2007-11-19 [paul] 3.0.2cvs145
[claws.git] / po / nb.po
index 8f97e0fe504285edbf71706856bc11b8fac769ba..a8a1bfeb4cbe828316c130d533411448c45a1379 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -7,9 +7,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-04 06:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-09-05 04:06+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: paul@sylpheed.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-07-24 05:45+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-07-25 18:41+0200\n"
 "Last-Translator: Geir Helland <pjallabais@users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-bn@lister.ping.uio.no>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,88 +17,87 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: src/account.c:369
+#: src/account.c:377
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
 "Noen editeringsvinduer er åpne.\n"
-"Vennligst steng dem før du endrer på konti."
+"Vennligst steng disse før du endrer på konti."
 
-#: src/account.c:416
+#: src/account.c:424
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "Kan ikke opprette folderen."
 
-#: src/account.c:629
+#: src/account.c:681
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Endre konti"
 
-#: src/account.c:647
+#: src/account.c:699
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
+"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
 msgstr ""
-"Postboksene sjekkes for nye meldinger i denne rekkefølgen. Huk av\n"
-"for valg i 'G' kolonnen for å tillate postmottak med 'Hent alle'."
+"Nye meldinger vil sjekkes i denne rekkefølgen. Huk av boksene\n"
+"i 'G'-kolonnen for å aktivere henting med 'Hent Epost'."
 
-#: src/account.c:722
+#: src/account.c:774
 msgid " _Set as default account "
 msgstr "Bruk som _forvalgt konto "
 
-#: src/account.c:799
+#: src/account.c:868
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr "Konti med eksterne foldere kan ikke kopieres."
 
-#. copy fields
-#: src/account.c:805
+#: src/account.c:874
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Kopi av %s"
 
-#: src/account.c:944
+#: src/account.c:1012
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Vil du virkelig slette kontoen '%s'?"
 
-#: src/account.c:946
+#: src/account.c:1014
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Uten tittel)"
 
-#: src/account.c:947
+#: src/account.c:1015
 msgid "Delete account"
 msgstr "Slett konto"
 
-#: src/account.c:1388 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:714
-#: src/compose.c:4723 src/compose.c:4888 src/editaddress.c:928
-#: src/editaddress.c:977 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
-#: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
-#: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:329 src/prefs_filtering.c:1230
+#: src/account.c:1456 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:118
+#: src/compose.c:5519 src/compose.c:5810 src/editaddress.c:953
+#: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
+#: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
+#: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:203
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:338 src/prefs_filtering.c:1342
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
-#: src/account.c:1395 src/prefs_account.c:1132
+#: src/account.c:1463 src/prefs_account.c:1165 src/prefs_account.c:2686
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
-#: src/account.c:1402 src/ssl_manager.c:98
+#: src/account.c:1470 src/ssl_manager.c:99
 msgid "Server"
 msgstr "Tjener"
 
-#: src/action.c:348
+#: src/action.c:355
 #, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
 msgstr "Kunne ikke hente meldingsfilen %d"
 
-#: src/action.c:379
+#: src/action.c:386
 msgid "Could not get message part."
 msgstr "Kunne ikke hente ett eller flere av vedleggene."
 
-#: src/action.c:396
+#: src/action.c:403
 msgid "Can't get part of multipart message"
 msgstr "Kunne ikke hente ett eller flere av vedleggene"
 
-#: src/action.c:509
+#: src/action.c:517
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
@@ -107,7 +106,7 @@ msgstr ""
 "Valgte handling kunne ikke utføres i Editeringsvinduet\n"
 "siden det inneholder %%f, %%F, %%as eller %%p."
 
-#: src/action.c:785
+#: src/action.c:829
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
@@ -116,8 +115,7 @@ msgstr ""
 "Kommando kujnne ikke startes. Opprettelse av kommandopipe feilet.\n"
 "%s"
 
-#. Fork error
-#: src/action.c:880
+#: src/action.c:924
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -128,25 +126,25 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:1090 src/action.c:1240
+#: src/action.c:1144 src/action.c:1294
 msgid "Completed"
 msgstr "Fullført"
 
-#: src/action.c:1126
+#: src/action.c:1180
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr "--- Kjører: %s\n"
 
-#: src/action.c:1130
+#: src/action.c:1184
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr "--- Avsluttet: %s\n"
 
-#: src/action.c:1163
+#: src/action.c:1217
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "Handlingens IO"
 
-#: src/action.c:1430
+#: src/action.c:1527
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -157,11 +155,11 @@ msgstr ""
 "('%%h' vil erstattes med argumentet)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1435
+#: src/action.c:1532
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgstr "Handlingens skjulte brukerargument"
 
-#: src/action.c:1439
+#: src/action.c:1536
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -172,394 +170,414 @@ msgstr ""
 "('%%u' vil erstattes med argumentet)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1444
+#: src/action.c:1541
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Handlingens brukerargument"
 
-#: src/addressadd.c:165
+#: src/addressadd.c:174
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Legg til i adressebok"
 
-#: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330
-#: src/toolbar.c:453
+#: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:339
+#: src/toolbar.c:448
 msgid "Address"
 msgstr "Adresse"
 
-#: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:716 src/editaddress.c:736
-#: src/editaddress.c:800 src/editgroup.c:281
+#: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:120 src/editaddress.c:761
+#: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
 msgid "Remarks"
 msgstr "Kommentarer"
 
-#: src/addressadd.c:229
+#: src/addressadd.c:240
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Velg katalog for adresseboken"
 
-#: src/addressbook.c:395
+#: src/addressbook.c:119 src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807
+#: src/editgroup.c:280 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
+#: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:835
+msgid "Email Address"
+msgstr "Epostadresse"
+
+#: src/addressbook.c:402
 msgid "/_Book"
 msgstr "/_Bok"
 
-#: src/addressbook.c:396
+#: src/addressbook.c:403
 msgid "/_Book/New _Book"
 msgstr "/_Bok/Ny _bok"
 
-#: src/addressbook.c:397
+#: src/addressbook.c:404
 msgid "/_Book/New _Folder"
 msgstr "/Bok/Ny _Folder"
 
-#: src/addressbook.c:398
+#: src/addressbook.c:405
 msgid "/_Book/New _vCard"
 msgstr "/_Bok/Nytt _vKort"
 
-#: src/addressbook.c:400
+#: src/addressbook.c:407
 msgid "/_Book/New _JPilot"
 msgstr "/_Bok/Ny _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:403
-msgid "/_Book/New _Server"
-msgstr "/_Bok/Ny _Tjener"
+#: src/addressbook.c:410
+msgid "/_Book/New LDAP _Server"
+msgstr "/_Bok/Ny _LDAP-Tjener"
 
-#: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:408
+#: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:415
 msgid "/_Book/---"
 msgstr "/_Bok/---"
 
-#: src/addressbook.c:406
+#: src/addressbook.c:413
 msgid "/_Book/_Edit book"
 msgstr "/_Bok/_Endre bok"
 
-#: src/addressbook.c:407
+#: src/addressbook.c:414
 msgid "/_Book/_Delete book"
 msgstr "/_Bok/_Slett bok"
 
-#: src/addressbook.c:409
+#: src/addressbook.c:416
 msgid "/_Book/_Save"
 msgstr "/_Bok/_Lagre"
 
-#: src/addressbook.c:410
+#: src/addressbook.c:417
 msgid "/_Book/_Close"
 msgstr "/_Bok/L_ukk"
 
-#: src/addressbook.c:411
+#: src/addressbook.c:418
 msgid "/_Address"
 msgstr "/_Adresse"
 
-#: src/addressbook.c:412
+#: src/addressbook.c:419
+msgid "/_Address/_Select all"
+msgstr "/_Adresse/Velg _alle"
+
+#: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:427
+#: src/addressbook.c:430
+msgid "/_Address/---"
+msgstr "/_Adresse/---"
+
+#: src/addressbook.c:421
 msgid "/_Address/C_ut"
 msgstr "/_Adresse/Klipp _ut"
 
-#: src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:422
 msgid "/_Address/_Copy"
 msgstr "/_Adresse/_Kopier"
 
-#: src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:423
 msgid "/_Address/_Paste"
 msgstr "/_Adresse/_Lim inn"
 
-#: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:421
-msgid "/_Address/---"
-msgstr "/_Adresse/---"
-
-#: src/addressbook.c:416
+#: src/addressbook.c:425
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/_Adresse/_Endre"
 
-#: src/addressbook.c:417
+#: src/addressbook.c:426
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_Adresse/_Slett"
 
-#: src/addressbook.c:419
+#: src/addressbook.c:428
 msgid "/_Address/New _Address"
 msgstr "/_Adress/Ny _adress"
 
-#: src/addressbook.c:420
+#: src/addressbook.c:429
 msgid "/_Address/New _Group"
 msgstr "/_Adresse/Ny _gruppe"
 
-#: src/addressbook.c:422
+#: src/addressbook.c:431
 msgid "/_Address/_Mail To"
 msgstr "/_Adresse/Send _til"
 
-#: src/addressbook.c:423 src/addressbook.c:427 src/mainwindow.c:719
-#: src/mainwindow.c:742 src/mainwindow.c:744 src/mainwindow.c:753
-#: src/mainwindow.c:756 src/mainwindow.c:760 src/messageview.c:294
-#: src/messageview.c:315
-msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/_Verktøy/---"
+#: src/addressbook.c:432 src/compose.c:756 src/mainwindow.c:759
+#: src/messageview.c:295
+msgid "/_Tools"
+msgstr "/V_erktøy"
 
-#: src/addressbook.c:424
+#: src/addressbook.c:433
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgstr "/_Verktøy/Importer _LDIF fil..."
 
-#: src/addressbook.c:425
+#: src/addressbook.c:434
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgstr "/_Verktøy/Importer m_utt fil..."
 
-#: src/addressbook.c:426
+#: src/addressbook.c:435
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgstr "/_Verktøy/Importer _pine fil..."
 
-#: src/addressbook.c:428
+#: src/addressbook.c:436 src/mainwindow.c:768 src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:793 src/mainwindow.c:802 src/mainwindow.c:805
+#: src/mainwindow.c:809 src/messageview.c:299 src/messageview.c:320
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/_Verktøy/---"
+
+#: src/addressbook.c:437
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Verktøy/Eksportér _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:438
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
 msgstr "/_Verktøy/Eksportér LDI_F..."
 
-#: src/addressbook.c:430 src/compose.c:737 src/mainwindow.c:785
-#: src/messageview.c:318
+#: src/addressbook.c:439 src/compose.c:761 src/mainwindow.c:834
+#: src/messageview.c:323
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Hjelp"
 
-#: src/addressbook.c:431 src/compose.c:738 src/mainwindow.c:795
-#: src/messageview.c:319
+#: src/addressbook.c:440 src/compose.c:762 src/mainwindow.c:840
+#: src/messageview.c:324
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/_Hjelp/_Om"
 
-#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:448 src/compose.c:523
-#: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:161
+#: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:459 src/compose.c:535
+#: src/mainwindow.c:492 src/messageview.c:161
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Endre"
 
-#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:449
+#: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Slett"
 
-#: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:450
-#: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:457 src/compose.c:502
-#: src/imap_gtk.c:60 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:65 src/imap_gtk.c:68
-#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:54
-#: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/news_gtk.c:61
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
-#: src/summaryview.c:404 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:413
-#: src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:429 src/summaryview.c:450
+#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:458
+#: src/addressbook.c:461 src/addressbook.c:464 src/addressbook.c:468
+#: src/compose.c:514 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
+#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
+#: src/news_gtk.c:57 src/news_gtk.c:59 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
+#: src/summaryview.c:423 src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:471 src/summaryview.c:477
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:439
+#: src/addressbook.c:448
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Ny _katalog"
 
-#: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:454
+#: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:465
 msgid "/C_ut"
 msgstr "/_Klipp ut"
 
-#: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:455
+#: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:466
 msgid "/_Copy"
 msgstr "/_Kopier"
 
-#: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:456
+#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
 msgid "/_Paste"
 msgstr "/_Lim inn"
 
-#: src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:457
+msgid "/_Select all"
+msgstr "/Velg _alt"
+
+#: src/addressbook.c:462
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/Ny _adresse"
 
-#: src/addressbook.c:452
+#: src/addressbook.c:463
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/Ny _gruppe"
 
-#. {N_("/Pa_ste Address"),     NULL, addressbook_clip_paste_address_cb, 0, NULL},
-#: src/addressbook.c:459
+#: src/addressbook.c:470
 msgid "/_Mail To"
 msgstr "/_Send epost til"
 
-#: src/addressbook.c:461
+#: src/addressbook.c:472
 msgid "/_Browse Entry"
 msgstr "/_Bla igjennom"
 
-#: src/addressbook.c:474 src/crash.c:439 src/crash.c:458 src/importldif.c:118
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:103 src/prefs_themes.c:660
-#: src/prefs_themes.c:692 src/prefs_themes.c:693
+#: src/addressbook.c:485 src/crash.c:450 src/crash.c:469 src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:123 src/prefs_themes.c:683
+#: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
-#: src/addressbook.c:481 src/addressbook.c:500 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:492 src/addressbook.c:511 src/importldif.c:126
 msgid "Success"
 msgstr "Vellykket"
 
-#: src/addressbook.c:482 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:127
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "Ugyldige argumenter"
 
-#: src/addressbook.c:483 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:128
 msgid "File not specified"
 msgstr "Fil ikke angitt"
 
-#: src/addressbook.c:484 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:129
 msgid "Error opening file"
 msgstr "Feil ved åpning av fil"
 
-#: src/addressbook.c:485 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:130
 msgid "Error reading file"
 msgstr "Feil ved lesning av fil"
 
-#: src/addressbook.c:486 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:131
 msgid "End of file encountered"
 msgstr "Kom til slutten av filen"
 
-#: src/addressbook.c:487 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:132
 msgid "Error allocating memory"
 msgstr "Kunne ikke allokere minne"
 
-#: src/addressbook.c:488 src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:133
 msgid "Bad file format"
 msgstr "Feil filformat"
 
-#: src/addressbook.c:489 src/importldif.c:133
+#: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:134
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "Feil ved skriving til fil"
 
-#: src/addressbook.c:490 src/importldif.c:134
+#: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:135
 msgid "Error opening directory"
 msgstr "Feil ved åpning av katalog"
 
-#: src/addressbook.c:491 src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:136
 msgid "No path specified"
 msgstr "Ingen sti angitt"
 
-#: src/addressbook.c:501
+#: src/addressbook.c:512
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgstr "Feil ved oppkobling mot LDAP-tjener"
 
-#: src/addressbook.c:502
+#: src/addressbook.c:513
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "Feil ved initializsering av LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:503
+#: src/addressbook.c:514
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr "Feil ved binding mot LDAP-tjener"
 
-#: src/addressbook.c:504
+#: src/addressbook.c:515
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "Feil ved LDAP-søk"
 
-#: src/addressbook.c:505
+#: src/addressbook.c:516
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgstr "Tidsavbrudd ved LDAP-operasjon"
 
-#: src/addressbook.c:506
+#: src/addressbook.c:517
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgstr "Feil i LDAP søkekriterium"
 
-#: src/addressbook.c:507
+#: src/addressbook.c:518
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgstr "Ingen LDAP-treff for søkekriterium"
 
-#: src/addressbook.c:508
+#: src/addressbook.c:519
 msgid "LDAP search terminated on request"
 msgstr "LDAP-søk avbrutt som forespurt"
 
-#: src/addressbook.c:509
+#: src/addressbook.c:520
 msgid "Error starting TLS connection"
 msgstr "Feil ved initiering av TLS tilkobling"
 
-#: src/addressbook.c:715
-msgid "E-Mail address"
-msgstr "Epostadresse"
+#: src/addressbook.c:835
+msgid "Sources"
+msgstr "Kilder"
 
-#: src/addressbook.c:720 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
-#: src/toolbar.c:1627
+#: src/addressbook.c:839 src/prefs_other.c:100 src/toolbar.c:190
+#: src/toolbar.c:1730
 msgid "Address book"
 msgstr "Adressebok"
 
-#: src/addressbook.c:835
+#: src/addressbook.c:962
 msgid "Lookup name:"
 msgstr "Oppslagsnavn: "
 
-#: src/addressbook.c:897 src/compose.c:1656 src/compose.c:3509
-#: src/compose.c:4580 src/compose.c:5198 src/headerview.c:53
-#: src/prefs_template.c:190 src/summary_search.c:218
+#: src/addressbook.c:1026 src/compose.c:1959 src/compose.c:4187
+#: src/compose.c:5381 src/compose.c:6126 src/prefs_template.c:207
+#: src/summary_search.c:264
 msgid "To:"
 msgstr "Til:"
 
-#: src/addressbook.c:901 src/compose.c:1640 src/compose.c:3508
-#: src/prefs_template.c:192
+#: src/addressbook.c:1030 src/compose.c:1943 src/compose.c:3966
+#: src/compose.c:4186 src/prefs_template.c:209
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:905 src/compose.c:1643 src/prefs_template.c:193
+#: src/addressbook.c:1034 src/compose.c:1946 src/compose.c:3997
+#: src/prefs_template.c:211
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Blindkopi:"
 
-#. Confirm deletion
-#: src/addressbook.c:1126 src/addressbook.c:1149
+#: src/addressbook.c:1269 src/addressbook.c:1292
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Slett adresse(r)"
 
-#: src/addressbook.c:1127
+#: src/addressbook.c:1270
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Denne adressen er satt kun lesbar og kan derfor ikke slettes."
 
-#: src/addressbook.c:1150
+#: src/addressbook.c:1293
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Vil du virkelig slette adressen(e)?"
 
-#: src/addressbook.c:1708 src/addressbook.c:1782
+#: src/addressbook.c:1887
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Kan ikke lime inn. Adressen er satt kun lesbar."
 
-#: src/addressbook.c:1719
+#: src/addressbook.c:1898
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Kan ikke lime inn til en tom adressegruppe."
 
-#: src/addressbook.c:2428
+#: src/addressbook.c:2554
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
 msgstr "Ønsker du å slette resultatet av spørringen og adressene i '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2431 src/addressbook.c:2457
-#: src/prefs_filtering_action.c:151
+#: src/addressbook.c:2557 src/addressbook.c:2583
+#: src/prefs_filtering_action.c:152
 msgid "Delete"
 msgstr "Slett"
 
-#: src/addressbook.c:2440
+#: src/addressbook.c:2566
 #, c-format
 msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
-"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
-msgstr ""
-"Ønsker du å slette både folderen OG alle adressene i '%s' ? \n"
-"Sletter du kun folderen vil adresser flyttes opp i foreldrekatalogen."
+"Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
+"contains will be moved into the parent folder."
+msgstr "Ønsker du å slette '%s'? Dersom du kun sletter folderen vil adressene den inneholder flyttes over til foreldremappen."
 
-#: src/addressbook.c:2443 src/imap_gtk.c:326 src/mh_gtk.c:177
+#: src/addressbook.c:2569 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:179
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Slett folder"
 
-#: src/addressbook.c:2444
-msgid "_Folder only"
-msgstr "Kun _folderen"
+#: src/addressbook.c:2570
+msgid "+Delete _folder only"
+msgstr "Slett kun _folder"
 
-#: src/addressbook.c:2444
-msgid "Folder and _addresses"
-msgstr "Folder og _adresser"
+#: src/addressbook.c:2570
+msgid "Delete folder and _addresses"
+msgstr "Slett folder og _adresser"
 
-#: src/addressbook.c:2456
+#: src/addressbook.c:2581
 #, c-format
-msgid "Really delete '%s' ?"
-msgstr "Virkelig slette '%s' ?"
+msgid ""
+"Do you want to delete '%s'?\n"
+"The addresses it contains will be lost."
+msgstr ""
+"Ønsker du å slette folderen '%s'?\n"
+"Adressene den inneholder vil gå tapt."
 
-#: src/addressbook.c:3252
+#: src/addressbook.c:3391
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Ny bruker, kunne ikke lagre indeksfil."
 
-#: src/addressbook.c:3256
+#: src/addressbook.c:3395
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Ny bruer, kunne ikke lagre adressebokens filer."
 
-#: src/addressbook.c:3266
+#: src/addressbook.c:3405
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Gammel adressebok konvertert ok."
 
-#: src/addressbook.c:3271
+#: src/addressbook.c:3410
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
-"could not save new address index file"
+"could not save new address index file."
 msgstr ""
 "Gammel adressebok konvertert,\n"
 "Kunne ikke lagre indeksfil for ny adressebok"
 
-#: src/addressbook.c:3284
+#: src/addressbook.c:3423
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -567,15 +585,15 @@ msgstr ""
 "Kunne ikke konvertere adressebok, men\n"
 "opprettet nye tomme filer for den nye adresseboken."
 
-#: src/addressbook.c:3290
+#: src/addressbook.c:3429
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
-"could not create new address book files."
+"could not save new address index file."
 msgstr ""
 "Kunne ikke konvertere adressebok, kunne heller\n"
-"ikke opprette nye filer for den nye adresseboken."
+"ikke opprette indeksfil for den nye adresseboken."
 
-#: src/addressbook.c:3295
+#: src/addressbook.c:3434
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -583,74 +601,66 @@ msgstr ""
 "Kunne ikke konvertere adresseboken, og kunne ikke\n"
 "opprette nye filer for den nye adresseboken."
 
-#: src/addressbook.c:3302 src/addressbook.c:3308
+#: src/addressbook.c:3441 src/addressbook.c:3447
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Feil ved konvertering av adressebok"
 
-#: src/addressbook.c:3346
+#: src/addressbook.c:3485
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Feil ved adressebok"
 
-#: src/addressbook.c:3347
+#: src/addressbook.c:3486
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Kunne ikke lese adresseindeks"
 
-#. *
-#. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
-#. * thread.
-#.
-#: src/addressbook.c:3706
+#: src/addressbook.c:3813
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Søker ..."
 
-#. *
-#. * Label (a format string) that is used to name each folder.
-#.
-#: src/addressbook.c:3777
+#: src/addressbook.c:3884
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Søk '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:4002
+#: src/addressbook.c:4109
 msgid "Interface"
 msgstr "Grensesnitt"
 
-#: src/addressbook.c:4018 src/exphtmldlg.c:427 src/expldifdlg.c:439
-#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
+#: src/addressbook.c:4125 src/exphtmldlg.c:378 src/expldifdlg.c:394
+#: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adressebok"
 
-#: src/addressbook.c:4034
+#: src/addressbook.c:4141
 msgid "Person"
 msgstr "Person"
 
-#: src/addressbook.c:4050
+#: src/addressbook.c:4157
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Epostadresse"
 
-#: src/addressbook.c:4066
+#: src/addressbook.c:4173
 msgid "Group"
 msgstr "Gruppe"
 
-#. special folder setting (maybe these options are redundant)
-#: src/addressbook.c:4082 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:429
-#: src/prefs_account.c:2276
+#: src/addressbook.c:4189 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:441
+#: src/prefs_account.c:2399 src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
 msgstr "Folder"
 
-#: src/addressbook.c:4098
+#: src/addressbook.c:4205
 msgid "vCard"
 msgstr "vKort"
 
-#: src/addressbook.c:4114 src/addressbook.c:4130
+#: src/addressbook.c:4221 src/addressbook.c:4237
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4146
-msgid "LDAP Server"
+#: src/addressbook.c:4253
+msgid "LDAP servers"
 msgstr "LDAP-tjener"
 
-#: src/addressbook.c:4162
+#: src/addressbook.c:4269
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP-spørring"
 
@@ -662,7 +672,6 @@ msgstr "Angi navn for adresseboken."
 msgid "Please select the mail headers to search."
 msgstr "Angi epost hoder (headers) det skal søkes på."
 
-#. Go fer it
 #: src/addrgather.c:185
 msgid "Harvesting addresses..."
 msgstr "Søker gjennom adresser..."
@@ -689,8 +698,8 @@ msgstr ""
 msgid "Folder :"
 msgstr "Folder:"
 
-#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:641 src/expldifdlg.c:671
-#: src/importldif.c:950
+#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:546 src/expldifdlg.c:626
+#: src/importldif.c:909
 msgid "Address Book :"
 msgstr "Adressebok:"
 
@@ -714,10 +723,9 @@ msgstr "Navn p
 msgid "Address Count"
 msgstr "Antall adresser"
 
-#. Create notebook pages
-#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:3813
-#: src/messageview.c:557 src/messageview.c:570
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:371
+#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4518
+#: src/compose.c:8971 src/messageview.c:561 src/messageview.c:574
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:563
 msgid "Warning"
 msgstr "Advarsel"
 
@@ -725,146 +733,163 @@ msgstr "Advarsel"
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Brevhodefelt (header fields)"
 
-#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:761 src/expldifdlg.c:782
-#: src/importldif.c:1069
+#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:666 src/expldifdlg.c:738
+#: src/importldif.c:1029
 msgid "Finish"
 msgstr "Avslutt"
 
 #: src/addrgather.c:600
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
+msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
 msgstr "Hent epostadresser - fra valgte meldinger"
 
 #: src/addrgather.c:608
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
+msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
 msgstr "Hent epostadresser - fra folder"
 
-#: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
+#: src/addrindex.c:115
+msgid "Common addresses"
+msgstr "Vanlige adresser"
+
+#: src/addrindex.c:116
+msgid "Personal addresses"
+msgstr "Personlige adresser"
+
+#: src/addrindex.c:122
 msgid "Common address"
 msgstr "Vanlige adresser"
 
-#: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:119 src/addrindex.c:126
+#: src/addrindex.c:123
 msgid "Personal address"
 msgstr "Personlige adresser"
 
-#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6148
+#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:7199
 msgid "Notice"
 msgstr "Merknad "
 
-#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:3758 src/inc.c:593
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:115 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156
+#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4464 src/inc.c:594
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:135 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:226
 msgid "Error"
 msgstr "Feil"
 
 #: src/alertpanel.c:189
-msgid "View log"
+msgid "_View log"
 msgstr "Vis logg"
 
-#: src/alertpanel.c:335
+#: src/alertpanel.c:336
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Vis denne meldingen neste gang"
 
-#: src/browseldap.c:238
+#: src/browseldap.c:219
 msgid "Browse Directory Entry"
 msgstr "Se gjennom katalog"
 
-#: src/browseldap.c:258
+#: src/browseldap.c:239
 msgid "Server Name :"
 msgstr "Navn på tjener:"
 
-#: src/browseldap.c:268
+#: src/browseldap.c:249
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
 msgstr "Distinguished Name (dn):"
 
-#: src/browseldap.c:291
+#: src/browseldap.c:272
 msgid "LDAP Name"
 msgstr "LDAP navn"
 
-#: src/browseldap.c:293
+#: src/browseldap.c:274
 msgid "Attribute Value"
 msgstr "Attributtverdi"
 
-#: src/common/nntp.c:68
+#: src/common/nntp.c:73
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 msgstr "Kan ikke koble opp mot NNTP tjener: %s:%d\n"
 
-#: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
+#: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "Protokollfeil: %s\n"
 
-#: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
+#: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "protokollfeil\n"
 
-#: src/common/nntp.c:295
+#: src/common/nntp.c:300
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "Feil oppsto ved postning\n"
 
-#: src/common/nntp.c:375
+#: src/common/nntp.c:380
 msgid "Error occurred while sending command\n"
 msgstr "Feil oppsto ved sending av EHLO\n"
 
-#: src/common/plugin.c:202
+#: src/common/plugin.c:251
 msgid "Plugin already loaded"
-msgstr "Programtillegg er allerede lastet"
+msgstr "Innstikkmodulen er allerede lastet"
 
-#: src/common/plugin.c:210
+#: src/common/plugin.c:261
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
-msgstr "Kunne ikke allokere minne for programtillegg"
+msgstr "Kunne ikke allokere minne for innstikkmodulen"
 
-#: src/common/plugin.c:232
+#: src/common/plugin.c:287
+msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
+msgstr "Dette innstikket er ikke lisensiert under en GLP-kompatibel lisens."
+
+#: src/common/plugin.c:294
 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
 msgstr "Denne modulen er for Sylpheed-Claws GTK1."
 
-#: src/common/smtp.c:168
+#: src/common/smtp.c:176
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr "SMTP AUTH er ikke tilgjengelig\n"
+msgstr "SMTP AUTH ikke tilgjengelig\n"
 
-#: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
+#: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
 msgid "bad SMTP response\n"
 msgstr "ugyldig SMTP respons\n"
 
-#: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
+#: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
 msgstr "feil oppstod i SMTP sessjonen\n"
 
-#: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:840
+#: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:842
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "feil oppstod ved autentisering\n"
 
-#: src/common/smtp.c:588
+#: src/common/smtp.c:603
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
 msgstr "Meldingen er for stor (Maksimum størrelse er %s)\n"
 
-#: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:833
+#: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgstr "kan ikke starte TLS sessjon\n"
 
-#: src/common/ssl.c:136
+#: src/common/socket.c:1332
+#, c-format
+msgid "write on fd%d: %s\n"
+msgstr "skriv på fd%d: %s\n"
+
+#: src/common/ssl.c:159
 msgid "Error creating ssl context\n"
 msgstr ""
 "Feil under opprettelse av SSL-kontekst\n"
 "\n"
 
-#: src/common/ssl.c:155
+#: src/common/ssl.c:178
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr ""
 "SSL-oppkoppling feilet (%s)\n"
 "\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:140 src/common/ssl_certificate.c:151
-#: src/common/ssl_certificate.c:157 src/common/ssl_certificate.c:164
-#: src/common/ssl_certificate.c:175 src/common/ssl_certificate.c:181
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:62 src/gtk/sslcertwindow.c:73
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:79 src/gtk/sslcertwindow.c:86
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:97 src/gtk/sslcertwindow.c:103
+#: src/common/ssl_certificate.c:189 src/common/ssl_certificate.c:200
+#: src/common/ssl_certificate.c:206 src/common/ssl_certificate.c:213
+#: src/common/ssl_certificate.c:224 src/common/ssl_certificate.c:230
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
 msgid "<not in certificate>"
 msgstr "<ikke i sertifikatet>"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:190
+#: src/common/ssl_certificate.c:239
 #, c-format
 msgid ""
 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
@@ -877,515 +902,486 @@ msgstr ""
 " Fingeravtrykk: %s\n"
 " Status på signatur: %s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:308
+#: src/common/ssl_certificate.c:348
 msgid "Can't load X509 default paths"
 msgstr "Kan ikke laste X509 standard stier"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:363
-#, c-format
-msgid ""
-"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-" %s foreviste et ukjent SSL sertifikat:\n"
-"%s"
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"\n"
-"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
-"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"\n"
-"Epost vil ikke kunne hentes for denne kontoen før du lagrer sertifikatet.\n"
-"(Hak av for \\\"%s\\\" innstillingen).\n"
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
-#: src/prefs_receive.c:206
-msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr "Vis ikke feilmelding i eget vindu ved mottaksfeil"
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:399
-#, c-format
-msgid ""
-"%s's SSL certificate changed !\n"
-"We have saved this one:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"It is now:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"This could mean the server answering is not the known one."
-msgstr ""
-"%s sitt SSL sertifikat er endret!\n"
-"Vi har lagret dette:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Tjeneren fremla dette:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Dette kan bety at en ukjent tjener svarer på adressen."
-
-#: src/common/string_match.c:74
+#: src/common/string_match.c:79
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr "(Overskrift nullstilt av regulært uttrykk)"
 
-#: src/common/utils.c:298
+#: src/common/utils.c:342
 #, c-format
 msgid "%dB"
-msgstr ""
+msgstr "%dB"
 
-#: src/common/utils.c:300
+#: src/common/utils.c:344
 #, c-format
 msgid "%.1fKB"
-msgstr ""
+msgstr "%.1fKB"
 
-#: src/common/utils.c:302
+#: src/common/utils.c:346
 #, c-format
 msgid "%.2fMB"
-msgstr ""
+msgstr "%.2fMB"
 
-#: src/common/utils.c:304
+#: src/common/utils.c:348
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
-msgstr ""
+msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/compose.c:500
+#: src/compose.c:512
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Legg til..."
 
-#: src/compose.c:501
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Slett"
 
-#: src/compose.c:503 src/folderview.c:282
+#: src/compose.c:515 src/folderview.c:288
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_Egenskaper..."
 
-#: src/compose.c:508 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:271
+#: src/compose.c:520 src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:278
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Melding"
 
-#: src/compose.c:509
+#: src/compose.c:521
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_Melding/_Send"
 
-#: src/compose.c:511
+#: src/compose.c:523
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Melding/Send s_enere"
 
-#: src/compose.c:513 src/compose.c:517 src/compose.c:520 src/mainwindow.c:679
-#: src/mainwindow.c:689 src/mainwindow.c:692 src/mainwindow.c:698
-#: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:274 src/messageview.c:282
-#: src/messageview.c:287
+#: src/compose.c:525 src/compose.c:529 src/compose.c:532 src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:738 src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:756 src/messageview.c:281 src/messageview.c:289
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Melding/---"
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:526
 msgid "/_Message/_Attach file"
 msgstr "/_Melding/Legg v_ed fil"
 
-#: src/compose.c:515
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Message/_Insert file"
 msgstr "/_Melding/Sett inn _fil"
 
-#: src/compose.c:516
+#: src/compose.c:528
 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Fil/Sett inn si_gnatur"
 
-#: src/compose.c:518
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Message/_Save"
 msgstr "/_Melding/_Send"
 
-#: src/compose.c:521
+#: src/compose.c:533
 msgid "/_Message/_Close"
 msgstr "/_Melding/_Lukk"
 
-#: src/compose.c:524
+#: src/compose.c:536
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Endre/_Angre"
 
-#: src/compose.c:525
+#: src/compose.c:537
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Endre/Gj_lr om igjen"
 
-#: src/compose.c:526 src/compose.c:613 src/compose.c:619 src/mainwindow.c:472
-#: src/messageview.c:164
+#: src/compose.c:538 src/compose.c:626 src/compose.c:629 src/compose.c:635
+#: src/mainwindow.c:496 src/messageview.c:164
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Endre/---"
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:539
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Endre/Klipp _ut"
 
-#: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:469 src/messageview.c:162
+#: src/compose.c:540 src/mainwindow.c:493 src/messageview.c:162
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Endre/_Kopier"
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:541
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Endre/_Lim inn"
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:542
+msgid "/_Edit/Special paste"
+msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset"
+
+#: src/compose.c:543
 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset/som k_votering"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:545
 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset/med linjebryting"
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:547
 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset/uten linjebryting<"
 
-#: src/compose.c:536 src/mainwindow.c:470 src/messageview.c:163
+#: src/compose.c:549 src/mainwindow.c:494 src/messageview.c:163
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Endre/Markrer _alt"
 
-#: src/compose.c:537
+#: src/compose.c:550
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_Endre/_Avansert"
 
-#: src/compose.c:538
+#: src/compose.c:551
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/_Endre/A_vansert/En bokstav tilbake"
 
-#: src/compose.c:543
+#: src/compose.c:556
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/_Endre/A_vansert/En bokstav fremover"
 
-#: src/compose.c:548
+#: src/compose.c:561
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_Endre/A_vansert/Ett ord tilbake"
 
-#: src/compose.c:553
+#: src/compose.c:566
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_Endre/A_vansert/Ett ord fremover"
 
-#: src/compose.c:558
+#: src/compose.c:571
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til begynnelsen av linja"
 
-#: src/compose.c:563
+#: src/compose.c:576
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til linjeslutt"
 
-#: src/compose.c:568
+#: src/compose.c:581
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til forrige linje"
 
-#: src/compose.c:573
+#: src/compose.c:586
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til neste linje"
 
-#: src/compose.c:578
+#: src/compose.c:591
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett forrige tegn"
 
-#: src/compose.c:583
+#: src/compose.c:596
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett neste tegn"
 
-#: src/compose.c:588
+#: src/compose.c:601
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett forrige ord"
 
-#: src/compose.c:593
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett neste ord"
 
-#: src/compose.c:598
+#: src/compose.c:611
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett linje"
 
-#: src/compose.c:603
+#: src/compose.c:616
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett hele linjen"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett til linjeslutt"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:627
+msgid "/_Edit/_Find"
+msgstr "/_Endre/_Finn"
+
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Endre/Bryt rader i gjeldene _avsnitt"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/_Endre/Bryt alle _lange linjer"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:634
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
 msgstr "/_Endre/Aut_omatisk linjebryting"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:636
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Endre/Rediger i ekstern tekstbehandler"
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:639
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/Stave_kontroll"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/Stave_kontroll/_Kontroller utvalg eller hele teksten"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/Stave_kontroll/Vis feilstavelser bakover"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:644
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/Stave_kontroll/Kontroller _bakover"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/Stave_kontroll/Frem til neste feilstavede ord"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/Stave_kontroll/---"
 
-#: src/compose.c:633
-msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "/Stave_kontroll/Konfi_gurasjon"
+#: src/compose.c:649
+msgid "/_Spelling/Options"
+msgstr "/Stave_kontroll/Valg"
 
-#: src/compose.c:636
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Options"
 msgstr "/_Brukervalg"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:653
 msgid "/_Options/Privacy System"
 msgstr "/_Brukervalg/Privatliv"
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:654
 msgid "/_Options/Privacy System/None"
 msgstr "/_Brukervalg/Privatliv/Intet"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:655
 msgid "/_Options/Si_gn"
 msgstr "/_Brukervalg/_Signatur"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Options/_Encrypt"
 msgstr "/_Brukervalg/_Kryptering"
 
-#: src/compose.c:641 src/compose.c:648 src/compose.c:650 src/compose.c:652
+#: src/compose.c:657 src/compose.c:664 src/compose.c:666 src/compose.c:668
 msgid "/_Options/---"
 msgstr "/_Brukervalg/---"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Options/_Priority"
 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Høyest"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/H_øy"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:661
 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Normal"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:662
 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Lav"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/Laves_t"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:665
 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_Brukervalg/Be om retur_kvitteringer"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Options/Remo_ve references"
 msgstr "/_Brukervalg/Fjern _referanser"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:674
 msgid "/_Options/Character _encoding"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/_Automatisk"
 
-#: src/compose.c:661 src/compose.c:667 src/compose.c:673 src/compose.c:677
-#: src/compose.c:683 src/compose.c:687 src/compose.c:693 src/compose.c:697
-#: src/compose.c:707 src/compose.c:711 src/compose.c:721 src/compose.c:725
+#: src/compose.c:677 src/compose.c:683 src/compose.c:691 src/compose.c:695
+#: src/compose.c:701 src/compose.c:705 src/compose.c:711 src/compose.c:717
+#: src/compose.c:721 src/compose.c:731 src/compose.c:735 src/compose.c:745
+#: src/compose.c:749
 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/---"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:679
 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/7 bits ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:681
 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:669
+#: src/compose.c:685
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:687
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-15)"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:689
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Vesteuropeisk (Windows-1252)"
+
+#: src/compose.c:693
 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Sentraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:679
+#: src/compose.c:697
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/_Baltisk (ISO-8859-13)"
 
-#: src/compose.c:681
+#: src/compose.c:699
 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Baltisk (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/compose.c:685
+#: src/compose.c:703
 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Gresk (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:689
+#: src/compose.c:707
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Hebraisk (ISO-8859-8)"
 
-#: src/compose.c:691
+#: src/compose.c:709
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Hebraisk (Windows-1255)"
 
-#: src/compose.c:695
+#: src/compose.c:713
+msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
+msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Arabisk (ISO-8859-_6)"
+
+#: src/compose.c:715
+msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
+msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Arabisk (Windows-1256)"
+
+#: src/compose.c:719
 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tyrkisk (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:699
+#: src/compose.c:723
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/compose.c:701
+#: src/compose.c:725
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-_R)"
 
-#: src/compose.c:703
+#: src/compose.c:727
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-U)"
 
-#: src/compose.c:705
+#: src/compose.c:729
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (Windows-1251)"
 
-#: src/compose.c:709
+#: src/compose.c:733
 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Japansk (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/compose.c:713
+#: src/compose.c:737
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GB2312)"
 
-#: src/compose.c:715
+#: src/compose.c:739
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GBK)"
 
-#: src/compose.c:717
+#: src/compose.c:741
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (_Big5)"
 
-#: src/compose.c:719
+#: src/compose.c:743
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (EUC-_TW)"
 
-#: src/compose.c:723
+#: src/compose.c:747
 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Koreansk (EUC-_KR)"
 
-#: src/compose.c:727
+#: src/compose.c:751
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Thai (TIS-620)"
 
-#: src/compose.c:729
+#: src/compose.c:753
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Thai (Windows-874)"
 
-#: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:710 src/messageview.c:290
-msgid "/_Tools"
-msgstr "/V_erktøy"
-
-#: src/compose.c:733
+#: src/compose.c:757
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/_Verktøy/Vis linjal"
 
-#: src/compose.c:734 src/messageview.c:291
+#: src/compose.c:758 src/messageview.c:296
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/_Verktøy/_Adressebok"
 
-#: src/compose.c:735
+#: src/compose.c:759
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/_Verktøy/_Maler"
 
-#: src/compose.c:736 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:316
+#: src/compose.c:760 src/mainwindow.c:792 src/messageview.c:321
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_Verktøy/_Handlinger"
 
-#: src/compose.c:1646
+#: src/compose.c:1554
+msgid "Fw: multiple emails"
+msgstr "Sv: flere eposter"
+
+#: src/compose.c:1949
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Svar-til:"
 
-#: src/compose.c:1649 src/compose.c:4577 src/compose.c:5200
-#: src/headerview.c:54
+#: src/compose.c:1952 src/compose.c:5378 src/compose.c:6128
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Njusgrupper:"
 
-#: src/compose.c:1652
+#: src/compose.c:1955
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Oppfølger-til:"
 
-#: src/compose.c:2039
+#: src/compose.c:2352
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr "Feil format på kvoteringstegn."
+msgstr "Feil format på siteringstegn."
 
