ""
+msgstr "sant om \"S\" gick bra att exekvera"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:189
+#: src/gtk/quicksearch.c:241
 msgid "messages originating from user S"
 msgid "messages originating from user S"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande med avsändaren S"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:190
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:242
 msgid "forwarded messages"
 msgid "forwarded messages"
-msgstr "Inget markerat meddelande"
+msgstr "vidarebefordrade meddelande"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:191
+#: src/gtk/quicksearch.c:243
 msgid "messages which contain header S"
 msgid "messages which contain header S"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller huvudet S"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:192
+#: src/gtk/quicksearch.c:244
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller S i ID-huvud"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:193
+#: src/gtk/quicksearch.c:245
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller S i svara till huvud"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:194
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:246
 msgid "locked messages"
 msgid "locked messages"
-msgstr "Inget markerat meddelande"
+msgstr "låsta meddelande"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:195
+#: src/gtk/quicksearch.c:247
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgid "messages which are in newsgroup S"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som är i nyhetsgrupp S"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:196
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:248
 msgid "new messages"
 msgid "new messages"
-msgstr "\t%d ny(tt/a) medelande(n)\n"
+msgstr "nya meddelande"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:197
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:249
 msgid "old messages"
 msgid "old messages"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+msgstr "gamla meddelande"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:198
+#: src/gtk/quicksearch.c:250
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
-msgstr ""
+msgstr "ofullständiga meddelande (ofullständigt nerladdade)"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:199
+#: src/gtk/quicksearch.c:251
 msgid "messages which have been replied to"
 msgid "messages which have been replied to"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som har besvarats"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:200
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
 msgid "read messages"
 msgid "read messages"
-msgstr "Inga olästa meddelanden"
+msgstr "läs meddelande"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:201
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgid "messages which contain S in subject"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller S i ämnesraden"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:202
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
 msgid "messages whose score is equal to #"
 msgid "messages whose score is equal to #"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande vars poäng är lika med #"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:203
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
 msgid "messages whose score is greater than #"
 msgid "messages whose score is greater than #"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande vars poäng är större än #"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:204
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
 msgid "messages whose score is lower than #"
 msgid "messages whose score is lower than #"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande vars poäng är mindre än #"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:205
+#: src/gtk/quicksearch.c:257
 msgid "messages whose size is equal to #"
 msgid "messages whose size is equal to #"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande vars storlek är lika med #"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:206
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
 msgid "messages whose size is greater than #"
 msgid "messages whose size is greater than #"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande vars storlek är större än #"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:207
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
 msgid "messages whose size is smaller than #"
 msgid "messages whose size is smaller than #"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande vars storlek är mindre än #"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:208
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgid "messages which have been sent to S"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som är sända till S"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:209
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
 msgid "marked messages"
 msgid "marked messages"
-msgstr "Inget markerat meddelande"
+msgstr "markerade meddelande"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:210
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:262
 msgid "unread messages"
 msgid "unread messages"
-msgstr "Inga olästa meddelanden"
+msgstr "olästa meddelande"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:211
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgid "messages which contain S in References header"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller S i referenshuvud"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:212
+#: src/gtk/quicksearch.c:264
 msgid "messages returning 0 when passed to command"
 msgid "messages returning 0 when passed to command"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som returnerar 0 när de skickas till kommando"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:213
+#: src/gtk/quicksearch.c:265
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
-msgstr ""
+msgstr "meddelande som innehåller S i X-Label huvud"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:215
+#: src/gtk/quicksearch.c:267
 msgid "logical AND operator"
 msgstr ""
 
 msgid "logical AND operator"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:216
+#: src/gtk/quicksearch.c:268
 msgid "logical OR operator"
 msgstr ""
 
 msgid "logical OR operator"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:217
+#: src/gtk/quicksearch.c:269
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr ""
 
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:218
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:270
 msgid "case sensitive search"
 msgid "case sensitive search"
-msgstr "Gemen-/versalkänslig"
+msgstr "gemen-/versalkänslig sökning"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:220
+#: src/gtk/quicksearch.c:272
 msgid "all filtering expressions are allowed"
 msgstr ""
 
 msgid "all filtering expressions are allowed"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:227
-msgid "Extended Search symbols"
+#: src/gtk/quicksearch.c:280
+msgid "Extended Search"
+msgstr "Utökad sökning"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:281
+msgid ""
+"Extended Search allows the user to define criteria that messages must have in order to match and be displayed in the message list.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:268 src/prefs_filtering_action.c:1115
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1726
-#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
+#: src/gtk/quicksearch.c:374
+#: src/prefs_filtering_action.c:1071
+#: src/prefs_matcher.c:150
+#: src/prefs_matcher.c:1680
+#: src/prefs_summary_column.c:82
+#: src/quote_fmt.c:47
+#: src/summaryview.c:467
 msgid "Subject"
 msgid "Subject"
-msgstr "Ärende"
+msgstr "Ämne"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:272 src/prefs_filtering_action.c:1116
-#: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727
-#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
+#: src/gtk/quicksearch.c:378
+#: src/prefs_filtering_action.c:1072
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1681
+#: src/prefs_summary_column.c:83
+#: src/quote_fmt.c:42
+#: src/summaryview.c:468
 msgid "From"
 msgid "From"
-msgstr "Från"
+msgstr "Från"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:276 src/prefs_filtering_action.c:1117
-#: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1728 src/quote_fmt.c:48
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:382
+#: src/prefs_filtering_action.c:1073
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1682
+#: src/prefs_summary_column.c:84
+#: src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:469
 msgid "To"
 msgid "To"
-msgstr "Till:"
+msgstr "Till"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:317
-#, fuzzy
-msgid "Extended Symbols"
-msgstr "Expanderat"
+#: src/gtk/quicksearch.c:393
+msgid "Recursive"
+msgstr "Rekursivt"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+#: src/gtk/quicksearch.c:403
+msgid "Sticky"
+msgstr "Klibbig"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:431
+msgid " Clear "
+msgstr "Töm"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:438
+msgid " ... "
+msgstr " ... "
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:447
+msgid "Quick search: edit filtering condition"
+msgstr "Snabbsökning: redigera filtervillkor"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:450
+msgid " Extended Symbols... "
+msgstr " Utökade symboler... "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:254
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:308
 msgid "correct"
 msgid "correct"
-msgstr ""
+msgstr "korrekt"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
-#, fuzzy
 msgid "Owner"
 msgid "Owner"
-msgstr "Övrigt"
+msgstr "Ägare"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
-#, fuzzy
 msgid "Signer"
 msgid "Signer"
-msgstr "Signaturnyckel"
+msgstr "Signerad av"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
-#: src/prefs_themes.c:874
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:148
+#: src/prefs_filtering.c:266
+#: src/prefs_themes.c:913
 msgid "Name: "
 msgid "Name: "
-msgstr "Namn:"
+msgstr "Namn: "
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:155
 msgid "Organization: "
 msgid "Organization: "
-msgstr "Organisation"
+msgstr "Organisation"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:162
 msgid "Location: "
 msgid "Location: "
-msgstr "Konto"
+msgstr "Plats:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
-#, fuzzy
 msgid "Fingerprint: "
 msgid "Fingerprint: "
-msgstr "Nyckelfingeravtryck: %s\n"
+msgstr "Nyckelfingeravtryck: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
-#, fuzzy
 msgid "Signature status: "
 msgstr "Signaturseparator"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
 msgid "Signature status: "
 msgstr "Signaturseparator"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
 msgid "SSL certificate for %s"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+msgstr "SSL certifikat för %s"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:259
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:245
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
+msgid ""
+"Certificate for %s is unknown.\n"
+"Do you want to accept it?"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Certifikatet för %s är okänt.\n"
+"Vill du acceptera det?"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
-#, fuzzy, c-format
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:256
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:310
+#, c-format
 msgid "Signature status: %s"
 msgid "Signature status: %s"
-msgstr "Signatur skapad %s\n"
+msgstr "Signatur skapad %s"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:277
-#, fuzzy
-msgid "View certificate"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:263
+msgid "_View certificate"
+msgstr "_Visa certifikat"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:268
 msgid "Unknown SSL Certificate"
 msgid "Unknown SSL Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Okänt SSL certifikat"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
-msgid "Accept and save"
-msgstr ""
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:322
+msgid "_Accept and save"
+msgstr "_Acceptera och spara"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
-#, fuzzy
-msgid "Cancel connection"
-msgstr "Upprättar förbindelse"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:322
+msgid "_Cancel connection"
+msgstr "_Avbryt anslutning"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:287
 msgid "New certificate:"
 msgid "New certificate:"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+msgstr "Nytt certifikat:"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:305
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:292
 msgid "Known certificate:"
 msgid "Known certificate:"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+msgstr "Känt certifikat:"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:312
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:299
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
-msgstr ""
+msgstr "Certifikat för %s har ändrats. Vill du acceptera det i alla fall?"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:330
-#, fuzzy
-msgid "View certificates"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:317
+msgid "_View certificates"
+msgstr "_Visa certifikat"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgid "Changed SSL Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Ändrat SSL certifikat"
 
