2007-02-26 [paul] 2.7.2cvs75
[claws.git] / po / sk.po
index 944908273784876b36a357f5113312770d7dd699..b526f2b6071f066b45152005f089dc29d10e0e74 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,14 +1,14 @@
-# translation of Claws-Mail 2.6.0 to Slovak language
+# translation of Claws Mail 2.8.0 to Slovak language
 # Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
 #
 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: claws-mail 2.7.0\n"
+"Project-Id-Version: Claws Mail 2.8.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-01 10:27+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-01-07 22:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-19 08:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-02-25 20:38+0100\n"
 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#: src/account.c:378
+#: src/account.c:372
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
@@ -25,15 +25,15 @@ msgstr ""
 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
 
-#: src/account.c:425
+#: src/account.c:419
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "Priečinok sa nedá vytvoriť."
 
-#: src/account.c:682
+#: src/account.c:676
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Úprava kônt"
 
-#: src/account.c:700
+#: src/account.c:694
 msgid ""
 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
@@ -43,63 +43,63 @@ msgstr ""
 "zaškrtnutie poľa v stĺpci označenom 'G' určuje ktoré kontá budú v tomto "
 "poradí zahrnuté."
 
-#: src/account.c:773
+#: src/account.c:767
 msgid " _Set as default account "
 msgstr " _Nastaviť ako východzie konto "
 
-#: src/account.c:867
+#: src/account.c:861
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr "Kontá so vzdialenými priečinkami sa nedajú kopírovať."
 
-#: src/account.c:873
+#: src/account.c:867
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Kópia %s"
 
-#: src/account.c:1012
+#: src/account.c:1006
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať konto '%s'?"
 
-#: src/account.c:1014
+#: src/account.c:1008
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Bez názvu)"
 
-#: src/account.c:1015
+#: src/account.c:1009
 msgid "Delete account"
 msgstr "Zmazať konto"
 
-#: src/account.c:1461
+#: src/account.c:1455
 msgid "Accounts List Default Column Name|D"
 msgstr "D"
 
-#: src/account.c:1467
+#: src/account.c:1461 src/prefs_folder_item.c:740
 msgid "Default account"
 msgstr "Východzie konto"
 
-#: src/account.c:1475
+#: src/account.c:1469
 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
 msgstr "G"
 
-#: src/account.c:1481
+#: src/account.c:1475
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr "Tlačítko 'Prijať poštu' prijme poštu z označených kônt"
 
-#: src/account.c:1488 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
-#: src/compose.c:5821 src/compose.c:6112 src/editaddress.c:1041
-#: src/editaddress.c:1090 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
+#: src/account.c:1482 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
+#: src/compose.c:5857 src/compose.c:6148 src/editaddress.c:1043
+#: src/editaddress.c:1092 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:376 src/prefs_filtering.c:364
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:404 src/prefs_filtering.c:364
 #: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_template.c:185
 msgid "Name"
 msgstr "Meno"
 
-#: src/account.c:1495 src/prefs_account.c:1176 src/prefs_account.c:2712
+#: src/account.c:1489 src/prefs_account.c:1232 src/prefs_account.c:2783
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/account.c:1502 src/ssl_manager.c:102
+#: src/account.c:1496 src/ssl_manager.c:102
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
@@ -113,8 +113,9 @@ msgid "Could not get message part."
 msgstr "Nepodarilo sa získať časť správy."
 
 #: src/action.c:403
-msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "Nepodarilo sa získať časť viacdielnej správy"
+#, c-format
+msgid "Can't get part of multipart message: %s"
+msgstr "Nepodarilo sa získať časť viacdielnej správy: %s"
 
 #: src/action.c:517
 #, c-format
@@ -193,336 +194,341 @@ msgstr ""
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Používateľom zadaný parameter"
 
+#: src/addr_compl.c:554 src/addressbook.c:4399
+msgid "Group"
+msgstr "Skupina"
+
 #: src/addressadd.c:174
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Pridať do adresára"
 
-#: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:377
+#: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405
 #: src/toolbar.c:459
 msgid "Address"
 msgstr "Adresár"
 
-#: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:849
-#: src/editaddress.c:913 src/editgroup.c:289
+#: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:851
+#: src/editaddress.c:915 src/editgroup.c:289
 msgid "Remarks"
 msgstr "Poznámky"
 
-#: src/addressadd.c:240
+#: src/addressadd.c:240 src/addressbook_foldersel.c:164
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Vyberte priečinok adresára"
 
-#: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:847 src/editaddress.c:895
-#: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
-#: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:835
+#: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:849 src/editaddress.c:897
+#: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:591
+#: src/exporthtml.c:755 src/ldif.c:779
 msgid "Email Address"
 msgstr "E-mailová adresa"
 
-#: src/addressbook.c:419
+#: src/addressbook.c:426
 msgid "/_Book"
 msgstr "/_Adresár"
 
-#: src/addressbook.c:420
+#: src/addressbook.c:427
 msgid "/_Book/New _Book"
 msgstr "/_Adresár/Nový _Adresár"
 
-#: src/addressbook.c:421
+#: src/addressbook.c:428
 msgid "/_Book/New _Folder"
 msgstr "/_Adresár/Nový _Priečinok"
 
-#: src/addressbook.c:422
+#: src/addressbook.c:429
 msgid "/_Book/New _vCard"
 msgstr "/_Adresár/Nový _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:424
+#: src/addressbook.c:431
 msgid "/_Book/New _JPilot"
 msgstr "/_Adresár/Nový _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:427
+#: src/addressbook.c:434
 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
 msgstr "/_Adresár/Nový LDAP _Server"
 
-#: src/addressbook.c:429 src/addressbook.c:432
+#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:439
 msgid "/_Book/---"
 msgstr "/_Adresár/---"
 
-#: src/addressbook.c:430
+#: src/addressbook.c:437
 msgid "/_Book/_Edit book"
 msgstr "/_Adresár/_Upraviť adresár"
 
-#: src/addressbook.c:431
+#: src/addressbook.c:438
 msgid "/_Book/_Delete book"
 msgstr "/_Adresár/Z_mazať adresár"
 
-#: src/addressbook.c:433
+#: src/addressbook.c:440
 msgid "/_Book/_Save"
 msgstr "/_Adresár/U_ložiť"
 
-#: src/addressbook.c:434
+#: src/addressbook.c:441
 msgid "/_Book/_Close"
 msgstr "/_Adresár/_Zavrieť"
 
-#: src/addressbook.c:435
+#: src/addressbook.c:442
 msgid "/_Address"
 msgstr "/_Adresa"
 
-#: src/addressbook.c:436
+#: src/addressbook.c:443
 msgid "/_Address/_Select all"
 msgstr "/_Adresa/_Zvoliť všetky"
 
-#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:444
-#: src/addressbook.c:447
+#: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:454
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/_Adresa/---"
 
-#: src/addressbook.c:438
+#: src/addressbook.c:445
 msgid "/_Address/C_ut"
 msgstr "/_Adresa/_Vystrihnúť"
 
-#: src/addressbook.c:439
+#: src/addressbook.c:446
 msgid "/_Address/_Copy"
 msgstr "/_Adresa/_Kopírovať"
 
-#: src/addressbook.c:440
+#: src/addressbook.c:447
 msgid "/_Address/_Paste"
 msgstr "/_Adresa/_Prilepiť"
 
-#: src/addressbook.c:442
+#: src/addressbook.c:449
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
 
-#: src/addressbook.c:443
+#: src/addressbook.c:450
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
 
-#: src/addressbook.c:445
+#: src/addressbook.c:452
 msgid "/_Address/New _Address"
 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
 
-#: src/addressbook.c:446
+#: src/addressbook.c:453
 msgid "/_Address/New _Group"
 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
 
-#: src/addressbook.c:448
+#: src/addressbook.c:455
 msgid "/_Address/_Mail To"
 msgstr "/_Adresa/Poslať _mail"
 
-#: src/addressbook.c:449 src/compose.c:772 src/mainwindow.c:799
-#: src/messageview.c:302
+#: src/addressbook.c:456 src/compose.c:791 src/mainwindow.c:805
+#: src/messageview.c:306
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Nástroje"
 
-#: src/addressbook.c:450
+#: src/addressbook.c:457
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF..."
 
-#: src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:458
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
 
-#: src/addressbook.c:452
+#: src/addressbook.c:459
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
 
-#: src/addressbook.c:453 src/mainwindow.c:808 src/mainwindow.c:831
-#: src/mainwindow.c:833 src/mainwindow.c:842 src/mainwindow.c:845
-#: src/mainwindow.c:849 src/messageview.c:306 src/messageview.c:327
+#: src/addressbook.c:460 src/mainwindow.c:814 src/mainwindow.c:837
+#: src/mainwindow.c:839 src/mainwindow.c:841 src/mainwindow.c:850
+#: src/mainwindow.c:853 src/mainwindow.c:857 src/messageview.c:310
+#: src/messageview.c:331 src/messageview.c:333
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Nástroje/---"
 
-#: src/addressbook.c:454
+#: src/addressbook.c:461
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:455
+#: src/addressbook.c:462
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
 msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF..."
 
-#: src/addressbook.c:456 src/compose.c:777 src/mainwindow.c:874
-#: src/messageview.c:330
+#: src/addressbook.c:463 src/compose.c:796 src/mainwindow.c:882
+#: src/messageview.c:336
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Pomocník"
 
-#: src/addressbook.c:457 src/compose.c:778 src/mainwindow.c:880
-#: src/messageview.c:331
+#: src/addressbook.c:464 src/compose.c:797 src/mainwindow.c:888
+#: src/messageview.c:337
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
 
-#: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:478 src/compose.c:545
-#: src/mainwindow.c:518 src/messageview.c:164
+#: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485 src/compose.c:564
+#: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:168
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Upraviť"
 
-#: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:479
+#: src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/Z_mazať"
 
-#: src/addressbook.c:465
+#: src/addressbook.c:472
 msgid "/New _Book"
 msgstr "/Nový _Adresár"
 
-#: src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:473
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Nový _Priečinok"
 
-#: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:482
+#: src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:489
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/Nová _Skupina"
 
-#: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:484
+#: src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:491
 msgid "/C_ut"
 msgstr "/_Vystrihnúť"
 
-#: src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:485
+#: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:492
 msgid "/_Copy"
 msgstr "/_Kopírovať"
 
-#: src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:486
+#: src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:493
 msgid "/_Paste"
 msgstr "/V_ložiť"
 
-#: src/addressbook.c:476
+#: src/addressbook.c:483
 msgid "/_Select all"
 msgstr "/Vy_brať všetko"
 
-#: src/addressbook.c:481
+#: src/addressbook.c:488
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/Nová _Adresa"
 
-#: src/addressbook.c:489
+#: src/addressbook.c:496
 msgid "/_Mail To"
 msgstr "/Poslať _mail"
 
-#: src/addressbook.c:491
+#: src/addressbook.c:498
 msgid "/_Browse Entry"
 msgstr "/P_rehliadať položky"
 
-#: src/addressbook.c:504 src/crash.c:453 src/crash.c:472 src/importldif.c:119
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:136 src/prefs_themes.c:683
-#: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
+#: src/addressbook.c:511 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:136 src/prefs_themes.c:684
+#: src/prefs_themes.c:716 src/prefs_themes.c:717
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznáma"
 
-#: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:518 src/addressbook.c:537 src/importldif.c:126
 msgid "Success"
 msgstr "Úspech"
 
-#: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:127
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "Neplatné parametre"
 
-#: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:128
 msgid "File not specified"
 msgstr "Nie je určený súbor"
 
-#: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:129
 msgid "Error opening file"
 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
 
-#: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:130
 msgid "Error reading file"
 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
 
-#: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:131
 msgid "End of file encountered"
 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
 
-#: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:132
 msgid "Error allocating memory"
 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
 
-#: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:133
+#: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:133
 msgid "Bad file format"
 msgstr "Neplatný formát súboru"
 
-#: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:134
+#: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:134
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
 
-#: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:135
 msgid "Error opening directory"
 msgstr "Chyba pri otváraní priečinku"
 
-#: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:136
+#: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:136
 msgid "No path specified"
 msgstr "Nebola zadaná cesta"
 
-#: src/addressbook.c:531
+#: src/addressbook.c:538
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:532
+#: src/addressbook.c:539
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:533
+#: src/addressbook.c:540
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
 
-#: src/addressbook.c:534
+#: src/addressbook.c:541
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
 
-#: src/addressbook.c:535
+#: src/addressbook.c:542
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
 
-#: src/addressbook.c:536
+#: src/addressbook.c:543
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:537
+#: src/addressbook.c:544
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
 
-#: src/addressbook.c:538
+#: src/addressbook.c:545
 msgid "LDAP search terminated on request"
 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
 
-#: src/addressbook.c:539
+#: src/addressbook.c:546
 msgid "Error starting TLS connection"
 msgstr "Pri vytváraní TLS pripojenia sa vyskytla chyba"
 
-#: src/addressbook.c:897
+#: src/addressbook.c:916
 msgid "Sources"
 msgstr "Zdroje"
 
-#: src/addressbook.c:901 src/prefs_other.c:101 src/toolbar.c:194
+#: src/addressbook.c:920 src/prefs_other.c:524 src/toolbar.c:194
 #: src/toolbar.c:1787
 msgid "Address book"
 msgstr "Otvoriť adresár"
 
-#: src/addressbook.c:1033
+#: src/addressbook.c:1052
 msgid "Lookup name:"
 msgstr "Vyhľadať meno:"
 
-#: src/addressbook.c:1106 src/compose.c:2129 src/compose.c:4443
-#: src/compose.c:5667 src/compose.c:6432 src/compose.c:9453
+#: src/addressbook.c:1125 src/compose.c:2132 src/compose.c:4479
+#: src/compose.c:5703 src/compose.c:6468 src/compose.c:9548
 #: src/summary_search.c:359
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
-#: src/addressbook.c:1110 src/compose.c:2113 src/compose.c:4182
-#: src/compose.c:4442 src/compose.c:9462
+#: src/addressbook.c:1129 src/compose.c:2116 src/compose.c:4215
+#: src/compose.c:4478 src/compose.c:9557
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kópia:"
 
-#: src/addressbook.c:1114 src/compose.c:2116 src/compose.c:4213
+#: src/addressbook.c:1133 src/compose.c:2119 src/compose.c:4246
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Slepá kópia:"
 
-#: src/addressbook.c:1363 src/addressbook.c:1409
+#: src/addressbook.c:1383 src/addressbook.c:1429
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Zmazať adresu(y)"
 
-#: src/addressbook.c:1364
+#: src/addressbook.c:1384
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
 
-#: src/addressbook.c:1403
+#: src/addressbook.c:1423
 msgid "Delete group"
 msgstr "Odstrániť skupinu"
 
-#: src/addressbook.c:1404
+#: src/addressbook.c:1424
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -530,29 +536,29 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete odstrániť skupinu?\n"
 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
 
-#: src/addressbook.c:1410
+#: src/addressbook.c:1430
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
 
-#: src/addressbook.c:2014
+#: src/addressbook.c:2034
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
 
-#: src/addressbook.c:2025
+#: src/addressbook.c:2045
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
 
-#: src/addressbook.c:2708
+#: src/addressbook.c:2728
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavky a adresy v '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2711 src/addressbook.c:2737 src/addressbook.c:2744
+#: src/addressbook.c:2731 src/addressbook.c:2757 src/addressbook.c:2764
 #: src/prefs_filtering_action.c:152
 msgid "Delete"
 msgstr "Zmazať"
 
-#: src/addressbook.c:2720
+#: src/addressbook.c:2740
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -561,19 +567,19 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete odstrániť '%s' ? Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa "
 "presunú do nadradeného priečinku."
 
-#: src/addressbook.c:2723 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:182
+#: src/addressbook.c:2743 src/imap_gtk.c:301 src/mh_gtk.c:182
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Odstrániť priečinok"
 
-#: src/addressbook.c:2724
+#: src/addressbook.c:2744
 msgid "+Delete _folder only"
 msgstr "+Odstrániť _len priečinok"
 
-#: src/addressbook.c:2724
+#: src/addressbook.c:2744
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Odstrániť priečinok aj _adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2735
+#: src/addressbook.c:2755
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -582,7 +588,7 @@ msgstr ""
 "Chcete odstrániť '%s'?\n"
 "Adresy, ktoré obsahuje, nebudú stratené."
 
-#: src/addressbook.c:2742
+#: src/addressbook.c:2762
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -591,19 +597,19 @@ msgstr ""
 "Chcete odstrániť '%s'?\n"
 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
 
-#: src/addressbook.c:3595
+#: src/addressbook.c:3634
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nový uživateľ, nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
 
-#: src/addressbook.c:3599
+#: src/addressbook.c:3638
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nový uživateľ, nepodarilo sa uložiť súbory adresára."
 
-#: src/addressbook.c:3609
+#: src/addressbook.c:3648
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
 
-#: src/addressbook.c:3614
+#: src/addressbook.c:3653
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -611,7 +617,7 @@ msgstr ""
 "Konverzia starého adresára je dokončená,\n"
 "nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:3627
+#: src/addressbook.c:3666
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -619,7 +625,7 @@ msgstr ""
 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:3633
+#: src/addressbook.c:3672
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -627,7 +633,7 @@ msgstr ""
 "Nepodarilo sa skonvertovať starý adresár,\n"
 "nedá sa ani vytvoriť indexový súbor nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:3638
+#: src/addressbook.c:3677
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -635,73 +641,70 @@ msgstr ""
 "Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
 "a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:3645 src/addressbook.c:3651
+#: src/addressbook.c:3684 src/addressbook.c:3690
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
 
-#: src/addressbook.c:3689
+#: src/addressbook.c:3728
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Chyba v adresári"
 
-#: src/addressbook.c:3690
+#: src/addressbook.c:3729
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
 
-#: src/addressbook.c:4017
+#: src/addressbook.c:4056
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Prehľadávam..."
 
-#: src/addressbook.c:4088
+#: src/addressbook.c:4110
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Vyhľadať  '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:4313
+#: src/addressbook.c:4335
 msgid "Interface"
 msgstr "Ovládanie"
 
-#: src/addressbook.c:4329 src/exphtmldlg.c:375 src/expldifdlg.c:394
-#: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
+#: src/addressbook.c:4351 src/addressbook_foldersel.c:192 src/exphtmldlg.c:375
+#: src/expldifdlg.c:394 src/exporthtml.c:973 src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adresár"
 
-#: src/addressbook.c:4345
+#: src/addressbook.c:4367
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:4361
+#: src/addressbook.c:4383
 msgid "EMail Address"
 msgstr "E-mailová adresa"
 
-#: src/addressbook.c:4377
-msgid "Group"
-msgstr "Skupina"
-
-#: src/addressbook.c:4393 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:470
-#: src/prefs_account.c:2417 src/prefs_folder_column.c:79
+#: src/addressbook.c:4415 src/exporthtml.c:875 src/folderview.c:469
+#: src/prefs_account.c:2491 src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
 msgstr "Priečinky"
 
-#: src/addressbook.c:4409
+#: src/addressbook.c:4431
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4425 src/addressbook.c:4441
+#: src/addressbook.c:4447 src/addressbook.c:4463
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4457
+#: src/addressbook.c:4479
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "LDAP servery"
 
-#: src/addressbook.c:4473
+#: src/addressbook.c:4495
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP požiadavka"
 
-#: src/addressbook.c:4789 src/matcher.c:303 src/matcher.c:756
-#: src/matcher.c:889 src/prefs_matcher.c:218 src/prefs_matcher.c:521
-#: src/prefs_matcher.c:1332 src/prefs_matcher.c:1349 src/prefs_matcher.c:1351
-#: src/prefs_matcher.c:2102 src/prefs_matcher.c:2106
+#: src/addressbook.c:4811 src/addressbook_foldersel.c:389 src/matcher.c:305
+#: src/matcher.c:762 src/matcher.c:895 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:215
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:67 src/prefs_matcher.c:220
+#: src/prefs_matcher.c:523 src/prefs_matcher.c:1343 src/prefs_matcher.c:1360
+#: src/prefs_matcher.c:1362 src/prefs_matcher.c:2115 src/prefs_matcher.c:2119
 msgid "Any"
 msgstr "Akékoľvek"
 
@@ -763,9 +766,9 @@ msgstr "Názov hlavičky"
 msgid "Address Count"
 msgstr "Počet adries"
 
-#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:154 src/compose.c:4794
-#: src/compose.c:9374 src/messageview.c:578 src/messageview.c:591
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:574
+#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:154 src/compose.c:4830
+#: src/compose.c:9469 src/messageview.c:586 src/messageview.c:599
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:575
 msgid "Warning"
 msgstr "Varovanie"
 
@@ -802,11 +805,11 @@ msgstr "Spoločná adresa"
 msgid "Personal address"
 msgstr "Súkromná adresa"
 
-#: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:7582
+#: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:7618
 msgid "Notice"
 msgstr "Upozornenie"
 
-#: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:4734 src/inc.c:616
+#: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:4770 src/inc.c:616
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:239
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
@@ -815,27 +818,27 @@ msgstr "Chyba"
 msgid "_View log"
 msgstr "_Zobraziť záznam"
 
-#: src/alertpanel.c:338
+#: src/alertpanel.c:339
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
 
-#: src/browseldap.c:219
+#: src/browseldap.c:218
 msgid "Browse Directory Entry"
 msgstr "Prehliadať priečinok"
 
-#: src/browseldap.c:239
+#: src/browseldap.c:238
 msgid "Server Name :"
 msgstr "Názov serveru :"
 
-#: src/browseldap.c:249
+#: src/browseldap.c:248
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
 msgstr "Distguished Name (dn) :"
 
-#: src/browseldap.c:272
+#: src/browseldap.c:271
 msgid "LDAP Name"
 msgstr "LDAP meno"
 
-#: src/browseldap.c:274
+#: src/browseldap.c:273
 msgid "Attribute Value"
 msgstr "Hodnota atribútu"
 
@@ -844,7 +847,7 @@ msgstr "Hodnota atribútu"
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 msgstr "Nedá sa pripojiŤ k serveru NNTP: %s:%d\n"
 
-#: src/common/nntp.c:80 src/common/session.c:166 src/imap.c:840
+#: src/common/nntp.c:80 src/common/session.c:166 src/imap.c:841
 msgid "SSL handshake failed\n"
 msgstr "SSL spojenie zlyhalo\n"
 
@@ -865,69 +868,69 @@ msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
 msgid "Error occurred while sending command\n"
 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba\n"
 
-#: src/common/plugin.c:53
+#: src/common/plugin.c:54
 msgid "Nothing"
 msgstr "Nič"
 
-#: src/common/plugin.c:54
+#: src/common/plugin.c:55
 msgid "a viewer"
 msgstr "prezerača"
 
-#: src/common/plugin.c:55
+#: src/common/plugin.c:56
 msgid "folders"
 msgstr "priečinkov"
 
-#: src/common/plugin.c:56
+#: src/common/plugin.c:57
 msgid "filtering"
 msgstr "filtrovania"
 
-#: src/common/plugin.c:57
+#: src/common/plugin.c:58
 msgid "a privacy interface"
 msgstr "rozhrania zabezpečenia súkromia"
 
-#: src/common/plugin.c:58
+#: src/common/plugin.c:59
 msgid "a notifier"
 msgstr "oznamovača"
 
-#: src/common/plugin.c:59
+#: src/common/plugin.c:60
 msgid "an utility"
 msgstr "utility"
 
-#: src/common/plugin.c:60
+#: src/common/plugin.c:61
 msgid "things"
 msgstr "inú"
 
-#: src/common/plugin.c:258
+#: src/common/plugin.c:259
 #, c-format
 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
 msgstr "Tento plugin prináša funkciu %s (%s), ktorá je už poskytovaná pluginom %s."
 
-#: src/common/plugin.c:293
+#: src/common/plugin.c:294
 msgid "Plugin already loaded"
 msgstr "Plugin je už načítaný"
 
-#: src/common/plugin.c:303
+#: src/common/plugin.c:304
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgstr "NEpodarilo sa alokovať pamäť pre plugin"
 
-#: src/common/plugin.c:330
+#: src/common/plugin.c:331
 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
 msgstr "Tento modul nie je licencovaný pod licenciou kompatibilnou s GPL."
 
-#: src/common/plugin.c:337
+#: src/common/plugin.c:338
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
 msgstr "Tento modul je pre Claws Mail pre GTK1."
 
-#: src/common/plugin.c:547
+#: src/common/plugin.c:550
 #, c-format
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
 "built with."
 msgstr ""
-"Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol plugin "
-"'%s' skompilovaný."
+"Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol plugin '%s' "
+"skompilovaný."
 
-#: src/common/plugin.c:550
+#: src/common/plugin.c:553
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
 "with."
@@ -935,12 +938,12 @@ msgstr ""
 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol tento plugin "
 "skompilovaný."
 
-#: src/common/plugin.c:559
+#: src/common/plugin.c:562
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je príliš zastaralá pre plugin '%s'."
 
-#: src/common/plugin.c:561
+#: src/common/plugin.c:564
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je príliš zastaralá pre tento plugin."
 
@@ -969,7 +972,7 @@ msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
 msgid "couldn't start TLS session\n"
 msgstr "nepodarilo sa vytvoriť TLS sedenie\n"
 
-#: src/common/socket.c:1405
+#: src/common/socket.c:1393
 #, c-format
 msgid "write on fd%d: %s\n"
 msgstr "zápis na fd%d: %s\n"
@@ -983,16 +986,16 @@ msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:208 src/common/ssl_certificate.c:219
-#: src/common/ssl_certificate.c:225 src/common/ssl_certificate.c:232
-#: src/common/ssl_certificate.c:243 src/common/ssl_certificate.c:249
+#: src/common/ssl_certificate.c:203 src/common/ssl_certificate.c:214
+#: src/common/ssl_certificate.c:220 src/common/ssl_certificate.c:227
+#: src/common/ssl_certificate.c:238 src/common/ssl_certificate.c:244
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
 msgid "<not in certificate>"
 msgstr "<nie je v certifikáte>"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:258
+#: src/common/ssl_certificate.c:253
 #, c-format
 msgid ""
 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
@@ -1005,7 +1008,7 @@ msgstr ""
 "  Odtlačok prsta: %s\n"
 "  Stav podpisu: %s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:385
+#: src/common/ssl_certificate.c:380
 msgid "Couldn't load X509 default paths"
 msgstr "Nepodarilo sa načítať východzie cesty X509"
 
@@ -1033,704 +1036,704 @@ msgstr "%d.%02dMB"
 msgid "%.2fGB"
 msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/common/utils.c:4799
+#: src/common/utils.c:4805
 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
 msgstr "Nedeľa"
 
-#: src/common/utils.c:4800
+#: src/common/utils.c:4806
 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
 msgstr "Pondelok"
 
-#: src/common/utils.c:4801
+#: src/common/utils.c:4807
 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
 msgstr "Utorok"
 
-#: src/common/utils.c:4802
+#: src/common/utils.c:4808
 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
 msgstr "Streda"
 
-#: src/common/utils.c:4803
+#: src/common/utils.c:4809
 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
 msgstr "Štvrtok"
 
-#: src/common/utils.c:4804
+#: src/common/utils.c:4810
 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
 msgstr "Piatok"
 
-#: src/common/utils.c:4805
+#: src/common/utils.c:4811
 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
 msgstr "Sobota"
 
-#: src/common/utils.c:4807
+#: src/common/utils.c:4813
 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
 msgstr "Január"
 
-#: src/common/utils.c:4808
+#: src/common/utils.c:4814
 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
 msgstr "Február"
 
-#: src/common/utils.c:4809
+#: src/common/utils.c:4815
 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
 msgstr "Marec"
 
-#: src/common/utils.c:4810
+#: src/common/utils.c:4816
 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
 msgstr "Apríl"
 
-#: src/common/utils.c:4811
+#: src/common/utils.c:4817
 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
 msgstr "Máj"
 
-#: src/common/utils.c:4812
+#: src/common/utils.c:4818
 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
 msgstr "Jún"
 
-#: src/common/utils.c:4813
+#: src/common/utils.c:4819
 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
 msgstr "Júl"
 
-#: src/common/utils.c:4814
+#: src/common/utils.c:4820
 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
 msgstr "August"
 
-#: src/common/utils.c:4815
+#: src/common/utils.c:4821
 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
 msgstr "September"
 
-#: src/common/utils.c:4816
+#: src/common/utils.c:4822
 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
 msgstr "Október"
 
-#: src/common/utils.c:4817
+#: src/common/utils.c:4823
 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
 msgstr "November"
 
-#: src/common/utils.c:4818
+#: src/common/utils.c:4824
 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
 msgstr "December"
 
-#: src/common/utils.c:4820
+#: src/common/utils.c:4826
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
 msgstr "Ne"
 
-#: src/common/utils.c:4821
+#: src/common/utils.c:4827
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
 msgstr "Po"
 
-#: src/common/utils.c:4822
+#: src/common/utils.c:4828
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
 msgstr "Ut"
 
-#: src/common/utils.c:4823
+#: src/common/utils.c:4829
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
 msgstr "St"
 
-#: src/common/utils.c:4824
+#: src/common/utils.c:4830
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
 msgstr "Št"
 
-#: src/common/utils.c:4825
+#: src/common/utils.c:4831
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
 msgstr "Pi"
 
-#: src/common/utils.c:4826
+#: src/common/utils.c:4832
 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
 msgstr "So"
 
-#: src/common/utils.c:4828
+#: src/common/utils.c:4834
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
 msgstr "Jan"
 
-#: src/common/utils.c:4829
+#: src/common/utils.c:4835
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
 msgstr "Feb"
 
-#: src/common/utils.c:4830
+#: src/common/utils.c:4836
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
 msgstr "Mar"
 
-#: src/common/utils.c:4831
+#: src/common/utils.c:4837
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
 msgstr "Apr"
 
-#: src/common/utils.c:4832
+#: src/common/utils.c:4838
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
 msgstr "Máj"
 
-#: src/common/utils.c:4833
+#: src/common/utils.c:4839
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
 msgstr "Jún"
 
-#: src/common/utils.c:4834
+#: src/common/utils.c:4840
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
 msgstr "Júl"
 
-#: src/common/utils.c:4835
+#: src/common/utils.c:4841
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
 msgstr "Aug"
 
-#: src/common/utils.c:4836
+#: src/common/utils.c:4842
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
 msgstr "Sep"
 
-#: src/common/utils.c:4837
+#: src/common/utils.c:4843
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
 msgstr "Okt"
 
-#: src/common/utils.c:4838
+#: src/common/utils.c:4844
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
 msgstr "Nov"
 
-#: src/common/utils.c:4839
+#: src/common/utils.c:4845
 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
 msgstr "Dec"
 
-#: src/common/utils.c:4841
+#: src/common/utils.c:4847
 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
 msgstr "AM"
 
-#: src/common/utils.c:4842
+#: src/common/utils.c:4848
 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
 msgstr "PM"
 
-#: src/common/utils.c:4843
+#: src/common/utils.c:4849
 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
 msgstr "am"
 
-#: src/common/utils.c:4844
+#: src/common/utils.c:4850
 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
 msgstr "pm"
 
-#: src/common/utils.c:4846
+#: src/common/utils.c:4852
 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
 msgstr "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
 
-#: src/common/utils.c:4847
+#: src/common/utils.c:4853
 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
 msgstr "%d. %m. %y"
 
-#: src/common/utils.c:4848
+#: src/common/utils.c:4854
 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
 msgstr "%H:%M:%S"
 
-#: src/common/utils.c:4850
+#: src/common/utils.c:4856
 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
 msgstr "%I:%M:%S %p"
 
-#: src/compose.c:522
+#: src/compose.c:541
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Pridať..."
 
-#: src/compose.c:523
+#: src/compose.c:542
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Odstrániť"
 
-#: src/compose.c:525 src/folderview.c:294
+#: src/compose.c:544 src/folderview.c:293
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_Vlastnosti..."
 