-#: src/compose.c:2055
+#: src/compose.c:2368
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "Feil på tilsvars-/videresendingsformat."
 
-#: src/compose.c:2491
+#: src/compose.c:2925
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Filen %s er tom."
 
-#: src/compose.c:2495
+#: src/compose.c:2929
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Kan ikke lese %s."
 
-#: src/compose.c:2522
+#: src/compose.c:2956
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Melding: %s"
 
-#: src/compose.c:3270
+#: src/compose.c:3768
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Endret]"
 
-#: src/compose.c:3272
+#: src/compose.c:3774
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Forfatt melding(er) (message%s)"
 
-#: src/compose.c:3275
+#: src/compose.c:3777
 #, c-format
-msgid "Compose message%s"
-msgstr "Forfatt melding(er) (message%s)"
+msgid "[no subject] - Compose message%s"
+msgstr "[intet tema] - Forfatt melding%s"
 
-#: src/compose.c:3299 src/messageview.c:593
+#: src/compose.c:3802 src/messageview.c:596
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1393,31 +1389,53 @@ msgstr ""
 "Konto er ikke angitt for meldingen som skal sendes.\n"
 "Angi en konto før du går videre."
 
-#: src/compose.c:3383
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "Mottaker er ikke angitt."
-
-#: src/compose.c:3391 src/messageview.c:558 src/messageview.c:578
-#: src/prefs_account.c:974 src/prefs_send.c:333 src/toolbar.c:393
+#: src/compose.c:3979 src/compose.c:4010 src/compose.c:4041 src/toolbar.c:391
 #: src/toolbar.c:441
 msgid "Send"
 msgstr "Send"
 
-#: src/compose.c:3392
+#: src/compose.c:3980
+msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
+msgstr "Eneste mottaker er forvalgt CC-adresse. Send likevel?"
+
+#: src/compose.c:3981 src/compose.c:4012 src/compose.c:4043 src/compose.c:4464
+msgid "+_Send"
+msgstr "+_Send"
+
+#: src/compose.c:4011
+msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
+msgstr "Eneste mottaker er forvalgt BCC-adresse. Send likevel?"
+
+#: src/compose.c:4028
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "Mottaker er ikke angitt."
+
+#: src/compose.c:4042
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Overskrift ikke angitt. Send likevel?"
 
-#: src/compose.c:3418
+#: src/compose.c:4081 src/compose.c:7549
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Charset conversion failed."
+msgstr ""
+"Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
+"\n"
+"Tegnsettkonvertering feilet."
+
+#: src/compose.c:4085 src/compose.c:7546
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
-"Signature failed."
+"Signature failed: %s"
 msgstr ""
 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
 "\n"
-"Signatur feilet."
+"Signatur feilet: %s"
 
-#: src/compose.c:3421
+#: src/compose.c:4088
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -1428,11 +1446,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:3423
+#: src/compose.c:4090
 msgid "Could not queue message for sending."
 msgstr "Kunne ikke legge melding i kø for sending"
 
-#: src/compose.c:3438 src/compose.c:3467
+#: src/compose.c:4104 src/compose.c:4144
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -1440,18 +1458,27 @@ msgstr ""
 "Meldingen er lagt inn i køen, men kunne ikke sendes.\n"
 "Velg \\\"Send meldinger i køen\\\" fra hovedvinduet for å forsøke på nytt."
 
-#: src/compose.c:3755
+#: src/compose.c:4138
 #, c-format
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message from\n"
-"%s to %s.\n"
-"Send it anyway?"
+"%s\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Velg \"Send meldinger i køen\" fra hovedvinduet for å forsøke på nytt."
+
+#: src/compose.c:4461
+#, c-format
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message \n"
+"to the specified %s charset.\n"
+"Send it as %s?"
 msgstr ""
-"Kan ikke konvertere kodesett for tegn i meldingen fra\n"
-"%s til %s.\n"
-"Skal meldingen likevel sendes?"
+"Kan ikke konvertere meldingen til det angitte\n"
+"kodesettet %s.\n"
+"Send meldingen som %s?"
 
-#: src/compose.c:3809
+#: src/compose.c:4514
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -1464,74 +1491,60 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Send likevel?"
 
-#: src/compose.c:3979
+#: src/compose.c:4699
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Ingen konto tilgjengelig for å sende epost!"
 
-#: src/compose.c:3989
+#: src/compose.c:4709
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Ingen konto er tilgjengelig for å poste njus!"
 
-#: src/compose.c:4660 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
-msgid "From:"
-msgstr "Fra:"
+#: src/compose.c:5395
+msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
+msgstr "Bruk <tab> for autofullføring ut fra adresseboken"
 
-#: src/compose.c:4711
+#: src/compose.c:5507
 msgid "Mime type"
 msgstr "MIME-type"
 
-#. S_COL_DATE
-#: src/compose.c:4717 src/compose.c:4887 src/mimeview.c:197
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:327 src/prefs_summary_column.c:86
-#: src/summaryview.c:466
+#: src/compose.c:5513 src/compose.c:5809 src/mimeview.c:202
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:336 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:490
 msgid "Size"
 msgstr "Størrelse"
 
-#. Save Message to folder
-#: src/compose.c:4777
+#: src/compose.c:5574
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Lagre melding til "
 
-#: src/compose.c:4799 src/prefs_filtering_action.c:435
-msgid "Select ..."
-msgstr "Velg..."
+#: src/compose.c:5596 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
+#: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
+#: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:147
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:210
+msgid "_Browse"
+msgstr "_Bla"
 
-#: src/compose.c:4886 src/compose.c:5908
+#: src/compose.c:5808 src/compose.c:6959
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME-type"
 
-#. header labels and entries
-#: src/compose.c:4947 src/prefs_account.c:1568 src/prefs_customheader.c:201
-#: src/prefs_matcher.c:154
-msgid "Header"
-msgstr "Brevhode"
+#: src/compose.c:5880
+msgid "Hea_der"
+msgstr "Brevho_de"
 
-#. attachment list
-#: src/compose.c:4949
-msgid "Attachments"
-msgstr "Vedlegg"
+#: src/compose.c:5884
+msgid "_Attachments"
+msgstr "_Vedlegg"
 
-#. Others Tab
-#: src/compose.c:4951
-msgid "Others"
-msgstr "Andre"
+#: src/compose.c:5888
+msgid "Othe_rs"
+msgstr "_Andre"
 
-#: src/compose.c:4966 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:194
-#: src/summary_search.c:225
+#: src/compose.c:5903 src/prefs_template.c:213 src/summary_search.c:271
 msgid "Subject:"
 msgstr "Overskrift:"
 
-#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
-#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
-#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
-#. * can always get back the SummaryView pointer.
-#: src/compose.c:5148 src/exphtmldlg.c:507 src/gtk/colorlabel.c:280
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1595 src/gtk/gtkaspell.c:2337 src/prefs_account.c:601
-#: src/summaryview.c:4328
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
-
-#: src/compose.c:5158
+#: src/compose.c:6091
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1540,31 +1553,69 @@ msgstr ""
 "Stavekontroll kunne ikke startes.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5799
+#: src/compose.c:6202
+#, c-format
+msgid "From: <i>%s</i>"
+msgstr "Fra: <i>%s</i>"
+
+#: src/compose.c:6233
+msgid "Account to use for this email"
+msgstr "Konto som skal brukes for denne meldingen"
+
+#: src/compose.c:6235
+msgid "Sender address to be used"
+msgstr "Tjeneradresse for utsending"
+
+#: src/compose.c:6359
+#, c-format
+msgid ""
+"The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
+"encrypt this message."
+msgstr ""
+"Systemet '%s' for fortrolighet kan ikke lastes. Du vil ikke kunne signere\n"
+"eller kryptere denne meldingen."
+
+#: src/compose.c:6598
+msgid "Message To format error."
+msgstr "Feil format på mottakeradresse."
+
+#: src/compose.c:6611
+msgid "Message Cc format error."
+msgstr "Feil format på adresse for kopi."
+
+#: src/compose.c:6624
+msgid "Message Bcc format error."
+msgstr "Feil format for adreese for blindkopi."
+
+#: src/compose.c:6638
+msgid "Message subject format error."
+msgstr "Feil format i emnefeltet."
+
+#: src/compose.c:6853
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Ugyldig MIME-type"
 
-#: src/compose.c:5817
+#: src/compose.c:6868
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Filen eksisterer ikke, eller den er tom."
 
-#: src/compose.c:5890
+#: src/compose.c:6941
 msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaper"
 
-#: src/compose.c:5935
+#: src/compose.c:6992
 msgid "Encoding"
 msgstr "Koding"
 
-#: src/compose.c:5960
+#: src/compose.c:7012
 msgid "Path"
 msgstr "Søkesti"
 
-#: src/compose.c:5961 src/prefs_toolbar.c:1058
+#: src/compose.c:7013 src/prefs_toolbar.c:1060
 msgid "File name"
 msgstr "Filnavn"
 
-#: src/compose.c:6145
+#: src/compose.c:7196
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1575,21 +1626,19 @@ msgstr ""
 "Skal prosessen tvangsavbrytes?\n"
 "Prosessens gruppe id: %d"
 
-#: src/compose.c:6187
+#: src/compose.c:7238
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 msgstr "Opprett: inndata fra overvåkende prosess\n"
 
-#: src/compose.c:6436 src/imap_gtk.c:421 src/inc.c:170 src/inc.c:275
-#: src/inc.c:301 src/messageview.c:697 src/news_gtk.c:86 src/toolbar.c:1965
-msgid "Offline warning"
-msgstr "Advarsel: Du er ikke online"
+#: src/compose.c:7519 src/messageview.c:701
+msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to send this email."
+msgstr "Sylpheed-Claws må ha nettverkstilgang for å kunne sende epost."
 
-#: src/compose.c:6437 src/inc.c:171 src/inc.c:276 src/inc.c:302
-#: src/messageview.c:698 src/toolbar.c:1966
-msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr "Arbeider i av-nett modus. Overstyr?"
+#: src/compose.c:7541
+msgid "Could not queue message."
+msgstr "Kunne ikke legge melding i kø for sending."
 
-#: src/compose.c:6459
+#: src/compose.c:7543
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -1600,16 +1649,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:6592 src/compose.c:6615
+#: src/compose.c:7659
+msgid "Could not save draft."
+msgstr "Kunne ikke lagre utkast."
+
+#: src/compose.c:7734 src/compose.c:7757
 msgid "Select file"
 msgstr "Velg fil"
 
-#: src/compose.c:6628
+#: src/compose.c:7770
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "File '%s' kunne ikke leses."
 
-#: src/compose.c:6630
+#: src/compose.c:7772
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -1618,49 +1671,74 @@ msgstr ""
 "Filen '%s' inneholder tegn som ikke er gyldig for\n"
 "gjeldende kodesett. Insatt fil kan ha fått feil."
 
-#: src/compose.c:6678
+#: src/compose.c:7820
 msgid "Discard message"
 msgstr "Kassér melding"
 
-#: src/compose.c:6679
-msgid "This message has been modified. discard it?"
+#: src/compose.c:7821
+msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Denne meldingen er endret. Skal den kasseres?"
 
-#: src/compose.c:6680
-msgid "Discard"
+#: src/compose.c:7822
+msgid "_Discard"
 msgstr "Kassér?"
 
-#: src/compose.c:6680
-msgid "to Draft"
-msgstr "til Utkast"
+#: src/compose.c:7822
+msgid "_Save to Drafts"
+msgstr "Lagre til Utkast"
 
-#: src/compose.c:6724
+#: src/compose.c:7866
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
 msgstr "Vil du bruke smalen '%s'?"
 
-#: src/compose.c:6726
+#: src/compose.c:7868
 msgid "Apply template"
 msgstr "Benytt mal"
 
-#: src/compose.c:6727
+#: src/compose.c:7869
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Erstatt"
 
-#: src/compose.c:6727
+#: src/compose.c:7869
 msgid "_Insert"
 msgstr "Sett _inn"
 
+#: src/compose.c:8556
+msgid "Insert or attach?"
+msgstr "Sett inn eller send som vedlegg?"
+
+#: src/compose.c:8557
+msgid ""
+"Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
+"attach it to the email?"
+msgstr "Ønsker du å sette innholdet av file(ne) direkte inn i meldingskroppen, eller skal det legges ved som egne vedlegg?"
+
+#: src/compose.c:8559
+msgid "+_Insert"
+msgstr "+Sett _inn"
+
+#: src/compose.c:8559
+msgid "_Attach"
+msgstr "_Vedlegg"
+
+#: src/compose.c:8965
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
+"time. Do you want to continue?"
+msgstr "Du skal til å svare på %d meldinger. Det vil ta litt tid å åpne vinduene. Ønsker du å fortsette?"
+
 #: src/crash.c:142
 #, c-format
-msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
+msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
 msgstr "Sylpheed prosess (%ld) mottok signal %ld"
 
-#: src/crash.c:186
-msgid "Sylpheed has crashed"
-msgstr "Sylpdeed har krasjet"
+#: src/crash.c:188
+msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
+msgstr "Sylpdeed-Claws har krasjet"
 
-#: src/crash.c:202
+#: src/crash.c:204
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -1669,23 +1747,23 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Vennligst send inn en feilrapport med informasjonen under."
 
-#: src/crash.c:207
+#: src/crash.c:209
 msgid "Debug log"
 msgstr "Debug logg"
 
-#: src/crash.c:242
+#: src/crash.c:253
 msgid "Close"
 msgstr "Lukk"
 
-#: src/crash.c:247
+#: src/crash.c:258
 msgid "Save..."
 msgstr "Lagre..."
 
-#: src/crash.c:252
+#: src/crash.c:263
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Opprett en feilrapport"
 
-#: src/crash.c:299
+#: src/crash.c:310
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Lagre krasjinformasjon"
 
@@ -1698,61 +1776,53 @@ msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Endre persondetaljer"
 
 #: src/editaddress.c:316
-msgid "An E-Mail address must be supplied."
+msgid "An Email address must be supplied."
 msgstr "En epostadresse må angis."
 
 #: src/editaddress.c:490
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgstr "Et navn og en verdi må angis."
 
-#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
-#: src/editaddress.c:548
+#: src/editaddress.c:560
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Endre persondata"
 
-#: src/editaddress.c:646 src/expldifdlg.c:553 src/exporthtml.c:790
-#: src/ldif.c:827
+#: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
+#: src/ldif.c:819
 msgid "Display Name"
 msgstr "Vist navn"
 
-#: src/editaddress.c:652 src/editaddress.c:656 src/ldif.c:835
+#: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:827
 msgid "Last Name"
 msgstr "Etternavn"
 
-#: src/editaddress.c:653 src/editaddress.c:655 src/ldif.c:831
+#: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:823
 msgid "First Name"
 msgstr "Fornavn"
 
-#: src/editaddress.c:658
+#: src/editaddress.c:683
 msgid "Nickname"
 msgstr "Kallenavn"
 
-#: src/editaddress.c:734 src/editaddress.c:782 src/editgroup.c:280
-#: src/expldifdlg.c:566 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
-#: src/ldif.c:843
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "Epostadresse"
-
-#: src/editaddress.c:735 src/editaddress.c:791
+#: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
 
-#. value
-#: src/editaddress.c:929 src/editaddress.c:986 src/prefs_customheader.c:218
-#: src/prefs_matcher.c:475
+#: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:222
+#: src/prefs_matcher.c:490
 msgid "Value"
 msgstr "Verdi"
 
-#: src/editaddress.c:1045
-msgid "User Data"
-msgstr "Brukerdata"
+#: src/editaddress.c:1070
+msgid "_User Data"
+msgstr "_Brukerdata"
 
-#: src/editaddress.c:1046
-msgid "E-Mail Addresses"
-msgstr "Epostadresser"
+#: src/editaddress.c:1071
+msgid "_Email Addresses"
+msgstr "_Epostadresser"
 
-#: src/editaddress.c:1047
-msgid "Other Attributes"
+#: src/editaddress.c:1072
+msgid "O_ther Attributes"
 msgstr "Andre attributter"
 
 #: src/editbook.c:113
@@ -1776,7 +1846,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr " Kontroller fil "
 
 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
-#: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1788
+#: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1895
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
@@ -1792,7 +1862,7 @@ msgstr "Et gruppenavn m
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Endre gruppedata"
 
-#: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:626
+#: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
 msgid "Group Name"
 msgstr "Gruppnavn"
 
@@ -1800,20 +1870,12 @@ msgstr "Gruppnavn"
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "Adresser i gruppe"
 
-#: src/editgroup.c:335
-msgid " -> "
-msgstr ""
-
-#: src/editgroup.c:362
-msgid " <- "
-msgstr ""
-
 #: src/editgroup.c:364
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "Tilgjengelige adresser"
 
 #: src/editgroup.c:425
-msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
+msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr "Flytt epostadresser til eller fra gruppe med piltastene"
 
 #: src/editgroup.c:473
@@ -1832,11 +1894,11 @@ msgstr "Endre folder"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Angi nytt navn på folderen:"
 
-#: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:125
+#: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:127
 msgid "New folder"
 msgstr "Ny folder"
 
-#: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:126
+#: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:557 src/mh_gtk.c:128
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Angi navnet på den nye folderen:"
 
@@ -1852,13 +1914,6 @@ msgstr "Velg JPilot fil"
 msgid "Edit JPilot Entry"
 msgstr "Endre JPilotfelt"
 
-#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:202
-#: src/exphtmldlg.c:448 src/expldifdlg.c:460 src/importldif.c:723
-#: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2304
-#: src/prefs_spelling.c:244
-msgid " ... "
-msgstr " ... "
-
 #: src/editjpilot.c:294
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
 msgstr "Ytterlige epostadresse objekt(er)"
@@ -1871,15 +1926,15 @@ msgstr "Nytt JPilot-felt"
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 msgstr "Endre LDAP - Velg søkedatabase"
 
-#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
+#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
 msgid "Hostname"
 msgstr "Tjenernavn"
 
-#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:106
+#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:107
 msgid "Port"
 msgstr "Post"
 
-#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
+#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
 msgid "Search Base"
 msgstr "Søk i database"
 
@@ -1891,59 +1946,81 @@ msgstr "Tilgjengelig(e) s
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr "Kunne ikke finne søkedatabase(r) på tjeneren - angi dette manuelt "
 
-#: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
+#: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Kunne ikke koble til tjeneren"
 
-#: src/editldap.c:148
+#: src/editldap.c:153
 msgid "A Name must be supplied."
 msgstr "Angi et navn."
 
-#: src/editldap.c:160
+#: src/editldap.c:165
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
 msgstr "Angi tjenerens maskinnavn"
 
-#: src/editldap.c:173
+#: src/editldap.c:178
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
 msgstr "Minst en LDAP søkeattributt må angis"
 
-#: src/editldap.c:264
+#: src/editldap.c:275
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Koblet til tjeneren"
 
-#: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
+#: src/editldap.c:331 src/editldap.c:1032
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Endre LDAP-tjener"
 
-#: src/editldap.c:408
+#: src/editldap.c:434
 msgid "A name that you wish to call the server."
 msgstr "Et kallenavn vil gi denne tjeneren."
 
-#: src/editldap.c:423
+#: src/editldap.c:449
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
-"computer as Sylpheed."
+"computer as Sylpheed-Claws."
 msgstr ""
 "Dette er maskinnavnet på tjeneren. Navnet \\\"ldap.mittdomene.no\\\" kan\n"
 "for eksempel være gyldig for \\\"mittdomene.no\\\". En IP-adresse kan også\n"
-"brukes. Kjører LDAP-tjeneren på samme maskin som Sylpheed kan du \n"
+"brukes. Kjører LDAP-tjeneren på samme maskin som Sylpheed-Claws kan du \n"
 "angi \\\"localhost\\\". Kontakt IT-ansvarlige for nærmere informasjon."
 
-#: src/editldap.c:447
+#: src/editldap.c:470
+msgid "TLS"
+msgstr "TLS"
+
+#: src/editldap.c:471
+msgid "SSL"
+msgstr "SSL"
+
+#: src/editldap.c:475
+msgid ""
+"Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
+"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
+"TLS_CACERTDIR fields)."
+msgstr "Aktiviser sikker tilkobling til LDAP-tjener via TLS. Dersom tilkoblingen feiler må du kontrollere innstillingene i ldap.conf (TLS_CACERT eller TLS_CACERTDIR-feltene)."
+
+#: src/editldap.c:480
+msgid ""
+"Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
+"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
+"TLS_CACERTDIR fields)."
+msgstr "Aktiviser sikker tilkobling til LDAP-tjener over SSL. Dersom tilkoblingen feiler må du kontrollere innstillingene i ldap.conf (TLS_CACERT eller TLS_CACERTDIR-feltene)."
+
+#: src/editldap.c:494
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
 msgstr "Portnummeret tjeneren lytter på. Port 389 er standardverdien."
 
-#: src/editldap.c:451
+#: src/editldap.c:498
 msgid " Check Server "
 msgstr " Kontroller tjener "
 
-#: src/editldap.c:456
+#: src/editldap.c:503
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
 msgstr "Klikk denne knappen for å teste tilkoblingen mot tjeneren."
 
-#: src/editldap.c:471
+#: src/editldap.c:518
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
@@ -1957,18 +2034,18 @@ msgstr ""
 " ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 " o=Organization Name,c=Country\n"
 
-#: src/editldap.c:484
+#: src/editldap.c:531
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
 msgstr ""
 "Klikk denne knappen for å lete etter tilgjengelige katalognavn på tjeneren."
 
-#: src/editldap.c:535
+#: src/editldap.c:589
 msgid "Search Attributes"
 msgstr "Søkeattributter"
 
-#: src/editldap.c:545
+#: src/editldap.c:599
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
@@ -1976,11 +2053,11 @@ msgstr ""
 "En liste med LDAP-attributtnavn som skal søkes når man leter etter navn "
 "eller adresser."
 
-#: src/editldap.c:549
+#: src/editldap.c:603
 msgid " Defaults "
 msgstr " Standardverdier "
 
-#: src/editldap.c:554
+#: src/editldap.c:608
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
@@ -1988,11 +2065,11 @@ msgstr ""
 "Dette nullstiller attributtnavnene til standardverdier som burde finne\n"
 "de fleste navn og adresser ved et navne- eller adressesøk."
 
-#: src/editldap.c:561
+#: src/editldap.c:615
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr "Maksimal alder på søk (sekunder)"
 
-#: src/editldap.c:577
+#: src/editldap.c:631
 msgid ""
 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
@@ -2015,11 +2092,11 @@ msgstr ""
 "gunstig ved søk mot tjenere med høy responstid, men da på bekostning av\n"
 "minnet som brukes til mellomlagring."
 
-#: src/editldap.c:595
+#: src/editldap.c:649
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr "Inkluder tjeneren i dynamiske søk"
 
-#: src/editldap.c:601
+#: src/editldap.c:655
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
@@ -2027,11 +2104,11 @@ msgstr ""
 "Huk av for dette valget for å ta med tjeneren i dynamiske søk når\n"
 "funksjonen for automatisk adressefullføring brukes."
 
-#: src/editldap.c:608
+#: src/editldap.c:662
 msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr "Treff på navn som 'inneholder' søkestrengen"
 
-#: src/editldap.c:614
+#: src/editldap.c:668
 msgid ""
 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
@@ -2046,11 +2123,11 @@ msgstr ""
 "adressefullføring bruker av ytelsesårsaker bruker \\\"begynner-med\\\" for\n"
 "andre søkemetoder."
 
-#: src/editldap.c:669
+#: src/editldap.c:723
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Bind DN"
 
-#: src/editldap.c:679
+#: src/editldap.c:733
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2061,44 +2138,44 @@ msgstr ""
 "normalt på formen \\\"cn=bruker,dc=sylpheed,dc=com\\\", og brukes kun på\n"
 "beskyttede tjenere. Normalt vil dette være tomt."
 
-#: src/editldap.c:687
+#: src/editldap.c:741
 msgid "Bind Password"
 msgstr "LDAP bind passord"
 
-#: src/editldap.c:698
+#: src/editldap.c:752
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr "Passordet som brukes ved tilkobling som \\\"Bind DN\\\" brukeren."
 
-#: src/editldap.c:704
+#: src/editldap.c:758
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Tidsavbrudd (sek.)"
 
-#: src/editldap.c:719
+#: src/editldap.c:773
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgstr "Antall sekunder før en oppkobling avbrytes."
 
-#: src/editldap.c:723
+#: src/editldap.c:777
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Maksimum antall felt"
 
-#: src/editldap.c:738
+#: src/editldap.c:792
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Maksimalt antall felt som skal returneres i et søkeresultater."
 
-#: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:970
+#: src/editldap.c:808
 msgid "Basic"
 msgstr "Grunnleggende"
 
-#: src/editldap.c:755
+#: src/editldap.c:809
 msgid "Search"
 msgstr "Søk"
 
-#: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:309
+#: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:411
 msgid "Extended"
 msgstr "Ekspandert"
 
-#: src/editldap.c:972
+#: src/editldap.c:1037
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Ny LDAP-tjener"
 
@@ -2118,19 +2195,19 @@ msgstr "Endre vKort objekt"
 msgid "Add New vCard Entry"
 msgstr "Nytt vKort objekt"
 
-#: src/exphtmldlg.c:111
+#: src/exphtmldlg.c:113
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr "Angi utkatalog og fil som skal opprettes."
 
-#: src/exphtmldlg.c:114
+#: src/exphtmldlg.c:116
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr "Angi stilsett og formattering."
 
-#: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
+#: src/exphtmldlg.c:119 src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
 msgstr "Fil eksportert ok."
 
-#: src/exphtmldlg.c:182
+#: src/exphtmldlg.c:184
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
@@ -2139,11 +2216,11 @@ msgstr ""
 "HTML utkatalog '%s'\n"
 "finnes ikke. Opprett ny katalog?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
+#: src/exphtmldlg.c:187 src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
 msgstr "Ny katalog"
 
-#: src/exphtmldlg.c:194
+#: src/exphtmldlg.c:196
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
@@ -2152,103 +2229,114 @@ msgstr ""
 "Kunne ikke opprette utkatalog for HTML-fil:\n"
 "%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203
+#: src/exphtmldlg.c:198 src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgstr "Kune ikke opprette katalog"
 
-#: src/exphtmldlg.c:243
+#: src/exphtmldlg.c:240
 msgid "Error creating HTML file"
 msgstr "Feil ved opprettelse av HTML-fil"
 
-#: src/exphtmldlg.c:363
-msgid "Select HTML Output File"
+#: src/exphtmldlg.c:326
+msgid "Select HTML output file"
 msgstr "Angi HTML-utfil."
 
-#: src/exphtmldlg.c:439
+#: src/exphtmldlg.c:390
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "HTML-utfil"
 
-#: src/exphtmldlg.c:500
+#: src/exphtmldlg.c:399 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
+#: src/importldif.c:682
+msgid "B_rowse"
+msgstr "Bla"
+
+#: src/exphtmldlg.c:452
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stilsett"
 
-#: src/exphtmldlg.c:513 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
+#: src/exphtmldlg.c:460 src/gtk/colorlabel.c:367 src/gtk/gtkaspell.c:1632
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2299 src/mainwindow.c:964 src/prefs_account.c:661
+#: src/summaryview.c:4735
+msgid "None"
+msgstr "Ingen"
+
+#: src/exphtmldlg.c:461 src/prefs_summaries.c:349 src/prefs_summaries.c:690
 msgid "Default"
 msgstr "Standardverdi"
 
-#: src/exphtmldlg.c:519 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:111
+#: src/exphtmldlg.c:462 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:131
 msgid "Full"
 msgstr "Fullt navn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:525
+#: src/exphtmldlg.c:463
 msgid "Custom"
 msgstr "Tilpasset brevhode"
 
-#: src/exphtmldlg.c:531
+#: src/exphtmldlg.c:464
 msgid "Custom-2"
 msgstr "Tilpasset brevhode 2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:537
+#: src/exphtmldlg.c:465
 msgid "Custom-3"
 msgstr "Tilpasset brevhode 3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:543
+#: src/exphtmldlg.c:466
 msgid "Custom-4"
 msgstr "Tilpasset brevhode 4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:557
+#: src/exphtmldlg.c:473
 msgid "Full Name Format"
 msgstr "Format for fullt navn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:564
+#: src/exphtmldlg.c:481
 msgid "First Name, Last Name"
 msgstr "Fornavn, Etternavn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:570
+#: src/exphtmldlg.c:482
 msgid "Last Name, First Name"
 msgstr "Etternav, Fornavn"
 
-#: src/exphtmldlg.c:584
+#: src/exphtmldlg.c:489
 msgid "Color Banding"
 msgstr "Farge Banding"
 
-#: src/exphtmldlg.c:590
-msgid "Format E-Mail Links"
+#: src/exphtmldlg.c:495
+msgid "Format Email Links"
 msgstr "Format for epostlenker"
 
-#: src/exphtmldlg.c:596
+#: src/exphtmldlg.c:501
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Format for brukerattributter"
 
-#: src/exphtmldlg.c:651 src/expldifdlg.c:681 src/importldif.c:960
+#: src/exphtmldlg.c:556 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
 msgid "File Name :"
 msgstr "Filnavn: "
 
-#: src/exphtmldlg.c:661
+#: src/exphtmldlg.c:566
 msgid "Open with Web Browser"
 msgstr "Åpne nettleser"
 
-#: src/exphtmldlg.c:693
+#: src/exphtmldlg.c:598
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Eksportér adressefil til HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:759 src/expldifdlg.c:780 src/importldif.c:1067
+#: src/exphtmldlg.c:664 src/expldifdlg.c:736 src/importldif.c:1027
 msgid "File Info"
 msgstr "Filinfo"
 
-#: src/exphtmldlg.c:760
+#: src/exphtmldlg.c:665
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#: src/expldifdlg.c:110
+#: src/expldifdlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
 msgstr "Angi utkatalog of LDIF-filnavn for ny fil."
 
-#: src/expldifdlg.c:113
+#: src/expldifdlg.c:114
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
 msgstr "Angi parameter for distinguished name formattering."
 
-#: src/expldifdlg.c:189
+#: src/expldifdlg.c:190
 #, c-format
 msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
@@ -2257,7 +2345,7 @@ msgstr ""
 "LDIF utkatalog '%s'\n"
 "eksisterer ikke. Opprett ny katalog?"
 
-#: src/expldifdlg.c:201
+#: src/expldifdlg.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
@@ -2266,11 +2354,11 @@ msgstr ""
 "Kunne ikke opprette utkatalog for LDIF-fil:\n"
 "%s"
 
-#: src/expldifdlg.c:246
+#: src/expldifdlg.c:247
 msgid "Suffix was not supplied"
 msgstr "Suffiks ikke angitt"
 
-#: src/expldifdlg.c:248
+#: src/expldifdlg.c:249
 msgid ""
 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
 "you wish to proceed without a suffix?"
@@ -2278,23 +2366,23 @@ msgstr ""
 "Et suffiks bør angis dersom filen skal brukes på en LDAP-tjener. Er du\n"
 "sikker på at du vil fortsette uten suffiks?"
 
-#: src/expldifdlg.c:266
+#: src/expldifdlg.c:267
 msgid "Error creating LDIF file"
 msgstr "Feil ved opprettelse av LDIF-fil"
 
-#: src/expldifdlg.c:375
-msgid "Select LDIF Output File"
+#: src/expldifdlg.c:342
+msgid "Select LDIF output file"
 msgstr "Angi LDIF-utfil"
 
-#: src/expldifdlg.c:451
+#: src/expldifdlg.c:406
 msgid "LDIF Output File"
 msgstr "LDIF-utfil"
 
-#: src/expldifdlg.c:512
+#: src/expldifdlg.c:467
 msgid "Suffix"
 msgstr "Sufiks"
 
-#: src/expldifdlg.c:524
+#: src/expldifdlg.c:479
 msgid ""
 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
 "entry. Examples include:\n"
@@ -2308,15 +2396,15 @@ msgstr ""
 " ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 " o=Organization Name,c=Country\n"
 
-#: src/expldifdlg.c:533
+#: src/expldifdlg.c:488
 msgid "Relative DN"
 msgstr "Relativ DN"
 
-#: src/expldifdlg.c:540
+#: src/expldifdlg.c:495
 msgid "Unique ID"
 msgstr "Unik ID"
 
-#: src/expldifdlg.c:548
+#: src/expldifdlg.c:503
 msgid ""
 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
 "to:\n"
@@ -2325,7 +2413,7 @@ msgstr ""
 "Adressebokens Unik-ID brukes til å lage en DN som er formattert lik denne:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:561
+#: src/expldifdlg.c:516
 msgid ""
 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
 "similar to:\n"
@@ -2334,17 +2422,16 @@ msgstr ""
 "Adressebokens Vis Navn brukes til å lage en DN som er formattert lik denne:\n"
 "  cn=John Doe,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:574
+#: src/expldifdlg.c:529
 msgid ""
-"The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
-"is formatted similar to:\n"
+"The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
+"formatted similar to:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
-"Første epostadresse som tilhører en person brukes til å lage en DN som\n"
-"er formattert lik denne:\n"
-" mail=John.Doe@domain.com,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
+"Første epostadresse som tilhører en person brukes til å lage en DN på følgende format:\n"
+"  mail=John.Doe@domain.com,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:588
+#: src/expldifdlg.c:543
 msgid ""
 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
@@ -2358,11 +2445,11 @@ msgstr ""
 "\"Relative Distinguished Name\" (eller RDN) som utgjør selve DN'en. Angi\n"
 "en av de tilgjengelige RDN'ene som skal brukes ved opprettelse av DN'er."
 
-#: src/expldifdlg.c:601
+#: src/expldifdlg.c:556
 msgid "Use DN attribute if present in data"
 msgstr "Bruk DN attributt dersom tilgjengelig i data"
 
-#: src/expldifdlg.c:608
+#: src/expldifdlg.c:563
 msgid ""
 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
@@ -2374,342 +2461,582 @@ msgstr ""
 "adresseboken, brukes i den eksporterte LDIF-filen. RDN'en valgt over\n"
 "vil brukes dersom DN attributten ikke finnes."
 
-#: src/expldifdlg.c:619
-msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
+#: src/expldifdlg.c:574
+msgid "Exclude record if no Email Address"
 msgstr "Ekskluder objektet om epostadresse mangler"
 
-#: src/expldifdlg.c:626
+#: src/expldifdlg.c:581
 msgid ""
-"An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
+"An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
 "option to ignore these records."
-msgstr ""
-"En adressebok kan inneholde objekter uten epostadresse. Huk av for dette\n"
-"valget for å ignorere disse."
+msgstr "En adressebok kan inneholde objekter uten epostadresse. Huk av her for å ignorere disse."
 
-#: src/expldifdlg.c:714
+#: src/expldifdlg.c:669
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
 msgstr "Eksportér adressebok til LDIF-fil..."
 
-#: src/expldifdlg.c:781
+#: src/expldifdlg.c:737
 msgid "Distguished Name"
 msgstr "Distinguished Name"
 
-#: src/export.c:140
-msgid "Export"
-msgstr "Eksportér"
+#: src/export.c:120 src/summaryview.c:6069
+msgid "Export to mbox file"
+msgstr "Eksportér til mbox fil"
 
-#: src/export.c:159
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Angi målkatalog og mboxfil."
+#: src/export.c:139
+msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
+msgstr "Lokaliser folder for eksport og angi mboxfilen."
 
-#: src/export.c:169
-msgid "Source dir:"
+#: src/export.c:150
+msgid "Source folder:"
 msgstr "Kildekatalog:"
 
-#: src/export.c:174
-msgid "Exporting file:"
-msgstr "Eksporterer fil:"
+#: src/export.c:156 src/import.c:150
+msgid "Mbox file:"
+msgstr "Lokal mbox-fil"
+
+#: src/export.c:211
+msgid "Target mbox filename can't be left empty."
+msgstr "Målfilen kan ikke forlates tom."
+
+#: src/export.c:216
+msgid "Source folder can't be left empty."
+msgstr "Kildekatalogen kan ikke forlates tom."
 
-#: src/export.c:232
+#: src/export.c:229
+msgid "Can't find the source folder."
+msgstr "Kan ikke finne kildekatalogen."
+
+#: src/export.c:252
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Velg eksportfil"
 
-#: src/exporthtml.c:796
+#: src/exporthtml.c:805
 msgid "Full Name"
 msgstr "Fullt navn"
 
-#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
+#: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
 msgid "Attributes"
 msgstr "Attributter"
 
-#: src/exporthtml.c:1001
-msgid "Sylpheed Address Book"
-msgstr "Sylpheed Adressebok"
+#: src/exporthtml.c:1010
+msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
+msgstr "Sylpheed-Claws Adressebok"
 
-#: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
+#: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr "Navnet finnes allerede, men det er ikke en katalog."
 
-#: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
+#: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr "Har ikke tilgang til å opprette katalog."
 
-#: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
+#: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
 msgid "Name is too long."
 msgstr "Navnet er for langt."
 
-#: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
+#: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
 msgid "Not specified."
 msgstr "Ikke angitt."
 
-#: src/folder.c:1203 src/foldersel.c:350
+#: src/folder.c:1275 src/foldersel.c:371 src/prefs_folder_item.c:208
 msgid "Inbox"
 msgstr "Innboks"
 
-#: src/folder.c:1207 src/foldersel.c:354
+#: src/folder.c:1279 src/foldersel.c:375
 msgid "Sent"
 msgstr "Send"
 
-#: src/folder.c:1211 src/foldersel.c:358
+#: src/folder.c:1283 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:211
 msgid "Queue"
 msgstr "Kø"
 
-#: src/folder.c:1215 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:367 src/toolbar.c:401
-#: src/toolbar.c:495
+#: src/folder.c:1287 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:212
+#: src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:399 src/toolbar.c:490
 msgid "Trash"
 msgstr "Søppel"
 
-#: src/folder.c:1219 src/foldersel.c:366
+#: src/folder.c:1291 src/foldersel.c:387 src/prefs_folder_item.c:210
 msgid "Drafts"
 msgstr "Utkast"
 
-#. Processing
-#: src/folder.c:1473
+#: src/folder.c:1562
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Prosesserer (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1798 src/inc.c:633
+#: src/folder.c:1935 src/inc.c:634
 msgid "Filtering messages...\n"
 msgstr "Filtrerer melding...\n"
 
-#: src/folder.c:2278
+#: src/folder.c:2477
 #, c-format
 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
 msgstr "Henter alle meldinger i %s...\n"
 
-#. move messages
-#: src/folder.c:2562
+#: src/folder.c:2766
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Flyttar %s til %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3453
+#: src/folder.c:3035
+#, c-format
+msgid "Updating cache for %s..."
+msgstr "Oppdaterer mellomlager for %s..."
+
+#: src/folder.c:3739
 msgid "Processing messages..."
 msgstr "Prosesserer meldinger..."
 
