updated Slovak translation by Slavko
[claws.git] / po / sk.po
index 644089cb961582d13796ad88fec3948848c2831e..90af24700e385ca0630b30d286b59070bb10b214 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,22 +1,22 @@
 # Slovak translation of Claws Mail.
-# Copyright © 2009-2019 The Claws Mail team.
+# Copyright © 2009-2017 The Claws Mail team.
 # This file is distributed under the same license
 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
-# Slavko <linux@slavino.sk>, 2009-2019.
+# Slavko <linux@slavino.sk>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: claws-mail 3.17.2\n"
+"Project-Id-Version: claws-mail 3.17.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-07-26 09:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-07-20 17:44+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-02-11 15:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-19 20:29+0100\n"
 "Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
 "Language-Team: slovenčina <linux@slavino.sk>\n"
 "Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
+"X-Generator: Poedit 2.3\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 #: src/account.c:402 src/account.c:469
@@ -75,27 +75,28 @@ msgstr "Zmazať účet"
 #: src/account.c:1596
 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
 msgid "G"
-msgstr " "
+msgstr "G"
 
 #: src/account.c:1602
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z označených účtov"
 
-#: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:222
-#: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7467 src/editaddress.c:1473
-#: src/editaddress.c:1502 src/editaddress.c:1518
+#: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:472 src/addressadd.c:223
+#: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7473 src/editaddress.c:1474
+#: src/editaddress.c:1503 src/editaddress.c:1519
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
-#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:170
-#: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
-#: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
-#: src/mimeview.c:303 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
+#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:171
+#: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
+#: src/editvcard.c:174 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
+#: src/mimeview.c:304 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1846
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:463 src/prefs_filtering.c:384
-#: src/prefs_filtering.c:1874 src/prefs_template.c:79 src/prefs_themes.c:990
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:464 src/prefs_filtering.c:385
+#: src/prefs_filtering.c:1875 src/prefs_summaries.c:477 src/prefs_template.c:79
+#: src/prefs_themes.c:990
 msgid "Name"
 msgstr "Meno"
 
-#: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4647
+#: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4624
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
@@ -220,7 +221,7 @@ msgstr "Nie je možné adresár do seba samého."
 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do so samej seba alebo jej potomka."
 
-#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5017
+#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5018
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:309
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
@@ -295,13 +296,13 @@ msgstr ""
 
 #: src/addrcustomattr.c:217 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467
 #: src/addressbook.c:484 src/edittags.c:286
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1313 src/prefs_actions.c:1085
-#: src/prefs_filtering.c:1699 src/prefs_template.c:1111
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1313 src/prefs_actions.c:1086
+#: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
 msgid "_Delete"
 msgstr "O_dstrániť"
 
-#: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1086
-#: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
+#: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1087
+#: src/prefs_filtering.c:1701 src/prefs_template.c:1113
 msgid "Delete _all"
 msgstr "Zm_azať všetko"
 
@@ -351,32 +352,33 @@ msgstr "Claws Mail teraz vyhľadá duplicitné emailové adresy v adresári."
 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
 msgstr "V adresári neboli nájdené žiadne duplicitné adresy"
 
-#: src/addrduplicates.c:346
+#: src/addrduplicates.c:347
 msgid "Duplicate email addresses"
 msgstr "Duplicitné adresy"
 
-#: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:234
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:469 src/toolbar.c:529
+#: src/addrduplicates.c:443 src/addressadd.c:235
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:470 src/prefs_summaries.c:478
+#: src/toolbar.c:529
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
-#: src/addrduplicates.c:464
+#: src/addrduplicates.c:465
 msgid "Address book path"
 msgstr "Cesta k adresáru"
 
-#: src/addrduplicates.c:790 src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497
+#: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1445 src/addressbook.c:1498
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Zmazať adresu(y)"
 
-#: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1498
+#: src/addrduplicates.c:792 src/addressbook.c:1499
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Naozaj odstrániť adresu(y)?"
 
-#: src/addrduplicates.c:840
+#: src/addrduplicates.c:841
 msgid "Delete address"
 msgstr "Zmazať adresu"
 
-#: src/addrduplicates.c:841 src/addressbook.c:1445
+#: src/addrduplicates.c:842 src/addressbook.c:1446
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Tieto údaje adresy sú len na čítanie a nemožno ich odstrániť."
 
@@ -384,29 +386,29 @@ msgstr "Tieto údaje adresy sú len na čítanie a nemožno ich odstrániť."
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Pridať do adresára"
 
-#: src/addressadd.c:214
+#: src/addressadd.c:215
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: src/addressadd.c:245 src/addressbook.c:130 src/editaddress.c:1257
-#: src/editaddress.c:1301 src/editgroup.c:292
+#: src/addressadd.c:246 src/addressbook.c:130 src/editaddress.c:1258
+#: src/editaddress.c:1302 src/editgroup.c:292
 msgid "Remarks"
 msgstr "Poznámky"
 
-#: src/addressadd.c:286 src/addressbook_foldersel.c:158
+#: src/addressadd.c:289 src/addressbook_foldersel.c:158
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Vyberte zložku adresára"
 
-#: src/addressadd.c:596 src/addressbook.c:3267 src/addressbook.c:3318
+#: src/addressadd.c:599 src/addressbook.c:3268 src/addressbook.c:3319
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Pridať adresu(y)"
 
-#: src/addressadd.c:597
+#: src/addressadd.c:600
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "Nemožno pridať zadanú adresu"
 
-#: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5005 src/editaddress.c:1246
-#: src/editaddress.c:1284 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
+#: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5006 src/editaddress.c:1247
+#: src/editaddress.c:1285 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
 #: src/exporthtml.c:601 src/exporthtml.c:765 src/ldif.c:763
 msgid "Email Address"
 msgstr "Emailová adresa"
@@ -509,31 +511,31 @@ msgstr "_Zlúčiť"
 
 #: src/addressbook.c:448
 msgid "Import _LDIF file..."
-msgstr "Importovať súbor _LDIF"
+msgstr "Importovať súbor _LDIF..."
 
 #: src/addressbook.c:449
 msgid "Import M_utt file..."
-msgstr "Importovať súbor _Mutt"
+msgstr "Importovať súbor _Mutt..."
 
 #: src/addressbook.c:450
 msgid "Import _Pine file..."
-msgstr "Importovať súbor _Pine"
+msgstr "Importovať súbor _Pine..."
 
 #: src/addressbook.c:452
 msgid "Export _HTML..."
-msgstr "Exportovať _HTML"
+msgstr "Exportovať _HTML..."
 
 #: src/addressbook.c:453
 msgid "Export LDI_F..."
-msgstr "Exportovať L_DIF"
+msgstr "Exportovať L_DIF..."
 
 #: src/addressbook.c:455
 msgid "Find duplicates..."
-msgstr "Nájsť duplikáty"
+msgstr "Nájsť duplikáty..."
 
 #: src/addressbook.c:456
 msgid "Edit custom attributes..."
-msgstr "Upraviť vlastné atribúty"
+msgstr "Upraviť vlastné atribúty..."
 
 #: src/addressbook.c:459 src/compose.c:714 src/mainwindow.c:825
 #: src/messageview.c:340
@@ -544,7 +546,7 @@ msgstr "_O programe"
 msgid "_Browse Entry"
 msgstr "P_rechádzať  položky"
 
-#: src/addressbook.c:509 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
+#: src/addressbook.c:509 src/crash.c:457 src/crash.c:476 src/importldif.c:114
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172 src/plugins/vcalendar/day-view.c:403
 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
@@ -652,20 +654,20 @@ msgstr "Je vyžadovaná silnejšia autentifikácia"
 msgid "Sources"
 msgstr "Zdroje"
 
-#: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:642 src/prefs_other.c:492
+#: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:643 src/prefs_other.c:493
 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2522
 msgid "Address book"
 msgstr "Adresár"
 
-#: src/addressbook.c:1117 src/editldap.c:793
+#: src/addressbook.c:1118 src/editldap.c:794
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
-#: src/addressbook.c:1489
+#: src/addressbook.c:1490
 msgid "Delete group"
 msgstr "Odstrániť skupinu"
 
-#: src/addressbook.c:1490
+#: src/addressbook.c:1491
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -673,26 +675,26 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete odstrániť skupinu(y)?\n"
 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
 
-#: src/addressbook.c:2217
+#: src/addressbook.c:2218
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nemožno vkladať. Cieľový adresár je len na čítanie."
 
-#: src/addressbook.c:2227
+#: src/addressbook.c:2228
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nemožno vkladať do skupiny adries."
 
-#: src/addressbook.c:2964
+#: src/addressbook.c:2965
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavku a adresy v „%s”?"
 
-#: src/addressbook.c:2967 src/addressbook.c:2993 src/addressbook.c:3000
+#: src/addressbook.c:2968 src/addressbook.c:2994 src/addressbook.c:3001
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:173
 #: src/toolbar.c:497
 msgid "Delete"
 msgstr "Odstrániť"
 
-#: src/addressbook.c:2976
+#: src/addressbook.c:2977
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -701,20 +703,20 @@ msgstr ""
 "Chcete odstrániť „%s”? Ak odstránite len zložku, adresy, ktoré obsahuje, "
 "budú presunuté do rodičovskej zložky."
 
-#: src/addressbook.c:2979 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
+#: src/addressbook.c:2980 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:156
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Odstrániť zložku"
 
-#: src/addressbook.c:2980
+#: src/addressbook.c:2981
 msgid "Delete _folder only"
 msgstr "Odstrániť _len zložku"
 
-#: src/addressbook.c:2980
+#: src/addressbook.c:2981
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Odstrániť zložku i _adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2991
+#: src/addressbook.c:2992
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -723,7 +725,7 @@ msgstr ""
 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
 "Adresy, ktoré obsahuje, nebudú stratené."
 
-#: src/addressbook.c:2998
+#: src/addressbook.c:2999
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -732,28 +734,28 @@ msgstr ""
 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
 
-#: src/addressbook.c:3112
+#: src/addressbook.c:3113
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Hľadať „%s”"
 
-#: src/addressbook.c:3250 src/addressbook.c:3299
+#: src/addressbook.c:3251 src/addressbook.c:3300
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Nové kontakty"
 
-#: src/addressbook.c:4136
+#: src/addressbook.c:4137
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť indexový súbor."
 
-#: src/addressbook.c:4140
+#: src/addressbook.c:4141
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť súbory adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4150
+#: src/addressbook.c:4151
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
 
-#: src/addressbook.c:4155
+#: src/addressbook.c:4156
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -761,7 +763,7 @@ msgstr ""
 "Konverzia starého adresára je dokončená,\n"
 "nemožno uložiť indexový súbor nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4168
+#: src/addressbook.c:4169
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -769,7 +771,7 @@ msgstr ""
 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4174
+#: src/addressbook.c:4175
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -777,7 +779,7 @@ msgstr ""
 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
 "nemožno an vytvoriť indexový súbor nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4179
+#: src/addressbook.c:4180
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -785,56 +787,56 @@ msgstr ""
 "Nemožno konvertovať starý adresár\n"
 "a nemožno ani vytvoriť súbory nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4186 src/addressbook.c:4192
+#: src/addressbook.c:4187 src/addressbook.c:4193
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
 
-#: src/addressbook.c:4307
+#: src/addressbook.c:4308
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Chyba v adresári"
 
-#: src/addressbook.c:4308
+#: src/addressbook.c:4309
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nemožno načítať zoznam adries"
 
-#: src/addressbook.c:4639
+#: src/addressbook.c:4640
 msgid "Busy searching..."
-msgstr "Prehľadávam"
+msgstr "Prehľadávam..."
 
-#: src/addressbook.c:4969 src/prefs_send.c:220
+#: src/addressbook.c:4970 src/prefs_send.c:220
 msgid "Interface"
 msgstr "Ovládanie"
 
-#: src/addressbook.c:4981
+#: src/addressbook.c:4982
 msgid "Address Books"
 msgstr "Adresáre"
 
-#: src/addressbook.c:4993
+#: src/addressbook.c:4994
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:5029 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
-#: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3172 src/prefs_folder_column.c:77
+#: src/addressbook.c:5030 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
+#: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3149 src/prefs_folder_column.c:77
 msgid "Folder"
 msgstr "Zložka"
 
-#: src/addressbook.c:5041
+#: src/addressbook.c:5042
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:5053 src/addressbook.c:5065
+#: src/addressbook.c:5054 src/addressbook.c:5066
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:5077
+#: src/addressbook.c:5078
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "LDAP servery"
 
-#: src/addressbook.c:5089
+#: src/addressbook.c:5090
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP požiadavka"
 
-#: src/addressbook_foldersel.c:200 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
+#: src/addressbook_foldersel.c:203 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
 #: src/exporthtml.c:985 src/importldif.c:541
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adresár"
@@ -853,11 +855,11 @@ msgstr "Prosím zvoľte prehľadávané poštové hlavičky."
 
 #: src/addrgather.c:214
 msgid "Collecting addresses..."
-msgstr "Zhromažďujem adresy"
+msgstr "Zhromažďujem adresy..."
 
 #: src/addrgather.c:254
 msgid "address added by Claws Mail"
-msgstr "adresa pridaná z Claws Mail"
+msgstr "adresa pridaná z claws-mail"
 
 #: src/addrgather.c:285
 msgid "Addresses collected successfully."
@@ -888,7 +890,7 @@ msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
 msgid "Include subfolders"
 msgstr "Zahrnúť podzložky"
 
-#: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1383
+#: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1384
 msgid "Header Name"
 msgstr "Názov hlavičky"
 
@@ -896,20 +898,20 @@ msgstr "Názov hlavičky"
 msgid "Address Count"
 msgstr "Počet adries"
 
-#: src/addrgather.c:585
+#: src/addrgather.c:586
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Polia hlavičky"
 
-#: src/addrgather.c:586 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
-#: src/importldif.c:981
+#: src/addrgather.c:587 src/exphtmldlg.c:659 src/expldifdlg.c:723
+#: src/importldif.c:982
 msgid "Finish"
 msgstr "Dokončiť"
 
-#: src/addrgather.c:644
+#: src/addrgather.c:645
 msgid "Collect email addresses from selected messages"
 msgstr "Zozbierať emailové adresy zvolených správ"
 
-#: src/addrgather.c:648
+#: src/addrgather.c:649
 msgid "Collect email addresses from folder"
 msgstr "Zozbierať emailové adresy zo zložky"
 
@@ -937,18 +939,18 @@ msgstr "Aktualizácia adries"
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr "Aktualizácia zlyhala. Zmeny neboli zapísané do adresára."
 
-#: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9788
+#: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9795
 msgid "Notice"
 msgstr "Upozornenie"
 
-#: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5853 src/compose.c:6395
-#: src/compose.c:12377 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
+#: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5856 src/compose.c:6401
+#: src/compose.c:12258 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
 #: src/messageview.c:858 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5111
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5091
 msgid "Warning"
 msgstr "Upozornenie"
 
-#: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5790 src/inc.c:723
+#: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5793 src/inc.c:726
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
@@ -1438,16 +1440,16 @@ msgstr "ODP"
 #: src/common/utils.c:4081
 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
 msgid "am"
-msgstr "dop."
+msgstr "dop"
 
 #: src/common/utils.c:4082
 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
 msgid "pm"
-msgstr "odp."
+msgstr "odp"
 
 #: src/compose.c:596
 msgid "_Add..."
-msgstr "_Pridať"
+msgstr "_Pridať..."
 
 #: src/compose.c:597 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:323
@@ -1456,7 +1458,7 @@ msgstr "_Odstrániť"
 
 #: src/compose.c:599 src/folderview.c:254
 msgid "_Properties..."
-msgstr "_Vlastnosti"
+msgstr "_Vlastnosti..."
 
 #: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:214
 msgid "_Message"
@@ -1721,12 +1723,12 @@ msgid "_Normal"
 msgstr "_Normálny"
 
 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:305
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:433
 msgid "_All"
 msgstr "_Všetkým"
 
 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:306
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:434
 msgid "_Sender"
 msgstr "Odo_sielateľ"
 
@@ -1781,10 +1783,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "Signing and encrypting have been disabled for this message."
 msgstr ""
-"Zvolili ste podpísať a/alebo šifrovať túto správu, ale nemáte nastavený "
-"systém súkromia.\n"
+"Zvolili ste podpísať a/alebo šifrovať túto správu, ale nemáte zvolený systém "
+"súkromia.\n"
 "\n"
-"Podpísanie a šifrovanie tejto správy bolo vypnuté."
+"Podpisovanie a šifrovanie tejto správy bolo vpynuté."
 
 #: src/compose.c:1051
 msgid "New message From format error."
@@ -1860,7 +1862,7 @@ msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "V odpovedi komu:"
 
 #: src/compose.c:2652 src/compose.c:5008 src/compose.c:5016
-#: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:421
+#: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:422
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
@@ -1868,7 +1870,7 @@ msgstr "Komu:"
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr "Nemožno priložiť súbor (zlyhala konverzia kódovania)."
 
-#: src/compose.c:2848 src/compose.c:10974
+#: src/compose.c:2848
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1906,7 +1908,7 @@ msgstr "Do tela správy vkladáte súbor %s. Ste si istý, že to chcete urobiť
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Ste si istý?"
 
-#: src/compose.c:3679 src/compose.c:10837 src/compose.c:11857
+#: src/compose.c:3679 src/compose.c:10844 src/compose.c:11738
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Vložiť"
 
@@ -1936,7 +1938,7 @@ msgstr "Správa: %s"
 #: src/compose.c:4852 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:696
 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
 msgid " [Edited]"
-msgstr "[Upravené]"
+msgstr " [Upravené]"
 
 #: src/compose.c:4859 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
 #, c-format
@@ -1966,12 +1968,12 @@ msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
 msgstr "Jediný príjemca je predvolená adresa „%s”. Odoslať i tak?"
 
 #: src/compose.c:5110 src/compose.c:5147 src/compose.c:5185 src/compose.c:5228
-#: src/prefs_account.c:3781 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
+#: src/prefs_account.c:3758 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
 msgid "Send"
 msgstr "Odoslať"
 
 #: src/compose.c:5112 src/compose.c:5149 src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
-#: src/compose.c:5791 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
+#: src/compose.c:5794 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218 src/toolbar.c:3054
 msgid "_Send"
 msgstr "_Odoslať"
@@ -2021,7 +2023,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
 "\n"
-"%s"
+"%s."
 
 #: src/compose.c:5260
 #, c-format
@@ -2065,7 +2067,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nie je dostupný šifrovací kľúč príjemcu."
 
-#: src/compose.c:5334 src/compose.c:5394
+#: src/compose.c:5337 src/compose.c:5397
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -2073,7 +2075,7 @@ msgstr ""
 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo ju možné odoslať.\n"
 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
 
-#: src/compose.c:5390
+#: src/compose.c:5393
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2082,7 +2084,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
 
-#: src/compose.c:5787
+#: src/compose.c:5790
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -2093,7 +2095,7 @@ msgstr ""
 "kódovania na %s.\n"
 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
 
-#: src/compose.c:5849
+#: src/compose.c:5852
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2106,69 +2108,69 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Odoslať aj tak?"
 
-#: src/compose.c:6081
+#: src/compose.c:6087
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Upozornenie šifrovania"
 
-#: src/compose.c:6082
+#: src/compose.c:6088
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "_Pokračovať"
 
-#: src/compose.c:6131
+#: src/compose.c:6137
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Nie je dostupné žiadny účet na odosielanie správ!"
 
-#: src/compose.c:6140
+#: src/compose.c:6146
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr "Zvolený účet nie je NNTP: Posielanie nie je možné."
 
-#: src/compose.c:6394
+#: src/compose.c:6400
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "Príloha %s už neexistuje. Ignorovať?"
 
-#: src/compose.c:6396 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
+#: src/compose.c:6402 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Zrušiť posielanie"
 
-#: src/compose.c:6396
+#: src/compose.c:6402
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignorovať prílohu"
 
-#: src/compose.c:6452
+#: src/compose.c:6458
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Pôvodná časť %s"
 
-#: src/compose.c:7052
+#: src/compose.c:7058
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Pridať do _adresára"
 
-#: src/compose.c:7219
+#: src/compose.c:7225
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Zmazať obsah položiek"
 
-#: src/compose.c:7223 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
+#: src/compose.c:7229 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Na automatické doplnenie z adresára použite <TAB>"
 
-#: src/compose.c:7455
+#: src/compose.c:7461
 msgid "Mime type"
 msgstr "Typ MIME"
 
-#: src/compose.c:7461 src/mimeview.c:302 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:451
-#: src/prefs_matcher.c:640 src/prefs_summaries.c:612
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:470
+#: src/compose.c:7467 src/mimeview.c:303 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:452
+#: src/prefs_matcher.c:641 src/prefs_summaries.c:633
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:472
 msgid "Size"
 msgstr "Veľkosť"
 
-#: src/compose.c:7523
+#: src/compose.c:7529
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Uložiť správu do "
 
-#: src/compose.c:7554 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
-#: src/editvcard.c:192 src/export.c:165 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
-#: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
+#: src/compose.c:7560 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
+#: src/editvcard.c:193 src/export.c:166 src/import.c:164 src/importmutt.c:239
+#: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:213
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:236
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
@@ -2177,27 +2179,27 @@ msgstr "Uložiť správu do "
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Prechádzať"
 
-#: src/compose.c:7570
+#: src/compose.c:7576
 msgid "Select folder to save message to"
 msgstr "Vyberte zložku na uloženie správy"
 
-#: src/compose.c:8027
+#: src/compose.c:8033
 msgid "Hea_der"
 msgstr "H_lavička"
 
-#: src/compose.c:8032
+#: src/compose.c:8038
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Prílohy"
 
-#: src/compose.c:8046
+#: src/compose.c:8052
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "_Ostatné"
 
-#: src/compose.c:8061
+#: src/compose.c:8067
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "Pre_dmet:"
 
-#: src/compose.c:8285
+#: src/compose.c:8291
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2206,19 +2208,19 @@ msgstr ""
 "Nemožno spustiť kontrolu preklepov.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8432
+#: src/compose.c:8438
 msgid "_From:"
 msgstr "O_d:"
 
-#: src/compose.c:8449
+#: src/compose.c:8455
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Účet, použitý pre tento email"
 
-#: src/compose.c:8451
+#: src/compose.c:8457
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adresa odosielateľa"
 
-#: src/compose.c:8633
+#: src/compose.c:8639
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2227,50 +2229,50 @@ msgstr ""
 "Nemožno načítať systém súkromia „%s”. Nebude možné podpísať ani zašifrovať "
 "túto správu."
 
-#: src/compose.c:8744 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
+#: src/compose.c:8750 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
 msgid "_None"
 msgstr "Žiad_na"
 
-#: src/compose.c:8845 src/prefs_template.c:751
+#: src/compose.c:8851 src/prefs_template.c:752
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "Telo šablóny má chybu v riadku %d."
 
-#: src/compose.c:8942
+#: src/compose.c:8948
 #, c-format
 msgctxt "'%s' stands for a header name"
 msgid "Template '%s' format error."
 msgstr "Chyba formátu šablóny „%s”."
 
-#: src/compose.c:9366
+#: src/compose.c:9372
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný typ MIME."
 
-#: src/compose.c:9381
+#: src/compose.c:9387
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
 
-#: src/compose.c:9455
+#: src/compose.c:9461
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:9472
+#: src/compose.c:9479
 msgid "MIME type"
 msgstr "Typ MIME"
 
-#: src/compose.c:9505
+#: src/compose.c:9512
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódovanie"
 
-#: src/compose.c:9525
+#: src/compose.c:9532
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta"
 
-#: src/compose.c:9526
+#: src/compose.c:9533
 msgid "File name"
 msgstr "Názov súboru"
 
-#: src/compose.c:9785
+#: src/compose.c:9792
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2281,19 +2283,19 @@ msgstr ""
 "Vynútiť ukončenie procesu?\n"
 "ID skupiny procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:10258 src/messageview.c:1088
+#: src/compose.c:10265 src/messageview.c:1088
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "Claws Mail potrebuje na odoslanie tejto správy pripojenie k sieti."
 
-#: src/compose.c:10451
+#: src/compose.c:10458
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Koncept nemožno uložiť."
 
-#: src/compose.c:10455
+#: src/compose.c:10462
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "Koncept nemožno uložiť"
 
-#: src/compose.c:10456
+#: src/compose.c:10463
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2301,24 +2303,24 @@ msgstr ""
 "Koncept nemožno uložiť.\n"
 "Chcete pokračovať v písaní, alebo zahodiť rozpísanú správu?"
 
-#: src/compose.c:10458
+#: src/compose.c:10465
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "+_Zrušiť skončenie"
 
-#: src/compose.c:10458
+#: src/compose.c:10465
 msgid "_Discard email"
 msgstr "_Zahodiť správu"
 
-#: src/compose.c:10647 src/compose.c:10661
+#: src/compose.c:10654 src/compose.c:10668
 msgid "Select file"
 msgstr "Zvoľte súbor"
 
-#: src/compose.c:10675
+#: src/compose.c:10682
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Súbor „%s” nemožno čítať."
 
-#: src/compose.c:10677
+#: src/compose.c:10684
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2327,59 +2329,50 @@ msgstr ""
 "Súbor „%s” obsahuje neplatné znaky pre\n"
 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
 
-#: src/compose.c:10756
+#: src/compose.c:10763
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zahodiť správu"
 
-#: src/compose.c:10757
+#: src/compose.c:10764
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
 
-#: src/compose.c:10758 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
+#: src/compose.c:10765 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Zahodiť"
 
-#: src/compose.c:10758 src/compose.c:10763
+#: src/compose.c:10765 src/compose.c:10770
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
 
-#: src/compose.c:10761 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
+#: src/compose.c:10768 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
 msgid "Save changes"
 msgstr "Uložiť zmeny"
 
-#: src/compose.c:10762
+#: src/compose.c:10769
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Táto správa bola zmenená. Uložiť posledné zmeny?"
 
-#: src/compose.c:10763
+#: src/compose.c:10770
 msgid "_Don't save"
 msgstr "_Neukladať"
 
-#: src/compose.c:10834
+#: src/compose.c:10841
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
 msgstr "Chcete použiť šablónu „%s”?"
 
-#: src/compose.c:10836
+#: src/compose.c:10843
 msgid "Apply template"
 msgstr "Použiť šablónu"
 
-#: src/compose.c:10837 src/prefs_actions.c:330 src/prefs_filtering_action.c:582
-#: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:794 src/prefs_template.c:310
+#: src/compose.c:10844 src/prefs_actions.c:331 src/prefs_filtering_action.c:583
+#: src/prefs_filtering.c:478 src/prefs_matcher.c:798 src/prefs_template.c:311
 #: src/prefs_toolbar.c:1018
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Nahradiť"
 
-#: src/compose.c:11024
-#, c-format
-msgid ""
-"The pasted image has been attached as: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Vložený obrázok bol pridaný ako príloha:\n"
-"%s"
-
-#: src/compose.c:11850
+#: src/compose.c:11731
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
@@ -2397,20 +2390,20 @@ msgstr[2] ""
 "Chcete vložiť obsah %d súborov do tela správy, alebo ich chcete pripojiť k "
 "správe ako prílohy?"
 
-#: src/compose.c:11856
+#: src/compose.c:11737
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Vložiť, alebo pripojiť ako prílohu?"
 
-#: src/compose.c:11857
+#: src/compose.c:11738
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Pripojiť"
 
-#: src/compose.c:12075
+#: src/compose.c:11956
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Chyba v tvare citácie na riadku %d."
 
-#: src/compose.c:12371
+#: src/compose.c:12252
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2428,7 +2421,7 @@ msgstr "Proces Claws Mail (%ld) prijal signál %ld"
 msgid "Claws Mail has crashed"
 msgstr "Claws Mail havaroval"
 
-#: src/crash.c:202
+#: src/crash.c:203
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -2437,23 +2430,23 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
 
-#: src/crash.c:207
+#: src/crash.c:208
 msgid "Debug log"
 msgstr "Ladiaci záznam"
 
-#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
+#: src/crash.c:252 src/toolbar.c:539
 msgid "Close"
 msgstr "Zavrieť"
 
-#: src/crash.c:256
+#: src/crash.c:257
 msgid "Save..."
-msgstr "Uložiť"
+msgstr "Uložiť..."
 
-#: src/crash.c:261
+#: src/crash.c:262
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
 
-#: src/crash.c:311
+#: src/crash.c:312
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
 
@@ -2529,15 +2522,15 @@ msgstr "Zahodiť"
 msgid "Apply"
 msgstr "Použiť"
 
-#: src/editaddress.c:851 src/editaddress.c:900
+#: src/editaddress.c:851 src/editaddress.c:901
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
 
-#: src/editaddress.c:929
+#: src/editaddress.c:930
 msgid "Choose a picture"
 msgstr "Vyberte obrázok"
 
-#: src/editaddress.c:948
+#: src/editaddress.c:949
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to import image: \n"
@@ -2546,58 +2539,58 @@ msgstr ""
 "Zlyhal import obrázku: \n"
 "%s"
 
-#: src/editaddress.c:990
+#: src/editaddress.c:991
 msgid "_Set picture"
 msgstr "_Nastaviť obrázok"
 
-#: src/editaddress.c:991
+#: src/editaddress.c:992
 msgid "_Unset picture"
 msgstr "_Zrušiť obrázok"
 
-#: src/editaddress.c:1049
+#: src/editaddress.c:1050
 msgid "Photo"
 msgstr "Fotografia"
 
-#: src/editaddress.c:1096 src/editaddress.c:1098 src/expldifdlg.c:516
+#: src/editaddress.c:1097 src/editaddress.c:1099 src/expldifdlg.c:516
 #: src/exporthtml.c:762 src/ldif.c:747
 msgid "Display Name"
 msgstr "Zobrazené meno"
 
-#: src/editaddress.c:1107 src/editaddress.c:1111 src/ldif.c:755
+#: src/editaddress.c:1108 src/editaddress.c:1112 src/ldif.c:755
 msgid "Last Name"
 msgstr "Priezvisko"
 
-#: src/editaddress.c:1108 src/editaddress.c:1110 src/ldif.c:751
+#: src/editaddress.c:1109 src/editaddress.c:1111 src/ldif.c:751
 msgid "First Name"
 msgstr "Krstné meno"
 
-#: src/editaddress.c:1114 src/editaddress.c:1116
+#: src/editaddress.c:1115 src/editaddress.c:1117
 msgid "Nickname"
 msgstr "Prezývka"
 
-#: src/editaddress.c:1252 src/editaddress.c:1293
+#: src/editaddress.c:1253 src/editaddress.c:1294
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
 
-#: src/editaddress.c:1478 src/editaddress.c:1511 src/editaddress.c:1527
+#: src/editaddress.c:1479 src/editaddress.c:1512 src/editaddress.c:1528
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:376
-#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:222
+#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:223
 msgid "Value"
 msgstr "Hodnota"
 
-#: src/editaddress.c:1593
+#: src/editaddress.c:1594
 msgid "_User Data"
 msgstr "Údaje o _používateľovi"
 
-#: src/editaddress.c:1594
+#: src/editaddress.c:1595
 msgid "_Email Addresses"
 msgstr "_Emailové adresy"
 
-#: src/editaddress.c:1597 src/editaddress.c:1600
+#: src/editaddress.c:1598 src/editaddress.c:1601
 msgid "O_ther Attributes"
 msgstr "Ďalšie _atribúty"
 
-#: src/editaddress.c:1768
+#: src/editaddress.c:1769
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to save image: \n"
@@ -2618,21 +2611,21 @@ msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
 msgid "Could not read file."
 msgstr "Nemožno čítať súbor."
 
-#: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
+#: src/editbook.c:149 src/editbook.c:263
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Upraviť adresár"
 
-#: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
+#: src/editbook.c:178 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:181
 msgid " Check File "
-msgstr "Skontrolovať súbor"
+msgstr " Skontrolovať súbor "
 
-#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2181
+#: src/editbook.c:183 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:186
+#: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:2158
 #: src/wizard.c:1198 src/wizard.c:1618
 msgid "File"
 msgstr "Súbor"
 
-#: src/editbook.c:281
+#: src/editbook.c:282
 msgid "Add New Addressbook"
 msgstr "Pridať nový adresár"
 
@@ -2644,46 +2637,46 @@ msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
 
-#: src/editgroup.c:325 src/exporthtml.c:598
+#: src/editgroup.c:326 src/exporthtml.c:598
 msgid "Group Name"
 msgstr "Názov skupiny"
 
-#: src/editgroup.c:344
+#: src/editgroup.c:345
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "Adresy v skupine"
 
-#: src/editgroup.c:378
+#: src/editgroup.c:379
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "Dostupné adresy"
 
-#: src/editgroup.c:452
+#: src/editgroup.c:453
 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr ""
 "Emailové adresy môžete presúvať z alebo do skupiny pomocou tlačidiel so "
 "šípkami"
 
-#: src/editgroup.c:500
+#: src/editgroup.c:501
 msgid "Edit Group Details"
 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
 
-#: src/editgroup.c:503
+#: src/editgroup.c:504
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Pridať novú skupinu"
 
-#: src/editgroup.c:552
+#: src/editgroup.c:553
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Upraviť zložku"
 
-#: src/editgroup.c:552
+#: src/editgroup.c:553
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Zadajte nový názov zložky:"
 
-#: src/editgroup.c:555 src/foldersel.c:570 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
 msgid "New folder"
 msgstr "Nová zložka"
 
-#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/mh_gtk.c:145
+#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:573 src/mh_gtk.c:145
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Zadajte názov novej zložky:"
@@ -2712,30 +2705,30 @@ msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte základ vyhľadávania"
 
-#: src/editldap_basedn.c:172 src/editldap.c:440 src/prefs_account.c:2933
+#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:441 src/prefs_account.c:2910
 #: src/prefs_proxy.c:98
 msgid "Hostname"
 msgstr "Meno počítača"
 
-#: src/editldap_basedn.c:182 src/editldap.c:457
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2940
+#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:458
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2917
 #: src/prefs_proxy.c:105 src/ssl_manager.c:117
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap_basedn.c:192 src/editldap.c:501
+#: src/editldap_basedn.c:193 src/editldap.c:502
 msgid "Search Base"
 msgstr "Báza vyhľadávania"
 
-#: src/editldap_basedn.c:220
+#: src/editldap_basedn.c:221
 msgid "Available Search Base(s)"
 msgstr "Dostupné bázy"
 
-#: src/editldap_basedn.c:326
+#: src/editldap_basedn.c:327
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr "Nemožno načítať bázu(y) vyhľadávania zo servera - prosím zadajte ručne"
 
-#: src/editldap_basedn.c:330 src/editldap.c:281
+#: src/editldap_basedn.c:331 src/editldap.c:281
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Nemožno sa pripojiť k serveru"
 
@@ -2755,15 +2748,15 @@ msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Úspešne pripojený k serveru"
 
-#: src/editldap.c:335 src/editldap.c:990
+#: src/editldap.c:335 src/editldap.c:991
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Upraviť LDAP server"
 
-#: src/editldap.c:436
+#: src/editldap.c:437
 msgid "A name that you wish to call the server."
 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
 
-#: src/editldap.c:449
+#: src/editldap.c:450
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
@@ -2775,15 +2768,15 @@ msgstr ""
 "„localhost”, ak požadovaný server LDAP beží na rovnakom počítači ako Claws "
 "Mail."
 
-#: src/editldap.c:468
+#: src/editldap.c:469
 msgid "STARTTLS"
 msgstr "STARTTLS"
 
-#: src/editldap.c:469 src/prefs_account.c:3854
+#: src/editldap.c:470 src/prefs_account.c:3831
 msgid "SSL/TLS"
 msgstr "SSL/TLS"
 
-#: src/editldap.c:473
+#: src/editldap.c:474
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
@@ -2794,7 +2787,7 @@ msgstr ""
 "nešifrované a je zabezpečené príkazom STARTTLS. Ak spojenie zlyhá, overte "
 "správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:478
+#: src/editldap.c:479
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
@@ -2804,21 +2797,21 @@ msgstr ""
 "zlyhá, skontrolujte správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a "
 "TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:490
+#: src/editldap.c:491
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
 msgstr ""
 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
 "389."
 
