updated translations
[claws.git] / po / sk.po
index 66fd6e4..1c26dc8 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,18 +1,18 @@
 # Slovak translation of Claws Mail.
-# Copyright © 2009-2017 The Claws Mail team.
+# Copyright © 2009-2019 The Claws Mail team.
 # This file is distributed under the same license
 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
-# Slavko <linux@slavino.sk>, 2009-2018.
+# Slavko <linux@slavino.sk>, 2009-2019.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: claws-mail 3.17.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-12-13 12:34+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-12-09 13:33+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-07-19 08:25+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-07-20 17:44+0200\n"
 "Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
 "Language-Team: slovenčina <linux@slavino.sk>\n"
-"Language: sk\n"
+"Language: sk_SK\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -82,20 +82,20 @@ msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z označených účtov"
 
 #: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:222
-#: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7462 src/editaddress.c:1473
+#: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7467 src/editaddress.c:1473
 #: src/editaddress.c:1502 src/editaddress.c:1518
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:170
 #: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
-#: src/mimeview.c:275 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
+#: src/mimeview.c:303 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1846
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:463 src/prefs_filtering.c:384
 #: src/prefs_filtering.c:1874 src/prefs_template.c:79 src/prefs_themes.c:990
 msgid "Name"
 msgstr "Meno"
 
-#: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1196 src/prefs_account.c:4644
+#: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4647
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
@@ -126,11 +126,11 @@ msgstr ""
 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
 
-#: src/action.c:720
+#: src/action.c:728
 msgid "There is no filtering action set"
 msgstr "Nie je nastavená žiadna akcia filtra"
 
-#: src/action.c:722
+#: src/action.c:730
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid filtering action(s):\n"
@@ -139,7 +139,7 @@ msgstr ""
 "Neplatné akcie filtra:\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:987
+#: src/action.c:997
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -150,35 +150,35 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:989 src/compose.c:5257 src/compose.c:5262 src/ldaputil.c:333
+#: src/action.c:999 src/compose.c:5262 src/compose.c:5267 src/ldaputil.c:333
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:858
 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:76
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1824
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1828
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1846
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1849 src/privacy.c:62
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1849
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1852 src/privacy.c:62
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznáma chyba"
 
-#: src/action.c:1207 src/action.c:1379
+#: src/action.c:1218 src/action.c:1390
 msgid "Completed"
 msgstr "Dokončené"
 
-#: src/action.c:1243
+#: src/action.c:1254
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr "--- Bežiace: %s\n"
 
-#: src/action.c:1247
+#: src/action.c:1258
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
 
-#: src/action.c:1293
+#: src/action.c:1304
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "Akcie vstupu/výstupu"
 
-#: src/action.c:1625
+#: src/action.c:1636
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -189,11 +189,11 @@ msgstr ""
 "(„%%h” bude nahradené parametrom)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1630
+#: src/action.c:1641
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgstr "Skrytý používateľský parameter akcie"
 
-#: src/action.c:1634
+#: src/action.c:1645
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -204,7 +204,7 @@ msgstr ""
 "(„%%u” bude nahradené parametrom)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1639
+#: src/action.c:1650
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Používateľský parameter"
 
@@ -220,7 +220,7 @@ msgstr "Nie je možné adresár do seba samého."
 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do so samej seba alebo jej potomka."
 
-#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5016
+#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5017
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:309
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
@@ -364,11 +364,11 @@ msgstr "Adresa"
 msgid "Address book path"
 msgstr "Cesta k adresáru"
 
-#: src/addrduplicates.c:790 src/addressbook.c:1441 src/addressbook.c:1494
+#: src/addrduplicates.c:790 src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Zmazať adresu(y)"
 
-#: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1495
+#: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1498
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Naozaj odstrániť adresu(y)?"
 
@@ -376,7 +376,7 @@ msgstr "Naozaj odstrániť adresu(y)?"
 msgid "Delete address"
 msgstr "Zmazať adresu"
 
-#: src/addrduplicates.c:841 src/addressbook.c:1442
+#: src/addrduplicates.c:841 src/addressbook.c:1445
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Tieto údaje adresy sú len na čítanie a nemožno ich odstrániť."
 
@@ -397,7 +397,7 @@ msgstr "Poznámky"
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Vyberte zložku adresára"
 
-#: src/addressadd.c:596 src/addressbook.c:3264 src/addressbook.c:3315
+#: src/addressadd.c:596 src/addressbook.c:3267 src/addressbook.c:3318
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Pridať adresu(y)"
 
@@ -405,7 +405,7 @@ msgstr "Pridať adresu(y)"
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "Nemožno pridať zadanú adresu"
 
-#: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5004 src/editaddress.c:1246
+#: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5005 src/editaddress.c:1246
 #: src/editaddress.c:1284 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
 #: src/exporthtml.c:601 src/exporthtml.c:765 src/ldif.c:763
 msgid "Email Address"
@@ -416,17 +416,17 @@ msgid "_Book"
 msgstr "_Adresár"
 
 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:466
-#: src/addressbook.c:483 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:515
+#: src/addressbook.c:483 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:523
 #: src/messageview.c:212 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upraviť"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:612 src/mainwindow.c:518
+#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:612 src/mainwindow.c:526
 #: src/messageview.c:215
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Nástroje"
 
-#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:520
+#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:528
 #: src/messageview.c:216
 msgid "_Help"
 msgstr "_Pomocník"
@@ -481,7 +481,7 @@ msgid "C_ut"
 msgstr "_Vystrihnúť"
 
 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
-#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:228
+#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:228
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopírovať"
@@ -535,7 +535,7 @@ msgstr "Nájsť duplikáty…"
 msgid "Edit custom attributes..."
 msgstr "Upraviť vlastné atribúty…"
 
-#: src/addressbook.c:459 src/compose.c:714 src/mainwindow.c:814
+#: src/addressbook.c:459 src/compose.c:714 src/mainwindow.c:825
 #: src/messageview.c:340
 msgid "_About"
 msgstr "_O programe"
@@ -652,20 +652,20 @@ msgstr "Je vyžadovaná silnejšia autentifikácia"
 msgid "Sources"
 msgstr "Zdroje"
 
-#: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:642 src/prefs_other.c:490
+#: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:642 src/prefs_other.c:492
 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2522
 msgid "Address book"
 msgstr "Adresár"
 
-#: src/addressbook.c:1114 src/editldap.c:793
+#: src/addressbook.c:1117 src/editldap.c:793
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
-#: src/addressbook.c:1486
+#: src/addressbook.c:1489
 msgid "Delete group"
 msgstr "Odstrániť skupinu"
 
-#: src/addressbook.c:1487
+#: src/addressbook.c:1490
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -673,26 +673,26 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete odstrániť skupinu(y)?\n"
 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
 
-#: src/addressbook.c:2214
+#: src/addressbook.c:2217
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nemožno vkladať. Cieľový adresár je len na čítanie."
 
-#: src/addressbook.c:2224
+#: src/addressbook.c:2227
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nemožno vkladať do skupiny adries."
 
-#: src/addressbook.c:2961
+#: src/addressbook.c:2964
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavku a adresy v „%s”?"
 
-#: src/addressbook.c:2964 src/addressbook.c:2990 src/addressbook.c:2997
+#: src/addressbook.c:2967 src/addressbook.c:2993 src/addressbook.c:3000
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:173
 #: src/toolbar.c:497
 msgid "Delete"
 msgstr "Odstrániť"
 
-#: src/addressbook.c:2973
+#: src/addressbook.c:2976
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -701,20 +701,20 @@ msgstr ""
 "Chcete odstrániť „%s”? Ak odstránite len zložku, adresy, ktoré obsahuje, "
 "budú presunuté do rodičovskej zložky."
 
-#: src/addressbook.c:2976 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
+#: src/addressbook.c:2979 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:156
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Odstrániť zložku"
 
-#: src/addressbook.c:2977
+#: src/addressbook.c:2980
 msgid "Delete _folder only"
 msgstr "Odstrániť _len zložku"
 
-#: src/addressbook.c:2977
+#: src/addressbook.c:2980
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Odstrániť zložku i _adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2988
+#: src/addressbook.c:2991
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -723,7 +723,7 @@ msgstr ""
 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
 "Adresy, ktoré obsahuje, nebudú stratené."
 
-#: src/addressbook.c:2995
+#: src/addressbook.c:2998
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -732,28 +732,28 @@ msgstr ""
 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
 
-#: src/addressbook.c:3109
+#: src/addressbook.c:3112
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Hľadať „%s”"
 
-#: src/addressbook.c:3247 src/addressbook.c:3296
+#: src/addressbook.c:3250 src/addressbook.c:3299
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Nové kontakty"
 
-#: src/addressbook.c:4135
+#: src/addressbook.c:4136
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť indexový súbor."
 
-#: src/addressbook.c:4139
+#: src/addressbook.c:4140
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť súbory adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4149
+#: src/addressbook.c:4150
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
 
-#: src/addressbook.c:4154
+#: src/addressbook.c:4155
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -761,7 +761,7 @@ msgstr ""
 "Konverzia starého adresára je dokončená,\n"
 "nemožno uložiť indexový súbor nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4167
+#: src/addressbook.c:4168
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -769,7 +769,7 @@ msgstr ""
 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4173
+#: src/addressbook.c:4174
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -777,7 +777,7 @@ msgstr ""
 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
 "nemožno an vytvoriť indexový súbor nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4178
+#: src/addressbook.c:4179
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -785,52 +785,52 @@ msgstr ""
 "Nemožno konvertovať starý adresár\n"
 "a nemožno ani vytvoriť súbory nového adresára."
 
-#: src/addressbook.c:4185 src/addressbook.c:4191
+#: src/addressbook.c:4186 src/addressbook.c:4192
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
 
-#: src/addressbook.c:4306
+#: src/addressbook.c:4307
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Chyba v adresári"
 
-#: src/addressbook.c:4307
+#: src/addressbook.c:4308
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nemožno načítať zoznam adries"
 
-#: src/addressbook.c:4638
+#: src/addressbook.c:4639
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Prehľadávam…"
 
-#: src/addressbook.c:4968 src/prefs_send.c:220
+#: src/addressbook.c:4969 src/prefs_send.c:220
 msgid "Interface"
 msgstr "Ovládanie"
 
-#: src/addressbook.c:4980
+#: src/addressbook.c:4981
 msgid "Address Books"
 msgstr "Adresáre"
 
-#: src/addressbook.c:4992
+#: src/addressbook.c:4993
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:5028 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:365
-#: src/folderview.c:453 src/prefs_account.c:3169 src/prefs_folder_column.c:77
+#: src/addressbook.c:5029 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
+#: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3172 src/prefs_folder_column.c:77
 msgid "Folder"
 msgstr "Zložka"
 
-#: src/addressbook.c:5040
+#: src/addressbook.c:5041
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:5052 src/addressbook.c:5064
+#: src/addressbook.c:5053 src/addressbook.c:5065
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:5076
+#: src/addressbook.c:5077
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "LDAP servery"
 
-#: src/addressbook.c:5088
+#: src/addressbook.c:5089
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP požiadavka"
 
@@ -929,26 +929,26 @@ msgstr "Spoločná adresa"
 msgid "Personal address"
 msgstr "Súkromná adresa"
 
-#: src/addrindex.c:1830
+#: src/addrindex.c:1834
 msgid "Address(es) update"
 msgstr "Aktualizácia adries"
 
-#: src/addrindex.c:1831
+#: src/addrindex.c:1835
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr "Aktualizácia zlyhala. Zmeny neboli zapísané do adresára."
 
-#: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9783
+#: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9788
 msgid "Notice"
 msgstr "Upozornenie"
 
-#: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5848 src/compose.c:6390
-#: src/compose.c:12246 src/file_checker.c:79 src/file_checker.c:102
-#: src/messageview.c:858 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:807
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5071
+#: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5853 src/compose.c:6395
+#: src/compose.c:12377 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
+#: src/messageview.c:858 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5111
 msgid "Warning"
 msgstr "Upozornenie"
 
-#: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5785 src/inc.c:723
+#: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5790 src/inc.c:723
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
@@ -1069,7 +1069,7 @@ msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre zásuvný modul „%s” príliš stará.
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre tento zásuvný modul príliš stará."
 
-#: src/common/session.c:202 src/imap.c:1226
+#: src/common/session.c:201 src/imap.c:1233
 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
 msgstr "Zlyhalo vytvorenie spojenia SSL/TLS\n"
 
@@ -1089,7 +1089,7 @@ msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
 msgstr "nastala chyba relácie SMTP\n"
 
-#: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:906
+#: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:907
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "nastala chyba autentifikácie\n"
 
@@ -1098,116 +1098,116 @@ msgstr "nastala chyba autentifikácie\n"
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
 
-#: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:899
+#: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:900
 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
 msgstr "nemožno vytvoriť reláciu STARTTLS\n"
 
-#: src/common/socket.c:573
+#: src/common/socket.c:571
 msgid "Socket IO timeout.\n"
 msgstr "Časový limit soketu IO.\n"
 
-#: src/common/socket.c:602
+#: src/common/socket.c:600
 msgid "Connection timed out.\n"
 msgstr "Uplynul časový limit spojenia.\n"
 
-#: src/common/socket.c:742
+#: src/common/socket.c:740
 #, c-format
 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
 msgstr "%s:%d: spojenie zlyhalo (%s).\n"
 
-#: src/common/socket.c:982
+#: src/common/socket.c:980
 #, c-format
 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
 msgstr "%s:%d: neznámy hostiteľ.\n"
 
-#: src/common/socket.c:1074
+#: src/common/socket.c:1072
 #, c-format
 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
 msgstr "%s:%s: hľadanie hostiteľa zlyhalo (%s).\n"
 
-#: src/common/socket.c:1378
+#: src/common/socket.c:1385
 #, c-format
 msgid "write on fd%d: %s\n"
 msgstr "zápis na fd%d: %s\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:339
+#: src/common/ssl_certificate.c:338
 #, c-format
 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
 msgstr "Nemožno získať stav súboru certifikátu P12 (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:347
+#: src/common/ssl_certificate.c:346
 #, c-format
 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
 msgstr "Nemožno čítať súbor certifikátu P12 %s\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:356
+#: src/common/ssl_certificate.c:355
 #, c-format
 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
 msgstr "Nemožno importovať súbor certifikátu P12 %s\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:641
+#: src/common/ssl_certificate.c:640
 msgid "Internal error"
 msgstr "Interná chyba"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:646
+#: src/common/ssl_certificate.c:645
 msgid "Uncheckable"
 msgstr "Neoveriteľný"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:650
+#: src/common/ssl_certificate.c:649
 msgid "Self-signed certificate"
 msgstr "Certifikát podpísaný sebou"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:653
+#: src/common/ssl_certificate.c:652
 msgid "Revoked certificate"
 msgstr "Odvolaný certifikát"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:655
+#: src/common/ssl_certificate.c:654
 msgid "No certificate issuer found"
 msgstr "Nebol nájdený vydavateľ certifikátu"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:657
+#: src/common/ssl_certificate.c:656
 msgid "Certificate issuer is not a CA"
 msgstr "Vydavateľ certifikátu nie je certifikačnou autoritou"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:882
+#: src/common/ssl_certificate.c:881
 #, c-format
 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu %s: %s\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:886
+#: src/common/ssl_certificate.c:885
 #, c-format
 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
 msgstr "Súbor certifikátu %s chýba (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:905
+#: src/common/ssl_certificate.c:904
 #, c-format
 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
 msgstr "Nemožno otvoriť súbor kľúča %s (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:909
+#: src/common/ssl_certificate.c:908
 #, c-format
 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
 msgstr "Chýba súbor kľúča %s (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:1057
+#: src/common/ssl_certificate.c:1056
 #, c-format
 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
 msgstr "Zlyhalo čítanie súboru certifikátu P12 %s\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:1060
+#: src/common/ssl_certificate.c:1059
 #, c-format
 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:1064
+#: src/common/ssl_certificate.c:1063
 #, c-format
 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
 msgstr "Chýba súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:1089 src/gtk/sslcertwindow.c:85
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
+#: src/common/ssl_certificate.c:1088 src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:94 src/gtk/sslcertwindow.c:109
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:136
 msgid "<not in certificate>"
 msgstr "<chýba v certifikáte>"
 
@@ -1215,232 +1215,232 @@ msgstr "<chýba v certifikáte>"
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr "(Predmet vymazaný regulárnym výrazom)"
 
-#: src/common/utils.c:198
+#: src/common/utils.c:200
 #, c-format
 msgid "%dB"
 msgstr "%dB"
 
-#: src/common/utils.c:199
+#: src/common/utils.c:201
 #, c-format
 msgid "%d.%02dKB"
 msgstr "%d.%02dKB"
 
-#: src/common/utils.c:200
+#: src/common/utils.c:202
 #, c-format
 msgid "%d.%02dMB"
 msgstr "%d.%02dMB"
 
-#: src/common/utils.c:201
+#: src/common/utils.c:203
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
 msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/common/utils.c:4009
+#: src/common/utils.c:4028
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Sunday"
 msgstr "Nedeľa"
 
-#: src/common/utils.c:4010
+#: src/common/utils.c:4029
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Monday"
 msgstr "Pondelok"
 
-#: src/common/utils.c:4011
+#: src/common/utils.c:4030
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Utorok"
 
-#: src/common/utils.c:4012
+#: src/common/utils.c:4031
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Wednesday"
 msgstr "Streda"
 
-#: src/common/utils.c:4013
+#: src/common/utils.c:4032
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Thursday"
 msgstr "Štvrtok"
 
-#: src/common/utils.c:4014
+#: src/common/utils.c:4033
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Friday"
 msgstr "Piatok"
 
-#: src/common/utils.c:4015
+#: src/common/utils.c:4034
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Saturday"
 msgstr "Sobota"
 
-#: src/common/utils.c:4017
+#: src/common/utils.c:4036
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "January"
 msgstr "Január"
 
-#: src/common/utils.c:4018
+#: src/common/utils.c:4037
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "February"
 msgstr "Február"
 
-#: src/common/utils.c:4019
+#: src/common/utils.c:4038
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "March"
 msgstr "Marec"
 
-#: src/common/utils.c:4020
+#: src/common/utils.c:4039
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "April"
 msgstr "Apríl"
 
-#: src/common/utils.c:4021
+#: src/common/utils.c:4040
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "May"
 msgstr "Máj"
 
-#: src/common/utils.c:4022
+#: src/common/utils.c:4041
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "June"
 msgstr "Jún"
 
-#: src/common/utils.c:4023
+#: src/common/utils.c:4042
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "July"
 msgstr "Júl"
 
-#: src/common/utils.c:4024
+#: src/common/utils.c:4043
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "August"
 msgstr "August"
 
-#: src/common/utils.c:4025
+#: src/common/utils.c:4044
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "September"
 msgstr "September"
 
-#: src/common/utils.c:4026
+#: src/common/utils.c:4045
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "October"
 msgstr "Október"
 
-#: src/common/utils.c:4027
+#: src/common/utils.c:4046
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "November"
 msgstr "November"
 
-#: src/common/utils.c:4028
+#: src/common/utils.c:4047
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "December"
 msgstr "December"
 
-#: src/common/utils.c:4030
+#: src/common/utils.c:4049
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Sun"
 msgstr "Ne"
 
-#: src/common/utils.c:4031
+#: src/common/utils.c:4050
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Mon"
 msgstr "Po"
 
-#: src/common/utils.c:4032
+#: src/common/utils.c:4051
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Tue"
 msgstr "Ut"
 
-#: src/common/utils.c:4033
+#: src/common/utils.c:4052
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Wed"
 msgstr "St"
 
-#: src/common/utils.c:4034
+#: src/common/utils.c:4053
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Thu"
 msgstr "Št"
 
-#: src/common/utils.c:4035
+#: src/common/utils.c:4054
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Fri"
 msgstr "Pi"
 
-#: src/common/utils.c:4036
+#: src/common/utils.c:4055
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Sat"
 msgstr "So"
 
-#: src/common/utils.c:4038
+#: src/common/utils.c:4057
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jan"
 msgstr "Jan"
 
-#: src/common/utils.c:4039
+#: src/common/utils.c:4058
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Feb"
 msgstr "Feb"
 
-#: src/common/utils.c:4040
+#: src/common/utils.c:4059
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Mar"
 msgstr "Mar"
 
-#: src/common/utils.c:4041
+#: src/common/utils.c:4060
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Apr"
 msgstr "Apr"
 
-#: src/common/utils.c:4042
+#: src/common/utils.c:4061
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "May"
 msgstr "Máj"
 
-#: src/common/utils.c:4043
+#: src/common/utils.c:4062
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jun"
 msgstr "Jún"
 
-#: src/common/utils.c:4044
+#: src/common/utils.c:4063
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jul"
 msgstr "Júl"
 
-#: src/common/utils.c:4045
+#: src/common/utils.c:4064
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Aug"
 msgstr "Aug"
 
-#: src/common/utils.c:4046
+#: src/common/utils.c:4065
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Sep"
 msgstr "Sep"
 
-#: src/common/utils.c:4047
+#: src/common/utils.c:4066
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Oct"
 msgstr "Okt"
 
-#: src/common/utils.c:4048
+#: src/common/utils.c:4067
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Nov"
 msgstr "Nov"
 
-#: src/common/utils.c:4049
+#: src/common/utils.c:4068
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Dec"
 msgstr "Dec"
 
-#: src/common/utils.c:4060
+#: src/common/utils.c:4079
 msgctxt "For use by strftime (morning)"
 msgid "AM"
 msgstr "DOP"
 
-#: src/common/utils.c:4061
+#: src/common/utils.c:4080
 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
 msgid "PM"
 msgstr "ODP"
 
-#: src/common/utils.c:4062
+#: src/common/utils.c:4081
 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
 msgid "am"
 msgstr "dop."
 
-#: src/common/utils.c:4063
+#: src/common/utils.c:4082
 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
 msgid "pm"
 msgstr "odp."
@@ -1454,11 +1454,11 @@ msgstr "_Pridať…"
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Odstrániť"
 
-#: src/compose.c:599 src/folderview.c:258
+#: src/compose.c:599 src/folderview.c:254
 msgid "_Properties..."
 msgstr "_Vlastnosti…"
 
-#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:517 src/messageview.c:214
+#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:214
 msgid "_Message"
 msgstr "Sp_ráva"
 
@@ -1526,7 +1526,7 @@ msgstr "_Zalomené"
 msgid "_Unwrapped"
 msgstr "_Nezalomené"
 
-#: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:550
+#: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:558
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
 msgid "Select _all"
 msgstr "Vy_brať všetko"
@@ -1636,47 +1636,47 @@ msgstr "_Súkromie"
 msgid "_Priority"
 msgstr "Pri_orita"
 
-#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:267
+#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:267
 msgid "Character _encoding"
 msgstr "_Kódovanie znakov"
 
-#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:272
+#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:272
 msgid "Western European"
 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
 
-#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:273
+#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:273
 msgid "Baltic"
 msgstr "Pobaltské"
 
-#: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:274
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrejské"
 
-#: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:275
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabské"
 
-#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:276
+#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:276
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Cyrilika"
 
-#: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:277
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonské"
 
-#: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:278
+#: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:278
 msgid "Chinese"
 msgstr "Čínske"
 
-#: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:279
+#: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:279
 msgid "Korean"
 msgstr "Kórejské"
 
-#: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:280
+#: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:280
 msgid "Thai"
 msgstr "Thajské"
 
-#: src/compose.c:706 src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:316
+#: src/compose.c:706 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:316
 msgid "_Address book"
 msgstr "_Adresár"
 
@@ -1684,7 +1684,7 @@ msgstr "_Adresár"
 msgid "_Template"
 msgstr "Šabló_na"
 
-#: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:763 src/messageview.c:336
+#: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:336
 msgid "Actio_ns"
 msgstr "A_kcie"
 
@@ -1720,13 +1720,13 @@ msgstr "Zobraziť p_ravítko"
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Normálny"
 
-#: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:305
-#: src/summaryview.c:430
+#: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:305
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "_All"
 msgstr "_Všetkým"
 
-#: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:306
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:306
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "_Sender"
 msgstr "Odo_sielateľ"
 
@@ -1750,27 +1750,27 @@ msgstr "_Nízka"
 msgid "_Lowest"
 msgstr "Na_jnižšia"
 
-#: src/compose.c:747 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:353
+#: src/compose.c:747 src/mainwindow.c:890 src/messageview.c:353
 msgid "_Automatic"
 msgstr "_Automaticky"
 
-#: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:354
+#: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:891 src/messageview.c:354
 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:881 src/messageview.c:355
+#: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:355
 msgid "Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:753 src/mainwindow.c:885 src/messageview.c:359
+#: src/compose.c:753 src/mainwindow.c:896 src/messageview.c:359
 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:888 src/messageview.c:362
+#: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:899 src/messageview.c:362
 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "Grécke (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:761 src/mainwindow.c:893 src/messageview.c:367
+#: src/compose.c:761 src/mainwindow.c:904 src/messageview.c:367
 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "Turecké (ISO-8859-_9)"
 
@@ -1846,7 +1846,7 @@ msgstr "Slepá kópia:"
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odpovedať komu:"
 
-#: src/compose.c:2642 src/compose.c:5006 src/compose.c:5008
+#: src/compose.c:2642 src/compose.c:5011 src/compose.c:5013
 #: src/gtk/headers.h:33
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Diskusné skupiny:"
@@ -1859,7 +1859,7 @@ msgstr "Pokračovanie:"
 msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "V odpovedi komu:"
 
-#: src/compose.c:2652 src/compose.c:5003 src/compose.c:5011
+#: src/compose.c:2652 src/compose.c:5008 src/compose.c:5016
 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:421
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
@@ -1868,7 +1868,7 @@ msgstr "Komu:"
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr "Nemožno priložiť súbor (zlyhala konverzia kódovania)."
 
-#: src/compose.c:2848
+#: src/compose.c:2848 src/compose.c:10974
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1906,7 +1906,7 @@ msgstr "Do tela správy vkladáte súbor %s. Ste si istý, že to chcete urobiť
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Ste si istý?"
 
-#: src/compose.c:3679 src/compose.c:10832 src/compose.c:11726
+#: src/compose.c:3679 src/compose.c:10837 src/compose.c:11857
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Vložiť"
 
@@ -1933,26 +1933,26 @@ msgstr "Nemožno čítať %s."
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Správa: %s"
 
-#: src/compose.c:4847 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:696
+#: src/compose.c:4852 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:696
 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Upravené]"
 
-#: src/compose.c:4854 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
+#: src/compose.c:4859 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Písanie správy%s"
 
-#: src/compose.c:4857 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
+#: src/compose.c:4862 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
 
-#: src/compose.c:4859 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
+#: src/compose.c:4864 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
 msgid "Compose message"
 msgstr "Napísať správu"
 
-#: src/compose.c:4886 src/messageview.c:887
+#: src/compose.c:4891 src/messageview.c:887
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1960,59 +1960,59 @@ msgstr ""
 "Nie je zadaný účet na odosielanie správ.\n"
 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštový účet."
 
-#: src/compose.c:5103 src/compose.c:5140
+#: src/compose.c:5108 src/compose.c:5145
 #, c-format
 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
 msgstr "Jediný príjemca je predvolená adresa „%s”. Odoslať i tak?"
 
-#: src/compose.c:5105 src/compose.c:5142 src/compose.c:5180 src/compose.c:5223
-#: src/prefs_account.c:3778 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
+#: src/compose.c:5110 src/compose.c:5147 src/compose.c:5185 src/compose.c:5228
+#: src/prefs_account.c:3781 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
 msgid "Send"
 msgstr "Odoslať"
 
-#: src/compose.c:5107 src/compose.c:5144 src/compose.c:5181 src/compose.c:5224
-#: src/compose.c:5786 src/folderview.c:2579 src/messageview.c:859
+#: src/compose.c:5112 src/compose.c:5149 src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
+#: src/compose.c:5791 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218 src/toolbar.c:3054
 msgid "_Send"
 msgstr "_Odoslať"
 
-#: src/compose.c:5161
+#: src/compose.c:5166
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Nie je zadaný príjemca."
 
-#: src/compose.c:5176
+#: src/compose.c:5181
 #, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
 msgstr "Prázdny predmet. %s"
 
-#: src/compose.c:5177 src/compose.c:5220
+#: src/compose.c:5182 src/compose.c:5225
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
 msgid "Send it anyway?"
 msgstr "Poslať i tak?"
 
-#: src/compose.c:5178 src/compose.c:5221
+#: src/compose.c:5183 src/compose.c:5226
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
 msgid "Queue it anyway?"
 msgstr "Zaradiť do fronty i tak?"
 