-#: src/compose.c:530 src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:285
+#: src/compose.c:549 src/mainwindow.c:746 src/messageview.c:289
 msgid "/_Message"
 msgstr "/Sp_ráva"
 
-#: src/compose.c:531
-msgid "/_Message/_Send"
+#: src/compose.c:550
+msgid "/_Message/S_end"
 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
 
-#: src/compose.c:533
+#: src/compose.c:552
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
 
-#: src/compose.c:535 src/compose.c:539 src/compose.c:542 src/mainwindow.c:750
-#: src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:773 src/mainwindow.c:779
-#: src/mainwindow.c:796 src/messageview.c:288 src/messageview.c:296
+#: src/compose.c:554 src/compose.c:558 src/compose.c:561 src/mainwindow.c:756
+#: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:779 src/mainwindow.c:785
+#: src/mainwindow.c:802 src/messageview.c:292 src/messageview.c:300
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/Sp_ráva/---"
 
-#: src/compose.c:536
+#: src/compose.c:555
 msgid "/_Message/_Attach file"
 msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť súbor"
 
-#: src/compose.c:537
+#: src/compose.c:556
 msgid "/_Message/_Insert file"
 msgstr "/Sp_ráva/_Vložiť súbor"
 
-#: src/compose.c:538
+#: src/compose.c:557
 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
 msgstr "/Sp_ráva/V_ložiť podpis"
 
-#: src/compose.c:540
+#: src/compose.c:559
 msgid "/_Message/_Save"
 msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť"
 
-#: src/compose.c:543
+#: src/compose.c:562
 msgid "/_Message/_Close"
 msgstr "/Sp_ráva/_Zavrieť"
 
-#: src/compose.c:546
+#: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Upraviť/_Späť"
 
-#: src/compose.c:547
+#: src/compose.c:566
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Upraviť/Z_novu urobiť"
 
-#: src/compose.c:548 src/compose.c:636 src/compose.c:639 src/compose.c:645
-#: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:167
+#: src/compose.c:567 src/compose.c:655 src/compose.c:658 src/compose.c:664
+#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Upraviť/---"
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:568
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Upraviť/_Vystrihnúť"
 
-#: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:165
+#: src/compose.c:569 src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:169
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Upraviť/_Kopírovať"
 
-#: src/compose.c:551
+#: src/compose.c:570
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Upraviť/_Prilepiť"
 
-#: src/compose.c:552
+#: src/compose.c:571
 msgid "/_Edit/Special paste"
 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne"
 
-#: src/compose.c:553
+#: src/compose.c:572
 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/ako _citáciu"
 
-#: src/compose.c:555
+#: src/compose.c:574
 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/_zalomené"
 
-#: src/compose.c:557
+#: src/compose.c:576
 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/_nezalomené"
 
-#: src/compose.c:559 src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:166
+#: src/compose.c:578 src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:170
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Upraviť/Vy_brať všetko"
 
-#: src/compose.c:560
+#: src/compose.c:579
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené"
 
-#: src/compose.c:561
+#: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
 
-#: src/compose.c:566
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
 
-#: src/compose.c:571
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
 
-#: src/compose.c:576
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
 
-#: src/compose.c:581
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
 
-#: src/compose.c:586
+#: src/compose.c:605
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
 
-#: src/compose.c:591
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
 
-#: src/compose.c:596
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
 
-#: src/compose.c:601
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:625
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:611
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:645
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
 
-#: src/compose.c:631
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Edit/_Find"
 msgstr "/_Upraviť/_Nájsť"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Upraviť/_Zalomiť aktuálny odstavec"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:661
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/_Upraviť/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
 msgstr "/_Upraviť/Aut_omaticky zalamovať"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:665
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Upraviť/Upraviť e_xterným editorom"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:668
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/P_ravopis"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:669
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:671
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:673
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:677
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/P_ravopis/---"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:678
 msgid "/_Spelling/Options"
 msgstr "/P_ravopis/Možnosti"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:681
 msgid "/_Options"
 msgstr "/_Možnosti"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:682
 msgid "/_Options/Reply _mode"
 msgstr "/_Možnosti/_Spôsob odpovede"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
-#: src/compose.c:664
+#: src/compose.c:683
 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
 msgstr "/_Možnosti/_Spôsob odpovede/_Normálna"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:684
 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
 msgstr "/_Možnosti/_Spôsob odpovede/_Všetkým"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:685
 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
 msgstr "/_Možnosti/_Spôsob odpovede/_Odosielateľovi"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:686
 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
 msgstr "/_Možnosti/_Spôsob odpovede/Do _mailing-listu"
 
 # msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
-#: src/compose.c:668 src/compose.c:673 src/compose.c:680 src/compose.c:682
-#: src/compose.c:684
+#: src/compose.c:687 src/compose.c:692 src/compose.c:699 src/compose.c:701
+#: src/compose.c:703
 msgid "/_Options/---"
 msgstr "/_Možnosti/---"
 
-#: src/compose.c:669
+#: src/compose.c:688
 msgid "/_Options/Privacy _System"
 msgstr "/_Možnosti/_Systém súkromia"
 
-#: src/compose.c:670
+#: src/compose.c:689
 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
 msgstr "/_Možnosti/_Systém súkromia/Žiadny"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
-#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:690
 msgid "/_Options/Si_gn"
 msgstr "/_Možnosti/_Podpísať"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
-#: src/compose.c:672
+#: src/compose.c:691
 msgid "/_Options/_Encrypt"
 msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
 
-#: src/compose.c:674
+#: src/compose.c:693
 msgid "/_Options/_Priority"
 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:694
 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
-#: src/compose.c:676
+#: src/compose.c:695
 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
-#: src/compose.c:677
+#: src/compose.c:696
 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
-#: src/compose.c:678
+#: src/compose.c:697
 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
-#: src/compose.c:679
+#: src/compose.c:698
 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
 msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
-#: src/compose.c:681
+#: src/compose.c:700
 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_Možnosti/_Vyžiadať potvrdenie o príjme"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
-#: src/compose.c:683
+#: src/compose.c:702
 msgid "/_Options/Remo_ve references"
 msgstr "/_Možnosti/_Odstrániť odkazy"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
-#: src/compose.c:690
+#: src/compose.c:709
 msgid "/_Options/Character _encoding"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie"
 
 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/"
-#: src/compose.c:691
+#: src/compose.c:710
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
 
 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
-#: src/compose.c:693 src/compose.c:699 src/compose.c:707 src/compose.c:711
-#: src/compose.c:717 src/compose.c:721 src/compose.c:727 src/compose.c:733
-#: src/compose.c:737 src/compose.c:747 src/compose.c:751 src/compose.c:761
-#: src/compose.c:765
+#: src/compose.c:712 src/compose.c:718 src/compose.c:726 src/compose.c:730
+#: src/compose.c:736 src/compose.c:740 src/compose.c:746 src/compose.c:752
+#: src/compose.c:756 src/compose.c:766 src/compose.c:770 src/compose.c:780
+#: src/compose.c:784
 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
 
 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
-#: src/compose.c:695
+#: src/compose.c:714
 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:697
+#: src/compose.c:716
 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:701
+#: src/compose.c:720
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/compose.c:703
+#: src/compose.c:722
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
 
-#: src/compose.c:705
+#: src/compose.c:724
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (Windows-1252)"
 
-#: src/compose.c:709
+#: src/compose.c:728
 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:713
+#: src/compose.c:732
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
 
-#: src/compose.c:715
+#: src/compose.c:734
 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/compose.c:719
+#: src/compose.c:738
 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:723
+#: src/compose.c:742
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (ISO-8859-_8)"
 
-#: src/compose.c:725
+#: src/compose.c:744
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (Windows-1255)"
 
-#: src/compose.c:729
+#: src/compose.c:748
 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Arabské (ISO-8859-_6)"
 
-#: src/compose.c:731
+#: src/compose.c:750
 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Arabské (Windows-1256)"
 
-#: src/compose.c:735
+#: src/compose.c:754
 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:739
+#: src/compose.c:758
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/compose.c:741
+#: src/compose.c:760
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
 
-#: src/compose.c:743
+#: src/compose.c:762
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-U)"
 
-#: src/compose.c:745
+#: src/compose.c:764
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
 
-#: src/compose.c:749
+#: src/compose.c:768
 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/compose.c:753
+#: src/compose.c:772
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
 
-#: src/compose.c:755
+#: src/compose.c:774
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GBK)"
 
-#: src/compose.c:757
+#: src/compose.c:776
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
 
-#: src/compose.c:759
+#: src/compose.c:778
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
 
-#: src/compose.c:763
+#: src/compose.c:782
 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
 
-#: src/compose.c:767
+#: src/compose.c:786
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
 
-#: src/compose.c:769
+#: src/compose.c:788
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
 
-#: src/compose.c:773
+#: src/compose.c:792
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
 
-#: src/compose.c:774 src/messageview.c:303
+#: src/compose.c:793 src/messageview.c:307
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
 
-#: src/compose.c:775
+#: src/compose.c:794
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
 
-#: src/compose.c:776 src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:328
+#: src/compose.c:795 src/mainwindow.c:840 src/messageview.c:334
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
 
-#: src/compose.c:1039 src/prefs_compose_writing.c:384
+#: src/compose.c:1050 src/prefs_compose_writing.c:369
 msgid "New message subject format error."
 msgstr "Chyba v tvare predmetu novej správy."
 
-#: src/compose.c:1068 src/prefs_compose_writing.c:388
+#: src/compose.c:1079 src/prefs_compose_writing.c:373
 msgid "New message body format error."
 msgstr "Chyba v tvare tela novej správy."
 
-#: src/compose.c:1438 src/prefs_quote.c:281
+#: src/compose.c:1441 src/prefs_quote.c:281
 msgid "Message reply format error."
 msgstr "Chyba v tvare odpovede."
 
-#: src/compose.c:1555 src/prefs_quote.c:286
+#: src/compose.c:1558 src/prefs_quote.c:286
 msgid "Message forward format error."
 msgstr "Chyba v tvare preposielanej správy."
 
-#: src/compose.c:1675
+#: src/compose.c:1678
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Fw: viacero správ"
 
-#: src/compose.c:2050
+#: src/compose.c:2053
 msgid "Message redirect format error."
 msgstr "Chyba v tvare presmerúvanej správy."
 
-#: src/compose.c:2119
+#: src/compose.c:2122
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odpovedať komu:"
 
-#: src/compose.c:2122 src/compose.c:5664 src/compose.c:6434 src/compose.c:9472
+#: src/compose.c:2125 src/compose.c:5700 src/compose.c:6470 src/compose.c:9567
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Diskusné skupiny:"
 
-#: src/compose.c:2125
+#: src/compose.c:2128
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:2304
+#: src/compose.c:2307
 #, c-format
 msgid "The file '%s' has been attached."
 msgstr "Súbor '%s' bol priložený k správe."
 
-#: src/compose.c:2308
+#: src/compose.c:2311
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr "Nepodarilo sa priložiť súbor (chyba v konverzii kódovania znakov)."
 
-#: src/compose.c:2539
+#: src/compose.c:2542
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
 
-#: src/compose.c:3133
+#: src/compose.c:3147
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Súbor %s je prázdny."
 
-#: src/compose.c:3137
+#: src/compose.c:3151
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Nedá sa čítať %s."
 
-#: src/compose.c:3164
+#: src/compose.c:3178
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Správa: %s"
 
-#: src/compose.c:3983
+#: src/compose.c:4001
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Upravené]"
 
-#: src/compose.c:3989
+#: src/compose.c:4007
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Písanie správy%s"
 
-#: src/compose.c:3992
+#: src/compose.c:4010
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
 
-#: src/compose.c:4017 src/messageview.c:613
+#: src/compose.c:4035 src/messageview.c:621
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1738,32 +1741,32 @@ msgstr ""
 "Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
 
-#: src/compose.c:4195 src/compose.c:4226 src/compose.c:4258 src/toolbar.c:401
+#: src/compose.c:4228 src/compose.c:4259 src/compose.c:4291 src/toolbar.c:401
 #: src/toolbar.c:452
 msgid "Send"
 msgstr "Odoslať"
 
-#: src/compose.c:4196
+#: src/compose.c:4229
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa CC. Odoslať napriek tomu?"
 
-#: src/compose.c:4197 src/compose.c:4228 src/compose.c:4260 src/compose.c:4734
+#: src/compose.c:4230 src/compose.c:4261 src/compose.c:4293 src/compose.c:4770
 msgid "+_Send"
 msgstr "+_Odoslať"
 
-#: src/compose.c:4227
+#: src/compose.c:4260
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa BCC. Odoslať napriek tomu?"
 
-#: src/compose.c:4244
+#: src/compose.c:4277
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Nie je určený príjemca."
 
-#: src/compose.c:4259
+#: src/compose.c:4292
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
 
-#: src/compose.c:4305 src/compose.c:7935
+#: src/compose.c:4339 src/compose.c:7971
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -1773,7 +1776,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nepodarila sa konverzia kódovania znakov."
 
-#: src/compose.c:4308 src/compose.c:7938
+#: src/compose.c:4342 src/compose.c:7974
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -1783,7 +1786,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nie je dostupný šifrovací kľúč príjemcu."
 
-#: src/compose.c:4312 src/compose.c:7932
+#: src/compose.c:4346 src/compose.c:7968
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -1794,7 +1797,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Podpísanie zlyhalo: %s"
 
-#: src/compose.c:4315
+#: src/compose.c:4349
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -1805,11 +1808,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:4317
+#: src/compose.c:4351
 msgid "Could not queue message for sending."
 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie."
 
-#: src/compose.c:4332 src/compose.c:4391
+#: src/compose.c:4366 src/compose.c:4427
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -1817,7 +1820,7 @@ msgstr ""
 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
 
-#: src/compose.c:4385
+#: src/compose.c:4421
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1826,7 +1829,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
 
-#: src/compose.c:4731
+#: src/compose.c:4767
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -1837,7 +1840,7 @@ msgstr ""
 "kódovania na %s.\n"
 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
 
-#: src/compose.c:4790
+#: src/compose.c:4826
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -1850,60 +1853,62 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Odoslať aj napriek tomu?"
 
-#: src/compose.c:4978
+#: src/compose.c:5014
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
 
-#: src/compose.c:4988
+#: src/compose.c:5024
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
 
-#: src/compose.c:5681
+#: src/compose.c:5717
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Použite tabulátor pre dopĺňanie adries z adresára"
 
-#: src/compose.c:5809
+#: src/compose.c:5845
 msgid "Mime type"
 msgstr "Mime typ"
 
-#: src/compose.c:5815 src/compose.c:6111 src/mimeview.c:212
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:374 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/compose.c:5851 src/compose.c:6147 src/mimeview.c:212
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:402 src/prefs_summary_column.c:86
 #: src/summaryview.c:490
 msgid "Size"
 msgstr "Veľkosť"
 
-#: src/compose.c:5876
+#: src/compose.c:5912
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Uložiť správu do "
 
-#: src/compose.c:5898 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
+#: src/compose.c:5934 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
-#: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:207
+#: src/importpine.c:242 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:190
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:212
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:383 src/prefs_spelling.c:207
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Prehliadať"
 
-#: src/compose.c:6110 src/compose.c:7342
+#: src/compose.c:6146 src/compose.c:7378
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:6182
+#: src/compose.c:6218
 msgid "Hea_der"
 msgstr "H_lavička"
 
-#: src/compose.c:6186
+#: src/compose.c:6222
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Prílohy"
 
-#: src/compose.c:6190
+#: src/compose.c:6226
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "_Ostatné"
 
-#: src/compose.c:6205 src/summary_search.c:366
+#: src/compose.c:6241 src/summary_search.c:366
 msgid "Subject:"
 msgstr "Predmet:"
 
-#: src/compose.c:6396
+#: src/compose.c:6432
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1912,20 +1917,20 @@ msgstr ""
 "Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:6508
+#: src/compose.c:6544
 #, c-format
 msgid "From: <i>%s</i>"
 msgstr "Od: <i>%s</i>"
 
-#: src/compose.c:6539
+#: src/compose.c:6575
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Z ktorého konta odoslať túto správu"
 
-#: src/compose.c:6541
+#: src/compose.c:6577
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adresa odosielateľa"
 
-#: src/compose.c:6702
+#: src/compose.c:6738
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -1934,51 +1939,51 @@ msgstr ""
 "Systém súkromia '%s' sa nedá načítať. Nebude možné podpísať, ani zašifrovať "
 "túto správu."
 
-#: src/compose.c:6864 src/prefs_template.c:549
+#: src/compose.c:6900 src/prefs_template.c:549
 msgid "Template body format error."
 msgstr "Chyba v tvare tela šablóny."
 
-#: src/compose.c:6972 src/prefs_template.c:587
+#: src/compose.c:7008 src/prefs_template.c:587
 msgid "Template To format error."
 msgstr "Chyba v tvare hlavičky príjemcu v šablóne."
 
-#: src/compose.c:6985 src/prefs_template.c:592
+#: src/compose.c:7021 src/prefs_template.c:592
 msgid "Template Cc format error."
 msgstr "Chyba v tvare hlavičky kópie v šablóne."
 
-#: src/compose.c:6998 src/prefs_template.c:597
+#: src/compose.c:7034 src/prefs_template.c:597
 msgid "Template Bcc format error."
 msgstr "Chyba v tvare hlavičky slepej kópie v šablóne."
 
-#: src/compose.c:7012 src/prefs_template.c:602
+#: src/compose.c:7048 src/prefs_template.c:602
 msgid "Template subject format error."
 msgstr "Chyba v tvare hlavičky predmetu v šablóne."
 
-#: src/compose.c:7236
+#: src/compose.c:7272
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný MIME typ."
 
-#: src/compose.c:7251
+#: src/compose.c:7287
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
 
-#: src/compose.c:7324
+#: src/compose.c:7360
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:7375
+#: src/compose.c:7411
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódová stránka"
 
-#: src/compose.c:7395
+#: src/compose.c:7431
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta"
 
-#: src/compose.c:7396 src/prefs_toolbar.c:1060
+#: src/compose.c:7432 src/prefs_toolbar.c:1060
 msgid "File name"
 msgstr "Názov súboru"
 
-#: src/compose.c:7579
+#: src/compose.c:7615
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1989,19 +1994,19 @@ msgstr ""
 "Ukončiť ho násilne?\n"
 "skupinový ID procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:7621
+#: src/compose.c:7657
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 msgstr "Písanie správy: vstup z monitorovacieho procesu\n"
 
-#: src/compose.c:7902 src/messageview.c:718
+#: src/compose.c:7938 src/messageview.c:726
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "Claws Mail potrebuje pre odoslanie tejto správy pripojenie k sieti."
 
-#: src/compose.c:7927
+#: src/compose.c:7963
 msgid "Could not queue message."
 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie."
 
-#: src/compose.c:7929
+#: src/compose.c:7965
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -2012,20 +2017,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8049
+#: src/compose.c:8138
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Koncept sa nedá uložiť."
 
-#: src/compose.c:8124 src/compose.c:8147
+#: src/compose.c:8216 src/compose.c:8239
 msgid "Select file"
 msgstr "Zvoľte súbor"
 
-#: src/compose.c:8160
+#: src/compose.c:8252
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
 
-#: src/compose.c:8162
+#: src/compose.c:8254
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2034,44 +2039,44 @@ msgstr ""
 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
 
-#: src/compose.c:8210
+#: src/compose.c:8302
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zrušiť správu"
 
-#: src/compose.c:8211
+#: src/compose.c:8303
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
 
-#: src/compose.c:8212
+#: src/compose.c:8304
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Zahodiť"
 
-#: src/compose.c:8212
+#: src/compose.c:8304
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
 
-#: src/compose.c:8256
+#: src/compose.c:8348
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
 msgstr "Chcete použiť šablónu '%s' ?"
 
-#: src/compose.c:8258
+#: src/compose.c:8350
 msgid "Apply template"
 msgstr "Použiť šablónu"
 
-#: src/compose.c:8259
+#: src/compose.c:8351
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Nahradiť"
 
-#: src/compose.c:8259
+#: src/compose.c:8351
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Vložiť"
 
-#: src/compose.c:8947
+#: src/compose.c:9042
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Vložiť, alebo pripojiť ako prílohu?"
 
-#: src/compose.c:8948
+#: src/compose.c:9043
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
 "attach it to the email?"
@@ -2079,19 +2084,19 @@ msgstr ""
 "Chcete vložiť obsah súboru do tela správy, alebo ho chcete pripojiť k správe "
 "ako prílohu?"
 
-#: src/compose.c:8950
+#: src/compose.c:9045
 msgid "+_Insert"
 msgstr "+_Vložiť"
 
-#: src/compose.c:8950
+#: src/compose.c:9045
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Pripojiť"
 
-#: src/compose.c:9149
+#: src/compose.c:9244
 msgid "Quote format error."
 msgstr "Chyba v tvare citácie."
 
-#: src/compose.c:9368
+#: src/compose.c:9463
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2100,16 +2105,16 @@ msgstr ""
 "Chystáte sa odpovedať na %d správ. Otvorenie všetkých okien môže chvíľu "
 "trvať. Prajete si pokračovať?"
 
-#: src/crash.c:142
+#: src/crash.c:140
 #, c-format
 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) prijal signál %ld"
 
-#: src/crash.c:188
+#: src/crash.c:186
 msgid "Claws Mail has crashed"
 msgstr "Claws Mail havaroval"
 
-#: src/crash.c:204
+#: src/crash.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -2118,89 +2123,89 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
 
-#: src/crash.c:209
+#: src/crash.c:207
 msgid "Debug log"
 msgstr "Ladiaci záznam"
 
-#: src/crash.c:253
+#: src/crash.c:251
 msgid "Close"
 msgstr "Zavrieť"
 
-#: src/crash.c:258
+#: src/crash.c:256
 msgid "Save..."
 msgstr "Uložiť..."
 
-#: src/crash.c:263
+#: src/crash.c:261
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
 
-#: src/crash.c:310
+#: src/crash.c:308
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
 
-#: src/editaddress.c:183
+#: src/editaddress.c:185
 msgid "Add New Person"
 msgstr "Pridať kontakt"
 
-#: src/editaddress.c:184
+#: src/editaddress.c:186
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
 
-#: src/editaddress.c:355
+#: src/editaddress.c:357
 msgid "An Email address must be supplied."
 msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
 
-#: src/editaddress.c:529
+#: src/editaddress.c:531
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
 
-#: src/editaddress.c:618
+#: src/editaddress.c:620
 msgid "Discard"
 msgstr "Zahodiť"
 
-#: src/editaddress.c:619
+#: src/editaddress.c:621
 msgid "Apply"
 msgstr "Použiť"
 
-#: src/editaddress.c:649 src/editaddress.c:698
+#: src/editaddress.c:651 src/editaddress.c:700
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
 
-#: src/editaddress.c:759 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
-#: src/ldif.c:819
+#: src/editaddress.c:761 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:752
+#: src/ldif.c:763
 msgid "Display Name"
 msgstr "Zobraziť meno"
 
-#: src/editaddress.c:765 src/editaddress.c:769 src/ldif.c:827
+#: src/editaddress.c:767 src/editaddress.c:771 src/ldif.c:771
 msgid "Last Name"
 msgstr "Priezvisko"
 
-#: src/editaddress.c:766 src/editaddress.c:768 src/ldif.c:823
+#: src/editaddress.c:768 src/editaddress.c:770 src/ldif.c:767
 msgid "First Name"
 msgstr "Krstné meno"
 
-#: src/editaddress.c:771
+#: src/editaddress.c:773
 msgid "Nickname"
 msgstr "Prezývka"
 
-#: src/editaddress.c:848 src/editaddress.c:904
+#: src/editaddress.c:850 src/editaddress.c:906
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
 
-#: src/editaddress.c:1042 src/editaddress.c:1099 src/prefs_customheader.c:222
-#: src/prefs_matcher.c:530
+#: src/editaddress.c:1044 src/editaddress.c:1101 src/prefs_customheader.c:222
+#: src/prefs_matcher.c:532
 msgid "Value"
 msgstr "Hodnota"
 
-#: src/editaddress.c:1161
+#: src/editaddress.c:1163
 msgid "_User Data"
 msgstr "Údaje o _používateľovi"
 
-#: src/editaddress.c:1162
+#: src/editaddress.c:1164
 msgid "_Email Addresses"
 msgstr "_E-mailové adresy"
 
-#: src/editaddress.c:1163
+#: src/editaddress.c:1165
 msgid "O_ther Attributes"
 msgstr "Ďalšie _atribúty"
 
@@ -2225,7 +2230,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr "Testovať súbor"
 
 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
-#: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1917
+#: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1953
 msgid "File"
 msgstr "Súbor"
 
@@ -2241,7 +2246,7 @@ msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
 
-#: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:635
+#: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:588
 msgid "Group Name"
 msgstr "Názov skupiny"
 
@@ -2275,11 +2280,11 @@ msgstr "Upraviť priečinok"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
 
-#: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:130
+#: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:539 src/imap_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:130
 msgid "New folder"
 msgstr "Nový priečinok"
 
-#: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:557 src/mh_gtk.c:131
+#: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:540 src/mh_gtk.c:131
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
 
@@ -2347,7 +2352,7 @@ msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Pripojený k serveru"
 
-#: src/editldap.c:331 src/editldap.c:1032
+#: src/editldap.c:331 src/editldap.c:999
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Upraviť LDAP server"
 
@@ -2378,22 +2383,22 @@ msgstr "SSL"
 #: src/editldap.c:475
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
-"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
-"TLS_CACERTDIR fields)."
+"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
+"TLS_REQCERT fields)."
 msgstr ""
 "Povoliť bezpečné pripojenie k LDAP serveru cez TLS. Ak spojenie zlyhá, "
-"skontrolujte správne nastavenie v súbore ldap.conf (nastavenia TLS_CACERT, "
-"prípadne TLS_CACERTDIR)."
+"skontrolujte správne nastavenie v súbore ldap.conf (nastavenia TLS_CACERTDIR, "
+"prípadne TLS_REQCERT)."
 
 #: src/editldap.c:480
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
-"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
-"TLS_CACERTDIR fields)."
+"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
+"TLS_REQCERT fields)."
 msgstr ""
 "Povoliť bezpečné pripojenie k LDAP serveru cez SSL. Ak spojenie zlyhá, "
-"skontrolujte správne nastavenie v súbore ldap.conf (nastavenia TLS_CACERT, "
-"prípadne TLS_CACERTDIR)."
+"skontrolujte správne nastavenie v súbore ldap.conf (nastavenia TLS_CACERTDIR, "
+"prípadne TLS_REQCERT)."
 
 #: src/editldap.c:494
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
@@ -2554,11 +2559,11 @@ msgstr "Základné"
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
-#: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:490
+#: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:492
 msgid "Extended"
 msgstr "Rozšírené"
 
-#: src/editldap.c:1037
+#: src/editldap.c:1004
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Pridať nový LDAP server"
 
@@ -2637,13 +2642,13 @@ msgstr "P_rehliadať"
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stylesheet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:367 src/gtk/gtkaspell.c:1678
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2411 src/mainwindow.c:1003 src/prefs_account.c:667
-#: src/summaryview.c:4991
+#: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:345 src/gtk/gtkaspell.c:1661
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2394 src/mainwindow.c:1012 src/prefs_account.c:705
+#: src/summaryview.c:5039
 msgid "None"
 msgstr "Žiadna"
 
-#: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_summaries.c:350 src/prefs_summaries.c:691
+#: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_other.c:113 src/prefs_other.c:454
 msgid "Default"
 msgstr "Štandardné"
 
@@ -2866,7 +2871,7 @@ msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
 msgid "Distguished Name"
 msgstr "Distguished Name"
 
-#: src/export.c:120 src/summaryview.c:6368
+#: src/export.c:120 src/summaryview.c:6420
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
 
@@ -2898,81 +2903,81 @@ msgstr "Nepodarilo sa nájsť zadaný zdrojový priečinok."
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Zvoľte súbor pre export"
 
-#: src/exporthtml.c:805
+#: src/exporthtml.c:758
 msgid "Full Name"
 msgstr "Celé meno"
 
-#: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
+#: src/exporthtml.c:762 src/importldif.c:1028
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atribúty"
 
-#: src/exporthtml.c:1010
+#: src/exporthtml.c:963
 msgid "Claws Mail Address Book"
 msgstr "Adresár Claws Mail"
 
-#: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
+#: src/exporthtml.c:1077 src/exportldif.c:551
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to priečinok."
 
-#: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
+#: src/exporthtml.c:1080 src/exportldif.c:554
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto priečinku."
 
-#: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
+#: src/exporthtml.c:1083 src/exportldif.c:557
 msgid "Name is too long."
 msgstr "Názov je príliš dlhý."
 
-#: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
+#: src/exporthtml.c:1086 src/exportldif.c:560
 msgid "Not specified."
 msgstr "Nie je určený."
 
-#: src/folder.c:1283 src/foldersel.c:371 src/prefs_folder_item.c:239
+#: src/folder.c:1331 src/foldersel.c:370 src/prefs_folder_item.c:239
 msgid "Inbox"
 msgstr "Prijaté"
 
-#: src/folder.c:1287 src/foldersel.c:375
+#: src/folder.c:1335 src/foldersel.c:374
 msgid "Sent"
 msgstr "Odoslané"
 
-#: src/folder.c:1291 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:242
+#: src/folder.c:1339 src/foldersel.c:378 src/prefs_folder_item.c:242
 msgid "Queue"
 msgstr "Na odoslanie"
 
-#: src/folder.c:1295 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:243
+#: src/folder.c:1343 src/foldersel.c:382 src/prefs_folder_item.c:243
 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:410 src/toolbar.c:501
 msgid "Trash"
 msgstr "Odpadkový kôš"
 
-#: src/folder.c:1299 src/foldersel.c:387 src/prefs_folder_item.c:241
+#: src/folder.c:1347 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:241
 msgid "Drafts"
 msgstr "Koncepty"
 
-#: src/folder.c:1578
+#: src/folder.c:1621
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:2514
+#: src/folder.c:2542
 #, c-format
 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
 msgstr "Vyberám všetky správy z %s ...\n"
 
-#: src/folder.c:2803
+#: src/folder.c:2831
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s...\n"
 msgstr "Kopírujem %s do %s...\n"
 
-#: src/folder.c:2803
+#: src/folder.c:2831
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3090
+#: src/folder.c:3118
 #, c-format
 msgid "Updating cache for %s..."
 msgstr "Prehľadávam priečinok %s..."
 
-#: src/folder.c:3801
+#: src/folder.c:3829
 msgid "Processing messages..."
 msgstr "Spracúvam správy..."
 
@@ -2980,61 +2985,61 @@ msgstr "Spracúvam správy..."
 msgid "Select folder"
 msgstr "Zvoľte priečinok"
 
-#: src/foldersel.c:558 src/imap_gtk.c:141 src/mh_gtk.c:132
+#: src/foldersel.c:541 src/imap_gtk.c:158 src/mh_gtk.c:132
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nový Priečinok"
 
-#: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:149 src/imap_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:138
-#: src/mh_gtk.c:241
+#: src/foldersel.c:549 src/imap_gtk.c:166 src/imap_gtk.c:172
+#: src/imap_gtk.c:224 src/mh_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:241
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať '%c'."
 
-#: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:165 src/imap_gtk.c:219 src/mh_gtk.c:148
+#: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:182 src/imap_gtk.c:236 src/mh_gtk.c:148
 #: src/mh_gtk.c:248
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Priečinok '%s' už existuje."
 
-#: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:171 src/mh_gtk.c:154
+#: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:188 src/mh_gtk.c:154
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok '%s'."
 
-#: src/folderview.c:291
+#: src/folderview.c:290
 msgid "/Mark all re_ad"
 msgstr "/Označiť _všetky ako prečítané"
 
-#: src/folderview.c:293
+#: src/folderview.c:292
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/_Prehľadať priečinok..."
 
-#: src/folderview.c:295
+#: src/folderview.c:294
 msgid "/Process_ing..."
 msgstr "/_Spracovanie..."
 
-#: src/folderview.c:300
+#: src/folderview.c:299
 msgid "/Empty _trash..."
 msgstr "/V_yprázdniť kôš..."
 
-#: src/folderview.c:305
+#: src/folderview.c:304
 msgid "/Send _queue..."
 msgstr "/Odoslať _frontu..."
 
-#: src/folderview.c:424 src/folderview.c:471 src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/folderview.c:423 src/folderview.c:470 src/prefs_folder_column.c:80
 msgid "New"
 msgstr "Nový"
 
-#: src/folderview.c:425 src/folderview.c:472 src/prefs_folder_column.c:81
+#: src/folderview.c:424 src/folderview.c:471 src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
 msgstr "Neprečítané"
 
-#: src/folderview.c:426 src/prefs_folder_column.c:82
+#: src/folderview.c:425 src/prefs_folder_column.c:82
 msgid "Total"
 msgstr "Celkom"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:474 src/summaryview.c:491
+#: src/folderview.c:473 src/summaryview.c:491
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
@@ -3042,103 +3047,103 @@ msgstr "#"
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
 
-#: src/folderview.c:773 src/summaryview.c:3453
+#: src/folderview.c:781 src/summaryview.c:3491
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
 
-#: src/folderview.c:774 src/summaryview.c:3454
+#: src/folderview.c:782 src/summaryview.c:3492
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy v tomto priečinku ako prečítané ?"
 
-#: src/folderview.c:1060 src/imap.c:3190 src/mainwindow.c:3923 src/setup.c:90
+#: src/folderview.c:999 src/imap.c:3347 src/mainwindow.c:3755 src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:1064 src/imap.c:3195 src/mainwindow.c:3928 src/setup.c:95
+#: src/folderview.c:1003 src/imap.c:3352 src/mainwindow.c:3760 src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1091
+#: src/folderview.c:1034
 msgid "Rebuild folder tree"
 msgstr "Obnoviť strom priečinkov"
 
-#: src/folderview.c:1092
+#: src/folderview.c:1035
 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
 msgstr ""
 "Obnovenie stromu priečinkov spôsobí vymazanie lokálnych cache. Chcete "
 "pokračovať?"
 
-#: src/folderview.c:1102
+#: src/folderview.c:1045
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
 
-#: src/folderview.c:1104
+#: src/folderview.c:1047 src/folderview.c:1087
 msgid "Scanning folder tree..."
 msgstr "Prehľadávam strom priečinkov..."
 
-#: src/folderview.c:1175
+#: src/folderview.c:1172
 #, c-format
 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
 msgstr "Nepodarilo sa prečítať obsah priečinka %s\n"
 
-#: src/folderview.c:1228
+#: src/folderview.c:1225
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
 
-#: src/folderview.c:2090
+#: src/folderview.c:2043
 #, c-format
 msgid "Closing Folder %s..."
 msgstr "Zatváram priečinok %s..."
 
-#: src/folderview.c:2129
+#: src/folderview.c:2082
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Otváram priečinok %s..."
 
-#: src/folderview.c:2142
+#: src/folderview.c:2095
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
 
-#: src/folderview.c:2303 src/mainwindow.c:2079
+#: src/folderview.c:2256 src/mainwindow.c:2047
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Vyprázdniť kôš"
 
-#: src/folderview.c:2304
+#: src/folderview.c:2257
 msgid "Delete all messages in trash?"
 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
 
-#: src/folderview.c:2305 src/mainwindow.c:2081
+#: src/folderview.c:2258
 msgid "+_Empty trash"
 msgstr "+_Vyprázdniť kôš"
 
-#: src/folderview.c:2349 src/inc.c:1465 src/toolbar.c:2196
+#: src/folderview.c:2302 src/inc.c:1465 src/toolbar.c:2196
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Offline varovanie"
 
-#: src/folderview.c:2350 src/toolbar.c:2197
+#: src/folderview.c:2303 src/toolbar.c:2197
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa?"
 
-#: src/folderview.c:2361 src/toolbar.c:2216
+#: src/folderview.c:2314 src/toolbar.c:2216
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
 
-#: src/folderview.c:2362 src/toolbar.c:2217
+#: src/folderview.c:2315 src/toolbar.c:2217
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
 
-#: src/folderview.c:2363 src/messageview.c:579 src/messageview.c:596
-#: src/prefs_account.c:1039 src/toolbar.c:2218
+#: src/folderview.c:2316 src/messageview.c:587 src/messageview.c:604
+#: src/prefs_account.c:1100 src/toolbar.c:2218
 msgid "_Send"
 msgstr "_Odoslať"
 
-#: src/folderview.c:2371 src/toolbar.c:2236
+#: src/folderview.c:2324 src/toolbar.c:2236
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
 
-#: src/folderview.c:2374 src/main.c:1549 src/toolbar.c:2239
+#: src/folderview.c:2327 src/main.c:1616 src/toolbar.c:2239
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3147,64 +3152,64 @@ msgstr ""
 "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby:\n"
 "%s"
 
-#: src/folderview.c:2441
+#: src/folderview.c:2394
 #, c-format
 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
 msgstr "Naozaj chcete skopírovať priečinok '%s' do priečinku '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2442
+#: src/folderview.c:2395
 #, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
 msgstr "Naozaj chcete presunúť priečinok '%s' do priečinku '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2444
+#: src/folderview.c:2397
 msgid "Copy folder"
 msgstr "Skopírovať priečinok"
 
-#: src/folderview.c:2444
+#: src/folderview.c:2397
 msgid "Move folder"
 msgstr "Presunúť priečinok"
 
-#: src/folderview.c:2455
+#: src/folderview.c:2408
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s..."
 msgstr "Kopírujem %s do %s..."
 
-#: src/folderview.c:2455
+#: src/folderview.c:2408
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Presúvam %s do %s..."
 
-#: src/folderview.c:2486
+#: src/folderview.c:2439
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
 
-#: src/folderview.c:2489
+#: src/folderview.c:2442
 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
 msgstr "Nie je možné skopírovať priečinok do jeho podpriečinku."
 
-#: src/folderview.c:2490
+#: src/folderview.c:2443
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
 
-#: src/folderview.c:2493
+#: src/folderview.c:2446
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi jednotlivými schránkami."
 
