update Polish translation, add Simplified Chinese translation
[claws.git] / po / pl.po
index ec920ffd46d09cf45086d4b2e8e5fa743b03afb9..6ca9f78a803efca3d32eb148d63b0971a1ec7740 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,31 +1,23 @@
 # Polish translation of Sylpheed
-# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2000,2003 Free Software Foundation, Inc.
+
+# Translators:
 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
-# Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
-#
-# Last addition (from sylpheed-claws source version 0.8.0):
 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
-#
-# Thanks to:
-# Emil <emil5@go2.pl>
 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
-#
-# BTW: Czy s± chêtni na stanowisko g³ównego t³umacza tego pl.po?
-#      Obecny zaprzesta³ u¿ywana sylpheeda, a do tego nawa³ roboty
-#      spowodowa³ ca³kiem niez³e opó¼nienie w robieniu...
-#      kontakt: <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
+# Emil <emil5@go2.pl>
+
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-07-10 22:00+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-07-10 23:47+0100\n"
-"Last-Translator: Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc."
-"katowice.supermedia.pl>\n"
-"Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
+"Project-Id-Version: sylpheed-0.9.5claws\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-09-10 17:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-09-13 05:02+0200\n"
+"Last-Translator: Emil <emil5@go2.pl>\n"
+"Language-Team: Polski <pl@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 
 #: src/account.c:305
 msgid ""
@@ -48,16 +40,16 @@ msgstr ""
 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
 "z tych kont poprzez `Pobierz wszystkie'"
 
-#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:613
-#: src/compose.c:4614 src/compose.c:4784 src/editaddress.c:774
+#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:618
+#: src/compose.c:4662 src/compose.c:4832 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:157
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
 #: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
+#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokó³"
 
@@ -65,10 +57,10 @@ msgstr "Protok
 msgid "Server"
 msgstr "Serwer"
 
-#: src/account.c:624 src/addressbook.c:752 src/editaddress.c:722
+#: src/account.c:624 src/addressbook.c:757 src/editaddress.c:722
 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-#: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
+#: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
 msgid "Add"
 msgstr "Dodaj"
@@ -82,14 +74,14 @@ msgid " Delete "
 msgstr " Usuñ "
 
 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
 msgid "Down"
 msgstr "W dó³"
 
 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
 msgid "Up"
@@ -99,10 +91,10 @@ msgstr "W g
 msgid " Set as default account "
 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
 
-#: src/account.c:668 src/addressbook.c:978 src/addressbook.c:2985
-#: src/addressbook.c:2989 src/addressbook.c:3027 src/crash.c:245
-#: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:696
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
+#: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3013
+#: src/addressbook.c:3017 src/addressbook.c:3055 src/crash.c:242
+#: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
+#: src/inc.c:691 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
@@ -114,25 +106,25 @@ msgstr "Usu
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
 
-#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1001 src/addressbook.c:2177
-#: src/compose.c:2945 src/compose.c:3429 src/compose.c:5899 src/compose.c:6205
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2092 src/folderview.c:2151
-#: src/folderview.c:2243 src/folderview.c:2378 src/folderview.c:2417
-#: src/inc.c:175 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
-#: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
-#: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
-#: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
-#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
-#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
-#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
-#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2048
+#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205
+#: src/compose.c:2982 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947 src/compose.c:6255
+#: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
+#: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
+#: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/inc.c:168 src/inc.c:270
+#: src/mainwindow.c:1436 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
+#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
+#: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380
+#: src/summaryview.c:1424 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491
+#: src/summaryview.c:1523 src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573
+#: src/summaryview.c:1598 src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
-#: src/account.c:738 src/compose.c:3429 src/compose.c:5899
-#: src/folderview.c:2092 src/folderview.c:2151 src/folderview.c:2243
-#: src/folderview.c:2378 src/folderview.c:2417 src/ssl_manager.c:271
+#: src/account.c:738 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947
+#: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
+#: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Nie"
 
@@ -144,7 +136,7 @@ msgstr "Dodaj do ksi
 msgid "Address"
 msgstr "Adres"
 
-#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:615 src/editaddress.c:628
+#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:620 src/editaddress.c:628
 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "Uwagi"
@@ -154,373 +146,376 @@ msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
 
 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
-#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3068 src/compose.c:5721
+#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3107 src/compose.c:5769
 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1423
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2336 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
-#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:603
-#: src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656 src/messageview.c:984
-#: src/mimeview.c:918 src/mimeview.c:967 src/passphrase.c:130
-#: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3294
-#: src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3800
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:319
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1425
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:613
+#: src/mainwindow.c:2218 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
+#: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:449
+#: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2991 src/prefs_common.c:3160
+#: src/prefs_common.c:3487 src/prefs_customheader.c:157
+#: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:212
 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
 #: src/ssl_manager.c:98
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2171 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:3068 src/compose.c:5722 src/compose.c:6384 src/compose.c:6422
+#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2199 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:3107 src/compose.c:5770 src/compose.c:6438 src/compose.c:6476
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
-#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:189
-#: src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1432 src/import.c:191 src/importldif.c:825
-#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
-#: src/main.c:603 src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656
-#: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:919 src/mimeview.c:968
+#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
+#: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242
+#: src/gtk/prefswindow.c:320 src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/import.c:191
+#: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
+#: src/inputdialog.c:204 src/main.c:613 src/mainwindow.c:2218
+#: src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1017 src/mimeview.c:1081
 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
-#: src/prefs_common.c:3295 src/prefs_common.c:3801
+#: src/prefs_common.c:2992 src/prefs_common.c:3488
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
-#: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_filtering.c:213 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:913
-#: src/summaryview.c:3449
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:917
+#: src/summaryview.c:3425
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
-#: src/addressbook.c:353 src/compose.c:498 src/mainwindow.c:408
-#: src/messageview.c:143
+#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:417
+#: src/messageview.c:141
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Plik"
 
-#: src/addressbook.c:354
+#: src/addressbook.c:358
 msgid "/_File/New _Book"
 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
 
-#: src/addressbook.c:355
+#: src/addressbook.c:359
 msgid "/_File/New _vCard"
 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:357
+#: src/addressbook.c:361
 msgid "/_File/New _JPilot"
 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:360
+#: src/addressbook.c:364
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:502
-#: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
+#: src/addressbook.c:366 src/addressbook.c:369 src/compose.c:503
+#: src/mainwindow.c:433 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:144
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Plik/---"
 
-#: src/addressbook.c:363
+#: src/addressbook.c:367
 msgid "/_File/_Edit"
 msgstr "/_Plik/_Edycja"
 
-#: src/addressbook.c:364
+#: src/addressbook.c:368
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
 
-#: src/addressbook.c:366
+#: src/addressbook.c:370
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
 
-#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:503 src/messageview.c:147
+#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504 src/messageview.c:145
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
 
-#: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
-#: src/compose.c:505 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
+#: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
+#: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:147
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Edycja"
 
-#: src/addressbook.c:369
+#: src/addressbook.c:373
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
 
-#: src/addressbook.c:370 src/compose.c:510 src/mainwindow.c:431
-#: src/messageview.c:150
+#: src/addressbook.c:374 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:441
+#: src/messageview.c:148
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:511
+#: src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
 
-#: src/addressbook.c:372 src/compose.c:508 src/compose.c:591
-#: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
+#: src/addressbook.c:376 src/compose.c:509 src/compose.c:592
+#: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:150
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Edycja/---"
 
-#: src/addressbook.c:373
+#: src/addressbook.c:377
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
 
-#: src/addressbook.c:374
+#: src/addressbook.c:378
 msgid "/_Address"
 msgstr "/_Adres"
 
-#: src/addressbook.c:375
+#: src/addressbook.c:379
 msgid "/_Address/New _Address"
 msgstr "/_Plik/Nowy _adres"
 
-#: src/addressbook.c:376
+#: src/addressbook.c:380
 msgid "/_Address/New _Group"
 msgstr "/_Plik/Nowa _grupa"
 
-#: src/addressbook.c:377
+#: src/addressbook.c:381
 msgid "/_Address/New _Folder"
 msgstr "/_Plik/Nowy _folder"
 
-#: src/addressbook.c:378
+#: src/addressbook.c:382
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/_Adres/---"
 
-#: src/addressbook.c:379
+#: src/addressbook.c:383
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/_Plik/_Edycja"
 
-#: src/addressbook.c:380
+#: src/addressbook.c:384
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/Wiado_mo¶/_Usuñ"
 
-#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
-#: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
-#: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
-#: src/messageview.c:276
+#: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:389 src/mainwindow.c:657
+#: src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:673
+#: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:263
+#: src/messageview.c:274
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Narzêdzia/---"
 
-#: src/addressbook.c:382
+#: src/addressbook.c:386
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik LDIF..."
 
-#: src/addressbook.c:383
+#: src/addressbook.c:387
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik M_utta..."
 
-#: src/addressbook.c:384
+#: src/addressbook.c:388
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik _Pine..."
 
-#: src/addressbook.c:386
+#: src/addressbook.c:390
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Eksportuje _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:387 src/compose.c:668 src/mainwindow.c:694
-#: src/messageview.c:279
+#: src/addressbook.c:391
+msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
+msgstr "/_Narzêdzia/Eksport do LDI_F..."
+
+#: src/addressbook.c:392 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:704
+#: src/messageview.c:277
 msgid "/_Help"
 msgstr "/Pomo_c"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:702
-#: src/messageview.c:280
+#: src/addressbook.c:393 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:714
+#: src/messageview.c:278
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
 
-#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
+#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/Nowy _adres"
 
-#: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
+#: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:413
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/Nowa _grupa"
 
-#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
+#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Nowy _folder"
 
-#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
-#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:492
-#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:288 src/folderview.c:297
-#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:308
-#: src/folderview.c:318 src/folderview.c:323 src/folderview.c:327
-#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:339 src/folderview.c:343
-#: src/folderview.c:346 src/folderview.c:348 src/summaryview.c:411
+#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:415
+#: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:422 src/compose.c:493
+#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:291 src/folderview.c:300
+#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
+#: src/folderview.c:321 src/folderview.c:326 src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:332 src/folderview.c:342 src/folderview.c:346
+#: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/summaryview.c:411
 #: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
 #: src/summaryview.c:457
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:419
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:419
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Usuñ"
 
-#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
 msgid "/C_ut"
 msgstr "/Wy_tnij"
 
-#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
+#: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
 msgid "/_Copy"
 msgstr "/_Kopiuj"
 
-#: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
+#: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:421
 msgid "/_Paste"
 msgstr "/_Wstaw"
 
-#: src/addressbook.c:418
+#: src/addressbook.c:423
 msgid "/Pa_ste Address"
 msgstr "/Wklej _adres"
 
-#: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
+#: src/addressbook.c:435 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
+#: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:461 src/importldif.c:125
 msgid "Success"
 msgstr "Sukces"
 
-#: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
+#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:126
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "Z³e argumenty"
 
-#: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
+#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:127
 msgid "File not specified"
 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
 
-#: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
+#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:128
 msgid "Error opening file"
 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
 
-#: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
+#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:129
 msgid "Error reading file"
 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
 
-#: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
+#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:130
 msgid "End of file encountered"
 msgstr "Napotkano koniec pliku"
 
-#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:131
 msgid "Error allocating memory"
 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
 
-#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:132
 msgid "Bad file format"
 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
 
-#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:133
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "B³±d zapisu pliku"
 
-#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:451 src/importldif.c:134
 msgid "Error opening directory"
 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
 
-#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:452 src/importldif.c:135
 msgid "No path specified"
 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
 
-#: src/addressbook.c:457
+#: src/addressbook.c:462
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgstr "Pod³±czanie do serwera LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:458
+#: src/addressbook.c:463
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "B³±d inicjalizacji LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:459
+#: src/addressbook.c:464
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr "B³±d pod³±czania danych do serwera LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:465
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "B³±d wyszukiwania w bazie LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:461
+#: src/addressbook.c:466
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgstr "Wskoczy³ limit czasu podczas operacji LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:468
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:464
+#: src/addressbook.c:469
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP do zadanego poszukiwania"
 
-#: src/addressbook.c:614
+#: src/addressbook.c:619
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "Adres e-mail"
 
-#: src/addressbook.c:618 src/prefs_common.c:2921 src/toolbar.c:178
+#: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2613 src/toolbar.c:178
 #: src/toolbar.c:1751
 msgid "Address book"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
 
-#: src/addressbook.c:717
+#: src/addressbook.c:722
 msgid "Name:"
 msgstr "Nazwa:"
 
-#: src/addressbook.c:749 src/addressbook.c:2170 src/addressbook.c:2177
+#: src/addressbook.c:754 src/addressbook.c:2198 src/addressbook.c:2205
 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
-#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
+#: src/prefs_filtering.c:306 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284
+#: src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92
+#: src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuñ"
 
-#: src/addressbook.c:755
+#: src/addressbook.c:760
 msgid "Lookup"
 msgstr "Wyszukaj"
 
-#: src/addressbook.c:767 src/compose.c:1398 src/compose.c:3118
-#: src/compose.c:4431 src/compose.c:5138 src/headerview.c:55
+#: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1424 src/compose.c:3157
+#: src/compose.c:4479 src/compose.c:5186 src/headerview.c:55
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Do:"
 
-#: src/addressbook.c:771 src/compose.c:1382 src/compose.c:3117
+#: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1408 src/compose.c:3156
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopia:"
 
-#: src/addressbook.c:775 src/compose.c:1385 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1411 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Ukryta kopia:"
 
-#: src/addressbook.c:976 src/addressbook.c:999
+#: src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:1005
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Usuñ adres(y)"
 
-#: src/addressbook.c:977
+#: src/addressbook.c:983
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ kasowane."
 
-#: src/addressbook.c:1000
+#: src/addressbook.c:1006
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten adres(y)?"
 
-#: src/addressbook.c:1001 src/addressbook.c:2177 src/compose.c:2945
-#: src/compose.c:6205 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:175 src/inc.c:275
-#: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
-#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
-#: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2982
+#: src/compose.c:6255 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
+#: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:168 src/inc.c:270 src/mainwindow.c:1436
+#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
+#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
-#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
-#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
-#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2048
+#: src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
+#: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491 src/summaryview.c:1523
+#: src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
+#: src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: src/addressbook.c:1513 src/addressbook.c:1586
+#: src/addressbook.c:1534 src/addressbook.c:1607
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
 
-#: src/addressbook.c:1524
+#: src/addressbook.c:1545
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:2167
+#: src/addressbook.c:2195
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
@@ -530,32 +525,32 @@ msgstr ""
 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
 "do g³ównego katalogu."
 
-#: src/addressbook.c:2171
+#: src/addressbook.c:2199
 msgid "Folder only"
 msgstr "Tylko Katalog"
 
-#: src/addressbook.c:2171
+#: src/addressbook.c:2199
 msgid "Folder and Addresses"
 msgstr "Katalog i adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2176
+#: src/addressbook.c:2204
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
 msgstr "Naprawdê usun±æ '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2935
+#: src/addressbook.c:2963
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
 
-#: src/addressbook.c:2939
+#: src/addressbook.c:2967
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:2949
+#: src/addressbook.c:2977
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
 
-#: src/addressbook.c:2954
+#: src/addressbook.c:2982
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -563,7 +558,7 @@ msgstr ""
 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
 
-#: src/addressbook.c:2967
+#: src/addressbook.c:2995
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -571,7 +566,7 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
 "ale za to stworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:2973
+#: src/addressbook.c:3001
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -579,7 +574,7 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
 "nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:2978
+#: src/addressbook.c:3006
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -587,64 +582,69 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
 "oraz nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:2985
+#: src/addressbook.c:3013
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/addressbook.c:2989
+#: src/addressbook.c:3017
 msgid "Addressbook conversion"
 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/addressbook.c:3025
+#: src/addressbook.c:3053
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "B³±d Ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/addressbook.c:3026
+#: src/addressbook.c:3054
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
 
-#: src/addressbook.c:3388
-msgid "Busy searching LDAP..."
-msgstr "Zajêty przeszukiwanie LDAP..."
+#: src/addressbook.c:3405
+msgid "Busy searching..."
+msgstr "Zajêty przeszukiwanie..."
 
-#: src/addressbook.c:3523 src/prefs_common.c:1055
+#: src/addressbook.c:3606 src/prefs_common.c:1037
 msgid "Interface"
 msgstr "Interfejs"
 
-#: src/addressbook.c:3539 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
-#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
+#: src/addressbook.c:3622 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
 msgid "Address Book"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
 
-#: src/addressbook.c:3555
+#: src/addressbook.c:3638
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:3571
+#: src/addressbook.c:3654
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Adres e-mail"
 
-#: src/addressbook.c:3587
+#: src/addressbook.c:3670
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: src/addressbook.c:3603 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:376
-#: src/prefs_account.c:2043
+#: src/addressbook.c:3686 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:383
+#: src/prefs_account.c:2125
 msgid "Folder"
 msgstr "Katalog"
 
-#: src/addressbook.c:3619
+#: src/addressbook.c:3702
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3635 src/addressbook.c:3651
+#: src/addressbook.c:3718 src/addressbook.c:3734
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3667
+#: src/addressbook.c:3750
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "Serwer LDAP"
 
+#: src/addressbook.c:3766
+#, fuzzy
+msgid "LDAP Query"
+msgstr "Serwer LDAP"
+
 #: src/addrgather.c:156
 msgid "Please specify name for address book."
 msgstr "Proszê o sprecyzuj nazwê dla ksi±¿ki adresowej"
@@ -679,7 +679,8 @@ msgstr ""
 msgid "Folder :"
 msgstr "Katalog :"
 
-#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
+#: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
+#: src/importldif.c:948
 msgid "Address Book :"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
 
@@ -703,8 +704,8 @@ msgstr "Nazwa nag
 msgid "Address Count"
 msgstr "Ilo¶æ adresów"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:259
-#: src/messageview.c:576
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:263
+#: src/messageview.c:492
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrze¿enie"
 
@@ -712,7 +713,8 @@ msgstr "Ostrze
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Pola nag³ówków"
 
-#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
+#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
+#: src/importldif.c:1067
 msgid "Finish"
 msgstr "Koniec"
 
@@ -732,11 +734,11 @@ msgstr "Wsp
 msgid "Personal address"
 msgstr "Osobisty adres:"
 
-#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5899 src/main.c:585
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5947 src/main.c:595
 msgid "Notice"
 msgstr "Notatka"
 
-#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3429 src/inc.c:578
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3468 src/inc.c:573
 msgid "Error"
 msgstr "B³±d"
 
@@ -793,7 +795,7 @@ msgstr "B
 #: src/common/ssl.c:97
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
-msgstr "B³±d po³±æzenia SSL (%s)\n"
+msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
 
 #: src/common/ssl.c:105
 #, c-format
@@ -824,7 +826,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:307
 msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr "Nie mo¿na za³adowaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
+msgstr "Nie mo¿na wczytaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:362
 #, c-format
@@ -849,7 +851,7 @@ msgstr ""
 "(Odznacz pole \"%s\")\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1229
+#: src/prefs_common.c:1211
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "Brak okna dialogowego przy b³êdzie odbioru"
 
@@ -874,365 +876,365 @@ msgstr ""
 "\n"
 "To mo¿e oznaczaæ, ¿e serwer, który odpowiada nie jest tym którego znamy."
 
-#: src/compose.c:490
+#: src/compose.c:491
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/Dod_aj..."
 
