pl.po updated again
[claws.git] / po / pl.po
index bf0ca7bf543a1c6a7c94b332a1b6a9f3be15083e..76f3e133a617b1e83ebb0c16de0d822d8818f1e8 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -16,8 +16,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.9.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-07-26 09:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-07-11 12:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-07-12 18:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-07-12 18:19+0200\n"
 "Last-Translator: Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -89,21 +89,22 @@ msgstr "P"
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztę z zaznaczonych kont"
 
-#: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:222
-#: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7467 src/editaddress.c:1473
-#: src/editaddress.c:1502 src/editaddress.c:1518
+#: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:472 src/addressadd.c:223
+#: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7488 src/editaddress.c:1474
+#: src/editaddress.c:1503 src/editaddress.c:1519
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
-#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:170
-#: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
-#: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
-#: src/mimeview.c:303 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
+#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:171
+#: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
+#: src/editvcard.c:174 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
+#: src/mimeview.c:304 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1846
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:463 src/prefs_filtering.c:384
-#: src/prefs_filtering.c:1874 src/prefs_template.c:79 src/prefs_themes.c:990
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:464 src/prefs_filtering.c:385
+#: src/prefs_filtering.c:1875 src/prefs_summaries.c:477 src/prefs_template.c:79
+#: src/prefs_themes.c:990
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4647
+#: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4624
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokół"
 
@@ -158,7 +159,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:999 src/compose.c:5262 src/compose.c:5267 src/ldaputil.c:333
+#: src/action.c:999 src/compose.c:5277 src/compose.c:5282 src/ldaputil.c:333
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:858
 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:76
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
@@ -230,7 +231,7 @@ msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr ""
 "Nie można przenieść katalogu do samego siebie lub do jego pod struktury."
 
-#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5017
+#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5018
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:309
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
@@ -305,13 +306,13 @@ msgstr ""
 
 #: src/addrcustomattr.c:217 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467
 #: src/addressbook.c:484 src/edittags.c:286
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1313 src/prefs_actions.c:1085
-#: src/prefs_filtering.c:1699 src/prefs_template.c:1111
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1313 src/prefs_actions.c:1086
+#: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Usuń"
 
-#: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1086
-#: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
+#: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1087
+#: src/prefs_filtering.c:1701 src/prefs_template.c:1113
 msgid "Delete _all"
 msgstr "Kasuj _wszystko"
 
@@ -362,32 +363,33 @@ msgstr ""
 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
 msgstr "Nie znaleziono duplikatów adresów e-mail"
 
-#: src/addrduplicates.c:346
+#: src/addrduplicates.c:347
 msgid "Duplicate email addresses"
 msgstr "Duplikaty adresów e-mail"
 
-#: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:234
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:469 src/toolbar.c:529
+#: src/addrduplicates.c:443 src/addressadd.c:235
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:470 src/prefs_summaries.c:478
+#: src/toolbar.c:529
 msgid "Address"
 msgstr "Adres"
 
-#: src/addrduplicates.c:464
+#: src/addrduplicates.c:465
 msgid "Address book path"
 msgstr "Ścieżka do książki adresowej"
 
-#: src/addrduplicates.c:790 src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497
+#: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1445 src/addressbook.c:1498
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Usuń adres(y)"
 
-#: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1498
+#: src/addrduplicates.c:792 src/addressbook.c:1499
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć adres(y)?"
 
-#: src/addrduplicates.c:840
+#: src/addrduplicates.c:841
 msgid "Delete address"
 msgstr "Usuń adresy"
 
-#: src/addrduplicates.c:841 src/addressbook.c:1445
+#: src/addrduplicates.c:842 src/addressbook.c:1446
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Te dane adresowe są tylko do odczytu i nie mogą być usuwane."
 
@@ -395,29 +397,29 @@ msgstr "Te dane adresowe są tylko do odczytu i nie mogą być usuwane."
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Dodaj do książki adresowej"
 
-#: src/addressadd.c:214
+#: src/addressadd.c:215
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: src/addressadd.c:245 src/addressbook.c:130 src/editaddress.c:1257
-#: src/editaddress.c:1301 src/editgroup.c:292
+#: src/addressadd.c:246 src/addressbook.c:130 src/editaddress.c:1258
+#: src/editaddress.c:1302 src/editgroup.c:292
 msgid "Remarks"
 msgstr "Uwagi"
 
-#: src/addressadd.c:286 src/addressbook_foldersel.c:158
+#: src/addressadd.c:289 src/addressbook_foldersel.c:158
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Wybierz katalog z książką adresową"
 
-#: src/addressadd.c:596 src/addressbook.c:3267 src/addressbook.c:3318
+#: src/addressadd.c:599 src/addressbook.c:3268 src/addressbook.c:3319
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Dodaj adres(y)"
 
-#: src/addressadd.c:597
+#: src/addressadd.c:600
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "Wybrany adres nie może być dodany"
 
-#: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5005 src/editaddress.c:1246
-#: src/editaddress.c:1284 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
+#: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5006 src/editaddress.c:1247
+#: src/editaddress.c:1285 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
 #: src/exporthtml.c:601 src/exporthtml.c:765 src/ldif.c:763
 msgid "Email Address"
 msgstr "Adres e-mail"
@@ -427,17 +429,17 @@ msgid "_Book"
 msgstr "_Książka"
 
 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:466
-#: src/addressbook.c:483 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:523
+#: src/addressbook.c:483 src/compose.c:614 src/mainwindow.c:523
 #: src/messageview.c:212 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edycja"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:612 src/mainwindow.c:526
+#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:619 src/mainwindow.c:526
 #: src/messageview.c:215
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Narzędzia"
 
-#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:528
+#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:528
 #: src/messageview.c:216
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
@@ -470,14 +472,14 @@ msgstr "_Edytuj książkę"
 msgid "_Delete book"
 msgstr "_Usuń książkę"
 
-#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:624
+#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:631
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:633
 msgid "_Save"
 msgstr "Z_apisz..."
 
-#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:628 src/messageview.c:225
+#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:635 src/messageview.c:225
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
 msgid "_Close"
@@ -492,13 +494,13 @@ msgid "C_ut"
 msgstr "Wy_tnij"
 
 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
-#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:228
+#: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:228
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopiuj"
 
 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:475 src/addressbook.c:491
-#: src/compose.c:637 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
+#: src/compose.c:644 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Wstaw"
 
@@ -546,7 +548,7 @@ msgstr "Znajdź duplikaty..."
 msgid "Edit custom attributes..."
 msgstr "Edycja atrybutów użytkownika..."
 
-#: src/addressbook.c:459 src/compose.c:714 src/mainwindow.c:825
+#: src/addressbook.c:459 src/compose.c:721 src/mainwindow.c:825
 #: src/messageview.c:340
 msgid "_About"
 msgstr "Informacje o"
@@ -555,7 +557,7 @@ msgstr "Informacje o"
 msgid "_Browse Entry"
 msgstr "_Przeglądanie wpisu"
 
-#: src/addressbook.c:509 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
+#: src/addressbook.c:509 src/crash.c:457 src/crash.c:476 src/importldif.c:114
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172 src/plugins/vcalendar/day-view.c:403
 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
@@ -663,20 +665,20 @@ msgstr "Wymagana jest bezpieczniejsza metoda autoryzacji"
 msgid "Sources"
 msgstr "Źródła"
 
-#: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:642 src/prefs_other.c:492
+#: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:643 src/prefs_other.c:493
 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2522
 msgid "Address book"
 msgstr "Książka adresowa"
 
-#: src/addressbook.c:1117 src/editldap.c:793
+#: src/addressbook.c:1118 src/editldap.c:794
 msgid "Search"
 msgstr "Szukaj"
 
-#: src/addressbook.c:1489
+#: src/addressbook.c:1490
 msgid "Delete group"
 msgstr "Usuń grupę"
 
-#: src/addressbook.c:1490
+#: src/addressbook.c:1491
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -684,26 +686,26 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz usunąć grupę(y)?\n"
 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
 
-#: src/addressbook.c:2217
+#: src/addressbook.c:2218
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nie można wkleić. Docelowa książka adresowa jest tylko do odczytu."
 
-#: src/addressbook.c:2227
+#: src/addressbook.c:2228
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nie można wkleić do grupy adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:2964
+#: src/addressbook.c:2965
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
 msgstr "Czy chcesz usunąć wyniki zapytania i adresy w `%s'?"
 
-#: src/addressbook.c:2967 src/addressbook.c:2993 src/addressbook.c:3000
+#: src/addressbook.c:2968 src/addressbook.c:2994 src/addressbook.c:3001
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:173
 #: src/toolbar.c:497
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuń"
 
-#: src/addressbook.c:2976
+#: src/addressbook.c:2977
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -712,20 +714,20 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz usunąć '%s'? Jeżeli usuniesz tylko katalog, adresy w nim zawarte "
 "zostaną przeniesione do katalogu nadrzędnego."
 
-#: src/addressbook.c:2979 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
+#: src/addressbook.c:2980 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:156
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Usuń katalog"
 
-#: src/addressbook.c:2980
+#: src/addressbook.c:2981
 msgid "Delete _folder only"
 msgstr "Usuń tylko _katalog"
 
-#: src/addressbook.c:2980
+#: src/addressbook.c:2981
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Usuń katalog i _adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2991
+#: src/addressbook.c:2992
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -734,7 +736,7 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz usunąć '%s'?\n"
 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
 
-#: src/addressbook.c:2998
+#: src/addressbook.c:2999
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -743,28 +745,28 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz usunąć '%s'?\n"
 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
 
-#: src/addressbook.c:3112
+#: src/addressbook.c:3113
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Szukaj '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3250 src/addressbook.c:3299
+#: src/addressbook.c:3251 src/addressbook.c:3300
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Nowe kontakty"
 
-#: src/addressbook.c:4136
+#: src/addressbook.c:4137
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nowy użytkownik, nie można było zapisać pliku indeksowego."
 
-#: src/addressbook.c:4140
+#: src/addressbook.c:4141
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nowy użytkownik, nie można było zapisać plików książki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:4150
+#: src/addressbook.c:4151
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Dawna książka adresowa została pomyślnie skonwertowana."
 
-#: src/addressbook.c:4155
+#: src/addressbook.c:4156
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -772,7 +774,7 @@ msgstr ""
 "Stara książka adresowa skonwertowana,\n"
 "jednak nie powiódł się zapis nowego pliku indeksowego"
 
-#: src/addressbook.c:4168
+#: src/addressbook.c:4169
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -780,7 +782,7 @@ msgstr ""
 "Nie można było skonwertować książki adresowej,\n"
 "lecz utworzono puste pliki nowej książki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:4174
+#: src/addressbook.c:4175
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -788,7 +790,7 @@ msgstr ""
 "Nie można skonwertować książki adresowej,\n"
 "nie można zapisać nowego pliku indeksowego adresu."
 
-#: src/addressbook.c:4179
+#: src/addressbook.c:4180
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -796,56 +798,56 @@ msgstr ""
 "Nie można było skonwertować książki adresowej,\n"
 "oraz nie można było utworzyć nowych plików książki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:4186 src/addressbook.c:4192
+#: src/addressbook.c:4187 src/addressbook.c:4193
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Błąd konwersji książki adresowej"
 
-#: src/addressbook.c:4307
+#: src/addressbook.c:4308
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Błąd książki adresowej"
 
-#: src/addressbook.c:4308
+#: src/addressbook.c:4309
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nie można było otworzyć indeksu adresów"
 
-#: src/addressbook.c:4639
+#: src/addressbook.c:4640
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Zajęty przeszukiwaniem..."
 
-#: src/addressbook.c:4969 src/prefs_send.c:220
+#: src/addressbook.c:4970 src/prefs_send.c:220
 msgid "Interface"
 msgstr "Interfejs"
 
-#: src/addressbook.c:4981
+#: src/addressbook.c:4982
 msgid "Address Books"
 msgstr "Książki Adresowe"
 
-#: src/addressbook.c:4993
+#: src/addressbook.c:4994
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:5029 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
-#: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3172 src/prefs_folder_column.c:77
+#: src/addressbook.c:5030 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
+#: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3149 src/prefs_folder_column.c:77
 msgid "Folder"
 msgstr "Katalog"
 
-#: src/addressbook.c:5041
+#: src/addressbook.c:5042
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:5053 src/addressbook.c:5065
+#: src/addressbook.c:5054 src/addressbook.c:5066
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:5077
+#: src/addressbook.c:5078
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "Serwery LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:5089
+#: src/addressbook.c:5090
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "Zapytanie LDAP"
 
-#: src/addressbook_foldersel.c:200 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
+#: src/addressbook_foldersel.c:203 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
 #: src/exporthtml.c:985 src/importldif.c:541
 msgid "Address Book"
 msgstr "Książka adresowa"
@@ -901,7 +903,7 @@ msgstr "Przetwarzane nagłówki"
 msgid "Include subfolders"
 msgstr "Uwzględniaj podkatalogi"
 
-#: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1383
+#: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1384
 msgid "Header Name"
 msgstr "Nazwa nagłówka"
 
@@ -909,20 +911,20 @@ msgstr "Nazwa nagłówka"
 msgid "Address Count"
 msgstr "Liczba adresów"
 
-#: src/addrgather.c:585
+#: src/addrgather.c:586
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Pola nagłówków"
 
-#: src/addrgather.c:586 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
-#: src/importldif.c:981
+#: src/addrgather.c:587 src/exphtmldlg.c:659 src/expldifdlg.c:723
+#: src/importldif.c:982
 msgid "Finish"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/addrgather.c:644
+#: src/addrgather.c:645
 msgid "Collect email addresses from selected messages"
 msgstr "Wyciągaj adresy e-mail z następujących wiadomości"
 
-#: src/addrgather.c:648
+#: src/addrgather.c:649
 msgid "Collect email addresses from folder"
 msgstr "Zgromadź adresy e-mail z katalogu"
 
@@ -951,18 +953,18 @@ msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr ""
 "Aktualizacja nie powiodła się. Zmiany nie zostały zapisane do Katalogu."
 
-#: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9788
+#: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9810
 msgid "Notice"
 msgstr "Notatka"
 
-#: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5853 src/compose.c:6395
-#: src/compose.c:12377 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
+#: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5871 src/compose.c:6416
+#: src/compose.c:12273 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
 #: src/messageview.c:858 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5111
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5091
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5790 src/inc.c:723
+#: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5808 src/inc.c:726
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
@@ -1458,430 +1460,430 @@ msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
 msgid "pm"
 msgstr "po południu"
 
-#: src/compose.c:596
+#: src/compose.c:195
+msgid ""
+"You have opted to sign and/or encrypt this message but have not selected a "
+"privacy system.\n"
+"\n"
+"Signing and encrypting have been disabled for this message."
+msgstr ""
+"Zaznaczyłeś opcję podpisywania i/lub szyfrowania tej wiadomości, ale nie "
+"wybrałeś sytemu prywatności.\n"
+"\n"
+"Podpisanie oraz szyfrowanie zostało wyłączone dla tej wiadomości"
+
+#: src/compose.c:603
 msgid "_Add..."
 msgstr "Dod_aj..."
 
-#: src/compose.c:597 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
+#: src/compose.c:604 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:323
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Usuń"
 
-#: src/compose.c:599 src/folderview.c:254
+#: src/compose.c:606 src/folderview.c:254
 msgid "_Properties..."
 msgstr "_Właściwości..."
 
-#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:214
+#: src/compose.c:613 src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:214
 msgid "_Message"
 msgstr "_Wiadomość"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:616
 msgid "_Spelling"
 msgstr "Pi_sownia"
 
-#: src/compose.c:611 src/compose.c:678
+#: src/compose.c:618 src/compose.c:685
 msgid "_Options"
 msgstr "_Opcje"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:622
 msgid "S_end"
 msgstr "Wyślij"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:623
 msgid "Send _later"
 msgstr "Wyślij później"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:626
 msgid "_Attach file"
 msgstr "Dołącz plik"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:627
 msgid "_Insert file"
 msgstr "Wstaw plik"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:628
 msgid "Insert si_gnature"
 msgstr "Wstaw podpis"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:629
 msgid "_Replace signature"
 msgstr "Zmień podpis"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:633
 msgid "_Print"
 msgstr "Drukuj"
 
-#: src/compose.c:631 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
+#: src/compose.c:638 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Cofnij"
 
-#: src/compose.c:632 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
+#: src/compose.c:639 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
 msgid "_Redo"
 msgstr "P_onów"
 
-#: src/compose.c:635 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
+#: src/compose.c:642 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Wy_tnij"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:646
 msgid "_Special paste"
 msgstr "Wklej specjalnie"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:647
 msgid "As _quotation"
 msgstr "Jako _cytat"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:648
 msgid "_Wrapped"
 msgstr "_Zawinięty tekst"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:649
 msgid "_Unwrapped"
 msgstr "_bez zawijania"
 
-#: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:558
+#: src/compose.c:651 src/mainwindow.c:558
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
 msgid "Select _all"
 msgstr "W_ybierz wszystko"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:653
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "Zaawansowane"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:654
 msgid "Move a character backward"
 msgstr "Przesuń o znak w tył"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:655
 msgid "Move a character forward"
 msgstr "Przesuń o znak w przód"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:656
 msgid "Move a word backward"
 msgstr "Przesuń o słowo w tył"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:657
 msgid "Move a word forward"
 msgstr "Przesuń o słowo w przód"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:658
 msgid "Move to beginning of line"
 msgstr "Przesuń do początku linii"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:659
 msgid "Move to end of line"
 msgstr "Przesuń do końca linii"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:660
 msgid "Move to previous line"
 msgstr "Przesuń do poprzedniej linii"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:661
 msgid "Move to next line"
 msgstr "Przesuń do następnej linii"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:662
 msgid "Delete a character backward"
 msgstr "Wykasuj znak za kursorem"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:663
 msgid "Delete a character forward"
 msgstr "Wykasuj znak przed kursorem"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:664
 msgid "Delete a word backward"
 msgstr "Wykasuj słowo za kursorem"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:665
 msgid "Delete a word forward"
 msgstr "Wykasuj słowo przed kursorem"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:666
 msgid "Delete line"
 msgstr "Usuń linię"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:667
 msgid "Delete to end of line"
 msgstr "Wykasuj do końca linii"
 
-#: src/compose.c:663 src/messageview.c:231
+#: src/compose.c:670 src/messageview.c:231
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
 msgid "_Find"
 msgstr "_Szukaj"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:673
 msgid "_Wrap current paragraph"
 msgstr "Za_wiń obecny akapit"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:674
 msgid "Wrap all long _lines"
 msgstr "Zawijaj wszystkie długie linie"
 
-#: src/compose.c:669
+#: src/compose.c:676
 msgid "Edit with e_xternal editor"
 msgstr "Edytuj w zewnętrznym edytorze"
 
-#: src/compose.c:672
+#: src/compose.c:679
 msgid "_Check all or check selection"
 msgstr "Sprawdź wszystko albo zazna_czone"
 
-#: src/compose.c:673
+#: src/compose.c:680
 msgid "_Highlight all misspelled words"
 msgstr "P_odkreśl wszystkie błędnie napisane słowa"
 
-#: src/compose.c:674
+#: src/compose.c:681
 msgid "Check _backwards misspelled word"
 msgstr "Szukaj od tyłu błędnie napisanych słów"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:682
 msgid "_Forward to next misspelled word"
 msgstr "_Przeskocz w przód do kolejnego błędnie napisanego słowa"
 
-#: src/compose.c:682
+#: src/compose.c:689
 msgid "Reply _mode"
 msgstr "Tryb odpowiadania"
 
-#: src/compose.c:684
+#: src/compose.c:691
 msgid "Privacy _System"
 msgstr "Ochrona prywatności"
 
-#: src/compose.c:688
+#: src/compose.c:695
 msgid "_Priority"
 msgstr "Pri_orytet"
 
-#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:267
+#: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:267
 msgid "Character _encoding"
 msgstr "_Kodowanie znaków"
 
-#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:272
+#: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:272
 msgid "Western European"
 msgstr "Europa Zachodnia"
 
-#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:273
+#: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:273
 msgid "Baltic"
 msgstr "Bałtyckie"
 
-#: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:704 src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:274
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrajskie"
 
-#: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:705 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:275
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabskie"
 
-#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:276
+#: src/compose.c:706 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:276
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Cyrylica"
 
-#: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:707 src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:277
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonia"
 
-#: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:278
+#: src/compose.c:708 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:278
 msgid "Chinese"
 msgstr "Chińskie"
 
-#: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:279
+#: src/compose.c:709 src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:279
 msgid "Korean"
 msgstr "Koreańskie"
 
-#: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:280
+#: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:280
 msgid "Thai"
 msgstr "Tajskie"
 
-#: src/compose.c:706 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:316
+#: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:316
 msgid "_Address book"
 msgstr "Książka _adresowa"
 
-#: src/compose.c:708
+#: src/compose.c:715
 msgid "_Template"
 msgstr "Wzorce"
 
-#: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:336
+#: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:336
 msgid "Actio_ns"
 msgstr "Akcje"
 
-#: src/compose.c:719
+#: src/compose.c:726
 msgid "Aut_o wrapping"
 msgstr "Automatyczne zawijanie"
 
-#: src/compose.c:720
+#: src/compose.c:727
 msgid "Auto _indent"
 msgstr "Automatyczne wcięcia"
 
-#: src/compose.c:721
+#: src/compose.c:728
 msgid "Si_gn"
 msgstr "Podpisz"
 
-#: src/compose.c:722
+#: src/compose.c:729
 msgid "_Encrypt"
 msgstr "_Szyfruj"
 
-#: src/compose.c:723
+#: src/compose.c:730
 msgid "_Request Return Receipt"
 msgstr "Żądaj potwierdzenia dostarczenia"
 
-#: src/compose.c:724
+#: src/compose.c:731
 msgid "Remo_ve references"
 msgstr "Usuń odniesienia"
 
-#: src/compose.c:725
+#: src/compose.c:732
 msgid "Show _ruler"
 msgstr "Pokaż li_nijkę"
 
-#: src/compose.c:730 src/compose.c:740
+#: src/compose.c:737 src/compose.c:747
 msgid "_Normal"
 msgstr "Z_wykły"
 
-#: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:305
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/compose.c:738 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:305
+#: src/summaryview.c:433
 msgid "_All"
 msgstr "W_szystkie"
 
-#: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:306
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/compose.c:739 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:306
+#: src/summaryview.c:434
 msgid "_Sender"
 msgstr "Nadawca"
 
-#: src/compose.c:733
+#: src/compose.c:740
 msgid "_Mailing-list"
 msgstr "Lista dyskusyjna"
 
-#: src/compose.c:738
+#: src/compose.c:745
 msgid "_Highest"
 msgstr "Najwyższy"
 
-#: src/compose.c:739
+#: src/compose.c:746
 msgid "Hi_gh"
 msgstr "Wysoki"
 
-#: src/compose.c:741
+#: src/compose.c:748
 msgid "Lo_w"
 msgstr "Niski"
 
-#: src/compose.c:742
+#: src/compose.c:749
 msgid "_Lowest"
 msgstr "Najniższy"
 
-#: src/compose.c:747 src/mainwindow.c:890 src/messageview.c:353
+#: src/compose.c:754 src/mainwindow.c:890 src/messageview.c:353
 msgid "_Automatic"
 msgstr "Automatycznie"
 
-#: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:891 src/messageview.c:354
+#: src/compose.c:755 src/mainwindow.c:891 src/messageview.c:354
 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 msgstr "7 bitów ASCII (US-ASCII)"
 
-#: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:355
+#: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:355
 msgid "Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:753 src/mainwindow.c:896 src/messageview.c:359
+#: src/compose.c:760 src/mainwindow.c:896 src/messageview.c:359
 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "Europa Środkowa (ISO-8859-2)"
 
-#: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:899 src/messageview.c:362
+#: src/compose.c:763 src/mainwindow.c:899 src/messageview.c:362
 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
 
-#: src/compose.c:761 src/mainwindow.c:904 src/messageview.c:367
+#: src/compose.c:768 src/mainwindow.c:904 src/messageview.c:367
 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
 
-#: src/compose.c:1015 src/compose.c:1697
-msgid ""
-"You have opted to sign and/or encrypt this message but have not selected a "
-"privacy system.\n"
-"\n"
-"Signing and encrypting have been disabled for this message."
-msgstr ""
-"Zaznaczyłeś opcję podpisywania i/lub szyfrowania tej wiadomości, ale nie "
-"wybrałeś sytemu prywatności.\n"
-"\n"
-"Podpisanie oraz szyfrowanie zostało wyłączone dla tej wiadomości"
-
-#: src/compose.c:1051
+#: src/compose.c:1055
 msgid "New message From format error."
 msgstr "Błędny format nadawcy wiadomości."
 
-#: src/compose.c:1144
+#: src/compose.c:1148
 msgid "New message subject format error."
 msgstr "Błędny format tematu wiadomości."
 
-#: src/compose.c:1176 src/quote_fmt.c:563
+#: src/compose.c:1180 src/quote_fmt.c:563
 #, c-format
 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
 msgstr "Błąd w treści wiadomości w linii %d."
 
-#: src/compose.c:1445
+#: src/compose.c:1449
 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
 msgstr "Nie można odpowiedzieć. Oryginalny email prawdopodobnie nie istnieje. "
 
-#: src/compose.c:1630 src/quote_fmt.c:580
+#: src/compose.c:1634 src/quote_fmt.c:580
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Odpowiedz\" zawiera nieprawidłowy adres email."
 
-#: src/compose.c:1679 src/quote_fmt.c:583
+#: src/compose.c:1683 src/quote_fmt.c:583
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
 
-#: src/compose.c:1822 src/compose.c:2016 src/quote_fmt.c:600
+#: src/compose.c:1824 src/compose.c:2025 src/quote_fmt.c:600
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Przekaż\" zawiera nieprawidłowy adres email."
 
-#: src/compose.c:1883 src/quote_fmt.c:603
+#: src/compose.c:1885 src/quote_fmt.c:603
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
 
-#: src/compose.c:2059
+#: src/compose.c:2068
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Fw: kilka wiadomości email"
 
-#: src/compose.c:2566
+#: src/compose.c:2577
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
 msgstr "Błąd w formacie wiadomości przekierowującej w linii %d."
 
-#: src/compose.c:2633 src/gtk/headers.h:14
+#: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:14
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopia:"
 
-#: src/compose.c:2636 src/gtk/headers.h:15
+#: src/compose.c:2651 src/gtk/headers.h:15
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Ukryta kopia:"
 
-#: src/compose.c:2639 src/gtk/headers.h:12
+#: src/compose.c:2654 src/gtk/headers.h:12
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odpowiedz-Do:"
 
-#: src/compose.c:2642 src/compose.c:5011 src/compose.c:5013
+#: src/compose.c:2657 src/compose.c:5026 src/compose.c:5028
 #: src/gtk/headers.h:33
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Grupy news:"
 
-#: src/compose.c:2645 src/gtk/headers.h:34
+#: src/compose.c:2660 src/gtk/headers.h:34
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
 
-#: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:17
+#: src/compose.c:2663 src/gtk/headers.h:17
 msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "W odpowiedzi na:"
 
-#: src/compose.c:2652 src/compose.c:5008 src/compose.c:5016
-#: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:421
+#: src/compose.c:2667 src/compose.c:5023 src/compose.c:5031
+#: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:422
 msgid "To:"
 msgstr "Do:"
 
-#: src/compose.c:2842
+#: src/compose.c:2857
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr "Nie można dołączyć pliku (konwersja strony kodowej nie powiodła się)."
 
-#: src/compose.c:2848 src/compose.c:10974
+#: src/compose.c:2863
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1899,16 +1901,16 @@ msgstr[2] ""
 "Następujące pliki zostały dołączone:\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:3128
+#: src/compose.c:3143
 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
 msgstr "\"Znacznik cytatu\" wzorca jest nieprawidłowy."
 
-#: src/compose.c:3657
+#: src/compose.c:3672
 #, c-format
 msgid "Could not get size of file '%s'."
 msgstr "Nie można pobrać rozmiaru pliku '%s'."
 
-#: src/compose.c:3675
+#: src/compose.c:3690
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
@@ -1917,57 +1919,57 @@ msgstr ""
 "Zamierzasz wstawić plik z %s do treści wiadomości. Na pewno chcesz "
 "kontynuować?"
 
-#: src/compose.c:3678
+#: src/compose.c:3693
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Czy jesteś pewny?"
 
-#: src/compose.c:3679 src/compose.c:10837 src/compose.c:11857
+#: src/compose.c:3694 src/compose.c:10859 src/compose.c:11753
 msgid "_Insert"
 msgstr "Ws_taw"
 
-#: src/compose.c:3804
+#: src/compose.c:3819
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Plik %s jest pusty."
 
-#: src/compose.c:3805
+#: src/compose.c:3820
 msgid "Empty file"
 msgstr "Pusty plik"
 
-#: src/compose.c:3806
+#: src/compose.c:3821
 msgid "_Attach anyway"
 msgstr "Dołącz mimo wszystko"
 
-#: src/compose.c:3815
+#: src/compose.c:3830
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "nie można otworzyć %s"
 
-#: src/compose.c:3842
+#: src/compose.c:3857
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Wiadomość: %s"
 
-#: src/compose.c:4852 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:696
+#: src/compose.c:4867 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:696
 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Edytowany]"
 
-#: src/compose.c:4859 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
+#: src/compose.c:4874 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Tworzenie wiadomości %s"
 
-#: src/compose.c:4862 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
+#: src/compose.c:4877 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomości %s"
 
-#: src/compose.c:4864 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
+#: src/compose.c:4879 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
 msgid "Compose message"
 msgstr "Napisz nową wiadomość"
 
-#: src/compose.c:4891 src/messageview.c:887
+#: src/compose.c:4906 src/messageview.c:887
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1975,61 +1977,61 @@ msgstr ""
 "Nie podano konta, z którego wysyłasz pocztę.\n"
 "Wybierz konto przed wysłaniem."
 
-#: src/compose.c:5108 src/compose.c:5145
+#: src/compose.c:5123 src/compose.c:5160
 #, c-format
 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
 msgstr "Jedynym odbiorą jest domyślny adres '%s'. Wysłać mimo to?"
 
-#: src/compose.c:5110 src/compose.c:5147 src/compose.c:5185 src/compose.c:5228
-#: src/prefs_account.c:3781 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
+#: src/compose.c:5125 src/compose.c:5162 src/compose.c:5200 src/compose.c:5243
+#: src/prefs_account.c:3758 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
 msgid "Send"
 msgstr "Wyślij"
 
-#: src/compose.c:5112 src/compose.c:5149 src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
-#: src/compose.c:5791 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
+#: src/compose.c:5127 src/compose.c:5164 src/compose.c:5201 src/compose.c:5244
+#: src/compose.c:5809 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218 src/toolbar.c:3054
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wyślij"
 
-#: src/compose.c:5166
+#: src/compose.c:5181
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Nie podano odbiorcy."
 
-#: src/compose.c:5181
+#: src/compose.c:5196
 #, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
 msgstr "Temat wiadomości jest pusty. %s"
 
-#: src/compose.c:5182 src/compose.c:5225
+#: src/compose.c:5197 src/compose.c:5240
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
 msgid "Send it anyway?"
 msgstr "Czy mimo to chcesz wysłać tą wiadomość ?"
 
-#: src/compose.c:5183 src/compose.c:5226
+#: src/compose.c:5198 src/compose.c:5241
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
 msgid "Queue it anyway?"
 msgstr "Czy mimo to chcesz dodać tę wiadomość do kolejki ?"
 
-#: src/compose.c:5185 src/compose.c:5228 src/toolbar.c:520
+#: src/compose.c:5200 src/compose.c:5243 src/toolbar.c:520
 msgid "Send later"
 msgstr "Wyślij później"
 
-#: src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
+#: src/compose.c:5201 src/compose.c:5244
 msgid "_Queue"
 msgstr "Kolejka"
 
-#: src/compose.c:5224
+#: src/compose.c:5239
 #, c-format
 msgid "Sending to %d recipients. %s"
 msgstr "Wysyłanie do %d odbiorców. %s"
 
-#: src/compose.c:5253
+#: src/compose.c:5268
 msgid "Could not queue message."
 msgstr ""
 "Nie można zakolejkować do wysłania wiadomości:\n"
 " %s."
 
-#: src/compose.c:5256
+#: src/compose.c:5271
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -2039,7 +2041,7 @@ msgstr ""
 "Nie można zakolejkować do wysłania wiadomości:\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:5260
+#: src/compose.c:5275
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2050,7 +2052,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Błąd sygnatury %s"
 
-#: src/compose.c:5265
+#: src/compose.c:5280
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2061,7 +2063,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Błąd szyfrowania: %s"
 
-#: src/compose.c:5270
+#: src/compose.c:5285
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2071,7 +2073,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Konwersja strony kodowej nie powiodła się."
 
-#: src/compose.c:5274
+#: src/compose.c:5289
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2081,7 +2083,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nie odnaleziono klucza szyfrującego odbiorcy."
 