-#: src/folderview.c:2496
+#: src/folderview.c:2449
 msgid "Copy failed!"
 msgstr "Kopírovanie sa nepodarilo!"
 
-#: src/folderview.c:2496
+#: src/folderview.c:2449
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Presun sa nepodaril!"
 
-#: src/folderview.c:2532
+#: src/folderview.c:2485
 #, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Nastavenie spracúvania pre priečinok %s"
 
-#: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1519 src/summaryview.c:4124
+#: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1507 src/summaryview.c:4172
 #: src/toolbar.c:182
 msgid "Print"
 msgstr "Tlačiť"
@@ -3227,7 +3232,7 @@ msgstr "Tlačím stránku %d z %d..."
 msgid "Print preview"
 msgstr "Náhľad tlače"
 
-#: src/gedit-print.c:456
+#: src/gedit-print.c:437
 msgid "Page %N of %Q"
 msgstr "Stránka %N z %Q"
 
@@ -3275,7 +3280,7 @@ msgstr "neznáma"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
 
-#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1265
+#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1324
 msgid "Done."
 msgstr "Hotovo."
 
@@ -3284,11 +3289,11 @@ msgstr "Hotovo."
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
 
-#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:216
+#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:214
 msgid "/_Open with Web browser"
 msgstr "/Otvoriť vo _webovom prehliadači"
 
-#: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:217
+#: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:215
 msgid "/Copy this _link"
 msgstr "/_Kopírovať toto prepojenie"
 
@@ -3357,7 +3362,7 @@ msgstr ""
 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
 "Operačný systém: neznámy"
 
-#: src/gtk/about.c:240 src/prefs_themes.c:706 src/wizard.c:467
+#: src/gtk/about.c:240 src/prefs_themes.c:707 src/wizard.c:475
 msgid "The Claws Mail Team"
 msgstr "Team Claws Mail"
 
@@ -3555,53 +3560,164 @@ msgstr ""
 msgid "Folders"
 msgstr "Priečinky"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
-msgid "Configuration"
-msgstr "Konfigurácia"
-
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
-msgid "Configuration options for the print job"
-msgstr "Konfigurácia pre tlač"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:638
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
-msgid "Source Buffer"
-msgstr "Zdrojový zásobník"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:851 src/gtk/gtkaspell.c:1852 src/gtk/gtkaspell.c:2147
+msgid "Normal Mode"
+msgstr "Normálny režim"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
-msgid "GtkTextBuffer object to print"
-msgstr "Objekt GtkTextBuffer pre tlač"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:853 src/gtk/gtkaspell.c:1858 src/gtk/gtkaspell.c:2159
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr "Režim zlého pravopisu"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
-msgid "Tabs Width"
-msgstr "Šírka záložiek"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:892
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
-msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
-msgstr "Šírka záložiek v medzerníkoch"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1183
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
-msgid "Wrap Mode"
-msgstr "Režim zalamovania"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1531
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
-msgid "Word wrapping mode"
-msgstr "Režim zalamovania slov"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1546
+#, c-format
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
-msgid "Highlight"
-msgstr "Zvýraznenie"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1591
+msgid ""
+"Holding down Control key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
+msgstr ""
+"Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
+"program sa z chyby poučí.\n"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
-msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
-msgstr "Či tlačiť dokument so zvýraznením syntaxe"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1846 src/gtk/gtkaspell.c:2135
+msgid "Fast Mode"
+msgstr "Rýchly režim"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
-msgid "Font"
-msgstr "Písmo"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1953
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
-msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
-msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre text dokumentu (zastaralé)"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1967
+msgid "Accept in this session"
+msgstr "Prijať v tomto sedení"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1977
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr "Pridať do osobného slovníka"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1987
+msgid "Replace with..."
+msgstr "Nahradiť čím..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2000
+#, c-format
+msgid "Check with %s"
+msgstr "Overiť pomocou %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2022
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr "(žiadne návrhy)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2033 src/gtk/gtkaspell.c:2212
+msgid "More..."
+msgstr "Ďalšie..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2097
+#, c-format
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr "Slovník: %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2110
+#, c-format
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2121
+msgid "Use both dictionaries"
+msgstr "Použiť oba slovníky"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2175 src/prefs_spelling.c:214
+msgid "Check while typing"
+msgstr "Overovať pri písaní"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2191
+msgid "Change dictionary"
+msgstr "Zmeniť slovník"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2323
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
+"%s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2369
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kontrola pravopisu nemohla zmeniť alternatívny slovník.\n"
+"%s"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
+msgid "Configuration"
+msgstr "Konfigurácia"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
+msgid "Configuration options for the print job"
+msgstr "Konfigurácia pre tlač"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
+msgid "Source Buffer"
+msgstr "Zdrojový zásobník"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
+msgid "GtkTextBuffer object to print"
+msgstr "Objekt GtkTextBuffer pre tlač"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
+msgid "Tabs Width"
+msgstr "Šírka záložiek"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
+msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
+msgstr "Šírka záložiek v medzerníkoch"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
+msgid "Wrap Mode"
+msgstr "Režim zalamovania"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
+msgid "Word wrapping mode"
+msgstr "Režim zalamovania slov"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
+msgid "Highlight"
+msgstr "Zvýraznenie"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
+msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
+msgstr "Či tlačiť dokument so zvýraznením syntaxe"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
+msgid "Font"
+msgstr "Písmo"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
+msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
+msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre text dokumentu (zastaralé)"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
 msgid "Font Description"
@@ -3663,117 +3779,6 @@ msgstr "Popis písma pre hlavičku a pätičku"
 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
 msgstr "Písmo, ktoré sa má použiť pre hlavičku a pätičku (napr. \"Monospace 10\")"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:632
-msgid "No dictionary selected."
-msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:868 src/gtk/gtkaspell.c:1869 src/gtk/gtkaspell.c:2164
-msgid "Normal Mode"
-msgstr "Normálny režim"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:870 src/gtk/gtkaspell.c:1875 src/gtk/gtkaspell.c:2176
-msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr "Režim zlého pravopisu"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:909
-msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1200
-msgid "No misspelled word found."
-msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1548
-msgid "Replace unknown word"
-msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1563
-#, c-format
-msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1608
-msgid ""
-"Holding down Control key while pressing Enter\n"
-"will learn from mistake.\n"
-msgstr ""
-"Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
-"program sa z chyby poučí.\n"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1863 src/gtk/gtkaspell.c:2152
-msgid "Fast Mode"
-msgstr "Rýchly režim"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1970
-#, c-format
-msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1984
-msgid "Accept in this session"
-msgstr "Prijať v tomto sedení"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1994
-msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr "Pridať do osobného slovníka"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2004
-msgid "Replace with..."
-msgstr "Nahradiť čím..."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2017
-#, c-format
-msgid "Check with %s"
-msgstr "Overiť pomocou %s"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2039
-msgid "(no suggestions)"
-msgstr "(žiadne návrhy)"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2050 src/gtk/gtkaspell.c:2229
-msgid "More..."
-msgstr "Ďalšie..."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2114
-#, c-format
-msgid "Dictionary: %s"
-msgstr "Slovník: %s"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2127
-#, c-format
-msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2138
-msgid "Use both dictionaries"
-msgstr "Použiť oba slovníky"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2192 src/prefs_spelling.c:218
-msgid "Check while typing"
-msgstr "Overovať pri písaní"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2208
-msgid "Change dictionary"
-msgstr "Zmeniť slovník"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2340
-#, c-format
-msgid ""
-"The spell checker could not change dictionary.\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
-"%s"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2386
-#, c-format
-msgid ""
-"The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Kontrola pravopisu nemohla zmeniť alternatívny slovník.\n"
-"%s"
-
 #: src/gtk/icon_legend.c:67
 msgid "New message"
 msgstr "Nová správa"
@@ -3883,7 +3888,7 @@ msgstr "Záznam protokolu"
 msgid "Clear _Log"
 msgstr "Vyčistiť okno _záznamu"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:155
+#: src/gtk/pluginwindow.c:151 src/gtk/pluginwindow.c:156
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3893,19 +3898,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Verzia: "
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:153
+#: src/gtk/pluginwindow.c:154
 msgid "Error: "
 msgstr "Chyba: "
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:154
+#: src/gtk/pluginwindow.c:155
 msgid "Plugin is not functional."
 msgstr "Plugin nie je funkčný."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:185
+#: src/gtk/pluginwindow.c:186
 msgid "Select the Plugins to load"
 msgstr "Zvoľte plugin, prípadne pluginy ktoré sa majú načítať"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:200
+#: src/gtk/pluginwindow.c:201
 #, c-format
 msgid ""
 "The following error occured while loading %s :\n"
@@ -3916,42 +3921,44 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:286 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
+#: src/gtk/pluginwindow.c:287 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:428
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:514
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:548
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:525
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:544
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:67
 msgid "Plugins"
 msgstr "Pluginy"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:319 src/prefs_summaries.c:211
+#: src/gtk/pluginwindow.c:321 src/prefs_summaries.c:211
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:336
+#: src/gtk/pluginwindow.c:338
 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
 msgstr "Ďalšie pluginy sa dajú zísať na webstránke Claws Mail."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:342 src/prefs_themes.c:866
+#: src/gtk/pluginwindow.c:344 src/prefs_themes.c:862
 msgid "Get more..."
 msgstr "Získať ďalšie..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:356
+#: src/gtk/pluginwindow.c:354
 msgid "Load Plugin..."
 msgstr "Načítať plugin..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:357
+#: src/gtk/pluginwindow.c:355
 msgid "Unload Plugin"
 msgstr "Odobrať plugin"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:384
+#: src/gtk/pluginwindow.c:382
 msgid "Click here to load one or more plugins"
 msgstr "Toto tlačítko načíta jeden alebo viacero pluginov"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:388
+#: src/gtk/pluginwindow.c:386
 msgid "Unload the selected plugin"
 msgstr "Odobrať zvolený plugin"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:455
+#: src/gtk/pluginwindow.c:451
 msgid "Loaded plugins"
 msgstr "Načítané pluginy"
 
@@ -3959,187 +3966,187 @@ msgstr "Načítané pluginy"
 msgid "Page Index"
 msgstr "Obsah Stránky"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:769
+#: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:820
 #: src/prefs_filtering_action.c:378 src/prefs_filtering.c:377
 #: src/prefs_filtering.c:1490
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
 #: src/gtk/progressdialog.c:148 src/gtk/sslcertwindow.c:136
-#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2376
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2415
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:331
+#: src/gtk/quicksearch.c:333
 msgid "all messages"
 msgstr "všetky správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:332
+#: src/gtk/quicksearch.c:334
 msgid "messages whose age is greater than #"
 msgstr "správy, ktoré sú staršie ako #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:333
+#: src/gtk/quicksearch.c:335
 msgid "messages whose age is less than #"
 msgstr "správy, ktoré sú novšie ako #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:334
+#: src/gtk/quicksearch.c:336
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgstr "správy, ktorých telo obsahuje S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:335
+#: src/gtk/quicksearch.c:337
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S kdekoľvek"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:336
+#: src/gtk/quicksearch.c:338
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr "správy s kópiou v S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:337
+#: src/gtk/quicksearch.c:339
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr "správa je buď to: alebo cc: S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:338
+#: src/gtk/quicksearch.c:340
 msgid "deleted messages"
 msgstr "vymazané správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:339
+#: src/gtk/quicksearch.c:341
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Sender"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:340
+#: src/gtk/quicksearch.c:342
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr "pravda, ak je \"S\" vykonané úspešne"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:341
+#: src/gtk/quicksearch.c:343
 msgid "messages originating from user S"
 msgstr "správy pochádzajúce od používateľa S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:342
+#: src/gtk/quicksearch.c:344
 msgid "forwarded messages"
 msgstr "preposlané správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:343
+#: src/gtk/quicksearch.c:345
 msgid "messages which contain header S"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú hlavičku S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:344
+#: src/gtk/quicksearch.c:346
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Message-ID"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:345
+#: src/gtk/quicksearch.c:347
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke inreplyto"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:346
+#: src/gtk/quicksearch.c:348
 msgid "messages which are marked with color #"
 msgstr "správy, ktoré sú označené farbou #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:347
+#: src/gtk/quicksearch.c:349
 msgid "locked messages"
 msgstr "zamknuté správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:348
+#: src/gtk/quicksearch.c:350
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgstr "správy, ktoré sú v diskusnej skupine S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:349
+#: src/gtk/quicksearch.c:351
 msgid "new messages"
 msgstr "nové správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:350
+#: src/gtk/quicksearch.c:352
 msgid "old messages"
 msgstr "staré správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:351
+#: src/gtk/quicksearch.c:353
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
 msgstr "neúplné správy (nestiahnuté úplne)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:352
+#: src/gtk/quicksearch.c:354
 msgid "messages which have been replied to"
 msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:353
+#: src/gtk/quicksearch.c:355
 msgid "read messages"
 msgstr "prečítané správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:354
+#: src/gtk/quicksearch.c:356
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v názve"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:355
+#: src/gtk/quicksearch.c:357
 msgid "messages whose score is equal to #"
 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:356
+#: src/gtk/quicksearch.c:358
 msgid "messages whose score is greater than #"
 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väčšie ako #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:357
+#: src/gtk/quicksearch.c:359
 msgid "messages whose score is lower than #"
 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je menšie ako #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:358
+#: src/gtk/quicksearch.c:360
 msgid "messages whose size is equal to #"
 msgstr "správy, ktorých veľkosť je rovná #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:359
+#: src/gtk/quicksearch.c:361
 msgid "messages whose size is greater than #"
 msgstr "správy, ktorých veľkosť je väčšia ako #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:360
+#: src/gtk/quicksearch.c:362
 msgid "messages whose size is smaller than #"
 msgstr "správy, ktorých veľkosť je menšia ako #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:361
+#: src/gtk/quicksearch.c:363
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgstr "správy, odoslané S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:362
+#: src/gtk/quicksearch.c:364
 msgid "marked messages"
 msgstr "označené správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:363
+#: src/gtk/quicksearch.c:365
 msgid "unread messages"
 msgstr "neprečítané správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:364
+#: src/gtk/quicksearch.c:366
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke References"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:365
+#: src/gtk/quicksearch.c:367
 #, c-format
 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
 msgstr "správy vracajúce 0 po odovzdaní príkazu - %F je názov súboru správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:366
+#: src/gtk/quicksearch.c:368
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke X-Label"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:368
+#: src/gtk/quicksearch.c:370
 msgid "logical AND operator"
 msgstr "logický operátor AND"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:369
+#: src/gtk/quicksearch.c:371
 msgid "logical OR operator"
 msgstr "logický operátor OR"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:370
+#: src/gtk/quicksearch.c:372
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr "logický operátor NOT"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:371
+#: src/gtk/quicksearch.c:373
 msgid "case sensitive search"
 msgstr "záleží na veľkosti písmen"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:373
+#: src/gtk/quicksearch.c:375
 msgid "all filtering expressions are allowed"
 msgstr "všetky filtrovacie výrazy sú povolené"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:381 src/summary_search.c:397
+#: src/gtk/quicksearch.c:383 src/summary_search.c:397
 msgid "Extended Search"
 msgstr "Rozšírené vyhľadávanie"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:382
+#: src/gtk/quicksearch.c:384
 msgid ""
 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
@@ -4151,51 +4158,67 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Môžu byť použité tieto symboly:"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:478 src/prefs_compose_writing.c:239
-#: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:158
-#: src/prefs_matcher.c:1866 src/prefs_summary_column.c:82
+#: src/gtk/quicksearch.c:480 src/prefs_compose_writing.c:224
+#: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:159
+#: src/prefs_matcher.c:1878 src/prefs_summary_column.c:82
 #: src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:486
 msgid "Subject"
 msgstr "Predmet"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:482 src/prefs_filtering_action.c:1081
-#: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1867
+#: src/gtk/quicksearch.c:484 src/prefs_filtering_action.c:1081
+#: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1879
 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:486 src/prefs_filtering_action.c:1082
-#: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1868
+#: src/gtk/quicksearch.c:488 src/prefs_filtering_action.c:1082
+#: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1880
 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:48
 #: src/summaryview.c:488
 msgid "To"
 msgstr "Komu"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:497
+#: src/gtk/quicksearch.c:499
 msgid "Recursive"
 msgstr "Rekurzívne"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:507
+#: src/gtk/quicksearch.c:509
 msgid "Sticky"
 msgstr "Trvalé"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:517
+#: src/gtk/quicksearch.c:519
 msgid "Type-ahead"
 msgstr "Dynamické"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:548
+#: src/gtk/quicksearch.c:550 src/gtk/quicksearch.c:643
 msgid " Clear "
 msgstr " Vyčistiť "
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:569 src/summary_search.c:350
+#: src/gtk/quicksearch.c:558
+msgid "Clear the current search"
+msgstr "Zrušiť súčasné vyhľadávanie"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:573 src/summary_search.c:350
 msgid "Edit search criteria"
 msgstr "Upraviť vyhľadávacie kritériá"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:575
+#: src/gtk/quicksearch.c:579 src/gtk/quicksearch.c:641
 msgid " Extended Symbols... "
 msgstr " Rozšírené symboly... "
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:1025 src/summaryview.c:1073
+#: src/gtk/quicksearch.c:587
+msgid "Information about extended symbols"
+msgstr "Informácie o rozšírených symboloch"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:659
+msgid "Info"
+msgstr "Info"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:661
+msgid "Clear"
+msgstr "Vyčistiť"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:1086 src/summaryview.c:1132
 #, c-format
 msgid "Searching in %s... \n"
 msgstr "Hľadám v %s... \n"
@@ -4214,7 +4237,7 @@ msgid "Signer"
 msgstr "Podpisovateľ"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
-#: src/prefs_themes.c:883
+#: src/prefs_themes.c:879
 msgid "Name: "
 msgstr "Meno: "
 
@@ -4313,31 +4336,31 @@ msgstr "_Zobraziť certifikáty"
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
 
-#: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2784 src/summaryview.c:2795
+#: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2823 src/summaryview.c:2834
 msgid "(No From)"
 msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
 
-#: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2819 src/summaryview.c:2822
+#: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2858 src/summaryview.c:2861
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(bez predmetu)"
 
-#: src/image_viewer.c:283
+#: src/image_viewer.c:284
 msgid "Filename:"
 msgstr "Názov súboru:"
 
-#: src/image_viewer.c:290
+#: src/image_viewer.c:291
 msgid "Filesize:"
 msgstr "Veľkosť súboru:"
 
-#: src/image_viewer.c:311
+#: src/image_viewer.c:312
 msgid "Load Image"
 msgstr "Načítať obrázok"
 
-#: src/image_viewer.c:317
+#: src/image_viewer.c:318
 msgid "Content-Type:"
 msgstr "Content-Type:"
 
-#: src/imap.c:632
+#: src/imap.c:633
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -4349,36 +4372,36 @@ msgstr ""
 "CRAM-MD5 prihlásenie funguje len ak bola knižnica libetpan skompilovaná s "
 "podporou SASL, a je nainštalovaný CRAM-MD5 SASL plugin."
 
-#: src/imap.c:639
+#: src/imap.c:640
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: neúspešné prihlásenie.%s"
 
-#: src/imap.c:643
+#: src/imap.c:644
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: neúspešné prihlásenie.%s\n"
 
-#: src/imap.c:660
+#: src/imap.c:661
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
 
-#: src/imap.c:665 src/imap.c:668
+#: src/imap.c:666 src/imap.c:669
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
 
-#: src/imap.c:717 src/imap.c:2239 src/imap.c:2737 src/imap.c:2822
-#: src/imap.c:3156 src/imap.c:3914
+#: src/imap.c:718 src/imap.c:2396 src/imap.c:2894 src/imap.c:2979
+#: src/imap.c:3313 src/imap.c:4071
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr "Pre prístup k IMAP serveru potrebuje Claws Mail pripojenie k sieti."
 
-#: src/imap.c:789 src/inc.c:770 src/news.c:295 src/send_message.c:299
+#: src/imap.c:790 src/inc.c:770 src/news.c:295 src/send_message.c:299
 msgid "Insecure connection"
 msgstr "Nezabezpečené spojenie"
 
-#: src/imap.c:790 src/inc.c:771 src/news.c:296 src/send_message.c:300
+#: src/imap.c:791 src/inc.c:771 src/news.c:296 src/send_message.c:300
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
 "available in this build of Claws Mail. \n"
@@ -4392,94 +4415,104 @@ msgstr ""
 "Chcete pokračovať v pripájaní sa na tento server? Komunikácia nebude "
 "zabezpečená."
 
-#: src/imap.c:796 src/inc.c:777 src/news.c:302 src/send_message.c:306
+#: src/imap.c:797 src/inc.c:777 src/news.c:302 src/send_message.c:306
 msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "Po_kračovať v pripájaní"
 
-#: src/imap.c:806
+#: src/imap.c:807
 #, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
 msgstr "Pripájam sa k serveru IMAP4: %s..."
 
-#: src/imap.c:844
+#: src/imap.c:845
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d"
 
-#: src/imap.c:847
+#: src/imap.c:848
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:876 src/imap.c:2545
+#: src/imap.c:877 src/imap.c:2702
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS spojenie.\n"
 
-#: src/imap.c:913
+#: src/imap.c:914
 #, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
 msgstr "Pripájam sa k serveru IMAP4: %s ...\n"
 
-#: src/imap.c:924 src/imap.c:927
+#: src/imap.c:925 src/imap.c:928
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k IMAP serveru %s."
 
-#: src/imap.c:1100
+#: src/imap.c:1101
 msgid "Adding messages..."
 msgstr "Pridávam správy..."
 
-#: src/imap.c:1252 src/mh.c:500
+#: src/imap.c:1253 src/mh.c:500
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Kopírujem správy..."
 
-#: src/imap.c:1428
+#: src/imap.c:1429
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania\n"
 
-#: src/imap.c:1434 src/imap.c:3665
+#: src/imap.c:1435 src/imap.c:3822
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "nedá sa odstrániť\n"
 
-#: src/imap.c:1878
+#: src/imap.c:1762
+#, c-format
+msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
+msgstr "Hľadám neodoberané priečinky v %s..."
+
+#: src/imap.c:1765
+#, c-format
+msgid "Looking for subfolders of %s..."
+msgstr "Hľadám podpriečinky pod %s..."
+
+#: src/imap.c:2001
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
 
-#: src/imap.c:1894
+#: src/imap.c:2017
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
 
-#: src/imap.c:1975
+#: src/imap.c:2104
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
 msgstr "Názov nového priečinku nesmie obsahovať oddeľovač názvov priečinkov"
 
-#: src/imap.c:2006
+#: src/imap.c:2135
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
 
-#: src/imap.c:2070
+#: src/imap.c:2227
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
 
-#: src/imap.c:2316
+#: src/imap.c:2473
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "príkaz LIST zlyhal\n"
 
-#: src/imap.c:2433
+#: src/imap.c:2590
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2542
+#: src/imap.c:2699
 msgid "Server requires TLS to log in.\n"
 msgstr "Server na prihlásenie vyžaduje TLS.\n"
 
-#: src/imap.c:2551
+#: src/imap.c:2708
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "Nepodarilo sa znovu načítať možnosti serveru.\n"
 
-#: src/imap.c:2556
+#: src/imap.c:2713
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires TLS, but Claws Mail has been "
@@ -4488,34 +4521,34 @@ msgstr ""
 "Pripojenie k %s sa nepodarilo: server vyžaduje TLS, ale Claws Mail bol\n"
 "skompilovaný bez podpory OpensSSL.\n"
 
-#: src/imap.c:2564
+#: src/imap.c:2721
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Tento server neumožňuje prihlásenie.\n"
 
-#: src/imap.c:2742
+#: src/imap.c:2899
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Sťahujem správu..."
 
-#: src/imap.c:2909
+#: src/imap.c:3066
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
 
-#: src/imap.c:2939
+#: src/imap.c:3096
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
 msgstr "iconv nemôže skonvertovať %s na UTF-7\n"
 
-#: src/imap.c:2983
+#: src/imap.c:3140
 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-8 na UTF-7 \n"
 
-#: src/imap.c:3650
+#: src/imap.c:3807
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %d\n"
 
-#: src/imap.c:4378
+#: src/imap.c:4532
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
@@ -4530,47 +4563,68 @@ msgstr ""
 "Pravdepodobne potrebujete nainštalovať knižnicu 'libetpan', a prekompilovať "
 "Claws Mail."
 
-#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
+#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:50
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Vytvoriť _nový priečinok..."
 
-#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
+#: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:52
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/_Premenovať priečinok..."
 
-#: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
+#: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:53
 msgid "/M_ove folder..."
 msgstr "/_Presunúť priečinok..."
 
-#: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:54
+#: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:54
 msgid "/Cop_y folder..."
 msgstr "/_Kopírovať priečinok..."
 
-#: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:56
+#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:56
 msgid "/_Delete folder..."
 msgstr "/_Zmazať priečinok..."
 
-#: src/imap_gtk.c:63 src/news_gtk.c:55
-msgid "/Synchronise"
-msgstr "/Synchronizovať"
+#: src/imap_gtk.c:65
+msgid "/_Synchronise"
+msgstr "/_Synchronizovať"
 
-#: src/imap_gtk.c:64 src/news_gtk.c:56
+#: src/imap_gtk.c:66 src/news_gtk.c:56
 msgid "/Down_load messages"
 msgstr "/S_tiahnuť správy"
 
-#: src/imap_gtk.c:66 src/mh_gtk.c:58 src/news_gtk.c:58
+#: src/imap_gtk.c:68
+msgid "/S_ubscriptions"
+msgstr "/_Odoberané priečinky"
+
+#: src/imap_gtk.c:69
+msgid "/Subscriptions/Show only subscribed _folders"
+msgstr "/Odoberané priečinky/_Zobraziť len odoberané priečinky"
+
+# msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
+#: src/imap_gtk.c:71
+msgid "/Subscriptions/---"
+msgstr "/Odoberané priečinky/---"
+
+#: src/imap_gtk.c:72
+msgid "/Subscriptions/_Subscribe..."
+msgstr "/Odoberané priečinky/_Prihlásiť pre odber..."
+
+#: src/imap_gtk.c:73
+msgid "/Subscriptions/_Unsubscribe..."
+msgstr "/Odoberané priečinky/_Odhlásiť z odberu..."
+
+#: src/imap_gtk.c:76 src/mh_gtk.c:58 src/news_gtk.c:58
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/P_rijať nové správy"
 
-#: src/imap_gtk.c:67 src/mh_gtk.c:59
+#: src/imap_gtk.c:77 src/mh_gtk.c:59
 msgid "/C_heck for new folders"
 msgstr "/S_kontrolovať nové priečinky"
 
-#: src/imap_gtk.c:68 src/mh_gtk.c:60
+#: src/imap_gtk.c:78 src/mh_gtk.c:60
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/O_bnoviť strom priečinkov"
 
-#: src/imap_gtk.c:138
+#: src/imap_gtk.c:155
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
@@ -4580,21 +4634,21 @@ msgstr ""
 "(ak chcete vytvoriť priečinok s ďalšími podpriečinkami\n"
 "miesto správ, pridajte na koniec názvu '/')"
 
-#: src/imap_gtk.c:196 src/mh_gtk.c:231
+#: src/imap_gtk.c:213 src/mh_gtk.c:231
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Zadajte nový názov pre '%s':"
 
-#: src/imap_gtk.c:198 src/mh_gtk.c:233
+#: src/imap_gtk.c:215 src/mh_gtk.c:233
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Premenovať priečinok"
 
-#: src/imap_gtk.c:207 src/imap_gtk.c:212
+#: src/imap_gtk.c:229
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "Názov priečinka nesmie obsahovať '%c'."
 
-#: src/imap_gtk.c:229 src/mh_gtk.c:258
+#: src/imap_gtk.c:246 src/mh_gtk.c:258
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -4602,7 +4656,7 @@ msgstr ""
 "Nepodarilo sa premenovať priečinok.\n"
 "Nový názov je neprípustný."
 
-#: src/imap_gtk.c:281 src/mh_gtk.c:179
+#: src/imap_gtk.c:298 src/mh_gtk.c:179
 #, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
@@ -4615,16 +4669,75 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Naozaj pokračovať?"
 
-#: src/imap_gtk.c:303 src/mh_gtk.c:201 src/news_gtk.c:238
+#: src/imap_gtk.c:320 src/mh_gtk.c:201 src/news_gtk.c:241
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
 
-#: src/imap_gtk.c:363 src/news_gtk.c:299
+#: src/imap_gtk.c:380 src/news_gtk.c:302
 #, c-format
 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
 msgstr "Pri sťahovaní správ v '%s' nastala chyba."
 
+#: src/imap_gtk.c:432
+#, c-format
+msgid "Do you want to search for unsubscribed subfolders of '%s'?"
+msgstr "Naozaj chcete vyhľadať neodoberané podpriečinky pod '%s'?"
+
+#: src/imap_gtk.c:435
+msgid "Search recursively"
+msgstr "Vyhľadať rekurzívne"
+
+#: src/imap_gtk.c:440 src/imap_gtk.c:483
+msgid "Subscriptions"
+msgstr "Odoberané priečinky"
+
+#: src/imap_gtk.c:441
+msgid "+_Search"
+msgstr "+_Hľadať"
+
+#: src/imap_gtk.c:450
+#, c-format
+msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
+msgstr "Zvoľte podpriečinok pod %s ktorý chcete začať odoberať: "
+
+#: src/imap_gtk.c:452
+msgid "Subscribe"
+msgstr "Prihlásiť"
+
+#: src/imap_gtk.c:454 src/imap_gtk.c:456
+msgid "All of them"
+msgstr "Všetky"
+
+#: src/imap_gtk.c:468
+msgid "This folder is already subscribed and has no unsubscribed subfolders."
+msgstr "Tento priečinok už odoberáte, a nemá žiadne priečinky ktoré neodoberáte."
+
+#: src/imap_gtk.c:475
+#, c-format
+msgid "Do you want to %s the '%s' folder?"
+msgstr "Naozaj chcete %s priečinok '%s' pre odber?"
+
+#: src/imap_gtk.c:476
+msgid "subscribe"
+msgstr "prihlásiť"
+
+#: src/imap_gtk.c:476
+msgid "unsubscribe"
+msgstr "odhlásiť"
+
+#: src/imap_gtk.c:478
+msgid "Apply to subfolders"
+msgstr "Platí aj pre podpriečinky"
+
+#: src/imap_gtk.c:484
+msgid "+_Subscribe"
+msgstr "+_Prihlásiť"
+
+#: src/imap_gtk.c:484
+msgid "+_Unsubscribe"
+msgstr "+_Odhlásiť"
+
 #: src/import.c:120 src/import.c:215
 msgid "Import mbox file"
 msgstr "Importovať súbor mbox"
@@ -4671,7 +4784,7 @@ msgstr "Súbor importovaný."
 
 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
 msgid "Please select a file."
-msgstr "Prozím zvoľte súbor."
+msgstr "Prosím zvoľte súbor."
 
 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
 msgid "Address book name must be supplied."
@@ -4794,7 +4907,7 @@ msgstr "Importovať súbor MUTT do adresára"
 
 #: src/importmutt.c:291 src/importpine.c:292
 msgid "Please select a file to import."
-msgstr "Prozím zvoľte súbor pre import."
+msgstr "Prosím zvoľte súbor pre import."
 
 #: src/importpine.c:144
 msgid "Error importing Pine file."
@@ -4848,11 +4961,11 @@ msgstr "Spojenie zlyhalo"
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Autentizácia zlyhala"
 
-#: src/inc.c:609 src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:2372
+#: src/inc.c:609 src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:2411
 msgid "Locked"
 msgstr "Správa je zamknutá"
 
-#: src/inc.c:619 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:345
+#: src/inc.c:619 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:341
 msgid "Timeout"
 msgstr "Timeout"
 
@@ -5026,11 +5139,11 @@ msgstr "%s%sPracujete offline. Pripojiť sa na nasledujúcich %d minút?"
 msgid "On_ly once"
 msgstr "Iba _raz"
 
-#: src/ldif.c:831
+#: src/ldif.c:775
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Prezývka"
 
-#: src/main.c:180
+#: src/main.c:175
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
@@ -5039,7 +5152,7 @@ msgstr ""
 "Súbor '%s' už existuje.\n"
 "Priečinok sa nedá vytvoriť."
 
-#: src/main.c:270
+#: src/main.c:271
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for %s (or previous) found.\n"
@@ -5048,23 +5161,41 @@ msgstr ""
 "Bola nájdená konfigurácia pre verziu %s (alebo staršiu).\n"
 "Chcete túto konfiguráciu premigrovať a použiť?"
 
-#: src/main.c:274
+#: src/main.c:279
+msgid "Keep old configuration"
+msgstr "Zachovať pôvodné nastavenie"
+
+#: src/main.c:282
+msgid ""
+"Keeping a backup will allow you to go back to an older version, but may take "
+"a while if you have cached IMAP or News data, and will take some extra room "
+"on your disk."
+msgstr ""
+"Zachovanie pôvodného nastavenia vám umožní vrátiť sa k staršej verzii, "
+"ale potrvá nejakú dobu, hlavne ak máte viacero dočasných súborov pre "
+"IMAP alebo NNTP, a zaberie viac miesta na disku."
+
+#: src/main.c:291
 msgid "Migration of configuration"
 msgstr "Migrácia konfigurácie"
 
-#: src/main.c:280
-msgid "Copying configuration..."
-msgstr "Kopírujem konfiguráciu..."
+#: src/main.c:302
+msgid "Copying configuration... This may take a while..."
+msgstr "Kopírujem konfiguráciu... Môže to nejakú dobu trvať..."
 
-#: src/main.c:285
+#: src/main.c:311
 msgid "Migration failed!"
 msgstr "Migrácia sa nepodarila!"
 
-#: src/main.c:572
+#: src/main.c:320
+msgid "Migrating configuration..."
+msgstr "Migrujem konfiguráciu..."
+
+#: src/main.c:619
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
 
-#: src/main.c:578
+#: src/main.c:625
 msgid ""
 "Claws Mail has been compiled with a more recent GTK+ library than is "
 "currently available. This will cause crashes. You need to upgrade GTK+ or "
@@ -5075,7 +5206,7 @@ msgstr ""
 "Doporučuje sa buď nainštalovať novšiu verziu GTK+, alebo znovu skompilovať "
 "Claws Mail."
 
-#: src/main.c:587
+#: src/main.c:634
 msgid ""
 "Claws Mail has been compiled with an older GTK+ library than is currently "
 "available. This will cause crashes. You need to recompile Claws Mail."
@@ -5084,7 +5215,7 @@ msgstr ""
 "momentálne dostupná na tomto počítači. Toto môže spôsobiť pád aplikácie. "
 "Doporučuje sa znovu skompilovať Claws Mail."
 
-#: src/main.c:810
+#: src/main.c:887
 msgid ""
 "Some plugin(s) failed to load. Check the Plugins configuration for more "
 "information."
@@ -5092,17 +5223,17 @@ msgstr ""
 "Niektoré pluginy sa nepodarilo načítať. Skontrolujte okno načítania pluginov "
 "pre viac informácií."
 