-#: src/compose.c:5180 src/compose.c:5223 src/toolbar.c:520
+#: src/compose.c:5185 src/compose.c:5228 src/toolbar.c:520
 msgid "Send later"
 msgstr "Odoslať ho neskôr"
 
-#: src/compose.c:5181 src/compose.c:5224
+#: src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
 msgid "_Queue"
 msgstr "Do _fronty"
 
-#: src/compose.c:5219
+#: src/compose.c:5224
 #, c-format
 msgid "Sending to %d recipients. %s"
 msgstr "Odosielanie na %d adries. %s"
 
-#: src/compose.c:5248
+#: src/compose.c:5253
 msgid "Could not queue message."
 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
 
-#: src/compose.c:5251
+#: src/compose.c:5256
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -2023,7 +2023,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5255
+#: src/compose.c:5260
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2034,7 +2034,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Podpísanie zlyhalo: %s"
 
-#: src/compose.c:5260
+#: src/compose.c:5265
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2045,7 +2045,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Šifrovanie zlyhalo: %s"
 
-#: src/compose.c:5265
+#: src/compose.c:5270
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2055,7 +2055,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Zlyhala konverzia kódovania."
 
-#: src/compose.c:5269
+#: src/compose.c:5274
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2065,7 +2065,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nie je dostupný šifrovací kľúč príjemcu."
 
-#: src/compose.c:5329 src/compose.c:5389
+#: src/compose.c:5334 src/compose.c:5394
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -2073,7 +2073,7 @@ msgstr ""
 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo ju možné odoslať.\n"
 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
 
-#: src/compose.c:5385
+#: src/compose.c:5390
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2082,7 +2082,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
 
-#: src/compose.c:5782
+#: src/compose.c:5787
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -2093,7 +2093,7 @@ msgstr ""
 "kódovania na %s.\n"
 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
 
-#: src/compose.c:5844
+#: src/compose.c:5849
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2106,68 +2106,68 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Odoslať aj tak?"
 
-#: src/compose.c:6076
+#: src/compose.c:6081
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Upozornenie šifrovania"
 
-#: src/compose.c:6077
+#: src/compose.c:6082
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "_Pokračovať"
 
-#: src/compose.c:6126
+#: src/compose.c:6131
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Nie je dostupné žiadny účet na odosielanie správ!"
 
-#: src/compose.c:6135
+#: src/compose.c:6140
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr "Zvolený účet nie je NNTP: Posielanie nie je možné."
 
-#: src/compose.c:6389
+#: src/compose.c:6394
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "Príloha %s už neexistuje. Ignorovať?"
 
-#: src/compose.c:6391 src/mainwindow.c:657 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
+#: src/compose.c:6396 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Zrušiť posielanie"
 
-#: src/compose.c:6391
+#: src/compose.c:6396
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignorovať prílohu"
 
-#: src/compose.c:6447
+#: src/compose.c:6452
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Pôvodná časť %s"
 
-#: src/compose.c:7047
+#: src/compose.c:7052
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Pridať do _adresára"
 
-#: src/compose.c:7214
+#: src/compose.c:7219
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Zmazať obsah položiek"
 
-#: src/compose.c:7218 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
+#: src/compose.c:7223 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Na automatické doplnenie z adresára použite <TAB>"
 
-#: src/compose.c:7450
+#: src/compose.c:7455
 msgid "Mime type"
 msgstr "Typ MIME"
 
-#: src/compose.c:7456 src/mimeview.c:274 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:451
+#: src/compose.c:7461 src/mimeview.c:302 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:451
 #: src/prefs_matcher.c:640 src/prefs_summaries.c:612
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:469
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:470
 msgid "Size"
 msgstr "Veľkosť"
 
-#: src/compose.c:7518
+#: src/compose.c:7523
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Uložiť správu do "
 
-#: src/compose.c:7549 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
-#: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
+#: src/compose.c:7554 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
+#: src/editvcard.c:192 src/export.c:165 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:213
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:236
@@ -2177,27 +2177,27 @@ msgstr "Uložiť správu do "
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Prechádzať"
 
-#: src/compose.c:7565
+#: src/compose.c:7570
 msgid "Select folder to save message to"
 msgstr "Vyberte zložku na uloženie správy"
 
-#: src/compose.c:8022
+#: src/compose.c:8027
 msgid "Hea_der"
 msgstr "H_lavička"
 
-#: src/compose.c:8027
+#: src/compose.c:8032
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Prílohy"
 
-#: src/compose.c:8041
+#: src/compose.c:8046
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "_Ostatné"
 
-#: src/compose.c:8056
+#: src/compose.c:8061
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "Pre_dmet:"
 
-#: src/compose.c:8280
+#: src/compose.c:8285
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2206,19 +2206,19 @@ msgstr ""
 "Nemožno spustiť kontrolu preklepov.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8427
+#: src/compose.c:8432
 msgid "_From:"
 msgstr "O_d:"
 
-#: src/compose.c:8444
+#: src/compose.c:8449
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Účet, použitý pre tento email"
 
-#: src/compose.c:8446
+#: src/compose.c:8451
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adresa odosielateľa"
 
-#: src/compose.c:8628
+#: src/compose.c:8633
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2227,50 +2227,50 @@ msgstr ""
 "Nemožno načítať systém súkromia „%s”. Nebude možné podpísať ani zašifrovať "
 "túto správu."
 
-#: src/compose.c:8739 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
+#: src/compose.c:8744 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
 msgid "_None"
 msgstr "Žiad_na"
 
-#: src/compose.c:8840 src/prefs_template.c:751
+#: src/compose.c:8845 src/prefs_template.c:751
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "Telo šablóny má chybu v riadku %d."
 
-#: src/compose.c:8937
+#: src/compose.c:8942
 #, c-format
 msgctxt "'%s' stands for a header name"
 msgid "Template '%s' format error."
 msgstr "Chyba formátu šablóny „%s”."
 
-#: src/compose.c:9361
+#: src/compose.c:9366
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný typ MIME."
 
-#: src/compose.c:9376
+#: src/compose.c:9381
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
 
-#: src/compose.c:9450
+#: src/compose.c:9455
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:9467
+#: src/compose.c:9472
 msgid "MIME type"
 msgstr "Typ MIME"
 
-#: src/compose.c:9500
+#: src/compose.c:9505
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódovanie"
 
-#: src/compose.c:9520
+#: src/compose.c:9525
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta"
 
-#: src/compose.c:9521
+#: src/compose.c:9526
 msgid "File name"
 msgstr "Názov súboru"
 
-#: src/compose.c:9780
+#: src/compose.c:9785
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2281,19 +2281,19 @@ msgstr ""
 "Vynútiť ukončenie procesu?\n"
 "ID skupiny procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:10253 src/messageview.c:1088
+#: src/compose.c:10258 src/messageview.c:1088
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "Claws Mail potrebuje na odoslanie tejto správy pripojenie k sieti."
 
-#: src/compose.c:10446
+#: src/compose.c:10451
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Koncept nemožno uložiť."
 
-#: src/compose.c:10450
+#: src/compose.c:10455
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "Koncept nemožno uložiť"
 
-#: src/compose.c:10451
+#: src/compose.c:10456
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2301,24 +2301,24 @@ msgstr ""
 "Koncept nemožno uložiť.\n"
 "Chcete pokračovať v písaní, alebo zahodiť rozpísanú správu?"
 
-#: src/compose.c:10453
+#: src/compose.c:10458
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "+_Zrušiť skončenie"
 
-#: src/compose.c:10453
+#: src/compose.c:10458
 msgid "_Discard email"
 msgstr "_Zahodiť správu"
 
-#: src/compose.c:10642 src/compose.c:10656
+#: src/compose.c:10647 src/compose.c:10661
 msgid "Select file"
 msgstr "Zvoľte súbor"
 
-#: src/compose.c:10670
+#: src/compose.c:10675
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Súbor „%s” nemožno čítať."
 
-#: src/compose.c:10672
+#: src/compose.c:10677
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2327,50 +2327,59 @@ msgstr ""
 "Súbor „%s” obsahuje neplatné znaky pre\n"
 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
 
-#: src/compose.c:10751
+#: src/compose.c:10756
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zahodiť správu"
 
-#: src/compose.c:10752
+#: src/compose.c:10757
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
 
-#: src/compose.c:10753 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
+#: src/compose.c:10758 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Zahodiť"
 
-#: src/compose.c:10753 src/compose.c:10758
+#: src/compose.c:10758 src/compose.c:10763
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
 
-#: src/compose.c:10756 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
+#: src/compose.c:10761 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
 msgid "Save changes"
 msgstr "Uložiť zmeny"
 
-#: src/compose.c:10757
+#: src/compose.c:10762
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Táto správa bola zmenená. Uložiť posledné zmeny?"
 
-#: src/compose.c:10758
+#: src/compose.c:10763
 msgid "_Don't save"
 msgstr "_Neukladať"
 
-#: src/compose.c:10829
+#: src/compose.c:10834
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
 msgstr "Chcete použiť šablónu „%s”?"
 
-#: src/compose.c:10831
+#: src/compose.c:10836
 msgid "Apply template"
 msgstr "Použiť šablónu"
 
-#: src/compose.c:10832 src/prefs_actions.c:330 src/prefs_filtering_action.c:582
+#: src/compose.c:10837 src/prefs_actions.c:330 src/prefs_filtering_action.c:582
 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:794 src/prefs_template.c:310
 #: src/prefs_toolbar.c:1018
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Nahradiť"
 
-#: src/compose.c:11719
+#: src/compose.c:11024
+#, c-format
+msgid ""
+"The pasted image has been attached as: \n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Vložený obrázok bol pridaný ako príloha:\n"
+"%s"
+
+#: src/compose.c:11850
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
@@ -2388,20 +2397,20 @@ msgstr[2] ""
 "Chcete vložiť obsah %d súborov do tela správy, alebo ich chcete pripojiť k "
 "správe ako prílohy?"
 
-#: src/compose.c:11725
+#: src/compose.c:11856
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Vložiť, alebo pripojiť ako prílohu?"
 
-#: src/compose.c:11726
+#: src/compose.c:11857
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Pripojiť"
 
-#: src/compose.c:11944
+#: src/compose.c:12075
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Chyba v tvare citácie na riadku %d."
 
-#: src/compose.c:12240
+#: src/compose.c:12371
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2618,7 +2627,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr "Skontrolovať súbor"
 
 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2178
+#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2181
 #: src/wizard.c:1198 src/wizard.c:1618
 msgid "File"
 msgstr "Súbor"
@@ -2661,20 +2670,20 @@ msgstr "Upraviť detaily skupiny"
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Pridať novú skupinu"
 
-#: src/editgroup.c:553
+#: src/editgroup.c:552
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Upraviť zložku"
 
-#: src/editgroup.c:553
+#: src/editgroup.c:552
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Zadajte nový názov zložky:"
 
-#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:570 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
+#: src/editgroup.c:555 src/foldersel.c:570 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
 msgid "New folder"
 msgstr "Nová zložka"
 
-#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:571 src/mh_gtk.c:145
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/mh_gtk.c:145
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Zadajte názov novej zložky:"
@@ -2703,13 +2712,13 @@ msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte základ vyhľadávania"
 
-#: src/editldap_basedn.c:172 src/editldap.c:440 src/prefs_account.c:2930
+#: src/editldap_basedn.c:172 src/editldap.c:440 src/prefs_account.c:2933
 #: src/prefs_proxy.c:98
 msgid "Hostname"
 msgstr "Meno počítača"
 
 #: src/editldap_basedn.c:182 src/editldap.c:457
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2937
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2940
 #: src/prefs_proxy.c:105 src/ssl_manager.c:117
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
@@ -2770,7 +2779,7 @@ msgstr ""
 msgid "STARTTLS"
 msgstr "STARTTLS"
 
-#: src/editldap.c:469 src/prefs_account.c:3851
+#: src/editldap.c:469 src/prefs_account.c:3854
 msgid "SSL/TLS"
 msgstr "SSL/TLS"
 
@@ -2931,8 +2940,8 @@ msgstr "Heslo bind"
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako používateľ „Bind DN”."
 
-#: src/editldap.c:738 src/prefs_account.c:1402 src/prefs_account.c:2023
-#: src/prefs_account.c:2742 src/prefs_account.c:2770 src/prefs_account.c:2975
+#: src/editldap.c:738 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2026
+#: src/prefs_account.c:2745 src/prefs_account.c:2773 src/prefs_account.c:2978
 #: src/prefs_proxy.c:146
 msgid "Show password"
 msgstr "Zobraziť heslo"
@@ -2954,7 +2963,7 @@ msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
 
-#: src/editldap.c:792 src/prefs_account.c:3742
+#: src/editldap.c:792 src/prefs_account.c:3745
 msgid "Basic"
 msgstr "Základné"
 
@@ -2995,16 +3004,16 @@ msgstr "Zadali ste rezervované meno značky, prosím, vyberte iné."
 msgid "Tag is not set."
 msgstr "Značka nie je nastavená."
 
-#: src/edittags.c:537
+#: src/edittags.c:550
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Apply tags"
 msgstr "Použiť značky"
 
-#: src/edittags.c:551
+#: src/edittags.c:566
 msgid "New tag:"
 msgstr "Nová značka:"
 
-#: src/edittags.c:584
+#: src/edittags.c:599
 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
 msgstr "Prosím zvoľte značky na použitie alebo odstránenie. Zmeny sú okamžité."
 
@@ -3028,11 +3037,11 @@ msgstr "Pridať nový vCard záznam"
 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
 msgstr "Nemožno nastaviť certifikát klienta.\n"
 
-#: src/etpan/nntp-thread.c:939
+#: src/etpan/nntp-thread.c:949
 msgid "couldn't get xover range\n"
 msgstr "nemožno získať rozsah xover\n"
 
-#: src/etpan/nntp-thread.c:1038
+#: src/etpan/nntp-thread.c:1048
 msgid "couldn't get xhdr range\n"
 msgstr "nemožno získať rozsah xhdr\n"
 
@@ -3086,7 +3095,7 @@ msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "Výstupný súbor HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
+#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:172 src/import.c:170
 #: src/importldif.c:568
 msgid "B_rowse"
 msgstr "P_rehliadať"
@@ -3096,16 +3105,16 @@ msgid "Stylesheet"
 msgstr "Štýlopis"
 
 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1577
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:123 src/mainwindow.c:1170
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:123 src/mainwindow.c:1181
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:1037
-#: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6244
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:1040
+#: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6289
 msgid "None"
 msgstr "Žiadna"
 
 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:523
 #: src/prefs_folder_item.c:1198 src/prefs_folder_item.c:1230
-#: src/prefs_other.c:127 src/prefs_other.c:415
+#: src/prefs_other.c:128 src/prefs_other.c:416
 msgid "Default"
 msgstr "Štandardné"
 
@@ -3337,7 +3346,7 @@ msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
 msgid "Distinguished Name"
 msgstr "Distguished Name"
 
-#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8459
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8504
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
 
@@ -3353,23 +3362,23 @@ msgstr "Zdrojová zložka:"
 msgid "Mbox file:"
 msgstr "Súbor mbox:"
 
-#: src/export.c:203
+#: src/export.c:204
 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
 msgstr "Musíte zadať názov cieľového súboru mbox."
 
-#: src/export.c:208
+#: src/export.c:209
 msgid "Source folder can't be left empty."
 msgstr "Musíte zadať názov zdrojovej zložky."
 
-#: src/export.c:221
+#: src/export.c:222
 msgid "Couldn't find the source folder."
 msgstr "Nemožno nájsť zadanú zdrojovú zložku."
 
-#: src/export.c:245
+#: src/export.c:246
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Zvoľte súbor na exportovanie"
 
-#: src/export.c:268
+#: src/export.c:269
 msgid "Select folder to export"
 msgstr "Zvoľte zložku na export"
 
@@ -3402,17 +3411,17 @@ msgstr "Názov je príliš dlhý."
 msgid "Not specified."
 msgstr "Nie je určený."
 
-#: src/file_checker.c:77
+#: src/file_checker.c:82
 #, c-format
 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
 msgstr "Súbor %s chýba! Chcete použiť záložný súbor z %s?"
 
-#: src/file_checker.c:86 src/file_checker.c:109
+#: src/file_checker.c:91 src/file_checker.c:115
 #, c-format
 msgid "Could not copy %s to %s"
 msgstr "Nemožno kopírovať %s do %s"
 
-#: src/file_checker.c:100
+#: src/file_checker.c:106
 #, c-format
 msgid ""
 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
@@ -3618,35 +3627,35 @@ msgstr "Koncepty"
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Spracúvam (%s)…\n"
 
-#: src/folder.c:3287
+#: src/folder.c:3289
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s...\n"
 msgstr "Kopírujem %s do %s…\n"
 
-#: src/folder.c:3287
+#: src/folder.c:3289
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Presúvam %s do %s…\n"
 
-#: src/folder.c:3597
+#: src/folder.c:3599
 #, c-format
 msgid "Updating cache for %s..."
 msgstr "Aktualizujem vyrovnávaciu pamäť zložky %s…"
 
-#: src/folder.c:4459
+#: src/folder.c:4461
 msgid "Processing messages..."
 msgstr "Spracúvam správy…"
 
-#: src/folder.c:4594
+#: src/folder.c:4596
 #, c-format
 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
 msgstr "Synchronizujem %s na použitie pri odpojení…\n"
 
-#: src/folder.c:4853
+#: src/folder.c:4855
 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
 msgstr "Názov zložky nemôže začínať alebo končiť bodkou."
 
-#: src/folder.c:4857
+#: src/folder.c:4859
 msgid "A folder name can not end with a space."
 msgstr "Názov zložky nemôže končiť bodkou."
 
@@ -3663,7 +3672,7 @@ msgstr "Nová zložka"
 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:202
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2065
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2068
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "Názov zložky nemôže obsahovať „%c”."
@@ -3671,7 +3680,7 @@ msgstr "Názov zložky nemôže obsahovať „%c”."
 #: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:214
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2072
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2075
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Zložka „%s” už existuje."
@@ -3683,78 +3692,78 @@ msgstr "Zložka „%s” už existuje."
 msgid "Can't create the folder '%s'."
 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku „%s”."
 
-#: src/folderview.c:251
+#: src/folderview.c:247
 msgid "Mark all re_ad"
 msgstr "Označiť _všetky ako prečítané"
 
-#: src/folderview.c:252
+#: src/folderview.c:248
 msgid "Mark all u_nread"
 msgstr "Označiť všetky ako _neprečítané"
 
-#: src/folderview.c:253
+#: src/folderview.c:249
 msgid "Mark all read recursi_vely"
 msgstr "Označiť všetky ako prečítané _rekurzívne"
 
-#: src/folderview.c:254
+#: src/folderview.c:250
 msgid "Mark all unread recursi_vely"
 msgstr "Označiť všetky ako neprečítané _rekurzívne"
 
-#: src/folderview.c:256
+#: src/folderview.c:252
 msgid "R_un processing rules"
 msgstr "Sp_ustiť pravidlá spracovania"
 
-#: src/folderview.c:257 src/mainwindow.c:554
+#: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:562
 msgid "_Search folder..."
 msgstr "Pre_hľadať zložku…"
 
-#: src/folderview.c:259
+#: src/folderview.c:255
 msgid "Process_ing..."
 msgstr "Spracovan_ie…"
 
-#: src/folderview.c:260
+#: src/folderview.c:256
 msgid "Empty _trash..."
 msgstr "V_yprázdniť kôš…"
 
-#: src/folderview.c:261
+#: src/folderview.c:257
 msgid "Send _queue..."
 msgstr "Odoslať _front…"
 
-#: src/folderview.c:268
+#: src/folderview.c:264
 msgid "Set Displayed columns"
 msgstr "Nastaviť zobrazené stĺpce"
 
-#: src/folderview.c:407 src/folderview.c:454
+#: src/folderview.c:403 src/folderview.c:450
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
-#: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6518
+#: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6563
 msgid "New"
 msgstr "Nový"
 
-#: src/folderview.c:408 src/folderview.c:455
+#: src/folderview.c:404 src/folderview.c:451
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
-#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6520
+#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6565
 #: src/toolbar.c:512
 msgid "Unread"
 msgstr "Neprečítané"
 
-#: src/folderview.c:409 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
+#: src/folderview.c:405 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
 #: src/prefs_folder_column.c:80
 msgid "Total"
 msgstr "Celkom"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:457 src/summaryview.c:470
+#: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:471
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:808
+#: src/folderview.c:783
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Nastavujem informácie zložky…"
 
-#: src/folderview.c:893 src/summaryview.c:4282
+#: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4308
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
 
-#: src/folderview.c:894
+#: src/folderview.c:869
 msgid ""
 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
 "read?"
@@ -3762,15 +3771,15 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky a jej podzložiek ako "
 "prečítané?"
 
-#: src/folderview.c:896 src/summaryview.c:4283
+#: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4309
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako prečítané?"
 
-#: src/folderview.c:899 src/summaryview.c:4328
+#: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4354
 msgid "Mark all as unread"
 msgstr "Označiť všetky ako neprečítané"
 
-#: src/folderview.c:900
+#: src/folderview.c:875
 msgid ""
 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
 "unread?"
@@ -3778,95 +3787,95 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky a jej podzložiek ako "
 "neprečítané?"
 
-#: src/folderview.c:902 src/summaryview.c:4329
+#: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4355
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako neprečítané?"
 
-#: src/folderview.c:1092 src/imap.c:4628
+#: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4637
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s/%s..."
 msgstr "Prehľadávanie zložky %s/%s…"
 
-#: src/folderview.c:1095 src/imap.c:4632 src/mainwindow.c:5247 src/setup.c:96
+#: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4641 src/mainwindow.c:5290 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
 msgstr "Prehľadávanie zložky %s…"
 
-#: src/folderview.c:1126
+#: src/folderview.c:1101
 msgid "Rebuild folder tree"
 msgstr "Obnoviť strom zložiek"
 
-#: src/folderview.c:1127
+#: src/folderview.c:1102
 msgid ""
 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
 msgstr ""
 "Obnovenie stromu zložiek spôsobí vymazanie lokálnych vyrovnávacích pamätí. "
 "Chcete pokračovať?"
 
-#: src/folderview.c:1137
+#: src/folderview.c:1112
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Obnovujem strom zložiek…"
 
-#: src/folderview.c:1139
+#: src/folderview.c:1114
 msgid "Scanning folder tree..."
 msgstr "Skenujem strom zložiek…"
 
-#: src/folderview.c:1230
+#: src/folderview.c:1205
 #, c-format
 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
 msgstr "Nemožno skenovať obsah zložky %s\n"
 
-#: src/folderview.c:1284
+#: src/folderview.c:1259
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Kontrolujem nové správy vo všetkých zložkách…"
 
-#: src/folderview.c:2264
+#: src/folderview.c:2233
 #, c-format
 msgid "Closing folder %s..."
 msgstr "Zatváram zložku %s…"
 
-#: src/folderview.c:2359
+#: src/folderview.c:2328
 #, c-format
 msgid "Opening folder %s..."
 msgstr "Otváram zložku %s…"
 
-#: src/folderview.c:2377
+#: src/folderview.c:2346
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Zložku nemožno otvoriť."
 
-#: src/folderview.c:2519 src/mainwindow.c:2882 src/mainwindow.c:2887
+#: src/folderview.c:2486 src/mainwindow.c:2896 src/mainwindow.c:2901
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Vyprázdniť kôš"
 
-#: src/folderview.c:2520
+#: src/folderview.c:2487
 msgid "Delete all messages in trash?"
 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
 
-#: src/folderview.c:2521
+#: src/folderview.c:2488
 msgid "_Empty trash"
 msgstr "_Vyprázdniť kôš"
 
-#: src/folderview.c:2565 src/inc.c:1663 src/toolbar.c:3032
+#: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1662 src/toolbar.c:3032
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Varovanie odpojenia"
 
-#: src/folderview.c:2566 src/toolbar.c:3033
+#: src/folderview.c:2533 src/toolbar.c:3033
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Pracujete odpojený. Pripojiť?"
 
-#: src/folderview.c:2577 src/toolbar.c:3052
+#: src/folderview.c:2544 src/toolbar.c:3052
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
 
-#: src/folderview.c:2578 src/toolbar.c:3053
+#: src/folderview.c:2545 src/toolbar.c:3053
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
 
-#: src/folderview.c:2587 src/toolbar.c:3072
+#: src/folderview.c:2554 src/toolbar.c:3072
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
 
-#: src/folderview.c:2590 src/main.c:2786 src/toolbar.c:3075
+#: src/folderview.c:2557 src/main.c:2811 src/toolbar.c:3075
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3875,64 +3884,64 @@ msgstr ""
 "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby:\n"
 "%s"
 
-#: src/folderview.c:2665
+#: src/folderview.c:2632
 #, c-format
 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
 msgstr "Naozaj chcete kopírovať zložku „%s” do „%s”?"
 
-#: src/folderview.c:2666
+#: src/folderview.c:2633
 #, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
 msgstr "Naozaj chcete presunúť zložku „%s” ako podzložku „%s”?"
 
-#: src/folderview.c:2668
+#: src/folderview.c:2635
 msgid "Copy folder"
 msgstr "Kopírovať zložku"
 
-#: src/folderview.c:2668
+#: src/folderview.c:2635
 msgid "Move folder"
 msgstr "Presunúť zložku"
 
-#: src/folderview.c:2679
+#: src/folderview.c:2646
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s..."
 msgstr "Kopírujem %s do %s…"
 
-#: src/folderview.c:2679
+#: src/folderview.c:2646
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Presúvam %s do %s…"
 
-#: src/folderview.c:2713
+#: src/folderview.c:2680
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
 
-#: src/folderview.c:2716
+#: src/folderview.c:2683
 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
 msgstr "Nie je možné skopírovať zložku do jeho potomka."
 
-#: src/folderview.c:2717
+#: src/folderview.c:2684
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do jeho potomka."
 
-#: src/folderview.c:2720
+#: src/folderview.c:2687
 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
 msgstr "Zložky nemožno presúvať medzi rôznymi schránkami."
 
-#: src/folderview.c:2723
+#: src/folderview.c:2690
 msgid "Copy failed!"
 msgstr "Kopírovanie zlyhalo!"
 
-#: src/folderview.c:2723
+#: src/folderview.c:2690
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Presun zlyhal!"
 
-#: src/folderview.c:2773
+#: src/folderview.c:2740
 #, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Nastavenie spracovania zložky %s"
 
-#: src/folderview.c:3212 src/summaryview.c:4737 src/summaryview.c:4843
+#: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4763 src/summaryview.c:4869
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr "Zvolená cieľová zložka môže obsahovať len podzložky."
 
@@ -3982,7 +3991,7 @@ msgstr "neznáme"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Nemožno získať zoznam diskusných skupín."
 
-#: src/grouplistdialog.c:458 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1669
+#: src/grouplistdialog.c:458 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
 msgid "Done."
 msgstr "Hotovo."
 
@@ -4016,11 +4025,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:851
 msgid ""
-"Copyright (C) 1999-2018\n"
+"Copyright (C) 1999-2019\n"
 "The Claws Mail Team\n"
 "and Hiroyuki Yamamoto"
 msgstr ""
-"Copyright (C) 1999 – 2018\n"
+"Copyright (C) 1999 – 2019\n"
 "Tím Claws Mail\n"
 "a Hiroyuki Yamamoto"
 
@@ -4172,44 +4181,44 @@ msgstr ""
 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
 "programom; ak to tak nie je, navštívte"
 
-#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2610
+#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2635
 msgid "Session statistics\n"
 msgstr "Štatistiky relácie\n"
 
-#: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2620 src/main.c:2623
+#: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2645 src/main.c:2648
 #, c-format
 msgid "Started: %s\n"
 msgstr "Začatá: %s\n"
 
-#: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2629
+#: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2654
 msgid "Incoming traffic\n"
 msgstr "Došlá komunikácia\n"
 
-#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2632
+#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2657
 #, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
 msgstr "Prijaté správy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2638
+#: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2663
 msgid "Outgoing traffic\n"
 msgstr "Odoslaná komunikácia\n"
 
-#: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2641
+#: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2666
 #, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
 msgstr "Nové/presmerované správy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2645
+#: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2670
 #, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
 msgstr "Odpovede na správy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2649
+#: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2674
 #, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
 msgstr "Presmerované správy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2653
+#: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2678
 #, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
 msgstr "Odoslané správy celkom: %d\n"
@@ -4302,15 +4311,15 @@ msgstr "Svetlozelená"
 msgid "Magenta"
 msgstr "Fialová"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:231
+#: src/gtk/foldersort.c:241
 msgid "Set mailbox order"
 msgstr "Nastaviť poradie schránok"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:265
+#: src/gtk/foldersort.c:276
 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
 msgstr "Presuňte schránky hore alebo dole na zmenu poradia v Zozname zložiek."
 
