2012-11-18 [colin] 3.9.0cvs2-stable
[claws.git] / po / sk.po
index 1c25d15..d61fc38 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-20 09:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-21 17:49+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-07 12:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-08 21:13+0100\n"
 "Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
 "Language-Team: slovenčina <debian-l10n-slovak@lists.debian.org>\n"
 "Language: \n"
@@ -68,9 +68,16 @@ msgstr ""
 "X-POFile-SpellExtra: prefscommon mailbox MIMEhowto xover Vypršaný xhdr\n"
 "X-POFile-SpellExtra: gthread nextunreadmsgdialog Nezalomené statistics\n"
 "X-POFile-SpellExtra: dillo Príjímanie Kocha reader Wernera\n"
-"X-POFile-SpellExtra: autentifikovaný reset-statistics distinguished\n"
+"X-POFile-SpellExtra: autentifikovaný reset-statistics distinguished www\n"
+"X-POFile-SpellExtra: 600 GNU am root MH Jan 110 Online 15 Public 2822 rom\n"
+"X-POFile-SpellExtra: 12-hod 25 List-Post php X-Face X- Max X-Status\n"
+"X-POFile-SpellExtra: User-Agent P12 HTML 02110-1301 online Windows-1256\n"
+"X-POFile-SpellExtra: 480 24-hod Windows-1251 102376 http AM 998 IO\n"
+"X-POFile-SpellExtra: Po-spracovanie 389 100 Face Janko Software AND 10\n"
+"X-POFile-SpellExtra: Windows-1255 OK TIS-620 Windows-874 1999-2012 51 mh\n"
+"X-POFile-SpellExtra: 2001 DoS podreťazca 725 OS OR ad ov\n"
 
-#: src/account.c:383
+#: src/account.c:384
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
@@ -79,15 +86,15 @@ msgstr ""
 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia "
 "účtov."
 
-#: src/account.c:430
+#: src/account.c:431
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku."
 
-#: src/account.c:709
+#: src/account.c:710
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Upraviť účty"
 
-#: src/account.c:730
+#: src/account.c:731
 msgid ""
 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
@@ -97,74 +104,74 @@ msgstr ""
 "zaškrtnutie poľa v stĺpci „G” určuje ktoré účty budú zahrnuté. Predvolený "
 "účet je označený tučným písmom."
 
-#: src/account.c:801
+#: src/account.c:802
 msgid " _Set as default account "
 msgstr " _Nastaviť ako predvolený účet "
 
-#: src/account.c:896
+#: src/account.c:897
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr "Účty so vzdialenými zložkami nemožno kopírovať."
 
-#: src/account.c:903
+#: src/account.c:904
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Kópia %s"
 
-#: src/account.c:1063
+#: src/account.c:1064
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Naozaj chcete odstrániť účet „%s”?"
 
-#: src/account.c:1065
+#: src/account.c:1066
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Bez názvu)"
 
-#: src/account.c:1066
+#: src/account.c:1067
 msgid "Delete account"
 msgstr "Zmazať účet"
 
-#: src/account.c:1536
+#: src/account.c:1537
 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
 msgstr "G"
 
-#: src/account.c:1542
+#: src/account.c:1543
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z označených účtov"
 
-#: src/account.c:1549 src/addressadd.c:214 src/addressbook.c:124
-#: src/addrduplicates.c:480 src/compose.c:6934 src/compose.c:7243
-#: src/editaddress.c:1269 src/editaddress.c:1326 src/editaddress.c:1342
-#: src/editbook.c:169 src/editgroup.c:287 src/editjpilot.c:256
-#: src/editldap.c:427 src/editvcard.c:172 src/importmutt.c:222
-#: src/importpine.c:221 src/mimeview.c:287
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/prefs_filtering.c:381
-#: src/prefs_filtering.c:1870 src/prefs_template.c:77
+#: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
+#: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:6964 src/editaddress.c:1270
+#: src/editaddress.c:1327 src/editaddress.c:1343 src/editbook.c:170
+#: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
+#: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
+#: src/mimeview.c:284 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
+#: src/prefs_filtering.c:384 src/prefs_filtering.c:1872
+#: src/prefs_template.c:78
 msgid "Name"
 msgstr "Meno"
 
-#: src/account.c:1557 src/prefs_account.c:1092 src/prefs_account.c:3917
+#: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1089 src/prefs_account.c:3914
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/account.c:1565 src/ssl_manager.c:101
+#: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
-#: src/action.c:380
+#: src/action.c:382
 #, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
 msgstr "Nemožno získať súbor správy %d"
 
-#: src/action.c:411
+#: src/action.c:413
 msgid "Could not get message part."
 msgstr "Nemožno získať časť správy."
 
-#: src/action.c:428
+#: src/action.c:430
 #, c-format
 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
 msgstr "Nemožno získať časť viacdielnej správy: %s"
 
-#: src/action.c:600
+#: src/action.c:602
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
@@ -173,11 +180,11 @@ msgstr ""
 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
 
-#: src/action.c:712
+#: src/action.c:714
 msgid "There is no filtering action set"
 msgstr "Nie je nastavená žiadna akcia filtra"
 
-#: src/action.c:714
+#: src/action.c:716
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid filtering action(s):\n"
@@ -186,7 +193,7 @@ msgstr ""
 "Neplatné akcie filtra:\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:937
+#: src/action.c:939
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
@@ -195,7 +202,7 @@ msgstr ""
 "Príkaz nemohol byť spustený, zlyhalo vytvorenie rúry.\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:1037
+#: src/action.c:1036
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -206,25 +213,25 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:1263 src/action.c:1433
+#: src/action.c:1262 src/action.c:1432
 msgid "Completed"
 msgstr "Dokončené"
 
-#: src/action.c:1299
+#: src/action.c:1298
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr "--- Bežiace: %s\n"
 
-#: src/action.c:1303
+#: src/action.c:1302
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
 
-#: src/action.c:1336
+#: src/action.c:1335
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "Akcie vstupu/výstupu"
 
-#: src/action.c:1675
+#: src/action.c:1677
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -235,11 +242,11 @@ msgstr ""
 "(„%%h” bude nahradené parametrom)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1680
+#: src/action.c:1682
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgstr "Skrytý používateľský parameter akcie"
 
-#: src/action.c:1684
+#: src/action.c:1686
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -250,75 +257,75 @@ msgstr ""
 "(„%%u” bude nahradené parametrom)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1689
+#: src/action.c:1691
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Používateľský parameter"
 
-#: src/addr_compl.c:601 src/addressbook.c:4880
+#: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4881
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: src/addrcustomattr.c:64
+#: src/addrcustomattr.c:65
 msgid "date of birth"
 msgstr "dátum narodenia"
 
-#: src/addrcustomattr.c:65
+#: src/addrcustomattr.c:66
 msgid "address"
 msgstr "adresa"
 
-#: src/addrcustomattr.c:66
+#: src/addrcustomattr.c:67
 msgid "phone"
 msgstr "telefón"
 
-#: src/addrcustomattr.c:67
+#: src/addrcustomattr.c:68
 msgid "mobile phone"
 msgstr "mobilný telefón"
 
-#: src/addrcustomattr.c:68
+#: src/addrcustomattr.c:69
 msgid "organization"
 msgstr "organizácia"
 
-#: src/addrcustomattr.c:69
+#: src/addrcustomattr.c:70
 msgid "office address"
 msgstr "pracovná adresa"
 
-#: src/addrcustomattr.c:70
+#: src/addrcustomattr.c:71
 msgid "office phone"
 msgstr "pracovný telefón"
 
-#: src/addrcustomattr.c:71
+#: src/addrcustomattr.c:72
 msgid "fax"
 msgstr "fax"
 
-#: src/addrcustomattr.c:72
+#: src/addrcustomattr.c:73
 msgid "website"
 msgstr "webová stránka"
 
-#: src/addrcustomattr.c:140
+#: src/addrcustomattr.c:141
 msgid "Attribute name"
 msgstr "Meno atribútu"
 
-#: src/addrcustomattr.c:155
+#: src/addrcustomattr.c:156
 msgid "Delete all attribute names"
 msgstr "Zmazať všetky mená atribútov"
 
-#: src/addrcustomattr.c:156
+#: src/addrcustomattr.c:157
 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať všetky mená atribútov?"
 
-#: src/addrcustomattr.c:180
+#: src/addrcustomattr.c:181
 msgid "Delete attribute name"
 msgstr "Zmazať meno atribútu"
 
-#: src/addrcustomattr.c:181
+#: src/addrcustomattr.c:182
 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať meno tohoto atribútu?"
 
-#: src/addrcustomattr.c:190
+#: src/addrcustomattr.c:191
 msgid "Reset to default"
 msgstr "Nastaviť na predvolené"
 
-#: src/addrcustomattr.c:191
+#: src/addrcustomattr.c:192
 msgid ""
 "Do you really want to replace all attribute names\n"
 "with the default set?"
@@ -326,34 +333,34 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete nahradiť všetky mená atribútov\n"
 "predvoleným nastavením?"
 
-#: src/addrcustomattr.c:211 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
-#: src/addressbook.c:479 src/edittags.c:269 src/prefs_actions.c:1088
-#: src/prefs_filtering.c:1690 src/prefs_template.c:1100
+#: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271 src/prefs_actions.c:1085
+#: src/prefs_filtering.c:1692 src/prefs_template.c:1095
 msgid "_Delete"
 msgstr "Z_mazať"
 
-#: src/addrcustomattr.c:212 src/edittags.c:270 src/prefs_actions.c:1089
-#: src/prefs_filtering.c:1691 src/prefs_template.c:1101
+#: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1086
+#: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1096
 msgid "Delete _all"
 msgstr "Zm_azať všetko"
 
-#: src/addrcustomattr.c:213
+#: src/addrcustomattr.c:214
 msgid "_Reset to default"
 msgstr "Nastaviť na p_redvolené"
 
-#: src/addrcustomattr.c:413
+#: src/addrcustomattr.c:410
 msgid "Attribute name is not set."
 msgstr "Nie je nastavené meno atribútu."
 
-#: src/addrcustomattr.c:472
+#: src/addrcustomattr.c:469
 msgid "Dialog title|Edit attribute names"
-msgstr "Titulok dialógu|Upraviť mená atribútov"
+msgstr "Upraviť názvy atribútov"
 
-#: src/addrcustomattr.c:486
+#: src/addrcustomattr.c:483
 msgid "New attribute name:"
 msgstr "Nové meno atribútu:"
 
-#: src/addrcustomattr.c:523
+#: src/addrcustomattr.c:520
 msgid ""
 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
 "contacts."
@@ -361,30 +368,30 @@ msgstr ""
 "Pridanie alebo odstránenie mien atribútov nebude mať efekt na už nastavené "
 "atribúty kontaktov."
 
-#: src/addressadd.c:184 src/prefs_filtering_action.c:196
+#: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Pridať do adresára"
 
-#: src/addressadd.c:206
+#: src/addressadd.c:207
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: src/addressadd.c:226 src/addrduplicates.c:451
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397 src/toolbar.c:421
+#: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399 src/toolbar.c:425
 msgid "Address"
-msgstr "Adresár"
+msgstr "Adresa"
 
-#: src/addressadd.c:237 src/addressbook.c:126 src/editaddress.c:1061
-#: src/editaddress.c:1136 src/editgroup.c:289
+#: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1062
+#: src/editaddress.c:1137 src/editgroup.c:290
 msgid "Remarks"
 msgstr "Poznámky"
 
-#: src/addressadd.c:256 src/addressbook_foldersel.c:157
+#: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Vyberte zložku adresára"
 
-#: src/addressadd.c:482 src/editaddress.c:1576 src/headerview.c:347
-#: src/textview.c:2087
+#: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1577 src/headerview.c:348
+#: src/textview.c:2110
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to save image: \n"
@@ -393,271 +400,271 @@ msgstr ""
 "Zlyhalo uloženie obrázka: \n"
 "%s"
 
-#: src/addressadd.c:531 src/addressbook.c:3208 src/addressbook.c:3259
+#: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3221 src/addressbook.c:3272
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Pridať adresu(y)"
 
-#: src/addressadd.c:532
+#: src/addressadd.c:533
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "Nemožno pridať zadanú adresu"
 
-#: src/addressbook.c:125 src/addressbook.c:4868 src/editaddress.c:1058
-#: src/editaddress.c:1119 src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:516
-#: src/exporthtml.c:599 src/exporthtml.c:763 src/ldif.c:783
+#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4869 src/editaddress.c:1059
+#: src/editaddress.c:1120 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
+#: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
 msgid "Email Address"
 msgstr "Emailová adresa"
 
-#: src/addressbook.c:401
+#: src/addressbook.c:402
 msgid "_Book"
 msgstr "_Adresár"
 
-#: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:461
-#: src/addressbook.c:478 src/compose.c:572 src/gtk/quicksearch.c:874
-#: src/gtk/quicksearch.c:889 src/mainwindow.c:488 src/messageview.c:199
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
+#: src/addressbook.c:479 src/compose.c:575 src/gtk/quicksearch.c:791
+#: src/gtk/quicksearch.c:806 src/mainwindow.c:499 src/messageview.c:211
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upraviť"
 
-#: src/addressbook.c:403 src/compose.c:577 src/mainwindow.c:491
-#: src/messageview.c:202
+#: src/addressbook.c:404 src/compose.c:580 src/mainwindow.c:502
+#: src/messageview.c:214
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Nástroje"
 
-#: src/addressbook.c:404 src/compose.c:578 src/mainwindow.c:493
-#: src/messageview.c:203
+#: src/addressbook.c:405 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:504
+#: src/messageview.c:215
 msgid "_Help"
 msgstr "_Pomocník"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:464
+#: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
 msgid "New _Book"
 msgstr "Nový _Adresár"
 
-#: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
+#: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
 msgid "New _Folder"
 msgstr "Nová _zložka"
 
-#: src/addressbook.c:409
+#: src/addressbook.c:410
 msgid "New _vCard"
 msgstr "Nový _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:414
 msgid "New _JPilot"
 msgstr "Nový _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:416
+#: src/addressbook.c:417
 msgid "New LDAP _Server"
 msgstr "Nový LDAP _server"
 
-#: src/addressbook.c:420
+#: src/addressbook.c:421
 msgid "_Edit book"
 msgstr "_Upraviť adresár"
 
-#: src/addressbook.c:421
+#: src/addressbook.c:422
 msgid "_Delete book"
 msgstr "Z_mazať adresár"
 
-#: src/addressbook.c:423 src/compose.c:588
+#: src/addressbook.c:424 src/compose.c:591
 msgid "_Save"
 msgstr "_Uložiť"
 
-#: src/addressbook.c:424 src/compose.c:592 src/messageview.c:211
+#: src/addressbook.c:425 src/compose.c:595 src/messageview.c:224
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zavrieť"
 
-#: src/addressbook.c:427 src/addressbook.c:476 src/messageview.c:215
+#: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:228
 msgid "_Select all"
 msgstr "Vy_brať všetko"
 
-#: src/addressbook.c:429 src/addressbook.c:468 src/addressbook.c:484
+#: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
 msgid "C_ut"
 msgstr "_Vystrihnúť"
 
-#: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
-#: src/compose.c:600 src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:214
+#: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
+#: src/compose.c:603 src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:227
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopírovať"
 
-#: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
-#: src/compose.c:601
+#: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
+#: src/compose.c:604
 msgid "_Paste"
 msgstr "V_ložiť"
 
-#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:481
+#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
 msgid "New _Address"
 msgstr "Nová _adresa"
 
-#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:482
+#: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
 msgid "New _Group"
 msgstr "Nová _skupina"
 
-#: src/addressbook.c:439 src/addressbook.c:488
+#: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
 msgid "_Mail To"
 msgstr "Poslať _mail"
 
-#: src/addressbook.c:443
+#: src/addressbook.c:444
 msgid "Import _LDIF file..."
-msgstr "Importovať súbor _LDIF..."
+msgstr "Importovať súbor _LDIF"
 
-#: src/addressbook.c:444
+#: src/addressbook.c:445
 msgid "Import M_utt file..."
-msgstr "Importovať súbor _Mutt..."
+msgstr "Importovať súbor _Mutt"
 
-#: src/addressbook.c:445
+#: src/addressbook.c:446
 msgid "Import _Pine file..."
-msgstr "Importovať súbor _Pine..."
+msgstr "Importovať súbor _Pine"
 
-#: src/addressbook.c:447
+#: src/addressbook.c:448
 msgid "Export _HTML..."
-msgstr "Exportovať _HTML..."
+msgstr "Exportovať _HTML"
 
-#: src/addressbook.c:448
+#: src/addressbook.c:449
 msgid "Export LDI_F..."
-msgstr "Exportovať L_DIF..."
+msgstr "Exportovať L_DIF"
 
-#: src/addressbook.c:450
+#: src/addressbook.c:451
 msgid "Find duplicates..."
-msgstr "Nájsť duplikáty..."
+msgstr "Nájsť duplikáty"
 
-#: src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:452
 msgid "Edit custom attributes..."
-msgstr "Upraviť vlastné atribúty..."
+msgstr "Upraviť vlastné atribúty"
 
-#: src/addressbook.c:454 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:765
-#: src/messageview.c:318
+#: src/addressbook.c:455 src/compose.c:683 src/mainwindow.c:795
+#: src/messageview.c:340
 msgid "_About"
 msgstr "_O programe"
 
-#: src/addressbook.c:490
+#: src/addressbook.c:491
 msgid "_Browse Entry"
 msgstr "P_rechádzať  položky"
 
-#: src/addressbook.c:503 src/crash.c:449 src/crash.c:468 src/importldif.c:114
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:141
+#: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznáma"
 
-#: src/addressbook.c:510 src/addressbook.c:529 src/importldif.c:121
+#: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
 msgid "Success"
 msgstr "Úspech"
 
-#: src/addressbook.c:511 src/importldif.c:122
+#: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "Neplatné parametre"
 
-#: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
+#: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
 msgid "File not specified"
 msgstr "Nie je zadaný súbor"
 
-#: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
+#: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
 msgid "Error opening file"
 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
 
-#: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
 msgid "Error reading file"
 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
 
-#: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
 msgid "End of file encountered"
 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
 
-#: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
 msgid "Error allocating memory"
 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
 
-#: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
 msgid "Bad file format"
 msgstr "Neplatný formát súboru"
 
-#: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
 
-#: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
 msgid "Error opening directory"
 msgstr "Chyba pri otváraní zložky"
 
-#: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
 msgid "No path specified"
 msgstr "Nebola zadaná cesta"
 
-#: src/addressbook.c:530
+#: src/addressbook.c:531
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgstr "Chyba pripojenia k serveru LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:531
+#: src/addressbook.c:532
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:532
+#: src/addressbook.c:533
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
 
-#: src/addressbook.c:533
+#: src/addressbook.c:534
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
 
-#: src/addressbook.c:534
+#: src/addressbook.c:535
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
 
-#: src/addressbook.c:535
+#: src/addressbook.c:536
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:536
+#: src/addressbook.c:537
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
 
-#: src/addressbook.c:537
+#: src/addressbook.c:538
 msgid "LDAP search terminated on request"
 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
 
-#: src/addressbook.c:538
+#: src/addressbook.c:539
 msgid "Error starting TLS connection"
 msgstr "Chyba vytvorenia TLS pripojenia"
 
-#: src/addressbook.c:539
+#: src/addressbook.c:540
 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
 msgstr "Chýba Distguished Name (dn)"
 
-#: src/addressbook.c:540
+#: src/addressbook.c:541
 msgid "Missing required information"
 msgstr "Chýbajú požadované údaje"
 
-#: src/addressbook.c:541
+#: src/addressbook.c:542
 msgid "Another contact exists with that key"
 msgstr "Kontakt s takýmto kľúčom už existuje"
 
-#: src/addressbook.c:542
+#: src/addressbook.c:543
 msgid "Strong(er) authentication required"
 msgstr "Je vyžadovaná silnejšia autentifikácia"
 
-#: src/addressbook.c:912
+#: src/addressbook.c:913
 msgid "Sources"
 msgstr "Zdroje"
 
-#: src/addressbook.c:916 src/prefs_matcher.c:618 src/prefs_other.c:469
-#: src/toolbar.c:215 src/toolbar.c:2132
+#: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:622 src/prefs_other.c:471
+#: src/toolbar.c:219 src/toolbar.c:2131
 msgid "Address book"
 msgstr "Adresár"
 
-#: src/addressbook.c:1119
+#: src/addressbook.c:1120
 msgid "Lookup name:"
 msgstr "Vyhľadať meno:"
 
-#: src/addressbook.c:1443 src/addressbook.c:1496 src/addrduplicates.c:802
+#: src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497 src/addrduplicates.c:803
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Zmazať adresu(y)"
 
-#: src/addressbook.c:1444 src/addrduplicates.c:852
+#: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:853
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Tieto údaje adresy sú len na čítanie a nemožno ich odstrániť."
 
-#: src/addressbook.c:1488
+#: src/addressbook.c:1489
 msgid "Delete group"
 msgstr "Odstrániť skupinu"
 
-#: src/addressbook.c:1489
+#: src/addressbook.c:1490
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -665,29 +672,29 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete odstrániť skupinu(y)?\n"
 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
 
-#: src/addressbook.c:1497 src/addrduplicates.c:803
+#: src/addressbook.c:1498 src/addrduplicates.c:804
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Naozaj odstrániť adresu(y)?"
 
-#: src/addressbook.c:2194
+#: src/addressbook.c:2201
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nemožno vkladať. Cieľový adresár je len na čítanie."
 
-#: src/addressbook.c:2204
+#: src/addressbook.c:2211
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nemožno vkladať do skupiny adries."
 
-#: src/addressbook.c:2904
+#: src/addressbook.c:2917
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavky a adresy v „%s”?"
 
-#: src/addressbook.c:2907 src/addressbook.c:2933 src/addressbook.c:2940
-#: src/prefs_filtering_action.c:172 src/toolbar.c:403
+#: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2946 src/addressbook.c:2953
+#: src/prefs_filtering_action.c:177 src/toolbar.c:407
 msgid "Delete"
 msgstr "Odstrániť"
 
-#: src/addressbook.c:2916
+#: src/addressbook.c:2929
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -696,19 +703,19 @@ msgstr ""
 "Chcete odstrániť „%s”? Ak odstránite len zložku, adresy, ktoré obsahuje, "
 "budú presunuté do nadradenej zložky."
 
-#: src/addressbook.c:2919 src/imap_gtk.c:365 src/mh_gtk.c:201
+#: src/addressbook.c:2932 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Odstrániť zložku"
 
-#: src/addressbook.c:2920
+#: src/addressbook.c:2933
 msgid "+Delete _folder only"
 msgstr "+Odstrániť _len zložku"
 
-#: src/addressbook.c:2920
+#: src/addressbook.c:2933
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Odstrániť zložku i _adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2931
+#: src/addressbook.c:2944
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -717,7 +724,7 @@ msgstr ""
 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
 "Adresy, ktoré obsahuje, nebudú stratené."
 
-#: src/addressbook.c:2938
+#: src/addressbook.c:2951
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -726,28 +733,28 @@ msgstr ""
 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
 
-#: src/addressbook.c:3052
+#: src/addressbook.c:3065
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Hľadať „%s”"
 
-#: src/addressbook.c:3190 src/addressbook.c:3240
+#: src/addressbook.c:3203 src/addressbook.c:3253
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Nové kontakty"
 
-#: src/addressbook.c:4022
+#: src/addressbook.c:4035
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť indexový súbor."
 
-#: src/addressbook.c:4026
+#: src/addressbook.c:4039
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť súbory adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4036
+#: src/addressbook.c:4049
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
 
-#: src/addressbook.c:4041
+#: src/addressbook.c:4054
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -755,7 +762,7 @@ msgstr ""
 "Konverzia starého adresára je dokončená,\n"
 "nemožno uložiť indexový súbor nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4054
+#: src/addressbook.c:4067
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -763,7 +770,7 @@ msgstr ""
 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4060
+#: src/addressbook.c:4073
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -771,7 +778,7 @@ msgstr ""
 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
 "nemožno an vytvoriť indexový súbor nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4065
+#: src/addressbook.c:4078
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -779,289 +786,289 @@ msgstr ""
 "Nemožno konvertovať starý adresár\n"
 "a nemožno ani vytvoriť súbory nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4072 src/addressbook.c:4078
+#: src/addressbook.c:4085 src/addressbook.c:4091
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
 
-#: src/addressbook.c:4185
+#: src/addressbook.c:4198
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Chyba v adresári"
 
-#: src/addressbook.c:4186
+#: src/addressbook.c:4199
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nemožno načítať zoznam adries"
 
-#: src/addressbook.c:4517
+#: src/addressbook.c:4530
 msgid "Busy searching..."
-msgstr "Prehľadávam..."
+msgstr "Prehľadávam"
 
-#: src/addressbook.c:4832
+#: src/addressbook.c:4833
 msgid "Interface"
 msgstr "Ovládanie"
 
-#: src/addressbook.c:4844 src/addressbook_foldersel.c:181 src/exphtmldlg.c:370
-#: src/expldifdlg.c:387 src/exporthtml.c:983 src/importldif.c:656
+#: src/addressbook.c:4845 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
+#: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adresár"
 
-#: src/addressbook.c:4856
+#: src/addressbook.c:4857
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:4892 src/exporthtml.c:883 src/folderview.c:338
-#: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2741 src/prefs_folder_column.c:77
-#: src/prefs_folder_item.c:1769 src/prefs_folder_item.c:1787
-#: src/prefs_folder_item.c:1804
+#: src/addressbook.c:4893 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
+#: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
+#: src/prefs_folder_item.c:1817 src/prefs_folder_item.c:1835
+#: src/prefs_folder_item.c:1852
 msgid "Folder"
 msgstr "Zložka"
 
-#: src/addressbook.c:4904
+#: src/addressbook.c:4905
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4916 src/addressbook.c:4928
+#: src/addressbook.c:4917 src/addressbook.c:4929
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4940
+#: src/addressbook.c:4941
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "LDAP servery"
 
-#: src/addressbook.c:4952
+#: src/addressbook.c:4953
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP požiadavka"
 
-#: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:305
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:382
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:66
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:199
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:212
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:215
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:281
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:130
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:442
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:489
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:612 src/prefs_matcher.c:653
-#: src/prefs_matcher.c:688 src/prefs_matcher.c:1572 src/prefs_matcher.c:1579
-#: src/prefs_matcher.c:1587 src/prefs_matcher.c:1589 src/prefs_matcher.c:2459
-#: src/prefs_matcher.c:2463
+#: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:657
+#: src/prefs_matcher.c:692 src/prefs_matcher.c:1576 src/prefs_matcher.c:1583
+#: src/prefs_matcher.c:1591 src/prefs_matcher.c:1593 src/prefs_matcher.c:2463
+#: src/prefs_matcher.c:2467
 msgid "Any"
 msgstr "Všetky"
 
-#: src/addrgather.c:171
+#: src/addrgather.c:172
 msgid "Please specify name for address book."
 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára."
 
-#: src/addrgather.c:178
+#: src/addrgather.c:179
 msgid "No available address book."
 msgstr "Nedostupný adresár."
 
-#: src/addrgather.c:199
+#: src/addrgather.c:200
 msgid "Please select the mail headers to search."
 msgstr "Prosím zvoľte prehľadávané poštové hlavičky."
 
-#: src/addrgather.c:206
+#: src/addrgather.c:207
 msgid "Collecting addresses..."
-msgstr "Zhromažďujem adresy..."
+msgstr "Zhromažďujem adresy"
 
-#: src/addrgather.c:246
+#: src/addrgather.c:247
 msgid "address added by claws-mail"
 msgstr "adresa pridaný z claws-mail"
 
-#: src/addrgather.c:274
+#: src/addrgather.c:275
 msgid "Addresses collected successfully."
 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
 
-#: src/addrgather.c:356
+#: src/addrgather.c:357
 msgid "Current folder:"
 msgstr "Aktuálna zložka:"
 
-#: src/addrgather.c:367
+#: src/addrgather.c:368
 msgid "Address book name:"
 msgstr "Meno adresára:"
 
-#: src/addrgather.c:394
+#: src/addrgather.c:395
 msgid "Address book folder size:"
 msgstr "Veľkosť zložky adresára:"
 
-#: src/addrgather.c:398 src/addrgather.c:408
+#: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
 msgid ""
 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
 msgstr "Maximálny počet položiek na adresár v novovytvorenom adresári"
 
-#: src/addrgather.c:412
+#: src/addrgather.c:413
 msgid "Process these mail header fields"
 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
 
-#: src/addrgather.c:431
+#: src/addrgather.c:432
 msgid "Include subfolders"
 msgstr "Zahrnúť podzložky"
 
-#: src/addrgather.c:455 src/prefs_filtering_action.c:1394
+#: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1400
 msgid "Header Name"
 msgstr "Názov hlavičky"
 
-#: src/addrgather.c:456
+#: src/addrgather.c:457
 msgid "Address Count"
 msgstr "Počet adries"
 
-#: src/addrgather.c:566
+#: src/addrgather.c:567
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Polia hlavičky"
 
-#: src/addrgather.c:567 src/exphtmldlg.c:657 src/expldifdlg.c:721
-#: src/importldif.c:1021
+#: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
+#: src/importldif.c:1022
 msgid "Finish"
 msgstr "Dokončiť"
 
-#: src/addrgather.c:625
+#: src/addrgather.c:626
 msgid "Collect email addresses from selected messages"
 msgstr "Zozbierať emailové adresy zvolených správ"
 
-#: src/addrgather.c:629
+#: src/addrgather.c:630
 msgid "Collect email addresses from folder"
 msgstr "Zozbierať emailové adresy zo zložky"
 
-#: src/addrindex.c:122
+#: src/addrindex.c:123
 msgid "Common addresses"
 msgstr "Spoločné adresy"
 
-#: src/addrindex.c:123
+#: src/addrindex.c:124
 msgid "Personal addresses"
 msgstr "Súkromné adresy"
 
-#: src/addrindex.c:129
+#: src/addrindex.c:130
 msgid "Common address"
 msgstr "Spoločná adresa"
 
-#: src/addrindex.c:130
+#: src/addrindex.c:131
 msgid "Personal address"
 msgstr "Súkromná adresa"
 
-#: src/addrindex.c:1828
+#: src/addrindex.c:1827
 msgid "Address(es) update"
 msgstr "Aktualizácia adries"
 
-#: src/addrindex.c:1829
+#: src/addrindex.c:1828
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr "Aktualizácia zlyhala. Zmeny neboli zapísané do adresára."
 
-#: src/addrduplicates.c:126
+#: src/addrduplicates.c:127
 msgid "Show duplicates in the same book"
 msgstr "Zobraziť duplikáty v rovnakom adresári"
 
-#: src/addrduplicates.c:132
+#: src/addrduplicates.c:133
 msgid "Show duplicates in different books"
 msgstr "Zobraziť duplikáty v rôznych adresároch"
 
-#: src/addrduplicates.c:143
+#: src/addrduplicates.c:144
 msgid "Find address book email duplicates"
 msgstr "Vyhľadať duplicitné adresy v adresári"
 
-#: src/addrduplicates.c:144
+#: src/addrduplicates.c:145
 msgid ""
 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
 msgstr "Claws Mail teraz vyhľadá duplicitné emailové adresy v adresári."
 
-#: src/addrduplicates.c:324
+#: src/addrduplicates.c:325
 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
 msgstr "V adresári neboli nájdené žiadne duplicitné adresy"
 
-#: src/addrduplicates.c:355
+#: src/addrduplicates.c:356
 msgid "Duplicate email addresses"
 msgstr "Duplicitné adresy"
 
-#: src/addrduplicates.c:473
+#: src/addrduplicates.c:474
 msgid "Address book path"
 msgstr "Cesta k adresáru"
 
-#: src/addrduplicates.c:851
+#: src/addrduplicates.c:852
 msgid "Delete address"
 msgstr "Zmazať adresu"
 
-#: src/alertpanel.c:145 src/compose.c:9103
+#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9126
 msgid "Notice"
 msgstr "Upozornenie"
 
-#: src/alertpanel.c:158 src/compose.c:5557 src/compose.c:6037
-#: src/compose.c:11409 src/messageview.c:836 src/messageview.c:849
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:665 src/summaryview.c:4780
+#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5546 src/compose.c:6012
+#: src/compose.c:11428 src/messageview.c:870 src/messageview.c:883
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:687 src/summaryview.c:4852
 msgid "Warning"
 msgstr "Varovanie"
 
-#: src/alertpanel.c:171 src/alertpanel.c:194 src/compose.c:5498 src/inc.c:667
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:247
+#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5487 src/inc.c:666
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
-#: src/alertpanel.c:195 src/gtk/progressdialog.c:93
+#: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
 msgid "_View log"
 msgstr "_Zobraziť záznam"
 
-#: src/alertpanel.c:346
+#: src/alertpanel.c:347
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Zobraziť túto správu aj nabudúce"
 
-#: src/browseldap.c:217
+#: src/browseldap.c:218
 msgid "Browse Directory Entry"
 msgstr "Prechádzať zložku"
 
-#: src/browseldap.c:236
+#: src/browseldap.c:237
 msgid "Server Name :"
 msgstr "Meno servera :"
 
-#: src/browseldap.c:246
+#: src/browseldap.c:247
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
 msgstr "Rozlišovacie meno (dn) :"
 
-#: src/browseldap.c:269
+#: src/browseldap.c:270
 msgid "LDAP Name"
 msgstr "LDAP meno"
 
-#: src/browseldap.c:271
+#: src/browseldap.c:272
 msgid "Attribute Value"
 msgstr "Hodnota atribútu"
 
-#: src/common/plugin.c:63
+#: src/common/plugin.c:64
 msgid "Nothing"
 msgstr "Nič"
 
-#: src/common/plugin.c:64
+#: src/common/plugin.c:65
 msgid "a viewer"
 msgstr "zobrazovač"
 
-#: src/common/plugin.c:65
+#: src/common/plugin.c:66
 msgid "a MIME parser"
 msgstr "analyzátor MIME"
 
-#: src/common/plugin.c:66
+#: src/common/plugin.c:67
 msgid "folders"
 msgstr "zložiek"
 
-#: src/common/plugin.c:67
+#: src/common/plugin.c:68
 msgid "filtering"
 msgstr "filtrovania"
 
-#: src/common/plugin.c:68
+#: src/common/plugin.c:69
 msgid "a privacy interface"
 msgstr "rozhrania zabezpečenia súkromia"
 
-#: src/common/plugin.c:69
+#: src/common/plugin.c:70
 msgid "a notifier"
 msgstr "oznamovača"
 
-#: src/common/plugin.c:70
+#: src/common/plugin.c:71
 msgid "an utility"
 msgstr "nástroje"
 
-#: src/common/plugin.c:71
+#: src/common/plugin.c:72
 msgid "things"
 msgstr "inú"
 
-#: src/common/plugin.c:308
+#: src/common/plugin.c:309
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
@@ -1069,25 +1076,25 @@ msgstr ""
 "Tento zásuvný modul poskytuje funkciu %s (%s), ktorá už je poskytovaná "
 "modulom %s."
 
-#: src/common/plugin.c:380
+#: src/common/plugin.c:381
 msgid "Plugin already loaded"
 msgstr "Zásuvný modul už je načítaný"
 
-#: src/common/plugin.c:391
+#: src/common/plugin.c:392
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgstr "Zlyhalo pridelenie pamäte pre zásuvný modul"
 
-#: src/common/plugin.c:420
+#: src/common/plugin.c:421
 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
 msgstr ""
 "Tento modul nie je licencovaný pod licenciou kompatibilnou s GPL v3 alebo "
 "vyššou."
 
-#: src/common/plugin.c:429
+#: src/common/plugin.c:430
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
 msgstr "Tento modul je pre Claws Mail GTK1."
 
-#: src/common/plugin.c:687
+#: src/common/plugin.c:688
 #, c-format
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
@@ -1096,7 +1103,7 @@ msgstr ""
 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol zásuvný modul "
 "„%s” zostavený."
 
-#: src/common/plugin.c:690
+#: src/common/plugin.c:691
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
 "with."
@@ -1104,694 +1111,774 @@ msgstr ""
 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol tento zásuvný "
 "modul zostavený."
 
-#: src/common/plugin.c:699
+#: src/common/plugin.c:700
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre zásuvný modul „%s” príliš stará."
 
-#: src/common/plugin.c:701
+#: src/common/plugin.c:702
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre tento zásuvný modul príliš stará."
 
