2007-11-19 [paul] 3.0.2cvs145
[claws.git] / po / sv.po
index b165f7887b47d12c574e169941717e5df3e884bd..7739dc12607f0994910705e9877140a7edd21ba0 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
-# Swedish translation of Sylpheed
-# Copyright (C) 2001 Joakim Andreasson
-# Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>
-#
+# Swedish translation of Sylpheed-Claws.
+# Copyright (C) 2006 The Sylpheed Authors
+# This file is distributed under the same license as the Sylpheed-Claws package.
+# Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2006.
+# 
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2003-06-21 16:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-10-08\n"
-"Last-Translator: Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>\n"
-"Language-Team: Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>\n"
+"Project-Id-Version: Sylpheed-Claws 2.0.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-01-21 15:34+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-11-06 07:54+0100\n"
+"Last-Translator: Patrik Rydberg <patrik.rydberg@home.se>\n"
+"Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);"
 
-#: src/account.c:305
+#: src/account.c:376
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"Några kompositionsfönster är öppna.\n"
-"Vänligen stäng alla kompositionsfönster innan du redigerar kontona."
+"Det finns något nytt meddelande öppet.\n"
+"Stänga alla fönster innan du redigerar konton."
 
-#: src/account.c:555
+#: src/account.c:423
+msgid "Can't create folder."
+msgstr "Kan inte skapa mapp."
+
+#: src/account.c:679
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Redigera konton"
 
-#: src/account.c:573
+#: src/account.c:697
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
 msgstr ""
+"Nya meddelande kommer att kontrolleras i denna ordning. Bocka för\n"
+"kontot i 'G' kolumnen för att inkludera kontot i 'Hämta alla'."
+
+#: src/account.c:772
+msgid " _Set as default account "
+msgstr " _Sätt som standardkonto "
+
+#: src/account.c:862
+msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
+msgstr "Konton med fjärrmappar kan inte kopieras."
+
+#: src/account.c:868
+#, c-format
+msgid "Copy of %s"
+msgstr "Kopia av %s"
+
+#: src/account.c:1007
+#, c-format
+msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort konto '%s'?"
+
+#: src/account.c:1009
+msgid "(Untitled)"
+msgstr "(Ingen titel)"
 
-#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
-#: src/compose.c:4605 src/compose.c:4775 src/editaddress.c:774
-#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
-#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
-#: src/select-keys.c:301
+#: src/account.c:1010
+msgid "Delete account"
+msgstr "Ta bort konto"
+
+#: src/account.c:1451
+#: src/addressadd.c:185
+#: src/addressbook.c:747
+#: src/compose.c:5162
+#: src/compose.c:5388
+#: src/editaddress.c:953
+#: src/editaddress.c:1002
+#: src/editbook.c:175
+#: src/editgroup.c:279
+#: src/editjpilot.c:270
+#: src/editldap.c:398
+#: src/editvcard.c:183
+#: src/importmutt.c:226
+#: src/importpine.c:226
+#: src/mimeview.c:199
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332
+#: src/prefs_filtering.c:1255
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
-#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
+#: src/account.c:1458
+#: src/prefs_account.c:1169
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
-#: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
+#: src/account.c:1465
+#: src/ssl_manager.c:99
 msgid "Server"
-msgstr "Värd"
-
-#: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
-#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
-#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-#: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
-#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
-msgid "Add"
-msgstr "Lägg till"
-
-#: src/account.c:630
-msgid "Edit"
-msgstr "Redigera"
-
-#: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
-msgid " Delete "
-msgstr " Ta bort "
-
-#: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
-#: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
-msgid "Down"
-msgstr "Ner"
-
-#: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
-#: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
-msgid "Up"
-msgstr "Upp"
-
-#: src/account.c:662
-msgid " Set as default account "
-msgstr " Använd som förinställt konto "
-
-#: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
-#: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
-#: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:684
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
-msgid "Close"
-msgstr "Stäng"
+msgstr "Server"
 
-#: src/account.c:736
-msgid "Delete account"
-msgstr "Ta bort konto"
+#: src/action.c:352
+#, c-format
+msgid "Could not get message file %d"
+msgstr "Kan inte hämta meddelandefilen %d"
+
+#: src/action.c:383
+msgid "Could not get message part."
+msgstr "Kan inte hämta del av meddelande."
+
+#: src/action.c:400
+msgid "Can't get part of multipart message"
+msgstr "Kan inte hämta del av flerdelat meddelande"
+
+#: src/action.c:514
+#, c-format
+msgid ""
+"The selected action cannot be used in the compose window\n"
+"because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
+msgstr ""
+"Den valda aktiviteten kan inte användas i Nytt meddelande fönster\n"
+"på grund av att det innehåller %%f, %%F, %%as eller %%p."
+
+#: src/action.c:794
+#, c-format
+msgid ""
+"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kommandot kunde inte starta. Skapandet av Pipe misslyckades.\n"
+"%s"
+
+#: src/action.c:889
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not fork to execute the following command:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kunde inte förgrena för att exekvera följande kommando:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+
+#: src/action.c:1107
+#: src/action.c:1257
+msgid "Completed"
+msgstr "Färdigt"
+
+#: src/action.c:1143
+#, c-format
+msgid "--- Running: %s\n"
+msgstr "--- Kör: %s\n"
+
+#: src/action.c:1147
+#, c-format
+msgid "--- Ended: %s\n"
+msgstr "--- Avslutades: %s\n"
+
+#: src/action.c:1180
+msgid "Action's input/output"
+msgstr "Aktivitets in/ut data"
+
+#: src/action.c:1447
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the argument for the following action:\n"
+"('%%h' will be replaced with the argument)\n"
+"  %s"
+msgstr ""
+"Skriv in argumenten för följande aktivitet:\n"
+"('%%h' kommer att ersättas av argumentet)\n"
+"  %s"
+
+#: src/action.c:1452
+msgid "Action's hidden user argument"
+msgstr "Aktivitets gömda användarargument"
+
+#: src/action.c:1456
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the argument for the following action:\n"
+"('%%u' will be replaced with the argument)\n"
+"  %s"
+msgstr ""
+"Skriv in argumentet för följande aktivitet:\n"
+"('%%u' kommer att ersättas av argumentet)\n"
+"  %s"
 
-#: src/account.c:737
-msgid "Do you really want to delete this account?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta konto? "
-
-#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
-#: src/compose.c:2942 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889 src/compose.c:6195
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147
-#: src/folderview.c:2239 src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413
-#: src/inc.c:175 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
-#: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
-#: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
-#: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
-#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
-#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
-#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
-#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
-msgid "Yes"
-msgstr "Ja"
-
-#: src/account.c:738 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889
-#: src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147 src/folderview.c:2239
-#: src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413 src/ssl_manager.c:271
-msgid "+No"
-msgstr "+Nej"
-
-#: src/addressadd.c:162
-#, fuzzy
+#: src/action.c:1461
+msgid "Action's user argument"
+msgstr "Aktivitets användarargument"
+
+#: src/addressadd.c:165
 msgid "Add to address book"
-msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
+msgstr "Lägg till i adressboken"
 
-#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
+#: src/addressadd.c:197
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
+#: src/toolbar.c:441
 msgid "Address"
 msgstr "Adress"
 
-#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
-#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
+#: src/addressadd.c:207
+#: src/addressbook.c:749
+#: src/editaddress.c:761
+#: src/editaddress.c:825
+#: src/editgroup.c:281
 msgid "Remarks"
 msgstr "Kommentarer"
 
-#: src/addressadd.c:226
+#: src/addressadd.c:229
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "Välj adressboksmapp"
-
-#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
-#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3065 src/compose.c:5711
-#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
-#: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1412
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2325 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
-#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:566
-#: src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656 src/messageview.c:984
-#: src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961 src/passphrase.c:130
-#: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3294
-#: src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3800
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
-#: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
-#: src/ssl_manager.c:98
-msgid "OK"
-msgstr "Ok"
-
-#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:3065 src/compose.c:5712 src/compose.c:6374 src/compose.c:6412
-#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
-#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:189
-#: src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1421 src/import.c:191 src/importldif.c:825
-#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
-#: src/main.c:566 src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656
-#: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:913 src/mimeview.c:962
-#: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
-#: src/prefs_common.c:3295 src/prefs_common.c:3801
-#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
-#: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:913
-#: src/summaryview.c:3449
-msgid "Cancel"
-msgstr "Avbryt"
-
-#: src/addressbook.c:353 src/compose.c:496 src/mainwindow.c:408
-#: src/messageview.c:143
-msgid "/_File"
-msgstr "/_Arkiv"
-
-#: src/addressbook.c:354
-msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _bok"
-
-#: src/addressbook.c:355
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _vCard"
-msgstr "/_Arkiv/Nytt _V-Card"
-
-#: src/addressbook.c:357
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _JPilot"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _J-Pilot"
+msgstr "Välj adressboksmapp"
 
-#: src/addressbook.c:360
-msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/_Arkiv/Ny _Server"
+#: src/addressbook.c:404
+msgid "/_Book"
+msgstr "/_Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:500
-#: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
-msgid "/_File/---"
-msgstr "/_Arkiv/---"
+#: src/addressbook.c:405
+msgid "/_Book/New _Book"
+msgstr "/_Adressbok/Ny _adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:363
-msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/_Arkiv/R_edigera"
+#: src/addressbook.c:406
+msgid "/_Book/New _Folder"
+msgstr "/_Adressbok/Ny _mapp"
 
-#: src/addressbook.c:364
-msgid "/_File/_Delete"
-msgstr "/_Arkiv/_Ta bort"
+#: src/addressbook.c:407
+msgid "/_Book/New _vCard"
+msgstr "/_Adressbok/Nytt _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:366
-msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/_Arkiv/_Spara"
-
-#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:501 src/messageview.c:147
-msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/_Arkiv/Stän_g"
+#: src/addressbook.c:409
+msgid "/_Book/New _JPilot"
+msgstr "/_Adressbok/Nytt _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
-#: src/compose.c:503 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
-msgid "/_Edit"
-msgstr "/_Redigera"
+#: src/addressbook.c:412
+msgid "/_Book/New LDAP _Server"
+msgstr "/_Adressbok/Ny LDAP _server"
 
-#: src/addressbook.c:369
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/C_ut"
-msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
+#: src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:417
+msgid "/_Book/---"
+msgstr "/_Adressbok/---"
 
-#: src/addressbook.c:370 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:431
-#: src/messageview.c:150
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
+#: src/addressbook.c:415
+msgid "/_Book/_Edit book"
+msgstr "/_Adressbok/_Redigera adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:509
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+#: src/addressbook.c:416
+msgid "/_Book/_Delete book"
+msgstr "/_Adressbok/_Ta bort adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:372 src/compose.c:506 src/compose.c:589
-#: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/_Redigera/---"
+#: src/addressbook.c:418
+msgid "/_Book/_Save"
+msgstr "/_Adressbok/_Spara"
 
-#: src/addressbook.c:373
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+#: src/addressbook.c:419
+msgid "/_Book/_Close"
+msgstr "/_Adressbok/_Stäng"
 
-#: src/addressbook.c:374
+#: src/addressbook.c:420
 msgid "/_Address"
 msgstr "/A_dress"
 
-#: src/addressbook.c:375
-msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/A_dress/Ny _adress"
-
-#: src/addressbook.c:376
-msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
+#: src/addressbook.c:421
+msgid "/_Address/_Select all"
+msgstr "/A_dress/_Markera alla"
 
-#: src/addressbook.c:377
-msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/A_dress/Ny _katalog"
-
-#: src/addressbook.c:378
+#: src/addressbook.c:422
+#: src/addressbook.c:426
+#: src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:432
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/A_dress/---"
 
-#: src/addressbook.c:379
+#: src/addressbook.c:423
+msgid "/_Address/C_ut"
+msgstr "/A_dress/_Klipp ut"
+
+#: src/addressbook.c:424
+msgid "/_Address/_Copy"
+msgstr "/A_dress/K_opiera"
+
+#: src/addressbook.c:425
+msgid "/_Address/_Paste"
+msgstr "/A_dress/K_listra in"
+
+#: src/addressbook.c:427
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/A_dress/R_edigera"
 
-#: src/addressbook.c:380
+#: src/addressbook.c:428
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
+msgstr "/A_dress/_Ta bort"
 
-#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
-#: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
-#: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
-#: src/messageview.c:276
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/---"
+#: src/addressbook.c:430
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/A_dress/Ny _adress"
+
+#: src/addressbook.c:431
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
+
+#: src/addressbook.c:433
+msgid "/_Address/_Mail To"
+msgstr "/A_dress/Meddelande till"
+
+#: src/addressbook.c:434
+#: src/compose.c:738
+#: src/mainwindow.c:723
+#: src/messageview.c:293
+msgid "/_Tools"
 msgstr "/V_erktyg"
 
-#: src/addressbook.c:382
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:435
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera _LDIF fil..."
 
-#: src/addressbook.c:383
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:436
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera M_utt fil..."
 
-#: src/addressbook.c:384
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:437
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+msgstr "/V_erktyg/Importera _Pine fil..."
+
+#: src/addressbook.c:438
+#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:773
+#: src/messageview.c:297
+#: src/messageview.c:318
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/V_erktyg/---"
 
-#: src/addressbook.c:386
+#: src/addressbook.c:439
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Verktyg/Exportera _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:387 src/compose.c:665 src/mainwindow.c:694
-#: src/messageview.c:279
+#: src/addressbook.c:440
+msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
+msgstr "/_Verktyg/Exportera _LDIF"
+
+#: src/addressbook.c:441
+#: src/compose.c:743
+#: src/mainwindow.c:798
+#: src/messageview.c:321
 msgid "/_Help"
-msgstr "/_Hjälp"
+msgstr "/_Hjälp"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:702
-#: src/messageview.c:280
+#: src/addressbook.c:442
+#: src/compose.c:744
+#: src/mainwindow.c:806
+#: src/messageview.c:322
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/_Hjälp/_Om"
-
-#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
-msgid "/New _Address"
-msgstr "/Ny _adress"
+msgstr "/_Hjälp/_Om"
 
-#: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
-msgid "/New _Group"
-msgstr "/Ny _grupp"
+#: src/addressbook.c:447
+#: src/addressbook.c:461
+#: src/compose.c:529
+#: src/mainwindow.c:476
+#: src/messageview.c:162
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/_Redigera"
 
-#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
-msgid "/New _Folder"
-msgstr "/Ny _katalog"
+#: src/addressbook.c:448
+#: src/addressbook.c:462
+msgid "/_Delete"
+msgstr "/_Ta bort"
 
-#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
-#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:490
-#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
-#: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
-#: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
-#: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
-#: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:411
-#: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
-#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
-#: src/summaryview.c:457
+#: src/addressbook.c:449
+#: src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:470
+#: src/compose.c:508
+#: src/imap_gtk.c:59
+#: src/imap_gtk.c:62
+#: src/imap_gtk.c:66
+#: src/mh_gtk.c:54
+#: src/mh_gtk.c:58
+#: src/mh_gtk.c:60
+#: src/news_gtk.c:53
+#: src/news_gtk.c:56
+#: src/news_gtk.c:58
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
+#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:452
+#: src/summaryview.c:458
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:419
-msgid "/_Delete"
-msgstr "/_Ta bort"
+#: src/addressbook.c:450
+msgid "/New _Folder"
+msgstr "/Ny _katalog"
 
-#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:452
+#: src/addressbook.c:467
 msgid "/C_ut"
-msgstr ""
+msgstr "/Klipp _ut"
 
-#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:453
+#: src/addressbook.c:468
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/_Kopiera..."
+msgstr "/_Kopiera"
 
-#: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:454
+#: src/addressbook.c:469
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+msgstr "/Kli_stra in"
 
-#: src/addressbook.c:418
-#, fuzzy
-msgid "/Pa_ste Address"
-msgstr "/A_dress"
+#: src/addressbook.c:459
+msgid "/_Select all"
+msgstr "/Markera _alla"
+
+#: src/addressbook.c:464
+msgid "/New _Address"
+msgstr "/Ny _adress"
+
+#: src/addressbook.c:465
+msgid "/New _Group"
+msgstr "/Ny _grupp"
 
-#: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
+#: src/addressbook.c:472
+msgid "/_Mail To"
+msgstr "/_Meddelande till"
+
+#: src/addressbook.c:474
+msgid "/_Browse Entry"
+msgstr "/_Bläddra Post"
+
+#: src/addressbook.c:487
+#: src/crash.c:443
+#: src/crash.c:462
+#: src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122
+#: src/prefs_themes.c:690
+#: src/prefs_themes.c:722
+#: src/prefs_themes.c:723
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Okänd"
 
-#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
+#: src/addressbook.c:494
+#: src/addressbook.c:513
+#: src/importldif.c:126
 msgid "Success"
-msgstr ""
+msgstr "Klar"
 
-#: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
+#: src/addressbook.c:495
+#: src/importldif.c:127
 msgid "Bad arguments"
-msgstr ""
+msgstr "Felaktiga argument"
 
-#: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:496
+#: src/importldif.c:128
 msgid "File not specified"
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+msgstr "Fil har inte specificerats."
 
-#: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:497
+#: src/importldif.c:129
 msgid "Error opening file"
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr "Fel vid öppnande av fil"
 
-#: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:498
+#: src/importldif.c:130
 msgid "Error reading file"
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr "Fel vid läsande av fil"
 
-#: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
+#: src/addressbook.c:499
+#: src/importldif.c:131
 msgid "End of file encountered"
-msgstr ""
+msgstr "Nådde slutet på filen"
 
-#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:500
+#: src/importldif.c:132
 msgid "Error allocating memory"
-msgstr "kan inte allokera minne\n"
+msgstr "Kunde inte allokera minne"
 
-#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:501
+#: src/importldif.c:133
 msgid "Bad file format"
-msgstr "Datumformat"
+msgstr "Fel filformat"
 
-#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:502
+#: src/importldif.c:134
 msgid "Error writing to file"
-msgstr "Välj importfil"
+msgstr "Fel vid skrivning till fil"
 
-#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:503
+#: src/importldif.c:135
 msgid "Error opening directory"
-msgstr "Spolkatalog"
+msgstr "Fel vid öppnande av katalog"
 
-#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:504
+#: src/importldif.c:136
 msgid "No path specified"
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+msgstr "Sökväg har inte specificerats."
 
-#: src/addressbook.c:457
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:514
 msgid "Error connecting to LDAP server"
-msgstr "Ansluter till POP3-värd: %s ..."
+msgstr "Fel vid anslutning till LDAP server"
 
-#: src/addressbook.c:458
+#: src/addressbook.c:515
 msgid "Error initializing LDAP"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid initiering av LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:459
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:516
 msgid "Error binding to LDAP server"
-msgstr "Redigera LDAP-värd"
+msgstr "Fel vid bindandet till LDAP server"
 
-#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:517
 msgid "Error searching LDAP database"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid sökning av LDAP databas"
 
-#: src/addressbook.c:461
+#: src/addressbook.c:518
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
-msgstr ""
+msgstr "Tidsgräns nådd vid LDAP operation"
 
-#: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:519
 msgid "Error in LDAP search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "Fel i LDAP sökkriteriet "
 
-#: src/addressbook.c:464
+#: src/addressbook.c:520
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
-msgstr ""
-
-#: src/addressbook.c:613
-msgid "E-Mail address"
+msgstr "Inga LDAP objekt kunde hittas för sökkriteriet"
+
+#: src/addressbook.c:521
+msgid "LDAP search terminated on request"
+msgstr "LDAP sökning avbruten på begäran"
+
+#: src/addressbook.c:522
+msgid "Error starting TLS connection"
+msgstr "Fel vid start av TLS anslutning"
+
+#: src/addressbook.c:746
+msgid "Sources"
+msgstr "Källor"
+
+#: src/addressbook.c:748
+#: src/editaddress.c:759
+#: src/editaddress.c:807
+#: src/editgroup.c:280
+#: src/expldifdlg.c:521
+#: src/exporthtml.c:638
+#: src/exporthtml.c:802
+#: src/ldif.c:874
+msgid "Email Address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2921 src/toolbar.c:178
-#: src/toolbar.c:1753
+#: src/addressbook.c:753
+#: src/prefs_other.c:97
+#: src/toolbar.c:186
+#: src/toolbar.c:1628
 msgid "Address book"
 msgstr "Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:716
-msgid "Name:"
-msgstr "Namn:"
-
-#: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
-#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
-#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
-#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
-msgid "Delete"
-msgstr "Ta bort"
-
-#: src/addressbook.c:754
-msgid "Lookup"
-msgstr "Leta upp"
-
-#: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1394 src/compose.c:3115
-#: src/compose.c:4422 src/compose.c:5128 src/headerview.c:55
-#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
+#: src/addressbook.c:870
+msgid "Lookup name:"
+msgstr "Uppslagsnamn:"
+
+#: src/addressbook.c:933
+#: src/compose.c:1784
+#: src/compose.c:3864
+#: src/compose.c:5019
+#: src/compose.c:5700
+#: src/headerview.c:53
+#: src/prefs_template.c:205
+#: src/summary_search.c:218
 msgid "To:"
 msgstr "Till:"
 
-#: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1378 src/compose.c:3114
-#: src/prefs_template.c:175
+#: src/addressbook.c:937
+#: src/compose.c:1768
+#: src/compose.c:3675
+#: src/compose.c:3863
+#: src/prefs_template.c:207
 msgid "Cc:"
-msgstr ""
+msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1381 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:941
+#: src/compose.c:1771
+#: src/compose.c:3703
+#: src/prefs_template.c:208
 msgid "Bcc:"
-msgstr ""
+msgstr "Bcc:"
 
-#: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
+#: src/addressbook.c:1175
+#: src/addressbook.c:1198
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Ta bort adress(er)"
 
-#: src/addressbook.c:976
+#: src/addressbook.c:1176
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Adressdatan är skrivskyddad och kan därför inte tas bort."
 
-#: src/addressbook.c:999
+#: src/addressbook.c:1199
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "Vill du verkligen t abort adress(erna)?"
-
-#: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2942
-#: src/compose.c:6195 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:175 src/inc.c:275
-#: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
-#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
-#: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
-#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
-#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
-#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
-#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
-msgid "No"
-msgstr "Nej"
-
-#: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
+msgstr "Vill du verkligen ta bort adress(er)?"
+
+#: src/addressbook.c:1791
+#: src/addressbook.c:1870
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte klistra in. Destinations adressboken är skrivskyddad."
 
-#: src/addressbook.c:1523
+#: src/addressbook.c:1802
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte klistra in i en adressgrupp."
 
-#: src/addressbook.c:2166
+#: src/addressbook.c:2529
 #, c-format
-msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
-"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
+msgstr "Vill du ta bort sökningen med resultatet och adresserna i '%s' ?"
+
+#: src/addressbook.c:2532
+#: src/addressbook.c:2558
+#: src/prefs_filtering_action.c:151
+msgid "Delete"
+msgstr "Ta bort"
+
+#: src/addressbook.c:2541
+#, c-format
+msgid "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
 msgstr ""
-"Vill du ta bort mappen OCH alla adresser i '%s'? Tar du bara bort\n"
-"mappen, kommer adresserna att sparas en napp uppåt i hierarkin."
+"Vill du ta bort mappen OCH alla adresser från '%s' ?\n"
+"Om du bara tar bort mappen så flyttas alla adresser till överliggande mapp."
+
+#: src/addressbook.c:2544
+#: src/imap_gtk.c:269
+#: src/mh_gtk.c:179
+msgid "Delete folder"
+msgstr "Ta bort mapp"
 
-#: src/addressbook.c:2170
-msgid "Folder only"
-msgstr "Endast mapp"
+#: src/addressbook.c:2545
+msgid "+Delete _folder only"
+msgstr "+Ta endast bort _mapp"
 
-#: src/addressbook.c:2170
-msgid "Folder and Addresses"
-msgstr "Mapp och adresser"
+#: src/addressbook.c:2545
+msgid "Delete folder and _addresses"
+msgstr "Ta bort mapp och _adresser"
 
-#: src/addressbook.c:2175
+#: src/addressbook.c:2556
 #, c-format
-msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "Ta verkligen bort '%s'?"
+msgid ""
+"Do you want to delete '%s'?\n"
+"The addresses it contains will be lost."
+msgstr ""
+"Vill du ta bort '%s'?\n"
+"Adresserna som den innehåller kommer att gå förlorade."
 
-#: src/addressbook.c:2925
+#: src/addressbook.c:3366
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
+msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
 
-#: src/addressbook.c:2929
+#: src/addressbook.c:3370
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
+msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:2939
+#: src/addressbook.c:3380
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
 
-#: src/addressbook.c:2944
+#: src/addressbook.c:3385
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -568,15 +673,15 @@ msgstr ""
 "Gammal adressbok konverterad,\n"
 "kunde inte spara adressindexfil"
 
-#: src/addressbook.c:2957
+#: src/addressbook.c:3398
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
-"men skapade nya nya tomma adressboksfiler."
+"men skapade nya tomma adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:2963
+#: src/addressbook.c:3404
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -584,7 +689,7 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:2968
+#: src/addressbook.c:3409
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -592,239 +697,321 @@ msgstr ""
 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
 
-#: src/addressbook.c:2975
+#: src/addressbook.c:3416
+#: src/addressbook.c:3422
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr "Fel vid knvertering av adressbok"
-
-#: src/addressbook.c:2979
-msgid "Addressbook conversion"
-msgstr "Adressbokskonvertering"
+msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:3014
+#: src/addressbook.c:3460
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Adressboksfel"
 
-#: src/addressbook.c:3015
+#: src/addressbook.c:3461
 msgid "Could not read address index"
-msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
+msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
 
-#: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1055
+#: src/addressbook.c:3820
+msgid "Busy searching..."
+msgstr "Upptagen med att söka..."
+
+#: src/addressbook.c:3891
+#, c-format
+msgid "Search '%s'"
+msgstr "Sök '%s'"
+
+#: src/addressbook.c:4116
 msgid "Interface"
-msgstr "Gränssnitt"
+msgstr "Gränssnitt"
 
-#: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
-#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
+#: src/addressbook.c:4132
+#: src/exphtmldlg.c:382
+#: src/expldifdlg.c:394
+#: src/exporthtml.c:1020
+#: src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adressbok"
 
-#: src/addressbook.c:3540
+#: src/addressbook.c:4148
 msgid "Person"
 msgstr "Person"
 
-#: src/addressbook.c:3556
+#: src/addressbook.c:4164
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Epostadress"
 
-#: src/addressbook.c:3572
+#: src/addressbook.c:4180
 msgid "Group"
 msgstr "Grupp"
 
-#: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
-#: src/prefs_account.c:2043
+#: src/addressbook.c:4196
+#: src/exporthtml.c:922
+#: src/folderview.c:430
+#: src/prefs_account.c:2375
+#: src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapp"
 
-#: src/addressbook.c:3604
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4212
 msgid "vCard"
-msgstr "Töm"
+msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4228
+#: src/addressbook.c:4244
 msgid "JPilot"
-msgstr "Port"
+msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3652
+#: src/addressbook.c:4260
 msgid "LDAP Server"
-msgstr "LDAP-värd"
+msgstr "LDAP-server"
 
-#: src/addrgather.c:156
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4276
+msgid "LDAP Query"
+msgstr "LDAP Fråga"
+
+#: src/addrgather.c:158
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr "/_Meddelande/Lägg till avsändaren till adressboken"
+msgstr "Vänligen ange ett namn på adressboken."
 
-#: src/addrgather.c:176
+#: src/addrgather.c:178
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr ""
+msgstr "Välj brevhuvuden att söka i."
 
-#: src/addrgather.c:183
-msgid "Busy harvesting addresses..."
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:185
+msgid "Harvesting addresses..."
+msgstr "Samlar in adresser..."
 
-#: src/addrgather.c:221
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:224
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
 
-#: src/addrgather.c:285
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:294
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "Mappen %s är vald\n"
+msgstr "Ingen mapp eller meddelade valdes."
 
-#: src/addrgather.c:293
+#: src/addrgather.c:302
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
+"Välj en mapp att behandla från listan \n"
+"eller välj ett eller flera meddelande från \n"
+"meddelandelistan."
 
-#: src/addrgather.c:345
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:354
 msgid "Folder :"
-msgstr "Mapp"
+msgstr "Mapp :"
 
-#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:365
+#: src/exphtmldlg.c:596
+#: src/expldifdlg.c:626
+#: src/importldif.c:909
 msgid "Address Book :"
-msgstr "Adressbok"
+msgstr "Adressbok :"
 
-#: src/addrgather.c:366
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:375
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "Mapp"
+msgstr "Mappstorlek :"
 
-#: src/addrgather.c:381
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:390
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "Lägg till brevhuvudfält för datum"
+msgstr "Bearbeta dessa brevhuvudfält"
 
-#: src/addrgather.c:399
+#: src/addrgather.c:408
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr ""
+msgstr "Inkludera undermappar"
 
-#: src/addrgather.c:422
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:431
 msgid "Header Name"
 msgstr "Brevhuvudsnamn"
 
-#: src/addrgather.c:423
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:432
 msgid "Address Count"
-msgstr "Adressbok"
-
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:256
-#: src/messageview.c:576
+msgstr "Adressantal"
+
+#: src/addrgather.c:537
+#: src/alertpanel.c:153
+#: src/compose.c:4191
+#: src/messageview.c:559
+#: src/messageview.c:572
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:463
 msgid "Warning"
 msgstr "Varning"
 
-#: src/addrgather.c:528
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:538
 msgid "Header Fields"
-msgstr "Brevhuvudsnamn"
+msgstr "Brevhuvudsfält"
 
-#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
+#: src/addrgather.c:539
+#: src/exphtmldlg.c:716
+#: src/expldifdlg.c:738
+#: src/importldif.c:1029
 msgid "Finish"
-msgstr ""
+msgstr "Avsluta"
 
-#: src/addrgather.c:588
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:600
+msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
+msgstr "Samla in E-postadresser - från valda meddelande"
 
-#: src/addrgather.c:596
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:608
+msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
+msgstr "Samla in E-postadresser - från mapp"
 
-#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
+#: src/addrindex.c:115
+#: src/addrindex.c:126
 msgid "Common address"
 msgstr "Vanliga adresser"
 
-#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
+#: src/addrindex.c:116
+#: src/addrindex.c:127
 msgid "Personal address"
 msgstr "Personliga adresser"
 
-#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5889 src/main.c:548
+#: src/addrindex.c:119
+msgid "Common addresses"
+msgstr "Vanliga adresser"
+
+#: src/addrindex.c:120
+msgid "Personal addresses"
+msgstr "Personliga adresser"
+
+#: src/alertpanel.c:140
+#: src/compose.c:6689
 msgid "Notice"
 msgstr "Meddelande"
 
-#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3426 src/inc.c:568
+#: src/alertpanel.c:166
+#: src/alertpanel.c:188
+#: src/compose.c:4137
+#: src/inc.c:584
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
 
-#: src/alertpanel.c:190
-#, fuzzy
+#: src/alertpanel.c:189
 msgid "View log"
-msgstr "Ny mapp"
+msgstr "Visa logg"
 
-#: src/alertpanel.c:308
+#: src/alertpanel.c:335
 msgid "Show this message next time"
-msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
+msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
+
+#: src/browseldap.c:219
+msgid "Browse Directory Entry"
+msgstr "Bläddra katalogpost"
+
+#: src/browseldap.c:239
+msgid "Server Name :"
+msgstr "Servernamn :"
 
-#: src/common/nntp.c:68
+#: src/browseldap.c:249
+msgid "Distinguished Name (dn) :"
+msgstr "Distinguished Name (dn) :"
+
+#: src/browseldap.c:272
+msgid "LDAP Name"
+msgstr "LDAP Namn"
+
+#: src/browseldap.c:274
+msgid "Attribute Value"
+msgstr "Attributvärde"
+
+#: src/common/nntp.c:73
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-värd: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-server: %s:%d\n"
 
-#: src/common/nntp.c:145 src/common/nntp.c:208
+#: src/common/nntp.c:181
+#: src/common/nntp.c:244
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "Protokollfel: %s\n"
 
-#: src/common/nntp.c:168 src/common/nntp.c:214
+#: src/common/nntp.c:204
+#: src/common/nntp.c:250
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "protokollfel\n"
 
-#: src/common/nntp.c:264
+#: src/common/nntp.c:300
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "Fel uppstod vid postning\n"
 
-#: src/common/smtp.c:154
-#, fuzzy
+#: src/common/nntp.c:380
+msgid "Error occurred while sending command\n"
+msgstr "Fel uppstod när kommando skickades\n"
+
+#: src/common/plugin.c:212
+msgid "Plugin already loaded"
+msgstr "Insticksmodulen är redan laddad"
+
+#: src/common/plugin.c:220
+msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
+msgstr "Kunde inte allokera minne till insticksmodul"
+
+#: src/common/plugin.c:246
+msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
+msgstr "Denna modul är inte licensierad med någon GPL kompatibel licens."
+
+#: src/common/plugin.c:253
+msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
+msgstr "Denna modul är för Sylpheed-Claws GTK1."
+
+#: src/common/smtp.c:174
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr "TLSv1 ej tillgängligt\n"
+msgstr "SMTP AUTH ej tillgängligt\n"
 
-#: src/common/smtp.c:419 src/common/smtp.c:468
+#: src/common/smtp.c:514
+#: src/common/smtp.c:564
 msgid "bad SMTP response\n"
-msgstr ""
+msgstr "Felaktigt SMTP svar\n"
 
-#: src/common/smtp.c:439 src/common/smtp.c:457 src/common/smtp.c:553
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:535
+#: src/common/smtp.c:553
+#: src/common/smtp.c:672
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
-msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
+msgstr "fel uppstod I SMTP session\n"
 
-#: src/common/smtp.c:448 src/pop.c:647
+#: src/common/smtp.c:544
+#: src/pop.c:841
 msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
+msgstr "fel uppstod vid autentisering\n"
+
+#: src/common/smtp.c:599
+#, c-format
+msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
+msgstr "Meddelandet är för stort (Maximal storlek är %s)\n"
 
-#: src/common/smtp.c:513 src/pop.c:640
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:631
+#: src/pop.c:834
 msgid "can't start TLS session\n"
-msgstr "Använd STARTTLS-kommando för att starta SSL-session"
+msgstr "kan inte starta TSL session\n"
 
-#: src/common/ssl.c:78
+#: src/common/ssl.c:144
 msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr "Vel vid skapande av SSL-kontext\n"
+msgstr "Fel vid skapande av SSL-kontext\n"
 
-#: src/common/ssl.c:97
+#: src/common/ssl.c:163
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "SSL-uppkoppling misslyckades (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl.c:105
-#, c-format
-msgid "SSL connection using %s\n"
-msgstr "SSL-uppkoppling med %s\n"
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
-#: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
-#: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
-#, fuzzy
+#: src/common/ssl_certificate.c:141
+#: src/common/ssl_certificate.c:152
+#: src/common/ssl_certificate.c:158
+#: src/common/ssl_certificate.c:165
+#: src/common/ssl_certificate.c:176
+#: src/common/ssl_certificate.c:182
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:104
 msgid "<not in certificate>"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+msgstr "<inte i certifikat>"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:189
+#: src/common/ssl_certificate.c:191
 #, c-format
 msgid ""
 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
@@ -832,19 +1019,26 @@ msgid ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
+"  Ägare: %s (%s) in %s\n"
+"  Signerad av: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingeravtryck: %s\n"
+"  Signaturstatus: %s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:307
+#: src/common/ssl_certificate.c:309
 msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte ladda x509 standardsökvägar"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:362
+#: src/common/ssl_certificate.c:364
 #, c-format
 msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"%s presenterade ett okänt SSL certifikat:\n"
+"%s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
+#: src/common/ssl_certificate.c:371
+#: src/common/ssl_certificate.c:409
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -852,13 +1046,18 @@ msgid ""
 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
 msgstr ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Inga meddelande kommer att sparas för detta konto innan du har sparat certifikatet.\n"
+"(Bocka av \"%s\" inställingen).\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1229
+#: src/common/ssl_certificate.c:373
+#: src/common/ssl_certificate.c:411
+#: src/prefs_receive.c:214
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr ""
+msgstr "Visa inte felmeddelande vid mottagande"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:398
+#: src/common/ssl_certificate.c:400
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's SSL certificate changed !\n"
@@ -870,552 +1069,740 @@ msgid ""
 "\n"
 "This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
+"%s's SSL certifikat ändrades !\n"
+"Vi har denna sparad:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Nu är det:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Detta kan betyda att servern som svarar inte är den vi känner till."
+
+#: src/common/string_match.c:79
+msgid "(Subject cleared by RegExp)"
+msgstr "(Ämne tömt av RegExp)"
+
+#: src/common/utils.c:342
+#, c-format
+msgid "%dB"
+msgstr "%dB"
+
+#: src/common/utils.c:344
+#, c-format
+msgid "%.1fKB"
+msgstr "%.1fKB"
 
-#: src/compose.c:488
+#: src/common/utils.c:346
+#, c-format
+msgid "%.2fMB"
+msgstr "%.2fMB"
+
+#: src/common/utils.c:348
+#, c-format
+msgid "%.2fGB"
+msgstr "%.2fGB"
+
+#: src/compose.c:506
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/_Lägg till..."
+msgstr "/_Lägg till..."
 
-#: src/compose.c:489
+#: src/compose.c:507
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Ta bort"
 
-#: src/compose.c:491 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
-#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:509
+#: src/folderview.c:283
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_Egenskaper..."
 
