update translations
[claws.git] / po / sk.po
index a4537b2b15473c5866b7abc198f1097cdaba0eb3..89c89baec29ef0eeaa8a8f01dd6a56446a803598 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,4 +1,3 @@
-# translation of sk.po to Slovak
 # translation of sylpheed-claws to Slovak
 # Copyright (C) 2003 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sk\n"
+"Project-Id-Version: Sylpheed\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-10-01 07:49+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-10-02 15:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-12-18 05:54+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-12-18 11:49+0100\n"
 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
 
-#: src/account.c:305
+#: src/account.c:312
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
-"Prosím zatvorte v¹etky tieto okná predtým, ako zaènete meni» nastavenia kônt."
+"Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
+"Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
 
-#: src/account.c:555
+#: src/account.c:563
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "Úprava kônt"
+msgstr "Úprava kônt"
 
-#: src/account.c:573
+#: src/account.c:581
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
 msgstr ""
-"Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má by» konto kontrolované\n"
-"pri voµbe 'Prija» v¹etko', zatrhnite políèko v ståpci oznaèenom 'G'."
+"Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má byť konto kontrolované\n"
+"pri voľbe 'Prijať všetko', zatrhnite políčko v stĺpci označenom 'G'."
 
-#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:618
-#: src/compose.c:4680 src/compose.c:4850 src/editaddress.c:774
+#: src/account.c:601 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:635
+#: src/compose.c:4765 src/compose.c:4935 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
-#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
+#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:396 src/editvcard.c:210
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:194
 #: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "Meno"
 
-#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
+#: src/account.c:602 src/prefs_account.c:928
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
+#: src/account.c:603 src/ssl_manager.c:105
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
-#: src/account.c:624 src/addressbook.c:757 src/editaddress.c:722
+#: src/account.c:632 src/addressbook.c:774 src/editaddress.c:722
 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-#: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
-#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
+#: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
+#: src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
 msgid "Add"
-msgstr "Prida»"
+msgstr "Pridať"
 
-#: src/account.c:630
+#: src/account.c:638
 msgid "Edit"
-msgstr "Upravi»"
+msgstr "Upraviť"
 
-#: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
+#: src/account.c:644 src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
-msgstr "Zmaza»"
+msgstr "Zmazať"
 
-#: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
-#: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
+#: src/account.c:650
+msgid " Clone "
+msgstr " Duplikovať "
+
+#: src/account.c:656 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
+#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:639
 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
 msgid "Down"
 msgstr "Nadol"
 
-#: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
-#: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
+#: src/account.c:662 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
+#: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:633
 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
 msgid "Up"
 msgstr "Nahor"
 
-#: src/account.c:662
+#: src/account.c:676
 msgid " Set as default account "
-msgstr "Nastavi» ako východzie konto"
+msgstr "Nastaviť ako východzie konto"
 
-#: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3014
-#: src/addressbook.c:3018 src/addressbook.c:3056 src/crash.c:242
-#: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
-#: src/inc.c:674 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
+#: src/account.c:682 src/action.c:1205 src/addressbook.c:1008
+#: src/addressbook.c:3120 src/addressbook.c:3124 src/addressbook.c:3162
+#: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196
+#: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:674
+#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
 msgid "Close"
-msgstr "Zavrie»"
+msgstr "Zavrieť"
+
+#: src/account.c:758
+msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
+msgstr "Kontá so vzdialenými priečinkami sa nedajú duplikovať"
+
+#: src/account.c:764
+#, c-format
+msgid "Cloned %s"
+msgstr "Zduplikované %s"
 
-#: src/account.c:736
+#: src/account.c:906
 msgid "Delete account"
-msgstr "Zmaza» konto"
+msgstr "Zmazať konto"
 
-#: src/account.c:737
+#: src/account.c:907
 msgid "Do you really want to delete this account?"
-msgstr "Naozaj chcete zmaza» toto konto?"
+msgstr "Naozaj chcete zmazať toto konto?"
 
-#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205
-#: src/compose.c:2996 src/compose.c:3482 src/compose.c:5965 src/compose.c:6273
+#: src/account.c:908 src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265
+#: src/addressbook.c:2293 src/compose.c:2232 src/compose.c:3077
+#: src/compose.c:3577 src/compose.c:6050 src/compose.c:6358
 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/folderview.c:2106 src/folderview.c:2161 src/folderview.c:2252
-#: src/folderview.c:2387 src/folderview.c:2425 src/inc.c:169 src/inc.c:259
-#: src/mainwindow.c:1438 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
-#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
-#: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
-#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
-#: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:920 src/summaryview.c:1383
-#: src/summaryview.c:1427 src/summaryview.c:1470 src/summaryview.c:1494
-#: src/summaryview.c:1526 src/summaryview.c:1551 src/summaryview.c:1576
-#: src/summaryview.c:1601 src/summaryview.c:3089 src/toolbar.c:2048
+#: src/folderview.c:2129 src/folderview.c:2184 src/folderview.c:2275
+#: src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2448 src/inc.c:169 src/inc.c:259
+#: src/mainwindow.c:1464 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:855
+#: src/prefs_filtering.c:1003 src/prefs_matcher.c:1667
+#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:328
+#: src/summaryview.c:935 src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1447
+#: src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1514 src/summaryview.c:1546
+#: src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596 src/summaryview.c:1621
+#: src/summaryview.c:3111 src/textview.c:1865 src/toolbar.c:2079
 msgid "Yes"
-msgstr "Áno"
+msgstr "Áno"
 
-#: src/account.c:738 src/compose.c:3482 src/compose.c:5965
-#: src/folderview.c:2106 src/folderview.c:2161 src/folderview.c:2252
-#: src/folderview.c:2387 src/folderview.c:2425 src/ssl_manager.c:271
+#: src/account.c:908 src/compose.c:3577 src/compose.c:6050
+#: src/folderview.c:2129 src/folderview.c:2184 src/folderview.c:2275
+#: src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2448 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Nie"
 
+#: src/action.c:346
+#, c-format
+msgid "Could not get message file %d"
+msgstr "Nemôžem získať súbor správy %d"
+
+#: src/action.c:365
+msgid "Could not get message part."
+msgstr "Nemôžem získať časť správy."
+
+#: src/action.c:382
+msgid "Can't get part of multipart message"
+msgstr "Nemôžem získať časť viacdielnej správy"
+
+#: src/action.c:488
+#, c-format
+msgid ""
+"The selected action cannot be used in the compose window\n"
+"because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
+msgstr ""
+"Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
+"pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
+
+#: src/action.c:776
+#, c-format
+msgid ""
+"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Príkaz nemohol byť spustený, nepodarilo sa vytvoriť rúru.\n"
+"%s"
+
+#: src/action.c:861
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not fork to execute the following command:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Nepodarilo sa vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+
+#: src/action.c:1088
+#, c-format
+msgid "--- Running: %s\n"
+msgstr "--- Beží: %s\n"
+
+#: src/action.c:1092
+#, c-format
+msgid "--- Ended: %s\n"
+msgstr "--- Ukončené: %s\n"
+
+#: src/action.c:1128
+msgid "Action's input/output"
+msgstr "Vstup/výstup akcie"
+
+#: src/action.c:1174
+msgid " Send "
+msgstr " Odoslať "
+
+#: src/action.c:1194
+msgid "Completed %v/%u"
+msgstr "Dokončené %v/%u"
+
+#: src/action.c:1204
+msgid "Abort"
+msgstr "Ukončiť"
+
+#: src/action.c:1353
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the argument for the following action:\n"
+"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
+"  %s"
+msgstr ""
+"Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
+"('%%h' bude nahradené parametrom)\n"
+"  %s"
+
+#: src/action.c:1358
+msgid "Action's hidden user argument"
+msgstr "Skrytý používateľom zadaný parameter"
+
+#: src/action.c:1362
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the argument for the following action:\n"
+"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
+"  %s"
+msgstr ""
+"Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
+"('%%u' bude nahradené parametrom)\n"
+"  %s"
+
+#: src/action.c:1367
+msgid "Action's user argument"
+msgstr "Používateľom zadaný parameter"
+
 #: src/addressadd.c:162
 msgid "Add to address book"
-msgstr "Prida» do adresára"
+msgstr "Pridať do adresára"
 
-#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
+#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:432
 msgid "Address"
-msgstr "Adresár"
+msgstr "Adresár"
 
-#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:620 src/editaddress.c:628
+#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:637 src/editaddress.c:628
 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
-msgstr "Poznámky"
+msgstr "Poznámky"
 
 #: src/addressadd.c:226
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "Vyberte prieèinok adresára"
+msgstr "Vyberte priečinok adresára"
 
-#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:189
-#: src/alertpanel.c:323 src/compose.c:3121 src/compose.c:5787
+#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
+#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3202 src/compose.c:5872
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:340
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:341
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
-#: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233 src/gtk/gtkaspell.c:1425
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:319
+#: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233
+#: src/gtk/description_window.c:121 src/gtk/gtkaspell.c:1425
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
-#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:616
-#: src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
-#: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
-#: src/prefs_common.c:2769 src/prefs_common.c:2938 src/prefs_common.c:3196
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:654
+#: src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:908 src/mimeview.c:1018
+#: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
+#: src/prefs_common.c:2758 src/prefs_common.c:2927 src/prefs_common.c:3185
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering.c:212 src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_matcher.c:370
-#: src/prefs_scoring.c:196 src/prefs_summary_column.c:313
-#: src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134 src/ssl_manager.c:98
+#: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
+#: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_summary_column.c:313
+#: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2199 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:3121 src/compose.c:5788 src/compose.c:6456 src/compose.c:6494
+#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2281 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:3202 src/compose.c:5873 src/compose.c:6553 src/compose.c:6591
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:341
+#: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:342
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:320 src/import.c:191
-#: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
-#: src/inputdialog.c:204 src/main.c:616 src/mainwindow.c:2223
-#: src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1017 src/mimeview.c:1081
-#: src/passphrase.c:134 src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2770
-#: src/prefs_common.c:3197 src/prefs_customheader.c:158
-#: src/prefs_display_header.c:195 src/prefs_filtering.c:213
-#: src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:920
-#: src/summaryview.c:3431
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319
+#: src/gtk/progressdialog.c:77 src/import.c:191 src/importldif.c:1034
+#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
+#: src/main.c:654 src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:908
+#: src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083 src/passphrase.c:134
+#: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2759 src/prefs_common.c:3186
+#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
+#: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
+#: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_summary_column.c:314
+#: src/prefs_template.c:264 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:935
+#: src/summaryview.c:3453
 msgid "Cancel"
 msgstr "Storno"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:417
-#: src/messageview.c:141
+#: src/addressbook.c:363 src/compose.c:507 src/mainwindow.c:425
+#: src/messageview.c:143
 msgid "/_File"
-msgstr "/_Súbor"
+msgstr "/_Súbor"
 
-#: src/addressbook.c:358
+#: src/addressbook.c:364
 msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/_Súbor/Nový _Adresár"
+msgstr "/_Súbor/Nový _Adresár"
 
-#: src/addressbook.c:359
+#: src/addressbook.c:365
 msgid "/_File/New _vCard"
-msgstr "/_Súbor/Nový _vCard"
+msgstr "/_Súbor/Nový _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:361
+#: src/addressbook.c:367
 msgid "/_File/New _JPilot"
-msgstr "/_Súbor/Nový _JPilot"
+msgstr "/_Súbor/Nový _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:364
+#: src/addressbook.c:370
 msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/_Súbor/Nový _Server"
+msgstr "/_Súbor/Nový _Server"
 
-#: src/addressbook.c:366 src/addressbook.c:369 src/compose.c:503
-#: src/mainwindow.c:433 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:144
+#: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:375 src/compose.c:511
+#: src/mainwindow.c:439 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:444
+#: src/messageview.c:146
 msgid "/_File/---"
-msgstr "/_Súbor/---"
+msgstr "/_Súbor/---"
 
-#: src/addressbook.c:367
+#: src/addressbook.c:373
 msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/_Súbor/_Upravi»"
+msgstr "/_Súbor/_Upraviť"
 
-#: src/addressbook.c:368
+#: src/addressbook.c:374
 msgid "/_File/_Delete"
-msgstr "/_Súbor/Z_maza»"
+msgstr "/_Súbor/Z_mazať"
 
-#: src/addressbook.c:370
+#: src/addressbook.c:376
 msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/_Súbor/U_lo¾i»"
+msgstr "/_Súbor/U_ložiť"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504 src/messageview.c:145
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:512 src/messageview.c:147
 msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/_Súbor/_Zavrie»"
+msgstr "/_Súbor/_Zavrieť"
 
-#: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
-#: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:147
+#: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:422
+#: src/compose.c:514 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:149
 msgid "/_Edit"
-msgstr "/_Upravi»"
+msgstr "/_Upraviť"
 
-#: src/addressbook.c:373
+#: src/addressbook.c:379
 msgid "/_Edit/C_ut"
-msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnú»"
+msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnúť"
 
-#: src/addressbook.c:374 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:441
-#: src/messageview.c:148
+#: src/addressbook.c:380 src/compose.c:519 src/mainwindow.c:449
+#: src/messageview.c:150
 msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/Úp_ravy/_Kopírova»"
+msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovať"
 
-#: src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
+#: src/addressbook.c:381 src/compose.c:520
 msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/Úp_ravy/_Prilepi»"
+msgstr "/Úp_ravy/_Prilepiť"
 
-#: src/addressbook.c:376 src/compose.c:509 src/compose.c:592
-#: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:150
+#: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517 src/compose.c:600
+#: src/mainwindow.c:452 src/messageview.c:152
 msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/Úp_ravy/---"
+msgstr "/Úp_ravy/---"
 
-#: src/addressbook.c:377
+#: src/addressbook.c:383
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾i» _adresu"
+msgstr "/Úp_ravy/Vložiť _adresu"
 
-#: src/addressbook.c:378
+#: src/addressbook.c:384
 msgid "/_Address"
 msgstr "/_Adresa"
 
-#: src/addressbook.c:379
+#: src/addressbook.c:385
 msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
+msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
 
-#: src/addressbook.c:380
+#: src/addressbook.c:386
 msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
+msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
 
-#: src/addressbook.c:381
+#: src/addressbook.c:387
 msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/_Adresa/Nový _Prieèinok"
+msgstr "/_Adresa/Nový _Priečinok"
 
-#: src/addressbook.c:382
+#: src/addressbook.c:388
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/_Adresa/--- "
 
-#: src/addressbook.c:383
+#: src/addressbook.c:389
 msgid "/_Address/_Edit"
-msgstr "/_Adresa/_Upravi»"
+msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
 
-#: src/addressbook.c:384
+#: src/addressbook.c:390
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/_Adresa/Z_maza»"
+msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
 
-#: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:389 src/mainwindow.c:657
-#: src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:673
-#: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:263
-#: src/messageview.c:274
+#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:395 src/mainwindow.c:665
+#: src/mainwindow.c:685 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:693 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:265
+#: src/messageview.c:284
 msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/_Nástroje/---"
+msgstr "/_Nástroje/---"
 
-#: src/addressbook.c:386
+#: src/addressbook.c:392
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor _LDIF..."
+msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF..."
 
-#: src/addressbook.c:387
+#: src/addressbook.c:393
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor z _Mutt-u..."
+msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
 
-#: src/addressbook.c:388
+#: src/addressbook.c:394
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor z _Pine..."
+msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
 
-#: src/addressbook.c:390
+#: src/addressbook.c:396
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr "/_Nástroje/Exportova» _HTML..."
+msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:391
+#: src/addressbook.c:397
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
-msgstr "/_Nástroje/Exportova» súbor L_DIF"
+msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF"
 
-#: src/addressbook.c:392 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:704
-#: src/messageview.c:277
+#: src/addressbook.c:398 src/compose.c:677 src/mainwindow.c:723
+#: src/messageview.c:287
 msgid "/_Help"
-msgstr "/_Pomocník"
+msgstr "/_Pomocník"
 
-#: src/addressbook.c:393 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:714
-#: src/messageview.c:278
+#: src/addressbook.c:399 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:733
+#: src/messageview.c:288
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/_Pomocník/_O programe"
+msgstr "/_Pomocník/_O programe"
 
-#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
+#: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
 msgid "/New _Address"
-msgstr "/Nová _Adresa"
+msgstr "/Nová _Adresa"
 
-#: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
 msgid "/New _Group"
-msgstr "/Nová _Skupina"
+msgstr "/Nová _Skupina"
 
-#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
 msgid "/New _Folder"
-msgstr "/Nový _Prieèinok"
-
-#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:415
-#: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:422 src/compose.c:493
-#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:288 src/folderview.c:297
-#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:308
-#: src/folderview.c:318 src/folderview.c:323 src/folderview.c:327
-#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:339 src/folderview.c:343
-#: src/folderview.c:346 src/folderview.c:348 src/summaryview.c:409
-#: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
-#: src/summaryview.c:434 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:452
-#: src/summaryview.c:455
+msgstr "/Nový _Priečinok"
+
+#: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:421
+#: src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:428 src/compose.c:501
+#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:290 src/folderview.c:300
+#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
+#: src/folderview.c:320 src/folderview.c:325 src/folderview.c:329
+#: src/folderview.c:331 src/folderview.c:340 src/folderview.c:344
+#: src/folderview.c:347 src/folderview.c:349 src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:413 src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:435 src/summaryview.c:456 src/summaryview.c:462
+#: src/summaryview.c:465
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:417
+#: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:423 src/summaryview.c:418
 msgid "/_Delete"
-msgstr "/Z_maza»"
+msgstr "/Z_mazať"
 
-#: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
+#: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:425
 msgid "/C_ut"
-msgstr "/_Vystrihnú»"
+msgstr "/_Vystrihnúť"
 
-#: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
+#: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/_Kopírova»"
+msgstr "/_Kopírovať"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:421
+#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/V_lo¾i»"
+msgstr "/V_ložiť"
 
-#: src/addressbook.c:423
+#: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:433
 msgid "/Pa_ste Address"
-msgstr "/Vlo¾i» _adresu"
+msgstr "/Vložiť _adresu"
+
+#: src/addressbook.c:431
+msgid "/_Browse Entry"
+msgstr "/P_rehliadať položky"
 
-#: src/addressbook.c:435 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
+#: src/addressbook.c:446 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
+#: src/sgpgme.c:86
 msgid "Unknown"
-msgstr "Neznáma"
+msgstr "Neznáma"
 
-#: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:461 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:472 src/importldif.c:125
 msgid "Success"
-msgstr "Úspech"
+msgstr "Úspech"
 
-#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:454 src/importldif.c:126
 msgid "Bad arguments"
-msgstr "Neplatné parametre"
+msgstr "Neplatné parametre"
 
-#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:455 src/importldif.c:127
 msgid "File not specified"
-msgstr "Nie je urèený súbor"
+msgstr "Nie je určený súbor"
 
-#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:456 src/importldif.c:128
 msgid "Error opening file"
-msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
+msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
 
-#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:457 src/importldif.c:129
 msgid "Error reading file"
-msgstr "Chyba pri èítaní súboru"
+msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
 
-#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:458 src/importldif.c:130
 msgid "End of file encountered"
-msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
+msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
 
-#: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:459 src/importldif.c:131
 msgid "Error allocating memory"
-msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
+msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
 
-#: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:460 src/importldif.c:132
 msgid "Bad file format"
-msgstr "Neplatný formát súboru"
+msgstr "Neplatný formát súboru"
 
-#: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:133
+#: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:133
 msgid "Error writing to file"
-msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
+msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
 
-#: src/addressbook.c:451 src/importldif.c:134
+#: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:134
 msgid "Error opening directory"
-msgstr "Chyba pri otváraní prieèinku"
+msgstr "Chyba pri otváraní priečinku"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:135
 msgid "No path specified"
-msgstr "Nebola zadaná cesta"
+msgstr "Nebola zadaná cesta"
 
-#: src/addressbook.c:462
+#: src/addressbook.c:473
 msgid "Error connecting to LDAP server"
-msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
+msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:474
 msgid "Error initializing LDAP"
-msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
+msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:464
+#: src/addressbook.c:475
 msgid "Error binding to LDAP server"
-msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
+msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
 
-#: src/addressbook.c:465
+#: src/addressbook.c:476
 msgid "Error searching LDAP database"
-msgstr "Chyba pri èítaní LDAP databázy"
+msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
 
-#: src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:477
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
-msgstr "Pri LDAP operácii vypr¹al èasový limit"
+msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
 
-#: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:468
+#: src/addressbook.c:478
 msgid "Error in LDAP search criteria"
-msgstr "Chybné vyhµadávacie kritériá LDAP"
+msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:469
+#: src/addressbook.c:479
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
-msgstr "Neboli nájdené ¾iadne polo¾ky LDAP vyhovujúce kritériám"
+msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
 
-#: src/addressbook.c:619
+#: src/addressbook.c:480
+msgid "LDAP search terminated on request"
+msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
+
+#: src/addressbook.c:636
 msgid "E-Mail address"
-msgstr "E-mailová adresa"
+msgstr "E-mailová adresa"
 
-#: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2391 src/toolbar.c:178
-#: src/toolbar.c:1751
+#: src/addressbook.c:640 src/prefs_common.c:2380 src/toolbar.c:181
+#: src/toolbar.c:1767
 msgid "Address book"
-msgstr "Otvori» adresár"
+msgstr "Otvoriť adresár"
 
-#: src/addressbook.c:722
+#: src/addressbook.c:739
 msgid "Name:"
 msgstr "Meno:"
 
-#: src/addressbook.c:754 src/addressbook.c:2198 src/addressbook.c:2205
-#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
-#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filtering.c:306 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284
-#: src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92
-#: src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
+#: src/addressbook.c:771 src/addressbook.c:2264 src/addressbook.c:2278
+#: src/addressbook.c:2293 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
+#: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
+#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
+#: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
+#: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
+#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:382 src/toolbar.c:474
 msgid "Delete"
-msgstr "Zmaza»"
+msgstr "Zmazať"
 
-#: src/addressbook.c:760
+#: src/addressbook.c:777
 msgid "Lookup"
-msgstr "Vyhµada»"
+msgstr "Vyhľadať"
 
-#: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1436 src/compose.c:3171
-#: src/compose.c:4497 src/compose.c:5204 src/headerview.c:53
-#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
+#: src/addressbook.c:789 src/compose.c:1445 src/compose.c:3253
+#: src/compose.c:4582 src/compose.c:5289 src/headerview.c:53
+#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
-#: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1420 src/compose.c:3170
+#: src/addressbook.c:793 src/compose.c:1429 src/compose.c:3252
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
-msgstr "Kópia:"
+msgstr "Kópia:"
 
-#: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1423 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:797 src/compose.c:1432 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
-msgstr "Slepá kópia:"
+msgstr "Slepá kópia:"
 
-#: src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:1005
+#: src/addressbook.c:1006 src/addressbook.c:1029
 msgid "Delete address(es)"
-msgstr "Zmaza» adresu(y)"
+msgstr "Zmazať adresu(y)"
 
-#: src/addressbook.c:983
+#: src/addressbook.c:1007
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre èítanie a nedajú sa odstráni»."
+msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
 
-#: src/addressbook.c:1006
+#: src/addressbook.c:1030
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "Naozaj zmaza» adresu(y)?"
-
-#: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2996
-#: src/compose.c:6273 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
-#: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1438
-#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
-#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
-#: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
-#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:920 src/summaryview.c:1383 src/summaryview.c:1427
-#: src/summaryview.c:1470 src/summaryview.c:1494 src/summaryview.c:1526
-#: src/summaryview.c:1551 src/summaryview.c:1576 src/summaryview.c:1601
-#: src/summaryview.c:3089 src/toolbar.c:2048
+msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
+
+#: src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265 src/addressbook.c:2293
+#: src/compose.c:2232 src/compose.c:3077 src/compose.c:6358
+#: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
+#: src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1464 src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filtering.c:855 src/prefs_filtering.c:1003
+#: src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:328
+#: src/summaryview.c:935 src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1447
+#: src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1514 src/summaryview.c:1546
+#: src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596 src/summaryview.c:1621
+#: src/summaryview.c:3111 src/textview.c:1866 src/toolbar.c:2079
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: src/addressbook.c:1534 src/addressbook.c:1607
+#: src/addressbook.c:1569 src/addressbook.c:1642
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr "Nemô¾em vklada». Cieµový adresár je len pre èítanie."
+msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
 
-#: src/addressbook.c:1545
+#: src/addressbook.c:1580
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr "Nemô¾em vklada» do skupiny adries."
+msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
+
+#: src/addressbook.c:2261
+#, c-format
+msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
+msgstr "Chcete vymazať výsledky požiadavky a adresy v `%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2195
+#: src/addressbook.c:2273
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
 msgstr ""
-"Naozaj chcete zmaza» prieèinok A SÚÈASNE v¹etky adresy v %s ?\n"
-"Ak zma¾ete len prieèinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného prieèinku."
+"Naozaj chcete zmazať priečinok A SÚČASNE všetky adresy v %s ?\n"
+"Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného priečinku."
 
-#: src/addressbook.c:2199
+#: src/addressbook.c:2279
 msgid "Folder only"
-msgstr "Len prieèinok"
+msgstr "Len priečinok"
 
-#: src/addressbook.c:2199
+#: src/addressbook.c:2280
 msgid "Folder and Addresses"
-msgstr "Prieèinok aj adresy"
+msgstr "Priečinok aj adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2204
+#: src/addressbook.c:2292
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "Naozaj zmaza» '%s' ?"
+msgstr "Naozaj zmazať '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2964
+#: src/addressbook.c:3070
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr "Nový u¾ivateµ; nepodarilo sa ulo¾i» indexový súbor."
+msgstr "Nový uživateľ; nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
 
-#: src/addressbook.c:2968
+#: src/addressbook.c:3074
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr "Nový u¾ivateµ; nedajú sa ulo¾i» súbory adresára."
+msgstr "Nový uživateľ; nedajú sa uložiť súbory adresára."
 
-#: src/addressbook.c:2978
+#: src/addressbook.c:3084
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspe¹ne."
+msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
 
-#: src/addressbook.c:2983
+#: src/addressbook.c:3089
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
 msgstr ""
-"Konverzia starého adresára prebehla,\n"
-"nedá sa ulo¾i» indexový súbor nového adresára"
+"Konverzia starého adresára prebehla,\n"
+"nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára"
 
-#: src/addressbook.c:2996
+#: src/addressbook.c:3102
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
-"Nedá sa konvertova» starý adresár,\n"
-"ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
+"Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
+"ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:3002
+#: src/addressbook.c:3108
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
 msgstr ""
-"Nedá sa konvertova» starý adresár,\n"
-"nedajú sa ani vytvori» súbory nového adresára."
+"Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
+"nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:3007
+#: src/addressbook.c:3113
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
-"Nedá sa konvertova» starý adresár\n"
-"a nedajú sa ani vytvori» súbory nového adresára."
+"Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
+"a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:3014
+#: src/addressbook.c:3120
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
+msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
 
-#: src/addressbook.c:3018
+#: src/addressbook.c:3124
 msgid "Addressbook conversion"
-msgstr "Konverzia adresára"
+msgstr "Konverzia adresára"
 
-#: src/addressbook.c:3054
+#: src/addressbook.c:3160
 msgid "Addressbook Error"
-msgstr "Chyba v adresári"
+msgstr "Chyba v adresári"
 
-#: src/addressbook.c:3055
+#: src/addressbook.c:3161
 msgid "Could not read address index"
-msgstr "Nedá sa naèíta» zoznam adries"
+msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
 
-#: src/addressbook.c:3406
+#: src/addressbook.c:3518
 msgid "Busy searching..."
-msgstr "Prehµadávam..."
+msgstr "Prehľadávam..."
+
+#: src/addressbook.c:3572
+#, c-format
+msgid "Search '%s'"
+msgstr "Vyhľadať  '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3607 src/prefs_common.c:989
+#: src/addressbook.c:3794 src/prefs_common.c:984
 msgid "Interface"
-msgstr "Ovládanie"
+msgstr "Ovládanie"
 
-#: src/addressbook.c:3623 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
+#: src/addressbook.c:3810 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
 msgid "Address Book"
-msgstr "Adresár"
+msgstr "Adresár"
 
-#: src/addressbook.c:3639
+#: src/addressbook.c:3826
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:3655
+#: src/addressbook.c:3842
 msgid "EMail Address"
-msgstr "E-mailová adresa"
+msgstr "E-mailová adresa"
 
-#: src/addressbook.c:3671
+#: src/addressbook.c:3858
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: src/addressbook.c:3687 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:380
-#: src/prefs_account.c:2125
+#: src/addressbook.c:3874 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:384
+#: src/prefs_account.c:2126
 msgid "Folder"
-msgstr "Prieèinok"
+msgstr "Priečinok"
 
-#: src/addressbook.c:3703
+#: src/addressbook.c:3890
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3719 src/addressbook.c:3735
+#: src/addressbook.c:3906 src/addressbook.c:3922
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3751
+#: src/addressbook.c:3938
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "LDAP server"
 
-#: src/addressbook.c:3767
+#: src/addressbook.c:3954
 msgid "LDAP Query"
-msgstr "LDAP po¾iadavka"
+msgstr "LDAP požiadavka"
 
 #: src/addrgather.c:156
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr "Prosím zvoµte názov pre adresár."
+msgstr "Prosím zvoľte názov pre adresár."
 
 #: src/addrgather.c:176
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr "Prosím zvoµte po¹tové hlavièky pre vyhµadávanie."
+msgstr "Prosím zvoľte poštové hlavičky pre vyhľadávanie."
 
 #: src/addrgather.c:183
 msgid "Busy harvesting addresses..."
@@ -653,11 +787,11 @@ msgstr "Zozbieravam adresy..."
 
 #: src/addrgather.c:221
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr "Adresy zozbierané úspe¹ne."
+msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
 
 #: src/addrgather.c:285
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "Nie je zvolený ¾iadny prieèinok ani správa."
+msgstr "Nie je zvolený žiadny priečinok ani správa."
 
 #: src/addrgather.c:293
 msgid ""
@@ -665,88 +799,109 @@ msgid ""
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
-"Prosím zvoµte prieèinok, alebo zvoµte jednu alebo\n"
-"viacero správ, ktoré sa majú spracova»."
+"Prosím zvoľte priečinok, alebo zvoľte jednu alebo\n"
+"viacero správ, ktoré sa majú spracovať."
 
 #: src/addrgather.c:345
 msgid "Folder :"
-msgstr "Prieèinok:"
+msgstr "Priečinok:"
 
 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
 #: src/importldif.c:948
 msgid "Address Book :"
-msgstr "Adresár :"
+msgstr "Adresár :"
 
 #: src/addrgather.c:366
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "Veµkos» prieèinku :"
+msgstr "Veľkosť priečinku :"
 
 #: src/addrgather.c:381
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "Spracova» tieto po¹tové hlavièky"
+msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
 
 #: src/addrgather.c:399
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr "Platí aj pre podprieèinky"
+msgstr "Platí aj pre podpriečinky"
 
 #: src/addrgather.c:422
 msgid "Header Name"
-msgstr "Názov hlavièky"
+msgstr "Názov hlavičky"
 
 #: src/addrgather.c:423
 msgid "Address Count"
-msgstr "Poèet adries"
+msgstr "Počet adries"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:154 src/main.c:264
-#: src/messageview.c:492
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/messageview.c:491
+#: src/sgpgme.c:279 src/textview.c:1863
 msgid "Warning"
 msgstr "Varovanie"
 
 #: src/addrgather.c:528
 msgid "Header Fields"
-msgstr "Hlavièky"
+msgstr "Hlavičky"
 
 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
 #: src/importldif.c:1067
 msgid "Finish"
-msgstr "Dokonèi»"
+msgstr "Dokončiť"
 
 #: src/addrgather.c:588
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr "Zozbiera» e-mailové adresy - zo zvolených správ"
+msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - zo zvolených správ"
 
 #: src/addrgather.c:596
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr "Zozbiera» e-mailové adresy - z prieèinku"
+msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - z priečinku"
 
-#: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
+#: src/addrindex.c:112 src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:123
 msgid "Common address"
-msgstr "Spoloèná adresa"
+msgstr "Spoločná adresa"
 
-#: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
+#: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
 msgid "Personal address"
-msgstr "Súkromná adresa"
+msgstr "Súkromná adresa"
 
-#: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:5965 src/main.c:598
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6050 src/main.c:636
 msgid "Notice"
 msgstr "Upozornenie"
 
-#: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:189 src/compose.c:3482 src/inc.c:556
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3577 src/inc.c:556
+#: src/sgpgme.c:98 src/sgpgme.c:111 src/sgpgme.c:137
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
-#: src/alertpanel.c:189
+#: src/alertpanel.c:190
 msgid "View log"
-msgstr "Zobrazi» záznam"
+msgstr "Zobraziť záznam"
 
-#: src/alertpanel.c:307
+#: src/alertpanel.c:308
 msgid "Show this message next time"
-msgstr "Zobrazi» túto správu nabudúce"
+msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
+
+#: src/browseldap.c:238
+msgid "Browse Directory Entry"
+msgstr "Prehliadať priečinok"
+
+#: src/browseldap.c:258
+msgid "Server Name :"
+msgstr "Názov serveru :"
+
+#: src/browseldap.c:268
+msgid "Distinguished Name (dn) :"
+msgstr "Distguished Name (dn) :"
+
+#: src/browseldap.c:291
+msgid "LDAP Name"
+msgstr "LDAP meno"
+
+#: src/browseldap.c:293
+msgid "Attribute Value"
+msgstr "Hodnota atribútu"
 
 #: src/common/nntp.c:68
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Nedá sa pripoji« k serveru NNTP: %s:%d\n"
+msgstr "Nedá sa pripojiŤ k serveru NNTP: %s:%d\n"
 
 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
 #, c-format
@@ -759,41 +914,45 @@ msgstr "chyba protokolu\n"
 
 #: src/common/nntp.c:267
 msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
+msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
+
+#: src/common/plugin.c:103
+msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
+msgstr "NEpodarilo sa alokovať pamäť pre plugin"
 
 #: src/common/smtp.c:152
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
+msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
 
 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
 msgid "bad SMTP response\n"
-msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
+msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
 
 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
-msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
+msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
 
 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
 msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
+msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
 
 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
 msgid "can't start TLS session\n"
-msgstr "nemô¾em vytvori» TLS reláciu\n"
+msgstr "nemôžem vytvoriť TLS reláciu\n"
 
-#: src/common/ssl.c:78
+#: src/common/ssl.c:77
 msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
+msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
 
-#: src/common/ssl.c:97
+#: src/common/ssl.c:96
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl.c:105
+#: src/common/ssl.c:104
 #, c-format
 msgid "SSL connection using %s\n"
-msgstr "SSL spojenie pri pou¾ití %s zlyhalo\n"
+msgstr "SSL spojenie pri použití %s zlyhalo\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
@@ -802,7 +961,7 @@ msgstr "SSL spojenie pri pou
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
 msgid "<not in certificate>"
-msgstr "<nie je v certifikáte>"
+msgstr "<nie je v certifikáte>"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:189
 #, c-format
@@ -812,14 +971,14 @@ msgid ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
-"  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
-"  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
-"  Odtlaèok prsta: %s\n"
+"  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
+"  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
+"  Odtlačok prsta: %s\n"
 "  Stav podpisu: %s"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:307
 msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr "Nemô¾em naèíta» východzie cesty X509"
+msgstr "Nemôžem načítať východzie cesty X509"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:362
 #, c-format
@@ -827,7 +986,7 @@ msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
+"%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
 "%s"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
@@ -840,13 +999,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "%s\n"
 "\n"
-"Po¹ta pre toto konto nebude preberaná kým neulo¾íte certifikát.\n"
-"(Vypnite voµbu \"%s\").\n"
+"Pošta pre toto konto nebude preberaná kým neuložíte certifikát.\n"
+"(Vypnite voľbu \"%s\").\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1128
+#: src/prefs_common.c:1123
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr "Nezobrazova» upozornenie pri chybe pri prijímaní"
+msgstr "Nezobrazovať upozornenie pri chybe pri prijímaní"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:398
 #, c-format
@@ -860,596 +1019,642 @@ msgid ""
 "\n"
 "This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
-"SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
-"Ulo¾ili sme tento:\n"
+"SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
+"Uložili sme tento:\n"
 "%s\n"
 "\n"
-"Pou¾itý certifikát je tento:\n"
+"Použitý certifikát je tento:\n"
 "%s\n"
 "\n"
-"Mô¾e to znamena», ¾e odpovedá nepravý server."
+"Môže to znamenať, že odpovedá nepravý server."
+
+#: src/common/utils.c:178
+#, c-format
+msgid "%dB"
+msgstr "%dB"
+
+#: src/common/utils.c:180
+#, c-format
+msgid "%.1fKB"
+msgstr "%.1fKB"
+
+#: src/common/utils.c:182
+#, c-format
+msgid "%.2fMB"
+msgstr "%.2fMB"
+
+#: src/common/utils.c:184
+#, c-format
+msgid "%.2fGB"
+msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/compose.c:491
+#: src/compose.c:499
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/_Prida»..."
+msgstr "/_Pridať..."
 
-#: src/compose.c:492
+#: src/compose.c:500
 msgid "/_Remove"
-msgstr "/_Odstráni»"
+msgstr "/_Odstrániť"
 
-#: src/compose.c:494 src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
-#: src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
+#: src/compose.c:502 src/folderview.c:291 src/folderview.c:313
+#: src/folderview.c:333 src/folderview.c:351
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_Vlastnosti..."
 