-#: src/compose.c:5334 src/compose.c:5394
+#: src/compose.c:5352 src/compose.c:5412
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -2089,7 +2091,7 @@ msgstr ""
 "Wiadomość została zakolejkowana, ale nie mogła zostać wysłana\n"
 "Użyj \"Wyślij zakolejkowane wiadomości\" z głównego okna by ponowić."
 
-#: src/compose.c:5390
+#: src/compose.c:5408
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2100,7 +2102,7 @@ msgstr ""
 "Użyj \"Wyślij zakolejkowane wiadomości\" z głównego okna by spróbować "
 "ponownie."
 
-#: src/compose.c:5787
+#: src/compose.c:5805
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -2111,7 +2113,7 @@ msgstr ""
 "do do wybranej %s .\n"
 "Wysłać jako %s ?"
 
-#: src/compose.c:5849
+#: src/compose.c:5867
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2124,70 +2126,70 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Na pewno chcesz ją wysłać ? "
 
-#: src/compose.c:6081
+#: src/compose.c:6102
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Ostrzeżenie dotyczące szyfrowania"
 
-#: src/compose.c:6082
+#: src/compose.c:6103
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "Kon_tynuuj"
 
-#: src/compose.c:6131
+#: src/compose.c:6152
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Brak konta do wysyłania poczty!"
 
-#: src/compose.c:6140
+#: src/compose.c:6161
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr "Wybrane konto nie jest kontem NNTP: Wysłanie wiadomości niemożliwe."
 
-#: src/compose.c:6394
+#: src/compose.c:6415
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "Załącznik %s już nie istnieje. Zignorować?"
 
-#: src/compose.c:6396 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
+#: src/compose.c:6417 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Przerwij wysyłanie"
 
-#: src/compose.c:6396
+#: src/compose.c:6417
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignoruj załącznik"
 
-#: src/compose.c:6452
+#: src/compose.c:6473
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Oryginalna cześć %s"
 
-#: src/compose.c:7052
+#: src/compose.c:7073
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Dodaj do książki adresowej"
 
-#: src/compose.c:7219
+#: src/compose.c:7240
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Usuń zawartość wpisu"
 
-#: src/compose.c:7223 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
+#: src/compose.c:7244 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr ""
 "Klawisz <tab> umożliwia automatyczne uzupełnianie nazwami z książki adresowej"
 
-#: src/compose.c:7455
+#: src/compose.c:7476
 msgid "Mime type"
 msgstr "Typ MIME"
 
-#: src/compose.c:7461 src/mimeview.c:302 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:451
-#: src/prefs_matcher.c:640 src/prefs_summaries.c:612
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:470
+#: src/compose.c:7482 src/mimeview.c:303 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:452
+#: src/prefs_matcher.c:641 src/prefs_summaries.c:633
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:472
 msgid "Size"
 msgstr "Wielkość"
 
-#: src/compose.c:7523
+#: src/compose.c:7544
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Zapisz wiadomość do "
 
-#: src/compose.c:7554 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
-#: src/editvcard.c:192 src/export.c:165 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
-#: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
+#: src/compose.c:7575 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
+#: src/editvcard.c:193 src/export.c:166 src/import.c:164 src/importmutt.c:239
+#: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:213
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:236
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
@@ -2196,27 +2198,27 @@ msgstr "Zapisz wiadomość do "
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Przeglądaj"
 
-#: src/compose.c:7570
+#: src/compose.c:7591
 msgid "Select folder to save message to"
 msgstr "Wybierz katalog do zapisu wiadomości"
 
-#: src/compose.c:8027
+#: src/compose.c:8048
 msgid "Hea_der"
 msgstr "Na_główek"
 
-#: src/compose.c:8032
+#: src/compose.c:8053
 msgid "_Attachments"
 msgstr "Z_ałączniki"
 
-#: src/compose.c:8046
+#: src/compose.c:8067
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "In_ne"
 
-#: src/compose.c:8061
+#: src/compose.c:8082
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: src/compose.c:8285
+#: src/compose.c:8306
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2225,19 +2227,19 @@ msgstr ""
 "Nie udało się uruchomić sprawdzania pisowni.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8432
+#: src/compose.c:8453
 msgid "_From:"
 msgstr "Od:"
 
-#: src/compose.c:8449
+#: src/compose.c:8470
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Bieżące konto dla tej wiadomości"
 
-#: src/compose.c:8451
+#: src/compose.c:8472
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adres nadawcy"
 
-#: src/compose.c:8633
+#: src/compose.c:8654
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2246,50 +2248,50 @@ msgstr ""
 "System ochrony prywatności '%s' nie może zostać załadowany. Nie będzie można "
 "ani podpisać ani zaszyfrować tej wiadomości. "
 
-#: src/compose.c:8744 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
+#: src/compose.c:8765 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
 msgid "_None"
 msgstr "Brak"
 
-#: src/compose.c:8845 src/prefs_template.c:751
+#: src/compose.c:8866 src/prefs_template.c:752
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
 
-#: src/compose.c:8942
+#: src/compose.c:8963
 #, c-format
 msgctxt "'%s' stands for a header name"
 msgid "Template '%s' format error."
 msgstr "Błąd formatu szablonu '%s'."
 
-#: src/compose.c:9366
+#: src/compose.c:9387
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
 
-#: src/compose.c:9381
+#: src/compose.c:9402
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
 
-#: src/compose.c:9455
+#: src/compose.c:9476
 msgid "Properties"
 msgstr "Właściwości..."
 
-#: src/compose.c:9472
+#: src/compose.c:9494
 msgid "MIME type"
 msgstr "Typ MIME"
 
-#: src/compose.c:9505
+#: src/compose.c:9527
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodowanie"
 
-#: src/compose.c:9525
+#: src/compose.c:9547
 msgid "Path"
 msgstr "Ścieżka"
 
-#: src/compose.c:9526
+#: src/compose.c:9548
 msgid "File name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: src/compose.c:9785
+#: src/compose.c:9807
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2300,19 +2302,19 @@ msgstr ""
 "Zakończyć proces siłowo?\n"
 "identyfikator grupy procesów: %d"
 
-#: src/compose.c:10258 src/messageview.c:1088
+#: src/compose.c:10280 src/messageview.c:1088
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostępu do sieci aby wysłać tę wiadomość."
 
-#: src/compose.c:10451
+#: src/compose.c:10473
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Nie można zapisać kopii roboczej."
 
-#: src/compose.c:10455
+#: src/compose.c:10477
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "Nie można zapisać kopii roboczej"
 
-#: src/compose.c:10456
+#: src/compose.c:10478
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2320,24 +2322,24 @@ msgstr ""
 "Nie można zapisać kopii roboczej\n"
 "Co chcesz zrobić z tą wiadomością ?"
 
-#: src/compose.c:10458
+#: src/compose.c:10480
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "_Anuluj i wyjdź"
 
-#: src/compose.c:10458
+#: src/compose.c:10480
 msgid "_Discard email"
 msgstr "Porzuć"
 
-#: src/compose.c:10647 src/compose.c:10661
+#: src/compose.c:10669 src/compose.c:10683
 msgid "Select file"
 msgstr "Wybierz plik"
 
-#: src/compose.c:10675
+#: src/compose.c:10697
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Nie można odczytać pliku \"%s\"."
 
-#: src/compose.c:10677
+#: src/compose.c:10699
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2346,59 +2348,50 @@ msgstr ""
 "Plik \"%s\" zawiera nieprawidłowe znaki\n"
 "dla bieżącego kodowania, wstawianie może być niepoprawne."
 
-#: src/compose.c:10756
+#: src/compose.c:10778
 msgid "Discard message"
 msgstr "Porzuć wiadomość"
 
-#: src/compose.c:10757
+#: src/compose.c:10779
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Ta wiadomość została zmieniona, porzucić?"
 
-#: src/compose.c:10758 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
+#: src/compose.c:10780 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
 msgid "_Discard"
 msgstr "Por_zuć"
 
-#: src/compose.c:10758 src/compose.c:10763
+#: src/compose.c:10780 src/compose.c:10785
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
 
-#: src/compose.c:10761 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
+#: src/compose.c:10783 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
 msgid "Save changes"
 msgstr "Zapisz zmiany"
 
-#: src/compose.c:10762
+#: src/compose.c:10784
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Ta wiadomość została zmieniona. Czy chcesz zapisać ostatnie zmiany?"
 
-#: src/compose.c:10763
+#: src/compose.c:10785
 msgid "_Don't save"
 msgstr "_Nie zapisuj"
 
-#: src/compose.c:10834
+#: src/compose.c:10856
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
 msgstr "Czy chcesz dołączyć szablon '%s'?"
 
-#: src/compose.c:10836
+#: src/compose.c:10858
 msgid "Apply template"
 msgstr "Dołącz szablon"
 
-#: src/compose.c:10837 src/prefs_actions.c:330 src/prefs_filtering_action.c:582
-#: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:794 src/prefs_template.c:310
+#: src/compose.c:10859 src/prefs_actions.c:331 src/prefs_filtering_action.c:583
+#: src/prefs_filtering.c:478 src/prefs_matcher.c:798 src/prefs_template.c:311
 #: src/prefs_toolbar.c:1018
 msgid "_Replace"
 msgstr "Za_mień"
 
-#: src/compose.c:11024
-#, c-format
-msgid ""
-"The pasted image has been attached as: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Następujący plik został dołączony jako: \n"
-"%s"
-
-#: src/compose.c:11850
+#: src/compose.c:11746
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
@@ -2413,20 +2406,20 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "Czy chesz wstawić treść %d plików do wiadomości czy dodać je jako załączniki?"
 
-#: src/compose.c:11856
+#: src/compose.c:11752
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Wstawić czy załączyć?"
 
-#: src/compose.c:11857
+#: src/compose.c:11753
 msgid "_Attach"
 msgstr "Z_ałącz"
 
-#: src/compose.c:12075
+#: src/compose.c:11971
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Błąd formatu cytowania.w linii %d."
 
-#: src/compose.c:12371
+#: src/compose.c:12267
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2444,7 +2437,7 @@ msgstr "Proces Claws Mail (%ld) otrzymał sygnał %ld"
 msgid "Claws Mail has crashed"
 msgstr "Claws Mail zakończył działanie z powodu błędu"
 
-#: src/crash.c:202
+#: src/crash.c:203
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -2453,23 +2446,23 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Proszę wysłać raport o błędzie i dołączyć następujące informacje."
 
-#: src/crash.c:207
+#: src/crash.c:208
 msgid "Debug log"
 msgstr "Dziennik debuggera"
 
-#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
+#: src/crash.c:252 src/toolbar.c:539
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
-#: src/crash.c:256
+#: src/crash.c:257
 msgid "Save..."
 msgstr "Zapisz..."
 
-#: src/crash.c:261
+#: src/crash.c:262
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Stwórz raport o błędzie"
 
-#: src/crash.c:311
+#: src/crash.c:312
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
 
@@ -2547,15 +2540,15 @@ msgstr "Por_zuć"
 msgid "Apply"
 msgstr "Zatwierdź"
 
-#: src/editaddress.c:851 src/editaddress.c:900
+#: src/editaddress.c:851 src/editaddress.c:901
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
 
-#: src/editaddress.c:929
+#: src/editaddress.c:930
 msgid "Choose a picture"
 msgstr "Wybierz plik z obrazkiem"
 
-#: src/editaddress.c:948
+#: src/editaddress.c:949
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to import image: \n"
@@ -2564,58 +2557,58 @@ msgstr ""
 "Nie udało się wczytać obrazka: \n"
 "%s"
 
-#: src/editaddress.c:990
+#: src/editaddress.c:991
 msgid "_Set picture"
 msgstr "_Ustaw obrazek"
 
-#: src/editaddress.c:991
+#: src/editaddress.c:992
 msgid "_Unset picture"
 msgstr "Wyłącz _obrazek"
 
-#: src/editaddress.c:1049
+#: src/editaddress.c:1050
 msgid "Photo"
 msgstr "Zdjęcie"
 
-#: src/editaddress.c:1096 src/editaddress.c:1098 src/expldifdlg.c:516
+#: src/editaddress.c:1097 src/editaddress.c:1099 src/expldifdlg.c:516
 #: src/exporthtml.c:762 src/ldif.c:747
 msgid "Display Name"
 msgstr "Wyświetlana nazwa"
 
-#: src/editaddress.c:1107 src/editaddress.c:1111 src/ldif.c:755
+#: src/editaddress.c:1108 src/editaddress.c:1112 src/ldif.c:755
 msgid "Last Name"
 msgstr "Nazwisko"
 
-#: src/editaddress.c:1108 src/editaddress.c:1110 src/ldif.c:751
+#: src/editaddress.c:1109 src/editaddress.c:1111 src/ldif.c:751
 msgid "First Name"
 msgstr "Imię"
 
-#: src/editaddress.c:1114 src/editaddress.c:1116
+#: src/editaddress.c:1115 src/editaddress.c:1117
 msgid "Nickname"
 msgstr "Pseudonim"
 
-#: src/editaddress.c:1252 src/editaddress.c:1293
+#: src/editaddress.c:1253 src/editaddress.c:1294
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
 
-#: src/editaddress.c:1478 src/editaddress.c:1511 src/editaddress.c:1527
+#: src/editaddress.c:1479 src/editaddress.c:1512 src/editaddress.c:1528
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:376
-#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:222
+#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:223
 msgid "Value"
 msgstr "Wartość"
 
-#: src/editaddress.c:1593
+#: src/editaddress.c:1594
 msgid "_User Data"
 msgstr "Dane _użytkownika"
 
-#: src/editaddress.c:1594
+#: src/editaddress.c:1595
 msgid "_Email Addresses"
 msgstr "Adr_esy e-mail"
 
-#: src/editaddress.c:1597 src/editaddress.c:1600
+#: src/editaddress.c:1598 src/editaddress.c:1601
 msgid "O_ther Attributes"
 msgstr "In_ne Cechy"
 
-#: src/editaddress.c:1768
+#: src/editaddress.c:1769
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to save image: \n"
@@ -2636,21 +2629,21 @@ msgstr "Plik nie wygląda na prawidłowy format książki adresowej."
 msgid "Could not read file."
 msgstr "Nie można otworzyć pliku."
 
-#: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
+#: src/editbook.c:149 src/editbook.c:263
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Edytuj książkę adresową"
 
-#: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
+#: src/editbook.c:178 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:181
 msgid " Check File "
 msgstr " Sprawdź plik "
 
-#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2181
+#: src/editbook.c:183 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:186
+#: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:2158
 #: src/wizard.c:1198 src/wizard.c:1618
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
-#: src/editbook.c:281
+#: src/editbook.c:282
 msgid "Add New Addressbook"
 msgstr "Książka adresowa"
 
@@ -2662,45 +2655,45 @@ msgstr "Trzeba podać nazwę grupy"
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Edytuj dane grupy"
 
-#: src/editgroup.c:325 src/exporthtml.c:598
+#: src/editgroup.c:326 src/exporthtml.c:598
 msgid "Group Name"
 msgstr "Nazwa grupy"
 
-#: src/editgroup.c:344
+#: src/editgroup.c:345
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "Adresy w grupie"
 
-#: src/editgroup.c:378
+#: src/editgroup.c:379
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "Dostępne adresy"
 
-#: src/editgroup.c:452
+#: src/editgroup.c:453
 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr ""
 "Przesuń adresy e-mail z lub do grupy używając przycisków ze strzałkami."
 
-#: src/editgroup.c:500
+#: src/editgroup.c:501
 msgid "Edit Group Details"
 msgstr "Edytuj dane grupy"
 
-#: src/editgroup.c:503
+#: src/editgroup.c:504
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Dodaj nową grupę"
 
-#: src/editgroup.c:552
+#: src/editgroup.c:553
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Edytuj katalog"
 
-#: src/editgroup.c:552
+#: src/editgroup.c:553
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Podaj nazwę nowego katalogu:"
 
-#: src/editgroup.c:555 src/foldersel.c:570 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:573 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
 msgid "New folder"
 msgstr "Nowy katalog"
 
-#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/mh_gtk.c:145
+#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:574 src/mh_gtk.c:145
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Podaj nazwę nowego katalogu:"
@@ -2729,31 +2722,31 @@ msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe reguły wyszukiwania"
 
-#: src/editldap_basedn.c:172 src/editldap.c:440 src/prefs_account.c:2933
+#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:441 src/prefs_account.c:2910
 #: src/prefs_proxy.c:98
 msgid "Hostname"
 msgstr "Nazwa hosta"
 
-#: src/editldap_basedn.c:182 src/editldap.c:457
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2940
+#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:458
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2917
 #: src/prefs_proxy.c:105 src/ssl_manager.c:117
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap_basedn.c:192 src/editldap.c:501
+#: src/editldap_basedn.c:193 src/editldap.c:502
 msgid "Search Base"
 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
 
-#: src/editldap_basedn.c:220
+#: src/editldap_basedn.c:221
 msgid "Available Search Base(s)"
 msgstr "Dostępne podstawowe reguły wyszukiwania"
 
-#: src/editldap_basedn.c:326
+#: src/editldap_basedn.c:327
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr ""
 "Nie można uzyskać Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszę ustawić ręcznie"
 
-#: src/editldap_basedn.c:330 src/editldap.c:281
+#: src/editldap_basedn.c:331 src/editldap.c:281
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Nie można połączyć się z serwerem"
 
@@ -2773,15 +2766,15 @@ msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostać podany."
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Podłączony prawidłowo do serwera"
 
-#: src/editldap.c:335 src/editldap.c:990
+#: src/editldap.c:335 src/editldap.c:991
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
 
-#: src/editldap.c:436
+#: src/editldap.c:437
 msgid "A name that you wish to call the server."
 msgstr "Nazwa jaką chcesz nazywać serwer."
 
-#: src/editldap.c:449
+#: src/editldap.c:450
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
@@ -2793,15 +2786,15 @@ msgstr ""
 "adresu IP. Możesz użyć \"localhost\" jeżeli serwer LDAP działa na tym samym "
 "komputerze co Claws Mail."
 
-#: src/editldap.c:468
+#: src/editldap.c:469
 msgid "STARTTLS"
 msgstr "STARTTLS"
 
-#: src/editldap.c:469 src/prefs_account.c:3854
+#: src/editldap.c:470 src/prefs_account.c:3831
 msgid "SSL/TLS"
 msgstr "SSL/TLS"
 
-#: src/editldap.c:473
+#: src/editldap.c:474
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
@@ -2813,7 +2806,7 @@ msgstr ""
 "STARTTLS. Jeśli połączenie nie powiedzie się sprawdź konfigurację w pliku "
 "ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:478
+#: src/editldap.c:479
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
@@ -2823,20 +2816,20 @@ msgstr ""
 "nie powiedzie się sprawdź konfigurację w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR "
 "i TLS_REQCERT)."
 
-#: src/editldap.c:490
+#: src/editldap.c:491
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
 msgstr "Numer portu na którym nasłuchuje serwer. Domyślnie jest to port 389."
 
-#: src/editldap.c:493
+#: src/editldap.c:494
 msgid " Check Server "
 msgstr " Sprawdź Serwer "
 
-#: src/editldap.c:497
+#: src/editldap.c:498
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
 msgstr ""
 "Wciśnięcie tego przycisku spowoduje przetestowanie połączenia do serwera."
 
-#: src/editldap.c:510
+#: src/editldap.c:511
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
@@ -2850,7 +2843,7 @@ msgstr ""
 "  ou=ludzie,dc=domena,dc=com\n"
 "  o=nazwa organizacji,c=kraj\n"
 
-#: src/editldap.c:521
+#: src/editldap.c:522
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
@@ -2858,11 +2851,11 @@ msgstr ""
 "Wyciśnięcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
 "serwera."
 
-#: src/editldap.c:577
+#: src/editldap.c:578
 msgid "Search Attributes"
 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
 
-#: src/editldap.c:586
+#: src/editldap.c:587
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
@@ -2870,11 +2863,11 @@ msgstr ""
 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna być szukana podczas próby "
 "odnalezienia nazwy lub adresu."
 
-#: src/editldap.c:589
+#: src/editldap.c:590
 msgid " Defaults "
 msgstr " Domyślne "
 
-#: src/editldap.c:593
+#: src/editldap.c:594
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
@@ -2882,11 +2875,11 @@ msgstr ""
 "Atrybuty nazw zostaną zresetowane do domyślnych wartości które powinny "
 "odpowiadać większości nazw i adresów podczas szukania nazwy lub adresu."
 
-#: src/editldap.c:599
+#: src/editldap.c:600
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
 
-#: src/editldap.c:613
+#: src/editldap.c:614
 msgid ""
 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
@@ -2911,11 +2904,11 @@ msgstr ""
 "maja długie czasy odpowiedzi przy czym zwiększy się zużycie pamięci na "
 "pamięć podręczną."
 
-#: src/editldap.c:630
+#: src/editldap.c:631
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr "Dołącz serwer do dynamicznego szukania"
 
-#: src/editldap.c:635
+#: src/editldap.c:636
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
@@ -2923,11 +2916,11 @@ msgstr ""
 "Zaznacz tą opcję aby zawrzeć ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
 "używania uzupełniania adresu."
 
-#: src/editldap.c:641
+#: src/editldap.c:642
 msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr "Zaznacz nazwy 'zawierające' szukane pojęcie"
 
-#: src/editldap.c:646
+#: src/editldap.c:647
 msgid ""
 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
@@ -2941,11 +2934,11 @@ msgstr ""
 "czasu. Ze względu na  wydajność dopełnianie adresów wykorzystuje \"begins-"
 "with\" do wszystkich poszukiwań."
 
-#: src/editldap.c:709
+#: src/editldap.c:710
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Łącz DN"
 
-#: src/editldap.c:718
+#: src/editldap.c:719
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2956,52 +2949,52 @@ msgstr ""
 "używana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
 "\"cn=user,dc=claws,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
 
-#: src/editldap.c:725
+#: src/editldap.c:726
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Łącz hasło"
 
-#: src/editldap.c:735
+#: src/editldap.c:736
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr ""
 "Hasło, które zostanie użyte podczas łączenia jako użytkownik \"BindDN\" "
 
-#: src/editldap.c:738 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2026
-#: src/prefs_account.c:2745 src/prefs_account.c:2773 src/prefs_account.c:2978
+#: src/editldap.c:739 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2003
+#: src/prefs_account.c:2722 src/prefs_account.c:2750 src/prefs_account.c:2955
 #: src/prefs_proxy.c:146
 msgid "Show password"
 msgstr "Pokaż hasło:"
 
-#: src/editldap.c:747
+#: src/editldap.c:748
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
 
-#: src/editldap.c:760
+#: src/editldap.c:761
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
 
-#: src/editldap.c:764
+#: src/editldap.c:765
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Maksymalna ilość wpisów"
 
-#: src/editldap.c:777
+#: src/editldap.c:778
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
 
-#: src/editldap.c:792 src/prefs_account.c:3745
+#: src/editldap.c:793 src/prefs_account.c:3722
 msgid "Basic"
 msgstr "Podstawowe"
 
-#: src/editldap.c:794 src/gtk/quicksearch.c:706
+#: src/editldap.c:795 src/gtk/quicksearch.c:706
 msgid "Extended"
 msgstr "Rozszerzone"
 
-#: src/editldap.c:995
+#: src/editldap.c:996
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
 
-#: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1402
-#: src/prefs_summaries.c:619
+#: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1403
+#: src/prefs_summaries.c:640
 msgid "Tag"
 msgstr "Etykieta"
 
@@ -3034,11 +3027,11 @@ msgctxt "Dialog title"
 msgid "Apply tags"
 msgstr "Przypisywanie etykiet"
 
-#: src/edittags.c:566
+#: src/edittags.c:567
 msgid "New tag:"
 msgstr "Nowa etykieta:"
 
-#: src/edittags.c:599
+#: src/edittags.c:600
 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
 msgstr ""
 "Wybierz etykiety, które chcesz przypisać/usunąć. Zmiany zachodzą "
@@ -3052,11 +3045,11 @@ msgstr "Plik nie wydaje się być w formacie vCard"
 msgid "Select vCard File"
 msgstr "Wybierz plik vCard"
 
-#: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
+#: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:257
 msgid "Edit vCard Entry"
 msgstr "Edytuj wpis vCard"
 
-#: src/editvcard.c:261
+#: src/editvcard.c:262
 msgid "Add New vCard Entry"
 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
 
@@ -3122,7 +3115,7 @@ msgstr "Wybierz plik wyjściowy HTML"
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "Plik wyjściowy HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:172 src/import.c:170
+#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:173 src/import.c:171
 #: src/importldif.c:568
 msgid "B_rowse"
 msgstr "P_rzeglądaj"
@@ -3132,16 +3125,16 @@ msgid "Stylesheet"
 msgstr "Wzór stylów"
 
 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1577
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:123 src/mainwindow.c:1181
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:127 src/mainwindow.c:1181
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:1040
-#: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6289
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:313 src/prefs_account.c:1040
+#: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6269
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:523
 #: src/prefs_folder_item.c:1198 src/prefs_folder_item.c:1230
-#: src/prefs_other.c:128 src/prefs_other.c:416
+#: src/prefs_other.c:129 src/prefs_other.c:417
 msgid "Default"
 msgstr "Domyślne"
 
@@ -3206,11 +3199,11 @@ msgstr "Otwórz Przeglądarką"
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Eksportowanie książki adresowej do pliku HTML..."
 
-#: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:979
+#: src/exphtmldlg.c:657 src/expldifdlg.c:721 src/importldif.c:980
 msgid "File Info"
 msgstr "Informacje o pliku"
 
-#: src/exphtmldlg.c:657
+#: src/exphtmldlg.c:658
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
@@ -3372,43 +3365,43 @@ msgstr ""
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
 msgstr "Eksportowanie książki adresowej do pliku LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:721
+#: src/expldifdlg.c:722
 msgid "Distinguished Name"
 msgstr "Unikalna nazwa"
 
-#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8504
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8482
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
 
-#: src/export.c:131
+#: src/export.c:132
 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz eksportować i podaj plik mbox."
 
-#: src/export.c:142
+#: src/export.c:143
 msgid "Source folder:"
 msgstr "Katalog źródłowy:"
 
-#: src/export.c:148 src/import.c:142
+#: src/export.c:149 src/import.c:143
 msgid "Mbox file:"
 msgstr "Lokalny plik mbox"
 
-#: src/export.c:204
+#: src/export.c:205
 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie może być pusta."
 
-#: src/export.c:209
+#: src/export.c:210
 msgid "Source folder can't be left empty."
 msgstr "Katalog wynikowy nie może być pusty."
 
-#: src/export.c:222
+#: src/export.c:223
 msgid "Couldn't find the source folder."
 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu źródłowego."
 
-#: src/export.c:246
+#: src/export.c:247
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Wybierz plik eksportu"
 
-#: src/export.c:269
+#: src/export.c:270
 msgid "Select folder to export"
 msgstr "Wybierz katalog do eksportu"
 
@@ -3416,7 +3409,7 @@ msgstr "Wybierz katalog do eksportu"
 msgid "Full Name"
 msgstr "Pełna Nazwa"
 
-#: src/exporthtml.c:772 src/importldif.c:980
+#: src/exporthtml.c:772 src/importldif.c:981
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:772
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atrybuty"
@@ -3692,16 +3685,20 @@ msgstr "Nazwa katalogu nie może się kończyć ani zaczynać kropką."
 msgid "A folder name can not end with a space."
 msgstr "Nazwa katalogu nie może się kończyć ani zaczynać spacją."
 
-#: src/foldersel.c:249
+#: src/foldersel.c:251
 msgid "Select folder"
 msgstr "Wybierz katalog"
 
-#: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
+#: src/foldersel.c:575 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nowy katalog"
 
-#: src/foldersel.c:580 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
+#: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:198 src/mh_gtk.c:147
+msgid "Inherit properties and processing rules from parent folder"
+msgstr "Dziedziczenie właściwości i reguł przetwarzania z katalogu nadrzędnego"
+
+#: src/foldersel.c:586 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:202
@@ -3710,7 +3707,7 @@ msgstr "Nowy katalog"
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' nie może występować w nazwie katalogu."
 
-#: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
+#: src/foldersel.c:601 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:214
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2075
@@ -3718,7 +3715,7 @@ msgstr "'%c' nie może występować w nazwie katalogu."
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Katalog '%s' już istnieje."
 
-#: src/foldersel.c:602 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
+#: src/foldersel.c:608 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:125
 #, c-format
@@ -3767,13 +3764,13 @@ msgstr "Ustaw Wyświetlane kolumny"
 
 #: src/folderview.c:403 src/folderview.c:450
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
-#: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6563
+#: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6543
 msgid "New"
 msgstr "Nowe"
 
 #: src/folderview.c:404 src/folderview.c:451
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
-#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6565
+#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6545
 #: src/toolbar.c:512
 msgid "Unread"
 msgstr "Nieprzeczytane"
@@ -3784,7 +3781,7 @@ msgid "Total"
 msgstr "Wszystkie"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:471
+#: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:473
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
@@ -3792,7 +3789,7 @@ msgstr "#"
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
 
-#: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4308
+#: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4288
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
 
@@ -3804,13 +3801,13 @@ msgstr ""
 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu i "
 "podkatalogach jako przeczytane?"
 
-#: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4309
+#: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4289
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
 msgstr ""
 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu jako "
 "przeczytane?"
 
-#: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4354
+#: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4334
 msgid "Mark all as unread"
 msgstr "Zaznacz wszystkie jako nieprzeczytane"
 
@@ -3822,18 +3819,18 @@ msgstr ""
 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu i "
 "podkatalogach jako nieprzeczytane?"
 
-#: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4355
+#: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4335
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
 msgstr ""
 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu jako "
 "nieprzeczytane?"
 
-#: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4637
+#: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4646
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s/%s..."
 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s/%s..."
 
-#: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4641 src/mainwindow.c:5290 src/setup.c:96
+#: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4650 src/mainwindow.c:5280 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s..."
@@ -3892,7 +3889,7 @@ msgstr "Usunąć wszystkie wiadomości z kosza?"
 msgid "_Empty trash"
 msgstr "Opróżnij _kosz"
 
-#: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1662 src/toolbar.c:3032
+#: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1661 src/toolbar.c:3032
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Ostrzeżenie o trybie offline"
 
@@ -3912,7 +3909,7 @@ msgstr "Wysłać wszystkie oczekujące wiadomości?"
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Błędy podczas wysyłania zakolejkowanych wiadomości."
 
-#: src/folderview.c:2557 src/main.c:2811 src/toolbar.c:3075
+#: src/folderview.c:2557 src/main.c:2812 src/toolbar.c:3075
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3978,7 +3975,7 @@ msgstr "Przeniesienie nie powiodło się"
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
 
-#: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4763 src/summaryview.c:4869
+#: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4743 src/summaryview.c:4849
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr "Katalog docelowy może przechowywać tylko podkatalogi."
 
@@ -4024,15 +4021,15 @@ msgstr "tylko-do-odczytu"
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznana"
 
-#: src/grouplistdialog.c:421
+#: src/grouplistdialog.c:424
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Nie udało się pobrać listy grup news."
 
-#: src/grouplistdialog.c:458 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
+#: src/grouplistdialog.c:461 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
 msgid "Done."
 msgstr "Zrobiono."
 
-#: src/grouplistdialog.c:491
+#: src/grouplistdialog.c:494
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
@@ -4063,13 +4060,13 @@ msgstr ""
 "Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Jeśli "
 "chcesz wspomóc projekt Claws Mail możesz to zrobić tutaj:"
 
-#: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:851
+#: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:852
 msgid ""
-"Copyright (C) 1999-2019\n"
+"Copyright (C) 1999-2020\n"
 "The Claws Mail Team\n"
 "and Hiroyuki Yamamoto"
 msgstr ""
-"Copyright (C) 1999-2019\n"
+"Copyright (C) 1999-2020\n"
 "Zespół Claws Mail\n"
 "oraz Hiroyuki Yamamoto"
 
@@ -4224,44 +4221,44 @@ msgstr ""
 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);jeśli nie, "
 "odwiedź "
 
-#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2635
+#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2636
 msgid "Session statistics\n"
 msgstr "Statystyki sesji\n"
 
-#: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2645 src/main.c:2648
+#: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2646 src/main.c:2649
 #, c-format
 msgid "Started: %s\n"
 msgstr "Rozpoczęto: %s\n"
 
-#: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2654
+#: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2655
 msgid "Incoming traffic\n"
 msgstr "Ruch przychodzący\n"
 
-#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2657
+#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2658
 #, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
 msgstr "Odebrane wiadomości: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2663
+#: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2664
 msgid "Outgoing traffic\n"
 msgstr "Ruch wychodzący\n"
 
-#: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2666
+#: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2667
 #, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
 msgstr "Nowe/przekierowane wiadomości: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2670
+#: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2671
 #, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
 msgstr "Odpowiedzi: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2674
+#: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2675
 #, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
 msgstr "Przekazane wiadomości: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2678
+#: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2679
 #, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
 msgstr "Całkowita liczba wysłanych wiadomości: %d\n"
@@ -4270,27 +4267,27 @@ msgstr "Całkowita liczba wysłanych wiadomości: %d\n"
 msgid "About Claws Mail"
 msgstr "O Claws Mail"
 
-#: src/gtk/about.c:865
+#: src/gtk/about.c:866
 msgid "_Info"
 msgstr "_Informacja"
 
-#: src/gtk/about.c:871
+#: src/gtk/about.c:872
 msgid "_Authors"
 msgstr "_Autorzy"
 
-#: src/gtk/about.c:877
+#: src/gtk/about.c:878
 msgid "_Features"
 msgstr "_Funkcje"
 
-#: src/gtk/about.c:883
+#: src/gtk/about.c:884
 msgid "_License"
 msgstr "_Licencja"
 
-#: src/gtk/about.c:891
+#: src/gtk/about.c:892
 msgid "_Release Notes"
 msgstr "_Adnotacje wydania"
 
-#: src/gtk/about.c:897
+#: src/gtk/about.c:898
 msgid "_Statistics"
 msgstr "_Statystyki"
 
@@ -4358,12 +4355,12 @@ msgstr "Magenta"
 msgid "Set mailbox order"
 msgstr "Ustaw kolejność sortowania skrzynek pocztowych"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:276
+#: src/gtk/foldersort.c:277
 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
 msgstr ""
 "Przesuń skrzynki w górę lub w dół, aby zmienić kolejność na liście Katalogów."
 