-#: src/compose.c:497
-msgid "/_File/_Attach file"
-msgstr "/_Arkiv/_Bifoga fil"
+#: src/compose.c:514
+#: src/mainwindow.c:681
+#: src/messageview.c:274
+msgid "/_Message"
+msgstr "/_Meddelande"
 
-#: src/compose.c:498
-msgid "/_File/_Insert file"
-msgstr "/_Arkiv/_Infoga fil"
+#: src/compose.c:515
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
 
-#: src/compose.c:499
-msgid "/_File/Insert si_gnature"
-msgstr "/_Arkiv/Infoga si_gnatur"
+#: src/compose.c:517
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
 
-#: src/compose.c:504
-msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/_Redigera/_Ångra"
+#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:523
+#: src/compose.c:526
+#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:720
+#: src/messageview.c:277
+#: src/messageview.c:285
+#: src/messageview.c:290
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/_Meddelande/---"
 
-#: src/compose.c:505
-msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/_Redigera/Gör _om"
+#: src/compose.c:520
+msgid "/_Message/_Attach file"
+msgstr "/_Meddelande/_Bifoga fil"
 
-#: src/compose.c:507
-msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
+#: src/compose.c:521
+msgid "/_Message/_Insert file"
+msgstr "/_Meddelande/_Infoga fil"
 
-#: src/compose.c:510
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
-msgstr "/_Redigera/_Infoga"
+#: src/compose.c:522
+msgid "/_Message/Insert si_gnature"
+msgstr "/_Meddelande/_Infoga signatur"
 
-#: src/compose.c:512 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
-msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
+#: src/compose.c:524
+msgid "/_Message/_Save"
+msgstr "/_Meddelande/_Spara"
 
-#: src/compose.c:513
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/_Redigera/_Ångra"
+#: src/compose.c:527
+msgid "/_Message/_Close"
+msgstr "/_Meddelande/S_täng"
 
-#: src/compose.c:514
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:530
+msgid "/_Edit/_Undo"
+msgstr "/_Redigera/_Ångra"
 
-#: src/compose.c:519
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:531
+msgid "/_Edit/_Redo"
+msgstr "/_Redigera/Gör _om"
 
-#: src/compose.c:524
+#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:626
+#: src/mainwindow.c:480
+#: src/messageview.c:165
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/_Redigera/---"
+
+#: src/compose.c:533
+msgid "/_Edit/Cu_t"
+msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
+
+#: src/compose.c:534
+#: src/mainwindow.c:477
+#: src/messageview.c:163
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
+
+#: src/compose.c:535
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in"
+
+#: src/compose.c:536
+msgid "/_Edit/Special paste"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special"
+
+#: src/compose.c:537
+msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_som citat"
+
+#: src/compose.c:539
+msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_radbruten"
+
+#: src/compose.c:541
+msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
+msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_ej radbruten"
+
+#: src/compose.c:543
+#: src/mainwindow.c:478
+#: src/messageview.c:164
+msgid "/_Edit/Select _all"
+msgstr "/_Redigera/Markera _allt"
+
+#: src/compose.c:544
+msgid "/_Edit/A_dvanced"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat"
+
+#: src/compose.c:545
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken bakåt"
+
+#: src/compose.c:550
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken framåt"
+
+#: src/compose.c:555
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord bakåt"
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:560
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord framåt"
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till början av rad"
 
-#: src/compose.c:539
+#: src/compose.c:570
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till slutet på rad"
 
-#: src/compose.c:544
+#: src/compose.c:575
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till föregående rad"
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till nästa rad"
 
-#: src/compose.c:554
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken bakåt"
 
-#: src/compose.c:559
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken framåt"
 
-#: src/compose.c:564
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord bakåt"
 
-#: src/compose.c:569
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord framåt"
 
-#: src/compose.c:574
+#: src/compose.c:605
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort rad"
 
-#: src/compose.c:579
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort hela raden"
 
-#: src/compose.c:584
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort till slutet av raden"
 
-#: src/compose.c:590
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
 
-#: src/compose.c:592
+#: src/compose.c:623
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/_Redigera/Bryt _långa rader"
+msgstr "/_Redigera/Bryt alla _långa rader"
 
-#: src/compose.c:594
+#: src/compose.c:625
+msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
+msgstr "/_Redigera/Radbryt automatiskt"
+
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Redigera/Redigera med e_xtern redigerare"
 
-#: src/compose.c:597
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/_Öppna"
+msgstr "/_Stavning"
 
-#: src/compose.c:598
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr ""
+msgstr "/_Stavning/_Kontrollera alla eller kontrollera markering"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr ""
+msgstr "/_Stavning/_Markera alla felstavade ord"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/_Stavning/Kontrollera felstavade ord _bakåt"
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:606
-#, fuzzy
-msgid "/_Spelling/---"
-msgstr "/_Hjälp/---"
+msgstr "/_Stavning/_Hoppa till nästa felstavade ord"
 
-#: src/compose.c:607
-#, fuzzy
-msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "/_Konfiguration"
-
-#: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
-#: src/summaryview.c:449
-msgid "/_View"
-msgstr "/_Visa"
-
-#: src/compose.c:612
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_To"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
-
-#: src/compose.c:613
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Cc"
-msgstr "/_Visa"
-
-#: src/compose.c:614
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Bcc"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
-
-#: src/compose.c:615
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Reply to"
-msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
-
-#: src/compose.c:616 src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:456
-#: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
-#: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
-msgid "/_View/---"
-msgstr "/_Visa/---"
-
-#: src/compose.c:617
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Followup to"
-msgstr "/_Meddelande/_Följ upp till"
-
-#: src/compose.c:619
-#, fuzzy
-msgid "/_View/R_uler"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
-
-#: src/compose.c:621
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/_Arkiv/_Bifoga fil"
-
-#: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
-msgid "/_Message"
-msgstr "/_Meddelande"
-
-#: src/compose.c:624
-msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
-
-#: src/compose.c:626
-msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
-
-#: src/compose.c:628 src/compose.c:634 src/compose.c:639 src/compose.c:641
-#: src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:606
-#: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
-#: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
-#: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
-msgid "/_Message/---"
-msgstr "/_Meddelande/---"
-
-#: src/compose.c:629
-msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/_Meddelande/Spara till _utkastsmapp"
-
-#: src/compose.c:631
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Save and _keep editing"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
-
-#: src/compose.c:635
-msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/_Meddelande/_Till"
+#: src/compose.c:640
+msgid "/_Options"
+msgstr "/_Alternativ"
 
-#: src/compose.c:636
-msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/_Meddelande/_Cc"
+#: src/compose.c:641
+msgid "/_Options/Privacy System"
+msgstr "/_Alternativ/_Krypteringssystem"
 
-#: src/compose.c:637
-msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/_Meddelande/_Bcc"
+#: src/compose.c:642
+msgid "/_Options/Privacy System/None"
+msgstr "/_Alternativ/_Krypteringssystem/Inget"
 
-#: src/compose.c:638
-msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
+#: src/compose.c:643
+msgid "/_Options/Si_gn"
+msgstr "/_Alternativ/_Signera"
 
-#: src/compose.c:640
-msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr "/_Meddelande/_Följ upp till"
+#: src/compose.c:644
+msgid "/_Options/_Encrypt"
+msgstr "/_Alternativ/K_ryptera"
 
-#: src/compose.c:642
-msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/_Meddelande/_Bifoga"
+#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:656
+msgid "/_Options/---"
+msgstr "/_Alternativ/---"
 
 #: src/compose.c:646
-msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr "/_Meddelande/Si_gnera"
+msgid "/_Options/_Priority"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet"
 
 #: src/compose.c:647
-msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr "/_Meddelande/_Kryptera"
+msgid "/_Options/Priority/_Highest"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/H_ögsta"
 
 #: src/compose.c:648
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Mode/MIME"
-msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
+msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Hög"
 
 #: src/compose.c:649
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Mode/Inline"
-msgstr "/_Meddelande/_Bcc"
+msgid "/_Options/Priority/_Normal"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Normal"
 
-#: src/compose.c:652
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Priority"
-msgstr "/_Meddelande/_Till"
+#: src/compose.c:650
+msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Låg"
 
-#: src/compose.c:653
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/_Highest"
-msgstr "/_Meddelande/Si_gnera"
+#: src/compose.c:651
+msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
+msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/L_ägsta"
 
-#: src/compose.c:654
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
-msgstr "/_Meddelande/Si_gnera"
+#: src/compose.c:653
+msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
+msgstr "/_Alternativ/_Begär läskvitto"
 
 #: src/compose.c:655
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/_Normal"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+msgid "/_Options/Remo_ve references"
+msgstr "/_Alternativ/Ta b_ort referenser"
 
-#: src/compose.c:656
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
-
-#: src/compose.c:657
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
-
-#: src/compose.c:659
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
-msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
-
-#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools"
-msgstr "/V_erktyg"
+#: src/compose.c:662
+msgid "/_Options/Character _encoding"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning"
+
+#: src/compose.c:663
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/_Automatisk"
+
+#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:679
+#: src/compose.c:683
+#: src/compose.c:689
+#: src/compose.c:693
+#: src/compose.c:699
+#: src/compose.c:703
+#: src/compose.c:713
+#: src/compose.c:717
+#: src/compose.c:727
+#: src/compose.c:731
+msgid "/_Options/Character _encoding/---"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/---"
+
+#: src/compose.c:667
+msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/7bit ascii (US-ASC_II)"
+
+#: src/compose.c:669
+msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Unicode (_UTF-8)"
+
+#: src/compose.c:673
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/compose.c:675
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (ISO-8859-15)"
+
+#: src/compose.c:677
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (Windows-1252)"
+
+#: src/compose.c:681
+msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/compose.c:685
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/_Baltisk·(ISO-8859-13)"
+
+#: src/compose.c:687
+msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/compose.c:691
+msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Grekiska (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/compose.c:695
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska (ISO-8859-_8)"
+
+#: src/compose.c:697
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska (Windows-1255)"
+
+#: src/compose.c:701
+msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Turkiska (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/compose.c:705
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/compose.c:707
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (KOI8-_R)"
+
+#: src/compose.c:709
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (KOI8-U)"
+
+#: src/compose.c:711
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (Windows-1251)"
+
+#: src/compose.c:715
+msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Japanska (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/compose.c:719
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska (_GB2312)"
+
+#: src/compose.c:721
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska (GBK)"
+
+#: src/compose.c:723
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska (_Big5)"
+
+#: src/compose.c:725
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska (EUC-_TW)"
+
+#: src/compose.c:729
+msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Koreanska (EUC-_KR)"
+
+#: src/compose.c:733
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai (TIS-620)"
+
+#: src/compose.c:735
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai (Windows-874)"
 
-#: src/compose.c:661
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:739
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/V_erktyg/Visa linjal"
 
-#: src/compose.c:662 src/messageview.c:262
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:740
+#: src/messageview.c:294
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:741
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/_Mallar"
 
-#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:742
+#: src/mainwindow.c:756
+#: src/messageview.c:319
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr ""
+msgstr "/V_erktyg/A_ktiviteter"
+
+#: src/compose.c:1438
+msgid "Fw: multiple emails"
+msgstr "Vb: många meddelande"
 
-#: src/compose.c:1384
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:1774
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "Svara till"
+msgstr "Svara till:"
 
-#: src/compose.c:1387 src/compose.c:4419 src/compose.c:5130
-#: src/headerview.c:56
+#: src/compose.c:1777
+#: src/compose.c:5016
+#: src/compose.c:5702
+#: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Nyhetsgrupper:"
 
-#: src/compose.c:1390
+#: src/compose.c:1780
 msgid "Followup-To:"
-msgstr ""
+msgstr "Uppföljning Till:"
 
-#: src/compose.c:1685
+#: src/compose.c:2177
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr ""
+msgstr "Fel i formatet på citeringsmarkering."
 
-#: src/compose.c:1701
+#: src/compose.c:2193
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr ""
+msgstr "Formateringsfel i meddelade svara/vidarebefordra."
 
-#: src/compose.c:2030
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2734
+#, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "Filen %s är tom\n"
+msgstr "Filen %s är tom."
 
-#: src/compose.c:2034
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2738
+#, c-format
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "kan inte skapa %s\n"
+msgstr "Kan inte läsa %s."
 
-#: src/compose.c:2062
+#: src/compose.c:2765
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Meddelande: %s"
 
-#: src/compose.c:2756
+#: src/compose.c:3549
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Redigerat]"
 
-#: src/compose.c:2758
+#: src/compose.c:3555
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - Komponera meddelande%s"
+msgstr "%s - Nytt meddelande%s"
 
-#: src/compose.c:2761
+#: src/compose.c:3558
 #, c-format
-msgid "Compose message%s"
-msgstr "Komponera meddelande%s"
+msgid "[no subject] - Compose message%s"
+msgstr "[inget ämne] - Nytt meddelande%s"
 
-#: src/compose.c:2785 src/compose.c:3032
+#: src/compose.c:3583
+#: src/messageview.c:594
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
-"Konto för att skicka post är inte specificerat.\n"
-"Var god välj ett epostkonto innan du skickar."
-
-#: src/compose.c:2932
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+"Konto för att skicka e-post är inte specificerat.\n"
+"Var god välj ett e-postkonto innan du skickar."
 
-#: src/compose.c:2940 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
-#: src/prefs_common.c:1037 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
+#: src/compose.c:3685
+#: src/compose.c:3713
+#: src/compose.c:3740
+#: src/prefs_account.c:1011
+#: src/prefs_send.c:335
+#: src/toolbar.c:387
+#: src/toolbar.c:434
 msgid "Send"
 msgstr "Skicka"
 
-#: src/compose.c:2941
+#: src/compose.c:3686
+msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
+msgstr "Den enda mottagaren är standard CC adressen. Skicka ändå?"
+
+#: src/compose.c:3687
+#: src/compose.c:3715
+#: src/compose.c:3742
+#: src/compose.c:4137
+msgid "+_Send"
+msgstr "+_Skicka"
+
+#: src/compose.c:3714
+msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
+msgstr "Den enda mottagaren är standard BCC adressen, Skicka ändå?"
+
+#: src/compose.c:3728
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+
+#: src/compose.c:3741
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Ämnesraden är tom. Skicka ändå?"
 
-#: src/compose.c:2962
-#, fuzzy
-msgid "Could not queue message for sending"
-msgstr "Avsänding av köade meddelanden misslyckades"
+#: src/compose.c:3767
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Charset conversion failed."
+msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
+"\n"
+"Fel vid omvandling av teckenuppsättning."
 
-#: src/compose.c:2967
+#: src/compose.c:3770
 msgid ""
-"The message was queued but could not be sent.\n"
-"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Signature failed."
 msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
+"\n"
+"Signatur fel."
 
-#: src/compose.c:3048 src/procmsg.c:1099 src/send_message.c:235
+#: src/compose.c:3773
 #, c-format
-msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr "Fel uppstod vid avsändning av meddelande till %s."
-
-#: src/compose.c:3062 src/messageview.c:653
-msgid "Queueing"
-msgstr "Placerar i kö"
-
-#: src/compose.c:3063
 msgid ""
-"Error occurred while sending the message.\n"
-"Put this message into queue folder?"
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"%s."
 msgstr ""
-"Fel uppstod vid avsändning av meddelandet.\n"
-"Placera detta meddelande i kömappen?"
-
-#: src/compose.c:3069
-msgid "Can't queue the message."
-msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
+"\n"
+"%s."
 
-#: src/compose.c:3072 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
-msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
+#: src/compose.c:3775
+msgid "Could not queue message for sending."
+msgstr "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas."
 
-#: src/compose.c:3085
-#, fuzzy
-msgid "Can't save the message to Sent."
-msgstr "Kan inte spara meddelande till outbox."
+#: src/compose.c:3790
+#: src/compose.c:3820
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
+"Meddelandet var lagt i kö men kunde inte skickas.\n"
+"Använd \"Sänd köade meddelande\" från huvudfönstret för att försöka igen."
 
-#: src/compose.c:3316
+#: src/compose.c:4134
 #, c-format
-msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message \n"
+"to the specified %s charset.\n"
+"Send it as %s?"
 msgstr ""
+"Kan inte konvertera textkodningen i meddelandet \n"
+"till den specificerade %s kodningen.\n"
+"Skicka som det %s?"
 
-#: src/compose.c:3422
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:4187
+#, c-format
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message from\n"
-"%s to %s.\n"
+"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
+"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
+"\n"
 "Send it anyway?"
-msgstr "Kan inte ändra meddelandets kodning."
+msgstr ""
+"Rad %d överskrider gränsen för rader (998 bytes).\n"
+"Innehållet i meddelandet kan bli förstört när det sänds.\n"
+"\n"
+"Skicka ändå?"
 
-#: src/compose.c:3681
+#: src/compose.c:4367
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr ""
+msgstr "Det finns inget konto för att skicka post tillgängligt!"
 
-#: src/compose.c:3691
+#: src/compose.c:4377
 msgid "No account for posting news available!"
-msgstr ""
+msgstr "Det finns inget konto för att skicka nyheter tillgängligt!"
 
-#: src/compose.c:4499 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:5099
+#: src/headerview.c:52
+#: src/summary_search.c:211
 msgid "From:"
-msgstr "Från:"
-
-#: src/compose.c:4603 src/compose.c:4773 src/compose.c:5650
-msgid "MIME type"
-msgstr "MIME-typ"
-
-#: src/compose.c:4604 src/compose.c:4774 src/mimeview.c:154
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
+msgstr "Från:"
+
+#: src/compose.c:5150
+msgid "Mime type"
+msgstr "Mime typ"
+
+#: src/compose.c:5156
+#: src/compose.c:5387
+#: src/mimeview.c:198
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330
+#: src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:471
 msgid "Size"
 msgstr "Storlek"
 
-#: src/compose.c:4668
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5216
 msgid "Save Message to "
-msgstr "Spara skickade meddelanden till utkorgen"
-
-#: src/compose.c:4688 src/prefs_filtering.c:499
-#, fuzzy
-msgid "Select ..."
-msgstr " Välj... "
+msgstr "Spara meddelande i "
+
+#: src/compose.c:5238
+#: src/editjpilot.c:289
+#: src/editldap.c:479
+#: src/editvcard.c:202
+#: src/export.c:195
+#: src/import.c:200
+#: src/importmutt.c:242
+#: src/importpine.c:242
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347
+#: src/prefs_account.c:1424
+#: src/prefs_account.c:1519
+#: src/prefs_account.c:1919
+#: src/prefs_spelling.c:244
+msgid "_Browse"
+msgstr "_Bläddra"
+
+#: src/compose.c:5386
+#: src/compose.c:6443
+msgid "MIME type"
+msgstr "MIME-typ"
 
-#: src/compose.c:4824 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
-#: src/prefs_matcher.c:146
+#: src/compose.c:5451
+#: src/prefs_account.c:1670
+#: src/prefs_customheader.c:201
+#: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Header"
 msgstr "Brevhuvud"
 
-#: src/compose.c:4826 src/mimeview.c:201
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5453
 msgid "Attachments"
-msgstr "Bifoga"
+msgstr "Bilagor"
 
-#: src/compose.c:4828
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5455
 msgid "Others"
-msgstr "Övrigt"
+msgstr "Övriga"
 
-#: src/compose.c:4843 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
-#: src/summary_search.c:163
+#: src/compose.c:5470
+#: src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:209
+#: src/summary_search.c:225
 msgid "Subject:"
-msgstr "Ärende:"
+msgstr "Ämne:"
 
-#: src/compose.c:5077 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1486 src/gtk/gtkaspell.c:2083 src/summaryview.c:4217
+#: src/compose.c:5656
+#: src/exphtmldlg.c:462
+#: src/gtk/colorlabel.c:294
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1617
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2280
+#: src/prefs_account.c:637
+#: src/summaryview.c:4453
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: src/compose.c:5086
+#: src/compose.c:5666
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Felstavningsprogram kunde inte starta.\n"
+"%s"
+
+#: src/compose.c:5901
+#, c-format
+msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
+msgstr "Säkerhetssystemet '%s' kan inte laddas. Du kommer inte att kunna signera eller kryptera detta meddelande."
 
-#: src/compose.c:5545
+#: src/compose.c:6334
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Felaktig MIME-typ"
 
-#: src/compose.c:5563
+#: src/compose.c:6352
 msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "Filen finns inte eller är tom."
+msgstr "Filen finns inte eller är tom."
 
-#: src/compose.c:5632
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:6425
 msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaper"
 
-#: src/compose.c:5677
+#: src/compose.c:6476
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodning"
 
-#: src/compose.c:5708
+#: src/compose.c:6501
 msgid "Path"
-msgstr "Sökväg"
+msgstr "Sökväg"
 
-#: src/compose.c:5709 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:6502
+#: src/prefs_toolbar.c:1068
 msgid "File name"
 msgstr "Filnamn"
 
-#: src/compose.c:5886
+#: src/compose.c:6686
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1426,7604 +1813,8336 @@ msgstr ""
 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
 "processgrupps-id: %d"
 
-#: src/compose.c:6193 src/inc.c:173 src/inc.c:273 src/toolbar.c:2048
-msgid "Offline warning"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:6728
+msgid "Compose: input from monitoring process\n"
+msgstr "Nytt meddelande: indata från övervaknings process\n"
 
-#: src/compose.c:6194 src/inc.c:174 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2049
-msgid "You're working offline. Override?"
+#: src/compose.c:7013
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message:\n"
+"\n"
+"%s."
 msgstr ""
+"Kunde inte lägga meddelandet i kön:\n"
+"\n"
+"%s."
+
+#: src/compose.c:7101
+msgid "Could not save draft."
+msgstr "Kunde inte spara utkast."
 
-#: src/compose.c:6308 src/compose.c:6329
+#: src/compose.c:7177
+#: src/compose.c:7200
 msgid "Select file"
-msgstr "Välj fil"
+msgstr "Välj fil"
+
+#: src/compose.c:7213
+#, c-format
+msgid "File '%s' could not be read."
+msgstr "Filen '%s' kunde inte läsas."
+
+#: src/compose.c:7215
+#, c-format
+msgid ""
+"File '%s' contained invalid characters\n"
+"for the current encoding, insertion may be incorrect."
+msgstr ""
+"Filen '%s' innehåller ogiltiga tecken\n"
+"för den aktuella teckenkodningen, inmatning kan bli fel."
 
-#: src/compose.c:6372
+#: src/compose.c:7263
 msgid "Discard message"
-msgstr "Kassera meddelande"
+msgstr "Överge meddelande"
 
-#: src/compose.c:6373
-msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "Detta meddelande har modifierats. Kassera det?"
+#: src/compose.c:7264
+msgid "This message has been modified. Discard it?"
+msgstr "Detta meddelande har ändrats. Vill du överge det?"
 
-#: src/compose.c:6374
-msgid "Discard"
-msgstr "Kassera"
+#: src/compose.c:7265
+msgid "_Discard"
+msgstr "_Överge"
 
-#: src/compose.c:6374
-msgid "to Draft"
-msgstr "till Utkast"
+#: src/compose.c:7265
+msgid "_Save to Drafts"
+msgstr "_Spara till Utkast"
 
-#: src/compose.c:6409
+#: src/compose.c:7309
 #, c-format
-msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
-msgstr ""
+msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
+msgstr "Vill du använda mallen '%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6411
+#: src/compose.c:7311
 msgid "Apply template"
-msgstr ""
+msgstr "Använd mall"
 
-#: src/compose.c:6412
-#, fuzzy
-msgid "Replace"
-msgstr "Svara"
+#: src/compose.c:7312
+msgid "_Replace"
+msgstr "_Ersätt"
 
-#: src/compose.c:6412 src/toolbar.c:417
-msgid "Insert"
-msgstr "Infoga"
+#: src/compose.c:7312
+msgid "_Insert"
+msgstr "_Infoga"
 
-#: src/crash.c:144
+#: src/crash.c:142
 #, c-format
-msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
-msgstr ""
+msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Sylpheed-Claws process (%ld) tog emot signalen %ld"
 
-#: src/crash.c:189
-msgid "Sylpheed has crashed"
-msgstr ""
+#: src/crash.c:188
+msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
+msgstr "Sylpheed-Claws har krashat"
 
-#: src/crash.c:205
+#: src/crash.c:204
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
+"%s.\n"
+"Var snäll och rapportera en bugg och inkludera informationen nedan."
 
-#: src/crash.c:210
+#: src/crash.c:209
 msgid "Debug log"
-msgstr ""
+msgstr "Debug-logg"
+
+#: src/crash.c:246
+msgid "Close"
+msgstr "Stäng"
 
-#: src/crash.c:250
-#, fuzzy
+#: src/crash.c:251
 msgid "Save..."
-msgstr "/_Spara som"
+msgstr "Spara..."
 
-#: src/crash.c:255
+#: src/crash.c:256
 msgid "Create bug report"
-msgstr ""
+msgstr "Skapa bugrapport"
 
-#: src/crash.c:304
-#, fuzzy
+#: src/crash.c:303
 msgid "Save crash information"
-msgstr "Värdinformation"
+msgstr "Spara krash-information"
 
-#: src/editaddress.c:143
+#: src/editaddress.c:153
 msgid "Add New Person"
-msgstr "Lägg till ny person"
+msgstr "Lägg till ny person"
 
-#: src/editaddress.c:144
+#: src/editaddress.c:154
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Redigera persondetaljer"
 
-#: src/editaddress.c:285
-msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "En epostadress måste anges."
+#: src/editaddress.c:316
+msgid "An Email address must be supplied."
+msgstr "En e-postadress måste anges."
 
-#: src/editaddress.c:422
+#: src/editaddress.c:490
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
+msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
 
-#: src/editaddress.c:480
+#: src/editaddress.c:560
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Redigera persondata"
 
-#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
+#: src/editaddress.c:671
+#: src/expldifdlg.c:508
+#: src/exporthtml.c:799
+#: src/ldif.c:858
 msgid "Display Name"
-msgstr "Visat namn"
+msgstr "Namn att visa"
 
-#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
+#: src/editaddress.c:677
+#: src/editaddress.c:681
+#: src/ldif.c:866
 msgid "Last Name"
 msgstr "Efternamn"
 
-#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
+#: src/editaddress.c:678
+#: src/editaddress.c:680
+#: src/ldif.c:862
 msgid "First Name"
-msgstr "Förnamn"
+msgstr "Förnamn"
 
-#: src/editaddress.c:589
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:683
 msgid "Nickname"
 msgstr "Smeknamn"
 
-#: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
-#: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "Epostadress"
-
-#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
+#: src/editaddress.c:760
+#: src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
-msgstr ""
-
-#: src/editaddress.c:710
-msgid "Move Up"
-msgstr "Flytta upp"
-
-#: src/editaddress.c:713
-msgid "Move Down"
-msgstr "Flytta ner"
+msgstr "Alias"
 
-#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
-msgid "Modify"
-msgstr "Modifiera"
-
-#: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
-#: src/summary_search.c:207
-msgid "Clear"
-msgstr "Töm"
-
-#: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:455
+#: src/editaddress.c:954
+#: src/editaddress.c:1011
+#: src/prefs_customheader.c:218
+#: src/prefs_matcher.c:490
 msgid "Value"
-msgstr "Värde"
+msgstr "Värde"
 
-#: src/editaddress.c:883
-msgid "Basic Data"
-msgstr "Grundläggande data"
+#: src/editaddress.c:1070
+msgid "User Data"
+msgstr "Användardata"
 
-#: src/editaddress.c:885
-msgid "User Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+#: src/editaddress.c:1071
+msgid "Email Addresses"
+msgstr "E-post adresser"
 
-#: src/editbook.c:112
+#: src/editaddress.c:1072
+msgid "Other Attributes"
+msgstr "Andra attribut"
+
+#: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr "File verkar vara OK."
+msgstr "Fil verkar vara OK."
 
-#: src/editbook.c:115
+#: src/editbook.c:116
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
 
-#: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
+#: src/editbook.c:119
+#: src/editjpilot.c:203
+#: src/editvcard.c:107
 msgid "Could not read file."
-msgstr "Kunde inte läsa fil."
+msgstr "Kunde inte läsa fil."
 
-#: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
+#: src/editbook.c:153
+#: src/editbook.c:266
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Redigera adressbok"
 
-#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
+#: src/editbook.c:182
+#: src/editjpilot.c:277
+#: src/editvcard.c:190
 msgid " Check File "
-msgstr " Undersök fil "
-
-#: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
+msgstr " Undersök fil "
+
+#: src/editbook.c:187
+#: src/editjpilot.c:282
+#: src/editvcard.c:195
+#: src/importmutt.c:235
+#: src/importpine.c:235
+#: src/prefs_account.c:1887
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
-#: src/editbook.c:283
+#: src/editbook.c:285
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "Lägg till ny adressbok"
+msgstr "Lägg till ny adressbok"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
+msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
 
-#: src/editgroup.c:264
+#: src/editgroup.c:286
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Redigera gruppdata"
 
-#: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
+#: src/editgroup.c:314
+#: src/exporthtml.c:635
 msgid "Group Name"
 msgstr "Gruppnamn"
 
-#: src/editgroup.c:311
+#: src/editgroup.c:333
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "Adresser i grupp"
+msgstr "Adresser i Grupp"
 
-#: src/editgroup.c:313
+#: src/editgroup.c:335
 msgid " -> "
-msgstr ""
+msgstr " -> "
 
-#: src/editgroup.c:340
+#: src/editgroup.c:362
 msgid " <- "
-msgstr ""
+msgstr " <- "
 
-#: src/editgroup.c:342
+#: src/editgroup.c:364
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "Tillgängliga adresser"
+msgstr "Tillgängliga adresser"
 
-#: src/editgroup.c:402
-msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr "Flytta epostadresser till eller från grupp med pilknapparna"
+#: src/editgroup.c:425
+msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
+msgstr "Flytta e-postadresser till eller från grupp med pilknapparna"
 
-#: src/editgroup.c:450
+#: src/editgroup.c:473
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "Redigera gruppdetaljer"
+msgstr "Redigera Gruppdetaljer"
 
-#: src/editgroup.c:453
+#: src/editgroup.c:476
 msgid "Add New Group"
-msgstr "Lägg till ny grupp"
+msgstr "Lägg till ny grupp"
 
-#: src/editgroup.c:503
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Redigera mapp"
 
-#: src/editgroup.c:503
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
+msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
 
-#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1852 src/folderview.c:1904
-#: src/folderview.c:2177
+#: src/editgroup.c:529
+#: src/foldersel.c:532
+#: src/imap_gtk.c:133
+#: src/mh_gtk.c:127
 msgid "New folder"
 msgstr "Ny mapp"
 
-#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1853 src/folderview.c:1905
+#: src/editgroup.c:530
+#: src/foldersel.c:533
+#: src/mh_gtk.c:128
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
+msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
 
-#: src/editjpilot.c:189
+#: src/editjpilot.c:200
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
 msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
 
-#: src/editjpilot.c:225
+#: src/editjpilot.c:212
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+msgstr "Välj JPilotfil"
 
-#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
+#: src/editjpilot.c:248
+#: src/editjpilot.c:378
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr "Redigera JPilotfält"
-
-#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
-#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
-msgid " ... "
-msgstr " ... "
+msgstr "Redigera JPilotfält"
 
-#: src/editjpilot.c:319
+#: src/editjpilot.c:294
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr "Additionella epostadressobjekt"
+msgstr "Ytterligare epostadressobjekt"
 
-#: src/editjpilot.c:408
+#: src/editjpilot.c:385
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
-
-#: src/editldap.c:164
-msgid "Connected successfully to server"
-msgstr "Anslöt framgångsrikt till värd"
-
-#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
-msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Kan inte ansluta till värd"
+msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
 
-#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
-msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr "Redigera LDAP-värd"
+#: src/editldap_basedn.c:143
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr "Redigera LDAP - Välj sökbas"
 
-#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
+#: src/editldap_basedn.c:163
+#: src/editldap.c:413
 msgid "Hostname"
-msgstr "Värdnamn"
+msgstr "Värdnamn"
 
-#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
+#: src/editldap_basedn.c:173
+#: src/editldap.c:432
+#: src/ssl_manager.c:107
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap.c:328
-msgid " Check Server "
-msgstr " Undersök värd "
-
-#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
+#: src/editldap_basedn.c:183
+#: src/editldap.c:461
 msgid "Search Base"
-msgstr "Sök i databas"
+msgstr "Sök i databas"
 
-#: src/editldap.c:390
-msgid "Search Criteria"
-msgstr "Sökningskriterier"
+#: src/editldap_basedn.c:204
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
 
-#: src/editldap.c:397
-msgid " Reset "
-msgstr " Återställ "
+#: src/editldap_basedn.c:294
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från server, vänligen ställ in manuellt"
 
-#: src/editldap.c:402
-msgid "Bind DN"
-msgstr "Bind-DN"
+#: src/editldap_basedn.c:298
+#: src/editldap.c:267
+msgid "Could not connect to server"
+msgstr "Kan inte ansluta till server"
 
-#: src/editldap.c:411
-msgid "Bind Password"
-msgstr "Bindlösenord"
+#: src/editldap.c:148
+msgid "A Name must be supplied."
+msgstr "Ett namn måste anges."
 
-#: src/editldap.c:420
-msgid "Timeout (secs)"
-msgstr "Väntetid (sek.)"
+#: src/editldap.c:160
+msgid "A Hostname must be supplied for the server."
+msgstr "Ett Värdnamn måste anges för servern."
 
-#: src/editldap.c:434
-msgid "Maximum Entries"
-msgstr "Max antal fält"
+#: src/editldap.c:173
+msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
+msgstr "Minst ett attribut måste anges för LDAP sökning."
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:744
-msgid "Basic"
-msgstr "Grundläggande"
+#: src/editldap.c:264
+msgid "Connected successfully to server"
+msgstr "Anslöt framgångsrikt till server"
 
-#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:643
-msgid "Extended"
-msgstr "Expanderat"
+#: src/editldap.c:315
+#: src/editldap.c:967
+msgid "Edit LDAP Server"
+msgstr "Redigera LDAP-server"
 
-#: src/editldap.c:547
-msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "Lägg till ny LDAP-värd"
+#: src/editldap.c:408
+msgid "A name that you wish to call the server."
+msgstr "Ett namn som du vill ge servern."
 
-#: src/editldap_basedn.c:141
-msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "Red. LDAP - Välj sökbas"
+#: src/editldap.c:423
+msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Sylpheed-Claws."
+msgstr "Detta är värdnamnet på servern. Till exempel 'ldap.mydomain.com' kan varapassande för domänen 'mydomain.com'. Det går även att använda en IP adress. Du kan ange 'localhost' om LDAP-servern är på samma dator som Sylpheed-Claws."
 
-#: src/editldap_basedn.c:202
-msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
+#: src/editldap.c:447
+msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
+msgstr "Portnumret som servern lyssnar på. Port 389 är standard."
 
-#: src/editldap_basedn.c:286
-msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från värd, vänligen ställ in manuellt"
+#: src/editldap.c:451
+msgid " Check Server "
+msgstr " Undersök server"
 
-#: src/editvcard.c:96
-#, fuzzy
-msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt VCard-format."
+#: src/editldap.c:456
+msgid "Press this button to test the connection to the server."
+msgstr "Tryck på denna knappen för att testa anslutningen till servern."
 
-#: src/editvcard.c:132
-#, fuzzy
-msgid "Select vCard File"
-msgstr "Välj VCardfil"
+#: src/editldap.c:471
+msgid ""
+"This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
+"Detta specificerar namnet på katalogen som ska genomsökas på server. Exempelvis:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
 
-#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
-#, fuzzy
-msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr "Red. VCardfält"
+#: src/editldap.c:484
+msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
+msgstr "Tryck på denna knappen för att slå upp tillgängliga kataloger på servern."
 
-#: src/editvcard.c:296
-#, fuzzy
-msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr "Lägg til nytt VCardfält"
+#: src/editldap.c:535
+msgid "Search Attributes"
+msgstr "Sökattribut"
 
-#: src/exphtmldlg.c:101
-msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr ""
+#: src/editldap.c:545
+msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
+msgstr "En lista över LDAP attributnamn som kommer att användas vid sökning efter namn eller adress."
 
-#: src/exphtmldlg.c:104
-msgid "Select stylesheet and formatting."
-msgstr ""
+#: src/editldap.c:549
+msgid " Defaults "
+msgstr " Standardvärden "
 
-#: src/exphtmldlg.c:107
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:554
+msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
+msgstr "Detta återställer alla attributnamn till standardvärden som bör hitta flest namn och adresser under en namn eller adress sökning."
+
+#: src/editldap.c:561
+msgid "Max Query Age (secs)"
+msgstr "Maxålder på fråga (sekunder)"
+
+#: src/editldap.c:577
+msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:595
+msgid "Include server in dynamic search"
+msgstr "Inkludera servern i dynamisk sökning"
+
+#: src/editldap.c:601
+msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
+msgstr "Inkludera denna server vid dynamisk sökning vid adress i fyllning."
+
+#: src/editldap.c:608
+msgid "Match names 'containing' search term"
+msgstr "Matcha namn 'innehållande' sökterm"
+
+#: src/editldap.c:614
+msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:669
+msgid "Bind DN"
+msgstr "Bind-DN"
+
+#: src/editldap.c:679
+msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when performing a search."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:687
+msgid "Bind Password"
+msgstr "Bindlösenord"
+
+#: src/editldap.c:698
+msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
+msgstr "Lösenord som ska användas vid anslutning som \"Bind DN\" användaren."
+
+#: src/editldap.c:704
+msgid "Timeout (secs)"
+msgstr "Väntetid (sek.)"
+
+#: src/editldap.c:719
+msgid "The timeout period in seconds."
+msgstr "Tidsgräns i sekunder."
+
+#: src/editldap.c:723
+msgid "Maximum Entries"
+msgstr "Max antal poster"
+
+#: src/editldap.c:738
+msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
+msgstr "Maximalt antal poster som ska returneras i sökresultatet."
+
+#: src/editldap.c:754
+#: src/prefs_account.c:1007
+msgid "Basic"
+msgstr "Grundläggande"
+
+#: src/editldap.c:755
+msgid "Search"
+msgstr "Sök"
+
+#: src/editldap.c:756
+#: src/gtk/quicksearch.c:386
+msgid "Extended"
+msgstr "Utökat"
+
+#: src/editldap.c:972
+msgid "Add New LDAP Server"
+msgstr "Lägg till ny LDAP-server"
+
+#: src/editvcard.c:104
+msgid "File does not appear to be vCard format."
+msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt vCard-format."
+
+#: src/editvcard.c:116
+msgid "Select vCard File"
+msgstr "Välj vCard-fil"
+
+#: src/editvcard.c:161
+#: src/editvcard.c:266
+msgid "Edit vCard Entry"
+msgstr "Ändra vCard post"
+
+#: src/editvcard.c:271
+msgid "Add New vCard Entry"
+msgstr "Lägg til nytt vCard post"
+
+#: src/exphtmldlg.c:112
+msgid "Please specify output directory and file to create."
+msgstr "Ange målmapp och filnamn att skapa."
+
+#: src/exphtmldlg.c:115
+msgid "Select stylesheet and formatting."
+msgstr "Välj formatmall och formatering."
+
+#: src/exphtmldlg.c:118
+#: src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+msgstr "Filen exporterades framgångsrik."
 