-#: src/compose.c:500
+#: src/compose.c:508
 msgid "/_File/_Attach file"
-msgstr "/_Súbor/_Pripoji» súbor"
+msgstr "/_Súbor/_Pripojiť súbor"
 
-#: src/compose.c:501
+#: src/compose.c:509
 msgid "/_File/_Insert file"
-msgstr "/_Súbor/_Vlo¾i» súbor"
+msgstr "/_Súbor/_Vložiť súbor"
 
-#: src/compose.c:502
+#: src/compose.c:510
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
-msgstr "/_Súbor/V_lo¾i» podpis"
+msgstr "/_Súbor/V_ložiť podpis"
 
-#: src/compose.c:507
+#: src/compose.c:515
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/Úp_ravy"
+msgstr "/Úp_ravy"
 
-#: src/compose.c:508
+#: src/compose.c:516
 msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/Úp_ravy/Z_novu urobi»"
+msgstr "/Úp_ravy/Z_novu urobiť"
 
-#: src/compose.c:510
+#: src/compose.c:518
 msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnú»"
+msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnúť"
 
-#: src/compose.c:513
+#: src/compose.c:521
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
-msgstr "/Úp_ravy/Prilepi» ako _citáciu"
+msgstr "/Úp_ravy/Prilepiť ako _citáciu"
 
-#: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:149
+#: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:151
 msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/Úp_ravy/Vy_bra» v¹etko"
+msgstr "/Úp_ravy/Vy_brať všetko"
 
-#: src/compose.c:516
+#: src/compose.c:524
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené"
+msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené"
 
-#: src/compose.c:517
+#: src/compose.c:525
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o znak dozadu"
+msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
 
-#: src/compose.c:522
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o znak dopredu"
+msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:535
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o slovo dozadu"
+msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:540
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o slovo dopredu"
+msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
 
-#: src/compose.c:537
+#: src/compose.c:545
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na zaèiatok riadku"
+msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
 
-#: src/compose.c:542
+#: src/compose.c:550
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na koniec riadku"
+msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
 
-#: src/compose.c:547
+#: src/compose.c:555
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na predchodzí riadok"
+msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
 
-#: src/compose.c:552
+#: src/compose.c:560
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na ïal¹í riadok"
+msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
 
-#: src/compose.c:557
+#: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» znak naµavo od kurzora"
+msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:562
+#: src/compose.c:570
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» znak napravo od kurzora"
+msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:567
+#: src/compose.c:575
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» slovo naµavo od kurzora"
+msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:572
+#: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» slovo napravo od kurzora"
+msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:577
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» riadok"
+msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať riadok"
 
-#: src/compose.c:582
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» riadok"
+msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať riadok"
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» text do konca riadku"
+msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
 
-#: src/compose.c:593
+#: src/compose.c:601
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr "/Úp_ravy/_Zalomi» aktuálny odstavec"
+msgstr "/Úp_ravy/_Zalomiť aktuálny odstavec"
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:603
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/Úp_ravy/Zalomi» v¹etky _dlhé riadky"
+msgstr "/Úp_ravy/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:605
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/Úp_ravy/Upravi» e_xterným editorom"
+msgstr "/Úp_ravy/Upraviť e_xterným editorom"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:608
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/P_ravopis"
 
-#: src/compose.c:601
+#: src/compose.c:609
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr "/P_ravopis/_Skontrolova» v¹etko alebo výber"
+msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
 
-#: src/compose.c:603
+#: src/compose.c:611
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazni» v¹etky nesprávne slová"
+msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
 
-#: src/compose.c:605
+#: src/compose.c:613
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolova» nesprávne slovo"
+msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
 
-#: src/compose.c:607
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ïal¹ie nesprávne slovo"
+msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/P_ravopis/---"
 
-#: src/compose.c:610
+#: src/compose.c:618
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/P_ravopis/_Nastavenie"
 
-#: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:154
-#: src/summaryview.c:447
+#: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:156
+#: src/summaryview.c:457
 msgid "/_View"
-msgstr "/_Zobrazi»"
+msgstr "/_Zobraziť"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:623
 msgid "/_View/_To"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Komu"
+msgstr "/_Zobraziť/_Komu"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_View/_Cc"
-msgstr "/_Zobrazi»/Kó_pia"
+msgstr "/_Zobraziť/Kó_pia"
 
-#: src/compose.c:617
+#: src/compose.c:625
 msgid "/_View/_Bcc"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Slepá kópia"
+msgstr "/_Zobraziť/_Slepá kópia"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_View/_Reply to"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Odpoveï komu"
+msgstr "/_Zobraziť/_Odpoveď komu"
 
-#: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:466
-#: src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:522
-#: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:236
+#: src/compose.c:627 src/compose.c:629 src/compose.c:631 src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:477 src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:238
 msgid "/_View/---"
-msgstr "/_Zobrazi»/---"
+msgstr "/_Zobraziť/---"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:628
 msgid "/_View/_Followup to"
-msgstr "/_Zobrazi»/O_dovzda» komu"
+msgstr "/_Zobraziť/O_dovzdať komu"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_View/R_uler"
-msgstr "/_Zobrazi»/P_ravítko"
+msgstr "/_Zobraziť/P_ravítko"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/_Zobrazi»/Prí_lohy"
+msgstr "/_Zobraziť/Prí_lohy"
 
-#: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:240
+#: src/compose.c:634 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:242
 msgid "/_Message"
-msgstr "/Sp_ráva"
+msgstr "/Sp_ráva"
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/Sp_ráva/_Odosla»"
+msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/Sp_ráva/Odosla» _neskôr"
+msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
 
-#: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
-#: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:616
-#: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:628 src/mainwindow.c:631
-#: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:243
-#: src/messageview.c:251 src/messageview.c:256
+#: src/compose.c:639 src/compose.c:645 src/compose.c:650 src/compose.c:652
+#: src/compose.c:656 src/compose.c:662 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:624
+#: src/mainwindow.c:626 src/mainwindow.c:636 src/mainwindow.c:639
+#: src/mainwindow.c:641 src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:245
+#: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
 msgid "/_Message/---"
-msgstr "/Sp_ráva/---"
+msgstr "/Sp_ráva/---"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/Sp_ráva/_Ulo¾i» medzi koncepty"
+msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť medzi koncepty"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
-msgstr "/Sp_ráva/Ulo¾i» a _pokraèova» v editácii"
+msgstr "/Sp_ráva/Uložiť a _pokračovať v editácii"
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/Sp_ráva/_Komu"
+msgstr "/Sp_ráva/_Komu"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/Sp_ráva/Kóp_ia"
+msgstr "/Sp_ráva/Kóp_ia"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/Sp_ráva/_Slepá kópia"
+msgstr "/Sp_ráva/_Slepá kópia"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/Sp_ráva/Odpo_veda» komu"
+msgstr "/Sp_ráva/Odpo_vedať komu"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr "/_Zobrazi»/O_dovzda» komu"
+msgstr "/_Zobraziť/O_dovzdať komu"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:653
 msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/Sp_ráva/P_ripoji»"
+msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr "/Sp_ráva/Po_dpísa»"
+msgstr "/Sp_ráva/Po_dpísať"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr "/Sp_ráva/_Za¹ifrova»"
+msgstr "/Sp_ráva/_Zašifrovať"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Message/Mode/MIME"
-msgstr "/Sp_ráva/Re¾im/MIME"
+msgstr "/Sp_ráva/Režim/MIME"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Message/Mode/Inline"
-msgstr "/Sp_ráva/Re¾im/Inline"
+msgstr "/Sp_ráva/Režim/Inline"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Message/_Priority"
-msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita"
+msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:664
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
-msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Na_jvy¹¹ia"
+msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Na_jvyššia"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:665
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
-msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Vysoká"
+msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Vysoká"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:666
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
-msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Normálna"
+msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Normálna"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
-msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Ní_zka"
+msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Ní_zka"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:668
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
-msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/N_ajni¾¹ia"
+msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/N_ajnižšia"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:670
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
-msgstr "/Sp_ráva/Vy¾ia_da» potvrdenie o príjme"
+msgstr "/Sp_ráva/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:671
 msgid "/_Message/Remo_ve references"
-msgstr "/Sp_ráva/Odstráni» od_kazy"
+msgstr "/Sp_ráva/Odstrániť od_kazy"
 
-#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:259
+#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:261
 msgid "/_Tools"
-msgstr "/_Nástroje"
+msgstr "/_Nástroje"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:673
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr "/_Nástroje/Zobrazi» _mierku"
+msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
 
-#: src/compose.c:666 src/messageview.c:260
+#: src/compose.c:674 src/messageview.c:262
 msgid "/_Tools/_Address book"
-msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
+msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr "/_Nástroje/©a_blóna"
+msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
 
-#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:686 src/messageview.c:285
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
+msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
 
-#: src/compose.c:1426
+#: src/compose.c:1435
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "Odpoveda» komu:"
+msgstr "Odpovedať komu:"
 
-#: src/compose.c:1429 src/compose.c:4494 src/compose.c:5206
+#: src/compose.c:1438 src/compose.c:4579 src/compose.c:5291
 #: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
-msgstr "Diskusné skupiny:"
+msgstr "Diskusné skupiny:"
 
-#: src/compose.c:1432
+#: src/compose.c:1441
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:1727
+#: src/compose.c:1741
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr "Chyba v úvodzovkách."
+msgstr "Chyba v úvodzovkách."
 
-#: src/compose.c:1743
+#: src/compose.c:1757
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
+msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
 
-#: src/compose.c:2073
+#: src/compose.c:2099
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "Súbor %s je prázdny."
+msgstr "Súbor %s je prázdny."
 
-#: src/compose.c:2077
+#: src/compose.c:2103
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "Nedá sa èíta» %s."
+msgstr "Nedá sa čítať %s."
 
-#: src/compose.c:2115
+#: src/compose.c:2141
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
-msgstr "Správa: %s"
+msgstr "Správa: %s"
+
+#: src/compose.c:2229
+msgid "Encrypted message"
+msgstr "Zašifrovaná správa"
+
+#: src/compose.c:2230
+msgid ""
+"Cannot re-edit an encrypted message. \n"
+"Discard encrypted part?"
+msgstr ""
+"Nemôžem upravovať zašifrovanú správu. \n"
+"Odstrániť zašifrovanú časť?"
 
-#: src/compose.c:2810
+#: src/compose.c:2891
 msgid " [Edited]"
-msgstr "[Upravené]"
+msgstr "[Upravené]"
 
-#: src/compose.c:2812
+#: src/compose.c:2893
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - Písanie správy%s"
+msgstr "%s - Písanie správy%s"
 
-#: src/compose.c:2815
+#: src/compose.c:2896
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
-msgstr "Písanie správy%s"
+msgstr "Písanie správy%s"
 
-#: src/compose.c:2839 src/compose.c:3088
+#: src/compose.c:2920 src/compose.c:3169
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
-"Nie je urèené konto pre odosielanie správ.\n"
-"Pred odosielaním prosím zvoµte po¹tové konto."
+"Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
+"Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
 
-#: src/compose.c:2986
+#: src/compose.c:3067
 msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "Nie je urèený príjemca."
+msgstr "Nie je určený príjemca."
 
-#: src/compose.c:2994 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
-#: src/prefs_common.c:975 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
+#: src/compose.c:3075 src/messageview.c:491 src/prefs_account.c:768
+#: src/prefs_common.c:970 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:421
 msgid "Send"
-msgstr "Odosla»"
+msgstr "Odoslať"
 
-#: src/compose.c:2995
+#: src/compose.c:3076
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
-msgstr "Predmet je prázdny. Odosla» napriek tomu?"
+msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
 
-#: src/compose.c:3016
+#: src/compose.c:3097
 msgid "Could not queue message for sending"
-msgstr "Nie je mo¾né zaradi» správu do fronty na odoslanie"
+msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie"
 
-#: src/compose.c:3021
+#: src/compose.c:3102
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
-"Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo mo¾né odosla» ju.\n"
-"Pou¾ite \"Odosla» správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
+"Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
+"Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
 
-#: src/compose.c:3104 src/procmsg.c:1226 src/send_message.c:229
+#: src/compose.c:3185 src/procmsg.c:1149 src/send_message.c:229
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
+msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
 
-#: src/compose.c:3118
+#: src/compose.c:3199
 msgid "Queueing"
-msgstr "Zaraïujem do fronty"
+msgstr "Zaraďujem do fronty"
 
-#: src/compose.c:3119
+#: src/compose.c:3200
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
 msgstr ""
-"Pri odosielaní správy nastala chyba.\n"
-"Chcete správu zaradi» do prieèinka Na odoslanie?"
+"Pri odosielaní správy nastala chyba.\n"
+"Chcete správu zaradiť do priečinka Na odoslanie?"
 
-#: src/compose.c:3125
+#: src/compose.c:3206
 msgid "Can't queue the message."
-msgstr "Správa sa nedá zaradi» do fronty."
+msgstr "Správa sa nedá zaradiť do fronty."
 
-#: src/compose.c:3128 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
+#: src/compose.c:3209 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
 msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba."
+msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba."
 
-#: src/compose.c:3141
+#: src/compose.c:3222
 msgid "Can't save the message to Sent."
-msgstr "Správa sa nedá ulo¾i» medzi odoslané správy."
+msgstr "Správa sa nedá uložiť medzi odoslané správy."
 
-#: src/compose.c:3372
+#: src/compose.c:3467
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
-msgstr "Nemô¾em nájs» ¾iadny kµúè asociovaný so zvoleným ID kµúèa `%s'."
+msgstr "Nemôžem nájsť žiadny kľúč asociovaný so zvoleným ID kľúča `%s'."
 
-#: src/compose.c:3478
+#: src/compose.c:3573
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
 "%s to %s.\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
-"Nedá sa zmeni» kódovanie správy z\n"
+"Nedá sa zmeniť kódovanie správy z\n"
 "%s na %s.\n"
-"Odosla» správu aj napriek tomu?"
+"Odoslať správu aj napriek tomu?"
 
-#: src/compose.c:3742
+#: src/compose.c:3836
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr "Nie je dostupné ¾iadne konto pre odosielanie správ!"
+msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
 
-#: src/compose.c:3752
+#: src/compose.c:3846
 msgid "No account for posting news available!"
-msgstr "Nie je dostupné ¾iadne konto pre odosielanie news èlánkov!"
+msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
 
-#: src/compose.c:4574 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4659 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
-#: src/compose.c:4678 src/compose.c:4848 src/compose.c:5726
+#: src/compose.c:4763 src/compose.c:4933 src/compose.c:5811
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:4679 src/compose.c:4849 src/mimeview.c:198
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:467
+#: src/compose.c:4764 src/compose.c:4934 src/mimeview.c:193
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:477
 msgid "Size"
-msgstr "Veµkos»"
+msgstr "Veľkosť"
 
-#: src/compose.c:4743
+#: src/compose.c:4828
 msgid "Save Message to "
-msgstr "Ulo¾i» správu do "
+msgstr "Uložiť správu do "
 
-#: src/compose.c:4763
+#: src/compose.c:4848 src/prefs_filtering_action.c:420
 msgid "Select ..."
-msgstr "Zvoµte ..."
+msgstr "Zvoľte ..."
 
-#: src/compose.c:4899 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4984 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
-msgstr "Hlavièka"
+msgstr "Hlavička"
 
-#: src/compose.c:4901
+#: src/compose.c:4986
 msgid "Attachments"
-msgstr "Prílohy"
+msgstr "Prílohy"
 
-#: src/compose.c:4903
+#: src/compose.c:4988
 msgid "Others"
-msgstr "Ostatné"
+msgstr "Ostatné"
 
-#: src/compose.c:4918 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
-#: src/summary_search.c:163
+#: src/compose.c:5003 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
+#: src/summary_search.c:164
 msgid "Subject:"
 msgstr "Predmet:"
 
-#: src/compose.c:5153 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4200
+#: src/compose.c:5238 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4247
 msgid "None"
-msgstr "®iadna"
+msgstr "Žiadna"
 
-#: src/compose.c:5162
+#: src/compose.c:5247
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Pravopisná kontrola sa nedá spusti».\n"
+"Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5621
+#: src/compose.c:5706
 msgid "Invalid MIME type."
-msgstr "Neplatný MIME typ."
+msgstr "Neplatný MIME typ."
 
-#: src/compose.c:5639
+#: src/compose.c:5724
 msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
+msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
 
-#: src/compose.c:5708
+#: src/compose.c:5793
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:5753
+#: src/compose.c:5838
 msgid "Encoding"
-msgstr "Kódová stránka"
+msgstr "Kódová stránka"
 
-#: src/compose.c:5784
+#: src/compose.c:5869
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta"
 
-#: src/compose.c:5785 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:5870 src/prefs_toolbar.c:808
 msgid "File name"
-msgstr "Názov súboru"
+msgstr "Názov súboru"
 
-#: src/compose.c:5962
+#: src/compose.c:6047
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 "Force terminating the process?\n"
 "process group id: %d"
 msgstr ""
-"Externý editor je e¹te stále aktívny.\n"
-"Ukonèi» ho násilne?\n"
-"skupinový ID procesu: %d"
+"Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
+"Ukončiť ho násilne?\n"
+"skupinový ID procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:6271 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2046
+#: src/compose.c:6356 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2077
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Offline varovanie"
 
-#: src/compose.c:6272 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2047
+#: src/compose.c:6357 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2078
 msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr "Pracujete offline. Pripoji» sa?"
+msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa?"
 
-#: src/compose.c:6390 src/compose.c:6411
+#: src/compose.c:6475 src/compose.c:6496
 msgid "Select file"
-msgstr "Zvoµte súbor"
+msgstr "Zvoľte súbor"
+
+#: src/compose.c:6510
+#, c-format
+msgid "File '%s' could not be read."
+msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
+
+#: src/compose.c:6512
+#, c-format
+msgid ""
+"File '%s' contained invalid characters\n"
+"for the current encoding, insertion may be incorrect."
+msgstr ""
+"Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
+"súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
 
-#: src/compose.c:6454
+#: src/compose.c:6551
 msgid "Discard message"
-msgstr "Zru¹i» správu"
+msgstr "Zrušiť správu"
 
-#: src/compose.c:6455
+#: src/compose.c:6552
 msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodi» zmeny?"
+msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodiť zmeny?"
 
-#: src/compose.c:6456
+#: src/compose.c:6553
 msgid "Discard"
-msgstr "Zahodi»"
+msgstr "Zahodiť"
 
-#: src/compose.c:6456
+#: src/compose.c:6553
 msgid "to Draft"
 msgstr "medzi Koncepty"
 
-#: src/compose.c:6491
+#: src/compose.c:6588
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
-msgstr "Chcete pou¾i» ¹ablónu `%s' ?"
+msgstr "Chcete použiť šablónu `%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6493
+#: src/compose.c:6590
 msgid "Apply template"
-msgstr "Pou¾i» ¹ablónu"
+msgstr "Použiť šablónu"
 
-#: src/compose.c:6494
+#: src/compose.c:6591
 msgid "Replace"
-msgstr "Nahradi»"
+msgstr "Nahradiť"
 
-#: src/compose.c:6494 src/toolbar.c:417
+#: src/compose.c:6591 src/toolbar.c:425
 msgid "Insert"
-msgstr "Vlo¾i»"
+msgstr "Vložiť"
 
 #: src/crash.c:141
 #, c-format
 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
-msgstr "Proces Sylpheed (%ld) dostal signál %ld"
+msgstr "Proces Sylpheed (%ld) dostal signál %ld"
 
 #: src/crash.c:186
 msgid "Sylpheed has crashed"
@@ -1462,48 +1667,48 @@ msgid ""
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
 "%s.\n"
-"Prosím vyplòte správu o chybe a pridajte údaje uvedené ni¾¹ie."
+"Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
 
 #: src/crash.c:207
 msgid "Debug log"
-msgstr "Ladiaci záznam"
+msgstr "Ladiaci záznam"
 
 #: src/crash.c:247
 msgid "Save..."
-msgstr "Ulo¾i»..."
+msgstr "Uložiť..."
 
 #: src/crash.c:252
 msgid "Create bug report"
-msgstr "Vytvori» správu o chybe"
+msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
 
 #: src/crash.c:301
 msgid "Save crash information"
-msgstr "Ulo¾i» informácie o havárii"
+msgstr "Uložiť informácie o havárii"
 
 #: src/editaddress.c:143
 msgid "Add New Person"
-msgstr "Prida» kontakt"
+msgstr "Pridať kontakt"
 
 #: src/editaddress.c:144
 msgid "Edit Person Details"
-msgstr "Upravi» údaje o kontakte"
+msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
 
 #: src/editaddress.c:285
 msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "Musíte zada» e-mailovú adresu."
+msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
 
 #: src/editaddress.c:422
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr "Musíte zada» názov a hodnotu."
+msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
 
 #: src/editaddress.c:480
 msgid "Edit Person Data"
-msgstr "Upravi» údaje o kontakte"
+msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
 
 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
 #: src/ldif.c:826
 msgid "Display Name"
-msgstr "Zobrazi» meno"
+msgstr "Zobraziť meno"
 
 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
 msgid "Last Name"
@@ -1511,17 +1716,17 @@ msgstr "Priezvisko"
 
 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
 msgid "First Name"
-msgstr "Krstné meno"
+msgstr "Krstné meno"
 
 #: src/editaddress.c:589
 msgid "Nickname"
-msgstr "Prezývka"
+msgstr "Prezývka"
 
 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
 msgid "E-Mail Address"
-msgstr "E-mailová adresa"
+msgstr "E-mailová adresa"
 
 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
 msgid "Alias"
@@ -1529,20 +1734,20 @@ msgstr "Alias"
 
 #: src/editaddress.c:710
 msgid "Move Up"
-msgstr "Posunú» nahor"
+msgstr "Posunúť nahor"
 
 #: src/editaddress.c:713
 msgid "Move Down"
-msgstr "Posunú» nadol"
+msgstr "Posunúť nadol"
 
 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
 msgid "Modify"
-msgstr "Zmeni»"
+msgstr "Zmeniť"
 
 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
-#: src/summary_search.c:207
+#: src/summary_search.c:210
 msgid "Clear"
-msgstr "Vyèisti»"
+msgstr "Vyčistiť"
 
 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
 #: src/prefs_matcher.c:455
@@ -1551,52 +1756,52 @@ msgstr "Hodnota"
 
 #: src/editaddress.c:883
 msgid "Basic Data"
-msgstr "Základné údaje"
+msgstr "Základné údaje"
 
 #: src/editaddress.c:885
 msgid "User Attributes"
-msgstr "Atribúty u¾ivateµa"
+msgstr "Atribúty uživateľa"
 
 #: src/editbook.c:112
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr "Súbor je v poriadku."
+msgstr "Súbor je v poriadku."
 
 #: src/editbook.c:115
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
-msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
+msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
 
 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
 msgid "Could not read file."
-msgstr "Súbor sa nedá èíta»."
+msgstr "Súbor sa nedá čítať."
 
 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
 msgid "Edit Addressbook"
-msgstr "Upravi» adresár"
+msgstr "Upraviť adresár"
 
 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
 msgid " Check File "
-msgstr "Testova» súbor"
+msgstr "Testovať súbor"
 
 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1573
 msgid "File"
-msgstr "Súbor"
+msgstr "Súbor"
 
 #: src/editbook.c:283
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "Prida» nový adresár"
+msgstr "Pridať nový adresár"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr "Musíte zada» názov skupiny."
+msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
 
 #: src/editgroup.c:264
 msgid "Edit Group Data"
-msgstr "Upravi» údaje skupiny"
+msgstr "Upraviť údaje skupiny"
 
 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
 msgid "Group Name"
-msgstr "Názov skupiny"
+msgstr "Názov skupiny"
 
 #: src/editgroup.c:311
 msgid "Addresses in Group"
@@ -1612,191 +1817,322 @@ msgstr " <- "
 
 #: src/editgroup.c:342
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "Dostupné adresy"
+msgstr "Dostupné adresy"
 
 #: src/editgroup.c:402
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr "E-mailové adresy mô¾te presúva» z a do skupiny pomocou tlaèítok so ¹ípkami"
+msgstr "E-mailové adresy môžte presúvať z a do skupiny pomocou tlačítok so šípkami"
 
 #: src/editgroup.c:450
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "Upravi» detaily skupiny"
+msgstr "Upraviť detaily skupiny"
 
 #: src/editgroup.c:453
 msgid "Add New Group"
-msgstr "Prida» novú skupinu"
+msgstr "Pridať novú skupinu"
 
 #: src/editgroup.c:503
 msgid "Edit folder"
-msgstr "Upravi» prieèinok"
+msgstr "Upraviť priečinok"
 
 #: src/editgroup.c:503
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "Zadajte nový názov prieèinka:"
+msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
 
-#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1874 src/folderview.c:1924
-#: src/folderview.c:2192
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1893 src/folderview.c:1944
+#: src/folderview.c:2215
 msgid "New folder"
-msgstr "Nový prieèinok"
+msgstr "Nový priečinok"
 
-#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1875 src/folderview.c:1925
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1894 src/folderview.c:1945
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "Zadajte názov nového prieèinka:"
+msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
 
 #: src/editjpilot.c:189
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
-msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
+msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
 
 #: src/editjpilot.c:225
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "Vyberte súbor JPilot"
+msgstr "Vyberte súbor JPilot"
 
 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr "Upravi» záznam JPilot"
+msgstr "Upraviť záznam JPilot"
 
-#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
+#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:477 src/editvcard.c:229
 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
-#: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
+#: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2154
 #: src/prefs_spelling.c:244
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
 #: src/editjpilot.c:319
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr "Ïal¹ie e-mailové adresy"
+msgstr "Ďalšie e-mailové adresy"
 
 #: src/editjpilot.c:408
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr "Prida» nový záznam JPilot"
+msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
 
 #: src/editldap_basedn.c:141
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "Úprava LDAP - Zvoµte bázu pre vyhµadávanie"
+msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte bázu pre vyhľadávanie"
 
-#: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:404
+#: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:411
 msgid "Hostname"
-msgstr "Názov poèítaèa"
+msgstr "Názov počítača"
 
-#: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:414 src/ssl_manager.c:106
+#: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:430 src/ssl_manager.c:106
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:432
+#: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:459
 msgid "Search Base"
-msgstr "Báza pre vyhµadávanie"
+msgstr "Báza pre vyhľadávanie"
 
 #: src/editldap_basedn.c:202
 msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr "Dostupné bázy"
+msgstr "Dostupné bázy"
 
 #: src/editldap_basedn.c:291
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "Nemô¾em naèíta» bázy pre vyhµadávanie zo servera - prosím zadajte ruène"
+msgstr "Nemôžem načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
 
-#: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:265
+#: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:266
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru"
+msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
 
-#: src/editldap.c:147
+#: src/editldap.c:148
 msgid "A Name must be supplied."
-msgstr "Musíte zada» názov."
+msgstr "Musíte zadať názov."
 
-#: src/editldap.c:159
+#: src/editldap.c:160
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
-msgstr "Musíte zada» názov serveru."
+msgstr "Musíte zadať názov serveru."
 
-#: src/editldap.c:172
+#: src/editldap.c:173
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
-msgstr "Musíte zada» aspoò jeden vyhµadávací atribút LDAP."
+msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
 
-#: src/editldap.c:262
+#: src/editldap.c:263
 msgid "Connected successfully to server"
-msgstr "Pripojený k serveru"
+msgstr "Pripojený k serveru"
 
-#: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
+#: src/editldap.c:314 src/editldap.c:964
 msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr "Upravi» LDAP server"
+msgstr "Upraviť LDAP server"
+
+#: src/editldap.c:406
+msgid "A name that you wish to call the server."
+msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
+
+#: src/editldap.c:421
+msgid ""
+"This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
+"be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
+"be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
+"computer as Sylpheed."
+msgstr ""
+"Toto je názov serveru. Napríklad, \"ldap.mojadomena.sk\" môže byť vhodné pre "
+"organizáciu \"mojadomena.sk\". Môžete tu použiť aj IP adresu. Môžete zadať "
+"\"localhost\", ak požadovaný LDAP server beží na rovnakom počítači ako "
+"Sylpheed."
+
+#: src/editldap.c:445
+msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
+msgstr ""
+"Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
+"389."
 
-#: src/editldap.c:427
+#: src/editldap.c:449
 msgid " Check Server "
-msgstr "Overi» server"
+msgstr "Overiť server"
+
+#: src/editldap.c:454
+msgid "Press this button to test the connection to the server."
+msgstr "Stlačte toto tlačítko pre skúšku pripojenia k serveru."
+
+#: src/editldap.c:469
+msgid ""
+"This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
+"Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
+"Tu zadávate názov priečinku, ktorý sa na serveri má prehľadať. Napríklad:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+
+#: src/editldap.c:482
+msgid ""
+"Press this button to lookup the name of available directory names on the "
+"server."
+msgstr "Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
 
-#: src/editldap.c:488
+#: src/editldap.c:533
 msgid "Search Attributes"
-msgstr "Vyhµadávacie atribúty"
+msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
+
+#: src/editldap.c:543
+msgid ""
+"A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
+"find a name or address."
+msgstr ""
+"Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
+"adresy."
 
-#: src/editldap.c:496
+#: src/editldap.c:547
 msgid " Defaults "
-msgstr " ©tandardné "
+msgstr " Štandardné "
 
-#: src/editldap.c:501
+#: src/editldap.c:552
+msgid ""
+"This resets the attribute names to a default value that should find most "
+"names and addresses during a name or address search process."
+msgstr ""
+"Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
+"nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
+
+#: src/editldap.c:559
 msgid "Max Query Age (secs)"
-msgstr "Max. trvanie po¾iadavky (v sekundách)"
+msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
 
-#: src/editldap.c:518
+#: src/editldap.c:575
+msgid ""
+"This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
+"result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
+"in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
+"improve the response time when attempting to search for the same name or "
+"address on subsequent address completion requests. The cache will be "
+"searched in preference to performing a new server search request. The "
+"default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
+"servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
+"This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
+"more memory to cache results."
+msgstr ""
+"Tu sa nastavuje doba (v sekundach), počas ktorej je výsledok vyhľadávania "
+"platný pre dopĺňanie adresy. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, "
+"po jej uplynutí sa vymažú. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
+"vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
+"(10 minút) by mala byť dostačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
+"zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
+"spotreby pamäte."
+
+#: src/editldap.c:593
 msgid "Include server in dynamic search"
-msgstr "Zahrnú» server v dynamickom vyhµadávaní"
+msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
+
+#: src/editldap.c:599
+msgid ""
+"Check this option to include this server for dynamic searches when using "
+"address completion."
+msgstr ""
+"Zvoľte túto možnosť pre zahrnutie tohoto serveru do dynamického vyhľadávania "
+"pri použití dopĺňania adries."
+
+#: src/editldap.c:606
+msgid "Match names 'containing' search term"
+msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
+
+#: src/editldap.c:612
+msgid ""
+"Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
+"\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
+"search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
+"performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
+"searches against other address interfaces."
+msgstr ""
+"Mená a adresy môžete vyhľadať buď použitím výrazov \"začína\" alebo "
+"\"obsahuje\". Zvoľte túto možnosť pre vyhľadanie pomocou výrazu \"obsahuje"
+"\". Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
+"dokončovanie adries výraz \"začína\" pre všetky ostatné vyhľadávania."
 
-#: src/editldap.c:565
+#: src/editldap.c:667
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Bind DN"
 
-#: src/editldap.c:575
+#: src/editldap.c:677
+msgid ""
+"The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
+"usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
+"as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
+"performing a search."
+msgstr ""
+"Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý pre spojenie so serverom. Toto je "
+"väčšinou potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare "
+"\"cn=meno,dc=sylpheed,dc=com\". Pri vyhľadávaní sa toto pole väčšinou "
+"necháva prázdne."
+
+#: src/editldap.c:685
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Bind heslo"
 
-#: src/editldap.c:585
+#: src/editldap.c:695
+msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
+msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako \"Bind DN\" používateľ."
+
+#: src/editldap.c:701
 msgid "Timeout (secs)"
-msgstr "Timeout (v sekundách)"
+msgstr "Timeout (v sekundách)"
 
-#: src/editldap.c:600
+#: src/editldap.c:716
+msgid "The timeout period in seconds."
+msgstr "Časový limit v sekundách."
+
+#: src/editldap.c:720
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr "Maximum záznamov"
+msgstr "Maximum záznamov"
+
+#: src/editldap.c:735
+msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
+msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
 
-#: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
+#: src/editldap.c:751 src/prefs_account.c:764
 msgid "Basic"
-msgstr "Základné"
+msgstr "Základné"
 
-#: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
+#: src/editldap.c:752 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
 msgid "Search"
-msgstr "Hµada»"
+msgstr "Hľadať"
 
-#: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:642
+#: src/editldap.c:753 src/summaryview.c:653
 msgid "Extended"
-msgstr "Roz¹írené"
+msgstr "Rozšírené"
 
-#: src/editldap.c:829
+#: src/editldap.c:969
 msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "Prida» nový LDAP server"
+msgstr "Pridať nový LDAP server"
 
 #: src/editvcard.c:96
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
+msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
 
 #: src/editvcard.c:132
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "Vyberte súbor vCard"
+msgstr "Vyberte súbor vCard"
 
 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr "Upravi» vCard záznam"
+msgstr "Upraviť vCard záznam"
 
 #: src/editvcard.c:296
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr "Prida» nový vCard záznam"
+msgstr "Pridať nový vCard záznam"
 
 #: src/exphtmldlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr "Prosím zadajte názov výstupného prieèinku a súboru."
+msgstr "Prosím zadajte názov výstupného priečinku a súboru."
 
 #: src/exphtmldlg.c:114
 msgid "Select stylesheet and formatting."
-msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
+msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
 
 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
 msgid "File exported successfully."
-msgstr "Súbor bol úspe¹ne exportovaný."
+msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
 
 #: src/exphtmldlg.c:181
 #, c-format
@@ -1804,12 +2140,12 @@ msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
-"Prieèinok '%s' pre výstup HTML\n"
-"neexistuje. Vytvori» ho?"
+"Priečinok '%s' pre výstup HTML\n"
+"neexistuje. Vytvoriť ho?"
 
 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
 msgid "Create Directory"
-msgstr "Vytvori» prieèinok"
+msgstr "Vytvoriť priečinok"
 
 #: src/exphtmldlg.c:193
 #, c-format
@@ -1817,113 +2153,113 @@ msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Nepodarilo sa vytvori» prieèinok pre HTML výstup:\n"
+"Nepodarilo sa vytvoriť priečinok pre HTML výstup:\n"
 "%s"
 
 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr "Nepodarilo sa vytvori» prieèinok"
+msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok"
 
 #: src/exphtmldlg.c:241
 msgid "Error creating HTML file"
-msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
+msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
 
 #: src/exphtmldlg.c:361
 msgid "Select HTML Output File"
-msgstr "Zvoµte súbor pre HTML výstup"
+msgstr "Zvoľte súbor pre HTML výstup"
 
 #: src/exphtmldlg.c:435
 msgid "HTML Output File"
-msgstr "Výstupný súbor HTML"
+msgstr "Výstupný súbor HTML"
 
 #: src/exphtmldlg.c:496
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stylesheet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3459
+#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3166 src/prefs_common.c:3448
 msgid "Default"
-msgstr "©tandardné"
+msgstr "Štandardné"
 
-#: src/exphtmldlg.c:515
+#: src/exphtmldlg.c:515 src/sgpgme.c:94
 msgid "Full"
-msgstr "Plné"
+msgstr "Plné"
 
 #: src/exphtmldlg.c:521
 msgid "Custom"
-msgstr "Vlastné"
+msgstr "Vlastné"
 
 #: src/exphtmldlg.c:527
 msgid "Custom-2"
-msgstr "Vlastné-2"
+msgstr "Vlastné-2"
 
 #: src/exphtmldlg.c:533
 msgid "Custom-3"
-msgstr "Vlastné-3"
+msgstr "Vlastné-3"
 
 #: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Custom-4"
-msgstr "Vlastné-4"
+msgstr "Vlastné-4"
 
 #: src/exphtmldlg.c:553
 msgid "Full Name Format"
-msgstr "Formát celého mena"
+msgstr "Formát celého mena"
 
 #: src/exphtmldlg.c:560
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr "Krstné meno, priezvisko"
+msgstr "Krstné meno, priezvisko"
 
 #: src/exphtmldlg.c:566
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr "Priezvisko, krstné meno"
+msgstr "Priezvisko, krstné meno"
 
 #: src/exphtmldlg.c:580
 msgid "Color Banding"
-msgstr "Farebné znaèenie"
+msgstr "Farebné značenie"
 
 #: src/exphtmldlg.c:586
 msgid "Format E-Mail Links"
-msgstr "Formátova» e-mailové linky"
+msgstr "Formátovať e-mailové linky"
 
 #: src/exphtmldlg.c:592
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr "Formátova» pou¾ívateµské atribúty"
+msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
 
 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
 msgid "File Name :"
-msgstr "Názov súboru :"
+msgstr "Názov súboru :"
 
 #: src/exphtmldlg.c:657
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "Otvori» vo webovom prehliadaèi"
+msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
 
 #: src/exphtmldlg.c:689
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "Exportova» adresár do HTML"
+msgstr "Exportovať adresár do HTML"
 
 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
 msgid "Prev"
-msgstr "Predchádzajúci"
+msgstr "Predchádzajúci"
 
 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
-#: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
+#: src/toolbar.c:384 src/toolbar.c:475
 msgid "Next"
-msgstr "Nasledujúca"
+msgstr "Nasledujúca"
 
 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
 msgid "File Info"
-msgstr "Údaje o súbore"
+msgstr "Údaje o súbore"
 
 #: src/exphtmldlg.c:756
 msgid "Format"
-msgstr "Formát"
+msgstr "Formát"
 
 #: src/expldifdlg.c:110
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
-msgstr "Prosím zvoµte výstupný prieèinok a súbor LDIF."
+msgstr "Prosím zvoľte výstupný priečinok a súbor LDIF."
 
 #: src/expldifdlg.c:113
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
-msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlí¹eného názvu."
+msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlíšeného názvu."
 
 #: src/expldifdlg.c:188
 #, c-format
@@ -1931,8 +2267,8 @@ msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
-"Výstupný prieèinok LDIF '%s'\n"
-"neexistuje. Vytvori» ho?"
+"Výstupný priečinok LDIF '%s'\n"
+"neexistuje. Vytvoriť ho?"
 
 #: src/expldifdlg.c:200
 #, c-format
@@ -1940,36 +2276,36 @@ msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Nemô¾em vytvori» výstupný prieèinok LDIF:\n"
+"Nemôžem vytvoriť výstupný priečinok LDIF:\n"
 "%s"
 
 #: src/expldifdlg.c:244
 msgid "Suffix was not supplied"
-msgstr "Nebola zadaná prípona"
+msgstr "Nebola zadaná prípona"
 
 #: src/expldifdlg.c:246
 msgid ""
 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
 "you wish to proceed without a suffix?"
 msgstr ""
-"Prípona je potrebná, ak sa data majú pou¾íva» na serveri LDAP. Naozaj si "
-"prajete pokraèova» bez prípony?"
+"Prípona je potrebná, ak sa data majú používať na serveri LDAP. Naozaj si "
+"prajete pokračovať bez prípony?"
 