-#: src/compose.c:491
+#: src/compose.c:492
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Usuñ"
 
-#: src/compose.c:493 src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
-#: src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
+#: src/compose.c:494 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
+#: src/folderview.c:334 src/folderview.c:353
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
 
-#: src/compose.c:499
+#: src/compose.c:500
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
 
-#: src/compose.c:500
+#: src/compose.c:501
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
 
-#: src/compose.c:501
+#: src/compose.c:502
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
 
-#: src/compose.c:506
+#: src/compose.c:507
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
 
-#: src/compose.c:507
+#: src/compose.c:508
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
 
-#: src/compose.c:509
+#: src/compose.c:510
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
 
-#: src/compose.c:512
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
 
-#: src/compose.c:514 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
+#: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:149
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
 
-#: src/compose.c:515
+#: src/compose.c:516
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
 
-#: src/compose.c:516
+#: src/compose.c:517
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w ty³"
 
-#: src/compose.c:521
+#: src/compose.c:522
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w przód"
 
-#: src/compose.c:526
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w ty³"
 
-#: src/compose.c:531
+#: src/compose.c:532
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w przód"
 
-#: src/compose.c:536
+#: src/compose.c:537
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do pocz±tku linii"
 
-#: src/compose.c:541
+#: src/compose.c:542
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do koñca linii"
 
-#: src/compose.c:546
+#: src/compose.c:547
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do poprzedniej linii"
 
-#: src/compose.c:551
+#: src/compose.c:552
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do nastêpnej linii"
 
-#: src/compose.c:556
+#: src/compose.c:557
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
 
-#: src/compose.c:561
+#: src/compose.c:562
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
 
-#: src/compose.c:566
+#: src/compose.c:567
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
 
-#: src/compose.c:571
+#: src/compose.c:572
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
 
-#: src/compose.c:576
+#: src/compose.c:577
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
 
-#: src/compose.c:581
+#: src/compose.c:582
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
 
-#: src/compose.c:586
+#: src/compose.c:587
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
 
-#: src/compose.c:592
+#: src/compose.c:593
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
 
-#: src/compose.c:594
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
 
-#: src/compose.c:596
+#: src/compose.c:597
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
 
-#: src/compose.c:599
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/Pi_sownia"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:601
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:603
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie ¼le napisane s³owa"
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:605
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ ¼le napisane s³owo"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:607
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do nastêpnego ¼le napisanego s³owa"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:609
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/Pi_sownia/---"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
 
-#: src/compose.c:613 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
+#: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:154
 #: src/summaryview.c:449
 msgid "/_View"
 msgstr "/_Widok"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/_Widok/_Do"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:616
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/_Widok/_Kopia"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
 
-#: src/compose.c:617
+#: src/compose.c:618
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
 
-#: src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/compose.c:622 src/mainwindow.c:456
-#: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
-#: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
+#: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:236
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/_Widok/---"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:622
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/_Widok/_Linijka"
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
 
-#: src/compose.c:625 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
+#: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:240
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
 
-#: src/compose.c:630 src/compose.c:636 src/compose.c:641 src/compose.c:643
-#: src/compose.c:647 src/compose.c:653 src/compose.c:660 src/mainwindow.c:606
-#: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
-#: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
-#: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
+#: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
+#: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:616
+#: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:628 src/mainwindow.c:631
+#: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:243
+#: src/messageview.c:251 src/messageview.c:256
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
 
-#: src/compose.c:631
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz w folderze _draft"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:634
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz i nadal edytuj"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:638
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:639
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:643
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:645
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:651
 msgid "/_Message/Mode/MIME"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Tryb/_MIME"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Message/Mode/Inline"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Tryb/_Wewn±trzwiadomo¶ciowy"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:655
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Priorytet"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Najwy¿szy"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Wysoki"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Normalny"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/_Wiado_mo¶æ/Priorytet/N_iski"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/N_ajni¿szy"
 
-#: src/compose.c:661
+#: src/compose.c:662
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Message/Remo_ve references"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Usuñ odniesienia"
 
-#: src/compose.c:663 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
+#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:259
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Narzêdzia"
 
-#: src/compose.c:664
+#: src/compose.c:665
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
 
-#: src/compose.c:665 src/messageview.c:262
+#: src/compose.c:666 src/messageview.c:260
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
 
-#: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:275
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
 
-#: src/compose.c:1388
+#: src/compose.c:1414
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odpowiedz-Do:"
 
-#: src/compose.c:1391 src/compose.c:4428 src/compose.c:5140
+#: src/compose.c:1417 src/compose.c:4476 src/compose.c:5188
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Grupy news:"
 
-#: src/compose.c:1394
+#: src/compose.c:1420
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
 
-#: src/compose.c:1689
+#: src/compose.c:1715
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "B³±d formatu cytowania"
 
-#: src/compose.c:1705
+#: src/compose.c:1731
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
 
-#: src/compose.c:2036
+#: src/compose.c:2059
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Plik %s jest pusty."
 
-#: src/compose.c:2040
+#: src/compose.c:2063
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
 
-#: src/compose.c:2068
+#: src/compose.c:2101
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
 
-#: src/compose.c:2759
+#: src/compose.c:2796
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Edytowany]"
 
-#: src/compose.c:2761
+#: src/compose.c:2798
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
 
-#: src/compose.c:2764
+#: src/compose.c:2801
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
 
-#: src/compose.c:2788 src/compose.c:3035
+#: src/compose.c:2825 src/compose.c:3074
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1240,24 +1242,24 @@ msgstr ""
 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
 "Wybierz konto przed wys³aniem."
 
-#: src/compose.c:2935
+#: src/compose.c:2972
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Nie podano odbiorcy."
 
-#: src/compose.c:2943 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
-#: src/prefs_common.c:1037 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
+#: src/compose.c:2980 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
+#: src/prefs_common.c:1023 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
 msgid "Send"
 msgstr "Wy¶lij"
 
-#: src/compose.c:2944
+#: src/compose.c:2981
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
 
-#: src/compose.c:2965
+#: src/compose.c:3002
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
 
-#: src/compose.c:2970
+#: src/compose.c:3007
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -1265,16 +1267,16 @@ msgstr ""
 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
 "U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
 
-#: src/compose.c:3051 src/procmsg.c:1104 src/send_message.c:235
+#: src/compose.c:3090 src/procmsg.c:1229 src/send_message.c:235
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
 
-#: src/compose.c:3065 src/messageview.c:653
+#: src/compose.c:3104
 msgid "Queueing"
 msgstr "Kolejkowanie"
 
-#: src/compose.c:3066
+#: src/compose.c:3105
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1282,24 +1284,24 @@ msgstr ""
 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
 
-#: src/compose.c:3072
+#: src/compose.c:3111
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
 
-#: src/compose.c:3075 src/send_message.c:589 src/send_message.c:601
+#: src/compose.c:3114 src/send_message.c:586 src/send_message.c:605
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
 
-#: src/compose.c:3088
+#: src/compose.c:3127
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do Wyslanych"
 
-#: src/compose.c:3319
+#: src/compose.c:3358
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ klucza zwi±zanego z wybranym kluczem o identyfikatorze`%s'"
 
-#: src/compose.c:3425
+#: src/compose.c:3464
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
@@ -1310,59 +1312,59 @@ msgstr ""
 "%s do %s.\n"
 "Czy wys³aæ mimo tego?"
 
-#: src/compose.c:3688
+#: src/compose.c:3728
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
 
-#: src/compose.c:3698
+#: src/compose.c:3738
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
 
-#: src/compose.c:4508 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4556 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
-#: src/compose.c:4612 src/compose.c:4782 src/compose.c:5660
+#: src/compose.c:4660 src/compose.c:4830 src/compose.c:5708
 msgid "MIME type"
 msgstr "typ MIME"
 
-#: src/compose.c:4613 src/compose.c:4783 src/mimeview.c:156
+#: src/compose.c:4661 src/compose.c:4831 src/mimeview.c:198
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
 msgid "Size"
 msgstr "Wielko¶æ"
 
-#: src/compose.c:4677
+#: src/compose.c:4725
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
 
-#: src/compose.c:4697 src/prefs_filtering.c:499
+#: src/compose.c:4745
 msgid "Select ..."
 msgstr " Wybierz ..."
 
-#: src/compose.c:4833 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4881 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgstr "Nag³ówek"
 
-#: src/compose.c:4835
+#: src/compose.c:4883
 msgid "Attachments"
 msgstr "Za³±czniki"
 
-#: src/compose.c:4837
+#: src/compose.c:4885
 msgid "Others"
 msgstr "Inne"
 
-#: src/compose.c:4852 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4900 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: src/compose.c:5087 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1497 src/gtk/gtkaspell.c:2094 src/summaryview.c:4217
+#: src/compose.c:5135 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4194
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: src/compose.c:5096
+#: src/compose.c:5144
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1371,31 +1373,31 @@ msgstr ""
 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5555
+#: src/compose.c:5603
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
 
-#: src/compose.c:5573
+#: src/compose.c:5621
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
 
-#: src/compose.c:5642
+#: src/compose.c:5690
 msgid "Properties"
 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
 
-#: src/compose.c:5687
+#: src/compose.c:5735
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodowanie"
 
-#: src/compose.c:5718
+#: src/compose.c:5766
 msgid "Path"
 msgstr "¦cie¿ka"
 
-#: src/compose.c:5719 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:5767 src/prefs_toolbar.c:808
 msgid "File name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: src/compose.c:5896
+#: src/compose.c:5944
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1406,61 +1408,61 @@ msgstr ""
 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
 "identyfikator grupy procesów: %d"
 
-#: src/compose.c:6203 src/inc.c:173 src/inc.c:273 src/toolbar.c:2046
+#: src/compose.c:6253 src/inc.c:166 src/inc.c:268 src/toolbar.c:2046
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
 
-#: src/compose.c:6204 src/inc.c:174 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2047
+#: src/compose.c:6254 src/inc.c:167 src/inc.c:269 src/toolbar.c:2047
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
 
-#: src/compose.c:6318 src/compose.c:6339
+#: src/compose.c:6372 src/compose.c:6393
 msgid "Select file"
 msgstr "Wybierz plik"
 
-#: src/compose.c:6382
+#: src/compose.c:6436
 msgid "Discard message"
 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
 
-#: src/compose.c:6383
+#: src/compose.c:6437
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
 
-#: src/compose.c:6384
+#: src/compose.c:6438
 msgid "Discard"
 msgstr "Porzuæ"
 
-#: src/compose.c:6384
+#: src/compose.c:6438
 msgid "to Draft"
 msgstr "do Szablonów"
 
-#: src/compose.c:6419
+#: src/compose.c:6473
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
 
-#: src/compose.c:6421
+#: src/compose.c:6475
 msgid "Apply template"
 msgstr "Do³±cz szablon"
 
-#: src/compose.c:6422
+#: src/compose.c:6476
 msgid "Replace"
 msgstr "Podmieñ"
 
-#: src/compose.c:6422 src/toolbar.c:417
+#: src/compose.c:6476 src/toolbar.c:417
 msgid "Insert"
 msgstr "Wstaw"
 
-#: src/crash.c:144
+#: src/crash.c:141
 #, c-format
 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
 
-#: src/crash.c:189
+#: src/crash.c:186
 msgid "Sylpheed has crashed"
 msgstr "Sylpheed wykitowa³"
 
-#: src/crash.c:205
+#: src/crash.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -1469,19 +1471,19 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
 
-#: src/crash.c:210
+#: src/crash.c:207
 msgid "Debug log"
 msgstr "Dziennik debugu"
 
-#: src/crash.c:250
+#: src/crash.c:247
 msgid "Save..."
 msgstr "Zapisz..."
 
-#: src/crash.c:255
+#: src/crash.c:252
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
 
-#: src/crash.c:304
+#: src/crash.c:301
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
 
@@ -1505,15 +1507,16 @@ msgstr "Imi
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
 
-#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
+#: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
+#: src/ldif.c:826
 msgid "Display Name"
 msgstr "Wy¶wietl imiê"
 
-#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
+#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
 msgid "Last Name"
 msgstr "Imiê"
 
-#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
+#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
 msgid "First Name"
 msgstr "Nazwisko"
 
@@ -1522,7 +1525,8 @@ msgid "Nickname"
 msgstr "Ksywka"
 
 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
-#: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
+#: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
+#: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "Adres e-mail"
 
@@ -1538,7 +1542,7 @@ msgstr "W g
 msgid "Move Down"
 msgstr "W dó³"
 
-#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
+#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
 msgid "Modify"
 msgstr "Zmieñ"
 
@@ -1581,7 +1585,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr "Sprawd¼ plik "
 
 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
@@ -1637,12 +1641,12 @@ msgstr "Edytuj folder"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
 
-#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1856 src/folderview.c:1908
-#: src/folderview.c:2181
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1890 src/folderview.c:1940
+#: src/folderview.c:2208
 msgid "New folder"
 msgstr "Nowy katalog"
 
-#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1857 src/folderview.c:1909
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:1941
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
 
@@ -1659,8 +1663,9 @@ msgid "Edit JPilot Entry"
 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
-#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
+#: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
+#: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
+#: src/prefs_spelling.c:244
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
@@ -1744,7 +1749,7 @@ msgstr "Limit czasu (sekundy)"
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
 
-#: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:744
+#: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
 msgid "Basic"
 msgstr "Podstawowy"
 
@@ -1752,7 +1757,7 @@ msgstr "Podstawowy"
 msgid "Search"
 msgstr "Szukaj"
 
-#: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:643
+#: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:644
 msgid "Extended"
 msgstr "Rozszerzony"
 
@@ -1788,19 +1793,19 @@ msgstr "Edytuj wpis vCard"
 msgid "Add New vCard Entry"
 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
 
-#: src/exphtmldlg.c:101
+#: src/exphtmldlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
 
-#: src/exphtmldlg.c:104
+#: src/exphtmldlg.c:114
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
 
-#: src/exphtmldlg.c:107
+#: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
 msgid "File exported successfully."
 msgstr "Plik wyeksportowany prawid³owo."
 
-#: src/exphtmldlg.c:154
+#: src/exphtmldlg.c:181
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
@@ -1809,112 +1814,251 @@ msgstr ""
 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:157
+#: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
 msgid "Create Directory"
 msgstr "Stwórz katalog"
 
-#: src/exphtmldlg.c:166
+#: src/exphtmldlg.c:193
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶cia dla pliku HTML:\n"
+"Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
 "%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:168
+#: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
 
-#: src/exphtmldlg.c:318
+#: src/exphtmldlg.c:241
+msgid "Error creating HTML file"
+msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
+
+#: src/exphtmldlg.c:361
 msgid "Select HTML Output File"
-msgstr "Wybierz plik wyj¶cia dla HTML"
+msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy dla HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:387
+#: src/exphtmldlg.c:435
 msgid "HTML Output File"
-msgstr "Plik wyj¶cia HTML"
+msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:443
+#: src/exphtmldlg.c:496
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Wzór stylów"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3781 src/prefs_common.c:4063
+#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3468 src/prefs_common.c:3750
 msgid "Default"
 msgstr "Domy¶lne"
 
-#: src/exphtmldlg.c:462
+#: src/exphtmldlg.c:515
 msgid "Full"
 msgstr "Pe³ny"
 
-#: src/exphtmldlg.c:468
+#: src/exphtmldlg.c:521
 msgid "Custom"
 msgstr "W³asne"
 
-#: src/exphtmldlg.c:474
+#: src/exphtmldlg.c:527
 msgid "Custom-2"
 msgstr "W³asne-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:480
+#: src/exphtmldlg.c:533
 msgid "Custom-3"
 msgstr "W³asne-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:486
+#: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Custom-4"
 msgstr "W³asne-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:500
+#: src/exphtmldlg.c:553
 msgid "Full Name Format"
 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
 
-#: src/exphtmldlg.c:507
+#: src/exphtmldlg.c:560
 msgid "First Name, Last Name"
 msgstr "Nazwisko, Imiê"
 
-#: src/exphtmldlg.c:513
+#: src/exphtmldlg.c:566
 msgid "Last Name, First Name"
 msgstr "Imiê, Nazwisko"
 
-#: src/exphtmldlg.c:527
+#: src/exphtmldlg.c:580
 msgid "Color Banding"
 msgstr "Pasek koloru"
 
-#: src/exphtmldlg.c:533
+#: src/exphtmldlg.c:586
 msgid "Format E-Mail Links"
 msgstr "Format odno¶ników e-mailowych"
 
-#: src/exphtmldlg.c:539
+#: src/exphtmldlg.c:592
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
 
-#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
-msgid "File Name"
-msgstr "Nazwa pliku"
+#: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
+msgid "File Name :"
+msgstr "Nazwa pliku :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:599
+#: src/exphtmldlg.c:657
 msgid "Open with Web Browser"
 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
 
-#: src/exphtmldlg.c:628
+#: src/exphtmldlg.c:689
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
 
-#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
+#: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
 msgid "Prev"
 msgstr "Poprzednie"
 
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:376
-#: src/toolbar.c:467
+#: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
+#: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
 msgid "Next"
 msgstr "Nastêpne"
 
-#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
+#: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
 msgid "File Info"
 msgstr "Informacje o pliku"
 
-#: src/exphtmldlg.c:693
+#: src/exphtmldlg.c:756
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
+#: src/expldifdlg.c:110
+msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:113
+msgid "Specify parameters to format distinguished name."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:188
+#, c-format
+msgid ""
+"LDIF Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
+msgstr ""
+"Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
+"Czy stworzyæ nowy katalog?"
+
+#: src/expldifdlg.c:200
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create output directory for LDIF file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
+"%s"
+
+#: src/expldifdlg.c:244
+msgid "Suffix was not supplied"
+msgstr "Nie podano przedrostka"
+
+#: src/expldifdlg.c:246
+msgid ""
+"A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
+"you wish to proceed without a suffix?"
+msgstr ""
+"Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer LDAP. "
+"Kontynuowaæ bez przedrostka?"
+
+#: src/expldifdlg.c:264
+msgid "Error creating LDIF file"
+msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
+
+#: src/expldifdlg.c:373
+msgid "Select LDIF Output File"
+msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
+
+#: src/expldifdlg.c:447
+msgid "LDIF Output File"
+msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
+
+#: src/expldifdlg.c:508
+msgid "Suffix"
+msgstr "Przedrostek"
+
+#: src/expldifdlg.c:520
+msgid ""
+"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
+"entry. Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:529
+#, fuzzy
+msgid "Relative DN"
+msgstr "  Podmieñ  "
+
+#: src/expldifdlg.c:536
+#, fuzzy
+msgid "Unique ID"
+msgstr "Identyfikator u¿ytkownika"
+
+#: src/expldifdlg.c:544
+msgid ""
+"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
+"to:\n"
+"  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:557
+msgid ""
+"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
+"similar to:\n"
+"  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:570
+msgid ""
+"The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
+"is formatted similar to:\n"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:584
+msgid ""
+"The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
+"LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
+"\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
+"Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
+"available RDN options that will be used to create the DN."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:597
+msgid "Use DN attribute if present in data"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:604
+msgid ""
+"The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
+"LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
+"address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
+"above will be used if the DN user attribute is not found."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:615
+msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:622
+msgid ""
+"An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
+"option to ignore these records."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:710
+#, fuzzy
+msgid "Export Address Book to LDIF File"
+msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
+
+#: src/expldifdlg.c:777
+#, fuzzy
+msgid "Distguished Name"
+msgstr "Nazwisko"
+
 #: src/export.c:128
 msgid "Export"
 msgstr "Eksport"
@@ -1932,7 +2076,7 @@ msgid "Exporting file:"
 msgstr "Eksportowanie pliku:"
 
 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
-#: src/prefs_account.c:1205
+#: src/prefs_account.c:1228
 msgid " Select... "
 msgstr " Wybierz... "
 
@@ -1944,7 +2088,7 @@ msgstr "Wybierz plik eksportu"
 msgid "Full Name"
 msgstr "Pe³na nazwa"
 
-#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atrybuty"
 
@@ -1952,48 +2096,48 @@ msgstr "Atrybuty"
 msgid "Sylpheed Address Book"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheeda"
 
-#: src/exporthtml.c:1113
+#: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
 
-#: src/exporthtml.c:1116
+#: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
 
-#: src/exporthtml.c:1119
+#: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
 msgid "Name is too long."
 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
 
-#: src/exporthtml.c:1122
+#: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
 msgid "Not specified."
 msgstr "Nie okre¶lono"
 
-#: src/folder.c:797
+#: src/folder.c:854
 msgid "Inbox"
 msgstr "Przychodz±ca"
 
-#: src/folder.c:801
+#: src/folder.c:858
 msgid "Sent"
 msgstr "Wys³ane"
 
-#: src/folder.c:805
+#: src/folder.c:862
 msgid "Queue"
 msgstr "Kolejka"
 
-#: src/folder.c:809
+#: src/folder.c:866
 msgid "Trash"
 msgstr "Wysypisko"
 
-#: src/folder.c:813
+#: src/folder.c:870
 msgid "Drafts"
 msgstr "Szablon"
 
-#: src/folder.c:1026
+#: src/folder.c:1083
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1739
+#: src/folder.c:1870
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
@@ -2002,144 +2146,144 @@ msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
 msgid "Select folder"
 msgstr "Wybierz katalog"
 
-#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
+#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
 
-#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
+#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:302 src/folderview.c:323
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
 
-#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:300 src/folderview.c:321
+#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
 msgid "/M_ove folder..."
 msgstr "/_Przenie¶ katalog..."
 
-#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
+#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/_Usuñ katalog"
 
-#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
+#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/Usuñ _skrzynkê"
 
-#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
-#: src/folderview.c:351
+#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:314 src/folderview.c:335
+#: src/folderview.c:354
 msgid "/_Processing..."
 msgstr "/_Przetwarzanie..."
 