 
-#: src/headerview.c:171 src/summaryview.c:2247
+#: src/headerview.c:197
+#: src/summaryview.c:2464
+#: src/summaryview.c:2469
 msgid "(No From)"
 msgid "(No From)"
-msgstr "(Inget Från)"
+msgstr "(Ingen avsändare)"
 
 
-#: src/headerview.c:186 src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2295
+#: src/headerview.c:212
+#: src/summaryview.c:2495
+#: src/summaryview.c:2498
 msgid "(No Subject)"
 msgid "(No Subject)"
-msgstr "(Inget Ärende)"
+msgstr "(Inget ämne)"
 
 
-#: src/imap.c:667
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Connecting to %s failed"
-msgstr "Förbindelse misslyckades"
+#: src/image_viewer.c:288
+msgid "Filename:"
+msgstr "Filnamn:"
 
 
-#: src/imap.c:672
-#, fuzzy, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "IMAP4-förbindelse till %s:%d har avbrutits. Återuppkopplar...\n"
+#: src/image_viewer.c:295
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Filstorlek:"
 
 
-#: src/imap.c:710
-#, fuzzy
-msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "skapar IMAP4-förbindelse till %s:%d...\n"
+#: src/image_viewer.c:316
+msgid "Load Image"
+msgstr "Ladda bild"
 
 
-#: src/imap.c:723
-#, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "skapar IMAP4-förbindelse till %s:%d...\n"
+#: src/image_viewer.c:322
+msgid "Content-Type:"
+msgstr "Innehållstyp:"
 
 
-#: src/imap.c:762
-msgid "Can't start TLS session.\n"
+#: src/imap.c:610
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1096
+#: src/imap.c:619
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
+msgstr "Anslutning till %s misslyckades: inloggning avslogs, %s"
 
 
-#: src/imap.c:1110 src/imap.c:1150
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr "kan inte utplåna\n"
+#: src/imap.c:623
+#, c-format
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
+msgstr "Anslutning till %s misslyckades: inloggning avslogs, %s\n"
 
 
-#: src/imap.c:1144
-#, fuzzy
-msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
-msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: 1:%d\n"
+#: src/imap.c:640
+#, c-format
+msgid "Connecting to %s failed"
+msgstr "Anslutning till %s misslyckades"
+
+#: src/imap.c:645
+#: src/imap.c:648
+#, c-format
+msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:1186
-#, fuzzy
-msgid "can't close folder\n"
-msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
+#: src/imap.c:750
+#: src/inc.c:755
+#: src/news.c:260
+#: src/send_message.c:275
+msgid "Insecure connection"
+msgstr "Osäker anslutning"
 
 
-#: src/imap.c:1238
-#, fuzzy, c-format
-msgid "root folder %s does not exist\n"
-msgstr "Filen %s finns inte\n"
+#: src/imap.c:751
+#: src/inc.c:756
+#: src/news.c:261
+#: src/send_message.c:276
+msgid ""
+"This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
+"\n"
+"Do you want to continue connecting to this server? The communication would not be secure."
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:1417 src/imap.c:1425
-#, fuzzy
-msgid "error occurred while getting LIST.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av LIST.\n"
+#: src/imap.c:757
+#: src/inc.c:762
+#: src/news.c:267
+#: src/send_message.c:282
+msgid "Con_tinue connecting"
+msgstr "Försätt ansluta"
 
 
-#: src/imap.c:1653
-msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda: LIST mislyckades\n"
+#: src/imap.c:768
+#, c-format
+msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
+msgstr "Kontaktar IMAP4-server: %s..."
 
 
-#: src/imap.c:1675
-msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
+#: src/imap.c:800
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
+msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-server: %s:%d"
 
 
-#: src/imap.c:1718
-msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:803
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-server: %s:%d\n"
 
 
-#: src/imap.c:1750
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
+#: src/imap.c:832
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "Kan inte starta TLS session.\n"
 
 
-#: src/imap.c:1812
-msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "kan inte ta bort postlåda\n"
+#: src/imap.c:865
+#, c-format
+msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
+msgstr "Ansluter till IMAP4-server %s...\n"
 
 
-#: src/imap.c:1850
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "kan inte hämta kuvert\n"
+#: src/imap.c:1036
+msgid "Adding messages..."
+msgstr "Lägger till meddelanden..."
 
 
-#: src/imap.c:1858
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hätning av kuvert.\n"
+#: src/imap.c:1165
+msgid "Copying messages..."
+msgstr "Kopierar meddelanden..."
 
 
-#: src/imap.c:1880
-#, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "kan inte avsöka kuvert: %s\n"
+#: src/imap.c:1305
+msgid "can't set deleted flags\n"
+msgstr "kan inte sätta borttaget flagor\n"
 
 
-#: src/imap.c:1938
-#, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
+#: src/imap.c:1311
+#: src/imap.c:3520
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "kan inte utplåna\n"
+
+#: src/imap.c:1746
+msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
+msgstr "kan inte skapa brevlåda: LIST mislyckades\n"
+
+#: src/imap.c:1762
+msgid "can't create mailbox\n"
+msgstr "kan inte skapa brevlåda\n"
+
+#: src/imap.c:1843
+msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1960
+#: src/imap.c:1874
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
+msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
+msgstr "kan inte döpa om brevlåda: %s till %s\n"
 
 
-#: src/imap.c:1967
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
+#: src/imap.c:1938
+msgid "can't delete mailbox\n"
+msgstr "kan inte skapa brevlåda\n"
 
 
-#: src/imap.c:2057
-msgid "can't get namespace\n"
-msgstr "kan inte hämta namnutrymme\n"
+#: src/imap.c:2194
+msgid "LIST failed\n"
+msgstr "LIST misslyckades\n"
 
 
-#: src/imap.c:2491
+#: src/imap.c:2302
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
+msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
 
 
-#: src/imap.c:2631
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:2438
 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
-msgstr "Autentifikation"
+msgstr "IMAP4 autentisering misslyckades.\n"
 
 
-#: src/imap.c:2648
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "IMAP4 login misslyckades.\n"
+#: src/imap.c:2625
+msgid "Fetching message..."
+msgstr "Hämtar meddelande..."
 
 
-#: src/imap.c:2966
+#: src/imap.c:2790
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "kan inte lägga till %s till %s\n"
-
-#: src/imap.c:3015
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't append message to %s\n"
-msgstr "kan inte lägga till meddelande %s\n"
-
-#: src/imap.c:3097
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't copy %s to %s\n"
-msgstr "kan inte kopiera %d till %s\n"
-
-#: src/imap.c:3147
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
-msgstr "fel vid imapkommando: STORE %d:%d %s\n"
-
-#: src/imap.c:3164
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr "fel vid imapkommando: EXPUNGE\n"
-
-#: src/imap.c:3177
-#, fuzzy
-msgid "error while imap command: CLOSE\n"
-msgstr "fel vid imapkommando: EXPUNGE\n"
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:3396 src/imap.c:3433
-msgid "iconv cannot convert UTF-7 to UTF-8\n"
+#: src/imap.c:2820
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:3528
+#: src/imap.c:2864
 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
 msgstr ""
 
 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap_gtk.c:52 src/mh_gtk.c:50
+#: src/imap.c:3505
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
+
+#: src/imap_gtk.c:55
+#: src/mh_gtk.c:50
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Skapa _ny mapp..."
 
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Skapa _ny mapp..."
 
-#: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:51
+#: src/imap_gtk.c:56
+#: src/mh_gtk.c:51
 msgid "/_Rename folder..."
 msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
+msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
 
 
-#: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:52
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:57
+#: src/mh_gtk.c:52
 msgid "/M_ove folder..."
 msgid "/M_ove folder..."
-msgstr "Välj mapp"
+msgstr "/_Flytta mapp..."
 
 
-#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:53
-msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/_Ta bort mapp"
+#: src/imap_gtk.c:58
+#: src/mh_gtk.c:53
+msgid "/_Delete folder..."
+msgstr "/_Ta bort mapp..."
 
