Revert "Disallow '?' in filename when saving message part on Windows."
[claws.git] / po / sk.po
index a185b58fb76bf97253d22a60d1214178161ec480..3ae9c893d49edc646cca7302ae7177a16803f006 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: claws-mail 3.15.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-10-28 00:42+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-27 16:04+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-27 16:58+0200\n"
 "Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
 "Language-Team: slovenčina <linux@slavino.sk>\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#: src/account.c:395 src/account.c:462
+#: src/account.c:396 src/account.c:463
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing accounts."
@@ -28,15 +28,15 @@ msgstr ""
 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia "
 "účtov."
 
-#: src/account.c:440
+#: src/account.c:441
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku."
 
-#: src/account.c:727
+#: src/account.c:728
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Upraviť účty"
 
-#: src/account.c:744
+#: src/account.c:745
 msgid ""
 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
@@ -46,60 +46,60 @@ msgstr ""
 "zaškrtnutie poľa v stĺpci „G” určuje ktoré účty budú zahrnuté. Predvolený "
 "účet je označený tučným písmom."
 
-#: src/account.c:815
+#: src/account.c:816
 msgid " _Set as default account "
 msgstr " _Nastaviť ako predvolený účet "
 
-#: src/account.c:907
+#: src/account.c:908
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr "Účty so vzdialenými zložkami nemožno kopírovať."
 
-#: src/account.c:914
+#: src/account.c:915
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Kópia %s"
 
-#: src/account.c:1097
+#: src/account.c:1096
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Naozaj chcete odstrániť účet „%s”?"
 
-#: src/account.c:1099
+#: src/account.c:1098
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Bez názvu)"
 
-#: src/account.c:1100
+#: src/account.c:1099
 msgid "Delete account"
 msgstr "Zmazať účet"
 
-#: src/account.c:1590
+#: src/account.c:1589
 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
 msgid "G"
 msgstr " "
 
-#: src/account.c:1596
+#: src/account.c:1595
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z označených účtov"
 
-#: src/account.c:1603 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
-#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7374 src/editaddress.c:1264
+#: src/account.c:1602 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
+#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7333 src/editaddress.c:1264
 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:409 src/prefs_filtering.c:384
-#: src/prefs_filtering.c:1870 src/prefs_template.c:79
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1792
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:384
+#: src/prefs_filtering.c:1868 src/prefs_template.c:79
 msgid "Name"
 msgstr "Meno"
 
-#: src/account.c:1611 src/prefs_account.c:1108 src/prefs_account.c:4227
+#: src/account.c:1610 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:4141
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/account.c:1619 src/ssl_manager.c:100
+#: src/account.c:1618 src/ssl_manager.c:100
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
@@ -152,10 +152,10 @@ msgstr ""
 
 #: src/action.c:988 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:857
 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:75
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1840
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1843 src/privacy.c:62
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1844
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1847 src/privacy.c:62
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznáma chyba"
 
@@ -207,19 +207,19 @@ msgstr ""
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Používateľský parameter"
 
-#: src/addrclip.c:480
+#: src/addrclip.c:479
 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr "Nie je možné kopírovať zložku do seba samej alebo do jej potomka."
 
-#: src/addrclip.c:503
+#: src/addrclip.c:502
 msgid "Cannot copy an address book to itself."
 msgstr "Nie je možné adresár do seba samého."
 
-#: src/addrclip.c:594
+#: src/addrclip.c:593
 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do so samej seba alebo jej potomka."
 
-#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4945
+#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4946
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
@@ -293,14 +293,14 @@ msgstr ""
 "predvoleným nastavením?"
 
 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
-#: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:279
+#: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1307 src/prefs_actions.c:1084
-#: src/prefs_filtering.c:1697 src/prefs_template.c:1111
+#: src/prefs_filtering.c:1695 src/prefs_template.c:1109
 msgid "_Delete"
 msgstr "O_dstrániť"
 
-#: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:280 src/prefs_actions.c:1085
-#: src/prefs_filtering.c:1698 src/prefs_template.c:1112
+#: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1085
+#: src/prefs_filtering.c:1696 src/prefs_template.c:1110
 msgid "Delete _all"
 msgstr "Zm_azať všetko"
 
@@ -355,7 +355,7 @@ msgid "Duplicate email addresses"
 msgstr "Duplicitné adresy"
 
 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:410 src/toolbar.c:529
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:526
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
@@ -363,11 +363,11 @@ msgstr "Adresa"
 msgid "Address book path"
 msgstr "Cesta k adresáru"
 
-#: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1439 src/addressbook.c:1492
+#: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Zmazať adresu(y)"
 
-#: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1493
+#: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Naozaj odstrániť adresu(y)?"
 
@@ -375,7 +375,7 @@ msgstr "Naozaj odstrániť adresu(y)?"
 msgid "Delete address"
 msgstr "Zmazať adresu"
 
-#: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1440
+#: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Tieto údaje adresy sú len na čítanie a nemožno ich odstrániť."
 
@@ -396,7 +396,7 @@ msgstr "Poznámky"
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Vyberte zložku adresára"
 
-#: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3214 src/addressbook.c:3265
+#: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3216 src/addressbook.c:3267
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Pridať adresu(y)"
 
@@ -404,7 +404,7 @@ msgstr "Pridať adresu(y)"
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "Nemožno pridať zadanú adresu"
 
-#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4933 src/editaddress.c:1053
+#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4934 src/editaddress.c:1053
 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
 msgid "Email Address"
@@ -415,17 +415,17 @@ msgid "_Book"
 msgstr "_Adresár"
 
 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
-#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:600 src/mainwindow.c:514
+#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:602 src/mainwindow.c:514
 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upraviť"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:605 src/mainwindow.c:517
+#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:517
 #: src/messageview.c:212
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Nástroje"
 
-#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:606 src/mainwindow.c:519
+#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:608 src/mainwindow.c:519
 #: src/messageview.c:213
 msgid "_Help"
 msgstr "_Pomocník"
@@ -458,14 +458,14 @@ msgstr "_Upraviť adresár"
 msgid "_Delete book"
 msgstr "Z_mazať adresár"
 
-#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:617
+#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:619
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
 msgid "_Save"
 msgstr "_Uložiť"
 
-#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:621 src/messageview.c:222
+#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:623 src/messageview.c:222
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
 msgid "_Close"
@@ -480,13 +480,13 @@ msgid "C_ut"
 msgstr "_Vystrihnúť"
 
 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
-#: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
+#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopírovať"
 
 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
-#: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
+#: src/compose.c:632 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
 msgid "_Paste"
 msgstr "V_ložiť"
 
@@ -530,7 +530,7 @@ msgstr "Nájsť duplikáty…"
 msgid "Edit custom attributes..."
 msgstr "Upraviť vlastné atribúty…"
 
-#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:707 src/mainwindow.c:815
+#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:709 src/mainwindow.c:815
 #: src/messageview.c:337
 msgid "_About"
 msgstr "_O programe"
@@ -540,10 +540,10 @@ msgid "_Browse Entry"
 msgstr "P_rechádzať  položky"
 
 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:253 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:250 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:785
-#: src/prefs_themes.c:817 src/prefs_themes.c:818
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:782
+#: src/prefs_themes.c:814 src/prefs_themes.c:815
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznáme"
 
@@ -643,24 +643,24 @@ msgstr "Kontakt s takýmto kľúčom už existuje"
 msgid "Strong(er) authentication required"
 msgstr "Je vyžadovaná silnejšia autentifikácia"
 
-#: src/addressbook.c:914
+#: src/addressbook.c:913
 msgid "Sources"
 msgstr "Zdroje"
 
-#: src/addressbook.c:918 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
-#: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2519
+#: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
+#: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2441
 msgid "Address book"
 msgstr "Adresár"
 
-#: src/addressbook.c:1113 src/editldap.c:798
+#: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:781
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
-#: src/addressbook.c:1484
+#: src/addressbook.c:1483
 msgid "Delete group"
 msgstr "Odstrániť skupinu"
 
-#: src/addressbook.c:1485
+#: src/addressbook.c:1484
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -668,26 +668,26 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete odstrániť skupinu(y)?\n"
 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
 
-#: src/addressbook.c:2193
+#: src/addressbook.c:2195
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nemožno vkladať. Cieľový adresár je len na čítanie."
 
-#: src/addressbook.c:2203
+#: src/addressbook.c:2205
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nemožno vkladať do skupiny adries."
 
-#: src/addressbook.c:2911
+#: src/addressbook.c:2913
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavku a adresy v „%s”?"
 
-#: src/addressbook.c:2914 src/addressbook.c:2940 src/addressbook.c:2947
+#: src/addressbook.c:2916 src/addressbook.c:2942 src/addressbook.c:2949
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:177
-#: src/toolbar.c:497
+#: src/toolbar.c:494
 msgid "Delete"
 msgstr "Odstrániť"
 
-#: src/addressbook.c:2923
+#: src/addressbook.c:2925
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -696,20 +696,20 @@ msgstr ""
 "Chcete odstrániť „%s”? Ak odstránite len zložku, adresy, ktoré obsahuje, "
 "budú presunuté do rodičovskej zložky."
 
-#: src/addressbook.c:2926 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
+#: src/addressbook.c:2928 src/imap_gtk.c:370 src/mh_gtk.c:206
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Odstrániť zložku"
 
-#: src/addressbook.c:2927
+#: src/addressbook.c:2929
 msgid "Delete _folder only"
 msgstr "Odstrániť _len zložku"
 
-#: src/addressbook.c:2927
+#: src/addressbook.c:2929
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Odstrániť zložku i _adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2938
+#: src/addressbook.c:2940
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -718,7 +718,7 @@ msgstr ""
 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
 "Adresy, ktoré obsahuje, nebudú stratené."
 
-#: src/addressbook.c:2945
+#: src/addressbook.c:2947
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -727,28 +727,28 @@ msgstr ""
 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
 
-#: src/addressbook.c:3059
+#: src/addressbook.c:3061
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Hľadať „%s”"
 
-#: src/addressbook.c:3197 src/addressbook.c:3246
+#: src/addressbook.c:3199 src/addressbook.c:3248
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Nové kontakty"
 
-#: src/addressbook.c:4085
+#: src/addressbook.c:4087
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť indexový súbor."
 
-#: src/addressbook.c:4089
+#: src/addressbook.c:4091
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť súbory adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4099
+#: src/addressbook.c:4101
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
 
-#: src/addressbook.c:4104
+#: src/addressbook.c:4106
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -756,7 +756,7 @@ msgstr ""
 "Konverzia starého adresára je dokončená,\n"
 "nemožno uložiť indexový súbor nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4117
+#: src/addressbook.c:4119
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -764,7 +764,7 @@ msgstr ""
 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4123
+#: src/addressbook.c:4125
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -772,7 +772,7 @@ msgstr ""
 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
 "nemožno an vytvoriť indexový súbor nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4128
+#: src/addressbook.c:4130
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -780,52 +780,52 @@ msgstr ""
 "Nemožno konvertovať starý adresár\n"
 "a nemožno ani vytvoriť súbory nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4135 src/addressbook.c:4141
+#: src/addressbook.c:4137 src/addressbook.c:4143
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
 
-#: src/addressbook.c:4256
+#: src/addressbook.c:4257
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Chyba v adresári"
 
-#: src/addressbook.c:4257
+#: src/addressbook.c:4258
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nemožno načítať zoznam adries"
 
-#: src/addressbook.c:4588
+#: src/addressbook.c:4589
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Prehľadávam…"
 
-#: src/addressbook.c:4897 src/prefs_send.c:216
+#: src/addressbook.c:4898 src/prefs_send.c:188
 msgid "Interface"
 msgstr "Ovládanie"
 
-#: src/addressbook.c:4909
+#: src/addressbook.c:4910
 msgid "Address Books"
 msgstr "Adresáre"
 
-#: src/addressbook.c:4921
+#: src/addressbook.c:4922
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:4957 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
-#: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2854 src/prefs_folder_column.c:78
+#: src/addressbook.c:4958 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
+#: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2799 src/prefs_folder_column.c:78
 msgid "Folder"
 msgstr "Zložka"
 
-#: src/addressbook.c:4969
+#: src/addressbook.c:4970
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4981 src/addressbook.c:4993
+#: src/addressbook.c:4982 src/addressbook.c:4994
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:5005
+#: src/addressbook.c:5006
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "LDAP servery"
 
-#: src/addressbook.c:5017
+#: src/addressbook.c:5018
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP požiadavka"
 
@@ -845,9 +845,9 @@ msgstr "Adresár"
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
-#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1621 src/prefs_matcher.c:1628
-#: src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:1638 src/prefs_matcher.c:2522
-#: src/prefs_matcher.c:2526
+#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1619 src/prefs_matcher.c:1626
+#: src/prefs_matcher.c:1634 src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:2520
+#: src/prefs_matcher.c:2524
 msgid "Any"
 msgstr "Všetky"
 
@@ -900,7 +900,7 @@ msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
 msgid "Include subfolders"
 msgstr "Zahrnúť podzložky"
 
-#: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1429
+#: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1426
 msgid "Header Name"
 msgstr "Názov hlavičky"
 
@@ -949,18 +949,18 @@ msgstr "Aktualizácia adries"
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr "Aktualizácia zlyhala. Zmeny neboli zapísané do adresára."
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9711
+#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9624
 msgid "Notice"
 msgstr "Upozornenie"
 
-#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5821 src/compose.c:6342
-#: src/compose.c:12138 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
-#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:810
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4937
+#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5780 src/compose.c:6301
+#: src/compose.c:12047 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
+#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4895
 msgid "Warning"
 msgstr "Upozornenie"
 
-#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5758 src/inc.c:663
+#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5717 src/inc.c:663
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:314
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
@@ -1457,338 +1457,338 @@ msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
 msgid "pm"
 msgstr "odp."
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:591
 msgid "_Add..."
 msgstr "_Pridať…"
 
-#: src/compose.c:590 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
+#: src/compose.c:592 src/mh_gtk.c:377 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Odstrániť"
 
-#: src/compose.c:592 src/folderview.c:254
+#: src/compose.c:594 src/folderview.c:254
 msgid "_Properties..."
 msgstr "_Vlastnosti…"
 
-#: src/compose.c:599 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
+#: src/compose.c:601 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
 msgid "_Message"
 msgstr "Sp_ráva"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:604
 msgid "_Spelling"
 msgstr "P_ravopis"
 
-#: src/compose.c:604 src/compose.c:671
+#: src/compose.c:606 src/compose.c:673
 msgid "_Options"
 msgstr "_Možnosti"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:610
 msgid "S_end"
 msgstr "Odos_lať"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:611
 msgid "Send _later"
 msgstr "Odoslať _neskôr"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:614
 msgid "_Attach file"
 msgstr "Pripojiť sú_bor"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:615
 msgid "_Insert file"
 msgstr "Vlož_iť súbor"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:616
 msgid "Insert si_gnature"
 msgstr "Vložiť _podpis"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:617
 msgid "_Replace signature"
 msgstr "Nah_radiť podpis"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:621
 msgid "_Print"
 msgstr "_Tlačiť"
 
-#: src/compose.c:624 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
+#: src/compose.c:626 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Späť"
 
-#: src/compose.c:625 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
+#: src/compose.c:627 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Znova"
 
-#: src/compose.c:628 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
+#: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Vystrihnúť"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:634
 msgid "_Special paste"
 msgstr "Prilepiť _špeciálne"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:635
 msgid "As _quotation"
 msgstr "Ako _citácia"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:636
 msgid "_Wrapped"
 msgstr "_Zalomené"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:637
 msgid "_Unwrapped"
 msgstr "_Nezalomené"
 
-#: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:549
+#: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:549
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
 msgid "Select _all"
 msgstr "Vy_brať všetko"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:641
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "_Rozšírené"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:642
 msgid "Move a character backward"
 msgstr "Presunúť o znak dozadu"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:643
 msgid "Move a character forward"
 msgstr "Presunúť o znak dopredu"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:644
 msgid "Move a word backward"
 msgstr "Presunúť o slovo dozadu"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:645
 msgid "Move a word forward"
 msgstr "Presunúť o slovo dopredu"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:646
 msgid "Move to beginning of line"
 msgstr "Presunúť na začiatok riadku"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:647
 msgid "Move to end of line"
 msgstr "Presunúť na koniec riadku"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:648
 msgid "Move to previous line"
 msgstr "Presunúť na predchádzajúci riadok"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:649
 msgid "Move to next line"
 msgstr "Presunúť na ďalší riadok"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:650
 msgid "Delete a character backward"
 msgstr "Zmazať znak naľavo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:651
 msgid "Delete a character forward"
 msgstr "Zmazať znak napravo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:652
 msgid "Delete a word backward"
 msgstr "Zmazať slovo naľavo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:653
 msgid "Delete a word forward"
 msgstr "Zmazať slovo napravo od kurzora"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:654
 msgid "Delete line"
 msgstr "Zmazať riadok"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:655
 msgid "Delete to end of line"
 msgstr "Zmazať do konca riadku"
 
-#: src/compose.c:656 src/messageview.c:228
+#: src/compose.c:658 src/messageview.c:228
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
 msgid "_Find"
 msgstr "_Hľadať"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:661
 msgid "_Wrap current paragraph"
 msgstr "_Zalomiť aktuálny odsek"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:662
 msgid "Wrap all long _lines"
 msgstr "Zalomiť všetky d_lhé riadky"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:664
 msgid "Edit with e_xternal editor"
 msgstr "Upraviť pomocou e_xterného editora"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:667
 msgid "_Check all or check selection"
 msgstr "_Skontrolovať všetko alebo výber"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:668
 msgid "_Highlight all misspelled words"
 msgstr "_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:669
 msgid "Check _backwards misspelled word"
 msgstr "S_pätne skontrolovať nesprávne slovo"
 
-#: src/compose.c:668
+#: src/compose.c:670
 msgid "_Forward to next misspelled word"
 msgstr "_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:677
 msgid "Reply _mode"
 msgstr "Reži_m odpovede"
 
-#: src/compose.c:677
+#: src/compose.c:679
 msgid "Privacy _System"
 msgstr "_Súkromie"
 
-#: src/compose.c:681
+#: src/compose.c:683
 msgid "_Priority"
 msgstr "Pri_orita"
 
-#: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
+#: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
 msgid "Character _encoding"
 msgstr "_Kódovanie znakov"
 
-#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
+#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
 msgid "Western European"
 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
 
-#: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
+#: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
 msgid "Baltic"
 msgstr "Pobaltské"
 
-#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
+#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrejské"
 
-#: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
+#: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabské"
 
-#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
+#: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Cyrilika"
 
-#: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonské"
 
-#: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
 msgid "Chinese"
 msgstr "Čínske"
 
-#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
+#: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
 msgid "Korean"
 msgstr "Kórejské"
 
-#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
 msgid "Thai"
 msgstr "Thajské"
 
-#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
+#: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
 msgid "_Address book"
 msgstr "_Adresár"
 
-#: src/compose.c:701
+#: src/compose.c:703
 msgid "_Template"
 msgstr "Šabló_na"
 
-#: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
+#: src/compose.c:705 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
 msgid "Actio_ns"
 msgstr "A_kcie"
 
-#: src/compose.c:712
+#: src/compose.c:714
 msgid "Aut_o wrapping"
 msgstr "Aut_omatické zalamovanie"
 
-#: src/compose.c:713
+#: src/compose.c:715
 msgid "Auto _indent"
 msgstr "Automatické odsaden_ie"
 
-#: src/compose.c:714
+#: src/compose.c:716
 msgid "Si_gn"
 msgstr "Podpí_sať"
 
-#: src/compose.c:715
+#: src/compose.c:717
 msgid "_Encrypt"
 msgstr "_Šifrovať"
 
-#: src/compose.c:716
+#: src/compose.c:718
 msgid "_Request Return Receipt"
 msgstr "Vyžiadať potv_rdenie o prijatí"
 
-#: src/compose.c:717
+#: src/compose.c:719
 msgid "Remo_ve references"
 msgstr "_Odstrániť odkazy"
 
-#: src/compose.c:718
+#: src/compose.c:720
 msgid "Show _ruler"
 msgstr "Zobraziť p_ravítko"
 
-#: src/compose.c:723 src/compose.c:733
+#: src/compose.c:725 src/compose.c:735
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Normálny"
 
-#: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
+#: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
 msgid "_All"
 msgstr "_Všetkým"
 
-#: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
+#: src/compose.c:727 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
 msgid "_Sender"
 msgstr "Odo_sielateľ"
 
-#: src/compose.c:726
+#: src/compose.c:728
 msgid "_Mailing-list"
 msgstr "E_mailová konferencia"
 
-#: src/compose.c:731
+#: src/compose.c:733
 msgid "_Highest"
 msgstr "_Najvyššia"
 
-#: src/compose.c:732
+#: src/compose.c:734
 msgid "Hi_gh"
 msgstr "_Vysoká"
 
-#: src/compose.c:734
+#: src/compose.c:736
 msgid "Lo_w"
 msgstr "_Nízka"
 
-#: src/compose.c:735
+#: src/compose.c:737
 msgid "_Lowest"
 msgstr "Na_jnižšia"
 
-#: src/compose.c:740 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:350
+#: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:350
 msgid "_Automatic"
 msgstr "_Automaticky"
 
-#: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:881 src/messageview.c:351
+#: src/compose.c:743 src/mainwindow.c:881 src/messageview.c:351
 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:352
+#: src/compose.c:744 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:352
 msgid "Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:746 src/mainwindow.c:886 src/messageview.c:356
+#: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:886 src/messageview.c:356
 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:889 src/messageview.c:359
+#: src/compose.c:751 src/mainwindow.c:889 src/messageview.c:359
 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "Grécke (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:754 src/mainwindow.c:894 src/messageview.c:364
+#: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:894 src/messageview.c:364
 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "Turecké (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:1083
+#: src/compose.c:1085
 msgid "New message From format error."
 msgstr "Chyba v tvare odosielateľa novej správy."
 
-#: src/compose.c:1176
+#: src/compose.c:1177
 msgid "New message subject format error."
 msgstr "Chyba v tvare predmetu novej správy."
 
@@ -1797,76 +1797,76 @@ msgstr "Chyba v tvare predmetu novej správy."
 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
 msgstr "V tele šablóny „Nová správa” je chyba na riadku %d."
 
-#: src/compose.c:1473
+#: src/compose.c:1469
 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
 msgstr "Nemožno odpovedať. Pôvodná správa už asi neexistuje."
 
-#: src/compose.c:1656 src/quote_fmt.c:587
+#: src/compose.c:1652 src/quote_fmt.c:587
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr "Pole „Od” šablóny „Odpovedať” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
 
-#: src/compose.c:1705 src/quote_fmt.c:590
+#: src/compose.c:1700 src/quote_fmt.c:590
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
 msgstr "V tele šablóny „Odpovedať” je chyba na riadku %d."
 
-#: src/compose.c:1839 src/compose.c:2031 src/quote_fmt.c:607
+#: src/compose.c:1834 src/compose.c:2025 src/quote_fmt.c:607
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr "Pole „Od” šablóny „Poslať ďalej” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
 
-#: src/compose.c:1900 src/quote_fmt.c:610
+#: src/compose.c:1894 src/quote_fmt.c:610
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
 msgstr "V tele šablóny „Poslať ďalej” je chyba na riadku %d."
 
-#: src/compose.c:2074
+#: src/compose.c:2067
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Fw: viacero správ"
 
-#: src/compose.c:2576
+#: src/compose.c:2569
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
 msgstr "V tele šablóny „Presmerovať” je chyba na riadku %d."
 
-#: src/compose.c:2643 src/gtk/headers.h:14
+#: src/compose.c:2636 src/gtk/headers.h:14
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kópia:"
 
-#: src/compose.c:2646 src/gtk/headers.h:15
+#: src/compose.c:2639 src/gtk/headers.h:15
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Slepá kópia:"
 
-#: src/compose.c:2649 src/gtk/headers.h:12
+#: src/compose.c:2642 src/gtk/headers.h:12
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odpovedať komu:"
 
-#: src/compose.c:2652 src/compose.c:4992 src/compose.c:4994
+#: src/compose.c:2645 src/compose.c:4963 src/compose.c:4965
 #: src/gtk/headers.h:33
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Diskusné skupiny:"
 
-#: src/compose.c:2655 src/gtk/headers.h:34
+#: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:34
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Pokračovanie:"
 
-#: src/compose.c:2658 src/gtk/headers.h:17
+#: src/compose.c:2651 src/gtk/headers.h:17
 msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "V odpovedi komu:"
 
-#: src/compose.c:2662 src/compose.c:4989 src/compose.c:4997
+#: src/compose.c:2655 src/compose.c:4960 src/compose.c:4968
 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:481
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
-#: src/compose.c:2852
+#: src/compose.c:2841
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr "Nemožno priložiť súbor (zlyhala konverzia kódovania)."
 
-#: src/compose.c:2858
+#: src/compose.c:2847
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1884,73 +1884,73 @@ msgstr[2] ""
 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:3138
+#: src/compose.c:3124
 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
 msgstr "„Značka citácie” šablóny nie je platná."
 
-#: src/compose.c:3647
+#: src/compose.c:3630
 #, c-format
 msgid "Could not get size of file '%s'."
 msgstr "Nemožno zistiť veľkosť súboru „%s”."
 
-#: src/compose.c:3658
+#: src/compose.c:3641
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
 "want to do that?"
 msgstr "Do tela správy vkladáte súbor %s. Ste si istý, že to chcete urobiť?"
 
-#: src/compose.c:3661
+#: src/compose.c:3644
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Ste si istý?"
 
-#: src/compose.c:3662 src/compose.c:10737 src/compose.c:11615
+#: src/compose.c:3645 src/compose.c:10650 src/compose.c:11526
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Vložiť"
 
-#: src/compose.c:3786
+#: src/compose.c:3769
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Súbor %s je prázdny."
 
-#: src/compose.c:3787
+#: src/compose.c:3770
 msgid "Empty file"
 msgstr "Prázdny súbor"
 
-#: src/compose.c:3788
+#: src/compose.c:3771
 msgid "_Attach anyway"
 msgstr "Pripojiť i _tak"
 
-#: src/compose.c:3797
+#: src/compose.c:3780
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Nemožno čítať %s."
 
-#: src/compose.c:3824
+#: src/compose.c:3807
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Správa: %s"
 
-#: src/compose.c:4829 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
+#: src/compose.c:4800 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Upravené]"
 
-#: src/compose.c:4836 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
+#: src/compose.c:4807 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Písanie správy%s"
 
-#: src/compose.c:4839 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
+#: src/compose.c:4810 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
 
-#: src/compose.c:4841 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
+#: src/compose.c:4812 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
 msgid "Compose message"
 msgstr "Napísať správu"
 
-#: src/compose.c:4868 src/messageview.c:903
+#: src/compose.c:4839 src/messageview.c:903
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1958,57 +1958,57 @@ msgstr ""
 "Nie je zadaný účet na odosielanie správ.\n"
 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštový účet."
 
