updated translations
[claws.git] / po / pl.po
index 9b34dcc..4481674 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -16,7 +16,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.9.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-12-10 08:55+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-07-24 10:45+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-09-25 11:04+0200\n"
 "Last-Translator: Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
@@ -28,7 +28,7 @@ msgstr ""
 "%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
-#: src/account.c:395 src/account.c:462
+#: src/account.c:402 src/account.c:469
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing accounts."
@@ -36,15 +36,15 @@ msgstr ""
 "Niektóre okna edycji są otwarte.\n"
 "Proszę zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawień konta."
 
-#: src/account.c:440
+#: src/account.c:447
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "Nie można utworzyć katalogu."
 
-#: src/account.c:727
+#: src/account.c:735
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Edycja kont"
 
-#: src/account.c:744
+#: src/account.c:752
 msgid ""
 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
@@ -54,60 +54,60 @@ msgstr ""
 "kolejności, pole wyboru w kolumnie 'P' decyduje, które konta zostaną "
 "uwzględnione."
 
-#: src/account.c:815
+#: src/account.c:823
 msgid " _Set as default account "
-msgstr "Ustaw jako domyślne konto "
+msgstr " Ustaw jako domyślne konto "
 
-#: src/account.c:907
+#: src/account.c:915
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr "Konta zawierające zdalne katalogi nie mogą być skopiowane"
 
-#: src/account.c:914
+#: src/account.c:922
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Kopia %s"
 
-#: src/account.c:1097
+#: src/account.c:1119
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć konto '%s'?"
 
-#: src/account.c:1099
+#: src/account.c:1121
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Bez tytułu)"
 
-#: src/account.c:1100
+#: src/account.c:1122
 msgid "Delete account"
 msgstr "Usuń konto"
 
-#: src/account.c:1590
+#: src/account.c:1596
 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
 msgid "G"
 msgstr "P"
 
-#: src/account.c:1596
+#: src/account.c:1602
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztę z zaznaczonych kont"
 
-#: src/account.c:1603 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
-#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7424 src/editaddress.c:1264
-#: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
-#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
-#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
-#: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
+#: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:222
+#: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7467 src/editaddress.c:1473
+#: src/editaddress.c:1502 src/editaddress.c:1518
+#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
+#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:170
+#: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
-#: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:409 src/prefs_filtering.c:384
-#: src/prefs_filtering.c:1870 src/prefs_template.c:79
+#: src/mimeview.c:303 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1846
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:463 src/prefs_filtering.c:384
+#: src/prefs_filtering.c:1874 src/prefs_template.c:79 src/prefs_themes.c:990
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: src/account.c:1611 src/prefs_account.c:1108 src/prefs_account.c:4241
+#: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4647
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokół"
 
-#: src/account.c:1619 src/ssl_manager.c:100
+#: src/account.c:1625 src/ssl_manager.c:109
 msgid "Server"
 msgstr "Serwer"
 
@@ -134,11 +134,11 @@ msgstr ""
 "Wybrana akcja nie może być użyta w oknie kompozycji\n"
 "ponieważ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
 
-#: src/action.c:719
+#: src/action.c:728
 msgid "There is no filtering action set"
 msgstr "Nie przypisano żadnych akcji do tego filtra"
 
-#: src/action.c:721
+#: src/action.c:730
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid filtering action(s):\n"
@@ -147,7 +147,7 @@ msgstr ""
 "Niepoprawne akcje filtrowania:\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:986
+#: src/action.c:997
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -158,34 +158,35 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:988 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:857
-#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:75
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823
+#: src/action.c:999 src/compose.c:5262 src/compose.c:5267 src/ldaputil.c:333
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:858
+#: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:76
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1840
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1843 src/privacy.c:62
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1849
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1852 src/privacy.c:62
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Nieznany błąd"
 
-#: src/action.c:1206 src/action.c:1371
+#: src/action.c:1218 src/action.c:1390
 msgid "Completed"
 msgstr "Ukończono"
 
-#: src/action.c:1242
+#: src/action.c:1254
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
 
-#: src/action.c:1246
+#: src/action.c:1258
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr "--- Zakończono: %s\n"
 
-#: src/action.c:1279
+#: src/action.c:1304
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "wejście/wyjście dla Akcji"
 
-#: src/action.c:1607
+#: src/action.c:1636
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -196,11 +197,11 @@ msgstr ""
 "('%%h' zostanie zastąpione przez)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1612
+#: src/action.c:1641
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgstr "Ukryty argument użytkownika dla Akcji"
 
-#: src/action.c:1616
+#: src/action.c:1645
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -211,26 +212,26 @@ msgstr ""
 "('%%u' zostanie zastąpione przez)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1621
+#: src/action.c:1650
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Argument użytkownika Akcji"
 
-#: src/addrclip.c:480
+#: src/addrclip.c:481
 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr ""
 "Nie można skopiować katalogu do samego siebie lub do jego pod struktury."
 
-#: src/addrclip.c:503
+#: src/addrclip.c:504
 msgid "Cannot copy an address book to itself."
 msgstr "Nie można wkleić skopiować książki adresowej do samej siebie."
 
-#: src/addrclip.c:594
+#: src/addrclip.c:595
 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr ""
 "Nie można przenieść katalogu do samego siebie lub do jego pod struktury."
 
-#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4945
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
+#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5017
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:309
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
@@ -270,31 +271,31 @@ msgstr "fax"
 msgid "website"
 msgstr "strona internetowa"
 
-#: src/addrcustomattr.c:141
+#: src/addrcustomattr.c:146
 msgid "Attribute name"
 msgstr "Nazwa cechy"
 
-#: src/addrcustomattr.c:156
+#: src/addrcustomattr.c:161
 msgid "Delete all attribute names"
 msgstr "Usuń wszystkie nazwy cech"
 
-#: src/addrcustomattr.c:157
+#: src/addrcustomattr.c:162
 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie nazwy cech?"
 
-#: src/addrcustomattr.c:181
+#: src/addrcustomattr.c:186
 msgid "Delete attribute name"
 msgstr "Usuń nazwę cechy"
 
-#: src/addrcustomattr.c:182
+#: src/addrcustomattr.c:187
 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
 msgstr "Czy naprawdę usunąć tę nazwę cechy?"
 
-#: src/addrcustomattr.c:191
+#: src/addrcustomattr.c:196
 msgid "Reset to default"
 msgstr "Domyślne"
 
-#: src/addrcustomattr.c:192
+#: src/addrcustomattr.c:197
 msgid ""
 "Do you really want to replace all attribute names\n"
 "with the default set?"
@@ -302,36 +303,36 @@ msgstr ""
 "Czy naprawdę chcesz zastąpić wszystkie nazwy\n"
 "cech wartościami domyślnymi?"
 
-#: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
-#: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:279
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1307 src/prefs_actions.c:1084
-#: src/prefs_filtering.c:1697 src/prefs_template.c:1110
+#: src/addrcustomattr.c:217 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467
+#: src/addressbook.c:484 src/edittags.c:286
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1313 src/prefs_actions.c:1085
+#: src/prefs_filtering.c:1699 src/prefs_template.c:1111
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Usuń"
 
-#: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:280 src/prefs_actions.c:1085
-#: src/prefs_filtering.c:1698 src/prefs_template.c:1111
+#: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1086
+#: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
 msgid "Delete _all"
 msgstr "Kasuj _wszystko"
 
-#: src/addrcustomattr.c:214
+#: src/addrcustomattr.c:219
 msgid "_Reset to default"
 msgstr "_Domyślne"
 
-#: src/addrcustomattr.c:403
+#: src/addrcustomattr.c:410
 msgid "Attribute name is not set."
 msgstr "Nie określono nazwy cechy."
 
-#: src/addrcustomattr.c:462
+#: src/addrcustomattr.c:469
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Edit attribute names"
 msgstr "Edycja nazw cech"
 
-#: src/addrcustomattr.c:476
+#: src/addrcustomattr.c:483
 msgid "New attribute name:"
 msgstr "Nazwa cechy:"
 
-#: src/addrcustomattr.c:513
+#: src/addrcustomattr.c:520
 msgid ""
 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
 "contacts."
@@ -365,8 +366,8 @@ msgstr "Nie znaleziono duplikatów adresów e-mail"
 msgid "Duplicate email addresses"
 msgstr "Duplikaty adresów e-mail"
 
-#: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:410 src/toolbar.c:529
+#: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:234
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:469 src/toolbar.c:529
 msgid "Address"
 msgstr "Adres"
 
@@ -374,50 +375,50 @@ msgstr "Adres"
 msgid "Address book path"
 msgstr "Ścieżka do książki adresowej"
 
-#: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1439 src/addressbook.c:1492
+#: src/addrduplicates.c:790 src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Usuń adres(y)"
 
-#: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1493
+#: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1498
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć adres(y)?"
 
-#: src/addrduplicates.c:842
+#: src/addrduplicates.c:840
 msgid "Delete address"
 msgstr "Usuń adresy"
 
-#: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1440
+#: src/addrduplicates.c:841 src/addressbook.c:1445
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Te dane adresowe są tylko do odczytu i nie mogą być usuwane."
 
-#: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
+#: src/addressadd.c:192 src/prefs_filtering_action.c:195
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Dodaj do książki adresowej"
 
-#: src/addressadd.c:207
+#: src/addressadd.c:214
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
-#: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
+#: src/addressadd.c:245 src/addressbook.c:130 src/editaddress.c:1257
+#: src/editaddress.c:1301 src/editgroup.c:292
 msgid "Remarks"
 msgstr "Uwagi"
 
-#: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
+#: src/addressadd.c:286 src/addressbook_foldersel.c:158
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Wybierz katalog z książką adresową"
 
-#: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3214 src/addressbook.c:3265
+#: src/addressadd.c:596 src/addressbook.c:3267 src/addressbook.c:3318
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Dodaj adres(y)"
 
-#: src/addressadd.c:535
+#: src/addressadd.c:597
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "Wybrany adres nie może być dodany"
 
-#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4933 src/editaddress.c:1053
-#: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
-#: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
+#: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5005 src/editaddress.c:1246
+#: src/editaddress.c:1284 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
+#: src/exporthtml.c:601 src/exporthtml.c:765 src/ldif.c:763
 msgid "Email Address"
 msgstr "Adres e-mail"
 
@@ -425,27 +426,27 @@ msgstr "Adres e-mail"
 msgid "_Book"
 msgstr "_Książka"
 
-#: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
-#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:600 src/mainwindow.c:514
-#: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
+#: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:483 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:523
+#: src/messageview.c:212 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edycja"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:605 src/mainwindow.c:517
-#: src/messageview.c:212
+#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:612 src/mainwindow.c:526
+#: src/messageview.c:215
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Narzędzia"
 
-#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:606 src/mainwindow.c:519
-#: src/messageview.c:213
+#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:528
+#: src/messageview.c:216
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
-#: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
+#: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:469
 msgid "New _Book"
 msgstr "Nowa _książka"
 
-#: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
+#: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:470
 msgid "New _Folder"
 msgstr "Nowy _Folder"
 
@@ -469,209 +470,213 @@ msgstr "_Edytuj książkę"
 msgid "_Delete book"
 msgstr "_Usuń książkę"
 
-#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:617
+#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:624
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:633
 msgid "_Save"
 msgstr "Z_apisz..."
 
-#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:621 src/messageview.c:222
+#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:628 src/messageview.c:225
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
 msgid "_Close"
 msgstr "Zamknij"
 
-#: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
+#: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:481 src/messageview.c:229
 msgid "_Select all"
 msgstr "W_ybierz wszystko"
 
-#: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
+#: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
 msgid "C_ut"
 msgstr "Wy_tnij"
 
-#: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
-#: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
+#: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
+#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:228
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopiuj"
 
-#: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
-#: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
+#: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:475 src/addressbook.c:491
+#: src/compose.c:637 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Wstaw"
 
-#: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
+#: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:486
 msgid "New _Address"
 msgstr "Nowy _adres"
 
-#: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
+#: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
 msgid "New _Group"
 msgstr "Nowa _grupa"
 
-#: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
+#: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:493
 msgid "_Mail To"
 msgstr "_Wyślij wiadomość do"
 
-#: src/addressbook.c:447
+#: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:497
+msgid "_Merge"
+msgstr "Połącz"
+
+#: src/addressbook.c:448
 msgid "Import _LDIF file..."
 msgstr "Importuj plik _LDIF..."
 
-#: src/addressbook.c:448
+#: src/addressbook.c:449
 msgid "Import M_utt file..."
 msgstr "Importuj plik _Mutta..."
 
-#: src/addressbook.c:449
+#: src/addressbook.c:450
 msgid "Import _Pine file..."
 msgstr "Importuj plik _Pine..."
 
-#: src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:452
 msgid "Export _HTML..."
 msgstr "Wyeksportuj do _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:452
+#: src/addressbook.c:453
 msgid "Export LDI_F..."
 msgstr "Wyeksportuj do LDI_F..."
 
-#: src/addressbook.c:454
+#: src/addressbook.c:455
 msgid "Find duplicates..."
 msgstr "Znajdź duplikaty..."
 
-#: src/addressbook.c:455
+#: src/addressbook.c:456
 msgid "Edit custom attributes..."
 msgstr "Edycja atrybutów użytkownika..."
 
-#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:707 src/mainwindow.c:813
-#: src/messageview.c:337
+#: src/addressbook.c:459 src/compose.c:714 src/mainwindow.c:825
+#: src/messageview.c:340
 msgid "_About"
 msgstr "Informacje o"
 
-#: src/addressbook.c:494
+#: src/addressbook.c:495
 msgid "_Browse Entry"
 msgstr "_Przeglądanie wpisu"
 
-#: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:253 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
+#: src/addressbook.c:509 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172 src/plugins/vcalendar/day-view.c:403
 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
 #: src/prefs_themes.c:851 src/prefs_themes.c:852
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
+#: src/addressbook.c:516 src/addressbook.c:535 src/importldif.c:121
 msgid "Success"
 msgstr "Sukces"
 
-#: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
+#: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:122
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "Złe argumenty"
 
-#: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
+#: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:123
 msgid "File not specified"
 msgstr "Nie określono pliku"
 
-#: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
+#: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:124
 msgid "Error opening file"
 msgstr "Błąd podczas otwierania pliku"
 
-#: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:125
 msgid "Error reading file"
 msgstr "Błąd podczas czytania pliku"
 
-#: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:126
 msgid "End of file encountered"
 msgstr "Napotkano koniec pliku"
 
-#: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:127
 msgid "Error allocating memory"
 msgstr "Błąd alokacji pamięci"
 
-#: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:128
 msgid "Bad file format"
 msgstr "Format pliku nieprawidłowy"
 
-#: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:129
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "Błąd zapisu pliku"
 
-#: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:130
 msgid "Error opening directory"
 msgstr "Błąd podczas otwierania katalogu"
 
-#: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:131
 msgid "No path specified"
 msgstr "Nie określono ścieżki"
 
-#: src/addressbook.c:534
+#: src/addressbook.c:536
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgstr "Błąd przy próbie połączenia z serwerem LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:535
+#: src/addressbook.c:537
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "Błąd podczas inicjalizacji LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:536
+#: src/addressbook.c:538
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr "Błąd podczas podłączania adresu serwera LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:537
+#: src/addressbook.c:539
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "Błąd podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:538
+#: src/addressbook.c:540
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:539
+#: src/addressbook.c:541
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgstr "Błąd w kryteriach wyszukiwania LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:540
+#: src/addressbook.c:542
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powiązanych z kryterium wyszukiwania"
 
-#: src/addressbook.c:541
+#: src/addressbook.c:543
 msgid "LDAP search terminated on request"
 msgstr "przeszukiwanie LDAP zostało przerwane na żądanie"
 
-#: src/addressbook.c:542
+#: src/addressbook.c:544
 msgid "Error starting STARTTLS connection"
 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia STARTTLS"
 
-#: src/addressbook.c:543
+#: src/addressbook.c:545
 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
 msgstr "Brak unikatowej nazwy (dn)"
 
-#: src/addressbook.c:544
+#: src/addressbook.c:546
 msgid "Missing required information"
 msgstr "Brak wymaganych informacji"
 
-#: src/addressbook.c:545
+#: src/addressbook.c:547
 msgid "Another contact exists with that key"
 msgstr "Istnieje już kontakt o takim kluczu"
 
-#: src/addressbook.c:546
+#: src/addressbook.c:548
 msgid "Strong(er) authentication required"
 msgstr "Wymagana jest bezpieczniejsza metoda autoryzacji"
 
-#: src/addressbook.c:914
+#: src/addressbook.c:916
 msgid "Sources"
 msgstr "Źródła"
 
-#: src/addressbook.c:918 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
-#: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2519
+#: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:642 src/prefs_other.c:492
+#: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2522
 msgid "Address book"
 msgstr "Książka adresowa"
 
-#: src/addressbook.c:1113 src/editldap.c:793
+#: src/addressbook.c:1117 src/editldap.c:793
 msgid "Search"
 msgstr "Szukaj"
 
-#: src/addressbook.c:1484
+#: src/addressbook.c:1489
 msgid "Delete group"
 msgstr "Usuń grupę"
 
-#: src/addressbook.c:1485
+#: src/addressbook.c:1490
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -679,26 +684,26 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz usunąć grupę(y)?\n"
 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
 
-#: src/addressbook.c:2193
+#: src/addressbook.c:2217
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nie można wkleić. Docelowa książka adresowa jest tylko do odczytu."
 
-#: src/addressbook.c:2203
+#: src/addressbook.c:2227
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nie można wkleić do grupy adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:2911
+#: src/addressbook.c:2964
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
 msgstr "Czy chcesz usunąć wyniki zapytania i adresy w `%s'?"
 
-#: src/addressbook.c:2914 src/addressbook.c:2940 src/addressbook.c:2947
-#: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:177
+#: src/addressbook.c:2967 src/addressbook.c:2993 src/addressbook.c:3000
+#: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:173
 #: src/toolbar.c:497
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuń"
 
-#: src/addressbook.c:2923
+#: src/addressbook.c:2976
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -707,20 +712,20 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz usunąć '%s'? Jeżeli usuniesz tylko katalog, adresy w nim zawarte "
 "zostaną przeniesione do katalogu nadrzędnego."
 
-#: src/addressbook.c:2926 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
+#: src/addressbook.c:2979 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:156
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Usuń katalog"
 
-#: src/addressbook.c:2927
+#: src/addressbook.c:2980
 msgid "Delete _folder only"
 msgstr "Usuń tylko _katalog"
 
-#: src/addressbook.c:2927
+#: src/addressbook.c:2980
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Usuń katalog i _adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2938
+#: src/addressbook.c:2991
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -729,7 +734,7 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz usunąć '%s'?\n"
 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
 
-#: src/addressbook.c:2945
+#: src/addressbook.c:2998
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -738,28 +743,28 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz usunąć '%s'?\n"
 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
 
-#: src/addressbook.c:3059
+#: src/addressbook.c:3112
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Szukaj '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3197 src/addressbook.c:3246
+#: src/addressbook.c:3250 src/addressbook.c:3299
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Nowe kontakty"
 
-#: src/addressbook.c:4085
+#: src/addressbook.c:4136
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nowy użytkownik, nie można było zapisać pliku indeksowego."
 
-#: src/addressbook.c:4089
+#: src/addressbook.c:4140
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nowy użytkownik, nie można było zapisać plików książki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:4099
+#: src/addressbook.c:4150
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Dawna książka adresowa została pomyślnie skonwertowana."
 
-#: src/addressbook.c:4104
+#: src/addressbook.c:4155
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -767,7 +772,7 @@ msgstr ""
 "Stara książka adresowa skonwertowana,\n"
 "jednak nie powiódł się zapis nowego pliku indeksowego"
 
-#: src/addressbook.c:4117
+#: src/addressbook.c:4168
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -775,7 +780,7 @@ msgstr ""
 "Nie można było skonwertować książki adresowej,\n"
 "lecz utworzono puste pliki nowej książki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:4123
+#: src/addressbook.c:4174
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -783,7 +788,7 @@ msgstr ""
 "Nie można skonwertować książki adresowej,\n"
 "nie można zapisać nowego pliku indeksowego adresu."
 
-#: src/addressbook.c:4128
+#: src/addressbook.c:4179
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -791,284 +796,267 @@ msgstr ""
 "Nie można było skonwertować książki adresowej,\n"
 "oraz nie można było utworzyć nowych plików książki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:4135 src/addressbook.c:4141
+#: src/addressbook.c:4186 src/addressbook.c:4192
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Błąd konwersji książki adresowej"
 
-#: src/addressbook.c:4256
+#: src/addressbook.c:4307
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Błąd książki adresowej"
 
-#: src/addressbook.c:4257
+#: src/addressbook.c:4308
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nie można było otworzyć indeksu adresów"
 
-#: src/addressbook.c:4588
+#: src/addressbook.c:4639
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Zajęty przeszukiwaniem..."
 
-#: src/addressbook.c:4897 src/prefs_send.c:216
+#: src/addressbook.c:4969 src/prefs_send.c:220
 msgid "Interface"
 msgstr "Interfejs"
 
-#: src/addressbook.c:4909
+#: src/addressbook.c:4981
 msgid "Address Books"
 msgstr "Książki Adresowe"
 
-#: src/addressbook.c:4921
+#: src/addressbook.c:4993
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:4957 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
-#: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2860 src/prefs_folder_column.c:77
+#: src/addressbook.c:5029 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
+#: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3172 src/prefs_folder_column.c:77
 msgid "Folder"
 msgstr "Katalog"
 
-#: src/addressbook.c:4969
+#: src/addressbook.c:5041
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4981 src/addressbook.c:4993
+#: src/addressbook.c:5053 src/addressbook.c:5065
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:5005
+#: src/addressbook.c:5077
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "Serwery LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:5017
+#: src/addressbook.c:5089
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "Zapytanie LDAP"
 
-#: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
-#: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
+#: src/addressbook_foldersel.c:200 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
+#: src/exporthtml.c:985 src/importldif.c:541
 msgid "Address Book"
 msgstr "Książka adresowa"
 
-#: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
-#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
-#: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
-#: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
-#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1621 src/prefs_matcher.c:1628
-#: src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:1638 src/prefs_matcher.c:2522
-#: src/prefs_matcher.c:2526
-msgid "Any"
-msgstr "Wszystkie"
-
-#: src/addrgather.c:173
+#: src/addrgather.c:179
 msgid "Please specify name for address book."
 msgstr "Określ nazwę dla książki adresowej."
 
-#: src/addrgather.c:180
+#: src/addrgather.c:186
 msgid "No available address book."
 msgstr "Brak dostepnej książki adresowej"
 
-#: src/addrgather.c:201
+#: src/addrgather.c:207
 msgid "Please select the mail headers to search."
 msgstr "Zaznacz nagłówki wiadomości do przeszukania."
 
-#: src/addrgather.c:208
+#: src/addrgather.c:214
 msgid "Collecting addresses..."
 msgstr "Zbieranie adresów..."
 
-#: src/addrgather.c:248
-msgid "address added by claws-mail"
-msgstr "adres dodany przez claw-mail"
+#: src/addrgather.c:254
+msgid "address added by Claws Mail"
+msgstr "adres dodany przez Claw Mail"
 
-#: src/addrgather.c:276
+#: src/addrgather.c:285
 msgid "Addresses collected successfully."
 msgstr "Zbieranie adresów zakończone sukcesem."
 
-#: src/addrgather.c:351
+#: src/addrgather.c:360
 msgid "Current folder:"
 msgstr "Aktualny katalog:"
 
-#: src/addrgather.c:362
+#: src/addrgather.c:371
 msgid "Address book name:"
 msgstr "Nazwa książki adresowej:"
 
-#: src/addrgather.c:389
+#: src/addrgather.c:398
 msgid "Address book folder size:"
 msgstr "Rozmiar katalogu książki adresowej:j"
 
-#: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
+#: src/addrgather.c:402 src/addrgather.c:411
 msgid ""
 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
 msgstr ""
 "Określa maksymalną ilość wpisów w każdym katalogu nowo utworzonej książki "
 "adresowej"
 
-#: src/addrgather.c:407
+#: src/addrgather.c:415
 msgid "Process these mail header fields"
 msgstr "Przetwarzane nagłówki"
 
-#: src/addrgather.c:426
+#: src/addrgather.c:434
 msgid "Include subfolders"
 msgstr "Uwzględniaj podkatalogi"
 
-#: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1429
+#: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1383
 msgid "Header Name"
 msgstr "Nazwa nagłówka"
 
-#: src/addrgather.c:451
+#: src/addrgather.c:498
 msgid "Address Count"
 msgstr "Liczba adresów"
 
-#: src/addrgather.c:561
+#: src/addrgather.c:585
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Pola nagłówków"
 
-#: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
-#: src/importldif.c:1022
+#: src/addrgather.c:586 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
+#: src/importldif.c:981
 msgid "Finish"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/addrgather.c:620
+#: src/addrgather.c:644
 msgid "Collect email addresses from selected messages"
 msgstr "Wyciągaj adresy e-mail z następujących wiadomości"
 
-#: src/addrgather.c:624
+#: src/addrgather.c:648
 msgid "Collect email addresses from folder"
 msgstr "Zgromadź adresy e-mail z katalogu"
 
-#: src/addrindex.c:124
+#: src/addrindex.c:125
 msgid "Common addresses"
 msgstr "Wspólne adresy"
 
-#: src/addrindex.c:125
+#: src/addrindex.c:126
 msgid "Personal addresses"
 msgstr "Adresy osobiste"
 
-#: src/addrindex.c:131
+#: src/addrindex.c:132
 msgid "Common address"
 msgstr "Wspólny adres"
 
-#: src/addrindex.c:132
+#: src/addrindex.c:133
 msgid "Personal address"
 msgstr "Osobisty adres"
 
-#: src/addrindex.c:1829
+#: src/addrindex.c:1834
 msgid "Address(es) update"
 msgstr "Aktualizacja adresów"
 
-#: src/addrindex.c:1830
+#: src/addrindex.c:1835
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr ""
 "Aktualizacja nie powiodła się. Zmiany nie zostały zapisane do Katalogu."
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9761
+#: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9788
 msgid "Notice"
 msgstr "Notatka"
 
-#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5848 src/compose.c:6376
-#: src/compose.c:12218 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
-#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:806
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4937
+#: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5853 src/compose.c:6395
+#: src/compose.c:12377 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
+#: src/messageview.c:858 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5111
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5785 src/inc.c:663
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:310
+#: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5790 src/inc.c:723
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
-#: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
+#: src/alertpanel.c:194 src/gtk/progressdialog.c:94
 msgid "_View log"
 msgstr "_Pokaż log"
 
-#: src/alertpanel.c:347
+#: src/alertpanel.c:346
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Wyświetl tę wiadomość następnym razem"
 
-#: src/browseldap.c:218
+#: src/browseldap.c:223
 msgid "Browse Directory Entry"
 msgstr "Przeglądanie zawartości katalogu"
 
-#: src/browseldap.c:237
+#: src/browseldap.c:243
 msgid "Server Name:"
 msgstr "Nazwa serwera:"
 
-#: src/browseldap.c:247
+#: src/browseldap.c:253
 msgid "Distinguished Name (dn):"
 msgstr "Unikatowa Nazwa (dn):"
 
-#: src/browseldap.c:270
+#: src/browseldap.c:284
 msgid "LDAP Name"
 msgstr "Nazwa LDAP"
 
-#: src/browseldap.c:272
+#: src/browseldap.c:290
 msgid "Attribute Value"
 msgstr "Wartość Atrybutu"
 
-#: src/common/plugin.c:69
+#: src/common/plugin.c:70
 msgid "Nothing"
 msgstr "Nic"
 
-#: src/common/plugin.c:70
+#: src/common/plugin.c:71
 msgid "a viewer"
 msgstr "Przeglądarka"
 
-#: src/common/plugin.c:71
+#: src/common/plugin.c:72
 msgid "a MIME parser"
 msgstr "parser MIME"
 
-#: src/common/plugin.c:72
+#: src/common/plugin.c:73
 msgid "folders"
 msgstr "Katalogi"
 
-#: src/common/plugin.c:73
+#: src/common/plugin.c:74
 msgid "filtering"
 msgstr "Filtrowanie..."
 
-#: src/common/plugin.c:74
+#: src/common/plugin.c:75
 msgid "a privacy interface"
 msgstr "system prywatności"
 
-#: src/common/plugin.c:75
+#: src/common/plugin.c:76
 msgid "a notifier"
 msgstr "powiadamiacz"
 
-#: src/common/plugin.c:76
+#: src/common/plugin.c:77
 msgid "an utility"
 msgstr "narzędzie"
 
-#: src/common/plugin.c:77
+#: src/common/plugin.c:78
 msgid "things"
 msgstr "rzeczy"
 
-#: src/common/plugin.c:334
+#: src/common/plugin.c:335
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
 msgstr ""
 "Ta wtyczka oferuje obsługę %s (%s) co jest już wykonywane przez wtyczkę %s."
 
-#: src/common/plugin.c:437
+#: src/common/plugin.c:438
 msgid "Plugin already loaded"
 msgstr "Wtyczka jest już załadowana"
 
-#: src/common/plugin.c:448
+#: src/common/plugin.c:449
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgstr "Nie udało się przydzielić odpowiedniej ilości pamięci dla wtyczki"
 
-#: src/common/plugin.c:482
+#: src/common/plugin.c:483
 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
 msgstr ""
 "Ten moduł nie jest rozprowadzany na licencji kompatybilnej z GPL v3 lub "
 "późniejszą."
 
-#: src/common/plugin.c:491
+#: src/common/plugin.c:492
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
 msgstr "Ten moduł działa tylko z Claws Mail GTK1."
 
-#: src/common/plugin.c:769
+#: src/common/plugin.c:770
 #, c-format
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
@@ -1077,7 +1065,7 @@ msgstr ""
 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza niż ta dla której wtyczka %s została "
 "skompilowana."
 
-#: src/common/plugin.c:772
+#: src/common/plugin.c:773
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
 "with."
@@ -1085,16 +1073,16 @@ msgstr ""
 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza niż ta dla której ta wtyczka została "
 "skompilowana."
 
-#: src/common/plugin.c:781
+#: src/common/plugin.c:782
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby użyć wtyczki '%s'."
 
-#: src/common/plugin.c:783
+#: src/common/plugin.c:784
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby użyć tej wtyczki."
 
-#: src/common/session.c:183 src/imap.c:1207
+#: src/common/session.c:201 src/imap.c:1233
 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
 msgstr "Błąd nawiązywania połączenia SSL/TLS\n"
 
@@ -1114,7 +1102,7 @@ msgstr "zła odpowiedź SMTP\n"
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
 msgstr "wystąpił błąd podczas sesji SMTP\n"
 
-#: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
+#: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:907
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "wystąpił błąd podczas uwierzytelniania\n"
 
@@ -1123,7 +1111,7 @@ msgstr "wystąpił błąd podczas uwierzytelniania\n"
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
 msgstr "Wiadomość jest zbyt duża (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
 
-#: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
+#: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:900
 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
 msgstr "nie można nawiązać sesji STARTTLS\n"
 
@@ -1135,104 +1123,104 @@ msgstr "Limit czasu operacji wejścia/wyjścia gniazda.\n"
 msgid "Connection timed out.\n"
 msgstr "Upłynął limit czasu oczekiwania na połączenie.\n"
 
-#: src/common/socket.c:734
+#: src/common/socket.c:740
 #, c-format
 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
 msgstr "%s:%d: połączenie nieudane (%s).\n"
 
-#: src/common/socket.c:974
+#: src/common/socket.c:980
 #, c-format
 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
 msgstr "%s:%d: nieznana nazwa hosta.\n"
 
-#: src/common/socket.c:1066
+#: src/common/socket.c:1072
 #, c-format
 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
 msgstr "%s:%s: niepowodznie pobrania nazwy hosta (%s).\n"
 
-#: src/common/socket.c:1370
+#: src/common/socket.c:1385
 #, c-format
 msgid "write on fd%d: %s\n"
 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:326
+#: src/common/ssl_certificate.c:338
 #, c-format
 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
 msgstr "Nie można było pobrać właściwości pliku certyfikatu P12 (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:334
+#: src/common/ssl_certificate.c:346
 #, c-format
 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
 msgstr "Nie można było odczytać certyfikatu P12 z pliku (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:343
+#: src/common/ssl_certificate.c:355
 #, c-format
 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
 msgstr "Nie można było zaimportować certyfikatu P12 z pliku (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:628
+#: src/common/ssl_certificate.c:640
 msgid "Internal error"
 msgstr "Błąd wewnętrzny"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:633
+#: src/common/ssl_certificate.c:645
 msgid "Uncheckable"
 msgstr "Nie można sprawdzić"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:637
+#: src/common/ssl_certificate.c:649
 msgid "Self-signed certificate"
 msgstr "Podpisany certyfikat"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:640
+#: src/common/ssl_certificate.c:652
 msgid "Revoked certificate"
 msgstr "Unieważniony certyfikat"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:642
+#: src/common/ssl_certificate.c:654
 msgid "No certificate issuer found"
 msgstr "Nie znaleziono wydawcy certyfikatu"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:644
+#: src/common/ssl_certificate.c:656
 msgid "Certificate issuer is not a CA"
 msgstr "Wydawca certyfikatu nie jest CA"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:869
+#: src/common/ssl_certificate.c:881
 #, c-format
 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Nie można otworzyć pliku certyfikatu %s: %s\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:873
+#: src/common/ssl_certificate.c:885
 #, c-format
 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
 msgstr "Brakujący plik %s certyfikatu (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:892
+#: src/common/ssl_certificate.c:904
 #, c-format
 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
 msgstr "Nie można otworzyć pliku klucza %s (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:896
+#: src/common/ssl_certificate.c:908
 #, c-format
 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
 msgstr "Brakuje pliku %s klucza (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:1044
+#: src/common/ssl_certificate.c:1056
 #, c-format
 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
 msgstr "Wczytanie pliku %s certifikatu P12 zakończone niepowodzeniem\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:1047
+#: src/common/ssl_certificate.c:1059
 #, c-format
 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
 msgstr "Nie można było otworzyć pliku %s certyfikatu P12 (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:1051
+#: src/common/ssl_certificate.c:1063
 #, c-format
 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
 msgstr "Brakuje pliku %s certyfikatu P12 (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
+#: src/common/ssl_certificate.c:1088 src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:94 src/gtk/sslcertwindow.c:109
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:136
 msgid "<not in certificate>"
 msgstr "<nie występuje w certyfikacie>"
 
@@ -1240,646 +1228,659 @@ msgstr "<nie występuje w certyfikacie>"
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyrażenie Regularne)"
 
-#: src/common/utils.c:256
+#: src/common/utils.c:200
 #, c-format
 msgid "%dB"
 msgstr "%dB"
 
-#: src/common/utils.c:257
+#: src/common/utils.c:201
 #, c-format
 msgid "%d.%02dKB"
 msgstr "%d,%02dkB"
 
-#: src/common/utils.c:258
+#: src/common/utils.c:202
 #, c-format
 msgid "%d.%02dMB"
 msgstr "%d,%02dMB"
 
-#: src/common/utils.c:259
+#: src/common/utils.c:203
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
 msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/common/utils.c:4781
+#: src/common/utils.c:4028
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Sunday"
 msgstr "Niedziela"
 
-#: src/common/utils.c:4782
+#: src/common/utils.c:4029
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Monday"
 msgstr "Poniedziałek"
 
-#: src/common/utils.c:4783
+#: src/common/utils.c:4030
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Wtorek"
 
-#: src/common/utils.c:4784
+#: src/common/utils.c:4031
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Wednesday"
 msgstr "Środa"
 
-#: src/common/utils.c:4785
+#: src/common/utils.c:4032
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Thursday"
 msgstr "Czwartek"
 
-#: src/common/utils.c:4786
+#: src/common/utils.c:4033
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Friday"
 msgstr "Piątek"
 
-#: src/common/utils.c:4787
+#: src/common/utils.c:4034
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Saturday"
 msgstr "Sobota"
 
-#: src/common/utils.c:4789
+#: src/common/utils.c:4036
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "January"
 msgstr "Styczeń"
 
-#: src/common/utils.c:4790
+#: src/common/utils.c:4037
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "February"
 msgstr "Luty"
 
-#: src/common/utils.c:4791
+#: src/common/utils.c:4038
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "March"
 msgstr "Marzec"
 
-#: src/common/utils.c:4792
+#: src/common/utils.c:4039
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "April"
 msgstr "Kwiecień"
 
-#: src/common/utils.c:4793
+#: src/common/utils.c:4040
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "May"
 msgstr "Maj"
 
-#: src/common/utils.c:4794
+#: src/common/utils.c:4041
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "June"
 msgstr "Czerwiec"
 
-#: src/common/utils.c:4795
+#: src/common/utils.c:4042
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "July"
 msgstr "Lipiec"
 
-#: src/common/utils.c:4796
+#: src/common/utils.c:4043
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "August"
 msgstr "Sierpień"
 
-#: src/common/utils.c:4797
+#: src/common/utils.c:4044
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "September"
 msgstr "Wrzesień"
 
-#: src/common/utils.c:4798
+#: src/common/utils.c:4045
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "October"
 msgstr "Październik"
 
-#: src/common/utils.c:4799
+#: src/common/utils.c:4046
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "November"
 msgstr "Listopad"
 
-#: src/common/utils.c:4800
+#: src/common/utils.c:4047
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "December"
 msgstr "Grudzień"
 
-#: src/common/utils.c:4802
+#: src/common/utils.c:4049
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Sun"
 msgstr "Nie"
 
-#: src/common/utils.c:4803
+#: src/common/utils.c:4050
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Mon"
 msgstr "Pon"
 
-#: src/common/utils.c:4804
+#: src/common/utils.c:4051
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Tue"
 msgstr "Wt"
 
-#: src/common/utils.c:4805
+#: src/common/utils.c:4052
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Wed"
 msgstr "Śr"
 
-#: src/common/utils.c:4806
+#: src/common/utils.c:4053
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Thu"
 msgstr "Czw"
 
-#: src/common/utils.c:4807
+#: src/common/utils.c:4054
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Fri"
 msgstr "Pią"
 
-#: src/common/utils.c:4808
+#: src/common/utils.c:4055
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Sat"
 msgstr "Sob"
 
-#: src/common/utils.c:4810
+#: src/common/utils.c:4057
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jan"
 msgstr "Sty"
 
-#: src/common/utils.c:4811
+#: src/common/utils.c:4058
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Feb"
 msgstr "Lut"
 
-#: src/common/utils.c:4812
+#: src/common/utils.c:4059
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Mar"
 msgstr "Mar"
 
-#: src/common/utils.c:4813
+#: src/common/utils.c:4060
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Apr"
 msgstr "Kwi"
 
-#: src/common/utils.c:4814
+#: src/common/utils.c:4061
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "May"
 msgstr "Maj"
 
-#: src/common/utils.c:4815
+#: src/common/utils.c:4062
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jun"
 msgstr "Cze"
 
-#: src/common/utils.c:4816
+#: src/common/utils.c:4063
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jul"
 msgstr "Lip"
 
-#: src/common/utils.c:4817
+#: src/common/utils.c:4064
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Aug"
 msgstr "Sie"
 
-#: src/common/utils.c:4818
+#: src/common/utils.c:4065
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Sep"
 msgstr "Wrz"
 
-#: src/common/utils.c:4819
+#: src/common/utils.c:4066
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Oct"
 msgstr "Paź"
 
-#: src/common/utils.c:4820
+#: src/common/utils.c:4067
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Nov"
 msgstr "Lis"
 
-#: src/common/utils.c:4821
+#: src/common/utils.c:4068
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Dec"
 msgstr "Gru"
 
-#: src/common/utils.c:4832
+#: src/common/utils.c:4079
 msgctxt "For use by strftime (morning)"
 msgid "AM"
 msgstr "Rano"
 
-#: src/common/utils.c:4833
+#: src/common/utils.c:4080
 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
 msgid "PM"
 msgstr "Po południu"
 
-#: src/common/utils.c:4834
+#: src/common/utils.c:4081
 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
 msgid "am"
 msgstr "rano"
 
-#: src/common/utils.c:4835
+#: src/common/utils.c:4082
 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
 msgid "pm"
 msgstr "po południu"
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:596
 msgid "_Add..."
 msgstr "Dod_aj..."
 