-#: src/main.c:822
+#: src/main.c:899
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but is it incomplete. It is "
 "possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
 "mailbox's folder to try to fix it."
 msgstr ""
-"Claws Mail našiel nakonfigurovanú poštovú schránku, ktorá ale nie je "
-"úplná. Toto je pravdepodobne spôsobené zlyhávajúcim kontom IMAP. Použite "
-"voľbu \"Obnoviť strom priečinkov\" na schránku pre pokus o jej opravu."
+"Claws Mail našiel nakonfigurovanú poštovú schránku, ktorá ale nie je úplná. "
+"Toto je pravdepodobne spôsobené zlyhávajúcim kontom IMAP. Použite voľbu "
+"\"Obnoviť strom priečinkov\" na schránku pre pokus o jej opravu."
 
-#: src/main.c:828
+#: src/main.c:905
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
 "probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
@@ -5112,20 +5243,20 @@ msgstr ""
 "načítať. Pravdepodobne je vytvorená zastaralým pluginom. Prosím, "
 "preinštalujte plugin, a skúste znovu."
 
-#: src/main.c:1074
+#: src/main.c:1162
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
 
-#: src/main.c:1076
+#: src/main.c:1164
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
 
-#: src/main.c:1077
+#: src/main.c:1165
 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
 msgstr "  --subscribe [uri]      prihlásiť zadanú URI, ak je to možné"
 
-#: src/main.c:1078
+#: src/main.c:1166
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -5135,23 +5266,23 @@ msgstr ""
 "                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými\n"
 "                         uvedenými súbormi"
 
-#: src/main.c:1081
+#: src/main.c:1169
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
 
-#: src/main.c:1082
+#: src/main.c:1170
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre všetky kontá"
 
-#: src/main.c:1083
+#: src/main.c:1171
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
 
-#: src/main.c:1084
+#: src/main.c:1172
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [priečinok]...   zobrazí celkový počet správ"
 
-#: src/main.c:1085
+#: src/main.c:1173
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -5159,7 +5290,7 @@ msgstr ""
 "  --status-full [priečinok]...\n"
 "                        zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
 
-#: src/main.c:1087
+#: src/main.c:1175
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
@@ -5167,941 +5298,941 @@ msgstr ""
 "  --select priečinok[/správa]  otvorí zadaný priečinok alebo správu\n"
 "                         priečinok musí byť v tvare 'priečinok/podpriečinok'"
 
-#: src/main.c:1089
+#: src/main.c:1177
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
 
-#: src/main.c:1090
+#: src/main.c:1178
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              prepne do režimu offline"
 
-#: src/main.c:1091
-msgid "  --exit                 exit Claws Mail"
-msgstr "  --exit                 ukončí Claws Mail"
+#: src/main.c:1179
+msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
+msgstr "  --exit --quit -q       ukončí Claws Mail"
 
-#: src/main.c:1092
+#: src/main.c:1180
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
 
-#: src/main.c:1093
-msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
+#: src/main.c:1181
+msgid "  --help -h              display this help and exit"
+msgstr "  --help -h             zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
 
-#: src/main.c:1094
-msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
+#: src/main.c:1182
+msgid "  --version -v           output version information and exit"
+msgstr "  --version -v             zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
 
-#: src/main.c:1095
+#: src/main.c:1183
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           výstupný priečinok s nastaveniami"
 
-#: src/main.c:1160
+#: src/main.c:1223
+msgid "Unknown option\n"
+msgstr "Neznáma voľba\n"
+
+#: src/main.c:1241
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Spracúvam (%s)..."
 
-#: src/main.c:1163
+#: src/main.c:1244
 msgid "top level folder"
 msgstr "priečinok vrchnej úrovne"
 
-#: src/main.c:1227
-msgid "Really quit?"
-msgstr "Naozaj ukončiť?"
-
-#: src/main.c:1228
-msgid "Composing message exists."
-msgstr "Máte rozpísanú správu."
-
-#: src/main.c:1229
-msgid "_Save to Draft"
-msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
-
-#: src/main.c:1229
-msgid "_Discard them"
-msgstr "_Zahodiť"
-
-#: src/main.c:1229
-msgid "Do_n't quit"
-msgstr "_Neukončiť"
-
-#: src/main.c:1244
+#: src/main.c:1313
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Správy vo fronte"
 
-#: src/main.c:1245
+#: src/main.c:1314
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
 
-#: src/mainwindow.c:496 src/messageview.c:158
+#: src/mainwindow.c:500 src/messageview.c:162
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Súbor"
 
-#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_File/_Add mailbox"
 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:502
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku/MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:506
-#: src/mainwindow.c:508 src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:514
-#: src/messageview.c:161
+#: src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:512 src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:518
+#: src/messageview.c:165
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Súbor/---"
 
-#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_File/Change folder order..."
 msgstr "/_Súbor/Zmeniť poradie priečinkov..."
 
-#: src/mainwindow.c:502
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Súbor/_Importovať súbor mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Súbor/_Exportovať do súboru mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
 msgstr "/_Súbor/_Exportovať výber do súboru mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
 msgstr "/_Súbor/Vyčistiť _všetky odpadkové koše"
 
-#: src/mainwindow.c:509 src/messageview.c:159
+#: src/mainwindow.c:513 src/messageview.c:163
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Súbor/_Uložiť ako..."
 
-#: src/mainwindow.c:510 src/messageview.c:160
+#: src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:164
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Súbor/_Tlačiť..."
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_Súbor/Pracovať _offline"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_File/Synchronise folders"
 msgstr "/_Súbor/S_ynchronizovať priečinky"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Súbor/Uk_ončiť"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/_Upraviť/Zvoliť _vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:168
+#: src/mainwindow.c:526
+msgid "/_Edit/_Delete thread"
+msgstr "/_Upraviť/_Odstrániť vlákno"
+
+#: src/mainwindow.c:528 src/messageview.c:172
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_Upraviť/Vy_hľadať v aktuálnej správe..."
 
-#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_Upraviť/_Vyhľadať v správach..."
 
-#: src/mainwindow.c:526
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "/_Edit/_Quick search"
 msgstr "/_Upraviť/_Rýchle vyhľadanie"
 
-#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171 src/summaryview.c:472
+#: src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:175 src/summaryview.c:472
 msgid "/_View"
 msgstr "/_Zobraziť"
 
-#: src/mainwindow.c:528
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť"
 
-#: src/mainwindow.c:529
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Strom priečinkov"
-
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Zobrazenie správy"
 
-#: src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov"
 
-#: src/mainwindow.c:535
+#: src/mainwindow.c:538
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text _below icons"
 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Text _pod ikonami"
 
-#: src/mainwindow.c:537
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text be_side icons"
 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Text _vedľa ikon"
 
-#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icons only"
 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Iba _ikony"
 
-#: src/mainwindow.c:541
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text only"
 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Iba _text"
 
-#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Hide"
 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Skryť"
 
-#: src/mainwindow.c:545
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/Stavový _riadok"
 
-#: src/mainwindow.c:547
+#: src/mainwindow.c:550
 msgid "/_View/Set displayed _columns"
 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky"
 
-#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:551
 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky/v zozname _priečinkov..."
 
-#: src/mainwindow.c:549
+#: src/mainwindow.c:552
 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky/v zozname _správ..."
 
-#: src/mainwindow.c:551 src/mainwindow.c:554 src/mainwindow.c:582
-#: src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:737
-#: src/messageview.c:277
+#: src/mainwindow.c:554 src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:588
+#: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:735 src/mainwindow.c:743
+#: src/messageview.c:281
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/_Zobraziť/---"
 
-#: src/mainwindow.c:552
-msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/_Zobraziť/Samostatný str_om priečinkov"
+#: src/mainwindow.c:555
+msgid "/_View/La_yout"
+msgstr "/_Zobraziť/Rozmiestnenie _okien"
 
-#: src/mainwindow.c:553
-msgid "/_View/Separate _message view"
-msgstr "/_Zobraziť/Samostatné zobraz_enie správy"
+#: src/mainwindow.c:556
+msgid "/_View/Layout/_Standard"
+msgstr "/_Zobraziť/Rozmiestnenie _okien/Št_andardné"
 
-#: src/mainwindow.c:555
+#: src/mainwindow.c:557
+msgid "/_View/Layout/_Three columns"
+msgstr "/_Zobraziť/Rozmiestnenie _okien/_Tri stĺpce"
+
+#: src/mainwindow.c:558
+msgid "/_View/Layout/_Wide message"
+msgstr "/_Zobraziť/Rozmiestnenie _okien/_Správa na celú šírku"
+
+#: src/mainwindow.c:559
+msgid "/_View/Layout/W_ide message list"
+msgstr "/_Zobraziť/Rozmiestnenie _okien/_Zoznam správ na celú šírku"
+
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť"
 
-#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa čí_sla"
 
-#: src/mainwindow.c:557
+#: src/mainwindow.c:563
 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _veľkosti"
 
-#: src/mainwindow.c:558
+#: src/mainwindow.c:564
 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _dátumu"
 
-#: src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:565
 msgid "/_View/_Sort/by _From"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _odosielateľa"
 
-#: src/mainwindow.c:560
+#: src/mainwindow.c:566
 msgid "/_View/_Sort/by _To"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _príjemcu"
 
-#: src/mainwindow.c:561
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa p_redmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:562
+#: src/mainwindow.c:568
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _farebného označenia"
 
-#: src/mainwindow.c:564
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _značky"
 
-#: src/mainwindow.c:565
+#: src/mainwindow.c:571
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _stavu"
 
-#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:572
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa prí_loh"
 
-#: src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:574
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _hodnotenia"
 
-#: src/mainwindow.c:569
+#: src/mainwindow.c:575
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa zámku"
 
-#: src/mainwindow.c:570
+#: src/mainwindow.c:576
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/_Netriediť"
 
-#: src/mainwindow.c:571 src/mainwindow.c:574
+#: src/mainwindow.c:577 src/mainwindow.c:580
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/---"
 
-#: src/mainwindow.c:572
+#: src/mainwindow.c:578
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Vzostupne"
 
-#: src/mainwindow.c:573
+#: src/mainwindow.c:579
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
 
-#: src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:581
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zos_kupiť podľa predmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:577
+#: src/mainwindow.c:583
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť _vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:578
+#: src/mainwindow.c:584
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/_Zobraziť/_Rozbaliť všetky vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:579
+#: src/mainwindow.c:585
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/_Zobraziť/Zba_liť všetky vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:580
+#: src/mainwindow.c:586
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/_Zobraziť/S_kryť prečítané správy"
 
-#: src/mainwindow.c:583
+#: src/mainwindow.c:589
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na"
 
-#: src/mainwindow.c:584
+#: src/mainwindow.c:590
 msgid "/_View/_Go to/_Previous message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/P_redošlú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:585
+#: src/mainwindow.c:591
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ď_alšiu správu"
 
-#: src/mainwindow.c:586 src/mainwindow.c:591 src/mainwindow.c:594
-#: src/mainwindow.c:599 src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:609
+#: src/mainwindow.c:592 src/mainwindow.c:597 src/mainwindow.c:600
+#: src/mainwindow.c:605 src/mainwindow.c:610 src/mainwindow.c:615
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/---"
 
-#: src/mainwindow.c:587
+#: src/mainwindow.c:593
 msgid "/_View/_Go to/P_revious unread message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/_Predošlú neprečítanú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:589
+#: src/mainwindow.c:595
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďa_lšiu neprečítanú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:592
+#: src/mainwindow.c:598
 msgid "/_View/_Go to/Previous ne_w message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú no_vú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:593
+#: src/mainwindow.c:599
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalši_u novú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:595
+#: src/mainwindow.c:601
 msgid "/_View/_Go to/Previous _marked message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú _označenú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:597
+#: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu o_značenú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:600
+#: src/mainwindow.c:606
 msgid "/_View/_Go to/Previous _labeled message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú správu s návestí_m"
 
-#: src/mainwindow.c:602
+#: src/mainwindow.c:608
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu správu s náves_tím"
 
-#: src/mainwindow.c:605
+#: src/mainwindow.c:611
 msgid "/_View/_Go to/Last read message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu _prečítanú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:613
 msgid "/_View/_Go to/Parent message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/_Vyššiu správu vo vlákne"
 
-#: src/mainwindow.c:610
+#: src/mainwindow.c:616
 msgid "/_View/_Go to/Next unread _folder"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalší nepr_ečítaný priečinok"
 
-#: src/mainwindow.c:611
+#: src/mainwindow.c:617
 msgid "/_View/_Go to/_Other folder..."
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Iný priečino_k..."
 
-#: src/mainwindow.c:615 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:174
+#: src/mainwindow.c:621 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:178
 msgid "/_View/Character _encoding/---"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/---"
 
-#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:178
+#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:182
 msgid "/_View/Character _encoding"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie"
 
-#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:179
+#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:183
 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Automaticky zistiť"
 
-#: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:182
+#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:186
 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:185
+#: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:189
 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:188
+#: src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:192
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:190
+#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:194
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:192
+#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:196
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (Windows-1252)"
 
-#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:195
+#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:199
 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:198
+#: src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:202
 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:200
+#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:204
 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:203
+#: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:207
 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:206
+#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:210
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Hebrejčina (ISO-8859-_8)"
 
-#: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:208
+#: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:212
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Hebrejčina (Windows-1255)"
 
-#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:211
+#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:215
 msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Arabské (ISO-8859-_6)"
 
-#: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:213
+#: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:217
 msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Arabské (Windows-1256)"
 
-#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:216
+#: src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:220
 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:219
+#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:223
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:221
+#: src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:225
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:223
+#: src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:227
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-U)"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:225
+#: src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:229
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:228
+#: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:232
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:230
+#: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:234
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:232
+#: src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:236
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:234
+#: src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:238
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:237
+#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:241
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:239
+#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:243
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GBK)"
 
-#: src/mainwindow.c:691 src/messageview.c:241
+#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:245
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:243
+#: src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:247
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:245
+#: src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:249
 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Čínština (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:248
+#: src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:252
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:250
+#: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:254
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:253
+#: src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:257
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:255
+#: src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:259
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:714 src/mainwindow.c:720 src/messageview.c:262
-#: src/messageview.c:268
+#: src/mainwindow.c:720 src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:266
+#: src/messageview.c:272
 msgid "/_View/Decode/---"
 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/---"
 
-#: src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:265
+#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:269
 msgid "/_View/Decode"
 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať"
 
-#: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:266
+#: src/mainwindow.c:724 src/messageview.c:270
 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Automaticky zistiť"
 
-#: src/mainwindow.c:721 src/messageview.c:269
+#: src/mainwindow.c:727 src/messageview.c:273
 msgid "/_View/Decode/_8bit"
 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_8bit"
 
-#: src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:270
+#: src/mainwindow.c:728 src/messageview.c:274
 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Quoted printable"
 
-#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:271
+#: src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:275
 msgid "/_View/Decode/_Base64"
 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Base64"
 
-#: src/mainwindow.c:724 src/messageview.c:272
+#: src/mainwindow.c:730 src/messageview.c:276
 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Uuencode"
 
-#: src/mainwindow.c:730 src/summaryview.c:473
+#: src/mainwindow.c:736 src/summaryview.c:473
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_Zobraziť/Otvoriť v _novom okne"
 
-#: src/mainwindow.c:731 src/messageview.c:278
+#: src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:282
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/_Zobraziť/Zdrojový kód správ_y"
 
-#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:738
 msgid "/_View/All headers"
 msgstr "/_Zobraziť/Všetky hlavičky"
 
-#: src/mainwindow.c:733 src/messageview.c:280
+#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:284
 msgid "/_View/Quotes"
 msgstr "/_Zobraziť/Citácie"
 
-#: src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:281
+#: src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:285
 msgid "/_View/Quotes/_Fold all"
 msgstr "/_Zobraziť/Citácie/_Zrolovať všetky"
 
-#: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:282
+#: src/mainwindow.c:741 src/messageview.c:286
 msgid "/_View/Quotes/Fold from level _2"
 msgstr "/_Zobraziť/Citácie/Zrolovať od úrovne _2"
 
-#: src/mainwindow.c:736 src/messageview.c:283
+#: src/mainwindow.c:742 src/messageview.c:287
 msgid "/_View/Quotes/Fold from level _3"
 msgstr "/_Zobraziť/Citácie/Zrolovať od úrovne _3"
 
-#: src/mainwindow.c:738
+#: src/mainwindow.c:744
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_Zobraziť/_Aktualizovať zoznam"
 
-#: src/mainwindow.c:741
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Message/Recei_ve"
 msgstr "/Sp_ráva/Pri_jať"
 
-#: src/mainwindow.c:742
+#: src/mainwindow.c:748
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
 msgstr "/Sp_ráva/Prijať poštu pre _súčasné konto"
 
-#: src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:750
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
 msgstr "/Sp_ráva/Prijať poštu pre _všetky kontá"
 
-#: src/mainwindow.c:746
+#: src/mainwindow.c:752
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
 msgstr "/Sp_ráva/_Ukončiť prijímanie"
 
-#: src/mainwindow.c:748
+#: src/mainwindow.c:754
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
 msgstr "/Sp_ráva/Pri_jať/---"
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:755
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať správy vo fronte"
 
-#: src/mainwindow.c:751
+#: src/mainwindow.c:757
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:752
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/Sp_ráva/Napísať novu n_ews správu"
 
-#: src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:289
+#: src/mainwindow.c:759 src/messageview.c:293
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/Sp_ráva/O_dpovedať"
 
-#: src/mainwindow.c:754
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu"
 
-#: src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:290
+#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:294
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_všetkým"
 
-#: src/mainwindow.c:756 src/messageview.c:292
+#: src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:296
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_odosielateľovi"
 
-#: src/mainwindow.c:757 src/messageview.c:294
+#: src/mainwindow.c:763 src/messageview.c:298
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/do _diskusnej skupiny"
 
-#: src/mainwindow.c:759
+#: src/mainwindow.c:765
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/Sp_ráva/Follow-up a odpovedať"
 
-#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:297
+#: src/mainwindow.c:767 src/messageview.c:301
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/Sp_ráva/_Poslať ďalej"
 
-#: src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:298
+#: src/mainwindow.c:768 src/messageview.c:302
 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
 msgstr "/Sp_ráva/Poslať ako p_rílohu"
 
-#: src/mainwindow.c:763
+#: src/mainwindow.c:769
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
 
-#: src/mainwindow.c:765
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "/_Message/Mailing-_List"
 msgstr "/Sp_ráva/_Diskusná skupina"
 
-#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:772
 msgid "/_Message/Mailing-_List/Post"
 msgstr "/Sp_ráva/_Diskusná skupina/Napísať správu"
 
-#: src/mainwindow.c:767
+#: src/mainwindow.c:773
 msgid "/_Message/Mailing-_List/Help"
 msgstr "/Sp_ráva/_Diskusná skupina/Nápoveda"
 
-#: src/mainwindow.c:768
+#: src/mainwindow.c:774
 msgid "/_Message/Mailing-_List/Subscribe"
 msgstr "/Sp_ráva/_Diskusná skupina/Prihlásiť sa"
 
-#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:775
 msgid "/_Message/Mailing-_List/Unsubscribe"
 msgstr "/Sp_ráva/_Diskusná skupina/Odhlásiť sa"
 
-#: src/mainwindow.c:770
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "/_Message/Mailing-_List/View archive"
 msgstr "/Sp_ráva/_Diskusná skupina/Zobraziť archív"
 
-#: src/mainwindow.c:771
+#: src/mainwindow.c:777
 msgid "/_Message/Mailing-_List/Contact owner"
 msgstr "/Sp_ráva/_Diskusná skupina/Kontaktovať majiteľa"
 
-#: src/mainwindow.c:774
+#: src/mainwindow.c:780
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/Sp_ráva/Pres_unúť..."
 
-#: src/mainwindow.c:775
+#: src/mainwindow.c:781
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/Sp_ráva/_Kopírovať..."
 
-#: src/mainwindow.c:776
+#: src/mainwindow.c:782
 msgid "/_Message/Move to _trash"
 msgstr "/Sp_ráva/Presunúť do _koša"
 
-#: src/mainwindow.c:777
+#: src/mainwindow.c:783
 msgid "/_Message/_Delete..."
 msgstr "/Sp_ráva/Z_mazať..."
 
-#: src/mainwindow.c:778
+#: src/mainwindow.c:784
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/Sp_ráva/S_tornovať news správu"
 
-#: src/mainwindow.c:780
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť"
 
-#: src/mainwindow.c:781
+#: src/mainwindow.c:787
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_značiť"
 
-#: src/mainwindow.c:782
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_dznačiť"
 
-#: src/mainwindow.c:783 src/mainwindow.c:789 src/mainwindow.c:792
+#: src/mainwindow.c:789 src/mainwindow.c:795 src/mainwindow.c:798
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/---"
 
-#: src/mainwindow.c:784
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _neprečítané"
 
-#: src/mainwindow.c:785
+#: src/mainwindow.c:791
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _prečítané"
 
-#: src/mainwindow.c:786
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť _všetky ako prečítané"
 
-#: src/mainwindow.c:787
+#: src/mainwindow.c:793
 msgid "/_Message/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Ignorovať vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:788
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "/_Message/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Odignorovať vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:790
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as _spam"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _spam"
 
-#: src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:797
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as _ham"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _nie spam"
 
-#: src/mainwindow.c:793
+#: src/mainwindow.c:799
 msgid "/_Message/_Mark/Lock"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Uzamknúť"
 
-#: src/mainwindow.c:794
+#: src/mainwindow.c:800
 msgid "/_Message/_Mark/Unlock"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Odomknúť"
 
-#: src/mainwindow.c:795
+#: src/mainwindow.c:801
 msgid "/_Message/Color la_bel"
 msgstr "/Sp_ráva/_Farebné označenie"
 
-#: src/mainwindow.c:797
+#: src/mainwindow.c:803
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/Sp_ráva/Znovu _editovať"
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:806
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_Nástroje/_Adresár..."
 
-#: src/mainwindow.c:801 src/messageview.c:304
+#: src/mainwindow.c:807 src/messageview.c:308
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/_Nástroje/Pridať _odosielateľa do adresára"
+msgstr "/_Nástroje/_Pridať odosielateľa do adresára"
 
-#: src/mainwindow.c:803
+#: src/mainwindow.c:809
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy"
 
-#: src/mainwindow.c:804
+#: src/mainwindow.c:810
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy/z _priečinka..."
 
-#: src/mainwindow.c:806
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy/zo _správ..."
 
-#: src/mainwindow.c:809
+#: src/mainwindow.c:815
 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
 msgstr "/_Nástroje/Filtrovať _všetky správy v priečinku"
 
-#: src/mainwindow.c:811
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
 msgstr "/_Nástroje/_Filtrovať zvolené správy"
 
-#: src/mainwindow.c:813 src/messageview.c:307
+#: src/mainwindow.c:819 src/messageview.c:311
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra"
 
-#: src/mainwindow.c:814 src/messageview.c:309
+#: src/mainwindow.c:820 src/messageview.c:313
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/_Automaticky"
 
-#: src/mainwindow.c:816 src/messageview.c:311
+#: src/mainwindow.c:822 src/messageview.c:315
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _odosielateľa"
 
-#: src/mainwindow.c:818 src/messageview.c:313
+#: src/mainwindow.c:824 src/messageview.c:317
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _príjemcu"
 
-#: src/mainwindow.c:820 src/messageview.c:315
+#: src/mainwindow.c:826 src/messageview.c:319
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa p_redmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:822
+#: src/mainwindow.c:828
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania"
 
-#: src/mainwindow.c:823
+#: src/mainwindow.c:829
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/_Automaticky"
 
-#: src/mainwindow.c:825
+#: src/mainwindow.c:831
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _odosielateľa"
 
-#: src/mainwindow.c:827
+#: src/mainwindow.c:833
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _príjemcu"
 
-#: src/mainwindow.c:829
+#: src/mainwindow.c:835
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa p_redmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:834
+#: src/mainwindow.c:838 src/messageview.c:332
+msgid "/_Tools/List _URLs..."
+msgstr "/_Nástroje/Z_obraziť všetky linky..."
+
+#: src/mainwindow.c:842
 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
 msgstr "/_Nástroje/Pri_jať nové správy vo všetkých priečinkoch"
 
-#: src/mainwindow.c:836
+#: src/mainwindow.c:844
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy"
+msgstr "/_Nástroje/Zmazať duplikátne správy"
 
-#: src/mainwindow.c:838
+#: src/mainwindow.c:846
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
-msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy/V zvolenom priečinku"
+msgstr "/_Nástroje/Zmazať duplikátne správy/V zvolenom priečinku"
 
-#: src/mainwindow.c:840
+#: src/mainwindow.c:848
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
-msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy/Vo všetkých priečinkoch"
+msgstr "/_Nástroje/Zmazať duplikátne správy/Vo všetkých priečinkoch"
 
-#: src/mainwindow.c:843
+#: src/mainwindow.c:851
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/_Nástroje/V_ykonať"
 
-#: src/mainwindow.c:846
+#: src/mainwindow.c:854
 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
 msgstr "/_Nástroje/SSL certi_fikáty..."
 
-#: src/mainwindow.c:850
+#: src/mainwindow.c:858
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamu"
 
-#: src/mainwindow.c:852
+#: src/mainwindow.c:860
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/Nastav_enie"
 
-#: src/mainwindow.c:853
+#: src/mainwindow.c:861
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/Nastav_enie/_Zmeniť aktívne konto"
 
 #      : src/mainwindow.c:773
-#: src/mainwindow.c:855
+#: src/mainwindow.c:863
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/Nastav_enie/Nastavenie aktívneho _konta..."
 
-#: src/mainwindow.c:857
+#: src/mainwindow.c:865
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/Nastav_enie/Vytvoriť _nové konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:859
+#: src/mainwindow.c:867
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/Nastav_enie/_Upraviť kontá..."
 
-#: src/mainwindow.c:861
+#: src/mainwindow.c:869
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/Nastav_enie/---"
 
-#: src/mainwindow.c:862
+#: src/mainwindow.c:870
 msgid "/_Configuration/P_references..."
 msgstr "/Nastav_enie/_Nastavenia..."
 
-#: src/mainwindow.c:864
+#: src/mainwindow.c:872
 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
 msgstr "/Nastav_enie/Úvodné _spracúvanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:866
+#: src/mainwindow.c:874
 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
 msgstr "/Nastav_enie/_Dodatočné spracúvanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:868
+#: src/mainwindow.c:876
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/Nastav_enie/_Filtrovanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:870
+#: src/mainwindow.c:878
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
 msgstr "/Nastav_enie/Š_ablóny..."
 
-#: src/mainwindow.c:871
+#: src/mainwindow.c:879
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/Nastav_enie/_Akcie..."
 
-#: src/mainwindow.c:872
+#: src/mainwindow.c:880
 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
 msgstr "/Nastav_enie/_Pluginy..."
 
-#: src/mainwindow.c:875
+#: src/mainwindow.c:883
 msgid "/_Help/_Manual"
 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál"
 
-#: src/mainwindow.c:876
+#: src/mainwindow.c:884
 msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
 msgstr "/Nápo_veda/_Online používateľské FAQ"
 
-#: src/mainwindow.c:878
+#: src/mainwindow.c:886
 msgid "/_Help/Icon _Legend"
 msgstr "/Nápo_veda/Legenda k _ikonám"
 
-#: src/mainwindow.c:879
+#: src/mainwindow.c:887
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/Nápo_veda/---"
 
-#: src/mainwindow.c:1227
+#: src/mainwindow.c:1236
 msgid "Some error(s) happened. Click here to view log."
 msgstr "Vyskytla sa chyba. Kliknite sem pre zobrazenie okna so záznamom."
 
-#: src/mainwindow.c:1241
+#: src/mainwindow.c:1250
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr "Ste pripojený. Kliknite na ikonu ak sa chcete odpojiť"
 
-#: src/mainwindow.c:1244
+#: src/mainwindow.c:1253
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr "Ste odpojený. Kliknite na ikonu ak sa chcete pripojiť"
 
-#: src/mainwindow.c:1260
+#: src/mainwindow.c:1269
 msgid "Select account"
 msgstr "Zvoliť konto"
 
-#: src/mainwindow.c:1661 src/mainwindow.c:1702 src/mainwindow.c:1738
-#: src/mainwindow.c:1774 src/mainwindow.c:1817
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:143 src/prefs_folder_item.c:762
+#: src/mainwindow.c:1676 src/mainwindow.c:1717 src/mainwindow.c:1753
+#: src/mainwindow.c:1789 src/mainwindow.c:1832
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:146 src/prefs_folder_item.c:765
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez názvu"
 
-#: src/mainwindow.c:1818
+#: src/mainwindow.c:1833
 msgid "none"
 msgstr "žiadny"
 
-#: src/mainwindow.c:2080
+#: src/mainwindow.c:2048
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
 msgstr "Zmazať všetky správy v košoch?"
 
-#: src/mainwindow.c:2099
+#: src/mainwindow.c:2067
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Pridať mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:2100
+#: src/mainwindow.c:2068
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -6111,16 +6242,16 @@ msgstr ""
 "Ak zadáte existujúci mailbox, bude\n"
 "automaticky prehľadaný."
 
-#: src/mainwindow.c:2106
+#: src/mainwindow.c:2074
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
 msgstr "Mailbox '%s' už existuje."
 
-#: src/mainwindow.c:2111 src/setup.c:51
+#: src/mainwindow.c:2079 src/setup.c:51
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:2116 src/setup.c:54
+#: src/mainwindow.c:2084 src/setup.c:54
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -6130,51 +6261,43 @@ msgstr ""
 "Pravdepodobne už niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte práva na "
 "zapisovanie."
 
-#: src/mainwindow.c:2432
+#: src/mainwindow.c:2411
 msgid "No posting allowed"
 msgstr "Prispievanie nie je povolené"
 
-#: src/mainwindow.c:2699
-msgid "Claws Mail - Folder View"
-msgstr "Claws Mail - Zobrazenie priečinku"
-
-#: src/mainwindow.c:2735 src/messageview.c:449 src/messageview.c:855
-msgid "Claws Mail - Message View"
-msgstr "Claws Mail - Zobrazenie správy"
-
-#: src/mainwindow.c:3085
+#: src/mainwindow.c:2918
 msgid "Mbox import has failed."
 msgstr "Nepodarilo sa importovať súbor mbox."
 
-#: src/mainwindow.c:3094 src/mainwindow.c:3103
+#: src/mainwindow.c:2927 src/mainwindow.c:2936
 msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "Nepodarilo sa exportovať správy do súboru mbox."
 
-#: src/mainwindow.c:3126 src/plugins/trayicon/trayicon.c:474
+#: src/mainwindow.c:2959 src/plugins/trayicon/trayicon.c:520
 msgid "Exit"
 msgstr "Ukončiť"
 
-#: src/mainwindow.c:3126
+#: src/mainwindow.c:2959 src/plugins/trayicon/trayicon.c:520
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Ukončiť Claws Mail?"
 
-#: src/mainwindow.c:3271
+#: src/mainwindow.c:3088
 msgid "Folder synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia priečinkov"
 
-#: src/mainwindow.c:3272
+#: src/mainwindow.c:3089
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
 msgstr "Chcete teraz synchronizovať Vaše priečinky?"
 
-#: src/mainwindow.c:3273
+#: src/mainwindow.c:3090
 msgid "+_Synchronise"
 msgstr "+_Synchronizovať"
 
-#: src/mainwindow.c:3604
+#: src/mainwindow.c:3430
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Mažem duplikátne správy..."
 
-#: src/mainwindow.c:3641
+#: src/mainwindow.c:3467
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
@@ -6182,40 +6305,25 @@ msgstr[0] "%d duplikátna správa v %d priečinkoch bola zmazaná.\n"
 msgstr[1] "%d duplikátne správy v %d priečinkoch boli zmazané.\n"
 msgstr[2] "%d duplikátnych správ v %d priečinkoch bolo zmazaných.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:3800 src/summaryview.c:4783
+#: src/mainwindow.c:3632 src/summaryview.c:4831
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Pravidlá spracúvania použité pred pravidlami priečinkov"
 
-#: src/mainwindow.c:3809
+#: src/mainwindow.c:3641
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr "Pravidlá spracúvania použité po pravidlách priečinkov"
 
-#: src/mainwindow.c:3818 src/summaryview.c:4794
+#: src/mainwindow.c:3650 src/summaryview.c:4842
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Nastavenie filtrovania"
 
-#: src/mainwindow.c:4072
-#, c-format
-msgid "not initialized\n"
-msgstr "neinicializoavný\n"
-
-#: src/mainwindow.c:4084 src/mainwindow.c:4095
-#, c-format
-msgid "selecting folder '%s'\n"
-msgstr "vyberám priečinok '%s'\n"
-
-#: src/mainwindow.c:4099
-#, c-format
-msgid "selecting message %d\n"
-msgstr "vyberám správu %d\n"
-
-#: src/matcher.c:758 src/matcher.c:891 src/prefs_matcher.c:520
-#: src/prefs_matcher.c:1329 src/prefs_matcher.c:1346 src/prefs_matcher.c:2099
+#: src/matcher.c:764 src/matcher.c:897 src/prefs_matcher.c:522
+#: src/prefs_matcher.c:1340 src/prefs_matcher.c:1357 src/prefs_matcher.c:2112
 msgid "Filtering Matcher Menu|All"
 msgstr "Všetky"
 
-#: src/matcher.c:1463 src/matcher.c:1464 src/matcher.c:1465 src/matcher.c:1466
-#: src/matcher.c:1467 src/matcher.c:1468 src/matcher.c:1469 src/matcher.c:1470
+#: src/matcher.c:1473 src/matcher.c:1474 src/matcher.c:1475 src/matcher.c:1476
+#: src/matcher.c:1477 src/matcher.c:1478 src/matcher.c:1479 src/matcher.c:1480
 msgid "(none)"
 msgstr "(žiadna)"
 
@@ -6233,20 +6341,20 @@ msgstr ""
 msgid "Importing from mbox... (%d mails imported)"
 msgstr "Importujem zo súboru mbox... (%d správ naimportovaných)"
 
-#: src/mbox.c:481
+#: src/mbox.c:529
 msgid "Overwrite mbox file"
 msgstr "Prepísať existujúci súbor mbox"
 
-#: src/mbox.c:482
+#: src/mbox.c:530
 msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Tento súbor už existuje. Chcete ho prepísať?"
 
-#: src/mbox.c:483 src/messageview.c:1143 src/mimeview.c:1443
-#: src/textview.c:2654
+#: src/mbox.c:531 src/messageview.c:1150 src/mimeview.c:1464
+#: src/textview.c:2660
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Prepísať"
 
-#: src/mbox.c:492
+#: src/mbox.c:540
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create mbox file:\n"
@@ -6255,7 +6363,7 @@ msgstr ""
 "Nepodarilo sa vytvoriť súbor mbox:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:500
+#: src/mbox.c:548
 msgid "Exporting to mbox..."
 msgstr "Exportujem do súboru mbox..."
 