-#: src/exphtmldlg.c:154
+#: src/exphtmldlg.c:183
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
+"Målmappen för HTML%s'\n"
+"finns inte. är det OK att skapa en ny mapp?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:157
+#: src/exphtmldlg.c:186
+#: src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Skapa mapp"
 
-#: src/exphtmldlg.c:166
+#: src/exphtmldlg.c:195
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Kan inte skapa destinationsmapp för HTML-fil:\n"
+"%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:168
+#: src/exphtmldlg.c:197
+#: src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte skapa mapp"
 
-#: src/exphtmldlg.c:318
-#, fuzzy
-msgid "Select HTML Output File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+#: src/exphtmldlg.c:244
+msgid "Error creating HTML file"
+msgstr "Fel vid skapande av HTML-fil"
 
-#: src/exphtmldlg.c:387
+#: src/exphtmldlg.c:330
+msgid "Select HTML output file"
+msgstr "Välj HTML målfil"
+
+#: src/exphtmldlg.c:394
 msgid "HTML Output File"
-msgstr ""
+msgstr "HTML målFil"
 
-#: src/exphtmldlg.c:443
+#: src/exphtmldlg.c:403
+#: src/expldifdlg.c:415
+#: src/export.c:202
+#: src/import.c:207
+#: src/importldif.c:682
+msgid "B_rowse"
+msgstr "B_läddra"
+
+#: src/exphtmldlg.c:455
 msgid "Stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "Stilmall"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3781 src/prefs_common.c:4063
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:468
+#: src/prefs_summaries.c:349
+#: src/prefs_summaries.c:690
 msgid "Default"
-msgstr "Ta bort"
+msgstr "Standard"
 
-#: src/exphtmldlg.c:462
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:474
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
 msgid "Full"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:468
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:480
 msgid "Custom"
 msgstr "Egna brevhuvuden"
 
-#: src/exphtmldlg.c:474
+#: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Custom-2"
-msgstr ""
+msgstr "Anpassad-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:480
+#: src/exphtmldlg.c:492
 msgid "Custom-3"
-msgstr ""
+msgstr "Anpassad-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:486
+#: src/exphtmldlg.c:498
 msgid "Custom-4"
-msgstr ""
+msgstr "Anpassad-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:500
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:512
 msgid "Full Name Format"
-msgstr "Fullst. namn"
+msgstr "Fullständigt namn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:507
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:519
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr "Förnamn"
+msgstr "Förnamn, Efternamn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:513
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:525
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr "rnamn"
+msgstr "Efternamn, Förnamn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:527
+#: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Color Banding"
-msgstr ""
+msgstr "Färgdekoration"
 
-#: src/exphtmldlg.c:533
-msgid "Format E-Mail Links"
-msgstr ""
+#: src/exphtmldlg.c:545
+msgid "Format Email Links"
+msgstr "Formatera e-post länkar"
 
-#: src/exphtmldlg.c:539
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:551
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Användarattribut"
 
-#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
-#, fuzzy
-msgid "File Name"
-msgstr "Filnamn"
+#: src/exphtmldlg.c:606
+#: src/expldifdlg.c:636
+#: src/importldif.c:919
+msgid "File Name :"
+msgstr "Filnamn  :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:599
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:616
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "Öppna med"
+msgstr "Öppna med Webbläsare"
 
-#: src/exphtmldlg.c:628
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:648
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "Exporterar adressbok till fil..."
-
-#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
-#, fuzzy
-msgid "Prev"
-msgstr "Inst."
+msgstr "Exportera adressbok till HTML-fil"
 
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:376
-#: src/toolbar.c:467
-msgid "Next"
-msgstr "Nästa"
-
-#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:714
+#: src/expldifdlg.c:736
+#: src/importldif.c:1027
 msgid "File Info"
-msgstr "Filnamn"
+msgstr "Filinformation"
 
-#: src/exphtmldlg.c:693
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:715
 msgid "Format"
-msgstr "Skicka vidare"
+msgstr "Format"
+
+#: src/expldifdlg.c:111
+msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
+msgstr "Ange målmapp och namn på LDIF-filen som ska skapas."
+
+#: src/expldifdlg.c:114
+msgid "Specify parameters to format distinguished name."
+msgstr "Specificera parametrar för att formatera distinguished name"
+
+#: src/expldifdlg.c:190
+#, c-format
+msgid ""
+"LDIF Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
+msgstr ""
+"Målmapp för LDIF-fil saknas '%s'\n"
+"Är det OK att skapa en ny katalog?"
+
+#: src/expldifdlg.c:202
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create output directory for LDIF file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kunde inte skapa målmapp för LDIF-fil:\n"
+"%s"
+
+#: src/expldifdlg.c:247
+msgid "Suffix was not supplied"
+msgstr "Inget suffix angivet"
+
+#: src/expldifdlg.c:249
+msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
+msgstr "Ett suffix behövs om data ska användas till en LDAP-server. Är du säker på att du vill fortsätta utan ett suffix?"
+
+#: src/expldifdlg.c:267
+msgid "Error creating LDIF file"
+msgstr "Fel vid skapandet av LDIF-fil"
+
+#: src/expldifdlg.c:342
+msgid "Select LDIF output file"
+msgstr "Välj LDIF målfil"
+
+#: src/expldifdlg.c:406
+msgid "LDIF Output File"
+msgstr "LDIF målfil"
+
+#: src/expldifdlg.c:467
+msgid "Suffix"
+msgstr "Suffix"
+
+#: src/expldifdlg.c:479
+msgid ""
+"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:488
+msgid "Relative DN"
+msgstr "Relative DN"
+
+#: src/expldifdlg.c:495
+msgid "Unique ID"
+msgstr "Unikt ID"
+
+#: src/expldifdlg.c:503
+msgid ""
+"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
+"  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:516
+msgid ""
+"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
+"  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:529
+msgid ""
+"The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:543
+msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:556
+msgid "Use DN attribute if present in data"
+msgstr "Använd DN attribut om det finns i data"
+
+#: src/expldifdlg.c:563
+msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:574
+msgid "Exclude record if no Email Address"
+msgstr "Exkludera post det inte finns någon e-postadress"
 
-#: src/export.c:128
-msgid "Export"
-msgstr "Exportera"
+#: src/expldifdlg.c:581
+msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
+msgstr "En adressbok kan innehålla objekt utan E-postadresser. Bocka för här för att ignorera dessa objekt."
 
-#: src/export.c:147
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Välj målmapp och mbox-fil."
+#: src/expldifdlg.c:669
+msgid "Export Address Book to LDIF File"
+msgstr "Exportera adressbok till LDIF-fil"
 
-#: src/export.c:157
-msgid "Source dir:"
-msgstr "Ursprungskatalog:"
+#: src/expldifdlg.c:737
+msgid "Distguished Name"
+msgstr "Distguished Name"
+
+#: src/export.c:143
+#: src/summaryview.c:5725
+msgid "Export to mbox file"
+msgstr "Exportera till mbox fil"
 
 #: src/export.c:162
-msgid "Exporting file:"
-msgstr "Exporterar fil:"
+msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
+msgstr "Välj mappen som ska exportera och specificera mbox fil."
+
+#: src/export.c:173
+msgid "Source folder:"
+msgstr "Ursprungsmapp:"
 
-#: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
-#: src/prefs_account.c:1205
-msgid " Select... "
-msgstr " Välj... "
+#: src/export.c:179
+#: src/import.c:179
+msgid "Mbox file:"
+msgstr "Mbox fil:"
 
-#: src/export.c:220
+#: src/export.c:242
 msgid "Select exporting file"
-msgstr "Välj exportfil"
+msgstr "Välj exportfil"
 
-#: src/exporthtml.c:796
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:805
 msgid "Full Name"
 msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:809
+#: src/importldif.c:1028
 msgid "Attributes"
-msgstr "Användarattribut"
+msgstr "Användarattribut"
 
-#: src/exporthtml.c:1001
-#, fuzzy
-msgid "Sylpheed Address Book"
-msgstr "Adressbok"
+#: src/exporthtml.c:1010
+msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
+msgstr "Sylpheed-Claws Adressbok"
 
-#: src/exporthtml.c:1113
+#: src/exporthtml.c:1124
+#: src/exportldif.c:601
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr ""
+msgstr "Namnet finns redan men det är inte en mapp."
 
-#: src/exporthtml.c:1116
+#: src/exporthtml.c:1127
+#: src/exportldif.c:604
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr ""
+msgstr "Inga rättigheter att skapa mapp."
 
-#: src/exporthtml.c:1119
+#: src/exporthtml.c:1130
+#: src/exportldif.c:607
 msgid "Name is too long."
-msgstr ""
+msgstr "Namnet är för långt."
 
-#: src/exporthtml.c:1122
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:1133
+#: src/exportldif.c:610
 msgid "Not specified."
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+msgstr "Ej specificerad."
 
-#: src/folder.c:685
+#: src/folder.c:1219
+#: src/foldersel.c:350
 msgid "Inbox"
 msgstr "Inkorgen"
 
-#: src/folder.c:689
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1223
+#: src/foldersel.c:354
 msgid "Sent"
-msgstr "Skicka"
+msgstr "Skickat"
 
-#: src/folder.c:693
+#: src/folder.c:1227
+#: src/foldersel.c:358
 msgid "Queue"
-msgstr "Kö"
+msgstr "Kö"
 
-#: src/folder.c:697
+#: src/folder.c:1231
+#: src/foldersel.c:362
+#: src/toolbar.c:362
+#: src/toolbar.c:395
+#: src/toolbar.c:483
 msgid "Trash"
 msgstr "Papperskorg"
 
-#: src/folder.c:701
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1235
+#: src/foldersel.c:366
 msgid "Drafts"
 msgstr "Utkast"
 
-#: src/folder.c:982
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folder.c:1504
+#, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "/Skriv _ut"
-
-#: src/folder.c:1693
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Moving %s to %s...\n"
-msgstr "Flyttar meddelande %s%c%d till %s...\n"
-
-#: src/foldersel.c:148
-msgid "Select folder"
-msgstr "Välj mapp"
-
-#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
-msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/Skapa _ny mapp..."
+msgstr "Behandlar (%s)...\n"
 
-#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
-msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
+#: src/folder.c:1851
+#: src/inc.c:624
+msgid "Filtering messages...\n"
+msgstr "Filtrerar meddelade...\n"
 
-#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
-#, fuzzy
-msgid "/M_ove folder..."
-msgstr "Välj mapp"
+#: src/folder.c:2332
+#, c-format
+msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
+msgstr "Hämtar alla meddelande i %s ...\n"
 
-#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
-msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/_Ta bort mapp"
+#: src/folder.c:2620
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s...\n"
+msgstr "Flyttar meddelande %s till %s...\n"
 
-#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
-msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "/Ta bort post_låda"
+#: src/folder.c:3528
+msgid "Processing messages..."
+msgstr "Behandlar meddelanden..."
 
-#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
-#: src/folderview.c:349
-#, fuzzy
-msgid "/_Processing..."
-msgstr "/Skriv _ut"
+#: src/foldersel.c:218
+msgid "Select folder"
+msgstr "Välj mapp"
 
-#: src/folderview.c:289
-#, fuzzy
-msgid "/_Scoring..."
-msgstr "/Skriv _ut"
+#: src/foldersel.c:534
+#: src/imap_gtk.c:137
+#: src/mh_gtk.c:129
+msgid "NewFolder"
+msgstr "Nymapp"
 
-#: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
-#, fuzzy
-msgid "/Mark all _read"
-msgstr "/_Markera/Markera alla som l_ästa"
+#: src/foldersel.c:542
+#: src/imap_gtk.c:143
+#: src/mh_gtk.c:135
+#: src/mh_gtk.c:238
+#, c-format
+msgid "'%c' can't be included in folder name."
+msgstr "Ett mappnamn kan inte innehålla '%c'."
+
+#: src/foldersel.c:552
+#: src/imap_gtk.c:153
+#: src/imap_gtk.c:202
+#: src/mh_gtk.c:145
+#: src/mh_gtk.c:245
+#, c-format
+msgid "The folder '%s' already exists."
+msgstr "Mappen '%s' finns redan."
 
-#: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
-#, fuzzy
-msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+#: src/foldersel.c:559
+#: src/imap_gtk.c:159
+#: src/mh_gtk.c:151
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder '%s'."
+msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
 
-#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
-#, fuzzy
-msgid "/R_ebuild folder tree"
-msgstr "/_Uppdatera mapphierarki"
+#: src/folderview.c:281
+msgid "/Mark all re_ad"
+msgstr "/_Markera alla som lästa"
 
-#: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:282
 msgid "/_Search folder..."
-msgstr "Välj mapp"
-
-#: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
-#, fuzzy
-msgid "/S_coring..."
-msgstr "/Skriv _ut"
-
-#: src/folderview.c:326
-msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr "/Ta bort _IMAP4-konto"
+msgstr "/_Sök mapp..."
 
-#: src/folderview.c:338
-msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/_Prenumerera på nyhetsgrupp"
-
-#: src/folderview.c:340
-msgid "/_Remove newsgroup"
-msgstr "/Ta _bort nyhetsgrupp"
+#: src/folderview.c:284
+msgid "/Process_ing..."
+msgstr "/Behandla..."
 
-#: src/folderview.c:345
-msgid "/Remove _news account"
-msgstr "/Ta bort _nyhetskonto"
+#: src/folderview.c:288
+msgid "/------"
+msgstr "/------"
 
-#: src/folderview.c:375
+#: src/folderview.c:289
+msgid "/Empty _trash..."
+msgstr "/T_öm papperskorg..."
+
+#: src/folderview.c:431
+#: src/gtk/icon_legend.c:59
+#: src/prefs_actions.c:440
+#: src/prefs_filtering_action.c:579
+#: src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/prefs_matcher.c:726
 msgid "New"
 msgstr "Ny(a)"
 
-#: src/folderview.c:376
+#: src/folderview.c:432
+#: src/gtk/icon_legend.c:60
+#: src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
-msgstr "Oläst(a)"
+msgstr "Oläst(a)"
 
-#: src/folderview.c:377
+#: src/folderview.c:433
+#: src/summaryview.c:472
 msgid "#"
-msgstr ""
+msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:621
+#: src/folderview.c:663
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "Ställer in mappinfo..."
+msgstr "Ställer in mappinfo..."
+
+#: src/folderview.c:716
+msgid "Mark all as read"
+msgstr "Markera alla som lästa"
 
-#: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2683 src/setup.c:79
+#: src/folderview.c:717
+msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
+msgstr "Vill du verkligen markera alla meddelande i denna mapp som lästa?"
+
+#: src/folderview.c:940
+#: src/mainwindow.c:3244
+#: src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
+msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
 
-#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2688 src/setup.c:84
+#: src/folderview.c:944
+#: src/mainwindow.c:3249
+#: src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
+msgstr "Avsöker mapp %s...."
+
+#: src/folderview.c:962
+msgid "Rebuild folder tree"
+msgstr "Bygg om mappträdet"
 
-#: src/folderview.c:825
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:963
+msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+msgstr "Den lokala bufferten kommer att tas bort om du bygger om mappträdet. Vill du fortsätta?"
+
+#: src/folderview.c:973
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr "Uppdaterar mapphierarki..."
+msgstr "Uppdaterar mappträdet..."
+
+#: src/folderview.c:975
+msgid "Scanning folder tree..."
+msgstr "Söker igenom mappträdet..."
 
-#: src/folderview.c:907
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:1065
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+msgstr "Letar efter nya meddelande i alla mappar..."
 
-#: src/folderview.c:1657
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:1895
+#, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
-msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
+msgstr "Öppnar mappen %s..."
 
-#: src/folderview.c:1669
+#: src/folderview.c:1907
 msgid "Folder could not be opened."
-msgstr ""
+msgstr "Mappen kunde inte öppnas."
 
-#: src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1906 src/folderview.c:2181
-msgid "NewFolder"
-msgstr "Nymapp"
-
-#: src/folderview.c:1859 src/folderview.c:1955 src/folderview.c:2186
-#, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "'%c' kan ej inkluderas i ett mappnamn."
+#: src/folderview.c:2054
+#: src/mainwindow.c:1721
+msgid "Empty trash"
+msgstr "Töm papperskorg"
 
-#: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1911 src/folderview.c:1965
-#: src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2198
-#, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "Mappen '%s' finns redan."
+#: src/folderview.c:2055
+msgid "Delete all messages in trash?"
+msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgen?"
 
-#: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:2205
-#, c-format
-msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
+#: src/folderview.c:2056
+#: src/mainwindow.c:1723
+msgid "+_Empty trash"
+msgstr "+_Töm papperskorg"
 
-#: src/folderview.c:1948 src/folderview.c:2025
+#: src/folderview.c:2137
 #, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "Skriv in nytt namn för `%s':"
+msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
+msgstr "Vill du verkligen göra mappen '%s' till en undermapp till '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2027
-msgid "Rename folder"
-msgstr "Byt namn på mapp"
+#: src/folderview.c:2140
+msgid "Move folder"
+msgstr "Flytta mapp"
 
-#: src/folderview.c:2085
+#: src/folderview.c:2152
 #, c-format
-msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
-"Do you really want to delete?"
-msgstr ""
-"Alla mappar och meddelanden under '%s' kommer att raderas.\n"
-"Vill du verkligen radera?"
-
-#: src/folderview.c:2087
-msgid "Delete folder"
-msgstr "Ta bort mapp"
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "Flyttar %s till %s..."
 
-#: src/folderview.c:2096
-#, c-format
-msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "Kan inte ta bort mappen `%s'."
+#: src/folderview.c:2181
+msgid "Source and destination are the same."
+msgstr "Källa och destination är de samma."
 
-#: src/folderview.c:2144
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
-"(The messages are NOT deleted from the disk)"
-msgstr ""
-"Vill du verkligen ta bort postldan `%s' ?\n"
-"(Meddelandena tas INTE bort från disk)"
+#: src/folderview.c:2184
+msgid "Can't move a folder to one of its children."
+msgstr "Kan inte flytta en mapp till ett av dess barn."
 
-#: src/folderview.c:2146
-#, fuzzy
-msgid "Remove mailbox"
-msgstr "/Ta bort post_låda"
+#: src/folderview.c:2187
+msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
+msgstr "Du kan inte flytta mappar mellan olika brevlådor."
 
-#: src/folderview.c:2178
-msgid ""
-"Input the name of new folder:\n"
-"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
-" append `/' at the end of the name)"
-msgstr ""
-"Skriv in namnet på den nya mappen:\n"
-"(om du vill skapa en mapp som skall innehålla undermappar,\n"
-" lägg till '/' vid slutet av namnet)"
+#: src/folderview.c:2190
+msgid "Move failed!"
+msgstr "Flytt misslyckades!"
 
-#: src/folderview.c:2237
+#: src/folderview.c:2226
 #, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort IMAP4-kontot '%s'?"
-
-#: src/folderview.c:2238
-msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "Ta bort IMAP4-konto"
+msgid "Processing configuration for folder %s"
+msgstr "Behandlar konfiguration för mappen %s"
 
-#: src/folderview.c:2372
-#, c-format
-msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort nyhetsgrupp `%s'?"
+#: src/gedit-print.c:146
+#: src/messageview.c:1350
+#: src/summaryview.c:3692
+#: src/toolbar.c:175
+msgid "Print"
+msgstr "Skriv ut"
 
-#: src/folderview.c:2373
-msgid "Delete newsgroup"
-msgstr "Ta bort nyhetsgrupp"
+#: src/gedit-print.c:244
+msgid "Preparing pages..."
+msgstr "Förbereder sidor..."
 
-#: src/folderview.c:2411
+#: src/gedit-print.c:271
 #, c-format
-msgid "Really delete news account `%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort nyhetskonto `%s'?"
-
-#: src/folderview.c:2412
-msgid "Delete news account"
-msgstr "Ta bort nyhetskonto"
-
-#: src/folderview.c:2509
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "Flyttar meddelande %s%c%d till %s...\n"
+msgid "Rendering page %d of %d..."
+msgstr "Renederar sida %d av %d..."
 
-#: src/folderview.c:2545
-msgid "Source and destination are the same."
-msgstr ""
-
-#: src/folderview.c:2548
-msgid "Can't move a folder to one of its children."
-msgstr ""
+#: src/gedit-print.c:273
+#, c-format
+msgid "Printing page %d of %d..."
+msgstr "Skriver ut sida %d av %d..."
 
-#: src/folderview.c:2551
-msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
-msgstr ""
+#: src/gedit-print.c:295
+msgid "Print preview"
+msgstr "Förhandsgranskning"
 
-#: src/folderview.c:2554
-#, fuzzy
-msgid "Move failed!"
-msgstr "Sökning misslyckades"
+#: src/gedit-print.c:451
+msgid "Page %N of %Q"
+msgstr "Sida %N av %Q"
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroup subscription"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+msgstr "Nyhetsgruppsprenumeration"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
-msgstr ""
+msgstr "Välj nyhetsgrupper för prenumeration:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
-#, fuzzy
 msgid "Find groups:"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+msgstr "Hitta grupper:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:203
-#, fuzzy
 msgid " Search "
-msgstr "Sök"
+msgstr " Sök "
 
 #: src/grouplistdialog.c:215
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
+msgstr "Namn på nyhetgrupp"
 
 #: src/grouplistdialog.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Messages"
 msgstr "Meddelande"
 
 #: src/grouplistdialog.c:217
-#, fuzzy
 msgid "Type"
-msgstr "MIME-typ"
+msgstr "Typ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:243
-msgid "Refresh"
-msgstr "Ladda om"
-
-#: src/grouplistdialog.c:347
+#: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
-msgstr ""
+msgstr "modererad"
 
-#: src/grouplistdialog.c:349
+#: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
-msgstr ""
+msgstr "skrivskyddad"
 
-#: src/grouplistdialog.c:351
+#: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "okänd"
 
-#: src/grouplistdialog.c:398
+#: src/grouplistdialog.c:412
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "Kan ej hämta grupplista."
+msgstr "Kan ej hämta nyhetsgrupplista."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1154
+#: src/grouplistdialog.c:447
+#: src/summaryview.c:1056
 msgid "Done."
-msgstr "Färdig"
+msgstr "Färdig."
 
 #: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
+msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
+
+#: src/gtk/about.c:79
+#: src/textview.c:224
+msgid "/_Open with Web browser"
+msgstr "/Öppna i Webbläsare"
+
+#: src/gtk/about.c:80
+#: src/textview.c:225
+msgid "/Copy this _link"
+msgstr "/Kopiera denna länk"
 
-#: src/gtk/about.c:89
-msgid "About"
-msgstr "Om"
+#: src/gtk/about.c:124
+msgid "About Sylpheed-Claws"
+msgstr "Om Sylpheed-Claws"
 
-#: src/gtk/about.c:111
+#: src/gtk/about.c:185
 #, c-format
 msgid ""
-"GTK+ version %d.%d.%d\n"
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operativsystem: %s %s (%s)"
 
-#: src/gtk/about.c:126
+#: src/gtk/about.c:192
 #, c-format
-msgid "Compiled-in features:%s"
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operativsystem: %s"
 
-#: src/gtk/about.c:210
+#: src/gtk/about.c:199
+#, c-format
 msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: unknown"
+msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operativsystem: okänt"
+
+#: src/gtk/about.c:212
+#, c-format
+msgid ""
+"Compiled-in features:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Inbyggda funktioner:\n"
+"%s"
+
+#: src/gtk/about.c:255
+msgid ""
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"and the Sylpheed-Claws team"
+msgstr ""
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"och Sylpheed-Claws laget"
+
+#: src/gtk/about.c:298
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail client.\n"
 "\n"
+"For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
 msgstr ""
-"GPGME är copyright 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"Sylpheed-Claws är en snabb och mycket anpassningsbar e-postklient.\n"
 "\n"
+"För mer information besök Sylpheed-Claws hemsida:\n"
 
-#: src/gtk/about.c:214
+#: src/gtk/about.c:304
 msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
-"version.\n"
 "\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
 msgstr ""
-"Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera "
-"det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free "
-"Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) "
-"någon senare version.\n"
 "\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws är fri programvara under GPL licens. Om du vill donera till Sylpheed-Claws projektet kan du göra det på:\n"
+
+#: src/gtk/about.c:311
+msgid "\n"
+msgstr "\n"
+
+#: src/gtk/about.c:322
+msgid "Info"
+msgstr "Info"
+
+#: src/gtk/about.c:350
+msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
+msgstr "Sylpheed-Claws laget\n"
 
-#: src/gtk/about.c:220
+#: src/gtk/about.c:367
 msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details.\n"
 "\n"
+"Previous team members\n"
 msgstr ""
-"Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara "
-"andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita "
-"garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se "
-"GNU General Public License för fler detaljer.\n"
 "\n"
+"Före detta lagmedlemmar\n"
 
-#: src/gtk/about.c:226
+#: src/gtk/about.c:384
 msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+"\n"
+"The translation team\n"
 msgstr ""
-"Du skall ha mottagit en kopia av GNU General Public License tillsammans med "
-"detta program; om inte, skriv till the Free Software Foundation, Inc., 59 "
-"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-
-#: src/gtk/colorlabel.c:46
-msgid "Orange"
-msgstr "Orange"
+"\n"
+"Översättarlaget\n"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47
-msgid "Red"
-msgstr "Röd"
+#: src/gtk/about.c:401
+msgid ""
+"\n"
+"Documentation team\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Dokumentationslaget\n"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48
-msgid "Pink"
-msgstr "Rosa"
+#: src/gtk/about.c:418
+msgid ""
+"\n"
+"Logo\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Logo\n"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49
-msgid "Sky blue"
-msgstr "Himmelsblå"
+#: src/gtk/about.c:435
+msgid ""
+"\n"
+"Icons\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ikoner\n"
+
+#: src/gtk/about.c:452
+msgid ""
+"\n"
+"Contributors\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Medarbetare\n"
+
+#: src/gtk/about.c:471
+msgid "Authors"
+msgstr "Författare"
+
+#: src/gtk/about.c:491
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) någon senare version.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:497
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för fler detaljer.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:503
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta program; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:517
+msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ("
+msgstr "Denna produkt innehåller mjukvara utvecklad av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit ("
+
+#: src/gtk/about.c:521
+msgid ").\n"
+msgstr ").\n"
+
+#: src/gtk/about.c:533
+msgid "License"
+msgstr "Licens"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:47
+msgid "Orange"
+msgstr "Orange"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:48
+msgid "Red"
+msgstr "Röd"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:49
+msgid "Pink"
+msgstr "Rosa"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:50
-msgid "Blue"
-msgstr "Blå"
+msgid "Sky blue"
+msgstr "Himmelsblå"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:51
-msgid "Green"
-msgstr "Grön"
+msgid "Blue"
+msgstr "Blå"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:52
+msgid "Green"
+msgstr "Grön"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:53
 msgid "Brown"
 msgstr "Brun"
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
-msgid "Abcdef"
-msgstr ""
-
-#: src/gtk/pluginwindow.c:114
-#, fuzzy
-msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "Välj mapp"
+#: src/gtk/foldersort.c:142
+msgid "Set folder order"
+msgstr "Sorteringsordning för mappar"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
-msgid "Plugins"
-msgstr ""
+#: src/gtk/foldersort.c:172
+msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
+msgstr "Flytta mappar upp eller ner för att ändra sorteringsordningen i mapplistan."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3241
-msgid "Description"
-msgstr "Beskrivning"
+#: src/gtk/foldersort.c:196
+msgid "Folders"
+msgstr "Mappar"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:214
-msgid "Load Plugin"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
+msgid "Configuration"
+msgstr "Konfiguration"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:219
-msgid "Unload Plugin"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
+msgid "Configuration options for the print job"
+msgstr "Konfiguration för utskriftsjobb"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:194
-msgid "Page Index"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
+msgid "Source Buffer"
+msgstr "Källbuffert"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:202
-#, fuzzy
-msgid "Preferences"
-msgstr "Ladda om"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
+msgid "GtkTextBuffer object to print"
+msgstr "GtkTextBuffer-objekt att skriva ut"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:451
-msgid "Apply"
-msgstr "Verkställ"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
+msgid "Tabs Width"
+msgstr "Tabulatorbredd"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
-msgid "correct"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
+msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
-#, fuzzy
-msgid "Owner"
-msgstr "Övrigt"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
+msgid "Wrap Mode"
+msgstr "Radbrytning"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
-#, fuzzy
-msgid "Signer"
-msgstr "Signaturnyckel"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
+msgid "Word wrapping mode"
+msgstr "Radbryt ord"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
-#: src/progressdialog.c:53
-msgid "Status"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
+msgid "Highlight"
+msgstr "Framhäv"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
-#, fuzzy
-msgid "Name: "
-msgstr "Namn:"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
+msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
+msgstr "Om dokumentet ska skrivas ut med framhävd syntax"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
-#, fuzzy
-msgid "Organization: "
-msgstr "Organisation"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
+msgid "Font"
+msgstr "Typsnitt"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
-#, fuzzy
-msgid "Location: "
-msgstr "Konto"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
+msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
+msgstr "Namn på GnomeFont att använda som dokumenttext (rekommenderas ej)"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
-#, fuzzy
-msgid "Fingerprint: "
-msgstr "Nyckelfingeravtryck: %s\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
+msgid "Font Description"
+msgstr "Beskrivning av typsnitt"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
-#, fuzzy
-msgid "Signature status: "
-msgstr "Signaturseparator"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
+msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
+msgstr "Typsnitt att använda som dokumenttext ( t.ex. \"Monospace 10\")"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
-#, fuzzy, c-format
-msgid "SSL certificate for %s"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
+msgid "Numbers Font"
+msgstr "Typsnitt för siffror"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:259
-#, c-format
-msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
+msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
+msgstr "Namn på GnomeFont att använda som radnummer  (rekommenderas ej)"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature status: %s"
-msgstr "Signatur skapad %s\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
+msgid "Font description to use for the line numbers"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:277
-#, fuzzy
-msgid "View certificate"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
+msgid "Print Line Numbers"
+msgstr "Skriv ut radnummer"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
-msgid "Unknown SSL Certificate"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
+msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
-msgid "Accept and save"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
+msgid "Print Header"
+msgstr "Skriv ut sidhuvud"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
-#, fuzzy
-msgid "Cancel connection"
-msgstr "Upprättar förbindelse"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
+msgid "Whether to print a header in each page"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
-#, fuzzy
-msgid "New certificate:"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
+msgid "Print Footer"
+msgstr "Skriv ut sidfot"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:305
-#, fuzzy
-msgid "Known certificate:"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
+msgid "Whether to print a footer in each page"
+msgstr ""
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:312
-#, c-format
-msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
+msgid "Header and Footer Font"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:330
-#, fuzzy
-msgid "View certificates"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
+msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
+msgstr "Namn på GnomeFont att använda i sidhuvud och sidfot (rekommenderas ej)"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
-msgid "Changed SSL Certificate"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
+msgid "Header and Footer Font Description"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
+msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:545
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:596
 msgid "No dictionary selected."
-msgstr " objekt val(t/da)"
+msgstr "Ingen ordlista vald."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:764 src/gtk/gtkaspell.c:1637 src/gtk/gtkaspell.c:1907
+#: src/gtk/gtkaspell.c:817
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1800
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2076
 msgid "Normal Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Normalläge"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:766 src/gtk/gtkaspell.c:1642 src/gtk/gtkaspell.c:1918
+#: src/gtk/gtkaspell.c:819
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1806
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2087
 msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Dålig på att stava"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:805
+#: src/gtk/gtkaspell.c:858
 msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr ""
+msgstr "Okänt förslagsläge."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1038
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1141
 msgid "No misspelled word found."
-msgstr ""
+msgstr "Inga felstavade ord hittades."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1372
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1489
 msgid "Replace unknown word"
-msgstr ""
+msgstr "Ersätt okänt ord"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1382
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1504
 #, c-format
-msgid "Replace \"%s\" with: "
-msgstr ""
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ersätt \"%s\" med: </span>"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1402
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1549
 msgid ""
-"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
+"Holding down Control key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1632 src/gtk/gtkaspell.c:1896
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1794
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2065
 msgid "Fast Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Snabbläge"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1744
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1901
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" okänd i %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1757
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1915
 msgid "Accept in this session"
-msgstr ""
+msgstr "Acceptera för denna session"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1767
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1925
 msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Lägg till i egen ordlista"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1777
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1935
 msgid "Replace with..."
-msgstr "/Öppna _med"
+msgstr "Ersätt med..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1787
-#, fuzzy, c-format
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1948
+#, c-format
 msgid "Check with %s"
-msgstr " Undersök fil "
+msgstr "Kontrollera med %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1806
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1970
 msgid "(no suggestions)"
-msgstr ""
+msgstr "(inga förslag)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1817 src/gtk/gtkaspell.c:1970
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1981
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2139
 msgid "More..."
-msgstr "/_Flytta..."
+msgstr "Mer..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1872
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2041
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ordlista: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1885
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2054
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1933 src/prefs_common.c:1695
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2102
+#: src/prefs_spelling.c:172
 msgid "Check while typing"
-msgstr " Undersök fil "
+msgstr "Kontrollera medan jag skriver"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1949
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2118
 msgid "Change dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Byt ordlista"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2103
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2251
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Rättstavningsprogrammet kunde inte byta ordlista.\n"
+"%s"
 
-#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2378
-msgid "(No From)"
-msgstr "(Inget Från)"
+#: src/gtk/icon_legend.c:61
+msgid "Has been replied to"
+msgstr "Har svarats på"
 
-#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2420 src/summaryview.c:2423
-msgid "(No Subject)"
-msgstr "(Inget Ärende)"
+#: src/gtk/icon_legend.c:62
+msgid "Has been forwarded"
+msgstr "Har vidarebefordrats"
 
-#: src/imap.c:565
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Connecting %s:%d failed"
-msgstr "Förbindelse misslyckades"
+#: src/gtk/icon_legend.c:63
+msgid "Has attachment(s)"
+msgstr "Har bilaga(or)"
 
-#: src/imap.c:570
-#, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "IMAP4-förbindelse till %s:%d har avbrutits. Återuppkopplar...\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:64
+msgid "Digitally signed"
+msgstr "Digitalt signerad"
 
-#: src/imap.c:610
-#, fuzzy
-msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "skapar IMAP4-förbindelse till %s:%d...\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:65
+msgid "Encrypted"
+msgstr "Krypterad"
 
-#: src/imap.c:623
-#, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "skapar IMAP4-förbindelse till %s:%d...\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:66
+msgid "Signed and has attachment(s)"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:661
-msgid "Can't start TLS session.\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:67
+msgid "Encrypted and has attachment(s)"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:904
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:68
+msgid "Marked"
+msgstr "Markerad"
 
-#: src/imap.c:910 src/imap.c:953
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr "kan inte utplåna\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:69
+#: src/inc.c:577
+#: src/prefs_summary_column.c:89
+msgid "Locked"
+msgstr "Låst"
 
-#: src/imap.c:947
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: 1:%d\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:70
+msgid "In an ignored thread"
+msgstr "I en ignorerad tråd"
 
-#: src/imap.c:1109
-#, fuzzy
-msgid "error occurred while getting LIST.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av LIST.\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:102
+msgid "Icon Legend"
+msgstr "Ikonförklaring"
 
-#: src/imap.c:1295
-msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda: LIST mislyckades\n"
+#: src/gtk/icon_legend.c:120
+msgid "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of a message:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Följande ikoner är till för att visa vilken status ett meddelade har:</span>"
 
-#: src/imap.c:1317
-msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
+#: src/gtk/inputdialog.c:165
+#, c-format
+msgid "Input password for %s on %s:"
+msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
 
-#: src/imap.c:1386
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
+#: src/gtk/inputdialog.c:167
+msgid "Input password"
+msgstr "Skriv in lösenord"
 
-#: src/imap.c:1450
-msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "kan inte ta bort postlåda\n"
+#: src/gtk/logwindow.c:87
+msgid "Protocol log"
+msgstr "Protokollogg"
 
-#: src/imap.c:1485
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "kan inte hämta kuvert\n"
+#: src/gtk/logwindow.c:319
+msgid "Clear _Log"
+msgstr "Töm _Logg"
 
-#: src/imap.c:1493
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hätning av kuvert.\n"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:129
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Version: "
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Version: "
 
-#: src/imap.c:1515
-#, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "kan inte avsöka kuvert: %s\n"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:157
+msgid "Select Plugin to load"
+msgstr "Välj insticksmodul som ska laddas"
 
-#: src/imap.c:1571
+#: src/gtk/pluginwindow.c:165
 #, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
+msgid ""
+"The following error occured while loading the plugin:\n"
+"%s\n"
 msgstr ""
+"Följande fel uppstod när insticksmodulen skulle laddas:\n"
+"%s\n"
 
-#: src/imap.c:1593
-#, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:241
+#: src/gtk/pluginwindow.c:388
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:221
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:463
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
+msgid "Plugins"
+msgstr "Insticksmoduler"
 
-#: src/imap.c:1600
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:272
+#: src/prefs_summaries.c:210
+msgid "Description"
+msgstr "Beskrivning"
 
-#: src/imap.c:1690
-msgid "can't get namespace\n"
-msgstr "kan inte hämta namnutrymme\n"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:296
+msgid "Load Plugin..."
+msgstr "Aktivera insticksmodul..."
 