-#: src/compose.c:590 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
+#: src/compose.c:597 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:323
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Usuń"
 
-#: src/compose.c:592 src/folderview.c:254
+#: src/compose.c:599 src/folderview.c:254
 msgid "_Properties..."
 msgstr "_Właściwości..."
 
-#: src/compose.c:599 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
+#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:214
 msgid "_Message"
 msgstr "_Wiadomość"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:609
 msgid "_Spelling"
 msgstr "Pi_sownia"
 
-#: src/compose.c:604 src/compose.c:671
+#: src/compose.c:611 src/compose.c:678
 msgid "_Options"
 msgstr "_Opcje"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:615
 msgid "S_end"
 msgstr "Wyślij"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:616
 msgid "Send _later"
 msgstr "Wyślij później"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:619
 msgid "_Attach file"
 msgstr "Dołącz plik"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:620
 msgid "_Insert file"
 msgstr "Wstaw plik"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:621
 msgid "Insert si_gnature"
 msgstr "Wstaw podpis"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:622
 msgid "_Replace signature"
 msgstr "Zmień podpis"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:626
 msgid "_Print"
 msgstr "Drukuj"
 
-#: src/compose.c:624 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
+#: src/compose.c:631 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Cofnij"
 
-#: src/compose.c:625 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
+#: src/compose.c:632 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
 msgid "_Redo"
 msgstr "P_onów"
 
-#: src/compose.c:628 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
+#: src/compose.c:635 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Wy_tnij"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:639
 msgid "_Special paste"
 msgstr "Wklej specjalnie"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:640
 msgid "As _quotation"
 msgstr "Jako _cytat"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:641
 msgid "_Wrapped"
 msgstr "_Zawinięty tekst"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:642
 msgid "_Unwrapped"
 msgstr "_bez zawijania"
 
-#: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:549
+#: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:558
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
 msgid "Select _all"
 msgstr "W_ybierz wszystko"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:646
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "Zaawansowane"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:647
 msgid "Move a character backward"
 msgstr "Przesuń o znak w tył"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:648
 msgid "Move a character forward"
 msgstr "Przesuń o znak w przód"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:649
 msgid "Move a word backward"
 msgstr "Przesuń o słowo w tył"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:650
 msgid "Move a word forward"
 msgstr "Przesuń o słowo w przód"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:651
 msgid "Move to beginning of line"
 msgstr "Przesuń do początku linii"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:652
 msgid "Move to end of line"
 msgstr "Przesuń do końca linii"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:653
 msgid "Move to previous line"
 msgstr "Przesuń do poprzedniej linii"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:654
 msgid "Move to next line"
 msgstr "Przesuń do następnej linii"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:655
 msgid "Delete a character backward"
 msgstr "Wykasuj znak za kursorem"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:656
 msgid "Delete a character forward"
 msgstr "Wykasuj znak przed kursorem"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:657
 msgid "Delete a word backward"
 msgstr "Wykasuj słowo za kursorem"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:658
 msgid "Delete a word forward"
 msgstr "Wykasuj słowo przed kursorem"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:659
 msgid "Delete line"
 msgstr "Usuń linię"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:660
 msgid "Delete to end of line"
 msgstr "Wykasuj do końca linii"
 
-#: src/compose.c:656 src/messageview.c:228
+#: src/compose.c:663 src/messageview.c:231
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
 msgid "_Find"
 msgstr "_Szukaj"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:666
 msgid "_Wrap current paragraph"
 msgstr "Za_wiń obecny akapit"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:667
 msgid "Wrap all long _lines"
 msgstr "Zawijaj wszystkie długie linie"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:669
 msgid "Edit with e_xternal editor"
 msgstr "Edytuj w zewnętrznym edytorze"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:672
 msgid "_Check all or check selection"
 msgstr "Sprawdź wszystko albo zazna_czone"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:673
 msgid "_Highlight all misspelled words"
 msgstr "P_odkreśl wszystkie błędnie napisane słowa"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:674
 msgid "Check _backwards misspelled word"
 msgstr "Szukaj od tyłu błędnie napisanych słów"
 
-#: src/compose.c:668
+#: src/compose.c:675
 msgid "_Forward to next misspelled word"
 msgstr "_Przeskocz w przód do kolejnego błędnie napisanego słowa"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:682
 msgid "Reply _mode"
 msgstr "Tryb odpowiadania"
 
-#: src/compose.c:677
+#: src/compose.c:684
 msgid "Privacy _System"
 msgstr "Ochrona prywatności"
 
-#: src/compose.c:681
+#: src/compose.c:688
 msgid "_Priority"
 msgstr "Pri_orytet"
 
-#: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
+#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:267
 msgid "Character _encoding"
 msgstr "_Kodowanie znaków"
 
-#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
+#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:272
 msgid "Western European"
 msgstr "Europa Zachodnia"
 
-#: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
+#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:273
 msgid "Baltic"
 msgstr "Bałtyckie"
 
-#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
+#: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:274
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrajskie"
 
-#: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
+#: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:275
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabskie"
 
-#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
+#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:276
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Cyrylica"
 
-#: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:277
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonia"
 
-#: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:278
 msgid "Chinese"
 msgstr "Chińskie"
 
-#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
+#: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:279
 msgid "Korean"
 msgstr "Koreańskie"
 
-#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:280
 msgid "Thai"
 msgstr "Tajskie"
 
-#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
+#: src/compose.c:706 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:316
 msgid "_Address book"
 msgstr "Książka _adresowa"
 
-#: src/compose.c:701
+#: src/compose.c:708
 msgid "_Template"
 msgstr "Wzorce"
 
-#: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
+#: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:336
 msgid "Actio_ns"
 msgstr "Akcje"
 
-#: src/compose.c:712
+#: src/compose.c:719
 msgid "Aut_o wrapping"
 msgstr "Automatyczne zawijanie"
 
-#: src/compose.c:713
+#: src/compose.c:720
 msgid "Auto _indent"
 msgstr "Automatyczne wcięcia"
 
-#: src/compose.c:714
+#: src/compose.c:721
 msgid "Si_gn"
 msgstr "Podpisz"
 
-#: src/compose.c:715
+#: src/compose.c:722
 msgid "_Encrypt"
 msgstr "_Szyfruj"
 
-#: src/compose.c:716
+#: src/compose.c:723
 msgid "_Request Return Receipt"
 msgstr "Żądaj potwierdzenia dostarczenia"
 
-#: src/compose.c:717
+#: src/compose.c:724
 msgid "Remo_ve references"
 msgstr "Usuń odniesienia"
 
-#: src/compose.c:718
+#: src/compose.c:725
 msgid "Show _ruler"
 msgstr "Pokaż li_nijkę"
 
-#: src/compose.c:723 src/compose.c:733
+#: src/compose.c:730 src/compose.c:740
 msgid "_Normal"
 msgstr "Z_wykły"
 
-#: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
+#: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:305
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "_All"
 msgstr "W_szystkie"
 
-#: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
+#: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:306
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "_Sender"
 msgstr "Nadawca"
 
-#: src/compose.c:726
+#: src/compose.c:733
 msgid "_Mailing-list"
 msgstr "Lista dyskusyjna"
 
-#: src/compose.c:731
+#: src/compose.c:738
 msgid "_Highest"
 msgstr "Najwyższy"
 
-#: src/compose.c:732
+#: src/compose.c:739
 msgid "Hi_gh"
 msgstr "Wysoki"
 
-#: src/compose.c:734
+#: src/compose.c:741
 msgid "Lo_w"
 msgstr "Niski"
 
-#: src/compose.c:735
+#: src/compose.c:742
 msgid "_Lowest"
 msgstr "Najniższy"
 
-#: src/compose.c:740 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:350
+#: src/compose.c:747 src/mainwindow.c:890 src/messageview.c:353
 msgid "_Automatic"
 msgstr "Automatycznie"
 
-#: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:351
+#: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:891 src/messageview.c:354
 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 msgstr "7 bitów ASCII (US-ASCII)"
 
-#: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:352
+#: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:355
 msgid "Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:746 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:356
+#: src/compose.c:753 src/mainwindow.c:896 src/messageview.c:359
 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "Europa Środkowa (ISO-8859-2)"
 
-#: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:359
+#: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:899 src/messageview.c:362
 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
 
-#: src/compose.c:754 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:364
+#: src/compose.c:761 src/mainwindow.c:904 src/messageview.c:367
 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
 
-#: src/compose.c:1083
+#: src/compose.c:1015 src/compose.c:1697
+msgid ""
+"You have opted to sign and/or encrypt this message but have not selected a "
+"privacy system.\n"
+"\n"
+"Signing and encrypting have been disabled for this message."
+msgstr "Zaznaczyłęś opcje podpisywania i/lub szyfrowania tej wiadomości ale nie wybrałeś "
+"sytemu prywatności.\n"
+"\n"
+"Podpisanie oraz szyfrowanie zostało wyłączone dla tej wiadomości"
+
+#: src/compose.c:1051
 msgid "New message From format error."
 msgstr "Błędny format nadawcy wiadomości."
 
-#: src/compose.c:1176
+#: src/compose.c:1144
 msgid "New message subject format error."
 msgstr "Błędny format tematu wiadomości."
 
-#: src/compose.c:1208 src/quote_fmt.c:563
+#: src/compose.c:1176 src/quote_fmt.c:563
 #, c-format
 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
 msgstr "Błąd w treści wiadomości w linii %d."
 
-#: src/compose.c:1473
+#: src/compose.c:1445
 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
 msgstr "Nie można odpowiedzieć. Oryginalny email prawdopodobnie nie istnieje. "
 
-#: src/compose.c:1656 src/quote_fmt.c:580
+#: src/compose.c:1630 src/quote_fmt.c:580
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Odpowiedz\" zawiera nieprawidłowy adres email."
 
-#: src/compose.c:1705 src/quote_fmt.c:583
+#: src/compose.c:1679 src/quote_fmt.c:583
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
 
-#: src/compose.c:1839 src/compose.c:2031 src/quote_fmt.c:600
+#: src/compose.c:1822 src/compose.c:2016 src/quote_fmt.c:600
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Przekaż\" zawiera nieprawidłowy adres email."
 
-#: src/compose.c:1900 src/quote_fmt.c:603
+#: src/compose.c:1883 src/quote_fmt.c:603
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
 
-#: src/compose.c:2074
+#: src/compose.c:2059
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Fw: kilka wiadomości email"
 
-#: src/compose.c:2576
+#: src/compose.c:2566
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
 msgstr "Błąd w formacie wiadomości przekierowującej w linii %d."
 
-#: src/compose.c:2643 src/gtk/headers.h:14
+#: src/compose.c:2633 src/gtk/headers.h:14
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopia:"
 
-#: src/compose.c:2646 src/gtk/headers.h:15
+#: src/compose.c:2636 src/gtk/headers.h:15
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Ukryta kopia:"
 
-#: src/compose.c:2649 src/gtk/headers.h:12
+#: src/compose.c:2639 src/gtk/headers.h:12
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odpowiedz-Do:"
 
-#: src/compose.c:2652 src/compose.c:5019 src/compose.c:5021
+#: src/compose.c:2642 src/compose.c:5011 src/compose.c:5013
 #: src/gtk/headers.h:33
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Grupy news:"
 
-#: src/compose.c:2655 src/gtk/headers.h:34
+#: src/compose.c:2645 src/gtk/headers.h:34
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
 
-#: src/compose.c:2658 src/gtk/headers.h:17
+#: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:17
 msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "W odpowiedzi na:"
 
-#: src/compose.c:2662 src/compose.c:5016 src/compose.c:5024
-#: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:481
+#: src/compose.c:2652 src/compose.c:5008 src/compose.c:5016
+#: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:421
 msgid "To:"
 msgstr "Do:"
 
-#: src/compose.c:2852
+#: src/compose.c:2842
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr "Nie można dołączyć pliku (konwersja strony kodowej nie powiodła się)."
 
-#: src/compose.c:2858
+#: src/compose.c:2848 src/compose.c:10974
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1897,16 +1898,16 @@ msgstr[2] ""
 "Następujące pliki zostały dołączone:\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:3138
+#: src/compose.c:3128
 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
 msgstr "\"Znacznik cytatu\" wzorca jest nieprawidłowy."
 
-#: src/compose.c:3667
+#: src/compose.c:3657
 #, c-format
 msgid "Could not get size of file '%s'."
 msgstr "Nie można pobrać rozmiaru pliku '%s'."
 
-#: src/compose.c:3685
+#: src/compose.c:3675
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
@@ -1915,57 +1916,57 @@ msgstr ""
 "Zamierzasz wstawić plik z %s do treści wiadomości. Na pewno chcesz "
 "kontynuować?"
 
-#: src/compose.c:3688
+#: src/compose.c:3678
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Czy jesteś pewny?"
 
-#: src/compose.c:3689 src/compose.c:10817 src/compose.c:11695
+#: src/compose.c:3679 src/compose.c:10837 src/compose.c:11857
 msgid "_Insert"
 msgstr "Ws_taw"
 
-#: src/compose.c:3813
+#: src/compose.c:3804
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Plik %s jest pusty."
 
-#: src/compose.c:3814
+#: src/compose.c:3805
 msgid "Empty file"
 msgstr "Pusty plik"
 
-#: src/compose.c:3815
+#: src/compose.c:3806
 msgid "_Attach anyway"
 msgstr "Dołącz mimo wszystko"
 
-#: src/compose.c:3824
+#: src/compose.c:3815
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "nie można otworzyć %s"
 
-#: src/compose.c:3851
+#: src/compose.c:3842
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Wiadomość: %s"
 
-#: src/compose.c:4856 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
+#: src/compose.c:4852 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:696
 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Edytowany]"
 
-#: src/compose.c:4863 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
+#: src/compose.c:4859 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Tworzenie wiadomości %s"
 
-#: src/compose.c:4866 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
+#: src/compose.c:4862 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomości %s"
 
-#: src/compose.c:4868 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
+#: src/compose.c:4864 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
 msgid "Compose message"
 msgstr "Napisz nową wiadomość"
 
-#: src/compose.c:4895 src/messageview.c:903
+#: src/compose.c:4891 src/messageview.c:887
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1973,102 +1974,113 @@ msgstr ""
 "Nie podano konta, z którego wysyłasz pocztę.\n"
 "Wybierz konto przed wysłaniem."
 
-#: src/compose.c:5116 src/compose.c:5153
+#: src/compose.c:5108 src/compose.c:5145
 #, c-format
 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
 msgstr "Jedynym odbiorą jest domyślny adres '%s'. Wysłać mimo to?"
 
-#: src/compose.c:5118 src/compose.c:5155 src/compose.c:5198 src/compose.c:5247
-#: src/prefs_account.c:3405 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
+#: src/compose.c:5110 src/compose.c:5147 src/compose.c:5185 src/compose.c:5228
+#: src/prefs_account.c:3781 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
 msgid "Send"
 msgstr "Wyślij"
 
-#: src/compose.c:5120 src/compose.c:5157 src/compose.c:5191 src/compose.c:5240
-#: src/compose.c:5786 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
-#: src/messageview.c:884 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210
-#: src/toolbar.c:3030
+#: src/compose.c:5112 src/compose.c:5149 src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
+#: src/compose.c:5791 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218 src/toolbar.c:3054
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wyślij"
 
-#: src/compose.c:5174
+#: src/compose.c:5166
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Nie podano odbiorcy."
 
-#: src/compose.c:5193 src/compose.c:5242
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
-msgid "_Queue"
-msgstr "Kolejka"
-
-#: src/compose.c:5194
+#: src/compose.c:5181
 #, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
 msgstr "Temat wiadomości jest pusty. %s"
 
-#: src/compose.c:5195 src/compose.c:5244
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
+#: src/compose.c:5182 src/compose.c:5225
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
 msgid "Send it anyway?"
 msgstr "Czy mimo to chcesz wysłać tą wiadomość ?"
 
-#: src/compose.c:5196 src/compose.c:5245
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
+#: src/compose.c:5183 src/compose.c:5226
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
 msgid "Queue it anyway?"
 msgstr "Czy mimo to chcesz dodać tę wiadomość do kolejki ?"
 
-#: src/compose.c:5198 src/compose.c:5247 src/toolbar.c:520
+#: src/compose.c:5185 src/compose.c:5228 src/toolbar.c:520
 msgid "Send later"
 msgstr "Wyślij później"
 
-#: src/compose.c:5243
+#: src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
+msgid "_Queue"
+msgstr "Kolejka"
+
+#: src/compose.c:5224
 #, c-format
 msgid "Sending to %d recipients. %s"
 msgstr "Wysyłanie do %d odbiorców. %s"
 
-#: src/compose.c:5300 src/compose.c:10259
+#: src/compose.c:5253
+msgid "Could not queue message."
+msgstr ""
+"Nie można zakolejkować do wysłania wiadomości:\n"
+" %s."
+
+#: src/compose.c:5256
+#, c-format
 msgid ""
-"Could not queue message for sending:\n"
+"Could not queue message:\n"
 "\n"
-"Charset conversion failed."
+"%s."
 msgstr ""
-"Nie można dodać wiadomości do kolejki wysyłkowej:\n"
-"\n"
-"Konwersja strony kodowej nie powiodła się."
+"Nie można zakolejkować do wysłania wiadomości:\n"
+"%s."
 
-#: src/compose.c:5303 src/compose.c:10262
+#: src/compose.c:5260
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
-"Couldn't get recipient encryption key."
+"Signature failed: %s"
 msgstr ""
 "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania:\n"
 "\n"
-"Nie odnaleziono klucza szyfrującego odbiorcy."
+"Błąd sygnatury %s"
 
-#: src/compose.c:5309 src/compose.c:10256
+#: src/compose.c:5265
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
-"Signature failed: %s"
+"Encryption failed: %s"
 msgstr ""
 "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania:\n"
 "\n"
-"Błąd sygnatury %s"
+"Błąd szyfrowania: %s"
 
-#: src/compose.c:5312
-#, c-format
+#: src/compose.c:5270
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
-"%s."
+"Charset conversion failed."
 msgstr ""
-"Nie można dodać wiadomości do skrzynki nadawczej:\n"
-"%s."
+"Nie można dodać wiadomości do kolejki wysyłkowej:\n"
+"\n"
+"Konwersja strony kodowej nie powiodła się."
 
-#: src/compose.c:5314
-msgid "Could not queue message for sending."
-msgstr "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania."
+#: src/compose.c:5274
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Couldn't get recipient encryption key."
+msgstr ""
+"Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania:\n"
+"\n"
+"Nie odnaleziono klucza szyfrującego odbiorcy."
 
-#: src/compose.c:5329 src/compose.c:5389
+#: src/compose.c:5334 src/compose.c:5394
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -2076,7 +2088,7 @@ msgstr ""
 "Wiadomość została zakolejkowana, ale nie mogła zostać wysłana\n"
 "Użyj \"Wyślij zakolejkowane wiadomości\" z głównego okna by ponowić."
 
-#: src/compose.c:5385
+#: src/compose.c:5390
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2087,7 +2099,7 @@ msgstr ""
 "Użyj \"Wyślij zakolejkowane wiadomości\" z głównego okna by spróbować "
 "ponownie."
 
-#: src/compose.c:5782
+#: src/compose.c:5787
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -2098,7 +2110,7 @@ msgstr ""
 "do do wybranej %s .\n"
 "Wysłać jako %s ?"
 
-#: src/compose.c:5844
+#: src/compose.c:5849
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2111,104 +2123,99 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Na pewno chcesz ją wysłać ? "
 
-#: src/compose.c:5955
-#, c-format
-msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
-msgstr "Nie można zaszyfrować wiadomości: %s"
-
-#: src/compose.c:6076
+#: src/compose.c:6081
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Ostrzeżenie dotyczące szyfrowania"
 
-#: src/compose.c:6077
+#: src/compose.c:6082
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "Kon_tynuuj"
 
-#: src/compose.c:6126
+#: src/compose.c:6131
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Brak konta do wysyłania poczty!"
 
-#: src/compose.c:6135
+#: src/compose.c:6140
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr "Wybrane konto nie jest kontem NNTP: Wysłanie wiadomości niemożliwe."
 
-#: src/compose.c:6375
+#: src/compose.c:6394
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "Załącznik %s już nie istnieje. Zignorować?"
 
-#: src/compose.c:6376 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2560
+#: src/compose.c:6396 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Przerwij wysyłanie"
 
-#: src/compose.c:6376
+#: src/compose.c:6396
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignoruj załącznik"
 
-#: src/compose.c:6432
+#: src/compose.c:6452
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Oryginalna cześć %s"
 
-#: src/compose.c:7032
+#: src/compose.c:7052
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Dodaj do książki adresowej"
 
-#: src/compose.c:7193
+#: src/compose.c:7219
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Usuń zawartość wpisu"
 
-#: src/compose.c:7197 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
+#: src/compose.c:7223 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr ""
 "Klawisz <tab> umożliwia automatyczne uzupełnianie nazwami z książki adresowej"
 
-#: src/compose.c:7412
+#: src/compose.c:7455
 msgid "Mime type"
 msgstr "Typ MIME"
 
-#: src/compose.c:7418 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:407
-#: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:441
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:447
+#: src/compose.c:7461 src/mimeview.c:302 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:451
+#: src/prefs_matcher.c:640 src/prefs_summaries.c:612
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:470
 msgid "Size"
 msgstr "Wielkość"
 
-#: src/compose.c:7481
+#: src/compose.c:7523
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Zapisz wiadomość do "
 
-#: src/compose.c:7518 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
-#: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
-#: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1075
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
+#: src/compose.c:7554 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
+#: src/editvcard.c:192 src/export.c:165 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
+#: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:213
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:236
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:300
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:295
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:434
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Przeglądaj"
 
-#: src/compose.c:7540
+#: src/compose.c:7570
 msgid "Select folder to save message to"
 msgstr "Wybierz katalog do zapisu wiadomości"
 
-#: src/compose.c:7997
+#: src/compose.c:8027
 msgid "Hea_der"
 msgstr "Na_główek"
 
-#: src/compose.c:8002
+#: src/compose.c:8032
 msgid "_Attachments"
 msgstr "Z_ałączniki"
 
-#: src/compose.c:8016
+#: src/compose.c:8046
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "In_ne"
 
-#: src/compose.c:8031
+#: src/compose.c:8061
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: src/compose.c:8255
+#: src/compose.c:8285
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2217,19 +2224,19 @@ msgstr ""
 "Nie udało się uruchomić sprawdzania pisowni.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8402
+#: src/compose.c:8432
 msgid "_From:"
 msgstr "Od:"
 
-#: src/compose.c:8419
+#: src/compose.c:8449
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Bieżące konto dla tej wiadomości"
 
-#: src/compose.c:8421
+#: src/compose.c:8451
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adres nadawcy"
 
-#: src/compose.c:8603
+#: src/compose.c:8633
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2238,50 +2245,50 @@ msgstr ""
 "System ochrony prywatności '%s' nie może zostać załadowany. Nie będzie można "
 "ani podpisać ani zaszyfrować tej wiadomości. "
 
-#: src/compose.c:8714 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
+#: src/compose.c:8744 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
 msgid "_None"
 msgstr "Brak"
 
-#: src/compose.c:8815 src/prefs_template.c:751
+#: src/compose.c:8845 src/prefs_template.c:751
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
 
-#: src/compose.c:8912
+#: src/compose.c:8942
 #, c-format
 msgctxt "'%s' stands for a header name"
 msgid "Template '%s' format error."
 msgstr "Błąd formatu szablonu '%s'."
 
-#: src/compose.c:9331
+#: src/compose.c:9366
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
 
-#: src/compose.c:9346
+#: src/compose.c:9381
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
 
-#: src/compose.c:9420
+#: src/compose.c:9455
 msgid "Properties"
 msgstr "Właściwości..."
 
-#: src/compose.c:9437
+#: src/compose.c:9472
 msgid "MIME type"
 msgstr "Typ MIME"
 
-#: src/compose.c:9478
+#: src/compose.c:9505
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodowanie"
 
-#: src/compose.c:9498
+#: src/compose.c:9525
 msgid "Path"
 msgstr "Ścieżka"
 
-#: src/compose.c:9499
+#: src/compose.c:9526
 msgid "File name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: src/compose.c:9758
+#: src/compose.c:9785
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2292,35 +2299,19 @@ msgstr ""
 "Zakończyć proces siłowo?\n"
 "identyfikator grupy procesów: %d"
 
-#: src/compose.c:10225 src/messageview.c:1105
+#: src/compose.c:10258 src/messageview.c:1088
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostępu do sieci aby wysłać tę wiadomość."
 
-#: src/compose.c:10251
-msgid "Could not queue message."
-msgstr ""
-"Nie można zakolejkować do wysłania wiadomości:\n"
-" %s."
-
-#: src/compose.c:10253
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not queue message:\n"
-"\n"
-"%s."
-msgstr ""
-"Nie można zakolejkować do wysłania wiadomości:\n"
-"%s."
-
-#: src/compose.c:10431
+#: src/compose.c:10451
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Nie można zapisać kopii roboczej."
 
-#: src/compose.c:10435
+#: src/compose.c:10455
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "Nie można zapisać kopii roboczej"
 
-#: src/compose.c:10436
+#: src/compose.c:10456
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2328,24 +2319,24 @@ msgstr ""
 "Nie można zapisać kopii roboczej\n"
 "Co chcesz zrobić z tą wiadomością ?"
 
-#: src/compose.c:10438
+#: src/compose.c:10458
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "_Anuluj i wyjdź"
 
-#: src/compose.c:10438
+#: src/compose.c:10458
 msgid "_Discard email"
 msgstr "Porzuć"
 
-#: src/compose.c:10628 src/compose.c:10642
+#: src/compose.c:10647 src/compose.c:10661
 msgid "Select file"
 msgstr "Wybierz plik"
 
-#: src/compose.c:10656
+#: src/compose.c:10675
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Nie można odczytać pliku \"%s\"."
 
-#: src/compose.c:10658
+#: src/compose.c:10677
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2354,50 +2345,59 @@ msgstr ""
 "Plik \"%s\" zawiera nieprawidłowe znaki\n"
 "dla bieżącego kodowania, wstawianie może być niepoprawne."
 
-#: src/compose.c:10737
+#: src/compose.c:10756
 msgid "Discard message"
 msgstr "Porzuć wiadomość"
 
-#: src/compose.c:10738
+#: src/compose.c:10757
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Ta wiadomość została zmieniona, porzucić?"
 
-#: src/compose.c:10739 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
+#: src/compose.c:10758 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
 msgid "_Discard"
 msgstr "Por_zuć"
 
-#: src/compose.c:10739 src/compose.c:10743
+#: src/compose.c:10758 src/compose.c:10763
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
 
-#: src/compose.c:10741 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
+#: src/compose.c:10761 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
 msgid "Save changes"
 msgstr "Zapisz zmiany"
 
-#: src/compose.c:10742
+#: src/compose.c:10762
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Ta wiadomość została zmieniona. Czy chcesz zapisać ostatnie zmiany?"
 
-#: src/compose.c:10743
+#: src/compose.c:10763
 msgid "_Don't save"
 msgstr "_Nie zapisuj"
 
-#: src/compose.c:10814
+#: src/compose.c:10834
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
 msgstr "Czy chcesz dołączyć szablon '%s'?"
 
-#: src/compose.c:10816
+#: src/compose.c:10836
 msgid "Apply template"
 msgstr "Dołącz szablon"
 
-#: src/compose.c:10817 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
-#: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:774 src/prefs_template.c:310
-#: src/prefs_toolbar.c:1063
+#: src/compose.c:10837 src/prefs_actions.c:330 src/prefs_filtering_action.c:582
+#: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:794 src/prefs_template.c:310
+#: src/prefs_toolbar.c:1018
 msgid "_Replace"
 msgstr "Za_mień"
 
-#: src/compose.c:11688
+#: src/compose.c:11024
+#, c-format
+msgid ""
+"The pasted image has been attached as: \n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Następujący plik został dołączony jako: \n"
+"%s"
+
+#: src/compose.c:11850
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
@@ -2412,20 +2412,20 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "Czy chesz wstawić treść %d plików do wiadomości czy dodać je jako załączniki?"
 
-#: src/compose.c:11694
+#: src/compose.c:11856
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Wstawić czy załączyć?"
 
-#: src/compose.c:11695
+#: src/compose.c:11857
 msgid "_Attach"
 msgstr "Z_ałącz"
 
-#: src/compose.c:11915
+#: src/compose.c:12075
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Błąd formatu cytowania.w linii %d."
 
-#: src/compose.c:12212
+#: src/compose.c:12371
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2472,11 +2472,11 @@ msgstr "Stwórz raport o błędzie"
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
 
-#: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
+#: src/editaddress.c:150 src/editaddress.c:288
 msgid "Add New Person"
 msgstr "Dodaj nową osobę"
 
-#: src/editaddress.c:157
+#: src/editaddress.c:152
 msgid ""
 "Adding a new person requires at least one of the\n"
 "following values to be set:\n"
@@ -2502,7 +2502,7 @@ msgstr ""
 "Kliknij OK aby kontynuować edycję tego kontaktu.\n"
 "Kliknij Anuluj aby wyjść bez zapisywania."
 
-#: src/editaddress.c:168
+#: src/editaddress.c:163
 msgid ""
 "Adding a new person requires at least one of the\n"
 "following values to be set:\n"
@@ -2526,35 +2526,35 @@ msgstr ""
 "Kliknij OK aby kontynuować edycję tego kontaktu.\n"
 "Kliknij Anuluj aby wyjść bez zapisywania."
 
-#: src/editaddress.c:232
+#: src/editaddress.c:289
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Edytuj szczegóły osobiste"
 
-#: src/editaddress.c:410
+#: src/editaddress.c:507
 msgid "An Email address must be supplied."
 msgstr "Adres e-mail musi zostać wpisany."
 
-#: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
+#: src/editaddress.c:710 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:205
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgstr "Imię i wartość muszą zostać wpisane."
 
