2006-01-29 [paul] 1.9.100cvs198
[claws.git] / po / sk.po
index 9652abc0e4b16da8b249b21cb59fe752a9bc4ae9..7932f0fd3f4c781530d2c293e40286aed1d398bb 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,20 +1,20 @@
-# translation of sylpheed-claws to Slovak
+# translation of sk.po to Slovak
 # Copyright (C) 2003, 2004 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
-# Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003, 2004, 2005.
 #
+# Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003, 2004, 2005, 2006.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed-claws 1.9.99\n"
+"Project-Id-Version: sylpheed-claws 2.0.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2005-12-20 18:32+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-10-31 09:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-01-21 15:34+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-01-29 17:25+0100\n"
 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11\n"
 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 #: src/account.c:376
@@ -29,58 +29,58 @@ msgstr ""
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "Priečinok sa nedá vytvoriť."
 
-#: src/account.c:648
+#: src/account.c:679
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Úprava kônt"
 
-#: src/account.c:666
+#: src/account.c:697
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
+"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
 msgstr ""
 "Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má byť konto kontrolované\n"
-"pri voľbe 'Prijať všetko', zatrhnite políčko v stĺpci označenom 'G'."
+"pri voľbe 'Prijať všetko', zatrhnite políčko v stĺpci označenom 'Prijať poštu'."
 
-#: src/account.c:741
+#: src/account.c:772
 msgid " _Set as default account "
 msgstr " _Nastaviť ako východzie konto "
 
-#: src/account.c:831
+#: src/account.c:862
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr "Kontá so vzdialenými priečinkami sa nedajú kopírovať."
 
-#: src/account.c:837
+#: src/account.c:868
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Kópia %s"
 
-#: src/account.c:976
+#: src/account.c:1007
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať konto '%s'?"
 
-#: src/account.c:978
+#: src/account.c:1009
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Bez názvu)"
 
-#: src/account.c:979
+#: src/account.c:1010
 msgid "Delete account"
 msgstr "Zmazať konto"
 
-#: src/account.c:1420 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:747
-#: src/compose.c:5133 src/compose.c:5359 src/editaddress.c:953
+#: src/account.c:1451 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:747
+#: src/compose.c:5162 src/compose.c:5388 src/editaddress.c:953
 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
-#: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
+#: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:199
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
 msgid "Name"
 msgstr "Meno"
 
-#: src/account.c:1427 src/prefs_account.c:1169
+#: src/account.c:1458 src/prefs_account.c:1169
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/account.c:1434 src/ssl_manager.c:99
+#: src/account.c:1465 src/ssl_manager.c:99
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
@@ -213,9 +213,8 @@ msgid "/_Book/New _JPilot"
 msgstr "/_Adresár/Nový _JPilot"
 
 #: src/addressbook.c:412
-#, fuzzy
 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
-msgstr "/_Adresár/Nový _Server"
+msgstr "/_Adresár/Nový LDAP _Server"
 
 #: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417
 msgid "/_Book/---"
@@ -242,9 +241,8 @@ msgid "/_Address"
 msgstr "/_Adresa"
 
 #: src/addressbook.c:421
-#, fuzzy
 msgid "/_Address/_Select all"
-msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
+msgstr "/_Adresa/_Zvoliť všetky"
 
 #: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
 #: src/addressbook.c:432
@@ -283,7 +281,7 @@ msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
 msgid "/_Address/_Mail To"
 msgstr "/_Adresa/Poslať _mail"
 
-#: src/addressbook.c:434 src/compose.c:737 src/mainwindow.c:721
+#: src/addressbook.c:434 src/compose.c:738 src/mainwindow.c:723
 #: src/messageview.c:293
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Nástroje"
@@ -300,9 +298,9 @@ msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
 
-#: src/addressbook.c:438 src/mainwindow.c:730 src/mainwindow.c:753
-#: src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:764 src/mainwindow.c:767
-#: src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:297 src/messageview.c:318
+#: src/addressbook.c:438 src/mainwindow.c:732 src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:757 src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:773 src/messageview.c:297 src/messageview.c:318
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Nástroje/---"
 
@@ -314,17 +312,17 @@ msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
 msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF..."
 
-#: src/addressbook.c:441 src/compose.c:742 src/mainwindow.c:796
+#: src/addressbook.c:441 src/compose.c:743 src/mainwindow.c:798
 #: src/messageview.c:321
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Pomocník"
 
-#: src/addressbook.c:442 src/compose.c:743 src/mainwindow.c:804
+#: src/addressbook.c:442 src/compose.c:744 src/mainwindow.c:806
 #: src/messageview.c:322
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
 
-#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461 src/compose.c:528
+#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461 src/compose.c:529
 #: src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:162
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Upraviť"
@@ -335,7 +333,7 @@ msgstr "/Z_mazať"
 
 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:460
 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:470
-#: src/compose.c:507 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
+#: src/compose.c:508 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53
 #: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
@@ -361,9 +359,8 @@ msgid "/_Paste"
 msgstr "/V_ložiť"
 
 #: src/addressbook.c:459
-#, fuzzy
 msgid "/_Select all"
-msgstr "/_Upraviť/Vy_brať všetko"
+msgstr "/Vy_brať všetko"
 
 #: src/addressbook.c:464
 msgid "/New _Address"
@@ -471,12 +468,14 @@ msgstr "Pri vytváraní TLS pripojenia sa vyskytla chyba"
 msgid "Sources"
 msgstr "Zdroje"
 
-#: src/addressbook.c:748
-msgid "E-Mail address"
+#: src/addressbook.c:748 src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807
+#: src/editgroup.c:280 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
+#: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:874
+msgid "Email Address"
 msgstr "E-mailová adresa"
 
 #: src/addressbook.c:753 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
-#: src/toolbar.c:1624
+#: src/toolbar.c:1628
 msgid "Address book"
 msgstr "Otvoriť adresár"
 
@@ -484,91 +483,95 @@ msgstr "Otvoriť adresár"
 msgid "Lookup name:"
 msgstr "Vyhľadať meno:"
 
-#: src/addressbook.c:933 src/compose.c:1783 src/compose.c:3835
-#: src/compose.c:4990 src/compose.c:5669 src/headerview.c:53
+#: src/addressbook.c:933 src/compose.c:1784 src/compose.c:3864
+#: src/compose.c:5019 src/compose.c:5700 src/headerview.c:53
 #: src/prefs_template.c:205 src/summary_search.c:218
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
-#: src/addressbook.c:937 src/compose.c:1767 src/compose.c:3649
-#: src/compose.c:3834 src/prefs_template.c:207
+#: src/addressbook.c:937 src/compose.c:1768 src/compose.c:3675
+#: src/compose.c:3863 src/prefs_template.c:207
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kópia:"
 
-#: src/addressbook.c:941 src/compose.c:1770 src/compose.c:3677
+#: src/addressbook.c:941 src/compose.c:1771 src/compose.c:3703
 #: src/prefs_template.c:208
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Slepá kópia:"
 
-#: src/addressbook.c:1173 src/addressbook.c:1196
+#: src/addressbook.c:1175 src/addressbook.c:1198
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Zmazať adresu(y)"
 
-#: src/addressbook.c:1174
+#: src/addressbook.c:1176
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
 
-#: src/addressbook.c:1197
+#: src/addressbook.c:1199
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
 
-#: src/addressbook.c:1789 src/addressbook.c:1868
+#: src/addressbook.c:1791 src/addressbook.c:1870
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
 
-#: src/addressbook.c:1800
+#: src/addressbook.c:1802
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
 
-#: src/addressbook.c:2527
+#: src/addressbook.c:2529
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
-msgstr "Chcete vymazať výsledky požiadavky a adresy v '%s' ?"
+msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavky a adresy v '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2530 src/addressbook.c:2556
+#: src/addressbook.c:2532 src/addressbook.c:2558
 #: src/prefs_filtering_action.c:151
 msgid "Delete"
 msgstr "Zmazať"
 
-#: src/addressbook.c:2539
+#: src/addressbook.c:2541
 #, c-format
 msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
-"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+"Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
+"contains will be moved into the parent folder."
 msgstr ""
-"Naozaj chcete zmazať priečinok A SÚČASNE všetky adresy v '%s' ?\n"
-"Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného priečinku."
+"Naozaj chcete odstrániť '%s' ? Ak zmažete len priečinok, adresy "
+"z neho sa presunú do nadradeného priečinku."
 
-#: src/addressbook.c:2542 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
+#: src/addressbook.c:2544 src/imap_gtk.c:269 src/mh_gtk.c:179
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Odstrániť priečinok"
 
-#: src/addressbook.c:2543
-msgid "_Folder only"
-msgstr "Iba _priečinok"
+#: src/addressbook.c:2545
+msgid "+Delete _folder only"
+msgstr "+Odstrániť _len priečinok"
 
-#: src/addressbook.c:2543
-msgid "Folder and _addresses"
-msgstr "Priečinok aj _adresy"
+#: src/addressbook.c:2545
+msgid "Delete folder and _addresses"
+msgstr "Odstrániť priečinok aj _adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2555
+#: src/addressbook.c:2556
 #, c-format
-msgid "Really delete '%s' ?"
-msgstr "Naozaj zmazať '%s' ?"
+msgid ""
+"Do you want to delete '%s'?\n"
+"The addresses it contains will be lost."
+msgstr ""
+"Chcete odstrániť '%s'?\n"
+"Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
 
-#: src/addressbook.c:3360
+#: src/addressbook.c:3366
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr "Nový uživateľ; nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
+msgstr "Nový uživateľ, nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
 
-#: src/addressbook.c:3364
+#: src/addressbook.c:3370
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr "Nový uživateľ; nedajú sa uložiť súbory adresára."
+msgstr "Nový uživateľ, nepodarilo sa uložiť súbory adresára."
 
-#: src/addressbook.c:3374
+#: src/addressbook.c:3380
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
 
-#: src/addressbook.c:3379
+#: src/addressbook.c:3385
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -576,7 +579,7 @@ msgstr ""
 "Konverzia starého adresára prebehla,\n"
 "nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára"
 
-#: src/addressbook.c:3392
+#: src/addressbook.c:3398
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -584,7 +587,7 @@ msgstr ""
 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:3398
+#: src/addressbook.c:3404
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -592,7 +595,7 @@ msgstr ""
 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
 "nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:3403
+#: src/addressbook.c:3409
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -600,66 +603,66 @@ msgstr ""
 "Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
 "a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:3410 src/addressbook.c:3416
+#: src/addressbook.c:3416 src/addressbook.c:3422
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
 
-#: src/addressbook.c:3454
+#: src/addressbook.c:3460
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Chyba v adresári"
 
-#: src/addressbook.c:3455
+#: src/addressbook.c:3461
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
 
-#: src/addressbook.c:3814
+#: src/addressbook.c:3820
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Prehľadávam..."
 
-#: src/addressbook.c:3885
+#: src/addressbook.c:3891
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Vyhľadať  '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:4110
+#: src/addressbook.c:4116
 msgid "Interface"
 msgstr "Ovládanie"
 
-#: src/addressbook.c:4126 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
+#: src/addressbook.c:4132 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adresár"
 
-#: src/addressbook.c:4142
+#: src/addressbook.c:4148
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:4158
+#: src/addressbook.c:4164
 msgid "EMail Address"
 msgstr "E-mailová adresa"
 
-#: src/addressbook.c:4174
+#: src/addressbook.c:4180
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: src/addressbook.c:4190 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:430
-#: src/prefs_account.c:2367 src/prefs_folder_column.c:79
+#: src/addressbook.c:4196 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:430
+#: src/prefs_account.c:2375 src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
 msgstr "Priečinky"
 
-#: src/addressbook.c:4206
+#: src/addressbook.c:4212
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4222 src/addressbook.c:4238
+#: src/addressbook.c:4228 src/addressbook.c:4244
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4254
+#: src/addressbook.c:4260
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "LDAP server"
 
-#: src/addressbook.c:4270
+#: src/addressbook.c:4276
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP požiadavka"
 
@@ -721,9 +724,9 @@ msgstr "Názov hlavičky"
 msgid "Address Count"
 msgstr "Počet adries"
 
-#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4162
+#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4191
 #: src/messageview.c:559 src/messageview.c:572
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:448
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:463
 msgid "Warning"
 msgstr "Varovanie"
 
@@ -731,17 +734,17 @@ msgstr "Varovanie"
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Hlavičky"
 
-#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
-#: src/importldif.c:1028
+#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:738
+#: src/importldif.c:1029
 msgid "Finish"
 msgstr "Dokončiť"
 
 #: src/addrgather.c:600
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
+msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - zo zvolených správ"
 
 #: src/addrgather.c:608
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
+msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - z priečinku"
 
 #: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:126
@@ -753,20 +756,18 @@ msgid "Personal address"
 msgstr "Súkromná adresa"
 
 #: src/addrindex.c:119
-#, fuzzy
 msgid "Common addresses"
-msgstr "SpoloÄ\8d¡ adresa"
+msgstr "SpoloÄ\8d© adresy"
 
 #: src/addrindex.c:120
-#, fuzzy
 msgid "Personal addresses"
-msgstr "Súkromná adresa"
+msgstr "Súkromné adresy"
 
-#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6658
+#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6689
 msgid "Notice"
 msgstr "Upozornenie"
 
-#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4108 src/inc.c:584
+#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4137 src/inc.c:584
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
@@ -821,44 +822,44 @@ msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
 msgid "Error occurred while sending command\n"
 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba\n"
 
-#: src/common/plugin.c:231
+#: src/common/plugin.c:212
 msgid "Plugin already loaded"
 msgstr "Plugin je už načítaný"
 
-#: src/common/plugin.c:239
+#: src/common/plugin.c:220
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgstr "NEpodarilo sa alokovať pamäť pre plugin"
 
-#: src/common/plugin.c:265
+#: src/common/plugin.c:246
 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
-msgstr ""
+msgstr "Tento modul nie je licencovaný pod licenciou kompatibilnou s GPL."
 
-#: src/common/plugin.c:272
+#: src/common/plugin.c:253
 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
 msgstr "Tento modul je pre Sylpheed-Claws pre GTK1."
 
-#: src/common/smtp.c:173
+#: src/common/smtp.c:174
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
 
-#: src/common/smtp.c:508 src/common/smtp.c:558
+#: src/common/smtp.c:514 src/common/smtp.c:564
 msgid "bad SMTP response\n"
 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
 
-#: src/common/smtp.c:529 src/common/smtp.c:547 src/common/smtp.c:666
+#: src/common/smtp.c:535 src/common/smtp.c:553 src/common/smtp.c:672
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
 
-#: src/common/smtp.c:538 src/pop.c:841
+#: src/common/smtp.c:544 src/pop.c:841
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
 
-#: src/common/smtp.c:593
+#: src/common/smtp.c:599
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
 
-#: src/common/smtp.c:625 src/pop.c:834
+#: src/common/smtp.c:631 src/pop.c:834
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgstr "nemôžem vytvoriť TLS reláciu\n"
 
@@ -969,454 +970,453 @@ msgstr "%.2fMB"
 msgid "%.2fGB"
 msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/compose.c:505
+#: src/compose.c:506
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Pridať..."
 
-#: src/compose.c:506
+#: src/compose.c:507
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Odstrániť"
 
-#: src/compose.c:508 src/folderview.c:283
+#: src/compose.c:509 src/folderview.c:283
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_Vlastnosti..."
 
-#: src/compose.c:513 src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:514 src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:274
 msgid "/_Message"
 msgstr "/Sp_ráva"
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:515
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
 
-#: src/compose.c:516
+#: src/compose.c:517
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
 
-#: src/compose.c:518 src/compose.c:522 src/compose.c:525 src/mainwindow.c:689
-#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:709
-#: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:277 src/messageview.c:285
+#: src/compose.c:519 src/compose.c:523 src/compose.c:526 src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:701 src/mainwindow.c:705 src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:720 src/messageview.c:277 src/messageview.c:285
 #: src/messageview.c:290
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/Sp_ráva/---"
 
-#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:520
 msgid "/_Message/_Attach file"
 msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť súbor"
 
-#: src/compose.c:520
+#: src/compose.c:521
 msgid "/_Message/_Insert file"
 msgstr "/Sp_ráva/_Vložiť súbor"
 
-#: src/compose.c:521
+#: src/compose.c:522
 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
 msgstr "/Sp_ráva/V_ložiť podpis"
 
-#: src/compose.c:523
+#: src/compose.c:524
 msgid "/_Message/_Save"
 msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť"
 
-#: src/compose.c:526
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Message/_Close"
 msgstr "/Sp_ráva/_Zavrieť"
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Upraviť/_Späť"
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:531
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Upraviť/Z_novu urobiť"
 
-#: src/compose.c:531 src/compose.c:619 src/compose.c:625 src/mainwindow.c:480
+#: src/compose.c:532 src/compose.c:620 src/compose.c:626 src/mainwindow.c:480
 #: src/messageview.c:165
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Upraviť/---"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:533
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Upraviť/_Vystrihnúť"
 
-#: src/compose.c:533 src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:163
+#: src/compose.c:534 src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:163
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Upraviť/_Kopírovať"
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:535
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Upraviť/_Prilepiť"
 
-#: src/compose.c:535
+#: src/compose.c:536
 msgid "/_Edit/Special paste"
 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne"
 
-#: src/compose.c:536
+#: src/compose.c:537
 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/ako _citáciu"
 
-#: src/compose.c:538
+#: src/compose.c:539
 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/_zalomené"
 
-#: src/compose.c:540
+#: src/compose.c:541
 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/_nezalomené"
 
-#: src/compose.c:542 src/mainwindow.c:478 src/messageview.c:164
+#: src/compose.c:543 src/mainwindow.c:478 src/messageview.c:164
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Upraviť/Vy_brať všetko"
 
-#: src/compose.c:543
+#: src/compose.c:544
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené"
 
-#: src/compose.c:544
+#: src/compose.c:545
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:550
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
 
-#: src/compose.c:554
+#: src/compose.c:555
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
 
-#: src/compose.c:559
+#: src/compose.c:560
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
 
-#: src/compose.c:564
+#: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
 
-#: src/compose.c:569
+#: src/compose.c:570
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
 
-#: src/compose.c:574
+#: src/compose.c:575
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
 
-#: src/compose.c:579
+#: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
 
-#: src/compose.c:584
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:594
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:599
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:605
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Upraviť/_Zalomiť aktuálny odstavec"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:623
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/_Upraviť/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:625
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
 msgstr "/_Upraviť/Aut_omaticky zalamovať"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Upraviť/Upraviť e_xterným editorom"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/P_ravopis"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
 
-#: src/compose.c:636
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Options"
 msgstr "/_Možnosti"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Options/Privacy System"
 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Options/Privacy System/None"
 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:643
 msgid "/_Options/Si_gn"
 msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:644
 msgid "/_Options/_Encrypt"
 msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
 
 # msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
-#: src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/compose.c:653 src/compose.c:655
+#: src/compose.c:645 src/compose.c:652 src/compose.c:654 src/compose.c:656
 msgid "/_Options/---"
 msgstr "/_Možnosti/---"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Options/_Priority"
 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
 msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:653
 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:655
 msgid "/_Options/Remo_ve references"
 msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
 
 # msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
-#: src/compose.c:661
+#: src/compose.c:662
 msgid "/_Options/Character _encoding"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie"
 
 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/"
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
 
 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
-#: src/compose.c:664 src/compose.c:670 src/compose.c:678 src/compose.c:682
-#: src/compose.c:688 src/compose.c:692 src/compose.c:698 src/compose.c:702
-#: src/compose.c:712 src/compose.c:716 src/compose.c:726 src/compose.c:730
+#: src/compose.c:665 src/compose.c:671 src/compose.c:679 src/compose.c:683
+#: src/compose.c:689 src/compose.c:693 src/compose.c:699 src/compose.c:703
+#: src/compose.c:713 src/compose.c:717 src/compose.c:727 src/compose.c:731
 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
 
 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:668
+#: src/compose.c:669
 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:672
+#: src/compose.c:673
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/compose.c:674
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
 
-#: src/compose.c:676
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:677
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
-msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (Windows-1252)"
+msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (Windows-1252)"
 
-#: src/compose.c:680
+#: src/compose.c:681
 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:684
+#: src/compose.c:685
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
 
-#: src/compose.c:686
+#: src/compose.c:687
 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/compose.c:690
+#: src/compose.c:691
 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:694
+#: src/compose.c:695
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (ISO-8859-_8)"
 
-#: src/compose.c:696
+#: src/compose.c:697
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (Windows-1255)"
 
-#: src/compose.c:700
+#: src/compose.c:701
 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:704
+#: src/compose.c:705
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/compose.c:706
+#: src/compose.c:707
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
 
-#: src/compose.c:708
+#: src/compose.c:709
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-U)"
 
-#: src/compose.c:710
+#: src/compose.c:711
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
 
-#: src/compose.c:714
+#: src/compose.c:715
 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/compose.c:718
+#: src/compose.c:719
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
 
-#: src/compose.c:720
+#: src/compose.c:721
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GBK)"
 
-#: src/compose.c:722
+#: src/compose.c:723
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
 
-#: src/compose.c:724
+#: src/compose.c:725
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
 
-#: src/compose.c:728
+#: src/compose.c:729
 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
 
-#: src/compose.c:732
+#: src/compose.c:733
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
 
-#: src/compose.c:734
+#: src/compose.c:735
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
 
-#: src/compose.c:738
+#: src/compose.c:739
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
 
-#: src/compose.c:739 src/messageview.c:294
+#: src/compose.c:740 src/messageview.c:294
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
 
-#: src/compose.c:740
+#: src/compose.c:741
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
 
-#: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:754 src/messageview.c:319
+#: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:756 src/messageview.c:319
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
 
-#: src/compose.c:1437
+#: src/compose.c:1438
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Fw: viacero správ"
 
-#: src/compose.c:1773
+#: src/compose.c:1774
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odpovedať komu:"
 
-#: src/compose.c:1776 src/compose.c:4987 src/compose.c:5671
+#: src/compose.c:1777 src/compose.c:5016 src/compose.c:5702
 #: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Diskusné skupiny:"
 
-#: src/compose.c:1779
+#: src/compose.c:1780
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:2169
+#: src/compose.c:2177
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
 
-#: src/compose.c:2185
+#: src/compose.c:2193
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
 
-#: src/compose.c:2726
+#: src/compose.c:2734
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Súbor %s je prázdny."
 