@@ -6267,7 +6375,7 @@ msgstr "Nájdi v súčasnej správe"
 msgid "Find text:"
 msgstr "Nájdi text:"
 
-#: src/message_search.c:210 src/prefs_matcher.c:649 src/summary_search.c:392
+#: src/message_search.c:210 src/prefs_matcher.c:651 src/summary_search.c:392
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Záleží na veľkosti písmen"
 
@@ -6291,47 +6399,51 @@ msgstr "Dosiahnutý koniec správy; pokračovať od začiatku?"
 msgid "Search finished"
 msgstr "Hľadanie dokončené"
 
-#: src/messageview.c:162
+#: src/messageview.c:166
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Súbor/_Zavrieť"
 
-#: src/messageview.c:279
+#: src/messageview.c:283
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť všetky _hlavičky"
 
-#: src/messageview.c:286
+#: src/messageview.c:290
 msgid "/_Message/Compose _new message"
 msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
 
-#: src/messageview.c:300
+#: src/messageview.c:304
 msgid "/_Message/Redirec_t"
 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
 
-#: src/messageview.c:317
+#: src/messageview.c:321
 msgid "/_Tools/Create processing rule"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania"
 
-#: src/messageview.c:319
+#: src/messageview.c:323
 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/_Automaticky"
 
-#: src/messageview.c:321
+#: src/messageview.c:325
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _odosielateľa"
 
-#: src/messageview.c:323
+#: src/messageview.c:327
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _príjemcu"
 
-#: src/messageview.c:325
+#: src/messageview.c:329
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa p_redmetu"
 
-#: src/messageview.c:564
+#: src/messageview.c:455 src/messageview.c:862
+msgid "Claws Mail - Message View"
+msgstr "Claws Mail - Zobrazenie správy"
+
+#: src/messageview.c:572
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<nebola nájdená hlavička Return-Path>"
 
-#: src/messageview.c:572
+#: src/messageview.c:580
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is\n"
@@ -6346,11 +6458,11 @@ msgstr ""
 "Návratová cesta: %s\n"
 "Doporučuje sa toto potvrdenie neodoslať."
 
-#: src/messageview.c:579 src/messageview.c:596
+#: src/messageview.c:587 src/messageview.c:604
 msgid "_Don't Send"
 msgstr "_Neodoslať"
 
-#: src/messageview.c:592
+#: src/messageview.c:600
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -6362,39 +6474,39 @@ msgstr ""
 "vám.\n"
 "Nedoporučuje sa toto potvrdenie odoslať."
 
-#: src/messageview.c:809 src/procmime.c:873
+#: src/messageview.c:814 src/procmime.c:883
 #, c-format
 msgid "Couldn't decrypt: %s"
 msgstr "Nepodarilo sa rozšifrovať: %s"
 
-#: src/messageview.c:1138 src/mimeview.c:1582 src/summaryview.c:4065
-#: src/summaryview.c:4068 src/textview.c:2642
+#: src/messageview.c:1145 src/mimeview.c:1606 src/summaryview.c:4113
+#: src/summaryview.c:4116 src/textview.c:2648
 msgid "Save as"
 msgstr "Uložiť ako"
 
-#: src/messageview.c:1144
+#: src/messageview.c:1151
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Prepísať existujúci súbor?"
 
-#: src/messageview.c:1152 src/summaryview.c:4085 src/summaryview.c:4088
-#: src/summaryview.c:4103
+#: src/messageview.c:1159 src/summaryview.c:4133 src/summaryview.c:4136
+#: src/summaryview.c:4151
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the file '%s'."
 msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor '%s'."
 
-#: src/messageview.c:1233
+#: src/messageview.c:1219
 msgid "You asked for a return receipt in this message."
 msgstr "Vyžiadali ste si potvrdenie o prijatí tejto správy."
 
-#: src/messageview.c:1237
+#: src/messageview.c:1224
 msgid "This message asks for a return receipt."
 msgstr "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme."
 
-#: src/messageview.c:1238
+#: src/messageview.c:1225
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Odoslať potvrdenie"
 
-#: src/messageview.c:1281
+#: src/messageview.c:1268
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
@@ -6402,7 +6514,7 @@ msgstr ""
 "Táto správa vola čiastočne prijatá,\n"
 "a bola zmazaná zo serveru."
 
-#: src/messageview.c:1287
+#: src/messageview.c:1274
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -6411,15 +6523,15 @@ msgstr ""
 "Táto správa vola čiastočne prijatá;\n"
 "je %s."
 
-#: src/messageview.c:1291 src/messageview.c:1313
+#: src/messageview.c:1278 src/messageview.c:1300
 msgid "Mark for download"
 msgstr "Označiť pre stiahnutie"
 
-#: src/messageview.c:1292 src/messageview.c:1304
+#: src/messageview.c:1279 src/messageview.c:1291
 msgid "Mark for deletion"
 msgstr "Označiť pre odstránenie"
 
-#: src/messageview.c:1297
+#: src/messageview.c:1284
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -6428,12 +6540,12 @@ msgstr ""
 "Táto správa vola čiastočne prijatá;\n"
 "je %s a bude stiahnutá."
 
-#: src/messageview.c:1302 src/messageview.c:1315
+#: src/messageview.c:1289 src/messageview.c:1302
 #: src/prefs_filtering_action.c:154
 msgid "Unmark"
 msgstr "Odznačiť"
 
-#: src/messageview.c:1308
+#: src/messageview.c:1295
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -6442,11 +6554,11 @@ msgstr ""
 "Táto správa vola čiastočne prijatá;\n"
 "je %s a bude zmazaná."
 
-#: src/messageview.c:1384
+#: src/messageview.c:1372
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Potvrdenie o príjme"
 
-#: src/messageview.c:1385
+#: src/messageview.c:1373
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -6455,19 +6567,19 @@ msgstr ""
 "Správa bola odoslaná na viacero vašich kônt.\n"
 "Prosím vyberte konto, ktoré chcete použiť na odoslanie potvrdenia o príjme:"
 
-#: src/messageview.c:1389
+#: src/messageview.c:1377
 msgid "_Send Notification"
 msgstr "_Odoslať potvrdenie"
 
-#: src/messageview.c:1389
+#: src/messageview.c:1377
 msgid "+_Cancel"
 msgstr "+_Zrušiť"
 
-#: src/messageview.c:1456
+#: src/messageview.c:1444
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr "Nedá sa tlačiť: správa neobsahuje text."
 
-#: src/messageview.c:1520 src/summaryview.c:4125
+#: src/messageview.c:1508 src/summaryview.c:4173
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6476,7 +6588,7 @@ msgstr ""
 "Zadajte príkazový riadok tlače:\n"
 "('%s' bude nahradené názvom súboru)"
 
-#: src/messageview.c:1526 src/summaryview.c:4131
+#: src/messageview.c:1514 src/summaryview.c:4179
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6485,8 +6597,8 @@ msgstr ""
 "Príkazový riadok tlače je neplatný:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/messageview.c:1796 src/messageview.c:1802 src/summaryview.c:3521
-#: src/summaryview.c:5540
+#: src/messageview.c:1792 src/messageview.c:1798 src/summaryview.c:3560
+#: src/summaryview.c:5590
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "Nastala chyba pri učení.\n"
 
@@ -6548,60 +6660,61 @@ msgstr "/Uložiť _všetky..."
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/mimeview.c:742
+#: src/mimeview.c:759
 msgid "Check signature"
 msgstr "Overiť podpis"
 
-#: src/mimeview.c:747 src/mimeview.c:752 src/mimeview.c:757
+#: src/mimeview.c:764 src/mimeview.c:769 src/mimeview.c:774
 msgid "View full information"
 msgstr "Zobraziť úplné informácie"
 
-#: src/mimeview.c:762 src/mimeview.c:766
+#: src/mimeview.c:779 src/mimeview.c:783
 msgid "Check again"
 msgstr "Znova overiť"
 
-#: src/mimeview.c:775
+#: src/mimeview.c:792
 msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
 msgstr "Pre overenie kliknite na ikonu, alebo stlačte 'C'."
 
-#: src/mimeview.c:780
+#: src/mimeview.c:797
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
 msgstr ""
 "Čas pre overenie podpisu vypršal. Kliknite na ikonu, alebo stlačte 'C' pre "
 "ďalší pokus."
 
-#: src/mimeview.c:990
+#: src/mimeview.c:1007
 msgid "Checking signature..."
 msgstr "Overujem podpis..."
 
-#: src/mimeview.c:1032
+#: src/mimeview.c:1049
 msgid "Go back to email"
 msgstr "Naspäť na správu"
 
-#: src/mimeview.c:1370 src/mimeview.c:1451 src/mimeview.c:1628
-#: src/mimeview.c:1661
-msgid "Couldn't save the part of multipart message."
-msgstr "Nepodarilo sa uložiť časť viacdielnej správy."
+#: src/mimeview.c:1388 src/mimeview.c:1472 src/mimeview.c:1653
+#: src/mimeview.c:1687
+#, c-format
+msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
+msgstr "Nepodarilo sa uložiť časť viacdielnej správy: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1440 src/textview.c:2652
+#: src/mimeview.c:1461 src/textview.c:2658
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Prepísať existujúci súbor '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1478
+#: src/mimeview.c:1502
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Zvoľte cieľový priečinok"
 
-#: src/mimeview.c:1485
+#: src/mimeview.c:1509
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "'%s' nie je priečinok."
 
-#: src/mimeview.c:1707 src/mimeview.c:1715 src/textview.c:2583
+#: src/mimeview.c:1734 src/mimeview.c:1742 src/textview.c:2589
 msgid "Open with"
 msgstr "Otvoriť čím"
 
-#: src/mimeview.c:1708 src/mimeview.c:1716 src/textview.c:2584
+#: src/mimeview.c:1735 src/mimeview.c:1743 src/textview.c:2590
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -6696,33 +6809,229 @@ msgstr "/Prih_lásiť sa do diskusnej skupiny..."
 msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "/_Odhlásiť sa z diskusnej skupiny"
 
-#: src/news_gtk.c:223
+#: src/news_gtk.c:55
+msgid "/Synchronise"
+msgstr "/Synchronizovať"
+
+#: src/news_gtk.c:226
 #, c-format
 msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
 msgstr "Naozaj sa chcete odhlásiť z diskusnej skupiny '%s'?"
 
-#: src/news_gtk.c:224
+#: src/news_gtk.c:227
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "Odhlásiť sa z diskusnej skupiny"
 
-#: src/news_gtk.c:225
+#: src/news_gtk.c:228
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Odhlásiť sa"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:43
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:77
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:429
+msgid "Bogofilter"
+msgstr "Bogofilter"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:454
+msgid "Bogofilter: fetching bodies..."
+msgstr "Bogofilter: sťahujem správy..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:467
+msgid "Bogofilter: filtering messages..."
+msgstr "Bogofilter: filtrujem správy..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:559
+msgid ""
+"The Bogofilter plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
+"error is that it didn't learn from any mail.\n"
+"Use \"/Mark/Mark as spam\" and \"/Mark/Mark as ham\" to train Bogofilter "
+"with a few hundred spam and ham messages."
+msgstr ""
+"Bogofilter plugin nemohol filtrovať správu. Najpravdepodobnejšia príčina "
+"je, že jeho databáza ešte nie je dostatočne naplnená.\n"
+"Použite voľby \"/Označiť/Označiť ako spam\" a "
+"\"/Označiť/Označiť ako nie spam\" na naplnenie databázy čo "
+"najväčším počtom spamu a legitímnych správ."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:566
+#, c-format
+msgid ""
+"The Bogofilter plugin couldn't filter a message. The command `%s %s %s` "
+"couldn't be run."
+msgstr ""
+"Bogofilter plugin nemohol filtrovať správu. Príkaz `%s %s %s` "
+"sa nepodarilo pustiť."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:670
+msgid "Bogofilter: learning from message..."
+msgstr "Bogofilter: analyzujem správu..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:683
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:732
+#, c-format
+msgid "Learning failed; `%s` returned with status %d."
+msgstr "Analýza zlyhala; `%s` vrátilo hodnotu %d."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:700
+msgid "Bogofilter: learning from messages..."
+msgstr "Bogofilter: analyzujem správy..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:788
+#, c-format
+msgid ""
+"Learning failed; `%s %s %s` returned with error:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Analýza zlyhala; `%s %s %s` vrátilo chybu:\n"
+"%s"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:790 src/privacy.c:61
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Neznáma chyba"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:914
+msgid ""
+"This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
+"POP account for spam using Bogofilter. You will need Bogofilter installed "
+"locally.\n"
+"\n"
+"Before Bogofilter can recognize spam messages, you have to train it by "
+"marking a few hundred spam and ham messages with the use of \"/Mark/Mark as "
+"spam\" and \"/Mark/Mark as ham\".\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved in a "
+"specially designated folder.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Bogofilter"
+msgstr ""
+"Tento plugin vytriedi nevyžiadanú poštu (spam) z pošty prijatej z IMAP, POP "
+"alebo lokálnych kônt. Budete potrebovať lokálne nainštalovaný program "
+"Bogofilter.\n"
+"\n"
+"Predtým, ako začne Bogofilter spoľahlivo rozoznávať spam, musíte ho "
+"to \"naučiť\" tým, že mu naplníte databázu čo najväčším počtom spamu, ako "
+"aj legitímnych správ, pomocou volieb \"/Označiť/Označiť ako spam\" a "
+"\"/Označiť/Označiť ako nie spam\"."
+"\n"
+"Ak je správa identifikovaná ako spam, môže byť zmazaná alebo uložená do "
+"určeného priečinku.\n"
+"\n"
+"Nastavenia nájdete v menu /Konfigurácia/Všeobecné nastavenia/Pluginy/"
+"Bogofilter"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:947
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:562
+msgid "Spam detection"
+msgstr "Detekcia spamu"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:948
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:563
+msgid "Spam learning"
+msgstr "Učenie sa spamu"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:151
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:364
+msgid "Process messages on receiving"
+msgstr "Spracúvať správy pri prijatí"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:159
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:321
+msgid "Maximum size"
+msgstr "Maximálna veľkosť"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:168
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
+msgid "Messages larger than this will not be checked"
+msgstr "Správy väčšie ako táto hodnota nebudú kontrolované"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:171
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
+msgid "kB"
+msgstr "kB"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:179
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:372
+msgid "Save spam in"
+msgstr "Uložiť spam v"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:187
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:380
+msgid "Folder for storing identified spam. Leave empty to use the trash folder."
+msgstr ""
+"Priečinok pre uloženie nájdeného spamu. Nechajte prázdne, ak chcete použiť "
+"prednastavený priečinok koša."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:194
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387
+msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
+msgstr "Toto tlačítko Vám umožní zvoliť priečinok pre ukladanie spamu"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:201
+msgid "When unsure, move in"
+msgstr "V prípade neistoty presunúť do"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:209
+msgid ""
+"Folder for storing mail for which spam status is Unsure. Leave empty to use "
+"the inbox folder."
+msgstr ""
+"Priečinok pre uloženie nájdeného spamu. Nechajte prázdne, ak chcete použiť "
+"prednastavený priečinok pre prijatú poštu."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:216
+msgid "Click this button to select a folder for storing Unsure mails."
+msgstr "Použite toto tlačítko pre výber priečinku pre uloženie neurčitej pošty."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:219
+msgid "Insert X-Bogosity header"
+msgstr "Vložiť hlavičku X-Bogosity"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:223
+msgid "Only done for messages in MH folders"
+msgstr "Toto je možné len pre správy v priečinkoch MH"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
+msgid "Whitelist senders present in addressbook/folder"
+msgstr "Správy pochádzajúce od odosielateľov v adresári nepovažovať za spam"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
+msgid ""
+"Messages coming from your addressbook contacts will be received in the "
+"normal folder even if detected as spam"
+msgstr ""
+"Správy pochádzajúce od odosielateľov vo vašom adresári budú doručené "
+"do bežných priečinkov aj v prípade, že budú identifikované ako spam"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
+#: src/prefs_filtering_action.c:454 src/prefs_matcher.c:580
+msgid "Select ..."
+msgstr "Zvoľte ..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:256
+msgid "Click this button to select a book or folder in the addressbook"
+msgstr "Toto tlačítko Vám umožní zvoliť adresár, alebo priečinok v adresári"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:263
+msgid "Bogofilter call"
+msgstr "Volanie Bogofilteru"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:271
+msgid "Path to bogofilter executable"
+msgstr "Cesta k programu bogofilter"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:49
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:212
 msgid "Clam AntiVirus"
 msgstr "Clam AntiVirus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:120
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:140
 msgid "ClamAV: scanning message..."
 msgstr "ClamAV: testujem správu..."
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:205
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:238
 msgid "Failed to register mail filtering hook"
 msgstr "Nepodarilo sa zaregistrovať hook pre filtrovanie pošty"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:253
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:303
 msgid ""
 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
@@ -6741,7 +7050,7 @@ msgstr ""
 "Nastavenia nájdete v menu '/Konfigurácia/Všeobecné nastavenia/Pluginy/ClamAV "
 "AntiVirus'"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:280
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:330
 msgid "Virus detection"
 msgstr "Detekcia vírusov"
 
@@ -6846,7 +7155,7 @@ msgstr ""
 msgid "text/html"
 msgstr "text/html"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:97 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:97
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:97 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:102
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Heslo"
 
@@ -6862,101 +7171,212 @@ msgid ""
 "\n"
 "%.*s\n"
 msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sProsím zadajte heslo pre nový kľúč:</"
-"span>\n"
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sProsím zadajte heslo pre nový kľúč:</"
+"span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:277
+msgid "Passphrases did not match.\n"
+msgstr "Heslá sa nezhodujú.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:280
+#, c-format
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please re-enter the passphrase for the "
+"new key:</span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Prosím zadajte heslo pre nový kľúč:</"
+"span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:284
+#, c-format
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
+"span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sProsím zadajte heslo pre:</span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:287
+msgid "Bad passphrase.\n"
+msgstr "Neplatné heslo.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:118
+msgid "Key import"
+msgstr "Import kľúča"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:119
+msgid ""
+"This key is not in your keyring. Do you want Claws Mail to try and import it "
+"from a keyserver?"
+msgstr ""
+"Tento kľúč nie je vo Vašom zväzku kľúčov. Chcete, aby sa Claws Mail pokúsil "
+"importovať ho z kľúčového serveru?"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:126 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:193
+msgid ""
+"\n"
+"  Key ID "
+msgstr ""
+"\n"
+"  Key ID "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:129 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:186
+msgid "   This key is not in your keyring.\n"
+msgstr "   Tento kľúč nie je vo vašom zväzku kľúčov.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:130
+msgid "   It should be possible to import it "
+msgstr "   Malo by byť možné importovať ho "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:132
+msgid ""
+"when working online,\n"
+"   or "
+msgstr ""
+"pri práci online,\n"
+"   alebo "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:133
+msgid ""
+"with the following command: \n"
+"\n"
+"     "
+msgstr ""
+"pomocou tohoto príkazu: \n"
+"\n"
+"     "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:140
+msgid ""
+"\n"
+"  Importing key ID "
+msgstr ""
 "\n"
-"%.*s\n"
+"  Importujem kľúč s ID "
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:277
-msgid "Passphrases did not match.\n"
-msgstr "Heslá sa nezhodujú.\n"
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:179
+msgid "   This key has been imported to your keyring.\n"
+msgstr "   Tento kľúč bol naimportovaný do Vášho zväzku.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:280
-#, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:181
+msgid "   This key couldn't be imported to your keyring.\n"
+msgstr "   Tento kľúč sa nepodarilo importovať do Vášho zväzku.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:182
 msgid ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please re-enter the passphrase for the "
-"new key:</span>\n"
+"   You can try to import it manually with the command:\n"
 "\n"
-"%.*s\n"
+"     "
 msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Prosím zadajte heslo pre nový kľúč:</"
-"span>\n"
+"   Môžete sa pokúsiť naimportovať ho ručne pomocou príkazu:\n"
 "\n"
-"%.*s\n"
+"     "
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:284
-#, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:187
+msgid "   Key import isn't implemented in Windows.\n"
+msgstr "   Import kľúčov nie je pre systém Windows implementovaný.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:196
+msgid "   This key is in your keyring.\n"
+msgstr "   Tento kľúč je vo Vašom zväzku kľúčov.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:35
+msgid "PGP/Core"
+msgstr "PGP/Základ"
+
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
 msgid ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
-"span>\n"
+"This plugin handles PGP core operations, it is used by other plugins, like "
+"PGP/Mime.\n"
 "\n"
-"%.*s\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/GPG and /"
+"Configuration/[Account Preferences]/Plugins/GPG\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sProsím zadajte heslo pre:</span>\n"
+"Tento plugin pracuje so správami podpísanými, alebo šifrovanými pomocou PGP/"
+"MIME. Môžete rozšifrova správy, overovať podpisy a šifrovať vlastné správy.\n"
 "\n"
-"%.*s\n"
+"Tento plugin používa knižnicu GPGME pre prácu s GnuPG.\n"
+"\n"
+"Na GPGME sa vzťahuje copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:287
-msgid "Bad passphrase.\n"
-msgstr "Neplatné heslo.\n"
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:93
+msgid "Core operations"
+msgstr "Základné operácie"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:95
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:100
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Automaticky overovať podpisy"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:105
+msgid "Use gpg-agent to manage passwords"
+msgstr "Použiť gpg-agent pre správu hesiel"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:110
 msgid "Store passphrase in memory"
 msgstr "Uložiť heslo v pamäti"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:111
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:120
 msgid "Expire after"
 msgstr "Vymazať z pamäte po"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:126
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:135
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr "Nastavte na '0', ak chcete uložiť heslo do pamäte  až do ukončenia"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:131 src/prefs_receive.c:165
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:140 src/prefs_receive.c:157
 msgid "minute(s)"
 msgstr "minút"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:141
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:150
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Zachytiť vstup počas zadávania hesla"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:148
-msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:157
+msgid "Display warning on start-up if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Pri spustení zobraziť varovanie v prípade, že sa GnuPG nedá použiť"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:273
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:289
 msgid "Sign key"
 msgstr "Kľúč pre podpis"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:286
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:297
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Použiť východzí kľúč GnuPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:297
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:308
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Zvoliť kľúč podľa vašej emailovej adresy"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:308
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:319
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Zadať kľúč ručne"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:318
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:329
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "User alebo key ID kľúča:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:359
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:370
 msgid "No secret key found."
 msgstr "Nebol nájdený žiadny súkromný kľúč."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:362
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:373
 msgid "Generate a new key pair"
 msgstr "Vygenerovať nový pár kľúčov"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:515
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:526
 msgid "GPG"
 msgstr "GPG"
 
@@ -6970,39 +7390,39 @@ msgstr "Nenájdený kľúč pre '%s', prosím zvoľte kľúč."
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
 msgstr "Zhromažďujem informácie pre '%s' ... %c"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:348
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:376
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Zvoľte kľúče"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:375
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:403
 msgid "Key ID"
 msgstr "Key ID"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:378
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:406
 msgid "Val"
 msgstr "Hodnota"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:427
 msgid "Select"
 msgstr "Zvoliť"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:400 src/prefs_other.c:278
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:428 src/prefs_other.c:737
 msgid "Other"
 msgstr "Ostatné"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:401
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:429
 msgid "Don't encrypt"
 msgstr "Nešifrovať"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:543
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:571
 msgid "Add key"
 msgstr "Pridať kľúč"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:544
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:572
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Zadajte ďalšie user alebo key ID:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:561
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:594
 #, c-format
 msgid ""
 "The key of '%s' is not fully trusted.\n"
@@ -7015,7 +7435,7 @@ msgstr ""
 "istý, či bude zašifrovaná pre správnu osobu.\n"
 "Dôverujete tomuto kľúču natoľko, že ho chcete použiť?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:566
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:599
 msgid "Trust key"
 msgstr "Dôveryhodnosť kľúča"
 
@@ -7028,8 +7448,8 @@ msgstr "Nebol nájdený žiadny podpis"
 msgid "Undefined"
 msgstr "Nezadaná"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140 src/prefs_receive.c:193
-#: src/prefs_send.c:170
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140 src/prefs_receive.c:181
+#: src/prefs_send.c:175
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
 
@@ -7135,28 +7555,28 @@ msgstr "Nepodarilo sa získať údaje zo správy, %s"
 msgid "Couldn't initialize data, %s"
 msgstr "Nepodarilo sa inicializovať údaje, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:491
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:492
 #, c-format
 msgid "Secret key not found (%s)"
 msgstr "Súkromný kľúč nebol nájdený (%s)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:499
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:500
 msgid "Secret key specification is ambiguous"
 msgstr "Zadanie súkromného kľúča je nejednoznačné"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:509
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:510
 #, c-format
 msgid "Error setting secret key: %s"
 msgstr "Chyba pri určení súkromného kľúča: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:545
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:546
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
 msgstr ""
 "Protokol Gpgme '%s' je nepoužiteľný. Systém '%s' nie je nainštalovaný "
 "správne."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:551
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:552
 #, c-format
 msgid ""
 "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
@@ -7165,12 +7585,12 @@ msgstr ""
 "Protokol Gpgme '%s' je nepoužiteľný. Systém '%s' je nainštalovaný vo verzii %"
 "s, ale je potrebná verzia %s.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:559
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:560
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
 msgstr "Protokol Gpgme '%s' je nepoužiteľný (neznámy problém)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:575
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:576
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -7178,7 +7598,7 @@ msgstr ""
 "GnuPG nie je správne nainštalované, alebo používate zastaralú\n"
 "verziu. Podpora OpenPGP bude vypnutá."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:609
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:610
 msgid ""
 "You have to save the account's information with \"OK\" before being able to "
 "generate a key pair.\n"
@@ -7186,11 +7606,11 @@ msgstr ""
 "Musíte uložiť údaje o konte pomocou \"OK\" predtým, ako môžete vygenerovať "
 "pár kľúčov.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:614
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:615
 msgid "No PGP key found"
 msgstr "Nebol nájdený žiadny PGP kľúč"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:615
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:616
 msgid ""
 "Claws Mail did not find a secret PGP key, which means that you won't be able "
 "to sign emails or receive encrypted emails.\n"
@@ -7200,12 +7620,12 @@ msgstr ""
 "podpisovať správy, ani prijímať šifrované správy.\n"
 "Prajete si teraz vygenerovať nový pár kľúčov?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:685 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:701
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:686 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:702
 #, c-format
 msgid "Couldn't generate a new key pair: %s"
 msgstr "Nepodarilo sa vygenerovať nový pár kľúčov: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:692
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:693
 msgid ""
 "Generating your new key pair... Please move the mouse around to help "
 "generate entropy..."
@@ -7213,11 +7633,11 @@ msgstr ""
 "Prebieha generácia Vášho nového páru kľúčov... Prosím, pohybujte myšou, aby "
 "ste zvýšili entropiu v systéme..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:707
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:708
 msgid "Couldn't generate a new key pair: unknown error"
 msgstr "Nepodarilo sa vygenerovať nový pár kľúčov: neznáma chyba"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:711
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:712
 #, c-format
 msgid ""
 "Your new key pair has been generated. Its fingerprint is:\n"
@@ -7230,139 +7650,32 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Prajete si exportovať tento pár na kľúčový server?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:715
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:716
 msgid "Key generated"
 msgstr "Kľúč vygenerovaný"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:754
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:755
 msgid "Key exported."
 msgstr "Kľúč vyexportovaný."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:756
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:757
 msgid "Couldn't export key."
 msgstr "Nepodarilo sa vyexportovať kľúč."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:760
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:761
 msgid "Key export isn't implemented in Windows."
 msgstr "Export kľúčov nie je pre systém Windows implementovaný."
 
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:35
-msgid "PGP/Core"
-msgstr "PGP/Základ"
-
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
-msgid ""
-"This plugin handles PGP core operations, it is used by other plugins, like "
-"PGP/Mime.\n"
-"\n"
-"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/GPG and /"
-"Configuration/[Account Preferences]/Plugins/GPG\n"
-"\n"
-"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
-"\n"
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
-msgstr ""
-"Tento plugin pracuje so správami podpísanými, alebo šifrovanými pomocou PGP/"
-"MIME. Môžete rozšifrova správy, overovať podpisy a šifrovať vlastné správy.\n"
-"\n"
-"Tento plugin používa knižnicu GPGME pre prácu s GnuPG.\n"
-"\n"
-"Na GPGME sa vzťahuje copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
-
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:93
-msgid "Core operations"
-msgstr "Základné operácie"
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:118
-msgid "Key import"
-msgstr "Import kľúča"
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:119
-msgid ""
-"This key is not in your keyring. Do you want Claws Mail to try and import it "
-"from a keyserver?"
-msgstr ""
-"Tento kľúč nie je vo Vašom zväzku kľúčov. Chcete, aby sa Claws Mail pokúsil "
-"importovať ho z kľúčového serveru?"
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:126 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:193
-msgid ""
-"\n"
-"  Key ID "
-msgstr ""
-"\n"
-"  Key ID "
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:129 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:186
-msgid "   This key is not in your keyring.\n"
-msgstr "   Tento kľúč nie je vo vašom zväzku kľúčov.\n"
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:130
-msgid "   It should be possible to import it "
-msgstr "   Malo by byť možné importovať ho "
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:132
-msgid ""
-"when working online,\n"
-"   or "
-msgstr ""
-"pri práci online,\n"
-"   alebo "
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:133
-msgid ""
-"with the following command: \n"
-"\n"
-"     "
-msgstr ""
-"pomocou tohoto príkazu: \n"
-"\n"
-"     "
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:140
-msgid ""
-"\n"
-"  Importing key ID "
-msgstr ""
-"\n"
-"  Importujem kľúč s ID "
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:179
-msgid "   This key has been imported to your keyring.\n"
-msgstr "   Tento kľúč bol naimportovaný do Vášho zväzku.\n"
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:181
-msgid "   This key couldn't be imported to your keyring.\n"
-msgstr "   Tento kľúč sa nepodarilo importovať do Vášho zväzku.\n"
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:182
-msgid ""
-"   You can try to import it manually with the command:\n"
-"\n"
-"     "
-msgstr ""
-"   Môžete sa pokúsiť naimportovať ho ručne pomocou príkazu:\n"
-"\n"
-"     "
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:187
-msgid "   Key import isn't implemented in Windows.\n"
-msgstr "   Import kľúčov nie je pre systém Windows implementovaný.\n"
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:196
-msgid "   This key is in your keyring.\n"
-msgstr "   Tento kľúč je vo Vašom zväzku kľúčov.\n"
-
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:241 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:393
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:249 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:402
 msgid "Couldn't get text data."
 msgstr "Nepodarilo sa získať textové dáta."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:259
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:267
 msgid "Couldn't convert text data to any sane charset."
 msgstr "Nepodarilo sa skonvertovať textové dáta do žiadneho známeho kódovania."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:267 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:523
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:644 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:691
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:275 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:532
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:653 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:700
 #: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:72 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:181
 #: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:320 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:468
 #: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:593
@@ -7370,61 +7683,61 @@ msgstr "Nepodarilo sa skonvertovať textové dáta do žiadneho známeho kódova
 msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
 msgstr "Nepodarilo sa inicializovať kontext GPG, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:386
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:395
 msgid "Couldn't parse mime part."
 msgstr "Nepodarilo sa spracovať časť mime."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:416 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:343
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:425 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:343
 #, c-format
 msgid "Couldn't open decrypted file %s"
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť rozšifrovaný súbor %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:446
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:455
 msgid "Couldn't scan decrypted file."
 msgstr "Nepodarilo sa prečítať rozšifrovaný súbor."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:454
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:463
 msgid "Couldn't scan decrypted file parts."
 msgstr "Nepodarilo sa prečítať rozšifrované časti súboru."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:508
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:517
 msgid "Couldn't create temporary file."
 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dočasný súbor."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:546 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:494
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:555 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:494
 #, c-format
 msgid "Data signing failed, %s"
 msgstr "Nepodarilo sa podpísať dáta, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:564 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:519
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:573 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:519
 #, c-format
 msgid "Data signing failed due to invalid signer: %s"
 msgstr "Nepodarilo sa podpísať dáta kvôli neplatnému podpiscovi: %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:573 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:528
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:582 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:528
 msgid "Data signing failed, no results."
 msgstr "Nepodarilo sa podpísať dáta, bez výsledkov."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:583 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:539
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:592 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:539
 msgid "Data signing failed, no contents."
 msgstr "Nepodarilo sa podpísať dáta, žiadny obsah."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:653 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:602
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:662 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:602
 #, c-format
 msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
 msgstr "Nepodarilo sa pridať GPG kľúč %s, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:674 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:630
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:683 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:630
 #, c-format
 msgid "Couldn't create temporary file, %s"
 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dočasný súbor, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:702 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:655
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:711 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:655
 #, c-format
 msgid "Encryption failed, %s"
 msgstr "Šifrovanie zlyhalo, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:767
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:776
 msgid "PGP/Inline"
 msgstr "PGP/Inline"
 
@@ -7458,6 +7771,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Na GPGME sa vzťahuje copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:201
+msgid "Signature boundary not found."
+msgstr "Hranica podpisu nebola nájdená."
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:362
+msgid "Couldn't parse decrypted file."
+msgstr "Nepodarilo sa spracovať rozšifrovaný súbor."
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:368
+msgid "Couldn't parse decrypted file parts."
+msgstr "Nepodarilo sa spracovať rozšifrované časti súboru."
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:414 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:453
+#, c-format
+msgid "Couldn't create temporary file: %s"
+msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dočasný súbor: %s"
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:723
+msgid "PGP/Mime"
+msgstr "PGP/Mime"
+
 #: src/plugins/pgpmime/plugin.c:33
 msgid "PGP/MIME"
 msgstr "PGP/MIME"
@@ -7487,29 +7821,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Na GPGME sa vzťahuje copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:201
-msgid "Signature boundary not found."
-msgstr "Hranica podpisu nebola nájdená."
-
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:362
-msgid "Couldn't parse decrypted file."
-msgstr "Nepodarilo sa spracovať rozšifrovaný súbor."
-
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:368
-msgid "Couldn't parse decrypted file parts."
-msgstr "Nepodarilo sa spracovať rozšifrované časti súboru."
-
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:414 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:453
-#, c-format
-msgid "Couldn't create temporary file: %s"
-msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dočasný súbor: %s"
-
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:723
-msgid "PGP/Mime"
-msgstr "PGP/Mime"
-
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:75
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:549
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:545
 msgid "SpamAssassin"
 msgstr "SpamAssassin"
 