-#: src/gtk/foldersort.c:299
+#: src/gtk/foldersort.c:310
 msgid "Mailboxes"
 msgstr "Schránky"
 
@@ -4438,7 +4447,7 @@ msgstr "Nastavovanie…"
 
 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1224
 #: src/prefs_matcher.c:645 src/prefs_matcher.c:2213 src/prefs_summaries.c:613
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:468
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:469
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
@@ -4448,7 +4457,7 @@ msgstr "Dátum:"
 
 #: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1221
 #: src/prefs_matcher.c:2210 src/prefs_summaries.c:615
-#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:466
+#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:467
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
@@ -4470,7 +4479,7 @@ msgstr "Odpovedať komu"
 
 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1222
 #: src/prefs_matcher.c:2211 src/prefs_summaries.c:616
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:467
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:468
 msgid "To"
 msgstr "Komu"
 
@@ -4507,7 +4516,7 @@ msgstr "Odkazy:"
 
 #: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1220
 #: src/prefs_matcher.c:2209 src/prefs_summaries.c:617
-#: src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:465
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:466
 msgid "Subject"
 msgstr "Predmet"
 
@@ -4630,9 +4639,9 @@ msgid "Seen:"
 msgstr "Seen:"
 
 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:166 src/prefs_summaries.c:621
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:190 src/prefs_summaries.c:621
 #: src/prefs_summary_column.c:78 src/prefs_themes.c:1034 src/ssl_manager.c:124
-#: src/summaryview.c:2897
+#: src/summaryview.c:2918
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
@@ -4676,7 +4685,7 @@ msgstr "User-Agent:"
 msgid "Content-Type"
 msgstr "Content-Type"
 
-#: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:328
+#: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:338
 msgid "Content-Type:"
 msgstr "Content-Type:"
 
@@ -4704,7 +4713,7 @@ msgstr "Precedence"
 msgid "Precedence:"
 msgstr "Precedence:"
 
-#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1166
+#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1169
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizácia"
 
@@ -5079,14 +5088,14 @@ msgstr "Načítané zásuvné moduly"
 msgid "Page Index"
 msgstr "Obsah Stránky"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:842
+#: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:853
 msgid "_Hide"
 msgstr "_Skryť"
 
 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:693
-#: src/prefs_account.c:3741 src/prefs_account.c:3759 src/prefs_account.c:3777
-#: src/prefs_account.c:3795 src/prefs_account.c:3813 src/prefs_account.c:3831
-#: src/prefs_account.c:3850 src/prefs_account.c:3943 src/prefs_account.c:3961
+#: src/prefs_account.c:3744 src/prefs_account.c:3762 src/prefs_account.c:3780
+#: src/prefs_account.c:3798 src/prefs_account.c:3816 src/prefs_account.c:3834
+#: src/prefs_account.c:3853 src/prefs_account.c:3946 src/prefs_account.c:3964
 #: src/prefs_filtering_action.c:1379 src/prefs_filtering.c:397
 #: src/prefs_filtering.c:1883
 msgid "Account"
@@ -5361,58 +5370,58 @@ msgstr "_Upraviť"
 msgid "C_lear"
 msgstr "Vy_mazať"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:157 src/ssl_manager.c:325
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/ssl_manager.c:300
 #, c-format
 msgid "Correct%s"
 msgstr "Správne%s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:157 src/gtk/sslcertwindow.c:159
-#: src/ssl_manager.c:325 src/ssl_manager.c:329
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/gtk/sslcertwindow.c:183
+#: src/ssl_manager.c:300 src/ssl_manager.c:304
 msgid " (expired)"
 msgstr "(platnosť skončila)"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:164
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:188
 msgid "Owner"
 msgstr "Majiteľ"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:165
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:189
 msgid "Signer"
 msgstr "Podpisovateľ"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:172 src/gtk/sslcertwindow.c:196
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:196 src/gtk/sslcertwindow.c:220
 msgid "Name: "
 msgstr "Meno: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:180 src/gtk/sslcertwindow.c:204
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:204 src/gtk/sslcertwindow.c:228
 msgid "Organization: "
 msgstr "Organizácia: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:188 src/gtk/sslcertwindow.c:212
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:212 src/gtk/sslcertwindow.c:236
 msgid "Location: "
 msgstr "Umiestnenie: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:220
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:244
 msgid "Fingerprint: \n"
 msgstr "Odtlačok primárneho kľúča:\n"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:230
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:254
 msgid "Signature status: "
 msgstr "Stav podpisu: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:237
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:261
 msgid "Expired on: "
 msgstr "Dátum skončenia platnosti: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:237
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:261
 msgid "Expires on: "
 msgstr "Dátum skončenia platnosti: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:304
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:328
 #, c-format
 msgid "SSL/TLS certificate for %s"
 msgstr "Certifikát SSL/TLS pre %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:320
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:344
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate is for %s, but connection is to %s.\n"
@@ -5423,7 +5432,7 @@ msgstr ""
 "Môžete byť pripojený k podvodnému serveru.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:340
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:364
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s is unknown.\n"
@@ -5432,39 +5441,39 @@ msgstr ""
 "Certifikát pre %s je neznámy.\n"
 "%s Chcete ho prijať?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:350 src/gtk/sslcertwindow.c:400
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:464
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:374 src/gtk/sslcertwindow.c:424
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:488
 msgid "Correct"
 msgstr "Správne"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:352 src/gtk/sslcertwindow.c:402
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:466
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:376 src/gtk/sslcertwindow.c:426
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:490
 #, c-format
 msgid "Signature status: %s"
 msgstr "Stav podpisu: %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:360 src/gtk/sslcertwindow.c:410
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:384 src/gtk/sslcertwindow.c:434
 msgid "_View certificate"
 msgstr "_Zobraziť certifikát"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:366
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:390
 msgid "SSL/TLS certificate is invalid"
 msgstr "Certifikát SSL/TLS je neplatný"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:368
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:392
 msgid "SSL/TLS certificate is unknown"
 msgstr "Certifikát SSL/TLS je neznámy"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:371 src/gtk/sslcertwindow.c:421
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:483
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:395 src/gtk/sslcertwindow.c:445
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:507
 msgid "_Cancel connection"
 msgstr "_Zrušiť spojenie"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:371 src/gtk/sslcertwindow.c:483
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:395 src/gtk/sslcertwindow.c:507
 msgid "_Accept and save"
 msgstr "_Prijať a uložiť"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:389
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:413
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s is expired.\n"
@@ -5473,27 +5482,27 @@ msgstr ""
 "Certifikát pre %s vypršal.\n"
 "%s Chcete ho prijať?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:416
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:440
 msgid "SSL/TLS certificate is invalid and expired"
 msgstr "Certifikát SSL/TLS je neplatný a vypršal"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:418
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:442
 msgid "SSL/TLS certificate is expired"
 msgstr "Certifikát SSL/TLS vypršal"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:421
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:445
 msgid "_Accept"
 msgstr "_Prijať"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:441
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:465
 msgid "New certificate:"
 msgstr "Nový certifikát:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:446
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:470
 msgid "Known certificate:"
 msgstr "Známy certifikát:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:453
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:477
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s has changed.\n"
@@ -5502,15 +5511,15 @@ msgstr ""
 "Certifikát pre %s sa zmenil.\n"
 "%s Chcete ho prijať?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:474
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:498
 msgid "_View certificates"
 msgstr "_Zobraziť certifikáty"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:479
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:503
 msgid "SSL/TLS certificate changed and is invalid"
 msgstr "Certifikát SSL/TLS sa zmenil a je neplatný"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:481
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:505
 msgid "SSL/TLS certificate changed"
 msgstr "Certifikát SSL/TLS sa zmenil"
 
@@ -5520,33 +5529,33 @@ msgstr "Značky:"
 
 #: src/headerview.c:192 src/plugins/notification/notification_popup.c:313
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:620
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3498
-#: src/summaryview.c:3516 src/summaryview.c:3555
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3519
+#: src/summaryview.c:3537 src/summaryview.c:3576
 msgid "(No From)"
 msgstr "(bez Odosielateľa)"
 
 #: src/headerview.c:207 src/plugins/notification/notification_popup.c:315
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:624
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3567
-#: src/summaryview.c:3570
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3588
+#: src/summaryview.c:3591
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(bez Predmetu)"
 
-#: src/image_viewer.c:101
+#: src/image_viewer.c:127
 msgid "Error:"
 msgstr "Chyba:"
 
-#: src/image_viewer.c:300 src/mimeview.c:2614
+#: src/image_viewer.c:310 src/mimeview.c:2657
 #: src/plugins/att_remover/att_remover.c:306
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
 msgid "Filename:"
 msgstr "Názov súboru:"
 
-#: src/image_viewer.c:307
+#: src/image_viewer.c:317
 msgid "Filesize:"
 msgstr "Veľkosť súboru:"
 
-#: src/image_viewer.c:356
+#: src/image_viewer.c:366
 msgid "Load Image"
 msgstr "Načítať obrázok"
 
@@ -5554,190 +5563,190 @@ msgstr "Načítať obrázok"
 msgid "IMAP connection broken\n"
 msgstr "Spojenie IMAP poškodené\n"
 
-#: src/imap.c:616 src/imap.c:619 src/imap.c:622 src/imap.c:625 src/imap.c:628
-#: src/imap.c:632 src/imap.c:635 src/imap.c:638 src/imap.c:641 src/imap.c:645
-#: src/imap.c:648 src/imap.c:651 src/imap.c:654 src/imap.c:657 src/imap.c:660
-#: src/imap.c:663 src/imap.c:666 src/imap.c:669 src/imap.c:672 src/imap.c:675
-#: src/imap.c:678 src/imap.c:681 src/imap.c:684 src/imap.c:687 src/imap.c:690
-#: src/imap.c:693 src/imap.c:696 src/imap.c:699 src/imap.c:702 src/imap.c:705
-#: src/imap.c:708 src/imap.c:711 src/imap.c:714 src/imap.c:717 src/imap.c:720
-#: src/imap.c:723 src/imap.c:726 src/imap.c:729 src/imap.c:732 src/imap.c:735
-#: src/imap.c:739 src/imap.c:743
+#: src/imap.c:622 src/imap.c:625 src/imap.c:628 src/imap.c:631 src/imap.c:634
+#: src/imap.c:638 src/imap.c:641 src/imap.c:644 src/imap.c:647 src/imap.c:651
+#: src/imap.c:654 src/imap.c:657 src/imap.c:660 src/imap.c:663 src/imap.c:666
+#: src/imap.c:669 src/imap.c:672 src/imap.c:675 src/imap.c:678 src/imap.c:681
+#: src/imap.c:684 src/imap.c:687 src/imap.c:690 src/imap.c:693 src/imap.c:696
+#: src/imap.c:699 src/imap.c:702 src/imap.c:705 src/imap.c:708 src/imap.c:711
+#: src/imap.c:714 src/imap.c:717 src/imap.c:720 src/imap.c:723 src/imap.c:726
+#: src/imap.c:729 src/imap.c:732 src/imap.c:735 src/imap.c:738 src/imap.c:741
+#: src/imap.c:745 src/imap.c:749
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s:"
 msgstr "Chyba IMAP na %s:"
 
-#: src/imap.c:616
+#: src/imap.c:622
 msgid "authenticated"
 msgstr "autentifikovaný"
 
-#: src/imap.c:619
+#: src/imap.c:625
 msgid "not authenticated"
 msgstr "neautentifikovaný"
 
-#: src/imap.c:622
+#: src/imap.c:628
 msgid "bad state"
 msgstr "zlý stav"
 
-#: src/imap.c:625
+#: src/imap.c:631
 msgid "stream error"
 msgstr "chyba streamu"
 
-#: src/imap.c:628
+#: src/imap.c:634
 msgid "parse error (very probably non-RFC compliance from the server)"
 msgstr ""
 "chyba spracovania (pravdepodobne server, ktorý nedodržiava štandard RFC)"
 
-#: src/imap.c:632
+#: src/imap.c:638
 msgid "connection refused"
 msgstr "spojenie odmietnuté"
 
-#: src/imap.c:635
+#: src/imap.c:641
 msgid "memory error"
 msgstr "chyba pamäte"
 
-#: src/imap.c:638
+#: src/imap.c:644
 msgid "fatal error"
 msgstr "fatálna chyba"
 
-#: src/imap.c:641
+#: src/imap.c:647
 msgid "protocol error (very probably non-RFC compliance from the server)"
 msgstr "chyba protokolu (pravdepodobne server, ktorý nedodržiava štandard RFC)"
 
-#: src/imap.c:645
+#: src/imap.c:651
 msgid "connection not accepted"
 msgstr "spojenie nebolo prijaté"
 
-#: src/imap.c:648
+#: src/imap.c:654
 msgid "APPEND error"
 msgstr "chyba pri APPEND"
 
-#: src/imap.c:651
+#: src/imap.c:657
 msgid "NOOP error"
 msgstr "chyba pri NOOP"
 
-#: src/imap.c:654
+#: src/imap.c:660
 msgid "LOGOUT error"
 msgstr "chyba pri LOGOUT"
 
-#: src/imap.c:657
+#: src/imap.c:663
 msgid "CAPABILITY error"
 msgstr "chyba pri CAPABILITY"
 
-#: src/imap.c:660
+#: src/imap.c:666
 msgid "CHECK error"
 msgstr "chyba pri CHECK"
 
-#: src/imap.c:663
+#: src/imap.c:669
 msgid "CLOSE error"
 msgstr "chyba pri CLOSE"
 
-#: src/imap.c:666
+#: src/imap.c:672
 msgid "EXPUNGE error"
 msgstr "chyba pri EXPUNGE"
 
-#: src/imap.c:669
+#: src/imap.c:675
 msgid "COPY error"
 msgstr "chyba pri COPY"
 
-#: src/imap.c:672
+#: src/imap.c:678
 msgid "UID COPY error"
 msgstr "chyba pri UID COPY"
 
-#: src/imap.c:675
+#: src/imap.c:681
 msgid "CREATE error"
 msgstr "chyba pri CREATE"
 
-#: src/imap.c:678
+#: src/imap.c:684
 msgid "DELETE error"
 msgstr "chyba pri DELETE"
 
-#: src/imap.c:681
+#: src/imap.c:687
 msgid "EXAMINE error"
 msgstr "chyba pri EXAMINE"
 
-#: src/imap.c:684
+#: src/imap.c:690
 msgid "FETCH error"
 msgstr "chyba pri FETCH"
 
-#: src/imap.c:687
+#: src/imap.c:693
 msgid "UID FETCH error"
 msgstr "chyba pri UID FETCH"
 
-#: src/imap.c:690
+#: src/imap.c:696
 msgid "LIST error"
 msgstr "chyba pri LIST"
 
-#: src/imap.c:693
+#: src/imap.c:699
 msgid "LOGIN error"
 msgstr "chyba pri LOGIN"
 
-#: src/imap.c:696
+#: src/imap.c:702
 msgid "LSUB error"
 msgstr "chyba pri LSUB"
 
-#: src/imap.c:699
+#: src/imap.c:705
 msgid "RENAME error"
 msgstr "chyba pri RENAME"
 
-#: src/imap.c:702
+#: src/imap.c:708
 msgid "SEARCH error"
 msgstr "chyba pri SEARCH"
 
-#: src/imap.c:705
+#: src/imap.c:711
 msgid "UID SEARCH error"
 msgstr "chyba pri UID SEARCH"
 
-#: src/imap.c:708
+#: src/imap.c:714
 msgid "SELECT error"
 msgstr "chyba pri SELECT"
 
-#: src/imap.c:711
+#: src/imap.c:717
 msgid "STATUS error"
 msgstr "chyba pri STATUS"
 
-#: src/imap.c:714
+#: src/imap.c:720
 msgid "STORE error"
 msgstr "chyba pri STORE"
 
-#: src/imap.c:717
+#: src/imap.c:723
 msgid "UID STORE error"
 msgstr "chyba pri UID STORE"
 
-#: src/imap.c:720
+#: src/imap.c:726
 msgid "SUBSCRIBE error"
 msgstr "chyba pri SUBSCRIBE"
 
-#: src/imap.c:723
+#: src/imap.c:729
 msgid "UNSUBSCRIBE error"
 msgstr "chyba pri UNSUBSCRIBE"
 
-#: src/imap.c:726
+#: src/imap.c:732
 msgid "STARTTLS error"
 msgstr "chyba pri STARTTLS"
 
-#: src/imap.c:729
+#: src/imap.c:735
 msgid "INVAL error"
 msgstr "chyba pri INVAL"
 
-#: src/imap.c:732
+#: src/imap.c:738
 msgid "EXTENSION error"
 msgstr "chyba pri EXTENSION"
 
-#: src/imap.c:735
+#: src/imap.c:741
 msgid "SASL error"
 msgstr "chyba pri SASL"
 
-#: src/imap.c:739
+#: src/imap.c:745
 msgid "SSL/TLS error"
 msgstr "Chyba pri SSL/TLS"
 
-#: src/imap.c:743
+#: src/imap.c:749
 #, c-format
 msgid "Unknown error [%d]"
 msgstr "Neznáma chyba [%d]"
 
-#: src/imap.c:947
+#: src/imap.c:955
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5749,7 +5758,7 @@ msgstr ""
 "Prihlásenie CRAM-MD5 funguje, len ak bola knižnica libetpan zostavená s "
 "podporou SASL, a je nainštalovaný zásuvný modul CRAM-MD5 SASL."
 
-#: src/imap.c:953
+#: src/imap.c:961
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5761,7 +5770,7 @@ msgstr ""
 "Prihlásenie DIGEST-MD5 funguje, len ak bola knižnica libetpan zostavená s "
 "podporou SASL, a je nainštalovaný zásuvný modul DIGEST-MD5 SASL."
 
-#: src/imap.c:959
+#: src/imap.c:967
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5773,7 +5782,7 @@ msgstr ""
 "Prihlásenie CRAM-SHA-1 funguje, len ak bola knižnica libetpan zostavená s "
 "podporou SASL, a je nainštalovaný zásuvný modul SCRAM SASL."
 
-#: src/imap.c:965
+#: src/imap.c:973
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5785,7 +5794,7 @@ msgstr ""
 "Prihlásenie PLAIN funguje, len ak bola knižnica libetpan zostavená s "
 "podporou SASL, a je nainštalovaný zásuvný modul PLAIN SASL."
 
-#: src/imap.c:971
+#: src/imap.c:979
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5797,36 +5806,36 @@ msgstr ""
 "Prihlásenie LOGIN funguje, len ak bola knižnica libetpan zostavená s "
 "podporou SASL, a je nainštalovaný zásuvný modul LOGIN SASL."
 
-#: src/imap.c:978
+#: src/imap.c:986
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: prihlásenie odmietnuté.%s"
 
-#: src/imap.c:982
+#: src/imap.c:990
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: prihlásenie odmietnuté.%s\n"
 
-#: src/imap.c:1000
+#: src/imap.c:1008
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
 
-#: src/imap.c:1007 src/imap.c:1010
+#: src/imap.c:1015 src/imap.c:1018
 #, c-format
 msgid "IMAP connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Spojenie IMAP k %s bolo prerušené. Obnovujem…\n"
 
-#: src/imap.c:1040 src/imap.c:3678 src/imap.c:4337 src/imap.c:4431
-#: src/imap.c:4609 src/imap.c:5420
+#: src/imap.c:1048 src/imap.c:3687 src/imap.c:4346 src/imap.c:4440
+#: src/imap.c:4618 src/imap.c:5429
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr "Na prístup k serveru IMAP potrebuje Claws Mail pripojenie k sieti."
 
-#: src/imap.c:1150 src/inc.c:873 src/news.c:401 src/send_message.c:285
+#: src/imap.c:1158 src/inc.c:873 src/news.c:402 src/send_message.c:286
 msgid "Insecure connection"
 msgstr "Nezabezpečené spojenie"
 
-#: src/imap.c:1151 src/inc.c:874 src/news.c:402 src/send_message.c:286
+#: src/imap.c:1159 src/inc.c:874 src/news.c:403 src/send_message.c:287
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL/TLS, but SSL/TLS is "
 "not available in this build of Claws Mail. \n"
@@ -5840,108 +5849,108 @@ msgstr ""
 "Chcete pokračovať v pripájaní na tento server? Komunikácia nebude "
 "zabezpečená."
 
-#: src/imap.c:1157 src/inc.c:880 src/news.c:408 src/send_message.c:292
+#: src/imap.c:1165 src/inc.c:880 src/news.c:409 src/send_message.c:293
 msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "Po_kračovať v pripájaní"
 
-#: src/imap.c:1167
+#: src/imap.c:1174
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to IMAP server: %s:%d..."
 msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru IMAP: %s: %d…"
 
-#: src/imap.c:1232
+#: src/imap.c:1239
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP server: %s:%d"
 msgstr "Nemožno sa pripojiť k serveru IMAP: %s:%d"
 
-#: src/imap.c:1235
+#: src/imap.c:1242
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemožno sa pripojiť k serveru IMAP: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1267 src/imap.c:4099
+#: src/imap.c:1274 src/imap.c:4108
 msgid "Can't start STARTTLS session.\n"
 msgstr "Nemožno vytvoriť reláciu STARTTLS.\n"
 
-#: src/imap.c:1334
+#: src/imap.c:1343
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s.\n"
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k IMAP serveru %s.\n"
 
-#: src/imap.c:1337
+#: src/imap.c:1346
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k IMAP serveru %s."
 
-#: src/imap.c:1765
+#: src/imap.c:1774
 msgid "Adding messages..."
 msgstr "Pridávam správy…"
 
-#: src/imap.c:1970 src/mh.c:530
+#: src/imap.c:1979 src/mh.c:530
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Kopírujem správy…"
 
-#: src/imap.c:2492
+#: src/imap.c:2501
 msgid "Search failed due to server error."
 msgstr "Hľadanie zlyhalo kvôli chybe servera."
 
-#: src/imap.c:2571
+#: src/imap.c:2580
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "nemožno nastaviť príznak zmazania\n"
 
-#: src/imap.c:2578 src/imap.c:5050
+#: src/imap.c:2587 src/imap.c:5059
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "nemožno odstrániť\n"
 
-#: src/imap.c:2929
+#: src/imap.c:2938
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
 msgstr "Hľadám neodoberané zložky v %s…"
 
-#: src/imap.c:2932
+#: src/imap.c:2941
 #, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
 msgstr "Hľadám podzložky %s…"
 
-#: src/imap.c:3220
+#: src/imap.c:3229
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "nemožno vytvoriť schránku: príkaz LIST zlyhal\n"
 
-#: src/imap.c:3233
+#: src/imap.c:3242
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "nemožno vytvoriť schránku\n"
 
-#: src/imap.c:3364
+#: src/imap.c:3373
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "nemožno premenovať schránku: %s na %s\n"
 
-#: src/imap.c:3477
+#: src/imap.c:3486
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "nemožno odstrániť schránku \n"
 
-#: src/imap.c:3756
+#: src/imap.c:3765
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "LIST zlyhal\n"
 
-#: src/imap.c:3841
+#: src/imap.c:3850
 msgid "Flagging messages..."
 msgstr "Označujem správy…"
 
-#: src/imap.c:3944
+#: src/imap.c:3953
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "nemožno vybrať zložku: %s\n"
 
-#: src/imap.c:4096
+#: src/imap.c:4105
 msgid "Server requires STARTTLS to log in.\n"
 msgstr "Server na prihlásenie vyžaduje STARTTLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4106
+#: src/imap.c:4115
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "Nepodarilo  sa obnoviť možnosti servera.\n"
 
-#: src/imap.c:4111
+#: src/imap.c:4120
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires STARTTLS, but Claws Mail has been "
@@ -5950,20 +5959,20 @@ msgstr ""
 "Pripojenie k %s zlyhalo: server vyžaduje STARTTLS, ale Claws Mail bol "
 "zostavený bez podpory STARTTLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4119
+#: src/imap.c:4128
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Tento server neumožňuje prihlásenie.\n"
 
-#: src/imap.c:4342
+#: src/imap.c:4351
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Sťahujem správu…"
 
-#: src/imap.c:5043
+#: src/imap.c:5052
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "nemožno nastaviť príznaky zmazania: %d\n"
 
-#: src/imap.c:6078
+#: src/imap.c:6087
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP accounts are disabled.\n"
@@ -6051,20 +6060,20 @@ msgstr "Zdediť vlastnosti a pravidlá spracovania z rodičovskej zložky"
 
 #: src/imap_gtk.c:259 src/mh_gtk.c:252 src/news_gtk.c:290
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:419 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:196
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2057
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2060
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Zadajte nový názov pre „%s”:"
 
 #: src/imap_gtk.c:261 src/mh_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:420
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:197
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2058
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2061
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Premenovať zložku"
 
 #: src/imap_gtk.c:290 src/mh_gtk.c:280 src/news_gtk.c:312
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:450 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:220
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2078
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2081
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -6097,7 +6106,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/imap_gtk.c:384 src/news_gtk.c:265 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:347
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:172
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2011
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2014
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "Nemožno odstrániť zložku „%s”."
@@ -6124,7 +6133,7 @@ msgstr "_Hľadať"
 msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
 msgstr "Zvoľte podzložku %s, ktorú chcete odoberať: "
 
-#: src/imap_gtk.c:536 src/mainwindow.c:681
+#: src/imap_gtk.c:536 src/mainwindow.c:689
 msgid "Subscribe"
 msgstr "Odoberať"
 
@@ -6257,7 +6266,7 @@ msgstr "Zvoľte súbor LDIF na importovanie."
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#: src/importldif.c:710 src/summaryview.c:463
+#: src/importldif.c:710 src/summaryview.c:464
 msgid "S"
 msgstr "V"
 
@@ -6400,7 +6409,7 @@ msgid "Auth failed"
 msgstr "Autentifikácia zlyhala"
 
 #: src/inc.c:716 src/prefs_matcher.c:407 src/prefs_summaries.c:624
-#: src/prefs_summary_column.c:87 src/summaryview.c:2893 src/summaryview.c:6544
+#: src/prefs_summary_column.c:87 src/summaryview.c:2914 src/summaryview.c:6589
 msgid "Locked"
 msgstr "Správa je zamknutá"
 
@@ -6425,57 +6434,57 @@ msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
 
-#: src/inc.c:887
+#: src/inc.c:886
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to POP3 server: %s:%d..."
 msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru POP3: %s:%d…"
 
-#: src/inc.c:921
+#: src/inc.c:920
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:925
+#: src/inc.c:924
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:1005 src/plugins/managesieve/managesieve.c:424
+#: src/inc.c:1004 src/plugins/managesieve/managesieve.c:424
 #: src/send_message.c:515
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autentifikácia…"
 
-#: src/inc.c:1007
+#: src/inc.c:1006
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s)..."
 msgstr "Prijímanie správ z %s (%s)…"
 
-#: src/inc.c:1013
+#: src/inc.c:1012
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)…"
 
-#: src/inc.c:1017
+#: src/inc.c:1016
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)…"
 
-#: src/inc.c:1021
+#: src/inc.c:1020
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)…"
 
-#: src/inc.c:1025
+#: src/inc.c:1024
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)…"
 
-#: src/inc.c:1032 src/send_message.c:533
+#: src/inc.c:1031 src/send_message.c:533
 msgid "Quitting"
 msgstr "Odpájam sa"
 
-#: src/inc.c:1057
+#: src/inc.c:1056
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:1070
+#: src/inc.c:1069
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
@@ -6483,16 +6492,16 @@ msgstr[0] "Prijímam (%d správa (%s) prijatá)"
 msgstr[1] "Prijímam (%d správy (%s) prijaté)"
 msgstr[2] "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
 
-#: src/inc.c:1229
+#: src/inc.c:1228
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
 
-#: src/inc.c:1234
+#: src/inc.c:1233
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Pri spracovávaní pošty nastala chyba."
 
-#: src/inc.c:1240
+#: src/inc.c:1239
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
@@ -6501,37 +6510,37 @@ msgstr ""
 "Pri spracovávaní pošty nastala chyba:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1246
+#: src/inc.c:1245
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Na disku už nie je miesto."
 
-#: src/inc.c:1251
+#: src/inc.c:1250
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Nemožno zapisovať do súboru."
 
-#: src/inc.c:1256
+#: src/inc.c:1255
 msgid "Socket error."
 msgstr "Chyba soketu."
 
-#: src/inc.c:1259
+#: src/inc.c:1258
 #, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr "Chyba soketu pri pripojení k %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1264 src/send_message.c:444 src/send_message.c:707
+#: src/inc.c:1263 src/send_message.c:444 src/send_message.c:707
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
 
-#: src/inc.c:1267
+#: src/inc.c:1266
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
 msgstr "Vzdialený hostiteľ %s:%d ukončil spojenie."
 
-#: src/inc.c:1272
+#: src/inc.c:1271
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Poštová schránka je zamknutá."
 
-#: src/inc.c:1276
+#: src/inc.c:1275
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
@@ -6540,11 +6549,11 @@ msgstr ""
 "Poštová schránka je zamknutá:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1282 src/send_message.c:692
+#: src/inc.c:1281 src/send_message.c:692
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Autentifikácia zlyhala."
 
-#: src/inc.c:1288 src/send_message.c:695
+#: src/inc.c:1287 src/send_message.c:695
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -6553,7 +6562,7 @@ msgstr ""
 "Autentifikácia zlyhala:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1293 src/send_message.c:711
+#: src/inc.c:1292 src/send_message.c:711
 msgid ""
 "Session timed out. You may be able to recover by increasing the timeout "
 "value in Preferences/Other/Miscellaneous."
@@ -6561,48 +6570,48 @@ msgstr ""
 "Vypršal limit relácie. Môže pomôcť úprava (zvýšenie) hodnoty časového limitu "
 "spojení v Nastavenia/Ostatné/Rôzne."
 