-#: src/gtk/foldersort.c:310
+#: src/gtk/foldersort.c:311
 msgid "Mailboxes"
 msgstr "Skrzynki"
 
@@ -4489,9 +4486,9 @@ msgstr "Niepowodzenie: nieznany błąd (%d)."
 msgid "Configuring..."
 msgstr "Konfiguracja..."
 
-#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1224
-#: src/prefs_matcher.c:645 src/prefs_matcher.c:2213 src/prefs_summaries.c:613
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:469
+#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1225
+#: src/prefs_matcher.c:646 src/prefs_matcher.c:2217 src/prefs_summaries.c:634
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:471
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
@@ -4499,13 +4496,13 @@ msgstr "Data"
 msgid "Date:"
 msgstr "Data:"
 
-#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1221
-#: src/prefs_matcher.c:2210 src/prefs_summaries.c:615
-#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:467
+#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1222
+#: src/prefs_matcher.c:2214 src/prefs_summaries.c:636
+#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:469
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#: src/gtk/headers.h:10 src/summary_search.c:414
+#: src/gtk/headers.h:10 src/summary_search.c:415
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
@@ -4521,14 +4518,14 @@ msgstr "Nadawca:"
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Adres zwrotny"
 
-#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1222
-#: src/prefs_matcher.c:2211 src/prefs_summaries.c:616
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:468
+#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1223
+#: src/prefs_matcher.c:2215 src/prefs_summaries.c:637
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:470
 msgid "To"
 msgstr "Do"
 
-#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1223
-#: src/prefs_matcher.c:2212 src/quote_fmt.c:58
+#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1224
+#: src/prefs_matcher.c:2216 src/quote_fmt.c:58
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopia"
 
@@ -4536,8 +4533,8 @@ msgstr "Kopia"
 msgid "Bcc"
 msgstr "Ukryta kopia"
 
-#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1225
-#: src/prefs_matcher.c:2214 src/quote_fmt.c:61
+#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1226
+#: src/prefs_matcher.c:2218 src/quote_fmt.c:61
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Message-ID"
 
@@ -4549,8 +4546,8 @@ msgstr "Message-ID:"
 msgid "In-Reply-To"
 msgstr "W odpowiedzi na"
 
-#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1227
-#: src/prefs_matcher.c:2216 src/quote_fmt.c:60
+#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1228
+#: src/prefs_matcher.c:2220 src/quote_fmt.c:60
 msgid "References"
 msgstr "Odniesienia"
 
@@ -4558,14 +4555,14 @@ msgstr "Odniesienia"
 msgid "References:"
 msgstr "Odniesienia:"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1220
-#: src/prefs_matcher.c:2209 src/prefs_summaries.c:617
-#: src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:466
+#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1221
+#: src/prefs_matcher.c:2213 src/prefs_summaries.c:638
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:468
 msgid "Subject"
 msgstr "Temat"
 
 #: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:705
-#: src/summary_search.c:428
+#: src/summary_search.c:429
 msgid "Subject:"
 msgstr "Temat:"
 
@@ -4657,8 +4654,8 @@ msgstr "Odebrano"
 msgid "Received:"
 msgstr "Odebrano:"
 
-#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1226
-#: src/prefs_matcher.c:2215 src/quote_fmt.c:59
+#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1227
+#: src/prefs_matcher.c:2219 src/quote_fmt.c:59
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Grupy news"
 
@@ -4683,9 +4680,9 @@ msgid "Seen:"
 msgstr "Widziane:"
 
 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:190 src/prefs_summaries.c:621
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:190 src/prefs_summaries.c:642
 #: src/prefs_summary_column.c:78 src/prefs_themes.c:1034 src/ssl_manager.c:124
-#: src/summaryview.c:2918
+#: src/summaryview.c:2898
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
 
@@ -4729,7 +4726,7 @@ msgstr "User-Agent"
 msgid "Content-Type"
 msgstr "Content-Type"
 
-#: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:338
+#: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:340
 msgid "Content-Type:"
 msgstr "Content-Type:"
 
@@ -4981,7 +4978,7 @@ msgstr "Skrzynka IMAP, która pokazuje tylko zasubskrybowane katalogi"
 msgid "Icon Legend"
 msgstr "Opis ikon"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:145
+#: src/gtk/icon_legend.c:146
 msgid ""
 "The following icons are used to show the status of messages and folders:"
 msgstr ""
@@ -5015,19 +5012,19 @@ msgstr "Zapamiętanie hasła w tej sesji"
 msgid "Remember this"
 msgstr "Zapamiętaj"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:449
+#: src/gtk/logwindow.c:450
 msgid "_Go to last error"
 msgstr "Prze_jdź do ostatniego błędu"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:456
+#: src/gtk/logwindow.c:457
 msgid "Clear _Log"
 msgstr "Wyczyść _Dziennik"
 
-#: src/gtk/menu.c:135
+#: src/gtk/menu.c:139
 msgid "Warning:"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: src/gtk/menu.c:136
+#: src/gtk/menu.c:140
 msgid ""
 "This URL was too long for displaying and\n"
 "has been truncated for safety. This message could be\n"
@@ -5080,7 +5077,7 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:115
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:181
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:137
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:545
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:554
 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:423
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:398
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:413
@@ -5098,36 +5095,36 @@ msgstr ""
 msgid "Plugins"
 msgstr "Wtyczki"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:336
+#: src/gtk/pluginwindow.c:337
 msgid "_Load..."
 msgstr "Ładuj..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:337
+#: src/gtk/pluginwindow.c:338
 msgid "_Unload"
 msgstr "Wyłącz"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:235
+#: src/gtk/pluginwindow.c:352 src/prefs_summaries.c:237
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:375
+#: src/gtk/pluginwindow.c:376
 #, c-format
 msgid "For more information about plugins see the %sClaws Mail website%s."
 msgstr "Po więcej informacji o wtyczkach zobacz %sstronę Claws Mail%s."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:416
+#: src/gtk/pluginwindow.c:417
 msgid "Click here to load one or more plugins"
 msgstr "Kliknij tutaj aby załadować jedną lub więcej wtyczek"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:419
+#: src/gtk/pluginwindow.c:420
 msgid "Unload the selected plugin"
 msgstr "Wyładuj Wtyczkę"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:484
+#: src/gtk/pluginwindow.c:485
 msgid "Loaded plugins"
 msgstr "Aktywne wtyczki"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:639
+#: src/gtk/prefswindow.c:640
 msgid "Page Index"
 msgstr "Spis Stron"
 
@@ -5135,12 +5132,12 @@ msgstr "Spis Stron"
 msgid "_Hide"
 msgstr "Ukryj"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:693
-#: src/prefs_account.c:3744 src/prefs_account.c:3762 src/prefs_account.c:3780
-#: src/prefs_account.c:3798 src/prefs_account.c:3816 src/prefs_account.c:3834
-#: src/prefs_account.c:3853 src/prefs_account.c:3946 src/prefs_account.c:3964
-#: src/prefs_filtering_action.c:1379 src/prefs_filtering.c:397
-#: src/prefs_filtering.c:1883
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:694
+#: src/prefs_account.c:3721 src/prefs_account.c:3739 src/prefs_account.c:3757
+#: src/prefs_account.c:3775 src/prefs_account.c:3793 src/prefs_account.c:3811
+#: src/prefs_account.c:3830 src/prefs_account.c:3923 src/prefs_account.c:3941
+#: src/prefs_filtering_action.c:1380 src/prefs_filtering.c:398
+#: src/prefs_filtering.c:1884
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
@@ -5354,7 +5351,7 @@ msgstr ""
 "wszystkie filtrowane wyrażenia są dozwolone, ale nie mogą mieszać operatorów "
 "logicznych powyższymi wyrażeniami"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:535 src/summary_search.c:461
+#: src/gtk/quicksearch.c:535 src/summary_search.c:462
 msgid "Extended Search"
 msgstr "Rozszerzone wyszukiwanie"
 
@@ -5397,7 +5394,7 @@ msgstr "Zastosuj tylko do zaznaczonych"
 msgid "Clear the current search"
 msgstr "Wyczyść aktualne zapytanie"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:790 src/summary_search.c:412
+#: src/gtk/quicksearch.c:790 src/summary_search.c:413
 msgid "Edit search criteria"
 msgstr "Edytuj kryteria szukania"
 
@@ -5413,18 +5410,18 @@ msgstr "_Informacje"
 msgid "E_dit"
 msgstr "E_dycja"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:839 src/gtk/quicksearch.c:863 src/prefs_actions.c:348
-#: src/prefs_filtering.c:495 src/prefs_template.c:329
+#: src/gtk/quicksearch.c:839 src/gtk/quicksearch.c:863 src/prefs_actions.c:349
+#: src/prefs_filtering.c:496 src/prefs_template.c:330
 msgid "C_lear"
 msgstr "Wyczyść"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/ssl_manager.c:300
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/ssl_manager.c:301
 #, c-format
 msgid "Correct%s"
 msgstr "Prawidłowe%s"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/gtk/sslcertwindow.c:183
-#: src/ssl_manager.c:300 src/ssl_manager.c:304
+#: src/ssl_manager.c:301 src/ssl_manager.c:305
 msgid " (expired)"
 msgstr " (przedawnione)"
 
@@ -5577,15 +5574,15 @@ msgstr "Etykiety:"
 
 #: src/headerview.c:192 src/plugins/notification/notification_popup.c:313
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:620
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3519
-#: src/summaryview.c:3537 src/summaryview.c:3576
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3499
+#: src/summaryview.c:3517 src/summaryview.c:3556
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Brak nadawcy)"
 
 #: src/headerview.c:207 src/plugins/notification/notification_popup.c:315
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:624
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3588
-#: src/summaryview.c:3591
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3568
+#: src/summaryview.c:3571
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Bez tematu)"
 
@@ -5593,17 +5590,17 @@ msgstr "(Bez tematu)"
 msgid "Error:"
 msgstr "Błąd:"
 
-#: src/image_viewer.c:310 src/mimeview.c:2657
+#: src/image_viewer.c:312 src/mimeview.c:2666
 #: src/plugins/att_remover/att_remover.c:306
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
 msgid "Filename:"
 msgstr "Nazwa pliku:"
 
-#: src/image_viewer.c:317
+#: src/image_viewer.c:319
 msgid "Filesize:"
 msgstr "Wielkość pliku:"
 
-#: src/image_viewer.c:366
+#: src/image_viewer.c:368
 msgid "Load Image"
 msgstr "Ładuj obraz"
 
@@ -5878,16 +5875,16 @@ msgstr "Połączenie z %s zakończyło się niepowodzeniem"
 msgid "IMAP connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Połączenie IMAP do %s zostało przerwane. Łączę jeszcze raz...\n"
 
-#: src/imap.c:1048 src/imap.c:3687 src/imap.c:4346 src/imap.c:4440
-#: src/imap.c:4618 src/imap.c:5429
+#: src/imap.c:1048 src/imap.c:3696 src/imap.c:4355 src/imap.c:4449
+#: src/imap.c:4627 src/imap.c:5438
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostępu do sieci w celu dostępu do serwera IMAP."
 
-#: src/imap.c:1158 src/inc.c:873 src/news.c:402 src/send_message.c:286
+#: src/imap.c:1158 src/inc.c:876 src/news.c:402 src/send_message.c:286
 msgid "Insecure connection"
 msgstr "Połączenie nie jest bezpieczne"
 
-#: src/imap.c:1159 src/inc.c:874 src/news.c:403 src/send_message.c:287
+#: src/imap.c:1159 src/inc.c:877 src/news.c:403 src/send_message.c:287
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL/TLS, but SSL/TLS is "
 "not available in this build of Claws Mail. \n"
@@ -5901,7 +5898,7 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz kontynuować łączenie do tego serwera? Połączenie nie będzie "
 "bezpieczne."
 
-#: src/imap.c:1165 src/inc.c:880 src/news.c:409 src/send_message.c:293
+#: src/imap.c:1165 src/inc.c:883 src/news.c:409 src/send_message.c:293
 msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "Kon_tynuuj łączenie"
 
@@ -5920,7 +5917,7 @@ msgstr "Nie można połączyć się z serwerem IMAP: %s:%d"
 msgid "Can't connect to IMAP server: %s:%d\n"
 msgstr "Nie można połączyć się z serwerem IMAP: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1274 src/imap.c:4108
+#: src/imap.c:1274 src/imap.c:4117
 msgid "Can't start STARTTLS session.\n"
 msgstr "Nie można nawiązać sesji STARTTLS.\n"
 
@@ -5942,67 +5939,67 @@ msgstr "Dodawanie wiadomości..."
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Kopiowanie wiadomości..."
 
-#: src/imap.c:2501
+#: src/imap.c:2505
 msgid "Search failed due to server error."
 msgstr "Wyszukanie nie powiodło się z powodu błędu serwera."
 
-#: src/imap.c:2580
+#: src/imap.c:2589
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "nie można ustawić flagi skasowany\n"
 
-#: src/imap.c:2587 src/imap.c:5059
+#: src/imap.c:2596 src/imap.c:5068
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "nie można zlikwidować\n"
 
-#: src/imap.c:2938
+#: src/imap.c:2947
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
 msgstr "Szukanie niesubskrybowanych katalogów w %s..."
 
-#: src/imap.c:2941
+#: src/imap.c:2950
 #, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
 msgstr "Szukanie podkatalogów w %s ..."
 
-#: src/imap.c:3229
+#: src/imap.c:3238
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "nie można utworzyć skrzynki: błąd LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:3242
+#: src/imap.c:3251
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "nie można utworzyć skrzynki\n"
 
-#: src/imap.c:3373
+#: src/imap.c:3382
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "nie można zmienić nazwy skrzynki z %s do %s\n"
 
-#: src/imap.c:3486
+#: src/imap.c:3495
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "nie można skasować skrzynki\n"
 
-#: src/imap.c:3765
+#: src/imap.c:3774
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "Wykonanie komenda LIST nie powiodło się\n"
 
-#: src/imap.c:3850
+#: src/imap.c:3859
 msgid "Flagging messages..."
 msgstr "Filtrowanie wiadomości..."
 
-#: src/imap.c:3953
+#: src/imap.c:3962
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "nie można wybrać katalogu: %s\n"
 
-#: src/imap.c:4105
+#: src/imap.c:4114
 msgid "Server requires STARTTLS to log in.\n"
 msgstr "Serwer wymaga STARTTLS do zalogowania się.\n"
 
-#: src/imap.c:4115
+#: src/imap.c:4124
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "Nie można odświeżyć właściwości.\n"
 
-#: src/imap.c:4120
+#: src/imap.c:4129
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires STARTTLS, but Claws Mail has been "
@@ -6011,20 +6008,20 @@ msgstr ""
 "Połączenie z %s nie powiodło się: serwer wymaga STARTTLS, lecz Claws Mail "
 "skompilowane jest bez obsługi STARTTLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4128
+#: src/imap.c:4137
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Logowanie na serwer jest wyłączone.\n"
 
-#: src/imap.c:4351
+#: src/imap.c:4360
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Odbieranie wiadomości..."
 
-#: src/imap.c:5052
+#: src/imap.c:5061
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "nie można ustawić flagi skasowany: %d\n"
 
-#: src/imap.c:6087
+#: src/imap.c:6096
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP accounts are disabled.\n"
@@ -6107,10 +6104,6 @@ msgstr ""
 "(jeśli chcesz utworzyć katalog by przechowywać w nim\n"
 "podkatalogi a nie przechowywać wiadomości, dołącz `/' na końcu nazwy)"
 
-#: src/imap_gtk.c:198 src/mh_gtk.c:147
-msgid "Inherit properties and processing rules from parent folder"
-msgstr "Dziedziczenie właściwości i reguł przetwarzania z katalogu nadrzędnego"
-
 #: src/imap_gtk.c:259 src/mh_gtk.c:252 src/news_gtk.c:290
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:419 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:196
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2060
@@ -6235,23 +6228,23 @@ msgstr "_Subskrybuj"
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Usuń subskrypcję grupy news"
 
-#: src/import.c:113 src/import.c:207
+#: src/import.c:113 src/import.c:209
 msgid "Import mbox file"
 msgstr "Import pliku mbox"
 
-#: src/import.c:131
+#: src/import.c:132
 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
 msgstr "Określ docelowy plik ze skrzynką (mbox) oraz docelowy katalog."
 
-#: src/import.c:148
+#: src/import.c:149
 msgid "Destination folder:"
 msgstr "Katalog docelowy:"
 
-#: src/import.c:202
+#: src/import.c:204
 msgid "Source mbox filename can't be left empty."
 msgstr "nazwa źródłowej skrzynki mbox nie została podana."
 
-#: src/import.c:207
+#: src/import.c:209
 msgid ""
 "Destination folder is not set.\n"
 "Import mbox file to the Inbox folder?"
@@ -6259,15 +6252,19 @@ msgstr ""
 "Katalog docelowy nie jest ustawiony.\n"
 "Zaimportować plik mbox do katalogu z pocztą przychodzącą?"
 
-#: src/import.c:229
+#: src/import.c:231
 msgid "Can't find the destination folder."
 msgstr "Nie można odnaleźć docelowego katalogu."
 
-#: src/import.c:254
+#: src/import.c:236
+msgid "Importing mbox file..."
+msgstr "Import pliku mbox..."
+
+#: src/import.c:258
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Wybierz importowany plik"
 
-#: src/import.c:272
+#: src/import.c:276
 msgid "Select folder to import to"
 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz zaimportować"
 
@@ -6323,7 +6320,7 @@ msgstr "Wybierz plik LDIF do importu"
 msgid "R"
 msgstr "Z"
 
-#: src/importldif.c:710 src/summaryview.c:464
+#: src/importldif.c:710 src/summaryview.c:466
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
@@ -6390,7 +6387,7 @@ msgstr "Ilość zaimportowanych rekordów:"
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Importuj plik LDIF do Książki Adresowej"
 
-#: src/importldif.c:939
+#: src/importldif.c:940
 msgid "Proceed"
 msgstr "Wykonaj"
 
@@ -6406,7 +6403,7 @@ msgstr "Wybierz plik MUTTa"
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
 msgstr "Importuj plik MUTTa do Książki Adresowej"
 
-#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
+#: src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
 msgid "Please select a file to import."
 msgstr "Proszę wybierz plik do importu."
 
@@ -6439,15 +6436,15 @@ msgstr "Pobieranie nowych wiadomości"
 msgid "Standby"
 msgstr "Oczekiwanie"
 
-#: src/inc.c:675 src/inc.c:729
+#: src/inc.c:678 src/inc.c:732
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Anuluj"
 
-#: src/inc.c:686
+#: src/inc.c:689
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Pobieranie"
 
-#: src/inc.c:695
+#: src/inc.c:698
 #, c-format
 msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
@@ -6455,28 +6452,28 @@ msgstr[0] "Wykonano (otrzymano %d wiadomość (%s))"
 msgstr[1] "Wykonano (otrzymano %d wiadomości (%s))"
 msgstr[2] "Wykonano (otrzymano %d wiadomości (%s))"
 
-#: src/inc.c:701
+#: src/inc.c:704
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomości)"
 
-#: src/inc.c:706
+#: src/inc.c:709
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Błąd połączenia."
 
-#: src/inc.c:709 src/plugins/managesieve/managesieve.c:888
+#: src/inc.c:712 src/plugins/managesieve/managesieve.c:888
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Błąd autoryzacji"
 
-#: src/inc.c:716 src/prefs_matcher.c:407 src/prefs_summaries.c:624
-#: src/prefs_summary_column.c:87 src/summaryview.c:2914 src/summaryview.c:6589
+#: src/inc.c:719 src/prefs_matcher.c:407 src/prefs_summaries.c:645
+#: src/prefs_summary_column.c:87 src/summaryview.c:2894 src/summaryview.c:6569
 msgid "Locked"
 msgstr "Zablokowana"
 
-#: src/inc.c:726 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:394
+#: src/inc.c:729 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:394
 msgid "Timeout"
 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
 
-#: src/inc.c:812
+#: src/inc.c:815
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message)"
 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
@@ -6484,66 +6481,66 @@ msgstr[0] "Skończono (%d nowa wiadomość)"
 msgstr[1] "Skończono (%d nowe wiadomości)"
 msgstr[2] "Skończono (%d nowe wiadomości)"
 
-#: src/inc.c:816
+#: src/inc.c:819
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Skończono (brak nowych wiadomości)"
 
-#: src/inc.c:857
+#: src/inc.c:860
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomości"
 
-#: src/inc.c:886
+#: src/inc.c:889
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to POP3 server: %s:%d..."
 msgstr "Konto '%s': Podłączanie do serwera POP3: %s:%d..."
 
-#: src/inc.c:920
+#: src/inc.c:923
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Nie można połączyć się z serwerem POP3: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:924
+#: src/inc.c:927
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nie można połączyć się z serwerem POP3: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:1004 src/plugins/managesieve/managesieve.c:424
+#: src/inc.c:1007 src/plugins/managesieve/managesieve.c:424
 #: src/send_message.c:515
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autoryzacja..."
 
-#: src/inc.c:1006
+#: src/inc.c:1009
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s)..."
 msgstr "Pobieranie wiadomości z %s (%s)..."
 
-#: src/inc.c:1012
+#: src/inc.c:1015
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Pobieranie liczby wiadomości (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:1016
+#: src/inc.c:1019
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Pobieranie liczby wiadomości (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:1020
+#: src/inc.c:1023
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Pobieranie liczby wiadomości (UIDL)"
 
-#: src/inc.c:1024
+#: src/inc.c:1027
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Pobieranie wielkości wiadomości (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:1031 src/send_message.c:533
+#: src/inc.c:1034 src/send_message.c:533
 msgid "Quitting"
 msgstr "Wychodzenie"
 
-#: src/inc.c:1056
+#: src/inc.c:1059
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Pobieranie wiadomości (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:1069
+#: src/inc.c:1072
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
@@ -6551,16 +6548,16 @@ msgstr[0] "Pobieranie (%d wiadomości, otrzymano %s)"
 msgstr[1] "Pobieranie (%d wiadomości, otrzymano %s)"
 msgstr[2] "Pobieranie (%d wiadomości, otrzymano %s)"
 
-#: src/inc.c:1228
+#: src/inc.c:1227
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
 msgstr "Nie udało się nawiązać połączenia z %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1233
+#: src/inc.c:1232
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Błąd podczas przetwarzania wiadomości."
 
-#: src/inc.c:1239
+#: src/inc.c:1238
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
@@ -6569,37 +6566,37 @@ msgstr ""
 "Błąd podczas przetwarzania wiadomości:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1245
+#: src/inc.c:1244
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Brak miejsca na dysku."
 
-#: src/inc.c:1250
+#: src/inc.c:1249
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Nie można zapisać pliku."
 
-#: src/inc.c:1255
+#: src/inc.c:1254
 msgid "Socket error."
 msgstr "Błąd gniazda."
 
-#: src/inc.c:1258
+#: src/inc.c:1257
 #, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr "Błąd gniazda podczas połączenia z %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1263 src/send_message.c:444 src/send_message.c:707
+#: src/inc.c:1262 src/send_message.c:444 src/send_message.c:707
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "Połączenie zostało przerwane przez zdalny komputer"
 
-#: src/inc.c:1266
+#: src/inc.c:1265
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
 msgstr "Połączenie z %s:%d zostało przerwane przez serwer."
 
-#: src/inc.c:1271
+#: src/inc.c:1270
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Skrzynka zablokowana."
 
-#: src/inc.c:1275
+#: src/inc.c:1274
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
@@ -6608,11 +6605,11 @@ msgstr ""
 "Skrzynka zablokowana:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1281 src/send_message.c:692
+#: src/inc.c:1280 src/send_message.c:692
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Uwierzytelnienie nie powiodło się."
 
-#: src/inc.c:1287 src/send_message.c:695
+#: src/inc.c:1286 src/send_message.c:695
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -6621,7 +6618,7 @@ msgstr ""
 "Uwierzytelnienie nie powiodło się:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1292 src/send_message.c:711
+#: src/inc.c:1291 src/send_message.c:711
 msgid ""
 "Session timed out. You may be able to recover by increasing the timeout "
 "value in Preferences/Other/Miscellaneous."
@@ -6629,48 +6626,48 @@ msgstr ""
 "Upłynął limit czasu sesji zakończony. Możesz zwiększyć limit w Ustawienia/"
 "Inne/Różne."
 
-#: src/inc.c:1297
+#: src/inc.c:1296
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
 msgstr "Upłynął limit czasu oczekiwania na połączenie z %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1335
+#: src/inc.c:1334
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Inkorporacja została anulowana\n"
 
-#: src/inc.c:1627 src/plugins/notification/notification_prefs.c:1072
+#: src/inc.c:1626 src/plugins/notification/notification_prefs.c:1072
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1367
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1673
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:407 src/prefs_account.c:1789
-#: src/prefs_other.c:577 src/prefs_receive.c:203 src/prefs_summaries.c:530
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:407 src/prefs_account.c:1766
+#: src/prefs_other.c:578 src/prefs_receive.c:203 src/prefs_summaries.c:551
 msgid "seconds"
 msgstr "sekundy"
 
-#: src/inc.c:1637 src/inc.c:1647
+#: src/inc.c:1636 src/inc.c:1646
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "minuta"
 msgstr[1] "minuty"
 msgstr[2] "minut"
 
-#: src/inc.c:1640
+#: src/inc.c:1639
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "godzina"
 msgstr[1] "godziny"
 msgstr[2] "godzin"
 
-#: src/inc.c:1652
+#: src/inc.c:1651
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d %s?"
 msgstr "%s%sPracujesz w trybie offline. Zignorować na %d %s?"
 
-#: src/inc.c:1658
+#: src/inc.c:1657
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override?"
 msgstr "%s%s Pracujesz w trybie offline. Zignorować?"
 
-#: src/inc.c:1665
+#: src/inc.c:1664
 msgid "On_ly once"
 msgstr "Ty_lko raz"
 
@@ -6819,36 +6816,36 @@ msgstr ""
 "Prawdopodobnie jest to spowodowane przestarzałą zewnętrzną wtyczką. Proszę "
 "przeinstalować wtyczkę i spróbować ponownie."
 
-#: src/main.c:1798
+#: src/main.c:1799
 msgid "Missing filename\n"
 msgstr "Brakująca nazwa pliku\n"
 
-#: src/main.c:1805
+#: src/main.c:1806
 msgid "Cannot open filename for reading\n"
 msgstr "Nie można było odczytać pliku\n"
 
-#: src/main.c:1816
+#: src/main.c:1817
 msgid "Malformed header\n"
 msgstr "Uszkodzony nagłówek\n"
 
-#: src/main.c:1823
+#: src/main.c:1824
 msgid "Duplicated 'To:' header\n"
 msgstr "Zduplikowany nagłówek 'Do:'\n"
 
-#: src/main.c:1834
+#: src/main.c:1835
 msgid "Missing required 'To:' header\n"
 msgstr "Brak wymaganego nagłówka 'Do:'\n"
 
-#: src/main.c:1979
+#: src/main.c:1980
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Użycie: %s [OPCJE]...\n"
 
-#: src/main.c:1981
+#: src/main.c:1982
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomości"
 
-#: src/main.c:1982
+#: src/main.c:1983
 msgid ""
 "  --compose-from-file file\n"
 "                         open composition window with data from given file;\n"
@@ -6868,11 +6865,11 @@ msgstr ""
 "                         nie nastąpi pusta linia, dalej treść wiadomości do "
 "końca pliku."
 
-#: src/main.c:1987
-msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
-msgstr "  --subscribe [uri]      subskrybuje podany adres URI"
-
 #: src/main.c:1988
+msgid "  --subscribe uri        subscribe to the given URI if possible"
+msgstr "  --subscribe uri        subskrybuje podany adres URI, jeśli to możliwe"
+
+#: src/main.c:1989
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6882,7 +6879,7 @@ msgstr ""
 "                         otwórz okno kompozycji z załączonym wybranym\n"
 "                         plikiem"
 
-#: src/main.c:1991
+#: src/main.c:1992
 msgid ""
 "  --insert file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6892,23 +6889,23 @@ msgstr ""
 "                         otwórz okno kompozycji z załączonym wybranym\n"
 "                         plikiem"
 
-#: src/main.c:1994
+#: src/main.c:1995
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomości"
 
-#: src/main.c:1995
+#: src/main.c:1996
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomości dla wszystkich kont"
 
-#: src/main.c:1996
+#: src/main.c:1997
 msgid "  --cancel-receiving     cancel receiving of messages"
 msgstr "  --cancel-receiving     anuluje odbieranie wiadomości"
 
-#: src/main.c:1997
+#: src/main.c:1998
 msgid "  --cancel-sending       cancel sending of messages"
 msgstr "  --cancel-sending       anuluje wysyłanie wiadomości"
 
-#: src/main.c:1998
+#: src/main.c:1999
 msgid ""
 "  --search folder type request [recursive]\n"
 "                         searches mail\n"
@@ -6928,15 +6925,15 @@ msgstr ""
 "                         rekursywnie: wyłączone jeśli arg. rozpoczyna się od "
 "0, n, N, f lub F"
 
-#: src/main.c:2005
+#: src/main.c:2006
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 wysyła zakolejkowane wiadomości"
 
-#: src/main.c:2006
+#: src/main.c:2007
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [folder]...   pokazuje całkowitą ilość wiadomości"
 
-#: src/main.c:2007
+#: src/main.c:2008
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -6944,15 +6941,15 @@ msgstr ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         pokazuje ilość wszystkich wiadomości"
 
-#: src/main.c:2009
+#: src/main.c:2010
 msgid "  --statistics           show session statistics"
 msgstr "  --statistics           pokaż statystyki sesji"
 
-#: src/main.c:2010
+#: src/main.c:2011
 msgid "  --reset-statistics     reset session statistics"
 msgstr "  --reset-statistics     zresetuj statystyki sesji"
 
-#: src/main.c:2011
+#: src/main.c:2012
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
@@ -6960,35 +6957,35 @@ msgstr ""
 "  --select katalog[/msg]  Przechodzi do wybranego katalogu/wiadomości\n"
 "                         Katalog należy podać w formie '#mh/Mailbox/inbox'"
 
-#: src/main.c:2013
+#: src/main.c:2014
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               przełącza w tryb pracy z siecią"
 
-#: src/main.c:2014
+#: src/main.c:2015
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              przełącza w tryb pracy z rozłączoną siecią"
 
-#: src/main.c:2015
+#: src/main.c:2016
 msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
 msgstr "  --exit --quit -q       wyłącza program Claws Mail"
 
-#: src/main.c:2016
+#: src/main.c:2017
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                tryb debug"
 
-#: src/main.c:2017
+#: src/main.c:2018
 msgid "  --toggle-debug         toggle debug mode"
 msgstr "  --toggle-debug         przełącz tryb debugowania"
 
-#: src/main.c:2018
+#: src/main.c:2019
 msgid "  --help -h              display this help and exit"
 msgstr "  --help -h              wyświetla tę pomoc i wychodzi"
 
-#: src/main.c:2019
+#: src/main.c:2020
 msgid "  --version -v           output version information and exit"
 msgstr "  --version -v           wyświetla informację o wersji i wychodzi"
 
-#: src/main.c:2020
+#: src/main.c:2021
 msgid ""
 "  --version-full -V      output version and built-in features information "
 "and exit"
@@ -6996,20 +6993,19 @@ msgstr ""
 "  --version-full -V      wyświetla informacje o wbudowanych funkcjach "
 "programu i kończy swoje dzianie"
 
-#: src/main.c:2021
+#: src/main.c:2022
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           wyjściowy katalog konfiguracyjny"
 
-#: src/main.c:2022
+#: src/main.c:2023
 msgid ""
-"  --alternate-config-dir [dir]\n"
+"  --alternate-config-dir directory\n"
 "                         use specified configuration directory"
 msgstr ""
 "  --alternate-config-dir [katalog]\n"
-"                         korzysta z podanego katalogu jako katalogu "
-"konfiguracyjnego"
+"                         korzysta z podanego katalogu konfiguracyjnego"
 
-#: src/main.c:2024
+#: src/main.c:2025
 msgid ""
 "  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
 "                         set geometry for main window"
@@ -7017,32 +7013,32 @@ msgstr ""
 "  --geometry -geometry SzerxWys+X+Y\n"
 "                         ustaw geometrie okna głównego"
 
-#: src/main.c:2077
+#: src/main.c:2078
 msgid "Unknown option. Try -h or --help for usage.\n"
 msgstr "Nieznana opcja. Użyj -h lub --help, aby wyświetlić sposób użycia.\n"
 
-#: src/main.c:2095
+#: src/main.c:2096
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
 
-#: src/main.c:2098
+#: src/main.c:2099
 msgid "top level folder"
 msgstr "katalog górnego poziomu"
 
-#: src/main.c:2180
+#: src/main.c:2181
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Zakolejkowane wiadomości"
 
-#: src/main.c:2181
+#: src/main.c:2182
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Niektóre niewysłane wiadomości zostały zakolejkowane. Wyjść?"
 