-#: src/compose.c:5089 src/compose.c:5126
+#: src/compose.c:5060 src/compose.c:5097
 #, c-format
 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
 msgstr "Jediný príjemca je predvolená adresa „%s”. Odoslať i tak?"
 
-#: src/compose.c:5091 src/compose.c:5128 src/compose.c:5171 src/compose.c:5220
-#: src/prefs_account.c:3391 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
+#: src/compose.c:5062 src/compose.c:5099 src/compose.c:5142 src/compose.c:5190
+#: src/prefs_account.c:3323 src/toolbar.c:484 src/toolbar.c:516
 msgid "Send"
 msgstr "Odoslať"
 
-#: src/compose.c:5093 src/compose.c:5130 src/compose.c:5164 src/compose.c:5213
-#: src/compose.c:5759 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
+#: src/compose.c:5064 src/compose.c:5101 src/compose.c:5135 src/compose.c:5183
+#: src/compose.c:5718 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
 #: src/messageview.c:884 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210
-#: src/toolbar.c:3030
+#: src/toolbar.c:2933
 msgid "_Send"
 msgstr "_Odoslať"
 
-#: src/compose.c:5147
+#: src/compose.c:5118
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Nie je zadaný príjemca."
 
-#: src/compose.c:5166 src/compose.c:5215
+#: src/compose.c:5137 src/compose.c:5185
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
 msgid "_Queue"
 msgstr "Do _fronty"
 
-#: src/compose.c:5167
+#: src/compose.c:5138
 #, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
 msgstr "Prázdny predmet. %s"
 
-#: src/compose.c:5168 src/compose.c:5217
+#: src/compose.c:5139 src/compose.c:5187
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
 msgid "Send it anyway?"
 msgstr "Poslať i tak?"
 
-#: src/compose.c:5169 src/compose.c:5218
+#: src/compose.c:5140 src/compose.c:5188
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
 msgid "Queue it anyway?"
 msgstr "Zaradiť do fronty i tak?"
 
-#: src/compose.c:5171 src/compose.c:5220 src/toolbar.c:520
+#: src/compose.c:5142 src/compose.c:5190 src/toolbar.c:517
 msgid "Send later"
 msgstr "Odoslať ho neskôr"
 
-#: src/compose.c:5216
+#: src/compose.c:5186
 #, c-format
 msgid "Sending to %d recipients. %s"
 msgstr "Odosielanie na %d adries. %s"
 
-#: src/compose.c:5273 src/compose.c:10209
+#: src/compose.c:5243 src/compose.c:10122
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2018,7 +2018,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Zlyhala konverzia kódovania."
 
-#: src/compose.c:5276 src/compose.c:10212
+#: src/compose.c:5246 src/compose.c:10125
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2028,7 +2028,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nie je dostupný šifrovací kľúč príjemcu."
 
-#: src/compose.c:5282 src/compose.c:10206
+#: src/compose.c:5252 src/compose.c:10119
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2039,7 +2039,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Podpísanie zlyhalo: %s"
 
-#: src/compose.c:5285
+#: src/compose.c:5255
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2050,11 +2050,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:5287
+#: src/compose.c:5257
 msgid "Could not queue message for sending."
 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
 
-#: src/compose.c:5302 src/compose.c:5362
+#: src/compose.c:5272 src/compose.c:5332
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -2062,7 +2062,7 @@ msgstr ""
 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo ju možné odoslať.\n"
 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
 
-#: src/compose.c:5358
+#: src/compose.c:5328
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2071,7 +2071,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
 
-#: src/compose.c:5755
+#: src/compose.c:5714
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -2082,7 +2082,7 @@ msgstr ""
 "kódovania na %s.\n"
 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
 
-#: src/compose.c:5817
+#: src/compose.c:5776
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2095,72 +2095,72 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Odoslať aj tak?"
 
-#: src/compose.c:5928
+#: src/compose.c:5887
 #, c-format
 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
 msgstr "Nemožno zašifrovať správu: %s"
 
-#: src/compose.c:6049
+#: src/compose.c:6008
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Upozornenie šifrovania"
 
-#: src/compose.c:6050
+#: src/compose.c:6009
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "_Pokračovať"
 
-#: src/compose.c:6099
+#: src/compose.c:6058
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Nie je dostupné žiadny účet na odosielanie správ!"
 
-#: src/compose.c:6108
+#: src/compose.c:6067
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr "Zvolený účet nie je NNTP: Posielanie nie je možné."
 
-#: src/compose.c:6341
+#: src/compose.c:6300
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "Príloha %s už neexistuje. Ignorovať?"
 
-#: src/compose.c:6342 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2560
+#: src/compose.c:6301 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:274 src/toolbar.c:2466
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Zrušiť posielanie"
 
-#: src/compose.c:6342
+#: src/compose.c:6301
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignorovať prílohu"
 
-#: src/compose.c:6382
+#: src/compose.c:6341
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Pôvodná časť %s"
 
-#: src/compose.c:6982
+#: src/compose.c:6941
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Pridať do _adresára"
 
-#: src/compose.c:7143
+#: src/compose.c:7102
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Zmazať obsah položiek"
 
-#: src/compose.c:7147 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
+#: src/compose.c:7106 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Na automatické doplnenie z adresára použite <TAB>"
 
-#: src/compose.c:7362
+#: src/compose.c:7321
 msgid "Mime type"
 msgstr "Typ MIME"
 
-#: src/compose.c:7368 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:407
+#: src/compose.c:7327 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393
 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:442
-#: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
+#: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:446
 msgid "Size"
 msgstr "Veľkosť"
 
-#: src/compose.c:7431
+#: src/compose.c:7390
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Uložiť správu do "
 
-#: src/compose.c:7468 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
+#: src/compose.c:7427 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1075
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
@@ -2171,27 +2171,27 @@ msgstr "Uložiť správu do "
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Prechádzať"
 
-#: src/compose.c:7490
+#: src/compose.c:7449
 msgid "Select folder to save message to"
 msgstr "Vyberte zložku na uloženie správy"
 
-#: src/compose.c:7947
+#: src/compose.c:7906
 msgid "Hea_der"
 msgstr "H_lavička"
 
-#: src/compose.c:7952
+#: src/compose.c:7911
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Prílohy"
 
-#: src/compose.c:7966
+#: src/compose.c:7925
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "_Ostatné"
 
-#: src/compose.c:7981
+#: src/compose.c:7940
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "Pre_dmet:"
 
-#: src/compose.c:8205
+#: src/compose.c:8164
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2200,19 +2200,19 @@ msgstr ""
 "Nemožno spustiť kontrolu preklepov.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8352
+#: src/compose.c:8311
 msgid "_From:"
 msgstr "O_d:"
 
-#: src/compose.c:8369
+#: src/compose.c:8328
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Účet, použitý pre tento email"
 
-#: src/compose.c:8371
+#: src/compose.c:8330
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adresa odosielateľa"
 
-#: src/compose.c:8553
+#: src/compose.c:8496
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2221,50 +2221,50 @@ msgstr ""
 "Nemožno načítať systém súkromia „%s”. Nebude možné podpísať ani zašifrovať "
 "túto správu."
 
-#: src/compose.c:8664 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
+#: src/compose.c:8597 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
 msgid "_None"
 msgstr "Žiad_na"
 
-#: src/compose.c:8765 src/prefs_template.c:752
+#: src/compose.c:8698 src/prefs_template.c:750
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "Telo šablóny má chybu v riadku %d."
 
-#: src/compose.c:8862
+#: src/compose.c:8793
 #, c-format
 msgctxt "'%s' stands for a header name"
 msgid "Template '%s' format error."
 msgstr "Chyba formátu šablóny „%s”."
 
-#: src/compose.c:9281
+#: src/compose.c:9194
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný typ MIME."
 
-#: src/compose.c:9296
+#: src/compose.c:9209
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
 
-#: src/compose.c:9370
+#: src/compose.c:9283
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:9387
+#: src/compose.c:9300
 msgid "MIME type"
 msgstr "Typ MIME"
 
-#: src/compose.c:9428
+#: src/compose.c:9341
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódovanie"
 
-#: src/compose.c:9448
+#: src/compose.c:9361
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta"
 
-#: src/compose.c:9449
+#: src/compose.c:9362
 msgid "File name"
 msgstr "Názov súboru"
 
-#: src/compose.c:9708
+#: src/compose.c:9621
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2275,15 +2275,15 @@ msgstr ""
 "Vynútiť ukončenie procesu?\n"
 "ID skupiny procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:10175 src/messageview.c:1105
+#: src/compose.c:10088 src/messageview.c:1105
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "Claws Mail potrebuje na odoslanie tejto správy pripojenie k sieti."
 
-#: src/compose.c:10201
+#: src/compose.c:10114
 msgid "Could not queue message."
 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
 
-#: src/compose.c:10203
+#: src/compose.c:10116
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -2294,15 +2294,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:10381
+#: src/compose.c:10294
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Koncept nemožno uložiť."
 
-#: src/compose.c:10385
+#: src/compose.c:10298
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "Koncept nemožno uložiť"
 
-#: src/compose.c:10386
+#: src/compose.c:10299
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2310,24 +2310,24 @@ msgstr ""
 "Koncept nemožno uložiť.\n"
 "Chcete pokračovať v písaní, alebo zahodiť rozpísanú správu?"
 
-#: src/compose.c:10388
+#: src/compose.c:10301
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "+_Zrušiť skončenie"
 
-#: src/compose.c:10388
+#: src/compose.c:10301
 msgid "_Discard email"
 msgstr "_Zahodiť správu"
 
-#: src/compose.c:10548 src/compose.c:10562
+#: src/compose.c:10461 src/compose.c:10475
 msgid "Select file"
 msgstr "Zvoľte súbor"
 
-#: src/compose.c:10576
+#: src/compose.c:10489
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Súbor „%s” nemožno čítať."
 
-#: src/compose.c:10578
+#: src/compose.c:10491
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2336,50 +2336,50 @@ msgstr ""
 "Súbor „%s” obsahuje neplatné znaky pre\n"
 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
 
-#: src/compose.c:10657
+#: src/compose.c:10570
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zahodiť správu"
 
-#: src/compose.c:10658
+#: src/compose.c:10571
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
 
-#: src/compose.c:10659 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
+#: src/compose.c:10572 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Zahodiť"
 
-#: src/compose.c:10659 src/compose.c:10663
+#: src/compose.c:10572 src/compose.c:10576
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
 
-#: src/compose.c:10661 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
+#: src/compose.c:10574 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
 msgid "Save changes"
 msgstr "Uložiť zmeny"
 
-#: src/compose.c:10662
+#: src/compose.c:10575
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Táto správa bola zmenená. Uložiť posledné zmeny?"
 
-#: src/compose.c:10663
+#: src/compose.c:10576
 msgid "_Don't save"
 msgstr "_Neukladať"
 
-#: src/compose.c:10734
+#: src/compose.c:10647
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
 msgstr "Chcete použiť šablónu „%s”?"
 
-#: src/compose.c:10736
+#: src/compose.c:10649
 msgid "Apply template"
 msgstr "Použiť šablónu"
 
-#: src/compose.c:10737 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
+#: src/compose.c:10650 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:774 src/prefs_template.c:311
 #: src/prefs_toolbar.c:1063
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Nahradiť"
 
-#: src/compose.c:11608
+#: src/compose.c:11519
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
@@ -2397,20 +2397,20 @@ msgstr[2] ""
 "Chcete vložiť obsah %d súborov do tela správy, alebo ich chcete pripojiť k "
 "správe ako prílohy?"
 
-#: src/compose.c:11614
+#: src/compose.c:11525
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Vložiť, alebo pripojiť ako prílohu?"
 
-#: src/compose.c:11615
+#: src/compose.c:11526
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Pripojiť"
 
-#: src/compose.c:11835
+#: src/compose.c:11744
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Chyba v tvare citácie na riadku %d."
 
-#: src/compose.c:12132
+#: src/compose.c:12041
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2441,7 +2441,7 @@ msgstr ""
 msgid "Debug log"
 msgstr "Ladiaci záznam"
 
-#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
+#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:534
 msgid "Close"
 msgstr "Zavrieť"
 
@@ -2627,7 +2627,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr "Skontrolovať súbor"
 
 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2017
+#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1976
 #: src/wizard.c:1196 src/wizard.c:1616
 msgid "File"
 msgstr "Súbor"
@@ -2678,12 +2678,12 @@ msgstr "Upraviť zložku"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Zadajte nový názov zložky:"
 
-#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:594 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
 msgid "New folder"
 msgstr "Nová zložka"
 
-#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:572 src/mh_gtk.c:145
+#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:595 src/mh_gtk.c:145
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Zadajte názov novej zložky:"
@@ -2753,7 +2753,7 @@ msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Úspešne pripojený k serveru"
 
-#: src/editldap.c:336 src/editldap.c:995
+#: src/editldap.c:336 src/editldap.c:971
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Upraviť LDAP server"
 
@@ -2777,7 +2777,7 @@ msgstr ""
 msgid "STARTTLS"
 msgstr "STARTTLS"
 
-#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3464
+#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3396
 msgid "SSL/TLS"
 msgstr "SSL/TLS"
 
@@ -2914,11 +2914,11 @@ msgstr ""
 "„obsahuje”. Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
 "dokončovanie adries výraz „začína” pre všetky ostatné vyhľadávania."
 
-#: src/editldap.c:712
+#: src/editldap.c:702
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Priradiť DN"
 
-#: src/editldap.c:721
+#: src/editldap.c:711
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2930,50 +2930,44 @@ msgstr ""
 "dc=claws-mail,dc=sk”. Pri vyhľadávaní je toto pole väčšinou ponechané "
 "prázdne."
 
-#: src/editldap.c:728
+#: src/editldap.c:718
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Heslo bind"
 
-#: src/editldap.c:738
+#: src/editldap.c:728
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako používateľ „Bind DN”."
 
-#: src/editldap.c:741 src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1862
-#: src/prefs_account.c:2581 src/prefs_account.c:2609
-#, fuzzy
-msgid "Show password"
-msgstr "Heslo SMTP:"
-
-#: src/editldap.c:750
+#: src/editldap.c:733
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Časový limit (v sekundách)"
 
-#: src/editldap.c:764
+#: src/editldap.c:747
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgstr "Časový limit v sekundách."
 
-#: src/editldap.c:768
+#: src/editldap.c:751
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Maximum záznamov"
 
-#: src/editldap.c:782
+#: src/editldap.c:765
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
 
-#: src/editldap.c:797 src/prefs_account.c:3355
+#: src/editldap.c:780 src/prefs_account.c:3287
 msgid "Basic"
 msgstr "Základné"
 
-#: src/editldap.c:799 src/gtk/quicksearch.c:708
+#: src/editldap.c:782 src/gtk/quicksearch.c:708
 msgid "Extended"
 msgstr "Rozšírené"
 
-#: src/editldap.c:1000
+#: src/editldap.c:976
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Pridať nový LDAP server"
 
-#: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1450
+#: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1447
 #: src/prefs_summaries.c:449
 msgid "Tag"
 msgstr "Značka"
@@ -2986,32 +2980,32 @@ msgstr "Odstrániť značku"
 msgid "Do you really want to delete this tag?"
 msgstr "Naozaj chcete odstrániť túto značku?"
 
-#: src/edittags.c:251
+#: src/edittags.c:244
 msgid "Delete all tags"
 msgstr "Odstrániť všetky značky"
 
-#: src/edittags.c:252
+#: src/edittags.c:245
 msgid "Do you really want to delete all tags?"
 msgstr "Naozaj chcete odstrániť všetky značky?"
 
-#: src/edittags.c:423
+#: src/edittags.c:416
 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
 msgstr "Zadali ste rezervované meno značky, prosím, vyberte iné."
 
-#: src/edittags.c:465
+#: src/edittags.c:458
 msgid "Tag is not set."
 msgstr "Značka nie je nastavená."
 
-#: src/edittags.c:530
+#: src/edittags.c:523
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Apply tags"
 msgstr "Použiť značky"
 
-#: src/edittags.c:544
+#: src/edittags.c:537
 msgid "New tag:"
 msgstr "Nová značka:"
 
-#: src/edittags.c:577
+#: src/edittags.c:570
 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
 msgstr "Prosím zvoľte značky na použitie alebo odstránenie. Zmeny sú okamžité."
 
@@ -3035,16 +3029,6 @@ msgstr "Pridať nový vCard záznam"
 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
 msgstr "Nemožno nastaviť certifikát klienta.\n"
 
-#: src/etpan/nntp-thread.c:861
-#, fuzzy
-msgid "couldn't get xover range\n"
-msgstr "nemožno získať xover\n"
-
-#: src/etpan/nntp-thread.c:954
-#, fuzzy
-msgid "couldn't get xhdr range\n"
-msgstr "nemožno získať xhdr\n"
-
 #: src/exphtmldlg.c:105
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného zložky a súboru."
@@ -3105,10 +3089,10 @@ msgid "Stylesheet"
 msgstr "Štýlopis"
 
 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1571
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2225 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1190
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1190
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:949
-#: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6061
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:941
+#: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6019
 msgid "None"
 msgstr "Žiadna"
 
@@ -3117,7 +3101,7 @@ msgstr "Žiadna"
 msgid "Default"
 msgstr "Štandardné"
 
-#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246
+#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
 msgid "Full"
 msgstr "Plné"
@@ -3345,7 +3329,7 @@ msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
 msgid "Distinguished Name"
 msgstr "Distguished Name"
 
-#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8219
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8177
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
 
@@ -3600,23 +3584,23 @@ msgstr ""
 "filtrovanie správy (%s%s%s)\n"
 "%ssúbor správy: %s\n"
 
-#: src/folder.c:1570 src/prefs_folder_item.c:315
+#: src/folder.c:1570 src/foldersel.c:412 src/prefs_folder_item.c:315
 msgid "Inbox"
 msgstr "Prijaté"
 
-#: src/folder.c:1574
+#: src/folder.c:1574 src/foldersel.c:416
 msgid "Sent"
 msgstr "Odoslané"
 
-#: src/folder.c:1578 src/prefs_folder_item.c:318
+#: src/folder.c:1578 src/foldersel.c:420 src/prefs_folder_item.c:318
 msgid "Queue"
 msgstr "Front"
 
-#: src/folder.c:1582 src/prefs_folder_item.c:319
+#: src/folder.c:1582 src/foldersel.c:424 src/prefs_folder_item.c:319
 msgid "Trash"
 msgstr "Kôš"
 
-#: src/folder.c:1586 src/prefs_folder_item.c:317
+#: src/folder.c:1586 src/foldersel.c:428 src/prefs_folder_item.c:317
 msgid "Drafts"
 msgstr "Koncepty"
 
@@ -3661,29 +3645,29 @@ msgstr "Názov zložky nemôže končiť bodkou."
 msgid "Select folder"
 msgstr "Zvoľte zložku"
 
-#: src/foldersel.c:573 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
+#: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nová zložka"
 
-#: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
+#: src/foldersel.c:604 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:432
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2059
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2063
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "Názov zložky nemôže obsahovať „%c”."
 
-#: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
+#: src/foldersel.c:619 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2066
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:444 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2070
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Zložka „%s” už existuje."
 
-#: src/foldersel.c:603 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
+#: src/foldersel.c:626 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
 #, c-format
@@ -3728,14 +3712,14 @@ msgstr "Odoslať _front…"
 
 #: src/folderview.c:397 src/folderview.c:444
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
-#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6335
+#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6293
 msgid "New"
 msgstr "Nový"
 
 #: src/folderview.c:398 src/folderview.c:445
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
-#: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6337
-#: src/toolbar.c:512
+#: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6295
+#: src/toolbar.c:509
 msgid "Unread"
 msgstr "Neprečítané"
 
@@ -3745,7 +3729,7 @@ msgid "Total"
 msgstr "Celkom"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:448
+#: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:447
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
@@ -3753,7 +3737,7 @@ msgstr "#"
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Nastavujem informácie zložky…"
 
-#: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4182
+#: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4140
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
 
@@ -3765,11 +3749,11 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky a jej podzložiek ako "
 "prečítané?"
 
-#: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4183
+#: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4141
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako prečítané?"
 
-#: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4221
+#: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4179
 msgid "Mark all as unread"
 msgstr "Označiť všetky ako neprečítané"
 
@@ -3781,16 +3765,16 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky a jej podzložiek ako "
 "neprečítané?"
 
-#: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4222
+#: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4180
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako neprečítané?"
 
-#: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4606
+#: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4605
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s/%s..."
 msgstr "Prehľadávanie zložky %s/%s…"
 
-#: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4610 src/mainwindow.c:5249 src/setup.c:96
+#: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4609 src/mainwindow.c:5249 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
 msgstr "Prehľadávanie zložky %s…"
@@ -3849,27 +3833,27 @@ msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
 msgid "_Empty trash"
 msgstr "_Vyprázdniť kôš"
 
-#: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:3008
+#: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:2911
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Varovanie odpojenia"
 
-#: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:3009
+#: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:2912
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Pracujete odpojený. Pripojiť?"
 
-#: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:3028
+#: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:2931
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
 
-#: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:3029
+#: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:2932
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
 
-#: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:3048
+#: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:2951
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
 
-#: src/folderview.c:2554 src/main.c:2780 src/toolbar.c:3051
+#: src/folderview.c:2554 src/main.c:2752 src/toolbar.c:2954
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3935,7 +3919,7 @@ msgstr "Presun zlyhal!"
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Nastavenie spracovania zložky %s"
 
-#: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4618 src/summaryview.c:4724
+#: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4576 src/summaryview.c:4682
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr "Zvolená cieľová zložka môže obsahovať len podzložky."
 
@@ -3959,7 +3943,7 @@ msgstr " Vyhľadať "
 msgid "Newsgroup name"
 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
 
-#: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:184
+#: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:171
 msgid "Messages"
 msgstr "Správy"
 
@@ -3975,7 +3959,7 @@ msgstr "moderovaná"
 msgid "readonly"
 msgstr "len na čítanie"
 
-#: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
+#: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:114
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:148
 msgid "unknown"
@@ -3985,7 +3969,7 @@ msgstr "neznáme"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Nemožno získať zoznam diskusných skupín."
 
-#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1934 src/summaryview.c:1600
+#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1922 src/summaryview.c:1587
 msgid "Done."
 msgstr "Hotovo."
 
@@ -4017,15 +4001,15 @@ msgstr ""
 "Claws Mail je slobodný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si prajete "
 "prispieť na projekt Claws Mail, môžete tak učiniť na:"
 
-#: src/gtk/about.c:162 src/gtk/about.c:850
+#: src/gtk/about.c:162
 msgid ""
 "Copyright (C) 1999-2017\n"
 "The Claws Mail Team\n"
-"and Hiroyuki Yamamoto"
+" and Hiroyuki Yamamoto"
 msgstr ""
-"Copyright (C) 1999 – 2107\n"
+"Copyright (C) 1999 – 2017\n"
 "Tím Claws Mail\n"
-"a Hiroyuki Yamamoto"
+" a Hiroyuki Yamamoto"
 
 #: src/gtk/about.c:167
 msgid "System Information\n"
@@ -4058,7 +4042,7 @@ msgstr ""
 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
 "Operačný systém: neznámy"
 
-#: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:808 src/wizard.c:527
+#: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:805 src/wizard.c:527
 msgid "The Claws Mail Team"
 msgstr "Tím Claws Mail"
 
@@ -4175,44 +4159,44 @@ msgstr ""
 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
 "programom; ak to tak nie je, navštívte"
 
-#: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2604
+#: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2576
 msgid "Session statistics\n"
 msgstr "Štatistiky relácie\n"
 
-#: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2614 src/main.c:2617
+#: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2586 src/main.c:2589
 #, c-format
 msgid "Started: %s\n"
 msgstr "Začatá: %s\n"
 
-#: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2623
+#: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2595
 msgid "Incoming traffic\n"
 msgstr "Došlá komunikácia\n"
 
-#: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2626
+#: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2598
 #, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
 msgstr "Prijaté správy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2632
+#: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2604
 msgid "Outgoing traffic\n"
 msgstr "Odoslaná komunikácia\n"
 
-#: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2635
+#: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2607
 #, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
 msgstr "Nové/presmerované správy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2639
+#: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2611
 #, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
 msgstr "Odpovede na správy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2643
+#: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2615
 #, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
 msgstr "Presmerované správy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2647
+#: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2619
 #, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
 msgstr "Odoslané správy celkom: %d\n"
@@ -4221,6 +4205,16 @@ msgstr "Odoslané správy celkom: %d\n"
 msgid "About Claws Mail"
 msgstr "O programe Claws Mail"
 
+#: src/gtk/about.c:850
+msgid ""
+"Copyright (C) 1999-2017\n"
+"The Claws Mail Team\n"
+"and Hiroyuki Yamamoto"
+msgstr ""
+"Copyright (C) 1999 – 2107\n"
+"Tím Claws Mail\n"
+"a Hiroyuki Yamamoto"
+
 #: src/gtk/about.c:864
 msgid "_Info"
 msgstr "_Informácie"
@@ -4245,63 +4239,63 @@ msgstr "_Poznámky k verzii"
 msgid "_Statistics"
 msgstr "Štati_stiky"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
+#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:367
 msgid "Orange"
 msgstr "Oranžová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
+#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:371
 msgid "Red"
 msgstr "Červená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
+#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:375
 msgid "Pink"
 msgstr "Ružová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
+#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:379
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Svetlomodrá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
+#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:383
 msgid "Blue"
 msgstr "Modrá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
+#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:387
 msgid "Green"
 msgstr "Zelená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
+#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:391
 msgid "Brown"
 msgstr "Hnedá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
+#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:395
 msgid "Grey"
 msgstr "Sivá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
+#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:399
 msgid "Light brown"
 msgstr "Svetlohnedá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
+#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:403
 msgid "Dark red"
 msgstr "Tmavočervená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:407
 msgid "Dark pink"
 msgstr "Tmavoružová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:411
 msgid "Steel blue"
 msgstr "Oceľovomodrá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:415
 msgid "Gold"
 msgstr "Zlatá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:419
 msgid "Bright green"
 msgstr "Svetlozelená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:423
 msgid "Magenta"
 msgstr "Fialová"
 