-#: src/folderview.c:291
+#: src/folderview.c:294
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr "/_Punktowanie..."
 
-#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:317 src/folderview.c:338
+#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320 src/folderview.c:341
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
 
-#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:344
+#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:347
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
 
-#: src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
+#: src/folderview.c:308 src/folderview.c:329
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/_Przebuduj drzewo katalogów"
 
-#: src/folderview.c:309 src/folderview.c:330 src/folderview.c:349
+#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
 
-#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
+#: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
 msgid "/S_coring..."
 msgstr "/_Punktowanie..."
 
-#: src/folderview.c:328
+#: src/folderview.c:331
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
 
-#: src/folderview.c:340
+#: src/folderview.c:343
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
 
-#: src/folderview.c:342
+#: src/folderview.c:345
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Usuñ g_rupê news"
 
-#: src/folderview.c:347
+#: src/folderview.c:350
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/Usuñ konto _news"
 
-#: src/folderview.c:377
+#: src/folderview.c:384
 msgid "New"
 msgstr "Nowy"
 
-#: src/folderview.c:378
+#: src/folderview.c:385
 msgid "Unread"
 msgstr "Nieprzeczytane"
 
-#: src/folderview.c:379
+#: src/folderview.c:386
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:625
+#: src/folderview.c:636
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
 
-#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2683 src/setup.c:79
+#: src/folderview.c:796 src/mainwindow.c:2777 src/setup.c:79
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:788 src/mainwindow.c:2688 src/setup.c:84
+#: src/folderview.c:800 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:84
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
 
-#: src/folderview.c:829
+#: src/folderview.c:841
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
 
-#: src/folderview.c:911
+#: src/folderview.c:923
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
 
-#: src/folderview.c:1661
+#: src/folderview.c:1693
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1673
+#: src/folderview.c:1705
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
 
-#: src/folderview.c:1858 src/folderview.c:1910 src/folderview.c:2185
+#: src/folderview.c:1892 src/folderview.c:1942 src/folderview.c:2212
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nowy katalog"
 
-#: src/folderview.c:1863 src/folderview.c:1959 src/folderview.c:2190
+#: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1989 src/folderview.c:2217
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
 
-#: src/folderview.c:1876 src/folderview.c:1915 src/folderview.c:1969
-#: src/folderview.c:2039 src/folderview.c:2202
+#: src/folderview.c:1910 src/folderview.c:1947 src/folderview.c:1999
+#: src/folderview.c:2069 src/folderview.c:2229
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
 
-#: src/folderview.c:1883 src/folderview.c:2209
+#: src/folderview.c:1917 src/folderview.c:2236
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalog '%s'."
 
-#: src/folderview.c:1952 src/folderview.c:2029
+#: src/folderview.c:1982 src/folderview.c:2059
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
 
-#: src/folderview.c:1953 src/folderview.c:2031
+#: src/folderview.c:1983 src/folderview.c:2061
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
 
-#: src/folderview.c:2089
+#: src/folderview.c:2119
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2148,16 +2292,16 @@ msgstr ""
 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w `%s' zostan± usuniête.\n"
 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
 
-#: src/folderview.c:2091
+#: src/folderview.c:2121
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Usuñ katalog"
 
-#: src/folderview.c:2100
+#: src/folderview.c:2138
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2148
+#: src/folderview.c:2174
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -2166,11 +2310,11 @@ msgstr ""
 "Naprawdê usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
 "(Wiadomo¶ci NIE bêd± skasowane z dysku)"
 
-#: src/folderview.c:2150
+#: src/folderview.c:2176
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Usuñ skrzynkê"
 
-#: src/folderview.c:2182
+#: src/folderview.c:2209
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2180,51 +2324,51 @@ msgstr ""
 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
 
-#: src/folderview.c:2241
+#: src/folderview.c:2266
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2242
+#: src/folderview.c:2267
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
 
-#: src/folderview.c:2376
+#: src/folderview.c:2401
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "Naprawdê chcesz skasowaæ grupê news `%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2377
+#: src/folderview.c:2402
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Usuñ grupê news"
 
-#: src/folderview.c:2415
+#: src/folderview.c:2440
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Naprawdê usun±æ konto grup news `%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2416
+#: src/folderview.c:2441
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Usuñ konto news"
 
-#: src/folderview.c:2513
+#: src/folderview.c:2549
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
 
-#: src/folderview.c:2549
+#: src/folderview.c:2578
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
 
-#: src/folderview.c:2552
+#: src/folderview.c:2581
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
 
-#: src/folderview.c:2555
+#: src/folderview.c:2584
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
 
-#: src/folderview.c:2558
+#: src/folderview.c:2587
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
 
@@ -2274,16 +2418,16 @@ msgstr "nieznana"
 
 #: src/grouplistdialog.c:398
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "Nie mo¿na ¶ci±gn±æ listy grup news."
+msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1154
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1157
 msgid "Done."
 msgstr "Zrobiono."
 
 #: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr "%d ¶ci±gniêtych nazw grup (%s przeczytano)"
+msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
 
 #: src/gtk/about.c:89
 msgid "About"
@@ -2386,13 +2530,13 @@ msgstr "Abcdef"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
 msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "Wybierz wtyczkê do ¶ci±gniêcia"
+msgstr "Wybierz wtyczkê do za³adowania"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
 msgid "Plugins"
 msgstr "Wtyczki"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3241
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2938
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
@@ -2404,15 +2548,11 @@ msgstr "
 msgid "Unload Plugin"
 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:194
+#: src/gtk/prefswindow.c:215
 msgid "Page Index"
 msgstr "Spis Strony"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:202
-msgid "Preferences"
-msgstr "Preferencje"
-
-#: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:451
+#: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
 msgid "Apply"
 msgstr "Zastosuj"
 
@@ -2506,36 +2646,36 @@ msgstr "Poka
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:556
+#: src/gtk/gtkaspell.c:558
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:775 src/gtk/gtkaspell.c:1648 src/gtk/gtkaspell.c:1918
+#: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
 msgid "Normal Mode"
 msgstr "Tryb Normalny"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1653 src/gtk/gtkaspell.c:1929
+#: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
 msgid "Bad Spellers Mode"
 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:816
+#: src/gtk/gtkaspell.c:818
 msgid "Unknown suggestion mode."
 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1049
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1051
 msgid "No misspelled word found."
 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1383
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1385
 msgid "Replace unknown word"
 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1393
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1395
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with: "
 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1413
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1415
 msgid ""
 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
@@ -2543,59 +2683,59 @@ msgstr ""
 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza MOD1 oraz ENTER\n"
 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1643 src/gtk/gtkaspell.c:1907
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
 msgid "Fast Mode"
 msgstr "Tryb szybki"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1755
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1786
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1768
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1799
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1778
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1809
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1788
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1819
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1798
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1829
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1817
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1848
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(brak sugestii)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1828 src/gtk/gtkaspell.c:1981
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
 msgid "More..."
 msgstr "Wiêcej..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1883
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1914
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "S³ownik: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1896
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1927
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1944 src/prefs_common.c:1695
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1960
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1991
 msgid "Change dictionary"
 msgstr "Zmieñ S³ownik"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2114
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2141
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -2604,143 +2744,153 @@ msgstr ""
 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ s³ownika.\n"
 "%s"
 
-#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2378
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2370
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Bez Od)"
 
-#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2420 src/summaryview.c:2423
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2412 src/summaryview.c:2415
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Bez tematu)"
 
-#: src/imap.c:569
+#: src/imap.c:643
 #, c-format
-msgid "Connecting %s:%d failed"
-msgstr "B³±d po³aczenia do %s:%d"
+msgid "Connecting %s failed"
+msgstr "B³±d z %s nie powiod³o siê"
 
-#: src/imap.c:574
+#: src/imap.c:648
 #, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s:%d zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
+msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
 
-#: src/imap.c:614
+#: src/imap.c:688
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
+msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4\n"
 
-#: src/imap.c:627
+#: src/imap.c:701
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:665
+#: src/imap.c:740
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
 
-#: src/imap.c:908
+#: src/imap.c:1070
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
 
-#: src/imap.c:914 src/imap.c:957
+#: src/imap.c:1076 src/imap.c:1114
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
 
-#: src/imap.c:951
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:%d\n"
+#: src/imap.c:1108
+msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
+msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:*\n"
 
-#: src/imap.c:1113
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1150
+msgid "can't close folder\n"
+msgstr "nie mo¿na zamkn±æ katalogu\n"
+
+#: src/imap.c:1349
 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
-msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas przy poleceniu LIST.\n"
+msgstr "wyst±pi³ b³±d przy poleceniu LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1345
+#: src/imap.c:1581
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1367
+#: src/imap.c:1603
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
 
-#: src/imap.c:1436
+#: src/imap.c:1671
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
 
-#: src/imap.c:1500
+#: src/imap.c:1733
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
 
-#: src/imap.c:1535
+#: src/imap.c:1771
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
 
-#: src/imap.c:1543
+#: src/imap.c:1779
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
 
-#: src/imap.c:1565
+#: src/imap.c:1801
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1621
+#: src/imap.c:1857
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1643
+#: src/imap.c:1879
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1650
+#: src/imap.c:1886
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1740
+#: src/imap.c:1976
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
 
-#: src/imap.c:2155
+#: src/imap.c:2408
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2247
+#: src/imap.c:2548
+msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
+msgstr "Autentyfikacja IMAP4 nie powiod³a siê\n"
+
+#: src/imap.c:2565
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
 
-#: src/imap.c:2668
+#: src/imap.c:2877
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
 
-#: src/imap.c:2675
+#: src/imap.c:2884
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(wysy³anie pliku...)"
 
-#: src/imap.c:2700
+#: src/imap.c:2912
 #, c-format
 msgid "can't append message to %s\n"
 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ wiadomo¶ci do %s\n"
 
-#: src/imap.c:2737
+#: src/imap.c:2949
 #, c-format
-msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %d do %s\n"
+msgid "can't copy %s to %s\n"
+msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %s do %s\n"
 
-#: src/imap.c:2795
+#: src/imap.c:3012
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
 msgstr "wyst±pi³ b³±d w komendzie IMAP: STORE %s %s\n"
 
-#: src/imap.c:2809
+#: src/imap.c:3026
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:3066
+#: src/imap.c:3039
+msgid "error while imap command: CLOSE\n"
+msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP przy poleceniu: CLOSE\n"
+
+#: src/imap.c:3294
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconv nie mo¿e zmieniæ UTF-7 na %s\n"
@@ -2765,67 +2915,123 @@ msgstr "Katalog docelowy:"
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Wybierz importowany plik"
 
-#: src/importldif.c:176
+#: src/importldif.c:189
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgstr "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
 
-#: src/importldif.c:179
+#: src/importldif.c:192
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy polom LDIF do zaimportowania"
 
-#: src/importldif.c:182
+#: src/importldif.c:195
 msgid "File imported."
 msgstr "Plik zaimportowany."
 
-#: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+#: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
 msgid "Please select a file."
 msgstr "Proszê wybraæ plik."
 
-#: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+#: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
 
-#: src/importldif.c:388
+#: src/importldif.c:470
 msgid "Error reading LDIF fields."
 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
 
-#: src/importldif.c:411
+#: src/importldif.c:493
 msgid "LDIF file imported successfully."
 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
 
-#: src/importldif.c:496
+#: src/importldif.c:605
 msgid "Select LDIF File"
 msgstr "Wybierz plik LDIF"
 
-#: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:464
+#: src/importldif.c:701
+msgid ""
+"Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
+"file data."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:707
+msgid "File Name"
+msgstr "Nazwa pliku"
+
+#: src/importldif.c:718
+msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:727
+#, fuzzy
+msgid "Select the LDIF file to import."
+msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy polom LDIF do zaimportowania"
+
+#: src/importldif.c:764
+msgid "R"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:464
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
-#: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
-msgid "LDIF Field"
-msgstr "Pole LDIF"
+#: src/importldif.c:766
+msgid "LDIF Field Name"
+msgstr "Nazwa pola LDIF"
 
-#: src/importldif.c:614
+#: src/importldif.c:767
 msgid "Attribute Name"
 msgstr "Nazwa Atrybutu"
 
-#: src/importldif.c:674
+#: src/importldif.c:822
+msgid "LDIF Field"
+msgstr "Pole LDIF"
+
+#: src/importldif.c:834
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atrybut"
 
-#: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
-msgid "Select"
-msgstr "Wybierz"
+#: src/importldif.c:845
+msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
+msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:752
-msgid "File Name :"
-msgstr "Nazwa pliku :"
+#: src/importldif.c:850
+msgid "???"
+msgstr "???"
+
+#: src/importldif.c:868
+msgid ""
+"Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
+"list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
+"automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
+"(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
+"anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
+"below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
+"field for import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:880
+#, fuzzy
+msgid "Select for Import"
+msgstr "Wybierz katalog"
+
+#: src/importldif.c:886
+msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:889
+#, fuzzy
+msgid " Modify "
+msgstr "Zmieñ"
+
+#: src/importldif.c:895
+msgid "This button will update the list above with the data supplied."
+msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:762
-msgid "Records :"
-msgstr "Zanotowane :"
+#: src/importldif.c:968
+msgid "Records Imported :"
+msgstr "Ilo¶æ poprawnie zimportowanych rekordów:"
 
-#: src/importldif.c:790
+#: src/importldif.c:999
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
 
@@ -2858,130 +3064,134 @@ msgstr "Wybierz plik PINE."
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
 
-#: src/inc.c:356
+#: src/inc.c:351
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
 
-#: src/inc.c:401
+#: src/inc.c:396
 msgid "Standby"
 msgstr "Oczekiwanie"
 
-#: src/inc.c:527 src/inc.c:581
+#: src/inc.c:521 src/inc.c:576
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Anuluj"
 
-#: src/inc.c:538
+#: src/inc.c:532
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Pobieranie"
 
-#: src/inc.c:554
+#: src/inc.c:548
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "Wykonano (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
 
-#: src/inc.c:558
+#: src/inc.c:552
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
 
-#: src/inc.c:564
+#: src/inc.c:558
 msgid "Connection failed"
 msgstr "B³±d po³aczenia."
 
-#: src/inc.c:568
+#: src/inc.c:562
 msgid "Auth failed"
 msgstr "B³ad autoryzacji"
 
-#: src/inc.c:572 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:566 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "Zablokowane"
 
-#: src/inc.c:594
+#: src/inc.c:589
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "Autoryzacja dla %s na %s nie powiod³a siê"
 
-#: src/inc.c:664
+#: src/inc.c:659
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "Skoñczono (%d nowa(-ych) wiadomo¶æ(-ci))"
 
-#: src/inc.c:667
+#: src/inc.c:662
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
 
-#: src/inc.c:676
+#: src/inc.c:671
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
 
-#: src/inc.c:717
+#: src/inc.c:712
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
 
-#: src/inc.c:733
+#: src/inc.c:731
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
 
-#: src/inc.c:742
+#: src/inc.c:738
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:749
+#: src/inc.c:745
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:814 src/send_message.c:466
+#: src/inc.c:811 src/send_message.c:467
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autentyfikacja..."
 
-#: src/inc.c:815
+#: src/inc.c:812
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s..."
 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s..."
 
-#: src/inc.c:820
+#: src/inc.c:817
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:824
+#: src/inc.c:821
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:828
+#: src/inc.c:825
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
 
-#: src/inc.c:832
+#: src/inc.c:829
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:849
+#: src/inc.c:846
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
 
-#: src/inc.c:855 src/send_message.c:484
+#: src/inc.c:852 src/send_message.c:485
 msgid "Quitting"
 msgstr "Wychodzenie"
 
-#: src/inc.c:892
+#: src/inc.c:889
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s bajtów)"
 
-#: src/inc.c:922
+#: src/inc.c:918
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "Pobieranie (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
 
-#: src/inc.c:981
+#: src/inc.c:980
 msgid "Connection failed."
 msgstr "Po³±czenie nieudane"
 
-#: src/inc.c:987
+#: src/inc.c:986
+msgid "Error occurred while processing mail."
+msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
+
+#: src/inc.c:991
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
@@ -2990,23 +3200,27 @@ msgstr ""
 "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:989
-msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
-
-#: src/inc.c:992
+#: src/inc.c:997
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Brak miejsca na dysku."
 
-#: src/inc.c:995
+#: src/inc.c:1002
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku."
 
-#: src/inc.c:1000
+#: src/inc.c:1007
 msgid "Socket error."
 msgstr "B³±d gniazda."
 
-#: src/inc.c:1006
+#: src/inc.c:1013 src/send_message.c:608
+msgid "Connection closed by the remote host."
+msgstr "Po³±czenie zosta³o przerwane przez zdalny komputer"
+
+#: src/inc.c:1019
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "Skrzynka zablokowana."
+
+#: src/inc.c:1023
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
@@ -3015,11 +3229,11 @@ msgstr ""
 "Skrzynka zablokowana:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1008
-msgid "Mailbox is locked."
-msgstr "Skrzynka zablokowana."
+#: src/inc.c:1029 src/send_message.c:595
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "Autentyfikacja nieudana"
 
-#: src/inc.c:1014 src/send_message.c:594
+#: src/inc.c:1034 src/send_message.c:598
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -3028,11 +3242,7 @@ msgstr ""
 "Autentyfikacja nieudana:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1017 src/send_message.c:597
-msgid "Authentication failed."
-msgstr "Autentyfikacja nieudana"
-
-#: src/inc.c:1039
+#: src/inc.c:1069
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Wcielanie anulowane\n"
 
@@ -3049,7 +3259,11 @@ msgstr "Wprowad
 msgid "Protocol log"
 msgstr "Dziennik protoko³u"
 
-#: src/main.c:142 src/main.c:151
+#: src/ldif.c:838
+msgid "Nick Name"
+msgstr "Ksywka"
+
+#: src/main.c:145 src/main.c:154
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -3058,11 +3272,11 @@ msgstr ""
 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
 
-#: src/main.c:210
+#: src/main.c:214
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
 
-#: src/main.c:260
+#: src/main.c:264
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -3070,16 +3284,16 @@ msgstr ""
 "GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany, lub musi zostaæ uaktualniony\n"
 "Obs³uga OpenPGP wy³±czone."
 
-#: src/main.c:459
+#: src/main.c:465
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
 
-#: src/main.c:462
+#: src/main.c:468
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:463
+#: src/main.c:469
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -3089,740 +3303,753 @@ msgstr ""
 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
 "                         plikiem"
 
-#: src/main.c:466
+#: src/main.c:472
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:467
+#: src/main.c:473
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
 
-#: src/main.c:468
+#: src/main.c:474
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:469
+#: src/main.c:475
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [folder]...   pokazuje ca³kowit± ilo¶æ wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:470
+#: src/main.c:476
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
-msgstr "  --status-full [folder]...\n"
+msgstr ""
+"  --status-full [folder]...\n"
 "                         pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:472
+#: src/main.c:478
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online                ustaw siê jako pod³±czonego do sieci"
 
-#: src/main.c:473
+#: src/main.c:479
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline               ustaw siê jako od³±czonego od sieci"
 
-#: src/main.c:474
+#: src/main.c:480
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                tryb debug"
 
-#: src/main.c:475
+#: src/main.c:481
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
 
-#: src/main.c:476
+#: src/main.c:482
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
 
-#: src/main.c:517 src/summaryview.c:5190
+#: src/main.c:483
+msgid "  --config-dir           output configuration directory"
+msgstr "  --config-dir           wyj¶ciowy katalog konfiguracyjny"
+
+#: src/main.c:527 src/summaryview.c:5148
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
 
-#: src/main.c:520
+#: src/main.c:530
 msgid "top level folder"
 msgstr "katalog górnego poziomu"
 
-#: src/main.c:586
+#: src/main.c:596
 msgid "Composing message exists."
 msgstr "Tworzona wiadomo¶æ ju¿ istnieje"
 
-#: src/main.c:587
+#: src/main.c:597
 msgid "Draft them"
 msgstr "Ustaw jako szablon"
 
-#: src/main.c:587
+#: src/main.c:597
 msgid "Discard them"
 msgstr "Porzuæ je"
 
-#: src/main.c:587
+#: src/main.c:597
 msgid "Don't quit"
 msgstr "Nie wychod¼"
 
-#: src/main.c:601
+#: src/main.c:611
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:602
+#: src/main.c:612
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
 
-#: src/main.c:906
+#: src/main.c:917
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
 
-#: src/mainwindow.c:409
+#: src/mainwindow.c:418
 msgid "/_File/_Folder"
 msgstr "/_Plik/_Katalog"
 
-#: src/mainwindow.c:410
+#: src/mainwindow.c:419
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgstr "/_Plik/_Katalog/Stwórz _nowy katalog..."
 