-#: src/editldap.c:493
+#: src/editldap.c:494
 msgid " Check Server "
-msgstr "Overiť server"
+msgstr " Overiť server "
 
-#: src/editldap.c:497
+#: src/editldap.c:498
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
 msgstr "Stlačte toto tlačidlo na vyskúšanie pripojenia k serveru."
 
-#: src/editldap.c:510
+#: src/editldap.c:511
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
@@ -2831,18 +2824,18 @@ msgstr ""
 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
 
-#: src/editldap.c:521
+#: src/editldap.c:522
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
 msgstr ""
 "Stlačte toto tlačidlo na vyhľadanie názvov zložiek dostupných na servere."
 
-#: src/editldap.c:577
+#: src/editldap.c:578
 msgid "Search Attributes"
 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
 
-#: src/editldap.c:586
+#: src/editldap.c:587
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
@@ -2850,11 +2843,11 @@ msgstr ""
 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
 "adresy."
 
-#: src/editldap.c:589
+#: src/editldap.c:590
 msgid " Defaults "
 msgstr " Štandardné "
 
-#: src/editldap.c:593
+#: src/editldap.c:594
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
@@ -2862,11 +2855,11 @@ msgstr ""
 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
 
-#: src/editldap.c:599
+#: src/editldap.c:600
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
 
-#: src/editldap.c:613
+#: src/editldap.c:614
 msgid ""
 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
@@ -2887,11 +2880,11 @@ msgstr ""
 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
 "spotreby pamäte."
 
-#: src/editldap.c:630
+#: src/editldap.c:631
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
 
-#: src/editldap.c:635
+#: src/editldap.c:636
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
@@ -2899,11 +2892,11 @@ msgstr ""
 "Zvoľte túto možnosť na zahrnutie tohoto servera do dynamického vyhľadávania "
 "pri použití dopĺňania adries."
 
-#: src/editldap.c:641
+#: src/editldap.c:642
 msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
 
-#: src/editldap.c:646
+#: src/editldap.c:647
 msgid ""
 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
@@ -2911,16 +2904,16 @@ msgid ""
 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
 "searches against other address interfaces."
 msgstr ""
-"hľadanie mien a adries možno realizovať pomocou vyhľadávacích výrazov "
+"Hľadanie mien a adries možno realizovať pomocou vyhľadávacích výrazov "
 "„začína” alebo ”obsahuje”. Zvoľte túto možnosť na vyhľadanie pomocou výrazu "
 "„obsahuje”. Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
 "dokončovanie adries výraz „začína” pre všetky ostatné vyhľadávania."
 
-#: src/editldap.c:709
+#: src/editldap.c:710
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Priradiť DN"
 
-#: src/editldap.c:718
+#: src/editldap.c:719
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2932,51 +2925,51 @@ msgstr ""
 "dc=claws-mail,dc=sk”. Pri vyhľadávaní je toto pole väčšinou ponechané "
 "prázdne."
 
-#: src/editldap.c:725
+#: src/editldap.c:726
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Heslo bind"
 
-#: src/editldap.c:735
+#: src/editldap.c:736
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako používateľ „Bind DN”."
 
-#: src/editldap.c:738 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2026
-#: src/prefs_account.c:2745 src/prefs_account.c:2773 src/prefs_account.c:2978
+#: src/editldap.c:739 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2003
+#: src/prefs_account.c:2722 src/prefs_account.c:2750 src/prefs_account.c:2955
 #: src/prefs_proxy.c:146
 msgid "Show password"
 msgstr "Zobraziť heslo"
 
-#: src/editldap.c:747
+#: src/editldap.c:748
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Časový limit (v sekundách)"
 
-#: src/editldap.c:760
+#: src/editldap.c:761
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgstr "Časový limit v sekundách."
 
-#: src/editldap.c:764
+#: src/editldap.c:765
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Maximum záznamov"
 
-#: src/editldap.c:777
+#: src/editldap.c:778
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
 
-#: src/editldap.c:792 src/prefs_account.c:3745
+#: src/editldap.c:793 src/prefs_account.c:3722
 msgid "Basic"
 msgstr "Základné"
 
-#: src/editldap.c:794 src/gtk/quicksearch.c:706
+#: src/editldap.c:795 src/gtk/quicksearch.c:706
 msgid "Extended"
 msgstr "Rozšírené"
 
-#: src/editldap.c:995
+#: src/editldap.c:996
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Pridať nový LDAP server"
 
-#: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1402
-#: src/prefs_summaries.c:619
+#: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1403
+#: src/prefs_summaries.c:640
 msgid "Tag"
 msgstr "Značka"
 
@@ -3009,11 +3002,11 @@ msgctxt "Dialog title"
 msgid "Apply tags"
 msgstr "Použiť značky"
 
-#: src/edittags.c:566
+#: src/edittags.c:567
 msgid "New tag:"
 msgstr "Nová značka:"
 
-#: src/edittags.c:599
+#: src/edittags.c:600
 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
 msgstr "Prosím zvoľte značky na použitie alebo odstránenie. Zmeny sú okamžité."
 
@@ -3025,11 +3018,11 @@ msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
 msgid "Select vCard File"
 msgstr "Vyberte súbor vCard"
 
-#: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
+#: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:257
 msgid "Edit vCard Entry"
 msgstr "Upraviť vCard záznam"
 
-#: src/editvcard.c:261
+#: src/editvcard.c:262
 msgid "Add New vCard Entry"
 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
 
@@ -3095,7 +3088,7 @@ msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "Výstupný súbor HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:172 src/import.c:170
+#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:173 src/import.c:171
 #: src/importldif.c:568
 msgid "B_rowse"
 msgstr "P_rehliadať"
@@ -3105,16 +3098,16 @@ msgid "Stylesheet"
 msgstr "Štýlopis"
 
 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1577
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:123 src/mainwindow.c:1181
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:127 src/mainwindow.c:1181
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:1040
-#: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6289
+#: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6269
 msgid "None"
 msgstr "Žiadna"
 
 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:523
 #: src/prefs_folder_item.c:1198 src/prefs_folder_item.c:1230
-#: src/prefs_other.c:128 src/prefs_other.c:416
+#: src/prefs_other.c:129 src/prefs_other.c:417
 msgid "Default"
 msgstr "Štandardné"
 
@@ -3179,11 +3172,11 @@ msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:979
+#: src/exphtmldlg.c:657 src/expldifdlg.c:721 src/importldif.c:980
 msgid "File Info"
 msgstr "Údaje o súbore"
 
-#: src/exphtmldlg.c:657
+#: src/exphtmldlg.c:658
 msgid "Format"
 msgstr "Formát"
 
@@ -3342,43 +3335,43 @@ msgstr ""
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:721
+#: src/expldifdlg.c:722
 msgid "Distinguished Name"
 msgstr "Distguished Name"
 
-#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8504
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8482
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
 
-#: src/export.c:131
+#: src/export.c:132
 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
 msgstr "Zvoľte zložku na export a zadajte súbor mbox."
 
-#: src/export.c:142
+#: src/export.c:143
 msgid "Source folder:"
 msgstr "Zdrojová zložka:"
 
-#: src/export.c:148 src/import.c:142
+#: src/export.c:149 src/import.c:143
 msgid "Mbox file:"
 msgstr "Súbor mbox:"
 
-#: src/export.c:204
+#: src/export.c:205
 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
 msgstr "Musíte zadať názov cieľového súboru mbox."
 
-#: src/export.c:209
+#: src/export.c:210
 msgid "Source folder can't be left empty."
 msgstr "Musíte zadať názov zdrojovej zložky."
 
-#: src/export.c:222
+#: src/export.c:223
 msgid "Couldn't find the source folder."
 msgstr "Nemožno nájsť zadanú zdrojovú zložku."
 
-#: src/export.c:246
+#: src/export.c:247
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Zvoľte súbor na exportovanie"
 
-#: src/export.c:269
+#: src/export.c:270
 msgid "Select folder to export"
 msgstr "Zvoľte zložku na export"
 
@@ -3386,7 +3379,7 @@ msgstr "Zvoľte zložku na export"
 msgid "Full Name"
 msgstr "Celé meno"
 
-#: src/exporthtml.c:772 src/importldif.c:980
+#: src/exporthtml.c:772 src/importldif.c:981
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:772
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atribúty"
@@ -3625,31 +3618,31 @@ msgstr "Koncepty"
 #: src/folder.c:2042
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "Spracúvam (%s)\n"
+msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
 
 #: src/folder.c:3289
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s...\n"
-msgstr "Kopírujem %s do %s\n"
+msgstr "Kopírujem %s do %s...\n"
 
 #: src/folder.c:3289
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
-msgstr "Presúvam %s do %s\n"
+msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
 
 #: src/folder.c:3599
 #, c-format
 msgid "Updating cache for %s..."
-msgstr "Aktualizujem vyrovnávaciu pamäť zložky %s"
+msgstr "Aktualizujem vyrovnávaciu pamäť zložky %s..."
 
 #: src/folder.c:4461
 msgid "Processing messages..."
-msgstr "Spracúvam správy"
+msgstr "Spracúvam správy..."
 
 #: src/folder.c:4596
 #, c-format
 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
-msgstr "Synchronizujem %s na použitie pri odpojení\n"
+msgstr "Synchronizujem %s na použitie pri odpojení...\n"
 
 #: src/folder.c:4855
 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
@@ -3659,16 +3652,16 @@ msgstr "Názov zložky nemôže začínať alebo končiť bodkou."
 msgid "A folder name can not end with a space."
 msgstr "Názov zložky nemôže končiť bodkou."
 
-#: src/foldersel.c:249
+#: src/foldersel.c:250
 msgid "Select folder"
 msgstr "Zvoľte zložku"
 
-#: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
+#: src/foldersel.c:574 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nová zložka"
 
-#: src/foldersel.c:580 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
+#: src/foldersel.c:582 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:202
@@ -3677,7 +3670,7 @@ msgstr "Nová zložka"
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "Názov zložky nemôže obsahovať „%c”."
 
-#: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
+#: src/foldersel.c:597 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:214
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2075
@@ -3685,7 +3678,7 @@ msgstr "Názov zložky nemôže obsahovať „%c”."
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Zložka „%s” už existuje."
 
-#: src/foldersel.c:602 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
+#: src/foldersel.c:604 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:125
 #, c-format
@@ -3714,33 +3707,33 @@ msgstr "Sp_ustiť pravidlá spracovania"
 
 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:562
 msgid "_Search folder..."
-msgstr "Pre_hľadať zložku"
+msgstr "Pre_hľadať zložku..."
 
 #: src/folderview.c:255
 msgid "Process_ing..."
-msgstr "Spracovan_ie"
+msgstr "Spracovan_ie..."
 
 #: src/folderview.c:256
 msgid "Empty _trash..."
-msgstr "V_yprázdniť kôš"
+msgstr "V_yprázdniť kôš..."
 
 #: src/folderview.c:257
 msgid "Send _queue..."
-msgstr "Odoslať _front"
+msgstr "Odoslať _front..."
 
 #: src/folderview.c:264
 msgid "Set Displayed columns"
-msgstr "Nastaviť zobrazené stĺpce"
+msgstr "Nastaviť zobrazované stĺpce"
 
 #: src/folderview.c:403 src/folderview.c:450
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
-#: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6563
+#: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6543
 msgid "New"
 msgstr "Nový"
 
 #: src/folderview.c:404 src/folderview.c:451
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
-#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6565
+#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6545
 #: src/toolbar.c:512
 msgid "Unread"
 msgstr "Neprečítané"
@@ -3751,15 +3744,15 @@ msgid "Total"
 msgstr "Celkom"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:471
+#: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:473
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
 #: src/folderview.c:783
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "Nastavujem informácie zložky"
+msgstr "Nastavujem informácie zložky..."
 
-#: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4308
+#: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4288
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
 
@@ -3771,11 +3764,11 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky a jej podzložiek ako "
 "prečítané?"
 
-#: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4309
+#: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4289
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako prečítané?"
 
-#: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4354
+#: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4334
 msgid "Mark all as unread"
 msgstr "Označiť všetky ako neprečítané"
 
@@ -3787,19 +3780,19 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky a jej podzložiek ako "
 "neprečítané?"
 
-#: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4355
+#: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4335
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako neprečítané?"
 
-#: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4637
+#: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4643
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s/%s..."
-msgstr "Prehľadávanie zložky %s/%s"
+msgstr "Prehľadávanie zložky %s/%s..."
 
-#: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4641 src/mainwindow.c:5290 src/setup.c:96
+#: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4647 src/mainwindow.c:5280 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
-msgstr "Prehľadávanie zložky %s"
+msgstr "Prehľadávanie zložky %s..."
 
 #: src/folderview.c:1101
 msgid "Rebuild folder tree"
@@ -3814,11 +3807,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/folderview.c:1112
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr "Obnovujem strom zložiek"
+msgstr "Obnovujem strom zložiek..."
 
 #: src/folderview.c:1114
 msgid "Scanning folder tree..."
-msgstr "Skenujem strom zložiek"
+msgstr "Skenujem strom zložiek..."
 
 #: src/folderview.c:1205
 #, c-format
@@ -3827,17 +3820,17 @@ msgstr "Nemožno skenovať obsah zložky %s\n"
 
 #: src/folderview.c:1259
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr "Kontrolujem nové správy vo všetkých zložkách"
+msgstr "Kontrolujem nové správy vo všetkých zložkách..."
 
 #: src/folderview.c:2233
 #, c-format
 msgid "Closing folder %s..."
-msgstr "Zatváram zložku %s"
+msgstr "Zatváram zložku %s..."
 
 #: src/folderview.c:2328
 #, c-format
 msgid "Opening folder %s..."
-msgstr "Otváram zložku %s"
+msgstr "Otváram zložku %s..."
 
 #: src/folderview.c:2346
 msgid "Folder could not be opened."
@@ -3855,7 +3848,7 @@ msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
 msgid "_Empty trash"
 msgstr "_Vyprázdniť kôš"
 
-#: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1662 src/toolbar.c:3032
+#: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1661 src/toolbar.c:3032
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Varovanie odpojenia"
 
@@ -3875,7 +3868,7 @@ msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
 
-#: src/folderview.c:2557 src/main.c:2811 src/toolbar.c:3075
+#: src/folderview.c:2557 src/main.c:2812 src/toolbar.c:3075
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3905,12 +3898,12 @@ msgstr "Presunúť zložku"
 #: src/folderview.c:2646
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s..."
-msgstr "Kopírujem %s do %s"
+msgstr "Kopírujem %s do %s..."
 
 #: src/folderview.c:2646
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "Presúvam %s do %s"
+msgstr "Presúvam %s do %s..."
 
 #: src/folderview.c:2680
 msgid "Source and destination are the same."
@@ -3941,7 +3934,7 @@ msgstr "Presun zlyhal!"
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Nastavenie spracovania zložky %s"
 
-#: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4763 src/summaryview.c:4869
+#: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4743 src/summaryview.c:4849
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr "Zvolená cieľová zložka môže obsahovať len podzložky."
 
@@ -3987,15 +3980,15 @@ msgstr "len na čítanie"
 msgid "unknown"
 msgstr "neznáme"
 
-#: src/grouplistdialog.c:421
+#: src/grouplistdialog.c:424
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Nemožno získať zoznam diskusných skupín."
 
-#: src/grouplistdialog.c:458 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
+#: src/grouplistdialog.c:461 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
 msgid "Done."
 msgstr "Hotovo."
 
-#: src/grouplistdialog.c:491
+#: src/grouplistdialog.c:494
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
@@ -4023,13 +4016,13 @@ msgstr ""
 "Claws Mail je slobodný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si prajete "
 "prispieť na projekt Claws Mail, môžete tak učiniť na:"
 
-#: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:851
+#: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:852
 msgid ""
-"Copyright (C) 1999-2019\n"
+"Copyright (C) 1999-2020\n"
 "The Claws Mail Team\n"
 "and Hiroyuki Yamamoto"
 msgstr ""
-"Copyright (C) 1999 – 2019\n"
+"Copyright (C) 1999 – 2020\n"
 "Tím Claws Mail\n"
 "a Hiroyuki Yamamoto"
 
@@ -4179,46 +4172,46 @@ msgid ""
 "this program. If not, see "
 msgstr ""
 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
-"programom; ak to tak nie je, navštívte"
+"programom; ak to tak nie je, navštívte "
 
-#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2635
+#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2636
 msgid "Session statistics\n"
 msgstr "Štatistiky relácie\n"
 
-#: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2645 src/main.c:2648
+#: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2646 src/main.c:2649
 #, c-format
 msgid "Started: %s\n"
 msgstr "Začatá: %s\n"
 
-#: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2654
+#: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2655
 msgid "Incoming traffic\n"
 msgstr "Došlá komunikácia\n"
 
-#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2657
+#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2658
 #, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
 msgstr "Prijaté správy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2663
+#: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2664
 msgid "Outgoing traffic\n"
 msgstr "Odoslaná komunikácia\n"
 
-#: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2666
+#: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2667
 #, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
 msgstr "Nové/presmerované správy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2670
+#: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2671
 #, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
 msgstr "Odpovede na správy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2674
+#: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2675
 #, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
 msgstr "Presmerované správy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2678
+#: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2679
 #, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
 msgstr "Odoslané správy celkom: %d\n"
@@ -4227,27 +4220,27 @@ msgstr "Odoslané správy celkom: %d\n"
 msgid "About Claws Mail"
 msgstr "O programe Claws Mail"
 
-#: src/gtk/about.c:865
+#: src/gtk/about.c:866
 msgid "_Info"
 msgstr "_Informácie"
 
-#: src/gtk/about.c:871
+#: src/gtk/about.c:872
 msgid "_Authors"
 msgstr "_Autori"
 
-#: src/gtk/about.c:877
+#: src/gtk/about.c:878
 msgid "_Features"
 msgstr "_Vlastnosti"
 
-#: src/gtk/about.c:883
+#: src/gtk/about.c:884
 msgid "_License"
 msgstr "_Licencia"
 
-#: src/gtk/about.c:891
+#: src/gtk/about.c:892
 msgid "_Release Notes"
 msgstr "_Poznámky k verzii"
 
-#: src/gtk/about.c:897
+#: src/gtk/about.c:898
 msgid "_Statistics"
 msgstr "Štati_stiky"
 
@@ -4315,11 +4308,11 @@ msgstr "Fialová"
 msgid "Set mailbox order"
 msgstr "Nastaviť poradie schránok"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:276
+#: src/gtk/foldersort.c:277
 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
 msgstr "Presuňte schránky hore alebo dole na zmenu poradia v Zozname zložiek."
 
-#: src/gtk/foldersort.c:310
+#: src/gtk/foldersort.c:311
 msgid "Mailboxes"
 msgstr "Schránky"
 
@@ -4364,7 +4357,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
 msgid "More..."
-msgstr "Ďalšie"
+msgstr "Ďalšie..."
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
 #, c-format
@@ -4381,7 +4374,7 @@ msgstr "Pridať do osobného slovníka"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
 msgid "Replace with..."
-msgstr "Nahradiť čím"
+msgstr "Nahradiť čím..."
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
 #, c-format
@@ -4443,11 +4436,11 @@ msgstr "Zlyhalo: neznáma chyba (%d)."
 
 #: src/gtk/gtkutils.c:1938
 msgid "Configuring..."
-msgstr "Nastavovanie"
+msgstr "Nastavovanie..."
 
-#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1224
-#: src/prefs_matcher.c:645 src/prefs_matcher.c:2213 src/prefs_summaries.c:613
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:469
+#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1225
+#: src/prefs_matcher.c:646 src/prefs_matcher.c:2217 src/prefs_summaries.c:634
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:471
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
@@ -4455,13 +4448,13 @@ msgstr "Dátum"
 msgid "Date:"
 msgstr "Dátum:"
 
-#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1221
-#: src/prefs_matcher.c:2210 src/prefs_summaries.c:615
-#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:467
+#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1222
+#: src/prefs_matcher.c:2214 src/prefs_summaries.c:636
+#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:469
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#: src/gtk/headers.h:10 src/summary_search.c:414
+#: src/gtk/headers.h:10 src/summary_search.c:415
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
@@ -4477,14 +4470,14 @@ msgstr "Odosielateľ:"
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Odpovedať komu"
 
-#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1222
-#: src/prefs_matcher.c:2211 src/prefs_summaries.c:616
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:468
+#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1223
+#: src/prefs_matcher.c:2215 src/prefs_summaries.c:637
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:470
 msgid "To"
 msgstr "Komu"
 
-#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1223
-#: src/prefs_matcher.c:2212 src/quote_fmt.c:58
+#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1224
+#: src/prefs_matcher.c:2216 src/quote_fmt.c:58
 msgid "Cc"
 msgstr "Kópia"
 
@@ -4492,8 +4485,8 @@ msgstr "Kópia"
 msgid "Bcc"
 msgstr "Slepá kópia"
 
-#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1225
-#: src/prefs_matcher.c:2214 src/quote_fmt.c:61
+#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1226
+#: src/prefs_matcher.c:2218 src/quote_fmt.c:61
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Message-ID"
 
@@ -4505,8 +4498,8 @@ msgstr "Message-ID:"
 msgid "In-Reply-To"
 msgstr "In-Reply-To"
 
-#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1227
-#: src/prefs_matcher.c:2216 src/quote_fmt.c:60
+#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1228
+#: src/prefs_matcher.c:2220 src/quote_fmt.c:60
 msgid "References"
 msgstr "Odkazy"
 
@@ -4514,14 +4507,14 @@ msgstr "Odkazy"
 msgid "References:"
 msgstr "Odkazy:"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1220
-#: src/prefs_matcher.c:2209 src/prefs_summaries.c:617
-#: src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:466
+#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1221
+#: src/prefs_matcher.c:2213 src/prefs_summaries.c:638
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:468
 msgid "Subject"
 msgstr "Predmet"
 
 #: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:705
-#: src/summary_search.c:428
+#: src/summary_search.c:429
 msgid "Subject:"
 msgstr "Predmet:"
 
@@ -4613,8 +4606,8 @@ msgstr "Received"
 msgid "Received:"
 msgstr "Received:"
 
-#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1226
-#: src/prefs_matcher.c:2215 src/quote_fmt.c:59
+#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1227
+#: src/prefs_matcher.c:2219 src/quote_fmt.c:59
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Diskusné skupiny"
 
@@ -4639,9 +4632,9 @@ msgid "Seen:"
 msgstr "Seen:"
 
 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:190 src/prefs_summaries.c:621
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:190 src/prefs_summaries.c:642
 #: src/prefs_summary_column.c:78 src/prefs_themes.c:1034 src/ssl_manager.c:124
-#: src/summaryview.c:2918
+#: src/summaryview.c:2898
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
@@ -4685,7 +4678,7 @@ msgstr "User-Agent:"
 msgid "Content-Type"
 msgstr "Content-Type"
 
-#: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:338
+#: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:340
 msgid "Content-Type:"
 msgstr "Content-Type:"
 
@@ -4937,7 +4930,7 @@ msgstr "Poštová schránka IMAP zobrazujúca len vyžiadané zložky"
 msgid "Icon Legend"
 msgstr "Legenda k ikonám"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:145
+#: src/gtk/icon_legend.c:146
 msgid ""
 "The following icons are used to show the status of messages and folders:"
 msgstr "Nasledujúce ikony sú použité na zobrazenie stavu správ alebo zložiek:"
@@ -4970,19 +4963,19 @@ msgstr "Zapamätať heslo počas tejto relácie"
 msgid "Remember this"
 msgstr "Zapamätať si"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:449
+#: src/gtk/logwindow.c:450
 msgid "_Go to last error"
 msgstr "Prejsť na _poslednú chybu"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:456
+#: src/gtk/logwindow.c:457
 msgid "Clear _Log"
 msgstr "Vyčistiť okno _záznamu"
 
-#: src/gtk/menu.c:135
+#: src/gtk/menu.c:139
 msgid "Warning:"
 msgstr "Upozornenie:"
 
-#: src/gtk/menu.c:136
+#: src/gtk/menu.c:140
 msgid ""
 "This URL was too long for displaying and\n"
 "has been truncated for safety. This message could be\n"
@@ -5053,38 +5046,38 @@ msgstr ""
 msgid "Plugins"
 msgstr "Zásuvné moduly"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:336
+#: src/gtk/pluginwindow.c:337
 msgid "_Load..."
-msgstr "_Načítať"
+msgstr "_Načítať..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:337
+#: src/gtk/pluginwindow.c:338
 msgid "_Unload"
 msgstr "_Odobrať"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:235
+#: src/gtk/pluginwindow.c:352 src/prefs_summaries.c:237
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:375
+#: src/gtk/pluginwindow.c:376
 #, c-format
 msgid "For more information about plugins see the %sClaws Mail website%s."
 msgstr ""
 "Ďalšie informácie o zásuvnom module môžete nájsť na %swebovej stránke Claws "
 "Mail%s."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:416
+#: src/gtk/pluginwindow.c:417
 msgid "Click here to load one or more plugins"
 msgstr "Toto tlačidlo načíta jeden alebo viac zásuvných modulov"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:419
+#: src/gtk/pluginwindow.c:420
 msgid "Unload the selected plugin"
 msgstr "Odobrať zvolený zásuvný modul"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:484
+#: src/gtk/pluginwindow.c:485
 msgid "Loaded plugins"
 msgstr "Načítané zásuvné moduly"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:639
+#: src/gtk/prefswindow.c:640
 msgid "Page Index"
 msgstr "Obsah Stránky"
 
@@ -5092,12 +5085,12 @@ msgstr "Obsah Stránky"
 msgid "_Hide"
 msgstr "_Skryť"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:693
-#: src/prefs_account.c:3744 src/prefs_account.c:3762 src/prefs_account.c:3780
-#: src/prefs_account.c:3798 src/prefs_account.c:3816 src/prefs_account.c:3834
-#: src/prefs_account.c:3853 src/prefs_account.c:3946 src/prefs_account.c:3964
-#: src/prefs_filtering_action.c:1379 src/prefs_filtering.c:397
-#: src/prefs_filtering.c:1883
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:694
+#: src/prefs_account.c:3721 src/prefs_account.c:3739 src/prefs_account.c:3757
+#: src/prefs_account.c:3775 src/prefs_account.c:3793 src/prefs_account.c:3811
+#: src/prefs_account.c:3830 src/prefs_account.c:3923 src/prefs_account.c:3941
+#: src/prefs_filtering_action.c:1380 src/prefs_filtering.c:398
+#: src/prefs_filtering.c:1884
 msgid "Account"
 msgstr "Účet"
 
@@ -5143,11 +5136,11 @@ msgstr "vymazané správy"
 
 #: src/gtk/quicksearch.c:482
 msgid "messages whose date is after requested date (time is optional)"
-msgstr "správy, ktoré sú starÅ¡ie ako zadaný dátum (čas je voliteľný)"
+msgstr "správy, ktorých dátum je po zadanom dátume (čas je voliteľný)"
 
 #: src/gtk/quicksearch.c:484
 msgid "messages whose date is before requested date (time is optional)"
-msgstr "správy, ktoré sú novÅ¡ie ako zadaný dátum (čas je voliteľný)"
+msgstr "správy, ktorých dátum je pred zadaným dátumom (čas je voliteľný)"
 
 #: src/gtk/quicksearch.c:486
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
@@ -5306,7 +5299,7 @@ msgstr ""
 "povolené sú všetky filtrovacie výrazy, ale nemožno ich kombinovať pomocou "
 "logických operátorov s výrazmi vyššie"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:535 src/summary_search.c:461
+#: src/gtk/quicksearch.c:535 src/summary_search.c:462
 msgid "Extended Search"
 msgstr "Rozšírené vyhľadávanie"
 
@@ -5349,7 +5342,7 @@ msgstr "Spustiť pri zvolení"
 msgid "Clear the current search"
 msgstr "Zrušiť súčasné vyhľadávanie"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:790 src/summary_search.c:412
+#: src/gtk/quicksearch.c:790 src/summary_search.c:413
 msgid "Edit search criteria"
 msgstr "Upraviť vyhľadávacie kritériá"
 
@@ -5365,20 +5358,20 @@ msgstr "_Informácia"
 msgid "E_dit"
 msgstr "_Upraviť"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:839 src/gtk/quicksearch.c:863 src/prefs_actions.c:348
-#: src/prefs_filtering.c:495 src/prefs_template.c:329
+#: src/gtk/quicksearch.c:839 src/gtk/quicksearch.c:863 src/prefs_actions.c:349
+#: src/prefs_filtering.c:496 src/prefs_template.c:330
 msgid "C_lear"
 msgstr "Vy_mazať"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/ssl_manager.c:300
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/ssl_manager.c:301
 #, c-format
 msgid "Correct%s"
 msgstr "Správne%s"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/gtk/sslcertwindow.c:183
-#: src/ssl_manager.c:300 src/ssl_manager.c:304
+#: src/ssl_manager.c:301 src/ssl_manager.c:305
 msgid " (expired)"
-msgstr "(platnosť skončila)"
+msgstr " (vypršané)"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:188
 msgid "Owner"
@@ -5410,7 +5403,7 @@ msgstr "Stav podpisu: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:261
 msgid "Expired on: "
-msgstr "Dátum skončenia platnosti: "
+msgstr "Platnosť skončila: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:261
 msgid "Expires on: "
@@ -5529,15 +5522,15 @@ msgstr "Značky:"
 
 #: src/headerview.c:192 src/plugins/notification/notification_popup.c:313
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:620
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3519
-#: src/summaryview.c:3537 src/summaryview.c:3576
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3499
+#: src/summaryview.c:3517 src/summaryview.c:3556
 msgid "(No From)"
 msgstr "(bez Odosielateľa)"
 
 #: src/headerview.c:207 src/plugins/notification/notification_popup.c:315
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:624
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3588
-#: src/summaryview.c:3591
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3568
+#: src/summaryview.c:3571
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(bez Predmetu)"
 
@@ -5545,17 +5538,17 @@ msgstr "(bez Predmetu)"
 msgid "Error:"
 msgstr "Chyba:"
 
-#: src/image_viewer.c:310 src/mimeview.c:2657
+#: src/image_viewer.c:312 src/mimeview.c:2666
 #: src/plugins/att_remover/att_remover.c:306
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
 msgid "Filename:"
 msgstr "Názov súboru:"
 
-#: src/image_viewer.c:317
+#: src/image_viewer.c:319
 msgid "Filesize:"
 msgstr "Veľkosť súboru:"
 
-#: src/image_viewer.c:366
+#: src/image_viewer.c:368
 msgid "Load Image"
 msgstr "Načítať obrázok"
 
@@ -5619,123 +5612,123 @@ msgstr "spojenie nebolo prijaté"
 
 #: src/imap.c:654
 msgid "APPEND error"
-msgstr "chyba pri APPEND"
+msgstr "Chyba pri APPEND"
 
 #: src/imap.c:657
 msgid "NOOP error"
-msgstr "chyba pri NOOP"
+msgstr "Chyba pri NOOP"
 
 #: src/imap.c:660
 msgid "LOGOUT error"
-msgstr "chyba pri LOGOUT"
+msgstr "Chyba pri LOGOUT"
 
 #: src/imap.c:663
 msgid "CAPABILITY error"
-msgstr "chyba pri CAPABILITY"
+msgstr "Chyba pri CAPABILITY"
 
 #: src/imap.c:666
 msgid "CHECK error"
-msgstr "chyba pri CHECK"
+msgstr "Chyba pri CHECK"
 
 #: src/imap.c:669
 msgid "CLOSE error"
-msgstr "chyba pri CLOSE"
+msgstr "Chyba pri CLOSE"
 
 #: src/imap.c:672
 msgid "EXPUNGE error"
-msgstr "chyba pri EXPUNGE"
+msgstr "Chyba pri EXPUNGE"
 
 #: src/imap.c:675
 msgid "COPY error"
-msgstr "chyba pri COPY"
+msgstr "Chyba pri COPY"
 
 #: src/imap.c:678
 msgid "UID COPY error"
-msgstr "chyba pri UID COPY"
+msgstr "Chyba pri UID COPY"
 
 #: src/imap.c:681
 msgid "CREATE error"
-msgstr "chyba pri CREATE"
+msgstr "Chyba pri CREATE"
 
 #: src/imap.c:684
 msgid "DELETE error"
-msgstr "chyba pri DELETE"
+msgstr "Chyba pri DELETE"
 
 #: src/imap.c:687
 msgid "EXAMINE error"
-msgstr "chyba pri EXAMINE"
+msgstr "Chyba pri EXAMINE"
 
 #: src/imap.c:690
 msgid "FETCH error"
-msgstr "chyba pri FETCH"
+msgstr "Chyba pri FETCH"
 
 #: src/imap.c:693
 msgid "UID FETCH error"
-msgstr "chyba pri UID FETCH"
+msgstr "Chyba pri UID FETCH"
 
 #: src/imap.c:696
 msgid "LIST error"
-msgstr "chyba pri LIST"
+msgstr "Chyba pri LIST"
 
 #: src/imap.c:699
 msgid "LOGIN error"
-msgstr "chyba pri LOGIN"
+msgstr "Chyba pri LOGIN"
 
 #: src/imap.c:702
 msgid "LSUB error"
-msgstr "chyba pri LSUB"
+msgstr "Chyba pri LSUB"
 
 #: src/imap.c:705
 msgid "RENAME error"
-msgstr "chyba pri RENAME"
+msgstr "Chyba pri RENAME"
 
 #: src/imap.c:708
 msgid "SEARCH error"
-msgstr "chyba pri SEARCH"
+msgstr "Chyba pri SEARCH"
 
 #: src/imap.c:711
 msgid "UID SEARCH error"
-msgstr "chyba pri UID SEARCH"
+msgstr "Chyba pri UID SEARCH"
 
 #: src/imap.c:714
 msgid "SELECT error"
-msgstr "chyba pri SELECT"
+msgstr "Chyba pri SELECT"
 
 #: src/imap.c:717
 msgid "STATUS error"
-msgstr "chyba pri STATUS"
+msgstr "Chyba pri STATUS"
 
 #: src/imap.c:720
 msgid "STORE error"
-msgstr "chyba pri STORE"
+msgstr "Chyba pri STORE"
 
 #: src/imap.c:723
 msgid "UID STORE error"
-msgstr "chyba pri UID STORE"
+msgstr "Chyba pri UID STORE"
 
 #: src/imap.c:726
 msgid "SUBSCRIBE error"
-msgstr "chyba pri SUBSCRIBE"
+msgstr "Chyba pri SUBSCRIBE"
 
 #: src/imap.c:729
 msgid "UNSUBSCRIBE error"
-msgstr "chyba pri UNSUBSCRIBE"
+msgstr "Chyba pri UNSUBSCRIBE"
 
 #: src/imap.c:732
 msgid "STARTTLS error"
-msgstr "chyba pri STARTTLS"
+msgstr "Chyba pri STARTTLS"
 
 #: src/imap.c:735
 msgid "INVAL error"
-msgstr "chyba pri INVAL"
+msgstr "Chyba pri INVAL"
 
 #: src/imap.c:738
 msgid "EXTENSION error"
-msgstr "chyba pri EXTENSION"
+msgstr "Chyba pri EXTENSION"
 
 #: src/imap.c:741
 msgid "SASL error"
-msgstr "chyba pri SASL"
+msgstr "Chyba pri SASL"
 
 #: src/imap.c:745
 msgid "SSL/TLS error"
@@ -5824,18 +5817,18 @@ msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
 #: src/imap.c:1015 src/imap.c:1018
 #, c-format
 msgid "IMAP connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "Spojenie IMAP k %s bolo prerušené. Obnovujem\n"
+msgstr "Spojenie IMAP k %s bolo prerušené. Obnovujem...\n"
 
-#: src/imap.c:1048 src/imap.c:3687 src/imap.c:4346 src/imap.c:4440
-#: src/imap.c:4618 src/imap.c:5429
+#: src/imap.c:1048 src/imap.c:3693 src/imap.c:4352 src/imap.c:4446
+#: src/imap.c:4624 src/imap.c:5435
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr "Na prístup k serveru IMAP potrebuje Claws Mail pripojenie k sieti."
 