-#: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1694
+#: src/editaddress.c:820 src/prefs_folder_item.c:1784
 msgid "Discard"
 msgstr "Por_zuć"
 
-#: src/editaddress.c:676
+#: src/editaddress.c:821
 msgid "Apply"
 msgstr "Zatwierdź"
 
-#: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
+#: src/editaddress.c:851 src/editaddress.c:900
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
 
-#: src/editaddress.c:784
+#: src/editaddress.c:929
 msgid "Choose a picture"
 msgstr "Wybierz plik z obrazkiem"
 
-#: src/editaddress.c:803
+#: src/editaddress.c:948
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to import image: \n"
@@ -2563,58 +2563,58 @@ msgstr ""
 "Nie udało się wczytać obrazka: \n"
 "%s"
 
-#: src/editaddress.c:845
+#: src/editaddress.c:990
 msgid "_Set picture"
 msgstr "_Ustaw obrazek"
 
-#: src/editaddress.c:846
+#: src/editaddress.c:991
 msgid "_Unset picture"
 msgstr "Wyłącz _obrazek"
 
-#: src/editaddress.c:904
+#: src/editaddress.c:1049
 msgid "Photo"
 msgstr "Zdjęcie"
 
-#: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
-#: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
+#: src/editaddress.c:1096 src/editaddress.c:1098 src/expldifdlg.c:516
+#: src/exporthtml.c:762 src/ldif.c:747
 msgid "Display Name"
 msgstr "Wyświetlana nazwa"
 
-#: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
+#: src/editaddress.c:1107 src/editaddress.c:1111 src/ldif.c:755
 msgid "Last Name"
 msgstr "Nazwisko"
 
-#: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
+#: src/editaddress.c:1108 src/editaddress.c:1110 src/ldif.c:751
 msgid "First Name"
 msgstr "Imię"
 
-#: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
+#: src/editaddress.c:1114 src/editaddress.c:1116
 msgid "Nickname"
 msgstr "Pseudonim"
 
-#: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
+#: src/editaddress.c:1252 src/editaddress.c:1293
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
 
-#: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
-#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
-#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:221
+#: src/editaddress.c:1478 src/editaddress.c:1511 src/editaddress.c:1527
+#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:376
+#: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:222
 msgid "Value"
 msgstr "Wartość"
 
-#: src/editaddress.c:1425
+#: src/editaddress.c:1593
 msgid "_User Data"
 msgstr "Dane _użytkownika"
 
-#: src/editaddress.c:1426
+#: src/editaddress.c:1594
 msgid "_Email Addresses"
 msgstr "Adr_esy e-mail"
 
-#: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
+#: src/editaddress.c:1597 src/editaddress.c:1600
 msgid "O_ther Attributes"
 msgstr "In_ne Cechy"
 
-#: src/editaddress.c:1583
+#: src/editaddress.c:1768
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to save image: \n"
@@ -2644,8 +2644,8 @@ msgid " Check File "
 msgstr " Sprawdź plik "
 
 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2023
-#: src/wizard.c:1196 src/wizard.c:1616
+#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2181
+#: src/wizard.c:1198 src/wizard.c:1618
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
@@ -2657,19 +2657,19 @@ msgstr "Książka adresowa"
 msgid "A Group Name must be supplied."
 msgstr "Trzeba podać nazwę grupy"
 
-#: src/editgroup.c:294
+#: src/editgroup.c:296
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Edytuj dane grupy"
 
-#: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
+#: src/editgroup.c:325 src/exporthtml.c:598
 msgid "Group Name"
 msgstr "Nazwa grupy"
 
-#: src/editgroup.c:342
+#: src/editgroup.c:344
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "Adresy w grupie"
 
-#: src/editgroup.c:377
+#: src/editgroup.c:378
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "Dostępne adresy"
 
@@ -2686,21 +2686,21 @@ msgstr "Edytuj dane grupy"
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Dodaj nową grupę"
 
-#: src/editgroup.c:553
+#: src/editgroup.c:552
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Edytuj katalog"
 
-#: src/editgroup.c:553
+#: src/editgroup.c:552
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Podaj nazwę nowego katalogu:"
 
-#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
+#: src/editgroup.c:555 src/foldersel.c:570 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
 msgid "New folder"
 msgstr "Nowy katalog"
 
-#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:572 src/mh_gtk.c:145
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/mh_gtk.c:145
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Podaj nazwę nowego katalogu:"
 
@@ -2724,33 +2724,35 @@ msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
 
-#: src/editldap_basedn.c:136
+#: src/editldap_basedn.c:153
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe reguły wyszukiwania"
 
-#: src/editldap_basedn.c:155 src/editldap.c:440
+#: src/editldap_basedn.c:172 src/editldap.c:440 src/prefs_account.c:2933
+#: src/prefs_proxy.c:98
 msgid "Hostname"
 msgstr "Nazwa hosta"
 
-#: src/editldap_basedn.c:165 src/editldap.c:457
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:390 src/ssl_manager.c:108
+#: src/editldap_basedn.c:182 src/editldap.c:457
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2940
+#: src/prefs_proxy.c:105 src/ssl_manager.c:117
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap_basedn.c:175 src/editldap.c:501
+#: src/editldap_basedn.c:192 src/editldap.c:501
 msgid "Search Base"
 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
 
-#: src/editldap_basedn.c:196
+#: src/editldap_basedn.c:220
 msgid "Available Search Base(s)"
 msgstr "Dostępne podstawowe reguły wyszukiwania"
 
-#: src/editldap_basedn.c:286
+#: src/editldap_basedn.c:326
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr ""
 "Nie można uzyskać Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszę ustawić ręcznie"
 
-#: src/editldap_basedn.c:290 src/editldap.c:281
+#: src/editldap_basedn.c:330 src/editldap.c:281
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Nie można połączyć się z serwerem"
 
@@ -2794,7 +2796,7 @@ msgstr ""
 msgid "STARTTLS"
 msgstr "STARTTLS"
 
-#: src/editldap.c:469 src/prefs_account.c:3478
+#: src/editldap.c:469 src/prefs_account.c:3854
 msgid "SSL/TLS"
 msgstr "SSL/TLS"
 
@@ -2962,8 +2964,9 @@ msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr ""
 "Hasło, które zostanie użyte podczas łączenia jako użytkownik \"BindDN\" "
 
-#: src/editldap.c:738 src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1868
-#: src/prefs_account.c:2587 src/prefs_account.c:2615
+#: src/editldap.c:738 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2026
+#: src/prefs_account.c:2745 src/prefs_account.c:2773 src/prefs_account.c:2978
+#: src/prefs_proxy.c:146
 msgid "Show password"
 msgstr "Pokaż hasło:"
 
@@ -2984,11 +2987,11 @@ msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
 
-#: src/editldap.c:792 src/prefs_account.c:3369
+#: src/editldap.c:792 src/prefs_account.c:3745
 msgid "Basic"
 msgstr "Podstawowe"
 
-#: src/editldap.c:794 src/gtk/quicksearch.c:708
+#: src/editldap.c:794 src/gtk/quicksearch.c:706
 msgid "Extended"
 msgstr "Rozszerzone"
 
@@ -2996,45 +2999,45 @@ msgstr "Rozszerzone"
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
 
-#: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1450
-#: src/prefs_summaries.c:448
+#: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1402
+#: src/prefs_summaries.c:619
 msgid "Tag"
 msgstr "Etykieta"
 
-#: src/edittags.c:216
+#: src/edittags.c:221
 msgid "Delete tag"
 msgstr "Kasuj etykietę"
 
-#: src/edittags.c:217
+#: src/edittags.c:222
 msgid "Do you really want to delete this tag?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć tą etykietę?"
 
-#: src/edittags.c:251
+#: src/edittags.c:257
 msgid "Delete all tags"
 msgstr "Usuń wszystkie etykiety"
 
-#: src/edittags.c:252
+#: src/edittags.c:258
 msgid "Do you really want to delete all tags?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie etykiety?"
 
-#: src/edittags.c:423
+#: src/edittags.c:430
 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
 msgstr "Wpisałeś zarezerwaną nazwę etykiety, spróbuj wpisać inną."
 
-#: src/edittags.c:465
+#: src/edittags.c:472
 msgid "Tag is not set."
 msgstr "Nie podano nazwy etykiety."
 
-#: src/edittags.c:530
+#: src/edittags.c:550
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Apply tags"
 msgstr "Przypisywanie etykiet"
 
-#: src/edittags.c:544
+#: src/edittags.c:566
 msgid "New tag:"
 msgstr "Nowa etykieta:"
 
-#: src/edittags.c:577
+#: src/edittags.c:599
 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
 msgstr ""
 "Wybierz etykiety, które chcesz przypisać/usunąć. Zmiany zachodzą "
@@ -3060,11 +3063,11 @@ msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
 msgstr "Nie można było przypisać certyfikatu klienta.\n"
 
-#: src/etpan/nntp-thread.c:865
+#: src/etpan/nntp-thread.c:949
 msgid "couldn't get xover range\n"
 msgstr "nie można pobrać zakresu xover\n"
 
-#: src/etpan/nntp-thread.c:963
+#: src/etpan/nntp-thread.c:1048
 msgid "couldn't get xhdr range\n"
 msgstr "nie można pobrać zakresu xhdr\n"
 
@@ -3118,30 +3121,31 @@ msgstr "Wybierz plik wyjściowy HTML"
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "Plik wyjściowy HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
-#: src/importldif.c:684
+#: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:172 src/import.c:170
+#: src/importldif.c:568
 msgid "B_rowse"
 msgstr "P_rzeglądaj"
 
-#: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
+#: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:301
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Wzór stylów"
 
-#: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1571
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2225 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
+#: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1577
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:123 src/mainwindow.c:1181
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:949
-#: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6061
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:1040
+#: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6289
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:520 src/prefs_other.c:126
-#: src/prefs_other.c:418
+#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:523
+#: src/prefs_folder_item.c:1198 src/prefs_folder_item.c:1230
+#: src/prefs_other.c:128 src/prefs_other.c:416
 msgid "Default"
 msgstr "Domyślne"
 
-#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
+#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168
 msgid "Full"
 msgstr "Pełny"
 
@@ -3185,11 +3189,11 @@ msgstr "Formatowanie odnośników e-mailowych"
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Cechy formatowania użytkownika"
 
-#: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
+#: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:850
 msgid "Address Book:"
 msgstr "Książka Adresowa:"
 
-#: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
+#: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:860
 msgid "File Name:"
 msgstr "Nazwa Pliku:"
 
@@ -3201,7 +3205,7 @@ msgstr "Otwórz Przeglądarką"
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Eksportowanie książki adresowej do pliku HTML..."
 
-#: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
+#: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:979
 msgid "File Info"
 msgstr "Informacje o pliku"
 
@@ -3371,7 +3375,7 @@ msgstr "Eksportowanie książki adresowej do pliku LDIF"
 msgid "Distinguished Name"
 msgstr "Unikalna nazwa"
 
-#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8233
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8504
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
 
@@ -3387,67 +3391,67 @@ msgstr "Katalog źródłowy:"
 msgid "Mbox file:"
 msgstr "Lokalny plik mbox"
 
-#: src/export.c:203
+#: src/export.c:204
 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie może być pusta."
 
-#: src/export.c:208
+#: src/export.c:209
 msgid "Source folder can't be left empty."
 msgstr "Katalog wynikowy nie może być pusty."
 
-#: src/export.c:221
+#: src/export.c:222
 msgid "Couldn't find the source folder."
 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu źródłowego."
 
-#: src/export.c:245
+#: src/export.c:246
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Wybierz plik eksportu"
 
-#: src/export.c:268
+#: src/export.c:269
 msgid "Select folder to export"
 msgstr "Wybierz katalog do ekportu"
 
-#: src/exporthtml.c:767
+#: src/exporthtml.c:768
 msgid "Full Name"
 msgstr "Pełna Nazwa"
 
-#: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:769
+#: src/exporthtml.c:772 src/importldif.c:980
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:772
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atrybuty"
 
-#: src/exporthtml.c:974
+#: src/exporthtml.c:975
 msgid "Claws Mail Address Book"
 msgstr "Książka adresowa Claws Mail"
 
-#: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
+#: src/exporthtml.c:1070 src/exportldif.c:607
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr "Wybrana nazwa występuje ale nie jest katalogiem."
 
-#: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
+#: src/exporthtml.c:1073 src/exportldif.c:610
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr "Nie mam prawa utworzyć katalogu."
 
-#: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
+#: src/exporthtml.c:1076 src/exportldif.c:613
 msgid "Name is too long."
 msgstr "Nazwa jest za długa"
 
-#: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
+#: src/exporthtml.c:1079 src/exportldif.c:616
 msgid "Not specified."
 msgstr "Nie określono"
 
-#: src/file_checker.c:76
+#: src/file_checker.c:82
 #, c-format
 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
 msgstr ""
 "Brakuje pliku %s! Czy chcesz użyć pliku pobranego z kopi bezpieczeństwa %s?"
 
-#: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
+#: src/file_checker.c:91 src/file_checker.c:115
 #, c-format
 msgid "Could not copy %s to %s"
 msgstr "Nie można skopiować %s do %s"
 
-#: src/file_checker.c:98
+#: src/file_checker.c:106
 #, c-format
 msgid ""
 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
@@ -3555,51 +3559,51 @@ msgstr "akcja nie może zostać uruchomiona\n"
 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
 msgstr "brak dalszych procedur po akcji [ %s ]\n"
 
-#: src/filtering.c:810
+#: src/filtering.c:809
 #, c-format
 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
 msgstr "Przetwarazm regułę '%s' [ %s ]\n"
 
-#: src/filtering.c:814
+#: src/filtering.c:813
 #, c-format
 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
 msgstr "uruchamiam regułę <unnamed> [ %s ]\n"
 
-#: src/filtering.c:832
+#: src/filtering.c:831
 #, c-format
 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
 msgstr "wyłączona reguła '%s' [ %s ]\n"
 
-#: src/filtering.c:836
+#: src/filtering.c:835
 #, c-format
 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
 msgstr "wyłączona regułą <unnamed> [ %s ]\n"
 
-#: src/filtering.c:874
+#: src/filtering.c:873
 msgid "undetermined"
 msgstr "Niezdefiniowane"
 
-#: src/filtering.c:878
+#: src/filtering.c:877
 msgid "incorporation"
 msgstr "incorporation"
 
-#: src/filtering.c:882
+#: src/filtering.c:881
 msgid "manually"
 msgstr "ręcznie"
 
-#: src/filtering.c:886
+#: src/filtering.c:885
 msgid "folder processing"
 msgstr "przetwarzania katalogu"
 
-#: src/filtering.c:890
+#: src/filtering.c:889
 msgid "pre-processing"
 msgstr "przetwarzanie wstępne"
 
-#: src/filtering.c:894
+#: src/filtering.c:893
 msgid "post-processing"
 msgstr "post-przetwarzanie"
 
-#: src/filtering.c:909
+#: src/filtering.c:908
 #, c-format
 msgid ""
 "filtering message (%s%s%s)\n"
@@ -3616,11 +3620,11 @@ msgstr ""
 "%s%s %s\n"
 "%s%s %s\n"
 
-#: src/filtering.c:911 src/filtering.c:920
+#: src/filtering.c:910 src/filtering.c:919
 msgid ": "
 msgstr ": "
 
-#: src/filtering.c:918
+#: src/filtering.c:917
 #, c-format
 msgid ""
 "filtering message (%s%s%s)\n"
@@ -3629,92 +3633,93 @@ msgstr ""
 "filtruje wiadomość (%s%s%s)\n"
 "%splik wiadomości: %s\n"
 
-#: src/folder.c:1570 src/prefs_folder_item.c:315
+#: src/folder.c:1595 src/prefs_folder_item.c:319
 msgid "Inbox"
 msgstr "Przychodząca"
 
-#: src/folder.c:1574
+#: src/folder.c:1599
 msgid "Sent"
 msgstr "Wysłane"
 
-#: src/folder.c:1578 src/prefs_folder_item.c:318
+#: src/folder.c:1603 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218
+#: src/prefs_folder_item.c:322
 msgid "Queue"
 msgstr "Kolejka"
 
-#: src/folder.c:1582 src/prefs_folder_item.c:319
+#: src/folder.c:1607 src/prefs_folder_item.c:323
 msgid "Trash"
 msgstr "Wysypisko"
 
-#: src/folder.c:1586 src/prefs_folder_item.c:317
+#: src/folder.c:1611 src/prefs_folder_item.c:321
 msgid "Drafts"
 msgstr "Kopie robocze"
 
-#: src/folder.c:2017
+#: src/folder.c:2042
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:3262
+#: src/folder.c:3289
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s...\n"
 msgstr "Kopiowanie %s do %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3262
+#: src/folder.c:3289
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3572
+#: src/folder.c:3599
 #, c-format
 msgid "Updating cache for %s..."
 msgstr "Aktualizacja pamięci podręcznej dla %s ..."
 
-#: src/folder.c:4434
+#: src/folder.c:4461
 msgid "Processing messages..."
 msgstr "Przetwarzanie wiadomości..."
 
-#: src/folder.c:4569
+#: src/folder.c:4596
 #, c-format
 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
 msgstr "Synchronizowanie %s do użytku w trybie offline...\n"
 
-#: src/folder.c:4828
+#: src/folder.c:4855
 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
 msgstr "Nazwa katalogu nie może się kończyć ani zaczynać kropką."
 
-#: src/folder.c:4832
+#: src/folder.c:4859
 msgid "A folder name can not end with a space."
 msgstr "Nazwa katalogu nie może się kończyć ani zaczynać spacją."
 
-#: src/foldersel.c:250
+#: src/foldersel.c:249
 msgid "Select folder"
 msgstr "Wybierz katalog"
 
-#: src/foldersel.c:573 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
+#: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nowy katalog"
 
-#: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
+#: src/foldersel.c:580 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2059
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:202
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2068
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' nie może występować w nazwie katalogu."
 
-#: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
+#: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2066
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:214
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2075
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Katalog '%s' już istnieje."
 
-#: src/foldersel.c:603 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
+#: src/foldersel.c:602 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:125
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
 msgstr "Nie można utworzyć katalogu '%s'."
@@ -3739,7 +3744,7 @@ msgstr "Zaznacz wszystkie rekursywnie jako nieprzeczytane"
 msgid "R_un processing rules"
 msgstr "Uruchom reguły przetwarzania"
 
-#: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:553
+#: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:562
 msgid "_Search folder..."
 msgstr "_Przeszukaj katalog..."
 
@@ -3755,38 +3760,42 @@ msgstr "Opróżnij kosz..."
 msgid "Send _queue..."
 msgstr "Wyślij _oczekujące wiadomości..."
 
-#: src/folderview.c:397 src/folderview.c:444
+#: src/folderview.c:264
+msgid "Set Displayed columns"
+msgstr "Ustaw Wyświetlane kolumny"
+
+#: src/folderview.c:403 src/folderview.c:450
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
-#: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6335
+#: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6563
 msgid "New"
 msgstr "Nowe"
 
-#: src/folderview.c:398 src/folderview.c:445
+#: src/folderview.c:404 src/folderview.c:451
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
-#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6337
+#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6565
 #: src/toolbar.c:512
 msgid "Unread"
 msgstr "Nieprzeczytane"
 
-#: src/folderview.c:399 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
+#: src/folderview.c:405 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
 #: src/prefs_folder_column.c:80
 msgid "Total"
 msgstr "Wszystkie"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:448
+#: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:471
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:782
+#: src/folderview.c:783
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
 
-#: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4182
+#: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4308
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
 
-#: src/folderview.c:868
+#: src/folderview.c:869
 msgid ""
 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
 "read?"
@@ -3794,17 +3803,17 @@ msgstr ""
 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu i "
 "podkatalogach jako przeczytane?"
 
-#: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4183
+#: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4309
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
 msgstr ""
 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu jako "
 "przeczytane?"
 
-#: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4221
+#: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4354
 msgid "Mark all as unread"
 msgstr "Zaznacz wszystkie jako nieprzeczytane"
 
-#: src/folderview.c:874
+#: src/folderview.c:875
 msgid ""
 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
 "unread?"
@@ -3812,97 +3821,97 @@ msgstr ""
 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu i "
 "podkatalogach jako nieprzeczytane?"
 
-#: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4222
+#: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4355
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
 msgstr ""
 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu jako "
 "nieprzeczytane?"
 
-#: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4606
+#: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4637
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s/%s..."
 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s/%s..."
 
-#: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4610 src/mainwindow.c:5245 src/setup.c:96
+#: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4641 src/mainwindow.c:5290 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s..."
 
-#: src/folderview.c:1100
+#: src/folderview.c:1101
 msgid "Rebuild folder tree"
 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
 
-#: src/folderview.c:1101
+#: src/folderview.c:1102
 msgid ""
 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
 msgstr ""
 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podręczne (cache). Czy "
 "chcesz kontynuować?"
 
-#: src/folderview.c:1111
+#: src/folderview.c:1112
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
 
-#: src/folderview.c:1113
+#: src/folderview.c:1114
 msgid "Scanning folder tree..."
 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
 
-#: src/folderview.c:1204
+#: src/folderview.c:1205
 #, c-format
 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
 msgstr "Nie można otworzyć katalogu %s\n"
 
-#: src/folderview.c:1258
+#: src/folderview.c:1259
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Sprawdzanie nowych wiadomościami we wszystkich folderach..."
 
-#: src/folderview.c:2229
+#: src/folderview.c:2233
 #, c-format
 msgid "Closing folder %s..."
 msgstr "Zamykanie katalogu %s..."
 
-#: src/folderview.c:2324
+#: src/folderview.c:2328
 #, c-format
 msgid "Opening folder %s..."
 msgstr "Otwieranie katalogu %s..."
 
-#: src/folderview.c:2342
+#: src/folderview.c:2346
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Katalog nie mógł zostać otworzony."
 
-#: src/folderview.c:2484 src/mainwindow.c:2902 src/mainwindow.c:2906
+#: src/folderview.c:2486 src/mainwindow.c:2896 src/mainwindow.c:2901
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Opróżnij wysypisko"
 
-#: src/folderview.c:2485
+#: src/folderview.c:2487
 msgid "Delete all messages in trash?"
 msgstr "Usunąć wszystkie wiadomości z kosza?"
 
-#: src/folderview.c:2486
+#: src/folderview.c:2488
 msgid "_Empty trash"
 msgstr "Opróżnij _kosz"
 
-#: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:3008
+#: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1662 src/toolbar.c:3032
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Ostrzeżenie o trybie offline"
 
-#: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:3009
+#: src/folderview.c:2533 src/toolbar.c:3033
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Pracujesz w trybie offline. Czy chcesz przejść do trybu online?"
 
-#: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:3028
+#: src/folderview.c:2544 src/toolbar.c:3052
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Wyślij zakolejkowane wiadomości"
 
-#: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:3029
+#: src/folderview.c:2545 src/toolbar.c:3053
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Wysłać wszystkie oczekujące wiadomości?"
 
-#: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:3048
+#: src/folderview.c:2554 src/toolbar.c:3072
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Błędy podczas wysyłania zakolejkowanych wiadomości."
 
-#: src/folderview.c:2554 src/main.c:2780 src/toolbar.c:3051
+#: src/folderview.c:2557 src/main.c:2811 src/toolbar.c:3075
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3911,64 +3920,64 @@ msgstr ""
 "Pojawiły się błędy podczas wysyłania zakolejkowanych wiadomości:\n"
 "%s"
 
-#: src/folderview.c:2629
+#: src/folderview.c:2632
 #, c-format
 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz skopiować katalog '%s' wewnątrz '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2630
+#: src/folderview.c:2633
 #, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz utworzyć katalog '%s' jako podkatalog '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2632
+#: src/folderview.c:2635
 msgid "Copy folder"
 msgstr "Kopiuj katalog"
 
-#: src/folderview.c:2632
+#: src/folderview.c:2635
 msgid "Move folder"
 msgstr "Przenieś katalog"
 
-#: src/folderview.c:2643
+#: src/folderview.c:2646
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s..."
 msgstr "Kopiowanie %s do %s..."
 
-#: src/folderview.c:2643
+#: src/folderview.c:2646
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
 
-#: src/folderview.c:2677
+#: src/folderview.c:2680
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "Źródło i przeznaczenie są takie same."
 
-#: src/folderview.c:2680
+#: src/folderview.c:2683
 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
 msgstr "Nie można skopiować folderu do jego własnego podkatalogu. "
 
-#: src/folderview.c:2681
+#: src/folderview.c:2684
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Nie można przenieść folderu do jego własnego podkatalogu. "
 
-#: src/folderview.c:2684
+#: src/folderview.c:2687
 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
 msgstr "Nie można przenieść folderu między różnymi skrzynkami."
 
-#: src/folderview.c:2687
+#: src/folderview.c:2690
 msgid "Copy failed!"
 msgstr "Skopiowanie nie powiodło się!"
 
-#: src/folderview.c:2687
+#: src/folderview.c:2690
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Przeniesienie nie powiodło się"
 
-#: src/folderview.c:2737
+#: src/folderview.c:2740
 #, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
 
-#: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4618 src/summaryview.c:4724
+#: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4763 src/summaryview.c:4869
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr "Katalog docelowy może przechowywać tylko podkatalogi."
 
@@ -3992,7 +4001,7 @@ msgstr " Szukaj "
 msgid "Newsgroup name"
 msgstr "Nazwa grupy news:"
 
-#: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:184
+#: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:188
 msgid "Messages"
 msgstr "Wiadomości"
 
@@ -4000,52 +4009,52 @@ msgstr "Wiadomości"
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:347
+#: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
 msgstr "moderowana"
 
-#: src/grouplistdialog.c:349
+#: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
 msgstr "tylko-do-odczytu"
 
-#: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:114
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:148
+#: src/grouplistdialog.c:350 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:115
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:149
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznana"
 
-#: src/grouplistdialog.c:422
+#: src/grouplistdialog.c:421
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Nie udało się pobrać listy grup news."
 
-#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1934 src/summaryview.c:1600
+#: src/grouplistdialog.c:458 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
 msgid "Done."
 msgstr "Zrobiono."
 
-#: src/grouplistdialog.c:492
+#: src/grouplistdialog.c:491
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
 
-#: src/gtk/about.c:132
+#: src/gtk/about.c:133
 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
 msgstr ""
 "Claws Mail jest lekkim, szybkim klientem poczty z dużą ilością opcji "
 "konfiguracyjnych."
 
-#: src/gtk/about.c:135
+#: src/gtk/about.c:136
 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
 msgstr ""
 "Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu odwiedź stronę Claws Mail:"
 
-#: src/gtk/about.c:140
+#: src/gtk/about.c:141
 msgid ""
 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
 msgstr ""
 "W celu otrzymania wsparcia i dyskusji zasubskrybuj listę mailingową "
 "użytkowników Claws Mail:"
 
-#: src/gtk/about.c:146
+#: src/gtk/about.c:147
 msgid ""
 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
 "the Claws Mail project you can do so at:"
@@ -4053,21 +4062,21 @@ msgstr ""
 "Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Jeśli "
 "chcesz wspomóc projekt Claws Mail możesz to zrobić tutaj:"
 
-#: src/gtk/about.c:162 src/gtk/about.c:850
+#: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:851
 msgid ""
-"Copyright (C) 1999-2017\n"
+"Copyright (C) 1999-2019\n"
 "The Claws Mail Team\n"
 "and Hiroyuki Yamamoto"
 msgstr ""
-"Copyright (C) 1999-2017\n"
+"Copyright (C) 1999-2019\n"
 "Zespół Claws Mail\n"
 "oraz Hiroyuki Yamamoto"
 
-#: src/gtk/about.c:167
+#: src/gtk/about.c:168
 msgid "System Information\n"
 msgstr "Informacje o systemie\n"
 
-#: src/gtk/about.c:173
+#: src/gtk/about.c:174
 #, c-format
 msgid ""
 "Locale: %s (charset: %s)\n"
@@ -4076,7 +4085,7 @@ msgstr ""
 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
 "System Operacyjny: %s %s (%s)"
 
-#: src/gtk/about.c:182
+#: src/gtk/about.c:183
 #, c-format
 msgid ""
 "Locale: %s (charset: %s)\n"
@@ -4085,7 +4094,7 @@ msgstr ""
 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
 "System Operacyjny: %s"
 
-#: src/gtk/about.c:191
+#: src/gtk/about.c:192
 #, c-format
 msgid ""
 "Locale: %s (charset: %s)\n"
@@ -4094,95 +4103,95 @@ msgstr ""
 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
 "System Operacyjny: nieznany"
 
-#: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:842 src/wizard.c:527
+#: src/gtk/about.c:248 src/prefs_themes.c:842 src/wizard.c:529
 msgid "The Claws Mail Team"
 msgstr "Zespół Claws Mail"
 
-#: src/gtk/about.c:266
+#: src/gtk/about.c:267
 msgid "Previous team members"
 msgstr "Poprzedni członkowie zespołu"
 
-#: src/gtk/about.c:285
+#: src/gtk/about.c:286
 msgid "The translation team"
 msgstr "Zespół tłumaczy"
 
-#: src/gtk/about.c:304
+#: src/gtk/about.c:305
 msgid "Documentation team"
 msgstr "Zespół zajmujący się dokumentacją"
 
-#: src/gtk/about.c:322
+#: src/gtk/about.c:323
 msgid "Logo"
 msgstr "Logo"
 
-#: src/gtk/about.c:341
+#: src/gtk/about.c:342
 msgid "Icons"
 msgstr "Ikony"
 
-#: src/gtk/about.c:360
+#: src/gtk/about.c:361
 msgid "Contributors"
 msgstr "Osoby które pomogły przy tworzeniu programu:"
 
-#: src/gtk/about.c:408
+#: src/gtk/about.c:409
 msgid "Compiled-in Features"
 msgstr "Funkcje programu włączone podczas kompilacji"
 
-#: src/gtk/about.c:425
+#: src/gtk/about.c:426
 msgctxt "compface"
 msgid "adds support for the X-Face header\n"
 msgstr "dodaje obsługę nagłówka X-Face\n"
 
-#: src/gtk/about.c:435
+#: src/gtk/about.c:436
 msgctxt "Enchant"
 msgid "adds support for spell checking\n"
 msgstr "dodaje obsługę sprawdzania pisowni\n"
 
-#: src/gtk/about.c:445
+#: src/gtk/about.c:446
 msgctxt "GnuTLS"
 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
 msgstr "dodaje obsługę szyfrowanych połączeń z serwerami\n"
 
-#: src/gtk/about.c:455
+#: src/gtk/about.c:456
 msgctxt "IPv6"
 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
 msgstr ""
 "dodaje obsługę adresów IPv6, nowego internetowego protokołu adresowania\n"
 
-#: src/gtk/about.c:466
+#: src/gtk/about.c:467
 msgctxt "iconv"
 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
 msgstr "pozwala na konwersję do lub z różnych kodowań znaków\n"
 
-#: src/gtk/about.c:476
+#: src/gtk/about.c:477
 msgctxt "JPilot"
 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
 msgstr "dodaje obsługę książek adresowych PalmOs\n"
 
-#: src/gtk/about.c:486
+#: src/gtk/about.c:487
 msgctxt "LDAP"
 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
 msgstr "dodaje obsługę współdzielonych książek adresowych LDAP\n"
 
-#: src/gtk/about.c:496
+#: src/gtk/about.c:497
 msgctxt "libetpan"
 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
 msgstr "dodaje obsługę serwerów IMAP i NNTP\n"
 
-#: src/gtk/about.c:506
+#: src/gtk/about.c:507
 msgctxt "libSM"
 msgid "adds support for session handling\n"
 msgstr "dodaje obsługę sesji\n"
 
-#: src/gtk/about.c:516
+#: src/gtk/about.c:517
 msgctxt "NetworkManager"
 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
 msgstr "dodaje obsługę wykrywania zmian w konfiguracji sieci\n"
 
-#: src/gtk/about.c:526
+#: src/gtk/about.c:527
 msgctxt "librSVG"
 msgid "adds support for SVG themes\n"
 msgstr "dodaje obsługę motywów SVG\n"
 
-#: src/gtk/about.c:558
+#: src/gtk/about.c:559
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -4193,7 +4202,7 @@ msgstr ""
 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania - w wersji 3 lub (jeśli wolisz) każdej "
 "późniejszej."
 
-#: src/gtk/about.c:565
+#: src/gtk/about.c:566
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -4205,7 +4214,7 @@ msgstr ""
 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
 "dalszych informacji zobacz Powszechną Licencję Publiczną GNU."
 
-#: src/gtk/about.c:584
+#: src/gtk/about.c:585
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program. If not, see "
@@ -4214,146 +4223,146 @@ msgstr ""
 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);jeśli nie, "
 "odwiedź "
 
-#: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2604
+#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2635
 msgid "Session statistics\n"
 msgstr "Statystyki sesji\n"
 
-#: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2614 src/main.c:2617
+#: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2645 src/main.c:2648
 #, c-format
 msgid "Started: %s\n"
 msgstr "Rozpoczęto: %s\n"
 
-#: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2623
+#: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2654
 msgid "Incoming traffic\n"
 msgstr "Ruch przychodzący\n"
 
-#: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2626
+#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2657
 #, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
 msgstr "Odebrane wiadomości: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2632
+#: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2663
 msgid "Outgoing traffic\n"
 msgstr "Ruch wychodzący\n"
 
-#: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2635
+#: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2666
 #, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
 msgstr "Nowe/przekierowane wiadomości: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2639
+#: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2670
 #, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
 msgstr "Odpowiedzi: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2643
+#: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2674
 #, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
 msgstr "Przekazane wiadomości: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2647
+#: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2678
 #, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
 msgstr "Całkowita liczba wysłanych wiadomości: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:792
+#: src/gtk/about.c:793
 msgid "About Claws Mail"
 msgstr "O Claws Mail"
 
-#: src/gtk/about.c:864
+#: src/gtk/about.c:865
 msgid "_Info"
 msgstr "_Informacja"
 
-#: src/gtk/about.c:870
+#: src/gtk/about.c:871
 msgid "_Authors"
 msgstr "_Autorzy"
 
-#: src/gtk/about.c:876
+#: src/gtk/about.c:877
 msgid "_Features"
 msgstr "_Funkcje"
 
-#: src/gtk/about.c:882
+#: src/gtk/about.c:883
 msgid "_License"
 msgstr "_Licencja"
 
-#: src/gtk/about.c:890
+#: src/gtk/about.c:891
 msgid "_Release Notes"
 msgstr "_Adnotacje wydania"
 
-#: src/gtk/about.c:896
+#: src/gtk/about.c:897
 msgid "_Statistics"
 msgstr "_Statystyki"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
+#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:365
 msgid "Orange"
 msgstr "Pomarańczowy"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
+#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:369
 msgid "Red"
 msgstr "Czerwony"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
+#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:373
 msgid "Pink"
 msgstr "Różowy"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
+#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:377
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Błękitny"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
+#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:381
 msgid "Blue"
 msgstr "Niebieski"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
+#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:385
 msgid "Green"
 msgstr "Zielony"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
+#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:389
 msgid "Brown"
 msgstr "Brązowy"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
+#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:393
 msgid "Grey"
 msgstr "Szary"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
+#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:397
 msgid "Light brown"
 msgstr "Jasnobrązowy"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
+#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:401
 msgid "Dark red"
 msgstr "Ciemnoczerwony"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:405
 msgid "Dark pink"
 msgstr "Ciemnoróżowy"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:409
 msgid "Steel blue"
 msgstr "Stalowoniebieski"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:413
 msgid "Gold"
 msgstr "Złoty"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:417
 msgid "Bright green"
 msgstr "Jasnozielony"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:421
 msgid "Magenta"
 msgstr "Magenta"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:156
+#: src/gtk/foldersort.c:241
 msgid "Set mailbox order"
 msgstr "Ustaw kolejność sortowania skrzynek pocztowych"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:190
+#: src/gtk/foldersort.c:276
 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
 msgstr ""
 "Przesuń skrzynki w górę lub w dół, aby zmienić kolejność na liście Katalogów."
 
-#: src/gtk/foldersort.c:216
+#: src/gtk/foldersort.c:310
 msgid "Mailboxes"
 msgstr "Skrzynki"
 
@@ -4379,16 +4388,16 @@ msgstr "Nie można zainicjować %s słownika: "
 msgid "No misspelled word found."
 msgstr "Nie znaleziono błędnych słów."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1443
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1451
 msgid "Replace unknown word"
 msgstr "Zmień nieznane słowo"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1460
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1467
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with: "
 msgstr "Zamień \"%s\" przez: "
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1503
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1510
 msgid ""
 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
@@ -4396,55 +4405,55 @@ msgstr ""
 "Trzymanie wciśniętego klawisza Control oraz wciśnięcie ENTER\n"
 "spowoduje nauczenie się z błędu.\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:1943
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
 msgid "More..."
 msgstr "Więcej..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1861
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1867
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
 msgstr "\"%s\" nieznany wpis w słowniku '%s'"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1877
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1883
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1887
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1893
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Dodaj do słownika osobistego"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1897
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1903
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Zamień używając..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1910
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1916
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr "Sprawdź używając %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1932
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1938
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(brak sugestii)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2006
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2012
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "Słownik: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2021
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2027
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Użyj alternatywnego (%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2032
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2038
 msgid "Use both dictionaries"
 msgstr "Użyj obu słowników"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2048 src/prefs_spelling.c:143
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:143
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Sprawdzanie podczas pisania"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2147
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2154
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -4453,7 +4462,7 @@ msgstr ""
 "Operacja zmiany słownika nie powiodła się.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2203
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2210
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
@@ -4462,26 +4471,26 @@ msgstr ""
 "Operacja zmiany słownika nie powiodła się.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1939
+#: src/gtk/gtkutils.c:1862
 msgid "Failed: no service record found."
 msgstr "Niepowodznie: brak rekordu usługi."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1942
+#: src/gtk/gtkutils.c:1865
 msgid "Failed: network error."
 msgstr "Niepowodznie: błąd sieci."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1945
+#: src/gtk/gtkutils.c:1868
 #, c-format
 msgid "Failed: unknown error (%d)."
 msgstr "Niepowodzenie: nieznany błąd (%d)."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:2015
+#: src/gtk/gtkutils.c:1938
 msgid "Configuring..."
 msgstr "Konfiguracja..."
 