@@ -7529,7 +7842,7 @@ msgstr "SpamAssassin plugin je deaktivovaný vo svojich nastaveniach.\n"
 msgid "SpamAssassin: filtering message..."
 msgstr "SpamAssassin: filtrujem správu..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:277
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:284
 msgid ""
 "The SpamAssassin plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
 "error is an unreachable spamd daemon. Please make sure spamd is running and "
@@ -7539,23 +7852,23 @@ msgstr ""
 "je nedostupnosť spamd serveru. Uistite sa, že spamd server beží, a je "
 "dostupný."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:336
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:343
 msgid ""
 "Claws Mail needs network access in order to feed this mail(s) to the remote "
 "learner."
 msgstr "Pre vzdialené učenie sa potrebuje Claws Mail pripojenie k sieti."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:479
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:486
 msgid "Failed to get username"
 msgstr "Nepodarilo sa získať meno používateľa"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:491
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:498
 msgid "SpamAssassin plugin is loaded but disabled by its preferences.\n"
 msgstr ""
 "SpamAssassin plugin je načítaný, ale je deaktivovaný vo svojich "
 "nastaveniach.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:524
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:531
 msgid ""
 "This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
 "POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a "
@@ -7580,14 +7893,6 @@ msgstr ""
 "Nastavenia nájdete v menu /Konfigurácia/Všeobecné nastavenia/Pluginy/"
 "SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:555
-msgid "Spam detection"
-msgstr "Detekcia spamu"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:556
-msgid "Spam learning"
-msgstr "Učenie sa spamu"
-
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:85
 msgid "Localhost"
 msgstr "Localhost"
@@ -7608,131 +7913,116 @@ msgstr "Aktivovať SpamAssassin plugin"
 msgid "Transport"
 msgstr "Prenos"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:251
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:247
 msgid "Type of transport"
 msgstr "Typ prenosu"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
 msgid "User"
 msgstr "Meno používateľa"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:280
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:276
 msgid "User to use with spamd server"
 msgstr "Používateľ na spamd serveri"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:283
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:279
 msgid "spamd"
 msgstr "spamd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:301
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:297
 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
 msgstr "Názov hostiteľa alebo IP adresa servera spamd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:312
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
 msgid "Port of spamd server"
 msgstr "Port serveru spamd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:318
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:314
 msgid "Path of Unix socket"
 msgstr "Cesta k unixovému soketu"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:325
-msgid "Maximum size"
-msgstr "Maximálna veľkosť"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:334
-msgid "Messages larger than this will not be checked"
-msgstr "Správy väčšie ako táto hodnota nebudú kontrolované"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:337
-msgid "kB"
-msgstr "kB"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:354
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:350
 msgid ""
 "Maximum time allowed for checking. If the check takes longer it will be "
 "aborted."
 msgstr "Maximálny čas povolený pre kontrolu. Ak kontrola trvá dlhšie, bude prerušená."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:359 src/prefs_other.c:194
-#: src/prefs_summaries.c:900
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:355 src/prefs_other.c:623
+#: src/prefs_summaries.c:476
 msgid "seconds"
 msgstr "sekúnd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
-msgid "Process messages on receiving"
-msgstr "Spracúvať správy pri prijatí"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:376
-msgid "Save spam in"
-msgstr "Uložiť spam v"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:384
-msgid ""
-"Folder for storing identified spam. Leave empty to use the default trash "
-"folder"
-msgstr ""
-"Priečinok pre uloženie nájdeného spamu. Nechajte prázdne, ak chcete použiť "
-"prednastavený priečinok koša"
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:123
+msgid "Orientation"
+msgstr "Orientácia"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:391
-msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
-msgstr "Toto tlačítko Vám umožní zvoliť priežinok pre ukladanie spamu"
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:124
+msgid "The orientation of the tray."
+msgstr "Orientácia lišty"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:59 src/plugins/trayicon/trayicon.c:497
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:61 src/plugins/trayicon/trayicon.c:543
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:68
 msgid "Trayicon"
 msgstr "Trayicon"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:106
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:109
 msgid "/_Get Mail"
 msgstr "/_Prijať poštu"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:108
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:111
 msgid "/_Email"
 msgstr "/_Nová správa"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:109
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:112
 msgid "/_Email from account"
 msgstr "/_Správa z konta"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:111
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:114
 msgid "/Open A_ddressbook"
 msgstr "/Otvoriť _adresár"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:113
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:116
 msgid "/_Work Offline"
 msgstr "/Pracovať _offline"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:115
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:118
 msgid "/E_xit Claws Mail"
 msgstr "/_Ukončiť Claws Mail"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:204
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:207
 #, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
 msgstr "Nových: %d, Neprečítaných: %d, Celkovo: %d"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:278
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:306
 msgid "/Work Offline"
 msgstr "/Pracovať offline"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:281
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:309
 msgid "/Get Mail"
 msgstr "/Prijať poštu"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:361
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:389
 msgid "Failed to register folder item update hook"
 msgstr "Nepodarilo sa zaregistrovať aktualizačný hook pre správy"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:367
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:395
 msgid "Failed to register folder update hook"
 msgstr "Nepodarilo sa zaregistrovať aktualizačný hook pre priečinky"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:373 src/plugins/trayicon/trayicon.c:379
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:401
 msgid "Failed to register offline switch hook"
 msgstr "Nepodarilo sa zaregistrovať hook pre offline režim"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:415
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:407
+msgid "Failed to register account list changed hook"
+msgstr "Nepodarilo sa zaregistrovať hook pre zmenu konta"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:413
+msgid "Failed to register close hook"
+msgstr "Nepodarilo sa zaregistrovať hook pre zatvorenie"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:461
 msgid ""
 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
 "have new or unread mail.\n"
@@ -7747,17 +8037,23 @@ msgstr ""
 "vykreslí list. Podržanie kurzoru myši nad ikonou ukáže počet nových a "
 "neprečítaných správ, ako aj celkový počet správ."
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:474
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "Ukončiť program?"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:107
+msgid "Hide at start-up"
+msgstr "Skryť okno pri štarte"
 
-#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:123
-msgid "Orientation"
-msgstr "Orientácia"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:113
+msgid "Hide Claws Mail at start-up"
+msgstr "Zvoľte ak chcete aplikáciu spúštať minimalizovanú"
 
-#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:124
-msgid "The orientation of the tray."
-msgstr "Orientácia lišty"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:117
+msgid "Close to tray"
+msgstr "Minimalizovať"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:123
+msgid ""
+"Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
+"when the window close button is clicked"
+msgstr "Pri zavretí okna Claws Mail minimalizovať"
 
 #: src/pop.c:150
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
@@ -7806,94 +8102,94 @@ msgstr "vyskytla sa chyba pri POP3 spojení\n"
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "príkaz TOP nie je podporovaný\n"
 
-#: src/prefs_account.c:233 src/prefs_account.c:1461 src/prefs_account.c:2145
-#: src/wizard.c:1122
+#: src/prefs_account.c:240 src/prefs_account.c:1513 src/prefs_account.c:2235
+#: src/wizard.c:1137
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:236 src/prefs_account.c:1587 src/prefs_account.c:2162
+#: src/prefs_account.c:243 src/prefs_account.c:1628 src/prefs_account.c:2248
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:237
+#: src/prefs_account.c:244
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:238 src/wizard.c:1132
+#: src/prefs_account.c:245 src/wizard.c:1147
 msgid "Local mbox file"
 msgstr "Lokálna schránka mbox"
 
-#: src/prefs_account.c:239
+#: src/prefs_account.c:246
 msgid "None (SMTP only)"
 msgstr "Žiadne (len SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:725
+#: src/prefs_account.c:776
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Konto%d"
 
-#: src/prefs_account.c:998
+#: src/prefs_account.c:1059
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Nastavenie nového konta"
 
-#: src/prefs_account.c:1000
+#: src/prefs_account.c:1061
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s - Nastavenie konta"
 
-#: src/prefs_account.c:1035
+#: src/prefs_account.c:1096
 msgid "_Basic"
 msgstr "_Základné"
 
-#: src/prefs_account.c:1037
+#: src/prefs_account.c:1098
 msgid "_Receive"
 msgstr "_Prijať"
 
-#: src/prefs_account.c:1041
+#: src/prefs_account.c:1102
 msgid "Co_mpose"
 msgstr "_Nová správa"
 
-#: src/prefs_account.c:1043
+#: src/prefs_account.c:1104
 msgid "_Privacy"
 msgstr "_Súkromie"
 
-#: src/prefs_account.c:1046
+#: src/prefs_account.c:1107
 msgid "SS_L"
 msgstr "SS_L"
 
-#: src/prefs_account.c:1049
+#: src/prefs_account.c:1110
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "_Rozšírené"
 
-#: src/prefs_account.c:1107
+#: src/prefs_account.c:1168
 msgid "Name of account"
 msgstr "Názov konta"
 
-#: src/prefs_account.c:1116
+#: src/prefs_account.c:1177
 msgid "Set as default"
 msgstr "Nastaviť ako východzie"
 
-#: src/prefs_account.c:1120
+#: src/prefs_account.c:1181
 msgid "Personal information"
 msgstr "Osobné informácie"
 
-#: src/prefs_account.c:1129
+#: src/prefs_account.c:1190
 msgid "Full name"
 msgstr "Celé meno"
 
-#: src/prefs_account.c:1135
+#: src/prefs_account.c:1196
 msgid "Mail address"
 msgstr "E-mailová adresa"
 
-#: src/prefs_account.c:1141
+#: src/prefs_account.c:1202
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizácia"
 
-#: src/prefs_account.c:1165
+#: src/prefs_account.c:1226
 msgid "Server information"
 msgstr "Informácie o serveri"
 
-#: src/prefs_account.c:1205 src/wizard.c:1216
+#: src/prefs_account.c:1261 src/wizard.c:1241
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\">Warning: this version of Claws Mail\n"
 "has been built without IMAP support.</span>"
@@ -7901,92 +8197,92 @@ msgstr ""
 "<span weight=\"bold\">Varovanie: táto verzia Claws Mail\n"
 "bola skompilovaná bez podpory protokolu IMAP.</span>"
 
-#: src/prefs_account.c:1234
+#: src/prefs_account.c:1290
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Tento server vyžaduje autentizáciu"
 
-#: src/prefs_account.c:1241
+#: src/prefs_account.c:1297
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Autentizovať pri pripojení"
 
-#: src/prefs_account.c:1286
+#: src/prefs_account.c:1342
 msgid "News server"
 msgstr "News server"
 
-#: src/prefs_account.c:1292
+#: src/prefs_account.c:1348
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Server pre prijímanie"
 
-#: src/prefs_account.c:1298
+#: src/prefs_account.c:1354
 msgid "Local mailbox"
 msgstr "Lokálna schránka"
 
-#: src/prefs_account.c:1305
+#: src/prefs_account.c:1361
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP server (odosielanie)"
 
-#: src/prefs_account.c:1313
+#: src/prefs_account.c:1369
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Použiť príkaz miesto SMTP serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:1322
+#: src/prefs_account.c:1378
 msgid "command to send mails"
 msgstr "príkaz na odosielanie pošty"
 
-#: src/prefs_account.c:1329 src/prefs_account.c:1779
+#: src/prefs_account.c:1385 src/prefs_account.c:1812
 msgid "User ID"
 msgstr "Prihlasovacie meno"
 
-#: src/prefs_account.c:1335 src/prefs_account.c:1788
+#: src/prefs_account.c:1391 src/prefs_account.c:1821
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/prefs_account.c:1428
+#: src/prefs_account.c:1485
 msgid "Local"
 msgstr "Lokálne"
 
-#: src/prefs_account.c:1439 src/prefs_account.c:1534
+#: src/prefs_account.c:1491 src/prefs_account.c:1580
 msgid "Default inbox"
 msgstr "Východzí inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1446 src/prefs_account.c:1454 src/prefs_account.c:1541
-#: src/prefs_account.c:1549
+#: src/prefs_account.c:1498 src/prefs_account.c:1506 src/prefs_account.c:1587
+#: src/prefs_account.c:1595
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr "Nefiltrované správy budú umiestnené v tomto priečinku"
 
-#: src/prefs_account.c:1451 src/prefs_account.c:1546 src/prefs_account.c:1949
+#: src/prefs_account.c:1503 src/prefs_account.c:1592 src/prefs_account.c:1985
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "P_rehliadať"
 
-#: src/prefs_account.c:1469
+#: src/prefs_account.c:1515
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "Použiť bezpečnú autentizáciu (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1472
+#: src/prefs_account.c:1518
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Vymazať správy na serveri po ich prijatí"
 
-#: src/prefs_account.c:1483
+#: src/prefs_account.c:1529
 msgid "Remove after"
 msgstr "Vymazať po"
 
-#: src/prefs_account.c:1492
+#: src/prefs_account.c:1538
 msgid "0 days: remove immediately"
 msgstr "0 dní: zmazať ihneď"
 
-#: src/prefs_account.c:1496
+#: src/prefs_account.c:1542
 msgid "days"
 msgstr "dňoch"
 
-#: src/prefs_account.c:1503
+#: src/prefs_account.c:1549
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Prijať všetky správy na serveri"
 
-#: src/prefs_account.c:1509
+#: src/prefs_account.c:1555
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Prijať správu veľkú najviac"
 
-#: src/prefs_account.c:1512
+#: src/prefs_account.c:1558
 msgid ""
 "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
 "you will be able to download them fully or delete them."
@@ -7994,68 +8290,72 @@ msgstr ""
 "Správy väčšie ako táto hodnota budú stiahnuté čiastočne. Po ich zvolení ich "
 "bude možné buď stiahnuť úplne, alebo ich odstrániť."
 
-#: src/prefs_account.c:1522
+#: src/prefs_account.c:1568
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1556 src/prefs_account.c:2179
+#: src/prefs_account.c:1602 src/prefs_account.c:2261
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1568
+#: src/prefs_account.c:1609
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maximálny počet príspevkov na stiahnutie"
 
-#: src/prefs_account.c:1580
+#: src/prefs_account.c:1621
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "0 pre neobmedzený počet"
 
-#: src/prefs_account.c:1598 src/prefs_account.c:1749
+#: src/prefs_account.c:1634 src/prefs_account.c:1782
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Metóda autentizácie"
 
-#: src/prefs_account.c:1608 src/prefs_account.c:1759 src/prefs_send.c:273
+#: src/prefs_account.c:1644 src/prefs_account.c:1792 src/prefs_send.c:278
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatické"
 
-#: src/prefs_account.c:1620
+#: src/prefs_account.c:1656
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Priečinok serveru IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:1624
+#: src/prefs_account.c:1660
 msgid "(usually empty)"
 msgstr "(zväčša prázdne)"
 
-#: src/prefs_account.c:1634
+#: src/prefs_account.c:1674
+msgid "Show subscribed folders only"
+msgstr "Zobraziť len odoberané priečinky"
+
+#: src/prefs_account.c:1677
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtrovať správy pri prijatí"
 
-#: src/prefs_account.c:1638
+#: src/prefs_account.c:1681
 msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
 msgstr "Pri voľbe 'Prijať poštu' prijať správy aj pre toto konto"
 
-#: src/prefs_account.c:1700 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:162
+#: src/prefs_account.c:1743 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:163
 msgid "Header"
 msgstr "Hlavička"
 
-#: src/prefs_account.c:1707
+#: src/prefs_account.c:1745
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generovať hlavičku Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1714
+#: src/prefs_account.c:1752
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Pridať uživateľom definované hlavičky"
 
-#: src/prefs_account.c:1726
+#: src/prefs_account.c:1764
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentizácia"
 
-#: src/prefs_account.c:1734
+#: src/prefs_account.c:1767
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP Autentizácia (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1810
+#: src/prefs_account.c:1843
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -8063,213 +8363,227 @@ msgstr ""
 "Ak necháte tieto polia prázdne, bude použité to isté prihlasovacie meno a "
 "heslo ako pri prijímaní."
 
-#: src/prefs_account.c:1821
+#: src/prefs_account.c:1854
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Autentizovať cez POP3 pred odosielaním"
 
-#: src/prefs_account.c:1836
+#: src/prefs_account.c:1869
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Časový limit pre POP autentizáciu: "
 
-#: src/prefs_account.c:1845
+#: src/prefs_account.c:1878
 msgid "minutes"
 msgstr "minút"
 
-#: src/prefs_account.c:1890 src/prefs_account.c:1941
+#: src/prefs_account.c:1931 src/prefs_account.c:1977
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1898
+#: src/prefs_account.c:1934
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Vložiť podpis automaticky"
 
-#: src/prefs_account.c:1903
+#: src/prefs_account.c:1939
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Oddeľovač podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:1928
+#: src/prefs_account.c:1964
 msgid "Command output"
 msgstr "Výstup príkazu"
 
-#: src/prefs_account.c:1961
+#: src/prefs_account.c:1997
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automaticky nastaviť nasledujúce adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:1970 src/prefs_filtering_action.c:1083
-#: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1869 src/prefs_template.c:188
+#: src/prefs_account.c:2006 src/prefs_filtering_action.c:1083
+#: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1881 src/prefs_template.c:188
 #: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Kópia"
 
-#: src/prefs_account.c:1983 src/prefs_template.c:189
+#: src/prefs_account.c:2019 src/prefs_template.c:189
 msgid "Bcc"
 msgstr "Slepá kópia"
 
-#: src/prefs_account.c:1996
+#: src/prefs_account.c:2032
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Odpovedať komu"
 
-#: src/prefs_account.c:2048
+#: src/prefs_account.c:2046
+msgid "Spell check dictionaries"
+msgstr "Slovníky pre kontrolu pravopisu"
+
+#: src/prefs_account.c:2056 src/prefs_folder_item.c:791
+#: src/prefs_spelling.c:233
+msgid "Default dictionary"
+msgstr "Východzí slovník"
+
+#: src/prefs_account.c:2073 src/prefs_folder_item.c:824
+#: src/prefs_spelling.c:251
+msgid "Default alternate dictionary"
+msgstr "Prednastavený alternatívny slovník"
+
+#: src/prefs_account.c:2137
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Východzí systém súkromia"
 
-#: src/prefs_account.c:2057
+#: src/prefs_account.c:2146
 msgid "Always sign messages"
 msgstr "Vždy podpisovať správy"
 
-#: src/prefs_account.c:2059
+#: src/prefs_account.c:2148
 msgid "Always encrypt messages"
 msgstr "Vždy šifrovať správy"
 
-#: src/prefs_account.c:2061
+#: src/prefs_account.c:2150
 msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
 msgstr "Vždy šifrovať odpoveď na šifrovanú správu"
 
-#: src/prefs_account.c:2064
+#: src/prefs_account.c:2153
 msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
 msgstr "Zašifrovať odoslané správy aj s vlastným kľúčom"
 
-#: src/prefs_account.c:2066
+#: src/prefs_account.c:2155
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Uložiť zašifrované správy na disk v rozšifrovanom stave"
 
-#: src/prefs_account.c:2153 src/prefs_account.c:2170 src/prefs_account.c:2186
+#: src/prefs_account.c:2239 src/prefs_account.c:2252 src/prefs_account.c:2264
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Nepoužívať SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2156
+#: src/prefs_account.c:2242
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Použiť SSL pre POP3 spojenie"
 
-#: src/prefs_account.c:2159 src/prefs_account.c:2176 src/prefs_account.c:2211
+#: src/prefs_account.c:2245 src/prefs_account.c:2258 src/prefs_account.c:2285
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Použiť príkaz STARTTLS pre nadviazanie SSL spojenia"
 
-#: src/prefs_account.c:2173
+#: src/prefs_account.c:2255
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Použiť SSL pre IMAP4 spojenie"
 
-#: src/prefs_account.c:2195
+#: src/prefs_account.c:2273
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Použiť SSL pre NNTP spojenie"
 
-#: src/prefs_account.c:2197
+#: src/prefs_account.c:2275
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Odoslať (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2205
+#: src/prefs_account.c:2279
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Nepoužívať SSL (v prípade potreby použiť STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:2208
+#: src/prefs_account.c:2282
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Použiť SSL pre SMTP spojenie"
 
-#: src/prefs_account.c:2219
+#: src/prefs_account.c:2293
 msgid "Use non-blocking SSL"
 msgstr "Používať non-blocking SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2231
+#: src/prefs_account.c:2305
 msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
 msgstr "Vypnite túto voľbu ak máte problémy pri SSL spojeniach"
 
-#: src/prefs_account.c:2357
+#: src/prefs_account.c:2431
 msgid "SMTP port"
 msgstr "SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2363
+#: src/prefs_account.c:2437
 msgid "POP3 port"
 msgstr "POP3 port"
 
-#: src/prefs_account.c:2369
+#: src/prefs_account.c:2443
 msgid "IMAP4 port"
 msgstr "IMAP4 port"
 
-#: src/prefs_account.c:2375
+#: src/prefs_account.c:2449
 msgid "NNTP port"
 msgstr "NNTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2380
+#: src/prefs_account.c:2454
 msgid "Domain name"
 msgstr "Názov domény"
 
-#: src/prefs_account.c:2390
+#: src/prefs_account.c:2464
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Použiť príkaz pre komunikáciu so serverom"
 
-#: src/prefs_account.c:2398
+#: src/prefs_account.c:2472
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Označiť cross-postované správy ako prečítané a zafarbiť:"
 
-#: src/prefs_account.c:2445
+#: src/prefs_account.c:2514
 msgid "Browse"
 msgstr "Prehliadať"
 
-#: src/prefs_account.c:2458
+#: src/prefs_account.c:2527
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Uložiť odoslané správy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2460
+#: src/prefs_account.c:2529
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Uložiť správy do fronty"
 
-#: src/prefs_account.c:2462
+#: src/prefs_account.c:2531
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Uložiť koncepty do"
 
-#: src/prefs_account.c:2464
+#: src/prefs_account.c:2533
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Uložiť vymazané správy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2507
+#: src/prefs_account.c:2576
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný názov konta."
 
-#: src/prefs_account.c:2511
+#: src/prefs_account.c:2580
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Nebola zadaná e-mailová adresa."
 
-#: src/prefs_account.c:2518
+#: src/prefs_account.c:2587
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný SMTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:2523
+#: src/prefs_account.c:2592
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný user ID."
 
-#: src/prefs_account.c:2528
+#: src/prefs_account.c:2597
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný POP3 server."
 
-#: src/prefs_account.c:2535
+#: src/prefs_account.c:2605
 msgid "The default inbox folder doesn't exist."
 msgstr "Implicitný priečinok príchodzích správ neexistuje."
 
-#: src/prefs_account.c:2541
+#: src/prefs_account.c:2611
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný IMAP4 server."
 
-#: src/prefs_account.c:2546
+#: src/prefs_account.c:2616
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný NNTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:2552
+#: src/prefs_account.c:2622
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný názov lokálnej schránky."
 
-#: src/prefs_account.c:2558
+#: src/prefs_account.c:2628
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný príkaz na odosielanie pošty."
 
-#: src/prefs_account.c:2623
+#: src/prefs_account.c:2694
 msgid "Select signature file"
 msgstr "Vyberte súbor so signatúrou"
 
-#: src/prefs_account.c:2716
+#: src/prefs_account.c:2787
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokol:"
 
-#: src/prefs_account.c:2869
+#: src/prefs_account.c:2940
 #, c-format
 msgid "%s (plugin not loaded)"
 msgstr "%s (plugin nie je načítaný)"
@@ -8287,19 +8601,19 @@ msgid "Command line"
 msgstr "Príkazový riadok"
 
 #: src/prefs_actions.c:275 src/prefs_filtering_action.c:493
-#: src/prefs_filtering.c:455 src/prefs_matcher.c:673 src/prefs_template.c:270
+#: src/prefs_filtering.c:455 src/prefs_matcher.c:675 src/prefs_template.c:270
 #: src/prefs_toolbar.c:788
 msgid "Replace"
 msgstr "Nahradiť"
 
 #: src/prefs_actions.c:291 src/prefs_filtering_action.c:464
-#: src/prefs_matcher.c:569
+#: src/prefs_matcher.c:571
 msgid "Info..."
 msgstr "Info..."
 
 #: src/prefs_actions.c:458 src/prefs_filtering_action.c:585
 #: src/prefs_filtering.c:762 src/prefs_filtering.c:764
-#: src/prefs_filtering.c:765 src/prefs_filtering.c:840 src/prefs_matcher.c:811
+#: src/prefs_filtering.c:765 src/prefs_filtering.c:840 src/prefs_matcher.c:813
 #: src/prefs_template.c:367
 msgid "(New)"
 msgstr "(Nová)"
@@ -8348,7 +8662,7 @@ msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať túto akciu?"
 
 #: src/prefs_actions.c:749 src/prefs_actions.c:769 src/prefs_filtering.c:1253
-#: src/prefs_filtering.c:1275 src/prefs_matcher.c:1822
+#: src/prefs_filtering.c:1275 src/prefs_matcher.c:1834
 #: src/prefs_template.c:426 src/prefs_template.c:443
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Pravidlo nebolo uložené"
@@ -8360,7 +8674,7 @@ msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Pravidlo nebolo uložené. Zavrieť napriek tomu?"
 
 #: src/prefs_actions.c:751 src/prefs_actions.c:771 src/prefs_filtering.c:1255
-#: src/prefs_filtering.c:1277 src/prefs_matcher.c:1824
+#: src/prefs_filtering.c:1277 src/prefs_matcher.c:1836
 #: src/prefs_template.c:428 src/prefs_template.c:445
 msgid "+_Continue editing"
 msgstr "+_Pokračovať v úprave"
@@ -8443,7 +8757,7 @@ msgstr "pre textový výber"
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr "aplikuje akcie medzi {} na zvolené správy"
 
-#: src/prefs_actions.c:834 src/prefs_themes.c:982
+#: src/prefs_actions.c:834 src/prefs_themes.c:978
 msgid "Actions"
 msgstr "Akcie"
 
@@ -8500,73 +8814,73 @@ msgstr "pri opätovnej úprave"
 msgid "Forwarding"
 msgstr "Preposielanie"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:146 src/prefs_filtering_action.c:160
+#: src/prefs_compose_writing.c:141 src/prefs_filtering_action.c:160
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Poslať ďalej ako prílohu"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:149
+#: src/prefs_compose_writing.c:144
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Zachovať pôvodnú hlavičku Od pri presmerovaní"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:151
+#: src/prefs_compose_writing.c:146
 msgid "Editing"
 msgstr "Písanie"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:159
+#: src/prefs_compose_writing.c:149
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Automaticky spustiť externý editor"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:166
+#: src/prefs_compose_writing.c:156
 msgid "Autosave message text to Drafts folder every"
 msgstr "Automaticky ukladať text správy medzi koncepty po každých "
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:176 src/prefs_wrapping.c:97
+#: src/prefs_compose_writing.c:166 src/prefs_wrapping.c:97
 msgid "characters"
 msgstr "znakoch"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:184
+#: src/prefs_compose_writing.c:174
 msgid "Undo level"
 msgstr "Počet spätných krokov (undo)"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:197
+#: src/prefs_compose_writing.c:187
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "Tlačítko Odpovedať zvolí odpoveď do mailinglistu"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:200
+#: src/prefs_compose_writing.c:190
 msgid "When dropping files into the Compose window"
 msgstr "Pri presune súborov do okna s novou správou"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:208
+#: src/prefs_compose_writing.c:198
 msgid "Ask"
 msgstr "Spýtať sa"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:209 src/toolbar.c:456
+#: src/prefs_compose_writing.c:199 src/toolbar.c:456
 msgid "Insert"
 msgstr "Vložiť"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:210 src/toolbar.c:457
+#: src/prefs_compose_writing.c:200 src/toolbar.c:457
 msgid "Attach"
 msgstr "Pripojiť"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:226
+#: src/prefs_compose_writing.c:216
 msgid "Use format when composing new messages"
 msgstr "Použiť pri komponovaní nových správ tvar"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:228
+#: src/prefs_compose_writing.c:218
 msgid "New message format"
 msgstr "Tvar novej správy"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:282 src/prefs_quote.c:206
+#: src/prefs_compose_writing.c:267 src/prefs_quote.c:206
 msgid " Description of symbols... "
 msgstr " Popis znakov... "
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:402 src/prefs_folder_item.c:1170
-#: src/prefs_quote.c:311 src/prefs_spelling.c:448 src/prefs_wrapping.c:144
+#: src/prefs_compose_writing.c:387 src/prefs_folder_item.c:1173
+#: src/prefs_quote.c:311 src/prefs_spelling.c:441 src/prefs_wrapping.c:144
 #: src/toolbar.c:1560
 msgid "Compose"
 msgstr "Nová správa"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:403
+#: src/prefs_compose_writing.c:388
 msgid "Writing"
 msgstr "Písanie"
 
@@ -8579,7 +8893,7 @@ msgid "From file..."
 msgstr "Zo súboru..."
 
 #: src/prefs_customheader.c:505 src/prefs_display_header.c:565
-#: src/prefs_matcher.c:1312 src/prefs_matcher.c:1322
+#: src/prefs_matcher.c:1323 src/prefs_matcher.c:1333
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Nebol zadaný názov hlavičky."
 
@@ -8645,7 +8959,7 @@ msgstr "Aktuálne dodatočné hlavičky"
 msgid "Displayed header configuration"
 msgstr "Nastavenie zobrazovaných hlavičiek"
 
-#: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:491
+#: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:493
 msgid "Header name"
 msgstr "Názov hlavičky"
 
@@ -8678,11 +8992,11 @@ msgstr "Webový prehliadač"
 msgid "Text editor"
 msgstr "Textový editor"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:173
+#: src/prefs_ext_prog.c:174
 msgid "Command for 'Display as text'"
 msgstr "Príkaz pre 'Zobraziť ako text'"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:185
+#: src/prefs_ext_prog.c:186
 msgid ""
 "This option enables MIME parts to be displayed in the message view via a "
 "script when using the 'Display as text' contextual menu item"
@@ -8690,16 +9004,16 @@ msgstr ""
 "Toto nastavenie umožňuje zobraziť MIME časti v zobrazení správy pomocou "
 "skriptu, pri použití voľby 'Zobraziť ako text' z kontextového menu."
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:196
+#: src/prefs_ext_prog.c:197
 msgid "Print command"
 msgstr "Príkaz pre tlač"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:252 src/prefs_image_viewer.c:128
-#: src/prefs_message.c:308
+#: src/prefs_ext_prog.c:253 src/prefs_image_viewer.c:128
+#: src/prefs_message.c:293
 msgid "Message View"
 msgstr "Zobrazenie správy"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:253
+#: src/prefs_ext_prog.c:254
 msgid "External Programs"
 msgstr "Externé programy"
 
@@ -8712,7 +9026,7 @@ msgid "Copy"
 msgstr "Kopírovať"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:153 src/prefs_summary_column.c:79
-#: src/summaryview.c:2366
+#: src/summaryview.c:2405
 msgid "Mark"
 msgstr "Označiť"
 
@@ -8790,10 +9104,6 @@ msgstr "Príjemca"
 msgid "Score"
 msgstr "Ohodnotenie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:454
-msgid "Select ..."
-msgstr "Zvoľte ..."
-
 #: src/prefs_filtering_action.c:796
 msgid "Command line not set"
 msgstr "Nebol zadaný príkazový riadok"
@@ -8814,44 +9124,44 @@ msgstr "Nebolo zadané ohodnotenie"
 msgid "No action was defined."
 msgstr "Nebola definovaná žiadna akcia."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1865
+#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1877
 #: src/quote_fmt.c:62
 msgid "literal %"
 msgstr "Znak %"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1084 src/prefs_matcher.c:1870
+#: src/prefs_filtering_action.c:1084 src/prefs_matcher.c:1882
 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:489
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1085 src/prefs_matcher.c:1871
+#: src/prefs_filtering_action.c:1085 src/prefs_matcher.c:1883
 #: src/quote_fmt.c:52
 msgid "Message-ID"
 msgstr "ID správy"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1086 src/prefs_matcher.c:160
-#: src/prefs_matcher.c:1872 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_filtering_action.c:1086 src/prefs_matcher.c:161
+#: src/prefs_matcher.c:1884 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Diskusné skupiny"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1087 src/prefs_matcher.c:160
-#: src/prefs_matcher.c:1873 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_filtering_action.c:1087 src/prefs_matcher.c:161
+#: src/prefs_matcher.c:1885 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
 msgstr "References"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1088 src/prefs_matcher.c:1874
+#: src/prefs_filtering_action.c:1088 src/prefs_matcher.c:1886
 msgid "filename (should not be modified)"
 msgstr "názov súboru (nemal by byť menený)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1089 src/prefs_matcher.c:1875
+#: src/prefs_filtering_action.c:1089 src/prefs_matcher.c:1887
 msgid "new line"
 msgstr "nový riadok"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1090 src/prefs_matcher.c:1876
+#: src/prefs_filtering_action.c:1090 src/prefs_matcher.c:1888
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr "únikový znak pre citácie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1091 src/prefs_matcher.c:1877
+#: src/prefs_filtering_action.c:1091 src/prefs_matcher.c:1889
 msgid "quote character"
 msgstr "znak úvodzoviek"
 
@@ -8941,17 +9251,17 @@ msgstr ""
 msgid "Hidden columns"
 msgstr "Skryté položky"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:280 src/prefs_summaries.c:797
-#: src/prefs_summaries.c:943 src/prefs_summary_column.c:294
+#: src/prefs_folder_column.c:280 src/prefs_summaries.c:377
+#: src/prefs_summaries.c:519 src/prefs_summary_column.c:294
 msgid "Displayed columns"
 msgstr "Zobrazené položky"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_msg_colors.c:517
+#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_msg_colors.c:497
 #: src/prefs_summary_column.c:330 src/prefs_toolbar.c:800
 msgid " Use default "
 msgstr " Použiť východzie "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:202 src/prefs_folder_item.c:646
+#: src/prefs_folder_item.c:202 src/prefs_folder_item.c:649
 msgid ""
 "<i>These preferences will not be saved as this folder is a top-level one. "
 "However you can use them to set them to the whole mailbox tree using \"Apply "
@@ -8961,7 +9271,7 @@ msgstr ""
 "Môžete pomocou nich ale zmeniť nastavenie všetkých podpriečinkov pomocou "
 "voľby \"Platí aj pre podpriečinky\".</i>"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:214 src/prefs_folder_item.c:658
+#: src/prefs_folder_item.c:214 src/prefs_folder_item.c:661
 msgid ""
 "Apply to\n"
 "subfolders"
@@ -8997,13 +9307,12 @@ msgstr "Chmod priečinku"
 msgid "Folder color"
 msgstr "Farba priečinku"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:367 src/prefs_folder_item.c:1045
-#: src/prefs_msg_colors.c:648
+#: src/prefs_folder_item.c:367 src/prefs_folder_item.c:1048
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Vyberte farbu pre priečinok"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:384
-msgid "Process at startup"
+msgid "Process at start-up"
 msgstr "Spracovať pri štarte"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:398
@@ -9014,41 +9323,29 @@ msgstr "Zistiť novú poštu"
 msgid "Synchronise for offline use"
 msgstr "Synchronizovať pre použitie offline"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:667
+#: src/prefs_folder_item.c:670
 msgid "Request Return Receipt"
 msgstr "Vyžiadať potvrdenie o príjme"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:682
+#: src/prefs_folder_item.c:685
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr ""
 "Uložiť kópiu odchodzích správ do tohoto priečinku miesto do priečinku "
 "Odoslané"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:695
-msgid "Default To: "
-msgstr "Implicitné Komu: "
-
-#: src/prefs_folder_item.c:716
-msgid "Default To for replies: "
-msgstr "Implicitné Komu pre odpovede: "
+#: src/prefs_folder_item.c:698
+msgid "Default To:"
+msgstr "Implicitné Komu:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:737
-msgid "Default account: "
-msgstr "Východzie konto: "
+#: src/prefs_folder_item.c:719
+msgid "Default To: for replies"
+msgstr "Implicitné Komu pre odpovede:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:788
-msgid "Default dictionary: "
-msgstr "Východzí slovník: "
-
-#: src/prefs_folder_item.c:821
-msgid "Default alternate dictionary: "
-msgstr "Prednastavený alternatívny slovník: "
-
-#: src/prefs_folder_item.c:1153
+#: src/prefs_folder_item.c:1156
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1198
+#: src/prefs_folder_item.c:1201
 #, c-format
 msgid "Properties for folder %s"
 msgstr "Vlastnosti priečinku %s"
@@ -9069,8 +9366,8 @@ msgstr "Použiť odlišné písmo pre tlač"
 msgid "Message Printing"
 msgstr "Tlač správy"
 