 
-#: src/imap_gtk.c:57
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:60
+#: src/news_gtk.c:54
+msgid "/Synchronise"
+msgstr "/Synkronisera"
+
+#: src/imap_gtk.c:61
+#: src/news_gtk.c:55
 msgid "/Down_load messages"
 msgid "/Down_load messages"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+msgstr "/_Ladda ner meddelande"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:54
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:63
+#: src/mh_gtk.c:55
+#: src/news_gtk.c:57
 msgid "/_Check for new messages"
 msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+msgstr "/Sök efter _nya meddelande"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:56
-#, fuzzy
-msgid "/R_ebuild folder tree"
-msgstr "/_Uppdatera mapphierarki"
+#: src/imap_gtk.c:64
+#: src/mh_gtk.c:56
+msgid "/C_heck for new folders"
+msgstr "/L_eta efter nya mappar"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:62
-msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr "/Ta bort _IMAP4-konto"
+#: src/imap_gtk.c:65
+#: src/mh_gtk.c:57
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/_Uppdatera mapplista"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:125
+#: src/imap_gtk.c:134
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
-"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
-" append `/' at the end of the name)"
+"(if you want to create a folder to store subfolders\n"
+"and no mails, append '/' at the end of the name)"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Skriv in namnet på den nya mappen:\n"
-"(om du vill skapa en mapp som skall innehålla undermappar,\n"
-" lägg till '/' vid slutet av namnet)"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:128 src/mh_gtk.c:120
-msgid "NewFolder"
-msgstr "Nymapp"
-
-#: src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
-#, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "'%c' kan ej inkluderas i ett mappnamn."
-
-#: src/imap_gtk.c:144 src/imap_gtk.c:191 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
-#, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "Mappen '%s' finns redan."
-
-#: src/imap_gtk.c:150 src/mh_gtk.c:142
+#: src/imap_gtk.c:183
+#: src/mh_gtk.c:228
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
-
-#: src/imap_gtk.c:173 src/mh_gtk.c:216
-#, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "Skriv in nytt namn för `%s':"
+msgid "Input new name for '%s':"
+msgstr "Ange nytt namn för '%s':"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:174 src/mh_gtk.c:217
+#: src/imap_gtk.c:185
+#: src/mh_gtk.c:230
 msgid "Rename folder"
 msgid "Rename folder"
-msgstr "Byt namn på mapp"
+msgstr "Byt namn på mapp"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:201 src/mh_gtk.c:242
+#: src/imap_gtk.c:212
+#: src/mh_gtk.c:255
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
 msgstr ""
 
-#: src/imap_gtk.c:251
-#, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort IMAP4-kontot '%s'?"
-
-#: src/imap_gtk.c:252
-msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "Ta bort IMAP4-konto"
-
-#: src/imap_gtk.c:297 src/mh_gtk.c:167
+#: src/imap_gtk.c:266
+#: src/mh_gtk.c:176
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
+"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery will not be possible.\n"
+"\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"Alla mappar och meddelanden under '%s' kommer att raderas.\n"
-"Vill du verkligen radera?"
-
-#: src/imap_gtk.c:299 src/mh_gtk.c:169
-msgid "Delete folder"
-msgstr "Ta bort mapp"
+"Alla mappar och meddelande under '%s' kommer att tas bort permanent. Det går inte att ångra operationen.\n"
+"\n"
+"Vill du verkligen ta bort?"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:187
+#: src/imap_gtk.c:288
+#: src/mh_gtk.c:198
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "Kan inte ta bort mappen `%s'."
-
-#: src/imap_gtk.c:361 src/news_gtk.c:295
-#, fuzzy
-msgid "Offline"
-msgstr "/_Arkiv/_Infoga fil"
+msgid "Can't remove the folder '%s'."
+msgstr "Kan inte ta bort mappen '%s'."
 
 
-#: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:296
-msgid "You are offline. Go online?"
+#: src/imap_gtk.c:348
+#: src/news_gtk.c:264
+#, c-format
+msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/imap_gtk.c:379 src/news_gtk.c:313
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
-msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
-
-#: src/import.c:146
-msgid "Import"
-msgstr "Importera fil"
+#: src/import.c:149
+msgid "Import mbox file"
+msgstr "Importera mbox-fil"
 
 
-#: src/import.c:165
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "Specificera målmboxfil och destinationskatalog"
+#: src/import.c:168
+msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
+msgstr "Specificera mbox-filen och destinationsmappen."
 
 
-#: src/import.c:175
-msgid "Importing file:"
-msgstr "Fil att importera:"
+#: src/import.c:185
+msgid "Destination folder:"
+msgstr "Destinationsmapp:"
 
 
-#: src/import.c:180
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "Destinationskatalog:"
-
-#: src/import.c:238
+#: src/import.c:248
 msgid "Select importing file"
 msgid "Select importing file"
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr "Välj importfil"
 
 
-#: src/importldif.c:189
+#: src/importldif.c:190
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgstr ""
 
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:192
+#: src/importldif.c:193
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr ""
 
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:195
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:196
 msgid "File imported."
 msgid "File imported."
-msgstr "Filnamn"
+msgstr "Fil importerad."
 
 
-#: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:451
+#: src/importmutt.c:125
+#: src/importpine.c:125
 msgid "Please select a file."
 msgid "Please select a file."
-msgstr "Vänligen välj nyckel för `%s'"
+msgstr "Vänligen välj en fil."
 
 
-#: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:457
+#: src/importmutt.c:130
+#: src/importpine.c:130
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
+msgstr "Ett addressboksnamn måste anges."
 
 
-#: src/importldif.c:471
+#: src/importldif.c:472
 msgid "Error reading LDIF fields."
 msgstr ""
 
 msgid "Error reading LDIF fields."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:494
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:495
 msgid "LDIF file imported successfully."
 msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "LDIF fil framgångsrikt importerad."
 
 
-#: src/importldif.c:606
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:574
 msgid "Select LDIF File"
 msgid "Select LDIF File"
-msgstr "Välj fil"
+msgstr "Välj LDIF fil"
 
 
-#: src/importldif.c:703
-msgid ""
-"Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
-"file data."
+#: src/importldif.c:662
+msgid "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF file data."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:709
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:668
 msgid "File Name"
 msgstr "Filnamn"
 
 msgid "File Name"
 msgstr "Filnamn"
 
-#: src/importldif.c:720
+#: src/importldif.c:679
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
 msgstr ""
 
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:729
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:688
 msgid "Select the LDIF file to import."
 msgid "Select the LDIF file to import."
-msgstr "Vänligen välj nyckel för `%s'"
+msgstr ""
 
 
-#: src/importldif.c:766
+#: src/importldif.c:725
 msgid "R"
 msgid "R"
-msgstr ""
+msgstr "R"
 
 
-#: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:452
+#: src/importldif.c:726
+#: src/summaryview.c:465
 msgid "S"
 msgid "S"
-msgstr ""
+msgstr "S"
 
 
-#: src/importldif.c:768
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:727
 msgid "LDIF Field Name"
 msgid "LDIF Field Name"
-msgstr "Filnamn"
+msgstr ""
 
 
-#: src/importldif.c:769
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:728
 msgid "Attribute Name"
 msgid "Attribute Name"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Attributnamn"
 
 
-#: src/importldif.c:824
+#: src/importldif.c:783
 msgid "LDIF Field"
 msgstr ""
 
 msgid "LDIF Field"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:836
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:795
 msgid "Attribute"
 msgid "Attribute"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Attribut"
 
 
-#: src/importldif.c:847
+#: src/importldif.c:806
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
 msgstr ""
 
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:852
+#: src/importldif.c:811
 msgid "???"
 msgid "???"
-msgstr ""
+msgstr "???"
 
 
-#: src/importldif.c:870
-msgid ""
-"Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
-"list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
-"automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
-"(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
-"anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
-"below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
-"field for import."
+#: src/importldif.c:829
+msgid "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select (\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click anywhere in the row will select that field for rename in the input area below the list. A double click anywhere in the row will also select the field for import."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:882
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:841
 msgid "Select for Import"
 msgid "Select for Import"
-msgstr "Välj mapp"
+msgstr "Välj för import"
 
 
-#: src/importldif.c:888
+#: src/importldif.c:847
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
 msgstr ""
 
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:891
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:850
 msgid " Modify "
 msgid " Modify "
-msgstr "Modifiera"
+msgstr " Ändra "
 
 
-#: src/importldif.c:897
+#: src/importldif.c:856
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
 msgstr ""
 
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:970
+#: src/importldif.c:929
 msgid "Records Imported :"
 msgstr ""
 
 msgid "Records Imported :"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:1001
+#: src/importldif.c:960
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr ""
 
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr ""
 
-#: src/importmutt.c:143
-#, fuzzy
+#: src/importmutt.c:144
 msgid "Error importing MUTT file."
 msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "Välj importfil"
-
-#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:329 src/importpine.c:171
-#: src/importpine.c:330
-#, fuzzy
-msgid "Please select a file to import."
-msgstr "Vänligen välj nyckel för `%s'"
+msgstr "Fel vid import av MUTT fil."
 
 
-#: src/importmutt.c:185
-#, fuzzy
+#: src/importmutt.c:159
 msgid "Select MUTT File"
 msgid "Select MUTT File"
-msgstr "Välj fil"
+msgstr "Välj MUTT fil"
 
 
-#: src/importmutt.c:242
+#: src/importmutt.c:206
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
 msgstr ""
 
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
 msgstr ""
 
-#: src/importpine.c:143
-#, fuzzy
+#: src/importmutt.c:291
+#: src/importpine.c:292
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "Vänligen välj en fil att importera."
+
+#: src/importpine.c:144
 msgid "Error importing Pine file."
 msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr "Fel vid import av Pine fil."
 