@@ -4356,55 +4350,59 @@ msgstr ""
 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
 "program sa z chyby poučí.\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:1943
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1800
+msgid "Change to..."
+msgstr "Zmeniť na…"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
 msgid "More..."
 msgstr "Ďalšie…"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1861
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1867
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
 msgstr "„%s” neznáme v slovníku „%s”"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1877
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1883
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Prijať v tejto relácii"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1887
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1893
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1897
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1903
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Nahradiť čím…"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1910
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1916
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr "Overiť pomocou %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1932
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1938
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(žiadne návrhy)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2006
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2012
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "Slovník: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2021
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2027
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2032
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2038
 msgid "Use both dictionaries"
 msgstr "Použiť oba slovníky"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2048 src/prefs_spelling.c:144
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Overovať pri písaní"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2147
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2153
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -4413,7 +4411,7 @@ msgstr ""
 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť slovník.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2203
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2209
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
@@ -4422,26 +4420,26 @@ msgstr ""
 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť alternatívny slovník.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1939
+#: src/gtk/gtkutils.c:1927
 msgid "Failed: no service record found."
 msgstr "Zlyhalo: nebol nájdený záznam služby."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1942
+#: src/gtk/gtkutils.c:1930
 msgid "Failed: network error."
 msgstr "Zlyhalo: chyba siete."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1945
+#: src/gtk/gtkutils.c:1933
 #, c-format
 msgid "Failed: unknown error (%d)."
 msgstr "Zlyhalo: neznáma chyba (%d)."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:2015
+#: src/gtk/gtkutils.c:2003
 msgid "Configuring..."
 msgstr "Nastavovanie…"
 
-#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1262
-#: src/prefs_matcher.c:2168 src/prefs_summaries.c:443
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:446
+#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1259
+#: src/prefs_matcher.c:2166 src/prefs_summaries.c:443
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:445
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
@@ -4449,9 +4447,9 @@ msgstr "Dátum"
 msgid "Date:"
 msgstr "Dátum:"
 
-#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1259
-#: src/prefs_matcher.c:2165 src/prefs_summaries.c:445
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:444
+#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1256
+#: src/prefs_matcher.c:2163 src/prefs_summaries.c:445
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:443
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
@@ -4471,14 +4469,14 @@ msgstr "Odosielateľ:"
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Odpovedať komu"
 
-#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1260
-#: src/prefs_matcher.c:2166 src/prefs_summaries.c:446
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:445
+#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1257
+#: src/prefs_matcher.c:2164 src/prefs_summaries.c:446
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:444
 msgid "To"
 msgstr "Komu"
 
-#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1261
-#: src/prefs_matcher.c:2167 src/quote_fmt.c:58
+#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1258
+#: src/prefs_matcher.c:2165 src/quote_fmt.c:58
 msgid "Cc"
 msgstr "Kópia"
 
@@ -4486,8 +4484,8 @@ msgstr "Kópia"
 msgid "Bcc"
 msgstr "Slepá kópia"
 
-#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1263
-#: src/prefs_matcher.c:2169 src/quote_fmt.c:61
+#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1260
+#: src/prefs_matcher.c:2167 src/quote_fmt.c:61
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Message-ID"
 
@@ -4499,8 +4497,8 @@ msgstr "Message-ID:"
 msgid "In-Reply-To"
 msgstr "In-Reply-To"
 
-#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1265
-#: src/prefs_matcher.c:2171 src/quote_fmt.c:60
+#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1262
+#: src/prefs_matcher.c:2169 src/quote_fmt.c:60
 msgid "References"
 msgstr "Odkazy"
 
@@ -4508,13 +4506,13 @@ msgstr "Odkazy"
 msgid "References:"
 msgstr "Odkazy:"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1258
-#: src/prefs_matcher.c:2164 src/prefs_summaries.c:447
-#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:443
+#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1255
+#: src/prefs_matcher.c:2162 src/prefs_summaries.c:447
+#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:442
 msgid "Subject"
 msgstr "Predmet"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702
+#: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:700
 #: src/summary_search.c:488
 msgid "Subject:"
 msgstr "Predmet:"
@@ -4531,7 +4529,7 @@ msgstr "Komentáre:"
 msgid "Keywords"
 msgstr "Kľúčové slová"
 
-#: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704
+#: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702
 msgid "Keywords:"
 msgstr "Kľúčové slová:"
 
@@ -4607,8 +4605,8 @@ msgstr "Received"
 msgid "Received:"
 msgstr "Received:"
 
-#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1264
-#: src/prefs_matcher.c:2170 src/quote_fmt.c:59
+#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1261
+#: src/prefs_matcher.c:2168 src/quote_fmt.c:59
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Diskusné skupiny"
 
@@ -4634,11 +4632,11 @@ msgstr "Seen:"
 
 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summaries.c:451
-#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2823
+#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2810
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: src/gtk/headers.h:37 src/prefs_themes.c:999
+#: src/gtk/headers.h:37 src/prefs_themes.c:996
 msgid "Status:"
 msgstr "Status:"
 
@@ -4706,7 +4704,7 @@ msgstr "Precedence"
 msgid "Precedence:"
 msgstr "Precedence:"
 
-#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1078
+#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1066
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizácia"
 
@@ -5025,7 +5023,7 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:181
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:137
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:545
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:427
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:424
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:398
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:413
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:432
@@ -5034,8 +5032,7 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:486
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:504
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:522
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:686 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:706
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:617 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:82
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:774 src/prefs_toolbar.c:957
@@ -5043,35 +5040,33 @@ msgid "Plugins"
 msgstr "Zásuvné moduly"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:336
-#, fuzzy
-msgid "_Load..."
+msgid "Load..."
 msgstr "Načítať…"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
-#, fuzzy
-msgid "_Unload"
+msgid "Unload"
 msgstr "Odobrať"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:229
+#: src/gtk/pluginwindow.c:350 src/prefs_summaries.c:229
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:375
+#: src/gtk/pluginwindow.c:374
 #, c-format
 msgid "For more information about plugins see the %sClaws Mail website%s."
 msgstr ""
 "Ďalšie informácie o zásuvnom module môžete nájsť na %swebovej stránke Claws "
 "Mail%s."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:416
+#: src/gtk/pluginwindow.c:415
 msgid "Click here to load one or more plugins"
 msgstr "Toto tlačidlo načíta jeden alebo viac zásuvných modulov"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:419
+#: src/gtk/pluginwindow.c:418
 msgid "Unload the selected plugin"
 msgstr "Odobrať zvolený zásuvný modul"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:484
+#: src/gtk/pluginwindow.c:483
 msgid "Loaded plugins"
 msgstr "Načítané zásuvné moduly"
 
@@ -5083,12 +5078,12 @@ msgstr "Obsah Stránky"
 msgid "_Hide"
 msgstr "_Skryť"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:688
-#: src/prefs_account.c:3354 src/prefs_account.c:3372 src/prefs_account.c:3390
-#: src/prefs_account.c:3408 src/prefs_account.c:3426 src/prefs_account.c:3444
-#: src/prefs_account.c:3463 src/prefs_account.c:3556
-#: src/prefs_filtering_action.c:1425 src/prefs_filtering.c:397
-#: src/prefs_filtering.c:1879
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:685
+#: src/prefs_account.c:3286 src/prefs_account.c:3304 src/prefs_account.c:3322
+#: src/prefs_account.c:3340 src/prefs_account.c:3358 src/prefs_account.c:3376
+#: src/prefs_account.c:3395 src/prefs_account.c:3488
+#: src/prefs_filtering_action.c:1422 src/prefs_filtering.c:397
+#: src/prefs_filtering.c:1877
 msgid "Account"
 msgstr "Účet"
 
@@ -5367,7 +5362,7 @@ msgid "Signer"
 msgstr "Podpisovateľ"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170 src/gtk/sslcertwindow.c:194
-#: src/prefs_themes.c:955
+#: src/prefs_themes.c:952
 msgid "Name: "
 msgstr "Meno: "
 
@@ -5499,15 +5494,15 @@ msgstr "Značky:"
 
 #: src/headerview.c:192 src/plugins/notification/notification_popup.c:313
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:620
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3423
-#: src/summaryview.c:3441 src/summaryview.c:3462
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3381
+#: src/summaryview.c:3399 src/summaryview.c:3420
 msgid "(No From)"
 msgstr "(bez Odosielateľa)"
 
 #: src/headerview.c:207 src/plugins/notification/notification_popup.c:315
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:624
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3474
-#: src/summaryview.c:3477
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3432
+#: src/summaryview.c:3435
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(bez Predmetu)"
 
@@ -5516,8 +5511,8 @@ msgid "Error:"
 msgstr "Chyba:"
 
 #: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2611
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:306
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:698
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:301
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:696
 msgid "Filename:"
 msgstr "Názov súboru:"
 
@@ -5796,8 +5791,8 @@ msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
 msgid "IMAP connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Spojenie IMAP k %s bolo prerušené. Obnovujem…\n"
 
-#: src/imap.c:1039 src/imap.c:3656 src/imap.c:4315 src/imap.c:4409
-#: src/imap.c:4587 src/imap.c:5398
+#: src/imap.c:1039 src/imap.c:3655 src/imap.c:4314 src/imap.c:4408
+#: src/imap.c:4586 src/imap.c:5397
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr "Na prístup k serveru IMAP potrebuje Claws Mail pripojenie k sieti."
 
@@ -5838,7 +5833,7 @@ msgstr "Nemožno sa pripojiť k serveru IMAP: %s:%d"
 msgid "Can't connect to IMAP server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemožno sa pripojiť k serveru IMAP: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1249 src/imap.c:4077
+#: src/imap.c:1249 src/imap.c:4076
 msgid "Can't start STARTTLS session.\n"
 msgstr "Nemožno vytvoriť reláciu STARTTLS.\n"
 
@@ -5852,71 +5847,71 @@ msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k IMAP serveru %s.\n"
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k IMAP serveru %s."
 
-#: src/imap.c:1747
+#: src/imap.c:1746
 msgid "Adding messages..."
 msgstr "Pridávam správy…"
 
-#: src/imap.c:1952 src/mh.c:529
+#: src/imap.c:1951 src/mh.c:529
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Kopírujem správy…"
 
-#: src/imap.c:2545
+#: src/imap.c:2544
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "nemožno nastaviť príznak zmazania\n"
 
-#: src/imap.c:2552 src/imap.c:5028
+#: src/imap.c:2551 src/imap.c:5027
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "nemožno odstrániť\n"
 
-#: src/imap.c:2903
+#: src/imap.c:2902
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
 msgstr "Hľadám neodoberané zložky v %s…"
 
-#: src/imap.c:2906
+#: src/imap.c:2905
 #, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
 msgstr "Hľadám podzložky %s…"
 
-#: src/imap.c:3196
+#: src/imap.c:3195
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "nemožno vytvoriť schránku: príkaz LIST zlyhal\n"
 
-#: src/imap.c:3211
+#: src/imap.c:3210
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "nemožno vytvoriť schránku\n"
 
-#: src/imap.c:3342
+#: src/imap.c:3341
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "nemožno premenovať schránku: %s na %s\n"
 
-#: src/imap.c:3455
+#: src/imap.c:3454
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "nemožno odstrániť schránku \n"
 
-#: src/imap.c:3734
+#: src/imap.c:3733
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "LIST zlyhal\n"
 
-#: src/imap.c:3819
+#: src/imap.c:3818
 msgid "Flagging messages..."
 msgstr "Označujem správy…"
 
-#: src/imap.c:3922
+#: src/imap.c:3921
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "nemožno vybrať zložku: %s\n"
 
-#: src/imap.c:4074
+#: src/imap.c:4073
 msgid "Server requires STARTTLS to log in.\n"
 msgstr "Server na prihlásenie vyžaduje STARTTLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4084
+#: src/imap.c:4083
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "Nepodarilo  sa obnoviť možnosti servera.\n"
 
-#: src/imap.c:4089
+#: src/imap.c:4088
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires STARTTLS, but Claws Mail has been "
@@ -5925,20 +5920,20 @@ msgstr ""
 "Pripojenie k %s zlyhalo: server vyžaduje STARTTLS, ale Claws Mail bol "
 "zostavený bez podpory STARTTLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4097
+#: src/imap.c:4096
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Tento server neumožňuje prihlásenie.\n"
 
-#: src/imap.c:4320
+#: src/imap.c:4319
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Sťahujem správu…"
 
-#: src/imap.c:5021
+#: src/imap.c:5020
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "nemožno nastaviť príznaky zmazania: %d\n"
 
-#: src/imap.c:6056
+#: src/imap.c:6055
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP accounts are disabled.\n"
@@ -6025,21 +6020,21 @@ msgid "Inherit properties from parent folder"
 msgstr "Zdediť vlastnosti z rodičovskej zložky"
 
 #: src/imap_gtk.c:259 src/mh_gtk.c:252 src/news_gtk.c:290
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:419 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:197
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2051
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:421 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:197
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2055
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Zadajte nový názov pre „%s”:"
 
-#: src/imap_gtk.c:261 src/mh_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:420
+#: src/imap_gtk.c:261 src/mh_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:422
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:198
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2052
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2056
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Premenovať zložku"
 
 #: src/imap_gtk.c:290 src/mh_gtk.c:280 src/news_gtk.c:312
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:450 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:224
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2072
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:452 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:224
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2076
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -6047,17 +6042,23 @@ msgstr ""
 "Nemožno premenovať zložku.\n"
 "Nový názov je neprípustný."
 
-#: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:307 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:372
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Select folder to move folder '%s' to"
-msgstr "Zvoľte zložku na presun správy"
+#: src/imap_gtk.c:318 src/mh_gtk.c:308 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:373
+#: src/summaryview.c:4626
+msgid "Select folder to move selected message to"
+msgid_plural "Select folder to move selected messages to"
+msgstr[0] "Zvoľte zložku na presun správy"
+msgstr[1] "Zvoľte zložku na presun správ"
+msgstr[2] "Zvoľte zložku na presun správ"
 
-#: src/imap_gtk.c:337 src/mh_gtk.c:327 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:392
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Select folder to copy folder '%s' to"
-msgstr "Zvoľte zložku na kopírovanie správy"
+#: src/imap_gtk.c:339 src/mh_gtk.c:329 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:394
+#: src/summaryview.c:4711
+msgid "Select folder to copy selected message to"
+msgid_plural "Select folder to copy selected messages to"
+msgstr[0] "Zvoľte zložku na kopírovanie správy"
+msgstr[1] "Zvoľte zložku na kopírovanie správ"
+msgstr[2] "Zvoľte zložku na kopírovanie správ"
 
-#: src/imap_gtk.c:365 src/mh_gtk.c:203 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:152
+#: src/imap_gtk.c:367 src/mh_gtk.c:203 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:152
 #, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
@@ -6070,44 +6071,44 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Naozaj chcete pokračovať?"
 
-#: src/imap_gtk.c:384 src/news_gtk.c:265 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:347
+#: src/imap_gtk.c:386 src/news_gtk.c:265 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:347
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:171
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2005
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2009
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "Nemožno odstrániť zložku „%s”."
 
-#: src/imap_gtk.c:506
+#: src/imap_gtk.c:508
 #, c-format
 msgid "Do you want to search for unsubscribed subfolders of '%s'?"
 msgstr "Naozaj chcete vyhľadať neodoberané podzložky „%s”?"
 
-#: src/imap_gtk.c:509
+#: src/imap_gtk.c:511
 msgid "Search recursively"
 msgstr "Hľadať rekurzívne"
 
-#: src/imap_gtk.c:514 src/imap_gtk.c:573
+#: src/imap_gtk.c:516 src/imap_gtk.c:575
 msgid "Subscriptions"
 msgstr "Odoberané zložky"
 
-#: src/imap_gtk.c:515
+#: src/imap_gtk.c:517
 msgid "_Search"
 msgstr "_Hľadať"
 
-#: src/imap_gtk.c:525
+#: src/imap_gtk.c:527
 #, c-format
 msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
 msgstr "Zvoľte podzložku %s, ktorú chcete odoberať: "
 
-#: src/imap_gtk.c:536 src/mainwindow.c:680
+#: src/imap_gtk.c:538 src/mainwindow.c:680
 msgid "Subscribe"
 msgstr "Odoberať"
 
-#: src/imap_gtk.c:538 src/imap_gtk.c:540
+#: src/imap_gtk.c:540 src/imap_gtk.c:542
 msgid "All of them"
 msgstr "Všetky"
 
-#: src/imap_gtk.c:556
+#: src/imap_gtk.c:558
 msgid ""
 "This folder is already subscribed and has no unsubscribed subfolders.\n"
 "\n"
@@ -6120,29 +6121,29 @@ msgstr ""
 "poštového klienta, použite voľbu „Skontrolovať nové zložky” koreňovej zložky "
 "poštovej schránky."
 
-#: src/imap_gtk.c:565
+#: src/imap_gtk.c:567
 #, c-format
 msgid "Do you want to %s the '%s' folder?"
 msgstr "Naozaj chcete %s zložku „%s”?"
 
-#: src/imap_gtk.c:566
+#: src/imap_gtk.c:568
 msgid "subscribe"
 msgstr "odoberať"
 
-#: src/imap_gtk.c:566
+#: src/imap_gtk.c:568
 msgid "unsubscribe"
 msgstr "odhlásiť"
 
-#: src/imap_gtk.c:568 src/prefs_folder_item.c:1447 src/prefs_folder_item.c:1475
+#: src/imap_gtk.c:570 src/prefs_folder_item.c:1447 src/prefs_folder_item.c:1475
 #: src/prefs_folder_item.c:1503
 msgid "Apply to subfolders"
 msgstr "Použiť aj na podzložky"
 
-#: src/imap_gtk.c:574
+#: src/imap_gtk.c:576
 msgid "_Subscribe"
 msgstr "_Odoberať"
 
-#: src/imap_gtk.c:575 src/news_gtk.c:252
+#: src/imap_gtk.c:577 src/news_gtk.c:252
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Odhlásiť sa"
 
@@ -6232,7 +6233,7 @@ msgstr "Zvoľte súbor LDIF na importovanie."
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:441
+#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:440
 msgid "S"
 msgstr "V"
 
@@ -6375,7 +6376,7 @@ msgid "Auth failed"
 msgstr "Autentifikácia zlyhala"
 
 #: src/inc.c:656 src/prefs_matcher.c:398 src/prefs_summaries.c:454
-#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:2819 src/summaryview.c:6361
+#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:2806 src/summaryview.c:6319
 msgid "Locked"
 msgstr "Správa je zamknutá"
 
@@ -6567,7 +6568,7 @@ msgstr "Niektoré SN"
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Prezývka"
 
-#: src/main.c:249
+#: src/main.c:246
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
@@ -6576,7 +6577,7 @@ msgstr ""
 "Súbor „%s” už existuje.\n"
 "Zložku nemožno vytvoriť."
 
-#: src/main.c:370
+#: src/main.c:367
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for %s found.\n"
@@ -6585,7 +6586,7 @@ msgstr ""
 "Bolo nájdené nastavenie pre %s.\n"
 "Chcete konvertovať toto nastavenie?"
 
-#: src/main.c:372
+#: src/main.c:369
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6599,11 +6600,11 @@ msgstr ""
 "previesť do Claws Mail pomocou skriptu dostupného na\n"
 "%s."
 
-#: src/main.c:384
+#: src/main.c:381
 msgid "Keep old configuration"
 msgstr "Zachovať pôvodné nastavenie"
 
-#: src/main.c:387
+#: src/main.c:384
 msgid ""
 "Keeping a backup will allow you to go back to an older version, but may take "
 "a while if you have cached IMAP or News data, and will take some extra room "
@@ -6613,31 +6614,31 @@ msgstr ""
 "môže chvíľu trvať, najmä ak máte viacero dočasných súborov pre údaje IMAP "
 "alebo NNTP, a zaberie viac miesta na disku."
 
-#: src/main.c:395
+#: src/main.c:392
 msgid "Migration of configuration"
 msgstr "Migrácia konfigurácie"
 
-#: src/main.c:406
+#: src/main.c:403
 msgid "Copying configuration... This may take a while..."
 msgstr "Kopírujem konfiguráciu… Môže to nejakú dobu trvať…"
 
-#: src/main.c:415
+#: src/main.c:412
 msgid "Migration failed!"
 msgstr "Migrácia zlyhala!"
 
-#: src/main.c:424
+#: src/main.c:421
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Migrujem konfiguráciu…"
 
-#: src/main.c:1138
+#: src/main.c:1128
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
 
-#: src/main.c:1158 src/main.c:1162 src/main.c:1166
+#: src/main.c:1148 src/main.c:1152 src/main.c:1156
 msgid "(or older)"
 msgstr "(alebo staršia)"
 
-#: src/main.c:1483
+#: src/main.c:1457
 #, c-format
 msgid ""
 "The following plugin failed to load. Check the Plugins configuration for "
@@ -6660,7 +6661,7 @@ msgstr[2] ""
 "nastavení zásuvných modulov.\n"
 "%s"
 
-#: src/main.c:1525
+#: src/main.c:1508
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but it is incomplete. It is "
 "possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
@@ -6670,7 +6671,7 @@ msgstr ""
 "pravdepodobne spôsobené zlyhávajúcim účtom IMAP. Na pokus o jej opravu "
 "použite voľbu „Obnoviť strom zložiek” z kontextového menu koreňovej zložky."
 
-#: src/main.c:1531
+#: src/main.c:1514
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
 "probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
@@ -6680,36 +6681,36 @@ msgstr ""
 "Pravdepodobne je vytvorená zastaralým zásuvným modulom. Prosím, znova "
 "nainštalujte zásuvný modul a skúste znova."
 
-#: src/main.c:1776
+#: src/main.c:1759
 msgid "Missing filename\n"
 msgstr "Chýba meno súboru\n"
 
-#: src/main.c:1783
+#: src/main.c:1766
 msgid "Cannot open filename for reading\n"
 msgstr "Súbor nemožno otvoriť na čítanie\n"
 
-#: src/main.c:1794
+#: src/main.c:1777
 msgid "Malformed header\n"
 msgstr "Nesprávny formát hlavičky\n"
 
-#: src/main.c:1801
+#: src/main.c:1784
 msgid "Duplicated 'To:' header\n"
 msgstr "Duplikovaná hlavička „To:”\n"
 
-#: src/main.c:1812
+#: src/main.c:1795
 msgid "Missing required 'To:' header\n"
 msgstr "Chýba vyžadovaná hlavička „To:”\n"
 
-#: src/main.c:1958
+#: src/main.c:1938
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]…\n"
 
-#: src/main.c:1960
+#: src/main.c:1940
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adresa]     otvorí okno na písanie novej správy"
 
-#: src/main.c:1961
+#: src/main.c:1941
 msgid ""
 "  --compose-from-file file\n"
 "                         open composition window with data from given file;\n"
@@ -6728,11 +6729,11 @@ msgstr ""
 "po prázdny\n"
 "                         riadok, potom telo správy – až do konca súboru."
 
-#: src/main.c:1966
+#: src/main.c:1946
 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
 msgstr "  --subscribe [uri]      prihlási k odberu zadanej URI, ak je to možné"
 
-#: src/main.c:1967
+#: src/main.c:1947
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6742,34 +6743,23 @@ msgstr ""
 "                         otvorí okno na písanie novej správy s pripojenými\n"
 "                         zadanými súbormi"
 
-#: src/main.c:1970
-#, fuzzy
-msgid ""
-"  --insert file1 [file2]...\n"
-"                         open composition window with specified files\n"
-"                         inserted"
-msgstr ""
-"  --attach súbor1 [súbor2]…\n"
-"                         otvorí okno na písanie novej správy s pripojenými\n"
-"                         zadanými súbormi"
-
-#: src/main.c:1973
+#: src/main.c:1950
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
 
-#: src/main.c:1974
+#: src/main.c:1951
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy zo všetkých účtov"
 
-#: src/main.c:1975
+#: src/main.c:1952
 msgid "  --cancel-receiving     cancel receiving of messages"
 msgstr "  --cancel-receiving     zruší prijímanie nových správ"
 
-#: src/main.c:1976
+#: src/main.c:1953
 msgid "  --cancel-sending       cancel sending of messages"
 msgstr "  --cancel-sending       zruší odosielanie správ"
 
-#: src/main.c:1977
+#: src/main.c:1954
 msgid ""
 "  --search folder type request [recursive]\n"
 "                         searches mail\n"
@@ -6788,15 +6778,15 @@ msgstr ""
 "                         rekurzívne: nepravda, ak arg. začína 0, n, N, f "
 "alebo F"
 
-#: src/main.c:1984
+#: src/main.c:1961
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
 
-#: src/main.c:1985
+#: src/main.c:1962
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [zložka]…   zobrazí celkový počet správ"
 
-#: src/main.c:1986
+#: src/main.c:1963
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -6804,15 +6794,15 @@ msgstr ""
 "  --status-full [zložka]…\n"
 "                         zobrazí stav každej zložky"
 
-#: src/main.c:1988
+#: src/main.c:1965
 msgid "  --statistics           show session statistics"
 msgstr "  --statistics           zobrazí štatistiky relácie"
 
-#: src/main.c:1989
+#: src/main.c:1966
 msgid "  --reset-statistics     reset session statistics"
 msgstr "  --reset-statistics     vymaže štatistiky relácie"
 
-#: src/main.c:1990
+#: src/main.c:1967
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
@@ -6822,35 +6812,35 @@ msgstr ""
 "                         zložka je identifikátor zložky, napr. „zložka/"
 "pod_zložka”"
 
-#: src/main.c:1992
+#: src/main.c:1969
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
 
-#: src/main.c:1993
+#: src/main.c:1970
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              prepne do odpojeného režimu"
 
-#: src/main.c:1994
+#: src/main.c:1971
 msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
 msgstr "  --exit --quit -q       ukončí Claws Mail"
 
-#: src/main.c:1995
+#: src/main.c:1972
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
 
-#: src/main.c:1996
+#: src/main.c:1973
 msgid "  --toggle-debug         toggle debug mode"
 msgstr "  --toggle-debug         prepne ladiaci mód"
 
-#: src/main.c:1997
+#: src/main.c:1974
 msgid "  --help -h              display this help and exit"
 msgstr "  --help -h              zobrazí tohoto pomocníka a ukončí program"
 
-#: src/main.c:1998
+#: src/main.c:1975
 msgid "  --version -v           output version information and exit"
 msgstr "  --version -v           zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
 
-#: src/main.c:1999
+#: src/main.c:1976
 msgid ""
 "  --version-full -V      output version and built-in features information "
 "and exit"
@@ -6858,11 +6848,11 @@ msgstr ""
 "  --version-full -V      zobrazí informácie o verzii, zabudovaných "
 "vlastnostiach a ukončí program"
 
-#: src/main.c:2000
+#: src/main.c:1977
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           výstupný konfiguračný adresár"
 
-#: src/main.c:2001
+#: src/main.c:1978
 msgid ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                         use specified configuration directory"
@@ -6870,7 +6860,7 @@ msgstr ""
 "  --alternate-config-dir [adresár]\n"
 "                         použiť iný konfiguračný adresár"
 