-#: src/compose.c:2730
+#: src/compose.c:2738
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Nedá sa čítať %s."
 
-#: src/compose.c:2757
+#: src/compose.c:2765
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Správa: %s"
 
-#: src/compose.c:3523
+#: src/compose.c:3549
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Upravené]"
 
-#: src/compose.c:3529
+#: src/compose.c:3555
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Písanie správy%s"
 
-#: src/compose.c:3532
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:3558
+#, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
-msgstr "%s - Písanie správy%s"
+msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
 
-#: src/compose.c:3557 src/messageview.c:594
+#: src/compose.c:3583 src/messageview.c:594
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1424,29 +1424,33 @@ msgstr ""
 "Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
 
-#: src/compose.c:3659 src/compose.c:3687 src/compose.c:3714
-#: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_send.c:336 src/toolbar.c:387
+#: src/compose.c:3685 src/compose.c:3713 src/compose.c:3740
+#: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_send.c:335 src/toolbar.c:387
 #: src/toolbar.c:434
 msgid "Send"
 msgstr "Odoslať"
 
-#: src/compose.c:3660
+#: src/compose.c:3686
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa CC. Odoslať napriek tomu?"
 
-#: src/compose.c:3688
+#: src/compose.c:3687 src/compose.c:3715 src/compose.c:3742 src/compose.c:4137
+msgid "+_Send"
+msgstr "+_Odoslať"
+
+#: src/compose.c:3714
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa BCC. Odoslať napriek tomu?"
 
-#: src/compose.c:3702
+#: src/compose.c:3728
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Nie je určený príjemca."
 
-#: src/compose.c:3715
+#: src/compose.c:3741
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
 
-#: src/compose.c:3741
+#: src/compose.c:3767
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -1456,7 +1460,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nepodarila sa konverzia kódovania znakov."
 
-#: src/compose.c:3744
+#: src/compose.c:3770
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -1466,7 +1470,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Podpísanie zlyhalo."
 
-#: src/compose.c:3747
+#: src/compose.c:3773
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -1477,11 +1481,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:3749
+#: src/compose.c:3775
 msgid "Could not queue message for sending."
 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie."
 
-#: src/compose.c:3764 src/compose.c:3793
+#: src/compose.c:3790 src/compose.c:3820
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -1489,7 +1493,7 @@ msgstr ""
 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
 
-#: src/compose.c:4105
+#: src/compose.c:4134
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -1500,7 +1504,7 @@ msgstr ""
 "kódovania na %s.\n"
 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
 
-#: src/compose.c:4158
+#: src/compose.c:4187
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -1513,69 +1517,69 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Odoslať aj napriek tomu?"
 
-#: src/compose.c:4335
+#: src/compose.c:4367
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
 
-#: src/compose.c:4345
+#: src/compose.c:4377
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
 
-#: src/compose.c:5070 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
+#: src/compose.c:5099 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
-#: src/compose.c:5121
+#: src/compose.c:5150
 msgid "Mime type"
 msgstr "Mime typ"
 
-#: src/compose.c:5127 src/compose.c:5358 src/mimeview.c:198
+#: src/compose.c:5156 src/compose.c:5387 src/mimeview.c:198
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
 #: src/summaryview.c:471
 msgid "Size"
 msgstr "Veľkosť"
 
-#: src/compose.c:5187
+#: src/compose.c:5216
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Uložiť správu do "
 
-#: src/compose.c:5209 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479
-#: src/editvcard.c:202 src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243
-#: src/importpine.c:243 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347 src/prefs_account.c:1422
-#: src/prefs_account.c:1511 src/prefs_account.c:1911 src/prefs_spelling.c:244
+#: src/compose.c:5238 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479
+#: src/editvcard.c:202 src/export.c:195 src/import.c:200 src/importmutt.c:242
+#: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347 src/prefs_account.c:1424
+#: src/prefs_account.c:1519 src/prefs_account.c:1919 src/prefs_spelling.c:244
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Prehliadať"
 
-#: src/compose.c:5357 src/compose.c:6412
+#: src/compose.c:5386 src/compose.c:6443
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:5422 src/prefs_account.c:1662 src/prefs_customheader.c:201
+#: src/compose.c:5451 src/prefs_account.c:1670 src/prefs_customheader.c:201
 #: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Header"
 msgstr "Hlavička"
 
-#: src/compose.c:5424
+#: src/compose.c:5453
 msgid "Attachments"
 msgstr "Prílohy"
 
-#: src/compose.c:5426
+#: src/compose.c:5455
 msgid "Others"
 msgstr "Ostatné"
 
-#: src/compose.c:5441 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:209
+#: src/compose.c:5470 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:209
 #: src/summary_search.c:225
 msgid "Subject:"
 msgstr "Predmet:"
 
-#: src/compose.c:5625 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
+#: src/compose.c:5656 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
 #: src/gtk/gtkaspell.c:1617 src/gtk/gtkaspell.c:2280 src/prefs_account.c:637
-#: src/summaryview.c:4450
+#: src/summaryview.c:4453
 msgid "None"
 msgstr "Žiadna"
 
-#: src/compose.c:5635
+#: src/compose.c:5666
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1584,7 +1588,7 @@ msgstr ""
 "Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5870
+#: src/compose.c:5901
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -1593,31 +1597,31 @@ msgstr ""
 "Systém súkromia '%s' sa nedá načítať. Nebude možné podpísať, ani zašifrovať "
 "túto správu."
 
-#: src/compose.c:6303
+#: src/compose.c:6334
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný MIME typ."
 
-#: src/compose.c:6321
+#: src/compose.c:6352
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
 
-#: src/compose.c:6394
+#: src/compose.c:6425
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:6445
+#: src/compose.c:6476
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódová stránka"
 
-#: src/compose.c:6470
+#: src/compose.c:6501
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta"
 
-#: src/compose.c:6471 src/prefs_toolbar.c:1064
+#: src/compose.c:6502 src/prefs_toolbar.c:1068
 msgid "File name"
 msgstr "Názov súboru"
 
-#: src/compose.c:6655
+#: src/compose.c:6686
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1628,11 +1632,11 @@ msgstr ""
 "Ukončiť ho násilne?\n"
 "skupinový ID procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:6697
+#: src/compose.c:6728
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 msgstr "Písanie správy: vstup z monitorovacieho procesu\n"
 
-#: src/compose.c:6982
+#: src/compose.c:7013
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -1643,20 +1647,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:7064
+#: src/compose.c:7101
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Koncept sa nedá uložiť."
 
-#: src/compose.c:7132 src/compose.c:7155
+#: src/compose.c:7177 src/compose.c:7200
 msgid "Select file"
 msgstr "Zvoľte súbor"
 
-#: src/compose.c:7168
+#: src/compose.c:7213
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
 
-#: src/compose.c:7170
+#: src/compose.c:7215
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -1665,36 +1669,36 @@ msgstr ""
 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
 
-#: src/compose.c:7218
+#: src/compose.c:7263
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zrušiť správu"
 
-#: src/compose.c:7219
+#: src/compose.c:7264
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
 
-#: src/compose.c:7220
+#: src/compose.c:7265
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Zahodiť"
 
-#: src/compose.c:7220
+#: src/compose.c:7265
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
 
-#: src/compose.c:7264
+#: src/compose.c:7309
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
 msgstr "Chcete použiť šablónu '%s' ?"
 
-#: src/compose.c:7266
+#: src/compose.c:7311
 msgid "Apply template"
 msgstr "Použiť šablónu"
 
-#: src/compose.c:7267
+#: src/compose.c:7312
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Nahradiť"
 
-#: src/compose.c:7267
+#: src/compose.c:7312
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Vložiť"
 
@@ -1745,7 +1749,7 @@ msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
 
 #: src/editaddress.c:316
-msgid "An E-Mail address must be supplied."
+msgid "An Email address must be supplied."
 msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
 
 #: src/editaddress.c:490
@@ -1773,12 +1777,6 @@ msgstr "Krstné meno"
 msgid "Nickname"
 msgstr "Prezývka"
 
-#: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
-#: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638 src/exporthtml.c:802
-#: src/ldif.c:874
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "E-mailová adresa"
-
 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
@@ -1793,7 +1791,7 @@ msgid "User Data"
 msgstr "Údaje o používateľovi"
 
 #: src/editaddress.c:1071
-msgid "E-Mail Addresses"
+msgid "Email Addresses"
 msgstr "E-mailové adresy"
 
 #: src/editaddress.c:1072
@@ -1821,7 +1819,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr "Testovať súbor"
 
 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
-#: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1879
+#: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1887
 msgid "File"
 msgstr "Súbor"
 
@@ -1858,9 +1856,8 @@ msgid "Available Addresses"
 msgstr "Dostupné adresy"
 
 #: src/editgroup.c:425
-msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr ""
-"E-mailové adresy môžte presúvať z a do skupiny pomocou tlačítok so šípkami"
+msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
+msgstr "E-mailové adresy môžte presúvať z alebo do skupiny pomocou tlačítok so šípkami"
 
 #: src/editgroup.c:473
 msgid "Edit Group Details"
@@ -1928,8 +1925,7 @@ msgstr "Dostupné bázy"
 
 #: src/editldap_basedn.c:294
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr ""
-"Nemôžem načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
+msgstr "Nemôžem načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
 
 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
 msgid "Could not connect to server"
@@ -2002,8 +1998,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
-msgstr ""
-"Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
+msgstr "Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
 
 #: src/editldap.c:535
 msgid "Search Attributes"
@@ -2120,8 +2115,7 @@ msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Maximum záznamov"
 
 #: src/editldap.c:738
-msgid ""
-"The maximum number of entries that should be returned in the search result."
+msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
 
 #: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:1007
@@ -2132,7 +2126,7 @@ msgstr "Základné"
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
-#: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:385
+#: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:386
 msgid "Extended"
 msgstr "Rozšírené"
 
@@ -2206,7 +2200,7 @@ msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "Výstupný súbor HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
+#: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:202 src/import.c:207
 #: src/importldif.c:682
 msgid "B_rowse"
 msgstr "P_rehliadať"
@@ -2215,7 +2209,7 @@ msgstr "P_rehliadať"
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stylesheet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
+#: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:349 src/prefs_summaries.c:690
 msgid "Default"
 msgstr "Štandardné"
 
@@ -2256,7 +2250,7 @@ msgid "Color Banding"
 msgstr "Farebné značenie"
 
 #: src/exphtmldlg.c:545
-msgid "Format E-Mail Links"
+msgid "Format Email Links"
 msgstr "Formátovať e-mailové linky"
 
 #: src/exphtmldlg.c:551
@@ -2275,7 +2269,7 @@ msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
+#: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:736 src/importldif.c:1027
 msgid "File Info"
 msgstr "Údaje o súbore"
 
@@ -2381,12 +2375,12 @@ msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:529
 msgid ""
-"The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
-"is formatted similar to:\n"
+"The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
+"formatted similar to:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
-"Prvá adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
-"takto:\n"
+"Prvá e-mailová adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN "
+"formátovaného takto:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 
 #: src/expldifdlg.c:543
@@ -2419,42 +2413,42 @@ msgstr ""
 "atribút DN nenájde, bude použité vyššie zvolené RDN."
 
 #: src/expldifdlg.c:574
-msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
+msgid "Exclude record if no Email Address"
 msgstr "Nezahrnúť záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
 
 #: src/expldifdlg.c:581
 msgid ""
-"An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
+"An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
 "option to ignore these records."
 msgstr ""
-"Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoľte túto možnosť, "
+"Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailových adries. Zvoľte túto možnosť, "
 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
 
 #: src/expldifdlg.c:669
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:736
+#: src/expldifdlg.c:737
 msgid "Distguished Name"
 msgstr "Distguished Name"
 
-#: src/export.c:143
-msgid "Export"
-msgstr "Exportovať"
+#: src/export.c:143 src/summaryview.c:5725
+msgid "Export to mbox file"
+msgstr "Exportovať do súboru mbox"
 
 #: src/export.c:162
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Určite cieľový priečinok a súbor mbox."
+msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
+msgstr "Zvoľte priečinok pre export, a zadajte mbox súbor."
 
-#: src/export.c:172
-msgid "Source dir:"
+#: src/export.c:173
+msgid "Source folder:"
 msgstr "Zdrojový priečinok:"
 
-#: src/export.c:177
-msgid "Exporting file:"
-msgstr "Exportovaný súbor:"
+#: src/export.c:179 src/import.c:179
+msgid "Mbox file:"
+msgstr "Súbor mbox:"
 
-#: src/export.c:235
+#: src/export.c:242
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Zvoľte súbor pre export"
 
@@ -2462,7 +2456,7 @@ msgstr "Zvoľte súbor pre export"
 msgid "Full Name"
 msgstr "Celé meno"
 
-#: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1027
+#: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atribúty"
 
@@ -2507,26 +2501,26 @@ msgstr "Odpadkový kôš"
 msgid "Drafts"
 msgstr "Koncepty"
 
-#: src/folder.c:1493
+#: src/folder.c:1504
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1840 src/inc.c:624
+#: src/folder.c:1851 src/inc.c:624
 msgid "Filtering messages...\n"
 msgstr "Filtrujem správy...\n"
 
-#: src/folder.c:2321
+#: src/folder.c:2332
 #, c-format
 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
 msgstr "Vyberám všetky správy z %s ...\n"
 
-#: src/folder.c:2609
+#: src/folder.c:2620
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3512
+#: src/folder.c:3528
 msgid "Processing messages..."
 msgstr "Spracúvam správy..."
 
@@ -2575,7 +2569,7 @@ msgid "/Empty _trash..."
 msgstr "/V_yprázdniť kôš..."
 
 #: src/folderview.c:431 src/gtk/icon_legend.c:59 src/prefs_actions.c:440
-#: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/prefs_filtering_action.c:579 src/prefs_folder_column.c:80
 #: src/prefs_matcher.c:726
 msgid "New"
 msgstr "Nový"
@@ -2588,131 +2582,132 @@ msgstr "Neprečítané"
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:660
+#: src/folderview.c:663
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
 
-#: src/folderview.c:713
+#: src/folderview.c:716
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
 
-#: src/folderview.c:714
+#: src/folderview.c:717
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy v tomto priečinku ako prečítané ?"
 
-#: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3234 src/setup.c:90
+#: src/folderview.c:940 src/mainwindow.c:3244 src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3239 src/setup.c:95
+#: src/folderview.c:944 src/mainwindow.c:3249 src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
 
-#: src/folderview.c:959
+#: src/folderview.c:962
 msgid "Rebuild folder tree"
 msgstr "Obnoviť strom priečinkov"
 
-#: src/folderview.c:960
-msgid ""
-"Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+#: src/folderview.c:963
+msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
 msgstr ""
 "Obnovenie stromu priečinkov spôsobí vymazanie lokálnych cache. Chcete "
 "pokračovať?"
 
-#: src/folderview.c:970
+#: src/folderview.c:973
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
 
-#: src/folderview.c:972
+#: src/folderview.c:975
 msgid "Scanning folder tree..."
 msgstr "Prehľadávam strom priečinkov..."
 
-#: src/folderview.c:1062
+#: src/folderview.c:1065
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
 
-#: src/folderview.c:1885
+#: src/folderview.c:1895
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Otváram priečinok %s..."
 
-#: src/folderview.c:1897
+#: src/folderview.c:1907
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
 
-#: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1714
+#: src/folderview.c:2054 src/mainwindow.c:1721
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Vyprázdniť kôš"
 
-#: src/folderview.c:2045
+#: src/folderview.c:2055
 msgid "Delete all messages in trash?"
 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
 
-#: src/folderview.c:2127
+#: src/folderview.c:2056 src/mainwindow.c:1723
+msgid "+_Empty trash"
+msgstr "+_Vyprázdniť kôš"
+
+#: src/folderview.c:2137
 #, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
 msgstr "Naozaj chcete presunúť priečinok '%s' do priečinku '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2130
+#: src/folderview.c:2140
 msgid "Move folder"
 msgstr "Presunúťpriečinok"
 
-#: src/folderview.c:2142
+#: src/folderview.c:2152
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Presúvam %s do %s..."
 
-#: src/folderview.c:2171
+#: src/folderview.c:2181
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
 
-#: src/folderview.c:2174
+#: src/folderview.c:2184
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
 
-#: src/folderview.c:2177
+#: src/folderview.c:2187
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi jednotlivými schránkami."
 
-#: src/folderview.c:2180
+#: src/folderview.c:2190
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Presun sa nepodaril!"
 
-#: src/folderview.c:2216
+#: src/folderview.c:2226
 #, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Nastavenie spracúvania pre priečinok %s"
 
-#: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1343 src/summaryview.c:3689
+#: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1350 src/summaryview.c:3692
 #: src/toolbar.c:175
 msgid "Print"
 msgstr "Tlačiť"
 
 #: src/gedit-print.c:244
-#, fuzzy
 msgid "Preparing pages..."
-msgstr "Spracúvam správy..."
+msgstr "Pripravujem stránky..."
 
 #: src/gedit-print.c:271
 #, c-format
 msgid "Rendering page %d of %d..."
-msgstr ""
+msgstr "Vykresľujem stránku %d z %d..."
 
 #: src/gedit-print.c:273
 #, c-format
 msgid "Printing page %d of %d..."
-msgstr ""
+msgstr "Tlačím stránku %d z %d..."
 
 #: src/gedit-print.c:295
-#, fuzzy
 msgid "Print preview"
-msgstr "Náhľad"
+msgstr "Náhľad tlače"
 
 #: src/gedit-print.c:451
 msgid "Page %N of %Q"
-msgstr ""
+msgstr "Stránka %N z %Q"
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
 msgid "Newsgroup subscription"
@@ -2817,38 +2812,39 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/about.c:255
 msgid ""
-"Copyright (C) 1999-2005 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
 "and the Sylpheed-Claws team"
 msgstr ""
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"a Sylpheed-Claws team"
 
 #: src/gtk/about.c:298
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
 "client.\n"
 "\n"
 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
 msgstr ""
-"Sylpheed-Claws je ľahký, rýchly a vysoko konfigurovateľný e-mailový klient.\n"
+"Sylpheed-Claws je ľahký, rýchly a vysoko konfigurovateľný e-mailový "
+"klient.\n"
 "\n"
-"Pre ďalšie informácie navštívte webstránku Sylpheed-Claws"
+"Pre ďalšie informácie navštívte webstránku Sylpheed-Claws:\n"
 
 #: src/gtk/about.c:304
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
 msgstr ""
-".\n"
+"\n"
 "\n"
 "Sylpheed-Claws je voľne šíriteľný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si "
-"prajete prispieť na projekt Sylpheed-Claws, môžete tak učiniť na adrese "
+"prajete prispieť na projekt Sylpheed-Claws, môžete tak učiniť na adrese:\n"
 
 #: src/gtk/about.c:311
 msgid "\n"
-msgstr ""
+msgstr "\n"
 
 #: src/gtk/about.c:322
 msgid "Info"
@@ -2957,11 +2953,8 @@ msgstr ""
 "OpenSSL Toolkit ("
 
 #: src/gtk/about.c:521
-#, fuzzy
 msgid ").\n"
-msgstr ""
-").\n"
-"\n"
+msgstr ").\n"
 
 #: src/gtk/about.c:533
 msgid "License"
@@ -2995,139 +2988,125 @@ msgstr "Zelená"
 msgid "Brown"
 msgstr "Hnedá"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:141
-msgid "Set folder sortorder"
-msgstr "Nastaviť triedenie priečinkov"
+#: src/gtk/foldersort.c:142
+msgid "Set folder order"
+msgstr "Nastaviť poradie priečinkov"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:153
-msgid ""
-"Move folders up or down to change\n"
-"the sort order in the folderview"
-msgstr ""
-"Presuňte priečinky nahor alebo nadol pre\n"
-"zmenu triedenia v zozname priečinkov"
+#: src/gtk/foldersort.c:172
+msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
+msgstr "Presuňte priečinky nahor alebo nadol pre zmenu triedenia v zozname priečinkov."
 