 #: src/expldifdlg.c:264
 msgid "Error creating LDIF file"
-msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
+msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
 
 #: src/expldifdlg.c:373
 msgid "Select LDIF Output File"
-msgstr "Zvoµte výstupný súbor LDIF"
+msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
 
 #: src/expldifdlg.c:447
 msgid "LDIF Output File"
-msgstr "Výstupný súbor LDIF"
+msgstr "Výstupný súbor LDIF"
 
 #: src/expldifdlg.c:508
 msgid "Suffix"
-msgstr "Prípona"
+msgstr "Prípona"
 
 #: src/expldifdlg.c:520
 msgid ""
@@ -1979,19 +2315,19 @@ msgid ""
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
-"Prípona je pou¾itá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
-"polo¾ku LDAP. Napríklad:\n"
+"Prípona je použitá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
+"položku LDAP. Napríklad:\n"
 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 
 #: src/expldifdlg.c:529
 msgid "Relative DN"
-msgstr "Relatívne DN"
+msgstr "Relatívne DN"
 
 #: src/expldifdlg.c:536
 msgid "Unique ID"
-msgstr "Jedineèné ID"
+msgstr "Jedinečné ID"
 
 #: src/expldifdlg.c:544
 msgid ""
@@ -1999,8 +2335,8 @@ msgid ""
 "to:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
-"Jedineèné ID tohoto adresáru sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
-"pribli¾ne takto:\n"
+"Jedinečné ID tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
+"približne takto:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 
 #: src/expldifdlg.c:557
@@ -2009,7 +2345,7 @@ msgid ""
 "similar to:\n"
 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
-"Zobrazované meno tohoto adresáru sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
+"Zobrazované meno tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
 "takto:\n"
 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 
@@ -2019,7 +2355,7 @@ msgid ""
 "is formatted similar to:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
-"Prvá adresa ka¾dého kontaktu sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
+"Prvá adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
 "takto:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 
@@ -2031,14 +2367,14 @@ msgid ""
 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
 "available RDN options that will be used to create the DN."
 msgstr ""
-"Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväè¹a zasielané na server "
-"LDAP. Ka¾dý záznam v súbore je odlí¹ený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
-"Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
-"DN. Prosím vyberte jednu z mo¾ností RDN, ktorá bude pou¾itá na vytvorenie DN."
+"Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
+"LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
+"Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
+"DN. Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
 
 #: src/expldifdlg.c:597
 msgid "Use DN attribute if present in data"
-msgstr "Pou¾i» atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
+msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
 
 #: src/expldifdlg.c:604
 msgid ""
@@ -2047,26 +2383,26 @@ msgid ""
 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
 "above will be used if the DN user attribute is not found."
 msgstr ""
-"Adresár mô¾e obsahova» záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
-"LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
-"adresári, mô¾e by» pou¾itý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, ¾e sa "
-"atribút DN nenájde, bude pou¾ité vy¹¹ie zvolené RDN."
+"Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
+"LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
+"adresári, môže byÅ¥ použitý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, Å¾e sa "
+"atribút DN nenájde, bude použité vyššie zvolené RDN."
 
 #: src/expldifdlg.c:615
 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
-msgstr "Nezahrnú» záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
+msgstr "Nezahrnúť záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
 
 #: src/expldifdlg.c:622
 msgid ""
 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
 "option to ignore these records."
 msgstr ""
-"Adresár mô¾e obsahova» záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoµte túto mo¾nos», "
-"ak si prajete takéto záznamy ignorova»."
+"Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoľte túto možnosť, "
+"ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
 
 #: src/expldifdlg.c:710
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
-msgstr "Exportova» adresár do súboru LDIF"
+msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
 
 #: src/expldifdlg.c:777
 msgid "Distguished Name"
@@ -2074,340 +2410,340 @@ msgstr "Distguished Name"
 
 #: src/export.c:128
 msgid "Export"
-msgstr "Exportova»"
+msgstr "Exportovať"
 
 #: src/export.c:147
 msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Urèite cieµový prieèinok a súbor mbox."
+msgstr "Určite cieľový priečinok a súbor mbox."
 
 #: src/export.c:157
 msgid "Source dir:"
-msgstr "Zdrojový prieèinok:"
+msgstr "Zdrojový priečinok:"
 
 #: src/export.c:162
 msgid "Exporting file:"
-msgstr "Exportovaný súbor:"
+msgstr "Exportovaný súbor:"
 
 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
-#: src/prefs_account.c:1228
+#: src/prefs_account.c:1229
 msgid " Select... "
-msgstr "Zvoµte..."
+msgstr "Zvoľte..."
 
 #: src/export.c:220
 msgid "Select exporting file"
-msgstr "Zvoµte súbor pre export"
+msgstr "Zvoľte súbor pre export"
 
 #: src/exporthtml.c:796
 msgid "Full Name"
-msgstr "Celé meno"
+msgstr "Celé meno"
 
 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
 msgid "Attributes"
-msgstr "Atribúty"
+msgstr "Atribúty"
 
 #: src/exporthtml.c:1001
 msgid "Sylpheed Address Book"
-msgstr "Adresár Sylpheed-u"
+msgstr "Adresár Sylpheed-u"
 
-#: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
+#: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr "Názov u¾ existuje, ale nie je to prieèinok."
+msgstr "Názov už existuje, ale nie je to priečinok."
 
-#: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
+#: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto prieèinku."
+msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto priečinku."
 
-#: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
+#: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
 msgid "Name is too long."
-msgstr "Názov je príli¹ dlhý."
+msgstr "Názov je príliš dlhý."
 
-#: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
+#: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
 msgid "Not specified."
-msgstr "Nie je urèený."
+msgstr "Nie je určený."
 
-#: src/folder.c:854
+#: src/folder.c:1011
 msgid "Inbox"
-msgstr "Prijaté"
+msgstr "Prijaté"
 
-#: src/folder.c:858
+#: src/folder.c:1015
 msgid "Sent"
-msgstr "Odoslané"
+msgstr "Odoslané"
 
-#: src/folder.c:862
+#: src/folder.c:1019
 msgid "Queue"
 msgstr "Na odoslanie"
 
-#: src/folder.c:866
+#: src/folder.c:1023
 msgid "Trash"
-msgstr "Odpadkový kô¹"
+msgstr "Odpadkový kôš"
 
-#: src/folder.c:870
+#: src/folder.c:1027
 msgid "Drafts"
 msgstr "Koncepty"
 
-#: src/folder.c:1083
+#: src/folder.c:1240
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
+msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1871
+#: src/folder.c:2028
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
-msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
+msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
 
 #: src/foldersel.c:148
 msgid "Select folder"
-msgstr "Zvoµte prieèinok"
+msgstr "Zvoľte priečinok"
 
-#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
 msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/Vytvori» _nový prieèinok..."
+msgstr "/Vytvoriť _nový priečinok..."
 
-#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
+#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:302 src/folderview.c:322
 msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/_Premenova» prieèinok..."
+msgstr "/_Premenovať priečinok..."
 
-#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:300 src/folderview.c:321
+#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:303 src/folderview.c:323
 msgid "/M_ove folder..."
-msgstr "/_Presunú» prieèinok..."
+msgstr "/_Presunúť priečinok..."
 
-#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
+#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
 msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/_Zmaza» prieèinok"
+msgstr "/_Zmazať priečinok"
 
-#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
+#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
 msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "/_Odstráni» schránku"
+msgstr "/_Odstrániť schránku"
 
-#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
-#: src/folderview.c:351
+#: src/folderview.c:292 src/folderview.c:314 src/folderview.c:334
+#: src/folderview.c:352
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/_Spracovanie..."
 
-#: src/folderview.c:291
+#: src/folderview.c:293
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr "/_Hodnotenie..."
 
-#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:317 src/folderview.c:338
+#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:319 src/folderview.c:339
 msgid "/Mark all _read"
-msgstr "/Oznaèi» _v¹etky ako preèítané"
+msgstr "/Označiť _všetky ako prečítané"
 
-#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:344
+#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:326 src/folderview.c:345
 msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "/P_rija» nové správy"
+msgstr "/P_rijať nové správy"
 
-#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
+#: src/folderview.c:308 src/folderview.c:328
 msgid "/R_ebuild folder tree"
-msgstr "/O_bnovi» ¹truktúru prieèinkov"
+msgstr "/O_bnoviť štruktúru priečinkov"
 
-#: src/folderview.c:309 src/folderview.c:330 src/folderview.c:349
+#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:332 src/folderview.c:350
 msgid "/_Search folder..."
-msgstr "/_Prehµada» prieèinok..."
+msgstr "/_Prehľadať priečinok..."
 
-#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
-msgid "/S_coring..."
-msgstr "/_Hodnotenie..."
-
-#: src/folderview.c:328
+#: src/folderview.c:330
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr "/Odstráni» konto _IMAP4"
+msgstr "/Odstrániť konto _IMAP4"
 
-#: src/folderview.c:340
+#: src/folderview.c:341
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/Prih_lási» sa do diskusnej skupiny..."
+msgstr "/Prih_lásiť sa do diskusnej skupiny..."
 
-#: src/folderview.c:342
+#: src/folderview.c:343
 msgid "/_Remove newsgroup"
-msgstr "/Odstráni» _diskusnú skupinu"
+msgstr "/Odstrániť _diskusnú skupinu"
 
-#: src/folderview.c:347
+#: src/folderview.c:348
 msgid "/Remove _news account"
-msgstr "/Odstráni» _news konto"
+msgstr "/Odstrániť _news konto"
 
-#: src/folderview.c:381
+#: src/folderview.c:385
 msgid "New"
-msgstr "Nový"
+msgstr "Nový"
 
-#: src/folderview.c:382
+#: src/folderview.c:386
 msgid "Unread"
-msgstr "Nepreèítané"
+msgstr "Neprečítané"
 
-#: src/folderview.c:383
+#: src/folderview.c:387
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:620
+#: src/folderview.c:630
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "Nastavujem informácie o prieèinku..."
+msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
 
-#: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:79
+#: src/folderview.c:790 src/mainwindow.c:2799 src/setup.c:80
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "Prehµadávam prieèinok %s%c%s ..."
+msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2787 src/setup.c:84
+#: src/folderview.c:794 src/mainwindow.c:2804 src/setup.c:85
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "Prehµadávam prieèinok %s ..."
+msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
 
-#: src/folderview.c:825
+#: src/folderview.c:835
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr "Obnovujem strom prieèinku..."
+msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
 
-#: src/folderview.c:907
+#: src/folderview.c:918
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr "Kontrolujem nové spráby vo v¹etkých prieèinkoch..."
+msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
 
-#: src/folderview.c:1677
+#: src/folderview.c:1696
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
-msgstr "Otváram prieèinok %s..."
+msgstr "Otváram priečinok %s..."
 
-#: src/folderview.c:1689
+#: src/folderview.c:1708
 msgid "Folder could not be opened."
-msgstr "Prieèinok sa nedá otvori»."
+msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
 
-#: src/folderview.c:1876 src/folderview.c:1926 src/folderview.c:2196
+#: src/folderview.c:1895 src/folderview.c:1946 src/folderview.c:2219
 msgid "NewFolder"
-msgstr "Nový Prieèinok"
+msgstr "Nový Priečinok"
 
-#: src/folderview.c:1881 src/folderview.c:1973 src/folderview.c:2201
+#: src/folderview.c:1900 src/folderview.c:1994 src/folderview.c:2224
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "Názov prieèinka nemô¾e obsahova» `%c'."
+msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať `%c'."
 
-#: src/folderview.c:1894 src/folderview.c:1931 src/folderview.c:1983
-#: src/folderview.c:2053 src/folderview.c:2213
+#: src/folderview.c:1913 src/folderview.c:1951 src/folderview.c:2004
+#: src/folderview.c:2075 src/folderview.c:2236
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "Prieèinok `%s' u¾ existuje."
+msgstr "PrieÄ\8dinok `%s' už existuje."
 
-#: src/folderview.c:1901 src/folderview.c:2220
+#: src/folderview.c:1920 src/folderview.c:2243
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "Nedá sa vytvori» prieèinok `%s'."
+msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok `%s'."
 
-#: src/folderview.c:1966 src/folderview.c:2043
+#: src/folderview.c:1987 src/folderview.c:2065
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "Zadajte nový názov pre `%s':"
+msgstr "Zadajte nový názov pre `%s':"
 
-#: src/folderview.c:1967 src/folderview.c:2045
+#: src/folderview.c:1988 src/folderview.c:2067
 msgid "Rename folder"
-msgstr "Premenova» prieèinok"
+msgstr "Premenovať priečinok"
 
-#: src/folderview.c:2103
+#: src/folderview.c:2126
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"V¹etky prieèinky a správy v `%s' budú odstránené.\n"
-"Naozaj pokraèova»?"
+"Všetky priečinky a správy v `%s' budú odstránené.\n"
+"Naozaj pokračovať?"
 
-#: src/folderview.c:2105
+#: src/folderview.c:2128
 msgid "Delete folder"
-msgstr "Odstráni» prieèinok"
+msgstr "Odstrániť priečinok"
 
-#: src/folderview.c:2122
+#: src/folderview.c:2145
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "Prieèinok '%s' sa nedá odstráni»."
+msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
 
-#: src/folderview.c:2158
+#: src/folderview.c:2181
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
-"Naozaj chcete odstráni» schránku '%s' ?\n"
-"(Správy NEBUDÚ odstránené z disku)"
+"Naozaj chcete odstrániť schránku '%s' ?\n"
+"(Správy NEBUDÚ odstránené z disku)"
 
-#: src/folderview.c:2160
+#: src/folderview.c:2183
 msgid "Remove mailbox"
-msgstr "Odstráni» schránku"
+msgstr "Odstrániť schránku"
 
-#: src/folderview.c:2193
+#: src/folderview.c:2216
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
 " append `/' at the end of the name)"
 msgstr ""
-"Zadajte názov nového prieèinku:\n"
-"(Ak chcete vytvori» prieèinok s ïal¹ími podzlo¾kami,\n"
-"pridajte na koniec názvu '/')"
+"Zadajte názov nového priečinku:\n"
+"(Ak chcete vytvoriÅ¥ prieÄ\8dinok s Ä\8falšími podzložkami,\n"
+"pridajte na koniec názvu '/')"
 
-#: src/folderview.c:2250
+#: src/folderview.c:2273
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
-msgstr "Naozaj chcete odstráni» IMAP4 konto '%s'?"
+msgstr "Naozaj chcete odstrániť IMAP4 konto '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2251
+#: src/folderview.c:2274
 msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "Odstráni» IMAP4 konto"
+msgstr "Odstrániť IMAP4 konto"
 
-#: src/folderview.c:2385
+#: src/folderview.c:2408
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "Naozaj chcete odstráni» diskusnú skupinu '%s'?"
+msgstr "Naozaj chcete odstrániť diskusnú skupinu '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2386
+#: src/folderview.c:2409
 msgid "Delete newsgroup"
-msgstr "Odstráni» diskusnú skupinu"
+msgstr "Odstrániť diskusnú skupinu"
 
-#: src/folderview.c:2423
+#: src/folderview.c:2446
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
-msgstr "Naozaj chcede odstráni» news konto '%s'?"
+msgstr "Naozaj chcede odstrániť news konto '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2424
+#: src/folderview.c:2447
 msgid "Delete news account"
-msgstr "Odstráni» news konto"
+msgstr "Odstrániť news konto"
 
-#: src/folderview.c:2532
+#: src/folderview.c:2543
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "Presúvam %s do %s..."
+msgstr "Presúvam %s do %s..."
 
-#: src/folderview.c:2561
+#: src/folderview.c:2572
 msgid "Source and destination are the same."
-msgstr "Zdroj je identický s cieµom."
+msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
 
-#: src/folderview.c:2564
+#: src/folderview.c:2575
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
-msgstr "Nie je mo¾né presunú» prieèinok do jeho podprieèinku."
+msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
 
-#: src/folderview.c:2567
+#: src/folderview.c:2578
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
-msgstr "Prieèinky nie je mo¾né presúva» medzi jednotlivými schránkami."
+msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi jednotlivými schránkami."
 
-#: src/folderview.c:2570
+#: src/folderview.c:2581
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Presun sa nepodaril!"
 
+#: src/folderview.c:2625 src/summaryview.c:4050
+msgid "Processing configuration"
+msgstr "Nastavenie spracúvania"
+
 #: src/grouplistdialog.c:176
 msgid "Newsgroup subscription"
-msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
+msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
 
 #: src/grouplistdialog.c:192
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
-msgstr "Zvoµte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlási»:"
+msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:198
 msgid "Find groups:"
-msgstr "Nájs» skupiny:"
+msgstr "Nájsť skupiny:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:206
 msgid " Search "
-msgstr " Vyhµada» "
+msgstr " Vyhľadať "
 
 #: src/grouplistdialog.c:218
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "Názov diskusnej skupiny"
+msgstr "Názov diskusnej skupiny"
 
 #: src/grouplistdialog.c:219
 msgid "Messages"
-msgstr "Správy"
+msgstr "Správy"
 
 #: src/grouplistdialog.c:220
 msgid "Type"
@@ -2415,32 +2751,32 @@ msgstr "Typ"
 
 #: src/grouplistdialog.c:246
 msgid "Refresh"
-msgstr "Obnovi»"
+msgstr "Obnoviť"
 
 #: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "moderated"
-msgstr "moderovaná"
+msgstr "moderovaná"
 
 #: src/grouplistdialog.c:352
 msgid "readonly"
-msgstr "len na èítanie"
+msgstr "len na čítanie"
 
 #: src/grouplistdialog.c:354
 msgid "unknown"
-msgstr "neznáma"
+msgstr "neznáma"
 
 #: src/grouplistdialog.c:401
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "Nedá sa získa» zoznam diskusných skupín."
+msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
 
-#: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1159
+#: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1178
 msgid "Done."
 msgstr "Hotovo."
 
 #: src/grouplistdialog.c:480
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (preèítaných %s)"
+msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
 
 #: src/gtk/about.c:89
 msgid "About"
@@ -2453,19 +2789,19 @@ msgid ""
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
 "Verzia GTK+ %d.%d.%d\n"
-"Operaèný systém: %s %s (%s)"
+"Operačný systém: %s %s (%s)"
 
 #: src/gtk/about.c:126
 #, c-format
 msgid "Compiled-in features:%s"
-msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
+msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
 
 #: src/gtk/about.c:210
 msgid ""
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"GPGME je chránené copyrightom 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org> \n"
+"GPGME je chránené copyrightom 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org> \n"
 "\n"
 
 #: src/gtk/about.c:214
@@ -2476,10 +2812,10 @@ msgid ""
 "version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Tento program je voµne ¹íriteµný; Mô¾ete ho ¹íri» (a)lebo ho upravova» tak "
-"ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
-"Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podµa vá¹ho rozhodnutia, "
-"v akejkoµvek ïal¹ej verzii.\n"
+"Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
+"ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
+"Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
+"v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
 "\n"
 
 #: src/gtk/about.c:220
@@ -2490,8 +2826,8 @@ msgid ""
 "more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Tento program je ¹írený vo viere v jeho u¾itoènos», ale BEZ AKEJKO¥VEK "
-"ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
+"Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
+"ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
 "\n"
 
 #: src/gtk/about.c:226
@@ -2500,126 +2836,126 @@ msgid ""
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 msgstr ""
-"Kópiu GNU General Public License by ste mali získa» spoloène s týmto "
-"programom. Ak to tak nie je, napí¹te na adresu Free Software Foundation, "
+"Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
+"programom. Ak to tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
 "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:46
 msgid "Orange"
-msgstr "Oran¾ová"
+msgstr "Oranžová"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:47
 msgid "Red"
-msgstr "Èervená"
+msgstr "Červená"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:48
 msgid "Pink"
-msgstr "Ru¾ová"
+msgstr "Ružová"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:49
 msgid "Sky blue"
-msgstr "Bledomodrá"
+msgstr "Bledomodrá"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:50
 msgid "Blue"
-msgstr "Modrá"
+msgstr "Modrá"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:51
 msgid "Green"
-msgstr "Zelená"
+msgstr "Zelená"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:52
 msgid "Brown"
-msgstr "Hnedá"
+msgstr "Hnedá"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
 msgid "No dictionary selected."
-msgstr "Nie je zvolený ¾iadny slovník."
+msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
 msgid "Normal Mode"
-msgstr "Normálny re¾im"
+msgstr "Normálny režim"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
 msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr "Re¾im zlého pravopisu"
+msgstr "Režim zlého pravopisu"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
 msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr "Re¾im návrhov neznámych slov."
+msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
 msgid "No misspelled word found."
-msgstr "Neboli nájdené ¾iadne pravopisné chyby."
+msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
 msgid "Replace unknown word"
-msgstr "Nahradi» neznáme slovo"
+msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with: "
-msgstr "Nahradi» \"%s\":"
+msgstr "Nahradiť \"%s\":"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
 msgid ""
 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
-"Ak pri stlaèení Enter podr¾íte klávesu MOD1,\n"
-"program sa z chyby pouèí.\n"
+"Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu MOD1,\n"
+"program sa z chyby poučí.\n"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
 msgid "Fast Mode"
-msgstr "Rýchly re¾im"
+msgstr "Rýchly režim"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
+msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
 msgid "Accept in this session"
-msgstr "Prija» v tomto sedení"
+msgstr "Prijať v tomto sedení"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
 msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr "Prida» do osobného slovníka"
+msgstr "Pridať do osobného slovníka"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
 msgid "Replace with..."
-msgstr "Nahradi» èím..."
+msgstr "Nahradiť čím..."
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
-msgstr "Overi» pomocou %s"
+msgstr "Overiť pomocou %s"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
 msgid "(no suggestions)"
-msgstr "(¾iadne návrhy)"
+msgstr "(žiadne návrhy)"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
 msgid "More..."
-msgstr "Ïal¹ie..."
+msgstr "Ďalšie..."
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr "Slovník: %s"
+msgstr "Slovník: %s"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr "Pou¾i» alternatívny (%s)"
+msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
 msgid "Check while typing"
-msgstr "Overova» pri písaní"
+msgstr "Overovať pri písaní"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
 msgid "Change dictionary"
-msgstr "Zmeni» slovník"
+msgstr "Zmeniť slovník"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
 #, c-format
@@ -2627,7 +2963,7 @@ msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Kontrola pravopisu nemohla zmeni» slovník.\n"
+"Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
 "%s"
 
 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
@@ -2636,53 +2972,57 @@ msgstr "Abcdef"
 
 #: src/gtk/logwindow.c:61
 msgid "Protocol log"
-msgstr "Záznam protokolu"
+msgstr "Záznam protokolu"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
 msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "Zvoµte plugin ktorý sa má naèíta»"
+msgstr "Zvoľte plugin ktorý sa má načítať"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
 msgid "Plugins"
 msgstr "Pluginy"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2716
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2705
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
 msgid "Load Plugin"
-msgstr "Naèíta» plugin"
+msgstr "Načítať plugin"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
 msgid "Unload Plugin"
-msgstr "Odobra» plugin"
+msgstr "Odobrať plugin"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:215
+#: src/gtk/prefswindow.c:214
 msgid "Page Index"
-msgstr "Obsah Stránky"
+msgstr "Obsah Stránky"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
+#: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:453
 msgid "Apply"
-msgstr "Pou¾i»"
+msgstr "Použiť"
+
+#: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
+msgid "Account"
+msgstr "Konto"
+
+#: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/prefs_summary_column.c:68
+msgid "Status"
+msgstr "Stav"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
 msgid "correct"
-msgstr "správny"
+msgstr "správny"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
 msgid "Owner"
-msgstr "Majiteµ"
+msgstr "Majiteľ"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
 msgid "Signer"
-msgstr "Podpisovateµ"
-
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
-#: src/progressdialog.c:53
-msgid "Status"
-msgstr "Stav"
+msgstr "Podpisovateľ"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
 msgid "Name: "
@@ -2690,7 +3030,7 @@ msgstr "Meno: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
 msgid "Organization: "
-msgstr "Organizácia: "
+msgstr "Organizácia: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
 msgid "Location: "
@@ -2698,7 +3038,7 @@ msgstr "Umiestnenie: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
 msgid "Fingerprint: "
-msgstr "Odtlaèok kµúèa: "
+msgstr "Odtlačok kľúča: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
 msgid "Signature status: "
@@ -2707,12 +3047,12 @@ msgstr "Stav podpisu: "
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
 #, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
-msgstr "SSL certifikát pre %s"
+msgstr "SSL certifikát pre %s"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
-msgstr "Certifikát pre %s je neznámy. Chcete ho prija»?"
+msgstr "Certifikát pre %s je neznámy. Chcete ho prijať?"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
 #, c-format
@@ -2721,282 +3061,282 @@ msgstr "Stav podpisu: %s"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
 msgid "View certificate"
-msgstr "Zobrazi» certifikát"
+msgstr "Zobraziť certifikát"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
 msgid "Unknown SSL Certificate"
-msgstr "Neznámy SSL certifikát"
+msgstr "Neznámy SSL certifikát"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
 msgid "Accept and save"
-msgstr "Prija» a ulo¾i»"
+msgstr "Prijať a uložiť"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
 msgid "Cancel connection"
-msgstr "Zru¹i» spojenie"
+msgstr "Zrušiť spojenie"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
 msgid "New certificate:"
-msgstr "Nový certifikát:"
+msgstr "Nový certifikát:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
 msgid "Known certificate:"
-msgstr "Známy certifikát:"
+msgstr "Známy certifikát:"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
-msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prija»?"
+msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prijať?"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
 msgid "View certificates"
-msgstr "Zobrazi» certifikáty"
+msgstr "Zobraziť certifikáty"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
 msgid "Changed SSL Certificate"
-msgstr "Zmena SSL certifikátu"
+msgstr "Zmena SSL certifikátu"
 
-#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2373
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2398
 msgid "(No From)"
-msgstr "(nie je známy odosielateµ)"
+msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
 
-#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2415 src/summaryview.c:2418
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2440 src/summaryview.c:2443
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(bez predmetu)"
 
-#: src/imap.c:644
+#: src/imap.c:669
 #, c-format
 msgid "Connecting %s failed"
 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
 
-#: src/imap.c:649
+#: src/imap.c:674
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa preru¹ilo. Znovu pripájam...\n"
+msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
 
-#: src/imap.c:689
+#: src/imap.c:714
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "vytváram tunelované IMAP4 spojenie\n"
+msgstr "vytváram tunelované IMAP4 spojenie\n"
 
-#: src/imap.c:702
+#: src/imap.c:727
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "vytváram IMAP4 spojenie k %s:%d ...\n"
+msgstr "vytváram IMAP4 spojenie k %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:741
+#: src/imap.c:766
 msgid "Can't start TLS session.\n"
-msgstr "Nedá sa vytvori» TLS spojenie.\n"
+msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS spojenie.\n"
 
-#: src/imap.c:1071
+#: src/imap.c:1100
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "nedá sa nastavi» príznak zmazania: %d\n"
+msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %d\n"
 
-#: src/imap.c:1077 src/imap.c:1117
+#: src/imap.c:1114 src/imap.c:1154
 msgid "can't expunge\n"
-msgstr "nedá sa odstráni»\n"
+msgstr "nedá sa odstrániť\n"
 
-#: src/imap.c:1111
+#: src/imap.c:1148
 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
-msgstr "nedá sa nastavi» príznak zmazania: 1:*\n"
+msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: 1:*\n"
 
-#: src/imap.c:1152
+#: src/imap.c:1190
 msgid "can't close folder\n"
-msgstr "prieèinok sa nedá zatvori»\n"
+msgstr "priečinok sa nedá zatvoriť\n"
 
-#: src/imap.c:1197
+#: src/imap.c:1242
 #, c-format
-msgid "can't create root folder %s\n"
-msgstr "Nedá sa vytvori» koreòový prieèinok `%s'\n"
+msgid "root folder %s does not exist\n"
+msgstr "koreňový priečinok %s neexistuje\n"
 
-#: src/imap.c:1370 src/imap.c:1378
+#: src/imap.c:1415 src/imap.c:1423
 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
-msgstr "pri príkaze LIST sa vyskytla chyba.\n"
+msgstr "pri príkaze LIST sa vyskytla chyba.\n"
 
-#: src/imap.c:1606
+#: src/imap.c:1651
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "nedá sa vytvori» schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
+msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
 
-#: src/imap.c:1628
+#: src/imap.c:1673
 msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "nedá sa vytvori» schránka\n"
+msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
 
-#: src/imap.c:1696
+#: src/imap.c:1742
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "nedá sa premenova» schránka: %s na %s\n"
+msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
 
-#: src/imap.c:1758
+#: src/imap.c:1804
 msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "schránka sa nedá odstráni» \n"
+msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
 
-#: src/imap.c:1796
+#: src/imap.c:1842
 msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "obálka sa nedá naèíta»\n"
+msgstr "obálka sa nedá načítať\n"
 
-#: src/imap.c:1804
+#: src/imap.c:1850
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "pri získavaní obálky sa vyskytla chyba.\n"
+msgstr "pri získavaní obálky sa vyskytla chyba.\n"
 
-#: src/imap.c:1826
+#: src/imap.c:1872
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "obálka sa nedá preèíta»: %s\n"
+msgstr "obálka sa nedá prečítať: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1882
+#: src/imap.c:1928
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
-msgstr "Nedá sa vytvori» IMAP4 spojenie s: %s\n"
+msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1904
+#: src/imap.c:1950
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Nedá sa pripoji» k serveru IMAP4: %s:%d\n"
+msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1911
+#: src/imap.c:1957
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
-msgstr "Nedá sa vytvori» IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
+msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:2001
+#: src/imap.c:2047
 msgid "can't get namespace\n"
-msgstr "nedá sa nájs» obálka\n"
+msgstr "nedá sa nájsť obálka\n"
 
-#: src/imap.c:2434
+#: src/imap.c:2480
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "prieèinok sa nedá vytvori»: %s\n"
+msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2574
+#: src/imap.c:2620
 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
-msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspe¹ná.\n"
+msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspešná.\n"
 
-#: src/imap.c:2591
+#: src/imap.c:2637
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "neúspe¹né prihlásenie k IMAP4.\n"
+msgstr "neúspešné prihlásenie k IMAP4.\n"
 
-#: src/imap.c:2903
+#: src/imap.c:2953
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "nedá sa napoji» %s k %s\n"
+msgstr "nedá sa napojiť %s k %s\n"
 
-#: src/imap.c:2910
+#: src/imap.c:2960
 msgid "(sending file...)"
-msgstr "(posielam súbor...)"
+msgstr "(posielam súbor...)"
 
-#: src/imap.c:2938
+#: src/imap.c:3002
 #, c-format
 msgid "can't append message to %s\n"
-msgstr "nedá sa napoji» správa k %s\n"
+msgstr "nedá sa napojiť správa k %s\n"
 
-#: src/imap.c:2975
+#: src/imap.c:3084
 #, c-format
 msgid "can't copy %s to %s\n"
-msgstr "nedá sa kopírova» %s do %s\n"
+msgstr "nedá sa kopírovať %s do %s\n"
 
-#: src/imap.c:3038
+#: src/imap.c:3134
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
-msgstr "chyba pri IMAP príkaze: STORE %s %s\n"
+msgstr "chyba pri IMAP príkaze: STORE %s %s\n"
 
-#: src/imap.c:3052
+#: src/imap.c:3151
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr "chyba pri IMAP príkaze: EXPUNGE\n"
+msgstr "chyba pri IMAP príkaze: EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:3065
+#: src/imap.c:3164
 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
-msgstr "chyba pri IMAP príkaze: CLOSE\n"
+msgstr "chyba pri IMAP príkaze: CLOSE\n"
 
-#: src/imap.c:3320
+#: src/imap.c:3419
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr "iconv nemô¾e skonvertova» UTF-7 na %s\n"
+msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
 
 #: src/import.c:130
 msgid "Import"
-msgstr "Importova»"
+msgstr "Importovať"
 
 #: src/import.c:149
 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "Zvoµte importovaný mbox súbor a cieµový prieèinok."
+msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľový priečinok."
 
 #: src/import.c:159
 msgid "Importing file:"
-msgstr "Importovaný súbor:"
+msgstr "Importovaný súbor:"
 
 #: src/import.c:164
 msgid "Destination dir:"
-msgstr "Cieµový prieèinok:"
+msgstr "Cieľový priečinok:"
 
 #: src/import.c:222
 msgid "Select importing file"
-msgstr "Zvoµte súbor pre import"
+msgstr "Zvoľte súbor pre import"
 
 #: src/importldif.c:189
 msgid "Please specify address book name and file to import."
-msgstr "Prosím zvoµte názov adresára a súboru pre import."
+msgstr "Prosím zvoľte názov adresára a súboru pre import."
 
 #: src/importldif.c:192
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr "Zvoµte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
+msgstr "Zvoľte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
 
 #: src/importldif.c:195
 msgid "File imported."
-msgstr "Súbor importovaný."
+msgstr "Súbor importovaný."
 
 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
 msgid "Please select a file."
-msgstr "Prozím zvoµte súbor."
+msgstr "Prozím zvoľte súbor."
 
 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
 msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
+msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
 
 #: src/importldif.c:470
 msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr "Chyba pri èítaní LDIF polí."
+msgstr "Chyba pri čítaní LDIF polí."
 
 #: src/importldif.c:493
 msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr "Súbor LDIFbol úspe¹ne importovaný."
+msgstr "Súbor LDIFbol úspešne importovaný."
 
 #: src/importldif.c:605
 msgid "Select LDIF File"
-msgstr "Zvoµte súbor LDIF"
+msgstr "Zvoľte súbor LDIF"
 
 #: src/importldif.c:701
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
-msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
+msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
 
 #: src/importldif.c:707
 msgid "File Name"
-msgstr "Názov súboru"
+msgstr "Názov súboru"
 
 #: src/importldif.c:718
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
-msgstr "Úplné urèenie importovaného súboru LDIF."
+msgstr "Úplné určenie importovaného súboru LDIF."
 
 #: src/importldif.c:727
 msgid "Select the LDIF file to import."
-msgstr "Zvoµte súbor LDIF pre import."
+msgstr "Zvoľte súbor LDIF pre import."
 
 #: src/importldif.c:764
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:462
+#: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:472
 msgid "S"
 msgstr "V"
 
 #: src/importldif.c:766
 msgid "LDIF Field Name"
-msgstr "Názov LDIF poµa"
+msgstr "Názov LDIF poľa"
 
 #: src/importldif.c:767
 msgid "Attribute Name"
-msgstr "Názov atribútu"
+msgstr "Názov atribútu"
 
 #: src/importldif.c:822
 msgid "LDIF Field"
@@ -3004,11 +3344,11 @@ msgstr "LDIF pole"
 
 #: src/importldif.c:834
 msgid "Attribute"
-msgstr "Atribút"
+msgstr "Atribút"
 
 #: src/importldif.c:845
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
-msgstr "Pole ldif sa dá premenova» na názov u¾ivateµského atribútu."
+msgstr "Pole ldif sa dá premenovať na názov uživateľského atribútu."
 
 #: src/importldif.c:850
 msgid "???"
@@ -3024,90 +3364,90 @@ msgid ""
 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
 "field for import."
 msgstr ""
-"Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
-"zoznamu hore. Vyhradené polia (oznaèené znaèkou v ståpci \"R\") sú "
-"importované automaticky a nedajú sa premenova». Kliknutie v ståpci Vybra» "
-"(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoµvek inde v riadku "
-"umo¾ní premenova» pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoµvek v "
-"riadku pridá pole medzi importované polia."
+"Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
+"zoznamu hore. Vyhradené polia (označené značkou v stĺpci \"R\") sú "
+"importované automaticky a nedajú sa premenovať. Kliknutie v stĺpci Vybrať "
+"(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoľvek inde v riadku "
+"umožní premenovať pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoľvek v "
+"riadku pridá pole medzi importované polia."
 
 #: src/importldif.c:880
 msgid "Select for Import"
-msgstr "Zvoµte pre import"
+msgstr "Zvoľte pre import"
 
 #: src/importldif.c:886
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
-msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
+msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
 
 #: src/importldif.c:889
 msgid " Modify "
-msgstr " Zmeni» "
+msgstr " Zmeniť "
 
 #: src/importldif.c:895
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
-msgstr "Toto tlaèítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
+msgstr "Toto tlačítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
 
 #: src/importldif.c:968
 msgid "Records Imported :"
-msgstr "Importované záznamy :"
+msgstr "Importované záznamy :"
 
 #: src/importldif.c:999
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
-msgstr "Importova» súbor LDIF do adresára"
+msgstr "Importovať súbor LDIF do adresára"
 
 #: src/importmutt.c:143
 msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
+msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
 
 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
 #: src/importpine.c:329
 msgid "Please select a file to import."
-msgstr "Prozím zvoµte súbor pre import."
+msgstr "Prozím zvoľte súbor pre import."
 
 #: src/importmutt.c:185
 msgid "Select MUTT File"
-msgstr "Zvoµte súbor MUTT"
+msgstr "Zvoľte súbor MUTT"
 
 #: src/importmutt.c:239
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
-msgstr "Importova» súbor MUTT do adresára"
+msgstr "Importovať súbor MUTT do adresára"
 
 #: src/importpine.c:143
 msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
+msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
 
 #: src/importpine.c:185
 msgid "Select Pine File"
-msgstr "Vyberte súbor Pine"
+msgstr "Vyberte súbor Pine"
 
 #: src/importpine.c:239
 msgid "Import Pine file into Address Book"
-msgstr "Importova» súbor Pine do adresára"
+msgstr "Importovať súbor Pine do adresára"
 
 #: src/inc.c:334
 msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "Prijímam nové správy"
+msgstr "Prijímam nové správy"
 
 #: src/inc.c:379
 msgid "Standby"
-msgstr "Èakajte"
+msgstr "Čakajte"
 
 #: src/inc.c:504 src/inc.c:559
 msgid "Cancelled"
-msgstr "Zru¹ené"
+msgstr "Zrušené"
 
 #: src/inc.c:515
 msgid "Retrieving"
-msgstr "Prijímam"
+msgstr "Prijímam"
 
 #: src/inc.c:531
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
-msgstr "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
+msgstr "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
 
 #: src/inc.c:535
 msgid "Done (no new messages)"
-msgstr "Hotovo (¾iadne nové správy)"
+msgstr "Hotovo (žiadne nové správy)"
 
 #: src/inc.c:541
 msgid "Connection failed"
@@ -3115,93 +3455,93 @@ msgstr "Spojenie zlyhalo"
 
 #: src/inc.c:545
 msgid "Auth failed"
-msgstr "Autentizácia zlyhala"
+msgstr "Autentizácia zlyhala"
 
 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
-msgstr "Zamknuté"
+msgstr "Zamknuté"
 
 #: src/inc.c:572
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
-msgstr "Autorizácia pre %s na %s zlyhala"
+msgstr "Autorizácia pre %s na %s zlyhala"
 
 #: src/inc.c:642
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
-msgstr "Dokonèené (%d nových správ)"
+msgstr "Dokončené (%d nových správ)"
 
 #: src/inc.c:645
 msgid "Finished (no new messages)"
-msgstr "Dokonèené (¾iadne nové správy)"
+msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
 
 #: src/inc.c:654
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
-msgstr "Pri prijímaní po¹ty sa vyskytli chyby."
+msgstr "Pri prijímaní pošty sa vyskytli chyby."
 