-#: src/main.c:2003
+#: src/main.c:1980
 msgid ""
 "  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
 "                         set geometry for main window"
@@ -6878,32 +6868,32 @@ msgstr ""
 "  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
 "                         nastaví geometriu hlavného okna"
 
-#: src/main.c:2056
+#: src/main.c:2033
 msgid "Unknown option\n"
 msgstr "Neznáma voľba\n"
 
-#: src/main.c:2074
+#: src/main.c:2051
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Spracovanie (%s)…"
 
-#: src/main.c:2077
+#: src/main.c:2054
 msgid "top level folder"
 msgstr "zložka najvyššej úrovne"
 
-#: src/main.c:2160
+#: src/main.c:2137
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Správy vo fronte"
 
-#: src/main.c:2161
+#: src/main.c:2138
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
 
-#: src/main.c:2908
+#: src/main.c:2880
 msgid "NetworkManager: network is online.\n"
 msgstr "NetworkManager: sieť je pripojená.\n"
 
-#: src/main.c:2914
+#: src/main.c:2886
 msgid "NetworkManager: network is offline.\n"
 msgstr "NetworkManager: sieť nie je pripojená.\n"
 
@@ -6911,7 +6901,7 @@ msgstr "NetworkManager: sieť nie je pripojená.\n"
 msgid "_File"
 msgstr "_Súbor"
 
-#: src/mainwindow.c:515 src/messageview.c:210 src/summaryview.c:436
+#: src/mainwindow.c:515 src/messageview.c:210 src/summaryview.c:435
 msgid "_View"
 msgstr "Zo_braziť"
 
@@ -7135,7 +7125,7 @@ msgstr "Správová časť"
 msgid "View as text"
 msgstr "Zobraziť ako text"
 
-#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:289 src/toolbar.c:494
+#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:289 src/toolbar.c:491
 msgid "Open"
 msgstr "Otvoriť"
 
@@ -7184,7 +7174,7 @@ msgstr "Napísať nový príspevok"
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Odpovedať"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:301 src/summaryview.c:428
+#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:301 src/summaryview.c:427
 msgid "Repl_y to"
 msgstr "O_dpovedať komu"
 
@@ -7196,15 +7186,15 @@ msgstr "Emai_lová konferencia"
 msgid "Follow-up and reply to"
 msgstr "Sledovať a odpovedať na"
 
-#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:307 src/toolbar.c:2446
+#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:307 src/toolbar.c:2368
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Poslať ďalej"
 
-#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:308 src/toolbar.c:2447
+#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:308 src/toolbar.c:2369
 msgid "For_ward as attachment"
 msgstr "Poslať ďale_j ako prílohu"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:309 src/toolbar.c:2448
+#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:309 src/toolbar.c:2370
 msgid "Redirec_t"
 msgstr "P_resmerovať"
 
@@ -7260,7 +7250,7 @@ msgstr "_Zmazať vlákno"
 msgid "Cancel a news message"
 msgstr "Zrušiť príspevo_k"
 
-#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:700 src/summaryview.c:429
+#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:700 src/summaryview.c:428
 msgid "_Mark"
 msgstr "O_značiť"
 
@@ -7285,7 +7275,7 @@ msgid "Mark all unread"
 msgstr "Označiť všetky ako nprečítané"
 
 #: src/mainwindow.c:710 src/prefs_filtering_action.c:199 src/toolbar.c:242
-#: src/toolbar.c:503
+#: src/toolbar.c:500
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignorovať vlákno"
 
@@ -7294,7 +7284,7 @@ msgid "Unignore thread"
 msgstr "Zrušiť ignorovanie vlákna"
 
 #: src/mainwindow.c:712 src/prefs_filtering_action.c:200 src/toolbar.c:243
-#: src/toolbar.c:504
+#: src/toolbar.c:501
 msgid "Watch thread"
 msgstr "Sledovať vlákno"
 
@@ -7310,19 +7300,19 @@ msgstr "Označiť ako _spam"
 msgid "Mark as _ham"
 msgstr "Označiť ako _nie spam"
 
-#: src/mainwindow.c:720 src/prefs_filtering_action.c:181 src/toolbar.c:507
+#: src/mainwindow.c:720 src/prefs_filtering_action.c:181 src/toolbar.c:504
 msgid "Lock"
 msgstr "Zamknúť"
 
-#: src/mainwindow.c:721 src/prefs_filtering_action.c:182 src/toolbar.c:508
+#: src/mainwindow.c:721 src/prefs_filtering_action.c:182 src/toolbar.c:505
 msgid "Unlock"
 msgstr "Odomknúť"
 
-#: src/mainwindow.c:723 src/summaryview.c:430
+#: src/mainwindow.c:723 src/summaryview.c:429
 msgid "Color la_bel"
 msgstr "_Farebné označenie"
 
-#: src/mainwindow.c:724 src/summaryview.c:431
+#: src/mainwindow.c:724 src/summaryview.c:430
 msgid "Ta_gs"
 msgstr "Z_načky"
 
@@ -7386,7 +7376,7 @@ msgstr "Podľa _adresáta"
 msgid "By _Subject"
 msgstr "Podľa _predmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:752 src/messageview.c:323 src/summaryview.c:434
+#: src/mainwindow.c:752 src/messageview.c:323 src/summaryview.c:433
 msgid "Create processing rule"
 msgstr "Vytvoriť pravidlo spracovania"
 
@@ -7658,7 +7648,7 @@ msgstr "Zostupne"
 msgid "_Auto detect"
 msgstr "_Automaticky zistiť"
 
-#: src/mainwindow.c:1314 src/summaryview.c:6287
+#: src/mainwindow.c:1314 src/summaryview.c:6245
 msgid "Apply tags..."
 msgstr "Použiť značky…"
 
@@ -7686,11 +7676,11 @@ msgstr "Záznam komunikácie"
 msgid "Filtering/Processing debug log"
 msgstr "Záznam ladenia filtrovania/spracovania"
 
-#: src/mainwindow.c:2044 src/prefs_logging.c:394
+#: src/mainwindow.c:2044 src/prefs_logging.c:392
 msgid "filtering log enabled\n"
 msgstr "záznam filtrovania zapnutý\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2046 src/prefs_logging.c:396
+#: src/mainwindow.c:2046 src/prefs_logging.c:394
 msgid "filtering log disabled\n"
 msgstr "záznam filtrovania vypnutý\n"
 
@@ -7824,7 +7814,7 @@ msgstr "Žiadne duplicitné správy v %d zložkách.\n"
 msgid "Select folder to go to"
 msgstr "Zvoľte zložku na prechod"
 
-#: src/mainwindow.c:5038 src/summaryview.c:5778
+#: src/mainwindow.c:5038 src/summaryview.c:5736
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Pravidlá spracovania použité pred pravidlami zložky"
 
@@ -7832,7 +7822,7 @@ msgstr "Pravidlá spracovania použité pred pravidlami zložky"
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr "Pravidlá spracovania použité po pravidlách zložky"
 
-#: src/mainwindow.c:5054 src/summaryview.c:5789
+#: src/mainwindow.c:5054 src/summaryview.c:5747
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Nastavenie filtrovania"
 
@@ -7895,21 +7885,21 @@ msgstr "Záleží na veľkosti písmen"
 msgid "Case insensitive"
 msgstr "Nezáleží na veľkosti"
 
-#: src/matcher.c:1859
+#: src/matcher.c:1862
 #, c-format
 msgid "checking if message matches [ %s ]\n"
 msgstr "zisťujem či správa vyhovuje [ %s ]\n"
 
-#: src/matcher.c:1930 src/matcher.c:1949 src/matcher.c:1962
+#: src/matcher.c:1933 src/matcher.c:1952 src/matcher.c:1965
 msgid "message matches\n"
 msgstr "správa vyhovuje\n"
 
-#: src/matcher.c:1937 src/matcher.c:1955 src/matcher.c:1964
+#: src/matcher.c:1940 src/matcher.c:1958 src/matcher.c:1967
 msgid "message does not match\n"
 msgstr "správa nevyhovuje\n"
 
-#: src/matcher.c:2227 src/matcher.c:2228 src/matcher.c:2229 src/matcher.c:2230
-#: src/matcher.c:2231 src/matcher.c:2232 src/matcher.c:2233 src/matcher.c:2234
+#: src/matcher.c:2230 src/matcher.c:2231 src/matcher.c:2232 src/matcher.c:2233
+#: src/matcher.c:2234 src/matcher.c:2235 src/matcher.c:2236 src/matcher.c:2237
 msgid "(none)"
 msgstr "(žiadna)"
 
@@ -7939,7 +7929,7 @@ msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Tento súbor už existuje. Chcete ho prepísať?"
 
 #: src/mbox.c:551 src/messageview.c:1864 src/mimeview.c:1843
-#: src/prefs_themes.c:564 src/textview.c:3095
+#: src/prefs_themes.c:561 src/textview.c:3086
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Prepísať"
 
@@ -8034,7 +8024,7 @@ msgstr ""
 msgid "Fetching message (%s)..."
 msgstr "Sťahovanie správy (%s)…"
 
-#: src/messageview.c:1421 src/procmime.c:1009
+#: src/messageview.c:1421 src/procmime.c:1008
 #, c-format
 msgid "Couldn't decrypt: %s"
 msgstr "Nemožno dešifrovať: %s"
@@ -8044,8 +8034,8 @@ msgid "Message doesn't conform to MIME standard. It may render wrongly."
 msgstr "Správa nezodpovedá štandardu MIME. Môže byť zle zobrazená."
 
 #: src/messageview.c:1856 src/messageview.c:1859 src/mimeview.c:2048
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:709 src/summaryview.c:4882
-#: src/summaryview.c:4885 src/textview.c:3083
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:663 src/summaryview.c:4840
+#: src/summaryview.c:4843 src/textview.c:3074
 msgid "Save as"
 msgstr "Uložiť ako"
 
@@ -8053,8 +8043,8 @@ msgstr "Uložiť ako"
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Prepísať existujúci súbor?"
 
-#: src/messageview.c:1873 src/summaryview.c:4902 src/summaryview.c:4905
-#: src/summaryview.c:4920
+#: src/messageview.c:1873 src/summaryview.c:4860 src/summaryview.c:4863
+#: src/summaryview.c:4878
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the file '%s'."
 msgstr "Nemožno uložiť súbor „%s”."
@@ -8121,7 +8111,7 @@ msgstr ""
 "je %s a bude stiahnutá."
 
 #: src/messageview.c:2033 src/messageview.c:2046
-#: src/prefs_filtering_action.c:180 src/toolbar.c:506
+#: src/prefs_filtering_action.c:180 src/toolbar.c:503
 msgid "Unmark"
 msgstr "Odznačiť"
 
@@ -8184,8 +8174,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Správa bola odstránená alebo presunutá do inej zložky"
 
-#: src/messageview.c:3009 src/messageview.c:3015 src/summaryview.c:4295
-#: src/summaryview.c:7054
+#: src/messageview.c:3009 src/messageview.c:3015 src/summaryview.c:4253
+#: src/summaryview.c:7012
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "Nastala chyba pri učení.\n"
 
@@ -8212,7 +8202,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/mh_gtk.c:372 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:298
+#: src/mh_gtk.c:374 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:298
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox '%s'?\n"
@@ -8221,7 +8211,7 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete odstrániť schránku „%s”?\n"
 "(Správy NEBUDÚ z disku odstránené)"
 
-#: src/mh_gtk.c:374 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:300
+#: src/mh_gtk.c:376 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:300
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Odstrániť schránku"
 
@@ -8293,12 +8283,12 @@ msgid "Go back to email"
 msgstr "Naspäť na správu"
 
 #: src/mimeview.c:1761 src/mimeview.c:1853 src/mimeview.c:2095
-#: src/mimeview.c:2131 src/mimeview.c:2243 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:449
+#: src/mimeview.c:2131 src/mimeview.c:2243 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:416
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "Nemožno uložiť časť viacdielnej správy: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1840 src/textview.c:3093
+#: src/mimeview.c:1840 src/textview.c:3084
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Prepísať existujúci súbor „%s”?"
@@ -8349,7 +8339,7 @@ msgstr[1] "%s, %d súbory zlyhali."
 msgstr[2] "%s, %d súborov zlyhalo."
 
 #: src/mimeview.c:1924 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:142
-#: src/prefs_filtering_action.c:1300
+#: src/prefs_filtering_action.c:1297
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Zvoľte cieľovú zložku"
 
@@ -8358,11 +8348,11 @@ msgstr "Zvoľte cieľovú zložku"
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "„%s” nie je zložka."
 
-#: src/mimeview.c:2178 src/mimeview.c:2185 src/textview.c:3010
+#: src/mimeview.c:2178 src/mimeview.c:2185 src/textview.c:3001
 msgid "Open with"
 msgstr "Otvoriť čím"
 
-#: src/mimeview.c:2179 src/mimeview.c:2186 src/textview.c:3011
+#: src/mimeview.c:2179 src/mimeview.c:2186 src/textview.c:3002
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command-line to open file:\n"
@@ -8402,12 +8392,12 @@ msgstr ""
 msgid "Run binary"
 msgstr "Spustiť binárny súbor"
 
-#: src/mimeview.c:2596 src/plugins/att_remover/att_remover.c:304
+#: src/mimeview.c:2596 src/plugins/att_remover/att_remover.c:299
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: src/mimeview.c:2597 src/plugins/att_remover/att_remover.c:305
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:699 src/summaryview.c:2713
+#: src/mimeview.c:2597 src/plugins/att_remover/att_remover.c:300
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:697 src/summaryview.c:2700
 msgid "Size:"
 msgstr "Veľkosť:"
 
@@ -8461,7 +8451,7 @@ msgstr "Claws Mail potrebuje na prístup k serveru News pripojenie k sieti."
 msgid "couldn't select group: %s\n"
 msgstr "nemožno zvoliť skupinu: %s\n"
 
-#: src/news.c:1054 src/news.c:1232
+#: src/news.c:1054 src/news.c:1224
 #, c-format
 msgid "couldn't set group: %s\n"
 msgstr "nemožno nastaviť skupinu: %s\n"
@@ -8471,24 +8461,24 @@ msgstr "nemožno nastaviť skupinu: %s\n"
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "neplatný rozsah článkov: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:1133 src/news.c:1160 src/news.c:1187
+#: src/news.c:1133 src/news.c:1157 src/news.c:1181
 msgid "couldn't get xhdr\n"
 msgstr "nemožno získať xhdr\n"
 
-#: src/news.c:1225
+#: src/news.c:1217
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "prijímam xover %d - %d v %s…\n"
 
-#: src/news.c:1240
+#: src/news.c:1232
 msgid "couldn't get xover\n"
 msgstr "nemožno získať xover\n"
 
-#: src/news.c:1257
+#: src/news.c:1247
 msgid "invalid xover line\n"
 msgstr "neplatný xover riadok\n"
 
-#: src/news.c:1459
+#: src/news.c:1449
 msgid ""
 "You have one or more News accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without News support; your News accounts are disabled.\n"
@@ -8933,14 +8923,14 @@ msgstr "Úroveň kompresie"
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:833
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:841
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:849
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:718 src/prefs_folder_item.c:522
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:716 src/prefs_folder_item.c:522
 msgid "Yes"
 msgstr "Áno"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:833
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:841
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:849
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:721 src/prefs_folder_item.c:521
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:719 src/prefs_folder_item.c:521
 #: src/prefs_summaries.c:380
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
@@ -9006,7 +8996,7 @@ msgstr "Umiestnenie a meno archívu"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1092
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:225
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:435
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:421
 msgid "_Select"
 msgstr "_Zvoliť"
 
@@ -9171,7 +9161,7 @@ msgstr ""
 "na vytvorenie archívov"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:425
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:765
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:761
 msgid "Rename"
 msgstr "Premenovať"
 
@@ -9179,25 +9169,25 @@ msgstr "Premenovať"
 msgid "Choose this option to delete mails after archiving"
 msgstr "Zvoľte túto možnosť na zmazanie správ po archivácii"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:337
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:332
 msgid "Remove attachments"
 msgstr "Odstrániť prílohy"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:362
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:324 src/prefs_themes.c:1063
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:357
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:324 src/prefs_themes.c:1060
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstrániť"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:370 src/prefs_summaries.c:452
-#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2807
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:365 src/prefs_summaries.c:452
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2794
 msgid "Attachment"
 msgstr "Príloha"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:422
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:417
 msgid "Destroy attachments"
 msgstr "Zrušiť prílohy"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:423
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:418
 msgid ""
 "Do you really want to remove all attachments from the selected messages?\n"
 "\n"
@@ -9207,20 +9197,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Odstránenie bude nevratné."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:484
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:479
 msgid "This message doesn't have any attachments."
 msgstr "Táto správa nemá žiadne prílohy."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:499
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:494
 msgid "Remove attachments..."
 msgstr "Odstrániť prílohy…"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:511
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:571
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:506
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:566
 msgid "AttRemover"
 msgstr "AttRemover"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:576
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:571
 msgid ""
 "This plugin removes attachments from mails.\n"
 "\n"
@@ -9232,7 +9222,7 @@ msgstr ""
 "Varovanie: táto operácia je úplne nevratná a odstránené prílohy budú navždy "
 "stratené a úplne a úplne."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:600
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:595
 msgid "Attachment handling"
 msgstr "Spracovanie prílohy"
 
@@ -9448,7 +9438,7 @@ msgstr "Správy väčšie ako táto hodnota nebudú kontrolované"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:181
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:163
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:370 src/prefs_account.c:1544
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:370 src/prefs_account.c:1511
 msgid "KB"
 msgstr "kB"
 
@@ -10021,8 +10011,8 @@ msgstr "CSS v tomto súbore bude použité na všetky časti HTML"
 
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:308
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1346
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:209 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
-#: src/prefs_account.c:1478 src/prefs_account.c:1567 src/prefs_account.c:2049
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:189 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
+#: src/prefs_account.c:1445 src/prefs_account.c:1534 src/prefs_account.c:2008
 #: src/prefs_customheader.c:236
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "P_rehliadať"
@@ -10031,93 +10021,93 @@ msgstr "P_rehliadať"
 msgid "Select stylesheet"
 msgstr "Vyberte štýlopis"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:418
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:387
 msgid "Remote content loading is disabled."
 msgstr "Načítavanie vzdialeného obsahu je vypnuté."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:497
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:464
 msgid "Load images"
 msgstr "Načítať obrázky"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:499
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:466
 msgid "Enable remote content"
 msgstr "Zapnúť vzdialený obsah"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:501
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:468
 msgid "Enable Javascript"
 msgstr "Povoliť JavaScript"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:503
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:470
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Povoliť zásuvné moduly"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:505
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:472
 msgid "Enable Java"
 msgstr "Povoliť Java"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:507
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:474
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "Otvoriť odkazy v externom prehliadači"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:689
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:643
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "Nastala chyba: %d\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:745
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:699
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr "%s je poškodený alebo nepodporovaný kanál"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:756
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:710
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Hľadať na webe"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:768
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:722
 msgid "Open in Viewer"
 msgstr "Otvoriť v prehliadači"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:770
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:724
 msgid "Open in Viewer (enable remote content)"
 msgstr "Otvoriť v prehliadači (zapnúť vzdialený obsah)"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:779
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:733
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "Otvoriť v prehliadači"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:789
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:743
 msgid "Open Image"
 msgstr "Otvoriť obrázok"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:798
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:752
 msgid "Copy Link"
 msgstr "Kopírovať odkaz"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:802
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:756
 msgid "Download Link"
 msgstr "Stiahnuť odkaz"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:813
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:767
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Uložiť obrázok ako"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:823
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:777
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Kopírovať obrázok"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:841
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:795
 msgid "Import feed"
 msgstr "Importovať kanál"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1120
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1007
 msgid "Fancy"
 msgstr "Vkusný"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1148
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1035
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Vkusný zobrazovač HTML"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1153
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1040
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -10335,7 +10325,7 @@ msgid "GData plugin: Trying to refresh authorization\n"
 msgstr "Zásuvný modul GData: Pokus o obnovenie autorizácie\n"
 
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:78
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:203 src/prefs_account.c:1786
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:203 src/prefs_account.c:1752
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentifikácia"
 
@@ -10516,7 +10506,7 @@ msgid "Cache refresh interval"
 msgstr "Interval aktualizácie vyrovnávacej pamäte"
 
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1523
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1490
 #: src/prefs_matcher.c:336 src/prefs_receive.c:177
 msgid "hours"
 msgstr "hodín"
@@ -10719,7 +10709,7 @@ msgstr "Metóda auth nie je dostupná"
 msgid "sending error on Sieve session: %s\n"
 msgstr "chyba odoslania v relácii Sieve: %s\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5676
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5634
 msgid "_Filter"
 msgstr "_Filtrovať"
 
@@ -10776,7 +10766,7 @@ msgid "%s - Sieve Filter%s"
 msgstr "%s – Filter Sieve%s"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:742
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1282
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1272
 msgid "Loading..."
 msgstr "Načítanie…"
 
@@ -10814,19 +10804,19 @@ msgstr "Účet môže mať v jednom okamihu len jeden aktívny skript."
 msgid "Unable to connect"
 msgstr "Nemožno sa pripojiť"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:623
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:620
 msgid "Listing scripts..."
 msgstr "Výpis skriptov…"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:626
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:623
 msgid "Connecting..."
 msgstr "Pripájanie…"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:658
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:655
 msgid "Manage Sieve Filters"
 msgstr "Spravovať skripty Sieve"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:800
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:796
 msgid "To use Sieve, enable it in an account's preferences."
 msgstr "Na použitie Sieve, zapnite ho v nastavení účtu."
 
@@ -10847,7 +10837,7 @@ msgstr "Spravovanie filtrov Sieve na serveri pomocou protokolu ManageSieve."
 msgid "Enable Sieve"
 msgstr "Povoliť Sieve"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:156 src/prefs_account.c:1102
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:156 src/prefs_account.c:1090
 msgid "Server information"
 msgstr "Informácie o servere"
 
@@ -10899,40 +10889,40 @@ msgstr "Zadať autentifikáciu"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:240
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:391
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1297
-#: src/prefs_account.c:1832
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1275
+#: src/prefs_account.c:1798
 msgid "User ID"
 msgstr "Prihlasovacie meno"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:250
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:393
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:399
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1303
-#: src/prefs_account.c:1852 src/prefs_account.c:2577 src/prefs_account.c:2605
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1281
+#: src/prefs_account.c:1818 src/prefs_account.c:2535 src/prefs_account.c:2557
 #: src/wizard.c:1214 src/wizard.c:1634
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:266 src/prefs_account.c:1606
-#: src/prefs_account.c:1804
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:266 src/prefs_account.c:1573
+#: src/prefs_account.c:1770
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Metóda autentifikácie"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:275 src/prefs_account.c:1616
-#: src/prefs_account.c:1813 src/prefs_send.c:261 src/prefs_send.c:332
-#: src/prefs_themes.c:1078
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:275 src/prefs_account.c:1583
+#: src/prefs_account.c:1779 src/prefs_send.c:233 src/prefs_send.c:304
+#: src/prefs_themes.c:1075
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatické"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:394
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:391
 msgid "Sieve server must not contain a space."
 msgstr "Server Sieve nesmie obsahovať medzery."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:400
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:397
 msgid "Sieve server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný server Sieve."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:428
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:425
 msgid "Sieve"
 msgstr "Sieve"
 
@@ -11242,7 +11232,7 @@ msgid "Show banner"
 msgstr "Zobraziť titulkový pruh"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:766
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:147
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:237 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:147
 #: src/prefs_receive.c:231
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
@@ -11536,129 +11526,124 @@ msgstr[0] "Prišiel %d nový článok kanála RSS"
 msgstr[1] "Prišli %d nové články kanála RSS"
 msgstr[2] "Prišlo %d nových článkov kanála RSS"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:699
 msgid "Title:"
 msgstr "Názov:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:703
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
 msgid "Author:"
 msgstr "Autor:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:705
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:703
 msgid "Creator:"
 msgstr "Vytvoril:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704
 msgid "Producer:"
 msgstr "Výrobca:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:709
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:707
 msgid "Created:"
 msgstr "Vytvorené:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:713
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:711
 msgid "Modified:"
 msgstr "Upravené:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:716
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:714
 msgid "Format:"
 msgstr "Formát:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:718
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:721
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:716
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:719
 msgid "Optimized:"
 msgstr "Optimalizované:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1185
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1177
 msgid "PDF properties"
 msgstr "Vlastnosti PDF"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1333
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1323
 msgid "Enter password"
 msgstr "Zadajte heslo"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1334
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1324
 msgid ""
 "This document is locked and requires a password before it can be opened."
 msgstr "Tento dokument je zamknutý a na otvorenie vyžaduje heslo."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1349
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1339
 #, c-format
 msgid "%s Document"
 msgstr "Dokument %s"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1355
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1345
 #, c-format
 msgid "of %d"
 msgstr "z %d"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1371
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1361
 msgid "PDF rendering failed for an unknown reason."
 msgstr "Spracovanie PDF zlyhalo z neznámeho dôvodu."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1735
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1950
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1725
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1934
 msgid "Document Index"
 msgstr "Obsah dokumentu"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1915
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1902
 msgid "First Page"
 msgstr "Prvá strana"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1918
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1905
 msgid "Previous Page"
 msgstr "Predošlá strana"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1921
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1908
 msgid "Next Page"
 msgstr "Ďalšia strana"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1924
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1911
 msgid "Last Page"
 msgstr "Posledná strana"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1927
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1914
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Zväčšiť"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1929
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1916
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Zmenšiť"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1932
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1919
 msgid "Fit Page"
 msgstr "Celá strana"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1935
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1922
 msgid "Fit Page Width"
 msgstr "Celá šírka"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1938
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1925
 msgid "Rotate Left"
 msgstr "Otočiť vľavo"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1941
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1928
 msgid "Rotate Right"
 msgstr "Otočiť vpravo"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1944
-#, fuzzy
-msgid "Print Document"
-msgstr "Dokument %s"
-
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1947
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1931
 msgid "Document Info"
 msgstr "Informácie o dokumente"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1952
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1936
 msgid "Page Number"
 msgstr "Číslo strany"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1954
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1938
 msgid "Zoom Factor"
 msgstr "Mierka"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2064
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2043
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin enables the viewing of PDF and PostScript attachments using the "
@@ -11671,13 +11656,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Akákoľvek spätná väzba je vítaná: iwkse@claws-mail.org"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2070
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2078
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2098
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2049
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2057
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2077
 msgid "PDF Viewer"
 msgstr "Zobrazovať PDF"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2074
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2053
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: could not find ghostscript binary (gs) required for %s plugin to "
@@ -11701,7 +11686,7 @@ msgstr "Upraviť filtrovacie pravidlá perl (ext)…"
 msgid "Failed to register PGP address autocompletion hook"
 msgstr "Zlyhala registrácia obsluhy udalosti „PGP address autocompletion”"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:85 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:147
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:85 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:127
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Heslo"
 