-#: src/gtk/foldersort.c:213
+#: src/gtk/foldersort.c:196
 msgid "Folders"
 msgstr "Priečinky"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
-#, fuzzy
 msgid "Configuration"
-msgstr "/Nastav_enie"
+msgstr "Konfigurácia"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
-#, fuzzy
 msgid "Configuration options for the print job"
-msgstr "Konfigurácia dokončená"
+msgstr "Konfigurácia pre tlač"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
-#, fuzzy
 msgid "Source Buffer"
-msgstr "Zdrojový priečinok:"
+msgstr "Zdrojový zásobník"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
 msgid "GtkTextBuffer object to print"
-msgstr ""
+msgstr "Objekt GtkTextBuffer pre tlač"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
 msgid "Tabs Width"
-msgstr ""
+msgstr "Šírka záložiek"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
-msgstr ""
+msgstr "Šírka záložiek v medzerníkoch"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
-#, fuzzy
 msgid "Wrap Mode"
-msgstr "Normálny režim"
+msgstr "Režim zalamovania"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
-#, fuzzy
 msgid "Word wrapping mode"
-msgstr "Zalamovanie"
+msgstr "Režim zalamovania slov"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
 msgid "Highlight"
-msgstr ""
+msgstr "Zvýraznenie"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
-msgstr ""
+msgstr "Či tlačiť dokument so zvýraznením syntaxe"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
-#, fuzzy
 msgid "Font"
-msgstr "Písma"
+msgstr "Písmo"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
-msgstr ""
+msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre text dokumentu (zastaralé)"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
-#, fuzzy
 msgid "Font Description"
-msgstr "Popis"
+msgstr "Popis písma"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
-msgstr ""
+msgstr "Písmo, ktoré sa má použiť pre text dokumentu (napr. \"Monospace 10\")"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
-#, fuzzy
 msgid "Numbers Font"
-msgstr "Číslo"
+msgstr "Písmo pre čísla riadkov"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
-msgstr ""
+msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre čísla riadkov (zastaralé)"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
-#, fuzzy
 msgid "Font description to use for the line numbers"
-msgstr "Zobraziť popisy príloh miesto ich názvov"
+msgstr "Popis písma pre čísla riadkov"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
 msgid "Print Line Numbers"
-msgstr ""
+msgstr "Tlačiť čísla riadkov"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
-msgstr ""
+msgstr "Interval tlačenia čísla riadkov (0 znamená žiadne čísla)"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
-#, fuzzy
 msgid "Print Header"
-msgstr "Hlavička"
+msgstr "Vytlačiť hlavičku"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
 msgid "Whether to print a header in each page"
-msgstr ""
+msgstr "Či vytlačiť na každej stránke hlavičku"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
 msgid "Print Footer"
-msgstr ""
+msgstr "Vytlačiť pätičku"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
 msgid "Whether to print a footer in each page"
-msgstr ""
+msgstr "Či vytlačiť na každej stránke pätičku"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
 msgid "Header and Footer Font"
-msgstr ""
+msgstr "Písmo pre hlavičku a pätičku"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
-msgstr ""
+msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre hlavičku a pätičku (zastaralé)"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
 msgid "Header and Footer Font Description"
-msgstr ""
+msgstr "Popis písma pre hlavičku a pätičku"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
-msgstr ""
+msgstr "Písmo, ktoré sa má použiť pre hlavičku a pätičku (napr. \"Monospace 10\")"
 
 #: src/gtk/gtkaspell.c:596
 msgid "No dictionary selected."
@@ -3228,62 +3207,56 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:61
-#, fuzzy
 msgid "Has been replied to"
-msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
+msgstr "Bola odoslaná odpoveď na správu"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Has been forwarded"
-msgstr "pri preposielaní"
+msgstr "Správa bola preposlaná"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Has attachment(s)"
-msgstr "Prílohy"
+msgstr "Správa má prílohy"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:64
 msgid "Digitally signed"
-msgstr ""
+msgstr "Správa je digitálne podpísaná"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:65
 msgid "Encrypted"
-msgstr ""
+msgstr "Správa je zašifrovaná"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Signed and has attachment(s)"
-msgstr "Poslať ďalej ako prílohu"
+msgstr "Správa je podpísaná a má prílohy"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:67
-#, fuzzy
 msgid "Encrypted and has attachment(s)"
-msgstr "Poslať ďalej ako prílohu"
+msgstr "Správa je zašifrovaná a má prílohy"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Marked"
-msgstr "Označiť"
+msgstr "Správa je označená"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:69 src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
 msgid "Locked"
-msgstr "Zamknuté"
+msgstr "Správa je zamknutá"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:70
-#, fuzzy
 msgid "In an ignored thread"
-msgstr "Ignorovať vlákno"
+msgstr "Správa je v ignorovanom vlákne"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:102
-#, fuzzy
 msgid "Icon Legend"
-msgstr "Text ikony"
+msgstr "Legenda k ikonám"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:120
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of a "
 "message:</span>"
 msgstr ""
+"<span weight=\"bold\">Nasledujúce ikony sú použité pri zobrazení stavu "
+"správy:</span>"
 
 #: src/gtk/inputdialog.c:165
 #, c-format
@@ -3308,19 +3281,22 @@ msgid ""
 "\n"
 "Version: "
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Verzia: "
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:157
 msgid "Select Plugin to load"
 msgstr "Zvoľte plugin ktorý sa má načítať"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:165
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The following error occured while loading the plugin:\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
-"Pri odosielaní správy nastala chyba:\n"
-"%s"
+"Pri načítaní pluginu sa vyskytla chyba:\n"
+"%s\n"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:241 src/gtk/pluginwindow.c:388
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:221
@@ -3335,9 +3311,8 @@ msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:296
-#, fuzzy
 msgid "Load Plugin..."
-msgstr "Načítať plugin"
+msgstr "Načítať plugin..."
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:301
 msgid "Unload Plugin"
@@ -3348,7 +3323,7 @@ msgid "Page Index"
 msgstr "Obsah Stránky"
 
 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:742
-#: src/prefs_filtering_action.c:374
+#: src/prefs_filtering_action.c:376
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
@@ -3357,213 +3332,223 @@ msgstr "Konto"
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:233
+#: src/gtk/quicksearch.c:231
 msgid "all messages"
 msgstr "všetky správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:234
+#: src/gtk/quicksearch.c:232
 msgid "messages whose age is greater than #"
 msgstr "správy, ktoré sú staršie ako #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:235
+#: src/gtk/quicksearch.c:233
 msgid "messages whose age is less than #"
 msgstr "správy, ktoré sú novšie ako #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:236
+#: src/gtk/quicksearch.c:234
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgstr "správy, ktorých telo obsahuje S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:237
+#: src/gtk/quicksearch.c:235
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S kdekoľvek"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:238
+#: src/gtk/quicksearch.c:236
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr "správy s kópiou v S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:239
+#: src/gtk/quicksearch.c:237
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr "správa je buď to: alebo cc: S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:240
+#: src/gtk/quicksearch.c:238
 msgid "deleted messages"
 msgstr "vymazané správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:241
+#: src/gtk/quicksearch.c:239
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Sender"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:242
+#: src/gtk/quicksearch.c:240
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr "pravda, ak je \"S\" vykonané úspešne"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:243
+#: src/gtk/quicksearch.c:241
 msgid "messages originating from user S"
 msgstr "správy pochádzajúce od používateľa S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:244
+#: src/gtk/quicksearch.c:242
 msgid "forwarded messages"
 msgstr "preposlané správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:245
+#: src/gtk/quicksearch.c:243
 msgid "messages which contain header S"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú hlavičku S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:246
+#: src/gtk/quicksearch.c:244
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Message-ID"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:247
+#: src/gtk/quicksearch.c:245
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke inreplyto"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:248
+#: src/gtk/quicksearch.c:246
 msgid "locked messages"
 msgstr "zamknuté správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:249
+#: src/gtk/quicksearch.c:247
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgstr "správy, ktoré sú v diskusnej skupine S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:250
+#: src/gtk/quicksearch.c:248
 msgid "new messages"
 msgstr "nové správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:251
+#: src/gtk/quicksearch.c:249
 msgid "old messages"
 msgstr "staré správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:252
+#: src/gtk/quicksearch.c:250
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
 msgstr "neúplné správy (nestiahnuté úplne)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:253
+#: src/gtk/quicksearch.c:251
 msgid "messages which have been replied to"
 msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:254
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
 msgid "read messages"
 msgstr "prečítané správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:255
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v názve"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:256
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
 msgid "messages whose score is equal to #"
 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:257
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
 msgid "messages whose score is greater than #"
 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väčšie ako #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:258
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
 msgid "messages whose score is lower than #"
 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je menšie ako #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:259
+#: src/gtk/quicksearch.c:257
 msgid "messages whose size is equal to #"
 msgstr "správy, ktorých veľkosť je rovná #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:260
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
 msgid "messages whose size is greater than #"
 msgstr "správy, ktorých veľkosť je väčšia ako #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:261
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
 msgid "messages whose size is smaller than #"
 msgstr "správy, ktorých veľkosť je menšia ako #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:262
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgstr "správy, odoslané S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:263
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
 msgid "marked messages"
 msgstr "označené správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:264
+#: src/gtk/quicksearch.c:262
 msgid "unread messages"
 msgstr "neprečítané správy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:265
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke References"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:266
+#: src/gtk/quicksearch.c:264
 msgid "messages returning 0 when passed to command"
 msgstr "správy vracajúce 0 po odovzdaní príkazu"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:267
+#: src/gtk/quicksearch.c:265
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke X-Label"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:269
+#: src/gtk/quicksearch.c:267
 msgid "logical AND operator"
 msgstr "logický operátor AND"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:270
+#: src/gtk/quicksearch.c:268
 msgid "logical OR operator"
 msgstr "logický operátor OR"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:271
+#: src/gtk/quicksearch.c:269
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr "logický operátor NOT"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:272
+#: src/gtk/quicksearch.c:270
 msgid "case sensitive search"
 msgstr "záleží na veľkosti písmen"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:274
+#: src/gtk/quicksearch.c:272
 msgid "all filtering expressions are allowed"
 msgstr "všetky filtrovacie výrazy sú povolené"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:282
-msgid "Extended Search symbols"
-msgstr "Rozšírené symboly vyhľadávania"
+#: src/gtk/quicksearch.c:280
+msgid "Extended Search"
+msgstr "Rozšírené vyhľadávanie"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:373 src/prefs_filtering_action.c:1069
-#: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
+#: src/gtk/quicksearch.c:281
+msgid ""
+"Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
+"in order to match and be displayed in the message list.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
+msgstr ""
+"Rozšírené vyhľadávanie umožňuje používateľovi definovať kritériá, ktoré musia "
+"správy spĺňať, aby boli zobrazené v zozname správ.\n"
+"\n"
+"Môžu byť použité tieto symboly:"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:374 src/prefs_filtering_action.c:1071
+#: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1680
 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:467
 msgid "Subject"
 msgstr "Predmet"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:377 src/prefs_filtering_action.c:1070
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
+#: src/gtk/quicksearch.c:378 src/prefs_filtering_action.c:1072
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1681
 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:468
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:381 src/prefs_filtering_action.c:1071
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
+#: src/gtk/quicksearch.c:382 src/prefs_filtering_action.c:1073
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1682
 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:469
 msgid "To"
 msgstr "Komu"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:392
+#: src/gtk/quicksearch.c:393
 msgid "Recursive"
 msgstr "Rekurzívne"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:402
+#: src/gtk/quicksearch.c:403
 msgid "Sticky"
 msgstr "Trvalé"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:430
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:431
 msgid " Clear "
-msgstr "Vyčistiť"
+msgstr " Vyčistiť "
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:437
+#: src/gtk/quicksearch.c:438
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:446
+#: src/gtk/quicksearch.c:447
 msgid "Quick search: edit filtering condition"
-msgstr ""
+msgstr "Rýchle vyhľadávanie: upraviť filtrovaciu podmienku"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:449
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:450
 msgid " Extended Symbols... "
-msgstr "Rozšírené symboly"
+msgstr " Rozšírené symboly... "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:254
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:308
@@ -3579,7 +3564,7 @@ msgid "Signer"
 msgstr "Podpisovateľ"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
-#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:917
+#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:913
 msgid "Name: "
 msgstr "Meno: "
 
@@ -3655,11 +3640,11 @@ msgstr "_Zobraziť certifikáty"
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
 
-#: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2461 src/summaryview.c:2466
+#: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2464 src/summaryview.c:2469
 msgid "(No From)"
 msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
 
-#: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2492 src/summaryview.c:2495
+#: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2495 src/summaryview.c:2498
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(bez predmetu)"
 
@@ -3711,11 +3696,11 @@ msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
 
-#: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:271
+#: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:275
 msgid "Insecure connection"
 msgstr "Nezabezpečené spojenie"
 
-#: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:272
+#: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:276
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
@@ -3729,7 +3714,7 @@ msgstr ""
 "Chcete pokračovať v pripájaní sa na tento server? Komunikácia nebude "
 "zabezpečená."
 
-#: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:278
+#: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:282
 msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "Po_kračovať v pripájaní"
 
@@ -3761,71 +3746,71 @@ msgstr "Pripájam sa k serveru IMAP4: %s ...\n"
 msgid "Adding messages..."
 msgstr "Pridávam správy..."
 
-#: src/imap.c:1162
+#: src/imap.c:1165
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Kopírujem správy..."
 
-#: src/imap.c:1302
+#: src/imap.c:1305
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania\n"
 
-#: src/imap.c:1308 src/imap.c:3551
+#: src/imap.c:1311 src/imap.c:3520
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "nedá sa odstrániť\n"
 
-#: src/imap.c:1743
+#: src/imap.c:1746
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
 
-#: src/imap.c:1759
+#: src/imap.c:1762
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
 
-#: src/imap.c:1840
+#: src/imap.c:1843
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
 msgstr "Názov nového priečinku nesmie obsahovať oddeľovač názvov priečinkov"
 
-#: src/imap.c:1871
+#: src/imap.c:1874
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
 
-#: src/imap.c:1935
+#: src/imap.c:1938
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
 
-#: src/imap.c:2191
+#: src/imap.c:2194
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "príkaz LIST zlyhal\n"
 
-#: src/imap.c:2299
+#: src/imap.c:2302
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2474
+#: src/imap.c:2438
 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
 msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspešná.\n"
 
-#: src/imap.c:2661
+#: src/imap.c:2625
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Sťahujem správu..."
 
-#: src/imap.c:2826
+#: src/imap.c:2790
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
 
-#: src/imap.c:2856
+#: src/imap.c:2820
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
 msgstr "iconv nemôže skonvertovať %s na UTF-7\n"
 
-#: src/imap.c:2900
+#: src/imap.c:2864
 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-8 na UTF-7 \n"
 
-#: src/imap.c:3536
+#: src/imap.c:3505
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %d\n"
@@ -3893,7 +3878,7 @@ msgstr ""
 "Nepodarilo sa premenovať priečinok.\n"
 "Nový názov je neprípustný."
 
-#: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
+#: src/imap_gtk.c:266 src/mh_gtk.c:176
 #, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
@@ -3906,33 +3891,29 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Naozaj pokračovať?"
 
-#: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
+#: src/imap_gtk.c:288 src/mh_gtk.c:198
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
 
-#: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
+#: src/imap_gtk.c:348 src/news_gtk.c:264
 #, c-format
 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
 msgstr "Pri sťahovaní správ v '%s' nastala chyba."
 
 #: src/import.c:149
-msgid "Import"
-msgstr "Importovať"
+msgid "Import mbox file"
+msgstr "Importovať súbor mbox"
 
 #: src/import.c:168
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
+msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
 msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľový priečinok."
 
-#: src/import.c:178
-msgid "Importing file:"
-msgstr "Importovaný súbor:"
-
-#: src/import.c:183
-msgid "Destination dir:"
+#: src/import.c:185
+msgid "Destination folder:"
 msgstr "Cieľový priečinok:"
 
-#: src/import.c:242
+#: src/import.c:248
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Zvoľte súbor pre import"
 
@@ -4067,11 +4048,11 @@ msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
 msgid "Select MUTT File"
 msgstr "Zvoľte súbor MUTT"
 
-#: src/importmutt.c:207
+#: src/importmutt.c:206
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
 msgstr "Importovať súbor MUTT do adresára"
 
-#: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
+#: src/importmutt.c:291 src/importpine.c:292
 msgid "Please select a file to import."
 msgstr "Prozím zvoľte súbor pre import."
 
@@ -4083,7 +4064,7 @@ msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
 msgid "Select Pine File"
 msgstr "Vyberte súbor Pine"
 
-#: src/importpine.c:207
+#: src/importpine.c:206
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Importovať súbor Pine do adresára"
 
@@ -4163,7 +4144,7 @@ msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:870 src/send_message.c:435
+#: src/inc.c:870 src/send_message.c:444
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autentizácia..."
 
@@ -4193,7 +4174,7 @@ msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Odstraňujem správu %d"
 
-#: src/inc.c:906 src/send_message.c:453
+#: src/inc.c:906 src/send_message.c:462
 msgid "Quitting"
 msgstr "Odpájam sa"
 
@@ -4249,7 +4230,7 @@ msgstr "Chyba socketu."
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr "Chyba socketu pri spojení s %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1143 src/send_message.c:366 src/send_message.c:578
+#: src/inc.c:1143 src/send_message.c:375 src/send_message.c:587
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
 
@@ -4271,11 +4252,11 @@ msgstr ""
 "Mailbox je zamknutý:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1161 src/send_message.c:563
+#: src/inc.c:1161 src/send_message.c:572
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Autentizácia bola neúspešná."
 
-#: src/inc.c:1166 src/send_message.c:566
+#: src/inc.c:1166 src/send_message.c:575
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -4284,7 +4265,7 @@ msgstr ""
 "Autentizácia bola neúspešná:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1171 src/send_message.c:582
+#: src/inc.c:1171 src/send_message.c:591
 msgid "Session timed out."
 msgstr "Čas spojenia vypršal."
 
@@ -4302,7 +4283,7 @@ msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
 msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa počas nasledujúcich %d minút?"
 
-#: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1968
+#: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1972
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Offline varovanie"
 
@@ -4314,7 +4295,7 @@ msgstr "Iba _raz"
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Prezývka"
 
-#: src/main.c:172
+#: src/main.c:174
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
@@ -4323,7 +4304,7 @@ msgstr ""
 "Súbor '%s' už existuje.\n"
 "Priečinok sa nedá vytvoriť."
 
-#: src/main.c:254
+#: src/main.c:256
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
@@ -4332,67 +4313,80 @@ msgstr ""
 "Bola nájdená konfigurácia pre Sylpheed-Claws %s.\n"
 "Chcete túto konfiguráciu premigrovať a použiť?"
 
-#: src/main.c:257
+#: src/main.c:259
 msgid "1.0.5 or previous"
 msgstr "1.0.5 alebo starší"
 
-#: src/main.c:257
+#: src/main.c:259
 msgid "1.9.15 or previous"
 msgstr "1.9.15 alebo starší"
 
-#: src/main.c:260
+#: src/main.c:262
 msgid "Migration of configuration"
 msgstr "Migrácia konfigurácie"
 
-#: src/main.c:265
+#: src/main.c:267
 msgid "Copying configuration..."
 msgstr "Kopírujem konfiguráciu..."
 
-#: src/main.c:270
+#: src/main.c:272
 msgid "Migration failed!"
 msgstr "Migrácia sa nepodarila!"
 
-#: src/main.c:337
+#: src/main.c:339
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
 
-#: src/main.c:716
+#: src/main.c:525
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It "
+"is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
+"plugin and try again."
+msgstr ""
+"Sylpheed-Claws našiel nakonfigurovanú poštovú schránku, ale nepodarilo sa ju "
+"načítať. Pravdepodobne je vytvorená zastaralým pluginom. Prosím, preinštalujte "
+"plugin, a skúste znovu."
+
+#: src/main.c:736
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
 
-#: src/main.c:718
+#: src/main.c:738
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
 
-#: src/main.c:719
+#: src/main.c:739
+msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
+msgstr "  --subscribe [uri]      prihlásiť zadanú URI, ak je to možné"
+
+#: src/main.c:740
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
-"                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
-"uvedenými\n"
-"                         súbormi"
+"                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými\n"
+"                         uvedenými súbormi"
 
-#: src/main.c:722
+#: src/main.c:743
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
 
-#: src/main.c:723
+#: src/main.c:744
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre všetky kontá"
 
-#: src/main.c:724
+#: src/main.c:745
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
 
-#: src/main.c:725
+#: src/main.c:746
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [priečinok]...   zobrazí celkový počet správ"
 
-#: src/main.c:726
+#: src/main.c:747
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -4400,74 +4394,72 @@ msgstr ""
 "  --status-full [priečinok]...\n"
 "                        zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
 
-#: src/main.c:728
+#: src/main.c:749
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
 
-#: src/main.c:729
+#: src/main.c:750
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              prepne do režimu offline"
 
-#: src/main.c:730
-#, fuzzy
+#: src/main.c:751
 msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
-msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
+msgstr "  --exit                 ukončí Sylpheed-Claws"
 
-#: src/main.c:731
+#: src/main.c:752
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
 
-#: src/main.c:732
+#: src/main.c:753
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
 
-#: src/main.c:733
+#: src/main.c:754
 msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr ""
-"  --version                zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
+msgstr "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
 
-#: src/main.c:734
+#: src/main.c:755
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           výstupný priečinok s nastaveniami"
 
-#: src/main.c:774 src/summaryview.c:5470
+#: src/main.c:815 src/summaryview.c:5473
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Spracúvam (%s)..."
 
-#: src/main.c:777
+#: src/main.c:818
 msgid "top level folder"
 msgstr "priečinok vrchnej úrovne"
 
-#: src/main.c:835
+#: src/main.c:876
 msgid "Really quit?"
 msgstr "Naozaj ukončiť?"
 
-#: src/main.c:836
+#: src/main.c:877
 msgid "Composing message exists."
 msgstr "Máte rozpísanú správu."
 
-#: src/main.c:837
+#: src/main.c:878
 msgid "_Save to Draft"
 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
 
-#: src/main.c:837
+#: src/main.c:878
 msgid "_Discard them"
 msgstr "_Zahodiť"
 
-#: src/main.c:837
+#: src/main.c:878
 msgid "Do_n't quit"
 msgstr "_Neukončiť"
 
-#: src/main.c:851
+#: src/main.c:892
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Správy vo fronte"
 
-#: src/main.c:852
+#: src/main.c:893
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
 
-#: src/main.c:1111 src/toolbar.c:2000
+#: src/main.c:1159 src/toolbar.c:2006
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
 
@@ -4490,8 +4482,8 @@ msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Súbor/---"
 
 #: src/mainwindow.c:458
-msgid "/_File/Change folder order"
-msgstr "/_Súbor/Zmeniť triedenie priečinkov"
+msgid "/_File/Change folder order..."
+msgstr "/_Súbor/Zmeniť poradie priečinkov..."
 