-#: src/prefs_fonts.c:197 src/prefs_msg_colors.c:855 src/prefs_summaries.c:1078
-#: src/prefs_themes.c:360
+#: src/prefs_fonts.c:197 src/prefs_msg_colors.c:834 src/prefs_summaries.c:648
+#: src/prefs_themes.c:361
 msgid "Display"
 msgstr "Zobrazenie"
 
@@ -9102,184 +9399,184 @@ msgstr "Zobraziť obrázky priamo v tele správy"
 msgid "Image Viewer"
 msgstr "Prezerač obrázkov"
 
-#: src/prefs_matcher.c:158
+#: src/prefs_matcher.c:159
 msgid "All messages"
 msgstr "Všetky správy"
 
-#: src/prefs_matcher.c:159
+#: src/prefs_matcher.c:160
 msgid "To or Cc"
 msgstr "Komu alebo Kópia"
 
-#: src/prefs_matcher.c:160
+#: src/prefs_matcher.c:161
 msgid "In reply to"
 msgstr "In reply to"
 
-#: src/prefs_matcher.c:161
+#: src/prefs_matcher.c:162
 msgid "Age greater than"
 msgstr "Vek väčší ako"
 
-#: src/prefs_matcher.c:161
+#: src/prefs_matcher.c:162
 msgid "Age lower than"
 msgstr "Vek menší ako"
 
-#: src/prefs_matcher.c:162
+#: src/prefs_matcher.c:163
 msgid "Headers part"
 msgstr "Záhlavie správy"
 
-#: src/prefs_matcher.c:163
+#: src/prefs_matcher.c:164
 msgid "Body part"
 msgstr "Telo správy"
 
-#: src/prefs_matcher.c:163
+#: src/prefs_matcher.c:164
 msgid "Whole message"
 msgstr "Celá správa"
 
-#: src/prefs_matcher.c:164
+#: src/prefs_matcher.c:165
 msgid "Unread flag"
 msgstr "Neprečítaná"
 
-#: src/prefs_matcher.c:164
+#: src/prefs_matcher.c:165
 msgid "New flag"
 msgstr "Nová"
 
-#: src/prefs_matcher.c:165
+#: src/prefs_matcher.c:166
 msgid "Marked flag"
 msgstr "Označená"
 
-#: src/prefs_matcher.c:165
+#: src/prefs_matcher.c:166
 msgid "Deleted flag"
 msgstr "Odstránená"
 
-#: src/prefs_matcher.c:166
+#: src/prefs_matcher.c:167
 msgid "Replied flag"
 msgstr "Zodpovedaná"
 
-#: src/prefs_matcher.c:166
+#: src/prefs_matcher.c:167
 msgid "Forwarded flag"
 msgstr "Preposlaná"
 
-#: src/prefs_matcher.c:167
+#: src/prefs_matcher.c:168
 msgid "Locked flag"
 msgstr "Zamknutá"
 
-#: src/prefs_matcher.c:168
+#: src/prefs_matcher.c:169
+msgid "Spam flag"
+msgstr "Príznak spamu"
+
+#: src/prefs_matcher.c:170
 msgid "Color label"
 msgstr "Farebná značka"
 
-#: src/prefs_matcher.c:169
+#: src/prefs_matcher.c:171
 msgid "Ignored thread"
 msgstr "Ignorované vlákno"
 
-#: src/prefs_matcher.c:170
+#: src/prefs_matcher.c:172
 msgid "Score greater than"
 msgstr "Ohodnotenie väčšie než"
 
-#: src/prefs_matcher.c:170
+#: src/prefs_matcher.c:172
 msgid "Score lower than"
 msgstr "Ohodnotenie menšie než"
 
-#: src/prefs_matcher.c:171
+#: src/prefs_matcher.c:173
 msgid "Score equal to"
 msgstr "Ohodnotenie rovné"
 
-#: src/prefs_matcher.c:172
+#: src/prefs_matcher.c:174
 msgid "Test"
 msgstr "Testuj"
 
-#: src/prefs_matcher.c:173
+#: src/prefs_matcher.c:175
 msgid "Size greater than"
 msgstr "Veľkosť väčšia než"
 
-#: src/prefs_matcher.c:174
+#: src/prefs_matcher.c:176
 msgid "Size smaller than"
 msgstr "Veľkosť menšia než"
 
-#: src/prefs_matcher.c:175
+#: src/prefs_matcher.c:177
 msgid "Size exactly"
 msgstr "Veľkosť presne"
 
-#: src/prefs_matcher.c:176
+#: src/prefs_matcher.c:178
 msgid "Partially downloaded"
 msgstr "Čiastočne stiahnuté"
 
-#: src/prefs_matcher.c:177
+#: src/prefs_matcher.c:179
 msgid "Found in addressbook"
 msgstr "Nájdená v adresári"
 
-#: src/prefs_matcher.c:194
+#: src/prefs_matcher.c:196
 msgid "or"
 msgstr "alebo"
 
-#: src/prefs_matcher.c:194
+#: src/prefs_matcher.c:196
 msgid "and"
 msgstr "a súčasne"
 
-#: src/prefs_matcher.c:211
+#: src/prefs_matcher.c:213
 msgid "contains"
 msgstr "obsahuje"
 
-#: src/prefs_matcher.c:211
+#: src/prefs_matcher.c:213
 msgid "does not contain"
 msgstr "neobsahuje"
 
-#: src/prefs_matcher.c:235
+#: src/prefs_matcher.c:237
 msgid "yes"
 msgstr "áno"
 
-#: src/prefs_matcher.c:235
+#: src/prefs_matcher.c:237
 msgid "no"
 msgstr "nie"
 
-#: src/prefs_matcher.c:432
+#: src/prefs_matcher.c:434
 msgid "Condition configuration"
 msgstr "Nastavenie podmienok"
 
-#: src/prefs_matcher.c:459
+#: src/prefs_matcher.c:461
 msgid "Match type"
 msgstr "Typ zhody"
 
-#: src/prefs_matcher.c:512
+#: src/prefs_matcher.c:514
 msgid "Address header"
 msgstr "Hlavička adresy"
 
-#: src/prefs_matcher.c:544
+#: src/prefs_matcher.c:546
 msgid "Book/folder"
 msgstr "Adresár/priečinok"
 
-#: src/prefs_matcher.c:578
-msgid " Select... "
-msgstr " Zvoľte... "
-
-#: src/prefs_matcher.c:599
+#: src/prefs_matcher.c:601
 msgid "Predicate"
 msgstr "Stav"
 
-#: src/prefs_matcher.c:650
+#: src/prefs_matcher.c:652
 msgid "Use regexp"
 msgstr "Použiť regexp"
 
-#: src/prefs_matcher.c:688
+#: src/prefs_matcher.c:690
 msgid "Boolean Op"
 msgstr "Pravdivostná Operácia"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1294
+#: src/prefs_matcher.c:1305
 msgid "Value is not set."
 msgstr "Hodnota nebola zadaná."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1330
+#: src/prefs_matcher.c:1341
 msgid "all addresses in all headers"
 msgstr "všetky adresy vo všetkých hlavičkách"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1333
+#: src/prefs_matcher.c:1344
 msgid "any address in any header"
 msgstr "akákoľvek adresa v akejkoľvek hlavičke"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1335
+#: src/prefs_matcher.c:1346
 #, c-format
 msgid "the address(es) in header '%s'"
 msgstr "adresy v hlavičke '%s'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1336
+#: src/prefs_matcher.c:1347
 #, c-format
 msgid ""
 "Book/folder path is not set.\n"
@@ -9292,7 +9589,7 @@ msgstr ""
 "Ak chcete porovnávať %s s celým adresárom, zvoľte 'Akýkoľvek' z výberu "
 "adresár/priečinok."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1823
+#: src/prefs_matcher.c:1835
 msgid ""
 "The entry was not saved.\n"
 "Close anyway?"
@@ -9300,11 +9597,11 @@ msgstr ""
 "Pravidlo nebolo uložené.\n"
 "Zavrieť napriek tomu?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1885
+#: src/prefs_matcher.c:1897
 msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr "Typ zhody: 'Test'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1886
+#: src/prefs_matcher.c:1898
 msgid ""
 "'Test' allows you to test a message or message element using an external "
 "program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
@@ -9316,7 +9613,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Môžete použiť tieto symboly:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1980
+#: src/prefs_matcher.c:1992
 msgid "Current condition rules"
 msgstr "Aktuálne pravidlá"
 
@@ -9324,63 +9621,63 @@ msgstr "Aktuálne pravidlá"
 msgid "Headers"
 msgstr "Hlavičky"
 
-#: src/prefs_message.c:116
+#: src/prefs_message.c:111
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Zobraziť panel s hlavičkami nad správou"
 
-#: src/prefs_message.c:120
+#: src/prefs_message.c:115
 msgid "Display (X-)Face in message view"
 msgstr "Zobraziť (X-)Face v zobrazení správy"
 
-#: src/prefs_message.c:123
+#: src/prefs_message.c:118
 msgid "Display Face in message view"
 msgstr "Zobraziť Face v zobrazení správy"
 
-#: src/prefs_message.c:137
+#: src/prefs_message.c:132
 msgid "Display headers in message view"
 msgstr "Zobraziť hlavičky v správe"
 
-#: src/prefs_message.c:149
+#: src/prefs_message.c:144
 msgid "HTML messages"
 msgstr "HTML správy"
 
-#: src/prefs_message.c:157
+#: src/prefs_message.c:147
 msgid "Render HTML messages as text"
 msgstr "Vykresľovať HTML správy ako text"
 
-#: src/prefs_message.c:160
+#: src/prefs_message.c:150
 msgid "Render HTML-only messages with plugin if possible"
 msgstr "Zobraziť HTML správy pomocou pluginu, ak je to možné"
 
-#: src/prefs_message.c:170
+#: src/prefs_message.c:160
 msgid "Line space"
 msgstr "Medzera medzi riadkami"
 
-#: src/prefs_message.c:184 src/prefs_message.c:222
+#: src/prefs_message.c:174 src/prefs_message.c:207
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "pixel(ov)"
 
-#: src/prefs_message.c:189
+#: src/prefs_message.c:179
 msgid "Scroll"
 msgstr "Posúvanie"
 
-#: src/prefs_message.c:196
+#: src/prefs_message.c:181
 msgid "Half page"
 msgstr "Pol stránky"
 
-#: src/prefs_message.c:202
+#: src/prefs_message.c:187
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Plynulé posúvanie"
 
-#: src/prefs_message.c:208
+#: src/prefs_message.c:193
 msgid "Step"
 msgstr "Posun"
 
-#: src/prefs_message.c:229
+#: src/prefs_message.c:214
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
 msgstr "Zobraziť popisy príloh miesto ich názvov"
 
-#: src/prefs_message.c:309
+#: src/prefs_message.c:294
 msgid "Text Options"
 msgstr "Textové možnosti"
 
@@ -9388,93 +9685,93 @@ msgstr "Textové možnosti"
 msgid "Message view"
 msgstr "Zobrazenie správy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:164
+#: src/prefs_msg_colors.c:158
 msgid "Enable coloration of message text"
 msgstr "Povoliť farby v texte správy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:166
+#: src/prefs_msg_colors.c:160
 msgid "Quote"
 msgstr "Citácia"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:182
+#: src/prefs_msg_colors.c:171
 msgid "Cycle quote colors"
 msgstr "Opakovať farby citátov"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:186
+#: src/prefs_msg_colors.c:175
 msgid "If there are more than 3 quote levels, the colors will be reused"
 msgstr "Pri viac ako troch úrovniach citácií budú farby opakované"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:193
+#: src/prefs_msg_colors.c:182
 msgid "1st Level"
 msgstr "Prvá úroveň"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:199 src/prefs_msg_colors.c:225
-#: src/prefs_msg_colors.c:251
+#: src/prefs_msg_colors.c:188 src/prefs_msg_colors.c:214
+#: src/prefs_msg_colors.c:240
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:213
-msgid "Pick color for 1st level text"
-msgstr "Vyberte farbu pre prvú úroveň citácie"
+#: src/prefs_msg_colors.c:202
+msgid "Tooltip|Pick color for 1st level text"
+msgstr "Vyberte farbu pre prvú úroveň textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:219
+#: src/prefs_msg_colors.c:208
 msgid "2nd Level"
 msgstr "Druhá úroveň"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:239
-msgid "Pick color for 2nd level text"
-msgstr "Vyberte farbu pre druhú úroveň citácie"
+#: src/prefs_msg_colors.c:228
+msgid "Tooltip|Pick color for 2nd level text"
+msgstr "Vyberte farbu pre druhú úroveň textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:245
+#: src/prefs_msg_colors.c:234
 msgid "3rd Level"
 msgstr "Tretia úroveň"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:265
-msgid "Pick color for 3rd level text"
-msgstr "Vyberte farbu pre tretiu úroveň citácie"
+#: src/prefs_msg_colors.c:254
+msgid "Tooltip|Pick color for 3rd level text"
+msgstr "Vyberte farbu pre tretiu úroveň textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:272
+#: src/prefs_msg_colors.c:261
 msgid "Enable coloration of text background"
 msgstr "Povoliť zafarbenie pozadia textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:288
-msgid "Pick color for 1st level text background"
-msgstr "Vyberte farbu pozadia pre prvú úroveň citácie"
+#: src/prefs_msg_colors.c:277
+msgid "Tooltip|Pick color for 1st level text background"
+msgstr "Vyberte farbu pozadia pre prvú úroveň textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:290 src/prefs_msg_colors.c:311
-#: src/prefs_msg_colors.c:332
+#: src/prefs_msg_colors.c:279 src/prefs_msg_colors.c:300
+#: src/prefs_msg_colors.c:321
 msgid "Background"
 msgstr "Pozadie"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:309
-msgid "Pick color for 2nd level text background"
-msgstr "Vyberte farbu pozadia pre druhú úroveň citácie"
+#: src/prefs_msg_colors.c:298
+msgid "Tooltip|Pick color for 2nd level text background"
+msgstr "Vyberte farbu pozadia pre druhú úroveň textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:330
-msgid "Pick color for 3rd level text background"
-msgstr "Vyberte farbu pozadia pre tretiu úroveň citácie"
+#: src/prefs_msg_colors.c:319
+msgid "Tooltip|Pick color for 3rd level text background"
+msgstr "Vyberte farbu pozadia pre tretiu úroveň textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:350
-msgid "Pick color for links"
+#: src/prefs_msg_colors.c:339
+msgid "Tooltip|Pick color for links"
 msgstr "Vyberte farbu pre linky"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:352
+#: src/prefs_msg_colors.c:341
 msgid "URI link"
 msgstr "URI odkaz"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:369
-msgid "Pick color for signatures"
+#: src/prefs_msg_colors.c:358
+msgid "Tooltip|Pick color for signatures"
 msgstr "Vyberte farbu pre podpisy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:371
+#: src/prefs_msg_colors.c:360
 msgid "Signatures"
 msgstr "Podpisy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:376 src/prefs_summaries.c:761
+#: src/prefs_msg_colors.c:365 src/prefs_summaries.c:345
 msgid "Folder list"
 msgstr "Zoznam správ"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:394
+#: src/prefs_msg_colors.c:378
 msgid ""
 "Pick color for Target folder. Target folder is used when the option 'Execute "
 "immediately when moving or deleting messages' is turned off"
@@ -9482,134 +9779,183 @@ msgstr ""
 "Vyberte farbu pre cieľový priečinok. Bude použitá, ak je vypnutá voľba 'Pri "
 "presúvaní alebo mazaní správ toto vykonať okamžite'"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:398
+#: src/prefs_msg_colors.c:382
 msgid "Target folder"
 msgstr "Cieľový priečinok"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:413
+#: src/prefs_msg_colors.c:397
 msgid "Pick color for folders containing new messages"
 msgstr "Vyberte farbu pre priečinok obsahujúci nové správy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:415
+#: src/prefs_msg_colors.c:399
 msgid "Folder containing new messages"
 msgstr "Priečinok obsahujúci nové správy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:420
+#: src/prefs_msg_colors.c:405
 msgid "Color labels"
 msgstr "Farebné označenia"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:448 src/prefs_msg_colors.c:480
+#: src/prefs_msg_colors.c:428 src/prefs_msg_colors.c:460
 #, c-format
 msgid "Tooltip|Pick color for 'color %d'"
 msgstr "Vyberte farbu pre 'color %d'"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:452 src/prefs_msg_colors.c:484
+#: src/prefs_msg_colors.c:432 src/prefs_msg_colors.c:464
 #, c-format
 msgid "Set label for 'color %d'"
 msgstr "Vyberte označenie pre 'color %d'"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:612
+#: src/prefs_msg_colors.c:592
 #, c-format
 msgid "Dialog title|Pick color for 'color %d'"
 msgstr "Vyberte farbu pre 'color %d'"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:621
-msgid "Pick color for 1st level text "
-msgstr "Vyberte farbu pre prvú úroveň textu "
+#: src/prefs_msg_colors.c:600
+msgid "Dialog title|Pick color for 1st level text"
+msgstr "Výber farby pre prvú úroveň textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:624
-msgid "Pick color for 2nd level text "
-msgstr "Vyberte farbu pre druhú úroveň textu "
+#: src/prefs_msg_colors.c:603
+msgid "Dialog title|Pick color for 2nd level text"
+msgstr "Výber farby pre druhú úroveň textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:627
-msgid "Pick color for 3rd level text "
-msgstr "Vyberte farbu pre tretiu úroveň textu "
+#: src/prefs_msg_colors.c:606
+msgid "Dialog title|Pick color for 3rd level text"
+msgstr "Výber farby pre tretiu úroveň textu"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:609
+msgid "Dialog title|Pick color for 1st level text background"
+msgstr "Výber farby pozadia pre prvú úroveň textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:630
-msgid "Pick color for 1st level text background "
-msgstr "Vyberte farbu pozadia pre prvú úroveň textu "
+#: src/prefs_msg_colors.c:612
+msgid "Dialog title|Pick color for 2nd level text background"
+msgstr "Výber farby pozadia pre druhú úroveň textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:633
-msgid "Pick color for 2nd level text background "
-msgstr "Vyberte farbu pozadia pre druhú úroveň textu "
+#: src/prefs_msg_colors.c:615
+msgid "Dialog title|Pick color for 3rd level text background"
+msgstr "Výber farby pozadia pre tretiu úroveň textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:636
-msgid "Pick color for 3rd level text background "
-msgstr "Vyberte farbu pozadia pre tretiu úroveň textu "
+#: src/prefs_msg_colors.c:618
+msgid "Dialog title|Pick color for links"
+msgstr "Výber farby pre linky"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:639
-msgid "Pick color for links "
-msgstr "Vyberte farbu pre linky "
+#: src/prefs_msg_colors.c:621
+msgid "Dialog title|Pick color for target folder"
+msgstr "Výber farby pre cieľový priečinok"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:642
-msgid "Pick color for target folder"
-msgstr "Vyberte farbu pre cieľový priečinok"
+#: src/prefs_msg_colors.c:624
+msgid "Dialog title|Pick color for signatures"
+msgstr "Výber farby pre podpisy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:645
-msgid "Pick color for signatures "
-msgstr "Vyberte farbu pre podpisy "
+#: src/prefs_msg_colors.c:627
+msgid "Dialog title|Pick color for folder"
+msgstr "Výberte farby pre priečinok"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:856
+#: src/prefs_msg_colors.c:835
 msgid "Colors"
 msgstr "Farby"
 
-#: src/prefs_other.c:110
+#: src/prefs_other.c:92
+msgid "Select key bindings"
+msgstr "Zvoliť rozloženie klávesových skratiek"
+
+#: src/prefs_other.c:106
+msgid "Select preset:"
+msgstr "Zvoľte sadu klávesových skratiek:"
+
+#: src/prefs_other.c:116 src/prefs_other.c:463
+msgid "Old Sylpheed"
+msgstr "Starší Sylpheed"
+
+#: src/prefs_other.c:124
+msgid ""
+"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
+"any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
+msgstr ""
+"Môžete modifikovať skratky každého menu stlačením\n"
+"požadovanej skratky po ukázaní myšou na položku."
+
+#: src/prefs_other.c:528
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Pridať adresu k príjemcom pri dvojkliknutí"
 
-#: src/prefs_other.c:113
+#: src/prefs_other.c:531
 msgid "Log Size"
 msgstr "Veľkosť záznamu"
 
-#: src/prefs_other.c:120
+#: src/prefs_other.c:534
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "Zrezať veľkosť záznamu"
 
-#: src/prefs_other.c:125
+#: src/prefs_other.c:539
 msgid "Log window length"
 msgstr "Dĺžka okna záznamu"
 
-#: src/prefs_other.c:142
+#: src/prefs_other.c:556
 msgid "0 to stop logging in the log window"
 msgstr "0 pre zrušenie zápisu do okna záznamu"
 
-#: src/prefs_other.c:145
+#: src/prefs_other.c:559
 msgid "lines"
 msgstr "riadkov"
 
-#: src/prefs_other.c:154
+#: src/prefs_other.c:568
 msgid "On exit"
 msgstr "Pri ukončení"
 
-#: src/prefs_other.c:162
+#: src/prefs_other.c:571
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Potvrdiť ukončenie"
 
-#: src/prefs_other.c:169
+#: src/prefs_other.c:578
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Vyprázdniť kôš pri ukončení"
 
-#: src/prefs_other.c:171
-msgid "Ask before emptying"
-msgstr "Opýtať sa pred vyprázdnením koša"
-
-#: src/prefs_other.c:175
+#: src/prefs_other.c:581
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Upozorniť, ak sú správy vo fronte"
 
-#: src/prefs_other.c:181
+#: src/prefs_other.c:583
+msgid "Keyboard shortcuts"
+msgstr "Klávesové skratky"
+
+#: src/prefs_other.c:586
+msgid "Enable customisable menu shortcuts"
+msgstr "Povoliť vlastné skratky v menu"
+
+#: src/prefs_other.c:590
+msgid ""
+"If checked, you can change the keyboard shortcuts of most of the menu items "
+"by focusing on the menu item and pressing a key combination.\n"
+"Uncheck this option if you want to lock all existing menu shortcuts."
+msgstr ""
+"Ak je toto povolené, môžete si zvoliť vlastné klávesové skratky pre "
+"väčšinu položiek v rôznych menu tým, že myšou ukážete na položku, a "
+"stlačíte želanú kombináciu kláves.\n"
+"Vypnutím tejto voľby zamknete existujúce skratky."
+
+#: src/prefs_other.c:597
+msgid " Set key bindings... "
+msgstr " Nastaviť klávesové skratky... "
+
+#: src/prefs_other.c:610
 msgid "Socket I/O timeout"
 msgstr "Časový limit spojení"
 
-#: src/prefs_other.c:199
-msgid "Never send Return Receipts"
-msgstr "Neposielať potvrdenia o doručení"
+#: src/prefs_other.c:632
+msgid "Ask before emptying trash"
+msgstr "Opýtať sa pred vyprázdnením koša"
+
+#: src/prefs_other.c:634
+msgid "Ask about account specific filtering rules when filtering manually"
+msgstr ""
+"Opýtať sa na filtrovacie pravidlá špecifické pre jednotlivé kontá pri "
+"ručnom filtrovaní"
 
 #: src/prefs_quote.c:92
 msgid "Reply will quote by default"
@@ -9643,75 +9989,75 @@ msgstr "Citácia"
 msgid "External incorporation program"
 msgstr "Externý program pre príjem"
 
-#: src/prefs_receive.c:128
+#: src/prefs_receive.c:124
 msgid "Use external program for receiving mail"
 msgstr "Použiť externý program pre príjem pošty"
 
-#: src/prefs_receive.c:135
+#: src/prefs_receive.c:131
 msgid "Command"
 msgstr "Príkaz"
 
-#: src/prefs_receive.c:144
+#: src/prefs_receive.c:140
 msgid "Automatic checking"
 msgstr "Automatická kontrola"
 
-#: src/prefs_receive.c:155
+#: src/prefs_receive.c:147
 msgid "Automatically check for new mail every"
 msgstr "Automaticky kontrolovať novú poštu každých"
 
-#: src/prefs_receive.c:173
-msgid "Check for new mail on startup"
+#: src/prefs_receive.c:165
+msgid "Check for new mail on start-up"
 msgstr "Skontrolovať novú poštu pri spustení"
 
-#: src/prefs_receive.c:176
+#: src/prefs_receive.c:168
 msgid "Dialogs"
 msgstr "Dialógy"
 
-#: src/prefs_receive.c:182
+#: src/prefs_receive.c:170
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Zobraziť okno prijímania"
 
-#: src/prefs_receive.c:190 src/prefs_send.c:169 src/prefs_summaries.c:855
+#: src/prefs_receive.c:178 src/prefs_send.c:174 src/prefs_summaries.c:431
 msgid "Always"
 msgstr "Vždy"
 
-#: src/prefs_receive.c:191
+#: src/prefs_receive.c:179
 msgid "Only on manual receiving"
 msgstr "Len pri manuálnom prijímaní"
 
-#: src/prefs_receive.c:205
+#: src/prefs_receive.c:193
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Po skončení zavrieť okno prijímania"
 
-#: src/prefs_receive.c:208
+#: src/prefs_receive.c:196
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "Nezobrazovať upozornenie pri chybe pri prijímaní"
 
-#: src/prefs_receive.c:210
+#: src/prefs_receive.c:198
 msgid "After receiving new mail"
 msgstr "Po prijatí novej pošty"
 
-#: src/prefs_receive.c:216
+#: src/prefs_receive.c:200
 msgid "Go to inbox"
 msgstr "Presunúť sa do priečinku príchodzej pošty"
 
-#: src/prefs_receive.c:218
+#: src/prefs_receive.c:202
 msgid "Update all local folders"
 msgstr "Aktualizovať všetky miestne priečinky"
 
-#: src/prefs_receive.c:220
+#: src/prefs_receive.c:204
 msgid "Run command"
 msgstr "Spustiť príkaz"
 
-#: src/prefs_receive.c:229
+#: src/prefs_receive.c:209
 msgid "after automatic check"
 msgstr "po automatickej kontrole"
 
-#: src/prefs_receive.c:231
+#: src/prefs_receive.c:211
 msgid "after manual check"
 msgstr "po ručnej kontrole"
 
-#: src/prefs_receive.c:239
+#: src/prefs_receive.c:219
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -9720,31 +10066,35 @@ msgstr ""
 "Vykonať príkaz:\n"
 "(použite %d ako počet nových správ)"
 
-#: src/prefs_receive.c:365 src/prefs_send.c:337
+#: src/prefs_receive.c:345 src/prefs_send.c:347
 msgid "Mail Handling"
 msgstr "Správa pošty"
 
-#: src/prefs_receive.c:366
+#: src/prefs_receive.c:346
 msgid "Receiving"
 msgstr "Príjem pošty"
 
-#: src/prefs_send.c:142
+#: src/prefs_send.c:144
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "Uložiť odoslané správy do priečinka Odoslané"
 
-#: src/prefs_send.c:145
+#: src/prefs_send.c:147
 msgid "Confirm before sending queued messages"
 msgstr "Potvrdiť odoslanie správ vo fronte"
 
-#: src/prefs_send.c:153
+#: src/prefs_send.c:150
+msgid "Never send Return Receipts"
+msgstr "Neposielať potvrdenia o doručení"
+
+#: src/prefs_send.c:158
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Zobraziť okno odosielania"
 
-#: src/prefs_send.c:174
+#: src/prefs_send.c:179
 msgid "Outgoing encoding"
 msgstr "Výstupné kódovanie"
 
-#: src/prefs_send.c:187
+#: src/prefs_send.c:192
 msgid ""
 "If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
@@ -9752,127 +10102,127 @@ msgstr ""
 "Po zvolení 'Automatické' bude zvolené optimálne kódovanie pre súčasnú "
 "lokalizáciu"
 
-#: src/prefs_send.c:201
+#: src/prefs_send.c:206
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Automatické (doporučené)"
 
-#: src/prefs_send.c:203
+#: src/prefs_send.c:208
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_send.c:204
+#: src/prefs_send.c:209
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:206
+#: src/prefs_send.c:211
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_send.c:207
+#: src/prefs_send.c:212
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_send.c:209
+#: src/prefs_send.c:214
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_send.c:211
+#: src/prefs_send.c:216
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Pobaltie (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_send.c:212
+#: src/prefs_send.c:217
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Pobaltie (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_send.c:214
+#: src/prefs_send.c:219
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Grécko (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_send.c:216
+#: src/prefs_send.c:221
 msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
 msgstr "Hebrejčina (ISO-8859-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:217
+#: src/prefs_send.c:222
 msgid "Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "Hebrejčina (Windows-1255)"
 
-#: src/prefs_send.c:219
+#: src/prefs_send.c:224
 msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
 msgstr "Arabské (ISO-8859-6)"
 
-#: src/prefs_send.c:220
+#: src/prefs_send.c:225
 msgid "Arabic (Windows-1256)"
 msgstr "Arabské (Windows-1256)"
 
-#: src/prefs_send.c:222
+#: src/prefs_send.c:227
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turecko (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_send.c:224
+#: src/prefs_send.c:229
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Cyrilika (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_send.c:225
+#: src/prefs_send.c:230
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Cyrilika (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_send.c:226
+#: src/prefs_send.c:231
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Cyrilika (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_send.c:227
+#: src/prefs_send.c:232
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_send.c:229
+#: src/prefs_send.c:234
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonsko (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:231
+#: src/prefs_send.c:236
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonsko (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:232
+#: src/prefs_send.c:237
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonsko (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_send.c:235
+#: src/prefs_send.c:240
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Zjednodušená čínština (GB2312)"
 
-#: src/prefs_send.c:236
+#: src/prefs_send.c:241
 msgid "Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "Zjednodušená čínština (GBK)"
 
-#: src/prefs_send.c:237
+#: src/prefs_send.c:242
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradičná čínština (Big5)"
 
-#: src/prefs_send.c:239
+#: src/prefs_send.c:244
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradičná čínština (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_send.c:240
+#: src/prefs_send.c:245
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Čínština (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_send.c:243
+#: src/prefs_send.c:248
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Kórea (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_send.c:245
+#: src/prefs_send.c:250
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thajsko (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_send.c:246
+#: src/prefs_send.c:251
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thajsko (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_send.c:251
+#: src/prefs_send.c:256
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr "Kódovanie pri prenose"
 
-#: src/prefs_send.c:264
+#: src/prefs_send.c:269
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
@@ -9880,7 +10230,7 @@ msgstr ""
 "Zadajte hodnotu Content-Transfer-Encoding, ktorá bude použitá, keď bude "
 "správa obsahovať iné znaky ako ASCII"
 
-#: src/prefs_send.c:338 src/send_message.c:477 src/send_message.c:481
+#: src/prefs_send.c:348 src/send_message.c:477 src/send_message.c:481
 #: src/send_message.c:486
 msgid "Sending"
 msgstr "Odosielanie"
@@ -9913,39 +10263,31 @@ msgstr "Cesta k slovníkom"
 msgid "Automatic spelling"
 msgstr "Automatická kontrola pravopisu"
 
-#: src/prefs_spelling.c:223
+#: src/prefs_spelling.c:219
 msgid "Re-check message when changing dictionary"
 msgstr "Po zmene slovníka znovu skontrolovať správu"
 
-#: src/prefs_spelling.c:227
+#: src/prefs_spelling.c:223
 msgid "Dictionary"
 msgstr "Slovník"
 
-#: src/prefs_spelling.c:240
-msgid "Default dictionary"
-msgstr "Východzí slovník"
-
-#: src/prefs_spelling.c:258
-msgid "Default alternate dictionary"
-msgstr "Prednastavený alternatívny slovník"
-
-#: src/prefs_spelling.c:277
+#: src/prefs_spelling.c:270
 msgid "Check with both dictionaries"
 msgstr "Skontrolovať podľa oboch slovníkov"
 
-#: src/prefs_spelling.c:283
+#: src/prefs_spelling.c:276
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr "Režim východzích doporučení"
 
-#: src/prefs_spelling.c:305
+#: src/prefs_spelling.c:298
 msgid "Misspelled word color"
 msgstr "Farba nesprávneho slova"
 
-#: src/prefs_spelling.c:319
+#: src/prefs_spelling.c:312
 msgid "Pick color for misspelled word. Use black to underline"
 msgstr "Vyberte farbu pre nesprávne slovo. Pre podčiarknutie použite čiernu farbu"
 
-#: src/prefs_spelling.c:449
+#: src/prefs_spelling.c:442
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Kontrola pravopisu"
 
@@ -10026,7 +10368,7 @@ msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "časová zóna, jej názov alebo skratka"
 
 #: src/prefs_summaries.c:181 src/prefs_summaries.c:229
-#: src/prefs_summaries.c:911
+#: src/prefs_summaries.c:487
 msgid "Date format"
 msgstr "Formát dátumu"
 
@@ -10038,99 +10380,79 @@ msgstr "Symbol"
 msgid "Example"
 msgstr "Príklad"
 
-#: src/prefs_summaries.c:329
-msgid "Select key bindings"
-msgstr "Zvoliť rozloženie klávesových skratiek"
-
-#: src/prefs_summaries.c:343
-msgid "Select preset:"
-msgstr "Zvoľte sadu klávesových skratiek:"
-
-#: src/prefs_summaries.c:353 src/prefs_summaries.c:700
-msgid "Old Sylpheed"
-msgstr "Starší Sylpheed"
-
-#: src/prefs_summaries.c:361
-msgid ""
-"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
-"any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
-msgstr ""
-"Môžete modifikovať skratky každého menu stlačením\n"
-"požadovanej skratky po ukázaní myšou na položku."
-
-#: src/prefs_summaries.c:768
+#: src/prefs_summaries.c:348
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Zobraziť počet neprečítaných správ pri názve priečinka"
 
-#: src/prefs_summaries.c:775
+#: src/prefs_summaries.c:355
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "Skrátiť diskusné skupiny dlhšie ako"
 
-#: src/prefs_summaries.c:789
+#: src/prefs_summaries.c:369
 msgid "letters"
 msgstr "písmen"
 
-#: src/prefs_summaries.c:807
+#: src/prefs_summaries.c:387
 msgid "Message list"
 msgstr "Zoznam správ"
 
-#: src/prefs_summaries.c:817
+#: src/prefs_summaries.c:393
 msgid "When entering a folder"
 msgstr "Pri vstupe do priečinka"
 
-#: src/prefs_summaries.c:825
+#: src/prefs_summaries.c:401
 msgid "Do nothing"
 msgstr "Nič nerobiť"
 
-#: src/prefs_summaries.c:826
+#: src/prefs_summaries.c:402
 msgid "Select first unread (or new or marked) message"
 msgstr "Zvoliť prvú neprečítanú (alebo novú, alebo označenú) správu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:828
+#: src/prefs_summaries.c:404
 msgid "Select first unread (or marked or new) message"
 msgstr "Zvoliť prvú neprečítanú (alebo označenú, alebo novú) správu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:830
+#: src/prefs_summaries.c:406
 msgid "Select first new (or unread or marked) message"
 msgstr "Zvoliť prvú novú (alebo neprečítanú, alebo označenú) správu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:832
+#: src/prefs_summaries.c:408
 msgid "Select first new (or marked or unread) message"
 msgstr "Zvoliť prvú novú (alebo označenú alebo neprečítanú) správu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:834
+#: src/prefs_summaries.c:410
 msgid "Select first marked (or new or unread) message"
 msgstr "Zvoliť prvú označenú (alebo novú alebo neprečítanú) správu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:836
+#: src/prefs_summaries.c:412
 msgid "Select first marked (or unread or new) message"
 msgstr "Zvoliť prvú označenú (alebo neprečítanú alebo novú) správu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:847
+#: src/prefs_summaries.c:423
 msgid "Show \"no unread (or new) message\" dialog"
 msgstr "Zobraziť dialóg \"žiadne neprečítané (alebo nové) správy\""
 
-#: src/prefs_summaries.c:856
+#: src/prefs_summaries.c:432
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Predpokladať 'Áno'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:858
+#: src/prefs_summaries.c:434
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Predpokladať 'Nie'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:866
+#: src/prefs_summaries.c:442
 msgid "Always open message when selected"
 msgstr "Otvoriť správu hneď pri zvolení v zozname"
 
-#: src/prefs_summaries.c:869
+#: src/prefs_summaries.c:445
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr "Zaraďovať do vlákien dodatočne aj podľa názvu správy"
 
-#: src/prefs_summaries.c:875
+#: src/prefs_summaries.c:451
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Pri presúvaní alebo mazaní správ toto vykonať okamžite"
 
-#: src/prefs_summaries.c:877
+#: src/prefs_summaries.c:453
 msgid ""
 "Defers moving, copying and deleting of messages until you choose 'Tools/"
 "Execute'"
@@ -10138,45 +10460,41 @@ msgstr ""
 "Odloží presun, kopírovanie a mazanie správ do doby než zvolíte 'Nástroje/"
 "Vykonať'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:882
+#: src/prefs_summaries.c:458
 msgid "Only mark message as read when opened in a new window"
 msgstr "Správu označiť ako prečítanú len ak je otvorená v samostatnom okne"
 
-#: src/prefs_summaries.c:889
+#: src/prefs_summaries.c:465
 msgid "Mark messages as read after"
 msgstr "Označiť správy ako prečítané po"
 
-#: src/prefs_summaries.c:905
+#: src/prefs_summaries.c:481
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Zobraziť odosielateľa za použitia adresáru"
 
-#: src/prefs_summaries.c:937
+#: src/prefs_summaries.c:513
 msgid "Date format help"
 msgstr "Pomôcka pre formát dátumu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:955
+#: src/prefs_summaries.c:531
 msgid "Confirm before marking all mails in a folder as read"
 msgstr "Potvrdiť pred označením všetkých správ v priečinku ako prečítané."
 