-#: src/common/session.c:170 src/imap.c:1111
+#: src/common/session.c:171 src/imap.c:1123
 msgid "SSL handshake failed\n"
 msgstr "Vytvorenie SSL spojenia zlyhalo\n"
 
-#: src/common/smtp.c:179
+#: src/common/smtp.c:180
 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
 msgstr "Nie je dostupná žiadna metóda SMTP AUTH\n"
 
-#: src/common/smtp.c:182
+#: src/common/smtp.c:183
 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
 msgstr "Zvolená metóda SMTP AUTH nie je dostupná\n"
 
-#: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:574
+#: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
 msgid "bad SMTP response\n"
 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
 
-#: src/common/smtp.c:545 src/common/smtp.c:563 src/common/smtp.c:682
+#: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
 msgstr "nastala chyba relácie SMTP\n"
 
-#: src/common/smtp.c:554 src/pop.c:894
+#: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "nastala chyba autentifikácie\n"
 
-#: src/common/smtp.c:609
+#: src/common/smtp.c:610
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
 
-#: src/common/smtp.c:641 src/pop.c:887
+#: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
 msgid "couldn't start TLS session\n"
 msgstr "nemožno vytvoriť reláciu TLS\n"
 
-#: src/common/socket.c:1502
+#: src/common/socket.c:573
+msgid "Socket IO timeout.\n"
+msgstr "Časový limit soketu IO.\n"
+
+#: src/common/socket.c:602
+msgid "Connection timed out.\n"
+msgstr "Uplynul časový limit spojenia.\n"
+
+#: src/common/socket.c:630
+#, c-format
+msgid "%s: host lookup timed out.\n"
+msgstr "%s: uplynul časový limit hľadania hostiteľa.\n"
+
+#: src/common/socket.c:643
+#, c-format
+msgid "%s: unknown host.\n"
+msgstr "%s: neznámy hostiteľ.\n"
+
+#: src/common/socket.c:831
+#, c-format
+msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
+msgstr "%s:%d: spojenie zlyhalo (%s).\n"
+
+#: src/common/socket.c:1071
+#, c-format
+msgid "%s:%d: unknown host.\n"
+msgstr "%s:%d: neznámy hostiteľ.\n"
+
+#: src/common/socket.c:1166
+#, c-format
+msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
+msgstr "%s:%s: hľadanie hostiteľa zlyhalo (%s).\n"
+
+#: src/common/socket.c:1513
 #, c-format
 msgid "write on fd%d: %s\n"
 msgstr "zápis na fd%d: %s\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:529
+#: src/common/ssl_certificate.c:277
+#, c-format
+msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
+msgstr "Nemožno získať stav súboru certifikátu P12 (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:285
+#, c-format
+msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
+msgstr "Nemožno čítať súbor certifikátu P12 %s\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:294
+#, c-format
+msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
+msgstr "Nemožno importovať súbor certifikátu P12 %s\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:535
 msgid "Uncheckable"
 msgstr "Neoveriteľný"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:533
+#: src/common/ssl_certificate.c:539
 msgid "Self-signed certificate"
 msgstr "Certifikát podpísaný sebou"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:536
+#: src/common/ssl_certificate.c:542
 msgid "Revoked certificate"
 msgstr "Odvolaný certifikát"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:538
+#: src/common/ssl_certificate.c:544
 msgid "No certificate issuer found"
 msgstr "Nebol nájdený vydavateľ certifikátu"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:540
+#: src/common/ssl_certificate.c:546
 msgid "Certificate issuer is not a CA"
 msgstr "Vydavateľ certifikátu nie je certifikačnou autoritou"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:658 src/common/ssl_certificate.c:825
+#: src/common/ssl_certificate.c:663
+#, c-format
+msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
+msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu %s: %s\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:667
+#, c-format
+msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
+msgstr "Súbor certifikátu %s chýba (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:686
+#, c-format
+msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
+msgstr "Nemožno otvoriť súbor kľúča %s (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:690
+#, c-format
+msgid "Key file %s missing (%s)\n"
+msgstr "Chýba súbor kľúča %s (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:838
+#, c-format
+msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
+msgstr "Zlyhalo čítanie súboru certifikátu P12 %s\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:841
 #, c-format
-msgid "Cannot open certificate file %s\n"
-msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikáta %s\n"
+msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
+msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:677
+#: src/common/ssl_certificate.c:845
 #, c-format
-msgid "Cannot open key file %s\n"
-msgstr "Nemožno otvoriť súbor kľúča %s\n"
+msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
+msgstr "Chýba súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
+msgid "<not in certificate>"
+msgstr "<chýba v certifikáte>"
 
-#: src/common/string_match.c:82
+#: src/common/string_match.c:83
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr "(Predmet vymazaný regulárnym výrazom)"
 
-#: src/common/utils.c:357
+#: src/common/utils.c:371
 #, c-format
 msgid "%dB"
 msgstr "%dB"
 
-#: src/common/utils.c:358
+#: src/common/utils.c:372
 #, c-format
 msgid "%d.%02dKB"
 msgstr "%d.%02dKB"
 
-#: src/common/utils.c:359
+#: src/common/utils.c:373
 #, c-format
 msgid "%d.%02dMB"
 msgstr "%d.%02dMB"
 
-#: src/common/utils.c:360
+#: src/common/utils.c:374
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
 msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/common/utils.c:4927
+#: src/common/utils.c:4959
 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
 msgstr "Nedeľa"
 
-#: src/common/utils.c:4928
+#: src/common/utils.c:4960
 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
 msgstr "Pondelok"
 
-#: src/common/utils.c:4929
+#: src/common/utils.c:4961
 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
 msgstr "Utorok"
 
-#: src/common/utils.c:4930
+#: src/common/utils.c:4962
 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
 msgstr "Streda"
 
-#: src/common/utils.c:4931
+#: src/common/utils.c:4963
 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
 msgstr "Štvrtok"
 
-#: src/common/utils.c:4932
+#: src/common/utils.c:4964
 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
 msgstr "Piatok"
 
-#: src/common/utils.c:4933
+#: src/common/utils.c:4965
 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
 msgstr "Sobota"
 
-#: src/common/utils.c:4935
+#: src/common/utils.c:4967
 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
 msgstr "Január"
 
-#: src/common/utils.c:4936
+#: src/common/utils.c:4968
 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
 msgstr "Február"
 
-#: src/common/utils.c:4937
+#: src/common/utils.c:4969
 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
 msgstr "Marec"
 
-#: src/common/utils.c:4938
+#: src/common/utils.c:4970
 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
 msgstr "Apríl"
 
-#: src/common/utils.c:4939
+#: src/common/utils.c:4971
 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
 msgstr "Máj"
 
-#: src/common/utils.c:4940
+#: src/common/utils.c:4972
 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
 msgstr "Jún"
 
-#: src/common/utils.c:4941
+#: src/common/utils.c:4973
 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
 msgstr "Júl"
 
-#: src/common/utils.c:4942
+#: src/common/utils.c:4974
 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
 msgstr "August"
 
-#: src/common/utils.c:4943
+#: src/common/utils.c:4975
 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
 msgstr "September"
 
-#: src/common/utils.c:4944
+#: src/common/utils.c:4976
 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
 msgstr "Október"
 
-#: src/common/utils.c:4945
+#: src/common/utils.c:4977
 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
 msgstr "November"
 
-#: src/common/utils.c:4946
+#: src/common/utils.c:4978
 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
 msgstr "December"
 
-#: src/common/utils.c:4948
+#: src/common/utils.c:4980
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
 msgstr "Ne"
 
-#: src/common/utils.c:4949
+#: src/common/utils.c:4981
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
 msgstr "Po"
 
-#: src/common/utils.c:4950
+#: src/common/utils.c:4982
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
 msgstr "Ut"
 
-#: src/common/utils.c:4951
+#: src/common/utils.c:4983
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
 msgstr "St"
 
-#: src/common/utils.c:4952
+#: src/common/utils.c:4984
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
 msgstr "Št"
 
-#: src/common/utils.c:4953
+#: src/common/utils.c:4985
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
 msgstr "Pi"
 
-#: src/common/utils.c:4954
+#: src/common/utils.c:4986
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
 msgstr "So"
 
-#: src/common/utils.c:4956
+#: src/common/utils.c:4988
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
 msgstr "Jan"
 
-#: src/common/utils.c:4957
+#: src/common/utils.c:4989
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
 msgstr "Feb"
 
-#: src/common/utils.c:4958
+#: src/common/utils.c:4990
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
 msgstr "Mar"
 
-#: src/common/utils.c:4959
+#: src/common/utils.c:4991
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
 msgstr "Apr"
 
-#: src/common/utils.c:4960
+#: src/common/utils.c:4992
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
 msgstr "Máj"
 
-#: src/common/utils.c:4961
+#: src/common/utils.c:4993
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
 msgstr "Jún"
 
-#: src/common/utils.c:4962
+#: src/common/utils.c:4994
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
 msgstr "Júl"
 
-#: src/common/utils.c:4963
+#: src/common/utils.c:4995
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
 msgstr "Aug"
 
-#: src/common/utils.c:4964
+#: src/common/utils.c:4996
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
 msgstr "Sep"
 
-#: src/common/utils.c:4965
+#: src/common/utils.c:4997
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
 msgstr "Okt"
 
-#: src/common/utils.c:4966
+#: src/common/utils.c:4998
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
 msgstr "Nov"
 
-#: src/common/utils.c:4967
+#: src/common/utils.c:4999
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
 msgstr "Dec"
 
-#: src/common/utils.c:4978
+#: src/common/utils.c:5010
 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
 msgstr "AM"
 
-#: src/common/utils.c:4979
+#: src/common/utils.c:5011
 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
 msgstr "PM"
 
-#: src/common/utils.c:4980
+#: src/common/utils.c:5012
 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
 msgstr "am"
 
-#: src/common/utils.c:4981
+#: src/common/utils.c:5013
 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
 msgstr "pm"
 
-#: src/common/utils.c:4988
+#: src/common/utils.c:5020
 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
 msgstr "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
 
-#: src/common/utils.c:4989
+#: src/common/utils.c:5021
 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
 msgstr "%d. %m. %y"
 
-#: src/common/utils.c:4990
+#: src/common/utils.c:5022
 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
 msgstr "%H:%M:%S"
 
-#: src/common/utils.c:4992
+#: src/common/utils.c:5024
 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
 msgstr "%I:%M:%S %p"
 
-#: src/compose.c:561
+#: src/compose.c:564
 msgid "_Add..."
-msgstr "_Pridať..."
+msgstr "_Pridať"
 
-#: src/compose.c:562 src/mh_gtk.c:364
+#: src/compose.c:565 src/mh_gtk.c:361
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Odstrániť"
 
-#: src/compose.c:564 src/folderview.c:234
+#: src/compose.c:567 src/folderview.c:234
 msgid "_Properties..."
-msgstr "_Vlastnosti..."
+msgstr "_Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:571 src/mainwindow.c:490 src/messageview.c:201
+#: src/compose.c:574 src/mainwindow.c:501 src/messageview.c:213
 msgid "_Message"
 msgstr "Sp_ráva"
 
-#: src/compose.c:574
+#: src/compose.c:577
 msgid "_Spelling"
 msgstr "P_ravopis"
 
-#: src/compose.c:576 src/compose.c:642
+#: src/compose.c:579 src/compose.c:645
 msgid "_Options"
 msgstr "_Možnosti"
 
-#: src/compose.c:580
+#: src/compose.c:583
 msgid "S_end"
 msgstr "Odos_lať"
 
-#: src/compose.c:581
+#: src/compose.c:584
 msgid "Send _later"
 msgstr "Odoslať _neskôr"
 
-#: src/compose.c:584
+#: src/compose.c:587
 msgid "_Attach file"
 msgstr "Pripojiť sú_bor"
 
-#: src/compose.c:585
+#: src/compose.c:588
 msgid "_Insert file"
 msgstr "Vlož_iť súbor"
 
-#: src/compose.c:586
+#: src/compose.c:589
 msgid "Insert si_gnature"
 msgstr "Vložiť _podpis"
 
-#: src/compose.c:590
+#: src/compose.c:593
 msgid "_Print"
 msgstr "_Tlačiť"
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:598
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Späť"
 
-#: src/compose.c:596
+#: src/compose.c:599
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Znova"
 
-#: src/compose.c:599
+#: src/compose.c:602
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Vystrihnúť"
 
-#: src/compose.c:603
+#: src/compose.c:606
 msgid "_Special paste"
 msgstr "Prilepiť _špeciálne"
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:607
 msgid "As _quotation"
 msgstr "Ako _citácia"
 
-#: src/compose.c:605
+#: src/compose.c:608
 msgid "_Wrapped"
 msgstr "_Zalomené"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:609
 msgid "_Unwrapped"
 msgstr "_Nezalomené"
 
-#: src/compose.c:608 src/mainwindow.c:521
+#: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:534
 msgid "Select _all"
 msgstr "Vy_brať všetko"
 
-#: src/compose.c:610
+#: src/compose.c:613
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "_Rozšírené"
 
-#: src/compose.c:611
+#: src/compose.c:614
 msgid "Move a character backward"
 msgstr "Presunúť o znak dozadu"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:615
 msgid "Move a character forward"
 msgstr "Presunúť o znak dopredu"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:616
 msgid "Move a word backward"
 msgstr "Presunúť o slovo dozadu"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:617
 msgid "Move a word forward"
 msgstr "Presunúť o slovo dopredu"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:618
 msgid "Move to beginning of line"
 msgstr "Presunúť na začiatok riadku"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:619
 msgid "Move to end of line"
 msgstr "Presunúť na koniec riadku"
 
-#: src/compose.c:617
+#: src/compose.c:620
 msgid "Move to previous line"
 msgstr "Presunúť na predchádzajúci riadok"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:621
 msgid "Move to next line"
 msgstr "Presunúť na ďalší riadok"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:622
 msgid "Delete a character backward"
 msgstr "Zmazať znak naľavo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:623
 msgid "Delete a character forward"
 msgstr "Zmazať znak napravo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:624
 msgid "Delete a word backward"
 msgstr "Zmazať slovo naľavo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:625
 msgid "Delete a word forward"
 msgstr "Zmazať slovo napravo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:626
 msgid "Delete line"
 msgstr "Zmazať riadok"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:627
 msgid "Delete to end of line"
 msgstr "Zmazať do konca riadku"
 
-#: src/compose.c:627 src/messageview.c:217
+#: src/compose.c:630 src/messageview.c:230
 msgid "_Find"
 msgstr "_Hľadať"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:633
 msgid "_Wrap current paragraph"
 msgstr "_Zalomiť aktuálny odsek"
 
-#: src/compose.c:631
+#: src/compose.c:634
 msgid "Wrap all long _lines"
 msgstr "Zalomiť všetky d_lhé riadky"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:636
 msgid "Edit with e_xternal editor"
 msgstr "Upraviť pomocou e_xterného editora"
 
-#: src/compose.c:636
+#: src/compose.c:639
 msgid "_Check all or check selection"
 msgstr "_Skontrolovať všetko alebo výber"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:640
 msgid "_Highlight all misspelled words"
 msgstr "_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:641
 msgid "Check _backwards misspelled word"
 msgstr "S_pätne skontrolovať nesprávne slovo"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:642
 msgid "_Forward to next misspelled word"
 msgstr "_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:650
 msgid "Reply _mode"
 msgstr "Reži_m odpovede"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:652
 msgid "Privacy _System"
 msgstr "_Súkromie"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:657
 msgid "_Priority"
 msgstr "Pri_orita"
 
-#: src/compose.c:656 src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:251
+#: src/compose.c:659 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:266
 msgid "Character _encoding"
 msgstr "_Kódovanie znakov"
 
-#: src/compose.c:661 src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:256
+#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:271
 msgid "Western European"
 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
 
-#: src/compose.c:662 src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:257
+#: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:272
 msgid "Baltic"
 msgstr "Pobaltské"
 
-#: src/compose.c:663 src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:258
+#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:273
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrejské"
 
-#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:259
+#: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:274
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabské"
 
-#: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:260
+#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:275
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Cyrilika"
 
-#: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:261
+#: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:276
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonské"
 
-#: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:262
+#: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:277
 msgid "Chinese"
 msgstr "Čínske"
 
-#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:263
+#: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:278
 msgid "Korean"
 msgstr "Kórejské"
 
-#: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:264
+#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:279
 msgid "Thai"
 msgstr "Thajské"
 
-#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:293
+#: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:315
 msgid "_Address book"
 msgstr "_Adresár"
 
-#: src/compose.c:674
+#: src/compose.c:677
 msgid "_Template"
 msgstr "Šabló_na"
 
-#: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:715 src/messageview.c:314
+#: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:745 src/messageview.c:336
 msgid "Actio_ns"
 msgstr "A_kcie"
 
-#: src/compose.c:685
+#: src/compose.c:688
 msgid "Aut_o wrapping"
 msgstr "Aut_omatické zalamovanie"
 
-#: src/compose.c:686
+#: src/compose.c:689
 msgid "Auto _indent"
 msgstr "Automatické odsaden_ie"
 
-#: src/compose.c:687
+#: src/compose.c:690
 msgid "Si_gn"
 msgstr "Podpí_sať"
 
-#: src/compose.c:688
+#: src/compose.c:691
 msgid "_Encrypt"
 msgstr "_Šifrovať"
 
-#: src/compose.c:689
+#: src/compose.c:692
 msgid "_Request Return Receipt"
 msgstr "Vyžiadať potv_rdenie o prijatí"
 
-#: src/compose.c:690
+#: src/compose.c:693
 msgid "Remo_ve references"
 msgstr "_Odstrániť odkazy"
 
-#: src/compose.c:691
+#: src/compose.c:694
 msgid "Show _ruler"
 msgstr "Zobraziť p_ravítko"
 
-#: src/compose.c:696 src/compose.c:706
+#: src/compose.c:699 src/compose.c:709
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Normálny"
 
-#: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:283
+#: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:304
 msgid "_All"
 msgstr "_Všetkým"
 
-#: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:284
+#: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:305
 msgid "_Sender"
 msgstr "Odo_sielateľ"
 
-#: src/compose.c:699
+#: src/compose.c:702
 msgid "_Mailing-list"
 msgstr "E_mailová konferencia"
 
-#: src/compose.c:704
+#: src/compose.c:707
 msgid "_Highest"
 msgstr "_Najvyššia"
 
-#: src/compose.c:705
+#: src/compose.c:708
 msgid "Hi_gh"
 msgstr "_Vysoká"
 
-#: src/compose.c:707
+#: src/compose.c:710
 msgid "Lo_w"
 msgstr "_Nízka"
 
-#: src/compose.c:708
+#: src/compose.c:711
 msgid "_Lowest"
 msgstr "Na_jnižšia"
 
-#: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:831 src/messageview.c:331
+#: src/compose.c:716 src/mainwindow.c:861 src/messageview.c:353
 msgid "_Automatic"
 msgstr "_Automaticky"
 
-#: src/compose.c:714 src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:332
+#: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:862 src/messageview.c:354
 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:715 src/mainwindow.c:833 src/messageview.c:333
+#: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:863 src/messageview.c:355
 msgid "Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:719 src/mainwindow.c:837 src/messageview.c:337
+#: src/compose.c:722 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:359
 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:722 src/mainwindow.c:840 src/messageview.c:340
+#: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:870 src/messageview.c:362
 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "Grécke (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:727 src/mainwindow.c:845 src/messageview.c:345
+#: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:875 src/messageview.c:367
 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "Turecké (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:1032
+#: src/compose.c:1033
 msgid "New message From format error."
 msgstr "Chyba v tvare odosielateľa novej správy."
 
-#: src/compose.c:1124
+#: src/compose.c:1125
 msgid "New message subject format error."
 msgstr "Chyba v tvare predmetu novej správy."
 
-#: src/compose.c:1155 src/quote_fmt.c:561
+#: src/compose.c:1156 src/quote_fmt.c:562
 #, c-format
 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
 msgstr "V tele šablóny „Nová správa” je chyba na riadku %d."
 
-#: src/compose.c:1411
+#: src/compose.c:1412
 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
 msgstr "Nemožno odpovedať. Pôvodná správa už asi neexistuje."
 
-#: src/compose.c:1594 src/quote_fmt.c:578
+#: src/compose.c:1595 src/quote_fmt.c:579
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr "Pole „Od” šablóny „Odpovedať” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
 
-#: src/compose.c:1642 src/quote_fmt.c:581
+#: src/compose.c:1643 src/quote_fmt.c:582
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
 msgstr "V tele šablóny „Odpovedať” je chyba na riadku %d."
 
-#: src/compose.c:1778 src/compose.c:1975 src/quote_fmt.c:598
+#: src/compose.c:1779 src/compose.c:1971 src/quote_fmt.c:599
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr "Pole „Od” šablóny „Poslať ďalej” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
 
-#: src/compose.c:1843 src/quote_fmt.c:601
+#: src/compose.c:1839 src/quote_fmt.c:602
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
 msgstr "V tele šablóny „Poslať ďalej” je chyba na riadku %d."
 
-#: src/compose.c:2017
+#: src/compose.c:2013
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Fw: viacero správ"
 
-#: src/compose.c:2459
+#: src/compose.c:2455
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
 msgstr "V tele šablóny „Presmerovať” je chyba na riadku %d."
 
-#: src/compose.c:2525 src/gtk/headers.h:13
+#: src/compose.c:2521 src/gtk/headers.h:13
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kópia:"
 
-#: src/compose.c:2528 src/gtk/headers.h:14
+#: src/compose.c:2524 src/gtk/headers.h:14
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Slepá kópia:"
 
-#: src/compose.c:2531 src/gtk/headers.h:11
+#: src/compose.c:2527 src/gtk/headers.h:11
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odpovedať komu:"
 
-#: src/compose.c:2534 src/compose.c:4817 src/compose.c:4819
+#: src/compose.c:2530 src/compose.c:4808 src/compose.c:4810
 #: src/gtk/headers.h:32
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Diskusné skupiny:"
 
-#: src/compose.c:2537 src/gtk/headers.h:33
+#: src/compose.c:2533 src/gtk/headers.h:33
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Pokračovanie:"
 
-#: src/compose.c:2540 src/gtk/headers.h:16
+#: src/compose.c:2536 src/gtk/headers.h:16
 msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "V odpovedi komu:"
 
-#: src/compose.c:2544 src/compose.c:4814 src/compose.c:4822
-#: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:360
+#: src/compose.c:2540 src/compose.c:4805 src/compose.c:4813
+#: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:395
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
-#: src/compose.c:2752
+#: src/compose.c:2746
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr "Nemožno priložiť súbor (zlyhala konverzia kódovania)."
 
-#: src/compose.c:2758
+#: src/compose.c:2752
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1809,64 +1896,64 @@ msgstr[2] ""
 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:3033
+#: src/compose.c:3025
 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
 msgstr "„Značka citácie” šablóny nie je platná."
 
-#: src/compose.c:3522
+#: src/compose.c:3513
 #, c-format
 msgid "Could not get size of file '%s'."
 msgstr "Nemožno zistiť veľkosť súboru „%s”."
 
-#: src/compose.c:3533
+#: src/compose.c:3524
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
 "want to do that?"
 msgstr "Do tela správy vkladáte súbor %s. Ste si istý, že to chcete urobiť?"
 
-#: src/compose.c:3536
+#: src/compose.c:3527
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Ste si istý?"
 
-#: src/compose.c:3537 src/compose.c:10903
+#: src/compose.c:3528 src/compose.c:10922
 msgid "+_Insert"
 msgstr "+_Vložiť"
 
-#: src/compose.c:3647
+#: src/compose.c:3638
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Súbor %s je prázdny."
 
-#: src/compose.c:3651
+#: src/compose.c:3642
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Nemožno čítať %s."
 
-#: src/compose.c:3678
+#: src/compose.c:3669
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Správa: %s"
 
-#: src/compose.c:4666
+#: src/compose.c:4657
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Upravené]"
 
-#: src/compose.c:4673
+#: src/compose.c:4664
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Písanie správy%s"
 
-#: src/compose.c:4676
+#: src/compose.c:4667
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
 
-#: src/compose.c:4678
+#: src/compose.c:4669
 msgid "Compose message"
 msgstr "Napísať správu"
 
-#: src/compose.c:4705 src/messageview.c:871
+#: src/compose.c:4696 src/messageview.c:905
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1874,49 +1961,49 @@ msgstr ""
 "Nie je zadaný účet na odosielanie správ.\n"
 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštový účet."
 
-#: src/compose.c:4915 src/compose.c:4947 src/compose.c:4989
-#: src/prefs_account.c:3240 src/toolbar.c:394 src/toolbar.c:412
+#: src/compose.c:4904 src/compose.c:4936 src/compose.c:4978
+#: src/prefs_account.c:3237 src/toolbar.c:398 src/toolbar.c:416
 msgid "Send"
 msgstr "Odoslať"
 
-#: src/compose.c:4916
+#: src/compose.c:4905
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa Kópie. Odoslať i tak?"
 
-#: src/compose.c:4917 src/compose.c:4949 src/compose.c:4982 src/compose.c:5498
+#: src/compose.c:4906 src/compose.c:4938 src/compose.c:4971 src/compose.c:5487
 msgid "+_Send"
 msgstr "+_Odoslať"
 
-#: src/compose.c:4948
+#: src/compose.c:4937
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa Skrytej kópie. Odoslať i tak?"
 
-#: src/compose.c:4965
+#: src/compose.c:4954
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Nie je zadaný príjemca."
 
-#: src/compose.c:4984
+#: src/compose.c:4973
 msgid "+_Queue"
 msgstr "+Do _fronty"
 
-#: src/compose.c:4985
+#: src/compose.c:4974
 #, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
 msgstr "Prázdny predmet. %s"
 
-#: src/compose.c:4986
+#: src/compose.c:4975
 msgid "Send it anyway?"
 msgstr "Poslať i tak?"
 
-#: src/compose.c:4987
+#: src/compose.c:4976
 msgid "Queue it anyway?"
 msgstr "Zaradiť do fronty i tak?"
 
-#: src/compose.c:4989 src/toolbar.c:413
+#: src/compose.c:4978 src/toolbar.c:417
 msgid "Send later"
 msgstr "Odoslať ho neskôr"
 
-#: src/compose.c:5037 src/compose.c:9528
+#: src/compose.c:5026 src/compose.c:9545
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -1926,7 +2013,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Zlyhala konverzia kódovania."
 
-#: src/compose.c:5040 src/compose.c:9531
+#: src/compose.c:5029 src/compose.c:9548
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -1936,7 +2023,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nie je dostupný šifrovací kľúč príjemcu."
 
-#: src/compose.c:5046 src/compose.c:9525
+#: src/compose.c:5035 src/compose.c:9542
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -1947,7 +2034,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Podpísanie zlyhalo: %s"
 
-#: src/compose.c:5049
+#: src/compose.c:5038
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -1958,11 +2045,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:5051
+#: src/compose.c:5040
 msgid "Could not queue message for sending."
 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
 
-#: src/compose.c:5066 src/compose.c:5126
+#: src/compose.c:5055 src/compose.c:5115
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -1970,7 +2057,7 @@ msgstr ""
 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo ju možné odoslať.\n"
 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
 
-#: src/compose.c:5122
+#: src/compose.c:5111
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1979,7 +2066,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
 
-#: src/compose.c:5495
+#: src/compose.c:5484
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -1990,7 +2077,7 @@ msgstr ""
 "kódovania na %s.\n"
 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
 
-#: src/compose.c:5553
+#: src/compose.c:5542
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2003,99 +2090,90 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Odoslať aj tak?"
 
-#: src/compose.c:5734
+#: src/compose.c:5723
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Upozornenie šifrovania"
 
-#: src/compose.c:5735
+#: src/compose.c:5724
 msgid "+C_ontinue"
 msgstr "+_Pokračovať"
 
-#: src/compose.c:5790
+#: src/compose.c:5773
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Nie je dostupné žiadny účet na odosielanie správ!"
 
-#: src/compose.c:5800
+#: src/compose.c:5782
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr "Zvolený účet nie je NNTP: Posielanie nie je možné."
 
-#: src/compose.c:6036
+#: src/compose.c:6011
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "Príloha %s už neexistuje. Ignorovať?"
 
-#: src/compose.c:6037
+#: src/compose.c:6012
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Zrušiť posielanie"
 
-#: src/compose.c:6037
+#: src/compose.c:6012
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignorovať prílohu"
 
-#: src/compose.c:6076
+#: src/compose.c:6051
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Pôvodná časť %s"
 
-#: src/compose.c:6607
+#: src/compose.c:6582
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Pridať do _adresára"
 
-#: src/compose.c:6698
+#: src/compose.c:6728
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Zmazať obsah položiek"
 
-#: src/compose.c:6702
+#: src/compose.c:6732
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Použite <TAB> na dopĺňanie adries z adresára"
 
-#: src/compose.c:6922
+#: src/compose.c:6952
 msgid "Mime type"
-msgstr "Typ Mime"
+msgstr "Typ MIME"
 
-#: src/compose.c:6928 src/compose.c:7242 src/mimeview.c:286
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394 src/prefs_matcher.c:616
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:444
+#: src/compose.c:6958 src/mimeview.c:283 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
+#: src/prefs_matcher.c:620 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
 msgid "Size"
 msgstr "Veľkosť"
 
-#: src/compose.c:6998
+#: src/compose.c:7028
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Uložiť správu do "
 
-#: src/compose.c:7027 src/editjpilot.c:275 src/editldap.c:517
-#: src/editvcard.c:191 src/export.c:163 src/import.c:162 src/importmutt.c:238
-#: src/importpine.c:237 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:187
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:207
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:417
+#: src/compose.c:7057 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
+#: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
+#: src/importpine.c:238 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Prehliadať"
 
-#: src/compose.c:7241 src/compose.c:8854
-msgid "MIME type"
-msgstr "Typ MIME"
-
-#: src/compose.c:7244
-msgid "Charset"
-msgstr "Znaková sada"
-
-#: src/compose.c:7523
+#: src/compose.c:7545
 msgid "Hea_der"
 msgstr "H_lavička"
 
-#: src/compose.c:7528
+#: src/compose.c:7550
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Prílohy"
 
-#: src/compose.c:7542
+#: src/compose.c:7564
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "_Ostatné"
 
-#: src/compose.c:7557 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:367
+#: src/compose.c:7579 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:402
 msgid "Subject:"
 msgstr "Predmet:"
 
-#: src/compose.c:7782
+#: src/compose.c:7804
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2104,20 +2182,20 @@ msgstr ""
 "Nemožno spustiť kontrolu preklepov.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:7895
+#: src/compose.c:7917
 #, c-format
 msgid "From: <i>%s</i>"
 msgstr "Od: <i>%s</i>"
 
-#: src/compose.c:7929
+#: src/compose.c:7951
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Účet, použitý pre tento email"
 
-#: src/compose.c:7931
+#: src/compose.c:7953
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adresa odosielateľa"
 
-#: src/compose.c:8095
+#: src/compose.c:8117
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2126,60 +2204,64 @@ msgstr ""
 "Nemožno načítať systém súkromia „%s”. Nebude možné podpísať ani zašifrovať "
 "túto správu."
 
-#: src/compose.c:8195
+#: src/compose.c:8217
 msgid "_None"
 msgstr "Žiad_na"
 
-#: src/compose.c:8296 src/prefs_template.c:751
+#: src/compose.c:8318 src/prefs_template.c:749
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "Telo šablóny má chybu v riadku %d."
 
-#: src/compose.c:8412
+#: src/compose.c:8434
 msgid "Template From format error."
 msgstr "Chyba v tvare hlavičky odosielateľa v šablóne."
 
-#: src/compose.c:8430
+#: src/compose.c:8452
 msgid "Template To format error."
 msgstr "Chyba v tvare hlavičky príjemcu v šablóne."
 
-#: src/compose.c:8448
+#: src/compose.c:8470
 msgid "Template Cc format error."
 msgstr "Chyba v tvare hlavičky kópie v šablóne."
 
-#: src/compose.c:8466
+#: src/compose.c:8488
 msgid "Template Bcc format error."
 msgstr "Chyba v tvare hlavičky slepej kópie v šablóne."
 
-#: src/compose.c:8485
+#: src/compose.c:8507
 msgid "Template subject format error."
 msgstr "Chyba v tvare hlavičky predmetu v šablóne."
 
-#: src/compose.c:8748
+#: src/compose.c:8771
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný typ MIME."
 
-#: src/compose.c:8763
+#: src/compose.c:8786
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
 
-#: src/compose.c:8837
+#: src/compose.c:8860
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:8887
+#: src/compose.c:8877
+msgid "MIME type"
+msgstr "Typ MIME"
+
+#: src/compose.c:8910
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódovanie"
 
-#: src/compose.c:8907
+#: src/compose.c:8930
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta"
 
-#: src/compose.c:8908
+#: src/compose.c:8931
 msgid "File name"
 msgstr "Názov súboru"
 
-#: src/compose.c:9100
+#: src/compose.c:9123
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2190,15 +2272,15 @@ msgstr ""
 "Vynútiť ukončenie procesu?\n"
 "ID skupiny procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:9494 src/messageview.c:1077
+#: src/compose.c:9511 src/messageview.c:1111
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "Claws Mail potrebuje na odoslanie tejto správy pripojenie k sieti."
 
-#: src/compose.c:9520
+#: src/compose.c:9537
 msgid "Could not queue message."
 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
 
-#: src/compose.c:9522
+#: src/compose.c:9539
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -2209,15 +2291,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:9690
+#: src/compose.c:9707
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Koncept nemožno uložiť."
 
-#: src/compose.c:9694
+#: src/compose.c:9711
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "Koncept nemožno uložiť"
 
-#: src/compose.c:9695
+#: src/compose.c:9712
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2225,24 +2307,24 @@ msgstr ""
 "Koncept nemožno uložiť.\n"
 "Chcete pokračovať v písaní, alebo zahodiť rozpísanú správu?"
 
-#: src/compose.c:9697
+#: src/compose.c:9714
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "+_Zrušiť skončenie"
 
-#: src/compose.c:9697
+#: src/compose.c:9714
 msgid "_Discard email"
 msgstr "_Zahodiť správu"
 
-#: src/compose.c:9853 src/compose.c:9867
+#: src/compose.c:9874 src/compose.c:9888
 msgid "Select file"
 msgstr "Zvoľte súbor"
 
-#: src/compose.c:9881
+#: src/compose.c:9902
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Súbor „%s” nemožno čítať."
 
-#: src/compose.c:9883
+#: src/compose.c:9904
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2251,60 +2333,60 @@ msgstr ""
 "Súbor „%s” obsahuje neplatné znaky pre\n"
 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
 
-#: src/compose.c:9955
+#: src/compose.c:9976
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zahodiť správu"
 
-#: src/compose.c:9956
+#: src/compose.c:9977
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
 
-#: src/compose.c:9957
+#: src/compose.c:9978
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Zahodiť"
 
-#: src/compose.c:9957
+#: src/compose.c:9978
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
 
-#: src/compose.c:9959
+#: src/compose.c:9980
 msgid "Save changes"
 msgstr "Uložiť zmeny"
 
-#: src/compose.c:9960
+#: src/compose.c:9981
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Táto správa bola zmenená. Uložiť posledné zmeny?"
 
-#: src/compose.c:9961
+#: src/compose.c:9982
 msgid "_Don't save"
 msgstr "_Neukladať"
 
-#: src/compose.c:9961
+#: src/compose.c:9982
 msgid "+_Save to Drafts"
 msgstr "+Uložiť medzi _koncepty"
 
-#: src/compose.c:10031
+#: src/compose.c:10052
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
 msgstr "Chcete použiť šablónu „%s”?"
 
-#: src/compose.c:10033
+#: src/compose.c:10054
 msgid "Apply template"
 msgstr "Použiť šablónu"
 
-#: src/compose.c:10034
+#: src/compose.c:10055
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Nahradiť"
 
-#: src/compose.c:10034
+#: src/compose.c:10055
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Vložiť"
 
-#: src/compose.c:10900
+#: src/compose.c:10919
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Vložiť, alebo pripojiť ako prílohu?"
 
-#: src/compose.c:10901
+#: src/compose.c:10920
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
 "attach it to the email?"
@@ -2312,16 +2394,16 @@ msgstr ""
 "Chcete vložiť obsah súboru do tela správy, alebo ho chcete pripojiť k správe "
 "ako prílohu?"
 
-#: src/compose.c:10903
+#: src/compose.c:10922
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Pripojiť"
 
-#: src/compose.c:11119
+#: src/compose.c:11138
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Chyba v tvare citácie na riadku %d."
 
-#: src/compose.c:11403
+#: src/compose.c:11422
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2330,16 +2412,16 @@ msgstr ""
 "Chcete odpovedať na %d správ. Otvorenie všetkých okien môže chvíľu trvať. "
 "Chcete pokračovať?"
 
-#: src/crash.c:140
+#: src/crash.c:141
 #, c-format
 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) prijal signál %ld"
 
-#: src/crash.c:186
+#: src/crash.c:187
 msgid "Claws Mail has crashed"
 msgstr "Claws Mail havaroval"
 
-#: src/crash.c:202
+#: src/crash.c:203
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -2348,31 +2430,31 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
 
-#: src/crash.c:207
+#: src/crash.c:208
 msgid "Debug log"
 msgstr "Ladiaci záznam"
 
-#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:410
+#: src/crash.c:252 src/toolbar.c:414
 msgid "Close"
 msgstr "Zavrieť"
 
-#: src/crash.c:256
+#: src/crash.c:257
 msgid "Save..."
-msgstr "Uložiť..."
+msgstr "Uložiť"
 
-#: src/crash.c:261
+#: src/crash.c:262
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
 
-#: src/crash.c:309
+#: src/crash.c:312
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
 
-#: src/editaddress.c:154 src/editaddress.c:230
+#: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
 msgid "Add New Person"
 msgstr "Pridať nový kontakt"
 
-#: src/editaddress.c:156
+#: src/editaddress.c:158
 msgid ""
 "Adding a new person requires at least one of the\n"
 "following values to be set:\n"
@@ -2393,12 +2475,12 @@ msgstr ""
 " - Priezvisko\n"
 " - Prezývka\n"
 " - emailová adresa\n"
-" - doplňujúci atribút\n"
+" - doplnkový atribút\n"
 "\n"
 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
 
-#: src/editaddress.c:167
+#: src/editaddress.c:169
 msgid ""
 "Adding a new person requires at least one of the\n"
 "following values to be set:\n"
@@ -2420,35 +2502,35 @@ msgstr ""
 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
 
-#: src/editaddress.c:231
+#: src/editaddress.c:233
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
 
-#: src/editaddress.c:409
+#: src/editaddress.c:411
 msgid "An Email address must be supplied."
 msgstr "Musíte zadať emailovú adresu."
 