 #: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
@@ -4566,680 +4558,684 @@ msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov"
 
 #: src/mainwindow.c:493
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text _below icons"
+msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Text _pod ikonami"
 
 #: src/mainwindow.c:495
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Ikony"
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text be_side icons"
+msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Text _vedľa ikon"
 
 #: src/mainwindow.c:497
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Text"
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icons only"
+msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Iba _ikony"
 
 #: src/mainwindow.c:499
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Žiad_ne"
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text only"
+msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Iba _text"
 
 #: src/mainwindow.c:501
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Hide"
+msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Skryť"
+
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/Stavový _riadok"
 
-#: src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:537
-#: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:508 src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:563 src/mainwindow.c:674 src/mainwindow.c:678
 #: src/messageview.c:270
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/_Zobraziť/---"
 
-#: src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/_Zobraziť/Samostatný str_om priečinkov"
 
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_View/Separate _message view"
 msgstr "/_Zobraziť/Samostatné zobraz_enie správy"
 
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť"
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:510
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa čí_sla"
 
-#: src/mainwindow.c:509
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _veľkosti"
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:512
 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _dátumu"
 
-#: src/mainwindow.c:511
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_View/_Sort/by _From"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _odosielateľa"
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_View/_Sort/by _To"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _príjemcu"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:515
 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa p_redmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _farebného označenia"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _značky"
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _stavu"
 
-#: src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa prí_loh"
 
-#: src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _hodnotenia"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa zámku"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/_Netriediť"
 
-#: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:526
+#: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/---"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Vzostupne"
 
-#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zos_kupiť podľa predmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:529
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť _vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:532
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/_Zobraziť/_Rozbaliť všetky vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/_Zobraziť/Zba_liť všetky vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:532
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/_Zobraziť/S_kryť prečítané správy"
 
-#: src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "/_View/Set displayed _columns"
 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky"
 
-#: src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky/v zozname _priečinkov..."
 
-#: src/mainwindow.c:535
+#: src/mainwindow.c:537
 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky/v zozname _správ..."
 
-#: src/mainwindow.c:538
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na"
 
-#: src/mainwindow.c:539
-msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/_Predošlú správu"
+#: src/mainwindow.c:541
+msgid "/_View/_Go to/_Previous message"
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/P_redošlú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:540
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ď_alšiu správu"
 
-#: src/mainwindow.c:541 src/mainwindow.c:546 src/mainwindow.c:549
-#: src/mainwindow.c:554 src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:543 src/mainwindow.c:548 src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:556 src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/---"
 
-#: src/mainwindow.c:542
-msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/P_redošlú neprečítanú správu"
-
 #: src/mainwindow.c:544
+msgid "/_View/_Go to/P_revious unread message"
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/_Predošlú neprečítanú správu"
+
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu n_eprečítanú správu"
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďa_lšiu neprečítanú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:547
-msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
+#: src/mainwindow.c:549
+msgid "/_View/_Go to/Previous ne_w message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú no_vú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:550
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalši_u novú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:550
-msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
+#: src/mainwindow.c:552
+msgid "/_View/_Go to/Previous _marked message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú _označenú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:552
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu o_značenú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:555
-msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
+#: src/mainwindow.c:557
+msgid "/_View/_Go to/Previous _labeled message"
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú správu s návestí_m"
 
-#: src/mainwindow.c:557
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďa_lšiu správu s návestím"
+msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu správu s náves_tím"
 
-#: src/mainwindow.c:560
+#: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Iný priečino_k..."
 
-#: src/mainwindow.c:564 src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:172
+#: src/mainwindow.c:566 src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:172
 msgid "/_View/Character _encoding/---"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/---"
 
-#: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:176
+#: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:176
 msgid "/_View/Character _encoding"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie"
 
-#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:177
+#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:177
 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Automaticky zistiť"
 
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:180
+#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:180
 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:183
+#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:183
 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:186
+#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:186
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:188
+#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:188
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:190
+#: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:190
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (Windows-1252)"
 
-#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:193
+#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:193
 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:196
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:196
 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:198
+#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:198
 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:201
+#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:201
 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:204
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:204
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Hebrejčina (ISO-8859-_8)"
 
-#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:206
+#: src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:206
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Hebrejčina (Windows-1255)"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:209
+#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:209
 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:212
+#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:212
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:214
+#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:214
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:216
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:216
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-U)"
 
-#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:218
+#: src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:218
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:221
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:221
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:223
+#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:223
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:225
+#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:225
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:227
+#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:227
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:230
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:230
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:232
+#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:232
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GBK)"
 
-#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:234
+#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:234
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:236
+#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:236
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:238
+#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:238
 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Čínština (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:241
+#: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:241
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:243
+#: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:243
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:246
+#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:246
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:248
+#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:248
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:657 src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:255
+#: src/mainwindow.c:659 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:255
 #: src/messageview.c:261
 msgid "/_View/Decode/---"
 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/---"
 
-#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:258
+#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:258
 msgid "/_View/Decode"
 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať"
 
-#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:259
+#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:259
 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Automaticky zistiť"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:262
+#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:262
 msgid "/_View/Decode/_8bit"
 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_8bit"
 
-#: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:263
+#: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:263
 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Quoted printable"
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:264
+#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:264
 msgid "/_View/Decode/_Base64"
 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Base64"
 
-#: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:265
+#: src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:265
 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Uuencode"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/summaryview.c:454
+#: src/mainwindow.c:675 src/summaryview.c:454
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_Zobraziť/Otvoriť v _novom okne"
 
-#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:271
+#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:271
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/_Zobraziť/Zdrojový kód správ_y"
 
-#: src/mainwindow.c:675
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_View/Show all headers"
 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť všetky hlavičky"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:679
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_Zobraziť/_Aktualizovať zoznam"
 
-#: src/mainwindow.c:680
+#: src/mainwindow.c:682
 msgid "/_Message/Recei_ve"
 msgstr "/Sp_ráva/Pri_jať"
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
 msgstr "/Sp_ráva/Prijať poštu pre _súčasné konto"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
 msgstr "/Sp_ráva/Prijať poštu pre _všetky kontá"
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
 msgstr "/Sp_ráva/_Ukončiť prijímanie"
 
-#: src/mainwindow.c:687
+#: src/mainwindow.c:689
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
 msgstr "/Sp_ráva/Pri_jať/---"
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať správy vo fronte"
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/Sp_ráva/Napísať novu n_ews správu"
 
-#: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:278
+#: src/mainwindow.c:694 src/messageview.c:278
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/Sp_ráva/O_dpovedať"
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu"
 
-#: src/mainwindow.c:694 src/messageview.c:279
+#: src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:279
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_všetkým"
 
-#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:281
+#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:281
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_odosielateľovi"
 
-#: src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:283
+#: src/mainwindow.c:698 src/messageview.c:283
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/do _diskusnej skupiny"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/Sp_ráva/Follow-up a odpovedať"
 
-#: src/mainwindow.c:700 src/messageview.c:286
+#: src/mainwindow.c:702 src/messageview.c:286
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/Sp_ráva/_Poslať ďalej"
 
-#: src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:287
+#: src/mainwindow.c:703 src/messageview.c:287
 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
 msgstr "/Sp_ráva/Poslať ako p_rílohu"
 
-#: src/mainwindow.c:702
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:706
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/Sp_ráva/Pres_unúť..."
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/Sp_ráva/_Kopírovať..."
 
-#: src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:708
 msgid "/_Message/Move to _trash"
 msgstr "/Sp_ráva/Presunúť do _koša"
 
-#: src/mainwindow.c:707
+#: src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Message/_Delete..."
 msgstr "/Sp_ráva/Z_mazať..."
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/Sp_ráva/S_tornovať news správu"
 
-#: src/mainwindow.c:710
+#: src/mainwindow.c:712
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_značiť"
 
-#: src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_dznačiť"
 
-#: src/mainwindow.c:713
+#: src/mainwindow.c:715
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/---"
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:716
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _neprečítané"
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _prečítané"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:719
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť _všetky ako prečítané"
 
-#: src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:291
+#: src/mainwindow.c:721 src/messageview.c:291
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/Sp_ráva/Znovu _editovať"
 
-#: src/mainwindow.c:722
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_Nástroje/_Adresár..."
 
-#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:295
+#: src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:295
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_Nástroje/Pridať _odosielateľa do adresára"
 
-#: src/mainwindow.c:725
+#: src/mainwindow.c:727
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy"
 
-#: src/mainwindow.c:726
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy/z _priečinka..."
 
-#: src/mainwindow.c:728
+#: src/mainwindow.c:730
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy/zo _správ..."
 
-#: src/mainwindow.c:731
+#: src/mainwindow.c:733
 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
 msgstr "/_Nástroje/Filtrovať _všetky správy v priečinku"
 
-#: src/mainwindow.c:733
+#: src/mainwindow.c:735
 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
 msgstr "/_Nástroje/_Filtrovať zvolené správy"
 
-#: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:298
+#: src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:298
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra"
 
-#: src/mainwindow.c:736 src/messageview.c:300
+#: src/mainwindow.c:738 src/messageview.c:300
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/_Automaticky"
 
-#: src/mainwindow.c:738 src/messageview.c:302
+#: src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:302
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _odosielateľa"
 
-#: src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:304
+#: src/mainwindow.c:742 src/messageview.c:304
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _príjemcu"
 
-#: src/mainwindow.c:742 src/messageview.c:306
+#: src/mainwindow.c:744 src/messageview.c:306
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa p_redmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:746
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania"
 
-#: src/mainwindow.c:745
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/_Automaticky"
 
-#: src/mainwindow.c:747
+#: src/mainwindow.c:749
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _odosielateľa"
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:751
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _príjemcu"
 
-#: src/mainwindow.c:751
+#: src/mainwindow.c:753
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa p_redmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:756
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
 msgstr "/_Nástroje/Pri_jať nové správy vo všetkých priečinkoch"
 
-#: src/mainwindow.c:758
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy"
 
-#: src/mainwindow.c:760
+#: src/mainwindow.c:762
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
 msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy/V zvolenom priečinku"
 
-#: src/mainwindow.c:762
+#: src/mainwindow.c:764
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
 msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy/Vo všetkých priečinkoch"
 
-#: src/mainwindow.c:765
+#: src/mainwindow.c:767
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/_Nástroje/V_ykonať"
 
-#: src/mainwindow.c:768
+#: src/mainwindow.c:770
 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
 msgstr "/_Nástroje/SSL certi_fikáty..."
 
-#: src/mainwindow.c:772
+#: src/mainwindow.c:774
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamu"
 
-#: src/mainwindow.c:774
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/Nastav_enie"
 
-#: src/mainwindow.c:775
+#: src/mainwindow.c:777
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/Nastav_enie/_Zmeniť aktívne konto"
 
 #      : src/mainwindow.c:773
-#: src/mainwindow.c:777
+#: src/mainwindow.c:779
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/Nastav_enie/Nastavenie aktívneho _konta..."
 
-#: src/mainwindow.c:779
+#: src/mainwindow.c:781
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/Nastav_enie/Vytvoriť _nové konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:781
+#: src/mainwindow.c:783
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/Nastav_enie/_Upraviť kontá..."
 
-#: src/mainwindow.c:783
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/Nastav_enie/---"
 
-#: src/mainwindow.c:784
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "/_Configuration/P_references..."
 msgstr "/Nastav_enie/_Nastavenia..."
 
-#: src/mainwindow.c:786
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
 msgstr "/Nastav_enie/Úvodné _spracúvanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:788
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
 msgstr "/Nastav_enie/_Dodatočné spracúvanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:790
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/Nastav_enie/_Filtrovanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:792
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
 msgstr "/Nastav_enie/Š_ablóny..."
 
-#: src/mainwindow.c:793
+#: src/mainwindow.c:795
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/Nastav_enie/_Akcie..."
 
-#: src/mainwindow.c:794
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
 msgstr "/Nastav_enie/_Pluginy..."
 
-#: src/mainwindow.c:798
+#: src/mainwindow.c:800
 msgid "/_Help/_Manual"
 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál"
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:802
 msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
 msgstr "/Nápo_veda/_Online používateľské FAQ"
 
-#: src/mainwindow.c:802
+#: src/mainwindow.c:804
 msgid "/_Help/Icon _Legend"
-msgstr ""
+msgstr "/Nápo_veda/Legenda k _ikonám"
 
-#: src/mainwindow.c:803
+#: src/mainwindow.c:805
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/Nápo_veda/---"
 
-#: src/mainwindow.c:951
+#: src/mainwindow.c:953
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr "Ste pripojený. Kliknite na ikonu ak sa chcete odpojiť"
 
-#: src/mainwindow.c:955
+#: src/mainwindow.c:957
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr "Ste odpojený. Kliknite na ikonu ak sa chcete pripojiť"
 
-#: src/mainwindow.c:972
+#: src/mainwindow.c:974
 msgid "Select account"
 msgstr "Zvoliť konto"
 
-#: src/mainwindow.c:1334 src/mainwindow.c:1375 src/mainwindow.c:1411
-#: src/mainwindow.c:1451 src/prefs_folder_item.c:592
+#: src/mainwindow.c:1341 src/mainwindow.c:1382 src/mainwindow.c:1418
+#: src/mainwindow.c:1458 src/prefs_folder_item.c:592
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez názvu"
 
-#: src/mainwindow.c:1452
+#: src/mainwindow.c:1459
 msgid "none"
 msgstr "žiadny"
 
-#: src/mainwindow.c:1715
+#: src/mainwindow.c:1722
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
 msgstr "Zmazať všetky správy v košoch?"
 
-#: src/mainwindow.c:1734
+#: src/mainwindow.c:1741
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Pridať mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:1735
+#: src/mainwindow.c:1742
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -5249,16 +5245,16 @@ msgstr ""
 "Ak zadáte existujúci mailbox, bude\n"
 "automaticky prehľadaný."
 
-#: src/mainwindow.c:1741
+#: src/mainwindow.c:1748
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
 msgstr "Mailbox '%s' už existuje."
 
-#: src/mainwindow.c:1746 src/setup.c:51
+#: src/mainwindow.c:1753 src/setup.c:51
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:1751 src/setup.c:54
+#: src/mainwindow.c:1758 src/setup.c:54
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -5268,35 +5264,39 @@ msgstr ""
 "Pravdepodobne už niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte práva na "
 "zapisovanie."
 
-#: src/mainwindow.c:2106
+#: src/mainwindow.c:2116
 msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
 msgstr "Sylpheed-Claws - Zobrazenie priečinku"
 
-#: src/mainwindow.c:2142 src/messageview.c:780
+#: src/mainwindow.c:2152 src/messageview.c:780
 msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
 msgstr "Sylpheed-Claws - Zobrazenie správy"
 
-#: src/mainwindow.c:2533 src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
+#: src/mainwindow.c:2543 src/plugins/trayicon/trayicon.c:372
 msgid "Exit"
 msgstr "Ukončiť"
 
-#: src/mainwindow.c:2533
+#: src/mainwindow.c:2543
 msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
 msgstr "Ukončiť Sylpheed-Claws?"
 
-#: src/mainwindow.c:2685
+#: src/mainwindow.c:2695
 msgid "Folder synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia priečinkov"
 
-#: src/mainwindow.c:2686
+#: src/mainwindow.c:2696
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
 msgstr "Chcete teraz synchronizovať Vaše priečinky?"
 
-#: src/mainwindow.c:2948
+#: src/mainwindow.c:2697
+msgid "_Synchronise"
+msgstr "_Synchronizovať"
+
+#: src/mainwindow.c:2958
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Mažem duplikátne správy..."
 
-#: src/mainwindow.c:2982
+#: src/mainwindow.c:2992
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
@@ -5304,15 +5304,15 @@ msgstr[0] "%d duplikátna správa v %d priečinkoch bola zmazaná.\n"
 msgstr[1] "%d duplikátne správy v %d priečinkoch boli zmazané.\n"
 msgstr[2] "%d duplikátnych správ v %d priečinkoch bolo zmazaných.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:3123 src/summaryview.c:4250
+#: src/mainwindow.c:3133 src/summaryview.c:4253
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Pravidlá spracúvania použité pred pravidlami priečinkov"
 
-#: src/mainwindow.c:3131
+#: src/mainwindow.c:3141
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr "Pravidlá spracúvania použité po pravidlách priečinkov"
 
-#: src/mainwindow.c:3139 src/summaryview.c:4259
+#: src/mainwindow.c:3149 src/summaryview.c:4262
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Nastavenie filtrovania"
 
@@ -5412,7 +5412,7 @@ msgstr ""
 "Návratová cesta: %s\n"
 "Doporučuje sa toto potvrdenie neodoslať."
 
-#: src/messageview.c:559 src/messageview.c:577
+#: src/messageview.c:559 src/messageview.c:577 src/toolbar.c:1994
 msgid "_Send"
 msgstr "_Odoslať"
 
@@ -5432,34 +5432,34 @@ msgstr ""
 "vám.\n"
 "Nedoporučuje sa toto potvrdenie odoslať."
 
-#: src/messageview.c:1040 src/mimeview.c:1459 src/summaryview.c:3617
-#: src/summaryview.c:3620 src/textview.c:2166
+#: src/messageview.c:1042 src/mimeview.c:1469 src/summaryview.c:3620
+#: src/summaryview.c:3623 src/textview.c:2168
 msgid "Save as"
 msgstr "Uložiť ako"
 
-#: src/messageview.c:1045 src/mimeview.c:1332 src/textview.c:2178
+#: src/messageview.c:1047 src/mimeview.c:1342 src/textview.c:2180
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Prepísať"
 
-#: src/messageview.c:1046
+#: src/messageview.c:1048
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Prepísať existujúci súbor?"
 
-#: src/messageview.c:1054 src/summaryview.c:3637 src/summaryview.c:3640
-#: src/summaryview.c:3655
+#: src/messageview.c:1056 src/summaryview.c:3640 src/summaryview.c:3643
+#: src/summaryview.c:3658
 #, c-format
 msgid "Can't save the file '%s'."
 msgstr "Nemôžem uložiť súbor '%s'."
 
-#: src/messageview.c:1132
+#: src/messageview.c:1139
 msgid "This message asks for a return receipt."
 msgstr "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme."
 
-#: src/messageview.c:1133
+#: src/messageview.c:1140
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Odoslať potvrdenie"
 
-#: src/messageview.c:1173
+#: src/messageview.c:1180
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
@@ -5467,7 +5467,7 @@ msgstr ""
 "Táto správa vola čiastočne prijatá,\n"
 "a bola zmazaná zo serveru."
 
-#: src/messageview.c:1179
+#: src/messageview.c:1186
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -5476,15 +5476,15 @@ msgstr ""
 "Táto správa vola čiastočne prijatá;\n"
 "je %s."
 
-#: src/messageview.c:1183 src/messageview.c:1205
+#: src/messageview.c:1190 src/messageview.c:1212
 msgid "Mark for download"
 msgstr "Označiť pre stiahnutie"
 
-#: src/messageview.c:1184 src/messageview.c:1196
+#: src/messageview.c:1191 src/messageview.c:1203
 msgid "Mark for deletion"
 msgstr "Označiť pre odstránenie"
 
-#: src/messageview.c:1189
+#: src/messageview.c:1196
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -5493,12 +5493,12 @@ msgstr ""
 "Táto správa vola čiastočne prijatá;\n"
 "je %s a bude stiahnutá."
 
-#: src/messageview.c:1194 src/messageview.c:1207
+#: src/messageview.c:1201 src/messageview.c:1214
 #: src/prefs_filtering_action.c:153
 msgid "Unmark"
 msgstr "Odznačiť"
 
-#: src/messageview.c:1200
+#: src/messageview.c:1207
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -5507,11 +5507,11 @@ msgstr ""
 "Táto správa vola čiastočne prijatá;\n"
 "je %s a bude zmazaná."
 
-#: src/messageview.c:1276
+#: src/messageview.c:1283
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Potvrdenie o príjme"
 
-#: src/messageview.c:1277
+#: src/messageview.c:1284
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -5520,15 +5520,15 @@ msgstr ""
 "Správa bola odoslaná na viacero vašich kônt.\n"
 "Prosím vyberte konto, ktoré chcete použiť na odoslanie potvrdenia o príjme:"
 
-#: src/messageview.c:1281
+#: src/messageview.c:1288
 msgid "_Send Notification"
 msgstr "_Odoslať potvrdenie"
 
-#: src/messageview.c:1281
+#: src/messageview.c:1288
 msgid "+_Cancel"
 msgstr "+_Zrušiť"
 
-#: src/messageview.c:1344 src/summaryview.c:3690
+#: src/messageview.c:1351 src/summaryview.c:3693
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -5537,7 +5537,7 @@ msgstr ""
 "Zadajte príkazový riadok tlače:\n"
 "('%s' bude nahradené názvom súboru)"
 
-#: src/messageview.c:1350 src/summaryview.c:3696
+#: src/messageview.c:1357 src/summaryview.c:3699
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -5546,19 +5546,18 @@ msgstr ""
 "Príkazový riadok tlače je neplatný:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/messageview.c:1361 src/summaryview.c:3669
+#: src/messageview.c:1368 src/summaryview.c:3672
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr "Nedá sa tlačiť: správa neobsahuje text."
 
-#: src/mh.c:405
+#: src/mh.c:410
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr "nedá sa kopírovať správu %s do %s\n"
 
 #: src/mh_gtk.c:59
-#, fuzzy
 msgid "/Remove _mailbox..."
-msgstr "/_Odstrániť schránku"
+msgstr "/_Odstrániť schránku..."
 