-#: src/foldersel.c:218
+#: src/foldersel.c:228
 msgid "Select folder"
 msgstr "Angi folder"
 
-#: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:140 src/mh_gtk.c:127
+#: src/foldersel.c:558 src/imap_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:129
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NyFolder"
 
-#: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:146 src/mh_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:236
+#: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:135
+#: src/mh_gtk.c:238
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' kan ikke inkluderes i et foldernavn."
 
-#: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:156 src/imap_gtk.c:205 src/mh_gtk.c:143
-#: src/mh_gtk.c:243
+#: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:162 src/imap_gtk.c:216 src/mh_gtk.c:145
+#: src/mh_gtk.c:245
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Folderen '%s' finnes allerede."
 
-#: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:162 src/mh_gtk.c:149
+#: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:168 src/mh_gtk.c:151
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
 msgstr "Kan ikke opprette folderen '%s'."
 
-#: src/folderview.c:280
+#: src/folderview.c:286
 msgid "/Mark all re_ad"
 msgstr "/Marker alt som l_est"
 
-#: src/folderview.c:281
+#: src/folderview.c:287
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/_Søk i folder..."
 
-#: src/folderview.c:283
+#: src/folderview.c:289
 msgid "/Process_ing..."
 msgstr "/Pr_osesserer..."
 
-#: src/folderview.c:287
-msgid "/------"
-msgstr ""
+#: src/folderview.c:293
+msgid "/------trashsep"
+msgstr "/-------søppelsep"
 
-#: src/folderview.c:288
+#: src/folderview.c:294
 msgid "/Empty _trash..."
 msgstr "/Tøm S_øppel..."
 
-#: src/folderview.c:430 src/prefs_actions.c:416
-#: src/prefs_filtering_action.c:552 src/prefs_matcher.c:698
+#: src/folderview.c:298
+msgid "/------queuesep"
+msgstr "/------køseparator"
+
+#: src/folderview.c:299
+msgid "/Send _queue..."
+msgstr "/Send _køen..."
+
+#: src/folderview.c:442 src/prefs_actions.c:450
+#: src/prefs_filtering_action.c:585 src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/prefs_matcher.c:730
 msgid "New"
 msgstr "Ny"
 
-#: src/folderview.c:431
+#: src/folderview.c:443 src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
 msgstr "Ulest"
 
-#: src/folderview.c:432
+#. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
+#: src/folderview.c:445 src/summaryview.c:491
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:660
+#: src/folderview.c:678
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Setter folderinformasjon..."
 
-#: src/folderview.c:923 src/mainwindow.c:3161 src/setup.c:90
+#: src/folderview.c:732 src/summaryview.c:3278
+msgid "Mark all as read"
+msgstr "Marker alt som lest"
+
+#: src/folderview.c:733 src/summaryview.c:3279
+msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
+msgstr "Vil du virkelig merke all epost i denne folderen som lest?"
+
+#: src/folderview.c:1018
+msgid ""
+"You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Sylpheed-"
+"Claws has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
+"disabled.\n"
+"\n"
+"You probably need to install libetpan and recompile Sylpheed-Claws."
+msgstr ""
+"Flere IMAP-konti er definert, men denne versjonen av Sylpheed-Claws ble ikke kompilert med IMAP-støtte. Berørte konti er derfor deaktivert.\n"
+"\n"
+"Sannsynligvis må libetpan installeres og programmet kompileres på nytt."
+
+#: src/folderview.c:1035 src/imap.c:3110 src/mainwindow.c:3696 src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Ser igjennom folder %s%c%s ...\""
 
-#: src/folderview.c:927 src/mainwindow.c:3166 src/setup.c:95
+#: src/folderview.c:1039 src/imap.c:3115 src/mainwindow.c:3701 src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Ser igjennom folder %s ..."
 
-#: src/folderview.c:968
+#: src/folderview.c:1066
+msgid "Rebuild folder tree"
+msgstr "Gjenopprett lokalt foldertre"
+
+#: src/folderview.c:1067
+msgid ""
+"Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+msgstr ""
+"Ved å gjenopprette foldertreet vil lokale mellomlager fjernes. Ønsker du å "
+"fortsette?"
+
+#: src/folderview.c:1077
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Oppdaterer forldertre..."
 
-#: src/folderview.c:1054
+#: src/folderview.c:1079
+msgid "Scanning folder tree..."
+msgstr "Ser igjennom foldertre..."
+
+#: src/folderview.c:1197
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Ser etter nye meldinger i alle foldere..."
 
-#. Open Folder
-#: src/folderview.c:1821
+#: src/folderview.c:2031
+#, c-format
+msgid "Closing Folder %s..."
+msgstr "Lukker folder %s..."
+
+#: src/folderview.c:2070
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Åpner folder %s..."
 
-#: src/folderview.c:1833
+#: src/folderview.c:2083
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Folder kunne ikke åpnes."
 
-#: src/folderview.c:1973 src/mainwindow.c:1670
+#: src/folderview.c:2242 src/mainwindow.c:1962
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Tøm Søppel"
 
-#: src/folderview.c:1974
+#: src/folderview.c:2243
 msgid "Delete all messages in trash?"
 msgstr "Tøm søppelbøtta?"
 
-#: src/folderview.c:2056
+#: src/folderview.c:2244 src/mainwindow.c:1964
+msgid "+_Empty trash"
+msgstr "+_Tøm Søppel"
+
+#: src/folderview.c:2288 src/inc.c:1447 src/toolbar.c:2091
+msgid "Offline warning"
+msgstr "Advarsel: Du er ikke online"
+
+#: src/folderview.c:2289 src/toolbar.c:2092
+msgid "You're working offline. Override?"
+msgstr "Arbeider i av-nett modus. Overstyr?"
+
+#: src/folderview.c:2300 src/toolbar.c:2111
+msgid "Send queued messages"
+msgstr "Send meldinger i køen"
+
+#: src/folderview.c:2301 src/toolbar.c:2112
+msgid "Send all queued messages?"
+msgstr "Send alle meldinger i køen?"
+
+#: src/folderview.c:2302 src/messageview.c:562 src/messageview.c:579
+#: src/prefs_account.c:1030 src/toolbar.c:2113
+msgid "_Send"
+msgstr "_Send"
+
+#: src/folderview.c:2310 src/toolbar.c:2131
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "Noen feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt"
+
+#: src/folderview.c:2313 src/main.c:1263 src/toolbar.c:2134
+#, c-format
+msgid ""
+"Some errors occurred while sending queued messages:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Enkelte feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt:\n"
+"%s"
+
+#: src/folderview.c:2380
 #, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
 msgstr "Vil du virkelig flytte folder '%s' til en underfolder av '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2059
+#: src/folderview.c:2383
 msgid "Move folder"
 msgstr "Flytt folder"
 
-#: src/folderview.c:2071
+#: src/folderview.c:2394
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Flyttar %s til %s..."
 
-#: src/folderview.c:2100
+#: src/folderview.c:2423
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "Kilde og mål er identiske."
 
-#: src/folderview.c:2103
+#: src/folderview.c:2426
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Kan ikke flytte en folder til en av sine egne underfolderene."
 
-#: src/folderview.c:2106
+#: src/folderview.c:2429
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "Kan ikke flytte foldere mellom forskjellige postkasser."
 
-#: src/folderview.c:2109
+#: src/folderview.c:2432
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Flytting feilet!"
 
-#: src/folderview.c:2145
+#: src/folderview.c:2468
 #, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Prosesserer brukervalg for folder %s"
 
-#: src/grouplistdialog.c:172
+#: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1409 src/summaryview.c:3945
+#: src/toolbar.c:178
+msgid "Print"
+msgstr "Skriv ut"
+
+#: src/gedit-print.c:244
+msgid "Preparing pages..."
+msgstr "Forbereder sider..."
+
+#: src/gedit-print.c:271
+#, c-format
+msgid "Rendering page %d of %d..."
+msgstr "Tegner opp side %d av %d..."
+
+#: src/gedit-print.c:273
+#, c-format
+msgid "Printing page %d of %d..."
+msgstr "Skriver ut side %d av %d..."
+
+#: src/gedit-print.c:295
+msgid "Print preview"
+msgstr "Forhåndsvisning av utskrift"
+
+#: src/gedit-print.c:451
+msgid "Page %N of %Q"
+msgstr "Side %N av %Q"
+
+#: src/grouplistdialog.c:173
 msgid "Newsgroup subscription"
 msgstr "Abonnement på njusgrupper"
 
-#: src/grouplistdialog.c:188
+#: src/grouplistdialog.c:189
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
 msgstr "Angi njusgrupper for abonnement:"
 
-#: src/grouplistdialog.c:194
+#: src/grouplistdialog.c:195
 msgid "Find groups:"
 msgstr "Finn njusgrupper:"
 
-#: src/grouplistdialog.c:202
+#: src/grouplistdialog.c:203
 msgid " Search "
 msgstr " Søk "
 
-#: src/grouplistdialog.c:214
+#: src/grouplistdialog.c:215
 msgid "Newsgroup name"
 msgstr "Navn på njusgruppe"
 
-#: src/grouplistdialog.c:215
+#: src/grouplistdialog.c:216
 msgid "Messages"
 msgstr "Meldinger"
 
-#: src/grouplistdialog.c:216
+#: src/grouplistdialog.c:217
 msgid "Type"
 msgstr "Type"
 
-#: src/grouplistdialog.c:345
+#: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
 msgstr "moderert"
 
-#: src/grouplistdialog.c:347
+#: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
 msgstr "kun lesbar"
 
-#: src/grouplistdialog.c:349
+#: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "unknown"
 msgstr "ukjent"
 
-#: src/grouplistdialog.c:411
+#: src/grouplistdialog.c:412
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Kan ikke hente gruppeoversikt."
 
-#: src/grouplistdialog.c:446 src/summaryview.c:1064
+#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1168
 msgid "Done."
 msgstr "Ferdig."
 
-#: src/grouplistdialog.c:476
+#: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d njusgrupper mottatt (%s leste)"
 
-#: src/gtk/about.c:91
-msgid "About"
-msgstr "Om"
+#: src/gtk/about.c:78 src/textview.c:226
+msgid "/_Open with Web browser"
+msgstr "/_Åpne i nettleser"
+
+#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:227
+msgid "/Copy this _link"
+msgstr "/Kopier denne _lenken"
 
-#: src/gtk/about.c:151
+#: src/gtk/about.c:119
+msgid "About Sylpheed-Claws"
+msgstr "Om Sylpheed-Claws"
+
+#: src/gtk/about.c:161
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locale: %s (charset: %s)\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Lokalisering: %s (tegnsett: %s)\n"
 "Operativsystem: %s %s (%s)"
 
-#: src/gtk/about.c:158
+#: src/gtk/about.c:170
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locale: %s (charset: %s)\n"
 "Operating System: %s"
 msgstr ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Lokalisering: %s (tegnsett: %s)\n"
 "Operativsystem: %s"
 
-#: src/gtk/about.c:165
+#: src/gtk/about.c:179
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locale: %s (charset: %s)\n"
 "Operating System: unknown"
 msgstr ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Lokalisering: %s (tegnsett: %s)\n"
 "Operativsystem: ukjent"
 
-#: src/gtk/about.c:178
+#: src/gtk/about.c:194
 #, c-format
-msgid "Compiled-in features:%s"
-msgstr "Egenskaper kompilert inn:%s"
+msgid ""
+"Compiled-in features:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Innkompilerte egenskaper:\n"
+"%s"
+
+#: src/gtk/about.c:237
+msgid ""
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"and the Sylpheed-Claws team"
+msgstr ""
+"Kopibeskyttet (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"og Sylpheed-Claws laget."
+
+#: src/gtk/about.c:280
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
+"\n"
+"For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
+msgstr ""
+"Sylpeed-Claws er en lettkjørt, kjapp og gjennomkonfigurerbar epost-klient.\n"
+"\n"
+"For nærmere informasjon, gå til Sylpheed-Claws nettstedet:\n"
+
+#: src/gtk/about.c:286
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
+"to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws er fri programvare publisert under GPL lisensen. Dersom du ønsker"
+"å donere til Sylpheed-Claws prosjektet kan du gjøre dette på:\n"
+
+#: src/gtk/about.c:293
+msgid "\n"
+msgstr "\n"
+
+#: src/gtk/about.c:304
+msgid "_Info"
+msgstr "_Info"
+
+#: src/gtk/about.c:332
+msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
+msgstr "The Sylpheed Claws Laget\n"
+
+#: src/gtk/about.c:349
+msgid ""
+"\n"
+"Previous team members\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Tidligere lagmedlemmer\n"
+
+#: src/gtk/about.c:366
+msgid ""
+"\n"
+"The translation team\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Oversetterne\n"
+
+#: src/gtk/about.c:383
+msgid ""
+"\n"
+"Documentation team\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Dokumentasjonslaget\n"
+
+#: src/gtk/about.c:400
+msgid ""
+"\n"
+"Logo\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Logo\n"
+
+#: src/gtk/about.c:417
+msgid ""
+"\n"
+"Icons\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ikoner\n"
+
+#: src/gtk/about.c:434
+msgid ""
+"\n"
+"Contributors\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Bidragsytere\n"
+
+#: src/gtk/about.c:453
+msgid "_Authors"
+msgstr "_Forfattere"
 
-#: src/gtk/about.c:241
+#: src/gtk/about.c:473
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -2723,7 +3050,7 @@ msgstr ""
 "eget valg) en senere versjon.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:247
+#: src/gtk/about.c:479
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -2736,103 +3063,213 @@ msgstr ""
 "SELGBARHET eller TIL ANVENDELSE FOR NOE SPESIELLT FORMÅL. Se GNU General "
 "Public License for flere detaljer.\n"
 
-#: src/gtk/about.c:253
+#: src/gtk/about.c:485
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 msgstr ""
 "Du skal ha mottat en kopi av GNU General Public License sammen med dette "
-"programmet; om ikke, så skriv til the Free Software Foundation, Inc., 59 "
-"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+"programmet; om ikke, så skriv til the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 
-#: src/gtk/about.c:259
+#: src/gtk/about.c:499
 msgid ""
-"\n"
-"\n"
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
-"the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
+"the OpenSSL Toolkit ("
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
 "Dette produketet inkluderer programvare utvilket av OpenSSL Prosjektet for "
 "bruk i\n"
-"OpenSSL Vertøykassa (http://www.openssl.org/)"
+"OpenSSL Vertøykassa ("
+
+#: src/gtk/about.c:503
+msgid ").\n"
+msgstr ").\n"
+
+#: src/gtk/about.c:515
+msgid "_License"
+msgstr "_Lisens"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:46
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:299
 msgid "Orange"
 msgstr "Oransje"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:303
 msgid "Red"
 msgstr "Rød"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:307
 msgid "Pink"
 msgstr "Rosa"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:311
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Himmelblå"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:315
 msgid "Blue"
 msgstr "Blå"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51
+#: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:319
 msgid "Green"
 msgstr "Grön"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52
+#: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:323
 msgid "Brown"
 msgstr "Brun"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:141
-msgid "Set folder sortorder"
+#: src/gtk/foldersort.c:142
+msgid "Set folder order"
 msgstr "Angi sorteringsrrekkefølge for foldere"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:153
-msgid ""
-"Move folders up or down to change\n"
-"the sort order in the folderview"
-msgstr ""
-"Flytt foldere opp eller ned for å endre\n"
-"sorteringsrekkefølgen i foldervisningen"
+#: src/gtk/foldersort.c:172
+msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
+msgstr "Flytt foldere opp eller ned for å endre sorteringsrekkefølgen i foldervisningen"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:213
+#: src/gtk/foldersort.c:196
 msgid "Folders"
 msgstr "Foldere"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:605
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
+msgid "Configuration"
+msgstr "Konfigurasjon"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
+msgid "Configuration options for the print job"
+msgstr "Brukervalg for utskrift"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
+msgid "Source Buffer"
+msgstr "Kildebuffer"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
+msgid "GtkTextBuffer object to print"
+msgstr "GtkTextBuffer objekt for utskrift"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
+msgid "Tabs Width"
+msgstr "Tabulatorbredde"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
+msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
+msgstr "Tabulatorbredde i tilsvarende antall mellomslag"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
+msgid "Wrap Mode"
+msgstr "Tekstbryting"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
+msgid "Word wrapping mode"
+msgstr "Tekstbryting for ord"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
+msgid "Highlight"
+msgstr "Fremheving"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
+msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
+msgstr "Skal dokumentet skrives ut med fremhevet syntaks?"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
+msgid "Font"
+msgstr "Skrifttype"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
+msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
+msgstr "GnomeFont-navn for dokument-teksten (avskrevet)"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
+msgid "Font Description"
+msgstr "Beskrivelse av skrifttype"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
+msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
+msgstr "Skrifttype for dokumenttekst (eksempelvis \"Monospace 10\")"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
+msgid "Numbers Font"
+msgstr "Tallskrifttype"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
+msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
+msgstr "GnomeFont-navn for linjenummerering (avskrevet)"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
+msgid "Font description to use for the line numbers"
+msgstr "Beskrivelse av skrifttype for linjenummerering"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
+msgid "Print Line Numbers"
+msgstr "Skriv ut linjenummer"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
+msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
+msgstr "Intervall for skrevne linjenummer (0 betyr deaktivert)"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
+msgid "Print Header"
+msgstr "Skriv ut brevhode"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
+msgid "Whether to print a header in each page"
+msgstr "Skriv ut topptekst på hvert ark?"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
+msgid "Print Footer"
+msgstr "Skriv ut bunntekst"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
+msgid "Whether to print a footer in each page"
+msgstr "Skriv ut bunntekst på hvert ark?"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
+msgid "Header and Footer Font"
+msgstr "Skrifttype for topp- og bunntekst"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
+msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
+msgstr "GnomeFont- navn for topp- og bunntekst (avskrevet)"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
+msgid "Header and Footer Font Description"
+msgstr "Beskrivelse av skrifttype for topp- og bunntekst"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
+msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
+msgstr "Skrifttype for topp- og bunntekst (eksempelvis \"Monospace 10\""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:606
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "Ingen ordliste angitt."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:827 src/gtk/gtkaspell.c:1776 src/gtk/gtkaspell.c:2101
+#: src/gtk/gtkaspell.c:829 src/gtk/gtkaspell.c:1815 src/gtk/gtkaspell.c:2095
 msgid "Normal Mode"
 msgstr "Normalt modus"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:829 src/gtk/gtkaspell.c:1782 src/gtk/gtkaspell.c:2112
+#: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1821 src/gtk/gtkaspell.c:2106
 msgid "Bad Spellers Mode"
 msgstr "Modus for dårlige stavere"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:868
+#: src/gtk/gtkaspell.c:870
 msgid "Unknown suggestion mode."
 msgstr "Ukjent forslagmodus."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1126
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1154
 msgid "No misspelled word found."
 msgstr "Fant ingen feilstavede ord."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1464
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1502
 msgid "Replace unknown word"
 msgstr "Erstatt ukjent ord"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1479
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1517
 #, c-format
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Erstatt \"%s\" med: </span>"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1524
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1562
 msgid ""
 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
@@ -2840,59 +3277,59 @@ msgstr ""
 "Hold inne CTRL-tasten mens du trykker linjeskift\n"
 "for å lære fra en feil.\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1770 src/gtk/gtkaspell.c:2090
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1809 src/gtk/gtkaspell.c:2084
 msgid "Fast Mode"
 msgstr "Hurtigmodus"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1923
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1916
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 msgstr "\"%s\" ukjent i %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1936
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1930
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Godta i denne sessjonen"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1946
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1940
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Legg til i personlig ordliste"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1956
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1950
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Erstatt med..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1969
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1963
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr "Kontroller med %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1991
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1985
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(ingen forslag)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2002 src/gtk/gtkaspell.c:2164
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1996 src/gtk/gtkaspell.c:2158
 msgid "More..."
 msgstr "Mer..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2066
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2060
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "Ordliste: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2079
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2073
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Bruk alternativ (%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2127 src/prefs_spelling.c:172
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2121 src/prefs_spelling.c:221
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Kontroller mens du skriver"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2143
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2137
 msgid "Change dictionary"
 msgstr "Bytt ordliste"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2305
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2270
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -2901,307 +3338,430 @@ msgstr ""
 "Stavekontrollen kunne ikke endre ordliste.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:155
+#: src/gtk/icon_legend.c:63
+msgid "New message"
+msgstr "Ny meldinge"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:64
+msgid "Unread message"
+msgstr "Ulest melding"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:65
+msgid "Message has been replied to"
+msgstr "Besvart melding"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:66
+msgid "Message has been forwarded"
+msgstr "Videresendt melding"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:67
+msgid "Message has attachment(s)"
+msgstr "Melding med vedlegg"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:68
+msgid "Digitally signed message"
+msgstr "Digitalt signert melding"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:69
+msgid "Encrypted message"
+msgstr "Kryptert melding"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:70
+msgid "Message is signed and has attachment(s)"
+msgstr "Meldingen er signert og har vedlegg"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:71
+msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
+msgstr "Meldingen er kryptert og har vedlegg"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:72
+msgid "Marked message"
+msgstr "Markert meldinge"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:73
+msgid "Locked message"
+msgstr "Låst melding"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:74
+msgid "Message is in an ignored thread"
+msgstr "Meldingen er i en ignorert tråd"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:75
+msgid "Message is spam"
+msgstr "Meldingen er søppelpost"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:76
+msgid "Folder (normal, opened)"
+msgstr "Folder (normal, åpen)"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:77
+msgid "Folder with read messages hidden"
+msgstr "Folder med leste meldinger skjult"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:78
+msgid "Folder contains marked emails"
+msgstr "Folder inneholder merkede meldinger"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:110
+msgid "Icon Legend"
+msgstr "Ikonforklaring"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:128
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
+"messages and folders:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Følgende ikoner brukes for å vise status av meldinger og foldere:</span>"
+
+#: src/gtk/inputdialog.c:168
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
 msgstr "Skriv in passord for %s på %s:"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:157
+#: src/gtk/inputdialog.c:170
 msgid "Input password"
 msgstr "Skriv in passord"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:63
+#: src/gtk/logwindow.c:87
 msgid "Protocol log"
 msgstr "Protokol logg"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:156
+#: src/gtk/logwindow.c:344
+msgid "Clear _Log"
+msgstr "Nullstill _logg"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:155
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Version: "
+msgstr "\n\nVersjon:"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:153
+msgid "Error: "
+msgstr "Feil:"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:154
+msgid "Plugin is not functional."
+msgstr "Innstikk fungere ikke som det skal."
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:185
 msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "Velg programtillegg som skal lastes"
+msgstr "Velg innstikkmodul som skal lastes"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:199
+#, c-format
+msgid ""
+"The following error occured while loading the plugin [%s] :\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"Feil oppstod ved lasting av innstikkmodul [%s]:\n"
+"%s\n"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:225 src/gtk/pluginwindow.c:359
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:249
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:503
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:463
+#: src/gtk/pluginwindow.c:283 src/gtk/pluginwindow.c:433
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:213
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:453
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:548
 msgid "Plugins"
-msgstr "Programtillegg"
+msgstr "Innstikkmoduler"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:256 src/prefs_summaries.c:210
+#: src/gtk/pluginwindow.c:314 src/prefs_summaries.c:210
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivning"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:280
-msgid "Load Plugin"
-msgstr "Last programtillegg"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:337 src/prefs_themes.c:866
+msgid "Get more..."
+msgstr "Finn mer..."
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:346
+msgid "Load Plugin..."
+msgstr "Last innstikkmodul..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:285
+#: src/gtk/pluginwindow.c:347
 msgid "Unload Plugin"
-msgstr "Last ut programtillegg"
+msgstr "Last ut innstikkmodul"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:469
+#: src/gtk/prefswindow.c:527
 msgid "Page Index"
 msgstr "Sideindeks"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:706
-#: src/prefs_filtering_action.c:359
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:760
+#: src/prefs_filtering_action.c:378
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:120
+#: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:136
 #: src/prefs_summary_column.c:80
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:107
-msgid "Extended symbols"
-msgstr "Utvidede symboler"
-
-#: src/gtk/quicksearch.c:208
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
 msgid "all messages"
 msgstr "alle meldinger"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:209
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
 msgid "messages whose age is greater than #"
 msgstr "meldinger eldre enn #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:210
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
 msgid "messages whose age is less than #"
 msgstr "meldinger yngre enn #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:211
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgstr "meldinger som inneholder S i meldingskroppen"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:212
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgstr "meldinger som inneholder S i hele meldingen"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:213
+#: src/gtk/quicksearch.c:257
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr "meldinger som er cc: til S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:214
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr "meldingen er enten to: eller cc: til S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:215
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
 msgid "deleted messages"
 msgstr "slettede meldinger"
 
-#. * how I can filter deleted messages *
-#: src/gtk/quicksearch.c:216
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgstr "meldinger som inneholder S i Sender: feltet"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:217
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr "san om eksekvering \"S\" vellykket"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:218
+#: src/gtk/quicksearch.c:262
 msgid "messages originating from user S"
 msgstr "meldinger som originerer fra bruker S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:219
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
 msgid "forwarded messages"
 msgstr "videresendte meldinger"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:220
+#: src/gtk/quicksearch.c:264
 msgid "messages which contain header S"
 msgstr "meldinger som inneholder meldingshode S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:221
+#: src/gtk/quicksearch.c:265
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
 msgstr "meldinger som inneholder S i Message-ID meldingshodet"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:222
+#: src/gtk/quicksearch.c:266
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgstr "meldinger som inneholder S i in-reply-to meldingshodet"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:223
+#: src/gtk/quicksearch.c:267
+msgid "messages which are marked with color #"
+msgstr "meldinger som er merkert med farve #"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:268
 msgid "locked messages"
 msgstr "låste meldinger"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:224
+#: src/gtk/quicksearch.c:269
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgstr "meldinger som er i njusgruppe S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:225
+#: src/gtk/quicksearch.c:270
 msgid "new messages"
 msgstr "nye meldinger"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:226
+#: src/gtk/quicksearch.c:271
 msgid "old messages"
 msgstr "gamle meldinger"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:227
+#: src/gtk/quicksearch.c:272
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
 msgstr "ukomplette meldinger (ikke fullstendig lastet ned)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:228
+#: src/gtk/quicksearch.c:273
 msgid "messages which have been replied to"
 msgstr "meldinger det har blitt svart på"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:229
+#: src/gtk/quicksearch.c:274
 msgid "read messages"
 msgstr "leste meldinger"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:230
+#: src/gtk/quicksearch.c:275
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgstr "meldinger som inneholder S i overskriften"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:231
+#: src/gtk/quicksearch.c:276
 msgid "messages whose score is equal to #"
 msgstr "meldinger hvis poen er lik #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:232
+#: src/gtk/quicksearch.c:277
 msgid "messages whose score is greater than #"
 msgstr "meldinger hvis poeng er høyere enn #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:233
+#: src/gtk/quicksearch.c:278
 msgid "messages whose score is lower than #"
 msgstr "meldinger hvis poeng er lavere enn #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:234
+#: src/gtk/quicksearch.c:279
 msgid "messages whose size is equal to #"
 msgstr "meldinger hvis størrelse er lik #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:235
+#: src/gtk/quicksearch.c:280
 msgid "messages whose size is greater than #"
 msgstr "meldinger hvis størrelse er større enn #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:236
+#: src/gtk/quicksearch.c:281
 msgid "messages whose size is smaller than #"
 msgstr "meldinger hvis størrelse er mindre enn #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:237
+#: src/gtk/quicksearch.c:282
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgstr "meldinger som er sendt til S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:238
+#: src/gtk/quicksearch.c:283
 msgid "marked messages"
 msgstr "merkede meldinger"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:239
+#: src/gtk/quicksearch.c:284
 msgid "unread messages"
 msgstr "uleste meldinger"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:240
+#: src/gtk/quicksearch.c:285
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgstr "meldinger som inneholder S i Refererer meldingshodet"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:241
-msgid "messages returning 0 when passed to command"
-msgstr "meldinger som returnerer 0 når sendt til kommando"
+#: src/gtk/quicksearch.c:286
+#, c-format
+msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
+msgstr "meldinger som returnerer 0 når sendt til kommando - %F er meldingesfil"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:242
+#: src/gtk/quicksearch.c:287
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgstr "meldinger som inneholder S i X-Label meldingshodet"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:244
+#: src/gtk/quicksearch.c:289
 msgid "logical AND operator"
 msgstr "logisk AND operator"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:245
+#: src/gtk/quicksearch.c:290
 msgid "logical OR operator"
 msgstr "logisk OR operator"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:246
+#: src/gtk/quicksearch.c:291
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr "logist NOT operator"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:247
+#: src/gtk/quicksearch.c:292
 msgid "case sensitive search"
 msgstr "søk, og skill mellom store og små tegn"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:249
+#: src/gtk/quicksearch.c:294
 msgid "all filtering expressions are allowed"
 msgstr "alle filteruttrykk er tillatt"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:256
-msgid "Extended Search symbols"
-msgstr "Utvidede søkesymboler"
-
-#. S_COL_MIME
-#. initial of sender
-#. S_COL_STATUS
-#. S_COL_MIME
-#: src/gtk/quicksearch.c:297 src/prefs_filtering_action.c:1042
-#: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1651
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:462
+#: src/gtk/quicksearch.c:302 src/summary_search.c:302
+msgid "Extended Search"
+msgstr "Utvidet søk"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:303
+msgid ""
+"Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
+"in order to match and be displayed in the message list.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
+msgstr ""
+"Utvidet søk tillater brukeren å angi egne kriterier meldinger må tilfredsstille for å vises i meldingslisten.\n"
+"\n"
+"Følgende symboler kan benyttes:"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:399 src/prefs_filtering_action.c:1080
+#: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:486
 msgid "Subject"
 msgstr "Overskrift"
 
-#. S_COL_SUBJECT
-#. date
-#. S_COL_SUBJECT
-#: src/gtk/quicksearch.c:301 src/prefs_filtering_action.c:1043
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1652
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:463
+#: src/gtk/quicksearch.c:403 src/prefs_filtering_action.c:1081
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
 msgid "From"
 msgstr "Fra"
 
-#. S_COL_FROM
-#. subject
-#. S_COL_FROM
-#: src/gtk/quicksearch.c:305 src/prefs_filtering_action.c:1044
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1653
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:464
+#: src/gtk/quicksearch.c:407 src/prefs_filtering_action.c:1082
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:488
 msgid "To"
 msgstr "Til:"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:316
+#: src/gtk/quicksearch.c:418
 msgid "Recursive"
 msgstr "Rekursivt"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:349
-msgid "Clear"
+#: src/gtk/quicksearch.c:428
+msgid "Sticky"
+msgstr "Låst"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:459
+msgid " Clear "
 msgstr "Nullstill"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:358
-msgid "Extended Symbols"
-msgstr "Utvidede symboler"
+#: src/gtk/quicksearch.c:480 src/summary_search.c:255
+msgid "Edit search criteria"
+msgstr "Endre søkekriterier"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:486
+msgid " Extended Symbols... "
+msgstr "Utvidede symboler... "
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:917 src/summaryview.c:993
+#, c-format
+msgid "Searching in %s... \n"
+msgstr "Søker i %s...\n"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:113 src/gtk/sslcertwindow.c:253
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:307
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
 msgid "correct"
 msgstr "korrekt"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:118
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
 msgid "Owner"
 msgstr "Eier"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:135
 msgid "Signer"
 msgstr "Signer"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:126 src/gtk/sslcertwindow.c:147
-#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:886
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
+#: src/prefs_filtering.c:294 src/prefs_themes.c:883
 msgid "Name: "
 msgstr "Navn:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:133 src/gtk/sslcertwindow.c:154
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
 msgid "Organization: "
 msgstr "Organisasjon: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:140 src/gtk/sslcertwindow.c:161
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
 msgid "Location: "
 msgstr "Lokasjon: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:168
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:184
 msgid "Fingerprint: "
 msgstr "Fingeravtrykk: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:174
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:190
 msgid "Signature status: "
 msgstr "Signaturseparator"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:228
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:196
+msgid "Expires on: "
+msgstr "Utgår den:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:257
 #, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
 msgstr "SSL sertifikat for %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:244
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:273
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s is unknown.\n"
@@ -3210,53 +3770,72 @@ msgstr ""
 "Sertifikatet for %s er ukjent.\n"
 "Aksepter det likevel?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:255 src/gtk/sslcertwindow.c:309
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:378
 #, c-format
 msgid "Signature status: %s"
 msgstr "Signatur status: %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:262
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
 msgid "_View certificate"
 msgstr "_Vis sertifikat"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:267
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:296
 msgid "Unknown SSL Certificate"
 msgstr "Ukjent SSL sertifikat"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
-msgid "Accept and save"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:390
+msgid "_Cancel connection"
+msgstr "Avbryt oppkobling"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
+msgid "_Accept and save"
 msgstr "Godta og lagre"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
-msgid "Cancel connection"
-msgstr "Avbryt oppkobling"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:313
+#, c-format
+msgid ""
+"Certificate for %s is expired.\n"
+"Do you want to continue?"
+msgstr ""
+"Sertifikatet for %s er utgått.\n"
+"Ønsker du å fortsette?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:286
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:336
+msgid "Expired SSL Certificate"
+msgstr "Utgått SSL sertifikat"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:337
+msgid "_Accept"
+msgstr "_Godta"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:355
 msgid "New certificate:"
 msgstr "Nytt sertifikat:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:291
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:360
 msgid "Known certificate:"
 msgstr "Kjent sertifikat:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:298
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:367
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
 msgstr "Sertifikat for %s er endret. Aksepter det likevel?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:316
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:385
 msgid "_View certificates"
 msgstr "_Vis sertifikater"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:320
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:389
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgstr "Endret SSL sertifikat"
 
-#: src/headerview.c:199 src/summaryview.c:2418 src/summaryview.c:2423
+#: src/headerview.c:196 src/summaryview.c:2633 src/summaryview.c:2644
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Inget Fra)"
 
-#: src/headerview.c:214 src/summaryview.c:2450 src/summaryview.c:2453
+#: src/headerview.c:211 src/summaryview.c:2669 src/summaryview.c:2672
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Inget Overskrift)"
 
@@ -3276,7 +3855,7 @@ msgstr "Last bilde"
 msgid "Content-Type:"
 msgstr "Content-Type:"
 
-#: src/imap.c:595
+#: src/imap.c:616
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3286,171 +3865,214 @@ msgstr ""
 "\n"
 "\n"
 "CRAM-MD5 innlogging vil kun fungere dersom lietpan er kompilert med støtte for\n"
-"SASL, og CRAM-MD5 tillegget er installert."
+"SASL, og CRAM-MD5 innstikkmodulene er installert."
 
-#: src/imap.c:603
+#: src/imap.c:625
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
 msgstr "Oppkobling mot %s feilet: innlogging avvist.%s"
 
-#: src/imap.c:618
+#: src/imap.c:629
+#, c-format
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
+msgstr "Oppkobling mot %s feilet: innlogging avvist.%s\n"
+
+#: src/imap.c:646
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
 msgstr "Oppkobling til %s feilet"
 
-#: src/imap.c:623 src/imap.c:626
+#: src/imap.c:651 src/imap.c:654
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP4-tilkobling til %s har avbrutt. Kobler til på nytt...\n"
 
-#: src/imap.c:724
+#: src/imap.c:692 src/imap.c:2153 src/imap.c:2653 src/imap.c:2737
+#: src/imap.c:3075 src/imap.c:3831
+msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the IMAP server."
+msgstr "Sylpeed-Claws må ha nettverkstlgang for å aksessere IMAP-tjeneren."
+
+#: src/imap.c:764 src/inc.c:759 src/news.c:295 src/send_message.c:299
+msgid "Insecure connection"
+msgstr "Usikker tilkobling"
+
+#: src/imap.c:765 src/inc.c:760 src/news.c:296 src/send_message.c:300
+msgid ""
+"This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
+"available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
+"\n"
+"Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
+"not be secure."
+msgstr ""
+"Denne tilkoblingen er konfigurert for å sikres med SSL, men SSL er ikke\n"
+"tilgjengelig i denne kompileringen av Sylpheed-Claws.  \n"
+"\n"
+"Vil du fortsette tilkoblingen mot denne tjeneren?  Kommunikasjonen vil ikke\n"
+"være sikker."
+
+#: src/imap.c:771 src/inc.c:766 src/news.c:302 src/send_message.c:306
+msgid "Con_tinue connecting"
+msgstr "Fortsett tilkobling"
+
+#: src/imap.c:781
 #, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
 msgstr "Kobler til mot IMAP4 tjener: %s..."
 
-#: src/imap.c:756 src/imap.c:759
+#: src/imap.c:813
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
 msgstr "Kan ikke koble opp mot IMAP4 tjener: %s:%d"
 
-#: src/imap.c:788
+#: src/imap.c:816
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Kan ikke koble opp mot IMAP4 tjener: %s:%d\n"
+
+#: src/imap.c:845
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Kan ikke starte TLS sessjon.\n"
 
-#: src/imap.c:821
+#: src/imap.c:882
 #, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
 msgstr "Kobler til mot IMAP4 tjener: %s...\n"
 
-#: src/imap.c:1199
+#: src/imap.c:894
+#, c-format
+msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
+msgstr "Kunne ikke logge inn på LDAP-thener %s."
+
+#: src/imap.c:1067
+msgid "Adding messages..."
+msgstr "Legger til meldinger..."
+
+#: src/imap.c:1215 src/mh.c:500
+msgid "Copying messages..."
+msgstr "Kopierer meldinger..."
+
+#: src/imap.c:1342
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "kan ikke sette sletteflagg: %d\n"
 
-#: src/imap.c:1204 src/imap.c:3284
+#: src/imap.c:1348 src/imap.c:3583
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "kan ikke rense opp\n"
 
-#: src/imap.c:1629
+#: src/imap.c:1792
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "kan ikke opprette postboks: LIST feilet\n"
 
-#: src/imap.c:1643
+#: src/imap.c:1808
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "kan ikke opprette postboks\n"
 
-#: src/imap.c:1686
+#: src/imap.c:1889
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
 msgstr "Nytt foldernavn kan ikke inneholder sti-separator for navnerommet"
 
-#: src/imap.c:1719
+#: src/imap.c:1920
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "kan ikke endre navn på postboks: %s til %s\n"
 
-#: src/imap.c:1782
+#: src/imap.c:1984
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "kan ikke slette postboks\n"
 
-#: src/imap.c:2028
+#: src/imap.c:2265
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "LIST feilet\n"
 
-#: src/imap.c:2132
+#: src/imap.c:2373
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "kan ikke velge folder: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2259
-msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
-msgstr "IMAP4 autentisering feilet.\n"
-
-#: src/imap.c:2446
+#: src/imap.c:2658
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Henter melding..."
 
-#: src/imap.c:2464
-msgid "Adding messages..."
-msgstr "Legger til meldinger..."
-
-#: src/imap.c:2487
-msgid "Copying messages..."
-msgstr "Kopierer meldinger..."
-
-#: src/imap.c:2613
+#: src/imap.c:2824
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconv kan ikke konvertere UTF-7 til %s\n"
 
-#: src/imap.c:2643
+#: src/imap.c:2854
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
 msgstr "iconv kan ikke konvertere %s til UTF-7\n"
 
-#: src/imap.c:2687
+#: src/imap.c:2898
 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
 msgstr "iconv kan ikke konvertere UTF-8 til UTF-7\n"
 
-#: src/imap.c:3270
+#: src/imap.c:3568
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "kan ikke sette slettet flagg: %d\n"
 
-#: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:50
+#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Opprett _ny folder..."
 