-#: src/inc.c:1298
+#: src/inc.c:1297
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
 
-#: src/inc.c:1336
+#: src/inc.c:1335
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
 
-#: src/inc.c:1628 src/plugins/notification/notification_prefs.c:1072
+#: src/inc.c:1627 src/plugins/notification/notification_prefs.c:1072
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1367
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1673
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:407 src/prefs_account.c:1786
-#: src/prefs_other.c:572 src/prefs_receive.c:203 src/prefs_summaries.c:530
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:407 src/prefs_account.c:1789
+#: src/prefs_other.c:577 src/prefs_receive.c:203 src/prefs_summaries.c:530
 msgid "seconds"
 msgstr "sekúnd"
 
-#: src/inc.c:1638 src/inc.c:1648
+#: src/inc.c:1637 src/inc.c:1647
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "minúta"
 msgstr[1] "minúty"
 msgstr[2] "minút"
 
-#: src/inc.c:1641
+#: src/inc.c:1640
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "hodina"
 msgstr[1] "hodiny"
 msgstr[2] "hodín"
 
-#: src/inc.c:1653
+#: src/inc.c:1652
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d %s?"
 msgstr "%s%sPracujete odpojený. Pripojiť na nasledujúcich %d %s?"
 
-#: src/inc.c:1659
+#: src/inc.c:1658
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override?"
 msgstr "%s%sPracujete odpojený. Pripojiť?"
 
-#: src/inc.c:1666
+#: src/inc.c:1665
 msgid "On_ly once"
 msgstr "_Len raz"
 
@@ -6639,7 +6648,7 @@ msgstr "Chyba LDAP (hľadať): %d (%s)\n"
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Prezývka"
 
-#: src/main.c:248
+#: src/main.c:250
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
@@ -6648,7 +6657,7 @@ msgstr ""
 "Súbor „%s” už existuje.\n"
 "Zložku nemožno vytvoriť."
 
-#: src/main.c:373
+#: src/main.c:375
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for %s found.\n"
@@ -6657,7 +6666,7 @@ msgstr ""
 "Bolo nájdené nastavenie pre %s.\n"
 "Chcete konvertovať toto nastavenie?"
 
-#: src/main.c:375
+#: src/main.c:377
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6671,11 +6680,11 @@ msgstr ""
 "previesť do Claws Mail pomocou skriptu dostupného na\n"
 "%s."
 
-#: src/main.c:387
+#: src/main.c:389
 msgid "Keep old configuration"
 msgstr "Zachovať pôvodné nastavenie"
 
-#: src/main.c:390
+#: src/main.c:392
 msgid ""
 "Keeping a backup will allow you to go back to an older version, but may take "
 "a while if you have cached IMAP or News data, and will take some extra room "
@@ -6685,31 +6694,31 @@ msgstr ""
 "môže chvíľu trvať, najmä ak máte viacero dočasných súborov pre údaje IMAP "
 "alebo NNTP, a zaberie viac miesta na disku."
 
-#: src/main.c:398
+#: src/main.c:400
 msgid "Migration of configuration"
 msgstr "Migrácia konfigurácie"
 
-#: src/main.c:409
+#: src/main.c:411
 msgid "Copying configuration... This may take a while..."
 msgstr "Kopírujem konfiguráciu… Môže to nejakú dobu trvať…"
 
-#: src/main.c:418
+#: src/main.c:420
 msgid "Migration failed!"
 msgstr "Migrácia zlyhala!"
 
-#: src/main.c:427
+#: src/main.c:429
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Migrujem konfiguráciu…"
 
-#: src/main.c:1129
+#: src/main.c:1141
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
 
-#: src/main.c:1149 src/main.c:1153 src/main.c:1157
+#: src/main.c:1161 src/main.c:1165 src/main.c:1169
 msgid "(or older)"
 msgstr "(alebo staršia)"
 
-#: src/main.c:1496
+#: src/main.c:1510
 #, c-format
 msgid ""
 "The following plugin failed to load. Check the Plugins configuration for "
@@ -6732,7 +6741,7 @@ msgstr[2] ""
 "nastavení zásuvných modulov.\n"
 "%s"
 
-#: src/main.c:1538
+#: src/main.c:1552
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but it is incomplete. It is "
 "possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
@@ -6742,7 +6751,7 @@ msgstr ""
 "pravdepodobne spôsobené zlyhávajúcim účtom IMAP. Na pokus o jej opravu "
 "použite voľbu „Obnoviť strom zložiek” z kontextového menu koreňovej zložky."
 
-#: src/main.c:1544
+#: src/main.c:1558
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
 "probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
@@ -6752,36 +6761,36 @@ msgstr ""
 "Pravdepodobne je vytvorená zastaralým zásuvným modulom. Prosím, znova "
 "nainštalujte zásuvný modul a skúste znova."
 
-#: src/main.c:1784
+#: src/main.c:1798
 msgid "Missing filename\n"
 msgstr "Chýba meno súboru\n"
 
-#: src/main.c:1791
+#: src/main.c:1805
 msgid "Cannot open filename for reading\n"
 msgstr "Súbor nemožno otvoriť na čítanie\n"
 
-#: src/main.c:1802
+#: src/main.c:1816
 msgid "Malformed header\n"
 msgstr "Nesprávny formát hlavičky\n"
 
-#: src/main.c:1809
+#: src/main.c:1823
 msgid "Duplicated 'To:' header\n"
 msgstr "Duplikovaná hlavička „To:”\n"
 
-#: src/main.c:1820
+#: src/main.c:1834
 msgid "Missing required 'To:' header\n"
 msgstr "Chýba vyžadovaná hlavička „To:”\n"
 
-#: src/main.c:1965
+#: src/main.c:1979
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]…\n"
 
-#: src/main.c:1967
+#: src/main.c:1981
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adresa]     otvorí okno na písanie novej správy"
 
-#: src/main.c:1968
+#: src/main.c:1982
 msgid ""
 "  --compose-from-file file\n"
 "                         open composition window with data from given file;\n"
@@ -6800,11 +6809,11 @@ msgstr ""
 "po prázdny\n"
 "                         riadok, potom telo správy – až do konca súboru."
 
-#: src/main.c:1973
+#: src/main.c:1987
 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
 msgstr "  --subscribe [uri]      prihlási k odberu zadanej URI, ak je to možné"
 
-#: src/main.c:1974
+#: src/main.c:1988
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6814,7 +6823,7 @@ msgstr ""
 "                         otvorí okno na písanie novej správy s pripojenými\n"
 "                         zadanými súbormi"
 
-#: src/main.c:1977
+#: src/main.c:1991
 msgid ""
 "  --insert file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6824,23 +6833,23 @@ msgstr ""
 "                         otvorí okno na písanie novej správy s pripojenými\n"
 "                         zadanými súbormi"
 
-#: src/main.c:1980
+#: src/main.c:1994
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
 
-#: src/main.c:1981
+#: src/main.c:1995
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy zo všetkých účtov"
 
-#: src/main.c:1982
+#: src/main.c:1996
 msgid "  --cancel-receiving     cancel receiving of messages"
 msgstr "  --cancel-receiving     zruší prijímanie nových správ"
 
-#: src/main.c:1983
+#: src/main.c:1997
 msgid "  --cancel-sending       cancel sending of messages"
 msgstr "  --cancel-sending       zruší odosielanie správ"
 
-#: src/main.c:1984
+#: src/main.c:1998
 msgid ""
 "  --search folder type request [recursive]\n"
 "                         searches mail\n"
@@ -6859,15 +6868,15 @@ msgstr ""
 "                         rekurzívne: nepravda, ak arg. začína 0, n, N, f "
 "alebo F"
 
-#: src/main.c:1991
+#: src/main.c:2005
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
 
-#: src/main.c:1992
+#: src/main.c:2006
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [zložka]…   zobrazí celkový počet správ"
 
-#: src/main.c:1993
+#: src/main.c:2007
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -6875,15 +6884,15 @@ msgstr ""
 "  --status-full [zložka]…\n"
 "                         zobrazí stav každej zložky"
 
-#: src/main.c:1995
+#: src/main.c:2009
 msgid "  --statistics           show session statistics"
 msgstr "  --statistics           zobrazí štatistiky relácie"
 
-#: src/main.c:1996
+#: src/main.c:2010
 msgid "  --reset-statistics     reset session statistics"
 msgstr "  --reset-statistics     vymaže štatistiky relácie"
 
-#: src/main.c:1997
+#: src/main.c:2011
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
@@ -6893,35 +6902,35 @@ msgstr ""
 "                         zložka je identifikátor zložky, napr. „zložka/"
 "pod_zložka”"
 
-#: src/main.c:1999
+#: src/main.c:2013
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
 
-#: src/main.c:2000
+#: src/main.c:2014
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              prepne do odpojeného režimu"
 
-#: src/main.c:2001
+#: src/main.c:2015
 msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
 msgstr "  --exit --quit -q       ukončí Claws Mail"
 
-#: src/main.c:2002
+#: src/main.c:2016
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
 
-#: src/main.c:2003
+#: src/main.c:2017
 msgid "  --toggle-debug         toggle debug mode"
 msgstr "  --toggle-debug         prepne ladiaci mód"
 
-#: src/main.c:2004
+#: src/main.c:2018
 msgid "  --help -h              display this help and exit"
 msgstr "  --help -h              zobrazí tohoto pomocníka a ukončí program"
 
-#: src/main.c:2005
+#: src/main.c:2019
 msgid "  --version -v           output version information and exit"
 msgstr "  --version -v           zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
 
-#: src/main.c:2006
+#: src/main.c:2020
 msgid ""
 "  --version-full -V      output version and built-in features information "
 "and exit"
@@ -6929,11 +6938,11 @@ msgstr ""
 "  --version-full -V      zobrazí informácie o verzii, zabudovaných "
 "vlastnostiach a ukončí program"
 
-#: src/main.c:2007
+#: src/main.c:2021
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           výstupný konfiguračný adresár"
 
-#: src/main.c:2008
+#: src/main.c:2022
 msgid ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                         use specified configuration directory"
@@ -6941,7 +6950,7 @@ msgstr ""
 "  --alternate-config-dir [adresár]\n"
 "                         použiť iný konfiguračný adresár"
 
-#: src/main.c:2010
+#: src/main.c:2024
 msgid ""
 "  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
 "                         set geometry for main window"
@@ -6949,849 +6958,853 @@ msgstr ""
 "  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
 "                         nastaví geometriu hlavného okna"
 
-#: src/main.c:2063
-msgid "Unknown option\n"
-msgstr "Neznáma voľba\n"
+#: src/main.c:2077
+msgid "Unknown option. Try -h or --help for usage.\n"
+msgstr "Neznáma voľba. Skúste -h ale --help na zobrazenie pomocníka.\n"
 
-#: src/main.c:2081
+#: src/main.c:2095
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Spracovanie (%s)…"
 
-#: src/main.c:2084
+#: src/main.c:2098
 msgid "top level folder"
 msgstr "zložka najvyššej úrovne"
 
-#: src/main.c:2166
+#: src/main.c:2180
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Správy vo fronte"
 
-#: src/main.c:2167
+#: src/main.c:2181
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
 
-#: src/main.c:2914
+#: src/main.c:2939
 msgid "NetworkManager: network is online.\n"
 msgstr "NetworkManager: sieť je pripojená.\n"
 
-#: src/main.c:2920
+#: src/main.c:2945
 msgid "NetworkManager: network is offline.\n"
 msgstr "NetworkManager: sieť nie je pripojená.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:211
+#: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:211
 msgid "_File"
 msgstr "_Súbor"
 
-#: src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:213 src/summaryview.c:444
+#: src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:213 src/summaryview.c:445
 msgid "_View"
 msgstr "Zo_braziť"
 
-#: src/mainwindow.c:519
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "_Configuration"
 msgstr "Nastav_enie"
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "_Add mailbox"
 msgstr "Pridať m_ailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:532
 msgid "MH..."
 msgstr "MH…"
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "Change mailbox order..."
 msgstr "Zmeniť poradie schránok…"
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:538
 msgid "_Import mbox file..."
 msgstr "_Importovať súbor mbox"
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:539
 msgid "_Export to mbox file..."
 msgstr "_Exportovať do súboru mbox"
 
-#: src/mainwindow.c:532
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "_Export selected to mbox file..."
 msgstr "Exportovať _výber do súboru mbox…"
 
-#: src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "Empty all _Trash folders"
 msgstr "Vyčistiť všetky _koše"
 
-#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:220
+#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:220
 msgid "_Save email as..."
 msgstr "_Uložiť email ako…"
 
-#: src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:221
+#: src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:221
 msgid "_Save part as..."
 msgstr "_Uložiť časť ako…"
 
-#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:222
+#: src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:222
 msgid "Page setup..."
 msgstr "Nastavenie strany…"
 
-#: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:223
+#: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:223
 msgid "_Print..."
 msgstr "_Tlačiť…"
 
-#: src/mainwindow.c:544
+#: src/mainwindow.c:552
 msgid "Synchronise folders"
 msgstr "S_ynchronizovať zložky"
 
-#: src/mainwindow.c:546
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "E_xit"
 msgstr "_Skončiť"
 
-#: src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "Select _thread"
 msgstr "Zvoliť _vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:553
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "_Find in current message..."
 msgstr "_Nájsť v aktuálnej správe"
 
-#: src/mainwindow.c:555
+#: src/mainwindow.c:563
 msgid "_Quick search"
 msgstr "_Rýchle vyhľadanie"
 
-#: src/mainwindow.c:558
+#: src/mainwindow.c:566
 msgid "Show or hi_de"
 msgstr "_Ukázať alebo skryť"
 
-#: src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "Panel nás_trojov"
 
-#: src/mainwindow.c:561
+#: src/mainwindow.c:569
 msgid "Set displayed _columns"
 msgstr "Nastav_iť zobrazované stĺpce"
 
-#: src/mainwindow.c:562
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "In _folder list..."
 msgstr "V _zozname zložiek…"
 
-#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:571
 msgid "In _message list..."
 msgstr "V zozname _správ.."
 
-#: src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:576
 msgid "La_yout"
 msgstr "Rozmiestnenie _okien"
 
-#: src/mainwindow.c:570
+#: src/mainwindow.c:578
 msgid "_Sort"
 msgstr "_Radiť"
 
-#: src/mainwindow.c:572
+#: src/mainwindow.c:580
 msgid "_Attract by subject"
 msgstr "Zos_kupiť podľa predmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:574
+#: src/mainwindow.c:582
 msgid "E_xpand all threads"
 msgstr "_Rozbaliť všetky vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:583
 msgid "Co_llapse all threads"
 msgstr "Zba_liť všetky vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:234
+#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:234
 msgid "_Go to"
 msgstr "Pre_jsť na"
 
-#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:235
+#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:235
 msgid "_Previous message"
 msgstr "_Predošlá správa"
 
-#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:236
+#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:236
 msgid "_Next message"
 msgstr "Ďa_lšia správa"
 
-#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:238
+#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:238
 msgid "P_revious unread message"
 msgstr "P_redchádzajúca neprečítaná správa"
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:239
+#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:239
 msgid "N_ext unread message"
 msgstr "Ďalšia _neprečítaná správa."
 
-#: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:241
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:241
 msgid "Previous ne_w message"
 msgstr "Predchádzajúca no_vá správa"
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:242
+#: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:242
 msgid "Ne_xt new message"
 msgstr "Ďalšia no_vá správa"
 
-#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:244
+#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:244
 msgid "Previous _marked message"
 msgstr "Predchádzajúca _označená správa"
 
-#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:245
+#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:245
 msgid "Next m_arked message"
 msgstr "Ďalšia _označená správa"
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:247
+#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:247
 msgid "Previous _labeled message"
 msgstr "Predchádzajúca správa s návestí_m"
 
-#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:248
+#: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:248
 msgid "Next la_beled message"
 msgstr "Ďalšia správa s návestí_m"
 
-#: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:250
+#: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:250
 msgid "Previous opened message"
 msgstr "Naposledy ot_vorená správa"
 
-#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:251
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:251
 msgid "Next opened message"
 msgstr "Ďalšia o_tvorená správa"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:253
+#: src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:253
 msgid "Parent message"
 msgstr "Rodičovská správa"
 
-#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:255
+#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:255
 msgid "Next unread _folder"
 msgstr "Ďalšia nepr_ečítaná zložka"
 
-#: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:256
+#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:256
 msgid "F_older..."
 msgstr "_Zložka..."
 
-#: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:258 src/mimeview.c:201
+#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:258 src/mimeview.c:229
 msgid "Next part"
 msgstr "Ďalšia časť"
 
-#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:259 src/mimeview.c:202
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:259 src/mimeview.c:230
 msgid "Previous part"
 msgstr "Predošlá časť"
 
-#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:260
+#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:260
 msgid "Message scroll"
 msgstr "Posúvanie správy"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:261
+#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:261
 msgid "Previous line"
 msgstr "Predošlý riadok"
 
-#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:262
+#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:262
 msgid "Next line"
 msgstr "Ďalší riadok"
 
-#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:263 src/printing.c:475
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:263 src/printing.c:475
 msgid "Previous page"
 msgstr "Predošlá strana"
 
-#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:264 src/printing.c:481
+#: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:264 src/printing.c:481
 msgid "Next page"
 msgstr "Ďalšia strana"
 
-#: src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:282
+#: src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:282
 msgid "Decode"
 msgstr "Dekódovať"
 
-#: src/mainwindow.c:634
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "Open in new _window"
 msgstr "Otvoriť v _novom okne"
 
-#: src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:289
+#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:289
 msgid "Mess_age source"
 msgstr "Zdrojový kód správ_y"
 
-#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:290
+#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:290
 msgid "Message part"
 msgstr "Správová časť"
 
-#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:291
+#: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:291
 msgid "View as text"
 msgstr "Zobraziť ako text"
 
-#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:292 src/toolbar.c:494
+#: src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:292 src/toolbar.c:494
 msgid "Open"
 msgstr "Otvoriť"
 
-#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:294
+#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:294
 msgid "Open with..."
 msgstr "Otvoriť pomocou…"
 
-#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:297
+#: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:297
 msgid "Quotes"
 msgstr "Citácia"
 
-#: src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:655
 msgid "_Update summary"
 msgstr "_Aktualizovať sumár"
 
-#: src/mainwindow.c:650
+#: src/mainwindow.c:658
 msgid "Recei_ve"
 msgstr "P_rijať"
 
-#: src/mainwindow.c:651
+#: src/mainwindow.c:659
 msgid "Get from _current account"
 msgstr "Prijať z _aktuálneho účtu"
 
-#: src/mainwindow.c:652
+#: src/mainwindow.c:660
 msgid "Get from _all accounts"
 msgstr "Prijať zo _všetkých účtov"
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:661
 msgid "Cancel receivin_g"
 msgstr "_Zrušiť prijímanie"
 
-#: src/mainwindow.c:656
+#: src/mainwindow.c:664
 msgid "_Send queued messages"
 msgstr "Odoslať _správy z fronty"
 
-#: src/mainwindow.c:661
+#: src/mainwindow.c:669
 msgid "Compose a_n email message"
 msgstr "_Napísať novú správu"
 
-#: src/mainwindow.c:662
+#: src/mainwindow.c:670
 msgid "Compose a news message"
 msgstr "Napísať nový príspevok"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:303
-#: src/plugins/notification/notification_banner.c:95 src/summaryview.c:428
+#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:303
+#: src/plugins/notification/notification_banner.c:95 src/summaryview.c:429
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Odpovedať"
 
-#: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:304 src/summaryview.c:429
+#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:304 src/summaryview.c:430
 msgid "Repl_y to"
 msgstr "O_dpovedať komu"
 
-#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:307 src/summaryview.c:432
+#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:307 src/summaryview.c:433
 msgid "Mailing _list"
 msgstr "Emai_lová konferencia"
 
-#: src/mainwindow.c:669
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "Follow-up and reply to"
 msgstr "Sledovať a odpovedať na"
 
-#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:310 src/summaryview.c:434
+#: src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:310 src/summaryview.c:435
 #: src/toolbar.c:2449
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Poslať ďalej"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:311 src/summaryview.c:435
+#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:311 src/summaryview.c:436
 #: src/toolbar.c:2450
 msgid "For_ward as attachment"
 msgstr "Poslať ďale_j ako prílohu"
 
-#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:312 src/summaryview.c:436
+#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:312 src/summaryview.c:437
 #: src/toolbar.c:2451
 msgid "Redirec_t"
 msgstr "P_resmerovať"
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:684
 msgid "Mailing-_List"
 msgstr "Emai_lová-Konferencia"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "Post"
 msgstr "Pošta"
 
-#: src/mainwindow.c:679
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "Help"
 msgstr "_Pomocník"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "_Odhlásiť sa"
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "View archive"
 msgstr "Zobraziť archív"
 
-#: src/mainwindow.c:687
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "Contact owner"
 msgstr "kontaktovať vlastníka"
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "M_ove..."
 msgstr "Pre_sunúť…"
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "_Copy..."
 msgstr "_Kopírovať…"
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "Move to _trash"
 msgstr "Presunúť _do koša"
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:702
 msgid "_Delete..."
 msgstr "Z_mazať…"
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:703
 msgid "Move thread to tr_ash"
 msgstr "Presunúť vlákno do _koša"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "Delete t_hread"
 msgstr "_Zmazať vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "Cancel a news message"
 msgstr "Zrušiť príspevo_k"
 
-#: src/mainwindow.c:700 src/mainwindow.c:701 src/summaryview.c:437
+#: src/mainwindow.c:708 src/mainwindow.c:709 src/summaryview.c:438
 msgid "_Mark"
 msgstr "O_značiť"
 
-#: src/mainwindow.c:702
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "_Unmark"
 msgstr "O_dznačiť"
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "Mark as rea_d"
 msgstr "Označiť ako _prečítané"
 
-#: src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "Mark as unr_ead"
 msgstr "Označiť ako n_eprečítané"
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:716
 msgid "Mark all read"
 msgstr "Označiť _všetky ako prečítané"
 
-#: src/mainwindow.c:709
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "Mark all unread"
 msgstr "Označiť všetky ako nprečítané"
 
-#: src/mainwindow.c:711 src/prefs_filtering_action.c:193 src/toolbar.c:242
+#: src/mainwindow.c:719 src/prefs_filtering_action.c:193 src/toolbar.c:242
 #: src/toolbar.c:503
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignorovať vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:720
 msgid "Unignore thread"
 msgstr "Zrušiť ignorovanie vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:713 src/prefs_filtering_action.c:194 src/toolbar.c:243
+#: src/mainwindow.c:721 src/prefs_filtering_action.c:194 src/toolbar.c:243
 #: src/toolbar.c:504
 msgid "Watch thread"
 msgstr "Sledovať vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:722
 msgid "Unwatch thread"
 msgstr "Zrušiť sledovanie vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "Mark as _spam"
 msgstr "Označiť ako _spam"
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:726
 msgid "Mark as _ham"
 msgstr "Označiť ako _nie spam"
 
-#: src/mainwindow.c:721 src/prefs_filtering_action.c:177 src/toolbar.c:507
+#: src/mainwindow.c:729 src/prefs_filtering_action.c:177 src/toolbar.c:507
 msgid "Lock"
 msgstr "Zamknúť"
 
-#: src/mainwindow.c:722 src/prefs_filtering_action.c:178 src/toolbar.c:508
+#: src/mainwindow.c:730 src/prefs_filtering_action.c:178 src/toolbar.c:508
 msgid "Unlock"
 msgstr "Odomknúť"
 
-#: src/mainwindow.c:724 src/summaryview.c:438
+#: src/mainwindow.c:732 src/summaryview.c:439
 msgid "Color la_bel"
 msgstr "_Farebné označenie"
 
-#: src/mainwindow.c:725 src/summaryview.c:439
+#: src/mainwindow.c:733 src/summaryview.c:440
 msgid "Ta_gs"
 msgstr "Z_načky"
 
-#: src/mainwindow.c:728
+#: src/mainwindow.c:736
 msgid "Re-_edit"
 msgstr "Znova _upraviť"
 
-#: src/mainwindow.c:731 src/messageview.c:313 src/mimeview.c:1016
+#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:313 src/mimeview.c:1047
 msgid "Check signature"
 msgstr "Overiť podpis"
 
-#: src/mainwindow.c:736 src/messageview.c:317
+#: src/mainwindow.c:744 src/messageview.c:317
 msgid "Add sender to address boo_k"
 msgstr "Pridať odosielateľa _do adresára"
 
-#: src/mainwindow.c:738
+#: src/mainwindow.c:746
 msgid "C_ollect addresses"
 msgstr "Zoz_bierať adresy"
 
-#: src/mainwindow.c:739
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "From current _folder..."
 msgstr "Z aktuálnej _zložky…"
 
-#: src/mainwindow.c:740
+#: src/mainwindow.c:748
 msgid "From selected _messages..."
 msgstr "Z vybraných _správ…"
 
-#: src/mainwindow.c:743
+#: src/mainwindow.c:751
 msgid "_Filter all messages in folder"
 msgstr "Filtrovať _všetky správy v zložke"
 
-#: src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:752
 msgid "Filter _selected messages"
 msgstr "Filtrovať _zvolené správy"
 
-#: src/mainwindow.c:745
+#: src/mainwindow.c:753
 msgid "Run folder pr_ocessing rules"
 msgstr "Spustiť sprac_ovanie pravidiel"
 
-#: src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:320
+#: src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:320
 msgid "_Create filter rule"
 msgstr "Vytvor_iť pravidlo filtra"
 
-#: src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:754 src/messageview.c:321
+#: src/mainwindow.c:756 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:321
 #: src/messageview.c:327
 msgid "_Automatically"
 msgstr "_Automaticky"
 
-#: src/mainwindow.c:749 src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:859
+#: src/mainwindow.c:757 src/mainwindow.c:763 src/mainwindow.c:870
 #: src/messageview.c:322 src/messageview.c:328
 msgid "By _From"
 msgstr "Podľa _odosielateľa"
 
-#: src/mainwindow.c:750 src/mainwindow.c:756 src/mainwindow.c:860
+#: src/mainwindow.c:758 src/mainwindow.c:764 src/mainwindow.c:871
 #: src/messageview.c:323 src/messageview.c:329
 msgid "By _To"
 msgstr "Podľa _adresáta"
 
-#: src/mainwindow.c:751 src/mainwindow.c:757 src/messageview.c:324
+#: src/mainwindow.c:759 src/mainwindow.c:765 src/messageview.c:324
 #: src/messageview.c:330
 msgid "By _Subject"
 msgstr "Podľa _predmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:326 src/summaryview.c:442
+#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:326 src/summaryview.c:443
 msgid "Create processing rule"
 msgstr "Vytvoriť pravidlo spracovania"
 
-#: src/mainwindow.c:760 src/messageview.c:333
+#: src/mainwindow.c:768 src/messageview.c:333
 msgid "List _URLs..."
 msgstr "Zobraziť všetky _URL…"
 
-#: src/mainwindow.c:767
+#: src/mainwindow.c:775
 msgid "Ch_eck for new messages in all folders"
 msgstr "Skontrolovať nové správy vo všetkých pri_ečinkoch…"
 
-#: src/mainwindow.c:768
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "Delete du_plicated messages"
 msgstr "Zmazať du_plikované správy"
 
-#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:777
 msgid "In selected folder"
 msgstr "V zvolenej zložke"
 
-#: src/mainwindow.c:770
+#: src/mainwindow.c:778
 msgid "In all folders"
 msgstr "Vo všetkých zložkách"
 
-#: src/mainwindow.c:773
+#: src/mainwindow.c:781
 msgid "E_xecute"
 msgstr "Vyko_nať"
 
-#: src/mainwindow.c:774
+#: src/mainwindow.c:782
 msgid "Exp_unge"
 msgstr "V_ymazať"
 
-#: src/mainwindow.c:777
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "SSL/TLS cer_tificates"
 msgstr "Cer_tifikáty SSL/TLS"
 
-#: src/mainwindow.c:780
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "Filtering Lo_g"
 msgstr "Záznam _filtra"
 
-#: src/mainwindow.c:781
+#: src/mainwindow.c:789
 msgid "Network _Log"
 msgstr "Záznam _siete"
 
-#: src/mainwindow.c:783
+#: src/mainwindow.c:791
+msgid "Debug _Log"
+msgstr "_Ladiaci záznam"
+
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "_Forget all session passwords"
 msgstr "_Zabudnúť všetky heslá relácie"
 
-#: src/mainwindow.c:785
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "Forget _master passphrase"
 msgstr "Zabudnúť _hlavnú tajnú vetu"
 
-#: src/mainwindow.c:789
+#: src/mainwindow.c:800
 msgid "C_hange current account"
 msgstr "Z_meniť aktívny účet"
 
-#: src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:802
 msgid "_Preferences for current account..."
 msgstr "Nastavenie aktívneho _účtu…"
 
-#: src/mainwindow.c:792
+#: src/mainwindow.c:803
 msgid "Create _new account..."
 msgstr "Vytvoriť _nový účet…"
 