@@ -11840,95 +11825,90 @@ msgstr ""
 msgid "Core operations"
 msgstr "Základné operácie"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:142
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:122
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Automaticky overovať podpisy"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:125
 msgid "Use keyring for address autocompletion"
 msgstr "Použiť na dokončovanie adries kľúčenku GPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:150
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:130
 msgid "Use gpg-agent to manage passwords"
 msgstr "Na správu hesiel použiť gpg-agent"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:155
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:135
 msgid "Store passphrase in memory"
 msgstr "Uložiť heslo v pamäti"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:165
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
 msgid "Expire after"
 msgstr "Vymazať z pamäte po"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:179
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:159
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr "Nastavenie na „0” (nula) bude uchovávať heslo počas celej relácie"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:183 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:474
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1915
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:163 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:474
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1874
 #: src/prefs_receive.c:187
 msgid "minutes"
 msgstr "minút"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:193
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:173
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Zachytiť vstup počas zadávania hesla"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:200
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:180
 msgid "Display warning on start-up if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Pri spustení zobraziť varovanie v prípade, že GnuPG nemožno použiť"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:203
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:183
 msgid "Path to GnuPG executable"
 msgstr "Cesta k programu GnuPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:208
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:188
 msgid ""
 "If left blank the location of the GnuPG executable will be automatically "
 "determined."
 msgstr "Ak ponecháte prázdne, bude cesta k programu GnuPG určená automaticky."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:249
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:229
 msgid "Select GnuPG executable"
 msgstr "Vyberte program GnuPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:361
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:356
 msgid "Sign key"
 msgstr "Kľúč podpisu"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:369
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:364
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Použiť predvolený kľúč GnuPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:380
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:375
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Zvoliť kľúč podľa vašej emailovej adresy"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:391
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:386
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Zadať kľúč ručne"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:401
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:396
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "Používateľ alebo ID kľúča:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:445
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:437
 msgid "No secret key found."
 msgstr "Nebol nájdený žiadny súkromný kľúč."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:448
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:440
 msgid "Generate a new key pair"
 msgstr "Vygenerovať nový pár kľúčov"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:687
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:618
 msgid "GPG"
 msgstr "GPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:707 src/plugins/smime/plugin.c:38
-#: src/plugins/smime/plugin.c:54 src/plugins/smime/smime.c:913
-msgid "S/MIME"
-msgstr "S/MIME"
-
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:94
 #, c-format
 msgid "No exact match for '%s'; please select the key."
@@ -11939,54 +11919,54 @@ msgstr "nenájdená presná zhoda s/so „%s”, prosím zvoľte kľúč."
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
 msgstr "Zhromažďujem informácie pre „%s” … %c"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:237 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:145
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:234 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:145
 msgid "Undefined"
 msgstr "Nezadaná"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:165
 msgid "Marginal"
 msgstr "Čiastočná"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:249 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:169
 msgid "Ultimate"
 msgstr "Úplná"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:381
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:367
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Zvoľte kľúče"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:408
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID kľúča"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:411
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397
 msgid "Trust"
 msgstr "Dôveryhodný"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:436
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:422
 msgid "_Other"
 msgstr "_Ostatné"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:437
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:423
 msgid "Do_n't encrypt"
 msgstr "_Nešifrovať"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:596
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:582
 msgid "Add key"
 msgstr "Pridať kľúč"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:597
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:583
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Zadajte iného používateľa alebo ID kľúča:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:619
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:605
 #, c-format
 msgid "Encrypt to %s <%s>"
 msgstr "Šifrovanie pre %s <%s>"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:620
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:606
 #, c-format
 msgid ""
 "This encryption key is not fully trusted.\n"
@@ -12157,28 +12137,28 @@ msgstr "Nemožno získať údaje zo správy, %s"
 msgid "Couldn't initialize data, %s"
 msgstr "Nemožno inicializovať údaje, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:665
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:643
 msgid "Secret key specification is ambiguous"
 msgstr "Zadanie súkromného kľúča je nejednoznačné"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:675
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:653
 #, c-format
 msgid "Secret key not found (%s)"
 msgstr "Súkromný kľúč nebol nájdený (%s)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:688
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:666
 #, c-format
 msgid "Error setting secret key: %s"
 msgstr "Chyba pri určení súkromného kľúča: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:781
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:759
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
 msgstr ""
 "Protokol Gpgme „%s” je nepoužiteľný. Systém „%s” nie je správne "
 "nainštalovaný."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:787
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:765
 #, c-format
 msgid ""
 "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
@@ -12187,12 +12167,12 @@ msgstr ""
 "Protokol Gpgme „%s” je nepoužiteľný. Systém „%s” je nainštalovaný vo verzii "
 "%s, ale je potrebná verzia %s.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:795
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:773
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
 msgstr "Protokol Gpgme „%s” je nepoužiteľný (neznámy problém)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:789
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -12200,18 +12180,18 @@ msgstr ""
 "GnuPG nie je správne nainštalované, alebo používate zastaralú\n"
 "verziu. Podpora OpenPGP bude vypnutá."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:888
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:866
 msgid ""
 "You have to save the account's information with \"OK\" before being able to "
 "generate a key pair.\n"
 msgstr ""
 "Pred vygenerovaním páru kľúčov musíte uložiť údaje o účte pomocou „OK”.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:893
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:871
 msgid "No PGP key found"
 msgstr "Nebol nájdený žiadny PGP kľúč"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:894
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:872
 msgid ""
 "Claws Mail did not find a secret PGP key, which means that you won't be able "
 "to sign emails or receive encrypted emails.\n"
@@ -12221,12 +12201,12 @@ msgstr ""
 "podpisovať správy, ani prijímať šifrované správy.\n"
 "Prajete si teraz vygenerovať nový pár kľúčov?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:983 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1005
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:961 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:983
 #, c-format
 msgid "Couldn't generate a new key pair: %s"
 msgstr "Nemožno vygenerovať nový pár kľúčov: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:993
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:971
 msgid ""
 "Generating your new key pair... Please move the mouse around to help "
 "generate entropy..."
@@ -12234,11 +12214,11 @@ msgstr ""
 "Prebieha generácia vášho nového páru kľúčov… Prosím, pohybujte myšou, aby "
 "ste zvýšili entropiu v systéme…"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1011
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:989
 msgid "Couldn't generate a new key pair: unknown error"
 msgstr "Nemožno vygenerovať nový pár kľúčov: neznáma chyba"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1015
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:993
 #, c-format
 msgid ""
 "Your new key pair has been generated. Its fingerprint is:\n"
@@ -12251,15 +12231,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Prajete si exportovať tento pár na kľúčový server?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1019
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:997
 msgid "Key generated"
 msgstr "Kľúč vygenerovaný"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1095
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1073
 msgid "Key exported."
 msgstr "Kľúč vyexportovaný."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1097
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1075
 msgid "Couldn't export key."
 msgstr "Nemožno exportovať kľúč."
 
@@ -12282,7 +12262,7 @@ msgstr "Nemožno konvertovať textové dáta do žiadneho známeho kódovania."
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:196 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:518
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:657 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:713
 #: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:183 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:329
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:511 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:654
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:510 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:653
 #: src/plugins/smime/smime.c:413
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
@@ -12337,26 +12317,26 @@ msgid "Malformed message"
 msgstr "Nesprávny formát správy"
 
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:503 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:695
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:694
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:693
 #, c-format
 msgid "Couldn't create temporary file, %s"
 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:542 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:538
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:542 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:537
 #, c-format
 msgid "Data signing failed, %s"
 msgstr "Podpísanie dát zlyhalo, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:560 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:565
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:560 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:564
 #, c-format
 msgid "Data signing failed due to invalid signer: %s"
 msgstr "Podpísanie dát zlyhalo kvôli neplatnému podpisu: %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:569 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:574
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:569 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:573
 msgid "Data signing failed, no results."
 msgstr "Podpísanie dát zlyhalo, žiadne výsledky."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:579 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:585
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:579 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:584
 msgid "Data signing failed, no contents."
 msgstr "Podpísanie dát zlyhalo, žiadny obsah."
 
@@ -12368,12 +12348,12 @@ msgstr ""
 "Prosím, pamätajte, že pri použití systému PGP/Inline nebudú šifrované "
 "prílohy ani hlavičky správy (napr. Predmet)."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:667 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:664
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:667 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:663
 #, c-format
 msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
 msgstr "Nemožno pridať GPG kľúč %s, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:726 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:722
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:726 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:720
 #, c-format
 msgid "Encryption failed, %s"
 msgstr "Šifrovanie zlyhalo, %s"
@@ -12429,17 +12409,17 @@ msgstr "Nemožno spracovať dešifrované časti súboru."
 msgid "Couldn't create temporary file: %s"
 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor: %s"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:598
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:597
 msgid "OpenPGP digital signature"
 msgstr "Digitálny podpis OpenPGP"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:620
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:619
 msgid ""
 "Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the PGP/"
 "Mime system."
 msgstr "Pozor, pri použití PGP/Mime systému nebudú šifrované hlavičky správy."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:794
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:792
 msgid "PGP/Mime"
 msgstr "PGP/Mime"
 
@@ -12486,8 +12466,8 @@ msgstr "Zobraziť konzolu Python…"
 msgid "Refresh"
 msgstr "Obnoviť"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:505 src/prefs_account.c:2566
-#: src/prefs_account.c:2594 src/prefs_account.c:2877 src/wizard.c:1204
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:505 src/prefs_account.c:2524
+#: src/prefs_account.c:2546 src/prefs_account.c:2822 src/wizard.c:1204
 #: src/wizard.c:1624
 msgid "Browse"
 msgstr "Prechádzať"
@@ -12809,7 +12789,7 @@ msgstr "Sťahovať komentáre príspevkov novšie ako"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:424
 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:614 src/plugins/vcalendar/month-view.c:711
-#: src/prefs_account.c:1513 src/prefs_folder_item.c:568 src/prefs_matcher.c:337
+#: src/prefs_account.c:1480 src/prefs_folder_item.c:568 src/prefs_matcher.c:337
 msgid "days"
 msgstr "dní"
 
@@ -13036,6 +13016,11 @@ msgstr ""
 "Interný problém pri aktualizáciu formátu úložiska. Toto nemá nastať, prosím "
 "nahláste to a pripojte ladiaci výstup.\n"
 
+#: src/plugins/smime/plugin.c:38 src/plugins/smime/plugin.c:54
+#: src/plugins/smime/smime.c:913
+msgid "S/MIME"
+msgstr "S/MIME"
+
 #: src/plugins/smime/plugin.c:59
 msgid ""
 "This plugin handles S/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
@@ -13720,7 +13705,7 @@ msgstr "Časový limit (%d sekúnd) pripojenia k %s\n"
 msgid "Error %ld"
 msgstr "Chyba %ld"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1811
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not retrieve the Webcal URL:\n"
@@ -13733,7 +13718,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1837
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1841
 #, c-format
 msgid ""
 "This URL does not look like a Webcal URL:\n"
@@ -13744,46 +13729,46 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1868
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1871
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1872
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1875
 #, c-format
 msgid "Could not create directory %s"
 msgstr "Nemožno vytvoriť adresár %s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1911
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1915
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the Webcal feed."
 msgstr "Claws Mail potrebuje na aktualizáciu kanála Webcal prístup k sieti."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1922
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1926
 #, c-format
 msgid "Fetching calendar for %s..."
 msgstr "Prijímanie kalendára pre %s…"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1923
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1927
 msgid "new subscription"
 msgstr "nové prihlásenie"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1934
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1938
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the subscription."
 msgstr "Claws Mail potrebuje sieťový prístup na aktualizáciu prihlásenia."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1946
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1950
 msgid "Subscribe to Webcal"
 msgstr "Prihlásiť sa do Webcal"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1946
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1950
 msgid "Enter the WebCal URL:"
 msgstr "Zadajte WebCal URL:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1958
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1962
 msgid "Could not parse the URL."
 msgstr "Nemožno spracovať URL."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1986
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1990
 msgid "Do you really want to unsubscribe?"
 msgstr "Naozaj sa chcete odhlásiť?"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1987
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1991
 msgid "Delete subscription"
 msgstr "Odstrániť prihlásenie"
 
@@ -14298,56 +14283,56 @@ msgstr "nastala chyba relácie POP\n"
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "príkaz TOP nie je podporovaný\n"
 
-#: src/prefs_account.c:335 src/prefs_account.c:1487 src/prefs_account.c:2494
+#: src/prefs_account.c:334 src/prefs_account.c:1454 src/prefs_account.c:2452
 msgid "POP"
 msgstr "POP"
 
-#: src/prefs_account.c:336 src/prefs_account.c:1600 src/prefs_account.c:2509
+#: src/prefs_account.c:335 src/prefs_account.c:1567 src/prefs_account.c:2467
 #: src/wizard.c:1499
 msgid "IMAP"
 msgstr "IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:337
+#: src/prefs_account.c:336
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:338 src/wizard.c:1500
+#: src/prefs_account.c:337 src/wizard.c:1500
 msgid "Local mbox file"
 msgstr "Lokálna schránka mbox"
 
-#: src/prefs_account.c:339
+#: src/prefs_account.c:338
 msgid "None (SMTP only)"
 msgstr "Žiadne (len SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1040
+#: src/prefs_account.c:1028
 msgid "Name of account"
 msgstr "Názov účtu"
 
-#: src/prefs_account.c:1049
+#: src/prefs_account.c:1037
 msgid "Set as default"
 msgstr "Nastaviť ako predvolené"
 
-#: src/prefs_account.c:1057
+#: src/prefs_account.c:1045
 msgid "Personal information"
 msgstr "Osobné informácie"
 
-#: src/prefs_account.c:1066
+#: src/prefs_account.c:1054
 msgid "Full name"
 msgstr "Celé meno"
 
-#: src/prefs_account.c:1072
+#: src/prefs_account.c:1060
 msgid "Mail address"
 msgstr "Emailová adresa"
 
-#: src/prefs_account.c:1135 src/wizard.c:1523
+#: src/prefs_account.c:1123 src/wizard.c:1523
 msgid "Auto-configure"
 msgstr "Automatická konfigurácia"
 
-#: src/prefs_account.c:1137 src/wizard.c:1524
+#: src/prefs_account.c:1125 src/wizard.c:1524
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušiť"
 
-#: src/prefs_account.c:1154
+#: src/prefs_account.c:1142
 msgid ""
 "Warning: this version of Claws Mail\n"
 "has been built without IMAP and News support."
@@ -14355,77 +14340,77 @@ msgstr ""
 "Varovanie: táto verzia Claws Mail\n"
 "bola zostavená bez podpory protokolu IMAP a News."
 
-#: src/prefs_account.c:1185
+#: src/prefs_account.c:1171
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Tento server vyžaduje autentifikáciu"
 
-#: src/prefs_account.c:1192
+#: src/prefs_account.c:1178
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Autentifikovať pri pripojení"
 
-#: src/prefs_account.c:1254
+#: src/prefs_account.c:1232
 msgid "News server"
 msgstr "News server"
 
-#: src/prefs_account.c:1260
+#: src/prefs_account.c:1238
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Server pre prijímanie"
 
-#: src/prefs_account.c:1266
+#: src/prefs_account.c:1244
 msgid "Local mailbox"
 msgstr "Lokálna poštová schránka"
 
-#: src/prefs_account.c:1273
+#: src/prefs_account.c:1251
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP server (odosielanie)"
 
-#: src/prefs_account.c:1281
+#: src/prefs_account.c:1259
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Použiť príkaz miesto SMTP serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:1290
+#: src/prefs_account.c:1268
 msgid "command to send mails"
 msgstr "príkaz na odosielanie pošty"
 
-#: src/prefs_account.c:1365
+#: src/prefs_account.c:1332
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Účet%d"
 
-#: src/prefs_account.c:1461
+#: src/prefs_account.c:1428
 msgid "Local"
 msgstr "Lokálne"
 
-#: src/prefs_account.c:1467 src/prefs_account.c:1556
+#: src/prefs_account.c:1434 src/prefs_account.c:1523
 msgid "Default Inbox"
 msgstr "Predvolený inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1474 src/prefs_account.c:1481 src/prefs_account.c:1563
-#: src/prefs_account.c:1570
+#: src/prefs_account.c:1441 src/prefs_account.c:1448 src/prefs_account.c:1530
+#: src/prefs_account.c:1537
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr "Nefiltrované správy budú umiestnené v tejto zložke"
 
-#: src/prefs_account.c:1489
+#: src/prefs_account.c:1456
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "Použiť bezpečnú autentifikáciu (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1492
+#: src/prefs_account.c:1459
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Vymazať správy na servere po ich prijatí"
 
-#: src/prefs_account.c:1503
+#: src/prefs_account.c:1470
 msgid "Remove after"
 msgstr "Vymazať po"
 
-#: src/prefs_account.c:1510 src/prefs_account.c:1520
+#: src/prefs_account.c:1477 src/prefs_account.c:1487
 msgid "0 days and 0 hours : remove immediately"
 msgstr "0 dní a 0 hodín: mazať ihneď"
 
-#: src/prefs_account.c:1533
+#: src/prefs_account.c:1500
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Prijať správu veľkú najviac"
 
-#: src/prefs_account.c:1536
+#: src/prefs_account.c:1503
 msgid ""
 "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
 "you will be able to download them fully or delete them."
@@ -14433,82 +14418,82 @@ msgstr ""
 "Správy väčšie ako táto hodnota budú stiahnuté čiastočne. Po ich zvolení ich "
 "bude možné buď stiahnuť úplne, alebo ich odstrániť."
 
-#: src/prefs_account.c:1576 src/prefs_account.c:2524
+#: src/prefs_account.c:1543 src/prefs_account.c:2482
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1583
+#: src/prefs_account.c:1550
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maximálny počet príspevkov na stiahnutie"
 
-#: src/prefs_account.c:1593
+#: src/prefs_account.c:1560
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "neobmedzené, ak je zadané 0"
 
-#: src/prefs_account.c:1618
+#: src/prefs_account.c:1585
 msgid "Plain text"
 msgstr "Prostý text"
 
-#: src/prefs_account.c:1631
+#: src/prefs_account.c:1598
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Zložka servera IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:1635
+#: src/prefs_account.c:1602
 msgid "(usually empty)"
 msgstr "(zväčša prázdne)"
 
-#: src/prefs_account.c:1649
+#: src/prefs_account.c:1616
 msgid "Show subscribed folders only"
 msgstr "Zobraziť len odoberané zložky"
 
-#: src/prefs_account.c:1656
+#: src/prefs_account.c:1623
 msgid "Bandwidth-efficient mode (prevents retrieving remote tags)"
 msgstr "Na šírku pásma efektívny režim (bráni prijímaniu vzdialených značiek)"
 
-#: src/prefs_account.c:1658
+#: src/prefs_account.c:1625
 msgid "This mode uses less bandwidth, but can be slower with some servers."
 msgstr ""
 "V tomto režime je prenášaných menej dát, ale komunikácia s niektorými "
 "servermi môže byť pomalšia."
 
-#: src/prefs_account.c:1665
+#: src/prefs_account.c:1632
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtrovať správy pri prijatí"
 
-#: src/prefs_account.c:1672
+#: src/prefs_account.c:1639
 msgid "Allow filtering using plugins on receiving"
 msgstr "Filtrovať správy pri prijatí aj pomocou zásuvných modulov"
 
-#: src/prefs_account.c:1676
+#: src/prefs_account.c:1643
 msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
 msgstr "„Prijať poštu” kontroluje nové správy v tomto účte"
 
-#: src/prefs_account.c:1759 src/prefs_customheader.c:208
-#: src/prefs_matcher.c:623 src/prefs_matcher.c:1970 src/prefs_matcher.c:1992
+#: src/prefs_account.c:1725 src/prefs_customheader.c:208
+#: src/prefs_matcher.c:623 src/prefs_matcher.c:1968 src/prefs_matcher.c:1990
 msgid "Header"
 msgstr "Hlavička"
 
-#: src/prefs_account.c:1761
+#: src/prefs_account.c:1727
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generovať hlavičku Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1764
+#: src/prefs_account.c:1730
 msgid "Send account mail address in Message-ID"
 msgstr "Poslať emailovú adresu účtu v Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1767
+#: src/prefs_account.c:1733
 msgid "Add user agent header"
 msgstr "Pridať hlavičku „user agent”"
 
-#: src/prefs_account.c:1774
+#: src/prefs_account.c:1740
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Pridať používateľom definované hlavičky"
 
-#: src/prefs_account.c:1789
+#: src/prefs_account.c:1755
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "Autentifikácia SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1881
+#: src/prefs_account.c:1840
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -14516,164 +14501,164 @@ msgstr ""
 "Ak necháte tieto polia prázdne, bude použité to isté prihlasovacie meno a "
 "heslo ako pri prijímaní."
 
-#: src/prefs_account.c:1892
+#: src/prefs_account.c:1851
 msgid "Authenticate with POP before sending"
 msgstr "Autentifikovať cez POP pred odosielaním"
 
-#: src/prefs_account.c:1907
+#: src/prefs_account.c:1866
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Časový limit autentifikácie POP: "
 
-#: src/prefs_account.c:1995 src/prefs_account.c:2041
+#: src/prefs_account.c:1954 src/prefs_account.c:2000
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1998
+#: src/prefs_account.c:1957
 msgid "Automatically insert signature"
 msgstr "Automaticky vložiť podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:2003
+#: src/prefs_account.c:1962
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Oddeľovač podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:2028
+#: src/prefs_account.c:1987
 msgid "Command output"
 msgstr "Výstup príkazu"
 
-#: src/prefs_account.c:2061
+#: src/prefs_account.c:2020
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automaticky nastaviť nasledujúce adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:2113
+#: src/prefs_account.c:2072
 msgid "Spell check dictionaries"
 msgstr "Slovníky kontroly preklepov"
 
-#: src/prefs_account.c:2123 src/prefs_folder_item.c:1104
+#: src/prefs_account.c:2082 src/prefs_folder_item.c:1104
 #: src/prefs_spelling.c:163
 msgid "Default dictionary"
 msgstr "Predvolený slovník"
 
-#: src/prefs_account.c:2136 src/prefs_folder_item.c:1138
+#: src/prefs_account.c:2095 src/prefs_folder_item.c:1138
 #: src/prefs_spelling.c:176
 msgid "Default alternate dictionary"
 msgstr "Prednastavený alternatívny slovník"
 
-#: src/prefs_account.c:2222 src/prefs_account.c:3409
+#: src/prefs_account.c:2181 src/prefs_account.c:3341
 #: src/prefs_compose_writing.c:373 src/prefs_folder_item.c:1449
-#: src/prefs_folder_item.c:1842 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
+#: src/prefs_folder_item.c:1841 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
 #: src/prefs_spelling.c:336 src/prefs_wrapping.c:153
 msgid "Compose"
 msgstr "Nová"
 
-#: src/prefs_account.c:2237 src/prefs_folder_item.c:1477 src/prefs_quote.c:134
-#: src/toolbar.c:490
+#: src/prefs_account.c:2196 src/prefs_folder_item.c:1477 src/prefs_quote.c:134
+#: src/toolbar.c:487
 msgid "Reply"
 msgstr "Odpovedať"
 
-#: src/prefs_account.c:2252 src/prefs_filtering_action.c:191
-#: src/prefs_folder_item.c:1505 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:495
+#: src/prefs_account.c:2211 src/prefs_filtering_action.c:191
+#: src/prefs_folder_item.c:1505 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:492
 msgid "Forward"
 msgstr "Poslať ďalej"
 
-#: src/prefs_account.c:2299
+#: src/prefs_account.c:2258
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Predvolený systém súkromia"
 
-#: src/prefs_account.c:2328
+#: src/prefs_account.c:2287
 msgid "Always sign messages"
 msgstr "Vždy podpisovať správy"
 
-#: src/prefs_account.c:2330
+#: src/prefs_account.c:2289
 msgid "Always encrypt messages"
 msgstr "Vždy šifrovať správy"
 
-#: src/prefs_account.c:2332
+#: src/prefs_account.c:2291
 msgid "Always sign messages when replying to a signed message"
 msgstr "Vždy podpísať správy pri odpovedi na podpísanú správu"
 
-#: src/prefs_account.c:2335
+#: src/prefs_account.c:2294
 msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
 msgstr "Vždy šifrovať odpoveď na šifrovanú správu"
 
-#: src/prefs_account.c:2338
+#: src/prefs_account.c:2297
 msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
 msgstr "Zašifrovať odoslané správy aj vlastným kľúčom"
 
-#: src/prefs_account.c:2340
+#: src/prefs_account.c:2299
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Uložiť odoslané zašifrované správy ako prostý text"
 
-#: src/prefs_account.c:2498 src/prefs_account.c:2513 src/prefs_account.c:2527
+#: src/prefs_account.c:2456 src/prefs_account.c:2471 src/prefs_account.c:2485
 msgid "Don't use SSL/TLS"
 msgstr "Nepoužívať SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2501 src/prefs_account.c:2516 src/prefs_account.c:2536
-#: src/prefs_account.c:2547
+#: src/prefs_account.c:2459 src/prefs_account.c:2474 src/prefs_account.c:2494
+#: src/prefs_account.c:2505
 msgid "Use SSL/TLS"
 msgstr "Použiť SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2504 src/prefs_account.c:2519 src/prefs_account.c:2550
+#: src/prefs_account.c:2462 src/prefs_account.c:2477 src/prefs_account.c:2508
 msgid "Use STARTTLS command to start encrypted session"
 msgstr "Použiť príkaz STARTTLS na vytvorenie šifrovanej relácie"
 
-#: src/prefs_account.c:2540
+#: src/prefs_account.c:2498
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Odoslať (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2544
+#: src/prefs_account.c:2502
 msgid "Don't use SSL/TLS (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Nepoužívať SSL/TLS (v prípade potreby použiť STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:2555
+#: src/prefs_account.c:2513
 msgid "Client certificates"
 msgstr "Certifikáty klienta"
 
-#: src/prefs_account.c:2563
+#: src/prefs_account.c:2521
 msgid "Certificate for receiving"
 msgstr "Certifikát na prijímanie"
 
-#: src/prefs_account.c:2568 src/prefs_account.c:2570 src/prefs_account.c:2596
-#: src/prefs_account.c:2598
+#: src/prefs_account.c:2526 src/prefs_account.c:2528 src/prefs_account.c:2548
+#: src/prefs_account.c:2550
 msgid "Client certificate file as a PKCS12 or PEM file"
 msgstr "Súbor klientského certifikátu ako súbor PKCS12 alebo PEM"
 
-#: src/prefs_account.c:2591
+#: src/prefs_account.c:2543
 msgid "Certificate for sending"
 msgstr "Certifikát na odosielanie"
 
-#: src/prefs_account.c:2631
+#: src/prefs_account.c:2576
 msgid "Automatically accept valid SSL/TLS certificates"
 msgstr "Automaticky akceptovať platné certifikáty SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2634
+#: src/prefs_account.c:2579
 msgid "Use non-blocking SSL/TLS"
 msgstr "Použiť neblokujúce SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2646
+#: src/prefs_account.c:2591
 msgid "Turn this off if you have SSL/TLS connection problems"
 msgstr "Vypnite túto voľbu ak máte problémy pri spojeniach SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2781
+#: src/prefs_account.c:2726
 msgid "SMTP port"
 msgstr "SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2788
+#: src/prefs_account.c:2733
 msgid "POP port"
 msgstr "POP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2795
+#: src/prefs_account.c:2740
 msgid "IMAP port"
 msgstr "IMAP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2802
+#: src/prefs_account.c:2747
 msgid "NNTP port"
 msgstr "NNTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2808
+#: src/prefs_account.c:2753
 msgid "Domain name"
 msgstr "Doménové meno"
 
-#: src/prefs_account.c:2811
+#: src/prefs_account.c:2756
 msgid ""
 "The domain name will be used in the generated Message-ID, and when "
 "connecting to SMTP servers."
@@ -14681,120 +14666,112 @@ msgstr ""
 "Názov domény bude použitý na generovanie Message-ID, a pri pripájaní k "
 "serverom SMTP."
 