-#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:51
+#: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/Bytt n_amn på folder..."
 
-#: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:52
+#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
 msgid "/M_ove folder..."
 msgstr "/_Flytt folder..."
 
-#: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:53
-msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/_Slett folder"
+#: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
+msgid "/_Delete folder..."
+msgstr "/_Slett folder..."
+
+#: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:55
+msgid "/Synchronise"
+msgstr "/Synkroniser"
 
-#: src/imap_gtk.c:61
+#: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:56
 msgid "/Down_load messages"
 msgstr "/Last ned meldinger"
 
-#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
+#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:58
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/Se etter nye meldinger"
 
 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
+msgid "/C_heck for new folders"
+msgstr "/Se etter nye foldere"
+
+#: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/_Oppdater foldertre"
 
-#: src/imap_gtk.c:66
-msgid "/IMAP4 _account settings"
-msgstr "/IMAP4 _kontoinnstillinger"
-
-#: src/imap_gtk.c:67
-msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr "/Slett IMAP4-konto"
-
-#: src/imap_gtk.c:137
+#: src/imap_gtk.c:135
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
-"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
-" append '/' at the end of the name)"
+"(if you want to create a folder to store subfolders\n"
+"and no mails, append '/' at the end of the name)"
 msgstr ""
 "Skriv inn navnet på den nye folderen:\n"
 "(om du vil skape en folder som skal inneholde undermappar,\n"
-" legg til '/' på slutten av navnet)"
+" og ikke epost, legg til '/' på slutten av navnet)"
 
-#: src/imap_gtk.c:186 src/mh_gtk.c:226
+#: src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:228
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Skriv inn nytt navn for '%s':"
 
-#: src/imap_gtk.c:188 src/mh_gtk.c:228
+#: src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:230
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Bytt navn på folder"
 
-#: src/imap_gtk.c:215 src/mh_gtk.c:253
+#: src/imap_gtk.c:204 src/imap_gtk.c:209
+#, c-format
+msgid "`%c' can't be included in folder name."
+msgstr "'%c' kan ikke inkluderes i et foldernavn."
+
+#: src/imap_gtk.c:226 src/mh_gtk.c:255
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -3458,16 +4080,7 @@ msgstr ""
 "Folderen kunne ikke gis nytt navn.\n"
 "Det nye foldernavnet er ikke tillatt."
 
-#: src/imap_gtk.c:276
-#, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 account '%s'?"
-msgstr "Vil du virkelig slette IMAP4-kontoen '%s'?"
-
-#: src/imap_gtk.c:277
-msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "Slett IMAP4-konto"
-
-#: src/imap_gtk.c:323 src/mh_gtk.c:174
+#: src/imap_gtk.c:280 src/mh_gtk.c:176
 #, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
@@ -3480,124 +4093,131 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ønsker du virkelig å slette?"
 
-#: src/imap_gtk.c:345 src/mh_gtk.c:196
+#: src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:198 src/news_gtk.c:238
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "Kan ikke slette folder `%s'."
 
-#: src/imap_gtk.c:398 src/news_gtk.c:348
+#: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:299
 #, c-format
 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
 msgstr "En feil oppsto ved nedlasting av meldinger i '%s'."
 
-#: src/imap_gtk.c:422 src/news_gtk.c:87
-msgid "You're working offline. Override during 10 minutes?"
-msgstr "Arbeider i av-nett modus. Overstyr i løpet av 10 minutter?"
+#: src/import.c:120 src/import.c:215
+msgid "Import mbox file"
+msgstr "Importer lokal mboxfil"
+
+#: src/import.c:139
+msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
+msgstr "Lokaliser mboxfil og angi målkatalog."
 
-#: src/import.c:142
-msgid "Import"
-msgstr "Importér"
+#: src/import.c:156
+msgid "Destination folder:"
+msgstr "Målkatalog:"
 
-#: src/import.c:161
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "Angi mål-mboxfil och destinationskatalog"
+#: src/import.c:210
+msgid "Source mbox filename can't be left empty."
+msgstr "Kildefilen kan ikke forlates tom."
 
-#: src/import.c:171
-msgid "Importing file:"
-msgstr "Importérer fil:"
+#: src/import.c:215
+msgid ""
+"Destination folder is not set.\n"
+"Import mbox file to the inbox folder?"
+msgstr ""
+"Målfolder ikke angitt.\n"
+"Importer mboxfil til innboks-folderen?"
 
-#: src/import.c:176
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "Destinationskatalog:"
+#: src/import.c:237
+msgid "Can't find the destination folder."
+msgstr "Kan ikke finne målkatalogen."
 
-#: src/import.c:236
+#: src/import.c:261
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Velg importfil"
 
-#: src/importldif.c:189
+#: src/importldif.c:190
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgstr "Angi adressebokens navn og filen som skal importeres."
 
-#: src/importldif.c:192
+#: src/importldif.c:193
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr "Velg or gi nytt navn til LDIF felter som skal importeres."
 
-#: src/importldif.c:195
+#: src/importldif.c:196
 msgid "File imported."
 msgstr "Fil importert."
 
-#: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+#: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
 msgid "Please select a file."
 msgstr "Velg fil."
 
-#: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+#: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgstr "Angi navn på adresseboken."
 
-#: src/importldif.c:471
+#: src/importldif.c:472
 msgid "Error reading LDIF fields."
 msgstr "Feil ved lesing av LDIF-felter."
 
-#: src/importldif.c:494
+#: src/importldif.c:495
 msgid "LDIF file imported successfully."
 msgstr "Gammal LDIF-fil importert."
 
-#: src/importldif.c:606
+#: src/importldif.c:574
 msgid "Select LDIF File"
 msgstr "Velg LDIF-fil"
 
-#: src/importldif.c:703
+#: src/importldif.c:662
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
 msgstr "Angi navn på adresseboken som opprettes fra LDIF-filens data."
 
-#: src/importldif.c:709
+#: src/importldif.c:668
 msgid "File Name"
 msgstr "Filnavn"
 
-#: src/importldif.c:720
+#: src/importldif.c:679
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
 msgstr "Full filspesifikasjon for LDIF-filen som skal importeres."
 
-#: src/importldif.c:729
+#: src/importldif.c:688
 msgid "Select the LDIF file to import."
 msgstr "Velg LDIF-fil som skal importeres."
 
-#: src/importldif.c:766
+#: src/importldif.c:725
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:460
+#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:484
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
-#: src/importldif.c:768
+#: src/importldif.c:727
 msgid "LDIF Field Name"
 msgstr "LDIF feltnavn"
 
-#: src/importldif.c:769
+#: src/importldif.c:728
 msgid "Attribute Name"
 msgstr "Attributtnavn"
 
-#: src/importldif.c:824
+#: src/importldif.c:783
 msgid "LDIF Field"
 msgstr "LDIF felt"
 
-#: src/importldif.c:836
+#: src/importldif.c:795
 msgid "Attribute"
 msgstr "Attributt"
 
-#: src/importldif.c:847
+#: src/importldif.c:806
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
 msgstr "LDIF-feltet kan gis nytt navn etter User Attribute name."
 
-#: src/importldif.c:852
+#: src/importldif.c:811
 msgid "???"
 msgstr "???"
 
-#: src/importldif.c:870
+#: src/importldif.c:829
 msgid ""
 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
@@ -3615,207 +4235,191 @@ msgstr ""
 "i inndata området under listen. Et dobbeltklikk hvor som helts i rekken \n"
 "vil også velge feltet for import."
 
-#: src/importldif.c:882
+#: src/importldif.c:841
 msgid "Select for Import"
 msgstr "Velg for import"
 
-#: src/importldif.c:888
+#: src/importldif.c:847
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
 msgstr "Velg LDIF-felter som skal importeres til adresseboken."
 
-#: src/importldif.c:891
+#: src/importldif.c:850
 msgid " Modify "
 msgstr " Endre "
 
-#: src/importldif.c:897
+#: src/importldif.c:856
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
 msgstr "Denne knappen vil oppdatere listen over med angitte data."
 
-#: src/importldif.c:970
+#: src/importldif.c:929
 msgid "Records Imported :"
 msgstr "Importerte tupletter:"
 
-#: src/importldif.c:1001
+#: src/importldif.c:960
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Importer LDIF-fil til adressebok"
 
-#. Button panel
-#: src/importldif.c:1034
-msgid "Prev"
-msgstr "Forrige"
-
-#: src/importldif.c:1035 src/toolbar.c:404 src/toolbar.c:496
-msgid "Next"
-msgstr "Neste"
-
-#: src/importmutt.c:143
+#: src/importmutt.c:144
 msgid "Error importing MUTT file."
 msgstr "Feil ved import fra MUTT-fil."
 
-#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:330 src/importpine.c:171
-#: src/importpine.c:331
-msgid "Please select a file to import."
-msgstr "Velg fil som skal importeres."
-
-#: src/importmutt.c:185
+#: src/importmutt.c:159
 msgid "Select MUTT File"
 msgstr "Velg MUTT-fil"
 
-#: src/importmutt.c:242
+#: src/importmutt.c:206
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
 msgstr "Importer MUTT-fil til adressebok"
 
-#: src/importpine.c:143
+#: src/importmutt.c:291 src/importpine.c:292
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "Velg fil som skal importeres."
+
+#: src/importpine.c:144
 msgid "Error importing Pine file."
 msgstr "Feil ved import av Pine-fil"
 
-#: src/importpine.c:185
+#: src/importpine.c:159
 msgid "Select Pine File"
 msgstr "Velg Pine-fil"
 
-#: src/importpine.c:242
+#: src/importpine.c:206
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Importer Pine-fil til adressebok"
 
-#: src/inc.c:372
+#: src/inc.c:172 src/inc.c:277 src/inc.c:303
+msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to get mails."
+msgstr "Syplheed-Claws må ha nettverstilgang for å hente epost."
+
+#: src/inc.c:373
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Henter nye meldinger"
 
-#: src/inc.c:419
+#: src/inc.c:420
 msgid "Standby"
 msgstr "Vent"
 
-#: src/inc.c:549 src/inc.c:599
+#: src/inc.c:550 src/inc.c:600
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Avbrutt"
 
-#: src/inc.c:560
+#: src/inc.c:561
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Henter"
 
-#: src/inc.c:569
+#: src/inc.c:570
 #, c-format
 msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
 msgstr[0] "Ferdig (%d melding (%s) mottatt)"
 msgstr[1] "Ferdig (%d meldinger (%s) mottatt)"
 
-#: src/inc.c:575
+#: src/inc.c:576
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Ferdig (ingen nye meldinger)"
 
-#: src/inc.c:580
+#: src/inc.c:581
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Tilkobling feilet"
 
-#: src/inc.c:583
+#: src/inc.c:584
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Aut. feilet"
 
-#. S_COL_SCORE
-#: src/inc.c:586 src/prefs_summary_column.c:89
+#: src/inc.c:587 src/prefs_summary_column.c:89
 msgid "Locked"
 msgstr "Låst"
 
-#: src/inc.c:596 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:245
+#: src/inc.c:597 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:345
 msgid "Timeout"
 msgstr "Tidsavbrudd"
 
-#: src/inc.c:694
+#: src/inc.c:701
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message)"
 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
 msgstr[0] "Ferdig (%d ny melding)"
 msgstr[1] "Ferdig (%d nye meldinger)"
 
-#: src/inc.c:698
+#: src/inc.c:705
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Ferdig (ingen nye meldinger)"
 
-#: src/inc.c:707
-msgid "Some errors occurred while getting mail."
-msgstr "Noen feil oppsto ved henting av post."
-
-#: src/inc.c:748
+#: src/inc.c:743
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Henter nye meldinger"
 
-#: src/inc.c:767
+#: src/inc.c:775
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
 msgstr "Kobler til mot POP3-tjener: %s ..."
 
-#: src/inc.c:777
+#: src/inc.c:787
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Kan ikke koble til POP3-tjener: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:784
+#: src/inc.c:794
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Kan ikke koble til POP3-tjener: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:865 src/send_message.c:408
+#: src/inc.c:875 src/send_message.c:472
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autentisering..."
 
-#: src/inc.c:866
+#: src/inc.c:877
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
 msgstr "Henter meldinger fra %s (%s)..."
 
-#: src/inc.c:872
+#: src/inc.c:883
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Finner antall nye meldinger (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:876
+#: src/inc.c:887
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Finner antall nye meldinger (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:880
+#: src/inc.c:891
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Finner antall nye meldinger (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:884
+#: src/inc.c:895
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Finner meldingenes størrelser (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:894
-#, c-format
-msgid "Deleting message %d"
-msgstr "Sletter melding %d"
-
-#: src/inc.c:901 src/send_message.c:426
+#: src/inc.c:902 src/send_message.c:490
 msgid "Quitting"
 msgstr "Avsluttar"
 
-#: src/inc.c:926
+#: src/inc.c:927
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Henter melding (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:945
+#: src/inc.c:946
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
 msgstr[0] "Laster ned (%d meldinger (%s) mottatt"
 msgstr[1] "Laster ned (%d meldinger (%s) mottatt)"
 
-#: src/inc.c:1101
+#: src/inc.c:1102
 msgid "Connection failed."
 msgstr "Oppkobling feilet."
 
-#: src/inc.c:1104
+#: src/inc.c:1105
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
 msgstr "Oppkobling mot %s:%d feilet."
 
-#: src/inc.c:1109
+#: src/inc.c:1110
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Feil oppsto ved behandling av epost."
 
-#: src/inc.c:1114
+#: src/inc.c:1115
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
@@ -3824,38 +4428,37 @@ msgstr ""
 "Feil oppsto ved behandling av epost:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1120
+#: src/inc.c:1121
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Platelagret er fullt."
 
-#: src/inc.c:1125
+#: src/inc.c:1126
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Kan ikke skrive til fil."
 
-#: src/inc.c:1130
+#: src/inc.c:1131
 msgid "Socket error."
 msgstr "Socket feil."
 
-#: src/inc.c:1133
+#: src/inc.c:1134
 #, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr "Socket feil ved oppkobling til %s:%d."
 
-#. consider EOF right after QUIT successful
-#: src/inc.c:1138 src/send_message.c:339 src/send_message.c:551
+#: src/inc.c:1139 src/send_message.c:400 src/send_message.c:615
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "Tilkoblingen lukket av nettverksvert."
 
-#: src/inc.c:1141
+#: src/inc.c:1142
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
 msgstr "Tilkobling mot %s:%d lukket av nettverksverten."
 
-#: src/inc.c:1146
+#: src/inc.c:1147
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Postboksen er låst."
 
-#: src/inc.c:1150
+#: src/inc.c:1151
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
@@ -3864,11 +4467,11 @@ msgstr ""
 "Postboksen er låst:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1156 src/send_message.c:536
+#: src/inc.c:1157 src/send_message.c:600
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Autentisering feilet."
 
-#: src/inc.c:1161 src/send_message.c:539
+#: src/inc.c:1162 src/send_message.c:603
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -3877,24 +4480,33 @@ msgstr ""
 "Autentisering feilet:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1166 src/send_message.c:555
+#: src/inc.c:1167 src/send_message.c:619
 msgid "Session timed out."
 msgstr "Sesjonen fikk tidsavbrudd."
 
-#: src/inc.c:1169
+#: src/inc.c:1170
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
 msgstr "Oppkobling mot %s:%d fikk tidsavbrudd."
 
-#: src/inc.c:1204
+#: src/inc.c:1205
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Henting kansellert\n"
 
-#: src/ldif.c:839
+#: src/inc.c:1442
+#, c-format
+msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d minutes?"
+msgstr "%s%sDu arbeider i av-nett modus. Overstyr de neste %d minutter?"
+
+#: src/inc.c:1449
+msgid "On_ly once"
+msgstr "Kun en gang"
+
+#: src/ldif.c:831
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Kallenavn"
 
-#: src/main.c:171
+#: src/main.c:175
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
@@ -3903,20 +4515,80 @@ msgstr ""
 "Filen '%s' finnes allerede.\n"
 "Kan ikke opprette folder."
 
-#: src/main.c:290
+#: src/main.c:264
+#, c-format
+msgid ""
+"Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
+"Do you want to migrate this configuration?"
+msgstr ""
+"Konfigurasjon for Sylpheed-Claws %s funnet.\n"
+"Ønsker du å migrere denne konfigurasjonen?"
+
+#: src/main.c:267
+msgid "1.0.5 or previous"
+msgstr "1.0.5 eller tidligere"
+
+#: src/main.c:267
+msgid "1.9.15 or previous"
+msgstr "1.9.15 eller tidligere"
+
+#: src/main.c:270
+msgid "Migration of configuration"
+msgstr "Migrer innstillinger"
+
+#: src/main.c:276
+msgid "Copying configuration..."
+msgstr "Kopierer innstillinger..."
+
+#: src/main.c:281
+msgid "Migration failed!"
+msgstr "Migrering feilet!"
+
+#: src/main.c:348
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread støttes ikke av glib.\n"
 
-#: src/main.c:652
+#: src/main.c:354
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws has been compiled with a more recent GTK+ library than is "
+"currently available. This will cause crashes. You need to upgrade GTK+ or "
+"recompile Sylpheed-Claws."
+msgstr "Sylpheed-Claws er kompilert for et nyere GTK+ - bibliotek enn det som er tilgjengelig. Dette vil forårsake programfeil. Oppgrader GTK+ eller rekompiler dette programmet."
+
+#: src/main.c:363
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws has been compiled with an older GTK+ library than is "
+"currently available. This will cause crashes. You need to recompile Sylpheed-"
+"Claws."
+msgstr "Sylpheed-Claws er kompilert for et eldre GTK+ - bibliotek enn det som er tilgjengelig. Dette vil forårsake programfeil. Installer riktig versjon av GTK+ eller rekompiler dette programmet.<"
+
+#: src/main.c:561
+msgid ""
+"Some plugin(s) failed to load. Check the Plugins configuration for more "
+"information."
+msgstr "Enkelte innstikkmoduler kunne ikke lastes. Se i konfigurasjonen for instikkmodulene for nærmere informasjon."
+
+#: src/main.c:571
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It "
+"is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
+"plugin and try again."
+msgstr "Sylpheed-Claws har oppdaget en konfigurer postkasse, men kan ikke laste den. Dette skyldes sannsynligvis en utdatert innstikkmodul. Vennligst installer dette på nytt og forsøk igjen."
+
+#: src/main.c:803
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Bruk: %s [VAL]...\n"
 
-#: src/main.c:654
+#: src/main.c:805
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [adresse]       åpne redigeringsvinduet"
+msgstr "  --compose [adresse]    åpne redigeringsvinduet"
 
-#: src/main.c:655
+#: src/main.c:806
+msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
+msgstr "  --subscribe [uri]      abonner på angitte URI dersom mulig."
+
+#: src/main.c:807
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -3925,23 +4597,23 @@ msgstr ""
 "  --attach fil1 [fil2]...\n"
 "                åpne komposisjonsvindu med spesifiserte filer vedlagt"
 
-#: src/main.c:658
+#: src/main.c:810
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              ta imot nye meldinger"
 
-#: src/main.c:659
+#: src/main.c:811
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          ta imot nye meldinger fra alle konti"
 
-#: src/main.c:660
+#: src/main.c:812
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                        send alle meldinger i køen"
 
-#: src/main.c:661
+#: src/main.c:813
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [folder]...          vis totalt antall meldinger"
 
-#: src/main.c:662
+#: src/main.c:814
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -3949,836 +4621,903 @@ msgstr ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                        vis status for hver folder"
 
-#: src/main.c:664
+#: src/main.c:816
+msgid ""
+"  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
+"                         folder is a folder id like '#mh/Mailbox/inbox'"
+msgstr ""
+" --select folder[/mld]   Går til angitt folder/melding\n"
+"                         folder er folderens id som i '#mh/Mailbox/inbox'"
+
+#: src/main.c:818
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online                      bytt til online modus"
 
-#: src/main.c:665
+#: src/main.c:819
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline             gå til av nett modus"
 
-#: src/main.c:666
+#: src/main.c:820
+msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
+msgstr "  --exit                 avslutt Sylpeed-Claws"
+
+#: src/main.c:821
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                feilrettingsmodus"
 
-#: src/main.c:667
+#: src/main.c:822
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help                 vis denne hjelpeteksten og avslutt"
 
-#: src/main.c:668
+#: src/main.c:823
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformasjon og avslutt"
 
-#: src/main.c:669
+#: src/main.c:824
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           vis konfigurasjonskatalog som brukes"
 
-#: src/main.c:707 src/summaryview.c:5320
+#: src/main.c:889
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Prosesserer (%s)..."
 
-#: src/main.c:710
+#: src/main.c:892
 msgid "top level folder"
 msgstr "toppnivå folder"
 
-#: src/main.c:768
+#: src/main.c:953
 msgid "Really quit?"
 msgstr "Virkelig avslutte?"
 
-#: src/main.c:769
+#: src/main.c:954
 msgid "Composing message exists."
 msgstr "Melding er under komposisjon."
 
-#: src/main.c:770
-msgid "Draft them"
-msgstr "Lag utkast"
+#: src/main.c:955
+msgid "_Save to Draft"
+msgstr "Lagre til Utkast"
 
-#: src/main.c:770
-msgid "Discard them"
-msgstr "Kassér"
+#: src/main.c:955
+msgid "_Discard them"
+msgstr "Kassér dem"
 
-#: src/main.c:770
-msgid "Don't quit"
+#: src/main.c:955
+msgid "Do_n't quit"
 msgstr "Ikke avslutt"
 
-#: src/main.c:784
+#: src/main.c:969
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Melding i kø"
 
-#: src/main.c:785
+#: src/main.c:970
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Noen usente meldinger ligger fremdeles i køen. Avlutte No?"
 
-#: src/main.c:1040 src/toolbar.c:1997
-msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "Noen feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt"
-
-#: src/mainwindow.c:447 src/messageview.c:155
+#: src/mainwindow.c:470 src/messageview.c:155
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Fil"
 
-#: src/mainwindow.c:448
+#: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_File/_Add mailbox"
 msgstr "/_Fil/_Ny postboks"
 
-#: src/mainwindow.c:449
+#: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
 msgstr "/_Fil/_Ny postboks/MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:450 src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:457
-#: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:462 src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:473 src/mainwindow.c:475 src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:488
 #: src/messageview.c:158
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Fil/---"
 
-#: src/mainwindow.c:451
-msgid "/_File/Change folder order"
-msgstr "/_Fil/_Oppdater foldertre"
+#: src/mainwindow.c:474
+msgid "/_File/Change folder order..."
+msgstr "/_Fil/_Endre folderrekkefølge..."
 
-#: src/mainwindow.c:453
+#: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Fil/_Importér mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:454
+#: src/mainwindow.c:477
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Fil/_Eksportér til mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:455
+#: src/mainwindow.c:478
 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
 msgstr "/_Fil/_Eksportér utvalg til mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:458
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
 msgstr "/_Fil/Tøm _Søppel"
 
-#: src/mainwindow.c:460 src/messageview.c:156
+#: src/mainwindow.c:483 src/messageview.c:156
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Fil/_Lagre som..."
 
-#: src/mainwindow.c:461 src/messageview.c:157
+#: src/mainwindow.c:484 src/messageview.c:157
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Fil/Skriv _ut..."
 
-#: src/mainwindow.c:463
+#: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_Fil/A_v Nett"
 
-#. {N_("/_File/_Close"),               "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
-#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:487
+msgid "/_File/Synchronise folders"
+msgstr "/_Fil/Synkroniser foldere"
+
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Fil/_Avslutt"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/_Endre/Velg _tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:473 src/messageview.c:165
+#: src/mainwindow.c:497 src/messageview.c:165
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_Endre/_Finn i gjeldende melding..."
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_Endre/_Søk folder..."
 
-#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:500
 msgid "/_Edit/_Quick search"
 msgstr "/_Endre/_Lim inn"
 
-#: src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:168 src/summaryview.c:451
+#: src/mainwindow.c:501 src/messageview.c:168 src/summaryview.c:472
 msgid "/_View"
 msgstr "/_Vis"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:502
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul"
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Folder tre"
 
-#: src/mainwindow.c:481
+#: src/mainwindow.c:505
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Meldinger"
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje"
 
-#: src/mainwindow.c:485
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/Ikoner _og tekst"
+#: src/mainwindow.c:509
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text _below icons"
+msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/Tekst _under ikoner"
+
+#: src/mainwindow.c:511
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text be_side icons"
+msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/Tekst _ved ikoner"
 
-#: src/mainwindow.c:487
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/_Ikoner"
+#: src/mainwindow.c:513
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icons only"
+msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/Kun _ikoner"
 
-#: src/mainwindow.c:489
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/_Tekst"
+#: src/mainwindow.c:515
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text only"
+msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/Kun _tekst"
 
-#: src/mainwindow.c:491
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/I_ngen"
+#: src/mainwindow.c:517
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Hide"
+msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/_Skjul"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Status linje"
 
-#: src/mainwindow.c:495 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:529
-#: src/mainwindow.c:553 src/mainwindow.c:662 src/mainwindow.c:666
-#: src/messageview.c:267
+#: src/mainwindow.c:521
+msgid "/_View/Set displayed _columns"
+msgstr "/_Vis/Sett viste kolonner"
+
+#: src/mainwindow.c:522
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
+msgstr "/_Vis/Sett viste kolonner/i _Folderlisten"
+
+#: src/mainwindow.c:523
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
+msgstr "/_Vis/Sett viste kolonner/i _Meldingslisten..."
+
+#: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528 src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:581 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:702
+#: src/messageview.c:274
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/_Vis/---"
 
-#: src/mainwindow.c:496
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/_Vis/Separat f_oldertre"
 
-#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/Separate _message view"
 msgstr "/_Vis/Separat m_edldingsvisning"
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/_Vis/_Sortering"
 
-#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _nummerering"
 
-#: src/mainwindow.c:501
-msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
+#: src/mainwindow.c:531
+msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _størrelse"
 
-#: src/mainwindow.c:502
-msgid "/_View/_Sort/by _date"
+#: src/mainwindow.c:532
+msgid "/_View/_Sort/by _Date"
 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _dato"
 
-#: src/mainwindow.c:503
-msgid "/_View/_Sort/by _from"
+#: src/mainwindow.c:533
+msgid "/_View/_Sort/by _From"
 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _fra"
 
-#: src/mainwindow.c:504
-msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
-msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _mottaker"
+#: src/mainwindow.c:534
+msgid "/_View/_Sort/by _To"
+msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _til"
 
-#: src/mainwindow.c:505
-msgid "/_View/_Sort/by _subject"
+#: src/mainwindow.c:535
+msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _overskrift"
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra far_gea anmerkning"
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:538
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra an_merkning"
 
-#: src/mainwindow.c:509
+#: src/mainwindow.c:539
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _status"
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _vedlegg"
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra s_core"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:543
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra l_åsing"
 
-#: src/mainwindow.c:514
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/_Vis/_Sortering/_Ikke sorter"
 
-#: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:545 src/mainwindow.c:548
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_Vis/_Sortering/---"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/_Vis/_Sortering/Stigende"
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:547
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/_Vis/_Sortering/Synkende"
 
-#: src/mainwindow.c:519
+#: src/mainwindow.c:549
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/_Vis/_Sortering/_Tiltrekkning etter Overskrift"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:551
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/_Vis/_Trådet visning"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:552
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/_Vis/E_kspander alle tråder"
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:553
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/_Vis/_Sammentrukkede tråder"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/_Vis/Skj_ul leste meldinger"
 
-#: src/mainwindow.c:525
-msgid "/_View/Set displayed _columns"
-msgstr "/_Vis/Sett viste kolonner"
-
-#: src/mainwindow.c:526
-msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
-msgstr "/_Vis/Sett viste kolonner/i _Folderlisten"
-
-#: src/mainwindow.c:527
-msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
-msgstr "/_Vis/Sett viste kolonner/i _Meldingslisten..."
-
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:557
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/_Vis/_Gå til"
 
-#: src/mainwindow.c:531
-msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
+#: src/mainwindow.c:558
+msgid "/_View/_Go to/_Previous message"
 msgstr "/_Vis/_Gå til/_Forrige melding"
 
-#: src/mainwindow.c:532
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/_Vis/_Gå til/_Neste melding"
 
-#: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:538 src/mainwindow.c:541
-#: src/mainwindow.c:546 src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:573 src/mainwindow.c:578
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_Vis/_Gå til/---"
 
-#: src/mainwindow.c:534
-msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
+#: src/mainwindow.c:561
+msgid "/_View/_Go to/P_revious unread message"
 msgstr "/_Vis/_Gå til/F_orrige uleste melding"
 
-#: src/mainwindow.c:536
+#: src/mainwindow.c:563
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/_Vis/_Gå til/Neste _uleste melding"
 
-#: src/mainwindow.c:539
-msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
+#: src/mainwindow.c:566
+msgid "/_View/_Go to/Previous ne_w message"
 msgstr "/_Vis/_Gå til/Forrige n_ye melding"
 
-#: src/mainwindow.c:540
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/_Vis/_Gå til/Ne_ste nye melding"
 
-#: src/mainwindow.c:542
-msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
+#: src/mainwindow.c:569
+msgid "/_View/_Go to/Previous _marked message"
 msgstr "/_Vis/_Gå til/Forrige _markerte melding"
 
-#: src/mainwindow.c:544
+#: src/mainwindow.c:571
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/_Vis/_Gå til/Neste m_arkerte melding"
 
-#: src/mainwindow.c:547
-msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
+#: src/mainwindow.c:574
+msgid "/_View/_Go to/Previous _labeled message"
 msgstr "/_Vis/_Gå til/Forrige anmerke_de melding"
 
-#: src/mainwindow.c:549
+#: src/mainwindow.c:576
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/_Vis/_Gå til/Neste anmer_kede melding"
 
-#: src/mainwindow.c:552
-msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
+#: src/mainwindow.c:579
+msgid "/_View/_Go to/Next unread _folder"
+msgstr "/_Vis/_Gå til/Neste _uleste folder"
+
+#: src/mainwindow.c:580
+msgid "/_View/_Go to/_Other folder..."
 msgstr "/_Vis/_Gå til/Annen _folder..."
 
-#: src/mainwindow.c:556 src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:171
+#: src/mainwindow.c:584 src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:171
 msgid "/_View/Character _encoding/---"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/---"
 
-#: src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:175
+#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:175
 msgid "/_View/Character _encoding"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding"
 
-#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:176
+#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:176
 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/_Automatisk"
 
-#: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:179
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:179
 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/7 bits ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:182
+#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:182
 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:185
+#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:185
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:187
+#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:187
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:190
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:189
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Vesteuropeisk (Windows-1252)"
+
+#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:192
 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Sentraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:193
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:195
 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/_Baltisk (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:195
+#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:197
 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Baltisk (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:198
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:200
 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Gresk (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:201
+#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:203
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Gresk (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:203
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:205
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:206
+#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:208
+msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
+msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Arabisk (ISO-8859-_6)"
+
+#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:210
+msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
+msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Arabisk (Windows-1256)"
+
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:213
 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Tyrkisk (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:209
+#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:216
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:211
+#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:218
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:213
+#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:220
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-U)"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:215
+#: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:222
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:218
+#: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:225
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Japansk (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:220
+#: src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:227
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Japansk (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:222
+#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:229
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Japansk (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:224
+#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:231
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Japansk (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:227
+#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:234
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:229
+#: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:236
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GBK)"
 
-#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:231
+#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:238
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:233
+#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:240
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:235
+#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:242
 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:238
+#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:245
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Koreansk (EUC-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:240
+#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:247
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Koreansk (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:243
+#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:250
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Thai (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:245
+#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:252
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Thai (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:647 src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:252
-#: src/messageview.c:258
+#: src/mainwindow.c:683 src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:259
+#: src/messageview.c:265
 msgid "/_View/Decode/---"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/---"
 
-#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:255
+#: src/mainwindow.c:686 src/messageview.c:262
 msgid "/_View/Decode"
 msgstr "/_Vis/_Koding"
 
-#: src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:256
+#: src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:263
 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/_Automatisk"
 
-#: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:259
+#: src/mainwindow.c:690 src/messageview.c:266
 msgid "/_View/Decode/_8bit"
 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/_8bit"
 
-#: src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:260
+#: src/mainwindow.c:691 src/messageview.c:267
 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
 msgstr "/_Vis/Dekod som/_Quoted printable"
 
-#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:261
+#: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:268
 msgid "/_View/Decode/_Base64"
 msgstr "/_Vis/Dekod som/_Base64"
 
-#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:262
+#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:269
 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
 msgstr "/_Vis/Dekod som/_Uuencode"
 
-#: src/mainwindow.c:663 src/summaryview.c:452
+#: src/mainwindow.c:699 src/summaryview.c:473
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_Vis/_Åpne i nytt vindu"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:268
+#: src/mainwindow.c:700 src/messageview.c:275
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/_Vis/Melding _kildekode"
 
-#: src/mainwindow.c:665
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_View/Show all headers"
 msgstr "/_Vis/Vis alle _brevhoder"
 
-#: src/mainwindow.c:667
+#: src/mainwindow.c:703
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_Vis/_Statuslinje"
 
-#: src/mainwindow.c:670
+#: src/mainwindow.c:706
 msgid "/_Message/Recei_ve"
 msgstr "/_Melding/Hent"
 
-#: src/mainwindow.c:671
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
 msgstr "/_Melding/Hente fra _alle konti"
 
-#: src/mainwindow.c:673
+#: src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
 msgstr "/_Melding/_Hente fra alle konti"
 
-#: src/mainwindow.c:675
+#: src/mainwindow.c:711
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
 msgstr "/_Melding/_Hente fra alle konti/_Avbryt henting"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
 msgstr "/_Melding/_Hente fra alle konti/---"
 
-#: src/mainwindow.c:678
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/_Melding/Send meldingr i k_øen"
 
-#: src/mainwindow.c:680
+#: src/mainwindow.c:716
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/_Melding/_Ny epost"
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/_Melding/_Ny njusposting"
 
-#: src/mainwindow.c:682 src/messageview.c:275
+#: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:282
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Melding/Sva_r"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:719
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/_Melding/_Svar til"
 
-#: src/mainwindow.c:684 src/messageview.c:276
+#: src/mainwindow.c:720 src/messageview.c:283
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/_Melding/_Svar til/a_ll"
 
-#: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:278
+#: src/mainwindow.c:721 src/messageview.c:285
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/_Melding/_Svar til/Avsendar"
 
-#: src/mainwindow.c:686 src/messageview.c:280
+#: src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:287
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/_Melding/_Svar til/Epost_liste"
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Melding/_Followup og svar til"
 
-#: src/mainwindow.c:690 src/messageview.c:283
+#: src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:290
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Melding/_Videresend"
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:727 src/messageview.c:291
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "/_Melding/Videresend som fil_tillegg"
+
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/_Melding/Omdiriger"
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:730
+msgid "/_Message/Mailing-_List"
+msgstr "/_Melding/Epost_liste"
+
+#: src/mainwindow.c:731
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Post"
+msgstr "/_Melding/Epost_liste/Post"
+
+#: src/mainwindow.c:732
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Help"
+msgstr "/_Melding/Epost_liste/Hjelp"
+
+#: src/mainwindow.c:733
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Subscribe"
+msgstr "/_Melding/Epost_liste/Abonner"
+
+#: src/mainwindow.c:734
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Unsubscribe"
+msgstr "/_Melding/Epost_liste/Slett abonnement"
+
+#: src/mainwindow.c:735
+msgid "/_Message/Mailing-_List/View archive"
+msgstr "/_Melding/Epost_liste/Vis arkiv"
+
+#: src/mainwindow.c:736
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Contact owner"
+msgstr "/_Melding/Epost_liste/_Kontakt eier"
+
+#: src/mainwindow.c:739
 msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/_Melding/Fl_ytta..."
+msgstr "/_Melding/Fl_ytt..."
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:740
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Melding/_Kopier"
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:741
 msgid "/_Message/Move to _trash"
 msgstr "/_Melding/Legg i s_øpla..."
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:742
 msgid "/_Message/_Delete..."
 msgstr "/_Melding/_Slett"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:743
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/_Melding/Kanseller njusmelding"
 
-#: src/mainwindow.c:699
+#: src/mainwindow.c:745
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Melding/_Marker"
 
-#: src/mainwindow.c:700
+#: src/mainwindow.c:746
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Melding/_Marker/_Marker"
 
-#: src/mainwindow.c:701
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Melding/_Marker/_Avmarker"
 
-#: src/mainwindow.c:702
+#: src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:752
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Melding/_Marker/---"
 
-#: src/mainwindow.c:703
+#: src/mainwindow.c:749
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Melding/_Marker/Marker som _ulest"
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:750
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Melding/_Marker/Marker som _lest"
 
-#: src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:751
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/_Melding/_Marker/Marker all som l_este"
 
-#: src/mainwindow.c:708 src/messageview.c:288
+#: src/mainwindow.c:753
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as _spam"
+msgstr "/_Melding/_Marker/Marker som _søppelpost"
+
+#: src/mainwindow.c:754
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as _ham"
+msgstr "/_Melding/_Marker/Marker som _ønsket post"
+
+#: src/mainwindow.c:755
+msgid "/_Message/Color la_bel"
+msgstr "/_Melding/Farge_anmerkning"
+
+#: src/mainwindow.c:757
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/_Melding/Redigera _om"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_Verktøy/_Adressebok..."
 
-#: src/mainwindow.c:712 src/messageview.c:292
+#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:297
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_Verktøy/Legg avsender til i adresseboken"
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:763
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_Verktøy/_Samle adresser"
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:764
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/_Verktøy/_Samle adresser/fra _Folder..."
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:766
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/_Verktøy/_Samle adresser/fra _Meldinger..."
 
-#: src/mainwindow.c:720
+#: src/mainwindow.c:769
 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
 msgstr "/_Verktøy/_Filtrer alle meldinger i folder"
 
-#: src/mainwindow.c:722
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
 msgstr "/_Verktøy/Filtrer _valgte meldinger"
 
-#: src/mainwindow.c:724 src/messageview.c:295
+#: src/mainwindow.c:773 src/messageview.c:300
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_Verktøy/Opprett _filterregel"
 
-#: src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:297
+#: src/mainwindow.c:774 src/messageview.c:302
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Verktøy/Opprett _filterregel/_Automatisk"
 
-#: src/mainwindow.c:727 src/messageview.c:299
+#: src/mainwindow.c:776 src/messageview.c:304
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_Verktøy/Opprett _filterregel/ut fra _Fra"
 
-#: src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:301
+#: src/mainwindow.c:778 src/messageview.c:306
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_Verktøy/Opprett _filterregel/ut fra _Til"
 
-#: src/mainwindow.c:731 src/messageview.c:303
+#: src/mainwindow.c:780 src/messageview.c:308
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_Verktøy/Opprett _filterregel/ut fra _Overskrift"
 
-#: src/mainwindow.c:733
+#: src/mainwindow.c:782
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
 msgstr "/_Verktøy/Opprett _prosesseringsregel"
 
-#: src/mainwindow.c:734
+#: src/mainwindow.c:783
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
 msgstr "/_Verktøy/Opprett _prosesseringsregel/_Automatisk"
 
-#: src/mainwindow.c:736
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
 msgstr "/_Verktøy/Opprett _prosesseringsregel/ut fra _Fra"
 
-#: src/mainwindow.c:738
+#: src/mainwindow.c:787
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
 msgstr "/_Verktøy/Opprett _prosesseringsregel/ut fra _Til"
 
-#: src/mainwindow.c:740
+#: src/mainwindow.c:789
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
 msgstr "/_Verktøy/Opprett _prosesseringsregel/ut fra _Overskrift"
 
-#: src/mainwindow.c:745
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
 msgstr "/_Verktøy/Se etter _nye meldinger i alle foldere"
 
-#: src/mainwindow.c:747
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_Verktøy/Slett meldingen_dubletter"
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:798
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
 msgstr "/_Verktøy/Slett meldingen_dubletter/Valgte foldere"
 
-#: src/mainwindow.c:751
+#: src/mainwindow.c:800
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
 msgstr "/_Verktøy/Slett meldingen_dubletter/Alle foldere"
 
-#: src/mainwindow.c:754
+#: src/mainwindow.c:803
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/_Verktøy/E_ksekver"
 
-#: src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:806
 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
 msgstr "/_Verktøy/SLL serti_fikater..."
 