-#: src/main.c:2939
+#: src/main.c:2940
 msgid "NetworkManager: network is online.\n"
 msgstr "NetworkManager: sieć jest włączona.\n"
 
-#: src/main.c:2945
+#: src/main.c:2946
 msgid "NetworkManager: network is offline.\n"
 msgstr "NetworkManager: sieć jest rozłączona.\n"
 
@@ -7050,7 +7046,7 @@ msgstr "NetworkManager: sieć jest rozłączona.\n"
 msgid "_File"
 msgstr "_Plik"
 
-#: src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:213 src/summaryview.c:445
+#: src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:213 src/summaryview.c:447
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
@@ -7226,11 +7222,11 @@ msgstr "Następnego katalogu z ni_eprzeczytanymi wiadomościami"
 msgid "F_older..."
 msgstr "Katalog..."
 
-#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:258 src/mimeview.c:229
+#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:258 src/mimeview.c:230
 msgid "Next part"
 msgstr "Następna część"
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:259 src/mimeview.c:230
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:259 src/mimeview.c:231
 msgid "Previous part"
 msgstr "Poprzednia cześć"
 
@@ -7246,11 +7242,11 @@ msgstr "Poprzednia linia"
 msgid "Next line"
 msgstr "Następna linia"
 
-#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:263 src/printing.c:475
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:263 src/printing.c:476
 msgid "Previous page"
 msgstr "Poprzednia strona"
 
-#: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:264 src/printing.c:481
+#: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:264 src/printing.c:482
 msgid "Next page"
 msgstr "Następna strona"
 
@@ -7319,15 +7315,15 @@ msgid "Compose a news message"
 msgstr "Tworzy nowego posta"
 
 #: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:303
-#: src/plugins/notification/notification_banner.c:95 src/summaryview.c:429
+#: src/plugins/notification/notification_banner.c:95 src/summaryview.c:431
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Odpowiedz"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:304 src/summaryview.c:430
+#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:304 src/summaryview.c:432
 msgid "Repl_y to"
 msgstr "Odpowiedz do"
 
-#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:307 src/summaryview.c:433
+#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:307 src/summaryview.c:435
 msgid "Mailing _list"
 msgstr "_Lista dyskusyjna"
 
@@ -7335,17 +7331,17 @@ msgstr "_Lista dyskusyjna"
 msgid "Follow-up and reply to"
 msgstr "_Odpowiedz na grupę i nadawcy"
 
-#: src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:310 src/summaryview.c:435
+#: src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:310 src/summaryview.c:437
 #: src/toolbar.c:2449
 msgid "_Forward"
 msgstr "Prze_każ"
 
-#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:311 src/summaryview.c:436
+#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:311 src/summaryview.c:438
 #: src/toolbar.c:2450
 msgid "For_ward as attachment"
 msgstr "Prz_ekaż jako załącznik"
 
-#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:312 src/summaryview.c:437
+#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:312 src/summaryview.c:439
 #: src/toolbar.c:2451
 msgid "Redirec_t"
 msgstr "Prze_kieruj"
@@ -7402,7 +7398,7 @@ msgstr "Usuń wątek"
 msgid "Cancel a news message"
 msgstr "Usuń swojego posta z grup"
 
-#: src/mainwindow.c:708 src/mainwindow.c:709 src/summaryview.c:438
+#: src/mainwindow.c:708 src/mainwindow.c:709 src/summaryview.c:440
 msgid "_Mark"
 msgstr "_Zaznacz"
 
@@ -7419,12 +7415,12 @@ msgid "Mark as unr_ead"
 msgstr "Zaznacz jako nieprzeczytane"
 
 #: src/mainwindow.c:716
-msgid "Mark all read"
-msgstr "_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
+msgid "Mark all read in folder"
+msgstr "Zaznacz wszystko w katalogu jako przeczytane"
 
 #: src/mainwindow.c:717
-msgid "Mark all unread"
-msgstr "_Zaznacz wszystkie jako nieprzeczytane"
+msgid "Mark all unread in folder"
+msgstr "Zaznacz wszystko w katalogu jako nieprzeczytane"
 
 #: src/mainwindow.c:719 src/prefs_filtering_action.c:193 src/toolbar.c:242
 #: src/toolbar.c:503
@@ -7460,11 +7456,11 @@ msgstr "Zablokowane"
 msgid "Unlock"
 msgstr "Odblokowanie"
 
-#: src/mainwindow.c:732 src/summaryview.c:439
+#: src/mainwindow.c:732 src/summaryview.c:441
 msgid "Color la_bel"
 msgstr "Kolor etykiety"
 
-#: src/mainwindow.c:733 src/summaryview.c:440
+#: src/mainwindow.c:733 src/summaryview.c:442
 msgid "Ta_gs"
 msgstr "_Etykiety"
 
@@ -7472,7 +7468,7 @@ msgstr "_Etykiety"
 msgid "Re-_edit"
 msgstr "Edytuj ponownie"
 
-#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:313 src/mimeview.c:1047
+#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:313 src/mimeview.c:1048
 msgid "Check signature"
 msgstr "Sprawdź podpis"
 
@@ -7528,7 +7524,7 @@ msgstr "na podstawie adresata"
 msgid "By _Subject"
 msgstr "na podstawie tematu"
 
-#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:326 src/summaryview.c:443
+#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:326 src/summaryview.c:445
 msgid "Create processing rule"
 msgstr "Twórz regułę przetwarzania"
 
@@ -7672,7 +7668,7 @@ msgstr "Nagłówki kolumn"
 msgid "Th_read view"
 msgstr "Wą_tkuj widok"
 
-#: src/mainwindow.c:837 src/prefs_summaries.c:646
+#: src/mainwindow.c:837 src/prefs_summaries.c:667
 msgid "Hide read threads"
 msgstr "Ukryj przeczytane wątki"
 
@@ -7680,7 +7676,7 @@ msgstr "Ukryj przeczytane wątki"
 msgid "_Hide read messages"
 msgstr "_Ukryj przeczytane wiadomości"
 
-#: src/mainwindow.c:839 src/prefs_summaries.c:652
+#: src/mainwindow.c:839 src/prefs_summaries.c:673
 msgid "Hide deleted messages"
 msgstr "Ukryj usunięte wiadomości"
 
@@ -7792,11 +7788,11 @@ msgstr "Wg blokad"
 msgid "D_on't sort"
 msgstr "Nie sortuj"
 
-#: src/mainwindow.c:884 src/prefs_summaries.c:633
+#: src/mainwindow.c:884 src/prefs_summaries.c:654
 msgid "Ascending"
 msgstr "Rosnąco"
 
-#: src/mainwindow.c:885 src/prefs_summaries.c:634
+#: src/mainwindow.c:885 src/prefs_summaries.c:655
 msgid "Descending"
 msgstr "Malejąco"
 
@@ -7804,7 +7800,7 @@ msgstr "Malejąco"
 msgid "_Auto detect"
 msgstr "_Automatyczna detekcja"
 
-#: src/mainwindow.c:1305 src/summaryview.c:6515
+#: src/mainwindow.c:1305 src/summaryview.c:6495
 msgid "Apply tags..."
 msgstr "Przypisz etykiety..."
 
@@ -7901,47 +7897,47 @@ msgstr ""
 "Błąd tworzenia skrzynki.\n"
 "Być może pliki już istnieją lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
 
-#: src/mainwindow.c:3430
+#: src/mainwindow.c:3415
 msgid "No posting allowed"
 msgstr "Wysyłanie zabronione"
 
-#: src/mainwindow.c:4012
+#: src/mainwindow.c:3997
 msgid "Mbox import has failed."
 msgstr "Import z mbox nie powiódł się."
 
-#: src/mainwindow.c:4021 src/mainwindow.c:4030
+#: src/mainwindow.c:4006 src/mainwindow.c:4015
 msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "Nie udało się wyeksportować danych do pliku mbox."
 
-#: src/mainwindow.c:4071 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
+#: src/mainwindow.c:4056 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
 msgid "Exit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/mainwindow.c:4071 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
+#: src/mainwindow.c:4056 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Zakończyć pracę z Claws Mail?"
 
-#: src/mainwindow.c:4272
+#: src/mainwindow.c:4257
 msgid "Folder synchronisation"
 msgstr "Synchronizacja katalogów"
 
-#: src/mainwindow.c:4273
+#: src/mainwindow.c:4258
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
 msgstr "Czy chcesz zsynchronizować swoje katalogi?"
 
-#: src/mainwindow.c:4274
+#: src/mainwindow.c:4259
 msgid "_Synchronise"
 msgstr "_Synchronizuj"
 
-#: src/mainwindow.c:4747
+#: src/mainwindow.c:4737
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Kasowanie powielonych wiadomości..."
 
-#: src/mainwindow.c:4757
+#: src/mainwindow.c:4747
 msgid "No duplicate message found in selected folder.\n"
 msgstr "Nie znaleziono zduplikowanych wiadomości w wybranym katalogu.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4763
+#: src/mainwindow.c:4753
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in selected folder.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in selected folder.\n"
@@ -7949,7 +7945,7 @@ msgstr[0] "Usunięto %d powielonej wiadomości z wybranego katalogu.\n"
 msgstr[1] "Usunięto %d duplikatów wiadomości z wybranego katalogu.\n"
 msgstr[2] "Usunięto %d powielonych wiadomości z wybranego katalogu.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4767
+#: src/mainwindow.c:4757
 #, c-format
 msgid "Marked %d duplicate message for deletion in selected folder.\n"
 msgid_plural "Marked %d duplicate messages for deletion in selected folder.\n"
@@ -7960,11 +7956,11 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "Zaznaczono %d powielonych wiadomości do usunięcia z wybranego katalogu.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4805
+#: src/mainwindow.c:4795
 msgid "Deleting duplicated messages in all folders..."
 msgstr "Kasowanie powielonych wiadomości z wszystkich katalogów..."
 
-#: src/mainwindow.c:4811
+#: src/mainwindow.c:4801
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
@@ -7972,52 +7968,52 @@ msgstr[0] "Kasowanie %d powielonej wiadomości z %d katalogów.\n"
 msgstr[1] "Skasowano %d duplikatów wiadomości z %d katalogów.\n"
 msgstr[2] "Kasowanie %d powielonych wiadomości z %d katalogów.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4816
+#: src/mainwindow.c:4806
 #, c-format
 msgid "No duplicate message found in %d folders.\n"
 msgstr "Nie znaleziono powielonej wiadomości z %d katalogów.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4978 src/messageview.c:2622
+#: src/mainwindow.c:4968 src/messageview.c:2634
 msgid "Select folder to go to"
 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz przejść"
 
-#: src/mainwindow.c:5079 src/summaryview.c:5958
+#: src/mainwindow.c:5069 src/summaryview.c:5938
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr ""
 "Reguły przetwarzania, które będą zastosowane przed przetwarzaniem w folderach"
 
-#: src/mainwindow.c:5087
+#: src/mainwindow.c:5077
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr ""
 "Reguły przetwarzania, które będą zastosowane po przetwarzaniu w folderach"
 
-#: src/mainwindow.c:5095 src/summaryview.c:5969
+#: src/mainwindow.c:5085 src/summaryview.c:5949
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Konfiguracja filtrowania"
 
-#: src/mainwindow.c:5210
+#: src/mainwindow.c:5200
 msgid "Can not register as default client: impossible to get executable path."
 msgstr ""
 "Nie można zarejestrować jako domyślnego klienta: pobieranie ścieżki "
 "wykonania niemożliwe."
 
-#: src/mainwindow.c:5269
+#: src/mainwindow.c:5259
 msgid "Claws Mail has been registered as default client."
 msgstr "Claws Mail został zarejestrowany jako klient domyślny."
 
-#: src/mainwindow.c:5271
+#: src/mainwindow.c:5261
 msgid ""
 "Can not register as default client: impossible to write to the registry."
 msgstr ""
 "Nie można zarejestrować jako domyślnego klienta: nie można zapisywać do "
 "rejestru."
 
-#: src/mainwindow.c:5285 src/setup.c:91
+#: src/mainwindow.c:5275 src/setup.c:91
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s..."
 
-#: src/mainwindow.c:5429
+#: src/mainwindow.c:5419
 #, c-format
 msgid "Forgotten %d password in %d accounts.\n"
 msgid_plural "Forgotten %d passwords in %d accounts.\n"
@@ -8048,7 +8044,7 @@ msgid "tag"
 msgstr "etykieta"
 
 #: src/matcher.c:538 src/matcher.c:543 src/matcher.c:562 src/matcher.c:567
-#: src/message_search.c:214 src/prefs_matcher.c:748 src/summary_search.c:454
+#: src/message_search.c:215 src/prefs_matcher.c:752 src/summary_search.c:455
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Rozróżnianie wielkości liter"
 
@@ -8074,7 +8070,16 @@ msgstr "Nie znaleziono dopasowań.\n"
 msgid "(none)"
 msgstr "(żaden)"
 
-#: src/mbox.c:97
+#: src/mbox.c:98
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not stat mbox file:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"Nie można wykonać operacji stat na pliku mbox:\n"
+"%s\n"
+
+#: src/mbox.c:104
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not open mbox file:\n"
@@ -8083,27 +8088,27 @@ msgstr ""
 "Nie można otworzyć pliku mbox:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:134
+#: src/mbox.c:142
 #, c-format
-msgid "Importing from mbox... (%d mail imported)"
-msgid_plural "Importing from mbox... (%d mails imported)"
-msgstr[0] "Importowanie z pliku mbox... (zaimportowano %d)"
-msgstr[1] "Importowanie z pliku mbox... (zaimportowano %d)"
-msgstr[2] "Importowanie z pliku mbox... (zaimportowano %d)"
+msgid "Importing from mbox... (%ld MB imported)"
+msgid_plural "Importing from mbox... (%ld MB imported)"
+msgstr[0] "Importowanie z pliku mbox... (zaimportowano %ld MB)"
+msgstr[1] "Importowanie z pliku mbox... (zaimportowano %ld MB)"
+msgstr[2] "Importowanie z pliku mbox... (zaimportowano %ld MB)"
 
-#: src/mbox.c:539
+#: src/mbox.c:550
 msgid "Overwrite mbox file"
 msgstr "Nadpisać istniejący plik mbox?"
 
-#: src/mbox.c:540
+#: src/mbox.c:551
 msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Ten plik już istnieje. Czy chcesz go nadpisać? "
 
-#: src/mbox.c:541 src/mimeview.c:1888 src/prefs_themes.c:596
+#: src/mbox.c:552 src/mimeview.c:1897 src/prefs_themes.c:596
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Nadpisz"
 
-#: src/mbox.c:550
+#: src/mbox.c:561
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create mbox file:\n"
@@ -8112,7 +8117,7 @@ msgstr ""
 "Nie można utworzyć pliku mbox:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:554
+#: src/mbox.c:565
 msgid "Exporting to mbox..."
 msgstr "Eksportowanie do pliku mbox..."
 
@@ -8120,27 +8125,27 @@ msgstr "Eksportowanie do pliku mbox..."
 msgid "Find in current message"
 msgstr "Znajdź w bieżących wiadomościach"
 
-#: src/message_search.c:191
+#: src/message_search.c:192
 msgid "Find text:"
 msgstr "Znajdź tekst:"
 
-#: src/message_search.c:317 src/summary_search.c:778
+#: src/message_search.c:318 src/summary_search.c:779
 msgid "Search failed"
 msgstr "Poszukiwanie nie powiodło się"
 
-#: src/message_search.c:318 src/summary_search.c:779
+#: src/message_search.c:319 src/summary_search.c:780
 msgid "Search string not found."
 msgstr "Nie znaleziono szukanego ciągu."
 
-#: src/message_search.c:327
+#: src/message_search.c:328
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
 msgstr "Osiągnięto początek wiadomości; zacząć od końca?"
 
-#: src/message_search.c:330
+#: src/message_search.c:331
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "Osiągnięto koniec wiadomości; zacząć od początku?"
 
-#: src/message_search.c:333 src/summary_search.c:790
+#: src/message_search.c:334 src/summary_search.c:791
 msgid "Search finished"
 msgstr "Przeszukiwanie zakończone"
 
@@ -8303,11 +8308,11 @@ msgstr ""
 "Proszę sprecyzować którego konta chcesz użyć do wysłania potwierdzenia "
 "odbioru:"
 
-#: src/messageview.c:2171
+#: src/messageview.c:2171 src/messageview.c:2190
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr "Nie można wydrukować: wiadomość nie zawiera tekstu."
 
-#: src/messageview.c:2932
+#: src/messageview.c:2944
 msgid ""
 "\n"
 "  There are no messages in this folder"
@@ -8315,7 +8320,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Nie ma wiadomości w tym katalogu"
 
-#: src/messageview.c:2940
+#: src/messageview.c:2952
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted"
@@ -8323,7 +8328,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Wiadomość została skasowana"
 
-#: src/messageview.c:2941
+#: src/messageview.c:2953
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted or moved to another folder"
@@ -8331,8 +8336,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Wiadomość została skasowana lub przenisona do innego katalogu"
 
-#: src/messageview.c:2974 src/messageview.c:2980 src/summaryview.c:4440
-#: src/summaryview.c:7320
+#: src/messageview.c:2986 src/messageview.c:2992 src/summaryview.c:4420
+#: src/summaryview.c:7298
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "Błąd podczas uczenia.\n"
 
@@ -8372,64 +8377,64 @@ msgstr ""
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Usuń skrzynkę"
 
-#: src/mimeview.c:220
+#: src/mimeview.c:221
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otwórz"
 
-#: src/mimeview.c:222
+#: src/mimeview.c:223
 msgid "Open _with..."
 msgstr "'Otwórz za pomocą...'"
 
-#: src/mimeview.c:224 src/prefs_filtering_action.c:172
+#: src/mimeview.c:225 src/prefs_filtering_action.c:172
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopiuj"
 
-#: src/mimeview.c:225
+#: src/mimeview.c:226
 msgid "Send to..."
 msgstr "Wyślij do..."
 
-#: src/mimeview.c:226
+#: src/mimeview.c:227
 msgid "_Display as text"
 msgstr "Wyświetl jako tekst"
 
-#: src/mimeview.c:227
+#: src/mimeview.c:228
 msgid "_Save as..."
 msgstr "Zapi_sz jako..."
 
-#: src/mimeview.c:228
+#: src/mimeview.c:229
 msgid "Save _all..."
 msgstr "Zapi_sz wszystko..."
 
-#: src/mimeview.c:301
+#: src/mimeview.c:302
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Typ MIME "
 
-#: src/mimeview.c:1052 src/mimeview.c:1057 src/mimeview.c:1062
-#: src/mimeview.c:1067
+#: src/mimeview.c:1053 src/mimeview.c:1058 src/mimeview.c:1063
+#: src/mimeview.c:1068
 msgid "View full information"
 msgstr "Wyświetl pełne informacje"
 
-#: src/mimeview.c:1073
+#: src/mimeview.c:1074
 msgid "Check again"
 msgstr "Sprawdź ponownie"
 
-#: src/mimeview.c:1085
+#: src/mimeview.c:1086
 #, c-format
 msgid "%s Click the icon to check it."
 msgstr "%s Kliknij na ikonkę aby go sprawdzić."
 
-#: src/mimeview.c:1087
+#: src/mimeview.c:1088
 #, c-format
 msgid "%s Click the icon or hit '%s' to check it."
 msgstr "%s Kliknij na ikonkę, lub wciśnij klawisz '%s' aby go sprawdzić."
 
-#: src/mimeview.c:1097
+#: src/mimeview.c:1098
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon to try again."
 msgstr ""
 "Proces weryfikacji podpisu trwał zbyt długo. Kliknij na aby ponowić tę "
 "operację."
 
-#: src/mimeview.c:1099
+#: src/mimeview.c:1100
 #, c-format
 msgid ""
 "Timeout checking the signature. Click the icon or hit '%s' to try again."
@@ -8437,26 +8442,26 @@ msgstr ""
 "Proces weryfikacji podpisu trwał zbyt długo. Kliknij na ikonkę, lub wciśnij "
 "klawisz '%s' aby ponowić tę operację."
 
-#: src/mimeview.c:1344
+#: src/mimeview.c:1345
 msgid "Checking signature..."
 msgstr "Sprawdzanie podpisu..."
 
-#: src/mimeview.c:1385
+#: src/mimeview.c:1386
 msgid "Go back to email"
 msgstr "Powrót do wiadomości email"
 
-#: src/mimeview.c:1806 src/mimeview.c:1898 src/mimeview.c:2140
-#: src/mimeview.c:2176 src/mimeview.c:2288 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:440
+#: src/mimeview.c:1815 src/mimeview.c:1907 src/mimeview.c:2149
+#: src/mimeview.c:2185 src/mimeview.c:2297 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:440
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "Nie można zapisać części wiadomości wieloczęściowej: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1885
+#: src/mimeview.c:1894
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Nadpisać istniejący plik '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1909
+#: src/mimeview.c:1918
 #, c-format
 msgid ""
 "An error has occurred while saving message part #%d. Do you want to cancel "
@@ -8465,19 +8470,19 @@ msgstr ""
 "Błąd nastąpił podczas zapisu części wiadomości #%d. Czy chcesz anulować "
 "operacji czy zignorować błąd i kontynuować?"
 
-#: src/mimeview.c:1912
+#: src/mimeview.c:1921
 msgid "Error saving all message parts"
 msgstr "Błąd zapisu wszystkich części wiadomości"
 
-#: src/mimeview.c:1913
+#: src/mimeview.c:1922
 msgid "Skip"
 msgstr "Pomiń"
 
-#: src/mimeview.c:1913
+#: src/mimeview.c:1922
 msgid "Skip all"
 msgstr "Pomiń wszystkie"
 
-#: src/mimeview.c:1923
+#: src/mimeview.c:1932
 #, c-format
 msgid "%d file saved successfully."
 msgid_plural "%d files saved successfully."
@@ -8485,7 +8490,7 @@ msgstr[0] "%d plików zostało poprawnie zapisanych."
 msgstr[1] "%d plik został poprawnie zapisany."
 msgstr[2] "%d plików zostało poprawnie zapisanych."
 
-#: src/mimeview.c:1931
+#: src/mimeview.c:1940
 #, c-format
 msgid "%d file saved successfully"
 msgid_plural "%d files saved successfully"
@@ -8493,7 +8498,7 @@ msgstr[0] "%d plików zostało poprawnie zapisanych."
 msgstr[1] "%d plik został poprawnie zapisany."
 msgstr[2] "%d plików zostało poprawnie zapisanych."
 
-#: src/mimeview.c:1936
+#: src/mimeview.c:1945
 #, c-format
 msgid "%s, %d file failed."
 msgid_plural "%s, %d files failed."
@@ -8501,26 +8506,26 @@ msgstr[0] "%s, %d plik zakończony niepowodzeniem"
 msgstr[1] "%s, %d plik zakończony niepowodzeniem"
 msgstr[2] "%s, %d plik zakończony niepowodzeniem"
 
-#: src/mimeview.c:1969 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:142
-#: src/prefs_filtering_action.c:1262
+#: src/mimeview.c:1978 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:142
+#: src/prefs_filtering_action.c:1263
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Wybierz katalog docelowy"
 
-#: src/mimeview.c:1976 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:148
+#: src/mimeview.c:1985 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:148
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "\"%s\" nie jest katalogiem."
 
-#: src/mimeview.c:2093 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:693
-#: src/summaryview.c:5052
+#: src/mimeview.c:2102 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:693
+#: src/summaryview.c:5032
 msgid "Save as"
 msgstr "Zapisz jako"
 
-#: src/mimeview.c:2223 src/mimeview.c:2230
+#: src/mimeview.c:2232 src/mimeview.c:2239
 msgid "Open with"
 msgstr "Otwórz z"
 
-#: src/mimeview.c:2224 src/mimeview.c:2231
+#: src/mimeview.c:2233 src/mimeview.c:2240
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command-line to open file:\n"
@@ -8529,7 +8534,7 @@ msgstr ""
 "Wprowadź nazwę programu, którym chcesz otworzyć ten plik:\n"
 "('%s' zostanie zastąpione nazwą pliku)"
 
-#: src/mimeview.c:2326
+#: src/mimeview.c:2335
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not convert attachment name to UTF-16:\n"
@@ -8540,11 +8545,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/mimeview.c:2334
+#: src/mimeview.c:2343
 msgid "Execute untrusted binary?"
 msgstr "Uruchomić niepewny plik binarny?"
 
-#: src/mimeview.c:2335
+#: src/mimeview.c:2344
 msgid ""
 "This attachment is an executable file. Executing untrusted binaries is "
 "dangerous and could compromise your computer.\n"
@@ -8556,20 +8561,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Czy chcesz uruchomić ten plik?"
 
-#: src/mimeview.c:2339
+#: src/mimeview.c:2348
 msgid "Run binary"
 msgstr "Uruchom plik binarny"
 
-#: src/mimeview.c:2642 src/plugins/att_remover/att_remover.c:304
+#: src/mimeview.c:2651 src/plugins/att_remover/att_remover.c:304
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: src/mimeview.c:2643 src/plugins/att_remover/att_remover.c:305
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702 src/summaryview.c:2808
+#: src/mimeview.c:2652 src/plugins/att_remover/att_remover.c:305
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702 src/summaryview.c:2788
 msgid "Size:"
 msgstr "Rozmiar:"
 
-#: src/mimeview.c:2657 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1240
+#: src/mimeview.c:2666 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1240
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1595
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1605
 msgid "Description:"
@@ -8862,8 +8867,8 @@ msgstr "Ścieżka książki adresowej gdzie przechowywane są adresy"
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:262
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:201
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:463
-#: src/prefs_filtering_action.c:545 src/prefs_filtering_action.c:552
-#: src/prefs_matcher.c:686
+#: src/prefs_filtering_action.c:546 src/prefs_filtering_action.c:553
+#: src/prefs_matcher.c:690
 msgid "Select..."
 msgstr " Wybierz..."
 
@@ -9102,7 +9107,7 @@ msgstr "Tak"
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:853
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:724 src/prefs_folder_item.c:524
 #: src/prefs_folder_item.c:1199 src/prefs_folder_item.c:1231
-#: src/prefs_summaries.c:406
+#: src/prefs_summaries.c:409
 msgid "No"
 msgstr "Brak"
 
@@ -9170,7 +9175,7 @@ msgstr "Lokalizacja archiwum i jego nazwa"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1098
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:225
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:493
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:494
 msgid "_Select"
 msgstr "_Wybierz"
 
@@ -9336,7 +9341,7 @@ msgstr ""
 "na stworzenie archiwum"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:425
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:770
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:771
 msgid "Rename"
 msgstr "Zmień nazwę"
 
@@ -9348,21 +9353,21 @@ msgstr "Wybierz tę opcję, aby usunąć wiadomości po archiwizacji"
 msgid "Remove attachments"
 msgstr "Usuń załącznik"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:362
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:363
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:325 src/prefs_themes.c:1099
 msgid "Remove"
 msgstr "Usuń"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:370 src/prefs_summaries.c:622
-#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2902
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:371 src/prefs_summaries.c:643
+#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2882
 msgid "Attachment"
 msgstr "Załącznik"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:424
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:425
 msgid "Destroy attachments"
 msgstr "Zniszcz załączniki"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:425
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:426
 msgid ""
 "Do you really want to remove all attachments from the selected messages?\n"
 "\n"
@@ -9372,34 +9377,34 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Usunięte dane będą nie do odzyskania."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:468
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:469
 msgid "The selected messages don't have any attachments."
 msgstr "Wybrana wiadomość nie ma żadnych załączników."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:471
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:472
 #, c-format
 msgid "Attachments removed from %d of the %d selected messages."
 msgstr "Usunięto %d załączników z %d wybranych wiadomości."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:474
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:475
 #, c-format
 msgid "Attachments removed from all %d selected messages."
 msgstr "Usunięto załączniki z wszystkich %d wybranych wiadomości."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:503
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:504
 msgid "This message doesn't have any attachments."
 msgstr "Ta wiadomość nie ma żadnych załączników"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:516
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:517
 msgid "Remove attachments..."
 msgstr "Usuń załączniki..."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:528
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:588
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:529
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:589
 msgid "AttRemover"
 msgstr "AttRemover"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:593
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:594
 msgid ""
 "This plugin removes attachments from mails.\n"
 "\n"
@@ -9411,7 +9416,7 @@ msgstr ""
 "Uwaga: ta operacja jest całkowicie nie odwracalna i usunięte załączniki będą "
 "na zawsze, zawsze i jeszcze raz zawsze stracone."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:617
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:618
 msgid "Attachment handling"
 msgstr "Obsługa załączników"
 
@@ -9489,7 +9494,7 @@ msgstr ""
 "Nie sprawdzaj czy brakuje załączników gdy wiadomości są przekazywane lub "
 "przekierunkowywane"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:135 src/prefs_msg_colors.c:308
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:135 src/prefs_msg_colors.c:310
 msgid "Signatures"
 msgstr "Podpisy"
 
@@ -9528,10 +9533,10 @@ msgstr "Bogofilter"
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:118
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:459
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:508
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:635 src/prefs_matcher.c:682
-#: src/prefs_matcher.c:715 src/prefs_matcher.c:1657 src/prefs_matcher.c:1664
-#: src/prefs_matcher.c:1672 src/prefs_matcher.c:1674 src/prefs_matcher.c:2582
-#: src/prefs_matcher.c:2586
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:635 src/prefs_matcher.c:686
+#: src/prefs_matcher.c:719 src/prefs_matcher.c:1661 src/prefs_matcher.c:1668
+#: src/prefs_matcher.c:1676 src/prefs_matcher.c:1678 src/prefs_matcher.c:2586
+#: src/prefs_matcher.c:2590
 msgid "Any"
 msgstr "Wszystkie"
 
@@ -9645,7 +9650,7 @@ msgstr "Wiadomości większe niż ta nie zostaną sprawdzone"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:181
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:163
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:386 src/prefs_account.c:1639
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:386 src/prefs_account.c:1616
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
@@ -10171,7 +10176,7 @@ msgstr "Otwieraj w przeglądarce (zdalna zawartość jest włączona)"
 msgid "Do nothing (remote content is disabled)"
 msgstr "Nie rób nic (zdalna zawartość jest wyłączona)"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210 src/prefs_account.c:3947
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210 src/prefs_account.c:3924
 #: src/prefs_proxy.c:241
 msgid "Proxy"
 msgstr "Proxy"
@@ -10220,8 +10225,8 @@ msgstr "CSS z tego pliku zostanie załadowany dla każdej części HTML"
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:309
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1346
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:208 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
-#: src/prefs_account.c:1573 src/prefs_account.c:1662 src/prefs_account.c:2213
-#: src/prefs_customheader.c:235
+#: src/prefs_account.c:1550 src/prefs_account.c:1639 src/prefs_account.c:2190
+#: src/prefs_customheader.c:236
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "Prze_glądaj"
 
@@ -10537,7 +10542,7 @@ msgid "GData plugin: Trying to refresh authorization\n"
 msgstr "Wtyczka GData: Próba odświeżenia uwierzytelnienia\n"
 
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:78
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:199 src/prefs_account.c:1944
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:199 src/prefs_account.c:1921
 msgid "Authentication"
 msgstr "Uwierzytelnienie"
 
@@ -10595,7 +10600,7 @@ msgstr "Integracja z GData"
 #: src/plugins/libravatar/libravatar.c:332
 #: src/plugins/libravatar/libravatar.c:397
 #: src/plugins/libravatar/libravatar.c:457
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:546
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:555
 msgid "Libravatar"
 msgstr "Libravatar"
 