-#: src/editaddress.c:585
+#: src/editaddress.c:587
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
 
-#: src/editaddress.c:674
+#: src/editaddress.c:676
 msgid "Discard"
 msgstr "Zahodiť"
 
-#: src/editaddress.c:675
+#: src/editaddress.c:677
 msgid "Apply"
 msgstr "Použiť"
 
-#: src/editaddress.c:705 src/editaddress.c:754
+#: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
 
-#: src/editaddress.c:783
+#: src/editaddress.c:785
 msgid "Choose a picture"
 msgstr "Vyberte obrázok"
 
-#: src/editaddress.c:802
+#: src/editaddress.c:804
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to import image: \n"
@@ -2457,209 +2539,209 @@ msgstr ""
 "Zlyhal import obrázku: \n"
 "%s"
 
-#: src/editaddress.c:844
+#: src/editaddress.c:846
 msgid "_Set picture"
 msgstr "_Nastaviť obrázok"
 
-#: src/editaddress.c:845
+#: src/editaddress.c:847
 msgid "_Unset picture"
 msgstr "_Zrušiť obrázok"
 
-#: src/editaddress.c:904
+#: src/editaddress.c:905
 msgid "Photo"
 msgstr "Fotografia"
 
-#: src/editaddress.c:958 src/editaddress.c:960 src/expldifdlg.c:515
-#: src/exporthtml.c:760 src/ldif.c:767
+#: src/editaddress.c:959 src/editaddress.c:961 src/expldifdlg.c:516
+#: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
 msgid "Display Name"
 msgstr "Zobrazené meno"
 
-#: src/editaddress.c:967 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:775
+#: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:972 src/ldif.c:774
 msgid "Last Name"
 msgstr "Priezvisko"
 
-#: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970 src/ldif.c:771
+#: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:770
 msgid "First Name"
 msgstr "Krstné meno"
 
-#: src/editaddress.c:974 src/editaddress.c:976
+#: src/editaddress.c:975 src/editaddress.c:977
 msgid "Nickname"
 msgstr "Prezývka"
 
-#: src/editaddress.c:1060 src/editaddress.c:1128
+#: src/editaddress.c:1061 src/editaddress.c:1129
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
 
-#: src/editaddress.c:1270 src/editaddress.c:1335 src/editaddress.c:1351
-#: src/prefs_customheader.c:222
+#: src/editaddress.c:1271 src/editaddress.c:1336 src/editaddress.c:1352
+#: src/prefs_customheader.c:223
 msgid "Value"
 msgstr "Hodnota"
 
-#: src/editaddress.c:1418
+#: src/editaddress.c:1419
 msgid "_User Data"
 msgstr "Údaje o _používateľovi"
 
-#: src/editaddress.c:1419
+#: src/editaddress.c:1420
 msgid "_Email Addresses"
 msgstr "_Emailové adresy"
 
-#: src/editaddress.c:1422 src/editaddress.c:1425
+#: src/editaddress.c:1423 src/editaddress.c:1426
 msgid "O_ther Attributes"
 msgstr "Ďalšie _atribúty"
 
-#: src/editbook.c:108
+#: src/editbook.c:109
 msgid "File appears to be OK."
 msgstr "Súbor vyzerá byť v poriadku."
 
-#: src/editbook.c:111
+#: src/editbook.c:112
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
 
-#: src/editbook.c:114 src/editjpilot.c:190 src/editvcard.c:97
+#: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
 msgid "Could not read file."
 msgstr "Nemožno čítať súbor."
 
-#: src/editbook.c:148 src/editbook.c:261
+#: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Upraviť adresár"
 
-#: src/editbook.c:176 src/editjpilot.c:263 src/editvcard.c:179
+#: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
 msgid " Check File "
 msgstr "Skontrolovať súbor"
 
-#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:268 src/editvcard.c:184
-#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1937
-#: src/wizard.c:1369 src/wizard.c:1648
+#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
+#: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
+#: src/wizard.c:1371 src/wizard.c:1650
 msgid "File"
 msgstr "Súbor"
 
-#: src/editbook.c:280
+#: src/editbook.c:281
 msgid "Add New Addressbook"
 msgstr "Pridať nový adresár"
 
-#: src/editgroup.c:100
+#: src/editgroup.c:101
 msgid "A Group Name must be supplied."
 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
 
-#: src/editgroup.c:293
+#: src/editgroup.c:294
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
 
-#: src/editgroup.c:322 src/exporthtml.c:596
+#: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
 msgid "Group Name"
 msgstr "Názov skupiny"
 
-#: src/editgroup.c:341
+#: src/editgroup.c:342
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "Adresy v skupine"
 
-#: src/editgroup.c:376
+#: src/editgroup.c:377
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "Dostupné adresy"
 
-#: src/editgroup.c:451
+#: src/editgroup.c:452
 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr ""
 "Emailové adresy môžete presúvať z alebo do skupiny pomocou tlačidiel so "
 "šípkami"
 
-#: src/editgroup.c:499
+#: src/editgroup.c:500
 msgid "Edit Group Details"
 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
 
-#: src/editgroup.c:502
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Pridať novú skupinu"
 
-#: src/editgroup.c:552
+#: src/editgroup.c:553
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Upraviť zložku"
 
-#: src/editgroup.c:552
+#: src/editgroup.c:553
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Zadajte nový názov zložky:"
 
-#: src/editgroup.c:555 src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:143
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
 msgid "New folder"
 msgstr "Nová zložka"
 
-#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:555 src/mh_gtk.c:144
+#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:555 src/mh_gtk.c:146
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Zadajte názov novej zložky:"
 
-#: src/editjpilot.c:187
+#: src/editjpilot.c:188
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
 
-#: src/editjpilot.c:199
+#: src/editjpilot.c:200
 msgid "Select JPilot File"
 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
 
-#: src/editjpilot.c:235 src/editjpilot.c:364
+#: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
 msgid "Edit JPilot Entry"
 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
 
-#: src/editjpilot.c:280
+#: src/editjpilot.c:281
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
 msgstr "Ďalšie emailové adresy"
 
-#: src/editjpilot.c:371
+#: src/editjpilot.c:372
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
 
-#: src/editldap_basedn.c:137
+#: src/editldap_basedn.c:138
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte základ vyhľadávania"
 
-#: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:440
+#: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
 msgid "Hostname"
 msgstr "Meno počítača"
 
-#: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:457 src/ssl_manager.c:109
+#: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:501
+#: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:502
 msgid "Search Base"
 msgstr "Báza vyhľadávania"
 
-#: src/editldap_basedn.c:197
+#: src/editldap_basedn.c:198
 msgid "Available Search Base(s)"
 msgstr "Dostupné bázy"
 
-#: src/editldap_basedn.c:287
+#: src/editldap_basedn.c:288
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr "Nemožno načítať bázu(y) vyhľadávania zo servera - prosím zadajte ručne"
 
-#: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:280
+#: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Nemožno sa pripojiť k serveru"
 
-#: src/editldap.c:151
+#: src/editldap.c:152
 msgid "A Name must be supplied."
 msgstr "Musíte zadať názov."
 
-#: src/editldap.c:163
+#: src/editldap.c:164
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
 msgstr "Musíte zadať názov servera."
 
-#: src/editldap.c:176
+#: src/editldap.c:177
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
 
-#: src/editldap.c:277
+#: src/editldap.c:278
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Úspešne pripojený k serveru"
 
-#: src/editldap.c:335 src/editldap.c:977
+#: src/editldap.c:336 src/editldap.c:978
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Upraviť LDAP server"
 
-#: src/editldap.c:436
+#: src/editldap.c:437
 msgid "A name that you wish to call the server."
 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
 
-#: src/editldap.c:449
+#: src/editldap.c:450
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
@@ -2671,15 +2753,15 @@ msgstr ""
 "„localhost”, ak požadovaný server LDAP beží na rovnakom počítači ako Claws "
 "Mail."
 
-#: src/editldap.c:469
+#: src/editldap.c:470
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
-#: src/editldap.c:470 src/prefs_account.c:3313
+#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/editldap.c:474
+#: src/editldap.c:475
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
@@ -2689,7 +2771,7 @@ msgstr ""
 "skontrolujte správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a "
 "TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:478
+#: src/editldap.c:479
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
@@ -2699,21 +2781,21 @@ msgstr ""
 "skontrolujte správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a "
 "TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:490
+#: src/editldap.c:491
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
 msgstr ""
 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
 "389."
 
-#: src/editldap.c:493
+#: src/editldap.c:494
 msgid " Check Server "
 msgstr "Overiť server"
 
-#: src/editldap.c:497
+#: src/editldap.c:498
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
 msgstr "Stlačte toto tlačidlo na vyskúšanie pripojenia k serveru."
 
-#: src/editldap.c:510
+#: src/editldap.c:511
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
@@ -2721,23 +2803,23 @@ msgid ""
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
-"Tu zadávate názov zložky, ktorá má byť prehľadaná na serveri. Napríklad:\n"
+"Tu zadávate názov zložky, ktorá má byť prehľadaná na servere. Napríklad:\n"
 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
 
-#: src/editldap.c:521
+#: src/editldap.c:522
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
 msgstr ""
-"Stlačte toto tlačidlo na vyhľadanie názvov zložiek dostupných na serveri."
+"Stlačte toto tlačidlo na vyhľadanie názvov zložiek dostupných na servere."
 
-#: src/editldap.c:577
+#: src/editldap.c:578
 msgid "Search Attributes"
 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
 
-#: src/editldap.c:586
+#: src/editldap.c:587
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
@@ -2745,11 +2827,11 @@ msgstr ""
 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
 "adresy."
 
-#: src/editldap.c:589
+#: src/editldap.c:590
 msgid " Defaults "
 msgstr " Štandardné "
 
-#: src/editldap.c:593
+#: src/editldap.c:594
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
@@ -2757,11 +2839,11 @@ msgstr ""
 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
 
-#: src/editldap.c:599
+#: src/editldap.c:600
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
 
-#: src/editldap.c:614
+#: src/editldap.c:615
 msgid ""
 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
@@ -2782,11 +2864,11 @@ msgstr ""
 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
 "spotreby pamäte."
 
-#: src/editldap.c:631
+#: src/editldap.c:632
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
 
-#: src/editldap.c:636
+#: src/editldap.c:637
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
@@ -2794,11 +2876,11 @@ msgstr ""
 "Zvoľte túto možnosť na zahrnutie tohoto servera do dynamického vyhľadávania "
 "pri použití dopĺňania adries."
 
-#: src/editldap.c:642
+#: src/editldap.c:643
 msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
 
-#: src/editldap.c:647
+#: src/editldap.c:648
 msgid ""
 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
@@ -2811,11 +2893,11 @@ msgstr ""
 "„obsahuje”. Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
 "dokončovanie adries výraz „začína” pre všetky ostatné vyhľadávania."
 
-#: src/editldap.c:700
+#: src/editldap.c:701
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Priradiť DN"
 
-#: src/editldap.c:709
+#: src/editldap.c:710
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2827,120 +2909,120 @@ msgstr ""
 "dc=claws-mail,dc=sk”. Pri vyhľadávaní je toto pole väčšinou ponechané "
 "prázdne."
 
-#: src/editldap.c:716
+#: src/editldap.c:717
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Heslo bind"
 
-#: src/editldap.c:730
+#: src/editldap.c:731
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako používateľ „Bind DN”."
 
-#: src/editldap.c:735
+#: src/editldap.c:736
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Časový limit (v sekundách)"
 
-#: src/editldap.c:749
+#: src/editldap.c:750
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgstr "Časový limit v sekundách."
 
-#: src/editldap.c:753
+#: src/editldap.c:754
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Maximum záznamov"
 
-#: src/editldap.c:767
+#: src/editldap.c:768
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
 
-#: src/editldap.c:782 src/prefs_account.c:3204
+#: src/editldap.c:783 src/prefs_account.c:3201
 msgid "Basic"
 msgstr "Základné"
 
-#: src/editldap.c:783
+#: src/editldap.c:784
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
-#: src/editldap.c:784 src/gtk/quicksearch.c:738
+#: src/editldap.c:785 src/gtk/quicksearch.c:657
 msgid "Extended"
 msgstr "Rozšírené"
 
-#: src/editldap.c:982
+#: src/editldap.c:983
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Pridať nový LDAP server"
 
-#: src/edittags.c:186 src/matcher.c:910 src/prefs_filtering_action.c:1415
+#: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1421
 msgid "Tag"
 msgstr "Značka"
 
-#: src/edittags.c:214
+#: src/edittags.c:215
 msgid "Delete tag"
 msgstr "Odstrániť značku"
 
-#: src/edittags.c:215
+#: src/edittags.c:216
 msgid "Do you really want to delete this tag?"
 msgstr "Naozaj chcete odstrániť túto značku?"
 
-#: src/edittags.c:242
+#: src/edittags.c:243
 msgid "Delete all tags"
 msgstr "Odstrániť všetky značky"
 
-#: src/edittags.c:243
+#: src/edittags.c:244
 msgid "Do you really want to delete all tags?"
 msgstr "Naozaj chcete odstrániť všetky značky?"
 
-#: src/edittags.c:421
+#: src/edittags.c:422
 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
 msgstr "Zadali ste rezervované meno značky, prosím, vyberte iné."
 
-#: src/edittags.c:463
+#: src/edittags.c:464
 msgid "Tag is not set."
 msgstr "Značka nie je nastavená."
 
-#: src/edittags.c:528
+#: src/edittags.c:529
 msgid "Dialog title|Apply tags"
 msgstr "Použiť značky"
 
-#: src/edittags.c:542
+#: src/edittags.c:543
 msgid "New tag:"
 msgstr "Nová značka:"
 
-#: src/edittags.c:575
+#: src/edittags.c:576
 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
 msgstr "Prosím zvoľte značky na použitie alebo odstránenie. Zmeny sú okamžité."
 
-#: src/editvcard.c:94
+#: src/editvcard.c:95
 msgid "File does not appear to be vCard format."
 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
 
-#: src/editvcard.c:106
+#: src/editvcard.c:107
 msgid "Select vCard File"
 msgstr "Vyberte súbor vCard"
 
-#: src/editvcard.c:151 src/editvcard.c:255
+#: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
 msgid "Edit vCard Entry"
 msgstr "Upraviť vCard záznam"
 
-#: src/editvcard.c:260
+#: src/editvcard.c:261
 msgid "Add New vCard Entry"
 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
 
-#: src/etpan/imap-thread.c:587 src/etpan/nntp-thread.c:438
+#: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:436
 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
 msgstr "Nemožno nastaviť certifikát klienta.\n"
 
-#: src/exphtmldlg.c:105
+#: src/exphtmldlg.c:106
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného zložky a súboru."
 
-#: src/exphtmldlg.c:108
+#: src/exphtmldlg.c:109
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr "Vyberte štýlopis a formátovanie."
 
-#: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
+#: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
 msgid "File exported successfully."
 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
 
-#: src/exphtmldlg.c:176
+#: src/exphtmldlg.c:177
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
@@ -2949,11 +3031,11 @@ msgstr ""
 "Zložka výstupu HTML „%s”\n"
 "neexistuje. Vytvoriť ju?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:179 src/expldifdlg.c:189
+#: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
 msgid "Create Directory"
 msgstr "Vytvoriť zložku"
 
-#: src/exphtmldlg.c:188
+#: src/exphtmldlg.c:189
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
@@ -2962,119 +3044,121 @@ msgstr ""
 "Nemožno vytvoriť zložku HTML výstupu:\n"
 "%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:190 src/expldifdlg.c:200
+#: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgstr "Zlyhalo vytvorenie zložky"
 
-#: src/exphtmldlg.c:232
+#: src/exphtmldlg.c:233
 msgid "Error creating HTML file"
 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
 
-#: src/exphtmldlg.c:318
+#: src/exphtmldlg.c:319
 msgid "Select HTML output file"
 msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:382
+#: src/exphtmldlg.c:383
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "Výstupný súbor HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:391 src/expldifdlg.c:408 src/export.c:170 src/import.c:169
-#: src/importldif.c:683
+#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
+#: src/importldif.c:684
 msgid "B_rowse"
 msgstr "P_rehliadať"
 
-#: src/exphtmldlg.c:444
+#: src/exphtmldlg.c:445
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Štýlopis"
 
-#: src/exphtmldlg.c:452 src/gtk/colorlabel.c:400 src/gtk/gtkaspell.c:1550
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2204 src/mainwindow.c:1139 src/prefs_account.c:941
-#: src/prefs_toolbar.c:760 src/prefs_toolbar.c:1417 src/summaryview.c:5921
+#: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:400 src/gtk/gtkaspell.c:1570
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2228 src/gtk/menu.c:133 src/mainwindow.c:1169
+#: src/prefs_account.c:938 src/prefs_toolbar.c:758 src/prefs_toolbar.c:1415
+#: src/summaryview.c:5993
 msgid "None"
 msgstr "Žiadna"
 
-#: src/exphtmldlg.c:453 src/prefs_other.c:115 src/prefs_other.c:402
+#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
+#: src/prefs_other.c:404
 msgid "Default"
 msgstr "Štandardné"
 
-#: src/exphtmldlg.c:454 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
+#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
 msgid "Full"
 msgstr "Plné"
 
-#: src/exphtmldlg.c:455
+#: src/exphtmldlg.c:456
 msgid "Custom"
 msgstr "Vlastné"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456
+#: src/exphtmldlg.c:457
 msgid "Custom-2"
 msgstr "Vlastné-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:457
+#: src/exphtmldlg.c:458
 msgid "Custom-3"
 msgstr "Vlastné-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:458
+#: src/exphtmldlg.c:459
 msgid "Custom-4"
 msgstr "Vlastné-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:465
+#: src/exphtmldlg.c:466
 msgid "Full Name Format"
 msgstr "Formát celého mena"
 
-#: src/exphtmldlg.c:473
+#: src/exphtmldlg.c:474
 msgid "First Name, Last Name"
 msgstr "Rodné meno, priezvisko"
 
-#: src/exphtmldlg.c:474
+#: src/exphtmldlg.c:475
 msgid "Last Name, First Name"
 msgstr "Priezvisko, rodné meno"
 
-#: src/exphtmldlg.c:481
+#: src/exphtmldlg.c:482
 msgid "Color Banding"
 msgstr "Farebné značenie"
 
-#: src/exphtmldlg.c:487
+#: src/exphtmldlg.c:488
 msgid "Format Email Links"
 msgstr "Formátovať emailové odkazy"
 
-#: src/exphtmldlg.c:493
+#: src/exphtmldlg.c:494
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
 
-#: src/exphtmldlg.c:538 src/expldifdlg.c:611 src/importldif.c:890
+#: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
 msgid "Address Book :"
 msgstr "Adresár :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:548 src/expldifdlg.c:621 src/importldif.c:900
+#: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
 msgid "File Name :"
 msgstr "Názov súboru :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:558
+#: src/exphtmldlg.c:559
 msgid "Open with Web Browser"
 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
 
-#: src/exphtmldlg.c:590
+#: src/exphtmldlg.c:591
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:655 src/expldifdlg.c:719 src/importldif.c:1019
+#: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
 msgid "File Info"
 msgstr "Údaje o súbore"
 
-#: src/exphtmldlg.c:656
+#: src/exphtmldlg.c:657
 msgid "Format"
 msgstr "Formát"
 
-#: src/expldifdlg.c:107
+#: src/expldifdlg.c:108
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
 msgstr "Prosím zvoľte výstupnú zložku a súbor LDIF."
 
-#: src/expldifdlg.c:110
+#: src/expldifdlg.c:111
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie distinguished name."
 
-#: src/expldifdlg.c:186
+#: src/expldifdlg.c:187
 #, c-format
 msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
@@ -3083,7 +3167,7 @@ msgstr ""
 "Výstupná zložka LDIF „%s”\n"
 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
 
-#: src/expldifdlg.c:198
+#: src/expldifdlg.c:199
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
@@ -3092,31 +3176,31 @@ msgstr ""
 "Nemožno vytvoriť výstupnú zložku LDIF:\n"
 "%s"
 
-#: src/expldifdlg.c:240
+#: src/expldifdlg.c:241
 msgid "Suffix was not supplied"
 msgstr "Nebola zadaná prípona"
 
-#: src/expldifdlg.c:242
+#: src/expldifdlg.c:243
 msgid ""
 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
 "you wish to proceed without a suffix?"
 msgstr ""
-"Prípona je potrebná, ak majú byť dáta používané na serveri LDAP. Naozaj "
+"Prípona je potrebná, ak majú byť dáta používané na servere LDAP. Naozaj "
 "chcete  pokračovať bez prípony?"
 
-#: src/expldifdlg.c:260
+#: src/expldifdlg.c:261
 msgid "Error creating LDIF file"
 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:335
+#: src/expldifdlg.c:336
 msgid "Select LDIF output file"
 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:399
+#: src/expldifdlg.c:400
 msgid "LDIF Output File"
 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:430
+#: src/expldifdlg.c:431
 msgid ""
 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
 "to:\n"
@@ -3126,7 +3210,7 @@ msgstr ""
 "približne takto:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:436
+#: src/expldifdlg.c:437
 msgid ""
 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
 "similar to:\n"
@@ -3136,7 +3220,7 @@ msgstr ""
 "takto:\n"
 "  cn=Janko Hraško,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
 
-#: src/expldifdlg.c:442
+#: src/expldifdlg.c:443
 msgid ""
 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
 "formatted similar to:\n"
@@ -3146,11 +3230,11 @@ msgstr ""
 "formátovaného takto:\n"
 "  mail=janko.hrasko@domena.sk,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
 
-#: src/expldifdlg.c:488
+#: src/expldifdlg.c:489
 msgid "Suffix"
 msgstr "Prípona"
 
-#: src/expldifdlg.c:498
+#: src/expldifdlg.c:499
 msgid ""
 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
 "entry. Examples include:\n"
@@ -3164,15 +3248,15 @@ msgstr ""
 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
 
-#: src/expldifdlg.c:506
+#: src/expldifdlg.c:507
 msgid "Relative DN"
 msgstr "Relatívne DN"
 
-#: src/expldifdlg.c:514
+#: src/expldifdlg.c:515
 msgid "Unique ID"
 msgstr "Jedinečné ID"
 
-#: src/expldifdlg.c:522
+#: src/expldifdlg.c:523
 msgid ""
 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
@@ -3185,11 +3269,11 @@ msgstr ""
 "Prípona je pridaná k „Relative Distinguished Name” (RDN), a spolu tvoria DN. "
 "Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
 
-#: src/expldifdlg.c:542
+#: src/expldifdlg.c:543
 msgid "Use DN attribute if present in data"
 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
 
-#: src/expldifdlg.c:547
+#: src/expldifdlg.c:548
 msgid ""
 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
@@ -3201,11 +3285,11 @@ msgstr ""
 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. V prípade, že nebude "
 "atribút DN nájdený, bude použité vyššie zvolené RDN."
 
-#: src/expldifdlg.c:557
+#: src/expldifdlg.c:558
 msgid "Exclude record if no Email Address"
 msgstr "Nezahrnúť záznam, ak nemá emailovú adresu"
 
-#: src/expldifdlg.c:562
+#: src/expldifdlg.c:563
 msgid ""
 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
 "option to ignore these records."
@@ -3213,144 +3297,144 @@ msgstr ""
 "Adresár môže obsahovať záznamy bez emailových adries. Zvoľte túto možnosť, "
 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
 
-#: src/expldifdlg.c:654
+#: src/expldifdlg.c:655
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:720
+#: src/expldifdlg.c:721
 msgid "Distinguished Name"
 msgstr "Distguished Name"
 
-#: src/export.c:112 src/summaryview.c:8081
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8137
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
 
-#: src/export.c:130
+#: src/export.c:131
 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
 msgstr "Zvoľte zložku na export a zadajte súbor mbox."
 
-#: src/export.c:141
+#: src/export.c:142
 msgid "Source folder:"
 msgstr "Zdrojová zložka:"
 
-#: src/export.c:147 src/import.c:141
+#: src/export.c:148 src/import.c:142
 msgid "Mbox file:"
 msgstr "Súbor mbox:"
 
-#: src/export.c:202
+#: src/export.c:203
 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
 msgstr "Musíte zadať názov cieľového súboru mbox."
 
-#: src/export.c:207
+#: src/export.c:208
 msgid "Source folder can't be left empty."
 msgstr "Musíte zadať názov zdrojovej zložky."
 
-#: src/export.c:220
+#: src/export.c:221
 msgid "Couldn't find the source folder."
 msgstr "Nemožno nájsť zadanú zdrojovú zložku."
 
-#: src/export.c:244
+#: src/export.c:245
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Zvoľte súbor na exportovanie"
 
-#: src/exporthtml.c:766
+#: src/exporthtml.c:767
 msgid "Full Name"
 msgstr "Celé meno"
 
-#: src/exporthtml.c:770 src/importldif.c:1020
+#: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atribúty"
 
-#: src/exporthtml.c:973
+#: src/exporthtml.c:974
 msgid "Claws Mail Address Book"
 msgstr "Adresár Claws Mail"
 
-#: src/exporthtml.c:1087 src/exportldif.c:622
+#: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to zložka."
 
-#: src/exporthtml.c:1090 src/exportldif.c:625
+#: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tejto zložky."
 
-#: src/exporthtml.c:1093 src/exportldif.c:628
+#: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
 msgid "Name is too long."
 msgstr "Názov je príliš dlhý."
 
-#: src/exporthtml.c:1096 src/exportldif.c:631
+#: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
 msgid "Not specified."
 msgstr "Nie je určený."
 
-#: src/folder.c:1568 src/foldersel.c:376 src/prefs_folder_item.c:302
+#: src/folder.c:1571 src/foldersel.c:376 src/prefs_folder_item.c:308
 msgid "Inbox"
 msgstr "Prijaté"
 
-#: src/folder.c:1572 src/foldersel.c:380
+#: src/folder.c:1575 src/foldersel.c:380
 msgid "Sent"
 msgstr "Odoslané"
 
-#: src/folder.c:1576 src/foldersel.c:384 src/prefs_folder_item.c:305
+#: src/folder.c:1579 src/foldersel.c:384 src/prefs_folder_item.c:311
 msgid "Queue"
 msgstr "Front"
 
-#: src/folder.c:1580 src/foldersel.c:388 src/prefs_folder_item.c:306
+#: src/folder.c:1583 src/foldersel.c:388 src/prefs_folder_item.c:312
 msgid "Trash"
 msgstr "Kôš"
 
-#: src/folder.c:1584 src/foldersel.c:392 src/prefs_folder_item.c:304
+#: src/folder.c:1587 src/foldersel.c:392 src/prefs_folder_item.c:310
 msgid "Drafts"
 msgstr "Koncepty"
 
-#: src/folder.c:2014
+#: src/folder.c:2017
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
+msgstr "Spracúvam (%s)\n"
 
-#: src/folder.c:3262
+#: src/folder.c:3261
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s...\n"
-msgstr "Kopírujem %s do %s...\n"
+msgstr "Kopírujem %s do %s\n"
 
-#: src/folder.c:3262
+#: src/folder.c:3261
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
-msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
+msgstr "Presúvam %s do %s\n"
 
-#: src/folder.c:3566
+#: src/folder.c:3563
 #, c-format
 msgid "Updating cache for %s..."
-msgstr "Aktualizujem vyrovnávaciu pamäť zložky %s..."
+msgstr "Aktualizujem vyrovnávaciu pamäť zložky %s"
 
-#: src/folder.c:4437
+#: src/folder.c:4435
 msgid "Processing messages..."
-msgstr "Spracúvam správy..."
+msgstr "Spracúvam správy"
 
-#: src/folder.c:4573
+#: src/folder.c:4571
 #, c-format
 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
-msgstr "Synchronizujem %s na použitie pri odpojení...\n"
+msgstr "Synchronizujem %s na použitie pri odpojení\n"
 
 #: src/foldersel.c:223
 msgid "Select folder"
 msgstr "Zvoľte zložku"
 
-#: src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:145
+#: src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nová zložka"
 
-#: src/foldersel.c:564 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214
-#: src/imap_gtk.c:271 src/mh_gtk.c:153 src/mh_gtk.c:260 src/news_gtk.c:314
+#: src/foldersel.c:564 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
+#: src/imap_gtk.c:272 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "Názov zložky nemôže obsahovať „%c”."
 
-#: src/foldersel.c:574 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:163
-#: src/mh_gtk.c:267 src/news_gtk.c:321
+#: src/foldersel.c:574 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
+#: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Zložka „%s” už existuje."
 
-#: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:169
+#: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku „%s”."
@@ -3361,64 +3445,64 @@ msgstr "Označiť _všetky ako prečítané"
 
 #: src/folderview.c:232
 msgid "R_un processing rules"
-msgstr "_Spustiť pravidlá spracovania"
+msgstr "Sp_ustiť pravidlá spracovania"
 
-#: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:526
+#: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:539
 msgid "_Search folder..."
-msgstr "Pre_hľadať zložku..."
+msgstr "Pre_hľadať zložku"
 
 #: src/folderview.c:235
 msgid "Process_ing..."
-msgstr "Spracovan_ie..."
+msgstr "Spracovan_ie"
 
 #: src/folderview.c:236
 msgid "Empty _trash..."
-msgstr "V_yprázdniť kôš..."
+msgstr "V_yprázdniť kôš"
 
 #: src/folderview.c:237
 msgid "Send _queue..."
-msgstr "Odoslať _frontu..."
+msgstr "Odoslať _front"
 
-#: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427 src/prefs_folder_column.c:78
-#: src/prefs_matcher.c:379 src/summaryview.c:6199
+#: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427 src/prefs_folder_column.c:79
+#: src/prefs_matcher.c:383 src/summaryview.c:6269
 msgid "New"
 msgstr "Nový"
 
-#: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428 src/prefs_folder_column.c:79
-#: src/prefs_matcher.c:378 src/summaryview.c:6201
+#: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428 src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/prefs_matcher.c:382 src/summaryview.c:6271
 msgid "Unread"
 msgstr "Neprečítané"
 
-#: src/folderview.c:382 src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/folderview.c:382 src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Total"
 msgstr "Celkom"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:445
+#: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
 #: src/folderview.c:734
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "Nastavujem informácie zložky..."
+msgstr "Nastavujem informácie zložky"
 
-#: src/folderview.c:797 src/summaryview.c:4031
+#: src/folderview.c:797 src/summaryview.c:4100 src/summaryview.c:4102
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
 
-#: src/folderview.c:798 src/summaryview.c:4032
+#: src/folderview.c:798 src/summaryview.c:4101
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako prečítané?"
 
-#: src/folderview.c:1021 src/imap.c:4079 src/mainwindow.c:5187 src/setup.c:90
+#: src/folderview.c:1021 src/imap.c:4371 src/mainwindow.c:5257 src/setup.c:91
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "Prehľadávam zložku %s%c%s ..."
+msgstr "Prehľadávam zložku %s%c%s"
 
-#: src/folderview.c:1025 src/imap.c:4084 src/mainwindow.c:5192 src/setup.c:95
+#: src/folderview.c:1025 src/imap.c:4376 src/mainwindow.c:5262 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "Prehľadávam zložku %s ..."
+msgstr "Prehľadávam zložku %s"
 
 #: src/folderview.c:1056
 msgid "Rebuild folder tree"
@@ -3433,11 +3517,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/folderview.c:1067
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr "Obnovujem strom zložiek..."
+msgstr "Obnovujem strom zložiek"
 
 #: src/folderview.c:1069 src/folderview.c:1110
 msgid "Scanning folder tree..."
-msgstr "Skenujem strom zložiek..."
+msgstr "Skenujem strom zložiek"
 
 #: src/folderview.c:1201
 #, c-format
@@ -3446,23 +3530,23 @@ msgstr "Nemožno skenovať obsah zložky %s\n"
 
 #: src/folderview.c:1255
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr "Kontrolujem nové správy vo všetkých zložkách..."
+msgstr "Kontrolujem nové správy vo všetkých zložkách"
 
 #: src/folderview.c:2083
 #, c-format
 msgid "Closing folder %s..."
-msgstr "Zatváram zložku %s..."
+msgstr "Zatváram zložku %s"
 
 #: src/folderview.c:2178
 #, c-format
 msgid "Opening folder %s..."
-msgstr "Otváram zložku %s..."
+msgstr "Otváram zložku %s"
 
 #: src/folderview.c:2196
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Zložku nemožno otvoriť."
 
-#: src/folderview.c:2337 src/mainwindow.c:3011 src/mainwindow.c:3015
+#: src/folderview.c:2337 src/mainwindow.c:3054 src/mainwindow.c:3058
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Vyprázdniť kôš"
 
@@ -3474,32 +3558,32 @@ msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
 msgid "+_Empty trash"
 msgstr "+_Vyprázdniť kôš"
 
-#: src/folderview.c:2383 src/inc.c:1622 src/toolbar.c:2616
+#: src/folderview.c:2383 src/inc.c:1620 src/toolbar.c:2615
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Varovanie odpojenia"
 
-#: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2617
+#: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2616
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Pracujete odpojený. Pripojiť?"
 
-#: src/folderview.c:2395 src/toolbar.c:2636
+#: src/folderview.c:2395 src/toolbar.c:2635
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
 
-#: src/folderview.c:2396 src/toolbar.c:2637
+#: src/folderview.c:2396 src/toolbar.c:2636
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
 
-#: src/folderview.c:2397 src/messageview.c:837 src/messageview.c:854
-#: src/toolbar.c:2638
+#: src/folderview.c:2397 src/messageview.c:871 src/messageview.c:888
+#: src/toolbar.c:2637
 msgid "_Send"
 msgstr "_Odoslať"
 
-#: src/folderview.c:2405 src/toolbar.c:2656
+#: src/folderview.c:2405 src/toolbar.c:2655
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
 
-#: src/folderview.c:2408 src/main.c:2725 src/toolbar.c:2659
+#: src/folderview.c:2408 src/main.c:2794 src/toolbar.c:2658
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3508,64 +3592,64 @@ msgstr ""
 "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby:\n"
 "%s"
 
-#: src/folderview.c:2490
+#: src/folderview.c:2485
 #, c-format
 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
 msgstr "Naozaj chcete skopírovať zložku „%s” do „%s”?"
 
-#: src/folderview.c:2491
+#: src/folderview.c:2486
 #, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
 msgstr "Naozaj chcete presunúť zložku „%s” ako podzložku „%s”?"
 
-#: src/folderview.c:2493
+#: src/folderview.c:2488
 msgid "Copy folder"
 msgstr "Kopírovať zložku"
 
-#: src/folderview.c:2493
+#: src/folderview.c:2488
 msgid "Move folder"
 msgstr "Presunúť zložku"
 
-#: src/folderview.c:2504
+#: src/folderview.c:2499
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s..."
-msgstr "Kopírujem %s do %s..."
+msgstr "Kopírujem %s do %s"
 
-#: src/folderview.c:2504
+#: src/folderview.c:2499
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "Presúvam %s do %s..."
+msgstr "Presúvam %s do %s"
 
-#: src/folderview.c:2535
+#: src/folderview.c:2530
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
 
-#: src/folderview.c:2538
+#: src/folderview.c:2533
 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
 msgstr "Nie je možné skopírovať zložku do jeho potomka."
 
-#: src/folderview.c:2539
+#: src/folderview.c:2534
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do jeho potomka."
 
-#: src/folderview.c:2542
+#: src/folderview.c:2537
 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
 msgstr "Zložky nemožno presúvať medzi rôznymi schránkami."
 
-#: src/folderview.c:2545
+#: src/folderview.c:2540
 msgid "Copy failed!"
 msgstr "Kopírovanie zlyhalo!"
 
-#: src/folderview.c:2545
+#: src/folderview.c:2540
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Presun zlyhal!"
 
-#: src/folderview.c:2596
+#: src/folderview.c:2591
 #, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Nastavenie spracovania zložky %s"
 
-#: src/folderview.c:3023 src/summaryview.c:4468 src/summaryview.c:4567
+#: src/folderview.c:3018 src/summaryview.c:4537 src/summaryview.c:4636
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr "Zvolená cieľová zložka môže obsahovať len podzložky."
 
@@ -3613,7 +3697,7 @@ msgstr "neznáma"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Nemožno získať zoznam diskusných skupín."
 
-#: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1503
+#: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
 msgid "Done."
 msgstr "Hotovo."
 