-#: src/imap.c:1158 src/inc.c:873 src/news.c:402 src/send_message.c:286
+#: src/imap.c:1158 src/inc.c:876 src/news.c:402 src/send_message.c:286
 msgid "Insecure connection"
 msgstr "Nezabezpečené spojenie"
 
-#: src/imap.c:1159 src/inc.c:874 src/news.c:403 src/send_message.c:287
+#: src/imap.c:1159 src/inc.c:877 src/news.c:403 src/send_message.c:287
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL/TLS, but SSL/TLS is "
 "not available in this build of Claws Mail. \n"
@@ -5849,14 +5842,14 @@ msgstr ""
 "Chcete pokračovať v pripájaní na tento server? Komunikácia nebude "
 "zabezpečená."
 
-#: src/imap.c:1165 src/inc.c:880 src/news.c:409 src/send_message.c:293
+#: src/imap.c:1165 src/inc.c:883 src/news.c:409 src/send_message.c:293
 msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "Po_kračovať v pripájaní"
 
 #: src/imap.c:1174
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to IMAP server: %s:%d..."
-msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru IMAP: %s: %d"
+msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru IMAP: %s: %d..."
 
 #: src/imap.c:1239
 #, c-format
@@ -5868,7 +5861,7 @@ msgstr "Nemožno sa pripojiť k serveru IMAP: %s:%d"
 msgid "Can't connect to IMAP server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemožno sa pripojiť k serveru IMAP: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1274 src/imap.c:4108
+#: src/imap.c:1274 src/imap.c:4114
 msgid "Can't start STARTTLS session.\n"
 msgstr "Nemožno vytvoriť reláciu STARTTLS.\n"
 
@@ -5884,73 +5877,73 @@ msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k IMAP serveru %s."
 
 #: src/imap.c:1774
 msgid "Adding messages..."
-msgstr "Pridávam správy"
+msgstr "Pridávam správy..."
 
 #: src/imap.c:1979 src/mh.c:530
 msgid "Copying messages..."
-msgstr "Kopírujem správy"
+msgstr "Kopírujem správy..."
 
-#: src/imap.c:2501
+#: src/imap.c:2504
 msgid "Search failed due to server error."
 msgstr "Hľadanie zlyhalo kvôli chybe servera."
 
-#: src/imap.c:2580
+#: src/imap.c:2586
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "nemožno nastaviť príznak zmazania\n"
 
-#: src/imap.c:2587 src/imap.c:5059
+#: src/imap.c:2593 src/imap.c:5065
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "nemožno odstrániť\n"
 
-#: src/imap.c:2938
+#: src/imap.c:2944
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
-msgstr "Hľadám neodoberané zložky v %s"
+msgstr "Hľadám neodoberané zložky v %s..."
 
-#: src/imap.c:2941
+#: src/imap.c:2947
 #, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
-msgstr "Hľadám podzložky %s"
+msgstr "Hľadám podzložky %s..."
 
-#: src/imap.c:3229
+#: src/imap.c:3235
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "nemožno vytvoriť schránku: príkaz LIST zlyhal\n"
 
-#: src/imap.c:3242
+#: src/imap.c:3248
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "nemožno vytvoriť schránku\n"
 
-#: src/imap.c:3373
+#: src/imap.c:3379
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "nemožno premenovať schránku: %s na %s\n"
 
-#: src/imap.c:3486
+#: src/imap.c:3492
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "nemožno odstrániť schránku \n"
 
-#: src/imap.c:3765
+#: src/imap.c:3771
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "LIST zlyhal\n"
 
-#: src/imap.c:3850
+#: src/imap.c:3856
 msgid "Flagging messages..."
-msgstr "Označujem správy"
+msgstr "Označujem správy..."
 
-#: src/imap.c:3953
+#: src/imap.c:3959
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "nemožno vybrať zložku: %s\n"
 
-#: src/imap.c:4105
+#: src/imap.c:4111
 msgid "Server requires STARTTLS to log in.\n"
 msgstr "Server na prihlásenie vyžaduje STARTTLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4115
+#: src/imap.c:4121
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "Nepodarilo  sa obnoviť možnosti servera.\n"
 
-#: src/imap.c:4120
+#: src/imap.c:4126
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires STARTTLS, but Claws Mail has been "
@@ -5959,20 +5952,20 @@ msgstr ""
 "Pripojenie k %s zlyhalo: server vyžaduje STARTTLS, ale Claws Mail bol "
 "zostavený bez podpory STARTTLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4128
+#: src/imap.c:4134
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Tento server neumožňuje prihlásenie.\n"
 
-#: src/imap.c:4351
+#: src/imap.c:4357
 msgid "Fetching message..."
-msgstr "Sťahujem správu"
+msgstr "Sťahujem správu..."
 
-#: src/imap.c:5052
+#: src/imap.c:5058
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "nemožno nastaviť príznaky zmazania: %d\n"
 
-#: src/imap.c:6087
+#: src/imap.c:6093
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP accounts are disabled.\n"
@@ -5987,25 +5980,25 @@ msgstr ""
 
 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:59
 msgid "Create _new folder..."
-msgstr "Vytvoriť _novú zložku"
+msgstr "Vytvoriť _novú zložku..."
 
 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:56 src/news_gtk.c:61
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:60
 msgid "_Rename folder..."
-msgstr "_Premenovať zložku"
+msgstr "_Premenovať zložku..."
 
 #: src/imap_gtk.c:66 src/mh_gtk.c:57 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:61
 msgid "M_ove folder..."
-msgstr "_Presunúť zložku"
+msgstr "_Presunúť zložku..."
 
 #: src/imap_gtk.c:67 src/mh_gtk.c:58 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:62
 msgid "Cop_y folder..."
-msgstr "_Kopírovať zložku"
+msgstr "_Kopírovať zložku..."
 
 #: src/imap_gtk.c:69 src/mh_gtk.c:59 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:63
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:55
 msgid "_Delete folder..."
-msgstr "_Odstrániť zložku"
+msgstr "_Odstrániť zložku..."
 
 #: src/imap_gtk.c:71 src/news_gtk.c:59
 msgid "Synchronise"
@@ -6021,11 +6014,11 @@ msgstr "_Odoberané zložky"
 
 #: src/imap_gtk.c:77
 msgid "_Subscribe..."
-msgstr "O_doberať"
+msgstr "O_doberať..."
 
 #: src/imap_gtk.c:78 src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:171
 msgid "_Unsubscribe..."
-msgstr "_Odhlásiť sa"
+msgstr "_Odhlásiť sa..."
 
 #: src/imap_gtk.c:80 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:63
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:64
@@ -6180,23 +6173,23 @@ msgstr "_Odoberať"
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Odhlásiť sa"
 
-#: src/import.c:113 src/import.c:207
+#: src/import.c:113 src/import.c:208
 msgid "Import mbox file"
 msgstr "Importovať súbor mbox"
 
-#: src/import.c:131
+#: src/import.c:132
 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
 msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľovú zložku."
 
-#: src/import.c:148
+#: src/import.c:149
 msgid "Destination folder:"
 msgstr "Cieľová zložka:"
 
-#: src/import.c:202
+#: src/import.c:203
 msgid "Source mbox filename can't be left empty."
 msgstr "Musíte zadať názov zdrojového súboru mbox."
 
-#: src/import.c:207
+#: src/import.c:208
 msgid ""
 "Destination folder is not set.\n"
 "Import mbox file to the Inbox folder?"
@@ -6204,15 +6197,15 @@ msgstr ""
 "Nebola zadaná cieľová zložka.\n"
 "Chcete naimportovať správy do zložky Doručené?"
 
-#: src/import.c:229
+#: src/import.c:230
 msgid "Can't find the destination folder."
 msgstr "Nemožno nájsť cieľovú zložku."
 
-#: src/import.c:254
+#: src/import.c:263
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Zvoľte súbor na importovanie"
 
-#: src/import.c:272
+#: src/import.c:281
 msgid "Select folder to import to"
 msgstr "Zvoľte zložku na import"
 
@@ -6266,7 +6259,7 @@ msgstr "Zvoľte súbor LDIF na importovanie."
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#: src/importldif.c:710 src/summaryview.c:464
+#: src/importldif.c:710 src/summaryview.c:466
 msgid "S"
 msgstr "V"
 
@@ -6331,7 +6324,7 @@ msgstr "Importované záznamy:"
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Importovať súbor LDIF do adresára"
 
-#: src/importldif.c:939
+#: src/importldif.c:940
 msgid "Proceed"
 msgstr "Pokračovať"
 
@@ -6347,7 +6340,7 @@ msgstr "Zvoľte súbor MUTT"
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
 msgstr "Importovať súbor MUTT do adresára"
 
-#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
+#: src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
 msgid "Please select a file to import."
 msgstr "Prosím zvoľte súbor na import."
 
@@ -6380,15 +6373,15 @@ msgstr "Prijímam nové správy"
 msgid "Standby"
 msgstr "Čakajte"
 
-#: src/inc.c:675 src/inc.c:729
+#: src/inc.c:678 src/inc.c:732
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Zrušené"
 
-#: src/inc.c:686
+#: src/inc.c:689
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Prijímam"
 
-#: src/inc.c:695
+#: src/inc.c:698
 #, c-format
 msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
@@ -6396,28 +6389,28 @@ msgstr[0] "Hotovo (%d správa (%s) prijatá)"
 msgstr[1] "Hotovo (%d správy (%s) prijaté)"
 msgstr[2] "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
 
-#: src/inc.c:701
+#: src/inc.c:704
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Hotovo (žiadne nové správy)"
 
-#: src/inc.c:706
+#: src/inc.c:709
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Spojenie zlyhalo"
 
-#: src/inc.c:709 src/plugins/managesieve/managesieve.c:888
+#: src/inc.c:712 src/plugins/managesieve/managesieve.c:888
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Autentifikácia zlyhala"
 
-#: src/inc.c:716 src/prefs_matcher.c:407 src/prefs_summaries.c:624
-#: src/prefs_summary_column.c:87 src/summaryview.c:2914 src/summaryview.c:6589
+#: src/inc.c:719 src/prefs_matcher.c:407 src/prefs_summaries.c:645
+#: src/prefs_summary_column.c:87 src/summaryview.c:2894 src/summaryview.c:6569
 msgid "Locked"
 msgstr "Správa je zamknutá"
 
-#: src/inc.c:726 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:394
+#: src/inc.c:729 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:394
 msgid "Timeout"
 msgstr "Časový limit"
 
-#: src/inc.c:812
+#: src/inc.c:815
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message)"
 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
@@ -6425,66 +6418,66 @@ msgstr[0] "Dokončené (%d nová správa)"
 msgstr[1] "Dokončené (%d nové správy)"
 msgstr[2] "Dokončené (%d nových správ)"
 
-#: src/inc.c:816
+#: src/inc.c:819
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
 
-#: src/inc.c:857
+#: src/inc.c:860
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
 
-#: src/inc.c:886
+#: src/inc.c:889
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to POP3 server: %s:%d..."
-msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru POP3: %s:%d"
+msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru POP3: %s:%d..."
 
-#: src/inc.c:920
+#: src/inc.c:923
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:924
+#: src/inc.c:927
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:1004 src/plugins/managesieve/managesieve.c:424
+#: src/inc.c:1007 src/plugins/managesieve/managesieve.c:424
 #: src/send_message.c:515
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "Autentifikácia"
+msgstr "Autentifikácia..."
 
-#: src/inc.c:1006
+#: src/inc.c:1009
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s)..."
-msgstr "Prijímanie správ z %s (%s)"
+msgstr "Prijímanie správ z %s (%s)..."
 
-#: src/inc.c:1012
+#: src/inc.c:1015
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)"
+msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:1016
+#: src/inc.c:1019
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)"
+msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:1020
+#: src/inc.c:1023
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)"
+msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:1024
+#: src/inc.c:1027
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)"
+msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:1031 src/send_message.c:533
+#: src/inc.c:1034 src/send_message.c:533
 msgid "Quitting"
 msgstr "Odpájam sa"
 
-#: src/inc.c:1056
+#: src/inc.c:1059
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:1069
+#: src/inc.c:1072
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
@@ -6492,16 +6485,16 @@ msgstr[0] "Prijímam (%d správa (%s) prijatá)"
 msgstr[1] "Prijímam (%d správy (%s) prijaté)"
 msgstr[2] "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
 
-#: src/inc.c:1228
+#: src/inc.c:1227
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
 
-#: src/inc.c:1233
+#: src/inc.c:1232
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Pri spracovávaní pošty nastala chyba."
 
-#: src/inc.c:1239
+#: src/inc.c:1238
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
@@ -6510,37 +6503,37 @@ msgstr ""
 "Pri spracovávaní pošty nastala chyba:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1245
+#: src/inc.c:1244
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Na disku už nie je miesto."
 
-#: src/inc.c:1250
+#: src/inc.c:1249
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Nemožno zapisovať do súboru."
 
-#: src/inc.c:1255
+#: src/inc.c:1254
 msgid "Socket error."
 msgstr "Chyba soketu."
 
-#: src/inc.c:1258
+#: src/inc.c:1257
 #, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr "Chyba soketu pri pripojení k %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1263 src/send_message.c:444 src/send_message.c:707
+#: src/inc.c:1262 src/send_message.c:444 src/send_message.c:707
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
 
-#: src/inc.c:1266
+#: src/inc.c:1265
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
 msgstr "Vzdialený hostiteľ %s:%d ukončil spojenie."
 
-#: src/inc.c:1271
+#: src/inc.c:1270
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Poštová schránka je zamknutá."
 
-#: src/inc.c:1275
+#: src/inc.c:1274
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
@@ -6549,11 +6542,11 @@ msgstr ""
 "Poštová schránka je zamknutá:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1281 src/send_message.c:692
+#: src/inc.c:1280 src/send_message.c:692
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Autentifikácia zlyhala."
 
-#: src/inc.c:1287 src/send_message.c:695
+#: src/inc.c:1286 src/send_message.c:695
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -6562,7 +6555,7 @@ msgstr ""
 "Autentifikácia zlyhala:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1292 src/send_message.c:711
+#: src/inc.c:1291 src/send_message.c:711
 msgid ""
 "Session timed out. You may be able to recover by increasing the timeout "
 "value in Preferences/Other/Miscellaneous."
@@ -6570,48 +6563,48 @@ msgstr ""
 "Vypršal limit relácie. Môže pomôcť úprava (zvýšenie) hodnoty časového limitu "
 "spojení v Nastavenia/Ostatné/Rôzne."
 
-#: src/inc.c:1297
+#: src/inc.c:1296
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
 
-#: src/inc.c:1335
+#: src/inc.c:1334
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
 
-#: src/inc.c:1627 src/plugins/notification/notification_prefs.c:1072
+#: src/inc.c:1626 src/plugins/notification/notification_prefs.c:1072
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1367
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1673
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:407 src/prefs_account.c:1789
-#: src/prefs_other.c:577 src/prefs_receive.c:203 src/prefs_summaries.c:530
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:407 src/prefs_account.c:1766
+#: src/prefs_other.c:578 src/prefs_receive.c:203 src/prefs_summaries.c:551
 msgid "seconds"
 msgstr "sekúnd"
 
-#: src/inc.c:1637 src/inc.c:1647
+#: src/inc.c:1636 src/inc.c:1646
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "minúta"
 msgstr[1] "minúty"
-msgstr[2] "minút"
+msgstr[2] "minúty"
 
-#: src/inc.c:1640
+#: src/inc.c:1639
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "hodina"
 msgstr[1] "hodiny"
 msgstr[2] "hodín"
 
-#: src/inc.c:1652
+#: src/inc.c:1651
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d %s?"
-msgstr "%s%sPracujete odpojený. Pripojiť na nasledujúcich %d %s?"
+msgstr "%s%sPracujete odpojený. Zmeniť na nasledujúcich %d %s?"
 
-#: src/inc.c:1658
+#: src/inc.c:1657
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override?"
 msgstr "%s%sPracujete odpojený. Pripojiť?"
 
-#: src/inc.c:1665
+#: src/inc.c:1664
 msgid "On_ly once"
 msgstr "_Len raz"
 
@@ -6700,7 +6693,7 @@ msgstr "Migrácia konfigurácie"
 
 #: src/main.c:411
 msgid "Copying configuration... This may take a while..."
-msgstr "Kopírujem konfiguráciu… Môže to nejakú dobu trvať…"
+msgstr "Kopírujem konfiguráciu... Môže to nejakú dobu trvať..."
 
 #: src/main.c:420
 msgid "Migration failed!"
@@ -6708,7 +6701,7 @@ msgstr "Migrácia zlyhala!"
 
 #: src/main.c:429
 msgid "Migrating configuration..."
-msgstr "Migrujem konfiguráciu"
+msgstr "Migrujem konfiguráciu..."
 
 #: src/main.c:1141
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
@@ -6761,36 +6754,36 @@ msgstr ""
 "Pravdepodobne je vytvorená zastaralým zásuvným modulom. Prosím, znova "
 "nainštalujte zásuvný modul a skúste znova."
 
-#: src/main.c:1798
+#: src/main.c:1799
 msgid "Missing filename\n"
 msgstr "Chýba meno súboru\n"
 
-#: src/main.c:1805
+#: src/main.c:1806
 msgid "Cannot open filename for reading\n"
 msgstr "Súbor nemožno otvoriť na čítanie\n"
 
-#: src/main.c:1816
+#: src/main.c:1817
 msgid "Malformed header\n"
 msgstr "Nesprávny formát hlavičky\n"
 
-#: src/main.c:1823
+#: src/main.c:1824
 msgid "Duplicated 'To:' header\n"
 msgstr "Duplikovaná hlavička „To:”\n"
 
-#: src/main.c:1834
+#: src/main.c:1835
 msgid "Missing required 'To:' header\n"
 msgstr "Chýba vyžadovaná hlavička „To:”\n"
 
-#: src/main.c:1979
+#: src/main.c:1980
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]\n"
+msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
 
-#: src/main.c:1981
+#: src/main.c:1982
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adresa]     otvorí okno na písanie novej správy"
 
-#: src/main.c:1982
+#: src/main.c:1983
 msgid ""
 "  --compose-from-file file\n"
 "                         open composition window with data from given file;\n"
@@ -6809,47 +6802,47 @@ msgstr ""
 "po prázdny\n"
 "                         riadok, potom telo správy – až do konca súboru."
 
-#: src/main.c:1987
-msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
+#: src/main.c:1988
+msgid "  --subscribe uri        subscribe to the given URI if possible"
 msgstr "  --subscribe [uri]      prihlási k odberu zadanej URI, ak je to možné"
 
-#: src/main.c:1988
+#: src/main.c:1989
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
-"  --attach súbor1 [súbor2]\n"
+"  --attach súbor1 [súbor2]...\n"
 "                         otvorí okno na písanie novej správy s pripojenými\n"
 "                         zadanými súbormi"
 
-#: src/main.c:1991
+#: src/main.c:1992
 msgid ""
 "  --insert file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         inserted"
 msgstr ""
-"  --insert súbor1 [súbor2]\n"
+"  --insert súbor1 [súbor2]...\n"
 "                         otvorí okno na písanie novej správy s pripojenými\n"
 "                         zadanými súbormi"
 
-#: src/main.c:1994
+#: src/main.c:1995
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
 
-#: src/main.c:1995
+#: src/main.c:1996
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy zo všetkých účtov"
 
-#: src/main.c:1996
+#: src/main.c:1997
 msgid "  --cancel-receiving     cancel receiving of messages"
 msgstr "  --cancel-receiving     zruší prijímanie nových správ"
 
-#: src/main.c:1997
+#: src/main.c:1998
 msgid "  --cancel-sending       cancel sending of messages"
 msgstr "  --cancel-sending       zruší odosielanie správ"
 
-#: src/main.c:1998
+#: src/main.c:1999
 msgid ""
 "  --search folder type request [recursive]\n"
 "                         searches mail\n"
@@ -6868,31 +6861,31 @@ msgstr ""
 "                         rekurzívne: nepravda, ak arg. začína 0, n, N, f "
 "alebo F"
 
-#: src/main.c:2005
+#: src/main.c:2006
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
 
-#: src/main.c:2006
+#: src/main.c:2007
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
-msgstr "  --status [zložka]   zobrazí celkový počet správ"
+msgstr "  --status [zložka]...   zobrazí celkový počet správ"
 
-#: src/main.c:2007
+#: src/main.c:2008
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
 msgstr ""
-"  --status-full [zložka]\n"
+"  --status-full [zložka]...\n"
 "                         zobrazí stav každej zložky"
 
-#: src/main.c:2009
+#: src/main.c:2010
 msgid "  --statistics           show session statistics"
 msgstr "  --statistics           zobrazí štatistiky relácie"
 
-#: src/main.c:2010
+#: src/main.c:2011
 msgid "  --reset-statistics     reset session statistics"
 msgstr "  --reset-statistics     vymaže štatistiky relácie"
 
-#: src/main.c:2011
+#: src/main.c:2012
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
@@ -6902,35 +6895,35 @@ msgstr ""
 "                         zložka je identifikátor zložky, napr. „zložka/"
 "pod_zložka”"
 
-#: src/main.c:2013
+#: src/main.c:2014
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
 
-#: src/main.c:2014
+#: src/main.c:2015
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              prepne do odpojeného režimu"
 
-#: src/main.c:2015
+#: src/main.c:2016
 msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
 msgstr "  --exit --quit -q       ukončí Claws Mail"
 
-#: src/main.c:2016
+#: src/main.c:2017
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
 
-#: src/main.c:2017
+#: src/main.c:2018
 msgid "  --toggle-debug         toggle debug mode"
 msgstr "  --toggle-debug         prepne ladiaci mód"
 
-#: src/main.c:2018
+#: src/main.c:2019
 msgid "  --help -h              display this help and exit"
 msgstr "  --help -h              zobrazí tohoto pomocníka a ukončí program"
 
-#: src/main.c:2019
+#: src/main.c:2020
 msgid "  --version -v           output version information and exit"
 msgstr "  --version -v           zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
 
-#: src/main.c:2020
+#: src/main.c:2021
 msgid ""
 "  --version-full -V      output version and built-in features information "
 "and exit"
@@ -6938,19 +6931,19 @@ msgstr ""
 "  --version-full -V      zobrazí informácie o verzii, zabudovaných "
 "vlastnostiach a ukončí program"
 
-#: src/main.c:2021
+#: src/main.c:2022
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           výstupný konfiguračný adresár"
 
-#: src/main.c:2022
+#: src/main.c:2023
 msgid ""
-"  --alternate-config-dir [dir]\n"
+"  --alternate-config-dir directory\n"
 "                         use specified configuration directory"
 msgstr ""
 "  --alternate-config-dir [adresár]\n"
-"                         použiť iný konfiguračný adresár"
+"                         použiť zadaný konfiguračný adresár"
 
-#: src/main.c:2024
+#: src/main.c:2025
 msgid ""
 "  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
 "                         set geometry for main window"
@@ -6958,32 +6951,32 @@ msgstr ""
 "  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
 "                         nastaví geometriu hlavného okna"
 
-#: src/main.c:2077
+#: src/main.c:2078
 msgid "Unknown option. Try -h or --help for usage.\n"
-msgstr "Neznáma voľba. Skúste -h ale --help na zobrazenie pomocníka.\n"
+msgstr "Neznáma voľba. Skúste -h alebo --help na zobrazenie pomocníka.\n"
 
-#: src/main.c:2095
+#: src/main.c:2096
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
-msgstr "Spracovanie (%s)"
+msgstr "Spracovanie (%s)..."
 
-#: src/main.c:2098
+#: src/main.c:2099
 msgid "top level folder"
 msgstr "zložka najvyššej úrovne"
 
-#: src/main.c:2180
+#: src/main.c:2181
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Správy vo fronte"
 
-#: src/main.c:2181
+#: src/main.c:2182
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
 
-#: src/main.c:2939
+#: src/main.c:2940
 msgid "NetworkManager: network is online.\n"
 msgstr "NetworkManager: sieť je pripojená.\n"
 
-#: src/main.c:2945
+#: src/main.c:2946
 msgid "NetworkManager: network is offline.\n"
 msgstr "NetworkManager: sieť nie je pripojená.\n"
 
@@ -6991,7 +6984,7 @@ msgstr "NetworkManager: sieť nie je pripojená.\n"
 msgid "_File"
 msgstr "_Súbor"
 
-#: src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:213 src/summaryview.c:445
+#: src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:213 src/summaryview.c:447
 msgid "_View"
 msgstr "Zo_braziť"
 
@@ -7005,23 +6998,23 @@ msgstr "Pridať m_ailbox"
 
 #: src/mainwindow.c:532
 msgid "MH..."
-msgstr "MH"
+msgstr "MH..."
 
 #: src/mainwindow.c:535
 msgid "Change mailbox order..."
-msgstr "Zmeniť poradie schránok"
+msgstr "Zmeniť poradie schránok..."
 
 #: src/mainwindow.c:538
 msgid "_Import mbox file..."
-msgstr "_Importovať súbor mbox"
+msgstr "_Importovať súbor mbox..."
 
 #: src/mainwindow.c:539
 msgid "_Export to mbox file..."
-msgstr "_Exportovať do súboru mbox"
+msgstr "_Exportovať do súboru mbox..."
 
 #: src/mainwindow.c:540
 msgid "_Export selected to mbox file..."
-msgstr "Exportovať _výber do súboru mbox"
+msgstr "Exportovať _výber do súboru mbox..."
 
 #: src/mainwindow.c:542
 msgid "Empty all _Trash folders"
@@ -7029,19 +7022,19 @@ msgstr "Vyčistiť všetky _koše"
 
 #: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:220
 msgid "_Save email as..."
-msgstr "_Uložiť email ako"
+msgstr "_Uložiť email ako..."
 
 #: src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:221
 msgid "_Save part as..."
-msgstr "_Uložiť časť ako"
+msgstr "_Uložiť časť ako..."
 
 #: src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:222
 msgid "Page setup..."
-msgstr "Nastavenie strany"
+msgstr "Nastavenie strany..."
 
 #: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:223
 msgid "_Print..."
-msgstr "_Tlačiť"
+msgstr "_Tlačiť..."
 
 #: src/mainwindow.c:552
 msgid "Synchronise folders"
@@ -7057,7 +7050,7 @@ msgstr "Zvoliť _vlákno"
 
 #: src/mainwindow.c:561
 msgid "_Find in current message..."
-msgstr "_Nájsť v aktuálnej správe"
+msgstr "_Nájsť v aktuálnej správe..."
 
 #: src/mainwindow.c:563
 msgid "_Quick search"
@@ -7077,7 +7070,7 @@ msgstr "Nastav_iť zobrazované stĺpce"
 
 #: src/mainwindow.c:570
 msgid "In _folder list..."
-msgstr "V _zozname zložiek"
+msgstr "V _zozname zložiek..."
 
 #: src/mainwindow.c:571
 msgid "In _message list..."
@@ -7121,7 +7114,7 @@ msgstr "P_redchádzajúca neprečítaná správa"
 
 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:239
 msgid "N_ext unread message"
-msgstr "Ďalšia _neprečítaná správa."
+msgstr "Ďalšia _neprečítaná správa"
 
 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:241
 msgid "Previous ne_w message"
@@ -7167,11 +7160,11 @@ msgstr "Ďalšia nepr_ečítaná zložka"
 msgid "F_older..."
 msgstr "_Zložka..."
 
-#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:258 src/mimeview.c:229
+#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:258 src/mimeview.c:230
 msgid "Next part"
 msgstr "Ďalšia časť"
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:259 src/mimeview.c:230
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:259 src/mimeview.c:231
 msgid "Previous part"
 msgstr "Predošlá časť"
 
@@ -7187,11 +7180,11 @@ msgstr "Predošlý riadok"
 msgid "Next line"
 msgstr "Ďalší riadok"
 
-#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:263 src/printing.c:475
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:263 src/printing.c:476
 msgid "Previous page"
 msgstr "Predošlá strana"
 
-#: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:264 src/printing.c:481
+#: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:264 src/printing.c:482
 msgid "Next page"
 msgstr "Ďalšia strana"
 
@@ -7221,7 +7214,7 @@ msgstr "Otvoriť"
 
 #: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:294
 msgid "Open with..."
-msgstr "Otvoriť pomocou"
+msgstr "Otvoriť pomocou..."
 
 #: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:297
 msgid "Quotes"
@@ -7260,15 +7253,15 @@ msgid "Compose a news message"
 msgstr "Napísať nový príspevok"
 
 #: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:303
-#: src/plugins/notification/notification_banner.c:95 src/summaryview.c:429
+#: src/plugins/notification/notification_banner.c:95 src/summaryview.c:431
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Odpovedať"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:304 src/summaryview.c:430
+#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:304 src/summaryview.c:432
 msgid "Repl_y to"
 msgstr "O_dpovedať komu"
 
-#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:307 src/summaryview.c:433
+#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:307 src/summaryview.c:435
 msgid "Mailing _list"
 msgstr "Emai_lová konferencia"
 
@@ -7276,17 +7269,17 @@ msgstr "Emai_lová konferencia"
 msgid "Follow-up and reply to"
 msgstr "Sledovať a odpovedať na"
 
-#: src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:310 src/summaryview.c:435
+#: src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:310 src/summaryview.c:437
 #: src/toolbar.c:2449
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Poslať ďalej"
 
-#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:311 src/summaryview.c:436
+#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:311 src/summaryview.c:438
 #: src/toolbar.c:2450
 msgid "For_ward as attachment"
 msgstr "Poslať ďale_j ako prílohu"
 
-#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:312 src/summaryview.c:437
+#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:312 src/summaryview.c:439
 #: src/toolbar.c:2451
 msgid "Redirec_t"
 msgstr "P_resmerovať"
@@ -7313,15 +7306,15 @@ msgstr "Zobraziť archív"
 
 #: src/mainwindow.c:695
 msgid "Contact owner"
-msgstr "kontaktovať vlastníka"
+msgstr "Kontaktovať vlastníka"
 
 #: src/mainwindow.c:699
 msgid "M_ove..."
-msgstr "Pre_sunúť"
+msgstr "Pre_sunúť..."
 
 #: src/mainwindow.c:700
 msgid "_Copy..."
-msgstr "_Kopírovať"
+msgstr "_Kopírovať..."
 
 #: src/mainwindow.c:701
 msgid "Move to _trash"
@@ -7329,7 +7322,7 @@ msgstr "Presunúť _do koša"
 
 #: src/mainwindow.c:702
 msgid "_Delete..."
-msgstr "Z_mazať"
+msgstr "Z_mazať..."
 
 #: src/mainwindow.c:703
 msgid "Move thread to tr_ash"
@@ -7343,7 +7336,7 @@ msgstr "_Zmazať vlákno"
 msgid "Cancel a news message"
 msgstr "Zrušiť príspevo_k"
 
-#: src/mainwindow.c:708 src/mainwindow.c:709 src/summaryview.c:438
+#: src/mainwindow.c:708 src/mainwindow.c:709 src/summaryview.c:440
 msgid "_Mark"
 msgstr "O_značiť"
 
@@ -7360,12 +7353,12 @@ msgid "Mark as unr_ead"
 msgstr "Označiť ako n_eprečítané"
 
 #: src/mainwindow.c:716
-msgid "Mark all read"
-msgstr "Označiť _všetky ako prečítané"
+msgid "Mark all read in folder"
+msgstr "Označiť všetky v priečinku ako prečítané"
 
 #: src/mainwindow.c:717
-msgid "Mark all unread"
-msgstr "Označiť všetky ako nprečítané"
+msgid "Mark all unread in folder"
+msgstr "Označiť všetky v priečinku ako neprečítané"
 
 #: src/mainwindow.c:719 src/prefs_filtering_action.c:193 src/toolbar.c:242
 #: src/toolbar.c:503
@@ -7401,11 +7394,11 @@ msgstr "Zamknúť"
 msgid "Unlock"
 msgstr "Odomknúť"
 
-#: src/mainwindow.c:732 src/summaryview.c:439
+#: src/mainwindow.c:732 src/summaryview.c:441
 msgid "Color la_bel"
 msgstr "_Farebné označenie"
 
-#: src/mainwindow.c:733 src/summaryview.c:440
+#: src/mainwindow.c:733 src/summaryview.c:442
 msgid "Ta_gs"
 msgstr "Z_načky"
 
@@ -7413,7 +7406,7 @@ msgstr "Z_načky"
 msgid "Re-_edit"
 msgstr "Znova _upraviť"
 
-#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:313 src/mimeview.c:1047
+#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:313 src/mimeview.c:1048
 msgid "Check signature"
 msgstr "Overiť podpis"
 
@@ -7427,11 +7420,11 @@ msgstr "Zoz_bierať adresy"
 
 #: src/mainwindow.c:747
 msgid "From current _folder..."
-msgstr "Z aktuálnej _zložky"
+msgstr "Z aktuálnej _zložky..."
 
 #: src/mainwindow.c:748
 msgid "From selected _messages..."
-msgstr "Z vybraných _správ"
+msgstr "Z vybraných _správ..."
 
 #: src/mainwindow.c:751
 msgid "_Filter all messages in folder"
@@ -7469,17 +7462,17 @@ msgstr "Podľa _adresáta"
 msgid "By _Subject"
 msgstr "Podľa _predmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:326 src/summaryview.c:443
+#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:326 src/summaryview.c:445
 msgid "Create processing rule"
 msgstr "Vytvoriť pravidlo spracovania"
 
 #: src/mainwindow.c:768 src/messageview.c:333
 msgid "List _URLs..."
-msgstr "Zobraziť všetky _URL"
+msgstr "Zobraziť všetky _URL..."
 
 #: src/mainwindow.c:775
 msgid "Ch_eck for new messages in all folders"
-msgstr "Skontrolovať nové správy vo všetkých pri_ečinkoch"
+msgstr "Skontrolovať nové správy vo všetkých pri_ečinkoch"
 
 #: src/mainwindow.c:776
 msgid "Delete du_plicated messages"
@@ -7531,47 +7524,47 @@ msgstr "Z_meniť aktívny účet"
 
 #: src/mainwindow.c:802
 msgid "_Preferences for current account..."
-msgstr "Nastavenie aktívneho _účtu"
+msgstr "Nastavenie aktívneho _účtu..."
 
 #: src/mainwindow.c:803
 msgid "Create _new account..."
-msgstr "Vytvoriť _nový účet"
+msgstr "Vytvoriť _nový účet..."
 
 #: src/mainwindow.c:804
 msgid "_Edit accounts..."
-msgstr "_Upraviť účty"
+msgstr "_Upraviť účty..."
 
 #: src/mainwindow.c:807
 msgid "P_references..."
-msgstr "Nas_tavenia"
+msgstr "Nas_tavenia..."
 
 #: src/mainwindow.c:808
 msgid "Pre-pr_ocessing..."
-msgstr "Pred-sprac_ovanie"
+msgstr "Pred-sprac_ovanie..."
 
 #: src/mainwindow.c:809
 msgid "Post-pro_cessing..."
-msgstr "Po-spra_covanie"
+msgstr "Po-spra_covanie..."
 
 #: src/mainwindow.c:810
 msgid "_Filtering..."
-msgstr "_Filtrovanie"
+msgstr "_Filtrovanie..."
 
 #: src/mainwindow.c:811
 msgid "_Templates..."
-msgstr "Ša_blóny"
+msgstr "Ša_blóny..."
 
 #: src/mainwindow.c:812
 msgid "_Actions..."
-msgstr "_Akcie"
+msgstr "_Akcie..."
 
 #: src/mainwindow.c:813
 msgid "Tag_s..."
-msgstr "Z_načky"
+msgstr "Z_načky..."
 
 #: src/mainwindow.c:815
 msgid "Plu_gins..."
-msgstr "Zásuvné _moduly"
+msgstr "Zásuvné _moduly..."
 