 #: src/mh_gtk.c:323
 #, c-format
@@ -5573,6 +5572,10 @@ msgstr ""
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Odstrániť schránku"
 
+#: src/mh_gtk.c:326
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Odstrániť"
+
 #: src/mimeview.c:154
 msgid "/_Open"
 msgstr "/_Otvoriť"
@@ -5597,58 +5600,58 @@ msgstr "/Uložiť _všetky..."
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/mimeview.c:678
+#: src/mimeview.c:688
 msgid "Check signature"
 msgstr "Overiť podpis"
 
-#: src/mimeview.c:683 src/mimeview.c:688 src/mimeview.c:693
+#: src/mimeview.c:693 src/mimeview.c:698 src/mimeview.c:703
 msgid "View full information"
 msgstr "Zobraziť úplné informácie"
 
-#: src/mimeview.c:698 src/mimeview.c:702
+#: src/mimeview.c:708 src/mimeview.c:712
 msgid "Check again"
 msgstr "Znova overiť"
 
-#: src/mimeview.c:711
+#: src/mimeview.c:721
 msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
 msgstr "Pre overenie kliknite na ikonu, alebo stlačte 'C'."
 
-#: src/mimeview.c:716
+#: src/mimeview.c:726
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
-msgstr ""
+msgstr "Čas pre overenie podpisu vypršal. Kliknite na ikonu, alebo stlačte 'C' pre ďalší pokus."
 
-#: src/mimeview.c:926
+#: src/mimeview.c:936
 msgid "Checking signature..."
 msgstr "Overujem podpis..."
 
-#: src/mimeview.c:968
+#: src/mimeview.c:978
 msgid "Go back to email"
 msgstr "Naspäť na správu"
 
-#: src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1340 src/mimeview.c:1519
-#: src/mimeview.c:1552
+#: src/mimeview.c:1269 src/mimeview.c:1350 src/mimeview.c:1529
+#: src/mimeview.c:1562
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Nemôžem uložiť časť viacdielnej správy."
 
-#: src/mimeview.c:1329 src/textview.c:2176
+#: src/mimeview.c:1339 src/textview.c:2178
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Prepísať existujúci súbor '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1367
+#: src/mimeview.c:1377
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Zvoľte cieľový priečinok"
 
-#: src/mimeview.c:1374
+#: src/mimeview.c:1384
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "'%s' nie je priečinok."
 
-#: src/mimeview.c:1566
+#: src/mimeview.c:1576
 msgid "Open with"
 msgstr "Otvoriť čím"
 
-#: src/mimeview.c:1567
+#: src/mimeview.c:1577
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -5748,6 +5751,10 @@ msgstr "Naozaj sa chcete odhlásiť z diskusnej skupiny '%s'?"
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "Odhlásiť sa z diskusnej skupiny"
 
+#: src/news_gtk.c:203
+msgid "_Unsubscribe"
+msgstr "_Odhlásiť sa"
+
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
 msgid "ClamAV: scanning message..."
 msgstr "ClamAV: testujem správu..."
@@ -5758,7 +5765,6 @@ msgid "Clam AntiVirus"
 msgstr "Clam AntiVirus"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:254
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
@@ -5773,10 +5779,6 @@ msgstr ""
 "Ak je v nejakej prílohe zistený vírus, môže byť zmazaná alebo uložená do "
 "určeného priečinku.\n"
 "\n"
-"Tento plugin obsahuje iba samotnú funkčnosť pre kontrolovanie a mazanie, "
-"príp. presúvanie pošty. Doporučuje sa načítať aj plugin pre konfiguračné "
-"rozhranie GTK+, inak budete musieť napísať konfiguračné súbory pluginu "
-"ručne.\n"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:95
 msgid "Enable virus scanning"
@@ -5800,7 +5802,7 @@ msgstr "Uložiť nakazené správy"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:135
 msgid "Save mails that contain viruses"
-msgstr ""
+msgstr "Uložiť správy, ktoré obsahujú vírus"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:145
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:335
@@ -5860,18 +5862,17 @@ msgstr "Prehliadač HTML Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
-msgstr ""
-"Tento plugin zobrazuje poštu vo formáte HTML pomocou prehliadača Dillo."
+msgstr "Tento plugin zobrazuje poštu vo formáte HTML pomocou prehliadača Dillo."
 
 #: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:99 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:94
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:258
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:259
 msgid "[no user id]"
 msgstr "[žiadny user id]"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:272
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:273
 #, c-format
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
@@ -5883,7 +5884,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%.*s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:275
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:276
 msgid "Bad passphrase.\n"
 msgstr "Neplatné heslo.\n"
 
@@ -6029,9 +6030,9 @@ msgid "Good signature from %s."
 msgstr "Platný podpis od %s."
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:192
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Good signature (untrusted) from %s."
-msgstr "Platný podpis od %s."
+msgstr "Platný podpis (bez dôvery) od %s."
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:197
 #, c-format
@@ -6049,9 +6050,9 @@ msgid "Bad signature from %s."
 msgstr "CHYBNÝ podpis od %s."
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:207
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Key 0x%s not available to verify this signature."
-msgstr "Nemôžem nájsť verejný kľúč pre overenie tohoto podpisu."
+msgstr "Nemôžem nájsť verejný kľúč 0x%s pre overenie tohoto podpisu."
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:249
 #, c-format
@@ -6083,7 +6084,17 @@ msgstr "                aka \"%s\"\n"
 msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
 msgstr "Odtlačok primárneho kľúča: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:449
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:288
+#, c-format
+msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
+msgstr "POZOR: Podpísaná adresa \"%s\" sa nezhoduje s DNS záznamom\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:294
+#, c-format
+msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
+msgstr "Overená adresa podpisu je \"%s\"\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:464
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -6093,23 +6104,19 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/plugin.c:59
 msgid "PGP/Core"
-msgstr ""
+msgstr "PGP/Základ"
 
 #: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This plugin handles PGP core operations. It is used by other\n"
 "plugins, like PGP/Mime.\n"
 "\n"
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 msgstr ""
-"Tento plugin pracuje so správami podpísanými, alebo šifrovanými pomocou PGP/"
-"MIME. Môžete rozšifrovať správy, overovať podpisy a šifrovať vlastné "
-"správy.\n"
+"Tento plugin sa stará o základnú PHP funkcionalitu. Je používaný\n"
+"ďalšími pluginmi, ako napr. PGP/Mime.\n"
 "\n"
-"Tento plugin používa knižnicu GPGME pre prácu s GnuPG.\n"
-"\n"
-"Na GPGME sa vzťahuje copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"GPGME je chránené copyrightom 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 
 #: src/plugins/pgpinline/plugin.c:57
 msgid "PGP/inline"
@@ -6158,7 +6165,6 @@ msgid "SpamAssassin"
 msgstr "SpamAssassin"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:335
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
 "account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
@@ -6175,10 +6181,6 @@ msgstr ""
 "Ak je správa identifikovaná ako spam, môže byť zmazaná alebo uložená do "
 "určeného priečinku.\n"
 "\n"
-"Tento plugin obsahuje iba samotnú funkčnosť pre kontrolovanie a mazanie, "
-"príp. presúvanie pošty. Doporučuje sa načítať aj plugin pre konfiguračné "
-"rozhranie GTK+, inak budete musieť napísať konfiguračné súbory pluginu "
-"ručne.\n"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:80
 msgid "Disabled"
@@ -6201,9 +6203,8 @@ msgid "Transport"
 msgstr "Prenos"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
-#, fuzzy
 msgid "spamd"
-msgstr "spamd "
+msgstr "spamd"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:248
 msgid "Port of spamd server"
@@ -6250,14 +6251,12 @@ msgid "Save Spam"
 msgstr "Uložiť spam"
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:325
-#, fuzzy
 msgid "Save mails that where identified as spam"
-msgstr "Uložiť správy identifikované ako spam do priečinku"
+msgstr "Uložiť správy identifikované ako spam"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93
-#, fuzzy
 msgid "/_Get Mail"
-msgstr "Prijať poštu"
+msgstr "/_Prijať poštu"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
 msgid "/_Email"
@@ -6284,11 +6283,15 @@ msgstr "Nových: %d, Neprečítaných: %d, Celkovo: %d"
 msgid "/Work Offline"
 msgstr "/Pracovať offline"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:310
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:207
+msgid "/Get Mail"
+msgstr "/Prijať poštu"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:313
 msgid "Trayicon"
 msgstr "Trayicon"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:315
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:318
 msgid ""
 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
 "have new or unread mail.\n"
@@ -6303,21 +6306,17 @@ msgstr ""
 "vykreslí list. Podržanie kurzoru myši nad ikonou ukáže počet nových a "
 "neprečítaných správ, ako aj celkový počet správ."
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:372
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Ukončiť program?"
 
 #: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:115
-#, fuzzy
 msgid "Orientation"
-msgstr "Organizácia"
+msgstr "Orientácia"
 
 #: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:116
-#, fuzzy
 msgid "The orientation of the tray."
-msgstr ""
-"\n"
-"Prekladateľský team\n"
+msgstr "Orientácia lišty"
 
 #: src/pop.c:150
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
@@ -6386,7 +6385,7 @@ msgstr "Prijať"
 
 #: src/prefs_account.c:1013 src/prefs_compose_writing.c:245
 #: src/prefs_folder_item.c:856 src/prefs_quote.c:281 src/prefs_spelling.c:367
-#: src/prefs_wrapping.c:152 src/toolbar.c:388 src/toolbar.c:1433
+#: src/prefs_wrapping.c:144 src/toolbar.c:388 src/toolbar.c:1437
 msgid "Compose"
 msgstr "Nová správa"
 
@@ -6430,12 +6429,12 @@ msgstr "Organizácia"
 msgid "Server information"
 msgstr "Informácie o serveri"
 
-#: src/prefs_account.c:1179 src/prefs_account.c:1432 src/prefs_account.c:2095
+#: src/prefs_account.c:1179 src/prefs_account.c:1434 src/prefs_account.c:2103
 #: src/wizard.c:635
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1181 src/prefs_account.c:1552 src/prefs_account.c:2112
+#: src/prefs_account.c:1181 src/prefs_account.c:1560 src/prefs_account.c:2120
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
@@ -6443,7 +6442,7 @@ msgstr "IMAP4"
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1185 src/wizard.c:643
+#: src/prefs_account.c:1185 src/wizard.c:645
 msgid "Local mbox file"
 msgstr "Lokálna schránka mbox"
 
@@ -6483,124 +6482,128 @@ msgstr "Použiť príkaz miesto SMTP serveru"
 msgid "command to send mails"
 msgstr "príkaz na odosielanie pošty"
 
-#: src/prefs_account.c:1302 src/prefs_account.c:1742
+#: src/prefs_account.c:1302 src/prefs_account.c:1750
 msgid "User ID"
 msgstr "Prihlasovacie meno"
 
-#: src/prefs_account.c:1308 src/prefs_account.c:1751
+#: src/prefs_account.c:1308 src/prefs_account.c:1759
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/prefs_account.c:1399
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1401
 msgid "Local"
-msgstr "Localhost"
+msgstr "Lokálne"
 
-#: src/prefs_account.c:1410 src/prefs_account.c:1499
+#: src/prefs_account.c:1412 src/prefs_account.c:1507
 msgid "Default inbox"
 msgstr "Východzí inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1417 src/prefs_account.c:1425 src/prefs_account.c:1506
-#: src/prefs_account.c:1514
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1419 src/prefs_account.c:1427 src/prefs_account.c:1514
+#: src/prefs_account.c:1522
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
-msgstr "(Nefiltrované správy budú umiestnené v tomto priečinku)"
+msgstr "Nefiltrované správy budú umiestnené v tomto priečinku"
 
-#: src/prefs_account.c:1440
+#: src/prefs_account.c:1442
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "Použiť bezpečnú autentizáciu (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1443
+#: src/prefs_account.c:1445
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Vymazať správy na serveri po ich prijatí"
 
-#: src/prefs_account.c:1454
+#: src/prefs_account.c:1456
 msgid "Remove after"
 msgstr "Vymazať po"
 
-#: src/prefs_account.c:1463
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1465
 msgid "0 days: remove immediately"
-msgstr "(0 dní: zmazať ihneď)"
+msgstr "0 dní: zmazať ihneď"
 
-#: src/prefs_account.c:1467
+#: src/prefs_account.c:1469
 msgid "days"
 msgstr "dňoch"
 
-#: src/prefs_account.c:1474
+#: src/prefs_account.c:1476
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Prijať všetky správy na serveri"
 
-#: src/prefs_account.c:1480
+#: src/prefs_account.c:1482
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Prijať správu veľkú najviac"
 
-#: src/prefs_account.c:1487
+#: src/prefs_account.c:1485
+msgid ""
+"Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
+"you will be able to download them fully or delete them."
+msgstr ""
+"Správy väčšie ako táto hodnota budú stiahnuté čiastočne. Po ich zvolení "
+"ich bude možné buď stiahnuť úplne, alebo ich odstrániť."
+
+#: src/prefs_account.c:1495
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1521 src/prefs_account.c:2129
+#: src/prefs_account.c:1529 src/prefs_account.c:2137
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1533
+#: src/prefs_account.c:1541
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maximálny počet príspevkov na stiahnutie"
 
-#: src/prefs_account.c:1545
+#: src/prefs_account.c:1553
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "0 pre neobmedzený počet"
 
-#: src/prefs_account.c:1563 src/prefs_account.c:1712
+#: src/prefs_account.c:1571 src/prefs_account.c:1720
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Metóda autentizácie"
 
-#: src/prefs_account.c:1573 src/prefs_account.c:1722 src/prefs_send.c:271
+#: src/prefs_account.c:1581 src/prefs_account.c:1730 src/prefs_send.c:270
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatické"
 
-#: src/prefs_account.c:1583
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1591
 msgid "IMAP server directory"
-msgstr "Priečinok serveru IMAP:"
+msgstr "Priečinok serveru IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:1587
+#: src/prefs_account.c:1595
 msgid "(usually empty)"
-msgstr ""
+msgstr "(zväčša prázdne)"
 
-#: src/prefs_account.c:1597
+#: src/prefs_account.c:1605
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtrovať správy pri prijatí"
 
-#: src/prefs_account.c:1601
-msgid "'Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr "Pri voľbe 'Prijať všetko' prijať správy aj pre toto konto"
+#: src/prefs_account.c:1609
+msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
+msgstr "Pri voľbe 'Prijať poštu' prijať správy aj pre toto konto"
 
-#: src/prefs_account.c:1669
+#: src/prefs_account.c:1677
 msgid "Add Date"
 msgstr "Pridať dátum"
 
-#: src/prefs_account.c:1670
+#: src/prefs_account.c:1678
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generovať hlavičku Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1677
+#: src/prefs_account.c:1685
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Pridať uživateľom definované hlavičky"
 
-#: src/prefs_account.c:1679 src/prefs_message.c:135
+#: src/prefs_account.c:1687 src/prefs_message.c:135
 msgid " Edit... "
 msgstr " Upresniť... "
 
-#: src/prefs_account.c:1689
+#: src/prefs_account.c:1697
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentizácia"
 
-#: src/prefs_account.c:1697
+#: src/prefs_account.c:1705
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP Autentizácia (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1773
+#: src/prefs_account.c:1781
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -6608,202 +6611,200 @@ msgstr ""
 "Ak necháte tieto polia prázdne, bude použité to isté prihlasovacie meno a "
 "heslo ako pri prijímaní."
 
-#: src/prefs_account.c:1784
+#: src/prefs_account.c:1792
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Autentizovať cez POP3 pred odosielaním"
 
-#: src/prefs_account.c:1799
+#: src/prefs_account.c:1807
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Časový limit pre POP autentizáciu: "
 
-#: src/prefs_account.c:1808
+#: src/prefs_account.c:1816
 msgid "minutes"
 msgstr "minút"
 
-#: src/prefs_account.c:1852 src/prefs_account.c:1903
+#: src/prefs_account.c:1860 src/prefs_account.c:1911
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1860
+#: src/prefs_account.c:1868
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Vložiť podpis automaticky"
 
-#: src/prefs_account.c:1865
+#: src/prefs_account.c:1873
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Oddeľovač podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:1890
+#: src/prefs_account.c:1898
 msgid "Command output"
 msgstr "Výstup príkazu"
 
-#: src/prefs_account.c:1917
+#: src/prefs_account.c:1925
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automaticky nastaviť nasledujúce adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:1926 src/prefs_filtering_action.c:1072
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1687 src/quote_fmt.c:49
+#: src/prefs_account.c:1934 src/prefs_filtering_action.c:1074
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1683 src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Kópia"
 
-#: src/prefs_account.c:1939
+#: src/prefs_account.c:1947
 msgid "Bcc"
 msgstr "Slepá kópia"
 
-#: src/prefs_account.c:1952
+#: src/prefs_account.c:1960
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Odpovedať komu"
 
-#: src/prefs_account.c:2003
+#: src/prefs_account.c:2011
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Východzí systém súkromia"
 
-#: src/prefs_account.c:2012
+#: src/prefs_account.c:2020
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "Implicitne zašifrovať správu"
 
-#: src/prefs_account.c:2014
+#: src/prefs_account.c:2022
 msgid "Encrypt message by default when replying to an encrypted message"
 msgstr "Zašifrovať správu, ak je to odpoveď na šifrovanú správu"
 
-#: src/prefs_account.c:2017
+#: src/prefs_account.c:2025
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "Implicitne podpísať správu"
 
-#: src/prefs_account.c:2019
+#: src/prefs_account.c:2027
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Uložiť zašifrované správy na disk v rozšifrovanom stave"
 
-#: src/prefs_account.c:2103 src/prefs_account.c:2120 src/prefs_account.c:2136
+#: src/prefs_account.c:2111 src/prefs_account.c:2128 src/prefs_account.c:2144
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Nepoužívať SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2106
+#: src/prefs_account.c:2114
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Použiť SSL pre POP3 spojenie"
 
-#: src/prefs_account.c:2109 src/prefs_account.c:2126 src/prefs_account.c:2161
+#: src/prefs_account.c:2117 src/prefs_account.c:2134 src/prefs_account.c:2169
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Použiť príkaz STARTTLS pre nadviazanie SSL spojenia"
 
-#: src/prefs_account.c:2123
+#: src/prefs_account.c:2131
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Použiť SSL pre IMAP4 spojenie"
 
-#: src/prefs_account.c:2145
+#: src/prefs_account.c:2153
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Použiť SSL pre NNTP spojenie"
 
-#: src/prefs_account.c:2147
+#: src/prefs_account.c:2155
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Odoslať (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2155
+#: src/prefs_account.c:2163
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Nepoužívať SSL (v prípade potreby použiť STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:2158
+#: src/prefs_account.c:2166
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Použiť SSL pre SMTP spojenie"
 
-#: src/prefs_account.c:2169
+#: src/prefs_account.c:2177
 msgid "Use non-blocking SSL"
 msgstr "Používať non-blocking SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2181
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2189
 msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
-msgstr "(Vypnite túto voľbu ak máte problémy pri SSL spojeniach)"
+msgstr "Vypnite túto voľbu ak máte problémy pri SSL spojeniach"
 
-#: src/prefs_account.c:2307
-msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Určiť SMTP port"
+#: src/prefs_account.c:2315
+msgid "SMTP port"
+msgstr "SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2313
-msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Určiť POP3 port"
+#: src/prefs_account.c:2321
+msgid "POP3 port"
+msgstr "POP3 port"
 
-#: src/prefs_account.c:2319
-msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "Určiť IMAP4 port"
+#: src/prefs_account.c:2327
+msgid "IMAP4 port"
+msgstr "IMAP4 port"
 
-#: src/prefs_account.c:2325
-msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "Určiť NNTP port"
+#: src/prefs_account.c:2333
+msgid "NNTP port"
+msgstr "NNTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2330
-msgid "Specify domain name"
-msgstr "Určiť názov domény"
+#: src/prefs_account.c:2338
+msgid "Domain name"
+msgstr "Názov domény"
 
-#: src/prefs_account.c:2340
+#: src/prefs_account.c:2348
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Použiť príkaz pre komunikáciu so serverom"
 
-#: src/prefs_account.c:2348
+#: src/prefs_account.c:2356
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Označiť cross-postované správy ako prečítané a zafarbiť:"
 
-#: src/prefs_account.c:2395
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2403
 msgid "Browse"
-msgstr "_Prehliadať"
+msgstr "Prehliadať"
 
-#: src/prefs_account.c:2408
+#: src/prefs_account.c:2416
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Uložiť odoslané správy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2410
+#: src/prefs_account.c:2418
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Uložiť správy do fronty"
 
-#: src/prefs_account.c:2412
+#: src/prefs_account.c:2420
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Uložiť koncepty do"
 
-#: src/prefs_account.c:2414
+#: src/prefs_account.c:2422
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Uložiť vymazané správy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2460
+#: src/prefs_account.c:2468
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný názov konta."
 
-#: src/prefs_account.c:2464
+#: src/prefs_account.c:2472
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Nebola zadaná e-mailová adresa."
 
-#: src/prefs_account.c:2471
+#: src/prefs_account.c:2479
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný SMTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:2476
+#: src/prefs_account.c:2484
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný user ID."
 
-#: src/prefs_account.c:2481
+#: src/prefs_account.c:2489
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný POP3 server."
 
-#: src/prefs_account.c:2486
+#: src/prefs_account.c:2494
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný IMAP4 server."
 
-#: src/prefs_account.c:2491
+#: src/prefs_account.c:2499
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný NNTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:2497
+#: src/prefs_account.c:2505
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný názov lokálnej schránky."
 
-#: src/prefs_account.c:2503
+#: src/prefs_account.c:2511
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný príkaz na odosielanie pošty."
 
-#: src/prefs_account.c:2562
+#: src/prefs_account.c:2570
 msgid "Select signature file"
 msgstr "Vyberte súbor so signatúrou"
 
-#: src/prefs_account.c:2778
+#: src/prefs_account.c:2786
 #, c-format
 msgid "Unsupported (%s)"
 msgstr "Nepodporované (%s)"
@@ -6824,11 +6825,6 @@ msgstr "Príkazový riadok:"
 msgid " Replace "
 msgstr " Nahradiť "
 
-#: src/prefs_actions.c:274
-#, fuzzy
-msgid " Syntax help... "
-msgstr " Nápoveda syntaxe "
-
 #: src/prefs_actions.c:505
 msgid "Menu name is not set."
 msgstr "Nebol zadaný názov menu."
@@ -6872,120 +6868,133 @@ msgstr "Zmazať akciu"
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať túto akciu?"
 