 #: src/inc.c:695
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s: Prijímam nové správy"
+msgstr "%s: Prijímam nové správy"
 
 #: src/inc.c:714
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
-msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
+msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
 
 #: src/inc.c:721
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru POP3: %s:%d\n"
+msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
 
 #: src/inc.c:728
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru POP3: %s:%d"
+msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d"
 
 #: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "Autentizácia..."
+msgstr "Autentizácia..."
 
 #: src/inc.c:795
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s..."
-msgstr "Prijímam správy z %s..."
+msgstr "Prijímam správy z %s..."
 
 #: src/inc.c:800
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "Získavam poèet nových správ (STAT)..."
+msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
 
 #: src/inc.c:804
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "Získavam poèet nových správ (LAST)..."
+msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)..."
 
 #: src/inc.c:808
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "Získavam poèet nových správ (UIDL)..."
+msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)..."
 
 #: src/inc.c:812
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "Získavam veµkos» správ (LIST)..."
+msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
 
 #: src/inc.c:829
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
-msgstr "Odstraòujem správu %d"
+msgstr "Odstraňujem správu %d"
 
 #: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
 msgid "Quitting"
-msgstr "Odpájam sa"
+msgstr "Odpájam sa"
 
 #: src/inc.c:872
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
 
 #: src/inc.c:901
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
-msgstr "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
+msgstr "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
 
 #: src/inc.c:963
 msgid "Connection failed."
@@ -3209,7 +3549,7 @@ msgstr "Spojenie zlyhalo."
 
 #: src/inc.c:969
 msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "Pri spracovávaní po¹ty sa vyskytla chyba."
+msgstr "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba."
 
 #: src/inc.c:974
 #, c-format
@@ -3217,16 +3557,16 @@ msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Pri spracovávaní po¹ty sa vyskytla chyba:\n"
+"Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba:\n"
 "%s"
 
 #: src/inc.c:980
 msgid "No disk space left."
-msgstr "Na disku u¾ nie je miesto."
+msgstr "Na disku už nie je miesto."
 
 #: src/inc.c:985
 msgid "Can't write file."
-msgstr "Nedá sa zapisova» do súboru."
+msgstr "Nedá sa zapisovať do súboru."
 
 #: src/inc.c:990
 msgid "Socket error."
@@ -3234,11 +3574,11 @@ msgstr "Chyba socketu."
 
 #: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
 msgid "Connection closed by the remote host."
-msgstr "Vzdialený hostiteµ ukonèil spojenie."
+msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
 
 #: src/inc.c:1002
 msgid "Mailbox is locked."
-msgstr "Mailbox je zamknutý."
+msgstr "Mailbox je zamknutý."
 
 #: src/inc.c:1006
 #, c-format
@@ -3246,12 +3586,12 @@ msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Mailbox je zamknutý:\n"
+"Mailbox je zamknutý:\n"
 "%s"
 
 #: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
 msgid "Authentication failed."
-msgstr "Autentizácia bola neúspe¹ná."
+msgstr "Autentizácia bola neúspešná."
 
 #: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
 #, c-format
@@ -3259,12 +3599,12 @@ msgid ""
 "Authentication failed:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Autentizácia bola neúspe¹ná:\n"
+"Autentizácia bola neúspešná:\n"
 "%s"
 
 #: src/inc.c:1052
 msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "Zaèleòovanie zru¹ené\n"
+msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
 
 #: src/inputdialog.c:152
 #, c-format
@@ -3277,914 +3617,942 @@ msgstr "Zadajte heslo"
 
 #: src/ldif.c:838
 msgid "Nick Name"
-msgstr "Prezývka"
+msgstr "Prezývka"
 
-#: src/main.c:146 src/main.c:155
+#: src/main.c:143 src/main.c:152
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
 "Can't create folder."
 msgstr ""
-"Súbor '%s' u¾ existuje.\n"
-"Prieèinok sa nedá vytvori»."
+"Súbor '%s' už existuje.\n"
+"Priečinok sa nedá vytvoriť."
 
-#: src/main.c:215
+#: src/main.c:212
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
 
-#: src/main.c:265
-msgid ""
-"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
-"OpenPGP support disabled."
-msgstr ""
-"GnuPG nie je nain¹talované správne, alebo jeho verzia je príli¹ stará.\n"
-"Podpora OpenPGP je vypnutá."
-
-#: src/main.c:468
+#: src/main.c:514
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "Pou¾itie: %s [VO¥BY]...\n"
+msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
 
-#: src/main.c:471
+#: src/main.c:517
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
+msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
 
-#: src/main.c:472
+#: src/main.c:518
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
-"                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
-"uvedenými\n"
-"                         súbormi"
+"                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
+"uvedenými\n"
+"                         súbormi"
 
-#: src/main.c:475
+#: src/main.c:521
 msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive              prijme nové správy"
+msgstr "  --receive              prijme nové správy"
 
-#: src/main.c:476
+#: src/main.c:522
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre v¹etky kontá"
+msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre všetky kontá"
 
-#: src/main.c:477
+#: src/main.c:523
 msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --send                 po¹le v¹etky správy vo výstupnej fronte"
+msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
 
-#: src/main.c:478
+#: src/main.c:524
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
-msgstr "  --status [prieèinok]...   zobrazí celkový poèet správ"
+msgstr "  --status [priečinok]...   zobrazí celkový počet správ"
 
-#: src/main.c:479
+#: src/main.c:525
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
 msgstr ""
-"  --status-full [prieèinok]...\n"
-"                        zobrazí stav jednotlivých prieèinkov"
+"  --status-full [priečinok]...\n"
+"                        zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
 
-#: src/main.c:481
+#: src/main.c:527
 msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr "  --online               prepne do online re¾imu"
+msgstr "  --online               prepne do online režimu"
 
-#: src/main.c:482
+#: src/main.c:528
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr "  --offline              prepne do re¾imu offline"
+msgstr "  --offline              prepne do režimu offline"
 
-#: src/main.c:483
+#: src/main.c:529
 msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug                ladiaci mód"
+msgstr "  --debug                ladiaci mód"
 
-#: src/main.c:484
+#: src/main.c:530
 msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukonèí program"
+msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
 
-#: src/main.c:485
+#: src/main.c:531
 msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukonèí program"
+msgstr "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
 
-#: src/main.c:486
+#: src/main.c:532
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
-msgstr "  --config-dir           výstupný prieèinok s nastaveniami"
+msgstr "  --config-dir           výstupný priečinok s nastaveniami"
 
-#: src/main.c:530 src/summaryview.c:5150
+#: src/main.c:569 src/summaryview.c:5198
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
-msgstr "Spracúvam (%s)..."
+msgstr "Spracúvam (%s)..."
 
-#: src/main.c:533
+#: src/main.c:572
 msgid "top level folder"
-msgstr "prieèinok vrchnej úrovne"
+msgstr "priečinok vrchnej úrovne"
 
-#: src/main.c:599
+#: src/main.c:637
 msgid "Composing message exists."
-msgstr "Máte rozpísanú správu."
+msgstr "Máte rozpísanú správu."
 
-#: src/main.c:600
+#: src/main.c:638
 msgid "Draft them"
 msgstr "Medzi koncepty"
 
-#: src/main.c:600
+#: src/main.c:638
 msgid "Discard them"
-msgstr "Zahodi»"
+msgstr "Zahodiť"
 
-#: src/main.c:600
+#: src/main.c:638
 msgid "Don't quit"
-msgstr "Neukonèi»"
+msgstr "Neukončiť"
 
-#: src/main.c:614
+#: src/main.c:652
 msgid "Queued messages"
-msgstr "Správy vo fronte"
+msgstr "Správy vo fronte"
 
-#: src/main.c:615
+#: src/main.c:653
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukonèi» program?"
+msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
 
-#: src/main.c:920
+#: src/main.c:898
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
+msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
 
-#: src/mainwindow.c:418
+#: src/mainwindow.c:426
 msgid "/_File/_Folder"
-msgstr "/_Súbor/P_rieèinok"
+msgstr "/_Súbor/P_riečinok"
 
-#: src/mainwindow.c:419
+#: src/mainwindow.c:427
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/Vytvori» _nový prieèinok..."
+msgstr "/_Súbor/P_riečinok/Vytvoriť _nový priečinok..."
 
-#: src/mainwindow.c:421
+#: src/mainwindow.c:429
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/P_remenova» prieèinok..."
+msgstr "/_Súbor/P_riečinok/P_remenovať priečinok..."
 
-#: src/mainwindow.c:422
+#: src/mainwindow.c:430
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/O_dstráni» prieèinok"
+msgstr "/_Súbor/P_riečinok/O_dstrániť priečinok"
 
-#: src/mainwindow.c:423
+#: src/mainwindow.c:431
 msgid "/_File/_Folder/---"
-msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/---"
+msgstr "/_Súbor/P_riečinok/---"
 
-#: src/mainwindow.c:424
+#: src/mainwindow.c:432
 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
-msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/Pri_ja» nové správy vo v¹etkých prieèinkoch"
+msgstr "/_Súbor/P_riečinok/Pri_jať nové správy vo všetkých priečinkoch"
 
-#: src/mainwindow.c:426
+#: src/mainwindow.c:434
 msgid "/_File/_Add mailbox"
-msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku"
+msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku"
 
-#: src/mainwindow.c:427
+#: src/mainwindow.c:435
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
-msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku/MH..."
-
-#: src/mainwindow.c:428
-msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
-msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku/mbox..."
+msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku/MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:429
+#: src/mainwindow.c:436
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/_Súbor/_Importova» súbor mbox..."
+msgstr "/_Súbor/_Importovať súbor mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:430
+#: src/mainwindow.c:437
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/_Súbor/_Exportova» do súboru mbox..."
+msgstr "/_Súbor/_Exportovať do súboru mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:431
+#: src/mainwindow.c:438
 msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/_Súbor/Vyèisti» odpadkový _kô¹"
+msgstr "/_Súbor/Vyčistiť odpadkový _kôš"
 
-#: src/mainwindow.c:432
-msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/Súbor/Pracova» _offline"
-
-#: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:142
+#: src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:144
 msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/_Súbor/_Ulo¾i» ako..."
+msgstr "/_Súbor/_Uložiť ako..."
 
-#: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:143
+#: src/mainwindow.c:441 src/messageview.c:145
 msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/_Súbor/_Tlaèi»..."
+msgstr "/_Súbor/_Tlačiť..."
 
-#: src/mainwindow.c:438
+#: src/mainwindow.c:443
+msgid "/_File/_Work offline"
+msgstr "/Súbor/Pracovať _offline"
+
+#: src/mainwindow.c:446
 msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/_Súbor/Uk_onèi»"
+msgstr "/_Súbor/Uk_ončiť"
 
-#: src/mainwindow.c:443
+#: src/mainwindow.c:451
 msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/Ú_pravy/Zvoli» _vlákno"
+msgstr "/Ú_pravy/Zvoliť _vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:445 src/messageview.c:151
+#: src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:153
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr "/Ú_pravy/Vy_hµada» v aktuálnej správe..."
+msgstr "/Ú_pravy/Vy_hľadať v aktuálnej správe..."
 
-#: src/mainwindow.c:447
+#: src/mainwindow.c:455
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/Ú_pravy/_Vyhµada» v správach..."
+msgstr "/Ú_pravy/_Vyhľadať v správach..."
 
-#: src/mainwindow.c:449
+#: src/mainwindow.c:457
 msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»"
+msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť"
 
-#: src/mainwindow.c:450
+#: src/mainwindow.c:458
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Strom prieèinkov"
+msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Strom priečinkov"
 
-#: src/mainwindow.c:452
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Zobrazenie správy"
+msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Zobrazenie správy"
 
-#: src/mainwindow.c:454
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov"
+msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov"
 
-#: src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
+msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
 
-#: src/mainwindow.c:458
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/_Ikony"
+msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Ikony"
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:468
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/_Text"
+msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Text"
 
-#: src/mainwindow.c:462
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/®iad_ne"
+msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Žiad_ne"
 
-#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/Stavový _riadok"
+msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/Stavový _riadok"
 
-#: src/mainwindow.c:467
+#: src/mainwindow.c:475
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/_Zobrazi»/Samostatný str_om prieèinkov"
+msgstr "/_Zobraziť/Samostatný str_om priečinkov"
 
-#: src/mainwindow.c:468
+#: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/_Zobrazi»/Samostatné zobraz_enie správy"
+msgstr "/_Zobraziť/Samostatné zobraz_enie správy"
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:478
 msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa èí_sla"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa čí_sla"
 
-#: src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _veµkosti"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _veľkosti"
 
-#: src/mainwindow.c:473
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _dátumu"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _dátumu"
 
-#: src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:482
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _odosielateµa"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _odosielateľa"
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _príjemcu"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _príjemcu"
 
-#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa p_redmetu"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa p_redmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:477
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _farebného oznaèenia"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _farebného označenia"
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _znaèky"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _značky"
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:488
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _stavu"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _stavu"
 
-#: src/mainwindow.c:481
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa prí_loh"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa prí_loh"
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_View/_Sort/by score"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _hodnotenia"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _hodnotenia"
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:492
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa zámku"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa zámku"
 
-#: src/mainwindow.c:485
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/_Netriedi»"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/_Netriediť"
 
-#: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:489
+#: src/mainwindow.c:494 src/mainwindow.c:497
 msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/---"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/---"
 
-#: src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Vzostupne"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Vzostupne"
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:496
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Zostupne"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:498
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Zos_kupi» podµa predmetu"
+msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zos_kupiť podľa predmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:500
 msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» _vlákna"
+msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť _vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Rozbali» v¹etky vlákna"
+msgstr "/_Zobraziť/_Rozbaliť všetky vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:502
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr "/_Zobrazi»/Zba_li» v¹etky vlákna"
+msgstr "/_Zobraziť/Zba_liť všetky vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/_Zobrazi»/S_kry» preèítané správy"
+msgstr "/_Zobraziť/S_kryť prečítané správy"
 
-#: src/mainwindow.c:496
+#: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_View/Set displayed _items..."
-msgstr "/_Zobrazi»/Nastav_i» zobrazované polo¾ky..."
+msgstr "/_ZobraziÅ¥/Nastav_iÅ¥ zobrazované položky..."
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na"
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na"
 
-#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/_Predo¹lú správu"
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/_Predošlú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:501
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ï_al¹iu správu"
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ď_alšiu správu"
 
-#: src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:510
-#: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:510 src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:528
 msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/---"
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/---"
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/P_redo¹lú nepreèítanú správu"
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/P_redošlú neprečítanú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹iu n_epreèítanú správu"
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu n_eprečítanú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú no_vú správu"
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú no_vú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:509
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹i_u novú správu"
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalši_u novú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:511
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú _oznaèenú správu"
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú _označenú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹iu o_znaèenú správu"
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu o_značenú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú správu s návestí_m"
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú správu s návestí_m"
 
-#: src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïa_l¹iu správu s návestím"
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďa_lšiu správu s návestím"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Iný prieèino_k..."
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Iný priečino_k..."
 
-#: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:157
+#: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:159
 msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/---"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/---"
 
-#: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:161
+#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:163
 msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie"
 
-#: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:162
+#: src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:164
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/_Automatické"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Automatické"
 
-#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:165
+#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:167
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:169
+#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:171
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:173
+#: src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:175
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:175
+#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:177
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:179
+#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:181
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:182
+#: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:184
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:184
+#: src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:186
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:187
+#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:189
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:190
+#: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:192
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:193
+#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:195
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:195
+#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:197
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:197
+#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:199
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:201
+#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:203
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:204
+#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:206
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:207
+#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:209
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:209
+#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:211
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:213
+#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:215
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Zjednodu¹ená èín¹tina (_GB2312)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:215
+#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:217
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Tradièná èín¹tina (_Big5)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:217
+#: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:219
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Tradièná èín¹tina (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:219
+#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:221
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Èín¹tina (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Čínština (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:222
+#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:224
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:224
+#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:226
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:227
+#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:229
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:229
+#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:231
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
+msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:448
+#: src/mainwindow.c:613 src/summaryview.c:458
 msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/_Zobrazi»/Otvori» v _novom okne"
+msgstr "/_Zobraziť/Otvoriť v _novom okne"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:237
+#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:239
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/_Zobrazi»/Zdrojový kód správ_y"
+msgstr "/_Zobraziť/Zdrojový kód správ_y"
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:615
 msgid "/_View/Show all _headers"
-msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» v¹etky _hlavièky"
+msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť všetky _hlavičky"
 
-#: src/mainwindow.c:609
+#: src/mainwindow.c:617
 msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Aktualizova» zoznam"
+msgstr "/_Zobraziť/_Aktualizovať zoznam"
 
-#: src/mainwindow.c:612
+#: src/mainwindow.c:620
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
-msgstr "/Sp_ráva/_Prija» po¹tu"
+msgstr "/Sp_ráva/_Prijať poštu"
 
-#: src/mainwindow.c:613
+#: src/mainwindow.c:621
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
-msgstr "/Sp_ráva/Prija» po¹_tu pre v¹etky kontá"
+msgstr "/Sp_ráva/Prijať poš_tu pre všetky kontá"
 
-#: src/mainwindow.c:615
+#: src/mainwindow.c:623
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
-msgstr "/Sp_ráva/Ukonè_i» prijímanie"
+msgstr "/Sp_ráva/Ukonč_iť prijímanie"
 
-#: src/mainwindow.c:617
+#: src/mainwindow.c:625
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/Sp_ráva/_Odosla» správy vo fronte"
+msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať správy vo fronte"
 
-#: src/mainwindow.c:619
+#: src/mainwindow.c:627
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novú správu"
+msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:620
+#: src/mainwindow.c:628
 msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novu news správu"
+msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novu news správu"
 
-#: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:244
+#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:246
 msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/Sp_ráva/O_dpoveda»"
+msgstr "/Sp_ráva/O_dpovedať"
 
-#: src/mainwindow.c:622
+#: src/mainwindow.c:630
 msgid "/_Message/Repl_y to"
-msgstr "/Sp_ráva/Odpo_veda» komu"
+msgstr "/Sp_ráva/Odpo_vedať komu"
 
-#: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:245
+#: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:247
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/Sp_ráva/Odpoved_a» komu/_v¹etkým"
+msgstr "/Sp_ráva/Odpoved_ať komu/_všetkým"
 
-#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:247
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:249
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/Sp_ráva/Od_poveda» komu/_odosielateµovi"
+msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_odosielateľovi"
 
-#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:249
+#: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:251
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/Sp_ráva/Od_poveda» komu/do _diskusnej skupiny"
+msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/do _diskusnej skupiny"
 
-#: src/mainwindow.c:627
+#: src/mainwindow.c:635
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/Sp_ráva/Follow-up a odpoveda»"
+msgstr "/Sp_ráva/Follow-up a odpovedať"
 
-#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:252
+#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:254
 msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/Sp_ráva/_Posla» ïalej"
+msgstr "/Sp_ráva/_Poslať ďalej"
 
-#: src/mainwindow.c:630
+#: src/mainwindow.c:638
 msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerova»"
+msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
 
-#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:257
+#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
 msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/Sp_ráva/Znovu _editova»"
+msgstr "/Sp_ráva/Znovu _editovať"
 
-#: src/mainwindow.c:634
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/Sp_ráva/Pres_unú»"
+msgstr "/Sp_ráva/Pres_unúť"
 
-#: src/mainwindow.c:635
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/Sp_ráva/_Kopírova»"
+msgstr "/Sp_ráva/_Kopírovať"
 
-#: src/mainwindow.c:636
+#: src/mainwindow.c:644
 msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/Sp_ráva/Z_maza»"
+msgstr "/Sp_ráva/Z_mazať"
 
-#: src/mainwindow.c:637
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
-msgstr "/Sp_ráva/S_tornova» news správu"
+msgstr "/Sp_ráva/S_tornovať news správu"
 
-#: src/mainwindow.c:639
+#: src/mainwindow.c:647
 msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»"
+msgstr "/Sp_ráva/O_značiť"
 
-#: src/mainwindow.c:640
+#: src/mainwindow.c:648
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/O_znaèi»"
+msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_značiť"
 
-#: src/mainwindow.c:641
+#: src/mainwindow.c:649
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/O_dznaèi»"
+msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_dznačiť"
 
-#: src/mainwindow.c:642
+#: src/mainwindow.c:650
 msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/---"
+msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/---"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:651
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» ako _nepreèítané"
+msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _neprečítané"
 
-#: src/mainwindow.c:644
+#: src/mainwindow.c:652
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» ako _preèítané"
+msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _prečítané"
 
-#: src/mainwindow.c:646
+#: src/mainwindow.c:654
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» _v¹etky ako preèítané"
+msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť _všetky ako prečítané"
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:657
 msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/_Nástroje/_Adresár..."
+msgstr "/_Nástroje/_Adresár..."
 
-#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
+#: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:263
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/_Nástroje/Prida» _odosielateµa do adresára"
+msgstr "/_Nástroje/Pridať _odosielateľa do adresára"
 
-#: src/mainwindow.c:652
+#: src/mainwindow.c:660
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy"
+msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy"
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:661
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy/z _prieèinka..."
+msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy/z _priečinka..."
 
-#: src/mainwindow.c:655
+#: src/mainwindow.c:663
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy/zo _správ..."
+msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy/zo _správ..."
 
-#: src/mainwindow.c:658
+#: src/mainwindow.c:666
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
-msgstr "/_Nástroje/_Filtrova» správy"
+msgstr "/_Nástroje/_Filtrovať správy"
 
-#: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:264
+#: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:266
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra"
 
-#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:266
+#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:268
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/_Automaticky"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/_Automaticky"
 
-#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:268
+#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:270
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa _odosielateµa"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _odosielateľa"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:270
+#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:272
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa _príjemcu"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _príjemcu"
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:272
+#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:274
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa p_redmetu"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa p_redmetu"
+
+#: src/mainwindow.c:676
+msgid "/_Tools/_Create processing rule"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania"
+
+#: src/mainwindow.c:677
+msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/_Automaticky"
+
+#: src/mainwindow.c:679
+msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _odosielateľa"
+
+#: src/mainwindow.c:681
+msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _príjemcu"
 
-#: src/mainwindow.c:671
+#: src/mainwindow.c:683
+msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa p_redmetu"
+
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/_Nástroje/Zmaza» du_plikátne správy"
+msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy"
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/_Nástroje/V_ykona»"
+msgstr "/_Nástroje/V_ykonať"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:694
 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
-msgstr "/_Nástroje/SSL certi_fikáty..."
+msgstr "/_Nástroje/SSL certi_fikáty..."
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:698
 msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamu"
+msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamu"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/Nastav_enia"
 
-#: src/mainwindow.c:684
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/Nastav_enia/_Zmeni» aktívne konto"
+msgstr "/Nastav_enia/_Zmeniť aktívne konto"
 
-#: src/mainwindow.c:686
+#: src/mainwindow.c:703
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/Nastav_enia/Nastavenia aktívneho _konta..."
+msgstr "/Nastav_enia/Nastavenia aktívneho _konta..."
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/Nastav_enia/Vytvori» _nové konto..."
+msgstr "/Nastav_enia/Vytvoriť _nové konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/Nastav_enia/_Upravi» kontá..."
+msgstr "/Nastav_enia/_Upraviť kontá..."
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/Nastav_enia/---"
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/Nastav_enia/_V¹eobecné nastavenia..."
+msgstr "/Nastav_enia/_Všeobecné nastavenia..."
+
+#: src/mainwindow.c:712
+msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
+msgstr "/Nastav_enia/Úvodné _spracúvanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:695
-msgid "/_Configuration/_Scoring..."
-msgstr "/Nastav_enia/_Hodnotenie..."
+#: src/mainwindow.c:714
+msgid "/_Configuration/Post-processing..."
+msgstr "/Nastav_enia/_Dodatočné spracúvanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:716
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/Nastav_enia/_Filtrovanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:699
+#: src/mainwindow.c:718
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/Nastav_enia/©_ablóny..."
+msgstr "/Nastav_enia/Š_ablóny..."
 
-#: src/mainwindow.c:700
+#: src/mainwindow.c:719
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/Nastav_enia/_Akcie..."
 
-#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:720
 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
-msgstr "/Nastav_enia/Ï_al¹ie nastavenia..."
+msgstr "/Nastav_enia/Ď_alšie nastavenia..."
 
-#: src/mainwindow.c:702
+#: src/mainwindow.c:721
 msgid "/_Configuration/Plugins..."
 msgstr "/Nastav_enia/_Pluginy..."
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
-msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (lokálny)"
+msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (lokálny)"
 
-#: src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (WWW)"
+msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (WWW)"
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
-msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (lokálne)"
+msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (lokálne)"
 
-#: src/mainwindow.c:709
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (WWW)"
+msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (WWW)"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:730
 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
-msgstr "/Nápo_veda/_Claws FAQ (WWW)"
+msgstr "/Nápo_veda/_Claws FAQ (WWW)"
 
-#: src/mainwindow.c:713
+#: src/mainwindow.c:732
 msgid "/_Help/---"
-msgstr "/Nápo_veda/---"
+msgstr "/Nápo_veda/---"
 
-#: src/mainwindow.c:832
-msgid "Go offline"
-msgstr "Pracova» offline"
+#: src/mainwindow.c:851
+msgid "You are online. Click the icon to go offline"
+msgstr "Ste pripojený. Kliknite na ikonu ak sa chcete odpojiť"
 
-#: src/mainwindow.c:836
-msgid "Go online"
-msgstr "Pracova» online"
+#: src/mainwindow.c:855
+msgid "You are offline. Click the icon to go online"
+msgstr "Ste odpojený. Kliknite na ikonu ak sa chcete pripojiť"
 
-#: src/mainwindow.c:852
+#: src/mainwindow.c:872
 msgid "Select account"
-msgstr "Zvoli» konto"
+msgstr "Zvoliť konto"
 
-#: src/mainwindow.c:1178 src/mainwindow.c:1195 src/prefs_folder_item.c:378
+#: src/mainwindow.c:1204 src/mainwindow.c:1221 src/prefs_folder_item.c:407
 msgid "Untitled"
-msgstr "Bez názvu"
+msgstr "Bez názvu"
 
-#: src/mainwindow.c:1196
+#: src/mainwindow.c:1222
 msgid "none"
-msgstr "¾iadny"
+msgstr "žiadny"
 
-#: src/mainwindow.c:1436
+#: src/mainwindow.c:1462
 msgid "Empty trash"
-msgstr "Vyprázdni» kô¹"
+msgstr "Vyprázdniť kôš"
 
-#: src/mainwindow.c:1437
+#: src/mainwindow.c:1463
 msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "Zmaza» v¹etky správy v ko¹i?"
+msgstr "Zmazať všetky správy v koši?"
 
-#: src/mainwindow.c:1455
+#: src/mainwindow.c:1481
 msgid "Add mailbox"
-msgstr "Prida» mailbox"
+msgstr "Pridať mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:1456
+#: src/mainwindow.c:1482
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
 "Zadajte umiestnenie mailboxu.\n"
-"Ak zadáte existujúci mailbox, bude\n"
-"automaticky prehµadaný."
+"Ak zadáte existujúci mailbox, bude\n"
+"automaticky prehľadaný."
 
-#: src/mainwindow.c:1462 src/mainwindow.c:1498
+#: src/mainwindow.c:1488
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr "Mailbox '%s' u¾ existuje."
+msgstr "Mailbox '%s' už existuje."
 
-#: src/mainwindow.c:1467 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1493 src/setup.c:58
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:1472 src/setup.c:61
+#: src/mainwindow.c:1498 src/setup.c:62
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
 "there."
 msgstr ""
-"Nepodarilo sa vytvori» mailbox.\n"
-"Pravdepodobne u¾ niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte práva na "
+"Nepodarilo sa vytvoriť mailbox.\n"
+"Pravdepodobne už niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte práva na "
 "zapisovanie."
 
-#: src/mainwindow.c:1491
-msgid "Add mbox mailbox"
-msgstr "Prida» schránku mbox"
-
-#: src/mainwindow.c:1492
-msgid "Input the location of mailbox."
-msgstr "Zadajte umiestnenie schránky."
-
-#: src/mainwindow.c:1508
-msgid "Creation of the mailbox failed."
-msgstr "Nepodarilo sa vytvori» schránku."
-
-#: src/mainwindow.c:1824
+#: src/mainwindow.c:1817
 msgid "Sylpheed - Folder View"
-msgstr "Sylpheed - Zobrazenie prieèinku"
+msgstr "Sylpheed - Zobrazenie priečinku"
 
-#: src/mainwindow.c:1845 src/messageview.c:380
+#: src/mainwindow.c:1838 src/messageview.c:378
 msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr "Sylpheed - Zobrazenie správy"
+msgstr "Sylpheed - Zobrazenie správy"
 
 #: src/mainwindow.c:2222
 msgid "Exit"
-msgstr "Ukonèi»"
+msgstr "Ukončiť"
 
 #: src/mainwindow.c:2222
 msgid "Exit this program?"
-msgstr "Ukonèi» program"
+msgstr "Ukončiť program"
+
+#: src/mainwindow.c:2716 src/summaryview.c:4046
+msgid "Processing rules to apply before folder rules"
+msgstr "Pravidlá spracúvania použité pred pravidlami priečinkov"
 
-#: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
-#: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
+#: src/mainwindow.c:2724
+msgid "Processing rules to apply after folder rules"
+msgstr "Pravidlá spracúvania použité po pravidlách priečinkov"
+
+#: src/mainwindow.c:2732 src/summaryview.c:4055
+msgid "Filtering configuration"
+msgstr "Nastavenie filtrovania"
+
+#: src/matcher.c:1178 src/matcher.c:1179 src/matcher.c:1180 src/matcher.c:1181
+#: src/matcher.c:1182 src/matcher.c:1183 src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1185
 msgid "(none)"
-msgstr "(¾iadna)"
+msgstr "(žiadna)"
 
 #: src/message_search.c:88
 msgid "Find in current message"
-msgstr "Nájdi v súèasnej správe"
+msgstr "Nájdi v súčasnej správe"
 
 #: src/message_search.c:106
 msgid "Find text:"
-msgstr "Nájdi text:"
+msgstr "Nájdi text:"
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:183
 msgid "Case sensitive"
-msgstr "Zále¾í na veµkosti písmen"
+msgstr "Záleží na veľkosti písmen"
 
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:189
 msgid "Backward search"
-msgstr "Hµada» dozadu"
+msgstr "Hľadať dozadu"
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:317
 msgid "Search failed"
-msgstr "Hµadanie sa nepodarilo"
+msgstr "Hľadanie sa nepodarilo"
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:318
 msgid "Search string not found."
-msgstr "Hµadaný re»azec sa nena¹iel."
+msgstr "Hľadaný reťazec sa nenašiel."
 
 #: src/message_search.c:191
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "Dosiahnutý zaèiatok správy; pokraèova» z konca?"
+msgstr "Dosiahnutý začiatok správy; pokračovať z konca?"
 
 #: src/message_search.c:194
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "Dosiahnutý koniec správy; pokraèova» od zaèiatku?"
+msgstr "Dosiahnutý koniec správy; pokračovať od začiatku?"
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:327
 msgid "Search finished"
-msgstr "Hµadanie dokonèené"
+msgstr "Hľadanie dokončené"
 
-#: src/messageview.c:238
+#: src/messageview.c:240
 msgid "/_View/Show all _header"
-msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» v¹etky _hlavièky"
+msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť všetky _hlavičky"
 
-#: src/messageview.c:241
+#: src/messageview.c:243
 msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novú správu"
+msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
 
-#: src/messageview.c:253
+#: src/messageview.c:255
 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
-msgstr "/Sp_ráva/Posla» ako p_rílohu"
+msgstr "/Sp_ráva/Poslať ako p_rílohu"
 
-#: src/messageview.c:255
+#: src/messageview.c:257
 msgid "/_Message/Redirec_t"
-msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerova»"
+msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
+
+#: src/messageview.c:276
+msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/_Automaticky"
+
+#: src/messageview.c:278
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _odosielateľa"
 
-#: src/messageview.c:477
+#: src/messageview.c:280
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _príjemcu"
+
+#: src/messageview.c:282
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
+msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa p_redmetu"
+
+#: src/messageview.c:476
 msgid "<No Return-Path found>"
-msgstr "<nebola nájdená hlavièka Return-Path>"
+msgstr "<nebola nájdená hlavička Return-Path>"
 
-#: src/messageview.c:485
+#: src/messageview.c:484
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
@@ -4193,204 +4561,218 @@ msgid ""
 "Return path: %s\n"
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
-"Oznamovacia adresa, na ktorú sa má odosla» potvrdenie o prijatí\n"
-"sa nezhoduje s návratovou cestou:\n"
+"Oznamovacia adresa, na ktorú sa má odoslať potvrdenie o prijatí\n"
+"sa nezhoduje s návratovou cestou:\n"
 "Oznamovacia adresa: %s\n"
-"Návratová cesta: %s\n"
-"Doporuèuje sa neodosla» potvrdenie."
+"Návratová cesta: %s\n"
+"Doporučuje sa neodoslať potvrdenie."
 
-#: src/messageview.c:493
+#: src/messageview.c:492
 msgid "+Don't Send"
-msgstr "+Neodosla»"
+msgstr "+Neodoslať"
 
-#: src/messageview.c:503
+#: src/messageview.c:502
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
 "officially addressed to you.\n"
 "Receipt notification cancelled."
 msgstr ""
-"Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme,\n"
-"ale podµa jej hlavièiek 'To:' a 'Cc:' nebola oficiálne adresovaná\n"
-"vám. Odosielanie potvrdenia o prijatí bolo zru¹ené."
+"Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme,\n"
+"ale podľa jej hlavičiek 'To:' a 'Cc:' nebola oficiálne adresovaná\n"
+"vám. Odosielanie potvrdenia o prijatí bolo zrušené."
 
-#: src/messageview.c:893 src/mimeview.c:986 src/mimeview.c:1074
-#: src/summaryview.c:3426
+#: src/messageview.c:901 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:1076
+#: src/summaryview.c:3448
 msgid "Save as"
-msgstr "Ulo¾i» ako"
+msgstr "Uložiť ako"
 
-#: src/messageview.c:898 src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
-#: src/summaryview.c:3431
+#: src/messageview.c:906 src/mimeview.c:1018 src/mimeview.c:1082
+#: src/summaryview.c:3453
 msgid "Overwrite"
-msgstr "Prepísa»"
+msgstr "Prepísať"
 
-#: src/messageview.c:899
+#: src/messageview.c:907
 msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Prepísa» existujúci súbor?"
+msgstr "Prepísať existujúci súbor?"
 
-#: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3439 src/summaryview.c:3443
-#: src/summaryview.c:3460
+#: src/messageview.c:914 src/summaryview.c:3461 src/summaryview.c:3465
+#: src/summaryview.c:3482
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
-msgstr "Nemô¾em ulo¾i» súbor '%s'."
+msgstr "Nemôžem uložiť súbor '%s'."
 
-#: src/messageview.c:972
+#: src/messageview.c:979
 msgid "This message asks for a return receipt"
-msgstr "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme"
+msgstr "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme"
 
-#: src/messageview.c:973
+#: src/messageview.c:980
 msgid "Send receipt"
-msgstr "Odosla» potvrdenie"
+msgstr "Odoslať potvrdenie"
 
-#: src/messageview.c:1026
+#: src/messageview.c:1033
 msgid "Return Receipt Notification"
-msgstr "Potvrdenie o príjme"
+msgstr "Potvrdenie o príjme"
 
-#: src/messageview.c:1027
+#: src/messageview.c:1034
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
 "notification:"
 msgstr ""
-"Správa bola odoslaná na viacero va¹ich kônt.\n"
-"Prosím vyberte konto, ktoré chcete pou¾i» na odoslanie potvrdenia o príjme:"
+"Správa bola odoslaná na viacero vašich kônt.\n"
+"Prosím vyberte konto, ktoré chcete použiť na odoslanie potvrdenia o príjme:"
 
-#: src/messageview.c:1031
+#: src/messageview.c:1038
 msgid "Send Notification"
-msgstr "Odosla» potvrdenie"
+msgstr "Odoslať potvrdenie"
 
-#: src/messageview.c:1031
+#: src/messageview.c:1038
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+Storno"
 
-#: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2359 src/summaryview.c:3478
-#: src/toolbar.c:168
+#: src/messageview.c:1092 src/prefs_common.c:2348 src/summaryview.c:3500
+#: src/toolbar.c:171
 msgid "Print"
-msgstr "Tlaèi»"
+msgstr "Tlačiť"
 
-#: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3479
+#: src/messageview.c:1093 src/summaryview.c:3501
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
 "(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"Zadajte príkazový riadok tlaèe:\n"
-"('%s' bude nahradené názvom súboru)"
+"Zadajte príkazový riadok tlače:\n"
+"('%s' bude nahradené názvom súboru)"
 
-#: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3485
+#: src/messageview.c:1099 src/summaryview.c:3507
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
 "`%s'"
 msgstr ""
-"Príkazový riadok tlaèe je neplatný:\n"
+"Príkazový riadok tlače je neplatný:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/mimeview.c:150
+#: src/mh.c:360
+#, c-format
+msgid "can't copy message %s to %s\n"
+msgstr "nedá sa kopírovať správu %s do %s\n"
+
+#: src/mimeview.c:149
 msgid "/_Open"
-msgstr "/_Otvori»"
+msgstr "/_Otvoriť"
 
-#: src/mimeview.c:151
+#: src/mimeview.c:150
 msgid "/Open _with..."
-msgstr "/O_tvori» èím..."
+msgstr "/O_tvoriť čím..."
 
-#: src/mimeview.c:152
+#: src/mimeview.c:151
 msgid "/_Display as text"
-msgstr "/_Zobrazi» ako text"
+msgstr "/_Zobraziť ako text"
 
-#: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:453
+#: src/mimeview.c:152 src/summaryview.c:463
 msgid "/_Save as..."
-msgstr "/_Ulo¾i» ako..."
+msgstr "/_Uložiť ako..."
 
-#: src/mimeview.c:154
+#: src/mimeview.c:153
 msgid "/Save _all..."
-msgstr "/Ulo¾i» _v¹etky..."
-
-#: src/mimeview.c:157
-msgid "/_Check signature"
-msgstr "/Overi» _podpis"
+msgstr "/Uložiť _všetky..."
 