-#: src/mainwindow.c:412
+#: src/mainwindow.c:421
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmieñ nazwê katalo_gu..."
 
-#: src/mainwindow.c:413
+#: src/mainwindow.c:422
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuñ kata_log"
 
-#: src/mainwindow.c:414
+#: src/mainwindow.c:423
 msgid "/_File/_Folder/---"
 msgstr "/_Plik/_Katalog/---"
 
-#: src/mainwindow.c:415
+#: src/mainwindow.c:424
 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
 msgstr "/_Plik/_Katalog/Sprawd¼ za now. wiadomo¶_ciami we wsz. katalogach"
 
-#: src/mainwindow.c:417
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê..."
+#: src/mainwindow.c:426
+msgid "/_File/_Add mailbox"
+msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê"
 
-#: src/mainwindow.c:418
-msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
-msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê mailbox..."
+#: src/mainwindow.c:427
+msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
+msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê/MH.."
 
-#: src/mainwindow.c:419
+#: src/mainwindow.c:428
+msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
+msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê/mbox..."
+
+#: src/mainwindow.c:429
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:420
+#: src/mainwindow.c:430
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:421
+#: src/mainwindow.c:431
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wysyp_isko"
 
-#: src/mainwindow.c:422
+#: src/mainwindow.c:432
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
 
-#: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
+#: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:142
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
 
-#: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
+#: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:143
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
 
-#: src/mainwindow.c:428
+#: src/mainwindow.c:438
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
 
-#: src/mainwindow.c:433
+#: src/mainwindow.c:443
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
 
-#: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
+#: src/mainwindow.c:445 src/messageview.c:151
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
 
-#: src/mainwindow.c:437
+#: src/mainwindow.c:447
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
 
-#: src/mainwindow.c:439
+#: src/mainwindow.c:449
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
 
-#: src/mainwindow.c:440
+#: src/mainwindow.c:450
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
 
-#: src/mainwindow.c:442
+#: src/mainwindow.c:452
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:444
+#: src/mainwindow.c:454
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
 
-#: src/mainwindow.c:446
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
 
-#: src/mainwindow.c:448
+#: src/mainwindow.c:458
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
 
-#: src/mainwindow.c:450
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
 
-#: src/mainwindow.c:452
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
 
-#: src/mainwindow.c:454
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
 
-#: src/mainwindow.c:457
+#: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
 
-#: src/mainwindow.c:458
+#: src/mainwindow.c:468
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
 
-#: src/mainwindow.c:462
+#: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:463
+#: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
 
-#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:474
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
 
-#: src/mainwindow.c:465
+#: src/mainwindow.c:475
 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg odbio_rcy"
 
-#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
 
-#: src/mainwindow.c:467
+#: src/mainwindow.c:477
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
 
-#: src/mainwindow.c:469
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _stanu"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
 
-#: src/mainwindow.c:473
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
 
-#: src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
 
-#: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
 
-#: src/mainwindow.c:477
+#: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:488
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
 
-#: src/mainwindow.c:482
+#: src/mainwindow.c:492
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/_Widok/Ro_zszerz wszystkie w±tki"
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:494
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/_Widok/S_prê¿ wszystkie w±tki"
 
-#: src/mainwindow.c:485
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:486
+#: src/mainwindow.c:496
 msgid "/_View/Set displayed _items..."
 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane rz_eczy..."
 
-#: src/mainwindow.c:489
+#: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/_Widok/_Id¼ do"
+msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:500
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
+msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:491
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
+msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
-#: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:520
 msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/_Widok/_Id¼ do/---"
+msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/---"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
+msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:505
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
+msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
+msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
+msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:501
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
+msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "/_Widok/_Id¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
+msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
+msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
+msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:511
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/_Widok/Id¼ do/Innego katalo_gu"
+msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Innego katalo_gu"
 
-#: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
+#: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:157
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
 
-#: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
+#: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:161
 msgid "/_View/_Code set"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
 
-#: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
+#: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:162
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
 
-#: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
+#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:165
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
+#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:169
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
+#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:173
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
+#: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:175
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
+#: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:179
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
+#: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:182
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
+#: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:184
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
+#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:187
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
+#: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:190
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
+#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:193
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
+#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:195
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
+#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:197
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
+#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:201
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
+#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:204
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
+#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:207
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
+#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:209
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
+#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:213
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
+#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:215
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
+#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:217
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
+#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:219
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
+#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:222
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:224
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
+#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:227
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
+#: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:229
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:450
+#: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:450
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
+#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:237
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:597
+#: src/mainwindow.c:607
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
 
-#: src/mainwindow.c:599
+#: src/mainwindow.c:609
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie pods_umowania"
 
-#: src/mainwindow.c:602
+#: src/mainwindow.c:612
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pob_ierz now± pocztê "
 
-#: src/mainwindow.c:603
+#: src/mainwindow.c:613
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pobierz z _wszystkich kont"
 
-#: src/mainwindow.c:605
+#: src/mainwindow.c:615
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
-msgstr "/Wiado_mo¶æ/Anuluj ¶ci±_ganie"
+msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Anuluj pobieranie"
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:617
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
 
-#: src/mainwindow.c:609
+#: src/mainwindow.c:619
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:610
+#: src/mainwindow.c:620
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
 
-#: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
+#: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:244
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
 
-#: src/mainwindow.c:612
+#: src/mainwindow.c:622
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
 
-#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
+#: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:245
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Wszystkich"
 
-#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
+#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:247
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Nadawcy"
 
-#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
+#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:249
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz do/_Grupy mailingowej"
 
-#: src/mainwindow.c:617
+#: src/mainwindow.c:627
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
 
-#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
+#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:252
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
 
-#: src/mainwindow.c:620
+#: src/mainwindow.c:630
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
 
-#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:257
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
 
-#: src/mainwindow.c:624
+#: src/mainwindow.c:634
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
 
-#: src/mainwindow.c:625
+#: src/mainwindow.c:635
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
 
-#: src/mainwindow.c:626
+#: src/mainwindow.c:636
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
 
-#: src/mainwindow.c:627
+#: src/mainwindow.c:637
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
 
-#: src/mainwindow.c:629
+#: src/mainwindow.c:639
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
 
-#: src/mainwindow.c:630
+#: src/mainwindow.c:640
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
 
-#: src/mainwindow.c:631
+#: src/mainwindow.c:641
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
 
-#: src/mainwindow.c:633
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
 
-#: src/mainwindow.c:634
+#: src/mainwindow.c:644
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
 
-#: src/mainwindow.c:636
+#: src/mainwindow.c:646
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
 
-#: src/mainwindow.c:639
+#: src/mainwindow.c:649
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
 
-#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
+#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/mainwindow.c:642
+#: src/mainwindow.c:652
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:653
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:655
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
 
-#: src/mainwindow.c:648
+#: src/mainwindow.c:658
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
+#: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:264
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
 
-#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
+#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:266
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/_Automatycznie"
 
-#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
+#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:268
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Od:'"
 
-#: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
+#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:270
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Do:'"
 
-#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
+#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:272
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z 'Temat:'"
 
-#: src/mainwindow.c:661
+#: src/mainwindow.c:671
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:664
+#: src/mainwindow.c:674
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Wykonaj"
 
-#: src/mainwindow.c:667
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Certy_fikaty SSL..."
 
-#: src/mainwindow.c:671
+#: src/mainwindow.c:681
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _dziennika"
 
-#: src/mainwindow.c:673
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/Konfigura_cja"
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:684
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:686
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
 
-#: src/mainwindow.c:678
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:680
+#: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
 
-#: src/mainwindow.c:682
+#: src/mainwindow.c:692
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/Konfigura_cja/---"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawie_nia..."
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Punktowanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:687
+#: src/mainwindow.c:697
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:689
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Szablony..."
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Akcje..."
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Inne Ustawienia..."
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:702
 msgid "/_Configuration/Plugins..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Wtyczki..."
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Lokalna)"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:706
 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Strona dokumentacji Sylpheed)"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:708
 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Lokalne)"
 
-#: src/mainwindow.c:699
+#: src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Strona dokumentacji Sylpheed)"
 
-#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:711
+msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
+msgstr "/Po_moc/_Claws FAQ(Strona dokumentacji Claws)"
+
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_Pomoc/---"
 
-#: src/mainwindow.c:820
+#: src/mainwindow.c:832
 msgid "Go offline"
 msgstr "Pracuj w trybie od³±czenia od sieci"
 
-#: src/mainwindow.c:824
+#: src/mainwindow.c:836
 msgid "Go online"
 msgstr "Pracuj w trybie po³±czonego do sieci"
 
-#: src/mainwindow.c:840
+#: src/mainwindow.c:852
 msgid "Select account"
 msgstr "Wybierz konto"
 
-#: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
+#: src/mainwindow.c:1176 src/mainwindow.c:1193 src/prefs_folder_item.c:378
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez tytu³u"
 
-#: src/mainwindow.c:1183
+#: src/mainwindow.c:1194
 msgid "none"
 msgstr "¿aden"
 
-#: src/mainwindow.c:1361
+#: src/mainwindow.c:1434
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
 
-#: src/mainwindow.c:1362
+#: src/mainwindow.c:1435
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z wysypiska?"
 
-#: src/mainwindow.c:1380
+#: src/mainwindow.c:1453
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Dodaj skrzynkê"
 
-#: src/mainwindow.c:1381
+#: src/mainwindow.c:1454
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -3832,16 +4059,16 @@ msgstr ""
 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona\n"
 "automatycznie przeskanowana."
 
-#: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
+#: src/mainwindow.c:1460 src/mainwindow.c:1497
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje."
 
-#: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1465 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Skrzynka"
 
-#: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
+#: src/mainwindow.c:1470 src/setup.c:61
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -3850,36 +4077,36 @@ msgstr ""
 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
 
-#: src/mainwindow.c:1417
+#: src/mainwindow.c:1490
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgstr "Dodaj skrzynkê mbox"
 
-#: src/mainwindow.c:1418
+#: src/mainwindow.c:1491
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgstr "Wprowad¼ lokalizacjê skrzynki."
 
-#: src/mainwindow.c:1434
+#: src/mainwindow.c:1507
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "Nie powiod³o siê stworzenie skrzynki."
 
-#: src/mainwindow.c:1748
+#: src/mainwindow.c:1823
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed- Widok folderów"
 
-#: src/mainwindow.c:1764 src/messageview.c:379
+#: src/mainwindow.c:1844 src/messageview.c:380
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - Widok wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:2125
+#: src/mainwindow.c:2217
 msgid "Exit"
-msgstr "Koniec programu"
+msgstr "Koniec"
 
-#: src/mainwindow.c:2125
+#: src/mainwindow.c:2217
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Wyj¶æ z programu?"
 
-#: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
-#: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
+#: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
+#: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
 msgid "(none)"
 msgstr "(¿aden)"
 
@@ -3919,27 +4146,27 @@ msgstr "Osi
 msgid "Search finished"
 msgstr "Przeszukiwanie zakoñczone"
 
-#: src/messageview.c:240
+#: src/messageview.c:238
 msgid "/_View/Show all _header"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
 
-#: src/messageview.c:243
+#: src/messageview.c:241
 msgid "/_Message/Compose _new message"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
 
-#: src/messageview.c:255
+#: src/messageview.c:253
 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Przeka¿ jako za³±cznik"
 
-#: src/messageview.c:257
+#: src/messageview.c:255
 msgid "/_Message/Redirec_t"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
 
-#: src/messageview.c:561
+#: src/messageview.c:477
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<Nie znaleziono ¶cie¿ki zwrotu>"
 
-#: src/messageview.c:569
+#: src/messageview.c:485
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
@@ -3954,11 +4181,11 @@ msgstr ""
 "Adres ¶cie¿ki zwrotu: %s\n"
 "Nie jest zalecane by wysy³aæ potwierdzenie odbioru."
 
-#: src/messageview.c:577
+#: src/messageview.c:493
 msgid "+Don't Send"
 msgstr "+Nie Wysy³aj"
 
-#: src/messageview.c:586
+#: src/messageview.c:503
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -3969,59 +4196,39 @@ msgstr ""
 "Do: i Kopia: ta wiadomo¶æ nie jest adresowana do Ciebie\n"
 "Potwierdzenie odbioru nie zosta³o wys³ane."
 
-#: src/messageview.c:654
-msgid ""
-"Error occurred while sending the notification.\n"
-"Put this notification into queue folder?"
-msgstr ""
-"B³±d podczas wysy³ania powiadomienia.\n"
-"Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
-
-#: src/messageview.c:660
-msgid "Can't queue the notification."
-msgstr "Nie mo¿na wstawiæ powiadomienia do kolejki."
-
-#: src/messageview.c:663
-msgid "Error occurred while sending the notification."
-msgstr "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia."
-
-#: src/messageview.c:818
-msgid "Message already removed from folder."
-msgstr "Wiadomo¶æ ju¿ usuniêta z katalogu."
-
-#: src/messageview.c:977 src/mimeview.c:888 src/mimeview.c:961
-#: src/summaryview.c:3444
+#: src/messageview.c:893 src/mimeview.c:986 src/mimeview.c:1074
+#: src/summaryview.c:3420
 msgid "Save as"
 msgstr "Zapisz jako"
 
-#: src/messageview.c:982 src/mimeview.c:918 src/mimeview.c:967
-#: src/summaryview.c:3449
+#: src/messageview.c:898 src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
+#: src/summaryview.c:3425
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Nadpisz"
 
-#: src/messageview.c:983
+#: src/messageview.c:899
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik?"
 
-#: src/messageview.c:990 src/summaryview.c:3457 src/summaryview.c:3461
-#: src/summaryview.c:3478
+#: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3433 src/summaryview.c:3437
+#: src/summaryview.c:3454
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do pliku '%s'."
 
-#: src/messageview.c:1056
+#: src/messageview.c:972
 msgid "This message asks for a return receipt"
 msgstr "Ta wiadomo¶æ prosi o zwrotne potwierdzenie dorêczenia."
 
-#: src/messageview.c:1057
+#: src/messageview.c:973
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie"
 
-#: src/messageview.c:1110
+#: src/messageview.c:1026
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Potwierdzenie Odbioru Wiadomo¶ci"
 
-#: src/messageview.c:1111
+#: src/messageview.c:1027
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -4031,20 +4238,20 @@ msgstr ""
 "Proszê sprecyzowaæ którego konta chcesz u¿yæ do wys³ania potwierdzenia "
 "odbioru:"
 
-#: src/messageview.c:1115
+#: src/messageview.c:1031
 msgid "Send Notification"
 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie odbioru"
 
-#: src/messageview.c:1115
+#: src/messageview.c:1031
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+Anuluj"
 
-#: src/messageview.c:1198 src/prefs_common.c:2889 src/summaryview.c:3496
+#: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2581 src/summaryview.c:3472
 #: src/toolbar.c:168
 msgid "Print"
 msgstr "Drukuj"
 
-#: src/messageview.c:1199 src/summaryview.c:3497
+#: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3473
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -4053,7 +4260,7 @@ msgstr ""
 "Podaj polecenie wydruku:\n"
 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
 
-#: src/messageview.c:1205 src/summaryview.c:3503
+#: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3479
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -4062,53 +4269,53 @@ msgstr ""
 "B³êdne polecenie wydruku:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/mimeview.c:116
+#: src/mimeview.c:150
 msgid "/_Open"
 msgstr "/_Otwórz"
 
-#: src/mimeview.c:117
+#: src/mimeview.c:151
 msgid "/Open _with..."
 msgstr "/Otwórz _z..."
 
-#: src/mimeview.c:118
+#: src/mimeview.c:152
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/_Wy¶wietl jako tekst"
 
-#: src/mimeview.c:119 src/summaryview.c:455
+#: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:455
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/Zapi_sz jako..."
 
-#: src/mimeview.c:120
+#: src/mimeview.c:154
 msgid "/Save _all..."
 msgstr "/Zapi_sz wszystko..."
 
-#: src/mimeview.c:123
+#: src/mimeview.c:157
 msgid "/_Check signature"
 msgstr "/Spr_awd¼ podpis"
 
-#: src/mimeview.c:155
+#: src/mimeview.c:197
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Typ MIME "
 
-#: src/mimeview.c:280
+#: src/mimeview.c:365
 msgid "Right-click here to verify the signature"
-msgstr "Kliknij tytaj prawym przyciskiem myszy by potwierdziæ podpis"
+msgstr "Kliknij tutaj prawym przyciskiem myszy by potwierdziæ podpis"
 
-#: src/mimeview.c:864 src/mimeview.c:925 src/mimeview.c:975 src/mimeview.c:993
-#: src/mimeview.c:1016
+#: src/mimeview.c:962 src/mimeview.c:1023 src/mimeview.c:1088
+#: src/mimeview.c:1113 src/mimeview.c:1143
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
 
-#: src/mimeview.c:916 src/mimeview.c:965
+#: src/mimeview.c:1014 src/mimeview.c:1078
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1026
+#: src/mimeview.c:1153
 msgid "Open with"
 msgstr "Otwórz z"
 
-#: src/mimeview.c:1027
+#: src/mimeview.c:1154
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -4117,53 +4324,53 @@ msgstr ""
 "Wprowad¼ polecenie dla otwarcia pliku:\n"
 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
 
-#: src/news.c:199
+#: src/news.c:205
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "tworzenie po³±czenia NNTP z %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:767
+#: src/news.c:783
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
 
-#: src/news.c:772
+#: src/news.c:793
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "niepoprawny zakres artyku³u: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:793
+#: src/news.c:814
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
 msgstr "b³±d podczas pobierania %s.\n"
 
-#: src/news.c:810
+#: src/news.c:831
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr "pobieranie xover %d w %s...\n"
 
-#: src/news.c:813 src/news.c:882
+#: src/news.c:834 src/news.c:903
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr "nie mo¿na pobraæ xover\n"
 
-#: src/news.c:818 src/news.c:888
+#: src/news.c:839 src/news.c:909
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "b³±d podczas pobierania xover.\n"
 
-#: src/news.c:824 src/news.c:901
+#: src/news.c:845 src/news.c:922
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
 
-#: src/news.c:838 src/news.c:852 src/news.c:919 src/news.c:949
+#: src/news.c:859 src/news.c:873 src/news.c:940 src/news.c:970
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
 
-#: src/news.c:843 src/news.c:857 src/news.c:927 src/news.c:957
+#: src/news.c:864 src/news.c:878 src/news.c:948 src/news.c:978
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr "b³±d podczas pobierania xhdr.\n"
 
-#: src/news.c:879
+#: src/news.c:900
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
@@ -4235,216 +4442,220 @@ msgstr "komenda nie wspierana\n"
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji POP3\n"
 
-#: src/prefs_account.c:672
+#: src/prefs_gtk.c:775
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferencje"
+
+#: src/prefs_account.c:691
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Konto%d"
 
-#: src/prefs_account.c:691
+#: src/prefs_account.c:710
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Ustawienia nowego konta"
 
-#: src/prefs_account.c:696
+#: src/prefs_account.c:715
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Ustawienia konta"
 
-#: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1035
+#: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:1021
 msgid "Receive"
 msgstr "Odbieranie"
 
-#: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1039
+#: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:1025 src/prefs_folder_item.c:546
 msgid "Compose"
-msgstr "Utwórz"
+msgstr "Tworzenie"
 
-#: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1052
+#: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:1034
 msgid "Privacy"
 msgstr "Prywatno¶æ"
 
-#: src/prefs_account.c:757
+#: src/prefs_account.c:776
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:760
+#: src/prefs_account.c:779
 msgid "Advanced"
 msgstr "Zaawansowane"
 
-#: src/prefs_account.c:839
+#: src/prefs_account.c:858
 msgid "Name of account"
 msgstr "Nazwa konta"
 
-#: src/prefs_account.c:848
+#: src/prefs_account.c:867
 msgid "Set as default"
 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto"
 
-#: src/prefs_account.c:852
+#: src/prefs_account.c:871
 msgid "Personal information"
 msgstr "Informacje osobiste"
 
-#: src/prefs_account.c:861
+#: src/prefs_account.c:880
 msgid "Full name"
 msgstr "Pe³ne imiê"
 
-#: src/prefs_account.c:867
+#: src/prefs_account.c:886
 msgid "Mail address"
 msgstr "Adres e-mail"
 