-#: src/prefs_summaries.c:958
+#: src/prefs_summaries.c:534
 msgid "Translate header names"
 msgstr "Prekladať názvy hlavičiek"
 
-#: src/prefs_summaries.c:960
+#: src/prefs_summaries.c:536
 msgid ""
 "The display of standard headers (such as 'From:', 'Subject:') will be "
 "translated into your language."
 msgstr "Štandardné hlavičky (ako 'From:', 'Subject:') budú preložené do Vášho jazyka."
 
-#: src/prefs_summaries.c:967
-msgid " Set key bindings... "
-msgstr " Nastaviť klávesové skratky... "
-
-#: src/prefs_summaries.c:1079
+#: src/prefs_summaries.c:649
 msgid "Summaries"
 msgstr "Súhrny"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:81 src/summaryview.c:2360
+#: src/prefs_summary_column.c:81 src/summaryview.c:2399
 msgid "Attachment"
 msgstr "Príloha"
 
@@ -10229,33 +10547,33 @@ msgstr "Aktuálne šablóny"
 msgid "Template"
 msgstr "Šablóna"
 
-#: src/prefs_themes.c:339 src/prefs_themes.c:705
+#: src/prefs_themes.c:340 src/prefs_themes.c:706
 msgid "Default internal theme"
 msgstr "Východzia interná téma"
 
-#: src/prefs_themes.c:361
+#: src/prefs_themes.c:362
 msgid "Themes"
 msgstr "Témy"
 
-#: src/prefs_themes.c:448
+#: src/prefs_themes.c:449
 msgid "Only root can remove system themes"
 msgstr "Len root môže odstrániť systémové témy"
 
-#: src/prefs_themes.c:451
+#: src/prefs_themes.c:452
 #, c-format
 msgid "Remove system theme '%s'"
 msgstr "Odstrániť systémovú tému: '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:454
+#: src/prefs_themes.c:455
 #, c-format
 msgid "Remove theme '%s'"
 msgstr "Odstrániť tému '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:460
+#: src/prefs_themes.c:461
 msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať túto tému?"
 
-#: src/prefs_themes.c:470
+#: src/prefs_themes.c:471
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
@@ -10264,24 +10582,24 @@ msgstr ""
 "Chyba pri súbore %s\n"
 "počas odstraňovania témy."
 
-#: src/prefs_themes.c:474
+#: src/prefs_themes.c:475
 msgid "Removing theme directory failed."
 msgstr "Chyba pri odstraňovaní priečinku témy."
 
-#: src/prefs_themes.c:477
+#: src/prefs_themes.c:478
 msgid "Theme removed succesfully"
 msgstr "Téma bola úspešne odstránená"
 
-#: src/prefs_themes.c:497
+#: src/prefs_themes.c:498
 msgid "Select theme folder"
 msgstr "Zvoľte priečinok pre tému"
 
-#: src/prefs_themes.c:512
+#: src/prefs_themes.c:513
 #, c-format
 msgid "Install theme '%s'"
 msgstr "Nainštalovať tému '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:515
+#: src/prefs_themes.c:516
 msgid ""
 "This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
 "Install anyway?"
@@ -10289,11 +10607,11 @@ msgstr ""
 "Tento priečinok asi nie je priečinok pre témy.\n"
 "Nainštalovať aj napriek tomu?"
 
-#: src/prefs_themes.c:522
+#: src/prefs_themes.c:523
 msgid "Do you want to install theme for all users?"
 msgstr "Chcete nainštalovať tému pre všetkých používateľov?"
 
-#: src/prefs_themes.c:543
+#: src/prefs_themes.c:544
 msgid ""
 "A theme with the same name is\n"
 "already installed in this location"
@@ -10301,19 +10619,19 @@ msgstr ""
 "Téma s rovnakým názvom\n"
 "je tu už nainštalovaná"
 
-#: src/prefs_themes.c:547
+#: src/prefs_themes.c:548
 msgid "Couldn't create destination directory"
 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť cieľový priečinok"
 
-#: src/prefs_themes.c:560
+#: src/prefs_themes.c:561
 msgid "Theme installed succesfully"
 msgstr "Téma bola úspešne nainštalovaná"
 
-#: src/prefs_themes.c:567
+#: src/prefs_themes.c:568
 msgid "Failed installing theme"
 msgstr "Nepodarilo sa nainštalovať tému"
 
-#: src/prefs_themes.c:570
+#: src/prefs_themes.c:571
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
@@ -10322,62 +10640,62 @@ msgstr ""
 "Chyba pri súbore %s\n"
 "počas inštalácie témy."
 
-#: src/prefs_themes.c:666
+#: src/prefs_themes.c:667
 #, c-format
 msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
 msgstr "%d tém dostupných (%d používateľských, %d systémových, 1 interná)"
 
-#: src/prefs_themes.c:708
+#: src/prefs_themes.c:709
 #, c-format
 msgid "Internal theme has %d icons"
 msgstr "Interná téma má %d ikon"
 
-#: src/prefs_themes.c:714
+#: src/prefs_themes.c:715
 msgid "No info file available for this theme"
 msgstr "O tejto téme nie sú k dispozícii žiadne informácie"
 
-#: src/prefs_themes.c:732
+#: src/prefs_themes.c:733
 msgid "Error: couldn't get theme status"
 msgstr "Chyba: nepodarilo sa zistiť stav témy"
 
-#: src/prefs_themes.c:756
+#: src/prefs_themes.c:757
 #, c-format
 msgid "%d files (%d icons), size: %s"
 msgstr "%d súborov (%d ikon), veľkosť: %s"
 
-#: src/prefs_themes.c:840
+#: src/prefs_themes.c:841
 msgid "Selector"
 msgstr "Výber"
 
-#: src/prefs_themes.c:861
+#: src/prefs_themes.c:857
 msgid "Install new..."
 msgstr "Inštalovať novú..."
 
-#: src/prefs_themes.c:877
+#: src/prefs_themes.c:873
 msgid "Information"
 msgstr "Informácie"
 
-#: src/prefs_themes.c:891
+#: src/prefs_themes.c:887
 msgid "Author: "
 msgstr "Autor: "
 
-#: src/prefs_themes.c:899
+#: src/prefs_themes.c:895
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
-#: src/prefs_themes.c:927
+#: src/prefs_themes.c:923
 msgid "Status:"
 msgstr "Stav:"
 
-#: src/prefs_themes.c:941
+#: src/prefs_themes.c:937
 msgid "Preview"
 msgstr "Náhľad"
 
-#: src/prefs_themes.c:991
+#: src/prefs_themes.c:987
 msgid "Use this"
 msgstr "Použiť toto"
 
-#: src/prefs_themes.c:996
+#: src/prefs_themes.c:992
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstrániť"
 
@@ -10469,10 +10787,6 @@ msgstr "Zalomiť riadky na"
 msgid "Wrapping"
 msgstr "Zalamovanie"
 
-#: src/privacy.c:61
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Neznáma chyba"
-
 #: src/privacy.c:217 src/privacy.c:238
 msgid "No information available"
 msgstr "Nie sú dostupné žiadne informácie"
@@ -10481,33 +10795,33 @@ msgstr "Nie sú dostupné žiadne informácie"
 msgid "No recipient keys defined."
 msgstr "Neboli definované žiadne kľúče príjemcov."
 
-#: src/procmime.c:340 src/procmime.c:342
+#: src/procmime.c:341 src/procmime.c:343
 msgid "[Error decoding BASE64]\n"
 msgstr "[Chyba pri dekódovaní BASE64]\n"
 
-#: src/procmsg.c:918 src/procmsg.c:921
+#: src/procmsg.c:858 src/procmsg.c:861
 msgid "Already trying to send."
 msgstr "Pokus o doručenie už prebieha."
 
-#: src/procmsg.c:1515
+#: src/procmsg.c:1444
 #, c-format
 msgid "Couldn't open file %s."
 msgstr "Nepodarilo sa prečítať súbor %s."
 
-#: src/procmsg.c:1613
+#: src/procmsg.c:1542
 #, c-format
 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
 msgstr "Nepodarilo sa zašifrovať správu: %s"
 
-#: src/procmsg.c:1646
+#: src/procmsg.c:1575
 msgid "Queued message header is broken."
 msgstr "Hlavička správy vo fronte je poškodená."
 
-#: src/procmsg.c:1667
+#: src/procmsg.c:1596
 msgid "An error happened during SMTP session."
 msgstr "Vyskytla sa chyba pri SMTP spojení."
 
-#: src/procmsg.c:1681
+#: src/procmsg.c:1610
 msgid ""
 "No specific account has been found to send, and an error happened during "
 "SMTP session."
@@ -10515,7 +10829,7 @@ msgstr ""
 "Nebolo nájdené žiadne konto pre odoslanie, a pri SMTP spojení sa vyskytla "
 "chyba."
 
-#: src/procmsg.c:1689
+#: src/procmsg.c:1618
 msgid ""
 "Couldn't determine sending informations. Maybe the email hasn't been "
 "generated by Claws Mail."
@@ -10523,20 +10837,20 @@ msgstr ""
 "Nepodarilo sa zistiť informácie pre odoslanie. Táto správa asi nebola "
 "vygenerovaná programom Claws Mail."
 
-#: src/procmsg.c:1707
+#: src/procmsg.c:1636
 msgid "Couldn't create temporary file for news sending."
 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dočasný súbor pre odosielanie news príspevkov."
 
-#: src/procmsg.c:1720
+#: src/procmsg.c:1649
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Chyba pri zápise do dočasného súboru pre odosielanie news príspevkov."
 
-#: src/procmsg.c:1734
+#: src/procmsg.c:1663
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s."
 msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
 
-#: src/procmsg.c:2214
+#: src/procmsg.c:2154
 msgid "Filtering messages...\n"
 msgstr "Filtrujem správy...\n"
 
@@ -11028,201 +11342,201 @@ msgstr "/_Zobraziť/Všetky _hlavičky"
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Tlačiť..."
 
-#: src/summaryview.c:585
+#: src/summaryview.c:597
 msgid "Toggle quick search bar"
 msgstr "Zap/vyp. panel rýchleho vyhľadávania"
 
-#: src/summaryview.c:963
+#: src/summaryview.c:1022
 msgid "Process mark"
 msgstr "Spracovať značky"
 
-#: src/summaryview.c:964
+#: src/summaryview.c:1023
 msgid "Some marks are left. Process them?"
 msgstr "Ostali nejaké značky. Spracovať ich?"
 
-#: src/summaryview.c:1021
+#: src/summaryview.c:1080
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Prehľadávam priečinok (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1509 src/summaryview.c:1561
+#: src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1600
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Žiadne neprečítané správy"
 
-#: src/summaryview.c:1510
+#: src/summaryview.c:1549
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne neprečítané správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:1522 src/summaryview.c:1574 src/summaryview.c:1621
-#: src/summaryview.c:1673 src/summaryview.c:1752
+#: src/summaryview.c:1561 src/summaryview.c:1613 src/summaryview.c:1660
+#: src/summaryview.c:1712 src/summaryview.c:1791
 msgid "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr "Interná chyba: nečakaná hodnota pre prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1530
+#: src/summaryview.c:1569
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Žiadne neprečítané správy."
 
-#: src/summaryview.c:1562
+#: src/summaryview.c:1601
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne neprečítané správy. Prejsť do ďalšieho priečinku?"
 
-#: src/summaryview.c:1608 src/summaryview.c:1660
+#: src/summaryview.c:1647 src/summaryview.c:1699
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Žiadne nové správy"
 
-#: src/summaryview.c:1609
+#: src/summaryview.c:1648
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne nové správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:1629
+#: src/summaryview.c:1668
 msgid "No new messages."
 msgstr "Žiadne nové správy."
 
-#: src/summaryview.c:1661
+#: src/summaryview.c:1700
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne nové správy. Prejsť do ďalšieho priečinku?"
 
-#: src/summaryview.c:1698 src/summaryview.c:1739
+#: src/summaryview.c:1737 src/summaryview.c:1778
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Žiadne označené správy"
 
-#: src/summaryview.c:1699
+#: src/summaryview.c:1738
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadné označené správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:1708
+#: src/summaryview.c:1747
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Žiadne označené správy."
 
-#: src/summaryview.c:1740
+#: src/summaryview.c:1779
 msgid "No marked message found. Go to next folder?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne označené správy. Prejsť do ďalšieho priečinku?"
 
-#: src/summaryview.c:1777 src/summaryview.c:1802
+#: src/summaryview.c:1816 src/summaryview.c:1841
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Žiadne zafarbené správy"
 
-#: src/summaryview.c:1778
+#: src/summaryview.c:1817
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne zafarbené správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:1787 src/summaryview.c:1812
+#: src/summaryview.c:1826 src/summaryview.c:1851
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Žiadne zafarbené správy."
 
-#: src/summaryview.c:1803
+#: src/summaryview.c:1842
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne zafarbené správy. Hľadať od začiatku?"
 
-#: src/summaryview.c:2094
+#: src/summaryview.c:2133
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Zoskupujem správu podľa názvu..."
 
-#: src/summaryview.c:2252
+#: src/summaryview.c:2291
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d zmazaných"
 
-#: src/summaryview.c:2256
+#: src/summaryview.c:2295
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d presunutých"
 
-#: src/summaryview.c:2257 src/summaryview.c:2264
+#: src/summaryview.c:2296 src/summaryview.c:2303
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:2262
+#: src/summaryview.c:2301
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d skopírovaných"
 
-#: src/summaryview.c:2277
+#: src/summaryview.c:2316
 msgid " item selected"
 msgstr " položka zvolená"
 
-#: src/summaryview.c:2279
+#: src/summaryview.c:2318
 msgid " items selected"
 msgstr " položiek zvolených"
 
-#: src/summaryview.c:2295
+#: src/summaryview.c:2334
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d nových, %d neprečítaných, %d celkovo (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2504
+#: src/summaryview.c:2543
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Triedim zoznam správ..."
 
-#: src/summaryview.c:2585
+#: src/summaryview.c:2624
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Vytváram zoznam správ..."
 
-#: src/summaryview.c:2763
+#: src/summaryview.c:2802
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(bez dátumu)"
 
-#: src/summaryview.c:2801
+#: src/summaryview.c:2840
 msgid "(No Recipient)"
 msgstr "(Žiadny príjemca)"
 
-#: src/summaryview.c:3622
+#: src/summaryview.c:3661
 msgid "You're not the author of the article.\n"
 msgstr "Nie ste autorom tohoto príspevku.\n"
 
-#: src/summaryview.c:3707
+#: src/summaryview.c:3746
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Zmazať správy"
 
-#: src/summaryview.c:3708
+#: src/summaryview.c:3747
 msgid "Do you really want to delete selected message(s)?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať zvolené správy?"
 
-#: src/summaryview.c:3861
+#: src/summaryview.c:3900
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Cieľ je zhodný s aktuálnym priečinkom."
 
-#: src/summaryview.c:3952
+#: src/summaryview.c:3991
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Cieľ kopírovania je zhodný s aktuálnym priečinkom."
 
-#: src/summaryview.c:4072
+#: src/summaryview.c:4120
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Pripojiť za alebo prepísať"
 
-#: src/summaryview.c:4073
+#: src/summaryview.c:4121
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Pripojiť za alebo prepísať existujúci súbor?"
 
-#: src/summaryview.c:4074
+#: src/summaryview.c:4122
 msgid "_Append"
 msgstr "Pripojiť _za"
 
-#: src/summaryview.c:4074
+#: src/summaryview.c:4122
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Prepísať"
 
-#: src/summaryview.c:4431
+#: src/summaryview.c:4479
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Vytváram vlákna..."
 
-#: src/summaryview.c:4650
+#: src/summaryview.c:4698
 msgid "Skip these rules"
 msgstr "Preskočiť tieto pravidlá"
 
-#: src/summaryview.c:4653
+#: src/summaryview.c:4701
 msgid "Apply these rules regardless of the account they belong to"
 msgstr "Použiť tieto pravidlá bez ohľadu na to, ku ktorému kontu patria"
 
-#: src/summaryview.c:4656
+#: src/summaryview.c:4704
 msgid "Apply these rules if they apply to the current account"
 msgstr "Použiť tieto pravidlá bez ohľadu na to, či patria k aktívnemu kontu"
 
-#: src/summaryview.c:4685
+#: src/summaryview.c:4733
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtrovanie"
 
-#: src/summaryview.c:4686
+#: src/summaryview.c:4734
 msgid ""
 "There are some filtering rules that belong to an account.\n"
 "Please choose what to do with these rules:"
@@ -11230,19 +11544,19 @@ msgstr ""
 "Niektoré pravidlá patria konkrétnemu kontu.\n"
 "Prosím vyberte si, ako pristupovať k týmto pravidlám:"
 
-#: src/summaryview.c:4688
+#: src/summaryview.c:4736
 msgid "+_Filter"
 msgstr "+_Filtrovať"
 
-#: src/summaryview.c:4715
+#: src/summaryview.c:4763
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtrujem..."
 
-#: src/summaryview.c:4788
+#: src/summaryview.c:4836
 msgid "Processing configuration"
 msgstr "Nastavenie spracúvania"
 
-#: src/summaryview.c:6233
+#: src/summaryview.c:6284
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -11251,37 +11565,37 @@ msgstr ""
 "Chyba v regulérnom výraze:\n"
 "%s"
 
-#: src/textview.c:222
+#: src/textview.c:220
 msgid "/Compose _new message"
 msgstr "/_Napísať novú správu"
 
-#: src/textview.c:223
+#: src/textview.c:221
 msgid "/Add to _address book"
 msgstr "/Pridať do _adresára"
 
-#: src/textview.c:224
+#: src/textview.c:222
 msgid "/Copy this add_ress"
 msgstr "/_Kopírovať túto adresu"
 
-#: src/textview.c:229
+#: src/textview.c:227
 msgid "/_Open image"
 msgstr "/_Otvoriť obrázok"
 
-#: src/textview.c:230
+#: src/textview.c:228
 msgid "/_Save image..."
 msgstr "/_Uložiť obrázok..."
 
-#: src/textview.c:639
+#: src/textview.c:637
 #, c-format
 msgid "[%s  %s (%d bytes)]"
 msgstr "[%s  %s (%d bajtov)]"
 
-#: src/textview.c:642
+#: src/textview.c:640
 #, c-format
 msgid "[%s (%d bytes)]"
 msgstr "[%s (%d bajtov)]"
 
-#: src/textview.c:812
+#: src/textview.c:811
 msgid ""
 "\n"
 "  This message can't be displayed.\n"
@@ -11295,79 +11609,79 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Použite "
 
-#: src/textview.c:817
+#: src/textview.c:816
 msgid "'View Log'"
 msgstr "'Zobraziť záznam'"
 
-#: src/textview.c:818
+#: src/textview.c:817
 msgid " in the Tools menu for more information."
 msgstr "V menu Nástroje pre viac informácií."
 
-#: src/textview.c:839
+#: src/textview.c:838
 msgid "  The following can be performed on this part by\n"
 msgstr "  Nasledujúce sa dá urobiť s touto časťou \n"
 
-#: src/textview.c:840
+#: src/textview.c:839
 msgid "  right-clicking the icon or list item:\n"
 msgstr "  pravým kliknutím na ikonu alebo položku zoznamu:\n"
 
-#: src/textview.c:842
+#: src/textview.c:841
 msgid "     - To save, select "
 msgstr "     - Ak ju chcete uložiť, zvoľte "
 
-#: src/textview.c:843
+#: src/textview.c:842
 msgid "'Save as...'"
 msgstr "'Uložiť ako...'"
 
-#: src/textview.c:844
+#: src/textview.c:843
 msgid " (Shortcut key: 'y')\n"
 msgstr " (Skratka: 'y')\n"
 
-#: src/textview.c:845
+#: src/textview.c:844
 msgid "     - To display as text, select "
 msgstr "     - Ak ju chcete zobraziť ako text, vyberte 'Zobraz ako text' "
 
-#: src/textview.c:846
+#: src/textview.c:845
 msgid "'Display as text'"
 msgstr "'Zobraziť ako text'"
 
-#: src/textview.c:847
+#: src/textview.c:846
 msgid " (Shortcut key: 't')\n"
 msgstr " (Skratka: 't')\n"
 
-#: src/textview.c:848
+#: src/textview.c:847
 msgid "     - To open with an external program, select "
 msgstr "     - Ak ju chcete otvoriť v inej aplikácii, vyberte "
 
-#: src/textview.c:849
+#: src/textview.c:848
 msgid "'Open'"
 msgstr "'Otvoriť'"
 
-#: src/textview.c:850
+#: src/textview.c:849
 msgid " (Shortcut key: 'l')\n"
 msgstr " (Skratka: 'l')\n"
 
-#: src/textview.c:851
+#: src/textview.c:850
 msgid "       (alternately double-click, or click the middle "
 msgstr "       (alebo dvojklik, alebo kliknutie stredným "
 
-#: src/textview.c:852
+#: src/textview.c:851
 msgid "mouse button)\n"
 msgstr "tlačítkom myši)\n"
 
-#: src/textview.c:853
+#: src/textview.c:852
 msgid "     - Or use "
 msgstr "     - Alebo použite"
 
-#: src/textview.c:854
+#: src/textview.c:853
 msgid "'Open with...'"
 msgstr "'Otvoriť čím...'"
 
-#: src/textview.c:855
+#: src/textview.c:854
 msgid " (Shortcut key: 'o')\n"
 msgstr " (Skratka: 'o')\n"
 
-#: src/textview.c:944
+#: src/textview.c:943
 #, c-format
 msgid ""
 "The command to view attachment as text failed:\n"
@@ -11378,7 +11692,7 @@ msgstr ""
 "    %s\n"
 "Kód návratu %d\n"
 
-#: src/textview.c:2492
+#: src/textview.c:2498
 #, c-format
 msgid ""
 "The real URL is different from the displayed URL.\n"
@@ -11397,11 +11711,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Otvoriť ju napriek tomu?"
 
-#: src/textview.c:2501
+#: src/textview.c:2507
 msgid "Phishing attempt warning"
 msgstr "Varovanie pred phishingovým podvodom"
 
-#: src/textview.c:2502
+#: src/textview.c:2508
 msgid "_Open URL"
 msgstr "_Otvoriť URL"
 
@@ -11617,11 +11931,35 @@ msgstr "Naučiť ako nie spam"
 msgid "Learn as..."
 msgstr "Naučiť ako..."
 
-#: src/wizard.c:461
+#: src/toolbar.c:1607
+msgid "Learn"
+msgstr "Naučiť"
+
+#: src/uri_opener.c:84
+msgid "There are no URLs in this email."
+msgstr "V tejto správe nie sú žiadne linky."
+
+#: src/uri_opener.c:112
+msgid "Available URLs:"
+msgstr "Dostupné linky:"
+
+#: src/uri_opener.c:159
+msgid "Dialog title|Open URLs"
+msgstr "Otvoriť linku"
+
+#: src/uri_opener.c:173
+msgid "Open _All"
+msgstr "Otvoriť _všetky"
+
+#: src/uri_opener.c:187
+msgid "Please select the URL to open."
+msgstr "Prosím zvoľte linku."
+
+#: src/wizard.c:469
 msgid "Welcome Mail Subject|Welcome to Claws Mail"
 msgstr "Claws Mail Vás víta"
 
-#: src/wizard.c:484
+#: src/wizard.c:492
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -11714,67 +12052,69 @@ msgstr ""
 "adrese <%s>.\n"
 "\n"
 
-#: src/wizard.c:564
+#: src/wizard.c:572
 msgid "Please enter the mailbox name."
 msgstr "Prosím, zadajte názov schránky."
 
-#: src/wizard.c:592
+#: src/wizard.c:600
 msgid "Please enter your name and email address."
 msgstr "Prosím, zadajte Vaše meno a e-mailovú adresu."
 
-#: src/wizard.c:603
+#: src/wizard.c:611
 msgid "Please enter your receiving server and username."
 msgstr "Prosím, zadajte Váš server príchodzej pošty, a používateľské meno."
 
-#: src/wizard.c:613
+#: src/wizard.c:621
 msgid "Please enter your username."
 msgstr "Prosím, zadajte svoje používateľské meno."
 
-#: src/wizard.c:623
+#: src/wizard.c:631
 msgid "Please enter your SMTP server."
 msgstr "Prosím, zadajte svoj SMTP server."
 
-#: src/wizard.c:634
+#: src/wizard.c:642
 msgid "Please enter your SMTP username."
 msgstr "Prosím, zadajte svoje používateľské meno pre SMTP."
 
-#: src/wizard.c:881
+#: src/wizard.c:892
 msgid "<span weight=\"bold\">Your name:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Vaše meno:</span>"
 
-#: src/wizard.c:886
+#: src/wizard.c:897
 msgid "<span weight=\"bold\">Your email address:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Vaša e-mailová adresa:</span>"
 
-#: src/wizard.c:890
+#: src/wizard.c:901
 msgid "Your organization:"
 msgstr "Vaša organizácia:"
 
-#: src/wizard.c:913
+#: src/wizard.c:924
 msgid ""
 "You can also specify an absolute path, for example: \"/home/john/Documents/"
 "Mail\""
-msgstr "Môžete takisto zadať celú cestu k priečinku, napr.: \"/home/jozef/Dokumenty/Mail\""
+msgstr ""
+"Môžete takisto zadať celú cestu k priečinku, napr.: \"/home/jozef/Dokumenty/"
+"Mail\""
 
-#: src/wizard.c:917
+#: src/wizard.c:928
 msgid "<span weight=\"bold\">Mailbox name:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Názov schránky:</span>"
 
-#: src/wizard.c:954
+#: src/wizard.c:965
 msgid ""
 "You can specify the port number by appending it at the end: \"mail.example."
 "com:25\""
 msgstr "Môžete zadať číslo portu tak, že ho pridáte na koniec: \"mail.priklad.sk:25\""
 
-#: src/wizard.c:958
+#: src/wizard.c:969
 msgid "<span weight=\"bold\">SMTP server address:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Adresa SMTP servera:</span>"
 
-#: src/wizard.c:961
+#: src/wizard.c:972
 msgid "Use authentication"
 msgstr "Autentizovať"
 
-#: src/wizard.c:975
+#: src/wizard.c:986
 msgid ""
 "SMTP username:\n"
 "<span size=\"small\">(empty to use the same as reception)</span>"
@@ -11782,7 +12122,7 @@ msgstr ""
 "Prihlasovacie meno SMTP:\n"
 "<span size=\"small\">(nechajte prázdne, ak je rovnaké ako pre príjem)</span>"
 
-#: src/wizard.c:988
+#: src/wizard.c:999
 msgid ""
 "SMTP password:\n"
 "<span size=\"small\">(empty to use the same as reception)</span>"
@@ -11790,61 +12130,67 @@ msgstr ""
 "Heslo SMTP:\n"
 "<span size=\"small\">(nechajte prázdne, ak je rovnaké ako pre príjem)</span>"
 
-#: src/wizard.c:1000
+#: src/wizard.c:1011
 msgid "Use SSL to connect to SMTP server"
 msgstr "Použiť SSL pre pripojenie k SMTP serveru"
 
-#: src/wizard.c:1007 src/wizard.c:1230
+#: src/wizard.c:1018 src/wizard.c:1255
 msgid "Use SSL via STARTTLS"
 msgstr "Použiť SSL pomocou STARTTLS"
 
-#: src/wizard.c:1037 src/wizard.c:1056 src/wizard.c:1165
+#: src/wizard.c:1049 src/wizard.c:1069 src/wizard.c:1180
 msgid "<span weight=\"bold\">Server address:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Adresa servera:</span>"
 
-#: src/wizard.c:1076
+#: src/wizard.c:1090
 msgid "<span weight=\"bold\">Local mailbox:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Miestna schránka:</span>"
 
-#: src/wizard.c:1127
+#: src/wizard.c:1142
 msgid "IMAP"
 msgstr "IMAP"
 
-#: src/wizard.c:1152
+#: src/wizard.c:1167
 msgid "<span weight=\"bold\">Server type:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Typ serveru:</span>"
 
-#: src/wizard.c:1161
+#: src/wizard.c:1176
 msgid ""
 "You can specify the port number by appending it at the end: \"mail.example."
 "com:110\""
-msgstr "Môžete zadať číslo portu tak, že ho pridáte na koniec: \"mail.priklad.sk:110\""
+msgstr ""
+"Môžete zadať číslo portu tak, že ho pridáte na koniec: \"mail.priklad.sk:110"
+"\""
 
-#: src/wizard.c:1176
+#: src/wizard.c:1191
 msgid "<span weight=\"bold\">Username:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Používateľské meno:</span>"
 
-#: src/wizard.c:1192
+#: src/wizard.c:1207
 msgid "Password:"
 msgstr "Heslo:"
 
-#: src/wizard.c:1204
+#: src/wizard.c:1219
 msgid "IMAP server directory:"
 msgstr "Priečinok serveru IMAP:"
 
-#: src/wizard.c:1223
+#: src/wizard.c:1231
+msgid "Show only subscribed folders"
+msgstr "Zobraziť len odoberané priečinky"
+
+#: src/wizard.c:1248
 msgid "Use SSL to connect to receiving server"
 msgstr "Použiť SSL pre pripojenie k prijímaciemu serveru"
 
-#: src/wizard.c:1347
+#: src/wizard.c:1372
 msgid "Claws Mail Setup Wizard"
 msgstr "Sprievodca nastavením Claws Mail"
 
-#: src/wizard.c:1379
+#: src/wizard.c:1404
 msgid "Welcome to Claws Mail"
 msgstr "Claws Mail Vás víta"
 
-#: src/wizard.c:1387
+#: src/wizard.c:1412
 msgid ""
 "Welcome to the Claws Mail setup wizard.\n"
 "\n"
@@ -11857,31 +12203,31 @@ msgstr ""
 "Začneme získaním základných údajov o Vás, a Vašich poštových nastaveniach, "
 "aby ste mohli začať Claws Mail používať za menej ako päť minút."
 
-#: src/wizard.c:1400
+#: src/wizard.c:1425
 msgid "About You"
 msgstr "O vás"
 
-#: src/wizard.c:1402 src/wizard.c:1411 src/wizard.c:1420 src/wizard.c:1430
+#: src/wizard.c:1427 src/wizard.c:1436 src/wizard.c:1445 src/wizard.c:1455
 msgid "Bold fields must be completed"
 msgstr "Polia, označené tučným písmom musia byť vyplnené"
 
-#: src/wizard.c:1409
+#: src/wizard.c:1434
 msgid "Receiving mail"
 msgstr "Príjem pošty"
 
-#: src/wizard.c:1418
+#: src/wizard.c:1443
 msgid "Sending mail"
 msgstr "Odosielanie pošty"
 
-#: src/wizard.c:1428
+#: src/wizard.c:1453
 msgid "Saving mail on disk"
 msgstr "Ukladanie pošty na disk"
 
-#: src/wizard.c:1438
+#: src/wizard.c:1463
 msgid "Configuration finished"
 msgstr "Konfigurácia dokončená"
 
-#: src/wizard.c:1446
+#: src/wizard.c:1471
 msgid ""
 "Claws Mail is now ready.\n"
 "\n"