-#: src/imap.c:2105
-#, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:301
+msgid "Unload Plugin"
+msgstr "Inaktivera insticksmodul"
 
-#: src/imap.c:2197
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "IMAP4 login misslyckades.\n"
+#: src/gtk/prefswindow.c:527
+msgid "Page Index"
+msgstr "Sidindex"
 
-#: src/imap.c:2618
-#, c-format
-msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "kan inte lägga till %s till %s\n"
+#: src/gtk/progressdialog.c:141
+#: src/prefs_account.c:742
+#: src/prefs_filtering_action.c:376
+msgid "Account"
+msgstr "Konto"
 
-#: src/imap.c:2625
-#, fuzzy
-msgid "(sending file...)"
-msgstr "Skickar DATA..."
+#: src/gtk/progressdialog.c:149
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/prefs_summary_column.c:80
+msgid "Status"
+msgstr "Status"
 
-#: src/imap.c:2650
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't append message to %s\n"
-msgstr "kan inte lägga till meddelande %s\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:231
+msgid "all messages"
+msgstr "alla meddelande"
 
-#: src/imap.c:2687
-#, c-format
-msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr "kan inte kopiera %d till %s\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:232
+msgid "messages whose age is greater than #"
+msgstr "meddelande som är äldre än #"
 
-#: src/imap.c:2745
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
-msgstr "fel vid imapkommando: STORE %d:%d %s\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:233
+msgid "messages whose age is less than #"
+msgstr "meddelande som är yngre än #"
 
-#: src/imap.c:2759
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr "fel vid imapkommando: EXPUNGE\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:234
+msgid "messages which contain S in the message body"
+msgstr "meddelande som innehåller S i meddelandetexten"
 
-#: src/imap.c:3016
-#, c-format
-msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:235
+msgid "messages which contain S in the whole message"
+msgstr "meddelande som innehåller S i hela meddelandet"
 
-#: src/import.c:130
-msgid "Import"
-msgstr "Importera fil"
+#: src/gtk/quicksearch.c:236
+msgid "messages carbon-copied to S"
+msgstr "meddelande som skickats som kopia till S"
 
-#: src/import.c:149
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "Specificera målmboxfil och destinationskatalog"
+#: src/gtk/quicksearch.c:237
+msgid "message is either to: or cc: to S"
+msgstr "meddelande är antingen till: eller cc: S"
 
-#: src/import.c:159
-msgid "Importing file:"
-msgstr "Fil att importera:"
+#: src/gtk/quicksearch.c:238
+msgid "deleted messages"
+msgstr "borttagna meddelande"
 
-#: src/import.c:164
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "Destinationskatalog:"
+#: src/gtk/quicksearch.c:239
+msgid "messages which contain S in the Sender field"
+msgstr "meddelande som innehåller S i avsändaren"
 
-#: src/import.c:222
-msgid "Select importing file"
-msgstr "Välj importfil"
+#: src/gtk/quicksearch.c:240
+msgid "true if execute \"S\" succeeds"
+msgstr "sant om \"S\" gick bra att exekvera"
 
-#: src/importldif.c:176
-msgid "Please specify address book name and file to import."
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:241
+msgid "messages originating from user S"
+msgstr "meddelande med avsändaren S"
 
-#: src/importldif.c:179
-msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:242
+msgid "forwarded messages"
+msgstr "vidarebefordrade meddelande"
 
-#: src/importldif.c:182
-#, fuzzy
-msgid "File imported."
-msgstr "Filnamn"
+#: src/gtk/quicksearch.c:243
+msgid "messages which contain header S"
+msgstr "meddelande som innehåller huvudet S"
 
-#: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
-#, fuzzy
-msgid "Please select a file."
-msgstr "Vänligen välj nyckel för `%s'"
+#: src/gtk/quicksearch.c:244
+msgid "messages which contain S in Message-ID header"
+msgstr "meddelande som innehåller S i ID-huvud"
 
-#: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
+#: src/gtk/quicksearch.c:245
+msgid "messages which contain S in inreplyto header"
+msgstr "meddelande som innehåller S i svara till huvud"
 
-#: src/importldif.c:388
-msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:246
+msgid "locked messages"
+msgstr "låsta meddelande"
 
-#: src/importldif.c:411
-#, fuzzy
-msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
+#: src/gtk/quicksearch.c:247
+msgid "messages which are in newsgroup S"
+msgstr "meddelande som är i nyhetsgrupp S"
 
-#: src/importldif.c:496
-#, fuzzy
-msgid "Select LDIF File"
-msgstr "Välj fil"
+#: src/gtk/quicksearch.c:248
+msgid "new messages"
+msgstr "nya meddelande"
 
-#: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:464
-msgid "S"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:249
+msgid "old messages"
+msgstr "gamla meddelande"
 
-#: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
-msgid "LDIF Field"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:250
+msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
+msgstr "ofullständiga meddelande (ofullständigt nerladdade)"
 
-#: src/importldif.c:614
-#, fuzzy
-msgid "Attribute Name"
-msgstr "Användarattribut"
+#: src/gtk/quicksearch.c:251
+msgid "messages which have been replied to"
+msgstr "meddelande som har besvarats"
 
-#: src/importldif.c:674
-#, fuzzy
-msgid "Attribute"
-msgstr "Användarattribut"
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
+msgid "read messages"
+msgstr "läs meddelande"
 
-#: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
-msgid "Select"
-msgstr "Välj"
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
+msgid "messages which contain S in subject"
+msgstr "meddelande som innehåller S i ämnesraden"
 
-#: src/importldif.c:752
-#, fuzzy
-msgid "File Name :"
-msgstr "Filnamn"
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
+msgid "messages whose score is equal to #"
+msgstr "meddelande vars poäng är lika med #"
 
-#: src/importldif.c:762
-msgid "Records :"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
+msgid "messages whose score is greater than #"
+msgstr "meddelande vars poäng är större än #"
 
-#: src/importldif.c:790
-msgid "Import LDIF file into Address Book"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
+msgid "messages whose score is lower than #"
+msgstr "meddelande vars poäng är mindre än #"
 
-#: src/importmutt.c:143
-#, fuzzy
-msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "Välj importfil"
+#: src/gtk/quicksearch.c:257
+msgid "messages whose size is equal to #"
+msgstr "meddelande vars storlek är lika med #"
 
-#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
-#: src/importpine.c:329
-#, fuzzy
-msgid "Please select a file to import."
-msgstr "Vänligen välj nyckel för `%s'"
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
+msgid "messages whose size is greater than #"
+msgstr "meddelande vars storlek är större än #"
 
-#: src/importmutt.c:185
-#, fuzzy
-msgid "Select MUTT File"
-msgstr "Välj fil"
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
+msgid "messages whose size is smaller than #"
+msgstr "meddelande vars storlek är mindre än #"
 
-#: src/importmutt.c:239
-msgid "Import MUTT file into Address Book"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
+msgid "messages which have been sent to S"
+msgstr "meddelande som är sända till S"
 
-#: src/importpine.c:143
-#, fuzzy
-msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "Välj importfil"
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
+msgid "marked messages"
+msgstr "markerade meddelande"
 
-#: src/importpine.c:185
-#, fuzzy
-msgid "Select Pine File"
-msgstr "Välj JPilotfil"
+#: src/gtk/quicksearch.c:262
+msgid "unread messages"
+msgstr "olästa meddelande"
 
-#: src/importpine.c:239
-msgid "Import Pine file into Address Book"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
+msgid "messages which contain S in References header"
+msgstr "meddelande som innehåller S i referenshuvud"
 
-#: src/inc.c:356
-msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "Hämtar nya meddelanden"
+#: src/gtk/quicksearch.c:264
+msgid "messages returning 0 when passed to command"
+msgstr "meddelande som returnerar 0 när de skickas till kommando"
 
-#: src/inc.c:400
-msgid "Standby"
-msgstr "Vänta"
+#: src/gtk/quicksearch.c:265
+msgid "messages which contain S in X-Label header"
+msgstr "meddelande som innehåller S i X-Label huvud"
 
-#: src/inc.c:515 src/inc.c:572
-msgid "Cancelled"
-msgstr "Avbruten"
+#: src/gtk/quicksearch.c:267
+msgid "logical AND operator"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:526
-msgid "Retrieving"
-msgstr "Hämtar"
+#: src/gtk/quicksearch.c:268
+msgid "logical OR operator"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:542
-#, c-format
-msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
+#: src/gtk/quicksearch.c:269
+msgid "logical NOT operator"
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:546
-#, fuzzy
-msgid "Done (no new messages)"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+#: src/gtk/quicksearch.c:270
+msgid "case sensitive search"
+msgstr "gemen-/versalkänslig sökning"
 
-#: src/inc.c:553
-msgid "Connection failed"
-msgstr "Förbindelse misslyckades"
+#: src/gtk/quicksearch.c:272
+msgid "all filtering expressions are allowed"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:557
-msgid "Auth failed"
-msgstr "Aukt. misslyckades"
+#: src/gtk/quicksearch.c:280
+msgid "Extended Search"
+msgstr "Utökad sökning"
 
-#: src/inc.c:561 src/prefs_summary_column.c:76
-msgid "Locked"
+#: src/gtk/quicksearch.c:281
+msgid ""
+"Extended Search allows the user to define criteria that messages must have in order to match and be displayed in the message list.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:585
-#, c-format
-msgid "Authorization for %s on %s failed"
-msgstr "Autentifikation för %s på %s misslyckades"
+#: src/gtk/quicksearch.c:374
+#: src/prefs_filtering_action.c:1071
+#: src/prefs_matcher.c:150
+#: src/prefs_matcher.c:1680
+#: src/prefs_summary_column.c:82
+#: src/quote_fmt.c:47
+#: src/summaryview.c:467
+msgid "Subject"
+msgstr "Ämne"
 
-#: src/inc.c:652
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Finished (%d new message(s))"
-msgstr "\t%d ny(tt/a) medelande(n)\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:378
+#: src/prefs_filtering_action.c:1072
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1681
+#: src/prefs_summary_column.c:83
+#: src/quote_fmt.c:42
+#: src/summaryview.c:468
+msgid "From"
+msgstr "Från"
 
-#: src/inc.c:655
-#, fuzzy
-msgid "Finished (no new messages)"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+#: src/gtk/quicksearch.c:382
+#: src/prefs_filtering_action.c:1073
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1682
+#: src/prefs_summary_column.c:84
+#: src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:469
+msgid "To"
+msgstr "Till"
 
-#: src/inc.c:664
-#, fuzzy
-msgid "Some errors occurred while getting mail."
-msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
+#: src/gtk/quicksearch.c:393
+msgid "Recursive"
+msgstr "Rekursivt"
 
-#: src/inc.c:705
-#, c-format
-msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
+#: src/gtk/quicksearch.c:403
+msgid "Sticky"
+msgstr "Klibbig"
 
-#: src/inc.c:722
-#, c-format
-msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
-msgstr "Ansluter till POP3-värd: %s ..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:431
+msgid " Clear "
+msgstr "Töm"
 
-#: src/inc.c:732
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:438
+msgid " ... "
+msgstr " ... "
 
-#: src/inc.c:739
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:447
+msgid "Quick search: edit filtering condition"
+msgstr "Snabbsökning: redigera filtervillkor"
 
-#: src/inc.c:805 src/send_message.c:463
-msgid "Authenticating..."
-msgstr "Autentifierar..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:450
+msgid " Extended Symbols... "
+msgstr " Utökade symboler... "
 
-#: src/inc.c:809
-msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:254
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:308
+msgid "correct"
+msgstr "korrekt"
 
-#: src/inc.c:813
-msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "Tar emot meddelandenas antal (LAST)..."
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+msgid "Owner"
+msgstr "Ägare"
 
-#: src/inc.c:817
-msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
+msgid "Signer"
+msgstr "Signerad av"
 
-#: src/inc.c:821
-msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "Tar emot meddelandenas storlek (LIST)..."
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:148
+#: src/prefs_filtering.c:266
+#: src/prefs_themes.c:913
+msgid "Name: "
+msgstr "Namn: "
 
-#: src/inc.c:832
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Deleting message %d"
-msgstr "Tar bort meddelande"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:155
+msgid "Organization: "
+msgstr "Organisation: "
 
-#: src/inc.c:838 src/send_message.c:481
-msgid "Quitting"
-msgstr "Avslutar"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:162
+msgid "Location: "
+msgstr "Plats:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Nyckelfingeravtryck: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
+msgid "Signature status: "
+msgstr "Signaturseparator"
 
-#: src/inc.c:868
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
 #, c-format
-msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
+msgid "SSL certificate for %s"
+msgstr "SSL certifikat för %s"
 
-#: src/inc.c:949
-#, fuzzy, c-format
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:245
+#, c-format
 msgid ""
-"Error occurred while processing mail:\n"
-"%s"
-msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
+"Certificate for %s is unknown.\n"
+"Do you want to accept it?"
+msgstr ""
+"Certifikatet för %s är okänt.\n"
+"Vill du acceptera det?"
 
-#: src/inc.c:951
-msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:256
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:310
+#, c-format
+msgid "Signature status: %s"
+msgstr "Signatur skapad %s"
 
-#: src/inc.c:954
-msgid "No disk space left."
-msgstr "Inget diskutrymme kvar"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:263
+msgid "_View certificate"
+msgstr "_Visa certifikat"
 
-#: src/inc.c:957
-#, fuzzy
-msgid "Can't write file."
-msgstr "Kan inte skriva till fil.\n"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:268
+msgid "Unknown SSL Certificate"
+msgstr "Okänt SSL certifikat"
 
-#: src/inc.c:962
-msgid "Socket error."
-msgstr ""
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:322
+msgid "_Accept and save"
+msgstr "_Acceptera och spara"
 
-#: src/inc.c:968
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Mailbox is locked:\n"
-"%s"
-msgstr "Meddelande %d är markerat\n"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:322
+msgid "_Cancel connection"
+msgstr "_Avbryt anslutning"
 
-#: src/inc.c:970
-#, fuzzy
-msgid "Mailbox is locked."
-msgstr "Meddelande %d är markerat\n"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:287
+msgid "New certificate:"
+msgstr "Nytt certifikat:"
 
-#: src/inc.c:976 src/send_message.c:587
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Authentication failed:\n"
-"%s"
-msgstr "Autentifikation"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:292
+msgid "Known certificate:"
+msgstr "Känt certifikat:"
 
-#: src/inc.c:979 src/send_message.c:590
-#, fuzzy
-msgid "Authentication failed."
-msgstr "Autentifikation"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:299
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+msgstr "Certifikat för %s har ändrats. Vill du acceptera det i alla fall?"
 
-#: src/inc.c:1001
-#, fuzzy
-msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "Hämta ny post"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:317
+msgid "_View certificates"
+msgstr "_Visa certifikat"
 
-#: src/inputdialog.c:152
-#, c-format
-msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "Changed SSL Certificate"
+msgstr "Ändrat SSL certifikat"
 
-#: src/inputdialog.c:154
-msgid "Input password"
-msgstr "Skriv in lösenord"
+#: src/headerview.c:197
+#: src/summaryview.c:2464
+#: src/summaryview.c:2469
+msgid "(No From)"
+msgstr "(Ingen avsändare)"
 
-#: src/logwindow.c:61
-msgid "Protocol log"
-msgstr "Protokollogg"
+#: src/headerview.c:212
+#: src/summaryview.c:2495
+#: src/summaryview.c:2498
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(Inget ämne)"
 
-#: src/main.c:139 src/main.c:148
-#, c-format
-msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
-"Can't create folder."
-msgstr ""
-"Filen '%s' finns redan.\n"
-"Kan inte skapa mapp."
+#: src/image_viewer.c:288
+msgid "Filename:"
+msgstr "Filnamn:"
 
-#: src/main.c:207
-msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
+#: src/image_viewer.c:295
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Filstorlek:"
+
+#: src/image_viewer.c:316
+msgid "Load Image"
+msgstr "Ladda bild"
+
+#: src/image_viewer.c:322
+msgid "Content-Type:"
+msgstr "Innehållstyp:"
 
-#: src/main.c:257
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:610
 msgid ""
-"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
-"OpenPGP support disabled."
+"\n"
+"\n"
+"CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
 msgstr ""
-"GnuPG är inte riktigt installerad.\n"
-"OpenPGP-stöd avstängt."
 
-#: src/main.c:425
+#: src/imap.c:619
 #, c-format
-msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
+msgstr "Anslutning till %s misslyckades: inloggning avslogs, %s"
 
-#: src/main.c:428
-msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [adress]       öppna kompositionsfönstret"
+#: src/imap.c:623
+#, c-format
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
+msgstr "Anslutning till %s misslyckades: inloggning avslogs, %s\n"
+
+#: src/imap.c:640
+#, c-format
+msgid "Connecting to %s failed"
+msgstr "Anslutning till %s misslyckades"
 
-#: src/main.c:429
+#: src/imap.c:645
+#: src/imap.c:648
+#, c-format
+msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:750
+#: src/inc.c:755
+#: src/news.c:260
+#: src/send_message.c:275
+msgid "Insecure connection"
+msgstr "Osäker anslutning"
+
+#: src/imap.c:751
+#: src/inc.c:756
+#: src/news.c:261
+#: src/send_message.c:276
 msgid ""
-"  --attach file1 [file2]...\n"
-"                         open composition window with specified files\n"
-"                         attached"
+"This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
+"\n"
+"Do you want to continue connecting to this server? The communication would not be secure."
 msgstr ""
 
-#: src/main.c:432
-msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+#: src/imap.c:757
+#: src/inc.c:762
+#: src/news.c:267
+#: src/send_message.c:282
+msgid "Con_tinue connecting"
+msgstr "Försätt ansluta"
 
-#: src/main.c:433
-msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          ta emot nya meddelanden från alla konton"
+#: src/imap.c:768
+#, c-format
+msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
+msgstr "Kontaktar IMAP4-server: %s..."
 
-#: src/main.c:434
-#, fuzzy
-msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+#: src/imap.c:800
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
+msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-server: %s:%d"
 
-#: src/main.c:435
-#, fuzzy
-msgid "  --status               show the total number of messages"
-msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
+#: src/imap.c:803
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-server: %s:%d\n"
 
-#: src/main.c:436
-#, fuzzy
-msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+#: src/imap.c:832
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "Kan inte starta TLS session.\n"
 
-#: src/main.c:437
-#, fuzzy
-msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+#: src/imap.c:865
+#, c-format
+msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
+msgstr "Ansluter till IMAP4-server %s...\n"
 
-#: src/main.c:438
-msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug                avlusningsläge"
+#: src/imap.c:1036
+msgid "Adding messages..."
+msgstr "Lägger till meddelanden..."
 
-#: src/main.c:439
-msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 visa denna hjälp och avsluta"
+#: src/imap.c:1165
+msgid "Copying messages..."
+msgstr "Kopierar meddelanden..."
 
-#: src/main.c:440
-msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformation och avsluta"
+#: src/imap.c:1305
+msgid "can't set deleted flags\n"
+msgstr "kan inte sätta borttaget flagor\n"
 
-#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5190
-#, c-format
-msgid "Processing (%s)..."
-msgstr ""
+#: src/imap.c:1311
+#: src/imap.c:3520
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "kan inte utplåna\n"
 
-#: src/main.c:484
-#, fuzzy
-msgid "top level folder"
-msgstr "Ta bort mapp"
+#: src/imap.c:1746
+msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
+msgstr "kan inte skapa brevlåda: LIST mislyckades\n"
 
-#: src/main.c:549
-#, fuzzy
-msgid "Composing message exists."
-msgstr "Ett meddelande komponeras. Verkligen avsluta?"
+#: src/imap.c:1762
+msgid "can't create mailbox\n"
+msgstr "kan inte skapa brevlåda\n"
 
-#: src/main.c:550
-#, fuzzy
-msgid "Draft them"
-msgstr "Utkast"
+#: src/imap.c:1843
+msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:550
-#, fuzzy
-msgid "Discard them"
-msgstr "Kassera"
+#: src/imap.c:1874
+#, c-format
+msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
+msgstr "kan inte döpa om brevlåda: %s till %s\n"
 
-#: src/main.c:550
-#, fuzzy
-msgid "Don't quit"
-msgstr "Anväd inte SSL"
+#: src/imap.c:1938
+msgid "can't delete mailbox\n"
+msgstr "kan inte skapa brevlåda\n"
 
-#: src/main.c:564
-msgid "Queued messages"
-msgstr "Meddelanden i kö"
+#: src/imap.c:2194
+msgid "LIST failed\n"
+msgstr "LIST misslyckades\n"
 
-#: src/main.c:565
-msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
+#: src/imap.c:2302
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
 
-#: src/main.c:819
-msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
+#: src/imap.c:2438
+msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
+msgstr "IMAP4 autentisering misslyckades.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:409
-msgid "/_File/_Folder"
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp"
+#: src/imap.c:2625
+msgid "Fetching message..."
+msgstr "Hämtar meddelande..."
 
-#: src/mainwindow.c:410
-msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp/Skapa _ny mapp..."
+#: src/imap.c:2790
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:412
-msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp/_Byt namn på mapp..."
+#: src/imap.c:2820
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:413
-msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp/_Ta bort mapp"
+#: src/imap.c:2864
+msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:414
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Folder/---"
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp"
+#: src/imap.c:3505
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
 
-#: src/mainwindow.c:415
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
-msgstr "/_Arkiv/_Mapp/Skapa _ny mapp..."
+#: src/imap_gtk.c:55
+#: src/mh_gtk.c:50
+msgid "/Create _new folder..."
+msgstr "/Skapa _ny mapp..."
 
-#: src/mainwindow.c:417
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr "/_Arkiv/_Ny postlåda..."
+#: src/imap_gtk.c:56
+#: src/mh_gtk.c:51
+msgid "/_Rename folder..."
+msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
 
-#: src/mainwindow.c:418
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
-msgstr "/_Arkiv/_Ny postlåda..."
+#: src/imap_gtk.c:57
+#: src/mh_gtk.c:52
+msgid "/M_ove folder..."
+msgstr "/_Flytta mapp..."
+
+#: src/imap_gtk.c:58
+#: src/mh_gtk.c:53
+msgid "/_Delete folder..."
+msgstr "/_Ta bort mapp..."
+
+#: src/imap_gtk.c:60
+#: src/news_gtk.c:54
+msgid "/Synchronise"
+msgstr "/Synkronisera"
+
+#: src/imap_gtk.c:61
+#: src/news_gtk.c:55
+msgid "/Down_load messages"
+msgstr "/_Ladda ner meddelande"
+
+#: src/imap_gtk.c:63
+#: src/mh_gtk.c:55
+#: src/news_gtk.c:57
+msgid "/_Check for new messages"
+msgstr "/Sök efter _nya meddelande"
 
-#: src/mainwindow.c:419
-msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+#: src/imap_gtk.c:64
+#: src/mh_gtk.c:56
+msgid "/C_heck for new folders"
+msgstr "/L_eta efter nya mappar"
 
-#: src/mainwindow.c:420
-msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/_Arkiv/_Exportera till mbox-fil..."
+#: src/imap_gtk.c:65
+#: src/mh_gtk.c:57
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/_Uppdatera mapplista"
 
-#: src/mainwindow.c:421
-msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/_Arkiv/Töm _papperskorg"
+#: src/imap_gtk.c:134
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders\n"
+"and no mails, append '/' at the end of the name)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:422
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/_Arkiv/_Infoga fil"
+#: src/imap_gtk.c:183
+#: src/mh_gtk.c:228
+#, c-format
+msgid "Input new name for '%s':"
+msgstr "Ange nytt namn för '%s':"
 
-#: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
-msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/_Arkiv/_Spara som..."
+#: src/imap_gtk.c:185
+#: src/mh_gtk.c:230
+msgid "Rename folder"
+msgstr "Byt namn på mapp"
 
-#: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
-msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/_Arkiv/Skriv _ut..."
+#: src/imap_gtk.c:212
+#: src/mh_gtk.c:255
+msgid ""
+"The folder could not be renamed.\n"
+"The new folder name is not allowed."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:428
-msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"
+#: src/imap_gtk.c:266
+#: src/mh_gtk.c:176
+#, c-format
+msgid ""
+"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery will not be possible.\n"
+"\n"
+"Do you really want to delete?"
+msgstr ""
+"Alla mappar och meddelande under '%s' kommer att tas bort permanent. Det går inte att ångra operationen.\n"
+"\n"
+"Vill du verkligen ta bort?"
 
-#: src/mainwindow.c:433
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
+#: src/imap_gtk.c:288
+#: src/mh_gtk.c:198
+#, c-format
+msgid "Can't remove the folder '%s'."
+msgstr "Kan inte ta bort mappen '%s'."
 
-#: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
+#: src/imap_gtk.c:348
+#: src/news_gtk.c:264
+#, c-format
+msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:437
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/_Redigera/_Sök"
+#: src/import.c:149
+msgid "Import mbox file"
+msgstr "Importera mbox-fil"
 
-#: src/mainwindow.c:439
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+#: src/import.c:168
+msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
+msgstr "Specificera mbox-filen och destinationsmappen."
 
-#: src/mainwindow.c:440
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
+#: src/import.c:185
+msgid "Destination folder:"
+msgstr "Destinationsmapp:"
 
-#: src/mainwindow.c:442
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+#: src/import.c:248
+msgid "Select importing file"
+msgstr "Välj importfil"
 
-#: src/mainwindow.c:444
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
+#: src/importldif.c:190
+msgid "Please specify address book name and file to import."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:446
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/Ikoner _och text"
+#: src/importldif.c:193
+msgid "Select and rename LDIF field names to import."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:448
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Ikoner"
+#: src/importldif.c:196
+msgid "File imported."
+msgstr "Fil importerad."
 
-#: src/mainwindow.c:450
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Text"
+#: src/importldif.c:451
+#: src/importmutt.c:125
+#: src/importpine.c:125
+msgid "Please select a file."
+msgstr "Vänligen välj en fil."
 
-#: src/mainwindow.c:452
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/I_ngetdera"
+#: src/importldif.c:457
+#: src/importmutt.c:130
+#: src/importpine.c:130
+msgid "Address book name must be supplied."
+msgstr "Ett addressboksnamn måste anges."
 
-#: src/mainwindow.c:454
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/_Visa/_Statusrad"
+#: src/importldif.c:472
+msgid "Error reading LDIF fields."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:457
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/_Visa/Separat ma_pphierarki"
+#: src/importldif.c:495
+msgid "LDIF file imported successfully."
+msgstr "LDIF fil framgångsrikt importerad."
 
-#: src/mainwindow.c:458
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/_Visa/Separat m_eddelandevy"
+#: src/importldif.c:574
+msgid "Select LDIF File"
+msgstr "Välj LDIF fil"
 
-#: src/mainwindow.c:460
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/importldif.c:662
+msgid "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF file data."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:461
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _nummer"
+#: src/importldif.c:668
+msgid "File Name"
+msgstr "Filnamn"
 
-#: src/mainwindow.c:462
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/importldif.c:679
+msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:463
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/importldif.c:688
+msgid "Select the LDIF file to import."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:464
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _från"
+#: src/importldif.c:725
+msgid "R"
+msgstr "R"
 
-#: src/mainwindow.c:465
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/importldif.c:726
+#: src/summaryview.c:465
+msgid "S"
+msgstr "S"
 
-#: src/mainwindow.c:466
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _ärende"
+#: src/importldif.c:727
+msgid "LDIF Field Name"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:467
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter fä_rg"
+#: src/importldif.c:728
+msgid "Attribute Name"
+msgstr "Attributnamn"
 
-#: src/mainwindow.c:469
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _markering"
+#: src/importldif.c:783
+msgid "LDIF Field"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:470
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _status"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/importldif.c:795
+msgid "Attribute"
+msgstr "Attribut"
 
-#: src/mainwindow.c:471
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _bifogade filer"
+#: src/importldif.c:806
+msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:473
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by score"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/importldif.c:811
+msgid "???"
+msgstr "???"
 
-#: src/mainwindow.c:474
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
+#: src/importldif.c:829
+msgid "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select (\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click anywhere in the row will select that field for rename in the input area below the list. A double click anywhere in the row will also select the field for import."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:475
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
+#: src/importldif.c:841
+msgid "Select for Import"
+msgstr "Välj för import"
 
-#: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
+#: src/importldif.c:847
+msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:477
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/Ascending"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/importldif.c:850
+msgid " Modify "
+msgstr " Ändra "
 
-#: src/mainwindow.c:478
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/Descending"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
-
-#: src/mainwindow.c:480
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/_Attrahera efter ärende"
+#: src/importldif.c:856
+msgid "This button will update the list above with the data supplied."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:482
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/_Visa/Me_ddelandevy"
+#: src/importldif.c:929
+msgid "Records Imported :"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:483
-#, fuzzy
-msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr "Expandera trådar"
+#: src/importldif.c:960
+msgid "Import LDIF file into Address Book"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:484
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+#: src/importmutt.c:144
+msgid "Error importing MUTT file."
+msgstr "Fel vid import av MUTT fil."
 
-#: src/mainwindow.c:485
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/_Visa/Separat m_eddelandevy"
+#: src/importmutt.c:159
+msgid "Select MUTT File"
+msgstr "Välj MUTT fil"
 
-#: src/mainwindow.c:486
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Set displayed _items..."
-msgstr "/_Sammanfattning/Ställ _in visade fält"
+#: src/importmutt.c:206
+msgid "Import MUTT file into Address Book"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:489
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/_Visa/_Kodning"
+#: src/importmutt.c:291
+#: src/importpine.c:292
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "Vänligen välj en fil att importera."
 
-#: src/mainwindow.c:490
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
+#: src/importpine.c:144
+msgid "Error importing Pine file."
+msgstr "Fel vid import av Pine fil."
 
-#: src/mainwindow.c:491
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
+#: src/importpine.c:159
+msgid "Select Pine File"
+msgstr "Välj Pine Fil"
 
-#: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
-#: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
+#: src/importpine.c:206
+msgid "Import Pine file into Address Book"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:493
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/F_öreg. olästa meddelande"
+#: src/inc.c:363
+msgid "Retrieving new messages"
+msgstr "Hämtar nya meddelanden"
 
-#: src/mainwindow.c:495
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/N_ästa olästa meddelande"
+#: src/inc.c:410
+msgid "Standby"
+msgstr "Vänta"
 
-#: src/mainwindow.c:498
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
+#: src/inc.c:540
+#: src/inc.c:590
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Avbruten"
 
-#: src/mainwindow.c:499
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
+#: src/inc.c:551
+msgid "Retrieving"
+msgstr "Hämtar"
 
-#: src/mainwindow.c:501
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Föreg. _markerade meddelande"
+#: src/inc.c:560
+#, c-format
+msgid "Done (%d message (%s) received)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:503
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa m_arkerade meddelande"
+#: src/inc.c:566
+msgid "Done (no new messages)"
+msgstr "Klart (inga nya meddelande)"
 
-#: src/mainwindow.c:506
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. _färgade meddelande"
+#: src/inc.c:571
+msgid "Connection failed"
+msgstr "Förbindelse misslyckades"
 
-#: src/mainwindow.c:508
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa fä_rgade meddelande"
+#: src/inc.c:574
+msgid "Auth failed"
+msgstr "Aut. misslyckades"
 
-#: src/mainwindow.c:511
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/_Sammanfattning/_Gå till en annan mapp..."
+#: src/inc.c:587
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
+msgid "Timeout"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
-msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
+#: src/inc.c:685
+#, c-format
+msgid "Finished (%d new message)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
-msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/_Visa/_Kodning"
+#: src/inc.c:689
+msgid "Finished (no new messages)"
+msgstr "Färdigt (inga nya meddelande)"
 
-#: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
-msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/_Automatisk"
+#: src/inc.c:698
+msgid "Some errors occurred while getting mail."
+msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
 
-#: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
-msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/7 bitars ascii (US-ASC_II)"
+#: src/inc.c:739
+#, c-format
+msgid "%s: Retrieving new messages"
+msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
 
-#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
-msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Unicode (_UTF-8)"
+#: src/inc.c:772
+#, c-format
+msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
+msgstr "Ansluter till POP3 server: %s..."
 
-#: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
+#: src/inc.c:782
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "Kan inte ansluta till POP3-server: %s:%d\n"
 
-#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
+#: src/inc.c:789
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
+msgstr "Kan inte ansluta till POP3-server: %s:%d"
 
-#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
-msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
+#: src/inc.c:870
+#: src/send_message.c:444
+msgid "Authenticating..."
+msgstr "Autentiserar"
 
-#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
-msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/_Baltisk (ISO-8859-13)"
+#: src/inc.c:871
+#, c-format
+msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
+msgstr "Tar emot meddelande från %s (%s) ..."
 
-#: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
-msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
+#: src/inc.c:877
+msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
+msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
 
-#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
-msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Grekisk (ISO-8859-_7)"
+#: src/inc.c:881
+msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
+msgstr "Tar emot meddelandenas antal (LAST)..."
 
-#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
-msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Turkisk (ISO-8859-_9)"
+#: src/inc.c:885
+msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
+msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
 
-#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
+#: src/inc.c:889
+msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
+msgstr "Tar emot meddelandenas storlek (LIST)..."
 
-#: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (KOI8-_R)"
+#: src/inc.c:899
+#, c-format
+msgid "Deleting message %d"
+msgstr "Tar bort meddelande %d"
 
-#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (Windows-1251)"
+#: src/inc.c:906
+#: src/send_message.c:462
+msgid "Quitting"
+msgstr "Avslutar"
 
-#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (ISO-2022-_JP)"
+#: src/inc.c:931
+#, c-format
+msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (ISO-2022-JP-2)"
+#: src/inc.c:950
+#, c-format
+msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (_EUC-JP)"
+#: src/inc.c:1106
+msgid "Connection failed."
+msgstr "Anslutning misslyckades."
 
-#: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Japansk (_Shift__JIS)"
+#: src/inc.c:1109
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d failed."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
-msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Förenklad kinesisk (_GB2312)"
+#: src/inc.c:1114
+msgid "Error occurred while processing mail."
+msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
 
-#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Traditionell kinesisk (_Big5)"
+#: src/inc.c:1119
+#, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while processing mail:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Fel uppstod vid behandling av post:\n"
+"%s"
 
-#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Traditionell kinesisk (EUC-_TW)"
+#: src/inc.c:1125
+msgid "No disk space left."
+msgstr "Inget diskutrymme kvar"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
-msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
+#: src/inc.c:1130
+msgid "Can't write file."
+msgstr "Kan inte skriva till fil."
 
-#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
-msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Koreansk (EUC-KR)"
+#: src/inc.c:1135
+msgid "Socket error."
+msgstr "Socket fel."
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
-msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Koreansk (ISO-2022-KR)"
-
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
-
-#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/_Visa/_Kodning/Kyrillisk (Windows-1251)"
+#: src/inc.c:1138
+#, c-format
+msgid "Socket error on connection to %s:%d."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:450
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/_Öppna i nytt fönster"
+#: src/inc.c:1143
+#: src/send_message.c:375
+#: src/send_message.c:587
+msgid "Connection closed by the remote host."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/_Visa/Me_ddelandevy"
+#: src/inc.c:1146
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:597
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show all _headers"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+#: src/inc.c:1151
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "Brevlådan är låst."
 
-#: src/mainwindow.c:599
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/_Visa/_Statusrad"
+#: src/inc.c:1155
+#, c-format
+msgid ""
+"Mailbox is locked:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Brevlådan är låst:\n"
+"%s"
 
-#: src/mainwindow.c:602
-msgid "/_Message/Get new ma_il"
-msgstr "/_Meddelande/Hämta ny _post"
+#: src/inc.c:1161
+#: src/send_message.c:572
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "Autentisering misslyckades"
 
-#: src/mainwindow.c:603
-msgid "/_Message/Get from _all accounts"
-msgstr "/_Meddelande/Hämta från _alla konton"
+#: src/inc.c:1166
+#: src/send_message.c:575
+#, c-format
+msgid ""
+"Authentication failed:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Autentisering misslyckades:\n"
+"%s"
 
-#: src/mainwindow.c:605
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
-msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
+#: src/inc.c:1171
+#: src/send_message.c:591
+msgid "Session timed out."
+msgstr "Tidsgräns nådd för session."
 
-#: src/mainwindow.c:607
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka _köade meddelanden"
+#: src/inc.c:1174
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d timed out."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:609
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
+#: src/inc.c:1209
+msgid "Incorporation cancelled\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:610
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
+#: src/inc.c:1446
+#, c-format
+msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
+msgstr "Du arbetar frånkopplad. Åsidosätta i %d minuter?"
 
-#: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
-msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/_Meddelande/Sva_ra"
+#: src/inc.c:1449
+#: src/toolbar.c:1972
+msgid "Offline warning"
+msgstr "Varning om frånkopplat läge"
 
-#: src/mainwindow.c:612
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Repl_y to"
-msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
+#: src/inc.c:1451
+msgid "On_ly once"
+msgstr "Endast en gång"
 
-#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/_Meddelande/Svara till a_lla"
+#: src/ldif.c:870
+msgid "Nick Name"
+msgstr "Smeknamn"
 
-#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/_Meddelande/S_vara till avsändaren"
+#: src/main.c:174
+#, c-format
+msgid ""
+"File '%s' already exists.\n"
+"Can't create folder."
+msgstr ""
+"Filen '%s' finns redan.\n"
+"Kan inte ska skapa mapp."
 
-#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/_Meddelande/Svara till a_lla"
+#: src/main.c:256
+#, c-format
+msgid ""
+"Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
+"Do you want to migrate this configuration?"
+msgstr ""
+"Konfiguration för Sylpheed-Claws %s hittad.\n"
+"Vill du använda denna konfiguration?"
 
-#: src/mainwindow.c:617
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/_Meddelande/_Följ upp till"
+#: src/main.c:259
+msgid "1.0.5 or previous"
+msgstr "1.0.5 eller tidigare"
 
-#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
-msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
+#: src/main.c:259
+msgid "1.9.15 or previous"
+msgstr "1.9.15 eller tidigare"
 
-#: src/mainwindow.c:620
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
+#: src/main.c:262
+msgid "Migration of configuration"
+msgstr "Migration av konfiguration"
 
-#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
-msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
+#: src/main.c:267
+msgid "Copying configuration..."
+msgstr "Kopierar konfiguration..."
 
-#: src/mainwindow.c:624
-msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
+#: src/main.c:272
+msgid "Migration failed!"
+msgstr "Migrationen misslyckades!"
 
-#: src/mainwindow.c:625
-msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/_Meddelande/_Kopiera"
+#: src/main.c:339
+msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
+msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:626
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/_Meddelande/_Ta bort"
+#: src/main.c:525
+msgid "Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the plugin and try again."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:627
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Cancel a news message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
+#: src/main.c:736
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
+msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:629
-msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera"
+#: src/main.c:738
+msgid "  --compose [address]    open composition window"
+msgstr "  --compose [adress]       öppna nytt meddelande fönster"
 
-#: src/mainwindow.c:630
-msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Markera"
+#: src/main.c:739
+msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:631
-msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Avmarkera"
+#: src/main.c:740
+msgid ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         open composition window with specified files\n"
+"                         attached"
+msgstr ""
+"  --bifoga fil1 [fil2]...\n"
+"                         öppna nytt meddelande fönster med valda filer \n"
+"                         bifogade"
 
-#: src/mainwindow.c:632
-msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/---"
+#: src/main.c:743
+msgid "  --receive              receive new messages"
+msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
 
-#: src/mainwindow.c:633
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _oläst"
+#: src/main.c:744
+msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
+msgstr "  --receive-all          ta emot nya meddelanden från alla konton"
 
-#: src/mainwindow.c:634
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _läst"
+#: src/main.c:745
+msgid "  --send                 send all queued messages"
+msgstr "  --send              skicka alla köade meddelanden"
 
-#: src/mainwindow.c:636
-msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera all som l_ästa"
+#: src/main.c:746
+msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:639
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
+#: src/main.c:747
+msgid ""
+"  --status-full [folder]...\n"
+"                         show the status of each folder"
+msgstr ""
+"  --status-full [mapp]...\n"
+"                         visa status för varje mapp"
 
-#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
+#: src/main.c:749
+msgid "  --online               switch to online mode"
+msgstr "  --online                byt till anslutet läge"
 
-#: src/mainwindow.c:642
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
+#: src/main.c:750
+msgid "  --offline              switch to offline mode"
+msgstr "  --offline                byt till frånkopplat läge"
 
-#: src/mainwindow.c:643
-msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr ""
+#: src/main.c:751
+msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
+msgstr "  --exit              avsluta Sylpheed-Claws"
 
-#: src/mainwindow.c:645
-msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr ""
+#: src/main.c:752
+msgid "  --debug                debug mode"
+msgstr "  --debug                avlusningsläge"
 
-#: src/mainwindow.c:648
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Filter messages"
-msgstr "/_Sammanfattning/_Filtrera meddelanden"
+#: src/main.c:753
+msgid "  --help                 display this help and exit"
+msgstr "  --help                 visa denna hjälp och avsluta"
 
-#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/_Arkiv/_Uppdatera mappträdet"
+#: src/main.c:754
+msgid "  --version              output version information and exit"
+msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformation och avsluta"
 
-#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
+#: src/main.c:755
+msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr ""
+#: src/main.c:815
+#: src/summaryview.c:5473
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr "Behandlar (%s)..."
 