-#: src/prefs_account.c:873
+#: src/prefs_account.c:892
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizacja"
 
-#: src/prefs_account.c:897
+#: src/prefs_account.c:916
 msgid "Server information"
 msgstr "Informacje o serwerze"
 
-#: src/prefs_account.c:918
+#: src/prefs_account.c:937
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (normalny)"
 
-#: src/prefs_account.c:920
+#: src/prefs_account.c:939
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr "POP3 (autoryzacja APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1806
+#: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:924
+#: src/prefs_account.c:943
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:926
+#: src/prefs_account.c:945
 msgid "None (local)"
 msgstr "¯aden (lokalnie)"
 
-#: src/prefs_account.c:946
+#: src/prefs_account.c:965
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Ten serwer wymaga autentyfikacji"
 
-#: src/prefs_account.c:953
+#: src/prefs_account.c:972
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Autentyfikacja przy po³±czeniu"
 
-#: src/prefs_account.c:998
+#: src/prefs_account.c:1017
 msgid "News server"
 msgstr "Serwer news"
 
-#: src/prefs_account.c:1004
+#: src/prefs_account.c:1023
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Serwer dla odbioru"
 
-#: src/prefs_account.c:1010
+#: src/prefs_account.c:1029
 msgid "Local mailbox file"
 msgstr "Lokalny plik mailbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1017
+#: src/prefs_account.c:1036
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "Serwer SMTP (dla wysy³ania)"
 
-#: src/prefs_account.c:1025
+#: src/prefs_account.c:1044
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "U¿ywaj polecenia lokalnego ni¿ serwer SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1034
+#: src/prefs_account.c:1053
 msgid "command to send mails"
 msgstr "polecenia do wysy³ania poczty"
 
-#: src/prefs_account.c:1041 src/prefs_account.c:1381
+#: src/prefs_account.c:1060 src/prefs_account.c:1434
 msgid "User ID"
 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika"
 
-#: src/prefs_account.c:1047 src/prefs_account.c:1390
+#: src/prefs_account.c:1066 src/prefs_account.c:1443
 msgid "Password"
 msgstr "Has³o"
 
-#: src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1789
+#: src/prefs_account.c:1142 src/prefs_account.c:1848
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1127
+#: src/prefs_account.c:1150
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Po odebraniu skasuj wiadomo¶ci z serwera"
 
-#: src/prefs_account.c:1138
+#: src/prefs_account.c:1161
 msgid "Remove after"
 msgstr "Usuñ po"
 
-#: src/prefs_account.c:1147
+#: src/prefs_account.c:1170
 msgid "days"
 msgstr "dni"
 
-#: src/prefs_account.c:1164
+#: src/prefs_account.c:1187
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr "(0 dni: skasuj od razu)"
 
-#: src/prefs_account.c:1171
+#: src/prefs_account.c:1194
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Pobierz wszystkie wiadomo¶ci z serwera"
 
-#: src/prefs_account.c:1177
+#: src/prefs_account.c:1200
 msgid "Receive size limit"
-msgstr "Limit ilo¶ci ¶ci±ganych danych"
+msgstr "Limit ilo¶ci pobieranych danych"
 
-#: src/prefs_account.c:1184
+#: src/prefs_account.c:1207
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1196
+#: src/prefs_account.c:1219
 msgid "Default inbox"
 msgstr "Domy¶lna skrzynka poczty przychodz±cej"
 
-#: src/prefs_account.c:1219
+#: src/prefs_account.c:1242
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgstr "(Niefiltrowane wiadomo¶ci bêd± przetrzymywane w tym katalogu)"
 
-#: src/prefs_account.c:1224
+#: src/prefs_account.c:1247
 msgid "Maximum number of articles to download"
-msgstr "Maksymalna liczba artyku³ów do ¶ci±gniêcia"
+msgstr "Maksymalna liczba artyku³ów do pobrania"
 
-#: src/prefs_account.c:1243
+#: src/prefs_account.c:1266
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "nieskoñczona je¶li podano 0"
 
-#: src/prefs_account.c:1249
+#: src/prefs_account.c:1282 src/prefs_account.c:1405
+msgid "Authentication method"
+msgstr "Metoda autentykacji"
+
+#: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1459
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatycznie"
+
+#: src/prefs_account.c:1299
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtruj wiadomo¶ci podczas odbierania"
 
-#: src/prefs_account.c:1253
+#: src/prefs_account.c:1303
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "`Odbierz wszystkie' sprawdza za now± poczt± na tym koncie"
 
-#: src/prefs_account.c:1309
+#: src/prefs_account.c:1362
 msgid "Add Date"
 msgstr "Dodaj datê"
 
-#: src/prefs_account.c:1310
+#: src/prefs_account.c:1363
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generuj Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1317
+#: src/prefs_account.c:1370
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Dodaj nag³ówek zdefiniowany przez u¿ytkownika"
 
-#: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2427 src/prefs_common.c:2452
+#: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:2117 src/prefs_common.c:2142
 msgid " Edit... "
 msgstr " Edycja... "
 
-#: src/prefs_account.c:1329
+#: src/prefs_account.c:1382
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentykacja"
 
-#: src/prefs_account.c:1337
+#: src/prefs_account.c:1390
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "Autentykacja SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1352
-msgid "Authentication method"
-msgstr "Metoda autentykacji"
-
-#: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1474
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automatycznie"
-
-#: src/prefs_account.c:1412
+#: src/prefs_account.c:1465
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
@@ -4452,208 +4663,216 @@ msgstr ""
 "Je¶li pozostawisz te pola puste, wtedy ten sam login i\n"
 "has³o u¿ytkownika jak przy odbieraniu zostanie wykorzystany"
 
-#: src/prefs_account.c:1421
+#: src/prefs_account.c:1474
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Przed wys³aniem autentykacja POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1436
+#: src/prefs_account.c:1489
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Koniec czasu dla autentyfikacji POP: "
 
-#: src/prefs_account.c:1445
+#: src/prefs_account.c:1498
 msgid "minutes"
 msgstr "minut"
 
-#: src/prefs_account.c:1492 src/prefs_account.c:1537 src/toolbar.c:419
+#: src/prefs_account.c:1545 src/prefs_account.c:1590 src/toolbar.c:419
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1500
+#: src/prefs_account.c:1553
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Automatycznie wstaw podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1505
+#: src/prefs_account.c:1558
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Oddzielenie podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:1527
+#: src/prefs_account.c:1580
 msgid "Command output"
 msgstr "Wyj¶cie komendy"
 
-#: src/prefs_account.c:1545
+#: src/prefs_account.c:1598
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automatycznie wstaw nastêpuj±ce adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:1554 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
+#: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
 #: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopia"
 
-#: src/prefs_account.c:1567
+#: src/prefs_account.c:1620
 msgid "Bcc"
 msgstr "Ukryta kopia"
 
-#: src/prefs_account.c:1580
+#: src/prefs_account.c:1633
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Adres zwrotny"
 
-#: src/prefs_account.c:1635
+#: src/prefs_account.c:1688
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "Standardowo szyfruj wiadomo¶æ"
 
-#: src/prefs_account.c:1637
+#: src/prefs_account.c:1690
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "Standardowo podpisz wiadomo¶æ"
 
-#: src/prefs_account.c:1639
+#: src/prefs_account.c:1692
 msgid "Default mode"
 msgstr "Domy¶lny tryb"
 
-#: src/prefs_account.c:1647
+#: src/prefs_account.c:1700
 msgid "Use PGP/MIME"
 msgstr "U¿ywaj PGP/MIME"
 
-#: src/prefs_account.c:1656
+#: src/prefs_account.c:1709
 msgid "Use Inline"
 msgstr "U¿ywaj trybu wewn±trzwiadomo¶ciowego"
 
-#: src/prefs_account.c:1666
+#: src/prefs_account.c:1719
 msgid "Sign key"
 msgstr "Klucz"
 
-#: src/prefs_account.c:1674
+#: src/prefs_account.c:1727
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "U¿yj standardowego klucza GnuPG"
 
-#: src/prefs_account.c:1683
+#: src/prefs_account.c:1736
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Wybierz klucz poprzez twój adres e-mail"
 
-#: src/prefs_account.c:1692
+#: src/prefs_account.c:1745
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Okre¶l klucz rêcznie"
 
-#: src/prefs_account.c:1708
+#: src/prefs_account.c:1761
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "U¿ytkownik lub klucz ID:"
 
-#: src/prefs_account.c:1797 src/prefs_account.c:1814 src/prefs_account.c:1830
+#: src/prefs_account.c:1856 src/prefs_account.c:1873 src/prefs_account.c:1889
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Nie u¿ywaj SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1800
+#: src/prefs_account.c:1859
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1803 src/prefs_account.c:1820 src/prefs_account.c:1854
+#: src/prefs_account.c:1862 src/prefs_account.c:1879 src/prefs_account.c:1913
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "U¿yj komendy STARTTLS by nawi±zaæ sesjê SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1817
+#: src/prefs_account.c:1876
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:1823
+#: src/prefs_account.c:1882
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1838
+#: src/prefs_account.c:1897
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1840
+#: src/prefs_account.c:1899
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Wysy³aj (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1848
+#: src/prefs_account.c:1907
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Nie u¿ywaj SSL (ale w razie potrzeby u¿ywaj STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:1851
+#: src/prefs_account.c:1910
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1975
+#: src/prefs_account.c:1921
+msgid "Use non-blocking SSL"
+msgstr "U¿ycie nie-blokuj±cego SSL"
+
+#: src/prefs_account.c:1933
+msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
+msgstr "(Wy³±cz tê opcjê je¿eli masz problemy przy nawi±zywaniu po³±czeñ SSL)"
+
+#: src/prefs_account.c:2057
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Okre¶l port SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1981
+#: src/prefs_account.c:2063
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Okre¶l port POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1987
+#: src/prefs_account.c:2069
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Okre¶l port IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:1993
+#: src/prefs_account.c:2075
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Okre¶l port NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1998
+#: src/prefs_account.c:2080
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Okre¶l nazwê domeny"
 
-#: src/prefs_account.c:2008
+#: src/prefs_account.c:2090
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "U¿yj komendy do komunikacji z serwerem"
 
-#: src/prefs_account.c:2016
+#: src/prefs_account.c:2098
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Zaznacz cross-posty jako przeczytane i zakoloruj:"
 
-#: src/prefs_account.c:2030
+#: src/prefs_account.c:2112
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Katalog serwera IMAP4."
 
-#: src/prefs_account.c:2084
+#: src/prefs_account.c:2166
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci w"
 
-#: src/prefs_account.c:2086
+#: src/prefs_account.c:2168
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Zapisz wzorzec w"
 
-#: src/prefs_account.c:2088
+#: src/prefs_account.c:2170
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Zapisz skasowane wiadomo¶ci w"
 
-#: src/prefs_account.c:2152
+#: src/prefs_account.c:2234
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono nazwy konta."
 
-#: src/prefs_account.c:2156
+#: src/prefs_account.c:2238
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono adresu e-mail."
 
-#: src/prefs_account.c:2161
+#: src/prefs_account.c:2243
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono serwera SMTP."
 
-#: src/prefs_account.c:2166
+#: src/prefs_account.c:2248
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono ID u¿ytkownika."
 
-#: src/prefs_account.c:2171
+#: src/prefs_account.c:2253
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono serwera POP3."
 
-#: src/prefs_account.c:2176
+#: src/prefs_account.c:2258
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono serwera IMAP4."
 
-#: src/prefs_account.c:2181
+#: src/prefs_account.c:2263
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono serwera NNTP."
 
-#: src/prefs_account.c:2187
+#: src/prefs_account.c:2269
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "nazwa lokalnej skrzynki mailbox nie zosta³a podana."
 
-#: src/prefs_account.c:2193
+#: src/prefs_account.c:2275
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "nie okre¶lono komendy do lokalnego wys³ania poczty."
 
-#: src/prefs_account.c:2277
+#: src/prefs_account.c:2359
 msgid ""
 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
@@ -4688,8 +4907,8 @@ msgstr " Pomoc do sk
 msgid "Current actions"
 msgstr "Obecne akcje"
 
-#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:814 src/prefs_filtering.c:876
-#: src/prefs_filtering.c:899 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
+#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:591 src/prefs_filtering.c:651
+#: src/prefs_filtering.c:673 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
 #: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(Nowy)"
@@ -4786,10 +5005,8 @@ msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
 msgstr "dla pliku lub wybranej wiadomo¶ci w formacie RFC822/2822 "
 
 #: src/prefs_actions.c:652
-msgid ""
-"for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
-msgstr ""
-"dla listy plików wybranych wiadomo¶ci w formacie RFC822/2822"
+msgid "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
+msgstr "dla listy plików wybranych wiadomo¶ci w formacie RFC822/2822"
 
 #: src/prefs_actions.c:653
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
@@ -4811,111 +5028,107 @@ msgstr "dla wybrania tekstu"
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "Opis symboli"
 
-#: src/prefs_common.c:1018
+#: src/prefs_common.c:1004
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Zwyk³e ustawienia"
 
-#: src/prefs_common.c:1042
-msgid "Spell Checker"
-msgstr "Sprawdzanie pisowni"
-
-#: src/prefs_common.c:1045
+#: src/prefs_common.c:1027
 msgid "Quote"
-msgstr "Cytat"
+msgstr "Cytowanie"
 
-#: src/prefs_common.c:1047
+#: src/prefs_common.c:1029
 msgid "Display"
 msgstr "Wy¶wietlanie"
 
-#: src/prefs_common.c:1049
+#: src/prefs_common.c:1031
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomo¶æ"
 
-#: src/prefs_common.c:1057 src/select-keys.c:333
+#: src/prefs_common.c:1039 src/select-keys.c:333
 msgid "Other"
 msgstr "Inne"
 
-#: src/prefs_common.c:1109 src/prefs_common.c:1334
+#: src/prefs_common.c:1091 src/prefs_common.c:1316
 msgid "External program"
 msgstr "Program zewnêtrzny"
 
-#: src/prefs_common.c:1118
+#: src/prefs_common.c:1100
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "U¿yj zewnêtrznego programu do inkorporacji"
 
-#: src/prefs_common.c:1125 src/prefs_common.c:1349
+#: src/prefs_common.c:1107 src/prefs_common.c:1331
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
-#: src/prefs_common.c:1139
+#: src/prefs_common.c:1121
 msgid "Local spool"
 msgstr "Lokalny Spool"
 
-#: src/prefs_common.c:1150
+#: src/prefs_common.c:1132
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "Inkorporacja z Spool"
 
-#: src/prefs_common.c:1152
+#: src/prefs_common.c:1134
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Filtrowanie inkorporacji"
 
-#: src/prefs_common.c:1160
+#: src/prefs_common.c:1142
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Katalog Spool"
 
-#: src/prefs_common.c:1178
+#: src/prefs_common.c:1160
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Automatycznie sprawdzaj pocztê"
 
-#: src/prefs_common.c:1180
+#: src/prefs_common.c:1162
 msgid "every"
 msgstr "co ka¿de"
 
-#: src/prefs_common.c:1192
+#: src/prefs_common.c:1174
 msgid "minute(s)"
 msgstr "minut"
 
-#: src/prefs_common.c:1201
+#: src/prefs_common.c:1183
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Sprawd¼ pocztê przy starcie"
 
-#: src/prefs_common.c:1203
+#: src/prefs_common.c:1185
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "Uaktualnij wszystkie lokalne foldery po inkorporacji"
 
-#: src/prefs_common.c:1211
+#: src/prefs_common.c:1193
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Pokazuj okno dialogowe przy odbieraniu"
 
-#: src/prefs_common.c:1221 src/prefs_common.c:1385 src/prefs_common.c:2754
+#: src/prefs_common.c:1203 src/prefs_common.c:1367 src/prefs_common.c:2445
 msgid "Always"
 msgstr "Zawsze"
 
-#: src/prefs_common.c:1222
-msgid "Only if a window is active"
-msgstr "Tylko je¶li okno jest aktywne"
+#: src/prefs_common.c:1204
+msgid "Only on manual receiving"
+msgstr "Tylko w przypadku rêcznego wywo³ania"
 
-#: src/prefs_common.c:1224 src/prefs_common.c:1386
+#: src/prefs_common.c:1206 src/prefs_common.c:1368
 msgid "Never"
 msgstr "Nigdy"
 
-#: src/prefs_common.c:1232
+#: src/prefs_common.c:1214
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Zamknij okno dialogowe po skoñczeniu"
 
-#: src/prefs_common.c:1234
+#: src/prefs_common.c:1216
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "Uruchom polecenie kiedy przyjdzie nowa poczta"
 
-#: src/prefs_common.c:1244
+#: src/prefs_common.c:1226
 msgid "after autochecking"
 msgstr "po automatycznym sprawdzeniu"
 
-#: src/prefs_common.c:1246
+#: src/prefs_common.c:1228
 msgid "after manual checking"
 msgstr "po rêcznym sprawdzeniu"
 
-#: src/prefs_common.c:1260
+#: src/prefs_common.c:1242
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -4924,347 +5137,307 @@ msgstr ""
 "Komenda do uruchomienia:\n"
 "(u¿yj %d jako numeru nowych wiadomo¶ci)"
 
-#: src/prefs_common.c:1342
+#: src/prefs_common.c:1324
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "U¿yj zewnêtrznego programu do wysy³ania"
 
-#: src/prefs_common.c:1368
+#: src/prefs_common.c:1350
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci do folderu Wys³anych"
 
-#: src/prefs_common.c:1370
+#: src/prefs_common.c:1352
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Kolejkuj wiadomo¶ci których nie da³o siê wys³aæ"
 
-#: src/prefs_common.c:1376
+#: src/prefs_common.c:1358
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Pokazuj okno dialogowe przy wysy³aniu"
 
-#: src/prefs_common.c:1394
+#: src/prefs_common.c:1376
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "Strona kodowa dla wychodz±cych"
 
-#: src/prefs_common.c:1409
+#: src/prefs_common.c:1385
+msgid ""
+"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
+"be used"
+msgstr ""
+"Je¶li wybrana jest opcja `Automatycznie', wykorzystywane bêdzie optymalne "
+"kodowanie na podstawie lokalnych ustawieñ systemowych."
+
+#: src/prefs_common.c:1397
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Automatycznie (Zalecane)"
 
-#: src/prefs_common.c:1410
+#: src/prefs_common.c:1398
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7 bitów ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1412
+#: src/prefs_common.c:1400
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1414
+#: src/prefs_common.c:1402
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1415
+#: src/prefs_common.c:1403
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1416
+#: src/prefs_common.c:1404
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Europa ¦rodkowa (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1417
+#: src/prefs_common.c:1405
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1418
+#: src/prefs_common.c:1406
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1419
+#: src/prefs_common.c:1407
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1420
+#: src/prefs_common.c:1408
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1422
+#: src/prefs_common.c:1410
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Cyrylica (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1424
+#: src/prefs_common.c:1412
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Cyrylica (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1426
+#: src/prefs_common.c:1414
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Cyrylica (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1427
+#: src/prefs_common.c:1415
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Cyrylica (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1429
+#: src/prefs_common.c:1417
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonia (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1431
+#: src/prefs_common.c:1419
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonia (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1432
+#: src/prefs_common.c:1420
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonia (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1434
+#: src/prefs_common.c:1422
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Uproszczony Chiñski (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1435
+#: src/prefs_common.c:1423
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradycyjny Chiñski (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1437
+#: src/prefs_common.c:1425
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradycyjny Chiñski (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1438
+#: src/prefs_common.c:1426
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Chiñski (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1440
+#: src/prefs_common.c:1428
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korea (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1441
+#: src/prefs_common.c:1429
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Tajlandzki (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1442
+#: src/prefs_common.c:1430
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Tajlandzki (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1452
-msgid ""
-"If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
-"for the current locale will be used."
-msgstr ""
-"Je¶li `Automatyczny' jest zaznaczony, to optymalne\n"
-"kodowanie dla danego locale zostanie u¿yte."
-
-#: src/prefs_common.c:1464
+#: src/prefs_common.c:1443
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr "Kodowanie transferu"
 