-#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1262
-#: src/prefs_matcher.c:2168 src/prefs_summaries.c:442
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:446
+#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1224
+#: src/prefs_matcher.c:645 src/prefs_matcher.c:2213 src/prefs_summaries.c:613
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:469
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
@@ -4489,13 +4498,13 @@ msgstr "Data"
 msgid "Date:"
 msgstr "Data:"
 
-#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1259
-#: src/prefs_matcher.c:2165 src/prefs_summaries.c:444
-#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:444
+#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1221
+#: src/prefs_matcher.c:2210 src/prefs_summaries.c:615
+#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:467
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#: src/gtk/headers.h:10 src/summary_search.c:474
+#: src/gtk/headers.h:10 src/summary_search.c:414
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
@@ -4511,14 +4520,14 @@ msgstr "Nadawca:"
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Adres zwrotny"
 
-#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1260
-#: src/prefs_matcher.c:2166 src/prefs_summaries.c:445
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:445
+#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1222
+#: src/prefs_matcher.c:2211 src/prefs_summaries.c:616
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:468
 msgid "To"
 msgstr "Do"
 
-#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1261
-#: src/prefs_matcher.c:2167 src/quote_fmt.c:58
+#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1223
+#: src/prefs_matcher.c:2212 src/quote_fmt.c:58
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopia"
 
@@ -4526,8 +4535,8 @@ msgstr "Kopia"
 msgid "Bcc"
 msgstr "Ukryta kopia"
 
-#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1263
-#: src/prefs_matcher.c:2169 src/quote_fmt.c:61
+#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1225
+#: src/prefs_matcher.c:2214 src/quote_fmt.c:61
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Message-ID"
 
@@ -4539,8 +4548,8 @@ msgstr "Message-ID:"
 msgid "In-Reply-To"
 msgstr "W odpowiedzi na"
 
-#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1265
-#: src/prefs_matcher.c:2171 src/quote_fmt.c:60
+#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1227
+#: src/prefs_matcher.c:2216 src/quote_fmt.c:60
 msgid "References"
 msgstr "Odniesienia"
 
@@ -4548,18 +4557,18 @@ msgstr "Odniesienia"
 msgid "References:"
 msgstr "Odniesienia:"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1258
-#: src/prefs_matcher.c:2164 src/prefs_summaries.c:446
-#: src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:443
+#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1220
+#: src/prefs_matcher.c:2209 src/prefs_summaries.c:617
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:466
 msgid "Subject"
 msgstr "Temat"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702
-#: src/summary_search.c:488
+#: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:705
+#: src/summary_search.c:428
 msgid "Subject:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:431
+#: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:421
 msgid "Comments"
 msgstr "Komentarze"
 
@@ -4571,7 +4580,7 @@ msgstr "Komentarze:"
 msgid "Keywords"
 msgstr "Słowa kluczowe"
 
-#: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704
+#: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:707
 msgid "Keywords:"
 msgstr "Słowa kluczowe"
 
@@ -4647,8 +4656,8 @@ msgstr "Odebrano"
 msgid "Received:"
 msgstr "Odebrano:"
 
-#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1264
-#: src/prefs_matcher.c:2170 src/quote_fmt.c:59
+#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1226
+#: src/prefs_matcher.c:2215 src/quote_fmt.c:59
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Grupy news"
 
@@ -4673,12 +4682,13 @@ msgid "Seen:"
 msgstr "Widziane:"
 
 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summaries.c:450
-#: src/prefs_summary_column.c:78 src/summaryview.c:2823
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:190 src/prefs_summaries.c:621
+#: src/prefs_summary_column.c:78 src/prefs_themes.c:1034 src/ssl_manager.c:124
+#: src/summaryview.c:2918
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
 
-#: src/gtk/headers.h:37 src/prefs_themes.c:1033
+#: src/gtk/headers.h:37
 msgid "Status:"
 msgstr "Stan:"
 
@@ -4718,7 +4728,7 @@ msgstr "User-Agent"
 msgid "Content-Type"
 msgstr "Content-Type"
 
-#: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:327
+#: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:338
 msgid "Content-Type:"
 msgstr "Content-Type:"
 
@@ -4746,7 +4756,7 @@ msgstr "Pierwszeństwo"
 msgid "Precedence:"
 msgstr "Pierwszeństwo:"
 
-#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1078
+#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1169
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizacja"
 
@@ -4976,43 +4986,47 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Następujące ikony służą do przedstawiania statusu wiadomości i katalogów:"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:233 src/gtk/inputdialog.c:255
+#: src/gtk/inputdialog.c:228 src/gtk/inputdialog.c:250
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
 msgstr "Wprowadź hasło dla %s na %s:"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:236 src/gtk/inputdialog.c:239
-#: src/gtk/inputdialog.c:258 src/gtk/inputdialog.c:261
+#: src/gtk/inputdialog.c:231 src/gtk/inputdialog.c:234
+#: src/gtk/inputdialog.c:253 src/gtk/inputdialog.c:256
 #, c-format
 msgid "Input password for %s:"
 msgstr "Wprowadź hasło dla %s:"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:242 src/gtk/inputdialog.c:264
+#: src/gtk/inputdialog.c:237 src/gtk/inputdialog.c:259
 msgid "Input password:"
 msgstr "Wprowadź hasło:"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:243 src/gtk/inputdialog.c:271
-#: src/gtk/inputdialog.c:283
+#: src/gtk/inputdialog.c:238 src/gtk/inputdialog.c:266
+#: src/gtk/inputdialog.c:278
 msgid "Input password"
 msgstr "Wprowadź hasło"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:273
+#: src/gtk/inputdialog.c:268
 msgid "Remember password for this session"
 msgstr "Zapamiętanie hasła w tej sesji"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:372 src/gtk/inputdialog.c:419
+#: src/gtk/inputdialog.c:363 src/gtk/inputdialog.c:410
 msgid "Remember this"
 msgstr "Zapamiętaj"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:447
+#: src/gtk/logwindow.c:449
+msgid "_Go to last error"
+msgstr "Prze_jdź do ostatniego błędu"
+
+#: src/gtk/logwindow.c:456
 msgid "Clear _Log"
 msgstr "Wyczyść _Dziennik"
 
-#: src/gtk/menu.c:137
+#: src/gtk/menu.c:135
 msgid "Warning:"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: src/gtk/menu.c:138
+#: src/gtk/menu.c:136
 msgid ""
 "This URL was too long for displaying and\n"
 "has been truncated for safety. This message could be\n"
@@ -5055,18 +5069,18 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:303 src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:790
+#: src/gtk/pluginwindow.c:303 src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:792
 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:273
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:106
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:229
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:498
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:482
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:400
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:549
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:114
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:537
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:115
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:181
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:137
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:545
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:427
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:423
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:398
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:413
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:432
@@ -5075,11 +5089,11 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:486
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:504
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:522
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:686 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:706
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:687 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:707
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:82
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:774 src/prefs_toolbar.c:957
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:670
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:774 src/prefs_toolbar.c:924
 msgid "Plugins"
 msgstr "Wtyczki"
 
@@ -5091,7 +5105,7 @@ msgstr "Ładuj..."
 msgid "_Unload"
 msgstr "Wyłącz"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:229
+#: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:235
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
@@ -5116,212 +5130,220 @@ msgstr "Aktywne wtyczki"
 msgid "Page Index"
 msgstr "Spis Stron"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:841
+#: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:853
 msgid "_Hide"
 msgstr "Ukryj"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:688
-#: src/prefs_account.c:3368 src/prefs_account.c:3386 src/prefs_account.c:3404
-#: src/prefs_account.c:3422 src/prefs_account.c:3440 src/prefs_account.c:3458
-#: src/prefs_account.c:3477 src/prefs_account.c:3570
-#: src/prefs_filtering_action.c:1425 src/prefs_filtering.c:397
-#: src/prefs_filtering.c:1879
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:693
+#: src/prefs_account.c:3744 src/prefs_account.c:3762 src/prefs_account.c:3780
+#: src/prefs_account.c:3798 src/prefs_account.c:3816 src/prefs_account.c:3834
+#: src/prefs_account.c:3853 src/prefs_account.c:3946 src/prefs_account.c:3964
+#: src/prefs_filtering_action.c:1379 src/prefs_filtering.c:397
+#: src/prefs_filtering.c:1883
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:478
+#: src/gtk/quicksearch.c:472
 msgid "all messages"
 msgstr "wszystkie wiadomości"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:479
+#: src/gtk/quicksearch.c:473
 msgid "messages whose age is greater than # days"
 msgstr "wiadomości starsze niż # dni"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:480
+#: src/gtk/quicksearch.c:474
 msgid "messages whose age is less than # days"
 msgstr "wiadomości nowsze niż # dni"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:481
+#: src/gtk/quicksearch.c:475
 msgid "messages whose age is greater than # hours"
 msgstr "wiadomości starsze niż # godzin"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:482
+#: src/gtk/quicksearch.c:476
 msgid "messages whose age is less than # hours"
 msgstr "wiadomości nowsze niż # godzin"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:483
+#: src/gtk/quicksearch.c:477
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgstr "wiadomości które zawierają S w treści wiadomości"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:484
+#: src/gtk/quicksearch.c:478
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgstr "wiadomości które zawierają S w całej wiadomości"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:485
+#: src/gtk/quicksearch.c:479
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr "wiadomości skopiowane do S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:486
+#: src/gtk/quicksearch.c:480
 msgid "message is either To: or Cc: to S"
 msgstr "wiadomość jest albo do: albo kopia: do S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:487
+#: src/gtk/quicksearch.c:481
 msgid "deleted messages"
 msgstr "usunięte wiadomości"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:488
+#: src/gtk/quicksearch.c:482
+msgid "messages whose date is after requested date (time is optional)"
+msgstr "wiadomości, które są późniejsze niż wybrana data (czas jest opcjonalny)"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:484
+msgid "messages whose date is before requested date (time is optional)"
+msgstr "wiadomości, które są wcześniejsze niż wybrana data (czas jest opcjonalny)"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:486
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgstr "wiadomości które zawierają S w polu nadawcy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:489
+#: src/gtk/quicksearch.c:487
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr "prawdziwe jeśli \"S\" powiedzie się"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:490
+#: src/gtk/quicksearch.c:488
 msgid "messages originating from user S"
 msgstr "wiadomości od użytkownika S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:491
+#: src/gtk/quicksearch.c:489
 msgid "forwarded messages"
 msgstr "przekazane wiadomości"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:492
+#: src/gtk/quicksearch.c:490
 msgid "messages which have attachments"
 msgstr "wiadomości które zawierające załączniki"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:493
+#: src/gtk/quicksearch.c:491
 msgid "messages which contain S in any header name or value"
 msgstr "wiadomości zawierające S w dowonlej nazwie i wartości nagłówka"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:494
+#: src/gtk/quicksearch.c:492
 msgid "messages which contain S in the value of any header"
 msgstr "wiadomości zawierające S w wartości dowolnego nagłówka"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:495
+#: src/gtk/quicksearch.c:493
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
 msgstr "wiadomości które zawierają S w polu Message-ID nagłówka"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:496
+#: src/gtk/quicksearch.c:494
 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
 msgstr "wiadomości które zawierają S w nagłówku In-Reply-To"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:497
+#: src/gtk/quicksearch.c:495
 msgid "messages which are marked with color #"
 msgstr "wiadomości które są oznaczone kolorem #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:498
+#: src/gtk/quicksearch.c:496
 msgid "locked messages"
 msgstr "zablokowane wiadomości"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:499
+#: src/gtk/quicksearch.c:497
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgstr "wiadomości które są w grupie S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:500
+#: src/gtk/quicksearch.c:498
 msgid "new messages"
 msgstr "nowe wiadomości"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:501
+#: src/gtk/quicksearch.c:499
 msgid "old messages"
 msgstr "stare wiadomości"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:502
+#: src/gtk/quicksearch.c:500
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
 msgstr "niekompletne wiadomości (częściowo pobrane)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:503
+#: src/gtk/quicksearch.c:501
 msgid "messages which you have replied to"
 msgstr "wiadomości, na które odpowiedziałeś"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:504
+#: src/gtk/quicksearch.c:502
 msgid "read messages"
 msgstr "przeczytanych wiadomości"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:505
+#: src/gtk/quicksearch.c:503
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgstr "wiadomości zawierające S w tytule"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:506
+#: src/gtk/quicksearch.c:504
 msgid "messages whose score is equal to # points"
 msgstr "wiadomości, których punktacja jest równa #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:507
+#: src/gtk/quicksearch.c:505
 msgid "messages whose score is greater than # points"
 msgstr "wiadomości, których punktacja jest większa od #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:508
+#: src/gtk/quicksearch.c:506
 msgid "messages whose score is lower than # points"
 msgstr "wiadomości, których punktacja jest niższa od #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:509
+#: src/gtk/quicksearch.c:507
 msgid "messages whose size is equal to # bytes"
 msgstr "wiadomości których wielkość jest równa # bajtów"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:510
+#: src/gtk/quicksearch.c:508
 msgid "messages whose size is greater than # bytes"
 msgstr "wiadomości których wielkość jest większa od # bajtów"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:511
+#: src/gtk/quicksearch.c:509
 msgid "messages whose size is smaller than # bytes"
 msgstr "wiadomości których wielkość jest mniejsza od # bajtów"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:512
+#: src/gtk/quicksearch.c:510
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgstr "wiadomości które zostały wysłane do S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:513
+#: src/gtk/quicksearch.c:511
 msgid "messages which tags contain S"
 msgstr "wiadomości których etykiety zawierają S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:514
+#: src/gtk/quicksearch.c:512
 msgid "messages which have tag(s)"
 msgstr "wiadomości które zawierające etykietę/etykiety"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:515
+#: src/gtk/quicksearch.c:513
 msgid "marked messages"
 msgstr "zaznaczone wiadomości"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:516
+#: src/gtk/quicksearch.c:514
 msgid "unread messages"
 msgstr "nieprzeczytane wiadomości"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:517
+#: src/gtk/quicksearch.c:515
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgstr "wiadomości zawierające S w nagłówku Referencje"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:518
+#: src/gtk/quicksearch.c:516
 #, c-format
 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
 msgstr ""
 "wiadomości które po przetworzeniu przez polecenie zwracają 0 - %F jest "
 "plikiem z wiadomością"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:519
+#: src/gtk/quicksearch.c:517
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgstr "wiadomości zawierające S w nagłówku X-Label"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:521
+#: src/gtk/quicksearch.c:519
 msgid "logical AND operator"
 msgstr "operator logiczny AND (I/Oraz)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:522
+#: src/gtk/quicksearch.c:520
 msgid "logical OR operator"
 msgstr "operator logiczny LUB"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:523
+#: src/gtk/quicksearch.c:521
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr "logiczny operator NIE"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:524
+#: src/gtk/quicksearch.c:522
 msgid "case sensitive search"
 msgstr "szukanie z rozróżnieniem na wielkość liter"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:525
+#: src/gtk/quicksearch.c:523
 msgid "match using regular expressions instead of substring search"
 msgstr ""
 "dopasuj używając wyrażenia regularnego zamist wyszukiwania pod-ciągu znaków"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:527
+#: src/gtk/quicksearch.c:525
 msgid ""
 "all filtering expressions are allowed, but cannot be mixed through logical "
 "operators with the expressions above"
@@ -5329,11 +5351,11 @@ msgstr ""
 "wszystkie filtrowane wyrażenia są dozwolone, ale nie mogą mieszać operatorów "
 "logicznych powyższymi wyrażeniami"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:537 src/summary_search.c:521
+#: src/gtk/quicksearch.c:535 src/summary_search.c:461
 msgid "Extended Search"
 msgstr "Rozszerzone wyszukiwanie"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:538
+#: src/gtk/quicksearch.c:536
 msgid ""
 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
@@ -5344,99 +5366,103 @@ msgstr ""
 "\n"
 "W tym trybie wyszukiwania można używać następujących symboli:"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:638
+#: src/gtk/quicksearch.c:640
 msgid "Something went wrong during search. Please check your logs."
 msgstr "Coś poszło nie tak podczas wyszukiwania. PRosze sprawdź logi."
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:704
+#: src/gtk/quicksearch.c:702
 msgid "From/To/Cc/Subject/Tag"
 msgstr "Od/Do/Temat/Etykieta"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:715 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:416
+#: src/gtk/quicksearch.c:713 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:416
 msgid "Recursive"
 msgstr "Rekursywne"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:724
+#: src/gtk/quicksearch.c:722
 msgid "Sticky"
 msgstr "Przyklejony"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:734
+#: src/gtk/quicksearch.c:732
 msgid "Type-ahead"
 msgstr "Podpowiedź"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:746
+#: src/gtk/quicksearch.c:744
 msgid "Run on select"
 msgstr "Zastosuj tylko do zaznaczonych"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:788
+#: src/gtk/quicksearch.c:780
 msgid "Clear the current search"
 msgstr "Wyczyść aktualne zapytanie"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:798 src/summary_search.c:472
+#: src/gtk/quicksearch.c:790 src/summary_search.c:412
 msgid "Edit search criteria"
 msgstr "Edytuj kryteria szukania"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:807
+#: src/gtk/quicksearch.c:799
 msgid "Information about extended symbols"
 msgstr "Informacja o rozszerzonych symbolach"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:845 src/gtk/quicksearch.c:869
+#: src/gtk/quicksearch.c:837 src/gtk/quicksearch.c:861
 msgid "_Information"
 msgstr "_Informacje"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:846 src/gtk/quicksearch.c:870
+#: src/gtk/quicksearch.c:838 src/gtk/quicksearch.c:862
 msgid "E_dit"
 msgstr "E_dycja"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:847 src/gtk/quicksearch.c:871 src/prefs_actions.c:347
+#: src/gtk/quicksearch.c:839 src/gtk/quicksearch.c:863 src/prefs_actions.c:348
 #: src/prefs_filtering.c:495 src/prefs_template.c:329
 msgid "C_lear"
 msgstr "Wyczyść"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:157 src/gtk/sslcertwindow.c:348
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:398 src/gtk/sslcertwindow.c:462
-msgid "Correct"
-msgstr "Prawidłowe"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/ssl_manager.c:300
+#, c-format
+msgid "Correct%s"
+msgstr "Prawidłowe%s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:162
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/gtk/sslcertwindow.c:183
+#: src/ssl_manager.c:300 src/ssl_manager.c:304
+msgid " (expired)"
+msgstr " (przedawnione)"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:188
 msgid "Owner"
 msgstr "Właściciel"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:163
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:189
 msgid "Signer"
 msgstr "Podpisał"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:170 src/gtk/sslcertwindow.c:194
-#: src/prefs_themes.c:989
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:196 src/gtk/sslcertwindow.c:220
 msgid "Name: "
 msgstr "Nazwa: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:178 src/gtk/sslcertwindow.c:202
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:204 src/gtk/sslcertwindow.c:228
 msgid "Organization: "
 msgstr "Organizacja: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:186 src/gtk/sslcertwindow.c:210
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:212 src/gtk/sslcertwindow.c:236
 msgid "Location: "
 msgstr "Lokalizacja: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:218
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:244
 msgid "Fingerprint: \n"
 msgstr "Odcisk klucza: \n"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:228
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:254
 msgid "Signature status: "
 msgstr "Stan podpisu: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:235
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:261
 msgid "Expires on: "
 msgstr "Wygasa: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:302
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:328
 #, c-format
 msgid "SSL/TLS certificate for %s"
 msgstr "Certyfikat SSL/TLS dla %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:318
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:344
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate is for %s, but connection is to %s.\n"
@@ -5447,7 +5473,7 @@ msgstr ""
 "Możesz się łączyć z nieuczciwym serwerem.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:338
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:364
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s is unknown.\n"
@@ -5456,34 +5482,39 @@ msgstr ""
 "Certyfikat dla %s jest nieznany.\n"
 "%sCzy chcesz go zatwierdzić?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:350 src/gtk/sslcertwindow.c:400
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:464
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:374 src/gtk/sslcertwindow.c:424
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:488
+msgid "Correct"
+msgstr "Prawidłowe"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:376 src/gtk/sslcertwindow.c:426
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:490
 #, c-format
 msgid "Signature status: %s"
 msgstr "Stan podpisu: %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:358 src/gtk/sslcertwindow.c:408
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:384 src/gtk/sslcertwindow.c:434
 msgid "_View certificate"
 msgstr "_Podgląd certyfikatu"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:364
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:390
 msgid "SSL/TLS certificate is invalid"
 msgstr "Certyfikat SSL/TLS jest niepoprawny"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:366
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:392
 msgid "SSL/TLS certificate is unknown"
 msgstr "Certyfikat SSL/TLS jest nieznany"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:419
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:481
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:395 src/gtk/sslcertwindow.c:445
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:507
 msgid "_Cancel connection"
 msgstr "Anuluj połączenie"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:481
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:395 src/gtk/sslcertwindow.c:507
 msgid "_Accept and save"
 msgstr "_Akceptuj i zapisz"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:387
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:413
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s is expired.\n"
@@ -5492,27 +5523,27 @@ msgstr ""
 "Upłynął termin ważności certyfikatu dla %s .\n"
 "%sCzy chcesz kontynuować?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:414
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:440
 msgid "SSL/TLS certificate is invalid and expired"
 msgstr "Certyfikat SSL/TLS jest niepoprawny lub minął jego termin ważności"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:416
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:442
 msgid "SSL/TLS certificate is expired"
 msgstr "Minął termin ważności Certyfikatu SSL/TLS"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:419
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:445
 msgid "_Accept"
 msgstr "_Akceptuj"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:439
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:465
 msgid "New certificate:"
 msgstr "Nowy certyfikat:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:444
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:470
 msgid "Known certificate:"
 msgstr "Znany certyfikat:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:451
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:477
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s has changed.\n"
@@ -5521,15 +5552,15 @@ msgstr ""
 "Certyfikat dla %s się zmienił.\n"
 "%sCzy chcesz go zatwierdzić?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:472
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:498
 msgid "_View certificates"
 msgstr "Po_każ certyfikaty"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:477
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:503
 msgid "SSL/TLS certificate changed and is invalid"
 msgstr "Certyfikat SSL/TLS się zmienił i jest nieważny"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:479
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:505
 msgid "SSL/TLS certificate changed"
 msgstr "Certyfikaty SSL/TLS zmienił się"
 
@@ -5539,227 +5570,227 @@ msgstr "Etykiety:"
 
 #: src/headerview.c:192 src/plugins/notification/notification_popup.c:313
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:620
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3423
-#: src/summaryview.c:3441 src/summaryview.c:3462
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3519
+#: src/summaryview.c:3537 src/summaryview.c:3576
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Brak nadawcy)"
 
 #: src/headerview.c:207 src/plugins/notification/notification_popup.c:315
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:624
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3474
-#: src/summaryview.c:3477
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3588
+#: src/summaryview.c:3591
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Bez tematu)"
 
-#: src/image_viewer.c:100
+#: src/image_viewer.c:127
 msgid "Error:"
 msgstr "Błąd:"
 
-#: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2611
+#: src/image_viewer.c:310 src/mimeview.c:2657
 #: src/plugins/att_remover/att_remover.c:306
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:698
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
 msgid "Filename:"
 msgstr "Nazwa pliku:"
 
-#: src/image_viewer.c:306
+#: src/image_viewer.c:317
 msgid "Filesize:"
 msgstr "Wielkość pliku:"
 
-#: src/image_viewer.c:355
+#: src/image_viewer.c:366
 msgid "Load Image"
 msgstr "Ładuj obraz"
 
-#: src/imap.c:576
+#: src/imap.c:577
 msgid "IMAP connection broken\n"
 msgstr "Połączenie IMAP zostało zerwane\n"
 
-#: src/imap.c:615 src/imap.c:618 src/imap.c:621 src/imap.c:624 src/imap.c:627
-#: src/imap.c:631 src/imap.c:634 src/imap.c:637 src/imap.c:640 src/imap.c:644
-#: src/imap.c:647 src/imap.c:650 src/imap.c:653 src/imap.c:656 src/imap.c:659
-#: src/imap.c:662 src/imap.c:665 src/imap.c:668 src/imap.c:671 src/imap.c:674
-#: src/imap.c:677 src/imap.c:680 src/imap.c:683 src/imap.c:686 src/imap.c:689
-#: src/imap.c:692 src/imap.c:695 src/imap.c:698 src/imap.c:701 src/imap.c:704
-#: src/imap.c:707 src/imap.c:710 src/imap.c:713 src/imap.c:716 src/imap.c:719
-#: src/imap.c:722 src/imap.c:725 src/imap.c:728 src/imap.c:731 src/imap.c:734
-#: src/imap.c:738 src/imap.c:742
+#: src/imap.c:622 src/imap.c:625 src/imap.c:628 src/imap.c:631 src/imap.c:634
+#: src/imap.c:638 src/imap.c:641 src/imap.c:644 src/imap.c:647 src/imap.c:651
+#: src/imap.c:654 src/imap.c:657 src/imap.c:660 src/imap.c:663 src/imap.c:666
+#: src/imap.c:669 src/imap.c:672 src/imap.c:675 src/imap.c:678 src/imap.c:681
+#: src/imap.c:684 src/imap.c:687 src/imap.c:690 src/imap.c:693 src/imap.c:696
+#: src/imap.c:699 src/imap.c:702 src/imap.c:705 src/imap.c:708 src/imap.c:711
+#: src/imap.c:714 src/imap.c:717 src/imap.c:720 src/imap.c:723 src/imap.c:726
+#: src/imap.c:729 src/imap.c:732 src/imap.c:735 src/imap.c:738 src/imap.c:741
+#: src/imap.c:745 src/imap.c:749
 #, c-format
 msgid "IMAP error on %s:"
 msgstr "Błąd IMAP dla %s:"
 
-#: src/imap.c:615
+#: src/imap.c:622
 msgid "authenticated"
 msgstr "uwierzytelnienie"
 
-#: src/imap.c:618
+#: src/imap.c:625
 msgid "not authenticated"
 msgstr "nie uwierzytelniono"
 
-#: src/imap.c:621
+#: src/imap.c:628
 msgid "bad state"
 msgstr "zły stan"
 
-#: src/imap.c:624
+#: src/imap.c:631
 msgid "stream error"
 msgstr "błąd strumienia"
 
-#: src/imap.c:627
+#: src/imap.c:634
 msgid "parse error (very probably non-RFC compliance from the server)"
 msgstr ""
 "błąd parsowania (prawdopodobnie serwer nie jest zgodny ze specyfikacją "
 "opisaną w RFC)"
 
-#: src/imap.c:631
+#: src/imap.c:638
 msgid "connection refused"
 msgstr "połączenie odrzucone."
 
-#: src/imap.c:634
+#: src/imap.c:641
 msgid "memory error"
 msgstr "błąd pamięci"
 
-#: src/imap.c:637
+#: src/imap.c:644
 msgid "fatal error"
 msgstr "błąd krytyczny"
 
-#: src/imap.c:640
+#: src/imap.c:647
 msgid "protocol error (very probably non-RFC compliance from the server)"
 msgstr ""
 "błąd protokołu (prawdopodobnie serwer nie jest zgodny ze specyfikacją "
 "opisaną w RFC)"
 
-#: src/imap.c:644
+#: src/imap.c:651
 msgid "connection not accepted"
 msgstr "połączenie nie zostało zaakceptowane"
 
-#: src/imap.c:647
+#: src/imap.c:654
 msgid "APPEND error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu APPEND"
 
-#: src/imap.c:650
+#: src/imap.c:657
 msgid "NOOP error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu NOOP"
 
-#: src/imap.c:653
+#: src/imap.c:660
 msgid "LOGOUT error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu LOGOUT"
 
-#: src/imap.c:656
+#: src/imap.c:663
 msgid "CAPABILITY error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu CAPABILITY"
 
-#: src/imap.c:659
+#: src/imap.c:666
 msgid "CHECK error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu CHECK"
 
-#: src/imap.c:662
+#: src/imap.c:669
 msgid "CLOSE error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu CLOSE"
 
-#: src/imap.c:665
+#: src/imap.c:672
 msgid "EXPUNGE error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu EXPUNGE"
 
-#: src/imap.c:668
+#: src/imap.c:675
 msgid "COPY error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu COPY"
 
-#: src/imap.c:671
+#: src/imap.c:678
 msgid "UID COPY error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu UID COPY"
 
-#: src/imap.c:674
+#: src/imap.c:681
 msgid "CREATE error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu CREATE"
 
-#: src/imap.c:677
+#: src/imap.c:684
 msgid "DELETE error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu DELETE"
 
-#: src/imap.c:680
+#: src/imap.c:687
 msgid "EXAMINE error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu EXAMINE"
 
-#: src/imap.c:683
+#: src/imap.c:690
 msgid "FETCH error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu FETCH"
 
-#: src/imap.c:686
+#: src/imap.c:693
 msgid "UID FETCH error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu UID FETCH"
 
-#: src/imap.c:689
+#: src/imap.c:696
 msgid "LIST error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu LIST"
 
-#: src/imap.c:692
+#: src/imap.c:699
 msgid "LOGIN error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu LOGIN"
 
-#: src/imap.c:695
+#: src/imap.c:702
 msgid "LSUB error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu LSUB"
 
-#: src/imap.c:698
+#: src/imap.c:705
 msgid "RENAME error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu RENAME"
 
-#: src/imap.c:701
+#: src/imap.c:708
 msgid "SEARCH error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu SEARCH"
 
-#: src/imap.c:704
+#: src/imap.c:711
 msgid "UID SEARCH error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu UID SEARCH"
 
-#: src/imap.c:707
+#: src/imap.c:714
 msgid "SELECT error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu SELECT"
 
-#: src/imap.c:710
+#: src/imap.c:717
 msgid "STATUS error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu STATUS"
 
-#: src/imap.c:713
+#: src/imap.c:720
 msgid "STORE error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu STORE"
 
-#: src/imap.c:716
+#: src/imap.c:723
 msgid "UID STORE error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu UID STORE"
 
-#: src/imap.c:719
+#: src/imap.c:726
 msgid "SUBSCRIBE error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu SUBSCRIBE"
 
-#: src/imap.c:722
+#: src/imap.c:729
 msgid "UNSUBSCRIBE error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu UNSUBSCRIBE"
 
-#: src/imap.c:725
+#: src/imap.c:732
 msgid "STARTTLS error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu STARTTLS"
 
-#: src/imap.c:728
+#: src/imap.c:735
 msgid "INVAL error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu INVAL"
 
-#: src/imap.c:731
+#: src/imap.c:738
 msgid "EXTENSION error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu EXTENSION"
 
-#: src/imap.c:734
+#: src/imap.c:741
 msgid "SASL error"
 msgstr "błąd przy wykonywaniu SASL"
 
-#: src/imap.c:738
+#: src/imap.c:745
 msgid "SSL/TLS error"
 msgstr "błąd SSL/TLS"
 
-#: src/imap.c:742
+#: src/imap.c:749
 #, c-format
 msgid "Unknown error [%d]"
 msgstr "Nieznany błąd [%d]"
 
-#: src/imap.c:946
+#: src/imap.c:955
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5771,7 +5802,7 @@ msgstr ""
 "Logowanie z użyciem CRAM-MD5 działa tylko jeżeli biblioteka libtepan została "
 "skompilowana ze wsparciem SASL i wtyczka CRAM-MD5 SASL jest zainstalowana."
 
-#: src/imap.c:952
+#: src/imap.c:961
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5783,7 +5814,7 @@ msgstr ""
 "Logowanie z użyciem CRAM-MD5 działa tylko jeżeli biblioteka libtepan została "
 "skompilowana z obsługą SASL i wtyczka CRAM-MD5 SASL jest zainstalowana."
 
-#: src/imap.c:958
+#: src/imap.c:967
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5796,7 +5827,7 @@ msgstr ""
 "została skompilowana ze wsparciem SASL i wtyczka SCRAM SASL jest "
 "zainstalowana."
 
-#: src/imap.c:964
+#: src/imap.c:973
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5808,7 +5839,7 @@ msgstr ""
 "Logowanie typu PLAIN działa tylko jeżeli biblioteka libtepan została "
 "skompilowana ze wsparciem SASL i wtyczka PLAIN SASL jest zainstalowana."
 
-#: src/imap.c:970
+#: src/imap.c:979
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5820,36 +5851,36 @@ msgstr ""
 "Logowanie z użyciem LOGIN działa tylko jeżeli biblioteka libtepan została "
 "skompilowana z obsługą SASL i wtyczka LOGIN SASL jest zainstalowana."
 
-#: src/imap.c:977
+#: src/imap.c:986
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
 msgstr "Łączenie z %s zakończyło się niepowodzeniem: odmowa logowania.%s"
 
-#: src/imap.c:981
+#: src/imap.c:990
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
 msgstr "Łączenie z %s zakończyło się niepowodzeniem: odmowa logowania.%s\n"
 
-#: src/imap.c:999
+#: src/imap.c:1008
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
 msgstr "Połączenie z %s zakończyło się niepowodzeniem"
 
-#: src/imap.c:1006 src/imap.c:1009
+#: src/imap.c:1015 src/imap.c:1018
 #, c-format
 msgid "IMAP connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Połączenie IMAP do %s zostało przerwane. Łączę jeszcze raz...\n"
 
-#: src/imap.c:1039 src/imap.c:3656 src/imap.c:4315 src/imap.c:4409
-#: src/imap.c:4587 src/imap.c:5398
+#: src/imap.c:1048 src/imap.c:3687 src/imap.c:4346 src/imap.c:4440
+#: src/imap.c:4618 src/imap.c:5429
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostępu do sieci w celu dostępu do serwera IMAP."
 
-#: src/imap.c:1148 src/inc.c:811 src/news.c:388 src/send_message.c:282
+#: src/imap.c:1158 src/inc.c:873 src/news.c:402 src/send_message.c:286
 msgid "Insecure connection"
 msgstr "Połączenie nie jest bezpieczne"
 
-#: src/imap.c:1149 src/inc.c:812 src/news.c:389 src/send_message.c:283
+#: src/imap.c:1159 src/inc.c:874 src/news.c:403 src/send_message.c:287
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL/TLS, but SSL/TLS is "
 "not available in this build of Claws Mail. \n"
@@ -5863,104 +5894,108 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz kontynuować łączenie do tego serwera? Połączenie nie będzie "
 "bezpieczne."
 
-#: src/imap.c:1155 src/inc.c:818 src/news.c:395 src/send_message.c:289
+#: src/imap.c:1165 src/inc.c:880 src/news.c:409 src/send_message.c:293
 msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "Kon_tynuuj łączenie"
 
-#: src/imap.c:1165
+#: src/imap.c:1174
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to IMAP server: %s:%d..."
 msgstr "Konto '%s': Łączenie z serwerem IMAP: %s:%d..."
 
-#: src/imap.c:1213
+#: src/imap.c:1239
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP server: %s:%d"
 msgstr "Nie można połączyć się z serwerem IMAP: %s:%d"
 
-#: src/imap.c:1216
+#: src/imap.c:1242
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP server: %s:%d\n"
 msgstr "Nie można połączyć się z serwerem IMAP: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1249 src/imap.c:4077
+#: src/imap.c:1274 src/imap.c:4108
 msgid "Can't start STARTTLS session.\n"
 msgstr "Nie można nawiązać sesji STARTTLS.\n"
 
-#: src/imap.c:1316
+#: src/imap.c:1343
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s.\n"
 msgstr "Nie udało się nawiązać połączenia z serwerem IMAP: %s.\n"
 
-#: src/imap.c:1319
+#: src/imap.c:1346
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
 msgstr "Łączenie z serwerem IMAP4: %s."
 
-#: src/imap.c:1747
+#: src/imap.c:1774
 msgid "Adding messages..."
 msgstr "Dodawanie wiadomości..."
 
-#: src/imap.c:1952 src/mh.c:529
+#: src/imap.c:1979 src/mh.c:530
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Kopiowanie wiadomości..."
 
-#: src/imap.c:2545
+#: src/imap.c:2501
+msgid "Search failed due to server error."
+msgstr "Wyszukanie nie powiodło się z powodu błędu serwera."
+
+#: src/imap.c:2580
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "nie można ustawić flagi skasowany\n"
 
-#: src/imap.c:2552 src/imap.c:5028
+#: src/imap.c:2587 src/imap.c:5059
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "nie można zlikwidować\n"
 
-#: src/imap.c:2903
+#: src/imap.c:2938
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
 msgstr "Szukanie niesubskrybowanych katalogów w %s..."
 
-#: src/imap.c:2906
+#: src/imap.c:2941
 #, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
 msgstr "Szukanie podkatalogów w %s ..."
 
-#: src/imap.c:3196
+#: src/imap.c:3229
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "nie można utworzyć skrzynki: błąd LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:3211
+#: src/imap.c:3242
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "nie można utworzyć skrzynki\n"
 
-#: src/imap.c:3342
+#: src/imap.c:3373
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "nie można zmienić nazwy skrzynki z %s do %s\n"
 
-#: src/imap.c:3455
+#: src/imap.c:3486
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "nie można skasować skrzynki\n"
 
-#: src/imap.c:3734
+#: src/imap.c:3765
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "Wykonanie komenda LIST nie powiodło się\n"
 
-#: src/imap.c:3819
+#: src/imap.c:3850
 msgid "Flagging messages..."
 msgstr "Filtrowanie wiadomości..."
 
-#: src/imap.c:3922
+#: src/imap.c:3953
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "nie można wybrać katalogu: %s\n"
 
-#: src/imap.c:4074
+#: src/imap.c:4105
 msgid "Server requires STARTTLS to log in.\n"
 msgstr "Serwer wymaga STARTTLS do zalogowania się.\n"
 
-#: src/imap.c:4084
+#: src/imap.c:4115
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "Nie można odświeżyć właściwości.\n"
 
-#: src/imap.c:4089
+#: src/imap.c:4120
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires STARTTLS, but Claws Mail has been "
@@ -5969,20 +6004,20 @@ msgstr ""
 "Połączenie z %s nie powiodło się: serwer wymaga STARTTLS, lecz Claws Mail "
 "skompilowane jest bez obsługi STARTTLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4097
+#: src/imap.c:4128
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Logowanie na serwer jest wyłączone.\n"
 
-#: src/imap.c:4320
+#: src/imap.c:4351
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Odbieranie wiadomości..."
 
-#: src/imap.c:5021
+#: src/imap.c:5052
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "nie można ustawić flagi skasowany: %d\n"
 
-#: src/imap.c:6056
+#: src/imap.c:6087
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP accounts are disabled.\n"
@@ -6034,7 +6069,7 @@ msgstr "Subskrypcje"
 msgid "_Subscribe..."
 msgstr "Subskrybuj..."
 
-#: src/imap_gtk.c:78 src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:169
+#: src/imap_gtk.c:78 src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:171
 msgid "_Unsubscribe..."
 msgstr "_Usuń subskrypcję..."
 