-#: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr ""
+#: src/main.c:818
+msgid "top level folder"
+msgstr "toppnivåmapp"
 
-#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr ""
+#: src/main.c:876
+msgid "Really quit?"
+msgstr "Verkligen avsluta?"
 
-#: src/mainwindow.c:661
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/_Sammanfattning/Ta bort meddelande_dubletter"
+#: src/main.c:877
+msgid "Composing message exists."
+msgstr "Det finns ett nytt meddelande öppet."
 
-#: src/mainwindow.c:664
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/E_xekvera"
+#: src/main.c:878
+msgid "_Save to Draft"
+msgstr "_Spara till Utkast"
 
-#: src/mainwindow.c:667
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
-msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
+#: src/main.c:878
+msgid "_Discard them"
+msgstr "_Överge dem"
 
-#: src/mainwindow.c:671
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
+#: src/main.c:878
+msgid "Do_n't quit"
+msgstr "A_vsluta inte"
 
-#: src/mainwindow.c:673
-msgid "/_Configuration"
-msgstr "/_Konfiguration"
+#: src/main.c:892
+msgid "Queued messages"
+msgstr "Meddelanden i kö"
 
-#: src/mainwindow.c:674
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/_Konfiguration/_Ändra aktuellt konto"
+#: src/main.c:893
+msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
+msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
 
-#: src/mainwindow.c:676
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Kontoinställningar..."
+#: src/main.c:1159
+#: src/toolbar.c:2006
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
 
-#: src/mainwindow.c:678
-msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/_Konfiguration/Skapa _nytt konto..."
+#: src/mainwindow.c:454
+#: src/messageview.c:156
+msgid "/_File"
+msgstr "/_Arkiv"
 
-#: src/mainwindow.c:680
-msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
+#: src/mainwindow.c:455
+msgid "/_File/_Add mailbox"
+msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda"
 
-#: src/mainwindow.c:682
-msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/_Konfiguration/---"
+#: src/mainwindow.c:456
+msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
+msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda/MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:683
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Allmänna inställningar..."
+#: src/mainwindow.c:457
+#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:469
+#: src/mainwindow.c:472
+#: src/messageview.c:159
+msgid "/_File/---"
+msgstr "/_Arkiv/---"
 
-#: src/mainwindow.c:685
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Scoring..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+#: src/mainwindow.c:458
+msgid "/_File/Change folder order..."
+msgstr "/_Arkiv/Sorteringsordning för mappar"
 
-#: src/mainwindow.c:687
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+#: src/mainwindow.c:460
+msgid "/_File/_Import mbox file..."
+msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:689
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
+#: src/mainwindow.c:461
+msgid "/_File/_Export to mbox file..."
+msgstr "/_Arkiv/_Exportera till mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:690
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
+#: src/mainwindow.c:462
+msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
+msgstr "/_Arkiv/Exportera valda till mbox fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:691
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Allmänna inställningar..."
+#: src/mainwindow.c:465
+msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
+msgstr "/_Arkiv/Töm alla papperskorgar"
 
-#: src/mainwindow.c:692
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/Plugins..."
-msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
+#: src/mainwindow.c:467
+#: src/messageview.c:157
+msgid "/_File/_Save as..."
+msgstr "/_Arkiv/_Spara som..."
 
-#: src/mainwindow.c:695
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual (Local)"
-msgstr "/_Hjälp/_Handbok"
+#: src/mainwindow.c:468
+#: src/messageview.c:158
+msgid "/_File/_Print..."
+msgstr "/_Arkiv/Skriv _ut..."
 
-#: src/mainwindow.c:696
-msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:470
+msgid "/_File/_Work offline"
+msgstr "/_Arkiv/Arbeta från_kopplad"
 
-#: src/mainwindow.c:698
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
-msgstr "/_Hjälp/_Om"
+#: src/mainwindow.c:471
+msgid "/_File/Synchronise folders"
+msgstr "/_Arkiv/Synkronisera mappar"
 
-#: src/mainwindow.c:699
-msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:474
+msgid "/_File/E_xit"
+msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"
 
-#: src/mainwindow.c:701
-msgid "/_Help/---"
-msgstr "/_Hjälp/---"
+#: src/mainwindow.c:479
+msgid "/_Edit/Select _thread"
+msgstr "/_Redigera/Markera _tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:820
-#, fuzzy
-msgid "Go offline"
-msgstr "/_Arkiv/_Infoga fil"
+#: src/mainwindow.c:481
+#: src/messageview.c:166
+msgid "/_Edit/_Find in current message..."
+msgstr "/_Redigera/_Sök i aktuellt meddelande..."
 
-#: src/mainwindow.c:824
-#, fuzzy
-msgid "Go online"
-msgstr "inneh. ej"
+#: src/mainwindow.c:483
+msgid "/_Edit/_Search folder..."
+msgstr "/_Redigera/S_ök mapp..."
 
-#: src/mainwindow.c:840
-#, fuzzy
-msgid "Select account"
-msgstr "Ta bort konto"
+#: src/mainwindow.c:484
+msgid "/_Edit/_Quick search"
+msgstr "/_Redigera/S_nabbsök"
 
-#: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
-msgid "Untitled"
-msgstr "Namnlös"
+#: src/mainwindow.c:485
+#: src/messageview.c:169
+#: src/summaryview.c:453
+msgid "/_View"
+msgstr "/_Visa"
 
-#: src/mainwindow.c:1183
-msgid "none"
-msgstr "inget"
+#: src/mainwindow.c:486
+msgid "/_View/Show or hi_de"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm"
 
-#: src/mainwindow.c:1361
-msgid "Empty trash"
-msgstr "Töm papperskorg"
+#: src/mainwindow.c:487
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Mapplista"
 
-#: src/mainwindow.c:1362
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "Töm alla meddelanden i papperskorgen?"
+#: src/mainwindow.c:489
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Meddelandevy"
 
-#: src/mainwindow.c:1380
-msgid "Add mailbox"
-msgstr "Lägg till postlåda"
+#: src/mainwindow.c:491
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad"
 
-#: src/mainwindow.c:1381
-msgid ""
-"Input the location of mailbox.\n"
-"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
-"scanned automatically."
-msgstr ""
-"Skriv in postlådans placering.\n"
-"Om den existerande postlådan specificeras, kommer den\n"
-"att genomsökas automatiskt."
+#: src/mainwindow.c:493
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text _below icons"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/Text _under ikoner"
 
-#: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
-#, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr "Postlådan '%s' finns redan."
+#: src/mainwindow.c:495
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text be_side icons"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/Text _sidan om ikoner"
 
-#: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
-msgid "Mailbox"
-msgstr "Postlåda"
+#: src/mainwindow.c:497
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icons only"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/_Endast ikoner"
 
-#: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
-msgid ""
-"Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
-msgstr ""
-"Skapelse av postlåda misslyckades.\n"
-"Några filer finns kanske redan, eller så saknar du skrivrättigheter där."
+#: src/mainwindow.c:499
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text only"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/Endast _text"
 
-#: src/mainwindow.c:1417
-#, fuzzy
-msgid "Add mbox mailbox"
-msgstr "Lägg till postlåda"
+#: src/mainwindow.c:501
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Hide"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Verktygsrad/_Göm"
 
-#: src/mainwindow.c:1418
-msgid "Input the location of mailbox."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:503
+msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
+msgstr "/_Visa/Visa eller göm/_Statusrad"
 
-#: src/mainwindow.c:1434
-#, fuzzy
-msgid "Creation of the mailbox failed."
-msgstr "kan inte skapa postlåda: LIST mislyckades\n"
+#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:678
+#: src/messageview.c:270
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/_Visa/---"
 
-#: src/mainwindow.c:1748
-msgid "Sylpheed - Folder View"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:506
+msgid "/_View/Separate f_older tree"
+msgstr "/_Visa/Separat ma_pplista"
 
-#: src/mainwindow.c:1764 src/messageview.c:379
-msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:507
+msgid "/_View/Separate _message view"
+msgstr "/_Visa/Separat _meddelandevy"
 
-#: src/mainwindow.c:2125
-msgid "Exit"
-msgstr "Avslua"
+#: src/mainwindow.c:509
+msgid "/_View/_Sort"
+msgstr "/_Visa/_Sortera"
 
-#: src/mainwindow.c:2125
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "Avsluta detta program?"
+#: src/mainwindow.c:510
+msgid "/_View/_Sort/by _number"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter _nummer"
 
-#: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
-#: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
-msgid "(none)"
-msgstr "(ingen)"
+#: src/mainwindow.c:511
+msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter storlek"
 
-#: src/message_search.c:88
-#, fuzzy
-msgid "Find in current message"
-msgstr "Skickar meddelande"
+#: src/mainwindow.c:512
+msgid "/_View/_Sort/by _Date"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter datum"
 
-#: src/message_search.c:106
-msgid "Find text:"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:513
+msgid "/_View/_Sort/by _From"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter avsändare"
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Gemen-/versalkänslig"
+#: src/mainwindow.c:514
+msgid "/_View/_Sort/by _To"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter mottagare"
 
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
-msgid "Backward search"
-msgstr "Baklängessökning"
+#: src/mainwindow.c:515
+msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter ämne"
 
-#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
-msgid "Search"
-msgstr "Sök"
+#: src/mainwindow.c:516
+msgid "/_View/_Sort/by _color label"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter fä_rg"
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
-msgid "Search failed"
-msgstr "Sökning misslyckades"
+#: src/mainwindow.c:518
+msgid "/_View/_Sort/by _mark"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter _markering"
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
-msgid "Search string not found."
-msgstr "Söksträngen ej funnen."
+#: src/mainwindow.c:519
+msgid "/_View/_Sort/by _status"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter status"
 
-#: src/message_search.c:191
-#, fuzzy
-msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "Början av lista nådd; fortsätt från slutet?"
+#: src/mainwindow.c:520
+msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter _bifogade filer"
 
-#: src/message_search.c:194
-#, fuzzy
-msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "Slutet av lista nådd; fortsätt från början?"
+#: src/mainwindow.c:522
+msgid "/_View/_Sort/by score"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter poäng"
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
-msgid "Search finished"
-msgstr "Sökning färdig"
+#: src/mainwindow.c:523
+msgid "/_View/_Sort/by locked"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Efter lås"
 
-#: src/messageview.c:240
-msgid "/_View/Show all _header"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+#: src/mainwindow.c:524
+msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/Sortera _inte"
 
-#: src/messageview.c:243
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
+#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:528
+msgid "/_View/_Sort/---"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/---"
 
-#: src/messageview.c:255
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/For_ward as attachment"
-msgstr "/_Meddelande/Skicka vidare som fil_tillägg"
+#: src/mainwindow.c:526
+msgid "/_View/_Sort/Ascending"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/_Stigande"
 
-#: src/messageview.c:257
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Redirec_t"
-msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
+#: src/mainwindow.c:527
+msgid "/_View/_Sort/Descending"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/_Fallande"
 
-#: src/messageview.c:561
-#, fuzzy
-msgid "<No Return-Path found>"
-msgstr "Ingen signatur funnen"
+#: src/mainwindow.c:529
+msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
+msgstr "/_Visa/_Sortera/_Attrahera efter ämne"
 
-#: src/messageview.c:569
-#, c-format
-msgid ""
-"The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
-"does not correspond to the return path:\n"
-"Notification address: %s\n"
-"Return path: %s\n"
-"It is advised to not to send the return receipt."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:531
+msgid "/_View/Th_read view"
+msgstr "/_Visa/Tr_ådvy"
 
-#: src/messageview.c:577
-msgid "+Don't Send"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:532
+msgid "/_View/E_xpand all threads"
+msgstr "/_Visa/Expandera alla trådar"
 
-#: src/messageview.c:586
-msgid ""
-"This message is asking for a return receipt notification\n"
-"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
-"officially addressed to you.\n"
-"Receipt notification cancelled."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:533
+msgid "/_View/Co_llapse all threads"
+msgstr "/_Visa/Kollapsa alla trådar"
 
-#: src/messageview.c:654
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Error occurred while sending the notification.\n"
-"Put this notification into queue folder?"
-msgstr ""
-"Fel uppstod vid avsändning av meddelandet.\n"
-"Placera detta meddelande i kömappen?"
+#: src/mainwindow.c:534
+msgid "/_View/_Hide read messages"
+msgstr "/_Visa/_Visa inte lästa meddelande"
 
-#: src/messageview.c:660
-#, fuzzy
-msgid "Can't queue the notification."
-msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
+#: src/mainwindow.c:535
+msgid "/_View/Set displayed _columns"
+msgstr "/_Visa/Ställ in synliga kolumner"
 
-#: src/messageview.c:663
-#, fuzzy
-msgid "Error occurred while sending the notification."
-msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
+#: src/mainwindow.c:536
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
+msgstr "/_Visa/Ställ in synliga kolumner/I ma_pplista"
 
-#: src/messageview.c:818
-msgid "Message already removed from folder."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:537
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
+msgstr "/_Visa/Ställ in synliga kolumner/i _meddelandevy"
 
-#: src/messageview.c:977 src/mimeview.c:882 src/mimeview.c:955
-#: src/summaryview.c:3444
-msgid "Save as"
-msgstr "Spara som"
+#: src/mainwindow.c:540
+msgid "/_View/_Go to"
+msgstr "/_Visa/Gå _till"
 
-#: src/messageview.c:982 src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961
-#: src/summaryview.c:3449
-msgid "Overwrite"
-msgstr "Skriv över"
+#: src/mainwindow.c:541
+msgid "/_View/_Go to/_Previous message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående meddelande"
 
-#: src/messageview.c:983
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Skriv över förefintlig fil?"
+#: src/mainwindow.c:542
+msgid "/_View/_Go to/_Next message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/_Nästa meddelande"
 
-#: src/messageview.c:990 src/summaryview.c:3457 src/summaryview.c:3461
-#: src/summaryview.c:3478
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't save the file `%s'."
-msgstr "Kan inte ta bort mappen `%s'."
+#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:561
+msgid "/_View/_Go to/---"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/---"
 
-#: src/messageview.c:1056
-msgid "This message asks for a return receipt"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:544
+msgid "/_View/_Go to/P_revious unread message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående olästa meddelande"
 
-#: src/messageview.c:1057
-msgid "Send receipt"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:546
+msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/N_ästa olästa meddelande"
 
-#: src/messageview.c:1110
-#, fuzzy
-msgid "Return Receipt Notification"
-msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
+#: src/mainwindow.c:549
+msgid "/_View/_Go to/Previous ne_w message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående nytt meddelande"
 
-#: src/messageview.c:1111
-msgid ""
-"The message was sent to several of your accounts.\n"
-"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
-"notification:"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:550
+msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/_Nästa meddelande"
 
-#: src/messageview.c:1115
-#, fuzzy
-msgid "Send Notification"
-msgstr "Autentifikation"
+#: src/mainwindow.c:552
+msgid "/_View/_Go to/Previous _marked message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående markerade meddelande"
 
-#: src/messageview.c:1115
-#, fuzzy
-msgid "+Cancel"
-msgstr "Avbryt"
+#: src/mainwindow.c:554
+msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/Nästa m_arkerade meddelande"
 
-#: src/messageview.c:1199 src/prefs_common.c:2889 src/summaryview.c:3496
-#: src/toolbar.c:168
-msgid "Print"
-msgstr "Skriv ut"
+#: src/mainwindow.c:557
+msgid "/_View/_Go to/Previous _labeled message"
+msgstr "/_Visa/Gå _till/Föregående färgade meddelande"
 
-#: src/messageview.c:1200 src/summaryview.c:3497
-#, c-format
-msgid ""
-"Enter the print command line:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
-msgstr ""
-"Skriv in utskriftskommando:\n"
-"('%s' kommer att ersättas med filnamnet)"
+#: src/mainwindow.c:559
+msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/Nästa fä_rgade meddelande"
 
-#: src/messageview.c:1206 src/summaryview.c:3503
-#, c-format
-msgid ""
-"Print command line is invalid:\n"
-"`%s'"
-msgstr ""
-"Utskriftskommandot är felaktigt:\n"
-"'%s'"
+#: src/mainwindow.c:562
+msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
+msgstr "/_Visa/_Gå _till/En annan mapp..."
+
+#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:573
+#: src/messageview.c:172
+msgid "/_View/Character _encoding/---"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/---"
+
+#: src/mainwindow.c:570
+#: src/messageview.c:176
+msgid "/_View/Character _encoding"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning"
+
+#: src/mainwindow.c:571
+#: src/messageview.c:177
+msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Bestäm _automatiskt"
+
+#: src/mainwindow.c:574
+#: src/messageview.c:180
+msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/7bit ascii (US-ASC_II)"
+
+#: src/mainwindow.c:576
+#: src/messageview.c:183
+msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Unicode (_UTF-8)"
+
+#: src/mainwindow.c:580
+#: src/messageview.c:186
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/mainwindow.c:582
+#: src/messageview.c:188
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Västeuropeisk (ISO-8859-15)"
+
+#: src/mainwindow.c:584
+#: src/messageview.c:190
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Västeuropeisk (Windows-1252)"
+
+#: src/mainwindow.c:588
+#: src/messageview.c:193
+msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/mainwindow.c:592
+#: src/messageview.c:196
+msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Baltisk (ISO-8859-13)"
+
+#: src/mainwindow.c:594
+#: src/messageview.c:198
+msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/mainwindow.c:598
+#: src/messageview.c:201
+msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Grekisk (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mimeview.c:115
-msgid "/_Open"
-msgstr "/_Öppna"
+#: src/mainwindow.c:602
+#: src/messageview.c:204
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Hebreisk (ISO-8859-_8)"
 
-#: src/mimeview.c:116
-msgid "/Open _with..."
-msgstr "/Öppna _med"
+#: src/mainwindow.c:604
+#: src/messageview.c:206
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Hebreisk (Windows-1255)"
 
-#: src/mimeview.c:117
-msgid "/_Display as text"
-msgstr "/Visa som _text"
+#: src/mainwindow.c:608
+#: src/messageview.c:209
+msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Turkisk (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:455
-msgid "/_Save as..."
-msgstr "/_Spara som"
+#: src/mainwindow.c:612
+#: src/messageview.c:212
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/mainwindow.c:614
+#: src/messageview.c:214
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (KOI8-_R)"
+
+#: src/mainwindow.c:616
+#: src/messageview.c:216
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (KOI8-U)"
+
+#: src/mainwindow.c:618
+#: src/messageview.c:218
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Cyrillic (Windows-1251)"
+
+#: src/mainwindow.c:622
+#: src/messageview.c:221
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mimeview.c:119
-#, fuzzy
-msgid "/Save _all..."
-msgstr "/_Spara som"
+#: src/mainwindow.c:624
+#: src/messageview.c:223
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mimeview.c:122
-msgid "/_Check signature"
-msgstr "/_Undersök signatur"
+#: src/mainwindow.c:626
+#: src/messageview.c:225
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (_EUC-JP)"
 
-#: src/mimeview.c:153
-msgid "MIME Type"
-msgstr "MIME-typ"
+#: src/mainwindow.c:628
+#: src/messageview.c:227
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Japansk (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2198
-msgid "Text"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:632
+#: src/messageview.c:230
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Förenklad Kinesisk (_GB2312)"
 
-#: src/mimeview.c:274
-#, fuzzy
-msgid "Right-click here to verify the signature"
-msgstr "Ingen allmän nyckel att verifiera signaturen med"
+#: src/mainwindow.c:634
+#: src/messageview.c:232
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Förenklad Kinesisk (GBK)"
 
-#: src/mimeview.c:858 src/mimeview.c:919 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:987
-#: src/mimeview.c:1010
-msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Kan inte spara delen av multipart-meddelandet"
+#: src/mainwindow.c:636
+#: src/messageview.c:234
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Traditionell Kinesisk (_Big5)"
+
+#: src/mainwindow.c:638
+#: src/messageview.c:236
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Traditionell Kinesisk (EUC-_TW)"
+
+#: src/mainwindow.c:640
+#: src/messageview.c:238
+msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
+
+#: src/mainwindow.c:644
+#: src/messageview.c:241
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Koreansk (EUC-_KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:646
+#: src/messageview.c:243
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Koreansk (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mimeview.c:910 src/mimeview.c:959
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Overwrite existing file '%s'?"
-msgstr "Skriv över förefintlig fil?"
+#: src/mainwindow.c:650
+#: src/messageview.c:246
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Tai (TIS-620)"
 
-#: src/mimeview.c:1020
-msgid "Open with"
-msgstr "Öppna med"
+#: src/mainwindow.c:652
+#: src/messageview.c:248
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/_Visa/Text _kodning/Tai (Windows-874)"
 
-#: src/mimeview.c:1021
-#, c-format
-msgid ""
-"Enter the command line to open file:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
-msgstr ""
-"Skriv in kommandot för att öppna filen:\n"
-"(`%s' kommer att ersättas med filnamnet)"
+#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:665
+#: src/messageview.c:255
+#: src/messageview.c:261
+msgid "/_View/Decode/---"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/---"
 
-#: src/news.c:200
-#, c-format
-msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "skapar NNTP-förbindelse till %s:%d ...\n"
+#: src/mainwindow.c:662
+#: src/messageview.c:258
+msgid "/_View/Decode"
+msgstr "/_Visa/Avkoda"
 
-#: src/news.c:795
-#, c-format
-msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "kan inte ställa in grupp: %s\n"
+#: src/mainwindow.c:663
+#: src/messageview.c:259
+msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Bestäm _automatiskt"
 
-#: src/news.c:800
-#, c-format
-msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "felaktigt artikelomfång: %d - %d\n"
+#: src/mainwindow.c:666
+#: src/messageview.c:262
+msgid "/_View/Decode/_8bit"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_8bitar"
 
-#: src/news.c:821
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av xhdr.\n"
+#: src/mainwindow.c:667
+#: src/messageview.c:263
+msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Quoted·printable"
+
+#: src/mainwindow.c:668
+#: src/messageview.c:264
+msgid "/_View/Decode/_Base64"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Base64"
+
+#: src/mainwindow.c:669
+#: src/messageview.c:265
+msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
+msgstr "/_Visa/Avkoda/_Uuencode"
+
+#: src/mainwindow.c:675
+#: src/summaryview.c:454
+msgid "/_View/Open in new _window"
+msgstr "/_Visa/_Öppna i nytt fönster"
 
-#: src/news.c:838
-#, fuzzy, c-format
-msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr "hämtar xover %d - %d i %s...\n"
+#: src/mainwindow.c:676
+#: src/messageview.c:271
+msgid "/_View/Mess_age source"
+msgstr "/_Visa/Me_ddelandets källkod"
 
-#: src/news.c:841 src/news.c:910
-msgid "can't get xover\n"
-msgstr "kan inte hämta xover\n"
+#: src/mainwindow.c:677
+msgid "/_View/Show all headers"
+msgstr "/_Visa/Visa fullständigt brevhuvud"
 
-#: src/news.c:846 src/news.c:916
-msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av xover.\n"
+#: src/mainwindow.c:679
+msgid "/_View/_Update summary"
+msgstr "/_Visa/_Uppdatera sammanfatting"
 
-#: src/news.c:852 src/news.c:929
-#, c-format
-msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
+#: src/mainwindow.c:682
+msgid "/_Message/Recei_ve"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta"
 
-#: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
-msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "kan inte hämta xhdr\n"
+#: src/mainwindow.c:683
+msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/Hämta från a_ktuellt konto"
 
-#: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
-msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "fel uppstod vid hämtning av xhdr.\n"
+#: src/mainwindow.c:685
+msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/Hämta från _alla konton"
 
-#: src/news.c:907
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "hämtar xover %d - %d i %s...\n"
+#: src/mainwindow.c:687
+msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/A_vbryt mottagning"
 
-#: src/passphrase.c:85
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Lösenfras"
+#: src/mainwindow.c:689
+msgid "/_Message/Recei_ve/---"
+msgstr "/_Meddelande/H_ämta/---"
 
-#: src/passphrase.c:253
-msgid "[no user id]"
-msgstr "[ingen anvädarid.]"
+#: src/mainwindow.c:690
+msgid "/_Message/_Send queued messages"
+msgstr "/_Meddelande/Skicka _köade meddelanden"
 
-#: src/passphrase.c:257
-#, c-format
-msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
-msgstr ""
-"%sVänligen skriv in lösenfrasen för:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
+#: src/mainwindow.c:692
+msgid "/_Message/Compose a_n email message"
+msgstr "/_Meddelande/Nytt _e-postmeddelande"
 
-#: src/passphrase.c:261
-msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Dålig lösenfras! Försök igen...\n"
-"\n"
+#: src/mainwindow.c:693
+msgid "/_Message/Compose a news message"
+msgstr "/_Meddelande/_Nytt nyhetsmeddelande"
 
-#: src/pop.c:148
-msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "Nödvändig APOP-tidsmarkering ej funnen i hälsning\n"
+#: src/mainwindow.c:694
+#: src/messageview.c:278
+msgid "/_Message/_Reply"
+msgstr "/_Meddelande/Sva_ra"
 
-#: src/pop.c:155
-msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "Syntaxfel på tidsmarkering i hälsning\n"
+#: src/mainwindow.c:695
+msgid "/_Message/Repl_y to"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
 
-#: src/pop.c:181 src/pop.c:208
-msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr "POP3 protokollfel\n"
-
-#: src/pop.c:592
-#, fuzzy, c-format
-msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
-msgstr "Tar bort meddelandedubletter..."
+#: src/mainwindow.c:696
+#: src/messageview.c:279
+msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/A_lla"
 
-#: src/pop.c:600
-#, fuzzy, c-format
-msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr "Skickar meddelande (%d / %d byte)"
+#: src/mainwindow.c:697
+#: src/messageview.c:281
+msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/A_vsändaren"
 
-#: src/pop.c:631
-#, fuzzy
-msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr "Meddelande %d är markerat\n"
+#: src/mainwindow.c:698
+#: src/messageview.c:283
+msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/_Meddelande/_Svara till/Mail_lista"
 
-#: src/pop.c:634
-msgid "session timeout\n"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:700
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+msgstr "/_Meddelande/_Följ upp och svara till"
 
-#: src/pop.c:652
-#, fuzzy
-msgid "command not supported\n"
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/mainwindow.c:702
+#: src/messageview.c:286
+msgid "/_Message/_Forward"
+msgstr "/_Meddelande/Vidarebe_fordra"
 
-#: src/pop.c:656
-#, fuzzy
-msgid "error occurred on POP3 session\n"
-msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
+#: src/mainwindow.c:703
+#: src/messageview.c:287
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "/_Meddelande/Vidarebefordra som bila_ga"
 
-#: src/prefs_account.c:672
-#, c-format
-msgid "Account%d"
-msgstr "Konto%d"
+#: src/mainwindow.c:704
+msgid "/_Message/Redirect"
+msgstr "/_Meddelande/Omdirigera"
 
-#: src/prefs_account.c:691
-msgid "Preferences for new account"
-msgstr "Inställningar för nytt konto"
+#: src/mainwindow.c:706
+msgid "/_Message/M_ove..."
+msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
 
-#: src/prefs_account.c:696
-#, fuzzy
-msgid "Account preferences"
-msgstr "Allmänna inställningar"
+#: src/mainwindow.c:707
+msgid "/_Message/_Copy..."
+msgstr "/_Meddelande/_Kopiera"
 
-#: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1035
-msgid "Receive"
-msgstr "Ta emot"
+#: src/mainwindow.c:708
+msgid "/_Message/Move to _trash"
+msgstr "/_Meddelande/Flytta till _papperskorg"
 
-#: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1039
-msgid "Compose"
-msgstr "Komponera"
+#: src/mainwindow.c:709
+msgid "/_Message/_Delete..."
+msgstr "/_Meddelande/Ta _bort..."
 
-#: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1052
-msgid "Privacy"
-msgstr "Integritet"
+#: src/mainwindow.c:710
+msgid "/_Message/Cancel a news message"
+msgstr "/_Meddelande/Avbryt ett nyhetsmeddelande"
 
-#: src/prefs_account.c:757
-msgid "SSL"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:712
+msgid "/_Message/_Mark"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera"
 
-#: src/prefs_account.c:760
-msgid "Advanced"
-msgstr "Avancerat"
+#: src/mainwindow.c:713
+msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Markera"
 
-#: src/prefs_account.c:839
-#, fuzzy
-msgid "Name of account"
-msgstr "Detta kontos namn"
+#: src/mainwindow.c:714
+msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Avmarkera"
 
-#: src/prefs_account.c:848
-#, fuzzy
-msgid "Set as default"
-msgstr " Använd som förinställt konto "
+#: src/mainwindow.c:715
+msgid "/_Message/_Mark/---"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/---"
 
-#: src/prefs_account.c:852
-msgid "Personal information"
-msgstr "Personlig information"
+#: src/mainwindow.c:716
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _oläst"
 
-#: src/prefs_account.c:861
-msgid "Full name"
-msgstr "Fullst. namn"
+#: src/mainwindow.c:717
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _läst"
 
-#: src/prefs_account.c:867
-msgid "Mail address"
-msgstr "Epostadress"
+#: src/mainwindow.c:719
+msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
+msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera alla som l_ästa"
 
-#: src/prefs_account.c:873
-msgid "Organization"
-msgstr "Organisation"
+#: src/mainwindow.c:721
+#: src/messageview.c:291
+msgid "/_Message/Re-_edit"
+msgstr "/_Meddelande/Kopiera till nytt meddelande"
 
-#: src/prefs_account.c:897
-msgid "Server information"
-msgstr "Värdinformation"
+#: src/mainwindow.c:724
+msgid "/_Tools/_Address book..."
+msgstr "/V_erktyg/_Adressbok..."
 
-#: src/prefs_account.c:918
-msgid "POP3 (normal)"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:725
+#: src/messageview.c:295
+msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/V_erktyg/Lägg till avsändaren till adressboken"
 
-#: src/prefs_account.c:920
-msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr "POP3 (APOP aukt.)"
+#: src/mainwindow.c:727
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
+msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser"
 
-#: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1806
-msgid "IMAP4"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:728
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
+msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser/Från _mapp..."
 
-#: src/prefs_account.c:924
-msgid "News (NNTP)"
-msgstr "Nyheter (NNTP)"
+#: src/mainwindow.c:730
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
+msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser/Från m_eddelanden"
 
-#: src/prefs_account.c:926
-msgid "None (local)"
-msgstr "Inget (lokalt)"
+#: src/mainwindow.c:733
+msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
+msgstr "/V_erktyg/Filtrera alla meddelanden i mapp"
 
-#: src/prefs_account.c:946
-msgid "This server requires authentication"
-msgstr "Denna vär kräver autentifikation"
+#: src/mainwindow.c:735
+msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
+msgstr "/V_erktyg/Filtrera valda meddelanden"
 
-#: src/prefs_account.c:953
-#, fuzzy
-msgid "Authenticate on connect"
-msgstr "Autentifikation"
+#: src/mainwindow.c:737
+#: src/messageview.c:298
+msgid "/_Tools/_Create filter rule"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa filterregel"
 
-#: src/prefs_account.c:998
-msgid "News server"
-msgstr "Nyhetsvärd"
+#: src/mainwindow.c:738
+#: src/messageview.c:300
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/_Automatiskt"
 
-#: src/prefs_account.c:1004
-msgid "Server for receiving"
-msgstr "Värd för mottagning"
+#: src/mainwindow.c:740
+#: src/messageview.c:302
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/Med _från"
 
-#: src/prefs_account.c:1010
-#, fuzzy
-msgid "Local mailbox file"
-msgstr "kan inte läsa mboxfil.\n"
+#: src/mainwindow.c:742
+#: src/messageview.c:304
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/Med _till"
 
-#: src/prefs_account.c:1017
-msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP-värd (skicka)"
+#: src/mainwindow.c:744
+#: src/messageview.c:306
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
+msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/Med _ämne"
 
-#: src/prefs_account.c:1025
-msgid "Use mail command rather than SMTP server"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:746
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel"
 
-#: src/prefs_account.c:1034
-msgid "command to send mails"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:747
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Automatiskt"
 
-#: src/prefs_account.c:1041 src/prefs_account.c:1381
-msgid "User ID"
-msgstr "Användar-ID"
+#: src/mainwindow.c:749
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/Med _från"
 
-#: src/prefs_account.c:1047 src/prefs_account.c:1390
-msgid "Password"
-msgstr "Lösenord"
+#: src/mainwindow.c:751
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/Med _till"
 
-#: src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1789
-msgid "POP3"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:753
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/Med _ämne"
 
-#: src/prefs_account.c:1127
-#, fuzzy
-msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "Ta bort meddelanden på värd när de mottagits"
+#: src/mainwindow.c:758
+msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
+msgstr "/V_erktyg/Sök efter nya meddelade i alla mappar"
 
-#: src/prefs_account.c:1138
-#, fuzzy
-msgid "Remove after"
-msgstr "Ta bort mapp"
+#: src/mainwindow.c:760
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter"
 
-#: src/prefs_account.c:1147
-#, fuzzy
-msgid "days"
-msgstr "Alltid"
+#: src/mainwindow.c:762
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter/I vald mapp"
 
-#: src/prefs_account.c:1164
-msgid "(0 days: remove immediately)"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:764
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
+msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter/Från alla mappar"
 
-#: src/prefs_account.c:1171
-msgid "Download all messages on server"
-msgstr "Ladda ner alla meddelanden på värd"
+#: src/mainwindow.c:767
+msgid "/_Tools/E_xecute"
+msgstr "/V_erktyg/E_xekvera"
 
-#: src/prefs_account.c:1177
-msgid "Receive size limit"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:770
+msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
+msgstr "/V_erktyg/SSL _certifikat..."
 
-#: src/prefs_account.c:1184
-msgid "KB"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:774
+msgid "/_Tools/_Log window"
+msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
 
-#: src/prefs_account.c:1196
-#, fuzzy
-msgid "Default inbox"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#: src/mainwindow.c:776
+msgid "/_Configuration"
+msgstr "/_Konfiguration"
 
-#: src/prefs_account.c:1219
-#, fuzzy
-msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
-msgstr "Öppna första olästa meddelande vid öppning av mapp"
+#: src/mainwindow.c:777
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/_Konfiguration/_Ändra aktuellt konto"
 
-#: src/prefs_account.c:1224
-#, fuzzy
-msgid "Maximum number of articles to download"
-msgstr ""
-"Maximalt antal artiklar att ladda ner\n"
-"(obegränsat om 0 specificeras)"
+#: src/mainwindow.c:779
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Egenskaper för aktuellt konto..."
 
-#: src/prefs_account.c:1243
-msgid "unlimited if 0 is specified"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:781
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/_Konfiguration/Skapa _nytt konto..."
 
-#: src/prefs_account.c:1249
-msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "Filtrera meddelanden vid mottagning"
+#: src/mainwindow.c:783
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
 
-#: src/prefs_account.c:1253
-#, fuzzy
-msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr "'Hämta allt' hämtar post på detta konto"
+#: src/mainwindow.c:785
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/_Konfiguration/---"
 
-#: src/prefs_account.c:1309
-#, fuzzy
-msgid "Add Date"
-msgstr "Lägg till nyckel"
+#: src/mainwindow.c:786
+msgid "/_Configuration/P_references..."
+msgstr "/_Konfiguration/E_genskaper"
 
-#: src/prefs_account.c:1310
-msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "Generera Meddelande-ID"
+#: src/mainwindow.c:788
+msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
+msgstr "/_Konfiguration/F_örbehandling"
 
-#: src/prefs_account.c:1317
-msgid "Add user-defined header"
-msgstr "Lägg till anvädardefinierat brevhuvud"
+#: src/mainwindow.c:790
+msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
+msgstr "/_Konfiguration/Ef_terbehandling"
 
-#: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2427 src/prefs_common.c:2452
-msgid " Edit... "
-msgstr "Redigera..."
+#: src/mainwindow.c:792
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Filtrering..."
 
-#: src/prefs_account.c:1329
-msgid "Authentication"
-msgstr "Autentifikation"
+#: src/mainwindow.c:794
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Mallar..."
 
-#: src/prefs_account.c:1337
-msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr "SMTP Autentifikation (SMTP AUTH)"
+#: src/mainwindow.c:795
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/_Konfiguration/A_ktiviteter..."
 
-#: src/prefs_account.c:1352
-#, fuzzy
-msgid "Authentication method"
-msgstr "Autentifikation"
+#: src/mainwindow.c:796
+msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
+msgstr "/_Konfiguration/_Moduler..."
 
-#: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1474
-msgid "Automatic"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:800
+msgid "/_Help/_Manual"
+msgstr "/_Hjälp/_Manual"
 
-#: src/prefs_account.c:1412
-msgid ""
-"If you leave these entries empty, the same\n"
-"user ID and password as receiving will be used."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:802
+msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
+msgstr "/_Hjälp/_FAQ med frågor från användare"
 
-#: src/prefs_account.c:1421
-msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Autentifiera med POP# innan avsändning"
+#: src/mainwindow.c:804
+msgid "/_Help/Icon _Legend"
+msgstr "/_Hjälp/_Teckenförklaring"
 
-#: src/prefs_account.c:1436
-#, fuzzy
-msgid "POP authentication timeout: "
-msgstr "Autentifikation"
+#: src/mainwindow.c:805
+msgid "/_Help/---"
+msgstr "/_Hjälp/---"
 
-#: src/prefs_account.c:1445
-#, fuzzy
-msgid "minutes"
-msgstr "minut"
+#: src/mainwindow.c:953
+msgid "You are online. Click the icon to go offline"
+msgstr "Du är ansluten. Klicka här för att koppla ifrån"
 
-#: src/prefs_account.c:1492 src/prefs_account.c:1537 src/toolbar.c:419
-msgid "Signature"
-msgstr "Signatur"
+#: src/mainwindow.c:957
+msgid "You are offline. Click the icon to go online"
+msgstr "Du är inte ansluten. Klicka här för att ansluta"
 
-#: src/prefs_account.c:1500
-#, fuzzy
-msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Infoga automatiskt"
+#: src/mainwindow.c:974
+msgid "Select account"
+msgstr "Välj konto"
 
-#: src/prefs_account.c:1505
-msgid "Signature separator"
-msgstr "Signaturseparator"
+#: src/mainwindow.c:1341
+#: src/mainwindow.c:1382
+#: src/mainwindow.c:1418
+#: src/mainwindow.c:1458
+#: src/prefs_folder_item.c:592
+msgid "Untitled"
+msgstr "Namnlös"
 
-#: src/prefs_account.c:1527
-#, fuzzy
-msgid "Command output"
-msgstr "Kommando"
+#: src/mainwindow.c:1459
+msgid "none"
+msgstr "inget"
 
-#: src/prefs_account.c:1545
-#, fuzzy
-msgid "Automatically set the following addresses"
-msgstr "Sätt automatiskt följande adresser"
+#: src/mainwindow.c:1722
+msgid "Delete all messages in trash folders?"
+msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgar?"
 