-#: src/prefs_common.c:1487
+#: src/prefs_common.c:1452
 msgid ""
-"Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
-"message body contains non-ASCII characters."
+"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
+"characters"
 msgstr ""
 "Wybierz Kodowanie transferu (Content-Transfer-Encoding)\n"
-"gdy wiadomo¶æ zawiera znakami spoza formatu ASCII"
-
-#: src/prefs_common.c:1617
-msgid "Select dictionaries location"
-msgstr "Wybierz lokacjê s³ownika"
-
-#: src/prefs_common.c:1680
-msgid "Global spelling checker settings"
-msgstr "Globalne ustawienia sprawdzania pisowni"
-
-#: src/prefs_common.c:1687
-msgid "Enable spell checker"
-msgstr "W³±cz sprawdzanie pisowni"
-
-#: src/prefs_common.c:1698
-msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr "W³±cz alternatywny s³ownik"
-
-#: src/prefs_common.c:1700
-msgid ""
-"Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
-"with the last used dictionary faster."
-msgstr ""
-"Uruchamianie alternatywnego s³ownika powoduje\n"
-"szybszy start z poprzednio u¿ywanym s³ownikiem."
-
-#: src/prefs_common.c:1713
-msgid "Dictionaries path:"
-msgstr "¦cie¿ka do s³owników:"
-
-#: src/prefs_common.c:1740
-msgid "Default dictionary:"
-msgstr "Standardowy S³ownik:"
-
-#: src/prefs_common.c:1756
-msgid "Default suggestion mode"
-msgstr "Standardowy tryb sugestii"
-
-#: src/prefs_common.c:1771
-msgid "Misspelled word color:"
-msgstr "Kolor b³êdnie napisanego wyrazu:"
+"dla wiadomo¶æ zawieraj±cych znaki odmienne od formatu ASCII"
 
-#: src/prefs_common.c:1853
+#: src/prefs_common.c:1543
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Automatyczny wybór konta"
 
-#: src/prefs_common.c:1861
+#: src/prefs_common.c:1551
 msgid "when replying"
 msgstr "przy odpowiedzi"
 
-#: src/prefs_common.c:1863
+#: src/prefs_common.c:1553
 msgid "when forwarding"
 msgstr "przy przekazywaniu"
 
-#: src/prefs_common.c:1865
+#: src/prefs_common.c:1555
 msgid "when re-editing"
 msgstr "przy re-edycji"
 
-#: src/prefs_common.c:1872
+#: src/prefs_common.c:1562
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "Przycisk odpowiedzi powoduje odpowied¼ do grupy mailingowej"
 
-#: src/prefs_common.c:1875
+#: src/prefs_common.c:1565
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Automatycznie uruchom zewnêtrzny edytor"
 
-#: src/prefs_common.c:1882 src/prefs_filtering.c:232
+#: src/prefs_common.c:1572
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Przeka¿ jako za³±cznik"
 
-#: src/prefs_common.c:1885
+#: src/prefs_common.c:1575
 msgid "Block cursor"
 msgstr "Blok kursora"
 
-#: src/prefs_common.c:1888
+#: src/prefs_common.c:1578
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Pozostaw oryginalny nag³ówek 'Od' ('From') przy przekazywaniu"
 
-#: src/prefs_common.c:1896
+#: src/prefs_common.c:1586
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
 msgstr "Zapisz w katalogu szablonów co ka¿de "
 
-#: src/prefs_common.c:1903 src/prefs_common.c:1948
+#: src/prefs_common.c:1593 src/prefs_common.c:1638
 msgid "characters"
 msgstr "znakach"
 
-#: src/prefs_common.c:1911
+#: src/prefs_common.c:1601
 msgid "Undo level"
 msgstr "Poziom cofania"
 
-#: src/prefs_common.c:1924
+#: src/prefs_common.c:1614
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "Zawijanie wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_common.c:1936
+#: src/prefs_common.c:1626
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Zawijaj wiadomo¶æ przy"
 
-#: src/prefs_common.c:1956
+#: src/prefs_common.c:1646
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Zawijaj cytat"
 
-#: src/prefs_common.c:1958
+#: src/prefs_common.c:1648
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "Zawijaj wej¶cie"
 
-#: src/prefs_common.c:1961
+#: src/prefs_common.c:1651
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Zawijaj przed wys³aniem"
 
-#: src/prefs_common.c:1964
+#: src/prefs_common.c:1654
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
-msgstr "M±dre zawijanie (EXPERYMENTALNE)"
+msgstr "Inteligentne zawijanie (EKSPERYMENTALNE)"
 
-#: src/prefs_common.c:2030
+#: src/prefs_common.c:1720
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "Odpowiedz z cytatem domy¶lnie"
 
-#: src/prefs_common.c:2032
+#: src/prefs_common.c:1722
 msgid "Reply format"
 msgstr "Format odpowiedzi"
 
-#: src/prefs_common.c:2047 src/prefs_common.c:2086
+#: src/prefs_common.c:1737 src/prefs_common.c:1776
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Znak cytowania"
 
-#: src/prefs_common.c:2071
+#: src/prefs_common.c:1761
 msgid "Forward format"
 msgstr "Format przekazu"
 
-#: src/prefs_common.c:2115
+#: src/prefs_common.c:1805
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Opis symboli "
 
-#: src/prefs_common.c:2123
+#: src/prefs_common.c:1813
 msgid "Quotation characters"
 msgstr "Znaki cytowania"
 
-#: src/prefs_common.c:2138
+#: src/prefs_common.c:1828
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "Traktuj te znaki jako znaczniki cytatu:"
 
-#: src/prefs_common.c:2188
+#: src/prefs_common.c:1878
 msgid "Font"
 msgstr "Czcionka"
 
-#: src/prefs_common.c:2198
+#: src/prefs_common.c:1888
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
-#: src/prefs_common.c:2217
+#: src/prefs_common.c:1907
 msgid "Small"
 msgstr "Ma³a"
 
-#: src/prefs_common.c:2236
+#: src/prefs_common.c:1926
 msgid "Normal"
 msgstr "Normalna"
 
-#: src/prefs_common.c:2255
+#: src/prefs_common.c:1945
 msgid "Bold"
 msgstr "Pogrubiona"
 
-#: src/prefs_common.c:2280
+#: src/prefs_common.c:1970
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "T³umacz nazwê nag³ówka (jak np. 'Od:', 'Temat:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2283
+#: src/prefs_common.c:1973
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Wy¶wietl liczbê nieprzeczytanych wiadomo¶ci obok nazwy katalogu"
 
-#: src/prefs_common.c:2292
+#: src/prefs_common.c:1982
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "Skracaj nazwy grup d³u¿sze ni¿"
 
-#: src/prefs_common.c:2307
+#: src/prefs_common.c:1997
 msgid "letters"
 msgstr "litery"
 
-#: src/prefs_common.c:2313
+#: src/prefs_common.c:2003
 msgid "Summary View"
 msgstr "Widok podsumowania"
 
-#: src/prefs_common.c:2322
+#: src/prefs_common.c:2012
 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Wy¶wietl odbiorcê w kolumnie `Od` je¶li jeste¶ nadawc±"
 
-#: src/prefs_common.c:2325
+#: src/prefs_common.c:2015
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Wy¶wietlaj nadawnê u¿ywaj±c ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/prefs_common.c:2328
+#: src/prefs_common.c:2018
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr "W±tek u¿ywa tytu³u wiadomo¶ci w dodatku do standardowych nag³ówków"
 
-#: src/prefs_common.c:2336 src/prefs_common.c:3225 src/prefs_common.c:3263
+#: src/prefs_common.c:2026 src/prefs_common.c:2922 src/prefs_common.c:2960
 msgid "Date format"
 msgstr "Format daty"
 
-#: src/prefs_common.c:2358
+#: src/prefs_common.c:2048
 msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " Ustaw wy¶wietlane elementy podsumowania... "
 
-#: src/prefs_common.c:2422
+#: src/prefs_common.c:2112
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "W³±cz kolorowanie wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_common.c:2437
+#: src/prefs_common.c:2127
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
@@ -5272,364 +5445,357 @@ msgstr ""
 "Wy¶wietlaj wielo-bajtowe znaki alphanumeryczne jako\n"
 "tekst ASCII (tylko Japoñski)"
 
-#: src/prefs_common.c:2443
+#: src/prefs_common.c:2133
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Wy¶wietl panel nag³ówków powy¿ej okna wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_common.c:2450
+#: src/prefs_common.c:2140
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Pokazuj krótkie nag³ówki w widoku wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_common.c:2472
+#: src/prefs_common.c:2162
 msgid "Line space"
 msgstr "Interlinia"
 
-#: src/prefs_common.c:2486 src/prefs_common.c:2526
+#: src/prefs_common.c:2176 src/prefs_common.c:2216
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "piksel(e)"
 
-#: src/prefs_common.c:2491
+#: src/prefs_common.c:2181
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Zostaw miejsce w nag³ówku "
 
-#: src/prefs_common.c:2493
+#: src/prefs_common.c:2183
 msgid "Scroll"
 msgstr "Przewijanie"
 
-#: src/prefs_common.c:2500
+#: src/prefs_common.c:2190
 msgid "Half page"
 msgstr "Pó³ strony"
 
-#: src/prefs_common.c:2506
+#: src/prefs_common.c:2196
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Wyg³adzone przewijanie"
 
-#: src/prefs_common.c:2512
+#: src/prefs_common.c:2202
 msgid "Step"
 msgstr "Krok"
 
-#: src/prefs_common.c:2537
+#: src/prefs_common.c:2227
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
 msgstr "Wybierz opisy za³±czników (a nie nazwy)"
 
-#: src/prefs_common.c:2583
+#: src/prefs_common.c:2274
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Automatycznie sprawd¼ podpisy"
 
-#: src/prefs_common.c:2586
+#: src/prefs_common.c:2277
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "Poka¿ wynik sprawdzania podpisu w wyskakuj±cym oknie"
 
-#: src/prefs_common.c:2589
+#: src/prefs_common.c:2280
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "Przechowuj has³o chwilowo w pamiêci"
 
-#: src/prefs_common.c:2604
+#: src/prefs_common.c:2295
 msgid "Expire after"
 msgstr "Usuñ po"
 
-#: src/prefs_common.c:2617
+#: src/prefs_common.c:2306
+msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
+msgstr ""
+"(Ustawienie '0' powoduje przechowywanie\n"
+"has³a przez ca³± sesjê"
+
+#: src/prefs_common.c:2314
 msgid "minute(s) "
 msgstr "minut(a) "
 
-#: src/prefs_common.c:2630
-msgid ""
-"(Setting to '0' will store the passphrase\n"
-" for the whole session)"
-msgstr ""
-"(Ustawienie '0' bêdzie przetrzymywa³o has³o\n"
-" przez ca³± sesjê"
-
-#: src/prefs_common.c:2640
+#: src/prefs_common.c:2331
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Przechwyæ wej¶cie podczas wprowadzania has³a"
 
-#: src/prefs_common.c:2645
+#: src/prefs_common.c:2336
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Je¶li GnuPG nie dzia³a wy¶wietl ostrze¿enie przy starcie"
 
-#: src/prefs_common.c:2707
+#: src/prefs_common.c:2399
 msgid "Always open messages in summary when selected"
 msgstr "Zawsze otwieraj wiadomo¶ci w podsumowaniu gdy wybrane"
 
-#: src/prefs_common.c:2711
+#: src/prefs_common.c:2403
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Podczas wchodzenia do katalogu otwórz pierwsz± nieprzeczytan± wiadomo¶æ"
 
-#: src/prefs_common.c:2715
+#: src/prefs_common.c:2407
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr "Zaznaczaj wiadomo¶æ jako przeczytan± po otwarciu w nowym oknie"
 
-#: src/prefs_common.c:2719
+#: src/prefs_common.c:2411
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "Id¼ do Poczty przychodz±cej po odbiorze poczty"
+msgstr "Przejd¼ do Skrzynki odbiorczej po potrzymaniu nowych wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_common.c:2727
+#: src/prefs_common.c:2421
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Wykonaj natychmiastowo podczas przenoszenia lub kasowania wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_common.c:2734
-msgid ""
-"(Messages will be marked until execution\n"
-" if this is turned off)"
+#: src/prefs_common.c:2423
+#, fuzzy
+msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
 msgstr ""
 "(Wiadomo¶ci pozostan± zaznaczone do wykonania\n"
 " gdy jest wy³±czone)"
 
-#: src/prefs_common.c:2745
+#: src/prefs_common.c:2436
 msgid "Show no-unread-message dialog"
-msgstr "Brak nieprzeczytanych wiadomo¶ci"
+msgstr "Nie pokazuj komunikatu o nieprzeczytanych wiadomo¶ciach"
 
-#: src/prefs_common.c:2755
+#: src/prefs_common.c:2446
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Przyjmij 'Tak'"
 
-#: src/prefs_common.c:2757
+#: src/prefs_common.c:2448
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Przyjmij 'Nie'"
 
-#: src/prefs_common.c:2766
+#: src/prefs_common.c:2457
 msgid " Set key bindings... "
-msgstr " Ustaw po³±czenia klawiszy... "
+msgstr " Ustawienia skrótów klawiszowych... "
 
-#: src/prefs_common.c:2772
+#: src/prefs_common.c:2463
 msgid "Icon theme"
 msgstr "Skórka ikonek"
 
-#: src/prefs_common.c:2855
+#: src/prefs_common.c:2547
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "Zewnêtrzny edytor (%s zostanie zast±pione nazw± pliku / URI)"
 
-#: src/prefs_common.c:2864
+#: src/prefs_common.c:2556
 msgid "Web browser"
 msgstr "Przegl±darka internetowa"
 
-#: src/prefs_common.c:2900 src/toolbar.c:421
+#: src/prefs_common.c:2592 src/toolbar.c:421
 msgid "Editor"
 msgstr "Edytor"
 
-#: src/prefs_common.c:2930
+#: src/prefs_common.c:2622
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Dodaj adres do docelowego po dwukrotnym klikniêciu"
 
-#: src/prefs_common.c:2933
+#: src/prefs_common.c:2625
 msgid "Log Size"
 msgstr "Wielko¶æ dziennika"
 
-#: src/prefs_common.c:2940
+#: src/prefs_common.c:2632
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "¦cinaj d³ugo¶æ dziennika"
 
-#: src/prefs_common.c:2945
+#: src/prefs_common.c:2637
 msgid "Log window length"
 msgstr "D³ugo¶æ okna dziennika"
 
-#: src/prefs_common.c:2954
-msgid "(0 to stop logging in the log window)"
-msgstr "(0 by zatrzymaæ dziennikowanie do okna dziennika)"
+#: src/prefs_common.c:2650
+msgid "0 to stop logging in the log window"
+msgstr "(0 by zatrzymaæ komunikaty w oknie dziennika)"
 
-#: src/prefs_common.c:2962
+#: src/prefs_common.c:2659
 msgid "Security"
 msgstr "Bezpieczeñstwo"
 
-#: src/prefs_common.c:2969
+#: src/prefs_common.c:2666
 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
 msgstr "Zapytaj przed zaakceptowaniem certyfikatu SSL"
 
-#: src/prefs_common.c:2977
+#: src/prefs_common.c:2674
 msgid "On exit"
 msgstr "Podczas wyj¶cia"
 
-#: src/prefs_common.c:2985
+#: src/prefs_common.c:2682
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Potwierd¼ wyj¶cie"
 
-#: src/prefs_common.c:2992
+#: src/prefs_common.c:2689
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Opró¿nij wysypisko przy wyj¶ciu"
 
-#: src/prefs_common.c:2994
+#: src/prefs_common.c:2691
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Zapytaj przed opró¿nieniem"
 
-#: src/prefs_common.c:2998
+#: src/prefs_common.c:2695
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Ostrzegaj je¶li s± wiadomo¶ci w kolejce"
 
-#: src/prefs_common.c:3004
+#: src/prefs_common.c:2701
 msgid "Socket I/O timeout:"
-msgstr "up³yn±³ limit czasu wtyczki I/O"
+msgstr "Limit czasu operacji wej¶cia/wyj¶cia gniazda"
 
-#: src/prefs_common.c:3017
-msgid "second(s)"
+#: src/prefs_common.c:2714
+msgid "seconds"
 msgstr "sekund(a)"
 
-#: src/prefs_common.c:3201
+#: src/prefs_common.c:2898
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "pe³na skrócona nazwa dnia"
 
-#: src/prefs_common.c:3202
+#: src/prefs_common.c:2899
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "pe³na nazwa dnia"
 
-#: src/prefs_common.c:3203
+#: src/prefs_common.c:2900
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "pe³na skrócona nazwa miesi±ca"
 
-#: src/prefs_common.c:3204
+#: src/prefs_common.c:2901
 msgid "the full month name"
 msgstr "pe³na nazwa miesi±ca"
 
-#: src/prefs_common.c:3205
+#: src/prefs_common.c:2902
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "preferowany czas i data dla bie¿±cego locale"
 
-#: src/prefs_common.c:3206
+#: src/prefs_common.c:2903
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "numer wieku (rok/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3207
+#: src/prefs_common.c:2904
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "dzieñ jako liczba"
 
-#: src/prefs_common.c:3208
+#: src/prefs_common.c:2905
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "godzina jako numer (zegar 24 godzinny)"
 
-#: src/prefs_common.c:3209
+#: src/prefs_common.c:2906
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "godzina jako numer (zegar 12 godzinny)"
 
-#: src/prefs_common.c:3210
+#: src/prefs_common.c:2907
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "dzieñ roku jako liczba"
 
-#: src/prefs_common.c:3211
+#: src/prefs_common.c:2908
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "miesi±c jako liczba"
 
-#: src/prefs_common.c:3212
+#: src/prefs_common.c:2909
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "minuta jako liczba"
 
-#: src/prefs_common.c:3213
+#: src/prefs_common.c:2910
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "albo AM albo PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3214
+#: src/prefs_common.c:2911
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "drugie jako liczba"
 
-#: src/prefs_common.c:3215
+#: src/prefs_common.c:2912
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "dzieñ tygodnia jako liczba"
 
-#: src/prefs_common.c:3216
+#: src/prefs_common.c:2913
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "preferowana data dla bie¿±cego locale"
 
-#: src/prefs_common.c:3217
+#: src/prefs_common.c:2914
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "ostatnie dwie liczby roku"
 
-#: src/prefs_common.c:3218
+#: src/prefs_common.c:2915
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "rok jako liczba"
 
-#: src/prefs_common.c:3219
+#: src/prefs_common.c:2916
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "strefa czasu lub nazwa lub skrót"
 
-#: src/prefs_common.c:3240
+#: src/prefs_common.c:2937
 msgid "Specifier"
 msgstr "Wybierz plik"
 
-#: src/prefs_common.c:3280
+#: src/prefs_common.c:2977
 msgid "Example"
 msgstr "Przyk³ad"
 
-#: src/prefs_common.c:3369
+#: src/prefs_common.c:3066
 msgid "Set message colors"
 msgstr "Ustaw kolor wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_common.c:3377
+#: src/prefs_common.c:3074
 msgid "Colors"
 msgstr "Kolory"
 
-#: src/prefs_common.c:3424
+#: src/prefs_common.c:3121
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Cytowany tekst - poziom pierwszy"
 
-#: src/prefs_common.c:3430
+#: src/prefs_common.c:3127
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Cytowany tekst - poziom drugi"
 
-#: src/prefs_common.c:3436
+#: src/prefs_common.c:3133
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Cytowany tekst - poziom trzeci"
 
-#: src/prefs_common.c:3442
+#: src/prefs_common.c:3139
 msgid "URI link"
 msgstr "£±cze URI"
 
-#: src/prefs_common.c:3448
+#: src/prefs_common.c:3145
 msgid "Target folder"
 msgstr "Katalog docelowy"
 
-#: src/prefs_common.c:3454
+#: src/prefs_common.c:3151
 msgid "Signatures"
 msgstr "Podpisy"
 
-#: src/prefs_common.c:3461
+#: src/prefs_common.c:3158
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Powtarzaj kolory cytowania"
 
-#: src/prefs_common.c:3528
+#: src/prefs_common.c:3225
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu cytowania"
 
-#: src/prefs_common.c:3531
+#: src/prefs_common.c:3228
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Wybierz kolor dla drugiego poziomu cytowania"
 
-#: src/prefs_common.c:3534
+#: src/prefs_common.c:3231
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu cytowania"
 
-#: src/prefs_common.c:3537
+#: src/prefs_common.c:3234
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Wybierz kolor dla URI"
 
-#: src/prefs_common.c:3540
+#: src/prefs_common.c:3237
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Wybierz kolor dla docelowego katalogu"
 
-#: src/prefs_common.c:3543
+#: src/prefs_common.c:3240
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Wybierz kolor dla podpisów"
 
-#: src/prefs_common.c:3547
-msgid "Pick color for misspelled word"
-msgstr "Wybierz kolor dla wyrazu o z³ej pisowni"
-
-#: src/prefs_common.c:3683
+#: src/prefs_common.c:3370
 msgid "Font selection"
 msgstr "Wybór czcionki"
 
-#: src/prefs_common.c:3757
+#: src/prefs_common.c:3444
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Powi±zania klawiszy"
 
-#: src/prefs_common.c:3771
+#: src/prefs_common.c:3458
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Wybierz ustawienie:"
 
-#: src/prefs_common.c:3784 src/prefs_common.c:4069
+#: src/prefs_common.c:3471 src/prefs_common.c:3756
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Stary Sylpheed"
 
-#: src/prefs_common.c:3792
+#: src/prefs_common.c:3479
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
@@ -5683,183 +5849,138 @@ msgstr "Poka
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Taki nag³ówek ju¿ wystêpuje."
 