-#: src/mainwindow.c:761
+#: src/mainwindow.c:810
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_Verktøy/_Loggvindu"
 
-#: src/mainwindow.c:763
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Konfigurasjon"
 
-#: src/mainwindow.c:764
+#: src/mainwindow.c:813
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/_Konfigurasjon/_Endre gjeldende konto"
 
-#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:815
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/_Konfigurasjon/_Kontoinnstillinger..."
 
-#: src/mainwindow.c:768
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_Konfigurasjon/_Ny konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:770
+#: src/mainwindow.c:819
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_Konfigurasjon/_Endre kontoer..."
 
-#: src/mainwindow.c:772
+#: src/mainwindow.c:821
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Konfigurasjon/---"
 
-#: src/mainwindow.c:773
+#: src/mainwindow.c:822
 msgid "/_Configuration/P_references..."
 msgstr "/_Konfigurasjon/_Generelle innstillinger..."
 
-#: src/mainwindow.c:775
+#: src/mainwindow.c:824
 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
 msgstr "/_Konfigurasjon/Pre-prosessering.."
 
-#: src/mainwindow.c:777
+#: src/mainwindow.c:826
 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
 msgstr "/_Konfigurasjon/Post-prosessering..."
 
-#: src/mainwindow.c:779
+#: src/mainwindow.c:828
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/_Konfigurasjon/_Filtrering..."
 
-#: src/mainwindow.c:781
+#: src/mainwindow.c:830
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
 msgstr "/_Konfigurasjon/_Maler..."
 
-#: src/mainwindow.c:782
+#: src/mainwindow.c:831
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/_Konfigurasjon/_Handlinger..."
 
-#: src/mainwindow.c:783
+#: src/mainwindow.c:832
 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
-msgstr "/_Konfigurasjon/_Programtillegg..."
-
-#: src/mainwindow.c:786
-msgid "/_Help/_Manual (Local)"
-msgstr "/_Hjelp/_Håndbok (lokal)"
-
-#: src/mainwindow.c:787
-msgid "/_Help/Ma_nual (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr "_Hjelp/_Manual (Sylpheed Dokumentasjon Hjemmeside)"
+msgstr "/_Konfigurasjon/_Innstikkmoduler..."
 
-#: src/mainwindow.c:789
-msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
-msgstr "/_Hjelp/_OSS (lokal)"
+#: src/mainwindow.c:835
+msgid "/_Help/_Manual"
+msgstr "/_Hjelp/_Håndbok"
 
-#: src/mainwindow.c:790
-msgid "/_Help/FA_Q (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr "/_Hjelp/_OSS (Sylpheed dokumentasjon hjemmeside)"
+#: src/mainwindow.c:836
+msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
+msgstr "/_Hjelp/Brukergenerert OSS (nettbasert)"
 
-#: src/mainwindow.c:792
-msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
-msgstr "/_Hjelp/_Claws OSS (Claws dokumentasjon)"
+#: src/mainwindow.c:838
+msgid "/_Help/Icon _Legend"
+msgstr "/_Hjelp/Ikonforklaring"
 
-#: src/mainwindow.c:794
+#: src/mainwindow.c:839
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_Hjelp/---"
 
-#: src/mainwindow.c:939
+#: src/mainwindow.c:1132
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr "Du er på nett. Klikk på ikonet for å gå av nett"
 
-#: src/mainwindow.c:943
+#: src/mainwindow.c:1136
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr "Du er av nett. Klikk på ikonet for å gå på nett"
 
-#: src/mainwindow.c:960
+#: src/mainwindow.c:1153
 msgid "Select account"
 msgstr "Velg konto"
 
-#: src/mainwindow.c:1323 src/mainwindow.c:1364 src/mainwindow.c:1392
-#: src/prefs_folder_item.c:539
+#: src/mainwindow.c:1545 src/mainwindow.c:1586 src/mainwindow.c:1622
+#: src/mainwindow.c:1658 src/mainwindow.c:1700 src/prefs_folder_item.c:668
 msgid "Untitled"
 msgstr "Uten tittel"
 
-#: src/mainwindow.c:1393
+#: src/mainwindow.c:1701
 msgid "none"
 msgstr "ingenting"
 
-#: src/mainwindow.c:1671
+#: src/mainwindow.c:1963
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
 msgstr "Slett alle meldinger i Søppelfoldere?"
 
-#: src/mainwindow.c:1690
+#: src/mainwindow.c:1982
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Ny postboks"
 
-#: src/mainwindow.c:1691
+#: src/mainwindow.c:1983
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -4788,16 +5527,16 @@ msgstr ""
 "Om den existerande postboksn angis, kommer den\n"
 "att genomsøkas automatiskt."
 
-#: src/mainwindow.c:1697
+#: src/mainwindow.c:1989
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
 msgstr "Postboksen '%s' finnes allerede."
 
-#: src/mainwindow.c:1702 src/setup.c:51
+#: src/mainwindow.c:1994 src/setup.c:51
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Postboks"
 
-#: src/mainwindow.c:1707 src/setup.c:54
+#: src/mainwindow.c:1999 src/setup.c:54
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -4807,79 +5546,158 @@ msgstr ""
 "Enkelte filer kan allerede eksistere, eller du har ikke tilgang til å skrive "
 "dit"
 
-#: src/mainwindow.c:2066
-msgid "Sylpheed - Folder View"
-msgstr "Sylpheed - Foldervisning"
+#: src/mainwindow.c:2281
+msgid "No posting allowed"
+msgstr "Ingen postinger tillates"
+
+#: src/mainwindow.c:2543
+msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
+msgstr "Sylpheed-Claws - Foldervisning"
 
-#: src/mainwindow.c:2102 src/messageview.c:437
-msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr "Sylpheed - Meldingsvisning"
+#: src/mainwindow.c:2579 src/messageview.c:442 src/messageview.c:825
+msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
+msgstr "Sylpheed-Claws - Meldingsvisning"
 
-#: src/mainwindow.c:2493 src/plugins/trayicon/trayicon.c:342
+#: src/mainwindow.c:2929
+msgid "Mbox import has failed."
+msgstr "Feil ved import av lokal mboxfil."
+
+#: src/mainwindow.c:2938 src/mainwindow.c:2947
+msgid "Export to mbox has failed."
+msgstr "Eksport til mboxfil feilet."
+
+#: src/mainwindow.c:2970 src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
 msgid "Exit"
 msgstr "Avslutt"
 
-#: src/mainwindow.c:2493 src/plugins/trayicon/trayicon.c:342
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "Avslutt programmet?"
+#: src/mainwindow.c:2970
+msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
+msgstr "Avslutt Sylpheed-Claws?"
 
-#: src/mainwindow.c:2879
+#: src/mainwindow.c:3116
+msgid "Folder synchronisation"
+msgstr "Folder synkronisering"
+
+#: src/mainwindow.c:3117
+msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
+msgstr "Ønsker du å synkronisere folderene dine nå?"
+
+#: src/mainwindow.c:3118
+msgid "+_Synchronise"
+msgstr "+_Synkroniser"
+
+#: src/mainwindow.c:3392
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Sletter meldingendubletter..."
 
-#: src/mainwindow.c:2913
+#: src/mainwindow.c:3426
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
 msgstr[0] "Slettet %d meldingendublett i %d foldere.\n"
 msgstr[1] "Slettet %d meldingendubletter i %d foldere.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:3054 src/summaryview.c:4128
+#: src/mainwindow.c:3573 src/summaryview.c:4527
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Prosesserer regler som skal påføres før folderreglene"
 
-#: src/mainwindow.c:3062
+#: src/mainwindow.c:3582
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr "Prosesserer regler som skal påføres etter folderreglene"
 
-#: src/mainwindow.c:3070 src/summaryview.c:4137
+#: src/mainwindow.c:3591 src/summaryview.c:4538
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Konfigurasjon av filtrering"
 
-#: src/matcher.c:1239 src/matcher.c:1240 src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242
-#: src/matcher.c:1243 src/matcher.c:1244 src/matcher.c:1245 src/matcher.c:1246
+#: src/mainwindow.c:3845
+#, c-format
+msgid "not initialized\n"
+msgstr "ikke initialisert\n"
+
+#: src/mainwindow.c:3857 src/mainwindow.c:3868
+#, c-format
+msgid "selecting folder '%s'\n"
+msgstr "Velger folderen '%s'\n"
+
+#: src/mainwindow.c:3872
+#, c-format
+msgid "selecting message %d\n"
+msgstr "velger melding %d\n"
+
+#: src/matcher.c:1347 src/matcher.c:1348 src/matcher.c:1349 src/matcher.c:1350
+#: src/matcher.c:1351 src/matcher.c:1352 src/matcher.c:1353 src/matcher.c:1354
 msgid "(none)"
 msgstr "(ingen)"
 
-#: src/message_search.c:108
+#: src/mbox.c:84
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not open mbox file:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"Kunne ikke åpne mboxfil:\n"
+"%s\n"
+
+#: src/mbox.c:120
+#, c-format
+msgid "Importing from mbox... (%d mails imported)"
+msgstr "Importerer fra mbox... (%d meldinger importert)"
+
+#: src/mbox.c:467
+msgid "Overwrite mbox file"
+msgstr "Overskriv mboxfil"
+
+#: src/mbox.c:468
+msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
+msgstr "Denne filen eksisterer allerede. Ønsker du å overskrive den?"
+
+#: src/mbox.c:469 src/messageview.c:1106 src/mimeview.c:1390
+#: src/textview.c:2364
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Overskriv"
+
+#: src/mbox.c:478
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create mbox file:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"Kunne ikke opprette mboxfil:\n"
+"%s\n"
+
+#: src/mbox.c:482
+msgid "Exporting to mbox..."
+msgstr "Eksporterer til mboxfil"
+
+#: src/message_search.c:131
 msgid "Find in current message"
 msgstr "Finn i gjeldende melding"
 
-#: src/message_search.c:126
+#: src/message_search.c:149
 msgid "Find text:"
 msgstr "Finn tekst:"
 
-#: src/message_search.c:141 src/prefs_matcher.c:559 src/summary_search.c:244
+#: src/message_search.c:164 src/prefs_matcher.c:578 src/summary_search.c:297
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Skill mellom store og små bokstaver"
 
-#: src/message_search.c:200 src/summary_search.c:377
+#: src/message_search.c:240 src/summary_search.c:505
 msgid "Search failed"
 msgstr "Søk feilet"
 
-#: src/message_search.c:201 src/summary_search.c:378
+#: src/message_search.c:241 src/summary_search.c:506
 msgid "Search string not found."
 msgstr "Søkstrengen ikke funnet."
 
-#: src/message_search.c:210
+#: src/message_search.c:250
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
 msgstr "Begynnelsen på meldingen nådd; Fortsett fra slutten?"
 
-#: src/message_search.c:213
+#: src/message_search.c:253
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "Slutten av meldingen nådd; Fortsett fra begynnelsen?"
 
-#: src/message_search.c:216 src/summary_search.c:389
+#: src/message_search.c:256 src/summary_search.c:517
 msgid "Search finished"
 msgstr "Søk ferdig"
 
@@ -4887,51 +5705,47 @@ msgstr "S
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Fil/L_ukk"
 
-#: src/messageview.c:269
+#: src/messageview.c:276
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/_Vis/Vis hela _brevhodet"
 
-#: src/messageview.c:272
+#: src/messageview.c:279
 msgid "/_Message/Compose _new message"
 msgstr "/_Melding/_Ny melding"
 
-#: src/messageview.c:284
-msgid "/_Message/For_ward as attachment"
-msgstr "/_Melding/Videresend som fil_tillegg"
-
-#: src/messageview.c:286
+#: src/messageview.c:293
 msgid "/_Message/Redirec_t"
 msgstr "/_Melding/Omdiriger"
 
-#: src/messageview.c:305
+#: src/messageview.c:310
 msgid "/_Tools/Create processing rule"
 msgstr "/_Verktøy/Opprett prosesseringsregel"
 
-#: src/messageview.c:307
+#: src/messageview.c:312
 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
 msgstr "/_Verktøy/Opprett prosesseringsregel/_Automatisk"
 
-#: src/messageview.c:309
+#: src/messageview.c:314
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
 msgstr "/_Verktøy/Opprett prosesseringsregel/ut fra _Fra"
 
-#: src/messageview.c:311
+#: src/messageview.c:316
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
 msgstr "/_Verktøy/Opprett prosesseringsregel/ut fra _Til"
 
-#: src/messageview.c:313
+#: src/messageview.c:318
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
 msgstr "/_Verktøy/Opprett prosesseringsregel/ut fra _Overskrift"
 
-#: src/messageview.c:542
+#: src/messageview.c:547
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<Ingen Retur-Path funnet>"
 
-#: src/messageview.c:550
+#: src/messageview.c:555
 #, c-format
 msgid ""
-"The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
-"does not correspond to the return path:\n"
+"The notification address to which the return receipt is\n"
+"to be sent does not correspond to the return path:\n"
 "Notification address: %s\n"
 "Return path: %s\n"
 "It is advised to not to send the return receipt."
@@ -4941,51 +5755,51 @@ msgstr ""
 "Return path: %s\n"
 "Returkvittering bør ikke sendes."
 
-#: src/messageview.c:558 src/messageview.c:578
-msgid "+Don't Send"
-msgstr "+Ikke send"
+#: src/messageview.c:562 src/messageview.c:579
+msgid "_Don't Send"
+msgstr "_Ikke send"
 
-#: src/messageview.c:571
+#: src/messageview.c:575
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
 "officially addressed to you.\n"
-"It is advised to not to send the return .receipt."
+"It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 "Denne meldingen ber om en returkvittering\n"
 "men ifølge 'To:' og 'CC:' brevhodene er den ikke\n"
 "offesielt adressert til deg.\n"
 "Returkvittering bør ikke sendes."
 
-#: src/messageview.c:1024 src/mimeview.c:1160 src/summaryview.c:3508
-#: src/summaryview.c:3511 src/textview.c:2066
+#: src/messageview.c:787 src/procmime.c:823
+#, c-format
+msgid "Couldn't decrypt: %s"
+msgstr "Kunne ikke dekryptere: %s"
+
+#: src/messageview.c:1101 src/mimeview.c:1528 src/summaryview.c:3871
+#: src/summaryview.c:3874 src/textview.c:2352
 msgid "Save as"
 msgstr "Lagre som"
 
-#: src/messageview.c:1029 src/mimeview.c:1033 src/summaryview.c:3517
-#: src/textview.c:2078
-msgid "Overwrite"
-msgstr "Overskriv"
-
-#: src/messageview.c:1030
+#: src/messageview.c:1107
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Overskriv eksisterende fil?"
 
-#: src/messageview.c:1038 src/summaryview.c:3528 src/summaryview.c:3531
-#: src/summaryview.c:3546
+#: src/messageview.c:1115 src/summaryview.c:3891 src/summaryview.c:3894
+#: src/summaryview.c:3909
 #, c-format
 msgid "Can't save the file '%s'."
 msgstr "Kan ikke lagre filen '%s'."
 
-#: src/messageview.c:1109
+#: src/messageview.c:1198
 msgid "This message asks for a return receipt."
 msgstr "Denne meldingen ber om returkvittering."
 
-#: src/messageview.c:1110
+#: src/messageview.c:1199
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Send kvittering"
 
-#: src/messageview.c:1150
+#: src/messageview.c:1239
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
@@ -4993,7 +5807,7 @@ msgstr ""
 "Denne meldingen er bare delvis mottatt,\n"
 "og er nå slettet fra tjeneren."
 
-#: src/messageview.c:1156
+#: src/messageview.c:1245
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -5002,15 +5816,15 @@ msgstr ""
 "Denne meldingen er delvis mottatt;\n"
 "den er %s."
 
-#: src/messageview.c:1160 src/messageview.c:1182
+#: src/messageview.c:1249 src/messageview.c:1271
 msgid "Mark for download"
 msgstr "Merket for nedlastning"
 
-#: src/messageview.c:1161 src/messageview.c:1173
+#: src/messageview.c:1250 src/messageview.c:1262
 msgid "Mark for deletion"
 msgstr "Merket for sletting"
 
-#: src/messageview.c:1166
+#: src/messageview.c:1255
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -5019,12 +5833,12 @@ msgstr ""
 "Denne meldingen er bare delvis mottatt;\n"
 "den er %s og vil lastes ned."
 
-#: src/messageview.c:1171 src/messageview.c:1184
-#: src/prefs_filtering_action.c:153
+#: src/messageview.c:1260 src/messageview.c:1273
+#: src/prefs_filtering_action.c:154
 msgid "Unmark"
 msgstr "Fjern markering"
 
-#: src/messageview.c:1177
+#: src/messageview.c:1266
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -5033,11 +5847,11 @@ msgstr ""
 "Denne meldingen er bare delvis mottatt;\n"
 "den er %s og vil bli slettet."
 
-#: src/messageview.c:1253
+#: src/messageview.c:1342
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Merknad om returkvittering"
 
-#: src/messageview.c:1254
+#: src/messageview.c:1343
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -5046,19 +5860,15 @@ msgstr ""
 "Meldingen ble sendt til flere av dine konti.\n"
 "Vennligst velg hvilken konto du vil bruke i returkvitteringen:"
 
-#: src/messageview.c:1258
-msgid "Send Notification"
-msgstr "Send beskjed"
+#: src/messageview.c:1347
+msgid "_Send Notification"
+msgstr "_Send beskjed"
 
-#: src/messageview.c:1258
-msgid "+Cancel"
-msgstr "+Avbryt"
+#: src/messageview.c:1347
+msgid "+_Cancel"
+msgstr "+Av_bryt"
 
-#: src/messageview.c:1320 src/summaryview.c:3570 src/toolbar.c:175
-msgid "Print"
-msgstr "Skriv ut"
-
-#: src/messageview.c:1321 src/summaryview.c:3571
+#: src/messageview.c:1410 src/summaryview.c:3946
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -5067,7 +5877,7 @@ msgstr ""
 "Skriv in utskriftskommando:\n"
 "('%s' vil erstatted med filnavnet)"
 
-#: src/messageview.c:1327 src/summaryview.c:3577
+#: src/messageview.c:1416 src/summaryview.c:3952
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -5076,20 +5886,29 @@ msgstr ""
 "Utskriftskommandoen er ugyldig:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/messageview.c:1338 src/summaryview.c:3599
+#: src/messageview.c:1427 src/summaryview.c:3923
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr "Kan ikke skrive ut: meldingern inneholder ikke tekst."
 
-#: src/mh.c:392
+#: src/messageview.c:1638 src/messageview.c:1644 src/summaryview.c:3342
+#: src/summaryview.c:5237
+msgid "An error happened while learning.\n"
+msgstr "En feil oppsto ved læring.\n"
+
+#: src/mh.c:427
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr "Kan ikke kopiere %s til %s\n"
 
-#: src/mh_gtk.c:58
-msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "/Slett post_boks"
+#: src/mh.c:498
+msgid "Moving messages..."
+msgstr "Flytter meldinger..."
 
-#: src/mh_gtk.c:319
+#: src/mh_gtk.c:59
+msgid "/Remove _mailbox..."
+msgstr "/Fjern post_boks"
+
+#: src/mh_gtk.c:323
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox '%s' ?\n"
@@ -5098,70 +5917,90 @@ msgstr ""
 "Vil du virkelig slette postboksen '%s' ?\n"
 "(Meldingene vil IKKE slettes fra platelagret)"
 
-#: src/mh_gtk.c:321
+#: src/mh_gtk.c:325
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Slett postboks"
 
-#: src/mimeview.c:153
+#: src/mh_gtk.c:326
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Slett"
+
+#: src/mimeview.c:158
 msgid "/_Open"
 msgstr "/_Åpne"
 
-#: src/mimeview.c:154
+#: src/mimeview.c:159
 msgid "/Open _with..."
 msgstr "/Åpne _med"
 
-#: src/mimeview.c:155
+#: src/mimeview.c:160
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/Vis som _tekst"
 
-#: src/mimeview.c:156
+#: src/mimeview.c:161 src/summaryview.c:478
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/Lagre _Som"
 
-#: src/mimeview.c:157
+#: src/mimeview.c:162
 msgid "/Save _all..."
 msgstr "/Lagre _alt"
 
-#: src/mimeview.c:196
+#: src/mimeview.c:201
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME-typ"
 
-#: src/mimeview.c:641
-msgid "Check"
-msgstr "Sjekk"
+#: src/mimeview.c:702
+msgid "Check signature"
+msgstr "Kontroller signatur"
 
-#: src/mimeview.c:646 src/mimeview.c:651 src/mimeview.c:656
-msgid "Full info"
-msgstr "Full informasjon"
+#: src/mimeview.c:707 src/mimeview.c:712 src/mimeview.c:717
+msgid "View full information"
+msgstr "Vis personlig informasjon"
 
-#: src/mimeview.c:661
+#: src/mimeview.c:722 src/mimeview.c:726
 msgid "Check again"
 msgstr "Sjekk en gang til"
 
-#: src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:1041 src/mimeview.c:1220
-#: src/mimeview.c:1250
-msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Kan ikke lagre del av multipart message."
+#: src/mimeview.c:735
+msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
+msgstr "Klikk ikonet eller trykk 'C' for å kontrollere den."
 
-#: src/mimeview.c:1031 src/textview.c:2076
+#: src/mimeview.c:740
+msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
+msgstr "Tidsavbrudd ved kontroll av signatur. Klikk ikonet eller trykk 'C' for å forsøke på nytt."
+
+#: src/mimeview.c:950
+msgid "Checking signature..."
+msgstr "Kontrollerer signatur..."
+
+#: src/mimeview.c:992
+msgid "Go back to email"
+msgstr "Gå tilbake til epost"
+
+#: src/mimeview.c:1317 src/mimeview.c:1398 src/mimeview.c:1574
+#: src/mimeview.c:1607
+msgid "Can't save the part of multipart message."
+msgstr "Kan ikke lagre del av multipart message."
+
+#: src/mimeview.c:1387 src/textview.c:2362
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Overskriv eksisterende fil '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1068
+#: src/mimeview.c:1425
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Velg mottaksfolder"
 
-#: src/mimeview.c:1075
+#: src/mimeview.c:1432
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "'%s' er ikke en katalog."
 
-#: src/mimeview.c:1260
+#: src/mimeview.c:1636
 msgid "Open with"
 msgstr "Åpne med"
 
-#: src/mimeview.c:1261
+#: src/mimeview.c:1637
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -5170,76 +6009,80 @@ msgstr ""
 "Skriv inn kommandoen for å åpne filen:\n"
 "('%s' vil erstattes med filnavnet)"
 
-#: src/news.c:205
+#: src/news.c:255
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "opprettet NNTP-tilkobling til %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:279
+#: src/news.c:328
+msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the News server."
+msgstr "Sylpheed-Claws må ha nettverkstilgang for å kunne aksessere njustjenere."
+
+#: src/news.c:345
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "NNTP-tilkobling til %s:%d er avbrutt. Kobler til på nytt...\n"
 
-#: src/news.c:409
+#: src/news.c:475
 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
 msgstr "kan ikke hente ned gruppliste\n"
 
-#: src/news.c:522
+#: src/news.c:588
 msgid "can't post article.\n"
 msgstr "kan ikke poste artikkel.\n"
 
-#: src/news.c:548
+#: src/news.c:614
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
 msgstr "kan ikke hente ned artikkel %d\n"
 
-#: src/news.c:597
+#: src/news.c:663
 #, c-format
 msgid "can't select group: %s\n"
 msgstr "kan ikke velge gruppe %s\n"
 
-#: src/news.c:825
+#: src/news.c:888
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "kan ikke sette gruppe: %s\n"
 
-#: src/news.c:833
+#: src/news.c:897
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "ugyldig artikelintervall: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:853
+#: src/news.c:917
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
 msgstr "feil oppsto ved henting av %s.\n"
 
-#: src/news.c:871
+#: src/news.c:935
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr "henter xover %d i %s...\n"
 
-#: src/news.c:875 src/news.c:960
+#: src/news.c:942 src/news.c:1035
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr "kan ikke hente xover\n"
 
-#: src/news.c:884 src/news.c:970
+#: src/news.c:952 src/news.c:1047
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "feil oppsto ved henting av xover.\n"
 
-#: src/news.c:890 src/news.c:983
+#: src/news.c:959 src/news.c:1061
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "ugyldig xoverlinje: %s\n"
 
-#: src/news.c:905 src/news.c:924 src/news.c:1002 src/news.c:1037
+#: src/news.c:976 src/news.c:997 src/news.c:1080 src/news.c:1112
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr "kan ikke hente xhdr\n"
 
-#: src/news.c:914 src/news.c:933 src/news.c:1014 src/news.c:1049
+#: src/news.c:986 src/news.c:1007 src/news.c:1093 src/news.c:1125
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr "feil oppsto ved henting av xhdr.\n"
 
-#: src/news.c:956
+#: src/news.c:1031
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "henter xover %d - %d i %s...\n"
@@ -5252,46 +6095,29 @@ msgstr "/_Abboner p
 msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "/Dropp abonnement på njusgruppe"
 
-#: src/news_gtk.c:55
-msgid "/Down_load"
-msgstr "/Last ne_d"
-
-#: src/news_gtk.c:59
-msgid "/News _account settings"
-msgstr "Njuskonto innstillinger"
-
-#: src/news_gtk.c:60
-msgid "/Remove _news account"
-msgstr "/Slett _njuskonto"
-
-#: src/news_gtk.c:230
+#: src/news_gtk.c:223
 #, c-format
 msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
 msgstr "Vil du virkelig slette abonnement på njusgruppen '%s'?"
 
-#: src/news_gtk.c:231
+#: src/news_gtk.c:224
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "Dropp abonnement på njusgruppe"
 
-#: src/news_gtk.c:280
-#, c-format
-msgid "Really delete news account '%s'?"
-msgstr "Vil du virkelig slette njuskonto '%s'?"
-
-#: src/news_gtk.c:281
-msgid "Delete news account"
-msgstr "Slett njuskonto"
+#: src/news_gtk.c:225
+msgid "_Unsubscribe"
+msgstr "_Dropp abonnement på njusgruppe"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
 msgid "ClamAV: scanning message..."
 msgstr "ClamAV: ser igjennom meldingen..."
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:236
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:250
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:251
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:214
 msgid "Clam AntiVirus"
 msgstr "Clam Antivirus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:241
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:256
 msgid ""
 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
@@ -5299,77 +6125,50 @@ msgid ""
 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
 "saved in a specially designated folder.\n"
 "\n"
-"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
-"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
-"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Clam AntiVirus"
 msgstr ""
-"Dette programtillegget bruker Clam Antivirus, og ser igjennom alle meldinger "
-"fra en IMAP, LOKAL eller POP konto.\n"
+"Denne innstikkmodulen bruker Clam Antivirus, og ser igjennom alle meldinger fra en IMAP, LOKAL eller POP konto.\n"
 "\n"
-"Når et det oppdages virus i et vedlegg kan dette enten slettes eller lagres "
-"i en folder dedikert til dette.\n"
+"Når et det oppdages virus i et vedlegg kan dette enten slettes eller lagres i en folder dedikert til dette.\n"
 "\n"
-"Programtillegget inneholder også de funksjonene som ser igjennom og sletter "
-"eller flytter meldingen. Du vil antakelig laste Gtk+ brukergrensesnitt "
-"programtillegget også, hvis du ikke gjør dette blir du nødt til å skrive "
-"konfigurasjonen for dette tillegget for hånd.\n"
+"Brukervalg ligger under /Konfigurasjon/Innstillinger/Innstikk/Clam AntiVirus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:94
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:96
 msgid "Enable virus scanning"
 msgstr "Aktiviser virusbeskyttelse"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:108
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:97
 msgid "Scan archive contents"
 msgstr "Kontroller innhold av arkiver"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:121
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:106
 msgid "Maximum attachment size"
 msgstr "Maksimum vedleggsstørrelse"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:139
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:117
+msgid "Message attachments larger than this will not be scanned"
+msgstr "Meldingesvedlegg større enn dette vil ikke kontrolleres"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:121
 msgid "MB"
 msgstr "MB"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:143
-msgid "Save infected messages"
-msgstr "Lagre infekterte meldinger"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:156
-msgid "Save folder"
-msgstr "Lagringsfolder"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:130
+msgid "Save infected mail in"
+msgstr "Lagre infekterte meldinger i"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:170
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:179
-msgid "Leave empty to use the default trash folder"
-msgstr "La denne stå tom for å bruke standard søppelfolder"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:134
+msgid "Save mail that contains viruses"
+msgstr "Lagre meldinge som inneholder virus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:276
-msgid "Clam AntiVirus GTK"
-msgstr "Clam AntiVirus GTK"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:281
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
 msgid ""
-"This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
-"\n"
-"You will find the options in the Preferences window under Plugins/Clam "
-"AntiVirus.\n"
-"\n"
-"With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
-"scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
-"attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
-"mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
-"mail will be saved.\n"
-msgstr ""
-"Dette programtillegget gir deg Innstillingsvinduet til Clam Antivirus programtillegget.\n"
-"\n"
-"Du finner valgene i vinduet for innstillinger, under Programtillegg / Clam Antivirus.\n"
-"\n"
-"Med dette kan du aktivisere gjennomsyn av epost og vedlegg, sette\n"
-"maksimum størrelse på filer som skal kontrolleres, (dersom det er\n"
-"tillegg større enn dette vil disse ikke sjekkes), konfigurere hvorvidt\n"
-"infisert epost skal leveres (forvalg: ja) og velge hvor infisert epost\n"
-"skal lagres.\n"
-"\n"
+"Folder for storing infected mail. Leave empty to use the default trash folder"
+msgstr "Folder for lagring av infiserte meldinger. La denne stå tom for å bruke den vanlige søppelfolderen"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:151
+msgid "Click this button to select a folder for storing infected mail"
+msgstr "Klikk denne knappen for å velge en folder for lagring av infisert epost"
 
 #: src/plugins/demo/demo.c:74
 msgid "Demo"
@@ -5377,38 +6176,36 @@ msgstr "Demo"
 
 #: src/plugins/demo/demo.c:79
 msgid ""
-"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
-"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed-Claws. It "
+"installs a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
 "\n"
 "It is not really useful"
 msgstr ""
-"Dette programtillegget er kun en demonstrasjon på hvordan man skriver slike "
-"tillegg til Sylpheed. Det installerer en krok for logging, og skriver dette "
-"til stdout.\n"
+"Denne innstikkmodulen er kun en demonstrasjon på hvordan man skriver moduler til Sylpheed. Det installerer en krok for logging, og skriver dette til stdout.\n"
 "\n"
-"Det er ikke egentlig brukbart"
+"Det kan ikke brukes til noe"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:76
 msgid "Dillo Browser"
 msgstr "Dillo nettleser"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:115
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:116
 msgid "Do not load remote links in mails"
 msgstr "Last ikke eksterne lenker i epost"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
 msgstr "Tilsvarende Dillo's '--local' flagg"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:123
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:124
 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
 msgstr "Du kan fremdeles laste eksterne lenker ved å laste siden på nytt"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:130
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:133
 msgid "Full window mode (hide controls)"
 msgstr "Fullskjerms modus (gjem kontroller)"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:136
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:139
 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
 msgstr "Tilsvarende Dillo's '--fullwindow' flagg"
 
@@ -5417,145 +6214,136 @@ msgid "Dillo HTML Viewer"
 msgstr "Dillo nettleser"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
-msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
-msgstr "Dette programtillegget viser HTML-epost med Dillo nettleseren."
-
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
-msgid "MathML Viewer"
-msgstr "MathML fremviser"
-
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
 msgid ""
-"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
-"(Content-Type: text/mathml)"
-msgstr ""
-"Dette programtillegget bruker GtkMathView widget'et til å vise MathML "
-"vedlegg. (Content-Type: text/mathml)"
+"This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
+msgstr "Denne innstikkmodulen viser HTML-epost med Dillo nettleseren."
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:89
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:99 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:94
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Passphrase"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:249
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:260
 msgid "[no user id]"
 msgstr "[ingen brukerid]"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:257
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:274
 #, c-format
 msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
-msgstr ""
-"%sVennligst skriv inn passphrase for:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
-
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:261
-msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
+"span>\n"
 "\n"
+"%.*s\n"
 msgstr ""
-"Feil passphrase! Forsøk igjen...\n"
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sSkriv inn andgangsfrase for: </"
+"span>\n"
 "\n"
+"%.*s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:122
-msgid "Store passphrase in memory"
-msgstr "Lagre passphrases i minnet"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:277
+msgid "Bad passphrase.\n"
+msgstr "Feil adgangsfrase.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:129
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:92
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Kontroller signaturer automatisk"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:137
-msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "Fang opp inndata når passphrase skrives inn"
-
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:146
-msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr "Vis advarsel ved oppstart om GnuPG ikke virker"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:102
+msgid "Store passphrase in memory"
+msgstr "Lagre passphrases i minnet"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:159
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:108
 msgid "Expire after"
 msgstr "La utløpe etter"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:174
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:123
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr "Sett denne til '0' for å lagre passphrase for hele sessjonen"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:179 src/prefs_receive.c:169
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:128 src/prefs_receive.c:170
 msgid "minute(s)"
 msgstr "minutt(er)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:275
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:138
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr "Fang opp inndata når passphrase skrives inn"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "Vis advarsel ved oppstart om GnuPG ikke virker"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:235
 msgid "Sign key"
 msgstr "Signer nøkkel"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:308
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:248
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Bruk forvalgt GnuPG-nøkkel"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:315
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:259
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Velg nøkkel ut fra epostadressen din"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:322
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:270
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Angi nøkkel manuellt"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:329
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:280
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "Bruker- eller nøkkel-ID:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:504
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:454
 msgid "GPG"
 msgstr "GPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:105
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:107
 #, c-format
 msgid "Please select key for '%s'"
 msgstr "Angi nøkkel for '%s'"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:108
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:110
 #, c-format
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
 msgstr "Samler info for '%s' ... %c"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:301
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:310
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Velg nøkler"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:328
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:337
 msgid "Key ID"
 msgstr "Nøkkel-ID"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:331
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:340
 msgid "Val"
 msgstr "Verdi"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:352
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:361
 msgid "Select"
 msgstr "Velg"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:354 src/prefs_other.c:261
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:362 src/prefs_other.c:271
 msgid "Other"
 msgstr "Andre"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:478
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:363
+msgid "Don't encrypt"
+msgstr "+Ikke krypter"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:508
 msgid "Add key"
 msgstr "Legg til nøkkel"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:479
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:509
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Angi annen bruker- eller nøkkel-ID"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:495
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:525
 msgid "Trust key"
 msgstr "Nøkkel du stoler på"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:496
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:526
 msgid ""
 "The selected key is not fully trusted.\n"
 "If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
@@ -5567,83 +6355,149 @@ msgstr ""
 "ikke være sikker på at den vil gå til riktig person.\n"
 "Stoler du nok på den til at du likevel vil bruke den?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:105
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:125
 msgid "Undefined"
 msgstr "Udefinert"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:107 src/prefs_receive.c:201
-#: src/prefs_send.c:163
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:127 src/prefs_receive.c:199
+#: src/prefs_send.c:170
 msgid "Never"
 msgstr "Aldri"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:109
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:129
 msgid "Marginal"
 msgstr "Marginal"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:113
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:133
 msgid "Ultimate"
 msgstr "Ultimat"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:127 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:131
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:154
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
+#, c-format
+msgid "The signature can't be checked - %s"
+msgstr "Denne signaturen er verifiseres - %s"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:175
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:222
 msgid "The signature has not been checked."
 msgstr "Denne signaturen er ikke kontrollert."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:142
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:181 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:183
+msgid "PGP Core: Can't get key - no gpg-agent running."
+msgstr "PGP Core: Kan ikke finne nøkkel - ingen gpg-agent kjører."
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:196
+#, c-format
+msgid "Good signature from %s."
+msgstr "God signatur fra %s."
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:202
 #, c-format
-msgid "Good signature from %s (Trust: %s)."
-msgstr "Gyldig signatur av %s (Thrust: %s)."
+msgid "Good signature (untrusted) from %s."
+msgstr "God signatur (uten tillit)fra %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:146
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:207
 #, c-format
 msgid "Expired signature from %s."
 msgstr "Utgått signatur fra %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:210
 #, c-format
 msgid "Expired key from %s."
 msgstr "Utgått signatur fra %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:150
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:213
 #, c-format
 msgid "Bad signature from %s."
 msgstr "Ugyldig signatur fra %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152
-msgid "No key available to verify this signature."
-msgstr "Du har ingen nøkkel som kan verifisere denne signaturen."
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:217
+#, c-format
+msgid "Key 0x%s not available to verify this signature."
+msgstr "Nøkkel 0x%s er ikke tilgjengelig for verifisering av denne signaturen."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:179
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:259
 #, c-format
 msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatur laget %s med nøkkel-ID %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:187
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:266
 #, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\"\n"
-msgstr "God signatur fra \"%s\"\n"
+msgid "Good signature from \"%s\" (Trust: %s)\n"
+msgstr "Gyldig signatur fra %s (Trust: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:192
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:271
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
 msgstr "Utgått signatur fra \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:197
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:276
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
 msgstr "DÅLIG signatur fra \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:208
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:287
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "               alias \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:214
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:293
 #, c-format
 msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
 msgstr "Primærnøkkel fingeravtrykk: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:372
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:298
+#, c-format
+msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
+msgstr "ADVARSEL: Underskrivers adresse \"%s\" stemmer ikke overens med DNS-oppføring\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:304
+#, c-format
+msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
+msgstr "Avsenders adresse brekreftet som \"%s\"\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:348
+#, c-format
+msgid "Couldn't get data from message, %s"
+msgstr "Kunne ikke hente data fra melding, %s"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:364
+#, c-format
+msgid "Couldn't initialize data, %s"
+msgstr "Kan ikke initalisere data, %s"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:480
+#, c-format
+msgid "Private key not found (%s)"
+msgstr "Privat nøkkel ikke funnet (%s)"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:488
+msgid "Private key specification is ambiguous"
+msgstr "Angivelse av privat nøkkel er tvetydig"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:498
+#, c-format
+msgid "Error setting private key: %s"
+msgstr "Feil angivelse av privat nøkkel: %s"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:534
+#, c-format
+msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
+msgstr "Gpgme protokoll '%s' kan ikke brukes: Motoren '%s' er ikke installert riktig."
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:540
+#, c-format
+msgid ""
+"Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
+"version %s is required.\n"
+msgstr "Gpgpme protokoll '%s' kan ikke brukes: Motoren '%s' versjon %s er installert, men versjon %s påkreves.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:548
+#, c-format
+msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
+msgstr "Gpgme protokoll '%s' kan ikke brukes (ukjent problem)"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:564
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -5651,21 +6505,119 @@ msgstr ""
 "GnuPG er ikke installert skikkelig, eller må oppgraderes.\n"
 "OpenPGP-støtte deaktivert."
 