@@ -3622,7 +3706,7 @@ msgstr "Hotovo."
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
 
-#: src/gtk/about.c:131
+#: src/gtk/about.c:132
 msgid ""
 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
 "\n"
@@ -3632,7 +3716,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Claws Mail:\n"
 
-#: src/gtk/about.c:137
+#: src/gtk/about.c:138
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3644,7 +3728,7 @@ msgstr ""
 "Claws Mail je slobodný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si prajete "
 "prispieť na projekt Claws Mail, môžete tak učiniť na:\n"
 
-#: src/gtk/about.c:153
+#: src/gtk/about.c:154
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3658,7 +3742,7 @@ msgstr ""
 "Tím Claws Mail\n"
 " a Hiroyuki Yamamoto"
 
-#: src/gtk/about.c:156
+#: src/gtk/about.c:157
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3668,7 +3752,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Informácie o systéme\n"
 
-#: src/gtk/about.c:162
+#: src/gtk/about.c:163
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
@@ -3679,7 +3763,7 @@ msgstr ""
 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
 "Operačný systém: %s %s (%s)"
 
-#: src/gtk/about.c:171
+#: src/gtk/about.c:172
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
@@ -3690,7 +3774,7 @@ msgstr ""
 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
 "Operačný systém: %s"
 
-#: src/gtk/about.c:180
+#: src/gtk/about.c:181
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
@@ -3701,81 +3785,81 @@ msgstr ""
 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
 "Operačný systém: neznámy"
 
-#: src/gtk/about.c:237 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:543
+#: src/gtk/about.c:238 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:545
 msgid "The Claws Mail Team"
 msgstr "Tím Claws Mail"
 
-#: src/gtk/about.c:256
+#: src/gtk/about.c:257
 msgid "Previous team members"
 msgstr "Bývalí členovia tímu"
 
-#: src/gtk/about.c:275
+#: src/gtk/about.c:276
 msgid "The translation team"
 msgstr "Prekladateľský tím"
 
-#: src/gtk/about.c:294
+#: src/gtk/about.c:295
 msgid "Documentation team"
 msgstr "Dokumentačný tím"
 
-#: src/gtk/about.c:313
+#: src/gtk/about.c:314
 msgid "Logo"
 msgstr "Logo"
 
-#: src/gtk/about.c:332
+#: src/gtk/about.c:333
 msgid "Icons"
 msgstr "Ikony"
 
-#: src/gtk/about.c:351
+#: src/gtk/about.c:352
 msgid "Contributors"
 msgstr "Prispievatelia"
 
-#: src/gtk/about.c:399
+#: src/gtk/about.c:400
 msgid "Compiled-in Features\n"
 msgstr "Zabudované funkcie\n"
 
-#: src/gtk/about.c:415
+#: src/gtk/about.c:416
 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
-msgstr "compface|podpora hlavičky X-Face\n"
+msgstr "pridáva podporu hlavičky X-Face\n"
 
-#: src/gtk/about.c:425
+#: src/gtk/about.c:426
 msgid "Enchant|adds support for spell checking\n"
-msgstr "Enchant|pridáva podporu kontroly preklepov\n"
+msgstr "pridáva podporu kontroly preklepov\n"
 
-#: src/gtk/about.c:435
+#: src/gtk/about.c:436
 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
-msgstr "GnuTLS|podpora šifrovaného spojenia so serverom\n"
+msgstr "pridáva podporu šifrovaného spojenia so serverom\n"
 
-#: src/gtk/about.c:445
+#: src/gtk/about.c:446
 msgid ""
 "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
-msgstr "IPv6|podpora IPv6 adries\n"
+msgstr "pridáva podporu adries IPv6, novej verzie protokolu IP\n"
 
-#: src/gtk/about.c:456
+#: src/gtk/about.c:457
 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
-msgstr "iconv|konverzia znakov medzi rôznymi kódovaniami\n"
+msgstr "umožňuje konverziu znakov medzi rôznymi kódovaniami\n"
 
-#: src/gtk/about.c:466
+#: src/gtk/about.c:467
 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
-msgstr "JPilot|podpora adresárov PalmOS\n"
+msgstr "pridáva podporu adresárov PalmOS\n"
 
-#: src/gtk/about.c:476
+#: src/gtk/about.c:477
 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
-msgstr "LDAP|podpora zdieľaných adresárov LDAP\n"
+msgstr "pridáva podporu zdieľaných adresárov LDAP\n"
 
-#: src/gtk/about.c:486
+#: src/gtk/about.c:487
 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
-msgstr "libetpan|pridáva podporu protokolu serverov IMAP a NNTP\n"
+msgstr "pridáva podporu protokolu serverov IMAP a NNTP\n"
 
-#: src/gtk/about.c:496
+#: src/gtk/about.c:497
 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
-msgstr "libSM|podpora správy relácií\n"
+msgstr "pridáva podporu správy relácií\n"
 
-#: src/gtk/about.c:506
+#: src/gtk/about.c:507
 msgid ""
 "NetworkManager|adds support for detection of network connection changes\n"
-msgstr "NetworkManager|pridáva podporu detekcie zmien sieťového pripojenia\n"
+msgstr "pridáva podporu detekcie zmien sieťového pripojenia\n"
 
-#: src/gtk/about.c:538
+#: src/gtk/about.c:539
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -3789,7 +3873,7 @@ msgstr ""
 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:544
+#: src/gtk/about.c:545
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -3801,7 +3885,7 @@ msgstr ""
 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:562
+#: src/gtk/about.c:563
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program. If not, see <"
@@ -3809,7 +3893,7 @@ msgstr ""
 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
 "programom; ak to tak nie je, navštívte <"
 
-#: src/gtk/about.c:567
+#: src/gtk/about.c:568
 msgid ""
 ">. \n"
 "\n"
@@ -3817,53 +3901,53 @@ msgstr ""
 ">. \n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:693 src/main.c:2573
+#: src/gtk/about.c:694 src/main.c:2621
 msgid "Session statistics\n"
 msgstr "Štatistiky relácie\n"
 
-#: src/gtk/about.c:696 src/main.c:2576
+#: src/gtk/about.c:704 src/gtk/about.c:707 src/main.c:2631 src/main.c:2634
 #, c-format
 msgid "Started: %s\n"
 msgstr "Začatá: %s\n"
 
-#: src/gtk/about.c:702 src/main.c:2580
+#: src/gtk/about.c:714 src/main.c:2640
 msgid "Incoming traffic\n"
 msgstr "Došlá komunikácia\n"
 
-#: src/gtk/about.c:705 src/main.c:2583
+#: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2643
 #, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
 msgstr "Prijaté správy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:712 src/main.c:2589
+#: src/gtk/about.c:724 src/main.c:2649
 msgid "Outgoing traffic\n"
 msgstr "Odoslaná komunikácia\n"
 
-#: src/gtk/about.c:715 src/main.c:2592
+#: src/gtk/about.c:727 src/main.c:2652
 #, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
 msgstr "Nové/presmerované správy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:720 src/main.c:2596
+#: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2656
 #, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
 msgstr "Odpovede na správy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:725 src/main.c:2600
+#: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2660
 #, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
 msgstr "Presmerované správy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:730 src/main.c:2604
+#: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2664
 #, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
 msgstr "Odoslané správy celkom: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:757
+#: src/gtk/about.c:769
 msgid "About Claws Mail"
 msgstr "O programe Claws Mail"
 
-#: src/gtk/about.c:815
+#: src/gtk/about.c:827
 msgid ""
 "Copyright (C) 1999-2012\n"
 "The Claws Mail Team\n"
@@ -3873,87 +3957,87 @@ msgstr ""
 "Tím Claws Mail\n"
 " a Hiroyuki Yamamoto"
 
-#: src/gtk/about.c:829
+#: src/gtk/about.c:841
 msgid "_Info"
 msgstr "_Informácie"
 
-#: src/gtk/about.c:835
+#: src/gtk/about.c:847
 msgid "_Authors"
 msgstr "_Autori"
 
-#: src/gtk/about.c:841
+#: src/gtk/about.c:853
 msgid "_Features"
 msgstr "_Vlastnosti"
 
-#: src/gtk/about.c:847
+#: src/gtk/about.c:859
 msgid "_License"
 msgstr "_Licencia"
 
-#: src/gtk/about.c:855
+#: src/gtk/about.c:867
 msgid "_Release Notes"
 msgstr "_Poznámky k verzii"
 
-#: src/gtk/about.c:861
+#: src/gtk/about.c:873
 msgid "_Statistics"
 msgstr "Štati_stiky"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:367
+#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:368
 msgid "Orange"
 msgstr "Oranžová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:371
+#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:372
 msgid "Red"
 msgstr "Červená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:375
+#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:376
 msgid "Pink"
 msgstr "Ružová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:379
+#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:380
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Svetlomodrá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:383
+#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:384
 msgid "Blue"
 msgstr "Modrá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:387
+#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:388
 msgid "Green"
 msgstr "Zelená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:391
+#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:392
 msgid "Brown"
 msgstr "Hnedá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:395
+#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:396
 msgid "Grey"
 msgstr "Sivá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:399
+#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:400
 msgid "Light brown"
 msgstr "Svetlohnedá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:403
+#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:404
 msgid "Dark red"
 msgstr "Tmavočervená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:407
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:408
 msgid "Dark pink"
 msgstr "Tmavoružová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:411
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:412
 msgid "Steel blue"
 msgstr "Oceľovomodrá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:415
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:416
 msgid "Gold"
 msgstr "Zlatá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:419
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:420
 msgid "Bright green"
 msgstr "Svetlozelená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:423
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:424
 msgid "Magenta"
 msgstr "Fialová"
 
@@ -3969,38 +4053,38 @@ msgstr "Presuňte schránky hore alebo dole na zmenu poradia v Zozname zložiek.
 msgid "Mailboxes"
 msgstr "Schránky"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:338 src/gtk/gtkaspell.c:620
+#: src/gtk/gtkaspell.c:340 src/gtk/gtkaspell.c:659
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:362 src/gtk/gtkaspell.c:392
+#: src/gtk/gtkaspell.c:364 src/gtk/gtkaspell.c:394
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize %s speller."
 msgstr "Nemožno inicializovať kontrolu preklepov %s."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:670
+#: src/gtk/gtkaspell.c:706
 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
 msgstr "Nemožno inicializovať Enchant broker."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:676
+#: src/gtk/gtkaspell.c:712
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
 msgstr "Nemožno inicializovať slovník %s:"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1036
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1069
 msgid "No misspelled word found."
 msgstr "Neboli nájdené žiadne preklepy."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1418
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1442
 msgid "Replace unknown word"
 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1434
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1458
 #, c-format
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť „%s” čím: </span>"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1480
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1502
 msgid ""
 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
@@ -4008,59 +4092,59 @@ msgstr ""
 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
 "program sa z chyby poučí.\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1790
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1799
+msgid "Change to..."
+msgstr "Zmeniť na…"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1810 src/gtk/gtkaspell.c:1948
+msgid "More..."
+msgstr "Ďalšie…"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1866
 #, c-format
-msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr "„%s” neznáme v %s"
+msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
+msgstr "„%s” neznáme v slovníku „%s”"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1804
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1882
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Prijať v tejto relácii"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1814
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1892
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1824
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1902
 msgid "Replace with..."
-msgstr "Nahradiť čím..."
+msgstr "Nahradiť čím"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1837
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1915
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr "Overiť pomocou %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1859
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1937
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(žiadne návrhy)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1870 src/gtk/gtkaspell.c:2008
-msgid "More..."
-msgstr "Ďalšie..."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1933
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2011
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "Slovník: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1946
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2026
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1957
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2037
 msgid "Use both dictionaries"
 msgstr "Použiť oba slovníky"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1971 src/prefs_spelling.c:143
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2051 src/prefs_spelling.c:144
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Overovať pri písaní"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1987
-msgid "Change dictionary"
-msgstr "Zmeniť slovník"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2126
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2150
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -4069,7 +4153,7 @@ msgstr ""
 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť slovník.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2182
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2206
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
@@ -4078,9 +4162,9 @@ msgstr ""
 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť alternatívny slovník.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1231
-#: src/prefs_matcher.c:2116 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:48
-#: src/summaryview.c:443
+#: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1237
+#: src/prefs_matcher.c:2120 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
+#: src/summaryview.c:446
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
@@ -4088,13 +4172,13 @@ msgstr "Dátum"
 msgid "Date:"
 msgstr "Dátum:"
 
-#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1228
-#: src/prefs_matcher.c:2113 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:49
-#: src/summaryview.c:441
+#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1234
+#: src/prefs_matcher.c:2117 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
+#: src/summaryview.c:444
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:353
+#: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:388
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
@@ -4110,14 +4194,14 @@ msgstr "Odosielateľ:"
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Odpovedať komu"
 
-#: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1229
-#: src/prefs_matcher.c:2114 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:56
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1235
+#: src/prefs_matcher.c:2118 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
+#: src/summaryview.c:445
 msgid "To"
 msgstr "Komu"
 
-#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1230
-#: src/prefs_matcher.c:2115 src/quote_fmt.c:57
+#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1236
+#: src/prefs_matcher.c:2119 src/quote_fmt.c:58
 msgid "Cc"
 msgstr "Kópia"
 
@@ -4125,8 +4209,8 @@ msgstr "Kópia"
 msgid "Bcc"
 msgstr "Slepá kópia"
 
-#: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1232
-#: src/prefs_matcher.c:2117 src/quote_fmt.c:60
+#: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1238
+#: src/prefs_matcher.c:2121 src/quote_fmt.c:61
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Message-ID"
 
@@ -4138,8 +4222,8 @@ msgstr "Message-ID:"
 msgid "In-Reply-To"
 msgstr "In-Reply-To"
 
-#: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1234
-#: src/prefs_matcher.c:2119 src/quote_fmt.c:59
+#: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1240
+#: src/prefs_matcher.c:2123 src/quote_fmt.c:60
 msgid "References"
 msgstr "Odkazy"
 
@@ -4147,9 +4231,9 @@ msgstr "Odkazy"
 msgid "References:"
 msgstr "Odkazy:"
 
-#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1227
-#: src/prefs_matcher.c:2112 src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:55
-#: src/summaryview.c:440
+#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1233
+#: src/prefs_matcher.c:2116 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
+#: src/summaryview.c:443
 msgid "Subject"
 msgstr "Predmet"
 
@@ -4241,8 +4325,8 @@ msgstr "Received"
 msgid "Received:"
 msgstr "Received:"
 
-#: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1233
-#: src/prefs_matcher.c:2118 src/quote_fmt.c:58
+#: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1239
+#: src/prefs_matcher.c:2122 src/quote_fmt.c:59
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Diskusné skupiny"
 
@@ -4266,9 +4350,9 @@ msgstr "Seen"
 msgid "Seen:"
 msgstr "Seen:"
 
-#: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:148
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:163 src/prefs_summary_column.c:78
-#: src/summaryview.c:2703
+#: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
+#: src/summaryview.c:2775
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
@@ -4312,7 +4396,7 @@ msgstr "User-Agent:"
 msgid "Content-Type"
 msgstr "Content-Type"
 
-#: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:326
+#: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:327
 msgid "Content-Type:"
 msgstr "Content-Type:"
 
@@ -4340,7 +4424,7 @@ msgstr "Precedence"
 msgid "Precedence:"
 msgstr "Precedence:"
 
-#: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:1062
+#: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:1059
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizácia"
 
@@ -4468,95 +4552,95 @@ msgstr "Od, Komu alebo Predmet"
 msgid "From, To or Subject:"
 msgstr "Od, Komu alebo Predmet:"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:63
+#: src/gtk/icon_legend.c:64
 msgid "New message"
 msgstr "Nová správa"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:64
+#: src/gtk/icon_legend.c:65
 msgid "Unread message"
 msgstr "Neprečítaná správa"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:65
+#: src/gtk/icon_legend.c:66
 msgid "Message has been replied to"
 msgstr "Správa bola zodpovedaná"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:66
+#: src/gtk/icon_legend.c:67
 msgid "Message has been forwarded"
 msgstr "Správa bola poslaná ďalej"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:67
+#: src/gtk/icon_legend.c:68
 msgid "Message has been forwarded and replied to"
 msgstr "Správa bola presmerovaná a zodpovedaná"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:68
+#: src/gtk/icon_legend.c:69
 msgid "Message is in an ignored thread"
 msgstr "Správa je v ignorovanom vlákne"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:69
+#: src/gtk/icon_legend.c:70
 msgid "Message is in a watched thread"
 msgstr "Správa je v sledovanom vlákne"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:70
+#: src/gtk/icon_legend.c:71
 msgid "Message is spam"
 msgstr "Správa je považovaná za spam"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:72
+#: src/gtk/icon_legend.c:73
 msgid "Message has attachment(s)"
 msgstr "Správa má prílohy"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:73
+#: src/gtk/icon_legend.c:74
 msgid "Digitally signed message"
 msgstr "Správa je digitálne podpísaná"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:74
+#: src/gtk/icon_legend.c:75
 msgid "Encrypted message"
 msgstr "Správa je zašifrovaná"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:75
+#: src/gtk/icon_legend.c:76
 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
 msgstr "Správa je digitálne podpísaná a má prílohy"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:76
+#: src/gtk/icon_legend.c:77
 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
 msgstr "Správa je zašifrovaná a má prílohy"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:78
+#: src/gtk/icon_legend.c:79
 msgid "Marked message"
 msgstr "Správa je označená"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:79
+#: src/gtk/icon_legend.c:80
 msgid "Message is marked for deletion"
 msgstr "Správa je označená na odstránenie"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:80
+#: src/gtk/icon_legend.c:81
 msgid "Message is marked for moving"
 msgstr "Správa je označená na presunutie"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:81
+#: src/gtk/icon_legend.c:82
 msgid "Message is marked for copying"
 msgstr "Správa je označená na kopírovanie"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:83
+#: src/gtk/icon_legend.c:84
 msgid "Locked message"
 msgstr "Správa je uzamknutá"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:85
+#: src/gtk/icon_legend.c:86
 msgid "Folder (normal, opened)"
 msgstr "Zložka (obyčajná, otvorená)"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:86
+#: src/gtk/icon_legend.c:87
 msgid "Folder with read messages hidden"
 msgstr "Zložka so skrytými prečítanými správami"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:87
+#: src/gtk/icon_legend.c:88
 msgid "Folder contains marked messages"
 msgstr "Zložka obsahuje označené správy"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:121
+#: src/gtk/icon_legend.c:122
 msgid "Icon Legend"
 msgstr "Legenda k ikonám"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:139
+#: src/gtk/icon_legend.c:140
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
 "messages and folders:</span>"
@@ -4564,39 +4648,49 @@ msgstr ""
 "<span weight=\"bold\">Nasledujúce ikony sú použité na zobrazenie stavu správ "
 "alebo zložiek:</span>"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:245 src/gtk/inputdialog.c:267
+#: src/gtk/inputdialog.c:246 src/gtk/inputdialog.c:268
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:248 src/gtk/inputdialog.c:251
-#: src/gtk/inputdialog.c:270 src/gtk/inputdialog.c:273
+#: src/gtk/inputdialog.c:249 src/gtk/inputdialog.c:252
+#: src/gtk/inputdialog.c:271 src/gtk/inputdialog.c:274
 #, c-format
 msgid "Input password for %s:"
 msgstr "Zadajte heslo pre %s:"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:254 src/gtk/inputdialog.c:276
+#: src/gtk/inputdialog.c:255 src/gtk/inputdialog.c:277
 msgid "Input password:"
 msgstr "Zadajte heslo:"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:255 src/gtk/inputdialog.c:283
-#: src/gtk/inputdialog.c:295
+#: src/gtk/inputdialog.c:256 src/gtk/inputdialog.c:284
+#: src/gtk/inputdialog.c:296
 msgid "Input password"
 msgstr "Zadajte heslo"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:285
+#: src/gtk/inputdialog.c:286
 msgid "Remember password for this session"
 msgstr "Zapamätať heslo počas tejto relácie"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:383 src/gtk/inputdialog.c:432
+#: src/gtk/inputdialog.c:381 src/gtk/inputdialog.c:430
 msgid "Remember this"
 msgstr "Zapamätať si"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:450
+#: src/gtk/logwindow.c:451
 msgid "Clear _Log"
 msgstr "Vyčistiť okno _záznamu"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:163 src/gtk/pluginwindow.c:168
+#: src/gtk/menu.c:145
+msgid ""
+"<span><b>Warning:</b> This URL was too long for displaying and\n"
+"has been truncated for safety. This message could be\n"
+"corrupted, malformed or part of some DoS attempt.</span>"
+msgstr ""
+"<span><b>Varovanie:</b> Táto URL bola na zobrazenie príliš dlhá\n"
+"a kvôli bezpečnosti bola skrátená. Táto správa môže byť poškodená,\n"
+"zle formátovaná alebo sa môže jednať o nejaký pokus o DoS.</span>"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:164 src/gtk/pluginwindow.c:169
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -4606,19 +4700,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Verzia: "
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:166
+#: src/gtk/pluginwindow.c:167
 msgid "Error: "
 msgstr "Chyba: "
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:167
+#: src/gtk/pluginwindow.c:168
 msgid "Plugin is not functional."
 msgstr "Zásuvný modul je nefunkčný."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:200
+#: src/gtk/pluginwindow.c:201
 msgid "Select the Plugins to load"
 msgstr "Zvoľte zásuvné moduly, ktoré majú byť načítané"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:215
+#: src/gtk/pluginwindow.c:216
 #, c-format
 msgid ""
 "The following error occurred while loading %s :\n"
@@ -4629,244 +4723,248 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:303 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:456
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:128
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:552
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:647
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:68 src/prefs_toolbar.c:912
+#: src/gtk/pluginwindow.c:304 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:129
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:557
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69 src/prefs_toolbar.c:910
 msgid "Plugins"
 msgstr "Zásuvné moduly"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:336
+#: src/gtk/pluginwindow.c:337
 msgid "Load..."
-msgstr "Načítať..."
+msgstr "Načítať"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:337
+#: src/gtk/pluginwindow.c:338
 msgid "Unload"
 msgstr "Odobrať"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:350 src/prefs_summaries.c:220
+#: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:221
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:372
+#: src/gtk/pluginwindow.c:373
 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
 msgstr "Ďalšie zásuvné moduly možno získať na stránke Claws Mail."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:378 src/prefs_themes.c:843
+#: src/gtk/pluginwindow.c:379 src/prefs_themes.c:843
 msgid "Get more..."
-msgstr "Získať ďalšie..."
+msgstr "Získať ďalšie"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:413
+#: src/gtk/pluginwindow.c:415
 msgid "Click here to load one or more plugins"
 msgstr "Toto tlačidlo načíta jeden alebo viac zásuvných modulov"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:416
+#: src/gtk/pluginwindow.c:418
 msgid "Unload the selected plugin"
 msgstr "Odobrať zvolený zásuvný modul"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:481
+#: src/gtk/pluginwindow.c:483
 msgid "Loaded plugins"
 msgstr "Načítané zásuvné moduly"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:673
+#: src/gtk/prefswindow.c:679
 msgid "Page Index"
 msgstr "Obsah Stránky"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:90 src/mainwindow.c:794
+#: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:824
 msgid "_Hide"
 msgstr "_Skryť"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:3203
-#: src/prefs_account.c:3221 src/prefs_account.c:3239 src/prefs_account.c:3257
-#: src/prefs_account.c:3275 src/prefs_account.c:3293 src/prefs_account.c:3312
-#: src/prefs_account.c:3394 src/prefs_filtering_action.c:1390
-#: src/prefs_filtering.c:394 src/prefs_filtering.c:1879
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:3200
+#: src/prefs_account.c:3218 src/prefs_account.c:3236 src/prefs_account.c:3254
+#: src/prefs_account.c:3272 src/prefs_account.c:3290 src/prefs_account.c:3309
+#: src/prefs_account.c:3391 src/prefs_filtering_action.c:1396
+#: src/prefs_filtering.c:397 src/prefs_filtering.c:1881
 msgid "Account"
 msgstr "Účet"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:495
+#: src/gtk/quicksearch.c:432
 msgid "all messages"
 msgstr "všetky správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:496
-msgid "messages whose age is greater than #"
-msgstr "správy, ktoré sú staršie ako #"
+#: src/gtk/quicksearch.c:433
+msgid "messages whose age is greater than # days"
+msgstr "správy, ktoré sú staršie ako #dní"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:497
-msgid "messages whose age is less than #"
-msgstr "správy, ktoré sú novšie ako #"
+#: src/gtk/quicksearch.c:434
+msgid "messages whose age is less than # days"
+msgstr "správy, ktoré sú novšie ako # dní"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:498
+#: src/gtk/quicksearch.c:435
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgstr "správy, ktorých telo obsahuje S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:499
+#: src/gtk/quicksearch.c:436
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S kdekoľvek"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:500
+#: src/gtk/quicksearch.c:437
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr "správy s kópiou v S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:501
+#: src/gtk/quicksearch.c:438
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr "správa je buď to: alebo cc: S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:502
+#: src/gtk/quicksearch.c:439
 msgid "deleted messages"
 msgstr "vymazané správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:503
+#: src/gtk/quicksearch.c:440
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Sender"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:504
+#: src/gtk/quicksearch.c:441
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr "pravda, ak je „S” vykonané úspešne"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:505
+#: src/gtk/quicksearch.c:442
 msgid "messages originating from user S"
 msgstr "správy pochádzajúce od používateľa S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:506
+#: src/gtk/quicksearch.c:443
 msgid "forwarded messages"
 msgstr "správy poslané ďalej"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:507
+#: src/gtk/quicksearch.c:444
 msgid "messages which have attachments"
 msgstr "správy s prílohami"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:508
+#: src/gtk/quicksearch.c:445
 msgid "messages which contain header S"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú hlavičku S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:509
+#: src/gtk/quicksearch.c:446
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Message-ID"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:510
+#: src/gtk/quicksearch.c:447
 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke In-Reply-To"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:511
+#: src/gtk/quicksearch.c:448
 msgid "messages which are marked with color #"
 msgstr "správy, ktoré sú označené farbou #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:512
+#: src/gtk/quicksearch.c:449
 msgid "locked messages"
 msgstr "zamknuté správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:513
+#: src/gtk/quicksearch.c:450
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgstr "správy, ktoré sú v diskusnej skupine S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:514
+#: src/gtk/quicksearch.c:451
 msgid "new messages"
 msgstr "nové správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:515
+#: src/gtk/quicksearch.c:452
 msgid "old messages"
 msgstr "staré správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:516
+#: src/gtk/quicksearch.c:453
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
 msgstr "neúplné správy (nestiahnuté úplne)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:517
+#: src/gtk/quicksearch.c:454
 msgid "messages which have been replied to"
 msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:518
+#: src/gtk/quicksearch.c:455
 msgid "read messages"
 msgstr "prečítané správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:519
+#: src/gtk/quicksearch.c:456
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v názve"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:520
-msgid "messages whose score is equal to #"
-msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné #"
+#: src/gtk/quicksearch.c:457
+msgid "messages whose score is equal to # points"
+msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné # bodov"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:521
-msgid "messages whose score is greater than #"
-msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väčšie ako #"
+#: src/gtk/quicksearch.c:458
+msgid "messages whose score is greater than # points"
+msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väčšie ako # bodov"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:522
-msgid "messages whose score is lower than #"
-msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je menšie ako #"
+#: src/gtk/quicksearch.c:459
+msgid "messages whose score is lower than # points"
+msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je menšie ako # bodov"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:523
-msgid "messages whose size is equal to #"
-msgstr "správy, ktorých veľkosť je rovná #"
+#: src/gtk/quicksearch.c:460
+msgid "messages whose size is equal to # bytes"
+msgstr "správy, ktorých veľkosť je rovná # bajtov"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:524
-msgid "messages whose size is greater than #"
-msgstr "správy, ktorých veľkosť je väčšia ako #"
+#: src/gtk/quicksearch.c:461
+msgid "messages whose size is greater than # bytes"
+msgstr "správy, ktorých veľkosť je väčšia ako # bajtov"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:525
-msgid "messages whose size is smaller than #"
-msgstr "správy, ktorých veľkosť je menšia ako #"
+#: src/gtk/quicksearch.c:462
+msgid "messages whose size is smaller than # bytes"
+msgstr "správy, ktorých veľkosť je menšia ako # bajtov"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:526
+#: src/gtk/quicksearch.c:463
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgstr "správy, odoslané S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:527
+#: src/gtk/quicksearch.c:464
 msgid "messages which tags contain S"
 msgstr "správy, ktorých značky obsahujú S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:528
+#: src/gtk/quicksearch.c:465
 msgid "messages which have tag(s)"
 msgstr "správy so značkami S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:529
+#: src/gtk/quicksearch.c:466
 msgid "marked messages"
 msgstr "označené správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:530
+#: src/gtk/quicksearch.c:467
 msgid "unread messages"
 msgstr "neprečítané správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:531
+#: src/gtk/quicksearch.c:468
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke References"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:532
+#: src/gtk/quicksearch.c:469
 #, c-format
 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
 msgstr "správy, ktoré vracajú 0 po odovzdaní do príkazu – %F je súbor správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:533
+#: src/gtk/quicksearch.c:470
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke X-Label"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:535
+#: src/gtk/quicksearch.c:472
 msgid "logical AND operator"
 msgstr "logický operátor AND"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:536
+#: src/gtk/quicksearch.c:473
 msgid "logical OR operator"
 msgstr "logický operátor OR"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:537
+#: src/gtk/quicksearch.c:474
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr "logický operátor NOT"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:538
+#: src/gtk/quicksearch.c:475
 msgid "case sensitive search"
 msgstr "záleží na veľkosti písmen"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:540
+#: src/gtk/quicksearch.c:476
+msgid "match using regular expressions instead of substring search"
+msgstr "zhoda pomocou regulárnych výrazov namiesto hľadania podreťazca"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:478
 msgid "all filtering expressions are allowed"
 msgstr "všetky filtrovacie výrazy sú povolené"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:548 src/summary_search.c:398
+#: src/gtk/quicksearch.c:486 src/summary_search.c:433
 msgid "Extended Search"
 msgstr "Rozšírené vyhľadávanie"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:549
+#: src/gtk/quicksearch.c:487
 msgid ""
 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
@@ -4876,224 +4974,245 @@ msgstr ""
 "musia správy spĺňať, aby boli zobrazené v zozname správ.\n"
 "Môžu byť použité tieto symboly:"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:734
+#: src/gtk/quicksearch.c:587
+msgid "Something went wrong during search. Please check your logs."
+msgstr ""
+"Počas hľadania sa prihodilo niečo zlé. Prosím, skontrolujte svoje záznamy."
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:653
 msgid "From/To/Subject/Tag"
 msgstr "Od/Komu/Predmet/Značka"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:745
+#: src/gtk/quicksearch.c:664
 msgid "Recursive"
 msgstr "Rekurzívne"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:755
+#: src/gtk/quicksearch.c:673
 msgid "Sticky"
 msgstr "Trvalé"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:765
+#: src/gtk/quicksearch.c:683
 msgid "Type-ahead"
 msgstr "Dynamické"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:777
+#: src/gtk/quicksearch.c:695
 msgid "Run on select"
 msgstr "Spustiť pri zvolení"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:815
+#: src/gtk/quicksearch.c:733
 msgid "Clear the current search"
 msgstr "Zrušiť súčasné vyhľadávanie"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:825 src/summary_search.c:351
+#: src/gtk/quicksearch.c:743 src/summary_search.c:386
 msgid "Edit search criteria"
 msgstr "Upraviť vyhľadávacie kritériá"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:834
+#: src/gtk/quicksearch.c:752
 msgid "Information about extended symbols"
 msgstr "Informácie o rozšírených symboloch"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:873 src/gtk/quicksearch.c:888
+#: src/gtk/quicksearch.c:790 src/gtk/quicksearch.c:805
 msgid "_Information"
 msgstr "_Informácia"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:875 src/gtk/quicksearch.c:890
+#: src/gtk/quicksearch.c:792 src/gtk/quicksearch.c:807
 msgid "C_lear"
 msgstr "Vy_mazať"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:1422 src/summaryview.c:1316
-#, c-format
-msgid "Searching in %s... \n"
-msgstr "Hľadám v %s... \n"
-
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:84 src/gtk/sslcertwindow.c:91
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:106 src/gtk/sslcertwindow.c:111
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:118 src/gtk/sslcertwindow.c:133
-msgid "<not in certificate>"
-msgstr "<nie je v certifikáte>"
-
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:324
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:365 src/gtk/sslcertwindow.c:420
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:157 src/gtk/sslcertwindow.c:348
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:398 src/gtk/sslcertwindow.c:462
 msgid "Correct"
 msgstr "Správne"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:161
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:162
 msgid "Owner"
 msgstr "Majiteľ"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:162
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:163
 msgid "Signer"
 msgstr "Podpisovateľ"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:169 src/gtk/sslcertwindow.c:193
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:170 src/gtk/sslcertwindow.c:194
 #: src/prefs_themes.c:860
 msgid "Name: "
 msgstr "Meno: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:177 src/gtk/sslcertwindow.c:201
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:178 src/gtk/sslcertwindow.c:202
 msgid "Organization: "
 msgstr "Organizácia: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:185 src/gtk/sslcertwindow.c:209
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:186 src/gtk/sslcertwindow.c:210
 msgid "Location: "
 msgstr "Umiestnenie: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:217
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:218
 msgid "Fingerprint: \n"
 msgstr "Odtlačok primárneho kľúča:\n"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:227
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:228
 msgid "Signature status: "
 msgstr "Stav podpisu: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:234
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:235
 msgid "Expires on: "
 msgstr "Dátum skončenia platnosti: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:302
 #, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
 msgstr "SSL certifikát pre %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:316
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:318
+#, c-format
+msgid ""
+"Certificate is for %s, but connection is to %s.\n"
+"You may be connecting to a rogue server.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Certifikát je pre %s, ale spojenie je k %s.\n"
+"Môžete byť pripojený k podvodnému serveru.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:338
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s is unknown.\n"
-"Do you want to accept it?"
+"%sDo you want to accept it?"
 msgstr ""
 "Certifikát pre %s je neznámy.\n"
-"Chcete ho prijať?"
+"%s Chcete ho prijať?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:326 src/gtk/sslcertwindow.c:367
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:422
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:350 src/gtk/sslcertwindow.c:400
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:464
 #, c-format
 msgid "Signature status: %s"
 msgstr "Stav podpisu: %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:334 src/gtk/sslcertwindow.c:375
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:358 src/gtk/sslcertwindow.c:408
 msgid "_View certificate"
 msgstr "_Zobraziť certifikát"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:339
-msgid "Unknown SSL Certificate"
-msgstr "Neznámy SSL certifikát"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:364
+msgid "SSL certificate is invalid"
+msgstr "Certifikát SSL nie je platný"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:340 src/gtk/sslcertwindow.c:381
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:435
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:366
+msgid "SSL Certificate is unknown"
+msgstr "Certifikát SSL je neznámy"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:419
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:481
 msgid "_Cancel connection"
 msgstr "_Zrušiť spojenie"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:340 src/gtk/sslcertwindow.c:435
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:481
 msgid "_Accept and save"
 msgstr "_Prijať a uložiť"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:356
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:387
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s is expired.\n"
-"Do you want to continue?"
+"%sDo you want to continue?"
 msgstr ""
-"Certifikát pre %s už nie je platný.\n"
-"Chcete ho prijať?"
+"Certifikát pre %s vypršal.\n"
+"%s Chcete ho prijať?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:414
+msgid "SSL certificate is invalid and expired"
+msgstr "Certifikát SSL nie je platný a vypršal"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:380
-msgid "Expired SSL Certificate"
-msgstr "SSL certifikát s vypršanou dobou platnosti"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:416
+msgid "SSL certificate is expired"
+msgstr "_Prijať"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:381
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:419
 msgid "_Accept"
 msgstr "_Prijať"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:399
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:439
 msgid "New certificate:"
 msgstr "Nový certifikát:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:404
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:444
 msgid "Known certificate:"
 msgstr "Známy certifikát:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:411
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:451
 #, c-format
-msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
-msgstr "Certifikát pre %s bol zmenený. Chcete ho prijať?"
+msgid ""
+"Certificate for %s has changed.\n"
+"%sDo you want to accept it?"
+msgstr ""
+"Certifikát pre %s sa zmenil.\n"
+"%s Chcete ho prijať?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:430
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:472
 msgid "_View certificates"
 msgstr "_Zobraziť certifikáty"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:434
-msgid "Changed SSL Certificate"
-msgstr "Zmena SSL certifikátu"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:477
+msgid "SSL certificate changed and is invalid"
+msgstr "Certifikát SSL sa zmenil"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:479
+msgid "SSL certificate changed"
+msgstr "Certifikát SSL sa zmenil"
 
-#: src/headerview.c:106
+#: src/headerview.c:107
 msgid "Tags:"
 msgstr "Značky:"
 
-#: src/headerview.c:215 src/summaryview.c:3259 src/summaryview.c:3276
-#: src/summaryview.c:3297
+#: src/headerview.c:216 src/summaryview.c:3331 src/summaryview.c:3348
+#: src/summaryview.c:3369
 msgid "(No From)"
 msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
 
-#: src/headerview.c:230 src/summaryview.c:3310 src/summaryview.c:3314
+#: src/headerview.c:231 src/summaryview.c:3382 src/summaryview.c:3386
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(bez predmetu)"
 
-#: src/image_viewer.c:99
+#: src/image_viewer.c:100
 msgid "Error:"
 msgstr "Chyba:"
 
-#: src/image_viewer.c:298 src/mimeview.c:2591
+#: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2555
 msgid "Filename:"
 msgstr "Názov súboru:"
 
-#: src/image_viewer.c:305
+#: src/image_viewer.c:306
 msgid "Filesize:"
 msgstr "Veľkosť súboru:"
 
-#: src/image_viewer.c:354
+#: src/image_viewer.c:355
 msgid "Load Image"
 msgstr "Načítať obrázok"
 
-#: src/imap.c:545
+#: src/imap.c:556
 msgid "IMAP4 connection broken\n"
 msgstr "IMAP4 spojenie prerušené\n"
 
-#: src/imap.c:576
+#: src/imap.c:587
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: autentifikovaný\n"
 
-#: src/imap.c:579
+#: src/imap.c:590
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: neautentifikovaný\n"
 
-#: src/imap.c:582
+#: src/imap.c:593
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: zlý stav\n"
 
-#: src/imap.c:585
+#: src/imap.c:596
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba prúdu\n"
 
-#: src/imap.c:588
+#: src/imap.c:599
 #, c-format
 msgid ""
 "IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the "
@@ -5102,22 +5221,22 @@ msgstr ""
 "Chyba IMAP na %s: chyba pri spracovaní (pravdepodobne server, ktorý "
 "nedodržiava RFC štandard)\n"
 
-#: src/imap.c:592
+#: src/imap.c:603
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: spojenie odmietnuté\n"
 
-#: src/imap.c:595
+#: src/imap.c:606
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pamäte\n"
 
-#: src/imap.c:598
+#: src/imap.c:609
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: fatálna chyba\n"
 
-#: src/imap.c:601
+#: src/imap.c:612
 #, c-format
 msgid ""
 "IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the "
@@ -5126,172 +5245,172 @@ msgstr ""
 "Chyba IMAP na %s: chyba protokolu (pravdepodobne server, ktorý nedodržiava "
 "RFC štandard)\n"
 
-#: src/imap.c:605
+#: src/imap.c:616
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: spojenie nebolo prijaté\n"
 
-#: src/imap.c:608
+#: src/imap.c:619
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri APPEND\n"
 
-#: src/imap.c:611
+#: src/imap.c:622
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri NOOP\n"
 
-#: src/imap.c:614
+#: src/imap.c:625
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri LOGOUT\n"
 
-#: src/imap.c:617
+#: src/imap.c:628
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri CAPABILITY\n"
 
-#: src/imap.c:620
+#: src/imap.c:631
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri CHECK\n"
 
-#: src/imap.c:623
+#: src/imap.c:634
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri CLOSE\n"
 
-#: src/imap.c:626
+#: src/imap.c:637
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:629
+#: src/imap.c:640
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri COPY\n"
 
-#: src/imap.c:632
+#: src/imap.c:643
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri UID COPY\n"
 
-#: src/imap.c:635
+#: src/imap.c:646
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri CREATE\n"
 
-#: src/imap.c:638
+#: src/imap.c:649
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri DELETE\n"
 
-#: src/imap.c:641
+#: src/imap.c:652
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri EXAMINE\n"
 
-#: src/imap.c:644
+#: src/imap.c:655
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri FETCH\n"
 
-#: src/imap.c:647
+#: src/imap.c:658
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri UID FETCH\n"
 
-#: src/imap.c:650
+#: src/imap.c:661
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri LIST\n"
 
-#: src/imap.c:653
+#: src/imap.c:664
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri LOGIN\n"
 
-#: src/imap.c:656
+#: src/imap.c:667
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri LSUB\n"
 
-#: src/imap.c:659
+#: src/imap.c:670
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri RENAME\n"
 
-#: src/imap.c:662
+#: src/imap.c:673
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri SEARCH\n"
 
-#: src/imap.c:665
+#: src/imap.c:676
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri UID SEARCH\n"
 
-#: src/imap.c:668
+#: src/imap.c:679
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri SELECT\n"
 
-#: src/imap.c:671
+#: src/imap.c:682
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri STATUS\n"
 
-#: src/imap.c:674
+#: src/imap.c:685
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri STORE\n"
 
-#: src/imap.c:677
+#: src/imap.c:688
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: UID STORE error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri UID STORE\n"
 
-#: src/imap.c:680
+#: src/imap.c:691
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: SUBSCRIBE error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri SUBSCRIBE\n"
 
-#: src/imap.c:683
+#: src/imap.c:694
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: UNSUBSCRIBE error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri UNSUBSCRIBE\n"
 
-#: src/imap.c:686
+#: src/imap.c:697
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri STARTTLS\n"
 
-#: src/imap.c:689
+#: src/imap.c:700
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri INVAL\n"
 
-#: src/imap.c:692
+#: src/imap.c:703
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: EXTENSION error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri EXTENSION\n"
 
-#: src/imap.c:695
+#: src/imap.c:706
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: SASL error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri SASL\n"
 
-#: src/imap.c:699
+#: src/imap.c:710
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: SSL error\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: chyba pri SSL\n"
 
-#: src/imap.c:703
+#: src/imap.c:714
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s: Unknown error [%d]\n"
 msgstr "Chyba IMAP na %s: neznáma chyba [%d]\n"
 
-#: src/imap.c:884
+#: src/imap.c:895
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5303,7 +5422,7 @@ msgstr ""
 "Prihlásenie CRAM-MD5 funguje len ak bola knižnica libetpan zostavená s "
 "podporou SASL, a je nainštalovaný zásuvný modul CRAM-MD5 SASL."
 