 #: src/mainwindow.c:818
 msgid "_Manual"
@@ -7613,7 +7606,7 @@ msgstr "Hlavičky stĺpcov"
 msgid "Th_read view"
 msgstr "Zobraziť _vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:837 src/prefs_summaries.c:646
+#: src/mainwindow.c:837 src/prefs_summaries.c:667
 msgid "Hide read threads"
 msgstr "Skryť prečítané vlákna"
 
@@ -7621,7 +7614,7 @@ msgstr "Skryť prečítané vlákna"
 msgid "_Hide read messages"
 msgstr "S_kryť prečítané správy"
 
-#: src/mainwindow.c:839 src/prefs_summaries.c:652
+#: src/mainwindow.c:839 src/prefs_summaries.c:673
 msgid "Hide deleted messages"
 msgstr "Skryť vymazané správy"
 
@@ -7733,11 +7726,11 @@ msgstr "Podľa _zamknutia"
 msgid "D_on't sort"
 msgstr "_Neradiť"
 
-#: src/mainwindow.c:884 src/prefs_summaries.c:633
+#: src/mainwindow.c:884 src/prefs_summaries.c:654
 msgid "Ascending"
 msgstr "Vzostupne"
 
-#: src/mainwindow.c:885 src/prefs_summaries.c:634
+#: src/mainwindow.c:885 src/prefs_summaries.c:655
 msgid "Descending"
 msgstr "Zostupne"
 
@@ -7745,9 +7738,9 @@ msgstr "Zostupne"
 msgid "_Auto detect"
 msgstr "_Automaticky zistiť"
 
-#: src/mainwindow.c:1305 src/summaryview.c:6515
+#: src/mainwindow.c:1305 src/summaryview.c:6495
 msgid "Apply tags..."
-msgstr "Použiť značky"
+msgstr "Použiť značky..."
 
 #: src/mainwindow.c:1961
 msgid "Some error(s) happened. Click here to view log."
@@ -7813,10 +7806,10 @@ msgid ""
 "scanned automatically."
 msgstr ""
 "Zadajte umiestnenie schránky.\n"
-"Umiestnenie môže byť úplná cesta alebo relatívna k domovskému\n"
-"priečinku.\n"
-"Ak zadáte názov existujúcej schránky, táto bude automaticky\n"
-"prehľadaná."
+"Umiestnenie môže byť buď úplná cesta alebo relatívna \n"
+"k domovskému priečinku.\n"
+"Ak zadáte názov existujúcej schránky, táto bude\n"
+"automaticky prehľadaná."
 
 #: src/mainwindow.c:2938 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:196
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:132
@@ -7838,47 +7831,47 @@ msgstr ""
 "Nemožno vytvoriť schránku.\n"
 "Pravdepodobne už niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte právo zápisu."
 
-#: src/mainwindow.c:3430
+#: src/mainwindow.c:3415
 msgid "No posting allowed"
 msgstr "Prispievanie nie je povolené"
 
-#: src/mainwindow.c:4012
+#: src/mainwindow.c:3997
 msgid "Mbox import has failed."
 msgstr "Zlyhal import súboru mbox."
 
-#: src/mainwindow.c:4021 src/mainwindow.c:4030
+#: src/mainwindow.c:4006 src/mainwindow.c:4015
 msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "Zlyhal export do mbox."
 
-#: src/mainwindow.c:4071 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
+#: src/mainwindow.c:4056 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
 msgid "Exit"
 msgstr "Skončiť"
 
-#: src/mainwindow.c:4071 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
+#: src/mainwindow.c:4056 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Skončiť Claws Mail?"
 
-#: src/mainwindow.c:4272
+#: src/mainwindow.c:4257
 msgid "Folder synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia zložiek"
 
-#: src/mainwindow.c:4273
+#: src/mainwindow.c:4258
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
 msgstr "Chcete teraz synchronizovať svoje zložky?"
 
-#: src/mainwindow.c:4274
+#: src/mainwindow.c:4259
 msgid "_Synchronise"
 msgstr "_Synchronizovať"
 
-#: src/mainwindow.c:4747
+#: src/mainwindow.c:4737
 msgid "Deleting duplicated messages..."
-msgstr "Mažem duplicitné správy"
+msgstr "Mažem duplicitné správy..."
 
-#: src/mainwindow.c:4757
+#: src/mainwindow.c:4747
 msgid "No duplicate message found in selected folder.\n"
 msgstr "V zvolenej zložke neboli nájdené žiadne duplicitné správy.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4763
+#: src/mainwindow.c:4753
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in selected folder.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in selected folder.\n"
@@ -7886,7 +7879,7 @@ msgstr[0] "Zmazaná %d duplicitná správa v zvolenej zložke.\n"
 msgstr[1] "Zmazané %d duplicitné správy v zvolenej zložke.\n"
 msgstr[2] "Zmazaných %d duplicitných správ v zvolenej zložke.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4767
+#: src/mainwindow.c:4757
 #, c-format
 msgid "Marked %d duplicate message for deletion in selected folder.\n"
 msgid_plural "Marked %d duplicate messages for deletion in selected folder.\n"
@@ -7894,11 +7887,11 @@ msgstr[0] "Označená %d duplicitná správa v zvolenej zložke.\n"
 msgstr[1] "Označené %d duplicitné správy v zvolenej zložke.\n"
 msgstr[2] "Označených %d duplicitných správ v zvolenej zložke.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4805
+#: src/mainwindow.c:4795
 msgid "Deleting duplicated messages in all folders..."
-msgstr "Mažem duplicitné správy vo všetkých zložkách"
+msgstr "Mažem duplicitné správy vo všetkých zložkách..."
 
-#: src/mainwindow.c:4811
+#: src/mainwindow.c:4801
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
@@ -7906,48 +7899,48 @@ msgstr[0] "Zmazaná %d duplicitná správa v %d zložkách.\n"
 msgstr[1] "Zmazané %d duplicitné správy v %d zložkách.\n"
 msgstr[2] "Zmazaných %d duplicitných správ v %d zložkách.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4816
+#: src/mainwindow.c:4806
 #, c-format
 msgid "No duplicate message found in %d folders.\n"
 msgstr "Žiadne duplicitné správy v %d zložkách.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4978 src/messageview.c:2622
+#: src/mainwindow.c:4968 src/messageview.c:2634
 msgid "Select folder to go to"
 msgstr "Zvoľte zložku na prechod"
 
-#: src/mainwindow.c:5079 src/summaryview.c:5958
+#: src/mainwindow.c:5069 src/summaryview.c:5938
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Pravidlá spracovania použité pred pravidlami zložky"
 
-#: src/mainwindow.c:5087
+#: src/mainwindow.c:5077
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr "Pravidlá spracovania použité po pravidlách zložky"
 
-#: src/mainwindow.c:5095 src/summaryview.c:5969
+#: src/mainwindow.c:5085 src/summaryview.c:5949
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Nastavenie filtrovania"
 
-#: src/mainwindow.c:5210
+#: src/mainwindow.c:5200
 msgid "Can not register as default client: impossible to get executable path."
 msgstr ""
 "Nemožno registrovať ako predvoleného klienta: nemožné nájsť cestu programu."
 
-#: src/mainwindow.c:5269
+#: src/mainwindow.c:5259
 msgid "Claws Mail has been registered as default client."
 msgstr "Claws Mail bol zaregistrovaný ako predvolený klient."
 
-#: src/mainwindow.c:5271
+#: src/mainwindow.c:5261
 msgid ""
 "Can not register as default client: impossible to write to the registry."
 msgstr ""
 "Nemožno registrovať ako predvolený klient: nemožné zapisovať do registra."
 
-#: src/mainwindow.c:5285 src/setup.c:91
+#: src/mainwindow.c:5275 src/setup.c:91
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
-msgstr "Prehľadávanie zložky %s%c%s"
+msgstr "Prehľadávanie zložky %s%c%s..."
 
-#: src/mainwindow.c:5429
+#: src/mainwindow.c:5419
 #, c-format
 msgid "Forgotten %d password in %d accounts.\n"
 msgid_plural "Forgotten %d passwords in %d accounts.\n"
@@ -7978,7 +7971,7 @@ msgid "tag"
 msgstr "značka"
 
 #: src/matcher.c:538 src/matcher.c:543 src/matcher.c:562 src/matcher.c:567
-#: src/message_search.c:214 src/prefs_matcher.c:748 src/summary_search.c:454
+#: src/message_search.c:215 src/prefs_matcher.c:752 src/summary_search.c:455
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Záleží na veľkosti písmen"
 
@@ -8004,7 +7997,16 @@ msgstr "správa nevyhovuje\n"
 msgid "(none)"
 msgstr "(žiadna)"
 
-#: src/mbox.c:97
+#: src/mbox.c:98
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not stat mbox file:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"Nemožno pristupovať k súboru mbox:\n"
+"%s\n"
+
+#: src/mbox.c:104
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not open mbox file:\n"
@@ -8013,27 +8015,27 @@ msgstr ""
 "Nemožno otvoriť súbor mbox:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:134
+#: src/mbox.c:142
 #, c-format
-msgid "Importing from mbox... (%d mail imported)"
-msgid_plural "Importing from mbox... (%d mails imported)"
-msgstr[0] "Importovanie zo súboru mbox… (naimportovaná jedna správa)"
-msgstr[1] "Importovanie zo súboru mbox… (naimportované %d správy)"
-msgstr[2] "Importovanie zo súboru mbox… (naimportovaných %d správ)"
+msgid "Importing from mbox... (%ld MB imported)"
+msgid_plural "Importing from mbox... (%ld MB imported)"
+msgstr[0] "Importovanie zo súboru mbox... (importovaný %ld MB)"
+msgstr[1] "Importovanie zo súboru mbox... (importované %ld MB)"
+msgstr[2] "Importovanie zo súboru mbox... (importovaných %ld MB)"
 
-#: src/mbox.c:539
+#: src/mbox.c:550
 msgid "Overwrite mbox file"
 msgstr "Prepísať súbor mbox"
 
-#: src/mbox.c:540
+#: src/mbox.c:551
 msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Tento súbor už existuje. Chcete ho prepísať?"
 
-#: src/mbox.c:541 src/mimeview.c:1888 src/prefs_themes.c:596
+#: src/mbox.c:552 src/mimeview.c:1897 src/prefs_themes.c:596
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Prepísať"
 
-#: src/mbox.c:550
+#: src/mbox.c:561
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create mbox file:\n"
@@ -8042,35 +8044,35 @@ msgstr ""
 "Nemožno vytvoriť súbor mbox:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:554
+#: src/mbox.c:565
 msgid "Exporting to mbox..."
-msgstr "Exportujem do súboru mbox"
+msgstr "Exportujem do súboru mbox..."
 
 #: src/message_search.c:173
 msgid "Find in current message"
 msgstr "Nájsť v aktuálnej správe"
 
-#: src/message_search.c:191
+#: src/message_search.c:192
 msgid "Find text:"
 msgstr "Hľadaný text:"
 
-#: src/message_search.c:317 src/summary_search.c:778
+#: src/message_search.c:318 src/summary_search.c:779
 msgid "Search failed"
 msgstr "Hľadanie zlyhalo"
 
-#: src/message_search.c:318 src/summary_search.c:779
+#: src/message_search.c:319 src/summary_search.c:780
 msgid "Search string not found."
 msgstr "Hľadaný reťazec nenájdený."
 
-#: src/message_search.c:327
+#: src/message_search.c:328
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
 msgstr "Dosiahnutý začiatok správy; pokračovať od konca?"
 
-#: src/message_search.c:330
+#: src/message_search.c:331
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "Dosiahnutý koniec správy; pokračovať od začiatku?"
 
-#: src/message_search.c:333 src/summary_search.c:790
+#: src/message_search.c:334 src/summary_search.c:791
 msgid "Search finished"
 msgstr "Hľadanie dokončené"
 
@@ -8108,7 +8110,7 @@ msgstr "_Neodoslať"
 #: src/messageview.c:1366
 #, c-format
 msgid "Fetching message (%s)..."
-msgstr "Sťahovanie správy (%s)"
+msgstr "Sťahovanie správy (%s)..."
 
 #: src/messageview.c:1402 src/procmime.c:957
 #, c-format
@@ -8231,11 +8233,11 @@ msgstr ""
 "Viac ako jeden účet používa adresu, na ktorú bola táto správa odoslaná.\n"
 "Prosím vyberte účet, ktorý chcete použiť na odoslanie potvrdenia o príjme:"
 
-#: src/messageview.c:2171
+#: src/messageview.c:2171 src/messageview.c:2190
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr "Nemožno tlačiť: správa neobsahuje text."
 
-#: src/messageview.c:2932
+#: src/messageview.c:2944
 msgid ""
 "\n"
 "  There are no messages in this folder"
@@ -8243,7 +8245,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  V tejto zložke nie sú správy"
 
-#: src/messageview.c:2940
+#: src/messageview.c:2952
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted"
@@ -8251,7 +8253,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Správa bola odstránená"
 
-#: src/messageview.c:2941
+#: src/messageview.c:2953
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted or moved to another folder"
@@ -8259,22 +8261,22 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Správa bola odstránená alebo presunutá do inej zložky"
 
-#: src/messageview.c:2974 src/messageview.c:2980 src/summaryview.c:4440
-#: src/summaryview.c:7320
+#: src/messageview.c:2986 src/messageview.c:2992 src/summaryview.c:4420
+#: src/summaryview.c:7298
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "Nastala chyba pri učení.\n"
 
 #: src/mh.c:528
 msgid "Moving messages..."
-msgstr "Presúvam správy"
+msgstr "Presúvam správy..."
 
 #: src/mh.c:672 src/plugins/mailmbox/mailmbox_folder.c:839
 msgid "Deleting messages..."
-msgstr "Mažem správy"
+msgstr "Mažem správy..."
 
 #: src/mh_gtk.c:63 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:67
 msgid "Remove _mailbox..."
-msgstr "_Odstrániť schránku"
+msgstr "_Odstrániť schránku..."
 
 #: src/mh_gtk.c:222
 #, c-format
@@ -8300,62 +8302,62 @@ msgstr ""
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Odstrániť schránku"
 
-#: src/mimeview.c:220
+#: src/mimeview.c:221
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otvoriť"
 
-#: src/mimeview.c:222
+#: src/mimeview.c:223
 msgid "Open _with..."
-msgstr "Otvoriť _pomocou"
+msgstr "Otvoriť _pomocou..."
 
-#: src/mimeview.c:224 src/prefs_filtering_action.c:172
+#: src/mimeview.c:225 src/prefs_filtering_action.c:172
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopírovať"
 
-#: src/mimeview.c:225
+#: src/mimeview.c:226
 msgid "Send to..."
-msgstr "Odoslať do"
+msgstr "Odoslať do..."
 
-#: src/mimeview.c:226
+#: src/mimeview.c:227
 msgid "_Display as text"
 msgstr "_Zobraziť ako text"
 
-#: src/mimeview.c:227
+#: src/mimeview.c:228
 msgid "_Save as..."
-msgstr "_Uložiť ako"
+msgstr "_Uložiť ako..."
 
-#: src/mimeview.c:228
+#: src/mimeview.c:229
 msgid "Save _all..."
-msgstr "Uložiť _všetky"
+msgstr "Uložiť _všetky..."
 
-#: src/mimeview.c:301
+#: src/mimeview.c:302
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/mimeview.c:1052 src/mimeview.c:1057 src/mimeview.c:1062
-#: src/mimeview.c:1067
+#: src/mimeview.c:1053 src/mimeview.c:1058 src/mimeview.c:1063
+#: src/mimeview.c:1068
 msgid "View full information"
 msgstr "Zobraziť úplné informácie"
 
-#: src/mimeview.c:1073
+#: src/mimeview.c:1074
 msgid "Check again"
 msgstr "Znova overiť"
 
-#: src/mimeview.c:1085
+#: src/mimeview.c:1086
 #, c-format
 msgid "%s Click the icon to check it."
 msgstr "%s Na overenie kliknite na ikonu."
 
-#: src/mimeview.c:1087
+#: src/mimeview.c:1088
 #, c-format
 msgid "%s Click the icon or hit '%s' to check it."
 msgstr "%s Na overenie kliknite na ikonu alebo stlačte „%s”."
 
-#: src/mimeview.c:1097
+#: src/mimeview.c:1098
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon to try again."
 msgstr "Čas na overenie podpisu vypršal. Na zopakovanie kliknite na ikonu."
 
-#: src/mimeview.c:1099
+#: src/mimeview.c:1100
 #, c-format
 msgid ""
 "Timeout checking the signature. Click the icon or hit '%s' to try again."
@@ -8363,26 +8365,26 @@ msgstr ""
 "Čas na overenie podpisu vypršal. Na zopakovanie kliknite na ikonu alebo "
 "stlačte „%s”."
 
-#: src/mimeview.c:1344
+#: src/mimeview.c:1345
 msgid "Checking signature..."
-msgstr "Overovanie podpisu"
+msgstr "Overovanie podpisu..."
 
-#: src/mimeview.c:1385
+#: src/mimeview.c:1386
 msgid "Go back to email"
 msgstr "Naspäť na správu"
 
-#: src/mimeview.c:1806 src/mimeview.c:1898 src/mimeview.c:2140
-#: src/mimeview.c:2176 src/mimeview.c:2288 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:440
+#: src/mimeview.c:1815 src/mimeview.c:1907 src/mimeview.c:2149
+#: src/mimeview.c:2185 src/mimeview.c:2297 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:440
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "Nemožno uložiť časť viacdielnej správy: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1885
+#: src/mimeview.c:1894
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Prepísať existujúci súbor „%s”?"
 
-#: src/mimeview.c:1909
+#: src/mimeview.c:1918
 #, c-format
 msgid ""
 "An error has occurred while saving message part #%d. Do you want to cancel "
@@ -8391,19 +8393,19 @@ msgstr ""
 "Pri ukladaní časti správy #%d nastala chyba. Chcete zrušiť operáciu alebo "
 "preskočiť chybu a pokračovať?"
 
-#: src/mimeview.c:1912
+#: src/mimeview.c:1921
 msgid "Error saving all message parts"
 msgstr "Chyba pri ukladaní všetkých častí správy"
 
-#: src/mimeview.c:1913
+#: src/mimeview.c:1922
 msgid "Skip"
 msgstr "Preskočiť"
 
-#: src/mimeview.c:1913
+#: src/mimeview.c:1922
 msgid "Skip all"
 msgstr "Preskočiť všetko"
 
-#: src/mimeview.c:1923
+#: src/mimeview.c:1932
 #, c-format
 msgid "%d file saved successfully."
 msgid_plural "%d files saved successfully."
@@ -8411,7 +8413,7 @@ msgstr[0] "Súbor úspešne uložený."
 msgstr[1] "%d súbory úspešne uložené."
 msgstr[2] "%d súborov úspešne uložených."
 
-#: src/mimeview.c:1931
+#: src/mimeview.c:1940
 #, c-format
 msgid "%d file saved successfully"
 msgid_plural "%d files saved successfully"
@@ -8419,7 +8421,7 @@ msgstr[0] "Súbor úspešne uložený"
 msgstr[1] "%d súbory úspešne uložené"
 msgstr[2] "%d súborov úspešne uložených"
 
-#: src/mimeview.c:1936
+#: src/mimeview.c:1945
 #, c-format
 msgid "%s, %d file failed."
 msgid_plural "%s, %d files failed."
@@ -8427,26 +8429,26 @@ msgstr[0] "%s, súbor zlyhal."
 msgstr[1] "%s, %d súbory zlyhali."
 msgstr[2] "%s, %d súborov zlyhalo."
 
-#: src/mimeview.c:1969 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:142
-#: src/prefs_filtering_action.c:1262
+#: src/mimeview.c:1978 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:142
+#: src/prefs_filtering_action.c:1263
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Zvoľte cieľovú zložku"
 
-#: src/mimeview.c:1976 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:148
+#: src/mimeview.c:1985 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:148
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "„%s” nie je zložka."
 
-#: src/mimeview.c:2093 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:693
-#: src/summaryview.c:5052
+#: src/mimeview.c:2102 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:693
+#: src/summaryview.c:5032
 msgid "Save as"
 msgstr "Uložiť ako"
 
-#: src/mimeview.c:2223 src/mimeview.c:2230
+#: src/mimeview.c:2232 src/mimeview.c:2239
 msgid "Open with"
 msgstr "Otvoriť čím"
 
-#: src/mimeview.c:2224 src/mimeview.c:2231
+#: src/mimeview.c:2233 src/mimeview.c:2240
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command-line to open file:\n"
@@ -8455,7 +8457,7 @@ msgstr ""
 "Zadajte príkazový na otvorenie súboru:\n"
 "(„%s” bude nahradené názvom súboru)"
 
-#: src/mimeview.c:2326
+#: src/mimeview.c:2335
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not convert attachment name to UTF-16:\n"
@@ -8466,11 +8468,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/mimeview.c:2334
+#: src/mimeview.c:2343
 msgid "Execute untrusted binary?"
 msgstr "Spustiť neznámy binárny súbor?"
 
-#: src/mimeview.c:2335
+#: src/mimeview.c:2344
 msgid ""
 "This attachment is an executable file. Executing untrusted binaries is "
 "dangerous and could compromise your computer.\n"
@@ -8478,24 +8480,24 @@ msgid ""
 "Do you want to run this file?"
 msgstr ""
 "Táto príloha je spustiteľný súbor. Spúšťanie neznámych binárnych súborov je "
-"nebezpečné a môže spôsobiť kompromitovanie vášho stroja.\n"
+"nebezpečné a môže spôsobiť kompromitovať váš počítač.\n"
 "\n"
 "Naozaj chcete spustiť tento súbor?"
 
-#: src/mimeview.c:2339
+#: src/mimeview.c:2348
 msgid "Run binary"
 msgstr "Spustiť binárny súbor"
 
-#: src/mimeview.c:2642 src/plugins/att_remover/att_remover.c:304
+#: src/mimeview.c:2651 src/plugins/att_remover/att_remover.c:304
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: src/mimeview.c:2643 src/plugins/att_remover/att_remover.c:305
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702 src/summaryview.c:2808
+#: src/mimeview.c:2652 src/plugins/att_remover/att_remover.c:305
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702 src/summaryview.c:2788
 msgid "Size:"
 msgstr "Veľkosť:"
 
-#: src/mimeview.c:2657 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1240
+#: src/mimeview.c:2666 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1240
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1595
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1605
 msgid "Description:"
@@ -8509,12 +8511,12 @@ msgstr "Spojenie NNTP k %s:%d bolo prerušené.\n"
 #: src/news.c:335
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to NNTP server: %s:%d...\n"
-msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru NNTP: %s:%d\n"
+msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru NNTP: %s:%d...\n"
 
 #: src/news.c:372
 #, c-format
 msgid "Error logging in to %s:%d...\n"
-msgstr "Chyba pri prihlasovaní k %s:%d \n"
+msgstr "Chyba pri prihlasovaní k %s:%d ...\n"
 
 #: src/news.c:451
 msgid ""
@@ -8534,7 +8536,7 @@ msgstr "Chyba pri vytváraní relácie s %s:%d\n"
 #: src/news.c:479
 #, c-format
 msgid "Error authenticating to %s:%d...\n"
-msgstr "Chyba pri autentifikácii na %s:%d\n"
+msgstr "Chyba pri autentifikácii na %s:%d...\n"
 
 #: src/news.c:504
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the News server."
@@ -8562,7 +8564,7 @@ msgstr "nemožno získať xhdr\n"
 #: src/news.c:1246
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "prijímam xover %d - %d v %s\n"
+msgstr "prijímam xover %d - %d v %s...\n"
 
 #: src/news.c:1261
 msgid "couldn't get xover\n"
@@ -8587,7 +8589,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/news_gtk.c:56
 msgid "_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "Prih_lásiť sa do diskusnej skupiny"
+msgstr "Prih_lásiť sa do diskusnej skupiny..."
 
 #: src/news_gtk.c:57
 msgid "_Unsubscribe newsgroup"
@@ -8612,7 +8614,7 @@ msgstr "Zadajte hlavnú tajnú vetu"
 
 #: src/password.c:141
 msgid "Incorrect master passphrase."
-msgstr "Nesprávne hlavná tajná vetu"
+msgstr "Nesprávne hlavná tajná vetu."
 
 #: src/password_gtk.c:67
 msgid "New passphrases do not match, try again."
@@ -8734,7 +8736,7 @@ msgstr "Typ ACPI: "
 
 #: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:397
 msgid "ACPI file: "
-msgstr "Súbor ACPI:"
+msgstr "Súbor ACPI: "
 
 #: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:408
 msgid "values - On: "
@@ -8787,10 +8789,10 @@ msgstr "Cesta k Adresáru, kde majú byť uchované adresy"
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:262
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:201
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:463
-#: src/prefs_filtering_action.c:545 src/prefs_filtering_action.c:552
-#: src/prefs_matcher.c:686
+#: src/prefs_filtering_action.c:546 src/prefs_filtering_action.c:553
+#: src/prefs_matcher.c:690
 msgid "Select..."
-msgstr "Vybrať"
+msgstr "Vybrať..."
 
 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:139
 msgid "Fields to keep addresses from"
@@ -8817,7 +8819,7 @@ msgstr "Archivácia pošty"
 
 #: src/plugins/archive/archiver.c:56
 msgid "Create Archive..."
-msgstr "Vytvoriť archív"
+msgstr "Vytvoriť archív..."
 
 #: src/plugins/archive/archiver.c:123
 #, c-format
@@ -9027,7 +9029,7 @@ msgstr "Áno"
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:853
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:724 src/prefs_folder_item.c:524
 #: src/prefs_folder_item.c:1199 src/prefs_folder_item.c:1231
-#: src/prefs_summaries.c:406
+#: src/prefs_summaries.c:409
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
@@ -9092,7 +9094,7 @@ msgstr "Umiestnenie a meno archívu"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1098
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:225
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:493
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:494
 msgid "_Select"
 msgstr "_Zvoliť"
 
@@ -9257,7 +9259,7 @@ msgstr ""
 "na vytvorenie archívov"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:425
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:770
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:771
 msgid "Rename"
 msgstr "Premenovať"
 
@@ -9269,21 +9271,21 @@ msgstr "Zvoľte túto možnosť na zmazanie správ po archivácii"
 msgid "Remove attachments"
 msgstr "Odstrániť prílohy"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:362
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:363
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:325 src/prefs_themes.c:1099
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstrániť"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:370 src/prefs_summaries.c:622
-#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2902
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:371 src/prefs_summaries.c:643
+#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2882
 msgid "Attachment"
 msgstr "Príloha"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:424
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:425
 msgid "Destroy attachments"
 msgstr "Zrušiť prílohy"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:425
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:426
 msgid ""
 "Do you really want to remove all attachments from the selected messages?\n"
 "\n"
@@ -9293,34 +9295,34 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Odstránenie bude nevratné."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:468
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:469
 msgid "The selected messages don't have any attachments."
 msgstr "Zvolené správy nemajú žiadne prílohy."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:471
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:472
 #, c-format
 msgid "Attachments removed from %d of the %d selected messages."
 msgstr "Prílohy odstránené z %d zo %d zvolených správ."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:474
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:475
 #, c-format
 msgid "Attachments removed from all %d selected messages."
 msgstr "Prílohy odstránené zo všetkých %d zvolených správ."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:503
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:504
 msgid "This message doesn't have any attachments."
 msgstr "Táto správa nemá žiadne prílohy."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:516
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:517
 msgid "Remove attachments..."
-msgstr "Odstrániť prílohy"
+msgstr "Odstrániť prílohy..."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:528
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:588
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:529
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:589
 msgid "AttRemover"
 msgstr "AttRemover"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:593
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:594
 msgid ""
 "This plugin removes attachments from mails.\n"
 "\n"
@@ -9332,7 +9334,7 @@ msgstr ""
 "Varovanie: táto operácia je úplne nevratná a odstránené prílohy budú navždy "
 "stratené a úplne a úplne."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:617
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:618
 msgid "Attachment handling"
 msgstr "Spracovanie prílohy"
 
@@ -9408,7 +9410,7 @@ msgstr ""
 "Nekontroluje chýbajúce prílohy pri správach Posielaných ďalej a "
 "Presmerovaných správach"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:135 src/prefs_msg_colors.c:308
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:135 src/prefs_msg_colors.c:310
 msgid "Signatures"
 msgstr "Podpisy"
 
@@ -9447,20 +9449,20 @@ msgstr "Bogofilter"
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:118
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:459
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:508
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:635 src/prefs_matcher.c:682
-#: src/prefs_matcher.c:715 src/prefs_matcher.c:1657 src/prefs_matcher.c:1664
-#: src/prefs_matcher.c:1672 src/prefs_matcher.c:1674 src/prefs_matcher.c:2582
-#: src/prefs_matcher.c:2586
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:635 src/prefs_matcher.c:686
+#: src/prefs_matcher.c:719 src/prefs_matcher.c:1661 src/prefs_matcher.c:1668
+#: src/prefs_matcher.c:1676 src/prefs_matcher.c:1678 src/prefs_matcher.c:2586
+#: src/prefs_matcher.c:2590
 msgid "Any"
 msgstr "Všetky"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:457
 msgid "Bogofilter: fetching bodies..."
-msgstr "Bogofilter: sťahujem správy"
+msgstr "Bogofilter: sťahujem správy..."
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:470
 msgid "Bogofilter: filtering messages..."
-msgstr "Bogofilter: filtrujem správy"
+msgstr "Bogofilter: filtrujem správy..."
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:586
 msgid ""
@@ -9485,7 +9487,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:740
 msgid "Bogofilter: learning from message..."
-msgstr "Bogofilter: analyzujem správu"
+msgstr "Bogofilter: analyzujem správu..."
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:753
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:800 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:486
@@ -9495,7 +9497,7 @@ msgstr "Učenie zlyhalo; „%s” skončil so stavom %d."
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:768
 msgid "Bogofilter: learning from messages..."
-msgstr "Bogofilter: analyzujem správy"
+msgstr "Bogofilter: analyzujem správy..."
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:856
 #, c-format
@@ -9565,7 +9567,7 @@ msgstr "Správy väčšie ako táto hodnota nebudú kontrolované"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:181
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:163
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:386 src/prefs_account.c:1639
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:386 src/prefs_account.c:1616
 msgid "KB"
 msgstr "kB"
 
@@ -9575,7 +9577,7 @@ msgstr "Odstrániť spam"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:195
 msgid "Save spam in..."
-msgstr "Uložiť spam v"
+msgstr "Uložiť spam v..."
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:198
 msgid "Only mark as spam"
@@ -9654,7 +9656,7 @@ msgid ""
 "learn it as ham."
 msgstr ""
 "Ak si Bogofilter myslí, že email bol spam alebo si nie je istý, ale je v "
-"zozname dôveryhodných, naučiť sa ho ako HAM"
+"zozname dôveryhodných, naučiť sa ho ako HAM."
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:279
 msgid "Bogofilter call"
@@ -9676,11 +9678,11 @@ msgstr "Bsfilter"
 
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:273
 msgid "Bsfilter: fetching body..."
-msgstr "Bsfilter: vyberanie tela"
+msgstr "Bsfilter: vyberanie tela..."
 
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:282
 msgid "Bsfilter: filtering message..."
-msgstr "Bsfilter: filtrovanie správy"
+msgstr "Bsfilter: filtrovanie správy..."
 
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:367
 msgid ""
@@ -9704,7 +9706,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:475
 msgid "Bsfilter: learning from message..."
-msgstr "Bsfilter: učenie zo správy"
+msgstr "Bsfilter: učenie zo správy..."
 
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:616
 msgid ""
@@ -9801,7 +9803,7 @@ msgstr "Súbor: %s. Veľkosť (%d) prekračuje limit (%d)\n"
 
 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin.c:174
 msgid "ClamAV: scanning message..."
-msgstr "ClamAV: správa skenovania"
+msgstr "ClamAV: správa skenovania..."
 
 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin.c:280
 msgid "Failed to register mail filtering hook"
@@ -10048,7 +10050,7 @@ msgstr ""
 "Nainštaluje obsluhu udalosti nového výstupu záznamu a vypíše ho na "
 "štandardný výstup.\n"
 "\n"
-"Nie je veľmi užitočný"
+"Nie je veľmi užitočný."
 
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:147
 msgid "Display images"
@@ -10090,7 +10092,7 @@ msgstr "Otvoriť v prehliadači (vzdialený obsah je zapnutý)"
 msgid "Do nothing (remote content is disabled)"
 msgstr "Neurobiť nič (vzdialený obsah je vypnutý)"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210 src/prefs_account.c:3947
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210 src/prefs_account.c:3924
 #: src/prefs_proxy.c:241
 msgid "Proxy"
 msgstr "Proxy"
@@ -10140,8 +10142,8 @@ msgstr "CSS v tomto súbore bude použité na všetky časti HTML"
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:309
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1346
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:208 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
-#: src/prefs_account.c:1573 src/prefs_account.c:1662 src/prefs_account.c:2213
-#: src/prefs_customheader.c:235
+#: src/prefs_account.c:1550 src/prefs_account.c:1639 src/prefs_account.c:2190
+#: src/prefs_customheader.c:236
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "P_rehliadať"
 
@@ -10457,7 +10459,7 @@ msgid "GData plugin: Trying to refresh authorization\n"
 msgstr "Zásuvný modul GData: Pokus o obnovenie autorizácie\n"
 
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:78
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:199 src/prefs_account.c:1944
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:199 src/prefs_account.c:1921
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentifikácia"
 
@@ -10555,7 +10557,7 @@ msgstr ""
 "máte profil gravatar.com, ale nie libravatar, budú použité i tieto\n"
 "(ak je povolené presmerovanie v nastavení zásuvného modulu).\n"
 "Stránka nastavení zásuvného modulu je dostupná z hlavného okna:\n"
-"na /Nastavenie/Nastavenia/Zásuvné moduly/Libravatar.\n"
+"na /Nastavenie/Nastavenia.../Zásuvné moduly/Libravatar.\n"
 "\n"
 "Tento zásuvný modul používa na získanie obrázkov libcurl, takže ak ste\n"
 "za proxy, prosím, hľadajte podrobnosti o nastavení „http_proxy” v\n"
@@ -10638,8 +10640,8 @@ msgid "Cache refresh interval"
 msgstr "Interval aktualizácie vyrovnávacej pamäte"
 
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1618
-#: src/prefs_account.c:1775 src/prefs_matcher.c:340 src/prefs_receive.c:180
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1595
+#: src/prefs_account.c:1752 src/prefs_matcher.c:340 src/prefs_receive.c:180
 msgid "hours"
 msgstr "hodín"
 
@@ -10673,7 +10675,7 @@ msgstr "Prázdny obrázok"
 
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:314
 msgid "The unobtrusive low-contrast greyish silhouette"
-msgstr "nenápadná silueta s nízkym kontrastom"
+msgstr "Nenápadná silueta s nízkym kontrastom"
 
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:315
 msgid "A generated geometric pattern"
@@ -10700,8 +10702,8 @@ msgid ""
 "Enter the URL you want to be redirected when no user icon is available. "
 "Leave an empty URL to use the default libravatar orange icon."
 msgstr ""
-"zadajte URL, na ktorú chcete byť presmerovaný, ak nie je dostupná ikona "
-"používateľa. Nechajte prázdne na použitie prevolenej oranžovej ikony "
+"Zadajte URL, na ktorú chcete byť presmerovaný, ak nie je dostupná ikona "
+"používateľa. Nechajte prázdne na použitie predvolenej oranžovej ikony "
 "libravatar."
 
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:382
@@ -10714,7 +10716,7 @@ msgid ""
 "services like gravatar.com"
 msgstr ""
 "Nasledovať odpovede presmerovania na iné služby avataru (napr. gravatar.com) "
-"prijaté zo servera libravatar."
+"prijaté zo servera libravatar"
 
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:392
 msgid "_Enable federated servers"
@@ -10841,7 +10843,7 @@ msgstr "Metóda auth nie je dostupná"
 msgid "sending error on Sieve session: %s\n"
 msgstr "chyba odoslania v relácii Sieve: %s\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5850
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5830
 msgid "_Filter"
 msgstr "_Filtrovať"
 
@@ -10862,7 +10864,7 @@ msgstr "Nemožno získať obsah skriptu"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:325
 msgid "Reverting..."
-msgstr "Prijímanie"
+msgstr "Prijímanie..."
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:334
 msgid "Revert script"
@@ -10882,11 +10884,11 @@ msgstr "Skript úspešne uložený."
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:370
 msgid "Saving..."
-msgstr "Ukladanie"
+msgstr "Ukladanie..."
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:399
 msgid "Checking syntax..."
-msgstr "Kontrola syntaxe"
+msgstr "Kontrola syntaxe..."
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
 msgid "This script has been modified. Save the latest changes?"
@@ -10900,7 +10902,7 @@ msgstr "%s – Filter Sieve%s"
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:744
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1315
 msgid "Loading..."
-msgstr "Načítanie"
+msgstr "Načítanie..."
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:160
 #: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:246
@@ -10938,17 +10940,17 @@ msgstr "Nemožno sa pripojiť"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:628
 msgid "Listing scripts..."
-msgstr "Výpis skriptov"
+msgstr "Výpis skriptov..."
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:631
 msgid "Connecting..."
-msgstr "Pripájanie"
+msgstr "Pripájanie..."
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:663
 msgid "Manage Sieve Filters"
 msgstr "Spravovať skripty Sieve"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:805
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:806
 msgid "To use Sieve, enable it in an account's preferences."
 msgstr "Na použitie Sieve, zapnite ho v nastavení účtu."
 