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:59
+msgid "PGP/Core"
+msgstr "PGP/Core"
+
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
+msgid ""
+"This plugin handles PGP core operations, it is used by other plugins, like "
+"PGP/Mime.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/GPG and /"
+"Configuration/[Account Preferences]/Plugins/GPG\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
+msgstr ""
+"Denne innstikkmodulen håndterer PGP kjernefunksjonaliteten og brukes av andre "
+"moduler, for eksempel PGP/Mime.\n"
+"\n"
+"Brukervalg finner du under /Konfigurasjon/Innstillinger/Innstikkmoduler/GPG og "
+"/Konfigurasjon/[Innstillinger for konti]/Innstikk/GPG\n"
+"\n"
+"Inntikket bruker GPGME-biblioteket som omslag for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME er copyright 2001 av Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:236 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:384
+msgid "Couldn't get text data."
+msgstr "Kunne ikke hente tekstdata."
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:254
+msgid "Couldn't convert text data to any sane charset."
+msgstr "Kunne ikke konvertere tekstdata med noe fornuftig tegnsett."
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:377
+msgid "Couldn't parse mime part."
+msgstr "Kunne ikke tolke mime-delen."
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:407 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:332
+#, c-format
+msgid "Couldn't open decrypted file %s"
+msgstr "Kunne ikke åpne dekryptert fil %s"
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:437
+msgid "Couldn't scan decrypted file."
+msgstr "Kunne ikke kontrollere dekryptert fil."
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:445
+msgid "Couldn't scan decrypted file parts."
+msgstr "Kunne ikke kontrollere dekrypterte fildeler."
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:499
+msgid "Couldn't create temporary file."
+msgstr "Kunne ikke opprette midlertidlig fil."
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:533 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:479
+#, c-format
+msgid "Data signing failed, %s"
+msgstr "Signering av data feilet, %s"
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:551 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:504
+#, c-format
+msgid "Data signing failed due to invalid signer: %s"
+msgstr "Signering av data feilet pga ugyldig underskriver: %s"
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:560 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:513
+msgid "Data signing failed, no results."
+msgstr "Signering av data feilet, intet resultat."
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:572 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:525
+msgid "Data signing failed, no contents."
+msgstr "Signering av data feilet, intet innhold."
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:635 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:583
+#, c-format
+msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
+msgstr "Kunne ikke legge til GPG-nøkkel %s, %s"
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:656 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:611
+#, c-format
+msgid "Couldn't create temporary file, %s"
+msgstr "Kunne ikke opprette temporær fil, %s"
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:681 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:637
+#, c-format
+msgid "Encryption failed, %s"
+msgstr "Kryptering feilet, %s"
+
 #: src/plugins/pgpinline/plugin.c:57
 msgid "PGP/inline"
-msgstr ""
+msgstr "PGP/integrert"
 
 #: src/plugins/pgpinline/plugin.c:62
 msgid ""
-"This plugin enables signature verification of digitally signed messages, and "
-"decryption of encrypted messages. \n"
+"This plugin handles the deprecated Inline method of signing and/or "
+"encrypting mails. You can decrypt mails, verify signatures or sign and "
+"encrypt your own mails.\n"
 "\n"
-"It also lets you send signed and encrypted messages."
+"It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
+"Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
+"System\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 msgstr ""
-"Dette programtillegget lar deg verifisere digitalt signerte meldinger, og\n"
-"dekryptere krypterte meldinger\n"
+"Denne innstikkmodulen håndterer den avskrevne integrerte metoden for signering og / eller kryptering av epost. Du kan dekryptere epost, verifisere signaturer eller signere og kryptere dine egne meldinger.\n"
+"\n"
+"Det kan settes som forvalgt system for personvern i /Konfigurasjon/[Innstillinger for konti]/Personvern\n"
 "\n"
-"Det lar deg også sende signerte og krytperte meldinger."
+"Innstikket bruker GPGME-biblioteket som omslag for GnuPG\n"
+"\n"
+"GPGME er copyright 2001 av Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
 #: src/plugins/pgpmime/plugin.c:56
 msgid "PGP/MIME"
@@ -5676,191 +6628,216 @@ msgid ""
 "This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
 "mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
 "\n"
+"It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
+"Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
+"System\n"
+"\n"
 "The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
 "\n"
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 msgstr ""
-"Dette programtillegget håndterer PGP/MIME signert og/eller kryptert epost. "
-"Du kan dekryptere epost, verifisere signaturer eller signere og kryptere "
-"egne meldinger.\n"
-"Tillegget bruker GPGME biblioteket som et innpakning for GnuPG.\n"
+"Denne instikkmodulen håndterer PGP/MIME signert og/eller kryptert epost. Du kan dekryptere epost, verifisere signaturer eller signere og kryptere egne meldinger.\n"
+"Modulen bruker GPGME biblioteket som omslag for GnuPG.\n"
 "\n"
-"GPGME er copyright 2001 av Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"GPGME er copyright 2001 av Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:191
+msgid "Signature boundary not found."
+msgstr "Søkstrengen ikke funnet."
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:309
+#, c-format
+msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
+msgstr "Kunne ikke initialisere GPG-kontekst, %s"
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:351
+msgid "Couldn't parse decrypted file."
+msgstr "Kunne ikke behandle dekryptert fil."
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:357
+msgid "Couldn't parse decrypted file parts."
+msgstr "Kunne ikke behandle dekrypterte meldingsdeler."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:183
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:403 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:442
+#, c-format
+msgid "Couldn't create temporary file: %s"
+msgstr "Kunne ikke opprette temporær fil: %s"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:152
+msgid "Spamassassin plugin couldn't connect to spamd.\n"
+msgstr "Spamassasssin innstikkmodulen kunne ikke koble til mot spamd.\n"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:192
+msgid "Spamassassin plugin is disabled by its preferences.\n"
+msgstr "Spamassassin instikkmodulen er deaktivert i innstillingene.\n"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:197
 msgid "SpamAssassin: filtering message..."
 msgstr "SpamAssassin: filtrerer meldinger..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:328
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:464
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:303
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws needs network access in order to feed this mail(s) to the "
+"remote learner."
+msgstr "Sylpheed-Claws må ha nettverkstilgang for å kunne fore disse meldingene til den eksterne opplæringsagenten."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:464
+msgid "Spamassassin plugin is loaded but disabled by its preferences.\n"
+msgstr "Spamassassin instikkmodulen er lastet med detaktivert i instillingene dens.\n"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:492
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:549
 msgid "SpamAssassin"
 msgstr "SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:333
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:497
 msgid ""
-"This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
-"account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
-"Server (spamd) running somewhere.\n"
+"This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
+"POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a "
+"SpamAssassin Server (spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"It can also be used for marking messages as Ham or Spam.\n"
 "\n"
-"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
-"special folder.\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved in a "
+"specially designated folder.\n"
 "\n"
-"This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
-"moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
-"otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/SpamAssassin"
 msgstr ""
-"Dette programtillegget kontrollerer meldinger so mottas fra alle IMAP, "
-"LOKALE eller POP konti for søppelpost (spam) vha en SpamAssassin tjener. Det "
-"krever at en SpamAssassin tjener (spamd) kjører et sted.\n"
+"Denne instikkmodulen kontrollerer meldinger so mottas fra alle IMAP, LOKALE eller POP konti for søppelpost (spam) vha en SpamAssassin tjener. Det krever at en SpamAssassin tjener (spamd) kjører et sted.\n"
 "\n"
-"Når en melding identifiseres som søppel kan det enten slettes eller lagres i "
-"en dedikert folder.\n"
+"Det kan også brukes for merking av meldinger som enten søppelpost eller ønsket post.\n"
 "\n"
-"TIllegget inneholder kun funksjonene for filtrering, sletting eller flytting "
-"av meldinger. Det vil antakelig også være ønskelig å kjøre tillegget for "
-"brukergrensesnitt, ellers må konfigurasjonen skrives for hånd.\n"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
-msgid "Disabled"
-msgstr "Deaktivert"
+"Meldinger identifisert som søppel kan det enten slettes eller lagres i en dedikert folder.\n"
+"\n"
+"Brukervalg for instikket ligger under /Konfigurasjon/Innstillinger/Innstikk/SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:85
 msgid "Localhost"
 msgstr "Localhost"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:80
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:86
 msgid "TCP"
 msgstr "TCP"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:81
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:87
 msgid "Unix Socket"
 msgstr "Unix socket"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:178
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:235
+msgid "Enable SpamAssassin plugin"
+msgstr "Aktiviser SpamAssassin innstikket"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:239
 msgid "Transport"
 msgstr "Transport"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:185
-msgid "spamd "
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:251
+msgid "Type of transport"
+msgstr "Transporttype"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
+msgid "User"
+msgstr "Bruker"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:280
+#, fuzzy
+msgid "User to use with spamd server"
+msgstr "Bruker til spamd-tjeneren"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:283
+msgid "spamd"
 msgstr "spamd "
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:222
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:301
 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
 msgstr "Maskinnavn eller IP-adresse for spamd-tjener"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:225
-msgid ":"
-msgstr ":"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:235
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:312
 msgid "Port of spamd server"
 msgstr "Port for spamd-tjener"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:242
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:318
 msgid "Path of Unix socket"
 msgstr "Sti til Unix socket"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:265
-msgid ""
-"Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
-"be aborted and the message will be handled as not spam."
-msgstr ""
-"Tid som tildeles kontrollering. Dersom sjekken tar lengre tid enn dette vil "
-"den avbrytes og meldingen behandles som om den ikke er søppel."
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:269
-msgid "s"
-msgstr "s"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:276
-msgid "Save Spam"
-msgstr "Lagre søppel"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:290
-msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
-msgstr "Lagre meldinger som identifiseres som søppel til en folder"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:325
+msgid "Maximum size"
+msgstr "Maksimal størrelse"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:306
-msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
-msgstr "Maksimal størrelse på meldinger som skal kontrolleres"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:334
+msgid "Messages larger than this will not be checked"
+msgstr "Meldinger større enn dette vil ikke kontrolleres"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:310
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:337
 msgid "kB"
 msgstr "kB"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:317
-msgid "Save Folder"
-msgstr "Lagringsfolder"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:332
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:354
 msgid ""
-"Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
-"folder"
-msgstr ""
-"Folder for lagring av søppel. La denne stå tom for å bruke den vanlige "
-"søppelfolderen"
+"Maximum time allowed for checking. If the check takes longer it will be "
+"aborted."
+msgstr "Maksimaltid for spamkontroller. Dersom sjekken tar lengre tid enn dette vil den avbrytes og meldingen behandles som om den ikke er søppelpost."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:335
-msgid "..."
-msgstr " ... "
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:359 src/prefs_other.c:187
+msgid "seconds"
+msgstr "sekunder"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:341
-msgid "Maximum Size"
-msgstr "Maksimal størrelse"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
+msgid "Process messages on receiving"
+msgstr "Prosesser meldinger ved mottak"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
-msgid "SpamAssassin GTK"
-msgstr "SpamAssassin GTK"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:376
+msgid "Save spam in"
+msgstr "Lagre søppelpost i"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:495
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:384
 msgid ""
-"This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
-"\n"
-"You will find the options in the Preferences window under Plugins/"
-"SpamAssassin.\n"
-"\n"
-"With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
-"server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
-"the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
-"should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
-"be saved.\n"
-msgstr ""
-"Dette programtillegget gir Innstillinger fr SpamAssassin tillegget.\n"
-"\n"
-"Du finner valgene under Andre Innstillinger vinduet under Programtillegg / SpamAssassin.\n"
-"\n"
-"Med dette tillegget kan du aktivisere filteret, endre SpamAssassin tjener maskin og port, sette maksimumstørrelse for meldinger som skal kontrolleres, (om meldinger er større vil de ikke sjekkes), konfigurere hvorvidt søppel skal leveres (forvalg: ja) og velge folderen der søppelpost eventuelt skal lagres.\n"
+"Folder for storing identified spam. Leave empty to use the default trash "
+"folder"
+msgstr "Folder for lagring av søppelpost. La denne stå tom for å bruke den vanlige søppelfolderen"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:91
-msgid "/_Get"
-msgstr "/_Hent"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:391
+msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
+msgstr "Klikk på denne knappen for å velge en folder for lagring av søppelpost"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:92
-msgid "/Get _All"
-msgstr "/Hent _alt"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93
+msgid "/_Get Mail"
+msgstr "/_Hent Epost"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
 msgid "/_Email"
 msgstr "/_Epost"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
 msgid "/Open A_ddressbook"
 msgstr "/A_dressebok"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
-msgid "/E_xit Sylpheed"
-msgstr "/_Avslutt Sylpheed"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98
+msgid "/_Work Offline"
+msgstr "/_Arbeid av Nett"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
+msgid "/E_xit Sylpheed-Claws"
+msgstr "/_Avslutt Sylpheed-Claws"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:144
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:148
 #, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
 msgstr "Nye %d, Uleste: %d, Totalt: %d"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:297
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:204
+msgid "/Work Offline"
+msgstr "/Arbeid av Nett"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:207
+msgid "/Get Mail"
+msgstr "/Hent E-post"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:310
 msgid "Trayicon"
 msgstr "Trayikon"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:302
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:315
 msgid ""
 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
 "have new or unread mail.\n"
@@ -5868,19 +6845,24 @@ msgid ""
 "The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
 "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
 msgstr ""
-"Dette programtillegget oppretter et postboksikon i systemfolderen som "
+"Denne instikkmodulen oppretter et postboksikon i systemfolderen som "
 "indikerer at du har ny eller ulest epost.\n"
 "\n"
 "Postboksen er tom dersom du ikke ahr ulest epost, i motsatt fall vil den "
 "inneholde et brev. Et tooltip viser ny, ulest og totalt antall meldinger."
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:343
-msgid "OK"
-msgstr "Ok"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "Avslutt programmet?"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:343
-msgid "Cancel"
-msgstr "Avbryt"
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:115
+msgid "Orientation"
+msgstr "Orientering"
+
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:116
+#, fuzzy
+msgid "The orientation of the tray."
+msgstr "Orientering for tray."
 
 #: src/pop.c:150
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
@@ -5899,256 +6881,280 @@ msgstr "POP3 protokollfeil\n"
 msgid "invalid UIDL response: %s\n"
 msgstr "ugyldig UIDL respons: %s\n"
 
-#: src/pop.c:777
+#: src/pop.c:778
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
 msgstr "POP3: Sletter utgått melding %d\n"
 
-#: src/pop.c:792
+#: src/pop.c:794
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
 msgstr "POP3: Hopper over melding %d (%d byte)\n"
 
-#: src/pop.c:824
+#: src/pop.c:826
 msgid "mailbox is locked\n"
 msgstr "postboks er låst\n"
 
-#: src/pop.c:827
+#: src/pop.c:829
 msgid "Session timeout\n"
 msgstr "Tidsavbrudd på sessjonen\n"
 
-#: src/pop.c:846
+#: src/pop.c:848
 msgid "command not supported\n"
 msgstr "kommandoen støttes ikke\n"
 
-#: src/pop.c:851
+#: src/pop.c:853
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
 msgstr "feil oppsto i POP3 sessjon\n"
 
-#: src/pop.c:1045
+#: src/pop.c:1047
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "TOP kommandoen støttes ikke\n"
 
-#: src/prefs_account.c:656
+#: src/prefs_account.c:231 src/prefs_account.c:1440 src/prefs_account.c:2127
+#: src/wizard.c:991
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
+
+#: src/prefs_account.c:234 src/prefs_account.c:1566 src/prefs_account.c:2144
+msgid "IMAP4"
+msgstr "IMAP4"
+
+#: src/prefs_account.c:235
+msgid "News (NNTP)"
+msgstr "Njus (NNTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:236 src/wizard.c:1001
+msgid "Local mbox file"
+msgstr "Lokal mbox-fil"
+
+#: src/prefs_account.c:237
+msgid "None (SMTP only)"
+msgstr "Ingen (kun SMTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:716
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Konto%d"
 
-#: src/prefs_account.c:934
+#: src/prefs_account.c:989
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Innstillinger for ny konto"
 
-#: src/prefs_account.c:936
+#: src/prefs_account.c:991
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s - Konto innstillinger"
 
-#: src/prefs_account.c:972 src/prefs_receive.c:353
-msgid "Receive"
-msgstr "Hent"
+#: src/prefs_account.c:1026
+msgid "_Basic"
+msgstr "_Grunnleggende"
 
-#: src/prefs_account.c:976 src/prefs_compose_writing.c:249
-#: src/prefs_folder_item.c:789 src/prefs_quote.c:279 src/prefs_spelling.c:361
-#: src/prefs_wrapping.c:168
-msgid "Compose"
+#: src/prefs_account.c:1028
+msgid "_Receive"
+msgstr "_Motta"
+
+#: src/prefs_account.c:1032
+msgid "Co_mpose"
 msgstr "Skriv"
 
-#: src/prefs_account.c:978
-msgid "Privacy"
-msgstr "Integritet"
+#: src/prefs_account.c:1034
+msgid "_Privacy"
+msgstr "_Privatliv"
 
-#: src/prefs_account.c:981
-msgid "SSL"
+#: src/prefs_account.c:1037
+msgid "SS_L"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:984
-msgid "Advanced"
-msgstr "Avansert"
+#: src/prefs_account.c:1040
+msgid "A_dvanced"
+msgstr "_Avansert"
 
-#: src/prefs_account.c:1063
+#: src/prefs_account.c:1096
 msgid "Name of account"
 msgstr "Navn på kontoen"
 
-#: src/prefs_account.c:1072
+#: src/prefs_account.c:1105
 msgid "Set as default"
 msgstr "Sett som forvalgt"
 
-#: src/prefs_account.c:1076
+#: src/prefs_account.c:1109
 msgid "Personal information"
 msgstr "Personlig informasjon"
 
-#: src/prefs_account.c:1085
+#: src/prefs_account.c:1118
 msgid "Full name"
 msgstr "Fullt navn"
 
-#: src/prefs_account.c:1091
+#: src/prefs_account.c:1124
 msgid "Mail address"
 msgstr "Epostadresse"
 
-#: src/prefs_account.c:1097
+#: src/prefs_account.c:1130
 msgid "Organization"
 msgstr "Organisasjon"
 
-#: src/prefs_account.c:1121
+#: src/prefs_account.c:1154
 msgid "Server information"
 msgstr "Tjenerinformasjon"
 
-#: src/prefs_account.c:1142 src/prefs_account.c:1348 src/prefs_account.c:1994
-#: src/wizard.c:358
-msgid "POP3"
-msgstr "POP3"
-
-#: src/prefs_account.c:1144 src/prefs_account.c:1483 src/prefs_account.c:2011
-msgid "IMAP4"
-msgstr "IMAP4"
-
-#: src/prefs_account.c:1146
-msgid "News (NNTP)"
-msgstr "Njus (NNTP)"
-
-#: src/prefs_account.c:1148
-msgid "Local mbox file"
-msgstr "Lokal mbox-fil"
-
-#: src/prefs_account.c:1150
-msgid "None (SMTP only)"
-msgstr "Ingen (kun SMTP)"
-
-#: src/prefs_account.c:1170
+#: src/prefs_account.c:1213
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Denne tjeneren krever autentisering"
 
-#: src/prefs_account.c:1177
+#: src/prefs_account.c:1220
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Autentiser ved tilkobling"
 
-#: src/prefs_account.c:1222
+#: src/prefs_account.c:1265
 msgid "News server"
 msgstr "Njustjener"
 
-#: src/prefs_account.c:1228
+#: src/prefs_account.c:1271
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Tjener for mottak"
 
-#: src/prefs_account.c:1234
+#: src/prefs_account.c:1277
 msgid "Local mailbox"
 msgstr "Lokal postboks"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:1241
+#: src/prefs_account.c:1284
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP-tjener (sende)"
 
-#: src/prefs_account.c:1249
+#: src/prefs_account.c:1292
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Bruk mailkommando heller enn SMTP-tjener"
 
-#: src/prefs_account.c:1258
+#: src/prefs_account.c:1301
 msgid "command to send mails"
 msgstr "kommandor for å sende epost"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:1265 src/prefs_account.c:1648
+#: src/prefs_account.c:1308 src/prefs_account.c:1757
 msgid "User ID"
 msgstr "Bruker-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1657
+#: src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1766
 msgid "Password"
 msgstr "Passord"
 
-#: src/prefs_account.c:1356
+#: src/prefs_account.c:1407
+msgid "Local"
+msgstr "Lokal"
+
+#: src/prefs_account.c:1418 src/prefs_account.c:1513
+msgid "Default inbox"
+msgstr "Forvalgt innboks"
+
+#: src/prefs_account.c:1425 src/prefs_account.c:1433 src/prefs_account.c:1520
+#: src/prefs_account.c:1528
+msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
+msgstr "Ufiltrerte meldinger vil lagres i denne folderen)"
+
+#: src/prefs_account.c:1430 src/prefs_account.c:1525 src/prefs_account.c:1927
+msgid "Bro_wse"
+msgstr "_Bla"
+
+#: src/prefs_account.c:1448
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "Bruk sikker autentisering (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1359
+#: src/prefs_account.c:1451
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Slett meldinger på tjener når de mottas"
 
-#: src/prefs_account.c:1370
+#: src/prefs_account.c:1462
 msgid "Remove after"
 msgstr "Slett etter"
 
-#: src/prefs_account.c:1379
+#: src/prefs_account.c:1471
+msgid "0 days: remove immediately"
+msgstr "0 dager: slett umiddelbart"
+
+#: src/prefs_account.c:1475
 msgid "days"
 msgstr "dager"
 
-#: src/prefs_account.c:1396
-msgid "(0 days: remove immediately)"
-msgstr "(0 dager: slett umiddelbart)"
-
-#: src/prefs_account.c:1405
+#: src/prefs_account.c:1482
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Last ned alle meldinger på tjeneren"
 
-#: src/prefs_account.c:1411
+#: src/prefs_account.c:1488
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Grense for mottaksstørrelse"
 
-#: src/prefs_account.c:1418
+#: src/prefs_account.c:1491
+msgid ""
+"Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
+"you will be able to download them fully or delete them."
+msgstr "Meldinger over denne grensen vil bare delvis hentes ned. Når de velges vil du kunne laste ned hele meldinger eller slette dem."
+
+#: src/prefs_account.c:1501
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1430
-msgid "Default inbox"
-msgstr "Forvalgt innboks"
-
-#: src/prefs_account.c:1439
-msgid " Select... "
-msgstr " Velg... "
-
-#: src/prefs_account.c:1453
-msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
-msgstr "(Ufiltrerte meldinger vil lagres i denne folderen)"
+#: src/prefs_account.c:1535 src/prefs_account.c:2161
+msgid "NNTP"
+msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1459
+#: src/prefs_account.c:1547
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maksimalt antall artikler som skal lastes ned"
 
-#: src/prefs_account.c:1478
+#: src/prefs_account.c:1559
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "ubegrenset dersom 0 angis"
 
-#: src/prefs_account.c:1494 src/prefs_account.c:1618
+#: src/prefs_account.c:1577 src/prefs_account.c:1727
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Autentiseringsmetode"
 
-#: src/prefs_account.c:1504 src/prefs_account.c:1628 src/prefs_send.c:264
+#: src/prefs_account.c:1587 src/prefs_account.c:1737 src/prefs_send.c:273
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatisk"
 
-#: src/prefs_account.c:1511
+#: src/prefs_account.c:1598
+msgid "IMAP server directory"
+msgstr "Katalog på IMAP tjenerkatalog"
+
+#: src/prefs_account.c:1602
+msgid "(usually empty)"
+msgstr "(vanligvis tom)"
+
+#: src/prefs_account.c:1612
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtrer meldinger ved mottak"
 
-#: src/prefs_account.c:1515
-msgid "'Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr "'Hent alt' ser etter meldinger på denne kontoen"
+#: src/prefs_account.c:1616
+msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
+msgstr "'Hent Epost' ser etter meldinger på denne kontoen"
 
-#: src/prefs_account.c:1575
-msgid "Add Date"
-msgstr "Legg til dato"
+#: src/prefs_account.c:1678 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Header"
+msgstr "Brevhode"
 
-#: src/prefs_account.c:1576
+#: src/prefs_account.c:1685
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generer Meldings-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1583
+#: src/prefs_account.c:1692
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Legg til brukerdefinert meldingshode"
 
-#: src/prefs_account.c:1585 src/prefs_message.c:117
+#: src/prefs_account.c:1694 src/prefs_account.c:1936 src/prefs_message.c:142
 msgid " Edit... "
 msgstr "Rediger... "
 
-#: src/prefs_account.c:1595
+#: src/prefs_account.c:1704
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentifikasjon"
 
-#: src/prefs_account.c:1603
+#: src/prefs_account.c:1712
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP Autentisering (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1679
+#: src/prefs_account.c:1788
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -6156,246 +7162,259 @@ msgstr ""
 "Dersom du lar disse stå tomme, vil samme\n"
 "bruker-ID og passord som ved mottak brukes."
 
-#: src/prefs_account.c:1690
+#: src/prefs_account.c:1799
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Autentkasjon med POP3 før sendning"
 
-#: src/prefs_account.c:1705
+#: src/prefs_account.c:1814
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Tidsavbrudd for POP autentisering: "
 
-#: src/prefs_account.c:1714
+#: src/prefs_account.c:1823
 msgid "minutes"
 msgstr "minutter"
 
-#: src/prefs_account.c:1761 src/prefs_account.c:1808 src/toolbar.c:447
+#: src/prefs_account.c:1868 src/prefs_account.c:1919
 msgid "Signature"
 msgstr "Signatur"
 
-#: src/prefs_account.c:1769
+#: src/prefs_account.c:1876
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Sett inn signatur automatisk"
 
-#: src/prefs_account.c:1774
+#: src/prefs_account.c:1881
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Signaturseparator"
 
-#: src/prefs_account.c:1797
+#: src/prefs_account.c:1906
 msgid "Command output"
 msgstr "Kommando stdout"
 
-#: src/prefs_account.c:1816
+#: src/prefs_account.c:1943
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Sett automatisk følgende adresser"
 
-#. to
-#: src/prefs_account.c:1825 src/prefs_filtering_action.c:1045
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1654 src/quote_fmt.c:49
+#: src/prefs_account.c:1952 src/prefs_filtering_action.c:1083
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1687 src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_account.c:1838
+#: src/prefs_account.c:1965
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:1851
+#: src/prefs_account.c:1978
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Svar til"
 
-#: src/prefs_account.c:1902
+#: src/prefs_account.c:2030
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Forvalgt system for integritet"
 
-#: src/prefs_account.c:1911
-msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "Forvalgt kryptering av meldinger"
+#: src/prefs_account.c:2039
+msgid "Always sign messages"
+msgstr "Signer alltid meldinger"
 
-#: src/prefs_account.c:1913
-msgid "Encrypt message by default when replying to an encrypted message"
-msgstr "Bruk selv kryptering når du svarer på krypterte meldinger"
+#: src/prefs_account.c:2041
+msgid "Always encrypt messages"
+msgstr "Krypter alltid meldinger"
 
-#: src/prefs_account.c:1916
-msgid "Sign message by default"
-msgstr "Forvalgt signering av meldinger"
+#: src/prefs_account.c:2043
+msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
+msgstr "Krypter alltid meldinger ved svar på krypterte meldinger"
+
+#: src/prefs_account.c:2046
+msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
+msgstr "Krypter sendte meldinger med din egen nøkkel i tillegg til mottakerens."
 
-#: src/prefs_account.c:1918
+#: src/prefs_account.c:2048
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Lagre krypterte, sendte meldinger i klartekst"
 
-#: src/prefs_account.c:2002 src/prefs_account.c:2019 src/prefs_account.c:2035
+#: src/prefs_account.c:2135 src/prefs_account.c:2152 src/prefs_account.c:2168
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Ikke bruk SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2005
+#: src/prefs_account.c:2138
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Bruk SSL for POP3-tilkoblinger"
 
-#: src/prefs_account.c:2008 src/prefs_account.c:2025 src/prefs_account.c:2060
+#: src/prefs_account.c:2141 src/prefs_account.c:2158 src/prefs_account.c:2193
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Bruk STARTTLS-kommando til å starta SSL-sessjoner"
 
-#: src/prefs_account.c:2022
+#: src/prefs_account.c:2155
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Bruk SSL for IMAP4-tilkoblinger"
 
-#: src/prefs_account.c:2028
-msgid "NNTP"
-msgstr "NNTP"
-
-#: src/prefs_account.c:2044
+#: src/prefs_account.c:2177
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Bruk SSL for SMTP-tilkoblinger"
 
-#: src/prefs_account.c:2046
+#: src/prefs_account.c:2179
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Send (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2054
+#: src/prefs_account.c:2187
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Ikke bruk SSL (men bruk STARTTLS om nødvendig)"
 
-#: src/prefs_account.c:2057
+#: src/prefs_account.c:2190
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Bruk SSL for SMTP-tilkobling"
 
-#: src/prefs_account.c:2068
+#: src/prefs_account.c:2201
 msgid "Use non-blocking SSL"
 msgstr "Bruk ikke-blokkerende SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2080
-msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
-msgstr "(Deaktiver dette dersom du har SSL tilkoblingsproblemer)"
+#: src/prefs_account.c:2213
+msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
+msgstr "Deaktiver dette dersom du har problemer med tilkobling over SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2208
-msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Angi SMTP-port"
+#: src/prefs_account.c:2339
+msgid "SMTP port"
+msgstr "SMTP-port (utgående)"
 
-#: src/prefs_account.c:2214
-msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Angi POP3-konto"
+#: src/prefs_account.c:2345
+msgid "POP3 port"
+msgstr "POP3-post (innkommende)"
 
-#: src/prefs_account.c:2220
-msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "Angi IMAP4-port"
+#: src/prefs_account.c:2351
+msgid "IMAP4 port"
+msgstr "IMAP4-port"
 
-#: src/prefs_account.c:2226
-msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "Angi NNTP-port"
+#: src/prefs_account.c:2357
+msgid "NNTP port"
+msgstr "NNTP-port (njus)"
 
-#: src/prefs_account.c:2231
-msgid "Specify domain name"
-msgstr "Angi domenenavn"
+#: src/prefs_account.c:2362
+msgid "Domain name"
+msgstr "Domenenavn"
 
-#: src/prefs_account.c:2241
+#: src/prefs_account.c:2372
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Bruk kommando for å kommunisere med tjener"
 
-#: src/prefs_account.c:2249
+#: src/prefs_account.c:2380
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Merk krysspostede meldinger som lest og med farve:"
 
-#: src/prefs_account.c:2263
-msgid "IMAP server directory"
-msgstr "IMAP tjenerkatalog"
+#: src/prefs_account.c:2427
+msgid "Browse"
+msgstr "Bla"
 
-#: src/prefs_account.c:2317
+#: src/prefs_account.c:2440
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Legg sendte meldinger i"
 
-#: src/prefs_account.c:2319
+#: src/prefs_account.c:2442
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Legg køede meldinger i"
 
-#: src/prefs_account.c:2321
+#: src/prefs_account.c:2444
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Legg utkast i"
 
-#: src/prefs_account.c:2323
+#: src/prefs_account.c:2446
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Legg slettede meldinger i"
 
-#: src/prefs_account.c:2371
+#: src/prefs_account.c:2489
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Kontonavn ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2375
+#: src/prefs_account.c:2493
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Epostadresse ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2382
+#: src/prefs_account.c:2500
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP-tjener ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2387
+#: src/prefs_account.c:2505
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Bruker ID ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2392
+#: src/prefs_account.c:2510
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "POP3-tjener ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2397
+#: src/prefs_account.c:2515
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "IMAP4-tjener ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2402
+#: src/prefs_account.c:2520
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP-tjener ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2408
+#: src/prefs_account.c:2526
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "lokal postkassefil ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2414
+#: src/prefs_account.c:2532
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "mailkommando ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2662
+#: src/prefs_account.c:2597
+msgid "Select signature file"
+msgstr "Velg signaturfil"
+
+#: src/prefs_account.c:2690
+msgid "Protocol:"
+msgstr "Protokoll:"
+
+#: src/prefs_account.c:2830
 #, c-format
 msgid "Unsupported (%s)"
 msgstr "Ikke støttet (%s)"
 
-#: src/prefs_actions.c:187
+#: src/prefs_actions.c:202
 msgid "Actions configuration"
 msgstr "Handlingskonfigurasjon"
 
-#: src/prefs_actions.c:209
+#: src/prefs_actions.c:229
 msgid "Menu name:"
 msgstr "Menynavn:"
 
-#: src/prefs_actions.c:218
+#: src/prefs_actions.c:238
 msgid "Command line:"
 msgstr "Kommandolinje:"
 
-#: src/prefs_actions.c:247
-msgid " Replace "
-msgstr " Erstatt "
+#: src/prefs_actions.c:267 src/prefs_filtering_action.c:493
+#: src/prefs_filtering.c:371 src/prefs_matcher.c:602 src/prefs_template.c:260
+#: src/prefs_toolbar.c:788
+msgid "Replace"
+msgstr "Erstatt"
 
-#: src/prefs_actions.c:260
-msgid " Syntax help "
-msgstr " Syntakshjelp "
+#: src/prefs_actions.c:283 src/prefs_filtering_action.c:464
+msgid "Info ..."
+msgstr "Info ..."
 
-#: src/prefs_actions.c:481
+#: src/prefs_actions.c:515
 msgid "Menu name is not set."
 msgstr "Menynavn ikke satt."
 
-#: src/prefs_actions.c:486
+#: src/prefs_actions.c:520
+msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
+msgstr "Ledende '/' tillates ikke i menynavn."
+
+#: src/prefs_actions.c:525
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
 msgstr "Kolon ':' tillates ikke i menynavn."
 
-#: src/prefs_actions.c:505
+#: src/prefs_actions.c:544
 msgid "Menu name is too long."
 msgstr "Menynavnet er for langt."
 
-#: src/prefs_actions.c:514
+#: src/prefs_actions.c:553
 msgid "Command line not set."
 msgstr "Kommandolinje er ikke satt."
 
-#: src/prefs_actions.c:519
+#: src/prefs_actions.c:558
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr "Menynavn og kommando er for lange."
 
-#: src/prefs_actions.c:524
+#: src/prefs_actions.c:563
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
@@ -6406,182 +7425,282 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "har en syntaksfeil."
 
-#: src/prefs_actions.c:584
+#: src/prefs_actions.c:623
 msgid "Delete action"
 msgstr "Slett handling"
 
-#: src/prefs_actions.c:585
+#: src/prefs_actions.c:624
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Vil du virkelig slette denne handlingen?"
 
-#: src/prefs_actions.c:700 src/prefs_actions.c:719 src/prefs_filtering.c:1077
-#: src/prefs_matcher.c:1603 src/prefs_template.c:371 src/prefs_template.c:387
+#: src/prefs_actions.c:741 src/prefs_actions.c:761 src/prefs_filtering.c:1127
+#: src/prefs_filtering.c:1149 src/prefs_matcher.c:1640
+#: src/prefs_template.c:411 src/prefs_template.c:428
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Valget ikke lagret"
 
-#: src/prefs_actions.c:701 src/prefs_actions.c:720 src/prefs_filtering.c:1078
-#: src/prefs_template.c:372 src/prefs_template.c:388
+#: src/prefs_actions.c:742 src/prefs_actions.c:762 src/prefs_filtering.c:1128
+#: src/prefs_filtering.c:1150 src/prefs_template.c:412
+#: src/prefs_template.c:429
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Valget ble ikke lagret. Lukk likevel?"
 
-#: src/prefs_actions.c:754
-msgid "MENU NAME:"
-msgstr "MENU NAME:"
+#: src/prefs_actions.c:743 src/prefs_actions.c:763 src/prefs_filtering.c:1129
+#: src/prefs_filtering.c:1151 src/prefs_matcher.c:1642
+#: src/prefs_template.c:413 src/prefs_template.c:430
+msgid "+_Continue editing"
+msgstr "+_Fortsett editering"
 
-#: src/prefs_actions.c:755
+#: src/prefs_actions.c:798
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menynavn:</span>"
+
+#: src/prefs_actions.c:799
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
 msgstr "Bruk / i meny navn for å opprette undermenyer."
 
-#: src/prefs_actions.c:757
-msgid "COMMAND LINE:"
-msgstr "COMMAND LINE:"
+#: src/prefs_actions.c:801
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command line:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Kommandolinje:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:758
-msgid "Begin with:"
-msgstr "Begynn med:"
+#: src/prefs_actions.c:802
+msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Begynner med:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:759
+#: src/prefs_actions.c:803
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
 msgstr "for å sende meldingskropp eller utvalg til kommandoens stdin"
 
-#: src/prefs_actions.c:760
+#: src/prefs_actions.c:804
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
 msgstr "for å sende brukerens tekst til kommandoens stdin"
 
-#: src/prefs_actions.c:761
+#: src/prefs_actions.c:805
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr "for å sende brukerens skjulte tekst til kommandoens stdin"
 
-#: src/prefs_actions.c:762
-msgid "End with:"
-msgstr "Avslutt med:"
+#: src/prefs_actions.c:806
+msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Slutter på:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:763
+#: src/prefs_actions.c:807
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
 msgstr "for å erstatte meldingskropp eller utvalg til kommandoens stout"
 
-#: src/prefs_actions.c:764
+#: src/prefs_actions.c:808
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
 msgstr "for å sette inn kommandoens stdout uten å erstatte gammel tekst"
 
-#: src/prefs_actions.c:765
+#: src/prefs_actions.c:809
 msgid "to run command asynchronously"
 msgstr "for å kjøre kommandoen asynkront"
 
-#: src/prefs_actions.c:766
-msgid "Use:"
-msgstr "Bruk:"
+#: src/prefs_actions.c:810
+msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Bruk:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:767
+#: src/prefs_actions.c:811
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
 msgstr "for filen tilhørende valgte meldinge som er i RFC822/2822 format "
 
-#: src/prefs_actions.c:768
+#: src/prefs_actions.c:812
 msgid ""
 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr ""
 "for listen over filer tilhørende valgte melding som er i RFC822/2822 format"
 
-#: src/prefs_actions.c:769
+#: src/prefs_actions.c:813
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
 msgstr "for filen til valgt og dekodet MIME-del av meldingen"
 
-#: src/prefs_actions.c:770
+#: src/prefs_actions.c:814
 msgid "for a user provided argument"
 msgstr "for et brukerangitt argument"
 
-#: src/prefs_actions.c:771
+#: src/prefs_actions.c:815
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr "for set brukerangitt, skjult argument (f.eks passord)"
 
-#: src/prefs_actions.c:772
+#: src/prefs_actions.c:816
 msgid "for the text selection"
 msgstr "for tekstutvelgelse"
 
-#: src/prefs_actions.c:773
+#: src/prefs_actions.c:817
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr "påfør filterhandlinger mellom {} for å velge meldinger"
 
-#: src/prefs_actions.c:781 src/prefs_filtering_action.c:1060
-#: src/quote_fmt.c:76
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "Beskrivelse av symboler"
+#: src/prefs_actions.c:826 src/prefs_themes.c:982
+msgid "Actions"
+msgstr "Handlinger"
+
+#: src/prefs_actions.c:827
+msgid ""
+"The Actions feature is a way for the user to launch external commands to "
+"process a complete message file or just one of its parts."
+msgstr "Handlingsfunksjonen lar brukeren starte eksterne kommandoer for prossessering av hele meldinger, eller bare deler av dem."
 