-#: src/imap.c:890
+#: src/imap.c:901
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5315,36 +5434,36 @@ msgstr ""
 "Prihlásenie DIGEST-MD5 funguje len ak bola knižnica libetpan zostavená s "
 "podporou SASL, a je nainštalovaný zásuvný modul DIGEST-MD5 SASL."
 
-#: src/imap.c:897
+#: src/imap.c:908
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: prihlásenie odmietnuté.%s"
 
-#: src/imap.c:901
+#: src/imap.c:912
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: prihlásenie odmietnuté.%s\n"
 
-#: src/imap.c:919
+#: src/imap.c:930
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
 
-#: src/imap.c:926 src/imap.c:929
+#: src/imap.c:937 src/imap.c:940
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "IMAP4 spojenie k %s bolo prerušené. Obnovujem...\n"
+msgstr "IMAP4 spojenie k %s bolo prerušené. Obnovujem\n"
 
-#: src/imap.c:959 src/imap.c:3122 src/imap.c:3785 src/imap.c:3882
-#: src/imap.c:4068 src/imap.c:4872
+#: src/imap.c:970 src/imap.c:3418 src/imap.c:4080 src/imap.c:4177
+#: src/imap.c:4360 src/imap.c:5157
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr "Na prístup k serveru IMAP potrebuje Claws Mail pripojenie k sieti."
 
-#: src/imap.c:1053 src/inc.c:817 src/news.c:354 src/send_message.c:292
+#: src/imap.c:1064 src/inc.c:816 src/news.c:357 src/send_message.c:293
 msgid "Insecure connection"
 msgstr "Nezabezpečené spojenie"
 
-#: src/imap.c:1054 src/inc.c:818 src/news.c:355 src/send_message.c:293
+#: src/imap.c:1065 src/inc.c:817 src/news.c:358 src/send_message.c:294
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
 "available in this build of Claws Mail. \n"
@@ -5358,113 +5477,108 @@ msgstr ""
 "Chcete pokračovať v pripájaní na tento server? Komunikácia nebude "
 "zabezpečená."
 
-#: src/imap.c:1060 src/inc.c:824 src/news.c:361 src/send_message.c:299
+#: src/imap.c:1071 src/inc.c:823 src/news.c:364 src/send_message.c:300
 msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "Po_kračovať v pripájaní"
 
-#: src/imap.c:1070
+#: src/imap.c:1081
 #, c-format
-msgid "Account '%s': Connecting to IMAP4 server: %s..."
-msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru IMAP4: %s..."
+msgid "Account '%s': Connecting to IMAP4 server: %s:%d..."
+msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru IMAP4: %s: %d…"
 
-#: src/imap.c:1117
+#: src/imap.c:1129
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d"
 
-#: src/imap.c:1120
+#: src/imap.c:1132
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1153 src/imap.c:3545
+#: src/imap.c:1165 src/imap.c:3840
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Nemožno vytvoriť TLS spojenie.\n"
 
-#: src/imap.c:1195
-#, c-format
-msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
-msgstr "Pripájanie k serveru IMAP4: %s ...\n"
-
-#: src/imap.c:1210
+#: src/imap.c:1219
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s.\n"
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k IMAP serveru %s.\n"
 
-#: src/imap.c:1213
+#: src/imap.c:1222
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k IMAP serveru %s."
 
-#: src/imap.c:1609
+#: src/imap.c:1616
 msgid "Adding messages..."
-msgstr "Pridávam správy..."
+msgstr "Pridávam správy"
 
-#: src/imap.c:1812 src/mh.c:517
+#: src/imap.c:1818 src/mh.c:520
 msgid "Copying messages..."
-msgstr "Kopírujem správy..."
+msgstr "Kopírujem správy"
 
-#: src/imap.c:2000
+#: src/imap.c:2300
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "nemožno nastaviť príznak zmazania\n"
 
-#: src/imap.c:2007 src/imap.c:4498
+#: src/imap.c:2307 src/imap.c:4787
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "nemožno odstrániť\n"
 
-#: src/imap.c:2358
+#: src/imap.c:2658
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
-msgstr "Hľadám neodoberané zložky v %s..."
+msgstr "Hľadám neodoberané zložky v %s"
 
-#: src/imap.c:2361
+#: src/imap.c:2661
 #, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
-msgstr "Hľadám podzložky %s..."
+msgstr "Hľadám podzložky %s"
 
-#: src/imap.c:2657
+#: src/imap.c:2957
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "nemožno vytvoriť schránku: príkaz LIST zlyhal\n"
 
-#: src/imap.c:2672
+#: src/imap.c:2972
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "nemožno vytvoriť schránku\n"
 
-#: src/imap.c:2763
+#: src/imap.c:3063
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
 msgstr "Názov novej zložky nesmie obsahovať oddeľovač mena cesty"
 
-#: src/imap.c:2800
+#: src/imap.c:3100
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "nemožno premenovať schránku: %s na %s\n"
 
-#: src/imap.c:2912
+#: src/imap.c:3212
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "nemožno odstrániť schránku \n"
 
-#: src/imap.c:3203
+#: src/imap.c:3499
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "LIST zlyhal\n"
 
-#: src/imap.c:3288
+#: src/imap.c:3584
 msgid "Flagging messages..."
-msgstr "Označujem správy..."
+msgstr "Označujem správy"
 
-#: src/imap.c:3389
+#: src/imap.c:3685
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "nemožno vybrať zložku: %s\n"
 
-#: src/imap.c:3542
+#: src/imap.c:3837
 msgid "Server requires TLS to log in.\n"
 msgstr "Server na prihlásenie vyžaduje TLS.\n"
 
-#: src/imap.c:3552
+#: src/imap.c:3847
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "Nepodarilo  sa obnoviť možnosti servera.\n"
 
-#: src/imap.c:3557
+#: src/imap.c:3852
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires TLS, but Claws Mail has been "
@@ -5473,20 +5587,20 @@ msgstr ""
 "Pripojenie k %s zlyhalo: server vyžaduje TLS, ale Claws Mail bol zostavený "
 "bez podpory OpensSSL.\n"
 
-#: src/imap.c:3565
+#: src/imap.c:3860
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Tento server neumožňuje prihlásenie.\n"
 
-#: src/imap.c:3790
+#: src/imap.c:4085
 msgid "Fetching message..."
-msgstr "Sťahujem správu..."
+msgstr "Sťahujem správu"
 
-#: src/imap.c:4491
+#: src/imap.c:4780
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "nemožno nastaviť príznaky zmazania: %d\n"
 
-#: src/imap.c:5532
+#: src/imap.c:5813
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
@@ -5500,63 +5614,63 @@ msgstr ""
 "Pravdepodobne potrebujete nainštalovať knižnicu „libetpan”, a znovu zostaviť "
 "Claws Mail."
 
-#: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:53
+#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55
 msgid "Create _new folder..."
-msgstr "Vytvoriť _novú zložku..."
+msgstr "Vytvoriť _novú zložku"
 
-#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:54 src/news_gtk.c:60
+#: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:56 src/news_gtk.c:61
 msgid "_Rename folder..."
-msgstr "_Premenovať zložku..."
+msgstr "_Premenovať zložku"
 
-#: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:55
+#: src/imap_gtk.c:66 src/mh_gtk.c:57
 msgid "M_ove folder..."
-msgstr "_Presunúť zložku..."
+msgstr "_Presunúť zložku"
 
-#: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:56
+#: src/imap_gtk.c:67 src/mh_gtk.c:58
 msgid "Cop_y folder..."
-msgstr "_Kopírovať zložku..."
+msgstr "_Kopírovať zložku"
 
-#: src/imap_gtk.c:67 src/mh_gtk.c:57
+#: src/imap_gtk.c:69 src/mh_gtk.c:59
 msgid "_Delete folder..."
-msgstr "_Odstrániť zložku..."
+msgstr "_Odstrániť zložku"
 
-#: src/imap_gtk.c:69 src/news_gtk.c:58
+#: src/imap_gtk.c:71 src/news_gtk.c:59
 msgid "Synchronise"
 msgstr "Synchronizovať"
 
-#: src/imap_gtk.c:70 src/news_gtk.c:59
+#: src/imap_gtk.c:72 src/news_gtk.c:60
 msgid "Down_load messages"
 msgstr "S_tiahnuť správy"
 
-#: src/imap_gtk.c:73
+#: src/imap_gtk.c:75
 msgid "S_ubscriptions"
 msgstr "_Odoberané zložky"
 
-#: src/imap_gtk.c:75
+#: src/imap_gtk.c:77
 msgid "_Subscribe..."
-msgstr "O_doberať..."
+msgstr "O_doberať"
 
-#: src/imap_gtk.c:76
+#: src/imap_gtk.c:78
 msgid "_Unsubscribe..."
-msgstr "_Odhlásiť sa..."
+msgstr "_Odhlásiť sa"
 
-#: src/imap_gtk.c:78 src/mh_gtk.c:58 src/news_gtk.c:62
+#: src/imap_gtk.c:80 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:63
 msgid "_Check for new messages"
 msgstr "P_rijať nové správy"
 
-#: src/imap_gtk.c:79 src/mh_gtk.c:59
+#: src/imap_gtk.c:81 src/mh_gtk.c:61
 msgid "C_heck for new folders"
 msgstr "S_kontrolovať nové zložky"
 
-#: src/imap_gtk.c:80 src/mh_gtk.c:60
+#: src/imap_gtk.c:82 src/mh_gtk.c:62
 msgid "R_ebuild folder tree"
 msgstr "O_bnoviť strom zložiek"
 
-#: src/imap_gtk.c:85
+#: src/imap_gtk.c:87
 msgid "Show only subscribed _folders"
 msgstr "Zobraziť len odoberané _zložky"
 
-#: src/imap_gtk.c:194
+#: src/imap_gtk.c:196
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
@@ -5566,25 +5680,25 @@ msgstr ""
 "(ak chcete vytvoriť zložku len na uchovávanie podzložiek,\n"
 "teda bez správ, pridajte na koniec mena „/”)"
 
-#: src/imap_gtk.c:198 src/mh_gtk.c:146
+#: src/imap_gtk.c:200 src/mh_gtk.c:148
 msgid "Inherit properties from parent folder"
 msgstr "Zdediť vlastnosti z rodičovskej zložky"
 
-#: src/imap_gtk.c:260 src/mh_gtk.c:250 src/news_gtk.c:305
+#: src/imap_gtk.c:261 src/mh_gtk.c:249 src/news_gtk.c:305
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Zadajte nový názov pre „%s”:"
 
-#: src/imap_gtk.c:262 src/mh_gtk.c:252
+#: src/imap_gtk.c:263 src/mh_gtk.c:251
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Premenovať zložku"
 
-#: src/imap_gtk.c:276
+#: src/imap_gtk.c:277
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "Názov zložky nemôže obsahovať „%c”."
 
-#: src/imap_gtk.c:293 src/mh_gtk.c:277 src/news_gtk.c:327
+#: src/imap_gtk.c:292 src/mh_gtk.c:274 src/news_gtk.c:327
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -5592,7 +5706,7 @@ msgstr ""
 "Nemožno premenovať zložku.\n"
 "Nový názov je neprípustný."
 
-#: src/imap_gtk.c:362 src/mh_gtk.c:198
+#: src/imap_gtk.c:360 src/mh_gtk.c:199
 #, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
@@ -5605,42 +5719,42 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Naozaj pokračovať?"
 
-#: src/imap_gtk.c:384 src/mh_gtk.c:220 src/news_gtk.c:280
+#: src/imap_gtk.c:381 src/mh_gtk.c:220 src/news_gtk.c:280
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "Nemožno odstrániť zložku „%s”."
 
-#: src/imap_gtk.c:510
+#: src/imap_gtk.c:507
 #, c-format
 msgid "Do you want to search for unsubscribed subfolders of '%s'?"
 msgstr "Naozaj chcete vyhľadať neodoberané podzložky „%s”?"
 
-#: src/imap_gtk.c:513
+#: src/imap_gtk.c:510
 msgid "Search recursively"
 msgstr "Hľadať rekurzívne"
 
-#: src/imap_gtk.c:518 src/imap_gtk.c:577
+#: src/imap_gtk.c:515 src/imap_gtk.c:574
 msgid "Subscriptions"
 msgstr "Odoberané zložky"
 
-#: src/imap_gtk.c:519
+#: src/imap_gtk.c:516
 msgid "+_Search"
 msgstr "+_Hľadať"
 
-#: src/imap_gtk.c:529
+#: src/imap_gtk.c:526
 #, c-format
 msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
 msgstr "Zvoľte podzložku %s, ktorú chcete odoberať: "
 
-#: src/imap_gtk.c:540 src/mainwindow.c:641
+#: src/imap_gtk.c:537 src/mainwindow.c:666
 msgid "Subscribe"
 msgstr "Odoberať"
 
-#: src/imap_gtk.c:542 src/imap_gtk.c:544
+#: src/imap_gtk.c:539 src/imap_gtk.c:541
 msgid "All of them"
 msgstr "Všetky"
 
-#: src/imap_gtk.c:560
+#: src/imap_gtk.c:557
 msgid ""
 "This folder is already subscribed and has no unsubscribed subfolders.\n"
 "\n"
@@ -5653,49 +5767,49 @@ msgstr ""
 "poštového klienta, použite voľbu „Skontrolovať nové zložky” koreňovej zložky "
 "poštovej schránky."
 
-#: src/imap_gtk.c:569
+#: src/imap_gtk.c:566
 #, c-format
 msgid "Do you want to %s the '%s' folder?"
 msgstr "Naozaj chcete %s zložku „%s”?"
 
-#: src/imap_gtk.c:570
+#: src/imap_gtk.c:567
 msgid "subscribe"
 msgstr "odoberať"
 
-#: src/imap_gtk.c:570
+#: src/imap_gtk.c:567
 msgid "unsubscribe"
 msgstr "odhlásiť"
 
-#: src/imap_gtk.c:572 src/prefs_folder_item.c:1393
-#: src/prefs_folder_item.c:1421 src/prefs_folder_item.c:1449
+#: src/imap_gtk.c:569 src/prefs_folder_item.c:1441
+#: src/prefs_folder_item.c:1469 src/prefs_folder_item.c:1497
 msgid "Apply to subfolders"
 msgstr "Použiť aj na podzložky"
 
-#: src/imap_gtk.c:578
+#: src/imap_gtk.c:575
 msgid "+_Subscribe"
 msgstr "+_Odoberať"
 
-#: src/imap_gtk.c:578
+#: src/imap_gtk.c:575
 msgid "+_Unsubscribe"
 msgstr "+_Odhlásiť"
 
-#: src/import.c:112 src/import.c:206
+#: src/import.c:113 src/import.c:207
 msgid "Import mbox file"
 msgstr "Importovať súbor mbox"
 
-#: src/import.c:130
+#: src/import.c:131
 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
 msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľovú zložku."
 
-#: src/import.c:147
+#: src/import.c:148
 msgid "Destination folder:"
 msgstr "Cieľová zložka:"
 
-#: src/import.c:201
+#: src/import.c:202
 msgid "Source mbox filename can't be left empty."
 msgstr "Musíte zadať názov zdrojového súboru mbox."
 
-#: src/import.c:206
+#: src/import.c:207
 msgid ""
 "Destination folder is not set.\n"
 "Import mbox file to the Inbox folder?"
@@ -5703,85 +5817,85 @@ msgstr ""
 "Nebola zadaná cieľová zložka.\n"
 "Chcete naimportovať správy do zložky Doručené?"
 
-#: src/import.c:228
+#: src/import.c:229
 msgid "Can't find the destination folder."
 msgstr "Nemožno nájsť cieľovú zložku."
 
-#: src/import.c:253
+#: src/import.c:254
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Zvoľte súbor na importovanie"
 
-#: src/importldif.c:185
+#: src/importldif.c:186
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára a súboru na import."
 
-#: src/importldif.c:188
+#: src/importldif.c:189
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr "Zvoľte a premenujte názvy LDIF polí na import."
 
-#: src/importldif.c:191
+#: src/importldif.c:192
 msgid "File imported."
 msgstr "Súbor importovaný."
 
-#: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:122 src/importpine.c:121
+#: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:123 src/importpine.c:122
 msgid "Please select a file."
 msgstr "Prosím zvoľte súbor."
 
-#: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:127 src/importpine.c:126
+#: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:128 src/importpine.c:127
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgstr "Musíte zadať názov adresára."
 
-#: src/importldif.c:495
+#: src/importldif.c:496
 msgid "LDIF file imported successfully."
 msgstr "Súbor LDIFbol úspešne importovaný."
 
-#: src/importldif.c:580
+#: src/importldif.c:581
 msgid "Select LDIF File"
 msgstr "Zvoľte súbor LDIF"
 
-#: src/importldif.c:666
+#: src/importldif.c:667
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
 
-#: src/importldif.c:671
+#: src/importldif.c:672
 msgid "File Name"
 msgstr "Názov súboru"
 
-#: src/importldif.c:681
+#: src/importldif.c:682
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
 msgstr "Úplné určenie importovaného súboru LDIF."
 
-#: src/importldif.c:688
+#: src/importldif.c:689
 msgid "Select the LDIF file to import."
 msgstr "Zvoľte súbor LDIF na importovanie."
 
-#: src/importldif.c:724
+#: src/importldif.c:725
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#: src/importldif.c:725 src/summaryview.c:438
+#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:441
 msgid "S"
 msgstr "V"
 
-#: src/importldif.c:726
+#: src/importldif.c:727
 msgid "LDIF Field Name"
 msgstr "Názov LDIF poľa"
 
-#: src/importldif.c:727
+#: src/importldif.c:728
 msgid "Attribute Name"
 msgstr "Názov atribútu"
 
-#: src/importldif.c:782
+#: src/importldif.c:783
 msgid "LDIF Field"
 msgstr "LDIF pole"
 
-#: src/importldif.c:794
+#: src/importldif.c:795
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atribút"
 
-#: src/importldif.c:806
+#: src/importldif.c:807
 msgid ""
 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
@@ -5798,92 +5912,92 @@ msgstr ""
 "pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoľvek v riadku pridá pole "
 "medzi importované polia."
 
-#: src/importldif.c:821
+#: src/importldif.c:822
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
 msgstr "Pole ldif možno premenovať na názov používateľského atribútu."
 
-#: src/importldif.c:826
+#: src/importldif.c:827
 msgid "Select for Import"
 msgstr "Zvoľte na import"
 
-#: src/importldif.c:831
+#: src/importldif.c:832
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
 msgstr "Vyberte pole LDIF na import do adresára."
 
-#: src/importldif.c:833
+#: src/importldif.c:834
 msgid " Modify "
 msgstr " Zmeniť "
 
-#: src/importldif.c:838
+#: src/importldif.c:839
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
 msgstr "Toto tlačidlo aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
 
-#: src/importldif.c:910
+#: src/importldif.c:911
 msgid "Records Imported :"
 msgstr "Importované záznamy :"
 
-#: src/importldif.c:942
+#: src/importldif.c:943
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Importovať súbor LDIF do adresára"
 
-#: src/importldif.c:979
+#: src/importldif.c:980
 msgid "Proceed"
 msgstr "Pokračovať"
 
-#: src/importmutt.c:141
+#: src/importmutt.c:142
 msgid "Error importing MUTT file."
 msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
 
-#: src/importmutt.c:156
+#: src/importmutt.c:157
 msgid "Select MUTT File"
 msgstr "Zvoľte súbor MUTT"
 
-#: src/importmutt.c:203
+#: src/importmutt.c:204
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
 msgstr "Importovať súbor MUTT do adresára"
 
-#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
+#: src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
 msgid "Please select a file to import."
 msgstr "Prosím zvoľte súbor na import."
 
-#: src/importpine.c:140
+#: src/importpine.c:141
 msgid "Error importing Pine file."
 msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
 
-#: src/importpine.c:155
+#: src/importpine.c:156
 msgid "Select Pine File"
 msgstr "Vyberte súbor Pine"
 
-#: src/importpine.c:202
+#: src/importpine.c:203
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Importovať súbor Pine do adresára"
 
-#: src/inc.c:206 src/inc.c:313 src/inc.c:340
+#: src/inc.c:205 src/inc.c:312 src/inc.c:339
 msgid "Claws Mail needs network access in order to get mails."
 msgstr "Claws Mail  potrebuje na prijatie pošty pripojenie k sieti."
 
-#: src/inc.c:362
+#: src/inc.c:361
 #, c-format
 msgid "%s failed\n"
 msgstr "%s zlyhal\n"
 
-#: src/inc.c:433
+#: src/inc.c:432
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Prijímam nové správy"
 
-#: src/inc.c:494
+#: src/inc.c:493
 msgid "Standby"
 msgstr "Čakajte"
 
-#: src/inc.c:619 src/inc.c:673
+#: src/inc.c:618 src/inc.c:672
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Zrušené"
 
-#: src/inc.c:630
+#: src/inc.c:629
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Prijímam"
 
-#: src/inc.c:639
+#: src/inc.c:638
 #, c-format
 msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
@@ -5891,28 +6005,28 @@ msgstr[0] "Hotovo (%d správa (%s) prijatá)"
 msgstr[1] "Hotovo (%d správy (%s) prijaté)"
 msgstr[2] "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
 
-#: src/inc.c:645
+#: src/inc.c:644
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Hotovo (žiadne nové správy)"
 
-#: src/inc.c:650
+#: src/inc.c:649
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Spojenie zlyhalo"
 
-#: src/inc.c:653
+#: src/inc.c:652
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Autentifikácia zlyhala"
 
-#: src/inc.c:660 src/prefs_matcher.c:384 src/prefs_summary_column.c:87
-#: src/summaryview.c:2699 src/summaryview.c:6225
+#: src/inc.c:659 src/prefs_matcher.c:388 src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/summaryview.c:2771 src/summaryview.c:6295
 msgid "Locked"
 msgstr "Správa je zamknutá"
 
-#: src/inc.c:670 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:377
+#: src/inc.c:669 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:378
 msgid "Timeout"
 msgstr "Časový limit"
 
-#: src/inc.c:757
+#: src/inc.c:756
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message)"
 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
@@ -5920,65 +6034,65 @@ msgstr[0] "Dokončené (%d nová správa)"
 msgstr[1] "Dokončené (%d nové správy)"
 msgstr[2] "Dokončené (%d nových správ)"
 
-#: src/inc.c:761
+#: src/inc.c:760
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
 
-#: src/inc.c:800
+#: src/inc.c:799
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
 
-#: src/inc.c:833
+#: src/inc.c:832
 #, c-format
-msgid "Account '%s': Connecting to POP3 server: %s..."
-msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru POP3: %s..."
+msgid "Account '%s': Connecting to POP3 server: %s:%d..."
+msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru POP3: %s:%d…"
 
-#: src/inc.c:851
+#: src/inc.c:850
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:855
+#: src/inc.c:854
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:935 src/send_message.c:462
+#: src/inc.c:934 src/send_message.c:463
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "Autentifikácia..."
+msgstr "Autentifikácia"
 
-#: src/inc.c:937
+#: src/inc.c:936
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
-msgstr "Prijímam správy z %s (%s) ..."
+msgstr "Prijímam správy z %s (%s)"
 
-#: src/inc.c:943
+#: src/inc.c:942
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
+msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)"
 
-#: src/inc.c:947
+#: src/inc.c:946
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)..."
+msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)"
 
-#: src/inc.c:951
+#: src/inc.c:950
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)..."
+msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)"
 
-#: src/inc.c:955
+#: src/inc.c:954
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
+msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)"
 
-#: src/inc.c:962 src/send_message.c:480
+#: src/inc.c:961 src/send_message.c:481
 msgid "Quitting"
 msgstr "Odpájam sa"
 
-#: src/inc.c:987
+#: src/inc.c:986
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:1000
+#: src/inc.c:999
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
@@ -5986,20 +6100,16 @@ msgstr[0] "Prijímam (%d správa (%s) prijatá)"
 msgstr[1] "Prijímam (%d správy (%s) prijaté)"
 msgstr[2] "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
 
-#: src/inc.c:1156
-msgid "Connection failed."
-msgstr "Spojenie zlyhalo."
-
-#: src/inc.c:1160
+#: src/inc.c:1158
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
 
-#: src/inc.c:1165
+#: src/inc.c:1163
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Pri spracovávaní pošty nastala chyba."
 
-#: src/inc.c:1171
+#: src/inc.c:1169
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
@@ -6008,37 +6118,37 @@ msgstr ""
 "Pri spracovávaní pošty nastala chyba:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1177
+#: src/inc.c:1175
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Na disku už nie je miesto."
 
-#: src/inc.c:1182
+#: src/inc.c:1180
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Nemožno zapisovať do súboru."
 
-#: src/inc.c:1187
+#: src/inc.c:1185
 msgid "Socket error."
 msgstr "Chyba soketu."
 
-#: src/inc.c:1190
+#: src/inc.c:1188
 #, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr "Chyba soketu pri pripojení k %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1195 src/send_message.c:390 src/send_message.c:653
+#: src/inc.c:1193 src/send_message.c:391 src/send_message.c:654
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
 
-#: src/inc.c:1198
+#: src/inc.c:1196
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
 msgstr "Vzdialený hostiteľ %s:%d ukončil spojenie."
 
-#: src/inc.c:1203
+#: src/inc.c:1201
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Poštová schránka je zamknutá."
 
-#: src/inc.c:1207
+#: src/inc.c:1205
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
@@ -6047,11 +6157,11 @@ msgstr ""
 "Poštová schránka je zamknutá:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1213 src/send_message.c:638
+#: src/inc.c:1211 src/send_message.c:639
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Autentifikácia zlyhala."
 
-#: src/inc.c:1219 src/send_message.c:641
+#: src/inc.c:1217 src/send_message.c:642
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -6060,7 +6170,7 @@ msgstr ""
 "Autentifikácia zlyhala:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1224 src/send_message.c:657
+#: src/inc.c:1222 src/send_message.c:658
 msgid ""
 "Session timed out. You may be able to recover by increasing the timeout "
 "value in Preferences/Other/Miscellaneous."
@@ -6068,16 +6178,16 @@ msgstr ""
 "Vypršal limit relácie. Môže pomôcť úprava (zvýšenie) hodnoty časového limitu "
 "spojení v Nastavenia/Ostatné/Rôzne."
 
-#: src/inc.c:1229
+#: src/inc.c:1227
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
 
-#: src/inc.c:1267
+#: src/inc.c:1265
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
 
-#: src/inc.c:1459
+#: src/inc.c:1457
 #, c-format
 msgid "Claws Mail: %d new message"
 msgid_plural "Claws Mail: %d new messages"
@@ -6085,29 +6195,29 @@ msgstr[0] "Claws Mail %d nová správa"
 msgstr[1] "Claws Mail %d nové správy"
 msgstr[2] "Claws Mail: %d nových správ"
 
-#: src/inc.c:1586
+#: src/inc.c:1584
 msgid "Unable to connect: you are offline."
 msgstr "Nemožno sa pripojiť: pracujete odpojený."
 
-#: src/inc.c:1612
+#: src/inc.c:1610
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d minutes?"
 msgstr "%s%sPracujete odpojený. Pripojiť na nasledujúcich %d minút?"
 
-#: src/inc.c:1618
+#: src/inc.c:1616
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override?"
 msgstr "%s%sPracujete odpojený. Pripojiť?"
 
-#: src/inc.c:1625
+#: src/inc.c:1623
 msgid "On_ly once"
 msgstr "_Len raz"
 
-#: src/ldif.c:779
+#: src/ldif.c:778
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Prezývka"
 
-#: src/main.c:259
+#: src/main.c:266
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
@@ -6116,11 +6226,11 @@ msgstr ""
 "Súbor „%s” už existuje.\n"
 "Zložku nemožno vytvoriť."
 
-#: src/main.c:281 src/main.c:294
+#: src/main.c:288 src/main.c:301
 msgid "Exiting..."
-msgstr "Ukončujem program..."
+msgstr "Ukončujem program"
 
-#: src/main.c:425
+#: src/main.c:432
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for %s found.\n"
@@ -6129,7 +6239,7 @@ msgstr ""
 "Bolo nájdené nastavenie pre %s.\n"
 "Chcete konvertovať toto nastavenie?"
 
-#: src/main.c:427
+#: src/main.c:434
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6143,11 +6253,11 @@ msgstr ""
 "previesť do Claws Mail pomocou skriptu dostupného na\n"
 "%s."
 
-#: src/main.c:439
+#: src/main.c:446
 msgid "Keep old configuration"
 msgstr "Zachovať pôvodné nastavenie"
 
-#: src/main.c:442
+#: src/main.c:449
 msgid ""
 "Keeping a backup will allow you to go back to an older version, but may take "
 "a while if you have cached IMAP or News data, and will take some extra room "
@@ -6157,47 +6267,47 @@ msgstr ""
 "môže chvíľu trvať, najmä ak máte viacero dočasných súborov pre údaje IMAP "
 "alebo NNTP, a zaberie viac miesta na disku."
 
-#: src/main.c:450
+#: src/main.c:457
 msgid "Migration of configuration"
 msgstr "Migrácia konfigurácie"
 
-#: src/main.c:461
+#: src/main.c:468
 msgid "Copying configuration... This may take a while..."
-msgstr "Kopírujem konfiguráciu... Môže to nejakú dobu trvať..."
+msgstr "Kopírujem konfiguráciu… Môže to nejakú dobu trvať…"
 
-#: src/main.c:470
+#: src/main.c:477
 msgid "Migration failed!"
 msgstr "Migrácia zlyhala!"
 
-#: src/main.c:479
+#: src/main.c:486
 msgid "Migrating configuration..."
-msgstr "Migrujem konfiguráciu..."
+msgstr "Migrujem konfiguráciu"
 
-#: src/main.c:1026 src/plugins/trayicon/trayicon.c:389
+#: src/main.c:1033 src/plugins/trayicon/trayicon.c:392
 msgid "Failed to register folder item update hook"
 msgstr "Zlyhala registrácia obsluhy udalosti „folder item update”"
 
-#: src/main.c:1033 src/plugins/trayicon/trayicon.c:395
+#: src/main.c:1040 src/plugins/trayicon/trayicon.c:398
 msgid "Failed to register folder update hook"
 msgstr "Zlyhala registrácia obsluhy udalosti „folder update”"
 
-#: src/main.c:1204
+#: src/main.c:1212
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
 
-#: src/main.c:1223
+#: src/main.c:1231
 msgid "Sylpheed-Claws 2.6.0 (or older)"
 msgstr "Sylpheed-Claws 2.6.0 (alebo starší)"
 
-#: src/main.c:1226
+#: src/main.c:1234
 msgid "Sylpheed-Claws 1.9.15 (or older)"
 msgstr "Sylpheed-Claws 1.9.15 (alebo starší)"
 
-#: src/main.c:1229
+#: src/main.c:1237
 msgid "Sylpheed-Claws 1.0.5 (or older)"
 msgstr "Sylpheed-Claws 1.0.5 (alebo starší)"
 
-#: src/main.c:1546
+#: src/main.c:1551
 #, c-format
 msgid ""
 "The following plugin failed to load. Check the Plugins configuration for "
@@ -6220,7 +6330,7 @@ msgstr[2] ""
 "nastavení zásuvných modulov.\n"
 "%s"
 
-#: src/main.c:1574
+#: src/main.c:1579
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but it is incomplete. It is "
 "possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
@@ -6230,7 +6340,7 @@ msgstr ""
 "pravdepodobne spôsobené zlyhávajúcim účtom IMAP. Na pokus o jej opravu "
 "použite voľbu „Obnoviť strom zložiek” z kontextového menu koreňovej zložky."
 
-#: src/main.c:1580
+#: src/main.c:1585
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
 "probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
@@ -6240,42 +6350,42 @@ msgstr ""
 "Pravdepodobne je vytvorená zastaralým zásuvným modulom. Prosím, znova "
 "nainštalujte zásuvný modul a skúste znova."
 
-#: src/main.c:1609
+#: src/main.c:1614
 #, c-format
 msgid "Claws Mail can not start without its data volume (%s)."
 msgstr ""
 "Claws Mail nemôže pracovať bez diskovej partície so svojimi dátami (%s)."
 
-#: src/main.c:1848
+#: src/main.c:1861
 msgid "Missing filename\n"
 msgstr "Chýba meno súboru\n"
 
-#: src/main.c:1855
+#: src/main.c:1868
 msgid "Cannot open filename for reading\n"
 msgstr "Súbor nemožno otvoriť na čítanie\n"
 
-#: src/main.c:1866
+#: src/main.c:1879
 msgid "Malformed header\n"
 msgstr "Nesprávny formát hlavičky\n"
 
-#: src/main.c:1873
+#: src/main.c:1886
 msgid "Duplicated 'To:' header\n"
 msgstr "Duplikovaná hlavička „To:”\n"
 
-#: src/main.c:1888
+#: src/main.c:1901
 msgid "Missing required 'To:' header\n"
 msgstr "Chýba vyžadovaná hlavička „To:”\n"
 
-#: src/main.c:2029
+#: src/main.c:2042
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
+msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]\n"
 
-#: src/main.c:2031
+#: src/main.c:2044
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adresa]     otvorí okno na písanie novej správy"
 
-#: src/main.c:2032
+#: src/main.c:2045
 msgid ""
 "  --compose-from-file file\n"
 "                         open composition window with data from given file;\n"
@@ -6294,29 +6404,29 @@ msgstr ""
 "po prázdny\n"
 "                         riadok, potom telo správy – až do konca súboru."
 