@@ -10645,33 +10650,33 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Opinie i sugestie do <ricardo@mones.org> mile widziane.\n"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:137
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:146
 msgid "Error reading cache stats"
 msgstr "Błąd podczas czytania stanu pamięci podręcznej"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:141
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:150
 #, c-format
 msgid "Using %s in %d files, %d directories, %d others and %d errors"
 msgstr "Używając %s w %d plikach, %d katalogów, %d innych oraz %d błędów"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:150
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:159
 #, c-format
 msgid "Using %s in %d files, %d directories and %d others"
 msgstr "Używając %s w %d plikach, %d katalogów oraz %d innych"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:164
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:173
 msgid "Clear icon cache"
 msgstr "Wyczyść cache ikon"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:165
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:174
 msgid "Are you sure you want to remove all cached avatar icons?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie ikony z pamięci podręcznej?"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:178
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:187
 msgid "Not enough memory for operation"
 msgstr "Brak wystarczającej pamięci do wykonania operacji"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:183
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:192
 #, c-format
 msgid ""
 "Icon cache successfully cleared:\n"
@@ -10682,11 +10687,11 @@ msgstr ""
 "• %u brakujących wpisów usuniętych.\n"
 "• %u plików usuniętych."
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:188
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:197
 msgid "Icon cache successfully cleared!"
 msgstr "Czyszczenie pamięci podręcznej ikon zakończone powodzeniem!"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:191
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:200
 #, c-format
 msgid ""
 "Errors clearing icon cache:\n"
@@ -10701,84 +10706,84 @@ msgstr ""
 "• %u plików nie dało się czytać.\n"
 "• %u plików nie mogło zostać usuniętych."
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:198
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:207
 msgid "Error clearing icon cache."
 msgstr "Błąd czyszcenia pamięci podręcznej ikon."
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:213
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:222
 msgid "_Use cached icons"
 msgstr "_Użyj pamięci podręcznej ikon"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:214
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:223
 msgid ""
 "Keep icons on disk for reusing instead of making another network request"
 msgstr ""
 "Zachowuj ikonu na dysku w celu ponownego użycia zamiast kolejne wykonywać "
 "żądanie sieciowe"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:238
 msgid "Cache refresh interval"
 msgstr "Odstęp czasu między odświeżeniami pamięci podręcznej"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1618
-#: src/prefs_account.c:1775 src/prefs_matcher.c:340 src/prefs_receive.c:180
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:238
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1595
+#: src/prefs_account.c:1752 src/prefs_matcher.c:340 src/prefs_receive.c:180
 msgid "hours"
 msgstr "godzin"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:305
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:314
 msgid "Mystery man"
 msgstr "Mystery man"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:306
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:315
 msgid "Identicon"
 msgstr "Identicon"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:307
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:316
 msgid "MonsterID"
 msgstr "MonsterID"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:308
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:317
 msgid "Wavatar"
 msgstr "Wavatar"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:309
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:318
 msgid "Retro"
 msgstr "Retro"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:310
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:319
 msgid "Custom URL"
 msgstr "Własny URL"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:313
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:322
 msgid "A blank image"
 msgstr "Pusty obrazek"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:314
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:323
 msgid "The unobtrusive low-contrast greyish silhouette"
 msgstr "Dyskretna mało-kontrastowa szara sylwetka"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:315
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:324
 msgid "A generated geometric pattern"
 msgstr "Wygenerowany geometryczny wzór"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:316
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:325
 msgid "A generated full-body monster"
 msgstr "Wygenerowane pełne ciało potwora"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:317
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:326
 msgid "A generated almost unique face"
 msgstr "Wygenerowana prawie unikalna twarz"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:318
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:327
 msgid "A generated 8-bit arcade-style pixelated image"
 msgstr "Wygenerowany 8-bitowy spikselizowany obrazek w stylu arcade"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:319
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:328
 msgid "Redirect to a user provided URL"
 msgstr "Przekieruj do URL'a ustawionego przez użytkownika"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:333
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:342
 msgid ""
 "Enter the URL you want to be redirected when no user icon is available. "
 "Leave an empty URL to use the default libravatar orange icon."
@@ -10787,11 +10792,11 @@ msgstr ""
 "jest niedostępna. Zostaw puste aby użyć domyślej pomarańczowej ikony "
 "libravatar."
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:382
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:391
 msgid "_Allow redirects to other sites"
 msgstr "Pozwól na przekierowania do innych stron"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:383
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:392
 msgid ""
 "Follow redirect responses received from libravatar server to other avatar "
 "services like gravatar.com"
@@ -10799,23 +10804,23 @@ msgstr ""
 "Podążaj za przekierowaniami otrzymanymi od serwera libravatar do innych "
 "serwisów avatarów takich jak gravatar.com"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:392
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:401
 msgid "_Enable federated servers"
 msgstr "Włącz serwery typu f_ederated"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:393
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:402
 msgid "Try to get avatar from sender's domain libravatar server"
 msgstr "Spróbuj pobrać avatar z serwera libravatar domeny nadawcy"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:410
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:419
 msgid "Request timeout"
 msgstr "Upłynął limit czasu"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:410
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:419
 msgid "second(s)"
 msgstr "sekunda/y"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:411
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:420
 msgid ""
 "Set to 0 to use global socket I/O timeout. Maximum value must be also less "
 "than global socket I/O timeout."
@@ -10823,15 +10828,15 @@ msgstr ""
 "Ustaw 0 dla globalnego limitu czasu We/Wy gniazda. Maksymalna wartość musi "
 "być także mniejsza od globalnego czasu limitu czasu We/Wy gniazda."
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:455
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:464
 msgid "Icon cache"
 msgstr "Cache ikon"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:459
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:468
 msgid "Default missing icon mode"
 msgstr "Domyślny tryb brakujących ikon"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:463
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:472
 msgid "Network"
 msgstr "Sieć"
 
@@ -10924,7 +10929,7 @@ msgstr "Metoda uwierzytelniania niedostępna"
 msgid "sending error on Sieve session: %s\n"
 msgstr "błąd wysyłania podczas sesji Sieve: %s\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5850
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5830
 msgid "_Filter"
 msgstr "_Filtr"
 
@@ -11031,7 +11036,7 @@ msgstr "Łączenie..."
 msgid "Manage Sieve Filters"
 msgstr "Zarządzanie Filtrami Sieve"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:805
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:806
 msgid "To use Sieve, enable it in an account's preferences."
 msgstr "Aby użyć Sieve, musisz go włączyć w ustawieniach konta."
 
@@ -11104,7 +11109,7 @@ msgstr "Określ uwierzytelnienia"
 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:236
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:391
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1388
-#: src/prefs_account.c:1990
+#: src/prefs_account.c:1967
 msgid "User ID"
 msgstr "Identyfikator użytkownika"
 
@@ -11112,19 +11117,19 @@ msgstr "Identyfikator użytkownika"
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:383
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:399
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1394
-#: src/prefs_account.c:2013 src/prefs_account.c:2741 src/prefs_account.c:2769
-#: src/prefs_account.c:2966 src/prefs_proxy.c:134 src/wizard.c:1216
+#: src/prefs_account.c:1990 src/prefs_account.c:2718 src/prefs_account.c:2746
+#: src/prefs_account.c:2943 src/prefs_proxy.c:134 src/wizard.c:1216
 #: src/wizard.c:1636
 msgid "Password"
 msgstr "Hasło"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:262 src/prefs_account.c:1701
-#: src/prefs_account.c:1962
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:262 src/prefs_account.c:1678
+#: src/prefs_account.c:1939
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Metoda uwierzytelnienia"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:271 src/prefs_account.c:1711
-#: src/prefs_account.c:1971 src/prefs_send.c:265 src/prefs_send.c:336
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:271 src/prefs_account.c:1688
+#: src/prefs_account.c:1948 src/prefs_send.c:265 src/prefs_send.c:336
 #: src/prefs_themes.c:1114
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatycznie"
@@ -11191,8 +11196,8 @@ msgstr "wybierz rekursywnie"
 msgid "No new messages"
 msgstr "Brak nowych wiadomości"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:216
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:420
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:220
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:424
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:399
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:414
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:433
@@ -11204,56 +11209,56 @@ msgstr "Brak nowych wiadomości"
 msgid "Notification"
 msgstr "Potwierdzanie Odbioru"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:221
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:225
 msgid "The Notification plugin needs threading support."
 msgstr "Wtyczka Notification potrzebuje obsługi wątków."
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:228
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:232
 msgid "Failed to register folder item update hook in the Notification plugin"
 msgstr ""
 "Nie powiodła się rejestracja funkcji uaktualniania elementu katalogu we "
 "wtyczce Notification"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:236
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:240
 msgid "Failed to register folder update hook in the Notification plugin"
 msgstr ""
 "Nie powiodła się rejestracja funkcji uaktualniania katalogu we wtyczce "
 "Notification"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:246
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:250
 msgid "Failed to register msginfo update hook in the Notification plugin"
 msgstr ""
 "Nie powiodła się rejestracja funkcji uaktualniania msginfo we wtyczce "
 "Notification"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:256
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:260
 msgid "Failed to register offline switch hook in the Notification plugin"
 msgstr ""
 "Nie powiodła się rejestracja funkcji zmiany tryby offline we wtyczce "
 "Notification"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:267
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:271
 msgid "Failed to register main window close hook in the Notification plugin"
 msgstr ""
 "Nie powiodła się rejestracja funkcji zamykania głównego okna we wtyczce "
 "Notification"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:280
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:284
 msgid "Failed to register got iconified hook in the Notification plugin"
 msgstr "Nie powiodła się rejestracja funkcji iconified we wtyczce Notification"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:293
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:297
 msgid "Failed to register account list changed hook in the Notification plugin"
 msgstr ""
 "Nie powiodła się rejestracja funkcji zmiany listy kont we wtyczce "
 "Notification"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:306
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:310
 msgid "Failed to register theme change hook in the Notification plugin"
 msgstr ""
 "Nie powiodła się rejestracja funkcji zmiany motywu we wtyczce Notification"
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:425
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:429
 msgid ""
 "This plugin provides various ways to notify the user of new and unread "
 "email.\n"
@@ -11269,7 +11274,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Opinie i sugestie do <berndth@gmx.de> mile widziane."
 
-#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:450
+#: src/plugins/notification/notification_plugin.c:454
 msgid "Various tools"
 msgstr "Różne narzędzia"
 
@@ -11378,7 +11383,7 @@ msgstr "Banner"
 msgid "Popup"
 msgstr "Popup"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:470 src/prefs_actions.c:264
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:470 src/prefs_actions.c:265
 #: src/prefs_receive.c:155
 msgid "Command"
 msgstr "Command"
@@ -11447,7 +11452,7 @@ msgid "Never"
 msgstr "Nigdy"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:768 src/prefs_receive.c:229
-#: src/prefs_summaries.c:502 src/prefs_summaries.c:555
+#: src/prefs_summaries.c:523 src/prefs_summaries.c:576
 msgid "Always"
 msgstr "Zawsze"
 
@@ -11522,8 +11527,8 @@ msgstr "Kolor pierwszoplanowy"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:927
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1146
-#: src/prefs_msg_colors.c:258 src/prefs_msg_colors.c:271
-#: src/prefs_msg_colors.c:284
+#: src/prefs_msg_colors.c:260 src/prefs_msg_colors.c:273
+#: src/prefs_msg_colors.c:286
 msgid "Background"
 msgstr "Tło"
 
@@ -11544,7 +11549,8 @@ msgstr "Czas opóźnienia okna wyskakującego"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1101
 msgid "Make popup sticky"
-msgstr "Ustaw okna wyskakujące jako pokazujące się na wszystkich obszarach roboczych"
+msgstr ""
+"Ustaw okna wyskakujące jako pokazujące się na wszystkich obszarach roboczych"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1111
 msgid "Set popup window width and position"
@@ -11896,27 +11902,27 @@ msgstr "Nie powiodła się rejestracja funkcji autouzupełniania adresu PGP"
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Hasło"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:248
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:249
 msgid "[no user id]"
 msgstr "[brak identyfikatora]"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:260
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:261
 msgid "Please enter the passphrase for the new key:"
 msgstr "Proszę podać hasło dla nowego klucza:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:263
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:264
 msgid "Passphrases did not match.\n"
 msgstr "Hasła nie są identyczne.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:267
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:268
 msgid "Please re-enter the passphrase for the new key:"
 msgstr "Proszę podać jeszcze raz hasło dla nowego klucza:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:272
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:273
 msgid "Please enter the passphrase for:"
 msgstr "Proszę podać hasło dla:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:275
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:276
 msgid "Bad passphrase.\n"
 msgstr "Niewłaściwe hasło.\n"
 
@@ -12058,8 +12064,8 @@ msgstr ""
 "hasła przez całą sesję"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:182 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:464
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1782
-#: src/prefs_account.c:2079 src/prefs_receive.c:190
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1759
+#: src/prefs_account.c:2056 src/prefs_receive.c:190
 msgid "minutes"
 msgstr "minut"
 
@@ -12152,36 +12158,36 @@ msgstr "Nieograniczone"
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Wybierz klucze"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:457
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:458
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID klucza"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:475
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:476
 msgid "Trust"
 msgstr "Zaufany klucz"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:494
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:495
 msgid "_Other"
 msgstr "_Inne"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:495
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:496
 msgid "Do_n't encrypt"
 msgstr "B_rak szyfrowania"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:676
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:677
 msgid "Add key"
 msgstr "Dodaj klucz"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:677
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:678
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Wprowadź innego użytkownika lub ID klucza:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:699
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:700
 #, c-format
 msgid "Encrypt to %s <%s>"
 msgstr "Szyfruj do %s <%s>"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:700
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:701
 #, c-format
 msgid ""
 "This encryption key is not fully trusted.\n"
@@ -12688,8 +12694,8 @@ msgstr "Pokaż konsolę Pythona..."
 msgid "Refresh"
 msgstr "Odśwież"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:526 src/prefs_account.c:2730
-#: src/prefs_account.c:2758 src/prefs_account.c:3195 src/wizard.c:1206
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:526 src/prefs_account.c:2707
+#: src/prefs_account.c:2735 src/prefs_account.c:3172 src/wizard.c:1206
 #: src/wizard.c:1626
 msgid "Browse"
 msgstr "Przeglądaj"
@@ -13008,7 +13014,7 @@ msgstr "Pobierz komentarze do postów, które są młodsze niż"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:414
 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:615 src/plugins/vcalendar/month-view.c:711
-#: src/prefs_account.c:1608 src/prefs_folder_item.c:571 src/prefs_matcher.c:341
+#: src/prefs_account.c:1585 src/prefs_folder_item.c:571 src/prefs_matcher.c:341
 msgid "days"
 msgstr "dni"
 
@@ -13163,8 +13169,7 @@ msgid "401 (Authorisation required)"
 msgstr "401 (Wymagana autoryzacja)"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:110
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1627
-msgid "403 (Unauthorised)"
+msgid "403 (Forbidden)"
 msgstr "403 (Nieautoryzowany)"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:113
@@ -13927,6 +13932,10 @@ msgstr ""
 msgid "Timeout (%d seconds) connecting to %s\n"
 msgstr "Upłynął czas połączenia (%d sekund) do %s\n"
 
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1627
+msgid "403 (Unauthorised)"
+msgstr "403 (Nieautoryzowany)"
+
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1633
 #, c-format
 msgid "Error %ld"
@@ -14274,7 +14283,7 @@ msgid "Starts at:"
 msgstr "Zaczyna się o:"
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1477
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1501 src/prefs_matcher.c:767
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1501 src/prefs_matcher.c:771
 msgid "on:"
 msgstr "włączone:"
 
@@ -14424,7 +14433,9 @@ msgstr "Eksportuj jako serwer GNOME shell calendar"
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:469
 msgid ""
 "Register D-Bus calendar server interface to export Claws Mail's calendar"
-msgstr "Zarejestruj interfejs serwera kalendarza D-Bus do eksportu kalendarza Claws Mail"
+msgstr ""
+"Zarejestruj interfejs serwera kalendarza D-Bus do eksportu kalendarza Claws "
+"Mail"
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:479
 msgid "Free/Busy information"
@@ -14510,11 +14521,11 @@ msgstr "wystąpił błąd podczas sesji POP\n"
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "komenda TOP nie jest obsługiwana\n"
 
-#: src/prefs_account.c:364 src/prefs_account.c:1582 src/prefs_account.c:2658
+#: src/prefs_account.c:364 src/prefs_account.c:1559 src/prefs_account.c:2635
 msgid "POP"
 msgstr "POP"
 
-#: src/prefs_account.c:365 src/prefs_account.c:1695 src/prefs_account.c:2673
+#: src/prefs_account.c:365 src/prefs_account.c:1672 src/prefs_account.c:2650
 #: src/wizard.c:1501
 msgid "IMAP"
 msgstr "IMAP"
@@ -14599,45 +14610,45 @@ msgstr "Używaj polecenia lokalnego niż serwer SMTP"
 msgid "command to send mails"
 msgstr "polecenia do wysyłania poczty"
 
-#: src/prefs_account.c:1456
+#: src/prefs_account.c:1454
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Konto%d"
 
-#: src/prefs_account.c:1556
+#: src/prefs_account.c:1533
 msgid "Local"
 msgstr "Lokalny"
 
-#: src/prefs_account.c:1562 src/prefs_account.c:1651
+#: src/prefs_account.c:1539 src/prefs_account.c:1628
 msgid "Default Inbox"
 msgstr "Domyślna skrzynka poczty przychodzącej"
 
-#: src/prefs_account.c:1569 src/prefs_account.c:1576 src/prefs_account.c:1658
-#: src/prefs_account.c:1665
+#: src/prefs_account.c:1546 src/prefs_account.c:1553 src/prefs_account.c:1635
+#: src/prefs_account.c:1642
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr "Niefiltrowane wiadomości będą przetrzymywane w tym katalogu"
 
-#: src/prefs_account.c:1584
+#: src/prefs_account.c:1561
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "Używanie bezpiecznego mechanizmu autoryzacji (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1587
+#: src/prefs_account.c:1564
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Po odebraniu skasuj wiadomości z serwera"
 
-#: src/prefs_account.c:1598
+#: src/prefs_account.c:1575
 msgid "Remove after"
 msgstr "Usuń po"
 
-#: src/prefs_account.c:1605 src/prefs_account.c:1615
+#: src/prefs_account.c:1582 src/prefs_account.c:1592
 msgid "0 days and 0 hours : remove immediately"
 msgstr "(ustawienie wartości 0 dni: kasuje zaraz po odebraniu)"
 
-#: src/prefs_account.c:1628
+#: src/prefs_account.c:1605
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Limit ilości pobieranych danych"
 
-#: src/prefs_account.c:1631
+#: src/prefs_account.c:1608
 msgid ""
 "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
 "you will be able to download them fully or delete them."
@@ -14645,94 +14656,94 @@ msgstr ""
 "Wiadomości powyżej tego limitu będą pobrane częściowo. Kiedy je zaznaczysz "
 "będzie możliwe pobranie ich w całości lub skasowanie."
 
-#: src/prefs_account.c:1671 src/prefs_account.c:2688
+#: src/prefs_account.c:1648 src/prefs_account.c:2665
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1678
+#: src/prefs_account.c:1655
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maksymalna liczba artykułów do pobrania"
 
-#: src/prefs_account.c:1688
+#: src/prefs_account.c:1665
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "nieskończona jeśli podano 0"
 
-#: src/prefs_account.c:1713
+#: src/prefs_account.c:1690
 msgid "Plain text"
 msgstr "Czysty tekst"
 
-#: src/prefs_account.c:1726
+#: src/prefs_account.c:1703
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Katalog serwera IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:1730
+#: src/prefs_account.c:1707
 msgid "(usually empty)"
 msgstr "(zazwyczaj puste)"
 
-#: src/prefs_account.c:1744
+#: src/prefs_account.c:1721
 msgid "Show subscribed folders only"
 msgstr "Pokaż tylko zasubskrybowane foldery"
 
-#: src/prefs_account.c:1751
+#: src/prefs_account.c:1728
 msgid "Bandwidth-efficient mode (prevents retrieving remote tags)"
 msgstr "Tryb oszczędzania łącza (zapobiega pobieraniu zdalnych znaczników)"
 
-#: src/prefs_account.c:1753
+#: src/prefs_account.c:1730
 msgid "This mode uses less bandwidth, but can be slower with some servers."
 msgstr ""
 "Ten tryb w mniejszym stopniu obciąża łącze, ale może powodować wolniejsze "
 "działanie przy niektórych serwerach."
 
-#: src/prefs_account.c:1760 src/prefs_receive.c:164
+#: src/prefs_account.c:1737 src/prefs_receive.c:164
 msgid "Automatic checking"
 msgstr "Automatyczne sprawdzanie"
 
-#: src/prefs_account.c:1763
+#: src/prefs_account.c:1740
 msgid "Use global settings"
 msgstr "Używaj globalnych ustawień"
 
-#: src/prefs_account.c:1769 src/prefs_receive.c:171
+#: src/prefs_account.c:1746 src/prefs_receive.c:171
 msgid "Check for new mail every"
 msgstr "Sprawdź czy są nowe wiadomości pocztowe"
 
-#: src/prefs_account.c:1808
+#: src/prefs_account.c:1785
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtruj wiadomości podczas odbierania"
 
-#: src/prefs_account.c:1824
+#: src/prefs_account.c:1801
 msgid "Allow filtering using plugins on receiving"
 msgstr "Użycie filtrów z wtyczek podczas odbierania wiadomości"
 
-#: src/prefs_account.c:1828
+#: src/prefs_account.c:1805
 msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
 msgstr "\"Pobierz wszystkie\" sprawdza czy jest nowa poczta na tym koncie."
 
-#: src/prefs_account.c:1917 src/prefs_customheader.c:209
-#: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_matcher.c:2010 src/prefs_matcher.c:2038
+#: src/prefs_account.c:1894 src/prefs_customheader.c:210
+#: src/prefs_matcher.c:634 src/prefs_matcher.c:2014 src/prefs_matcher.c:2042
 msgid "Header"
 msgstr "Nagłówek"
 
-#: src/prefs_account.c:1919
+#: src/prefs_account.c:1896
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generowanie identyfikatora wiadomości (Message-ID)"
 
-#: src/prefs_account.c:1922
+#: src/prefs_account.c:1899
 msgid "Send account mail address in Message-ID"
 msgstr "Wysyłaj adres konta w identyfikatorze wiadomości"
 
-#: src/prefs_account.c:1925
+#: src/prefs_account.c:1902
 msgid "Add user agent header"
 msgstr "Dodaj nagłówek user agent"
 
-#: src/prefs_account.c:1932
+#: src/prefs_account.c:1909
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Dodaj nagłówek zdefiniowany przez użytkownika"
 
-#: src/prefs_account.c:1947
+#: src/prefs_account.c:1924
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "Autoryzacja SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:2045
+#: src/prefs_account.c:2022
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -14740,172 +14751,172 @@ msgstr ""
 "Jeśli pozostawisz te pola puste, to zostanie użyty ten sam login i hasło co "
 "przy odbieraniu."
 
-#: src/prefs_account.c:2056
+#: src/prefs_account.c:2033
 msgid "Authenticate with POP before sending"
 msgstr "Autoryzacja POP przed wysłaniem"
 
-#: src/prefs_account.c:2071
+#: src/prefs_account.c:2048
 msgid "POP authentication timeout"
 msgstr "Limit czasu dla uwierzytelniania POP"
 
-#: src/prefs_account.c:2159 src/prefs_account.c:2205
+#: src/prefs_account.c:2136 src/prefs_account.c:2182
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:2162
+#: src/prefs_account.c:2139
 msgid "Automatically insert signature"
 msgstr "Automatyczne wstaw podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:2167
+#: src/prefs_account.c:2144
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Oddzielenie podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:2192
+#: src/prefs_account.c:2169
 msgid "Command output"
 msgstr "Wyjście komendy"
 
-#: src/prefs_account.c:2225
+#: src/prefs_account.c:2202
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automatycznie wstaw następujące adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:2277
+#: src/prefs_account.c:2254
 msgid "Spell check dictionaries"
 msgstr "Słowniki do sprawdzania pisowni"
 
-#: src/prefs_account.c:2287 src/prefs_folder_item.c:1114
+#: src/prefs_account.c:2264 src/prefs_folder_item.c:1114
 #: src/prefs_spelling.c:162
 msgid "Default dictionary"
 msgstr "Domyślny Słownik"
 
-#: src/prefs_account.c:2300 src/prefs_folder_item.c:1148
+#: src/prefs_account.c:2277 src/prefs_folder_item.c:1148
 #: src/prefs_spelling.c:174
 msgid "Default alternate dictionary"
 msgstr "Domyślny alternatywny słownik"
 
-#: src/prefs_account.c:2386 src/prefs_account.c:3799
+#: src/prefs_account.c:2363 src/prefs_account.c:3776
 #: src/prefs_compose_writing.c:370 src/prefs_folder_item.c:1539
 #: src/prefs_folder_item.c:1924 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
 #: src/prefs_spelling.c:332 src/prefs_wrapping.c:152
 msgid "Compose"
 msgstr "Tworzenie wiadomości"
 
-#: src/prefs_account.c:2401 src/prefs_folder_item.c:1567 src/prefs_quote.c:134
+#: src/prefs_account.c:2378 src/prefs_folder_item.c:1567 src/prefs_quote.c:134
 #: src/toolbar.c:490
 msgid "Reply"
 msgstr "Odpowiedź"
 
-#: src/prefs_account.c:2416 src/prefs_filtering_action.c:185
+#: src/prefs_account.c:2393 src/prefs_filtering_action.c:185
 #: src/prefs_folder_item.c:1595 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:495
 msgid "Forward"
 msgstr "Przekaż"
 
-#: src/prefs_account.c:2463
+#: src/prefs_account.c:2440
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Domyślny system ochrony prywatności"
 
-#: src/prefs_account.c:2492 src/prefs_folder_item.c:1188
+#: src/prefs_account.c:2469 src/prefs_folder_item.c:1188
 msgid "Always sign messages"
 msgstr "Podpisywanie każdej wiadomości"
 
-#: src/prefs_account.c:2494 src/prefs_folder_item.c:1220
+#: src/prefs_account.c:2471 src/prefs_folder_item.c:1220
 msgid "Always encrypt messages"
 msgstr "Szyfrowanie każdej wiadomości"
 
-#: src/prefs_account.c:2496
+#: src/prefs_account.c:2473
 msgid "Always sign messages when replying to a signed message"
 msgstr "Szyfrowanie wiadomości przy odpowiadaniu na zaszyfrowany email"
 
-#: src/prefs_account.c:2499
+#: src/prefs_account.c:2476
 msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
 msgstr "Szyfrowanie wiadomości przy odpowiadaniu na zaszyfrowany email."
 
-#: src/prefs_account.c:2502
+#: src/prefs_account.c:2479
 msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
 msgstr "Zaszyfruj wysyłane wiadomości przy użyciu klucza własnego i odbiorcy"
 
-#: src/prefs_account.c:2504
+#: src/prefs_account.c:2481
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Zapisywanie wysłanych, zaszyfrowanych wiadomości w czystym tekście"
 
-#: src/prefs_account.c:2662 src/prefs_account.c:2677 src/prefs_account.c:2691
+#: src/prefs_account.c:2639 src/prefs_account.c:2654 src/prefs_account.c:2668
 msgid "Don't use SSL/TLS"
 msgstr "Nie używaj SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2665 src/prefs_account.c:2680 src/prefs_account.c:2700
-#: src/prefs_account.c:2711
+#: src/prefs_account.c:2642 src/prefs_account.c:2657 src/prefs_account.c:2677
+#: src/prefs_account.c:2688
 msgid "Use SSL/TLS"
 msgstr "Używaj SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2668 src/prefs_account.c:2683 src/prefs_account.c:2714
+#: src/prefs_account.c:2645 src/prefs_account.c:2660 src/prefs_account.c:2691
 msgid "Use STARTTLS command to start encrypted session"
 msgstr "Użyj komendy STARTTLS by nawiązać zaszyfrowaną sesję"
 
-#: src/prefs_account.c:2704
+#: src/prefs_account.c:2681
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Wysyłaj (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2708
+#: src/prefs_account.c:2685
 msgid "Don't use SSL/TLS (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Nie używaj SSL/TLS (ale w razie potrzeby używaj STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:2719
+#: src/prefs_account.c:2696
 msgid "Client certificates"
 msgstr "Certyfikaty klienta"
 
-#: src/prefs_account.c:2727
+#: src/prefs_account.c:2704
 msgid "Certificate for receiving"
 msgstr "Certyfikaty do odbierania"
 
-#: src/prefs_account.c:2732 src/prefs_account.c:2734 src/prefs_account.c:2760
-#: src/prefs_account.c:2762
+#: src/prefs_account.c:2709 src/prefs_account.c:2711 src/prefs_account.c:2737
+#: src/prefs_account.c:2739
 msgid "Client certificate file as a PKCS12 or PEM file"
 msgstr "Plik certyfikatów klienta file jako plik PKCS12 lub PEM"
 
-#: src/prefs_account.c:2755
+#: src/prefs_account.c:2732
 msgid "Certificate for sending"
 msgstr "Certyfikat do wysyłania"
 
-#: src/prefs_account.c:2795
+#: src/prefs_account.c:2772
 msgid "Automatically accept valid SSL/TLS certificates"
 msgstr "Automatycznie akceptuj poprawne certyfikaty SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2798
+#: src/prefs_account.c:2775
 msgid "Use non-blocking SSL/TLS"
 msgstr "Użycie nie-blokującego SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2810
+#: src/prefs_account.c:2787
 msgid "Turn this off if you have SSL/TLS connection problems"
 msgstr ""
 "Wyłącz tę opcję jeżeli masz problemy przy nawiązywaniu połączeń SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2902 src/prefs_proxy.c:73
+#: src/prefs_account.c:2879 src/prefs_proxy.c:73
 msgid "Use proxy server"
 msgstr "Używaj serwera proxy"
 
-#: src/prefs_account.c:2911
+#: src/prefs_account.c:2888
 msgctxt ""
 "In account preferences, referring to whether or not use proxy settings from "
 "common preferences"
 msgid "Use default settings"
 msgstr "Użyj domyślnych opcji"
 
-#: src/prefs_account.c:2913
+#: src/prefs_account.c:2890
 msgid "Use global proxy server settings"
 msgstr "Używaj globalnych ustawień serwera proxy"
 
-#: src/prefs_account.c:2950 src/prefs_proxy.c:115 src/wizard.c:1120
+#: src/prefs_account.c:2927 src/prefs_proxy.c:115 src/wizard.c:1120
 msgid "Use authentication"
 msgstr "Użyj uwierzytelnienia"
 
-#: src/prefs_account.c:2955 src/prefs_proxy.c:123
+#: src/prefs_account.c:2932 src/prefs_proxy.c:123
 msgid "Username"
 msgstr "Nazwa użytkownika"
 
-#: src/prefs_account.c:2989
+#: src/prefs_account.c:2966
 msgid "Use proxy server for sending"
 msgstr "Użyj serwera proxy do wysyłania"
 
-#: src/prefs_account.c:2991
+#: src/prefs_account.c:2968
 msgid ""
 "If disabled, messages will be sent using direct connection to configured "
 "outgoing server, bypassing any configured proxy server."
@@ -14913,27 +14924,27 @@ msgstr ""
 "Jeśli wyłączone, wiadomości będą wysyłane używając bezpośredniego płączenia "
 "do ustawionego serwera wysyłania, omijająć skonfigurowane serwery proxy"
 
-#: src/prefs_account.c:3102
+#: src/prefs_account.c:3079
 msgid "SMTP port"
 msgstr "Port serwera SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:3109
+#: src/prefs_account.c:3086
 msgid "POP port"
 msgstr "Port serwera POP"
 
-#: src/prefs_account.c:3116
+#: src/prefs_account.c:3093
 msgid "IMAP port"
 msgstr "Port serwera IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:3123
+#: src/prefs_account.c:3100
 msgid "NNTP port"
 msgstr "Port serwera NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:3129
+#: src/prefs_account.c:3106
 msgid "Domain name"
 msgstr "Nazwa domeny"
 
-#: src/prefs_account.c:3132
+#: src/prefs_account.c:3109
 msgid ""
 "The domain name will be used in the generated Message-ID, and when "
 "connecting to SMTP servers."
@@ -14941,238 +14952,238 @@ msgstr ""
 "Nazwa domeny zostanie użyta w wygenerowanym identyfikatora wiadomości, jak "
 "również podczas łączenia z serwerami SMTP."
 
-#: src/prefs_account.c:3146
+#: src/prefs_account.c:3123
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Użyj komendy do komunikacji z serwerem"
 
-#: src/prefs_account.c:3155
+#: src/prefs_account.c:3132
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Zaznacz cross-posty jako przeczytane i zakoloruj:"
 
-#: src/prefs_account.c:3208
+#: src/prefs_account.c:3185
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Zapisz wysłane wiadomości w"
 
-#: src/prefs_account.c:3210
+#: src/prefs_account.c:3187
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Zapisywanie wiadomości do wysłania w"
 
-#: src/prefs_account.c:3212
+#: src/prefs_account.c:3189
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Zapisywanie kopii roboczych wiadomości w"
 
-#: src/prefs_account.c:3214
+#: src/prefs_account.c:3191
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Zapisywanie skasowane wiadomości w"
 
-#: src/prefs_account.c:3271
+#: src/prefs_account.c:3248
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Nie określono nazwy konta."
 