-#: src/mainwindow.c:793
+#: src/mainwindow.c:804
 msgid "_Edit accounts..."
 msgstr "_Upraviť účty…"
 
-#: src/mainwindow.c:796
+#: src/mainwindow.c:807
 msgid "P_references..."
 msgstr "Nas_tavenia…"
 
-#: src/mainwindow.c:797
+#: src/mainwindow.c:808
 msgid "Pre-pr_ocessing..."
 msgstr "Pred-sprac_ovanie…"
 
-#: src/mainwindow.c:798
+#: src/mainwindow.c:809
 msgid "Post-pro_cessing..."
 msgstr "Po-spra_covanie…"
 
-#: src/mainwindow.c:799
+#: src/mainwindow.c:810
 msgid "_Filtering..."
 msgstr "_Filtrovanie…"
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:811
 msgid "_Templates..."
 msgstr "Ša_blóny…"
 
-#: src/mainwindow.c:801
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "_Actions..."
 msgstr "_Akcie…"
 
-#: src/mainwindow.c:802
+#: src/mainwindow.c:813
 msgid "Tag_s..."
 msgstr "Z_načky…"
 
-#: src/mainwindow.c:804
+#: src/mainwindow.c:815
 msgid "Plu_gins..."
 msgstr "Zásuvné _moduly…"
 
-#: src/mainwindow.c:807
+#: src/mainwindow.c:818
 msgid "_Manual"
 msgstr "_Manuál"
 
-#: src/mainwindow.c:808
+#: src/mainwindow.c:819
 msgid "_Online User-contributed FAQ"
 msgstr "_Online používateľské FAQ"
 
-#: src/mainwindow.c:809
+#: src/mainwindow.c:820
 msgid "Icon _Legend"
 msgstr "_Legenda k ikonám"
 
-#: src/mainwindow.c:811
+#: src/mainwindow.c:822
 msgid "Set as default client"
 msgstr "Nastaviť ako predvoleného klienta"
 
-#: src/mainwindow.c:818
+#: src/mainwindow.c:829
 msgid "Offline _mode"
 msgstr "Odpojený reži_m"
 
-#: src/mainwindow.c:819
+#: src/mainwindow.c:830
 msgid "Men_ubar"
 msgstr "Panel nástr_ojov"
 
-#: src/mainwindow.c:820
+#: src/mainwindow.c:831
 msgid "_Message view"
 msgstr "Zobraze_nie správy"
 
-#: src/mainwindow.c:822
+#: src/mainwindow.c:833
 msgid "Status _bar"
 msgstr "Stavový ria_dok"
 
-#: src/mainwindow.c:824
+#: src/mainwindow.c:835
 msgid "Column headers"
 msgstr "Hlavičky stĺpcov"
 
-#: src/mainwindow.c:825
+#: src/mainwindow.c:836
 msgid "Th_read view"
 msgstr "Zobraziť _vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:826 src/prefs_summaries.c:646
+#: src/mainwindow.c:837 src/prefs_summaries.c:646
 msgid "Hide read threads"
 msgstr "Skryť prečítané vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:827
+#: src/mainwindow.c:838
 msgid "_Hide read messages"
 msgstr "S_kryť prečítané správy"
 
-#: src/mainwindow.c:828 src/prefs_summaries.c:652
+#: src/mainwindow.c:839 src/prefs_summaries.c:652
 msgid "Hide deleted messages"
 msgstr "Skryť vymazané správy"
 
-#: src/mainwindow.c:829
+#: src/mainwindow.c:840
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Celá obrazovka"
 
-#: src/mainwindow.c:830 src/messageview.c:345
+#: src/mainwindow.c:841 src/messageview.c:345
 msgid "Show all _headers"
 msgstr "Zobraziť všetky _hlavičky"
 
-#: src/mainwindow.c:831 src/messageview.c:346
+#: src/mainwindow.c:842 src/messageview.c:346
 msgid "_Collapse all"
 msgstr "Zba_liť všetky"
 
-#: src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:347
+#: src/mainwindow.c:843 src/messageview.c:347
 msgid "Collapse from level _2"
 msgstr "Zbaliť od úrovne _2"
 
-#: src/mainwindow.c:833 src/messageview.c:348
+#: src/mainwindow.c:844 src/messageview.c:348
 msgid "Collapse from level _3"
 msgstr "Zbaliť od úrovne _3"
 
-#: src/mainwindow.c:837
+#: src/mainwindow.c:848
 msgid "Text _below icons"
 msgstr "Text _pod ikonami"
 
-#: src/mainwindow.c:838
+#: src/mainwindow.c:849
 msgid "Text be_side icons"
 msgstr "Text _vedľa ikon"
 
-#: src/mainwindow.c:839
+#: src/mainwindow.c:850
 msgid "_Icons only"
 msgstr "Len _ikony"
 
-#: src/mainwindow.c:840
+#: src/mainwindow.c:851
 msgid "_Text only"
 msgstr "Len _text"
 
-#: src/mainwindow.c:847
+#: src/mainwindow.c:858
 msgid "_Standard"
 msgstr "Šta_ndardný"
 
-#: src/mainwindow.c:848
+#: src/mainwindow.c:859
 msgid "_Three columns"
 msgstr "_Tri stĺpce"
 
-#: src/mainwindow.c:849
+#: src/mainwindow.c:860
 msgid "_Wide message"
 msgstr "Š_iroká správa"
 
-#: src/mainwindow.c:850
+#: src/mainwindow.c:861
 msgid "W_ide message list"
 msgstr "Široký _zoznam správ"
 
-#: src/mainwindow.c:851
+#: src/mainwindow.c:862
 msgid "S_mall screen"
 msgstr "_Malá obrazovka"
 
-#: src/mainwindow.c:855
+#: src/mainwindow.c:866
 msgid "By _number"
 msgstr "Podľa _čísla"
 
-#: src/mainwindow.c:856
+#: src/mainwindow.c:867
 msgid "By s_ize"
 msgstr "Podľa _veľkosti"
 
-#: src/mainwindow.c:857
+#: src/mainwindow.c:868
 msgid "By _date"
 msgstr "Podľa _dátumu"
 
-#: src/mainwindow.c:858
+#: src/mainwindow.c:869
 msgid "By thread date"
 msgstr "Podľa dátumu v_lákna"
 
-#: src/mainwindow.c:861
+#: src/mainwindow.c:872
 msgid "By s_ubject"
 msgstr "Podľa _predmetu"
 
-#: src/mainwindow.c:862
+#: src/mainwindow.c:873
 msgid "By _color label"
 msgstr "Podľa _farebnej menovky"
 
-#: src/mainwindow.c:863
+#: src/mainwindow.c:874
 msgid "By tag"
 msgstr "Podľa _značky"
 
-#: src/mainwindow.c:864
+#: src/mainwindow.c:875
 msgid "By _mark"
 msgstr "Podľa _označenia"
 
-#: src/mainwindow.c:865
+#: src/mainwindow.c:876
 msgid "By _status"
 msgstr "Podľa _stavu"
 
-#: src/mainwindow.c:866
+#: src/mainwindow.c:877
 msgid "By a_ttachment"
 msgstr "Podľa _prílohy"
 
-#: src/mainwindow.c:867
+#: src/mainwindow.c:878
 msgid "By score"
 msgstr "Podľa s_kóre"
 
-#: src/mainwindow.c:868
+#: src/mainwindow.c:879
 msgid "By locked"
 msgstr "Podľa _zamknutia"
 
-#: src/mainwindow.c:869
+#: src/mainwindow.c:880
 msgid "D_on't sort"
 msgstr "_Neradiť"
 
-#: src/mainwindow.c:873 src/prefs_summaries.c:633
+#: src/mainwindow.c:884 src/prefs_summaries.c:633
 msgid "Ascending"
 msgstr "Vzostupne"
 
-#: src/mainwindow.c:874 src/prefs_summaries.c:634
+#: src/mainwindow.c:885 src/prefs_summaries.c:634
 msgid "Descending"
 msgstr "Zostupne"
 
-#: src/mainwindow.c:916 src/messageview.c:390
+#: src/mainwindow.c:927 src/messageview.c:390
 msgid "_Auto detect"
 msgstr "_Automaticky zistiť"
 
-#: src/mainwindow.c:1294 src/summaryview.c:6470
+#: src/mainwindow.c:1305 src/summaryview.c:6515
 msgid "Apply tags..."
 msgstr "Použiť značky…"
 
-#: src/mainwindow.c:1947
+#: src/mainwindow.c:1961
 msgid "Some error(s) happened. Click here to view log."
 msgstr "Nastala chyba(y). Kliknite tu na zobrazenie okna so záznamom."
 
-#: src/mainwindow.c:1962
+#: src/mainwindow.c:1976
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr "Ste pripojený. Kliknite na ikonu ak sa chcete odpojiť"
 
-#: src/mainwindow.c:1965
+#: src/mainwindow.c:1979
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr "Ste odpojený. Kliknite na ikonu ak sa chcete pripojiť"
 
-#: src/mainwindow.c:1979
+#: src/mainwindow.c:1993
 msgid "Select account"
 msgstr "Zvoliť účet"
 
-#: src/mainwindow.c:2006 src/prefs_logging.c:136
+#: src/mainwindow.c:2020 src/prefs_logging.c:136
 msgid "Network log"
 msgstr "Záznam komunikácie"
 
-#: src/mainwindow.c:2010
+#: src/mainwindow.c:2024
 msgid "Filtering/Processing debug log"
 msgstr "Záznam ladenia filtrovania/spracovania"
 
-#: src/mainwindow.c:2029 src/prefs_logging.c:378
+#: src/mainwindow.c:2043 src/prefs_logging.c:378
 msgid "filtering log enabled\n"
 msgstr "záznam filtrovania zapnutý\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2031 src/prefs_logging.c:380
+#: src/mainwindow.c:2045 src/prefs_logging.c:380
 msgid "filtering log disabled\n"
 msgstr "záznam filtrovania vypnutý\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2465 src/mainwindow.c:2472 src/mainwindow.c:2515
-#: src/mainwindow.c:2548 src/mainwindow.c:2580 src/mainwindow.c:2625
+#: src/mainwindow.c:2479 src/mainwindow.c:2486 src/mainwindow.c:2529
+#: src/mainwindow.c:2562 src/mainwindow.c:2594 src/mainwindow.c:2639
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:372
 #: src/plugins/rssyl/opml_import.c:73 src/prefs_folder_item.c:1087
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez názvu"
 
-#: src/mainwindow.c:2626 src/prefs_summary_open.c:114
+#: src/mainwindow.c:2640 src/prefs_summary_open.c:114
 msgid "none"
 msgstr "žiadny"
 
-#: src/mainwindow.c:2883 src/mainwindow.c:2888
+#: src/mainwindow.c:2897 src/mainwindow.c:2902
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
 msgstr "Zmazať všetky správy v košoch?"
 
-#: src/mainwindow.c:2884
+#: src/mainwindow.c:2898
 msgid "Don't quit"
 msgstr "Neskončiť"
 
-#: src/mainwindow.c:2915 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:189
+#: src/mainwindow.c:2929 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:189
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Pridať poštovú schránku"
 
-#: src/mainwindow.c:2916
+#: src/mainwindow.c:2930
 msgid ""
 "Input the location of the mailbox.\n"
 "The location can be either the full path or relative to the \n"
@@ -7805,18 +7818,18 @@ msgstr ""
 "Ak zadáte názov existujúcej schránky, táto bude automaticky\n"
 "prehľadaná."
 
-#: src/mainwindow.c:2924 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:196
+#: src/mainwindow.c:2938 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:196
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:132
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
 msgstr "Schránka „%s” už existuje."
 
-#: src/mainwindow.c:2929 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:209 src/setup.c:52
+#: src/mainwindow.c:2943 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:209 src/setup.c:52
 #: src/wizard.c:742
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Schránka"
 
-#: src/mainwindow.c:2934 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:215 src/setup.c:55
+#: src/mainwindow.c:2948 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:215 src/setup.c:55
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -7825,47 +7838,47 @@ msgstr ""
 "Nemožno vytvoriť schránku.\n"
 "Pravdepodobne už niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte právo zápisu."
 
-#: src/mainwindow.c:3415
+#: src/mainwindow.c:3430
 msgid "No posting allowed"
 msgstr "Prispievanie nie je povolené"
 
-#: src/mainwindow.c:3997
+#: src/mainwindow.c:4012
 msgid "Mbox import has failed."
 msgstr "Zlyhal import súboru mbox."
 
-#: src/mainwindow.c:4006 src/mainwindow.c:4015
+#: src/mainwindow.c:4021 src/mainwindow.c:4030
 msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "Zlyhal export do mbox."
 
-#: src/mainwindow.c:4056 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
+#: src/mainwindow.c:4071 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
 msgid "Exit"
 msgstr "Skončiť"
 
-#: src/mainwindow.c:4056 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
+#: src/mainwindow.c:4071 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Skončiť Claws Mail?"
 
-#: src/mainwindow.c:4257
+#: src/mainwindow.c:4272
 msgid "Folder synchronisation"
 msgstr "Synchronizácia zložiek"
 
-#: src/mainwindow.c:4258
+#: src/mainwindow.c:4273
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
 msgstr "Chcete teraz synchronizovať svoje zložky?"
 
-#: src/mainwindow.c:4259
+#: src/mainwindow.c:4274
 msgid "_Synchronise"
 msgstr "_Synchronizovať"
 
-#: src/mainwindow.c:4704
+#: src/mainwindow.c:4747
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Mažem duplicitné správy…"
 
-#: src/mainwindow.c:4714
+#: src/mainwindow.c:4757
 msgid "No duplicate message found in selected folder.\n"
 msgstr "V zvolenej zložke neboli nájdené žiadne duplicitné správy.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4720
+#: src/mainwindow.c:4763
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in selected folder.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in selected folder.\n"
@@ -7873,7 +7886,7 @@ msgstr[0] "Zmazaná %d duplicitná správa v zvolenej zložke.\n"
 msgstr[1] "Zmazané %d duplicitné správy v zvolenej zložke.\n"
 msgstr[2] "Zmazaných %d duplicitných správ v zvolenej zložke.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4724
+#: src/mainwindow.c:4767
 #, c-format
 msgid "Marked %d duplicate message for deletion in selected folder.\n"
 msgid_plural "Marked %d duplicate messages for deletion in selected folder.\n"
@@ -7881,11 +7894,11 @@ msgstr[0] "Označená %d duplicitná správa v zvolenej zložke.\n"
 msgstr[1] "Označené %d duplicitné správy v zvolenej zložke.\n"
 msgstr[2] "Označených %d duplicitných správ v zvolenej zložke.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4762
+#: src/mainwindow.c:4805
 msgid "Deleting duplicated messages in all folders..."
 msgstr "Mažem duplicitné správy vo všetkých zložkách…"
 
-#: src/mainwindow.c:4768
+#: src/mainwindow.c:4811
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
@@ -7893,48 +7906,48 @@ msgstr[0] "Zmazaná %d duplicitná správa v %d zložkách.\n"
 msgstr[1] "Zmazané %d duplicitné správy v %d zložkách.\n"
 msgstr[2] "Zmazaných %d duplicitných správ v %d zložkách.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4773
+#: src/mainwindow.c:4816
 #, c-format
 msgid "No duplicate message found in %d folders.\n"
 msgstr "Žiadne duplicitné správy v %d zložkách.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4935 src/messageview.c:2662
+#: src/mainwindow.c:4978 src/messageview.c:2622
 msgid "Select folder to go to"
 msgstr "Zvoľte zložku na prechod"
 
-#: src/mainwindow.c:5036 src/summaryview.c:5913
+#: src/mainwindow.c:5079 src/summaryview.c:5958
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Pravidlá spracovania použité pred pravidlami zložky"
 
-#: src/mainwindow.c:5044
+#: src/mainwindow.c:5087
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr "Pravidlá spracovania použité po pravidlách zložky"
 
-#: src/mainwindow.c:5052 src/summaryview.c:5924
+#: src/mainwindow.c:5095 src/summaryview.c:5969
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Nastavenie filtrovania"
 
-#: src/mainwindow.c:5167
+#: src/mainwindow.c:5210
 msgid "Can not register as default client: impossible to get executable path."
 msgstr ""
 "Nemožno registrovať ako predvoleného klienta: nemožné nájsť cestu programu."
 
-#: src/mainwindow.c:5226
+#: src/mainwindow.c:5269
 msgid "Claws Mail has been registered as default client."
 msgstr "Claws Mail bol zaregistrovaný ako predvolený klient."
 
-#: src/mainwindow.c:5228
+#: src/mainwindow.c:5271
 msgid ""
 "Can not register as default client: impossible to write to the registry."
 msgstr ""
 "Nemožno registrovať ako predvolený klient: nemožné zapisovať do registra."
 
-#: src/mainwindow.c:5242 src/setup.c:91
+#: src/mainwindow.c:5285 src/setup.c:91
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
 msgstr "Prehľadávanie zložky %s%c%s…"
 
-#: src/mainwindow.c:5386
+#: src/mainwindow.c:5429
 #, c-format
 msgid "Forgotten %d password in %d accounts.\n"
 msgid_plural "Forgotten %d passwords in %d accounts.\n"
@@ -8016,8 +8029,7 @@ msgstr "Prepísať súbor mbox"
 msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Tento súbor už existuje. Chcete ho prepísať?"
 
-#: src/mbox.c:541 src/messageview.c:1846 src/mimeview.c:1845
-#: src/prefs_themes.c:596 src/textview.c:3129
+#: src/mbox.c:541 src/mimeview.c:1888 src/prefs_themes.c:596
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Prepísať"
 
@@ -8062,7 +8074,7 @@ msgstr "Dosiahnutý koniec správy; pokračovať od začiatku?"
 msgid "Search finished"
 msgstr "Hľadanie dokončené"
 
-#: src/messageview.c:300 src/textview.c:253
+#: src/messageview.c:300 src/textview.c:249
 msgid "Compose _new message"
 msgstr "Napísať _novú správu"
 
@@ -8098,7 +8110,7 @@ msgstr "_Neodoslať"
 msgid "Fetching message (%s)..."
 msgstr "Sťahovanie správy (%s)…"
 
-#: src/messageview.c:1402 src/procmime.c:956
+#: src/messageview.c:1402 src/procmime.c:957
 #, c-format
 msgid "Couldn't decrypt: %s"
 msgstr "Nemožno dešifrovať: %s"
@@ -8107,50 +8119,34 @@ msgstr "Nemožno dešifrovať: %s"
 msgid "Message doesn't conform to MIME standard. It may render wrongly."
 msgstr "Správa nezodpovedá štandardu MIME. Môže byť zle zobrazená."
 
-#: src/messageview.c:1838 src/messageview.c:1841 src/mimeview.c:2050
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:692 src/summaryview.c:5016
-#: src/summaryview.c:5019 src/textview.c:3117
-msgid "Save as"
-msgstr "Uložiť ako"
-
-#: src/messageview.c:1847
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Prepísať existujúci súbor?"
-
-#: src/messageview.c:1855 src/summaryview.c:5036 src/summaryview.c:5039
-#: src/summaryview.c:5054
-#, c-format
-msgid "Couldn't save the file '%s'."
-msgstr "Nemožno uložiť súbor „%s”."
-
-#: src/messageview.c:1908
+#: src/messageview.c:1868
 #, c-format
 msgid "Show all %s."
 msgstr "Zobraziť všetky %s."
 
-#: src/messageview.c:1910
+#: src/messageview.c:1870
 msgid "Only the first megabyte of text is shown."
 msgstr "Zobrazený je len prvý megabajt textu."
 
-#: src/messageview.c:1941
+#: src/messageview.c:1901
 msgid ""
 "You got a return receipt for this message: it has been displayed by the "
 "recipient."
 msgstr "Dostali ste potvrdenie tejto správy: správa bola zobrazená príjemcom."
 
-#: src/messageview.c:1944
+#: src/messageview.c:1904
 msgid "You asked for a return receipt in this message."
 msgstr "Vyžiadali ste si potvrdenie o prijatí tejto správy."
 
-#: src/messageview.c:1950
+#: src/messageview.c:1910
 msgid "This message asks for a return receipt."
 msgstr "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o prijatí."
 
-#: src/messageview.c:1951
+#: src/messageview.c:1911
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Odoslať potvrdenie"
 
-#: src/messageview.c:1994
+#: src/messageview.c:1954
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
@@ -8158,7 +8154,7 @@ msgstr ""
 "Táto správa bola čiastočne prijatá,\n"
 "a bola zmazaná zo servera."
 
-#: src/messageview.c:2000
+#: src/messageview.c:1960
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8167,15 +8163,15 @@ msgstr ""
 "Táto správa vola čiastočne prijatá;\n"
 "je %s."
 
-#: src/messageview.c:2004 src/messageview.c:2026
+#: src/messageview.c:1964 src/messageview.c:1986
 msgid "Mark for download"
 msgstr "Označiť na stiahnutie"
 
-#: src/messageview.c:2005 src/messageview.c:2017
+#: src/messageview.c:1965 src/messageview.c:1977
 msgid "Mark for deletion"
 msgstr "Označiť na odstránenie"
 
-#: src/messageview.c:2010
+#: src/messageview.c:1970
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8184,12 +8180,12 @@ msgstr ""
 "Táto správa vola čiastočne prijatá;\n"
 "je %s a bude stiahnutá."
 
-#: src/messageview.c:2015 src/messageview.c:2028
+#: src/messageview.c:1975 src/messageview.c:1988
 #: src/prefs_filtering_action.c:176 src/toolbar.c:506
 msgid "Unmark"
 msgstr "Odznačiť"
 
-#: src/messageview.c:2021
+#: src/messageview.c:1981
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8198,7 +8194,7 @@ msgstr ""
 "Táto správa vola čiastočne prijatá;\n"
 "je %s a bude zmazaná."
 
-#: src/messageview.c:2098
+#: src/messageview.c:2058
 #, c-format
 msgctxt "'%s' stands for 'To' then 'Cc'"
 msgid ""
@@ -8212,20 +8208,20 @@ msgstr ""
 "oficiálne adresovaná vám.\n"
 "Neodporúčame toto potvrdenie odoslať."
 
-#: src/messageview.c:2106 src/messageview.c:2114
+#: src/messageview.c:2066 src/messageview.c:2074
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Potvrdenie o príjme"
 
-#: src/messageview.c:2108 src/messageview.c:2119
+#: src/messageview.c:2068 src/messageview.c:2079
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:496
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušiť"
 
-#: src/messageview.c:2108 src/messageview.c:2119
+#: src/messageview.c:2068 src/messageview.c:2079
 msgid "_Send Notification"
 msgstr "Odo_slať potvrdenie"
 
-#: src/messageview.c:2115
+#: src/messageview.c:2075
 msgid ""
 "More than one of your accounts uses the address that this message was sent "
 "to.\n"
@@ -8235,11 +8231,11 @@ msgstr ""
 "Viac ako jeden účet používa adresu, na ktorú bola táto správa odoslaná.\n"
 "Prosím vyberte účet, ktorý chcete použiť na odoslanie potvrdenia o príjme:"
 
-#: src/messageview.c:2211
+#: src/messageview.c:2171
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr "Nemožno tlačiť: správa neobsahuje text."
 
-#: src/messageview.c:2972
+#: src/messageview.c:2932
 msgid ""
 "\n"
 "  There are no messages in this folder"
@@ -8247,7 +8243,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  V tejto zložke nie sú správy"
 
-#: src/messageview.c:2980
+#: src/messageview.c:2940
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted"
@@ -8255,7 +8251,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Správa bola odstránená"
 
-#: src/messageview.c:2981
+#: src/messageview.c:2941
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted or moved to another folder"
@@ -8263,8 +8259,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Správa bola odstránená alebo presunutá do inej zložky"
 
-#: src/messageview.c:3014 src/messageview.c:3020 src/summaryview.c:4414
-#: src/summaryview.c:7275
+#: src/messageview.c:2974 src/messageview.c:2980 src/summaryview.c:4440
+#: src/summaryview.c:7320
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "Nastala chyba pri učení.\n"
 
@@ -8304,58 +8300,62 @@ msgstr ""
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Odstrániť schránku"
 
-#: src/mimeview.c:193
+#: src/mimeview.c:220
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otvoriť"
 
-#: src/mimeview.c:195
+#: src/mimeview.c:222
 msgid "Open _with..."
 msgstr "Otvoriť _pomocou…"
 
-#: src/mimeview.c:197
+#: src/mimeview.c:224 src/prefs_filtering_action.c:172
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopírovať"
+
+#: src/mimeview.c:225
 msgid "Send to..."
 msgstr "Odoslať do…"
 
-#: src/mimeview.c:198
+#: src/mimeview.c:226
 msgid "_Display as text"
 msgstr "_Zobraziť ako text"
 
-#: src/mimeview.c:199
+#: src/mimeview.c:227
 msgid "_Save as..."
 msgstr "_Uložiť ako…"
 
-#: src/mimeview.c:200
+#: src/mimeview.c:228
 msgid "Save _all..."
 msgstr "Uložiť _všetky…"
 
-#: src/mimeview.c:273
+#: src/mimeview.c:301
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/mimeview.c:1021 src/mimeview.c:1026 src/mimeview.c:1031
-#: src/mimeview.c:1036
+#: src/mimeview.c:1052 src/mimeview.c:1057 src/mimeview.c:1062
+#: src/mimeview.c:1067
 msgid "View full information"
 msgstr "Zobraziť úplné informácie"
 
-#: src/mimeview.c:1042
+#: src/mimeview.c:1073
 msgid "Check again"
 msgstr "Znova overiť"
 
-#: src/mimeview.c:1054
+#: src/mimeview.c:1085
 #, c-format
 msgid "%s Click the icon to check it."
 msgstr "%s Na overenie kliknite na ikonu."
 
-#: src/mimeview.c:1056
+#: src/mimeview.c:1087
 #, c-format
 msgid "%s Click the icon or hit '%s' to check it."
 msgstr "%s Na overenie kliknite na ikonu alebo stlačte „%s”."
 
-#: src/mimeview.c:1066
+#: src/mimeview.c:1097
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon to try again."
 msgstr "Čas na overenie podpisu vypršal. Na zopakovanie kliknite na ikonu."
 
-#: src/mimeview.c:1068
+#: src/mimeview.c:1099
 #, c-format
 msgid ""
 "Timeout checking the signature. Click the icon or hit '%s' to try again."
@@ -8363,26 +8363,26 @@ msgstr ""
 "Čas na overenie podpisu vypršal. Na zopakovanie kliknite na ikonu alebo "
 "stlačte „%s”."
 
-#: src/mimeview.c:1308
+#: src/mimeview.c:1344
 msgid "Checking signature..."
 msgstr "Overovanie podpisu…"
 
-#: src/mimeview.c:1349
+#: src/mimeview.c:1385
 msgid "Go back to email"
 msgstr "Naspäť na správu"
 
-#: src/mimeview.c:1763 src/mimeview.c:1855 src/mimeview.c:2097
-#: src/mimeview.c:2133 src/mimeview.c:2245 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:440
+#: src/mimeview.c:1806 src/mimeview.c:1898 src/mimeview.c:2140
+#: src/mimeview.c:2176 src/mimeview.c:2288 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:440
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "Nemožno uložiť časť viacdielnej správy: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1842 src/textview.c:3127
+#: src/mimeview.c:1885
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Prepísať existujúci súbor „%s”?"
 
-#: src/mimeview.c:1866
+#: src/mimeview.c:1909
 #, c-format
 msgid ""
 "An error has occurred while saving message part #%d. Do you want to cancel "
@@ -8391,19 +8391,19 @@ msgstr ""
 "Pri ukladaní časti správy #%d nastala chyba. Chcete zrušiť operáciu alebo "
 "preskočiť chybu a pokračovať?"
 
-#: src/mimeview.c:1869
+#: src/mimeview.c:1912
 msgid "Error saving all message parts"
 msgstr "Chyba pri ukladaní všetkých častí správy"
 
-#: src/mimeview.c:1870
+#: src/mimeview.c:1913
 msgid "Skip"
 msgstr "Preskočiť"
 
-#: src/mimeview.c:1870
+#: src/mimeview.c:1913
 msgid "Skip all"
 msgstr "Preskočiť všetko"
 
-#: src/mimeview.c:1880
+#: src/mimeview.c:1923
 #, c-format
 msgid "%d file saved successfully."
 msgid_plural "%d files saved successfully."
@@ -8411,7 +8411,7 @@ msgstr[0] "Súbor úspešne uložený."
 msgstr[1] "%d súbory úspešne uložené."
 msgstr[2] "%d súborov úspešne uložených."
 
-#: src/mimeview.c:1888
+#: src/mimeview.c:1931
 #, c-format
 msgid "%d file saved successfully"
 msgid_plural "%d files saved successfully"
@@ -8419,7 +8419,7 @@ msgstr[0] "Súbor úspešne uložený"
 msgstr[1] "%d súbory úspešne uložené"
 msgstr[2] "%d súborov úspešne uložených"
 
-#: src/mimeview.c:1893
+#: src/mimeview.c:1936
 #, c-format
 msgid "%s, %d file failed."
 msgid_plural "%s, %d files failed."
@@ -8427,21 +8427,26 @@ msgstr[0] "%s, súbor zlyhal."
 msgstr[1] "%s, %d súbory zlyhali."
 msgstr[2] "%s, %d súborov zlyhalo."
 