-#: src/prefs_account.c:2825
+#: src/prefs_account.c:2770
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Použiť príkaz na komunikáciu so serverom"
 
-#: src/prefs_account.c:2834
+#: src/prefs_account.c:2779
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Označiť správy posielané ďalej ako prečítané a zafarbiť:"
 
-#: src/prefs_account.c:2890
+#: src/prefs_account.c:2835
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Uložiť odoslané správy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2892
+#: src/prefs_account.c:2837
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Uložiť správy do fronty"
 
-#: src/prefs_account.c:2894
+#: src/prefs_account.c:2839
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Uložiť koncepty do"
 
-#: src/prefs_account.c:2896
+#: src/prefs_account.c:2841
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Uložiť vymazané správy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2955
+#: src/prefs_account.c:2900
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný názov účtu."
 
-#: src/prefs_account.c:2959
+#: src/prefs_account.c:2904
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Nebola zadaná emailová adresa."
 
-#: src/prefs_account.c:2967
+#: src/prefs_account.c:2911
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný SMTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:2972
+#: src/prefs_account.c:2916
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Nebolo zadané ID používateľa."
 
-#: src/prefs_account.c:2977
+#: src/prefs_account.c:2921
 msgid "POP server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný POP server."
 
-#: src/prefs_account.c:2997
+#: src/prefs_account.c:2941
 msgid "The default Inbox folder doesn't exist."
 msgstr "Predvolená zložka doručených správ neexistuje."
 
-#: src/prefs_account.c:3003
+#: src/prefs_account.c:2947
 msgid "IMAP server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný IMAP server."
 
-#: src/prefs_account.c:3008
+#: src/prefs_account.c:2952
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný NNTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:3014
+#: src/prefs_account.c:2958
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný názov lokálnej schránky."
 
-#: src/prefs_account.c:3020
+#: src/prefs_account.c:2964
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný príkaz na odosielanie pošty."
 
-#: src/prefs_account.c:3031
-msgid "User ID can not contain newline character."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:3037
-msgid "Password can not contain newline character."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:3373
+#: src/prefs_account.c:3305
 msgid "Receive"
 msgstr "Prijať"
 
-#: src/prefs_account.c:3427 src/prefs_folder_item.c:1858 src/prefs_quote.c:238
+#: src/prefs_account.c:3359 src/prefs_folder_item.c:1857 src/prefs_quote.c:238
 msgid "Templates"
 msgstr "Šablóny"
 
-#: src/prefs_account.c:3445
+#: src/prefs_account.c:3377
 msgid "Privacy"
 msgstr "Súkromie"
 
-#: src/prefs_account.c:3557
+#: src/prefs_account.c:3489
 msgid "Advanced"
 msgstr "Rozšírené"
 
-#: src/prefs_account.c:3892
+#: src/prefs_account.c:3806
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Nastavenie nového účtu"
 
-#: src/prefs_account.c:3894
+#: src/prefs_account.c:3808
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s – Nastavenie účtu"
 
-#: src/prefs_account.c:4015 src/wizard.c:1388
+#: src/prefs_account.c:3929 src/wizard.c:1388
 msgid "Failed (wrong address)"
 msgstr "Zlyhalo (zlá adresa)"
 
-#: src/prefs_account.c:4100
+#: src/prefs_account.c:4014
 msgid "Select signature file"
 msgstr "Vyberte súbor so podpisom"
 
-#: src/prefs_account.c:4118 src/prefs_account.c:4135 src/wizard.c:1065
+#: src/prefs_account.c:4032 src/prefs_account.c:4049 src/wizard.c:1065
 msgid "Select certificate file"
 msgstr "Zvoľte súbor certifikátu"
 
-#: src/prefs_account.c:4231
+#: src/prefs_account.c:4145
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokol:"
 
-#: src/prefs_account.c:4371
+#: src/prefs_account.c:4285
 #, c-format
 msgid "%s (plugin not loaded)"
 msgstr "%s (zásuvný modul nie je načítaný)"
@@ -14853,7 +14830,7 @@ msgstr "Posunúť zvolenú akciu vyššie"
 msgid "Move selected action down"
 msgstr "Posunúť zvolenú akciu nižšie"
 
-#: src/prefs_actions.c:535 src/prefs_filtering_action.c:707
+#: src/prefs_actions.c:535 src/prefs_filtering_action.c:704
 #: src/prefs_filtering.c:838 src/prefs_filtering.c:840
 #: src/prefs_filtering.c:841 src/prefs_filtering.c:951 src/prefs_matcher.c:897
 #: src/prefs_template.c:472
@@ -14911,20 +14888,20 @@ msgstr "Zmazať všetky akcie"
 msgid "Do you really want to delete all the actions?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať všetky akcie?"
 
-#: src/prefs_actions.c:892 src/prefs_actions.c:923 src/prefs_filtering.c:1501
-#: src/prefs_filtering.c:1523 src/prefs_matcher.c:2117 src/prefs_template.c:572
+#: src/prefs_actions.c:892 src/prefs_actions.c:923 src/prefs_filtering.c:1499
+#: src/prefs_filtering.c:1521 src/prefs_matcher.c:2115 src/prefs_template.c:572
 #: src/prefs_template.c:597
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Záznam nebol uložený"
 
-#: src/prefs_actions.c:893 src/prefs_actions.c:924 src/prefs_filtering.c:1502
-#: src/prefs_filtering.c:1524 src/prefs_template.c:573 src/prefs_template.c:598
+#: src/prefs_actions.c:893 src/prefs_actions.c:924 src/prefs_filtering.c:1500
+#: src/prefs_filtering.c:1522 src/prefs_template.c:573 src/prefs_template.c:598
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Záznam nebol uložený. Zavrieť napriek tomu?"
 
 #: src/prefs_actions.c:894 src/prefs_actions.c:899 src/prefs_actions.c:925
-#: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_filtering.c:1503
-#: src/prefs_filtering.c:1525 src/prefs_matcher.c:2120 src/prefs_template.c:574
+#: src/prefs_filtering.c:1479 src/prefs_filtering.c:1501
+#: src/prefs_filtering.c:1523 src/prefs_matcher.c:2118 src/prefs_template.c:574
 #: src/prefs_template.c:599 src/prefs_template.c:604
 msgid "_Continue editing"
 msgstr "_Pokračovať v úprave"
@@ -15020,7 +14997,7 @@ msgstr "aplikuje akcie medzi {} na zvolené správy"
 msgid "for a literal %"
 msgstr "pre znak %"
 
-#: src/prefs_actions.c:998 src/prefs_themes.c:1054
+#: src/prefs_actions.c:998 src/prefs_themes.c:1051
 msgid "Actions"
 msgstr "Akcie"
 
@@ -15032,8 +15009,8 @@ msgstr ""
 "Akcie umožňujú používateľovi spúšťať, na prácu so súborom správy alebo s jej "
 "časťou, externé programy."
 
-#: src/prefs_actions.c:1086 src/prefs_filtering.c:1699
-#: src/prefs_template.c:1113
+#: src/prefs_actions.c:1086 src/prefs_filtering.c:1697
+#: src/prefs_template.c:1111
 msgid "D_uplicate"
 msgstr "D_uplikovať"
 
@@ -15041,20 +15018,20 @@ msgstr "D_uplikovať"
 msgid "Current actions"
 msgstr "Aktuálne akcie"
 
-#: src/prefs_actions.c:1305 src/prefs_filtering.c:1078
-#: src/prefs_filtering.c:1136
+#: src/prefs_actions.c:1305 src/prefs_filtering.c:1076
+#: src/prefs_filtering.c:1134
 msgid "Action string is not valid."
 msgstr "Reťazec akcie je neplatný."
 
-#: src/prefs_common.c:236 src/prefs_quote.c:69
+#: src/prefs_common.c:237 src/prefs_quote.c:69
 msgid "Hello,\\n"
 msgstr "Dobrý deň,\\n"
 
-#: src/prefs_common.c:314
+#: src/prefs_common.c:315
 msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q\\n%X"
 msgstr "Dňa %d\\n%f napísal:\\n\\n%q\\n%X"
 
-#: src/prefs_common.c:320 src/prefs_quote.c:85
+#: src/prefs_common.c:321 src/prefs_quote.c:85
 msgid ""
 "\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
 "\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
@@ -15063,7 +15040,7 @@ msgstr ""
 "t{Komu: %t\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Diskusné skupiny: %n\\n}?s{Predmet: %s\\n}\\n"
 "\\n%M"
 
-#: src/prefs_common.c:448
+#: src/prefs_common.c:453
 msgid "%x(%a) %H:%M"
 msgstr "%x(%a) %H:%M"
 
@@ -15148,11 +15125,11 @@ msgstr "Pri presune súborov do okna s novou správou"
 msgid "Ask"
 msgstr "Spýtať sa"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:246 src/toolbar.c:522
+#: src/prefs_compose_writing.c:246 src/toolbar.c:519
 msgid "Insert"
 msgstr "Vložiť"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:247 src/toolbar.c:523
+#: src/prefs_compose_writing.c:247 src/toolbar.c:520
 msgid "Attach"
 msgstr "Pripojiť"
 
@@ -15165,7 +15142,7 @@ msgid "Custom header configuration"
 msgstr "Nastavenie dodatočných hlavičiek"
 
 #: src/prefs_customheader.c:506 src/prefs_display_header.c:601
-#: src/prefs_matcher.c:1597 src/prefs_matcher.c:1612
+#: src/prefs_matcher.c:1595 src/prefs_matcher.c:1610
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Nebol zadaný názov hlavičky."
 
@@ -15316,7 +15293,7 @@ msgid "Message flags"
 msgstr "Príznaky správy"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:179 src/prefs_summaries.c:450
-#: src/prefs_summary_column.c:78 src/summaryview.c:2813 src/toolbar.c:505
+#: src/prefs_summary_column.c:78 src/summaryview.c:2800 src/toolbar.c:502
 msgid "Mark"
 msgstr "Označiť"
 
@@ -15336,8 +15313,8 @@ msgstr "Označiť ako spam"
 msgid "Mark as ham"
 msgstr "Označiť ako nie spam"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1442
-#: src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:499 src/toolbar.c:2465
+#: src/prefs_filtering_action.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1439
+#: src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:496 src/toolbar.c:2387
 msgid "Execute"
 msgstr "Vykonať"
 
@@ -15355,9 +15332,9 @@ msgid "Redirect"
 msgstr "Presmerovať"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:194 src/prefs_filtering_action.c:195
-#: src/prefs_filtering_action.c:1446 src/prefs_matcher.c:629
+#: src/prefs_filtering_action.c:1443 src/prefs_matcher.c:629
 #: src/prefs_summaries.c:453 src/prefs_summary_column.c:87
-#: src/summaryview.c:449
+#: src/summaryview.c:448
 msgid "Score"
 msgstr "Ohodnotenie"
 
@@ -15371,7 +15348,7 @@ msgstr "Nastaviť ohodnotenie"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:196 src/prefs_filtering_action.c:197
 #: src/prefs_filtering_action.c:198 src/prefs_matcher.c:633
-#: src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:451
+#: src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:450
 msgid "Tags"
 msgstr "Značky"
 
@@ -15399,7 +15376,7 @@ msgstr "Zastaviť filtrovanie"
 msgid "Action configuration"
 msgstr "Nastavenie akcie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_filtering.c:1890
+#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_filtering.c:1888
 #: src/prefs_matcher.c:586
 msgid "Rule"
 msgstr "Pravidlo"
@@ -15408,65 +15385,65 @@ msgstr "Pravidlo"
 msgid "Action"
 msgstr "Akcia"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:938
+#: src/prefs_filtering_action.c:935
 msgid "Command-line not set"
 msgstr "Nebol zadaný príkazový riadok"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:939
+#: src/prefs_filtering_action.c:936
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "Nebol zadaný cieľ."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:950
+#: src/prefs_filtering_action.c:947
 msgid "Recipient is not set."
 msgstr "Nebol zadaný príjemca."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:968
+#: src/prefs_filtering_action.c:965
 msgid "Score is not set"
 msgstr "Nebolo zadané ohodnotenie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:976
+#: src/prefs_filtering_action.c:973
 msgid "Header is not set."
 msgstr "Nebol zadaný názov hlavičky."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:983
+#: src/prefs_filtering_action.c:980
 msgid "Target addressbook/folder is not set."
 msgstr "Nie je nastavený cieľový adresár/zložka."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:997
+#: src/prefs_filtering_action.c:994
 msgid "Tag name is empty."
 msgstr "Meno značky je prázdne."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1219
+#: src/prefs_filtering_action.c:1216
 msgid "No action was defined."
 msgstr "Nebola definovaná žiadna akcia."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1257 src/prefs_matcher.c:2163
+#: src/prefs_filtering_action.c:1254 src/prefs_matcher.c:2161
 #: src/quote_fmt.c:79
 msgid "literal %"
 msgstr "Znak %"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1266 src/prefs_matcher.c:2172
+#: src/prefs_filtering_action.c:1263 src/prefs_matcher.c:2170
 msgid "filename (should not be modified)"
 msgstr "názov súboru (nemal by byť menený)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1267 src/prefs_matcher.c:2173
+#: src/prefs_filtering_action.c:1264 src/prefs_matcher.c:2171
 #: src/quote_fmt.c:87
 msgid "new line"
 msgstr "nový riadok"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1268 src/prefs_matcher.c:2174
+#: src/prefs_filtering_action.c:1265 src/prefs_matcher.c:2172
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr "únikový znak citácie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1269 src/prefs_matcher.c:2175
+#: src/prefs_filtering_action.c:1266 src/prefs_matcher.c:2173
 msgid "quote character"
 msgstr "znak úvodzoviek"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1278
+#: src/prefs_filtering_action.c:1275
 msgid "Filtering Action: 'Execute'"
 msgstr "Filtrovacia akcia: „Vykonať”"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1279
+#: src/prefs_filtering_action.c:1276
 msgid ""
 "'Execute' allows you to send a message or message element to an external "
 "program or script.\n"
@@ -15476,23 +15453,23 @@ msgstr ""
 "programu, alebo skriptu.\n"
 "Môžete použiť tieto symboly:"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1426
+#: src/prefs_filtering_action.c:1423
 msgid "Recipient"
 msgstr "Príjemca"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1430
+#: src/prefs_filtering_action.c:1427
 msgid "Book/Folder"
 msgstr "_Adresár/Zložka"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1434
+#: src/prefs_filtering_action.c:1431
 msgid "Destination"
 msgstr "Cieľ"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1438
+#: src/prefs_filtering_action.c:1435
 msgid "Color"
 msgstr "Zafarbiť"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1524
+#: src/prefs_filtering_action.c:1521
 msgid "Current action list"
 msgstr "Zoznam aktuálnych akcií"
 
@@ -15501,7 +15478,7 @@ msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr "Nastavenie filtrovania"
 
 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_filtering.c:869
-#: src/prefs_filtering.c:985
+#: src/prefs_filtering.c:983
 msgctxt "Filtering Account Menu"
 msgid "All"
 msgstr "Všetky"
@@ -15562,51 +15539,51 @@ msgstr "Presunúť zvolené pravidlo na koniec strany"
 msgid "Move the selected rule to the bottom"
 msgstr "Presunúť zvolené pravidlo na koniec"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1042 src/prefs_filtering.c:1128
+#: src/prefs_filtering.c:1040 src/prefs_filtering.c:1126
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "Reťazec podmienky je neplatný."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1115
+#: src/prefs_filtering.c:1113
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "Reťazec podmienky je prázdny."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1121
+#: src/prefs_filtering.c:1119
 msgid "Action string is empty."
 msgstr "Reťazec akcie je prázdny."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1209
+#: src/prefs_filtering.c:1207
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Odstrániť pravidlo"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1210
+#: src/prefs_filtering.c:1208
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Naozaj chcete odstrániť toto pravidlo?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1228
+#: src/prefs_filtering.c:1226
 msgid "Delete all rules"
 msgstr "Zmazať všetky pravidlá"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1229
+#: src/prefs_filtering.c:1227
 msgid "Do you really want to delete all the rules?"
 msgstr "Naozaj chcete odstrániť všetky pravidlá?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1479
+#: src/prefs_filtering.c:1477
 msgid "Filtering rules not saved"
 msgstr "Pravidlá filtrovania neboli uložené"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1480
+#: src/prefs_filtering.c:1478
 msgid "The list of filtering rules have been modified. Close anyway?"
 msgstr "Zoznam filtrovacích pravidiel bol zmenený. Zavrieť aj napriek tomu?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1702
+#: src/prefs_filtering.c:1700
 msgid "Move one page up"
 msgstr "Posunúť o stranu vyššie"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1703
+#: src/prefs_filtering.c:1701
 msgid "Move one page down"
 msgstr "Posunúť o stranu nižšie"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1858
+#: src/prefs_filtering.c:1856
 msgid "Enable"
 msgstr "Povoliť"
 
@@ -15631,7 +15608,7 @@ msgstr "Skryté položky"
 msgid "Displayed columns"
 msgstr "Zobrazené položky"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:329 src/prefs_msg_colors.c:497
+#: src/prefs_folder_column.c:329 src/prefs_msg_colors.c:494
 #: src/prefs_summary_column.c:343 src/prefs_toolbar.c:1077
 msgid " Use default "
 msgstr " Použiť predvolené "
@@ -15775,11 +15752,11 @@ msgstr "Zrušiť lokálne uložené dáta"
 msgid "Do you really want to discard the local cached data for this folder?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať vyrovnávaciu pamäť tejto zložky?"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1825
+#: src/prefs_folder_item.c:1824
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1904
+#: src/prefs_folder_item.c:1903
 #, c-format
 msgid "Properties for folder %s"
 msgstr "Vlastnosti zložky %s"
@@ -15788,7 +15765,7 @@ msgstr "Vlastnosti zložky %s"
 msgid "Folder and Message Lists"
 msgstr "Zoznamy zložiek a správ"
 
-#: src/prefs_fonts.c:99 src/prefs_matcher.c:2038
+#: src/prefs_fonts.c:99 src/prefs_matcher.c:2036
 msgid "Message"
 msgstr "Správa"
 
@@ -15812,8 +15789,8 @@ msgstr "Použiť odlišné písmo pri tlačení"
 msgid "Message Printing"
 msgstr "Tlač správy"
 
-#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:843 src/prefs_summaries.c:768
-#: src/prefs_themes.c:387
+#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:839 src/prefs_summaries.c:768
+#: src/prefs_themes.c:389
 msgid "Display"
 msgstr "Zobrazenie"
 
@@ -15821,7 +15798,7 @@ msgstr "Zobrazenie"
 msgid "Fonts"
 msgstr "Písma"
 
-#: src/prefs_gtk.c:910 src/toolbar.c:256 src/toolbar.c:517
+#: src/prefs_gtk.c:908 src/toolbar.c:256 src/toolbar.c:514
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavenia"
 
@@ -15849,15 +15826,15 @@ msgstr "Tlačiť obrázky"
 msgid "Image Viewer"
 msgstr "Zobrazovač obrázkov"
 
-#: src/prefs_logging.c:147 src/prefs_logging.c:255
+#: src/prefs_logging.c:147 src/prefs_logging.c:254
 msgid "Restrict the log window to"
 msgstr "Obmedziť okno záznamu na"
 
-#: src/prefs_logging.c:159 src/prefs_logging.c:267
+#: src/prefs_logging.c:159 src/prefs_logging.c:266
 msgid "0 to stop logging in the log window"
 msgstr "0 na zastavenie zápisu do okna záznamu"
 
-#: src/prefs_logging.c:161 src/prefs_logging.c:269
+#: src/prefs_logging.c:161 src/prefs_logging.c:268
 msgid "lines"
 msgstr "riadkov"
 
@@ -15905,23 +15882,23 @@ msgstr "zložky pospracovania"
 msgid "processing folders"
 msgstr "spracovaní zložiek"
 
-#: src/prefs_logging.c:223
+#: src/prefs_logging.c:222
 msgid "Log level"
 msgstr "Úroveň záznamu"
 
-#: src/prefs_logging.c:232
+#: src/prefs_logging.c:231
 msgid "Low"
 msgstr "Nízka"
 
-#: src/prefs_logging.c:233
+#: src/prefs_logging.c:232
 msgid "Medium"
 msgstr "Stredná"
 
-#: src/prefs_logging.c:234
+#: src/prefs_logging.c:233
 msgid "High"
 msgstr "Vysoká"
 
-#: src/prefs_logging.c:239
+#: src/prefs_logging.c:238
 msgid ""
 "Select the level of detail of the logging.\n"
 "Choose Low to see when rules are applied, which conditions match or don't "
@@ -15941,35 +15918,35 @@ msgstr ""
 "pravidla, a prečo sú jednotlivé podmienky splnené alebo nesplnené.\n"
 "Pozor: čím vyššia úroveň, tým väčší dopad na výkon."
 
-#: src/prefs_logging.c:281
+#: src/prefs_logging.c:280
 msgid "Disk log"
 msgstr "Záznam disku"
 
-#: src/prefs_logging.c:283
+#: src/prefs_logging.c:282
 msgid "Write the following information to disk..."
 msgstr "Zapísať nasledujúce informácie na disk…"
 
-#: src/prefs_logging.c:291
+#: src/prefs_logging.c:290
 msgid "Warning messages"
 msgstr "Varovné správy"
 
-#: src/prefs_logging.c:292
+#: src/prefs_logging.c:291
 msgid "Network protocol messages"
 msgstr "Správy sieťových protokolov"
 
-#: src/prefs_logging.c:296
+#: src/prefs_logging.c:295
 msgid "Error messages"
 msgstr "Chybové správy"
 
-#: src/prefs_logging.c:297
+#: src/prefs_logging.c:296
 msgid "Status messages for filtering/processing log"
 msgstr "Záznam stavových správ filtrovania/spracovania"
 
-#: src/prefs_logging.c:429 src/prefs_msg_colors.c:145 src/prefs_other.c:777
+#: src/prefs_logging.c:427 src/prefs_msg_colors.c:145 src/prefs_other.c:777
 msgid "Other"
 msgstr "Ostatné"
 
-#: src/prefs_logging.c:430
+#: src/prefs_logging.c:428
 msgid "Logging"
 msgstr "Záznam"
 
@@ -16041,11 +16018,11 @@ msgstr "Telo správy"
 msgid "whole message"
 msgstr "Celá správa"
 
-#: src/prefs_matcher.c:394 src/summaryview.c:6351
+#: src/prefs_matcher.c:394 src/summaryview.c:6309
 msgid "Marked"
 msgstr "Označená"
 
-#: src/prefs_matcher.c:395 src/summaryview.c:6349
+#: src/prefs_matcher.c:395 src/summaryview.c:6307
 msgid "Deleted"
 msgstr "Zmazaná"
 
@@ -16053,12 +16030,12 @@ msgstr "Zmazaná"
 msgid "Replied"
 msgstr "Odpovedaná"
 
-#: src/prefs_matcher.c:397 src/summaryview.c:6343
+#: src/prefs_matcher.c:397 src/summaryview.c:6301
 msgid "Forwarded"
 msgstr "Poslané ďalej"
 
-#: src/prefs_matcher.c:399 src/summaryview.c:6333 src/toolbar.c:515
-#: src/toolbar.c:988 src/toolbar.c:2339
+#: src/prefs_matcher.c:399 src/summaryview.c:6291 src/toolbar.c:512
+#: src/toolbar.c:981 src/toolbar.c:2261
 msgid "Spam"
 msgstr "Spam"
 
@@ -16066,7 +16043,7 @@ msgstr "Spam"
 msgid "Has attachment"
 msgstr "Má prílohu"
 
-#: src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6369
+#: src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6327
 msgid "Signed"
 msgstr "Podpísané"
 
@@ -16166,8 +16143,8 @@ msgstr "Čiastočne stiahnutá"
 msgid "External program test"
 msgstr "Kontrola externým programom"
 
-#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:1633
-#: src/prefs_matcher.c:2519
+#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1616 src/prefs_matcher.c:1631
+#: src/prefs_matcher.c:2517
 msgctxt "Filtering Matcher Menu"
 msgid "All"
 msgstr "Všetky"
@@ -16192,28 +16169,28 @@ msgstr "všetky"
 msgid "of above rules"
 msgstr "predošlých pravidiel"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1536 src/prefs_matcher.c:1602
+#: src/prefs_matcher.c:1534 src/prefs_matcher.c:1600
 msgid "Search pattern is not set."
 msgstr "Nebol zadaný vyhľadávací vzor."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1545
+#: src/prefs_matcher.c:1543
 msgid "Test command is not set."
 msgstr "Nie je nastavený testovací príkaz."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1619
+#: src/prefs_matcher.c:1617
 msgid "all addresses in all headers"
 msgstr "všetky adresy vo všetkých hlavičkách"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1622
+#: src/prefs_matcher.c:1620
 msgid "any address in any header"
 msgstr "akákoľvek adresa v akejkoľvek hlavičke"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1624
+#: src/prefs_matcher.c:1622
 #, c-format
 msgid "the address(es) in header '%s'"
 msgstr "adresy v hlavičke „%s”"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1625
+#: src/prefs_matcher.c:1623
 #, c-format
 msgid ""
 "Book/folder path is not set.\n"
@@ -16226,83 +16203,83 @@ msgstr ""
 "Ak chcete overiť či %s existuje v rámci celého adresára, vyberte „%s” z "
 "rozbaľovacieho zoznamu adresára/zložky."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1844
+#: src/prefs_matcher.c:1842
 msgid "Headers part"
 msgstr "Záhlavie správy"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1848
+#: src/prefs_matcher.c:1846
 msgid "Headers values"
 msgstr "Hodnoty hlavičky"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1852
+#: src/prefs_matcher.c:1850
 msgid "Body part"
 msgstr "Telo správy"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1856
+#: src/prefs_matcher.c:1854
 msgid "Whole message"
 msgstr "Celá správa"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1969 src/prefs_matcher.c:2011
+#: src/prefs_matcher.c:1967 src/prefs_matcher.c:2009
 msgid "in"
 msgstr "v"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1971
+#: src/prefs_matcher.c:1969
 msgid "content is"
 msgstr "obsahuje"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1980
+#: src/prefs_matcher.c:1978
 msgid "Age is"
 msgstr "Vek je"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1985
+#: src/prefs_matcher.c:1983
 msgid "Flag"
 msgstr "Príznak"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1986 src/prefs_matcher.c:2001
+#: src/prefs_matcher.c:1984 src/prefs_matcher.c:1999
 msgid "is"
 msgstr "je"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1991
+#: src/prefs_matcher.c:1989
 msgid "Name:"
 msgstr "Meno: "
 
-#: src/prefs_matcher.c:2000
+#: src/prefs_matcher.c:1998
 msgid "Label"
 msgstr "Menovka"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2006
+#: src/prefs_matcher.c:2004
 msgid "Value:"
 msgstr "Hodnota:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2021
+#: src/prefs_matcher.c:2019
 msgid "Score is"
 msgstr "Skóre je"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2022
+#: src/prefs_matcher.c:2020
 msgid "points"
 msgstr "bodov"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2032
+#: src/prefs_matcher.c:2030
 msgid "Size is"
 msgstr "Veľkosť je"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2037
+#: src/prefs_matcher.c:2035
 msgid "Scope:"
 msgstr "Rozsah:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2039
+#: src/prefs_matcher.c:2037
 msgid "tags"
 msgstr "Značky"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2044
+#: src/prefs_matcher.c:2042
 msgid "type is"
 msgstr "typ je"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2048
+#: src/prefs_matcher.c:2046
 msgid "Program returns"
 msgstr "Návratová hodnota programu"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2118
+#: src/prefs_matcher.c:2116
 msgid ""
 "The entry was not saved.\n"
 "Close anyway?"
@@ -16310,11 +16287,11 @@ msgstr ""
 "Pravidlo nebolo uložené.\n"
 "Zavrieť napriek tomu?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2184
+#: src/prefs_matcher.c:2182
 msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr "Typ zhody: „Test”"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2185
+#: src/prefs_matcher.c:2183
 msgid ""
 "'Test' allows you to test a message or message element using an external "
 "program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
@@ -16326,7 +16303,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Môžete použiť tieto symboly:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2284
+#: src/prefs_matcher.c:2282
 msgid "Current condition rules"
 msgstr "Aktuálne pravidlá"
 
@@ -16410,7 +16387,7 @@ msgstr "Brať tieto znaky ako znaky citácie: "
 msgid "Text Options"
 msgstr "Textové možnosti"
 
-#: src/prefs_migration.c:50
+#: src/prefs_migration.c:95
 #, c-format
 msgid ""
 "Your Claws Mail configuration is from a newer version than the version which "
@@ -16431,7 +16408,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Chcete teraz skončiť?"
 