-#: src/main.c:2037
+#: src/main.c:2050
 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
 msgstr "  --subscribe [uri]      prihlási k odberu zadanej URI, ak je to možné"
 
-#: src/main.c:2038
+#: src/main.c:2051
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
-"  --attach súbor1 [súbor2]...\n"
+"  --attach súbor1 [súbor2]\n"
 "                         otvorí okno na písanie novej správy s pripojenými\n"
 "                         zadanými súbormi"
 
-#: src/main.c:2041
+#: src/main.c:2054
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
 
-#: src/main.c:2042
+#: src/main.c:2055
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy zo všetkých účtov"
 
-#: src/main.c:2043
+#: src/main.c:2056
 msgid ""
 "  --search folder type request [recursive]\n"
 "                         searches mail\n"
@@ -6335,31 +6445,31 @@ msgstr ""
 "                         rekurzívne: nepravda, ak arg. začína 0, n, N, f "
 "alebo F"
 
-#: src/main.c:2050
+#: src/main.c:2063
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
 
-#: src/main.c:2051
+#: src/main.c:2064
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
-msgstr "  --status [zložka]...   zobrazí celkový počet správ"
+msgstr "  --status [zložka]   zobrazí celkový počet správ"
 
-#: src/main.c:2052
+#: src/main.c:2065
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
 msgstr ""
-"  --status-full [zložka]...\n"
+"  --status-full [zložka]\n"
 "                         zobrazí stav každej zložky"
 
-#: src/main.c:2054
+#: src/main.c:2067
 msgid "  --statistics           show session statistics"
 msgstr "  --statistics           zobrazí štatistiky relácie"
 
-#: src/main.c:2055
+#: src/main.c:2068
 msgid "  --reset-statistics     reset session statistics"
 msgstr "  --reset-statistics     vymaže štatistiky relácie"
 
-#: src/main.c:2056
+#: src/main.c:2069
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
@@ -6369,31 +6479,31 @@ msgstr ""
 "                         zložka je identifikátor zložky, napr. „zložka/"
 "podzložka”"
 
-#: src/main.c:2058
+#: src/main.c:2071
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
 
-#: src/main.c:2059
+#: src/main.c:2072
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              prepne do odpojeného režimu"
 
-#: src/main.c:2060
+#: src/main.c:2073
 msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
 msgstr "  --exit --quit -q       ukončí Claws Mail"
 
-#: src/main.c:2061
+#: src/main.c:2074
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
 
-#: src/main.c:2062
+#: src/main.c:2075
 msgid "  --help -h              display this help and exit"
 msgstr "  --help -h              zobrazí tohoto pomocníka a ukončí program"
 
-#: src/main.c:2063
+#: src/main.c:2076
 msgid "  --version -v           output version information and exit"
 msgstr "  --version -v           zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
 
-#: src/main.c:2064
+#: src/main.c:2077
 msgid ""
 "  --version-full -V      output version and built-in features information "
 "and exit"
@@ -6401,11 +6511,11 @@ msgstr ""
 "  --version-full -V      zobrazí informácie o verzii, zabudovaných "
 "vlastnostiach a ukončí program"
 
-#: src/main.c:2065
+#: src/main.c:2078
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           výstupný konfiguračný adresár"
 
-#: src/main.c:2066
+#: src/main.c:2079
 msgid ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                         use specified configuration directory"
@@ -6413,796 +6523,828 @@ msgstr ""
 "  --alternate-config-dir [adresár]\n"
 "                         použiť iný konfiguračný adresár"
 
-#: src/main.c:2116
+#: src/main.c:2129
 msgid "Unknown option\n"
 msgstr "Neznáma voľba\n"
 
-#: src/main.c:2134
+#: src/main.c:2147
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
-msgstr "Spracovanie (%s)..."
+msgstr "Spracovanie (%s)"
 
-#: src/main.c:2137
+#: src/main.c:2150
 msgid "top level folder"
 msgstr "zložka najvyššej úrovne"
 
-#: src/main.c:2220
+#: src/main.c:2233
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Správy vo fronte"
 
-#: src/main.c:2221
+#: src/main.c:2234
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
 
-#: src/main.c:2862
+#: src/main.c:2931
 msgid "NetworkManager: network is online.\n"
 msgstr "NetworkManager: sieť je pripojená.\n"
 
-#: src/main.c:2868
+#: src/main.c:2937
 msgid "NetworkManager: network is offline.\n"
 msgstr "NetworkManager: sieť nie je pripojená.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:487 src/messageview.c:198
+#: src/mainwindow.c:498 src/messageview.c:210
 msgid "_File"
 msgstr "_Súbor"
 
-#: src/mainwindow.c:489 src/messageview.c:200 src/summaryview.c:433
+#: src/mainwindow.c:500 src/messageview.c:212 src/summaryview.c:436
 msgid "_View"
 msgstr "Zo_braziť"
 
-#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "_Configuration"
 msgstr "Nastav_enie"
 
-#: src/mainwindow.c:496
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "_Add mailbox"
 msgstr "Pridať m_ailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "MH..."
-msgstr "MH..."
+msgstr "MH"
 
-#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "Change mailbox order..."
-msgstr "Zmeniť poradie schránok..."
+msgstr "Zmeniť poradie schránok"
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "_Import mbox file..."
 msgstr "_Importovať súbor mbox"
 
-#: src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:515
 msgid "_Export to mbox file..."
 msgstr "_Exportovať do súboru mbox"
 
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "_Export selected to mbox file..."
-msgstr "Exportovať _výber do súboru mbox..."
+msgstr "Exportovať _výber do súboru mbox"
 
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "Empty all _Trash folders"
 msgstr "Vyčistiť všetky _koše"
 
-#: src/mainwindow.c:510 src/messageview.c:207
-msgid "_Save as..."
-msgstr "_Uložiť ako..."
+#: src/mainwindow.c:521 src/messageview.c:219
+msgid "_Save email as..."
+msgstr "_Uložiť email ako…"
+
+#: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:220
+msgid "_Save part as..."
+msgstr "_Uložiť časť ako…"
 
-#: src/mainwindow.c:512 src/messageview.c:208
+#: src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:221
 msgid "Page setup..."
-msgstr "Nastavenie strany..."
+msgstr "Nastavenie strany"
 
-#: src/mainwindow.c:513 src/messageview.c:209
+#: src/mainwindow.c:526 src/messageview.c:222
 msgid "_Print..."
-msgstr "_Tlačiť..."
+msgstr "_Tlačiť"
 
-#: src/mainwindow.c:515
+#: src/mainwindow.c:528
 msgid "Synchronise folders"
 msgstr "S_ynchronizovať zložky"
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "E_xit"
 msgstr "_Skončiť"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "Select _thread"
 msgstr "Zvoliť _vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "_Delete thread"
 msgstr "_Zmazať vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:538
 msgid "_Find in current message..."
 msgstr "_Nájsť v aktuálnej správe"
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "_Quick search"
 msgstr "_Rýchle vyhľadanie"
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:543
 msgid "Show or hi_de"
 msgstr "_Ukázať alebo skryť"
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "Panel nás_trojov"
 
-#: src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "Set displayed _columns"
 msgstr "Nastav_iť zobrazované stĺpce"
 
-#: src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:547
 msgid "In _folder list..."
-msgstr "V _zozname zložiek..."
+msgstr "V _zozname zložiek"
 
-#: src/mainwindow.c:535
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "In _message list..."
 msgstr "V zozname _správ.."
 
-#: src/mainwindow.c:540
+#: src/mainwindow.c:553
 msgid "La_yout"
 msgstr "Rozmiestnenie _okien"
 
-#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:556
 msgid "_Sort"
 msgstr "_Radiť"
 
-#: src/mainwindow.c:545
+#: src/mainwindow.c:558
 msgid "_Attract by subject"
 msgstr "Zos_kupiť podľa predmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:547
+#: src/mainwindow.c:560
 msgid "E_xpand all threads"
 msgstr "_Rozbaliť všetky vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "Co_llapse all threads"
 msgstr "Zba_liť všetky vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:220
+#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:233
 msgid "_Go to"
 msgstr "Pre_jsť na"
 
-#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:221
+#: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:234
 msgid "_Previous message"
 msgstr "_Predošlá správa"
 
-#: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:222
+#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:235
 msgid "_Next message"
 msgstr "Ďa_lšia správa"
 
-#: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:224
+#: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:237
 msgid "P_revious unread message"
 msgstr "P_redchádzajúca neprečítaná správa"
 
-#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:225
+#: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:238
 msgid "N_ext unread message"
 msgstr "Ďalšia _neprečítaná správa."
 
-#: src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:227
+#: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:240
 msgid "Previous ne_w message"
 msgstr "Predchádzajúca no_vá správa"
 
-#: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:228
+#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:241
 msgid "Ne_xt new message"
 msgstr "Ďalšia no_vá správa"
 
-#: src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:230
+#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:243
 msgid "Previous _marked message"
 msgstr "Predchádzajúca _označená správa"
 
-#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:231
+#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:244
 msgid "Next m_arked message"
 msgstr "Ďalšia _označená správa"
 
-#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:233
+#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:246
 msgid "Previous _labeled message"
 msgstr "Predchádzajúca správa s návestí_m"
 
-#: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:234
+#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:247
 msgid "Next la_beled message"
 msgstr "Ďalšia správa s návestí_m"
 
-#: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:236
+#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:249
 msgid "Previous opened message"
 msgstr "Naposledy ot_vorená správa"
 
-#: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:237
+#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:250
 msgid "Next opened message"
 msgstr "Ďalšia o_tvorená správa"
 
-#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:239
+#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:252
 msgid "Parent message"
 msgstr "Rodičovská správa"
 
-#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:241
+#: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:254
 msgid "Next unread _folder"
 msgstr "Ďalšia nepr_ečítaná zložka"
 
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:242
+#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:255
 msgid "_Other folder..."
-msgstr "_Iná zložka..."
+msgstr "_Iná zložka…"
+
+#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:257 src/mimeview.c:210
+msgid "Next part"
+msgstr "Ďalšia časť"
 
-#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:244
+#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:258 src/mimeview.c:211
+msgid "Previous part"
+msgstr "Predošlá časť"
+
+#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:259
 msgid "Message scroll"
 msgstr "Posúvanie správy"
 
-#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:245
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:260
 msgid "Previous line"
 msgstr "Predošlý riadok"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:246
+#: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:261
 msgid "Next line"
 msgstr "Ďalší riadok"
 
-#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:247 src/printing.c:486
+#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:262 src/printing.c:487
 msgid "Previous page"
 msgstr "Predošlá strana"
 
-#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:248 src/printing.c:493
+#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:263 src/printing.c:494
 msgid "Next page"
 msgstr "Ďalšia strana"
 
-#: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:266
+#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:281
 msgid "Decode"
 msgstr "Dekódovať"
 
-#: src/mainwindow.c:604
+#: src/mainwindow.c:620
 msgid "Open in new _window"
 msgstr "Otvoriť v _novom okne"
 
-#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:273
+#: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:288
 msgid "Mess_age source"
 msgstr "Zdrojový kód správ_y"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:275
+#: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:289
+msgid "Message part"
+msgstr "Správová časť"
+
+#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:290
+msgid "View as text"
+msgstr "Zobraziť ako text"
+
+#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:291 src/toolbar.c:395
+msgid "Open"
+msgstr "Otvoriť"
+
+#: src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:293
+msgid "Open with..."
+msgstr "Otvoriť pomocou…"
+
+#: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:296
 msgid "Quotes"
 msgstr "Citácia"
 
-#: src/mainwindow.c:608
+#: src/mainwindow.c:633
 msgid "_Update summary"
 msgstr "_Aktualizovať sumár"
 
-#: src/mainwindow.c:611
+#: src/mainwindow.c:636
 msgid "Recei_ve"
 msgstr "P_rijať"
 
-#: src/mainwindow.c:612
+#: src/mainwindow.c:637
 msgid "Get from _current account"
 msgstr "Prijať z _aktuálneho účtu"
 
-#: src/mainwindow.c:613
+#: src/mainwindow.c:638
 msgid "Get from _all accounts"
 msgstr "Prijať zo _všetkých účtov"
 
-#: src/mainwindow.c:614
+#: src/mainwindow.c:639
 msgid "Cancel receivin_g"
 msgstr "_Zrušiť prijímanie"
 
-#: src/mainwindow.c:617
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "_Send queued messages"
 msgstr "Odoslať _správy z fronty"
 
-#: src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:646
 msgid "Compose a_n email message"
 msgstr "_Napísať novú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:622
+#: src/mainwindow.c:647
 msgid "Compose a news message"
 msgstr "Napísať nový príspevok"
 
-#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:281
+#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:302
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Odpovedať"
 
-#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:282 src/summaryview.c:425
+#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:303 src/summaryview.c:428
 msgid "Repl_y to"
 msgstr "O_dpovedať komu"
 
-#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:285
+#: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:306
 msgid "Mailing _list"
 msgstr "Emai_lová konferencia"
 
-#: src/mainwindow.c:629
+#: src/mainwindow.c:654
 msgid "Follow-up and reply to"
 msgstr "Sledovať a odpovedať na"
 
-#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:288 src/toolbar.c:2063
+#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:309 src/toolbar.c:2062
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Poslať ďalej"
 
-#: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:289 src/toolbar.c:2064
+#: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:310 src/toolbar.c:2063
 msgid "For_ward as attachment"
 msgstr "Poslať ďale_j ako prílohu"
 
-#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:290 src/toolbar.c:2065
+#: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:311 src/toolbar.c:2064
 msgid "Redirec_t"
 msgstr "P_resmerovať"
 
-#: src/mainwindow.c:636
+#: src/mainwindow.c:661
 msgid "Mailing-_List"
 msgstr "Emai_lová-Konferencia"
 
-#: src/mainwindow.c:637
+#: src/mainwindow.c:662
 msgid "Post"
 msgstr "Pošta"
 
-#: src/mainwindow.c:639
+#: src/mainwindow.c:664
 msgid "Help"
 msgstr "_Pomocník"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:668
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "_Odhlásiť sa"
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:670
 msgid "View archive"
 msgstr "Zobraziť archív"
 
-#: src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:672
 msgid "Contact owner"
 msgstr "kontaktovať vlastníka"
 
-#: src/mainwindow.c:651
+#: src/mainwindow.c:676
 msgid "M_ove..."
-msgstr "Pre_sunúť..."
+msgstr "Pre_sunúť"
 
-#: src/mainwindow.c:652
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "_Copy..."
-msgstr "_Kopírovať..."
+msgstr "_Kopírovať"
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:678
 msgid "Move to _trash"
 msgstr "Presunúť _do koša"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:679
 msgid "_Delete..."
-msgstr "Z_mazať..."
+msgstr "Z_mazať"
 
-#: src/mainwindow.c:655
+#: src/mainwindow.c:680
 msgid "Cancel a news message"
 msgstr "Zrušiť príspevo_k"
 
-#: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:659 src/summaryview.c:426
+#: src/mainwindow.c:683 src/mainwindow.c:684 src/summaryview.c:429
 msgid "_Mark"
 msgstr "O_značiť"
 
-#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "_Unmark"
 msgstr "O_dznačiť"
 
-#: src/mainwindow.c:663
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "Mark as unr_ead"
 msgstr "Označiť ako n_eprečítané"
 
-#: src/mainwindow.c:664
+#: src/mainwindow.c:689
 msgid "Mark as rea_d"
 msgstr "Označiť ako _prečítané"
 
-#: src/mainwindow.c:665
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "Mark all read"
 msgstr "Označiť _všetky ako prečítané"
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/prefs_filtering_action.c:194 src/toolbar.c:199
-#: src/toolbar.c:407
+#: src/mainwindow.c:693 src/prefs_filtering_action.c:199 src/toolbar.c:203
+#: src/toolbar.c:411
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignorovať vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:667
+#: src/mainwindow.c:694
 msgid "Unignore thread"
 msgstr "Zrušiť ignorovanie vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:668 src/prefs_filtering_action.c:195 src/toolbar.c:200
-#: src/toolbar.c:408
+#: src/mainwindow.c:695 src/prefs_filtering_action.c:200 src/toolbar.c:204
+#: src/toolbar.c:412
 msgid "Watch thread"
 msgstr "Sledovať vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:669
+#: src/mainwindow.c:696
 msgid "Unwatch thread"
 msgstr "Zrušiť sledovanie vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:672
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "Mark as _spam"
 msgstr "Označiť ako _spam"
 
-#: src/mainwindow.c:673
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "Mark as _ham"
 msgstr "Označiť ako _nie spam"
 
-#: src/mainwindow.c:676 src/prefs_filtering_action.c:176
+#: src/mainwindow.c:703 src/prefs_filtering_action.c:181
 msgid "Lock"
 msgstr "Zamknúť"
 
-#: src/mainwindow.c:677 src/prefs_filtering_action.c:177
+#: src/mainwindow.c:704 src/prefs_filtering_action.c:182
 msgid "Unlock"
 msgstr "Odomknúť"
 
-#: src/mainwindow.c:679 src/summaryview.c:427
+#: src/mainwindow.c:706 src/summaryview.c:430
 msgid "Color la_bel"
 msgstr "_Farebné označenie"
 
-#: src/mainwindow.c:680 src/summaryview.c:428
+#: src/mainwindow.c:707 src/summaryview.c:431
 msgid "Ta_gs"
 msgstr "Z_načky"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "Re-_edit"
 msgstr "Znova _upraviť"
 
-#: src/mainwindow.c:688 src/messageview.c:294
+#: src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:312 src/mimeview.c:1028
+msgid "Check signature"
+msgstr "Overiť podpis"
+
+#: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:316
 msgid "Add sender to address boo_k"
 msgstr "Pridať odosielateľa _do adresára"
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:720
 msgid "C_ollect addresses"
 msgstr "Zoz_bierať adresy"
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:721
 msgid "From current _folder..."
-msgstr "Z aktuálnej _zložky..."
+msgstr "Z aktuálnej _zložky"
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:722
 msgid "From selected _messages..."
-msgstr "Z vybraných _správ..."
+msgstr "Z vybraných _správ"
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "_Filter all messages in folder"
 msgstr "Filtrovať _všetky správy v zložke"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:726
 msgid "Filter _selected messages"
 msgstr "Filtrovať _zvolené správy"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "Run folder pr_ocessing rules"
 msgstr "Spustiť sprac_ovanie pravidiel"
 
-#: src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:297
+#: src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:319
 msgid "_Create filter rule"
 msgstr "Vytvor_iť pravidlo filtra"
 
-#: src/mainwindow.c:700 src/mainwindow.c:706 src/messageview.c:298
-#: src/messageview.c:304
+#: src/mainwindow.c:730 src/mainwindow.c:736 src/messageview.c:320
+#: src/messageview.c:326
 msgid "_Automatically"
 msgstr "_Automaticky"
 
-#: src/mainwindow.c:701 src/mainwindow.c:707 src/mainwindow.c:811
-#: src/messageview.c:299 src/messageview.c:305
+#: src/mainwindow.c:731 src/mainwindow.c:737 src/mainwindow.c:841
+#: src/messageview.c:321 src/messageview.c:327
 msgid "By _From"
 msgstr "Podľa _odosielateľa"
 
-#: src/mainwindow.c:702 src/mainwindow.c:708 src/mainwindow.c:812
-#: src/messageview.c:300 src/messageview.c:306
+#: src/mainwindow.c:732 src/mainwindow.c:738 src/mainwindow.c:842
+#: src/messageview.c:322 src/messageview.c:328
 msgid "By _To"
 msgstr "Podľa _adresáta"
 
-#: src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:301
-#: src/messageview.c:307
+#: src/mainwindow.c:733 src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:323
+#: src/messageview.c:329
 msgid "By _Subject"
 msgstr "Podľa _predmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:303 src/summaryview.c:431
+#: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:325 src/summaryview.c:434
 msgid "Create processing rule"
 msgstr "Vytvoriť pravidlo spracovania"
 
-#: src/mainwindow.c:712 src/messageview.c:311
+#: src/mainwindow.c:742 src/messageview.c:333
 msgid "List _URLs..."
-msgstr "Zobraziť všetky _URL..."
+msgstr "Zobraziť všetky _URL"
 
-#: src/mainwindow.c:719
+#: src/mainwindow.c:749
 msgid "Ch_eck for new messages in all folders"
-msgstr "Skontrolovať nové správy vo všetkých pri_ečinkoch..."
+msgstr "Skontrolovať nové správy vo všetkých pri_ečinkoch"
 
-#: src/mainwindow.c:720
+#: src/mainwindow.c:750
 msgid "Delete du_plicated messages"
 msgstr "Zmazať du_plikované správy"
 
-#: src/mainwindow.c:721
+#: src/mainwindow.c:751
 msgid "In selected folder"
 msgstr "V zvolenej zložke"
 
-#: src/mainwindow.c:722
+#: src/mainwindow.c:752
 msgid "In all folders"
 msgstr "Vo všetkých zložkách"
 
-#: src/mainwindow.c:725
+#: src/mainwindow.c:755
 msgid "E_xecute"
 msgstr "Vyko_nať"
 
-#: src/mainwindow.c:726
+#: src/mainwindow.c:756
 msgid "Exp_unge"
 msgstr "V_ymazať"
 
-#: src/mainwindow.c:729
+#: src/mainwindow.c:759
 msgid "SSL cer_tificates"
 msgstr "SSL cer_tifikáty"
 
-#: src/mainwindow.c:733
+#: src/mainwindow.c:763
 msgid "Filtering Lo_g"
 msgstr "Záznam _filtra"
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:765
 msgid "Network _Log"
 msgstr "Záznam _siete"
 
-#: src/mainwindow.c:737
+#: src/mainwindow.c:767
 msgid "_Forget all session passwords"
 msgstr "_Zabudnúť všetky heslá relácie"
 
-#: src/mainwindow.c:740
+#: src/mainwindow.c:770
 msgid "C_hange current account"
 msgstr "Z_meniť aktívny účet"
 
-#: src/mainwindow.c:742
+#: src/mainwindow.c:772
 msgid "_Preferences for current account..."
-msgstr "Nastavenie aktívneho _účtu..."
+msgstr "Nastavenie aktívneho _účtu"
 
-#: src/mainwindow.c:743
+#: src/mainwindow.c:773
 msgid "Create _new account..."
-msgstr "Vytvoriť _nový účet..."
+msgstr "Vytvoriť _nový účet"
 
-#: src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:774
 msgid "_Edit accounts..."
-msgstr "_Upraviť účty..."
+msgstr "_Upraviť účty"
 
-#: src/mainwindow.c:747
+#: src/mainwindow.c:777
 msgid "P_references..."
-msgstr "Nas_tavenia..."
+msgstr "Nas_tavenia"
 
-#: src/mainwindow.c:748
+#: src/mainwindow.c:778
 msgid "Pre-pr_ocessing..."
-msgstr "Predsprac_ovanie..."
+msgstr "Pred-sprac_ovanie…"
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:779
 msgid "Post-pro_cessing..."
-msgstr "Pospra_covanie..."
+msgstr "Po-spra_covanie…"
 
-#: src/mainwindow.c:750
+#: src/mainwindow.c:780
 msgid "_Filtering..."
-msgstr "_Filtrovanie..."
+msgstr "_Filtrovanie"
 
-#: src/mainwindow.c:751
+#: src/mainwindow.c:781
 msgid "_Templates..."
-msgstr "Ša_blóny..."
+msgstr "Ša_blóny"
 
-#: src/mainwindow.c:752
+#: src/mainwindow.c:782
 msgid "_Actions..."
-msgstr "_Akcie..."
+msgstr "_Akcie"
 
-#: src/mainwindow.c:753
+#: src/mainwindow.c:783
 msgid "Tag_s..."
-msgstr "Z_načky..."
+msgstr "Z_načky"
 
-#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "Plu_gins..."
-msgstr "Zásuvné _moduly..."
+msgstr "Zásuvné _moduly"
 
-#: src/mainwindow.c:758
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "_Manual"
 msgstr "_Manuál"
 
-#: src/mainwindow.c:759
+#: src/mainwindow.c:789
 msgid "_Online User-contributed FAQ"
 msgstr "_Online používateľské FAQ"
 
-#: src/mainwindow.c:760
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "Icon _Legend"
 msgstr "_Legenda k ikonám"
 
-#: src/mainwindow.c:762
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "Set as default client"
 msgstr "Nastaviť ako predvoleného klienta"
 
-#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:799
 msgid "Offline _mode"
 msgstr "Odpojený reži_m"
 
-#: src/mainwindow.c:770
+#: src/mainwindow.c:800
 msgid "_Message view"
 msgstr "Zobraze_nie správy"
 
-#: src/mainwindow.c:772
+#: src/mainwindow.c:802
 msgid "Status _bar"
 msgstr "Stavový ria_dok"
 
-#: src/mainwindow.c:774
+#: src/mainwindow.c:804
 msgid "Column headers"
 msgstr "Hlavičky stĺpcov"
 
-#: src/mainwindow.c:775
+#: src/mainwindow.c:805
 msgid "Th_read view"
 msgstr "Zobraziť _vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:776
+#: src/mainwindow.c:806
 msgid "Hide read threads"
 msgstr "Skryť prečítané vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:777
+#: src/mainwindow.c:807
 msgid "_Hide read messages"
 msgstr "S_kryť prečítané správy"
 
-#: src/mainwindow.c:778
+#: src/mainwindow.c:808
 msgid "Hide deleted messages"
 msgstr "Skryť vymazané správy"
 
-#: src/mainwindow.c:780
+#: src/mainwindow.c:810
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Celá obrazovka"
 
-#: src/mainwindow.c:782 src/messageview.c:323
+#: src/mainwindow.c:812 src/messageview.c:345
 msgid "Show all _headers"
 msgstr "Zobraziť všetky _hlavičky"
 
-#: src/mainwindow.c:783 src/messageview.c:324
+#: src/mainwindow.c:813 src/messageview.c:346
 msgid "_Collapse all"
 msgstr "Zba_liť všetky"
 
-#: src/mainwindow.c:784 src/messageview.c:325
+#: src/mainwindow.c:814 src/messageview.c:347
 msgid "Collapse from level _2"
 msgstr "Zbaliť od úrovne _2"
 
-#: src/mainwindow.c:785 src/messageview.c:326
+#: src/mainwindow.c:815 src/messageview.c:348
 msgid "Collapse from level _3"
 msgstr "Zbaliť od úrovne _3"
 
-#: src/mainwindow.c:789
+#: src/mainwindow.c:819
 msgid "Text _below icons"
 msgstr "Text _pod ikonami"
 
-#: src/mainwindow.c:790
+#: src/mainwindow.c:820
 msgid "Text be_side icons"
 msgstr "Text _vedľa ikon"
 
-#: src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:821
 msgid "_Icons only"
 msgstr "Len _ikony"
 
-#: src/mainwindow.c:792
+#: src/mainwindow.c:822
 msgid "_Text only"
 msgstr "Len _text"
 
-#: src/mainwindow.c:799
+#: src/mainwindow.c:829
 msgid "_Standard"
 msgstr "Šta_ndardný"
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:830
 msgid "_Three columns"
 msgstr "_Tri stĺpce"
 
-#: src/mainwindow.c:801
+#: src/mainwindow.c:831
 msgid "_Wide message"
 msgstr "Š_iroká správa"
 
-#: src/mainwindow.c:802
+#: src/mainwindow.c:832
 msgid "W_ide message list"
 msgstr "Široký _zoznam správ"
 
-#: src/mainwindow.c:803
+#: src/mainwindow.c:833
 msgid "S_mall screen"
 msgstr "_Malá obrazovka"
 
-#: src/mainwindow.c:807
+#: src/mainwindow.c:837
 msgid "By _number"
 msgstr "Podľa _čísla"
 
-#: src/mainwindow.c:808
+#: src/mainwindow.c:838
 msgid "By s_ize"
 msgstr "Podľa _veľkosti"
 
-#: src/mainwindow.c:809
+#: src/mainwindow.c:839
 msgid "By _date"
 msgstr "Podľa _dátumu"
 
-#: src/mainwindow.c:810
+#: src/mainwindow.c:840
 msgid "By thread date"
 msgstr "Podľa dátumu v_lákna"
 
-#: src/mainwindow.c:813
+#: src/mainwindow.c:843
 msgid "By s_ubject"
 msgstr "Podľa _predmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:814
+#: src/mainwindow.c:844
 msgid "By _color label"
 msgstr "Podľa _farebnej menovky"
 
-#: src/mainwindow.c:815
+#: src/mainwindow.c:845
 msgid "By tag"
 msgstr "Podľa _značky"
 
-#: src/mainwindow.c:816
+#: src/mainwindow.c:846
 msgid "By _mark"
 msgstr "Podľa _označenia"
 
-#: src/mainwindow.c:817
+#: src/mainwindow.c:847
 msgid "By _status"
 msgstr "Podľa _stavu"
 
-#: src/mainwindow.c:818
+#: src/mainwindow.c:848
 msgid "By a_ttachment"
 msgstr "Podľa _prílohy"
 
-#: src/mainwindow.c:819
+#: src/mainwindow.c:849
 msgid "By score"
 msgstr "Podľa s_kóre"
 
-#: src/mainwindow.c:820
+#: src/mainwindow.c:850
 msgid "By locked"
 msgstr "Podľa _zamknutia"
 
-#: src/mainwindow.c:821
+#: src/mainwindow.c:851
 msgid "D_on't sort"
 msgstr "_Neradiť"
 
-#: src/mainwindow.c:825
+#: src/mainwindow.c:855
 msgid "Ascending"
 msgstr "Vzostupne"
 
-#: src/mainwindow.c:826
+#: src/mainwindow.c:856
 msgid "Descending"
 msgstr "Zostupne"
 
-#: src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:367
+#: src/mainwindow.c:897 src/messageview.c:389
 msgid "_Auto detect"
 msgstr "_Automaticky zistiť"
 
-#: src/mainwindow.c:1264 src/summaryview.c:6151
+#: src/mainwindow.c:1294 src/summaryview.c:6221
 msgid "Apply tags..."
-msgstr "Použiť značky..."
+msgstr "Použiť značky"
 
-#: src/mainwindow.c:2063
+#: src/mainwindow.c:2107
 msgid "Some error(s) happened. Click here to view log."
 msgstr "Nastala chyba(y). Kliknite tu na zobrazenie okna so záznamom."
 
-#: src/mainwindow.c:2078
+#: src/mainwindow.c:2122
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr "Ste pripojený. Kliknite na ikonu ak sa chcete odpojiť"
 
-#: src/mainwindow.c:2081
+#: src/mainwindow.c:2125
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr "Ste odpojený. Kliknite na ikonu ak sa chcete pripojiť"
 
-#: src/mainwindow.c:2095
+#: src/mainwindow.c:2139
 msgid "Select account"
 msgstr "Zvoliť účet"
 
-#: src/mainwindow.c:2122 src/prefs_logging.c:139
+#: src/mainwindow.c:2166 src/prefs_logging.c:140
 msgid "Network log"
 msgstr "Záznam komunikácie"
 
-#: src/mainwindow.c:2126
+#: src/mainwindow.c:2170
 msgid "Filtering/Processing debug log"
 msgstr "Záznam ladenia filtrovania/spracovania"
 
-#: src/mainwindow.c:2145 src/prefs_logging.c:391
+#: src/mainwindow.c:2189 src/prefs_logging.c:392
 msgid "filtering log enabled\n"
 msgstr "záznam filtrovania zapnutý\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2147 src/prefs_logging.c:393
+#: src/mainwindow.c:2191 src/prefs_logging.c:394
 msgid "filtering log disabled\n"
 msgstr "záznam filtrovania vypnutý\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2593 src/mainwindow.c:2600 src/mainwindow.c:2643
-#: src/mainwindow.c:2676 src/mainwindow.c:2708 src/mainwindow.c:2753
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:126 src/prefs_folder_item.c:1019
+#: src/mainwindow.c:2637 src/mainwindow.c:2644 src/mainwindow.c:2687
+#: src/mainwindow.c:2720 src/mainwindow.c:2752 src/mainwindow.c:2797
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:129 src/prefs_folder_item.c:1067
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez názvu"
 
-#: src/mainwindow.c:2754 src/prefs_summary_open.c:113
+#: src/mainwindow.c:2798 src/prefs_summary_open.c:114
 msgid "none"
 msgstr "žiadny"
 
-#: src/mainwindow.c:3012 src/mainwindow.c:3016
+#: src/mainwindow.c:3055 src/mainwindow.c:3059
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
 msgstr "Zmazať všetky správy v košoch?"
 
-#: src/mainwindow.c:3013
+#: src/mainwindow.c:3056
 msgid "Don't quit"
 msgstr "Neskončiť"
 
-#: src/mainwindow.c:3042
+#: src/mainwindow.c:3085
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Pridať poštovú schránku"
 
-#: src/mainwindow.c:3043
+#: src/mainwindow.c:3086
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If an existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -7212,16 +7354,16 @@ msgstr ""
 "Ak zadáte názov existujúcej schránky, bude\n"
 "táto automaticky prehľadaná."
 
-#: src/mainwindow.c:3049
+#: src/mainwindow.c:3092
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
 msgstr "Schránka „%s” už existuje."
 
-#: src/mainwindow.c:3054 src/setup.c:51 src/wizard.c:772
+#: src/mainwindow.c:3097 src/setup.c:52 src/wizard.c:774
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Schránka"
 
-#: src/mainwindow.c:3059 src/setup.c:54
+#: src/mainwindow.c:3102 src/setup.c:55
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -7230,78 +7372,78 @@ msgstr ""
 "Nemožno vytvoriť schránku.\n"
 "Pravdepodobne už niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte právo zápisu."
 
-#: src/mainwindow.c:3451
+#: src/mainwindow.c:3510
 msgid "No posting allowed"
 msgstr "Prispievanie nie je povolené"
 
-#: src/mainwindow.c:4027
+#: src/mainwindow.c:4088
 msgid "Mbox import has failed."
 msgstr "Zlyhal import súboru mbox."
 
-#: src/mainwindow.c:4036 src/mainwindow.c:4045
+#: src/mainwindow.c:4097 src/mainwindow.c:4106
 msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "Zlyhal export do mbox."
 
-#: src/mainwindow.c:4086 src/plugins/trayicon/trayicon.c:565
+#: src/mainwindow.c:4147 src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit"
 msgstr "Ukončiť"
 
-#: src/mainwindow.c:4086 src/plugins/trayicon/trayicon.c:565
+#: src/mainwindow.c:4147 src/plugins/trayicon/trayicon.c:568
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Ukončiť Claws Mail?"
 
-#: src/mainwindow.c:4264
+#: src/mainwindow.c:4334
 msgid "Folder synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia zložiek"
 
-#: src/mainwindow.c:4265
+#: src/mainwindow.c:4335
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
 msgstr "Chcete teraz synchronizovať svoje zložky?"
 
-#: src/mainwindow.c:4266
+#: src/mainwindow.c:4336
 msgid "+_Synchronise"
 msgstr "+_Synchronizovať"
 
-#: src/mainwindow.c:4689
+#: src/mainwindow.c:4759
 msgid "Deleting duplicated messages..."
-msgstr "Mažem duplicitné správy..."
+msgstr "Mažem duplicitné správy"
 
-#: src/mainwindow.c:4726
+#: src/mainwindow.c:4796
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
 msgstr[0] "Zmazaná %d duplicitná správa v %d zložkách.\n"
-msgstr[1] "Zmazané %d duplicitné správy v %d zložkáchh.\n"
+msgstr[1] "Zmazané %d duplicitné správy v %d zložkách.\n"
 msgstr[2] "Zmazaných %d duplicitných správ v %d zložkách.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4981 src/summaryview.c:5638
+#: src/mainwindow.c:5051 src/summaryview.c:5710
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Pravidlá spracovania použité pred pravidlami zložky"
 
-#: src/mainwindow.c:4989
+#: src/mainwindow.c:5059
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr "Pravidlá spracovania použité po pravidlách zložky"
 
-#: src/mainwindow.c:4997 src/summaryview.c:5649
+#: src/mainwindow.c:5067 src/summaryview.c:5721
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Nastavenie filtrovania"
 
-#: src/mainwindow.c:5112
+#: src/mainwindow.c:5182
 msgid "Can not register as default client: impossible to get executable path."
 msgstr ""
 "Nemožno registrovať ako predvoleného klienta: nemožné nájsť cestu programu."
 
-#: src/mainwindow.c:5171
+#: src/mainwindow.c:5241
 msgid "Claws Mail has been registered as default client."
 msgstr "Claws Mail bol zaregistrovaný ako predvolený klient."
 
-#: src/mainwindow.c:5173
+#: src/mainwindow.c:5243
 msgid ""
 "Can not register as default client: impossible to write to the registry."
 msgstr ""
 "Nemožno registrovať ako predvolený klient: nemožné zapisovať do registra."
 
-#: src/mainwindow.c:5331
+#: src/mainwindow.c:5401
 #, c-format
 msgid "Forgotten %d password in %d accounts.\n"
 msgid_plural "Forgotten %d passwords in %d accounts.\n"
@@ -7309,53 +7451,56 @@ msgstr[0] "Zabudnuté %d heslo v %d účtoch.\n"
 msgstr[1] "Zabudnuté %d heslá v %d účtoch.\n"
 msgstr[2] "Zabudnutých %d hesiel v %d účtoch.\n"
 
-#: src/matcher.c:503 src/matcher.c:508 src/matcher.c:528 src/matcher.c:533
-#: src/message_search.c:207 src/prefs_matcher.c:718 src/summary_search.c:393
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Záleží na veľkosti písmen"
-
-#: src/matcher.c:503 src/matcher.c:508 src/matcher.c:528 src/matcher.c:533
-msgid "Case insensitive"
-msgstr "Nezáleží na veľkosti"
-
-#: src/matcher.c:852 src/matcher.c:863 src/matcher.c:874 src/matcher.c:884
-#: src/matcher.c:885 src/matcher.c:897 src/matcher.c:898 src/matcher.c:1130
-#: src/matcher.c:1142 src/matcher.c:1154
+#: src/matcher.c:207 src/matcher.c:208 src/matcher.c:209 src/matcher.c:210
+#: src/matcher.c:211 src/matcher.c:212 src/matcher.c:213
 #, c-format
 msgid "%s header"
 msgstr "Hlavička %s"
 
-#: src/matcher.c:1244 src/matcher.c:1246
+#: src/matcher.c:214
 msgid "header"
 msgstr "hlavička"
 
-#: src/matcher.c:1260 src/matcher.c:1269
+#: src/matcher.c:215
 msgid "header line"
 msgstr "riadok hlavičky"
 
-#: src/matcher.c:1539 src/matcher.c:1548
+#: src/matcher.c:216
 msgid "body line"
 msgstr "riadok tela správy"
 
-#: src/matcher.c:1698
+#: src/matcher.c:217
+msgid "tag"
+msgstr "značka"
+
+#: src/matcher.c:515 src/matcher.c:520 src/matcher.c:540 src/matcher.c:545
+#: src/message_search.c:208 src/prefs_matcher.c:722 src/summary_search.c:428
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Záleží na veľkosti písmen"
+
+#: src/matcher.c:515 src/matcher.c:520 src/matcher.c:540 src/matcher.c:545
+msgid "Case insensitive"
+msgstr "Nezáleží na veľkosti"
+
+#: src/matcher.c:1703
 #, c-format
 msgid "checking if message matches [ %s ]\n"
 msgstr "zisťujem či správa vyhovuje [ %s ]\n"
 
-#: src/matcher.c:1765 src/matcher.c:1784 src/matcher.c:1797
+#: src/matcher.c:1770 src/matcher.c:1789 src/matcher.c:1802
 msgid "message matches\n"
 msgstr "správa vyhovuje\n"
 
-#: src/matcher.c:1772 src/matcher.c:1790 src/matcher.c:1799
+#: src/matcher.c:1777 src/matcher.c:1795 src/matcher.c:1804
 msgid "message does not match\n"
 msgstr "správa nevyhovuje\n"
 
-#: src/matcher.c:2060 src/matcher.c:2061 src/matcher.c:2062 src/matcher.c:2063
-#: src/matcher.c:2064 src/matcher.c:2065 src/matcher.c:2066 src/matcher.c:2067
+#: src/matcher.c:2065 src/matcher.c:2066 src/matcher.c:2067 src/matcher.c:2068
+#: src/matcher.c:2069 src/matcher.c:2070 src/matcher.c:2071 src/matcher.c:2072
 msgid "(none)"
 msgstr "(žiadna)"
 
-#: src/mbox.c:102
+#: src/mbox.c:103
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not open mbox file:\n"
@@ -7364,25 +7509,25 @@ msgstr ""
 "Nemožno otvoriť súbor mbox:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:138
+#: src/mbox.c:139
 #, c-format
 msgid "Importing from mbox... (%d mails imported)"
-msgstr "Importujem zo súboru mbox... (%d správ naimportovaných)"
+msgstr "Importujem zo súboru mbox… (naimportovaných %d správ)"
 
-#: src/mbox.c:550
+#: src/mbox.c:547
 msgid "Overwrite mbox file"
 msgstr "Prepísať súbor mbox"
 
-#: src/mbox.c:551
+#: src/mbox.c:548
 msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Tento súbor už existuje. Chcete ho prepísať?"
 