-#: src/mimeview.c:197
+#: src/mimeview.c:192
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/mimeview.c:365
-msgid "Right-click here to verify the signature"
-msgstr "Kliknite sem pravým tlaèítkom my¹i pre overenie podpisu"
+#: src/mimeview.c:636
+msgid "Check"
+msgstr "Overiť"
+
+#: src/mimeview.c:641 src/mimeview.c:646 src/mimeview.c:651
+msgid "Full info"
+msgstr "Plné info"
+
+#: src/mimeview.c:656
+msgid "Check again"
+msgstr "Znova overiť"
 
-#: src/mimeview.c:962 src/mimeview.c:1023 src/mimeview.c:1088
-#: src/mimeview.c:1113 src/mimeview.c:1143
+#: src/mimeview.c:946 src/mimeview.c:1025 src/mimeview.c:1090
+#: src/mimeview.c:1115 src/mimeview.c:1145
 msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Nemô¾em ulo¾i» èas» viacdielnej správy."
+msgstr "Nemôžem uložiť časť viacdielnej správy."
 
-#: src/mimeview.c:1014 src/mimeview.c:1078
+#: src/mimeview.c:973
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a directory."
+msgstr "`%s' nie je priečinok."
+
+#: src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
-msgstr "Prepísa» existujúci súbor '%s'?"
+msgstr "Prepísať existujúci súbor '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1153
+#: src/mimeview.c:1155
 msgid "Open with"
-msgstr "Otvori» èím"
+msgstr "Otvoriť čím"
 
-#: src/mimeview.c:1154
+#: src/mimeview.c:1156
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
 "(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"Zadajte príkazový riadok pre otvorenie súboru:\n"
-"('%s' bude nahradené názvom súboru)"
+"Zadajte príkazový riadok pre otvorenie súboru:\n"
+"('%s' bude nahradené názvom súboru)"
 
-#: src/news.c:205
+#: src/news.c:226
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "nadväzujem NNTP spojenie k %s:%d ...\n"
+msgstr "nadväzujem NNTP spojenie k %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:783
+#: src/news.c:807
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "nemô¾em nastavi» skupinu: %s\n"
+msgstr "nemôžem nastaviť skupinu: %s\n"
 
-#: src/news.c:793
+#: src/news.c:817
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "neplatný rozsah èlánkov: %d - %d\n"
+msgstr "neplatný rozsah článkov: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:814
+#: src/news.c:838
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr "pri prijímaní %s sa vyskytla chyba.\n"
+msgstr "pri prijímaní %s sa vyskytla chyba.\n"
 
-#: src/news.c:831
+#: src/news.c:855
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr "prijímam xover %d v %s...\n"
+msgstr "prijímam xover %d v %s...\n"
 
-#: src/news.c:834 src/news.c:903
+#: src/news.c:858 src/news.c:927
 msgid "can't get xover\n"
-msgstr "nemô¾em prija» xover\n"
+msgstr "nemôžem prijať xover\n"
 
-#: src/news.c:839 src/news.c:909
+#: src/news.c:863 src/news.c:933
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "pri prijímaní xover sa vyskytla chyba.\n"
+msgstr "pri prijímaní xover sa vyskytla chyba.\n"
 
-#: src/news.c:845 src/news.c:922
+#: src/news.c:869 src/news.c:946
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "neplatný xover riadok: %s\n"
+msgstr "neplatný xover riadok: %s\n"
 
-#: src/news.c:859 src/news.c:873 src/news.c:940 src/news.c:970
+#: src/news.c:883 src/news.c:897 src/news.c:964 src/news.c:994
 msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "nemô¾em prija» xhdr\n"
+msgstr "nemôžem prijať xhdr\n"
 
-#: src/news.c:864 src/news.c:878 src/news.c:948 src/news.c:978
+#: src/news.c:888 src/news.c:902 src/news.c:972 src/news.c:1002
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "pri prijímaní xhdr sa vyskytla chyba.\n"
+msgstr "pri prijímaní xhdr sa vyskytla chyba.\n"
 
-#: src/news.c:900
+#: src/news.c:924
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "prijímam xover %d - %d v %s...\n"
+msgstr "prijímam xover %d - %d v %s...\n"
 
 #: src/passphrase.c:85
 msgid "Passphrase"
@@ -4398,7 +4780,7 @@ msgstr "Heslo"
 
 #: src/passphrase.c:253
 msgid "[no user id]"
-msgstr "[¾iadny user id]"
+msgstr "[žiadny user id]"
 
 #: src/passphrase.c:257
 #, c-format
@@ -4408,7 +4790,7 @@ msgid ""
 "  %.*s  \n"
 "(%.*s)\n"
 msgstr ""
-"%sProsím zadajte heslo pre:\n"
+"%sProsím zadajte heslo pre:\n"
 "\n"
 "  %.*s  \n"
 "(%.*s)\n"
@@ -4418,17 +4800,17 @@ msgid ""
 "Bad passphrase! Try again...\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Neplatné heslo! Skúste znova...\n"
+"Neplatné heslo! Skúste znova...\n"
 "\n"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:230
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:224
 msgid "Clam AntiVirus"
 msgstr "Clam AntiVirus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:235
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:229
 msgid ""
-"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
-"received from a POP account.\n"
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
+"an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
 "\n"
 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
 "saved in a specially designated folder.\n"
@@ -4437,28 +4819,28 @@ msgid ""
 "moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
-"Tento plugin pou¾íva Clam AntiVirus pre kontrolu v¹etkých príloh v správach "
-"prijatých z POP kônt.\n"
+"Tento plugin používa Clam AntiVirus pre kontrolu všetkých príloh v správach "
+"prijatých z IMAP, POP alebo lokálnych kônt.\n"
 "\n"
-"Ak je v nejakej prílohe zistený vírus, mô¾e by» zmazaná alebo ulo¾ená do "
-"urèeného prieèinku.\n"
+"Ak je v nejakej prílohe zistený vírus, môže byť zmazaná alebo uložená do "
+"určeného priečinku.\n"
 "\n"
-"Tento plugin obsahuje iba samotnú funkènos» pre kontrolovanie a mazanie, "
-"príp. presúvanie po¹ty. Doporuèuje sa naèíta» aj plugin pre konfiguraèné "
-"rozhranie GTK+, inak budete musie» napísa» konfiguraèné súbory pluginu "
-"ruène.\n"
+"Tento plugin obsahuje iba samotnú funkčnosť pre kontrolovanie a mazanie, "
+"príp. presúvanie pošty. Doporučuje sa načítať aj plugin pre konfiguračné "
+"rozhranie GTK+, inak budete musieť napísať konfiguračné súbory pluginu "
+"ručne.\n"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
 msgid "Enable virus scanning"
-msgstr "Povoli» antivírusové testy"
+msgstr "Povoliť antivírusové testy"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
 msgid "Scan archive contents"
-msgstr "Testova» obsah archívov"
+msgstr "Testovať obsah archívov"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
 msgid "Maximum attachment size"
-msgstr "Maximálna veµkos» prílohy"
+msgstr "Maximálna veľkosť prílohy"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
 msgid "MB"
@@ -4466,16 +4848,16 @@ msgstr "MB"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
 msgid "Save infected messages"
-msgstr "Ulo¾i» nakazené správy"
+msgstr "Uložiť nakazené správy"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
 msgid "Save folder"
-msgstr "Ulo¾i» prieèinok"
+msgstr "Uložiť priečinok"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
-msgstr "Nechajte prázdne, ak chcete pou¾i» implicitný prieèinok ko¹a"
+msgstr "Nechajte prázdne, ak chcete použiť implicitný priečinok koša"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
 msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
@@ -4498,16 +4880,16 @@ msgid ""
 "mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
 "mail will be saved.\n"
 msgstr ""
-"Tento plugin poskytuje grafické rozhranie pre nastavovanie pluginu\n"
+"Tento plugin poskytuje grafické rozhranie pre nastavovanie pluginu\n"
 "Clam AntiVirus.\n"
 "\n"
-"Nastavenia nájdete v menu Ïal¹ie nastavenia pod polo¾kou Filtrovanie/ Clam "
+"Nastavenia nájdete v menu Ä\8ealÅ¡ie nastavenia pod položkou Filtrovanie/ Clam "
 "AntiVirus.\n"
 "\n"
-"S týmto pluginom mô¾ete testova» správy, obsah archívov, nastavova» "
-"maximálnu veµkos» testovaných príloh (ak bude príloha väè¹ia, nebude "
-"otestovaná), zvoli» si, èi nakazenú po¹tu prija» (prednastavené) a vybra» "
-"prieèinok, kde bude ulo¾ená.\n"
+"S týmto pluginom môžete testovať správy, obsah archívov, nastavovať "
+"maximálnu veľkosť testovaných príloh (ak bude príloha väčšia, nebude "
+"otestovaná), zvoliť si, či nakazenú poštu prijať (prednastavené) a vybrať "
+"priečinok, kde bude uložená.\n"
 
 #: src/plugins/demo/demo.c:71
 msgid "Demo"
@@ -4520,94 +4902,98 @@ msgid ""
 "\n"
 "It is not really useful"
 msgstr ""
-"Tento plugin je len demon¹tráciou ako písa» pluginy pre Sylpheed. "
-"Nain¹taluje hook pre nový logový výstup a vypí¹e ho na ¹tandardný výstup.\n"
+"Tento plugin je len demonštráciou ako písať pluginy pre Sylpheed. "
+"Nainštaluje hook pre nový logový výstup a vypíše ho na štandardný výstup.\n"
 "\n"
-"Nie je u¾itoèný"
+"Nie je užitočný"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
 msgid "Do not load remote links in mails"
-msgstr "Nenasledova» vzdialené linky v správach"
+msgstr "Nenasledovať vzdialené linky v správach"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr "Ekvivalent voµby '--local' pre Dillo"
+msgstr "Ekvivalent voľby '--local' pre Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
-msgstr "Vzdialené linky mô¾ete nasledova» znovunaèítaním stránky"
+msgstr "Vzdialené linky môžete nasledovať znovunačítaním stránky"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
 msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr "Celoobrazovkový re¾im (skry» ovládacie prvky)"
+msgstr "Celoobrazovkový režim (skryť ovládacie prvky)"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:128
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr "Ekvivalent voµby '--fullwindow' pre Dillo"
+msgstr "Ekvivalent voľby '--fullwindow' pre Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
 msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr "Prehliadaè HTML Dillo"
+msgstr "Prehliadač HTML Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
-msgstr "Tento plugin zobrazuje po¹tu vo formáte HTML pomocou prehliadaèa Dillo."
+msgstr "Tento plugin zobrazuje poštu vo formáte HTML pomocou prehliadača Dillo."
 
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:56
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:58
 msgid "Image Viewer"
-msgstr "Prezeraè obrázkov"
+msgstr "Prezerač obrázkov"
 
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:61
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:63
 msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
 msgstr ""
-"Tento plugin pou¾íva buï gdk-pixbuf alebo imlib pre zobrazenie prilo¾ených "
-"obrázkov."
+"Tento plugin používa buď gdk-pixbuf alebo imlib pre zobrazenie priložených "
+"obrázkov."
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:316
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:337
 msgid "Filename:"
-msgstr "Názov súboru:"
+msgstr "Názov súboru:"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:323
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
 msgid "Filesize:"
-msgstr "Veµkos» súboru:"
+msgstr "Veľkosť súboru:"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:365
 msgid "Load Image"
-msgstr "Naèíta» obrázok"
+msgstr "Načítať obrázok"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:350
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:371
 msgid "Content-Type:"
 msgstr "Content-Type:"
 
 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
 msgid "Automatically display attached images"
-msgstr "Automaticky zobrazi» prilo¾ené obrázky"
+msgstr "Automaticky zobraziť priložené obrázky"
 
 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
-msgid "Resize attached images"
-msgstr "Prispôsobi» veµkos» prilo¾ených obrázkov"
+msgid ""
+"Resize attached images by default\n"
+"(Clicking image toggles scaling)"
+msgstr ""
+"Implicitne prispôsobiť veľkosť obrázkových príloh\n"
+"(Kliknuti na obrázok zapína/vypína zmenu)"
 
 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
 msgid "MathML Viewer"
-msgstr "Prezeraè MathML"
+msgstr "Prezerač MathML"
 
 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
 msgid ""
 "This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
 "(Content-Type: text/mathml)"
 msgstr ""
-"Tento plugin pou¾íva widget GtkMathView pre vykresµovanie príloh MathML "
+"Tento plugin používa widget GtkMathView pre vykresľovanie príloh MathML "
 "(Content-Type: text/mathml)"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:288
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:309
 msgid "SpamAssassin"
 msgstr "SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:293
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:314
 msgid ""
-"This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
-"spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
-"(spamd) running somewhere.\n"
+"This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
+"account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
+"Server (spamd) running somewhere.\n"
 "\n"
 "When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
 "special folder.\n"
@@ -4616,102 +5002,119 @@ msgid ""
 "moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
 "otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
-"Tento plugin vytriedi nevy¾iadanú po¹tu (spam) z po¹ty prijatej z POP kônt. "
-"Budete potrebova» be¾iaci server SpamAssassinu (spamd).\n"
+"Tento plugin vytriedi nevyžiadanú poštu (spam) z pošty prijatej z IMAP, "
+"POP alebo lokálnych kônt. Budete potrebovať bežiaci server "
+"SpamAssassinu (spamd).\n"
 "\n"
-"Ak je správa identifikovaná ako spam, mô¾e by» zmazaná alebo ulo¾ená do "
-"urèeného prieèinku.\n"
+"Ak je správa identifikovaná ako spam, môže byť zmazaná alebo uložená do "
+"určeného priečinku.\n"
 "\n"
-"Tento plugin obsahuje iba samotnú funkènos» pre kontrolovanie a mazanie, "
-"príp. presúvanie po¹ty. Doporuèuje sa naèíta» aj plugin pre konfiguraèné "
-"rozhranie GTK+, inak budete musie» napísa» konfiguraèné súbory pluginu "
-"ruène.\n"
+"Tento plugin obsahuje iba samotnú funkčnosť pre kontrolovanie a mazanie, "
+"príp. presúvanie pošty. Doporučuje sa načítať aj plugin pre konfiguračné "
+"rozhranie GTK+, inak budete musieť napísať konfiguračné súbory pluginu "
+"ručne.\n"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:76
+msgid "Disabled"
+msgstr "Vypnutý"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:77
+msgid "Localhost"
+msgstr "Localhost"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:113
-msgid "Enable"
-msgstr "Povoli»"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
+msgid "TCP"
+msgstr "TCP"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:120
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
+msgid "Unix Socket"
+msgstr "Unixový soket"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
+msgid "Transport"
+msgstr "Prenos"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:183
 msgid "spamd "
 msgstr "spamd "
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:137
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:220
 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
-msgstr "Názov hostiteµa alebo IP adresa servera spamd"
+msgstr "Názov hostiteľa alebo IP adresa servera spamd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:140
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
 msgid ":"
 msgstr ":"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:150
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:233
 msgid "Port of spamd server"
-msgstr "Por serveru spamd"
+msgstr "Port serveru spamd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:160
-msgid "Enable SpamAssassin filtering"
-msgstr "Povoli» filtrovanie cez SpamAssassin"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
+msgid "Path of Unix socket"
+msgstr "Cesta k unixovému soketu"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:243
+msgid "Timeout"
+msgstr "Timeout"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
+msgid ""
+"Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
+"be aborted and the message will be handled as not spam."
+msgstr ""
+"Maximálny čas povolený pre test na spam. Po uplynutí tejto doby bude test  "
+"prerušený a správa bude doručená ako nie spam."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
+msgid "s"
+msgstr "s"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:162
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:274
 msgid "Save Spam"
-msgstr "Ulo¾i» spam"
+msgstr "Uložiť spam"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
 msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
-msgstr "Ulo¾i» správy identifikované ako spam do prieèinku"
+msgstr "Uložiť správy identifikované ako spam do priečinku"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:304
+msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
+msgstr "Maximálna veľkosť testovanej správy"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:179
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
+msgid "kB"
+msgstr "kB"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
 msgid "Save Folder"
-msgstr "Prieèinok pre ukladanie"
+msgstr "Priečinok pre ukladanie"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:194
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
 msgid ""
 "Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
 "folder"
 msgstr ""
-"Prieèinok kde bude ulo¾ený spam. Nechajte prázdne, ak chcete pou¾i» "
-"implicitný prieèinok ko¹a"
+"Priečinok kde bude uložený spam. Nechajte prázdne, ak chcete použiť "
+"implicitný priečinok koša"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:197
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
 msgid "..."
 msgstr "..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:203
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:339
 msgid "Maximum Size"
-msgstr "Maximálna veµkos»"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
-msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
-msgstr "Maximálna veµkos» testovanej správy"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:227
-msgid "kB"
-msgstr "kB"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:234
-msgid "Timeout"
-msgstr "Timeout"
+msgstr "Maximálna veľkosť"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:241
-msgid "s"
-msgstr "s"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:261
-msgid ""
-"Maximum time allowed for the spam check. After the time the check will be "
-"aborted and the message delivered as none spam."
-msgstr ""
-"Maximálny èas povolený pre test na spam. Po uplynutí tejto doby bude test "
-"preru¹ený a správa bude doruèená ako nie spam."
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:453
 msgid "Filtering/SpamAssassin"
 msgstr "Filtrovanie/SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:474
 msgid "SpamAssassin GTK"
 msgstr "SpamAssassin GTK"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:373
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:479
 msgid ""
 "This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
 "\n"
@@ -4724,16 +5127,16 @@ msgid ""
 "should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
 "be saved.\n"
 msgstr ""
-"Tento plugin poskytuje grafické rozhranie pre nastavenie pluginu "
+"Tento plugin poskytuje grafické rozhranie pre nastavenie pluginu "
 "SpamAssassin.\n"
 "\n"
-"Nastavenia nájdete v menu Ïal¹ie nastavenia pod polo¾kou Filtrovanie/ "
+"Nastavenia nájdete v menu Ä\8ealÅ¡ie nastavenia pod položkou Filtrovanie/ "
 "SpamAssassin.\n"
 "\n"
-"Tento plugin umo¾òuje filtrovanie, zmenu hostname a portu serveru "
-"SpamAssassinu, nastavi» maximálnu veµkos» správy (ak bude správa väè¹ia, "
-"nebude testovaná), urèi» èi bude spam prijatý (prednastavené) a zvoli» "
-"prieèinok kam bude ulo¾ený.\n"
+"Tento plugin umožňuje filtrovanie, zmenu hostname a portu serveru "
+"SpamAssassinu, nastaviť maximálnu veľkosť správy (ak bude správa väčšia, "
+"nebude testovaná), určiť či bude spam prijatý (prednastavené) a zvoliť "
+"priečinok kam bude uložený.\n"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
 msgid "Trayicon"
@@ -4747,20 +5150,20 @@ msgid ""
 "The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
 "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
 msgstr ""
-"Tento plugin na systémovú li¹tu umiestni ikonu ktorá ukazuje, èi máte novú "
-"alebo nepreèítanú po¹tu.\n"
+"Tento plugin na systémovú lištu umiestni ikonu ktorá ukazuje, či máte novú "
+"alebo neprečítanú poštu.\n"
 "\n"
-"Schránka na ikone je prázdna, ak nemáte nepreèítanú po¹tu, inak sa v nej "
-"vykreslí list. Podr¾anie kurzoru my¹i nad ikonou uká¾e poèet nových a "
-"nepreèítaných správ, ako aj celkový poèet správ."
+"Schránka na ikone je prázdna, ak nemáte neprečítanú poštu, inak sa v nej "
+"vykreslí list. Podržanie kurzoru myši nad ikonou ukáže počet nových a "
+"neprečítaných správ, ako aj celkový počet správ."
 
 #: src/pop.c:151
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "V pozdrave nebola nájdená vy¾adovaná APOP èasová znaèka\n"
+msgstr "V pozdrave nebola nájdená vyžadovaná APOP časová značka\n"
 
 #: src/pop.c:158
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "Chybná èasová znaèka v pozdrave\n"
+msgstr "Chybná časová značka v pozdrave\n"
 
 #: src/pop.c:184 src/pop.c:211
 msgid "POP3 protocol error\n"
@@ -4769,513 +5172,514 @@ msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
 #: src/pop.c:628
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
-msgstr "POP3: Odstraòujem starú správu %d\n"
+msgstr "POP3: Odstraňujem starú správu %d\n"
 
 #: src/pop.c:636
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr "POP3: Preskakujem správu %d (%d bajtov)\n"
+msgstr "POP3: Preskakujem správu %d (%d bajtov)\n"
 
 #: src/pop.c:667
 msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr "mailbox je zamknutý\n"
+msgstr "mailbox je zamknutý\n"
 
 #: src/pop.c:670
 msgid "session timeout\n"
-msgstr "èas spojenia vypr¹al\n"
+msgstr "čas spojenia vypršal\n"
 
 #: src/pop.c:688
 msgid "command not supported\n"
-msgstr "príkaz nie je podporovaný\n"
+msgstr "príkaz nie je podporovaný\n"
 
 #: src/pop.c:692
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
-msgstr "vyskytla sa chyba pri POP3 spojení\n"
+msgstr "vyskytla sa chyba pri POP3 spojení\n"
 
-#: src/prefs_account.c:691
+#: src/prefs_account.c:692
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Konto%d"
 
-#: src/prefs_account.c:710
+#: src/prefs_account.c:711
 msgid "Preferences for new account"
-msgstr "Nastavenie nového konta"
+msgstr "Nastavenie nového konta"
 
-#: src/prefs_account.c:715
+#: src/prefs_account.c:716
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Nastavenie konta"
 
-#: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:973
+#: src/prefs_account.c:766 src/prefs_common.c:968
 msgid "Receive"
-msgstr "Prija»"
+msgstr "Prijať"
 
-#: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:977 src/prefs_folder_item.c:546
+#: src/prefs_account.c:770 src/prefs_common.c:972 src/prefs_folder_item.c:575
 msgid "Compose"
-msgstr "Nová správa"
+msgstr "Nová správa"
 
-#: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:986
+#: src/prefs_account.c:773 src/prefs_common.c:981
 msgid "Privacy"
-msgstr "Súkromie"
+msgstr "Súkromie"
 
-#: src/prefs_account.c:776
+#: src/prefs_account.c:777
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:779
+#: src/prefs_account.c:780
 msgid "Advanced"
-msgstr "Roz¹írené"
+msgstr "Rozšírené"
 
-#: src/prefs_account.c:858
+#: src/prefs_account.c:859
 msgid "Name of account"
-msgstr "Názov konta"
+msgstr "Názov konta"
 
-#: src/prefs_account.c:867
+#: src/prefs_account.c:868
 msgid "Set as default"
-msgstr "Nastavi» ako východzie"
+msgstr "Nastaviť ako východzie"
 
-#: src/prefs_account.c:871
+#: src/prefs_account.c:872
 msgid "Personal information"
-msgstr "Osobné informácie"
+msgstr "Osobné informácie"
 
-#: src/prefs_account.c:880
+#: src/prefs_account.c:881
 msgid "Full name"
-msgstr "Celé meno"
+msgstr "Celé meno"
 
-#: src/prefs_account.c:886
+#: src/prefs_account.c:887
 msgid "Mail address"
-msgstr "E-mailová adresa"
+msgstr "E-mailová adresa"
 
-#: src/prefs_account.c:892
+#: src/prefs_account.c:893
 msgid "Organization"
-msgstr "Organizácia"
+msgstr "Organizácia"
 
-#: src/prefs_account.c:916
+#: src/prefs_account.c:917
 msgid "Server information"
-msgstr "Informácie o serveri"
+msgstr "Informácie o serveri"
 
-#: src/prefs_account.c:937
+#: src/prefs_account.c:938
 msgid "POP3 (normal)"
-msgstr "POP3 (obyèajné)"
+msgstr "POP3 (obyčajné)"
 
-#: src/prefs_account.c:939
+#: src/prefs_account.c:940
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr "POP3 (APOP auth)"
 
-#: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
+#: src/prefs_account.c:942 src/prefs_account.c:1272 src/prefs_account.c:1866
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:943
+#: src/prefs_account.c:944
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:945
+#: src/prefs_account.c:946
 msgid "None (local)"
-msgstr "®iadne (lokálne)"
+msgstr "Žiadne (lokálne)"
 
-#: src/prefs_account.c:965
+#: src/prefs_account.c:966
 msgid "This server requires authentication"
-msgstr "Tento server vy¾aduje autentizáciu"
+msgstr "Tento server vyžaduje autentizáciu"
 
-#: src/prefs_account.c:972
+#: src/prefs_account.c:973
 msgid "Authenticate on connect"
-msgstr "Autentizova» pri pripojení"
+msgstr "Autentizovať pri pripojení"
 
-#: src/prefs_account.c:1017
+#: src/prefs_account.c:1018
 msgid "News server"
 msgstr "News server"
 
-#: src/prefs_account.c:1023
+#: src/prefs_account.c:1024
 msgid "Server for receiving"
-msgstr "Server pre prijímanie"
+msgstr "Server pre prijímanie"
 
-#: src/prefs_account.c:1029
+#: src/prefs_account.c:1030
 msgid "Local mailbox"
-msgstr "Lokálna schránka"
+msgstr "Lokálna schránka"
 
-#: src/prefs_account.c:1036
+#: src/prefs_account.c:1037
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP server (odosielanie)"
 
-#: src/prefs_account.c:1044
+#: src/prefs_account.c:1045
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
-msgstr "Pou¾i» príkaz miesto SMTP serveru"
+msgstr "Použiť príkaz miesto SMTP serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:1053
+#: src/prefs_account.c:1054
 msgid "command to send mails"
-msgstr "príkaz na odosielanie po¹ty"
+msgstr "príkaz na odosielanie pošty"
 
-#: src/prefs_account.c:1060 src/prefs_account.c:1434
+#: src/prefs_account.c:1061 src/prefs_account.c:1435
 msgid "User ID"
 msgstr "Prihlasovacie meno"
 
-#: src/prefs_account.c:1066 src/prefs_account.c:1443
+#: src/prefs_account.c:1067 src/prefs_account.c:1444
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/prefs_account.c:1142 src/prefs_account.c:1848
+#: src/prefs_account.c:1143 src/prefs_account.c:1849
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1150
+#: src/prefs_account.c:1151
 msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "Vymaza» správy na serveri po ich prijatí"
+msgstr "Vymazať správy na serveri po ich prijatí"
 
-#: src/prefs_account.c:1161
+#: src/prefs_account.c:1162
 msgid "Remove after"
-msgstr "Vymaza» po"
+msgstr "Vymazať po"
 
-#: src/prefs_account.c:1170
+#: src/prefs_account.c:1171
 msgid "days"
-msgstr "dòoch"
+msgstr "dňoch"
 
-#: src/prefs_account.c:1187
+#: src/prefs_account.c:1188
 msgid "(0 days: remove immediately)"
-msgstr "(0 dní: zmaza» ihneï)"
+msgstr "(0 dní: zmazať ihneď)"
 
-#: src/prefs_account.c:1194
+#: src/prefs_account.c:1195
 msgid "Download all messages on server"
-msgstr "Prija» v¹etky správy na serveri"
+msgstr "Prijať všetky správy na serveri"
 
-#: src/prefs_account.c:1200
+#: src/prefs_account.c:1201
 msgid "Receive size limit"
-msgstr "Obmedzenie veµkosti správy pre príjem"
+msgstr "Obmedzenie veľkosti správy pre príjem"
 
-#: src/prefs_account.c:1207
+#: src/prefs_account.c:1208
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1219
+#: src/prefs_account.c:1220
 msgid "Default inbox"
-msgstr "Východzí inbox"
+msgstr "Východzí inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1242
+#: src/prefs_account.c:1243
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
-msgstr "(Nefiltrované správy budú umiestnené v tomto prieèinku)"
+msgstr "(Nefiltrované správy budú umiestnené v tomto priečinku)"
 
-#: src/prefs_account.c:1247
+#: src/prefs_account.c:1248
 msgid "Maximum number of articles to download"
-msgstr "Maximálny poèet príspevkov na stiahnutie"
+msgstr "Maximálny počet príspevkov na stiahnutie"
 
-#: src/prefs_account.c:1266
+#: src/prefs_account.c:1267
 msgid "unlimited if 0 is specified"
-msgstr "0 pre neobmedzený poèet"
+msgstr "0 pre neobmedzený počet"
 
-#: src/prefs_account.c:1282 src/prefs_account.c:1405
+#: src/prefs_account.c:1283 src/prefs_account.c:1406
 msgid "Authentication method"
-msgstr "Metóda autentizácie"
+msgstr "Metóda autentizácie"
 
-#: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1336
+#: src/prefs_account.c:1293 src/prefs_account.c:1416 src/prefs_common.c:1331
 msgid "Automatic"
-msgstr "Automatická"
+msgstr "Automatická"
 
-#: src/prefs_account.c:1299
+#: src/prefs_account.c:1300
 msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "Filtrova» správy pri prijatí"
+msgstr "Filtrovať správy pri prijatí"
 
-#: src/prefs_account.c:1303
+#: src/prefs_account.c:1304
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr "Pri voµbe 'Prija» v¹etko' prija» správy aj pre toto konto"
+msgstr "Pri voľbe 'Prijať všetko' prijať správy aj pre toto konto"
 
-#: src/prefs_account.c:1362
+#: src/prefs_account.c:1363
 msgid "Add Date"
-msgstr "Prida» dátum"
+msgstr "Pridať dátum"
 
-#: src/prefs_account.c:1363
-msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "Generova» Message-ID"
+#: src/prefs_account.c:1364
+msgid "Generate Message-Id"
+msgstr "Generovať Message-Id"
 
-#: src/prefs_account.c:1370
+#: src/prefs_account.c:1371
 msgid "Add user-defined header"
-msgstr "Prida» u¾ivateµom definované hlavièky"
+msgstr "Pridať uživateľom definované hlavičky"
 
-#: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:1895 src/prefs_common.c:1920
+#: src/prefs_account.c:1373 src/prefs_common.c:1890 src/prefs_common.c:1915
 msgid " Edit... "
-msgstr " Upresni»... "
+msgstr " Upresniť... "
 
-#: src/prefs_account.c:1382
+#: src/prefs_account.c:1383
 msgid "Authentication"
-msgstr "Autentizácia"
+msgstr "Autentizácia"
 
-#: src/prefs_account.c:1390
+#: src/prefs_account.c:1391
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr "SMTP Autentizácia (SMTP AUTH)"
+msgstr "SMTP Autentizácia (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1465
+#: src/prefs_account.c:1466
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
 msgstr ""
-"Ak necháte tieto polia prázdne, bude pou¾ité to isté\n"
-"prihlasovacie meno a heslo ako pri prijímaní."
+"Ak necháte tieto polia prázdne, bude použité to isté\n"
+"prihlasovacie meno a heslo ako pri prijímaní."
 
-#: src/prefs_account.c:1474
+#: src/prefs_account.c:1475
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Autentizova» cez POP3 pred odosielaním"
+msgstr "Autentizovať cez POP3 pred odosielaním"
 
-#: src/prefs_account.c:1489
+#: src/prefs_account.c:1490
 msgid "POP authentication timeout: "
-msgstr "Èasový limit pre POP autentizáciu: "
+msgstr "Časový limit pre POP autentizáciu: "
 
-#: src/prefs_account.c:1498
+#: src/prefs_account.c:1499
 msgid "minutes"
-msgstr "minút"
+msgstr "minút"
 
-#: src/prefs_account.c:1545 src/prefs_account.c:1590 src/toolbar.c:419
+#: src/prefs_account.c:1546 src/prefs_account.c:1591 src/toolbar.c:427
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1553
+#: src/prefs_account.c:1554
 msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Vlo¾i» podpis automaticky"
+msgstr "Vložiť podpis automaticky"
 
-#: src/prefs_account.c:1558
+#: src/prefs_account.c:1559
 msgid "Signature separator"
-msgstr "Oddeµovaè podpisu"
+msgstr "Oddeľovač podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:1580
+#: src/prefs_account.c:1581
 msgid "Command output"
-msgstr "Výstup príkazu"
+msgstr "Výstup príkazu"
 
-#: src/prefs_account.c:1598
+#: src/prefs_account.c:1599
 msgid "Automatically set the following addresses"
-msgstr "Automaticky nastavi» nasledujúce adresy"
+msgstr "Automaticky nastaviť nasledujúce adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1710
-#: src/quote_fmt.c:49
+#: src/prefs_account.c:1608 src/prefs_filtering_action.c:1116
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1714 src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
-msgstr "Kópia"
+msgstr "Kópia"
 
-#: src/prefs_account.c:1620
+#: src/prefs_account.c:1621
 msgid "Bcc"
-msgstr "Slepá kópia"
+msgstr "Slepá kópia"
 
-#: src/prefs_account.c:1633
+#: src/prefs_account.c:1634
 msgid "Reply-To"
-msgstr "Odpoveda» komu"
+msgstr "Odpovedať komu"
 
-#: src/prefs_account.c:1688
+#: src/prefs_account.c:1689
 msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "Implicitne za¹ifrova» správu"
+msgstr "Implicitne zašifrovať správu"
 
-#: src/prefs_account.c:1690
+#: src/prefs_account.c:1691
 msgid "Sign message by default"
-msgstr "Implicitne podpísa» správu"
+msgstr "Implicitne podpísať správu"
 
-#: src/prefs_account.c:1692
+#: src/prefs_account.c:1693
 msgid "Default mode"
-msgstr "©tandardný re¾im"
+msgstr "Å tandardný režim"
 
-#: src/prefs_account.c:1700
+#: src/prefs_account.c:1701
 msgid "Use PGP/MIME"
-msgstr "Pou¾íva» PGP/MIME"
+msgstr "Používať PGP/MIME"
 
-#: src/prefs_account.c:1709
+#: src/prefs_account.c:1710
 msgid "Use Inline"
-msgstr "Pou¾íva» Inline"
+msgstr "Používať Inline"
 
-#: src/prefs_account.c:1719
+#: src/prefs_account.c:1720
 msgid "Sign key"
-msgstr "Kµúè pre podpis"
+msgstr "Kľúč pre podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1727
+#: src/prefs_account.c:1728
 msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "Pou¾i» východzí kµúè GnuPG"
+msgstr "Použiť východzí kľúč GnuPG"
 
-#: src/prefs_account.c:1736
+#: src/prefs_account.c:1737
 msgid "Select key by your email address"
-msgstr "Zvoli» kµúè podµa va¹ej emailovej adresy"
+msgstr "Zvoliť kľúč podľa vašej emailovej adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:1745
+#: src/prefs_account.c:1746
 msgid "Specify key manually"
-msgstr "Zada» kµúè ruène"
+msgstr "Zadať kľúč ručne"
 
-#: src/prefs_account.c:1761
+#: src/prefs_account.c:1762
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "User alebo key ID:"
 
-#: src/prefs_account.c:1856 src/prefs_account.c:1873 src/prefs_account.c:1889
+#: src/prefs_account.c:1857 src/prefs_account.c:1874 src/prefs_account.c:1890
 msgid "Don't use SSL"
-msgstr "Nepou¾íva» SSL"
+msgstr "Nepoužívať SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1859
+#: src/prefs_account.c:1860
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr "Pou¾i» SSL pre POP3 spojenie"
+msgstr "Použiť SSL pre POP3 spojenie"
 
-#: src/prefs_account.c:1862 src/prefs_account.c:1879 src/prefs_account.c:1913
+#: src/prefs_account.c:1863 src/prefs_account.c:1880 src/prefs_account.c:1914
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr "Pou¾i» príkaz STARTTLS pre nadviazanie SSL spojenia"
+msgstr "Použiť príkaz STARTTLS pre nadviazanie SSL spojenia"
 
-#: src/prefs_account.c:1876
+#: src/prefs_account.c:1877
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr "Pou¾i» SSL pre IMAP4 spojenie"
+msgstr "Použiť SSL pre IMAP4 spojenie"
 
-#: src/prefs_account.c:1882
+#: src/prefs_account.c:1883
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1897
+#: src/prefs_account.c:1898
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
-msgstr "Pou¾i» SSL pre NNTP spojenie"
+msgstr "Použiť SSL pre NNTP spojenie"
 
-#: src/prefs_account.c:1899
+#: src/prefs_account.c:1900
 msgid "Send (SMTP)"
-msgstr "Odosla» (SMTP)"
+msgstr "Odoslať (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1907
+#: src/prefs_account.c:1908
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
-msgstr "Nepou¾íva» SSL (v prípade potreby pou¾i» STARTTLS)"
+msgstr "Nepoužívať SSL (v prípade potreby použiť STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:1910
+#: src/prefs_account.c:1911
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr "Pou¾i» SSL pre SMTP spojenie"
+msgstr "Použiť SSL pre SMTP spojenie"
 
-#: src/prefs_account.c:1921
+#: src/prefs_account.c:1922
 msgid "Use non-blocking SSL"
-msgstr "Pou¾íva» non-blocking SSL"
+msgstr "Používať non-blocking SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1933
+#: src/prefs_account.c:1934
 msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
-msgstr "(Vypnite túto voµbu ak máte problémy pri SSL spojeniach)"
+msgstr "(Vypnite túto voľbu ak máte problémy pri SSL spojeniach)"
 
-#: src/prefs_account.c:2057
+#: src/prefs_account.c:2058
 msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Urèi» SMTP port"
+msgstr "Určiť SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2063
+#: src/prefs_account.c:2064
 msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Urèi» POP3 port"
+msgstr "Určiť POP3 port"
 
-#: src/prefs_account.c:2069
+#: src/prefs_account.c:2070
 msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "Urèi» IMAP4 port"
+msgstr "Určiť IMAP4 port"
 
-#: src/prefs_account.c:2075
+#: src/prefs_account.c:2076
 msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "Urèi» NNTP port"
+msgstr "Určiť NNTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2080
+#: src/prefs_account.c:2081
 msgid "Specify domain name"
-msgstr "Urèi» názov domény"
+msgstr "Určiť názov domény"
 
-#: src/prefs_account.c:2090
+#: src/prefs_account.c:2091
 msgid "Use command to communicate with server"
-msgstr "Pou¾i» príkaz pre komunikáciu so serverom"
+msgstr "Použiť príkaz pre komunikáciu so serverom"
 
-#: src/prefs_account.c:2098
+#: src/prefs_account.c:2099
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr "Oznaèi» cross-postované správy ako preèítané a zafarbi»:"
+msgstr "Označiť cross-postované správy ako prečítané a zafarbiť:"
 
-#: src/prefs_account.c:2112
+#: src/prefs_account.c:2113
 msgid "IMAP server directory"
-msgstr "Adresár serveru IMAP"
+msgstr "Adresár serveru IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:2166
+#: src/prefs_account.c:2167
 msgid "Put sent messages in"
-msgstr "Ulo¾i» odoslané správy do"
+msgstr "Uložiť odoslané správy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2168
+#: src/prefs_account.c:2169
 msgid "Put draft messages in"
-msgstr "Ulo¾i» koncepty do"
+msgstr "Uložiť koncepty do"
 
-#: src/prefs_account.c:2170
+#: src/prefs_account.c:2171
 msgid "Put deleted messages in"
-msgstr "Ulo¾i» vymazané správy do"
+msgstr "Uložiť vymazané správy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2234
+#: src/prefs_account.c:2235
 msgid "Account name is not entered."
-msgstr "Nebol zadaný názov konta."
+msgstr "Nebol zadaný názov konta."
 