@@ -10959,7 +10961,7 @@ msgstr "ManageSieve"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:46
 msgid "Manage Sieve Filters..."
-msgstr "Spravovať filtre Sieve"
+msgstr "Spravovať filtre Sieve..."
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_plugin.c:114
 msgid "Manage sieve filters on a server using the ManageSieve protocol."
@@ -11022,7 +11024,7 @@ msgstr "Zadať autentifikáciu"
 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:236
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:391
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1388
-#: src/prefs_account.c:1990
+#: src/prefs_account.c:1967
 msgid "User ID"
 msgstr "Prihlasovacie meno"
 
@@ -11030,19 +11032,19 @@ msgstr "Prihlasovacie meno"
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:383
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:399
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1394
-#: src/prefs_account.c:2013 src/prefs_account.c:2741 src/prefs_account.c:2769
-#: src/prefs_account.c:2966 src/prefs_proxy.c:134 src/wizard.c:1216
+#: src/prefs_account.c:1990 src/prefs_account.c:2718 src/prefs_account.c:2746
+#: src/prefs_account.c:2943 src/prefs_proxy.c:134 src/wizard.c:1216
 #: src/wizard.c:1636
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:262 src/prefs_account.c:1701
-#: src/prefs_account.c:1962
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:262 src/prefs_account.c:1678
+#: src/prefs_account.c:1939
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Metóda autentifikácie"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:271 src/prefs_account.c:1711
-#: src/prefs_account.c:1971 src/prefs_send.c:265 src/prefs_send.c:336
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:271 src/prefs_account.c:1688
+#: src/prefs_account.c:1948 src/prefs_send.c:265 src/prefs_send.c:336
 #: src/prefs_themes.c:1114
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatické"
@@ -11130,7 +11132,7 @@ msgstr "Zásuvný modul Upozornenia potrebuje podporu vlákien (threading)."
 msgid "Failed to register folder item update hook in the Notification plugin"
 msgstr ""
 "V zásuvnom module Upozornenia zlyhala registrácia obsluhy udalosti „item "
-"update” "
+"update”"
 
 #: src/plugins/notification/notification_plugin.c:236
 msgid "Failed to register folder update hook in the Notification plugin"
@@ -11299,7 +11301,7 @@ msgstr "Titulkový pruh"
 msgid "Popup"
 msgstr "Vyskakovacie okno"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:470 src/prefs_actions.c:264
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:470 src/prefs_actions.c:265
 #: src/prefs_receive.c:155
 msgid "Command"
 msgstr "Príkaz"
@@ -11371,7 +11373,7 @@ msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:768 src/prefs_receive.c:229
-#: src/prefs_summaries.c:502 src/prefs_summaries.c:555
+#: src/prefs_summaries.c:523 src/prefs_summaries.c:576
 msgid "Always"
 msgstr "Vždy"
 
@@ -11397,7 +11399,7 @@ msgstr "Šírka pruhu"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:847
 msgid "Limit the size of banner, use 0 for screen width"
-msgstr "maximálna šírka pruhu (0 pre šírku obrazovky)"
+msgstr "Maximálna šírka pruhu (0 pre šírku obrazovky)"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:849
 msgid "pixel(s)"
@@ -11423,7 +11425,7 @@ msgstr "Zahrnúť len vybraté zložky"
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1385
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1620
 msgid "Select folders..."
-msgstr "Vybrať zložky"
+msgstr "Vybrať zložky..."
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:897
 msgid "Banner colors"
@@ -11446,8 +11448,8 @@ msgstr "Farba popredia"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:927
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1146
-#: src/prefs_msg_colors.c:258 src/prefs_msg_colors.c:271
-#: src/prefs_msg_colors.c:284
+#: src/prefs_msg_colors.c:260 src/prefs_msg_colors.c:273
+#: src/prefs_msg_colors.c:286
 msgid "Background"
 msgstr "Pozadie"
 
@@ -11809,7 +11811,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/perl/perl_gtk.c:50
 msgid "Edit perl filter rules (ext)..."
-msgstr "Upraviť filtrovacie pravidlá perl (ext)"
+msgstr "Upraviť filtrovacie pravidlá perl (ext)..."
 
 #: src/plugins/pgpcore/autocompletion.c:133
 msgid "Failed to register PGP address autocompletion hook"
@@ -11819,27 +11821,27 @@ msgstr "Zlyhala registrácia obsluhy udalosti „PGP address autocompletion”"
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:248
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:249
 msgid "[no user id]"
 msgstr "[žiadne id používateľa]"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:260
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:261
 msgid "Please enter the passphrase for the new key:"
 msgstr "Prosím zadajte heslo nového kľúča:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:263
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:264
 msgid "Passphrases did not match.\n"
 msgstr "Heslá nesúhlasia.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:267
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:268
 msgid "Please re-enter the passphrase for the new key:"
 msgstr "Prosím zadajte znova heslo nového kľúča:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:272
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:273
 msgid "Please enter the passphrase for:"
 msgstr "Prosím, zadajte heslo pre:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:275
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:276
 msgid "Bad passphrase.\n"
 msgstr "Neplatné heslo.\n"
 
@@ -11861,7 +11863,7 @@ msgid ""
 "  Key ID "
 msgstr ""
 "\n"
-"  ID kľúča"
+"  ID kľúča "
 
 #: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:184
 msgid "   This key is not in your keyring.\n"
@@ -11979,8 +11981,8 @@ msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr "Nastavenie na „0” (nula) bude uchovávať heslo počas celej relácie"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:182 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:464
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1782
-#: src/prefs_account.c:2079 src/prefs_receive.c:190
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1759
+#: src/prefs_account.c:2056 src/prefs_receive.c:190
 msgid "minutes"
 msgstr "minút"
 
@@ -12046,12 +12048,12 @@ msgstr "S/MIME"
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:98
 #, c-format
 msgid "No exact match for '%s'; please select the key."
-msgstr "nenájdená presná zhoda s/so „%s”, prosím zvoľte kľúč."
+msgstr "Nenájdená presná zhoda s/so „%s”, prosím zvoľte kľúč."
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:101
 #, c-format
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
-msgstr "Zhromažďujem informácie pre „%s”  %c"
+msgstr "Zhromažďujem informácie pre „%s” ... %c"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:231 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:146
 msgid "Undefined"
@@ -12071,36 +12073,36 @@ msgstr "Úplná"
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Zvoľte kľúče"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:457
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:458
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID kľúča"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:475
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:476
 msgid "Trust"
 msgstr "Dôveryhodný"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:494
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:495
 msgid "_Other"
 msgstr "_Ostatné"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:495
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:496
 msgid "Do_n't encrypt"
 msgstr "_Nešifrovať"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:676
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:677
 msgid "Add key"
 msgstr "Pridať kľúč"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:677
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:678
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Zadajte iného používateľa alebo ID kľúča:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:699
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:700
 #, c-format
 msgid "Encrypt to %s <%s>"
 msgstr "Šifrovanie pre %s <%s>"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:700
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:701
 #, c-format
 msgid ""
 "This encryption key is not fully trusted.\n"
@@ -12115,9 +12117,9 @@ msgstr ""
 "Ak zvolíte šifrovanie správy pomocou tohoto kľúča, nemôžete si\n"
 "byť úplne istý, či bude zašifrovaná pre správnu osobu.\n"
 "\n"
-"Podrobnosti kľúča: ID %s, primárna identita %s &lt;%s&gt;\n"
+"Podrobnosti kľúča: ID %s, primárna identita  %s &lt;%s&gt;\n"
 "\n"
-"Dôverujete tomuto kľúču natoľko, že ho chcete i tak použiť?"
+"Dôverujete tomuto kľúču natoľko, že ho i tak chcete použiť?"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:84 src/privacy.c:249 src/privacy.c:253
 #: src/privacy.c:270 src/privacy.c:274
@@ -12135,7 +12137,7 @@ msgstr "Digitálny podpis nemožno overiť - %s"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:242 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
 msgid "The signature has not been checked."
-msgstr "Podpis nebol overený"
+msgstr "Podpis nebol overený."
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:252
 msgid "PGP Core: Can't get key - no gpg-agent running."
@@ -12345,8 +12347,8 @@ msgid ""
 "Generating your new key pair... Please move the mouse around to help "
 "generate entropy..."
 msgstr ""
-"Prebieha generácia vášho nového páru kľúčov Prosím, pohybujte myšou, aby "
-"ste zvýšili entropiu v systéme"
+"Prebieha generácia vášho nového páru kľúčov... Prosím, pohybujte myšou, aby "
+"ste zvýšili entropiu v systéme..."
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1012
 msgid "Couldn't generate a new key pair: unknown error"
@@ -12593,15 +12595,15 @@ msgstr "Skripty Python"
 
 #: src/plugins/python/python_plugin.c:518
 msgid "Show Python console..."
-msgstr "Zobraziť konzolu Python"
+msgstr "Zobraziť konzolu Python..."
 
 #: src/plugins/python/python_plugin.c:524
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:471
 msgid "Refresh"
 msgstr "Obnoviť"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:526 src/prefs_account.c:2730
-#: src/prefs_account.c:2758 src/prefs_account.c:3195 src/wizard.c:1206
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:526 src/prefs_account.c:2707
+#: src/prefs_account.c:2735 src/prefs_account.c:3172 src/wizard.c:1206
 #: src/wizard.c:1626
 msgid "Browse"
 msgstr "Prechádzať"
@@ -12916,7 +12918,7 @@ msgstr "Meno používateľa"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:393
 msgid "Source URL"
-msgstr "Zdrojová URL:"
+msgstr "Zdrojová URL"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:406
 msgid "Fetch comments on posts aged less than"
@@ -12924,7 +12926,7 @@ msgstr "Sťahovať komentáre príspevkov novšie ako"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:414
 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:615 src/plugins/vcalendar/month-view.c:711
-#: src/prefs_account.c:1608 src/prefs_folder_item.c:571 src/prefs_matcher.c:341
+#: src/prefs_account.c:1585 src/prefs_folder_item.c:571 src/prefs_matcher.c:341
 msgid "days"
 msgstr "dní"
 
@@ -12962,11 +12964,11 @@ msgstr "_Obnoviť kanál"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:49
 msgid "Feed pr_operties"
-msgstr "V_lastnosti kanála.."
+msgstr "V_lastnosti kanála"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:50
 msgid "Rena_me..."
-msgstr "Pre_menovať"
+msgstr "Pre_menovať..."
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:51
 msgid "R_efresh recursively"
@@ -12974,15 +12976,15 @@ msgstr "Obnoviť r_ekurzívne"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:52
 msgid "Subscribe _new feed..."
-msgstr "Prihlásiť _nový kanál"
+msgstr "Prihlásiť _nový kanál..."
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:53
 msgid "Create new _folder..."
-msgstr "V_ytvoriť novú zložku"
+msgstr "V_ytvoriť novú zložku..."
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:54
 msgid "Import feed list..."
-msgstr "Importovať zoznam kanálov"
+msgstr "Importovať zoznam kanálov..."
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:56
 msgid "Remove tree"
@@ -13058,7 +13060,7 @@ msgstr "Zložka kanála:"
 msgid ""
 "Instead of using official title, you can enter a different folder name for "
 "the feed."
-msgstr "namiesto oficiálneho nadpisu môžete zadať iné meno zložky kanály."
+msgstr "Namiesto oficiálneho nadpisu môžete zadať iné meno zložky kanály."
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_subscribe_gtk.c:77
 msgid "_Edit feed properties after subscribing"
@@ -13067,7 +13069,7 @@ msgstr "_Upraviť vlastnosti kanála po prihlásení"
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_comments.c:107
 #, c-format
 msgid "Updating comments for '%s'..."
-msgstr "Aktualizácia komentárov pre „%s”"
+msgstr "Aktualizácia komentárov pre „%s”..."
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:107
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1624
@@ -13075,9 +13077,8 @@ msgid "401 (Authorisation required)"
 msgstr "401 (Vyžadovaná autorizácia)"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:110
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1627
-msgid "403 (Unauthorised)"
-msgstr "403 (Neautorizované)"
+msgid "403 (Forbidden)"
+msgstr "403 (Neprístupné)"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:113
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1630
@@ -13124,7 +13125,7 @@ msgstr "RSSyl: Pravdepodobne neplatný kanál bez názvu na %s.\n"
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:233
 #, c-format
 msgid "Updating feed '%s'..."
-msgstr "Aktualizácia kanála „%s”"
+msgstr "Aktualizácia kanála „%s”..."
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:270
 #, c-format
@@ -13193,31 +13194,31 @@ msgstr "Nemožno nastaviť protokol GPG, %s"
 
 #: src/plugins/smime/smime.c:454
 msgid "Couldn't open temporary file"
-msgstr "Nemožno otvoriť dočasný súbor."
+msgstr "Nemožno otvoriť dočasný súbor"
 
 #: src/plugins/smime/smime.c:465 src/plugins/smime/smime.c:480
 msgid "Couldn't write to temporary file"
-msgstr "Nemožno zapisovať do dočasného súboru."
+msgstr "Nemožno zapisovať do dočasného súboru"
 
 #: src/plugins/smime/smime.c:491
 msgid "Couldn't close temporary file"
-msgstr "nemožno zatvoriť dočasný súbor."
+msgstr "Nemožno zatvoriť dočasný súbor"
 
 #: src/plugins/smime/smime.c:714
 msgid ""
 "Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the S/"
 "MIME system."
 msgstr ""
-"prosím dajte pozor na to, že hlavičky emailu, ako predmet, nie sú systémom S/"
+"Prosím dajte pozor na to, že hlavičky emailu, ako predmet, nie sú systémom S/"
 "MIME šifrované."
 
 #: src/plugins/spam_report/spam_report.c:307
 msgid "Reporting spam..."
-msgstr "Ohlasovanie SPAM"
+msgstr "Ohlasovanie SPAM..."
 
 #: src/plugins/spam_report/spam_report.c:342
 msgid "Report spam online..."
-msgstr "Ohlásiť SPAM online"
+msgstr "Ohlásiť SPAM online..."
 
 #: src/plugins/spam_report/spam_report.c:353
 #: src/plugins/spam_report/spam_report.c:391
@@ -13276,7 +13277,7 @@ msgstr "Zásuvný modul SpamAssassin je vo svojich nastaveniach vypnutý.\n"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:229
 msgid "SpamAssassin: filtering message..."
-msgstr "SpamAssassin: filtrujem správu"
+msgstr "SpamAssassin: filtrujem správu..."
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:358
 msgid ""
@@ -13388,7 +13389,7 @@ msgstr "Požiť komprimáciu"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
 msgid "Enable compression if spamd uses it, otherwise disable it."
-msgstr "Zapnite komprimáciu, ak ju spamd používa, inak ju vypnite. "
+msgstr "Zapnite komprimáciu, ak ju spamd používa, inak ju vypnite."
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:403
 msgid ""
@@ -13446,15 +13447,15 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/vcalendar/common-views.c:62
 msgid "_Edit this meeting..."
-msgstr "Upraviť toto str_etnutie"
+msgstr "Upraviť toto str_etnutie..."
 
 #: src/plugins/vcalendar/common-views.c:63
 msgid "_Cancel this meeting..."
-msgstr "_Zrušiť toto stretnutie"
+msgstr "_Zrušiť toto stretnutie..."
 
 #: src/plugins/vcalendar/common-views.c:65
 msgid "_Create new meeting..."
-msgstr "_Vytvoriť nové stretnutie"
+msgstr "_Vytvoriť nové stretnutie..."
 
 #: src/plugins/vcalendar/common-views.c:67
 msgid "_Go to today"
@@ -13580,7 +13581,7 @@ msgstr ""
 "Požiadavky na stretnutie, ktoré prijmete, budú zobrazené vo vhodnej forme a "
 "Vy ich budete môcť prijať alebo odmietnuť.\n"
 "Na vytvorenie stretnutia kliknite pravým tlačidlom na zložku vCalendar alebo "
-"Stretnutia a zvoľte „Nové stretnutie”.\n"
+"Stretnutia a zvoľte „Nové stretnutie...”.\n"
 "\n"
 "Môžete sa tiež prihlásiť k externým kanálom webCal, exportovať svoje "
 "stretnutia a kalendáre, zverejňovať informácie o svojom čase a prijímať "
@@ -13592,7 +13593,7 @@ msgstr "Kalendár"
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:100
 msgid "Create meeting from message..."
-msgstr "Vytvoriť zo správy stretnutie"
+msgstr "Vytvoriť zo správy stretnutie..."
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:120
 #, c-format
@@ -13602,7 +13603,7 @@ msgstr "Vytvárate %d stretnutia, jedno po druhom. Chcete pokračovať?"
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:140
 msgid "Creating meeting..."
-msgstr "Vytváranie stretnutia"
+msgstr "Vytváranie stretnutia..."
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:159
 msgid "no subject"
@@ -13713,11 +13714,11 @@ msgstr "Odpovedať"
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1189
 msgid "Edit meeting..."
-msgstr "Upraviť stretnutie"
+msgstr "Upraviť stretnutie..."
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1190
 msgid "Cancel meeting..."
-msgstr "Zrušiť stretnutie"
+msgstr "Zrušiť stretnutie..."
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1191
 msgid "Launch website"
@@ -13770,19 +13771,19 @@ msgstr "Akcia:"
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:168
 msgid "_New meeting..."
-msgstr "_Nové stretnutie"
+msgstr "_Nové stretnutie..."
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:169
 msgid "_Export calendar..."
-msgstr "_Exportovať kalendár"
+msgstr "_Exportovať kalendár..."
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:170
 msgid "_Subscribe to Webcal..."
-msgstr "Prihlá_siť sa do Webcal"
+msgstr "Prihlá_siť sa do Webcal..."
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:172
 msgid "_Rename..."
-msgstr "P_remenovať"
+msgstr "P_remenovať..."
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:173
 msgid "U_pdate subscriptions"
@@ -13838,6 +13839,10 @@ msgstr ""
 msgid "Timeout (%d seconds) connecting to %s\n"
 msgstr "Časový limit (%d sekúnd) pripojenia k %s\n"
 
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1627
+msgid "403 (Unauthorised)"
+msgstr "403 (Neautorizované)"
+
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1633
 #, c-format
 msgid "Error %ld"
@@ -13880,7 +13885,7 @@ msgstr "Claws Mail potrebuje na aktualizáciu kanála Webcal prístup k sieti."
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1931
 #, c-format
 msgid "Fetching calendar for %s..."
-msgstr "Prijímanie kalendára pre %s"
+msgstr "Prijímanie kalendára pre %s..."
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1932
 msgid "new subscription"
@@ -13896,7 +13901,7 @@ msgstr "Prihlásiť sa do Webcal"
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1955
 msgid "Enter the Webcal URL:"
-msgstr "Zadajte Webcal URL:"
+msgstr "Zadajte URL WebCal:"
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1967
 msgid "Could not parse the URL."
@@ -13964,15 +13969,15 @@ msgstr "Neskôr"
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:1248
 msgid "Accepted: "
-msgstr "Prijaté:"
+msgstr "Prijaté: "
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:1250
 msgid "Declined: "
-msgstr "Odmietnuté:"
+msgstr "Odmietnuté: "
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:1252
 msgid "Tentatively Accepted: "
-msgstr "Nezáväzne prijaté:"
+msgstr "Nezáväzne prijaté: "
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
 msgid "Individual"
@@ -13988,7 +13993,7 @@ msgstr "Miestnosť"
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:324
 msgid "Add..."
-msgstr "Pridať"
+msgstr "Pridať..."
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:728
 msgid ""
@@ -14137,12 +14142,12 @@ msgstr "Poslať i tak"
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:930
 msgid "Not everyone is available. See tooltips for more info..."
 msgstr ""
-"Nikto nie je dostupný. Pozrite si nástrojové tipy s ďalšími informáciami"
+"Nikto nie je dostupný. Pozrite si nástrojové tipy s ďalšími informáciami..."
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1069
 #, c-format
 msgid "Fetching planning for %s..."
-msgstr "Prijímanie plánovania pre %s"
+msgstr "Prijímanie plánovania pre %s..."
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1096
 msgid "Available"
@@ -14183,7 +14188,7 @@ msgid "Starts at:"
 msgstr "Začína o:"
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1477
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1501 src/prefs_matcher.c:767
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1501 src/prefs_matcher.c:771
 msgid "on:"
 msgstr "o:"
 
@@ -14355,7 +14360,7 @@ msgstr "Príkaz, spustený po exporte voľný/obsadený"
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:559
 msgid "Get free/busy status of others from"
-msgstr "Získať stav voľný/obsadený ostatných z "
+msgstr "Získať stav voľný/obsadený ostatných z"
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:567
 #, c-format
@@ -14419,13 +14424,13 @@ msgstr "nastala chyba relácie POP\n"
 
 #: src/pop.c:1113
 msgid "TOP command unsupported\n"
-msgstr "príkaz TOP nie je podporovaný\n"
+msgstr "Príkaz TOP nie je podporovaný\n"
 
-#: src/prefs_account.c:364 src/prefs_account.c:1582 src/prefs_account.c:2658
+#: src/prefs_account.c:364 src/prefs_account.c:1559 src/prefs_account.c:2635
 msgid "POP"
 msgstr "POP"
 
-#: src/prefs_account.c:365 src/prefs_account.c:1695 src/prefs_account.c:2673
+#: src/prefs_account.c:365 src/prefs_account.c:1672 src/prefs_account.c:2650
 #: src/wizard.c:1501
 msgid "IMAP"
 msgstr "IMAP"
@@ -14510,45 +14515,45 @@ msgstr "Použiť príkaz miesto SMTP serveru"
 msgid "command to send mails"
 msgstr "príkaz na odosielanie pošty"
 
-#: src/prefs_account.c:1456
+#: src/prefs_account.c:1454
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Účet%d"
 
-#: src/prefs_account.c:1556
+#: src/prefs_account.c:1533
 msgid "Local"
 msgstr "Lokálne"
 
-#: src/prefs_account.c:1562 src/prefs_account.c:1651
+#: src/prefs_account.c:1539 src/prefs_account.c:1628
 msgid "Default Inbox"
 msgstr "Predvolený inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1569 src/prefs_account.c:1576 src/prefs_account.c:1658
-#: src/prefs_account.c:1665
+#: src/prefs_account.c:1546 src/prefs_account.c:1553 src/prefs_account.c:1635
+#: src/prefs_account.c:1642
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr "Nefiltrované správy budú umiestnené v tejto zložke"
 
-#: src/prefs_account.c:1584
+#: src/prefs_account.c:1561
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "Použiť bezpečnú autentifikáciu (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1587
+#: src/prefs_account.c:1564
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Vymazať správy na servere po ich prijatí"
 
-#: src/prefs_account.c:1598
+#: src/prefs_account.c:1575
 msgid "Remove after"
 msgstr "Vymazať po"
 
-#: src/prefs_account.c:1605 src/prefs_account.c:1615
+#: src/prefs_account.c:1582 src/prefs_account.c:1592
 msgid "0 days and 0 hours : remove immediately"
 msgstr "0 dní a 0 hodín: mazať ihneď"
 
-#: src/prefs_account.c:1628
+#: src/prefs_account.c:1605
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Prijať správu veľkú najviac"
 
-#: src/prefs_account.c:1631
+#: src/prefs_account.c:1608
 msgid ""
 "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
 "you will be able to download them fully or delete them."
@@ -14556,94 +14561,94 @@ msgstr ""
 "Správy väčšie ako táto hodnota budú stiahnuté čiastočne. Po ich zvolení ich "
 "bude možné buď stiahnuť úplne, alebo ich odstrániť."
 
-#: src/prefs_account.c:1671 src/prefs_account.c:2688
+#: src/prefs_account.c:1648 src/prefs_account.c:2665
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1678
+#: src/prefs_account.c:1655
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maximálny počet príspevkov na stiahnutie"
 
-#: src/prefs_account.c:1688
+#: src/prefs_account.c:1665
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "neobmedzené, ak je zadané 0"
 
-#: src/prefs_account.c:1713
+#: src/prefs_account.c:1690
 msgid "Plain text"
 msgstr "Prostý text"
 
-#: src/prefs_account.c:1726
+#: src/prefs_account.c:1703
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Zložka servera IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:1730
+#: src/prefs_account.c:1707
 msgid "(usually empty)"
 msgstr "(zväčša prázdne)"
 
-#: src/prefs_account.c:1744
+#: src/prefs_account.c:1721
 msgid "Show subscribed folders only"
 msgstr "Zobraziť len odoberané zložky"
 
-#: src/prefs_account.c:1751
+#: src/prefs_account.c:1728
 msgid "Bandwidth-efficient mode (prevents retrieving remote tags)"
 msgstr "Na šírku pásma efektívny režim (bráni prijímaniu vzdialených značiek)"
 
-#: src/prefs_account.c:1753
+#: src/prefs_account.c:1730
 msgid "This mode uses less bandwidth, but can be slower with some servers."
 msgstr ""
 "V tomto režime je prenášaných menej dát, ale komunikácia s niektorými "
 "servermi môže byť pomalšia."
 
-#: src/prefs_account.c:1760 src/prefs_receive.c:164
+#: src/prefs_account.c:1737 src/prefs_receive.c:164
 msgid "Automatic checking"
 msgstr "Automatická kontrola"
 
-#: src/prefs_account.c:1763
+#: src/prefs_account.c:1740
 msgid "Use global settings"
 msgstr "Použiť globálne nastavenia"
 
-#: src/prefs_account.c:1769 src/prefs_receive.c:171
+#: src/prefs_account.c:1746 src/prefs_receive.c:171
 msgid "Check for new mail every"
 msgstr "Automaticky kontrolovať novú poštu každých"
 
-#: src/prefs_account.c:1808
+#: src/prefs_account.c:1785
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtrovať správy pri prijatí"
 
-#: src/prefs_account.c:1824
+#: src/prefs_account.c:1801
 msgid "Allow filtering using plugins on receiving"
 msgstr "Filtrovať správy pri prijatí aj pomocou zásuvných modulov"
 
-#: src/prefs_account.c:1828
+#: src/prefs_account.c:1805
 msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
 msgstr "„Prijať poštu” kontroluje nové správy v tomto účte"
 
-#: src/prefs_account.c:1917 src/prefs_customheader.c:209
-#: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_matcher.c:2010 src/prefs_matcher.c:2038
+#: src/prefs_account.c:1894 src/prefs_customheader.c:210
+#: src/prefs_matcher.c:634 src/prefs_matcher.c:2014 src/prefs_matcher.c:2042
 msgid "Header"
 msgstr "Hlavička"
 
-#: src/prefs_account.c:1919
+#: src/prefs_account.c:1896
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generovať hlavičku Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1922
+#: src/prefs_account.c:1899
 msgid "Send account mail address in Message-ID"
 msgstr "Poslať emailovú adresu účtu v Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1925
+#: src/prefs_account.c:1902
 msgid "Add user agent header"
 msgstr "Pridať hlavičku „user agent”"
 
-#: src/prefs_account.c:1932
+#: src/prefs_account.c:1909
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Pridať používateľom definované hlavičky"
 
-#: src/prefs_account.c:1947
+#: src/prefs_account.c:1924
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "Autentifikácia SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:2045
+#: src/prefs_account.c:2022
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -14651,171 +14656,171 @@ msgstr ""
 "Ak necháte tieto polia prázdne, bude použité to isté prihlasovacie meno a "
 "heslo ako pri prijímaní."
 
-#: src/prefs_account.c:2056
+#: src/prefs_account.c:2033
 msgid "Authenticate with POP before sending"
 msgstr "Autentifikovať cez POP pred odosielaním"
 
-#: src/prefs_account.c:2071
+#: src/prefs_account.c:2048
 msgid "POP authentication timeout"
 msgstr "Časový limit autentifikácie POP"
 
-#: src/prefs_account.c:2159 src/prefs_account.c:2205
+#: src/prefs_account.c:2136 src/prefs_account.c:2182
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:2162
+#: src/prefs_account.c:2139
 msgid "Automatically insert signature"
 msgstr "Automaticky vložiť podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:2167
+#: src/prefs_account.c:2144
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Oddeľovač podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:2192
+#: src/prefs_account.c:2169
 msgid "Command output"
 msgstr "Výstup príkazu"
 
-#: src/prefs_account.c:2225
+#: src/prefs_account.c:2202
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automaticky nastaviť nasledujúce adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:2277
+#: src/prefs_account.c:2254
 msgid "Spell check dictionaries"
 msgstr "Slovníky kontroly preklepov"
 
-#: src/prefs_account.c:2287 src/prefs_folder_item.c:1114
+#: src/prefs_account.c:2264 src/prefs_folder_item.c:1114
 #: src/prefs_spelling.c:162
 msgid "Default dictionary"
 msgstr "Predvolený slovník"
 
-#: src/prefs_account.c:2300 src/prefs_folder_item.c:1148
+#: src/prefs_account.c:2277 src/prefs_folder_item.c:1148
 #: src/prefs_spelling.c:174
 msgid "Default alternate dictionary"
 msgstr "Prednastavený alternatívny slovník"
 
-#: src/prefs_account.c:2386 src/prefs_account.c:3799
+#: src/prefs_account.c:2363 src/prefs_account.c:3776
 #: src/prefs_compose_writing.c:370 src/prefs_folder_item.c:1539
 #: src/prefs_folder_item.c:1924 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
 #: src/prefs_spelling.c:332 src/prefs_wrapping.c:152
 msgid "Compose"
 msgstr "Nová"
 
-#: src/prefs_account.c:2401 src/prefs_folder_item.c:1567 src/prefs_quote.c:134
+#: src/prefs_account.c:2378 src/prefs_folder_item.c:1567 src/prefs_quote.c:134
 #: src/toolbar.c:490
 msgid "Reply"
 msgstr "Odpovedať"
 
-#: src/prefs_account.c:2416 src/prefs_filtering_action.c:185
+#: src/prefs_account.c:2393 src/prefs_filtering_action.c:185
 #: src/prefs_folder_item.c:1595 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:495
 msgid "Forward"
 msgstr "Poslať ďalej"
 
-#: src/prefs_account.c:2463
+#: src/prefs_account.c:2440
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Predvolený systém súkromia"
 
-#: src/prefs_account.c:2492 src/prefs_folder_item.c:1188
+#: src/prefs_account.c:2469 src/prefs_folder_item.c:1188
 msgid "Always sign messages"
 msgstr "Vždy podpisovať správy"
 
-#: src/prefs_account.c:2494 src/prefs_folder_item.c:1220
+#: src/prefs_account.c:2471 src/prefs_folder_item.c:1220
 msgid "Always encrypt messages"
 msgstr "Vždy šifrovať správy"
 
-#: src/prefs_account.c:2496
+#: src/prefs_account.c:2473
 msgid "Always sign messages when replying to a signed message"
 msgstr "Vždy podpísať správy pri odpovedi na podpísanú správu"
 
-#: src/prefs_account.c:2499
+#: src/prefs_account.c:2476
 msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
 msgstr "Vždy šifrovať odpoveď na šifrovanú správu"
 
-#: src/prefs_account.c:2502
+#: src/prefs_account.c:2479
 msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
 msgstr "Zašifrovať odoslané správy aj vlastným kľúčom"
 
-#: src/prefs_account.c:2504
+#: src/prefs_account.c:2481
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Uložiť odoslané zašifrované správy ako prostý text"
 
-#: src/prefs_account.c:2662 src/prefs_account.c:2677 src/prefs_account.c:2691
+#: src/prefs_account.c:2639 src/prefs_account.c:2654 src/prefs_account.c:2668
 msgid "Don't use SSL/TLS"
 msgstr "Nepoužívať SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2665 src/prefs_account.c:2680 src/prefs_account.c:2700
-#: src/prefs_account.c:2711
+#: src/prefs_account.c:2642 src/prefs_account.c:2657 src/prefs_account.c:2677
+#: src/prefs_account.c:2688
 msgid "Use SSL/TLS"
 msgstr "Použiť SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2668 src/prefs_account.c:2683 src/prefs_account.c:2714
+#: src/prefs_account.c:2645 src/prefs_account.c:2660 src/prefs_account.c:2691
 msgid "Use STARTTLS command to start encrypted session"
 msgstr "Použiť príkaz STARTTLS na vytvorenie šifrovanej relácie"
 
-#: src/prefs_account.c:2704
+#: src/prefs_account.c:2681
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Odoslať (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2708
+#: src/prefs_account.c:2685
 msgid "Don't use SSL/TLS (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Nepoužívať SSL/TLS (v prípade potreby použiť STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:2719
+#: src/prefs_account.c:2696
 msgid "Client certificates"
 msgstr "Certifikáty klienta"
 
-#: src/prefs_account.c:2727
+#: src/prefs_account.c:2704
 msgid "Certificate for receiving"
 msgstr "Certifikát na prijímanie"
 
-#: src/prefs_account.c:2732 src/prefs_account.c:2734 src/prefs_account.c:2760
-#: src/prefs_account.c:2762
+#: src/prefs_account.c:2709 src/prefs_account.c:2711 src/prefs_account.c:2737
+#: src/prefs_account.c:2739
 msgid "Client certificate file as a PKCS12 or PEM file"
 msgstr "Súbor klientského certifikátu ako súbor PKCS12 alebo PEM"
 
-#: src/prefs_account.c:2755
+#: src/prefs_account.c:2732
 msgid "Certificate for sending"
 msgstr "Certifikát na odosielanie"
 
-#: src/prefs_account.c:2795
+#: src/prefs_account.c:2772
 msgid "Automatically accept valid SSL/TLS certificates"
 msgstr "Automaticky akceptovať platné certifikáty SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2798
+#: src/prefs_account.c:2775
 msgid "Use non-blocking SSL/TLS"
 msgstr "Použiť neblokujúce SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2810
+#: src/prefs_account.c:2787
 msgid "Turn this off if you have SSL/TLS connection problems"
 msgstr "Vypnite túto voľbu ak máte problémy pri spojeniach SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2902 src/prefs_proxy.c:73
+#: src/prefs_account.c:2879 src/prefs_proxy.c:73
 msgid "Use proxy server"
 msgstr "Použiť proxy server"
 
-#: src/prefs_account.c:2911
+#: src/prefs_account.c:2888
 msgctxt ""
 "In account preferences, referring to whether or not use proxy settings from "
 "common preferences"
 msgid "Use default settings"
 msgstr "Použiť predvolené nastavenia"
 
-#: src/prefs_account.c:2913
+#: src/prefs_account.c:2890
 msgid "Use global proxy server settings"
 msgstr "Použiť globálne nastavenia proxy servera"
 
-#: src/prefs_account.c:2950 src/prefs_proxy.c:115 src/wizard.c:1120
+#: src/prefs_account.c:2927 src/prefs_proxy.c:115 src/wizard.c:1120
 msgid "Use authentication"
 msgstr "Použiť autentifikáciu"
 
-#: src/prefs_account.c:2955 src/prefs_proxy.c:123
+#: src/prefs_account.c:2932 src/prefs_proxy.c:123
 msgid "Username"
 msgstr "Používateľské meno"
 
-#: src/prefs_account.c:2989
+#: src/prefs_account.c:2966
 msgid "Use proxy server for sending"
 msgstr "Na odosielanie použiť proxy server"
 
-#: src/prefs_account.c:2991
+#: src/prefs_account.c:2968
 msgid ""
 "If disabled, messages will be sent using direct connection to configured "
 "outgoing server, bypassing any configured proxy server."
@@ -14823,27 +14828,27 @@ msgstr ""
 "Ak je vypnuté, správy budú odoslané priamym spojením s nastaveným serverom "
 "odosielania pošty, bez použitia nastavené servera proxy."
 