-#: src/prefs_actions.c:863
+#: src/prefs_actions.c:913
 msgid "Current actions"
 msgstr "Gjeldende handlinger"
 
-#. Account autoselection
-#: src/prefs_compose_writing.c:100
+#: src/prefs_common.c:258
+msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q"
+msgstr "Den %d\\n%f skrev:\\n\\n%q"
+
+#: src/prefs_common.c:264
+msgid ""
+"\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
+"\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
+msgstr "\\n\\nPåbegynn videresendt melding:\\n\\n?d{Dato: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Njusgruppe: %n\\n}?s{Emne: %s\\n}\\n\\n%M"
+
+#: src/prefs_common.c:349
+msgid "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
+msgstr "%d/%m-%y(%a) %H:%M"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:106
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Automatisk valg av konto"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:108
+#: src/prefs_compose_writing.c:114
 msgid "when replying"
 msgstr "ved svar"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:110
+#: src/prefs_compose_writing.c:116
 msgid "when forwarding"
 msgstr "ved videresending"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:112
+#: src/prefs_compose_writing.c:118
 msgid "when re-editing"
 msgstr "ved om-redigering"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:119
-msgid "Reply button invokes mailing list reply"
-msgstr "Svarknappen gir epostliste-svar"
-
-#: src/prefs_compose_writing.c:122
-msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "Start automatisk ekstern tekstbehandler"
+#: src/prefs_compose_writing.c:120
+msgid "Forwarding"
+msgstr "Videresending"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:129 src/prefs_filtering_action.c:159
+#: src/prefs_compose_writing.c:128 src/prefs_filtering_action.c:160
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Send videre som vedlegg"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:132
+#: src/prefs_compose_writing.c:131
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Behold orgonal 'From' brevhode ved omdirigering"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:140
-msgid "Autosave to Drafts folder every "
-msgstr "Lagre automatisk utkast hvert "
+#: src/prefs_compose_writing.c:133
+msgid "Editing"
+msgstr "Editerer"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:141
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "Start automatisk ekstern tekstbehandler"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:148
+msgid "Autosave message text to Drafts folder every"
+msgstr "Lagre automatisk meldingestekst til Utkastfolderen hvert"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:150 src/prefs_wrapping.c:116
+#: src/prefs_compose_writing.c:158 src/prefs_wrapping.c:97
 msgid "characters"
 msgstr "tegn"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:158
+#: src/prefs_compose_writing.c:166
 msgid "Undo level"
 msgstr "Angrenivå"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:250
-msgid "Writing"
-msgstr "Skriver"
+#: src/prefs_compose_writing.c:179
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr "Svarknappen gir epostliste-svar"
 
-#: src/prefs_customheader.c:176
-msgid "Custom header configuration"
-msgstr "Innstillinger for egne brevhoder"
+#: src/prefs_compose_writing.c:182
+msgid "When dropping files into the Compose window"
+msgstr "Når filer slippes i Editeringsvinduet"
 
-#: src/prefs_customheader.c:492 src/prefs_display_header.c:560
-#: src/prefs_matcher.c:1192
+#: src/prefs_compose_writing.c:190
+msgid "Ask whether to insert or attach"
+msgstr "Såpr om de skal inkluderes eller legges ved"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:191
+msgid "Always insert"
+msgstr "Sett alltid inn"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:192
+msgid "Always attach"
+msgstr "Legg alltid ved"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:297 src/prefs_folder_item.c:935
+#: src/prefs_quote.c:285 src/prefs_spelling.c:404 src/prefs_wrapping.c:144
+#: src/toolbar.c:392 src/toolbar.c:1514
+msgid "Compose"
+msgstr "Skriv"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:298
+msgid "Writing"
+msgstr "Skriver"
+
+#: src/prefs_customheader.c:180
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "Innstillinger for egne brevhoder"
+
+#: src/prefs_customheader.c:236
+msgid "From file..."
+msgstr "Fra fil..."
+
+#: src/prefs_customheader.c:505 src/prefs_display_header.c:566
+#: src/prefs_matcher.c:1224
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Brevhodenavn ikke angitt."
 
-#: src/prefs_customheader.c:496
+#: src/prefs_customheader.c:515
 msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
 msgstr "Dette brevhodet tillates ikke som et konfigurerbart hode."
 
-#: src/prefs_customheader.c:545
+#: src/prefs_customheader.c:562
+msgid "Choose a png file"
+msgstr "Velg en pngfil"
+
+#: src/prefs_customheader.c:564
+msgid "Choose an xbm file"
+msgstr "Velg en xbmfil"
+
+#: src/prefs_customheader.c:566
+msgid "Choose a text file"
+msgstr "Velg en tekstfil"
+
+#: src/prefs_customheader.c:579
+msgid "This file isn't an image."
+msgstr "Denne filen er ikke et bilde."
+
+#: src/prefs_customheader.c:584
+msgid "The chosen image isn't the correct size (48x48)."
+msgstr "Valgte bilde er ikke riktig størrelse (48x48)"
+
+#: src/prefs_customheader.c:590
+msgid "The image is too big; it must be maximum 725 bytes."
+msgstr "Bildet er for stort; det kan kun være 725 bytes."
+
+#: src/prefs_customheader.c:595
+msgid "The image isn't in the correct format (PNG)."
+msgstr "Bildet er ikke på korrekt format (PNG)."
+
+#: src/prefs_customheader.c:604
+msgid "The image isn't in the correct format (XBM)."
+msgstr "Bildet er ikke på korrekt format (XBM)."
+
+#: src/prefs_customheader.c:613
+msgid "Couldn't call `compface`. Make sure it's in your $PATH."
+msgstr "Kunne ikke kalle 'compface'. Sørg for at programmet ligger i stien din ($PATH)."
+
+#: src/prefs_customheader.c:664
+msgid "This file contains newlines."
+msgstr "Denne filen inneholder tegn for linjeskift."
+
+#: src/prefs_customheader.c:694
 msgid "Delete header"
 msgstr "Slett brevhode"
 
-#: src/prefs_customheader.c:546
+#: src/prefs_customheader.c:695
 msgid "Do you really want to delete this header?"
 msgstr "Vil du virkelig slette detta brevhodet?"
 
-#: src/prefs_customheader.c:714
+#: src/prefs_customheader.c:865
 msgid "Current custom headers"
 msgstr "Egne brevhoder"
 
@@ -6589,272 +7708,323 @@ msgstr "Egne brevhoder"
 msgid "Displayed header configuration"
 msgstr "Konfigurasjon av viste brevhoder"
 
-#. header name
-#: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:454
+#: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:469
 msgid "Header name"
 msgstr "Brevhodenavn"
 
-#: src/prefs_display_header.c:284
+#: src/prefs_display_header.c:286
 msgid "Displayed Headers"
 msgstr "Viste brevhoder"
 
-#: src/prefs_display_header.c:348
+#: src/prefs_display_header.c:352
 msgid "Hidden headers"
 msgstr "Gjem brevhoder"
 
-#: src/prefs_display_header.c:372
+#: src/prefs_display_header.c:378
 msgid "Show all unspecified headers"
 msgstr "Vis alle uspesifiserte brevhoder"
 
-#: src/prefs_display_header.c:570
+#: src/prefs_display_header.c:576
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Detta brevhode finnes allerede i listen."
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:102
+#: src/prefs_ext_prog.c:110
 #, c-format
 msgid "%s will be replaced with file name / URI"
 msgstr "%s vil erstattes med filnavn / URI"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:119
+#: src/prefs_ext_prog.c:127
 msgid "Web browser"
 msgstr "Nettleser"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:148
-msgid "Print command"
-msgstr "Utskriftskommando"
-
-#: src/prefs_ext_prog.c:164
+#: src/prefs_ext_prog.c:156
 msgid "Text editor"
 msgstr "Tekstbehandler"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:191
+#: src/prefs_ext_prog.c:183
 msgid "Image viewer"
 msgstr "Billedfremviser"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:209
+#: src/prefs_ext_prog.c:201
+msgid "Command for 'Display as text'"
+msgstr "Kommando for 'Vis som tekst'"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:213
+msgid ""
+"This option enables MIME parts to be displayed in the message view via a "
+"script when using the 'Display as text' contextual menu item"
+msgstr "Dette valget åpner for at MIME-deler kan vises i meldingsvinduet via et skript dersom 'Vis som tekst\" menyvalget er aktivt."
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:224
 msgid "Audio player"
 msgstr "Audiospiller"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:266 src/prefs_image_viewer.c:145
-#: src/prefs_message.c:275 src/prefs_msg_colors.c:394
+#: src/prefs_ext_prog.c:242
+msgid "Print command"
+msgstr "Utskriftskommando"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:304 src/prefs_image_viewer.c:128
+#: src/prefs_message.c:312
 msgid "Message View"
 msgstr "Meldingsvisning"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:267
+#: src/prefs_ext_prog.c:305
 msgid "External Programs"
 msgstr "Eksernt program"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:149
+#: src/prefs_filtering_action.c:150
 msgid "Move"
 msgstr "Flytte"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:150
+#: src/prefs_filtering_action.c:151
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopier"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:152 src/prefs_summary_column.c:79
+#: src/prefs_filtering_action.c:153 src/prefs_summary_column.c:79
 msgid "Mark"
 msgstr "Marker"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:154
+#: src/prefs_filtering_action.c:155
 msgid "Lock"
 msgstr "Lås"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:155
+#: src/prefs_filtering_action.c:156
 msgid "Unlock"
 msgstr "Lås opp"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:156
+#: src/prefs_filtering_action.c:157
 msgid "Mark as read"
 msgstr "Marker som lest"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:157
+#: src/prefs_filtering_action.c:158
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "Marker som ulest"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:158 src/toolbar.c:399 src/toolbar.c:493
+#: src/prefs_filtering_action.c:159 src/toolbar.c:397 src/toolbar.c:488
 msgid "Forward"
 msgstr "Send videre"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:160
+#: src/prefs_filtering_action.c:161
 msgid "Redirect"
 msgstr "Omdiriger"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:161 src/prefs_filtering_action.c:410
-#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:402 src/toolbar.c:1551
+#: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:429
+#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1654
 msgid "Execute"
 msgstr "Eksekver"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:415
+#: src/prefs_filtering_action.c:163 src/prefs_filtering_action.c:434
 msgid "Color"
 msgstr "Farger"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:163
+#: src/prefs_filtering_action.c:164
 msgid "Change score"
 msgstr "Endre score"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:164
+#: src/prefs_filtering_action.c:165
 msgid "Set score"
 msgstr "Sett score"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:165
+#: src/prefs_filtering_action.c:166
 msgid "Hide"
 msgstr "Skjul"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:166
+#: src/prefs_filtering_action.c:167 src/toolbar.c:177
+msgid "Ignore thread"
+msgstr "Ignorer tråd"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:168
 msgid "Stop filter"
 msgstr "Stopp filter"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:300
+#: src/prefs_filtering_action.c:317
 msgid "Filtering action configuration"
 msgstr "Konfigurasjon av handlingsfilter"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:323
+#: src/prefs_filtering_action.c:342
 msgid "Action"
 msgstr "Handling"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:400
+#: src/prefs_filtering_action.c:419
 msgid "Destination"
 msgstr "Destinasjon"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:405
+#: src/prefs_filtering_action.c:424
 msgid "Recipient"
 msgstr "Mottaker"
 
-#. S_COL_NUMBER
-#: src/prefs_filtering_action.c:420 src/prefs_summary_column.c:88
-#: src/summaryview.c:468
+#: src/prefs_filtering_action.c:439 src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/summaryview.c:492
 msgid "Score"
 msgstr "Poeng"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:442 src/prefs_matcher.c:487
-msgid "Info ..."
-msgstr "Info ..."
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:470 src/prefs_filtering.c:343
-#: src/prefs_matcher.c:583 src/prefs_template.c:241 src/prefs_toolbar.c:788
-msgid "  Replace  "
-msgstr " Erstatt "
+#: src/prefs_filtering_action.c:454
+msgid "Select ..."
+msgstr "Velg..."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:761
+#: src/prefs_filtering_action.c:796
 msgid "Command line not set"
 msgstr "Kommandolinje ikke satt"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:762
+#: src/prefs_filtering_action.c:797
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "Destinasjon ikke satt."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:773
+#: src/prefs_filtering_action.c:808
 msgid "Recipient is not set."
 msgstr "Mottagare ikke angitt."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:788
+#: src/prefs_filtering_action.c:823
 msgid "Score is not set"
 msgstr "Score ikke angitt"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1004
+#: src/prefs_filtering_action.c:1042
 msgid "No action was defined."
 msgstr "Ingen handling ble valgt."
 
-#. S_COL_TO
-#. date expression
-#. S_COL_TO
-#: src/prefs_filtering_action.c:1046 src/prefs_matcher.c:1655
-#: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:465
+#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1683
+#: src/quote_fmt.c:58
+msgid "literal %"
+msgstr "Bokstavlig %"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1084 src/prefs_matcher.c:1688
+#: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:489
 msgid "Date"
 msgstr "Dato"
 
-#. references
-#: src/prefs_filtering_action.c:1047 src/prefs_matcher.c:1656
+#: src/prefs_filtering_action.c:1085 src/prefs_matcher.c:1689
 #: src/quote_fmt.c:52
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Meldings-ID"
 
-#. cc
-#: src/prefs_filtering_action.c:1048 src/prefs_matcher.c:152
-#: src/prefs_matcher.c:1657 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_filtering_action.c:1086 src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1690 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Njusgrupper"
 
-#. newsgroups
-#: src/prefs_filtering_action.c:1049 src/prefs_matcher.c:152
-#: src/prefs_matcher.c:1658 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_filtering_action.c:1087 src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1691 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
 msgstr "Refererer"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1050 src/prefs_matcher.c:1659
-msgid "Filename - should not be modified"
-msgstr "Filnavn - bør ikke endres"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1088 src/prefs_matcher.c:1692
+msgid "filename (should not be modified)"
+msgstr "filnavn (bør ikke endres)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1051 src/prefs_matcher.c:1660
+#: src/prefs_filtering_action.c:1089 src/prefs_matcher.c:1693
 msgid "new line"
 msgstr "ny linje"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1052 src/prefs_matcher.c:1661
+#: src/prefs_filtering_action.c:1090 src/prefs_matcher.c:1694
 msgid "escape character for quotes"
-msgstr "vernetegn for kvotering"
+msgstr "vernetegn for sitering"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1053 src/prefs_matcher.c:1662
+#: src/prefs_filtering_action.c:1091 src/prefs_matcher.c:1695
 msgid "quote character"
-msgstr "kvoteringstegn"
+msgstr "siteringstegn"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1099
+msgid "Filtering Action: 'Execute'"
+msgstr "Filterhandling: 'Eksekver'"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1100
+msgid ""
+"'Execute' allows you to send a message or message element to an external "
+"program or script.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
+msgstr ""
+"'Eksekver' tillater at du sender en meldinge eller del av en melding til et eksternt program eller skript.\n"
+"\n"
+"Følgende symboler kan benyttes:"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1361
+#: src/prefs_filtering_action.c:1404
 msgid "Current action list"
 msgstr "Gjeldende handlingsliste"
 
-#: src/prefs_filtering.c:155 src/prefs_filtering.c:242
+#: src/prefs_filtering.c:164 src/prefs_filtering.c:270
 msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr "Innstillinger for Filtrering/Prosessering"
 
-#: src/prefs_filtering.c:279
+#: src/prefs_filtering.c:307
 msgid "Condition: "
 msgstr "Betingelse: "
 
-#: src/prefs_filtering.c:292 src/prefs_filtering.c:314
-msgid "Define ..."
+#: src/prefs_filtering.c:320 src/prefs_filtering.c:342
+msgid " Define... "
 msgstr "Definer ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:301
+#: src/prefs_filtering.c:329
 msgid "Action: "
 msgstr "Handling: "
 
-#. FIXME: this strcmp() is bogus: "(New)" should never
-#. * be inserted in the storage
-#: src/prefs_filtering.c:647 src/prefs_filtering.c:648
-#: src/prefs_filtering.c:709 src/prefs_template.c:321
+#: src/prefs_filtering.c:677 src/prefs_filtering.c:678
+#: src/prefs_filtering.c:740 src/prefs_template.c:361
 msgid "(New)"
 msgstr "(Ny)"
 
-#: src/prefs_filtering.c:774 src/prefs_filtering.c:856
+#: src/prefs_filtering.c:819 src/prefs_filtering.c:902
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "Søkstrengen ikke funnen."
 
-#: src/prefs_filtering.c:810 src/prefs_filtering.c:864
+#: src/prefs_filtering.c:855 src/prefs_filtering.c:910
 msgid "Action string is not valid."
 msgstr "Handlingens streng er ugyldig."
 
-#: src/prefs_filtering.c:843
+#: src/prefs_filtering.c:889
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "Betingelsesstreng er tom."
 
-#: src/prefs_filtering.c:849
+#: src/prefs_filtering.c:895
 msgid "Action string is empty."
 msgstr "Handlingens streng er tom."
 
-#: src/prefs_filtering.c:917
+#: src/prefs_filtering.c:967
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Slett regel"
 
-#: src/prefs_filtering.c:918
+#: src/prefs_filtering.c:968
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Vil du virkelig slette denna regel?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1239
+#: src/prefs_filtering.c:1331
+msgid "Enable"
+msgstr "Aktiviser"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1351
 msgid "Rule"
 msgstr "Regel"
 
-#. Apply to subfolders
-#: src/prefs_folder_item.c:169 src/prefs_folder_item.c:446
+#: src/prefs_folder_column.c:82
+msgid "Total"
+msgstr "Total"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:205
+msgid "Folder list columns configuration"
+msgstr "Konfigurasjon av kolonner i folderlistene"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:222
+msgid ""
+"Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
+msgstr ""
+"Angi kolonner som skal vises i folderlisten. Endre rekkefølge med\n"
+"Opp / Ned piltastene, eller ved å dra og slippe dem med musen."
+
+#: src/prefs_folder_column.c:251 src/prefs_summary_column.c:265
+msgid "Hidden columns"
+msgstr "Gjemte kolonner"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:280 src/prefs_summary_column.c:294
+msgid "Displayed columns"
+msgstr "Viste kolonner"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_msg_colors.c:517
+#: src/prefs_summary_column.c:330 src/prefs_toolbar.c:800
+msgid " Use default "
+msgstr " Bruk forvalgt "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:183 src/prefs_folder_item.c:566
 msgid ""
 "Apply to\n"
 "subfolders"
@@ -6862,109 +8032,126 @@ msgstr ""
 "Påføres\n"
 "underfoldere"
 
-#. Simplify Subject
-#: src/prefs_folder_item.c:176
+#: src/prefs_folder_item.c:207
+msgid "Normal"
+msgstr "Normal"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:209
+msgid "Outbox"
+msgstr "Utboks"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:226
+msgid "Folder type:"
+msgstr "Foldertype:"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:238
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
 msgstr "Forenklet Overskrift regulært uttrykk: "
 
-#. Folder chmod
-#: src/prefs_folder_item.c:196
+#: src/prefs_folder_item.c:258
 msgid "Folder chmod: "
 msgstr "Folder chmod:"
 
-#. Folder color
-#: src/prefs_folder_item.c:222
+#: src/prefs_folder_item.c:284
 msgid "Folder color: "
 msgstr "Folderfarge: "
 
-#. Enable processing at startup
-#: src/prefs_folder_item.c:250
+#: src/prefs_folder_item.c:298 src/prefs_folder_item.c:906
+#: src/prefs_msg_colors.c:648
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "Velg farge for folder"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:315
 msgid "Process at startup"
 msgstr "Prosesser ved oppstart"
 
-#. Check folder for new mail
-#: src/prefs_folder_item.c:264
+#: src/prefs_folder_item.c:329
 msgid "Scan for new mail"
 msgstr "Se etter ny epost"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:454
+#: src/prefs_folder_item.c:342
+msgid "Synchronise for offline use"
+msgstr "Synkroniser for bruk av nett"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:575
 msgid "Request Return Receipt"
 msgstr "Utbe returkvittering"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:469
+#: src/prefs_folder_item.c:590
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr "Lagre utgående meldinger i denne folderen, heller enn i Sent"
 
-#. Default To
-#: src/prefs_folder_item.c:482
+#: src/prefs_folder_item.c:603
 msgid "Default To: "
 msgstr "Forvalgt To: "
 
-#. Default address to reply to
-#: src/prefs_folder_item.c:502
-msgid "Send replies to: "
-msgstr "Send scar til: "
+#: src/prefs_folder_item.c:623
+msgid "Default To for replies: "
+msgstr "Forvalgt To: for tilsvar: "
 
-#. Default account
-#: src/prefs_folder_item.c:522
+#: src/prefs_folder_item.c:643
 msgid "Default account: "
 msgstr "Forvalgt konto: "
 
-#. Default dictionary
-#: src/prefs_folder_item.c:566
+#: src/prefs_folder_item.c:694
 msgid "Default dictionary: "
 msgstr "Forvalgt katalog: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:760
-msgid "Pick color for folder"
-msgstr "Velg farge for folder"
-
-#: src/prefs_folder_item.c:772
+#: src/prefs_folder_item.c:918
 msgid "General"
 msgstr "Generellt"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:812
+#: src/prefs_folder_item.c:961
 #, c-format
 msgid "Properties for folder %s"
 msgstr "Valg for folder %s"
 
-#: src/prefs_fonts.c:66
+#: src/prefs_fonts.c:74
 msgid "Folder and Message Lists"
 msgstr "Folder- og meldingslister"
 
-#: src/prefs_fonts.c:83
+#: src/prefs_fonts.c:91
 msgid "Message"
 msgstr "Melding"
 
-#: src/prefs_fonts.c:145 src/prefs_summaries.c:1017 src/prefs_themes.c:333
+#: src/prefs_fonts.c:110
+msgid "Use different font for printing"
+msgstr "Bruk annen skrifttype ved utskrift"
+
+#: src/prefs_fonts.c:119
+msgid "Message Printing"
+msgstr "Utskrift av meldinger"
+
+#: src/prefs_fonts.c:197 src/prefs_msg_colors.c:855 src/prefs_summaries.c:1076
+#: src/prefs_themes.c:360
 msgid "Display"
 msgstr "Vis"
 
-#: src/prefs_fonts.c:146
+#: src/prefs_fonts.c:198
 msgid "Fonts"
 msgstr "Skrifttyper"
 
-#: src/prefs_gtk.c:848
+#: src/prefs_gtk.c:871
 msgid "Preferences"
 msgstr "Innstillinger"
 
-#: src/prefs_image_viewer.c:68
+#: src/prefs_image_viewer.c:67
 msgid "Automatically display attached images"
 msgstr "Automatisk visning av vedlagte bilder"
 
 #: src/prefs_image_viewer.c:75
-msgid ""
-"Resize attached images by default\n"
-"(Clicking image toggles scaling)"
-msgstr ""
-"Forvalgt endring av størrelse på bilder\n"
-"(Klikk på bilde for å skru av/på skalering)"
+msgid "Resize attached images by default"
+msgstr "Forvalgt endring av størrelse på bilder"
 
-#: src/prefs_image_viewer.c:82
+#: src/prefs_image_viewer.c:78
+msgid "Clicking image toggles scaling"
+msgstr "Klikk på bilde for å skru av/på skalering"
+
+#: src/prefs_image_viewer.c:84
 msgid "Display images inline"
-msgstr "/Vis bilder i meldingen"
+msgstr "Vis bilder i meldingskroppen"
 
-#: src/prefs_image_viewer.c:146
+#: src/prefs_image_viewer.c:129
 msgid "Image Viewer"
 msgstr "Billedfremviser"
 
@@ -7032,9 +8219,9 @@ msgstr "L
 msgid "Color label"
 msgstr "Farge etikett"
 
-#: src/prefs_matcher.c:161 src/toolbar.c:174
-msgid "Ignore thread"
-msgstr "Ignorer tråd"
+#: src/prefs_matcher.c:161
+msgid "Ignored thread"
+msgstr "Ignorert tråd"
 
 #: src/prefs_matcher.c:162
 msgid "Score greater than"
@@ -7092,230 +8279,349 @@ msgstr "ja"
 msgid "no"
 msgstr "nei"
 
-#: src/prefs_matcher.c:397
+#: src/prefs_matcher.c:410
 msgid "Condition configuration"
 msgstr "Betingelse innstillinger"
 
-#. criteria combo box
-#: src/prefs_matcher.c:422
+#: src/prefs_matcher.c:437
 msgid "Match type"
 msgstr "Trefftype"
 
-#: src/prefs_matcher.c:509
+#: src/prefs_matcher.c:505
+msgid " Info... "
+msgstr "Info..."
+
+#: src/prefs_matcher.c:528
 msgid "Predicate"
 msgstr "Forutsettninger"
 
-#: src/prefs_matcher.c:560
+#: src/prefs_matcher.c:579
 msgid "Use regexp"
 msgstr "Bruk regulære uttrykk"
 
-#. boolean operation
-#: src/prefs_matcher.c:598
+#: src/prefs_matcher.c:617
 msgid "Boolean Op"
 msgstr "Boolsk operator"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1172
+#: src/prefs_matcher.c:1204
 msgid "Value is not set."
 msgstr "Verdien er ikke satt."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1604
+#: src/prefs_matcher.c:1641
 msgid ""
-"The entry was not saved\n"
-"Have you really finished?"
+"The entry was not saved.\n"
+"Close anyway?"
 msgstr ""
-"Valget ble ikke lagret.\n"
-"Har du gjort deg ferdig?"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1646
-msgid "'Test' allows you to test a message or message element"
-msgstr "'Test' tillater deg å sjekke en meldinge eller et meldingselement"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1647
-msgid "using an external program or script. The program will"
-msgstr "bruk eksternt program eller skript. Programmet vil"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1648
-msgid "return either 0 or 1"
-msgstr "returner enten 0 eller 1"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1649
-msgid "The following symbols can be used:"
-msgstr "Følgende symboler kan brukes:"
+"Elementet ble ikke lagret.\n"
+"Lukk likevel?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1669
+#: src/prefs_matcher.c:1703
 msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr "Trefftype: 'Test'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1748
-msgid "Current condition rules"
-msgstr "Gjeldende betingelsesregler"
-
-#: src/prefs_message.c:102
+#: src/prefs_matcher.c:1704
 msgid ""
-"Display multi-byte alphanumeric as\n"
-"ASCII character (Japanese only)"
+"'Test' allows you to test a message or message element using an external "
+"program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
-"Vis multibyte alfanumeriske tegn som\n"
-"ACSII tegn (kun for Japansk)"
+"'Test' lar deg teste en melding eller del av en melding i et eksternt program eller skript. Programmet vil returnere enten 0 eller 1.\n"
+"\n"
+"Følgende symboler kan brukes:"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1786
+msgid "Current condition rules"
+msgstr "Gjeldende betingelsesregler"
 
 #: src/prefs_message.c:108
+msgid "Headers"
+msgstr "Brevhoder"
+
+#: src/prefs_message.c:116
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Vis meldingshode-widget over meldingsvinduet"
 
-#: src/prefs_message.c:115
+#: src/prefs_message.c:120
+msgid "Display (X-)Face in message view"
+msgstr "Vis (X)-Face i meldingsvisningen"
+
+#: src/prefs_message.c:123
+msgid "Display Face in message view"
+msgstr "Vis ansikt i meldingsvisningen"
+
+#: src/prefs_message.c:137
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Vis korte meldingshoder i meldingsvisning"
 
-#: src/prefs_message.c:128
+#: src/prefs_message.c:153
+msgid "HTML messages"
+msgstr "HTML-meldinger"
+
+#: src/prefs_message.c:161
 msgid "Render HTML messages as text"
 msgstr "Vis HTML-meldinger som tekst"
 
-#: src/prefs_message.c:140
+#: src/prefs_message.c:164
+msgid "Render HTML-only messages with plugin if possible"
+msgstr "Tegner rene HTML meldinger med innstikkmodul dersom tilgjengelelig"
+
+#: src/prefs_message.c:174
 msgid "Line space"
 msgstr "Linjeavstand"
 
-#: src/prefs_message.c:154 src/prefs_message.c:192
+#: src/prefs_message.c:188 src/prefs_message.c:226
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "punkt(er)"
 
-#: src/prefs_message.c:159
+#: src/prefs_message.c:193
 msgid "Scroll"
 msgstr "Rull"
 
-#: src/prefs_message.c:166
+#: src/prefs_message.c:200
 msgid "Half page"
 msgstr "Halv side"
 
-#: src/prefs_message.c:172
+#: src/prefs_message.c:206
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Myk rulling"
 
-#: src/prefs_message.c:178
+#: src/prefs_message.c:212
 msgid "Step"
 msgstr "Steg"
 
-#: src/prefs_message.c:203
+#: src/prefs_message.c:233
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
 msgstr "Vis vedleggsbeskrivelser (heller enn navn)"
 
-#: src/prefs_message.c:276
-msgid "Text options"
+#: src/prefs_message.c:313
+msgid "Text Options"
 msgstr "Tekstvalg"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:98
-msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "Aktiviser fargekoding av meldinger"
+#: src/prefs_msg_colors.c:143
+msgid "Message view"
+msgstr "Meldingsvisning"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:164
+msgid "Enable coloration of message text"
+msgstr "Aktiviser fargekoding av meldingstekst"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:166
+msgid "Quote"
+msgstr "Sitering"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:182
+msgid "Cycle quote colors"
+msgstr "Resirkuler siteringsfarger"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:186
+msgid "If there are more than 3 quote levels, the colors will be reused"
+msgstr "Der der er mer enn tre lag med sitering vil farvene brukes på nytt"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:193
+msgid "1st Level"
+msgstr "Første nivå"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:199 src/prefs_msg_colors.c:225
+#: src/prefs_msg_colors.c:251
+msgid "Text"
+msgstr "Tekst"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:213
+msgid "Pick color for 1st level text"
+msgstr "Velg farge for første siteringsnivå"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:219
+msgid "2nd Level"
+msgstr "Andre nivå"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:239
+msgid "Pick color for 2nd level text"
+msgstr "Velg farge for andre siteringsnivå"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:245
+msgid "3rd Level"
+msgstr "Tredje nivå"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:265
+msgid "Pick color for 3rd level text"
+msgstr "Velg farge for tredje siteringsnivå"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:272
+msgid "Enable coloration of text background"
+msgstr "Aktiviser fargekoding av tekstbakgrunn"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:112
-msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr "Kvotert tekst - Første nivå"
+#: src/prefs_msg_colors.c:288
+msgid "Pick color for 1st level text background"
+msgstr "Velg bakgrunnsfarge for første siteringsnivå"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:125
-msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr "Kvotert tekst - Andre nivå"
+#: src/prefs_msg_colors.c:290 src/prefs_msg_colors.c:311
+#: src/prefs_msg_colors.c:332
+msgid "Background"
+msgstr "Bakgrunn"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:138
-msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "Kvotert tekst -Tredje nivå"
+#: src/prefs_msg_colors.c:309
+msgid "Pick color for 2nd level text background"
+msgstr "Velg bakgrunnsfarge for andre siteringsnivå"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:151
+#: src/prefs_msg_colors.c:330
+msgid "Pick color for 3rd level text background"
+msgstr "Velg bakgrunnsfarge for tredje siteringsnivå"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:350
+msgid "Pick color for links"
+msgstr "Velg farge for lenker"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:352
 msgid "URI link"
 msgstr "URI-lenke"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:163
-msgid "Target folder"
-msgstr "Målfolder"
+#: src/prefs_msg_colors.c:369
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "Velg farge for signaturer"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:175
+#: src/prefs_msg_colors.c:371
 msgid "Signatures"
 msgstr "Signatur"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:179
-msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "Resirkuler kvoteringsfarger"
+#: src/prefs_msg_colors.c:376
+msgid "Folder list"
+msgstr "Folderliste"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:233
-msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "Velg farge for kvoteringsnivå 1"
+#: src/prefs_msg_colors.c:394
+msgid ""
+"Pick color for Target folder. Target folder is used when the option 'Execute "
+"immediately when moving or deleting messages' is turned off"
+msgstr "Velg farve for Målkatalogen. Denne brukes dersom valget 'Eksekver umiddelbart ved flytting eller sletting av meldinger' er deaktivert."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:236
-msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "Velg farge for kvoteringsnivå 2"
+#: src/prefs_msg_colors.c:398
+msgid "Target folder"
+msgstr "Målfolder"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:239
-msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "Velg farge for kvoteringsnivå 3"
+#: src/prefs_msg_colors.c:413
+msgid "Pick color for folders containing new messages"
+msgstr "Velg farge for foldere med nye meldinger"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:242
-msgid "Pick color for URI"
-msgstr "Velg farge for URI"
+#: src/prefs_msg_colors.c:415
+msgid "Folder containing new messages"
+msgstr "Folder med nye meldinger"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:245
+#: src/prefs_msg_colors.c:420
+msgid "Color labels"
+msgstr "Farge etikett"
+
+#. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
+#. rule name and should not be translated
+#: src/prefs_msg_colors.c:448 src/prefs_msg_colors.c:480
+#, c-format
+msgid "Pick color for 'color %d'"
+msgstr "Velg farge for 'color %d'"
+
+#. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
+#. rule name and should not be translated
+#: src/prefs_msg_colors.c:452 src/prefs_msg_colors.c:484
+#, c-format
+msgid "Set label for 'color %d'"
+msgstr "Sett etikett for 'color %d'"
+
+#. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
+#. rule name and should not be translated
+#: src/prefs_msg_colors.c:612
+#, c-format
+msgid "Pick color for 'color %d' "
+msgstr "Velg farge for 'color %d'"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:621
+msgid "Pick color for 1st level text "
+msgstr "Velg farge for siteringsnivå 1"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:624
+msgid "Pick color for 2nd level text "
+msgstr "Velg farge for siteringsnivå 2"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:627
+msgid "Pick color for 3rd level text "
+msgstr "Velg farge for siteringsnivå 3"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:630
+msgid "Pick color for 1st level text background "
+msgstr "Velg bakgrunnsfarge for siteringsnivå 1"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:633
+msgid "Pick color for 2nd level text background "
+msgstr "Velg bakgrunnsfarge for siteringsnivå 2"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:636
+msgid "Pick color for 3rd level text background "
+msgstr "Velg bakgrunnsvarge for siteringsnivå 3"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:639
+msgid "Pick color for links "
+msgstr "Velg farge for lenker"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:642
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Velg farge for målkatalog"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:248
-msgid "Pick color for signatures"
+#: src/prefs_msg_colors.c:645
+msgid "Pick color for signatures "
 msgstr "Velg farge for signaturer"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:395
+#: src/prefs_msg_colors.c:856
 msgid "Colors"
 msgstr "Farger"
 
-#: src/prefs_other.c:106
+#: src/prefs_other.c:109
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Legg adresse til mottakerne ved dobbeltklikk"
 
-#. Clip Log
-#: src/prefs_other.c:109
+#: src/prefs_other.c:112
 msgid "Log Size"
 msgstr "Størrelse"
 
-#: src/prefs_other.c:116
+#: src/prefs_other.c:119
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "Klipp loggstørrelsen"
 
-#: src/prefs_other.c:121
+#: src/prefs_other.c:124
 msgid "Log window length"
 msgstr "Lengde på loggvinduet"
 
-#: src/prefs_other.c:134
+#: src/prefs_other.c:141
 msgid "0 to stop logging in the log window"
 msgstr "0 for å stoppe logging i loggvinduet"
 
-#. On Exit
-#: src/prefs_other.c:139
+#: src/prefs_other.c:147
 msgid "On exit"
 msgstr "Ved avsluttning"
 
-#: src/prefs_other.c:147
+#: src/prefs_other.c:155
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Bekreft avsluttning"
 
-#: src/prefs_other.c:154
+#: src/prefs_other.c:162
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Tøm Søppel ved avsluttning"
 
-#: src/prefs_other.c:156
+#: src/prefs_other.c:164
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Spør før tømming"
 
-#: src/prefs_other.c:160
+#: src/prefs_other.c:168
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Advar om det finnes meldinger i køen"
 
-#: src/prefs_other.c:166
+#: src/prefs_other.c:174
 msgid "Socket I/O timeout:"
 msgstr "Socket I/O tidsavbrudd:"
 
-#: src/prefs_other.c:179
-msgid "seconds"
-msgstr "sekunder"
+#: src/prefs_other.c:192
+msgid "Never send Return Receipts"
+msgstr "Send aldri returkvittering"
 
-#. reply
 #: src/prefs_quote.c:90
 msgid "Reply will quote by default"
-msgstr "Svar vil som standard kvotere"
+msgstr "Svar vil som standard sitere"
 
 #: src/prefs_quote.c:92
 msgid "Reply format"
@@ -7323,87 +8629,105 @@ msgstr "Svarformat"
 
 #: src/prefs_quote.c:107 src/prefs_quote.c:149
 msgid "Quotation mark"
-msgstr "Kvoteringstegn"
+msgstr "Siteringsmerke"
 
-#. forward
 #: src/prefs_quote.c:134
 msgid "Forward format"
 msgstr "Videresendingsformat"
 
-#: src/prefs_quote.c:181
-msgid " Description of symbols "
-msgstr " Beskrivelse av symboler "
+#: src/prefs_quote.c:184
+msgid " Description of symbols... "
+msgstr " Beskrivelse av symboler..."
 