-#: src/mbox.c:552 src/messageview.c:1821 src/mimeview.c:1857
-#: src/prefs_themes.c:553 src/textview.c:3098
+#: src/mbox.c:549 src/messageview.c:1862 src/mimeview.c:1827
+#: src/prefs_themes.c:553 src/textview.c:3118
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Prepísať"
 
-#: src/mbox.c:561
+#: src/mbox.c:558
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create mbox file:\n"
@@ -7391,51 +7536,51 @@ msgstr ""
 "Nemožno vytvoriť súbor mbox:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:569
+#: src/mbox.c:566
 msgid "Exporting to mbox..."
-msgstr "Exportujem do súboru mbox..."
+msgstr "Exportujem do súboru mbox"
 
-#: src/message_search.c:166
+#: src/message_search.c:167
 msgid "Find in current message"
 msgstr "Nájsť v aktuálnej správe"
 
-#: src/message_search.c:184
+#: src/message_search.c:185
 msgid "Find text:"
 msgstr "Hľadaný text:"
 
-#: src/message_search.c:323 src/summary_search.c:679
+#: src/message_search.c:324 src/summary_search.c:744
 msgid "Search failed"
 msgstr "Hľadanie zlyhalo"
 
-#: src/message_search.c:324 src/summary_search.c:680
+#: src/message_search.c:325 src/summary_search.c:745
 msgid "Search string not found."
 msgstr "Hľadaný reťazec nenájdený."
 
-#: src/message_search.c:333
+#: src/message_search.c:334
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
 msgstr "Dosiahnutý začiatok správy; pokračovať od konca?"
 
-#: src/message_search.c:336
+#: src/message_search.c:337
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "Dosiahnutý koniec správy; pokračovať od začiatku?"
 
-#: src/message_search.c:339 src/summary_search.c:691
+#: src/message_search.c:340 src/summary_search.c:756
 msgid "Search finished"
 msgstr "Hľadanie dokončené"
 
-#: src/messageview.c:278 src/textview.c:242
+#: src/messageview.c:299 src/textview.c:245
 msgid "Compose _new message"
 msgstr "Napísať _novú správu"
 
-#: src/messageview.c:695 src/messageview.c:1374 src/messageview.c:1563
+#: src/messageview.c:729 src/messageview.c:1408 src/messageview.c:1604
 msgid "Claws Mail - Message View"
 msgstr "Claws Mail - Zobrazenie správy"
 
-#: src/messageview.c:822
+#: src/messageview.c:856
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<Nenájdená adresa pre odpoveď>"
 
-#: src/messageview.c:830
+#: src/messageview.c:864
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is\n"
@@ -7450,11 +7595,11 @@ msgstr ""
 "Návratová cesta: %s\n"
 "Odporúčame toto potvrdenie neodoslať."
 
-#: src/messageview.c:837 src/messageview.c:854
+#: src/messageview.c:871 src/messageview.c:888
 msgid "_Don't Send"
 msgstr "_Neodoslať"
 
-#: src/messageview.c:850
+#: src/messageview.c:884
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -7466,63 +7611,63 @@ msgstr ""
 "oficiálne adresovaná vám.\n"
 "Neodporúčame toto potvrdenie odoslať."
 
-#: src/messageview.c:1302
+#: src/messageview.c:1336
 #, c-format
 msgid "Fetching message (%s)..."
-msgstr "Sťahovanie správy (%s)..."
+msgstr "Sťahovanie správy (%s)"
 
-#: src/messageview.c:1338 src/procmime.c:898
+#: src/messageview.c:1372 src/procmime.c:981
 #, c-format
 msgid "Couldn't decrypt: %s"
 msgstr "Nemožno dešifrovať: %s"
 
-#: src/messageview.c:1421 src/messageview.c:1429
+#: src/messageview.c:1455 src/messageview.c:1463
 msgid "Message doesn't conform to MIME standard. It may render wrongly."
 msgstr "Správa nezodpovedá štandardu MIME. Môže byť zle zobrazená."
 
-#: src/messageview.c:1813 src/messageview.c:1816 src/mimeview.c:2008
-#: src/summaryview.c:4725 src/summaryview.c:4728 src/textview.c:3086
+#: src/messageview.c:1854 src/messageview.c:1857 src/mimeview.c:1980
+#: src/summaryview.c:4797 src/summaryview.c:4800 src/textview.c:3106
 msgid "Save as"
 msgstr "Uložiť ako"
 
-#: src/messageview.c:1822
+#: src/messageview.c:1863
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Prepísať existujúci súbor?"
 
-#: src/messageview.c:1830 src/summaryview.c:4745 src/summaryview.c:4748
-#: src/summaryview.c:4763
+#: src/messageview.c:1871 src/summaryview.c:4817 src/summaryview.c:4820
+#: src/summaryview.c:4835
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the file '%s'."
 msgstr "Nemožno uložiť súbor „%s”."
 
-#: src/messageview.c:1884
+#: src/messageview.c:1925
 #, c-format
 msgid "Show all %s."
 msgstr "Zobraziť všetky %s."
 
-#: src/messageview.c:1886
+#: src/messageview.c:1927
 msgid "Only the first megabyte of text is shown."
 msgstr "Zobrazený je len prvý megabajt textu."
 
-#: src/messageview.c:1917
+#: src/messageview.c:1958
 msgid ""
 "You got a return receipt for this message : it has been displayed by the "
 "recipient."
 msgstr "Dostali ste potvrdenie tejto správy: bola zobrazená príjemcom."
 
-#: src/messageview.c:1920
+#: src/messageview.c:1961
 msgid "You asked for a return receipt in this message."
 msgstr "Vyžiadali ste si potvrdenie o prijatí tejto správy."
 
-#: src/messageview.c:1926
+#: src/messageview.c:1967
 msgid "This message asks for a return receipt."
 msgstr "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o prijatí."
 
-#: src/messageview.c:1927
+#: src/messageview.c:1968
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Odoslať potvrdenie"
 
-#: src/messageview.c:1970
+#: src/messageview.c:2011
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
@@ -7530,7 +7675,7 @@ msgstr ""
 "Táto správa bola čiastočne prijatá,\n"
 "a bola zmazaná zo servera."
 
-#: src/messageview.c:1976
+#: src/messageview.c:2017
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -7539,15 +7684,15 @@ msgstr ""
 "Táto správa vola čiastočne prijatá;\n"
 "je %s."
 
-#: src/messageview.c:1980 src/messageview.c:2002
+#: src/messageview.c:2021 src/messageview.c:2043
 msgid "Mark for download"
 msgstr "Označiť na stiahnutie"
 
-#: src/messageview.c:1981 src/messageview.c:1993
+#: src/messageview.c:2022 src/messageview.c:2034
 msgid "Mark for deletion"
 msgstr "Označiť na odstránenie"
 
-#: src/messageview.c:1986
+#: src/messageview.c:2027
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -7556,12 +7701,12 @@ msgstr ""
 "Táto správa vola čiastočne prijatá;\n"
 "je %s a bude stiahnutá."
 
-#: src/messageview.c:1991 src/messageview.c:2004
-#: src/prefs_filtering_action.c:175
+#: src/messageview.c:2032 src/messageview.c:2045
+#: src/prefs_filtering_action.c:180
 msgid "Unmark"
 msgstr "Odznačiť"
 
-#: src/messageview.c:1997
+#: src/messageview.c:2038
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -7570,11 +7715,11 @@ msgstr ""
 "Táto správa vola čiastočne prijatá;\n"
 "je %s a bude zmazaná."
 
-#: src/messageview.c:2070
+#: src/messageview.c:2111
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Potvrdenie o príjme"
 
-#: src/messageview.c:2071
+#: src/messageview.c:2112
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -7583,19 +7728,19 @@ msgstr ""
 "Správa bola odoslaná na viacero vašich účtov.\n"
 "Prosím vyberte účet, ktorý chcete použiť na odoslanie potvrdenia o príjme:"
 
-#: src/messageview.c:2075
+#: src/messageview.c:2116
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušiť"
 
-#: src/messageview.c:2075
+#: src/messageview.c:2116
 msgid "_Send Notification"
 msgstr "Odo_slať potvrdenie"
 
-#: src/messageview.c:2142
+#: src/messageview.c:2183
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr "Nemožno tlačiť: správa neobsahuje text."
 
-#: src/messageview.c:2911
+#: src/messageview.c:2952
 msgid ""
 "\n"
 "  There are no messages in this folder"
@@ -7603,7 +7748,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  V tejto zložke nie sú správy"
 
-#: src/messageview.c:2919
+#: src/messageview.c:2960
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted"
@@ -7611,7 +7756,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Správa bola odstránená"
 
-#: src/messageview.c:2920
+#: src/messageview.c:2961
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been moved to trash"
@@ -7619,29 +7764,29 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Správa bola presunutá do koša"
 
-#: src/messageview.c:2953 src/messageview.c:2959 src/summaryview.c:4105
-#: src/summaryview.c:6900
+#: src/messageview.c:2996 src/messageview.c:3002 src/summaryview.c:4174
+#: src/summaryview.c:6958
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "Nastala chyba pri učení.\n"
 
-#: src/mh.c:428
+#: src/mh.c:432
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr "nemožno kopírovať správu %s do %s\n"
 
-#: src/mh.c:515
+#: src/mh.c:518
 msgid "Moving messages..."
-msgstr "Presúvam správy..."
+msgstr "Presúvam správy"
 
-#: src/mh.c:664
+#: src/mh.c:662
 msgid "Deleting messages..."
-msgstr "Mažem správy..."
+msgstr "Mažem správy"
 
-#: src/mh_gtk.c:61
+#: src/mh_gtk.c:63
 msgid "Remove _mailbox..."
-msgstr "_Odstrániť schránku..."
+msgstr "_Odstrániť schránku"
 
-#: src/mh_gtk.c:361
+#: src/mh_gtk.c:358
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox '%s' ?\n"
@@ -7650,106 +7795,94 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete odstrániť schránku „%s”?\n"
 "(Správy NEBUDÚ odstránené z disku)"
 
-#: src/mh_gtk.c:363
+#: src/mh_gtk.c:360
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Odstrániť schránku"
 
-#: src/mimeview.c:205
-msgid "_Open (l)"
-msgstr "_Otvoriť (l)"
+#: src/mimeview.c:202
+msgid "_Open"
+msgstr "_Otvoriť"
 
-#: src/mimeview.c:207
-msgid "Open _with (o)..."
-msgstr "O_tvoriť čím (o)..."
+#: src/mimeview.c:204
+msgid "Open _with..."
+msgstr "Otvoriť _pomocou…"
 
-#: src/mimeview.c:209
+#: src/mimeview.c:206
 msgid "Send to..."
-msgstr "Odoslať kam..."
+msgstr "Odoslať do…"
 
-#: src/mimeview.c:210
-msgid "_Display as text (t)"
-msgstr "_Zobraziť ako text (t)"
+#: src/mimeview.c:207
+msgid "_Display as text"
+msgstr "Zobraziť ako text"
 
-#: src/mimeview.c:211
-msgid "_Save as (y)..."
-msgstr "_Uložiť ako (y)..."
+#: src/mimeview.c:208
+msgid "_Save as..."
+msgstr "_Uložiť ako"
 
-#: src/mimeview.c:212
+#: src/mimeview.c:209
 msgid "Save _all..."
-msgstr "Uložiť _všetky..."
+msgstr "Uložiť _všetky"
 
-#: src/mimeview.c:213
-msgid "Next part (a)"
-msgstr "Ďalšia časť (a)"
-
-#: src/mimeview.c:214
-msgid "Previous part (z)"
-msgstr "Predošlá časť (z)"
-
-#: src/mimeview.c:285
+#: src/mimeview.c:282
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/mimeview.c:1032
-msgid "Check signature"
-msgstr "Overiť podpis"
-
-#: src/mimeview.c:1037 src/mimeview.c:1042 src/mimeview.c:1047
-#: src/mimeview.c:1052
+#: src/mimeview.c:1033 src/mimeview.c:1038 src/mimeview.c:1043
+#: src/mimeview.c:1048
 msgid "View full information"
 msgstr "Zobraziť úplné informácie"
 
-#: src/mimeview.c:1057 src/mimeview.c:1061
+#: src/mimeview.c:1054
 msgid "Check again"
 msgstr "Znova overiť"
 
-#: src/mimeview.c:1070
+#: src/mimeview.c:1064
 msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
 msgstr "Kvôli overeniu kliknite na ikonu, alebo stlačte „C”."
 
-#: src/mimeview.c:1075
+#: src/mimeview.c:1069
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
 msgstr ""
 "Čas na overenie podpisu vypršal. Kliknite na ikonu, alebo stlačte „C” na "
 "zopakovanie."
 
-#: src/mimeview.c:1313
+#: src/mimeview.c:1307
 msgid "Checking signature..."
-msgstr "Overujem podpis..."
+msgstr "Overujem podpis"
 
-#: src/mimeview.c:1356
+#: src/mimeview.c:1350
 msgid "Go back to email"
 msgstr "Naspäť na správu"
 
-#: src/mimeview.c:1776 src/mimeview.c:1865 src/mimeview.c:2055
-#: src/mimeview.c:2098 src/mimeview.c:2229
+#: src/mimeview.c:1746 src/mimeview.c:1835 src/mimeview.c:2027
+#: src/mimeview.c:2070 src/mimeview.c:2201
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "Nemožno uložiť časť viacdielnej správy: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1854 src/textview.c:3096
+#: src/mimeview.c:1824 src/textview.c:3116
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Prepísať existujúci súbor „%s”?"
 
-#: src/mimeview.c:1895
+#: src/mimeview.c:1866
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Zvoľte cieľovú zložku"
 
-#: src/mimeview.c:1902
+#: src/mimeview.c:1873
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "„%s” nie je zložka."
 
-#: src/mimeview.c:2130
+#: src/mimeview.c:2102
 msgid "No registered viewer for this file type."
 msgstr "Pre tento typ súboru nie je registrovaný prehliadač."
 
-#: src/mimeview.c:2162 src/mimeview.c:2169 src/textview.c:3027
+#: src/mimeview.c:2134 src/mimeview.c:2141 src/textview.c:3037
 msgid "Open with"
 msgstr "Otvoriť čím"
 
-#: src/mimeview.c:2163 src/mimeview.c:2170 src/textview.c:3028
+#: src/mimeview.c:2135 src/mimeview.c:2142 src/textview.c:3038
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command-line to open file:\n"
@@ -7758,11 +7891,11 @@ msgstr ""
 "Zadajte príkazový na otvorenie súboru:\n"
 "(„%s” bude nahradené názvom súboru)"
 
-#: src/mimeview.c:2263
+#: src/mimeview.c:2235
 msgid "Execute untrusted binary?"
 msgstr "Spustiť neznámy binárny súbor?"
 
-#: src/mimeview.c:2264
+#: src/mimeview.c:2236
 msgid ""
 "This attachment is an executable file. Executing untrusted binaries is "
 "dangerous and could probably lead to compromission of your computer.\n"
@@ -7774,94 +7907,94 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Naozaj chcete spustiť tento súbor?"
 
-#: src/mimeview.c:2268
+#: src/mimeview.c:2240
 msgid "Run binary"
 msgstr "Spustiť binárny súbor"
 
-#: src/mimeview.c:2578
+#: src/mimeview.c:2542
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: src/mimeview.c:2579
+#: src/mimeview.c:2543
 msgid "Size:"
 msgstr "Veľkosť:"
 
-#: src/mimeview.c:2591
+#: src/mimeview.c:2555
 msgid "Description:"
 msgstr "Popis:"
 
-#: src/news.c:295
+#: src/news.c:298
 #, c-format
-msgid "Account '%s': Connecting to NNTP server: %s...\n"
-msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru NNTP: %s ...\n"
+msgid "Account '%s': Connecting to NNTP server: %s:%d...\n"
+msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru NNTP: %s:%d…\n"
 
-#: src/news.c:316
+#: src/news.c:319
 #, c-format
 msgid "Error logging in to %s:%d ...\n"
-msgstr "Chyba pri nadväzovaní spojenia s %s:%d ...\n"
+msgstr "Chyba pri nadväzovaní spojenia s %s:%d \n"
 
-#: src/news.c:392
+#: src/news.c:395
 msgid ""
 "Libetpan does not support return code 480 so for now we choose to continue\n"
 msgstr ""
 "Libetpan nepodporuje návratový kód 480, takže teraz zvoľte pokračovať\n"
 
-#: src/news.c:401
+#: src/news.c:404
 msgid "Mode reader failed, continuing nevertheless\n"
 msgstr "Mode reader zlyhalo, napriek tomu pokračujem\n"
 
-#: src/news.c:405
+#: src/news.c:408
 #, c-format
 msgid "Error creating session with %s:%d\n"
 msgstr "Chyba pri vytváraní relácie s %s:%d\n"
 
-#: src/news.c:419
+#: src/news.c:422
 #, c-format
 msgid "Error authenticating to %s:%d ...\n"
-msgstr "Chyba pri autentifikácii na %s:%d ...\n"
+msgstr "Chyba pri autentifikácii na %s:%d\n"
 
-#: src/news.c:446
+#: src/news.c:449
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the News server."
 msgstr "Claws Mail potrebuje na prístup k serveru News pripojenie k sieti."
 
-#: src/news.c:472
+#: src/news.c:475
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "NNTP spojenie k %s:%d bolo prerušené. Obnovujem...\n"
+msgstr "NNTP spojenie k %s:%d bolo prerušené. Obnovujem\n"
 
-#: src/news.c:821
+#: src/news.c:824
 #, c-format
 msgid "couldn't select group: %s\n"
 msgstr "nemožno zvoliť skupinu: %s\n"
 
-#: src/news.c:1010 src/news.c:1180
+#: src/news.c:1013 src/news.c:1183
 #, c-format
 msgid "couldn't set group: %s\n"
 msgstr "nemožno nastaviť skupinu: %s\n"
 
-#: src/news.c:1019
+#: src/news.c:1022
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "neplatný rozsah článkov: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:1089 src/news.c:1113 src/news.c:1137
+#: src/news.c:1092 src/news.c:1116 src/news.c:1140
 msgid "couldn't get xhdr\n"
 msgstr "nemožno získať xhdr\n"
 
-#: src/news.c:1173
+#: src/news.c:1176
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "prijímam xover %d - %d v %s...\n"
+msgstr "prijímam xover %d - %d v %s\n"
 
-#: src/news.c:1188
+#: src/news.c:1191
 msgid "couldn't get xover\n"
 msgstr "nemožno získať xover\n"
 
-#: src/news.c:1203
+#: src/news.c:1206
 msgid "invalid xover line\n"
 msgstr "neplatný xover riadok\n"
 
-#: src/news.c:1373
+#: src/news.c:1379
 msgid ""
 "You have one or more News accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without News support; your News account(s) are "
@@ -7875,11 +8008,11 @@ msgstr ""
 "Pravdepodobne potrebujete nainštalovať knižnicu „libetpan”, a znova zostaviť "
 "Claws Mail."
 
-#: src/news_gtk.c:55
+#: src/news_gtk.c:56
 msgid "_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "Prih_lásiť sa do diskusnej skupiny..."
+msgstr "Prih_lásiť sa do diskusnej skupiny"
 
-#: src/news_gtk.c:56
+#: src/news_gtk.c:57
 msgid "_Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "_Odhlásiť sa z diskusnej skupiny"
 
@@ -7900,20 +8033,20 @@ msgstr "_Odhlásiť sa"
 msgid "Rename newsgroup folder"
 msgstr "Premenovať diskusnú zložku"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:77
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:81
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:458
 msgid "Bogofilter"
 msgstr "Bogofilter"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:470
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:474
 msgid "Bogofilter: fetching bodies..."
-msgstr "Bogofilter: sťahujem správy..."
+msgstr "Bogofilter: sťahujem správy"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:483
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:487
 msgid "Bogofilter: filtering messages..."
-msgstr "Bogofilter: filtrujem správy..."
+msgstr "Bogofilter: filtrujem správy"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:598
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:602
 msgid ""
 "The Bogofilter plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
 "error is that it didn't learn from any mail.\n"
@@ -7925,7 +8058,7 @@ msgstr ""
 "Použite voľby „/Označiť/Označiť ako spam„ a „/Označiť/Označiť ako nie spam” "
 "na naplnenie databázy čo najväčším počtom nevyžiadaných aj legitímnych správ."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:605
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:609
 #, c-format
 msgid ""
 "The Bogofilter plugin couldn't filter a message. The command `%s %s %s` "
@@ -7934,21 +8067,21 @@ msgstr ""
 "Zásuvný modul Bogofilter nemohol filtrovať správu. Nemožno spustiť príkaz `"
 "%s %s %s`."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:751
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:755
 msgid "Bogofilter: learning from message..."
-msgstr "Bogofilter: analyzujem správu..."
+msgstr "Bogofilter: analyzujem správu"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:764
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:813
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:768
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:817
 #, c-format
 msgid "Learning failed; `%s` returned with status %d."
 msgstr "Analýza zlyhala; `%s` vrátilo hodnotu %d."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:781
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:785
 msgid "Bogofilter: learning from messages..."
-msgstr "Bogofilter: analyzujem správy..."
+msgstr "Bogofilter: analyzujem správy"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:869
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:873
 #, c-format
 msgid ""
 "Learning failed; `%s %s %s` returned with error:\n"
@@ -7957,11 +8090,11 @@ msgstr ""
 "Analýza zlyhala; `%s %s %s` vrátilo chybu:\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:871 src/privacy.c:61
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875 src/privacy.c:62
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznáma chyba"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:998
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1002
 msgid ""
 "This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
 "POP account for spam using Bogofilter. You will need Bogofilter installed "
@@ -7990,59 +8123,59 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nastavenia nájdete v menu Nastavenie/Nastavenia/Zásuvné moduly/Bogofilter"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1031
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:650
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1035
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:651
 msgid "Spam detection"
 msgstr "Detekcia spamu"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1032
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:651
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1036
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:652
 msgid "Spam learning"
 msgstr "Učenie SPAM"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:149
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:399
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:150
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:400
 msgid "Process messages on receiving"
 msgstr "Spracúvať správy pri prijatí"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:157
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:357
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:158
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:358
 msgid "Maximum size"
 msgstr "Maximálna veľkosť"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:166
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:366
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:167
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:367
 msgid "Messages larger than this will not be checked"
 msgstr "Správy väčšie ako táto hodnota nebudú kontrolované"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:169
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:369 src/prefs_account.c:1482
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:170
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:370 src/prefs_account.c:1479
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:177
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:407
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:178
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:408
 msgid "Save spam in"
 msgstr "Uložiť spam v"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:185
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:415
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:186
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
 msgid ""
 "Folder for storing identified spam. Leave empty to use the trash folder."
 msgstr ""
 "Zložka na uloženie nájdeného spamu. Nechajte prázdne, ak chcete použiť "
 "zložku koša."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:191
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:421
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:192
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:422
 msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
 msgstr "Pomocou tohoto tlačidla vyberte zložku na ukladanie spamu"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:197
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:198
 msgid "When unsure, move to"
 msgstr "V prípade neistoty presunúť do"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:205
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:206
 msgid ""
 "Folder for storing mail for which spam status is Unsure. Leave empty to use "
 "the Inbox folder."
@@ -8050,26 +8183,26 @@ msgstr ""
 "Zložka na uloženie správ, u ktorých nie je istota, že sú spam. Nechajte "
 "prázdne, ak chcete použiť zložku prijatej pošty."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:211
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:212
 msgid "Click this button to select a folder for storing Unsure mails."
 msgstr "Použite toto tlačidlo na výber zložky na uloženie neurčitých správ."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:213
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:214
 msgid "Insert X-Bogosity header"
 msgstr "Vložiť hlavičku X-Bogosity"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:217
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:218
 msgid "Only done for messages in MH folders"
 msgstr "Toto je možné len so správami v zložkách MH"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:223
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:436
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:224
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:437
 msgid "Whitelist senders found in address book/folder"
 msgstr ""
 "Správy pochádzajúce od odosielateľov v adresári/zložke nepovažovať za spam"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:227
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:440
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:228
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:441
 msgid ""
 "Messages coming from your address book contacts will be received in the "
 "normal folder even if detected as spam"
@@ -8077,24 +8210,24 @@ msgstr ""
 "Správy pochádzajúce od odosielateľov z vášho adresára budú doručené do "
 "bežných zložiek aj v prípade, že budú identifikované ako spam"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:233
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:203
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:446
-#: src/prefs_filtering_action.c:551 src/prefs_filtering_action.c:558
-#: src/prefs_matcher.c:657
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:204
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:447
+#: src/prefs_filtering_action.c:557 src/prefs_filtering_action.c:564
+#: src/prefs_matcher.c:661
 msgid "Select ..."
-msgstr "Zvoľte ..."
+msgstr "Zvoľte"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:237
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:450
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:238
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:451
 msgid "Click this button to select a book or folder in the address book"
 msgstr "Toto tlačidlo vám umožní zvoliť adresár, alebo zložku adresára"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:239
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:240
 msgid "Learn whitelisted emails as ham"
 msgstr "Naučiť sa dôveryhodné emaily ako HAM"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:241
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:242
 msgid ""
 "If Bogofilter thought an email was spam or unsure, but it was whitelisted, "
 "learn it as ham."
@@ -8102,16 +8235,16 @@ msgstr ""
 "Ak si Bogofilter myslí, že email bol SPAM alebo si nie je istý, ale je v "
 "zozname dôveryhodných, naučiť sa ho ako HAM"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:250
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:251
 msgid "Bogofilter call"
 msgstr "Volanie Bogofilter"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:258
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:259
 msgid "Path to bogofilter executable"
 msgstr "Cesta k programu bogofilter"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:264
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:428
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:265
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:429
 msgid "Mark spam as read"
 msgstr "Označiť všetok spam ako prečítaný"
 
@@ -8136,43 +8269,43 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nie je veľmi užitočný"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:129
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:130
 msgid "Dillo Browser"
 msgstr "Prehliadač Dillo"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:170
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:171
 msgid "Load remote links in mails"
 msgstr "Nasledovať vzdialené linky v správach"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:176
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:177
 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
 msgstr "Ekvivalent voľby „--local” pre Dillo"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:178
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:179
 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
 msgstr "Vzdialené linky môžete nasledovať opätovným načítaním stránky"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:195
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
 msgid "Only for senders found in address book/folder"
 msgstr "Len pre odosielateľov nájdených v adresári/zložke"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:224
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:225
 msgid "Full window mode (hide controls)"
 msgstr "Režim celej obrazovky (skryť ovládacie prvky)"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:230
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:231
 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
 msgstr "Ekvivalent voľby „--fullwindow” pre Dillo"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:43
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:44
 msgid "Dillo HTML Viewer"
 msgstr "Prehliadač HTML Dillo"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:255
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:256
 msgid "Can't find the dillo executable in PATH. Is it installed?"
 msgstr "Nemožno nájsť spustiteľný súbor dillo v v PATH. Je nainštalovaný?"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:282
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:283
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
 "\n"
@@ -8184,15 +8317,15 @@ msgstr ""
 "Nastavenia nájdete v menu „Nastavenie/Nastavenia/Zásuvné moduly/Prehliadač "
 "HTML Dillo”"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:87 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:103
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:86 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:108
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:254
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:253
 msgid "[no user id]"
 msgstr "[žiadne id používateľa]"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:269
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:264
 #, c-format
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for the "
@@ -8205,11 +8338,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%.*s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:272
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:267
 msgid "Passphrases did not match.\n"
 msgstr "Heslá nesúhlasia.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:275
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:270
 #, c-format
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please re-enter the passphrase for the "
@@ -8222,7 +8355,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%.*s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:279
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:274
 #, c-format
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
@@ -8234,15 +8367,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%.*s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:282
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:277
 msgid "Bad passphrase.\n"
 msgstr "Neplatné heslo.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:120
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:121
 msgid "Key import"
 msgstr "Import kľúča"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:121
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:122
 msgid ""
 "This key is not in your keyring. Do you want Claws Mail to try and import it "
 "from a keyserver?"
@@ -8250,7 +8383,7 @@ msgstr ""
 "Tento kľúč nie je vo vašom zväzku kľúčov. Chcete, aby sa Claws Mail pokúsil "
 "importovať ho z kľúčového serveru?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:128 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:200
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:129 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:201
 msgid ""
 "\n"
 "  Key ID "
@@ -8258,15 +8391,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  ID kľúča"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:131 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:193
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:132 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:194
 msgid "   This key is not in your keyring.\n"
 msgstr "   Tento kľúč nie je vo vašom zväzku kľúčov.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:132
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:133
 msgid "   It should be possible to import it "
 msgstr "   Malo by byť možné importovať ho "
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:134
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:135
 msgid ""
 "when working online,\n"
 "   or "
@@ -8274,7 +8407,7 @@ msgstr ""
 "pri práci online,\n"
 "   alebo "
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:135
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:136
 msgid ""
 "with the following command: \n"
 "\n"
@@ -8284,7 +8417,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "     "
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:142
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:143
 msgid ""
 "\n"
 "  Importing key ID "
@@ -8292,19 +8425,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Importujem ID kľúča "
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:185
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:186
 msgid "   This key has been imported to your keyring.\n"
 msgstr "   Tento kľúč bol naimportovaný do vášho zväzku.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:187
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:188
 msgid "   This key couldn't be imported to your keyring.\n"
 msgstr "   Tento kľúč nebol importovaný do vášho zväzku.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:188
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:189
 msgid "   Key servers are sometimes slow.\n"
 msgstr "   Kľúčové servery môžu niekedy byť pomalé.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:189
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:190
 msgid ""
 "   You can try to import it manually with the command:\n"
 "\n"
@@ -8314,19 +8447,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "     "
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:194
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:195
 msgid "   Key import isn't implemented in Windows.\n"
 msgstr "   Import kľúčov nie je v systéme Windows implementovaný.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:203
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:204
 msgid "   This key is in your keyring.\n"
 msgstr "   Tento kľúč je vo vašom zväzku kľúčov.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:35
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:36
 msgid "PGP/Core"
 msgstr "PGP/Základ"
 
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:65
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:66
 msgid ""
 "This plugin handles PGP core operations, it is used by other plugins, like "
 "PGP/Mime.\n"
@@ -8348,71 +8481,71 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Na GPGME sa vzťahuje copyright 2001 Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org>"
 
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:94
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:95
 msgid "Core operations"
 msgstr "Základné operácie"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:101
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:106
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Automaticky overovať podpisy"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:106
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:111
 msgid "Use gpg-agent to manage passwords"
 msgstr "Na správu hesiel použiť gpg-agent"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:111
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:116
 msgid "Store passphrase in memory"
 msgstr "Uložiť heslo v pamäti"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:121
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:126
 msgid "Expire after"
 msgstr "Vymazať z pamäte po"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:136
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:141
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr "Nastavenie na „0” (nula) bude uchovávať heslo počas celej relácie"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:140 src/prefs_receive.c:172
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145 src/prefs_receive.c:173
 msgid "minute(s)"
 msgstr "minút"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:150
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:155
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Zachytiť vstup počas zadávania hesla"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:157
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:162
 msgid "Display warning on start-up if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Pri spustení zobraziť varovanie v prípade, že GnuPG nemožno použiť"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:291
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:296
 msgid "Sign key"
 msgstr "Kľúč podpisu"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:299
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:304
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Použiť predvolený kľúč GnuPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:310
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:315
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Zvoliť kľúč podľa vašej emailovej adresy"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:321
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:326
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Zadať kľúč ručne"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:331
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:336
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "Používateľ alebo ID kľúča:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:372
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:377
 msgid "No secret key found."
 msgstr "Nebol nájdený žiadny súkromný kľúč."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:375
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:380
 msgid "Generate a new key pair"
 msgstr "Vygenerovať nový pár kľúčov"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:553
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:558
 msgid "GPG"
 msgstr "GPG"
 