-#: src/mimeview.c:1926 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:142
+#: src/mimeview.c:1969 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:142
 #: src/prefs_filtering_action.c:1262
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Zvoľte cieľovú zložku"
 
-#: src/mimeview.c:1933 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:148
+#: src/mimeview.c:1976 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:148
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "„%s” nie je zložka."
 
-#: src/mimeview.c:2180 src/mimeview.c:2187 src/textview.c:3044
+#: src/mimeview.c:2093 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:693
+#: src/summaryview.c:5052
+msgid "Save as"
+msgstr "Uložiť ako"
+
+#: src/mimeview.c:2223 src/mimeview.c:2230
 msgid "Open with"
 msgstr "Otvoriť čím"
 
-#: src/mimeview.c:2181 src/mimeview.c:2188 src/textview.c:3045
+#: src/mimeview.c:2224 src/mimeview.c:2231
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command-line to open file:\n"
@@ -8450,7 +8455,7 @@ msgstr ""
 "Zadajte príkazový na otvorenie súboru:\n"
 "(„%s” bude nahradené názvom súboru)"
 
-#: src/mimeview.c:2283
+#: src/mimeview.c:2326
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not convert attachment name to UTF-16:\n"
@@ -8461,11 +8466,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/mimeview.c:2291
+#: src/mimeview.c:2334
 msgid "Execute untrusted binary?"
 msgstr "Spustiť neznámy binárny súbor?"
 
-#: src/mimeview.c:2292
+#: src/mimeview.c:2335
 msgid ""
 "This attachment is an executable file. Executing untrusted binaries is "
 "dangerous and could compromise your computer.\n"
@@ -8477,20 +8482,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Naozaj chcete spustiť tento súbor?"
 
-#: src/mimeview.c:2296
+#: src/mimeview.c:2339
 msgid "Run binary"
 msgstr "Spustiť binárny súbor"
 
-#: src/mimeview.c:2599 src/plugins/att_remover/att_remover.c:304
+#: src/mimeview.c:2642 src/plugins/att_remover/att_remover.c:304
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: src/mimeview.c:2600 src/plugins/att_remover/att_remover.c:305
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702 src/summaryview.c:2787
+#: src/mimeview.c:2643 src/plugins/att_remover/att_remover.c:305
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702 src/summaryview.c:2808
 msgid "Size:"
 msgstr "Veľkosť:"
 
-#: src/mimeview.c:2614 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1254
+#: src/mimeview.c:2657 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1240
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1595
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1605
 msgid "Description:"
@@ -8506,7 +8511,7 @@ msgstr "Spojenie NNTP k %s:%d bolo prerušené.\n"
 msgid "Account '%s': Connecting to NNTP server: %s:%d...\n"
 msgstr "Účet „%s”: Pripájanie k serveru NNTP: %s:%d…\n"
 
-#: src/news.c:371
+#: src/news.c:372
 #, c-format
 msgid "Error logging in to %s:%d...\n"
 msgstr "Chyba pri prihlasovaní k %s:%d …\n"
@@ -9270,7 +9275,7 @@ msgid "Remove"
 msgstr "Odstrániť"
 
 #: src/plugins/att_remover/att_remover.c:370 src/prefs_summaries.c:622
-#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2881
+#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2902
 msgid "Attachment"
 msgstr "Príloha"
 
@@ -9560,7 +9565,7 @@ msgstr "Správy väčšie ako táto hodnota nebudú kontrolované"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:181
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:163
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:386 src/prefs_account.c:1636
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:386 src/prefs_account.c:1639
 msgid "KB"
 msgstr "kB"
 
@@ -10078,14 +10083,14 @@ msgid "Render embedded objects using plugins"
 msgstr "Spracovať zahrnuté objekty pomocou zásuvných modulov"
 
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:170
-msgid "Open in viewer (remote content is enabled)"
+msgid "Open in Viewer (remote content is enabled)"
 msgstr "Otvoriť v prehliadači (vzdialený obsah je zapnutý)"
 
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:173
 msgid "Do nothing (remote content is disabled)"
 msgstr "Neurobiť nič (vzdialený obsah je vypnutý)"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210 src/prefs_account.c:3944
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210 src/prefs_account.c:3947
 #: src/prefs_proxy.c:241
 msgid "Proxy"
 msgstr "Proxy"
@@ -10125,7 +10130,7 @@ msgid "When clicking on a link, by default"
 msgstr "Pri kliknutí na odkaz, predvolene"
 
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:285
-msgid "Open in external browser"
+msgid "Open in External Browser"
 msgstr "Otvoriť v externom prehliadači"
 
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:299
@@ -10135,7 +10140,7 @@ msgstr "CSS v tomto súbore bude použité na všetky časti HTML"
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:309
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1346
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:208 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
-#: src/prefs_account.c:1570 src/prefs_account.c:1659 src/prefs_account.c:2210
+#: src/prefs_account.c:1573 src/prefs_account.c:1662 src/prefs_account.c:2213
 #: src/prefs_customheader.c:235
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "P_rehliadať"
@@ -10172,65 +10177,61 @@ msgstr "Povoliť Java"
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "Otvoriť odkazy v externom prehliadači"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:672
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:673
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "Nastala chyba: %d\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:728
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:733
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr "%s je poškodený alebo nepodporovaný kanál"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:739
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:744
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Hľadať na webe"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:751
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:755
 msgid "Open in Viewer"
 msgstr "Otvoriť v prehliadači"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:753
-msgid "Open in Viewer (enable remote content)"
-msgstr "Otvoriť v prehliadači (zapnúť vzdialený obsah)"
-
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:762
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:764
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "Otvoriť v prehliadači"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:772
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:774
 msgid "Open Image"
 msgstr "Otvoriť obrázok"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:781
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:783
 msgid "Copy Link"
 msgstr "Kopírovať odkaz"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:785
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:787
 msgid "Download Link"
 msgstr "Stiahnuť odkaz"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:796
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:798
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Uložiť obrázok ako"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:806
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:808
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Kopírovať obrázok"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:846
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:848
 msgid "Import feed"
 msgstr "Importovať kanál"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1128
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1130
 msgid "Fancy"
 msgstr "Vkusný"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1156
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1158
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Vkusný zobrazovač HTML"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1161
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1163
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -10456,7 +10457,7 @@ msgid "GData plugin: Trying to refresh authorization\n"
 msgstr "Zásuvný modul GData: Pokus o obnovenie autorizácie\n"
 
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:78
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:199 src/prefs_account.c:1941
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:199 src/prefs_account.c:1944
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentifikácia"
 
@@ -10637,8 +10638,8 @@ msgid "Cache refresh interval"
 msgstr "Interval aktualizácie vyrovnávacej pamäte"
 
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1615
-#: src/prefs_account.c:1772 src/prefs_matcher.c:340 src/prefs_receive.c:180
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1618
+#: src/prefs_account.c:1775 src/prefs_matcher.c:340 src/prefs_receive.c:180
 msgid "hours"
 msgstr "hodín"
 
@@ -10827,20 +10828,20 @@ msgstr "nastala chyba relácie Sieve. Dáta: %s\n"
 msgid "unhandled message on Sieve session: %d\n"
 msgstr "nespracovaná správa v relácii Sieve: %d\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1152
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1153
 msgid "Sieve: retrying auth\n"
 msgstr "Sieve: opakovanie auth\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1154
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1155
 msgid "Auth method not available"
 msgstr "Metóda auth nie je dostupná"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1171
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1172
 #, c-format
 msgid "sending error on Sieve session: %s\n"
 msgstr "chyba odoslania v relácii Sieve: %s\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5810
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5850
 msgid "_Filter"
 msgstr "_Filtrovať"
 
@@ -10968,7 +10969,7 @@ msgstr "Spravovanie filtrov Sieve na serveri pomocou protokolu ManageSieve."
 msgid "Enable Sieve"
 msgstr "Povoliť Sieve"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:156 src/prefs_account.c:1190
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:156 src/prefs_account.c:1193
 msgid "Server information"
 msgstr "Informácie o servere"
 
@@ -11020,28 +11021,28 @@ msgstr "Zadať autentifikáciu"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:236
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:391
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1385
-#: src/prefs_account.c:1987
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1388
+#: src/prefs_account.c:1990
 msgid "User ID"
 msgstr "Prihlasovacie meno"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:246
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:383
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:399
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1391
-#: src/prefs_account.c:2010 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_account.c:2766
-#: src/prefs_account.c:2963 src/prefs_proxy.c:134 src/wizard.c:1216
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1394
+#: src/prefs_account.c:2013 src/prefs_account.c:2741 src/prefs_account.c:2769
+#: src/prefs_account.c:2966 src/prefs_proxy.c:134 src/wizard.c:1216
 #: src/wizard.c:1636
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:262 src/prefs_account.c:1698
-#: src/prefs_account.c:1959
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:262 src/prefs_account.c:1701
+#: src/prefs_account.c:1962
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Metóda autentifikácie"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:271 src/prefs_account.c:1708
-#: src/prefs_account.c:1968 src/prefs_send.c:265 src/prefs_send.c:336
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:271 src/prefs_account.c:1711
+#: src/prefs_account.c:1971 src/prefs_send.c:265 src/prefs_send.c:336
 #: src/prefs_themes.c:1114
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatické"
@@ -11978,8 +11979,8 @@ msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr "Nastavenie na „0” (nula) bude uchovávať heslo počas celej relácie"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:182 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:464
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1779
-#: src/prefs_account.c:2076 src/prefs_receive.c:190
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1782
+#: src/prefs_account.c:2079 src/prefs_receive.c:190
 msgid "minutes"
 msgstr "minút"
 
@@ -12038,7 +12039,7 @@ msgid "GPG"
 msgstr "GPG"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:708 src/plugins/smime/plugin.c:38
-#: src/plugins/smime/plugin.c:54 src/plugins/smime/smime.c:918
+#: src/plugins/smime/plugin.c:54 src/plugins/smime/smime.c:920
 msgid "S/MIME"
 msgstr "S/MIME"
 
@@ -12106,7 +12107,7 @@ msgid ""
 "If you choose to encrypt the message with this key, you don't\n"
 "know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
 "\n"
-"Key details: ID %s, primary identity %s <%s>\n"
+"Key details: ID %s, primary identity %s &lt;%s&gt;\n"
 "\n"
 "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgstr ""
@@ -12114,9 +12115,9 @@ msgstr ""
 "Ak zvolíte šifrovanie správy pomocou tohoto kľúča, nemôžete si\n"
 "byť úplne istý, či bude zašifrovaná pre správnu osobu.\n"
 "\n"
-"Podrobnosti kľúča: ID %s, primárna identita %s <%s>\n"
+"Podrobnosti kľúča: ID %s, primárna identita %s &lt;%s&gt;\n"
 "\n"
-"Dôverujete tomuto kľúču natoľko, že ho i tak chcete použiť?"
+"Dôverujete tomuto kľúču natoľko, že ho chcete i tak použiť?"
 
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:84 src/privacy.c:249 src/privacy.c:253
 #: src/privacy.c:270 src/privacy.c:274
@@ -12189,109 +12190,109 @@ msgstr "Chybný podpis od „%s”."
 msgid "The signature has not been checked"
 msgstr "Podpis nebol overený"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:326
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:330
 msgid "Error checking signature: no status\n"
 msgstr "Chyba kontroly podpisu: žiadny stav\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:344
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:348
 #, c-format
 msgid "Error checking signature: %s\n"
 msgstr "Chyba overenia podpisu: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:362
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:366
 #, c-format
 msgid "Signature made on %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "%s podpísané pomocou kľúča %s s ID %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:368
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:372
 #, c-format
 msgid "Good signature from uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
 msgstr "Platný podpis od uid „%s” (Dôveryhodnosť %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:373
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:377
 #, c-format
 msgid "Expired key uid \"%s\"\n"
 msgstr "Kľúču od %s skončila platnosť.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:378
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:382
 #, c-format
 msgid "Expired signature from uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
 msgstr "Skončená platnosť podpisu od uid „%s” (Dôveryhodnosť: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:383
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:387
 #, c-format
 msgid "Revoked key uid \"%s\"\n"
 msgstr "Odvolaný kľúč od uid \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:388
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:392
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
 msgstr "ZLÝ podpis od „%s”\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:401
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:405
 #, c-format
 msgid "uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
 msgstr "uid „%s” (Dôveryhodnosť %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:403
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:407
 msgid "Revoked"
 msgstr "Odvolaný"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:408
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:412
 #, c-format
 msgid "Owner Trust: %s\n"
 msgstr "Dôvera vlastníka: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:409
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:413
 msgid "No key!"
 msgstr "Bez kľúča!"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:411
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:415
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Odtlačok primárneho kľúča:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:429
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:433
 #, c-format
 msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
 msgstr "UPOZORNENIE: Adresa podpisu „%s” sa nezhoduje so záznamom DNS\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:435
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:439
 #, c-format
 msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
 msgstr "Overená adresa podpisu je „%s”\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:469
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:473
 #, c-format
 msgid "Couldn't get data from message, %s"
 msgstr "Nemožno získať údaje zo správy, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:485
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:489
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize data, %s"
 msgstr "Nemožno inicializovať údaje, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:662
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:666
 msgid "Secret key specification is ambiguous"
 msgstr "Zadanie súkromného kľúča je nejednoznačné"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:672
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:676
 #, c-format
 msgid "Secret key not found (%s)"
 msgstr "Súkromný kľúč nebol nájdený (%s)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:685
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:689
 #, c-format
 msgid "Error setting secret key: %s"
 msgstr "Chyba pri určení súkromného kľúča: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:778
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:782
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
 msgstr ""
 "Protokol Gpgme „%s” je nepoužiteľný. Systém „%s” nie je správne "
 "nainštalovaný."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:784
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788
 #, c-format
 msgid ""
 "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
@@ -12300,12 +12301,12 @@ msgstr ""
 "Protokol Gpgme „%s” je nepoužiteľný. Systém „%s” je nainštalovaný vo verzii "
 "%s, ale je potrebná verzia %s.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:792
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:796
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
 msgstr "Protokol Gpgme „%s” je nepoužiteľný (neznámy problém)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:808
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:812
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -12313,18 +12314,18 @@ msgstr ""
 "GnuPG nie je správne nainštalované, alebo používate zastaralú\n"
 "verziu. Podpora OpenPGP bude vypnutá."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:885
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:889
 msgid ""
 "You have to save the account's information with \"OK\" before being able to "
 "generate a key pair.\n"
 msgstr ""
 "Pred vygenerovaním páru kľúčov musíte uložiť údaje o účte pomocou „OK”.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:890
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:894
 msgid "No PGP key found"
 msgstr "Nebol nájdený žiadny PGP kľúč"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:891
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:895
 msgid ""
 "Claws Mail did not find a secret PGP key, which means that you won't be able "
 "to sign emails or receive encrypted emails.\n"
@@ -12334,12 +12335,12 @@ msgstr ""
 "podpisovať správy, ani prijímať šifrované správy.\n"
 "Prajete si teraz vygenerovať nový pár kľúčov?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:980 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1002
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:984 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1006
 #, c-format
 msgid "Couldn't generate a new key pair: %s"
 msgstr "Nemožno vygenerovať nový pár kľúčov: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:990
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:994
 msgid ""
 "Generating your new key pair... Please move the mouse around to help "
 "generate entropy..."
@@ -12347,11 +12348,11 @@ msgstr ""
 "Prebieha generácia vášho nového páru kľúčov… Prosím, pohybujte myšou, aby "
 "ste zvýšili entropiu v systéme…"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1008
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1012
 msgid "Couldn't generate a new key pair: unknown error"
 msgstr "Nemožno vygenerovať nový pár kľúčov: neznáma chyba"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1012
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1016
 #, c-format
 msgid ""
 "Your new key pair has been generated. Its fingerprint is:\n"
@@ -12364,15 +12365,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Prajete si exportovať tento pár na kľúčový server?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1016
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1020
 msgid "Key generated"
 msgstr "Kľúč vygenerovaný"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1092
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1096
 msgid "Key exported."
 msgstr "Kľúč vyexportovaný."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1094
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1098
 msgid "Couldn't export key."
 msgstr "Nemožno exportovať kľúč."
 
@@ -12395,7 +12396,7 @@ msgstr "Nemožno konvertovať textové dáta do žiadneho známeho kódovania."
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:197 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:519
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:658 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:714
 #: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:184 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:330
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:512 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:655
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:512 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:656
 #: src/plugins/smime/smime.c:418
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
@@ -12450,7 +12451,7 @@ msgid "Malformed message"
 msgstr "Nesprávny formát správy"
 
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:504 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:696
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:695
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:696
 #, c-format
 msgid "Couldn't create temporary file, %s"
 msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor, %s"
@@ -12481,12 +12482,12 @@ msgstr ""
 "Prosím, pamätajte, že pri použití systému PGP/Inline nebudú šifrované "
 "prílohy ani hlavičky správy (napr. Predmet)."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:668 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:665
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:668 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:666
 #, c-format
 msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
 msgstr "Nemožno pridať GPG kľúč %s, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:727 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:723
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:727 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:724
 #, c-format
 msgid "Encryption failed, %s"
 msgstr "Šifrovanie zlyhalo, %s"
@@ -12546,13 +12547,13 @@ msgstr "Nemožno vytvoriť dočasný súbor: %s"
 msgid "OpenPGP digital signature"
 msgstr "Digitálny podpis OpenPGP"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:621
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:622
 msgid ""
 "Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the PGP/"
 "Mime system."
 msgstr "Pozor, pri použití PGP/Mime systému nebudú šifrované hlavičky správy."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:795
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:798
 msgid "PGP/Mime"
 msgstr "PGP/Mime"
 
@@ -12585,38 +12586,38 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Na GPGME sa vzťahuje copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:359
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:503
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:379
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:523
 msgid "Python scripts"
 msgstr "Skripty Python"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:498
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:518
 msgid "Show Python console..."
 msgstr "Zobraziť konzolu Python…"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:504
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:524
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:471
 msgid "Refresh"
 msgstr "Obnoviť"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:506 src/prefs_account.c:2727
-#: src/prefs_account.c:2755 src/prefs_account.c:3192 src/wizard.c:1206
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:526 src/prefs_account.c:2730
+#: src/prefs_account.c:2758 src/prefs_account.c:3195 src/wizard.c:1206
 #: src/wizard.c:1626
 msgid "Browse"
 msgstr "Prechádzať"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:652
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:736
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:672
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:762
 msgid "Python"
 msgstr "Python"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:658
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:681
 msgid "Failed to register \"compose create hook\" in the Python plugin"
 msgstr ""
 "V zásuvnom module Python zlyhala registrácia obsluhy udalosti „compose "
 "create hook”"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:741
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:767
 msgid ""
 "This plugin provides Python integration features.\n"
 "Python code can be entered interactively into an embedded Python console, "
@@ -12705,7 +12706,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Spätná väzba na <berndth@gmx.de> je vítaná."
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:792
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:818
 msgid "Python integration"
 msgstr "Integrácia Python"
 
@@ -12770,7 +12771,7 @@ msgstr ""
 msgid "RSS feed"
 msgstr "RSS kanál"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_add_item.c:297
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_add_item.c:304
 msgctxt "Empty RSS feed title placeholder"
 msgid "(empty)"
 msgstr "(prázdne)"
@@ -12923,7 +12924,7 @@ msgstr "Sťahovať komentáre príspevkov novšie ako"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:414
 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:615 src/plugins/vcalendar/month-view.c:711
-#: src/prefs_account.c:1605 src/prefs_folder_item.c:571 src/prefs_matcher.c:341
+#: src/prefs_account.c:1608 src/prefs_folder_item.c:571 src/prefs_matcher.c:341
 msgid "days"
 msgstr "dní"
 
@@ -13069,17 +13070,17 @@ msgid "Updating comments for '%s'..."
 msgstr "Aktualizácia komentárov pre „%s”…"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:107
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1621
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1624
 msgid "401 (Authorisation required)"
 msgstr "401 (Vyžadovaná autorizácia)"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:110
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1624
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1627
 msgid "403 (Unauthorised)"
 msgstr "403 (Neautorizované)"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:113
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1627
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1630
 msgid "404 (Not found)"
 msgstr "404 (Nenájdené)"
 
@@ -13202,7 +13203,7 @@ msgstr "Nemožno zapisovať do dočasného súboru."
 msgid "Couldn't close temporary file"
 msgstr "nemožno zatvoriť dočasný súbor."
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:713
+#: src/plugins/smime/smime.c:714
 msgid ""
 "Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the S/"
 "MIME system."
@@ -13210,21 +13211,21 @@ msgstr ""
 "prosím dajte pozor na to, že hlavičky emailu, ako predmet, nie sú systémom S/"
 "MIME šifrované."
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:302
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:307
 msgid "Reporting spam..."
 msgstr "Ohlasovanie SPAM…"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:337
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:342
 msgid "Report spam online..."
 msgstr "Ohlásiť SPAM online…"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:348
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:386
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:353
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:391
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:83
 msgid "SpamReport"
 msgstr "Hlásenie SPAM"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:391
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:396
 msgid ""
 "This plugin reports spam to various places.\n"
 "Currently the following sites or methods are supported:\n"
@@ -13240,7 +13241,7 @@ msgstr ""
 " * spamcop.net\n"
 " * nominačný systém lists.debian.org"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:416
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:421
 msgid "Spam reporting"
 msgstr "Hlásenie SPAM"
 
@@ -13625,7 +13626,7 @@ msgstr "Máte položku ToDo."
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:475 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:482
 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:487 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:495
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:504 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:730
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:504 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:716
 msgid "Details follow:"
 msgstr "Detaily:"
 
@@ -13653,11 +13654,11 @@ msgstr "(opakovaná udalosť)"
 msgid "(this event is part of a recurring event)"
 msgstr "(táto udalosť je časťou opakovanej udalosti)"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:729
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:715
 msgid "You have received an answer to an unknown meeting proposal."
 msgstr "Prijali ste odpoveď na neznámu ponuku na stretnutie."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:733
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:719
 #, c-format
 msgid ""
 "You have received an answer to a meeting proposal.\n"
@@ -13666,35 +13667,35 @@ msgstr ""
 "Prijali ste odpoveď na ponuku na stretnutie.\n"
 "%s je %s pozvaný s týmito podrobnosťami:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:812
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:798
 msgid "Error - could not get the calendar MIME part."
 msgstr "Chyba: Nemožno získať MIME časť kalendára."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:819
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:805
 msgid "Error - no calendar part found."
 msgstr "Chyba: Nenájdená kalendárová časť."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:833
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:819
 msgid "Error - Unknown calendar component type."
 msgstr "Chyba: Neznámy typ kalendárového komponentu."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:965
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:951
 msgid "Send a notification to the attendees"
 msgstr "Poslať upozornenie účastníkom"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:974
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:960
 msgid "Cancel meeting"
 msgstr "Zrušiť stretnutie"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:975
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:961
 msgid "Are you sure you want to cancel this meeting?"
 msgstr "Naozaj chcete zrušiť toto stretnutie?"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1070
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1056
 msgid "No account found"
 msgstr "Účet nenájdený"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1071
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1057
 msgid ""
 "You have no account matching any attendee.\n"
 "Do you want to reply anyway?"
@@ -13702,68 +13703,68 @@ msgstr ""
 "Nemáte účet, ktorý zodpovedá tomuto účastníkovi.\n"
 "Chcete napriek tomu odpovedať?"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1073
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1059
 msgid "Reply anyway"
 msgstr "Odpovedať i tak"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1202
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1188
 msgid "Answer"
 msgstr "Odpovedať"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1203
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1189
 msgid "Edit meeting..."
 msgstr "Upraviť stretnutie…"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1204
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1190
 msgid "Cancel meeting..."
 msgstr "Zrušiť stretnutie…"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1205
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1191
 msgid "Launch website"
 msgstr "Pozrieť webovú stránku"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1209
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1195
 msgid "You are already busy at this time."
 msgstr "V tej dobe ste obsadený."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1248
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1234
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1613
 msgid "Event:"
 msgstr "Udalosť:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1249
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1235
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1591
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1602
 msgid "Organizer:"
 msgstr "Organizátor:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1250
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1236
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1594
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1604
 msgid "Location:"
 msgstr "Miesto:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1251
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1237
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1592
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1603
 msgid "Summary:"
 msgstr "Zhrnutie:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1252
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1238
 msgid "Starting:"
 msgstr "Začiatok:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1253
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1239
 msgid "Ending:"
 msgstr "Koniec:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1255
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1241
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1596
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1606
 msgid "Attendees:"
 msgstr "Účastníci:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1257
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1243
 msgid "Action:"
 msgstr "Akcia:"
 
@@ -13832,17 +13833,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Toto sú plánované udalosti %s:\n"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1612
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1615
 #, c-format
 msgid "Timeout (%d seconds) connecting to %s\n"
 msgstr "Časový limit (%d sekúnd) pripojenia k %s\n"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1630
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1633
 #, c-format
 msgid "Error %ld"
 msgstr "Chyba %ld"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1812
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not retrieve the Webcal URL:\n"
@@ -13855,7 +13856,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1843
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1846
 #, c-format
 msgid ""
 "This URL does not look like a Webcal URL:\n"
@@ -13866,46 +13867,46 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1874
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1877
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1880
 #, c-format
 msgid "Could not create directory %s"
 msgstr "Nemožno vytvoriť adresár %s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1917
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1920
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the Webcal feed."
 msgstr "Claws Mail potrebuje na aktualizáciu kanála Webcal prístup k sieti."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1928
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1931
 #, c-format
 msgid "Fetching calendar for %s..."
 msgstr "Prijímanie kalendára pre %s…"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1929
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1932
 msgid "new subscription"
 msgstr "nové prihlásenie"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1940
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1943
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the subscription."
 msgstr "Claws Mail potrebuje sieťový prístup na aktualizáciu prihlásenia."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1952
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1955
 msgid "Subscribe to Webcal"
 msgstr "Prihlásiť sa do Webcal"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1952
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1955
 msgid "Enter the Webcal URL:"
 msgstr "Zadajte Webcal URL:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1964
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1967
 msgid "Could not parse the URL."
 msgstr "Nemožno spracovať URL."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1992
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1995
 msgid "Do you really want to unsubscribe?"
 msgstr "Naozaj sa chcete odhlásiť?"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1993
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1996
 msgid "Delete subscription"
 msgstr "Odstrániť prihlásenie"
 
@@ -14390,41 +14391,41 @@ msgstr "Chyba protokolu POP\n"
 msgid "invalid UIDL response: %s\n"
 msgstr "neplatná UIDL odpoveď: %s\n"
 
-#: src/pop.c:842
+#: src/pop.c:843
 #, c-format
 msgid "POP: Deleting expired message %d [%s]\n"
 msgstr "POP: Odstraňujem starú správu %d [%s]\n"
 
-#: src/pop.c:858
+#: src/pop.c:859
 #, c-format
 msgid "POP: Skipping message %d [%s] (%d bytes)\n"
 msgstr "POP: Preskakujem správu %d [%s] (%d B)\n"
 
-#: src/pop.c:890
+#: src/pop.c:891
 msgid "mailbox is locked\n"
 msgstr "poštová schránka je zamknutá\n"
 
-#: src/pop.c:893
+#: src/pop.c:894
 msgid "Session timeout\n"
 msgstr "Čas spojenia vypršal\n"
 
-#: src/pop.c:912
+#: src/pop.c:913
 msgid "command not supported\n"
 msgstr "príkaz nie je podporovaný\n"
 
-#: src/pop.c:917
+#: src/pop.c:918
 msgid "error occurred on POP session\n"
 msgstr "nastala chyba relácie POP\n"
 
-#: src/pop.c:1112
+#: src/pop.c:1113
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "príkaz TOP nie je podporovaný\n"
 
-#: src/prefs_account.c:364 src/prefs_account.c:1579 src/prefs_account.c:2655
+#: src/prefs_account.c:364 src/prefs_account.c:1582 src/prefs_account.c:2658
 msgid "POP"
 msgstr "POP"
 
-#: src/prefs_account.c:365 src/prefs_account.c:1692 src/prefs_account.c:2670
+#: src/prefs_account.c:365 src/prefs_account.c:1695 src/prefs_account.c:2673
 #: src/wizard.c:1501
 msgid "IMAP"
 msgstr "IMAP"
@@ -14441,35 +14442,35 @@ msgstr "Lokálna schránka mbox"
 msgid "None (SMTP only)"
 msgstr "Žiadne (len SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1128
+#: src/prefs_account.c:1131
 msgid "Name of account"
 msgstr "Názov účtu"
 
-#: src/prefs_account.c:1137
+#: src/prefs_account.c:1140
 msgid "Set as default"
 msgstr "Nastaviť ako predvolené"
 
-#: src/prefs_account.c:1145
+#: src/prefs_account.c:1148
 msgid "Personal information"
 msgstr "Osobné informácie"
 
-#: src/prefs_account.c:1154
+#: src/prefs_account.c:1157
 msgid "Full name"
 msgstr "Celé meno"
 
-#: src/prefs_account.c:1160
+#: src/prefs_account.c:1163
 msgid "Mail address"
 msgstr "Emailová adresa"
 
-#: src/prefs_account.c:1223 src/wizard.c:1525
+#: src/prefs_account.c:1226 src/wizard.c:1525
 msgid "Auto-configure"
 msgstr "Automatická konfigurácia"
 
-#: src/prefs_account.c:1225 src/wizard.c:1526
+#: src/prefs_account.c:1228 src/wizard.c:1526
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušiť"
 
-#: src/prefs_account.c:1242
+#: src/prefs_account.c:1245
 msgid ""
 "Warning: this version of Claws Mail\n"
 "has been built without IMAP and News support."
@@ -14477,77 +14478,77 @@ msgstr ""
 "Varovanie: táto verzia Claws Mail\n"
 "bola zostavená bez podpory protokolu IMAP a News."
 