-#: src/prefs_account.c:1554 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
-#: src/quote_fmt.c:49
-msgid "Cc"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:1741
+msgid "Add mailbox"
+msgstr "Lägg till brevlåda"
 
-#: src/prefs_account.c:1567
-msgid "Bcc"
+#: src/mainwindow.c:1742
+msgid ""
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
 msgstr ""
+"Skriv in brevlådans placering.\n"
+"Om den existerande brevlådan specificeras, kommer den\n"
+"att genomsökas automatiskt."
 
-#: src/prefs_account.c:1580
-msgid "Reply-To"
-msgstr "Svara till"
-
-#: src/prefs_account.c:1635
-msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "Förinställd kryptering av meddelanden"
-
-#: src/prefs_account.c:1637
-msgid "Sign message by default"
-msgstr "Förinställd signering av meddelanden"
+#: src/mainwindow.c:1748
+#, c-format
+msgid "The mailbox '%s' already exists."
+msgstr "Brevlådan '%s' finns redan."
 
-#: src/prefs_account.c:1639
-#, fuzzy
-msgid "Default mode"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#: src/mainwindow.c:1753
+#: src/setup.c:51
+msgid "Mailbox"
+msgstr "Brevlåda"
 
-#: src/prefs_account.c:1647
-msgid "Use PGP/MIME"
+#: src/mainwindow.c:1758
+#: src/setup.c:54
+msgid ""
+"Creation of the mailbox failed.\n"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write there."
 msgstr ""
+"Skapande av brevlåda misslyckades.\n"
+"Några filer finns kanske redan, eller så saknar du skrivrättigheter där."
 
-#: src/prefs_account.c:1656
-msgid "Use Inline"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:2116
+msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
+msgstr "Sylpheed-Claws - Mappvy"
 
-#: src/prefs_account.c:1666
-msgid "Sign key"
-msgstr "Signaturnyckel"
+#: src/mainwindow.c:2152
+#: src/messageview.c:780
+msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
+msgstr "Sylpheed-Claws - Meddelandevy"
 
-#: src/prefs_account.c:1674
-msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "Använd förinställd GnuPG-nyckel"
+#: src/mainwindow.c:2543
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:372
+msgid "Exit"
+msgstr "Avsluta"
 
-#: src/prefs_account.c:1683
-msgid "Select key by your email address"
-msgstr "Välj nyckel genom din epostadress"
+#: src/mainwindow.c:2543
+msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
+msgstr "Avsluta Sylpheed-Claws?"
 
-#: src/prefs_account.c:1692
-msgid "Specify key manually"
-msgstr "Specificera nyckel manuellt"
+#: src/mainwindow.c:2695
+msgid "Folder synchronisation"
+msgstr "Synkronisera mappar"
 
-#: src/prefs_account.c:1708
-msgid "User or key ID:"
-msgstr "Användar- eller nyckel-ID:"
+#: src/mainwindow.c:2696
+msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
+msgstr "Vill du synkronisera dina mappar nu?"
 
-#: src/prefs_account.c:1797 src/prefs_account.c:1814 src/prefs_account.c:1830
-msgid "Don't use SSL"
-msgstr "Anväd inte SSL"
+#: src/mainwindow.c:2697
+msgid "_Synchronise"
+msgstr "_Synkronisera"
 
-#: src/prefs_account.c:1800
-msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr "Använd SSL för POP3-förbindelse"
+#: src/mainwindow.c:2958
+msgid "Deleting duplicated messages..."
+msgstr "Tar bort meddelandedubletter..."
 
-#: src/prefs_account.c:1803 src/prefs_account.c:1820 src/prefs_account.c:1854
-msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr "Använd STARTTLS-kommando för att starta SSL-session"
+#: src/mainwindow.c:2992
+#, c-format
+msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
+msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
+msgstr[0] "Ta bort %d meddelandedubbletter i %d mappar.\n"
+msgstr[1] "Ta bort %d dubblerade meddelande i %d mappar.\n"
 
-#: src/prefs_account.c:1817
-msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr "Använd SSL för IMAP4-förbindelse"
+#: src/mainwindow.c:3133
+#: src/summaryview.c:4253
+msgid "Processing rules to apply before folder rules"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1823
-msgid "NNTP"
+#: src/mainwindow.c:3141
+msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1838
-#, fuzzy
-msgid "Use SSL for NNTP connection"
-msgstr "Använd SSL för SMTP-förbindelse"
+#: src/mainwindow.c:3149
+#: src/summaryview.c:4262
+msgid "Filtering configuration"
+msgstr "Filtreringskonfiguration"
 
-#: src/prefs_account.c:1840
-msgid "Send (SMTP)"
-msgstr "Skicka (SMTP)"
+#: src/matcher.c:1237
+#: src/matcher.c:1238
+#: src/matcher.c:1239
+#: src/matcher.c:1240
+#: src/matcher.c:1241
+#: src/matcher.c:1242
+#: src/matcher.c:1243
+#: src/matcher.c:1244
+msgid "(none)"
+msgstr "(ingen)"
 
-#: src/prefs_account.c:1848
-msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:108
+msgid "Find in current message"
+msgstr "Leta i aktuellt meddelande"
 
-#: src/prefs_account.c:1851
-msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr "Använd SSL för SMTP-förbindelse"
+#: src/message_search.c:126
+msgid "Find text:"
+msgstr "Hitta text:"
 
-#: src/prefs_account.c:1975
-msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Specificera SMTP-port"
+#: src/message_search.c:141
+#: src/prefs_matcher.c:574
+#: src/summary_search.c:244
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Gemen-/versalkänslig"
 
-#: src/prefs_account.c:1981
-msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Specificera POP3-konto"
+#: src/message_search.c:200
+#: src/summary_search.c:377
+msgid "Search failed"
+msgstr "Sökning misslyckades"
 
-#: src/prefs_account.c:1987
-msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "Specificera IMAP4-port"
+#: src/message_search.c:201
+#: src/summary_search.c:378
+msgid "Search string not found."
+msgstr "Söksträng ej funnen."
 
-#: src/prefs_account.c:1993
-msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "Specificera NNTP-port"
+#: src/message_search.c:210
+msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
+msgstr "Början av meddelande nådd; fortsätt från slutet?"
 
-#: src/prefs_account.c:1998
-msgid "Specify domain name"
-msgstr "Specificera domännamn"
+#: src/message_search.c:213
+msgid "End of message reached; continue from beginning?"
+msgstr "Slutet av meddelande nått; fortsätt från början?"
 
-#: src/prefs_account.c:2008
-msgid "Use command to communicate with server"
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:216
+#: src/summary_search.c:389
+msgid "Search finished"
+msgstr "Sökning färdig"
 
-#: src/prefs_account.c:2016
-msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:160
+msgid "/_File/_Close"
+msgstr "/_Arkiv/Stän_g"
 
-#: src/prefs_account.c:2030
-msgid "IMAP server directory"
-msgstr "IMAP värdkatalog"
+#: src/messageview.c:272
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/_Visa/Visa alla _brevhuvuden"
 
-#: src/prefs_account.c:2084
-#, fuzzy
-msgid "Put sent messages in"
-msgstr "Spara skickade meddelanden till utkorgen"
+#: src/messageview.c:275
+msgid "/_Message/Compose _new message"
+msgstr "/_Meddelande/Nytt _meddelande"
 
-#: src/prefs_account.c:2086
-#, fuzzy
-msgid "Put draft messages in"
-msgstr "Radbryt meddelanden vid"
+#: src/messageview.c:289
+msgid "/_Message/Redirec_t"
+msgstr "/_Meddelande/_Omdirigera"
 
-#: src/prefs_account.c:2088
-#, fuzzy
-msgid "Put deleted messages in"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+#: src/messageview.c:308
+msgid "/_Tools/Create processing rule"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel"
 
-#: src/prefs_account.c:2152
-#, fuzzy
-msgid "Account name is not entered."
-msgstr "Epostadress har ine angivits"
+#: src/messageview.c:310
+msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Automatiskt"
 
-#: src/prefs_account.c:2156
-msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "Epostadress har ine angivits"
+#: src/messageview.c:312
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Från"
 
-#: src/prefs_account.c:2161
-msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "SMTP-värd har inte angivits"
+#: src/messageview.c:314
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Till"
 
-#: src/prefs_account.c:2166
-msgid "User ID is not entered."
-msgstr "Användar-ID har inte angivits."
+#: src/messageview.c:316
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
+msgstr "/V_erktyg/Skapa behandlingsregel/_Ämne"
 
-#: src/prefs_account.c:2171
-msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "POP3-värd har inte angivits."
+#: src/messageview.c:440
+msgid "Sylpheed - Message View"
+msgstr "Sylpheed - Meddelandevy"
 
-#: src/prefs_account.c:2176
-msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "IMAP4-värd har inte angivits"
+#: src/messageview.c:545
+msgid "<No Return-Path found>"
+msgstr "<Igen Returväg hittad>"
 
-#: src/prefs_account.c:2181
-msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "NNTP-värd har inte angivits"
+#: src/messageview.c:553
+#, c-format
+msgid ""
+"The notification address to which the return receipt is\n"
+"to be sent does not correspond to the return path:\n"
+"Notification address: %s\n"
+"Return path: %s\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:2187
-#, fuzzy
-msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "Epostadress har ine angivits"
+#: src/messageview.c:559
+#: src/messageview.c:577
+#: src/toolbar.c:1994
+msgid "_Send"
+msgstr "_Skicka"
 
-#: src/prefs_account.c:2193
-#, fuzzy
-msgid "mail command is not entered."
-msgstr "Epostadress har ine angivits"
+#: src/messageview.c:560
+#: src/messageview.c:577
+msgid "+_Don't Send"
+msgstr "+_Sänd Inte"
 
-#: src/prefs_account.c:2277
+#: src/messageview.c:573
 msgid ""
-"Its not recommended to use the old style Inline\n"
-"mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
-"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
+"This message is asking for a return receipt notification\n"
+"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
+"officially addressed to you.\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:167
-#, fuzzy
-msgid "Actions configuration"
-msgstr "Skriver filterkonfiguration...\n"
+#: src/messageview.c:1042
+#: src/mimeview.c:1469
+#: src/summaryview.c:3620
+#: src/summaryview.c:3623
+#: src/textview.c:2168
+msgid "Save as"
+msgstr "Spara som"
 
-#: src/prefs_actions.c:189
-#, fuzzy
-msgid "Menu name:"
-msgstr "Fullst. namn"
-
-#: src/prefs_actions.c:198
-#, fuzzy
-msgid "Command line:"
-msgstr "Kommando"
-
-#: src/prefs_actions.c:227
-#, fuzzy
-msgid " Replace "
-msgstr "Svara"
-
-#: src/prefs_actions.c:240
-msgid " Syntax help "
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_actions.c:259
-#, fuzzy
-msgid "Current actions"
-msgstr "Citering"
-
-#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:814 src/prefs_filtering.c:876
-#: src/prefs_filtering.c:899 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
-#: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
-msgid "(New)"
-msgstr "(Ny)"
+#: src/messageview.c:1047
+#: src/mimeview.c:1342
+#: src/textview.c:2180
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Skriv över"
 
-#: src/prefs_actions.c:428
-#, fuzzy
-msgid "Menu name is not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/messageview.c:1048
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "Skriv över befintlig fil?"
 
-#: src/prefs_actions.c:433
-msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:1056
+#: src/summaryview.c:3640
+#: src/summaryview.c:3643
+#: src/summaryview.c:3658
+#, c-format
+msgid "Can't save the file '%s'."
+msgstr "Kan inte spara filen '%s'."
 
-#: src/prefs_actions.c:443
-msgid "Menu name is too long."
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:1139
+msgid "This message asks for a return receipt."
+msgstr "Detta meddelande begär returkvitto."
 
-#: src/prefs_actions.c:452
-#, fuzzy
-msgid "Command line not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/messageview.c:1140
+msgid "Send receipt"
+msgstr "Skicka kvitto"
 
-#: src/prefs_actions.c:457
-msgid "Menu name and command are too long."
+#: src/messageview.c:1180
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved,\n"
+"and has been deleted from the server."
 msgstr ""
+"Detta meddelande har tagits emot delvis,\n"
+"och har tagits bort från servern."
 
-#: src/prefs_actions.c:462
+#: src/messageview.c:1186
 #, c-format
 msgid ""
-"The command\n"
-"%s\n"
-"has a syntax error."
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s."
 msgstr ""
+"Detta meddelande har tagits emot delvis;\n"
+"det är %s."
 
-#: src/prefs_actions.c:523
-#, fuzzy
-msgid "Delete action"
-msgstr "Ta bort konto"
+#: src/messageview.c:1190
+#: src/messageview.c:1212
+msgid "Mark for download"
+msgstr "Markera för nerladdning"
 
-#: src/prefs_actions.c:524
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this action?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta konto? "
+#: src/messageview.c:1191
+#: src/messageview.c:1203
+msgid "Mark for deletion"
+msgstr "Markera för borttagning"
 
-#: src/prefs_actions.c:638
-msgid "MENU NAME:"
+#: src/messageview.c:1196
+#, c-format
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s and will be downloaded."
 msgstr ""
+"Detta meddelande har tagits emot delvis;\n"
+"det är %s och kommer att laddas ner."
 
-#: src/prefs_actions.c:639
-msgid "Use / in menu name to make submenus."
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:1201
+#: src/messageview.c:1214
+#: src/prefs_filtering_action.c:153
+msgid "Unmark"
+msgstr "Avmarkera"
 
-#: src/prefs_actions.c:641
-msgid "COMMAND LINE:"
+#: src/messageview.c:1207
+#, c-format
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s and will be deleted."
 msgstr ""
+"Detta meddelande har tagits emot delvis;\n"
+"det är %s och kommer att tas bort."
 
-#: src/prefs_actions.c:642
-#, fuzzy
-msgid "Begin with:"
-msgstr "Öppna med"
-
-#: src/prefs_actions.c:643
-msgid "to send message body or selection to command's standard input"
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:1283
+msgid "Return Receipt Notification"
+msgstr "Returkvittoanmälan"
 
-#: src/prefs_actions.c:644
-msgid "to send user provided text to command's standard input"
+#: src/messageview.c:1284
+msgid ""
+"The message was sent to several of your accounts.\n"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt notification:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:645
-msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
+#: src/messageview.c:1288
+msgid "_Send Notification"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:646
-#, fuzzy
-msgid "End with:"
-msgstr "Öppna med"
+#: src/messageview.c:1288
+msgid "+_Cancel"
+msgstr "+_Avbryt"
 
-#: src/prefs_actions.c:647
-msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
+#: src/messageview.c:1351
+#: src/summaryview.c:3693
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the print command line:\n"
+"('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:648
-msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
+#: src/messageview.c:1357
+#: src/summaryview.c:3699
+#, c-format
+msgid ""
+"Print command line is invalid:\n"
+"'%s'"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:649
-msgid "to run command asynchronously"
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:1368
+#: src/summaryview.c:3672
+msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
+msgstr "Kan inte skriva ut: meddelandet innehåller ingen text."
 
-#: src/prefs_actions.c:650
-msgid "Use:"
-msgstr ""
+#: src/mh.c:410
+#, c-format
+msgid "can't copy message %s to %s\n"
+msgstr "kan inte kopiera meddelande %s till %s\n"
 
-#: src/prefs_actions.c:651
-msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
-msgstr ""
+#: src/mh_gtk.c:59
+msgid "/Remove _mailbox..."
+msgstr "/Ta bort brev_låda"
 
-#: src/prefs_actions.c:652
+#: src/mh_gtk.c:323
+#, c-format
 msgid ""
-"for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_actions.c:653
-msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_actions.c:654
-msgid "for a user provided argument"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_actions.c:655
-msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
+"Really remove the mailbox '%s' ?\n"
+"(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
+"Vill du verkligen ta bort brevlådan '%s'?\n"
+"(Meddelanden kommer inte att tas bort från disken)"
 
-#: src/prefs_actions.c:656
-#, fuzzy
-msgid "for the text selection"
-msgstr "Typsnittsval"
-
-#: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "Beskrivning av symboler"
-
-#: src/prefs_common.c:1018
-msgid "Common Preferences"
-msgstr "Allmänna inställningar"
-
-#: src/prefs_common.c:1042
-#, fuzzy
-msgid "Spell Checker"
-msgstr "Hela brehuvudet"
+#: src/mh_gtk.c:325
+msgid "Remove mailbox"
+msgstr "/Ta bort brevlåda"
 
-#: src/prefs_common.c:1045
-#, fuzzy
-msgid "Quote"
-msgstr "Kö"
+#: src/mh_gtk.c:326
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Ta bort"
 
-#: src/prefs_common.c:1047
-msgid "Display"
-msgstr "Visa"
+#: src/mimeview.c:154
+msgid "/_Open"
+msgstr "/_Öppna"
 
-#: src/prefs_common.c:1049
-msgid "Message"
-msgstr "Meddelande"
+#: src/mimeview.c:155
+msgid "/Open _with..."
+msgstr "/Öppna _med..."
 
-#: src/prefs_common.c:1057 src/select-keys.c:333
-msgid "Other"
-msgstr "Övrigt"
+#: src/mimeview.c:156
+msgid "/_Display as text"
+msgstr "/Visa som _text"
 
-#: src/prefs_common.c:1109 src/prefs_common.c:1334
-msgid "External program"
-msgstr "Externt program"
+#: src/mimeview.c:157
+#: src/summaryview.c:459
+msgid "/_Save as..."
+msgstr "/_Spara som"
 
-#: src/prefs_common.c:1118
-msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "Använt externt program för hämtning"
+#: src/mimeview.c:158
+msgid "/Save _all..."
+msgstr "/_Spara alla"
 
-#: src/prefs_common.c:1125 src/prefs_common.c:1349
-msgid "Command"
-msgstr "Kommando"
+#: src/mimeview.c:197
+msgid "MIME Type"
+msgstr "MIME-typ"
 
-#: src/prefs_common.c:1139
-msgid "Local spool"
-msgstr "Lokal spole"
+#: src/mimeview.c:688
+msgid "Check signature"
+msgstr "Kontrollera signatur"
 
-#: src/prefs_common.c:1150
-msgid "Incorporate from spool"
-msgstr "Inkorporera från spole"
+#: src/mimeview.c:693
+#: src/mimeview.c:698
+#: src/mimeview.c:703
+msgid "View full information"
+msgstr "Visa fullständig information"
 
-#: src/prefs_common.c:1152
-msgid "Filter on incorporation"
-msgstr "Filtrera vid inkorporation"
+#: src/mimeview.c:708
+#: src/mimeview.c:712
+msgid "Check again"
+msgstr "Kontrollera igen"
 
-#: src/prefs_common.c:1160
-msgid "Spool directory"
-msgstr "Spolkatalog"
+#: src/mimeview.c:721
+msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
+msgstr "Klicka på ikonen eller tryck 'C' för att markera den."
 
-#: src/prefs_common.c:1178
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "Hämta ny post automatiskt"
+#: src/mimeview.c:726
+msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1180
-#, fuzzy
-msgid "every"
-msgstr "Aldrig"
+#: src/mimeview.c:936
+msgid "Checking signature..."
+msgstr "kontrollera signatur..."
 
-#: src/prefs_common.c:1192
-msgid "minute(s)"
-msgstr "minut"
+#: src/mimeview.c:978
+msgid "Go back to email"
+msgstr "Gå tillbaka till e-post"
 
-#: src/prefs_common.c:1201
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "Kolla ny post vid start"
+#: src/mimeview.c:1269
+#: src/mimeview.c:1350
+#: src/mimeview.c:1529
+#: src/mimeview.c:1562
+msgid "Can't save the part of multipart message."
+msgstr "Kan inte spara delen av flerdelsmeddelandet"
 
-#: src/prefs_common.c:1203
-msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "Uppdatera alla lokala mappar efter inkorporation"
+#: src/mimeview.c:1339
+#: src/textview.c:2178
+#, c-format
+msgid "Overwrite existing file '%s'?"
+msgstr "Skriv över befintlig fil '%s'?"
 
-#: src/prefs_common.c:1211
-msgid "Show receive dialog"
-msgstr "Visa mottagningsdialog"
+#: src/mimeview.c:1377
+msgid "Select destination folder"
+msgstr "Välj destinationsmapp"
 
-#: src/prefs_common.c:1221 src/prefs_common.c:1385 src/prefs_common.c:2754
-msgid "Always"
-msgstr "Alltid"
+#: src/mimeview.c:1384
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a directory."
+msgstr "'%s' är inte en mapp."
 
-#: src/prefs_common.c:1222
-msgid "Only if a window is active"
-msgstr "Endast om ett fönster är aktivt"
+#: src/mimeview.c:1576
+msgid "Open with"
+msgstr "Öppna med"
 
-#: src/prefs_common.c:1224 src/prefs_common.c:1386
-msgid "Never"
-msgstr "Aldrig"
+#: src/mimeview.c:1577
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the command line to open file:\n"
+"('%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1232
-#, fuzzy
-msgid "Close receive dialog when finished"
-msgstr "Visa mottagningsdialog"
+#: src/news.c:220
+#, c-format
+msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "skapar NNTP-förbindelse till %s:%d ...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1234
-msgid "Run command when new mail arrives"
+#: src/news.c:308
+#, c-format
+msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1244
-msgid "after autochecking"
+#: src/news.c:438
+msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1246
-msgid "after manual checking"
+#: src/news.c:551
+msgid "can't post article.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1260
+#: src/news.c:577
 #, c-format
-msgid ""
-"Command to execute:\n"
-"(use %d as number of new mails)"
+msgid "can't retrieve article %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1342
-msgid "Use external program for sending"
-msgstr "Använt externt program för avsändning"
-
-#: src/prefs_common.c:1368
-#, fuzzy
-msgid "Save sent messages to Sent folder"
-msgstr "Spara skickade meddelanden till utkorgen"
+#: src/news.c:626
+#, c-format
+msgid "can't select group: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1370
-msgid "Queue messages that fail to send"
-msgstr "Köa meddalnden som inte kunde sändas"
+#: src/news.c:854
+#, c-format
+msgid "can't set group: %s\n"
+msgstr "kan inte ställa in grupp: %s\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1376
-#, fuzzy
-msgid "Show send dialog"
-msgstr "Visa mottagningsdialog"
+#: src/news.c:862
+#, c-format
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "felaktigt artikelomfång: %d - %d\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1394
-msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "Utgående kodning"
+#: src/news.c:882
+#, c-format
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "fel uppstod vid hämtning av %s.\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1409
-msgid "Automatic (Recommended)"
-msgstr "Automatisk (Rekommenderad)"
+#: src/news.c:900
+#, c-format
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
+msgstr "hämtar xover %d i %s...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1410
-msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr "7 bitars ascii (US-ASCII)"
+#: src/news.c:904
+#: src/news.c:989
+msgid "can't get xover\n"
+msgstr "kan inte hämta xover\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1412
-msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr "Unicode (UTF-8)"
+#: src/news.c:913
+#: src/news.c:999
+msgid "error occurred while getting xover.\n"
+msgstr "fel uppstod vid hämtning av xover.\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1414
-msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
+#: src/news.c:919
+#: src/news.c:1012
+#, c-format
+msgid "invalid xover line: %s\n"
+msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1415
-#, fuzzy
-msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
+#: src/news.c:934
+#: src/news.c:953
+#: src/news.c:1031
+#: src/news.c:1066
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "kan inte hämta xhdr\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1416
-msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "Centraleuropeisk (ISO-8859-2)"
+#: src/news.c:943
+#: src/news.c:962
+#: src/news.c:1043
+#: src/news.c:1078
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "fel uppstod vid hämtning av xhdr.\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1417
-msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "Baltisk (ISO-8859-13)"
+#: src/news.c:985
+#, c-format
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "hämtar xover %d - %d i %s...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1418
-msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "Baltisk (ISO-8859-4)"
+#: src/news_gtk.c:51
+msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
+msgstr "/_Prenumerera på nyhetsgrupp"
 
-#: src/prefs_common.c:1419
-msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "Grekisk (ISO-8859-7)"
+#: src/news_gtk.c:52
+msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
+msgstr "/S_äg upp prenumeration på nyhetsgrupp"
 
-#: src/prefs_common.c:1420
-msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "Turkisk (ISO-8859-9)"
+#: src/news_gtk.c:201
+#, c-format
+msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1422
-msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "Kyrillisk (ISO-8859-5)"
+#: src/news_gtk.c:202
+msgid "Unsubscribe newsgroup"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1424
-msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
+#: src/news_gtk.c:203
+msgid "_Unsubscribe"
+msgstr "/S_äg upp prenumeration"
 
-#: src/prefs_common.c:1426
-msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
+msgid "ClamAV: scanning message..."
+msgstr "ClamAV: söker igenom meddelande..."
 
-#: src/prefs_common.c:1427
-msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "Kyrillisk (KOI8-U)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:249
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:222
+msgid "Clam AntiVirus"
+msgstr "Clam AntiVirus"
 
-#: src/prefs_common.c:1429
-msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "Japansk (ISO-2022-JP)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:254
+msgid ""
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
+"\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or saved in a specially designated folder.\n"
+"\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1431
-msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "Japansk (EUC-JP)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:95
+msgid "Enable virus scanning"
+msgstr "Aktivera virusskydd"
 
-#: src/prefs_common.c:1432
-msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "Japansk (Shift_JIS)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:101
+msgid "Scan archive contents"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1434
-msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "Förenklad kinesisk (GB2312)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:114
+msgid "Maximum attachment size"
+msgstr "Maximal storlek på bilaga"
 
-#: src/prefs_common.c:1435
-msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "Traditionell kinesisk (Big5)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:124
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
 
-#: src/prefs_common.c:1437
-msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "Traditionell kinesisk (EUC-TW)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:129
+msgid "Save infected messages"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1438
-msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "Kinesisk (ISO-2022-CN)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:135
+msgid "Save mails that contain viruses"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1440
-msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "Koreansk (EUC-KR)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:145
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:335
+msgid "Save folder"
+msgstr "Spara mapp"
 
-#: src/prefs_common.c:1441
-msgid "Thai (TIS-620)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:154
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:161
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:344
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:351
+msgid "Leave empty to use the default trash folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1442
-msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr ""
+#: src/plugins/demo/demo.c:74
+msgid "Demo"
+msgstr "Demo"
 
-#: src/prefs_common.c:1452
+#: src/plugins/demo/demo.c:79
 msgid ""
-"If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
-"for the current locale will be used."
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed-Claws. It installs a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"\n"
+"It is not really useful"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1464
-#, fuzzy
-msgid "Transfer encoding"
-msgstr "Radbryt innan avsändning"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:76
+msgid "Dillo Browser"
+msgstr "Dillo Browser"
 
-#: src/prefs_common.c:1487
-msgid ""
-"Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
-"message body contains non-ASCII characters."
-msgstr ""
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:116
+msgid "Do not load remote links in mails"
+msgstr "Ladda inte fjärrlänkar i mail"
 
-#: src/prefs_common.c:1617
-msgid "Select dictionaries location"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
+msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1680
-msgid "Global spelling checker settings"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:124
+msgid "You can still load remote links by reloading the page"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1687
-#, fuzzy
-msgid "Enable spell checker"
-msgstr "Hela brehuvudet"
-
-#: src/prefs_common.c:1698
-msgid "Enable alternate dictionary"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:133
+msgid "Full window mode (hide controls)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1700
-msgid ""
-"Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
-"with the last used dictionary faster."
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:139
+msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1713
-msgid "Dictionaries path:"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
+msgid "Dillo HTML Viewer"
+msgstr "Dillo HTML Viewer"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
+msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1740
-#, fuzzy
-msgid "Default dictionary:"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:99
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:94
+msgid "Passphrase"
+msgstr "Lösenfras"
 
-#: src/prefs_common.c:1756
-#, fuzzy
-msgid "Default suggestion mode"
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:259
+msgid "[no user id]"
+msgstr "[inget användarid.]"
 
-#: src/prefs_common.c:1771
-msgid "Misspelled word color:"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:273
+#, c-format
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
 msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sAnge lösenfrasen för:</span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1853
-#, fuzzy
-msgid "Automatic account selection"
-msgstr "Typsnittsval"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:276
+msgid "Bad passphrase.\n"
+msgstr "Fel lösenfras.\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1861
-#, fuzzy
-msgid "when replying"
-msgstr "Citera medelande vid svar"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:92
+msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "Undersök signaturer automatiskt"
 
-#: src/prefs_common.c:1863
-msgid "when forwarding"
-msgstr ""
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:102
+msgid "Store passphrase in memory"
+msgstr "Lagra lösenfrasen i minnet"
 
-#: src/prefs_common.c:1865
-msgid "when re-editing"
-msgstr ""
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:108
+msgid "Expire after"
+msgstr "Förfaller efter"
 
-#: src/prefs_common.c:1872
-msgid "Reply button invokes mailing list reply"
-msgstr ""
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:123
+msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
+msgstr "'0' kommer att lagra lösenfrasen för hela sessionen"
 
-#: src/prefs_common.c:1875
-msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "Starta automatiskt extern redigerare"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:128
+#: src/prefs_receive.c:170
+msgid "minute(s)"
+msgstr "minut"
 
-#: src/prefs_common.c:1882 src/prefs_filtering.c:232
-#, fuzzy
-msgid "Forward as attachment"
-msgstr "/Skicka vidare som fil_tillägg"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:138
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr "Fånga inskrivning av lösenfras"
 
-#: src/prefs_common.c:1885
-msgid "Block cursor"
-msgstr ""
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "Visa varning vid start om GnuPG inte fungerar"
 
-#: src/prefs_common.c:1888
-msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
-msgstr ""
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:235
+msgid "Sign key"
+msgstr "Signera nyckel"
 
-#: src/prefs_common.c:1896
-#, fuzzy
-msgid "Autosave to Drafts folder every "
-msgstr "Spara till utkastsmapp"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:268
+msgid "Use default GnuPG key"
+msgstr "Använd förinställd GnuPG-nyckel"
 
-#: src/prefs_common.c:1903 src/prefs_common.c:1948
-msgid "characters"
-msgstr "tecken"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:275
+msgid "Select key by your email address"
+msgstr "Välj nyckel genom din epostadress"
 
-#: src/prefs_common.c:1911
-msgid "Undo level"
-msgstr ""
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:282
+msgid "Specify key manually"
+msgstr "Specificera nyckel manuellt"
 
-#: src/prefs_common.c:1924
-#, fuzzy
-msgid "Message wrapping"
-msgstr "Meddelande"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:289
+msgid "User or key ID:"
+msgstr "Användar- eller nyckel-ID:"
 
-#: src/prefs_common.c:1936
-msgid "Wrap messages at"
-msgstr "Radbryt meddelanden vid"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:464
+msgid "GPG"
+msgstr "GPG"
 
-#: src/prefs_common.c:1956
-msgid "Wrap quotation"
-msgstr "Radbryt citering"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:106
+#, c-format
+msgid "Please select key for '%s'"
+msgstr "Välj nyckel för '%s'"
 
-#: src/prefs_common.c:1958
-#, fuzzy
-msgid "Wrap on input"
-msgstr "Bryt långa rader"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:109
+#, c-format
+msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
+msgstr "Samlar information för '%s' ... %c"
 
-#: src/prefs_common.c:1961
-msgid "Wrap before sending"
-msgstr "Radbryt innan avsändning"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:304
+msgid "Select Keys"
+msgstr "Välj nycklar"
 
-#: src/prefs_common.c:1964
-msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
-msgstr ""
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:331
+msgid "Key ID"
+msgstr "Nyckel-ID"
 
-#: src/prefs_common.c:2030
-msgid "Reply will quote by default"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:334
+msgid "Val"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2032
-#, fuzzy
-msgid "Reply format"
-msgstr "Datumformat"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:355
+msgid "Select"
+msgstr "Välj"
 
-#: src/prefs_common.c:2047 src/prefs_common.c:2086
-msgid "Quotation mark"
-msgstr "Citationstecken"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:356
+#: src/prefs_other.c:260
+msgid "Other"
+msgstr "Övrigt"
 
-#: src/prefs_common.c:2071
-#, fuzzy
-msgid "Forward format"
-msgstr "Skicka vidare"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:357
+msgid "Don't encrypt"
+msgstr "Kryptera inte"
 
-#: src/prefs_common.c:2115
-msgid " Description of symbols "
-msgstr " Beskrivning av symboler "
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:502
+msgid "Add key"
+msgstr "Lägg till nyckel"
 
-#: src/prefs_common.c:2123
-#, fuzzy
-msgid "Quotation characters"
-msgstr "tecken"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:503
+msgid "Enter another user or key ID:"
+msgstr "Skriv in ett annan användar- eller nyckel-ID:"
 
-#: src/prefs_common.c:2138
-msgid "Treat these characters as quotation marks: "
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:519
+msgid "Trust key"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2188
-msgid "Font"
-msgstr "Typsnitt"
-
-#: src/prefs_common.c:2217
-msgid "Small"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:520
+msgid ""
+"The selected key is not fully trusted.\n"
+"If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
+"know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
+"Do you trust it enough to use it anyway?"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2236
-msgid "Normal"
-msgstr ""
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:124
+msgid "Undefined"
+msgstr "Odefinierad"
 
-#: src/prefs_common.c:2255
-#, fuzzy
-msgid "Bold"
-msgstr "Mapp"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:126
+#: src/prefs_receive.c:209
+#: src/prefs_send.c:170
+msgid "Never"
+msgstr "Aldrig"
 
-#: src/prefs_common.c:2280
-msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
-msgstr "Översätt brevhuvudsnamn (såsom `From:', `Subject:')"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:128
+msgid "Marginal"
+msgstr "Marginal"
 
-#: src/prefs_common.c:2283
-msgid "Display unread number next to folder name"
-msgstr "Visa antal olästa bredvid mappnamn"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:132
+msgid "Ultimate"
+msgstr "Ultimat"
 
-#: src/prefs_common.c:2292
-msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
-msgstr ""
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:164
+msgid "The signature can't be checked - GPG error."
+msgstr "Signaturen kan inte kontrolleras - GPG fel."
 
-#: src/prefs_common.c:2307
-#, fuzzy
-msgid "letters"
-msgstr "Ta bort"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:212
+msgid "The signature has not been checked."
+msgstr "Signaturen har inte kontrollerats."
 
-#: src/prefs_common.c:2313
-msgid "Summary View"
-msgstr "Sammanfattningsvy"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:186
+#, c-format
+msgid "Good signature from %s."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2322
-#, fuzzy
-msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
-msgstr "Visa mottagare i 'Från'-kolumnen am avsänaren är du själv"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:192
+#, c-format
+msgid "Good signature (untrusted) from %s."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2325
-#, fuzzy
-msgid "Display sender using address book"
-msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:197
+#, c-format
+msgid "Expired signature from %s."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2328
-msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:200
+#, c-format
+msgid "Expired key from %s."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2336 src/prefs_common.c:3225 src/prefs_common.c:3263
-msgid "Date format"
-msgstr "Datumformat"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:203
+#, c-format
+msgid "Bad signature from %s."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2358
-#, fuzzy
-msgid " Set displayed items in summary... "
-msgstr " Ställ in fält att visa i sammanfattningen... "
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:207
+#, c-format
+msgid "Key 0x%s not available to verify this signature."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2422
-msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "Aktivera färgläggning av meddelande"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:249
+#, c-format
+msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2437
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Display multi-byte alphanumeric as\n"
-"ASCII character (Japanese only)"
-msgstr "Visa 2-bytesalfabet och -siffror med 1-bytestecken"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:256
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" (Trust: %s)\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2443
-msgid "Display header pane above message view"
-msgstr "Visa brevhuvudsruta ovanför meddelandevy"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:261
+#, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2450
-msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "Visa kortfattade brevhuvuden på meddelandevy"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:266
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2472
-msgid "Line space"
-msgstr "Radavstånd"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:277
+#, c-format
+msgid "                aka \"%s\"\n"
+msgstr "               alias \"%s\"\n"
 
-#: src/prefs_common.c:2486 src/prefs_common.c:2526
-msgid "pixel(s)"
-msgstr "punkt(er)"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:283
+#, c-format
+msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2491
-msgid "Leave space on head"
-msgstr "Lämna utrymme i brevhuvud"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:288
+#, c-format
+msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2493
-msgid "Scroll"
-msgstr "Rulla"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:294
+#, c-format
+msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2500
-msgid "Half page"
-msgstr "Halv sida"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:464
+msgid ""
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
+"OpenPGP support disabled."
+msgstr ""
+"GnuPG är inte korrekt installerat eller behöver uppgraderas.\n"
+"OpenPGP-stöd avstängt."
 