-#: src/prefs_account.c:3275
+#: src/prefs_account.c:3252
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Nie określono adresu e-mail."
 
-#: src/prefs_account.c:3283
+#: src/prefs_account.c:3260
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Nie określono serwera SMTP."
 
-#: src/prefs_account.c:3288
+#: src/prefs_account.c:3265
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Nie określono ID użytkownika."
 
-#: src/prefs_account.c:3293
+#: src/prefs_account.c:3270
 msgid "POP server is not entered."
 msgstr "Nie określono serwera POP."
 
-#: src/prefs_account.c:3313
+#: src/prefs_account.c:3290
 msgid "The default Inbox folder doesn't exist."
 msgstr "Brak domyślny katalogu dla poczty przychodzącej."
 
-#: src/prefs_account.c:3319
+#: src/prefs_account.c:3296
 msgid "IMAP server is not entered."
 msgstr "Nie określono serwera IMAP."
 
-#: src/prefs_account.c:3324
+#: src/prefs_account.c:3301
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Nie określono serwera NNTP."
 
-#: src/prefs_account.c:3330
+#: src/prefs_account.c:3307
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "nazwa lokalnej skrzynki mailbox nie została podana."
 
-#: src/prefs_account.c:3336
+#: src/prefs_account.c:3313
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "nie określono komendy do lokalnego wysłania poczty."
 
-#: src/prefs_account.c:3346
+#: src/prefs_account.c:3323
 msgid "User ID cannot contain a newline character."
 msgstr "ID Użytkownika nie może zawierać znaku nowej linii."
 
-#: src/prefs_account.c:3351
+#: src/prefs_account.c:3328
 msgid "Password cannot contain a newline character."
 msgstr "Hasło nie może zawierać znaku nowej linii."
 
-#: src/prefs_account.c:3379
+#: src/prefs_account.c:3356
 msgid "SMTP user ID cannot contain a newline character."
 msgstr "ID użytkownika SMTP nie może zawierać znaku nowej linii."
 
-#: src/prefs_account.c:3384
+#: src/prefs_account.c:3361
 msgid "SMTP password cannot contain a newline character."
 msgstr "Hasło SMTP nie może zawierać znaku nowej linii."
 
-#: src/prefs_account.c:3460
+#: src/prefs_account.c:3437
 msgid "domain is not specified."
 msgstr "nie podano domeny."
 
-#: src/prefs_account.c:3465
+#: src/prefs_account.c:3442
 msgid "sent folder is not selected."
 msgstr "katalog wysłanych nie wybrany."
 
-#: src/prefs_account.c:3470
+#: src/prefs_account.c:3447
 msgid "queue folder is not selected."
 msgstr "katalog kolejki nie został wybrany."
 
-#: src/prefs_account.c:3475
+#: src/prefs_account.c:3452
 msgid "draft folder is not selected."
 msgstr "katalog szkiców nie został wybrany."
 
-#: src/prefs_account.c:3480
+#: src/prefs_account.c:3457
 msgid "trash folder is not selected."
 msgstr "katalog wysypiska nie został wybrany."
 
-#: src/prefs_account.c:3763
+#: src/prefs_account.c:3740
 msgid "Receive"
 msgstr "Odbieranie"
 
-#: src/prefs_account.c:3817 src/prefs_folder_item.c:1940 src/prefs_quote.c:238
+#: src/prefs_account.c:3794 src/prefs_folder_item.c:1940 src/prefs_quote.c:238
 msgid "Templates"
 msgstr "Wzorce"
 
-#: src/prefs_account.c:3835
+#: src/prefs_account.c:3812
 msgid "Privacy"
 msgstr "Prywatność"
 
-#: src/prefs_account.c:3965
+#: src/prefs_account.c:3942
 msgid "Advanced"
 msgstr "Zaawansowane"
 
-#: src/prefs_account.c:4314
+#: src/prefs_account.c:4291
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Ustawienia nowego konta"
 
-#: src/prefs_account.c:4316
+#: src/prefs_account.c:4293
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s - Ustawienia konta"
 
-#: src/prefs_account.c:4435 src/wizard.c:1390
+#: src/prefs_account.c:4412 src/wizard.c:1390
 msgid "Failed (wrong address)"
 msgstr "Niepowodzenie (błędy adres)"
 
-#: src/prefs_account.c:4520
+#: src/prefs_account.c:4497
 msgid "Select signature file"
 msgstr "Wybierz plik z podpisem"
 
-#: src/prefs_account.c:4538 src/prefs_account.c:4555 src/wizard.c:1067
+#: src/prefs_account.c:4515 src/prefs_account.c:4532 src/wizard.c:1067
 msgid "Select certificate file"
 msgstr "Wybierz plik certyfikatów"
 
-#: src/prefs_account.c:4651
+#: src/prefs_account.c:4628
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokół:"
 
-#: src/prefs_account.c:4822
+#: src/prefs_account.c:4799
 #, c-format
 msgid "%s (plugin not loaded)"
 msgstr "%s (wtyczka niezaładowana)"
 
-#: src/prefs_actions.c:224
+#: src/prefs_actions.c:225
 msgid "Actions configuration"
 msgstr "Konfiguracja Akcji"
 
-#: src/prefs_actions.c:251
+#: src/prefs_actions.c:252
 msgid "Menu name"
 msgstr "Nazwa menu:"
 
-#: src/prefs_actions.c:284
+#: src/prefs_actions.c:285
 msgid "Shell command"
 msgstr "Uruchom polecenie"
 
-#: src/prefs_actions.c:294
+#: src/prefs_actions.c:295
 msgid "Filter action"
 msgstr "Akcje filtrowania"
 
-#: src/prefs_actions.c:300
+#: src/prefs_actions.c:301
 msgid "Edit filter action"
 msgstr "Edytuj akcje filtrowania"
 
-#: src/prefs_actions.c:328
+#: src/prefs_actions.c:329
 msgid "Append the new action above to the list"
 msgstr "Dopisz nową akcję nad listą"
 
-#: src/prefs_actions.c:336
+#: src/prefs_actions.c:337
 msgid "Replace the selected action in list with the action above"
 msgstr "Nadpisz wybraną akcję wpisem z góry"
 
-#: src/prefs_actions.c:338 src/prefs_filtering_action.c:588
-#: src/prefs_filtering.c:486 src/prefs_matcher.c:800 src/prefs_template.c:319
+#: src/prefs_actions.c:339 src/prefs_filtering_action.c:589
+#: src/prefs_filtering.c:487 src/prefs_matcher.c:804 src/prefs_template.c:320
 #: src/prefs_toolbar.c:1024
 msgid "D_elete"
 msgstr "Usuń"
 
-#: src/prefs_actions.c:346
+#: src/prefs_actions.c:347
 msgid "Delete the selected action from the list"
 msgstr "Skasuj wybraną akcję z listy"
 
-#: src/prefs_actions.c:356 src/prefs_filtering.c:503 src/prefs_template.c:337
+#: src/prefs_actions.c:357 src/prefs_filtering.c:504 src/prefs_template.c:338
 msgid "Clear all the input fields in the dialog"
 msgstr "Wyczyść wszystkie pola do wpisywania w tym oknie"
 
-#: src/prefs_actions.c:364
+#: src/prefs_actions.c:365
 msgid "Show information on configuring actions"
 msgstr "Pokaż informacje o konfigurowaniu akcji"
 
-#: src/prefs_actions.c:395
+#: src/prefs_actions.c:396
 msgid "Move the selected action up"
 msgstr "Przesuń wybraną akcję do góry"
 
-#: src/prefs_actions.c:403
+#: src/prefs_actions.c:404
 msgid "Move selected action down"
 msgstr "Przesuń wybraną akcję w dół"
 
-#: src/prefs_actions.c:536 src/prefs_filtering_action.c:677
-#: src/prefs_filtering.c:838 src/prefs_filtering.c:840
-#: src/prefs_filtering.c:841 src/prefs_filtering.c:951 src/prefs_matcher.c:918
-#: src/prefs_template.c:471
+#: src/prefs_actions.c:537 src/prefs_filtering_action.c:678
+#: src/prefs_filtering.c:839 src/prefs_filtering.c:841
+#: src/prefs_filtering.c:842 src/prefs_filtering.c:952 src/prefs_matcher.c:922
+#: src/prefs_template.c:472
 msgid "(New)"
 msgstr "(Nowy)"
 
-#: src/prefs_actions.c:601
+#: src/prefs_actions.c:602
 msgid "Menu name is not set."
 msgstr "Nie określono nazwy menu."
 
-#: src/prefs_actions.c:606
+#: src/prefs_actions.c:607
 msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
 msgstr "Ukośnik '/' nie może występować na początku nazwy menu."
 
-#: src/prefs_actions.c:611
+#: src/prefs_actions.c:612
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
 msgstr "Dwukropek ':' nie może występować w nazwie menu."
 
-#: src/prefs_actions.c:630
+#: src/prefs_actions.c:631
 msgid "Menu name is too long."
 msgstr "Nazwa menu jest za długa"
 
-#: src/prefs_actions.c:639
+#: src/prefs_actions.c:640
 msgid "Command-line not set."
 msgstr "Nie określono linii komend."
 
-#: src/prefs_actions.c:644
+#: src/prefs_actions.c:645
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr "Nazwa menu i komenda są za długie."
 
-#: src/prefs_actions.c:650
+#: src/prefs_actions.c:651
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
@@ -15183,135 +15194,135 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "ma błąd składni."
 
-#: src/prefs_actions.c:708
+#: src/prefs_actions.c:709
 msgid "Delete action"
 msgstr "Usuń konto"
 
-#: src/prefs_actions.c:709
+#: src/prefs_actions.c:710
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Czy naprawdę usunąć tą akcję?"
 
-#: src/prefs_actions.c:729
+#: src/prefs_actions.c:730
 msgid "Delete all actions"
 msgstr "Kasuje wszystkie akcje"
 
-#: src/prefs_actions.c:730
+#: src/prefs_actions.c:731
 msgid "Do you really want to delete all the actions?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie akcje?"
 
-#: src/prefs_actions.c:893 src/prefs_actions.c:924 src/prefs_filtering.c:1503
-#: src/prefs_filtering.c:1525 src/prefs_matcher.c:2161 src/prefs_template.c:571
-#: src/prefs_template.c:596
+#: src/prefs_actions.c:894 src/prefs_actions.c:925 src/prefs_filtering.c:1504
+#: src/prefs_filtering.c:1526 src/prefs_matcher.c:2165 src/prefs_template.c:572
+#: src/prefs_template.c:597
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Wpis niezapisany"
 
-#: src/prefs_actions.c:894 src/prefs_actions.c:925 src/prefs_filtering.c:1504
-#: src/prefs_filtering.c:1526 src/prefs_template.c:572 src/prefs_template.c:597
+#: src/prefs_actions.c:895 src/prefs_actions.c:926 src/prefs_filtering.c:1505
+#: src/prefs_filtering.c:1527 src/prefs_template.c:573 src/prefs_template.c:598
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Wpis nie zapisany. Naprawdę zamknąć?"
 
-#: src/prefs_actions.c:895 src/prefs_actions.c:900 src/prefs_actions.c:926
-#: src/prefs_filtering.c:1483 src/prefs_filtering.c:1505
-#: src/prefs_filtering.c:1527 src/prefs_matcher.c:2164 src/prefs_template.c:573
-#: src/prefs_template.c:598 src/prefs_template.c:603
+#: src/prefs_actions.c:896 src/prefs_actions.c:901 src/prefs_actions.c:927
+#: src/prefs_filtering.c:1484 src/prefs_filtering.c:1506
+#: src/prefs_filtering.c:1528 src/prefs_matcher.c:2168 src/prefs_template.c:574
+#: src/prefs_template.c:599 src/prefs_template.c:604
 msgid "_Continue editing"
 msgstr "Kon_tynuuj edycję"
 
-#: src/prefs_actions.c:898
+#: src/prefs_actions.c:899
 msgid "Actions list not saved"
 msgstr "Lista akcji nie jest zapisana"
 
-#: src/prefs_actions.c:899
+#: src/prefs_actions.c:900
 msgid "The actions list has been modified. Close anyway?"
 msgstr "Lista akcji została zmodyfikowana. Naprawdę zamknąć?"
 
-#: src/prefs_actions.c:969
+#: src/prefs_actions.c:970
 msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Nazwa menu:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:970
+#: src/prefs_actions.c:971
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
 msgstr "Używaj / w nazwie menu by zrobić podmenu"
 
-#: src/prefs_actions.c:972
+#: src/prefs_actions.c:973
 msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command-line:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Polecenie:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:973
+#: src/prefs_actions.c:974
 msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Rozpoczyna się od:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:974
+#: src/prefs_actions.c:975
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
 msgstr "aby wysłać treść wiadomości lub wybrany jej kawałek do stdin"
 
-#: src/prefs_actions.c:975
+#: src/prefs_actions.c:976
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
 msgstr "aby wysłać tekst użytkownika do stdin komendy"
 
-#: src/prefs_actions.c:976
+#: src/prefs_actions.c:977
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr "aby wysłać ukryty tekst użytkownika do stdin komendy"
 
-#: src/prefs_actions.c:977
+#: src/prefs_actions.c:978
 msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Kończy się:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:978
+#: src/prefs_actions.c:979
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
 msgstr ""
 "aby zamienić treść wiadomości lub wybrany jej kawałek na stdout komendy"
 
-#: src/prefs_actions.c:979
+#: src/prefs_actions.c:980
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
 msgstr "aby wstawić stdout komendy bez zamieniania starego tekstu"
 
-#: src/prefs_actions.c:980
+#: src/prefs_actions.c:981
 msgid "to run command asynchronously"
 msgstr "aby uruchomić komendę asynchronicznie"
 
-#: src/prefs_actions.c:981
+#: src/prefs_actions.c:982
 msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Użyj:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:982
+#: src/prefs_actions.c:983
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
 msgstr "dla pliku lub wybranej wiadomości w formacie RFC822/2822 "
 
-#: src/prefs_actions.c:983
+#: src/prefs_actions.c:984
 msgid ""
 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr "dla listy plików wybranych wiadomości w formacie RFC822/2822"
 
-#: src/prefs_actions.c:984
+#: src/prefs_actions.c:985
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
 msgstr "dla pliku wybranej zdekodowanej części MIME danej wiadomości"
 
-#: src/prefs_actions.c:985
+#: src/prefs_actions.c:986
 msgid "for a user provided argument"
 msgstr "dla argumentu wprowadzonego przez użytkownika"
 
-#: src/prefs_actions.c:986
+#: src/prefs_actions.c:987
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr "dla ukrytego argumentu (np. hasło) wprowadzonego przez użytkownika"
 
-#: src/prefs_actions.c:987
+#: src/prefs_actions.c:988
 msgid "for the text selection"
 msgstr "dla wybrania tekstu"
 
-#: src/prefs_actions.c:988
+#: src/prefs_actions.c:989
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr "zastosuj filtrowanie zdefiniowane pomiędzy {} do wybranych wiadomości"
 
-#: src/prefs_actions.c:989
+#: src/prefs_actions.c:990
 msgid "for a literal %"
 msgstr "Znak %"
 
-#: src/prefs_actions.c:999 src/prefs_themes.c:1090
+#: src/prefs_actions.c:1000 src/prefs_themes.c:1090
 msgid "Actions"
 msgstr "Akcje"
 
-#: src/prefs_actions.c:1000
+#: src/prefs_actions.c:1001
 msgid ""
 "The Actions feature is a way for the user to launch external commands to "
 "process a complete message file or just one of its parts."
@@ -15320,17 +15331,17 @@ msgstr ""
 "uruchamianie zewnętrznych komend do przetwarzania całych plików wiadomości "
 "lub tylko niektórych części wiadomości."
 
-#: src/prefs_actions.c:1087 src/prefs_filtering.c:1701
-#: src/prefs_template.c:1113
+#: src/prefs_actions.c:1088 src/prefs_filtering.c:1702
+#: src/prefs_template.c:1114
 msgid "D_uplicate"
 msgstr "D_uplikaty"
 
-#: src/prefs_actions.c:1207
+#: src/prefs_actions.c:1208
 msgid "Current actions"
 msgstr "Obecne akcje"
 
-#: src/prefs_actions.c:1306 src/prefs_filtering.c:1078
-#: src/prefs_filtering.c:1136
+#: src/prefs_actions.c:1307 src/prefs_filtering.c:1079
+#: src/prefs_filtering.c:1137
 msgid "Action string is not valid."
 msgstr "Podane wyrażenie dla akcji jest nieprawidłowe"
 
@@ -15350,7 +15361,7 @@ msgstr ""
 "\\n\\nPoczątek przekazywanej wiadomości:\\n\\n?d{Data: %d\\n}?f{Od: %f\\n}?"
 "t{Do: %t\\n}?c{Kopia: %c\\n}?n{Lista news: %n\\n}?s{Temat: %s\\n}\\n\\n%M"
 
-#: src/prefs_common.c:451
+#: src/prefs_common.c:456
 msgid "%x(%a) %H:%M"
 msgstr "%x(%a) %H:%M"
 
@@ -15447,100 +15458,100 @@ msgstr "Załącz"
 msgid "Writing"
 msgstr "Zapisywanie"
 
-#: src/prefs_customheader.c:184
+#: src/prefs_customheader.c:185
 msgid "Custom header configuration"
 msgstr "Ustawienia nagłówków użytkownika"
 
-#: src/prefs_customheader.c:503 src/prefs_display_header.c:588
-#: src/prefs_matcher.c:1633 src/prefs_matcher.c:1648
+#: src/prefs_customheader.c:504 src/prefs_display_header.c:589
+#: src/prefs_matcher.c:1637 src/prefs_matcher.c:1652
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Brak nazwy nagłówka."
 
-#: src/prefs_customheader.c:513
+#: src/prefs_customheader.c:514
 msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
 msgstr "Ta nazwa nagłówka nie jest dozwolona jako konfigurowalny nagłówek."
 
-#: src/prefs_customheader.c:560
+#: src/prefs_customheader.c:561
 msgid "Choose a PNG file"
 msgstr "Wybierz plik PNG"
 
-#: src/prefs_customheader.c:562
+#: src/prefs_customheader.c:563
 msgid "Choose an XBM file"
 msgstr "Wybierz plik XBM"
 
-#: src/prefs_customheader.c:564
+#: src/prefs_customheader.c:565
 msgid "Choose a text file"
 msgstr "Wybierz plik tekstowy"
 
-#: src/prefs_customheader.c:577
+#: src/prefs_customheader.c:578
 msgid "This file isn't an image."
 msgstr "Ten plik nie jest obrazkiem."
 
-#: src/prefs_customheader.c:582
+#: src/prefs_customheader.c:583
 msgid "The chosen image isn't the correct size (48x48)."
 msgstr ""
 "Wybrany obrazek ma niewłaściwe wymiary. Prawidłowy powinien mieć (48x48)."
 
-#: src/prefs_customheader.c:588
+#: src/prefs_customheader.c:589
 msgid "The image is too big; it must be maximum 725 bytes."
 msgstr "Wybrany obrazek jest zbyt duży - powinien mieć maksymalnie 752 bajty"
 
-#: src/prefs_customheader.c:593
+#: src/prefs_customheader.c:594
 msgid "The image isn't in the correct format (PNG)."
 msgstr "Obrazek nie jest we właściwym formacie (PNG)."
 
-#: src/prefs_customheader.c:602
+#: src/prefs_customheader.c:603
 msgid "The image isn't in the correct format (XBM)."
 msgstr "Obrazek nie jest we właściwym formacie (XBM)."
 
-#: src/prefs_customheader.c:611
+#: src/prefs_customheader.c:612
 msgid "Couldn't call `compface`. Make sure it's in your $PATH."
 msgstr ""
 "Nie można uruchomić `compface`. Sprawdź czy ten plik jest w Twojej zmiennej "
 "$PATH."
 
-#: src/prefs_customheader.c:617
+#: src/prefs_customheader.c:618
 #, c-format
 msgid "Compface error: %s"
 msgstr "błąd Compface: %s"
 
-#: src/prefs_customheader.c:670
+#: src/prefs_customheader.c:671
 msgid "This file contains newlines."
 msgstr "Ten plik zawiera znaki nowych linii"
 
-#: src/prefs_customheader.c:700
+#: src/prefs_customheader.c:701
 msgid "Delete header"
 msgstr "Usuń nagłówek"
 
-#: src/prefs_customheader.c:701
+#: src/prefs_customheader.c:702
 msgid "Do you really want to delete this header?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć ten nagłówek?"
 
-#: src/prefs_customheader.c:874
+#: src/prefs_customheader.c:875
 msgid "Current custom headers"
 msgstr "Obecne nagłówki użytkownika"
 
-#: src/prefs_display_header.c:253
+#: src/prefs_display_header.c:254
 msgid "Displayed header configuration"
 msgstr "Ustawienia wyświetlania nagłówka"
 
-#: src/prefs_display_header.c:277
+#: src/prefs_display_header.c:278
 msgid "Header name"
 msgstr "Nazwa nagłówka"
 
-#: src/prefs_display_header.c:312
+#: src/prefs_display_header.c:313
 msgid "Hidden headers"
 msgstr "Ukryte nagłówki"
 
-#: src/prefs_display_header.c:353
+#: src/prefs_display_header.c:354
 msgid "Displayed Headers"
 msgstr "Wyświetlone nagłówki"
 
-#: src/prefs_display_header.c:398
+#: src/prefs_display_header.c:399
 msgid "Show all unspecified headers"
 msgstr "Pokaż wszystkie nieokreślone nagłówki"
 
-#: src/prefs_display_header.c:598
+#: src/prefs_display_header.c:599
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Taki nagłówek już występuje."
 
@@ -15601,8 +15612,8 @@ msgstr "Ukryj"
 msgid "Message flags"
 msgstr "Flagi wiadomości"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:175 src/prefs_summaries.c:620
-#: src/prefs_summary_column.c:77 src/summaryview.c:2908 src/toolbar.c:505
+#: src/prefs_filtering_action.c:175 src/prefs_summaries.c:641
+#: src/prefs_summary_column.c:77 src/summaryview.c:2888 src/toolbar.c:505
 msgid "Mark"
 msgstr "Zaznacz"
 
@@ -15622,12 +15633,12 @@ msgstr "Zaznacz jako spam"
 msgid "Mark as ham"
 msgstr "Zaznacz jako wolne od spamu"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:183 src/prefs_filtering_action.c:1394
+#: src/prefs_filtering_action.c:183 src/prefs_filtering_action.c:1395
 #: src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:499 src/toolbar.c:2468
 msgid "Execute"
 msgstr "Wykonaj"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:184 src/prefs_summaries.c:618
+#: src/prefs_filtering_action.c:184 src/prefs_summaries.c:639
 msgid "Color label"
 msgstr "Kolor tabelki"
 
@@ -15641,9 +15652,9 @@ msgid "Redirect"
 msgstr "Przekaż"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:188 src/prefs_filtering_action.c:189
-#: src/prefs_filtering_action.c:1398 src/prefs_matcher.c:639
-#: src/prefs_summaries.c:623 src/prefs_summary_column.c:86
-#: src/summaryview.c:472
+#: src/prefs_filtering_action.c:1399 src/prefs_matcher.c:640
+#: src/prefs_summaries.c:644 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:474
 msgid "Score"
 msgstr "Punktowanie"
 
@@ -15656,8 +15667,8 @@ msgid "Set score"
 msgstr "Ustaw punktację"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:190 src/prefs_filtering_action.c:191
-#: src/prefs_filtering_action.c:192 src/prefs_matcher.c:643
-#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:474
+#: src/prefs_filtering_action.c:192 src/prefs_matcher.c:644
+#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:476
 msgid "Tags"
 msgstr "Etykiety"
 
@@ -15681,78 +15692,78 @@ msgstr "Wątki"
 msgid "Stop filter"
 msgstr "Zatrzymaj filtrowanie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:400
+#: src/prefs_filtering_action.c:401
 msgid "Action configuration"
 msgstr "Konfiguracja Akcji"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:417 src/prefs_filtering.c:1894
-#: src/prefs_matcher.c:596
+#: src/prefs_filtering_action.c:418 src/prefs_filtering.c:1895
+#: src/prefs_matcher.c:597
 msgid "Rule"
 msgstr "Reguła"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:430 src/prefs_filtering.c:433
+#: src/prefs_filtering_action.c:431 src/prefs_filtering.c:434
 msgid "Action"
 msgstr "Akcja"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:906
+#: src/prefs_filtering_action.c:907
 msgid "Command-line not set"
 msgstr "Nie określono linii komend"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:907
+#: src/prefs_filtering_action.c:908
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "Nie określono przeznaczenia."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:918
+#: src/prefs_filtering_action.c:919
 msgid "Recipient is not set."
 msgstr "Nie podano adresata."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:934
+#: src/prefs_filtering_action.c:935
 msgid "Score is not set"
 msgstr "Punktacja nie jest ustawiona"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:942
+#: src/prefs_filtering_action.c:943
 msgid "Header is not set."
 msgstr "Nagłówek nie jest ustawiony."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:949
+#: src/prefs_filtering_action.c:950
 msgid "Target addressbook/folder is not set."
 msgstr "Nie wybrano docelowej książki adresowej/katalogu."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:959
+#: src/prefs_filtering_action.c:960
 msgid "Tag name is empty."
 msgstr "Nie podano nazwy etykiety."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1181
+#: src/prefs_filtering_action.c:1182
 msgid "No action was defined."
 msgstr "Nie zdefiniowano żadnej akcji."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1219 src/prefs_matcher.c:2208
+#: src/prefs_filtering_action.c:1220 src/prefs_matcher.c:2212
 #: src/quote_fmt.c:79
 msgid "literal %"
 msgstr "Znak %"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1228 src/prefs_matcher.c:2217
+#: src/prefs_filtering_action.c:1229 src/prefs_matcher.c:2221
 msgid "filename (should not be modified)"
 msgstr "Nazwa pliku (nie powinna być modyfikowana)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1229 src/prefs_matcher.c:2218
+#: src/prefs_filtering_action.c:1230 src/prefs_matcher.c:2222
 #: src/quote_fmt.c:87
 msgid "new line"
 msgstr "nowa linia"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1230 src/prefs_matcher.c:2219
+#: src/prefs_filtering_action.c:1231 src/prefs_matcher.c:2223
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr "znak 'escape' dla cytatu"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1231 src/prefs_matcher.c:2220
+#: src/prefs_filtering_action.c:1232 src/prefs_matcher.c:2224
 msgid "quote character"
 msgstr "znak cytowania"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1240
+#: src/prefs_filtering_action.c:1241
 msgid "Filtering Action: 'Execute'"
 msgstr "Konfiguracja akcji filtrowania"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1241
+#: src/prefs_filtering_action.c:1242
 msgid ""
 "'Execute' allows you to send a message or message element to an external "
 "program or script.\n"
@@ -15763,147 +15774,147 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Następujące symbole mogą zostać użyte:"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1380
+#: src/prefs_filtering_action.c:1381
 msgid "Recipient"
 msgstr "Adresat"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1384
+#: src/prefs_filtering_action.c:1385
 msgid "Book/Folder"
 msgstr "Książka/Katalog"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1388
+#: src/prefs_filtering_action.c:1389
 msgid "Destination"
 msgstr "Przeznaczenie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1391
+#: src/prefs_filtering_action.c:1392
 msgid "Color"
 msgstr "Kolor"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1476
+#: src/prefs_filtering_action.c:1477
 msgid "Current action list"
 msgstr "Lista dostępnych akcji"
 
-#: src/prefs_filtering.c:197 src/prefs_filtering.c:359
+#: src/prefs_filtering.c:197 src/prefs_filtering.c:360
 msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr "Filtrowanie/Konfiguracja przetwarzania"
 
-#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_filtering.c:869
-#: src/prefs_filtering.c:985
+#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_filtering.c:870
+#: src/prefs_filtering.c:986
 msgctxt "Filtering Account Menu"
 msgid "All"
 msgstr "Wszystkie"
 
-#: src/prefs_filtering.c:411
+#: src/prefs_filtering.c:412
 msgid "Condition"
 msgstr "Warunek"
 
-#: src/prefs_filtering.c:424
+#: src/prefs_filtering.c:425
 msgid " Def_ine... "
 msgstr " Zdefiniuj... "
 
-#: src/prefs_filtering.c:446
+#: src/prefs_filtering.c:447
 msgid " De_fine... "
 msgstr " Zdefiniuj... "
 
-#: src/prefs_filtering.c:475
+#: src/prefs_filtering.c:476
 msgid "Append the new rule above to the list"
 msgstr "Dopisz nową regułę na początek listy"
 
-#: src/prefs_filtering.c:484
+#: src/prefs_filtering.c:485
 msgid "Replace the selected rule in list with the rule above"
 msgstr "Nadpisz wybraną regułę z listy powyższą regułą"
 
-#: src/prefs_filtering.c:493
+#: src/prefs_filtering.c:494
 msgid "Delete the selected rule from the list"
 msgstr "Skasuj wybraną regułę z listy"
 
-#: src/prefs_filtering.c:534
+#: src/prefs_filtering.c:535
 msgid "Move the selected rule to the top"
 msgstr "Przesuń wybraną regułę z listy na górę"
 
-#: src/prefs_filtering.c:537
+#: src/prefs_filtering.c:538
 msgid "Page u_p"
 msgstr "Strona w górę"
 
-#: src/prefs_filtering.c:545
+#: src/prefs_filtering.c:546
 msgid "Move the selected rule one page up"
 msgstr "Przesuwa wybraną regułę o jedną stronę do góry"
 
-#: src/prefs_filtering.c:554
+#: src/prefs_filtering.c:555
 msgid "Move the selected rule up"
 msgstr "Przesuwa wybraną regułę w górę"
 
-#: src/prefs_filtering.c:562
+#: src/prefs_filtering.c:563
 msgid "Move the selected rule down"
 msgstr "Przesuwa wybraną regułę w dół"
 
-#: src/prefs_filtering.c:565
+#: src/prefs_filtering.c:566
 msgid "Page dow_n"
 msgstr "Strona w dół"
 
-#: src/prefs_filtering.c:573
+#: src/prefs_filtering.c:574
 msgid "Move the selected rule one page down"
 msgstr "Przesuwa wybraną regułę o stronę w dół"
 
-#: src/prefs_filtering.c:582
+#: src/prefs_filtering.c:583
 msgid "Move the selected rule to the bottom"
 msgstr "Przesuwa wybraną regułę na sam dół"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1042 src/prefs_filtering.c:1128
+#: src/prefs_filtering.c:1043 src/prefs_filtering.c:1129
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "Ciąg jest nieprawidłowy"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1115
+#: src/prefs_filtering.c:1116
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "Ustawienia warunków są puste"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1121
+#: src/prefs_filtering.c:1122
 msgid "Action string is empty."
 msgstr "Ustawienia akcji są puste"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1210
+#: src/prefs_filtering.c:1211
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Usuń regułę"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1211
+#: src/prefs_filtering.c:1212
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Naprawdę chcesz usunąć tę regułę?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1229
+#: src/prefs_filtering.c:1230
 msgid "Delete all rules"
 msgstr "Usuń wszystkie reguły"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1230
+#: src/prefs_filtering.c:1231
 msgid "Do you really want to delete all the rules?"
 msgstr "Naprawdę chcesz usunąć wszystkie reguły?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1481
+#: src/prefs_filtering.c:1482
 msgid "Filtering rules not saved"
 msgstr "Reguły filtrowania nie zostały zapisane"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1482
+#: src/prefs_filtering.c:1483
 msgid "The list of filtering rules have been modified. Close anyway?"
 msgstr ""
 "Lista reguł filtrowania nie została zapisana. Czy mimo to chcesz zamknąć to "
 "okno? "
 
-#: src/prefs_filtering.c:1704
+#: src/prefs_filtering.c:1705
 msgid "Move one page up"
 msgstr "Idź o stronę w górę"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1705
+#: src/prefs_filtering.c:1706
 msgid "Move one page down"
 msgstr "Idź o stronę w dół"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1862
+#: src/prefs_filtering.c:1863
 msgid "Enable"
 msgstr "Włączone"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:211
+#: src/prefs_folder_column.c:212
 msgid "Folder list columns configuration"
 msgstr "Konfiguracja kolumn w liście katalogów"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:228
+#: src/prefs_folder_column.c:229
 msgid ""
 "Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
@@ -15912,17 +15923,17 @@ msgstr ""
 "Możesz modyfikować kolejność za pomocą przycisków \"Do góry\" \"Na Dół\",\n"
 "lub przesuwając elementy myszą."
 