@@ -8424,203 +8557,210 @@ msgstr "nenájdená presná zhoda s/so „%s”, prosím zvoľte kľúč."
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:98
 #, c-format
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
-msgstr "Zhromažďujem informácie pre „%s” ... %c"
+msgstr "Zhromažďujem informácie pre „%s”  %c"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:239 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:239 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:142
 msgid "Undefined"
 msgstr "Nezadaná"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:242 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:145
-#: src/prefs_receive.c:196 src/prefs_summaries.c:461
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:242 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
+#: src/prefs_receive.c:197 src/prefs_summaries.c:462
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:245 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:147
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:245 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:146
 msgid "Marginal"
 msgstr "Čiastočná"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:150
 msgid "Ultimate"
 msgstr "Úplná"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:368
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:370
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Zvoľte kľúče"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID kľúča"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:400
 msgid "Trust"
 msgstr "Dôveryhodný"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:422
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:424
 msgid "_Select"
 msgstr "_Zvoliť"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:423
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:425
 msgid "_Other"
 msgstr "_Ostatné"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:424
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:426
 msgid "Do_n't encrypt"
 msgstr "_Nešifrovať"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:566
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:585
 msgid "Add key"
 msgstr "Pridať kľúč"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:567
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:586
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Zadajte iného používateľa alebo ID kľúča:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:589
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:608
+#, c-format
+msgid "Encrypt to %s <%s>"
+msgstr "Šifrovanie pre %s <%s>"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:609
 #, c-format
 msgid ""
-"The key of '%s' is not fully trusted.\n"
-"If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
+"This encryption key is not fully trusted.\n"
+"If you choose to encrypt the message with this key, you don't\n"
 "know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
-"Do you trust it enough to use it anyway?"
+"\n"
+"Key details: ID %s, primary identity %s &lt;%s&gt;\n"
+"\n"
+"Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgstr ""
-"Kľúč „%s” nie je úplne dôveryhodný.\n"
-"Ak ním budete šifrovať správu, nemôžete si byť úplne\n"
-"istý, či bude zašifrovaná pre správnu osobu.\n"
+"Tento šifrovací kľúč nie je úplne dôveryhodný.\n"
+"Ak zvolíte šifrovanie správy pomocou tohoto kľúča, nemôžete si\n"
+"byť úplne istý, či bude zašifrovaná pre správnu osobu.\n"
+"\n"
+"Podrobnosti kľúča: ID %s, primárna identita %s &lt;%s&gt;\n"
+"\n"
 "Dôverujete tomuto kľúču natoľko, že ho i tak chcete použiť?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:594
-msgid "Trust key"
-msgstr "Dôveryhodnosť kľúča"
-
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:79 src/privacy.c:248 src/privacy.c:252
-#: src/privacy.c:269 src/privacy.c:273
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:80 src/privacy.c:249 src/privacy.c:253
+#: src/privacy.c:270 src/privacy.c:274
 msgid "No signature found"
 msgstr "Nebol nájdený žiadny podpis"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:185 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:204
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:184 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:203
 #, c-format
 msgid "The signature can't be checked - %s"
 msgstr "Digitálny podpis nemožno overiť - %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:189 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:193
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:243
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:188 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:192
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:242
 msgid "The signature has not been checked."
 msgstr "Podpis nebol overený"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:199 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:201
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:198 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:200
 msgid "PGP Core: Can't get key - no gpg-agent running."
 msgstr "PGP Core: Nemožno získať kľúč – nie je spustený gpg-agent."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:217
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:215
 #, c-format
 msgid "Good signature from %s."
 msgstr "Platný podpis od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:223
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:222
 #, c-format
 msgid "Good signature (untrusted) from %s."
 msgstr "Platný podpis (bez dôvery) od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:228
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:227
 #, c-format
 msgid "Expired signature from %s."
 msgstr "Vypršaný podpis od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:231
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:230
 #, c-format
 msgid "Expired key from %s."
 msgstr "Vypršaný kľúč od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:234
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:233
 #, c-format
 msgid "Bad signature from %s."
 msgstr "Chybný podpis od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:238
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:237
 #, c-format
 msgid "Key 0x%s not available to verify this signature."
 msgstr "Nemožno nájsť verejný kľúč 0x%s na overenie tohoto podpisu."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:262
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:261
 msgid "Error checking signature: no status\n"
 msgstr "Chyba kontroly podpisu: žiadny stav\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:279
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:278
 #, c-format
 msgid "Error checking signature: %s\n"
-msgstr "EChyba overenia podpisu: %s\n"
+msgstr "Chyba overenia podpisu: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:295
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:294
 #, c-format
 msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
 msgstr "Podpísané pomocou %s kľúča s ID %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:302
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:301
 #, c-format
 msgid "Good signature from uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
 msgstr "Platný podpis od uid „%s” (Dôveryhodnosť %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:307
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:306
 #, c-format
 msgid "Expired signature from uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
 msgstr "Skončená platnosť podpisu od uid „%s” (Dôveryhodnosť: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:312
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
 msgstr "CHYBNÝ podpis od „%s”\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:323
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:322
 #, c-format
 msgid "                    uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
 msgstr "                uid „%s” (Dôveryhodnosť: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:330
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:329
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Odtlačok primárneho kľúča:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:348
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:347
 #, c-format
 msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
 msgstr "UPOZORNENIE: Adresa podpisu „%s” sa nezhoduje so záznamom DNS\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:354
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:353
 #, c-format
 msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
 msgstr "Overená adresa podpisu je „%s”\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:396
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:395
 #, c-format
 msgid "Couldn't get data from message, %s"
 msgstr "Nemožno získať údaje zo správy, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:412
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:411
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize data, %s"
 msgstr "Nemožno inicializovať údaje, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:557
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:556
 #, c-format
 msgid "Secret key not found (%s)"
 msgstr "Súkromný kľúč nebol nájdený (%s)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:586
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:585
 msgid "Secret key specification is ambiguous"
 msgstr "Zadanie súkromného kľúča je nejednoznačné"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:598
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:597
 #, c-format
 msgid "Error setting secret key: %s"
 msgstr "Chyba pri určení súkromného kľúča: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:636
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:658
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
 msgstr ""
 "Protokol Gpgme „%s” je nepoužiteľný. Systém „%s” nie je správne "
 "nainštalovaný."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:642
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:664
 #, c-format
 msgid ""
 "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
@@ -8629,12 +8769,12 @@ msgstr ""
 "Protokol Gpgme „%s” je nepoužiteľný. Systém „%s” je nainštalovaný vo verzii "
 "%s, ale je potrebná verzia %s.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:650
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:672
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
 msgstr "Protokol Gpgme „%s” je nepoužiteľný (neznámy problém)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:666
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:688
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -8642,18 +8782,18 @@ msgstr ""
 "GnuPG nie je správne nainštalované, alebo používate zastaralú\n"
 "verziu. Podpora OpenPGP bude vypnutá."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:700
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:722
 msgid ""
 "You have to save the account's information with \"OK\" before being able to "
 "generate a key pair.\n"
 msgstr ""
 "Pred vygenerovaním páru kľúčov musíte uložiť údaje o účte pomocou „OK”.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:705
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:727
 msgid "No PGP key found"
 msgstr "Nebol nájdený žiadny PGP kľúč"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:706
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:728
 msgid ""
 "Claws Mail did not find a secret PGP key, which means that you won't be able "
 "to sign emails or receive encrypted emails.\n"
@@ -8663,24 +8803,24 @@ msgstr ""
 "podpisovať správy, ani prijímať šifrované správy.\n"
 "Prajete si teraz vygenerovať nový pár kľúčov?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:776 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:792
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:798 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:814
 #, c-format
 msgid "Couldn't generate a new key pair: %s"
 msgstr "Nemožno vygenerovať nový pár kľúčov: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:783
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:805
 msgid ""
 "Generating your new key pair... Please move the mouse around to help "
 "generate entropy..."
 msgstr ""
-"Prebieha generácia vášho nového páru kľúčov... Prosím, pohybujte myšou, aby "
-"ste zvýšili entropiu v systéme..."
+"Prebieha generácia vášho nového páru kľúčov Prosím, pohybujte myšou, aby "
+"ste zvýšili entropiu v systéme"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:798
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:820
 msgid "Couldn't generate a new key pair: unknown error"
 msgstr "Nemožno vygenerovať nový pár kľúčov: neznáma chyba"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:802
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:824
 #, c-format
 msgid ""
 "Your new key pair has been generated. Its fingerprint is:\n"
@@ -8693,66 +8833,66 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Prajete si exportovať tento pár na kľúčový server?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:806
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:828
 msgid "Key generated"
 msgstr "Kľúč vygenerovaný"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:845
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:867
 msgid "Key exported."
 msgstr "Kľúč vyexportovaný."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:847
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:869
 msgid "Couldn't export key."
 msgstr "Nemožno exportovať kľúč."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:851
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:873
 msgid "Key export isn't implemented in Windows."
 msgstr "Export kľúčov nie je v systéme Windows implementovaný."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:241
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:242
 msgid "Incorrect part"
 msgstr "Nesprávna časť"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:245
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:246
 msgid "Not a text part"
 msgstr "Iná ako textová časť"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:256 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:413
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:257 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:414
 msgid "Couldn't get text data."
 msgstr "Nemožno získať textové dáta."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:274
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:275
 msgid "Couldn't convert text data to any sane charset."
 msgstr "Nemožno konvertovať textové dáta do žiadneho známeho kódovania."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:282 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:607
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:746 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:802
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:72 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:181
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:321 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:499
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:643 src/plugins/smime/smime.c:406
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:283 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:608
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:747 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:803
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:73 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:182
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:322 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:500
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:644 src/plugins/smime/smime.c:406
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
 msgstr "Nemožno inicializovať kontext GPG, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:406
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:407
 msgid "Couldn't parse mime part."
 msgstr "Nemožno spracovať časť MIME."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:436 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:344
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:437 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:345
 #, c-format
 msgid "Couldn't open decrypted file %s"
 msgstr "Nemožno otvoriť dešifrovaný súbor %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:453 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:462
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:471 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:479
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:489 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:498
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:355 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:369
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:454 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:463
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:472 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:480
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:490 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:499
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:356 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:370
 #, c-format
 msgid "Couldn't write to decrypted file %s"
 msgstr "Nemožno zapísať do dešifrovaného súboru %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:467 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:468
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:469
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:468 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:469
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:470
 msgid ""
 "\n"
 "--- Start of PGP/Inline encrypted data ---\n"
@@ -8760,51 +8900,51 @@ msgstr ""
 "\n"
 "--- Začiatok dát šifrovaných PGP/Inline ---\n"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:485 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:486
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:487
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:486 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:487
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:488
 msgid "--- End of PGP/Inline encrypted data ---\n"
 msgstr "--- Koniec dát šifrovaných PGP/Inline ---\n"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:506 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:381
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:507 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:382
 #, c-format
 msgid "Couldn't close decrypted file %s"
 msgstr "Nemožno zatvoriť dešifrovaný súbor %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:518
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:519
 msgid "Couldn't scan decrypted file."
 msgstr "Nemožno prečítať dešifrovaný súbor."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:526
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:527
 msgid "Couldn't scan decrypted file parts."
 msgstr "Nemožno prečítať dešifrované časti súboru."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:581 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:773
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:582 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:774
 msgid "Malformed message"
 msgstr "Nesprávny formát správy"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:592
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:593
 msgid "Couldn't create temporary file."
 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:631 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:526
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:632 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:527
 #, c-format
 msgid "Data signing failed, %s"
 msgstr "Podpísanie dát zlyhalo, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:649 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:551
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:650 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:552
 #, c-format
 msgid "Data signing failed due to invalid signer: %s"
 msgstr "Podpísanie dát zlyhalo kvôli neplatnému podpisu: %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:658 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:560
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:659 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:561
 msgid "Data signing failed, no results."
 msgstr "Podpísanie dát zlyhalo, žiadne výsledky."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:668 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:571
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:669 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:572
 msgid "Data signing failed, no contents."
 msgstr "Podpísanie dát zlyhalo, žiadny obsah."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:712
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:713
 msgid ""
 "Please note that attachments are not encrypted by the PGP/Inline system, nor "
 "are email headers, like Subject."
@@ -8812,30 +8952,30 @@ msgstr ""
 "Prosím, pamätajte, že pri použití systému PGP/Inline nebudú šifrované "
 "prílohy ani hlavičky správy (napr. Predmet)."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:756 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:653
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:757 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:654
 #, c-format
 msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
 msgstr "Nemožno pridať GPG kľúč %s, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:784 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:682
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:785 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:683
 #, c-format
 msgid "Couldn't create temporary file, %s"
 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:815 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:709
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:816 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:710
 #, c-format
 msgid "Encryption failed, %s"
 msgstr "Šifrovanie zlyhalo, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:882
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:883
 msgid "PGP/Inline"
 msgstr "PGP/Inline"
 
-#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:33
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:34
 msgid "PGP/inline"
 msgstr "PGP/Inline"
 
-#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:59
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:60
 msgid ""
 "This plugin handles the deprecated Inline method of signing and/or "
 "encrypting mails. You can decrypt mails, verify signatures or sign and "
@@ -8861,38 +9001,38 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Na GPGME sa vzťahuje copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:201
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:202
 msgid "Signature boundary not found."
 msgstr "Hranica podpisu nebola nájdená."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:393 src/plugins/smime/smime.c:487
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:394 src/plugins/smime/smime.c:487
 msgid "Couldn't parse decrypted file."
 msgstr "Nemožno spracovať dešifrovaný súbor."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:399 src/plugins/smime/smime.c:494
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:400 src/plugins/smime/smime.c:494
 msgid "Couldn't parse decrypted file parts."
 msgstr "Nemožno spracovať dešifrované časti súboru."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:445 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:484
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:446 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:485
 #, c-format
 msgid "Couldn't create temporary file: %s"
 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor: %s"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:609
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:610
 msgid ""
 "Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the PGP/"
 "Mime system."
 msgstr "Pozor, pri použití PGP/Mime systému nebudú šifrované hlavičky správy."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:779
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:780
 msgid "PGP/Mime"
 msgstr "PGP/Mime"
 
-#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:33
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:34
 msgid "PGP/MIME"
 msgstr "PGP/MIME"
 
-#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:59
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:60
 msgid ""
 "This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
 "mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
@@ -8917,12 +9057,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Na GPGME sa vzťahuje copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
-#: src/plugins/smime/plugin.c:37 src/plugins/smime/plugin.c:53
+#: src/plugins/smime/plugin.c:38 src/plugins/smime/plugin.c:54
 #: src/plugins/smime/smime.c:924
 msgid "S/MIME"
 msgstr "S/MIME"
 
-#: src/plugins/smime/plugin.c:58
+#: src/plugins/smime/plugin.c:59
 msgid ""
 "This plugin handles S/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
 "mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
@@ -8982,28 +9122,28 @@ msgstr ""
 "prosím dajte pozor na to, že hlavičky emailu, ako predmet, nie sú systémom S/"
 "MIME šifrované."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:76
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:77
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:649
 msgid "SpamAssassin"
 msgstr "SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:168
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:169
 msgid "SpamAssassin plugin couldn't connect to spamd.\n"
 msgstr "Zlyhalo pripojenie zásuvného modulu SpamAssassin k serveru spamd.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:184
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:185
 msgid "SpamAssassin plugin filtering failed.\n"
 msgstr "Filtrovanie zásuvného modulu SpamAssassin zlyhalo.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:237
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:238
 msgid "SpamAssassin plugin is disabled by its preferences.\n"
 msgstr "Zásuvný modul SpamAssassin je vo svojich nastaveniach vypnutý.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:242
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:243
 msgid "SpamAssassin: filtering message..."
-msgstr "SpamAssassin: filtrujem správu..."
+msgstr "SpamAssassin: filtrujem správu"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:371
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:372
 msgid ""
 "The SpamAssassin plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
 "error is an unreachable spamd daemon. Please make sure spamd is running and "
@@ -9013,23 +9153,23 @@ msgstr ""
 "príčina je nedostupnosť servera spamd. Uistite sa, že server spamd beží a je "
 "dostupný."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:428
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:429
 msgid ""
 "Claws Mail needs network access in order to feed this mail(s) to the remote "
 "learner."
 msgstr "Na vzdialené učenie potrebuje Claws Mail pripojenie k sieti."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:573
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:574
 msgid "Failed to get username"
 msgstr "Zlyhalo získanie mena používateľa"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:585
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:586
 msgid "SpamAssassin plugin is loaded but disabled by its preferences.\n"
 msgstr ""
 "Zásuvný modul SpamAssassin je načítaný, ale je vo svojich nastaveniach "
 "vypnutý.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:619
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:620
 msgid ""
 "This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
 "POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a "
@@ -9053,125 +9193,125 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nastavenia nájdete v menu Nastavenie/Nastavenia/Zásuvné moduly/SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:90
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:91
 msgid "Localhost"
 msgstr "Localhost"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:91
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:92
 msgid "TCP"
 msgstr "TCP"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:92
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:93
 msgid "Unix Socket"
 msgstr "Unixový soket"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:268
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:269
 msgid "Enable SpamAssassin plugin"
 msgstr "Aktivovať zásuvný modul SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:272
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:273
 msgid "Transport"
 msgstr "Prenos"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:280
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:281
 msgid "Type of transport"
 msgstr "Typ prenosu"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:301
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:302
 msgid "User"
 msgstr "Meno používateľa"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:314
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
 msgid "User to use with spamd server"
-msgstr "Používateľ na spamd serveri"
+msgstr "Používateľ na spamd servere"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:316
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:317
 msgid "spamd"
 msgstr "spamd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:334
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:335
 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
 msgstr "Názov hostiteľa alebo IP adresa servera spamd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:345
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:346
 msgid "Port of spamd server"
 msgstr "Port serveru spamd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:351
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:352
 msgid "Path of Unix socket"
 msgstr "Cesta k unixovému soketu"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:386
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387
 msgid ""
 "Maximum time allowed for checking. If the check takes longer it will be "
 "aborted."
 msgstr ""
 "Maximálny čas povolený na kontrolu. Ak kontrola trvá dlhšie, bude prerušená."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:390 src/prefs_other.c:552
-#: src/prefs_summaries.c:495
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:391 src/prefs_other.c:554
+#: src/prefs_summaries.c:496
 msgid "seconds"
 msgstr "sekúnd"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:53 src/plugins/trayicon/trayicon.c:588
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:56 src/plugins/trayicon/trayicon.c:591
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:70
 msgid "Trayicon"
 msgstr "Ikona oznamovacej oblasti"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
 msgid "_Get Mail"
 msgstr "_Prijať"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
 msgid "_Email"
 msgstr "_Správa"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
 msgid "E_mail from account"
 msgstr "Správa _z účtu"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
 msgid "Open A_ddressbook"
 msgstr "Otvoriť a_dresár"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:102
 msgid "E_xit Claws Mail"
 msgstr "S_končiť Claws Mail"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:104
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:107
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "Pracovať _odpojený"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:186
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:189
 #, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
 msgstr "Nových: %d, Neprečítaných: %d, Celkovo: %d"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:354
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:357
 msgid "Claws Mail"
 msgstr "Claws Mail"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:401
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:404
 msgid "Failed to register offline switch hook"
 msgstr "Zlyhala registrácia obsluhy udalosti „offline switch”"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:407
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:410
 msgid "Failed to register account list changed hook"
 msgstr "Zlyhala registrácia obsluhy udalosti „account list changed”"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:413
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:416
 msgid "Failed to register close hook"
 msgstr "Zlyhala registrácia obsluhy udalosti „close”"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:419
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:422
 msgid "Failed to register got iconified hook"
 msgstr "Zlyhala registrácia obsluhy udalosti „got iconified”"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:425
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:428
 msgid "Failed to register theme change hook"
 msgstr "Zlyhala registrácia obsluhy udalosti „theme change”"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:492
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:495
 msgid ""
 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
 "have new or unread mail.\n"
@@ -9186,19 +9326,19 @@ msgstr ""
 "vykreslený list. Podržanie kurzora myši nad ikonou ukáže počet nových a "
 "neprečítaných správ, ako aj celkový počet správ."
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:106
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:107
 msgid "Hide at start-up"
 msgstr "Skryť okno pri štarte"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:112
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:113
 msgid "Hide Claws Mail at start-up"
 msgstr "Skryje okno Claws Mail pri štarte"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:115
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:116
 msgid "Close to tray"
 msgstr "Zatvoriť do systémovej lišty"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:121
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:122
 msgid ""
 "Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
 "when the window close button is clicked"
@@ -9206,111 +9346,111 @@ msgstr ""
 "Skryje Claws Mail do systémovej lišty, namiesto jeho zatvorenia\n"
 "pri zatvorení zatváracím tlačidlom okna"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:124
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:125
 msgid "Minimize to tray"
 msgstr "Minimalizovať do systémovej lišty"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:130
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:131
 msgid "Hide Claws Mail using the tray icon instead of minimizing it"
 msgstr "Pri zavretí okna aplikáciu minimalizovať do systémovej lišty"
 
-#: src/pop.c:151
+#: src/pop.c:152
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
 msgstr "V pozdrave nebola nájdená vyžadovaná APOP časová značka\n"
 
-#: src/pop.c:158
+#: src/pop.c:159
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
 msgstr "Chybná časová značka v pozdrave\n"
 
-#: src/pop.c:165
+#: src/pop.c:166
 msgid "Timestamp syntax error in greeting (not ASCII)\n"
 msgstr "Chybná časová značka v pozdrave (nie ascii)\n"
 
-#: src/pop.c:189 src/pop.c:216
+#: src/pop.c:190 src/pop.c:217
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
 
-#: src/pop.c:262
+#: src/pop.c:263
 #, c-format
 msgid "invalid UIDL response: %s\n"
 msgstr "neplatná UIDL odpoveď: %s\n"
 
-#: src/pop.c:830
+#: src/pop.c:831
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d [%s]\n"
 msgstr "POP3: Odstraňujem starú správu %d [%s]\n"
 
-#: src/pop.c:846
+#: src/pop.c:847
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d [%s] (%d bytes)\n"
 msgstr "POP3: Preskakujem správu %d [%s] (%d bajtov)\n"
 
-#: src/pop.c:878
+#: src/pop.c:879
 msgid "mailbox is locked\n"
 msgstr "poštová schránka je zamknutá\n"
 
-#: src/pop.c:881
+#: src/pop.c:882
 msgid "Session timeout\n"
 msgstr "Čas spojenia vypršal\n"
 
-#: src/pop.c:900
+#: src/pop.c:901
 msgid "command not supported\n"
 msgstr "príkaz nie je podporovaný\n"
 
-#: src/pop.c:905
+#: src/pop.c:906
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
 msgstr "nastala chyba relácie POP3\n"
 
-#: src/pop.c:1100
+#: src/pop.c:1101
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "príkaz TOP nie je podporovaný\n"
 
-#: src/prefs_account.c:329 src/prefs_account.c:1425 src/prefs_account.c:2411
-#: src/wizard.c:1547
+#: src/prefs_account.c:332 src/prefs_account.c:1422 src/prefs_account.c:2408
+#: src/wizard.c:1549
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:332 src/prefs_account.c:1538 src/prefs_account.c:2426
+#: src/prefs_account.c:335 src/prefs_account.c:1535 src/prefs_account.c:2423
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:333
+#: src/prefs_account.c:336
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:334 src/wizard.c:1549
+#: src/prefs_account.c:337 src/wizard.c:1551
 msgid "Local mbox file"
 msgstr "Lokálna schránka mbox"
 
-#: src/prefs_account.c:335
+#: src/prefs_account.c:338
 msgid "None (SMTP only)"
 msgstr "Žiadne (len SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1024
+#: src/prefs_account.c:1021
 msgid "Name of account"
 msgstr "Názov účtu"
 
-#: src/prefs_account.c:1033
+#: src/prefs_account.c:1030
 msgid "Set as default"
 msgstr "Nastaviť ako predvolené"
 
-#: src/prefs_account.c:1041
+#: src/prefs_account.c:1038
 msgid "Personal information"
 msgstr "Osobné informácie"
 
-#: src/prefs_account.c:1050
+#: src/prefs_account.c:1047
 msgid "Full name"
 msgstr "Celé meno"
 
-#: src/prefs_account.c:1056
+#: src/prefs_account.c:1053
 msgid "Mail address"
 msgstr "Emailová adresa"
 
-#: src/prefs_account.c:1086
+#: src/prefs_account.c:1083
 msgid "Server information"
-msgstr "Informácie o serveri"
+msgstr "Informácie o servere"
 
-#: src/prefs_account.c:1121
+#: src/prefs_account.c:1118
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\">Warning: this version of Claws Mail\n"
 "has been built without IMAP and News support.</span>"
@@ -9318,100 +9458,100 @@ msgstr ""
 "<span weight=\"bold\">Varovanie: táto verzia Claws Mail\n"
 "bola zostavená bez podpory protokolu IMAP a NNTP.</span>"
 
-#: src/prefs_account.c:1150
+#: src/prefs_account.c:1147
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Tento server vyžaduje autentifikáciu"
 
-#: src/prefs_account.c:1157
+#: src/prefs_account.c:1154
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Autentifikovať pri pripojení"
 
-#: src/prefs_account.c:1215
+#: src/prefs_account.c:1212
 msgid "News server"
 msgstr "News server"
 
-#: src/prefs_account.c:1221
+#: src/prefs_account.c:1218
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Server pre prijímanie"
 
-#: src/prefs_account.c:1227
+#: src/prefs_account.c:1224
 msgid "Local mailbox"
 msgstr "Lokálna poštová schránka"
 
-#: src/prefs_account.c:1234
+#: src/prefs_account.c:1231
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP server (odosielanie)"
 
-#: src/prefs_account.c:1242
+#: src/prefs_account.c:1239
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Použiť príkaz miesto SMTP serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:1251
+#: src/prefs_account.c:1248
 msgid "command to send mails"
 msgstr "príkaz na odosielanie pošty"
 
-#: src/prefs_account.c:1258 src/prefs_account.c:1765
+#: src/prefs_account.c:1255 src/prefs_account.c:1762
 msgid "User ID"
 msgstr "Prihlasovacie meno"
 
-#: src/prefs_account.c:1264 src/prefs_account.c:1785 src/prefs_account.c:2494
-#: src/prefs_account.c:2516 src/wizard.c:1387 src/wizard.c:1666
+#: src/prefs_account.c:1261 src/prefs_account.c:1782 src/prefs_account.c:2491
+#: src/prefs_account.c:2513 src/wizard.c:1389 src/wizard.c:1668
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/prefs_account.c:1313
+#: src/prefs_account.c:1310
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Účet%d"
 
-#: src/prefs_account.c:1399
+#: src/prefs_account.c:1396
 msgid "Local"
 msgstr "Lokálne"
 
-#: src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:1494
+#: src/prefs_account.c:1402 src/prefs_account.c:1491
 msgid "Default Inbox"
 msgstr "Predvolený inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1412 src/prefs_account.c:1419 src/prefs_account.c:1501
-#: src/prefs_account.c:1508
+#: src/prefs_account.c:1409 src/prefs_account.c:1416 src/prefs_account.c:1498
+#: src/prefs_account.c:1505
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr "Nefiltrované správy budú umiestnené v tejto zložke"
 
-#: src/prefs_account.c:1416 src/prefs_account.c:1505 src/prefs_account.c:1969
-#: src/prefs_customheader.c:236
+#: src/prefs_account.c:1413 src/prefs_account.c:1502 src/prefs_account.c:1966
+#: src/prefs_customheader.c:237
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "P_rehliadať"
 
-#: src/prefs_account.c:1427
+#: src/prefs_account.c:1424
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "Použiť bezpečnú autentifikáciu (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1430
+#: src/prefs_account.c:1427
 msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "Vymazať správy na serveri po ich prijatí"
+msgstr "Vymazať správy na servere po ich prijatí"
 
-#: src/prefs_account.c:1441
+#: src/prefs_account.c:1438
 msgid "Remove after"
 msgstr "Vymazať po"
 
-#: src/prefs_account.c:1448 src/prefs_account.c:1458
+#: src/prefs_account.c:1445 src/prefs_account.c:1455
 msgid "0 days and 0 hours : remove immediately"
 msgstr "0 dní a 0 hodín: mazať ihneď"
 
-#: src/prefs_account.c:1451 src/prefs_folder_item.c:524
-#: src/prefs_matcher.c:325
+#: src/prefs_account.c:1448 src/prefs_folder_item.c:562
+#: src/prefs_matcher.c:329
 msgid "days"
 msgstr "dňoch"
 
-#: src/prefs_account.c:1461
+#: src/prefs_account.c:1458
 msgid "hours"
 msgstr "hodín"
 
-#: src/prefs_account.c:1471
+#: src/prefs_account.c:1468
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Prijať správu veľkú najviac"
 
-#: src/prefs_account.c:1474
+#: src/prefs_account.c:1471
 msgid ""
 "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
 "you will be able to download them fully or delete them."
@@ -9419,90 +9559,90 @@ msgstr ""
 "Správy väčšie ako táto hodnota budú stiahnuté čiastočne. Po ich zvolení ich "
 "bude možné buď stiahnuť úplne, alebo ich odstrániť."
 
-#: src/prefs_account.c:1514 src/prefs_account.c:2441
+#: src/prefs_account.c:1511 src/prefs_account.c:2438
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1521
+#: src/prefs_account.c:1518
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maximálny počet príspevkov na stiahnutie"
 
-#: src/prefs_account.c:1531
+#: src/prefs_account.c:1528
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "neobmedzené, ak je zadané 0"
 
-#: src/prefs_account.c:1544 src/prefs_account.c:1737
+#: src/prefs_account.c:1541 src/prefs_account.c:1734
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Metóda autentifikácie"
 
-#: src/prefs_account.c:1554 src/prefs_account.c:1746 src/prefs_send.c:285
+#: src/prefs_account.c:1551 src/prefs_account.c:1743 src/prefs_send.c:286
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatické"
 
-#: src/prefs_account.c:1566
+#: src/prefs_account.c:1563
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Zložka servera IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:1570
+#: src/prefs_account.c:1567
 msgid "(usually empty)"
 msgstr "(zväčša prázdne)"
 
-#: src/prefs_account.c:1584
+#: src/prefs_account.c:1581
 msgid "Show subscribed folders only"
 msgstr "Zobraziť len odoberané zložky"
 
-#: src/prefs_account.c:1591
+#: src/prefs_account.c:1588
 msgid "Bandwidth-efficient mode (prevents retrieving remote tags)"
 msgstr "Na šírku pásma efektívny režim (bráni prijímaniu vzdialených značiek)"
 
-#: src/prefs_account.c:1593
+#: src/prefs_account.c:1590
 msgid "This mode uses less bandwidth, but can be slower with some servers."
 msgstr ""
 "V tomto režime je prenášaných menej dát, ale komunikácia s niektorými "
 "servermi môže byť pomalšia."
 
-#: src/prefs_account.c:1600
+#: src/prefs_account.c:1597
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtrovať správy pri prijatí"
 
-#: src/prefs_account.c:1607
+#: src/prefs_account.c:1604
 msgid "Allow filtering using plugins on receiving"
 msgstr "Filtrovať správy pri prijatí aj pomocou zásuvných modulov"
 
-#: src/prefs_account.c:1611
+#: src/prefs_account.c:1608
 msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
 msgstr "„Prijať poštu” kontroluje nové správy v tomto účte"
 
-#: src/prefs_account.c:1692 src/prefs_customheader.c:208
-#: src/prefs_matcher.c:609 src/prefs_matcher.c:1917 src/prefs_matcher.c:1938
+#: src/prefs_account.c:1689 src/prefs_customheader.c:209
+#: src/prefs_matcher.c:613 src/prefs_matcher.c:1921 src/prefs_matcher.c:1942
 msgid "Header"
 msgstr "Hlavička"
 
-#: src/prefs_account.c:1694
+#: src/prefs_account.c:1691
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generovať hlavičku Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1697
+#: src/prefs_account.c:1694
 msgid "Send account mail address in Message-ID"
 msgstr "Poslať emailovú adresu účtu v Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1700
+#: src/prefs_account.c:1697
 msgid "Generate X-Mailer header"
 msgstr "Generovať hlavičku X-Mailer"
 
-#: src/prefs_account.c:1707
+#: src/prefs_account.c:1704
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Pridať používateľom definované hlavičky"
 
-#: src/prefs_account.c:1719
+#: src/prefs_account.c:1716
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentifikácia"
 
-#: src/prefs_account.c:1722
+#: src/prefs_account.c:1719
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "Autentifikácia SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1811
+#: src/prefs_account.c:1808
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -9510,180 +9650,180 @@ msgstr ""
 "Ak necháte tieto polia prázdne, bude použité to isté prihlasovacie meno a "
 "heslo ako pri prijímaní."
 
-#: src/prefs_account.c:1822
+#: src/prefs_account.c:1819
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Autentifikovať cez POP3 pred odosielaním"
 
-#: src/prefs_account.c:1837
+#: src/prefs_account.c:1834
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Časový limit autentifikácie POP: "
 
-#: src/prefs_account.c:1845
+#: src/prefs_account.c:1842
 msgid "minutes"
 msgstr "minút"
 
-#: src/prefs_account.c:1915 src/prefs_account.c:1961
+#: src/prefs_account.c:1912 src/prefs_account.c:1958
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1918
+#: src/prefs_account.c:1915
 msgid "Automatically insert signature"
 msgstr "Automaticky vložiť podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1923
+#: src/prefs_account.c:1920
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Oddeľovač podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:1948
+#: src/prefs_account.c:1945
 msgid "Command output"
 msgstr "Výstup príkazu"
 
-#: src/prefs_account.c:1981
+#: src/prefs_account.c:1978
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automaticky nastaviť nasledujúce adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:2033
+#: src/prefs_account.c:2030
 msgid "Spell check dictionaries"
 msgstr "Slovníky kontroly preklepov"
 
-#: src/prefs_account.c:2043 src/prefs_folder_item.c:1046
-#: src/prefs_spelling.c:162
+#: src/prefs_account.c:2040 src/prefs_folder_item.c:1094
+#: src/prefs_spelling.c:163
 msgid "Default dictionary"
 msgstr "Predvolený slovník"
 
-#: src/prefs_account.c:2056 src/prefs_folder_item.c:1080
-#: src/prefs_spelling.c:175
+#: src/prefs_account.c:2053 src/prefs_folder_item.c:1128
+#: src/prefs_spelling.c:176
 msgid "Default alternate dictionary"
 msgstr "Prednastavený alternatívny slovník"
 
-#: src/prefs_account.c:2142 src/prefs_account.c:3258
-#: src/prefs_compose_writing.c:349 src/prefs_folder_item.c:1395
-#: src/prefs_folder_item.c:1788 src/prefs_quote.c:118 src/prefs_quote.c:236
-#: src/prefs_spelling.c:335 src/prefs_wrapping.c:152
+#: src/prefs_account.c:2139 src/prefs_account.c:3255
+#: src/prefs_compose_writing.c:350 src/prefs_folder_item.c:1443
+#: src/prefs_folder_item.c:1836 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
+#: src/prefs_spelling.c:336 src/prefs_wrapping.c:153
 msgid "Compose"
 msgstr "Nová"
 
-#: src/prefs_account.c:2157 src/prefs_folder_item.c:1423 src/prefs_quote.c:133
-#: src/toolbar.c:397
+#: src/prefs_account.c:2154 src/prefs_folder_item.c:1471 src/prefs_quote.c:134
+#: src/toolbar.c:401
 msgid "Reply"
 msgstr "Odpovedať"
 
-#: src/prefs_account.c:2172 src/prefs_filtering_action.c:186
-#: src/prefs_folder_item.c:1451 src/prefs_quote.c:148 src/toolbar.c:401
+#: src/prefs_account.c:2169 src/prefs_filtering_action.c:191
+#: src/prefs_folder_item.c:1499 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:405
 msgid "Forward"
 msgstr "Poslať ďalej"
 
-#: src/prefs_account.c:2219
+#: src/prefs_account.c:2216
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Predvolený systém súkromia"
 
-#: src/prefs_account.c:2248
+#: src/prefs_account.c:2245
 msgid "Always sign messages"
 msgstr "Vždy podpisovať správy"
 
-#: src/prefs_account.c:2250
+#: src/prefs_account.c:2247
 msgid "Always encrypt messages"
 msgstr "Vždy šifrovať správy"
 
-#: src/prefs_account.c:2252
+#: src/prefs_account.c:2249
 msgid "Always sign messages when replying to a signed message"
 msgstr "Vždy podpísať správy pri odpovedi na podpísanú správu"
 
-#: src/prefs_account.c:2255
+#: src/prefs_account.c:2252
 msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
 msgstr "Vždy šifrovať odpoveď na šifrovanú správu"
 
-#: src/prefs_account.c:2258
+#: src/prefs_account.c:2255
 msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
-msgstr "Zašifrovať odoslané správy aj vlastným kľúčom"
+msgstr "Zašifrovať odoslané správy aj vlastným kľúčom"
 
-#: src/prefs_account.c:2260
+#: src/prefs_account.c:2257
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Uložiť odoslané zašifrované správy ako prostý text"
 
-#: src/prefs_account.c:2415 src/prefs_account.c:2430 src/prefs_account.c:2444
+#: src/prefs_account.c:2412 src/prefs_account.c:2427 src/prefs_account.c:2441
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Nepoužívať SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2418
+#: src/prefs_account.c:2415
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Použiť SSL pre spojenie POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:2421 src/prefs_account.c:2436 src/prefs_account.c:2467
+#: src/prefs_account.c:2418 src/prefs_account.c:2433 src/prefs_account.c:2464
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Použiť príkaz STARTTLS na nadviazanie relácie SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2433
+#: src/prefs_account.c:2430
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Použiť SSL pre IMAP4 spojenie"
 
-#: src/prefs_account.c:2453
+#: src/prefs_account.c:2450
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Použiť SSL pre NNTP spojenie"
 
-#: src/prefs_account.c:2457
+#: src/prefs_account.c:2454
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Odoslať (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2461
+#: src/prefs_account.c:2458
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Nepoužívať SSL (v prípade potreby použiť STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:2464
+#: src/prefs_account.c:2461
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Použiť SSL pre SMTP spojenie"
 
-#: src/prefs_account.c:2472
+#: src/prefs_account.c:2469
 msgid "Client certificates"
 msgstr "Certifikáty klienta"
 
-#: src/prefs_account.c:2480
+#: src/prefs_account.c:2477
 msgid "Certificate for receiving"
 msgstr "Certifikát na prijímanie"
 
-#: src/prefs_account.c:2483 src/prefs_account.c:2505 src/prefs_account.c:2764
-#: src/wizard.c:1377 src/wizard.c:1656
+#: src/prefs_account.c:2480 src/prefs_account.c:2502 src/prefs_account.c:2761
+#: src/wizard.c:1379 src/wizard.c:1658
 msgid "Browse"
 msgstr "Prehliadať"
 
-#: src/prefs_account.c:2485 src/prefs_account.c:2487 src/prefs_account.c:2507
-#: src/prefs_account.c:2509
+#: src/prefs_account.c:2482 src/prefs_account.c:2484 src/prefs_account.c:2504
+#: src/prefs_account.c:2506
 msgid "Client certificate file as a PKCS12 or PEM file"
 msgstr "Súbor klientského certifikátu ako súbor PKCS12 alebo PEM"
 
-#: src/prefs_account.c:2502
+#: src/prefs_account.c:2499
 msgid "Certificate for sending"
 msgstr "Certifikát na odosielanie"
 
-#: src/prefs_account.c:2535
+#: src/prefs_account.c:2532
 msgid "Use non-blocking SSL"
 msgstr "Použiť neblokujúce SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2547
+#: src/prefs_account.c:2544
 msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
 msgstr "Vypnite túto voľbu ak máte problémy pri SSL spojeniach"
 
-#: src/prefs_account.c:2663
+#: src/prefs_account.c:2660
 msgid "SMTP port"
 msgstr "SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2670
+#: src/prefs_account.c:2667
 msgid "POP3 port"
 msgstr "POP3 port"
 
-#: src/prefs_account.c:2677
+#: src/prefs_account.c:2674
 msgid "IMAP4 port"
 msgstr "IMAP4 port"
 
-#: src/prefs_account.c:2684
+#: src/prefs_account.c:2681
 msgid "NNTP port"
 msgstr "NNTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2690
+#: src/prefs_account.c:2687
 msgid "Domain name"
 msgstr "Názov domény"
 
-#: src/prefs_account.c:2693
+#: src/prefs_account.c:2690
 msgid ""
 "The domain name will be used in the generated Message-ID, and when "
 "connecting to SMTP servers."
@@ -9691,15 +9831,15 @@ msgstr ""
 "Názov domény bude použitý na generovanie Message-ID, a pri pripájaní k "
 "serverom SMTP."
 
-#: src/prefs_account.c:2707
+#: src/prefs_account.c:2704
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Použiť príkaz na komunikáciu so serverom"
 
-#: src/prefs_account.c:2715
+#: src/prefs_account.c:2712
 msgid "Move deleted mails to trash and expunge immediately"
 msgstr "Presunúť zmazané správy do koša a ihneď vymazať"
 
-#: src/prefs_account.c:2717
+#: src/prefs_account.c:2714
 msgid ""
 "Moves deleted mails to trash instead of using the \\Deleted flag without "
 "expunging."
@@ -9707,202 +9847,202 @@ msgstr ""
 "Presúva zmazané emaily do koša, namiesto použitia príznaku Zmazané bez ich "
 "zmazania."
 
-#: src/prefs_account.c:2721
+#: src/prefs_account.c:2718
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Označiť správy posielané ďalej ako prečítané a zafarbiť:"
 
-#: src/prefs_account.c:2777
+#: src/prefs_account.c:2774
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Uložiť odoslané správy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2779
+#: src/prefs_account.c:2776
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Uložiť správy do fronty"
 
-#: src/prefs_account.c:2781
+#: src/prefs_account.c:2778
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Uložiť koncepty do"
 
-#: src/prefs_account.c:2783
+#: src/prefs_account.c:2780
 msgid "Put dele