-#: src/prefs_common.c:2506
-msgid "Smooth scroll"
-msgstr "Mjuk rullning"
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:59
+msgid "PGP/Core"
+msgstr "PGP/Core"
 
-#: src/prefs_common.c:2512
-msgid "Step"
-msgstr "Steg"
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
+msgid ""
+"This plugin handles PGP core operations. It is used by other\n"
+"plugins, like PGP/Mime.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2537
-msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:57
+msgid "PGP/inline"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2583
-msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "Undersök signaturer automatiskt"
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:62
+msgid ""
+"This plugin enables signature verification of digitally signed messages, and decryption of encrypted messages. \n"
+"\n"
+"It also lets you send signed and encrypted messages."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2586
-msgid "Show signature check result in a popup window"
-msgstr "Visa resultat av signaturundersökning i meddelandefönster"
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:56
+msgid "PGP/MIME"
+msgstr "PGP/MIME"
 
-#: src/prefs_common.c:2589
-msgid "Store passphrase in memory temporarily"
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:61
+msgid ""
+"This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2604
-#, fuzzy
-msgid "Expire after"
-msgstr "Ta bort mapp"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:183
+msgid "SpamAssassin: filtering message..."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2617
-#, fuzzy
-msgid "minute(s) "
-msgstr "minut"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:330
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:457
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr "SpamAssassin"
 
-#: src/prefs_common.c:2630
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:335
 msgid ""
-"(Setting to '0' will store the passphrase\n"
-" for the whole session)"
+"This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server (spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a special folder.\n"
+"\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2640
-msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "Fånga inskrivning av lösenfas"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:80
+msgid "Disabled"
+msgstr "Avstängd"
 
-#: src/prefs_common.c:2645
-msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr "Visa varning vid start om GnuPG inte fungerar"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:81
+msgid "Localhost"
+msgstr "Localhost"
 
-#: src/prefs_common.c:2707
-#, fuzzy
-msgid "Always open messages in summary when selected"
-msgstr "ett meddelande kan inte tas emot\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:82
+msgid "TCP"
+msgstr "TCP"
 
-#: src/prefs_common.c:2711
-msgid "Open first unread message when entering a folder"
-msgstr "Öppna första olästa meddelande vid öppning av mapp"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:83
+msgid "Unix Socket"
+msgstr "Unix socket"
 
-#: src/prefs_common.c:2715
-msgid "Only mark message as read when opened in new window"
-msgstr ""
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:210
+msgid "Transport"
+msgstr "Transport"
 
-#: src/prefs_common.c:2719
-msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "Gå till inkorgen vid efter hämtande av post"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
+msgid "spamd"
+msgstr "spamd"
 
-#: src/prefs_common.c:2727
-msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "Exekvera omedelbart vid flyttning och borttagande av meddelanden"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:248
+msgid "Port of spamd server"
+msgstr "Spamdserverns port"
 
-#: src/prefs_common.c:2734
-#, fuzzy
-msgid ""
-"(Messages will be marked until execution\n"
-" if this is turned off)"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:252
+msgid ":"
+msgstr ":"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:260
+msgid "Hostname or IP address of spamd server"
 msgstr ""
-"(meddelanden kommer endast att markeras till exekvering\n"
-" om detta är avstängt)"
 
-#: src/prefs_common.c:2745
-#, fuzzy
-msgid "Show no-unread-message dialog"
-msgstr "Visa mottagningsdialog"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:266
+msgid "Path of Unix socket"
+msgstr "Sökväg till Unix socket"
 
-#: src/prefs_common.c:2755
-msgid "Assume 'Yes'"
-msgstr ""
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:275
+msgid "Maximum Size"
+msgstr "Maximal storlek"
 
-#: src/prefs_common.c:2757
-msgid "Assume 'No'"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:284
+msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2766
-msgid " Set key bindings... "
-msgstr ""
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
+msgid "kB"
+msgstr "kB"
 
-#: src/prefs_common.c:2772
-msgid "Icon theme"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:309
+msgid "Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will be aborted and the message will be handled as not spam."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2855
-#, fuzzy, c-format
-msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
-msgstr "Extern redigerare (%s kommer att ersättas med filnamn)"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:313
+msgid "s"
+msgstr "s"
 
-#: src/prefs_common.c:2864
-msgid "Web browser"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:319
+msgid "Save Spam"
+msgstr "Spara Spam"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:325
+msgid "Save mails that where identified as spam"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2900 src/toolbar.c:421
-msgid "Editor"
-msgstr "Redigerare"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93
+msgid "/_Get Mail"
+msgstr "/_Hämta post"
 
-#: src/prefs_common.c:2930
-msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "Lägg till adress till destination vid dubbelklick"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
+msgid "/_Email"
+msgstr "/_Epost"
 
-#: src/prefs_common.c:2933
-#, fuzzy
-msgid "Log Size"
-msgstr "Storlek"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
+msgid "/Open A_ddressbook"
+msgstr "/Öppna A_dressbok"
 
-#: src/prefs_common.c:2940
-msgid "Clip the log size"
-msgstr ""
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98
+msgid "/_Work Offline"
+msgstr "/Arbete frånkopplad"
 
-#: src/prefs_common.c:2945
-msgid "Log window length"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
+msgid "/E_xit Sylpheed-Claws"
+msgstr "/Avsluta S_ylpheed-Claws"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:148
+#, c-format
+msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2954
-msgid "(0 to stop logging in the log window)"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:204
+msgid "/Work Offline"
+msgstr "/Arbeta frånkopplad"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:207
+msgid "/Get Mail"
+msgstr "/Hämta post"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:313
+msgid "Trayicon"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2962
-msgid "Security"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:318
+msgid ""
+"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you have new or unread mail.\n"
+"\n"
+"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2969
-#, fuzzy
-msgid "Ask before accepting SSL certificates"
-msgstr "Fråga innan tömning"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:372
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "Avsluta detta program?"
 
-#: src/prefs_common.c:2977
-msgid "On exit"
-msgstr "Vid avslut"
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:115
+msgid "Orientation"
+msgstr "Orientering"
 
-#: src/prefs_common.c:2985
-msgid "Confirm on exit"
-msgstr "Bekräfta avslut"
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:116
+msgid "The orientation of the tray."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2992
-msgid "Empty trash on exit"
-msgstr "Töm papperskorg vid avslut"
+#: src/pop.c:150
+msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+msgstr "Nödvändig APOP-tidsmarkering ej funnen i hälsning\n"
 
-#: src/prefs_common.c:2994
-msgid "Ask before emptying"
-msgstr "Fråga innan tömning"
+#: src/pop.c:157
+msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+msgstr "Syntaxfel på tidsmarkering i hälsning\n"
 
-#: src/prefs_common.c:2998
-msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "Varna om det finns köade meddelanden"
+#: src/pop.c:183
+#: src/pop.c:210
+msgid "POP3 protocol error\n"
+msgstr "POP3 protokollfel\n"
 
-#: src/prefs_common.c:3004
-msgid "Socket I/O timeout:"
+#: src/pop.c:256
+#, c-format
+msgid "invalid UIDL response: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3017
-msgid "second(s)"
+#: src/pop.c:778
+#, c-format
+msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3201
-msgid "the full abbreviated weekday name"
-msgstr "fullständigt förkortat veckodagsnamn"
+#: src/pop.c:793
+#, c-format
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3202
-msgid "the full weekday name"
-msgstr "fullständigt veckodagsnamn"
+#: src/pop.c:825
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr "Brevlådan är låst\n"
 
-#: src/prefs_common.c:3203
-msgid "the abbreviated month name"
-msgstr "förkortat månadsnamn"
+#: src/pop.c:828
+msgid "Session timeout\n"
+msgstr "Tidsgräns för session nådd\n"
 
-#: src/prefs_common.c:3204
-msgid "the full month name"
-msgstr "fullständigt månadsnamn"
+#: src/pop.c:847
+msgid "command not supported\n"
+msgstr "kommandot stöds inte\n"
 
-#: src/prefs_common.c:3205
-msgid "the preferred date and time for the current locale"
-msgstr "föredraget datum och tid för gällande lokalistion"
+#: src/pop.c:852
+msgid "error occurred on POP3 session\n"
+msgstr "fel uppstod i POP3 session\n"
 
-#: src/prefs_common.c:3206
-msgid "the century number (year/100)"
-msgstr "århundrandetal (årtal/100)"
+#: src/pop.c:1046
+msgid "TOP command unsupported\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3207
-msgid "the day of the month as a decimal number"
-msgstr "dagen i månaden som decimaltal"
+#: src/prefs_account.c:692
+#, c-format
+msgid "Account%d"
+msgstr "Konto%d"
 
-#: src/prefs_common.c:3208
-msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
-msgstr "timmen som decimaltal enligt 24-timmarsräkning"
+#: src/prefs_account.c:970
+msgid "Preferences for new account"
+msgstr "Inställningar för nytt konto"
 
-#: src/prefs_common.c:3209
-msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
-msgstr "timmen som decimaltal enligt 12-timmarsräkning"
+#: src/prefs_account.c:972
+#, c-format
+msgid "%s - Account preferences"
+msgstr "%s - Kontoegenskaper"
 
-#: src/prefs_common.c:3210
-msgid "the day of the year as a decimal number"
-msgstr "dagen på året som ett decimaltal"
+#: src/prefs_account.c:1009
+#: src/prefs_receive.c:366
+msgid "Receive"
+msgstr "Ta emot"
 
-#: src/prefs_common.c:3211
-msgid "the month as a decimal number"
-msgstr "månaden som ett decimaltal"
+#: src/prefs_account.c:1013
+#: src/prefs_compose_writing.c:245
+#: src/prefs_folder_item.c:856
+#: src/prefs_quote.c:281
+#: src/prefs_spelling.c:367
+#: src/prefs_wrapping.c:144
+#: src/toolbar.c:388
+#: src/toolbar.c:1437
+msgid "Compose"
+msgstr "Nytt"
 
-#: src/prefs_common.c:3212
-msgid "the minute as a decimal number"
-msgstr "minuten som ett decimaltal"
+#: src/prefs_account.c:1015
+msgid "Privacy"
+msgstr "Integritet"
 
-#: src/prefs_common.c:3213
-msgid "either AM or PM"
-msgstr "antingen AM eller PM"
+#: src/prefs_account.c:1018
+msgid "SSL"
+msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_common.c:3214
-msgid "the second as a decimal number"
-msgstr "sekunden som ett decimaltal"
+#: src/prefs_account.c:1021
+msgid "Advanced"
+msgstr "Avancerat"
 
-#: src/prefs_common.c:3215
-msgid "the day of the week as a decimal number"
-msgstr "veckodagen som ett decimaltal"
+#: src/prefs_account.c:1100
+msgid "Name of account"
+msgstr "Detta kontos namn"
 
-#: src/prefs_common.c:3216
-msgid "the preferred date for the current locale"
-msgstr "föredraget datum för gällande lokalistion"
+#: src/prefs_account.c:1109
+msgid "Set as default"
+msgstr "Använd som standard"
 
-#: src/prefs_common.c:3217
-msgid "the last two digits of a year"
-msgstr "e sista två siffrorna av ett årtal"
+#: src/prefs_account.c:1113
+msgid "Personal information"
+msgstr "Personlig information"
 
-#: src/prefs_common.c:3218
-msgid "the year as a decimal number"
-msgstr "ärtalet som ett decimaltal"
+#: src/prefs_account.c:1122
+msgid "Full name"
+msgstr "Fullst. namn"
 
-#: src/prefs_common.c:3219
-msgid "the time zone or name or abbreviation"
-msgstr "tidszon, namn eller förkortning"
+#: src/prefs_account.c:1128
+msgid "Mail address"
+msgstr "Epostadress"
 
-#: src/prefs_common.c:3240
-msgid "Specifier"
-msgstr "Symbol"
+#: src/prefs_account.c:1134
+msgid "Organization"
+msgstr "Organisation"
 
-#: src/prefs_common.c:3280
-msgid "Example"
-msgstr "Exempel"
+#: src/prefs_account.c:1158
+msgid "Server information"
+msgstr "Serverinformation"
 
-#: src/prefs_common.c:3369
-msgid "Set message colors"
-msgstr "Ställ in meddelandefärger"
+#: src/prefs_account.c:1179
+#: src/prefs_account.c:1434
+#: src/prefs_account.c:2103
+#: src/wizard.c:635
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_common.c:3377
-msgid "Colors"
-msgstr "Färger"
+#: src/prefs_account.c:1181
+#: src/prefs_account.c:1560
+#: src/prefs_account.c:2120
+msgid "IMAP4"
+msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_common.c:3424
-msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr "Citerad text - Första nivå"
+#: src/prefs_account.c:1183
+msgid "News (NNTP)"
+msgstr "Nyheter (NNTP)"
 
-#: src/prefs_common.c:3430
-msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr "Citerad text - Andra nivå"
+#: src/prefs_account.c:1185
+#: src/wizard.c:645
+msgid "Local mbox file"
+msgstr "Lokal mbox fil"
 
-#: src/prefs_common.c:3436
-msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "Citerad text -Tredje nivå"
+#: src/prefs_account.c:1187
+msgid "None (SMTP only)"
+msgstr "Ingen (endast SMTP)"
 
-#: src/prefs_common.c:3442
-msgid "URI link"
-msgstr "URI-länk"
+#: src/prefs_account.c:1207
+msgid "This server requires authentication"
+msgstr "Denna server kräver autentisering"
 
-#: src/prefs_common.c:3448
-#, fuzzy
-msgid "Target folder"
-msgstr "Ny mapp"
+#: src/prefs_account.c:1214
+msgid "Authenticate on connect"
+msgstr "Autentisera vid kontakt"
 
-#: src/prefs_common.c:3454
-#, fuzzy
-msgid "Signatures"
-msgstr "Signatur"
+#: src/prefs_account.c:1259
+msgid "News server"
+msgstr "Nyhetsserver"
 
-#: src/prefs_common.c:3461
-msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "Omcykla citeringsfärger"
+#: src/prefs_account.c:1265
+msgid "Server for receiving"
+msgstr "Server för mottagning"
 
-#: src/prefs_common.c:3528
-msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 1"
+#: src/prefs_account.c:1271
+msgid "Local mailbox"
+msgstr "Lokal brevlåda"
 
-#: src/prefs_common.c:3531
-msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 2"
+#: src/prefs_account.c:1278
+msgid "SMTP server (send)"
+msgstr "SMTP-server (skicka)"
 
-#: src/prefs_common.c:3534
-msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 3"
+#: src/prefs_account.c:1286
+msgid "Use mail command rather than SMTP server"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3537
-msgid "Pick color for URI"
-msgstr "Välj färg för URI"
+#: src/prefs_account.c:1295
+msgid "command to send mails"
+msgstr "kommando för att skicka e-post"
 
-#: src/prefs_common.c:3540
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for target folder"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 3"
-
-#: src/prefs_common.c:3543
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for signatures"
-msgstr "Välj färg för URI"
-
-#: src/prefs_common.c:3547
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for misspelled word"
-msgstr "Välj färg för URI"
+#: src/prefs_account.c:1302
+#: src/prefs_account.c:1750
+msgid "User ID"
+msgstr "Användar-ID"
 
-#: src/prefs_common.c:3683
-msgid "Font selection"
-msgstr "Typsnittsval"
+#: src/prefs_account.c:1308
+#: src/prefs_account.c:1759
+msgid "Password"
+msgstr "Lösenord"
 
-#: src/prefs_common.c:3757
-#, fuzzy
-msgid "Key bindings"
-msgstr "Skickar"
+#: src/prefs_account.c:1401
+msgid "Local"
+msgstr "Lokal"
 
-#: src/prefs_common.c:3771
-#, fuzzy
-msgid "Select preset:"
-msgstr "Välj nycklar"
+#: src/prefs_account.c:1412
+#: src/prefs_account.c:1507
+msgid "Default inbox"
+msgstr "Standardinkorg"
 
-#: src/prefs_common.c:3784 src/prefs_common.c:4069
-msgid "Old Sylpheed"
+#: src/prefs_account.c:1419
+#: src/prefs_account.c:1427
+#: src/prefs_account.c:1514
+#: src/prefs_account.c:1522
+msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3792
-msgid ""
-"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
-"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+#: src/prefs_account.c:1442
+msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_customheader.c:163
-#, fuzzy
-msgid "Custom header configuration"
-msgstr "Skriver egen brehuvudsinställning...\n"
+#: src/prefs_account.c:1445
+msgid "Remove messages on server when received"
+msgstr "Ta bort meddelanden på server när de mottagits"
 
-#: src/prefs_customheader.c:261
-#, fuzzy
-msgid "Current custom headers"
-msgstr "Egna brevhuvuden"
+#: src/prefs_account.c:1456
+msgid "Remove after"
+msgstr "Ta bort efter"
 
-#: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:530
-#: src/prefs_matcher.c:1175
-msgid "Header name is not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/prefs_account.c:1465
+msgid "0 days: remove immediately"
+msgstr "0 dagar: ta bort omedelbart"
 
-#: src/prefs_customheader.c:541
-msgid "Delete header"
-msgstr "Ta bor brevhuvud"
+#: src/prefs_account.c:1469
+msgid "days"
+msgstr "dagar"
 
-#: src/prefs_customheader.c:542
-msgid "Do you really want to delete this header?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
+#: src/prefs_account.c:1476
+msgid "Download all messages on server"
+msgstr "Ladda ner alla meddelanden på server"
 
-#: src/prefs_display_header.c:201
-#, fuzzy
-msgid "Displayed header configuration"
-msgstr "Har läst färdigt konfigurationen.\n"
+#: src/prefs_account.c:1482
+msgid "Receive size limit"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:434
-msgid "Header name"
-msgstr "Brevhuvudsnamn"
+#: src/prefs_account.c:1485
+msgid "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them you will be able to download them fully or delete them."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_display_header.c:257
-msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Visade brevhuvuden"
+#: src/prefs_account.c:1495
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_display_header.c:315
-msgid "Hidden headers"
-msgstr "Gömda brevhuvuden"
+#: src/prefs_account.c:1529
+#: src/prefs_account.c:2137
+msgid "NNTP"
+msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_display_header.c:345
-msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr "Visa alla ospecificerade brevhuvuden"
+#: src/prefs_account.c:1541
+msgid "Maximum number of articles to download"
+msgstr "Maximalt antal artiklar att ladda ner"
 
-#: src/prefs_display_header.c:540
-msgid "This header is already in the list."
-msgstr "Detta brevhuvud finns redan i listan."
+#: src/prefs_account.c:1553
+msgid "unlimited if 0 is specified"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:224
-#, fuzzy
-msgid "Move"
-msgstr "Flytta upp"
+#: src/prefs_account.c:1571
+#: src/prefs_account.c:1720
+msgid "Authentication method"
+msgstr "Autentiseringsmetod"
 
-#: src/prefs_filtering.c:225
-#, fuzzy
-msgid "Copy"
-msgstr "/_Kopiera..."
+#: src/prefs_account.c:1581
+#: src/prefs_account.c:1730
+#: src/prefs_send.c:270
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatiskt"
 
-#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_summary_column.c:67
-msgid "Mark"
-msgstr "Markera"
+#: src/prefs_account.c:1591
+msgid "IMAP server directory"
+msgstr "Mapp på IMAP server"
 
-#: src/prefs_filtering.c:228
-#, fuzzy
-msgid "Unmark"
-msgstr "Kommentarer"
+#: src/prefs_account.c:1595
+msgid "(usually empty)"
+msgstr "(vanligtvis tom)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:229
-#, fuzzy
-msgid "Mark as read"
-msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
+#: src/prefs_account.c:1605
+msgid "Filter messages on receiving"
+msgstr "Filtrera meddelanden vid mottagning"
 
-#: src/prefs_filtering.c:230
-#, fuzzy
-msgid "Mark as unread"
-msgstr "/_Markera/Markera som _oläst"
+#: src/prefs_account.c:1609
+msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
+msgstr "'Hämta post' hämtar nya meddelanden för detta konto"
 
-#: src/prefs_filtering.c:231 src/toolbar.c:372 src/toolbar.c:464
-msgid "Forward"
-msgstr "Skicka vidare"
+#: src/prefs_account.c:1677
+msgid "Add Date"
+msgstr "Lägg till datum"
 
-#: src/prefs_filtering.c:233
-msgid "Redirect"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1678
+msgid "Generate Message-ID"
+msgstr "Generera Meddelande-ID"
 
-#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:480 src/prefs_matcher.c:156
-#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:1691
-msgid "Execute"
-msgstr "Exekvera"
+#: src/prefs_account.c:1685
+msgid "Add user-defined header"
+msgstr "Lägg till användardefinierat brevhuvud"
 
-#: src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:485
-#, fuzzy
-msgid "Color"
-msgstr "Färger"
+#: src/prefs_account.c:1687
+#: src/prefs_message.c:135
+msgid " Edit... "
+msgstr " Redigera... "
 
-#: src/prefs_filtering.c:348
-#, fuzzy
-msgid "Filtering/Processing configuration"
-msgstr "Har läst färdigt konfigurationen.\n"
+#: src/prefs_account.c:1697
+msgid "Authentication"
+msgstr "Autentisering"
 
-#: src/prefs_filtering.c:365 src/prefs_scoring.c:219
-#, fuzzy
-msgid "Condition"
-msgstr "/_Konfiguration"
+#: src/prefs_account.c:1705
+msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
+msgstr "SMTP Autentisering (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:379 src/prefs_scoring.c:234
-msgid "Define ..."
+#: src/prefs_account.c:1781
+msgid "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving will be used."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:391
-#, fuzzy
-msgid "Action"
-msgstr "Konto"
+#: src/prefs_account.c:1792
+msgid "Authenticate with POP3 before sending"
+msgstr "Autentisera med POP3 innan avsändning"
 
-#: src/prefs_filtering.c:430 src/progressdialog.c:52
-msgid "Account"
-msgstr "Konto"
+#: src/prefs_account.c:1807
+msgid "POP authentication timeout: "
+msgstr "POP autentiseringstimeout"
 
-#: src/prefs_filtering.c:470
-msgid "Destination"
-msgstr "Destination"
+#: src/prefs_account.c:1816
+msgid "minutes"
+msgstr "minuter"
 
-#: src/prefs_filtering.c:475
-#, fuzzy
-msgid "Recipient"
-msgstr "Tar emot"
+#: src/prefs_account.c:1860
+#: src/prefs_account.c:1911
+msgid "Signature"
+msgstr "Signatur"
 
-#: src/prefs_filtering.c:506 src/prefs_matcher.c:467
-#, fuzzy
-msgid "Info ..."
-msgstr " ... "
+#: src/prefs_account.c:1868
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "Infoga signatur automatiskt"
 
-#: src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_scoring.c:277
-#: src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
-#, fuzzy
-msgid "  Replace  "
-msgstr "Svara"
+#: src/prefs_account.c:1873
+msgid "Signature separator"
+msgstr "Signaturseparator"
 
-#: src/prefs_filtering.c:560
-msgid "Current filtering/processing rules"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1898
+msgid "Command output"
+msgstr "Kommando utdata"
 
-#: src/prefs_filtering.c:943 src/prefs_filtering.c:1014
-#: src/prefs_scoring.c:555 src/prefs_scoring.c:599
-#, fuzzy
-msgid "Condition string is not valid."
-msgstr "Söksträngen ej funnen."
+#: src/prefs_account.c:1925
+msgid "Automatically set the following addresses"
+msgstr "Sätt automatiskt följande adresser"
 
-#: src/prefs_filtering.c:971 src/prefs_scoring.c:541 src/prefs_scoring.c:585
-#, fuzzy
-msgid "Condition string is empty."
-msgstr "Kontoinställningar"
+#: src/prefs_account.c:1934
+#: src/prefs_filtering_action.c:1074
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:1683
+#: src/quote_fmt.c:49
+msgid "Cc"
+msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_filtering.c:986
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "Destination är inte angiven"
+#: src/prefs_account.c:1947
+msgid "Bcc"
+msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_filtering.c:995
-#, fuzzy
-msgid "Recipient is not set."
-msgstr "Mottagare har inte specificerats."
+#: src/prefs_account.c:1960
+msgid "Reply-To"
+msgstr "Svara till"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1068 src/prefs_scoring.c:621
-msgid "Delete rule"
-msgstr "Ta bort regel"
+#: src/prefs_account.c:2011
+msgid "Default privacy system"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:1069 src/prefs_scoring.c:622
-msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort denna regel?"
+#: src/prefs_account.c:2020
+msgid "Encrypt message by default"
+msgstr "Kryptera meddelanden som standard"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1493 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:758
-msgid "Entry not saved"
+#: src/prefs_account.c:2022
+msgid "Encrypt message by default when replying to an encrypted message"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_filtering.c:1494
-msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+#: src/prefs_account.c:2025
+msgid "Sign message by default"
+msgstr "Signera meddelanden som standard"
+
+#: src/prefs_account.c:2027
+msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:307
-#, fuzzy
-msgid "Folder Properties"
-msgstr "Egenskaper"
+#: src/prefs_account.c:2111
+#: src/prefs_account.c:2128
+#: src/prefs_account.c:2144
+msgid "Don't use SSL"
+msgstr "Anväd inte SSL"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:324
-#, fuzzy
-msgid "Folder Properties for "
-msgstr "Egenskaper"
+#: src/prefs_account.c:2114
+msgid "Use SSL for POP3 connection"
+msgstr "Använd SSL för POP3-förbindelse"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:333
-msgid "Request Return Receipt"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:2117
+#: src/prefs_account.c:2134
+#: src/prefs_account.c:2169
+msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
+msgstr "Använd STARTTLS-kommando för att starta SSL-session"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:345
-msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:2131
+msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
+msgstr "Använd SSL för IMAP4-förbindelse"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:355
-#, fuzzy
-msgid "Default To: "
-msgstr "Förinställd signeringsnyckel"
+#: src/prefs_account.c:2153
+msgid "Use SSL for NNTP connection"
+msgstr "Använd SSL för NNTP-förbindelse"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:372
-#, fuzzy
-msgid "Send replies to: "
-msgstr "Svara till alla"
+#: src/prefs_account.c:2155
+msgid "Send (SMTP)"
+msgstr "Skicka (SMTP)"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:389
-msgid "Simplify Subject RegExp: "
+#: src/prefs_account.c:2163
+msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:407
-#, fuzzy
-msgid "Folder chmod: "
-msgstr "Endast mapp"
+#: src/prefs_account.c:2166
+msgid "Use SSL for SMTP connection"
+msgstr "Använd SSL för SMTP-förbindelse"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:431
-#, fuzzy
-msgid "Default account: "
-msgstr "Ta bort konto"
+#: src/prefs_account.c:2177
+msgid "Use non-blocking SSL"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:474
-#, fuzzy
-msgid "Folder color: "
-msgstr "Endast mapp"
+#: src/prefs_account.c:2189
+msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_folder_item.c:660
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for folder"
-msgstr "Välj färg för citeringsnivå 3"
+#: src/prefs_account.c:2315
+msgid "SMTP port"
+msgstr "SMTP port"
 
-#: src/prefs_matcher.c:142
-#, fuzzy
-msgid "All messages"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+#: src/prefs_account.c:2321
+msgid "POP3 port"
+msgstr "POP3 port"
 
-#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1706
-#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
-#: src/summaryview.c:631
-msgid "Subject"
-msgstr "Ärende"
+#: src/prefs_account.c:2327
+msgid "IMAP4 port"
+msgstr "IMAP4 port"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
-#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
-#: src/summaryview.c:635
-msgid "From"
-msgstr "Från"
+#: src/prefs_account.c:2333
+msgid "NNTP port"
+msgstr "NNTP port"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708 src/quote_fmt.c:48
-#: src/summaryview.c:639
-#, fuzzy
-msgid "To"
-msgstr "Till:"
+#: src/prefs_account.c:2338
+msgid "Domain name"
+msgstr "Domännamn"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143
-msgid "To or Cc"
+#: src/prefs_account.c:2348
+msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:50
-#, fuzzy
-msgid "Newsgroups"
-msgstr "Nyhetsgrupper:"
-
-#: src/prefs_matcher.c:144
-#, fuzzy
-msgid "In reply to"
-msgstr "Svara till alla"
-
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:51
-#, fuzzy
-msgid "References"
-msgstr "Ladda om"
-
-#: src/prefs_matcher.c:145
-msgid "Age greater than"
+#: src/prefs_account.c:2356
+msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:145
-msgid "Age lower than"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:2403
+msgid "Browse"
+msgstr "Bläddra"
 
-#: src/prefs_matcher.c:146
-#, fuzzy
-msgid "Headers part"
-msgstr "Brevhuvudsnamn"
+#: src/prefs_account.c:2416
+msgid "Put sent messages in"
+msgstr "Spara skickade meddelanden i"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147
-msgid "Body part"
+#: src/prefs_account.c:2418
+msgid "Put queued messages in"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:147
-#, fuzzy
-msgid "Whole message"
-msgstr "Skicka meddelande"
-
-#: src/prefs_matcher.c:148
-#, fuzzy
-msgid "Unread flag"
-msgstr "Oläst(a)"
-
-#: src/prefs_matcher.c:148
-#, fuzzy
-msgid "New flag"
-msgstr "Ny mapp"
+#: src/prefs_account.c:2420
+msgid "Put draft messages in"
+msgstr "Lagra Utkast i"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
-msgid "Marked flag"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:2422
+msgid "Put deleted messages in"
+msgstr "Lagra bortagna meddelande i"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
-#, fuzzy
-msgid "Deleted flag"
-msgstr "Ta bort mapp"
+#: src/prefs_account.c:2468
+msgid "Account name is not entered."
+msgstr "Konto har inte angivits"
 
-#: src/prefs_matcher.c:150
-msgid "Replied flag"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:2472
+msgid "Mail address is not entered."
+msgstr "Epostadress har ine angivits"
 
-#: src/prefs_matcher.c:150
-#, fuzzy
-msgid "Forwarded flag"
-msgstr "Skicka meddelandet vidare"
+#: src/prefs_account.c:2479
+msgid "SMTP server is not entered."
+msgstr "SMTP-server har inte angivits"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
-#, fuzzy
-msgid "Locked flag"
-msgstr "Skicka meddelandet vidare"
+#: src/prefs_account.c:2484
+msgid "User ID is not entered."
+msgstr "Användar-ID har inte angivits."
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
-#, fuzzy
-msgid "Color label"
-msgstr "/Färgm_arkering"
+#: src/prefs_account.c:2489
+msgid "POP3 server is not entered."
+msgstr "POP3-server har inte angivits."
 
-#: src/prefs_matcher.c:153 src/toolbar.c:167
-#, fuzzy
-msgid "Ignore thread"
-msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
+#: src/prefs_account.c:2494
+msgid "IMAP4 server is not entered."
+msgstr "IMAP4-server har inte angivits"
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
-msgid "Score greater than"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:2499
+msgid "NNTP server is not entered."
+msgstr "NNTP-server har inte angivits"
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
-msgid "Score lower than"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:2505
+msgid "local mailbox filename is not entered."
+msgstr "lokal brevlåda har inte angivits"
 
-#: src/prefs_matcher.c:155
-msgid "Score equal to"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:2511
+msgid "mail command is not entered."
+msgstr "Epost kommando har inte angivits"
 
-#: src/prefs_matcher.c:157
-msgid "Size greater than"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:2570
+msgid "Select signature file"
+msgstr "Välj fil med signatur"
 
-#: src/prefs_matcher.c:158
-msgid "Size smaller than"
+#: src/prefs_account.c:2786
+#, c-format
+msgid "Unsupported (%s)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:159
-msgid "Size exactly"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:199
+msgid "Actions configuration"
+msgstr "Aktivitetskonfiguration"
 
-#: src/prefs_matcher.c:176
-#, fuzzy
-msgid "or"
-msgstr "Port"
+#: src/prefs_actions.c:223
+msgid "Menu name:"
+msgstr "Menynamn"
 
-#: src/prefs_matcher.c:176
-#, fuzzy
-msgid "and"
+#: src/prefs_actions.c:232
+msgid "Command line:"
 msgstr "Kommando"
 
-#: src/prefs_matcher.c:193
-msgid "contains"
-msgstr "innehåller"
-
-#: src/prefs_matcher.c:193
-#, fuzzy
-msgid "does not contain"
-msgstr "inneh. ej"
+#: src/prefs_actions.c:261
+msgid " Replace "
+msgstr ".Ersätt "
 
-#: src/prefs_matcher.c:210
-#, fuzzy
-msgid "yes"
-msgstr "Ja"
+#: src/prefs_actions.c:505
+msgid "Menu name is not set."
+msgstr "Menynamn är inte angivet."
 
-#: src/prefs_matcher.c:210
-#, fuzzy
-msgid "no"
-msgstr "inget"
+#: src/prefs_actions.c:510
+msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
+msgstr "Det är inte tillåtet att börja menynamnet med '/'."
 
-#: src/prefs_matcher.c:377
-#, fuzzy
-msgid "Condition configuration"
-msgstr "Läser konfiguration...\n"
+#: src/prefs_actions.c:515
+msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
+msgstr "Det är inte tillåtet att använda kolon ':' i menynamnet."
 
-#: src/prefs_matcher.c:402
-#, fuzzy
-msgid "Match type"
-msgstr "MIME-typ"
+#: src/prefs_actions.c:534
+msgid "Menu name is too long."
+msgstr "Menynamnet är för långt."
 
-#: src/prefs_matcher.c:489
-msgid "Predicate"
-msgstr "Förutsättning"
+#: src/prefs_actions.c:543
+msgid "Command line not set."
+msgstr "Kommando är inte angivet."
 
-#: src/prefs_matcher.c:540
-#, fuzzy
-msgid "Use regexp"
-msgstr "Anv. regex"
+#: src/prefs_actions.c:548
+msgid "Menu name and command are too long."
+msgstr "Menynamnet och kommandot är för långt."
 
-#: src/prefs_matcher.c:578
-msgid "Boolean Op"
+#: src/prefs_actions.c:553
+#, c-format
+msgid ""
+"The command\n"
+"%s\n"
+"has a syntax error."
 msgstr ""
+"Kommandot\n"
+"%s\n"
+"har syntax fel."
 
-#: src/prefs_matcher.c:617
-msgid "Current condition rules"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:613
+msgid "Delete action"
+msgstr "Ta bort aktivitet"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1155
-#, fuzzy
-msgid "Value is not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/prefs_actions.c:614
+msgid "Do you really want to delete this action?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna aktivitet? "
+
+#: src/prefs_actions.c:731
+#: src/prefs_actions.c:751
+#: src/prefs_filtering.c:1081
+#: src/prefs_filtering.c:1103
+#: src/prefs_matcher.c:1636
+#: src/prefs_template.c:398
+#: src/prefs_template.c:415
+msgid "Entry not saved"
+msgstr "Posten sparades inte"
+
+#: src/prefs_actions.c:732
+#: src/prefs_actions.c:752
+#: src/prefs_filtering.c:1082
+#: src/prefs_filtering.c:1104
+#: src/prefs_template.c:399
+#: src/prefs_template.c:416
+msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+msgstr "Posten sparades inte. Stänga ändå?"
+
+#: src/prefs_actions.c:733
+#: src/prefs_actions.c:753
+#: src/prefs_filtering.c:1083
+#: src/prefs_filtering.c:1105
+#: src/prefs_matcher.c:1638
+#: src/prefs_template.c:400
+#: src/prefs_template.c:417
+msgid "_Continue editing"
+msgstr "_Fortsätt redigering"
+
+#: src/prefs_actions.c:788
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Meny namn:</span>"
+
+#: src/prefs_actions.c:789
+msgid "Use / in menu name to make submenus."
+msgstr "Använd '/' i menynamn för att skapa undermenyer."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:759
-msgid ""
-"The entry was not saved\n"
-"Have you really finished?"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:791
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command line:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Kommandorad:</span>"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1710 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
-#: src/summaryview.c:468
-msgid "Date"
-msgstr "Datum"
+#: src/prefs_actions.c:792
+msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Börjar med:</span>"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1711 src/quote_fmt.c:52
-#, fuzzy
-msgid "Message-ID"
-msgstr "Meddelande"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1714
-msgid "Filename - should not be modified"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:793
+msgid "to send message body or selection to command's standard input"
+msgstr "för att skicka meddelandetexten eller markerad text till kommandots standard indata"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1715
-msgid "new line"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:794
+msgid "to send user provided text to command's standard input"
+msgstr "för att skicka text till kommandots standard indata"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1716
-msgid "escape character for quotes"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:795
+msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
+msgstr "skicka gömd text som anges av användaren till kommandots standard indata"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1717
-#, fuzzy
-msgid "quote character"
-msgstr "tecken"
+#: src/prefs_actions.c:796
+msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Avsluta med:</span>"
 
-#: src/prefs_scoring.c:203
-#, fuzzy
-msgid "Scoring configuration"
-msgstr "Läser konfiguration...\n"
+#: src/prefs_actions.c:797
+msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:471
-msgid "Score"
+#: src/prefs_actions.c:798
+msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:303
-#, fuzzy
-msgid "Current scoring rules"
-msgstr "Aktuell mapp är Papperskorgen."
+#: src/prefs_actions.c:799
+msgid "to run command asynchronously"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:335
-#, fuzzy
-msgid "Hide score"
-msgstr "/Visa _källkod"
+#: src/prefs_actions.c:800
+msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Använd:</span>"
 
-#: src/prefs_scoring.c:347
-#, fuzzy
-msgid "Important score"
-msgstr "Fil att importera:"
+#: src/prefs_actions.c:801
+msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:519
-#, fuzzy
-msgid "Match string is not valid."
-msgstr "Söksträngen ej funnen."
+#: src/prefs_actions.c:802
+msgid "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:547 src/prefs_scoring.c:591
-#, fuzzy
-msgid "Score is not set."
-msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
+#: src/prefs_actions.c:803
+msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:69
-#, fuzzy
-msgid "Attachment"
-msgstr "Bifoga"
+#: src/prefs_actions.c:804
+msgid "for a user provided argument"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:74
-msgid "Number"
-msgstr "Nummer"
+#: src/prefs_actions.c:805
+msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:178
-#, fuzzy
-msgid "Displayed items configuration"
-msgstr "Visade brevhuvuden"
+#: src/prefs_actions.c:806
+msgid "for the text selection"
+msgstr "för textmarkering"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:195
-msgid ""
-"Select items to be displayed in the summary view. You can modify\n"
-"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
+#: src/prefs_actions.c:807
+msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:222
-#, fuzzy
-msgid "Available items"
-msgstr "Tillgängliga adresser"
+#: src/prefs_actions.c:816
+#: src/prefs_themes.c:1012
+msgid "Actions"
+msgstr "Aktiviteter"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:240
-msgid "  ->  "
+#: src/prefs_actions.c:817
+msgid "The Actions feature is a way for the user to launch external commands to process a complete message file or just one of its parts."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:244
-msgid "  <-  "
+#: src/prefs_actions.c:903
+msgid "Current actions"
+msgstr "Aktuella aktiviteter"
+
+#: src/prefs_common.c:187
+msgid ""
+"On %d\\n"
+"%f wrote:\\n"
+"\\n"
+"%q"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:265
-#, fuzzy
-msgid "Displayed items"
-msgstr "Visade brevhuvuden"
+#: src/prefs_common.c:193
+msgid ""
+"\\n"
+"\\n"
+"Begin forwarded message:\\n"
+"\\n"
+"?d{Date: %d\\n"
+"}?f{From: %f\\n"
+"}?t{To: %t\\n"
+"}?c{Cc: %c\\n"
+"}?n{Newsgroups: %n\\n"
+"}?s{Subject: %s\\n"
+"}\\n"
+"\\n"
+"%M"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:246
+msgid "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
+msgstr "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:98
+msgid "Automatic account selection"
+msgstr "Välj konto automatistk"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:306
-#, fuzzy
-msgid " Use default "
-msgstr " Använd som förinställt konto "
+#: src/prefs_compose_writing.c:106
+msgid "when replying"
+msgstr "vid svar"
 
-#: src/prefs_template.c:158
-#, fuzzy
-msgid "Template name"
-msgstr "Brevhuvudsnamn"
+#: src/prefs_compose_writing.c:108
+msgid "when forwarding"
+msgstr "vid vidarebefordran"
 
-#: src/prefs_template.c:235
-msgid " Symbols "
+#: src/prefs_compose_writing.c:110
+msgid "when re-editing"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:249
-#, fuzzy
-msgid "Current templates"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
-
-#: src/prefs_template.c:269
-#, fuzzy
-msgid "Template configuration"
-msgstr "Läser konfiguration...\n"
-
-#: src/prefs_template.c:380
-msgid "Template"
+#: src/prefs_compose_writing.c:117
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:453
-#, fuzzy
-msgid "Template format error."
-msgstr "Datumformat"
-
-#: src/prefs_template.c:542
-#, fuzzy
-msgid "Delete template"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+#: src/prefs_compose_writing.c:120
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "Starta automatiskt extern redigerare"
 
-#: src/prefs_template.c:543
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this template?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
+#: src/prefs_compose_writing.c:123
+#: src/prefs_filtering_action.c:159
+msgid "Forward as attachment"
+msgstr "Vidarebefordra som bilaga"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:86
-msgid ""
-"Selected Action already set.\n"
-"Please choose another Action from List"
+#: src/prefs_compose_writing.c:126
+msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:127
-#, fuzzy
-msgid "Main toolbar configuration"
-msgstr "Läser filterkonfiguration...\n"
+#: src/prefs_compose_writing.c:133
+msgid "Autosave to Drafts folder every"
+msgstr "Spara automatiskt till utkastmappen var"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:128
-msgid "Compose toolbar configuration"
-msgstr ""
+#: src/prefs_compose_writing.c:143
+#: src/prefs_wrapping.c:97
+msgid "characters"
+msgstr "tecken"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Message view toolbar configuration"
-msgstr "Läser filterkonfiguration...\n"
+#: src/prefs_compose_writing.c:151
+msgid "Undo level"
+msgstr "Ångranivå"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:620
-#, fuzzy
-msgid "Sylpheed Action"
-msgstr "Ta bort konto"
+#: src/prefs_compose_writing.c:246
+msgid "Writing"
+msgstr "Skriver"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:629
-msgid "Toolbar text"
-msgstr ""
+#: src/prefs_customheader.c:176
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "Anpassad brehuvudsinställning"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:682
-#, fuzzy
-msgid "Available toolbar icons"
-msgstr "Tillgängliga adresser"
+#: src/prefs_customheader.c:492
+#: src/prefs_display_header.c:566
+#: src/prefs_matcher.c:1220
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "Brevuvudsnamn är inte angivet."
 