 
-#: src/importpine.c:185
-#, fuzzy
+#: src/importpine.c:159
 msgid "Select Pine File"
 msgid "Select Pine File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+msgstr "Välj Pine Fil"
 
 
-#: src/importpine.c:242
+#: src/importpine.c:206
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr ""
 
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:382
+#: src/inc.c:363
 msgid "Retrieving new messages"
 msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "Hämtar nya meddelanden"
+msgstr "Hämtar nya meddelanden"
 
 
-#: src/inc.c:429
+#: src/inc.c:410
 msgid "Standby"
 msgid "Standby"
-msgstr "Vänta"
+msgstr "Vänta"
 
 
-#: src/inc.c:556 src/inc.c:607
+#: src/inc.c:540
+#: src/inc.c:590
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Avbruten"
 
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Avbruten"
 
-#: src/inc.c:567
+#: src/inc.c:551
 msgid "Retrieving"
 msgid "Retrieving"
-msgstr "Hämtar"
+msgstr "Hämtar"
 
 
-#: src/inc.c:576
+#: src/inc.c:560
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
+msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:580
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:566
 msgid "Done (no new messages)"
 msgid "Done (no new messages)"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+msgstr "Klart (inga nya meddelande)"
 
 
-#: src/inc.c:586
+#: src/inc.c:571
 msgid "Connection failed"
 msgid "Connection failed"
-msgstr "Förbindelse misslyckades"
+msgstr "Förbindelse misslyckades"
 
 
-#: src/inc.c:590
+#: src/inc.c:574
 msgid "Auth failed"
 msgid "Auth failed"
-msgstr "Aukt. misslyckades"
-
-#: src/inc.c:594 src/prefs_summary_column.c:76
-msgid "Locked"
-msgstr ""
+msgstr "Aut. misslyckades"
 
 
-#: src/inc.c:604 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:244
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:587
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
 msgid "Timeout"
 msgid "Timeout"
-msgstr "Väntetid (sek.)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/inc.c:681
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Finished (%d new message(s))"
-msgstr "\t%d ny(tt/a) medelande(n)\n"
+#: src/inc.c:685
+#, c-format
+msgid "Finished (%d new message)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/inc.c:684
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:689
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgid "Finished (no new messages)"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+msgstr "Färdigt (inga nya meddelande)"
 
 
-#: src/inc.c:693
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:698
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
-msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
+msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
 
 
-#: src/inc.c:734
+#: src/inc.c:739
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
+msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
 
 
-#: src/inc.c:753
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:772
+#, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
-msgstr "Ansluter till POP3-värd: %s ..."
+msgstr "Ansluter till POP3 server: %s..."
 
 
-#: src/inc.c:763
+#: src/inc.c:782
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till POP3-server: %s:%d\n"
 
 
-#: src/inc.c:770
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:789
+#, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till POP3-server: %s:%d"
 
 
-#: src/inc.c:851 src/send_message.c:461
+#: src/inc.c:870
+#: src/send_message.c:444
 msgid "Authenticating..."
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "Autentifierar..."
+msgstr "Autentiserar"
 
 
-#: src/inc.c:852
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:871
+#, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
-msgstr "Hämtar meddelanden från %s till %s...\n"
+msgstr "Tar emot meddelande från %s (%s) ..."
 
 
-#: src/inc.c:858
+#: src/inc.c:877
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
 
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:862
+#: src/inc.c:881
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (LAST)..."
 
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:866
+#: src/inc.c:885
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
 
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:870
+#: src/inc.c:889
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Tar emot meddelandenas storlek (LIST)..."
 
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Tar emot meddelandenas storlek (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:880
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:899
+#, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgid "Deleting message %d"
-msgstr "Tar bort meddelande"
+msgstr "Tar bort meddelande %d"
 
 
-#: src/inc.c:887 src/send_message.c:479
+#: src/inc.c:906
+#: src/send_message.c:462
 msgid "Quitting"
 msgstr "Avslutar"
 
 msgid "Quitting"
 msgstr "Avslutar"
 
-#: src/inc.c:912
+#: src/inc.c:931
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
 
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:931
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
-msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
+#: src/inc.c:950
+#, c-format
+msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/inc.c:1084
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1106
 msgid "Connection failed."
 msgid "Connection failed."
-msgstr "Förbindelse misslyckades"
+msgstr "Anslutning misslyckades."
 
 
-#: src/inc.c:1090
+#: src/inc.c:1109
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d failed."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1114
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
 
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
 
-#: src/inc.c:1095
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:1119
+#, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
 "%s"
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
 "%s"
-msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
+msgstr ""
+"Fel uppstod vid behandling av post:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/inc.c:1101
+#: src/inc.c:1125
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Inget diskutrymme kvar"
 
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Inget diskutrymme kvar"
 
-#: src/inc.c:1106
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1130
 msgid "Can't write file."
 msgid "Can't write file."
-msgstr "Kan inte skriva till fil.\n"
+msgstr "Kan inte skriva till fil."
 
 
-#: src/inc.c:1111
+#: src/inc.c:1135
 msgid "Socket error."
 msgid "Socket error."
+msgstr "Socket fel."
+
+#: src/inc.c:1138
+#, c-format
+msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1117 src/send_message.c:604
+#: src/inc.c:1143
+#: src/send_message.c:375
+#: src/send_message.c:587
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr ""
 
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1123
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1146
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1151
 msgid "Mailbox is locked."
 msgid "Mailbox is locked."
-msgstr "Meddelande %d är markerat\n"
+msgstr "Brevlådan är låst."
 
 
-#: src/inc.c:1127
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:1155
+#, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
 "%s"
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
 "%s"
-msgstr "Meddelande %d är markerat\n"
+msgstr ""
+"Brevlådan är låst:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/inc.c:1133 src/send_message.c:589
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1161
+#: src/send_message.c:572
 msgid "Authentication failed."
 msgid "Authentication failed."
-msgstr "Autentifikation"
+msgstr "Autentisering misslyckades"
 
 
-#: src/inc.c:1138 src/send_message.c:592
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:1166
+#: src/send_message.c:575
+#, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
 "%s"
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
 "%s"
-msgstr "Autentifikation"
+msgstr ""
+"Autentisering misslyckades:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/inc.c:1143 src/send_message.c:608
+#: src/inc.c:1171
+#: src/send_message.c:591
 msgid "Session timed out."
 msgid "Session timed out."
+msgstr "Tidsgräns nådd för session."
+
+#: src/inc.c:1174
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d timed out."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:1179
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1209
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "Hämta ny post"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:1446
+#, c-format
+msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
+msgstr "Du arbetar frånkopplad. Åsidosätta i %d minuter?"
 
 
-#: src/ldif.c:838
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1449
+#: src/toolbar.c:1972
+msgid "Offline warning"
+msgstr "Varning om frånkopplat läge"
+
+#: src/inc.c:1451
+msgid "On_ly once"
+msgstr "Endast en gång"
+
+#: src/ldif.c:870
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Smeknamn"
 
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Smeknamn"
 
-#: src/main.c:158 src/main.c:167
+#: src/main.c:174
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
+"File '%s' already exists.\n"
 "Can't create folder."
 msgstr ""
 "Filen '%s' finns redan.\n"
 "Can't create folder."
 msgstr ""
 "Filen '%s' finns redan.\n"
-"Kan inte skapa mapp."
+"Kan inte ska skapa mapp."
+
+#: src/main.c:256
+#, c-format
+msgid ""
+"Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
+"Do you want to migrate this configuration?"
+msgstr ""
+"Konfiguration för Sylpheed-Claws %s hittad.\n"
+"Vill du använda denna konfiguration?"
+
+#: src/main.c:259
+msgid "1.0.5 or previous"
+msgstr "1.0.5 eller tidigare"
+
+#: src/main.c:259
+msgid "1.9.15 or previous"
+msgstr "1.9.15 eller tidigare"
+
+#: src/main.c:262
+msgid "Migration of configuration"
+msgstr "Migration av konfiguration"
+
+#: src/main.c:267
+msgid "Copying configuration..."
+msgstr "Kopierar konfiguration..."
+
+#: src/main.c:272
+msgid "Migration failed!"
+msgstr "Migrationen misslyckades!"
 