-#: src/prefs_actions.c:731 src/prefs_actions.c:750 src/prefs_filtering.c:1081
+#: src/prefs_actions.c:731 src/prefs_actions.c:751 src/prefs_filtering.c:1081
 #: src/prefs_filtering.c:1103 src/prefs_matcher.c:1636
-#: src/prefs_template.c:398 src/prefs_template.c:414
+#: src/prefs_template.c:398 src/prefs_template.c:415
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Pravidlo nebolo uložené"
 
-#: src/prefs_actions.c:732 src/prefs_actions.c:751 src/prefs_filtering.c:1082
+#: src/prefs_actions.c:732 src/prefs_actions.c:752 src/prefs_filtering.c:1082
 #: src/prefs_filtering.c:1104 src/prefs_template.c:399
-#: src/prefs_template.c:415
+#: src/prefs_template.c:416
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Pravidlo nebolo uložené. Zavrieť napriek tomu?"
 
-#: src/prefs_actions.c:785
-msgid "MENU NAME:"
-msgstr "NÁZOV MENU:"
+#: src/prefs_actions.c:733 src/prefs_actions.c:753 src/prefs_filtering.c:1083
+#: src/prefs_filtering.c:1105 src/prefs_matcher.c:1638
+#: src/prefs_template.c:400 src/prefs_template.c:417
+msgid "_Continue editing"
+msgstr "_Pokračovať v úprave"
 
-#: src/prefs_actions.c:786
+#: src/prefs_actions.c:788
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Názov menu:</span>"
+
+#: src/prefs_actions.c:789
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
 msgstr "Použite \"/\" v názve menu pre tvorbu podmenu."
 
-#: src/prefs_actions.c:788
-msgid "COMMAND LINE:"
-msgstr "PRÍKAZOVÝ RIADOK:"
+#: src/prefs_actions.c:791
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command line:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Príkazový riadok:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:789
-msgid "Begin with:"
-msgstr "Začnite:"
+#: src/prefs_actions.c:792
+msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Začať s:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:790
+#: src/prefs_actions.c:793
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
 msgstr "pre odoslanie tela správy alebo výberu na štandardný vstup príkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:791
+#: src/prefs_actions.c:794
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
 msgstr "pre odoslanie textu zadaného používateľom na štandardný vstup príkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:792
+#: src/prefs_actions.c:795
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr ""
 "pre odoslanie maskovaného textu zadaného používateľom na štandardný vstup "
 "príkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:793
-msgid "End with:"
-msgstr "Zakončite:"
+#: src/prefs_actions.c:796
+msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Skončiť s:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:794
+#: src/prefs_actions.c:797
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
 msgstr "pre nahradenie tela správy alebo výberu štandardným výstupom príkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:795
+#: src/prefs_actions.c:798
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
-msgstr ""
-"pre vloženie štandardného výstupu príkazu bez odstránenia pôvodného textu"
+msgstr "pre vloženie štandardného výstupu príkazu bez odstránenia pôvodného textu"
 
-#: src/prefs_actions.c:796
+#: src/prefs_actions.c:799
 msgid "to run command asynchronously"
 msgstr "pre vykonanie príkazu asynchrónne"
 
-#: src/prefs_actions.c:797
-msgid "Use:"
-msgstr "Použite:"
+#: src/prefs_actions.c:800
+msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Použiť:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:798
+#: src/prefs_actions.c:801
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
 msgstr "pre súbor zvolenej správy vo formáte RFC822/2822 "
 
-#: src/prefs_actions.c:799
-msgid ""
-"for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
+#: src/prefs_actions.c:802
+msgid "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr "pre zoznam súborov zvolených správ vo formáte RFC822/2822"
 
-#: src/prefs_actions.c:800
+#: src/prefs_actions.c:803
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
 msgstr "pre súbor dekódovanej zvolenej MIME časti správy"
 
-#: src/prefs_actions.c:801
+#: src/prefs_actions.c:804
 msgid "for a user provided argument"
 msgstr "pre parameter zadaný používateľom"
 
-#: src/prefs_actions.c:802
+#: src/prefs_actions.c:805
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr "pre maskovaný parameter zadaný používateľom (napr. heslo)"
 
-#: src/prefs_actions.c:803
+#: src/prefs_actions.c:806
 msgid "for the text selection"
 msgstr "pre textový výber"
 
-#: src/prefs_actions.c:804
+#: src/prefs_actions.c:807
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr "aplikuje akcie medzi {} na zvolené správy"
 
-#: src/prefs_actions.c:813 src/prefs_filtering_action.c:1088
-#: src/quote_fmt.c:77
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "Popis symbolov"
+#: src/prefs_actions.c:816 src/prefs_themes.c:1012
+msgid "Actions"
+msgstr "Akcie"
 
-#: src/prefs_actions.c:896
+#: src/prefs_actions.c:817
+msgid ""
+"The Actions feature is a way for the user to launch external commands to "
+"process a complete message file or just one of its parts."
+msgstr ""
+"Akcie umožňujú používateľovi spúšťať externé programy pre prácu so súborom "
+"správy, alebo s jej časťou."
+
+#: src/prefs_actions.c:903
 msgid "Current actions"
 msgstr "Aktuálne akcie"
 
-#: src/prefs_common.c:189
+#: src/prefs_common.c:187
 msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q"
-msgstr ""
+msgstr "Dňa %d\\n%f napísal:\\n\\n%q"
 
-#: src/prefs_common.c:195
+#: src/prefs_common.c:193
 msgid ""
 "\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
 "\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
 msgstr ""
+"\\n\\nZačiatok preposlanej správy:\\n\\n?d{Dátum: %d\\n}?f{Od: %f\\n}?t{Komu: %t"
+"\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Diskusné skupiny: %n\\n}?s{Predmet: %s\\n}\\n\\n%M"
 
-#: src/prefs_common.c:248
+#: src/prefs_common.c:246
 msgid "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
-msgstr ""
+msgstr "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:98
 msgid "Automatic account selection"
@@ -7020,11 +7029,10 @@ msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Zachovať pôvodnú hlavičku Od pri presmerovaní"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:133
-#, fuzzy
 msgid "Autosave to Drafts folder every"
 msgstr "Automaticky ukladať medzi koncepty po každých "
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:143 src/prefs_wrapping.c:100
+#: src/prefs_compose_writing.c:143 src/prefs_wrapping.c:97
 msgid "characters"
 msgstr "znakoch"
 
@@ -7040,7 +7048,7 @@ msgstr "Písanie"
 msgid "Custom header configuration"
 msgstr "Nastavenie dodatočných hlavičiek"
 
-#: src/prefs_customheader.c:492 src/prefs_display_header.c:560
+#: src/prefs_customheader.c:492 src/prefs_display_header.c:566
 #: src/prefs_matcher.c:1220
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Nebol zadaný názov hlavičky."
@@ -7069,19 +7077,19 @@ msgstr "Nastavenie zobrazovaných hlavičiek"
 msgid "Header name"
 msgstr "Názov hlavičky"
 
-#: src/prefs_display_header.c:284
+#: src/prefs_display_header.c:286
 msgid "Displayed Headers"
 msgstr "Zobrazované hlavičky"
 
-#: src/prefs_display_header.c:348
+#: src/prefs_display_header.c:352
 msgid "Hidden headers"
 msgstr "Skryté hlavičky"
 
-#: src/prefs_display_header.c:372
+#: src/prefs_display_header.c:378
 msgid "Show all unspecified headers"
 msgstr "Zobraziť všetky neurčené hlavičky"
 
-#: src/prefs_display_header.c:570
+#: src/prefs_display_header.c:576
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Táto hlavička už je v zozname."
 
@@ -7111,7 +7119,7 @@ msgid "Audio player"
 msgstr "Prehrávač zvuku"
 
 #: src/prefs_ext_prog.c:266 src/prefs_image_viewer.c:128
-#: src/prefs_message.c:293 src/prefs_msg_colors.c:394
+#: src/prefs_message.c:293
 msgid "Message View"
 msgstr "Zobrazenie správy"
 
@@ -7155,12 +7163,12 @@ msgstr "Poslať ďalej"
 msgid "Redirect"
 msgstr "Presmerovať"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:161 src/prefs_filtering_action.c:425
-#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1548
+#: src/prefs_filtering_action.c:161 src/prefs_filtering_action.c:427
+#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1552
 msgid "Execute"
 msgstr "Vykonať"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:430
+#: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:432
 msgid "Color"
 msgstr "Zafarbiť"
 
@@ -7180,97 +7188,118 @@ msgstr "Skryť"
 msgid "Stop filter"
 msgstr "Zastaviť filtrovanie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:313
+#: src/prefs_filtering_action.c:315
 msgid "Filtering action configuration"
 msgstr "Nastavenie akcií filtrovania"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:338
+#: src/prefs_filtering_action.c:340
 msgid "Action"
 msgstr "Akcia"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:415
+#: src/prefs_filtering_action.c:417
 msgid "Destination"
 msgstr "Cieľ"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:420
+#: src/prefs_filtering_action.c:422
 msgid "Recipient"
 msgstr "Príjemca"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:435 src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/prefs_filtering_action.c:437 src/prefs_summary_column.c:88
 #: src/summaryview.c:473
 msgid "Score"
 msgstr "Ohodnotenie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:450
+#: src/prefs_filtering_action.c:452
 msgid "Select ..."
 msgstr "Zvoľte ..."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:457
+#: src/prefs_filtering_action.c:459
 msgid "Info ..."
 msgstr "Info ..."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:485 src/prefs_filtering.c:343
-#: src/prefs_matcher.c:598 src/prefs_template.c:256 src/prefs_toolbar.c:794
+#: src/prefs_filtering_action.c:487 src/prefs_filtering.c:343
+#: src/prefs_matcher.c:598 src/prefs_template.c:256 src/prefs_toolbar.c:796
 msgid "  Replace  "
 msgstr "  Nahradiť  "
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:786
+#: src/prefs_filtering_action.c:788
 msgid "Command line not set"
 msgstr "Nebol zadaný príkazový riadok"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:787
+#: src/prefs_filtering_action.c:789
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "Nebol zadaný cieľ."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:798
+#: src/prefs_filtering_action.c:800
 msgid "Recipient is not set."
 msgstr "Nebol zadaný príjemca."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:813
+#: src/prefs_filtering_action.c:815
 msgid "Score is not set"
 msgstr "Nebolo zadané ohodnotenie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1031
+#: src/prefs_filtering_action.c:1033
 msgid "No action was defined."
 msgstr "Nebola definovaná žiadna akcia."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1073 src/prefs_matcher.c:1688
+#: src/prefs_filtering_action.c:1070 src/prefs_matcher.c:1679
+#: src/quote_fmt.c:61
+msgid "literal %"
+msgstr "Znak %"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1075 src/prefs_matcher.c:1684
 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:470
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1074 src/prefs_matcher.c:1689
+#: src/prefs_filtering_action.c:1076 src/prefs_matcher.c:1685
 #: src/quote_fmt.c:52
 msgid "Message-ID"
 msgstr "ID správy"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1075 src/prefs_matcher.c:152
-#: src/prefs_matcher.c:1690 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_filtering_action.c:1077 src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1686 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Diskusné skupiny"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1076 src/prefs_matcher.c:152
-#: src/prefs_matcher.c:1691 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_filtering_action.c:1078 src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1687 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
 msgstr "References"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1077 src/prefs_matcher.c:1692
-msgid "Filename - should not be modified"
-msgstr "Názov súboru - nemal by byť menený"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1688
+msgid "filename (should not be modified)"
+msgstr "názov súboru (nemal by byť menený)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1078 src/prefs_matcher.c:1693
+#: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:1689
 msgid "new line"
 msgstr "nový riadok"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1694
+#: src/prefs_filtering_action.c:1081 src/prefs_matcher.c:1690
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr "únikový znak pre citácie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:1695
+#: src/prefs_filtering_action.c:1082 src/prefs_matcher.c:1691
 msgid "quote character"
 msgstr "znak úvodzoviek"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1389
+#: src/prefs_filtering_action.c:1090
+msgid "Filtering Action: 'Execute'"
+msgstr "Filtrovacia akcia: 'Vykonať'"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1091
+msgid ""
+"'Execute' allows you to send a message or message element to an external "
+"program or script.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
+msgstr ""
+"'Vykonať' Vám umožní spracovať správu, alebo časť správy pomocou externého "
+"programu, alebo skriptu.\n"
+"\n"
+"Môžete použiť tieto symboly:"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1394
 msgid "Current action list"
 msgstr "Zoznam aktuálnych akcií"
 
@@ -7283,9 +7312,8 @@ msgid "Condition: "
 msgstr "Podmienka: "
 
 #: src/prefs_filtering.c:292 src/prefs_filtering.c:314
-#, fuzzy
 msgid " Define... "
-msgstr "Definovať ..."
+msgstr " Definovať ... "
 
 #: src/prefs_filtering.c:301
 msgid "Action: "
@@ -7326,15 +7354,13 @@ msgstr "Pravidlo"
 
 #: src/prefs_folder_column.c:82
 msgid "Total"
-msgstr ""
+msgstr "Celkom"
 
 #: src/prefs_folder_column.c:205
-#, fuzzy
 msgid "Folder list columns configuration"
 msgstr "Nastavenie stĺpcov zoznamu správ"
 
 #: src/prefs_folder_column.c:222
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
@@ -7352,7 +7378,7 @@ msgid "Displayed columns"
 msgstr "Zobrazené položky"
 
 #: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_summary_column.c:330
-#: src/prefs_toolbar.c:806
+#: src/prefs_toolbar.c:808
 msgid " Use default "
 msgstr " Použiť východzie "
 
@@ -7414,7 +7440,7 @@ msgstr "Východzie konto: "
 msgid "Default dictionary: "
 msgstr "Východzí slovník: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:827
+#: src/prefs_folder_item.c:827 src/prefs_msg_colors.c:297
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Vyberte farbu pre priečinok"
 
@@ -7435,7 +7461,8 @@ msgstr "Zoznamy priečinkov a správ"
 msgid "Message"
 msgstr "Správa"
 
-#: src/prefs_fonts.c:145 src/prefs_summaries.c:1029 src/prefs_themes.c:361
+#: src/prefs_fonts.c:145 src/prefs_msg_colors.c:448 src/prefs_summaries.c:1057
+#: src/prefs_themes.c:361
 msgid "Display"
 msgstr "Zobrazenie"
 
@@ -7452,18 +7479,12 @@ msgid "Automatically display attached images"
 msgstr "Automaticky zobraziť priložené obrázky"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Resize attached images by default"
-msgstr ""
-"Implicitne prispôsobiť veľkosť obrázkových príloh\n"
-"(Kliknuti na obrázok zapína/vypína zmenu)"
+msgstr "Implicitne prispôsobiť veľkosť obrázkových príloh"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:78
-#, fuzzy
 msgid "Clicking image toggles scaling"
-msgstr ""
-"Implicitne prispôsobiť veľkosť obrázkových príloh\n"
-"(Kliknuti na obrázok zapína/vypína zmenu)"
+msgstr "Implicitne prispôsobiť veľkosť obrázkových príloh"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:84
 msgid "Display images inline"
@@ -7606,9 +7627,8 @@ msgid "Match type"
 msgstr "Typ zhody"
 
 #: src/prefs_matcher.c:502
-#, fuzzy
 msgid " Info... "
-msgstr "Info ..."
+msgstr " Info... "
 
 #: src/prefs_matcher.c:524
 msgid "Predicate"
@@ -7629,31 +7649,27 @@ msgstr "Hodnota nebola zadaná."
 #: src/prefs_matcher.c:1637
 msgid ""
 "The entry was not saved.\n"
-"Have you really finished?"
+"Close anyway?"
 msgstr ""
-"Položka nebolo uložené.\n"
-"Naozaj ste skončili?"
+"Pravidlo nebolo uložené.\n"
+"Zavrieť napriek tomu?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1679
-msgid "'Test' allows you to test a message or message element"
-msgstr "'Testuj' vám umožní otestovať správu alebo jej prvok"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1680
-msgid "using an external program or script. The program will"
-msgstr "za použitia externého programu alebo skriptu. Program"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1681
-msgid "return either 0 or 1"
-msgstr "vráti buď 0 alebo 1"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1682
-msgid "The following symbols can be used:"
-msgstr "Môžete použiť tieto symboly:"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1703
+#: src/prefs_matcher.c:1699
 msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr "Typ zhody: 'Test'"
 
+#: src/prefs_matcher.c:1700
+msgid ""
+"'Test' allows you to test a message or message element using an external "
+"program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
+msgstr ""
+"'Test' umožňuje testovať správu, alebo časť správy pomocou externého "
+"programu, alebo skriptu. Program musí vrátiť buď 0 alebo 1.\n"
+"\n"
+"Môžete použiť tieto symboly:"
+
 #: src/prefs_matcher.c:1782
 msgid "Current condition rules"
 msgstr "Aktuálne pravidlá"
@@ -7706,63 +7722,75 @@ msgstr "Posun"
 msgid "Text options"
 msgstr "Textové možnosti"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:98
-msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "Povoliť farby v správe"
+#: src/prefs_msg_colors.c:100
+msgid "Message view"
+msgstr "Zobrazenie správy"
 
 #: src/prefs_msg_colors.c:112
+msgid "Enable coloration of message text"
+msgstr "Povoliť farby v texte správy"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:124
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Citovaný text - Prvá úroveň"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:125
+#: src/prefs_msg_colors.c:139
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Citovaný text - Druhá úroveň"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:138
+#: src/prefs_msg_colors.c:154
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Citovaný text - Tretia úroveň"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:151
+#: src/prefs_msg_colors.c:164
+msgid "Cycle quote colors"
+msgstr "Opakovať farby citátov"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:176
 msgid "URI link"
 msgstr "URI odkaz"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:163
-msgid "Target folder"
-msgstr "Cieľový priečinok"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:175
+#: src/prefs_msg_colors.c:190
 msgid "Signatures"
 msgstr "Podpisy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:179
-msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "Opakovať farby"
+#: src/prefs_msg_colors.c:194
+msgid "Folder list"
+msgstr "Zoznam správ"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:233
+#: src/prefs_msg_colors.c:211
+msgid "Target folder"
+msgstr "Cieľový priečinok"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:225
+msgid "Folder containing new messages"
+msgstr "Priečinok obsahujúci nové správy"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:279
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Vyberte farbu pre 1. úroveň citácie"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:236
+#: src/prefs_msg_colors.c:282
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Vyberte farbu pre 2. úroveň citácie"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:239
+#: src/prefs_msg_colors.c:285
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Vyberte farbu pre 3. úroveň citácie"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:242
+#: src/prefs_msg_colors.c:288
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Vyberte farbu pre URI odkazy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:245
+#: src/prefs_msg_colors.c:291
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Vyberte farbu pre cieľový priečinok"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:248
+#: src/prefs_msg_colors.c:294
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Vyberte farbu pre podpisy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:395
+#: src/prefs_msg_colors.c:449
 msgid "Colors"
 msgstr "Farby"
 
@@ -7831,9 +7859,8 @@ msgid "Forward format"
 msgstr "Formát posielania ďalej"
 
 #: src/prefs_quote.c:181
-#, fuzzy
 msgid " Description of symbols... "
-msgstr " Popis znakov "
+msgstr " Popis znakov... "
 
 #: src/prefs_quote.c:189
 msgid "Quotation characters"
@@ -7860,16 +7887,16 @@ msgid "Command"
 msgstr "Príkaz"
 
 #: src/prefs_receive.c:156
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "Automaticky prijímať novú poštu"
+msgid "Automatically check for new mail"
+msgstr "Automaticky kontrolovať novú poštu"
 
 #: src/prefs_receive.c:158
 msgid "every"
 msgstr "každých"
 
 #: src/prefs_receive.c:179
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "Zistiť novú poštu pri spustení"
+msgid "Check for new mail on startup"
+msgstr "Skontrolovať novú poštu pri spustení"
 
 #: src/prefs_receive.c:181
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
@@ -7883,7 +7910,7 @@ msgstr "Aktualizovať všetky miestne priečinky po prijatí pošty"
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Zobraziť okno prijímania"
 
-#: src/prefs_receive.c:206 src/prefs_send.c:169 src/prefs_summaries.c:911
+#: src/prefs_receive.c:206 src/prefs_send.c:169 src/prefs_summaries.c:939
 msgid "Always"
 msgstr "Vždy"
 
@@ -7916,7 +7943,7 @@ msgstr ""
 "Vykonávaný príkaz:\n"
 "(použite %d ako počet nových správ)"
 
-#: src/prefs_receive.c:365 src/prefs_send.c:335
+#: src/prefs_receive.c:365 src/prefs_send.c:334
 msgid "Mail Handling"
 msgstr "Správa pošty"
 
@@ -7952,111 +7979,111 @@ msgstr "Automatické (doporučené)"
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_send.c:205
+#: src/prefs_send.c:204
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:207
+#: src/prefs_send.c:206
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_send.c:208
+#: src/prefs_send.c:207
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_send.c:210
+#: src/prefs_send.c:209
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_send.c:212
+#: src/prefs_send.c:211
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Pobaltie (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_send.c:213
+#: src/prefs_send.c:212
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Pobaltie (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_send.c:215
+#: src/prefs_send.c:214
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Grécko (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_send.c:217
+#: src/prefs_send.c:216
 msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
 msgstr "Hebrejčina (ISO-8859-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:218
+#: src/prefs_send.c:217
 msgid "Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "Hebrejčina (Windows-1255)"
 
-#: src/prefs_send.c:220
+#: src/prefs_send.c:219
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turecko (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_send.c:222
+#: src/prefs_send.c:221
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Cyrilika (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_send.c:223
+#: src/prefs_send.c:222
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Cyrilika (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_send.c:224
+#: src/prefs_send.c:223
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Cyrilika (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_send.c:225
+#: src/prefs_send.c:224
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_send.c:227
+#: src/prefs_send.c:226
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonsko (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:229
+#: src/prefs_send.c:228
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonsko (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:230
+#: src/prefs_send.c:229
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonsko (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_send.c:233
+#: src/prefs_send.c:232
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Zjednodušená čínština (GB2312)"
 
-#: src/prefs_send.c:234
+#: src/prefs_send.c:233
 msgid "Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "Zjednodušená čínština (GBK)"
 
-#: src/prefs_send.c:235
+#: src/prefs_send.c:234
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradičná čínština (Big5)"
 
-#: src/prefs_send.c:237
+#: src/prefs_send.c:236
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradičná čínština (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_send.c:238
+#: src/prefs_send.c:237
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Čínština (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_send.c:241
+#: src/prefs_send.c:240
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Kórea (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_send.c:243
+#: src/prefs_send.c:242
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thajsko (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_send.c:244
+#: src/prefs_send.c:243
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thajsko (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_send.c:249
+#: src/prefs_send.c:248
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr "Kódovanie pri prenose"
 
-#: src/prefs_send.c:262
+#: src/prefs_send.c:261
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
@@ -8101,9 +8128,8 @@ msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Farba nesprávneho slova:"
 
 #: src/prefs_spelling.c:261
-#, fuzzy
 msgid "Use black to underline"
-msgstr "(Čierna pre použitie podčiarknutia)"
+msgstr "Použiť čiernu farbu na podčiarknutie"
 
 #: src/prefs_spelling.c:368
 msgid "Spell Checking"
@@ -8186,7 +8212,7 @@ msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "časová zóna, jej názov alebo skratka"
 
 #: src/prefs_summaries.c:180 src/prefs_summaries.c:228
-#: src/prefs_summaries.c:781
+#: src/prefs_summaries.c:809
 msgid "Date format"
 msgstr "Formát dátumu"
 
@@ -8199,115 +8225,114 @@ msgid "Example"
 msgstr "Príklad"
 
 #: src/prefs_summaries.c:328
-msgid "Key bindings"
-msgstr "Klávesové skratky"
+msgid "Select key bindings"
+msgstr "Zvoliť rozloženie klávesových skratiek"
 
 #: src/prefs_summaries.c:342
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Zvoľte sadu klávesových skratiek:"
 
-#: src/prefs_summaries.c:355 src/prefs_summaries.c:671
+#: src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:699
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Starší Sylpheed"
 
-#: src/prefs_summaries.c:363
+#: src/prefs_summaries.c:360
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
-"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+"any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
 msgstr ""
 "Môžete modifikovať skratky každého menu stlačením\n"
 "požadovanej skratky po ukázaní myšou na položku."
 