-#: src/prefs_filtering.c:224
-msgid "Move"
-msgstr "Przenie¶"
-
-#: src/prefs_filtering.c:225
-msgid "Copy"
-msgstr "Kopiuj"
-
-#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_summary_column.c:67
-msgid "Mark"
-msgstr "Zaznacz"
-
-#: src/prefs_filtering.c:228
-msgid "Unmark"
-msgstr "Odznacz"
-
-#: src/prefs_filtering.c:229
-msgid "Mark as read"
-msgstr "Zaznacz jako przeczytane"
-
-#: src/prefs_filtering.c:230
-msgid "Mark as unread"
-msgstr "Zaznacz jako nieprzeczytane"
-
-#: src/prefs_filtering.c:231 src/toolbar.c:372 src/toolbar.c:464
-msgid "Forward"
-msgstr "Przeka¿"
-
-#: src/prefs_filtering.c:233
-msgid "Redirect"
-msgstr "Przeka¿"
-
-#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:480 src/prefs_matcher.c:156
-#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:1689
-msgid "Execute"
-msgstr "Wykonaj"
-
-#: src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:485
-msgid "Color"
-msgstr "Kolory"
-
-#: src/prefs_filtering.c:348
+#: src/prefs_filtering.c:219
 msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr "Filtracja/Konfiguracja przetwarzania"
 
-#: src/prefs_filtering.c:365 src/prefs_scoring.c:219
+#: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_scoring.c:219
 msgid "Condition"
 msgstr "Warunek"
 
-#: src/prefs_filtering.c:379 src/prefs_scoring.c:234
+#: src/prefs_filtering.c:250 src/prefs_filtering.c:271 src/prefs_scoring.c:234
 msgid "Define ..."
 msgstr "Zdefiniuj ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:391
+#: src/prefs_filtering.c:257
 msgid "Action"
 msgstr "Akcja"
 
-#: src/prefs_filtering.c:430 src/progressdialog.c:52
-msgid "Account"
-msgstr "Konto"
-
-#: src/prefs_filtering.c:470
-msgid "Destination"
-msgstr "Przeznaczenie"
-
-#: src/prefs_filtering.c:475
-msgid "Recipient"
-msgstr "Adresat"
-
-#: src/prefs_filtering.c:506 src/prefs_matcher.c:467
-msgid "Info ..."
-msgstr "Informacje ..."
-
-#: src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_scoring.c:277
+#: src/prefs_filtering.c:299 src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_scoring.c:277
 #: src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
 msgid "  Replace  "
 msgstr "  Podmieñ  "
 
-#: src/prefs_filtering.c:560
+#: src/prefs_filtering.c:325
 msgid "Current filtering/processing rules"
 msgstr "Obecne regu³y filtrowania/przetwarzania"
 
-#: src/prefs_filtering.c:943 src/prefs_filtering.c:1014
-#: src/prefs_scoring.c:555 src/prefs_scoring.c:599
+#: src/prefs_filtering.c:341
+msgid "Top"
+msgstr "Na górê"
+
+#: src/prefs_filtering.c:363
+msgid "Bottom"
+msgstr "Na dó³"
+
+#: src/prefs_filtering.c:717 src/prefs_filtering.c:792 src/prefs_scoring.c:555
+#: src/prefs_scoring.c:599
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "Ci±g jest nieprawid³owy"
 
-#: src/prefs_filtering.c:971 src/prefs_scoring.c:541 src/prefs_scoring.c:585
+#: src/prefs_filtering.c:751 src/prefs_filtering.c:799
+msgid "Action string is not valid."
+msgstr "Podane wyra¿enie dla akcji jest nieprawid³owe"
+
+#: src/prefs_filtering.c:779 src/prefs_scoring.c:541 src/prefs_scoring.c:585
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "Ustawienia warunków s± puste"
 
-#: src/prefs_filtering.c:986
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "Nie okre¶lono przeznaczenia."
-
-#: src/prefs_filtering.c:995
-msgid "Recipient is not set."
-msgstr "Nie podano adresata."
+#: src/prefs_filtering.c:785
+msgid "Action string is empty."
+msgstr "Ustawienia akcji s± puste"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1068 src/prefs_scoring.c:621
+#: src/prefs_filtering.c:852 src/prefs_scoring.c:621
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Usuñ regu³ê"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1069 src/prefs_scoring.c:622
+#: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_scoring.c:622
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Naprawdê chcesz usun±æ tê regu³ê?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1493 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:758
+#: src/prefs_filtering.c:999 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:758
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Wpis niezapisany"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1494
+#: src/prefs_filtering.c:1000
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Wpis nie zapisany. Naprawdê zamkn±æ?"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:307
-msgid "Folder Properties"
-msgstr "W³a¶ciwo¶ci katalogu"
+#: src/prefs_folder_item.c:130
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
+msgstr "Upro¶æij wyra¿enie regularne tematu: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:148
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "Zmiana uprawnieñ do katalogu: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:324
-msgid "Folder Properties for "
-msgstr "W³a¶ciwo¶ci katalogu dla "
+#: src/prefs_folder_item.c:172
+msgid "Folder color: "
+msgstr "Kolor katalogu: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:333
+#: src/prefs_folder_item.c:303
 msgid "Request Return Receipt"
 msgstr "¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:345
+#: src/prefs_folder_item.c:315
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr "Zapisz kopiê poczty wychodz±cej do tego folderu a ni do Wys³anych"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:355
+#: src/prefs_folder_item.c:325
 msgid "Default To: "
 msgstr "Domy¶lne Do: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:372
+#: src/prefs_folder_item.c:342
 msgid "Send replies to: "
 msgstr "Wy¶lij odpowiedzi do: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:389
-msgid "Simplify Subject RegExp: "
-msgstr "Upro¶æij wyra¿enie regularne tematu: "
-
-#: src/prefs_folder_item.c:407
-msgid "Folder chmod: "
-msgstr "Zmiana uprawnieñ do katalogu: "
-
-#: src/prefs_folder_item.c:431
+#: src/prefs_folder_item.c:359
 msgid "Default account: "
 msgstr "Domy¶lne konto: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:474
-msgid "Folder color: "
-msgstr "Kolor katalogu: "
+#: src/prefs_folder_item.c:401
+msgid "Default dictionary: "
+msgstr "Domy¶lny S³ownik:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:660
+#: src/prefs_folder_item.c:524
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Wybierz kolor dla docelowego katalogu"
 
+#: src/prefs_folder_item.c:534
+msgid "General"
+msgstr "Ogólne"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:563
+msgid "Settings for folder"
+msgstr "Ustawienia dla katalogu"
+
 #: src/prefs_matcher.c:142
 msgid "All messages"
 msgstr "Wszystkie wiadomo¶ci"
 
 #: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1706
 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
-#: src/summaryview.c:631
+#: src/summaryview.c:632
 msgid "Subject"
 msgstr "Temat"
 
 #: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
-#: src/summaryview.c:635
+#: src/summaryview.c:636
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
 #: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708 src/quote_fmt.c:48
-#: src/summaryview.c:639
+#: src/summaryview.c:640
 msgid "To"
 msgstr "Do:"
 
@@ -5947,6 +6068,11 @@ msgstr "Punktacji mniejsza ni
 msgid "Score equal to"
 msgstr "Punktacja równa"
 
+#: src/prefs_matcher.c:156 src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:375
+#: src/toolbar.c:1689
+msgid "Execute"
+msgstr "Wykonaj"
+
 #: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Size greater than"
 msgstr "Wielko¶æ wiêksza ni¿"
@@ -5991,6 +6117,10 @@ msgstr "Konfiguracja warunk
 msgid "Match type"
 msgstr "Wy³±puj typ MIME"
 
+#: src/prefs_matcher.c:467
+msgid "Info ..."
+msgstr "Informacje ..."
+
 #: src/prefs_matcher.c:489
 msgid "Predicate"
 msgstr "Orzecznik"
@@ -6072,6 +6202,52 @@ msgstr "Ci
 msgid "Score is not set."
 msgstr "Punktacja nie jest ustawiona"
 
+#: src/prefs_spelling.c:95
+msgid "Select dictionaries location"
+msgstr "Wybierz lokacjê s³ownika"
+
+#: src/prefs_spelling.c:124
+msgid "Pick color for misspelled word"
+msgstr "Wybierz kolor dla wyrazu o z³ej pisowni"
+
+#: src/prefs_spelling.c:165
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "W³±cz sprawdzanie pisowni"
+
+#: src/prefs_spelling.c:180
+msgid "Enable alternate dictionary"
+msgstr "W³±cz alternatywny s³ownik"
+
+#: src/prefs_spelling.c:186
+msgid "Faster switching with last used dictionary"
+msgstr ""
+"Pozwala na szybsze prze³±czanie\n"
+"pomiêdzy u¿ywanymi s³ownikami."
+
+#: src/prefs_spelling.c:188
+msgid "Dictionaries path:"
+msgstr "¦cie¿ka do s³owników:"
+
+#: src/prefs_spelling.c:202
+msgid "Default dictionary:"
+msgstr "Standardowy S³ownik:"
+
+#: src/prefs_spelling.c:219
+msgid "Default suggestion mode:"
+msgstr "Domy¶lny tryb sugestii:"
+
+#: src/prefs_spelling.c:236
+msgid "Misspelled word color:"
+msgstr "Kolor b³êdnie napisanego wyrazu:"
+
+#: src/prefs_spelling.c:361
+msgid "Compose/Spell Checker"
+msgstr "Tworzenie wiadomo¶ci/Sprawdzanie pisowni"
+
+#: src/prefs_summary_column.c:67
+msgid "Mark"
+msgstr "Zaznacz"
+
 #: src/prefs_summary_column.c:69
 msgid "Attachment"
 msgstr "Za³±cznik"
@@ -6213,14 +6389,18 @@ msgstr "Dostosuj Paski Narz
 msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
 msgstr "Dostosuj Paski Narzêdzi/Okno kompozycji"
 
-#: src/procmsg.c:1081
+#: src/procmsg.c:1206
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "Nie mo¿na by³o stworzyæ pliku tymczasowego do wys³ania postu na grupy."
 
-#: src/procmsg.c:1092
+#: src/procmsg.c:1217
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "B³±d podczas zapisywania do pliku tymczasowego do wys³ania postu na grupy."
 
+#: src/progressdialog.c:52
+msgid "Account"
+msgstr "Konto"
+
 #: src/quote_fmt.c:40
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
 msgstr "Stwórz swój format czasu (zobacz `man strftime')"
@@ -6247,7 +6427,7 @@ msgstr "Tre
 
 #: src/quote_fmt.c:54
 msgid "Quoted message body"
-msgstr "Skolejkowana tre¶æ wiadomo¶ci"
+msgstr "Zacytowana tre¶æ wiadomo¶ci"
 
 #: src/quote_fmt.c:55
 msgid "Message body without signature"
@@ -6297,91 +6477,91 @@ msgstr "Wstaw plik"
 msgid "Insert program output"
 msgstr "Wstaw wy¶cie programu"
 
-#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:186 src/sigstatus.c:219
+#: src/rfc2015.c:143 src/rfc2015.c:184 src/sigstatus.c:219
 msgid "Oops: Signature not verified"
 msgstr "Oops: Podpis nie zweryfikowany"
 
-#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:189 src/sigstatus.c:222
+#: src/rfc2015.c:146 src/rfc2015.c:187 src/sigstatus.c:222
 msgid "No signature found"
 msgstr "Nie znaleziono podpisu"
 
-#: src/rfc2015.c:151 src/sigstatus.c:225
+#: src/rfc2015.c:149 src/sigstatus.c:225
 msgid "Good signature"
 msgstr "Poprawny podpis"
 
-#: src/rfc2015.c:154 src/sigstatus.c:228
+#: src/rfc2015.c:152 src/sigstatus.c:228
 msgid "Good signature but it has expired"
 msgstr "Dobry podpis, ale ju¿ wygas³"
 
-#: src/rfc2015.c:157 src/sigstatus.c:231
+#: src/rfc2015.c:155 src/sigstatus.c:231
 msgid "Good signature but the key has expired"
 msgstr "Dobry podpis, ale klucz ju¿ wygas³"
 
-#: src/rfc2015.c:160 src/sigstatus.c:234
+#: src/rfc2015.c:158 src/sigstatus.c:234
 msgid "BAD signature"
 msgstr "Z£Y podpis"
 
-#: src/rfc2015.c:163 src/rfc2015.c:204 src/sigstatus.c:237
+#: src/rfc2015.c:161 src/rfc2015.c:202 src/sigstatus.c:237
 msgid "No public key to verify the signature"
 msgstr "Brak klucza publicznego dla sprawdzenia podpisu"
 
-#: src/rfc2015.c:166 src/rfc2015.c:207 src/sigstatus.c:240
+#: src/rfc2015.c:164 src/rfc2015.c:205 src/sigstatus.c:240
 msgid "Error verifying the signature"
 msgstr "B³±d podczas sprawdzania podpisu"
 
-#: src/rfc2015.c:169 src/rfc2015.c:210
+#: src/rfc2015.c:167 src/rfc2015.c:208
 msgid "Different results for signatures"
 msgstr "Ró¿ne wyniki dla podpisów"
 
-#: src/rfc2015.c:172 src/rfc2015.c:213
+#: src/rfc2015.c:170 src/rfc2015.c:211
 msgid "Error: Unknown status"
 msgstr "B³±d: Nieznany stan"
 
-#: src/rfc2015.c:192
+#: src/rfc2015.c:190
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Poprawny podpis od \"%s\""
 
-#: src/rfc2015.c:195
+#: src/rfc2015.c:193
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
 msgstr "Poprawny podpis od \"%s\", ale ju¿ wygas³"
 
-#: src/rfc2015.c:198
+#: src/rfc2015.c:196
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
 msgstr "Poprawny podpis od \"%s\", ale klucz ju¿ wygas³"
 
-#: src/rfc2015.c:201
+#: src/rfc2015.c:199
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "Z£Y podpis od \"%s\""
 
-#: src/rfc2015.c:233
+#: src/rfc2015.c:231
 msgid "Cannot find user ID for this key."
 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ ID u¿ykownika dla tego klucza"
 
-#: src/rfc2015.c:245
+#: src/rfc2015.c:243
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "                jako \"%s\"\n"
 
-#: src/rfc2015.c:266
+#: src/rfc2015.c:264
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s"
 msgstr "Podpis wygas³ %s"
 
-#: src/rfc2015.c:274
+#: src/rfc2015.c:272
 #, c-format
 msgid "Key expired %s"
 msgstr "Klucz wygas³ %s"
 
-#: src/rfc2015.c:300
+#: src/rfc2015.c:298
 #, c-format
 msgid "Signature made at %s\n"
 msgstr "Podpis wykonany w %s\n"
 
-#: src/rfc2015.c:309
+#: src/rfc2015.c:307
 #, c-format
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
 msgstr "Odcisk klucza: %s\n"
@@ -6412,6 +6592,10 @@ msgstr "Val"
 msgid " List all keys "
 msgstr " Wypisz wszystkie klawisze "
 
+#: src/select-keys.c:331
+msgid "Select"
+msgstr "Wybierz"
+
 #: src/select-keys.c:453
 msgid "Add key"
 msgstr "Dodaj klucz"
@@ -6420,70 +6604,70 @@ msgstr "Dodaj klucz"
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Wprowad¼ innego u¿ytkownika lub ID klucza:"
 
-#: src/send_message.c:377
+#: src/send_message.c:379
 msgid "Connecting"
 msgstr "Pod³±czanie"
 
-#: src/send_message.c:384
+#: src/send_message.c:386
 msgid "Doing POP before SMTP..."
 msgstr "Wykonywanie POP przez SMTP"
 
-#: src/send_message.c:387
+#: src/send_message.c:389
 msgid "POP before SMTP"
 msgstr "POP przed SMTP"
 
-#: src/send_message.c:392
+#: src/send_message.c:394
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "£±czenie z serwerem SMTP: %s ..."
 
-#: src/send_message.c:456
+#: src/send_message.c:457
 msgid "Sending HELO..."
 msgstr "Wysy³anie HELO..."
 
-#: src/send_message.c:457 src/send_message.c:462 src/send_message.c:467
+#: src/send_message.c:458 src/send_message.c:463 src/send_message.c:468
 msgid "Authenticating"
 msgstr "Autentykacja"
 
-#: src/send_message.c:458 src/send_message.c:463
+#: src/send_message.c:459 src/send_message.c:464
 msgid "Sending message..."
 msgstr "Wysy³anie wiadomo¶ci..."
 
-#: src/send_message.c:461
+#: src/send_message.c:462
 msgid "Sending EHLO..."
 msgstr "Wysy³anie EHLO..."
 
-#: src/send_message.c:470
+#: src/send_message.c:471
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Wysy³anie MAIL FROM..."
 
-#: src/send_message.c:471 src/send_message.c:475 src/send_message.c:480
+#: src/send_message.c:472 src/send_message.c:476 src/send_message.c:481
 msgid "Sending"
 msgstr "Wysy³anie"
 
-#: src/send_message.c:474
+#: src/send_message.c:475
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Wysy³anie RCPT TO..."
 
-#: src/send_message.c:479
+#: src/send_message.c:480
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Wysy³anie DATA"
 
-#: src/send_message.c:483
+#: src/send_message.c:484
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Wychodzenie..."
 
-#: src/send_message.c:511
+#: src/send_message.c:512
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Wysy³anie wiadomo¶ci (%d / %d bajtów)"
 
-#: src/send_message.c:539
+#: src/send_message.c:540
 msgid "Sending message"
 msgstr "Wysy³anie wiadomo¶ci"
 
-#: src/send_message.c:585
-#, fuzzy, c-format
+#: src/send_message.c:589
+#, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message:\n"
 "%s"
@@ -6873,207 +7057,206 @@ msgstr "szukanie z rozr
 msgid "Extended Search symbols"
 msgstr "Symbole rozszerzonego wyszukiwania"
 
-#: src/summaryview.c:574
+#: src/summaryview.c:575
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr "W³±cz/Wy³±cz pasek szybkiego wyszukiwania"
 
-#: src/summaryview.c:658
+#: src/summaryview.c:659
 msgid "Extended Symbols"
 msgstr "Rozszerzone znaki"
 
-#: src/summaryview.c:911
+#: src/summaryview.c:915
 msgid "Process mark"
 msgstr "Znacznik procesu"
 
-#: src/summaryview.c:912
+#: src/summaryview.c:916
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "Niektóre znaki s± pozostawione. Przefiltrowaæ?"
 
-#: src/summaryview.c:956
+#: src/summaryview.c:960
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Skanowanie katalogu (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1374 src/summaryview.c:1418
+#: src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Brak nieprzeczytanych wiadomo¶ci"
 
-#: src/summaryview.c:1375
+#: src/summaryview.c:1378
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Nie znaleziono nieprzeczytanych wiadomo¶ci. Szukaæ od koñca?"
 
-#: src/summaryview.c:1387 src/summaryview.c:1431
-msgid ""
-"Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
+#: src/summaryview.c:1390 src/summaryview.c:1434
+msgid "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "B³±d wewnêtrzny: niespodziewana warto¶æ w prefs_common."
 "next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1395
+#: src/summaryview.c:1398
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Brak nieprzeczytanych wiadomo¶ci"
 
-#: src/summaryview.c:1419
+#: src/summaryview.c:1422
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nie znaleziono nieprzeczytanych wiadomo¶ci. I¶æ do nastêpnego folderu?"
 
-#: src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1485
+#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Brak nowych wiadomo¶ci"
 
-#: src/summaryview.c:1462
+#: src/summaryview.c:1465
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Nie znaleziono nowych wiadomo¶ci. Szukaæ od koñca?"
 
-#: src/summaryview.c:1471
+#: src/summaryview.c:1474
 msgid "No new messages."
 msgstr "Brak nowych wiadomo¶ci."
 