-#: src/prefs_toolbar.c:737
-msgid "Event executed on click"
+#: src/prefs_customheader.c:496
+msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:787
-#, fuzzy
-msgid " Default "
-msgstr "Ta bort"
-
-#: src/prefs_toolbar.c:794
-#, fuzzy
-msgid "Displayed toolbar items"
-msgstr "Visade brevhuvuden"
+#: src/prefs_customheader.c:545
+msgid "Delete header"
+msgstr "Ta bor brevhuvud"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:807
-#, fuzzy
-msgid "Icon"
-msgstr "Konto"
+#: src/prefs_customheader.c:546
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:809
-#, fuzzy
-msgid "Icon text"
-msgstr "Vid avslut"
+#: src/prefs_customheader.c:716
+msgid "Current custom headers"
+msgstr "Aktuella anpassade brevhuvuden"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:810
-msgid "Mapped event"
+#: src/prefs_display_header.c:227
+msgid "Displayed header configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:873
-msgid "Customize Toolbars/Main Window"
-msgstr ""
+#: src/prefs_display_header.c:251
+#: src/prefs_matcher.c:469
+msgid "Header name"
+msgstr "Brevhuvudsnamn"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:882
-msgid "Customize Toolbars/Message Window"
-msgstr ""
+#: src/prefs_display_header.c:286
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "Visade brevhuvuden"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:891
-msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
-msgstr ""
+#: src/prefs_display_header.c:352
+msgid "Hidden headers"
+msgstr "Dolda brevhuvuden"
 
-#: src/procmsg.c:1076
-msgid "Could not create temporary file for news sending."
-msgstr ""
+#: src/prefs_display_header.c:378
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "Visa alla ospecificerade brevhuvuden"
 
-#: src/procmsg.c:1087
-msgid "Error when writing temporary file for news sending."
-msgstr ""
+#: src/prefs_display_header.c:576
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "Detta brevhuvud finns redan i listan."
 
-#: src/quote_fmt.c:40
-msgid "Customize date format (see man strftime)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_ext_prog.c:102
+#, c-format
+msgid "%s will be replaced with file name / URI"
+msgstr "%s kommer att ersättas med filnamnet / URI"
 
-#: src/quote_fmt.c:43
-msgid "Full Name of Sender"
-msgstr ""
+#: src/prefs_ext_prog.c:119
+msgid "Web browser"
+msgstr "Webbläsare"
 
-#: src/quote_fmt.c:44
-#, fuzzy
-msgid "First Name of Sender"
-msgstr "Förnamn"
+#: src/prefs_ext_prog.c:148
+msgid "Print command"
+msgstr "Utskriftskommando"
 
-#: src/quote_fmt.c:45
-#, fuzzy
-msgid "Last Name of Sender"
-msgstr "Efternamn"
+#: src/prefs_ext_prog.c:164
+msgid "Text editor"
+msgstr "Textredigerare"
 
-#: src/quote_fmt.c:46
-msgid "Initials of Sender"
-msgstr ""
+#: src/prefs_ext_prog.c:191
+msgid "Image viewer"
+msgstr "Bildvisare"
 
-#: src/quote_fmt.c:53
-#, fuzzy
-msgid "Message body"
-msgstr "Meddelande"
+#: src/prefs_ext_prog.c:209
+msgid "Audio player"
+msgstr "Ljudspelare"
 
-#: src/quote_fmt.c:54
-#, fuzzy
-msgid "Quoted message body"
-msgstr "Meddelanden i kö"
+#: src/prefs_ext_prog.c:266
+#: src/prefs_image_viewer.c:128
+#: src/prefs_message.c:293
+msgid "Message View"
+msgstr "Meddelandevy"
 
-#: src/quote_fmt.c:55
-msgid "Message body without signature"
-msgstr ""
+#: src/prefs_ext_prog.c:267
+msgid "External Programs"
+msgstr "Externa program"
 
-#: src/quote_fmt.c:56
-msgid "Quoted message body without signature"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:149
+msgid "Move"
+msgstr "Flytta"
 
-#: src/quote_fmt.c:58
-msgid ""
-"Insert expr if x is set\n"
-"x is one of the characters above after %"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:150
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopiera"
 
-#: src/quote_fmt.c:60
-msgid "Literal %"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:152
+#: src/prefs_summary_column.c:79
+msgid "Mark"
+msgstr "Markera"
 
-#: src/quote_fmt.c:61
-msgid "Literal backslash"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:154
+msgid "Lock"
+msgstr "Lås"
 
-#: src/quote_fmt.c:62
-#, fuzzy
-msgid "Literal question mark"
-msgstr "Citationstecken"
+#: src/prefs_filtering_action.c:155
+msgid "Unlock"
+msgstr "Lås upp"
 
-#: src/quote_fmt.c:63
-#, fuzzy
-msgid "Literal pipe"
-msgstr "Radbrytning"
+#: src/prefs_filtering_action.c:156
+msgid "Mark as read"
+msgstr "Markera som läst"
 
-#: src/quote_fmt.c:64
-msgid "Literal opening curly brace"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:157
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "Markera som oläst"
 
-#: src/quote_fmt.c:65
-msgid "Literal closing curly brace"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:158
+#: src/toolbar.c:393
+#: src/toolbar.c:481
+msgid "Forward"
+msgstr "Vidarebefordra"
 
-#: src/quote_fmt.c:67
-#, fuzzy
-msgid "Insert File"
-msgstr "Infoga fil"
+#: src/prefs_filtering_action.c:160
+msgid "Redirect"
+msgstr "Omdirigera"
 
-#: src/quote_fmt.c:68
-msgid "Insert program output"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:161
+#: src/prefs_filtering_action.c:427
+#: src/toolbar.c:171
+#: src/toolbar.c:1552
+msgid "Execute"
+msgstr "Kör"
 
-#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:186 src/sigstatus.c:219
-msgid "Oops: Signature not verified"
-msgstr "Hoppsan: Signatur ej verifierad"
+#: src/prefs_filtering_action.c:162
+#: src/prefs_filtering_action.c:432
+msgid "Color"
+msgstr "Färger"
 
-#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:189 src/sigstatus.c:222
-msgid "No signature found"
-msgstr "Ingen signatur funnen"
+#: src/prefs_filtering_action.c:163
+msgid "Change score"
+msgstr "Ändra poäng"
 
-#: src/rfc2015.c:151 src/sigstatus.c:225
-msgid "Good signature"
-msgstr "Bra signatur"
+#: src/prefs_filtering_action.c:164
+msgid "Set score"
+msgstr "Ange poäng"
 
-#: src/rfc2015.c:154 src/sigstatus.c:228
-msgid "Good signature but it has expired"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:165
+msgid "Hide"
+msgstr "Dölj"
 
-#: src/rfc2015.c:157 src/sigstatus.c:231
-msgid "Good signature but the key has expired"
+#: src/prefs_filtering_action.c:166
+msgid "Stop filter"
+msgstr "Stoppa filter"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:315
+msgid "Filtering action configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/rfc2015.c:160 src/sigstatus.c:234
-msgid "BAD signature"
-msgstr "DÅLIG signatur"
+#: src/prefs_filtering_action.c:340
+msgid "Action"
+msgstr "Aktivitet"
 
-#: src/rfc2015.c:163 src/rfc2015.c:204 src/sigstatus.c:237
-msgid "No public key to verify the signature"
-msgstr "Ingen allmän nyckel att verifiera signaturen med"
+#: src/prefs_filtering_action.c:417
+msgid "Destination"
+msgstr "Destination"
 
-#: src/rfc2015.c:166 src/rfc2015.c:207 src/sigstatus.c:240
-msgid "Error verifying the signature"
-msgstr "Fel vid verifikation av signatur"
+#: src/prefs_filtering_action.c:422
+msgid "Recipient"
+msgstr "Mottagare"
 
-#: src/rfc2015.c:169 src/rfc2015.c:210
-msgid "Different results for signatures"
-msgstr "Skilda resultat för signaturer"
+#: src/prefs_filtering_action.c:437
+#: src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/summaryview.c:473
+msgid "Score"
+msgstr "Poäng"
 
-#: src/rfc2015.c:172 src/rfc2015.c:213
-msgid "Error: Unknown status"
-msgstr "Fel: okänd status"
+#: src/prefs_filtering_action.c:452
+msgid "Select ..."
+msgstr "Välj ..."
 
-#: src/rfc2015.c:192
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "God signatur från \"%s\""
+#: src/prefs_filtering_action.c:459
+msgid "Info ..."
+msgstr "Info ... "
 
-#: src/rfc2015.c:195
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
-msgstr "God signatur från \"%s\""
+#: src/prefs_filtering_action.c:487
+#: src/prefs_filtering.c:343
+#: src/prefs_matcher.c:598
+#: src/prefs_template.c:256
+#: src/prefs_toolbar.c:796
+msgid "  Replace  "
+msgstr "  Ersätt  "
 
-#: src/rfc2015.c:198
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
-msgstr "God signatur från \"%s\""
+#: src/prefs_filtering_action.c:788
+msgid "Command line not set"
+msgstr "Kommandorad är inte angiven"
 
-#: src/rfc2015.c:201
-#, fuzzy, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "DÅLIG signatur från \"%s\""
+#: src/prefs_filtering_action.c:789
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Destination är inte angiven"
 
-#: src/rfc2015.c:233
-msgid "Cannot find user ID for this key."
-msgstr "kan inte finna användar-ID för denna nyckel."
+#: src/prefs_filtering_action.c:800
+msgid "Recipient is not set."
+msgstr "Mottagare har inte angetts."
 
-#: src/rfc2015.c:245
-#, c-format
-msgid "                aka \"%s\"\n"
-msgstr "               alias \"%s\"\n"
+#: src/prefs_filtering_action.c:815
+msgid "Score is not set"
+msgstr "Poäng är inte angivet"
 
-#: src/rfc2015.c:266
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature expired %s"
-msgstr "Signatur skapad %s\n"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1033
+msgid "No action was defined."
+msgstr "Ingen aktivitet är definierad."
 
-#: src/rfc2015.c:274
-#, c-format
-msgid "Key expired %s"
-msgstr ""
+# xxxx här är jag xxxx
+#: src/prefs_filtering_action.c:1070
+#: src/prefs_matcher.c:1679
+#: src/quote_fmt.c:61
+msgid "literal %"
+msgstr "%-tecken"
 
-#: src/rfc2015.c:300
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made at %s\n"
-msgstr "Signatur skapad %s\n"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1075
+#: src/prefs_matcher.c:1684
+#: src/prefs_summary_column.c:85
+#: src/quote_fmt.c:41
+#: src/summaryview.c:470
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
 
-#: src/rfc2015.c:309
-#, c-format
-msgid "Key fingerprint: %s\n"
-msgstr "Nyckelfingeravtryck: %s\n"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1076
+#: src/prefs_matcher.c:1685
+#: src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr "Meddelande-ID"
 
-#: src/select-keys.c:103
-#, c-format
-msgid "Please select key for `%s'"
-msgstr "Vänligen välj nyckel för `%s'"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1077
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1686
+#: src/quote_fmt.c:50
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "Nyhetsgrupper"
 
-#: src/select-keys.c:106
-#, c-format
-msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
-msgstr "Samlar info för `%s' ... %c"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1078
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1687
+#: src/quote_fmt.c:51
+msgid "References"
+msgstr "Referenser"
 
-#: src/select-keys.c:273
-msgid "Select Keys"
-msgstr "Välj nycklar"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1079
+#: src/prefs_matcher.c:1688
+msgid "filename (should not be modified)"
+msgstr "filnamn (ska inte ändras)"
 
-#: src/select-keys.c:300
-msgid "Key ID"
-msgstr "Nyckel-ID"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1080
+#: src/prefs_matcher.c:1689
+msgid "new line"
+msgstr "ny rad"
 
-#: src/select-keys.c:303
-msgid "Val"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1081
+#: src/prefs_matcher.c:1690
+msgid "escape character for quotes"
 msgstr ""
 
-#: src/select-keys.c:323
-msgid " List all keys "
+#: src/prefs_filtering_action.c:1082
+#: src/prefs_matcher.c:1691
+msgid "quote character"
+msgstr "citattecken"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1090
+msgid "Filtering Action: 'Execute'"
 msgstr ""
 
-#: src/select-keys.c:453
-msgid "Add key"
-msgstr "Lägg till nyckel"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1091
+msgid ""
+"'Execute' allows you to send a message or message element to an external program or script.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
+msgstr ""
 
-#: src/select-keys.c:454
-#, fuzzy
-msgid "Enter another user or key ID:"
-msgstr "Skriv in en annan användar- eller nyckel-ID\n"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1394
+msgid "Current action list"
+msgstr "Aktuell aktivitetslista"
 
-#: src/send_message.c:377
-msgid "Connecting"
-msgstr "Upprättar förbindelse"
+#: src/prefs_filtering.c:155
+#: src/prefs_filtering.c:242
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "Filtrerings/Behandllingsinställningar"
 
-#: src/send_message.c:384
-msgid "Doing POP before SMTP..."
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:279
+msgid "Condition: "
+msgstr "Villkor: "
 
-#: src/send_message.c:387
-msgid "POP before SMTP"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:292
+#: src/prefs_filtering.c:314
+msgid " Define... "
+msgstr " Definiera... "
 
-#: src/send_message.c:392
-#, c-format
-msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
-msgstr "Upprättar förbindelse med SMTP-värd: %s ..."
+#: src/prefs_filtering.c:301
+msgid "Action: "
+msgstr "Aktivitet: "
 
-#: src/send_message.c:455
-#, fuzzy
-msgid "Sending HELO..."
-msgstr "Skickar MAIL FROM..."
+#: src/prefs_filtering.c:647
+#: src/prefs_filtering.c:648
+#: src/prefs_filtering.c:709
+#: src/prefs_template.c:348
+msgid "(New)"
+msgstr "(Ny)"
 
-#: src/send_message.c:456 src/send_message.c:460 src/send_message.c:464
-#, fuzzy
-msgid "Authenticating"
-msgstr "Autentifikation"
+#: src/prefs_filtering.c:774
+#: src/prefs_filtering.c:856
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "Villkorssträngen är inte giltig."
 
-#: src/send_message.c:459
-#, fuzzy
-msgid "Sending EHLO..."
-msgstr "Skickar MAIL FROM..."
+#: src/prefs_filtering.c:810
+#: src/prefs_filtering.c:864
+msgid "Action string is not valid."
+msgstr "Aktivitetssträngen är inte giltig."
 
-#: src/send_message.c:467
-msgid "Sending MAIL FROM..."
-msgstr "Skickar MAIL FROM..."
+#: src/prefs_filtering.c:843
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "Villkorssträngen är tom"
 
-#: src/send_message.c:468 src/send_message.c:472 src/send_message.c:477
-msgid "Sending"
-msgstr "Skickar"
+#: src/prefs_filtering.c:849
+msgid "Action string is empty."
+msgstr "Aktivitetssträngen är tom."
 
-#: src/send_message.c:471
-msgid "Sending RCPT TO..."
-msgstr "Skickar RCPT TO..."
+#: src/prefs_filtering.c:921
+msgid "Delete rule"
+msgstr "Ta bort regel"
 
-#: src/send_message.c:476
-msgid "Sending DATA..."
-msgstr "Skickar DATA..."
+#: src/prefs_filtering.c:922
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna regel?"
 
-#: src/send_message.c:480
-msgid "Quitting..."
-msgstr "Avslutar..."
+#: src/prefs_filtering.c:1264
+msgid "Rule"
+msgstr "Regel"
 
-#: src/send_message.c:504
-#, c-format
-msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
-msgstr "Skickar meddelande (%d / %d byte)"
+#: src/prefs_folder_column.c:82
+msgid "Total"
+msgstr "Totalt"
 
-#: src/send_message.c:532
-msgid "Sending message"
-msgstr "Skickar meddelande"
+#: src/prefs_folder_column.c:205
+msgid "Folder list columns configuration"
+msgstr "Inställning av kolumner i mapplista"
 
-#: src/send_message.c:578
-#, fuzzy, c-format
+#: src/prefs_folder_column.c:222
 msgid ""
-"Error occurred while sending the message:\n"
-"%s"
-msgstr "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande"
+"Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
+msgstr ""
+"Välj kolumner att visa i mapplistan. Du kan ändra\n"
+"ordningen genom att använda Upp / Ner knapparna eller genom att dra raderna."
 
-#: src/setup.c:44
-msgid "Mailbox setting"
-msgstr "Postlådeinställningar"
+#: src/prefs_folder_column.c:251
+#: src/prefs_summary_column.c:265
+msgid "Hidden columns"
+msgstr "Dolda kolumner"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:280
+#: src/prefs_summary_column.c:294
+msgid "Displayed columns"
+msgstr "Visade kolumner"
 
-#: src/setup.c:45
+#: src/prefs_folder_column.c:316
+#: src/prefs_summary_column.c:330
+#: src/prefs_toolbar.c:808
+msgid " Use default "
+msgstr " Använd standard "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:173
+#: src/prefs_folder_item.c:490
 msgid ""
-"First, you have to set the location of mailbox.\n"
-"You can use existing mailbox in MH format\n"
-"if you have the one.\n"
-"If you're not sure, just select OK."
+"Apply to\n"
+"subfolders"
 msgstr ""
-"Först måste du ange postlådans placering.\n"
-"Du kan använda förefintlig postlådi i MH-format\n"
-"om du har en.\n"
-"Är du inte säker, välj bara OK."
+"Använd på\n"
+"undermappar"
 
-#: src/sigstatus.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Checking signature"
-msgstr "/_Undersök signatur"
+#: src/prefs_folder_item.c:180
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
+msgstr "Förenkla RegExp för ämne:"
 
-#: src/sigstatus.c:196
-#, c-format
-msgid "%s%s%s from \"%s\""
-msgstr ""
+#: src/prefs_folder_item.c:200
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "Mapp chmod: "
 
-#: src/sourcewindow.c:66
-msgid "Source of the message"
-msgstr "Meddelandets källkod"
+#: src/prefs_folder_item.c:226
+msgid "Folder color: "
+msgstr "Mapp färg: "
 
-#: src/sourcewindow.c:133
-#, c-format
-msgid "%s - Source"
-msgstr "%s - Källkod"
+#: src/prefs_folder_item.c:254
+msgid "Process at startup"
+msgstr "Behandla vid uppstart"
 
-#: src/ssl_manager.c:82
-#, fuzzy
-msgid "Saved SSL Certificates"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:268
+msgid "Scan for new mail"
+msgstr "Leta efter ny post"
 
-#: src/ssl_manager.c:95
-#, fuzzy
-msgid "View"
-msgstr "/_Visa"
+#: src/prefs_folder_item.c:281
+msgid "Synchronise for offline use"
+msgstr "Synkronisera för att arbeta frånkopplad"
 
-#: src/ssl_manager.c:269
-#, fuzzy
-msgid "Delete certificate"
-msgstr "Värdcertifikat:\n"
+#: src/prefs_folder_item.c:499
+msgid "Request Return Receipt"
+msgstr "Begär läskvitto"
 
-#: src/ssl_manager.c:270
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this certificate?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort detta brevhuvud?"
+#: src/prefs_folder_item.c:514
+msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+msgstr "Spara en kopia av utgående meddelande i denna mapp istället för Skickat"
 
-#: src/string_match.c:73
-msgid "(Subject cleared by RegExp)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_folder_item.c:527
+msgid "Default To: "
+msgstr "Standard till: "
 
-#: src/summary_search.c:100
-#, fuzzy
-msgid "Search messages"
-msgstr "Skicka meddelande"
+#: src/prefs_folder_item.c:547
+msgid "Default To for replies: "
+msgstr "Standard Till för svar: "
 
-#: src/summary_search.c:170
-msgid "Body:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_folder_item.c:567
+msgid "Default account: "
+msgstr "Standard konto: "
 
-#: src/summary_search.c:194
-msgid "Select all matched"
-msgstr "Välj alla överensstämmande"
+#: src/prefs_folder_item.c:618
+msgid "Default dictionary: "
+msgstr "Standard ordlista: "
 
-#: src/summary_search.c:200
-#, fuzzy
-msgid "AND search"
-msgstr "Sök"
+#: src/prefs_folder_item.c:827
+#: src/prefs_msg_colors.c:297
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "Välj färg för mapp"
 
-#: src/summary_search.c:319
-msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
-msgstr "Början av lista nådd; fortsätt från slutet?"
+#: src/prefs_folder_item.c:839
+msgid "General"
+msgstr "Allmänt"
 
-#: src/summary_search.c:321
-msgid "End of list reached; continue from beginning?"
-msgstr "Slutet av lista nådd; fortsätt från början?"
+#: src/prefs_folder_item.c:879
+#, c-format
+msgid "Properties for folder %s"
+msgstr "Egenskaper för mapp %s"
 
-#: src/summaryview.c:404
-msgid "/_Reply"
-msgstr "/Sva_ra"
+#: src/prefs_fonts.c:66
+msgid "Folder and Message Lists"
+msgstr "Mapp- och meddelandelistor"
 
-#: src/summaryview.c:405
-#, fuzzy
-msgid "/Repl_y to"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+#: src/prefs_fonts.c:83
+msgid "Message"
+msgstr "Meddelande"
 
-#: src/summaryview.c:406
-#, fuzzy
-msgid "/Repl_y to/_all"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+#: src/prefs_fonts.c:145
+#: src/prefs_msg_colors.c:448
+#: src/prefs_summaries.c:1057
+#: src/prefs_themes.c:361
+msgid "Display"
+msgstr "Visa"
 
-#: src/summaryview.c:407
-#, fuzzy
-msgid "/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/S_vara till avsändaren"
+#: src/prefs_fonts.c:146
+msgid "Fonts"
+msgstr "Typsnitt"
 
-#: src/summaryview.c:408
-#, fuzzy
-msgid "/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/Svara till a_lla"
+#: src/prefs_gtk.c:849
+msgid "Preferences"
+msgstr "Egenskaper"
 
-#: src/summaryview.c:410
-msgid "/Follow-up and reply to"
-msgstr ""
+#: src/prefs_image_viewer.c:67
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "Visa bifogade bilder automatiskt"
 
-#: src/summaryview.c:412
-msgid "/_Forward"
-msgstr "/Ski_cka vidare"
+#: src/prefs_image_viewer.c:75
+msgid "Resize attached images by default"
+msgstr "Ändra storlek på bifogade bilder som standard"
 
-#: src/summaryview.c:413
-#, fuzzy
-msgid "/Redirect"
-msgstr "/Redigera _om"
+#: src/prefs_image_viewer.c:78
+msgid "Clicking image toggles scaling"
+msgstr "Klicka på bild för att skala"
 
-#: src/summaryview.c:415
-msgid "/Re-_edit"
-msgstr "/Redigera _om"
+#: src/prefs_image_viewer.c:84
+msgid "Display images inline"
+msgstr "Visa bilder i meddelandet"
 
-#: src/summaryview.c:417
-msgid "/M_ove..."
-msgstr "/_Flytta..."
+#: src/prefs_image_viewer.c:129
+msgid "Image Viewer"
+msgstr "Bildvisare"
 
-#: src/summaryview.c:418
-msgid "/_Copy..."
-msgstr "/_Kopiera..."
+#: src/prefs_matcher.c:150
+msgid "All messages"
+msgstr "Alla meddelande"
 
-#: src/summaryview.c:420
-#, fuzzy
-msgid "/Cancel a news message"
-msgstr "Komponera nytt meddelande"
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "To or Cc"
+msgstr "Till eller Cc"
 
-#: src/summaryview.c:421
-msgid "/E_xecute"
-msgstr "/E_xekvera"
+#: src/prefs_matcher.c:152
+msgid "In reply to"
+msgstr "I svar till"
 
-#: src/summaryview.c:423
-msgid "/_Mark"
-msgstr "/_Markera"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Age greater than"
+msgstr "Äldre än"
 
-#: src/summaryview.c:424
-msgid "/_Mark/_Mark"
-msgstr "/_Markera/_Markera"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Age lower than"
+msgstr "Yngre än"
 
-#: src/summaryview.c:425
-msgid "/_Mark/_Unmark"
-msgstr "_Markera/_Avmarkera"
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Headers part"
+msgstr "Brevhuvudsdel"
 
-#: src/summaryview.c:426
-msgid "/_Mark/---"
-msgstr "/_Markera/---"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Body part"
+msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:427
-msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Markera/Markera som _oläst"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Whole message"
+msgstr "Hela meddelandet"
 
-#: src/summaryview.c:428
-msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "Unread flag"
+msgstr "Oläst flagga"
 
-#: src/summaryview.c:429
-#, fuzzy
-msgid "/_Mark/Mark all read"
-msgstr "/_Markera/Markera alla som l_ästa"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "New flag"
+msgstr "Ny flagga"
 
-#: src/summaryview.c:430
-#, fuzzy
-msgid "/_Mark/Ignore thread"
-msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Marked flag"
+msgstr "Markerad flagga"
 
-#: src/summaryview.c:431
-#, fuzzy
-msgid "/_Mark/Unignore thread"
-msgstr "/_Markera/Markera som _läst"
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Deleted flag"
+msgstr "Borttagen flagga"
 
-#: src/summaryview.c:432
-#, fuzzy
-msgid "/_Mark/Lock"
-msgstr "/_Markera"
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Replied flag"
+msgstr "Svarat flagga"
 
-#: src/summaryview.c:433
-#, fuzzy
-msgid "/_Mark/Unlock"
-msgstr "_Markera/_Avmarkera"
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Forwarded flag"
+msgstr "Vidarebefordrad flagga"
 
-#: src/summaryview.c:434
-msgid "/Color la_bel"
-msgstr "/Färgm_arkering"
+#: src/prefs_matcher.c:159
+msgid "Locked flag"
+msgstr "Låst flagga"
 
-#: src/summaryview.c:437
-msgid "/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/Lägg till avsändaren till adressboken"
+#: src/prefs_matcher.c:160
+msgid "Color label"
+msgstr "Färgm_arkering"
 
-#: src/summaryview.c:439
-#, fuzzy
-msgid "/Create f_ilter rule"
-msgstr "/Skapa _ny mapp..."
+#: src/prefs_matcher.c:161
+#: src/toolbar.c:174
+msgid "Ignore thread"
+msgstr "Ignorera tråd"
 
-#: src/summaryview.c:440
-msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:162
+msgid "Score greater than"
+msgstr "Poäng större än"
 
-#: src/summaryview.c:442
-msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:162
+msgid "Score lower than"
+msgstr "Poäng mindre än"
 
-#: src/summaryview.c:444
-msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:163
+msgid "Score equal to"
+msgstr "Poäng lika med"
 
-#: src/summaryview.c:446
-msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:164
+msgid "Test"
+msgstr "Test"
 
-#: src/summaryview.c:452
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Source"
-msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
+#: src/prefs_matcher.c:165
+msgid "Size greater than"
+msgstr "Större storlek än"
 
-#: src/summaryview.c:453
-#, fuzzy
-msgid "/_View/All _header"
-msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
+#: src/prefs_matcher.c:166
+msgid "Size smaller than"
+msgstr "Mindre storlek än"
 
-#: src/summaryview.c:456
-msgid "/_Print..."
-msgstr "/Skriv _ut"
+#: src/prefs_matcher.c:167
+msgid "Size exactly"
+msgstr "Exakt storlek"
 
-#: src/summaryview.c:458
-msgid "/Select _all"
-msgstr "/Markera _alla"
+#: src/prefs_matcher.c:168
+msgid "Partially downloaded"
+msgstr "Delvis nedladdat"
 
-#: src/summaryview.c:459
-#, fuzzy
-msgid "/Select t_hread"
-msgstr "/Markera _alla"
+#: src/prefs_matcher.c:185
+msgid "or"
+msgstr "eller"
 
-#: src/summaryview.c:463
-msgid "M"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:185
+msgid "and"
+msgstr "och"
 
-#: src/summaryview.c:470
-msgid "No."
-msgstr "Nr."
+#: src/prefs_matcher.c:202
+msgid "contains"
+msgstr "innehåller"
 
-#: src/summaryview.c:472
-msgid "L"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:202
+msgid "does not contain"
+msgstr "innehåller ej"
 
-#: src/summaryview.c:481
-#, fuzzy
-msgid "all messages"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+#: src/prefs_matcher.c:219
+msgid "yes"
+msgstr "ja"
 
-#: src/summaryview.c:482 src/summaryview.c:483
-msgid "messages whose age is greather than #"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:219
+msgid "no"
+msgstr "nej"
 
-#: src/summaryview.c:484
-msgid "messages which contain S in the message body"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:410
+msgid "Condition configuration"
+msgstr "Villkorsinställning"
 
-#: src/summaryview.c:485
-msgid "messages which contain S in the whole message"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:437
+msgid "Match type"
+msgstr "Jämför typ"
 
-#: src/summaryview.c:486
-msgid "messages carbon-copied to S"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:502
+msgid " Info... "
+msgstr " Info... "
 
-#: src/summaryview.c:487
-#, fuzzy
-msgid "message is either to: or cc: to S"
-msgstr "Meddeande %d är valt för att flyttas till %s\n"
+#: src/prefs_matcher.c:524
+msgid "Predicate"
+msgstr "Förutsättning"
 
-#: src/summaryview.c:488
-#, fuzzy
-msgid "deleted messages"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+#: src/prefs_matcher.c:575
+msgid "Use regexp"
+msgstr "Anv. regex"
+
+#: src/prefs_matcher.c:613
+msgid "Boolean Op"
+msgstr "Boolesk Op"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1200
+msgid "Value is not set."
+msgstr "Värde ej angivet."
 
-#: src/summaryview.c:489
-msgid "messages which contain S in the Sender field"
+#: src/prefs_matcher.c:1637
+msgid ""
+"The entry was not saved.\n"
+"Close anyway?"
 msgstr ""
+"Posten sparades inte.\n"
+"Stäng ändå?"
 
-#: src/summaryview.c:490
-msgid "true if execute \"S\" succeeds"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:1699
+msgid "Match Type: 'Test'"
+msgstr "Matcha typ: 'Test'"
 
-#: src/summaryview.c:491
-msgid "messages originating from user S"
+#: src/prefs_matcher.c:1700
+msgid ""
+"'Test' allows you to test a message or message element using an external program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
+"'Test' låter dig testa ett meddelande eller del av ett meddelande med ett externt program eller skript. Programmet kommer returnera antingen 1 eller 0.\n"
+"\n"
+"Följande symboler kan användas:"
 
-#: src/summaryview.c:492
-#, fuzzy
-msgid "forwarded messages"
-msgstr "Inget markerat meddelande"
+#: src/prefs_matcher.c:1782
+msgid "Current condition rules"
+msgstr "Nuvarande villkorsregler"
 
-#: src/summaryview.c:493
-msgid "messages which contain header S"
-msgstr ""
+#: src/prefs_message.c:115
+msgid "Display header pane above message view"
+msgstr "Visa brevhuvudsruta ovanför meddelandevy"
 
-#: src/summaryview.c:494
-msgid "messages which contain S in Message-Id header"
-msgstr ""
+#: src/prefs_message.c:119
+msgid "Display X-Face in message view"
+msgstr "Visa X-Face i meddelandevy"
 
-#: src/summaryview.c:495
-msgid "messages which contain S in inreplyto header"
-msgstr ""
+#: src/prefs_message.c:133
+msgid "Display short headers on message view"
+msgstr "Visa kortfattade brevhuvuden i meddelandevy"
 
-#: src/summaryview.c:496
-#, fuzzy
-msgid "locked messages"
-msgstr "Inget markerat meddelande"
+#: src/prefs_message.c:146
+msgid "Render HTML messages as text"
+msgstr "Visa HTML- meddelande som text"
 
-#: src/summaryview.c:497
-msgid "messages which are in newsgroup S"
-msgstr ""
+#: src/prefs_message.c:149
+msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
+msgstr "Visa bilagans beskrivning (i stället för namnet)"
 
-#: src/summaryview.c:498
-#, fuzzy
-msgid "new messages"
-msgstr "\t%d ny(tt/a) medelande(n)\n"
+#: src/prefs_message.c:159
+msgid "Line space"
+msgstr "Radavstånd"
 
-#: src/summaryview.c:499
-#, fuzzy
-msgid "old messages"
-msgstr "Ta bort meddelandet"
+#: src/prefs_message.c:173
+#: src/prefs_message.c:211
+msgid "pixel(s)"
+msgstr "punkt(er)"
 
-#: src/summaryview.c:500
-msgid "messages which have been replied to"
-msgstr ""
+#: src/prefs_message.c:178
+msgid "Scroll"
+msgstr "Rulla"
 
-#: src/summaryview.c:501
-#, fuzzy
-msgid "read messages"
-msgstr "Inga olästa meddelanden"
+#: src/prefs_message.c:185
+msgid "Half page"
+msgstr "Halv sida"
 
-#: src/summaryview.c:502
-msgid "messages which contain S in subject"
-msgstr ""
+#: src/prefs_message.c:191
+msgid "Smooth scroll"
+msgstr "Mjuk rullning"
 
-#: src/summaryview.c:503
-msgid "messages whose score is equal to #"
-msgstr ""
+#: src/prefs_message.c:197
+msgid "Step"
+msgstr "Stega"
 
-#: src/summaryview.c:504
-msgid "messages whose score is greater than #"
-msgstr ""
+#: src/prefs_message.c:294
+msgid "Text options"
+msgstr "Textval"
 
-#: src/summaryview.c:505
-msgid "messages whose score is lower than #"
-msgstr ""
+#: src/prefs_msg_colors.c:100
+msgid "Message view"
+msgstr "Meddelandevy"
 
-#: src/summaryview.c:506
-msgid "messages whose size is equal to #"
-msgstr ""
+#: src/prefs_msg_colors.c:112
+msgid "Enable coloration of message text"
+msgstr "Aktivera färgläggning av meddelandetext"
 
-#: src/summaryview.c:507
-msgid "messages whose size is greater than #"
-msgstr ""
+#: src/prefs_msg_colors.c:124
+msgid "Quoted Text - First Level"
+msgstr "Citerad text - Första nivå"
 
-#: src/summaryview.c:508
-msgid "messages whose size is smaller than #"
-msgstr ""
+#: src/prefs_msg_colors.c:139
+msgid "Quoted Text - Second Level"
+msgstr "Citerad text - Andra nivå"
 
-#: src/summaryview.c:509
-msgid "messages which have been sent to S"
-msgstr ""
+#: src/prefs_msg_colors.c:154
+msgid "Quoted Text - Third Level"
+msgstr "Citerad text -Tredje nivå"
 
-#: src/summaryview.c:510
-#, fuzzy
-msgid "marked messages"
-msgstr "Inget markerat meddelande"
+#: src/prefs_msg_colors.c:164
+msgid "Cycle quote colors"
+msgstr "Återanvänd färger för citat"
 
-#: src/summaryview.c:511
-#, fuzzy
-msgid "unread messages"
-msgstr "Inga olästa meddelanden"
+#: src/prefs_msg_colors.c:176
+msgid "URI link"
+msgstr "URI-länk"
 
-#: src/summaryview.c:512
-msgid "messages which contain S in References header"
-msgstr ""
+#: src/prefs_msg_colors.c:190
+msgid "Signatures"
+msgstr "Signaturer"
 
-#: src/summaryview.c:513
-msgid "messages which contain S in X-Label header"
-msgstr ""
+#: src/prefs_msg_colors.c:194
+msgid "Folder list"
+msgstr "Mapplista"
 
-#: src/summaryview.c:515
-msgid "logical AND operator"
-msgstr ""
+#: src/prefs_msg_colors.c:211
+msgid "Target folder"
+msgstr "Målmapp"
 
-#: src/summaryview.c:516
-msgid "logical OR operator"
-msgstr ""
+#: src/prefs_msg_colors.c:225
+msgid "Folder containing new messages"
+msgstr "Mappen innehåller nya meddelanden"
 
-#: src/summaryvi