-#: src/prefs_summaries.c:735
+#: src/prefs_summaries.c:763
 msgid "Translate header name (such as 'From:', 'Subject:')"
 msgstr "Preložiť názov hlavičky (ako napríklad 'From:', 'Subject:')"
 
-#: src/prefs_summaries.c:738
+#: src/prefs_summaries.c:766
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Zobraziť počet neprečítaných správ pri názve priečinka"
 
-#: src/prefs_summaries.c:745
+#: src/prefs_summaries.c:773
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "Skrátiť diskusné skupiny dlhšie ako"
 
-#: src/prefs_summaries.c:759
+#: src/prefs_summaries.c:787
 msgid "letters"
 msgstr "písmen"
 
-#: src/prefs_summaries.c:772
+#: src/prefs_summaries.c:800
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Zobraziť odosielateľa za použitia adresáru"
 
-#: src/prefs_summaries.c:775
+#: src/prefs_summaries.c:803
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr "Zaraďovať do vlákien dodatočne aj podľa názvu správy"
 
-#: src/prefs_summaries.c:798
+#: src/prefs_summaries.c:826
 msgid "Set displayed columns"
 msgstr "Nastaviť zobrazované stĺpce"
 
-#: src/prefs_summaries.c:806
+#: src/prefs_summaries.c:834
 msgid " Folder list... "
 msgstr " Zoznam priečinkov... "
 
-#: src/prefs_summaries.c:814
+#: src/prefs_summaries.c:842
 msgid " Message list... "
 msgstr " Zoznam správ... "
 
-#: src/prefs_summaries.c:835
+#: src/prefs_summaries.c:863
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Pri presúvaní alebo mazaní správ toto vykonať okamžite"
 
-#: src/prefs_summaries.c:837
+#: src/prefs_summaries.c:865
 msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
 msgstr "Správy budú označené až do vykonania,  ak je táto možnosť vypnutá"
 
-#: src/prefs_summaries.c:843
+#: src/prefs_summaries.c:871
 msgid "Confirm before marking all mails in a folder as read"
 msgstr "Potvrdiť pred označením všetkých správ v priečinku ako prečítané."
 
-#: src/prefs_summaries.c:847
+#: src/prefs_summaries.c:875
 msgid "Always open message when selected"
 msgstr "Otvoriť správu hneď pri zvolení v zozname"
 
-#: src/prefs_summaries.c:851
-#, fuzzy
+#: src/prefs_summaries.c:879
 msgid "Only mark message as read when opened in a new window"
 msgstr "Správu označiť ako prečítanú len ak je otvorená v samostatnom okne"
 
-#: src/prefs_summaries.c:864
+#: src/prefs_summaries.c:892
 msgid "When entering a folder"
 msgstr "Pri vstupe do priečinka"
 
-#: src/prefs_summaries.c:880
+#: src/prefs_summaries.c:908
 msgid "Do nothing"
 msgstr "Nič nerobiť"
 
-#: src/prefs_summaries.c:881
+#: src/prefs_summaries.c:909
 msgid "Select first unread (or new) message"
 msgstr "Zvoliť prvú neprečítanú (alebo novú) správu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:883
+#: src/prefs_summaries.c:911
 msgid "Select first new (or unread) message"
 msgstr "Zvoliť prvú novú (alebo neprečítanú) správu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:895
+#: src/prefs_summaries.c:923
 msgid "Show \"no unread (or new) message\" dialog"
 msgstr "Zobraziť okno dialógu pri žiadnej neprečítanej správe"
 
-#: src/prefs_summaries.c:912
+#: src/prefs_summaries.c:940
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Predpokladať 'Áno'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:914
+#: src/prefs_summaries.c:942
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Predpokladať 'Nie'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:923
+#: src/prefs_summaries.c:951
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr " Nastaviť klávesové skratky... "
 
-#: src/prefs_summaries.c:1030
+#: src/prefs_summaries.c:1058
 msgid "Summaries"
 msgstr "Súhrny"
 
@@ -8337,36 +8362,34 @@ msgid "Template name"
 msgstr "Názov šablóny"
 
 #: src/prefs_template.c:269
-#, fuzzy
 msgid " Symbols... "
-msgstr " Symboly "
+msgstr " Symboly... "
 
 #: src/prefs_template.c:295
 msgid "Template configuration"
 msgstr "Nastavenie šablón"
 
-#: src/prefs_template.c:506
+#: src/prefs_template.c:508
 msgid "Template format error."
 msgstr "Chyba formátu šablóny."
 
-#: src/prefs_template.c:515
-#, fuzzy
+#: src/prefs_template.c:517
 msgid "Template name is not set."
-msgstr "Nebol zadaný názov hlavičky."
+msgstr "Nebol zadaný názov šablóny."
 
-#: src/prefs_template.c:604
+#: src/prefs_template.c:606
 msgid "Delete template"
 msgstr "Zmazať šablónu"
 
-#: src/prefs_template.c:605
+#: src/prefs_template.c:607
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať túto šablónu?"
 
-#: src/prefs_template.c:741
+#: src/prefs_template.c:744
 msgid "Current templates"
 msgstr "Aktuálne šablóny"
 
-#: src/prefs_template.c:766
+#: src/prefs_template.c:769
 msgid "Template"
 msgstr "Šablóna"
 
@@ -8490,47 +8513,43 @@ msgstr "Chyba: nemôžem zistiť stav témy"
 msgid "%d files (%d icons), size: %s"
 msgstr "%d súborov (%d ikon), veľkosť: %s"
 
-#: src/prefs_themes.c:854
+#: src/prefs_themes.c:852
 msgid "Selector"
 msgstr "Výber"
 
-#: src/prefs_themes.c:874
+#: src/prefs_themes.c:873
 msgid "Install new..."
 msgstr "Inštalovať novú..."
 
-#: src/prefs_themes.c:879
-msgid "Get more..."
-msgstr "Získať ďalšie..."
+#: src/prefs_themes.c:878
+msgid "<u>Get more...</u>"
+msgstr "<u>Získať ďalšie...</u>"
 
-#: src/prefs_themes.c:911
+#: src/prefs_themes.c:907
 msgid "Information"
 msgstr "Informácie"
 
-#: src/prefs_themes.c:925
+#: src/prefs_themes.c:921
 msgid "Author: "
 msgstr "Autor: "
 
-#: src/prefs_themes.c:933
+#: src/prefs_themes.c:929
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
-#: src/prefs_themes.c:961
+#: src/prefs_themes.c:957
 msgid "Status:"
 msgstr "Stav:"
 
-#: src/prefs_themes.c:975
+#: src/prefs_themes.c:971
 msgid "Preview"
 msgstr "Náhľad"
 
-#: src/prefs_themes.c:1016
-msgid "Actions"
-msgstr "Akcie"
-
-#: src/prefs_themes.c:1026
+#: src/prefs_themes.c:1022
 msgid "Use this"
 msgstr "Použiť toto"
 
-#: src/prefs_themes.c:1031
+#: src/prefs_themes.c:1027
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstrániť"
 
@@ -8566,63 +8585,59 @@ msgstr "Text panelu nástrojov"
 msgid "Available toolbar icons"
 msgstr "Dostupné ikony panela nástrojov"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:756
+#: src/prefs_toolbar.c:758
 msgid "Event executed on click"
 msgstr "Vykonať pri kliknutí"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:813
+#: src/prefs_toolbar.c:815
 msgid "Displayed toolbar items"
 msgstr "Zobrazené položky panelu nástrojov"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:878 src/prefs_toolbar.c:892 src/prefs_toolbar.c:906
+#: src/prefs_toolbar.c:882 src/prefs_toolbar.c:896 src/prefs_toolbar.c:910
 msgid "Customize Toolbars"
 msgstr "Prispôsobiť panely nástrojov"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:879
+#: src/prefs_toolbar.c:883
 msgid "Main Window"
 msgstr "Hlavné okno"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:893
+#: src/prefs_toolbar.c:897
 msgid "Message Window"
 msgstr "Okno správy"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:907
+#: src/prefs_toolbar.c:911
 msgid "Compose Window"
 msgstr "Okno písania správy"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1041
+#: src/prefs_toolbar.c:1045
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1074
+#: src/prefs_toolbar.c:1078
 msgid "Icon text"
 msgstr "Text ikony"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1083
+#: src/prefs_toolbar.c:1087
 msgid "Mapped event"
 msgstr "Priradená udalosť"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:79
+#: src/prefs_wrapping.c:77
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "Zalamovať pri písaní"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:80
-msgid "Wrap before sending"
-msgstr "Zalomiť pred odoslaním"
-
-#: src/prefs_wrapping.c:81
+#: src/prefs_wrapping.c:78
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Zalomiť citáciu"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:82
+#: src/prefs_wrapping.c:79
 msgid "Wrap pasted text"
 msgstr "Zalamovať vkladaný text"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:88
+#: src/prefs_wrapping.c:85
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Zalomiť riadky na"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:153
+#: src/prefs_wrapping.c:145
 msgid "Wrapping"
 msgstr "Zalamovanie"
 
@@ -8636,7 +8651,7 @@ msgstr "Nie sú dostupné žiadne informácie"
 
 #: src/procmime.c:339 src/procmime.c:341
 msgid "[Error decoding BASE64]\n"
-msgstr ""
+msgstr "[Chyba pri dekódovaní BASE64]\n"
 
 #: src/procmsg.c:1508
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
@@ -8652,84 +8667,88 @@ msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
 
 #: src/quote_fmt.c:40
-msgid "Customize date format (see man strftime)"
-msgstr "Prispôsobiť formát dátumu (pozrite man strftime)"
+msgid "customized date format (see man strftime)"
+msgstr "prispôsobený formát dátumu (pozrite man strftime)"
 
 #: src/quote_fmt.c:43
-msgid "Full Name of Sender"
-msgstr "Celé meno odosielateľa"
+msgid "full name of sender"
+msgstr "celé meno odosielateľa"
 
 #: src/quote_fmt.c:44
-msgid "First Name of Sender"
-msgstr "Krstné meno odosielateľa"
+msgid "first name of sender"
+msgstr "krstné meno odosielateľa"
 
 #: src/quote_fmt.c:45
-msgid "Last Name of Sender"
-msgstr "Priezvisko odosielateľa"
+msgid "last name of sender"
+msgstr "priezvisko odosielateľa"
 
 #: src/quote_fmt.c:46
-msgid "Initials of Sender"
-msgstr "Iniciály odosielateľa"
+msgid "initials of sender"
+msgstr "iniciály odosielateľa"
 
 #: src/quote_fmt.c:53
-msgid "Message body"
-msgstr "Telo správy"
+msgid "message body"
+msgstr "telo správy"
 
 #: src/quote_fmt.c:54
-msgid "Quoted message body"
-msgstr "Citované telo správy"
+msgid "quoted message body"
+msgstr "citované telo správy"
 
 #: src/quote_fmt.c:55
-msgid "Message body without signature"
-msgstr "Telo správy bez signatúry"
+msgid "message body without signature"
+msgstr "telo správy bez signatúry"
 
 #: src/quote_fmt.c:56
-msgid "Quoted message body without signature"
-msgstr "Citované telo správy bez signatúry"
+msgid "quoted message body without signature"
+msgstr "citované telo správy bez signatúry"
 
 #: src/quote_fmt.c:57
-msgid "Cursor position"
-msgstr "Poloha kurzoru"
+msgid "cursor position"
+msgstr "poloha kurzoru"
 
 #: src/quote_fmt.c:59
 msgid ""
-"Insert expr if x is set\n"
+"insert expr if x is set\n"
 "x is one of the characters above after %"
 msgstr ""
-"Vložiť expr ak je určené x\n"
+"vložiť expr ak je určené x\n"
 "x je jeden z vyššie uvedených znakov po %"
 
-#: src/quote_fmt.c:61
-msgid "Literal %"
-msgstr "Znak %"
-
 #: src/quote_fmt.c:62
-msgid "Literal backslash"
-msgstr "Znak spätného lomítka"
+msgid "literal backslash"
+msgstr "znak spätného lomítka"
 
 #: src/quote_fmt.c:63
-msgid "Literal question mark"
-msgstr "Znak otázniku"
+msgid "literal question mark"
+msgstr "znak otázniku"
 
 #: src/quote_fmt.c:64
-msgid "Literal pipe"
-msgstr "Znak rúry"
+msgid "literal pipe"
+msgstr "znak rúry"
 
 #: src/quote_fmt.c:65
-msgid "Literal opening curly brace"
-msgstr "Znak ľavej zloženej zátvorky"
+msgid "literal opening curly brace"
+msgstr "znak ľavej zloženej zátvorky"
 
 #: src/quote_fmt.c:66
-msgid "Literal closing curly brace"
-msgstr "Znak pravej zloženej zátvorky"
+msgid "literal closing curly brace"
+msgstr "znak pravej zloženej zátvorky"
 
 #: src/quote_fmt.c:68
-msgid "Insert File"
-msgstr "Vložiť obsah súboru"
+msgid "insert file"
+msgstr "vložiť obsah súboru"
 
 #: src/quote_fmt.c:69
-msgid "Insert program output"
-msgstr "Vložiť výstup programu"
+msgid "insert program output"
+msgstr "vložiť výstup programu"
+
+#: src/quote_fmt.c:77
+msgid "Description of symbols"
+msgstr "Popis symbolov"
+
+#: src/quote_fmt.c:78
+msgid "The following symbols can be used:"
+msgstr "Môžete použiť tieto symboly:"
 
 #: src/send_message.c:137
 #, c-format
@@ -8746,77 +8765,77 @@ msgstr "Nemôžem vykonať príkaz: %s"
 msgid "Error occurred while executing command: %s"
 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba: %s"
 
-#: src/send_message.c:293
+#: src/send_message.c:299
 msgid "Connecting"
 msgstr "Pripájanie"
 
-#: src/send_message.c:298
+#: src/send_message.c:304
 msgid "Doing POP before SMTP..."
 msgstr "Robím POP pred SMTP..."
 
-#: src/send_message.c:301
+#: src/send_message.c:307
 msgid "POP before SMTP"
 msgstr "POP pred SMTP"
 
-#: src/send_message.c:306
+#: src/send_message.c:312
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Pripájam sa k serveru SMTP: %s ..."
 
-#: src/send_message.c:361
+#: src/send_message.c:370
 msgid "Mail sent successfully."
 msgstr "Správa bola odoslaná úspešne."
 
-#: src/send_message.c:425
+#: src/send_message.c:434
 msgid "Sending HELO..."
 msgstr "Posielam HELO..."
 
-#: src/send_message.c:426 src/send_message.c:431 src/send_message.c:436
+#: src/send_message.c:435 src/send_message.c:440 src/send_message.c:445
 msgid "Authenticating"
 msgstr "Autentizácia"
 
-#: src/send_message.c:427 src/send_message.c:432
+#: src/send_message.c:436 src/send_message.c:441
 msgid "Sending message..."
 msgstr "Odosielam správu..."
 
-#: src/send_message.c:430
+#: src/send_message.c:439
 msgid "Sending EHLO..."
 msgstr "Posielam EHLO..."
 
-#: src/send_message.c:439
+#: src/send_message.c:448
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Posielam MAIL FROM..."
 
-#: src/send_message.c:440 src/send_message.c:444 src/send_message.c:449
+#: src/send_message.c:449 src/send_message.c:453 src/send_message.c:458
 msgid "Sending"
 msgstr "Posielam"
 
-#: src/send_message.c:443
+#: src/send_message.c:452
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Posielam RCPT TO..."
 
-#: src/send_message.c:448
+#: src/send_message.c:457
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Posielam DATA..."
 
-#: src/send_message.c:452
+#: src/send_message.c:461
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Odpájam sa..."
 
-#: src/send_message.c:480
+#: src/send_message.c:489
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Odosielam správu (%d / %d bajtov)"
 
-#: src/send_message.c:508
+#: src/send_message.c:517
 msgid "Sending message"
 msgstr "Odosielam správu"
 
-#: src/send_message.c:554 src/send_message.c:574
+#: src/send_message.c:563 src/send_message.c:583
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba."
 
-#: src/send_message.c:557
+#: src/send_message.c:566
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message:\n"
@@ -8879,8 +8898,8 @@ msgid "Body:"
 msgstr "Telo:"
 
 #: src/summary_search.c:255
-msgid "Find all"
-msgstr "Nájsť všetky"
+msgid "Find _all"
+msgstr "Nájsť _všetky"
 
 #: src/summary_search.c:385
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
@@ -9043,7 +9062,6 @@ msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Tlačiť..."
 
 #: src/summaryview.c:531
-#, fuzzy
 msgid "Toggle quick search bar"
 msgstr "Zap/vyp. panel rýchleho vyhľadávania"
 
@@ -9052,191 +9070,188 @@ msgid "Process mark"
 msgstr "Spracovať značky"
 
 #: src/summaryview.c:851
-msgid "Some marks are left. Process it?"
-msgstr "Ostali nejaké značky. Spracovať?"
+msgid "Some marks are left. Process them?"
+msgstr "Ostali nejaké značky. Spracovať ich?"
 
 #: src/summaryview.c:902
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Prehľadávam priečinok (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1294 src/summaryview.c:1346
+#: src/summaryview.c:1297 src/summaryview.c:1349
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Žiadne neprečítané správy"
 
-#: src/summaryview.c:1295
+#: src/summaryview.c:1298
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne neprečítané správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:1307 src/summaryview.c:1359 src/summaryview.c:1406
-#: src/summaryview.c:1458
-msgid ""
-"Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
-msgstr ""
-"Interná chyba: nečakaná hodnota pre prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
+#: src/summaryview.c:1310 src/summaryview.c:1362 src/summaryview.c:1409
+#: src/summaryview.c:1461
+msgid "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
+msgstr "Interná chyba: nečakaná hodnota pre prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1315
+#: src/summaryview.c:1318
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Žiadne neprečítané správy."
 
-#: src/summaryview.c:1347
+#: src/summaryview.c:1350
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
-msgstr ""
-"Neboli nájdené žiadne neprečítané správy. Prejsť do ďalšieho priečinku?"
+msgstr "Neboli nájdené žiadne neprečítané správy. Prejsť do ďalšieho priečinku?"
 
-#: src/summaryview.c:1393 src/summaryview.c:1445
+#: src/summaryview.c:1396 src/summaryview.c:1448
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Žiadne nové správy"
 
-#: src/summaryview.c:1394
+#: src/summaryview.c:1397
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne nové správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:1414
+#: src/summaryview.c:1417
 msgid "No new messages."
 msgstr "Žiadne nové správy."
 
-#: src/summaryview.c:1446
+#: src/summaryview.c:1449
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne nové správy. Prejsť do ďalšieho priečinku?"
 
-#: src/summaryview.c:1483 src/summaryview.c:1508
+#: src/summaryview.c:1486 src/summaryview.c:1511
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Žiadne označené správy"
 
-#: src/summaryview.c:1484
+#: src/summaryview.c:1487
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadné označené správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:1518
+#: src/summaryview.c:1496 src/summaryview.c:1521
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Žiadne označené správy."
 
-#: src/summaryview.c:1509
+#: src/summaryview.c:1512
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadné označené správy. Hľadať od začiatku?"
 