 
-#: src/main.c:280
+#: src/main.c:339
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
+msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
 
 
-#: src/main.c:587
+#: src/main.c:525
+msgid "Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the plugin and try again."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:736
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
+msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
 
 
-#: src/main.c:590
+#: src/main.c:738
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [adress]       öppna kompositionsfönstret"
+msgstr "  --compose [adress]       öppna nytt meddelande fönster"
+
+#: src/main.c:739
+msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
+msgstr ""
 
 
-#: src/main.c:591
+#: src/main.c:740
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
+"  --bifoga fil1 [fil2]...\n"
+"                         öppna nytt meddelande fönster med valda filer \n"
+"                         bifogade"
 
 
-#: src/main.c:594
+#: src/main.c:743
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
 
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
 
-#: src/main.c:595
+#: src/main.c:744
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          ta emot nya meddelanden från alla konton"
+msgstr "  --receive-all          ta emot nya meddelanden från alla konton"
 
 
-#: src/main.c:596
-#, fuzzy
+#: src/main.c:745
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+msgstr "  --send              skicka alla köade meddelanden"
 
 
-#: src/main.c:597
-#, fuzzy
+#: src/main.c:746
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
-msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+msgstr ""
 
 
-#: src/main.c:598
-#, fuzzy
+#: src/main.c:747
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
-msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+msgstr ""
+"  --status-full [mapp]...\n"
+"                         visa status för varje mapp"
 
 
-#: src/main.c:600
-#, fuzzy
+#: src/main.c:749
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+msgstr "  --online                byt till anslutet läge"
 
 
-#: src/main.c:601
-#, fuzzy
+#: src/main.c:750
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+msgstr "  --offline                byt till frånkopplat läge"
+
+#: src/main.c:751
+msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
+msgstr "  --exit              avsluta Sylpheed-Claws"
 
 
-#: src/main.c:602
+#: src/main.c:752
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+msgstr "  --debug                avlusningsläge"
 
 
-#: src/main.c:603
+#: src/main.c:753
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 visa denna hjälp och avsluta"
+msgstr "  --help                 visa denna hjälp och avsluta"
 
 
-#: src/main.c:604
+#: src/main.c:754
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformation och avsluta"
 
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformation och avsluta"
 
-#: src/main.c:605
-#, fuzzy
+#: src/main.c:755
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
-msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformation och avsluta"
+msgstr ""
 
 
-#: src/main.c:642 src/summaryview.c:5044
+#: src/main.c:815
+#: src/summaryview.c:5473
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
-msgstr ""
+msgstr "Behandlar (%s)..."
 
 
-#: src/main.c:645
-#, fuzzy
+#: src/main.c:818
 msgid "top level folder"
 msgid "top level folder"
-msgstr "Ta bort mapp"
+msgstr "toppnivåmapp"
 
 
-#: src/main.c:709
+#: src/main.c:876
 msgid "Really quit?"
 msgid "Really quit?"
-msgstr ""
+msgstr "Verkligen avsluta?"
 
 
-#: src/main.c:710
-#, fuzzy
+#: src/main.c:877
 msgid "Composing message exists."
 msgid "Composing message exists."
-msgstr "Ett meddelande komponeras. Verkligen avsluta?"
+msgstr "Det finns ett nytt meddelande öppet."
 
 
-#: src/main.c:711
-#, fuzzy
-msgid "Draft them"
-msgstr "Utkast"
+#: src/main.c:878
+msgid "_Save to Draft"
+msgstr "_Spara till Utkast"
 
 
-#: src/main.c:711
-#, fuzzy
-msgid "Discard them"
-msgstr "Kassera"
+#: src/main.c:878
+msgid "_Discard them"
+msgstr "_Överge dem"
 
 
-#: src/main.c:711
-#, fuzzy
-msgid "Don't quit"
-msgstr "Anväd inte SSL"
+#: src/main.c:878
+msgid "Do_n't quit"
+msgstr "A_vsluta inte"
 
 
-#: src/main.c:725
+#: src/main.c:892
 msgid "Queued messages"
 msgid "Queued messages"
-msgstr "Meddelanden i kö"
+msgstr "Meddelanden i kö"
 
 
-#: src/main.c:726
+#: src/main.c:893
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
+msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
 
 
-#: src/main.c:971
+#: src/main.c:1159
+#: src/toolbar.c:2006
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
+msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
 
 
-#: src/mainwindow.c:436
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:454
+#: src/messageview.c:156
+msgid "/_File"
+msgstr "/_Arkiv"
+
+#: src/mainwindow.c:455
 msgid "/_File/_Add mailbox"
 msgid "/_File/_Add mailbox"
-msgstr "/_Arkiv/_Ny postlåda..."
+msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda"
 
 
-#: src/mainwindow.c:437
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
-msgstr "/_Arkiv/_Ny postlåda..."
+msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda/MH..."
+
+#: src/mainwindow.c:457
+#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:469
+#: src/mainwindow.c:472
+#: src/messageview.c:159
+msgid "/_File/---"
+msgstr "/_Arkiv/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:438
-#, fuzzy
-msgid "/_File/Change folder order"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/mainwindow.c:458
+msgid "/_File/Change folder order..."
+msgstr "/_Arkiv/Sorteringsordning för mappar"
 
 
-#: src/mainwindow.c:439
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
 
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:440
+#: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Arkiv/_Exportera till mbox-fil..."
 
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Arkiv/_Exportera till mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:441
-msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/_Arkiv/Töm _papperskorg"
+#: src/mainwindow.c:462
+msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
+msgstr "/_Arkiv/Exportera valda till mbox fil..."
+
+#: src/mainwindow.c:465
+msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
+msgstr "/_Arkiv/Töm alla papperskorgar"
 
 
-#: src/mainwindow.c:443 src/messageview.c:152
+#: src/mainwindow.c:467
+#: src/messageview.c:157
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Arkiv/_Spara som..."
 
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Arkiv/_Spara som..."
 
-#: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:153
+#: src/mainwindow.c:468
+#: src/messageview.c:158
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Arkiv/Skriv _ut..."
 
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Arkiv/Skriv _ut..."
 
-#: src/mainwindow.c:446
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/_Arkiv/_Infoga fil"
+msgstr "/_Arkiv/Arbeta från_kopplad"
+
+#: src/mainwindow.c:471
+msgid "/_File/Synchronise folders"
+msgstr "/_Arkiv/Synkronisera mappar"
 
 
-#: src/mainwindow.c:449
+#: src/mainwindow.c:474
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"
 
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"
 
-#: src/mainwindow.c:454
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
+msgstr "/_Redigera/Markera _tråd"
 
 
-#: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:161
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:481
+#: src/messageview.c:166
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
+msgstr "/_Redigera/_Sök i aktuellt meddelande..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:458
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/_Redigera/_Sök"
+msgstr "/_Redigera/S_ök mapp..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:460
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:484
+msgid "/_Edit/_Quick search"
+msgstr "/_Redigera/S_nabbsök"
+
+#: src/mainwindow.c:485
+#: src/messageview.c:169
+#: src/summaryview.c:453
+msgid "/_View"
+msgstr "/_Visa"
+
+#: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm"
 
 
-#: src/mainwindow.c:461
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Mapplista"
 
 
-#: src/mainwindow.c:463
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Meddelandevy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:465
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad"
 
 
-#: src/mainwindow.c:467
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/Ikoner _och text"
+#: src/mainwindow.c:493
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text _below icons"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/Text _under ikoner"
 
 
-#: src/mainwindow.c:469
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Ikoner"
+#: src/mainwindow.c:495
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text be_side icons"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/Text _sidan om ikoner"
 
 
-#: src/mainwindow.c:471
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Text"
+#: src/mainwindow.c:497
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icons only"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/_Endast ikoner"
 
 
-#: src/mainwindow.c:473
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/I_ngetdera"
+#: src/mainwindow.c:499
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text only"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/Endast _text"
 
 
-#: src/mainwindow.c:475
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/_Visa/_Statusrad"
+#: src/mainwindow.c:501
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Hide"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/_Göm"
 
 
-#: src/mainwindow.c:478
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/_Visa/Separat ma_pphierarki"
+#: src/mainwindow.c:503
+msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Statusrad"
 
 
-#: src/mainwindow.c:479
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/_Visa/Separat m_eddelandevy"
+#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:678
+#: src/messageview.c:270
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/_Visa/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:481
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:506
+msgid "/_View/Separate f_older tree"
+msgstr "/_Visa/Separat ma_pplista"
+
+#: src/mainwindow.c:507
+msgid "/_View/Separate _message view"
+msgstr "/_Visa/Separat _meddelandevy"
+
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_View/_Sort"
 msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgstr "/_Visa/_Sortera"
 
 
-#: src/mainwindow.c:482
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:510
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _nummer"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter _nummer"
 
 
-#: src/mainwindow.c:483
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/mainwindow.c:511
+msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter storlek"
 
 
-#: src/mainwindow.c:484
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/mainwindow.c:512
+msgid "/_View/_Sort/by _Date"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter datum"
 
 
-#: src/mainwindow.c:485
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _från"
+#: src/mainwindow.c:513
+msgid "/_View/_Sort/by _From"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter avsändare"
 
 
-#: src/mainwindow.c:486
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/mainwindow.c:514
+msgid "/_View/_Sort/by _To"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter mottagare"
 
 
-#: src/mainwindow.c:487
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _ärende"
+#: src/mainwindow.c:515
+msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter ämne"
 