@@ -6066,25 +6101,25 @@ msgstr ""
 "podkatalogi a nie przechowywać wiadomości, dołącz `/' na końcu nazwy)"
 
 #: src/imap_gtk.c:198 src/mh_gtk.c:147
-msgid "Inherit properties from parent folder"
-msgstr "Dziedziczenie uprawnień z katalogu nadrzędnego"
+msgid "Inherit properties and processing rules from parent folder"
+msgstr "Dziedziczenie właściwości i reguł przetwarzania z katalogu nadrzędnego"
 
 #: src/imap_gtk.c:259 src/mh_gtk.c:252 src/news_gtk.c:290
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:419 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:197
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2051
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:419 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:196
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2060
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Wprowadź nową nazwę dla '%s':"
 
 #: src/imap_gtk.c:261 src/mh_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:420
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:198
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2052
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:197
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2061
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Zmień nazwę folderu"
 
 #: src/imap_gtk.c:290 src/mh_gtk.c:280 src/news_gtk.c:312
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:450 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:224
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2072
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:450 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:220
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2081
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -6102,7 +6137,7 @@ msgstr "wybierz katalog, do którego chcesz przenieść '%s'"
 msgid "Select folder to copy folder '%s' to"
 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz skopiować '%s'"
 
-#: src/imap_gtk.c:365 src/mh_gtk.c:203 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:152
+#: src/imap_gtk.c:365 src/mh_gtk.c:203 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:153
 #, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
@@ -6115,8 +6150,8 @@ msgstr ""
 "Naprawdę chcesz skasować ?"
 
 #: src/imap_gtk.c:384 src/news_gtk.c:265 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:347
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:171
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2005
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:172
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2014
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "Nie można usunąć katalogu `%s'."
@@ -6143,7 +6178,7 @@ msgstr "_Szukaj"
 msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
 msgstr "Wybierz podkatalog z %s do subskrypcji:"
 
-#: src/imap_gtk.c:536 src/mainwindow.c:680
+#: src/imap_gtk.c:536 src/mainwindow.c:689
 msgid "Subscribe"
 msgstr "Subskrybuj"
 
@@ -6178,8 +6213,8 @@ msgstr "subskrybuj"
 msgid "unsubscribe"
 msgstr "usuń subskrypcję"
 
-#: src/imap_gtk.c:568 src/prefs_folder_item.c:1447 src/prefs_folder_item.c:1475
-#: src/prefs_folder_item.c:1503
+#: src/imap_gtk.c:568 src/prefs_folder_item.c:1537 src/prefs_folder_item.c:1565
+#: src/prefs_folder_item.c:1593
 msgid "Apply to subfolders"
 msgstr ""
 "Zastosuj do\n"
@@ -6189,7 +6224,7 @@ msgstr ""
 msgid "_Subscribe"
 msgstr "_Subskrybuj"
 
-#: src/imap_gtk.c:575 src/news_gtk.c:252
+#: src/imap_gtk.c:574 src/news_gtk.c:252
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Usuń subskrypcję grupy news"
 
@@ -6242,66 +6277,66 @@ msgstr "Zaznacz i zmień nazwy pól LDIF do importowania"
 msgid "File imported."
 msgstr "Plik zaimportowany."
 
-#: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:122 src/importpine.c:121
+#: src/importldif.c:334 src/importmutt.c:122 src/importpine.c:121
 msgid "Please select a file."
 msgstr "Proszę wybrać plik."
 
-#: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:127 src/importpine.c:126
+#: src/importldif.c:340 src/importmutt.c:127 src/importpine.c:126
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgstr "Książka adresowa musi być podana."
 
-#: src/importldif.c:496
+#: src/importldif.c:380
 msgid "LDIF file imported successfully."
 msgstr "Import pliku LDIF zakończony sukcesem."
 
-#: src/importldif.c:581
+#: src/importldif.c:465
 msgid "Select LDIF File"
 msgstr "Wybierz plik LDIF"
 
-#: src/importldif.c:667
+#: src/importldif.c:551
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
 msgstr ""
 "Wybierz nazwę dla książki adresowej, która zostanie utworzona z pliku LDIF."
 
-#: src/importldif.c:672
+#: src/importldif.c:556
 msgid "File Name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: src/importldif.c:682
+#: src/importldif.c:566
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
 msgstr "Pełna nazwa pliku LDIF, który chcesz importować."
 
-#: src/importldif.c:689
+#: src/importldif.c:573
 msgid "Select the LDIF file to import."
 msgstr "Wybierz plik LDIF do importu"
 
-#: src/importldif.c:725
+#: src/importldif.c:705
 msgid "R"
 msgstr "Z"
 
-#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:441
+#: src/importldif.c:710 src/summaryview.c:464
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
-#: src/importldif.c:727
+#: src/importldif.c:716
 msgid "LDIF Field Name"
 msgstr "Nazwa pola LDIF"
 
-#: src/importldif.c:728
+#: src/importldif.c:721
 msgid "Attribute Name"
 msgstr "Nazwa Atrybutu"
 
-#: src/importldif.c:783
+#: src/importldif.c:740
 msgid "LDIF Field"
 msgstr "Pole LDIF"
 
-#: src/importldif.c:795
+#: src/importldif.c:752
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atrybut"
 
-#: src/importldif.c:807
+#: src/importldif.c:764
 msgid ""
 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
@@ -6319,36 +6354,36 @@ msgstr ""
 "nazwę należy wprowadzić w polu poniżej. Podwójne kliknięcie na któryś z "
 "wierszy wybiera pole do importu."
 
-#: src/importldif.c:822
+#: src/importldif.c:779
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
 msgstr ""
 "Można zmienić nazwy pól LDIF zgodnie z atrybutem podanym przez użytkownika"
 
-#: src/importldif.c:827
+#: src/importldif.c:784
 msgid "Select for Import"
 msgstr "do importu"
 
-#: src/importldif.c:832
+#: src/importldif.c:789
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
 msgstr "Wybiera pola LDIF, które chcesz importować do książki adresowej."
 
-#: src/importldif.c:834
+#: src/importldif.c:791
 msgid " Modify "
 msgstr " Zmień "
 
-#: src/importldif.c:839
+#: src/importldif.c:796
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
 msgstr "Ten przycisk zaktualizuje powyższą listę dostarczonymi danymi."
 
-#: src/importldif.c:911
+#: src/importldif.c:870
 msgid "Records Imported:"
 msgstr "Ilość zaimportowanych rekordów:"
 
-#: src/importldif.c:943
+#: src/importldif.c:902
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Importuj plik LDIF do Książki Adresowej"
 
-#: src/importldif.c:980
+#: src/importldif.c:939
 msgid "Proceed"
 msgstr "Wykonaj"
 
@@ -6380,32 +6415,32 @@ msgstr "Wybierz plik PINE."
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Importuj plik PINE do Książki Adresowej"
 
-#: src/inc.c:186 src/inc.c:294 src/inc.c:321
+#: src/inc.c:191 src/inc.c:299 src/inc.c:325
 msgid "Claws Mail needs network access in order to get mails."
 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostępu do sieci aby pobrać wiadomości."
 
-#: src/inc.c:343
+#: src/inc.c:344
 #, c-format
 msgid "%s failed\n"
 msgstr "Wykonanie komenda %s nie powiodło się\n"
 
-#: src/inc.c:416
+#: src/inc.c:476
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Pobieranie nowych wiadomości"
 
-#: src/inc.c:474
+#: src/inc.c:534
 msgid "Standby"
 msgstr "Oczekiwanie"
 
-#: src/inc.c:615 src/inc.c:669
+#: src/inc.c:675 src/inc.c:729
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Anuluj"
 
-#: src/inc.c:626
+#: src/inc.c:686
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Pobieranie"
 
-#: src/inc.c:635
+#: src/inc.c:695
 #, c-format
 msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
@@ -6413,28 +6448,28 @@ msgstr[0] "Wykonano (otrzymano %d wiadomość (%s))"
 msgstr[1] "Wykonano (otrzymano %d wiadomości (%s))"
 msgstr[2] "Wykonano (otrzymano %d wiadomości (%s))"
 
-#: src/inc.c:641
+#: src/inc.c:701
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomości)"
 
-#: src/inc.c:646
+#: src/inc.c:706
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Błąd połączenia."
 
-#: src/inc.c:649 src/plugins/managesieve/managesieve.c:887
+#: src/inc.c:709 src/plugins/managesieve/managesieve.c:888
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Błąd autoryzacji"
 
-#: src/inc.c:656 src/prefs_matcher.c:398 src/prefs_summaries.c:453
-#: src/prefs_summary_column.c:87 src/summaryview.c:2819 src/summaryview.c:6361
+#: src/inc.c:716 src/prefs_matcher.c:407 src/prefs_summaries.c:624
+#: src/prefs_summary_column.c:87 src/summaryview.c:2914 src/summaryview.c:6589
 msgid "Locked"
 msgstr "Zablokowana"
 
-#: src/inc.c:666 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:378
+#: src/inc.c:726 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:394
 msgid "Timeout"
 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
 
-#: src/inc.c:752
+#: src/inc.c:812
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message)"
 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
@@ -6442,66 +6477,66 @@ msgstr[0] "Skończono (%d nowa wiadomość)"
 msgstr[1] "Skończono (%d nowe wiadomości)"
 msgstr[2] "Skończono (%d nowe wiadomości)"
 
-#: src/inc.c:756
+#: src/inc.c:816
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Skończono (brak nowych wiadomości)"
 
-#: src/inc.c:795
+#: src/inc.c:857
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomości"
 
-#: src/inc.c:825
+#: src/inc.c:886
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to POP3 server: %s:%d..."
 msgstr "Konto '%s': Podłączanie do serwera POP3: %s:%d..."
 
-#: src/inc.c:843
+#: src/inc.c:920
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Nie można połączyć się z serwerem POP3: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:847
+#: src/inc.c:924
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nie można połączyć się z serwerem POP3: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:927 src/plugins/managesieve/managesieve.c:423
-#: src/send_message.c:496
+#: src/inc.c:1004 src/plugins/managesieve/managesieve.c:424
+#: src/send_message.c:515
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autoryzacja..."
 
-#: src/inc.c:929
+#: src/inc.c:1006
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s)..."
 msgstr "Pobieranie wiadomości z %s (%s)..."
 
-#: src/inc.c:935
+#: src/inc.c:1012
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Pobieranie liczby wiadomości (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:939
+#: src/inc.c:1016
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Pobieranie liczby wiadomości (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:943
+#: src/inc.c:1020
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Pobieranie liczby wiadomości (UIDL)"
 
-#: src/inc.c:947
+#: src/inc.c:1024
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Pobieranie wielkości wiadomości (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:954 src/send_message.c:514
+#: src/inc.c:1031 src/send_message.c:533
 msgid "Quitting"
 msgstr "Wychodzenie"
 
-#: src/inc.c:979
+#: src/inc.c:1056
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Pobieranie wiadomości (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:992
+#: src/inc.c:1069
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
@@ -6509,16 +6544,16 @@ msgstr[0] "Pobieranie (%d wiadomości, otrzymano %s)"
 msgstr[1] "Pobieranie (%d wiadomości, otrzymano %s)"
 msgstr[2] "Pobieranie (%d wiadomości, otrzymano %s)"
 
-#: src/inc.c:1151
+#: src/inc.c:1228
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
 msgstr "Nie udało się nawiązać połączenia z %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1156
+#: src/inc.c:1233
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Błąd podczas przetwarzania wiadomości."
 
-#: src/inc.c:1162
+#: src/inc.c:1239
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
@@ -6527,37 +6562,37 @@ msgstr ""
 "Błąd podczas przetwarzania wiadomości:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1168
+#: src/inc.c:1245
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Brak miejsca na dysku."
 
-#: src/inc.c:1173
+#: src/inc.c:1250
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Nie można zapisać pliku."
 
-#: src/inc.c:1178
+#: src/inc.c:1255
 msgid "Socket error."
 msgstr "Błąd gniazda."
 
-#: src/inc.c:1181
+#: src/inc.c:1258
 #, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr "Błąd gniazda podczas połączenia z %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1186 src/send_message.c:425 src/send_message.c:688
+#: src/inc.c:1263 src/send_message.c:444 src/send_message.c:707
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "Połączenie zostało przerwane przez zdalny komputer"
 
-#: src/inc.c:1189
+#: src/inc.c:1266
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
 msgstr "Połączenie z %s:%d zostało przerwane przez serwer."
 
-#: src/inc.c:1194
+#: src/inc.c:1271
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Skrzynka zablokowana."
 
-#: src/inc.c:1198
+#: src/inc.c:1275
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
@@ -6566,11 +6601,11 @@ msgstr ""
 "Skrzynka zablokowana:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1204 src/send_message.c:673
+#: src/inc.c:1281 src/send_message.c:692
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Uwierzytelnienie nie powiodło się."
 
-#: src/inc.c:1210 src/send_message.c:676
+#: src/inc.c:1287 src/send_message.c:695
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -6579,7 +6614,7 @@ msgstr ""
 "Uwierzytelnienie nie powiodło się:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1215 src/send_message.c:692
+#: src/inc.c:1292 src/send_message.c:711
 msgid ""
 "Session timed out. You may be able to recover by increasing the timeout "
 "value in Preferences/Other/Miscellaneous."
@@ -6587,39 +6622,86 @@ msgstr ""
 "Upłynął limit czasu sesji zakończony. Możesz zwiększyć limit w Ustawienia/"
 "Inne/Różne."
 
-#: src/inc.c:1220
+#: src/inc.c:1297
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
 msgstr "Upłynął limit czasu oczekiwania na połączenie z %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1258
+#: src/inc.c:1335
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Inkorporacja została anulowana\n"
 
-#: src/inc.c:1523
+#: src/inc.c:1627 src/plugins/notification/notification_prefs.c:1072
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1367
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1673
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:407 src/prefs_account.c:1789
+#: src/prefs_other.c:577 src/prefs_receive.c:203 src/prefs_summaries.c:530
+msgid "seconds"
+msgstr "sekundy"
+
+#: src/inc.c:1637 src/inc.c:1647
+msgid "minute"
+msgid_plural "minutes"
+msgstr[0] "minuta"
+msgstr[1] "minuty"
+msgstr[2] "minut"
+
+#: src/inc.c:1640
+msgid "hour"
+msgid_plural "hours"
+msgstr[0] "godzina"
+msgstr[1] "godziny"
+msgstr[2] "godzin"
+
+#: src/inc.c:1652
 #, c-format
-msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d minutes?"
+msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d %s?"
 msgstr ""
-"%s%sPracujesz w trybie offline. Chcesz przejść do trybu online na %d minut?"
+"%s%sPracujesz w trybie offline. Zignorować na %d %s?"
 
-#: src/inc.c:1529
+#: src/inc.c:1658
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override?"
-msgstr "%s%s Pracujesz w trybie offline. Czy chcesz przejść do trybu online?"
+msgstr "%s%s Pracujesz w trybie offline. Zignorować?"
 
-#: src/inc.c:1536
+#: src/inc.c:1665
 msgid "On_ly once"
 msgstr "Ty_lko raz"
 
-#: src/ldapupdate.c:1044
+#: src/ldapupdate.c:680
+#, c-format
+msgid "LDAP error (search): for attribute '%s': %d (%s)\n"
+msgstr "Błąd LDAP (szukanie): dla atrybutu '%s': %d (%s)\n"
+
+#: src/ldapupdate.c:918 src/ldapupdate.c:1061 src/ldapupdate.c:1289
+#: src/ldapupdate.c:1330
+#, c-format
+msgid "LDAP error (modify): for DN '%s': %d (%s)\n"
+msgstr "Błąd LDAP (modyfikacja): dla DN '%s': %d (%s)\n"
+
+#: src/ldapupdate.c:1046
 msgid "Some SN"
 msgstr "Niektóre SN"
 
-#: src/ldif.c:758
+#: src/ldapupdate.c:1133
+#, c-format
+msgid "LDAP error (rename): from '%s' to '%s': %d (%s)\n"
+msgstr "Błąd LDAP (zmiana nazwy): z '%s' na '%s': %d (%s)\n"
+
+#: src/ldaputil.c:81 src/ldaputil.c:156
+msgid "LDAP (search): successful\n"
+msgstr "LDAP (szukanie): zakończone sukcesem\n"
+
+#: src/ldaputil.c:112 src/ldaputil.c:200
+#, c-format
+msgid "LDAP error (search): %d (%s)\n"
+msgstr "Błąd LDAP (szukanie): %d (%s)\n"
+
+#: src/ldif.c:759
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Ksywka"
 
-#: src/main.c:249
+#: src/main.c:250
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
@@ -6628,7 +6710,7 @@ msgstr ""
 "Plik `%s' już istnieje.\n"
 "Nie można utworzyć katalogu."
 
-#: src/main.c:370
+#: src/main.c:375
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for %s found.\n"
@@ -6637,7 +6719,7 @@ msgstr ""
 "Znaleziono konfigurację dla wersji %s.\n"
 "Czy chcesz przenieść tą konfigurację?"
 
-#: src/main.c:372
+#: src/main.c:377
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6650,11 +6732,11 @@ msgstr ""
 "Twoje reguły filtrów mogą zostać przekonwertowane \n"
 "za pomocą skryptu dostępnego pod adresem %s."
 
-#: src/main.c:384
+#: src/main.c:389
 msgid "Keep old configuration"
 msgstr "Zachowaj starą konfigurację"
 
-#: src/main.c:387
+#: src/main.c:392
 msgid ""
 "Keeping a backup will allow you to go back to an older version, but may take "
 "a while if you have cached IMAP or News data, and will take some extra room "
@@ -6664,31 +6746,31 @@ msgstr ""
 "może chwile potrwać jeśli dużo danych IMAP lub News i zajmie trochu "
 "dodatkowego miejsca na twoim dysku."
 
-#: src/main.c:395
+#: src/main.c:400
 msgid "Migration of configuration"
 msgstr "Migracja konfiguracji"
 
-#: src/main.c:406
+#: src/main.c:411
 msgid "Copying configuration... This may take a while..."
 msgstr "Kopiowanie plików konfiguracyjnych..."
 
-#: src/main.c:415
+#: src/main.c:420
 msgid "Migration failed!"
 msgstr "Nie udało się przenieść starej konfiguracji!"
 
-#: src/main.c:424
+#: src/main.c:429
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Migracja konfiguracji..."
 
-#: src/main.c:1138
+#: src/main.c:1141
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "glib nie obsługuje g_thread.\n"
 
-#: src/main.c:1158 src/main.c:1162 src/main.c:1166
+#: src/main.c:1161 src/main.c:1165 src/main.c:1169
 msgid "(or older)"
 msgstr "(lub starszy)"
 
-#: src/main.c:1483
+#: src/main.c:1510
 #, c-format
 msgid ""
 "The following plugin failed to load. Check the Plugins configuration for "
@@ -6711,7 +6793,7 @@ msgstr[2] ""
 "uzyskać więcej informacji:\n"
 "%s"
 
-#: src/main.c:1525
+#: src/main.c:1552
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but it is incomplete. It is "
 "possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
@@ -6721,7 +6803,7 @@ msgstr ""
 "niekompletna. Prawdopodobnie spowodowane jest to wadliwym kontem IMAP.Użyj "
 "\"Przebuduj drzewo katalogów\" z menu katalogu by spróbować to naprawić."
 
-#: src/main.c:1531
+#: src/main.c:1558
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
 "probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
@@ -6731,36 +6813,36 @@ msgstr ""
 "Prawdopodobnie jest to spowodowane przestarzałą zewnętrzną wtyczką. Proszę "
 "przeinstalować wtyczkę i spróbować ponownie."
 
-#: src/main.c:1776
+#: src/main.c:1798
 msgid "Missing filename\n"
 msgstr "Brakująca nazwa pliku\n"
 
-#: src/main.c:1783
+#: src/main.c:1805
 msgid "Cannot open filename for reading\n"
 msgstr "Nie można było odczytać pliku\n"
 
-#: src/main.c:1794
+#: src/main.c:1816
 msgid "Malformed header\n"
 msgstr "Uszkodzony nagłówek\n"
 
-#: src/main.c:1801
+#: src/main.c:1823
 msgid "Duplicated 'To:' header\n"
 msgstr "Zduplikowany nagłówek 'Do:'\n"
 
-#: src/main.c:1812
+#: src/main.c:1834
 msgid "Missing required 'To:' header\n"
 msgstr "Brak wymaganego nagłówka 'Do:'\n"
 
-#: src/main.c:1958
+#: src/main.c:1979
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Użycie: %s [OPCJE]...\n"
 
-#: src/main.c:1960
+#: src/main.c:1981
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomości"
 
-#: src/main.c:1961
+#: src/main.c:1982
 msgid ""
 "  --compose-from-file file\n"
 "                         open composition window with data from given file;\n"
@@ -6780,11 +6862,11 @@ msgstr ""
 "                         nie nastąpi pusta linia, dalej treść wiadomości do "
 "końca pliku."
 
-#: src/main.c:1966
+#: src/main.c:1987
 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
 msgstr "  --subscribe [uri]      subskrybuje podany adres URI"
 
-#: src/main.c:1967
+#: src/main.c:1988
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6794,7 +6876,7 @@ msgstr ""
 "                         otwórz okno kompozycji z załączonym wybranym\n"
 "                         plikiem"
 
-#: src/main.c:1970
+#: src/main.c:1991
 msgid ""
 "  --insert file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6804,23 +6886,23 @@ msgstr ""
 "                         otwórz okno kompozycji z załączonym wybranym\n"
 "                         plikiem"
 
-#: src/main.c:1973
+#: src/main.c:1994
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomości"
 
-#: src/main.c:1974
+#: src/main.c:1995
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomości dla wszystkich kont"
 
-#: src/main.c:1975
+#: src/main.c:1996
 msgid "  --cancel-receiving     cancel receiving of messages"
 msgstr "  --cancel-receiving     anuluje odbieranie wiadomości"
 
-#: src/main.c:1976
+#: src/main.c:1997
 msgid "  --cancel-sending       cancel sending of messages"
 msgstr "  --cancel-sending       anuluje wysyłanie wiadomości"
 
-#: src/main.c:1977
+#: src/main.c:1998
 msgid ""
 "  --search folder type request [recursive]\n"
 "                         searches mail\n"
@@ -6840,15 +6922,15 @@ msgstr ""
 "                         rekursywnie: wyłączone jeśli arg. rozpoczyna się od "
 "0, n, N, f lub F"
 
-#: src/main.c:1984
+#: src/main.c:2005
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 wysyła zakolejkowane wiadomości"
 
-#: src/main.c:1985
+#: src/main.c:2006
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [folder]...   pokazuje całkowitą ilość wiadomości"
 
-#: src/main.c:1986
+#: src/main.c:2007
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -6856,15 +6938,15 @@ msgstr ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         pokazuje ilość wszystkich wiadomości"
 
-#: src/main.c:1988
+#: src/main.c:2009
 msgid "  --statistics           show session statistics"
 msgstr "  --statistics           pokaż statystyki sesji"
 
-#: src/main.c:1989
+#: src/main.c:2010
 msgid "  --reset-statistics     reset session statistics"
 msgstr "  --reset-statistics     zresetuj statystyki sesji"
 
-#: src/main.c:1990
+#: src/main.c:2011
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
@@ -6872,35 +6954,35 @@ msgstr ""
 "  --select katalog[/msg]  Przechodzi do wybranego katalogu/wiadomości\n"
 "                         Katalog należy podać w formie '#mh/Mailbox/inbox'"
 
-#: src/main.c:1992
+#: src/main.c:2013
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               przełącza w tryb pracy z siecią"
 
-#: src/main.c:1993
+#: src/main.c:2014
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              przełącza w tryb pracy z rozłączoną siecią"
 
-#: src/main.c:1994
+#: src/main.c:2015
 msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
 msgstr "  --exit --quit -q       wyłącza program Claws Mail"
 
-#: src/main.c:1995
+#: src/main.c:2016
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                tryb debug"
 
-#: src/main.c:1996
+#: src/main.c:2017
 msgid "  --toggle-debug         toggle debug mode"
 msgstr "  --toggle-debug         przełącz tryb debugowania"
 
-#: src/main.c:1997
+#: src/main.c:2018
 msgid "  --help -h              display this help and exit"
 msgstr "  --help -h              wyświetla tę pomoc i wychodzi"
 
-#: src/main.c:1998
+#: src/main.c:2019
 msgid "  --version -v           output version information and exit"
 msgstr "  --version -v           wyświetla informację o wersji i wychodzi"
 
-#: src/main.c:1999
+#: src/main.c:2020
 msgid ""
 "  --version-full -V      output version and built-in features information "
 "and exit"
@@ -6908,11 +6990,11 @@ msgstr ""
 "  --version-full -V      wyświetla informacje o wbudowanych funkcjach "
 "programu i kończy swoje dzianie"
 
-#: src/main.c:2000
+#: src/main.c:2021
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           wyjściowy katalog konfiguracyjny"
 
-#: src/main.c:2001
+#: src/main.c:2022
 msgid ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                         use specified configuration directory"
@@ -6921,7 +7003,7 @@ msgstr ""
 "                         korzysta z podanego katalogu jako katalogu "
 "konfiguracyjnego"
 
-#: src/main.c:2003
+#: src/main.c:2024
 msgid ""
 "  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
 "                         set geometry for main window"
@@ -6929,871 +7011,882 @@ msgstr ""
 "  --geometry -geometry SzerxWys+X+Y\n"
 "                         ustaw geometrie okna głównego"
 
-#: src/main.c:2056
-msgid "Unknown option\n"
-msgstr "Nieznana opcja\n"
+#: src/main.c:2077
+msgid "Unknown option. Try -h or --help for usage.\n"
+msgstr "Nieznana opcja. Użyj -h lub --help, aby wyświetlić sposób użycia.\n"
 
-#: src/main.c:2074
+#: src/main.c:2095
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
 
-#: src/main.c:2077
+#: src/main.c:2098
 msgid "top level folder"
 msgstr "katalog górnego poziomu"
 
-#: src/main.c:2160
+#: src/main.c:2180
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Skolejkowane wiadomości"
 
-#: src/main.c:2161
+#: src/main.c:2181
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Niektóre niewysłane wiadomości zostały skolejkowane. Wyjść?"
 
-#: src/main.c:2908
+#: src/main.c:2939
 msgid "NetworkManager: network is online.\n"
 msgstr "NetworkManager: sieć jest włączona.\n"
 
-#: src/main.c:2914
+#: src/main.c:2945
 msgid "NetworkManager: network is offline.\n"
 msgstr "NetworkManager: sieć jest rozłączona.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:513 src/messageview.c:208
+#: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:211
 msgid "_File"
 msgstr "_Plik"
 
-#: src/mainwindow.c:515 src/messageview.c:210 src/summaryview.c:436
+#: src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:213 src/summaryview.c:445
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
-#: src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "_Configuration"
 msgstr "Konfigura_cja"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "_Add mailbox"
 msgstr "Dodaj skrzynkę"
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:532
 msgid "MH..."
 msgstr "MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:526
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "Change mailbox order..."
 msgstr "Zmień kolejność katalogów..."
 
-#: src/mainwindow.c:529
+#: src/mainwindow.c:538
 msgid "_Import mbox file..."
 msgstr "Import pliku mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:539
 msgid "_Export to mbox file..."
 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "_Export selected to mbox file..."
 msgstr "_Eksportuj wybrane do pliku mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "Empty all _Trash folders"
 msgstr "Opróżnij wszystkie kosze"
 
-#: src/mainwindow.c:536 src/messageview.c:217
+#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:220
 msgid "_Save email as..."
 msgstr "Zapi_sz wiadomość jako..."
 
-#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:218
+#: src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:221
 msgid "_Save part as..."
 msgstr "Zapi_sz część jako..."
 
-#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:219
+#: src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:222
 msgid "Page setup..."
 msgstr "Układ strony..."
 
-#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:220
+#: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:223
 msgid "_Print..."
 msgstr "_Drukuj..."
 
-#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:552
 msgid "Synchronise folders"
 msgstr "_Synchronizuj katalogi"
 
-#: src/mainwindow.c:545
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "E_xit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/mainwindow.c:550
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "Select _thread"
 msgstr "Zaznacz cały wątek"
 
-#: src/mainwindow.c:552
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "_Find in current message..."
 msgstr "Znajdź w bieżących wiadomościach..."
 
-#: src/mainwindow.c:554
+#: src/mainwindow.c:563
 msgid "_Quick search"
 msgstr "_Szybkie wyszukiwanie"
 
-#: src/mainwindow.c:557
+#: src/mainwindow.c:566
 msgid "Show or hi_de"
 msgstr "Pokaż lub uk_ryj"
 
-#: src/mainwindow.c:558
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "Pasek narzędzi"
 
-#: src/mainwindow.c:560
+#: src/mainwindow.c:569
 msgid "Set displayed _columns"
 msgstr "Ustaw wyświetlane kolumny"
 
-#: src/mainwindow.c:561
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "In _folder list..."
 msgstr "Na Liście katalogów..."
 
-#: src/mainwindow.c:562
+#: src/mainwindow.c:571
 msgid "In _message list..."
 msgstr "Na liście wiadomości..."
 
-#: src/mainwindow.c:567
+#: src/mainwindow.c:576
 msgid "La_yout"
 msgstr "_Układ"
 
-#: src/mainwindow.c:569
+#: src/mainwindow.c:578
 msgid "_Sort"
 msgstr "_Sortuj"
 
-#: src/mainwindow.c:571
+#: src/mainwindow.c:580
 msgid "_Attract by subject"
 msgstr "_Powątkowane"
 
-#: src/mainwindow.c:573
+#: src/mainwindow.c:582
 msgid "E_xpand all threads"
 msgstr "Ro_zwiń wszystkie wątki"
 
-#: src/mainwindow.c:574
+#: src/mainwindow.c:583
 msgid "Co_llapse all threads"
 msgstr "_Zwiń wszystkie wątki"
 
-#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:231
+#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:234
 msgid "_Go to"
 msgstr "Prze_jdź do"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:232
+#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:235
 msgid "_Previous message"
 msgstr "Poprzednia wiadomość"
 
-#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:233
+#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:236
 msgid "_Next message"
 msgstr "Następna wiadomość"
 
-#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:235
+#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:238
 msgid "P_revious unread message"
 msgstr "Poprzednia nieprzeczytana wiadomość"
 
-#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:236
+#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:239
 msgid "N_ext unread message"
 msgstr "Następna nieprzeczytana wiadomość"
 
-#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:238
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:241
 msgid "Previous ne_w message"
 msgstr "Poprzednia nowa wiadomość"
 
-#: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:239
+#: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:242
 msgid "Ne_xt new message"
 msgstr "Następna nowa wiadomość"
 
-#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:241
+#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:244
 msgid "Previous _marked message"
 msgstr "Poprzedniej zaznaczonej wiadomości"
 
-#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:242
+#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:245
 msgid "Next m_arked message"
 msgstr "Następnej zaznaczonej wiadomości"
 
-#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:244
+#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:247
 msgid "Previous _labeled message"
 msgstr "Poprzedniej wiadomości z etykietą"
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:245
+#: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:248
 msgid "Next la_beled message"
 msgstr "Następnej wiadomości z etykietą"
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:247
+#: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:250
 msgid "Previous opened message"
 msgstr "Poprzednio otwarta wiadomość"
 
-#: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:248
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:251
 msgid "Next opened message"
 msgstr "Następna otwarta wiadomość"
 
-#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:250
+#: src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:253
 msgid "Parent message"
 msgstr "Nadrzędnej wiadomości"
 
-#: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:252
+#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:255
 msgid "Next unread _folder"
 msgstr "Następnego katalogu z ni_eprzeczytanymi wiadomościami"
 
-#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:253
+#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:256
 msgid "F_older..."
 msgstr "Katalog..."
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:255 src/mimeview.c:200
+#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:258 src/mimeview.c:229
 msgid "Next part"
 msgstr "Następna część"
 
-#: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:256 src/mimeview.c:201
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:259 src/mimeview.c:230
 msgid "Previous part"
 msgstr "Poprzednia cześć"
 
-#: src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:257
+#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:260
 msgid "Message scroll"
 msgstr "Przewijanie Wiadomości"
 
-#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:258
+#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:261
 msgid "Previous line"
 msgstr "Poprzednia linia"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:259
+#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:262
 msgid "Next line"
 msgstr "Następna linia"
 
-#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:260 src/printing.c:481
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:263 src/printing.c:475
 msgid "Previous page"
 msgstr "Poprzednia strona"
 
-#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:261 src/printing.c:487
+#: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:264 src/printing.c:481
 msgid "Next page"
 msgstr "Następna strona"
 
-#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:279
+#: src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:282
 msgid "Decode"
 msgstr "Dekodowanie"
 
-#: src/mainwindow.c:633
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "Open in new _window"
 msgstr "Otwórz w _nowym oknie"
 
-#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:286
+#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:289
 msgid "Mess_age source"
 msgstr "Źródło wiado_mości"
 
-#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:287
+#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:290
 msgid "Message part"
 msgstr "Część wiadomości"
 
-#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:288
+#: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:291
 msgid "View as text"
 msgstr "Wyświetl jako tekst"
 
-#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:289 src/toolbar.c:494
+#: src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:292 src/toolbar.c:494
 msgid "Open"
 msgstr "Otwórz"
 
-#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:291
+#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:294
 msgid "Open with..."
 msgstr "'Otwórz z pomocą...'"
 
-#: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:294
+#: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:297
 msgid "Quotes"
 msgstr "Cytowanie"
 
-#: src/mainwindow.c:646
+#: src/mainwindow.c:655
 msgid "_Update summary"
 msgstr "Odświeżenie _podsumowania"
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:658
 msgid "Recei_ve"
 msgstr "Odbieranie"
 
-#: src/mainwindow.c:650
+#: src/mainwindow.c:659
 msgid "Get from _current account"
 msgstr "Pobierz z aktualnego konta"
 
-#: src/mainwindow.c:651
+#: src/mainwindow.c:660
 msgid "Get from _all accounts"
 msgstr "Pobierz ze wszystkich kont"
 
-#: src/mainwindow.c:652
+#: src/mainwindow.c:661
 msgid "Cancel receivin_g"
 msgstr "Anuluj pobieranie"
 
-#: src/mainwindow.c:655
+#: src/mainwindow.c:664
 msgid "_Send queued messages"
 msgstr "Wyślij oczekujące wiadomości"
 
-#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:669
 msgid "Compose a_n email message"
 msgstr "Napisz _nową wiadomość"
 
-#: src/mainwindow.c:661
+#: src/mainwindow.c:670
 msgid "Compose a news message"
 msgstr "Tworzy nowego posta"
 
-#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:300
-#: src/plugins/notification/notification_banner.c:95
+#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:303
+#: src/plugins/notification/notification_banner.c:95 src/summaryview.c:429
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Odpowiedz"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:301 src/summaryview.c:428
+#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:304 src/summaryview.c:430
 msgid "Repl_y to"
 msgstr "Odpowiedz do"
 
-#: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:304
+#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:307 src/summaryview.c:433
 msgid "Mailing _list"
 msgstr "_Lista dyskusyjna"
 
-#: src/mainwindow.c:668
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "Follow-up and reply to"
 msgstr "_Odpowiedz na grupę i nadawcy"
 
-#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:307 src/toolbar.c:2446
+#: src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:310 src/summaryview.c:435
+#: src/toolbar.c:2449
 msgid "_Forward"
 msgstr "Prze_każ"
 
-#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:308 src/toolbar.c:2447
+#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:311 src/summaryview.c:436
+#: src/toolbar.c:2450
 msgid "For_ward as attachment"
 msgstr "Prz_ekaż jako załącznik"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:309 src/toolbar.c:2448
+#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:312 src/summaryview.c:437
+#: src/toolbar.c:2451
 msgid "Redirec_t"
 msgstr "Prze_kieruj"
 
-#: src/mainwindow.c:675
+#: src/mainwindow.c:684
 msgid "Mailing-_List"
 msgstr "Lista dyskusyjna"
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "Post"
 msgstr "Wyślij"
 
-#: src/mainwindow.c:678
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
-#: src/mainwindow.c:682
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "_Usuń subskrypcję"
 
-#: src/mainwindow.c:684
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "View archive"
 msgstr "Podgląd archiwum"
 
-#: src/mainwindow.c:686
+#: src/mainwindow.c:695
 msgid "Contact owner"
 msgstr "Właściciel kontaktu"
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "M_ove..."
 msgstr "_Przenieś..."
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "_Copy..."
 msgstr "_Kopiuj..."
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "Move to _trash"
 msgstr "Przenieś do _kosza"
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:702
 msgid "_Delete..."
 msgstr "_Usuń..."
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:703
 msgid "Move thread to tr_ash"
 msgstr "Przenieś do _kosza"
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "Delete t_hread"
 msgstr "Usuń wątek"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "Cancel a news message"
 msgstr "Usuń swojego posta z grup"
 
-#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:700 src/summaryview.c:429
+#: src/mainwindow.c:708 src/mainwindow.c:709 src/summaryview.c:438
 msgid "_Mark"
 msgstr "_Zaznacz"
 
-#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "_Unmark"
 msgstr "Odznacz"
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "Mark as rea_d"
 msgstr "Zaznacz jako przeczytane"
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "Mark as unr_ead"
 msgstr "Zaznacz jako nieprzeczytane"
 
-#: src/mainwindow.c:707
+#: src/mainwindow.c:716
 msgid "Mark all read"
 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
 
-#: src/mainwindow.c:708
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "Mark all unread"
 msgstr "_Zaznacz wszystkie jakonieprzeczytane"
 
-#: src/mainwindow.c:710 src/prefs_filtering_action.c:199 src/toolbar.c:242
+#: src/mainwindow.c:719 src/prefs_filtering_action.c:193 src/toolbar.c:242
 #: src/toolbar.c:503
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignoruj wątek"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:720
 msgid "Unignore thread"
 msgstr "Cofnij ignorowanie wątku"
 
-#: src/mainwindow.c:712 src/prefs_filtering_action.c:200 src/toolbar.c:243
+#: src/mainwindow.c:721 src/prefs_filtering_action.c:194 src/toolbar.c:243
 #: src/toolbar.c:504
 msgid "Watch thread"
 msgstr "Śledź wątek"
 
-#: src/mainwindow.c:713
+#: src/mainwindow.c:722
 msgid "Unwatch thread"
 msgstr "Cofnij śledzenie wątku"
 
-#: src/mainwindow.c:716
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "Mark as _spam"
 msgstr "Zaznacz jako _spam"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:726
 msgid "Mark as _ham"
 msgstr "Zaznacz jako wolne od spamu"
 
-#: src/mainwindow.c:720 src/prefs_filtering_action.c:181 src/toolbar.c:507
+#: src/mainwindow.c:729 src/prefs_filtering_action.c:177 src/toolbar.c:507
 msgid "Lock"
 msgstr "Zablokowane"
 
-#: src/mainwindow.c:721 src/prefs_filtering_action.c:182 src/toolbar.c:508
+#: src/mainwindow.c:730 src/prefs_filtering_action.c:178 src/toolbar.c:508
 msgid "Unlock"
 msgstr "Odblokowanie"
 
-#: src/mainwindow.c:723 src/summaryview.c:430
+#: src/mainwindow.c:732 src/summaryview.c:439
 msgid "Color la_bel"
 msgstr "Kolor etykiety"
 
-#: src/mainwindow.c:724 src/summaryview.c:431
+#: src/mainwindow.c:733 src/summaryview.c:440
 msgid "Ta_gs"
 msgstr "_Etykiety"
 
-#: src/mainwindow.c:727
+#: src/mainwindow.c:736
 msgid "Re-_edit"
 msgstr "Edytuj ponownie"
 
-#: src/mainwindow.c:730 src/messageview.c:310 src/mimeview.c:1021
+#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:313 src/mimeview.c:1047
 msgid "Check signature"
 msgstr "Sprawdź podpis"
 
-#: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:314
+#: src/mainwindow.c:744 src/messageview.c:317
 msgid "Add sender to address boo_k"
 msgstr "Dodaj nadawcę do książki adresowej..."
 