-#: src/prefs_account.c:1273
+#: src/prefs_account.c:1276
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Tento server vyžaduje autentifikáciu"
 
-#: src/prefs_account.c:1280
+#: src/prefs_account.c:1283
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Autentifikovať pri pripojení"
 
-#: src/prefs_account.c:1342
+#: src/prefs_account.c:1345
 msgid "News server"
 msgstr "News server"
 
-#: src/prefs_account.c:1348
+#: src/prefs_account.c:1351
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Server pre prijímanie"
 
-#: src/prefs_account.c:1354
+#: src/prefs_account.c:1357
 msgid "Local mailbox"
 msgstr "Lokálna poštová schránka"
 
-#: src/prefs_account.c:1361
+#: src/prefs_account.c:1364
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP server (odosielanie)"
 
-#: src/prefs_account.c:1369
+#: src/prefs_account.c:1372
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Použiť príkaz miesto SMTP serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:1378
+#: src/prefs_account.c:1381
 msgid "command to send mails"
 msgstr "príkaz na odosielanie pošty"
 
-#: src/prefs_account.c:1453
+#: src/prefs_account.c:1456
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Účet%d"
 
-#: src/prefs_account.c:1553
+#: src/prefs_account.c:1556
 msgid "Local"
 msgstr "Lokálne"
 
-#: src/prefs_account.c:1559 src/prefs_account.c:1648
+#: src/prefs_account.c:1562 src/prefs_account.c:1651
 msgid "Default Inbox"
 msgstr "Predvolený inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1566 src/prefs_account.c:1573 src/prefs_account.c:1655
-#: src/prefs_account.c:1662
+#: src/prefs_account.c:1569 src/prefs_account.c:1576 src/prefs_account.c:1658
+#: src/prefs_account.c:1665
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr "Nefiltrované správy budú umiestnené v tejto zložke"
 
-#: src/prefs_account.c:1581
+#: src/prefs_account.c:1584
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "Použiť bezpečnú autentifikáciu (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1584
+#: src/prefs_account.c:1587
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Vymazať správy na servere po ich prijatí"
 
-#: src/prefs_account.c:1595
+#: src/prefs_account.c:1598
 msgid "Remove after"
 msgstr "Vymazať po"
 
-#: src/prefs_account.c:1602 src/prefs_account.c:1612
+#: src/prefs_account.c:1605 src/prefs_account.c:1615
 msgid "0 days and 0 hours : remove immediately"
 msgstr "0 dní a 0 hodín: mazať ihneď"
 
-#: src/prefs_account.c:1625
+#: src/prefs_account.c:1628
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Prijať správu veľkú najviac"
 
-#: src/prefs_account.c:1628
+#: src/prefs_account.c:1631
 msgid ""
 "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
 "you will be able to download them fully or delete them."
@@ -14555,94 +14556,94 @@ msgstr ""
 "Správy väčšie ako táto hodnota budú stiahnuté čiastočne. Po ich zvolení ich "
 "bude možné buď stiahnuť úplne, alebo ich odstrániť."
 
-#: src/prefs_account.c:1668 src/prefs_account.c:2685
+#: src/prefs_account.c:1671 src/prefs_account.c:2688
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1675
+#: src/prefs_account.c:1678
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maximálny počet príspevkov na stiahnutie"
 
-#: src/prefs_account.c:1685
+#: src/prefs_account.c:1688
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "neobmedzené, ak je zadané 0"
 
-#: src/prefs_account.c:1710
+#: src/prefs_account.c:1713
 msgid "Plain text"
 msgstr "Prostý text"
 
-#: src/prefs_account.c:1723
+#: src/prefs_account.c:1726
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Zložka servera IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:1727
+#: src/prefs_account.c:1730
 msgid "(usually empty)"
 msgstr "(zväčša prázdne)"
 
-#: src/prefs_account.c:1741
+#: src/prefs_account.c:1744
 msgid "Show subscribed folders only"
 msgstr "Zobraziť len odoberané zložky"
 
-#: src/prefs_account.c:1748
+#: src/prefs_account.c:1751
 msgid "Bandwidth-efficient mode (prevents retrieving remote tags)"
 msgstr "Na šírku pásma efektívny režim (bráni prijímaniu vzdialených značiek)"
 
-#: src/prefs_account.c:1750
+#: src/prefs_account.c:1753
 msgid "This mode uses less bandwidth, but can be slower with some servers."
 msgstr ""
 "V tomto režime je prenášaných menej dát, ale komunikácia s niektorými "
 "servermi môže byť pomalšia."
 
-#: src/prefs_account.c:1757 src/prefs_receive.c:164
+#: src/prefs_account.c:1760 src/prefs_receive.c:164
 msgid "Automatic checking"
 msgstr "Automatická kontrola"
 
-#: src/prefs_account.c:1760
+#: src/prefs_account.c:1763
 msgid "Use global settings"
 msgstr "Použiť globálne nastavenia"
 
-#: src/prefs_account.c:1766 src/prefs_receive.c:171
+#: src/prefs_account.c:1769 src/prefs_receive.c:171
 msgid "Check for new mail every"
 msgstr "Automaticky kontrolovať novú poštu každých"
 
-#: src/prefs_account.c:1805
+#: src/prefs_account.c:1808
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtrovať správy pri prijatí"
 
-#: src/prefs_account.c:1821
+#: src/prefs_account.c:1824
 msgid "Allow filtering using plugins on receiving"
 msgstr "Filtrovať správy pri prijatí aj pomocou zásuvných modulov"
 
-#: src/prefs_account.c:1825
+#: src/prefs_account.c:1828
 msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
 msgstr "„Prijať poštu” kontroluje nové správy v tomto účte"
 
-#: src/prefs_account.c:1914 src/prefs_customheader.c:209
+#: src/prefs_account.c:1917 src/prefs_customheader.c:209
 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_matcher.c:2010 src/prefs_matcher.c:2038
 msgid "Header"
 msgstr "Hlavička"
 
-#: src/prefs_account.c:1916
+#: src/prefs_account.c:1919
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generovať hlavičku Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1919
+#: src/prefs_account.c:1922
 msgid "Send account mail address in Message-ID"
 msgstr "Poslať emailovú adresu účtu v Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1922
+#: src/prefs_account.c:1925
 msgid "Add user agent header"
 msgstr "Pridať hlavičku „user agent”"
 
-#: src/prefs_account.c:1929
+#: src/prefs_account.c:1932
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Pridať používateľom definované hlavičky"
 
-#: src/prefs_account.c:1944
+#: src/prefs_account.c:1947
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "Autentifikácia SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:2042
+#: src/prefs_account.c:2045
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -14650,171 +14651,171 @@ msgstr ""
 "Ak necháte tieto polia prázdne, bude použité to isté prihlasovacie meno a "
 "heslo ako pri prijímaní."
 
-#: src/prefs_account.c:2053
+#: src/prefs_account.c:2056
 msgid "Authenticate with POP before sending"
 msgstr "Autentifikovať cez POP pred odosielaním"
 
-#: src/prefs_account.c:2068
+#: src/prefs_account.c:2071
 msgid "POP authentication timeout"
 msgstr "Časový limit autentifikácie POP"
 
-#: src/prefs_account.c:2156 src/prefs_account.c:2202
+#: src/prefs_account.c:2159 src/prefs_account.c:2205
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:2159
+#: src/prefs_account.c:2162
 msgid "Automatically insert signature"
 msgstr "Automaticky vložiť podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:2164
+#: src/prefs_account.c:2167
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Oddeľovač podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:2189
+#: src/prefs_account.c:2192
 msgid "Command output"
 msgstr "Výstup príkazu"
 
-#: src/prefs_account.c:2222
+#: src/prefs_account.c:2225
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automaticky nastaviť nasledujúce adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:2274
+#: src/prefs_account.c:2277
 msgid "Spell check dictionaries"
 msgstr "Slovníky kontroly preklepov"
 
-#: src/prefs_account.c:2284 src/prefs_folder_item.c:1114
+#: src/prefs_account.c:2287 src/prefs_folder_item.c:1114
 #: src/prefs_spelling.c:162
 msgid "Default dictionary"
 msgstr "Predvolený slovník"
 
-#: src/prefs_account.c:2297 src/prefs_folder_item.c:1148
+#: src/prefs_account.c:2300 src/prefs_folder_item.c:1148
 #: src/prefs_spelling.c:174
 msgid "Default alternate dictionary"
 msgstr "Prednastavený alternatívny slovník"
 
-#: src/prefs_account.c:2383 src/prefs_account.c:3796
+#: src/prefs_account.c:2386 src/prefs_account.c:3799
 #: src/prefs_compose_writing.c:370 src/prefs_folder_item.c:1539
 #: src/prefs_folder_item.c:1924 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
 #: src/prefs_spelling.c:332 src/prefs_wrapping.c:152
 msgid "Compose"
 msgstr "Nová"
 
-#: src/prefs_account.c:2398 src/prefs_folder_item.c:1567 src/prefs_quote.c:134
+#: src/prefs_account.c:2401 src/prefs_folder_item.c:1567 src/prefs_quote.c:134
 #: src/toolbar.c:490
 msgid "Reply"
 msgstr "Odpovedať"
 
-#: src/prefs_account.c:2413 src/prefs_filtering_action.c:185
+#: src/prefs_account.c:2416 src/prefs_filtering_action.c:185
 #: src/prefs_folder_item.c:1595 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:495
 msgid "Forward"
 msgstr "Poslať ďalej"
 
-#: src/prefs_account.c:2460
+#: src/prefs_account.c:2463
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Predvolený systém súkromia"
 
-#: src/prefs_account.c:2489 src/prefs_folder_item.c:1188
+#: src/prefs_account.c:2492 src/prefs_folder_item.c:1188
 msgid "Always sign messages"
 msgstr "Vždy podpisovať správy"
 
-#: src/prefs_account.c:2491 src/prefs_folder_item.c:1220
+#: src/prefs_account.c:2494 src/prefs_folder_item.c:1220
 msgid "Always encrypt messages"
 msgstr "Vždy šifrovať správy"
 
-#: src/prefs_account.c:2493
+#: src/prefs_account.c:2496
 msgid "Always sign messages when replying to a signed message"
 msgstr "Vždy podpísať správy pri odpovedi na podpísanú správu"
 
-#: src/prefs_account.c:2496
+#: src/prefs_account.c:2499
 msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
 msgstr "Vždy šifrovať odpoveď na šifrovanú správu"
 
-#: src/prefs_account.c:2499
+#: src/prefs_account.c:2502
 msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
 msgstr "Zašifrovať odoslané správy aj vlastným kľúčom"
 
-#: src/prefs_account.c:2501
+#: src/prefs_account.c:2504
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Uložiť odoslané zašifrované správy ako prostý text"
 
-#: src/prefs_account.c:2659 src/prefs_account.c:2674 src/prefs_account.c:2688
+#: src/prefs_account.c:2662 src/prefs_account.c:2677 src/prefs_account.c:2691
 msgid "Don't use SSL/TLS"
 msgstr "Nepoužívať SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2662 src/prefs_account.c:2677 src/prefs_account.c:2697
-#: src/prefs_account.c:2708
+#: src/prefs_account.c:2665 src/prefs_account.c:2680 src/prefs_account.c:2700
+#: src/prefs_account.c:2711
 msgid "Use SSL/TLS"
 msgstr "Použiť SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2665 src/prefs_account.c:2680 src/prefs_account.c:2711
+#: src/prefs_account.c:2668 src/prefs_account.c:2683 src/prefs_account.c:2714
 msgid "Use STARTTLS command to start encrypted session"
 msgstr "Použiť príkaz STARTTLS na vytvorenie šifrovanej relácie"
 
-#: src/prefs_account.c:2701
+#: src/prefs_account.c:2704
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Odoslať (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2705
+#: src/prefs_account.c:2708
 msgid "Don't use SSL/TLS (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Nepoužívať SSL/TLS (v prípade potreby použiť STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:2716
+#: src/prefs_account.c:2719
 msgid "Client certificates"
 msgstr "Certifikáty klienta"
 
-#: src/prefs_account.c:2724
+#: src/prefs_account.c:2727
 msgid "Certificate for receiving"
 msgstr "Certifikát na prijímanie"
 
-#: src/prefs_account.c:2729 src/prefs_account.c:2731 src/prefs_account.c:2757
-#: src/prefs_account.c:2759
+#: src/prefs_account.c:2732 src/prefs_account.c:2734 src/prefs_account.c:2760
+#: src/prefs_account.c:2762
 msgid "Client certificate file as a PKCS12 or PEM file"
 msgstr "Súbor klientského certifikátu ako súbor PKCS12 alebo PEM"
 
-#: src/prefs_account.c:2752
+#: src/prefs_account.c:2755
 msgid "Certificate for sending"
 msgstr "Certifikát na odosielanie"
 
-#: src/prefs_account.c:2792
+#: src/prefs_account.c:2795
 msgid "Automatically accept valid SSL/TLS certificates"
 msgstr "Automaticky akceptovať platné certifikáty SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2795
+#: src/prefs_account.c:2798
 msgid "Use non-blocking SSL/TLS"
 msgstr "Použiť neblokujúce SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2807
+#: src/prefs_account.c:2810
 msgid "Turn this off if you have SSL/TLS connection problems"
 msgstr "Vypnite túto voľbu ak máte problémy pri spojeniach SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2899 src/prefs_proxy.c:73
+#: src/prefs_account.c:2902 src/prefs_proxy.c:73
 msgid "Use proxy server"
 msgstr "Použiť proxy server"
 
-#: src/prefs_account.c:2908
+#: src/prefs_account.c:2911
 msgctxt ""
 "In account preferences, referring to whether or not use proxy settings from "
 "common preferences"
 msgid "Use default settings"
 msgstr "Použiť predvolené nastavenia"
 
-#: src/prefs_account.c:2910
+#: src/prefs_account.c:2913
 msgid "Use global proxy server settings"
 msgstr "Použiť globálne nastavenia proxy servera"
 
-#: src/prefs_account.c:2947 src/prefs_proxy.c:115 src/wizard.c:1120
+#: src/prefs_account.c:2950 src/prefs_proxy.c:115 src/wizard.c:1120
 msgid "Use authentication"
 msgstr "Použiť autentifikáciu"
 
-#: src/prefs_account.c:2952 src/prefs_proxy.c:123
+#: src/prefs_account.c:2955 src/prefs_proxy.c:123
 msgid "Username"
 msgstr "Používateľské meno"
 
-#: src/prefs_account.c:2986
+#: src/prefs_account.c:2989
 msgid "Use proxy server for sending"
 msgstr "Na odosielanie použiť proxy server"
 
-#: src/prefs_account.c:2988
+#: src/prefs_account.c:2991
 msgid ""
 "If disabled, messages will be sent using direct connection to configured "
 "outgoing server, bypassing any configured proxy server."
@@ -14822,27 +14823,27 @@ msgstr ""
 "Ak je vypnuté, správy budú odoslané priamym spojením s nastaveným serverom "
 "odosielania pošty, bez použitia nastavené servera proxy."
 
-#: src/prefs_account.c:3099
+#: src/prefs_account.c:3102
 msgid "SMTP port"
 msgstr "SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:3106
+#: src/prefs_account.c:3109
 msgid "POP port"
 msgstr "POP port"
 
-#: src/prefs_account.c:3113
+#: src/prefs_account.c:3116
 msgid "IMAP port"
 msgstr "IMAP port"
 
-#: src/prefs_account.c:3120
+#: src/prefs_account.c:3123
 msgid "NNTP port"
 msgstr "NNTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:3126
+#: src/prefs_account.c:3129
 msgid "Domain name"
 msgstr "Doménové meno"
 
-#: src/prefs_account.c:3129
+#: src/prefs_account.c:3132
 msgid ""
 "The domain name will be used in the generated Message-ID, and when "
 "connecting to SMTP servers."
@@ -14850,148 +14851,148 @@ msgstr ""
 "Názov domény bude použitý na generovanie Message-ID, a pri pripájaní k "
 "serverom SMTP."
 
-#: src/prefs_account.c:3143
+#: src/prefs_account.c:3146
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Použiť príkaz na komunikáciu so serverom"
 
-#: src/prefs_account.c:3152
+#: src/prefs_account.c:3155
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Označiť správy posielané ďalej ako prečítané a zafarbiť:"
 
-#: src/prefs_account.c:3205
+#: src/prefs_account.c:3208
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Uložiť odoslané správy do"
 
-#: src/prefs_account.c:3207
+#: src/prefs_account.c:3210
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Uložiť správy do fronty"
 
-#: src/prefs_account.c:3209
+#: src/prefs_account.c:3212
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Uložiť koncepty do"
 
-#: src/prefs_account.c:3211
+#: src/prefs_account.c:3214
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Uložiť vymazané správy do"
 
-#: src/prefs_account.c:3268
+#: src/prefs_account.c:3271
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný názov účtu."
 
-#: src/prefs_account.c:3272
+#: src/prefs_account.c:3275
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Nebola zadaná emailová adresa."
 
-#: src/prefs_account.c:3280
+#: src/prefs_account.c:3283
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný SMTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:3285
+#: src/prefs_account.c:3288
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Nebolo zadané ID používateľa."
 
-#: src/prefs_account.c:3290
+#: src/prefs_account.c:3293
 msgid "POP server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný POP server."
 
-#: src/prefs_account.c:3310
+#: src/prefs_account.c:3313
 msgid "The default Inbox folder doesn't exist."
 msgstr "Predvolená zložka doručených správ neexistuje."
 
-#: src/prefs_account.c:3316
+#: src/prefs_account.c:3319
 msgid "IMAP server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný IMAP server."
 
-#: src/prefs_account.c:3321
+#: src/prefs_account.c:3324
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný NNTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:3327
+#: src/prefs_account.c:3330
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný názov lokálnej schránky."
 
-#: src/prefs_account.c:3333
+#: src/prefs_account.c:3336
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "Nebol zadaný príkaz na odosielanie pošty."
 
-#: src/prefs_account.c:3343
+#: src/prefs_account.c:3346
 msgid "User ID cannot contain a newline character."
 msgstr "ID používateľa nesmie obsahovať znak nového riadku."
 
-#: src/prefs_account.c:3348
+#: src/prefs_account.c:3351
 msgid "Password cannot contain a newline character."
 msgstr "Heslo nesmie obsahovať znak nového riadku."
 
-#: src/prefs_account.c:3376
+#: src/prefs_account.c:3379
 msgid "SMTP user ID cannot contain a newline character."
 msgstr "ID používateľa SMTP nesmie obsahovať znak nového riadku."
 
-#: src/prefs_account.c:3381
+#: src/prefs_account.c:3384
 msgid "SMTP password cannot contain a newline character."
 msgstr "Heslo SMTP nesmie obsahovať znak nového riadku."
 
-#: src/prefs_account.c:3457
+#: src/prefs_account.c:3460
 msgid "domain is not specified."
 msgstr "doména nie je zadaná."
 
-#: src/prefs_account.c:3462
+#: src/prefs_account.c:3465
 msgid "sent folder is not selected."
 msgstr "zložka odoslaných nie je zvolená."
 
-#: src/prefs_account.c:3467
+#: src/prefs_account.c:3470
 msgid "queue folder is not selected."
 msgstr "zložka fronty nie je zvolená."
 
-#: src/prefs_account.c:3472
+#: src/prefs_account.c:3475
 msgid "draft folder is not selected."
 msgstr "zložka konceptov nie je zvolená."
 
-#: src/prefs_account.c:3477
+#: src/prefs_account.c:3480
 msgid "trash folder is not selected."
 msgstr "zložka koša nie je zvolená."
 
-#: src/prefs_account.c:3760
+#: src/prefs_account.c:3763
 msgid "Receive"
 msgstr "Prijať"
 
-#: src/prefs_account.c:3814 src/prefs_folder_item.c:1940 src/prefs_quote.c:238
+#: src/prefs_account.c:3817 src/prefs_folder_item.c:1940 src/prefs_quote.c:238
 msgid "Templates"
 msgstr "Šablóny"
 
-#: src/prefs_account.c:3832
+#: src/prefs_account.c:3835
 msgid "Privacy"
 msgstr "Súkromie"
 
-#: src/prefs_account.c:3962
+#: src/prefs_account.c:3965
 msgid "Advanced"
 msgstr "Rozšírené"
 
-#: src/prefs_account.c:4311
+#: src/prefs_account.c:4314
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Nastavenie nového účtu"
 
-#: src/prefs_account.c:4313
+#: src/prefs_account.c:4316
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s – Nastavenie účtu"
 
-#: src/prefs_account.c:4432 src/wizard.c:1390
+#: src/prefs_account.c:4435 src/wizard.c:1390
 msgid "Failed (wrong address)"
 msgstr "Zlyhalo (zlá adresa)"
 
-#: src/prefs_account.c:4517
+#: src/prefs_account.c:4520
 msgid "Select signature file"
 msgstr "Vyberte súbor so podpisom"
 
-#: src/prefs_account.c:4535 src/prefs_account.c:4552 src/wizard.c:1067
+#: src/prefs_account.c:4538 src/prefs_account.c:4555 src/wizard.c:1067
 msgid "Select certificate file"
 msgstr "Zvoľte súbor certifikátu"
 
-#: src/prefs_account.c:4648
+#: src/prefs_account.c:4651
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokol:"
 
-#: src/prefs_account.c:4819
+#: src/prefs_account.c:4822
 #, c-format
 msgid "%s (plugin not loaded)"
 msgstr "%s (zásuvný modul nie je načítaný)"
@@ -15361,7 +15362,7 @@ msgstr "Písanie"
 msgid "Custom header configuration"
 msgstr "Nastavenie dodatočných hlavičiek"
 
-#: src/prefs_customheader.c:503 src/prefs_display_header.c:590
+#: src/prefs_customheader.c:503 src/prefs_display_header.c:588
 #: src/prefs_matcher.c:1633 src/prefs_matcher.c:1648
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Nebol zadaný názov hlavičky."
@@ -15436,18 +15437,18 @@ msgid "Header name"
 msgstr "Názov hlavičky"
 
 #: src/prefs_display_header.c:312
-msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Zobrazované hlavičky"
-
-#: src/prefs_display_header.c:374
 msgid "Hidden headers"
 msgstr "Skryté hlavičky"
 
-#: src/prefs_display_header.c:400
+#: src/prefs_display_header.c:353
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "Zobrazované hlavičky"
+
+#: src/prefs_display_header.c:398
 msgid "Show all unspecified headers"
 msgstr "Zobraziť všetky neurčené hlavičky"
 
-#: src/prefs_display_header.c:600
+#: src/prefs_display_header.c:598
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Táto hlavička už je v zozname."
 
@@ -15497,10 +15498,6 @@ msgstr "Externé programy"
 msgid "Move"
 msgstr "Presunúť"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:172
-msgid "Copy"
-msgstr "Kopírovať"
-
 #: src/prefs_filtering_action.c:174
 msgid "Hide"
 msgstr "Skryť"
@@ -15513,7 +15510,7 @@ msgid "Message flags"
 msgstr "Príznaky správy"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:175 src/prefs_summaries.c:620
-#: src/prefs_summary_column.c:77 src/summaryview.c:2887 src/toolbar.c:505
+#: src/prefs_summary_column.c:77 src/summaryview.c:2908 src/toolbar.c:505
 msgid "Mark"
 msgstr "Označiť"
 
@@ -15554,7 +15551,7 @@ msgstr "Presmerovať"
 #: src/prefs_filtering_action.c:188 src/prefs_filtering_action.c:189
 #: src/prefs_filtering_action.c:1398 src/prefs_matcher.c:639
 #: src/prefs_summaries.c:623 src/prefs_summary_column.c:86
-#: src/summaryview.c:471
+#: src/summaryview.c:472
 msgid "Score"
 msgstr "Ohodnotenie"
 
@@ -15568,7 +15565,7 @@ msgstr "Nastaviť ohodnotenie"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:190 src/prefs_filtering_action.c:191
 #: src/prefs_filtering_action.c:192 src/prefs_matcher.c:643
-#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:473
+#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:474
 msgid "Tags"
 msgstr "Značky"
 
@@ -16013,7 +16010,7 @@ msgstr "Použiť odlišné písmo pri tlačení"
 msgid "Message Printing"
 msgstr "Tlač správy"
 
-#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:731 src/prefs_summaries.c:830
+#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:731 src/prefs_summaries.c:842
 #: src/prefs_themes.c:422
 msgid "Display"
 msgstr "Zobrazenie"
@@ -16166,7 +16163,7 @@ msgstr "Chybové správy"
 msgid "Status messages for filtering/processing log"
 msgstr "Záznam stavových správ filtrovania/spracovania"
 
-#: src/prefs_logging.c:410 src/prefs_msg_colors.c:151 src/prefs_other.c:784
+#: src/prefs_logging.c:410 src/prefs_msg_colors.c:151 src/prefs_other.c:814
 msgid "Other"
 msgstr "Ostatné"
 
@@ -16250,11 +16247,11 @@ msgstr "Telo správy"
 msgid "whole message"
 msgstr "Celá správa"
 
-#: src/prefs_matcher.c:403 src/summaryview.c:6534
+#: src/prefs_matcher.c:403 src/summaryview.c:6579
 msgid "Marked"
 msgstr "Označená"
 
-#: src/prefs_matcher.c:404 src/summaryview.c:6532
+#: src/prefs_matcher.c:404 src/summaryview.c:6577
 msgid "Deleted"
 msgstr "Zmazaná"
 
@@ -16262,11 +16259,11 @@ msgstr "Zmazaná"
 msgid "Replied"
 msgstr "Odpovedaná"
 
-#: src/prefs_matcher.c:406 src/summaryview.c:6526
+#: src/prefs_matcher.c:406 src/summaryview.c:6571
 msgid "Forwarded"
 msgstr "Poslané ďalej"
 
-#: src/prefs_matcher.c:408 src/summaryview.c:6516 src/toolbar.c:515
+#: src/prefs_matcher.c:408 src/summaryview.c:6561 src/toolbar.c:515
 #: src/toolbar.c:988 src/toolbar.c:2342
 msgid "Spam"
 msgstr "Spam"
@@ -16275,7 +16272,7 @@ msgstr "Spam"
 msgid "Has attachment"
 msgstr "Má prílohu"
 
-#: src/prefs_matcher.c:410 src/summaryview.c:6552
+#: src/prefs_matcher.c:410 src/summaryview.c:6597
 msgid "Signed"
 msgstr "Podpísané"
 
@@ -16840,15 +16837,15 @@ msgstr "Vyberte farbu pre „color %d”"
 msgid "Colors"
 msgstr "Farby"
 
-#: src/prefs_other.c:108
+#: src/prefs_other.c:109
 msgid "Choose preset keyboard shortcuts"
 msgstr "Zvoliť predvolené klávesové skratky"
 
-#: src/prefs_other.c:122
+#: src/prefs_other.c:123
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Zvoľte sadu klávesových skratiek:"
 
-#: src/prefs_other.c:137
+#: src/prefs_other.c:138
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
@@ -16856,35 +16853,39 @@ msgstr ""
 "Môžete modifikovať skratky každého menu stlačením\n"
 "požadovanej skratky po ukázaní myšou na položku."
 
-#: src/prefs_other.c:494
+#: src/prefs_other.c:496
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Pridať adresu k príjemcom po dvojitom kliknutí"
 
-#: src/prefs_other.c:497
+#: src/prefs_other.c:499
 msgid "On exit"
 msgstr "Pri ukončení"
 
-#: src/prefs_other.c:500
+#: src/prefs_other.c:502
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Potvrdiť ukončenie"
 
-#: src/prefs_other.c:507
+#: src/prefs_other.c:509
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Vyprázdniť kôš pri ukončení"
 
-#: src/prefs_other.c:510
+#: src/prefs_other.c:512
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Upozorniť, ak sú správy vo fronte"
 
-#: src/prefs_other.c:512
+#: src/prefs_other.c:514
 msgid "Keyboard shortcuts"
 msgstr "Klávesové skratky"
 
-#: src/prefs_other.c:515
+#: src/prefs_other.c:517
+msgid "Enable keyboard shortcuts"
+msgstr "Povoliť klávesové skratky"
+
+#: src/prefs_other.c:520
 msgid "Enable customisable keyboard shortcuts"
 msgstr "Povoliť prispôsobenie klávesových skratiek"
 
-#: src/prefs_other.c:518
+#: src/prefs_other.c:523
 msgid ""
 "If checked, you can change the keyboard shortcuts of most of the menu items "
 "by focusing on the menu item and pressing a key combination.\n"
@@ -16894,15 +16895,15 @@ msgstr ""
 "vybratím položky menu a stlačením kombinácie kláves.\n"
 "Zrušte túto voľbu, ak chcete zamknúť klávesové skratky."
 