-#: src/prefs_account.c:2238
+#: src/prefs_account.c:2239
 msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "Nebola zadaná e-mailová adresa."
+msgstr "Nebola zadaná e-mailová adresa."
 
-#: src/prefs_account.c:2243
+#: src/prefs_account.c:2244
 msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "Nebol zadaný SMTP server."
+msgstr "Nebol zadaný SMTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:2248
+#: src/prefs_account.c:2249
 msgid "User ID is not entered."
-msgstr "Nebol zadaný user ID."
+msgstr "Nebol zadaný user ID."
 
-#: src/prefs_account.c:2253
+#: src/prefs_account.c:2254
 msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "Nebol zadaný POP3 server."
+msgstr "Nebol zadaný POP3 server."
 
-#: src/prefs_account.c:2258
+#: src/prefs_account.c:2259
 msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "Nebol zadaný IMAP4 server."
+msgstr "Nebol zadaný IMAP4 server."
 
-#: src/prefs_account.c:2263
+#: src/prefs_account.c:2264
 msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "Nebol zadaný NNTP server."
+msgstr "Nebol zadaný NNTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:2269
+#: src/prefs_account.c:2270
 msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "Nebol zadaný názov lokálnej schránky."
+msgstr "Nebol zadaný názov lokálnej schránky."
 
-#: src/prefs_account.c:2275
+#: src/prefs_account.c:2276
 msgid "mail command is not entered."
-msgstr "Nebol zadaný príkaz na odosielanie po¹ty."
+msgstr "Nebol zadaný príkaz na odosielanie pošty."
 
-#: src/prefs_account.c:2359
+#: src/prefs_account.c:2360
 msgid ""
 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
 msgstr ""
-"Nedoporuèuje sa pou¾íva» starý spôsob ¹ifrovania správ (Inline).\n"
-"Nevyhovuje toti¾ ¹pecifikácii RFC 3156 - Bezpeènos» MIME s OpenPGP."
+"Nedoporučuje sa používať starý spôsob šifrovania správ (Inline).\n"
+"Nevyhovuje totiž špecifikácii RFC 3156 - Bezpečnosť MIME s OpenPGP."
 
 #: src/prefs_actions.c:167
 msgid "Actions configuration"
-msgstr "Nastavenie akcií"
+msgstr "Nastavenie akcií"
 
 #: src/prefs_actions.c:189
 msgid "Menu name:"
-msgstr "Názov menu:"
+msgstr "Názov menu:"
 
 #: src/prefs_actions.c:198
 msgid "Command line:"
-msgstr "Príkazový riadok:"
+msgstr "Príkazový riadok:"
 
 #: src/prefs_actions.c:227
 msgid " Replace "
-msgstr " Nahradi» "
+msgstr " Nahradiť "
 
 #: src/prefs_actions.c:240
 msgid " Syntax help "
-msgstr " Nápoveda syntaxe "
+msgstr " Nápoveda syntaxe "
 
 #: src/prefs_actions.c:259
 msgid "Current actions"
-msgstr "Aktuálne akcie"
+msgstr "Aktuálne akcie"
 
-#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:591 src/prefs_filtering.c:651
-#: src/prefs_filtering.c:673 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
-#: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
+#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering_action.c:546
+#: src/prefs_filtering_action.c:619 src/prefs_filtering.c:595
+#: src/prefs_filtering.c:655 src/prefs_filtering.c:674 src/prefs_matcher.c:687
+#: src/prefs_matcher.c:777 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
-msgstr "(Nová)"
+msgstr "(Nová)"
 
 #: src/prefs_actions.c:428
 msgid "Menu name is not set."
-msgstr "Nebol zadaný názov menu."
+msgstr "Nebol zadaný názov menu."
 
 #: src/prefs_actions.c:433
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
-msgstr "Bodkoèiarka ':' nie je povolená v názve menu."
+msgstr "Bodkočiarka ':' nie je povolená v názve menu."
 
 #: src/prefs_actions.c:443
 msgid "Menu name is too long."
-msgstr "Názov menu je príli¹ dlhý."
+msgstr "Názov menu je príliš dlhý."
 
 #: src/prefs_actions.c:452
 msgid "Command line not set."
-msgstr "Nebol zadaný príkazový riadok."
+msgstr "Nebol zadaný príkazový riadok."
 
 #: src/prefs_actions.c:457
 msgid "Menu name and command are too long."
-msgstr "Názov menu a príkazový riadok sú príli¹ dlhé."
+msgstr "Názov menu a príkazový riadok sú príliš dlhé."
 
 #: src/prefs_actions.c:462
 #, c-format
@@ -5284,1140 +5688,1281 @@ msgid ""
 "%s\n"
 "has a syntax error."
 msgstr ""
-"Príkaz\n"
+"Príkaz\n"
 "%s\n"
-"má syntaktickú chybu."
+"má syntaktickú chybu."
 
 #: src/prefs_actions.c:523
 msgid "Delete action"
-msgstr "Zmaza» akciu"
+msgstr "Zmazať akciu"
 
 #: src/prefs_actions.c:524
 msgid "Do you really want to delete this action?"
-msgstr "Naozaj chcete zmaza» túto akciu?"
+msgstr "Naozaj chcete zmazať túto akciu?"
 
-#: src/prefs_actions.c:638
+#: src/prefs_actions.c:639
 msgid "MENU NAME:"
-msgstr "NÁZOV MENU:"
+msgstr "NÁZOV MENU:"
 
-#: src/prefs_actions.c:639
+#: src/prefs_actions.c:640
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
-msgstr "Pou¾ite \"/\" v názve menu pre tvorbu podmenu."
+msgstr "Použite \"/\" v názve menu pre tvorbu podmenu."
 
-#: src/prefs_actions.c:641
+#: src/prefs_actions.c:642
 msgid "COMMAND LINE:"
-msgstr "PRÍKAZOVÝ RIADOK:"
+msgstr "PRÍKAZOVÝ RIADOK:"
 
-#: src/prefs_actions.c:642
+#: src/prefs_actions.c:643
 msgid "Begin with:"
-msgstr "Zaènite:"
+msgstr "Začnite:"
 
-#: src/prefs_actions.c:643
+#: src/prefs_actions.c:644
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
-msgstr "pre odoslanie tela správy alebo výberu na ¹tandardný vstup príkazu"
+msgstr "pre odoslanie tela správy alebo výberu na štandardný vstup príkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:644
+#: src/prefs_actions.c:645
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
-msgstr "pre odoslanie textu zadaného pou¾ívateµom na ¹tandardný vstup príkazu"
+msgstr "pre odoslanie textu zadaného používateľom na štandardný vstup príkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:645
+#: src/prefs_actions.c:646
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr ""
-"pre odoslanie maskovaného textu zadaného pou¾ívateµom na ¹tandardný vstup "
-"príkazu"
+"pre odoslanie maskovaného textu zadaného používateľom na štandardný vstup "
+"príkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:646
+#: src/prefs_actions.c:647
 msgid "End with:"
-msgstr "Zakonèite:"
+msgstr "Zakončite:"
 
-#: src/prefs_actions.c:647
+#: src/prefs_actions.c:648
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
-msgstr "pre nahradenie tela správy alebo výberu ¹tandardným výstupom príkazu"
+msgstr "pre nahradenie tela správy alebo výberu štandardným výstupom príkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:648
+#: src/prefs_actions.c:649
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
-msgstr "pre vlo¾enie ¹tandardného výstupu príkazu bez odstránenia pôvodného textu"
+msgstr "pre vloženie štandardného výstupu príkazu bez odstránenia pôvodného textu"
 
-#: src/prefs_actions.c:649
+#: src/prefs_actions.c:650
 msgid "to run command asynchronously"
-msgstr "pre vykonanie príkazu asynchrónne"
+msgstr "pre vykonanie príkazu asynchrónne"
 
-#: src/prefs_actions.c:650
+#: src/prefs_actions.c:651
 msgid "Use:"
-msgstr "Pou¾ite:"
+msgstr "Použite:"
 
-#: src/prefs_actions.c:651
+#: src/prefs_actions.c:652
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
-msgstr "pre súbor zvolenej správy vo formáte RFC822/2822 "
+msgstr "pre súbor zvolenej správy vo formáte RFC822/2822 "
 
-#: src/prefs_actions.c:652
+#: src/prefs_actions.c:653
 msgid "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
-msgstr "pre zoznam súborov zvolených správ vo formáte RFC822/2822"
+msgstr "pre zoznam súborov zvolených správ vo formáte RFC822/2822"
 
-#: src/prefs_actions.c:653
+#: src/prefs_actions.c:654
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
-msgstr "pre súbor dekódovanej zvolenej MIME èasti správy"
+msgstr "pre súbor dekódovanej zvolenej MIME časti správy"
 
-#: src/prefs_actions.c:654
+#: src/prefs_actions.c:655
 msgid "for a user provided argument"
-msgstr "pre parameter zadaný pou¾ívateµom"
+msgstr "pre parameter zadaný používateľom"
 
-#: src/prefs_actions.c:655
+#: src/prefs_actions.c:656
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
-msgstr "pre maskovaný parameter zadaný pou¾ívateµom (napr. heslo)"
+msgstr "pre maskovaný parameter zadaný používateľom (napr. heslo)"
 
-#: src/prefs_actions.c:656
+#: src/prefs_actions.c:657
 msgid "for the text selection"
-msgstr "pre textový výber"
+msgstr "pre textový výber"
 
-#: src/prefs_actions.c:657
+#: src/prefs_actions.c:658
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
-msgstr "aplikuje akcie medzi {} na zvolené správz"
+msgstr "aplikuje akcie medzi {} na zvolené správy"
 
-#: src/prefs_actions.c:665 src/prefs_matcher.c:1725 src/quote_fmt.c:75
+#: src/prefs_actions.c:666 src/prefs_filtering_action.c:1131
+#: src/quote_fmt.c:75
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "Popis symbolov"
 
-#: src/prefs_common.c:956
+#: src/prefs_common.c:951
 msgid "Common Preferences"
-msgstr "V¹eobecné nastavenia"
+msgstr "Všeobecné nastavenia"
 
-#: src/prefs_common.c:979
+#: src/prefs_common.c:974
 msgid "Quote"
-msgstr "Citát"
+msgstr "Citát"
 
-#: src/prefs_common.c:981
+#: src/prefs_common.c:976
 msgid "Display"
 msgstr "Zobrazenie"
 
-#: src/prefs_common.c:983
+#: src/prefs_common.c:978
 msgid "Message"
-msgstr "Správa"
+msgstr "Správa"
 
-#: src/prefs_common.c:991 src/select-keys.c:333
+#: src/prefs_common.c:986 src/select-keys.c:333
 msgid "Other"
-msgstr "Ostatné"
+msgstr "Ostatné"
 
-#: src/prefs_common.c:1037
+#: src/prefs_common.c:1032
 msgid "External program"
-msgstr "Externý program"
+msgstr "Externý program"
 
-#: src/prefs_common.c:1046
+#: src/prefs_common.c:1041
 msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "Pou¾i» externý program pre prijímanie lokálnej po¹ty"
+msgstr "Použiť externý program pre prijímanie lokálnej pošty"
 
-#: src/prefs_common.c:1053
+#: src/prefs_common.c:1048
 msgid "Command"
-msgstr "Príkaz"
+msgstr "Príkaz"
 
-#: src/prefs_common.c:1077
+#: src/prefs_common.c:1072
 msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "Automaticky zis»ova» novú po¹tu"
+msgstr "Automaticky zisťovať novú poštu"
 
-#: src/prefs_common.c:1079
+#: src/prefs_common.c:1074
 msgid "every"
-msgstr "ka¾dých"
+msgstr "každých"
 
-#: src/prefs_common.c:1091
+#: src/prefs_common.c:1086
 msgid "minute(s)"
-msgstr "minút"
+msgstr "minút"
 
-#: src/prefs_common.c:1100
+#: src/prefs_common.c:1095
 msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "Zisti» novú po¹tu pri spustení"
+msgstr "Zistiť novú poštu pri spustení"
 
-#: src/prefs_common.c:1102
+#: src/prefs_common.c:1097
 msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "Aktualizova» v¹etky miestne prieèinky po prijatí po¹ty"
+msgstr "Aktualizovať všetky miestne priečinky po prijatí pošty"
 
-#: src/prefs_common.c:1110
+#: src/prefs_common.c:1105
 msgid "Show receive dialog"
-msgstr "Zobrazi» okno prijímania"
+msgstr "Zobraziť okno prijímania"
 
-#: src/prefs_common.c:1120 src/prefs_common.c:1244 src/prefs_common.c:2223
+#: src/prefs_common.c:1115 src/prefs_common.c:1239 src/prefs_common.c:2212
 msgid "Always"
-msgstr "V¾dy"
+msgstr "Vždy"
 
-#: src/prefs_common.c:1121
+#: src/prefs_common.c:1116
 msgid "Only on manual receiving"
-msgstr "Len pri manuálnom prijímaní"
+msgstr "Len pri manuálnom prijímaní"
 
-#: src/prefs_common.c:1123 src/prefs_common.c:1245
+#: src/prefs_common.c:1118 src/prefs_common.c:1240 src/sgpgme.c:90
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
 
-#: src/prefs_common.c:1131
+#: src/prefs_common.c:1126
 msgid "Close receive dialog when finished"
-msgstr "Po skonèení zavrie» okno prijímania"
+msgstr "Po skončení zavrieť okno prijímania"
 
-#: src/prefs_common.c:1133
+#: src/prefs_common.c:1128
 msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr "Vykona» príkaz po príchode novej správy"
+msgstr "Vykonať príkaz po príchode novej správy"
 
-#: src/prefs_common.c:1143
+#: src/prefs_common.c:1138
 msgid "after autochecking"
-msgstr "po automatickom prevzatí"
+msgstr "po automatickom prevzatí"
 
-#: src/prefs_common.c:1145
+#: src/prefs_common.c:1140
 msgid "after manual checking"
-msgstr "po ruènom prevzatí"
+msgstr "po ručnom prevzatí"
 
-#: src/prefs_common.c:1159
+#: src/prefs_common.c:1154
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
 "(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
-"Vykonávaný príkaz:\n"
-"(pou¾ite %d ako poèet nových správ)"
+"Vykonávaný príkaz:\n"
+"(použite %d ako počet nových správ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1228
+#: src/prefs_common.c:1223
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
-msgstr "Ulo¾i» odoslané správy do prieèinka Odoslané"
+msgstr "Uložiť odoslané správy do priečinka Odoslané"
 
-#: src/prefs_common.c:1230
+#: src/prefs_common.c:1225
 msgid "Queue messages that fail to send"
-msgstr "Zaradi» do fronty správy, ktoré sa nepodarilo odosla»"
+msgstr "Zaradiť do fronty správy, ktoré sa nepodarilo odoslať"
 
-#: src/prefs_common.c:1235
+#: src/prefs_common.c:1230
 msgid "Show send dialog"
-msgstr "Zobrazi» okno odosielania"
+msgstr "Zobraziť okno odosielania"
 
-#: src/prefs_common.c:1253
+#: src/prefs_common.c:1248
 msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "Výstupné kódovanie znakov"
+msgstr "Výstupné kódovanie znakov"
 
-#: src/prefs_common.c:1262
+#: src/prefs_common.c:1257
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
 msgstr ""
-"Po zvolení 'Automatické' bude zvolené optimálne kódovanie pre súèasnú "
-"lokalizáciu."
+"Po zvolení 'Automatické' bude zvolené optimálne kódovanie pre súčasnú "
+"lokalizáciu."
 
-#: src/prefs_common.c:1274
+#: src/prefs_common.c:1269
 msgid "Automatic (Recommended)"
-msgstr "Automatické (doporuèené)"
+msgstr "Automatické (doporučené)"
 
-#: src/prefs_common.c:1275
+#: src/prefs_common.c:1270
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1277
+#: src/prefs_common.c:1272
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1279
+#: src/prefs_common.c:1274
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
+msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1280
+#: src/prefs_common.c:1275
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "Západná Európa (ISO-8859-15)"
+msgstr "Západná Európa (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1281
+#: src/prefs_common.c:1276
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-2)"
+msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1282
+#: src/prefs_common.c:1277
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Pobaltie (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1283
+#: src/prefs_common.c:1278
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Pobaltie (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1284
+#: src/prefs_common.c:1279
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "Grécko (ISO-8859-7)"
+msgstr "Grécko (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1285
+#: src/prefs_common.c:1280
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turecko (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1287
+#: src/prefs_common.c:1282
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Cyrilika (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1289
+#: src/prefs_common.c:1284
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Cyrilika (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1291
+#: src/prefs_common.c:1286
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1292
+#: src/prefs_common.c:1287
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Cyrilika (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1294
+#: src/prefs_common.c:1289
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonsko (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1296
+#: src/prefs_common.c:1291
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonsko (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1297
+#: src/prefs_common.c:1292
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonsko (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1299
+#: src/prefs_common.c:1294
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "Zjednodu¹ená èín¹tina (GB2312)"
+msgstr "Zjednodušená čínština (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1300
+#: src/prefs_common.c:1295
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "Tradièná èín¹tina (Big5)"
+msgstr "Tradičná čínština (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1302
+#: src/prefs_common.c:1297
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "Tradièná èín¹tina (EUC-TW)"
+msgstr "Tradičná čínština (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1303
+#: src/prefs_common.c:1298
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "Èín¹tina (ISO-2022-CN)"
+msgstr "Čínština (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1305
+#: src/prefs_common.c:1300
 msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "Kórea (EUC-KR)"
+msgstr "Kórea (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1306
+#: src/prefs_common.c:1301
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thajsko (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1307
+#: src/prefs_common.c:1302
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thajsko (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1320
+#: src/prefs_common.c:1315
 msgid "Transfer encoding"
-msgstr "Kódovanie pri prenose"
+msgstr "Kódovanie pri prenose"
 
-#: src/prefs_common.c:1329
+#: src/prefs_common.c:1324
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
 msgstr ""
-"Zadajte hodnotu Content-Transfer-Encoding, ktorá bude pou¾itá, keï bude "
-"správa obsahova» iné znaky ako ASCII."
+"Zadajte hodnotu Content-Transfer-Encoding, ktorá bude použitá, keď bude "
+"správa obsahovať iné znaky ako ASCII."
 
-#: src/prefs_common.c:1416
+#: src/prefs_common.c:1411
 msgid "Automatic account selection"
-msgstr "Automatická voµba konta"
+msgstr "Automatická voľba konta"
 
-#: src/prefs_common.c:1424
+#: src/prefs_common.c:1419
 msgid "when replying"
-msgstr "pri odpovedaní"
+msgstr "pri odpovedaní"
 
-#: src/prefs_common.c:1426
+#: src/prefs_common.c:1421
 msgid "when forwarding"
-msgstr "pri preposielaní"
+msgstr "pri preposielaní"
 
-#: src/prefs_common.c:1428
+#: src/prefs_common.c:1423
 msgid "when re-editing"
-msgstr "pri re-editácií"
+msgstr "pri re-editácií"
 
-#: src/prefs_common.c:1435
+#: src/prefs_common.c:1430
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
-msgstr "Tlaèítko Odpoveda» zvolí odpoveï do mailinglistu"
+msgstr "Tlačítko Odpovedať zvolí odpoveď do mailinglistu"
 
-#: src/prefs_common.c:1438
+#: src/prefs_common.c:1433
 msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "Automaticky spusti» externý editor"
+msgstr "Automaticky spustiť externý editor"
 
-#: src/prefs_common.c:1445
+#: src/prefs_common.c:1440 src/prefs_filtering_action.c:143
 msgid "Forward as attachment"
-msgstr "Posla» ïalej ako prílohu"
+msgstr "Poslať ďalej ako prílohu"
 
-#: src/prefs_common.c:1448
+#: src/prefs_common.c:1443
 msgid "Block cursor"
-msgstr "Blokova» kurzor"
+msgstr "Blokovať kurzor"
 
-#: src/prefs_common.c:1451
+#: src/prefs_common.c:1446
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
-msgstr "Zachova» pôvodnú hlavièku Od pri presmerovaní"
+msgstr "Zachovať pôvodnú hlavičku Od pri presmerovaní"
 
-#: src/prefs_common.c:1459
+#: src/prefs_common.c:1454
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
-msgstr "Automaticky uklada» medzi koncepty ka¾dých "
+msgstr "Automaticky ukladať medzi koncepty každých "
 
-#: src/prefs_common.c:1466 src/prefs_common.c:1511
+#: src/prefs_common.c:1461 src/prefs_common.c:1506
 msgid "characters"
 msgstr "znakoch"
 
-#: src/prefs_common.c:1474
+#: src/prefs_common.c:1469
 msgid "Undo level"
-msgstr "Poèet spätných krokov"
+msgstr "Počet spätných krokov"
 
-#: src/prefs_common.c:1487
+#: src/prefs_common.c:1482
 msgid "Message wrapping"
-msgstr "Zalamovanie správy"
+msgstr "Zalamovanie správy"
 
-#: src/prefs_common.c:1499
+#: src/prefs_common.c:1494
 msgid "Wrap messages at"
-msgstr "Zalomi» správy na"
+msgstr "Zalomiť správy na"
 
-#: src/prefs_common.c:1519
+#: src/prefs_common.c:1514
 msgid "Wrap quotation"
-msgstr "Zalomi» citáciu"
+msgstr "Zalomiť citáciu"
 
-#: src/prefs_common.c:1521
+#: src/prefs_common.c:1516
 msgid "Wrap on input"
-msgstr "Zalamova» pri písaní"
+msgstr "Zalamovať pri písaní"
 
-#: src/prefs_common.c:1524
+#: src/prefs_common.c:1519
 msgid "Wrap before sending"
-msgstr "Zalomi» pred odoslaním"
+msgstr "Zalomiť pred odoslaním"
 
-#: src/prefs_common.c:1527
+#: src/prefs_common.c:1522
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
-msgstr "Inteligentné zalamovanie (EXPERIMENTÁLNE)"
+msgstr "Inteligentné zalamovanie (EXPERIMENTÁLNE)"
 
-#: src/prefs_common.c:1593
+#: src/prefs_common.c:1588
 msgid "Reply will quote by default"
-msgstr "Pri odpovedaní implicitne citova»"
+msgstr "Pri odpovedaní implicitne citovať"
 
-#: src/prefs_common.c:1595
+#: src/prefs_common.c:1590
 msgid "Reply format"
-msgstr "Formát odpovede"
+msgstr "Formát odpovede"
 
-#: src/prefs_common.c:1610 src/prefs_common.c:1649
+#: src/prefs_common.c:1605 src/prefs_common.c:1644
 msgid "Quotation mark"
-msgstr "Znaèka citácie"
+msgstr "Značka citácie"
 
-#: src/prefs_common.c:1634
+#: src/prefs_common.c:1629
 msgid "Forward format"
-msgstr "Formát posielania ïalej"
+msgstr "Formát posielania ďalej"
 
-#: src/prefs_common.c:1678
+#: src/prefs_common.c:1673
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Popis znakov "
 
-#: src/prefs_common.c:1686
+#: src/prefs_common.c:1681
 msgid "Quotation characters"
-msgstr "Znak citácie"
+msgstr "Znak citácie"
 
-#: src/prefs_common.c:1701
+#: src/prefs_common.c:1696
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
-msgstr "Bra» tieto znaky ako znaky citácie: "
+msgstr "Brať tieto znaky ako znaky citácie: "
 
-#: src/prefs_common.c:1751
+#: src/prefs_common.c:1746
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
-msgstr "Prelo¾i» názov hlavièky (ako napríklad 'From:', 'Subject:')"
+msgstr "Preložiť názov hlavičky (ako napríklad 'From:', 'Subject:')"
 
-#: src/prefs_common.c:1754
+#: src/prefs_common.c:1749
 msgid "Display unread number next to folder name"
-msgstr "Zobrazi» poèet nepreèítaných správ pri názve prieèinka"
+msgstr "Zobraziť počet neprečítaných správ pri názve priečinka"
 
-#: src/prefs_common.c:1763
+#: src/prefs_common.c:1758
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
-msgstr "Skráti» diskusné skupiny dlh¹ie ako"
+msgstr "Skrátiť diskusné skupiny dlhšie ako"
 
-#: src/prefs_common.c:1778
+#: src/prefs_common.c:1773
 msgid "letters"
-msgstr "písmen"
+msgstr "písmen"
 
-#: src/prefs_common.c:1784
+#: src/prefs_common.c:1779
 msgid "Summary View"
-msgstr "Zoznam správ"
+msgstr "Zoznam správ"
 
-#: src/prefs_common.c:1793
+#: src/prefs_common.c:1788
 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
-msgstr "Zobrazi» príjemcu v ståpci 'Od' ak ste odosielateµ vy"
+msgstr "Zobraziť príjemcu v stĺpci 'Od' ak ste odosielateľ vy"
 
-#: src/prefs_common.c:1796
+#: src/prefs_common.c:1791
 msgid "Display sender using address book"
-msgstr "Zobrazi» odosielateµa za pou¾itia adresáru"
+msgstr "Zobraziť odosielateľa za použitia adresáru"
 
-#: src/prefs_common.c:1799
+#: src/prefs_common.c:1794
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
-msgstr "Zaraïova» do vlákien dodatoène aj podµa názvu správy."
+msgstr "Zaraďovať do vlákien dodatočne aj podľa názvu správy."
 
-#: src/prefs_common.c:1807 src/prefs_common.c:2700 src/prefs_common.c:2738
+#: src/prefs_common.c:1802 src/prefs_common.c:2689 src/prefs_common.c:2727
 msgid "Date format"
-msgstr "Formát dátumu"
+msgstr "Formát dátumu"
 
-#: src/prefs_common.c:1829
+#: src/prefs_common.c:1824
 msgid " Set displayed items in summary... "
-msgstr " Nastavenie zobrazovaných polo¾iek v zozname správ... "
+msgstr " Nastavenie zobrazovaných položiek v zozname správ... "
 
-#: src/prefs_common.c:1890
+#: src/prefs_common.c:1885
 msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "Povoli» farby v správe"
+msgstr "Povoliť farby v správe"
 
-#: src/prefs_common.c:1905
+#: src/prefs_common.c:1900
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
 msgstr ""
-"Zobrazi» viacbajtovú abecedu a èísla ako\n"
+"Zobraziť viacbajtovú abecedu a čísla ako\n"
 "ASCII znaky (len Japonsko)"
 
-#: src/prefs_common.c:1911
+#: src/prefs_common.c:1906
 msgid "Display header pane above message view"
-msgstr "Zobrazi» panel s hlavièkami nad správou"
+msgstr "Zobraziť panel s hlavičkami nad správou"
 
-#: src/prefs_common.c:1918
+#: src/prefs_common.c:1913
 msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "Zobrazi» vybrané hlavièky v správe"
+msgstr "Zobraziť vybrané hlavičky v správe"
 
-#: src/prefs_common.c:1940
+#: src/prefs_common.c:1935
 msgid "Line space"
 msgstr "Medzera medzi riadkami"
 
-#: src/prefs_common.c:1954 src/prefs_common.c:1994
+#: src/prefs_common.c:1949 src/prefs_common.c:1989
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "pixel(ov)"
 
-#: src/prefs_common.c:1959
+#: src/prefs_common.c:1954
 msgid "Leave space on head"
-msgstr "Odsadi» telo správy"
+msgstr "Odsadiť telo správy"
 
-#: src/prefs_common.c:1961
+#: src/prefs_common.c:1956
 msgid "Scroll"
-msgstr "Posúvanie"
+msgstr "Posúvanie"
 
-#: src/prefs_common.c:1968
+#: src/prefs_common.c:1963
 msgid "Half page"
-msgstr "Pol stránky"
+msgstr "Pol stránky"
 
-#: src/prefs_common.c:1974
+#: src/prefs_common.c:1969
 msgid "Smooth scroll"
-msgstr "Plynulé posúvanie"
+msgstr "Plynulé posúvanie"
 
-#: src/prefs_common.c:1980
+#: src/prefs_common.c:1975
 msgid "Step"
 msgstr "Posun"
 
-#: src/prefs_common.c:2005
+#: src/prefs_common.c:2000
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
-msgstr "Zobrazi» popisy príloh, miesto názvov"
+msgstr "Zobraziť popisy príloh, miesto názvov"
 
-#: src/prefs_common.c:2052
+#: src/prefs_common.c:2046
 msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "Automaticky overova» podpisy"
-
-#: src/prefs_common.c:2055
-msgid "Show signature check result in a popup window"
-msgstr "Zobrazi» výsledok overenia ako upozornenie"
+msgstr "Automaticky overovať podpisy"
 
-#: src/prefs_common.c:2058
+#: src/prefs_common.c:2049
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
-msgstr "Ulo¾i» heslo doèasne v pamäti"
+msgstr "Uložiť heslo dočasne v pamäti"
 
-#: src/prefs_common.c:2073
+#: src/prefs_common.c:2064
 msgid "Expire after"
-msgstr "Vymaza» z pamäte po"
+msgstr "Vymazať z pamäte po"
 
-#: src/prefs_common.c:2084
+#: src/prefs_common.c:2075
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
-msgstr "Nastavte na '0', ak chcete ulo¾i» heslo do pamäte  a¾ do ukonèenia"
+msgstr "Nastavte na '0', ak chcete uložiť heslo do pamäte  až do ukončenia"
 
-#: src/prefs_common.c:2092
+#: src/prefs_common.c:2083
 msgid "minute(s) "
-msgstr "minútach "
+msgstr "minútach "
 
-#: src/prefs_common.c:2109
+#: src/prefs_common.c:2100
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "Zachyti» vstup poèas zadávania hesla"
+msgstr "Zachytiť vstup počas zadávania hesla"
 
-#: src/prefs_common.c:2114
+#: src/prefs_common.c:2105
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr "Pri spustení zobrazi» varovanie v prípade, ¾e sa GnuPG nedá pou¾i»."
+msgstr "Pri spustení zobraziť varovanie v prípade, že sa GnuPG nedá použiť."
 
-#: src/prefs_common.c:2177
+#: src/prefs_common.c:2166
 msgid "Always open messages in summary when selected"
-msgstr "Otvori» správu hneï pri zvolení v zozname"
+msgstr "Otvoriť správu hneď pri zvolení v zozname"
 
-#: src/prefs_common.c:2181
+#: src/prefs_common.c:2170
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
-msgstr "Pri vstupe do prieèinka otvori» prvú nepreèítanú správu"
+msgstr "Pri vstupe do priečinka otvoriť prvú neprečítanú správu"
 
-#: src/prefs_common.c:2185
+#: src/prefs_common.c:2174
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
-msgstr "Správu oznaèi» ako preèítanú len ak je otvorená v samostatnom okne"
+msgstr "Správu označiť ako prečítanú len ak je otvorená v samostatnom okne"
 
-#: src/prefs_common.c:2189
+#: src/prefs_common.c:2178
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "Po prijatí novej po¹ty sa presunú» do prieèinka prijatých správ"
+msgstr "Po prijatí novej pošty sa presunúť do priečinka prijatých správ"
 
-#: src/prefs_common.c:2199
+#: src/prefs_common.c:2188
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "Pri presúvaní alebo mazaní správ toto vykona» okam¾ite"
+msgstr "Pri presúvaní alebo mazaní správ toto vykonaÅ¥ okamžite"
 
-#: src/prefs_common.c:2201
+#: src/prefs_common.c:2190
 msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
-msgstr "Správy budú oznaèené a¾ do vykonania,  ak je táto mo¾nos» vypnutá"
+msgstr "Správy budú označené až do vykonania,  ak je táto možnosť vypnutá"
 
-#: src/prefs_common.c:2214
+#: src/prefs_common.c:2203
 msgid "Show no-unread-message dialog"
-msgstr "Zobrazi» okno dialógu pri ¾iadnych neèítaných správach"
+msgstr "Zobraziť okno dialógu pri žiadnych nečítaných správach"
 
-#: src/prefs_common.c:2224
+#: src/prefs_common.c:2213
 msgid "Assume 'Yes'"
-msgstr "Predpoklada» 'Áno'"
+msgstr "Predpokladať 'Áno'"
 
-#: src/prefs_common.c:2226
+#: src/prefs_common.c:2215
 msgid "Assume 'No'"
-msgstr "Predpoklada» 'Nie'"
+msgstr "Predpokladať 'Nie'"
 
-#: src/prefs_common.c:2235
+#: src/prefs_common.c:2224
 msgid " Set key bindings... "
-msgstr " Nastavi» klávesové skratky... "
+msgstr " Nastaviť klávesové skratky... "
 
-#: src/prefs_common.c:2241
+#: src/prefs_common.c:2230
 msgid "Icon theme"
-msgstr "Téma ikon"
+msgstr "Téma ikon"
 
-#: src/prefs_common.c:2325
+#: src/prefs_common.c:2314
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
-msgstr "Externé príkazy (%s bude nahradené názvom súboru / URI)"
+msgstr "Externé príkazy (%s bude nahradené názvom súboru / URI)"
 
-#: src/prefs_common.c:2334
+#: src/prefs_common.c:2323
 msgid "Web browser"
-msgstr "Webový prehliadaè"
+msgstr "Webový prehliadač"
 
-#: src/prefs_common.c:2370 src/toolbar.c:421
+#: src/prefs_common.c:2359 src/toolbar.c:429
 msgid "Editor"
 msgstr "Editor"
 
-#: src/prefs_common.c:2400
+#: src/prefs_common.c:2389
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "Prida» adresu k príjemcom pri dvojkliknutí"
+msgstr "Pridať adresu k príjemcom pri dvojkliknutí"
 
-#: src/prefs_common.c:2403
+#: src/prefs_common.c:2392
 msgid "Log Size"
-msgstr "Veµkos» záznamu"
+msgstr "Veľkosť záznamu"
 
-#: src/prefs_common.c:2410
+#: src/prefs_common.c:2399
 msgid "Clip the log size"
-msgstr "Zreza» veµkos» záznamu"
+msgstr "Zrezať veľkosť záznamu"
 
-#: src/prefs_common.c:2415
+#: src/prefs_common.c:2404
 msgid "Log window length"
-msgstr "Då¾ka okna záznamu"
+msgstr "Dĺžka okna záznamu"
 
-#: src/prefs_common.c:2428
+#: src/prefs_common.c:2417
 msgid "0 to stop logging in the log window"
-msgstr "0 pre zru¹enie zápisu do okna záznamu"
+msgstr "0 pre zrušenie zápisu do okna záznamu"
 
-#: src/prefs_common.c:2437
+#: src/prefs_common.c:2426
 msgid "Security"
-msgstr "Bezpeènos»"
+msgstr "Bezpečnosť"
 
-#: src/prefs_common.c:2444
+#: src/prefs_common.c:2433
 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
-msgstr "Opýta» sa pred prijatím SSL certifikátov"
+msgstr "Opýtať sa pred prijatím SSL certifikátov"
 
-#: src/prefs_common.c:2452
+#: src/prefs_common.c:2441
 msgid "On exit"
-msgstr "Pri ukonèení"
+msgstr "Pri ukončení"
 
-#: src/prefs_common.c:2460
+#: src/prefs_common.c:2449
 msgid "Confirm on exit"
-msgstr "Potvrdi» ukonèenie"
+msgstr "Potvrdiť ukončenie"
 
-#: src/prefs_common.c:2467
+#: src/prefs_common.c:2456
 msgid "Empty trash on exit"
-msgstr "Vyprázdni» kô¹ pri ukonèení"
+msgstr "Vyprázdniť kôš pri ukončení"
 
-#: src/prefs_common.c:2469
+#: src/prefs_common.c:2458
 msgid "Ask before emptying"
-msgstr "Opýta» sa pred vyprázdnením"
+msgstr "Opýtať sa pred vyprázdnením"
 
-#: src/prefs_common.c:2473
+#: src/prefs_common.c:2462
 msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "Upozorni», ak sú správy vo fronte"
+msgstr "Upozorniť, ak sú správy vo fronte"
 
-#: src/prefs_common.c:2479
+#: src/prefs_common.c:2468
 msgid "Socket I/O timeout:"
-msgstr "Èasový limit spojení:"
+msgstr "Časový limit spojení:"
 
-#: src/prefs_common.c:2492
+#: src/prefs_common.c:2481
 msgid "seconds"
-msgstr "sekúnd"
+msgstr "sekúnd"
 
-#: src/prefs_common.c:2676
+#: src/prefs_common.c:2665
 msgid "the full abbreviated weekday name"
-msgstr "skrátený názov dòa v tý¾dni"
+msgstr "skrátený názov dÅ\88a v týždni"
 
-#: src/prefs_common.c:2677
+#: src/prefs_common.c:2666
 msgid "the full weekday name"
-msgstr "názov dòa v tý¾dni"
+msgstr "názov dÅ\88a v týždni"
 
-#: src/prefs_common.c:2678
+#: src/prefs_common.c:2667
 msgid "the abbreviated month name"
-msgstr "skrátený názov mesiaca"
+msgstr "skrátený názov mesiaca"
 
-#: src/prefs_common.c:2679
+#: src/prefs_common.c:2668
 msgid "the full month name"
-msgstr "názov mesiaca"
+msgstr "názov mesiaca"
 
-#: src/prefs_common.c:2680
+#: src/prefs_common.c:2669
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
-msgstr "uprednostòovaný dátum a èas pre súèasnú lokalizáciu"
+msgstr "uprednostňovaný dátum a čas pre súčasnú lokalizáciu"
 
-#: src/prefs_common.c:2681
+#: src/prefs_common.c:2670
 msgid "the century number (year/100)"
-msgstr "storoèie (rok/100)"
+msgstr "storočie (rok/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:2682
+#: src/prefs_common.c:2671
 msgid "the day of the month as a decimal number"
-msgstr "deò v mesiaci"
+msgstr "deň v mesiaci"
 
-#: src/prefs_common.c:2683
+#: src/prefs_common.c:2672
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
-msgstr "èíslo hodiny pri pou¾ití 24-hodinového èasu"
+msgstr "číslo hodiny pri použití 24-hodinového času"
 
-#: src/prefs_common.c:2684
+#: src/prefs_common.c:2673
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
-msgstr "èíslo hodiny pri pou¾ití 12-hodinového èasu"
+msgstr "číslo hodiny pri použití 12-hodinového času"
 
-#: src/prefs_common.c:2685
+#: src/prefs_common.c:2674
 msgid "the day of the year as a decimal number"
-msgstr "èíslo dòa v roku"
+msgstr "číslo dňa v roku"
 
-#: src/prefs_common.c:2686
+#: src/prefs_common.c:2675
 msgid "the month as a decimal number"
-msgstr "èíslo mesiaca"
+msgstr "číslo mesiaca"
 
-#: src/prefs_common.c:2687
+#: src/prefs_common.c:2676
 msgid "the minute as a decimal number"
-msgstr "minúty"
+msgstr "minúty"
 
-#: src/prefs_common.c:2688
+#: src/prefs_common.c:2677
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "AM alebo PM"
 
-#: src/prefs_common.c:2689
+#: src/prefs_common.c:2678
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "sekundy"
 
-#: src/prefs_common.c:2690
+#: src/prefs_common.c:2679
 msgid "the day of the week as a decimal number"
-msgstr "poradie dòa v tý¾dni"
+msgstr "poradie dÅ\88a v týždni"
 
-#: src/prefs_common.c:2691
+#: src/prefs_common.c:2680
 msgid "the preferred date for the current locale"
-msgstr "uprednostòovaný dátum pre súèasnú lokalizáciu"
+msgstr "uprednostňovaný dátum pre súčasnú lokalizáciu"
 
-#: src/prefs_common.c:2692
+#: src/prefs_common.c:2681
 msgid "the last two digits of a year"
-msgstr "posledné dve èíslice roku"
+msgstr "posledné dve číslice roku"
 
-#: src/prefs_common.c:2693
+#: src/prefs_common.c:2682
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "rok"
 
-#: src/prefs_common.c:2694
+#: src/prefs_common.c:2683
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
-msgstr "èasová zóna, jej názov alebo skratka"
+msgstr "časová zóna, jej názov alebo skratka"
 
-#: src/prefs_common.c:2715
+#: src/prefs_common.c:2704
 msgid "Specifier"
 msgstr "Symbol"
 
-#: src/prefs_common.c:2755
+#: src/prefs_common.c:2744
 msgid "Example"
-msgstr "Príklad"
+msgstr "Príklad"
 
-#: src/prefs_common.c:2844
+#: src/prefs_common.c:2833
 msgid "Set message colors"
-msgstr "Nastavi» farby správy"
+msgstr "Nastaviť farby správy"
 
-#: src/prefs_common.c:2852
+#: src/prefs_common.c:2841
 msgid "Colors"
 msgstr "Farby"
 
-#: src/prefs_common.c:2899
+#: src/prefs_common.c:2888
 msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr "Citovaný text - Prvá úroveò"
+msgstr "Citovaný text - Prvá úroveň"
 
-#: src/prefs_common.c:2905
+#: src/prefs_common.c:2894
 msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr "Citovaný text - Druhá úroveò"
+msgstr "Citovaný text - Druhá úroveň"
 
-#: src/prefs_common.c:2911
+#: src/prefs_common.c:2900
 msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "Citovaný text - Tretia úroveò"
+msgstr "Citovaný text - Tretia úroveň"
 
-#: src/prefs_common.c:2917
+#: src/prefs_common.c:2906
 msgid "URI link"
 msgstr "URI odkaz"
 
-#: src/prefs_common.c:2923
+#: src/prefs_common.c:2912
 msgid "Target folder"
-msgstr "Cieµový prieèinok"
+msgstr "Cieľový priečinok"
 
-#: src/prefs_common.c:2929
+#: src/prefs_common.c:2918
 msgid "Signatures"
 msgstr "Podpisy"
 
-#: src/prefs_common.c:2936
+#: src/prefs_common.c:2925
 msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "Opakova» farby"
+msgstr "Opakovať farby"
 
-#: src/prefs_common.c:3003
+#: src/prefs_common.c:2992
 msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "Vyberte farbu pre 1. úroveò citácie"
+msgstr "Vyberte farbu pre 1. úroveň citácie"
 
-#: src/prefs_common.c:3006
+#: src/prefs_common.c:2995
 msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "Vyberte farbu pre 2. úroveò citácie"
+msgstr "Vyberte farbu pre 2. úroveň citácie"
 
-#: src/prefs_common.c:3009
+#: src/prefs_common.c:2998
 msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "Vyberte farbu pre 3. úroveò citácie"
+msgstr "Vyberte farbu pre 3. úroveň citácie"
 
-#: src/prefs_common.c:3012
+#: src/prefs_common.c:3001
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Vyberte farbu pre URI odkazy"
 
-#: src/prefs_common.c:3015
+#: src/prefs_common.c:3004
 msgid "Pick color for target folder"
-msgstr "Vyberte farbu pre cieµový prieèinok"
+msgstr "Vyberte farbu pre cieľový priečinok"
 
-#: src/prefs_common.c:3018
+#: src/prefs_common.c:3007
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Vyberte farbu pre podpisy"
 
-#: src/prefs_common.c:3153
+#: src/prefs_common.c:3142
 msgid "Key bindings"
-msgstr "Klávesové skratky"
+msgstr "Klávesové skratky"
 
-#: src/prefs_common.c:3167
+#: src/prefs_common.c:3156
 msgid "Select preset:"
-msgstr "Zvoµte sadu klávesových skratiek:"
+msgstr "Zvoľte sadu klávesových skratiek:"
 
-#: src/prefs_common.c:3180 src/prefs_common.c:3465
+#: src/prefs_common.c:3169 src/prefs_common.c:3454
 msgid "Old Sylpheed"
-msgstr "Star¹í Sylpheed"
+msgstr "Starší Sylpheed"
 
-#: src/prefs_common.c:3188
+#: src/prefs_common.c:3177
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
 msgstr ""
-"Mô¾ete modifikova» skratky ka¾dého menu stlaèením\n"
-"po¾adovanej skratky po ukázaní my¹ou na polo¾ku."
+"Môžete modifikovať skratky každého menu stlačením\n"
+"požadovanej skratky po ukázaní myÅ¡ou na položku."
 