-#: src/mainwindow.c:737
+#: src/mainwindow.c:746
 msgid "C_ollect addresses"
 msgstr "Zbierz adresy"
 
-#: src/mainwindow.c:738
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "From current _folder..."
 msgstr "Z aktualnego katalogu..."
 
-#: src/mainwindow.c:739
+#: src/mainwindow.c:748
 msgid "From selected _messages..."
 msgstr "Z wybranych wiadomości..."
 
-#: src/mainwindow.c:742
+#: src/mainwindow.c:751
 msgid "_Filter all messages in folder"
 msgstr "_Filtruj wszystkie wiadomości z tego katalogu"
 
-#: src/mainwindow.c:743
+#: src/mainwindow.c:752
 msgid "Filter _selected messages"
 msgstr "_Filtruj wybrane wiadomości"
 
-#: src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:753
 msgid "Run folder pr_ocessing rules"
 msgstr "_Uruchom reguły przetwarzania katalogu"
 
-#: src/mainwindow.c:746 src/messageview.c:317
+#: src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:320
 msgid "_Create filter rule"
 msgstr "Twórz nową regułę f_iltra"
 
-#: src/mainwindow.c:747 src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:318
-#: src/messageview.c:324
+#: src/mainwindow.c:756 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:321
+#: src/messageview.c:327
 msgid "_Automatically"
 msgstr "Automatycznie"
 
-#: src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:754 src/mainwindow.c:858
-#: src/messageview.c:319 src/messageview.c:325
+#: src/mainwindow.c:757 src/mainwindow.c:763 src/mainwindow.c:870
+#: src/messageview.c:322 src/messageview.c:328
 msgid "By _From"
 msgstr "na podstawie nadawcy"
 
-#: src/mainwindow.c:749 src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:859
-#: src/messageview.c:320 src/messageview.c:326
+#: src/mainwindow.c:758 src/mainwindow.c:764 src/mainwindow.c:871
+#: src/messageview.c:323 src/messageview.c:329
 msgid "By _To"
 msgstr "na podstawie adresata"
 
-#: src/mainwindow.c:750 src/mainwindow.c:756 src/messageview.c:321
-#: src/messageview.c:327
+#: src/mainwindow.c:759 src/mainwindow.c:765 src/messageview.c:324
+#: src/messageview.c:330
 msgid "By _Subject"
 msgstr "na podstawie tematu"
 
-#: src/mainwindow.c:752 src/messageview.c:323 src/summaryview.c:434
+#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:326 src/summaryview.c:443
 msgid "Create processing rule"
 msgstr "Twórz regułę przetwarzania"
 
-#: src/mainwindow.c:759 src/messageview.c:330
+#: src/mainwindow.c:768 src/messageview.c:333
 msgid "List _URLs..."
 msgstr "Wyświetl adresy URL..."
 
-#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:775
 msgid "Ch_eck for new messages in all folders"
 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomościami we wszystkich folderach..."
 
-#: src/mainwindow.c:767
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "Delete du_plicated messages"
 msgstr "Usuń _duplikaty wiadomości"
 
-#: src/mainwindow.c:768
+#: src/mainwindow.c:777
 msgid "In selected folder"
 msgstr "w wybranym katalogu"
 
-#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:778
 msgid "In all folders"
 msgstr "we wszystkich katalogach"
 
-#: src/mainwindow.c:772
+#: src/mainwindow.c:781
 msgid "E_xecute"
 msgstr "Wykonaj"
 
-#: src/mainwindow.c:773
+#: src/mainwindow.c:782
 msgid "Exp_unge"
 msgstr "Anuluj"
 
-#: src/mainwindow.c:776
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "SSL/TLS cer_tificates"
 msgstr "Certyfikaty SSL/TLS"
 
-#: src/mainwindow.c:779
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "Filtering Lo_g"
 msgstr "Dziennik filtrowania"
 
-#: src/mainwindow.c:780
+#: src/mainwindow.c:789
 msgid "Network _Log"
 msgstr "Dziennik sieci"
 
-#: src/mainwindow.c:782
+#: src/mainwindow.c:791
+msgid "Debug _Log"
+msgstr "Dziennik _Debuggera"
+
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "_Forget all session passwords"
 msgstr "Wykasowanie wszystkich zapamiętanych haseł sesji"
 
-#: src/mainwindow.c:784
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "Forget _master passphrase"
 msgstr "Wykasowanie głównego hasła"
 
-#: src/mainwindow.c:788
+#: src/mainwindow.c:800
 msgid "C_hange current account"
 msgstr "Zmień bieżą_ce konto"
 
-#: src/mainwindow.c:790
+#: src/mainwindow.c:802
 msgid "_Preferences for current account..."
 msgstr "_Ustawienia dla bieżącego konta..."
 
-#: src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:803
 msgid "Create _new account..."
 msgstr "Utwórz _nowe konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:792
+#: src/mainwindow.c:804
 msgid "_Edit accounts..."
 msgstr "Edycja kont..."
 
-#: src/mainwindow.c:795
+#: src/mainwindow.c:807
 msgid "P_references..."
 msgstr "Ustawienia..."
 
-#: src/mainwindow.c:796
+#: src/mainwindow.c:808
 msgid "Pre-pr_ocessing..."
 msgstr "Przetwarzanie wstępne..."
 
-#: src/mainwindow.c:797
+#: src/mainwindow.c:809
 msgid "Post-pro_cessing..."
 msgstr "_Post-przetwarzanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:798
+#: src/mainwindow.c:810
 msgid "_Filtering..."
 msgstr "Filtrowanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:799
+#: src/mainwindow.c:811
 msgid "_Templates..."
 msgstr "Wzorce..."
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "_Actions..."
 msgstr "Akcje..."
 
-#: src/mainwindow.c:801
+#: src/mainwindow.c:813
 msgid "Tag_s..."
 msgstr "Etykiety..."
 
-#: src/mainwindow.c:803
+#: src/mainwindow.c:815
 msgid "Plu_gins..."
 msgstr "Wtyczki..."
 
-#: src/mainwindow.c:806
+#: src/mainwindow.c:818
 msgid "_Manual"
 msgstr "_Podręcznik użytkownika"
 
-#: src/mainwindow.c:807
+#: src/mainwindow.c:819
 msgid "_Online User-contributed FAQ"
 msgstr "_FAQ w internecie"
 
-#: src/mainwindow.c:808
+#: src/mainwindow.c:820
 msgid "Icon _Legend"
 msgstr "Opis ikon"
 
-#: src/mainwindow.c:810
+#: src/mainwindow.c:822
 msgid "Set as default client"
 msgstr "Ustaw jako domyślne konto"
 
-#: src/mainwindow.c:817
+#: src/mainwindow.c:829
 msgid "Offline _mode"
 msgstr "Tryb offline"
 
-#: src/mainwindow.c:818
+#: src/mainwindow.c:830
 msgid "Men_ubar"
 msgstr "Menu główne"
 
-#: src/mainwindow.c:819
+#: src/mainwindow.c:831
 msgid "_Message view"
 msgstr "Widok wiadomości"
 
-#: src/mainwindow.c:821
+#: src/mainwindow.c:833
 msgid "Status _bar"
 msgstr "Pasek stanu"
 
-#: src/mainwindow.c:823
+#: src/mainwindow.c:835
 msgid "Column headers"
 msgstr "Nagłówki kolumn"
 
-#: src/mainwindow.c:824
+#: src/mainwindow.c:836
 msgid "Th_read view"
 msgstr "Wą_tkuj widok"
 
-#: src/mainwindow.c:825
+#: src/mainwindow.c:837 src/prefs_summaries.c:646
 msgid "Hide read threads"
-msgstr "_Ukryj przeczytane wątki"
+msgstr "Ukryj przeczytane wątki"
 
-#: src/mainwindow.c:826
+#: src/mainwindow.c:838
 msgid "_Hide read messages"
 msgstr "_Ukryj przeczytane wiadomości"
 
-#: src/mainwindow.c:827
+#: src/mainwindow.c:839 src/prefs_summaries.c:652
 msgid "Hide deleted messages"
 msgstr "Ukryj usunięte wiadomości"
 
-#: src/mainwindow.c:828
+#: src/mainwindow.c:840
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Pełny ekran"
 
-#: src/mainwindow.c:829 src/messageview.c:342
+#: src/mainwindow.c:841 src/messageview.c:345
 msgid "Show all _headers"
 msgstr "Pokaż wszystkie na_główki"
 
-#: src/mainwindow.c:830 src/messageview.c:343
+#: src/mainwindow.c:842 src/messageview.c:346
 msgid "_Collapse all"
 msgstr "_Zwiń wszystkie"
 
-#: src/mainwindow.c:831 src/messageview.c:344
+#: src/mainwindow.c:843 src/messageview.c:347
 msgid "Collapse from level _2"
 msgstr "Zwiń od _2 poziomu"
 
-#: src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:345
+#: src/mainwindow.c:844 src/messageview.c:348
 msgid "Collapse from level _3"
 msgstr "Zwiń od _3 poziomu"
 
-#: src/mainwindow.c:836
+#: src/mainwindow.c:848
 msgid "Text _below icons"
 msgstr "Tekst pod ikonkami"
 
-#: src/mainwindow.c:837
+#: src/mainwindow.c:849
 msgid "Text be_side icons"
 msgstr "Tekst obok ikon"
 
-#: src/mainwindow.c:838
+#: src/mainwindow.c:850
 msgid "_Icons only"
 msgstr "Tylko Ikony"
 
-#: src/mainwindow.c:839
+#: src/mainwindow.c:851
 msgid "_Text only"
 msgstr "Tylko tekst"
 
-#: src/mainwindow.c:846
+#: src/mainwindow.c:858
 msgid "_Standard"
 msgstr "_Standardowy"
 
-#: src/mainwindow.c:847
+#: src/mainwindow.c:859
 msgid "_Three columns"
 msgstr "_Trzy kolumny"
 
-#: src/mainwindow.c:848
+#: src/mainwindow.c:860
 msgid "_Wide message"
 msgstr "Szeroki obszar wiadomości"
 
-#: src/mainwindow.c:849
+#: src/mainwindow.c:861
 msgid "W_ide message list"
 msgstr "Szeroka lista wiadomości"
 
-#: src/mainwindow.c:850
+#: src/mainwindow.c:862
 msgid "S_mall screen"
 msgstr "_Mały ekran"
 
-#: src/mainwindow.c:854
+#: src/mainwindow.c:866
 msgid "By _number"
 msgstr "Wg _numeru"
 
-#: src/mainwindow.c:855
+#: src/mainwindow.c:867
 msgid "By s_ize"
 msgstr "Wg rozmiaru"
 
-#: src/mainwindow.c:856
+#: src/mainwindow.c:868
 msgid "By _date"
 msgstr "Wg daty"
 
-#: src/mainwindow.c:857
+#: src/mainwindow.c:869
 msgid "By thread date"
 msgstr "Wg _daty wątku"
 
-#: src/mainwindow.c:860
+#: src/mainwindow.c:872
 msgid "By s_ubject"
 msgstr "Na podstawie tematu"
 
-#: src/mainwindow.c:861
+#: src/mainwindow.c:873
 msgid "By _color label"
 msgstr "Wg koloru _etykiety"
 
-#: src/mainwindow.c:862
+#: src/mainwindow.c:874
 msgid "By tag"
 msgstr "Wg etykiety"
 
-#: src/mainwindow.c:863
+#: src/mainwindow.c:875
 msgid "By _mark"
 msgstr "Wg znacznika"
 
-#: src/mainwindow.c:864
+#: src/mainwindow.c:876
 msgid "By _status"
 msgstr "Wg _stanu"
 
-#: src/mainwindow.c:865
+#: src/mainwindow.c:877
 msgid "By a_ttachment"
 msgstr "Wg załącznika"
 
-#: src/mainwindow.c:866
+#: src/mainwindow.c:878
 msgid "By score"
 msgstr "Wg punktów"
 
-#: src/mainwindow.c:867
+#: src/mainwindow.c:879
 msgid "By locked"
 msgstr "Wg blokad"
 
-#: src/mainwindow.c:868
+#: src/mainwindow.c:880
 msgid "D_on't sort"
 msgstr "Nie sortuj"
 
-#: src/mainwindow.c:872 src/prefs_summaries.c:462
+#: src/mainwindow.c:884 src/prefs_summaries.c:633
 msgid "Ascending"
 msgstr "Rosnąco"
 
-#: src/mainwindow.c:873 src/prefs_summaries.c:463
+#: src/mainwindow.c:885 src/prefs_summaries.c:634
 msgid "Descending"
 msgstr "Malejąco"
 
-#: src/mainwindow.c:915 src/messageview.c:387
+#: src/mainwindow.c:927 src/messageview.c:390
 msgid "_Auto detect"
 msgstr "_Automatyczna detekcja"
 
-#: src/mainwindow.c:1312 src/summaryview.c:6287
+#: src/mainwindow.c:1305 src/summaryview.c:6515
 msgid "Apply tags..."
 msgstr "Przypisz etykiety..."
 
-#: src/mainwindow.c:1958
+#: src/mainwindow.c:1961
 msgid "Some error(s) happened. Click here to view log."
 msgstr "Pojawił się błąd. Naciśnij tutaj aby zobaczyć dziennik."
 
-#: src/mainwindow.c:1973
+#: src/mainwindow.c:1976
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr ""
 "Jesteś teraz w trybie połączenia z siecią (online). Kliknięcie na tę ikonkę "
 "spowoduje przejście do trybu pracy bez połączenia z siecią (offline)"
 
-#: src/mainwindow.c:1976
+#: src/mainwindow.c:1979
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr ""
 "Pracujesz teraz w trybie bez połączenia z siecią (offline). Kliknięcie na tę "
 "ikonkę spowoduje przejście do trybu połączenia z siecią (online)"
 
-#: src/mainwindow.c:1990
+#: src/mainwindow.c:1993
 msgid "Select account"
 msgstr "Wybierz konto"
 
-#: src/mainwindow.c:2017 src/prefs_logging.c:136
+#: src/mainwindow.c:2020 src/prefs_logging.c:136
 msgid "Network log"
 msgstr "Dziennik sieci"
 
-#: src/mainwindow.c:2021
+#: src/mainwindow.c:2024
 msgid "Filtering/Processing debug log"
 msgstr "Filtrowanie/Przetwarzanie dziennika debuggera"
 
-#: src/mainwindow.c:2040 src/prefs_logging.c:378
+#: src/mainwindow.c:2043 src/prefs_logging.c:378
 msgid "filtering log enabled\n"
 msgstr "logowanie filtrów włączone\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2042 src/prefs_logging.c:380
+#: src/mainwindow.c:2045 src/prefs_logging.c:380
 msgid "filtering log disabled\n"
 msgstr "logowanie filtrów wyłączone\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2485 src/mainwindow.c:2492 src/mainwindow.c:2535
-#: src/mainwindow.c:2568 src/mainwindow.c:2600 src/mainwindow.c:2645
+#: src/mainwindow.c:2479 src/mainwindow.c:2486 src/mainwindow.c:2529
+#: src/mainwindow.c:2562 src/mainwindow.c:2594 src/mainwindow.c:2639
 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:372
-#: src/plugins/rssyl/opml_import.c:73 src/prefs_folder_item.c:1077
+#: src/plugins/rssyl/opml_import.c:73 src/prefs_folder_item.c:1087
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez tytułu"
 
-#: src/mainwindow.c:2646 src/prefs_summary_open.c:114
+#: src/mainwindow.c:2640 src/prefs_summary_open.c:114
 msgid "none"
 msgstr "żaden"
 
-#: src/mainwindow.c:2903 src/mainwindow.c:2907
+#: src/mainwindow.c:2897 src/mainwindow.c:2902
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
-msgstr "Usunąć wszystkie wiadomości z kosza?"
+msgstr "Usunąć wszystkie wiadomości z wysypiska?"
 
-#: src/mainwindow.c:2904
+#: src/mainwindow.c:2898
 msgid "Don't quit"
 msgstr "Nie zamykaj"
 
-#: src/mainwindow.c:2933 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:189
+#: src/mainwindow.c:2929 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:189
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Dodaj skrzynkę"
 
-#: src/mainwindow.c:2934
+#: src/mainwindow.c:2930
 msgid ""
-"Input the location of mailbox.\n"
-"If an existing mailbox is specified, it will be\n"
+"Input the location of the mailbox.\n"
+"The location can be either the full path or relative to the \n"
+"home directory.\n"
+"If the location of an existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
-"Wprowadź miejsce skrzynki.\n"
+"Wprowadź lokalizacje skrzynki pocztowej.\n"
+"Lokalizacja może być pełną ścieżką lub ścieżką relatywną do \n"
+"katlogu domowego.\n"
 "Jeśli podasz istniejącą skrzynkę, zostanie ona\n"
 "automatycznie przeskanowana."
 
-#: src/mainwindow.c:2940 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:196
+#: src/mainwindow.c:2938 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:196
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:132
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
-msgstr "Skrzynka `%s' już istnieje."
+msgstr "Skrzynka '%s' już istnieje."
 
-#: src/mainwindow.c:2945 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:209 src/setup.c:52
-#: src/wizard.c:740
+#: src/mainwindow.c:2943 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:209 src/setup.c:52
+#: src/wizard.c:742
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Skrzynka"
 
-#: src/mainwindow.c:2950 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:215 src/setup.c:55
+#: src/mainwindow.c:2948 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:215 src/setup.c:55
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -7802,47 +7895,47 @@ msgstr ""
 "Błąd tworzenia skrzynki.\n"
 "Być może pliki już istnieją lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
 
-#: src/mainwindow.c:3419
+#: src/mainwindow.c:3430
 msgid "No posting allowed"
 msgstr "Wysyłanie zabronione"
 
-#: src/mainwindow.c:4002
+#: src/mainwindow.c:4012
 msgid "Mbox import has failed."
 msgstr "Import z mbox nie powiódł się."
 
-#: src/mainwindow.c:4011 src/mainwindow.c:4020
+#: src/mainwindow.c:4021 src/mainwindow.c:4030
 msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "Nie udało się wyeksportować danych do pliku mbox."
 
-#: src/mainwindow.c:4061 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
+#: src/mainwindow.c:4071 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
 msgid "Exit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/mainwindow.c:4061 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
+#: src/mainwindow.c:4071 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:550
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Zakończyć pracę z Claws Mail?"
 
-#: src/mainwindow.c:4252
+#: src/mainwindow.c:4272
 msgid "Folder synchronisation"
 msgstr "Synchronizacja katalogów"
 
-#: src/mainwindow.c:4253
+#: src/mainwindow.c:4273
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
 msgstr "Czy chcesz zsynchronizować swoje katalogi?"
 
-#: src/mainwindow.c:4254
+#: src/mainwindow.c:4274
 msgid "_Synchronise"
 msgstr "_Synchronizuj"
 
-#: src/mainwindow.c:4702
+#: src/mainwindow.c:4747
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Kasowanie powielonych wiadomości..."
 
-#: src/mainwindow.c:4712
+#: src/mainwindow.c:4757
 msgid "No duplicate message found in selected folder.\n"
 msgstr "Nie znaleziono zduplikowanych wiadomości w wybranym katalogu.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4718
+#: src/mainwindow.c:4763
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in selected folder.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in selected folder.\n"
@@ -7850,7 +7943,7 @@ msgstr[0] "Usunięto %d powielonej wiadomości z wybranego katalogu.\n"
 msgstr[1] "Usunięto %d duplikatów wiadomości z wybranego katalogu.\n"
 msgstr[2] "Usunięto %d powielonych wiadomości z wybranego katalogu.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4722
+#: src/mainwindow.c:4767
 #, c-format
 msgid "Marked %d duplicate message for deletion in selected folder.\n"
 msgid_plural "Marked %d duplicate messages for deletion in selected folder.\n"
@@ -7861,11 +7954,11 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "Zaznaczono %d powielonych wiadomości do usunięcia z wybranego katalogu.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4760
+#: src/mainwindow.c:4805
 msgid "Deleting duplicated messages in all folders..."
 msgstr "Kasowanie powielonych wiadomości z wszystkich katalogów..."
 
-#: src/mainwindow.c:4766
+#: src/mainwindow.c:4811
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
@@ -7873,52 +7966,52 @@ msgstr[0] "Kasowanie %d powielonej wiadomości z %d katalogów.\n"
 msgstr[1] "Skasowano %d duplikatów wiadomości z %d katalogów.\n"
 msgstr[2] "Kasowanie %d powielonych wiadomości z %d katalogów.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4771
+#: src/mainwindow.c:4816
 #, c-format
 msgid "No duplicate message found in %d folders.\n"
 msgstr "Nie znaleziono powielonej wiadomości z %d katalogów.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4933 src/messageview.c:2657
+#: src/mainwindow.c:4978 src/messageview.c:2622
 msgid "Select folder to go to"
 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz przejść"
 
-#: src/mainwindow.c:5034 src/summaryview.c:5778
+#: src/mainwindow.c:5079 src/summaryview.c:5958
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr ""
 "Reguły przetwarzania, które będą zastosowane przed przetwarzaniem w folderach"
 
-#: src/mainwindow.c:5042
+#: src/mainwindow.c:5087
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr ""
 "Reguły przetwarzania, które będą zastosowane po przetwarzaniu w folderach"
 
-#: src/mainwindow.c:5050 src/summaryview.c:5789
+#: src/mainwindow.c:5095 src/summaryview.c:5969
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Konfiguracja filtrowania"
 
-#: src/mainwindow.c:5165
+#: src/mainwindow.c:5210
 msgid "Can not register as default client: impossible to get executable path."
 msgstr ""
 "Nie można zarejestrować jako domyślnego klienta: pobieranie ścieżki "
 "wykonania niemożliwe."
 
-#: src/mainwindow.c:5224
+#: src/mainwindow.c:5269
 msgid "Claws Mail has been registered as default client."
 msgstr "Claws Mail został zarejestrowany jako klient domyślny."
 
-#: src/mainwindow.c:5226
+#: src/mainwindow.c:5271
 msgid ""
 "Can not register as default client: impossible to write to the registry."
 msgstr ""
 "Nie można zarejestrować jako domyślnego klienta: nie można zapisywać do "
 "rejestru."
 
-#: src/mainwindow.c:5240 src/setup.c:91
+#: src/mainwindow.c:5285 src/setup.c:91
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s..."
 
-#: src/mainwindow.c:5384
+#: src/mainwindow.c:5429
 #, c-format
 msgid "Forgotten %d password in %d accounts.\n"
 msgid_plural "Forgotten %d passwords in %d accounts.\n"
@@ -7926,56 +8019,56 @@ msgstr[0] "Skasowano %d hasło z %d konta.\n"
 msgstr[1] "Skasowano %d hasła z %d kont.\n"
 msgstr[2] "Skasowano %d haseł z %d kont.\n"
 
-#: src/matcher.c:214 src/matcher.c:215 src/matcher.c:216 src/matcher.c:217
-#: src/matcher.c:218 src/matcher.c:219 src/matcher.c:220 src/matcher.c:221
+#: src/matcher.c:217 src/matcher.c:218 src/matcher.c:219 src/matcher.c:220
+#: src/matcher.c:221 src/matcher.c:222 src/matcher.c:223 src/matcher.c:224
 #, c-format
 msgid "%s header"
 msgstr "nagłówek %s"
 
-#: src/matcher.c:222
+#: src/matcher.c:225
 msgid "header"
 msgstr "nagłówek"
 
-#: src/matcher.c:223
+#: src/matcher.c:226
 msgid "header line"
 msgstr "linia z nagłówka"
 
-#: src/matcher.c:224
+#: src/matcher.c:227
 msgid "body line"
 msgstr "linia treści wiadomości"
 
-#: src/matcher.c:225
+#: src/matcher.c:228
 msgid "tag"
 msgstr "etykieta"
 
-#: src/matcher.c:528 src/matcher.c:533 src/matcher.c:552 src/matcher.c:557
-#: src/message_search.c:212 src/prefs_matcher.c:743 src/summary_search.c:514
+#: src/matcher.c:538 src/matcher.c:543 src/matcher.c:562 src/matcher.c:567
+#: src/message_search.c:214 src/prefs_matcher.c:748 src/summary_search.c:454
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Rozróżnianie wielkości liter"
 
-#: src/matcher.c:528 src/matcher.c:533 src/matcher.c:552 src/matcher.c:557
+#: src/matcher.c:538 src/matcher.c:543 src/matcher.c:562 src/matcher.c:567
 msgid "Case insensitive"
 msgstr "Brak rozróżniania wielkości liter"
 
-#: src/matcher.c:1859
+#: src/matcher.c:1903
 #, c-format
 msgid "checking if message matches [ %s ]\n"
 msgstr "sprawdzanie czy wiadomości pasują [ %s ]\n"
 
-#: src/matcher.c:1930 src/matcher.c:1949 src/matcher.c:1962
+#: src/matcher.c:1976 src/matcher.c:1995 src/matcher.c:2008
 msgid "message matches\n"
 msgstr "wiadomości pasują\n"
 
-#: src/matcher.c:1937 src/matcher.c:1955 src/matcher.c:1964
+#: src/matcher.c:1983 src/matcher.c:2001 src/matcher.c:2010
 msgid "message does not match\n"
 msgstr "Nie znaleziono dopasowań.\n"
 
-#: src/matcher.c:2227 src/matcher.c:2228 src/matcher.c:2229 src/matcher.c:2230
-#: src/matcher.c:2231 src/matcher.c:2232 src/matcher.c:2233 src/matcher.c:2234
+#: src/matcher.c:2275 src/matcher.c:2276 src/matcher.c:2277 src/matcher.c:2278
+#: src/matcher.c:2279 src/matcher.c:2280 src/matcher.c:2281 src/matcher.c:2282
 msgid "(none)"
 msgstr "(żaden)"
 
-#: src/mbox.c:107
+#: src/mbox.c:97
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not open mbox file:\n"
@@ -7984,7 +8077,7 @@ msgstr ""
 "Nie można otworzyć pliku mbox:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:144
+#: src/mbox.c:134
 #, c-format
 msgid "Importing from mbox... (%d mail imported)"
 msgid_plural "Importing from mbox... (%d mails imported)"
@@ -7992,20 +8085,19 @@ msgstr[0] "Importowanie z pliku mbox... (zaimportowano %d)"
 msgstr[1] "Importowanie z pliku mbox... (zaimportowano %d)"
 msgstr[2] "Importowanie z pliku mbox... (zaimportowano %d)"
 
-#: src/mbox.c:549
+#: src/mbox.c:539
 msgid "Overwrite mbox file"
 msgstr "Nadpisać istniejący plik mbox?"
 
-#: src/mbox.c:550
+#: src/mbox.c:540
 msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Ten plik już istnieje. Czy chcesz go nadpisać? "
 
-#: src/mbox.c:551 src/messageview.c:1864 src/mimeview.c:1843
-#: src/prefs_themes.c:598 src/textview.c:3095
+#: src/mbox.c:541 src/mimeview.c:1888 src/prefs_themes.c:596
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Nadpisz"
 
-#: src/mbox.c:560
+#: src/mbox.c:550
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create mbox file:\n"
@@ -8014,51 +8106,51 @@ msgstr ""
 "Nie można utworzyć pliku mbox:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:568
+#: src/mbox.c:554
 msgid "Exporting to mbox..."
 msgstr "Eksportowanie do pliku mbox..."
 
-#: src/message_search.c:162
+#: src/message_search.c:173
 msgid "Find in current message"
 msgstr "Znajdź w bieżących wiadomościach"
 
-#: src/message_search.c:180
+#: src/message_search.c:191
 msgid "Find text:"
 msgstr "Znajdź tekst:"
 
-#: src/message_search.c:328 src/summary_search.c:838
+#: src/message_search.c:317 src/summary_search.c:778
 msgid "Search failed"
 msgstr "Poszukiwanie nie powiodło się"
 
-#: src/message_search.c:329 src/summary_search.c:839
+#: src/message_search.c:318 src/summary_search.c:779
 msgid "Search string not found."
 msgstr "Nie znaleziono szukanego ciągu."
 
-#: src/message_search.c:338
+#: src/message_search.c:327
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
 msgstr "Osiągnięto początek wiadomości; zacząć od końca?"
 
-#: src/message_search.c:341
+#: src/message_search.c:330
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "Osiągnięto koniec wiadomości; zacząć od początku?"
 
-#: src/message_search.c:344 src/summary_search.c:850
+#: src/message_search.c:333 src/summary_search.c:790
 msgid "Search finished"
 msgstr "Przeszukiwanie zakończone"
 
-#: src/messageview.c:297 src/textview.c:252
+#: src/messageview.c:300 src/textview.c:249
 msgid "Compose _new message"
 msgstr "Twórz _nową wiadomość"
 
-#: src/messageview.c:712 src/messageview.c:1455 src/messageview.c:1606
+#: src/messageview.c:715 src/messageview.c:1436 src/messageview.c:1587
 msgid "Claws Mail - Message View"
 msgstr "Claws Mail - Widok wiadomości"
 
-#: src/messageview.c:842
+#: src/messageview.c:845
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<Nie znaleziono ścieżki powrotnej>"
 
-#: src/messageview.c:849
+#: src/messageview.c:852
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is\n"
@@ -8073,65 +8165,35 @@ msgstr ""
 "Adres ścieżki zwrotu: %s\n"
 "Nie jest zalecane by wysyłać potwierdzenie odbioru."
 
-#: src/messageview.c:856 src/messageview.c:884
+#: src/messageview.c:859
 msgid "_Don't Send"
 msgstr "_Nie wysyłaj"
 
-#: src/messageview.c:875
-#, c-format
-msgctxt "'%s' stands for 'To' then 'Cc'"
-msgid ""
-"This message is asking for a return receipt notification\n"
-"but according to its '%s' and '%s' headers it was not\n"
-"officially addressed to you.\n"
-"It is advised to not send the return receipt."
-msgstr ""
-"Autor tej wiadomość prosił o potwierdzenie odbioru.\n"
-"ale nagłówki '%s' i '%s' wskazują, że nie \n"
-"byłaś/byłeś oficjalnym odbiorcą tej wiadomości.\n"
-"Zaleca się nie potwierdzanie odbioru takich wiadomości."
-
-#: src/messageview.c:1385
+#: src/messageview.c:1366
 #, c-format
 msgid "Fetching message (%s)..."
 msgstr "Odbieranie wiadomości (%s)..."
 
-#: src/messageview.c:1421 src/procmime.c:1009
+#: src/messageview.c:1402 src/procmime.c:957
 #, c-format
 msgid "Couldn't decrypt: %s"
 msgstr "Nie można odszyfrować: %s"
 
-#: src/messageview.c:1502 src/messageview.c:1510
+#: src/messageview.c:1483 src/messageview.c:1491
 msgid "Message doesn't conform to MIME standard. It may render wrongly."
 msgstr ""
 "Wiadomość nie odpowiada standardom MIME. Może zostać nieprawidłowo pokazana."
 
-#: src/messageview.c:1856 src/messageview.c:1859 src/mimeview.c:2048
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:709 src/summaryview.c:4882
-#: src/summaryview.c:4885 src/textview.c:3083
-msgid "Save as"
-msgstr "Zapisz jako"
-
-#: src/messageview.c:1865
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Nadpisać istniejący plik?"
-
-#: src/messageview.c:1873 src/summaryview.c:4902 src/summaryview.c:4905
-#: src/summaryview.c:4920
-#, c-format
-msgid "Couldn't save the file '%s'."
-msgstr "Nie można zapisać pliku '%s'."
-
-#: src/messageview.c:1926
+#: src/messageview.c:1868
 #, c-format
 msgid "Show all %s."
 msgstr "Pokaż wszystkie %s."
 
-#: src/messageview.c:1928
+#: src/messageview.c:1870
 msgid "Only the first megabyte of text is shown."
 msgstr "Wyświetlono tylko pierwszy megabajt tekstu."
 
-#: src/messageview.c:1959
+#: src/messageview.c:1901
 msgid ""
 "You got a return receipt for this message: it has been displayed by the "
 "recipient."
@@ -8139,19 +8201,19 @@ msgstr ""
 "Otrzymałeś potwierdzenie odbioru tej wiadomości: została pokazana wg "
 "odbiorcy."
 
-#: src/messageview.c:1962
+#: src/messageview.c:1904
 msgid "You asked for a return receipt in this message."
 msgstr "Autor tej wiadomości prosił o potwierdzenie dostarczenia."
 
-#: src/messageview.c:1968
+#: src/messageview.c:1910
 msgid "This message asks for a return receipt."
 msgstr "Autor tej wiadomości prosił o potwierdzenie dostarczenia."
 
-#: src/messageview.c:1969
+#: src/messageview.c:1911
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Wyślij potwierdzenie"
 
-#: src/messageview.c:2012
+#: src/messageview.c:1954
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
@@ -8159,22 +8221,22 @@ msgstr ""
 "Ta wiadomość została pobrana częściowo\n"
 "i została skasowana z serwera "
 
-#: src/messageview.c:2018
+#: src/messageview.c:1960
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s."
 msgstr "Wiadomość została częściowo pobrana, porzucić jej fragmenty - %s?"
 
-#: src/messageview.c:2022 src/messageview.c:2044
+#: src/messageview.c:1964 src/messageview.c:1986
 msgid "Mark for download"
 msgstr "Oznacz do pobrania"
 
-#: src/messageview.c:2023 src/messageview.c:2035
+#: src/messageview.c:1965 src/messageview.c:1977
 msgid "Mark for deletion"
 msgstr "Oznacz do usunięcia"
 
-#: src/messageview.c:2028
+#: src/messageview.c:1970
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8183,12 +8245,12 @@ msgstr ""
 "Ta wiadomość została częściowo pobrana;\n"
 "jej %s zostanie pobrane."
 
-#: src/messageview.c:2033 src/messageview.c:2046
-#: src/prefs_filtering_action.c:180 src/toolbar.c:506
+#: src/messageview.c:1975 src/messageview.c:1988
+#: src/prefs_filtering_action.c:176 src/toolbar.c:506
 msgid "Unmark"
 msgstr "Odznacz"
 
-#: src/messageview.c:2039
+#: src/messageview.c:1981
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8197,11 +8259,34 @@ msgstr ""
 "Ta wiadomość została częściowo pobrana;\n"
 "zawiera %s i zostanie usunięta."
 