-#: src/prefs_other.c:525
+#: src/prefs_other.c:530
 msgid " Choose preset keyboard shortcuts... "
 msgstr " Zvoliť predvolené klávesové skratky… "
 
-#: src/prefs_other.c:535
+#: src/prefs_other.c:540
 msgid "Metadata handling"
 msgstr "Spracovanie metadát"
 
-#: src/prefs_other.c:536
+#: src/prefs_other.c:541
 msgid ""
 "Safer mode asks the OS to write metadata to disk directly;\n"
 "it avoids data loss after crashes but can take some time."
@@ -16910,44 +16911,44 @@ msgstr ""
 "Bezpečnejší režim požiada OS o zápis metadát priamo;\n"
 "priamy zápis predchádza strate dát pri havárii, ale trvá dlhšie."
 
-#: src/prefs_other.c:540
+#: src/prefs_other.c:545
 msgid "Safer"
 msgstr "Bezpečnejšie"
 
-#: src/prefs_other.c:542
+#: src/prefs_other.c:547
 msgid "Faster"
 msgstr "Rýchlejšie"
 
-#: src/prefs_other.c:560
+#: src/prefs_other.c:565
 msgid "Socket I/O timeout"
 msgstr "Časový limit spojení"
 
-#: src/prefs_other.c:581
+#: src/prefs_other.c:586
 msgid "Translate header names"
 msgstr "Prekladať názvy hlavičiek"
 
-#: src/prefs_other.c:583
+#: src/prefs_other.c:588
 msgid ""
 "The display of standard headers (such as 'From:', 'Subject:') will be "
 "translated into your language."
 msgstr ""
 "Štandardné hlavičky (ako „From:”, „Subject:”) budú preložené do vášho jazyka."
 
-#: src/prefs_other.c:586
+#: src/prefs_other.c:591
 msgid "Ask before emptying trash"
 msgstr "Potvrdiť vyprázdnenie koša"
 
-#: src/prefs_other.c:588
+#: src/prefs_other.c:593
 msgid "Ask about account specific filtering rules when filtering manually"
 msgstr ""
 "Potvrdiť filtrovacie pravidlá špecifické pre jednotlivé účty pri ručnom "
 "filtrovaní"
 
-#: src/prefs_other.c:593
+#: src/prefs_other.c:598
 msgid "Use secure file deletion if possible"
 msgstr "Použiť bezpečné mazanie súborov, ak je to možné"
 
-#: src/prefs_other.c:597
+#: src/prefs_other.c:602
 msgid ""
 "Use secure file deletion if possible\n"
 "(the 'shred' program is not available)"
@@ -16955,7 +16956,7 @@ msgstr ""
 "Použiť bezpečné mazanie súborov, ak je to možné\n"
 "(program „shred” nie je dostupný)"
 
-#: src/prefs_other.c:602
+#: src/prefs_other.c:607
 msgid ""
 "Use the 'shred' program to overwrite files with random data before deleting "
 "them. This slows down deletion. Be sure to read shred's man page for caveats."
@@ -16964,19 +16965,19 @@ msgstr ""
 "zmazaním, čo umožňuje bezpečné zmazanie. Podrobnosti hľadajte v manuálovej "
 "stránke shred."
 
-#: src/prefs_other.c:606
+#: src/prefs_other.c:611
 msgid "Synchronise offline folders as soon as possible"
 msgstr "Synchronizovať zložky hneď ako je to možné"
 
-#: src/prefs_other.c:609
+#: src/prefs_other.c:614
 msgid "Master passphrase"
 msgstr "Hlavná tajná veta"
 
-#: src/prefs_other.c:612
+#: src/prefs_other.c:617
 msgid "Use a master passphrase"
 msgstr "Použiť hlavnú tajnú vetu"
 
-#: src/prefs_other.c:615
+#: src/prefs_other.c:620
 msgid ""
 "If checked, your saved account passwords will be protected by a master "
 "passphrase. If no master passphrase is set, you will be prompted to set one."
@@ -16984,11 +16985,11 @@ msgstr ""
 "Ak je zvolené, uložené heslá k účtom budú chránené hlavnou tajnou vetou. Ak "
 "ešte nebola nastavená žiadna tajná veta, budete vyzvaný na jej nastavenie."
 
-#: src/prefs_other.c:620
+#: src/prefs_other.c:625
 msgid "Change master passphrase"
 msgstr "Zmeniť hlavnú tajnú vetu"
 
-#: src/prefs_other.c:785
+#: src/prefs_other.c:815
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Rôzne"
 
@@ -17532,7 +17533,7 @@ msgstr "Zbaliť všetky vlákna"
 msgid "Hide read messages"
 msgstr "Skryť prečítané správy"
 
-#: src/prefs_summaries.c:831
+#: src/prefs_summaries.c:843
 msgid "Summaries"
 msgstr "Súhrny"
 
@@ -18018,10 +18019,14 @@ msgstr "Nie sú dostupné žiadne informácie"
 msgid "No recipient keys defined."
 msgstr "Neboli definované žiadne kľúče príjemcov."
 
-#: src/procmime.c:401 src/procmime.c:403 src/procmime.c:404
+#: src/procmime.c:402 src/procmime.c:404 src/procmime.c:405
 msgid "[Error decoding BASE64]\n"
 msgstr "[Chyba pri dekódovaní BASE64]\n"
 
+#: src/procmime.c:2755
+msgid "Could not decode part"
+msgstr "Nemožno dekódovať časť"
+
 #: src/procmsg.c:935 src/procmsg.c:938
 msgid "Already trying to send."
 msgstr "Pokus o doručenie už prebieha."
@@ -18491,15 +18496,15 @@ msgstr "%s – Zdroj"
 msgid "Expiry"
 msgstr "Platnosť"
 
-#: src/ssl_manager.c:183
+#: src/ssl_manager.c:195
 msgid "Saved SSL/TLS certificates"
 msgstr "Uložené certifikáty SSL/TLS"
 
-#: src/ssl_manager.c:463
+#: src/ssl_manager.c:444
 msgid "Delete certificate"
 msgstr "Vymazať certifikát"
 
-#: src/ssl_manager.c:464
+#: src/ssl_manager.c:445
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
 msgstr "Naozaj chcete vymazať tento certifikát?"
 
@@ -18527,7 +18532,7 @@ msgstr "Podmienka:"
 msgid "Find _all"
 msgstr "Nájsť _všetky"
 
-#: src/summary_search.c:691 src/summaryview.c:1134 src/summaryview.c:1397
+#: src/summary_search.c:691 src/summaryview.c:1148 src/summaryview.c:1411
 #, c-format
 msgid "Searching in %s... \n"
 msgstr "Hľadám v %s… \n"
@@ -18540,221 +18545,221 @@ msgstr "Bol dosiahnutý začiatok zoznamu; pokračovať od konca?"
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Bol dosiahnutý koniec zoznamu; pokračovať od začiatku?"
 
-#: src/summaryview.c:440
+#: src/summaryview.c:441
 msgid "Create _filter rule"
 msgstr "Vytvor_iť pravidlo filtra"
 
-#: src/summaryview.c:453
+#: src/summaryview.c:454
 msgid "_Set displayed columns"
 msgstr "Nastav_iť zobrazované stĺpce"
 
-#: src/summaryview.c:458
+#: src/summaryview.c:459
 msgid "_Lock column headers"
 msgstr "_Zamknúť hlavičky stĺpcov"
 
-#: src/summaryview.c:582
+#: src/summaryview.c:596
 msgid "Toggle quick search bar"
 msgstr "Zap/vyp. panel rýchleho vyhľadávania"
 
-#: src/summaryview.c:619
+#: src/summaryview.c:633
 msgid "Toggle multiple selection"
 msgstr "Prepnúť skupinovú voľbu"
 
-#: src/summaryview.c:1325
+#: src/summaryview.c:1339
 msgid "Process mark"
 msgstr "Spracovať značku"
 
-#: src/summaryview.c:1326
+#: src/summaryview.c:1340
 msgid "Some marks are left. Process them?"
 msgstr "Niektoré značky ostali. Spracovať ich?"
 
-#: src/summaryview.c:1376
+#: src/summaryview.c:1390
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Prehľadávam zložku (%s)…"
 
-#: src/summaryview.c:1956 src/summaryview.c:2004
+#: src/summaryview.c:1971 src/summaryview.c:2019
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Žiadne neprečítané správy"
 
-#: src/summaryview.c:1957
+#: src/summaryview.c:1972
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne neprečítané správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:1969 src/summaryview.c:2017 src/summaryview.c:2054
-#: src/summaryview.c:2102 src/summaryview.c:2169
+#: src/summaryview.c:1984 src/summaryview.c:2032 src/summaryview.c:2069
+#: src/summaryview.c:2117 src/summaryview.c:2184
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "Interná chyba: neočakávaná hodnota pre prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1981
+#: src/summaryview.c:1996
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Žiadne neprečítané správy."
 
-#: src/summaryview.c:2005
+#: src/summaryview.c:2020
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne neprečítané správy. Prejsť do ďalšej zložky?"
 
-#: src/summaryview.c:2041 src/summaryview.c:2089
+#: src/summaryview.c:2056 src/summaryview.c:2104
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Žiadne nové správy"
 
-#: src/summaryview.c:2042
+#: src/summaryview.c:2057
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne nové správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:2066
+#: src/summaryview.c:2081
 msgid "No new messages."
 msgstr "Žiadne nové správy."
 
-#: src/summaryview.c:2090
+#: src/summaryview.c:2105
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne nové správy. Prejsť do ďalšej zložky?"
 
-#: src/summaryview.c:2123 src/summaryview.c:2156
+#: src/summaryview.c:2138 src/summaryview.c:2171
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Žiadne označené správy"
 
-#: src/summaryview.c:2124
+#: src/summaryview.c:2139
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne označené správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:2133
+#: src/summaryview.c:2148
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Žiadne označené správy."
 
-#: src/summaryview.c:2157
+#: src/summaryview.c:2172
 msgid "No marked message found. Go to next folder?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne označené správy. Prejsť do ďalšej zložky?"
 
-#: src/summaryview.c:2190 src/summaryview.c:2219
+#: src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:2234
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Žiadne zafarbené správy"
 
-#: src/summaryview.c:2191
+#: src/summaryview.c:2206
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne zafarbené správy. Hľadať od konca?"
 
-#: src/summaryview.c:2200 src/summaryview.c:2233
+#: src/summaryview.c:2215 src/summaryview.c:2248
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Žiadne zafarbené správy."
 
-#: src/summaryview.c:2220
+#: src/summaryview.c:2235
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne zafarbené správy. Hľadať od začiatku?"
 
-#: src/summaryview.c:2538
+#: src/summaryview.c:2557
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Zoskupujem správy podľa predmetu…"
 
-#: src/summaryview.c:2723
+#: src/summaryview.c:2742
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d zmazaných"
 
-#: src/summaryview.c:2727
+#: src/summaryview.c:2746
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d presunutých"
 
-#: src/summaryview.c:2728 src/summaryview.c:2735
+#: src/summaryview.c:2747 src/summaryview.c:2754
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:2733
+#: src/summaryview.c:2752
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d skopírovaných"
 
-#: src/summaryview.c:2747
+#: src/summaryview.c:2766
 msgid " item selected"
 msgid_plural " items selected"
 msgstr[0] " položka zvolená"
 msgstr[1] " položky zvolené"
 msgstr[2] " položiek zvolených"
 
-#: src/summaryview.c:2765 src/summaryview.c:2808
+#: src/summaryview.c:2784 src/summaryview.c:2829
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d nových, %d neprečítaných, %d celkovo (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2783
+#: src/summaryview.c:2804
 msgid "Message summary"
 msgstr "Zhrnutie správy"
 
-#: src/summaryview.c:2784
+#: src/summaryview.c:2805
 msgid "New:"
 msgstr "Nové:"
 
-#: src/summaryview.c:2785
+#: src/summaryview.c:2806
 msgid "Unread:"
 msgstr "Neprečítané:"
 
-#: src/summaryview.c:2786
+#: src/summaryview.c:2807
 msgid "Total:"
 msgstr "Celkom:"
 
-#: src/summaryview.c:2788
+#: src/summaryview.c:2809
 msgid "Marked:"
 msgstr "Označené:"
 
-#: src/summaryview.c:2789
+#: src/summaryview.c:2810
 msgid "Replied:"
 msgstr "Odpovedané:"
 
-#: src/summaryview.c:2790
+#: src/summaryview.c:2811
 msgid "Forwarded:"
 msgstr "Poslané ďalej:"
 
-#: src/summaryview.c:2791
+#: src/summaryview.c:2812
 msgid "Locked:"
 msgstr "Zamknuté:"
 
-#: src/summaryview.c:2792
+#: src/summaryview.c:2813
 msgid "Ignored:"
 msgstr "Ignorované:"
 
-#: src/summaryview.c:2793
+#: src/summaryview.c:2814
 msgid "Watched:"
 msgstr "Sledované:"
 
-#: src/summaryview.c:2803
+#: src/summaryview.c:2824
 #, c-format
 msgid "%d/%d selected (%s/%s), %d unread"
 msgstr "%d/%d zvolených (%s/%s), %d neprečítaných"
 
-#: src/summaryview.c:3096
+#: src/summaryview.c:3117
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Triedim zoznam správ…"
 
-#: src/summaryview.c:3264
+#: src/summaryview.c:3285
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Vytváram zoznam správ…"
 
-#: src/summaryview.c:3470
+#: src/summaryview.c:3491
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Bez dátumu)"
 
-#: src/summaryview.c:3527
+#: src/summaryview.c:3548
 msgid "(No Recipient)"
 msgstr "(Žiadny príjemca)"
 
-#: src/summaryview.c:3575
+#: src/summaryview.c:3596
 #, c-format
 msgid "From: %s, on %s"
 msgstr "Od: %s, na %s"
 
-#: src/summaryview.c:3584
+#: src/summaryview.c:3605
 #, c-format
 msgid "To: %s, on %s"
 msgstr "Komu: %s, na %s"
 
-#: src/summaryview.c:4475
+#: src/summaryview.c:4501
 msgid "You're not the author of the article."
 msgstr "Nie ste autorom tohoto príspevku."
 
-#: src/summaryview.c:4565
+#: src/summaryview.c:4591
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the selected message?"
 msgid_plural "Do you really want to delete the %d selected messages?"
@@ -18762,78 +18767,83 @@ msgstr[0] "Naozaj chcete zmazať zvolenú správu?"
 msgstr[1] "Naozaj chcete zmazať %d zvolené správy?"
 msgstr[2] "Naozaj chcete zmazať %d zvolených správ?"
 
-#: src/summaryview.c:4568
+#: src/summaryview.c:4594
 msgid "Delete message"
 msgid_plural "Delete messages"
 msgstr[0] "Zmazať správu"
 msgstr[1] "Zmazať správy"
 msgstr[2] "Zmazať správy"
 
-#: src/summaryview.c:4732
+#: src/summaryview.c:4758
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Cieľ je rovnaký ako aktuálna zložka."
 
-#: src/summaryview.c:4787
+#: src/summaryview.c:4813
 msgid "Select folder to move selected message to"
 msgid_plural "Select folder to move selected messages to"
 msgstr[0] "Zvoľte zložku na presun správy"
 msgstr[1] "Zvoľte zložku na presun správ"
 msgstr[2] "Zvoľte zložku na presun správ"
 
-#: src/summaryview.c:4838
+#: src/summaryview.c:4864
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Cieľ kopírovania je rovnaký ako aktuálna zložka."
 
-#: src/summaryview.c:4872
+#: src/summaryview.c:4898
 msgid "Select folder to copy selected message to"
 msgid_plural "Select folder to copy selected messages to"
 msgstr[0] "Zvoľte zložku na kopírovanie správy"
 msgstr[1] "Zvoľte zložku na kopírovanie správ"
 msgstr[2] "Zvoľte zložku na kopírovanie správ"
 
-#: src/summaryview.c:5023
+#: src/summaryview.c:5056
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Pripojiť alebo prepísať"
 
-#: src/summaryview.c:5024
+#: src/summaryview.c:5057
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Pripojiť alebo prepísať existujúci súbor?"
 
-#: src/summaryview.c:5025
+#: src/summaryview.c:5058
 msgid "_Append"
 msgstr "Pri_pojiť"
 
-#: src/summaryview.c:5025
+#: src/summaryview.c:5058
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Prepísať"
 
-#: src/summaryview.c:5066
+#: src/summaryview.c:5069 src/summaryview.c:5072 src/summaryview.c:5087
+#, c-format
+msgid "Couldn't save the file '%s'."
+msgstr "Nemožno uložiť súbor „%s”."
+
+#: src/summaryview.c:5106
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to print %d messages, one by one. Do you want to continue?"
 msgstr "Chystáte sa vytlačiť %d správ, jednu po druhej. Prajete si pokračovať?"
 
-#: src/summaryview.c:5524
+#: src/summaryview.c:5564
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Vytváram vlákna…"
 
-#: src/summaryview.c:5772
+#: src/summaryview.c:5812
 msgid "Skip these rules"
 msgstr "Preskočiť tieto pravidlá"
 
-#: src/summaryview.c:5775
+#: src/summaryview.c:5815
 msgid "Apply these rules regardless of the account they belong to"
 msgstr "Použiť tieto pravidlá bez ohľadu na to, ku ktorému účtu patria"
 
-#: src/summaryview.c:5778
+#: src/summaryview.c:5818
 msgid "Apply these rules if they apply to the current account"
 msgstr "Použiť tieto pravidlá bez ohľadu na to, či patria k aktívnemu účtu"
 
-#: src/summaryview.c:5807
+#: src/summaryview.c:5847
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtrovanie"
 
-#: src/summaryview.c:5808
+#: src/summaryview.c:5848
 msgid ""
 "There are some filtering rules that belong to an account.\n"
 "Please choose what to do with these rules:"
@@ -18841,71 +18851,71 @@ msgstr ""
 "Niektoré pravidlá patria konkrétnemu účtu.\n"
 "Prosím vyberte si, ako pristupovať k týmto pravidlám:"
 
-#: src/summaryview.c:5839
+#: src/summaryview.c:5880
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtrujem…"
 
-#: src/summaryview.c:5918
+#: src/summaryview.c:5963
 msgid "Processing configuration"
 msgstr "Nastavenie spracovania"
 
-#: src/summaryview.c:6066
+#: src/summaryview.c:6111
 msgid "Do you really want to reset the color label of all selected messages?"
 msgstr "Naozaj chcete resetovať farebnú menovku všetkých zvolených správ?"
 
-#: src/summaryview.c:6068
+#: src/summaryview.c:6113
 msgid "Do you really want to apply this color label to all selected messages?"
 msgstr "Naozaj chcete použiť túto farebnú menovku na všetky zvolené správy?"
 
-#: src/summaryview.c:6069
+#: src/summaryview.c:6114
 msgid "Reset color label"
 msgstr "Obnoviť farebnú menovku"
 
-#: src/summaryview.c:6069
+#: src/summaryview.c:6114
 msgid "Set color label"
 msgstr "Nastaviť farebnú menovku"
 
-#: src/summaryview.c:6512
+#: src/summaryview.c:6557
 msgid "Ignored thread"
 msgstr "Ignorované vlákno"
 
-#: src/summaryview.c:6514
+#: src/summaryview.c:6559
 msgid "Watched thread"
 msgstr "Sledované vlákno"
 
-#: src/summaryview.c:6522
+#: src/summaryview.c:6567
 msgid "Replied but also forwarded - click to see reply"
 msgstr "Odpovedané, ale aj presmerované – kliknite na zobrazenie odpovede"
 
-#: src/summaryview.c:6524
+#: src/summaryview.c:6569
 msgid "Replied - click to see reply"
 msgstr "Odpovedané – kliknite na zobrazenie odpovede"
 
-#: src/summaryview.c:6536
+#: src/summaryview.c:6581
 msgid "To be moved"
 msgstr "Presunuté"
 
-#: src/summaryview.c:6538
+#: src/summaryview.c:6583
 msgid "To be copied"
 msgstr "Skopírované"
 
-#: src/summaryview.c:6550
+#: src/summaryview.c:6595
 msgid "Signed, has attachment(s)"
 msgstr "Podpísané, má prílohu(y)"
 
-#: src/summaryview.c:6554
+#: src/summaryview.c:6599
 msgid "Encrypted, has attachment(s)"
 msgstr "Zašifrované, má prílohu(y)"
 
-#: src/summaryview.c:6556
+#: src/summaryview.c:6601
 msgid "Encrypted"
 msgstr "Zašifrované"
 
-#: src/summaryview.c:6558
+#: src/summaryview.c:6603
 msgid "Has attachment(s)"
 msgstr "Má prílohu(y)"
 
-#: src/summaryview.c:8272
+#: src/summaryview.c:8317
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -18914,53 +18924,45 @@ msgstr ""
 "Chyba v regulárnom výraze:\n"
 "%s"
 
-#: src/summaryview.c:8375
+#: src/summaryview.c:8420
 msgid "Go back to the folder list (You have unread messages)"
 msgstr "Prejsť naspäť na zoznam zložiek (Máte neprečítané správy)"
 
-#: src/summaryview.c:8380
+#: src/summaryview.c:8425
 msgid "Go back to the folder list"
 msgstr "Prejsť naspäť na zoznam zložiek"
 
-#: src/textview.c:246
+#: src/textview.c:242
 msgid "_Open in web browser"
 msgstr "Otvoriť vo _webovom prehliadači"
 
-#: src/textview.c:247
+#: src/textview.c:243
 msgid "Copy this _link"
 msgstr "Kopírovať tento _odkaz"
 
-#: src/textview.c:254
+#: src/textview.c:250
 msgid "_Reply to this address"
 msgstr "_Odpovedať na túto adresu"
 
-#: src/textview.c:255
+#: src/textview.c:251
 msgid "Add to _Address book"
 msgstr "Pridať do _adresára"
 
-#: src/textview.c:256
+#: src/textview.c:252
 msgid "Copy this add_ress"
 msgstr "_Kopírovať túto adresu"
 
-#: src/textview.c:262
-msgid "_Open image"
-msgstr "_Otvoriť obrázok"
-
-#: src/textview.c:263
-msgid "_Save image..."
-msgstr "_Uložiť obrázok…"
-
-#: src/textview.c:725
+#: src/textview.c:702
 #, c-format
 msgid "[%s  %s (%d bytes)]"
 msgstr "[%s  %s (%d bajtov)]"
 
-#: src/textview.c:728
+#: src/textview.c:705
 #, c-format
 msgid "[%s (%d bytes)]"
 msgstr "[%s (%d bajtov)]"
 
-#: src/textview.c:918
+#: src/textview.c:876
 msgid ""
 "\n"
 "  This message can't be displayed.\n"
@@ -18974,68 +18976,67 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Použite "
 
-#: src/textview.c:923
+#: src/textview.c:881
 msgid "'Network Log'"
 msgstr "„Záznam siete”"
 
-#: src/textview.c:924
+#: src/textview.c:882
 msgid " in the Tools menu for more information."
 msgstr " v menu Nástroje s ďalšími informáciami."
 
-#: src/textview.c:990
+#: src/textview.c:948
 msgid "  The following can be performed on this part\n"
 msgstr "  S touto časťou môžete urobiť\n"
 
-#: src/textview.c:992
+#: src/textview.c:950
 msgid "  by right-clicking the icon or list item:"
 msgstr "  pravým kliknutím na ikonu alebo položku zoznamu:"
 
-#: src/textview.c:996
+#: src/textview.c:954
 msgid "     - To save, select "
 msgstr "     – Ak ju chcete uložiť, zvoľte "
 
-#: src/textview.c:997
+#: src/textview.c:955
 msgid "'Save as...'"
 msgstr "„Uložiť ako…”"
 
-#: src/textview.c:999 src/textview.c:1011 src/textview.c:1023
-#: src/textview.c:1033
+#: src/textview.c:957 src/textview.c:969 src/textview.c:981 src/textview.c:991
 msgid " (Shortcut key: '"
 msgstr " (klávesová skratka: „"
 
-#: src/textview.c:1007
+#: src/textview.c:965
 msgid "     - To display as text, select "
 msgstr "     – Ak ju chcete zobraziť ako text, vyberte "
 
-#: src/textview.c:1008
+#: src/textview.c:966
 msgid "'Display as text'"
 msgstr "„Zobraziť ako text”"
 
-#: src/textview.c:1019
+#: src/textview.c:977
 msgid "     - To open with an external program, select "
 msgstr "     – Ak ju chcete otvoriť v inej aplikácii, vyberte "
 
-#: src/textview.c:1020
+#: src/textview.c:978
 msgid "'Open'"
 msgstr "„Otvoriť”"
 
-#: src/textview.c:1028
+#: src/textview.c:986
 msgid "       (alternately double-click, or click the middle "
 msgstr "       (alebo dvojklik, alebo kliknutie stredným "
 
-#: src/textview.c:1029
+#: src/textview.c:987
 msgid "mouse button)\n"
 msgstr "tlačidlom myši)\n"
 
-#: src/textview.c:1031
+#: src/textview.c:989
 msgid "     - Or use "
 msgstr "     – Alebo použite"
 
-#: src/textview.c:1032
+#: src/textview.c:990
 msgid "'Open with...'"
 msgstr "„Otvoriť pomocou…”"
 
-#: src/textview.c:1153
+#: src/textview.c:1111
 #, c-format
 msgid ""
 "The command to view attachment as text failed:\n"
@@ -19046,31 +19047,31 @@ msgstr ""
 "    %s\n"
 "Návratový kód %d\n"
 
-#: src/textview.c:2229
+#: src/textview.c:2187
 msgid "Tags: "
 msgstr "Značky: "
 
-#: src/textview.c:2948
+#: src/textview.c:2906
 msgid "The real URL is different from the displayed URL."
 msgstr "Skutočná URL sa líši od zobrazenej URL."
 
-#: src/textview.c:2949
+#: src/textview.c:2907
 msgid "Displayed URL:"
 msgstr "Zobrazená URL:"
 
-#: src/textview.c:2950
+#: src/textview.c:2908
 msgid "Real URL:"
 msgstr "Skutočná URL:"
 
-#: src/textview.c:2951
+#: src/textview.c:2909
 msgid "Open it anyway?"
 msgstr "Otvoriť i tak?"
 
-#: src/textview.c:2952
+#: src/textview.c:2910
 msgid "Phishing attempt warning"
 msgstr "Varovanie pred phishingovým podvodom"
 
-#: src/textview.c:2953
+#: src/textview.c:2911
 msgid "_Open URL"
 msgstr "_Otvoriť URL"
 
@@ -19445,24 +19446,24 @@ msgstr "Voľby Odpovede do emailovej konferencie"
 msgid "Forward Message options"
 msgstr "Voľby Poslania správy ďalej"
 
-#: src/uri_opener.c:88
+#: src/uri_opener.c:87
 msgid "There are no URLs in this email."
 msgstr "V tejto správe nie sú žiadne linky."
 
-#: src/uri_opener.c:116
+#: src/uri_opener.c:115
 msgid "Available URLs:"
 msgstr "Dostupné linky:"
 
-#: src/uri_opener.c:181
+#: src/uri_opener.c:189
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Open URLs"
 msgstr "Otvoriť URL"
 
-#: src/uri_opener.c:206
+#: src/uri_opener.c:216
 msgid "Please select the URL to open."
 msgstr "Prosím zvoľte linku."
 
-#: src/uri_opener.c:214
+#: src/uri_opener.c:224
 msgid "Select All"
 msgstr "Vybrať všetko"
 
@@ -19740,6 +19741,21 @@ msgstr ""
 "Program Claws Mail je pripravený.\n"
 "Kliknite na Uložiť a začnite."
 
+#~ msgid "Unknown option\n"
+#~ msgstr "Neznáma voľba\n"
+
+#~ msgid "Overwrite existing file?"
+#~ msgstr "Prepísať existujúci súbor?"
+
+#~ msgid "Open in Viewer (enable remote content)"
+#~ msgstr "Otvoriť v prehliadači (zapnúť vzdialený obsah)"
+
+#~ msgid "_Open image"
+#~ msgstr "_Otvoriť obrázok"
+
+#~ msgid "_Save image..."
+#~ msgstr "_Uložiť obrázok…"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Input the location of mailbox.\n"
 #~ "If an existing mailbox is specified, it will be\n"