 #: src/prefs_customheader.c:163
 msgid "Custom header configuration"
-msgstr "Nastavenie vlastných hlavièiek"
+msgstr "Nastavenie vlastných hlavičiek"
 
 #: src/prefs_customheader.c:261
 msgid "Current custom headers"
-msgstr "Aktuálne vlastné hlavièky"
+msgstr "Aktuálne vlastné hlavičky"
 
 #: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:530
 #: src/prefs_matcher.c:1175
 msgid "Header name is not set."
-msgstr "Nebol zadaný názov hlavièky."
+msgstr "Nebol zadaný názov hlavičky."
 
 #: src/prefs_customheader.c:541
 msgid "Delete header"
-msgstr "Zmaza» hlavièku"
+msgstr "Zmazať hlavičku"
 
 #: src/prefs_customheader.c:542
 msgid "Do you really want to delete this header?"
-msgstr "Naozaj chcete zmaza» túto hlavièku?"
+msgstr "Naozaj chcete zmazať túto hlavičku?"
 
 #: src/prefs_display_header.c:201
 msgid "Displayed header configuration"
-msgstr "Nastavenie zobrazovaných hlavièiek"
+msgstr "Nastavenie zobrazovaných hlavičiek"
 
 #: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:434
 msgid "Header name"
-msgstr "Názov hlavièky"
+msgstr "Názov hlavičky"
 
 #: src/prefs_display_header.c:257
 msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Zobrazované hlavièky"
+msgstr "Zobrazované hlavičky"
 
 #: src/prefs_display_header.c:315
 msgid "Hidden headers"
-msgstr "Skryté hlavièky"
+msgstr "Skryté hlavičky"
 
 #: src/prefs_display_header.c:345
 msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr "Zobrazi» v¹etky neurèené hlavièky"
+msgstr "Zobraziť všetky neurčené hlavičky"
 
 #: src/prefs_display_header.c:540
 msgid "This header is already in the list."
-msgstr "Táto hlavièka u¾ je v zozname."
+msgstr "Táto hlaviÄ\8dka už je v zozname."
 
-#: src/prefs_filtering.c:219
-msgid "Filtering/Processing configuration"
-msgstr "Nastavenie filtrovania"
+#: src/prefs_filtering_action.c:133
+msgid "Move"
+msgstr "Presunúť"
 
-#: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_scoring.c:219
-msgid "Condition"
-msgstr "Podmienka"
+#: src/prefs_filtering_action.c:134
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopírovať"
 
-#: src/prefs_filtering.c:250 src/prefs_filtering.c:271 src/prefs_scoring.c:234
-msgid "Define ..."
-msgstr "Definova» ..."
+#: src/prefs_filtering_action.c:136 src/prefs_summary_column.c:67
+msgid "Mark"
+msgstr "Označiť"
 
-#: src/prefs_filtering.c:257
-msgid "Action"
-msgstr "Akcia"
+#: src/prefs_filtering_action.c:137
+msgid "Unmark"
+msgstr "Odznačiť"
 
-#: src/prefs_filtering.c:299 src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_scoring.c:277
-#: src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
-msgid "  Replace  "
-msgstr "  Nahradi»  "
+#: src/prefs_filtering_action.c:138
+msgid "Lock"
+msgstr "Zamknúť"
 
-#: src/prefs_filtering.c:325
-msgid "Current filtering/processing rules"
-msgstr "Aktuálne filtrovacie pravidlá"
+#: src/prefs_filtering_action.c:139
+msgid "Unlock"
+msgstr "Odomknúť"
 
-#: src/prefs_filtering.c:341
-msgid "Top"
-msgstr "Prvé"
+#: src/prefs_filtering_action.c:140
+msgid "Mark as read"
+msgstr "Označiť ako prečítané"
 
-#: src/prefs_filtering.c:363
-msgid "Bottom"
-msgstr "Posledné"
+#: src/prefs_filtering_action.c:141
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "Označiť ako neprečítané"
 
-#: src/prefs_filtering.c:717 src/prefs_filtering.c:792 src/prefs_scoring.c:555
-#: src/prefs_scoring.c:599
-msgid "Condition string is not valid."
-msgstr "Re»azec podmienky je neplatný."
+#: src/prefs_filtering_action.c:142 src/toolbar.c:380 src/toolbar.c:472
+msgid "Forward"
+msgstr "Poslať ďalej"
 
-#: src/prefs_filtering.c:751 src/prefs_filtering.c:799
-msgid "Action string is not valid."
-msgstr "Re»azec akcie je neplatný."
+#: src/prefs_filtering_action.c:144
+msgid "Redirect"
+msgstr "Presmerovať"
 
-#: src/prefs_filtering.c:779 src/prefs_scoring.c:541 src/prefs_scoring.c:585
-msgid "Condition string is empty."
-msgstr "Re»azec podmienky je prázdny."
+#: src/prefs_filtering_action.c:145 src/prefs_filtering_action.c:395
+#: src/toolbar.c:168 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:1705
+msgid "Execute"
+msgstr "Vykonať"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:146 src/prefs_filtering_action.c:400
+msgid "Color"
+msgstr "Zafarbiť"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:147
+msgid "Change score"
+msgstr "Zmeniť ohodnotenie"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:148
+msgid "Set score"
+msgstr "Nastaviť ohodnotenie"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:149
+msgid "Hide"
+msgstr "Skryť"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:150
+msgid "Stop filter"
+msgstr "Zastaviť filtrovanie"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:285
+msgid "Filtering action configuration"
+msgstr "Nastavenie akcií filtrovania"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:308 src/prefs_filtering.c:244
+msgid "Action"
+msgstr "Akcia"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:385
+msgid "Destination"
+msgstr "Cieľ"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:390
+msgid "Recipient"
+msgstr "Príjemca"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:405 src/prefs_summary_column.c:75
+#: src/summaryview.c:479
+msgid "Score"
+msgstr "Ohodnotenie"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_matcher.c:467
+msgid "Info ..."
+msgstr "Info ..."
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:455 src/prefs_filtering.c:286
+#: src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
+msgid "  Replace  "
+msgstr "  Nahradiť  "
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:481
+msgid "Current action list"
+msgstr "Zoznam aktuálnych akcií"
 
-#: src/prefs_filtering.c:785
+#: src/prefs_filtering_action.c:761
+msgid "Command line not set"
+msgstr "Nebol zadaný príkazový riadok"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:762
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Nebol zadaný cieľ."
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:772
+msgid "Recipient is not set."
+msgstr "Nebol zadaný príjemca."
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:786
+msgid "Score is not set"
+msgstr "Nebolo zadané ohodnotenie"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1075
+msgid "No action was defined."
+msgstr "Nebola definovaná žiadna akcia."
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1113 src/prefs_matcher.c:142
+#: src/prefs_matcher.c:1711 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47
+#: src/summaryview.c:474 src/summaryview.c:641
+msgid "Subject"
+msgstr "Predmet"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1114 src/prefs_matcher.c:143
+#: src/prefs_matcher.c:1712 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42
+#: src/summaryview.c:475 src/summaryview.c:645
+msgid "From"
+msgstr "Od"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1115 src/prefs_matcher.c:143
+#: src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:649
+msgid "To"
+msgstr "Komu"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1117 src/prefs_matcher.c:1715
+#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:476
+msgid "Date"
+msgstr "Dátum"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1118 src/prefs_matcher.c:1716
+#: src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr "ID správy"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1119 src/prefs_matcher.c:144
+#: src/prefs_matcher.c:1717 src/quote_fmt.c:50
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "Diskusné skupiny"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1120 src/prefs_matcher.c:144
+#: src/prefs_matcher.c:1718 src/quote_fmt.c:51
+msgid "References"
+msgstr "Odkazy"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1121 src/prefs_matcher.c:1719
+msgid "Filename - should not be modified"
+msgstr "Názov súboru - nemal by byť menený"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1122 src/prefs_matcher.c:1720
+msgid "new line"
+msgstr "nový riadok"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1123 src/prefs_matcher.c:1721
+msgid "escape character for quotes"
+msgstr "únikový znak pre citácie"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1124 src/prefs_matcher.c:1722
+msgid "quote character"
+msgstr "znak úvodzoviek"
+
+#: src/prefs_filtering.c:129 src/prefs_filtering.c:206
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "Nastavenie filtrovania"
+
+#: src/prefs_filtering.c:223
+msgid "Condition"
+msgstr "Podmienka"
+
+#: src/prefs_filtering.c:237 src/prefs_filtering.c:258
+msgid "Define ..."
+msgstr "Definovať ..."
+
+#: src/prefs_filtering.c:312
+msgid "Current filtering/processing rules"
+msgstr "Aktuálne filtrovacie pravidlá"
+
+#: src/prefs_filtering.c:328
+msgid "Top"
+msgstr "Prvé"
+
+#: src/prefs_filtering.c:350
+msgid "Bottom"
+msgstr "Posledné"
+
+#: src/prefs_filtering.c:718 src/prefs_filtering.c:793
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "Reťazec podmienky je neplatný."
+
+#: src/prefs_filtering.c:752 src/prefs_filtering.c:800
+msgid "Action string is not valid."
+msgstr "Reťazec akcie je neplatný."
+
+#: src/prefs_filtering.c:780
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "Reťazec podmienky je prázdny."
+
+#: src/prefs_filtering.c:786
 msgid "Action string is empty."
-msgstr "Re»azec akcie je prázdny."
+msgstr "Reťazec akcie je prázdny."
 
-#: src/prefs_filtering.c:852 src/prefs_scoring.c:621
+#: src/prefs_filtering.c:853
 msgid "Delete rule"
-msgstr "Odstráni» pravidlo"
+msgstr "Odstrániť pravidlo"
 
-#: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_scoring.c:622
+#: src/prefs_filtering.c:854
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "Naozaj chcete odstráni» toto pravidlo?"
+msgstr "Naozaj chcete odstrániť toto pravidlo?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1000 src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:758
+#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1665
 msgid "Entry not saved"
-msgstr "Pravidlo nebolo ulo¾ené"
+msgstr "Pravidlo nebolo uložené"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1001
+#: src/prefs_filtering.c:1002
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
-msgstr "Pravidlo nebolo ulo¾ené. Zavrie» napriek tomu?"
+msgstr "Pravidlo nebolo uložené. Zavrieť napriek tomu?"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:130
+#: src/prefs_folder_item.c:133
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
-msgstr "Zjednodu¹i» regulérny výraz názvu správy: "
+msgstr "Zjednodušiť regulérny výraz názvu správy: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:148
+#: src/prefs_folder_item.c:151
 msgid "Folder chmod: "
-msgstr "Chmod prieèinku: "
+msgstr "Chmod priečinku: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:172
+#: src/prefs_folder_item.c:175
 msgid "Folder color: "
-msgstr "Farba prieèinku: "
+msgstr "Farba priečinku: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:201
+msgid "Process at startup"
+msgstr "Spracovať pri štarte"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:212
+msgid "Scan for new mail"
+msgstr "Zistiť novú poštu"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:303
+#: src/prefs_folder_item.c:332
 msgid "Request Return Receipt"
-msgstr "Vy¾iada» potvrdenie o príjme"
+msgstr "Vyžiadať potvrdenie o príjme"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:315
+#: src/prefs_folder_item.c:344
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr ""
-"Ulo¾i» kópiu odchodzích správ do tohoto prieèinku miesto do prieèinku "
-"Odoslané"
+"Uložiť kópiu odchodzích správ do tohoto priečinku miesto do priečinku "
+"Odoslané"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:325
+#: src/prefs_folder_item.c:354
 msgid "Default To: "
-msgstr "Implicitné Komu: "
+msgstr "Implicitné Komu: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:342
+#: src/prefs_folder_item.c:371
 msgid "Send replies to: "
-msgstr "Odpoveda» na: "
+msgstr "Odpovedať na: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:359
+#: src/prefs_folder_item.c:388
 msgid "Default account: "
-msgstr "Východzie konto: "
+msgstr "Východzie konto: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:401
+#: src/prefs_folder_item.c:430
 msgid "Default dictionary: "
-msgstr "Východzí slovník: "
+msgstr "Východzí slovník: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:524
+#: src/prefs_folder_item.c:553
 msgid "Pick color for folder"
-msgstr "Vyberte farbu pre prieèinok"
+msgstr "Vyberte farbu pre priečinok"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:534
+#: src/prefs_folder_item.c:563
 msgid "General"
-msgstr "V¹eobecné"
+msgstr "Všeobecné"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:563
+#: src/prefs_folder_item.c:592
 msgid "Settings for folder"
-msgstr "Nastavenia prieèinku"
+msgstr "Nastavenia priečinku"
 
-#: src/prefs_fonts.c:73
+#: src/prefs_fonts.c:77
 msgid "Font selection"
-msgstr "Voµba písma"
+msgstr "Voľba písma"
 
-#: src/prefs_fonts.c:158
+#: src/prefs_fonts.c:160
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: src/prefs_fonts.c:181
+#: src/prefs_fonts.c:183
 msgid "Small"
-msgstr "Malé"
+msgstr "Malé"
 
-#: src/prefs_fonts.c:203
+#: src/prefs_fonts.c:205
 msgid "Normal"
-msgstr "Obyèajné"
+msgstr "Obyčajné"
 
-#: src/prefs_fonts.c:225
+#: src/prefs_fonts.c:227
 msgid "Bold"
-msgstr "Tuèné"
+msgstr "Tučné"
 
-#: src/prefs_fonts.c:253
+#: src/prefs_fonts.c:255
 msgid "You will need to restart for the changes to take effect"
-msgstr "Aby zmeny nadobudli platnos», musíte znovu spusti» program"
+msgstr "Aby zmeny nadobudli platnosť, musíte znovu spustiť program"
 
-#: src/prefs_fonts.c:296
+#: src/prefs_fonts.c:298
 msgid "Display/Fonts"
 msgstr "Zobrazenie/Fonty"
 
-#: src/prefs_gtk.c:775
+#: src/prefs_gtk.c:777
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavenia"
 
 #: src/prefs_matcher.c:142
 msgid "All messages"
-msgstr "V¹etky správy"
-
-#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1707
-#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:464
-#: src/summaryview.c:630
-msgid "Subject"
-msgstr "Predmet"
-
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708
-#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:465
-#: src/summaryview.c:634
-msgid "From"
-msgstr "Od"
-
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709 src/quote_fmt.c:48
-#: src/summaryview.c:638
-msgid "To"
-msgstr "Komu"
+msgstr "Všetky správy"
 
 #: src/prefs_matcher.c:143
 msgid "To or Cc"
-msgstr "Komu alebo Kópia"
-
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:50
-msgid "Newsgroups"
-msgstr "Diskusné skupiny"
+msgstr "Komu alebo Kópia"
 
 #: src/prefs_matcher.c:144
 msgid "In reply to"
-msgstr "Ako odpoveï"
-
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1714 src/quote_fmt.c:51
-msgid "References"
-msgstr "Odkazy"
+msgstr "Ako odpoveď"
 
 #: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age greater than"
-msgstr "Vek väè¹í ako"
+msgstr "Vek väčší ako"
 
 #: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age lower than"
-msgstr "Vek men¹í ako"
+msgstr "Vek menší ako"
 
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Headers part"
-msgstr "Záhlavie správy"
+msgstr "Záhlavie správy"
 
 #: src/prefs_matcher.c:147
 msgid "Body part"
-msgstr "Telo správy"
+msgstr "Telo správy"
 
 #: src/prefs_matcher.c:147
 msgid "Whole message"
-msgstr "Celá správa"
+msgstr "Celá správa"
 
 #: src/prefs_matcher.c:148
 msgid "Unread flag"
-msgstr "Nepreèítaná"
+msgstr "Neprečítaná"
 
 #: src/prefs_matcher.c:148
 msgid "New flag"
-msgstr "Nová"
+msgstr "Nová"
 
 #: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Marked flag"
-msgstr "Oznaèená"
+msgstr "Označená"
 
 #: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Deleted flag"
-msgstr "Odstránená"
+msgstr "Odstránená"
 
 #: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Replied flag"
-msgstr "Zodpovedaná"
+msgstr "Zodpovedaná"
 
 #: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Forwarded flag"
-msgstr "Preposlaná"
+msgstr "Preposlaná"
 
 #: src/prefs_matcher.c:151
 msgid "Locked flag"
-msgstr "Zamknutá"
+msgstr "Zamknutá"
 
 #: src/prefs_matcher.c:152
 msgid "Color label"
-msgstr "Farebná znaèka"
+msgstr "Farebná značka"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153 src/toolbar.c:167
+#: src/prefs_matcher.c:153 src/toolbar.c:170
 msgid "Ignore thread"
-msgstr "Ignorova» vlákno"
+msgstr "Ignorovať vlákno"
 
 #: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Score greater than"
-msgstr "Ohodnotenie väè¹ie ne¾"
+msgstr "Ohodnotenie väÄ\8dÅ¡ie než"
 
 #: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Score lower than"
-msgstr "Ohodnotenie men¹ie ne¾"
+msgstr "Ohodnotenie menÅ¡ie než"
 
 #: src/prefs_matcher.c:155
 msgid "Score equal to"
-msgstr "Ohodnotenie rovné"
+msgstr "Ohodnotenie rovné"
 
-#: src/prefs_matcher.c:156 src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:375
-#: src/toolbar.c:1689
-msgid "Execute"
-msgstr "Vykona»"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "Test"
+msgstr "Testuj"
 
 #: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Size greater than"
-msgstr "Veµkos» väè¹ia ne¾"
+msgstr "VeľkosÅ¥ väÄ\8dÅ¡ia než"
 
 #: src/prefs_matcher.c:158
 msgid "Size smaller than"
-msgstr "Veµkos» men¹ia ne¾"
+msgstr "VeľkosÅ¥ menÅ¡ia než"
 
 #: src/prefs_matcher.c:159
 msgid "Size exactly"
-msgstr "Veµkos» presne"
+msgstr "Veľkosť presne"
 
 #: src/prefs_matcher.c:176
 msgid "or"
@@ -6425,7 +6970,7 @@ msgstr "alebo"
 
 #: src/prefs_matcher.c:176
 msgid "and"
-msgstr "a súèasne"
+msgstr "a súčasne"
 
 #: src/prefs_matcher.c:193
 msgid "contains"
@@ -6437,7 +6982,7 @@ msgstr "neobsahuje"
 
 #: src/prefs_matcher.c:210
 msgid "yes"
-msgstr "áno"
+msgstr "áno"
 
 #: src/prefs_matcher.c:210
 msgid "no"
@@ -6451,159 +6996,118 @@ msgstr "Nastavenie podmienok"
 msgid "Match type"
 msgstr "Typ zhody"
 
-#: src/prefs_matcher.c:467
-msgid "Info ..."
-msgstr "Info ..."
-
 #: src/prefs_matcher.c:489
 msgid "Predicate"
 msgstr "Stav"
 
 #: src/prefs_matcher.c:540
 msgid "Use regexp"
-msgstr "Pou¾i» regexp"
+msgstr "Použiť regexp"
 
 #: src/prefs_matcher.c:578
 msgid "Boolean Op"
-msgstr "Pravdivostná Operácia"
+msgstr "Pravdivostná Operácia"
 
 #: src/prefs_matcher.c:617
 msgid "Current condition rules"
-msgstr "Aktuálne pravidlá"
+msgstr "Aktuálne pravidlá"
 
 #: src/prefs_matcher.c:1155
 msgid "Value is not set."
-msgstr "Hodnota nebola zadaná."
+msgstr "Hodnota nebola zadaná."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:759
+#: src/prefs_matcher.c:1666
 msgid ""
 "The entry was not saved\n"
 "Have you really finished?"
 msgstr ""
-"Pravidlo nebolo ulo¾ené.\n"
-"Zavrie» napriek tomu?"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1711 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
-#: src/summaryview.c:466
-msgid "Date"
-msgstr "Dátum"
+"Pravidlo nebolo uložené.\n"
+"Zavrieť napriek tomu?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:52
-msgid "Message-ID"
-msgstr "ID správy"
+#: src/prefs_matcher.c:1706
+msgid "'Test' allows you to test a message or message element"
+msgstr "'Testuj' vám umožní otestovať správu alebo jej prvok"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1715
-msgid "Filename - should not be modified"
-msgstr "Názov súboru - nemal by by» menený"
+#: src/prefs_matcher.c:1707
+msgid "using an external program or script. The program will"
+msgstr "za použitia externého programu alebo skriptu. Program"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1716
-msgid "new line"
-msgstr "nový riadok"
+#: src/prefs_matcher.c:1708
+msgid "return either 0 or 1"
+msgstr "vráti buď 0 alebo 1"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1717
-msgid "escape character for quotes"
-msgstr "únikový znak pre citácie"
+#: src/prefs_matcher.c:1709
+msgid "The following symbols can be used:"
+msgstr "Môžete použiť tieto symboly:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1718
-msgid "quote character"
-msgstr "znak úvodzoviek"
-
-#: src/prefs_scoring.c:203
-msgid "Scoring configuration"
-msgstr "Nastavenie hodnotenia"
-
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:469
-msgid "Score"
-msgstr "Ohodnotenie"
-
-#: src/prefs_scoring.c:303
-msgid "Current scoring rules"
-msgstr "Aktuálne hodnotiace pravidlá"
-
-#: src/prefs_scoring.c:335
-msgid "Hide score"
-msgstr "Skry» pri ohodnotení"
-
-#: src/prefs_scoring.c:347
-msgid "Important score"
-msgstr "Dôle¾ité pri ohodnotení"
-
-#: src/prefs_scoring.c:519
-msgid "Match string is not valid."
-msgstr "Re»azec zhody je neplatný."
-
-#: src/prefs_scoring.c:547 src/prefs_scoring.c:591
-msgid "Score is not set."
-msgstr "Ohodnotenie nie je zadané."
+#: src/prefs_matcher.c:1729
+msgid "Match Type: 'Test'"
+msgstr "Typ zhody: 'Test'"
 
 #: src/prefs_spelling.c:95
 msgid "Select dictionaries location"
-msgstr "Vyberte umiestnenie slovníkov"
+msgstr "Vyberte umiestnenie slovníkov"
 
 #: src/prefs_spelling.c:124
 msgid "Pick color for misspelled word"
-msgstr "Vyberte farbu pre nesprávne slovo"
+msgstr "Vyberte farbu pre nesprávne slovo"
 
 #: src/prefs_spelling.c:165
 msgid "Enable spell checker"
-msgstr "Povoli» kontrolu pravopisu"
+msgstr "Povoliť kontrolu pravopisu"
 
 #: src/prefs_spelling.c:180
 msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr "Povoli» alternatívny slovník"
+msgstr "Povoliť alternatívny slovník"
 
 #: src/prefs_spelling.c:186
 msgid "Faster switching with last used dictionary"
-msgstr "Rýchlej¹ie prepínanie s naposledy pou¾itým slovníkom"
+msgstr "Rýchlejšie prepínanie s naposledy použitým slovníkom"
 
 #: src/prefs_spelling.c:188
 msgid "Dictionaries path:"
-msgstr "Cesta ku slovníkom: "
+msgstr "Cesta ku slovníkom: "
 
 #: src/prefs_spelling.c:202
 msgid "Default dictionary:"
-msgstr "Východzí slovník: "
+msgstr "Východzí slovník: "
 
 #: src/prefs_spelling.c:219
 msgid "Default suggestion mode:"
-msgstr "Re¾im východzích doporuèení:"
+msgstr "Režim východzích doporučení:"
 
 #: src/prefs_spelling.c:236
 msgid "Misspelled word color:"
-msgstr "Farba nesprávneho slova:"
+msgstr "Farba nesprávneho slova:"
 
 #: src/prefs_spelling.c:361
 msgid "Compose/Spell Checker"
-msgstr "Nová správa/Kontrola pravopisu"
-
-#: src/prefs_summary_column.c:67
-msgid "Mark"
-msgstr "Oznaèi»"
+msgstr "Nová správa/Kontrola pravopisu"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:69
 msgid "Attachment"
-msgstr "Príloha"
+msgstr "Príloha"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:74
 msgid "Number"
-msgstr "Èíslo"
+msgstr "Číslo"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:178
 msgid "Displayed items configuration"
-msgstr "Nastavenie zobrazovaných polo¾iek"
+msgstr "Nastavenie zobrazovaných položiek"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:195
 msgid ""
 "Select items to be displayed in the summary view. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
-"Vyberte polo¾ky ktoré sa majú zobrazi» v zozname správ. Mô¾ete\n"
-"meni» poradie pomocou tlaèítiek Nahor / Nadol, alebo presúvaním\n"
-"polo¾iek pomocou my¹i."
+"Vyberte položky ktoré sa majú zobraziÅ¥ v zozname správ. Môžete\n"
+"meniť poradie pomocou tlačítiek Nahor / Nadol, alebo presúvaním\n"
+"položiek pomocou myši."
 
 #: src/prefs_summary_column.c:222
 msgid "Available items"
-msgstr "Dostupné polo¾ky"
+msgstr "Dostupné položky"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:240
 msgid "  ->  "
@@ -6615,15 +7119,15 @@ msgstr "  <-  "
 
 #: src/prefs_summary_column.c:265
 msgid "Displayed items"
-msgstr "Zobrazené polo¾ky"
+msgstr "Zobrazené položky"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:306
 msgid " Use default "
-msgstr " Pou¾i» východzie "
+msgstr " Použiť východzie "
 
 #: src/prefs_template.c:158
 msgid "Template name"
-msgstr "Názov ¹ablóny"
+msgstr "Názov šablóny"
 
 #: src/prefs_template.c:235
 msgid " Symbols "
@@ -6631,47 +7135,47 @@ msgstr " Symboly "
 
 #: src/prefs_template.c:249
 msgid "Current templates"
-msgstr "Aktuálne ¹ablóny"
+msgstr "Aktuálne šablóny"
 
 #: src/prefs_template.c:269
 msgid "Template configuration"
-msgstr "Nastavenie ¹ablón"
+msgstr "Nastavenie šablón"
 
 #: src/prefs_template.c:380
 msgid "Template"
-msgstr "©ablóna"
+msgstr "Šablóna"
 
 #: src/prefs_template.c:453
 msgid "Template format error."
-msgstr "Chyba formátu ¹ablóny."
+msgstr "Chyba formátu šablóny."
 
 #: src/prefs_template.c:542
 msgid "Delete template"
-msgstr "Zmaza» ¹ablónu"
+msgstr "Zmazať šablónu"
 
 #: src/prefs_template.c:543
 msgid "Do you really want to delete this template?"
-msgstr "Naozaj chcete zmaza» túto ¹ablónu?"
+msgstr "Naozaj chcete zmazať túto šablónu?"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:86
 msgid ""
 "Selected Action already set.\n"
 "Please choose another Action from List"
 msgstr ""
-"Zvolená akcia je uz nastavená.\n"
-"Prosím vyberte inú akciu zo zoznamu"
+"Zvolená akcia je uz nastavená.\n"
+"Prosím vyberte inú akciu zo zoznamu"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:127
 msgid "Main toolbar configuration"
-msgstr "Nastavenie panelu nástrojov hlavného okna"
+msgstr "Nastavenie panelu nástrojov hlavného okna"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:128
 msgid "Compose toolbar configuration"
-msgstr "Nastavenie panelu nástrojov okna písania správy"
+msgstr "Nastavenie panelu nástrojov okna písania správy"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:129
 msgid "Message view toolbar configuration"
-msgstr "Nastavenie panelu nástrojov okna prezerania správy"
+msgstr "Nastavenie panelu nástrojov okna prezerania správy"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:620
 msgid "Sylpheed Action"
@@ -6679,23 +7183,23 @@ msgstr "Akcia Sylpheedu"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:629
 msgid "Toolbar text"
-msgstr "Text panelu nástrojov"
+msgstr "Text panelu nástrojov"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:682
 msgid "Available toolbar icons"
-msgstr "Dostupné ikony panela nástrojov"
+msgstr "Dostupné ikony panela nástrojov"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:737
 msgid "Event executed on click"
-msgstr "Vykona» pri kliknutí"
+msgstr "Vykonať pri kliknutí"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:787
 msgid " Default "
-msgstr " ©tandardné "
+msgstr " Štandardné "
 
 #: src/prefs_toolbar.c:794
 msgid "Displayed toolbar items"
-msgstr "Zobrazené polo¾ky panelu nástrojov"
+msgstr "Zobrazené položky panelu nástrojov"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:807
 msgid "Icon"
@@ -6707,75 +7211,79 @@ msgstr "Text ikony"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:810
 msgid "Mapped event"
-msgstr "Priradená udalos»"
+msgstr "Priradená udalosť"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:873
+#: src/prefs_toolbar.c:875
 msgid "Customize Toolbars/Main Window"
-msgstr "Prispôsobi» panely nástrojov/Hlavné okno"
+msgstr "Prispôsobiť panely nástrojov/Hlavné okno"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:882
+#: src/prefs_toolbar.c:884
 msgid "Customize Toolbars/Message Window"
-msgstr "Prispôsobi» panely nástrojov/Okno písania správy"
+msgstr "Prispôsobiť panely nástrojov/Okno písania správy"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:891
+#: src/prefs_toolbar.c:893
 msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
-msgstr "Prispôsobi» panely nástrojov/Okno prezerania správy"
+msgstr "Prispôsobiť panely nástrojov/Okno prezerania správy"
+
+#: src/privacy.c:150 src/privacy.c:169 src/sgpgme.c:131
+msgid "No signature found"
+msgstr "Nebol nájdený žiadny podpis"
 
-#: src/procmsg.c:1203
+#: src/privacy.c:154 src/privacy.c:173
+msgid "No information available"
+msgstr "Nie sú dostupné žiadne informácie"
+
+#: src/procmsg.c:1126
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
-msgstr "Nemô¾em vytvori» doèasný súbor pre odosielanie news príspevkov."
+msgstr "Nemôžem vytvoriť dočasný súbor pre odosielanie news príspevkov."
 
-#: src/procmsg.c:1214
+#: src/procmsg.c:1137
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
-msgstr "Chyba pri zápise do doèasného súboru pre odosielanie news príspevkov."
-
-#: src/progressdialog.c:52
-msgid "Account"
-msgstr "Konto"
+msgstr "Chyba pri zápise do dočasného súboru pre odosielanie news príspevkov."
 