-#: src/messageview.c:2112
+#: src/messageview.c:2058
+#, c-format
+msgctxt "'%s' stands for 'To' then 'Cc'"
+msgid ""
+"This message is asking for a return receipt notification\n"
+"but according to its '%s' and '%s' headers it was not\n"
+"officially addressed to you.\n"
+"It is advised to not send the return receipt."
+msgstr ""
+"Autor tej wiadomość prosił o potwierdzenie odbioru.\n"
+"ale nagłówki '%s' i '%s' wskazują, że nie \n"
+"byłaś/byłeś oficjalnym odbiorcą tej wiadomości.\n"
+"Zaleca się nie potwierdzanie odbioru takich wiadomości."
+
+#: src/messageview.c:2066 src/messageview.c:2074
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Potwierdzenie Odbioru Wiadomości"
 
-#: src/messageview.c:2113
+#: src/messageview.c:2068 src/messageview.c:2079
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:496
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Anuluj"
+
+#: src/messageview.c:2068 src/messageview.c:2079
+msgid "_Send Notification"
+msgstr "Wyślij _potwierdzenie odbioru"
+
+#: src/messageview.c:2075
 msgid ""
 "More than one of your accounts uses the address that this message was sent "
 "to.\n"
@@ -8212,19 +8297,11 @@ msgstr ""
 "Proszę sprecyzować którego konta chcesz użyć do wysłania potwierdzenia "
 "odbioru:"
 
-#: src/messageview.c:2117 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:506
-msgid "_Cancel"
-msgstr "_Anuluj"
-
-#: src/messageview.c:2117
-msgid "_Send Notification"
-msgstr "Wyślij _potwierdzenie odbioru"
-
-#: src/messageview.c:2206
+#: src/messageview.c:2171
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr "Nie można wydrukować: wiadomość nie zawiera tekstu."
 
-#: src/messageview.c:2967
+#: src/messageview.c:2932
 msgid ""
 "\n"
 "  There are no messages in this folder"
@@ -8232,7 +8309,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Nie ma wiadomości w tym katalogu"
 
-#: src/messageview.c:2975
+#: src/messageview.c:2940
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted"
@@ -8240,7 +8317,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Wiadomość została skasowana"
 
-#: src/messageview.c:2976
+#: src/messageview.c:2941
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted or moved to another folder"
@@ -8248,16 +8325,16 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Wiadomość została skasowana lub przenisona do innego katalogu"
 
-#: src/messageview.c:3009 src/messageview.c:3015 src/summaryview.c:4295
-#: src/summaryview.c:7054
+#: src/messageview.c:2974 src/messageview.c:2980 src/summaryview.c:4440
+#: src/summaryview.c:7320
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "Błąd podczas uczenia.\n"
 
-#: src/mh.c:527
+#: src/mh.c:528
 msgid "Moving messages..."
 msgstr "Przenoszenie wiadomości..."
 
-#: src/mh.c:671 src/plugins/mailmbox/mailmbox_folder.c:838
+#: src/mh.c:672 src/plugins/mailmbox/mailmbox_folder.c:839
 msgid "Deleting messages..."
 msgstr "Usuwanie wiadomości..."
 
@@ -8289,60 +8366,64 @@ msgstr ""
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Usuń skrzynkę"
 
-#: src/mimeview.c:192
+#: src/mimeview.c:220
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otwórz"
 
-#: src/mimeview.c:194
+#: src/mimeview.c:222
 msgid "Open _with..."
 msgstr "'Otwórz za pomocą...'"
 
-#: src/mimeview.c:196
+#: src/mimeview.c:224 src/prefs_filtering_action.c:172
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopiuj"
+
+#: src/mimeview.c:225
 msgid "Send to..."
 msgstr "Wyślij do..."
 
-#: src/mimeview.c:197
+#: src/mimeview.c:226
 msgid "_Display as text"
 msgstr "Wyświetl jako tekst"
 
-#: src/mimeview.c:198
+#: src/mimeview.c:227
 msgid "_Save as..."
 msgstr "Zapi_sz jako..."
 
-#: src/mimeview.c:199
+#: src/mimeview.c:228
 msgid "Save _all..."
 msgstr "Zapi_sz wszystko..."
 
-#: src/mimeview.c:272
+#: src/mimeview.c:301
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Typ MIME "
 
-#: src/mimeview.c:1026 src/mimeview.c:1031 src/mimeview.c:1036
-#: src/mimeview.c:1041
+#: src/mimeview.c:1052 src/mimeview.c:1057 src/mimeview.c:1062
+#: src/mimeview.c:1067
 msgid "View full information"
 msgstr "Wyświetl pełne informacje"
 
-#: src/mimeview.c:1047
+#: src/mimeview.c:1073
 msgid "Check again"
 msgstr "Sprawdź ponownie"
 
-#: src/mimeview.c:1059
+#: src/mimeview.c:1085
 #, c-format
 msgid "%s Click the icon to check it."
 msgstr "%s Kliknij na ikonkę aby go sprawdzić."
 
-#: src/mimeview.c:1061
+#: src/mimeview.c:1087
 #, c-format
 msgid "%s Click the icon or hit '%s' to check it."
 msgstr "%s Kliknij na ikonkę, lub wciśnij klawisz '%s' aby go sprawdzić."
 
-#: src/mimeview.c:1071
+#: src/mimeview.c:1097
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon to try again."
 msgstr ""
 "Proces weryfikacji podpisu trwał zbyt długo. Kliknij na aby ponowić tę "
 "operację."
 
-#: src/mimeview.c:1073
+#: src/mimeview.c:1099
 #, c-format
 msgid ""
 "Timeout checking the signature. Click the icon or hit '%s' to try again."
@@ -8350,26 +8431,26 @@ msgstr ""
 "Proces weryfikacji podpisu trwał zbyt długo. Kliknij na ikonkę, lub wciśnij "
 "klawisz '%s' aby ponowić tę operację."
 
-#: src/mimeview.c:1313
+#: src/mimeview.c:1344
 msgid "Checking signature..."
 msgstr "Sprawdzanie podpisu..."
 
-#: src/mimeview.c:1354
+#: src/mimeview.c:1385
 msgid "Go back to email"
 msgstr "Powrót do wiadomości email"
 
-#: src/mimeview.c:1761 src/mimeview.c:1853 src/mimeview.c:2095
-#: src/mimeview.c:2131 src/mimeview.c:2243 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:449
+#: src/mimeview.c:1806 src/mimeview.c:1898 src/mimeview.c:2140
+#: src/mimeview.c:2176 src/mimeview.c:2288 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:440
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "Nie można zapisać części wiadomości wieloczęściowej: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1840 src/textview.c:3093
+#: src/mimeview.c:1885
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Nadpisać istniejący plik '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1864
+#: src/mimeview.c:1909
 #, c-format
 msgid ""
 "An error has occurred while saving message part #%d. Do you want to cancel "
@@ -8378,19 +8459,19 @@ msgstr ""
 "Błąd nastąpił podczas zapisu części wiadomości #%d. Czy chcesz anulować "
 "operacji czy zignorować błąd i kontynuować?"
 
-#: src/mimeview.c:1867
+#: src/mimeview.c:1912
 msgid "Error saving all message parts"
 msgstr "Błąd zapisu wszystkich części wiadomości"
 
-#: src/mimeview.c:1868
+#: src/mimeview.c:1913
 msgid "Skip"
 msgstr "Pomiń"
 
-#: src/mimeview.c:1868
+#: src/mimeview.c:1913
 msgid "Skip all"
 msgstr "Pomiń wszystkie"
 
-#: src/mimeview.c:1878
+#: src/mimeview.c:1923
 #, c-format
 msgid "%d file saved successfully."
 msgid_plural "%d files saved successfully."
@@ -8398,7 +8479,7 @@ msgstr[0] "%d plików zostało poprawnie zapisanych."
 msgstr[1] "%d plik został poprawnie zapisany."
 msgstr[2] "%d plików zostało poprawnie zapisanych."
 
-#: src/mimeview.c:1886
+#: src/mimeview.c:1931
 #, c-format
 msgid "%d file saved successfully"
 msgid_plural "%d files saved successfully"
@@ -8406,7 +8487,7 @@ msgstr[0] "%d plików zostało poprawnie zapisanych."
 msgstr[1] "%d plik został poprawnie zapisany."
 msgstr[2] "%d plików zostało poprawnie zapisanych."
 
-#: src/mimeview.c:1891
+#: src/mimeview.c:1936
 #, c-format
 msgid "%s, %d file failed."
 msgid_plural "%s, %d files failed."
@@ -8414,21 +8495,26 @@ msgstr[0] "%s, %d plik zakończony niepowodzeniem"
 msgstr[1] "%s, %d plik zakończony niepowodzeniem"
 msgstr[2] "%s, %d plik zakończony niepowodzeniem"
 
-#: src/mimeview.c:1924 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:142
-#: src/prefs_filtering_action.c:1300
+#: src/mimeview.c:1969 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:142
+#: src/prefs_filtering_action.c:1262
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Wybierz katalog docelowy"
 
-#: src/mimeview.c:1931 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:148
+#: src/mimeview.c:1976 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:148
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "\"%s\" nie jest katalogiem."
 
-#: src/mimeview.c:2178 src/mimeview.c:2185 src/textview.c:3010
+#: src/mimeview.c:2093 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:693
+#: src/summaryview.c:5052
+msgid "Save as"
+msgstr "Zapisz jako"
+
+#: src/mimeview.c:2223 src/mimeview.c:2230
 msgid "Open with"
 msgstr "Otwórz z"
 
-#: src/mimeview.c:2179 src/mimeview.c:2186 src/textview.c:3011
+#: src/mimeview.c:2224 src/mimeview.c:2231
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command-line to open file:\n"
@@ -8437,7 +8523,7 @@ msgstr ""
 "Wprowadź nazwę programu, którym chcesz otworzyć ten plik:\n"
 "('%s' zostanie zastąpione nazwą pliku)"
 
-#: src/mimeview.c:2281
+#: src/mimeview.c:2326
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not convert attachment name to UTF-16:\n"
@@ -8448,14 +8534,14 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/mimeview.c:2289
+#: src/mimeview.c:2334
 msgid "Execute untrusted binary?"
 msgstr "Uruchomić niepewny plik binarny?"
 
-#: src/mimeview.c:2290
+#: src/mimeview.c:2335
 msgid ""
 "This attachment is an executable file. Executing untrusted binaries is "
-"dangerous and could probably lead to compromission of your computer.\n"
+"dangerous and could compromise your computer.\n"
 "\n"
 "Do you want to run this file?"
 msgstr ""
@@ -8464,98 +8550,98 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Czy chcesz uruchomić ten plik?"
 
-#: src/mimeview.c:2294
+#: src/mimeview.c:2339
 msgid "Run binary"
 msgstr "Uruchom plik binarny"
 
-#: src/mimeview.c:2596 src/plugins/att_remover/att_remover.c:304
+#: src/mimeview.c:2642 src/plugins/att_remover/att_remover.c:304
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: src/mimeview.c:2597 src/plugins/att_remover/att_remover.c:305
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:699 src/summaryview.c:2713
+#: src/mimeview.c:2643 src/plugins/att_remover/att_remover.c:305
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702 src/summaryview.c:2808
 msgid "Size:"
 msgstr "Rozmiar:"
 
-#: src/mimeview.c:2611 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1265
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1709
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1719
+#: src/mimeview.c:2657 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:1240
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1595
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:1605
 msgid "Description:"
 msgstr "Opis:"
 
-#: src/news.c:303
+#: src/news.c:300
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected.\n"
 msgstr "Połączenie NNTP do %s:%d zostało przerwane.\n"
 
-#: src/news.c:336
+#: src/news.c:335
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to NNTP server: %s:%d...\n"
 msgstr "Konto '%s': Łączenie z serwerem NNTP: %s:%d...\n"
 
-#: src/news.c:357
+#: src/news.c:372
 #, c-format
 msgid "Error logging in to %s:%d...\n"
 msgstr "Błąd podczas logowania do %s:%d...\n"
 
-#: src/news.c:438
+#: src/news.c:451
 msgid ""
 "Libetpan does not support return code 480 so for now we choose to continue\n"
 msgstr ""
 "Libepan nie obsługuje kodu 480 dlatego na razie wybraliśmy kontynuowanie\n"
 
-#: src/news.c:447
+#: src/news.c:460
 msgid "Mode reader failed, continuing nevertheless\n"
 msgstr "Czytanie nie powiodło się, kontynuowanie mimo tego\n"
 
-#: src/news.c:451
+#: src/news.c:464
 #, c-format
 msgid "Error creating session with %s:%d\n"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia sesji z %s:%d\n"
 
-#: src/news.c:466
+#: src/news.c:479
 #, c-format
 msgid "Error authenticating to %s:%d...\n"
 msgstr "Błąd autoryzacji z serwrem %s:%d...\n"
 
-#: src/news.c:491
+#: src/news.c:504
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the News server."
 msgstr ""
 "Claws Mail potrzebuje połączenia z siecią aby uzyskać dostęp do serwera news."
 
-#: src/news.c:862
+#: src/news.c:875
 #, c-format
 msgid "couldn't select group: %s\n"
 msgstr "nie można wybrać grupy: %s\n"
 
-#: src/news.c:1054 src/news.c:1232
+#: src/news.c:1067 src/news.c:1253
 #, c-format
 msgid "couldn't set group: %s\n"
 msgstr "nie można ustawić grupy: %s\n"
 
-#: src/news.c:1063
+#: src/news.c:1076
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "niepoprawny zakres artykułu: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:1133 src/news.c:1160 src/news.c:1187
+#: src/news.c:1154 src/news.c:1181 src/news.c:1208
 msgid "couldn't get xhdr\n"
 msgstr "nie można pobrać xhdr\n"
 
-#: src/news.c:1225
+#: src/news.c:1246
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
 
-#: src/news.c:1240
+#: src/news.c:1261
 msgid "couldn't get xover\n"
 msgstr "nie można pobrać xover\n"
 
-#: src/news.c:1257
+#: src/news.c:1278
 msgid "invalid xover line\n"
 msgstr "niepoprawna linia xover: \n"
 
-#: src/news.c:1459
+#: src/news.c:1480
 msgid ""
 "You have one or more News accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without News support; your News accounts are disabled.\n"
@@ -8629,11 +8715,11 @@ msgstr "Nowe hasło:"
 msgid "Confirm passphrase:"
 msgstr "Potwierdź hasło:"
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:51
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:53
 msgid "Acpi Notifier"
 msgstr "Powiadamiacz Acpi"
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:67
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:69
 msgid ""
 "Make sure that the kernel module 'acerhk' is loaded.\n"
 "You can get it from http://www.cakey.de/acerhk/"
@@ -8641,7 +8727,7 @@ msgstr ""
 "Upewnij się, że moduł jądra 'acerhk' jest załądowany.\n"
 "Możesz go pobrać ze strony http://www.cakey.de/acerhk/"
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:69
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:71
 msgid ""
 "Make sure that the kernel module 'acer_acpi' is loaded.\n"
 "You can get it from http://code.google.com/p/aceracpi/"
@@ -8649,19 +8735,19 @@ msgstr ""
 "Upewnij się, że moduł jądra 'acer_acpi' jest załadowany.\n"
 "Możesz go pobrać ze strony http://code.google.com/p/aceracpi/"
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:71
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:73
 msgid "Make sure that the kernel module 'asus_laptop' is loaded."
 msgstr "Upewnij się, że moduł jądra 'asus_laptop' jest załadowany."
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:72
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:74
 msgid "Make sure that the kernel module 'asus_acpi' is loaded."
 msgstr "Upewnij się, że moduł jądra 'asus_acpi' jest załadowany."
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:73
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:75
 msgid "Make sure that the kernel module 'ibm_acpi' is loaded."
 msgstr "Upewnij się, że moduł jądra 'ibm_acpi' jest załadowany."
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:74
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:76
 msgid ""
 "Make sure that you have apanelc installed.\n"
 "You can get it from http://apanel.sourceforge.net/"
@@ -8669,78 +8755,78 @@ msgstr ""
 "Upewnij się, że masz zainstalowany apanelc.\n"
 "Możesz go pobrać z http://apanel.sourceforge.net/"
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:207
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:213
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:425
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:209
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:215
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:427
 msgid "Control file doesn't exist."
 msgstr "Plik kontrolny nie istnieje."
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:305
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:307
 msgid " : no new or unread mail"
 msgstr " : nie ma nowej lub nieprzeczytanej poczty"
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:306
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:308
 msgid " : unread mail"
 msgstr " : nieprzeczytana poczta"
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:307
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:309
 msgid " : new mail"
 msgstr " : nowa poczta"
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:309
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:315
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:321
-msgid "off"
-msgstr "wyłączone"
-
 #: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:311
 #: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:317
 #: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:323
-msgid "blinking"
-msgstr "mrugające"
+msgid "off"
+msgstr "wyłączone"
 
 #: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:313
 #: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:319
 #: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:325
+msgid "blinking"
+msgstr "mrugające"
+
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:315
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:321
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:327
 msgid "on"
 msgstr "włączone"
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:347
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:356
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:371
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:349
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:358
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:373
 msgid "LED "
 msgstr "LED"
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:386
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:388
 msgid "ACPI type: "
 msgstr "typ ACPI: "
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:395
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:397
 msgid "ACPI file: "
 msgstr "plik ACPI: "
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:406
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:408
 msgid "values - On: "
 msgstr "wartości - Włączone: "
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:411
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:413
 msgid " - Off: "
 msgstr " - Wyłączone: "
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:433
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:435
 msgid "Blink when user interaction is required"
 msgstr "Mrugaj jeśli wymagana jest interakcja użytkownika"
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:867
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:869
 msgid "This plugin handles various ACPI mail LEDs."
 msgstr "Ta wtyczka obsługuje różne diody LED poprzez ACPI."
 
-#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:888
+#: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:890
 msgid "Laptop LED"
 msgstr "LED laptopa"
 
 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper.c:252
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:257
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:252
 msgid "Failed to register check before send hook"
 msgstr "Nie powoiodła sie rejestracja funkcji sprawdzającej przed wysłaniem"
 
@@ -8767,11 +8853,11 @@ msgid "Address book path where addresses are kept"
 msgstr "Ścieżka książki adresowej gdzie przechowywane są adresy"
 
 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:123
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:278
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:262
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:201
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:447
-#: src/prefs_filtering_action.c:573 src/prefs_filtering_action.c:580
-#: src/prefs_matcher.c:679
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:463
+#: src/prefs_filtering_action.c:545 src/prefs_filtering_action.c:552
+#: src/prefs_matcher.c:686
 msgid "Select..."
 msgstr " Wybierz..."
 
@@ -8850,19 +8936,19 @@ msgstr ""
 msgid "Archiver"
 msgstr "Archiwizer"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:107
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:108
 msgid "Archiving"
 msgstr "Archiwizowanie"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:125
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:127
 msgid "Press Cancel button to stop archiving"
 msgstr "Naciśnij przycisk Anuluj aby przerwać archiwizowanie"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:141
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:143
 msgid "Archiving:"
 msgstr "Archiwizowanie:"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:525
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:527
 #, c-format
 msgid ""
 "Some uninitialized data prevents from starting\n"
@@ -8873,7 +8959,7 @@ msgstr ""
 "procesu archiwizacji:\n"
 "%s%s"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:528
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:530
 msgid ""
 "\n"
 "- the folder to archive is not set"
@@ -8881,7 +8967,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "- brak nazwy katalogu do archiwizowania"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:529
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:531
 msgid ""
 "\n"
 "- the name for archive is not set"
@@ -8889,37 +8975,37 @@ msgstr ""
 "\n"
 "- brak nazwy archiwum."
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:552
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:554
 #, c-format
 msgid "%s: Exists. Continue anyway?"
 msgstr "%s: Istnieje. Kontynuować mimo tego?"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:555
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:557
 #, c-format
 msgid "%s: Is a link. Cannot continue"
 msgstr "%s: to link. Nie można kontynuować"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:558
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:560
 #, c-format
 msgid "%s: Is a directory. Cannot continue"
 msgstr "%s: to katalog. Nie można kontynuować"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:561
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:563
 #, c-format
 msgid "%s: Missing permissions. Cannot continue"
 msgstr "%s: Brakuje uprawnień. Nie można kontynuować"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:564
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:566
 #, c-format
 msgid "%s: Unknown error. Cannot continue"
 msgstr "%s: Nieznany błąd. Nie można kontynuować"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:572
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:619
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:574
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:621
 msgid "Creating archive"
 msgstr "Tworzenie archiwum"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:585
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:587
 #, c-format
 msgid ""
 "Not a valid file name:\n"
@@ -8928,7 +9014,7 @@ msgstr ""
 "Nie poprawna nazwa pliku:\n"
 "%s."
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:590
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:592
 #, c-format
 msgid ""
 "Not a valid Claws Mail folder:\n"
@@ -8937,7 +9023,7 @@ msgstr ""
 "Niepoprawny katalog Claws Mail:\n"
 "%s."
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:614
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:616
 #, c-format
 msgid ""
 "Adding files in folder failed\n"
@@ -8952,7 +9038,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Kontynuować mimo to?"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:631
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:633
 #, c-format
 msgid ""
 "Archive creation error:\n"
@@ -8961,177 +9047,179 @@ msgstr ""
 "Błąd przy tworzeniu archiwum:\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:743
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:746
 msgid "Archive result"
 msgstr "Wynik archwizacji"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:773
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:776
 msgid "Values"
 msgstr "Wartości"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:782
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:786
 msgid "Archive"
 msgstr "Archiwum"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:788
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:792
 msgid "Archive format"
 msgstr "Format archiwum"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:795
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:799
 msgid "Compression method"
 msgstr "Metoda kompresji"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:803
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:807
 msgid "Number of files"
 msgstr "Liczba plików"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:811
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:815
 msgid "Archive Size"
 msgstr "Rozmiar archiwum"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:819
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:823
 msgid "Folder Size"
 msgstr "Rozmiar katalogu"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:828
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:832
 msgid "Compression level"
 msgstr "Poziom kompresji"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:833
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:841
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:849
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:718 src/prefs_folder_item.c:522
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:837
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:845
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:853
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:721 src/prefs_folder_item.c:525
+#: src/prefs_folder_item.c:1200 src/prefs_folder_item.c:1232
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:833
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:841
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:849
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:721 src/prefs_folder_item.c:521
-#: src/prefs_summaries.c:380
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:837
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:845
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:853
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:724 src/prefs_folder_item.c:524
+#: src/prefs_folder_item.c:1199 src/prefs_folder_item.c:1231
+#: src/prefs_summaries.c:406
 msgid "No"
 msgstr "Brak"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:836
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:840
 msgid "MD5 checksum"
 msgstr "suma kontrolna MD5"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:844
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:848
 msgid "Descriptive names"
 msgstr "Opisowa nazwa"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:852
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:856
 msgid "Delete selected files"
 msgstr "Usuń wybrany plik"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:861
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1324
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:865
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1330
 msgid "Select mails before"
 msgstr "Wybierz wiadomości przed"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:917
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:921
 msgid "Select folder to archive"
 msgstr "Wybierz katalog do archiwizacji"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:938
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:942
 msgid "Select file name for archive [suffix should reflect archive like .tgz]"
 msgstr ""
 "Wybierz nazwa pliku archiwum [końcówka powina odzwierciedlać archiwum np.: ."
 "tgz]"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:986
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:990
 #, c-format
 msgid "%ld of %ld"
 msgstr "%ld z %ld"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1038
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1043
 msgid "Create Archive"
 msgstr "Stwórz Archiwum"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1053
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1058
 msgid "Enter Archiver arguments"
 msgstr "Wpisz argumenty Archiwizera"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1066
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1072
 msgid "Folder to archive"
 msgstr "Katalog do archiwizacji"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1073
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1079
 msgid "Folder which is the root of the archive"
 msgstr "Katalog główny archiwum"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1078
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1084
 msgid "Click this button to select a folder which is to be root of the archive"
 msgstr ""
 "Naciśnij przycisk aby wybrać katalog, który będzie katalogiem głównym "
 "archiwum"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1084
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1090
 msgid "Name for archive"
 msgstr "Nazwa Archiwum"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1090
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1096
 msgid "Archive location and name"
 msgstr "Lokalizacja archiwum i jego nazwa"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1092
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1098
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:225
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:435
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:493
 msgid "_Select"
 msgstr "_Wybierz"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1095
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1101
 msgid "Click this button to select a name and location for the archive"
 msgstr "Naciśnij ten przycisk, aby wybrać nazwę i lokalizacja dla archiwum"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1097
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1103
 msgid "Choose compression"
 msgstr "Wybierz kompresję"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1109
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1115
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1121
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1128
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1127
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1134
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1142
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1150
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1140
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1148
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1156
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1162
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1170
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1177
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1168
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1176
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1183
 #, c-format
 msgid "Choose this option to use %s compression for the archive"
 msgstr "Wybierz tą opcje, aby użyć kompresję %s dla tego archiwum"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1226
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1232
 msgid "Choose format"
 msgstr "Wybierz format"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1238
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1244
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1250
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1256
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1262
 #, c-format
 msgid "Choose this to use %s as format for the archive"
 msgstr "Wybierz to, aby użyć %s jako format archiwum"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1276
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1282
 msgid "Miscellaneous options"
 msgstr "Różne opcje"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1285
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1291
 msgid "_Recursive"
 msgstr "_Rekursywne"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1289
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1295
 msgid "Choose this option to include subfolders in the archive"
 msgstr "Wybierz tą opcje, aby dołączyć podkatalogi w archiwum"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1291
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1297
 msgid "_MD5sum"
 msgstr "_MD5sum"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1295
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1301
 msgid ""
 "Choose this option to add MD5 checksums for each file in the archive.\n"
 "Be aware though, that this dramatically increases the time it\n"
@@ -9141,11 +9229,11 @@ msgstr ""
 "Bądź jednak świadomy, że może do dramatycznie zwiększyć czas jaki\n"
 "zajmie na stworzenie archiwum"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1299
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1305
 msgid "R_ename"
 msgstr "_Zmień nazwę"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1303
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1309
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:427
 msgid ""
 "Choose this option to use descriptive names for each file in the archive.\n"
@@ -9156,7 +9244,7 @@ msgstr ""
 "Nazwy są nadawane według schematu: data_od@do@tytuł.\n"
 "Nazwy zostaną obcięte do maksymalnie 96 znaków"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1311
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1317
 msgid ""
 "Choose this option to delete mails after archiving\n"
 "At this point only handles IMAP4, Local mbox and POP3"
@@ -9164,11 +9252,11 @@ msgstr ""
 "Wybierz tą opcje, aby usunąc wiadomości po archiwizacji\n"
 "Aktualnie obsługiwane są tylko IMAp4, lokalne skrzynki i POP3"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1315
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1321
 msgid "Selection options"
 msgstr "Opcje wyboru"
 
-#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1331
+#: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1337
 msgid ""
 "Select emails before a certain date\n"
 "Date must comply to ISO-8601 [YYYY-MM-DD]"
@@ -9242,7 +9330,7 @@ msgstr ""
 "na stworzenie archiwum"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:425
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:765
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:770
 msgid "Rename"
 msgstr "Zmień nazwę"
 
@@ -9255,20 +9343,20 @@ msgid "Remove attachments"
 msgstr "Usuń załącznik"
 
 #: src/plugins/att_remover/att_remover.c:362
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:324 src/prefs_themes.c:1097
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:325 src/prefs_themes.c:1099
 msgid "Remove"
 msgstr "Usuń"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:370 src/prefs_summaries.c:451
-#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2807
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:370 src/prefs_summaries.c:622
+#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2902
 msgid "Attachment"
 msgstr "Załącznik"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:422
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:424
 msgid "Destroy attachments"
 msgstr "Zniszcz załączniki"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:423
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:425
 msgid ""
 "Do you really want to remove all attachments from the selected messages?\n"
 "\n"
@@ -9278,20 +9366,34 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Sunięte dane będą nie do odzyskania."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:484
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:468
+msgid "The selected messages don't have any attachments."
+msgstr "Wybrana wiadomosć nie ma żadnych załączników."
+
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:471
+#, c-format
+msgid "Attachments removed from %d of the %d selected messages."
+msgstr "Usunięto %d załączników z %d wybranych wiadomości."
+
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:474
+#, c-format
+msgid "Attachments removed from all %d selected messages."
+msgstr "Usunięto załączniki z wszystkich %d wybranych wiadomości."
+
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:503
 msgid "This message doesn't have any attachments."
 msgstr "Ta wiadomość nie ma żadnych załączników"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:499
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:516
 msgid "Remove attachments..."
 msgstr "Usuń załączniki..."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:511
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:571
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:528
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:588
 msgid "AttRemover"
 msgstr "AttRemover"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:576
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:593
 msgid ""
 "This plugin removes attachments from mails.\n"
 "\n"
@@ -9303,11 +9405,11 @@ msgstr ""
 "Uwaga: ta operacja jest całkowicie nie odwracalna i usunięte załączniki będą "
 "na zawsze, zawsze i jeszcze raz zawsze stracone."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:600
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:617
 msgid "Attachment handling"
 msgstr "Obsługa załączników"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:217
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210
 #, c-format
 msgid ""
 "An attachment is mentioned in the mail you're sending, but no file was "
@@ -9321,17 +9423,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:223
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:216
 msgid "Attachment warning"
 msgstr "Powiadomienie o załączniku"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:250
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:287
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:339
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:245
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:282
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:334
 msgid "Attach warner"
 msgstr "Ostrzeżenia o załącznikach"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:297
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:292
 msgid ""
 "Warns user if some reference to attachments is found in the message text and "
 "no file is attached."
@@ -9381,7 +9483,7 @@ msgstr ""
 "Nie sprawdzaj czy brakuje załączników gdy wiadomości są przekazywane lub "
 "przekierunkowywane"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:135 src/prefs_msg_colors.c:353
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:135 src/prefs_msg_colors.c:308
 msgid "Signatures"
 msgstr "Podpisy"
 
@@ -9405,20 +9507,37 @@ msgstr "Wykluczanie"
 msgid "Attach Warner"
 msgstr "Ostrzeżenia o załącznikach"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:81
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:499
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:82
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:483
 msgid "Bogofilter"
 msgstr "Bogofilter"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:456
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:108
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:258
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:331
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:408
+#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
+#: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
+#: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:118
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:459
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:508
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:635 src/prefs_matcher.c:682
+#: src/prefs_matcher.c:715 src/prefs_matcher.c:1657 src/prefs_matcher.c:1664
+#: src/prefs_matcher.c:1672 src/prefs_matcher.c:1674 src/prefs_matcher.c:2582
+#: src/prefs_matcher.c:2586
+msgid "Any"
+msgstr "Wszystkie"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:457
 msgid "Bogofilter: fetching bodies..."
 msgstr "Bogofilter: pobiernie treści wiadomości..."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:469
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:470
 msgid "Bogofilter: filtering messages..."
 msgstr "Bogofilter: filtrowanie wiadomości..."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:585
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:586
 msgid ""
 "The Bogofilter plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
 "error is that it didn't learn from any mail.\n"
@@ -9430,7 +9549,7 @@ msgstr ""
 "Użyj\"/Zaznacz/Zaznacz jako spam\" i \"/Zaznacz/Zaznacz  jako dobra\" by "
 "wytrenować Bogofilter kilkuset wiadomościami spam i dobrymi."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:592
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:593
 #, c-format
 msgid ""
 "The Bogofilter plugin couldn't filter a message. The command `%s %s %s` "
@@ -9439,21 +9558,21 @@ msgstr ""
 "Wtyczka Bogofilter nie może filtrować wiadomości. Komenda '%s %s %s' nie "
 "może być uruchomiona."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:739
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:740
 msgid "Bogofilter: learning from message..."
 msgstr "Bogofilter: rozpoznawanie wiadomości..."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:752
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:799 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:486
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:753
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:800 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:486
 #, c-format
 msgid "Learning failed; `%s` returned with status %d."
 msgstr "Rozpoznawanie nie powiodło się, %s zwrócił status %d."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:767
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:768
 msgid "Bogofilter: learning from messages..."
 msgstr "Bogofilter: rozpoznawanie wiadomości..."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:855
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:856
 #, c-format
 msgid ""
 "Learning failed; `%s %s %s` returned with error:\n"
@@ -9462,7 +9581,7 @@ msgstr ""
 "Rozpoznawanie nie powiodło się, '%s %s %s' zwrócił błąd:\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:983
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:984
 msgid ""
 "This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
 "POP account for spam using Bogofilter. You will need Bogofilter installed "
@@ -9490,72 +9609,72 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Opcje wtyczki znajdują się w /Konfiguracja/Ustawienia/Wtyczki/Bogofilter"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1016 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:649
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:624
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1017 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:649
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:643
 msgid "Spam detection"
 msgstr "Wykrywanie spamu"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1017 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:650
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:625
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1018 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:650
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:644
 msgid "Spam learning"
 msgstr "Rozpoznawanie spamu"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:161
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:143
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:400
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
 msgid "Process messages on receiving"
 msgstr "Przetwarzanie wiadomości podczas odbierania"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:169
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:151
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:358
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:374
 msgid "Maximum size"
 msgstr "Maksymalny rozmiar"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:178
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:160
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:367
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:383
 msgid "Messages larger than this will not be checked"
 msgstr "Wiadomości większe niż ta nie zostaną sprawdzone"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:181
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:163
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:370 src/prefs_account.c:1544
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:386 src/prefs_account.c:1639
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:200
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:192
 msgid "Delete spam"
 msgstr "Kasuj spam"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:207
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:195
 msgid "Save spam in..."
 msgstr "Zapisywanie spamu w..."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:214
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:198
 msgid "Only mark as spam"
 msgstr "Tylko zaznacz jako spam"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:227
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:211
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:179
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:432
 msgid ""
 "Folder for storing identified spam. Leave empty to use the trash folder."
 msgstr ""
 "Katalog do zapisywania zidentyfikowanego spamu. Zostaw puste aby użyć "
 "domyślnego katalogu dla śmieci."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:233
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:217
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:185
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:422
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:438
 msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
 msgstr "Naciśnij tutaj aby zaznaczyć katalog do zapisywania spamu"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:242
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:226
 msgid "When unsure, move to"
 msgstr "W razie niepewności przenoszenie do"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:250
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
 msgid ""
 "Folder for storing mail for which spam status is Unsure. Leave empty to use "
 "the Inbox folder."
@@ -9563,29 +9682,29 @@ msgstr ""
 "Katalog do zapisywania wiadomości określonych jako niepewne. Zostaw puste "
 "aby użyć katalogu Przychodząca."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:256
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:240
 msgid "Click this button to select a folder for storing Unsure mails."
 msgstr ""
 "Kliknij na ten przycisk aby wybrać katalog do zapisywania niepewnych "
 "wiadomości"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:258
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:242
 msgid "Insert X-Bogosity header"
 msgstr "Wstawianie nagłówka X-Bogosity"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:262
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:246
 msgid "Only done for messages in MH folders"
 msgstr "Wykonywanw jedynie na wiadomościach w skrzynkach MH"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:268
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:191
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:437
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:453
 msgid "Whitelist senders found in address book/folder"
 msgstr "Pomijanie wiadomości od osób z książki adresowej"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:272
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:256
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:195
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:441
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:457
 msgid ""
 "Messages coming from your address book contacts will be received in the "
 "normal folder even if detected as spam"
@@ -9593,19 +9712,19 @@ msgstr ""
 "Wiadomości od kontaktów z Twojej książki adresowej będą przechowywane w "
 "normalnych katalogach nawet jeśli zostaną rozpoznane jako spam"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:282
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:266
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:205
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:451
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:467
 msgid "Click this button to select a book or folder in the address book"
 msgstr ""
 "Naciśnij ten przycisk aby wybrać książkę lub katalog w książce adresowej"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:284
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:268
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:207
 msgid "Learn whitelisted emails as ham"
 msgstr "Zapamiętaj adresy e-mail z białej listy jako pożądane"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:286
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:270
 msgid ""
 "If Bogofilter thought an email was spam or unsure, but it was whitelisted, "
 "learn it as ham."
@@ -9613,17 +9732,17 @@ msgstr ""
 "Jeśli Bogofilter uznał wiadomość e-mail jako spam lub niepewną, ale znajduje "
 "się ona na białej liście, zapamiętaj ją jako pożądaną."
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:295
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:279
 msgid "Bogofilter call"
 msgstr "Wywołanie Bogofilter"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:303
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:287
 msgid "Path to bogofilter executable"
 msgstr "Ścieżka do programu Bogofilter"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:309
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:293
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:232
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:429
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:445
 msgid "Mark spam as read"
 msgstr "Zaznacz wiadomości ze spamem jako przeczytane"
 
@@ -9693,7 +9812,7 @@ msgstr ""
 "Opcje wtyczki znajdują się w /Konfiguracja/Ustawienia/Wtyczki/Bsfilter"
 
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:171
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:408
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:424
 msgid "Save spam in"
 msgstr "Zapisywanie spamu w"
 
@@ -9714,7 +9833,7 @@ msgid "Path to bsfilter executable"
 msgstr "Ścieżka do programu bsfilter"
 
 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin.c:47
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:550
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:538
 msgid "Clam AntiVirus"
 msgstr "AntiVirus Clam"
 
@@ -9835,56 +9954,56 @@ msgstr "Wykrywanie wirusów"
 msgid "Select folder to store infected messages in"
 msgstr "Wybierz katalog, w którym będą przechowywane zainfekowane wiadomości"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:250
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:248
 msgid "Enable virus scanning"
 msgstr "Włącz skanowanie wirusów"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:260
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:258
 msgid "Maximum attachment size"
 msgstr "Maksymalny rozmiar załącznika"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:271
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:269
 msgid "Message attachments larger than this will not be scanned"
 msgstr "Załączniki wiadomości większe niż ta nie zostaną sprawdzone"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:275
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:272
 msgid "MB"
 msgstr "MB"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:284
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:281
 msgid "Save infected mail in"
 msgstr "Zapisz zainfekowane wiadomości w"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:288
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:285
 msgid "Save mail that contains viruses"
 msgstr "Zapisz wiadomości, które zawierają wirusy"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:296
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:292
 msgid ""
 "Folder for storing infected mail. Leave empty to use the default trash folder"
 msgstr ""
 "Katalog do zapisywania zainfekowanych wiadomości. Zostaw puste aby użyć "
 "domyślnego katalogu dla śmieci."
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:304
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:299
 msgid "Click this button to select a folder for storing infected mail"
 msgstr ""
 "Kliknij na ten przycisk aby wybrać katalog do zapisywania zainefowanych "
 "wiadomości"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:312
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:306
 msgid "Automatic configuration"
 msgstr "Automatyczna konfiguracja"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:317
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:311
 msgid "Should configuration be done automatic or manual"
 msgstr "Czy konfiguracja powinna nastąpić automatycznie czy ręcznie"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:325
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:318
 msgid "Where is clamd.conf"
 msgstr "Gdzie jest clamd.conf"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:333
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:326
 msgid ""
 "Full path to clamd.conf. If this field is not empty then the plugin has been "
 "able to locate the file automatically"
@@ -9892,35 +10011,35 @@ msgstr ""
 "Pełna ścieżka do clamd.conf. Jeśli to pole będzie puste plugin nie będzie w "
 "stanie zlokalozować pliku automatycznie"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:337
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:329
 msgid "Br_owse"
 msgstr "Przeglądaj"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:341
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:333
 msgid "Click this button to select full path to clamd.conf"
 msgstr "Naciśnij tutaj aby wybrać pełną ścieżkę do clamd.conf"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:349
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:340
 msgid "Check permission for folders and adjust if necessary"
 msgstr "Sprawdz prawa dostępu do katalogu i popraw jesli będzie trzeba"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:362
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:353
 msgid "Click this button to check and adjust folder permissions"
 msgstr "Naciśnij ten przycisk, aby zaznaczyć i dopasować prawa dostępu"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:370
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:360
 msgid "Remote Host"
 msgstr "Zdalny Host"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:378
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:368
 msgid "Hostname or IP for remote host running clamav daemon"
 msgstr "Nazwa hosta lub adres IP zdalnego hosta, na którym działa demon clamv"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:398
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:387
 msgid "Port number where clamav daemon is listening"
 msgstr "Nazwa portu, na którym nasłuchuje demon clamv"
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:525
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:513
 msgid ""
 "New config\n"
 "No socket information.\n"
@@ -9930,7 +10049,7 @@ msgstr ""
 "Brak informacji o gnieździe.\n"
 "Antywirus wyłączony."
 