-#: src/summaryview.c:1533 src/summaryview.c:1558
+#: src/summaryview.c:1536 src/summaryview.c:1561
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Žiadne zafarbené správy"
 
-#: src/summaryview.c:1534
+#: src/summaryview.c:1537
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne zafarbené správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:1543 src/summaryview.c:1568
+#: src/summaryview.c:1546 src/summaryview.c:1571
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Žiadne zafarbené správy."
 
-#: src/summaryview.c:1559
+#: src/summaryview.c:1562
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne zafarbené správy. Hľadať od začiatku?"
 
-#: src/summaryview.c:1788
+#: src/summaryview.c:1791
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Zoskupujem správu podľa názvu..."
 
-#: src/summaryview.c:1954
+#: src/summaryview.c:1957
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d zmazaných"
 
-#: src/summaryview.c:1958
+#: src/summaryview.c:1961
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d presunutých"
 
-#: src/summaryview.c:1959 src/summaryview.c:1966
+#: src/summaryview.c:1962 src/summaryview.c:1969
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1964
+#: src/summaryview.c:1967
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d skopírovaných"
 
-#: src/summaryview.c:1979
+#: src/summaryview.c:1982
 msgid " item selected"
 msgstr " položka zvolená"
 
-#: src/summaryview.c:1981
+#: src/summaryview.c:1984
 msgid " items selected"
 msgstr " položiek zvolených"
 
-#: src/summaryview.c:1997
+#: src/summaryview.c:2000
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d nových, %d neprečítaných, %d celkovo (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2196
+#: src/summaryview.c:2199
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Triedim zoznam správ..."
 
-#: src/summaryview.c:2282
+#: src/summaryview.c:2285
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Vytváram zoznam správ..."
 
-#: src/summaryview.c:2442
+#: src/summaryview.c:2445
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(bez dátumu)"
 
-#: src/summaryview.c:2471
+#: src/summaryview.c:2474
 msgid "(No Recipient)"
 msgstr "(Žiadny príjemca)"
 
-#: src/summaryview.c:3193
+#: src/summaryview.c:3196
 msgid "You're not the author of the article.\n"
 msgstr "Nie ste autorom tohoto príspevku.\n"
 
-#: src/summaryview.c:3275
+#: src/summaryview.c:3278
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Zmazať správy"
 
-#: src/summaryview.c:3276
+#: src/summaryview.c:3279
 msgid "Do you really want to delete selected message(s)?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať zvolené správy?"
 
-#: src/summaryview.c:3421
+#: src/summaryview.c:3424
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Cieľ je zhodný s aktuálnym priečinkom."
 
-#: src/summaryview.c:3504
+#: src/summaryview.c:3507
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Cieľ kopírovania je zhodný s aktuálnym priečinkom."
 
-#: src/summaryview.c:3624
+#: src/summaryview.c:3627
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Pripojiť za alebo prepísať"
 
-#: src/summaryview.c:3625
+#: src/summaryview.c:3628
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Pripojiť za alebo prepísať existujúci súbor?"
 
-#: src/summaryview.c:3626
+#: src/summaryview.c:3629
 msgid "_Append"
 msgstr "Pripojiť _za"
 
-#: src/summaryview.c:3626
+#: src/summaryview.c:3629
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Prepísať"
 
-#: src/summaryview.c:3964
+#: src/summaryview.c:3967
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Vytváram vlákna..."
 
-#: src/summaryview.c:4052
+#: src/summaryview.c:4055
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Odstraňujem štruktúru vlákien..."
 
-#: src/summaryview.c:4191
+#: src/summaryview.c:4194
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtrujem..."
 
-#: src/summaryview.c:4254
+#: src/summaryview.c:4257
 msgid "Processing configuration"
 msgstr "Nastavenie spracúvania"
 
-#: src/summaryview.c:5606
+#: src/summaryview.c:5609
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -9245,10 +9260,6 @@ msgstr ""
 "Chyba v regulérnom výraze:\n"
 "%s"
 
-#: src/summaryview.c:5722
-msgid "Export to mbox file"
-msgstr "Exportovať do súboru mbox"
-
 #: src/textview.c:230
 msgid "/Compose _new message"
 msgstr "/_Napísať novú správu"
@@ -9269,51 +9280,51 @@ msgstr "/_Otvoriť obrázok"
 msgid "/_Save image..."
 msgstr "/_Uložiť obrázok..."
 
-#: src/textview.c:731
+#: src/textview.c:733
 msgid "This message can't be displayed.\n"
 msgstr "Táto správa sa nedá zobraziť.\n"
 
-#: src/textview.c:750
+#: src/textview.c:752
 msgid "The following can be performed on this part by "
 msgstr "Nasledujúce sa dá urobiť s touto časťou "
 
-#: src/textview.c:751
+#: src/textview.c:753
 msgid "right-clicking the icon or list item:\n"
 msgstr "pravým kliknutím na ikonu alebo položku zoznamu:\n"
 
-#: src/textview.c:753
+#: src/textview.c:755
 msgid "    To save select 'Save as...' (Shortcut key: 'y')\n"
 msgstr "    Pre uloženie vyberte 'Uložiť ako...' (Skratka 'y')\n"
 
-#: src/textview.c:754
+#: src/textview.c:756
 msgid "    To display as text select 'Display as text' "
 msgstr "    Pre zobrazenie ako text vyberte 'Zobraz ako text' "
 
-#: src/textview.c:755
+#: src/textview.c:757
 msgid "(Shortcut key: 't')\n"
 msgstr "(Skratka: 't')\n"
 
-#: src/textview.c:756
+#: src/textview.c:758
 msgid "    To open with an external program select 'Open' "
 msgstr "    Pre otvorenie v inej aplikácii vyberte 'Otvoriť' "
 
-#: src/textview.c:757
+#: src/textview.c:759
 msgid "(Shortcut key: 'l'),\n"
 msgstr "(Skratka: 'l')\n"
 
-#: src/textview.c:758
+#: src/textview.c:760
 msgid "    (alternately double-click, or click the middle "
 msgstr "    (alebo dvojklik, alebo kliknutie stredným tlačítkom "
 
-#: src/textview.c:759
+#: src/textview.c:761
 msgid "mouse button),\n"
 msgstr "myši),\n"
 
-#: src/textview.c:760
+#: src/textview.c:762
 msgid "    or 'Open with...' (Shortcut key: 'o')\n"
 msgstr "    alebo 'Otvoriť čím...' (Skratka: 'o')\n"
 
-#: src/textview.c:2031
+#: src/textview.c:2033
 #, c-format
 msgid ""
 "The real URL (%s) is different from\n"
@@ -9326,103 +9337,107 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Otvoriť ju napriek tomu?"
 
-#: src/textview.c:2036
+#: src/textview.c:2038
 msgid "Fake URL warning"
 msgstr "Varovanie pred falošnou URL"
 
-#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1408
+#: src/textview.c:2039
+msgid "_Open URL"
+msgstr "_Otvoriť URL"
+
+#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1412
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "Prijať novú poštu pre všetky kontá"
 
-#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1422
+#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1426
 msgid "Receive Mail on current Account"
 msgstr "Prijať novú poštu pre aktuálne konto"
 
-#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1428
+#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1432
 msgid "Send Queued Messages"
 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
 
-#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1441
+#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1445
 msgid "Compose Email"
 msgstr "Nová správa"
 
-#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1445
+#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1449
 msgid "Compose News"
 msgstr "Nový news príspevok"
 
-#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1451 src/toolbar.c:1461
+#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1455 src/toolbar.c:1465
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "Odpovedať na správu"
 
-#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:1468 src/toolbar.c:1478
+#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:1472 src/toolbar.c:1482
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "Odpovedať odosielateľovi"
 
-#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1485 src/toolbar.c:1495
+#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1489 src/toolbar.c:1499
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Odpovedať odosielateľovi i všetkým príjemcom"
 
-#: src/toolbar.c:167 src/toolbar.c:1502 src/toolbar.c:1512
+#: src/toolbar.c:167 src/toolbar.c:1506 src/toolbar.c:1516
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "Odpovedať do diskusnej skupiny"
 
-#: src/toolbar.c:168 src/toolbar.c:1519 src/toolbar.c:1529
+#: src/toolbar.c:168 src/toolbar.c:1523 src/toolbar.c:1533
 msgid "Forward Message"
 msgstr "Poslať správu ďalej"
 
-#: src/toolbar.c:169 src/toolbar.c:1536
+#: src/toolbar.c:169 src/toolbar.c:1540
 msgid "Trash Message"
 msgstr "Zahodiť správu do koša"
 
-#: src/toolbar.c:170 src/toolbar.c:1542
+#: src/toolbar.c:170 src/toolbar.c:1546
 msgid "Delete Message"
 msgstr "Zmazať správu"
 
-#: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1554
+#: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1558
 msgid "Go to Previous Unread Message"
 msgstr "Prejsť na predošlú neprečítanú správu"
 
-#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1561
+#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1565
 msgid "Go to Next Unread Message"
 msgstr "Prejsť na ďalšiu neprečítanú správu"
 
-#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1570
+#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1574
 msgid "Send Message"
 msgstr "Odoslať správu"
 
-#: src/toolbar.c:178 src/toolbar.c:1576
+#: src/toolbar.c:178 src/toolbar.c:1580
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Zaradiť správu do priečinka Na odoslanie a odoslať neskôr"
 
-#: src/toolbar.c:179 src/toolbar.c:1582
+#: src/toolbar.c:179 src/toolbar.c:1586
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Uložiť medzi koncepty"
 
-#: src/toolbar.c:180 src/toolbar.c:1588
+#: src/toolbar.c:180 src/toolbar.c:1592
 msgid "Insert file"
 msgstr "Vložiť obsah súboru"
 
-#: src/toolbar.c:181 src/toolbar.c:1594
+#: src/toolbar.c:181 src/toolbar.c:1598
 msgid "Attach file"
 msgstr "Pripojiť súbor"
 
-#: src/toolbar.c:182 src/toolbar.c:1600
+#: src/toolbar.c:182 src/toolbar.c:1604
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Vložiť podpis"
 
-#: src/toolbar.c:183 src/toolbar.c:1606
+#: src/toolbar.c:183 src/toolbar.c:1610
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Upraviť pomocou externého editoru"
 
-#: src/toolbar.c:184 src/toolbar.c:1612
+#: src/toolbar.c:184 src/toolbar.c:1616
 msgid "Wrap long lines of current paragraph"
 msgstr "Zalomiť dlhé riadky aktuálneho odstavca"
 
-#: src/toolbar.c:185 src/toolbar.c:1618
+#: src/toolbar.c:185 src/toolbar.c:1622
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Zalomiť všetky dlhé riadky"
 
-#: src/toolbar.c:188 src/toolbar.c:1631
+#: src/toolbar.c:188 src/toolbar.c:1635
 msgid "Check spelling"
 msgstr "Overiť pravopis"
 
@@ -9502,24 +9517,23 @@ msgstr "Vložiť"
 msgid "Attach"
 msgstr "Pripojiť"
 
-#: src/toolbar.c:1415
-#, fuzzy
+#: src/toolbar.c:1419
 msgid "Receive Mail on selected Account"
-msgstr "Prijať novú poštu pre všetky kontá"
+msgstr "Prijať novú poštu pre zvolené konto"
 
-#: src/toolbar.c:1969
+#: src/toolbar.c:1973
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa?"
 
-#: src/toolbar.c:1987
+#: src/toolbar.c:1992
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
 
-#: src/toolbar.c:1988
+#: src/toolbar.c:1993
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
 
-#: src/wizard.c:169 src/wizard.c:867
+#: src/wizard.c:169 src/wizard.c:869
 msgid "Welcome to Sylpheed-Claws"
 msgstr "Sylpheed-Claws Vás víta"
 
@@ -9528,7 +9542,7 @@ msgid "Sylpheed-Claws Team"
 msgstr "Team Sylpheed-Claws"
 
 #: src/wizard.c:183
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Welcome to Sylpheed-Claws\n"
@@ -9609,97 +9623,86 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #: src/wizard.c:253
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the mailbox name."
-msgstr "Prozím zvoľte súbor."
+msgstr "Prosím, zadajte názov schránky."
 
 #: src/wizard.c:281
-#, fuzzy
 msgid "Please enter your name and email address."
-msgstr "Zvoliť kľúč podľa vašej emailovej adresy"
+msgstr "Prosím, zadajte Vaše meno a e-mailovú adresu."
 
 #: src/wizard.c:292
 msgid "Please enter your receiving server and username."
-msgstr ""
+msgstr "Prosím, zadajte Váš server príchodzej pošty, a používateľské meno."
 
 #: src/wizard.c:302
 msgid "Please enter your username."
-msgstr ""
+msgstr "Prosím, zadajte svoje používateľské meno."
 
 #: src/wizard.c:312
-#, fuzzy
 msgid "Please enter your SMTP server."
-msgstr "Použiť SSL pre pripojenie k SMTP serveru"
+msgstr "Prosím, zadajte svoj SMTP server."
 
 #: src/wizard.c:521
-#, fuzzy
 msgid "<span weight=\"bold\">Your name:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Vaše meno:</span>"
 
 #: src/wizard.c:528
-#, fuzzy
 msgid "<span weight=\"bold\">Your email address:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Vaša e-mailová adresa:</span>"
 
 #: src/wizard.c:532
 msgid "Your organization:"
 msgstr "Vaša organizácia:"
 
 #: src/wizard.c:551
-#, fuzzy
 msgid "<span weight=\"bold\">Mailbox name:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Názov schránky:</span>"
 
 #: src/wizard.c:570
-#, fuzzy
 msgid "<span weight=\"bold\">SMTP server address:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Adresa SMTP servera:</span>"
 
-#: src/wizard.c:592 src/wizard.c:604 src/wizard.c:657
-#, fuzzy
+#: src/wizard.c:592 src/wizard.c:604 src/wizard.c:659
 msgid "<span weight=\"bold\">Server address:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Adresa servera:</span>"
 
 #: src/wizard.c:611
-#, fuzzy
 msgid "<span weight=\"bold\">Local mailbox:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Miestna schránka:</span>"
 
-#: src/wizard.c:639
+#: src/wizard.c:640
 msgid "IMAP"
 msgstr "IMAP"
 
-#: src/wizard.c:649
-#, fuzzy
+#: src/wizard.c:651
 msgid "<span weight=\"bold\">Server type:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Typ serveru:</span>"
 
-#: src/wizard.c:668
-#, fuzzy
+#: src/wizard.c:670
 msgid "<span weight=\"bold\">Username:</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Používateľské meno:</span>"
 
-#: src/wizard.c:683
+#: src/wizard.c:685
 msgid "Password:"
 msgstr "Heslo:"
 
-#: src/wizard.c:694
+#: src/wizard.c:696
 msgid "IMAP server directory:"
 msgstr "Priečinok serveru IMAP:"
 
-#: src/wizard.c:718
+#: src/wizard.c:720
 msgid "Use SSL to connect to SMTP server"
 msgstr "Použiť SSL pre pripojenie k SMTP serveru"
 
-#: src/wizard.c:723
+#: src/wizard.c:725
 msgid "Use SSL to connect to receiving server"
 msgstr "Použiť SSL pre pripojenie k prijímaciemu serveru"
 
-#: src/wizard.c:835
+#: src/wizard.c:837
 msgid "Sylpheed-Claws Setup Wizard"
 msgstr "Sprievodca nastavením Sylpheed-Claws"
 
-#: src/wizard.c:875
+#: src/wizard.c:877
 msgid ""
 "Welcome to the Sylpheed-Claws setup wizard.\n"
 "\n"
@@ -9712,37 +9715,36 @@ msgstr ""
 "Začneme získaním základných údajov o Vás, a Vašich poštových nastaveniach, "
 "aby ste mohli začať Sylpheed-Claws používať za menej ako päť minút."
 
-#: src/wizard.c:888
+#: src/wizard.c:890
 msgid "About You"
 msgstr "O vás"
 
-#: src/wizard.c:890 src/wizard.c:899 src/wizard.c:908 src/wizard.c:918
-#: src/wizard.c:928
-#, fuzzy
+#: src/wizard.c:892 src/wizard.c:901 src/wizard.c:910 src/wizard.c:920
+#: src/wizard.c:930
 msgid "Bold fields must be completed"
-msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
+msgstr "Polia, označené tučným písmom musia byť vyplnené"
 
-#: src/wizard.c:897
+#: src/wizard.c:899
 msgid "Sending mail"
 msgstr "Odosielanie pošty"
 
-#: src/wizard.c:906
+#: src/wizard.c:908
 msgid "Receiving mail"
 msgstr "Príjem pošty"
 
-#: src/wizard.c:916
+#: src/wizard.c:918
 msgid "Saving mail on disk"
 msgstr "Ukladanie pošty na disk"
 
-#: src/wizard.c:926
+#: src/wizard.c:928
 msgid "Security"
 msgstr "Zabezpečenie"
 
-#: src/wizard.c:936
+#: src/wizard.c:938
 msgid "Configuration finished"
 msgstr "Konfigurácia dokončená"
 
-#: src/wizard.c:944
+#: src/wizard.c:946
 msgid ""
 "Sylpheed-Claws is now ready.\n"
 "\n"
@@ -9752,145 +9754,3 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Kliknite na Uložiť."
 
-#~ msgid "/_Spelling/---"
-#~ msgstr "/P_ravopis/---"
-
-#~ msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-#~ msgstr "/P_ravopis/_Nastavenie"
-
-#~ msgid "Compose message%s"
-#~ msgstr "Písanie správy%s"
-
-#~ msgid ""
-#~ ".\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ ".\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "http://www.openssl.org/"
-#~ msgstr "http://www.openssl.org/"
-
-#~ msgid "Extended symbols"
-#~ msgstr "Rozšírené symboly"
-
-#~ msgid "/_Help/_FAQ"
-#~ msgstr "/Nápo_veda/_FAQ"
-
-#~ msgid "Clam AntiVirus GTK"
-#~ msgstr "Clam AntiVirus GTK"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
-#~ "\n"
-#~ "You will find the options in the Preferences window under Plugins/Clam "
-#~ "AntiVirus.\n"
-#~ "\n"
-#~ "With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
-#~ "scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
-#~ "attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
-#~ "mail should be received (default: Yes) and select the folder where "
-#~ "infected mail will be saved.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tento plugin poskytuje grafické rozhranie pre nastavenie pluginu\n"
-#~ "Clam AntiVirus.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Nastavenia nájdete v menu Ďalšie nastavenia pod položkou Pluginy/Clam "
-#~ "AntiVirus.\n"
-#~ "\n"
-#~ "S týmto pluginom môžete testovať správy, obsah archívov, nastavovať "
-#~ "maximálnu veľkosť testovaných príloh (ak bude príloha väčšia, nebude "
-#~ "otestovaná), zvoliť si, či nakazenú poštu prijať (prednastavené) a vybrať "
-#~ "priečinok, kde bude uložená.\n"
-
-#~ msgid "MathML Viewer"
-#~ msgstr "Prezerač MathML"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
-#~ "(Content-Type: text/mathml)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tento plugin používa widget GtkMathView pre vykresľovanie príloh MathML "
-#~ "(Content-Type: text/mathml)"
-
-#~ msgid "Save Folder"
-#~ msgstr "Priečinok pre ukladanie"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default "
-#~ "trash folder"
-#~ msgstr ""
-#~ "Priečinok kde bude uložený spam. Nechajte prázdne, ak chcete použiť "
-#~ "implicitný priečinok koša"
-
-#~ msgid "SpamAssassin GTK"
-#~ msgstr "SpamAssassin GTK"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
-#~ "\n"
-#~ "You will find the options in the Preferences window under Plugins/"
-#~ "SpamAssassin.\n"
-#~ "\n"
-#~ "With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
-#~ "server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
-#~ "the message is larger it will not be checked), configure whether spam "
-#~ "mail should be received (default: Yes) and select the folder where spam "
-#~ "mail will be saved.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tento plugin poskytuje grafické rozhranie pre nastavenie pluginu "
-#~ "SpamAssassin.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Nastavenia nájdete v menu Ďalšie nastavenia pod položkou Pluginy/"
-#~ "SpamAssassin.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tento plugin umožňuje filtrovanie, zmenu hostname a portu serveru "
-#~ "SpamAssassinu, nastaviť maximálnu veľkosť správy (ak bude správa väčšia, "
-#~ "nebude testovaná), určiť či bude spam prijatý (prednastavené) a zvoliť "
-#~ "priečinok kam bude uložený.\n"
-
-#~ msgid "/_Get"
-#~ msgstr "/_Prijať"
-
-#~ msgid "/Get _All"
-#~ msgstr "/Prijať _všetko"
-
-#~ msgid " Select... "
-#~ msgstr " Zvoľte... "
-
-#~ msgid "IMAP server directory (usually empty)"
-#~ msgstr "Priečinok serveru IMAP (väčsinou prázdne)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Display multi-byte alphanumeric as\n"
-#~ "ASCII character (Japanese only)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Zobraziť viacbajtovú abecedu a čísla ako\n"
-#~ "ASCII znaky (len Japonsko)"
-
-#~ msgid " Default "
-#~ msgstr " Štandardné "
-
-#~ msgid "Your name:"
-#~ msgstr "Vaše meno:"
-
-#~ msgid "Your email address:"
-#~ msgstr "Vaša e-mailová adresa:"
-
-#~ msgid "Mailbox name:"
-#~ msgstr "Názov poštovej schránky:"
-
-#~ msgid "SMTP server address:"
-#~ msgstr "Adresa SMTP serveru:"
-
-#~ msgid "Server address:"
-#~ msgstr "Adresaserveru:"
-
-#~ msgid "Local mailbox:"
-#~ msgstr "Lokálna schránka:"
-
-#~ msgid "Server type:"
-#~ msgstr "Typ serveru:"
-
-#~ msgid "Username:"
-#~ msgstr "Používateľské meno:"