 
-#: src/mainwindow.c:488
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter fä_rg"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter fä_rg"
 
 
-#: src/mainwindow.c:490
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _markering"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter _markering"
 
 
-#: src/mainwindow.c:491
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter status"
 
 
-#: src/mainwindow.c:492
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _bifogade filer"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter _bifogade filer"
 
 
-#: src/mainwindow.c:494
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgid "/_View/_Sort/by score"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter poäng"
 
 
-#: src/mainwindow.c:495
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter lås"
 
 
-#: src/mainwindow.c:496
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Sortera _inte"
 
 
-#: src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:528
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:498
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/_Stigande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:499
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/_Fallande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:501
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/_Attrahera efter ärende"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/_Attrahera efter ämne"
 
 
-#: src/mainwindow.c:503
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/_Visa/Me_ddelandevy"
+msgstr "/_Visa/Tr_ådvy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:504
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:532
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr "Expandera trådar"
+msgstr "/_Visa/Expandera alla trådar"
 
 
-#: src/mainwindow.c:505
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+msgstr "/_Visa/Kollapsa alla trådar"
 
 
-#: src/mainwindow.c:506
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/_Visa/Separat m_eddelandevy"
+msgstr "/_Visa/_Visa inte lästa meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:507
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Set displayed _items..."
-msgstr "/_Sammanfattning/Ställ _in visade fält"
+#: src/mainwindow.c:535
+msgid "/_View/Set displayed _columns"
+msgstr "/_Visa/Ställ in synliga kolumner"
 
 
-#: src/mainwindow.c:510
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:536
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
+msgstr "/_Visa/Ställ in synliga kolumner/I ma_pplista"
+
+#: src/mainwindow.c:537
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
+msgstr "/_Visa/Ställ in synliga kolumner/i _meddelandevy"
+
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/_Go to"
 msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/_Visa/_Kodning"
+msgstr "/_Visa/Gå _till"
 
 
-#: src/mainwindow.c:511
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
+#: src/mainwindow.c:541
+msgid "/_View/_Go to/_Previous message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:512
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/_Nästa meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:513 src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
-#: src/mainwindow.c:526 src/mainwindow.c:531
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:514
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/F_öreg. olästa meddelande"
+#: src/mainwindow.c:544
+msgid "/_View/_Go to/P_revious unread message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående olästa meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:516
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/N_ästa olästa meddelande"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/N_ästa olästa meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:519
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
+#: src/mainwindow.c:549
+msgid "/_View/_Go to/Previous ne_w message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående nytt meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:520
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:550
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/_Nästa meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:522
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Föreg. _markerade meddelande"
+#: src/mainwindow.c:552
+msgid "/_View/_Go to/Previous _marked message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående markerade meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:524
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa m_arkerade meddelande"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/Nästa m_arkerade meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:527
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. _färgade meddelande"
+#: src/mainwindow.c:557
+msgid "/_View/_Go to/Previous _labeled message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående färgade meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:529
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa fä_rgade meddelande"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/Nästa fä_rgade meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:532
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/_Sammanfattning/_Gå till en annan mapp..."
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/En annan mapp..."
+
+#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:573
+#: src/messageview.c:172
+msgid "/_View/Character _encoding/---"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/---"
+
+#: src/mainwindow.c:570
+#: src/messageview.c:176
+msgid "/_View/Character _encoding"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning"
+
+#: src/mainwindow.c:571
+#: src/messageview.c:177
+msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Bestäm _automatiskt"
+
+#: src/mainwindow.c:574
+#: src/messageview.c:180
+msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/7bit ascii (US-ASC_II)"
+
+#: src/mainwindow.c:576
+#: src/messageview.c:183
+msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Unicode (_UTF-8)"
+
+#: src/mainwindow.c:580
+#: src/messageview.c:186
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/mainwindow.c:582
+#: src/messageview.c:188
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-15)"
+
+#: src/mainwindow.c:584
+#: src/messageview.c:190
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Västeuropeisk (Windows-1252)"
+
+#: src/mainwindow.c:588
+#: src/messageview.c:193
+msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/mainwindow.c:592
+#: src/messageview.c:196
+msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Baltisk (ISO-8859-13)"
+
+#: src/mainwindow.c:594
+#: src/messageview.c:198
+msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/mainwindow.c:598
+#: src/messageview.c:201
+msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Grekisk (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/mainwindow.c:602
+#: src/messageview.c:204
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Hebreisk (ISO-8859-_8)"
+
+#: src/mainwindow.c:604
+#: src/messageview.c:206
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Hebreisk (Windows-1255)"
+
+#: src/mainwindow.c:608
+#: src/messageview.c:209
+msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Turkisk (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/mainwindow.c:612
+#: src/messageview.c:212
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/mainwindow.c:614
+#: src/messageview.c:214
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (KOI8-_R)"
+
+#: src/mainwindow.c:616
+#: src/messageview.c:216
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (KOI8-U)"
+
+#: src/mainwindow.c:618
+#: src/messageview.c:218
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (Windows-1251)"
+
+#: src/mainwindow.c:622
+#: src/messageview.c:221
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:624
+#: src/messageview.c:223
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (ISO-2022-JP-2)"
+
+#: src/mainwindow.c:626
+#: src/messageview.c:225
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (_EUC-JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:628
+#: src/messageview.c:227
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (_Shift__JIS)"
+
+#: src/mainwindow.c:632
+#: src/messageview.c:230
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Förenklad Kinesisk (_GB2312)"
+
+#: src/mainwindow.c:634
+#: src/messageview.c:232
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Förenklad Kinesisk (GBK)"
+
+#: src/mainwindow.c:636
+#: src/messageview.c:234
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Traditionell Kinesisk (_Big5)"
+
+#: src/mainwindow.c:638
+#: src/messageview.c:236
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Traditionell Kinesisk (EUC-_TW)"
+
+#: src/mainwindow.c:640
+#: src/messageview.c:238
+msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
+
+#: src/mainwindow.c:644
+#: src/messageview.c:241
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Koreansk (EUC-_KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:646
+#: src/messageview.c:243
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Koreansk (ISO-2022-KR)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:167
-msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
+#: src/mainwindow.c:650
+#: src/messageview.c:246
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Tai (TIS-620)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:171
-msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/_Visa/_Kodning"
+#: src/mainwindow.c:652
+#: src/messageview.c:248
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Tai (Windows-874)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:172
-msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/_Automatisk"
+#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:665
+#: src/messageview.c:255
+#: src/messageview.c:261
+msgid "/_View/Decode/---"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/---"
+
+#: src/mainwindow.c:662
+#: src/messageview.c:258
+msgid "/_View/Decode"
+msgstr "/_Visa/Avkoda"
+
+#: src/mainwindow.c:663
+#: src/messageview.c:259
+msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Bestäm _automatiskt"
+
+#: src/mainwindow.c:666
+#: src/messageview.c:262
+msgid "/_View/Decode/_8bit"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_8bitar"
+
+#: src/mainwindow.c:667
+#: src/messageview.c:263
+msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Quoted·printable"
 
 
-#: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:175
-msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/7 bitars ascii (US-ASC_II)"
+#: src/mainwindow.c:668
+#: src/messageview.c:264
+msgid "/_View/Decode/_Base64"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Base64"
 
 
-#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:179
-msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Unicode (_UTF-8)"
-
-#: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:183
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
-
-#: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:185
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
-
-#: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:189
-msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
-
-#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:192
-msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/_Baltisk (ISO-8859-13)"
-
-#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:194
-msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
-
-#: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:197
-msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Grekisk (ISO-8859-_7)"
-
-#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:200
-msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Turkisk (ISO-8859-_9)"
-
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:203
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
-
-#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:205
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (KOI8-_R)"
-
-#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:207
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (KOI8-_R)"
-
-#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:209
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (Windows-1251)"
-
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:213
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (ISO-2022-_JP)"
-
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:216
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (ISO-2022-JP-2)"
-
-#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:219
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (_EUC-JP)"
-
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:221
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (_Shift__JIS)"
-
-#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:225
-msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Förenklad kinesisk (_GB2312)"
-
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:227
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Traditionell kinesisk (_Big5)"
-
-#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:229
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Traditionell kinesisk (EUC-_TW)"
-
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:231
-msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
-
-#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:234
-msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Koreansk (EUC-KR)"
-
-#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:236
-msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Koreansk (ISO-2022-KR)"
-
-#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:239
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
-
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:241
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (Windows-1251)"
+#: src/mainwindow.c:669
+#: src/messageview.c:265
+msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Uuencode"
 
 
-#: src/mainwindow.c:618 src/summaryview.c:444
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:675
+#: src/summaryview.c:454
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/_Öppna i nytt fönster"
+msgstr "/_Visa/_Öppna i nytt fönster"
 