-#: src/prefs_folder_column.c:258 src/prefs_summary_column.c:272
+#: src/prefs_folder_column.c:259 src/prefs_summary_column.c:273
 msgid "Hidden columns"
 msgstr "Ukryte kolumny"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:299 src/prefs_summaries.c:383
-#: src/prefs_summaries.c:448 src/prefs_summary_column.c:313
+#: src/prefs_folder_column.c:300 src/prefs_summaries.c:386
+#: src/prefs_summaries.c:451 src/prefs_summary_column.c:314
 msgid "Displayed columns"
 msgstr "Wyświetlane kolumny"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:332 src/prefs_msg_colors.c:425
-#: src/prefs_summary_column.c:346 src/prefs_toolbar.c:1032
+#: src/prefs_folder_column.c:333 src/prefs_msg_colors.c:464
+#: src/prefs_summary_column.c:347 src/prefs_toolbar.c:1032
 msgid " Use default "
 msgstr " Użyj domyślnego "
 
@@ -16085,7 +16096,7 @@ msgstr "Ustawienia dla katalogu %s"
 msgid "Folder and Message Lists"
 msgstr "Katalog i lista wiadomości"
 
-#: src/prefs_fonts.c:99 src/prefs_matcher.c:2082
+#: src/prefs_fonts.c:99 src/prefs_matcher.c:2086
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomość"
 
@@ -16111,7 +16122,7 @@ msgstr "Używaj innej czcionki do wydruków"
 msgid "Message Printing"
 msgstr "Drukowanie wiadomości"
 
-#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:731 src/prefs_summaries.c:842
+#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:776 src/prefs_summaries.c:869
 #: src/prefs_themes.c:422
 msgid "Display"
 msgstr "Wyświetlanie"
@@ -16266,7 +16277,7 @@ msgstr "Komunikaty o błędach"
 msgid "Status messages for filtering/processing log"
 msgstr "Informacje o stanie filtrowania/przetwarzania"
 
-#: src/prefs_logging.c:410 src/prefs_msg_colors.c:151 src/prefs_other.c:814
+#: src/prefs_logging.c:410 src/prefs_msg_colors.c:153 src/prefs_other.c:815
 msgid "Other"
 msgstr "Inne"
 
@@ -16350,11 +16361,11 @@ msgstr "treść wiadomości"
 msgid "whole message"
 msgstr "cała wiadomość"
 
-#: src/prefs_matcher.c:403 src/summaryview.c:6579
+#: src/prefs_matcher.c:403 src/summaryview.c:6559
 msgid "Marked"
 msgstr "Zaznacz"
 
-#: src/prefs_matcher.c:404 src/summaryview.c:6577
+#: src/prefs_matcher.c:404 src/summaryview.c:6557
 msgid "Deleted"
 msgstr "Usunięte"
 
@@ -16362,11 +16373,11 @@ msgstr "Usunięte"
 msgid "Replied"
 msgstr "Odpowiedziane"
 
-#: src/prefs_matcher.c:406 src/summaryview.c:6571
+#: src/prefs_matcher.c:406 src/summaryview.c:6551
 msgid "Forwarded"
 msgstr "Przekazane"
 
-#: src/prefs_matcher.c:408 src/summaryview.c:6561 src/toolbar.c:515
+#: src/prefs_matcher.c:408 src/summaryview.c:6541 src/toolbar.c:515
 #: src/toolbar.c:988 src/toolbar.c:2342
 msgid "Spam"
 msgstr "Spam"
@@ -16375,7 +16386,7 @@ msgstr "Spam"
 msgid "Has attachment"
 msgstr "Posiada załącznik"
 
-#: src/prefs_matcher.c:410 src/summaryview.c:6597
+#: src/prefs_matcher.c:410 src/summaryview.c:6577
 msgid "Signed"
 msgstr "Podpisane"
 
@@ -16435,98 +16446,105 @@ msgstr "0 (Sukces)"
 msgid "non-0 (Failed)"
 msgstr "nie-0 (Nieudane)"
 
-#: src/prefs_matcher.c:579
+#: src/prefs_matcher.c:580
 msgid "Condition configuration"
 msgstr "Konfiguracja warunków"
 
-#: src/prefs_matcher.c:623
+#: src/prefs_matcher.c:624
 msgid "Match criteria"
 msgstr "Dopasuj kryteria"
 
-#: src/prefs_matcher.c:632
+#: src/prefs_matcher.c:633
 msgid "All messages"
 msgstr "Wszystkie wiadomości"
 
-#: src/prefs_matcher.c:634
+#: src/prefs_matcher.c:635
 msgid "Age"
 msgstr "Wiek"
 
-#: src/prefs_matcher.c:635
+#: src/prefs_matcher.c:636
 msgid "Phrase"
 msgstr "Fraza"
 
-#: src/prefs_matcher.c:636
+#: src/prefs_matcher.c:637
 msgid "Flags"
 msgstr "Flagi"
 
-#: src/prefs_matcher.c:637 src/prefs_msg_colors.c:341
+#: src/prefs_matcher.c:638 src/prefs_msg_colors.c:380
 msgid "Color labels"
 msgstr "Kolorowe etykiety"
 
-#: src/prefs_matcher.c:638
+#: src/prefs_matcher.c:639
 msgid "Thread"
 msgstr "Wątek"
 
-#: src/prefs_matcher.c:641
+#: src/prefs_matcher.c:642
 msgid "Partially downloaded"
 msgstr "Częściowo pobrane"
 
-#: src/prefs_matcher.c:644
+#: src/prefs_matcher.c:645
 msgid "External program test"
 msgstr "Test zewnętrznym programem"
 
-#: src/prefs_matcher.c:715 src/prefs_matcher.c:1654 src/prefs_matcher.c:1669
-#: src/prefs_matcher.c:2579
+#: src/prefs_matcher.c:674
+msgid ""
+"Use selector on the right to pick the header name. Type the name of the "
+"header if not available in the list."
+msgstr "Użyj selektora po prawej aby wybrać nazwę nagłówka. Wpisz nazwę "
+"nagłówka, jeśli nie ma jej na liście."
+
+#: src/prefs_matcher.c:719 src/prefs_matcher.c:1658 src/prefs_matcher.c:1673
+#: src/prefs_matcher.c:2583
 msgctxt "Filtering Matcher Menu"
 msgid "All"
 msgstr "Wszystkie"
 
-#: src/prefs_matcher.c:749
+#: src/prefs_matcher.c:753
 msgid "Use regexp"
 msgstr "Użyj wyrażenia regularnego"
 
-#: src/prefs_matcher.c:840
+#: src/prefs_matcher.c:844
 msgid "Message must match"
 msgstr "Wiadomość musi pasować"
 
-#: src/prefs_matcher.c:844
+#: src/prefs_matcher.c:848
 msgid "at least one"
 msgstr "przynajmniej jeden"
 
-#: src/prefs_matcher.c:845
+#: src/prefs_matcher.c:849
 msgid "all"
 msgstr "wszystkie"
 
-#: src/prefs_matcher.c:848
+#: src/prefs_matcher.c:852
 msgid "of above rules"
 msgstr "z powyższych reguł"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1560 src/prefs_matcher.c:1638
+#: src/prefs_matcher.c:1564 src/prefs_matcher.c:1642
 msgid "Search pattern is not set."
 msgstr "Wzorzec do poszukiwań nie został ustawiony."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1574
+#: src/prefs_matcher.c:1578
 msgid "Invalid hour."
 msgstr "Niepoprawna godzina."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1583
+#: src/prefs_matcher.c:1587
 msgid "Test command is not set."
 msgstr "Komenda testowa nie została ustawiona."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1655
+#: src/prefs_matcher.c:1659
 msgid "all addresses in all headers"
 msgstr "wszystkie adresy we wszystkich nagłówkach"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1658
+#: src/prefs_matcher.c:1662
 msgid "any address in any header"
 msgstr "jakikolwiek adres w jakimkolwiek nagłówku"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1660
+#: src/prefs_matcher.c:1664
 #, c-format
 msgid "the address(es) in header '%s'"
 msgstr "adres(y) w nagłówku '%s'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1661
+#: src/prefs_matcher.c:1665
 #, c-format
 msgid ""
 "Book/folder path is not set.\n"
@@ -16539,97 +16557,97 @@ msgstr ""
 "Jeżeli chcesz szukać %s w całej książce adresowej, wybierz '%s' z listy "
 "książek/katalogów."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1880
+#: src/prefs_matcher.c:1884
 msgid "Headers part"
 msgstr "Część nagłówka"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1884
+#: src/prefs_matcher.c:1888
 msgid "Headers values"
 msgstr "Wartość nagłówka"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1888
+#: src/prefs_matcher.c:1892
 msgid "Body part"
 msgstr "Część wiadomości"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1892
+#: src/prefs_matcher.c:1896
 msgid "Whole message"
 msgstr "Cała wiadomość"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2009 src/prefs_matcher.c:2055
+#: src/prefs_matcher.c:2013 src/prefs_matcher.c:2059
 msgid "in"
 msgstr "w"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2011
+#: src/prefs_matcher.c:2015
 msgid "content is"
 msgstr "treść jest"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2015
+#: src/prefs_matcher.c:2019
 msgid "Date is"
 msgstr "Data jest"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2026
+#: src/prefs_matcher.c:2030
 msgid "Age is"
 msgstr "Wiek jest"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2031
+#: src/prefs_matcher.c:2035
 msgid "Flag"
 msgstr "Flaga"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2032 src/prefs_matcher.c:2046
+#: src/prefs_matcher.c:2036 src/prefs_matcher.c:2050
 msgid "is"
 msgstr "jest"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2037
+#: src/prefs_matcher.c:2041
 msgid "Name:"
 msgstr "Nazwa:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2045
+#: src/prefs_matcher.c:2049
 msgid "Label"
 msgstr "Etykieta"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2050
+#: src/prefs_matcher.c:2054
 msgid "Value:"
 msgstr "Wartość:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2065
+#: src/prefs_matcher.c:2069
 msgid "Score is"
 msgstr "Punktacja jest"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2066
+#: src/prefs_matcher.c:2070
 msgid "points"
 msgstr "punkty"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2076
+#: src/prefs_matcher.c:2080
 msgid "Size is"
 msgstr "Wielkość"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2081
+#: src/prefs_matcher.c:2085
 msgid "Scope:"
 msgstr "Zakres:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2083
+#: src/prefs_matcher.c:2087
 msgid "tags"
 msgstr "etykiety"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2088
+#: src/prefs_matcher.c:2092
 msgid "type is"
 msgstr "rodzaj"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2092
+#: src/prefs_matcher.c:2096
 msgid "Program returns"
 msgstr "Program zwraca"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2162
+#: src/prefs_matcher.c:2166
 msgid ""
 "The entry was not saved.\n"
 "Close anyway?"
 msgstr "Wpis nie zapisany. Naprawdę zamknąć?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2229
+#: src/prefs_matcher.c:2233
 msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr "Rodzaj dopasowania: 'Test'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2230
+#: src/prefs_matcher.c:2234
 msgid ""
 "'Test' allows you to test a message or message element using an external "
 "program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
@@ -16641,7 +16659,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Mogą zostać użyte następujące symbole:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2329
+#: src/prefs_matcher.c:2333
 msgid "Current condition rules"
 msgstr "Obecne reguły warunków"
 
@@ -16750,97 +16768,132 @@ msgstr ""
 msgid "Configuration warning"
 msgstr "Ostrzeżenie konfiguracji"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:153
+#: src/prefs_msg_colors.c:155
 msgid "Message view"
 msgstr "Widok wiadomości"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:160
+#: src/prefs_msg_colors.c:162
 msgid "Enable coloration of message text"
 msgstr "Kolorowanie tekstu wiadomości"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:168
+#: src/prefs_msg_colors.c:170
 msgid "Quote"
 msgstr "Cytowanie"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:180
+#: src/prefs_msg_colors.c:182
 msgid "Cycle quote colors"
 msgstr "Powtarzanie kolorów cytatów"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:184
+#: src/prefs_msg_colors.c:186
 msgid "If there are more than 3 quote levels, the colors will be reused"
 msgstr ""
 "Jeśli występują więcej niż 3 poziomy cytowania kolory zostaną użyte ponownie"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:190
+#: src/prefs_msg_colors.c:192
 msgid "1st Level"
 msgstr "Pierwszy poziom"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:196 src/prefs_msg_colors.c:214
-#: src/prefs_msg_colors.c:232
+#: src/prefs_msg_colors.c:198 src/prefs_msg_colors.c:216
+#: src/prefs_msg_colors.c:234
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:200
+#: src/prefs_msg_colors.c:202
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 1st level text"
 msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu tekstu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:208
+#: src/prefs_msg_colors.c:210
 msgid "2nd Level"
 msgstr "Drugi poziom"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:218
+#: src/prefs_msg_colors.c:220
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 2nd level text"
 msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu tekstu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:226
+#: src/prefs_msg_colors.c:228
 msgid "3rd Level"
 msgstr "Trzeci poziom"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:236
+#: src/prefs_msg_colors.c:238
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 3rd level text"
 msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu tekstu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:245
+#: src/prefs_msg_colors.c:247
 msgid "Enable coloration of text background"
 msgstr "Włącz kolorowanie tła tekstu wiadomości"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:254
+#: src/prefs_msg_colors.c:256
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 1st level text background"
 msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu tła"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:267
+#: src/prefs_msg_colors.c:269
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 2nd level text background"
 msgstr "Wybierz kolor dla drugiego poziomu tła"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:280
+#: src/prefs_msg_colors.c:282
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 3rd level text background"
 msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu tła"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:292
+#: src/prefs_msg_colors.c:294
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for links"
 msgstr "Wybierz kolor linków"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:296
+#: src/prefs_msg_colors.c:298
 msgid "URI link"
 msgstr "Łącze URI"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:304
+#: src/prefs_msg_colors.c:306
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Wybierz kolor dla sygnaturek"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:311 src/prefs_summaries.c:377
+#. TRANSLATORS: A patch is a text file listing the differences between 2 or more different
+#. versions of the same text file
+#: src/prefs_msg_colors.c:316
+msgid "Patch messages and attachments"
+msgstr "Pliki łat wiadomości oraz załączniki"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:324
+msgctxt "Tooltip"
+msgid "Pick color for inserted lines"
+msgstr "Wybierz kolor wstawianych lini"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:326
+msgid "Inserted lines"
+msgstr "Wstawiane linie"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:333
+msgctxt "Tooltip"
+msgid "Pick color for removed lines"
+msgstr "Wybierz kolor usuniętych lini"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:336
+msgid "Removed lines"
+msgstr "Usunięte linie"
+
+#. TRANSLATORS: A hunk is a section of the patch indicating how the files differ
+#: src/prefs_msg_colors.c:344
+msgctxt "Tooltip."
+msgid "Pick color for hunk lines"
+msgstr "Wybierz kolor dla różnic plików"
+
+#. TRANSLATORS: A hunk is a section of the patch indicating how the files differ
+#: src/prefs_msg_colors.c:348
+msgid "Hunk lines"
+msgstr "Linie różnic"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:350 src/prefs_summaries.c:380
 msgid "Folder list"
 msgstr "Lista katalogów"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:318
+#: src/prefs_msg_colors.c:357
 msgctxt "Tooltip"
 msgid ""
 "Pick color for Target folder. Target folder is used when the option 'Execute "
@@ -16850,22 +16903,22 @@ msgstr ""
 "opcja 'Natychmiastowe wykonywanie działań przenoszenia lub kasowania "
 "wiadomości' jest wyłączona"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:323
+#: src/prefs_msg_colors.c:362
 msgid "Target folder"
 msgstr "Katalog docelowy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:330
+#: src/prefs_msg_colors.c:369
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for folders containing new messages"
 msgstr "Wybierz kolor dla katalogów zawierający nowe wiadomości"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:334
+#: src/prefs_msg_colors.c:373
 msgid "Folder containing new messages"
 msgstr "Katalog zawiera nowe wiadomości"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:359 src/prefs_msg_colors.c:391
+#: src/prefs_msg_colors.c:398 src/prefs_msg_colors.c:430
 #, c-format
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 'color %d'"
@@ -16873,70 +16926,85 @@ msgstr "Wybierz kolor dla 'color %d'"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:363 src/prefs_msg_colors.c:395
+#: src/prefs_msg_colors.c:402 src/prefs_msg_colors.c:434
 #, c-format
 msgid "Set label for 'color %d'"
 msgstr "Wybierz kolor dla 'color %d'"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:490
+#: src/prefs_msg_colors.c:529
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 1st level text"
 msgstr "Wybór koloru dla pierwszego poziomu tekstu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:492
+#: src/prefs_msg_colors.c:531
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 2nd level text"
 msgstr "Wybierz kolor dla drugiego poziomu tekstu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:494
+#: src/prefs_msg_colors.c:533
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 3rd level text"
 msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu tekstu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:496
+#: src/prefs_msg_colors.c:535
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 1st level text background"
 msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu tła"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:498
+#: src/prefs_msg_colors.c:537
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 2nd level text background"
 msgstr "Wybierz kolor dla drugiego poziomu tła"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:500
+#: src/prefs_msg_colors.c:539
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 3rd level text background"
 msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu tła"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:502
+#: src/prefs_msg_colors.c:541
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for links"
 msgstr "Wybierz kolor linków"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:504
+#: src/prefs_msg_colors.c:543
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Wybierz kolor dla docelowego katalogu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:506
+#: src/prefs_msg_colors.c:545
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Wybierz kolor dla sygnaturek"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:508
+#: src/prefs_msg_colors.c:547
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Wybierz kolor dla katalogu"
 
+#: src/prefs_msg_colors.c:549
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for inserted lines"
+msgstr "Wybierz kolor dla dodanych lini"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:551
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for removed lines"
+msgstr "Wybierz kolor dla usuniętych lini"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:553
+msgctxt "Dialog title"
+msgid "Pick color for hunk lines"
+msgstr "Wybierz kolor dla różnic lini"
+
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:531
+#: src/prefs_msg_colors.c:576
 #, c-format
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 'color %d'"
 msgstr "Wybór koloru dla 'color %d'"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:732
+#: src/prefs_msg_colors.c:777
 msgid "Colors"
 msgstr "Kolory"
 
@@ -16944,11 +17012,11 @@ msgstr "Kolory"
 msgid "Choose preset keyboard shortcuts"
 msgstr "Wybierz zestaw skrótów klawiszowych"
 
-#: src/prefs_other.c:123
+#: src/prefs_other.c:124
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Wybierz ustawienie:"
 
-#: src/prefs_other.c:138
+#: src/prefs_other.c:139
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
@@ -16958,39 +17026,39 @@ msgstr ""
 "Można to zrobić podświetlając wybraną pozycję w menu (przesuwając na nią "
 "kursor myszki) i wciskając wybraną kombinację klawiszy."
 
-#: src/prefs_other.c:496
+#: src/prefs_other.c:497
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Dwukrotne kliknięcie dodaje adres do pola \"Do\" wiadomości"
 
-#: src/prefs_other.c:499
+#: src/prefs_other.c:500
 msgid "On exit"
 msgstr "Podczas wyjścia"
 
-#: src/prefs_other.c:502
+#: src/prefs_other.c:503
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Potwierdzanie wyjścia"
 
-#: src/prefs_other.c:509
+#: src/prefs_other.c:510
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Opróżnianie wysypiska przy wyjściu"
 
-#: src/prefs_other.c:512
+#: src/prefs_other.c:513
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Informowanie o wiadomościach oczekujących w kolejce"
 
-#: src/prefs_other.c:514
+#: src/prefs_other.c:515
 msgid "Keyboard shortcuts"
 msgstr "Skróty klawiszowe"
 
-#: src/prefs_other.c:517
+#: src/prefs_other.c:518
 msgid "Enable keyboard shortcuts"
 msgstr "Włącz skróty klawiszowe"
 
-#: src/prefs_other.c:520
+#: src/prefs_other.c:521
 msgid "Enable customisable keyboard shortcuts"
 msgstr "Włącz możliwość zmiany skrótów klawiszowych"
 
-#: src/prefs_other.c:523
+#: src/prefs_other.c:524
 msgid ""
 "If checked, you can change the keyboard shortcuts of most of the menu items "
 "by focusing on the menu item and pressing a key combination.\n"
@@ -17001,15 +17069,15 @@ msgstr ""
 "Odznacz tą opcję jeśli chcesz zablokować możliwość zmiany istniejących "
 "skrótów."
 
-#: src/prefs_other.c:530
+#: src/prefs_other.c:531
 msgid " Choose preset keyboard shortcuts... "
 msgstr " Wybór pre-definiowanych zestawów skrótów klawiszowych... "
 
-#: src/prefs_other.c:540
+#: src/prefs_other.c:541
 msgid "Metadata handling"
 msgstr "Obsługa metadanych"
 
-#: src/prefs_other.c:541
+#: src/prefs_other.c:542
 msgid ""
 "Safer mode asks the OS to write metadata to disk directly;\n"
 "it avoids data loss after crashes but can take some time."
@@ -17018,23 +17086,23 @@ msgstr ""
 "metadanych na dysk bezpośrednio; pozwala to uniknąć utraty\n"
 "danych po awarii, ale zajmuje więcej czasu."
 
-#: src/prefs_other.c:545
+#: src/prefs_other.c:546
 msgid "Safer"
 msgstr "Bezpieczniej"
 
-#: src/prefs_other.c:547
+#: src/prefs_other.c:548
 msgid "Faster"
 msgstr "Szybciej"
 
-#: src/prefs_other.c:565
+#: src/prefs_other.c:566
 msgid "Socket I/O timeout"
 msgstr "Limit czasu operacji wejścia/wyjścia gniazda"
 
-#: src/prefs_other.c:586
+#: src/prefs_other.c:587
 msgid "Translate header names"
 msgstr "Tłumaczenie nazw nagłówków"
 
-#: src/prefs_other.c:588
+#: src/prefs_other.c:589
 msgid ""
 "The display of standard headers (such as 'From:', 'Subject:') will be "
 "translated into your language."
@@ -17042,20 +17110,20 @@ msgstr ""
 "Nazwy standardowych nagłówków (takich jak Od:,Temat:) będą przetłumaczone na "
 "twój język."
 
-#: src/prefs_other.c:591
+#: src/prefs_other.c:592
 msgid "Ask before emptying trash"
 msgstr "Potwierdzaj opróżnienie katalogu Wysypisko"
 
-#: src/prefs_other.c:593
+#: src/prefs_other.c:594
 msgid "Ask about account specific filtering rules when filtering manually"
 msgstr ""
 "Pytaj o specyficzne regułki filtrowania konta podczas filtrowania ręcznego"
 
-#: src/prefs_other.c:598
+#: src/prefs_other.c:599
 msgid "Use secure file deletion if possible"
 msgstr "Używanie bezpiecznego kasowania plików gdy tylko możliwe"
 
-#: src/prefs_other.c:602
+#: src/prefs_other.c:603
 msgid ""
 "Use secure file deletion if possible\n"
 "(the 'shred' program is not available)"
@@ -17063,7 +17131,7 @@ msgstr ""
 "Używanie bezpiecznego kasowania plików gdy tylko możliwe\n"
 "(program 'shred' nie jest dostępny)"
 
-#: src/prefs_other.c:607
+#: src/prefs_other.c:608
 msgid ""
 "Use the 'shred' program to overwrite files with random data before deleting "
 "them. This slows down deletion. Be sure to read shred's man page for caveats."
@@ -17072,19 +17140,19 @@ msgstr ""
 "usunięciem. Wolniejsze niż zwykłe usuwanie. Upewnij się, że przeczytałeś "
 "ostrzeżenia w dokumentacji programu shred."
 
-#: src/prefs_other.c:611
+#: src/prefs_other.c:612
 msgid "Synchronise offline folders as soon as possible"
 msgstr "Synchronizuj katalogi offline tak szybko, jak to możliwe"
 
-#: src/prefs_other.c:614
+#: src/prefs_other.c:615
 msgid "Master passphrase"
 msgstr "Główne hasło"
 
-#: src/prefs_other.c:617
+#: src/prefs_other.c:618
 msgid "Use a master passphrase"
 msgstr "Użyj głównego hasła"
 
-#: src/prefs_other.c:620
+#: src/prefs_other.c:621
 msgid ""
 "If checked, your saved account passwords will be protected by a master "
 "passphrase. If no master passphrase is set, you will be prompted to set one."
@@ -17093,11 +17161,11 @@ msgstr ""
 "głównym. Jeśli hasło nie zostało jeszcze przypisane, będziesz poprososzony o "
 "nie."
 
-#: src/prefs_other.c:625
+#: src/prefs_other.c:626
 msgid "Change master passphrase"
 msgstr "Zmień główne hasło"
 
-#: src/prefs_other.c:815
+#: src/prefs_other.c:816
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Różne"
 
@@ -17399,202 +17467,210 @@ msgstr "Wybierz kolor dla wyrazu o złej pisowni. Wybierz czarny aby podkreśla
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
 
-#: src/prefs_summaries.c:166
+#: src/prefs_summaries.c:167
 msgid "the abbreviated weekday name"
 msgstr "skrócona nazwa dnia tygodnia"
 
-#: src/prefs_summaries.c:167
+#: src/prefs_summaries.c:168
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "pełna nazwa dnia"
 
-#: src/prefs_summaries.c:168
+#: src/prefs_summaries.c:169
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "skrócona nazwa miesiąca"
 
-#: src/prefs_summaries.c:169
+#: src/prefs_summaries.c:170
 msgid "the full month name"
 msgstr "pełna nazwa miesiąca"
 
-#: src/prefs_summaries.c:170
+#: src/prefs_summaries.c:171
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "preferowany czas i data dla bieżącego locale"
 
-#: src/prefs_summaries.c:171
+#: src/prefs_summaries.c:172
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "numer wieku (rok/100)"
 
-#: src/prefs_summaries.c:172
+#: src/prefs_summaries.c:173
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "dzień jako liczba"
 
-#: src/prefs_summaries.c:173
+#: src/prefs_summaries.c:174
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "godzina jako numer (zegar 24 godzinny)"
 
-#: src/prefs_summaries.c:174
+#: src/prefs_summaries.c:175
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "godzina jako numer (zegar 12 godzinny)"
 
-#: src/prefs_summaries.c:175
+#: src/prefs_summaries.c:176
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "dzień roku jako liczba"
 
-#: src/prefs_summaries.c:176
+#: src/prefs_summaries.c:177
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "miesiąc jako liczba"
 
-#: src/prefs_summaries.c:177
+#: src/prefs_summaries.c:178
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "minuta jako liczba"
 
-#: src/prefs_summaries.c:178
+#: src/prefs_summaries.c:179
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "albo AM albo PM"
 
-#: src/prefs_summaries.c:179
+#: src/prefs_summaries.c:180
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "drugie jako liczba"
 
-#: src/prefs_summaries.c:180
+#: src/prefs_summaries.c:181
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "dzień tygodnia jako liczba"
 
-#: src/prefs_summaries.c:181
+#: src/prefs_summaries.c:182
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "preferowana data dla bieżącego locale"
 
-#: src/prefs_summaries.c:182
+#: src/prefs_summaries.c:183
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "ostatnie dwie liczby roku"
 
-#: src/prefs_summaries.c:183
+#: src/prefs_summaries.c:184
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "rok jako liczba"
 
-#: src/prefs_summaries.c:184
+#: src/prefs_summaries.c:185
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "strefa czasu lub nazwa lub skrót"
 
-#: src/prefs_summaries.c:205 src/prefs_summaries.c:253
-#: src/prefs_summaries.c:465
+#: src/prefs_summaries.c:206 src/prefs_summaries.c:255
+#: src/prefs_summaries.c:486
 msgid "Date format"
 msgstr "Format daty"
 
-#: src/prefs_summaries.c:229
+#: src/prefs_summaries.c:231
 msgid "Specifier"
 msgstr "Wybierz plik"
 
-#: src/prefs_summaries.c:271
+#: src/prefs_summaries.c:273
 msgid "Example"
 msgstr "Przykład"
 
-#: src/prefs_summaries.c:397
+#: src/prefs_summaries.c:400
 msgid "Display message count next to folder name"
 msgstr "Wyświetlanie licznika ilości wiadomości obok nazwy katalogu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:407
+#: src/prefs_summaries.c:410
 msgid "Unread messages"
 msgstr "Nieprzeczytane wiadomości"
 
-#: src/prefs_summaries.c:408
+#: src/prefs_summaries.c:411
 msgid "Unread and Total messages"
 msgstr "Wszystkie i nieprzeczytane wiadomości"
 
-#: src/prefs_summaries.c:414
+#: src/prefs_summaries.c:417
 msgid "Open last opened folder at start-up"
 msgstr "Przechodzenie do ostatnio otwartego katalogu po uruchomieniu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:421
+#: src/prefs_summaries.c:424
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "Skracanie nazw grup news dłuższych niż"
 
-#: src/prefs_summaries.c:434
+#: src/prefs_summaries.c:437
 msgid "letters"
 msgstr "liter(y)"
 
-#: src/prefs_summaries.c:442
+#: src/prefs_summaries.c:445
 msgid "Message list"
 msgstr "Lista wiadomości"
 
-#: src/prefs_summaries.c:459
+#: src/prefs_summaries.c:462
 msgid "Lock column headers"
 msgstr "Zablokuj nagłówki kolumn"
 
-#: src/prefs_summaries.c:484
+#: src/prefs_summaries.c:468
+msgid "Displayed in From column"
+msgstr "Wyświetlane w kolumnie Od"
+
+#: src/prefs_summaries.c:479
+msgid "Name and Address"
+msgstr "Nazwa oraz adres"
+
+#: src/prefs_summaries.c:505
 msgid "Date format help"
 msgstr "Pomoc formatu daty"
 
-#: src/prefs_summaries.c:490
+#: src/prefs_summaries.c:511
 msgid "Set message selection when entering a folder"
 msgstr "Wybierz wybrane wiadomości podczas otwierania katalogu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:499
+#: src/prefs_summaries.c:520
 msgid "Open message when selected"
 msgstr "Otwieranie wybranej wiadomości"
 
-#: src/prefs_summaries.c:504
+#: src/prefs_summaries.c:525
 msgid "When opening a folder"
 msgstr "Podczas otwierania katalogu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:506
+#: src/prefs_summaries.c:527
 msgid "When displaying search results"
 msgstr "Podczas wyświetlania wyników wyszukiwania"
 
-#: src/prefs_summaries.c:508
+#: src/prefs_summaries.c:529
 msgid "When selecting next or previous message using shortcuts"
 msgstr ""
 "Podczas wybierania następnej lub poprzedniej wiadomości używając skrótów"
 
-#: src/prefs_summaries.c:510
+#: src/prefs_summaries.c:531
 msgid "When deleting or moving messages"
 msgstr "Podczas usuwania lub przenoszenia wiadomości"
 
-#: src/prefs_summaries.c:512
+#: src/prefs_summaries.c:533
 msgid "When using directional keys"
 msgstr "Podczas używania klawiszy kierunkowych"
 
-#: src/prefs_summaries.c:514
+#: src/prefs_summaries.c:535
 msgid "Mark message as read"
 msgstr "Zaznacz wiadomość jako przeczytaną"
 
-#: src/prefs_summaries.c:517
+#: src/prefs_summaries.c:538
 msgid "when selected, after"
 msgstr "gdy zaznaczone, po"
 
-#: src/prefs_summaries.c:536
+#: src/prefs_summaries.c:557
 msgid "only when opened in a new window, or replied to"
 msgstr "tylko gdy otwarta w nowym oknie lub udzielono odpowiedzi"
 
-#: src/prefs_summaries.c:546
+#: src/prefs_summaries.c:567
 msgid "Show \"no unread (or new) message\" dialog"
 msgstr ""
 "Brak okna dialogowego o\n"
 "nowych i nieprzeczytanych wiadomościach"
 
-#: src/prefs_summaries.c:556
+#: src/prefs_summaries.c:577
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Przyjmij 'Tak'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:557
+#: src/prefs_summaries.c:578
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Przyjmij 'Nie'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:563
+#: src/prefs_summaries.c:584
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Wyświetlanie nadawcy używając danych z książki adresowej"
 
-#: src/prefs_summaries.c:567
+#: src/prefs_summaries.c:588
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr ""
 "Używanie tematu jak i standardowych informacji\n"
 " z nagłówka do grupowania wiadomości w wątki "
 
-#: src/prefs_summaries.c:571
+#: src/prefs_summaries.c:592
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr ""
 "Natychmiastowe wykonywanie działań przenoszenia lub kasowania wiadomości"
 
-#: src/prefs_summaries.c:573
+#: src/prefs_summaries.c:594
 msgid ""
 "When unchecked moving, copying and deleting of messages is deferred until "
 "you use 'Tools/Execute'"
@@ -17602,64 +17678,64 @@ msgstr ""
 "Gdy nie zaznaczono przenoszenie, kopiowanie i usuwanie wiadomości jest "
 "opóźnone do czasu wybrania 'Narzędzia/Wykonaj'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:578
+#: src/prefs_summaries.c:599
 msgid "Confirm when marking all messages as read or unread"
 msgstr ""
 "Potwierdź gdy zaznaczasz wszystkie wiadomości w katalogu jako przeczytane"
 
-#: src/prefs_summaries.c:581
+#: src/prefs_summaries.c:602
 msgid "Confirm when changing color labels"
 msgstr "Potwierdź gdy zmieniasz kolor etykiet"
 
-#: src/prefs_summaries.c:585
+#: src/prefs_summaries.c:606
 msgid "Show tooltips"
 msgstr "Pokazuj wskazówki"
 
-#: src/prefs_summaries.c:595 src/quote_fmt.c:539
+#: src/prefs_summaries.c:616 src/quote_fmt.c:539
 msgid "Defaults"
 msgstr "Domyślne"
 
-#: src/prefs_summaries.c:597
+#: src/prefs_summaries.c:618
 msgid "New folders"
 msgstr "Nowe katalogi"
 
-#: src/prefs_summaries.c:603
+#: src/prefs_summaries.c:624
 msgid "Sort by"
 msgstr "Sortuj przez"
 
-#: src/prefs_summaries.c:611 src/prefs_summary_column.c:85
+#: src/prefs_summaries.c:632 src/prefs_summary_column.c:85
 msgid "Number"
 msgstr "Numer"
 
-#: src/prefs_summaries.c:614
+#: src/prefs_summaries.c:635
 msgid "Thread date"
 msgstr "wg daty wątku"
 
-#: src/prefs_summaries.c:625
+#: src/prefs_summaries.c:646
 msgid "Don't sort"
 msgstr "Nie sortuj"
 
-#: src/prefs_summaries.c:640
+#: src/prefs_summaries.c:661
 msgid "Thread view"
 msgstr "Wątkuj widok"
 
-#: src/prefs_summaries.c:643
+#: src/prefs_summaries.c:664
 msgid "Collapse all threads"
 msgstr "Zwiń wszystkie wątki"
 
-#: src/prefs_summaries.c:649
+#: src/prefs_summaries.c:670
 msgid "Hide read messages"
 msgstr "Ukryj przeczytane wiadomości"
 
-#: src/prefs_summaries.c:843
+#: src/prefs_summaries.c:870
 msgid "Summaries"
 msgstr "Widok podsumowania"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:225
+#: src/prefs_summary_column.c:226
 msgid "Message list columns configuration"
 msgstr "Konfiguracja kolumn w widoku wiadomości"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:242
+#: src/prefs_summary_column.c:243
 msgid ""
 "Select columns to be displayed in the message list. You can modify\n"
 "the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
@@ -17704,15 +17780,15 @@ msgstr "najnowsza wiadomość"
 msgid "newest unread email"
 msgstr "najnowsza nieprzeczytana wiadomość"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:188
+#: src/prefs_summary_open.c:189
 msgid "Message selection when entering a folder"
 msgstr "Wybrana wiadomość podczas otwierania katalogu"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:233
+#: src/prefs_summary_open.c:234
 msgid "Available selections"
 msgstr "Dostępne zaznaczenie"
 
-#: src/prefs_summary_open.c:268
+#: src/prefs_summary_open.c:269
 msgid "Current selections"
 msgstr "Aktualne zaznaczenie"
 
@@ -17728,100 +17804,100 @@ msgstr ""
 "Nadpisz nagłówek Od podczas tworzenia nowej wiadomości. Nie zmienia to konta "
 "używanego do tworzenia wiadomości."
 