-#: src/prefs_migration.c:59
+#: src/prefs_migration.c:104
 msgid "Configuration warning"
 msgstr "Konfiguračné upozornenie"
 
@@ -16546,7 +16523,7 @@ msgstr "Zložka s novými správami"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:428 src/prefs_msg_colors.c:461
+#: src/prefs_msg_colors.c:428 src/prefs_msg_colors.c:459
 #, c-format
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 'color %d'"
@@ -16554,70 +16531,70 @@ msgstr "Vyberte farbu pre „color %d”"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:432 src/prefs_msg_colors.c:465
+#: src/prefs_msg_colors.c:432 src/prefs_msg_colors.c:463
 #, c-format
 msgid "Set label for 'color %d'"
 msgstr "Nastaviť menovku pre „color %d”"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:595
+#: src/prefs_msg_colors.c:592
 #, c-format
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 'color %d'"
 msgstr "Vyberte farbu pre „color %d”"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:603
+#: src/prefs_msg_colors.c:600
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 1st level text"
 msgstr "Vyberte farbu prvej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:606
+#: src/prefs_msg_colors.c:603
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 2nd level text"
 msgstr "Vyberte farbu druhej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:609
+#: src/prefs_msg_colors.c:606
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 3rd level text"
 msgstr "Vyberte farbu tretej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:612
+#: src/prefs_msg_colors.c:609
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 1st level text background"
 msgstr "Vyberte farbu pozadia prvej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:615
+#: src/prefs_msg_colors.c:612
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 2nd level text background"
 msgstr "Vyberte farbu pozadia druhej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:618
+#: src/prefs_msg_colors.c:615
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 3rd level text background"
 msgstr "Vyberte farbu pozadia tretej úrovne textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:621
+#: src/prefs_msg_colors.c:618
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for links"
 msgstr "Vyberte farbu odkazov"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:624
+#: src/prefs_msg_colors.c:621
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Vyberte farbu cieľovej zložky"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:627
+#: src/prefs_msg_colors.c:624
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Vyberte farbu podpisov"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:630
+#: src/prefs_msg_colors.c:627
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Vyberte farbu zložky"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:844
+#: src/prefs_msg_colors.c:840
 msgid "Colors"
 msgstr "Farby"
 
@@ -16839,7 +16816,7 @@ msgstr ""
 "Vykonať príkaz:\n"
 "(použite %d ako počet nových správ)"
 
-#: src/prefs_receive.c:411 src/prefs_send.c:415
+#: src/prefs_receive.c:411 src/prefs_send.c:371
 msgid "Mail Handling"
 msgstr "Správa pošty"
 
@@ -16847,36 +16824,31 @@ msgstr "Správa pošty"
 msgid "Receiving"
 msgstr "Príjem pošty"
 
-#: src/prefs_send.c:172
+#: src/prefs_send.c:159
 msgid "Save sent messages"
 msgstr "Uložiť odoslané správy"
 
-#: src/prefs_send.c:175
+#: src/prefs_send.c:162
 msgid "Never send Return Receipts"
 msgstr "Neposielať potvrdenia o doručení"
 
-#: src/prefs_send.c:193
+#: src/prefs_send.c:180
 msgid "Confirm before sending queued messages"
 msgstr "Potvrdiť odoslanie správ vo fronte"
 
-#: src/prefs_send.c:196
+#: src/prefs_send.c:183
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Zobraziť okno odosielania"
 
-#: src/prefs_send.c:199
+#: src/prefs_send.c:186
 msgid "Warn when Subject is empty"
 msgstr "Upozorniť na prázdny predmet"
 
-#: src/prefs_send.c:205
-#, fuzzy
-msgid "Warn when sending to more recipients than:"
-msgstr "Upozorniť pri vložení súboru väčšieho ako"
-
-#: src/prefs_send.c:221
+#: src/prefs_send.c:193
 msgid "Outgoing encoding"
 msgstr "Výstupné kódovanie"
 
-#: src/prefs_send.c:246
+#: src/prefs_send.c:218
 msgid ""
 "If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
@@ -16884,131 +16856,131 @@ msgstr ""
 "Po zvolení „Automatické” bude zvolené optimálne kódovanie pre súčasnú "
 "lokalizáciu"
 
-#: src/prefs_send.c:263
+#: src/prefs_send.c:235
 msgid "7bit ASCII (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ASCII (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_send.c:264
+#: src/prefs_send.c:236
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:266
+#: src/prefs_send.c:238
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_send.c:267
+#: src/prefs_send.c:239
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_send.c:269
+#: src/prefs_send.c:241
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_send.c:271
+#: src/prefs_send.c:243
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Pobaltie (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_send.c:272
+#: src/prefs_send.c:244
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Pobaltie (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_send.c:274
+#: src/prefs_send.c:246
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Grécko (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_send.c:276
+#: src/prefs_send.c:248
 msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
 msgstr "Hebrejské (ISO-8859-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:277
+#: src/prefs_send.c:249
 msgid "Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "Hebrejské (Windows-1255)"
 
-#: src/prefs_send.c:279
+#: src/prefs_send.c:251
 msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
 msgstr "Arabské (ISO-8859-6)"
 
-#: src/prefs_send.c:280
+#: src/prefs_send.c:252
 msgid "Arabic (Windows-1256)"
 msgstr "Arabské (Windows-1256)"
 
-#: src/prefs_send.c:282
+#: src/prefs_send.c:254
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turecko (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_send.c:284
+#: src/prefs_send.c:256
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Cyrilika (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_send.c:285
+#: src/prefs_send.c:257
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Cyrilika (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_send.c:286
+#: src/prefs_send.c:258
 msgid "Cyrillic (X-MAC-CYRILLIC)"
 msgstr "Cyrilika (X-MAC-CYRILLIC)"
 
-#: src/prefs_send.c:287
+#: src/prefs_send.c:259
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Cyrilika (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_send.c:288
+#: src/prefs_send.c:260
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_send.c:290
+#: src/prefs_send.c:262
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonsko (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:292
+#: src/prefs_send.c:264
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonsko (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:293
+#: src/prefs_send.c:265
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonsko (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_send.c:296
+#: src/prefs_send.c:268
 msgid "Simplified Chinese (GB18030)"
 msgstr "Zjednodušená čínština (GB18030)"
 
-#: src/prefs_send.c:297
+#: src/prefs_send.c:269
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Zjednodušená čínština (GB2312)"
 
-#: src/prefs_send.c:298
+#: src/prefs_send.c:270
 msgid "Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "Zjednodušená čínština (GBK)"
 
-#: src/prefs_send.c:299
+#: src/prefs_send.c:271
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradičná čínština (Big5)"
 
-#: src/prefs_send.c:301
+#: src/prefs_send.c:273
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradičná čínština (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_send.c:302
+#: src/prefs_send.c:274
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Čínština (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_send.c:305
+#: src/prefs_send.c:277
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Kórea (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_send.c:307
+#: src/prefs_send.c:279
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thajsko (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_send.c:308
+#: src/prefs_send.c:280
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thajsko (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_send.c:312
+#: src/prefs_send.c:284
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr "Kódovanie pri prenose"
 
-#: src/prefs_send.c:323
+#: src/prefs_send.c:295
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
@@ -17016,7 +16988,7 @@ msgstr ""
 "Zadajte hodnotu Content-Transfer-Encoding, ktorá bude použitá, keď bude "
 "správa obsahovať iné znaky ako ASCII"
 
-#: src/prefs_send.c:416 src/send_message.c:501 src/send_message.c:505
+#: src/prefs_send.c:372 src/send_message.c:501 src/send_message.c:505
 #: src/send_message.c:510
 msgid "Sending"
 msgstr "Odosielanie"
@@ -17403,86 +17375,86 @@ msgstr "Zoznam šablón nebol uložený"
 msgid "The templates list has been modified. Close anyway?"
 msgstr "Zoznam šablón nebol uložený. Zavrieť napriek tomu?"
 
-#: src/prefs_template.c:760
+#: src/prefs_template.c:758
 msgid "The template's name is not set."
 msgstr "Nebol zadaný názov šablóny."
 
-#: src/prefs_template.c:803
+#: src/prefs_template.c:801
 msgid "The \"From\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole „Od” šablóny obsahuje neplatnú emailovú adresu."
 
-#: src/prefs_template.c:809
+#: src/prefs_template.c:807
 msgid "The \"To\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole „Komu” šablóny obsahuje neplatnú emailovú adresu."
 
-#: src/prefs_template.c:815
+#: src/prefs_template.c:813
 msgid "The \"Cc\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole „Kópia” šablóny obsahuje neplatnú emailovú adresu."
 
-#: src/prefs_template.c:821
+#: src/prefs_template.c:819
 msgid "The \"Bcc\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole „Skrytá kópia” šablóny obsahuje neplatnú emailovú adresu."
 
-#: src/prefs_template.c:827
+#: src/prefs_template.c:825
 msgid ""
 "The \"Reply-To\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole „Reply-To” šablóny obsahuje neplatnú emailovú adresu."
 
-#: src/prefs_template.c:833
+#: src/prefs_template.c:831
 msgid "The \"Subject\" field of the template is invalid."
 msgstr "Pole „Predmet” šablóny nie je platné."
 
-#: src/prefs_template.c:904
+#: src/prefs_template.c:902
 msgid "Delete template"
 msgstr "Zmazať šablónu"
 
-#: src/prefs_template.c:905
+#: src/prefs_template.c:903
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať túto šablónu?"
 
-#: src/prefs_template.c:917
+#: src/prefs_template.c:915
 msgid "Delete all templates"
 msgstr "Zmazať všetky šablóny"
 
-#: src/prefs_template.c:918
+#: src/prefs_template.c:916
 msgid "Do you really want to delete all the templates?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať všetky šablóny?"
 
-#: src/prefs_template.c:1233
+#: src/prefs_template.c:1231
 msgid "Current templates"
 msgstr "Aktuálne šablóny"
 
-#: src/prefs_template.c:1261
+#: src/prefs_template.c:1259
 msgid "Template"
 msgstr "Šablóna"
 
-#: src/prefs_themes.c:366 src/prefs_themes.c:807
+#: src/prefs_themes.c:368 src/prefs_themes.c:804
 msgid "Default internal theme"
 msgstr "Predvolená interná téma"
 
-#: src/prefs_themes.c:388
+#: src/prefs_themes.c:390
 msgid "Themes"
 msgstr "Témy"
 
-#: src/prefs_themes.c:467
+#: src/prefs_themes.c:464
 msgid "Only root can remove system themes"
 msgstr "Len root môže odstrániť systémové témy"
 
-#: src/prefs_themes.c:470
+#: src/prefs_themes.c:467
 #, c-format
 msgid "Remove system theme '%s'"
 msgstr "Odstrániť systémovú tému: „%s”"
 
-#: src/prefs_themes.c:473
+#: src/prefs_themes.c:470
 #, c-format
 msgid "Remove theme '%s'"
 msgstr "Odstrániť tému „%s”"
 
-#: src/prefs_themes.c:479
+#: src/prefs_themes.c:476
 msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať túto tému?"
 
-#: src/prefs_themes.c:489
+#: src/prefs_themes.c:486
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
@@ -17491,24 +17463,24 @@ msgstr ""
 "Chyba pri súbore %s\n"
 "počas odstraňovania témy."
 
-#: src/prefs_themes.c:493
+#: src/prefs_themes.c:490
 msgid "Removing theme directory failed."
 msgstr "Chyba pri odstraňovaní zložky témy."
 
-#: src/prefs_themes.c:496
+#: src/prefs_themes.c:493
 msgid "Theme removed successfully"
 msgstr "Téma bola úspešne odstránená"
 
-#: src/prefs_themes.c:516
+#: src/prefs_themes.c:513
 msgid "Select theme folder"
 msgstr "Zvoľte zložku témy"
 
-#: src/prefs_themes.c:531
+#: src/prefs_themes.c:528
 #, c-format
 msgid "Install theme '%s'"
 msgstr "Nainštalovať tému „%s”"
 
-#: src/prefs_themes.c:534
+#: src/prefs_themes.c:531
 msgid ""
 "This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
 "Install anyway?"
@@ -17516,15 +17488,15 @@ msgstr ""
 "Táto zložka nevyzerá ako zložka s témou.\n"
 "Nainštalovať aj napriek tomu?"
 
-#: src/prefs_themes.c:541
+#: src/prefs_themes.c:538
 msgid "Do you want to install theme for all users?"
 msgstr "Chcete nainštalovať tému pre všetkých používateľov?"
 
-#: src/prefs_themes.c:561
+#: src/prefs_themes.c:558
 msgid "Theme exists"
 msgstr "Téma existuje"
 
-#: src/prefs_themes.c:562
+#: src/prefs_themes.c:559
 msgid ""
 "A theme with the same name is\n"
 "already installed in this location.\n"
@@ -17536,25 +17508,25 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Chcete ju nahradiť?"
 
-#: src/prefs_themes.c:568
+#: src/prefs_themes.c:565
 #, c-format
 msgid "Couldn't delete the old theme in %s."
 msgstr "Nemožno zmazať starú tému v %s."
 
-#: src/prefs_themes.c:576
+#: src/prefs_themes.c:573
 #, c-format
 msgid "Couldn't create destination directory %s."
 msgstr "Nemožno vytvoriť cieľový adresár %s."
 
-#: src/prefs_themes.c:589
+#: src/prefs_themes.c:586
 msgid "Theme installed successfully."
 msgstr "Téma úspešne nainštalovaná."
 
-#: src/prefs_themes.c:596
+#: src/prefs_themes.c:593
 msgid "Failed installing theme"
 msgstr "Zlyhala inštalácia témy"
 
-#: src/prefs_themes.c:599
+#: src/prefs_themes.c:596
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
@@ -17563,70 +17535,70 @@ msgstr ""
 "Chyba pri súbore %s\n"
 "počas inštalácie témy."
 
-#: src/prefs_themes.c:769
+#: src/prefs_themes.c:766
 #, c-format
 msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
 msgstr "Je dostupných %d tém (%d používateľských, %d systémových, 1 interná)"
 
-#: src/prefs_themes.c:810
+#: src/prefs_themes.c:807
 #, c-format
 msgid "Internal theme has %d icons"
 msgstr "Interná téma má %d ikon"
 
-#: src/prefs_themes.c:816
+#: src/prefs_themes.c:813
 msgid "No info file available for this theme"
 msgstr "O tejto téme nie sú k dispozícii žiadne informácie"
 
-#: src/prefs_themes.c:834
+#: src/prefs_themes.c:831
 msgid "Error: couldn't get theme status"
 msgstr "Chyba: nemožno zistiť stav témy"
 
-#: src/prefs_themes.c:864
+#: src/prefs_themes.c:861
 #, c-format
 msgid "%d files (%d icons), size: %s"
 msgstr "%d súborov (%d ikon), veľkosť: %s"
 
-#: src/prefs_themes.c:922
+#: src/prefs_themes.c:919
 msgid "Selector"
 msgstr "Výber"
 
-#: src/prefs_themes.c:933
+#: src/prefs_themes.c:930
 msgid "Install new..."
 msgstr "Inštalovať novú…"
 
-#: src/prefs_themes.c:938
+#: src/prefs_themes.c:935
 msgid "Get more..."
 msgstr "Získať ďalšie…"
 
-#: src/prefs_themes.c:949
+#: src/prefs_themes.c:946
 msgid "Information"
 msgstr "Informácie"
 
-#: src/prefs_themes.c:963
+#: src/prefs_themes.c:960
 msgid "Author: "
 msgstr "Autor: "
 
-#: src/prefs_themes.c:971
+#: src/prefs_themes.c:968
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
-#: src/prefs_themes.c:1013
+#: src/prefs_themes.c:1010
 msgid "Preview"
 msgstr "Náhľad"
 
-#: src/prefs_themes.c:1069
+#: src/prefs_themes.c:1066
 msgid "SVG rendering"
 msgstr "Vykreslenie SVG"
 
-#: src/prefs_themes.c:1076
+#: src/prefs_themes.c:1073
 msgid "Enable alpha channel"
 msgstr "Povoliť priehľadnosť"
 
-#: src/prefs_themes.c:1077
+#: src/prefs_themes.c:1074
 msgid "Force scaling"
 msgstr "Vynútiť zväčšenie"
 
-#: src/prefs_themes.c:1083
+#: src/prefs_themes.c:1080
 msgid "Pixels per inch (PPI)"
 msgstr "Pixelov na palec (PPI)"
 
@@ -17662,7 +17634,7 @@ msgstr "Interná funkcia"
 msgid "User Action"
 msgstr "Akcia"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:958 src/toolbar.c:279
+#: src/prefs_toolbar.c:958 src/toolbar.c:277
 msgid "Separator"
 msgstr "Oddeľovač"
 
@@ -17783,27 +17755,27 @@ msgstr "[Chyba pri dekódovaní BASE64]\n"
 msgid "Already trying to send."
 msgstr "Pokus o doručenie už prebieha."
 
-#: src/procmsg.c:1558 src/procmsg.c:1619
+#: src/procmsg.c:1558 src/procmsg.c:1618
 #, c-format
 msgid "Couldn't open file %s."
 msgstr "Nemožno otvoriť súbor %s."
 
-#: src/procmsg.c:1629
+#: src/procmsg.c:1628
 msgid "Queued message header is broken."
 msgstr "Hlavička správy vo fronte je poškodená."
 
-#: src/procmsg.c:1649
+#: src/procmsg.c:1648
 msgid "An error happened during SMTP session."
 msgstr "nastala chyba počas relácie SMTP."
 
-#: src/procmsg.c:1663
+#: src/procmsg.c:1662
 msgid ""
 "No specific account has been found to send, and an error happened during "
 "SMTP session."
 msgstr ""
 "Nebol nájdený zadaný účet na odoslanie a pri relácii SMTP nastala chyba."
 
-#: src/procmsg.c:1671
+#: src/procmsg.c:1670
 msgid ""
 "Couldn't determine sending information. Maybe the email hasn't been "
 "generated by Claws Mail."
@@ -17811,20 +17783,20 @@ msgstr ""
 "Nemožno zistiť informácie na odoslanie. Správa asi nebola vygenerovaná "
 "programom Claws Mail."
 
-#: src/procmsg.c:1694
+#: src/procmsg.c:1693
 msgid "Couldn't create temporary file for news sending."
 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor na odosielanie príspevkov news."
 
-#: src/procmsg.c:1707
+#: src/procmsg.c:1706
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Chyba pri zápise do dočasného súboru na odosielanie príspevkov news."
 
-#: src/procmsg.c:1721
+#: src/procmsg.c:1720
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s."
 msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
 
-#: src/procmsg.c:2273
+#: src/procmsg.c:2272
 msgid "Filtering messages...\n"
 msgstr "Filtrujem správy…\n"
 
@@ -18252,11 +18224,11 @@ msgstr "%s – Zdroj"
 msgid "Saved SSL/TLS certificates"
 msgstr "Uložené certifikáty SSL/TLS"
 
-#: src/ssl_manager.c:410
+#: src/ssl_manager.c:436
 msgid "Delete certificate"
 msgstr "Vymazať certifikát"
 
-#: src/ssl_manager.c:411
+#: src/ssl_manager.c:437
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
 msgstr "Naozaj chcete vymazať tento certifikát?"
 
@@ -18284,7 +18256,7 @@ msgstr "Podmienka:"
 msgid "Find _all"
 msgstr "Nájsť _všetky"
 
-#: src/summary_search.c:751 src/summaryview.c:1090 src/summaryview.c:1352
+#: src/summary_search.c:751 src/summaryview.c:1089 src/summaryview.c:1351
 #, c-format
 msgid "Searching in %s... \n"
 msgstr "Hľadám v %s… \n"
@@ -18297,213 +18269,213 @@ msgstr "Bol dosiahnutý začiatok zoznamu; pokračovať od konca?"
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Bol dosiahnutý koniec zoznamu; pokračovať od začiatku?"
 
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "Create _filter rule"
 msgstr "Vytvor_iť pravidlo filtra"
 
-#: src/summaryview.c:560
+#: src/summaryview.c:559
 msgid "Toggle quick search bar"
 msgstr "Zap/vyp. panel rýchleho vyhľadávania"
 
-#: src/summaryview.c:597
+#: src/summaryview.c:596
 msgid "Toggle multiple selection"
 msgstr "Prepnúť skupinovú voľbu"
 
-#: src/summaryview.c:1280
+#: src/summaryview.c:1279
 msgid "Process mark"
 msgstr "Spracovať značku"
 
-#: src/summaryview.c:1281
+#: src/summaryview.c:1280
 msgid "Some marks are left. Process them?"
 msgstr "Niektoré značky ostali. Spracovať ich?"
 
-#: src/summaryview.c:1331
+#: src/summaryview.c:1330
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Prehľadávam zložku (%s)…"
 
-#: src/summaryview.c:1883 src/summaryview.c:1931
+#: src/summaryview.c:1870 src/summaryview.c:1918
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Žiadne neprečítané správy"
 
-#: src/summaryview.c:1884
+#: src/summaryview.c:1871
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne neprečítané správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:1896 src/summaryview.c:1944 src/summaryview.c:1981
-#: src/summaryview.c:2029 src/summaryview.c:2096
+#: src/summaryview.c:1883 src/summaryview.c:1931 src/summaryview.c:1968
+#: src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2083
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "Interná chyba: neočakávaná hodnota pre prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1908
+#: src/summaryview.c:1895
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Žiadne neprečítané správy."
 
-#: src/summaryview.c:1932
+#: src/summaryview.c:1919
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne neprečítané správy. Prejsť do ďalšej zložky?"
 
-#: src/summaryview.c:1968 src/summaryview.c:2016
+#: src/summaryview.c:1955 src/summaryview.c:2003
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Žiadne nové správy"
 
-#: src/summaryview.c:1969
+#: src/summaryview.c:1956
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne nové správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:1993
+#: src/summaryview.c:1980
 msgid "No new messages."
 msgstr "Žiadne nové správy."
 
-#: src/summaryview.c:2017
+#: src/summaryview.c:2004
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne nové správy. Prejsť do ďalšej zložky?"
 
-#: src/summaryview.c:2050 src/summaryview.c:2083
+#: src/summaryview.c:2037 src/summaryview.c:2070
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Žiadne označené správy"
 
-#: src/summaryview.c:2051
+#: src/summaryview.c:2038
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne označené správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:2060
+#: src/summaryview.c:2047
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Žiadne označené správy."
 
-#: src/summaryview.c:2084
+#: src/summaryview.c:2071
 msgid "No marked message found. Go to next folder?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne označené správy. Prejsť do ďalšej zložky?"
 
-#: src/summaryview.c:2117 src/summaryview.c:2146
+#: src/summaryview.c:2104 src/summaryview.c:2133
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Žiadne zafarbené správy"
 
-#: src/summaryview.c:2118
+#: src/summaryview.c:2105
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne zafarbené správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:2127 src/summaryview.c:2160
+#: src/summaryview.c:2114 src/summaryview.c:2147
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Žiadne zafarbené správy."
 
-#: src/summaryview.c:2147
+#: src/summaryview.c:2134
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne zafarbené správy. Hľadať od začiatku?"
 