 #: src/quote_fmt.c:40
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
-msgstr "Prispôsobi» formát dátumu (pozrite man strftime)"
+msgstr "Prispôsobiť formát dátumu (pozrite man strftime)"
 
 #: src/quote_fmt.c:43
 msgid "Full Name of Sender"
-msgstr "Celé meno odosielateµa"
+msgstr "Celé meno odosielateľa"
 
 #: src/quote_fmt.c:44
 msgid "First Name of Sender"
-msgstr "Krstné meno odosielateµa"
+msgstr "Krstné meno odosielateľa"
 
 #: src/quote_fmt.c:45
 msgid "Last Name of Sender"
-msgstr "Priezvisko odosielateµa"
+msgstr "Priezvisko odosielateľa"
 
 #: src/quote_fmt.c:46
 msgid "Initials of Sender"
-msgstr "Iniciály odosielateµa"
+msgstr "Iniciály odosielateľa"
 
 #: src/quote_fmt.c:53
 msgid "Message body"
-msgstr "Telo správy"
+msgstr "Telo správy"
 
 #: src/quote_fmt.c:54
 msgid "Quoted message body"
-msgstr "Citované telo správy"
+msgstr "Citované telo správy"
 
 #: src/quote_fmt.c:55
 msgid "Message body without signature"
-msgstr "Telo správy bez signatúry"
+msgstr "Telo správy bez signatúry"
 
 #: src/quote_fmt.c:56
 msgid "Quoted message body without signature"
-msgstr "Citované telo správy bez signatúry"
+msgstr "Citované telo správy bez signatúry"
 
 #: src/quote_fmt.c:58
 msgid ""
 "Insert expr if x is set\n"
 "x is one of the characters above after %"
 msgstr ""
-"Vlo¾i» expr ak je urèené x\n"
-"x je jeden z vy¹¹ie uvedených znakov po %"
+"Vložiť expr ak je určené x\n"
+"x je jeden z vyššie uvedených znakov po %"
 
 #: src/quote_fmt.c:60
 msgid "Literal %"
@@ -6783,138 +7291,45 @@ msgstr "Znak %"
 
 #: src/quote_fmt.c:61
 msgid "Literal backslash"
-msgstr "Znak spätného lomítka"
+msgstr "Znak spätného lomítka"
 
 #: src/quote_fmt.c:62
 msgid "Literal question mark"
-msgstr "Znak otázniku"
+msgstr "Znak otázniku"
 
 #: src/quote_fmt.c:63
 msgid "Literal pipe"
-msgstr "Znak rúry"
+msgstr "Znak rúry"
 
 #: src/quote_fmt.c:64
 msgid "Literal opening curly brace"
-msgstr "Znak µavej zlo¾enej zátvorky"
+msgstr "Znak ľavej zloženej zátvorky"
 
 #: src/quote_fmt.c:65
 msgid "Literal closing curly brace"
-msgstr "Znak pravej zlo¾enej zátvorky"
+msgstr "Znak pravej zloženej zátvorky"
 
 #: src/quote_fmt.c:67
 msgid "Insert File"
-msgstr "Vlo¾i» obsah súboru"
+msgstr "Vložiť obsah súboru"
 
 #: src/quote_fmt.c:68
 msgid "Insert program output"
-msgstr "Vlo¾i» výstup programu"
-
-#: src/rfc2015.c:143 src/rfc2015.c:184 src/sigstatus.c:219
-msgid "Oops: Signature not verified"
-msgstr "Oops: Podpis nebol overený"
-
-#: src/rfc2015.c:146 src/rfc2015.c:187 src/sigstatus.c:222
-msgid "No signature found"
-msgstr "Nebol nájdený ¾iadny podpis"
-
-#: src/rfc2015.c:149 src/sigstatus.c:225
-msgid "Good signature"
-msgstr "Správny podpis"
-
-#: src/rfc2015.c:152 src/sigstatus.c:228
-msgid "Good signature but it has expired"
-msgstr "Dobrý podpis, ale u¾ vypr¹aný"
-
-#: src/rfc2015.c:155 src/sigstatus.c:231
-msgid "Good signature but the key has expired"
-msgstr "Dobrý podpis, ale kµúè je u¾ vypr¹aný"
-
-#: src/rfc2015.c:158 src/sigstatus.c:234
-msgid "BAD signature"
-msgstr "CHYBNÝ podpis"
-
-#: src/rfc2015.c:161 src/rfc2015.c:202 src/sigstatus.c:237
-msgid "No public key to verify the signature"
-msgstr "Nemô¾em nájs» verejný kµúè pre overenie podpisu"
-
-#: src/rfc2015.c:164 src/rfc2015.c:205 src/sigstatus.c:240
-msgid "Error verifying the signature"
-msgstr "Chyba pri overovaní podpisu"
-
-#: src/rfc2015.c:167 src/rfc2015.c:208
-msgid "Different results for signatures"
-msgstr "Rozdielne výsledky pre podpisy"
-
-#: src/rfc2015.c:170 src/rfc2015.c:211
-msgid "Error: Unknown status"
-msgstr "Chyba: Stav neznámy"
-
-#: src/rfc2015.c:190
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Správny podpis od \"%s\""
-
-#: src/rfc2015.c:193
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
-msgstr "Správny podpis od \"%s\" ale u¾ vypr¹al"
-
-#: src/rfc2015.c:196
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
-msgstr "Správny podpis od \"%s\" ale kµúè u¾ vypr¹al"
-
-#: src/rfc2015.c:199
-#, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "CHYBNÝ podpis od \"%s\""
-
-#: src/rfc2015.c:231
-msgid "Cannot find user ID for this key."
-msgstr "Nemô¾em nájs» user ID pre tento kµúè."
-
-#: src/rfc2015.c:243
-#, c-format
-msgid "                aka \"%s\"\n"
-msgstr "                aka \"%s\"\n"
-
-#: src/rfc2015.c:264
-#, c-format
-msgid "Signature expired %s"
-msgstr "Podpis vypr¹al %s"
-
-#: src/rfc2015.c:272
-#, c-format
-msgid "Key expired %s"
-msgstr "Kµúè vypr¹al %s"
-
-#: src/rfc2015.c:298
-#, c-format
-msgid "Signature made at %s\n"
-msgstr "Podpísané dòa %s\n"
-
-#: src/rfc2015.c:307
-#, c-format
-msgid "Key fingerprint: %s\n"
-msgstr "Odtlaèok kµúèa: %s\n"
-
-#: src/rfc2015.c:316
-msgid "Key ID: %s\n"
-msgstr "Key ID: %s\n"
+msgstr "Vložiť výstup programu"
 
 #: src/select-keys.c:103
 #, c-format
 msgid "Please select key for `%s'"
-msgstr "Prosím zvoµte kµúè pre '%s'"
+msgstr "Prosím zvoľte kľúč pre '%s'"
 
 #: src/select-keys.c:106
 #, c-format
 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
-msgstr "Zhroma¾ïujem informácie pre '%s' ... %c"
+msgstr "Zhromažďujem informácie pre '%s' ... %c"
 
 #: src/select-keys.c:273
 msgid "Select Keys"
-msgstr "Zvoµte kµúèe"
+msgstr "Zvoľte kľúče"
 
 #: src/select-keys.c:300
 msgid "Key ID"
@@ -6926,27 +7341,27 @@ msgstr "Hodnota"
 
 #: src/select-keys.c:323
 msgid " List all keys "
-msgstr " Zobrazi» v¹etky kµúèe "
+msgstr " Zobraziť všetky kľúče "
 
 #: src/select-keys.c:331
 msgid "Select"
-msgstr "Zvoli»"
+msgstr "Zvoliť"
 
 #: src/select-keys.c:453
 msgid "Add key"
-msgstr "Prida» kµúè"
+msgstr "Pridať kľúč"
 
 #: src/select-keys.c:454
 msgid "Enter another user or key ID:"
-msgstr "Zadajte ïal¹ie user alebo key ID:"
+msgstr "Zadajte ďalšie user alebo key ID:"
 
 #: src/send_message.c:373
 msgid "Connecting"
-msgstr "Pripájanie"
+msgstr "Pripájanie"
 
 #: src/send_message.c:380
 msgid "Doing POP before SMTP..."
-msgstr "Robím POP pred SMTP..."
+msgstr "Robím POP pred SMTP..."
 
 #: src/send_message.c:383
 msgid "POP before SMTP"
@@ -6955,7 +7370,7 @@ msgstr "POP pred SMTP"
 #: src/send_message.c:388
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
-msgstr "Pripájam sa k serveru SMTP: %s ..."
+msgstr "Pripájam sa k serveru SMTP: %s ..."
 
 #: src/send_message.c:451
 msgid "Sending HELO..."
@@ -6963,11 +7378,11 @@ msgstr "Posielam HELO..."
 
 #: src/send_message.c:452 src/send_message.c:457 src/send_message.c:462
 msgid "Authenticating"
-msgstr "Autentizácia"
+msgstr "Autentizácia"
 
 #: src/send_message.c:453 src/send_message.c:458
 msgid "Sending message..."
-msgstr "Odosielam správu..."
+msgstr "Odosielam správu..."
 
 #: src/send_message.c:456
 msgid "Sending EHLO..."
@@ -6991,16 +7406,16 @@ msgstr "Posielam DATA..."
 
 #: src/send_message.c:478
 msgid "Quitting..."
-msgstr "Odpájam sa..."
+msgstr "Odpájam sa..."
 
 #: src/send_message.c:506
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
-msgstr "Odosielam správu (%d / %d bajtov)"
+msgstr "Odosielam správu (%d / %d bajtov)"
 
 #: src/send_message.c:534
 msgid "Sending message"
-msgstr "Odosielam správu"
+msgstr "Odosielam správu"
 
 #: src/send_message.c:583
 #, c-format
@@ -7008,37 +7423,121 @@ msgid ""
 "Error occurred while sending the message:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Pri odosielaní správy nastala chyba:\n"
+"Pri odosielaní správy nastala chyba:\n"
 "%s"
 
-#: src/setup.c:44
+#: src/setup.c:45
 msgid "Mailbox setting"
 msgstr "Nastavenie mailboxu"
 
-#: src/setup.c:45
+#: src/setup.c:46
 msgid ""
 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
 "You can use existing mailbox in MH format\n"
 "if you have the one.\n"
 "If you're not sure, just select OK."
 msgstr ""
-"Najskôr musíte nastavi» umiestnenie mailboxu.\n"
-"Mô¾ete pou¾i» existujúci mailbox vo formáte MH,\n"
-"ak nejaký máte.\n"
-"Ak ste si nie istý, zvoµte len OK."
+"Najskôr musíte nastaviť umiestnenie mailboxu.\n"
+"Môžete použiť existujúci mailbox vo formáte MH,\n"
+"ak nejaký máte.\n"
+"Ak ste si nie istý, zvoľte len OK."
+
+#: src/sgpgme.c:88
+msgid "Undefined"
+msgstr "Nezadaná"
+
+#: src/sgpgme.c:92
+msgid "Marginal"
+msgstr "Čiastočná"
+
+#: src/sgpgme.c:96
+msgid "Ultimate"
+msgstr "Úplná"
+
+#: src/sgpgme.c:116
+#, c-format
+msgid "Valid signature by %s (Trust: %s)"
+msgstr "Platný podpis od %s (Dôvera %s)"
+
+#: src/sgpgme.c:121
+msgid "The signature has expired"
+msgstr "Platnosť podpisu vypršala"
+
+#: src/sgpgme.c:123
+msgid "The key that was used to sign this part has expired"
+msgstr "Platnosť kľúča použitého na podpísanie tejto časti vypršala"
+
+#: src/sgpgme.c:125
+msgid "Not all signatures are valid"
+msgstr "Niektoré podpisy sú neplatné"
+
+#: src/sgpgme.c:127
+msgid "This signature is invalid"
+msgstr "Podpis je neplatný"
+
+#: src/sgpgme.c:129
+msgid "You have no key to verify this signature"
+msgstr "Nemôžem nájsť verejný kľúč pre overenie tohoto podpisu"
+
+#: src/sgpgme.c:133
+msgid "An error occured"
+msgstr "Vyskytla sa chyba"
+
+#: src/sgpgme.c:135
+msgid "The signature has not been checked"
+msgstr "Podpis nebol overený"
+
+#: src/sgpgme.c:159
+#, c-format
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr "Podpísané dňa %s použitím %s kľúča %s\n"
+
+#: src/sgpgme.c:168
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\"\n"
+msgstr "Správny podpis od \"%s\"\n"
+
+#: src/sgpgme.c:173
+#, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
+msgstr "Platnosť podpisu vypršaná od \"%s\"\n"
+
+#: src/sgpgme.c:178
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
+msgstr "CHYBNÝ podpis od \"%s\"\n"
+
+#: src/sgpgme.c:189
+#, c-format
+msgid "                aka \"%s\"\n"
+msgstr "                aka \"%s\"\n"
+
+#: src/sgpgme.c:194
+#, c-format
+msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
+msgstr "Odtlačok primárneho kľúča: %s\n"
 
-#: src/sigstatus.c:129
-msgid "Checking signature"
-msgstr "Overujem podpis"
+#: src/sgpgme.c:205
+#, c-format
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "Podpis vyprší %s\n"
 
-#: src/sigstatus.c:196
+#: src/sgpgme.c:207
 #, c-format
-msgid "%s%s%s from \"%s\""
-msgstr "%s%s%s od \"%s\""
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "Podpis vypršal %s\n"
+
+#: src/sgpgme.c:280
+msgid ""
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
+"OpenPGP support disabled."
+msgstr ""
+"GnuPG nie je správne nainštalované, alebo používate zastaralú\n"
+"verziu. Podpora OpenPGP bude vypnutá."
 
 #: src/sourcewindow.c:66
 msgid "Source of the message"
-msgstr "Zdroj správy"
+msgstr "Zdroj správy"
 
 #: src/sourcewindow.c:133
 #, c-format
@@ -7047,745 +7546,810 @@ msgstr "%s - Zdroj"
 
 #: src/ssl_manager.c:82
 msgid "Saved SSL Certificates"
-msgstr "Ulo¾ené SSL certifikáty"
+msgstr "Uložené SSL certifikáty"
 
 #: src/ssl_manager.c:95
 msgid "View"
-msgstr "Zobrazi»"
+msgstr "Zobraziť"
 
 #: src/ssl_manager.c:269
 msgid "Delete certificate"
-msgstr "Vymaza» certifikát"
+msgstr "Vymazať certifikát"
 
 #: src/ssl_manager.c:270
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
-msgstr "Naozaj chcete vymaza» tento certifikát"
+msgstr "Naozaj chcete vymazať tento certifikát"
 
 #: src/string_match.c:73
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
-msgstr "(Názov vymazaný kvôli RegExp)"
+msgstr "(Názov vymazaný kvôli RegExp)"
 
-#: src/summary_search.c:100
+#: src/summary_search.c:101
 msgid "Search messages"
-msgstr "Vyhµada» v správach"
+msgstr "Vyhľadať v správach"
 
-#: src/summary_search.c:170
+#: src/summary_search.c:171
 msgid "Body:"
 msgstr "Telo:"
 
-#: src/summary_search.c:194
+#: src/summary_search.c:195
 msgid "Select all matched"
-msgstr "Zvoli» v¹etky vyhovujúce"
+msgstr "Zvoliť všetky vyhovujúce"
 
-#: src/summary_search.c:200
+#: src/summary_search.c:203
 msgid "AND search"
-msgstr "Vyhµadávanie AND"
+msgstr "Vyhľadávanie AND"
 
-#: src/summary_search.c:319
+#: src/summary_search.c:323
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
-msgstr "Bol dosiahnutý zaèiatok zoznamu; pokraèova» od konca?"
+msgstr "Bol dosiahnutý začiatok zoznamu; pokračovať od konca?"
 
-#: src/summary_search.c:321
+#: src/summary_search.c:325
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
-msgstr "Bol dosiahnutý koniec zoznamu; pokraèova» od zaèiatku?"
+msgstr "Bol dosiahnutý koniec zoznamu; pokračovať od začiatku?"
 
-#: src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:403
 msgid "/_Reply"
-msgstr "/_Odpoveda»"
+msgstr "/_Odpovedať"
 
-#: src/summaryview.c:403
+#: src/summaryview.c:404
 msgid "/Repl_y to"
-msgstr "/O_dpoveda» komu"
+msgstr "/O_dpovedať komu"
 
-#: src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/Repl_y to/_all"
-msgstr "/O_dpoveda» komu/_v¹etkým"
+msgstr "/O_dpovedať komu/_všetkým"
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/O_dpoveda» komu/_odosielateµovi"
+msgstr "/O_dpovedať komu/_odosielateľovi"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:407
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/O_dpoveda» komu/do _diskusnej skupiny"
+msgstr "/O_dpovedať komu/do _diskusnej skupiny"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/Follow-up and reply to"
-msgstr "Follow-up a odpoveda»"
+msgstr "Follow-up a odpovedať"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/_Forward"
-msgstr "/_Posla» ïalej"
+msgstr "/_Poslať ďalej"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:412
 msgid "/Redirect"
-msgstr "/Presmerova»"
+msgstr "/Presmerovať"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/Re-_edit"
-msgstr "/Znovu upravi»"
+msgstr "/Znovu upraviť"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/M_ove..."
-msgstr "/Pre_sunú»"
+msgstr "/Pre_sunúť"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/_Copy..."
-msgstr "/_Kopírova»..."
+msgstr "/_Kopírovať..."
 
-#: src/summaryview.c:418
+#: src/summaryview.c:419
 msgid "/Cancel a news message"
-msgstr "/Stornova» news príspevok"
+msgstr "/Stornovať news príspevok"
 
-#: src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:420
 msgid "/E_xecute"
-msgstr "/V_ykona»"
+msgstr "/V_ykonať"
 
-#: src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/_Mark"
-msgstr "/Oz_naèi»"
+msgstr "/Oz_načiť"
 
-#: src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/_Mark/_Mark"
-msgstr "/Oz_naèi»/Oz_naèi»"
+msgstr "/Oz_načiť/Oz_načiť"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:424
 msgid "/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/Oz_naèi»/_Odznaèi»"
+msgstr "/Oz_načiť/_Odznačiť"
 
-#: src/summaryview.c:424
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/_Mark/---"
-msgstr "/Oz_naèi»/---"
+msgstr "/Oz_načiť/---"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/Oz_naèi»/Oznaèi» ako n_epreèítané"
+msgstr "/Oz_načiť/Označiť ako n_eprečítané"
 
-#: src/summaryview.c:426
+#: src/summaryview.c:427
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/Oz_naèi»/Oznaèi» ako _preèítané"
+msgstr "/Oz_načiť/Označiť ako _prečítané"
 
-#: src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/_Mark/Mark all read"
-msgstr "/Oz_naèi»/Oznaèi» v¹etky ako preèítané"
+msgstr "/Oz_načiť/Označiť všetky ako prečítané"
 
-#: src/summaryview.c:428
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
-msgstr "/Oz_naèi»/Ignorova» vlákno"
+msgstr "/Oz_načiť/Ignorovať vlákno"
 
-#: src/summaryview.c:429
+#: src/summaryview.c:430
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
-msgstr "/Oz_naèi»/Odignorova» vlákno"
+msgstr "/Oz_načiť/Odignorovať vlákno"
 
-#: src/summaryview.c:430
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/_Mark/Lock"
-msgstr "/Oz_naèi»/Zamknú»"
+msgstr "/Oz_načiť/Zamknúť"
 
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "/_Mark/Unlock"
-msgstr "/Oz_naèi»/Odomknú»"
+msgstr "/Oz_načiť/Odomknúť"
 
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:433
 msgid "/Color la_bel"
-msgstr "/_Farebné oznaèenie"
+msgstr "/_Farebné označenie"
 
-#: src/summaryview.c:435
+#: src/summaryview.c:436
 msgid "/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/Prida» odosielateµa do _adresára"
+msgstr "/Pridať odosielateľa do _adresára"
 
-#: src/summaryview.c:437
+#: src/summaryview.c:438
 msgid "/Create f_ilter rule"
-msgstr "/Vytvor_i» pravidlo filtra"
+msgstr "/Vytvor_iť pravidlo filtra"
 
-#: src/summaryview.c:438
+#: src/summaryview.c:439
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
-msgstr "/Vytvor_i» pravidlo filtra/_Automaticky"
+msgstr "/Vytvor_iť pravidlo filtra/_Automaticky"
 
-#: src/summaryview.c:440
+#: src/summaryview.c:441
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
-msgstr "/Vytvor_i» pravidlo filtra/podµa _odosielateµa"
+msgstr "/Vytvor_iť pravidlo filtra/podľa _odosielateľa"
 
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:443
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
-msgstr "/Vytvor_i» pravidlo filtra/podµa _príjemcu"
+msgstr "/Vytvor_iť pravidlo filtra/podľa _príjemcu"
 
-#: src/summaryview.c:444
+#: src/summaryview.c:445
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
-msgstr "/Vytvor_i» pravidlo filtra/podµa p_redmetu"
+msgstr "/Vytvor_iť pravidlo filtra/podľa p_redmetu"
+
+#: src/summaryview.c:447
+msgid "/Create processing rule"
+msgstr "/Vytvoriť pravidlo spracúvania"
+
+#: src/summaryview.c:448
+msgid "/Create processing rule/_Automatically"
+msgstr "/Vytvoriť pravidlo spracúvania/_Automaticky"
 
 #: src/summaryview.c:450
+msgid "/Create processing rule/by _From"
+msgstr "/Vytvoriť pravidlo spracúvania/podľa _odosielateľa"
+
+#: src/summaryview.c:452
+msgid "/Create processing rule/by _To"
+msgstr "/Vytvoriť pravidlo spracúvania/podľa _príjemcu"
+
+#: src/summaryview.c:454
+msgid "/Create processing rule/by _Subject"
+msgstr "/Vytvoriť pravidlo spracúvania/podľa p_redmetu"
+
+#: src/summaryview.c:460
 msgid "/_View/_Source"
-msgstr "/_Zobrazi»/_Zdroj"
+msgstr "/_Zobraziť/_Zdroj"
 
-#: src/summaryview.c:451
+#: src/summaryview.c:461
 msgid "/_View/All _header"
-msgstr "/_Zobrazi»/V¹etky _hlavièky"
+msgstr "/_Zobraziť/Všetky _hlavičky"
 
-#: src/summaryview.c:454
+#: src/summaryview.c:464
 msgid "/_Print..."
-msgstr "/_Tlaèi»..."
+msgstr "/_Tlačiť..."
 
-#: src/summaryview.c:456
+#: src/summaryview.c:466
 msgid "/Select _all"
-msgstr "/Zvo_li» v¹etky"
+msgstr "/Zvo_liť všetky"
 
-#: src/summaryview.c:457
+#: src/summaryview.c:467
 msgid "/Select t_hread"
-msgstr "/Zvoli» celé _vlákno"
+msgstr "/Zvoliť celé _vlákno"
 
-#: src/summaryview.c:461
+#: src/summaryview.c:471
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
-#: src/summaryview.c:468
+#: src/summaryview.c:478
 msgid "No."
-msgstr "È."
+msgstr "Č."
 
-#: src/summaryview.c:470
+#: src/summaryview.c:480
 msgid "L"
 msgstr "L"
 
-#: src/summaryview.c:479
+#: src/summaryview.c:489
 msgid "all messages"
-msgstr "v¹etky správy"
+msgstr "všetky správy"
 
-#: src/summaryview.c:480 src/summaryview.c:481
-msgid "messages whose age is greather than #"
-msgstr "správy, ktoré sú star¹ie ako #"
+#: src/summaryview.c:490
+msgid "messages whose age is greater than #"
+msgstr "správy, ktoré sú staršie ako #"
 
-#: src/summaryview.c:482
+#: src/summaryview.c:491
+msgid "messages whose age is less than #"
+msgstr "správy, ktoré sú novšie ako #"
+
+#: src/summaryview.c:492
 msgid "messages which contain S in the message body"
-msgstr "správy, ktorých telo obsahuje S"
+msgstr "správy, ktorých telo obsahuje S"
 
-#: src/summaryview.c:483
+#: src/summaryview.c:493
 msgid "messages which contain S in the whole message"
-msgstr "správy, ktoré obsahujú S kdekoµvek"
+msgstr "správy, ktoré obsahujú S kdekoľvek"
 
-#: src/summaryview.c:484
+#: src/summaryview.c:494
 msgid "messages carbon-copied to S"
-msgstr "správy s kópiou v S"
+msgstr "správy s kópiou v S"
 
-#: src/summaryview.c:485
+#: src/summaryview.c:495
 msgid "message is either to: or cc: to S"
-msgstr "správa je buï to: alebo cc: S"
+msgstr "správa je buď to: alebo cc: S"
 
-#: src/summaryview.c:486
+#: src/summaryview.c:496
 msgid "deleted messages"
-msgstr "vymazané správy"
+msgstr "vymazané správy"
 
-#: src/summaryview.c:487
+#: src/summaryview.c:497
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
-msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavièke Sender"
+msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Sender"
 
-#: src/summaryview.c:488
+#: src/summaryview.c:498
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
-msgstr "pravda, ak je \"S\" vykonané úspe¹ne"
+msgstr "pravda, ak je \"S\" vykonané úspešne"
 
-#: src/summaryview.c:489
+#: src/summaryview.c:499
 msgid "messages originating from user S"
-msgstr "správy pochádzajúce od pou¾ívateµa S"
+msgstr "správy pochádzajúce od používateľa S"
 
-#: src/summaryview.c:490
+#: src/summaryview.c:500
 msgid "forwarded messages"
-msgstr "preposlané správy"
+msgstr "preposlané správy"
 
-#: src/summaryview.c:491
+#: src/summaryview.c:501
 msgid "messages which contain header S"
-msgstr "správy, ktoré obsahujú hlavièku S"
+msgstr "správy, ktoré obsahujú hlavičku S"
 
-#: src/summaryview.c:492
+#: src/summaryview.c:502
 msgid "messages which contain S in Message-Id header"
-msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavièke Message-Id"
+msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Message-Id"
 
-#: src/summaryview.c:493
+#: src/summaryview.c:503
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
-msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavièke inreplyto"
+msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke inreplyto"
 
-#: src/summaryview.c:494
+#: src/summaryview.c:504
 msgid "locked messages"
-msgstr "zamknuté správy"
+msgstr "zamknuté správy"
 
-#: src/summaryview.c:495
+#: src/summaryview.c:505
 msgid "messages which are in newsgroup S"
-msgstr "správy, ktoré sú v diskusnej skupine S"
+msgstr "správy, ktoré sú v diskusnej skupine S"
 
-#: src/summaryview.c:496
+#: src/summaryview.c:506
 msgid "new messages"
-msgstr "nové správy"
+msgstr "nové správy"
 
-#: src/summaryview.c:497
+#: src/summaryview.c:507
 msgid "old messages"
-msgstr "staré správy"
+msgstr "staré správy"
 
-#: src/summaryview.c:498
+#: src/summaryview.c:508
 msgid "messages which have been replied to"
-msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
+msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
 
-#: src/summaryview.c:499
+#: src/summaryview.c:509
 msgid "read messages"
-msgstr "preèítané správy"
+msgstr "prečítané správy"
 
-#: src/summaryview.c:500
+#: src/summaryview.c:510
 msgid "messages which contain S in subject"
-msgstr "správy, ktoré obsahujú S v názve"
+msgstr "správy, ktoré obsahujú S v názve"
 
-#: src/summaryview.c:501
+#: src/summaryview.c:511
 msgid "messages whose score is equal to #"
-msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné #"
+msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné #"
 
-#: src/summaryview.c:502
+#: src/summaryview.c:512
 msgid "messages whose score is greater than #"
-msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väè¹ie ako #"
+msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väčšie ako #"
 
-#: src/summaryview.c:503
+#: src/summaryview.c:513
 msgid "messages whose score is lower than #"
-msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je men¹ie ako #"
+msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je menšie ako #"
 
-#: src/summaryview.c:504
+#: src/summaryview.c:514
 msgid "messages whose size is equal to #"
-msgstr "správy, ktorých veµkos» je rovná #"
+msgstr "správy, ktorých veľkosť je rovná #"
 
-#: src/summaryview.c:505
+#: src/summaryview.c:515
 msgid "messages whose size is greater than #"
-msgstr "správy, ktorých veµkos» je väè¹ia ako #"
+msgstr "správy, ktorých veľkosť je väčšia ako #"
 
-#: src/summaryview.c:506
+#: src/summaryview.c:516
 msgid "messages whose size is smaller than #"
-msgstr "správy, ktorých veµkos» je men¹ia ako #"
+msgstr "správy, ktorých veľkosť je menšia ako #"
 
-#: src/summaryview.c:507
+#: src/summaryview.c:517
 msgid "messages which have been sent to S"
-msgstr "správy, odoslané S"
+msgstr "správy, odoslané S"
 
-#: src/summaryview.c:508
+#: src/summaryview.c:518
 msgid "marked messages"
-msgstr "oznaèené správy"
+msgstr "označené správy"
 
-#: src/summaryview.c:509
+#: src/summaryview.c:519
 msgid "unread messages"
-msgstr "nepreèítané správy"
+msgstr "neprečítané správy"
 
-#: src/summaryview.c:510
+#: src/summaryview.c:520
 msgid "messages which contain S in References header"
-msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavièke References"
+msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke References"
 
-#: src/summaryview.c:511
+#: src/summaryview.c:521
+msgid "messages returning 0 when passed to command"
+msgstr "správy vracajúce 0 po odovzdaní príkazu"
+
+#: src/summaryview.c:522
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
-msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavièke X-Label"
+msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke X-Label"
 
-#: src/summaryview.c:513
+#: src/summaryview.c:524
 msgid "logical AND operator"
-msgstr "logický operátor AND"
+msgstr "logický operátor AND"
 
-#: src/summaryview.c:514
+#: src/summaryview.c:525
 msgid "logical OR operator"
-msgstr "logický operátor OR"
+msgstr "logický operátor OR"
 
-#: src/summaryview.c:515
+#: src/summaryview.c:526
 msgid "logical NOT operator"
-msgstr "logický operátor NOT"
+msgstr "logický operátor NOT"
 
-#: src/summaryview.c:516
+#: src/summaryview.c:527
 msgid "case sensitive search"
-msgstr "zále¾í na veµkosti písmen"
+msgstr "záleží na veľkosti písmen"
 
-#: src/summaryview.c:523
+#: src/summaryview.c:534
 msgid "Extended Search symbols"
-msgstr "Roz¹írené symboly vyhµadávania"
+msgstr "Rozšírené symboly vyhľadávania"
 
-#: src/summaryview.c:573
+#: src/summaryview.c:584
 msgid "Toggle quick-search bar"
-msgstr "Zap/vyp. panel rýchleho vyhµadávania"
+msgstr "Zap/vyp. panel rýchleho vyhľadávania"
 
-#: src/summaryview.c:657
+#: src/summaryview.c:668
 msgid "Extended Symbols"
-msgstr "Roz¹írené symboly"
+msgstr "Rozšírené symboly"
 
-#: src/summaryview.c:918
+#: src/summaryview.c:933
 msgid "Process mark"
-msgstr "Spracova» znaèky"
+msgstr "Spracovať značky"
 
-#: src/summaryview.c:919
+#: src/summaryview.c:934
 msgid "Some marks are left. Process it?"
-msgstr "Ostali nejaké znaèky. Spracova»?"
+msgstr "Ostali nejaké značky. Spracovať?"
 
-#: src/summaryview.c:962
+#: src/summaryview.c:977
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
-msgstr "Prehµadávam prieèinok (%s)..."
+msgstr "Prehľadávam priečinok (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
+#: src/summaryview.c:1400 src/summaryview.c:1444
 msgid "No more unread messages"
-msgstr "®iadne nepreèítané správy"
+msgstr "Žiadne neprečítané správy"
 
-#: src/summaryview.c:1381
+#: src/summaryview.c:1401
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
-msgstr "Neboli nájdené ¾iadne nepreèítané správy. Hµada» od konca?"
+msgstr "Neboli nájdené žiadne neprečítané správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:1393 src/summaryview.c:1437
+#: src/summaryview.c:1413 src/summaryview.c:1457
 msgid "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
-msgstr "Interná chyba: neèakaná hodnota pre prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
+msgstr "Interná chyba: nečakaná hodnota pre prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1401
+#: src/summaryview.c:1421
 msgid "No unread messages."
-msgstr "®iadne nepreèítané správy."
+msgstr "Žiadne neprečítané správy."
 
-#: src/summaryview.c:1425
+#: src/summaryview.c:1445
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
-msgstr "Neboli nájdené ¾iadne nepreèítané správy. Prejs» do ïal¹ieho prieèinku?"
+msgstr "Neboli nájdené žiadne neprečítané správy. Prejsť do ďalšieho priečinku?"
 
-#: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491
+#: src/summaryview.c:1487 src/summaryview.c:1511
 msgid "No more new messages"
-msgstr "®iadne nové správy"
+msgstr "Žiadne nové správy"
 
-#: src/summaryview.c:1468
+#: src/summaryview.c:1488
 msgid "No new message found. Search from the end?"
-msgstr "Neboli nájdené ¾iadne nové správy. Hµada» od konca?"
+msgstr "Neboli nájdené žiadne nové správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:1477
+#: src/summaryview.c:1497
 msgid "No new messages."
-msgstr "®iadne nové správy."
+msgstr "Žiadne nové správy."
 
-#: src/summaryview.c:1492
+#: src/summaryview.c:1512
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
-msgstr "Neboli nájdené ¾iadne nové správy. Prejs» do ïal¹ieho prieèinku?"
+msgstr "Neboli nájdené žiadne nové správy. Prejsť do ďalšieho priečinku?"
 
-#: src/summaryview.c:1494
+#: src/summaryview.c:1514
 msgid "Search again"
-msgstr "Hµada» znova"
+msgstr "Hľadať znova"
 
-#: src/summaryview.c:1523 src/summaryview.c:1548
+#: src/summaryview.c:1543 src/summaryview.c:1568
 msgid "No more marked messages"
-msgstr "®iadne oznaèené správy"
+msgstr "Žiadne označené správy"
 
-#: src/summaryview.c:1524
+#: src/summaryview.c:1544
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
-msgstr "Neboli nájdené ¾iadné oznaèené správy. Hµada» od konca?"
+msgstr "Neboli nájdené žiadné označené správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:1533 src/summaryview.c:1558
+#: src/summaryview.c:1553 src/summaryview.c:1578
 msgid "No marked messages."
-msgstr "®iadne oznaèené správy."
+msgstr "Žiadne označené správy."
 
-#: src/summaryview.c:1549
+#: src/summaryview.c:1569
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
-msgstr "Neboli nájdené ¾iadné oznaèené správy. Hµada» od zaèiatku?"
+msgstr "Neboli nájdené žiadné označené správy. Hľadať od začiatku?"
 
-#: src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
+#: src/summaryview.c:1593 src/summaryview.c:1618
 msgid "No more labeled messages"
-msgstr "®iadne zafarbené správy"
+msgstr "Žiadne zafarbené správy"
 
-#: src/summaryview.c:1574
+#: src/summaryview.c:1594
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
-msgstr "Neboli nájdené ¾iadne zafarbené správy. Hµada» od konca?"
+msgstr "Neboli nájdené žiadne zafarbené správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:1583 src/summaryview.c:1608
+#: src/summaryview.c:1603 src/summaryview.c:1628
 msgid "No labeled messages."
-msgstr "®iadne zafarbené správy."
+msgstr "Žiadne zafarbené správy."
 
-#: src/summaryview.c:1599
+#: src/summaryview.c:1619
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
-msgstr "Neboli nájdené ¾iadne zafarbené správy. Hµada» od zaèiatku?"
+msgstr "Neboli nájdené žiadne zafarbené správy. Hľadať od začiatku?"
 
-#: src/summaryview.c:1812
+#: src/summaryview.c:1832
 msgid "Attracting messages by subject..."
-msgstr "Zoskupujem správu podµa názvu..."
+msgstr "Zoskupujem správu podľa názvu..."
 
-#: src/summaryview.c:1958
+#: src/summaryview.c:1979
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
-msgstr "%d zmazaných"
+msgstr "%d zmazaných"
 
-#: src/summaryview.c:1962
+#: src/summaryview.c:1983
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
-msgstr "%s%d presunutých"
+msgstr "%s%d presunutých"
 
-#: src/summaryview.c:1963 src/summaryview.c:1970
+#: src/summaryview.c:1984 src/summaryview.c:1991
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1968
+#: src/summaryview.c:1989
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
-msgstr "%s%d skopírovaných"
+msgstr "%s%d skopírovaných"
 
-#: src/summaryview.c:1983
+#: src/summaryview.c:2004
 msgid " item selected"
-msgstr " polo¾ka zvolená"
+msgstr " položka zvolená"
 
-#: src/summaryview.c:1985
+#: src/summaryview.c:2006
 msgid " items selected"
-msgstr " polo¾iek zvolených"
+msgstr " položiek zvolených"
 
-#: src/summaryview.c:2001
+#: src/summaryview.c:2022
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
-msgstr "%d novýcvh, %d nepreèítaných, %d celkovo (%s)"
+msgstr "%d novýcvh, %d neprečítaných, %d celkovo (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2171
+#: src/summaryview.c:2196
 msgid "Sorting summary..."
-msgstr "Triedim zoznam správ..."
+msgstr "Triedim zoznam správ..."
 
-#: src/summaryview.c:2241
+#: src/summaryview.c:2266
 msgid "Setting summary from message data..."
-msgstr "Vytváram zoznam správ..."
+msgstr "Vytváram zoznam správ..."
 
-#: src/summaryview.c:2370
+#: src/summaryview.c:2395
 msgid "(No Date)"
-msgstr "(bez dátumu)"
+msgstr "(bez dátumu)"
 
-#: src/summaryview.c:2997
+#: src/summaryview.c:3022
 msgid "You're not the author of the article\n"
-msgstr "Nie ste autor tohoto príspevku\n"
+msgstr "Nie ste autor tohoto príspevku\n"
 
-#: src/summaryview.c:3087
+#: src/summaryview.c:3109
 msgid "Delete message(s)"
-msgstr "Zmaza» správy"
+msgstr "Zmazať správy"
 
-#: src/summaryview.c:3088
+#: src/summaryview.c:3110
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
-msgstr "Naozaj chcete zmaza» správy z ko¹a?"
+msgstr "Naozaj chcete zmazať správy z koša?"
 
-#: src/summaryview.c:3130
+#: src/summaryview.c:3152
 msgid "Deleting duplicated messages..."
-msgstr "Ma¾em duplikátne správy..."
+msgstr "Mažem duplikátne správy..."
 
-#: src/summaryview.c:3244
+#: src/summaryview.c:3266
 msgid "Destination is same as current folder."
-msgstr "Cieµ je zhodný s aktuálnym prieèinkom."
+msgstr "Cieľ je zhodný s aktuálnym priečinkom."
 
-#: src/summaryview.c:3321
+#: src/summaryview.c:3343
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
-msgstr "Cieµ kopírovania je zhodný s aktuálnym prieèinkom."
+msgstr "Cieľ kopírovania je zhodný s aktuálnym priečinkom."
 
-#: src/summaryview.c:3371
+#: src/summaryview.c:3393
 msgid "Selecting all messages..."
-msgstr "Vyberám v¹etky správy."
+msgstr "Vyberám všetky správy."
 
-#: src/summaryview.c:3429
+#: src/summaryview.c:3451
 msgid "Append or Overwrite"
-msgstr "Pripoji» za alebo prepísa»"
+msgstr "Pripojiť za alebo prepísať"
 
-#: src/summaryview.c:3430
+#: src/summaryview.c:3452
 msgid "Append or overwrite existing file?"
-msgstr "Pripoji» za alebo prepísa» existujúci súbor?"
+msgstr "Pripojiť za alebo prepísať existujúci súbor?"
 
-#: src/summaryview.c:3431
+#: src/summaryview.c:3453
 msgid "Append"
-msgstr "Pripoji» za"
+msgstr "Pripojiť za"
 
-#: src/summaryview.c:3722
+#: src/summaryview.c:3744
 msgid "Building threads..."
-msgstr "Vytváram vlákna..."
+msgstr "Vytváram vlákna..."
 
-#: src/summaryview.c:3820
+#: src/summaryview.c:3842
 msgid "Unthreading..."
-msgstr "Odstraòujem ¹truktúru vlákien..."
+msgstr "Odstraňujem štruktúru vlákien..."
 
-#: src/summaryview.c:3953
+#: src/summaryview.c:3975
 msgid "No filter rules defined."
-msgstr "Neboli definované filtrovacie pravidlá."
+msgstr "Neboli definované filtrovacie pravidlá."
 
-#: src/summaryview.c:3962
+#: src/summaryview.c:3984
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtrujem..."
 
-#: src/summaryview.c:5282
+#: src/summaryview.c:5330
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Chyba v regulérnom výraze:\n"
+"Chyba v regulérnom výraze:\n"
 "%s"
 
-#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1543
+#: src/textview.c:570
+msgid "This message can't be displayed.\n"
+msgstr "Táto správa sa nedá zobraziť.\n"
+
+#: src/textview.c:587
+msgid "The following can be performed on this part by "
+msgstr "Nasledujúce sa dá urobiť s touto časťou "
+
+#: src/textview.c:588
+msgid "right-clicking the icon or list item:\n"
+msgstr "pravým kliknutím na ikonu alebo položku zoznamu:\n"
+
+#: src/textview.c:590
+msgid "    To save select 'Save as...' (Shortcut key: 'y')\n"
+msgstr "    Pre uloženie vyberte 'Uložiť ako...' (Skratka 'y')\n"