 
-#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:249
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:676
+#: src/messageview.c:271
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/_Visa/Me_ddelandevy"
+msgstr "/_Visa/Me_ddelandets källkod"
 
 
-#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:250
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show all _headers"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+#: src/mainwindow.c:677
+msgid "/_View/Show all headers"
+msgstr "/_Visa/Visa fullständigt brevhuvud"
 
 
-#: src/mainwindow.c:622
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:679
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/_Visa/_Statusrad"
+msgstr "/_Visa/_Uppdatera sammanfatting"
 
 
-#: src/mainwindow.c:625
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:682
 msgid "/_Message/Recei_ve"
 msgid "/_Message/Recei_ve"
-msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta"
 
 
-#: src/mainwindow.c:626
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
-msgstr "/_Meddelande/Hämta från _alla konton"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/Hämta från a_ktuellt konto"
 
 
-#: src/mainwindow.c:628
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
-msgstr "/_Meddelande/Hämta från _alla konton"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/Hämta från _alla konton"
 
 
-#: src/mainwindow.c:630
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
-msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/A_vbryt mottagning"
 
 
-#: src/mainwindow.c:632
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:689
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
-msgstr "/_Meddelande/---"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:633
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka _köade meddelanden"
+msgstr "/_Meddelande/Skicka _köade meddelanden"
 
 
-#: src/mainwindow.c:635
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
+msgstr "/_Meddelande/Nytt _e-postmeddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:636
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
+msgstr "/_Meddelande/_Nytt nyhetsmeddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:256
+#: src/mainwindow.c:694
+#: src/messageview.c:278
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Meddelande/Sva_ra"
 
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Meddelande/Sva_ra"
 
-#: src/mainwindow.c:638
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
 
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
 
-#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:257
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:696
+#: src/messageview.c:279
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/_Meddelande/Svara till a_lla"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/A_lla"
 
 
-#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:697
+#: src/messageview.c:281
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/_Meddelande/S_vara till avsändaren"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/A_vsändaren"
 
 
-#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:261
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:698
+#: src/messageview.c:283
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/_Meddelande/Svara till a_lla"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/Mail_lista"
 
 
-#: src/mainwindow.c:643
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/_Meddelande/_Följ upp till"
+msgstr "/_Meddelande/_Följ upp och svara till"
 
 
-#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:264
+#: src/mainwindow.c:702
+#: src/messageview.c:286
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+msgstr "/_Meddelande/Vidarebe_fordra"
 
 
-#: src/mainwindow.c:646
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:703
+#: src/messageview.c:287
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "/_Meddelande/Vidarebefordra som bila_ga"
+
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
+msgstr "/_Meddelande/Omdirigera"
 
 
-#: src/mainwindow.c:648
+#: src/mainwindow.c:706
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
 
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Meddelande/_Kopiera"
 
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Meddelande/_Kopiera"
 
-#: src/mainwindow.c:650
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
+#: src/mainwindow.c:708
+msgid "/_Message/Move to _trash"
+msgstr "/_Meddelande/Flytta till _papperskorg"
+
+#: src/mainwindow.c:709
+msgid "/_Message/_Delete..."
+msgstr "/_Meddelande/Ta _bort..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:651
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
+msgstr "/_Meddelande/Avbryt ett nyhetsmeddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:712
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera"
 
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Markera"
 
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Markera"
 
-#: src/mainwindow.c:655
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Avmarkera"
 
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Avmarkera"
 
-#: src/mainwindow.c:656
+#: src/mainwindow.c:715
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/---"
 
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Meddelande/_Markera/---"
 
-#: src/mainwindow.c:657
+#: src/mainwindow.c:716
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _oläst"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _oläst"
 
 
-#: src/mainwindow.c:658
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _läst"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _läst"
 
 
-#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:719
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera all som l_ästa"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera alla som l_ästa"
 
 
-#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:269
+#: src/mainwindow.c:721
+#: src/messageview.c:291
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
+msgstr "/_Meddelande/Kopiera till nytt meddelande"
 
 
-#: src/mainwindow.c:665
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
+msgstr "/V_erktyg/_Adressbok..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:273
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:725
+#: src/messageview.c:295
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
+msgstr "/V_erktyg/Lägg till avsändaren till adressboken"
 
 
-#: src/mainwindow.c:668
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
+msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser"
 
 
-#: src/mainwindow.c:669
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser/Från _mapp..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:671
+#: src/mainwindow.c:730
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser/Från m_eddelanden"
 
 
-#: src/mainwindow.c:674
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:733
 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Filtrera meddelanden"
+msgstr "/V_erktyg/Filtrera alla meddelanden i mapp"
 
 
-#: src/mainwindow.c:676
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:735
 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Filtrera meddelanden"
+msgstr "/V_erktyg/Filtrera valda meddelanden"
 
 
-#: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:276
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:737
+#: src/messageview.c:298
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa filterregel"
 
 
-#: src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:278
+#: src/mainwindow.c:738
+#: src/messageview.c:300
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/_Automatiskt"
 
 
-#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:280
+#: src/mainwindow.c:740
+#: src/messageview.c:302
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/Med _från"
 
 
-#: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:282
+#: src/mainwindow.c:742
+#: src/messageview.c:304
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/Med _till"
 
 
-#: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:284
+#: src/mainwindow.c:744
+#: src/messageview.c:306
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/Med _ämne"
 
 
-#: src/mainwindow.c:687
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create processing rule"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/mainwindow.c:746
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel"
 
 
-#: src/mainwindow.c:688
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/mainwindow.c:747
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Automatiskt"
 
 
-#: src/mainwindow.c:690
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/mainwindow.c:749
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/Med _från"
 
 
-#: src/mainwindow.c:692
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/mainwindow.c:751
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/Med _till"
 
 
-#: src/mainwindow.c:694
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/mainwindow.c:753
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/Med _ämne"
 
 
-#: src/mainwindow.c:699
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Check for new messages in all folders"
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp/Skapa _ny mapp..."
+#: src/mainwindow.c:758
+msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
+msgstr "/V_erktyg/Sök efter nya meddelade i alla mappar"
 
 
-#: src/mainwindow.c:701
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/_Sammanfattning/Ta bort meddelande_dubletter"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter"
 
 
-#: src/mainwindow.c:703
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:762
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
-msgstr "/_Sammanfattning/Ta bort meddelande_dubletter"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter/I vald mapp"
 
 
-#: src/mainwindow.c:705
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:764
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
-msgstr "/_Sammanfattning/Ta bort meddelande_dubletter"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter/Från alla mappar"
 
 
-#: src/mainwindow.c:708
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:767
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/E_xekvera"
+msgstr "/V_erktyg/E_xekvera"
 
 
-#: src/mainwindow.c:711
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+#: src/mainwindow.c:770
+msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
+msgstr "/V_erktyg/SSL _certifikat..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:715
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:774
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
+msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
 
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Konfiguration"
 
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Konfiguration"
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:777
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/_Konfiguration/_Ändra aktuellt konto"
+msgstr "/_Konfiguration/_Ändra aktuellt konto"
 
 
-#: src/mainwindow.c:720
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:779
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Kontoinställningar..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Egenskaper för aktuellt konto..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:722
+#: src/mainwindow.c:781
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_Konfiguration/Skapa _nytt konto..."
 
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_Konfiguration/Skapa _nytt konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:724
+#: src/mainwindow.c:783
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
 
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
 
-#: src/mainwindow.c:726
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Konfiguration/---"
 
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Konfiguration/---"
 
-#: src/mainwindow.c:727
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Allmänna inställningar..."
+#: src/mainwindow.c:786
+msgid "/_Configuration/P_references..."
+msgstr "/_Konfiguration/E_genskaper"
 
 
-#: src/mainwindow.c:729
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+#: src/mainwindow.c:788
+msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
+msgstr "/_Konfiguration/F_örbehandling"
 
 
-#: src/mainwindow.c:731
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/Post-processing..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+#: src/mainwindow.c:790
+msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
+msgstr "/_Konfiguration/Ef_terbehandling"
 
 
-#: src/mainwindow.c:733
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Filtrering..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:735
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Mallar..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:736
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:795
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
-
-#: src/mainwindow.c:737
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Allmänna inställningar..."
-
-#: src/mainwindow.c:738
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/Plugins..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
-
-#: src/mainwindow.c:741
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual (Local)"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok"
+msgstr "/_Konfiguration/A_ktiviteter..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:742
-msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:796
+msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Moduler..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:744
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
-msgstr "/_Hjälp/_Om"
+#: src/mainwindow.c:800
+msgid "/_Help/_Manual"
+msgstr "/_Hjälp/_Manual"
 
 
-#: src/mainwindow.c:745
-msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:802
+msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
+msgstr "/_Hjälp/_FAQ med frågor från användare"
 
 
-#: src/mainwindow.c:747
-msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:804
+msgid "/_Help/Icon _Legend"
+msgstr "/_Hjälp/_Teckenförklaring"
 