-#: src/prefs_template.c:308
+#: src/prefs_template.c:309
 msgid "Append the new template above to the list"
 msgstr "Dopisuje nowy wzorcze do listy powyżej"
 
-#: src/prefs_template.c:317
+#: src/prefs_template.c:318
 msgid "Replace the selected template in list with the template above"
 msgstr "Zastępuje wybrany wzorzec na liście powyższym wzorcem"
 
-#: src/prefs_template.c:327
+#: src/prefs_template.c:328
 msgid "Delete the selected template from the list"
 msgstr "Usuwa wybrany szablon z listy"
 
-#: src/prefs_template.c:345
+#: src/prefs_template.c:346
 msgid "Show information on configuring templates"
 msgstr "Wyświetla informacje o konfigurowaniu wzorców "
 
-#: src/prefs_template.c:369
+#: src/prefs_template.c:370
 msgid "Move the selected template to the top"
 msgstr "Przesuwa wybrany wzorzec na samą górę"
 
-#: src/prefs_template.c:379
+#: src/prefs_template.c:380
 msgid "Move the selected template up"
 msgstr "Przesuwa wybrany wzorzec do góry"
 
-#: src/prefs_template.c:387
+#: src/prefs_template.c:388
 msgid "Move the selected template down"
 msgstr "Przesuwa wybrany wzorzec na dół"
 
-#: src/prefs_template.c:397
+#: src/prefs_template.c:398
 msgid "Move the selected template to the bottom"
 msgstr "Przesuwa wybrany wzorzec na sam dół"
 
-#: src/prefs_template.c:413
+#: src/prefs_template.c:414
 msgid "Template configuration"
 msgstr "Konfiguracja Wzorców"
 
-#: src/prefs_template.c:601
+#: src/prefs_template.c:602
 msgid "Templates list not saved"
 msgstr "Lista wzorców nie została zapisana"
 
-#: src/prefs_template.c:602
+#: src/prefs_template.c:603
 msgid "The templates list has been modified. Close anyway?"
 msgstr "Lista wzorców została zmodyfikowana. Naprawdę zamknąć?"
 
-#: src/prefs_template.c:759
+#: src/prefs_template.c:760
 msgid "The template's name is not set."
 msgstr "Nie podano nazwy wzorca."
 
-#: src/prefs_template.c:802
+#: src/prefs_template.c:803
 msgid "The \"From\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole \"Od\" wzorca zawiera nieprawidłowy adres e-mail."
 
-#: src/prefs_template.c:808
+#: src/prefs_template.c:809
 msgid "The \"To\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole \"Do\" wzorca zawiera nieprawidłowy adres e-mail."
 
-#: src/prefs_template.c:814
+#: src/prefs_template.c:815
 msgid "The \"Cc\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole \"Cc\" wzorca zawiera nieprawidłowy adres e-mail."
 
-#: src/prefs_template.c:820
+#: src/prefs_template.c:821
 msgid "The \"Bcc\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole \"Bcc\" wzorca zawiera nieprawidłowy adres e-mail."
 
-#: src/prefs_template.c:826
+#: src/prefs_template.c:827
 msgid ""
 "The \"Reply-To\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole \"Reply-To\" szablonu zawiera nieprawidłowy adres e-mail."
 
-#: src/prefs_template.c:832
+#: src/prefs_template.c:833
 msgid "The \"Subject\" field of the template is invalid."
 msgstr "Pole \"Temat\" wzorca jest nieprawidłowe."
 
-#: src/prefs_template.c:903
+#: src/prefs_template.c:904
 msgid "Delete template"
 msgstr "Usuń wzorzec"
 
-#: src/prefs_template.c:904
+#: src/prefs_template.c:905
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć ten wzorzec?"
 
-#: src/prefs_template.c:916
+#: src/prefs_template.c:917
 msgid "Delete all templates"
 msgstr "Usuń wszystkie wzorce"
 
-#: src/prefs_template.c:917
+#: src/prefs_template.c:918
 msgid "Do you really want to delete all the templates?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie wzorce?"
 
-#: src/prefs_template.c:1233
+#: src/prefs_template.c:1234
 msgid "Current templates"
 msgstr "Obecne wzorce"
 
-#: src/prefs_template.c:1261
+#: src/prefs_template.c:1262
 msgid "Template"
 msgstr "Wzorzec"
 
@@ -18099,35 +18175,35 @@ msgstr "Zwijaj tekst po"
 msgid "Wrapping"
 msgstr "Zawijanie linii"
 
-#: src/printing.c:430
+#: src/printing.c:431
 msgid "Print preview"
 msgstr "Podgląd wydruku"
 
-#: src/printing.c:473
+#: src/printing.c:474
 msgid "First page"
 msgstr "Pierwsza strona"
 
-#: src/printing.c:483
+#: src/printing.c:484
 msgid "Last page"
 msgstr "Ostatnia strona"
 
-#: src/printing.c:489
+#: src/printing.c:490
 msgid "Zoom 100%"
 msgstr "Powiększa do 100%"
 
-#: src/printing.c:491
+#: src/printing.c:492
 msgid "Zoom fit"
 msgstr "Dopasowuje powiększenie do rozmiaru ekranu"
 
-#: src/printing.c:493
+#: src/printing.c:494
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Powiększa"
 
-#: src/printing.c:495
+#: src/printing.c:496
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Pomniejsza"
 
-#: src/printing.c:675
+#: src/printing.c:676
 #, c-format
 msgid "Page %d"
 msgstr "Strona nr %d"
@@ -18148,24 +18224,24 @@ msgstr "[Błąd podczas dekodowania BASE64]\n"
 msgid "Could not decode part"
 msgstr "Nie można odczytać części wiadomości"
 
-#: src/procmsg.c:935 src/procmsg.c:938
+#: src/procmsg.c:936 src/procmsg.c:939
 msgid "Already trying to send."
 msgstr "Właśnie trwa wysyłanie."
 
-#: src/procmsg.c:1562 src/procmsg.c:1623
+#: src/procmsg.c:1563 src/procmsg.c:1624
 #, c-format
 msgid "Couldn't open file %s."
 msgstr "Nie można otworzyć pliku %s."
 
-#: src/procmsg.c:1633
+#: src/procmsg.c:1634
 msgid "Queued message header is broken."
 msgstr "Nagłówek zakolejkowanej wiadomości jest uszkodzony."
 
-#: src/procmsg.c:1653
+#: src/procmsg.c:1654
 msgid "An error happened during SMTP session."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas sesji SMTP."
 
-#: src/procmsg.c:1667
+#: src/procmsg.c:1668
 msgid ""
 "No specific account has been found to send, and an error happened during "
 "SMTP session."
@@ -18173,7 +18249,7 @@ msgstr ""
 "Nie zostało odnalezione odpowiednie konto do wysyłania i wystąpił błąd "
 "podczas sesji SMTP."
 
-#: src/procmsg.c:1675
+#: src/procmsg.c:1676
 msgid ""
 "Couldn't determine sending information. Maybe the email hasn't been "
 "generated by Claws Mail."
@@ -18181,21 +18257,21 @@ msgstr ""
 "Nie można ustalić informacji o wysyłce. Prawdopodobnie email nie był "
 "wygenerowany przez Claws Mail."
 
-#: src/procmsg.c:1698
+#: src/procmsg.c:1699
 msgid "Couldn't create temporary file for news sending."
 msgstr "Nie można było stworzyć pliku tymczasowego do wysłania postu na grupy."
 
-#: src/procmsg.c:1711
+#: src/procmsg.c:1712
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr ""
 "Błąd podczas zapisywania do pliku tymczasowego do wysłania postu na grupy."
 
-#: src/procmsg.c:1725
+#: src/procmsg.c:1726
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s."
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości do %s"
 
-#: src/procmsg.c:2285
+#: src/procmsg.c:2286
 msgid "Filtering messages...\n"
 msgstr "Filtrowanie wiadomości...\n"
 
@@ -18614,7 +18690,7 @@ msgstr ""
 msgid "Source of the message"
 msgstr "Źródło wiadomości"
 
-#: src/sourcewindow.c:160
+#: src/sourcewindow.c:161
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
 msgstr "%s - Źródło"
@@ -18627,11 +18703,11 @@ msgstr "Wygaśnięcie"
 msgid "Saved SSL/TLS certificates"
 msgstr "Zapisane certyfikaty SSL/TLS"
 
-#: src/ssl_manager.c:444
+#: src/ssl_manager.c:445
 msgid "Delete certificate"
 msgstr "Skasuj certyfikat"
 
-#: src/ssl_manager.c:445
+#: src/ssl_manager.c:446
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć ten certyfikat?"
 
@@ -18639,56 +18715,60 @@ msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć ten certyfikat?"
 msgid "Search messages"
 msgstr "Przeszukaj wiadomości"
 
-#: src/summary_search.c:312
+#: src/summary_search.c:313
 msgid "Match any of the following"
 msgstr "Dopasuj jedno z następujących"
 
-#: src/summary_search.c:314
+#: src/summary_search.c:315
 msgid "Match all of the following"
 msgstr "Dopasuj wszystkie kryteria z następujących"
 
-#: src/summary_search.c:435
+#: src/summary_search.c:436
 msgid "Body:"
 msgstr "Treść:"
 
-#: src/summary_search.c:442
+#: src/summary_search.c:443
 msgid "Condition:"
 msgstr "Warunek:"
 
-#: src/summary_search.c:476
+#: src/summary_search.c:477
 msgid "Find _all"
 msgstr "Znajdź _wszystkie"
 
-#: src/summary_search.c:691 src/summaryview.c:1148 src/summaryview.c:1411
+#: src/summary_search.c:692 src/summaryview.c:1148 src/summaryview.c:1411
 #, c-format
 msgid "Searching in %s... \n"
 msgstr "Wyszukiwanie w (%s)...\n"
 
-#: src/summary_search.c:786
+#: src/summary_search.c:787
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "Osiągnięto początek listy; zacząć od końca?"
 
-#: src/summary_search.c:788
+#: src/summary_search.c:789
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Osiągnięto koniec listy; zacząć od początku?"
 
-#: src/summaryview.c:441
+#: src/summaryview.c:430
+msgid "Re-edit"
+msgstr "Edytuj ponownie"
+
+#: src/summaryview.c:443
 msgid "Create _filter rule"
 msgstr "Twórz nową regułę f_iltra"
 
-#: src/summaryview.c:454
+#: src/summaryview.c:456
 msgid "_Set displayed columns"
 msgstr "_Ustaw wyświetlane kolumny"
 
-#: src/summaryview.c:459
+#: src/summaryview.c:461
 msgid "_Lock column headers"
 msgstr "_Zablokuj nagłówki kolumn"
 
-#: src/summaryview.c:596
+#: src/summaryview.c:598
 msgid "Toggle quick search bar"
 msgstr "Włącz/Wyłącz pasek szybkiego wyszukiwania"
 
-#: src/summaryview.c:633
+#: src/summaryview.c:635
 msgid "Toggle multiple selection"
 msgstr "Przełącz wybór wielu elementów na raz"
 
@@ -18705,190 +18785,190 @@ msgstr "Niektóre znaczniki pozostały. Przefiltrować je?"
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Skanowanie katalogu (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1971 src/summaryview.c:2019
+#: src/summaryview.c:1950 src/summaryview.c:1998
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Brak nieprzeczytanych wiadomości"
 
-#: src/summaryview.c:1972
+#: src/summaryview.c:1951
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Nie znaleziono nieprzeczytanych wiadomości. Szukać od końca?"
 
-#: src/summaryview.c:1984 src/summaryview.c:2032 src/summaryview.c:2069
-#: src/summaryview.c:2117 src/summaryview.c:2184
+#: src/summaryview.c:1963 src/summaryview.c:2011 src/summaryview.c:2048
+#: src/summaryview.c:2096 src/summaryview.c:2163
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "Błąd wewnętrzny: niespodziewana wartość w prefs_common."
 "next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1996
+#: src/summaryview.c:1975
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Brak nieprzeczytanych wiadomości"
 
-#: src/summaryview.c:2020
+#: src/summaryview.c:1999
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr ""
 "Nie znaleziono nieprzeczytanych wiadomości. Przejść do następnego folderu?"
 
-#: src/summaryview.c:2056 src/summaryview.c:2104
+#: src/summaryview.c:2035 src/summaryview.c:2083
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Brak nowych wiadomości"
 
-#: src/summaryview.c:2057
+#: src/summaryview.c:2036
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Nie znaleziono nowych wiadomości. Szukać od końca?"
 
-#: src/summaryview.c:2081
+#: src/summaryview.c:2060
 msgid "No new messages."
 msgstr "Brak nowych wiadomości."
 
-#: src/summaryview.c:2105
+#: src/summaryview.c:2084
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nie znaleziono nowych wiadomości. Przejść do następnego folderu?"
 
-#: src/summaryview.c:2138 src/summaryview.c:2171
+#: src/summaryview.c:2117 src/summaryview.c:2150
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Brak zaznaczonych wiadomości"
 
-#: src/summaryview.c:2139
+#: src/summaryview.c:2118
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Nie znaleziono zaznaczonych wiadomości. Szukać od końca?"
 
-#: src/summaryview.c:2148
+#: src/summaryview.c:2127
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Brak zaznaczonych wiadomości"
 
-#: src/summaryview.c:2172
+#: src/summaryview.c:2151
 msgid "No marked message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nie znaleziono zaznaczonych wiadomości. Przejść do następnego folderu?"
 
-#: src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:2234
+#: src/summaryview.c:2184 src/summaryview.c:2213
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Brak kolorowanych wiadomości"
 
-#: src/summaryview.c:2206
+#: src/summaryview.c:2185
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Nie znaleziono kolorowanych wiadomości. Szukać od końca?"
 
-#: src/summaryview.c:2215 src/summaryview.c:2248
+#: src/summaryview.c:2194 src/summaryview.c:2227
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Brak kolorowanych wiadomości"
 
-#: src/summaryview.c:2235
+#: src/summaryview.c:2214
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Brak kolorowanych wiadomości. Szukać od początku?"
 
-#: src/summaryview.c:2557
+#: src/summaryview.c:2537
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Łączenie wiadomości wg tematu..."
 
-#: src/summaryview.c:2742
+#: src/summaryview.c:2722
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d usuniętych"
 
-#: src/summaryview.c:2746
+#: src/summaryview.c:2726
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d przeniesionych"
 
-#: src/summaryview.c:2747 src/summaryview.c:2754
+#: src/summaryview.c:2727 src/summaryview.c:2734
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:2752
+#: src/summaryview.c:2732
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d skopiowano"
 
-#: src/summaryview.c:2766
+#: src/summaryview.c:2746
 msgid " item selected"
 msgid_plural " items selected"
 msgstr[0] " element wybrany"
 msgstr[1] " elementów wybranych"
 msgstr[2] " elementów wybranych"
 
-#: src/summaryview.c:2784 src/summaryview.c:2829
+#: src/summaryview.c:2764 src/summaryview.c:2809
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d nowych, %d nieprzeczytanych, razem %d (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2804
+#: src/summaryview.c:2784
 msgid "Message summary"
 msgstr "Podsumowanie wiadomości"
 
-#: src/summaryview.c:2805
+#: src/summaryview.c:2785
 msgid "New:"
 msgstr "Nowe:"
 
-#: src/summaryview.c:2806
+#: src/summaryview.c:2786
 msgid "Unread:"
 msgstr "Nieprzeczytane:"
 
-#: src/summaryview.c:2807
+#: src/summaryview.c:2787
 msgid "Total:"
 msgstr "Wszystkie:"
 
-#: src/summaryview.c:2809
+#: src/summaryview.c:2789
 msgid "Marked:"
 msgstr "Zaznaczone:"
 
-#: src/summaryview.c:2810
+#: src/summaryview.c:2790
 msgid "Replied:"
 msgstr "Odpowiedziane:"
 
-#: src/summaryview.c:2811
+#: src/summaryview.c:2791
 msgid "Forwarded:"
 msgstr "Przekazane:"
 
-#: src/summaryview.c:2812
+#: src/summaryview.c:2792
 msgid "Locked:"
 msgstr "Zablokowane:"
 
-#: src/summaryview.c:2813
+#: src/summaryview.c:2793
 msgid "Ignored:"
 msgstr "Zignorowane:"
 
-#: src/summaryview.c:2814
+#: src/summaryview.c:2794
 msgid "Watched:"
 msgstr "Śledzone:"
 
-#: src/summaryview.c:2824
+#: src/summaryview.c:2804
 #, c-format
 msgid "%d/%d selected (%s/%s), %d unread"
 msgstr "wybrano %d/%d (%s/%s). Nieprzeczytanych - %d"
 
-#: src/summaryview.c:3117
+#: src/summaryview.c:3097
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Sortowanie podsumowania..."
 
-#: src/summaryview.c:3285
+#: src/summaryview.c:3265
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Ustawianie podsumowania z danych wiadomości..."
 
-#: src/summaryview.c:3491
+#: src/summaryview.c:3471
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Bez daty)"
 
-#: src/summaryview.c:3548
+#: src/summaryview.c:3528
 msgid "(No Recipient)"
 msgstr "(Brak adresata)"
 
-#: src/summaryview.c:3596
+#: src/summaryview.c:3576
 #, c-format
 msgid "From: %s, on %s"
 msgstr "Od: %s, w %s"
 
-#: src/summaryview.c:3605
+#: src/summaryview.c:3585
 #, c-format
 msgid "To: %s, on %s"
 msgstr "Do: %s, w %s"
 
-#: src/summaryview.c:4501
+#: src/summaryview.c:4481
 msgid "You're not the author of the article."
 msgstr "Nie jesteś autorem artykułu."
 
-#: src/summaryview.c:4591
+#: src/summaryview.c:4571
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the selected message?"
 msgid_plural "Do you really want to delete the %d selected messages?"
@@ -18896,83 +18976,83 @@ msgstr[0] "Czy naprawdę chcesz usunąć %d wybraną wiadomość?"
 msgstr[1] "Czy naprawdę chcesz usunąć %d wybrane wiadomości?"
 msgstr[2] "Czy naprawdę chcesz usunąć %d wybranych wiadomości?"
 
-#: src/summaryview.c:4594
+#: src/summaryview.c:4574
 msgid "Delete message"
 msgid_plural "Delete messages"
 msgstr[0] "Usuń wiadomość"
 msgstr[1] "Usuń wiadomości"
 msgstr[2] "Usuń wiadomości"
 
-#: src/summaryview.c:4758
+#: src/summaryview.c:4738
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Folder docelowy taki sam jak bieżący."
 
-#: src/summaryview.c:4813
+#: src/summaryview.c:4793
 msgid "Select folder to move selected message to"
 msgid_plural "Select folder to move selected messages to"
 msgstr[0] "Wybierz katalog do przeniesienia wybranej wiadomości"
 msgstr[1] "Wybierz katalog do przeniesienia wybranych wiadomości"
 msgstr[2] "Wybierz katalog do przeniesienia wybranych wiadomości"
 
-#: src/summaryview.c:4864
+#: src/summaryview.c:4844
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Folder docelowy taki sam jak bieżący."
 
-#: src/summaryview.c:4898
+#: src/summaryview.c:4878
 msgid "Select folder to copy selected message to"
 msgid_plural "Select folder to copy selected messages to"
 msgstr[0] "Wybierz katalog do skopiowania wybranej wiadomości"
 msgstr[1] "Wybierz katalog do skopiowania wybranych wiadomości"
 msgstr[2] "Wybierz katalog do skopiowania wybranych wiadomości"
 
-#: src/summaryview.c:5056
+#: src/summaryview.c:5036
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Dodaj lub Nadpisz"
 
-#: src/summaryview.c:5057
+#: src/summaryview.c:5037
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Dodać do, czy nadpisać istniejący plik?"
 
-#: src/summaryview.c:5058
+#: src/summaryview.c:5038
 msgid "_Append"
 msgstr "_Dopisz"
 
-#: src/summaryview.c:5058
+#: src/summaryview.c:5038
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Nadpisz"
 
-#: src/summaryview.c:5069 src/summaryview.c:5072 src/summaryview.c:5087
+#: src/summaryview.c:5049 src/summaryview.c:5052 src/summaryview.c:5067
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the file '%s'."
 msgstr "Nie można zapisać pliku '%s'."
 
-#: src/summaryview.c:5106
+#: src/summaryview.c:5086
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to print %d messages, one by one. Do you want to continue?"
 msgstr "Zamierzasz wydrukować %d wiadomości. Na pewno chcesz kontynuować ? "
 
-#: src/summaryview.c:5564
+#: src/summaryview.c:5544
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Tworzenie wątków..."
 
-#: src/summaryview.c:5812
+#: src/summaryview.c:5792
 msgid "Skip these rules"
 msgstr "Pomiń te regułki"
 
-#: src/summaryview.c:5815
+#: src/summaryview.c:5795
 msgid "Apply these rules regardless of the account they belong to"
 msgstr "Wykonaj te regułki bez względu na to z jakim kontem są powiązane"
 
-#: src/summaryview.c:5818
+#: src/summaryview.c:5798
 msgid "Apply these rules if they apply to the current account"
 msgstr "Wykonaj te regułki jeśli powiązane są z bieżącym kontem"
 
-#: src/summaryview.c:5847
+#: src/summaryview.c:5827
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtrowanie..."
 
-#: src/summaryview.c:5848
+#: src/summaryview.c:5828
 msgid ""
 "There are some filtering rules that belong to an account.\n"
 "Please choose what to do with these rules:"
@@ -18980,75 +19060,75 @@ msgstr ""
 "Istnieją regułki powiązane z tym kontem.\n"
 "Wybierz co zrobić z tymi regułkami:"
 
-#: src/summaryview.c:5880
+#: src/summaryview.c:5860
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtrowanie..."
 
-#: src/summaryview.c:5963
+#: src/summaryview.c:5943
 msgid "Processing configuration"
 msgstr "Konfiguracja przetwarzania"
 
-#: src/summaryview.c:6111
+#: src/summaryview.c:6091
 msgid "Do you really want to reset the color label of all selected messages?"
 msgstr ""
 "Czy naprawdę chcesz zresetować kolor etykiet dla wszystkich wybranych "
 "wiadomości?"
 
-#: src/summaryview.c:6113
+#: src/summaryview.c:6093
 msgid "Do you really want to apply this color label to all selected messages?"
 msgstr ""
 "Czy naprawdę chcesz ustawić kolor etykiet dla wszystkich wybranych "
 "wiadomości?"
 
-#: src/summaryview.c:6114
+#: src/summaryview.c:6094
 msgid "Reset color label"
 msgstr "Resetowanie koloru etykiet"
 
-#: src/summaryview.c:6114
+#: src/summaryview.c:6094
 msgid "Set color label"
 msgstr "Ustaw kolor etykiet"
 
-#: src/summaryview.c:6557
+#: src/summaryview.c:6537
 msgid "Ignored thread"
 msgstr "Ignorowany wątek"
 
-#: src/summaryview.c:6559
+#: src/summaryview.c:6539
 msgid "Watched thread"
 msgstr "Śledzony wątek"
 
-#: src/summaryview.c:6567
+#: src/summaryview.c:6547
 msgid "Replied but also forwarded - click to see reply"
 msgstr "Odpowiedziano ale także przekazano - kliknij aby zobaczyć odpowiedź"
 
-#: src/summaryview.c:6569
+#: src/summaryview.c:6549
 msgid "Replied - click to see reply"
 msgstr "Odpowiedziano - kliknij aby zobaczyć odpowiedź"
 
-#: src/summaryview.c:6581
+#: src/summaryview.c:6561
 msgid "To be moved"
 msgstr "Przeznaczone do przeniesienia"
 
-#: src/summaryview.c:6583
+#: src/summaryview.c:6563
 msgid "To be copied"
 msgstr "Do skopiowania"
 
-#: src/summaryview.c:6595
+#: src/summaryview.c:6575
 msgid "Signed, has attachment(s)"
 msgstr "Podpisana, posiada załącznik(i)"
 
-#: src/summaryview.c:6599
+#: src/summaryview.c:6579
 msgid "Encrypted, has attachment(s)"
 msgstr "Wiadomość jest zaszyfrowana i posiada załącznik(i)"
 
-#: src/summaryview.c:6601
+#: src/summaryview.c:6581
 msgid "Encrypted"
 msgstr "Zaszyfrowana wiadomość"
 
-#: src/summaryview.c:6603
+#: src/summaryview.c:6583
 msgid "Has attachment(s)"
 msgstr "Wiadomość posiada załącznik(i)"
 
-#: src/summaryview.c:8317
+#: src/summaryview.c:8295
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -19057,11 +19137,11 @@ msgstr ""
 "Błąd regularnego wyrażenia (regexp):\n"
 "%s"
 
-#: src/summaryview.c:8420
+#: src/summaryview.c:8398
 msgid "Go back to the folder list (You have unread messages)"
 msgstr "Powrót do listy katalogów (Masz nieprzeczytane wiadomości)"
 
-#: src/summaryview.c:8425
+#: src/summaryview.c:8403
 msgid "Go back to the folder list"
 msgstr "Powrót do listy katalogów"
 
@@ -19095,7 +19175,7 @@ msgstr "[%s  %s (%d bajtów)]"
 msgid "[%s (%d bytes)]"
 msgstr "[%s (%d bajtów)]"
 
-#: src/textview.c:876
+#: src/textview.c:875
 msgid ""
 "\n"
 "  This message can't be displayed.\n"
@@ -19109,63 +19189,63 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Użyj "
 
-#: src/textview.c:881
+#: src/textview.c:880
 msgid "'Network Log'"
 msgstr "'Dziennik sieci'"
 
-#: src/textview.c:882
+#: src/textview.c:881
 msgid " in the Tools menu for more information."
 msgstr "w menu Narzędzia w celu zasięgnięcia informacji."
 
-#: src/textview.c:948
+#: src/textview.c:947
 msgid "  The following can be performed on this part\n"
 msgstr "  Na tej części można wykonać następujące operacje\n"
 
-#: src/textview.c:950
+#: src/textview.c:949
 msgid "  by right-clicking the icon or list item:"
 msgstr " poprzez prawe kliknięcie na ikonie lub elemencie listy:"
 
-#: src/textview.c:954
+#: src/textview.c:953
 msgid "     - To save, select "
 msgstr "    - Aby zapisać wybierz "
 
-#: src/textview.c:955
+#: src/textview.c:954
 msgid "'Save as...'"
 msgstr "'Zapisz jako...'"
 
-#: src/textview.c:957 src/textview.c:969 src/textview.c:981 src/textview.c:991
+#: src/textview.c:956 src/textview.c:968 src/textview.c:980 src/textview.c:990
 msgid " (Shortcut key: '"
 msgstr " (Skrót klawiszowy: '"
 
-#: src/textview.c:965
+#: src/textview.c:964
 msgid "     - To display as text, select "
 msgstr "    Aby wyświetlić jako tekst wybierz 'Wyświetl jako tekst' "
 
-#: src/textview.c:966
+#: src/textview.c:965
 msgid "'Display as text'"
 msgstr "'Wyświetl jako tekst'"
 
-#: src/textview.c:977
+#: src/textview.c:976
 msgid "     - To open with an external program, select "
 msgstr "    Aby otworzyć w zewnętrznym programie wybierz 'Otwórz' "
 
-#: src/textview.c:978
+#: src/textview.c:977
 msgid "'Open'"
 msgstr "'Otwórz'"
 
-#: src/textview.c:986
+#: src/textview.c:985
 msgid "       (alternately double-click, or click the middle "
 msgstr "    (można również podwójnie kliknąć, lub kliknąć środkowym"
 
-#: src/textview.c:987
+#: src/textview.c:986
 msgid "mouse button)\n"
 msgstr "przyciskiem myszy)\n"
 
-#: src/textview.c:989
+#: src/textview.c:988
 msgid "     - Or use "
 msgstr "    - Lub użyj "
 
-#: src/textview.c:990
+#: src/textview.c:989
 msgid "'Open with...'"
 msgstr "'Otwórz z...'"
 
@@ -19181,31 +19261,31 @@ msgstr ""
 "    %s\n"
 "Kod wyjścia %d\n"
 
-#: src/textview.c:2187
+#: src/textview.c:2195
 msgid "Tags: "
 msgstr "Etykiety: "
 
-#: src/textview.c:2906
+#: src/textview.c:2914
 msgid "The real URL is different from the displayed URL."
 msgstr "Prawdziwy adres URL jest inny niż wyświetlany w wiadomości."
 
-#: src/textview.c:2907
+#: src/textview.c:2915
 msgid "Displayed URL:"
 msgstr "Wyświetlany adres URL:"
 
-#: src/textview.c:2908
+#: src/textview.c:2916
 msgid "Real URL:"
 msgstr "Prawdziwy adres URL:"
 
-#: src/textview.c:2909
+#: src/textview.c:2917
 msgid "Open it anyway?"
 msgstr "Czy mimo to chcesz otworzyć?"
 
-#: src/textview.c:2910
+#: src/textview.c:2918
 msgid "Phishing attempt warning"
 msgstr "Ostrzeżenie przed próbą oszustwa."
 
-#: src/textview.c:2911
+#: src/textview.c:2919
 msgid "_Open URL"
 msgstr "_Otwórz adres URL"
 
@@ -19594,11 +19674,11 @@ msgctxt "Dialog title"
 msgid "Open URLs"
 msgstr "Otwórz adresy URL"
 
-#: src/uri_opener.c:216
+#: src/uri_opener.c:217
 msgid "Please select the URL to open."
 msgstr "Proszę wybierz adres URL do otwarcia."
 
-#: src/uri_opener.c:224
+#: src/uri_opener.c:225
 msgid "Select All"
 msgstr "Wybierz wszystko"