-#: src/prefs_account.c:3102
+#: src/prefs_account.c:3079
 msgid "SMTP port"
 msgstr "SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:3109
+#: src/prefs_account.c:3086
 msgid "POP port"
 msgstr "POP port"
 
-#: src/prefs_account.c:3116
+#: src/prefs_account.c:3093
 msgid "IMAP port"
 msgstr "IMAP port"
 
-#: src/prefs_account.c:3123
+#: src/prefs_account.c:3100
 msgid "NNTP port"
 msgstr "NNTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:3129
+#: src/prefs_account.c:3106
 msgid "Domain name"
 msgstr "Doménové meno"
 
-#: src/prefs_account.c:3132
+#: src/prefs_account.c:3109
 msgid ""
 "The domain name will be used in the generated Message-ID, and when "
 "connecting to SMTP servers."
@@ -14851,238 +14856,238 @@ msgstr ""
 "Názov domény bude použitý na generovanie Message-ID, a pri pripájaní k "
 "serverom SMTP."
 
-#: src/prefs_account.c:3146
+#: src/prefs_account.c:3123
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Použiť príkaz na komunikáciu so serverom"
 
-#: src/prefs_account.c:3155
+#: src/prefs_account.c:3132
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Označiť správy posielané ďalej ako prečítané a zafarbiť:"
 
-#: src/prefs_account.c:3208
+#: src/prefs_account.c:3185
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Uložiť odoslané správy do"
 
-#: src/prefs_account.c:3210
+#: src/prefs_account.c:3187
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Uložiť správy do fronty"
 
-#: src/prefs_account.c:3212
+#: src/prefs_account.c:3189
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Uložiť koncepty do"
 
-#: src/prefs_account.c:3214
+#: src/prefs_account.c:3191
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Uložiť vymazané správy do"
 
-#: src/prefs_account.c:3271
+#: src/prefs_account.c:3248
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný názov účtu."
 
-#: src/prefs_account.c:3275
+#: src/prefs_account.c:3252
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Nebola zadaná emailová adresa."
 
-#: src/prefs_account.c:3283
+#: src/prefs_account.c:3260
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný SMTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:3288
+#: src/prefs_account.c:3265
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Nebolo zadané ID používateľa."
 
-#: src/prefs_account.c:3293
+#: src/prefs_account.c:3270
 msgid "POP server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný POP server."
 
-#: src/prefs_account.c:3313
+#: src/prefs_account.c:3290
 msgid "The default Inbox folder doesn't exist."
 msgstr "Predvolená zložka doručených správ neexistuje."
 
-#: src/prefs_account.c:3319
+#: src/prefs_account.c:3296
 msgid "IMAP server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný IMAP server."
 
-#: src/prefs_account.c:3324
+#: src/prefs_account.c:3301
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný NNTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:3330
+#: src/prefs_account.c:3307
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný názov lokálnej schránky."
 
-#: src/prefs_account.c:3336
+#: src/prefs_account.c:3313
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný príkaz na odosielanie pošty."
 
-#: src/prefs_account.c:3346
+#: src/prefs_account.c:3323
 msgid "User ID cannot contain a newline character."
 msgstr "ID používateľa nesmie obsahovať znak nového riadku."
 
-#: src/prefs_account.c:3351
+#: src/prefs_account.c:3328
 msgid "Password cannot contain a newline character."
 msgstr "Heslo nesmie obsahovať znak nového riadku."
 
-#: src/prefs_account.c:3379
+#: src/prefs_account.c:3356
 msgid "SMTP user ID cannot contain a newline character."
 msgstr "ID používateľa SMTP nesmie obsahovať znak nového riadku."
 
-#: src/prefs_account.c:3384
+#: src/prefs_account.c:3361
 msgid "SMTP password cannot contain a newline character."
 msgstr "Heslo SMTP nesmie obsahovať znak nového riadku."
 
-#: src/prefs_account.c:3460
+#: src/prefs_account.c:3437
 msgid "domain is not specified."
-msgstr "doména nie je zadaná."
+msgstr "nie je zadaná doména."
 
-#: src/prefs_account.c:3465
+#: src/prefs_account.c:3442
 msgid "sent folder is not selected."
-msgstr "zložka odoslaných nie je zvolená."
+msgstr "nie je zvolená zložka odoslaných."
 
-#: src/prefs_account.c:3470
+#: src/prefs_account.c:3447
 msgid "queue folder is not selected."
-msgstr "zložka fronty nie je zvolená."
+msgstr "nie je zvolená zložka fronty."
 
-#: src/prefs_account.c:3475
+#: src/prefs_account.c:3452
 msgid "draft folder is not selected."
-msgstr "zložka konceptov nie je zvolená."
+msgstr "nie je zvolená zložka konceptov."
 
-#: src/prefs_account.c:3480
+#: src/prefs_account.c:3457
 msgid "trash folder is not selected."
-msgstr "zložka koša nie je zvolená."
+msgstr "nie je zvolená zložka koša."
 
-#: src/prefs_account.c:3763
+#: src/prefs_account.c:3740
 msgid "Receive"
 msgstr "Prijať"
 
-#: src/prefs_account.c:3817 src/prefs_folder_item.c:1940 src/prefs_quote.c:238
+#: src/prefs_account.c:3794 src/prefs_folder_item.c:1940 src/prefs_quote.c:238
 msgid "Templates"
 msgstr "Šablóny"
 
-#: src/prefs_account.c:3835
+#: src/prefs_account.c:3812
 msgid "Privacy"
 msgstr "Súkromie"
 
-#: src/prefs_account.c:3965
+#: src/prefs_account.c:3942
 msgid "Advanced"
 msgstr "Rozšírené"
 
-#: src/prefs_account.c:4314
+#: src/prefs_account.c:4291
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Nastavenie nového účtu"
 
-#: src/prefs_account.c:4316
+#: src/prefs_account.c:4293
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s – Nastavenie účtu"
 
-#: src/prefs_account.c:4435 src/wizard.c:1390
+#: src/prefs_account.c:4412 src/wizard.c:1390
 msgid "Failed (wrong address)"
 msgstr "Zlyhalo (zlá adresa)"
 
-#: src/prefs_account.c:4520
+#: src/prefs_account.c:4497
 msgid "Select signature file"
 msgstr "Vyberte súbor so podpisom"
 
-#: src/prefs_account.c:4538 src/prefs_account.c:4555 src/wizard.c:1067
+#: src/prefs_account.c:4515 src/prefs_account.c:4532 src/wizard.c:1067
 msgid "Select certificate file"
 msgstr "Zvoľte súbor certifikátu"
 
-#: src/prefs_account.c:4651
+#: src/prefs_account.c:4628
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokol:"
 
-#: src/prefs_account.c:4822
+#: src/prefs_account.c:4799
 #, c-format
 msgid "%s (plugin not loaded)"
 msgstr "%s (zásuvný modul nie je načítaný)"
 
-#: src/prefs_actions.c:224
+#: src/prefs_actions.c:225
 msgid "Actions configuration"
 msgstr "Nastavenie akcií"
 
-#: src/prefs_actions.c:251
+#: src/prefs_actions.c:252
 msgid "Menu name"
 msgstr "Názov menu"
 
-#: src/prefs_actions.c:284
+#: src/prefs_actions.c:285
 msgid "Shell command"
 msgstr "Príkaz shellu"
 
-#: src/prefs_actions.c:294
+#: src/prefs_actions.c:295
 msgid "Filter action"
 msgstr "Filtrovacie akcie"
 
-#: src/prefs_actions.c:300
+#: src/prefs_actions.c:301
 msgid "Edit filter action"
 msgstr "Upraviť filtrovacie akcie"
 
-#: src/prefs_actions.c:328
+#: src/prefs_actions.c:329
 msgid "Append the new action above to the list"
 msgstr "Pridať novú akciu na začiatok zoznamu"
 
-#: src/prefs_actions.c:336
+#: src/prefs_actions.c:337
 msgid "Replace the selected action in list with the action above"
 msgstr "Nahradiť zvolenú akciu v zozname akciou vyššie"
 
-#: src/prefs_actions.c:338 src/prefs_filtering_action.c:588
-#: src/prefs_filtering.c:486 src/prefs_matcher.c:800 src/prefs_template.c:319
+#: src/prefs_actions.c:339 src/prefs_filtering_action.c:589
+#: src/prefs_filtering.c:487 src/prefs_matcher.c:804 src/prefs_template.c:320
 #: src/prefs_toolbar.c:1024
 msgid "D_elete"
 msgstr "O_dstrániť"
 
-#: src/prefs_actions.c:346
+#: src/prefs_actions.c:347
 msgid "Delete the selected action from the list"
 msgstr "Zmazať zvolenú akciu zo zoznamu"
 
-#: src/prefs_actions.c:356 src/prefs_filtering.c:503 src/prefs_template.c:337
+#: src/prefs_actions.c:357 src/prefs_filtering.c:504 src/prefs_template.c:338
 msgid "Clear all the input fields in the dialog"
 msgstr "Vymazať všetky vstupné polia dialógu"
 
-#: src/prefs_actions.c:364
+#: src/prefs_actions.c:365
 msgid "Show information on configuring actions"
 msgstr "Zobraziť informácie o konfigurácii akcií"
 
-#: src/prefs_actions.c:395
+#: src/prefs_actions.c:396
 msgid "Move the selected action up"
 msgstr "Posunúť zvolenú akciu vyššie"
 
-#: src/prefs_actions.c:403
+#: src/prefs_actions.c:404
 msgid "Move selected action down"
 msgstr "Posunúť zvolenú akciu nižšie"
 
-#: src/prefs_actions.c:536 src/prefs_filtering_action.c:677
-#: src/prefs_filtering.c:838 src/prefs_filtering.c:840
-#: src/prefs_filtering.c:841 src/prefs_filtering.c:951 src/prefs_matcher.c:918
-#: src/prefs_template.c:471
+#: src/prefs_actions.c:537 src/prefs_filtering_action.c:678
+#: src/prefs_filtering.c:839 src/prefs_filtering.c:841
+#: src/prefs_filtering.c:842 src/prefs_filtering.c:952 src/prefs_matcher.c:922
+#: src/prefs_template.c:472
 msgid "(New)"
 msgstr "(Nová)"
 
-#: src/prefs_actions.c:601
+#: src/prefs_actions.c:602
 msgid "Menu name is not set."
 msgstr "Nebol zadaný názov menu."
 
-#: src/prefs_actions.c:606
+#: src/prefs_actions.c:607
 msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
 msgstr "Lomka „/” nie je na začiatku názvu položky menu povolená."
 
-#: src/prefs_actions.c:611
+#: src/prefs_actions.c:612
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
 msgstr "Dvojbodka „:” nie je v názve menu povolená."
 
-#: src/prefs_actions.c:630
+#: src/prefs_actions.c:631
 msgid "Menu name is too long."
 msgstr "Názov menu je príliš dlhý."
 
-#: src/prefs_actions.c:639
+#: src/prefs_actions.c:640
 msgid "Command-line not set."
 msgstr "Nebol zadaný príkazový riadok."
 
-#: src/prefs_actions.c:644
+#: src/prefs_actions.c:645
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr "Názov menu a príkazový riadok sú príliš dlhé."
 
-#: src/prefs_actions.c:650
+#: src/prefs_actions.c:651
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
@@ -15093,136 +15098,136 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "má syntaktickú chybu."
 
-#: src/prefs_actions.c:708
+#: src/prefs_actions.c:709
 msgid "Delete action"
 msgstr "Zmazať akciu"
 
-#: src/prefs_actions.c:709
+#: src/prefs_actions.c:710
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať túto akciu?"
 
-#: src/prefs_actions.c:729
+#: src/prefs_actions.c:730
 msgid "Delete all actions"
 msgstr "Zmazať všetky akcie"
 
-#: src/prefs_actions.c:730
+#: src/prefs_actions.c:731
 msgid "Do you really want to delete all the actions?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať všetky akcie?"
 
-#: src/prefs_actions.c:893 src/prefs_actions.c:924 src/prefs_filtering.c:1503
-#: src/prefs_filtering.c:1525 src/prefs_matcher.c:2161 src/prefs_template.c:571
-#: src/prefs_template.c:596
+#: src/prefs_actions.c:894 src/prefs_actions.c:925 src/prefs_filtering.c:1504
+#: src/prefs_filtering.c:1526 src/prefs_matcher.c:2165 src/prefs_template.c:572
+#: src/prefs_template.c:597
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Záznam nebol uložený"
 
-#: src/prefs_actions.c:894 src/prefs_actions.c:925 src/prefs_filtering.c:1504
-#: src/prefs_filtering.c:1526 src/prefs_template.c:572 src/prefs_template.c:597
+#: src/prefs_actions.c:895 src/prefs_actions.c:926 src/prefs_filtering.c:1505
+#: src/prefs_filtering.c:1527 src/prefs_template.c:573 src/prefs_template.c:598
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Záznam nebol uložený. Zavrieť napriek tomu?"
 
-#: src/prefs_actions.c:895 src/prefs_actions.c:900 src/prefs_actions.c:926
-#: src/prefs_filtering.c:1483 src/prefs_filtering.c:1505
-#: src/prefs_filtering.c:1527 src/prefs_matcher.c:2164 src/prefs_template.c:573
-#: src/prefs_template.c:598 src/prefs_template.c:603
+#: src/prefs_actions.c:896 src/prefs_actions.c:901 src/prefs_actions.c:927
+#: src/prefs_filtering.c:1484 src/prefs_filtering.c:1506
+#: src/prefs_filtering.c:1528 src/prefs_matcher.c:2168 src/prefs_template.c:574
+#: src/prefs_template.c:599 src/prefs_template.c:604
 msgid "_Continue editing"
 msgstr "_Pokračovať v úprave"
 
-#: src/prefs_actions.c:898
+#: src/prefs_actions.c:899
 msgid "Actions list not saved"
 msgstr "Zoznam akcií nebol uložený"
 
-#: src/prefs_actions.c:899
+#: src/prefs_actions.c:900
 msgid "The actions list has been modified. Close anyway?"
 msgstr "Zoznam akcií bol zmenený. Zavrieť napriek tomu?"
 
-#: src/prefs_actions.c:969
+#: src/prefs_actions.c:970
 msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Názov menu:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:970
+#: src/prefs_actions.c:971
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
 msgstr "Použite „/” v názve menu na tvorbu podmenu."
 
-#: src/prefs_actions.c:972
+#: src/prefs_actions.c:973
 msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command-line:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Príkazový riadok:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:973
+#: src/prefs_actions.c:974
 msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Začať s:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:974
+#: src/prefs_actions.c:975
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
 msgstr "na odoslanie tela správy alebo výberu na štandardný vstup príkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:975
+#: src/prefs_actions.c:976
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
 msgstr "na odoslanie textu zadaného používateľom na štandardný vstup príkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:976
+#: src/prefs_actions.c:977
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr ""
 "na odoslanie skrytého textu zadaného používateľom na štandardný vstup príkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:977
+#: src/prefs_actions.c:978
 msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Skončiť s:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:978
+#: src/prefs_actions.c:979
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
 msgstr "na nahradenie tela správy alebo výberu štandardným výstupom príkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:979
+#: src/prefs_actions.c:980
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
 msgstr ""
 "na vloženie štandardného výstupu príkazu bez odstránenia pôvodného textu"
 
-#: src/prefs_actions.c:980
+#: src/prefs_actions.c:981
 msgid "to run command asynchronously"
 msgstr "na asynchrónne vykonanie príkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:981
+#: src/prefs_actions.c:982
 msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Použiť:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:982
+#: src/prefs_actions.c:983
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
 msgstr "pre súbor zvolenej správy vo formáte RFC822/2822 "
 
-#: src/prefs_actions.c:983
+#: src/prefs_actions.c:984
 msgid ""
 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr "pre zoznam súborov zvolených správ vo formáte RFC822/2822"
 
-#: src/prefs_actions.c:984
+#: src/prefs_actions.c:985
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
 msgstr "pre súbor dekódovanej zvolenej časti MIME správy"
 
-#: src/prefs_actions.c:985
+#: src/prefs_actions.c:986
 msgid "for a user provided argument"
 msgstr "pre parameter zadaný používateľom"
 
-#: src/prefs_actions.c:986
+#: src/prefs_actions.c:987
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr "pre skrytý parameter zadaný používateľom (napr. heslo)"
 
-#: src/prefs_actions.c:987
+#: src/prefs_actions.c:988
 msgid "for the text selection"
 msgstr "pre textový výber"
 
-#: src/prefs_actions.c:988
+#: src/prefs_actions.c:989
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr "aplikuje akcie medzi {} na zvolené správy"
 
-#: src/prefs_actions.c:989
+#: src/prefs_actions.c:990
 msgid "for a literal %"
 msgstr "pre znak %"
 
-#: src/prefs_actions.c:999 src/prefs_themes.c:1090
+#: src/prefs_actions.c:1000 src/prefs_themes.c:1090
 msgid "Actions"
 msgstr "Akcie"
 
-#: src/prefs_actions.c:1000
+#: src/prefs_actions.c:1001
 msgid ""
 "The Actions feature is a way for the user to launch external commands to "
 "process a complete message file or just one of its parts."
@@ -15230,17 +15235,17 @@ msgstr ""
 "Akcie umožňujú používateľovi spúšťať, na prácu so súborom správy alebo s jej "
 "časťou, externé programy."
 
-#: src/prefs_actions.c:1087 src/prefs_filtering.c:1701
-#: src/prefs_template.c:1113
+#: src/prefs_actions.c:1088 src/prefs_filtering.c:1702
+#: src/prefs_template.c:1114
 msgid "D_uplicate"
 msgstr "D_uplikovať"
 
-#: src/prefs_actions.c:1207
+#: src/prefs_actions.c:1208
 msgid "Current actions"
 msgstr "Aktuálne akcie"
 
-#: src/prefs_actions.c:1306 src/prefs_filtering.c:1078
-#: src/prefs_filtering.c:1136
+#: src/prefs_actions.c:1307 src/prefs_filtering.c:1079
+#: src/prefs_filtering.c:1137
 msgid "Action string is not valid."
 msgstr "Reťazec akcie je neplatný."
 
@@ -15291,7 +15296,7 @@ msgstr "Automaticky spustiť externý editor"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:153
 msgid "Automatically save message to Drafts folder every"
-msgstr "Automaticky ukladať text správy medzi Koncepty každých "
+msgstr "Automaticky ukladať text správy medzi Koncepty každých"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:162 src/prefs_wrapping.c:100
 msgid "characters"
@@ -15311,7 +15316,7 @@ msgstr "Upozorniť pri vložení súboru väčšieho ako"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:208
 msgid "KB into message body "
-msgstr "kB do tela správy."
+msgstr "kB do tela správy"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:214
 msgid "Replying"
@@ -15358,97 +15363,97 @@ msgstr "Pripojiť"
 msgid "Writing"
 msgstr "Písanie"
 
-#: src/prefs_customheader.c:184
+#: src/prefs_customheader.c:185
 msgid "Custom header configuration"
 msgstr "Nastavenie dodatočných hlavičiek"
 
-#: src/prefs_customheader.c:503 src/prefs_display_header.c:588
-#: src/prefs_matcher.c:1633 src/prefs_matcher.c:1648
+#: src/prefs_customheader.c:504 src/prefs_display_header.c:589
+#: src/prefs_matcher.c:1637 src/prefs_matcher.c:1652
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Nebol zadaný názov hlavičky."
 
-#: src/prefs_customheader.c:513
+#: src/prefs_customheader.c:514
 msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
 msgstr "Táto hlavička nie je povolená ako dodatočná."
 
-#: src/prefs_customheader.c:560
+#: src/prefs_customheader.c:561
 msgid "Choose a PNG file"
 msgstr "Vyberte súbor PNG"
 
-#: src/prefs_customheader.c:562
+#: src/prefs_customheader.c:563
 msgid "Choose an XBM file"
 msgstr "Vyberte súbor XBM"
 
-#: src/prefs_customheader.c:564
+#: src/prefs_customheader.c:565
 msgid "Choose a text file"
 msgstr "Vyberte textový súbor"
 
-#: src/prefs_customheader.c:577
+#: src/prefs_customheader.c:578
 msgid "This file isn't an image."
 msgstr "Toto nie je obrázkový súbor."
 
-#: src/prefs_customheader.c:582
+#: src/prefs_customheader.c:583
 msgid "The chosen image isn't the correct size (48x48)."
 msgstr "Zvolený obrázok nie je v požadovanej veľkosti (48x48)."
 
-#: src/prefs_customheader.c:588
+#: src/prefs_customheader.c:589
 msgid "The image is too big; it must be maximum 725 bytes."
 msgstr "Obrázok je príliš veľký, maximálna veľkosť je 725 bajtov."
 
-#: src/prefs_customheader.c:593
+#: src/prefs_customheader.c:594
 msgid "The image isn't in the correct format (PNG)."
 msgstr "Obrázok nie je v správnom formáte (PNG)."
 
-#: src/prefs_customheader.c:602
+#: src/prefs_customheader.c:603
 msgid "The image isn't in the correct format (XBM)."
 msgstr "Obrázok nie je v správnom formáte (XBM)."
 
-#: src/prefs_customheader.c:611
+#: src/prefs_customheader.c:612
 msgid "Couldn't call `compface`. Make sure it's in your $PATH."
 msgstr "Nemožno vykonať `compface`. Preverte, či je v premennej $PATH."
 
-#: src/prefs_customheader.c:617
+#: src/prefs_customheader.c:618
 #, c-format
 msgid "Compface error: %s"
 msgstr "Chyba compface: %s"
 
-#: src/prefs_customheader.c:670
+#: src/prefs_customheader.c:671
 msgid "This file contains newlines."
 msgstr "Tento súbor obsahuje zalomenia riadkov."
 
-#: src/prefs_customheader.c:700
+#: src/prefs_customheader.c:701
 msgid "Delete header"
 msgstr "Zmazať hlavičku"
 
-#: src/prefs_customheader.c:701
+#: src/prefs_customheader.c:702
 msgid "Do you really want to delete this header?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať túto hlavičku?"
 
-#: src/prefs_customheader.c:874
+#: src/prefs_customheader.c:875
 msgid "Current custom headers"
 msgstr "Aktuálne dodatočné hlavičky"
 
-#: src/prefs_display_header.c:253
+#: src/prefs_display_header.c:254
 msgid "Displayed header configuration"
 msgstr "Nastavenie zobrazovaných hlavičiek"
 
-#: src/prefs_display_header.c:277
+#: src/prefs_display_header.c:278
 msgid "Header name"
 msgstr "Názov hlavičky"
 
-#: src/prefs_display_header.c:312
+#: src/prefs_display_header.c:313
 msgid "Hidden headers"
 msgstr "Skryté hlavičky"
 
-#: src/prefs_display_header.c:353
+#: src/prefs_display_header.c:354
 msgid "Displayed Headers"
 msgstr "Zobrazované hlavičky"
 
-#: src/prefs_display_header.c:398
+#: src/prefs_display_header.c:399
 msgid "Show all unspecified headers"
 msgstr "Zobraziť všetky neurčené hlavičky"
 
-#: src/prefs_display_header.c:598
+#: src/prefs_display_header.c:599
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Táto hlavička už je v zozname."
 
@@ -15483,7 +15488,7 @@ msgid ""
 "script when using the 'Display as text' contextual menu item"
 msgstr ""
 "Toto nastavenie umožňuje zobraziť MIME časti v zobrazení správy pomocou "
-"skriptu, pri použití voľby „Zobraziť ako text” z kontextového menu."
+"skriptu, pri použití voľby „Zobraziť ako text” z kontextového menu"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:282 src/prefs_image_viewer.c:138
 #: src/prefs_message.c:351
@@ -15509,8 +15514,8 @@ msgstr "Skryť"
 msgid "Message flags"
 msgstr "Príznaky správy"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:175 src/prefs_summaries.c:620
-#: src/prefs_summary_column.c:77 src/summaryview.c:2908 src/toolbar.c:505
+#: src/prefs_filtering_action.c:175 src/prefs_summaries.c:641
+#: src/prefs_summary_column.c:77 src/summaryview.c:2888 src/toolbar.c:505
 msgid "Mark"
 msgstr "Označiť"
 
@@ -15530,12 +15535,12 @@ msgstr "Označiť ako spam"
 msgid "Mark as ham"
 msgstr "Označiť ako nie spam"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:183 src/prefs_filtering_action.c:1394
+#: src/prefs_filtering_action.c:183 src/prefs_filtering_action.c:1395
 #: src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:499 src/toolbar.c:2468
 msgid "Execute"
 msgstr "Vykonať"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:184 src/prefs_summaries.c:618
+#: src/prefs_filtering_action.c:184 src/prefs_summaries.c:639
 msgid "Color label"
 msgstr "Farebná menovka"
 
@@ -15549,9 +15554,9 @@ msgid "Redirect"
 msgstr "Presmerovať"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:188 src/prefs_filtering_action.c:189
-#: src/prefs_filtering_action.c:1398 src/prefs_matcher.c:639
-#: src/prefs_summaries.c:623 src/prefs_summary_column.c:86
-#: src/summaryview.c:472
+#: src/prefs_filtering_action.c:1399 src/prefs_matcher.c:640
+#: src/prefs_summaries.c:644 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:474
 msgid "Score"
 msgstr "Ohodnotenie"
 
@@ -15564,8 +15569,8 @@ msgid "Set score"
 msgstr "Nastaviť ohodnotenie"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:190 src/prefs_filtering_action.c:191
-#: src/prefs_filtering_action.c:192 src/prefs_matcher.c:643
-#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:474
+#: src/prefs_filtering_action.c:192 src/prefs_matcher.c:644
+#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:476
 msgid "Tags"
 msgstr "Značky"
 
@@ -15589,78 +15594,78 @@ msgstr "Vlákna"
 msgid "Stop filter"
 msgstr "Zastaviť filtrovanie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:400
+#: src/prefs_filtering_action.c:401
 msgid "Action configuration"
 msgstr "Nastavenie akcie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:417 src/prefs_filtering.c:1894
-#: src/prefs_matcher.c:596
+#: src/prefs_filtering_action.c:418 src/prefs_filtering.c:1895
+#: src/prefs_matcher.c:597
 msgid "Rule"
 msgstr "Pravidlo"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:430 src/prefs_filtering.c:433
+#: src/prefs_filtering_action.c:431 src/prefs_filtering.c:434
 msgid "Action"
 msgstr "Akcia"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:906
+#: src/prefs_filtering_action.c:907
 msgid "Command-line not set"
 msgstr "Nebol zadaný príkazový riadok"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:907
+#: src/prefs_filtering_action.c:908
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "Nebol zadaný cieľ."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:918
+#: src/prefs_filtering_action.c:919
 msgid "Recipient is not set."
 msgstr "Nebol zadaný príjemca."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:934
+#: src/prefs_filtering_action.c:935
 msgid "Score is not set"
 msgstr "Nebolo zadané ohodnotenie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:942
+#: src/prefs_filtering_action.c:943
 msgid "Header is not set."
 msgstr "Nebol zadaný názov hlavičky."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:949
+#: src/prefs_filtering_action.c:950
 msgid "Target addressbook/folder is not set."
 msgstr "Nie je nastavený cieľový adresár/zložka."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:959
+#: src/prefs_filtering_action.c:960
 msgid "Tag name is empty."
 msgstr "Meno značky je prázdne."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1181
+#: src/prefs_filtering_action.c:1182
 msgid "No action was defined."
 msgstr "Nebola definovaná žiadna akcia."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1219 src/prefs_matcher.c:2208
+#: src/prefs_filtering_action.c:1220 src/prefs_matcher.c:2212
 #: src/quote_fmt.c:79
 msgid "literal %"
-msgstr "Znak %"
+msgstr "znak %"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1228 src/prefs_matcher.c:2217
+#: src/prefs_filtering_action.c:1229 src/prefs_matcher.c:2221
 msgid "filename (should not be modified)"
 msgstr "názov súboru (nemal by byť menený)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1229 src/prefs_matcher.c:2218
+#: src/prefs_filtering_action.c:1230 src/prefs_matcher.c:2222
 #: src/quote_fmt.c:87
 msgid "new line"
 msgstr "nový riadok"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1230 src/prefs_matcher.c:2219
+#: src/prefs_filtering_action.c:1231 src/prefs_matcher.c:2223
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr "únikový znak citácie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1231 src/prefs_matcher.c:2220
+#: src/prefs_filtering_action.c:1232 src/prefs_matcher.c:2224
 msgid "quote character"
 msgstr "znak úvodzoviek"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1240
+#: src/prefs_filtering_action.c:1241
 msgid "Filtering Action: 'Execute'"
 msgstr "Filtrovacia akcia: „Vykonať”"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1241
+#: src/prefs_filtering_action.c:1242
 msgid ""
 "'Execute' allows you to send a message or message element to an external "
 "program or script.\n"
@@ -15670,145 +15675,145 @@ msgstr ""
 "programu, alebo skriptu.\n"
 "Môžete použiť tieto symboly:"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1380
+#: src/prefs_filtering_action.c:1381
 msgid "Recipient"
 msgstr "Príjemca"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1384
+#: src/prefs_filtering_action.c:1385
 msgid "Book/Folder"
 msgstr "_Adresár/Zložka"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1388
+#: src/prefs_filtering_action.c:1389
 msgid "Destination"
 msgstr "Cieľ"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1391
+#: src/prefs_filtering_action.c:1392
 msgid "Color"
 msgstr "Zafarbiť"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1476
+#: src/prefs_filtering_action.c:1477
 msgid "Current action list"
 msgstr "Zoznam aktuálnych akcií"
 
-#: src/prefs_filtering.c:197 src/prefs_filtering.c:359
+#: src/prefs_filtering.c:197 src/prefs_filtering.c:360
 msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr "Nastavenie filtrovania"
 
-#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_filtering.c:869
-#: src/prefs_filtering.c:985
+#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_filtering.c:870
+#: src/prefs_filtering.c:986
 msgctxt "Filtering Account Menu"
 msgid "All"
 msgstr "Všetky"
 
-#: src/prefs_filtering.c:411
+#: src/prefs_filtering.c:412
 msgid "Condition"
 msgstr "Podmienka"
 
-#: src/prefs_filtering.c:424
+#: src/prefs_filtering.c:425
 msgid " Def_ine... "
-msgstr " D_efinovať "
+msgstr " D_efinovať... "
 
-#: src/prefs_filtering.c:446
+#: src/prefs_filtering.c:447
 msgid " De_fine... "
-msgstr " D_efinovať "
+msgstr " D_efinovať... "
 
-#: src/prefs_filtering.c:475
+#: src/prefs_filtering.c:476
 msgid "Append the new rule above to the list"
 msgstr "Priať nové pravidlo na začiatok zoznamu"
 
-#: src/prefs_filtering.c:484
+#: src/prefs_filtering.c:485
 msgid "Replace the selected rule in list with the rule above"
 msgstr "Nahradiť zvolené pravidlo v zozname pravidlom vyššie"
 
-#: src/prefs_filtering.c:493
+#: src/prefs_filtering.c:494
 msgid "Delete the selected rule from the list"
 msgstr "Zmazať zvolené pravidlo zo zoznamu"
 
-#: src/prefs_filtering.c:534
+#: src/prefs_filtering.c:535
 msgid "Move the selected rule to the top"
 msgstr "Presunúť zvolené pravidlo na začiatok"
 
-#: src/prefs_filtering.c:537
+#: src/prefs_filtering.c:538
 msgid "Page u_p"
 msgstr "O stranu _vyššie"
 
-#: src/prefs_filtering.c:545
+#: src/prefs_filtering.c:546
 msgid "Move the selected rule one page up"
 msgstr "Presunúť zvolené pravidlo na začiatok strany"
 
-#: src/prefs_filtering.c:554
+#: src/prefs_filtering.c:555
 msgid "Move the selected rule up"
 msgstr "Posunúť zvolené pravidlo vyššie"
 
-#: src/prefs_filtering.c:562
+#: src/prefs_filtering.c:563
 msgid "Move the selected rule down"
 msgstr "Posunúť zvolené pravidlo nižšie"
 
-#: src/prefs_filtering.c:565
+#: src/prefs_filtering.c:566
 msgid "Page dow_n"
 msgstr "O stranu _nižšie"
 
-#: src/prefs_filtering.c:573
+#: src/prefs_filtering.c:574
 msgid "Move the selected rule one page down"
 msgstr "Presunúť zvolené pravidlo na koniec strany"
 
-#: src/prefs_filtering.c:582
+#: src/prefs_filtering.c:583
 msgid "Move the selected rule to the bottom"
 msgstr "Presunúť zvolené pravidlo na koniec"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1042 src/prefs_filtering.c:1128
+#: src/prefs_filtering.c:1043 src/prefs_filtering.c:1129
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "Reťazec podmienky je neplatný."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1115
+#: src/prefs_filtering.c:1116
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "Reťazec podmienky je prázdny."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1121
+#: src/prefs_filtering.c:1122
 msgid "Action string is empty."
 msgstr "Reťazec akcie je prázdny."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1210
+#: src/prefs_filtering.c:1211
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Odstrániť pravidlo"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1211
+#: src/prefs_filtering.c:1212
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Naozaj chcete odstrániť toto pravidlo?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1229
+#: src/prefs_filtering.c:1230
 msgid "Delete all rules"
 msgstr "Zmazať všetky pravidlá"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1230
+#: src/prefs_filtering.c:1231
 msgid "Do you really want to delete all the rules?"
 msgstr "Naozaj chcete odstrániť všetky pravidlá?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1481
+#: src/prefs_filtering.c:1482
 msgid "Filtering rules not saved"
 msgstr "Pravidlá filtrovania neboli uložené"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1482
+#: src/prefs_filtering.c:1483
 msgid "The list of filtering rules have been modified. Close anyway?"
 msgstr "Zoznam filtrovacích pravidiel bol zmenený. Zavrieť aj napriek tomu?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1704
+#: src/prefs_filtering.c:1705
 msgid "Move one page up"
 msgstr "Posunúť o stranu vyššie"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1705
+#: src/prefs_filtering.c:1706
 msgid "Move one page down"
 msgstr "Posunúť o stranu nižšie"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1862
+#: src/prefs_filtering.c:1863
 msgid "Enable"
 msgstr "Povoliť"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:211
+#: src/prefs_folder_column.c:212
 msgid "Folder list columns configuration"
 msgstr "Nastavenie stĺpcov zoznamu správ"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:228
+#: src/prefs_folder_column.c:229
 msgid ""
 "Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
@@ -15816,17 +15821,17 @@ msgstr ""
 "Vyberte položky ktoré majú byť zobrazené v zozname správ. Môžete\n"
 "meniť poradie pomocou tlačidiel Nahor/Nadol, alebo presúvaním pomocou myši."
 