-#: src/summaryview.c:1486
+#: src/summaryview.c:1489
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nie znaleziono nowych wiadomo¶ci. I¶æ do nastêpnego folderu?"
 
-#: src/summaryview.c:1488
+#: src/summaryview.c:1491
 msgid "Search again"
 msgstr "Szukaj ponownie"
 
-#: src/summaryview.c:1517 src/summaryview.c:1542
+#: src/summaryview.c:1520 src/summaryview.c:1545
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Brak zaznaczonych wiadomo¶ci"
 
-#: src/summaryview.c:1518
+#: src/summaryview.c:1521
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Nie znaleziono zaznaczonych wiadomo¶ci. Szukaæ od koñca?"
 
-#: src/summaryview.c:1527 src/summaryview.c:1552
+#: src/summaryview.c:1530 src/summaryview.c:1555
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Brak zaznaczonych wiadomo¶ci"
 
-#: src/summaryview.c:1543
+#: src/summaryview.c:1546
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Nie znaleziono zaznaczonych wiadomo¶ci. Szukaæ od pocz±tku?"
 
-#: src/summaryview.c:1567 src/summaryview.c:1592
+#: src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Brak kolorowanych wiadomo¶ci"
 
-#: src/summaryview.c:1568
+#: src/summaryview.c:1571
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Nie znaleziono kolorowanych wiadomo¶ci. Szukaæ od koñca?"
 
-#: src/summaryview.c:1577 src/summaryview.c:1602
+#: src/summaryview.c:1580 src/summaryview.c:1605
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Brak kolorowanych wiadomo¶ci"
 
-#: src/summaryview.c:1593
+#: src/summaryview.c:1596
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Brak kolorowanych wiadomo¶ci. Szukaæ od pocz±tku?"
 
-#: src/summaryview.c:1806
+#: src/summaryview.c:1809
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "£±czenie wiadomo¶ci wg tematu..."
 
-#: src/summaryview.c:1963
+#: src/summaryview.c:1955
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d usuniêto"
 
-#: src/summaryview.c:1967
+#: src/summaryview.c:1959
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d przeniesiono"
 
-#: src/summaryview.c:1968 src/summaryview.c:1975
+#: src/summaryview.c:1960 src/summaryview.c:1967
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1973
+#: src/summaryview.c:1965
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d skopiowano"
 
-#: src/summaryview.c:1988
+#: src/summaryview.c:1980
 msgid " item selected"
 msgstr " element wybrany"
 
-#: src/summaryview.c:1990
+#: src/summaryview.c:1982
 msgid " items selected"
 msgstr " elementów wybrano"
 
-#: src/summaryview.c:2006
+#: src/summaryview.c:1998
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d nowych, %d nieprzeczytanych, razem %d (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2176
+#: src/summaryview.c:2168
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Sortowanie podsumowania..."
 
-#: src/summaryview.c:2246
+#: src/summaryview.c:2238
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Ustawianie podsumowania z danych wiadomo¶ci..."
 
-#: src/summaryview.c:2375
+#: src/summaryview.c:2367
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Bez daty)"
 
-#: src/summaryview.c:3019
+#: src/summaryview.c:2991
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr "Nie jeste¶ autorem artyku³u\n"
 
-#: src/summaryview.c:3109
+#: src/summaryview.c:3081
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Usuñ wiadomo¶æ(-ci)"
 
-#: src/summaryview.c:3110
+#: src/summaryview.c:3082
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ wiadomo¶æ(-ci) z wysypiska?"
 
-#: src/summaryview.c:3152
+#: src/summaryview.c:3124
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Kasowanie powielonych wiadomo¶ci..."
 
-#: src/summaryview.c:3264
+#: src/summaryview.c:3238
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Folder docelowy taki sam jak bie¿±cy."
 
-#: src/summaryview.c:3341
+#: src/summaryview.c:3315
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Folder docelowy taki sam jak bie¿±cy."
 
-#: src/summaryview.c:3389
+#: src/summaryview.c:3365
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Wybieranie wszystkich wiadomo¶ci"
 
-#: src/summaryview.c:3447
+#: src/summaryview.c:3423
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Dodaj lub Nadpisz"
 
-#: src/summaryview.c:3448
+#: src/summaryview.c:3424
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Dodaæ do, czy nadpisaæ istniej±cy plik?"
 
-#: src/summaryview.c:3449
+#: src/summaryview.c:3425
 msgid "Append"
 msgstr "Dodaj"
 
-#: src/summaryview.c:3739
+#: src/summaryview.c:3716
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Tworzenie w±tków..."
 
-#: src/summaryview.c:3837
+#: src/summaryview.c:3814
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Odw±tkowanie..."
 
-#: src/summaryview.c:3970
+#: src/summaryview.c:3947
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "Nie zdefiniowana regu³ filtrowania."
 
-#: src/summaryview.c:3979
+#: src/summaryview.c:3956
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtowanie..."
 
-#: src/summaryview.c:5322
+#: src/summaryview.c:5280
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -7084,23 +7267,23 @@ msgstr ""
 
 #: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1543
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
-msgstr "Pobierz now± pocztê ze wszystkich kont"
+msgstr "Pobiera now± pocztê ze wszystkich kont"
 
 #: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:1549
 msgid "Receive Mail on current Account"
-msgstr "Odbierz now± pocztê z bie¿±cego konta"
+msgstr "Odbiera now± pocztê z bie¿±cego konta"
 
 #: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1555
 msgid "Send Queued Message(s)"
-msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ(-ci) z kolejki"
+msgstr "Wysy³a wiadomo¶æ(-ci) z kolejki"
 
 #: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1568
 msgid "Compose Email"
-msgstr "Pisz Emaila"
+msgstr "Tworzenie nowej wiadomo¶ci e-mail"
 
 #: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1572
 msgid "Compose News"
-msgstr "Pisz posta"
+msgstr "Tworzenie nowego posta"
 
 #: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1578
 msgid "Reply to Message"
@@ -7128,7 +7311,7 @@ msgstr "Usu
 
 #: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1695
 msgid "Goto Next Message"
-msgstr "Id¼ do nastêpnej wiadomo¶ci"
+msgstr "Przejd¼ do nastêpnej wiadomo¶ci"
 
 #: src/toolbar.c:170 src/toolbar.c:1703
 msgid "Send Message"
@@ -7230,6 +7413,10 @@ msgstr "Wszystkie"
 msgid "Sender"
 msgstr "Nadawca"
 
+#: src/toolbar.c:372 src/toolbar.c:464
+msgid "Forward"
+msgstr "Przeka¿"
+
 #: src/toolbar.c:414
 msgid "Send later"
 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
@@ -7244,17 +7431,17 @@ msgstr "Za
 
 #: src/toolbar.c:422
 msgid "Linewrap"
-msgstr "Zaginanie wierszy"
+msgstr "Zawijanie wierszy"
 
 #: src/toolbar.c:1560
 msgid "News"
 msgstr "News"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:59
+#: src/plugins/demo/demo.c:71
 msgid "Demo"
 msgstr "Demo"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:64
+#: src/plugins/demo/demo.c:76
 msgid ""
 "This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
 "a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
@@ -7266,11 +7453,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nie jest naprawdê u¿yteczna"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:198
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
 msgid "Trayicon"
 msgstr "Ikona"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:203
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
 msgid ""
 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
 "have new or unread mail.\n"
@@ -7285,17 +7472,17 @@ msgstr ""
 "wypadku widoczny jest list. Opis ikony pokazuje ilo¶æ nowych, "
 "nieprzeczytanych i wszystkich wiadomo¶ci."
 
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:151
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
 msgid "MathML Viewer"
 msgstr "Przegl±darka MathML"
 
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:156
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
 msgid ""
 "This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
 "(Content-Type: text/mathml)"
 msgstr ""
-"Ta wtyczka u¿ywa okna GtkMathView do rysowania za³±czników MathML "
-"(Content-Type: text/mathml)"
+"Ta wtyczka u¿ywa okna GtkMathView do rysowania za³±czników MathML (Content-"
+"Type: text/mathml)"
 
 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
 msgid "Automatically display attached images"
@@ -7321,76 +7508,82 @@ msgstr "
 msgid "Content-Type:"
 msgstr "Content-Type:"
 
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:44
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:56
 msgid "Image Viewer"
 msgstr "Przegl±darka obrazów"
 
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:49
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:61
 msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
-msgstr "Ta wtyczka u¿ywa gdk-pixbuf albo imlib aby pokazaæ za³±czone obrazy"
+msgstr "Ta wtyczka wykorzystuje gdk-pixbuf, albo imlib do wy¶wietlania grafiki z za³±czników wiadomo¶ci."
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:183
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
 msgid "Dillo HTML Viewer"
 msgstr "Przegl±darka HTML Dillo"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:188
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
 msgstr "Ta wtyczka przetwarza i pokazuje pocztê HTML u¿ywaj±c przegl±darki Dillo."
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:103
-msgid "Don't Follow Links in Mails"
-msgstr "Nie pod±¿aj za odno¶nikami w poczcie"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
+msgid "Do not load remote links in mails"
+msgstr "Nie wczytuj danych ze zdalnych ³±cz"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:109
-msgid ""
-"(You can still allow following links\n"
-"by reloading the page)"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
+msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
+msgstr "Odpowiednik opcji '--local' z programu Dillo"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
+msgid "You can still load remote links by reloading the page"
 msgstr ""
-"(Nadal mo¿esz zezwoliæ na pod±¿anie za odno¶nikami\n"
-"poprzez prze³adowanie strony"
+"(Nadal mo¿esz zezwoliæ na wczytywanie odno¶ników\n"
+"prze³adowuj±c stronê"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
+msgid "Full window mode (hide controls)"
+msgstr "Tryb pe³noekranowy (ukrywa kontrolki)"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:115
-msgid "Full Window Mode (Hide Controls)"
-msgstr "Pe³ny ekran (ukryj konrolery)"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:128
+msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
+msgstr "Odpowiednik opcji '--fullwindow' z programu Dillo"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:91
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
 msgid "Enable virus scanning"
 msgstr "W³±cz skaner antywirusowy"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:105
-msgid "Enable archive content scanning"
-msgstr "W³±cz skaner zawarto¶ci archiwum"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
+msgid "Scan archive contents"
+msgstr "Skanowanie zawarto¶ci archiwum"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:118
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
 msgid "Maximum attachment size"
 msgstr "Maksymalna wielko¶æ za³±czników"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:136
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
 msgid "MB"
 msgstr "MB"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:140
-msgid "Receive infected messages"
-msgstr "Odbierz zainfekowane wiadomo¶ci"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
+msgid "Save infected messages"
+msgstr "Zapisuj zainfekowane wiadomo¶ci"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:153
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
 msgid "Save folder"
 msgstr "Zapisz katalog"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:173
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:175
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
 msgstr "Zostaw puste by u¿ywaæ domy¶lnego katalogu ze ¶mieciami"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:230
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
 msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
 msgstr "Filtruj±cy/Clam AntyWirus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:250
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:261
 msgid "Clam AntiVirus GTK"
 msgstr "Clam AntyWirus GTK"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:255
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:266
 msgid ""
 "This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
 "\n"
@@ -7405,19 +7598,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ta wtyczka tworzy zak³adkê w Preferencjach dla wtyczki Clam AntyWirus.\n"
 "\n"
-"Znajdziecie opcje w oknie Inne Preferencje pod Filtrowanie/Clam AntyWirus.\n"
+"Opcje znajduj± siê w oknie Inne Ustawienia, Filtrowanie/Clam AntyWirus.\n"
 "\n"
-"Z t± wtyczk± mo¿ecie w³±czyæ skanowanie, skanowanie zawarto¶ci archiwum, "
+"Z t± wtyczk± mo¿na w³±czyæ skanowanie, skanowanie zawarto¶ci archiwum, "
 "ustawiæ maksymaln± wielko¶æ za³±cznika do sprawdzenia (je¶li za³±cznik "
 "bêdzie wiêkszy to nie zostanie sprawdzony), ustawiæ czy zainfekowane "
 "wiadomo¶ci maj± zostaæ odebrane (domy¶lnie: Tak) oraz ustawiæ folder gdzie "
 "zainfekowane wiadomo¶ci zostan± zapisane.\n"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:228
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:234
 msgid "Clam AntiVirus"
 msgstr "Clam AntyWirus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:233
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:239
 msgid ""
 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
 "received from a POP account.\n"
@@ -7435,16 +7628,16 @@ msgstr ""
 "Gdy za³±cznik wiadomo¶ci zawiera wirusa, mo¿e zostaæ skasowany lub zapisany "
 "w specjalnie wybranym dla zainfekowanych plików katalogu.\n"
 "\n"
-"Ten za³±cznik zawiera tylko aktualne funkcje dla skanowania, kasowania i "
-"przenoszenia wiadomo¶ci. Zapewne chcecie za³adowaæ wtyczkê z interfejsem "
-"u¿ytkownika w GTK+, inaczej bêdziecie musieli manualnie napisaæ "
-"konfiguracjê te¿ wtyczki\n"
+"Ta wtyczka zawiera tylko aktualne funkcje dla skanowania, kasowania lub "
+"przenoszenia wiadomo¶ci. Przydatna mo¿e siê okazaæ odpowiednia wtyczka "
+"konfiguracyjna, bez niej zmiany konfiguracji bêdzie trzeba dokonywaæ "
+"rêcznie.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:229
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:288
 msgid "SpamAssassin"
 msgstr "SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:234
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:293
 msgid ""
 "This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
 "spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
@@ -7457,47 +7650,104 @@ msgid ""
 "moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
 "otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
-"Ta wtyczka sprawdza wszystkie wiadomo¶ci, które s± otrzymane z konta POP "
-"sprawdzaj±c czy nie s± one spamem, u¿ywaj± serwera SpamAssassin. Bêdziecie "
-"potrzebowaæ dzia³aj±cy serwer SpamAssassin (spamd) dzia³aj±cy gdzie¶\n"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:103
-msgid "Enable SpamAssassin Filtering"
-msgstr "W³±cz filtrowanie SpamAssassin"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:110
-msgid "SpamAssassin Server (spamd)"
-msgstr "Serwer SpamAssassin (spamd)"
+"Ta wtyczka sprawdza wszystkie wiadomo¶ci, otrzymywane z konta POP w "
+"poszukiwaniu spamu. Wykorzystuje do tego celu serwera SpamAssassin. Do "
+"poprawnego funkcjonowania tej wtyczki niezbêdny jest wiêc dostêp do jakiego¶ "
+"serwera SpamAssassin (spamd).\n"
+"\n"
+"Kiedy wiadomo¶æ zostanie zidentyfikowana jako spam mo¿e zostaæ skasowana, "
+"albo zapisana w specjalnym katalogu.\n"
+"\n"
+"Ta wtyczka zawiera jedynie aktulane funkcje zwi±zane z fitrowaniem i "
+"kasowaniem lub przenoszeniem wiadomo¶ci. Przydatna mo¿e siê okazaæ "
+"odpowiednia wtyczka konfiguracyjna, bez niej zmiany konfiguracji bêdzie "
+"trzeba dokonywaæ rêcznie.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:117
-msgid "Maximum Message Size"
-msgstr "Maksymalna wielko¶æ pliku"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:113
+msgid "Enable"
+msgstr "W³±czone"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:124
-msgid "Folder for saved Spam"
-msgstr "Folder dla zapisanego spamu"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:120
+msgid "spamd "
+msgstr "spamd "
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:132
-msgid "Receive Spam"
-msgstr "Odbierz Spam"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:137
+msgid "Hostname or IP address of spamd server"
+msgstr "Nazwa lub adres IP komputera z uruchomionym serwerem spamd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:149
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:140
 msgid ":"
 msgstr ":"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:189
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:150
+msgid "Port of spamd server"
+msgstr "Port na którym jest uruchomiony serwer spamd"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:160
+msgid "Enable SpamAssassin filtering"
+msgstr "W³±cza filtrowanie SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:162
+msgid "Save Spam"
+msgstr "Zapisz Spam"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
+msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
+msgstr "Zapisuje wiadomo¶ci zidentyfikowane jako spam do wybranego katalogu"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:179
+msgid "Save Folder"
+msgstr "Katalog do zapisu"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:194
+msgid ""
+"Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
+"folder"
+msgstr ""
+"Katalog, który bêdzie u¿yty do zapisywania wiadomo¶ci ze spamem. "
+"Puste miejsca powoduje przenoszenie do domy¶lnego katalogu ze ¶mieciami"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:197
 msgid "..."
 msgstr "..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:195
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:203
+msgid "Maximum Size"
+msgstr "Maksymalna wielko¶æ"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
+msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
+msgstr "Maksymalna wielko¶æ wiadomo¶ci która bêdzie sprawdzana."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:227
 msgid "kB"
 msgstr "kB"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:302
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:234
+msgid "Timeout"
+msgstr "Limit czasu (sekundy)"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:241
+msgid "s"
+msgstr "s"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:261
+msgid ""
+"Maximum time allowed for the spam check. After the time the check will be "
+"aborted and the message delivered as none spam."
+msgstr ""
+"Maksymlany czas przeznaczony na sprawdzanie spamu. Po jego up³ywie sprawdzanie "
+"zostanie przerwane i wiadomo¶æ bêdzie dostarczona bez wzglêdu na to czy zwiera³a spam."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347
+msgid "Filtering/SpamAssassin"
+msgstr "Filtrowanie/SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
 msgid "SpamAssassin GTK"
 msgstr "SpamAssassin GTK"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:307
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:373
 msgid ""
 "This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
 "\n"
@@ -7510,13 +7760,70 @@ msgid ""
 "should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
 "be saved.\n"
 msgstr ""
-"Ta wtyczka tworzy zak³adkê z oknie Preferencji dla wtyczki SpamAssassin.\n"
+"Ta wtyczka tworzy zak³adkê w oknie Preferencji dla wtyczki SpamAssassin.\n"
 "\n"
-"Znajdziecie opcje w oknie Inne Preferencje pod Filtrowanie/SpamAssassin.\n"
+"Bêdzie siê ona znajdowa³a Inne Ustawienia pod Filtrowanie/SpamAssassin.\n"
 "\n"
-"Z t± wtyczk± mo¿ecie w³±czyæ filtrowanie, zmieniæ serwer:port SpamAssasin, "
+"Z t± wtyczk± mo¿na w³±czyæ filtrowanie, zmieniæ serwer:port SpamAssasin, "
 "ustawiæ maksymaln± liczbê wiadomo¶ci do sprawdzenia, (je¶li wiadomo¶æ bêdzie "
 "wiêksza, nie zostanie sprawdzona), ustawiæ czy poczta ze spamem powinna byæ "
 "odbierana (domy¶lnie: Tak), oraz ustawiæ katalog, gdzie poczta ze spamem "
 "bêdzie zapisywana.\n"
 
+#~ msgid "Message already removed from folder."
+#~ msgstr "Wiadomo¶æ ju¿ usuniêta z katalogu."
+
+#~ msgid "Only if a window is active"
+#~ msgstr "Tylko je¶li okno jest aktywne"
+
+#~ msgid "Global spelling checker settings"
+#~ msgstr "Globalne ustawienia sprawdzania pisowni"
+
+#~ msgid "Move"
+#~ msgstr "Przenie¶"
+
+#~ msgid "Copy"
+#~ msgstr "Kopiuj"
+
+#~ msgid "Unmark"
+#~ msgstr "Odznacz"
+
+#~ msgid "Lock"
+#~ msgstr "Zablokowane"
+
+#~ msgid "Unlock"
+#~ msgstr "Odblokowanie"
+
+#~ msgid "Mark as read"
+#~ msgstr "Zaznacz jako przeczytane"
+
+#~ msgid "Mark as unread"
+#~ msgstr "Zaznacz jako nieprzeczytane"
+
+#~ msgid "Redirect"
+#~ msgstr "Przeka¿"
+
+#~ msgid "Color"
+#~ msgstr "Kolory"
+
+#~ msgid "Destination"
+#~ msgstr "Przeznaczenie"
+
+#~ msgid "Recipient"
+#~ msgstr "Adresat"
+
+#~ msgid "Destination is not set."
+#~ msgstr "Nie okre¶lono przeznaczenia."
+
+#~ msgid "Recipient is not set."
+#~ msgstr "Nie podano adresata."
+
+#~ msgid "SpamAssassin Server (spamd)"
+#~ msgstr "Serwer SpamAssassin (spamd)"
+
+#~ msgid "Folder for saved Spam"
+#~ msgstr "Folder do zapisywania spamu"
+
+#~ msgid "Receive Spam"
+#~ msgstr "Pobieraj Spam"
+