-#: src/summaryview.c:2464
+#: src/summaryview.c:2451
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Zoskupujem správy podľa predmetu…"
 
-#: src/summaryview.c:2649
+#: src/summaryview.c:2636
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d zmazaných"
 
-#: src/summaryview.c:2653
+#: src/summaryview.c:2640
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d presunutých"
 
-#: src/summaryview.c:2654 src/summaryview.c:2661
+#: src/summaryview.c:2641 src/summaryview.c:2648
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:2659
+#: src/summaryview.c:2646
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d skopírovaných"
 
-#: src/summaryview.c:2673
+#: src/summaryview.c:2660
 msgid " item selected"
 msgid_plural " items selected"
 msgstr[0] " položka zvolená"
 msgstr[1] " položky zvolené"
 msgstr[2] " položiek zvolených"
 
-#: src/summaryview.c:2691 src/summaryview.c:2734
+#: src/summaryview.c:2678 src/summaryview.c:2721
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d nových, %d neprečítaných, %d celkovo (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2709
+#: src/summaryview.c:2696
 msgid "Message summary"
 msgstr "Zhrnutie správy"
 
-#: src/summaryview.c:2710
+#: src/summaryview.c:2697
 msgid "New:"
 msgstr "Nové:"
 
-#: src/summaryview.c:2711
+#: src/summaryview.c:2698
 msgid "Unread:"
 msgstr "Neprečítané:"
 
-#: src/summaryview.c:2712
+#: src/summaryview.c:2699
 msgid "Total:"
 msgstr "Celkom:"
 
-#: src/summaryview.c:2714
+#: src/summaryview.c:2701
 msgid "Marked:"
 msgstr "Označené:"
 
-#: src/summaryview.c:2715
+#: src/summaryview.c:2702
 msgid "Replied:"
 msgstr "Odpovedané:"
 
-#: src/summaryview.c:2716
+#: src/summaryview.c:2703
 msgid "Forwarded:"
 msgstr "Poslané ďalej:"
 
-#: src/summaryview.c:2717
+#: src/summaryview.c:2704
 msgid "Locked:"
 msgstr "Zamknuté:"
 
-#: src/summaryview.c:2718
+#: src/summaryview.c:2705
 msgid "Ignored:"
 msgstr "Ignorované:"
 
-#: src/summaryview.c:2719
+#: src/summaryview.c:2706
 msgid "Watched:"
 msgstr "Sledované:"
 
-#: src/summaryview.c:2729
+#: src/summaryview.c:2716
 #, c-format
 msgid "%d/%d selected (%s/%s), %d unread"
 msgstr "%d/%d zvolených (%s/%s), %d neprečítaných"
 
-#: src/summaryview.c:3022
+#: src/summaryview.c:3009
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Triedim zoznam správ…"
 
-#: src/summaryview.c:3190
+#: src/summaryview.c:3148
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Vytváram zoznam správ…"
 
-#: src/summaryview.c:3395
+#: src/summaryview.c:3353
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Bez dátumu)"
 
-#: src/summaryview.c:3447
+#: src/summaryview.c:3405
 msgid "(No Recipient)"
 msgstr "(Žiadny príjemca)"
 
-#: src/summaryview.c:3482
+#: src/summaryview.c:3440
 #, c-format
 msgid "From: %s, on %s"
 msgstr "Od: %s, na %s"
 
-#: src/summaryview.c:3491
+#: src/summaryview.c:3449
 #, c-format
 msgid "To: %s, on %s"
 msgstr "Komu: %s, na %s"
 
-#: src/summaryview.c:4356
+#: src/summaryview.c:4314
 msgid "You're not the author of the article.\n"
 msgstr "Nie ste autorom tohoto príspevku.\n"
 
-#: src/summaryview.c:4446
+#: src/summaryview.c:4404
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the selected message?"
 msgid_plural "Do you really want to delete the %d selected messages?"
@@ -18511,78 +18483,64 @@ msgstr[0] "Naozaj chcete zmazať zvolenú správu?"
 msgstr[1] "Naozaj chcete zmazať %d zvolené správy?"
 msgstr[2] "Naozaj chcete zmazať %d zvolených správ?"
 
-#: src/summaryview.c:4449
+#: src/summaryview.c:4407
 msgid "Delete message"
 msgid_plural "Delete messages"
 msgstr[0] "Zmazať správu"
 msgstr[1] "Zmazať správy"
 msgstr[2] "Zmazať správy"
 
-#: src/summaryview.c:4613
+#: src/summaryview.c:4571
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Cieľ je rovnaký ako aktuálna zložka."
 
-#: src/summaryview.c:4668
-msgid "Select folder to move selected message to"
-msgid_plural "Select folder to move selected messages to"
-msgstr[0] "Zvoľte zložku na presun správy"
-msgstr[1] "Zvoľte zložku na presun správ"
-msgstr[2] "Zvoľte zložku na presun správ"
-
-#: src/summaryview.c:4719
+#: src/summaryview.c:4677
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Cieľ kopírovania je rovnaký ako aktuálna zložka."
 
-#: src/summaryview.c:4753
-msgid "Select folder to copy selected message to"
-msgid_plural "Select folder to copy selected messages to"
-msgstr[0] "Zvoľte zložku na kopírovanie správy"
-msgstr[1] "Zvoľte zložku na kopírovanie správ"
-msgstr[2] "Zvoľte zložku na kopírovanie správ"
-
-#: src/summaryview.c:4889
+#: src/summaryview.c:4847
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Pripojiť alebo prepísať"
 
-#: src/summaryview.c:4890
+#: src/summaryview.c:4848
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Pripojiť alebo prepísať existujúci súbor?"
 
-#: src/summaryview.c:4891
+#: src/summaryview.c:4849
 msgid "_Append"
 msgstr "Pri_pojiť"
 
-#: src/summaryview.c:4891
+#: src/summaryview.c:4849
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Prepísať"
 
-#: src/summaryview.c:4932
+#: src/summaryview.c:4890
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to print %d messages, one by one. Do you want to continue?"
 msgstr "Chystáte sa vytlačiť %d správ, jednu po druhej. Prajete si pokračovať?"
 
-#: src/summaryview.c:5390
+#: src/summaryview.c:5348
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Vytváram vlákna…"
 
-#: src/summaryview.c:5638
+#: src/summaryview.c:5596
 msgid "Skip these rules"
 msgstr "Preskočiť tieto pravidlá"
 
-#: src/summaryview.c:5641
+#: src/summaryview.c:5599
 msgid "Apply these rules regardless of the account they belong to"
 msgstr "Použiť tieto pravidlá bez ohľadu na to, ku ktorému účtu patria"
 
-#: src/summaryview.c:5644
+#: src/summaryview.c:5602
 msgid "Apply these rules if they apply to the current account"
 msgstr "Použiť tieto pravidlá bez ohľadu na to, či patria k aktívnemu účtu"
 
-#: src/summaryview.c:5673
+#: src/summaryview.c:5631
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtrovanie"
 
-#: src/summaryview.c:5674
+#: src/summaryview.c:5632
 msgid ""
 "There are some filtering rules that belong to an account.\n"
 "Please choose what to do with these rules:"
@@ -18590,55 +18548,55 @@ msgstr ""
 "Niektoré pravidlá patria konkrétnemu účtu.\n"
 "Prosím vyberte si, ako pristupovať k týmto pravidlám:"
 
-#: src/summaryview.c:5704
+#: src/summaryview.c:5662
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtrujem…"
 
-#: src/summaryview.c:5783
+#: src/summaryview.c:5741
 msgid "Processing configuration"
 msgstr "Nastavenie spracovania"
 
-#: src/summaryview.c:6329
+#: src/summaryview.c:6287
 msgid "Ignored thread"
 msgstr "Ignorované vlákno"
 
-#: src/summaryview.c:6331
+#: src/summaryview.c:6289
 msgid "Watched thread"
 msgstr "Sledované vlákno"
 
-#: src/summaryview.c:6339
+#: src/summaryview.c:6297
 msgid "Replied but also forwarded - click to see reply"
 msgstr "Odpovedané, ale aj presmerované – kliknite na zobrazenie odpovede"
 
-#: src/summaryview.c:6341
+#: src/summaryview.c:6299
 msgid "Replied - click to see reply"
 msgstr "Odpovedané – kliknite na zobrazenie odpovede"
 
-#: src/summaryview.c:6353
+#: src/summaryview.c:6311
 msgid "To be moved"
 msgstr "Presunuté"
 
-#: src/summaryview.c:6355
+#: src/summaryview.c:6313
 msgid "To be copied"
 msgstr "Skopírované"
 
-#: src/summaryview.c:6367
+#: src/summaryview.c:6325
 msgid "Signed, has attachment(s)"
 msgstr "Podpísané, má prílohu(y)"
 
-#: src/summaryview.c:6371
+#: src/summaryview.c:6329
 msgid "Encrypted, has attachment(s)"
 msgstr "Zašifrované, má prílohu(y)"
 
-#: src/summaryview.c:6373
+#: src/summaryview.c:6331
 msgid "Encrypted"
 msgstr "Zašifrované"
 
-#: src/summaryview.c:6375
+#: src/summaryview.c:6333
 msgid "Has attachment(s)"
 msgstr "Má prílohu(y)"
 
-#: src/summaryview.c:8032
+#: src/summaryview.c:7990
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -18647,11 +18605,11 @@ msgstr ""
 "Chyba v regulárnom výraze:\n"
 "%s"
 
-#: src/summaryview.c:8135
+#: src/summaryview.c:8093
 msgid "Go back to the folder list (You have unread messages)"
 msgstr "Prejsť naspäť na zoznam zložiek (Máte neprečítané správy)"
 
-#: src/summaryview.c:8140
+#: src/summaryview.c:8098
 msgid "Go back to the folder list"
 msgstr "Prejsť naspäť na zoznam zložiek"
 
@@ -18768,7 +18726,7 @@ msgstr "     – Alebo použite"
 msgid "'Open with...'"
 msgstr "„Otvoriť pomocou…”"
 
-#: src/textview.c:1147
+#: src/textview.c:1146
 #, c-format
 msgid ""
 "The command to view attachment as text failed:\n"
@@ -18779,47 +18737,47 @@ msgstr ""
 "    %s\n"
 "Návratový kód %d\n"
 
-#: src/textview.c:2206
+#: src/textview.c:2197
 msgid "Tags: "
 msgstr "Značky: "
 
-#: src/textview.c:2914
+#: src/textview.c:2905
 msgid "The real URL is different from the displayed URL."
 msgstr "Skutočná URL sa líši od zobrazenej URL."
 
-#: src/textview.c:2915
+#: src/textview.c:2906
 msgid "Displayed URL:"
 msgstr "Zobrazená URL:"
 
-#: src/textview.c:2916
+#: src/textview.c:2907
 msgid "Real URL:"
 msgstr "Skutočná URL:"
 
-#: src/textview.c:2917
+#: src/textview.c:2908
 msgid "Open it anyway?"
 msgstr "Otvoriť i tak?"
 
-#: src/textview.c:2918
+#: src/textview.c:2909
 msgid "Phishing attempt warning"
 msgstr "Varovanie pred phishingovým podvodom"
 
-#: src/textview.c:2919
+#: src/textview.c:2910
 msgid "_Open URL"
 msgstr "_Otvoriť URL"
 
-#: src/toolbar.c:224 src/toolbar.c:2291
+#: src/toolbar.c:224 src/toolbar.c:2213
 msgid "Receive Mail from all Accounts"
 msgstr "Prijať správy zo všetkých účtov"
 
-#: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2296
+#: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2218
 msgid "Receive Mail from current Account"
 msgstr "Prijať poštu z aktuálneho účtu"
 
-#: src/toolbar.c:226 src/toolbar.c:2300
+#: src/toolbar.c:226 src/toolbar.c:2222
 msgid "Send Queued Messages"
 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
 
-#: src/toolbar.c:227 src/toolbar.c:959 src/toolbar.c:2318 src/toolbar.c:2329
+#: src/toolbar.c:227 src/toolbar.c:952 src/toolbar.c:2240 src/toolbar.c:2251
 msgid "Compose Email"
 msgstr "Nová správa"
 
@@ -18827,35 +18785,35 @@ msgstr "Nová správa"
 msgid "Compose News"
 msgstr "Nový príspevok News"
 
-#: src/toolbar.c:229 src/toolbar.c:2373 src/toolbar.c:2383
+#: src/toolbar.c:229 src/toolbar.c:2295 src/toolbar.c:2305
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "Odpovedať na správu"
 
-#: src/toolbar.c:230 src/toolbar.c:2390 src/toolbar.c:2400
+#: src/toolbar.c:230 src/toolbar.c:2312 src/toolbar.c:2322
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "Odpovedať odosielateľovi"
 
-#: src/toolbar.c:231 src/toolbar.c:2407 src/toolbar.c:2417
+#: src/toolbar.c:231 src/toolbar.c:2329 src/toolbar.c:2339
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Odpovedať odosielateľovi i všetkým príjemcom"
 
-#: src/toolbar.c:232 src/toolbar.c:2424 src/toolbar.c:2434
+#: src/toolbar.c:232 src/toolbar.c:2346 src/toolbar.c:2356
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "Odpovedať do diskusnej skupiny"
 
-#: src/toolbar.c:233 src/toolbar.c:2312
+#: src/toolbar.c:233 src/toolbar.c:2234
 msgid "Open email"
 msgstr "Otvoriť správu"
 
-#: src/toolbar.c:234 src/toolbar.c:2441 src/toolbar.c:2452
+#: src/toolbar.c:234 src/toolbar.c:2363 src/toolbar.c:2374
 msgid "Forward Message"
 msgstr "Poslať správu ďalej"
 
-#: src/toolbar.c:235 src/toolbar.c:2457
+#: src/toolbar.c:235 src/toolbar.c:2379
 msgid "Trash Message"
 msgstr "Presunúť správu do koša"
 
-#: src/toolbar.c:236 src/toolbar.c:2461
+#: src/toolbar.c:236 src/toolbar.c:2383
 msgid "Delete Message"
 msgstr "Zmazať správu"
 
@@ -18863,11 +18821,11 @@ msgstr "Zmazať správu"
 msgid "Delete duplicate messages"
 msgstr "Zmazať duplikované správy"
 
-#: src/toolbar.c:239 src/toolbar.c:2469
+#: src/toolbar.c:239 src/toolbar.c:2391
 msgid "Go to Previous Unread Message"
 msgstr "Prejsť na predošlú neprečítanú správu"
 
-#: src/toolbar.c:240 src/toolbar.c:2473
+#: src/toolbar.c:240 src/toolbar.c:2395
 msgid "Go to Next Unread Message"
 msgstr "Prejsť na ďalšiu neprečítanú správu"
 
@@ -18903,7 +18861,7 @@ msgstr "Označiť správu ako prečítanú"
 msgid "Mark Message as unread"
 msgstr "Označiť správu ako neprečítanú"
 
-#: src/toolbar.c:253 src/toolbar.c:514
+#: src/toolbar.c:253 src/toolbar.c:511
 msgid "Print"
 msgstr "Tlačiť"
 
@@ -18915,272 +18873,242 @@ msgstr "Učiť sa ako SPAM alebo nie SPAM"
 msgid "Open folder/Go to folder list"
 msgstr "Otvoriť zložku/Prejsť na zoznam zložiek"
 
-#: src/toolbar.c:258 src/toolbar.c:2479
+#: src/toolbar.c:258 src/toolbar.c:2401
 msgid "Send Message"
 msgstr "Odoslať správu"
 
-#: src/toolbar.c:259 src/toolbar.c:2483
+#: src/toolbar.c:259 src/toolbar.c:2405
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Zaradiť správu do fronty a odoslať neskôr"
 
-#: src/toolbar.c:260 src/toolbar.c:2487
+#: src/toolbar.c:260 src/toolbar.c:2409
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Uložiť medzi koncepty"
 
-#: src/toolbar.c:261 src/toolbar.c:2491
+#: src/toolbar.c:261 src/toolbar.c:2413
 msgid "Insert file"
 msgstr "Vložiť súbor"
 
-#: src/toolbar.c:262 src/toolbar.c:2495
+#: src/toolbar.c:262 src/toolbar.c:2417
 msgid "Attach file"
 msgstr "Pripojiť súbor"
 
-#: src/toolbar.c:263 src/toolbar.c:2499
+#: src/toolbar.c:263 src/toolbar.c:2421
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Vložiť podpis"
 
-#: src/toolbar.c:264 src/toolbar.c:2503
+#: src/toolbar.c:264 src/toolbar.c:2425
 msgid "Replace signature"
 msgstr "Nahradiť podpis"
 
-#: src/toolbar.c:265 src/toolbar.c:2507
+#: src/toolbar.c:265 src/toolbar.c:2429
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Upraviť pomocou externého editoru"
 
-#: src/toolbar.c:266 src/toolbar.c:2511
+#: src/toolbar.c:266 src/toolbar.c:2433
 msgid "Wrap long lines of current paragraph"
 msgstr "Zalomiť dlhé riadky aktuálneho odstavca"
 
-#: src/toolbar.c:267 src/toolbar.c:2515
+#: src/toolbar.c:267 src/toolbar.c:2437
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Zalomiť všetky dlhé riadky"
 
-#: src/toolbar.c:270 src/toolbar.c:531 src/toolbar.c:2524
+#: src/toolbar.c:270 src/toolbar.c:528 src/toolbar.c:2446
 msgid "Check spelling"
 msgstr "Skontrolovať preklepy"
 
-#: src/toolbar.c:272 src/toolbar.c:533 src/toolbar.c:2529
-#, fuzzy
-msgid "Sign"
-msgstr "Podpisovateľ"
-
-#: src/toolbar.c:273 src/toolbar.c:534 src/toolbar.c:2537
-#, fuzzy
-msgid "Encrypt"
-msgstr "_Šifrovať"
-
-#: src/toolbar.c:274
+#: src/toolbar.c:272
 msgid "Claws Mail Actions Feature"
 msgstr "Akcie Claws Mail"
 
-#: src/toolbar.c:275 src/toolbar.c:2556
+#: src/toolbar.c:273 src/toolbar.c:2462
 msgid "Cancel receiving"
 msgstr "Prerušiť príjem"
 
-#: src/toolbar.c:277 src/toolbar.c:2564
+#: src/toolbar.c:275 src/toolbar.c:2470
 msgid "Cancel receiving/sending"
 msgstr "Zrušiť prijímanie/odosielanie"
 
-#: src/toolbar.c:278 src/toolbar.c:2304
+#: src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2226
 msgid "Close window"
 msgstr "Zatvoriť okno"
 
-#: src/toolbar.c:280
+#: src/toolbar.c:278
 msgid "Claws Mail Plugins"
 msgstr "Zásuvné moduly Claws Mail"
 
-#: src/toolbar.c:445 src/toolbar.c:496
+#: src/toolbar.c:442 src/toolbar.c:493
 msgctxt "Toolbar"
 msgid "Trash"
 msgstr "Kôš"
 
-#: src/toolbar.c:485
+#: src/toolbar.c:482
 msgid "Get Mail"
 msgstr "Prijať poštu"
 
-#: src/toolbar.c:486
+#: src/toolbar.c:483
 msgid "Get"
 msgstr "Získať"
 
-#: src/toolbar.c:488 src/toolbar.c:489
+#: src/toolbar.c:485 src/toolbar.c:486
 msgctxt "Toolbar"
 msgid "Compose"
 msgstr "Napísať"
 
-#: src/toolbar.c:491
+#: src/toolbar.c:488
 msgctxt "Toolbar"
 msgid "Sender"
 msgstr "Odosielateľ"
 
-#: src/toolbar.c:492
+#: src/toolbar.c:489
 msgid "All"
 msgstr "Všetkým"
 
-#: src/toolbar.c:493
+#: src/toolbar.c:490
 msgid "List"
 msgstr "Do diskusie"
 
-#: src/toolbar.c:498 src/toolbar.c:2357 src/toolbar.c:2366
+#: src/toolbar.c:495 src/toolbar.c:2279 src/toolbar.c:2288
 msgid "Delete duplicates"
 msgstr "Zmazať duplikáty"
 
-#: src/toolbar.c:500
+#: src/toolbar.c:497
 msgid "Prev"
 msgstr "Predošlá"
 
-#: src/toolbar.c:501
+#: src/toolbar.c:498
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalšia"
 
-#: src/toolbar.c:509
+#: src/toolbar.c:506
 msgid "All read"
 msgstr "Všetky prečítané"
 
-#: src/toolbar.c:510
+#: src/toolbar.c:507
 msgid "All unread"
 msgstr "Všetky neprečítané"
 
-#: src/toolbar.c:511
+#: src/toolbar.c:508
 msgid "Read"
 msgstr "Prečítané"
 
-#: src/toolbar.c:516
+#: src/toolbar.c:513
 msgid "Folders"
 msgstr "Zložky"
 
-#: src/toolbar.c:521
+#: src/toolbar.c:518
 msgid "Draft"
 msgstr "Koncept"
 
-#: src/toolbar.c:524
+#: src/toolbar.c:521
 msgid "Insert sig."
 msgstr "Vložiť podpis"
 
-#: src/toolbar.c:525
+#: src/toolbar.c:522
 msgid "Replace sig."
 msgstr "Nahradiť podpis"
 
-#: src/toolbar.c:526
+#: src/toolbar.c:523
 msgid "Edit"
 msgstr "Upraviť"
 
-#: src/toolbar.c:527
+#: src/toolbar.c:524
 msgid "Wrap para."
 msgstr "Zalomiť odstavec"
 
-#: src/toolbar.c:528
+#: src/toolbar.c:525
 msgid "Wrap all"
 msgstr "Zalomiť"
 
-#: src/toolbar.c:536 src/toolbar.c:537
+#: src/toolbar.c:531 src/toolbar.c:532
 msgid "Stop"
 msgstr "Zastaviť"
 
-#: src/toolbar.c:538
+#: src/toolbar.c:533
 msgid "Stop all"
 msgstr "Zastaviť všetko"
 
-#: src/toolbar.c:951
+#: src/toolbar.c:944
 msgid "Compose News message"
 msgstr "Napísať príspevok"
 
-#: src/toolbar.c:990
+#: src/toolbar.c:983
 msgid "Learn spam"
 msgstr "Naučiť ako spam"
 
-#: src/toolbar.c:999
+#: src/toolbar.c:992
 msgid "Ham"
 msgstr "Nie spam"
 
-#: src/toolbar.c:1001
+#: src/toolbar.c:994
 msgid "Learn ham"
 msgstr "Naučiť ako nie spam"
 
-#: src/toolbar.c:1916
-#, fuzzy
-msgid "Message will be signed"
-msgstr "Správa bola zodpovedaná"
-
-#: src/toolbar.c:1918
-#, fuzzy
-msgid "Message will not be signed"
-msgstr "Správa je v ignorovanom vlákne"
-
-#: src/toolbar.c:1937
-#, fuzzy
-msgid "Message will be encrypted"
-msgstr "Hoci má byť správa šifrovaná"
-
-#: src/toolbar.c:1939
-#, fuzzy
-msgid "Message will not be encrypted"
-msgstr "Hoci má byť správa šifrovaná"
-
-#: src/toolbar.c:2286
+#: src/toolbar.c:2208
 msgid "Go to folder list"
 msgstr "Prejsť na zoznam zložiek"
 
-#: src/toolbar.c:2292
+#: src/toolbar.c:2214
 msgid "Receive Mail from selected Account"
 msgstr "Prijať poštu zo zvoleného účtu"
 
-#: src/toolbar.c:2308
+#: src/toolbar.c:2230
 msgid "Open preferences"
 msgstr "Otvoriť nastavenia"
 
-#: src/toolbar.c:2319
+#: src/toolbar.c:2241
 msgid "Compose with selected Account"
 msgstr "Napísať správu zo zvoleného účtu"
 
-#: src/toolbar.c:2340
+#: src/toolbar.c:2262
 msgid "Learn as..."
 msgstr "Naučiť ako…"
 
-#: src/toolbar.c:2350
+#: src/toolbar.c:2272
 msgid "Learn as _Spam"
 msgstr "Naučiť ako _spam"
 
-#: src/toolbar.c:2351
+#: src/toolbar.c:2273
 msgid "Learn as _Ham"
 msgstr "Naučiť ako _nie spam"
 
-#: src/toolbar.c:2358
+#: src/toolbar.c:2280
 msgid "Delete duplicates options"
 msgstr "Voľby mazania duplikátov"
 
-#: src/toolbar.c:2362
+#: src/toolbar.c:2284
 msgid "Delete duplicates in selected folder"
 msgstr "Zmazať duplikáty v zvolenej zložke"
 
-#: src/toolbar.c:2363
+#: src/toolbar.c:2285
 msgid "Delete duplicates in all folders"
 msgstr "Zmazať duplikáty vo všetkých zložkách"
 
-#: src/toolbar.c:2374
+#: src/toolbar.c:2296
 msgid "Reply to Message options"
 msgstr "Voľby Odpovede na správu"
 
-#: src/toolbar.c:2378 src/toolbar.c:2395 src/toolbar.c:2412 src/toolbar.c:2429
+#: src/toolbar.c:2300 src/toolbar.c:2317 src/toolbar.c:2334 src/toolbar.c:2351
 msgid "_Reply with quote"
 msgstr "Odpovedať s _citáciou"
 
-#: src/toolbar.c:2379 src/toolbar.c:2396 src/toolbar.c:2413 src/toolbar.c:2430
+#: src/toolbar.c:2301 src/toolbar.c:2318 src/toolbar.c:2335 src/toolbar.c:2352
 msgid "Reply without _quote"
 msgstr "_Odpovedať bez citácie"
 
-#: src/toolbar.c:2391
+#: src/toolbar.c:2313
 msgid "Reply to Sender options"
 msgstr "Voľby Odpoveď odosielateľovi"
 
-#: src/toolbar.c:2408
+#: src/toolbar.c:2330
 msgid "Reply to All options"
 msgstr "Voľby Odpovedať všetkým"
 
-#: src/toolbar.c:2425
+#: src/toolbar.c:2347
 msgid "Reply to Mailing-list options"
 msgstr "Voľby Odpovede do emailovej konferencie"
 
-#: src/toolbar.c:2442
+#: src/toolbar.c:2364
 msgid "Forward Message options"
 msgstr "Voľby Poslania správy ďalej"
 
@@ -19482,15 +19410,3 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Program Claws Mail je pripravený.\n"
 "Kliknite na Uložiť a začnite."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1999-2017\n"
-#~ "The Claws Mail Team\n"
-#~ " and Hiroyuki Yamamoto"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1999 – 2017\n"
-#~ "Tím Claws Mail\n"
-#~ " a Hiroyuki Yamamoto"
-
-#~ msgid "Change to..."
-#~ msgstr "Zmeniť na…"