-#: src/prefs_folder_column.c:258 src/prefs_summary_column.c:272
+#: src/prefs_folder_column.c:259 src/prefs_summary_column.c:273
 msgid "Hidden columns"
 msgstr "Skryté položky"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:299 src/prefs_summaries.c:383
-#: src/prefs_summaries.c:448 src/prefs_summary_column.c:313
+#: src/prefs_folder_column.c:300 src/prefs_summaries.c:386
+#: src/prefs_summaries.c:451 src/prefs_summary_column.c:314
 msgid "Displayed columns"
 msgstr "Zobrazené položky"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:332 src/prefs_msg_colors.c:425
-#: src/prefs_summary_column.c:346 src/prefs_toolbar.c:1032
+#: src/prefs_folder_column.c:333 src/prefs_msg_colors.c:464
+#: src/prefs_summary_column.c:347 src/prefs_toolbar.c:1032
 msgid " Use default "
 msgstr " Použiť predvolené "
 
@@ -15963,7 +15968,7 @@ msgstr "Predvolený účet"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:1205 src/prefs_folder_item.c:1237
 msgid "\"Default\" will follow the applicable account preference"
-msgstr "„Predvolené” bude rešpektovať použiteľné nastavenia účtu"
+msgstr "„Predvolené” použije použiteľné nastavenia účtu"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:1781
 msgid "Discard cache"
@@ -15986,7 +15991,7 @@ msgstr "Vlastnosti zložky %s"
 msgid "Folder and Message Lists"
 msgstr "Zoznamy zložiek a správ"
 
-#: src/prefs_fonts.c:99 src/prefs_matcher.c:2082
+#: src/prefs_fonts.c:99 src/prefs_matcher.c:2086
 msgid "Message"
 msgstr "Správa"
 
@@ -16010,7 +16015,7 @@ msgstr "Použiť odlišné písmo pri tlačení"
 msgid "Message Printing"
 msgstr "Tlač správy"
 
-#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:731 src/prefs_summaries.c:842
+#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:776 src/prefs_summaries.c:869
 #: src/prefs_themes.c:422
 msgid "Display"
 msgstr "Zobrazenie"
@@ -16081,7 +16086,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_logging.c:181
 msgid "Log filtering/processing when..."
-msgstr "Zaznamenať filtrovanie/spracúvanie pri"
+msgstr "Zaznamenať filtrovanie/spracúvanie pri..."
 
 #: src/prefs_logging.c:185
 msgid "filtering at incorporation"
@@ -16145,7 +16150,7 @@ msgstr "Záznam disku"
 
 #: src/prefs_logging.c:276
 msgid "Write the following information to disk..."
-msgstr "Zapísať nasledujúce informácie na disk"
+msgstr "Zapísať nasledujúce informácie na disk..."
 
 #: src/prefs_logging.c:284
 msgid "Warning messages"
@@ -16163,7 +16168,7 @@ msgstr "Chybové správy"
 msgid "Status messages for filtering/processing log"
 msgstr "Záznam stavových správ filtrovania/spracovania"
 
-#: src/prefs_logging.c:410 src/prefs_msg_colors.c:151 src/prefs_other.c:814
+#: src/prefs_logging.c:410 src/prefs_msg_colors.c:153 src/prefs_other.c:815
 msgid "Other"
 msgstr "Ostatné"
 
@@ -16233,7 +16238,7 @@ msgstr "neobsahuje"
 
 #: src/prefs_matcher.c:394
 msgid "headers part"
-msgstr "Hlavička správy"
+msgstr "hlavička správy"
 
 #: src/prefs_matcher.c:395
 msgid "headers values"
@@ -16241,17 +16246,17 @@ msgstr "hodnoty hlavičky"
 
 #: src/prefs_matcher.c:396
 msgid "body part"
-msgstr "Telo správy"
+msgstr "telo správy"
 
 #: src/prefs_matcher.c:397
 msgid "whole message"
-msgstr "Celá správa"
+msgstr "celá správa"
 
-#: src/prefs_matcher.c:403 src/summaryview.c:6579
+#: src/prefs_matcher.c:403 src/summaryview.c:6559
 msgid "Marked"
 msgstr "Označená"
 
-#: src/prefs_matcher.c:404 src/summaryview.c:6577
+#: src/prefs_matcher.c:404 src/summaryview.c:6557
 msgid "Deleted"
 msgstr "Zmazaná"
 
@@ -16259,11 +16264,11 @@ msgstr "Zmazaná"
 msgid "Replied"
 msgstr "Odpovedaná"
 
-#: src/prefs_matcher.c:406 src/summaryview.c:6571
+#: src/prefs_matcher.c:406 src/summaryview.c:6551
 msgid "Forwarded"
 msgstr "Poslané ďalej"
 
-#: src/prefs_matcher.c:408 src/summaryview.c:6561 src/toolbar.c:515
+#: src/prefs_matcher.c:408 src/summaryview.c:6541 src/toolbar.c:515
 #: src/toolbar.c:988 src/toolbar.c:2342
 msgid "Spam"
 msgstr "Spam"
@@ -16272,7 +16277,7 @@ msgstr "Spam"
 msgid "Has attachment"
 msgstr "Má prílohu"
 
-#: src/prefs_matcher.c:410 src/summaryview.c:6597
+#: src/prefs_matcher.c:410 src/summaryview.c:6577
 msgid "Signed"
 msgstr "Podpísané"
 
@@ -16332,98 +16337,106 @@ msgstr "0 (Prešlo)"
 msgid "non-0 (Failed)"
 msgstr "nenulové (Zlyhalo)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:579
+#: src/prefs_matcher.c:580
 msgid "Condition configuration"
 msgstr "Nastavenie podmienok"
 
-#: src/prefs_matcher.c:623
+#: src/prefs_matcher.c:624
 msgid "Match criteria"
 msgstr "Kritériá zhody"
 
-#: src/prefs_matcher.c:632
+#: src/prefs_matcher.c:633
 msgid "All messages"
 msgstr "Všetky správy"
 
-#: src/prefs_matcher.c:634
+#: src/prefs_matcher.c:635
 msgid "Age"
 msgstr "Vek"
 
-#: src/prefs_matcher.c:635
+#: src/prefs_matcher.c:636
 msgid "Phrase"
 msgstr "Fráza"
 
-#: src/prefs_matcher.c:636
+#: src/prefs_matcher.c:637
 msgid "Flags"
 msgstr "Príznaky"
 
-#: src/prefs_matcher.c:637 src/prefs_msg_colors.c:341
+#: src/prefs_matcher.c:638 src/prefs_msg_colors.c:380
 msgid "Color labels"
 msgstr "Farebné označenia"
 
-#: src/prefs_matcher.c:638
+#: src/prefs_matcher.c:639
 msgid "Thread"
 msgstr "Vlákno"
 
-#: src/prefs_matcher.c:641
+#: src/prefs_matcher.c:642
 msgid "Partially downloaded"
 msgstr "Čiastočne stiahnutá"
 
-#: src/prefs_matcher.c:644
+#: src/prefs_matcher.c:645
 msgid "External program test"
 msgstr "Kontrola externým programom"
 
-#: src/prefs_matcher.c:715 src/prefs_matcher.c:1654 src/prefs_matcher.c:1669
-#: src/prefs_matcher.c:2579
+#: src/prefs_matcher.c:674
+msgid ""
+"Use selector on the right to pick the header name. Type the name of the "
+"header if not available in the list."
+msgstr ""
+"Použite výber vpravo na výber mena hlavičky. Ak nie je meno hlavičky "
+"dostupné v zozname, napíšte ho."
+
+#: src/prefs_matcher.c:719 src/prefs_matcher.c:1658 src/prefs_matcher.c:1673
+#: src/prefs_matcher.c:2583
 msgctxt "Filtering Matcher Menu"
 msgid "All"
 msgstr "Všetky"
 
-#: src/prefs_matcher.c:749
+#: src/prefs_matcher.c:753
 msgid "Use regexp"
 msgstr "Použiť regulárny výraz"
 
-#: src/prefs_matcher.c:840
+#: src/prefs_matcher.c:844
 msgid "Message must match"
 msgstr "Správa musí vyhovovať"
 
-#: src/prefs_matcher.c:844
+#: src/prefs_matcher.c:848
 msgid "at least one"
 msgstr "aspoň jedno"
 
-#: src/prefs_matcher.c:845
+#: src/prefs_matcher.c:849
 msgid "all"
 msgstr "všetky"
 
-#: src/prefs_matcher.c:848
+#: src/prefs_matcher.c:852
 msgid "of above rules"
 msgstr "predošlých pravidiel"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1560 src/prefs_matcher.c:1638
+#: src/prefs_matcher.c:1564 src/prefs_matcher.c:1642
 msgid "Search pattern is not set."
 msgstr "Nebol zadaný vyhľadávací vzor."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1574
+#: src/prefs_matcher.c:1578
 msgid "Invalid hour."
 msgstr "Neplatná hodina."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1583
+#: src/prefs_matcher.c:1587
 msgid "Test command is not set."
 msgstr "Nie je nastavený testovací príkaz."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1655
+#: src/prefs_matcher.c:1659
 msgid "all addresses in all headers"
 msgstr "všetky adresy vo všetkých hlavičkách"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1658
+#: src/prefs_matcher.c:1662
 msgid "any address in any header"
 msgstr "akákoľvek adresa v akejkoľvek hlavičke"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1660
+#: src/prefs_matcher.c:1664
 #, c-format
 msgid "the address(es) in header '%s'"
 msgstr "adresy v hlavičke „%s”"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1661
+#: src/prefs_matcher.c:1665
 #, c-format
 msgid ""
 "Book/folder path is not set.\n"
@@ -16436,87 +16449,87 @@ msgstr ""
 "Ak chcete overiť či %s existuje v rámci celého adresára, vyberte „%s” z "
 "rozbaľovacieho zoznamu adresára/zložky."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1880
+#: src/prefs_matcher.c:1884
 msgid "Headers part"
 msgstr "Záhlavie správy"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1884
+#: src/prefs_matcher.c:1888
 msgid "Headers values"
 msgstr "Hodnoty hlavičky"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1888
+#: src/prefs_matcher.c:1892
 msgid "Body part"
 msgstr "Telo správy"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1892
+#: src/prefs_matcher.c:1896
 msgid "Whole message"
 msgstr "Celá správa"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2009 src/prefs_matcher.c:2055
+#: src/prefs_matcher.c:2013 src/prefs_matcher.c:2059
 msgid "in"
 msgstr "v"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2011
+#: src/prefs_matcher.c:2015
 msgid "content is"
 msgstr "obsahuje"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2015
+#: src/prefs_matcher.c:2019
 msgid "Date is"
 msgstr "Dátum je"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2026
+#: src/prefs_matcher.c:2030
 msgid "Age is"
 msgstr "Vek je"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2031
+#: src/prefs_matcher.c:2035
 msgid "Flag"
 msgstr "Príznak"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2032 src/prefs_matcher.c:2046
+#: src/prefs_matcher.c:2036 src/prefs_matcher.c:2050
 msgid "is"
 msgstr "je"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2037
+#: src/prefs_matcher.c:2041
 msgid "Name:"
-msgstr "Meno: "
+msgstr "Meno:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2045
+#: src/prefs_matcher.c:2049
 msgid "Label"
 msgstr "Menovka"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2050
+#: src/prefs_matcher.c:2054
 msgid "Value:"
 msgstr "Hodnota:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2065
+#: src/prefs_matcher.c:2069
 msgid "Score is"
 msgstr "Skóre je"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2066
+#: src/prefs_matcher.c:2070
 msgid "points"
 msgstr "bodov"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2076
+#: src/prefs_matcher.c:2080
 msgid "Size is"
 msgstr "Veľkosť je"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2081
+#: src/prefs_matcher.c:2085
 msgid "Scope:"
 msgstr "Rozsah:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2083
+#: src/prefs_matcher.c:2087
 msgid "tags"
-msgstr "Značky"
+msgstr "značky"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2088
+#: src/prefs_matcher.c:2092
 msgid "type is"
 msgstr "typ je"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2092
+#: src/prefs_matcher.c:2096
 msgid "Program returns"
 msgstr "Návratová hodnota programu"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2162
+#: src/prefs_matcher.c:2166
 msgid ""
 "The entry was not saved.\n"
 "Close anyway?"
@@ -16524,11 +16537,11 @@ msgstr ""
 "Pravidlo nebolo uložené.\n"
 "Zavrieť napriek tomu?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2229
+#: src/prefs_matcher.c:2233
 msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr "Typ zhody: „Test”"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2230
+#: src/prefs_matcher.c:2234
 msgid ""
 "'Test' allows you to test a message or message element using an external "
 "program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
@@ -16540,7 +16553,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Môžete použiť tieto symboly:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2329
+#: src/prefs_matcher.c:2333
 msgid "Current condition rules"
 msgstr "Aktuálne pravidlá"
 
@@ -16618,7 +16631,7 @@ msgstr "Zbaliť citovaný text po dvojkliku"
 
 #: src/prefs_message.c:246
 msgid "Treat these characters as quotation marks"
-msgstr "Za úvodzovky považovať tieto znaky "
+msgstr "Za úvodzovky považovať tieto znaky"
 
 #: src/prefs_message.c:352
 msgid "Text Options"
@@ -16649,96 +16662,131 @@ msgstr ""
 msgid "Configuration warning"
 msgstr "Konfiguračné upozornenie"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:153
+#: src/prefs_msg_colors.c:155
 msgid "Message view"
 msgstr "Zobrazenie správy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:160
+#: src/prefs_msg_colors.c:162
 msgid "Enable coloration of message text"
 msgstr "Povoliť farby v texte správy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:168
+#: src/prefs_msg_colors.c:170
 msgid "Quote"
 msgstr "Citácia"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:180
+#: src/prefs_msg_colors.c:182
 msgid "Cycle quote colors"
 msgstr "Opakovať farby citátov"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:184
+#: src/prefs_msg_colors.c:186
 msgid "If there are more than 3 quote levels, the colors will be reused"
 msgstr "Pri viac ako troch úrovniach citácií budú farby opakované"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:190
+#: src/prefs_msg_colors.c:192
 msgid "1st Level"
 msgstr "Prvá úroveň"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:196 src/prefs_msg_colors.c:214
-#: src/prefs_msg_colors.c:232
+#: src/prefs_msg_colors.c:198 src/prefs_msg_colors.c:216
+#: src/prefs_msg_colors.c:234
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:200
+#: src/prefs_msg_colors.c:202
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 1st level text"
 msgstr "Vyberte farbu prvej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:208
+#: src/prefs_msg_colors.c:210
 msgid "2nd Level"
 msgstr "Druhá úroveň"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:218
+#: src/prefs_msg_colors.c:220
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 2nd level text"
 msgstr "Vyberte farbu druhej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:226
+#: src/prefs_msg_colors.c:228
 msgid "3rd Level"
 msgstr "Tretia úroveň"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:236
+#: src/prefs_msg_colors.c:238
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 3rd level text"
 msgstr "Vyberte farbu tretej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:245
+#: src/prefs_msg_colors.c:247
 msgid "Enable coloration of text background"
 msgstr "Povoliť zafarbenie pozadia textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:254
+#: src/prefs_msg_colors.c:256
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 1st level text background"
 msgstr "Vyberte farbu pozadia prvej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:267
+#: src/prefs_msg_colors.c:269
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 2nd level text background"
 msgstr "Vyberte farbu pozadia druhej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:280
+#: src/prefs_msg_colors.c:282
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 3rd level text background"
 msgstr "Vyberte farbu pozadia tretej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:292
+#: src/prefs_msg_colors.c:294
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for links"
 msgstr "Vyberte farbu odkazov"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:296
+#: src/prefs_msg_colors.c:298
 msgid "URI link"
 msgstr "URI odkaz"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:304
+#: src/prefs_msg_colors.c:306
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Vyberte farbu podpisov"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:311 src/prefs_summaries.c:377
+#. TRANSLATORS: A patch is a text file listing the differences between 2 or more different
+#. versions of the same text file
+#: src/prefs_msg_colors.c:316
+msgid "Patch messages and attachments"
+msgstr "Správy a prílohy záplat"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:324
+msgctxt "Tooltip"
+msgid "Pick color for inserted lines"
+msgstr "Vyberte farbu vložených riadkov"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:326
+msgid "Inserted lines"
+msgstr "Vložené riadky"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:333
+msgctxt "Tooltip"
+msgid "Pick color for removed lines"
+msgstr "Vyberte farbu odstránených riadkov"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:336
+msgid "Removed lines"
+msgstr "Odstránené riadky"
+
+#. TRANSLATORS: A hunk is a section of the patch indicating how the files differ
+#: src/prefs_msg_colors.c:344
+msgctxt "Tooltip."
+msgid "Pick color for hunk lines"
+msgstr "Vyberte farbu skupiny riadkov"
+
+#. TRANSLATORS: A hunk is a section of the patch indicating how the files differ
+#: src/prefs_msg_colors.c:348
+msgid "Hunk lines"
+msgstr "Skupiny riadkov"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:350 src/prefs_summaries.c:380
 msgid "Folder list"
 msgstr "Zoznam správ"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:318
+#: src/prefs_msg_colors.c:357
 msgctxt "Tooltip"
 msgid ""
 "Pick color for Target folder. Target folder is used when the option 'Execute "
@@ -16747,22 +16795,22 @@ msgstr ""
 "Vyberte farbu cieľovej zložky. Bude použitá, ak je vypnutá voľba „Pri "
 "presúvaní alebo mazaní správ toto vykonať okamžite”"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:323
+#: src/prefs_msg_colors.c:362
 msgid "Target folder"
 msgstr "Cieľová zložka"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:330
+#: src/prefs_msg_colors.c:369
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for folders containing new messages"
 msgstr "Vyberte farbu zložiek s novými správami"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:334
+#: src/prefs_msg_colors.c:373
 msgid "Folder containing new messages"
 msgstr "Zložka s novými správami"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:359 src/prefs_msg_colors.c:391
+#: src/prefs_msg_colors.c:398 src/prefs_msg_colors.c:430
 #, c-format
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 'color %d'"
@@ -16770,70 +16818,85 @@ msgstr "Vyberte farbu pre „color %d”"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:363 src/prefs_msg_colors.c:395
+#: src/prefs_msg_colors.c:402 src/prefs_msg_colors.c:434
 #, c-format
 msgid "Set label for 'color %d'"
 msgstr "Nastaviť menovku pre „color %d”"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:490
+#: src/prefs_msg_colors.c:529
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 1st level text"
 msgstr "Vyberte farbu prvej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:492
+#: src/prefs_msg_colors.c:531
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 2nd level text"
 msgstr "Vyberte farbu druhej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:494
+#: src/prefs_msg_colors.c:533
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 3rd level text"
 msgstr "Vyberte farbu tretej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:496
+#: src/prefs_msg_colors.c:535
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 1st level text background"
 msgstr "Vyberte farbu pozadia prvej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:498
+#: src/prefs_msg_colors.c:537
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 2nd level text background"
 msgstr "Vyberte farbu pozadia druhej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:500
+#: src/prefs_msg_colors.c:539
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 3rd level text background"
 msgstr "Vyberte farbu pozadia tretej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:502
+#: src/prefs_msg_colors.c:541
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for links"
 msgstr "Vyberte farbu odkazov"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:504
+#: src/prefs_msg_colors.c:543
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Vyberte farbu cieľovej zložky"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:506
+#: src/prefs_msg_colors.c:545
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Vyberte farbu podpisov"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:508
+#: src/prefs_msg_colors.c:547
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Vyberte farbu zložky"
 
+#: src/prefs_msg_colors.c:549
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for inserted lines"
+msgstr "Vyberte farbu vložených riadkov"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:551
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for removed lines"
+msgstr "Vyberte farbu odstránených riadkov"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:553
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for hunk lines"
+msgstr "Vyberte farbu skupiny riadkov"
+
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:531
+#: src/prefs_msg_colors.c:576
 #, c-format
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 'color %d'"
 msgstr "Vyberte farbu pre „color %d”"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:732
+#: src/prefs_msg_colors.c:777
 msgid "Colors"
 msgstr "Farby"
 
@@ -16841,11 +16904,11 @@ msgstr "Farby"
 msgid "Choose preset keyboard shortcuts"
 msgstr "Zvoliť predvolené klávesové skratky"
 
-#: src/prefs_other.c:123
+#: src/prefs_other.c:124
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Zvoľte sadu klávesových skratiek:"
 
-#: src/prefs_other.c:138
+#: src/prefs_other.c:139
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
@@ -16853,39 +16916,39 @@ msgstr ""
 "Môžete modifikovať skratky každého menu stlačením\n"
 "požadovanej skratky po ukázaní myšou na položku."
 
-#: src/prefs_other.c:496
+#: src/prefs_other.c:497
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Pridať adresu k príjemcom po dvojitom kliknutí"
 
-#: src/prefs_other.c:499
+#: src/prefs_other.c:500
 msgid "On exit"
 msgstr "Pri ukončení"
 
-#: src/prefs_other.c:502
+#: src/prefs_other.c:503
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Potvrdiť ukončenie"
 
-#: src/prefs_other.c:509
+#: src/prefs_other.c:510
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Vyprázdniť kôš pri ukončení"
 
-#: src/prefs_other.c:512
+#: src/prefs_other.c:513
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Upozorniť, ak sú správy vo fronte"
 
-#: src/prefs_other.c:514
+#: src/prefs_other.c:515
 msgid "Keyboard shortcuts"
 msgstr "Klávesové skratky"
 
-#: src/prefs_other.c:517
+#: src/prefs_other.c:518
 msgid "Enable keyboard shortcuts"
-msgstr "Povoliť klávesové skratky"
+msgstr "Zapnúť klávesové skratky"
 
-#: src/prefs_other.c:520
+#: src/prefs_other.c:521
 msgid "Enable customisable keyboard shortcuts"
 msgstr "Povoliť prispôsobenie klávesových skratiek"
 
-#: src/prefs_other.c:523
+#: src/prefs_other.c:524
 msgid ""
 "If checked, you can change the keyboard shortcuts of most of the menu items "
 "by focusing on the menu item and pressing a key combination.\n"
@@ -16895,15 +16958,15 @@ msgstr ""
 "vybratím položky menu a stlačením kombinácie kláves.\n"
 "Zrušte túto voľbu, ak chcete zamknúť klávesové skratky."
 
-#: src/prefs_other.c:530
+#: src/prefs_other.c:531
 msgid " Choose preset keyboard shortcuts... "
-msgstr " Zvoliť predvolené klávesové skratky "
+msgstr " Zvoliť predvolené klávesové skratky... "
 
-#: src/prefs_other.c:540
+#: src/prefs_other.c:541
 msgid "Metadata handling"
 msgstr "Spracovanie metadát"
 
-#: src/prefs_other.c:541
+#: src/prefs_other.c:542
 msgid ""
 "Safer mode asks the OS to write metadata to disk directly;\n"
 "it avoids data loss after crashes but can take some time."
@@ -16911,44 +16974,44 @@ msgstr ""
 "Bezpečnejší režim požiada OS o zápis metadát priamo;\n"
 "priamy zápis predchádza strate dát pri havárii, ale trvá dlhšie."
 
-#: src/prefs_other.c:545
+#: src/prefs_other.c:546
 msgid "Safer"
 msgstr "Bezpečnejšie"
 
-#: src/prefs_other.c:547
+#: src/prefs_other.c:548
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
 
-#: src/prefs_other.c:565
+#: src/prefs_other.c:566
 msgid "Socket I/O timeout"
 msgstr "Časový limit spojení"
 
-#: src/prefs_other.c:586
+#: src/prefs_other.c:587
 msgid "Translate header names"
 msgstr "Prekladať názvy hlavičiek"
 
-#: src/prefs_other.c:588
+#: src/prefs_other.c:589
 msgid ""
 "The display of standard headers (such as 'From:', 'Subject:') will be "
 "translated into your language."
 msgstr ""
 "Štandardné hlavičky (ako „From:”, „Subject:”) budú preložené do vášho jazyka."
 
-#: src/prefs_other.c:591
+#: src/prefs_other.c:592
 msgid "Ask before emptying trash"
 msgstr "Potvrdiť vyprázdnenie koša"
 
-#: src/prefs_other.c:593
+#: src/prefs_other.c:594
 msgid "Ask about account specific filtering rules when filtering manually"
 msgstr ""
 "Potvrdiť filtrovacie pravidlá špecifické pre jednotlivé účty pri ručnom "
 "filtrovaní"
 
-#: src/prefs_other.c:598
+#: src/prefs_other.c:599
 msgid "Use secure file deletion if possible"
 msgstr "Použiť bezpečné mazanie súborov, ak je to možné"
 
-#: src/prefs_other.c:602
+#: src/prefs_other.c:603
 msgid ""
 "Use secure file deletion if possible\n"
 "(the 'shred' program is not available)"
@@ -16956,7 +17019,7 @@ msgstr ""
 "Použiť bezpečné mazanie súborov, ak je to možné\n"
 "(program „shred” nie je dostupný)"
 
-#: src/prefs_other.c:607
+#: src/prefs_other.c:608
 msgid ""
 "Use the 'shred' program to overwrite files with random data before deleting "
 "them. This slows down deletion. Be sure to read shred's man page for caveats."
@@ -16965,19 +17028,19 @@ msgstr ""
 "zmazaním, čo umožňuje bezpečné zmazanie. Podrobnosti hľadajte v manuálovej "
 "stránke shred."
 
-#: src/prefs_other.c:611
+#: src/prefs_other.c:612
 msgid "Synchronise offline folders as soon as possible"
 msgstr "Synchronizovať zložky hneď ako je to možné"
 
-#: src/prefs_other.c:614
+#: src/prefs_other.c:615
 msgid "Master passphrase"
 msgstr "Hlavná tajná veta"
 
-#: src/prefs_other.c:617
+#: src/prefs_other.c:618
 msgid "Use a master passphrase"
 msgstr "Použiť hlavnú tajnú vetu"
 
-#: src/prefs_other.c:620
+#: src/prefs_other.c:621
 msgid ""
 "If checked, your saved account passwords will be protected by a master "
 "passphrase. If no master passphrase is set, you will be prompted to set one."
@@ -16985,11 +17048,11 @@ msgstr ""
 "Ak je zvolené, uložené heslá k účtom budú chránené hlavnou tajnou vetou. Ak "
 "ešte nebola nastavená žiadna tajná veta, budete vyzvaný na jej nastavenie."
 
-#: src/prefs_other.c:625
+#: src/prefs_other.c:626
 msgid "Change master passphrase"
 msgstr "Zmeniť hlavnú tajnú vetu"
 
-#: src/prefs_other.c:815
+#: src/prefs_other.c:816
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
@@ -17273,7 +17336,7 @@ msgstr "Skontrolovať podľa oboch slovníkov"
 
 #: src/prefs_spelling.c:194
 msgid "Get more dictionaries..."
-msgstr "Získať ďalšie slovníky"
+msgstr "Získať ďalšie slovníky..."
 
 #: src/prefs_spelling.c:204
 msgid "Misspelled word color"
@@ -17287,261 +17350,270 @@ msgstr "Vyberte farbu nesprávneho slova. Použite čiernu na podčiarkovanie"
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Kontrola preklepov"
 
-#: src/prefs_summaries.c:166
+#: src/prefs_summaries.c:167
 msgid "the abbreviated weekday name"
 msgstr "skrátený názov dňa v týždni"
 
-#: src/prefs_summaries.c:167
+#: src/prefs_summaries.c:168
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "názov dňa v týždni"
 
-#: src/prefs_summaries.c:168
+#: src/prefs_summaries.c:169
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "skrátený názov mesiaca"
 
-#: src/prefs_summaries.c:169
+#: src/prefs_summaries.c:170
 msgid "the full month name"
 msgstr "názov mesiaca"
 
-#: src/prefs_summaries.c:170
+#: src/prefs_summaries.c:171
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "uprednostňovaný dátum a čas aktuálnej lokalizácie"
 
-#: src/prefs_summaries.c:171
+#: src/prefs_summaries.c:172
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "storočie (rok/100)"
 
-#: src/prefs_summaries.c:172
+#: src/prefs_summaries.c:173
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "deň v mesiaci"
 
-#: src/prefs_summaries.c:173
+#: src/prefs_summaries.c:174
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "číslo hodiny pri použití 24-hod času"
 
-#: src/prefs_summaries.c:174
+#: src/prefs_summaries.c:175
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "číslo hodiny pri použití 12-hod času"
 
-#: src/prefs_summaries.c:175
+#: src/prefs_summaries.c:176
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "číslo dňa v roku"
 
-#: src/prefs_summaries.c:176
+#: src/prefs_summaries.c:177
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "číslo mesiaca"
 
-#: src/prefs_summaries.c:177
+#: src/prefs_summaries.c:178
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "minúty"
 
-#: src/prefs_summaries.c:178
+#: src/prefs_summaries.c:179
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "AM alebo PM"
 
-#: src/prefs_summaries.c:179
+#: src/prefs_summaries.c:180
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "sekundy"
 
-#: src/prefs_summaries.c:180
+#: src/prefs_summaries.c:181
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "poradie dňa v týždni"
 
-#: src/prefs_summaries.c:181
+#: src/prefs_summaries.c:182
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "uprednostňovaný dátum aktuálnej lokalizácie"
 
-#: src/prefs_summaries.c:182
+#: src/prefs_summaries.c:183
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "posledné dve číslice roku"
 
-#: src/prefs_summaries.c:183
+#: src/prefs_summaries.c:184
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "rok"
 
-#: src/prefs_summaries.c:184
+#: src/prefs_summaries.c:185
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "časová zóna, jej názov alebo skratka"
 
-#: src/prefs_summaries.c:205 src/prefs_summaries.c:253
-#: src/prefs_summaries.c:465
+#: src/prefs_summaries.c:206 src/prefs_summaries.c:255
+#: src/prefs_summaries.c:486
 msgid "Date format"
 msgstr "Formát dátumu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:229
+#: src/prefs_summaries.c:231
 msgid "Specifier"
 msgstr "Symbol"
 
-#: src/prefs_summaries.c:271
+#: src/prefs_summaries.c:273
 msgid "Example"
 msgstr "Príklad"
 
-#: src/prefs_summaries.c:397
+#: src/prefs_summaries.c:400
 msgid "Display message count next to folder name"
 msgstr "Zobraziť počet správ vedľa názvu zložky"
 
-#: src/prefs_summaries.c:407
+#: src/prefs_summaries.c:410
 msgid "Unread messages"
 msgstr "Počet neprečítaných správ"
 
-#: src/prefs_summaries.c:408
+#: src/prefs_summaries.c:411
 msgid "Unread and Total messages"
 msgstr "Počet neprečítaných a všetkých správ"
 
-#: src/prefs_summaries.c:414
+#: src/prefs_summaries.c:417
 msgid "Open last opened folder at start-up"
 msgstr "Pri štarte otvoriť poslednú otvorenú zložku"
 
-#: src/prefs_summaries.c:421
+#: src/prefs_summaries.c:424
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "Skrátiť diskusné skupiny dlhšie ako"
 
-#: src/prefs_summaries.c:434
+#: src/prefs_summaries.c:437
 msgid "letters"
 msgstr "písmen"
 
-#: src/prefs_summaries.c:442
+#: src/prefs_summaries.c:445
 msgid "Message list"
 msgstr "Zoznam správ"
 
-#: src/prefs_summaries.c:459
+#: src/prefs_summaries.c:462
 msgid "Lock column headers"
 msgstr "Zamknúť hlavičky stĺpcov"
 
-#: src/prefs_summaries.c:484
+#: src/prefs_summaries.c:468
+msgid "Displayed in From column"
+msgstr "Zobrazené v stĺpci Od"
+
+#: src/prefs_summaries.c:479
+msgid "Name and Address"
+msgstr "Meno a adresa"
+
+#: src/prefs_summaries.c:505
 msgid "Date format help"
 msgstr "Pomôcka formátu dátumu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:490
+#: src/prefs_summaries.c:511
 msgid "Set message selection when entering a folder"
-msgstr "Nastaviť výber správy pri vstupe do zložky"
+msgstr "Nastaviť predvolený výber pri vstupe do zložky"
 
-#: src/prefs_summaries.c:499
+#: src/prefs_summaries.c:520
 msgid "Open message when selected"
 msgstr "Otvoriť správu pri vybratí"
 
-#: src/prefs_summaries.c:504
+#: src/prefs_summaries.c:525
 msgid "When opening a folder"
 msgstr "Pri otvorení zložky"
 
-#: src/prefs_summaries.c:506
+#: src/prefs_summaries.c:527
 msgid "When displaying search results"
 msgstr "Pri zobrazení výsledkov hľadania"
 
-#: src/prefs_summaries.c:508
+#: src/prefs_summaries.c:529
 msgid "When selecting next or previous message using shortcuts"
 msgstr "Pri výbere ďalšej alebo predošlej správy pomocou skratiek"
 
-#: src/prefs_summaries.c:510
+#: src/prefs_summaries.c:531
 msgid "When deleting or moving messages"
 msgstr "Pri mazaní alebo presúvaní správ"
 
-#: src/prefs_summaries.c:512
+#: src/prefs_summaries.c:533
 msgid "When using directional keys"
 msgstr "Pri použití kláves šipiek"
 
-#: src/prefs_summaries.c:514
+#: src/prefs_summaries.c:535
 msgid "Mark message as read"
 msgstr "Označiť správu ako prečítanú"
 
-#: src/prefs_summaries.c:517
+#: src/prefs_summaries.c:538
 msgid "when selected, after"
 msgstr "keď je vybratá, za"
 
-#: src/prefs_summaries.c:536
+#: src/prefs_summaries.c:557
 msgid "only when opened in a new window, or replied to"
 msgstr "len ak je otvorená v novom okne, alebo odpovedaná"
 
-#: src/prefs_summaries.c:546
+#: src/prefs_summaries.c:567
 msgid "Show \"no unread (or new) message\" dialog"
 msgstr "Zobraziť dialóg „žiadne neprečítané (alebo nové) správy”"
 
-#: src/prefs_summaries.c:556
+#: src/prefs_summaries.c:577
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Predpokladať „Áno”"
 
-#: src/prefs_summaries.c:557
+#: src/prefs_summaries.c:578
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Predpokladať „Nie”"
 
-#: src/prefs_summaries.c:563
+#: src/prefs_summaries.c:584
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Zobraziť odosielateľa pomocou adresára"
 
-#: src/prefs_summaries.c:567
+#: src/prefs_summaries.c:588
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr "Zaraďovať do vlákien dodatočne aj podľa názvu správy"
 
-#: src/prefs_summaries.c:571
+#: src/prefs_summaries.c:592
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Pri presúvaní alebo mazaní správ toto vykonať okamžite"
 
-#: src/prefs_summaries.c:573
+#: src/prefs_summaries.c:594
 msgid ""
 "When unchecked moving, copying and deleting of messages is deferred until "
 "you use 'Tools/Execute'"
 msgstr ""
-"Ak nie je zvolené, je kopírovanie a mazanie správ odložené až kým nezvolíte "
-"„Nástroje/Vykonať”"
+"Ak nie je zvolené, tak je presun, kopírovanie a mazanie správ odložený kým "
+"nezvolíte „Nástroje/Vykonať”"
 
-#: src/prefs_summaries.c:578
+#: src/prefs_summaries.c:599
 msgid "Confirm when marking all messages as read or unread"
 msgstr ""
-"Potvrdiť označenie všetkých správ v zložke ako prečítané alebo neprečítané"
+"Potvrdiť pred označením všetkých správ v zložke ako prečítané alebo "
+"neprečítané"
 
-#: src/prefs_summaries.c:581
+#: src/prefs_summaries.c:602
 msgid "Confirm when changing color labels"
-msgstr "Potvrdiť pri zmene farebnej menovky"
+msgstr "Potvrdiť pred prepísaním menovky farby"
 
-#: src/prefs_summaries.c:585
+#: src/prefs_summaries.c:606
 msgid "Show tooltips"
 msgstr "Zobraziť nástrojové tipy"
 
-#: src/prefs_summaries.c:595 src/quote_fmt.c:539
+#: src/prefs_summaries.c:616 src/quote_fmt.c:539
 msgid "Defaults"
 msgstr "Predvolené"
 
-#: src/prefs_summaries.c:597
+#: src/prefs_summaries.c:618
 msgid "New folders"
 msgstr "Nové zložky"
 
-#: src/prefs_summaries.c:603
+#: src/prefs_summaries.c:624
 msgid "Sort by"
 msgstr "Radiť podľa"
 
-#: src/prefs_summaries.c:611 src/prefs_summary_column.c:85
+#: src/prefs_summaries.c:632 src/prefs_summary_column.c:85
 msgid "Number"
 msgstr "Číslo"
 
-#: src/prefs_summaries.c:614
+#: src/prefs_summaries.c:635
 msgid "Thread date"
 msgstr "Dátumu vlákna"
 
-#: src/prefs_summaries.c:625
+#: src/prefs_summaries.c:646
 msgid "Don't sort"
 msgstr "Neradiť"
 
-#: src/prefs_summaries.c:640
+#: src/prefs_summaries.c:661
 msgid "Thread view"
 msgstr "Zobraziť vlákna"
 
-#: src/prefs_summaries.c:643
+#: src/prefs_summaries.c:664
 msgid "Collapse all threads"
 msgstr "Zbaliť všetky vlákna"
 
-#: src/prefs_summaries.c:649
+#: src/prefs_summaries.c:670
 msgid "Hide read messages"
 msgstr "Skryť prečítané správy"
 
-#: src/prefs_summaries.c:843
+#: src/prefs_summaries.c:870
 msgid "Summaries"
 msgstr "Súhrny"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:225
+#: src/prefs_summary_column.c:226
 msgid "Message list columns configuration"
 msgstr "Nastavenie stĺpcov zoznamu správ"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:242
+#: src/prefs_summary_column.c:243
 msgid ""
 "Select columns to be displayed in the message list. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
@@ -17585,15 +17657,15 @@ msgstr "najnovšia nová správa"
 msgid "newest unread email"
 msgstr "najnovšia neprečítaná správa"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:188
+#: src/prefs_summary_open.c:189
 msgid "Message selection when entering a folder"
 msgstr "Výber správy pri vstupe do zložky"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:233
+#: src/prefs_summary_open.c:234
 msgid "Available selections"
-msgstr "Dostupné voľby"
+msgstr "Dostupné výbery"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:268
+#: src/prefs_summary_open.c:269
 msgid "Current selections"
 msgstr "Aktuálne výbery"
 
@@ -17607,100 +17679,100 @@ msgid ""
 "account."
 msgstr "Prepísať hlavičku Od účtu. Toto nezmení účet."
 