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:529
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:517
 msgid ""
 "New config\n"
 "Clamd does not respond to ping.\n"
@@ -9940,7 +10059,7 @@ msgstr ""
 "Clamd nie odpowiada na pingi.\n"
 "Czy clamd jest uruchomiony?"
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:121
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:122
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: Unable to open\n"
@@ -9949,7 +10068,7 @@ msgstr ""
 "%s: Nie można otworzyć\n"
 "clamd będzie wyłączony"
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:216
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:217
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: Not able to find required information\n"
@@ -9958,30 +10077,30 @@ msgstr ""
 "%s: Nie można znaleźć potrzebnych informacji\n"
 "clamd będzie wyłączony"
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:250
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:251
 msgid "Could not create socket"
 msgstr "Nie można było utworzyć gniazda"
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:437
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:442
 msgid ": File does not exist"
 msgstr ": Plik nie istnieje"
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:450
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:455
 msgid ": Unable to open"
 msgstr ": Nie można otworzyć"
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:470
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:475
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:489
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:474
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:479
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:493
 msgid "Socket write error"
 msgstr "Błąd pisania do gniazda"
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:482
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:486
 #, c-format
 msgid "%s: Error reading"
 msgstr "%s: Błąd podczas czytania"
 
-#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:496
+#: src/plugins/clamd/libclamd/clamd-plugin.c:500
 msgid "Socket read error"
 msgstr "Błąd czytania z gniazda"
 
@@ -10006,63 +10125,64 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nie jest do niczego przydatna"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:146
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:147
 msgid "Display images"
 msgstr "Wyświetlanie obrazów"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:147
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:148
 msgid "Display embedded images"
 msgstr "Wyświetlanie zagnieżdżonych obrazów"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:151
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:152
 msgid "Execute javascript"
 msgstr "Uruchamiaj javascript"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:152
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:153
 msgid "Execute embedded javascript"
 msgstr "Uruchamiaj zagnieżdźony javascript"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:156
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:157
 msgid "Execute Java applets"
 msgstr "Uruchamiaj aplety Java"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:157
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:158
 msgid "Execute embedded Java applets"
 msgstr "Uruchamiaj zagnieżdżone aplety Java"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:161
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:162
 msgid "Render objects using plugins"
 msgstr "Renderuj obiekty używając wtyczek"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:162
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:163
 msgid "Render embedded objects using plugins"
 msgstr "Renderuj zagnieżdżone obiekty używając wtyczek"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:169
-msgid "Open in viewer (remote content is enabled)"
-msgstr "Otwieraj przeglądarkę (zdalna zawartość jest włączona)"
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:170
+msgid "Open in Viewer (remote content is enabled)"
+msgstr "Otwieraj w przeglądarce (zdalna zawartość jest włączona)"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:172
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:173
 msgid "Do nothing (remote content is disabled)"
 msgstr "Nie rób nic (zdalna zawartość jest wyłączona)"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:209
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:210 src/prefs_account.c:3947
+#: src/prefs_proxy.c:241
 msgid "Proxy"
 msgstr "Proxy"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:211
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:212
 msgid "Use GNOME's proxy settings"
 msgstr "Używaj ustawień proxy GNOME"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:219
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:220
 msgid "Use proxy"
 msgstr "Używaj proxy"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:237
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:238
 msgid "Remote resources"
 msgstr "Zdalne zasoby"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:238
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:239
 msgid ""
 "Loading remote resources can lead to some privacy issues.\n"
 "When remote content loading is disabled, nothing will be requested\n"
@@ -10075,121 +10195,117 @@ msgstr ""
 "z sieci. Wyświetlanie obrazów, skryptów, obiektów wtyczek lub apletów\n"
 "Java nadal może być włączone dla załączników w wiadomości."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:244
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:245
 msgid "Enable loading of remote content"
 msgstr "Włącz ładowanie zdalnej zawartości"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:276
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:277
 msgid "When clicking on a link, by default"
 msgstr "Gdy klinięty będzie odnśnik, domyślnie"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:284
-msgid "Open in external browser"
-msgstr "Otwórz w zewnętrznej przeglądarce"
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:285
+msgid "Open in External Browser"
+msgstr "Otwórz w Zewnętrznej Przeglądarce"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:298
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:299
 msgid "The CSS in this file will be applied to all HTML parts"
 msgstr "CSS z tego pliku zostanie załadowany dla każdej częci HTML"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:308
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:309
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1346
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:209 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
-#: src/prefs_account.c:1478 src/prefs_account.c:1567 src/prefs_account.c:2055
-#: src/prefs_customheader.c:234
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:208 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
+#: src/prefs_account.c:1573 src/prefs_account.c:1662 src/prefs_account.c:2213
+#: src/prefs_customheader.c:235
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "Prze_glądaj"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:350
+#: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:351
 msgid "Select stylesheet"
 msgstr "Wybierz arkusz stylów"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:418
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:409
 msgid "Remote content loading is disabled."
 msgstr "Ładowanie zdalnej zawartości jest wyłączona."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:497
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:488
 msgid "Load images"
 msgstr "Ładuj obrazy"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:499
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:490
 msgid "Enable remote content"
 msgstr "Włącz zdalną zawartość"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:501
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:492
 msgid "Enable Javascript"
 msgstr "Włącz Javascript"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:503
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:494
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Włącz Wtyczki"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:505
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:496
 msgid "Enable Java"
 msgstr "Włącz Javę"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:507
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:498
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "Otwórz odnośniki w zewnętrznej przeglądarce"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:689
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:673
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "Wystąpił błąd: %d\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:745
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:733
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr "%s jest uszkodzonym lub nie obsługiwanym kanałem"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:756
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:744
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Przeszukaj sieć"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:768
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:755
 msgid "Open in Viewer"
 msgstr "Otwórz w przeglądarce"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:770
-msgid "Open in Viewer (enable remote content)"
-msgstr "Otwórz w przeglądarce (włącz zdalną zawartość)"
-
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:779
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:764
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "Otwórz w przeglądarce"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:789
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:774
 msgid "Open Image"
 msgstr "Otwórz obrazek"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:798
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:783
 msgid "Copy Link"
 msgstr "Kopiuj odnośnik"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:802
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:787
 msgid "Download Link"
 msgstr "Odnośnik Pobierania"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:813
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:798
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Zapisz Obrazej Jako"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:823
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:808
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Kopiuj Obrazek"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:841
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:848
 msgid "Import feed"
 msgstr "Importuj katał"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1120
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1130
 msgid "Fancy"
 msgstr "Fancy"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1148
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1158
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Przeglądarka HTML Fancy"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1153
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1163
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -10367,17 +10483,17 @@ msgstr "Wtyczka GData: Błąd uwierzytelnienia: %s\n"
 msgid "GData plugin: Authorization successful\n"
 msgstr "Wtyczka GData: Pomyślne uwierzytelnienie\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:464
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:474
 msgid "GData plugin: Starting interactive authorization\n"
 msgstr "Wtyczka GData: Rozpoczynania ineraktywnego uwierzytelnienia\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:474
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:481
 msgid "GData plugin: Got authorization code, requesting authorization\n"
 msgstr ""
 "Wtyczka GData: Otrzymano kod uwierzytelniania, wysyłanie zapytania "
 "uwierzytelniającego\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:481
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:488
 msgid ""
 "GData plugin: No authorization code received, authorization request "
 "cancelled\n"
@@ -10385,16 +10501,24 @@ msgstr ""
 "Wtyczka GData: Nie otrzymano kodu autoryzacji, zapytanie uwierzytelniające "
 "anulowane\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:497
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:494
+msgid ""
+"GData plugin: Interactive authorization still running, no additional session "
+"started\n"
+msgstr ""
+"Wtyczka GData: Interaktywne uwierzytelnianie nadal działa, dodatkowa sesja "
+"nie została uruchomiona\n"
+
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:511
 #, c-format
 msgid "GData plugin: Authorization refresh error: %s\n"
 msgstr "Wtyczka GData: Błąd odświerzania autoryzacji: %s\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:506
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:535
 msgid "GData plugin: Authorization refresh successful\n"
 msgstr "Wtyczka GData: Pomyślne odświerzenie uwierzytelnienia\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:566
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:595
 #, c-format
 msgid ""
 "GData plugin: Elapsed time since last refresh: %d minutes, refreshing now\n"
@@ -10402,17 +10526,17 @@ msgstr ""
 "Wtyczka GData: Upłyną czas od ostaniego odświerzenia: %d minut, odświerzam "
 "teraz\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:574
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:603
 msgid "GData plugin: Trying to refresh authorization\n"
 msgstr "Wtyczka GData: Próba odświerzenia wuerzytelnienia\n"
 
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:78
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:203 src/prefs_account.c:1786
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:199 src/prefs_account.c:1944
 msgid "Authentication"
 msgstr "Uwierzytelnienie"
 
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:84
-#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:172 src/wizard.c:1560
+#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:172 src/wizard.c:1562
 msgid "Username:"
 msgstr "Nazwa użytkownika:"
 
@@ -10462,31 +10586,31 @@ msgstr ""
 msgid "GData integration"
 msgstr "Integracja z GData"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:338
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:403
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:463
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:332
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:397
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:457
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:546
 msgid "Libravatar"
 msgstr "Libravatar"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:345
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:339
 msgid "Failed to register avatar header update hook"
 msgstr "Nie powoiodła sie rejestracja funkcji uaktualniania avatarów"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:354
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:348
 msgid "Failed to register avatar image render hook"
 msgstr "Nie powoiodła sie rejestracja funkcji renderującej awatary"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:360
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:354
 msgid "Failed to create avatar image cache directory"
 msgstr ""
 "Nie powiodło się tworzenie katalogu pamięci podręcznej dla obrazów awatarów"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:370
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:364
 msgid "Failed to load missing items cache"
 msgstr "Nie powiodło się załadowanie brakujących elementów pamięci podręcznej"
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:413
+#: src/plugins/libravatar/libravatar.c:407
 msgid ""
 "Display libravatar profiles' images for mail messages. More\n"
 "info about libravatar at http://www.libravatar.org/. If you have\n"
@@ -10591,8 +10715,8 @@ msgid "Cache refresh interval"
 msgstr "Ddstęp czasu między odświeżeniami pamięci podręcznej"
 
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1523
-#: src/prefs_matcher.c:336 src/prefs_receive.c:177
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1618
+#: src/prefs_account.c:1775 src/prefs_matcher.c:340 src/prefs_receive.c:180
 msgid "hours"
 msgstr "godzin"
 
@@ -10736,70 +10860,70 @@ msgstr ""
 "Wszystkie katalogi i wiadomości w '%s' zostaną trwale usunięte.\n"
 "Czy naprawdę chcesz skasować?"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:435
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:436
 msgid "No Sieve auth method available\n"
 msgstr "Brak dostępncych method uwierzytelniania Sieve\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:439
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:440
 msgid "Selected Sieve auth method not available\n"
 msgstr "Wybrana metoda uwieżytelniania Sieve jest niedostępna\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:672
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:673
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:676
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:677
 #, c-format
 msgid "Disconnected: %s"
 msgstr "Rozłączony: %s"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:725
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:870
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:726
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:871
 #, c-format
 msgid "unhandled message on Sieve session: %s\n"
 msgstr "nieobsłużona wiadomość dla sesji Sieve: %s\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:732
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:733
 msgid "STARTTLS failed"
 msgstr "STARTTLS nie powiodło się"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:797
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:813
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:840
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:922
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:940
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:798
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:814
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:841
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:923
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:941
 msgid "error occurred on SIEVE session\n"
 msgstr "wystąpił błąd podczas sesji SIEVE\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:866
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:867
 #, c-format
 msgid "error occurred on Sieve session. data: %s\n"
 msgstr "wystąpił błąd podczas sesji Sieve. dane: %s\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:875
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:876
 #, c-format
 msgid "unhandled message on Sieve session: %d\n"
 msgstr "nieobsłużona wiadomość dla sesji Sieve: %d\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1132
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1153
 msgid "Sieve: retrying auth\n"
 msgstr "Sieve: ponawianie uwierzytelniania\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1134
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1155
 msgid "Auth method not available"
 msgstr "Metoda uwierzytelniania niedostępna"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1151
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1172
 #, c-format
 msgid "sending error on Sieve session: %s\n"
 msgstr "błąd wysyłania podczas sesji Sieve: %s\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5676
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5850
 msgid "_Filter"
 msgstr "_Filtr"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:86
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:630
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:632
 msgid "Chec_k Syntax"
 msgstr "Sprawdź Składnie"
 
@@ -10808,8 +10932,8 @@ msgid "Re_vert"
 msgstr "Cofnij"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:296
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:722
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:182
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:724
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:183
 msgid "Unable to get script contents"
 msgstr "Nie można pobrać zawartości skryptu"
 
@@ -10841,67 +10965,67 @@ msgstr "Zapisywanie..."
 msgid "Checking syntax..."
 msgstr "Sprawdzanie składni..."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
 msgid "This script has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Ten skrypt został zmieniony. Czy chcesz zapisać ostatnie zmiany?"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:693
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:695
 #, c-format
 msgid "%s - Sieve Filter%s"
 msgstr "%s - Filtr Sieve%s"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:742
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1282
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:744
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1315
 msgid "Loading..."
 msgstr "Wczytywanie..."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:159
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:241
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:160
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:246
 msgid "Add Sieve script"
 msgstr "Dodaj skrypt Sieve"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:160
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:161
 msgid "Enter name for a new Sieve filter script."
 msgstr "Wpisz nazwę nowego skryptu filtra Sieve."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:242
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:247
 msgid "Enter new name for the script."
 msgstr "Wprowadź nową nazwę skryptu."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:323
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:328
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the filter '%s'?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć filtr '%s'?"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:324
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:329
 msgid "Delete filter"
 msgstr "Usuń filtr"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:478
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:483
 msgid "Active"
 msgstr "Aktywny"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:489
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:494
 msgid "An account can only have one active script at a time."
 msgstr "Konto może mieć tylko jeden skrypt aktywny na raz."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:576
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:581
 msgid "Unable to connect"
 msgstr "Nie można się połączyć"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:623
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:628
 msgid "Listing scripts..."
 msgstr "Wypisuje skrypty..."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:626
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:631
 msgid "Connecting..."
 msgstr "Łączenie..."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:658
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:663
 msgid "Manage Sieve Filters"
 msgstr "Zarządzanie Filtrami Sieve"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:800
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:805
 msgid "To use Sieve, enable it in an account's preferences."
 msgstr "Aby użyć Sieve, musisz go włączyć w ustawieniach konta."
 
@@ -10922,108 +11046,109 @@ msgstr "Zarządzanie filtrami sieve na serwerze używając protokołu ManageSiev
 msgid "Enable Sieve"
 msgstr "Włącz Sieve"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:156 src/prefs_account.c:1102
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:156 src/prefs_account.c:1193
 msgid "Server information"
 msgstr "Informacje o serwerze"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:165
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:163
 msgid "Server name"
 msgstr "Nazwa serwera"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:174
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:172
 msgid "Connect to this host instead of the host used for receiving mail"
 msgstr "Połącz do tego hosta zamiast do hosta używanego do odbierania poczty"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:178
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:176
 msgid "Server port"
 msgstr "Port serwera"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:185
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:183
 msgid "Connect to this port instead of the default"
 msgstr "Połącz z tym portem zamiast domyślnym"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:189
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:187
 msgid "Encryption"
 msgstr "Szyfrowanie"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:194
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:190
 msgid "No encryption"
 msgstr "Brak szyfrowania"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:196
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:192
 msgid "Use STARTTLS when available"
 msgstr "Używaj STARTTLS jeśli możliwe"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:198
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:194
 msgid "Require STARTTLS"
 msgstr "Wymagane STARTTLS"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:206
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:262
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:202
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:268
 msgid "No authentication"
 msgstr "Brak uwierzytelnienia"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:208
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:204
 msgid "Use same authentication as for receiving mail"
 msgstr "Użyj tego samego uwierzytelniania co odbieranie wiadomości"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:210
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:206
 msgid "Specify authentication"
 msgstr "Określ uwierzytelnienia"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:240
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:236
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:391
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1297
-#: src/prefs_account.c:1832
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1388
+#: src/prefs_account.c:1990
 msgid "User ID"
 msgstr "Identyfikator użytkownika"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:250
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:393
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:246
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:383
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:399
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1303
-#: src/prefs_account.c:1855 src/prefs_account.c:2583 src/prefs_account.c:2611
-#: src/wizard.c:1214 src/wizard.c:1634
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1394
+#: src/prefs_account.c:2013 src/prefs_account.c:2741 src/prefs_account.c:2769
+#: src/prefs_account.c:2966 src/prefs_proxy.c:134 src/wizard.c:1216
+#: src/wizard.c:1636
 msgid "Password"
 msgstr "Hasło"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:266 src/prefs_account.c:1606
-#: src/prefs_account.c:1804
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:262 src/prefs_account.c:1701
+#: src/prefs_account.c:1962
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Metoda uwierzytelnienia"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:275 src/prefs_account.c:1616
-#: src/prefs_account.c:1813 src/prefs_send.c:261 src/prefs_send.c:332
-#: src/prefs_themes.c:1112
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:271 src/prefs_account.c:1711
+#: src/prefs_account.c:1971 src/prefs_send.c:265 src/prefs_send.c:336
+#: src/prefs_themes.c:1114
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatycznie"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:394
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:390
 msgid "Sieve server must not contain a space."
 msgstr "Server Sieve nie może zawierać spacji."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:400
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:396
 msgid "Sieve server is not entered."
 msgstr "Nie określono serwera Sieve."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:428
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:424
 msgid "Sieve"
 msgstr "Sieve"
 
-#: src/plugins/newmail/newmail.c:106 src/plugins/newmail/newmail.c:149
+#: src/plugins/newmail/newmail.c:107 src/plugins/newmail/newmail.c:150
 msgid "NewMail"
 msgstr "NewMail"
 
-#: src/plugins/newmail/newmail.c:111
+#: src/plugins/newmail/newmail.c:112
 msgid "Failed to register newmail hook"
 msgstr "Nie powoiodła sie rejestracja funkcji newmail"
 
-#: src/plugins/newmail/newmail.c:128
+#: src/plugins/newmail/newmail.c:129
 #, c-format
 msgid "Could not open log file %s: %s\n"
 msgstr "Nie można było otworzyć pliku dziennika %s: %s\n"
 
-#: src/plugins/newmail/newmail.c:141
+#: src/plugins/newmail/newmail.c:142
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin writes a header summary to a log file for each mail received "
@@ -11040,11 +11165,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Aktualnie dziennik do %s"
 
-#: src/plugins/newmail/newmail.c:175
+#: src/plugins/newmail/newmail.c:176
 msgid "Log file"
 msgstr "Plik dziennika"
 
-#: src/plugins/notification/notification_banner.c:356
+#: src/plugins/notification/notification_banner.c:357
 msgid "Folder:"
 msgstr "Katalog:"
 
@@ -11247,8 +11372,8 @@ msgstr "Banner"
 msgid "Popup"
 msgstr "Popup"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:470 src/prefs_actions.c:263
-#: src/prefs_receive.c:152
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:470 src/prefs_actions.c:264
+#: src/prefs_receive.c:155
 msgid "Command"
 msgstr "Command"
 
@@ -11310,13 +11435,13 @@ msgid "Show banner"
 msgstr "Pokazuj baner"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:766
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:147
-#: src/prefs_receive.c:228
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:234 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
+#: src/prefs_receive.c:231
 msgid "Never"
 msgstr "Nigdy"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:768 src/prefs_receive.c:226
-#: src/prefs_summaries.c:493 src/prefs_summaries.c:503
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:768 src/prefs_receive.c:229
+#: src/prefs_summaries.c:502 src/prefs_summaries.c:555
 msgid "Always"
 msgstr "Zawsze"
 
@@ -11391,8 +11516,8 @@ msgstr "Kolor pierwszoplanowy"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:927
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1146
-#: src/prefs_msg_colors.c:276 src/prefs_msg_colors.c:296
-#: src/prefs_msg_colors.c:316
+#: src/prefs_msg_colors.c:258 src/prefs_msg_colors.c:271
+#: src/prefs_msg_colors.c:284
 msgid "Background"
 msgstr "Tło"
 
@@ -11411,14 +11536,6 @@ msgstr "Włącz okna wyskakujące"
 msgid "Popup timeout"
 msgstr "Czas opóźnienia okna wyskakującego"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1072
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1367
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1673
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:391 src/prefs_other.c:574
-#: src/prefs_receive.c:200 src/prefs_summaries.c:542
-msgid "seconds"
-msgstr "sekundy"
-
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1101
 msgid "Make popup sticky"
 msgstr "Ustaw okna wyskakujące jako sticky"
@@ -11452,7 +11569,7 @@ msgstr "Wybierz polecenie"
 msgid "Enable command"
 msgstr "Włącz polecenie"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1339
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1339 src/prefs_receive.c:268
 msgid "Command to execute"
 msgstr "Polecenie do uruchomienia"
 
@@ -11604,129 +11721,129 @@ msgstr[0] "Dostarczono %d nowych artykułów z kanału RSS"
 msgstr[1] "Dostarczono %d nowych artykułów z kanału RSS"
 msgstr[2] "Dostarczono %d nowych artykułów z kanału RSS"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704
 msgid "Title:"
 msgstr "Tytuł:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:703
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
 msgid "Author:"
 msgstr "Autor:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:705
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:708
 msgid "Creator:"
 msgstr "Twórca:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:709
 msgid "Producer:"
 msgstr "Producent:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:709
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:712
 msgid "Created:"
 msgstr "Stworzony:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:713
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:716
 msgid "Modified:"
 msgstr "Zmodyfikowany:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:716
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:719
 msgid "Format:"
 msgstr "Format:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:718
 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:721
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:724
 msgid "Optimized:"
 msgstr "Zoptymalizowany:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1185
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1217
 msgid "PDF properties"
 msgstr "Właściwości PDF"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1333
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1366
 msgid "Enter password"
 msgstr "Wprowadź hasło"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1334
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1367
 msgid ""
 "This document is locked and requires a password before it can be opened."
 msgstr ""
 "Ten dokument jest zablokowany i wymaga podania hasła przed jego otworzeniem."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1349
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1382
 #, c-format
 msgid "%s Document"
 msgstr "Dokument %s"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1355
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1388
 #, c-format
 msgid "of %d"
 msgstr "z %d"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1371
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1404
 msgid "PDF rendering failed for an unknown reason."
 msgstr "Czytanie PDF zakończyło się niepowodzeniem z nieznanej przyczyny."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1735
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1950
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1776
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1993
 msgid "Document Index"
 msgstr "Indeks Dokumentu"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1915
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1958
 msgid "First Page"
 msgstr "Pierwsza Strona"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1918
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1961
 msgid "Previous Page"
 msgstr "Poprzednia Strona"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1921
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1964
 msgid "Next Page"
 msgstr "Następna Strona"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1924
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1967
 msgid "Last Page"
 msgstr "Ostatnia Strona"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1927
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1970
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Powiększ"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1929
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1972
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Pomniejsz"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1932
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1975
 msgid "Fit Page"
 msgstr "Dopasuj do Strony"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1935
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1978
 msgid "Fit Page Width"
 msgstr "Dopasuj do Szerokości Strony"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1938
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1981
 msgid "Rotate Left"
 msgstr "Obróć w Lewo"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1941
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1984
 msgid "Rotate Right"
 msgstr "Obróć w Prawo"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1944
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1987
 msgid "Print Document"
 msgstr "Drukuj Dokument"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1947
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1990
 msgid "Document Info"
 msgstr "Informacje o Dokumencie"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1952
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1995
 msgid "Page Number"
 msgstr "Numer Strony"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1954
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1997
 msgid "Zoom Factor"
 msgstr "Współczynnik Powiększenia"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2064
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2108
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin enables the viewing of PDF and PostScript attachments using the "
@@ -11739,13 +11856,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Jakiekolwiek opinie i sugestie mile widziane: iwkse@claws-mail.org"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2070
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2078
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2098
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2114
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2122
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2142
 msgid "PDF Viewer"
 msgstr "Przeglądarka PDF"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2074
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2118
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: could not find ghostscript binary (gs) required for %s plugin to "
@@ -11928,31 +12045,31 @@ msgstr "Tymczasowe przechowywanie hasła w pamięci"
 msgid "Expire after"
 msgstr "Usuwanie po"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:179
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:178
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr ""
 "(Ustawienie '0' powoduje przechowywanie\n"
 "hasła przez całą sesję"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:183 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:474
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1921
-#: src/prefs_receive.c:187
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:182 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:464
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1782
+#: src/prefs_account.c:2079 src/prefs_receive.c:190
 msgid "minutes"
 msgstr "minut"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:193
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:192
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Przechwytywanie wejścia podczas wprowadzania hasła"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:200
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:199
 msgid "Display warning on start-up if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Wyświetlanie ostrzeżenia jeśli GnuPG nie działa przy starcie"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:203
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:202
 msgid "Path to GnuPG executable"
 msgstr "Ścieżka do programu GnuPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:208
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:207
 msgid ""
 "If left blank the location of the GnuPG executable will be automatically "
 "determined."
@@ -11960,112 +12077,112 @@ msgstr ""
 "Jeśli zostawisz puste, lokalizacja programu GnuPG zostanie określona "
 "automatycznie"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:249
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:248
 msgid "Select GnuPG executable"
 msgstr "Wybierz program wykonywalny GnuPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:361
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:358
 msgid "Sign key"
 msgstr "Podpisz klucz"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:369
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:366
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Użyj domyślnego klucza GnuPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:380
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:377
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Wybierz klucz poprzez twój adres e-mail"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:391
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:388
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Określ klucz ręcznie"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:401
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:398
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "Użytkownik lub klucz ID:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:445
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:442
 msgid "No secret key found."
 msgstr "Nie znaleziono klucza prywatnego"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:448
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:445
 msgid "Generate a new key pair"
 msgstr "Generuj nową parę kluczy"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:687
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:688
 msgid "GPG"
 msgstr "GPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:707 src/plugins/smime/plugin.c:38
-#: src/plugins/smime/plugin.c:54 src/plugins/smime/smime.c:913
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:708 src/plugins/smime/plugin.c:38
+#: src/plugins/smime/plugin.c:54 src/plugins/smime/smime.c:920
 msgid "S/MIME"
 msgstr "S/MIME"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:94
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:98
 #, c-format
 msgid "No exact match for '%s'; please select the key."
 msgstr "Nie znaleziono '%s', wybierz klucz."
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:97
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:101
 #, c-format
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
 msgstr "Zbieranie informacji dla \"%s\" ... %c"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:237 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:145
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:231 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:146
 msgid "Undefined"
 msgstr "Niezdefiniowane"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:165
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:237 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:150
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:166
 msgid "Marginal"
 msgstr "Marginalne"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:249 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:169
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:154
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:170
 msgid "Ultimate"
 msgstr "Nieograniczone"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:381
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:408
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Wybierz klucze"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:408
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:457
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID klucza"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:411
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:475
 msgid "Trust"
 msgstr "Zaufany klucz"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:436
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:494
 msgid "_Other"
 msgstr "_Inne"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:437
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:495
 msgid "Do_n't encrypt"
 msgstr "B_rak szyfrowania"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:596
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:676
 msgid "Add key"
 msgstr "Dodaj klucz"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:597
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:677
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Wprowadź innego użytkownika lub ID klucza:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:619
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:699
 #, c-format
 msgid "Encrypt to %s <%s>"
 msgstr "Szyfruj do %s <%s>"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:620
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:700
 #, c-format
 msgid ""
 "This encryption key is not fully trusted.\n"
 "If you choose to encrypt the message with this key, you don't\n"
 "know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
 "\n"
-"Key details: ID %s, primary identity %s <%s>\n"
+"Key details: ID %s, primary identity %s &lt;%s&gt;\n"
 "\n"
 "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 msgstr ""
@@ -12073,184 +12190,184 @@ msgstr ""
 "Jeśli wybierzesz szyfrowanie wiadomości tym kluczem, nie będziesz\n"
 "pewny czy trafi ona do osoby która miała być jej odbiorcą.\n"
 "\n"
-"Szczegóły klucza: ID %s, podstawowa identyfikacja %s <%s>\n"
+"Szczegóły klucza: ID %s, podstawowa identyfikacja %s &lt;%s&gt;\n"
 "\n"
-"Czy ufasz mu wystarczająco, aby mimo to użyć go?"
+"Czy ufasz mu wystarczająco, aby mimo to go użyć?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:83 src/privacy.c:249 src/privacy.c:253
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:84 src/privacy.c:249 src/privacy.c:253
 #: src/privacy.c:270 src/privacy.c:274
 msgid "No signature found"
 msgstr "Nie znaleziono podpisu"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:163
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:164
 msgid "Untrusted"
 msgstr "Niezaufany"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:237 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:256
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:238 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:257
 #, c-format
 msgid "The signature can't be checked - %s"
 msgstr "Ten podpis nie może zostać sprawdzony - %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:241 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:245
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:242 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
 msgid "The signature has not been checked."
 msgstr "Ten podpis nie był sprawdzony."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:251
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:252
 msgid "PGP Core: Can't get key - no gpg-agent running."
 msgstr "PGP Core: Nie można pobrać klucza - agent gpg nie jest uruchomiony."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:269
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:270
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" [ultimate]"
 msgstr "Poprawny podpis od \"%s\" [ultimate]"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:272
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:273
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" [full]"
 msgstr "Poprawny podpis od \"%s\" [full]"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:275
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:276
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" [marginal]"
 msgstr "Poprawny podpis od \"%s\" [marginal]"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:282
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:283
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Poprawny podpis od \"%s\""
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:284 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:302
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:285 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:303
 #, c-format
 msgid "Key 0x%s not available to verify this signature"
 msgstr "Klucz 0x%s nie jest dostępny, aby zweryfikować ten podpis"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:290
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:291
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Przedawniony podpis od\" %s\""
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:293
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:294
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\", but the key has expired"
 msgstr "Poprawny podpis od \"%s\", ale klucz stracił ważnośc"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:296
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:297
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\", but the key has been revoked"
 msgstr "Poprawny podpis od %s, ale klucz został unieważniony"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:299
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:300
 #, c-format
 msgid "Bad signature from \"%s\""
 msgstr "Niewłaściwy podpis od \"%s\""
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:306
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:307
 msgid "The signature has not been checked"
 msgstr "Ten podpis nie był sprawdzony"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:325
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:330
 msgid "Error checking signature: no status\n"
 msgstr "Błąd podczas sprawdzania podpisu: brak statusu\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:343
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:348
 #, c-format
 msgid "Error checking signature: %s\n"
 msgstr "Błąd podczas sprawdzania podpisu: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:361
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:366
 #, c-format
 msgid "Signature made on %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Podpis wykonano %s za pomocą %s, ID klucza %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:367
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:372
 #, c-format
 msgid "Good signature from uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
 msgstr "Poprawny podpis od \"%s\" (Zaufanie: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:372
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:377
 #, c-format
 msgid "Expired key uid \"%s\"\n"
 msgstr "Przedawniony klucz uid \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:377
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:382
 #, c-format
 msgid "Expired signature from uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
 msgstr "Przedawniony podpis od \"%s\" (Zaufanie: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:382
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:387
 #, c-format
 msgid "Revoked key uid \"%s\"\n"
 msgstr "Unieważniony uid klucza \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:387
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:392
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
 msgstr "NIEWŁAŚCIWY podpis od \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:400
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:405
 #, c-format
 msgid "uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
 msgstr "uid \"%s\" (Zaufanie: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:402
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:407
 msgid "Revoked"
 msgstr "Unieważniony"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:407
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:412
 #, c-format
 msgid "Owner Trust: %s\n"
 msgstr "Zaufany Właściciel: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:408
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:413
 msgid "No key!"
 msgstr "Brak klucza!"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:410
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:415
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Odcisk podstawowego klucza:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:428
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:433
 #, c-format
 msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
 msgstr "UWAGA: Adres podpisującego \"%s\" nie zgadza się z wpisem w DNS\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:434
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:439
 #, c-format
 msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
 msgstr "Potwierdzony adres podpisującego, to \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:468
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:473
 #, c-format
 msgid "Couldn't get data from message, %s"
 msgstr "Nie można informacji z komunikatu, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:484
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:489
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize data, %s"
 msgstr "Nie można zainicjować danych, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:661
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:666
 msgid "Secret key specification is ambiguous"
 msgstr "Specyfikacja klucza prywatnego jest nieprawidłowa"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:671
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:676
 #, c-format
 msgid "Secret key not found (%s)"
 msgstr "Klucz prywatny nie został odnaleziony (%s)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:684
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:689
 #, c-format
 msgid "Error setting secret key: %s"
 msgstr "Błąd podczas konfiguracji klucza prywatnego: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:777
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:782
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
 msgstr ""
 "Protokół GPGme '%s' nie nadaje się do użytku: Silnik '%s' nie jest "
 "zainstalowany poprawnie."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:783
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788
 #, c-format
 msgid ""
 "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
@@ -12259,12 +12376,12 @@ msgstr ""
 "Protokół GPGme '%s' nie nadaje się do użytku: Zainstalowany jest silnik '%s' "
 "w wersji %s ale do poprawnego działania wymagana jest wersja %s.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:791
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:796
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
 msgstr "Protokół Gpgme '%s' nie nadaje się do użytku (nieznany problem)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:807
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:812
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."