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:805
 msgid "/_Help/---"
 msgid "/_Help/---"
-msgstr "/_Hjälp/---"
+msgstr "/_Hjälp/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:890
+#: src/mainwindow.c:953
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
-msgstr ""
+msgstr "Du är ansluten. Klicka här för att koppla ifrån"
 
 
-#: src/mainwindow.c:894
+#: src/mainwindow.c:957
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
-msgstr ""
+msgstr "Du är inte ansluten. Klicka här för att ansluta"
 
 
-#: src/mainwindow.c:911
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:974
 msgid "Select account"
 msgid "Select account"
-msgstr "Ta bort konto"
+msgstr "Välj konto"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1292 src/mainwindow.c:1320
-#: src/prefs_folder_item.c:411
+#: src/mainwindow.c:1341
+#: src/mainwindow.c:1382
+#: src/mainwindow.c:1418
+#: src/mainwindow.c:1458
+#: src/prefs_folder_item.c:592
 msgid "Untitled"
 msgid "Untitled"
-msgstr "Namnlös"
+msgstr "Namnlös"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1321
+#: src/mainwindow.c:1459
 msgid "none"
 msgstr "inget"
 
 msgid "none"
 msgstr "inget"
 
-#: src/mainwindow.c:1586
-msgid "Empty trash"
-msgstr "Töm papperskorg"
-
-#: src/mainwindow.c:1587
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "Töm alla meddelanden i papperskorgen?"
+#: src/mainwindow.c:1722
+msgid "Delete all messages in trash folders?"
+msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgar?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1605
+#: src/mainwindow.c:1741
 msgid "Add mailbox"
 msgid "Add mailbox"
-msgstr "Lägg till postlåda"
+msgstr "Lägg till brevlåda"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1606
+#: src/mainwindow.c:1742
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
-"Skriv in postlådans placering.\n"
-"Om den existerande postlådan specificeras, kommer den\n"
-"att genomsökas automatiskt."
+"Skriv in brevlådans placering.\n"
+"Om den existerande brevlådan specificeras, kommer den\n"
+"att genomsökas automatiskt."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1612
+#: src/mainwindow.c:1748
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr "Postlådan '%s' finns redan."
+msgid "The mailbox '%s' already exists."
+msgstr "Brevlådan '%s' finns redan."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1617 src/setup.c:58
+#: src/mainwindow.c:1753
+#: src/setup.c:51
 msgid "Mailbox"
 msgid "Mailbox"
-msgstr "Postlåda"
+msgstr "Brevlåda"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1622 src/setup.c:62
+#: src/mainwindow.c:1758
+#: src/setup.c:54
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write there."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Skapelse av postlåda misslyckades.\n"
-"Några filer finns kanske redan, eller så saknar du skrivrättigheter där."
+"Skapande av brevlåda misslyckades.\n"
+"Några filer finns kanske redan, eller så saknar du skrivrättigheter där."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1962
-msgid "Sylpheed - Folder View"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:2116
+msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
+msgstr "Sylpheed-Claws - Mappvy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1980 src/messageview.c:412
-msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:2152
+#: src/messageview.c:780
+msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
+msgstr "Sylpheed-Claws - Meddelandevy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:2365 src/plugins/trayicon/trayicon.c:311
+#: src/mainwindow.c:2543
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:372
 msgid "Exit"
 msgid "Exit"
-msgstr "Avslua"
+msgstr "Avsluta"
 
 
-#: src/mainwindow.c:2365 src/plugins/trayicon/trayicon.c:311
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "Avsluta detta program?"
+#: src/mainwindow.c:2543
+msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
+msgstr "Avsluta Sylpheed-Claws?"
+
+#: src/mainwindow.c:2695
+msgid "Folder synchronisation"
+msgstr "Synkronisera mappar"
 
 
-#: src/mainwindow.c:2721
+#: src/mainwindow.c:2696
+msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
+msgstr "Vill du synkronisera dina mappar nu?"
+
+#: src/mainwindow.c:2697
+msgid "_Synchronise"
+msgstr "_Synkronisera"
+
+#: src/mainwindow.c:2958
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Tar bort meddelandedubletter..."
 
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Tar bort meddelandedubletter..."
 
-#: src/mainwindow.c:2755
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Deleted %d duplicate message(s) in %d folders.\n"
-msgstr "Tar bort meddelandedubletter..."
+#: src/mainwindow.c:2992
+#, c-format
+msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
+msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
+msgstr[0] "Ta bort %d meddelandedubbletter i %d mappar.\n"
+msgstr[1] "Ta bort %d dubblerade meddelande i %d mappar.\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:2900 src/summaryview.c:3879
+#: src/mainwindow.c:3133
+#: src/summaryview.c:4253
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr ""
 
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2908
+#: src/mainwindow.c:3141
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr ""
 
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2916 src/summaryview.c:3888
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:3149
+#: src/summaryview.c:4262
 msgid "Filtering configuration"
 msgid "Filtering configuration"
-msgstr "Läser konfiguration...\n"
-
-#: src/matcher.c:1231 src/matcher.c:1232 src/matcher.c:1233 src/matcher.c:1234
-#: src/matcher.c:1235 src/matcher.c:1236 src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1238
+msgstr "Filtreringskonfiguration"
+
+#: src/matcher.c:1237
+#: src/matcher.c:1238
+#: src/matcher.c:1239
+#: src/matcher.c:1240
+#: src/matcher.c:1241
+#: src/matcher.c:1242
+#: src/matcher.c:1243
+#: src/matcher.c:1244
 msgid "(none)"
 msgstr "(ingen)"
 
 msgid "(none)"
 msgstr "(ingen)"
 
-#: src/message_search.c:88
-#, fuzzy
+#: src/message_search.c:108
 msgid "Find in current message"
 msgid "Find in current message"
-msgstr "Skickar meddelande"
+msgstr "Leta i aktuellt meddelande"
 
 
-#: src/message_search.c:106
+#: src/message_search.c:126
 msgid "Find text:"
 msgid "Find text:"
-msgstr ""
+msgstr "Hitta text:"
 
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:541 src/summary_search.c:183
+#: src/message_search.c:141
+#: src/prefs_matcher.c:574
+#: src/summary_search.c:244
 msgid "Case sensitive"
 msgid "Case sensitive"
-msgstr "Gemen-/versalkänslig"
+msgstr "Gemen-/versalkänslig"
 
 
-#: src/message_search.c:128 src/summary_search.c:190
-msgid "Backward search"
-msgstr "Baklängessökning"
+#: src/message_search.c:200
+#: src/summary_search.c:377
+msgid "Search failed"
+msgstr "Sökning misslyckades"
 
 
-#: src/message_search.c:186 src/summary_search.c:341
+#: src/message_search.c:201
+#: src/summary_search.c:378
 msgid "Search string not found."
 msgid "Search string not found."
-msgstr "Söksträngen ej funnen."
+msgstr "Söksträng ej funnen."
 
 
-#: src/message_search.c:193
-#, fuzzy
+#: src/message_search.c:210
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "Början av lista nådd; fortsätt från slutet?"
+msgstr "Början av meddelande nådd; fortsätt från slutet?"
 
 
-#: src/message_search.c:196
-#, fuzzy
+#: src/message_search.c:213
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "Slutet av lista nådd; fortsätt från början?"
+msgstr "Slutet av meddelande nått; fortsätt från början?"
 
 
-#: src/message_search.c:199 src/summary_search.c:350
+#: src/message_search.c:216
+#: src/summary_search.c:389
 msgid "Search finished"
 msgid "Search finished"
-msgstr "Sökning färdig"
+msgstr "Sökning färdig"
 
 
-#: src/messageview.c:253
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
+#: src/messageview.c:160
+msgid "/_File/_Close"
+msgstr "/_Arkiv/Stän_g"
 
 
-#: src/messageview.c:265
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/For_ward as attachment"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka vidare som fil_tillägg"
+#: src/messageview.c:272
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/_Visa/Visa alla _brevhuvuden"
 
 
-#: src/messageview.c:267
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:275
+msgid "/_Message/Compose _new message"
+msgstr "/_Meddelande/Nytt _meddelande"
+
+#: src/messageview.c:289
 msgid "/_Message/Redirec_t"
 msgid "/_Message/Redirec_t"
-msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
+msgstr "/_Meddelande/_Omdirigera"
 
 
-#: src/messageview.c:286
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Create processing rule/"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/messageview.c:308
+msgid "/_Tools/Create processing rule"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel"
 
 
-#: src/messageview.c:288
+#: src/messageview.c:310
 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Automatiskt"
 
 
-#: src/messageview.c:290
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:312
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Från"
 
 
-#: src/messageview.c:292
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:314
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Till"
 
 
-#: src/messageview.c:294
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:316
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Ämne"
+
+#: src/messageview.c:440
+msgid "Sylpheed - Message V