-#: src/prefs_template.c:308
+#: src/prefs_template.c:309
 msgid "Append the new template above to the list"
 msgstr "Priať novú šablónu na začiatok zoznamu"
 
-#: src/prefs_template.c:317
+#: src/prefs_template.c:318
 msgid "Replace the selected template in list with the template above"
 msgstr "Nahradiť zvolenú šablónu v zozname šablónou vyššie"
 
-#: src/prefs_template.c:327
+#: src/prefs_template.c:328
 msgid "Delete the selected template from the list"
 msgstr "Zmazať zvolenú šablónu zo zoznamu"
 
-#: src/prefs_template.c:345
+#: src/prefs_template.c:346
 msgid "Show information on configuring templates"
 msgstr "Zobraziť informácie o nastavovaní šablón"
 
-#: src/prefs_template.c:369
+#: src/prefs_template.c:370
 msgid "Move the selected template to the top"
 msgstr "Presunúť zvolenú šablónu na začiatok"
 
-#: src/prefs_template.c:379
+#: src/prefs_template.c:380
 msgid "Move the selected template up"
 msgstr "Posunúť zvolenú šablónu vyššie"
 
-#: src/prefs_template.c:387
+#: src/prefs_template.c:388
 msgid "Move the selected template down"
 msgstr "Posunúť zvolenú šablónu nižšie"
 
-#: src/prefs_template.c:397
+#: src/prefs_template.c:398
 msgid "Move the selected template to the bottom"
 msgstr "Presunúť zvolenú šablónu na koniec"
 
-#: src/prefs_template.c:413
+#: src/prefs_template.c:414
 msgid "Template configuration"
 msgstr "Nastavenie šablón"
 
-#: src/prefs_template.c:601
+#: src/prefs_template.c:602
 msgid "Templates list not saved"
 msgstr "Zoznam šablón nebol uložený"
 
-#: src/prefs_template.c:602
+#: src/prefs_template.c:603
 msgid "The templates list has been modified. Close anyway?"
 msgstr "Zoznam šablón nebol uložený. Zavrieť napriek tomu?"
 
-#: src/prefs_template.c:759
+#: src/prefs_template.c:760
 msgid "The template's name is not set."
 msgstr "Nebol zadaný názov šablóny."
 
-#: src/prefs_template.c:802
+#: src/prefs_template.c:803
 msgid "The \"From\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole „Od” šablóny obsahuje neplatnú emailovú adresu."
 
-#: src/prefs_template.c:808
+#: src/prefs_template.c:809
 msgid "The \"To\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole „Komu” šablóny obsahuje neplatnú emailovú adresu."
 
-#: src/prefs_template.c:814
+#: src/prefs_template.c:815
 msgid "The \"Cc\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole „Kópia” šablóny obsahuje neplatnú emailovú adresu."
 
-#: src/prefs_template.c:820
+#: src/prefs_template.c:821
 msgid "The \"Bcc\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole „Skrytá kópia” šablóny obsahuje neplatnú emailovú adresu."
 
-#: src/prefs_template.c:826
+#: src/prefs_template.c:827
 msgid ""
 "The \"Reply-To\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole „Reply-To” šablóny obsahuje neplatnú emailovú adresu."
 
-#: src/prefs_template.c:832
+#: src/prefs_template.c:833
 msgid "The \"Subject\" field of the template is invalid."
 msgstr "Pole „Predmet” šablóny nie je platné."
 
-#: src/prefs_template.c:903
+#: src/prefs_template.c:904
 msgid "Delete template"
 msgstr "Zmazať šablónu"
 
-#: src/prefs_template.c:904
+#: src/prefs_template.c:905
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať túto šablónu?"
 
-#: src/prefs_template.c:916
+#: src/prefs_template.c:917
 msgid "Delete all templates"
 msgstr "Zmazať všetky šablóny"
 
-#: src/prefs_template.c:917
+#: src/prefs_template.c:918
 msgid "Do you really want to delete all the templates?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať všetky šablóny?"
 
-#: src/prefs_template.c:1233
+#: src/prefs_template.c:1234
 msgid "Current templates"
 msgstr "Aktuálne šablóny"
 
-#: src/prefs_template.c:1261
+#: src/prefs_template.c:1262
 msgid "Template"
 msgstr "Šablóna"
 
@@ -17758,7 +17830,7 @@ msgid ""
 "Install anyway?"
 msgstr ""
 "Táto zložka nevyzerá ako zložka s témou.\n"
-"Nainštalovať aj napriek tomu?"
+"Nainštalovať aj tak?"
 
 #: src/prefs_themes.c:572
 msgid "Do you want to install theme for all users?"
@@ -17836,11 +17908,11 @@ msgstr "Výber"
 
 #: src/prefs_themes.c:967
 msgid "Install new..."
-msgstr "Inštalovať novú"
+msgstr "Inštalovať novú..."
 
 #: src/prefs_themes.c:972
 msgid "Get more..."
-msgstr "Získať ďalšie"
+msgstr "Získať ďalšie..."
 
 #: src/prefs_themes.c:983
 msgid "Information"
@@ -17978,35 +18050,35 @@ msgstr "Zalomiť text na"
 msgid "Wrapping"
 msgstr "Zalamovanie"
 
-#: src/printing.c:430
+#: src/printing.c:431
 msgid "Print preview"
 msgstr "Náhľad tlače"
 
-#: src/printing.c:473
+#: src/printing.c:474
 msgid "First page"
 msgstr "Prvá strana"
 
-#: src/printing.c:483
+#: src/printing.c:484
 msgid "Last page"
 msgstr "Posledná strana"
 
-#: src/printing.c:489
+#: src/printing.c:490
 msgid "Zoom 100%"
 msgstr "Veľkosť 100%"
 
-#: src/printing.c:491
+#: src/printing.c:492
 msgid "Zoom fit"
 msgstr "Prispôsobiť veľkosť"
 
-#: src/printing.c:493
+#: src/printing.c:494
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Zväčšiť"
 
-#: src/printing.c:495
+#: src/printing.c:496
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Zmenšiť"
 
-#: src/printing.c:675
+#: src/printing.c:676
 #, c-format
 msgid "Page %d"
 msgstr "Strana %d"
@@ -18027,31 +18099,31 @@ msgstr "[Chyba pri dekódovaní BASE64]\n"
 msgid "Could not decode part"
 msgstr "Nemožno dekódovať časť"
 
-#: src/procmsg.c:935 src/procmsg.c:938
+#: src/procmsg.c:936 src/procmsg.c:939
 msgid "Already trying to send."
 msgstr "Pokus o doručenie už prebieha."
 
-#: src/procmsg.c:1562 src/procmsg.c:1623
+#: src/procmsg.c:1563 src/procmsg.c:1624
 #, c-format
 msgid "Couldn't open file %s."
 msgstr "Nemožno otvoriť súbor %s."
 
-#: src/procmsg.c:1633
+#: src/procmsg.c:1634
 msgid "Queued message header is broken."
 msgstr "Hlavička správy vo fronte je poškodená."
 
-#: src/procmsg.c:1653
+#: src/procmsg.c:1654
 msgid "An error happened during SMTP session."
-msgstr "nastala chyba počas relácie SMTP."
+msgstr "Nastala chyba počas relácie SMTP."
 
-#: src/procmsg.c:1667
+#: src/procmsg.c:1668
 msgid ""
 "No specific account has been found to send, and an error happened during "
 "SMTP session."
 msgstr ""
 "Nebol nájdený zadaný účet na odoslanie a pri relácii SMTP nastala chyba."
 
-#: src/procmsg.c:1675
+#: src/procmsg.c:1676
 msgid ""
 "Couldn't determine sending information. Maybe the email hasn't been "
 "generated by Claws Mail."
@@ -18059,22 +18131,22 @@ msgstr ""
 "Nemožno zistiť informácie na odoslanie. Správa asi nebola vygenerovaná "
 "programom Claws Mail."
 
-#: src/procmsg.c:1698
+#: src/procmsg.c:1699
 msgid "Couldn't create temporary file for news sending."
 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor na odosielanie príspevkov news."
 
-#: src/procmsg.c:1711
+#: src/procmsg.c:1712
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Chyba pri zápise do dočasného súboru na odosielanie príspevkov news."
 
-#: src/procmsg.c:1725
+#: src/procmsg.c:1726
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s."
 msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
 
-#: src/procmsg.c:2285
+#: src/procmsg.c:2286
 msgid "Filtering messages...\n"
-msgstr "Filtrujem správy\n"
+msgstr "Filtrujem správy...\n"
 
 #: src/quote_fmt.c:47
 msgid "<span weight=\"bold\">symbols:</span>"
@@ -18398,7 +18470,7 @@ msgstr "Pripájanie"
 
 #: src/send_message.c:358
 msgid "Doing POP before SMTP..."
-msgstr "Robím POP pred SMTP"
+msgstr "Robím POP pred SMTP..."
 
 #: src/send_message.c:361
 msgid "POP before SMTP"
@@ -18407,7 +18479,7 @@ msgstr "POP pred SMTP"
 #: src/send_message.c:366
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to SMTP server: %s:%d..."
-msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru SMTP: %s:%d"
+msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru SMTP: %s:%d..."
 
 #: src/send_message.c:439
 msgid "Mail sent successfully."
@@ -18415,7 +18487,7 @@ msgstr "Správa bola odoslaná úspešne."
 
 #: src/send_message.c:505
 msgid "Sending HELO..."
-msgstr "Posielam HELO"
+msgstr "Posielam HELO..."
 
 #: src/send_message.c:506 src/send_message.c:511 src/send_message.c:516
 msgid "Authenticating"
@@ -18423,27 +18495,27 @@ msgstr "Autentifikácia"
 
 #: src/send_message.c:507 src/send_message.c:512
 msgid "Sending message..."
-msgstr "Odosielam správu"
+msgstr "Odosielam správu..."
 
 #: src/send_message.c:510
 msgid "Sending EHLO..."
-msgstr "Odosielam EHLO"
+msgstr "Odosielam EHLO..."
 
 #: src/send_message.c:519
 msgid "Sending MAIL FROM..."
-msgstr "Odosielam MAIL FROM"
+msgstr "Odosielam MAIL FROM..."
 
 #: src/send_message.c:523
 msgid "Sending RCPT TO..."
-msgstr "Odosielam RCPT TO"
+msgstr "Odosielam RCPT TO..."
 
 #: src/send_message.c:528
 msgid "Sending DATA..."
-msgstr "Odosielam DATA"
+msgstr "Odosielam DATA..."
 
 #: src/send_message.c:532
 msgid "Quitting..."
-msgstr "Odpájam sa"
+msgstr "Odpájam sa..."
 
 #: src/send_message.c:561
 #, c-format
@@ -18487,24 +18559,24 @@ msgstr ""
 msgid "Source of the message"
 msgstr "Zdroj správy"
 
-#: src/sourcewindow.c:160
+#: src/sourcewindow.c:161
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
 msgstr "%s – Zdroj"
 
 #: src/ssl_manager.c:131
 msgid "Expiry"
-msgstr "Platnosť"
+msgstr "Vyprší"
 
 #: src/ssl_manager.c:195
 msgid "Saved SSL/TLS certificates"
 msgstr "Uložené certifikáty SSL/TLS"
 
-#: src/ssl_manager.c:444
+#: src/ssl_manager.c:445
 msgid "Delete certificate"
 msgstr "Vymazať certifikát"
 
-#: src/ssl_manager.c:445
+#: src/ssl_manager.c:446
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
 msgstr "Naozaj chcete vymazať tento certifikát?"
 
@@ -18512,56 +18584,60 @@ msgstr "Naozaj chcete vymazať tento certifikát?"
 msgid "Search messages"
 msgstr "Vyhľadať v správach"
 
-#: src/summary_search.c:312
+#: src/summary_search.c:313
 msgid "Match any of the following"
 msgstr "Spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok"
 
-#: src/summary_search.c:314
+#: src/summary_search.c:315
 msgid "Match all of the following"
 msgstr "Spĺňa všetky z nasledujúcich podmienok"
 
-#: src/summary_search.c:435
+#: src/summary_search.c:436
 msgid "Body:"
 msgstr "Telo:"
 
-#: src/summary_search.c:442
+#: src/summary_search.c:443
 msgid "Condition:"
 msgstr "Podmienka:"
 
-#: src/summary_search.c:476
+#: src/summary_search.c:477
 msgid "Find _all"
 msgstr "Nájsť _všetky"
 
-#: src/summary_search.c:691 src/summaryview.c:1148 src/summaryview.c:1411
+#: src/summary_search.c:692 src/summaryview.c:1148 src/summaryview.c:1411
 #, c-format
 msgid "Searching in %s... \n"
-msgstr "Hľadám v %s \n"
+msgstr "Hľadám v %s... \n"
 
-#: src/summary_search.c:786
+#: src/summary_search.c:787
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "Bol dosiahnutý začiatok zoznamu; pokračovať od konca?"
 
-#: src/summary_search.c:788
+#: src/summary_search.c:789
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Bol dosiahnutý koniec zoznamu; pokračovať od začiatku?"
 
-#: src/summaryview.c:441
+#: src/summaryview.c:430
+msgid "Re-edit"
+msgstr "Znova upraviť"
+
+#: src/summaryview.c:443
 msgid "Create _filter rule"
 msgstr "Vytvor_iť pravidlo filtra"
 
-#: src/summaryview.c:454
+#: src/summaryview.c:456
 msgid "_Set displayed columns"
 msgstr "Nastav_iť zobrazované stĺpce"
 
-#: src/summaryview.c:459
+#: src/summaryview.c:461
 msgid "_Lock column headers"
 msgstr "_Zamknúť hlavičky stĺpcov"
 
-#: src/summaryview.c:596
+#: src/summaryview.c:598
 msgid "Toggle quick search bar"
 msgstr "Zap/vyp. panel rýchleho vyhľadávania"
 
-#: src/summaryview.c:633
+#: src/summaryview.c:635
 msgid "Toggle multiple selection"
 msgstr "Prepnúť skupinovú voľbu"
 
@@ -18576,190 +18652,190 @@ msgstr "Niektoré značky ostali. Spracovať ich?"
 #: src/summaryview.c:1390
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
-msgstr "Prehľadávam zložku (%s)"
+msgstr "Prehľadávam zložku (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1971 src/summaryview.c:2019
+#: src/summaryview.c:1950 src/summaryview.c:1998
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Žiadne neprečítané správy"
 
-#: src/summaryview.c:1972
+#: src/summaryview.c:1951
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne neprečítané správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:1984 src/summaryview.c:2032 src/summaryview.c:2069
-#: src/summaryview.c:2117 src/summaryview.c:2184
+#: src/summaryview.c:1963 src/summaryview.c:2011 src/summaryview.c:2048
+#: src/summaryview.c:2096 src/summaryview.c:2163
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "Interná chyba: neočakávaná hodnota pre prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1996
+#: src/summaryview.c:1975
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Žiadne neprečítané správy."
 
-#: src/summaryview.c:2020
+#: src/summaryview.c:1999
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne neprečítané správy. Prejsť do ďalšej zložky?"
 
-#: src/summaryview.c:2056 src/summaryview.c:2104
+#: src/summaryview.c:2035 src/summaryview.c:2083
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Žiadne nové správy"
 
-#: src/summaryview.c:2057
+#: src/summaryview.c:2036
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne nové správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:2081
+#: src/summaryview.c:2060
 msgid "No new messages."
 msgstr "Žiadne nové správy."
 
-#: src/summaryview.c:2105
+#: src/summaryview.c:2084
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne nové správy. Prejsť do ďalšej zložky?"
 
-#: src/summaryview.c:2138 src/summaryview.c:2171
+#: src/summaryview.c:2117 src/summaryview.c:2150
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Žiadne označené správy"
 
-#: src/summaryview.c:2139
+#: src/summaryview.c:2118
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne označené správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:2148
+#: src/summaryview.c:2127
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Žiadne označené správy."
 
-#: src/summaryview.c:2172
+#: src/summaryview.c:2151
 msgid "No marked message found. Go to next folder?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne označené správy. Prejsť do ďalšej zložky?"
 
-#: src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:2234
+#: src/summaryview.c:2184 src/summaryview.c:2213
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Žiadne zafarbené správy"
 
-#: src/summaryview.c:2206
+#: src/summaryview.c:2185
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne zafarbené správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:2215 src/summaryview.c:2248
+#: src/summaryview.c:2194 src/summaryview.c:2227
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Žiadne zafarbené správy."
 
-#: src/summaryview.c:2235
+#: src/summaryview.c:2214
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne zafarbené správy. Hľadať od začiatku?"
 
-#: src/summaryview.c:2557
+#: src/summaryview.c:2537
 msgid "Attracting messages by subject..."
-msgstr "Zoskupujem správy podľa predmetu"
+msgstr "Zoskupujem správy podľa predmetu..."
 
-#: src/summaryview.c:2742
+#: src/summaryview.c:2722
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d zmazaných"
 
-#: src/summaryview.c:2746
+#: src/summaryview.c:2726
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d presunutých"
 
-#: src/summaryview.c:2747 src/summaryview.c:2754
+#: src/summaryview.c:2727 src/summaryview.c:2734
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:2752
+#: src/summaryview.c:2732
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d skopírovaných"
 
-#: src/summaryview.c:2766
+#: src/summaryview.c:2746
 msgid " item selected"
 msgid_plural " items selected"
 msgstr[0] " položka zvolená"
 msgstr[1] " položky zvolené"
 msgstr[2] " položiek zvolených"
 
-#: src/summaryview.c:2784 src/summaryview.c:2829
+#: src/summaryview.c:2764 src/summaryview.c:2809
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d nových, %d neprečítaných, %d celkovo (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2804
+#: src/summaryview.c:2784
 msgid "Message summary"
 msgstr "Zhrnutie správy"
 
-#: src/summaryview.c:2805
+#: src/summaryview.c:2785
 msgid "New:"
 msgstr "Nové:"
 
-#: src/summaryview.c:2806
+#: src/summaryview.c:2786
 msgid "Unread:"
 msgstr "Neprečítané:"
 
-#: src/summaryview.c:2807
+#: src/summaryview.c:2787
 msgid "Total:"
 msgstr "Celkom:"
 
-#: src/summaryview.c:2809
+#: src/summaryview.c:2789
 msgid "Marked:"
 msgstr "Označené:"
 
-#: src/summaryview.c:2810
+#: src/summaryview.c:2790
 msgid "Replied:"
 msgstr "Odpovedané:"
 
-#: src/summaryview.c:2811
+#: src/summaryview.c:2791
 msgid "Forwarded:"
 msgstr "Poslané ďalej:"
 
-#: src/summaryview.c:2812
+#: src/summaryview.c:2792
 msgid "Locked:"
 msgstr "Zamknuté:"
 
-#: src/summaryview.c:2813
+#: src/summaryview.c:2793
 msgid "Ignored:"
 msgstr "Ignorované:"
 
-#: src/summaryview.c:2814
+#: src/summaryview.c:2794
 msgid "Watched:"
 msgstr "Sledované:"
 
-#: src/summaryview.c:2824
+#: src/summaryview.c:2804
 #, c-format
 msgid "%d/%d selected (%s/%s), %d unread"
 msgstr "%d/%d zvolených (%s/%s), %d neprečítaných"
 
-#: src/summaryview.c:3117
+#: src/summaryview.c:3097
 msgid "Sorting summary..."
-msgstr "Triedim zoznam správ"
+msgstr "Triedim zoznam správ..."
 
-#: src/summaryview.c:3285
+#: src/summaryview.c:3265
 msgid "Setting summary from message data..."
-msgstr "Vytváram zoznam správ"
+msgstr "Vytváram zoznam správ..."
 
-#: src/summaryview.c:3491
+#: src/summaryview.c:3471
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Bez dátumu)"
 
-#: src/summaryview.c:3548
+#: src/summaryview.c:3528
 msgid "(No Recipient)"
 msgstr "(Žiadny príjemca)"
 
-#: src/summaryview.c:3596
+#: src/summaryview.c:3576
 #, c-format
 msgid "From: %s, on %s"
 msgstr "Od: %s, na %s"
 
-#: src/summaryview.c:3605
+#: src/summaryview.c:3585
 #, c-format
 msgid "To: %s, on %s"
 msgstr "Komu: %s, na %s"
 
-#: src/summaryview.c:4501
+#: src/summaryview.c:4481
 msgid "You're not the author of the article."
 msgstr "Nie ste autorom tohoto príspevku."
 
-#: src/summaryview.c:4591
+#: src/summaryview.c:4571
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the selected message?"
 msgid_plural "Do you really want to delete the %d selected messages?"
@@ -18767,83 +18843,83 @@ msgstr[0] "Naozaj chcete zmazať zvolenú správu?"
 msgstr[1] "Naozaj chcete zmazať %d zvolené správy?"
 msgstr[2] "Naozaj chcete zmazať %d zvolených správ?"
 
-#: src/summaryview.c:4594
+#: src/summaryview.c:4574
 msgid "Delete message"
 msgid_plural "Delete messages"
 msgstr[0] "Zmazať správu"
 msgstr[1] "Zmazať správy"
 msgstr[2] "Zmazať správy"
 
-#: src/summaryview.c:4758
+#: src/summaryview.c:4738
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Cieľ je rovnaký ako aktuálna zložka."
 
-#: src/summaryview.c:4813
+#: src/summaryview.c:4793
 msgid "Select folder to move selected message to"
 msgid_plural "Select folder to move selected messages to"
 msgstr[0] "Zvoľte zložku na presun správy"
 msgstr[1] "Zvoľte zložku na presun správ"
 msgstr[2] "Zvoľte zložku na presun správ"
 
-#: src/summaryview.c:4864
+#: src/summaryview.c:4844
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Cieľ kopírovania je rovnaký ako aktuálna zložka."
 
-#: src/summaryview.c:4898
+#: src/summaryview.c:4878
 msgid "Select folder to copy selected message to"
 msgid_plural "Select folder to copy selected messages to"
 msgstr[0] "Zvoľte zložku na kopírovanie správy"
 msgstr[1] "Zvoľte zložku na kopírovanie správ"
 msgstr[2] "Zvoľte zložku na kopírovanie správ"
 
-#: src/summaryview.c:5056
+#: src/summaryview.c:5036
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Pripojiť alebo prepísať"
 
-#: src/summaryview.c:5057
+#: src/summaryview.c:5037
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Pripojiť alebo prepísať existujúci súbor?"
 
-#: src/summaryview.c:5058
+#: src/summaryview.c:5038
 msgid "_Append"
 msgstr "Pri_pojiť"
 
-#: src/summaryview.c:5058
+#: src/summaryview.c:5038
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Prepísať"
 
-#: src/summaryview.c:5069 src/summaryview.c:5072 src/summaryview.c:5087
+#: src/summaryview.c:5049 src/summaryview.c:5052 src/summaryview.c:5067
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the file '%s'."
 msgstr "Nemožno uložiť súbor „%s”."
 
-#: src/summaryview.c:5106
+#: src/summaryview.c:5086
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to print %d messages, one by one. Do you want to continue?"
 msgstr "Chystáte sa vytlačiť %d správ, jednu po druhej. Prajete si pokračovať?"
 
-#: src/summaryview.c:5564
+#: src/summaryview.c:5544
 msgid "Building threads..."
-msgstr "Vytváram vlákna"
+msgstr "Vytváram vlákna..."
 
-#: src/summaryview.c:5812
+#: src/summaryview.c:5792
 msgid "Skip these rules"
 msgstr "Preskočiť tieto pravidlá"
 
-#: src/summaryview.c:5815
+#: src/summaryview.c:5795
 msgid "Apply these rules regardless of the account they belong to"
 msgstr "Použiť tieto pravidlá bez ohľadu na to, ku ktorému účtu patria"
 
-#: src/summaryview.c:5818
+#: src/summaryview.c:5798
 msgid "Apply these rules if they apply to the current account"
 msgstr "Použiť tieto pravidlá bez ohľadu na to, či patria k aktívnemu účtu"
 
-#: src/summaryview.c:5847
+#: src/summaryview.c:5827
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtrovanie"
 
-#: src/summaryview.c:5848
+#: src/summaryview.c:5828
 msgid ""
 "There are some filtering rules that belong to an account.\n"
 "Please choose what to do with these rules:"
@@ -18851,71 +18927,71 @@ msgstr ""
 "Niektoré pravidlá patria konkrétnemu účtu.\n"
 "Prosím vyberte si, ako pristupovať k týmto pravidlám:"
 
-#: src/summaryview.c:5880
+#: src/summaryview.c:5860
 msgid "Filtering..."
-msgstr "Filtrujem"
+msgstr "Filtrujem..."
 
-#: src/summaryview.c:5963
+#: src/summaryview.c:5943
 msgid "Processing configuration"
 msgstr "Nastavenie spracovania"
 
-#: src/summaryview.c:6111
+#: src/summaryview.c:6091
 msgid "Do you really want to reset the color label of all selected messages?"
 msgstr "Naozaj chcete resetovať farebnú menovku všetkých zvolených správ?"
 
-#: src/summaryview.c:6113
+#: src/summaryview.c:6093
 msgid "Do you really want to apply this color label to all selected messages?"
 msgstr "Naozaj chcete použiť túto farebnú menovku na všetky zvolené správy?"
 
-#: src/summaryview.c:6114
+#: src/summaryview.c:6094
 msgid "Reset color label"
-msgstr "Obnoviť farebnú menovku"
+msgstr "Obnoviť menovku farby"
 
-#: src/summaryview.c:6114
+#: src/summaryview.c:6094
 msgid "Set color label"
 msgstr "Nastaviť farebnú menovku"
 
-#: src/summaryview.c:6557
+#: src/summaryview.c:6537
 msgid "Ignored thread"
 msgstr "Ignorované vlákno"
 
-#: src/summaryview.c:6559
+#: src/summaryview.c:6539
 msgid "Watched thread"
 msgstr "Sledované vlákno"
 
-#: src/summaryview.c:6567
+#: src/summaryview.c:6547
 msgid "Replied but also forwarded - click to see reply"
 msgstr "Odpovedané, ale aj presmerované – kliknite na zobrazenie odpovede"
 
-#: src/summaryview.c:6569
+#: src/summaryview.c:6549
 msgid "Replied - click to see reply"
 msgstr "Odpovedané – kliknite na zobrazenie odpovede"
 
-#: src/summaryview.c:6581
+#: src/summaryview.c:6561
 msgid "To be moved"
 msgstr "Presunuté"
 
-#: src/summaryview.c:6583
+#: src/summaryview.c:6563
 msgid "To be copied"
 msgstr "Skopírované"
 
-#: src/summaryview.c:6595
+#: src/summaryview.c:6575
 msgid "Signed, has attachment(s)"
 msgstr "Podpísané, má prílohu(y)"
 
-#: src/summaryview.c:6599
+#: src/summaryview.c:6579
 msgid "Encrypted, has attachment(s)"
 msgstr "Zašifrované, má prílohu(y)"
 
-#: src/summaryview.c:6601
+#: src/summaryview.c:6581
 msgid "Encrypted"
 msgstr "Zašifrované"
 
-#: src/summaryview.c:6603
+#: src/summaryview.c:6583
 msgid "Has attachment(s)"
 msgstr "Má prílohu(y)"
 
-#: src/summaryview.c:8317
+#: src/summaryview.c:8295
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -18924,11 +19000,11 @@ msgstr ""
 "Chyba v regulárnom výraze:\n"
 "%s"
 
-#: src/summaryview.c:8420
+#: src/summaryview.c:8398
 msgid "Go back to the folder list (You have unread messages)"
 msgstr "Prejsť naspäť na zoznam zložiek (Máte neprečítané správy)"
 
-#: src/summaryview.c:8425
+#: src/summaryview.c:8403
 msgid "Go back to the folder list"
 msgstr "Prejsť naspäť na zoznam zložiek"
 
@@ -18962,7 +19038,7 @@ msgstr "[%s  %s (%d bajtov)]"
 msgid "[%s (%d bytes)]"
 msgstr "[%s (%d bajtov)]"
 
-#: src/textview.c:876
+#: src/textview.c:875
 msgid ""
 "\n"
 "  This message can't be displayed.\n"
@@ -18976,65 +19052,65 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Použite "
 
-#: src/textview.c:881
+#: src/textview.c:880
 msgid "'Network Log'"
 msgstr "„Záznam siete”"
 
-#: src/textview.c:882
+#: src/textview.c:881
 msgid " in the Tools menu for more information."
 msgstr " v menu Nástroje s ďalšími informáciami."
 
-#: src/textview.c:948
+#: src/textview.c:947
 msgid "  The following can be performed on this part\n"
 msgstr "  S touto časťou môžete urobiť\n"
 
-#: src/textview.c:950
+#: src/textview.c:949
 msgid "  by right-clicking the icon or list item:"
 msgstr "  pravým kliknutím na ikonu alebo položku zoznamu:"
 
-#: src/textview.c:954
+#: src/textview.c:953
 msgid "     - To save, select "
 msgstr "     – Ak ju chcete uložiť, zvoľte "
 
-#: src/textview.c:955
+#: src/textview.c:954
 msgid "'Save as...'"
-msgstr "„Uložiť ako”"
+msgstr "„Uložiť ako...”"
 
-#: src/textview.c:957 src/textview.c:969 src/textview.c:981 src/textview.c:991
+#: src/textview.c:956 src/textview.c:968 src/textview.c:980 src/textview.c:990
 msgid " (Shortcut key: '"
 msgstr " (klávesová skratka: „"
 
-#: src/textview.c:965
+#: src/textview.c:964
 msgid "     - To display as text, select "
 msgstr "     – Ak ju chcete zobraziť ako text, vyberte "
 
-#: src/textview.c:966
+#: src/textview.c:965
 msgid "'Display as text'"
 msgstr "„Zobraziť ako text”"
 
-#: src/textview.c:977
+#: src/textview.c:976
 msgid "     - To open with an external program, select "
 msgstr "     – Ak ju chcete otvoriť v inej aplikácii, vyberte "
 
-#: src/textview.c:978
+#: src/textview.c:977
 msgid "'Open'"
 msgstr "„Otvoriť”"
 
-#: src/textview.c:986
+#: src/textview.c:985
 msgid "       (alternately double-click, or click the middle "
 msgstr "       (alebo dvojklik, alebo kliknutie stredným "
 
-#: src/textview.c:987
+#: src/textview.c:986
 msgid "mouse button)\n"
 msgstr "tlačidlom myši)\n"
 
-#: src/textview.c:989
+#: src/textview.c:988
 msgid "     - Or use "
-msgstr "     – Alebo použite"
+msgstr "     – Alebo použite "
 
-#: src/textview.c:990
+#: src/textview.c:989
 msgid "'Open with...'"
-msgstr "„Otvoriť pomocou”"
+msgstr "„Otvoriť pomocou...”"
 
 #: src/textview.c:1111
 #, c-format
@@ -19047,31 +19123,31 @@ msgstr ""
 "    %s\n"
 "Návratový kód %d\n"
 
-#: src/textview.c:2187
+#: src/textview.c:2195
 msgid "Tags: "
 msgstr "Značky: "
 
-#: src/textview.c:2906
+#: src/textview.c:2914
 msgid "The real URL is different from the displayed URL."
 msgstr "Skutočná URL sa líši od zobrazenej URL."
 
-#: src/textview.c:2907
+#: src/textview.c:2915
 msgid "Displayed URL:"
 msgstr "Zobrazená URL:"
 
-#: src/textview.c:2908
+#: src/textview.c:2916
 msgid "Real URL:"
 msgstr "Skutočná URL:"
 
-#: src/textview.c:2909
+#: src/textview.c:2917
 msgid "Open it anyway?"
 msgstr "Otvoriť i tak?"
 
-#: src/textview.c:2910
+#: src/textview.c:2918
 msgid "Phishing attempt warning"
 msgstr "Varovanie pred phishingovým podvodom"
 
-#: src/textview.c:2911
+#: src/textview.c:2919
 msgid "_Open URL"
 msgstr "_Otvoriť URL"
 
@@ -19320,11 +19396,11 @@ msgstr "Koncept"
 
 #: src/toolbar.c:524
 msgid "Insert sig."
-msgstr "Vložiť podpis"
+msgstr "Vložiť pod."
 
 #: src/toolbar.c:525
 msgid "Replace sig."
-msgstr "Nahradiť podpis"
+msgstr "Nahradiť podp."
 
 #: src/toolbar.c:526
 msgid "Edit"
@@ -19332,7 +19408,7 @@ msgstr "Upraviť"
 
 #: src/toolbar.c:527
 msgid "Wrap para."
-msgstr "Zalomiť odstavec"
+msgstr "Zalomiť odst."
 
 #: src/toolbar.c:528
 msgid "Wrap all"
@@ -19396,7 +19472,7 @@ msgstr "Napísať správu zo zvoleného účtu"
 
 #: src/toolbar.c:2343
 msgid "Learn as..."
-msgstr "Naučiť ako"
+msgstr "Naučiť ako..."
 
 #: src/toolbar.c:2353
 msgid "Learn as _Spam"
@@ -19459,11 +19535,11 @@ msgctxt "Dialog title"
 msgid "Open URLs"
 msgstr "Otvoriť URL"
 
-#: src/uri_opener.c:216
+#: src/uri_opener.c:217
 msgid "Please select the URL to open."
 msgstr "Prosím zvoľte linku."
 
-#: src/uri_opener.c:224
+#: src/uri_opener.c:225
 msgid "Select All"
 msgstr "Vybrať všetko"
 
@@ -19740,42 +19816,3 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Program Claws Mail je pripravený.\n"
 "Kliknite na Uložiť a začnite."
-
-#~ msgid "Unknown option\n"
-#~ msgstr "Neznáma voľba\n"
-
-#~ msgid "Overwrite existing file?"
-#~ msgstr "Prepísať existujúci súbor?"
-
-#~ msgid "Open in Viewer (enable remote content)"
-#~ msgstr "Otvoriť v prehliadači (zapnúť vzdialený obsah)"
-
-#~ msgid "_Open image"
-#~ msgstr "_Otvoriť obrázok"
-
-#~ msgid "_Save image..."
-#~ msgstr "_Uložiť obrázok…"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Input the location of mailbox.\n"
-#~ "If an existing mailbox is specified, it will be\n"
-#~ "scanned automatically."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zadajte umiestnenie schránky.\n"
-#~ "Ak zadáte názov existujúcej schránky, bude\n"
-#~ "táto automaticky prehľadaná."
-
-#~ msgid "mins"
-#~ msgstr "min"
-
-#~ msgid "secs"
-#~ msgstr "s"
-
-#~ msgid "Sort new folders by"
-#~ msgstr "Zoradiť nové zložky podľa"
-
-#~ msgid "Selection on folder opening"
-#~ msgstr "Výber pri otvorení zložky"
-
-#~ msgid "Only root can remove system themes"
-#~ msgstr "Len root môže odstrániť systémové témy"