-#. quote chars
-#: src/prefs_quote.c:189
+#: src/prefs_quote.c:193
 msgid "Quotation characters"
-msgstr "Kvoteringstegn"
+msgstr "Siteringstegn"
 
-#: src/prefs_quote.c:204
+#: src/prefs_quote.c:208
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
-msgstr "Behandle disse tegnene som kvoteringstegn: "
+msgstr "Behandle disse tegnene som siteringstegn: "
 
-#: src/prefs_quote.c:280
+#: src/prefs_quote.c:286
 msgid "Quoting"
-msgstr "Kvotering"
+msgstr "Sitering"
 
-#: src/prefs_receive.c:121
-msgid "External program"
-msgstr "Eksternt program"
+#: src/prefs_receive.c:122
+msgid "External incorporation program"
+msgstr "Eksternt integreringsprogram"
 
-#: src/prefs_receive.c:130
-msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "Bruk eksternt program for avhenting"
+#: src/prefs_receive.c:129
+msgid "Use external program for receiving mail"
+msgstr "Bruk eksternt program for avhenting av epost"
 
-#: src/prefs_receive.c:137
+#: src/prefs_receive.c:136
 msgid "Command"
 msgstr "Kommando"
 
-#: src/prefs_receive.c:155
-msgid "Auto-check new mail"
+#: src/prefs_receive.c:145
+msgid "Automatic checking"
+msgstr "Automatisk henting"
+
+#: src/prefs_receive.c:156
+msgid "Automatically check for new mail"
 msgstr "Se automatisk etter ny epost"
 
-#: src/prefs_receive.c:157
+#: src/prefs_receive.c:158
 msgid "every"
 msgstr "alle"
 
-#: src/prefs_receive.c:178
-msgid "Check new mail on startup"
+#: src/prefs_receive.c:179
+msgid "Check for new mail on startup"
 msgstr "Se etter ny epost ved oppstart"
 
-#: src/prefs_receive.c:180
-msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "Oppdater alle lokale foldere etter avhenting"
+#: src/prefs_receive.c:182
+msgid "Dialogs"
+msgstr "Dialoger"
 
 #: src/prefs_receive.c:188
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Vis mottaksdialog"
 
-#: src/prefs_receive.c:198 src/prefs_send.c:162 src/prefs_summaries.c:899
+#: src/prefs_receive.c:196 src/prefs_send.c:169 src/prefs_summaries.c:958
 msgid "Always"
 msgstr "Alltid"
 
-#: src/prefs_receive.c:199
+#: src/prefs_receive.c:197
 msgid "Only on manual receiving"
 msgstr "Kun ved manuellt mottak"
 
-#: src/prefs_receive.c:209
+#: src/prefs_receive.c:211
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Lukk mottaksdialog når operasjon fullført"
 
-#: src/prefs_receive.c:211
-msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr "Kjør kommando når ny epost kommer inn"
+#: src/prefs_receive.c:214
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "Vis ikke feilmelding i eget vindu ved mottaksfeil"
+
+#: src/prefs_receive.c:216
+msgid "After receiving new mail"
+msgstr "Etter mottak av ny epost"
+
+#: src/prefs_receive.c:222
+msgid "Go to inbox"
+msgstr "Gå til innboks"
 
-#: src/prefs_receive.c:221
-msgid "after autochecking"
-msgstr "etter automatisk kontroll"
+#: src/prefs_receive.c:224
+msgid "Update all local folders"
+msgstr "Oppdater alle lokale foldere"
 
-#: src/prefs_receive.c:223
-msgid "after manual checking"
-msgstr "etter manuell kontroll"
+#: src/prefs_receive.c:226
+msgid "Run command"
+msgstr "Kjør kommando"
 
-#: src/prefs_receive.c:231
+#: src/prefs_receive.c:235
+msgid "after automatic check"
+msgstr "etter automatisk avhenting"
+
+#: src/prefs_receive.c:237
+msgid "after manual check"
+msgstr "etter manuell avhenting"
+
+#: src/prefs_receive.c:245
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -7412,15 +8736,19 @@ msgstr ""
 "Kommando for eksekvering:\n"
 "(bruk %d som antall nye epostmeldinger)"
 
-#: src/prefs_receive.c:352 src/prefs_send.c:332
+#: src/prefs_receive.c:371 src/prefs_send.c:337
 msgid "Mail Handling"
 msgstr "Meldingshåndtering"
 
-#: src/prefs_send.c:143
+#: src/prefs_receive.c:372
+msgid "Receiving"
+msgstr "Mottar epost"
+
+#: src/prefs_send.c:142
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "Lagre sendte meldinger i Sendfolderen"
 
-#: src/prefs_send.c:147
+#: src/prefs_send.c:145
 msgid "Confirm before sending queued messages"
 msgstr "Noen feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt"
 
@@ -7428,11 +8756,11 @@ msgstr "Noen feil oppsto mens meldinger i k
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Vis sendingsdialog"
 
-#: src/prefs_send.c:171
+#: src/prefs_send.c:174
 msgid "Outgoing encoding"
 msgstr "Utgående koding"
 
-#: src/prefs_send.c:180
+#: src/prefs_send.c:187
 msgid ""
 "If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
@@ -7440,119 +8768,127 @@ msgstr ""
 "Dersom 'Automatisk' er valgt vil den optimale kodingen ut fra gjeldende "
 "locale bli valgt"
 
-#: src/prefs_send.c:192
+#: src/prefs_send.c:201
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Automatisk (Anbefalt)"
 
-#: src/prefs_send.c:194
+#: src/prefs_send.c:203
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7 bits ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_send.c:196
+#: src/prefs_send.c:204
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:198
+#: src/prefs_send.c:206
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Vesteuropeisk (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_send.c:199
+#: src/prefs_send.c:207
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Vesteuropeisk (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_send.c:201
+#: src/prefs_send.c:209
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Sentraleuropeisk (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_send.c:203
+#: src/prefs_send.c:211
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltisk (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_send.c:204
+#: src/prefs_send.c:212
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltisk (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_send.c:206
+#: src/prefs_send.c:214
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Gresk (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_send.c:208
+#: src/prefs_send.c:216
 msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
 msgstr "Hebraisk (ISO-8859-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:209
+#: src/prefs_send.c:217
 msgid "Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "Hebraisk (Windows-1255)"
 
-#: src/prefs_send.c:211
+#: src/prefs_send.c:219
+msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
+msgstr "Arabisk (ISO-8859-6)"
+
+#: src/prefs_send.c:220
+msgid "Arabic (Windows-1256)"
+msgstr "Arabisk (Windows-1256)"
+
+#: src/prefs_send.c:222
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Tyrkisk (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_send.c:213
+#: src/prefs_send.c:224
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Kyrillisk (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_send.c:214
+#: src/prefs_send.c:225
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_send.c:215
+#: src/prefs_send.c:226
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Kyrillisk (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_send.c:216
+#: src/prefs_send.c:227
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_send.c:218
+#: src/prefs_send.c:229
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japansk (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:220
+#: src/prefs_send.c:231
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japansk (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:221
+#: src/prefs_send.c:232
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japansk (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_send.c:224
+#: src/prefs_send.c:235
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Forenklet kinesisk (GB2312)"
 
-#: src/prefs_send.c:225
+#: src/prefs_send.c:236
 msgid "Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "Forenklet Kinesisk (GBK)"
 
-#: src/prefs_send.c:226
+#: src/prefs_send.c:237
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradisjonell kinesisk (Big5)"
 
-#: src/prefs_send.c:228
+#: src/prefs_send.c:239
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradisjonell kinesisk (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_send.c:229
+#: src/prefs_send.c:240
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Kinesisk (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_send.c:232
+#: src/prefs_send.c:243
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Koreansk (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_send.c:234
+#: src/prefs_send.c:245
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thai (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_send.c:235
+#: src/prefs_send.c:246
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thai (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_send.c:248
+#: src/prefs_send.c:251
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr "Transfer enkoding"
 
-#: src/prefs_send.c:257
+#: src/prefs_send.c:264
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
@@ -7560,43 +8896,64 @@ msgstr ""
 "Angi Content-Transfer-Encoding som skal bruikes når meldingskroppen "
 "inneholder ikke-ASCII tegn"
 
-#: src/prefs_spelling.c:95
+#: src/prefs_send.c:338 src/send_message.c:477 src/send_message.c:481
+#: src/send_message.c:486
+msgid "Sending"
+msgstr "Sender"
+
+#: src/prefs_spelling.c:105
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr "Angi sti til ordlister"
 
-#: src/prefs_spelling.c:124
+#: src/prefs_spelling.c:134
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Velg farge for feilstavede ord"
 
-#: src/prefs_spelling.c:165
+#: src/prefs_spelling.c:186
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Aktiviser stavekontroll"
 
-#: src/prefs_spelling.c:180
+#: src/prefs_spelling.c:191
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr "Aktiviser alternativ ordbok"
 
-#: src/prefs_spelling.c:186
+#: src/prefs_spelling.c:197
 msgid "Faster switching with last used dictionary"
 msgstr "Kjappere bytte av sist brukte ordbok"
 
-#: src/prefs_spelling.c:188
-msgid "Dictionaries path:"
-msgstr "Ordbøkenes sti:"
+#: src/prefs_spelling.c:199
+msgid "Dictionary path"
+msgstr "Sti til ordbøker"
+
+#: src/prefs_spelling.c:214
+msgid "Automatic spelling"
+msgstr "Automatisk stavekontroll"
+
+#: src/prefs_spelling.c:226
+msgid "Re-check message when changing dictionary"
+msgstr "Kjør ny stavekontroll når ordliste byttes"
+
+#: src/prefs_spelling.c:230
+msgid "Dictionary"
+msgstr "Ordliste"
 
-#: src/prefs_spelling.c:202
-msgid "Default dictionary:"
-msgstr "Forvalgs ordliste:"
+#: src/prefs_spelling.c:240
+msgid "Default dictionary"
+msgstr "Forvalgt ordliste"
 
-#: src/prefs_spelling.c:219
-msgid "Default suggestion mode:"
-msgstr "Forvalgt forslagsnivå:"
+#: src/prefs_spelling.c:263
+msgid "Default suggestion mode"
+msgstr "Forvalgt forslagsmodus"
 
-#: src/prefs_spelling.c:236
+#: src/prefs_spelling.c:286
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Farge for feilstavede ord:"
 
-#: src/prefs_spelling.c:362
+#: src/prefs_spelling.c:300
+msgid "Pick color for misspelled word. Use black to underline"
+msgstr "Velg farge for feilstavede ord. Bruk sort for understreking"
+
+#: src/prefs_spelling.c:405
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Stavekontroll"
 
@@ -7677,7 +9034,7 @@ msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "tidssone, evt. navn eller forkortelse"
 
 #: src/prefs_summaries.c:180 src/prefs_summaries.c:228
-#: src/prefs_summaries.c:783
+#: src/prefs_summaries.c:816
 msgid "Date format"
 msgstr "Datoformat"
 
@@ -7690,123 +9047,147 @@ msgid "Example"
 msgstr "Eksempel"
 
 #: src/prefs_summaries.c:328
-msgid "Key bindings"
-msgstr "Tastaturbindinger"
+msgid "Select key bindings"
+msgstr "Sett tastaturbindinger"
 
 #: src/prefs_summaries.c:342
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Velg forvalgt:"
 
-#: src/prefs_summaries.c:355 src/prefs_summaries.c:671
+#: src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:699
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Gamle Sylpheed"
 
-#: src/prefs_summaries.c:363
+#: src/prefs_summaries.c:360
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
-"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+"any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
 msgstr ""
 "Tastatursnarverer kan endres ved å trykke tasten(e)\n"
-"mens menyvalget er aktivt under muspekeren."
+"mens menyvalget er i fokus under muspekeren."
 
-#: src/prefs_summaries.c:733
-msgid "Translate header name (such as 'From:', 'Subject:')"
-msgstr "Oversett brevhodesnavn (Slik som 'From:', 'Subject:')"
+#: src/prefs_summaries.c:767
+msgid "Translate header names"
+msgstr "Oversett brevhodenavn"
+
+#: src/prefs_summaries.c:769
+msgid ""
+"The display of standard headers (such as 'From:', 'Subject:') will be "
+"translated into your language."
+msgstr "Visning av standard meldingshoder (slik som 'From:', 'Subject:') vil oversettes til ditt språk."
 
-#: src/prefs_summaries.c:736
+#: src/prefs_summaries.c:773
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Vis ulest antall ved foldernavn"
 
-#: src/prefs_summaries.c:745
+#: src/prefs_summaries.c:780
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "Forkort njusgruppenavn lengre enn"
 
-#: src/prefs_summaries.c:759
+#: src/prefs_summaries.c:794
 msgid "letters"
 msgstr "bokstaver"
 
-#: src/prefs_summaries.c:772
+#: src/prefs_summaries.c:807
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Vis avsender vha adresseboken"
 
-#: src/prefs_summaries.c:775
+#: src/prefs_summaries.c:810
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr "Tråd ut fra overskrift i tillegg til standard brevhoder"
 
-#: src/prefs_summaries.c:800
+#: src/prefs_summaries.c:833
+msgid "Date format help"
+msgstr "Hjelp til datoformat"
+
+#: src/prefs_summaries.c:837
 msgid "Set displayed columns"
 msgstr "Angi viste kolonner"
 
-#: src/prefs_summaries.c:808
+#: src/prefs_summaries.c:845
 msgid " Folder list... "
 msgstr "Folderliste... "
 
-#: src/prefs_summaries.c:816
+#: src/prefs_summaries.c:853
 msgid " Message list... "
 msgstr "Meldingsliste... "
 
-#: src/prefs_summaries.c:835
-msgid "Always open message when selected"
-msgstr "Åpne alltid meldinger når valgt"
-
-#: src/prefs_summaries.c:839
-msgid "Only mark message as read when opened in new window"
-msgstr "Marker kun meldinger som leste ved åpning i nytt vindu"
-
-#: src/prefs_summaries.c:843
-msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "Gå til innboksen etter mottak av ny epost"
-
-#: src/prefs_summaries.c:853
+#: src/prefs_summaries.c:874
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Eksekver umiddelbart ved flytting eller sletting av meldinger"
 
-#: src/prefs_summaries.c:855
+#: src/prefs_summaries.c:876
 msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
 msgstr "Meldinger vil bil merket inntil kjøring om dette er deaktivert"
 
-#: src/prefs_summaries.c:867
+#: src/prefs_summaries.c:882
+msgid "Confirm before marking all mails in a folder as read"
+msgstr "Bekreft før all epost i folder merkes som lest"
+
+#: src/prefs_summaries.c:886
+msgid "Always open message when selected"
+msgstr "Åpne alltid meldinger når valgt"
+
+#: src/prefs_summaries.c:890
+msgid "Only mark message as read when opened in a new window"
+msgstr "Marker kun meldinger som leste om de har vært åpnet i et nytt vindu"
+
+#: src/prefs_summaries.c:903
 msgid "When entering a folder"
 msgstr "Når man går inn i en folder"
 
-#: src/prefs_summaries.c:877
+#: src/prefs_summaries.c:919
 msgid "Do nothing"
 msgstr "Ikke gjør noe"
 
-#: src/prefs_summaries.c:878
-msgid "Select first unread (or new) message"
-msgstr "Velg første uleste (eller nye) melding"
+#: src/prefs_summaries.c:920
+msgid "Select first unread (or new or marked) message"
+msgstr "Velg første uleste (eller nye eller merkede) melding"
 
-#: src/prefs_summaries.c:880
-msgid "Select first new (or unread) message"
-msgstr "Velg første nye (eller uleste) melding"
+#: src/prefs_summaries.c:922
+msgid "Select first unread (or marked or new) message"
+msgstr "Velg første uleste (eller merkede eller nye) melding"
 
-#: src/prefs_summaries.c:890
+#: src/prefs_summaries.c:924
+msgid "Select first new (or unread or marked) message"
+msgstr "Velg første nye (eller uleste eller merkede) melding"
+
+#: src/prefs_summaries.c:926
+msgid "Select first new (or marked or unread) message"
+msgstr "Velg første nye (eller merkede eller uleste) melding"
+
+#: src/prefs_summaries.c:928
+msgid "Select first marked (or new or unread) message"
+msgstr "Velg første merkede (eller nye eller uleste) melding"
+
+#: src/prefs_summaries.c:930
+msgid "Select first marked (or unread or new) message"
+msgstr "Velg første merkede (eller uleste eller nye) melding"
+
+#: src/prefs_summaries.c:942
 msgid "Show \"no unread (or new) message\" dialog"
 msgstr "Vis \"ingen uleste (eller nye) meldinger\" dialog"
 
-#: src/prefs_summaries.c:900
+#: src/prefs_summaries.c:959
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Anta 'Ja'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:902
+#: src/prefs_summaries.c:961
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Anta 'Nei'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:911
+#: src/prefs_summaries.c:970
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr " Sett tastaturbindinger... "
 
-#: src/prefs_summaries.c:1018
+#: src/prefs_summaries.c:1077
 msgid "Summaries"
 msgstr "Sammendrag"
 
-#. S_COL_STATUS
 #: src/prefs_summary_column.c:81
 msgid "Attachment"
 msgstr "Vedlegg"
 
-#. S_COL_SIZE
 #: src/prefs_summary_column.c:87
 msgid "Number"
 msgstr "Nummer"
@@ -7823,77 +9204,69 @@ msgstr ""
 "Angi kolonner som skal vises i meldingslisten. Endre på rekkefølgen\n"
 "ved å bruke opp-/ned piltastene eller ved å dra og slippe med musen."
 
-#: src/prefs_summary_column.c:265
-msgid "Hidden columns"
-msgstr "Gjemte kolonner"
-
-#: src/prefs_summary_column.c:294
-msgid "Displayed columns"
-msgstr "Viste kolonner"
-
-#: src/prefs_summary_column.c:330
-msgid " Use default "
-msgstr " Bruk forvalgt "
-
-#: src/prefs_template.c:175
+#: src/prefs_template.c:192
 msgid "Template name"
 msgstr "Malnavn"
 
-#: src/prefs_template.c:254
-msgid " Symbols "
-msgstr " Symboler "
+#: src/prefs_template.c:276
+msgid " Symbols... "
+msgstr " Symboler... "
 
-#: src/prefs_template.c:280
+#: src/prefs_template.c:305
 msgid "Template configuration"
 msgstr "Konfigurasjon av maler"
 
-#: src/prefs_template.c:478
+#: src/prefs_template.c:521
 msgid "Template format error."
 msgstr "Feil i malformatet."
 
-#: src/prefs_template.c:573
+#: src/prefs_template.c:531
+msgid "Template name is not set."
+msgstr "Navn på mal ikke satt."
+
+#: src/prefs_template.c:620
 msgid "Delete template"
 msgstr "Slett mal"
 
-#: src/prefs_template.c:574
+#: src/prefs_template.c:621
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Vil du virkelig slette denne malen?"
 
-#: src/prefs_template.c:650
+#: src/prefs_template.c:758
 msgid "Current templates"
 msgstr "Gjeldende mal"
 
-#: src/prefs_template.c:675
+#: src/prefs_template.c:783
 msgid "Template"
 msgstr "Mal"
 
-#: src/prefs_themes.c:315 src/prefs_themes.c:682
+#: src/prefs_themes.c:339 src/prefs_themes.c:705
 msgid "Default internal theme"
 msgstr "Forvalgt intent tema"
 
-#: src/prefs_themes.c:334
+#: src/prefs_themes.c:361
 msgid "Themes"
 msgstr "Tema"
 
-#: src/prefs_themes.c:421
+#: src/prefs_themes.c:448
 msgid "Only root can remove system themes"
 msgstr "Kun root kan fjerne systemtema"
 
-#: src/prefs_themes.c:424
+#: src/prefs_themes.c:451
 #, c-format
 msgid "Remove system theme '%s'"
 msgstr "Fjern systemtema '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:427
+#: src/prefs_themes.c:454
 #, c-format
 msgid "Remove theme '%s'"
 msgstr "Slett tema '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:433
+#: src/prefs_themes.c:460
 msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
 msgstr "Vil du virkelig slette detta temaet?"
 
-#: src/prefs_themes.c:443
+#: src/prefs_themes.c:470
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
@@ -7902,24 +9275,24 @@ msgstr ""
 "Fil '%s' feilet\n"
 "mens tema skulle fjernes."
 
-#: src/prefs_themes.c:447
+#: src/prefs_themes.c:474
 msgid "Removing theme directory failed."
 msgstr "Kunne ikke fjerne katalog for tema."
 
-#: src/prefs_themes.c:450
+#: src/prefs_themes.c:477
 msgid "Theme removed succesfully"
 msgstr "Gammalt tema fjernet"
 
-#: src/prefs_themes.c:470
+#: src/prefs_themes.c:497
 msgid "Select theme folder"
 msgstr "Angi temafolder"
 
-#: src/prefs_themes.c:485
+#: src/prefs_themes.c:512
 #, c-format
 msgid "Install theme '%s'"
 msgstr "Installer tema '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:488
+#: src/prefs_themes.c:515
 msgid ""
 "This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
 "Install anyway?"
@@ -7927,11 +9300,11 @@ msgstr ""
 "Dette ser ikke ut til å være en temafolder.\n"
 "Installer likevel?"
 
-#: src/prefs_themes.c:495
+#: src/prefs_themes.c:522
 msgid "Do you want to install theme for all users?"
 msgstr "Skal temaet installeres for alle brukere?"
 
-#: src/prefs_themes.c:516
+#: src/prefs_themes.c:543
 msgid ""
 "A theme with the same name is\n"
 "already installed in this location"
@@ -7939,19 +9312,19 @@ msgstr ""
 "Et tema med samme navn er\n"
 "allerede installert her"
 
-#: src/prefs_themes.c:520
+#: src/prefs_themes.c:547
 msgid "Couldn't create destination directory"
 msgstr "Kunne ikke opprette målkatalogen"
 
-#: src/prefs_themes.c:533
+#: src/prefs_themes.c:560
 msgid "Theme installed succesfully"
 msgstr "Temaet er nå installert."
 
-#: src/prefs_themes.c:540
+#: src/prefs_themes.c:567
 msgid "Failed installing theme"
 msgstr "Kunne ikke installere temaet"
 
-#: src/prefs_themes.c:543
+#: src/prefs_themes.c:570
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
@@ -7960,74 +9333,66 @@ msgstr ""
 "Fil %s feilet\n"
 "under installasjon av temaet."
 
-#: src/prefs_themes.c:643
+#: src/prefs_themes.c:666
 #, c-format
 msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
 msgstr "%d tema tilgjengelig (%d bruker, %d system, 1 intern)"
 
-#: src/prefs_themes.c:683
-msgid "The Sylpheed Claws Team"
-msgstr "The Sylpheed Claws Teamet"
+#: src/prefs_themes.c:706
+msgid "The Sylpheed-Claws Team"
+msgstr "The Sylpheed-Claws Laget"
 
-#: src/prefs_themes.c:685
+#: src/prefs_themes.c:708
 #, c-format
 msgid "Internal theme has %d icons"
 msgstr "Internt tema har %d ikoner"
 
-#: src/prefs_themes.c:691
+#: src/prefs_themes.c:714
 msgid "No info file available for this theme"
 msgstr "Ingen informasjonsfil er tilgjengelig for dette temaet"
 
-#: src/prefs_themes.c:709
+#: src/prefs_themes.c:732
 msgid "Error: can't get theme status"
 msgstr "Feil: kan ikke finne temastatus"
 
-#: src/prefs_themes.c:733
+#: src/prefs_themes.c:756
 #, c-format
 msgid "%d files (%d icons), size: %s"
 msgstr "%d filer (%d ikoner), størrelse: %s"
 
-#: src/prefs_themes.c:823
+#: src/prefs_themes.c:840
 msgid "Selector"
 msgstr "Utvelger"
 
-#: src/prefs_themes.c:843
+#: src/prefs_themes.c:861
 msgid "Install new..."
 msgstr "Installer nytt..."
 
-#: src/prefs_themes.c:848
-msgid "Get more..."
-msgstr "Finn mer..."
-
-#: src/prefs_themes.c:880
+#: src/prefs_themes.c:877
 msgid "Information"
 msgstr "Informasjon"
 
-#: src/prefs_themes.c:894
+#: src/prefs_themes.c:891
 msgid "Author: "
 msgstr "Forfatter: "
 
-#: src/prefs_themes.c:902
+#: src/prefs_themes.c:899
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
-#: src/prefs_themes.c:930
+#: src/prefs_themes.c:927
 msgid "Status:"
 msgstr "Status:"
 
-#: src/prefs_themes.c:944
+#: src/prefs_themes.c:941
 msgid "Preview"
 msgstr "Forhåndsvisning"
 
-#: src/prefs_themes.c:985
-msgid "Actions"
-msgstr "Handlinger"
-
-#: src/prefs_themes.c:995
+#: src/prefs_themes.c:992
 msgid "Use this"
 msgstr "Bruk dette"
 
-#: src/prefs_themes.c:1000
+#: src/prefs_themes.c:997
 msgid "Remove"
 msgstr "Slett"
 
@@ -8051,280 +9416,360 @@ msgstr "Tilpass verkt
 msgid "Message view toolbar configuration"
 msgstr "Tilpass verktøylinje for meldingsvisning"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:637
-msgid "Sylpheed Action"
-msgstr "Sylpheed handling"
+#: src/prefs_toolbar.c:643
+msgid "Sylpheed-Claws Action"
+msgstr "Sylpheed-Claws handling"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:646
+#: src/prefs_toolbar.c:652
 msgid "Toolbar text"
 msgstr "Verktøylinje tekst"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:697
+#: src/prefs_toolbar.c:702
 msgid "Available toolbar icons"
 msgstr "Tilgjengelige ikoner"
 
-#. available actions
-#: src/prefs_toolbar.c:750
+#: src/prefs_toolbar.c:755
 msgid "Event executed on click"
 msgstr "Hendelse utføres ved klikk"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:800
-msgid " Default "
-msgstr " Standardvalg "
-
-#. currently active toolbar items
 #: src/prefs_toolbar.c:807
 msgid "Displayed toolbar items"
 msgstr "Vist på verktøylinje"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:872 src/prefs_toolbar.c:886 src/prefs_toolbar.c:900
+#: src/prefs_toolbar.c:874 src/prefs_toolbar.c:888 src/prefs_toolbar.c:902
 msgid "Customize Toolbars"
 msgstr "Tilpass verktøylinjer"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:873
+#: src/prefs_toolbar.c:875
 msgid "Main Window"
 msgstr "Hovedvindu"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:887
+#: src/prefs_toolbar.c:889
 msgid "Message Window"
 msgstr "Meldingsvindu"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:901
+#: src/prefs_toolbar.c:903
 msgid "Compose Window"
 msgstr "Redigerinsgvindu"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1035
+#: src/prefs_toolbar.c:1037
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikon"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1068
+#: src/prefs_toolbar.c:1070
 msgid "Icon text"
 msgstr "Ikontekst"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:1077
+#: src/prefs_toolbar.c:1079
 msgid "Mapped event"
 msgstr "Koblet hendelse"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:76
-msgid "Wrap on input"
-msgstr "Bryt lange linjer"
-
-#: src/prefs_wrapping.c:82
-msgid "Wrap before sending"
-msgstr "Bryt linjer før sending"
+#: src/prefs_wrapping.c:77
+msgid "Auto wrapping"
+msgstr "Automatisk linjebryting"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:88
+#: src/prefs_wrapping.c:78
 msgid "Wrap quotation"
-msgstr "Bryt kvoterte linjer"
+msgstr "Bryt siterte linjer"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:94
+#: src/prefs_wrapping.c:79
 msgid "Wrap pasted text"
 msgstr "Bryt linjer for innlimt tekst"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:106
+#: src/prefs_wrapping.c:85
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Bryt linjer ved"
 
-#: src/prefs_wrapping.c:169
+#: src/prefs_wrapping.c:145
 msgid "Wrapping"
 msgstr "Linjebrytning"
 
-#: src/privacy.c:174 src/privacy.c:178 src/privacy.c:195 src/privacy.c:199
+#: src/privacy.c:61
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Ukjent feil"
+
+#: src/privacy.c:211 src/privacy.c:215 src/privacy.c:232 src/privacy.c:236
 msgid "No signature found"
 msgstr "Ingen signatur funnet"
 
-#: src/privacy.c:180 src/privacy.c:201
+#: src/privacy.c:217 src/privacy.c:238
 msgid "No information available"
 msgstr "Ingen informasjon tilgjengelig"
 
-#: src/procmsg.c:1447
+#: src/privacy.c:406
+msgid "No recipient keys defined."
+msgstr "Ingen mottaksnøkler definert."
+
+#: src/procmime.c:296 src/procmime.c:298
+msgid "[Error decoding BASE64]\n"
+msgstr "[Feil ved dekoding av BASE64]\n"
+
+#: src/procmsg.c:900
+msgid "Already trying to send\n"
+msgstr "Forsøker allerede å sende\n"
+
+#: src/procmsg.c:903
+msgid "Already trying to send."
+msgstr "Forsøker allerede å sende."
+
+#: src/procmsg.c:1434
+#, c-format
+msgid "Couldn't open file %s."
+msgstr "Kunne ikke åpne fil %s."
+
+#: src/procmsg.c:1528
+#, c-format
+msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
+msgstr "Kunne ikke kryptere meldingen: %s"
+
+#: src/procmsg.c:1561
+msgid "Queued message header is broken."
+msgstr "Sitert meldingshode er ødelagt."
+
+#: src/procmsg.c:1582
+msgid "An error happened during SMTP session."
+msgstr "En feil oppsto under SMTP-sesjonen."
+
+#: src/procmsg.c:1596
+msgid ""
+"No specific account has been found to send, and an error happened during "
+"SMTP session."
+msgstr "Ingen bestemt konto funnet for sending og en feil oppsto i SMTP-sesjonen."
+
+#: src/procmsg.c:1604
+msgid ""
+"Couldn't determine sending informations. Maybe the email hasn't been "
+"generated by Sylpheed-Claws."
+msgstr "Kunne ikke finne avsenderinformasjon. Meldingen er kanskje ikke generert av Sylpheed-Claws."
+
+#: src/procmsg.c:1622
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "Kunne ikke opprette temporær fil for njussending."
 
-#: src/procmsg.c:1458
+#: src/procmsg.c:1635
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Kunne ikke skrive til temporær fil for njussending."
 
-#: src/procmsg.c:1470
+#: src/procmsg.c:1649
 #, c-format
-msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr "Feil oppsto ved sending av meldingen til %s."
+msgid "Error occurred while posting the message to %s."
+msgstr "Feil oppsto ved posting av meldinge til %s."
 
 #: src/quote_fmt.c:40
-msgid "Customize date format (see man strftime)"
-msgstr "Tilpasset datoformat (se man strftime)"
+msgid "customized date format (see 'man strftime')"
+msgstr "Tilpasset datoformat (se 'man strftime')"
 
-#. from
 #: src/quote_fmt.c:43
-msgid "Full Name of Sender"
+msgid "full name of sender"
 msgstr "Fullt navn på avsender"
 
-#. full name
 #: src/quote_fmt.c:44
-msgid "First Name of Sender"
+msgid "first name of sender"
 msgstr "Fornavn på avsender"
 
-#. first name
 #: src/quote_fmt.c:45
-msgid "Last Name of Sender"
+msgid "last name of sender"
 msgstr "Etternavn på avsender"
 
-#. last name
 #: src/quote_fmt.c:46
-msgid "Initials of Sender"
+msgid "initials of sender"
 msgstr "Initialer på avsender"
 
-#. message-id
 #: src/quote_fmt.c:53
-msgid "Message body"
+msgid "message body"
 msgstr "Meldingskropp"
 
-#. message
 #: src/quote_fmt.c:54
-msgid "Quoted message body"
-msgstr "Kvotert meldingskropp"
+msgid "quoted message body"
+msgstr "Sitert meldingskropp"
 
-#. quoted message
 #: src/quote_fmt.c:55
-msgid "Message body without signature"
+msgid "message body without signature"
 msgstr "Meldingskropp uten signatur"
 
-#. message with no signature
 #: src/quote_fmt.c:56
-msgid "Quoted message body without signature"
-msgstr "Kvotert meldingskropp uten signatur"
+msgid "quoted message body without signature"
+msgstr "Sitert meldingskropp uten signatur"
 
-#. quoted message with no signature
 #: src/quote_fmt.c:57
-msgid "Cursor position"
-msgstr "Markørposisjon"
+msgid "cursor position"
+msgstr "markørposisjon"
 
 #: src/quote_fmt.c:59
-msgid ""
-"Insert expr if x is set\n"
-"x is one of the characters above after %"
-msgstr ""
-"Sett inn uttr. dersom x er satt\n"
-"x er en av tegnene over, etter %"
+msgid "literal backslash"
+msgstr "Bokstavlig bakslask"
+
+#: src/quote_fmt.c:60
+msgid "literal question mark"
+msgstr "Bokstavlig spørsmålstegn"
 
 #: src/quote_fmt.c:61
-msgid "Literal %"
-msgstr "Bokstavlig %"
+msgid "literal exclamation mark"
+msgstr "Bokstavlig utropstegn"
 
 #: src/quote_fmt.c:62
-msgid "Literal backslash"
-msgstr "Bokstavlig bakslask"
+msgid "literal pipe"
+msgstr "Bokstavlig pipe |"
 
 #: src/quote_fmt.c:63
-msgid "Literal question mark"
-msgstr "Bokstavlig spørsmålstegn"
+msgid "literal opening curly brace"
+msgstr "Bokstavlig åpnende krøllparantes {"
 
 #: src/quote_fmt.c:64
-msgid "Literal pipe"
-msgstr "Bokstavlig pipe"
+msgid "literal closing curly brace"
+msgstr "Bokstavlig lukkende krøllparantes }"
 
 #: src/quote_fmt.c:65
-msgid "Literal opening curly brace"
-msgstr "Bokstavlig åpnende krøllparantes"
+msgid "tab"
+msgstr "tabulator"
 
 #: src/quote_fmt.c:66
-msgid "Literal closing curly brace"
-msgstr "Bokstavlig lukkende krøllparantes<"
+msgid "linefeed"
+msgstr "linjeskift"
 
 #: src/quote_fmt.c:68
-msgid "Insert File"
-msgstr "Sett inn fil"
+msgid ""
+"insert expr if x is set\n"
+"(where x is one of the dfNFLIstcnri characters)"
+msgstr ""
+"Sett inn uttrykk dersom x er satt\n"
+"(der x er en av tegnene dfNFLIstcnri)"
 
 #: src/quote_fmt.c:69
-msgid "Insert program output"
-msgstr "Sett inn program stdout"
+msgid ""
+"insert expr if x is not set\n"
+"(where x is one of the dfNFLIstcnri characters)"
+msgstr ""
+"Sett inn uttrykk dersom x ikke er satt\n"
+"(der x er en av tegnene dfNFLIstcnri)"
+
+#: src/quote_fmt.c:70
+msgid ""
+"insert file:\n"
+"sub_expr is evaluated as a filename to insert"
+msgstr ""
+"sett inn fil:\n"
+"sub_expr evalueres som filnavn som skal settes inn"
+
+#: src/quote_fmt.c:71
+msgid ""
+"insert program output:\n"
+"sub_expr is evaluated as a command-line to get\n"
+"the output from"
+msgstr ""
+"sett inn fil utdata:\n"
+"sub_expr evalueres som en kommandolinje\n"
+"hvis ut-data skal settes inn"
+
+#: src/quote_fmt.c:72
+msgid ""
+"insert user input:\n"
+"sub_expr is a variable to be replaced by\n"
+"user-entered text"
+msgstr ""
+"sett inn brukertekst:\n"
+"sub_expr er en variabel som kan erstattes\n"
+"av tekst brukeren legger inn."
+
+#: src/quote_fmt.c:84
+msgid "Description of symbols"
+msgstr "Beskrivelse av symboler"
+
+#: src/quote_fmt.c:85
+msgid "The following symbols can be used:"
+msgstr "Følgende symboler kan brukes:"
+
+#: src/quote_fmt_parse.y:458
+#, c-format
+msgid "Enter text to replace '%s'"
+msgstr "Angi tekst som skal erstatte '%s'"
+
+#: src/quote_fmt_parse.y:459
+msgid "Enter variable"
+msgstr "Angi variabel"
 
-#: src/send_message.c:132
+#: src/send_message.c:137
 #, c-format
 msgid "Sending message using command: %s\n"
 msgstr "Sender melding med følgende kommando: %s\n"
 
-#: src/send_message.c:141
+#: src/send_message.c:151
 #, c-format
 msgid "Can't execute command: %s"
 msgstr "kan ikke utføre komando: %s"
 
-#: src/send_message.c:174
+#: src/send_message.c:186
 #, c-format
 msgid "Error occurred while executing command: %s"
 msgstr "Feil oppsto ved kjøring av kommando: %s"
 
-#: src/send_message.c:267
+#: src/send_message.c:322
 msgid "Connecting"
 msgstr "Kobler til"
 
-#: src/send_message.c:272
+#: src/send_message.c:327
 msgid "Doing POP before SMTP..."
 msgstr "Gjør POP før SMTP..."
 
-#: src/send_message.c:275
+#: src/send_message.c:330
 msgid "POP before SMTP"
 msgstr "POP før SMTP"
 
-#: src/send_message.c:280
+#: src/send_message.c:335
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Kobler til mot SMTP tjener: %s ..."
 
-#: src/send_message.c:334
+#: src/send_message.c:395
 msgid "Mail sent successfully."
 msgstr "Melding sendt ok."
 
-#: src/send_message.c:398
+#: src/send_message.c:462
 msgid "Sending HELO..."
 msgstr "Sender HELO..."
 
-#: src/send_message.c:399 src/send_message.c:404 src/send_message.c:409
+#: src/send_message.c:463 src/send_message.c:468 src/send_message.c:473
 msgid "Authenticating"
 msgstr "Autentisering"
 
-#: src/send_message.c:400 src/send_message.c:405
+#: src/send_message.c:464 src/send_message.c:469
 msgid "Sending message..."
 msgstr "Sender melding..."
 
-#: src/send_message.c:403
+#: src/send_message.c:467
 msgid "Sending EHLO..."
 msgstr "Sender EHLO..."
 
-#: src/send_message.c:412
+#: src/send_message.c:476
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Sender MAIL FROM..."
 
-#: src/send_message.c:413 src/send_message.c:417 src/send_message.c:422
-msgid "Sending"
-msgstr "Sender"
-
-#: src/send_message.c:416
+#: src/send_message.c:480
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Sender RCPT TO..."
 
-#: src/send_message.c:421
+#: src/send_message.c:485
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Send DATA..."
 
-#: src/send_message.c:425
+#: src/send_message.c:489
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Avslutter..."
 
-#: src/send_message.c:453
+#: src/send_message.c:517
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Sender melding (%d / %d byte)"
 
-#: src/send_message.c:481
+#: src/send_message.c:545
 msgid "Sending message"
 msgstr "Sender melding"
 
-#: src/send_message.c:527 src/send_message.c:547
+#: src/send_message.c:591 src/send_message.c:611
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Feil oppstod da meldingen skulle sendes."
 
-#: src/send_message.c:530
+#: src/send_message.c:594
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message:\n"
@@ -8352,411 +9797,409 @@ msgstr ""
 msgid "Source of the message"
 msgstr "Kildekode for melding"
 
-#: src/sourcewindow.c:147
+#: src/sourcewindow.c:161
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
 msgstr "%s - Kildekode"
 
-#: src/ssl_manager.c:153
+#: src/ssl_manager.c:154
 msgid "Saved SSL Certificates"
 msgstr "Lagre SSL sertifikat"
 
-#: src/ssl_manager.c:373
+#: src/ssl_manager.c:374
 msgid "Delete certificate"
 msgstr "Slett sertifikat"
 
-#: src/ssl_manager.c:374
+#: src/ssl_manager.c:375
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
 msgstr "Ønsker du virkelig å slette dette sertifikatet?"
 
-#: src/summary_search.c:145
+#: src/summary_search.c:175
 msgid "Search messages"
 msgstr "Send meldinger"
 
-#: src/summary_search.c:168
+#: src/summary_search.c:197
 msgid "Match any of the following"
 msgstr "Velg ut fra følgende kriterier"
 
-#: src/summary_search.c:169
+#: src/summary_search.c:198
 msgid "Match all of the following"
 msgstr "Velg ut fra alle følgende kriterier"
 
-#: src/summary_search.c:232
+#: src/summary_search.c:257
+msgid "From:"
+msgstr "Fra:"
+
+#: src/summary_search.c:278
 msgid "Body:"
 msgstr "Kropp:"
 
-#: src/summary_search.c:255
-msgid "Find all"
-msgstr "Finn alle"
+#: src/summary_search.c:285
+msgid "Condition:"
+msgstr "Betingelse: "
+
+#: src/summary_search.c:315
+msgid "Find _all"
+msgstr "Finn _alle"
 
-#: src/summary_search.c:385
+#: src/summary_search.c:513
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "Begynnelsen på listen nådd; fortsett fra slutten?"
 
-#: src/summary_search.c:387
+#: src/summary_search.c:515
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Slutten på listen nådd; fortsett fra begynnelsen?"
 
-#: src/summaryview.c:397
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/Sva_r"
 
-#: src/summaryview.c:398
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/Repl_y to"
 msgstr "/Svar _til"
 
-#: src/summaryview.c:399
+#: src/summaryview.c:419
 msgid "/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Svar _til/A_lle"
 
-#: src/summaryview.c:400
+#: src/summaryview.c:420
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Svar _til/_Avsender"
 
-#: src/summaryview.c:401
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Svar _til/Epost_liste"
 
-#: src/summaryview.c:403
-msgid "/Follow-up and reply to"
-msgstr "/Følg opp og svar"
-
-#: src/summaryview.c:405 src/toolbar.c:230
+#: src/summaryview.c:424 src/toolbar.c:234
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/_Videresend"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:425 src/toolbar.c:235
+msgid "/For_ward as attachment"
+msgstr "/Send _videre som vedlegg"
+
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/Redirect"
 msgstr "/_Omdiriger"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/_Flytt..."
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/_Kopier..."
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:430
 msgid "/Move to _trash"
 msgstr "Flytt til s_øppelbøtta"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/_Delete..."
 msgstr "/_Slett..."
 
-#: src/summaryview.c:412
-msgid "/Cancel a news message"
-msgstr "Kanseller en njusposting"
-
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:433
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Marker"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:434
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Marker/_Marker"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:435
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "_Marker/_Avmarker"
 
-#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:442 src/summaryview.c:445
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Marker/---"
 
-#: src/summaryview.c:418
+#: src/summaryview.c:437
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Marker/Marker som _ulest"
 
-#: src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:438
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Marker/Marker som _lest"
 
-#: src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:439
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/_Marker/Marker alle som l_este"
 
-#: src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:440
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Marker/Ignorer tråd"
 
-#: src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:441
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Marker/Ta tilbake ignorering av tråd"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:443
+msgid "/_Mark/Mark as _spam"
+msgstr "/_Marker/Marker som _søppel"
+
+#: src/summaryview.c:444
+msgid "/_Mark/Mark as _ham"
+msgstr "/_Marker/Marker som _ønsket"
+
+#: src/summaryview.c:446
 msgid "/_Mark/Lock"
 msgstr "/_Marker/Lås"
 
-#: src/summaryview.c:424
+#: src/summaryview.c:447
 msgid "/_Mark/Unlock"
 msgstr "/_Marker/Lås opp"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:448
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/Farge_anmerkning"
 
-#: src/summaryview.c:428
-msgid "/Re-_edit"
-msgstr "/Rediger på _nytt"
-
-#: src/summaryview.c:430
+#: src/summaryview.c:451
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Legg til avsender i adresseboken"
 
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:453
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/Opprett f_ilterregel"
 
-#: src/summaryview.c:433
+#: src/summaryview.c:454
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/Opprett f_ilterregel/_Automatisk"
 
-#: src/summaryview.c:435
+#: src/summaryview.c:456
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/Opprett